Staatsolie nieuws /

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Staatsolie nieuws /
Physical Description:
v. : ; 30 cm.
Language:
Dutch
Creator:
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
State Oil Company Suriname N.V. (Paramaribo)
Publisher:
State Oil Company Suriname N.V.
Place of Publication:
Paramaribo
Paramaribo
Publication Date:

Subjects

Genre:
periodical   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )

Notes

Statement of Responsibility:
State Oil Company Suriname N.V.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 192010039
System ID:
UF00099158:00026


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 2

INHOUD STAATSOLIE NIEUWSNo. 3 / 2013 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21, Flora, POB 4069 Paramaribo, Suriname Tel.: 499649 Fax: 491105 Website: www.staatsolie.com E-mail: mailstaatsolie@staatsolie.comUitgave/Publication . 30 Personeelsnieuws P ersonnel News Sajni Singh van Suriname en Renze Postma van Aruba zijn als besten geindigd bij de 39ste Staatsolie Zwemmarathon. Postma prolongeerde zijn titel bij deze editie, terwijl het voor Singh de eerste keer was dat ze deze marathon won. Surinamese swimmer Sajni Singh and Aruban Renze Postma won the 39th edition of the Staatsolie swimming marathon. Postma won for the second consecutive time, while Singh made her debut for gold. 11 Op 22 juli produceerde Staatsolie de 100 miljoenste barrel olie, ruim dertig jaar na de eerste productie. Het eerste officile vat olie werd op 25 november 1982 ongeveer twee jaren na de oprichting van Staatsolie uit het Tambaredjoveld gehaald. On 22 July, over 30 years after the first barrel was produced, Staatsolie produced its 100 millionth barrel of oil. The first official barrel was produced from the Tambaredjo field on 25 November 1982, two years after Staatsolie was founded. 5 De eerste boringen starten in december 2013, vertelt Pipelines Project Manager REP, Wim Bosselaar. Hij geeft nadere uitleg over dit onderdeel van de uitbreiding van de raffinaderij te Tout Lui Faut. Het gaat om de aanleg van drie pijpleidingen onder de Surinamerivier. The first drilling will commence in December 2013, says Pipelines Project Manager REP, Wim Bosselaar. He explains in detail about this part of the Refinery Expansion Project at Tout Lui Faut. Staatsolie intends to construct three pipelines in the Suriname River. 22 Redactie/Editorial Staff Kailash Bisessar Nancy Lodik Eindredacteur/Editor Chandra van Binnendijk Vertaling/Translation Iwan Olivieira Vormgeving en druk/Design and print Art Sabina Design & Printing N.V. Omslag/Cover Een regeringsdelegatie onder leiding van president Desi Bouterse bezocht het Refinery Expansion Project (REP) te Tout Lui Faut en zag de enorme bedrijvigheid op het constructieterrein. A government delegation headed by President Desi Bouterse paid a visit to the Refinery Expansion Project (REP) at Tout Lui Faut and witnessed the busy activities at the construction site Foto/Photo: Hubert Hermelijn. Bronvermelding verplicht bij overname / Copyrights reserved Medewerkers aan deze editie/ Contributors to this edition Sherida Asinga Vernon Texel Kevin van Brussel Geertruida Loseng Astra Slooten

PAGE 3

3 President Bouterse Praises the Refining Expansion ProjectA government delegation, headed by President Desi Bouterse, visited the Refinery Expansion Project (REP) at Tout Lui Faut in August. The guests were witness to the busy activities on the construction site. Managing Director Marc Waaldijk and Deputy Director Refining & Marketing, Rudolf Elias, who welcomed the guests, held a presentation on the project and its progress. Elias, who is also REP Project Director, lectured on Staatsolie, its vision and significance to Suriname. At that occasion, the management team that will be in charge of the new refinery was presented to the guests. The high guests then first toured the Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) which is preparing expansion De regeringsdelegatie werd verwelkomd door algemeen directeur Marc Waaldijk en waarnemend directeur Refining & Marketing, Rudolf Elias. De delegatie kreeg een presentatie over het project en de huidige stand van zaken. Elias, die tevens Project Director REP is, gaf ook een overzicht van Staatsolie en de visie en de betekenis van het bedrijf voor Suriname. Bij deze gelegenheid werd het managementteam voorgesteld dat verantwoordelijk zal zijn voor de nieuwe raffinaderij. De president, vicepresident en de ministers namen vervolgens als eerste een kijkje bij de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS). Daar zijn werkzaamheden gaande in verband met de uitbreiding van de elektriciteitscentrale. Bij de rondleiding op de huidige raffinaderij kregen de gasten een goed beeld van de activiteiten die momenteel plaatsvinden waaronder de bouw van nieuwe tanks, voorbereiding van de ondergrondse pijplijn voor transport naar afnemers, en het verbinden van bepaalde delen van de huidige raffinaderij met de nieuwe. Tekst / Text: Nancy Lodik Fotos / Photos: Hubert Hermelijn President Bouterse lovend over Refining Expansion Project In augustus bezocht een regeringsdelegatie onder leiding van president Desi Bouterse het Refinery Expansion Project (REP) te Tout Lui Faut. Tijdens een rondleiding kon de delegatie de enorme bedrijvigheid aanschouwen die op het constructieterrein plaatsvindt.

PAGE 4

4 Op het constructieterrein van de nieuwe raffinaderij bezichtigde de delegatie verschillende installaties die er al staan en welke bedrijvigheid hier plaatsvindt. Zo kon men zien hoe een module op multiwheelers naar de fundering werd verplaatst. Tijdens de rondleiding maakte president Bouterse kennis met verschillende Surinaamse onderaannemers en   werd hij meerdere keren toegejuicht door   arbeiders. Na de rondleiding lunchten de president en zijn delegatie in de kantine van de Italiaanse contractors, waar de koks en het bedienend personeel een compliment kregen van het staatshoofd voor de heerlijke maaltijd. Bij de afsluiting van het bezoek uitte de president zich lovend over de inzet   van alle betrokkenen bij het expansieproject. De directie werd bedankt voor de geweldige dag. Op 25 februari 2012 gaf president Bouterse het officile startsein voor de constructie van het Raffinaderij Expansie Project, met het heien van de eerste paal. Ruim een anderhalf jaar later is de plek van die eerste paal nauwelijks meer te herkennen. Enkele modules die al op hun fundaties staan, laten zien dat hier een state of the art raffinaderij wordt gebouwd. De oplevering van de raffinaderij is gepland voor medio 2014. of the power plant. While touring the existing refinery, the guests got a good picture of all activities, including construction of new storage tanks, preparing construction of the underground pipeline for transport to retailers and connecting segments of the existing refinery to the new one. The delegation could see the several erected installations on the construction site and the people working busily. President Bouterse got to meet several Surinamese subcontractors and more than once he was greeted by cheering crowds of workers. A lunch in the Italian contractors canteen concluded the day. The chefs and their staff were complimented by the Head of State for the excellent meal. In his final words, the President praised the work of all involved in the expansion project and thanked the Staatsolie management for the wonderful day. On 25 February 2012, President Bouterse officially started construction of the Refinery Expansion Project by driving the first pile. Now, over 18 months later, the site is barely recognizable. The modules already on their location show that a state of the art refinery is being constructed. Completion is scheduled for mid-2014.

PAGE 5

5 A Hundred Million Barrels of Produced OilOn 22 July, over 30 years after the first barrel was produced, Staatsolie produced its 100 millionth barrel of oil. The first official barrel was produced from the Tambaredjo field on 25 November 1982, two years after Staatsolie was founded. Glenn Sairras, Production & Development director, is happy with this achievement. He took a moment to reflect on this joyous occasion and brought expressed gratitude to all pioneers, the staff, contractors and Staatsolie service providers who have made this achievement possible. Strong Growth Since 1982 we have gradually increased production every year, Sairras says. Every year new wells were drilled and taken into production. We also constructed the related facilities at once. It took us 22 years to produce the first 50 million barrels, but for the next 50 million we needed only nine years. This shows that the oil production has grown. With 92 million barrels, the Tambaredjo field takes the lead. The remaining 8 million barrels were produced in the Calcutta and the Tambaredjo North West fields, which started production in 2006 and 2010 respectively. Statistics show that through the years the growth gradually increased Glenn Sairras, directeur Production & Development, is verheugd met het bereiken van deze mijlpaal. Hij stond er bij stil en bracht dank uit aan alle pioniers, medewerkers, contractors en dienstverleners van Staatsolie die hebben bijgedragen tot het behalen van de 100 miljoen barrels. Hij blikt terug op het afgelegde traject. Vanaf 1982 werd de productie jaarlijks opgevoerd, vertelt Sairras. Elk jaar weer werden er nieuwe bronnen geboord en in productie genomen. En wer den de bijbehorende faciliteiten geconstrueerd. Het duurde 22 jaar om de eerste vijftig miljoen barrels te produceren. Maar de volgende vijftig miljoen vaten waren binnen negen jaar geproduceerd hieruit blijkt dat de olieproductie sterk gegroeid is. Het Tambaredjoveld heeft met 92 miljoen barrels verreweg het grootste aandeel in de mijlpaal. De resterende acht miljoen vaten komen uit het Calcuttaveld (in 2006 in gebruik genomen) en het Tambaredjo-Noordwestveld (in 2010 in gebruik genomen). Honderd miljoenbarrels olie geproduceerd Op 22 juli produceerde Staatsolie de 100 miljoenste barrel olie, ruim dertig jaar na de eerste productie. Het eerste officile vat olie werd op 25 november 1982 ongeveer twee jaren na de oprichting van Staatsolie uit het Tambaredjoveld gehaald.Tekst / Text: Kailash Bisessar Fotos / Photos: Directoraat Productie & Ontwikkeling

PAGE 6

6 to 16,000 barrels a day. In 2007, the management decided to maintain this level until the end of 2013. Sairras explains that the decision was based on the known oil reserves back then and the plans to get the Refinery Expansion Project as well as several other diversification projects off the ground. The real production figure has been a little over 16,000 barrels a day in the past period. On 22 July this year, Staatsolie had exactly 1,526 active wells with an average day production of 16,400 barrels. Wealth It took much effort and many investments to achieve a production of 100 million barrels. Every part of Staatsolie has contributed to this achievement from the designs to procurement of material, as well as drilling wells and taking them into production. Sairras: Those 100 million barrels represent an enormous amount of money. At the same time our staff has been able to acquire an enormous amount of knowledge and skills. This is the companys and Surinames wealth. We continue on the knowledge gained and add new developments to them. We can justifiably say that we are in complete control of oil production on land and in swamps New Objectives Production & Development is currently preparing for further production increase. The target is to produce 17,000 barrels a day by 2015. This requires an extensive work program. An intensive drilling program is in the pipeline and all facilities for storage, treatment, and transport will be expanded. Especially treatment of the enormous amount of water and the strategic storage of oil require special attention. We will use a number of improvement techniques, for which we have already trained our staff. We wish the best of luck to all who work towards the new Staatsolie production goals! Uit grafieken blijkt dat de groei door de jaren heen gestaag opliep tot 16.000 vaten per dag. In 2007 werd besloten om dit niveau tot eind 2013 vast te houden. Sairras: Dat besluit was gebaseerd op de toen beschikbare oliereserves, en met in achtneming van de uitvoering van het REP en andere diversificatieprojecten. De gerealiseerde productie in de afgelopen periode lag gemiddeld iets hoger dan 16.000 barrels per dag. Op 22 juli van dit jaar telde Staatsolie om precies te zijn een totaal van 1526 bronnen, met een gemiddelde dagproductie van 16.400 barrels. Om te komen tot een productie van honderd miljoen barrels zijn er vele inspanningen en investeringen gepleegd. Alle betrokken diensten hebben daarbij ondersteund vanaf het ontwerp tot de aankoop van materiaal, alsook het boren en in productie brengen van de bronnen. Sairras: De honderd miljoen vaten olie vertegenwoordigen een aanzienlijke financile waarde. Maar daarnaast hebben onze employees tijdens het proces veel kennis en ervaring opgedaan wat een enorme rijkdom is voor Staatsolie n voor Suriname. We borduren voort op de opgedane kennis en ervaring en we vullen deze aan met de nieuwe ontwikkelingen. Het is terecht om te zeggen dat wij de olieproductie zowel op het droog land als in de zwamp volledig beheersen.Nieuwe doelenProduction & Development bereidt zich momenteel voor op verdere productieverhoging. In 2015 wil men 17.000 barrels per dag halen, zegt Sairras. Hiertoe wordt een lijvig werkprogramma opgesteld. Er komt een intensief boorprogramma, en alle faciliteiten voor de opvang, verwerking, opslag en transport van de olie worden uitgebreid. Vooral de verwerking van de enorm toegenomen hoeveelheid meegeproduceerd water en de vereiste strategische opslag van olie vragen bijzondere aandacht. We gaan ook nieuwe verbeteringstechnieken toepassen waarvoor onze medewerkers al ingewerkt zijn. Succes gewenst aan allen die meewerken aan de nieuwe productiedoelen van Staatsolie!

PAGE 7

7 New Blood Bank Crowns Humanitarian Diplomacy Modern equipment in the National Blood Bank lab enables the organization to test blood on all kinds of diseases. From HIV to tracing HTLV I, the virus that causes blood cancer, donor blood is subject to more critical tests before it leaves the lab. Staatsolie donated the equipment. Testing blood at a higher level and conducting research is now possible with the US$ 2 million the Suriname Red Cross Society received from Staatsolie. On 13 December 2010, the company celebrated its 30th anniversary. To commemorate that memorable date the company donated an entirely new blood bank facility to society. Staatsolies choice for our organization is the crown on our humanitarian diplomacy, SRK president Marja Naarendorp said contently. Initially we had intended to use the money for renovation, but eventually we decided to set up completely new offices and a lab with modern equipment. Our facility now meets the PAHO/WHO guidelines, which state that in the process from donation to administering donor blood to patients, the blood has to be subjected to rigid tests. It also requires an effective monitoring system to guarantee and manage the quality and training of blood bank staff. The latter will be commenced soon. In the meantime the ISO 9001: 2008 certification process has been started. In short this means that from now service will be documented and standard and the staff must meet minimal requirements to provide those services. We want the right people with the right skills to keep our operations going, Naarendorp emphasized. Our Social Responsibility It was not easy to choose a charity. Since the National Blood Bank is the only supplier of blood and blood derivatives in Suriname, we deiced to renovate, expand and modernize the facilities of the organization. Staatsolie is happy to have contributed in this way to a healthy society and the continuous progress of our country. This is what our social responsibility requires from us, Staatsolie CEO Marc Waaldijk said, explaining the companys choice for the Suriname Red Cross Society. Construction started on 1 September 2011 and on 4 July 2013 the completed new facilities were handed over to the SRK. Anyone could land in a situation where he/she needs blood or its derivatives. With the new and modern facilities the blood bank can meet those demands. During the ceremony a plaque was unveiled with words of gratitude to Staatsolie for its exceptional contribution in completing this project. The new offices and lab are designed by architectural bureau Van Hest while Remas NV carried out the project. Op een hoger niveau bloed testen en onderzoeken is mogelijk door de US$ 2 miljoen die het Surinaams Rode Kruis (SRK) als donatie ontving van Staatsolie. Op 13 december 2010 vierde het bedrijf zijn 30-jarig bestaan en gaf de nieuwe faciliteiten via het SRK cadeau aan de gemeenschap. De keuze van Staatsolie voor ons zien wij als kroon op onze humanitaire diplomatie, zegt SRK-bestuursvoorzitter Marja Naarendorp, voldaan. In eerste instantie zou het geld worden aangewend voor renovatiewerkzaamheden, maar uiteindelijk is besloten compleet nieuwe kantoorruimten en een laboratorium met moderne apparatuur op te zetten. De faciliteiten voldoen nu aan richtlijnen van PAHO/WHO. Die schrijven onder meer voor dat in de keten van donatie tot het toedienen aan patinten, donorbloed eerst grondig getest moet zijn. Daarbij hoort ook een effectief monitoringsysteem voor het bewaken en managen van de kwaliteit en training van personeel werkzaam bij de Bloedbank. Met het laatste wordt binnenkort gestart en ondertussen is ook het ISO 9001: 2008 certificeringsproces in gang gezet. In het kort houdt dit in dat de dienstverlening formeel via een gedocumenteerde en vaste procedure zal worden verricht en voldoet het personeel aan minimaal gestelde eisen om diensten te kunnen verlenen. Wat wij vooral willen zijn de juiste mensen met de juiste opleiding om de zaak draaiende te houden, benadrukt Naarendorp. Het was niet gemakkelijk om een keuze te maken. Aangezien de Nationale Bloedbank de enige leverancier is van bloed en bloedproducten in Suriname, is gekozen voor de renovatie, uitbreiding en modernisering van de faciliteiten van deze organisatie. Staatsolie is daarom blij dat we ook op deze manier weer een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een gezonde samenleving en dus aan de voortgaande ontwikkeling van ons land Suriname. Immers, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid eist dit van ons, motiveert de algemeen directeur de uiteindelijke keuze voor het Rode Kruis. De bouwwerkzaamheden startten op 1 september 2011 en op 4 juli 2013 zijn de nieuwe faciliteiten officieel overgedragen aan het Rode Kruis. Een ieder kan in een situatie terechtkomen waarbij een beroep moet worden gedaan op donorbloed en aanverwante producten. Met de nieuwe, moderne faciliteiten kan de Bloedbank hieraan op een veilige manier tegemoet. Tijdens de over drachtsceremonie is een gedenkplaat onthuld waarop een woord van dank aan Staatsolie voor de bijzondere bijdrage aan het verwezenlijken van dit project. Het nieuwe gebouw en laboratorium zijn een ontwerp van Van Hest architectenbureau en de projectuitvoering is verricht door Remas NV. De activiteiten zijn binnen het budget gerealiseerd. Door de nieuwe faciliteiten kan de Bloedbank de komende vijftien jaar zonder hoofdpijnen haar diensten verlenen aan de gemeenschap. Bloed wordt nu in verschillende ruimten verwerkt, wat menselijke fouten minimaliseert. Ook NIEUWE BLOEDBA nN K alsALS K roonROON opOP hH U manitaire MANITAIRE diplomatie DIPLOMATIE Van testen op hiv tot het opsporen van HTLV I, het virus dat bloedkanker veroorzaakt. Donorbloed wordt sinds kort nog kritischer getest voor het naar patinten gaat, dankzij de ultra moderne apparatuur die nu gebruikt wordt in het laboratorium van de Nationale Bloedbank. Een schenking van Staatsolie. Tekst / Text: Vernon Texel Foto / Photo: Ranu Abhelakh

PAGE 8

8 is het aantal bedden uitgebreid van vier naar zes, waardoor meerdere donoren tegelijk kunnen worden geholpen. Echter betekent dit nog niet een automatische toename van het aantal vrijwilligers dat bloed afstaat. We gaan ons daarom nog meer concentreren op het aanwerven en behouden van nieuwe donoren. Er zijn vijfhonderd tot duizend nieuwe personen nodig om ons bestand op het gewenste niveau te krijgen, weet Maria Tjon A Loi, medisch directeur bij de Nationale Bloedbank. Nu zijn er 6.500 donoren die het vorig jaar samen 10.000 eenheden bloed (ongeveer 5.000 liter) hebben afgestaan. De jaarlijkse behoefte is echter 11.000 eenheden. Dagelijks zijn er gemiddeld vijftig nodig om in de behoefte van ziekenhuizen te voorzien. Met moeite kunnen we voldoen aan de dagelijkse vraag naar bloedproducten, dus is het van belang om ons bestand zo snel mogelijk uit te breiden, benadrukt Tjon A Loi. Nu het laboratorium van de Bloedbank over nieuwere en geavanceerder apparatuur beschikt, bestudeert men de optie van dienstverlening aan ziekenhuizen. Er kan nu op veel meer worden getest dan alleen op de zeven ziekten (syfilis, malaria, hiv, HTLV I, hepatitis B en C en de ziekte van Chagas), voordat donorbloed beschikbaar wordt gesteld voor ziekenhuizen, legt Naarendorp uit. Met de apparatuur is het namelijk ook mogelijk om bepaalde eiwitten te onderscheiden die duiden op (verschillende) kankersoorten. Waar de bestuursvoorzitter ook meer aandacht aan wil besteden is community based health. Ze is er van overtuigd dat door preventief en gerichte gezondheidsinformatie te verstrekken, de gezondheidssituatie van burgers al enorm kan verbeteren. Dit is wat ik bedoel met humanitaire diplomatie. Gezondheidszorg wordt nog te vaak gezien als medische zorg, terwijl we in de eerste plaats de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf moeten leggen. Op deze manier komt de investering van Staatsolie nog beter bij de gemeenschap terecht. Expansion of Donor Population The new facilities enable the blood bank to provide better services to the public. Blood now undergoes treatment in different rooms minimizing human error. The number of help stations has increased from four to six, so more donors can donate their blood at the same time. However, this does not mean that the number of voluntary blood donors has automatically increased. Our next goal is to concentrate on recruiting and retaining new donors. We need an additional 500 to 1,000 people to keep our donors population at the right level, Dr. Maria Tjon A Loi, medical director of the National Blood Bank said. Currently there are 6,500 donors, who, last year, donated 10,000 units of blood (approximately 5,000 liters). However, the annual demand is 11,000 units. On a daily basis 50 units are needed. We can barely meet the daily demand, so we need to work on expansion of the donor population fast, Tjon A Loi said. Community Based Health Now that the lab has the latest and most advanced equipment, the SRK is considering service to hospitals. We can conduct far more tests than the ones were focusing on right now before the blood is safe to be released, Naarendorp explained. Currently the blood bank has tests on seven diseases (syphilis, malaria, HIV, HTLV I, Hepatitis B and C and Chagas disease). The equipment enables us to identify certain proteins that cause cancer. Naarendorp also wants to focus more on community based health. She is convinced that preventive and directed healthcare information can improve the health of the population enormously. This is what I mean by humanitarian diplomacy. Healthcare is often considered medical care, while we should make people aware that they are the ones that should bear the responsibility. In this way that Staatsolie donation returns to society. Het Surinaamse Rode Kruis werd op 20 juni 1940 opgericht als onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis. Tot haar reguliere activiteiten behoren onder meer het doneren van opgenomen bloed en het verzorgen van EHBO-cursussen. Na de onafhankelijkheid van Suriname werd het SRK in 1983 een zelfstandige vereniging die door de overheid erkend wordt en van haar bepaalde taken heeft gekregen. Het SRK is verder actief op het terrein van Disaster Preparedness en Internationaal Humanitair Recht. In dit kader worden trainingen verzorgd voor personen en organisaties die daarvoor in aanmerking komen. Het hoofddoel is het voorkomen en het verzachten van menselijk leed in de ruimste zin van het woord op een onpartijdige wijze, zonder enig onderscheid op grond van nationaliteit, ras, geslacht, geloof, taal, maatschappelijke of politieke overtuiging. Haar missie luidt: Het Surinaamse Rode Kruis is een door vrijwilligers gedragen humanitaire hulporganisatie voor de meest kwetsbaren, die actief bijdraagt aan een meer menswaardige samenleving. Anno 2013 telt deze organisatie landelijk meer dan 250 vrijwilligers. The Suriname Red Cross Society was founded on 20 June 1940 as an affiliate of the Dutch Red Cross Society. Its regular duties are collecting blood donations and Emergency medical training. After Surinames independence, the SRK too became independent in 1983. The government recognizes the organization and has charged it with certain duties. The SRK is active in Disaster Preparedness and International Humanitarian Law. In that respect it organizes training sessions for individuals and organizations. Its main goal is preventing and alleviating human suffering by providing assistance without discrimination as to nationality, race, religious beliefs, class or political opinions. Its mission: The Suriname Red Cross Society is a humanitarian organization supported by volunteers to aid the most vulnerable. It actively contributes to a more dignified society. Currently the organization has over 250 volunteers nationwide.

PAGE 9

9 The Charms of a Construction ProjectIn a little over a year, the new refinery will be mechanically completed. In the meantime all modules have arrived in Suriname which means that construction has been completed for 59 percent. The first months of a construction project are always relaxed, Rudolf Elias, REP Project Director and acting director Refining & Marketing tells Staatsolie Nieuws. You make a planning in advance and hope that everything goes according to planning. As time progresses the job becomes more hectic, but those are the charms of the construction project. Currently, we have over 300 containers with equipment and material in the harbor. Its a real challenge to decide what equipment you transport to the construction site so that the almost 1,200 crews can continue working efficiently. All modules Have Arrived The final 14 modules arrived in Suriname on 10 July with the Yacht Express. The ship arrived at the Nieuwe Haven early in the evening, the entire operation was being watched from the Maratakka II (an SMS pleasure boat) by Staatsolie staff just like at the arrival of the first 10 modules in March. On 12 July transport of the first modules commenced to the construction site at Tout Lui Faut. PAU2604 posed the biggest challenge. With its 35 meters, it is the tallest module and had to transported with care. PAU 2604 is part of the Visbreaker Unit and consist of several process equipment for treatment and breakdown of waste from the Vacuum Unit to Naphtha and Gasoil. Now all 14 modules are at Tout Lui Faut and by midSeptember they must be secured at their exact location. The modules have been manufactured in Sardinia, Italy, by main contractor Saipem. With the arrival of the last De eerste maanden in een bouwproject zijn altijd relaxed, vertelt Rudolf Elias, Project Director REP en waarnemend directeur Refining & Marketing. Je plant vooruit en hoopt dat alles ook volgens die planning ver loopt. Met de tijd wordt het werk echter steeds hectischer, maar dat is de charme van een bouwproject. We hebben bijvoorbeeld momenteel meer dan 300 containers met uitrusting en materialen in de haven liggen. De kunst is om steeds te bepalen welke daarvan we binnenhalen, zodat de bijkans 1200 man die nu op het terrein zijn zo efficint en effectief mogelijk kunnen blijven werken. De laatste 14 modules arriveerden op 10 juli in Suriname, met het schip Het schip kwam bij avond de Nieuwe Haven binnenvaren, onder toeziend oog van het Staatsoliepersoneel de aankomst kon gadeslaan vanaf de Mara een plezierboot van de SMS, net zoals dat gebeurde bij de aankomst van de eerste 10 modules in maart. Op 12 juli is meteen aanvang gemaakt met het transporteren van de eerste module naar het constructieterrein te Tout Lui Faut. De grootste uitdaging daarbij was PAU2604, de hoogste module, die met haar 35 meter met de nodige voorzichtigheid moest worden getransporteerd. PAU 2604 behoort tot de Visbreaker Unit en omvat verschillende procesapparaten met als belangrijkste functie het verwerken en afbreken van afvalstoffen uit de Vacuum Unit tot Naphtha en Gasoil. Intussen staan alle 14 modules op Tout Lui Faut en medio september moeten ze allemaal op hun exacte locatie zijn geplaatst. De modules zijn gebouwd in Sardini, Itali, een job waar hoofdaannemer Saipem voor verantwoordelijk was. Het (vaste prijs red.) gedeelte van zijn werk is met de aankomst van de laatste 14 modules in principe afgerond. Maar Saipem blijft nog belast met een deel van het constructiemanagement, de controle van de kosten bij de installatie van bepaalde systemen, met de logistiek en het aanleveren van gespecialiseerde krachten voor de bouw. Het constructiemanagement door Saipem vindt plaats op basis, dus op basis van het werkelijk gemaakte aantal werkuren.Nog ruim een jaar te gaan en dan moet de nieuwe raffinaderij mechanisch compleet zijn. Intussen zijn alle modules in Suriname gearriveerd en daarmee is de bouw al voor 59% opgeschoten. Tekst / Text: Sherida Asinga Foto / Photo: Media Vision De charme van een boBO UW proPRO J eE C tT

PAGE 10

10 Project Director Rudolf Elias legt uit wat er verder op schema staat. Onze grootste uitdaging op het moment is om de 12 internationale subcontractors en de meer dan 18 Surinaamse bedrijven die onder hen werken, tegelijkertijd aan hetzelfde doel bezig te laten zijn: de oplevering van de raffinaderij in het laatste kwartaal van 2014. Tegen die tijd hopen we de raffinaderij mechanisch compleet te hebben, dat wil zegen dat alles al op zijn plek staat en alle delen aan elkaar gekoppeld zijn. Het zal echter nog enkele maanden duren voordat we ook echt producten volgens specificaties kunnen leveren. Simultaan met de oplevering van de raffinaderij in 2014, moet ook de nieuwe organisatie voor raffinaderij een feit zijn. Het Operational Readiness programma voor het klaarstomen van de nieuwe raffinaderijorganisatie loopt gestaag. Vrijwel alle functies van managers, supervisors, engineers, operators en technicians zijn al ingevuld. Van het NATIN zijn 98 trainee operators aangetrokken die nu opgeleid worden in speciaal hiervoor opgezette trainingslocaties op Tout Lui Faut. In totaal zijn er inmiddels 180 nieuwe mensen aangetrokken. Tegen mei 2014 moeten zij allemaal de basistraining hebben gevolgd en daarna zullen ze nog enkele maanden fabriekspecifieke trainingen volgen. Staatsolie streeft ernaar om zo snel mogelijk de verantwoordelijkheid voor de nieuwe raffinaderij over te nemen van hoofdaannemer Saipem. Het detailontwerp van de nieuwe raffinaderij staat momenteel op 98% en is daar mee praktisch afgerond. Voor de resterende 2% wordt nog ongeveer twee maanden uitgetrokken. De totale kosten voor de uitvoering van project zitten momenteel op USD 760 miljoen. In de piek van het project, 1e kwartaal van 2014, zullen bijkans 2000 mensen werkzaam zijn op het constructieterrein. Op 12 juni 2013 is de 3.483ste paal door subcontractor MNO Vervat geslagen. Hier mee zijn alle heiwerkzaamheden afgerond. MNO is nu voornamelijk bezig met het plaatsen van de ondergrondse pijpen, maar daarnaast ook met de constructie/ver zwaring van wegen naar gelang de equipment die daaroverheen moet. In volle gang zijn ook: De ci viele werkzaamheden door Ballast Nedam Infra Suriname waaronder de fundaties. Bouw v an de 11 opslagtanks door CB&I. De tanks worden al geverfd en enkele zijn reeds uitgetest met water. Lokale subcontr actor Kiesel werkt aan het onderstation dat nu in vergevorderd stadium is. Vanuit dit station wordt een hoogspanningskabel getrokken naar SPCS (Staatsolie Power Company Suriname) voor het ontvangen van elektriciteit. SPCS ligt pal naast de huidige raffinaderij. Bouw v an de piperacks of metaalstructuren door IRSIC, een joint venture tussen IREM/SICES. Deze contractor is ook bezig met de prefabricatie van pijpmateriaal dat straks in de piperacks genstalleerd moet worden. Het verven van alle pijpmateriaal wordt door een lokale aannemer uitgevoerd. modules the main contractor has completed the lump sum part of its contract. Saipem will stay in charge as part of the construction management, monitoring the cost at the installation of certain systems, the logistics and supply of expert crews for the construction. Saipem will charge Staatsolie for the construction management on a reimbursable basis, meaning that they receive pay for the real working hours. Biggest Challenge Our biggest challenge is to see to it that the 12 international subcontractors and the 18 local firms working under them can work simultaneously towards the same goal: completing the refinery by the last quarter of 2014. By that time we hope that the refinery is mechanically completed, meaning that every segment is on its right place and that the parts have been connected. It will then take a few months before we can start producing, Project Director Rudolf Elias explains. Simultaneously with completion of the refinery in 2014, the organization of the facility must be ready. The Operational Readiness program, which sees to it that the refinery staff is trained, is on schedule. Almost all positions of managers, supervisors, engineers, operators and technicians have been filled. Technical high school NATIN has supplied 98 trainee operators, who are now being trained at special training locations at Tout Lui Faut. A total of 180 new employees have been hired. By May 2014, they must have completed basic training. They will then go through a few months of factory-specific training. Staatsolie strives at taking over responsibility for the new refinery from Saipem as soon as possible. Construction Progress The detail design of the new refinery is currently at 98 percent, meaning it is practically completed. The construction management has scheduled two months for the remaining 2 percent. The total costs for the project are currently at US$ 760 million. At the height of the project, by the 1st quarter of 2014, some 2,000 crews will be working at the construction site. On 12 June 2013, subcontractor MNO Vervat drove the 3,483rd pile, thus completing pile driving operations. MNO now constructs underground piping and construction of special roads for heavy traffic. Other projects still in progress: Civil w orks by Ballast Nedam Infra Suriname, such as foundations. Constr uction of 11 storage tanks by CB&I. painting of the tanks has commenced and some have been tested already with water. Local subcontr actor Kiesel is building a substation which will connect the factory to SPCS (Staatsolie Power Company Suriname) through a high voltage cable to power up the refinery. The SPCS is located next to the existing refinery. Constr uction of the piperacks of metal structures by IRSIC, an IREM/SICES joint venture. This contractor is also in charge of pre-manufacturing the pipes that will be installed in the piperacks. A local contractor is in charge of painting all piping material. Overall Project Status 2013:Detail ontwerp / Detail design 99%99% Procurement (aankoop van equipment en materialen) / Procurement (purchasing equipment and materials) 98% (per 31 juli) Site Progress 29% (per 31 aug) Plus 24 modules 30% Number of crews on the construction site (per 31 July)Staatsolie                  86 Saipem             75 Contractors      950 Totaal / Total    1,111 e Height: 2,000 by 1st quarter 2014Operational Readiness 180 (inclusief 98 trainees van het NATIN) /(98 NATIN trainees included)

PAGE 11

11 Na 2 uren, 17 minuten en 38 seconden zwemmen tikte Postma als eerste man aan bij de Marinetrap en werd daarmee de winnaar van de marathon. Bij de vrouwen hield Singh de naam van Suriname hoog. Zij finishte na een tijd van 2 uren, 27 minuten en 35 seconden als eerste vrouw. Van de 83 zwemmers die zich van te voren hadden opgegeven, namen op de dag van de marathon 78 deel. Enkele topwedstrijdzwemmers konden niet meedoen omdat ze in de laatste ronde van hun schoolrepetities en eindexamens zaten. Dillion Willems, een landgenoot van Postma, eindigde op de tweede plaats. De beste Surinamer bij de mannen werd de 12-jarige Yael Touw Ngie Tjouw. Hij eindigde op de derde plaats. Staatsoliemedewerker Damian Harper (Jr. Engineer Health & Safety) zwom op eigen titel en viel zelfs in de prijzen: hij eindigde op de tweede plaats in de leeftijdsklasse 35-44 jaar. De zwemmers hadden tijdens deze marathon de stroom niet mee. Zij moesten veel op eigen kracht zwemmen. Het was dit jaar heel zwaar omdat het water koud was en geen harde stootbewegingen had. Dat maakte het wel reuze zwaar, vertelt Postma hijgend na zijn overwinning. Ook de andere prijswinnaars bevestigen dit. Yael Touw Ngie Tjouw vond vooral het begin heel moeilijk omdat hij op dat eerste traject krampen kreeg. Toch eindigde deze nieuweling binnen de top drie! Voor hem was vooral de voorbereidingsperiode heel belangrijk geweest, zowel geestelijk als fysiek: goed rusten en goed eten. Ik heb mij heel goed voorbereid door samen met mijn moeder ervoor te zorgen dat ik veel koolhydraten naar binnen kreeg. Zodat ik energie had om de afstand af te leggen. Sajni Singh vond het een eer om te winnen: Ik ben erg heel erg trots op mezelf dat ik dit heb behaald, zei ze na afloop. Ook voor Damian Harper gold dit eervolle gevoel, vooral omdat hij een Staatsolir is. Dit niet zijn eerste zwemmarathon want hij doet al 10 jaar mee aan deze watersport, maar hij was niet eerder in de prijzen gevallen. Staatsolie ZW e E MMA r R A thonTHON Renze Postma and Sajni Singh Winners of the 39th Staatsolie Swimming Marathon Sajni Singh and Yael Touw Ngie Tjouw save face for SurinameSurinamese swimmer Sajni Singh and Aruban Renze Postma won the 39th edition of the Staatsolie swimming marathon. Postma won for the second consecutive time, while Singh made her debut for gold. In a race of 2:17:38 Postma was the first male to finish at Marinetrap. Singh, female, reached the finish line after 2:27:35, making Suriname proud. Although 83 swimmers had registered for the race, only 78 showed up at the start. Several top Surinamese swimmers could not compete since they were in the final stages of their school tests and exams. Dillion Willems, another Aruban, finished second. The best Surinamese male swimmer was 12-year-old Yael Touw Ngie Tjouw, finishing third. Staatsolie employee, Damian Harper (Jr. Engineer Health & Safety), swam unaffiliated and ended second in the 35-44 age category. The Winners Response The swimmers had to do without the current this time and had to rely on their own strength. It was a tough race, because the water was cold and there was no push in the back, a panting Postma told Staatsolie Nieuws after finishing. Other swimmers confirmed this. Yael Touw Ngie Tjouw had a tough beginning because he got cramp in the first leg. Still this rookie managed to end among the top three. He owes it all to good preparation, both physically and mentally: enough rest and eating well. I prepared well and my mother and I saw to it that I ate enough carbohydrates for the energy I needed to swim the 18 kilometers distance. Sajni Singh considered it an honor to win. Im proud of my performance, she said after the race. Damian Harper shared in the wonderful feeling, especially since he is a Staatsolie employee. This is not his first time in the event. He has been competing for the past ten years, but never manRenze Postma en Sajni Singh winnen Sajni Singh en Yael Touw Ngie Tjouw houden naam Suriname hoog Tekst / Text:Geertruida Loseng Fotos / Photos: Hubert Hermelijn Renze Postma Sajni SinghSajni Singh van Suriname en Renze Postma van AA ruba zijn als besten geindigd bij de 39ste Staatsolie Z Z wemmarathon. Postma prolongeerde zijn titel bij deze editie, terwijl het voor Singh de eerste keer was dat ze deze marathon won.

PAGE 12

12 Zijn tweede plaats behaalde hij op een merkwaardige manier. In feite zwom ik vr de persoon die op de eerste plaats eindigde. Maar zon 400 meter voor de eindstreep liep een van de zwemmers een spierblessure op in zijn bovenbeen. Omdat ik toevallig achterom keek zag ik hem wenken. Ik ben een gecertificeerde en besloot toen met hem mee te zwemmen tot de finish. Maar nadat ik merkte dat hij het nog wel even kon volhouden, ben ik snel over de eindstreep gegaan en daarna teruggegaan om   verder met hem mee te zwemmen. Dat deed ik om te voorkomen dat ik zou verliezen, vertelt Harper lachend. Vooral het jonge publiek was superenthousiast over de marathon. Bij de finish waren veel kinderen aanwezig en Staatsolie had gezorgd voor een springkussen en lekkernijen om hen bezig te houden in afwachting van de aankomst van de eerste deelnemers. Ik wist nooit dat dit zo leuk kon zijn, vertelt de elfjarige Agata. Zelf kan ik niet zwemmen, en kinderen van mijn leeftijd in zo een grote rivier te zien vind ik wel dapper, zegt ze vol bewondering. Ik ben blij dat ik dit heb mogen meemaken. Het was leuk om te merken dat de deelname uit het district Nickerie dit jaar veel groter was dan voorheen. Dat komt door het nauwe contact tussen het team van het Algemeen Zwembad Nickerie en de leden van de Johan Leter zwemploeg. Deze stimulans resulteerde erin dat nu veel meer Nickerianen meededen aan de marathon. Wij juichen deze ontwikkeling toe en hopen dat wij steeds meer districten mogen verwelkomen bij de Staatsolie Zwemmarathon, zegt Chantal van Keeken van de Zwembond. Ze vertelt dat de bond de voor bereiding van de deelnemers nog verder wil verbeteren. Binnenkort wordt met de Maritieme Autoriteit Suriname gesproken over de mogelijkheden voor oefenwedstrijden in de Surinamerivier. Chantal van Keeken noemt deelname aan de marathon een mooie uitdaging voor mensen die kunnen zwemmen: Het is een overwinning op jezelf bij deze extreem fysieke inspanning. Al 26 jaar sponsort Staatsolie de zwemmarathon volledig. Beide partijen zijn zeer tevreden over hun samenwerking bevestigen Chantal van Keeken (Surinaamse Zwembond, commissaris Open Water Zwemmen) en Sharine Silos-Sluer (Staatsolie PR Officer). De Staatsolie Zwemmarathon trekt ook buiten de grenzen van Suriname de aandacht. Er waren speciaal hiervoor zwemmers gekomen uit Aruba, Frans-Guyana, Curaao en Nederland. De winnaars ontvingen naast een eigendomstrofee ook een wisseltrofee en US$ 1000. De nummers 2 en 3 kregen een eigendomstrofee en een geldbedrag van respectievelijk US$ 750 en US$ 500. Volgend jaar vindt de veertigste marathon plaats. De organisatie van deze bijzondere jubileumeditie zal binnenkort worden besproken met   de leiding van Staatsolie. Er zal in ieder geval een renie plaatsvinden, zegt Chantal van Keeken. We willen dan zoveel mogelijk oud-marathonzwemmers hier hebben. Of ze meezwemmen is een tweede, maar alleen al hun aanwezigheid bij die gelegenheid wordt op prijs gesteld. Verder overweegt de Surinaamse Zwembond een foto-expositie te organiseren ter ere van de 40-jarige mijlpaal. aged to win a prize. He had a remarkable finish. In fact I was ahead of the person who finished first. Some 400 meters before the finish line one of the swimmers strained a thigh muscle. I happened to be looking back and saw him signaling. As a certified life guard I could not leave him behind, so I decided to swim beside to him all the way to the finish line. When I saw that he could manage I raced towards the finish line, finished and then went back to support him. I had to do so because I feared I would lose my position, Harper said smiling. Enthusiastic Children and a Proud Nickerie The young ones in the public were wild. There were quite some children at the finish line and Staatsolie had an inflatable bouncer and sweets to keep them busy while waiting for the first swimmers to arrive. I didnt know that we could have such fun, 11-year-old Agata said. I dont know how to swim, but seeing children my age in the big river is so courageous, she said admiringly. Im glad I can be part of this. Participation from the District of Nickerie was greater this year, due to closer contact between the team of Algemeen Zwembad Nickerie and the members of the Johan Leter swim team. Were happy with this development and hope to welcome more swimmers from the districts to the Staatsolie swimming marathon, Chantal van Keeken of the Swim Federation told Staatsolie Nieuws. She says the federation has plans to help improve the swimmers preparation. Talks with the Maritime Authority Suriname are under way to study practice opportunities in the Suriname River. Van Keeken considers participating in the marathon a challenge for people who can swim. Its a victory to compete in this extreme tough physical exercise. Next up: The Fortieth Edition Staatsolie has been sponsoring the event for the past 26 years. Van Keeken (Commissioner Open Water Events) and Staatsolie PR Officer, Sharine Silos-Sluer, confirm satisfaction on both sides. The event has been attracting attention from beyond the borders. Swimmers from Aruba, French Guiana, uracao and the Netherlands have travelled to Suriname especially to compete. In addition to an owners trophy and a challenge trophy, the winners received each US$ 1,000. The numbers two and three received a trophy and US$ 750 and US$ 500 respectively. Next year, the fortieth edition of the event takes place. The Swim Federation will soon meet with Staatsolie representatives to discuss the special edition. Van Keeken promises a reunion. We want to invite as many former marathon swimmers to the event. We dont know if all of them will participate, but having them here would be nice. The Federation also considers a photo exhibition to commemorate the 40th anniversary of the event. De jongste zwemmer was 12 jaar oud. Yael Touw Ngie Tjouw (l) won de derde prijs, hij eindigde als de beste Surinamer bij de mannen. Staatsoliemedewerker Damian Harper (l) ontving zijn prijs uit handen van Kailash Bissesar, Acting Public Relations Coordinator.

PAGE 13

13 UitbreidinUITBREIDIN GDe expansie van SPCS staat geheel in lijn met de visie 2020 van Staatsolie, waarbij Staatsolie leidend wil zijn in de ontwikkeling van de energie-industrie in Suriname. De vraag naar energie neemt voortdurend toe, terwijl aan de behoefte niet altijd optimaal kan worden voldaan. SPCS zorgt samen met de Energie Bedrijven Suriname (EBS) en Suralco (via de Afobakka waterkrachtcentrale) voor de opwekking van elektriciteit in Suriname. Voor de distributie zorgt de EBS met haar elektriciteitsnet. Pal naast de huidige power plant wordt een nieuwe opgezet, met grotere machines die meer vermogen kunnen opwekken. Het Finse bedrijf Wrtsil is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor alle nieuwbouw die nodig is voor de uitbreiding van de power plant. Daaronder vallen de bouw van de nieuwe machinehal, de levering van de 2 generatorsets van elk 17 megawatt met bijbehorende equipment, en verder ook: het bouwen van een nieuwe centrale controlekamer, een brandstofopslagtank met een capaciteit van 4.000 m, installaties voor brandstofbehandeling en de bouw van een onderstation van 161 KV (161.000 Volt). Dit nieuwe onderstation is noodzakelijk om aansluiting op het EBS-elektriciteitsnet mogelijk te maken. Wrtsil begon in maart met het bouwrijp maken van het constructieterrein en de heiwerkzaamheden. Als voorbereiding had Staatsolie gezorgd voor opvulling en ophoging van de locatie van het nieuwe onderstation, ontmanteling van het oude SPCS kantoorgebouw en verwijdering van alle ondergrondse obstakels. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden in Suriname heeft Wrtsil een Construction Management Team van voornamelijk eigen mensen uit Finland hierheen gestuurd. Grote delen van het project worden in samenwerking met Surinaamse bedrijven uitgevoerd. Het werk is gebonden aan een contractueel vastgestelde oplevertijd, wat een goede cordinatie vanuit Wrtsil met de Surinaamse aannemers vereist. Het constructiegebied is niet al te groot, wat een ondersteunende factor is bij het efficint en veilig uitvoeren van het project. Expansion SPCS Power Plant off the GroundIn March 2013 work on the expansion of the Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) got off the ground. The 28 megawatt plant will generate an additional 34 megawatts. The expansion program started in 2012 when Staatsolie signed a contract with the Suriname Gas and Electricity Industry (SGEI). Expansion of the SPCS plant is completely in line with the Staatsolie Vision 2020, which states that Staatsolie wants to have a leading role in the development of the energy industry in Suriname. The steadily rising demand cannot always be satisfied. Together with local energy company EBS and Suralco (through the hydro energy plant at Afobakka), the SPCS generates electrical energy in Suriname. The EBS feeds this energy to the national grid. Finns and Surinamese A new plant, with bigger machines that can generate more energy, is being constructed right next to the existing facility. The Finnish Wrtsil is main contractor in charge of all construction for the expansion project. This includes the construction of a new machine room, supplying two generators of each 17 megawatts and related equipment and the construction of a new control room, a fuel storage tank and the 161 KV substation. The substation is necessary to connect the facility to the EBS grid. Wrtsil commenced in March with preparation of the site and pile driving operations. Staatsolie had already prepared the site for the new substation, dismantling the old SPCS In maart 2013 zijn de werkzaamheden voor de expansie van de centrale van de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) gestart. De 28 megawatt elektriciteitscentrale te Tout Lui Faut wordt daarmee uitgebreid met 34 mw. Het uitbreidingsprogramma begon in augustus 2012 met de ondertekening van een contract tussen Staatsolie en de Suriname GG as and Electricity Industry (S G G EI). 3D-animatie van de nieuwe plant. T ekst / Text: Astra Slooten Fotos / Photos: Hubert HermelijnSPCS eleELE K tri TRI C iteits ITEITS C entr ENTR A le LE G estartESTART

PAGE 14

14 Een Staatsolieprojectteam onder leiding van David Kertotiko onderhoudt de communicatie met Wrtsil en moet zorgen voor de aanpassingen aan de bestaande installaties zodat de nieuwe plant geheel gentegreerd wordt met de huidige. Hij legt uit wat hierbij komt kijken: In de huidige power plant staan Caterpillar machines. Maar bij de uitbreiding zullen we Wrtsil motoren met een groter vermogen gebruiken. Dat is een ander merk, met ook een andere configuratie. De huidige voorzieningen moeten daar dus op aangepast worden. Kertotiko weet dat Wrtsil wereldwijd bekend staat als een zeer betrouwbaar merk waar het gaat om dergelijk groot vermogen. Bij de uitbreiding van de power plant hoort ook transmissie. De extra energie die straks wordt opgewekt moet daarna immers ook via het elektriciteitsnet gedistribueerd worden. De huidige power plant is aangesloten op een transmissielijn van de EBS, maar de capaciteit van die verbinding is niet voldoende om het extra ver mogen te verwerken. Er moet dus een nieuwe en zwaardere verbinding komen die wordt aangesloten op het 161.000 Volt hoogspanningsnet van de EBS. Teamleider David Kertotiko legt uit hoe dat zal gaan. Bij SPCS zal een nieuw schakelstation gebouwd worden, compleet met transformator. Het schakelgedeelte van dit onderstation is in een apart gebouw ondergebracht, de zogenaamde Gas Insulated Switchgear. In deze GIS-ruimte worden de benodigde schakelkasten, beveiligingsen communicatieapparatuur genstalleerd die in directe verbinding staan met het energiedistributiecentrum van de EBS aan de Saramaccastraat.Voor elk project onderzoekt Staatsolie eerst welke impact dit zal hebben op het milieu en de gezondheid van de mensen die in de nabijheid wonen. Bij dit project heeft het onderzoek uitgewezen dat de uitstoot (emissie) van stoffen in de atmosfeer voldoet aan de internationale milieunormen. Met enkele aanpassingen aan twee Caterpillar machines zal ook het geluidsniveau binnen de gestelde eisen blijven. Wij streven ernaar dat de gemeenschap nauwelijks tot geen last ondervindt van onze activiteiten, benadrukt Kertotiko. Het projectteam anticipeert bij de uitvoering van dit project al op toekomstige behoeften. De huidige expansie bevat voorzieningen voor een volgende uitbreiding van nogmaals tweemaal 17 megawatt. We weten dat de vraag naar energie zal blijven toenemen, zegt Kertotiko, vandaar dat we meteen blikken op de toekomst. Steeds meer huishoudens en fabrieken zullen worden aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. De vraag naar energie zal blijven groeien. Wij kunnen niet alles zelf invullen, maar we kunnen wel een grote bijdrage leveren om aan de toenemende vraag te voldoen, zegt een zelfverzekerde Kertotiko. Volgens planning worden de nieuwe generatoren in februari 2014 in gebruik genomen. offices and removing all underground obstacles. To be in complete control of the operations in Suriname, Wrtsil dispatched a Construction Management Team from Finland, consisting of mainly its own staff. Large portions of the project are carried out in partnership with Surinamese contractors. The project has a contractual deadline, which requires excellent coordination from Wrtsil with the Surinamese contractors. The construction area is not large, which is a supporting factor for carrying out the project efficiently. A Staatsolie project team headed by David Kertotiko is in charge of communication with Wrtsil and has to see to it that adjustments are made to existing installation so that the new plant becomes an integrated part with the existing facility. Kertotiko explains what is ahead. The existing plant has Caterpillar machines, but for the expansion well be using Wrtsil generators with a greater output. That is a different brand with a different configuration, so we have to adjust existing facilities to the new one. Kertotiko knows that Wrtsil is internationally known as a reliable brand for large machines with an enormous generating capacity. Connecting to the EBS Grid With the expansion comes transmission. The extra energy must be transported to the national grid. The existing plant is connected to an EBS transmission line, but it will not be able to transport the extra energy. A new transmission line is needed to be connected to the 161,000 volts high voltage EBS net. The SPCS will construct a new substation, completely with transformer. The switch gear for this substation will be located in a separate building, the so-called Gas Insulated Switchgear. This GIS room will contain the required control boxes, safety and communication devices, which will be in direct contact with the EBS distribution control room at the Saramaccastraat, Kertotiko explains. Community For every project Staatsolie first conducts a social and environmental impact study to find out how the project might affect the environment and the health of local residents. The study findings show that emissions will not exceed international environment standards. With a few adjustments to the two Caterpillar machines in the old facility, sound levels will stay within the required levels. Our goal is to see to it that our operations cause barely any or no annoyance to the community, Kertotiko emphasizes. Growing Demand for Energy The project team already anticipates on future demands. The current expansion has room for a next expansion with another 34 megawatt. We know that the demand for energy will continue to rise, Kertotiko says, reason why we look to the future. A growing number of households and factories will be connected to the EBS grid and the demand will continue to rise. We cant meet the entire demand, but we can add a significant share, Kertotiko says self-assuredly. According to planning the new generators will be operational by February 2014. De zogeheten Engine Hall is in aanbouw; in dit gebouw worden de nieuwe generatoren gehuisvest.

PAGE 15

Staatsolie Works towards Openness about HIV/AIDS Staatsolie recently hosted a mini health fair on HIV/AIDS at the public school at Uitkijk in the District of Saramacca. Specially trained Staatsolie peer educators answered questions by the public on HIV and AIDS. They distributed condoms and also demonstrated the right use of the contraceptive. Everyone who knew the right answer to someone elses question received a prize. Fernandes Bottling Company, local energy company EBS and Suriname Airways, renowned companies affiliated to the Suriname Business Coalition (SBC), just like Staatsolie, Aan de gezondheidsbeurs werkten verder ook mee: de Fernandes Bottling Company, de Energie Bedrijven Suriname (EBS) en Suriname Airways grote bedrijven die evenals Staatsolie lid zijn van Suriname Business Coalition (SBC). Deze coalitie nam in 2013 deel aan een speciaal programma van de dat dit jaar als thema had Terugdringen van Hiv/Aids Stigma & Discriminatie. De mini-gezondheidsbeurs was daar onderdeel van en een van de activiteiten waar Staatsolie voor verantwoordelijk was. Het PEPFAR-project heeft als doel onderlinge uitwisseling van informatie tussen bedrijven over preventie van hiv/aids op de werkvloer en het ontwikkelen van een goede aanpak. PEPFAR is een initiatief van de Amerikaanse regering en bedoeld als steun en versterking van Caribische landen in hun strijd tegen hiv/aids. De Suriname Business Coalition kwam ook dit jaar in aanmer king voor een PEPFAR-donatie om in bedrijven en in de gemeenschap projecten te doen. Deze activiteiten worden uitgevoerd en gecordineerd door de hiv/aids van de bedrijven zelf. Tekst / Text: Geertruida Loseng Fotos / Photos: Hubert Hermelijn Bezoekers aan de mini-gezondheidsbeurs van Staatsolie kregen foldertjes met informatie over hiv/aids. Staatsolie werkt aan openheid over hiv/aidsStaatsolie organiseerde onlangs een mini-gezondheidsbeurs over het thema hiv/aids in de openbare school van U U itkijk, Saramaccca. Speciaal getrainde Staatsolie peer educators waren hier zeer actief. Bezoekers konden hen allerhande vragen stellen over hiv en aids, kregen van hen condooms aangeboden en de educators demonstreerden aan het publiek het juiste gebruik van condooms. Vragenstellers kregen een prijsje als ze zelf het goede antwoord wisten op andermans vraag. 15

PAGE 16

Staatsolie is gekant tegen discriminatie en voert een open beleid ten aanzien van mensen met hiv/aids. Het bedrijf wil dat zijn medewerkers zich bewust zijn van dit vraagstuk en vindt het belangrijk dat de mensen hun status kennen. Als bedrijf vragen we steeds de aandacht van mensen om beschermd te vrijen en we adviseren hen om zich te laten testen, zegt Sylvana Dankerlui, de Sr. Personnel Care Advisor bij Staatsolie. Zij was de cordinator van het project dat gezorgd heeft voor diverse bewustwordingssessies en op de v erschillende werkplaatsen van Staatsolie. Een andere activiteit binnen het PEPFAR-project was het schrijven van een script over hiv/aids stigma & discriminatie. Hieraan namen ook Fernandes, EBS, Iamgold en Suriname Airways deel. De winnende scripts werden door de deelnemende bedrijven gekozen. Staatsolie eindigde op de tweede plaats met het script   Als de kleine wakker is, slaapt de grote, geschreven door Jagdiespersad Harpal (Driller I), Joan Telgt (Acting Environmental Administrator) en Rosita Tanoesemito (Laboratory Technician I). Bij de opvoering van hun toneelstuk werden de Staatsolie winnaars bijgestaan door collegas Humbert Lieveld (Mate II) en Nawien Debipersad (Industrial Engineer).Bij Staatsolie zijn er 14 opgeleid om binnen het bedrijf bewustwording over de gevaren van hiv/aids te verhogen. Hoewel het onderwerp wel bekendheid heeft bij het personeel, is het taboe daarop nog lang niet doorbroken. Mensen durven geen open vragen te stellen, is de ervaring van Henna Coulor, n van de Staatsolie Ze hoopt dat met de recent genstalleerde de werknemers hun vragen, twijfels en onzekerheden nu wel kwijt kunnen. Men kan deze schriftelijk en anoniem in de bussen plaatsen. Jasmin Lemmers, een van de binnen dochteronderneming Suritex, licht dit toe. Omwille van de privacy zijn de bussen in de toiletruimten geplaatst, vertelt ze. De bussen worden in eerste instantie aan het eind van elke maand leeggemaakt. Deskundigen gaan dan in op de gestelde vragen en geven de werknemers informatie en toelichting op de onderwerpen die aan de orde zijn gesteld. De activiteiten in het kader van PEPFAR duurden tot en met september. also contributed to the fair. Earlier this year the coalition participated in a special program of the Presidents Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR), with the theme Fighting HIV/AIDS Stigmas and Discrimination. The mini fair was one of the activities Staatsolie was in charge of. The PEPFAR project aims at exchange of information between companies on the prevention of HIV/AIDS on the work floor and developing a good strategy. PEPFAR has been initiated by the American government as support and strengthening of Caribbean nations in their fight against HIV/AIDS. This year the Suriname Business Coalition again received a PEPFAR donation for enterprise and community projects. The activities were carried out and coordinated by HIV/AIDS peer educators from the participating companies. Advice and Drama Staatsolie is against discrimination and has an open policy towards people with HIV/AIDS. The company wants its staff to be aware of this issue and considers it very important that people know their status. We always ask that the people practice safe sex and we advise them to be tested, says Sylvana Dankerlui, Sr. Personnel Care Advisor at Staatsolie. She coordinated the project that led to several awareness sessions and safety talks at the various Staatsolie locations. Another activity within the PEPFAR project was drafting a script on HIV/AIDS stigma and discrimination. Fernandes, EBS, Iamgold and Suriname Airways also participated in this program. The winning scripts were chosen by the companies themselves. Staatsolie ended second with the script entitled Als de Kleine Wakker Is, Slaapt de Grote, by Jagdiespersad Harpal (Driller I), Joan Telgt (Acting Environmental Administrator) and Rosita Tanoesemito (Laboratory Technician). For the presentation of their drama, the winners got assistance from Humbert Lieveld (Mate II) and Nawien Debipersad (Industrial Engineer). Suggestions Boxes Staatsolie has 14 trained peer educators to make staffers aware of the threat of HIV/AIDS. Although the staff knows about the issue, it is still taboo. People avoid asking questions, says peer educator Henna Coulor. She hopes that the recently placed suggestion boxes will encourage the staff to ask questions to take away their doubts and insecurities. Letters can always be sent anonymously. Jasmin Lemmers, peer educator at subsidiary Suritex, explains that for privacy reasons the boxes have been placed in the restrooms. By the end of every month the boxes are emptied and experts then deal with all the questions. The PEPFAR activities ran through the entire month of September, after which they were evaluated. Op de beurs konden de bezoekers ook hun oogsterkte laten meten. 16

PAGE 17

A Fun Family Day for Young and OldAll in the summer fashion and dressed to the occasion in vivid colors, Staatsolie employees, contractors and their families started the annual Family Day at Colakreek. Early in the morning, before the holiday resort opened at nine, several groups had gathered at the entrance, ready to enjoy the big family celebration on August 3. Over 4,000 people, young and old, have had a day of laughing, eating delicious food, talking, swimming, and enthusiastically participating in several activities taking place across the resort, and enjoying the entertainment. Those who wanted nothing but lying around, simply stayed in their hammocks. The active ones could run around to their hearts content. Several stands offered creative pastime such as karaoke, face painting, from mehendie hand painting to nail and paint arts, dancing to the dyembe drums, pimping up hats and t-shirts and creatively painting on barrels. All these fun activities drew large crowds. The young ones enjoyed performances by Kayente and Damaru with his band The Love Messengers. The weather was fine all morning, but by noon came a typical tropical shower. For some that was the sign to pack and leave for home, but others added this to their enjoyment of the day. Close to four, the big family celebration drew to an end. The guests had enjoyed themselves. The Family Day Commission and the volunteers who have worked hard since April towards this day, are worthy of the praise, for it was a really fun day! Geslaagd familiefeest voor groot en klein Helemaal in prima vakantiestemming en fleurig gekleed startten de Staatsoliemedewerkers, contractors en hun gezinnen met de jaarlijkse Family Day op Colakreek. Al vr negen uur s morgens stonden al heel wat groepjes bij de ingang, klaar om te genieten van het grote familiefeest op 3 augustus. Meer dan 4000 personen jong en oud hebben een hele dag met elkaar gelachen, samen lekker gegeten, flink gebabbeld, gezwommen, enthousiast deelgenomen aan diverse activiteiten die over het hele terrein plaatsvonden, en genoten van het entertainment. In diverse hutten waren de meegebrachte hangmatten uitgerold voor wie tussen dit alles door ook lekker wilde luieren. De actievelingen konden hun hart ophalen in verschillende stands voor creatieve bezigheden. Er was van alles te doen: van Karaoke zingen tot gezicht schminken, van mehendie-versieringen tot nail & paint arts, van dansen tot dyembe drummen, van het pimpen van hoeden en t-shirts tot creatief schilderen op vaten. Voor al deze leuke activiteiten was er veel belangstelling. Voor de jongeren was het hoogtepunt van de dag een optreden van de artiest Kayente, en van de zanger Damaru met zijn muziekformatie The Love Messengers. De hele ochtend bleef het weer lekker zonnig en droog, maar tegen de voormiddag viel er een pittige regenbui. Enkele deelnemers besloten toen om naar de stad te ver trekken, maar voor de meeste anderen was dit juist een extra feestje en zij genoten van het lopen, spetteren en stoeien in de stromende regen. Rond vier uur s middags was het grote familiefeest ten einde. De bezoekers zeiden te hebben genoten van het evenement. Lof aan de Family Day Commissie en de vrijwilligers die vanaf april bezig zijn geweest met de voorbereidingen waardoor het een feest werd dat werkelijk tot in de puntjes is geslaagd! De creatievelingen hadden veel belangstelling voor het pimpen van hoeden en t-shirts. Bezoekers konden zien met welke verschillende technieken vlechtwerk gemaakt wordt. Staand vlnr de commissieleden / Liane Noten, Melissa Pryce, Henk Diran, Marlon Woelkens, Sharine Silos, Maureen Malone, Roy Gopi, Nancy Lodik, Dinesh Gangaram Panday en Neill Sairoen. Zittend / Seated de artiesten Rayner Lisse (Kayente, links) en Dino Canterburg (Damaru). De dyembe-workshop was erg in trek. Tekst / Text: Nancy Lodik Fotos / Photos: Hubert Hermelijn 17

PAGE 18

18 Fifteenth Edition of the HSEC week Fiti Wroko Bun Fasi, No Teki Boropasi (Do your work well, dont take shortcuts)This year too, the Health, Safety, Environmental & Community (HSEC) week focused on creating a safe working environment. The fifteenth edition was held from 29 July through 2 August at all three Staatsolie locations (Flora, Tout Lui Faut, Saramacca) and subsidiary Suritex. Staatsolie staff and contractors have participated from the very beginning, with the slogan drafting competition. The winning slogan has been used as theme during the entire week. Bisnoedath Niddha of Production Operations drafted the wining slogan: Fiti wroko bun fasi, no teki boropasi. HSEC commissions at all locations have tried to put the slogan to work in every specific circumstance. Health Lifestyle To Ivan Defares, Sr. Health & Safety Administrator in the HSEQ division, it is very import to focus each year on safety in the work environment. Its never too much to remind people of the dangers in traffic and on the work floor. But we also want to include their home situation and their health. The several HSEC commissions have indeed focused on these aspects in their local activities. A healthy lifestyle was on top of the list. At Sarah Maria (location Saramacca) Jenny Ramautarsing, director of Life Balance, told her life story to make Staatsolie staff aware of the necessity to strike a good balance between work and home. Her institute has personal trainers and weight consultants available to teach clients a healthy life style and to guide them through the process. Making a career, working hard, traveling for work, eating only when you feel the urge, these are things that will take a toll on your health, Ramautarsing Staatsoliemedewerkers en contractors deden vanaf de voorbereiding mee. Zij waren bijvoorbeeld uitgenodigd om een pakkende slagzin te bedenken die dan de hele week als leidend thema gebruikt zou worden. Als winnende slogan werd de inzending gekozen van Bisnoedath Niddha van Production Operations: Fiti wroko bun fasi, no teki boropasi. Op alle locaties hebben de HSEC-commissies zich vervolgens ingezet om deze slagzin te vertalen naar de werkvloer. Ivan Defares, Sr. Health & Safety Administrator op de HSEQ divisie, vindt het erg belangrijk dat ieder jaar opnieuw de focus wordt gericht op veiligheid in de werkomgeving. Mensen kun je nooit genoeg herinneren aan gevaren in het verkeer of op de werkvloer. Maar ook aan de situatie bij hen thuis en aan hun gezondheid willen wij aandacht schenken. Al deze aspecten zijn inderdaad tijdens de plaatselijke activiteiten aan de orde gesteld door de verschillende HSEC-commissies. Zo werd er veel gesproken over een gezonde leefstijl. Op Sarah Maria (locatie Saramacca) sprak Jenny Ramautarsing, de directeur van Life Balance. Met haar eigen levensverhaal maakte ze het Staatsolie-personeel er bewust van hoe nodig het is om een goede balans te vinden tussen werk en thuis. Haar instituut werkt met per soonlijke trainers en gewichtsconsulenten om clinten een gezonde levensstijl aan te leren en hen daarin te begeleiden. Carrire maken, hard werken, bedrijfsreizen en pas eten wanneer je honger hebt, gaat zich wreken op je gezondheid, zo waarschuwde mevrouw Ramautarsing. Je ontwikkelt dan onregelmatige eetgewoonten en daar is niet alleen overgewicht een resultaat van, maar ook harten vaatziekten en stress. Wanneer een werknemer uit balans raakt, zorgt hij ook al is dat onbewust voor gevaren op de werkvloer. Ramautarsing vertaalde de slogan van de HSEC week als volgt naar haar publiek: Als je oververmoeid ben, honger hebt en ook nog lijdt aan stress, verlies je je concentratie en kan je (on)bewust overgaan tot het nemen van om toch nog gedaan te krijgen wat er voor die dag op programma staat. Ze gaf de medewerkers ook handige tips mee om een goede balans te brengen tussen werk en privleven. Op het hoofdkantoor te Flora leek het n van de HSEC-dagen wel feest te zijn. Onder luid gejoel en begeleid door muziek van de Staatsolie Houseband liepen swingende modellen de catwalk op hoge hakken op. Vandana Raghoenath, Financial Officer van Paradise Oil Company verzorgde tijdens de HSEC-week een presentatie over de gevaren van het vaak lopen op hoge hakken. Mooi, die hoge hakken. Vrouwen krijgen er Fiti wroko bun fasi, no teki boropasi Tekst / Text: Astra Slooten Foto / Photo: Hubert Hermelijn, Helio Phoeli & Intersnap VideoVijftiende editie van HSEC week Veiligheid voorop! Beeld van een simulatieoefening waarbij werd getoond hoe je tijdens een brand iemand kunt redden. Vandana Raghoenath spreekt over de gevaren die vrouwen lopen door het dragen van hoge hakken. Dit jaar stond de week van Health, Safety, Enviromental & C C ommunity (HSE C C ) in het teken van het creren van een veilige werkplek. Het was de vijftiende editie alweer, en deze vond plaats op alle drie Staatsolielocaties (Flora, Tout Lui Faut, Saramacca) en bij dochtermaatschappij Suritex van 29 juli-2 augustus.

PAGE 19

19 een sexy loophouding van door de diepere rugholte die het lopen op hoge hakken geeft. Maar de keerzijde daarvan is dat ruim 3,5 miljoen vrouwen wereldwijd een voetoperatie moeten doen vanwege letsels opgelopen door het dragen van heel hoge hakken of veel te strakke schoenen. Mevrouw Raghoenath noemde daarbij de Top Tien van voetproblemen bij vrouwen en hoe men deze kan voorkomen. Zelfs de mannelijke medewerkers stelden vragen over het onderwerp. Ze sloot het onderwerp af met haar eigen slogan: Hou van je voeten, want je hebt er maar twee. Bedrijfsarts Lloyd Chin Kon Sung wees in zijn presentatie op het belang van een juiste (zit)houding achter een bureau. Dit kan volgens hem niet genoeg benadrukt worden. Aan de ene kant is de werkgever verplicht om te zorgen voor goede werkomstandigheden zoals goed meubilair. En anderzijds moet je je er als werknemer ook aan houden. Als je iets op kantoor goed doet, ga het thuis niet weer verkeerd doen. Veiligheid is een deel van onze cultuur aan het werk, stelde Marc Refos, Operational Readiness Coordinator van het Refinery Expansion Project. Hij hield een presentatie op de raffinaderij te Tout Lui Faut. Met de uitbreiding van de raffinaderij zullen er meer mensen in dienst komen en anderen zullen nieuwe functies bekleden. Wij moeten deze verandering tegemoet gaan met de Staatsolienormen en -waarden in ons achterhoofd. Het gaat uiteindelijk niet alleen om je eigen veiligheid wanneer je werkt: je betrekt ook anderen erbij door je gedrag, zo benadrukte Refos het doel van veilig werken. De verschillende HSEC-commissies hebben zich ingezet om interessante onderwer pen aan de medewerkers voor te schotelen. Volgens Ivan Defares werkt de HSEQ divisie er hard aan om het aantal incidenten terug te dringen en zo minimaal mogelijk te houden. Wekelijks produceert de afdeling bedrijfsbreed een overzicht van alle incidenten. Vorig jaar werden er 361 incidenten van verschillende aard gerapporteerd. Voor 2013 zijn er al 200 incidenten gemeld. De HSEQ divisie is bezig na te gaan wat de grondoorzaken zijn van deze incidenten en maakt daarbij gebruik van de zogeheten DNV Systematische Oorzaken Analyse Techniek. Verder is dit jaar tijdens de HSEC-week het observatieboekje gentroduceerd. Medewerkers kunnen hierin meteen noteren welke onveilige handelingen zij waar nemen of welke omstandigheden die kunnen leiden tot een ongeval. Hun notities kunnen ze via het boekje gelijk doorsturen naar de HSEQ divisie die vervolgens snel in actie komt om incidenten te voorkomen. Met dit boekje willen we iedereen wakker houden voor de mogelijke gevolgen en gevaren, zegt een tevreden Sr. Health & Safety Administrator aan het einde van een geslaagde HSEC-week. said. You develop irregular eating habits and this not only causes obesity, but coronary and vascular diseases and stress. When an employee is out of balance, he will be a threat on the work floor, even if it happens involuntarily. Ramautarsing translated the HSEQ slogan to her public in her own way as: If youre tired, hungry and stressed, you might lose your concentration and then you would want to take shortcuts to get to your goal. She gave the staff helpful tips to strike a good balance between work and private life. High Heels On one of the HSEC days it looked as if there was a party at the companys headquarters at Flora. Cheered on by the audience and with music from the Staatsolie Houseband, hip-swaying models on high heels walked the catwalk. Vandana Raghoenath, Financial Officer of Paradise Oil Company held a presentation on the risk of walking on high heels too often. Those high heels are nice; they give women a sexy walk, with a deep back. The downside, however, is that over 3.5 million women around the world have to undergo foot surgery as a result of wearing very high heels or tight shoes. Raghoenath also listed the top ten foot ailments among women and how to prevent these. Even men had questions about this topic. Raghoenath concluded with her own slogan: Love your feet; you only have two. In his presentation, company doctor Lloyd Chin Kon Sung talked about the correct position to sit behind a desk. This topic must be repeated over and over again. One the one hand the employer must see to it that employees have good working conditions, including good furniture, and on the other hand, workers have to use the furniture well. If you do something right at the office, you should do it right at home too. Safety is part of our culture at work, Mark Refos, Operational Readiness Coordinator of the Refinery Expansion Project said in his presentation at the refinery at Tout Lui Faut. The refinery expansion brings with it new employers who will hold new positions. We must face those changes with the Staatsolie standards and values in our head. Its not only about your own safety, when youre at work; know that you involve others with your behavior, Refos said to emphasize the objective of working safely. Fewer Incidents The HSEC commissions have done their best to present workers with interesting topics. Ivan Defares pointed out that the HSEQ division is working hard on eliminating the number of incidents and keep these as minimal as possible. The division publishes a record of all incidents in the entire company every week. Last year, 361 incidents of various nature were reported. For this year there have been 200 reports already. The HSEQ division makes inquiries into the nature of these incidents using the so-called DNV Systematic Cause Analysis Technique. This year the observation notebook was introduced. Staffers can make note of all unsafe situations they come across or situations that could lead to an accident. Their notes can then be submitted to the HSEQ division, which in turn could take action immediately to prevent incidents. This notebook is meant to keep people alert about the potential consequences and threats, a very content Sr. Health & Safety Administrator said at the end of the successful HSEC week. Mark Refos, Operational Readiness Coordinator van het Refining Expansion Project, benadrukt: Veiligheid is een deel van onze cultuur aan het werk.

PAGE 20

20 Staatsolie wil naar een effectieve en efficinte bedrijfsvoering toewerken, door een compleet beeld van alle ingediende klachten in kaart te brengen. Hierdoor kan ons bedrijf gerichte acties ondernemen en wordt schade voorkomen aan Staatsolies reputatie vanwege onbehandelde klachten. Jacintha Sanches is als Community Relations Officer verantwoordelijk voor beheer van het nieuwe systeem. Zij vertelt over de positieve veranderingen die de vernieuwing met zich meebrengt. De afdeling Community Relations ziet het behandelen van klachten namelijk als een goede gelegenheid om de relaties met de samenleving te verbeteren en te intensiveren. Vr de ingebruikname van dit nieuwe systeem kwamen klachten via verschillende kanalen het bedrijf binnen. Ze werden in een Excel-sheet bijgehouden en op het klachtenformulier geregistreerd, maar de afhandeling gebeurde niet snel genoeg of helemaal niet. Klachten bleven liggen en kwamen niet terecht bij de personen of de afdelingen die ze zouden moeten afhandelen. Er waren ook niet specifiek mensen aangewezen die zich moesten bezig houden met klachten die binnen kwamen. Daardoor kregen bijvoorbeeld technische mensen naast hun dagelijks werk ook nog het afhandelen van klachten als taak erbij. Dankzij het nieuwe systeem is dit nu geordend en kunnen klachten gestructureerd afgehandeld worden, zegt Jacintha Sanches. Haar afdeling Community Relations is nu verantwoordelijk voor het behandelen van alle klachten.Het type klachten dat binnenkomt varieert; soms gaat het over schadevergoeding, dan weer over lekkages en morsen van olie, of betreft het miscommunicatie tussen Staatsolie en andere partijen. Steven Alfaisi, Community Relations Coordinator, weet hiermee om te gaan. Als iemand het gevoel heeft dat zijn rechten geschonden zijn of dat hij schade heeft geleden door onze werkzaamheden, dan mag hij een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren, telefonisch of schriftelijk bij de Security op de diverse locaties. Eenmaal ingediend, komt de klacht terecht bij een medewerker die in het systeem kan werken. Vervolgens wordt nagegaan in welk gebied de klacht zich voordoet. Dan wordt de betreffende afdeling op de hoogte gesteld en bekijkt men samen hoe het probleem het beste aangepakt en afgehandeld kan worden, legt Alfaisi uit. Is de klacht eenmaal geanalyseerd, dan wordt aan de hand van het onderwerp vastgesteld binnen hoeveel tijd deze klacht afgehandeld moet zijn. In deze periode is er geregeld contact met de betrokken personen en afdelingen om de status van de klacht te bespreken. managen van klachten. Dit systeem is bedoeld om de ingediende klachten van belanghebbenden serieus aandacht te geven en sneller af te handelen, Structured Complaint Settlement Through New SystemSince November 2012 Staatsolie uses a new system for complaint registration and management. The system intends to deal seriously with complaints and to settle them in a speedier manner as well as monitoring them. Staatsolie is working towards a more effective and more efficient management by listing all submitted complaints. This will enable the company to take the right action and avoid damaging its reputation because of ignored complaints. Centrally Streamlined Jacintha Sanches, Community Relations Officer, is in charge of management of the new system. She tells Staatsolie Nieuws about the positive changes that come along with the new system. Dealing with complaints is a good opportunity for the Community Relations Department to improve and intensify relations with society. Before introduction of the new system, we received complaints through several channels. We recorded them on an Excel sheet and registered them on the complaints form. However, the complaints were barely looked at, let alone dealt with. They kept piling up and were never sent to the right persons who could deal with them. No Staatsolie officials had specifically been assigned to dealing with complaints. As a result, our technical staff had to deal with the complaints in addition to their regular work. The new system has structured this. Says Jacintha Sanches. The Community Relations Department now deals with all complaints. Procedure There are several types of complaints. Sometimes it is about damages, or it could be leakages and spills or miscommunication between Staatsolie and third parties. Steven Alfaisi, Community Relations Coordinator knows how to deal with these. If an individual feels that his rights have been violated or that he has suffered damage through our operations, he may lodge a complaint. This can be done in various ways: by telephone, or by leaving it in writing at the Security at several locations. Once submitted, the complaint is sent to an official who knows how to work with the system. The next step is to check where the complaint originates from. The department involved is then notified and together with CR a study is made on how to deal with and solve the problem in the best way, Alfaisi explains. When the complaint has been analyzed, a timetable is drafted for dealing with it. During that time CR is in constant contact with the aggrieved parties and responsible departments to discuss the status of the complaint. Tekst / Text: Kevin van Brussel Foto / Photo: Nancy Lodik Gestructureerde afhandeling van klachten dankzij nieuw systeem

PAGE 21

21 Het nieuwe systeem is opgezet door de afdeling Information and Communication Technology (ICT). Benito Leeuwin is hier de ICT Applications Administrator en tevens de Project Manager. We zijn eerst nagegaan over welke softwaresystemen we reeds beschikten die konden worden ingezet. Aan de hand van de eisen en de voorwaarden waaraan het systeem moest voldoen is gekozen voor Topdesk. Dit systeem wordt ook al door andere afdelingen gebruikt voor soortgelijke doeleinden, vertelt hij. Bij de opzet van het klachtenregistratieen managementsysteem is er rekening mee gehouden dat er meerdere gebruikers op hetzelfde moment werkzaam kunnen zijn in het systeem. Alle veranderingen worden meteen opgeslagen, zodat medegebruikers die gelijk kunnen zien. Van alle afdelingen die deel zijn van het afhandelingproces zijn er medewerkers getraind om met het systeem te kunnen werken. Leeuwin legt uit hoe de registratie plaatsvindt: Alle binnenkomende klachten worden als een incident geregistreerd. Op van basis van hun aard verdeelt men ze in diverse categorien die binnen het systeem zijn aangemaakt. Ook wordt de ernst of impact van de klacht getypeerd als low, medium of high. Evenzo wordt de streefdatum voor afhandeling ingevoerd en toegewezen aan de medewerker die het moet afhandelen. VoordelenInvoering van het nieuwe systeem geeft complete inzage in alle binnengekomen klachten. Het verschaft verder inzicht in de aard en de frequentie van klachten. Ook houdt het bij welke acties daarna worden ondernomen om te zien of er sprake is van effectieve klachtenafhandeling. Met deze informatie kan het management nagaan welke processen om verbetering vragen. Dit systeem zorgt ervoor dat betrokkenen zich gehoord zullen voelen, omdat hun klachten nu serieuzer worden afgehandeld. Het versterkt het imago van het bedrijf. Want een klacht die niet goed afgehandeld wordt, kan misschien maken dat belanghebbenden tegenover ons een houding innemen die onze operaties belemmeren. Zo voorkomen we onnodig oponthoud. Wij houden rekening met onze omgeving bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten. De belangen van de omwonenden staan daarbij voorop,zegt Alfaisi tot slot. Top Desk The new system has been developed by the Information and Communication Technology (ICT) department. Benito Leeuwin is the ICT Applications Administrator and at the same time Project Manager. We have first made an inventory of the software systems we already have and which could best be used by us. Based on the demands and conditions of the system, we chose Top Desk. This system is already in use by other departments for similar goals, he says. When we developed the complaints registration and management system we took into consideration that the system might be accessed by multiple users at the same time. All changes are immediately saved in the system, allowing other users to see them. Staff of departments involved in the settlement process have been trained to work with the system. Leeuwin explains how registration takes place. All incoming complaints are registered as an incident. Based on their nature they are divided into several categories in the system. The impact of the complaint is also labeled as low, medium or high. A deadline for settlement is added to the complaint and assigned to a Staatsolie official. Benefits Introduction of the new system gives a complete list of all recorded complaints. It also shows the nature and the frequency of complaints. The system also records what action is taken to see if the problem is dealt with in an effective manner. The Staatsolie management can use the system to determine which processes need improvement. This system sees to it that aggrieved parties are satisfied because their complaint is taken seriously. It boosts the companys image. If a complaint is not dealt with in a right manner, it could cause the aggrieved party to have a grudge against Staatsolie and obstruct our operations. Now we can avoid unnecessary delays. We take our surroundings into consideration when carrying out company operations. The interests of locals are always come first, Alfaisi concludes. Community Relations Officer Jacintha Sanches traint medewerkers die in het nieuwe systeem de klachtenafhandeling zullen doen.

PAGE 22

22 De pijpleidingen worden aangelegd door middel van horizontal directional drilling (HDD) / horizontaal gestuurd boren. In mei van dit jaar is gestart met de voorbereiding: het aanleggen van boorplatformeilandjes in de Surinamerivier van waaruit de boorwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Er komen in totaal vier eilandjes, op de locaties waar de pijpleidingen naar boven komen, met als startpunt de raffinaderij. Deze voorbereiding duurt tot augustus. In september verwachten we de pijpen in Suriname en vanaf oktober worden die door een subcontractor gelast. De boormachine wordt in november aangevoerd en de eerste boringen starten in december 2013. Het Nederlandse bedrijf Visser & Smit Hanab is aangetrokken voor het uitvoeren van de HDD; dit is een van de grootste HDD-bedrijven in Nederland die per jaar zon twintig soortgelijke projecten uitvoert. De boorplatformeilandjes worden gebouwd door het lokale bedrijf Grondverzet en Civieltechnische Werken R. Durga.Meerdere voordelen Het aanleggen van deze pijpleidingen heeft meerdere voordelen, geeft Bosselaar aan. Economisch ben je voordeliger uit dan wanneer je bijvoorbeeld een schip of tankautos zou moeten binnenhalen om de producten over te pompen. Daarnaast zijn we hierdoor onafhankelijk van anderen wat betreft transport van onze eigen producten. De pijpleidingen zullen net zolang in bedrijf zijn als de raffinaderij operationeel is. De geschatte levensduur van de raffinaderij is circa 30 jaar, maar met goed onderhoud kunnen de pijpleidingen zelfs wel 60 jaar mee. Drie Three Pipelines in the Suriname River The first drilling will commence in December 2013, says Pipelines Project Manager REP, Wim Bosselaar. He explains in detail about this part of the Refinery Expansion Project at Tout Lui Faut. Staatsolie intends to construct three pipelines in the Suriname River. The Horizontal Directional Drilling (HDD) technique will be used for the construction. Preparations started in May: construction of platforms in the Suriname River from where the drilling operations will take place. A total of four platforms will be constructed at locations where the pipes surface. Preparations will last through August, the pipes arrive in September and starting October a subcontractor will be welding them. The drilling rig arrives in November and the first drilling will be in December. The Dutch company Visser & Smit Hanab, one of the largest HDD firm in the Netherlands with 20 similar projects a year, will be carrying out the HDD. The drilling platforms will be built by Grondverzet en Civieltechnische Werken R. Durga, a local firm. Multiple benefits Constr ucting these pipeline has multiple benefits, Bosselaar explains. Its more economic than a ship or tanker to transport the product. Were also not tied to third parties for transporting our products. The refinery has a life-expectancy of approximately 30 years, but with good maintenance we could use the pipelines for 60 years. Safety and environment Staatsolie is responsible for the safety of the pipelines and will strictly comply with international standards used in the oil industry. The company has conducted a technical survey to determine the safety of locals and traffic on the water near the pipeline route. The survey focused specifically on constructions, operations by third parties near the pipeline route and the safety aspects of the design. An environment impact study outlined the potential effects of the project on the environment and locals. All data has been included in the final design in the form of safety measures. pijpleidingen onder de Surinamerivier De eerste boringen starten in december 2013, vertelt Pipelines Project M M anager REP, W W im Bosselaar Hij geeft nadere uitleg over dit onderdeel van de uitbreiding van de raffinaderij te Tout Lui Faut. Het gaat om de aanleg van drie pijpleidingen onder de Surinamerivier. Horizontaal gestuurd boren is een techniek waarmee ondergrondse leidingen en kabels worden aangelegd, zonder hinder aan bovengrondse gebouwen en infrastructuur. Deze techniek wordt vaak toegepast in de omgeving van rivieren, kanalen, wegen of al bestaande ondergrondse infrastructuur. Horizontaal gestuurd boren is afkomstig uit de energiesector (met toepassing bij de aanleg van aardolieen aardgasleidingen), maar wordt sinds de jaren steeds vaker ingezet voor de aanleg van waterleidingen, telecommunicatieen elektriciteitskabels.Horizontal directed drilling is a steerable trenchless technique to install underground pipes and cables with minimal impact to surface building and infrastructure. The technique is often applied near rivers, canals, roads or existing underground infrastructure. Horizontal directional drilling originated in the energy sector (with applications for the construction of oil and natural gas pipelines), but since the 90s it has increasingly been used for the construction of utilities. Tekst / Text: Sherida Asinga Fotos / Photos: REP

PAGE 23

23 Staatsolie Nieuws No. 3 2013 Staatsolie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de pijpleidingen. Daarbij zal het bedrijf zich houden aan de internationale standaarden die gebruikelijk zijn in de olie-industrie. Er is technisch onderzoek verricht naar de veiligheid voor de omwonenden en die van de waterweggebruikers op en nabij de pijpleidingenroute. Hierbij is onder andere gelet op bebouwing, activiteiten door derden in de omgeving van de route, en de veiligheidsaspecten in het ontwerp. Een milieustudie heeft de mogelijke effecten op het milieu en de omwonenden als gevolg van de aanleg en in bedrijf nemen van de pijpleidingen in kaart gebracht. Al deze gegevens zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp voor de aanleg van de pijpleidingen en zijn vertaald in beheersmaatregelen. De pijpleidingen zullen lopen langs en onder de oever van de Surinamerivier op een route waar weinig bewoonde percelen zijn en nauwelijks bedrijfsactiviteiten worden ontplooid. Het gaat om de volgende leidingen: n pijpleiding v an 7 km voor transport van premium diesel naar SOL Dijkveld & Beekhuizen n Suritex te Beekhuizen. n pijpleiding v an 7 km voor transport van gasoline naar SOL Dijkveld & Beekhuizen n Suritex te Beekhuizen. n pijpleiding v an 5 km voor het ontvangen van Liquefied Petroleum Gas (LPG kookgas) van Ogane. Het gas zal gebruikt worden in het raffinageopstartproces. n in principe lege pijpleiding w aarin een glasvezelkabel wordt genstalleerd voor de communicatie tussen de afnemers (SOL en Suritex) en de raffinaderij.The pipelines will be placed along and under the river bank at locations with scarcely populated plots or operations. The company will construct the following pipelines: A 7 km tr ansport line for premium diesel to SOL Dijkveld & Beekhuizen and Suritex at Beekhuizen. A 7 km tr ansport line for gasoline to SOL Dijkveld & Beekhuizen and Suritex at Beekhuizen. A 5 km tr ansport line for receiving Liquefied Petroleum Gas (LPG cooking gas) from Ogane. The gas will be used for starting up the refining process. One empty pipeline for carrying the fiber optic cables for communication between retailers (SOL en Suritex) and the refinery. Wim Bosselaar is werktuigbouwkundige, richting Energietechniek. Hij is vanaf januari 2013 de Pipelines Project Manager en tevens de Construction Manager op het Raffinaderij Uitbreidingsproject. Hij heeft 14 jaar werkervaring bij het Amerikaanse bedrijf Lummus Technology Inc. als constructiemanager en werkte daarnaast bij tal van petrochemische projecten in onder andere Saoedi-Arabi, Nederland, India, Brazili, Denemarken en Frankrijk.Wim Bosselaar is a mechanical engineer, who majored in energy technique. Since January 2013 he has been appointed Pipelines Project Manager and Construction Manager in the Refinery Expansion Project. He has 14 years of experience from working with the American Lummus Technology Inc. and petrochemical projects in Saudi Arabia, the Netherlands, India, Brazil, Denmark and France. Route van de pijpleiding. Wim Bosselaar

PAGE 24

24 Met de nieuwe bus kunnen in n keer meerdere bewoners vervoerd wor den, vertelt In de Ruimte directeur, Hanneke Tanck. Voorheen was dat niet mogelijk, want we hadden tot nu toe een bus die maar twee mensen tegelijkertijd kon vervoeren. Daarom zijn we heel tevreden met onze nieuwe rolstoelbus, we hebben hem al een aantal keren gebruikt. De nieuwe bus bespaart bewoners en begeleiders behoorlijk wat tijd, energie en kosten. Want nu kunnen ze met meerderen naar de stad, de dokter of het revalidatiecentrum voor hun fysiotherapiebehandeling. Vroeger moest de bus dan meerdere keren op en neer rijden, vertelt medewerker Nikita KromopawiroAmatkarijo. Maar met de nieuwe bus gaat iedereen in n keer erin en eruit. Behalve voor nuttige zaken wordt de bus ook voor plezier ingezet. In deze vakantie al koerst de hele club van In de Ruimte gezamenlijk richting Overbridge, om daar lekker te genieten van het frisse rivierwater en de buitenlucht. We zijn heel blij dat we met zijn allen naar Overbridge kunnen, zeggen een enthousiaste Franco en Sohanna, twee bewoners van In de Ruimte. De nieuwe bus is heel mooi, groot en lekker ruim. We bedanken de Staatsolie Foundation heel hartelijk daarvoor! Everybody on and off in one trip In de Ruimte Happy with Wheelchair BusThe management and residents of Stichting In de Ruimte are overjoyed with the wheelchair bus donated by the Staatsolie Foundation. Now we can transport more residents at once, In de Ruimte director, Hanneke Tanck tells Staatsolie Nieuws. That was not possible before, because we had a bus that could carry only two persons at a time. You can understand how happy we are with our new wheelchair bus; weve used it a number of times already. The new bus saves time, energy and money for the residents and helpers. Now a larger group can go to the city, the doctor or the rehab center for their physiotherapy. We used to let the bus drive a number of times, assistant Nikita Kromopawiro-Amatkarijo tells us. But now that we have the new bus, everybody can get on and off in one trip. Next to the useful trips, the bus is also used for fun. This holiday, the entire In de Ruimte population travelled to holiday resort Overbridge, to enjoy the refreshing river water and the outdoors. Franco and Sohanna, two In de Ruimte residents, are very happy they could make the trip together with their fellows. The new bus is so nice, large and spacious. We are so grateful to the Staatsolie Foundation! II n de Ruimte is blij met rolstoelbusIn n keer samen uit en samen thuis Stichting In de Ruimte zet zich in voor mensen met een lichamelijke beper king. Sedert haar oprichting in 1981 levert de stichting een actieve bijdrage in het verzorgen, opvoeden en opleiden van de bewoners, in een positief christelijk milieu. De stichting bestaat uit een tehuis en een school en is gevestigd in het district Wanica. Op dit moment zijn er 22 permanente bewoners in de leeftijd tussen 6 en 56 jaar. De nieuwe rolstoelbus van de Staatsolie Foundation heeft een waarde van US$ 82.500,-Caring for the physically disabled Stichting In de Ruimte cares for physically disabled people. Since it was founded in 1981 the Foundation has been actively contributing to caring, nurturing and educating residents in a positive Christian surroundings. The Foundation is in charge of a home and a school in the District of Wanica. Currently there are 22 permanent residents between 6 and 56 years. The new wheelchair coach has a value of US$ 82,500,-. ZZ owel de leiding als de bewoners van Stichting In de Ruimte zijn zeer blij met de rolstoelbus die Staatsolie Foundation de stichting heeft geschonken. Tekst / Text: Geertruida Loseng Foto / Photo: Intersnap Video

PAGE 25

25 In 2006 kwam Rodney bij Staatsolie werken als Junior Wellsite Geoloog op de divisie Field Evaluation & Development. Tegenwoor dig vervult hij de functie van Exploration Wellsite Teamleader, op de afdeling Exploratie. Hij moet erop toezien dat de data die vergaard worden bij de exploratieprocessen van goede kwaliteit zijn en dat de geologen er tijdig over kunnen beschikken. Werk en sport heeft hij tot een gebalanceerd geheel gemaakt, en sport heeft hem tot nu toe alleen maar voordelen gebracht in relatie tot zijn werk. Hij vertelt: Als je aan sport doet leer je om in teamverband een doel bereiken. Dit principe pas ik ook in mijn werk toe en zo leer ik mijn collegas beter kennen. Hierdoor krijg ik bovendien de nodige energie en kracht om mijn werk elke dag naar behoren uit te voeren. Binnen Staatsolie zet Rodney zijn sportkwaliteiten eveneens in. Vanaf zijn indiensttreding doet hij jaarlijks mee aan het Centraal Toernooi van Sporten voor Staatsbedrijven (CTSS) op de onderdelen zwemmen, basketbal en volleybal. Namens Staatsolie doet hij steeds mee aan de Srefidensi Marathon vijf keer al nam hij deel aan de halve marathon en twee keer aan de estafette. Ik zorg ervoor dat ik in voldoende mate aan conditietrainingen doe en dat lukt heel aardig aardig. In mijn leven is sport bijna verplicht, zegt hij lachend. In Motosur is hij vanaf het begin in 2006 actief; eerst als deelnemer aan de cross evenementen en tegenwoordig als bestuurslid in de functie van logistiek cordinator. In die tijd heeft hij de belangstelling voor de motorsport in Suriname zien groeien. Wat was begonnen als een crossclubje is inmidRodney Griffith: Sports Is Almost a Way of Life to MeRodney Griffith is a real athlete: he is in basketball, volleyball, soccer, triathlon and running. But he is one true passion is for motor sports, reason why he is affiliated to Motosur, a foundation that tries to improve motor sports in Suriname. Rodney joined the Staatsolie ranks in 2006 as junior Well site Geologist at the Field Evaluation & Development Division. Now he is Exploration Well site Team leader, at the Exploration Department. His job is to see to it that data gathered during exploration are of good quality and are available for geologists on time. He has made work and sports into a balanced part of his life, and so far sports has brought him quite some benefits in his work. If you are an athlete, you learn how to work in a team to achieve a goal. I practice that in my work and get to know my colleagues better. It also gives me the right energy to do my job as I should. Rodney uses his sports talents for his employer too. Even since he started working for the company he is on the Staatsolie team competing in the Central Tournament of Sporting Events for Government Enterprises (CTSS). His specializes in swimming, basketball and volleyball. He is also on the Staatsolie team in the Srefidensi Marathon he has been in the half marathon five times and twice on the relay team. I see to it that I train enough. Sports is almost a way of life to me, he says smiling. Rodney GG riffith: In mijn leven is sport bijna verplicht Rodney Griffith is een sportman in hart en nieren: hij doet aan basketbal, volleybal, voetbal, triatlon en rennen. M M aar waar zijn hartstocht cht naar uit gaat is de motorsport. Hij is dan ook lid van de sportorganisatie MM otosur, een stichting ter bevordering van de motorsport in Suriname. Tekst / Text: Kevin van Brussel Fotos / Photos: Rodney Griffith Ieder jaar neemt Rodney met veel plezier deel aan de Bigi Broki Waka

PAGE 26

26 dels uitgegroeid tot een organisatie waar All Terrain Vehicles (de zo bekende ATVs), Tough Trucks, autos, bromfietsen en zelfs remote controlled autos en vliegtuigen zich bij hebben aangesloten. Zelf komt Rodney er niet meer aan toe om aan cross evenementen deel te nemen, maar dat vindt hij niet zo erg. Er blijven genoeg sportactiviteiten over. Dit jaar doet hij wederom mee aan het sportevenement voor bedrijven en aan de marathon. Ik ben in augustus al gestart met lichte training naar deze sportevenementen toe. Die training voer ik geleidelijk aan op met conditieen krachttraining tot de eerste week voor CTSS in oktober. Tijdens CTSS probeer ik geen blessures op te lopen zodat ik voldoende kan rusten en me goed kan voorbereiden op de halve marathon. Na de marathon bouw ik weer een rustperiode in, en dan volgt de Bigi Broki Waka om het nieuwe jaar sportief te starten. Rodney vindt dat je door middel van sport een betere persoon wordt in de samenleving en grotere successen kan boeken. Sporten is voor hem een uitlaatklep van de dagelijkse stress. Op de vraag of hij nog tijd over heeft voor andere sociaal-maatschappelijke activiteiten, zegt hij: Tussen Motosur en Staatsolie past mijn familie nauwelijks. Ik combineer dit alles meestal door mijn familie mee te nemen naar de activiteiten van Motosur en van Staatsolie. Rodney has been active in Motosur since its start in 2006; first as a participant in the cross racing events and now on the board as logistics coordinator. In the past seven years he has seen a growing interest in the sports in Suriname. What started as a cross racing club, has now grown to an organization where All Terrain Vehicles (the so-called ATVs), Tough Trucks, cars, mopeds and even remote controlled cars and planes are welcomed. Rodney does not do racing anymore, but that is Okay with him for there are enough other sports activities he can compete in. This year he will be competing in CTSS and the marathon. I started some light training in August and I plan to increase it gradually until CTSS starts in October. Ill try not to get injuries during the tournament in order to be able to rest and prepare well for the half marathon. After the marathon Ill be taking it slow for a while and then Ill do the Bigi Broki Waka to start the new year with sports. Rodney considers sports a means to become a better person in society and to achieve great successes. It is a way force stress out his system. When asked if he still has time for other social activities he answered my family barely fits in between my activities for Motosur and Staatsolie. I try to compensate by taking them with me to all Motosur and Staatsolie activities. Rodney Griffith is sportman in hart en nieren; wielrennen hoort erbij

PAGE 27

27 THE ArtART OF P r R ODU ct CT IO n N : Omdat Saramacca het productiegebied is van Staatsolie, werd ons bedrijf uitgenodigd om deel te nemen aan het festival. Er kwam een Staatsolie-stand waarvoor de zaal van het zwembad w as omgetoverd tot een complete expositiehal. Hierin werd een beeld geschetst van een scala aan bedrijfsactiviteiten van exploratie tot verkoop en was ook een overzicht te zien van de gemeenschapsprojecten in het district Saramacca. Dit was een mooie gelegenheid om de lokale gemeenschap en de bezoekers aan het community festival informatie te verschaffen over de bedrijfsactiviteiten. Op beide dagen werd de Staatsolie-stand druk bezocht. Bezoekers waren onder de indruk van het nieuwe voorkomen van de zaal van het zwembad (het bad zelf is al enkele jaren gesloten). De Carifesta-activiteiten in Saramacca waren een groot feest. Veel mensen waren op de been om te genieten van de culturele optredens, de tentoongestelde kunstnijverheid en de exposities van diverse productiebedrijven in het district. Tijdens de Haitian Night op 23 augustus heeft speciaal de lokale Hatiaanse gemeenschap enorm genoten van het optreden van bekende artiesten uit hun geboorteland. Vooral de aanwezigheid van de Hatiaanse president Joseph Martelly was voor hen een geweldig hoogtepunt. Staatsolie had als extraatje op het festival een stand ingericht waar kinderen zich konden laten schminken, mehendi-versiering laten aanbrengen en zelf aan de slag konden met het versieren van eigen t-shirts en slippers. Ik heb een leuk roze Staatsolie t-shirt met geel en blauw gepimpt. Met dezelfde kleuren heb ik ook mijn slippers gedaan. Het past bij elkaar en dat vind ik leuk, vertelt de achtjarige Sahienza die vol enthousiasme het resultaat van haar creatieve talent liet zien. Staatsolie is onderdeel geweest van het grote CC aribische kunsten cultuurfestival dat in augustus werd gehouden in Suriname. Tijdens C C arifesta XI waren er niet alleen activiteiten in Paramaribo, maar ook in de districten. Staatsolie deed twee dagen mee aan het CC arifesta C C ommunity Festival van Saramacca, op 23 en 24 augustus, met het thema The A A rt of Production. Tekst / Text: Nancy Lodik Fotos / Photos: Hubert HermelijnS tT AA tsolieTSOLIE op OP CA r R IFE st ST A X I I inIN SA rR AMACCA The Art of Production: Staatsolie at Carifesta XI in SaramaccaStaatsolie has participated in the big Caribbean art and cultural festival hosted last August by Suriname. Carifesta XI events were not only held in Paramaribo, but in the districts as well. Staatsolie participated for two days in the Carifesta Community Festival of Saramacca, on 23 and 24 August. The theme for the Saramacca festival was The Art of Production. Since Saramacca is the Staatsolie place of operations, the company was invited to participate in the festival. The Staatsolie stand was housed in the hall at the Pireng swimming pool, which for the occasion was turned into a beautiful exhibition hall. The company exhibited a number of production activities, ranging from exploration to sales as well as a presentation of community projects in the District of Saramacca. The event served as a perfect opportunity to present the local community and the guests to the festival information on Staatsolie operations. The Staatsolie stand attracted quite some public on both days. Guests were especially impressed by the new look of the hall. The swimming pool has been closed for a number of years already. The Carifesta activities in Saramacca were a big event. They attracted many who enjoyed the cultural performances, the exhibited art and the exhibitions by several production companies in the district. The Haitian night on 23 August was a great event for the local Haitian community who enjoyed performances by famous artists from their homeland. The presence of Haitian president Joseph Martelly was a true treat to the event. As an extra addition to the festival, Staatsolie had a stand where children could go for facial art, mehendi and painting their own t-shirts and flip-flops. I pimped a nice pink Staatsolie t-shirt with yellow and blue and I did the same with my flip-flops. It all fits so perfectly together, eight-year-old Sahienza told Staatsolie Nieuws while she showed the result of her creative talent. Sherida Asinga, Jr. Community Relations Officer legt aan jonge beursbezoekers uit wat de uitbreiding van de raffinaderij allemaal inhoudt. De kinderen hoefden zich niet te vervelen: speciaal voor hen waren er creatieve bezigheden.

PAGE 28

28 Een auto besturen gaat bijna vanzelf wanneer je het al jaren doet datzelfde geldt voor een schip leiden op zee of rivieren. En dit gaat zeker ook op voor Deze scheepskapitein werkt al 25 jaar bij de Marine Operations & Oil Movement, waarvan de laatste twee jaar als kapitein. Hij heeft het nog elke dag naar zijn zin op het water. Gekleed in oranje pak met zwemvest, ver telt hij ons over zijn loopbaan in het bedrijf vlak voordat hij aan boord van zijn schip moet. In de verte klinkt al de hoorn van de riviertanker Staatsolie 5 die over enkele minuten moet aanmeren bij de steiger te Tout Lui Faut. Veel ervaring en voldoende motivatie Seasoned and Amply MotivatedDriving a car is something one does almost automatically, especially when one has been driving for years. The same principle counts for steering a ship on sea or a river. And that is how Imro van Kanten sees it. He has been working for Marine Operations & Oil Movement in the past 25 years, the last two of which as captain. Van Kanten is completely in his element on the water. Dressed in his orange overalls with life jacket he tells about his career at Staatsolie moments before he is about to embark. From far away we hear the horn of river barge Staatsolie 5, approaching the jetty at Tout Lui Faut in a few minutes. Tekst & fotos / Text & photos: Astra Slooten JJ ubilarissen is werkzaam als Executive Assistant van directeur Glenn Sairras bij Productie & Ontwikkeling. Al 12,5 jaar vervult ze deze taak waarvoor secuur werken een eerste vereiste is. Als je rechtstreeks onder een directeur van zo een groot bedrijf functioneert, is er een grote werkdruk. De Operations hebben verschillende projecten, er zijn vaak voorbereidingen op directieniveau en bij het overleg worden vaakrare technische termen gebruikt. (Maar Yvonne heeft wel belangstelling voor die rare termen; ze vertelt dat als ze opnieuw zou mogen studeren, ze zich graag in delfstofproductie zou willen verdiepen ) Gelukkig heb ik indertijd via wijlen Ben Nuboer een training in Basic Petroleum Technology gekregen zodat ik die termen snel kan plaatsen. Dus wanneer ik nu belangrijke vergaderingen bijwoon, notuleer of verslagen uitwerk kan ik mezelf helpen. Ik geniet ervan wanneer dingen goed gaan. Als een groot pluspunt in haar carrire noemt Yvonne de uitbreiding van het directiesecretariaat Productie & Ontwikkeling. Hierdoor staat ze in nauw contact met collegas van praktisch alle andere secretariaten, en ook met leidinggevenden. De uitbreiding was nodig vanwege de toegenomen activiteiten en Yvonne heeft er nu ook twee administratieve medewerkers bij gekregen waar ze leiding aan geeft. Ze beschouwt dit als een geweldige vooruitgang en vindt het fijn om hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Hoe groot de werkdruk ook is, je moet altijd correct en vriendelijk blijven, vindt ze. Hoe zij daarin slaagt? Door een goede balans te houden tussen gezin en familie, sociaal en geestelijk leven, gezondheid en werk. Ik hou van de natuur. Mijn hobbys zijn koken, tuinieren, koeien melken, zwemmen, in bomen klimmen om vruchten die hoog hangen te plukken, en vissen in de zwamp. Daarnaast besteedt ze ook tijd aan de padvinderij: Yvonne is voorzitter van de Boy Scouts Commissie die jongens uit eenoudergezinnen helpt met extra discipline en verantwoordelijkheidsgevoel. Door dit evenwicht tussen het intensieve werk bij Staatsolie en de rest van haar leven kan ze veel aan. Bovendien houdt ze wel van risicos nemen en zegt ze van zichzelf: Ik heb stalen zenuwen voor uitdagingen. Een eigenschap die haar goed van pas komt! OO ndanks grote werkdruk altijd correct en vriendelijk Always Correct and Friendly Despite a Heavy WorkloadYvonne Royer is an Executive Assistant to Production & Development director Glenn Sairras. For the past 12.5 years she has been doing a job which requires accuracy. Working directly under a director in such a big company creates a heavy workload. Operations prepares several projects and mostly when the management meets to discuss these projects they use a lot of strange technical terms. (However, Yvonne is interested in that strange terminology; she said that if she were to study again she would study mineral production). Fortunately, the late Ben Nuboer allowed me to attend the Basic Petroleum Technology training course, so now Im quite familiar with the terms. Now when I go to important meetings, or do the minutes I can help myself. I enjoy it when things go right. One of the highlights in her career is expansion of the Production and Development executive secretariat. Now she is in contact with all other secretariats and with the executives. The expansion was necessary because of the increased workload. Yvonne is now in charge of two administrative assistants. She considers this an enormous progress. No matter how much the workload, you always have to stay correct and friendly, she says. She does that by striking a good balance between family and relatives, social and spiritual life, health and work. I love nature. My hobbies are cooking, working in the garden, milking cows, swimming, climbing trees to get the fruits in the top , fishing in the swamp. She also has time to tend to the Boy Scouts. Yvonne chairs a Boy Scouts commission that helps boys from one-parent families by teaching them discipline and responsibility. By striking a balance between her hard work at Staatsolie and the rest of her life Yvonne is able to do much. She also likes taking risks. In her own words: I have nerves of steel when it comes to challenges. This is a characteristic that suits her quite well! Jubilarians

PAGE 29

29 In de dertig jaren dat hij bij Staatsolie werkzaam is heeft zich opgewerkt van leerling Driller tot Supervisor Drilling. Toen hij in 1983 in dienst trad waren de meeste medewerkers van de afdeling Drilling nog leerling. Staatsolie was pas begonnen met haar activiteiten en voor iedereen was het nieuw. Ik heb me een jaar lang volop ingezet tijdens de training. Dat was zwaar, want het werken op de boor is een etmaal-taak. Ik werkte in shifts en had niet verwacht dat ik het zo lang zou volhouden. Werken op de boor is inderdaad geen makkie, want behalve spierkracht is er ook een grote dosis geduld en verantwoordelijkheidsgevoel voor nodig. Bovendien vereist het werk als Driller volgens de mannen op het veld nog een ander bijzonder talent: communiceren met het boorgat. En dat kan Supervisor Moesimin volgens hen heel goed. Moesimin vertelt: Ik krijg een kick bij het boren van elke put. Natuurlijk zijn er risicos aan verbonden. Maar we hebben geleerd uit wat er fout is gegaan in de afgelopen jaren. Nu weten we hoe te handelen als het boorgat ons vertelt wat hij op dat moment wil hebben. Moesimin vindt het goed dat Staatsolie investeert in haar personeel door middel van trainingen. Zelf komt hij uit een groot en niet erg draagkrachtig gezin, dus uitgebreid studeren was er vroeger voor hem niet bij. Van alle mogelijkheden om kennis op te doen maak ik goed gebruik zolang het kan. Hij heeft nog een paar jaar te werken voordat hij met pensioen gaat. Veel van wat hij heeft opgebouwd door zijn baan bij Staatsolie steekt hij in zijn gezin. Mijn zoon wil piloot worden. Ik zal ervoor zorgen dat zijn droom uitkomt, verzekert Moesimin. Zelf kijkt hij uit naar de tijd die straks voor hem aanbreekt. De tijd waarin hij volop kan gaan genieten van zoals hij dat zelf noemt de mooie dingen in het leven: tuinieren en in de zwampen hengelen. Imro trad in dienst als matroos. In die tijd werd het werk gedaan met een sleepboot, de en met een ponton. Het was vanuit Saramacca over zee naar Paranam varen en terug. Toen bleef je twee weken aan boord. Dat was wel wennen. Na mijn eerste trip was ik z moe dat ik ontslag wilde nemen. Gelukkig hebben mijn collegas op me ingepraat en gelukkig zijn ook de tijden veranderd. Straks ga ik aan boord, maar in de middaguren ben ik weer aan wal. De Staatsolie 5 wordt gebruikt om olie te vervoeren en ondermeer over te pompen naar schepen die in de haven liggen. Imro geeft leiding aan een ploeg van zes mannen die ervoor zorgen dat het olietransport over water veilig gebeurt. Soms is het moeilijk om het schip te besturen, in de avonduren of in de regentijd of wanneer het mistig op de rivier. Maar met mijn ervaring lukt het altijd wel, verzekert Imro. De kapitein is trots op zijn loopbaan. In mei van dit jaar stapte hij in het huwelijksbootje en hij is vast van plan om ook dit scheepje nog heel lang met vaste hand zeilende te houden. Opnieuw roept de hoorn van de Staatsolie 5. Imro loopt met forse stappen de steiger op, klaar om zijn taak te vervullen, met 25 jaar werkervaring en genoeg motivatie op zak. LL uisteren naar wat het boorgat vertelt Listening to the Well In the past 30 years of employment by Staatsolie Moesimin Moredjo has gone from apprentice Driller to Supervisor Drilling. When started back in 1983 most employees of the Drilling department were still apprentices. Staatsolie had barely started operations so the job was new to everyone. I did my best for one whole year during training sessions. It wasnt easy, because working on the rig is a 24-hours job. I worked in shifts and I honestly hadnt expected to keep it up this long. Working on the rig is indeed no cakewalk, because it not only requires muscles but also lot of patience. The men in the field are convinced that there is another aspect to working as Driller: you have to communicate with the well. And that is something that Supervisor Moredjo can do best, the men say. I get a kick from drilling every well. Of course there are risks. But we have learnt from the mistakes made over the years. Now we know exactly what to do when the well instructs us what it needs at a specific moment. Moesimin likes the idea of Staatsolie investing in its staff through training courses. He comes from a very large family, so real studying was out of the question. I use every opportunity to gain knowledge. He still has a few years to go before retirement. He invests much of what he has achieved at Staatsolie in his family. My son wants to be a pilot, so Ill see to it that his dream comes true, Moesimin assures. He is looking forward to his retirement. That will be the time when he can enjoy the beautiful things in life: working in the garden and fishing in the swamp. Van Kantens first job at Staatsolie was sailor. Back then I worked on the tug boat Staatsolie 3 and the pontoon. We travelled from Saramacca to Paranam by sea and vice versa. We had to stay on board for two whole weeks. That is something I had to get used to. After my first trip I was so tired I wanted to resign. Im happy my colleagues talked me out if it and that the working hours have changed. Ill be boarding in a moment, but Ill be back on land in the afternoon. Staatsolie 5 is an oil transport ship used mainly for bunkering ships berthed in the harbor. Imro is in charge of a crew of six who see to it that oil transport on the river is done safely. Its sometimes hard to steer the ship, especially at night or in the rainy season or when the river is misty. But with my experience, I always get through it, Van Kanten assures. The captain is proud of his career. He got married last May and he intends to stay at the helm of that boat for a very long time. Again we hear the horn of Staatsolie 5. Van Kanten goes aboard energetically, ready to serve his duty, a seasoned man and very motivated.

PAGE 30

30 Personeelsnieuws/Personnel News(juni/June september/September 2013) NI euEU W eE meME D eE W erER K ersERS /N eE W E mM PL oO Y eesEES Well Operator III Tambaredjo Noordwest 16 jui 2013Somowidjojo Jurel Administrative Assistant III Training & Development 16 augustus 2013Marapengopie Jorothy Industrial Engineer Corporate Planning 1 augustus 2013Defares Mario Jr. Wellsite Geologist Wellsite Geology 16 augustus 2013Badal RadhnaWell Mechanic III Calcutta Operations 16 juli 2013 Guard III Plant Security & Personnel Services Sarca 1 augustus 2013 Soenda Gavin Wielkens Ivan Jr. Human Resources Development Officer Refining Expansion Project 1 juli 2013 Mechanic II Mechanical Maintenance 1 augustus 2013Blik Nadine Duysker Rudolf Well Mechanic III Calcutta Operations 16 juli 2013 Well Mechanic III Calcutta Operations 1 augustus 2013Blinker Sergio Wirjoinangoen Fabrice Well Operator III Tambaredjo Noordwest 16 jui 2013Gummels Mitchel Administrative Assistant III ICT General 16 augustus 2013A-Loy Jo-Anne Human Resource Management Officer Personnel Affairs 16 juli 2013 Guard II Plant Security & Personnel Services Sarca 1 augustus 2013 Jules-Marengo Marjorie Doel Sjarif

PAGE 31

31 GEB orenOREN / BornBORN NAAM/NAME KIKI N D D VAN/CH ILD ILD OFAF D D E LI LI NG/ D D E P P AR TMENT Menig H. Zikomo Field Production Tambaredjo Thakoer L. Tanisha Refining Operations Jiawan K. Aniesh Field Production Tambaredjo Somohardjo E. Xavi Refining Operations Tahal R. Arush Wellservicing & Well Completion Tjon N. Miya Health Safety Environment Stoard C. Jervilin Calcutta Operations HU WW E LILI J KK /MARR II AGE NAAM/NAMEAF D D E LI LI NG/ D D E P P AR TMENTNAAM P P AR TNER/NAME P P AR TNER Tahal R.Wellservicing & Well CompletionGangaram Raganie Bansie W. Infrastructure Development & Maintenance Ong-A-Kwie Samantha JU BILBIL AR II SSEN/JU BILBIL EES NAAM/NAMEAF D D E LI LI NG/ D D E P P AR TMENT JU BIL BIL EUM D D ATUM/ D D ATE 20 dienstjaren/years Brunings D. Human Resource Management General1 augustus 2013 Chotkan S. Wellservicing & Well Completion9 augustus 2013 Kleiboer A. Staatsolie Power Company Suriname5 juli 2013 Pigot G. Personnel Affairs 1 juli 2013 Ramjiawan S.Refining Expansion Project 1 juli 2013 Relyveld J. Utilities 3 augustus 2013 Ronoredjo E.Heavy Equipment Maintenance1 juli 2013 Scheuer R. Drilling 1 juli 2013 Soenda E. Catharina Sophia & Josiekreek9 augustus 2013 Walker W. Wellservicing & Well Completion1 juli 2013 25 dienstjaren/years Dwarkasing M.Operational Goods & Services1 juli 2013 Gajadien P. Calcutta Operations 1 juli 2013 Jagesar A. Business Development 1 juli 2013 Jannasch O.E&P Exploration & Production Data Management 25 juli 2013 Kanten van I.Marine Operations & Oil Movement24 augustus 2013 Karijodikromo F. Field Production Tambaredjo 15 augustus 2013 Koendjbiharie I. Crude Treatment TA-58 16 augustus 2013 Koorndijk C. Utilities 1 augustus 2013 Misran M. E&P Data Exploration & Production Data Management 1 juli 2013 Woerdings F. Utilities 26 jan 2013 Soenda J. Field Production Tambaredjo 29 augustus 2013 30 dienstjaren/years Karijoredjo K.Mechanical Maintenance 1 juli 2013 Malaha D. Drilling 1 juli 2013 Moredjo M. Drilling 1 juli 2013 PP ROMOT II E/ PP ROMOT II ON NAAM/NAMEFUNCT I I E/ P P OS I I T I I ONAF D D E LI LI NG/ D D E P P AR TMENT Ori A. Well Mechanic II Calcutta Operations Karta V. Well Mechanic II Calcutta Operations Ranoedirjo Well Mechanic II Calcutta Operations Kisoensingh M.Exploration Geologist Exploration Sabiran S.Superintendent CTTA-58 Crude Treatment T-58 Kisoensingh S. Superintendent Wellservicing Well Servicing & Well Completion Kalijan K.Head Training & DevelopmentTraining & Development Dest A. Buyer Projects Sloot H. Buyer Projects Amattamsir H. Treasurer Treasury Jungerman W. Manager Corporate Communication Corporate Communication Heuvel C. Manager Corporate AuditCorporate Audit