• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Main
 Back Cover


Title: Jaqaru Analysis Notes: Third Notebook, 1959,
ALL VOLUMES CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00095854/00002
 Material Information
Title: Jaqaru Analysis Notes: Third Notebook, 1959,
Physical Description: Book
Creator: MJ Hardman
 Subjects
Subject: Indians of South America -- Languages -- Peru   ( lcsh )
Indians of South America -- Texts -- Peru   ( lcsh )
 Record Information
Bibliographic ID: UF00095854
Volume ID: VID00002
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Table of Contents
    Front Cover
        Page 1
        Page 2
    Main
        Page 1
        Page 2
        Page 2a
        Page 3
        Page 3a
        Page 3b
        Page 4
        Page 5
        Page 5a
        Page 6
        Page 6a
        Page 7
        Page 7a
        Page 8
        Page 8a
        Page 9
        Page 9a
        Page 10
        Page 10a
        Page 11
        Page 11a
        Page 12
        Page 12a
        Page 13
        Page 13a
        Page 14
        Page 14a
        Page 15
        Page 15a
        Page 16
        Page 16a
        Page 17
        Page 17a
        Page 18
        Page 18a
        Page 19
        Page 19a
        Page 20
        Page 20a
        Page 21
        Page 21a
        Page 22
        Page 22a
        Page 23
        Page 23a
        Page 24
        Page 24a
        Page 25
        Page 26
        Page 26a
        Page 26b
        Page 27
        Page 27a
        Page 28
        Page 28a
        Page 29
        Page 29a
        Page 29b
        Page 29c
        Page 30
        Page 30a
        Page 31
        Page 31a
        Page 32
        Page 32a
        Page 33
        Page 33a
        Page 34
        Page 34a
        Page 35
        Page 35a
        Page 36
        Page 36a
        Page 37
        Page 37a
        Page 38
        Page 38a
        Page 39
        Page 39a
        Page 40
        Page 40a
        Page 41
        Page 41a
        Page 42
        Page 42a
        Page 43
        Page 43a
        Page 44
        Page 44a
        Page 45
        Page 45a
        Page 46
        Page 46a
        Page 47
        Page 47a
        Page 48
        Page 48a
        Page 49
        Page 49a
        Page 50
        Page 50a
        Page 51
        Page 51a
        Page 52
        Page 52a
        Page 53
        Page 53a
        Page 54
        Page 54a
        Page 55
        Page 55a
        Page 56
        Page 56a
        Page 57
        Page 57a
        Page 58
        Page 58a
        Page 59
        Page 59a
        Page 60
        Page 60a
        Page 61
        Page 61a
        Page 62
        Page 62a
        Page 63
        Page 63a
        Page 64
        Page 64a
        Page 65
        Page 65a
        Page 66
        Page 66a
        Page 67
        Page 67a
        Page 68
        Page 68a
        Page 69
        Page 69a
        Page 70
        Page 70a
        Page 71
        Page 71a
        Page 72
        Page 72a
        Page 73
        Page 73a
        Page 74
        Page 74a
        Page 75
        Page 75a
        Page 76
        Page 76a
        Page 77
        Page 77a
        Page 78
        Page 78a
        Page 79
        Page 79a
        Page 80
        Page 80a
        Page 81
        Page 81a
        Page 82
        Page 82a
        Page 83
        Page 83a
        Page 84
        Page 84a
        Page 85
        Page 85a
        Page 86
        Page 86a
        Page 87
        Page 87a
        Page 88
        Page 88a
        Page 89
        Page 89a
        Page 90
        Page 90a
        Page 91
        Page 91a
        Page 92
        Page 92a
        Page 93
        Page 93a
        Page 94
        Page 94a
        Page 95
        Page 95a
        Page 96
        Page 96a
        Page 97
        Page 97a
        Page 98
        Page 98a
        Page 99
        Page 99a
        Page 100
        Page 100a
        Page 101
    Back Cover
        Page 102
        Page 103
Full Text

15 /z- 5z ((wv~
6Z4'tat ZIyL&


~I1~cc~7
~a"~f~/p'-F-
"VV C~o


CA cJ wcA Ql


9,,-,
~f/~wr,qAx qamshawnijashi

wallqkt"wa

wallqu

wallqshirqaykiwa

wallqa

yanha

yanhishi

yanhshirqaykiwa

yanhshirqayishkiwa
---OUL^tfk

(N L~ : r9C~lC


( ~JV4-CCLG VLILVO~


( LuAAPUc-au Y0 r to-0c )-a3Q CQXA-

Lx4aA -P, OALt-C


Cew.Ak


oGaC


JQA-Q WLoLG---v -.AA
SQatjV,


w "at 0
LAJ.^ oCL

Y__~~j


ik -A -, Q2Ar'UcL


a I


\L k L k wos


w~~a,


QjtWc (S


SC( V). s 0- CL


4~"~R"C""


C~J6UDe~c


~aM~he../a~t


y o<
sijcx'i

sijcx'pta

ik"a

ik"ishi

ik"ishma

saru

warkisha

warurja


sty .&?


rL~e'rVt~ CuLw ~~CQAR rc2pAeto )


Av*WVA 4. CLo-


oljAA/o


~1k) >i$t


i~k; "LSfla
/15


s.$gzO&4 ,A L ac. .ou aw'. ,ro

SJ


Y~~ 9~0 PC~3C~CT


1~rc~-~--
rff"


rU I


LUar kkvsoL


Uwao rck& v-o-
Alo t wo a ~


lk-


AA rV &


4

warkishak"ama manh sakajtkaswa

maja

wajrura

ishaw aykaps

jiwkiriqa quntzanhwanwa

jiwriqa quntzanhwanwa

nawt"wa makiriqa

illkatanhq laqawa

ajtz'p"iwta
~/


VL4 A
m ockm k scm
cui .)J<


<2G^- C-^^vtJo ^k.&-S j2^,tX^AAA_


~U~p YVNK~O O&R CAA1.. GC/dwc,


(i caJ cO y kcoA S


L aLAtVK al: j ffi~j c


o - L


S *


. I -


CL Y 4 kt/ .V


wckrks1 -0 ka vmoYj CU^t 0p cs^^o0CC*


.bvi. (j< C a EEU') .


r~aha
----~


Lu A< \ a.LrL.


JA ? a.-
uW .LAAPvM-^-


Yv\L^ V' > okI a y a-


/*t,-I Lr L" -e-o-


PRI -e) 0
p"iya


illk"utmatatxjashi


jaknushunhtaki


illk"ushtunitxijashi


qamchiwtma


lXXKXmxXxMMXxX NX


quwas tuk"kta


illk"ushtunitxijashi


musu


musa


ik"arpayshtunitxijashi


illk"utupna


ik"arpayqushtunitxijashi


/ /


" c~3- I
vo- 1 JA~
I/-


V ft < vl o-


k
Li2 v'n


a a A J.


A 9c/a -/ (fc.u?


t--/ '.
, ... ^^^^&^
'.K "CA$ t~CI Y ~,t~li,:

-i L-


A a (JAAs
Js s va


xSI i (2A~a-i^--- .Wl_u^^^a
,' ~ ~ ~. .. .. .. ...... -- -..~.. .-4_._ .. .
rr S \i GUL^^ nd^ L*^


42?83


Jeo e. (.-


. |^<< a)n o^~ J


h(?k nku u-.\ Voki


IpOV3:7


i A-2.
Tlv


o 0XS


1 m a 1 +un Uk-^^^^
k k.a' (A VI kii,- i s
k r I/
I ^LT ^*i,^ ^ ^ Aa'
yanhqanaatxmutsapana purq"atap"aatxamshtamana purq"atanha


J' .
1N2


atxmasnhana purq"atanhaatxmimasmana purq"atap"a


~~1--~ s~-


3>"..
j~i 8~~A~~i. Q
CkyaW,. V
1:~ C ~CL CLO to viai0,

OJV _4ko OLCUD Y .Al -ljl (

cxk. M, c. ]20L 00 Yll (;L a fV) O
t~rk-*AJA AJ',CLLYYN \. L VNa-- Y CL 0

JA*2Q~J'JA.AAA4 Ajko

fs

*. r
, i


purnhanqa illmamawa
purnhanqa illkimawa
purnhanqa illwimawa
purnhanqashi illshtamwa
purmanqa illkimawa


r
i-I)>'I -I > 1
p -i > a.


V a. a


tAAuar
UMWIA-/~


I~- /c


M Wa WC


u/
p Ll v. ^ A n0 VI AC


Vyk.... U
YY\CL.O.jC


I Q- LcoyVe. 4 o- -o


p U. r, Y O V' st


oLe .- kLA L,


I i .
I~t-~ S .7'aw\~3a .
C---b-~


lp -A a-L- A a< o.J 8


1 AYw 0 -. \ r-k W c

rM^^ aO^TA aivA 2U


v


purmanqa illwimawa
purmanqashi illshtamwa
purnhanqashi illswa


purpanqashi illswa


\~~.~in v~.1I;Y


i? -

a- i, L


t -1 )!3


p t. YY\a a-f A A.
I


IcOL oc/jt,


Up r anV 4V t A


u.pai pa.YaA i


14 LZL4 O A co a~ L, y/ U


i (AA) -\ CL- tJ -0a


9%ACCY-6h


k uj i.wa


t -Sc wj c.


p ru. Yn e 0 -0LSi iJs L t vx 0.


A-I"BAS Qoivv /Lit 4-


4 Ra A--vJt mLo/ II; 'nh-a n ilikutawa
~turn- anc~ illtunata*aaj ilwutawa
S-'t kIt- -a iJllkutawa

4I 1 u A.4coL. 0-.


AJ m %A aMf l-


UJRA'


-OL iI il A S L .
v ______


/


(LVl AUL ^-loC ra.L 0Y2a


u


* a-t -e -


'pJAn


(p a r/rj avl a o.
/ /
/io- l '


a OB7 e k,U


IC- A- "
I 9->


CaMPe


f Od L t


>


ew I r Q) T -- yuk V k, Azx- y ,-q
MXE(~IE purshuqa illwutawapurshuqashi illtusamwapurshuqa illktawapurshuqa illawtawapurshuqashi illsamwa

s V


pfv-lugu l


I\ YVt m o -C.


si~s~cc ceQ4z


p IV 0
U,~A~.


V'^A Au


$. r Sa.w c-
4L!:----


CO~.
a.a-


L-!o3


a- ~,3


f;k


y-e rV WA-Q-OC/a /;Vu "p


OOJYt
a-c3, i


(~ft~.C~J ch~a.'~.d


O
LuJ~te/rc c~gl~. C~'pvvu~e


.KMA K-.f-ZeCL /11.A. vy


1 0--W- C x_


(ja^L

y d i i W 0


PY;~


c-pAd -
P-A>3


4 yrv-


4 r

purpanqa illktawapurpanqa illmatawapurpanqa illawtawapurpanqashi illsamwa


purshuqa illkushtawa- 3 r p OL .. _


QO-A
Z3->3)


3~j


(fLL .
%-,


Q ' Vr v V A -


plu-r cpaA a js


awnze~s


L c~VtAA Q .L~


I, rs Va 0.-


PA/L" *
3 -9 >3


I -k. wuj.


u A-VL-,V JTV


o
UdCIVL ~Le~ -~A~h.


aAut
3 3 rS


O
cs/w\a~
UdO~-


rrlr crp YQ A" o-


d R ~M~ ~ ugdu~ua~ol ~ur 1Vne


\~-i;l~ cAc4~~t~,:~z~a.


UAVVMI ko4 O t_ Cey 1-rA -o A- us -
purshuqa illushtmapurshuqa illshtumatawapurshuqa illwushtawapurshuqashi illshtusamwa
Lk 0- 1 LA. v Y(at *5, t L\ ..
(Dwo V > k L -1 %\r k m . -v ..

& cs y d mns
NXXW pursanqa illushtmapursanqa illkushtawapursanqa illshtumatawapursanqa illwushtawapursanqashi illshtusamwa
(I n.aJLS. .


Ars hale I Cc b oU Lt-o- lc


cAVi- cc Ykc w. <. m C
I 0

fc 'I-vrSa.^rtc ie l l


d1 UM./L^-is Q-O^T^-C. U^< IA^OV^-O^-^-I ~ CA


'Lr $a
{~SY~~


q1 -_9>


4- ;.3 > q
purnhanqashi illtusp"wapurmanqa illtamwapurmanqa illmatamwapurmanqa illawtamwapurmanqashi illmasamwa


-rV gQ.C A qCL I


(1A"A U LkO9 GeI a L ,"AJ-L SaM


, La -bAYYA-


S'rr' Y A*Y O o-


lOIA-


L sy A. ( oX o" w


tOIA B. -LZ


t-Irr Ync-. .Y a a.


Ou^f-;.R-- /3,0"a- to^A-


pr n'Yrn\n7 k AOLS
/ '' /


1- 3 >1


zA~tQI
a. -.. ..)- 2


J7 GLM. U-i /


1~4L~~, s~kg.


^- 3
9. 3 > a


? 4-Ma nY, a a


t ( -vucWU 9c


f.-3 > O


\ A v^a .VL^ C-vQw


CO- ^-
s-3>);


4 uewM (-"SO- Coq^. -JA vj-OL-C1 A


WLVMA JOIcA-
purshuqa illshuwtawapurshuqa illktamwapurshuqa illmatamwapurshuqa illawtamwa


purshuqa


illkiwa
(yyPU
3 -3.>2

3-3>3
pJu/2.
-M3
3 3 > )2


3-3> >


/
r 1" "~v


U Aj o
j"ac~


U, ~VA3 A cnc,/11-C


Ih )~


AKAAJ0-

p ov ^


4e UA1W


1u ck01 amju)


p o r;- L&,$? o


< A V W-


Co LL CA


*vr


V-t _Y c'4


W-jl A J& 0-OTy 4ij A oMA-


~i/XL/yv\ COyV* (LVH4C^ U

purshuqa illniwapurshuqa XXXWXX illwiwapurshuqashi illasp"wapurshuqa illkushtuwa


purshuqa 1XX illshtuniwap L./- r, 4- ,) aO


V,' wLa tr 0


P ir r7 <


\Bk (AJO...


/Jwbc-o< ce I ALJ ko


e (I


J-L I


ov
p c- j2.-t


'yL c-


3-3 > -


<^-^
1 3,>'3,


t t n ., V Q-11


pv
jo.,pr s v.,tOL -z


t'Lajll-


I 1,w - ww 9


3-3.
purshuqa illwushtuwapursanqa illktanwapursanqa illawtanwa


pursanqashi illsanwa


LA) ~LA-1.CI L.AJ


A 0ow W-*


3 )3 >H-c>k


pLr Is 0 A.(6o0


pr, san & S-A


S SCL J ? oC.


H a 0,11mL I > a a2 col
-rR Ou l- CIU.C/ OU-LO


v
z 7- rO \A 0-.


p'r Zhur.~ ~~\ --\~- O AnLLJ


- q >3
Ya/u-'
4-t0,3


L ,a'<2 a LA, a r -n.


'14 0


Can~
C~ Y. )3


bUDfJ~tedfc' db gaw9M S co "S/


uJ^ ame Vt ku


purpanqa illktanwapurpanqa illtanwapurpanqa illawtanwapurpanqashi illsanwa


pAr K.a L a-a


3 -1>3

3- >3

Pok^M
3-O>3
Cov~p


v i
J/anJa.
tvekQ j


ztJL


O i-
'3~/


J A J U.t a


(Le^JLidb. e 1^-Sr
aqpampa


awana


aqu


aytxi


a:nchaka


aycxi


a:chakta:tnha


aymar chaka


a:chkanhn a:chakp"a


aymar


ach'q"ita


.r, '' .r_


Ctc3. ~ onLccp


OJULar(-


V
o: nY c nka.


c o

v 1O-- a. ,a


/


m. C -


toFwn 4A.LCO41


'-a0 /&AuQA4QAA


\ 1
0, yQ C.Q.Cj<0


OQACLdUO rIi;i-O aju I


a $


djqjq%,


ponadlend aL~~-e.'CUND~~*C~9


?N )JU A.a:kisharumja


ampaymuqu


a:llaka


A:mpara


jallq'am ikkiri


alunhwa
a:mini
amka
---- I


alnha-/'

(XU-^^^^. V^<-.r:k I-k Y
-


a.u


/k, ? el


i k
I /
f


0(e. e -,ao -


I


cY; Y Vw


0jJ^ JkoJ), .AAJw&1CA da (f^L

0 '? N Jtlalr AA, Gtcgu MZ
J (J~hli uio-iAQ -Ie fcu/t *


tv+


/- -6C'- JhM ~aawt-fls'y1


OLa "Ar


amurupitajaya


anhayrua:nchakaillt'awt"watunasa


Antmasaka


OL M
Q,. W t . l .. y. .. .. .0


o crVoako o o6L Yr\ a \QZCJ0- 0 AC Sod. AAc-_ .J


QLY1 cMC LSO 0LQ L4.............anhwa


t'uru


antz k'umtxtawtawa


tx'utxqu


arumja


utz"am utz"ma


akum akmaakshma


papam palma


papma


AAvvJ QN4. (d~lAoC~~iQ I~U

SN ^CULo\


O/ AI .
O~n

v .y. tl ILA-Ar.?/r.~
/,ala~n r iwce


R~~~~t ,Qj kA~R r l~.kAQe c~nci A. ~ v


oc k. W~\no


r c
+vw! .
vLV~


Vyc\Mo Ca) r< .A- -q OIAQC L


wQJuo ax Lo Jx'c


0, uC A


-L~VYlhAJ~e ~ (h YVCd~E~Cl~s~


tJ-


.-u vy%,


, Q1vKe -LA. -WA'j Ula-shatu


jaquru


majichi


kachina


says


apsap"a


wishuwt"a


ap"ptanushu


puntzajaqu

J
T :V \


L S m
LLkJin 0-


P^>A A


0-f c c0
"7\~

--a--V-a


/s okys /.


)J~ ~


-?HN ct."


dlaya"o ar cvw,- /i cO


uz~a A~nvMtc&QCc


C~Yna~a oL;A /-Ah6-b/ 0.


a 'p Y\ u G


-UL JC '. ) 4 ,(a/1 k4 .
[uMAIoot InAT ll',/ Pa-VU .
roR/A +c1-,a *OLqj^tc *


"scL~o


2at-4


"O-e-6


Lo

tCAoA-


~-t t(M
arishkipatxaarrmant" illkataarkayqucxakawkinikijiwnhanqash almanhwa wanchimatma


jumaq ishaw tz'a:k nuyrushups jiwktatxi
If't


OLr i k 9o a-k o-


Oav\cntk"


O rk -Cy q AC rV-


au' K.?-


2 ~j/oLcSa /


hiceA-s alAl0vWc{ L o.0vw k. I Ot.
Act/VLAA,- yL AQ-/Y at, ~.- a-&CiLAx,.-LUAa


hinma/


u-ce~h~o, ~


:?- -4 l r". D.


L ^ o/ (6 0- n IA t


SU -L iLo 0-U -oM^ r" YL .MX


:kc+ko.


\

9(J vu &.


cuny


A O- k ~-r0.


k u(A
Yv i QJ u: a
^a ~~Woja V Oas~.


4.-a 4,L-6


d6 4J1i 0


I tg Q ~


Uh4Q.


aln~o .


v M


" 0--O ,


aku Y
^a.^ y ? \ c
kot c ^ .


ap5l t


i
1~, \P,


Q-~d


eu~s LY0


UjO r v.w I


chukup"a


qinwa


jaycha


tz'ayara


makq"tkastxi


aps illishq"atna


maq"kusunhkasqashi


ch'umpi


qarwa


nap"ra jalyuwtfa
^<^^L|^ 4^^ <5 -- u
(r Ue Qj


qanchi


ysQ
qash map"a


amrut'a"amatawa


qash mama


shumyachutma


qash matna


akaqa ak"amanwanwa


qash masa


qash manhaqashi


I

V


c6O 3


u
a.&

r'


I/--m

-j~--O- ----
S ... ..o...


-i
v uAM. .


V -p(o/ 0.


4(kLa VLA. JG O M. C9rc ) -
1 ^ JV\lq1 u-tMv


(FSIAA- AS^ ..A*fA -
Jlfcf>9 vLO/ ^uJ M
c<. a4nYdlW


ak a VYI 0. w-LA. Aa1-


akc <.


-P -L"OC' a eB'kL


-Lt-

qashi

purpanqa illkiwa

qashilli

purpanqa illniwa

qashill patzapna

purpanqa illwiwa

patzapna jiwp"a

purpanqashi illasp"wa

patzapna qashi


Si- is


PAA"-

31 -v 3
J3 3, > ,
3( ;k


yt4 Aew


fa -vfv Acs. A VW-4tAA
tMZ~ ~f~1e~*AoGJe~ c cj~S~


/

1rr 2Oan1 aco I


J "i- /
\~t:wk I


A cWd l4 o" Jb-A,. ** i e^J^


%A, OL^


V
gOSL Is<2 a 1

fi .yC.-iYg


_Yia- 16 OLa;


pursanqa illkushtuwa


atxmasmana purtama


pursanqa illwushtuwa


atxmushtamana purtama


pursanqashi illshtusp"wa


atxmaspana purtap"aatxmushtuspana purtap"aatxmarqayshtamana purtasa


atxmarqaysanhana purtasa
4-3> '1 5 qt


Y\ ic IAfL n 0-


O-- ~4L Zbc


Q.j Y .. 1 An 4. orjiA vn.o


4 C yvx 0, m 0- o Y- 0- m c
cL\YY x LC- DY


0(,^ k\\-A U 'SL(AS o r tI-oc
'^ Yy'cn ? Je- SA ,o O.. p
0-U --r,\ L r--s -o, m ko y' o,/-
Y Y \ M a r 0 O \O -O L Y % a a a / 1 s


stm Ye- a. QY sa v\ 4.n a (g 21:- rt. x/


pVtr 30-Yan L 1C L- 3 ut c .


Ir Y-^Q.YI^O (X I y< o, W t LA- 5 LL o


pIVs Y,5C A 1 isLJ C'
p'ury-5.Yvi 4aa. 4^J1!^1-0


4 I2


pr~s~t,~M~9


R &U~e~2Dn


jum illkushuqa ujtniwa


ujtmanqa illarqayshtamanwa


jum illk"inhanqa ujtanhwa


ujtmanqa illshtamanawa


upillk"itaqa ujtmatawaillk"isanqa ujtniwaup" ujtshuqa illtuspanawa


ujtnhanqa illtusmanawa


LL U- \ I u us 0


L 9bk-T 6 l


/,~~


H~, -'\2"/ /6-l~BLsy~


LA- _


CUk 3 YIAa -CL j cO


~3L ~4A k Q4h~ao(A


uL VA WvtA o.0

Ja Vt ..a 0.


a, o 5 4 C o L na w c.

4-------
Lck -Yro-J


3> 2-3

x-, -3
So,


3 > 9- 2


S3 3>1

6 4- --
1->'.


LIt I\ kv\ IJL c^
I
i i( j u,


W i l 0,
'-------_-------- V
1> !- -I


2 3 f-
&i.3 -S> 1


1- >'.


'4 uLo 0-


~v''A5o..


Sva/oAy0,
. .....- - -


$L ~~9 kw, ~e~c)


(4IAp


CLtQ


- v ~4C~jt13 ,% \


.u(


VWvOClA<5 OL


ia 4 L na J ah.

{J;^ kJ-^m y / q
^ /


3 >.. a -3


~e/~?:


$rr t~ I


/ i '
Sam

A 1


L E ; o- M s


u3 tJ^O a^CTjum illkushuqa ujtniwa

ujtmanqa illarqayshtamanwa
jum illk"inhanqa ujtanhwa

ujtmanqa illshtamanawa
upillk"itaqa ujtmatawa Iillk"isanqa ujtniwaup" ujtshuqa illtuspanawaujtnhanqa illtusmanawa
nuyuru


sama


saypta


samma


nawilli


jayma


kawip" jajnatzki


mut'i


aykasaquwasjashi


I


nuyrf1on- 'f-6
`thl0CEx I 7^'x^


Say CX 0-


OV. cafI
1 r


L o.A. ,


Sc v L *UL o jn -
//


r u cr-


Snu L r-o


mryk U
& e


oJLj-et"

ch'amwiwa


jilapsa


asksamana


jilapsjamar qalawi


qishqwaytaqishqisakimnilli


q yaqchap"wa
C CeL wA ItW V) eL .X &P

aSv c&- a\ r) a- Q ci/oaX s a
-Y- L Y / CR. i.4

i ~ v \L) '( Pih ,Nac
n \ I S;QtVI-IZeZAlhl ^\AJLJU\A-A)P~~S ^^AA~Oj (Im-Pf AL e^i-^MA
V^-cAA-o ^ n^ Lvak"mawa


a:rita


ukat"wa


amna


u:kat"wa


ja:wi


munshutx ujtmata


palt'ma


munshuq ujtmata


shishk"ma


sakshutna


palshma


,k y Yk ClW -o,


Ca.t WLciSt


2 ; AA CM (AnAX4) MeG I AA2.1AIJ


QA~4AAO B~~~I-, L4~e.


o a


(~Mw4L9)


LM Y/ Yt k


bO: toa

P0 Vtj^


4t-


/;CncLL


~ eQi~aR4.


III I
1 \^Y ir


dPisrC/Lc~j


,A- < C,


1 i


UAA.AdaodB -(i "J

shishk"awtkaswa


nilla


umt'atn


nakshuwatakamkiwajipshutanacxa


q"illpi


q"illp utz~ta
33


Vkatlac~


fl/Jc LY


A 4 aa c-tt


jCKa M~ cL

A CL/


OS9-a/{4


rno'cI


'Ak a M ~8~~e r Q-4-( .
c~lba~Nhe/LA4 vvo-eu~L~gsQ~~V
4A\eiv, IAJ ;CvPq 6M~&. ~~P


py% avl


n ad
k 'ucxi


upahill


kuypuku


t cx'iqu


tx'iki


shaykuwt"a


illaqa


ukshaqa


putaka


qachijill
3/


2kiLc


~ 'q 1 P~~ko
A


~-(s'lke


~0-8".

e.i~ta~kiu.,


~yne~*L~,"G~L fM
~n-erv~g XLPrlE~J .

~4 ~fMe
~(L""t""s

ePojk y~c*ctp ~rs o~CA~


le-cyaq


,QiyiZ


UAQccL,_2


VI
s ovk


dLL' o-


wY\e Q OLA ,

Jl

;c;> ;


_&0 t


loz_ AIcJo JkJUo va,,* 2 d o i Jou* a dAyv^
66 l t el%


(~ljF ~ a
4s'
i


(k u a.


(L


ch'ulluqu


jajilli
tz'anhkaA)
nawi
p"illanku
aqlla


cx'uku
35


4 JaA JAA c aw-- C QA
'^ko"l- ao RotoL'U Q-^A^--cua.oev^ a6

0- Yo Uij--0k Cs
(9<0U ,-m ^0, X^ "^ t .


c.a ko
-i 1i n Tirm __ i'i1


{XO0 COJcvnAv\ o>^j'Toa


.~I4u kcl ~ ~ti~

i~-~l ~-~

Y31\ 1 $av\ko ~cr(r CI~CLL~I~ C~ CC5t ~-Ph-2 9~r0~

53~cp ~yevl.


GIA~~~ $
1
palma


na jumawshq pursanqa


palt'mamaqkusmatkasqashimaq"kusarqaykanakasqashimarqayq"amatkasqashi


na upawshqa purnhanqa illushtuniwa

O i (A -St. M ka !6it& I o-weo
Y S'
-( ... .. ...


1O4t"


,.AiRPLCA)~


SKrq v-,yK onk- as cs/


L9AoAM V\a4 a~


flcL LW~*i


V^, j Ca .,


LuvAIl\


Y\l (o UYKg C r t p o-. .


LAMV- I//JL \j\JL^ fCyyy^- *l


~a/t
~c as


YACLRIl i


Sf
eAUL )


mcrq\ 0 y a vnot s coi C


Lk S iWn, W Ot.
^jcj-^^-uuja


Ir j V) a n!$ 0


.,L J ,uu A, O/o .

jumawshq purnhanqa
upish illkimasmana ujtsapanawa ishaw illk"kajtamtxi


ajtz' karmaja
/

ajtz'aw karmaja


ajtz' karmawa


ajtz' karmajwa


ajtz' karmaw waski


d-" ~"~iJ
Oes~-~a/c
312


AlJl-AA


-j


'I l
*;r -
" : 7 -' - .-, ,


S < rv., -v ,


% -~ 0.Ii


j"a r


{lA- [W-/ji^ tUO~
n~ iA'^lt~ (iW*
^ VY\Cka V3 u-J C4'50-)

jeVo w^R uzos*A
SJ< VC J

< ^V^ AV w
11 qIM ~k


LS/k


4


3Za -3


Lk Yve a- u t


ipcr" -a~
S4q~b n~q~C~ q


IJ


Hg UoJ-c -I&\OLAf< e<-yC&
~ C~h6lO^!.~ ^JL

OL 4


kolV- m O 0O


I
ajtz' uta


utaq ajtz'awaqayllaq ajtz'awawarmiq ajtz'awakarmaq ajtz'awaajtz' warmiwaatajt'amata^ ^S^M 4


Lvj CAcaO-ObA I


CAV%-
AQ4AL4\V P-O:
~Ebsn fhu~Vn/ajocV~~"~a Y~r~ CD


a3 u +A o.


/


&o(I~()


I
0, YM It


I. It


I I!


(~7a4R ~


kuU cy, Y VIA I/ vi Ot-
tt
Sa v4

a167 usrv\~i!


V'1Ak {AVdy


L cuL ? Z4 TV-Ac4p


_aL~ VY~J~dVL

ajtz' qala


ayshqucxa


atunh uq"u


TCN ayawasi


atznqunushuatuqjatziriatz"aajtz'aq"i


ayllu
3?


Ol4 0 ap(v U9w A <

LC p ?e'ijay


k oy LA. AN A T,-,
_*.L
nA jJ -

-1N CA. Adc d ) JSA-m a

241
OLr


cre


? /


y' ei UJ S0
6" So C-
I.ts


PN m
( (V Y oLcat u mu

(PUL Pn/ j2^-<^^


'PNV -uajl^


a~S a o-4


u-P
y Q w.-vs


cr
oc~k


A -nt i .-aylawaylikya


ukapsa


uywa


aqupukyu


akapsaaryapsa


muykipq"a


manhapsa


muynatzq"a


k"uwapsa


muyptq"a


k"uktapsa


wAtV Ctc Vj OL^ 0,_i^o gC. a/A,&t4 i


i,\yov,


~ (I DAAeQ9Q qlJ4-e~AA4


I A


o (A 0.nCL O C._


<^o ^ I, kyo

YAW Ll

>^"A W I


k"ukata


ikatarqayaskiwajakshuyarqayawtanwajalyarqaywiwaik"arpayarqayqushtunipsch'ama


(d, yAQ~~po


-, O ^ V.7 '-' a

(6 ,C ^" \
i ( s :-


q,4A&At,,-, YVT7'


W .

!'


y-j 4


'5-


k, .
. Lo-
c~j~-F-
\e -*'i '*'. *,I rI8


t. 1.
,C4A _" o4'-A. V -

~u~"srk c.' ul~a


3~~cnh,


v ?
C a Lw-o-alt'inhna


umt'ushuwa wasptawi


ala


umt'isanwa wasptawtna


alishialt'ushu


KXX k'uyu


umt'ushchaw wasptawta
J- /-&l /
0J CBe4*AA MO Wo I p


CQIA-


I .
G< ex (.


k L


U) 'p


{yS/Q^L die. T~e/vvflvr4 ^^ ,-jyci^ ^
cA 0-Qcv


o / J 0-
UY/\n
/ ^ / ^uc


CEJac I ~


va-O S k -t Yn


d=UtotA4, oz.cwnT


chA.


vu i 1


tit 9


I
(A ~~ ~ U&A;'c1 (
(n,il


Af 3t n -


~P ca~i~on t~


r sy \


Q~-~L~L; O~ tCbYn~naP/ I~CVYCl~a CPNn~h\E(h
umt'amayawa wasptawt"a


matxira umt'amayaw wasptawt"a


isharwa makatxi


matxir makipna


matxir


makinhna


/
/
/

4-V / YOLAk 0 CL COL PL-CKL

uAA

C0.
ryOa\rj^


k.A \ ;vv OL vCV \. LJ


0y Gk tQV\aPQ CxaAiAcJJ Q.. Q


O'vj -'kD-j yy'


J sc4SZ0, \


YYc^ lV.


m i vA


yCnoL"^ vr
CL k \


Yw ow J

ik"arpayyarqayqushtunimnjashiik"arpayyarqayqushtunkasmnjashiquskun nurnushm utkitxatznuqu


0-4. / ., q %~.. a ., LIn k -.,
p. : : . "/ ..
L *C o- 0 ?.. e4 .
/, c/ , --.' C , h
\p c v""-" 3 <.L a^ ,to, u, c,.- ,...,-

v b" i ,4i ^/L, V, ..
1, i i, , f! :;^ ^
la< q Yi C^^^- c a^SnK vh n G\a s I

..... - /
J: :r.
'2I


maq"nhanrwa mawq"


upa


tinknhanrwa mawq" upakim t'antisanaw utkich'amwiwaap"rt'awiwaikshiwt"a


ikchiwt"a

Vii ISA-L


tti' 36Lj


t I 0
; U J


A4AL dvvMa o ,U A~ i- .


ICAL


VYnQB~


Z4 CraLL c A


k\w ot" a n oKl
ki y'\ aO,..ycLAJ 0, wd

Qod. VA-AV


C.

I


--- K


\C& ou~to,7


w~c~u~r6 L


(A_ p O


EaL~ ~9J I~a /J-eC~a:


c~/MaiRecw/


~negcl rockeo

qutu


ishawjill usktatxi


mashi


kasraski


juniriq'iwirik'ipriri


tz a:kanhtawaishaw qusips sawitxi


--- ,,ACLA,.QSAAO CQeY^o IOJDfJL


11 A32

L Uja&


S- OJZpLS A. p

O' 13i^J <-^z-cJ\ov..SI / 10
as 4 hW. k eV
I /ts
.(as rais;k


CC cupC-2 0.co, ac.. cQ- -we0o


cb0 X~oU


Venen QA. ~t Nvvfl?


4/`0


Voto


- YMC I
kushtu


kumunya


kulashu, mamakulashu


qullqa


pucxpirqa


kuchillp"itxukuchikuchrantxikucharka


k-,m Uhxm .z 10 c sD


JAIlAAZC4CUOCL CAA. (?.a.

rwv-lAC ctA.


-ku. _- -," -- o-


k r .Z ,. k.o.
Suark o

um n w Jjr


^^


?w -LAAa ,)


bc NrLh .D C.. .a.. aJ-.l.e..dA

Ccxs-c (^N R ca) ..


k< u. I


~C~dQh4
t~n/K(X1(4. ~6~ 1-. .OL~d'aullitxi


qawillquncxa


KX ku:kirikuwashnuqu


q"illputz"akanchask"allwaqawi


katxi suyla
JX(; kLrvi


OULuAS' cCOd-*tetA o -aQ OVDAd-aL


P cXA,- C-w dLu -L .E.m.-....a O
pC'Acd (^-XJIAAQ^ O~. (CC CL-^UA7VU3

k~a u.L A


0A- ULAV/ dCk O-Oaa-4GL0 Or-."-a


An
.Sc^_! '---,--..^,-~~~~^


ka s 4 ui t a. v atodL


0A-0- y \o9 ^ e

k u a v,


L1RA~C~VUNhM*X9 d~J1 C~6Cg~d


pN Jlaokon


kachaspariqapqapu


najch'shunh sawi


bruki


arpk"a


shururubarbakuarpk"anh sawi
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs