Een doktersfamilie in het hooge Noorden
CITATION
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/WOLF003268/00001
 Material Information
Title: Een doktersfamilie in het hooge Noorden een verhaal voor moeders en kinderen
Translated Title: A doctors family in the high north a story for mothers and children ( Dutch )
Physical Description: Book
Creator: Selmer, Ågot Gjems, 1857-1926
Berg, Aug. ( illustrator )
Bakker-Nort, Betsy, 1874-1946 ( translator )
Hichtum, Nienke van ( contributing author [Pseudonym] )
Boer, Sjoukje Troelstra-Bokma de ( contributing author )
Publisher: W. Hilarius Wzn.
Publication Date: 1903
 Subjects
Subjects / Keywords: Book design -- Netherlands -- 20th century   ( lcsh )
Book ornamentation -- Netherlands -- 20th century   ( lcsh )
Literature, Norwegian -- 20th century   ( lcsh )
Girls -- Pictorial works   ( lcsh )
Flowers -- Pictorial works   ( lcsh )
Children's stories   ( lcsh )
Children's literature, Norwegian   ( lcsh )
Genre: conference publication   ( marcgt )
festschrift   ( marcgt )
Books   ( gmgpc )
 Notes
Statement of Responsibility: Agot Gjems Selmar ; met toestemming van de Schrijfster uit het Noorsch door Betsy Nort ; met een voorwoord van N. van Hichtum (Geschikt voor elken leeftijd boven 9 of 10 jaar)
General Note: Decorative endpapers.
General Note: Dutch.
 Record Information
Source Institution: The Wolfsonian-Florida International University
Holding Location: The Wolfsonian FIU Library Collection ( VEEZE BERG )
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: accession number - XA1993.199
dti - WOLFO 11579
System ID: WOLF003268:00001

University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - Version 2.9.11 - mvs