Zwarte vlinders
CITATION
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/WOLF003226/00001
 Material Information
Title: Zwarte vlinders
Translated Title: Black butterflies ( Dutch )
Physical Description: Book
Creator: Snijder van Wissenkerke, M.C.A.
Toorop, Jan (Jan Theodoor), 1858-1928 ( cover designer, illustrator )
Publisher: Uitgevers-Maatschappij "Elsevier,"
Publication Date: 1895
 Subjects
Subjects / Keywords: Snijder van Wissenkerke, M.C.APortraits   ( lcsh )
Butterflies -- Pictorial works   ( lcsh )
Women authors, Dutch   ( lcsh )
Literature, Dutch   ( lcsh )
Decoration and ornament -- Art nouveau -- Netherlands   ( lcsh )
Book ornamentation -- Specimens -- Netherlands -- 19th century   ( lcsh )
Book design -- Netherlands -- 19thcentury   ( lcsh )
Art nouveau -- Specimens -- Netherlands   ( lcsh )
Genre: conference publication   ( marcgt )
festschrift   ( marcgt )
Books   ( gmgpc )
 Notes
Statement of Responsibility: door M. Snijder van Wissenkerke ; met portret in photogravure naar eene teekening van Jan Toorop.
General Note: Dutch.
General Note: Het boek als nieuwe kunst, 1892-1903 : een studie in art nouveau / door Ernst Braches. Utrecht : Oosthoek, 1973, 951122.
 Record Information
Source Institution: The Wolfsonian-Florida International University
Holding Location: The Wolfsonian FIU Library Collection ( VEEZE TOOROP )
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: accession number - XA1993.130
dti - WOLFO 11517
System ID: WOLF003226:00001

University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - Version 2.9.11 - mvs