Title: Handwritten notes and T/C notes
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/WL00004027/00001
 Material Information
Title: Handwritten notes and T/C notes
Physical Description: Book
Language: English
 Subjects
Spatial Coverage: North America -- United States of America -- Florida
 Notes
Abstract: Jake Varn Collection - Handwritten notes and T/C notes (JDV Box 108)
General Note: Box 16, Folder 12 ( SWFWMS And Tampa Bay - 1997 ), Item 14
Funding: Digitized by the Legal Technology Institute in the Levin College of Law at the University of Florida.
 Record Information
Bibliographic ID: WL00004027
Volume ID: VID00001
Source Institution: Levin College of Law, University of Florida
Holding Location: Levin College of Law, University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Full Text5W FWM


C3 oct. 'IT
Vc( fltD Obavsd


1. PASco 4 PF P6v1e WcQ uA-i OUOT OrOjT

(AWMfr L5 LM IT ftZ PAwco

c<-ir oF Pts 4 acus


2. ULcD L-U WJ Abt. ASAP


. JUA P l OPpoSci D e- I


# war i\ s f.uA' MTL-.
4- _vr 47| ft'J W(L VA AJ

1. LIMirbAooW OF 6WJ -


2, At4, lTsoJ OF UJR-Ufia S -

A. I-w / AM .r- e

4. L/ pmfoS

C.


UP iw THE 40 -


3.: EAeseVanc -


S r b6Purm (Zt.owunoM Avtalt -


Mtioneit- 4 /eAmIDIT" nd


(hCoTlhteD B24 5PT T. 47
:7c EP KLVE sTosi4


1. Au. \i'Su~-s drL NOT OADDro-set -

A. WMr tUTpptM IP WCRAA4 DOIGsvcE .

i f. (Tif-nown

LEY. 1Ze4cC Tltr ZS

d
(H. ( t84.8e v t8

s5JwFlul/C/


So -0 s. qi


4. 0 W U -twAVeVi> eMi\Af-Sr W&Z-

I UzulSA ( Jictmni MAX VKu,)2J NO MJWl-nb ~J/ WcrzwSA uJ ut t

S15 6oV/. Sp SO-T6 6 o691CJ *
7
Wi t~E Isd. -Bd r *

WI' 1' Cd/M7 5tatP4Tjw6 MwajtHdL OPTnoiJ
I OCT.,-


I. IlkIMjz-?


'I/ YltC I L1E


. 2. -


No CO MM I tMLrix t- beL a nc


- -DOisjT A&W~mF fwI6


SAmrt, PunE I 4 P(^L 4r

P.ncls't -

I9ItLic IJlPS TOb COMAT To ftu/.pil

'PzM1c P uJK1 -


LA)W m4)UiIWo61J

EdJIL'Vt1C --P bItWD ft PlMrA-uSs Aso

-. oP -P PZdL46o0 l I)UJLL G IUIlP6w
II
PtlesuL'


'.,ooo pLt A.


(ol tW M aA&J A6n+. 60 f6 t os
tuLVb L(AtUl 6('T IctVE -
UW6i. COI0ZTtlV -

> OkAUahrAprE


P 14
COOPthTn Ajir vMnM2


i
3 ocT 41


V P > ,-2

1. PlaWE I

2. r. seteri mJltfi'S CMMexSr


:WaTY< CosoITlvuA. -


j _j


j10/10/147
SPe P gl 5sv PtZ v)


ao'1 LUAMwS kASJ) C&tav 1T 3
pARaTIr T1D 1TE P/s A6Ziet-strt


o^ Do jvr uai> f 1? 2 ggtD to &{.


06'Jo TaT 6/ AitwmUt WILL 1Jr BE
fUItits Vn tF J6k/ ft 144q8- LmI
IMPcMnD61 Tels Ts +W o+E J FP/S A69kbdO
O)JE o08VIO6 IMPO$CADCP iNAdr Do
'loU Po W(ITW P-luIJ& PIZMITr APPinow'S o\ 6 6Ct 7T
WCIZM M anM6 cu R eZ4

1 ilb. C^ l b Wfl~oullus*

6 OPVIo et)PtZ4tE PRiobian f


S( ?zA= rPClu lb-n? 51

Riwuel tv WCUw TD EPLOL t, Mi l Wbt"

fat 3 V~90 -- MuspM. CtPftt W5 Agurl P) 'LMaS
I '
i f

woNrwA P &R km We M f *w % re. &ww"I *
IA WfIT- ft Do YW f V[ ID 1aMwIf E 4
WC4IWt.A PI4-UArv CoFPLPl iCei wT HUZ ( ELna' lM-5 d


*(c 11A 10 MPSIc-.
13 ocT. oi1
PN-US e \ ) W VrVT WcriAsA -b Ucce-i'.


If Wacte4 6tsL n OtUL ullti -
Az6L (At4) Pl\JLtLof KI(LJ SO(uRC4
b I

| ,w wtwr PuWo PLAkr 15 U Fo A W l-cea

Iipuir .o 'lo fAlnnO epatso-~ Wi(w WCEw1A.


1. PiNtUAt


| Ittici o o0J O imthza w of (La'

2. ',r RW

W)AtL> UJAndL ft-Mb L5t6lH

CYP(prfSS LtW T- -Awrj 6II4 JWk-

&' Il^ flf


,* Hiu. O r/- ^ -a r o 6 4,mnL-5
SHItrI At IMU caz utt cr f
INitAtW-- WC eIvrT 4 PD fo L TI-sC


*e
*-11
CaAlue cM tus W^Umitvo
0-je. fIZAki5ioWj 1.441tN
0-I 0LiTHfl U(VnhL A"L"boM- tAr ~
UT414 Ahnt ,ylk-13TWIMT WASor


vALu. Z: 4-IA t


L-Xil91M (3 13K


eouas

14.z Iz

12.l M


5.5 VI
*/ .s P


IlCt 154 M60 ---r t64 MD0


I- Wlu"-'gE
I~ O(T._I41


XW.t CnEh^tL IkUL lPt Cl
U5A6e 14 u60

PiAlrn Z4 M60
oo 5 Al6P OF UViMIL IS AVAILA iS T1o WONIZLUA.


o 6 kOmLOw Au, FiMlC lmr Bll6 AC'OIiet0t 97

WCeA5A WILL ec icr RET -1WMA40Al1?0J MAlj VC / %TAuIma/6daiL

l*%nTrMor furot 4 HILu. c(1.


p. 5 Ukilvl WA TEL- E2E WAtYL S

itr Actritt5 $ U6s51&

MobD. (16iAo-L !5vtAuIO

i
Io o No StTufMP f4L$oA$
C L9 lOFiiA wA


O- Mo04i(5 riaX- WuKFicp -AP P
i1tAlPAM }?PA CAutL -
W15 K 1R6

the Zo 6>D.

SfWv1fatrr1 A/ P('MP:Lj, 9t-HIloJ TPAMPA
WUVV$MS RlPft 99Yfo)13 oci.41


It WZ& C#4% ( toPJE 1t SB-E ULT LV1*-
IjN MIt1 M5- MANUbtR A5 C6i PAc4. --

4t, Ilhe Tuo1 seV., WoV( L Wr~ut-t>s -

|IUtaUhS 5 I HLMs. ef-Tf)ha itms*^i 1W R
'Kwre c- A t nrt.. (2th1 s0o -b W6rZisA.


A 6 I1
-vfTlcuE A6Ra-ED


I
LUJFWA-4i t0 6CT 47

:WCrzl54 UfeaTm G

S~ PlAfJUwl6 4te

> t$ 1Ii4 VTZ(r F44iir AiLcwoL 0 A E

>(fl>


ED C(PLtAiD
IMuWAt/ A(, 8XINCAE FWAieC 12 M&P


i. ki tatvoe l
,i 1\.4 MID
4. i 1te it:LD 04 C-AUbep i ut'e 1'i77 -

t LLidL PHltSOHtr FCo. DisoWnrep lb 6l&wl-&r

4. As(L PTUr
CAIL6ILL.
S. di-rT wM nQ, our bi

LiTHi41 SpiiftIJ Eycn-ou6E -* So

WCLfSAWA WVguLdo 0 tG TnH + lwkita.

thiW)8oLo6tci.. Mmutar b

MF(41PmPA 1PA15 F(Ak-

DRflitU6 4 t5n1J fPu6t M

wo c' CtMPtckW MID -ud

t. C VE r fT b Pu6eM( -

INDUCe 'r$Otsu

?. *nE oPo'iloorJ
S10o/w/q


Mius. VIvZet- L 4-Z wome ku i W.

1 I8PA Wanl (a4Ovut itg itzoL t'i IexJr

(. (WE9D-I'E PL>YZtiMLm ;T

2. JAJf 4 (i4rf4- MA" THla6S wLU. NFp

aLOM PuLc-rt.

3. IMPACr Ok) meC 4 us-. flte

4-. PoauIt iUJ IAMPAer

Ult46(.l) (A) fp(riu&

P Ar Mor TImNItj r7 wot-i wlt. I4(MPO4t

worbL SO)AM(.

kAULT4 Ieffi;W Petdr?

I. D11. JtJ DO)LL 6I'u rF 6&AAfM 1KLCoouj

2. bt. JoilP q

$. CoTCeuu -
e. AVS


- LotS of (pw o;ta -*
COt--)MA- AeGA V4

IDMvjD fl06r IMPwtlM3TranniJ PtR7 -

PIKJQ Mtir PE 7\-iLoarci FaiL &cUI4

i 5 KlftC LoAL dL/T *

UftK/i> UWIc "WED*1 8rZ 1FIh PLA)J.wPAo Cm A COMP. PMLhQ
0

i-f 014C


AU. wmlju TiE 8vDcT
iWi 5 Wire- hio, rFI owruI 61
i0 SCTZ' iuei rNt'*'" Ct6 ctr.


^ $t~ulti~s) oF Uuotiornlw 'c.W


I1 7WFWMD


W P/c rz P
F/5 P(JM'j


Zo ocr. 47


t6AlJAeCE WUbtL:. SuP pi

S* (uOMTTf QVUALtr A/.D coSr OF WbITlZ.

AVoD LrTI A'no,

MAaoelt1 lutLE

1 AVO\D 'A6 IMPo \ StD S11uToJS

L* OU6 Itt( M dA LAvn o

WAwr Plesua t6 CautwoGE

!* (vNiatouML-n/T( ActPCTDfeeC so*n iJ


SP6ULY bcjettbhjug

(eML mATE)
d 1~L~ OF ultt,95-

I. PlateA A*&. & t-e- fttsL+. C1. -

T*tr1 uWer 1 e0 r orlo> ssO cw.Q r C6ivi-f

WAlitn 1e6. Atbw Yopa9W fseL Wa.LLHbs.

PINGU6b MA- LbD ( MPh6M-lr fPeh) e-
PhScO L4S o#NC& niT wIM APMp5 6PnciC4.


) ( HE nef-ED p7 CA I. PivMt

aVG BowMb'J 26 iMPACT 01t PD-yMALb

0SAsec 6f aL&vWoSto/ eeUSe P6fcn riwto,

PRvievo- A( WCRWJ4 mDp iwoicar c> vtnar

,1WWL (^Jfcu~t7oiJ &VcDE PIW-06&A)

(CWILD PC tzrecetD to lMD 31 zcOtb

A4JD 7 I P 5t C-f S --

) L;5 teirtr(? MT rfth cauimi>

!MOr -Rts \NLI-UbwA iwu- UjkcO

M6r(l W ft S M I on 6 (. TD

whcz c1isAcW -o 40 M6D Ar II

Wk f- La tys.


Mitiuf- WCYeSA-


$-pr. lqy7


0 ;W'ZA-A'5- ntSRZif8llurol TD Pa.lwOE w.ATe

f WC MZW SA V%5 rZ DU ni, ry ToP1i PiwL5s 4 Pfc- Tt AUT AJC6uA

Tb 60AaU'jTt5 AjbruL-


col&lMtznlM L-ia -- ) a 6wm4tk WUTr)i wcpnJ.
L -o OCT. 1 -

-

% m/

IT 1s %er OF MOitTIETlos PWOXesS.
1 PIW6la*. WAu$ OPIO
PIMUN6tt R t A CtUaCEj IT WUArS 'Scif .-nC ib fa kMvaL AEmtoMnW.
ViVvZ. rtkimeg-J" V WCrzua W e4 WRe AutLi4-LAnoJ J
Mittoifn S9emD Hos M ltartwT 'v IUILIZE.


iUtUWCXL- WE (uj-avyunt/Y MjVE PeM- vieWl

'4 at)nnTyorK3 fie( tksT 66 r (iJ CUPS

!0tho>;ll FblIUT.


uutiLu S"- Lth k Uc iZo P45 ftton AppT 6F

ICWI\ 6F Ahtm nme ffra>.0
STM i L IWRP C(atJL we caNroes
idjl06U6e Nw A tr OF PRoei5z' TO 1 T) .

^ l.E0 i Is Atc ut. TAMPA UVAU :

PEMtfr AND pvlNIud 9nollJ. IT KS dW AQWc CT

;Tb tE 6IS-. AKIL ek-s(NI\oe. foPA, bWT ;

Nltitnr WinT WCTZiWA Jc(Zu5As WILL ucr
56)J 6K OW M-u- t-wMrr APPo(rP6 W. TAMPA

V61I DES, \biL 'b lt Ll$. (M-. ft4VA F-L ML
ALso Wam)6 AS l35 6 l
SCII PAb loe. puMpgio6 1r0-nopA WewsA

OWN1. A


PlA JonHUSO Cit-i Nit5s TO MWlUEAVwrz. ;
iAV\AILASLE 1T IA/CecWSUA WViUlJ nt2kat s5 $ CPLu5 .
Zo OCT. 61

ItWE Clpl Ita uCr UwhTr 10 cow.PitE

AAJI1- A*k6U0. E.LVe VS CriS l IPeC(Tcoo.

(C611 4tos Yel'TmfslmtaT 6F- OF 1BWa6ioiai. SMv5t.-

inl 1 Toc~D j LUN X -ID LOS" CO rrl. O Ael-.
i
ED T. s ID AcMlAo0,'s CtrO, +b4TecvajAKL S. (- -O.T I MIU6 DfrUu6t+4r l 1 THt (AE

A comFKucT.C1iv0 iS 61Hvi6 VIP tuant( ?106IE lb IbCU A.


~I

* ; CIrve1 mMl/l *OME eNPntafrlt.

TAMPA 1- pPWfWlAtr.
*| (s i 15 co inwras& WItt' C]ii'4 (tpt-T.


1Wlr riOPTIWS -

WCtuA s Loses I15 ftEYI&ILIT TO

(ZUcC POMPA6E W ITm TAiMPA

a2 960cUi6 hC- -


H IC, W trs ^&& A v P tZP.b OCT. oil

* 1 Afr tE EJEiU0IN6 WE Ad6arD T AfT eIvdL-
\ N6ULD eC TftDtwD pLitaUL. 6 DIDithmtOh


C\-M~ IlOmot- PevvUPM (4)
\ZA Mao 1 T-
68 M60 riMAX
UAMyl:. IAJi5t upe4 puD5J
IlUDltDc T -m Ah6 & s6 46 ddt> MAX6 )|
pl 1 I\UD\icJ5 ADD'L WlrIZ M41 OF AAftIhle.
No uveI)uJ /3eLr 6u5. Ptutt. CiF


7
11rznizs ll e1re W RuJ 4
\NM.IT AeBOr TVC
Cl CUlkr 1VJ6M06 IW PlPot> AlltruMbV--

V16NE CI04 AdACMAE OF- Z M60 6uuvkeAL 6 6
AoM*t M4.
^^ tLM 'De uOT Ue ALL A W- UM 1 -
1,M r, (& tc wiitt Thmr f *4^ OME levvnoK) owvutoitP OF FatuLnIs.


aMW M Ir P MIiiu5s TAMIA l uS eCt<.-
ThirT UCe6 SA lbur$ miS 1"5 Cbun 0uE--


-P5E T. -- ?YE *t* 'Po VYou 6PwQfctO
IPmPk6 TAwnoiJ 4 5Bc7
tUo) wUtw TAMPA'5 s aE Lrct-os

*ftow) IrJT z('TZ<2<.- T93v1pA C4
ipaep FwwLT TN.ZO OCT. cl4


*T aLU. 9Wbt* XF-YoArD TAM)PA> ctJSI 5fbICD

&1-M 6 lb AJ 612 J 54.

O'Iw iA .-t ", lMpA uJus "Do 4~t9 THE
/ 9'2e' U I. IF %tewvoeZ is tepr FutL, Io'I MI('Mkit dF W 4 HI
j. 1 -.. :


S i. Mt


(vi laS C1t*l ;t D TRC Ar 606D "6. .
:11ME u mbt Z AvOLA&tl.


PMestiE tissaitoK it
O* PfitTe~VE R OtjD PKT M ITSo


11w)A WS Uor 663at TO \C ofr
.1 w IM lwul fiSok) .

-. _. o7 1k-. A ltt- lb mJi) j 0 1hu rsww'eZ /f r
*611AWi6 6f POI (v6 6 t5 Wf 6voorE

Ar 6IftL -PVl TsF -Pt f YE3. o 0
3. WCtuSA CA. owh) PurMPIJ6u 'Sw AJ 7w
'VbLD P-yMLir febr 18C.
H14hi-0 f( thlt 1ntI5 I A M/AW6HVt(lMW 160f r .
-4. Mona6 54s100e > LJcafc4.
Id
j 8f~iz4 t I P tsMs urOttL- MAt Io 6
D-t WCMU5A.

4,
CtUl butoT CAtE Astr ORtO Ho4)os
I PttMir CvtCAVRi- ArUtxwL4' i. Suoffcit'LX -


AVu6 DA1 DrZAl cASot 'me ,
Cr\ITc&. wiMtL VA6E it C0(c oF TAmPA-
u( 2 M6) TD 0) tAt 6f U. fttL- (cP

:hont 1BC.t- lue Z. %12 1fC w1 W

o 0EntP + M/ltK-uP = C 1rT b 1IMPA

CerAluk-r AnrithLvtat

(46Vf XOmo'J fW CjM oF #llP4


wwfWIAD 'S6 P~I Ir c JDino
Om) ema7va I (.L UL D
IMP6atTkT -
Wkt* .SwfwMD> J4IL P-taM IT

PirvMP13w ftwvt. 1166 Mn 1z^'sfLzvbe.


UMTrt2- 1 (i
- fIWtJTwmIr (ST
umm-i ur


} PaAuvo~.-
WUCKwsh~izo cq.-47


o TE th 1D ThmVA 6(t reC. WILL 86 MAvie AG
TbDA-Y vukn WCVeWA s surwace
'T1r)tWir PuiA -


P61UT OF COLM.AClu D

.,,-, t f-
I OL LPt LA6s9s- TlMPA io> or aoU ~P U
ti1 WltL IT P ( ) eo
W1% (IN 9 a0uu6 OeeM5u ite f11M ***
66M A 1D g (Duce taPU4 W AR ll --
k% MOefteY 661'T tMp k A 6 -MST 4r
od(L A0 fX IMPOAnM6 Hltts. VliJ(L
No- &MMPA Hu'X PbAtTr W-k ftLotO 1) hiOLL.


Ill ONL COUwElMte > LUTm CO6lAtMPnE U5%

IIntat5--


Cu(teM (AM6ua6 S 10 eo 1A.tOJ -

Pwrlt5 ith. 1IP. -fTtua Ir r1. ^wf e L.
*a001 wnWietq. p6T pnou IPAoij
M0M*tQ, beep6svs'T )


S*Utwo T7MPA M K

c ;AMPehvATE? Foex a VD T
_7
6NJ F ga/- o.Zo ocx. 41
M alN (Zeuse PraJTr -
' CUYklWC LA6j(tbh6 (fxe:-iyPnoAj FiL

| o r t ar 4 PJtZrCT.
ScrmPtVLvnue YPt3iJtr- TNMPA, wczwsA,
i5WUfU)MJ, L-PA UULAittZ LAJ(/PD RI

mReoitl) w0D iut=to IwIr) Pauhi. tuv. .
46 MD60 RwuobLE


Firtc .S M6D C4marinitD bt WtyJCIf.

-i I
CuWlr (uJw it5 L r5 66 fm Lw JUA


l~if pE-- hlswl wV Wy Z*wV b UMk-UoP
jikcE woLiM tL FsbEitE PMaoek5s.

BOatE anrcr WWa t Cr CQWUSA WAtV se-

l'fli- oVU Ph"lw fRMlrJ6 IkAAUt j IS, U-itahU

|(c7"n1at IL9#) tacvl ftiW wr "MPb.


TI1m4 WLs 3o -----
2o cOT. q7

e


ijAPlmt OF VCbT LA UAI Ul

0 AL UbAtuLIJ' 15 6 TJb f H-iico) It
j WcRuwsA.

- RZ11ZOLAfC. lb eA6HT 4 IUAitLILWs.


AuLktDOTE Pilacta Ot


jiAosheitiL AF 'A ML Vi*t o
i


tPe lHll stit OP I 1J-A U tInn ttO A r


I

7iL e A w MRt 6F (66jlu6L-1tJc *7
\fiNW W( IU iatlocA A6RMTr fl VVE


lt o 10 OPff gUcool 6F sCAPLtMP/i A6gtCErU tLCw M E!tr
> 1')hs WOULD IC-utiW A.. MtJVlt4 toD H4fO

D> fcti s V o /VA-wM-i


Jt -WE 4IE -
iJl1l 1486


20 OCT q4


>I k Sl D 1b-30 tl4-lI M$ HODl 1 ) 7.IF Defl. Is c4tISMd A inaleM? 5 Is lMiJt).

I ,
> l-3,0,D p,6" CIWj6 "
By 6bsutAAuts MiWL
i Aij i NaO r -D
( A"W eniCtD UworK 4 Un t 11AWL 6IV
ALth LbT TMMChL AdP/. C M\lTW$. E
PTeL &IrJx IT 6a4 1D 6 -P


|\VMWh (6,fQ of- 16) Px. 8
; K90tDs T0 L 1s 121,( up


'/5


fIMULTA7-6, I6at-m mletrs 6A)


(INteWA)

(Wmf&a *staLwr)


F6 A W tr5 filMu l2t9P
UMIL / pU)0 I' h flujm


A


01
0-1
0


1wcFJ FtJO


:2 ocT. OiT(7e WM? P^ fwL


i tthosPS I\Plcknows
OT'f-4't1 IMPACT

( LatA-rGVE 5LeTsI r')


Z.' 50V 7jLW7ht IAMMU4Lim -
21 ocT. 7i


TIC. WIT+ 1- Hhl MV Ml -TI: oM Moni
ThvMPA DQstr-r Oft


2., Pn. -
3.: 66vtJuJ<


daof a 186
wcrzw$46 F'


BPoA(Lt tr


- fk- L Pnoau
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs