Title: Handwritten Notes - Fla's Water Wars
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/WL00004284/00001
 Material Information
Title: Handwritten Notes - Fla's Water Wars
Physical Description: Book
Language: English
 Subjects
Spatial Coverage: North America -- United States of America -- Florida
 Notes
Abstract: Jake Varn Collection - Handwritten Notes - Fla's Water Wars (JDV Box 89)
General Note: Box 19, Folder 7 ( Florida's Water Wars - 1991 ), Item 2
Funding: Digitized by the Legal Technology Institute in the Levin College of Law at the University of Florida.
 Record Information
Bibliographic ID: WL00004284
Volume ID: VID00001
Source Institution: Levin College of Law, University of Florida
Holding Location: Levin College of Law, University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Full Text


INTWDoUCaot J


I:
SA 54-" O RAIMtAL. PtL 1(?.


10 WOUaJ 66LoLMS Pet DAI
I- O e1tloWl eT Los*S
40 BiloJ GALLONS PtVL DI*(


3,076 6AUmLLOS OfL P(1-oJ (
kr tDA*1

LAVMS, ItWleS t 4mtanAs Acaows at 4& or O w
'Ar, kouu 5t 59 %a 6t( UiuI usw scoLI WLSt FLA ss .79
( 1.61 uawo aLLJ MS lL DM) p


Ab- 3,ooo,oooob3
Aoooo 1t I

C Qtvte.


kalWmutL


fq4o'- toio


32 t ft


104 -- lot( HI ptZ v


ii.


I


VIewwY = wcs
\ ff
165A IAO) 11o
16 io 's i

I ,V t
1261%$B- t$*6f ^lAkt CA L' $ (&T ON iM.
CAPTI 513 Pitovit*S A 4mwt ,
t 1VIA(6 aOt D~aQO- 6 Wtf
liut10 I LJL FLo CUat. Wmt PWrUsLtaf5
SldklSt4E HuS dial t2e &
'lIL M --A AMDs AD Dtct Ulea
IAMV 4 % W lo0 %- 1Ww AuJI uMptLTr ID StE WE
Clt Pft~r WWO s 60 Wo6 7T


Pb A fW Jhu. WEUW


Su!nitL 313( M iX o b
?A ilJ M/&oTE OmtDLh W
fa"o^HAtE- 8tEMiat Use J^

SUtXAlTby P6fltSS TAb&t Z-b Pltu r fU.TR>S
o pmW Ftaus (J eLitt :SI Alub

i1
IA> lt M64E IN NM 66v sW m b kj.7
CatlUeS40n6J \NuJ>s ~wit. "
eourinuE 0 6 (t U (


VIF NEID 9Sp"tol K)
-tIE MNA66VMWc-fT OrP OuvZ
LWVW IZftcb 14 7 )6O V. WP. orF'W'uA
a-- DPPAtS to 6ov 4
-73 ks A gftur0t LMoC. c4

WOOD '

DIZIvIbJ LS A PtNI-Le,
NaT A Ze1L6H.

Iwo's W0rD "afn tsJ 7w r-To
e6 f.i/ cwu 4 W oftJ0 wa -
SotAs I Lr U46 ve a
QIkrJ ujtS ^ueoju6.
iFAA T1tD OcortO OmE
PtoJ 4 1 (kJb141W06 t1Tr IT
uAs 1 *5 Razoe tr uAn4
TlAldM Be1 Mo a g g.pa^


AvEe6. vWei Ma)otw.
WVbt)(t


4tot 1480s'
WAt'W uSets WL-Ut
P9AIL (u6 ov6e.
/rLOe~OhJtAvT,


wHo I4 iJ
CWe6E4


'iPCs, WMD, cA, 14-
SCo mP. Ft"A
* WAtrLYt. tc
jm% Came WAWr
cj~R6M >~~


L j


1UFAt LGWIhZS
viluo fuwJSPA"
& CU iIRaj6 -
(r Iv i-%.V i Aoojru^ C 0 P
pitoi E f- iTE bftT AS &ME
SnTi6 A kwrTW tbA Ar


AW 4a4A twD 4V- TK hU$4Ab
MAU w ( fIr.
-^
ow. 6Pfjr 6M S^S l>J ;


lorD aAOme wra u M&( s-w
!u t1m l AaPuuc $ i .A A!


$( 1%" Jut Iv D t SA^ 1&tM
6kT uVotLVA -)
II'I -
'gtotlUA WrtTQL wursSrIbLE OF Z
I~kme-4 >Dhj


i D


I,


WIL 9'ppL IissuS flo WVWD PL-t-PTTt-E.

0 IWT1tY- DISNUCT MJAWLfY15
IMtA- b-DISWCT IAufrt),S

CHUtCM ALLL


j
i i
/ /

i


O VcZvilA ftZor (A.,-m )tsr, aFic(.
i

ftirt- (ZLIvajuTO E' emtmr
2


--f 6-w' 'a4c 5,.rvzvISoa.- /iw- rt- !

Ifx6LJutUE JaLe ist CuOJ TrQ2.

CoP51(PMPnVCJ US'5E7
I ,


N147 AhMLbwsAU k

S > uwarjtifrL Lui ok0151 o4 |

// n
CALuW oF- o6t6lIJ PrvZotoSo


17-4o 5SI wtontE. Poci
r


R1OW Of ftiaC -

Wi-to Is iNi Hb66e

COAT 6F Wtf -)t

IMLLftetD Pe1fTiCt OKJ


QuceST fbe. ClttAP wbreL.


IMPACr OF CW41. 163WAhYL us C ensup 6Kk*5/UWbft2L SWoVlaZ
CO6yZ WIAo7i
PW/L CAPITAL uSE -


'4,5


L("rMlTfnltS 6ea
PLAte of use.


?tkAIhAjfLE US6L -:*


* a-AsouhfL peteficat Uie
W* W!rr A t-yLE w/ t-i(5S1IJ6 uSrtA4
* MI ri$ PLICc IJitAYrCW
UWtiT 15 ft2CsoubLjSL Ctwu3es
WLfMH -n .


S-outCJTr
Eb0milZ. -- oUiiz. 5uPPt7f baleiff.


R\.0. PAITs

6bttm u t, L s(it5


3A.


I

f- Celpc wltZc s -

1TpuiTAeUE AtLxocnnffu -


0aloeia kw\nixC

^DoiU.J Co1b0 S (W/ TIME
LAl /WArc. -
14Ii to vOo wLr) a p
U\WE J*U 0 Pwcu u of WLuAAtL Sr A&lo

(VJ t o 6,mr Po6LtS ,


iMWVltJur& LA wiv -

MLuI$Au/r Ltb^ -- StWLU^

AposruL


S a/-Lc ft Ptorswc lnti-


CIMP. (63


IW6L6vdoUJM brw C6d6ba/bWp6kJ -
MAju3oL %imTm Ou6 4iJ CMP. PL


I


I II
i iI;

II
iII
i |
I '


Si

IiIII
i


i tI I
l |
j li i


i iI I| !


I i
!rh
I


PLACE OF usE


T1E WJd2- 6tbML -

hAhJP<3Uowub

D 1xmiJ6 A CTtAW


AYMC
III
!I |
i


i
ji i
ii !
Si


U//W \(M M MA^ r PW-Ackl/ -> I

i
Datet ote~ 7a watut-


2.. Amewxas i|

a URh CokSr9t, Aduc-k
i
o O/PA RnK f-r|
a A^. |
3. RfceaL lSb(s? -- CtL3p WauZ
I
i !
ii


I
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs