<%BANNER%>
Sheet 7A: Plumbing & heating
ALL VOLUMES CITATION PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00098904/00010
 Material Information
Title: Sheet 7A: Plumbing & heating
Series Title: House for Zeta Beta Tau Fraternity, University of Florida (Architectural Drawings by Frank Lloyd Wright)
Physical Description: Unknown
Creator: Frank Lloyd Wright
Copyright Date: 1954
 Subjects
Subjects / Keywords: Architecture -- Florida   ( lcsh )
Architecture -- Caribbean Area   ( lcsh )
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
System ID: UF00098904:00010

Full TextI ,* ** ,Ji t* !o I ,&. I R> 41 I I < ,4- I | ,


i 'A ""j S ,) l i' :< 'i L.
;~~ ~ .,, 1 { *'}I!-.

__- Ii- i I S i ra. a- "

,--.- _..-..-.. :- *--4 -:- - -- L-, ... j1-j- ,.. -
i..J :,._ Lr. i '-'- ^ -,-. - ------.. L- ^ ----. -" "^- -
L^_ ^ ,g E -^...- ^. -^ ^ ^ SE -^ J= i'fe =_j r- - -n -^ ^-^ ^ --


& h


4, ,'-
* JPr~w


H EATINC OUCT P L A


M E 7 Z A M I NI E


B r U
ILI M


II I I
-t7

--- - ? -f 'n- r -- .... ..... _. ... . .
..-- """* *i -n
I., - ,'-_

-., --- --- -"


l ,9 .I


LEVEL


H1.ATIIUW& I V ;. UTILAT W G
WOZ.K 'ULLUO o:
PR.O1I, E ALL LA OIR. .- I4111.IAIL'E 1C1 ICU1TALL A C'MiPLI k E Ki4" P r ULT L.-T
QPVEAT.Mh& ->fTUm OP AUTOMA114. POg-.AB ft .AM A1B- HVA- AMD FLU NLMPI -
LATIOU ALL At, '-'40VOM 40%1 St O3-Awfim-. OB.. *%>fl. -PB -' c ML.
VBOTM IMLLUDIMG. WORL-. AN4 VILIA LIIO tPOLLOWmLc. t
CL)AL TCMA'TI- r-At'; *lIRLK OL F5-ZUW E e.UbOLATOCL, MOOVL&TILIC mIC-4. 14HTtI.OL AUD AJUOMkATI
&A6 I .-'Orv FoV o P. FILO% IAIt'.lR.i..
b) FAM, FILTVE. 4) i P FlLTER .
L010ue'J-b A *ND ITWORl. TO YAt.ICOA PAA-Tt. OF IL5LZ5'1-i' iA
IUCI.A'1CC O. Lb3-AWIIMC,,, AJI/blR. lt B.L 5j1.Bl- T'O D'5TP.-IP.- 'I
6AlIUPLY 412. AND TL4 1UI Alt.. TAIZUe-MOL'T T i Ft OFWAC VtEICit
PA41b OF -ME eJILBIl(.-.
IIHUMIClVICAA-nON .C' T4OL6 (CPRI PAMl)
eL'r-rik..MM FE.ON. FURMA..T "T% TCLISLAIACL-T, C 0- 4. DAM..-IL
)S.Ir-LL.- AMP 1 T' E1e1ILP31 AT At'LL UPfLYQ o tILF-Th Ak.
3.3TU3.U IML.Blf'.
4)AU1OMAATIC CUir3I--AL tOCbi -f1M.-ATU-- aAAMTAC)L.
h)ADJU' 1ABL PlTl- L.?A O. ltLV b A- ._, A0 T ALL erAwImt .
L- tOTOL C UmPLE1K V4IIAA MOUHTb AMiD/or 1-D.i0iMVA1A10, FOR-
ALL PAMl-, "LL.OWtVt, 5fUtAAT I J .QT. IM LOA U(-Tl, Om. T%'

14 V- A'X114 b "TLA I U ll..)L 1 I ,M D SA I G
J)WIRLIU& WOW. ALL C-AIL.ld OP HAIjjlsc. 1sq.&'rm I1l-UDIUI&
cOI'STB 0\ o ( IK.IVM -
') SAWAU6I "F.Ai.1 IIN ALL 6AIWI.OOM6,M L.ATVATQlIwt; I PO I, C-. t..M.
IdI5ILU, 1.ULUPIU& L01a6, AkEb 0&RA1 IJ ? C. xPPA &. INt" IAT&V
CM-I'IT .% WIT% ALl6 C .. l)..T WO.- p XTW.IeoT. .orILoe.,
A>, JA i STL AUND ALLU WIM.ILlis AE> D VVITC > TZCIC~FOEuL.
I FBT1. 1T1l' COIJ~lKAcLT01- ALL.- PAl ALL FIE!.,
TAVV COUT ALL PB9M4IT AMP' Ar-*.AWIp Po.e- ALL B.uq t-
l~tt>--t~t Fo ort&-TI.4e- fcI.fTl".i
rnt.WQ-Ar1%-Li A"U.PLATS VVB O.AMIt=, S UCIAWIMC ALL P'A.-T- c.? 1THS
HUATIM16 *V&11L% AliUV i'LATIIOA' LOCA-TION O fucT6..

<) T B S>T &.
0) G.UAP.AMT1 II. -WAMBLANTY.


MATEr-IALS A MP0 EG? U I F T
74rtr.t'6 -E^WIU POI. A COMIPLi.01 A' PW1 UlV4--T OVt3-ATIhJG. &YCTIJ or OW.'.GD
WABLM A41. SA.^T A1MDV, *CHAWICAL VM-r1L.ATI 0l4. A WN? T.M1biOF
11 iVMtmT AUO/OBL M A1WWAA.ILt, U A>.--A B-Y FOI. A LrVaTtA
Ib"JT U0'1 7VieIVk>IC-ALL'f IOMIC-AT Eb 0B. mWcl1 14UFLIWV t-HALL
M I Fl-VOVIDILP AbD 1%3'b,-TALL.VVlib'(- TUtl-t
40l-f.A<-TOW A-b PAR-T O C 1HF I'V%" OI.PAc-T -TW1L -.-eT *, -7 IM
iAA.LL i>c.L' 1-' L )PA4 Agf UfcjT b1A ALL IS> A <-aUpLUJ^ .AP Fi,.UR
FOLjAS..C ltJ, P.ACPL3up HSA1W A 1 CA-, GAOIMM, f 'frt.lt-. MOTOErj
PBl7ViLlM AO1OMA11e- 1bM| 1. A6LOQWVS. -OMITLOL.,
AUTOMA&TIC- tnA- FUW.MLW_ L IM11 C-OVTLBOL, MQOL'LLA1 IMN
PLAMI . IAWA. O AMC, 'B.lZ. &4AL IA H'VK A&J A.G.A.
SA'TO OJOTPUT e-A.PAC-IY MOT LE*l. TUAH 4-41eSO0OC Ibru/AE-
AMD A b11ATI.N& &UL.FA.-1. MCI 1-rbTAIF J Z.%o btPT. FALI
b-MALL A'VK A eAPAACXTy Of MO T ll,6 THAbal ':4.49O C.UIbC.
wwPuI PrB. Miu3rm( T..o- 140' CoK.W&I.TV. 7 J A M L )tIF. PAL
AOTOBE.'>.. UM61 -%.MALLe.R I.QQAL AM5- ,IMILAK.- TO 190. 502r.0
TV l *S ? AWWV aMATWW. 'J M1 1 At, M4 61UPAeTLr EV 16.Y TA41
CAMATCLL 1411HA1r6i& L.. Ma.k3 KilW)elJR, pIWA.


1IA It L.IAL-. AA.v 7-QuIW MELP ( IT ctT)

b ) 6MIOL T! :R. tLW Ufi bALL 1.E1 45I &ULAG Ar.UA.. MUTALLMP. vq^AL,
WIT% --NE LVLLU0T-
C2 PLLa V Pt.C.-=IVIL A. eOIAPLST3- VW S oWPA fO tUOWMI 0 PL1A4b 013. AcXjC.O-Vl,%" TO PUAwSu&- APpVj.0ct' Ujb m
AB. COMTRAB.T 6dt-AL.L B,3. P sS &L)-f- CL L V Ld t nZ.H -, TREL. kIOR. APYl.oMD
liOMPOtITlOIJ).J- 0.J 'b*AkA. L VPS OF 5A1LAVA( SM COM5TV-0
1013, MJWAILIt MAPUb tS*P.WlAf AMV AOIL31t Ai. Al%-. TI&HT A--
VeOS6.NlbMLU1.. W luE lI4 t V-ArIUf-.AU OP kLVCO:IW, It, LUS' TvIAM
WIDT%4 Or O'iCI PRVOW TU1b-M<- VAPNS'e. 0.iC-T WORO.K t'WALL
WS IpNO rT 1M APIPR.OVEV MAMM3LUU &I A iUTlULALf. OF 4'- 0".
vB.Y PUC.t oe uPFLlle. 00t .-uhAotL3< TWO UtR-L.I->TV5 L 'e3, -
MOVLB- t>QALL %A4.VBk AN AlPn'R-r- BhL TJ-t-rUlPLV1 T'491. AjIMPIpV&
MNIA UT1 OLfIDNEL LWVSR-, CZ0AV.AL-T, AMDIO LOGKIIX, MGVIPILB. rMPIRlL%
SbhALL S.? OP U|elIC ^Co61h-^t.t-o f*LkC W ---* C.t flRU
SI U Q -. WudUU.S CU<_ &Vi U. JW 'JVm WIP U 11E116V TA4I =.UA.LL.
c SAl \L'WB6. APPU>UV5 4 -_06 CASLI 1 a C.a. VUtPt1 UIB3> I T% =L:, IP
il.SSa US<,>J>lEt.SC Vdl C-TH SsBMf ji tc c 4MD -s~,\i^ Zetu-t3, icR- -.TKIIf SAUALL V.N cc1M4C.ftrTV S&a: F' lc-Tt. ow PCpieLp
CCo't-rtt.BTIl 4', T"Ick-K AAL~to, F-pL.50K A."C2 TMV st t 1H Os.C-mI VjnI
4"x A. .I& .w.'.
dlfc-IU'-&TL& AMP gLI. LA3. -ShALL Lec-AIUC' At. >NUC-A-'t, PI
VftW.M& 5 WOB.5 A*l. A.T6oclP v'i Ale..Ctt\Tw-T. TfAr.PLj X SKBW.,A1%
>ALIBI 1a4b.!A-VA,^C'*iiii- a TIP -nmOC- I-Wie)rIL- :>W,9BJBt>
-7 (Z.,l Fc-L-)Q- W&I M^U%-Tl- -.i -T R .<.S E~e( 0OFlL BS
AMOtlAT0 013 Ca.A, 4. MAIC>U? AVC lb'Y wT14 hB
Tnu6 iMT* cov.m. oV: W*TP BA.o-0 I IOWA R.LtM ot- I.HIfS'6T
CR.ILL54.. ANND GIRT LW..s ISrALL RL UOAL AM1 tIMILAM T0
TITU V6 M .4l 0 -)T-40; )\R. ft-.S-' .i R.P.1
.) Cl-.lTP.c'OL.St H-ATIllC. =-HTU SHALL 6AA,'>& fer MWLI1 Co0TRtOL-6
V.l^ I.3..C PO .-. F jL.L., j LL1T0M411r P I c3 I MC. LLS'C1 USa >T151.M
IV FOL-LOWI, I
1. BRLPX 55AOiB0'o.TATv -I&ALL ibl. AAK AFFIRPVWP 6-OV
VOLTACU. t6 UELAOSTAT <3%AL OR.. t-ALATZ- 10 MVEILetj
'T VF rt VATUf- TU~t..L*bTATr -'OAALL. opz.4W1
IM COMM^e-lIO.L3 WU ALM AYPLOVCC> g&ILAX TU'A&^FOE.MkWR.
TO MODULAV -mIIIL. OPB'.loLi 0V C OP -VAIL. TItO.us-& AM
A PPICOVBFP Irm.ILIc. OU'VIe.W
Z. AAL APMrO@IPE PAUh coteIT.OL qdUAL .AMU- iI'..AR..
TO Mt.'.oIC> -rTPR-. M-4-- SI.AALL SI L5 M locIt5
5!- A"- TO LSB1' V~i C.t3ATIkJG CO I6Tl'OULy
5P35maVii. ip OI3.l AlB3.- t p AII)W.BL A'-NSS II0.
5. AM APR.bVb 3 %P EQUAL iL SAMIL-Al?- TO
MSIB-SC>| TIP-. M-4 I -SHALL 1 AtB 4. Au.N -t-
4 UtOM41l(ALLj ArS
I 'fX1A^U-T A'iT V&- OY46- AIJO IYLLsTAII. U V*LC.TSC. t WAMAs-T
1940b IU OALLa lA-T A Te toel. IAT | 114 C P.MBL 1 R.c|'f i.
K-nLHB, a-1frt&AT* COOAI t>~ %1, r.Ae-" ID en P-Mi -T 0 Z If
S&LB5P|Mi, RB.t^M. AMCS I :O P AM iM %VP'P.. O
4L-L- A Alb A LOe.A-TrU c.-% 'VW.Al.JIW4.d&,. PA&36 III r V"C.woA1Rt
IbLCBUPlI". tt4soMS. AIJO 113 1-5A.1.A 1 AVSM (IS A I1)ALJL'
SALL M L lUAL f k\L-LAB. 10 *% Zof" w-tC>f. PTUPAO k.)
L-OI'AIaS AI LUAPQ'AXTtWrQLr? UI I pp P-'fMBU L-Q., W4S~f-s&.D.
-. VA4- 5113.5l. lVfYa & ALLh R.1 l.t ALV 6. AILl-A4. TO PRPjJN
C IC. 'NnT LUe.idVA, (OA T106J4, AMO AL-L VS1-VIMC-. TO 11N.IW R..o.
tLO pr1- %s o esv ftdog, lbe LU'I6.ivl. eSCQQF4 .IAeh.kk l-.I. NIM > W M i
e..UL.A4C.._ 0 nV. 64VI -AV. ,WALL LAPS ,U.C.. AL.L FAM 1 IM&TU-


It.C'0MA% AUb


AJCVL AJD
ALL t- ru).L a I


\C>V I.t "iCt'k

I0L 14: A, e!1
"L) &I.,AsAj.-j
FIL-T PLA-V
A WlL%"VU
%by T UV. a.
WOft%. lIX
FK-Bi*& F 1Lt
FOR. A Ali
A&4t> A~C-C-KI
W1LL A^ 1
(.osc All'1
';'oW.lpC. -^
Tlilt- c-3i11

IIWi LSI'R01
Tbtw- *Inks%

ULMAL-tlTORl


A LT EP Z.J


Bt- l'Oe- Jrit \9 I.II C1.1V iI
TbAMD b% oI
(LOMPLU-dS


APUO AlLL I
T?1.1% HSilOV

PR.v o
U.OCM-P1, A-S
c Wz- *11 In L.0
onuI- r-OOt-


fASE M E NT


PLAN


H 0


U S E


GA I N E V L L E


SK, Z E T

F L .0 f I DA


L L 0


Y


B E


w


F ,


H -T


E----


J -


-t-


T


R C


EH


NT


TC


. -Lr, -' E c r r, A FL P L T.