Title: WCRWSA Meeting of 30 March 1998
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/WL00003988/00001
 Material Information
Title: WCRWSA Meeting of 30 March 1998
Physical Description: Book
Language: English
 Subjects
Spatial Coverage: North America -- United States of America -- Florida
 Notes
Abstract: Jake Varn Collection - WCRWSA Meeting of 30 March 1998
General Note: Box 16, Folder 8 ( WCRWSA - 1998-1999 ), Item 2
Funding: Digitized by the Legal Technology Institute in the Levin College of Law at the University of Florida.
 Record Information
Bibliographic ID: WL00003988
Volume ID: VID00001
Source Institution: Levin College of Law, University of Florida
Holding Location: Levin College of Law, University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Full Text
j30 Mnt ^ 4|WCRusA 4 ynmw&


I. INtLCAt MAfU M c-Lri ;

A. TIWMW/ scfWo fbiz. prtr (uranirnisi6

( 6ar Ctua oi pateIU6) _uns,)
| DEQrlIooJ OF PRf~DiLY bNViILOrauWit lDvIMT -1

> NPQt= 1 i*

> Co(M tiatMLrT I?. ILA~e2Ve'L Atbr1Ta1or i -
| noces.
i (aEy wIu. caTe SI)ME u.?b) J
is E ERP i>-
SDoiJ cloijiJ i

ADD p.l2- le ( -
tjd i\ n d u a l 5e c h s v 4 0 4 1
aVnd AMwa Cwes of IMrs perAM


VaeW jvt pvipose pevMi


itI

TbrLJce.Ly- /KWr iD You CAJ P/r4 A L'T

Io0 L4ot A- ,ou ITOsa, ( curL-UL BctoJ

t.a(EI MAlV JMtiYFAVS MIt-pL) DtJ c.jous iT9T

IAM)C lIJLLu" IJ IMT16iti4 PuL.J uDo s UAL-r

ITDU MZhtinMTC 4 A+ t" aiaSohi -

| ClIMtto P9a Anb 0 o0tuen- P^)M

Agel(- V! wlptIti IT W<}twD AXr B6

As 'JDINCrir- IP l e 4-41 ivtea.< P MNeArS0
26s bI~'~&ILI IF wt. -b IrJtbi'lb~Ln Ocih~S


?p. IZ
p.18
.(8


( Uv.)

anWL10 ln UL "A0I no1 m c40
PtaMtTW&tU1LFl~.L oPAwoL, pLckJ


OPIFlMnbuS PLJW v- lA Mr>ATt6l

( Ote 4oW.42. (.) BUWt*T )


;ISlWkE- AT war Paujr toes Opetioiws

90la
ufriaPituetAr D IS AuJ C oF Wbt1tL

uS/e PtetMra It & Co'mo l-o OPie LAWL 'a. a SVvutoA, ltb AIsercapc zwt

Ijt aoPertav4..

PAsc 4 -tus. CrH umafr A-ccf.-.-s ttki OVlWYL4lotJS 'PL\61.A PfotuleoL "AtILhu2 E Mo.

l. JiMey MAXwuit.-

\WcwsA WtW. 1 -VE 10 !cUILD ADO'L C4parmt4L

TImt WIUL Wfyvt:f. BS tArtDevD

1Tv CODU- P9UTMAlttAtlA TZra.6tA

PolDu~ttes) 1%L-yrt/21 D LA PA4M MeMCwtW&S IJ AsIu' b Se

iAsv$AM Tr wuat-L wti. Pe- Av**Aiue .


/M nDj1 APov\MJw.

P p2. MbYAUIJ4

O ML-Mo


I


Sot 1*'s mseteh .
ijS Lo was (eea


l17 kesmavc, /wcia4


-3-


('O MW4 18 8


i


i
1, vS ;
l A4 fQlAuA Wh/t. ?pt v1Tfi Wk -
I Wt dLo bCAL mw. MM wbft 1w, 0,-
ST I M. 't$ 4t 'kDAYiAb. IF F- 21Th X ;tb4 A-t-.
.S 6W1e* Lowe-
I: I

\/ pt(LoPOs-,> WoIr^SA MAR, t V4 I.- t Tn "'
I lhtT IF
*10 Oe WMSultAb Ccft.M Ot&. fYtf 1>VA r a*W 5 __I

10 '5fbaj A-$ c'k-otr
i ~

IrTiL Aiea SrCL~ CoMTcC. \__.4


Wlt" 1 U 8cC bZ tCu. C ovr ,
P -re

'I
jp.42 -neea irbtt&Jo ,
,* 'I-W (Okin tl Pti. t

S(ee ev(4- F
13
i-


I

i f
II


SI-4-

0 MAtCA q6 48


NTMLtoc AYr.Ze-M7AT -

PltLo lbo MWCA( 'sctroV 1tD AtHWai ,| eI

ow.oD 4ow ( UBT


vi !
"lhitN. ^oWX hC&Lttlt PkfiClloL t


Po-uet OF AteA 4

tMDA CoMwcdz* nwBt Wcyr U ZA A WILL PF --

NC't> 'rD Acrer -MeC CA's ls-kAc. I mtt i

P()AtK AT Meti4s 15FtAtaE HIS. tRtv ).

W IacFA DtKs WTo INt Tb 1D AuMn TtVWnIl r
1+6 4oz2 Lit-6StiAT10i

\'WC(WMFA tAAM.uJbM i

.7 le 268 hu'- DboU2W&G.p.4, SctiOW 4 -
\ S9 U- I\Nr)te-(L WCAt4As M-.-T COMPLY UWlPA

L)LAL (btJ LS$ Svr 1-DuttL(tWAQ. .


l\tAtil luiray WdMb( vPod. 9 ^'
-sUWf it~- LsTK E ,il>kce (POLICIIESUNACWLGa49Pt L4JDb V% pvrA.nc.cs .


APPovl A5 AMuD4 .

23O MIA t- t tqlIMLTr.LocAC A6iaMnxr (COJT.-)
&LL9i. CI
p. 5'( CoiJpetLJ wtr4

VPPLf PrKC -

I oLu1tot 12ntReM AnD

ielake1 eal pKai MWV

AMhltD tIf. OF WlWht S"1.4fp.S f)CL.vSivi -

IHI- Amtftatu i5 Ior l? v

PRlvaTrF tIMY -- Atvitsvt t1 CA

jCA-CT r W/ M4wltPL& 6okjr -

S66 AUWi MlaL 6R ouT .


AMtbllbMLXt ?.', (l ie --p.5 Iie 1e -tit.I


Ip.Fo lime 4

INou -- p" peirn t oV1d t
i ~ ~~ ._ n ~ fi.


!,


SI


I

.i

'


f !aCItii
LntI '1 bJ
!
-i


-
i

i
'i


,, Aus. |.
1


>Cet. CIF 5T. P(o t- IT lutu- tor en-rE

IMtlLoUl A6(t. 1 MlO x w/o P/S aAeAnT. /


| i t-r'T WAM S NO MOnC LIT164Dt.6J -
ALu- 9t-OlDJ6 cAstS WtuL S' v-l.ViLr-


i

l (b) -
ws I o P/s ,s2UEns -

jI'Ot WItL HmAtc to G' ^*As?.

&i -
o
I i !


(a '! i;
i
Lbo 6M1 WU605 D uL4r (c.) Cl) 6

;L--IS-uc, -owg"e- AS DPw" ur !tto

tP ~?ucvht muc c E -1 -.-A P
aI I


S -
i -i
pL hot e 4

lop- APtoQA- AVu. Dt2Ar a- Tb5.
l~iiru ^~n^ ^ Mf-\iJ WMU ;


OF Pacmollor-
So'T o b 6bo 606CD>AtaLfbe (2P-* 2<' ,

U lMuiMoou5 vsT (I) 19 It.'T. 4


p75 live Vo LShti Mnot !
IS 1e eiPA-7 ps r~P 14 -1

PASco PrtoPosi


jo.84 Ibesp.84 h ve


4 -0t


- NO


j


i


oy \eS, -hav .

Mht0 MAc1* qe6


U.S es P1-170
jUafe Diau pnWKe .


dele,. Cw& Hie<


. 43 AJ%+Aut>J(W SULPItS L-'c4 LoCAt ciovT

sien oR, m, cAOe. Si -t

jhoCC< <.


IsM vs 2A4 .


IYOw ? ac- >L VAi.ue -- l(t*!
Wlllma VrtY.m -


Ir APppada -f6 AT

$Za/L P
AND PASCO wtLt eL? ?AtD/ al:ftrZ/S-t dF SUItfufteM-D\At 2 /6t tf5 isA,56/f" W**


I


j
I I
/ I-1-


DWRISftiml6 CQtAc:T -P LTM AMcttcAOGS -

-8-


i3 MIact A

130 M/wZCH 98 : i


ip.4- Ite 14 w.M 1(

FRARWLC tr uS 1.% 1 H

(INoJ ONLf ACGuitlw6 LJ1-liftrAt5 XO7T &A-

or- ttfE PRck-ai)..Lto ItLe I?

1us. CfL UUcr-O s5Liu= LCa.oW

!AfrwtM ur -- ALu 5 tw UTiAA Urus

I ThJl&AAC'nlcdJ.
____ ^__ ________________-------


jp -rOLVtV lsUES-

l.| fit(M lJ6 FrTifjUMD 6F rA/vD RFoAuctS-itJ Tuwo MFontlS -- prFe tCbnTh r ea.R

trlf trftacht -

S700.ooo wMPACT 6t3 PKJ CM .

OME TiaAr (Q4Am OULt IMPACr-


Au.. Vjvtv5 SHKuLD BeI P/r Ij S*6MCE

9Pr 4 i 6 6,St, LJ 56 M tr 4IAJAWL.|4se0 aJ Coa vm&La 90


:


i:i
i i
SISI 4

; 1ij, I


t

:I


A -


4ILAS. c .( ll-v-es 1-i8 -M--
0 1 ml
ai6A A' I:WJdIMA1ftlo y ft7E a/S -to -ne r A/s ^cizyiu ;

tinn. P(cT W

-

J~IC A6(ZdfT*MT it


firt ccPtWeA clnet- 4 santawt--

llfFc WitieLeos 6dRa eAe16 p7t(sMeC

AS 14UH6i4+ dw&atS *Ae %V SIMPLC

rilL' --

I.e. / Y tcypnXS CI(e./ ~T

pRtL, PtNLuy 4 PCOc 4 'Dr
j1,nA44f P7*ii JR & fid^

SC MP'AJi ta Rrt LAJ1A A-Pif^

(^ j'"T'u")-


13o MIthcl4 8
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs