-, o ..- 4 .... < ,-; .... .- J" +. r u Io. d d n. a..'i S" ,lCrn ... 'l'tl."' .1 | .5VNo.,i", "? I M la, It 1 -.r .Bs'n.
a1 .* c 1 . -1 ... CI-&- 1 Ev l roorr I "tPl I" ,%,, ., >. r rr -C > fcri I., r -L. *g ^, dI S -, itw; ty .t
" .-- z ,l'- I '&.li" -P*> ir it' I \Le tr. u Aet, p,, Ill, __ 'T C.- l .*,' ,..,. el. a tti ..... ,.'t- erif I. do* *,6 de r-.eba o a n ,-8 ,7,
-., &-'v t a 11. x C .S- ".4. 4 1 & . . d ,Is4 ,u*-,,A1- ., ,
.nr-p. W+, r ,= 0, -.aI ll --oll 4Hfw. ,lail zA. ic, l t g,- I kat 1 I C '4 ,,,N, ..Ilcr .:-,oev -1) VI+L U ,......... Jee

d r-I.,_ B tIc I.,I .! -I -& 7. l., 0p. = C4' i-W** 1541. l> h>i.e. <^ ia~lw ~l, m W. ra d Fo rowt- n Jjo rrgl.,:r- .1.- '.s s. -K, Nszhi .A. Zr f -*.1 .911, 1 1- ""
4 .I,. D b of. M-- . i. i. II T. " A l A ,- o r ,. ,; D "= L . .c a J in I'
-t I AM.,, 3,I lin- II. 1-,'A^t1. --t Il q .ls i . .. .i b..r -% . iS ^r,9 C -o M
.r, ,- -. ..... .... v,. 0 ... .. q e Ap,.1 L l-tmj';wer; ,T *% I 19v ?'&.' ,i$ "tP Io,.+'+ ......: ,. ,, i L, -`
16Je r t F -.'a*. J ,IrA- w e a' ---iJ-I .A. r.'aeon 1,.--.-, :1. o 3 1 IWi" l j. l, I-. Aat,W" ,lI. I.=.11Ca ra n nob a, e r. Rt- 3.1 ;P1- a-. T'li 'A,.n Ct t e S T U 7 .. D 4 i t L l-o" 1 ,1 "W*l C U 4 1 e "On o I
or'S.. d..4 ..ll .'-c--' L.- r --.3 -JA '.-7. ,..& 3> a. i / 'ci Ai I I . J U. ........ 0% ..T .. -. '-I.":' ) '. .. 1., .; --oi" -- .o--+l. ..... I
4, ... -oe~ri Cott,.v*J- -- -,NCEt - B- Itd 1 !n III- Ft %I" novel> 0 a! Cl a I's
4, V J. - La !", ' I I w Re gg-oi) F. ll~ru r ,:.E.% Rille've d
i)69 j li BIT2 tfl- ,; .... l * ",'., a> l *tTr> ri~o l.ri. ,,: J '.!.- amT,- l]~ ffi d i1 7K 3(i S i ....iii..: T.i. h -yw a. Ao '% iAh-f +,+ ...r.. .l. -igr aze J s .1 o ,._ ,"i t A UPI V o" vr~ln -rW Z il L-a%')jn)t UutmieS 7Itri qpa fcul ti"'' tlau*" P'P-V'V O a w L 411i 0 =-r
le. .. o' ..- I ,. I 'x .,. ., ---4--J a -uo + I: 1. ,-U:, Sen de" :t3..X. -I.I. Im,"- '- ,' I'""0 .->a- .+r. it- S rinih- I. rie M CA red C*o al Ai hl' t r. -P... h rI+- C, 3'' rCYaI+i ....... -..'. 1 mT B . I ..
Nwn 0 stakii. do p o aro or4 d3 W;Aors 4)l
I ,* m ,-n J. ,-1 !, -"'.I ""-, t F+t L'l n co1 m nat~'- r+, o kFerrll-.. wi. . Nat. AN :I .i .o -i 4 .+., ............... 1fI7s1++ Z 1+ co ., I it' .Ze ,11j" ce.mmshe-nk-i

a.,-. I?, Io _- I_ .,1=WK n..tonio I-Max.... KKit -,9, 1W An Qv. ',. d. .I ti.... .- ..-e r' ert-' .- Ila,. I'-, ,,^ ,, +,J <
.' ^ ^ ,- . r-... '--- -wtfa"-Itc.- : -*-J .f r .T,,-, ,. .. I, .S_.. "- 6i241% Lm. r -' V- O ; l I ... r,,, -.l T v'k do t"=i-

....^.~-- "i ....T , .-T .. t-- B^,.,lS t.- .n. pav Sr. J&V. 14Dmi; A L -' l 1pitri l,-" "I 1".- ;' .. I FA-uicetrunU S, I*i Frl I" -- .. !.1
: I, .I ( ,.i i. __ r,".%&n er.,es-r. I'-'-- 1* -, OI-A ., 8. U3. 1` rH1+ ro Uial k ~~c~ ~. 1.-lilr
~Lc i mir ere. bj ikaade ibo rl %parrraliscoel, , 1;-ia , t etpI.?O. I,-_" -,r- 0 WAM 42 IIrItlI71'r10-
l.."l0 1 ai . .r, ,i rt ", ,3,,, It, L < t I . l S
', .. ..4- -,. ".. ... 1-1- 1-" I,-4c l .I I P,,J ;J+ vxA oit. I ...... + .. '' -' + r .+ c -+ -= ,, = + ....." i .id I :P ., -- co.-- .-rv , 140 1 r, -OtTn(ele-l 11,
r".14 lem* -I, 1.+ .I.:. "- .- l-_,0 l ,ae,.l Tn ,- J- ,&:-_ 4., ^ ^ki-- I -oIal, pw.m.ae--. ,lots n-. a


i m .. T]]] '"^-^s^^^ ^^^:^^^ i ^- *- .. ....... ^r--' -
I Ir CT, ome .O r r% .- r%.%pc i>-iI.Do r 4 '* M r l fe.,dtw m nF 'T r 110 P l q.--.*- r- W, Dr. Dol" t .. .>lm d ,,_AS ,,I reV, 'in tr -
as,. It ., ..... l. f i>, I. ^>I I ,1,.3 C- o l zrt K,.i +i' a.l n I d -. o - pLS d O- -. l \F i +"'- ,,- . t-oI,, .,I . --.Ir
~. dr~bp, r~grol p j. de LKA.- O.Uecre6r.4. bil. I I'a" L *,,-., ",lo,, "dr Tld-l .\.pc'"
0 .. -r. ,.ea .t* .. ^ ...-J,&. ..., : A. , :l ow al Z s t..4 UC,"+...e-, J e'vi'l I. ,, Fisi A'. r.--. Vi. "
+~~~~~l .. -or., -i=,.." I. .olict-.ii-te --Id 16 ..-oil. Co..-- n,1.- - '--' - f-I .t.. .., !-itl+m oea ar 2-, ))P )
I v is'--, 1,~mh
V I.- >ei .>.BaS! ..I - ,- -. M. ^ A# n --n- : i.." .". -- .. .i<- *Iw t- .l d e- to1 '". l+! d or .v~ f -+m3> .i.. -fcfrJ . .. .. .. "' P .
-..:, r tIt. A . I t ,- I', M 'as "vi- Ito% t F-1.-on l, -_0 =_,_. 1... .1 ,, W'.^ -. x.^*-, S-,r. el l a+ 1J0 n. abr -Ic I, z. a-
U. i ,-U- ,*--, aie. ,-i, i>.);,-';- e-l trn .btst.^mS -d .. +u>B i l.:'' i am11-;','----Iir o ''. U ovvrrin- 11 HIT i # Os' r >-'ll. 1 flueel""ar de o --- -I fl
*c, M I r .. O.W ... l.en,--,,11, ,- 1 '-\ I il.ll', Dj Il+. al S r ,,,",* ...l. 2.>aVs,-`0 Ml er-7 --. l i +- ,-r .....MaI


,ors. "%Z233I Cr AZ4 ee losseraeo,11 ",

t" .. ..aa--'....; .--- h ar- .... -a &>E .".. a; ,. ,--; e++ S;.iTlfl" C!+ .... 1.1 t - C ,- I r. I i,6- a.Ko. y u h ,d. I .I -. Z ,l ,In I. C me ,I feel I, 1- -4.1411, tf! 1., I .-. Ill IV-
I.I.... ..... Ir- -r AW_..JodoC-qn d ed:aTti 1-I -JOS fPt&* fw o ( I "S;I..I.. .l_ef "-s I I" C. '" :.':-l-.7 7. I
p l ., o,2:...l. !-. '--It&.' Fi L II I, i-l 'it-.& 1-. is l. .S.R, It, hm ".\'AW ) \ \ 'Ml .... ,"' ,,_I**-. l,'x kf... A0,,. .O. -lea n; IV .arCl.I d'..l o S ,-! lm $, i&f .els. ---rmitdp- g-- 4m,.4.-"r-,Ci-e ,, ,,i.5 .mlcn u ,
I Car I, .I 1.. ..'. I-I %2I s' o ,v, I.vn I-r 14% t4..-t "r&'. ij non.. ..' awl Ue2 nkl' wp M-Moi .I Avlla "see 'I bS3l!. ..1 .vo. __. I
I-I. 'ousel '. C S endr.,",I- 'Ala=r. N-un" ft f i.\ ad. T .-rv+a er.pI> .o ;'. .. ",S P D. ,,f- i, ;.i l, "r..1,1R. ,,e._T o-- 0- ,,.


.%IrI .1, ,v -, 7d, Tv e.x,, 1 --,I# l.aithL' .rko s 4 H,~.^,x Allenj~iir .11 Gbq.%4.oeab a Inai- l"'o"y I*^ ,.,*"- C p e, "S, 11 I'.^. r '-7,) & F 'I.- %- .J > C ^ i-I,.A i *"
.. .. ;, E tn a t., | de l a -- 1. u tr.' u `s c. Mgelm / l G r, Pr.A4 t.V- -e nataI. a. 1. aw . ..., _. Ii~ t r, x -; e m in +" l ., em '+ e ~ 'l ', "

-... ITO' --a^ 9 e r -e- ). .* t ,I.-a.s- ofva. pP!.nv n ne" ..e la d1 '' 4 ommm- ll pi.^r .. ..... -)
^ tn r*xi-- Aev.: Tivir, .&T e- a". ; e -4, 44- ? =-, 5 w -) I '. So-;. f. :, 1>.. -; CLUs? *U;JS" 1,,J'1'Ia7-, 2..-" --- ,,) Wst l
.- -,. I II V e t.- +.+ "I= ,, d, ,.n xi-' S,, .. -D o ,o ;, 1 ?' -.-l.ft-t =A, + +, -.?. ,I r, +-.Wron .7 P. e-,....... ....


-- ll i>M* !* '^l4 vt 1 ~ti 4, l+qlk.t iJi 1' io- liaiai nyi K~ i.. i- )/&M^>. |~l o r.4 Uy^ "" ""^' **-' hie
.- r l - AtTemr e B .r,.,..l :,..., ,V.11.1,1)$11
-;-i-;- ozp. ." __ ltimlv,' O "-.14 ,. .Jk i .er_ alL a- 3..E K-lo e ,'smram-li t o .vr. I'r:tvl i: ." "' ."-_-n I-r ,r -A- l 'r Tel l-ir> .... ... oif:SI',1r,~ _l .. e.Ji deel. D. Ia ., S. -. IId- r 1 ), -- (r .I t' .... ,, *f .l iv I ,. ..-i AI .. .,..- ,, ,,I. I
,- ZldP lte e r ." 4 W a n .l a~- i +t.1 | "r.I'T -, Aev .er L m le It 11 ,0 % r slot.,I + C Bl),.o '- -$ t -_ -. .._ P l ) .e. re i,IS ." 11 e a ," d,el 1e oT v, 1"EIJX IW 390 4 .. T ...... t-+ )' "
i',-.. -+l, '+ 1;O -, do fmna ;uth l3 9 -. Ow11 uI : W k".*, I L :U o + +mI. .d`+fld. n +'lT .- ,,slw 43 VA. III i' t.pooklu, [ m (4, ,, ,,,-,.r^*i.(r i, lare .044 I.!V.P.(r -r j'*,. n-I. a i W. & T-noI,- ; .4 .1.e IF-%-$ o*v1.s;-,phii T~ ^ ~na. ', n^ .: ;," "i ," I,~Ta a>IrHr=r '*

,,Are i J-k a i "n o .,C o.] C a le lV >t.rn a A.r ii A L', .. lor I V I. rc..A... .... l " r oM t . ... 7r-t I WIC). - I-
v""M~l~lmmon -. %1i- do xi .+' r- JoeM,931 in, at C. ) e ou. t l ->'., ; C *-" 1pa"r-I. Z W,&i n do 1-4-1 ,,o d3q r< r o 3 ti.nr r. a p .. e- w e .[ r r. )J Son" C L t'"

I,.f "'" -'" .tK par .m War so. l- .d. ed .M 14A S a.n- ".. ;.,e I, i nr .> I .;A T-. ,rt m I, .tnd [- --...-, .-,. .- i- r-, ,, IK pr Taf- wet r. arH. rev..lo WAti &n hiiatas pr A- ..i


+. m.+ .,., m ; k,,.t^'^.. t ^. ^_ P r-it- a.+ , o ,.. ii, T r-c. d. + >,, ^-, I >.r<-,&, l;... LOE i ,| .,, ++ ++.t++: .., ..| -I.|- i, ." p.... raer.. .. l .ar-
h on S1,3A ml> No ,K o. ..e-.*.- -t~iI , y t,^ r,1 .ti- l-i reo. w a .< lJJ r i .. a ti-l p d.uttr,: T tiot. w dr-rl|,- ,-; iopmiv.lt ] e Failre4 t rp. t.ir ..a Tr alr .r I.i .l T J -A i I* 1 .- wat it BI r h W .1r dir twl::;.. I"as b.T -ir i* 1l dll Na~cf. TeIN>U S ,l~i 01. !!IT-rr o I -~fi rl I. o, :, Ad ci l r .. .a ~ l

*m -iMhl le ,dedla .i- t -l 4. - iMdo ,.W,', .!."^ ----.-eIU e-,-AS XII n,. --l. S,.> A. I; 14 [ *llo.g4 ,F -I p,-!.[ I r e l>. l r.. , ,, I
tte I -I, -3 a e-. lir 1.,.`o,4.w p-
e= 1l- ; iiSilar Fla- 1 ._- Iie y. Ai (ai Da N 4 ^ 11 tlH H I I .M- III, &rIrl J. l ). I h "I nI
V, 'l I U vloimg t .- | l lk do $0m 'i e i" 411,__. II II II &I' o. ei" . te,- t, X C .e.0,-0 Ce NI 'l]l- nl

V. N lJ It C .e ll e Iualr. Jl. 6 s'l. -_'1 4 m, r 'I iv-.-. .... .. ,..
tI .... *ta -J~of . A~a -, b t.H '+ "I P'* * T IL e u d ,r-i s , T . a R ? 3 ........... .........-- .. ? Si,;,," *.*"i." *"t ?" ^1-n .
dl l111, 1t G..e *k i . vllt.M .',1.1,., + +- l-.,^,~^.-+-rI.l -I. "d ^ ^ '.i S^.' r. i-. '. *I;-"K.- <|*' [ ll ml J ." .l ellp 31 --rrct J Li l; --,: l .... ....... ...... ..... .. -,> I(%II J,,.in& I.,r~l-:l q i.g- i p oltd (A>' e


'^=S^ SSSSES C&&Ac ci: Or==ic *I ^Ess^^p
so.. ,un m .vo m -" abe-roa.d"..p ". -- I- ... .... "' ,- on Tire )d' & .*S .,r, , .. --, > W-4.1 ^ A. 'K,7i l.,-L Z-.-t ... l an r.e' "
^ ~~C A ",S ""=.", I l I. .i. -- DA S le s's t in .elS .a> .- I. 4 r 4 -
,no =:D D-reterla de 0 wl. 1,p-o tcrk-l orNvar
.3 .,ZbriS_ II gwzrrs traWv;IhWTV.c .
r- ~~~....... .....,,, p ^ .. ~ d,--I .- ... .m.t~. ^ "+I'+ i+ r .l S p'-,,. l N- *.. -^".A ,".::.:... o.- d n j e S.. D.. ph-*
0 i t w 0 .to" -nrv.--U, a 33 C 1m dn do, A t k C.-F-arm vag r 13,M-S, L -
a z-W so-I -.. 4 Il OriaA''I._. -f -l as t I IN, b, e o 4atll~d -rou.s., -va flipal : ] eII h oh .r...o. %, ax- do "+'llIt.W1, .l .,ll h 0. W I d U- .rxt;; & .ae.tLl)n- d at AIR t:s
(" n it,vq co!eeAlU(Cdir -qe h A,-o 4, Clu isrt~in aito !- 1 -h' fvw mrmSIt *0* .-iqma. iv 11, la T I I i..?.. ........ ; "O" t ""',' ,2,_A. ..F1.s4


oolm. C-. .I w ,-l- . . l v' rilr el l l 'o " ^ ?' J n4 r ,V -&; * ) **- 3-- t Al I ,ti *-*! a.t ).
._ Jgaa I- t .sara lovNs".0 _-- Nv~ae n- ,- J'' 1 T j" .".. d- S- at-, .S A o . . o- .*wt, -21 -*- *",, : ......

.^ -Ia V. o, m1i "9 ;.=il^l.---1..-di ; .. K .1t., Bl 1"1. ",r P~,.^,jder i er P,47 I- i 4-| ".U S- If'ili TJ =, l. -,I 1.
Wien at,*a noloe+a te,*, i ill "* q!v p .- a di vraee ri e a ,% A S rp t1 Gi l .. "b APaeyi l;.rm-t nl tr',diI [1 1' %" 11r,"aI. a 1 -.l J ... .0.-t;^ iila M * cn .'. ,.x,. P., +, ^ ^ -.^ : x ++nA, m,!Lt o L. Ho t r ,1oe IJ^-t>- fd" "**"- Iau-pt. A. .! l~~)a *I +dn el-g, .- W : t I 11 ~ y O-lllu l>' l l't'l l"" *" "** 1
Lot ."" m~ ea " wft e i >. r* B ,le O eR l. - _L .s"i dIda ,ll A.wro.. IIIb, Ii rui. 4 C lr-," m tl ei, e ep- "'1 r -"03 "
Q.-A.. Pol I M.3. d .1. 1.%*, rl, 'r &.l, CA cvr-S-T
i,.-l i fl~ l l u -- ('ll*l.o&t (Isral I + d*< ll tMW etr .>l.rnil-tB tt'r. >litpm re .o. timloi d mtm r ,l~> +-. X." <''-'?7 t--ere ] eS ra e> er- ^.. + y^ -r ^ ,, .. me t<, r '1"* e l u iu > i;
.' .. _^-.E-. ifx mr toCr.Bm tl>.r d.l- l. l mi. ,dfcP"^ .'.eTo ..we. i.S ,l...r< r ,t. t >('rav r ; ;,...*. ell............. .... . . . ..c.
to ...'" b A& ..." .a-.2.P I Tt, l mmlxi.*Of. ein Fq"r- r D .'s 'J'Ao--ttol n l^ftls -9 T *'^jd, , I I rele,w-. ----e^tt: 4 hw- J64 -a's $ -lb P^ -ot-P8;.C., -1 low .r ,.3 do (, d ^ d ^ .
(Jnn .Ub ir a rd >x parrt 3 &llur. nIO t-o a H Al HFue l,&s IC.I eJtr Cln ded&rrrarr- ie- ------ I -l rl o-J | .. J ome., ) a en 11, >eli-s J.. riiqu'4 illI .lHI
1., vezenem.B,tr't ktoalt- olo, tlw dl. t :~si Ia.9J1`S ;

It-@ vs, u tl4 a ,dnot. vois .1.4'.. 0 be. I'mplem Ar.- |^ so , Ci r, "-'o-' oteii,- da I r 0 1,1q 64* so- l>Vlj ,Frrit.,..Aor.. do r~I b 'ii a 5..7.l l oI~ l-B M DO 11-1DEJ IND 's' "ii" % ailr 1 itI isI nI v A 1 aa IIl
*-r l 4mrneanI ,- z-i i p~ll o at la x rl, 1 1, A ie Ife. 14d T I ,ovLo ': Ulds 1" +,tl eor ); ,r- 4.l IJ t-O d S]a SheZlue4i.ramae

. pFT. Dr. t* de ieap% ... I I C n Pol l'knti. 4- 7. 4 r-ch + IrT S Dv.i. .a Cr e 1 DCl I t 'eih l:4i< pi.n. oon, ide lat1 ?t .el ..... *lre . .r-

a .:*a -Sa..- q-t- 6. Still TDl..,LUva.r. vote.rr .3. It. I .. I.:- 11..
iin.,% q, d r. "" .ic' .1ranodprre qulqverfllo
f.A ba, aM oe i ,x p al2 e M" I M r ead-+ D. f 1- .,n 4'-0 ..-. t t. da .. I p,, leU.ir-- wo. t, Je.rlcltm Iw-' I'. "I r-,- e I1 >t ... J .. 6 e -2'r.-i l r.lrl. vndt 1xrpral-;.1 1141l;r'eA-*

.. ^ -" ** ,,j011+a^let l ,--+ i S^ T^ ^ ^ ^ ^.D. Ll .^ ^ .'*l,'^To^ T^ ,.', de.r~ *--" __ ,,^l.l..r.dc...>r.pr-,
NO l .-.1ati l - ; r ko, L nr-uct. as r. J, M' 'teli.E ., 3 1,14,A. a ^ v ,1 ,^ o r.-.Bau I. rA .c I I -, g.- o, ,.iI..Ie ct I" J S tre. Col eco-, "'I" -

*i- 14 ._ -t}^ .Lt..- Katl ;lli 1' ti T .Ib- ni l{lt IM-jru& *' -a* +.II. +*t A'Ili N.]% g |l'Ptdrll1P1+ e +; In; er!ni>. Il^>!llrllnt; I~trr. J~n l ,* -*** I jBI ^- ^
I,- xwl & 4 .or e. A . e -.! ,I. -D


*' ^ lu-l Al,< F*l H ;ril -B Ix -C ,Url. l'l..-.. 1W*<1 St, Yf + ,q# +lb+ armmllmee+++vsl' Id" ) '"" a-
I-'., aM l~ q wlMdw I !,i nlJ-. p re iik is 5cmI .' +- (* Tr.i ,.r:,itiP.1. !M r. S. l , Ov ----r. t.---- -- nrnrm .t sM .'illte c o, up t > rr h m PI- h6i3,"J t o -a-I* ) P4 s e . .i.,n, r-crl 'a! B d. .. r t) ml r Ir n... .. . .. . S vtrti., Ai A,.. e arne llerde a. ", ,,. .1
t-0++ .. .l ... .. lio SI Roll, 3 l.C.., i ir o .it, M +iZ. el- L ... I, ........ .r!I.i- \l .


(]-.- l4 a K lc)oe-* Tul.Jd. e;-,.a> lna, .;ro.i.4 f lP- a z* 4 dm* f) 'ine* dd" f dll k" ?.b, 6 c UAw-I I x +"- ,m d X xIti r-Lr it 0 M 1. 0 xIE SSr. DJeTr+2 I> 0*. nw" p J .! .... -e -3.. I i-t..... *'l "Ir -. Is. c -. .- dc
I" 5..e ,* ,,l > lqt i, dl +- l3. )c ,*>e ,, 3 .r S -r. -. -.' I* I e r l %'.,: -,l4- .P 0,q

#. ~ilet, :l l.C rrln l .~l + : .r ,:l. Blnkll ww t ai,yv~pn 1> MNi A21i> .I li-^H .,,Tbn lNe. R -e>, t .I.r',~,4 Pee1'T .......... .......... I r c ...-l 11" *" *'*"* "
assJsa i.s do &aFamilies am. so MM^ i I0 La s l' 0- *l"r,7-1,, e.".=-" .,._FI C TICr.+,I- r,. At r .V l em -II S o : .l, S I Ire O r -- u pI l -
a&" I -We a l ll a 1 '. l a- s ,Ulzd3 $I0"t'*,;AT o r.Y *lea '.lr nt o o 'l.-14 tor. Il ._.dl II.0 r.l'2tn ge&%.%CA. d*Bl:'leol'FMm $ I L41% Par ) Ii- r..h Itoti. dT. "KCe teO. 10 r-.l,.eaile ,,d4 r.(io.Ik e j Ir n l k', M lerx Jr c. F' T', 7 r. I.- -rf atm. +;I;.. ., 1) I. I I,-U S .1ctoo y u'i ) cr.H ,1. n;.U',,It .r 14 d" F K tirv q< ers
socet-I-v doelocs sw, 1 -. .1b iuark d eo a -md rt.II J tr x~ ~r Ili if po~ m lel NeLI I:. 13 r, Xe r ,h l ta c : Z10I++lJIJTh .' '
TMU qxi rllkd a ~ t M s- w +d e ~~@dnv + ir.+s-h!iri.-ti3> + 11h ,' ,mr MKi l l Bi ~t rM s..a;J d t> BI l-' 'ade W i............. "--DIu r,u o.+i,,, ,.d .u ro, n Ki + p+- mm
all Iilbl. S011, aowaa 11- U6ilM P-.Z4,. < Lvjt.,attCe -, e ti;. % l. C 0 Fi I r. "w; C 131 -, R l-re"e10 .n to* .r ....... ....+ .' lmi) -,h;t.ui 6 l e ..'I. .-" J- I
am *H r-gTi. t"~ iU- f 0d) s' lac~cG ,El d rSro tse. 5',. reiawi'* Cwe? *,">n f < -d ale=.iu P eorid U.-.-ii i~ie-. l.A- Vr I |..................t i G- i .;""; irt. ' iM.
ick LkawbOrcV,,qrI' ai h III o.- -" IAl--_Ii8iw'q k,1,3I3iI* rpqzmid ,S,'. r2 .)-zAm..pip~jv:.r[Ia.
;" Ce .AS D. I. Ya. E e T.o 'e,,, s+h, rmlvr m e+~ .e + ,: . ....._ 1 I : , . a)
hitern- -mI 11 .. 3., 'p1# ,4, 10 ) + )P ex l 'sl-,zlprI. .4'1+
oleolseq l'e- PI i Soclal .j-> :r Kummmad. o H eIdA >. b ertk .Ci* nr f, L fr.a B, l It-.rij l $.re, Wi do.,r D G-1. I, ... ......imo.......I*, : iI5"1 S...iffi ) Mi v.t f e a t 0,;- ./ ,zi -J to' ' "'-
t s. .A in w,. 1 .4t l os Trepl as. P Ar, iwr e o as .-te.. i eA.r s, er.-It A J.I [H *- l .0 1.,W,. -,. S'-*m- .. Sie I.-r nt Vlol .-.de..... coo..... .. i to a ., ."
anal n~F 7..= worevn A* I'T .ioni I^ e.ir. do P.-In'to triv-1I i4, .1I el_, I ",v. n-r, 04ein. |ete4.fi l v Inf te~l. a -
.Oterear a Ift, hivet. e v ; o eI., .P ,&*e A. llism ,+ r-' Des 0-I 1+gAI li;+I.. t10i"I's r lot 'l I 3) Jo +m. 't, d ,_,,- 1, ,-1. d [.t~ s p,-lr f litn 43l. ~ ~ ~ ~ ~ ao vaa-!""' -,-t .flM 40m"qKtium- r~pa 6~ctI>;( ajlr as A's Iif~ If h, -tbi o Sr. n riatil rdzr & T neli-e Xlri Ct.ae.;,! I- ex*n 4 'I r 4d, t- ou.w c.< I'M do
C 0v a- Illa 7 ft Jr 3.r* -b..r. ,. .I-- I in r* V ar A s.- t, it I.t -' El g ryl-. I It"C r.; .. It M -,Jo"t, a ,^, re. ; 1< ".9- ol -. *
:.I Kn*l-& fiarfiajite ------o-- *--' ----K: am 1.1trV to 4 w la C-.;J t Be- Fari a UB. '_ !e S +i,-i M r ; 1e I U .. .......... M)lW) e~rmt-ti d, c ru2tm a i'C.rt"

o1rl-?l = 1e-;1---_ rir rti., PtM Ti. el . F,,r'l 1 4V, .a... lrfa,- ..T i- r&.a c ., d ,tM a -
&-. dh -.- ;'ali:44-I, k-0r.1-S. J. A4,iiMJl < tw gcnP A M iL- o* d C eiM "4., R.J .h l-- T.. Mt trl, Xl v i-t a Io p)1 ................... *Y |n I ti iri, .dT.ereir e t. I <
*,* &*-~r;,Hl~r- i ~ or 41`1- a sa,-.to F da* ...- k!B" R^ ton rxi.. ^ >, ;,rir." *"* '''


b e, ,d, ,-- lblilloo, I &ae a 1.S; S l"" -rl t,_ ,Ir tue r. f _.-i.,. y.A,,,, diale. ntrr lilr-,e!, S. Ie ^. 4l.- Dr =lr.T. ,le -" l ....... .. ;,I J liI," 0 1 N `' t
M Car talak > fu = tbl a to .0 =I L:' y V 4h-Z', 1 ; 21.6ceth m raitle all r.nia l "F- .. It. "ribau MHKIrI I n-.A,.r- Vid a Itiilll I~p de A,7 p, m u
onalp 49 ,om id ""lAA 161 31 '', 4 1 A; 4.^J atiw'' BI < -irl ." I11 ]ENTAT p-r- o Z"- Re Clr "-r ,. I :6, e t:- 4O 1 ........... t7 -io-_dm, Sre. C!na. :i 1 > ;1- ", 1 ~ .. 14> rey :r J3 r,
FA ia .mresla 1'. ab +il. t 0OR ao".'4r ~alu I W~o=,,. r*~a. 'u ,rO'-ee l ~xep,m d i D r;,t o ds Dr e Dxa -r t ,v IGar--I4 I~M d J-41 C14 93 &b &Ii s ol I+i -,r. i I d- ~ 4 -.. =ej-aln P . i [.r, (: Ill.e I id rt rne .io ,


6A >I.lar- 0 o osoa le I i--i, .l l, I At l viakr W, -i% Jul C ne ,, e. v" pW e an c n-l.-Fitarat-&i Li U a I o Mj-ee t T odo. l)oT-i! lm IIai d' 4 CoAr ,l. Pt *" .. ..... 7 ; c ... P.-
OOISoezute_ ^ ^ wPw7M^x ur,_Ic: ^.p7. a%- **,tTr1 Xtoe Jcauil 4- -eies ,;; C E to%
TE^l^-^ -,tvilva-.^ ti"6^A^ de*^^aL- -tS lI--O C A*.-.^,, ^^S:e:^.0t^.U.l
4,- or e ;loolssc." mp I 144, M r,J -oe e r. Z C I',la a % -f ..... .I de o- rI.ka A Plta Fw..i n. '13 besL ine-.. t.. .in! .'. el~ ~ | 'd .. eer.. b+Lit.d. - I....- r na A iro. ...ot .. ... CIA I rt:;
r a E tJ 1 .. 1.;+, ierm...... t d I i le r s% in ,'+...ox .de .e tseuI, e ,+ *le t:lo .ai 're Nli q Sr-.. 11+ ....ld-to A +.4 Pt Iit, +I W b ..aim. .. ... .+ .. SC-14 ,. ahri, a d e.. .... o, l c ......-.%- -


N!.ie 0 S m .At.'M 1 eoon-% - -. S-laeda ede ..d- Di to]. o |I,1 f l +, o Ddr. 1---1A. -GZ -A i -I, .i.t, I 2".. >srl ... 5. It ei.e roR. Oit- ..i>. d, elr ,.renCa- C
or^^ E 1" e;,I. tli aotl A -' I..T,...ir d 1,5,o, Wtl l3 u ?- ", el! .F J, IJ4-13 4d'^ ??^ ; ^ ., ., .9 -h,. -.I -PraA *.
. btte" a aio~loll'a 0,40 ,-,- um .ooh..m-a" W t' ewe,& 3 ab ]t-- ,r' qv, pr- to sm de-lA. Howo-I" a I'airlMle "tPoI A* .r. -- - -- .rleCA.ed acree %ru'r re sp e
"**'. ^ ''*" ""''^'-g?. ,,, ^ 4.^ v' g i ; 1t pim m =. 4 i.t,= aa>5.wt.. rU 4L. re En -tlu F 4I w d o CA. b. d ZIO rdoyTJ> rbml I rt itini d'" -- S,"' ..,m Dr. .. < tI ni M c~ e..&mt1rI. *) .al } m &f SA'i D. L 1 -p i e., I 1,-:., 9 fd l1Z-ae- ;. AMeow Or. de .. 31 i d.mt S r.o r -'.i J' ri ;*r," .. .lI. ..% VwtX.ra. .ovil
.I', - @e D16 J i, Se. a v qv. de 6w-te A ..b I ,&I,- a rI't d tlmk, lr'.Fe0. 1.%2n".P 03.*
'.,.. *iot" 6alaaa.0 43jv~ me.,"Io o +4" .rt I N.I.'S., AAvi, -- %. .+e. &t'o"9I -C-.,4s Ct,.P+Tm .p,
C. k~,Aem Mtlv sm ---. %] --.A J. Cari tn e "por erta t, Al fk~l If. N uii2A A- -4. Lfodr lt l,, ol _lTt,13 a?,AI so-fla sa+l, oa 1 l.%Ir I +-
.o,.,,- -- ..... ......It.
I ,,-a.t-- f .i-,oulm ., 004"a,er-- alse~v t" A'.1. mfe to .1A.; o l X& -e l Aut e 'o ,Fer ,,d. a it.. ......... ............. .. et ,I S
4.,6. + + ; + +..,-" p i_,a4.4. i <- o + z t, rd, O. N N !. r _l; . `oo I ,d ', i- ,Q a Io oa .1 % p d l p r .lf -
-'t_." W %'l"er a '.4-"-6 In2"$1ta a-?.C.J. r ...".... IR601J-4 n i"ta rcos. -iPeW 1e
Acsliat an o elp ccn Vo e I .(nao F t t o r , -1..II,-l Ir I e:,!. An oSr Io--,h~ ar Sil t,, .I... Cnvo" ..-4rvt qrslielt%.- eu d r++P 1' t o ,b n .'
-- ,m at ,or -- a. U., ( e J LS.. N '.- T 13. rv alev %. I' ~l-,o a pop ;, mp" ;, s dI I .. ............ ......... A ~%i v G u r C W % l .t I -,
..I- A"31"i I sfolo-b@a S. rblpd o .leebr Fcrr t a Li- R 7.].'M t ....................... ? .N" ldr) t .h lbn 0 s .1r
;" v.- i ,+* tml 4nee ,biaft I 'd". ")dk iaT I 1d4! ................. 7 ia IA* 1. .0.. on I,,,, I ",;.I., I 9p
t"aiev"" N, II Nlle.1r. R 8,rrC9 I-l m 34 : ..
,,~n il4*~n ;,rae pri.ld'Ut la casv ,totias+ rdemm .ptemt;- itaLrdt,cl- ,t 19,, 3t*Ava~m i e-SmIO4 A*1,-di-; .* F e I *r C,; l eo~ ~r) M, I ..._
1. I a mm"., a,!i* AMO a uel on m u 'l~"i ++.'-'-- et" : .m t O l e,~ te . .. . . .. ..90 N ih Ill ~ u , ,* mt$ --e. rov r.e mi 3,22%A....... ........ ..... ...ePte l!. 1_ S l eu e ioOlye~ .14u z+ ei -C Ce,


I~~~~~~~ ~ ~ ~ P i .iinn*rrptdlr ;- T1 *** ot.y w ie i'ftt i t' r^o a turmis , hVso ille"***'' ,tvt"" iol .tt+ i*"** teul e* !u K>gr.t~e w t ill Ceulte C ult. e'(es C~ U I~ti ed r~p w do~mle i IlIniok ol'r edat > a"-***-**a-**t',, (B.I e, > tre fu lt<,'l OIIIPI m I-RUi..cA
Fe Almw Y ^veai as ~l fa4N;UM Ah .l h.- uGtsaiccl bfcr, pnti h. LV a 1-.a IMf- at, o rokie a Piil3 ....... ....... vi. Pu o t 3[TBTOn ln ft.-laim I ll>L,rA.11j,

.. -- L.. ltei ud niiim, 11 eomprtiilk i, fleie, &e-uht CtriottTuioaxd+ alTt.Timq- rq+tjefl+, ~tonlr w TMU d.M r. Dwemblr. IIH;. ..........*.. ...,*.*..... If'l, l _ ,-- -.- *. _.-- .... .. ... ..-
lssl- k1- ^tu~n r : eat> -" th__ ^ __ _ i J^Clm,~r, de AnlrtK., Ainui3t.at % tluor reliMt Cxtro R:Fe) e |'errtir 21!).'........................... I+fd10 """ .... . * ...... *" ......
Kli.+-bl, Brntm. o Im d- I J< -, ( n;,--,p,, i. L *II, SI1iJx Ta e O ieTz. Awl, iT 31............................. 41.|1>)c l.awra i# l, W.-frlS>. 3*<. Ygw
Colllo.W 3M ..l owtpwi*f^ t.4E~ r (10i Is~nC rm-r2 limM" a~~m JsrA.h n2 ( ir b.& gpi cil D. W K in AnI. 11 .......... ... ....... Itt j At. P"- itWi.to.ct0ederal T . a_ ..,,_^.^ d
NaglerI, eze- qu e.J DT e1 9t 1"IMiTlJ A m ^ FL ^e 1 d .mma u teaa -nte Dreot. t ................:..!... .............. Us L3o r ^r l l
I.."r k.rtsee el-pootroo t hoo JaU,,h- er o de-- An mt rxTeim ,,h tais 3t- u e adom r, lat-v. Cast ro o Sel) o em rg oreiad19o................ I

-a tetrar anlt AwoLow dil,t SeT- 1 c r w ,Fr t WN -r l T mt- %> o te t . ............................. JA . t **1 m" h .
Jer clpiM~ *o ''(> fte fe r ltu ~fra d rro Di >trr. Fed. L"' r Ii. Ji 7AI. o d Auta> 1iii. Aoln Ums 319.lr 1eoio 1.~a t do". -- W n ra-t ll %*,Joet 23ca A*- I* lf

tM>.pilrilltfc iwaM.fbi>, )a, lt Je* r| K^ 1 moJ I+ -P+.+e +-- -^ M: o l0.zlrei e A.. MU t- eo trt oi to4lRl do r arS. Deibfml+oegsor do3 ( rt ealml T 1r.M V e a lC n >
X> IHIJI de U d. d9t, e, Aumnil ess, uti Mr AMl- !, -Bmt le. el>&ilem, ales r, Me Ae O mria.ltl floiaT, r Lime l I.i P.................... ..rt.. wll pl lUJIn t & dC. i odapolkto retoi
D- M~rnt+ iettU -li1 lj~ooim d< ULmiho, D.Ewl a i~oi ~ i af4,Plli I.itr M~. Pmlti Atl.<. e~ ile~ uur +eiOM Pt,,,t~ d l d1eoPfed B f, *i iil trMl~inMidI .l ci
Al l,..M1ntsd iL"-G "l it"s a !I'<-1 pK.Sr.-C 1m.iM.itw!%r U.to .aGJ.IT. Ferer..rap d. 11 -- Ol In-d,, r< ju,'Jm- dfaiudeo Srt. do - r. Dt e M birvr. Cwt- l d, fl pI"mll',n $11., s'*"* a', lot^ S% l'" l *"ListP 9 *G."vo- em l B..
SrAId~ )l,'.. F .i t a n d( ynni.--\ uto he..^ /,ISri, ch e .. ;t1'1 *!,1" eo.* 1 nawt i.A
.i .,le o X+ doo a.0e .3loll<. FooAe01, Al Uton'te C rlut Elit Ipttur d> ai a d Al v es A. l;I. SlVii. A 9.t;.h ecor r- aidtjlo C da rrotls O C Mpul su arib Terr l re a
-- --P.uia o i*h. -- llnedC<* 1 tld. lra
relrll --Illl4lc ed[*'h ojB. l.d.( Orii Pud R el, Dr.. Jw< Cii4.lii N311-1 n|riim t eqal~.kl>J M Sr'. Df. Di- Maioi:|l Cel-tM S. la^-bmrfloe Ix nMl l* p~nl OT.................. l: lj l)J<) lm """O-- e*" l"l" ta' l*** .*"
h~rol -li. d wil tirio-Flo>t*.|M~l, t .ul cti > atrifi H %Id'e rBIT i,l Iw e Ifc- rdwOOl. rimoLl-I rillM. Tilo Tdrin~l. A l, Io re. P (teu 02.....,**............. !XU .a * 1% t*. 111.e. l*'f--A-t--l
tk, l 70 GTooderi, a. iU oua f l(BI,( d eeM rwdiPli-! b-u. D M&I--$ 1 Fr:.Ml P Mr. -- M11' ot dt DiiB"t d' tt fi I e lB k* C,T6 a()uitiiol> d. !li. EA.
!." Pa rr. o -'im prae a wil d9 Jpillls J f-


Dii-rg irt .hl maiti cm itrsorlimuns Anaislati Qa-es &TAwc,AnB -e do"B( hArl9t,
quo new.Me p f'ro c:3 i t-i-r* do pro- Ailhutr 0-ja,' .*dcAzerte vAacio \eit/
prti d* c a; < lIs;, @crc ear, cir por le -ad, -,me ds Slit3.
r-prem.1m a sA m a s 251 0o'$J. qnl rcts ;s-Ate-iaor Cloiia d o ilro Tivaret
i4,teinmaahe 6 c ed0 t 4I-Tpo m sriF d a tm Lis FOCo ~ Uon Fqa Fziu c kA m e tro i:
deica, ein -e a dea a d do v-tr T d> i) .I e ia Ate;xl, Fro
i pa i.o, e p o qp op cre --sI m c omater- PV f $5-- r ru ;ea iG'* r3 e nR ld e A-
cl|.i-. o> fa e]w lx do Bi a l. eiiOs. Ijs aitar Pcra do" -J" eFt.c E'elid J's> :to.
ctos de cslmmercio, almema reprmlob *o 3firlJe-.
re.t ratess trees decii.oi{v oirIBl. ,j ; Piloa 6- 6-M er d I/opoN b SAt -*. A aon,
6) If pk. 14 l, ii t ti :j crfe- dol Iac- I,$ I tshitta d. ST vj, Jo- d*i t, ira Jb b:l>-*,
o m. +1 *)iret 'ri no uo uaitm ,B rrtJ,., Dr. Au lt] lbiro.
?je fy* precint~l~a,$e(Hite itr3-. '. de pd 7-i_3atomioAyraz Dr. A!rar- Ci.
s deoNorembro do I$7 emi daune. t-nb lioltih Tavares da S1.
so qa eate$ biros, rapectlMTmeitt, foro ef- w I per'---Ju'l l-ri+icj
criptar d,) por um u punlt" co, a me~ia Otjinr:o ao& me* 3" G'uTtt e Io h '.;atj:
93iitUJAd3 da tints, do am 14 e jcleo, S ul'inaitsd Frfitu.
bI (h el1o I a. 13 v.) de urni a flm ut t 9 a KF, do,, r,7, Saun. C,, D Ejr*
(Itf 9! v.),.imdo que, -a o feto dc ter 8"redXo e hIgcpco de r'oils Aui.j, c
*:,to felt& de amL uIS.at+ a 3. -IMPWrigb Itsra,
da sDiarnos, ertutr a espr3i det;rmaim:o> Jo 1)' Joa da CvA Co iJe'r,7 T1,ns Jdoa;
"-l I do colp, eOialm-r,6i e in i ie o r'We, 1ma-1l JW ad C, Idho,' Jo4 < (md ,ral
cinrtar os a Ia'3t genes a q] is as detters V prei>\ do Sditjjl~c Dr. J, ( C'ltOmnta di bitrA
eader ".a dwmeute (cit cdwt. 1 01). 4, den e Ferers,
o IITDJIo do cacri|41-a friude, es u l Is ;1 ic' r l de cjta,. Ar,,eda SA. Is
m11: 3 e N il.lnttlt cor r'4alo a* rr.or -, MuU J)I e ts, o,,ee G3lpers Id ai t. J6,:T.>J- B
pots q stia ll Tr,) sluxtar d, c ia.ro *d Alberto 'I"[ea v'l.ft .
em .ms ca-s do Tirej, o u Jet rwl.lto rP.- .I. AU 'ii d r ea r1 Tell-, qii I~-
libtwvi do W"d vend..- urA* CI* pWI4 Jit btlth Alml -1 Albajaevrfi! e Aj.
a dmueim e a eredito, e mle j &c)'rrerdk l Z, Ctbc
Peonn, prsaaaoetc, m l rrowTcwips i, ia.1- I$'- lll'n,, de A dr ie O 37e* !o, wlt T,,
cleuto+, 19 xnsi quis trniiqUie, .a tffa- I{* Jio*rwilJo*i do Fitri.
idub, oro e Jo cobj iutlliirel a hypA.teh I ;1. Tuwemj,,, Comr a de S;.
de. datite ins sunwj, zu melliw ejaiprept.) 0 refelatol rti b f/i pr.,ed.Tp' 1 n nr.
mic, ter O ctl, e) a -Is ,,:mr + b-is c rc cl .vi'- da Ctstr) Jri, do Trilt ,4 pcrilh liv-, ter bi.i.b Iin3nt ci Crias, ..e~ a~ pr it^ .~ 5i a. 1),'Lr
tis 3 burA es-ci ,-e.AtxepAlb wc o ra FnfT r.br te un c' p.: *n-2d J1 ( M r-e iorLs Nuiri V< r, l fr+ nleots id, C{',slh,,i l "+- ,.
I deu+pp'ecra) g iatl o',a memoel cimi. decIia 1j c.rl, s t3tida Cic.i, o b... I
]ea a tocial, firmels d; Ia: tr, OJU a Ulelde Geu.-tua".
Ime~m2 tua'Utile de Lviti, dlismatrte, i
It is lv-1, d ainta dune* ccM-e .Loi, -- -- t -,- lt ,
| ciidm, o '' r la ti*. e ri| | I II-.tI. a. ralal 11 I 1iA 11(11 1
Semui csrLtue, was jjeyi e rr fiu5 rwjwe w- o -...... do r.ra
alba>I u I kttr% i e"ts ,se cbtwre. credere.
pos, e qwu iso. eram rr"t,,t>,, cmit,,thnoi- dit.m 1.h

] mea~ a, r-i02a1 G I EA W Milanid itt-i- W CAIIt>I, >JI re ->M ,;aI > e t t 1 +
Hm.sona l! e,,e Ii1W l~jiiias" .1 e am] c-eivto 6 tateft" I. ifo~roI w. -a eu'.** -,t
,I r. ri c Ia e.,;i-cesu d ,-eyIopitU"l> Me eest ~erac, ue ,j -3
d Ir t",'t.u reu a eltP ip,,,nii t1 d3 Ap*i" ,
do 19iA di.-ll k..h -w o i aa ,.e! T ee ,-vi I s-p er' i ..a c!rr 4. L) IM'i t ; ;w Je I ;I ,% %* vB w. ciatits- dAee.
d.tleeamu.u -mr.. .|i, *U |*tsT p.s- t %i Smeansito ,oo 1 e p-rl:. ] -
q4e pa'- dr Suoitau-. ee lunit *iii* ,
i I s d-1tc de I I 's ' owIez, eistftttnto e -cawlut, neitil coloaacts. eat:2Laoj Is MLQi.slj *
cis ID d, S.-ot~i'- -J*- wesso iicii1, Iareran S. rs s, Coayes et~ait
5 ;pl .F,3 eiita irztni.tsi!.At "" P* r < -*
4 f at pi ,- e m-t e t lP.wir.o (i -, c= ew ) m lMa3-" a "?' z ,, o +-
m fmose vto ',ldeir em, cslitj t,,. L-a^2tei t ali doai-, a d h i..b j n.t j Te .. *I
&a .eulli *- pel, ,F i,&caatol'eereJe-A ivtS. I, m.. .. ...t
d l'. WH (c<[!a;. + .,J)ic,>a.et I ^ -- -- <. r "*1' d- ee^ I
e nr *e p-n-.,uni.. .,6 % Pi t, .. nt, a W r ,
pai, do ,Is xe w;i al R, 6. -as'. aioi t de -d.h ed o_ 1 :;1 iat -.i M ...,-
fflfrcuez ii~i B pji Brmu a ettr 131se"T.
f>Dr-ria 1-r la P.-.
fialsad-! x Mlvl~ *uI%_Jt 6 1-fn* u*t-ab N. -1, Ls, '~ m.,1 1,
1att letf Tl-ter D a. p. em IA I"vw 1c"ud'l"
.ff v r- I I '! .'U r d.u I tra l cet. a .a' i. lIp, e, Bjalu .a r l .to. A'isa A.
hr -T-k' e"rLi'"-1- ; -& t "-tiiat L"-mas asC .... r u!" -.i !,'
do paz aIs, ;4v p,iirtu we'l-r at n.| .1^rl .^nlr-; n: d. ,-
k~ ~ ~ ~ ~~~~~~Isl _-~~dd & satf~e I'rea cite, M .. ,

Ilei,isim-.- I~ltekL*> I..a1, a 1. 4.r dis wer-.. 4. Sr Caitra !.]c,,c. t-;,.-la
prUx u Brit .1-arviwasiia us I"l, ewwvtio J'stp ssiti com dpmiiud *,

I- F.1-fr. '. Ji!I-!_/Lit,; J, p. t, c. am r-3 L .1". i.-I -' I .
Wts A "-j. be-laitii.Q31
am, p-1.rl. ;z IT. Elin-'l DR. I)~ 1,iicia- w-rt..3 b ,.- r
V,,or n d ^L'Baadrz ATif r,, ,, .& .f &s~ ~ a. T-14 pibltic F- ,- -,' ''ri-lt,
de Fetr ar>-M, 31- Bnfomi; 1* -st'a1344, s tuem ii perid m-Ci ut dc: cam w1l
UCB llt^S* ~tlrftIr.S. ptT as li rostw


ivrem--"* e rernii olat.nu.n e I p(rnlinfqi^
pr,,cei, t um UK v T., It-ni.K'e+ I ,wit; .* e
Autnav, P I V,.tune n lut ltl.r M.aifl
|I-Tmne1 d -la r31- eve.n< iJuu-
l*. A)trM. lit *.' Vi'e IA|*1h:m de
h'r.'.l d1< .jii'a tt r I ,e- lue, 'mIP"'
t M-h a 1- -..' ej. 1Imto I- etu
u-ip~id.i< rMpr enl.iin 0 r*3iii*
,il3 Jiti-t "-Cll l t i-KJ'lt [eitt ** JutidhJl*

J. cic C.. 'kr titunui ali.aa01.l W.1. p lrin
d4e e ,mlut (e tr4tnaebt i1 +I i ujjI !narI i
AJ,4hldj Sill. ($U'MvI-s
lEii a CK rM uxnoB -- Ex Via -- Sai+,--
MV t. o JIr. Ircph~e. 1 a U4,r JA.!'<
Ite| 'i,,e t-"c p',.iaieL u* jirftTUICSi o-4J-uA-fi*rot. vl %WI U,- 4-
t-}. Ju4.6 +1..- .r NGA jntl p ! I'r,.xnt
r-,. D-fri~i-i p'i Lr~a to ^Ibisa dequiuiil(*

cu'tli J.*n" )ICi 1 .. fa o ri r"o tr.erM
l m~ti>?* pmfutla ) 4 mutrltil doi 4
re+:i'It',1. S i'Ino'e I'n'r, Siup I iet, D~fe
az cojaff rni~i~ !j" !, r-. II d, Ite@)t*-ia l
.1I.t,-i-'--l,* .- aLI *'iro:n, ,h C ,-
'hP4. Ivmi.rLd, 3^i <'* ot, I . 1,.; o
44l"i'l. e pIU, i> I d. d I ;-i'-'*"
FLrno~s Aiz- a Ji*'. An.-
. -4-1.im.Il oTU art. 13 d, Cvdlzo. Wi,
A, 141- 2 eir de S31-r1Ila,. D;xi ao rf Di.-V
A lpel- t.e--QiX.V .V J-4 'ii,;.lw ai

noc'it Prtlrlni liii-- yAl.tl^).D) ('An. 3!
fi '-. A ,h.l ob .. 6 1VA 'put, 'o lIj-j,
Weirj I'Le")j.

D .P tj luxt-
cvi'- t it.--i a n AnireM 14/i'J, l
d-tsIzjfre 1 3r'tI.. l J.Auir !iuri C r I

m-+ +P ,I Al.jel.An
dtdsjdc ~ Ik -f+ lto peJterl* i erm~lcb
Fa`LIil 1. fi, 1, 1ri. itf- d- Ar~t^.lfi
1TIeriid.l a d IIJ igle 1 io t~s rt ]o F-i e
6 LI dt'S lo SI- .A -llatc S-'IMI. -. 'Aius
&4'n -l"x a
Jv Aln-ou Jjtitlv 1 r, 4 l. 6-1. II..l
AI I.E'r arr V 'mr lr4. A Dr. Curadir k -.13
la it's
At~lL.D.-,!O-T"N>- *[4ijJloSW-' Vdti1i-1
Sfir- d ?ain. l s r- &j +I
C-14-r1, oI- Aanfro.

AJiJ~l .a l'fclo SJo ipde l< FHni.;u4l**>'il
Tdirdl No'e reftl id. r .o ee
Ac*Oir lt3TO\-o I~~.LoMrlukd
Jte -iTi. *, b4 %o MtrtlH. Vi .aaa l& le jlo
pl s -- +5 I'n do.Y J A.

SIhe irtta.l* I't+ I l:Dr t~ +m ^&I lir Al;,ot)
t--T 31-1n 7,+ e+re ,
INA-or d.va t~lz x. :1nati l, Just do Qi~e
[n %l.!L, JtMg.1* -"r, Swl n.e e n e 1-- ic-)t
4', r. Eit J, ',!o1 <'1il Fewint. fx co-'aeo
. VI). Esejue J Io t dA .It IlAtet-r- I
eouthdo Aatmib* J-.Ijiiu Icrmer. him*. Da-
feribo rejurid, itf. 2t;
PROCT-,s ciUME*-Aaor a J~iA%;{ Pis
A-jmj.K J04j do al- flew. K .*BI*a N'Tifrev a o-t~c< Idewt. 1W~ IHcrmneuf-
y~o (*T(TM VrM ~a<'t. te:.51I
i'ld,.t4v- Pr IFri-L2 d3 Wi. 1r,-T. at^3
tyiNtiMT-4-JV- J-if&4CaUn JiSe
5, fig. I tId .0 Nr Fr.' t'rAlp-fc.
Jjim. Carr~rrfwzl ljag* Prr.'-r3I
- T., Ia~ no. J, 7 4li 4i~l 1
Iton da tirlo, a 4* w1,, 4s Janti Correc-
iriJusa 4o'ietl-rr ca ea se-jwi) d, s*A


MvYl buietmtiaii a j jl~rauat a iepiates pro


Uml ne trmewmlp e % *htr z 1iy % .
&uz a, (A.-iii Fll to. Fe4 cowa gryLn* 3t
ji.I{i n uni* rijo e o qyie deTns tum-tf ft Ui-
U o4uaii.d"eq. l e (taD.wra.
Tuylt -4 lSHtl iln, 1i? S. x promc.te
re'tP4P, {ft, de-,at.irtt0 peLt polite" dd .r
n a z, e ao rne reL.,io n Lns fi 1-" d"j
,toKj em infrsl, qt, pc" Itiito tlompo 1 e IC3
i r~t ar.ti Lta> I-r lrgoy* aowu o rog~e-$

A d r..ut. 1, Sr Dr. P,; de C1'.*-
,I- --1- 14n -1- rluat+u p dot r 0 E-)tlj
CQ14 me, d- I,*rio+,Vf e "m p"Al;:1 re-

oot. Ti* l, I pe*are. e e d.Aim, deixs uam ,
(.i-u Il*^ p.Ij Sr. Artjnilt I+ nai, Iu>!>,-
,bLj a M nit;p l d, l' .v5, e qu? redj ei cx 's -
1,4I4 c l'," .rt- w *pIs, a.aIpi;tr trn l i i
ti .l*L,:, Jl eir er -\r. a ii^. &l^, 49
e piid I1 .. I liiwT m-I dnt de rdei6. M .
I,. V' ..c* ,1i ( ; rei" qi [er t 1 &ra! I,
1. IclA t.litm '" Acre.
P)e v irim I'- 3p t. C.p3 iLA I' I
J.-*' J. rrlti*d A"r ; fxi 1* 1
iejlr*< d il -- dr.jk. a > lU biutl *a prea.W- bii3 I *r a

Ljl' + 0+4 eriii p43 .* I ] p 0;r f ottiu-
P~ r~l/ri o Sr. Dr. l'iel J3 1.rioH I
wfit ti J'.?.Prirt paItrt,> uoani '.. i"'i


A 1.441i 4.j A-wavW. e,, igK-.l, I n
nJ-'.> 1- tw,"L~jL J-14-okit i.
Jsl Rtp .i i, tete b4 S :. 'Pes de C -rT| ,
hjui l d;r-.lwk- qle i,. I neot. I->
I 4,ilI %! \n< aolin cojA -an
rfts*l* iWiirn ll< TI* duroal l uu,' A
;,f.fnod> i~dl^CAe.
-Tr u tt l ) & 1 J 11 ren M t e g i u pu *f
sii eo)l *1> sr. AJ~u4v M la eta?, e* ,
[,-+1 a p .u vtp r cram mi ttw i paI t%' a 11 p
biiAk p-!" 'lv da m.r-Li c d r*-x
lr"~ifd. s. I I. r- Je Cr. Q ..
tMgK .,ul'. !, 4.-I tml WiJd A n I
tull .4- 1.16.. e d* s-,i pm. .
i-e. ~et "ei cfitalftit, d3 n-.....
.4 i Vl ,w*o'o0. Cs em fn in l ts i 'wrn cthf *
l-,W' Pr.,r'. S'. lu,.w 3t.mi t:.j a- "T .-
an ts u -i"niiJt, BUI t6tjiam e c iseiraJ d,-St. \'
t~ u, i I,, > uj a ttere ,l.* 1 p ,li4i, d+ n.-
t-lIe, oirqiufieil perla cir T,1 d1 uJ l -
mv tw p4 ib p-t, rro f o c a

um Eo.SU I l- .o pr..+ d4 u I VJ r L 4 -

: Prs Osorf vi' **ai roa<, o Sr Ait i
t va .q T H f *I o e .Wf ew do No rlz ia t. .-

rj3a e Sr..AcyatM u'3pw fata d.por d4'
ro>wra0euLq-t ,' fi.Ierael dj I:.e e G zr 3
acuulicioo.liJI< d* dr. F8iu'* n,o'I,,
pira ec&tifr itM F 5 **d l''di St. ,

O.%r. up-t-) Moatvera d-iempenaha z
wta.ia iul alr.do9 ,pvt Atin lo c ,-,
(nilal. a Cpa tf f" rr a d.41 iC-e -


reprii'a, iat d pmtirtst J e c|eialenm t 9 Aul.u. Jali,. It o o;to;. Jo-luia SeO- qe s, *zr-iao Sr. I'ki eioe d d T Rr li t
reasettoltedo umldX ut3 pira *a ,s 1). Fro-i- b t xrl Ri o ff us r.e ,s. r-4 tdo .,t. 301 d io 12r1' ,Cx !
cis L-jes .so, cale Jsis J:. F "n0eglJoAlvte,. Fo. 1oa&.'iunvj % ltre we- heine-
] '6(i+-- *iu~p-trsior+jde t es p3in'vi Idd pri)cjit hae!h 0 4 3 sjpj!qa a N)e iponr retaIe Iobrj.eCa ququ ..
.& ,+ ,ft+i- ovd,.oe.a,, &W 4, Z I..' li+.)&) pr-cii A.
, ol ulr ir. A ,at- iiki u en .,+ *U it t,.'| .frio Ja-t C Ier p Rl.( e acAi ct+ll a Sr A .
" 'o (3,h ITIJ, r%" 411erri d ,artt. +trth e e e
l;*biBlo~ta>. ei-imn.b prn Fortaoir, ni 1).hi, daI, rt. J3 do1Colie ,h IsleiM'ns(!a< Porl, commetai a[tr.A ,
Ai l~lvlf as .M . Is kdi d.4 4 hw *. pP il W f-d'loM v,6r n'n.lji!H Sli;AtTi "Sl, |^ I--i, t Ali,, da Tltii, c.t.*
l is fnlltugjte,;a tIte.i- d> I&- .or ll" ioeilJu s ---ni.> F"r; hfe. ^(,^ ^ prt paS dl3>1
it'Jida.pi] c:-e qt r defi-ire'd Iji;., ,.'t RJ ->. 1 ; :l t) A.rh I Br- 0 cr0imed e fii tvasalii qua o Sr. LuMro s Jri
exceptu&1Joaldl Is pijiiie 3Iceiit( r MA. Url 1 d t 3r3l* oi. iwliga*ic a elcrou cow a Sr Jult- 1.-
I rittme% ecalre'i tialweiu i1eiuie i dii.imi 9,d 1'c-n koi Ni sa 0l6Il defe C37ip4 43 etOO an .l e It 'iem eil dreruri), um rt't*Pil l
S10 r , l1 i l J. -,te. ctdl,< r5 F. F al ic peld llwmti.is
J, wJa0.p.Wer43li. r ly.pAl|. do 5 ,Jvr.-%p.1r do iposiria dew co=+--
S T el =r aaim - A !l+-le ratiJos u s e do o ,t. v 7 do Cr Q ,;) Pfr od. ,w ei r m gu Ttra l e us t frihll Ii ev fesies .
p l 't;il k o O en l d n e T e sap h i m eg h el -- il t*te d eiel f 'l i a l ! d p '3 aijtil a i t

; .rj F ti-^.', Clw po I lu SM roim, [ Roll ;goaK ; Afs ii I- |I r 1 Oul *4 -' I M. l Silu. tro - L tjoa S rel. ii diplomsiti;., i tri o sla Vtr o I'&V I -
(C- h, S. Psal, -rs A. IIxrlljn e ii. p: 0 ,rd. di ,C' -4. ,1.
Rozau-o. Fib rer p xD. 11.'n ip+J i 57. -J ,|l in, a .rt-,)oi oila's iote5 nur 1s ei< !ai. ointrel ofse av rBr>.
] R-.n'+e, p~ri ,A~nto yilir+. P+ P rw -- Ji,4 AnDo d+ is rmIo, TaI o llomlm tie -oj. nsx o Corerno t*
NoMs egol do rt.i I>Re;,.b!tcrs.rct+,-p>'ii Anii, A '. i iri d SMile, Ant +, T.*ietrw de P., tl etW .it i qje Wel l.is or;M! i'.
] l~ra [" t; M|irp i], .I.U Aug s | :eTwo, A 14 *l mtsgr,
P.,. F.1. Aiat-io L se U DiK B. si D-ip G..;do asoi s! li Cro rSc. PC IA' d I
Xt ei ).f ~o do S F %,*aoii to er AXtp- S ul vtje J j+l T it 1ei -.16*Cu lt J. in, r. U-rvs t s 4 milcz bl ibi l I s d Ti 'ils d # ,
zpf Ersekti3a ',1l0 M-14103C ean V3 cal.uI in e+ tvi.- de mieriz, qoe L.j+ peL ,I rn o I .,
_,__rit> iura ls Vlllrto mDOIJ9 Etel .Al- ,
[ __ *-- - -(hall, It .u \i~sI e Dr. A .s'tt t M msi tt e t, v or .t,&i s Cr.rld.
Lr iup reoirlro Jil!inliitj m wi Cias, r 11 m! Pla-Lhs de pedLs offi ia,; rm
.j lJUD l ill k 1 9- a V 4lTp4l.n;. kat-o Pt- -.. P ,- , l,. l...te t 3 we.ir CI..tIT
Vol*opr ddefsr o or. Dr. Alblrinde Iar-
-------- ,. .,, -- :-'~ ~ ~ ,, Th.nn|>pq p tod,>A-i.lscm Jall1riv.su. class, m 0 i l iti I '<
l>, 9 de Fvrtreiro do 1l. 0Vw, p f eoepdAdl Ic a lIn. j-1l.. n, otJ iplvl Is.1, SLAWhes # pi; Js
Tralbnall 9Iil e rrlllie l VcetajL Aals o NuvrethAlr..t' Vlick. 'mtoj UAi.J-
D.Jri2 I V CA C. 1.Uxxiaric o -f. DO. en T.r.rt&. Alb.io de N-tai; JPuiu AL-.
-l.T l Ezir l .is E. .rv l C r l stt R et. l<-o M o D; o d l Ajix*m P ljh l:.] r n E '- t l
KlFtrslovls nilffoa -AaHorThleodalo pai ,o llenriliue b-Tro, 313no Au lnto XstiCr / dl a> *At. Uksy s'Ur
de .vrwe- Rio ,ja~lu iin i(I t rr. M 4 m wv i im t, AAn ,eto J ,S M rICr3, 'el- lvrmr Oiv I I
LjCe.5t& V !euao p.:l wLlijr fprn effire .^oui t~loCi jtili Miaifl R_ A kh.li &^ Sr. nR., rrii<'*ii
sd0. drigee do Coil& e U.,Q:Q 1W, ileal JA 110~,eereLe u~olrdet u

lium Noneidsa yttlK finh ifo o as lel D O prt, C flttl 3 (e 1 : l.hi d l. t ell .l eim. ld>r t B u. l itpjt l. '
In 1 ji viM. l*I pro'ii,7imaeateB e IGiza r. ;"deOAjla odj IlY), [.jrs r tllprwa us m ra lia I'+ j. dee rel.;Za iutirima n i P.,
Stl-.Ui d C..,HlaoaiJcAli.Mdit Aa~tia 14l1do-kAlb3 qi. b eM dIu"l"'jas m.Ai- dwe
]O~d k1|i11 FJlid I'uryrozuo erensuiil, as do coe;nri aeura opo do [rtha ,uruh que
la l eferiJi a p!tjlo i S. (;, de A ire e Pitall uo = M -e a s it" lS!T l 5i lliU b to '3 E a a, 1, a,&, pclal., q', t e3
& C., ep" hndeiao + *ilpl; u ue *a oce ilo pndon a I A J ni d>3 Eitr -llh, pe oefca e,> M t feri>. Fxi o is a Jii lr..
oppxtin% Via ier ClT o r Jai jilpre: do Almrro d itasi IJFm Thotiipi. Porm qua D'nagd'] &triplhi- ieu t(5 ,,
"0 dLe. A A tteio co^m[lldo D8e,'goiou-Azz. ,Zetisnou I1Jt,| ,oi, ,o m eont
CIO rpiv ltruxul'nte a To![s'hio-se Mtr
lsntL,.& qu xl vrIr A nLUsci Cis poAltae. do r oh'le I>e o V ltrit iw~iK- 1 -t..' r0"`" doO tro J.]frJ , -c
FL'.,*MlKX C rttta dI Urj qu4 i*S, * lerdrlar o, Nt ol se f inuical.i u f orrt| L, so1*s".-
VetA-M+etl;!;. r ris q uale, pMi rnt), c.ob Calhre Ka'a. om- ln no, Ht oo at I *Ii,- rtl.o" i
Vul, ottec.+-; lo cn~o-lutje ftg~dn prop. .on*- W .4 n r.! '
-- q e, i Jl. > ei -od~od < eied~r eA l I.%Wci uI Hdo. & (rae eatcoulrsah t r-e.ri cjWe
It, qe.if&.Ifo, o tI CImnd W e.o # ,e .,is lnl. I Pa.-) eu;ftd j;h A ,* t"
rl !d arpTp'iBOa 1. a vl ..., qn, -
- q uo e Jpplim t, pp .ra 0 6a de BItW r r lu e +a ip' 31& d pe t lo cPri lle l rr. 1 rM I M ;ul-i mx .r .rmbi a. d o.sj
31i do valor do3 pslT qu .t.(. a u idieJ.tX1a ;oaLI.o drt 3 e t l t e se Lsmi
propo.t4 f e n qat .. nI!@ oft dB er 2' d Cod'g re"J. al-k
dcfsi ( .iei, cr`d' r phint itkx,, poro de.3 Amr atil -.il 0trl1 }u's-lfa J0O do bloTI, bills.,
M-or, d l, h o k -il de e U.Mc e tar. e-ic.2 Je sriaptriiul M p ril hr* m" < """". ," c"-11"' Iml, ,ib;-
its, l;j;ir tlf vrdirJcFrv v lr :u;w d i- tJmi r e All. .?a Pcdxie plteir iIc i m ede t iw d e -11t!13. Mi'r, d ', liwemm eta I
out. paceont*^*Td efa Sj id* i t lot p ,'pi" g ;w;<.I. d. e!at,,aL .r eg^ ^,
- quae e.t o;ivulac( do posro, va a m -- l>,;aimuiill "0t1,j11le 111 .1f., a.t
Cii~elu 1+taud, o r o-spicate$ dolb) e m| Trii ir 1> oiDli -.lls--0 J]rajo._m1
fpormr do do deve, AK. cjA^t ple .Bavat cl-",WFrt e "",. f eottrws p, 0 If. pari"s,,.elir adosjisik"..
eospsoirr o dot e J4 oc: t elfpee roitimmede Uvrin, MSM e-i) : ', P;Jos i Ftrecrei de Anajo e eu.
a) porqpe dusl logo esu >,tlnhtesi a tsPca P,1 t rn -ll- j i> d S.!;! IEri s,* i isrrts..t. & o qsI I|o
do waprcetuttwuiseoi oommercla delodeam Pda (*-JiTslylniwra do Nuaemwu l, Lerto. t 1
seassdaris eS o p0 1 o ,lt do &laovl C. do*.J*-6tWa*sge4 iaS*to'l. ,J.1.l.m
)}7,1&1I37 Mm qir de uum wdod il ue SoareSBp~ioeoli Actoa[i Petrill frte. aA eomeii aefepkr M Uctot.
C0Itatl i logli|lo do-as iaextiii. ta^ Pde #'-Aurt Let. AlEp llta 0 Sr. lRlir DerLo, t teraI s~r LIDtee le-

__ ___


AUJIH1-SKoIt S*"Ab di r.-&Ii* it ras U
MA-TE1GA POaTUoUR7 1 Z -
l I : a r v ]1 -".I n J ..;_I
AT lr"t1. 3!,t)lT~dlll! 17(14 111,
Hfitl~l~trfi VIll.IiJ'il e'"<->.; et."mri !
mrl<,rtfl la., -.l.;, `r'l 1.- w. 24
eii... nl)>ade I. v. a I r4 I IS
ll|4%ll~rl tl|VI lIs .J

rmorl 1 n li3 lr Janeiro, I II- I d
C 'Ello'r. O (L1*U* ( W31l313r'j aI
13-6 "1. Pillt-ll I .-, -
ALBER~TO 11 UINilVEA C Arunlof,4 13112 si.tn n 19t:
Irnli-H 11 i rnici ilnO vl
I.Irritsi-tile 4i I.psi., II) JivI
1!! RUA DI UUTOE 11) >. o 1431311-:1-1 ll- 1 410-
U;J II t I i nncIli:otl > | Its.
------- --- Allllen rno.r '' Ilk. |lIl' 11..7liat
A LI'i]l&I~onisl..i,,i .i" >* i .' r :)

a. i~im I I AlE '. '
MI [ i.l~l;# j' ri r I' M d .t . dt : 1, ,,, |. t.-. 1 ., ,
I IUGA. C' a~ tl *i- a I< *t r -* Uj.*Vw~ n. I R-n. U .. I
Ai. E =-.rz""a, pt .7 .1k1I++
I- I, K._ in A .i, O w... Iv "I". Is
l Ht'-r.6 c. b 0 rji .,. I. q h.I, I\ I
nilr [io lHilit >r liie i ,ni >..i e "r tf.-mi -. .J l> .
.11 e i rl M, IW; onI A.7
IVl. uG r.iil a dli i1 l + llm ';,i, < I .in
irloii i" *l'll ixJ|po rlll"" *. et s ^ 'r , h w tii
;in i . c.f.o, -\wd. .. ... p"11>1;ii t>,> -P It;I ;1- p f 111)o1j11 1ii
SlOl ,4 ', l i. il n 4. I l .11 S A *
on .se l IL I <.,n ,1S 7 1 w ; U.
on,! ltt. l lltt il -ll l"l '.3 .l
UL T i .e I~d ru *. I. 1,i -iu v .. !7
A~SA Dera r.3. o. II Y- I~ol 1

ll'tt- ltrooidl~l~,l/l~l -ll-l*;"ll t I,< 'l '-^ _
~~~ r.12n 4,
- v.l', ll-+. 1A..":,_, __ l.
A I!^ >-O'JIII 3; J{.c uj.' ..-~ef .. ,,*" 7,4 ;" W'_ C __


A\*l'r 11 A* l ti l c1i, -,t iiu
011 1 di f *,; 1-14: 2. l .'j e t J .-T 9,11111111111) a11 r[a^
Vt/'l O I lllll Cll'' ia: lil l r- | t, l~ i' lta~a 1o''4ni ,lll .j
S i. H elr. tru <;a. Xi L .,la' 1|it %:; .
l 4i,; 1 m -,4 .n.a q I,! Ir. I C02
.i 1. .1.1 r. 1- 17_d ? ,.
jui^ pI Iril lM l *.| 14 i i
atr 1" 1 1_, L G d i- a I, l* t r11
1-6. a-% -.1. I M.| "'". I N 1 r .1. l. i
.1 JA 31 iin.r ,, A ,r . >J. IA- "- *'* ite 1
I |i I.Un^i l-j. II hn'. ** rTliv a -
mi.ll illt>> rri I3 o W at -. i 1 1 =. : > l
1.4n1l. i4,. il. I!,".l .irl *tio pill
-- -- --- --- t %drl 33%)?
f-a 1 1-;;o
A tl so~lr c 1. '2111 .14 ]1' "
e.ll v- .4""1llI-cite.
ml. U.nnillrn 11. 4; 12, aitilt> MIo- --
I rnl:. 41;b
- LUAAt- E lIl. 7 l-t! iirii 4 -I r
A cleuot^c. !.tiiuti-ii *?i ir~li, )llitiu 1 s 11 r i I) lii f

r a+ r p oal, wH i.i ,iA. i. ,,<,,,,,rrl^
,',*el,1.- -~o J~ ---lre --, --,.- AI~ .- ... -
I 1 > o! *, lli
.sr11 t1v|
I ,r YcO W $ 1 C T., l -" Cal C .- It i a ~ 'i T
-e- -I
4 .0drmutani..i.r tI HI~rlrg-%illln ~ I ,i iCI <- llec.....1. ^< .
. ,S.. . ,. Vit A4 1. lvs, I VA.
t ai ..+i i' .-* 11.t ijil
. ... N.. ,. i. .. r. ,
A l
A U~'d,-hl ft tlj dl r'i .'"--. ri M^ + i i ----
- L ... ,... Pi gl .h 1.4' .. ". 1, 1.
\. i. l n [ Ii c t S 1 ,1 , i I t. T?.- B U.
dI 1ir1a), troll* t'n frt rl vi *. IrHii i I l- -
... *r t ^ I t 1. D>lIF UI V 4k r b 11 i 11,11 ial
h1 ,tL $n lrel, -- .. 4-CU4 r .I rti a '.lr 1
f-t.l a
- l.lS',,-r o n, *al I >.i-
ict d1 n ; L B tt-tAOlt: a-i

ttt 4I a d
r-t.U~i Z uilH M e,.,Oi r.l f x .I, ; -,ri *
-.~ l'ra lll -iT --- ;Vl -ll clil,. >- rill -. lr
eVi c no r,.Irlo I.T.lre-,I, '.t l e 't I
1 L'ltll'i *E ' .1 th 11. 1"-ihitl., U H.1 ^ .tl r,", ^-
V ._ .l.?,trl~l nprj. iIU'lo,-n~a ;. _~ \i :;ni,.; ,;, l..
11t.11(;,l-I;': 11-> i':!ii -llv; i'I" ""r >i:' iit*i~tI

b.)3.Ui|<9rt, p.- l 'l l,,.,<: ,,i
1 ie.ait roi n .(*, rin~riii a-l / J n d *L ,> a lI .. ,
,-mlle!r~al-l~rren) tin ,11, Ilmi *,s I "nl ,a nrr.'7 x i t ii.> n.I l. % il!>Ii'l, .l I~i 7r d1.1 14 l
A- j .... I. *le ; irVt& (1 m i !-
ll11 1. rr,.1 H
/ri '(llU .C. 11s0. d _____i___ l -rll-lim .'--r'--; eira
lbucan T. lI V ,1-1% ...iii' r.i _. II I. L->le., VA. 5!a%
xrMo-J terrn. eii1r, i i 9iil9"..> *II I .*,n is
.liLia D faUll .. ft e' ite '.i I rin .JI r- Si t

tl1.' t I .l'ir I'd.1. t , 1, l I l rntld tou.
a w li, In. % C- 6l -, n : jll e l:. .>. 1L.. 1. .
I+,twio de~i jLCS.wt 1 .1 v
I E'- _' __ Ear. '3 '. 1-1 U3 Iri. -- J.-.. 11.
%.iP.. Ca'.* Lol,,kMo. pi, tt itSia --,Il! orC U'srk w. ea7 d. V i l -e* 1 .

-C d
Ilps c,*k ru l,*(. !,\ fit .,Atlur eit in ,Aiitt. J|wf f
-'G~l'a A -.I; ,I- -M I -i !I. > r \ 1 AJ r r.;I II .
f L oiio .y.t h( L, -: b a di it.- "*'* i.nltl "*'< '. P'l-l L, . *

lo1l1o. . .. ,o '. W [- e-V+, i A a. a i -cl ap 1 R-
Aq\ Ito. a-da l fl ('lniO .1 :;. e .*11, ''.O- C t Z <1
& rili .1 11, i dI% .IN. I' -l. do Ie E ll.
tua trir (o"I e, e 1. 1in'r fl*r.lI r '.i i e,
( - e ita !. Iola, '>r ,"'11. 1 r.l I-4. J iMd it., ?I. i. c I|.no lvp JA- >* :.1 t
n ,,. pelto Ilm. t10l a d b l'i, f- 4. pr,, t.*ill dt \-1 q' i nt A l m >1,-T a'- t i- Is
JI 1,,! !r~r J+ n. .1. 1'rr ft I i .
a Ii;A-, ,' l 'n .i 6' ..l I a* f.I'G S fw t l
lI ruCr ticrll I'-'t. *,1 <', lt t' .*1U f~rL <.' .IAai ^ al ia*, 'int i
Ll t ( tI I :i I~elinlil^ 1ti b'll4 I rlflti, l 3I t ;lt& 1 Li ^ 11 >

"moot-l e P...lilll 'l
tri:t, ri t4r a e iii I C rc l Ie ~ I r- AM. ; d.Lt a I
(|trnig.,ilio m 4 A i4


XMLL'0 e ". P, I.I .I-. e a I
..,.i*.mr>*S n ti r 4tl* b. ^*l q t*1 ]ttti
i ~.z.l>.ito~l connami~l~ c1ivol .r-].!l. & V B,.1r., .,n i-l

it. 1I^- ny l. 3l,.- r3 ... q. A. -i J.1... l
1 1.1ll',V-S p r+,.t ii-. ,ill ei. .>l ri ~ iP c ..,'i *. < t l

t ly, iio r foT2*.. *Ie O f '*,*n; Ifa d-. tal n
enir^lt ;uin' -Oil .=tBl; IT1. >I;+ + r-p rif* [ ri 31d T tl ll ci ttia

A .4: % s.y. I- tot -, 1., 41 two -1.
Ala. r-Je, I .'I.. 3 1; te thR n t4 ".Pa
Al17r. 3 14. It J I tn fi Sto psm
| U'G\-1: a-IT.. f 31 lf. ws LLiiu fr;t tft; Swe IO'I-~rt M *1 tr t I
and 4" 1.S am I, 44-3 l el(-
17il 3 A : J '. I &A. & (Ileti,., de M' l g*?" t
I V.( i ~ + It ca ..I I k 14.7 4 r ip IS- 4W q
411D 1:1 ll "o -1 ; .iiltu l-I-iil l-
.t1. Pm llr n. 71 o1. Cw ! j.tww. A
li(lll* a 1 t rllhl* lV> .l~llllt ll.#i i t'Ul -fIUlbl m t^lqlu *l
hl 0Ci A A. .,Iolrll
IV .-6i 4, oi
I -<-l -Al> l i<*I 1.,l Nlsll .l.* lIi I.t..
e 'linh* e tc cliiv I| tt IS ut%1 i^ Trif- Q> n u~ rl *1.A f,4
:.] ~.irixd o, d lrlim M, I,* .,l illemidA t** l"
rjujri a ,l_ __~lt i* 6V1t SC1i4 JIl'd*el ell taj I1.
1 ~ ~ ~ ~ ~ lIo-S]ilIto err7i IVrllnii |liu .- ^. In iuJi

dl Ui toloK d ..,+mal. ; ..,J+rl i | 3. L 'l0+ "--"'1 ^ _
fl 17, Gto !* irs|.- ilue ul 'l Cl or ll u AI r)l

Ade . 1 41).u lo n1 M.I,r II d'tn 11 3 e i 1. ____

n11 ll ii _ __ __ ___e (]r ltlrlrlcl. no I ., ltrtrdtl
SLI.UotlSE l CBn"~h ,IH-I m !iti>, f i ., ^ MeU*B*-' 'iii
d &rllmetAl t cl>;llo C, l u Ci...^ '^t l";i- rt-1-"*J^ "
-- -- --- -u tdl i t i Pa .i > _ ___l_~
Ait.. d<, CTeml ri(. tn+cl .t i, l., A ,,) ii,.. in? -itpr.rli

d-r- uaii : chr .~.ao t.t.- l com ,l> ...q~ i-r .*'i-S f~hltfl u ~l *I L yI .rU*t ffoi rr
e hol lioOgtc. ___ Ii t _tl _^ ru lr rl31ti>il l n i
-P-<- . Bl.n 13 <1. ril Antooi o .I s*nio + |!1 r; pir .-ro .Klci lr.Gwim a ,
Uul i il oil pMleo (re~f hil Jlrit.TMlii ~.t pf-A~~m.,cmd.,-..I. ,~t>


. .~n~.. ..l n. .-> __ .u n ~ l .d. i- a II


trava. 4 d o s 8. a comrtn ia slPir. sete
qrtos, tre. l6l deaps
2,a.ilr ^ --- ----ro e -% n I l tan l' ,o1J |rio s t
Ij~mdol detrotabne"La ; ..0.-v.4 1. s u
i oVA-S9k p.. ann.N I i. MI R,
W a ---ow ---.. B- ;A a.
AS WTed a", uN~r .161 i O
lt te 0>',ij.sln. eli5 o<, PC3is 1.
Mf.Alr0rt,4lt I pr1( at -roi, it, nt,,; no B w Ars d. F.0 .M. i
:At bom parl am t itncipistat; pit tr lv con qb to a. ?Q A
d] uoparvaopSrllwvv~ts 12. 4dreo e0
am em__ a dim to c .. 1 I . U^@. A r.
t LLO .-SR IIB cu U8 lal |Ifl n i ID 1mu r- l1tc ~oa ;;Il 1 e
....n de 3 .1,. U -ZC. . d. ..Aj. M.
'*'" ------ ^ r .f 1^so Apivtxl a fa "is do Ba, pin hicnflas rI
1LUG% "Fii bill Ha oinw " Qsa~i 1-ha doi~ ml ir.I alxn us
l lr" c<, iiio- ('l-^.5 I II rt "r :a-
Ablllnil,0 sorn Iei IXi~il Ak KAi SE it.11lvae eile>;urfi on peiu d tratlDH]oBw; rt. BH=iao S i rsti 3
O tojivl. I,0 . 1 1a. as a i a A .
A UQdA->Eln.9 .l dr e--' . |U., f rai MM I
ll* *.t oa~ll do- h% V DHA-q,!- ois.d r.
U. -.. .( quia d . wi Z x l'1 <.n l~m i
is- it hul e Ill Iii1 0 I'll moss
shaeoi" loe ^. ..$^
A LCO"-E 01' Pslar ( dei Alt du a Of- Aprodin no 1m I"?
sar0l Ch 0 etaai a. 31:.; Ir c l 1o *1o n*m *' di n ediitwaj 1. irnts-otnto
2- ltt It r uit 0as r ljl2 Oa.ll 1. 14 H.ql a 2i, Mlr>4g.


1*


__ _ - .
OtdIr,, .....Tpn LOTERIiS DOS ESTADOS ,I CLUBADE,1UMONES
- .1..i. +-o- 0P ,% M - 4 1 F .BRA DE CONFETT.

ft r~ sat eor-d!:I1.*-I3
U.kae,"i-.^.e 6- t I i Pe V AS C. . 7.P1. .1. -- I U
d-ilto n--. tees l "" -1, = M1* "I*". P iA 0 AMN I 9) RUX lDE S. r r .l i M l I
O alle ol., 4.*.An.p ",P" .s e ,e 1- d A. 8. Bl. St. rr.-
e Q s,. e -e ,, doe
:..rM.--.l p 1 *.*. I .j- ;,,-; c .ri. ,. ..... I h N IsI N -" .llo o p c 0 I d17 I, 3.
11 "" skL I +'-sw,,Pk "Ib,- viriddI s eog
,iIT = a dlt-s ,l ,* .ie cg ,1- Cs .
." 6,.ki" ,w E .Is do. lwla .i- hJ-st. p t i t.,Is t,..5 ,d ( W.. do. d sor.l[ I I I I I I I I I ,1, I I I I SI 3 .,13 > P
(Am- -..A > i a .-.r.r.. .aIl t- t| li .I- 0,- I[.I 4 .I,3 lir lla ,4t r" C-.I.I. I'F i. ... ... i ,. i... :I ...I ....I r -. (-.I .' d ra, -. sx-8 as. r U 111'.T,: .\\I Il t V, ..I
5, ,Joo a I ,, ,= ,,r ". '" i ill 1dimei-O 04", est. t- ++ .,I IT.+ %, l +L
tl'ql ar "J, i i i p b Cieul ,-J i
I t I .AT'a ." im ,, ,/1 pl'' O "' & ,-I F1 merplnu;a; a I21 """ -lL-'''" I0
. . ; r. ,.. ; . j,*. .. . .r .' L .l ,l OO8 1 FaBR I C o 4I B E F U O SI .R I Z I L ."-' **'


I- __ I Unbrienil rlo it Imp ,risk rece-m'd appvclrtrl.Slu-.r74.
,dZ Cie lit : en i ,a Il
- n .,;,ll t !llr-161 N- CCI":- 7 "J",
"T 141141 its o :. ..;.. . p .'; ..",,: tl /..;1- i! .. .....ia ;. ;C.n
-11 I Idel& K tr.+ ito .-ht O -0 A

.W e i lein -11 ilplq. -1 Invplntl l!Intitiot -ria-4 'I-
e( -. : u,:11 .1 ,,'l-nt~ll..* FJ 43Ruw L V.i?!.iI tSIanja 3.te" o , . .' ^ r.; ^^LVA pnra: I.A 69 PUA DO ouviPo J .3. .

lr l- --;il l ~ I '. 1"i A~. I l~~ 'l t. l | il I l s l e l I 'ill ir U .l t n~ l -l,,,.. Pt .iI I'ldh il." a
F3-^c R ;>,h ..., 0 G Al 'I T~w -i-. swl... i ..... \ Wrt.th .^ 11r,. t !'"^""":.I .I.1G.icr q. tsk .. * I.-...i._l- i V 16, swell- r ro'.I c.,e.r m ,a ,;" tie !1, Trna- r dip r""gJ lie .4l "I's"" r
i.- <. ,.. ,x7i .I LI. i P.. SM 0(todGa -H stItt .^. ria~ ~i I Kiarcl.-trick ^ ~ u'a tsk f- g%____________ arf K irnr 5!111:,r oldilr, < i'a>7,7c .da 11<. I F.. leM a d, Ml ints,.. a ildo e.zmbr ni q I!.. .I.mPr.,- ^ I I. ., I.= ote Pae f, ."' 121 cent cm. ---. .. g I-.j..cG.ajm. il, I
,-1U amz III ,,, ,,,,.+ ._, I ,A.l- :1.,. --Jt -t ll I do ..;l-.." : !== t,3h. ,-1 pr.,-C.sA u... . h. T-d-
I . -. p .. i il . ..... . ,,'o-i.-I 1 11.1 1 a..C i e l i,. l. e ,> < i . . L .ba 1 I. n o r l< *1 1 l! tr .- -t ) p . I ,J e l. t i ; ^ >l
~-Isekii ~l-'u-1 tl-ul .-.)i .;. ... a p- mI,., der as ru. a.. os. to ,a' I, .. .,+


I_ r l~ J e eroqi s.I+ i s La. o c i.-X11Re --0_ p-nr.n ..... 111:: I [ p.,!or ,Z1.
fc,.;*. .1-, 3.. --el U.Vl i t o'- ; f-aaa ,E a i s. a. '!*'- .#Traend.. In>>i. X -,se1 l ..... .iti .. tri.tisailor. 1 ,,on IF-I'* "- "$"1-.'"* -- -u. U l>,%-ea 1-. --|-* d.- II,--, sa on I.&-.Wa.rna.e o.ra- I. FI IV .r t l:n wen:+ .l .u- [ n
'I 1w-M.. pal.n I4.t 4,. '.. i A r i ol sI.i vl.-l> i .l *1-.t4i rE E[ 4 III 1 l. -I I M A F A-p 3%- il.i -> i .T.r.1 In _p"l..n d-3.U "ln r t l d:J i.. 1* _,i
l-;ti sll s. 11'v.- l;a,,now .J i.- B, * is ..r es.n..Po wi a ,'._ oumi.sa s l.Sr.uml+afa prta al?- l-.w l! :H -_" Inl. "ZlK 1).. it
Vfn- ~iI) 1 w\ IIs 1 C sa I> M r h l |lM>n rise iao Ii 13,41I ...L. ---------;> .c I .l A l p A I r n .* .,
. . .uaiva ... . i'"s la Is lsl ul" I )A.Ih ., I*o l ua si'jalj. lc '. S 1= 1`1. l = 1Z .l.t11, f=' i Al I U t ..d".-L -. 1"p"..1.9^ f
,. i ; .,. -l+ r> . l t j .-m Is.. m. ,I S ai[ -d .. l I...-pl!:.- 13 e'a' -;T' 11do... I s, T12. nrrI-Cl i to <1 e n.i I II


- ra, l"-.!W_ ; Mr..w.r,--',- 4,n.!7 iils-,.t.nri., t. .K -,___ -;,. + ao Ril. ml ran+ "l'lld'.l'l+4.+E

tr~ :ill +il + m i 7, e'/l lil(l'i[ l l De I *o' IU |nt ( oIIh m+l hl~Dr, ['., e+.el;. IP.\S r1 I l Ir~ l~ ~ Lm nrrrnii:(~r o o ~
.1 r-, III..1IWiIs I- r 1. I,-t 1.I- *oia 6 !.A, liA .-s Kd, D e r F1 .
*^c'r.. II ST. C ,. l !)-. + "k. r~li-K I -ite.1 l41 l, -lll.e J ,4 1.*ldelll plt> rl^ lir .A, "".-'U .I-I "n>, .r-le < -c .,,~ > " *^ ." _* I1 ; 'I'.:' -w'.. A ir.pl\ ""*:r- "
IF.,_ l It --Fgl "eILomil --r.- r!tl-d+Ir- ..,*li 0.
-d f p i +L. 0.0"I .1. K T G- tq.1I..; 145116 : ,,,,l. llml ill At e a I - -

'1'norcb (2-~ O I Ioao r r+ Ill+~ blm i+.h rutt! I/i.! rml 1`uola Lmll r- I.+b. ml"l..e r4 l !)1'( 1"m t~Da
I' I n I I. -- + I .
........ .. jq, fl 11i:,C -- . Ipu.4 -.ar.e"4Jc,at'.`0pIO's Ots 19 %ererIIitial Af. % -mll Ii %l4,4 e... do Mi ,],
+| l Itdt.I. l i 4. I II-fil G- o 41 O I .ra lsox, lG j ri a~ ~ l '_Vl-| E b.. br iT IF'l ml. U om*. pl| t,rr Ta .* 1,Ia.,a.:s1) .% i l e l.t.I.U-Ar.i1. 4 01--i .l"-'A 1.t0eo .( ..r. "k .... 1..1l0 .t.-., I.. ... :_ .e Zt, ;:le-^ .. 74 e.....
4,.t d 1 ...= -- : .. esis s" d" Pi .Or l> I --D'-='. U. .. .., ;forrx. 1- l'- *' '" .* *I""**re t a m 41. 1-. V. c br. n sla cm f. !AnU> it. a t .-
,-I, ri .. i,,I ,,,. I s, I, "t i i Pti-4 10t.44 -. Fl ;j t1 --JLJ a I
r-tI a' 'tt ,."I- ... S ll| I;;"C l.1^ ri Cantl.... 91. .d P. ; -" I & a I r iur, t ,k .t
S.p A, B a ,i,. Iii I f-, ... .L ... n .. r..4% llb m- r' e d ; .. |s. n .'4 pt. ul P I __ ri U ^ .d i i> . ..
J-2_.. -,' .- .... 1.... ..... [".'I ..I. .Ii . ., >lr l...... 'o l ,.eI T i .!>y.)>I n>... uni em l noi. Ide__._ tidu tI1P ..... n"11a..'ie c .. <1l s f r i. Li.- tsa rut .
IT '.i r"'; 1.6 :**"; ^ (0 i >ia^ 6P'l '1' ', "do% . 'w. .J I plrnA^BJa i glib Iif v~i ol ut A sunct!.,i..*lln>. H. %ci3 A .1.4- 1.4i III jack7rU, Is l,h ; co I Aol .ICA' rr, i:. cl..;.'"'] ai do ;
r. i l.t- I I -- l ea,'um a i l,+C-.l:-- -_
GA^ *? 1'' ^S , 'a^! .^ wl l "' -t3'" A-~..lJl~-> ____ KS n. 1 :X i%;;.'r.*. U s~f~cc.^,.j 20 Trm J. ",r.1a, N Trsd .1i- .I]- 1 'I..I *

rl1 k~c..-t 'Id *. .-I I; :114cer."> W rl rk1. -.&. uto.teals -trK W K-SF ,., :T..-'S' -V"' ^ 1"I Iu wd sI~, V_. 4e4U m j % n.. .T *.. r .l I:,,,.,A ,lT m.I; ^ Sank." ^ '* " ) H f l-Eu .b 11~c- It .m.` c ..
d,...:IZ, .a s --.. + -I j rllll l. ll-r t.l~i +'!2 *" +el I ul ti-i- s 1 5 lUla 1 6lrl cvilss.pirn 11 schIkr-o o Ia.


"--ow- lrtrs Y /Is.. -.11, I IIJ$ -ll 41| .1- "L1. i1"IT I,
'l. ri I Is"'I l' ..$r: er;"r l -.....Ir'I-..M q^le 3.6 1 .;. ak : I' ve"lo U M 11r.ream J'-I.f,. -s1;.t.e -i e" I" r vs. Kr.
41 I ..l.43esl.a. 0,,4Ipris .: + .- v-,.,lni~+ t~l~ m il~(Srl do i, f oa = pr -a TltlV ..I-'." |z_,17-1.. -e tlse PT. rowrasro,-g te -I .l7

1 jeed .>d pw>- j |o p'*isl-.. ('3 s ml-TJt J41 do ` t ", ki-naMX.Ta- n .- .
& ..M '6", E ,. 11-d z L a b,-. A It z.d odI.|s-rv cn, -_ rf. n, ps to
U|-tL fdhi'AM 3& P..rl m" ,+ru I ,|b r I / I+. p.Il, l .. pt i l J iFl IIi.l.,e ,l m., cridel.. p rala -sire ir A nlK _ Fln rr .ol or *-I '.rw,.... .I-
r.e 'lt C d, -inli. . v iH .-Isa, l [p4n eN d*.lp nrn I. j- J al.i Ii i+. t1 j i l r l S t A ) l I n [|oi . |1B ll | 1. c c.. ral> ml.
1m sat li lk* a 0dw al c at B I. us*ra ia e __ a 4 & s so -S *> i T7 1 1 l r n it e s.ir i>7 1
11 +I rdd- qu iew .1 .c.- o __ D. HJ assel' l.t tspt;. ~m t .,t, I1 1` d.I.1-4F ~wle r d I I i it a. m 1 -1 e ;im IFix t 'm.a,


,.,-.. M S. + ", ,r,.. ". B T 13-, l . ,, ,\:S a -e ,.;- x" ,,,oIt Bi- s f. Irs. , A I, I as a ', .. I". 3l. e do ' -
bl .*l ai r luilv'' -i^ r <* -.? P~t'l-.+ liS? i o. ltillr -illt I- |*B.lle-.|^'** 1:,3111:e **"l u. ',1 :. l "* 1 "11.r.- .. n e^lli~;lr.s-;t .u|, -rL' ,,l. T:ll< o ? llPlK 1., l,..^.l4
II Is 'l 11fak I ll dll l ',rSE ,1 .V "9.l.-ra -*- -.r -I. -;l ii' It. l i n. 1 ; | -
-Wr."m d+ -s,. IrIM 11-t, *d.liii es 13 I ir,.pT;i? : I316 1 ti( rl1.d 1 T-rW--,ans--I .
|A. = I-t" i a r % -- .d -'... 1*.l r v 1 . rI:KlT \F:i ew .1 l > it41K... I. I tt' td f I .. df a c ll l.. -


i ----+Iml- III I Ii ~ d nL1 + rlIUH IIIIII r~lll Fl'l-+' O I'
Cot..Us-4.-. A. I*- l -l t/.... ..... rIr...... C1 C.. .. 11 Q. 4 .14M! $tit It W s A 1 % 1TiI- t`;1 rt 1,, n I A oi t.IlQ N etra fam l.4 a ti- -w I
,,,<.rek,. -., L t,,,6,1itf~ o .. ," M + +"I u a. ,tGj. ial.;-....0 -"
kP.-.-' T s., t3, i'irl.t,*,I, *-_ Erl lllIl.ls pr l-'ol.pJri+c-l.<- "I-- ... | l)U K;l- u;-S'l..+l" I, ",',it"..c
-I. fe -&.I ," ". t r l- ..ll 1 h ul a rS rrI A.. lt Bui n l ll | i .ir .- re al- r l i c f i d A i J. .I -1 t; 1i,_ 'I" ** .1. I .>% p , I as
i l ^S^ .Is .i4A is#_ , I. zr. r . A. A V Nett.. .11;,llS.A Q.r,&. aI.- .-, i""
-r SWl- e i- N"'+lm I ,l L "%1d l, M2 u. 1-. a ar. ,
r;0.o s'T 3e .. ". -f<. 4 r Le ,sU a -r,. 7-c, trt.4 .,ec4.,ucdCt il l -.l:.(-z.i -...;.| ,,i i a..."Im~r .,g-, tif, __ ft. IEI4-.,.. r 4 Ar. Iml. rs t- Fo. q.
rll a- ,Tii_ 1 . pT i t tll, p. ".r W.*u, nc ..iw r l% ulI. .t-aB.f. n_, in .. .. [ I ll :i nll( l:ltllihc Ill*f l %I: r II ^l c. t ;S r V.> - d _ .
"'iii l llqlLl,60ii.J lrll-I!iI I;: .,. t P- t~l.g.,il aio'liVGA !lKl"IiiilIs J D.l- %1.
---tII Pwfx iI. -- doii. ul>e qdL JCar. prl'hi.C .i-Jl pcrX1.- rIJ' l 4I.-,Lr U : perll i | a ll
/l."ruIL P .'Mi __ "nt c- # /--iiinila " '"*"r'*'*'' "** iJll I iii ihltr Invn ii1 1 ""?* ilp ; Irhil.ii nt, nlrI.7- r_ nllli'li -, llpi i-IIIIM ln *< -1 l l l i. SE i I b I < = !4 : ; 1 t i / i i l o I
|,\.Tlllllll^ r 1 li ^1 -t,. ': atni.4-s1G. rol. rp4< t.s ai- .s " li,,, r-.-"tll il lel.c; W""S"" "I i. l
doT^. A. L i.e Fm.r .l t T:l" "rl ei i.WeiA. Co-ns- "*I .s dOT. ] _____ |<:Il.ll nllt4. (. . B lilt ;,Ge. 1-..utr. 'Ela i "** '' o '".e. .,
pt.o pi..J.l-l,--. sra, + .... ... ,.. p;Hi ;Il-l : ". u umhl.T. r. z i w.T i.s.A,,IM.._ ir; o rir. 1., a. .rr i
--qsfa 11 i.= ;,I It ra -- pt^P- as 4 LI-1s; a, s- J,A,,. c,, ___ ._

r4'o.1p> lw. -!, l. -,- ll-". a-,, -de r la.. M. 1 -.p. -- ,,... pr i 1"+""'-., 1 .... .. l +. ... l.a, .
-1.i. .I sw a 0i, '* Lmca+l'. ar ;", w ++ m" "I+ .

-iTrmw -~iB CT nii <*aI n i- .- r. w. r~n j i ... u u l i k-.. n d. T, re- p :5, .. r.....C6wa Lt TV A _3 F>~.! arBS M pre Im -o I..r--( Ai. ',7- <7_ -_ 1 I r. m^ = ,.I u .'%]';'* sea s hk 1'-c 11-I'-a-I, s'. ""-r
4 L i~ ft o me m ,i lo fretlI ~ l~ ri. uil g 11 l' m .-r m i r P. I |I g easr, a & I ..J"a .; ri I i lt rn v ':,Ils . i
--^ ^ ef-^i^ _G- al. l sitm --.ie n l.I. l eldul,- e.l.. .:.s".,.L rl i 1.. n .s. Fn.t-, iA &V40..^4r^ ^i.. 4.
rnXt u^ .lw,x .r. '*" Vp % ,.:L I. L,, ., I@ ,IM Irl-, l. -.l u M &~l Xis.l *ralt-' w n. It d.b AI i-. r.. 43S N--V -.a1 t-rUl, ru r -.e H -E "I ) .41. S I ,>
i-% si 4 I W. s I- ---. I. 4-- o.
,S ,r ea I .-hw tss. I nl, I -1 t lft nl. eatl- < l,k etdt .~ j w t. l-r l l Is .f pge', Is el.. i l 1t,-l I Idkcw.. r~ I141A 1% u .
...Ih a H> b + r -|m j *.i-r R f l wil , 1. l;i I T a I. I ^ !,,, I. eet e I .I.ouU ..__ 11 w l M lie, w tl&l e." d. I',
si. di .9. k-I I I o~l ta a.- 6. -1., a.I 1--,I do -, 0 ri`t ..- .r met u no ,a Me !-) !ll S 1 .-- ..,n i
1-0. IIi-qdl 1- do 1.170 k. .idial .F;.;," j- 1
-istl> r .i.-. 1. rit aI. flma lr Dr- I c. I 'o. Al c. L-1 d ,1 a *Gna .- IV. 10,U.,w I. r.d.; .a Al. rtM Ac'n. Ic. e "A t K"t 1."i--.-, a>I.


rllSW %SSU E a lz n o4a ..*1,- ..I I ..t.t PWI.Iftil.da qri..oi .,^ elllqlftc 4*11- ""* 1 l- i. ; 4. u ai I I ^rl tral 8-L IP. *3. A n .S I rI J,-31.6 ... I.,l ^ 'U%.-s. -- ,1- --I ...'.
- .W P- klid rols la.i-.-i |uI-i.. ... ).rJI I..fren". as .-- I n v^ A. r c '- "* lT- -+,-I,i rin ., ID b 1.'. 1,-it t
.. ,i. se. M a.. .. I de,- I-c - I -I --I- -- C .;y I- *III- le o;a f IIT .rH<. A re D A .." rtwril> l,,.rl.It.7 ,|, im; , w Ll-Gl S;: .,, o ., r .l. -
*1* lAl .1pa ,1,p- i. ., |'; l,.i ,i ,l .l ..l 1. r,I .a,,., Per. Gtii IT I ro I ft C. T ,-rfl4 l. (. p ro r la- A.. M .A% I I". .---t~~icei ,'ll li i 11Illo| p ln a lry u dr
tlWiilA .r., l5, l n.il A, t~>i. j--it- wo-r'Lri, -w;,.I. .. n --s, A I ,l1i.,. ,,l O .9i"il" III. 1 ; I
.,k ,Il,-...idhlll,-t-i.-,a..Ulm lf#-'.a lz.a:1d..m s. r-Il'sI.,;..l,-,ok.e~i I. .I I A, :.* I

* 0 p l' a teSA-9".a.lll. n- ri1 e ,. p,.ir i- ,. C il e 0 ,q pi lm nIil.a.; tnI V*0-ll pI Mi n IS I'. Br' o .1 ll dra I A i: r-I' .m .. I: .
J.b-tide.is' P * ""<'ll )iud r -_~l f-.iu r -ui k1. Lrrn^ il- t I-: .A-s 1 1. ~> ^. I .l is rt> .s- eta it.l'- o;.,,.. 4 l o ,s r, 1 6,% -

l llllqi'llllllI~il il~l%1111 lil
al,.* s wl.l- *red -. c Ji- pit-,t"" i ,-tT ,,, ' -,,.I -,*. I clm l zrdcnorol W*I-. i r tVn W .',i "ot' ,,\ a. 71 0- 1. a-nIl ; I- I
r.s a" a..i'. "m -i.l te it i'suiej D. 's -- I 'l ,1: do i- l l c i s q ., r. a, r" l M i - _
fk a s.;lt, ,I -d .D, 1. "... I.II-4-1-6A p i'l-,I Bt i n pe .lika r I \ . l h l 7 r -6- .. e I W m -.I- 1..i.I i mh .> I- -
ri AP 5A& .c_ d-".,... .1.' l' r tlili , .I rii.'g ini inrfn|,,i X I. t' t oi ..-. i|nK .inni~i;- t^^0, pa-n tri~td.ci.lrt '*""'*ait sv ;*-A>-4. m1a -i t \t>la1-w I>.ilif>l *ir^.t ll An-l tr, I1t>< < lrir i<**'." <-
.b-- --- J -I vL D ~tU." I)U' i riM. %-,I;: earn x,. 1.e.3 Ire,-I'M.],
rjnl~lvzP'A t1M1E In l.-I-- T ournaq,. i l- 1", lOb 3.llts- lla e Id.:*4% ,Ilies p~ I. eolA t- lp.* mt- cap.m plill I lql nl1* 1 |;l @l rei f-, -,,~ei%-,.u-- jPIr4IA K -,,V ,.s:ilP Alrw, sI, I'..I-.[. '.p.!


to- r e'mjci r(i, < i .P so 0e; msftWAi n llt l1l 4. iw l o gs .-I I I +!aw &4*o 11hiieliit srtlsd i

n V. ltr a . "iix i. _L.A. A s.e. do __ jl 1 runi -l_ -na.-i.-a 0- rll-ell l tiila- i ,^.,Th - l., i i. '" i lU' W 1 l __ 1"7 An lMA Ptnli~>iiI.. I> r
n till-.F.VaA.SE .K~~~~~wB~~niT ,; nin Cri>n ,'," 5 ia "us I""; 4,"' it Sr ____ cJLVI1IIpl%'l- 1- o tveIla l- Y
L~.6 f+io l~t" 4. s lko k l. .-%.I i I Iisrw.. P( itua. 4 It C*[Irr: tin. 1-tits Iotl_1`%",wA|t-6- r,,A-1"d;.P-liu,-a, .,Iiahe-m..leluatla tt,.c1.


= 1 b sdu l ; l -t S.l'l. l.1.IS.I Tl d..4>. | .t illt .llll.%.-ll_.lll li.n ,1. t II . h As|ora'sirla; > t- It1
h aaei _04pa ,.l. i--&U % ... l ll ";sirepil di.,. %'t-vel O I ,1- IE 53 -,IFi .. p.c It-. -"
lit. la .,is%3 ago .rlts~ do;, -pI.I"p ,,^..w p,.p,,-st t.t.. ,.^ .,-t .Ede- avis.I Ii^ ;;1,1 ^ ^ ;;: . ,,. .vc ^ l : ^ li.. -f-ti- k *.T ;.* s..s.lr~o., ol .1 .,i..,.4-71.


^ *.<^ a... pB ^i+P ,*+r^ ^ ;;1 .l^ ^ *" (rlltle-t'* ;"-B l' ....1 c ...n"'. "ieq.. .0" ~ ;.,- ? t-Li- e=Itli., ^ ;^ ^ ^ ^^i'
^ i .ass ^ -. ^ ^ "'i ellmekliim*"*il l^.er;'-. pi :;M -r < __m__-,- ,rim : .L ^ , .,.^ (.ie^^ da "mJ'^""^* **h 1"!: r~o~s.cu...,is ..;
3 w %. # : 2 4 r 'k g4w st :- i s. & IF Wr.o n . , T g.' o -r P .1 I wl' l .. l + -, l .* o i :3il e i un l . lo '.IA .. l ,,l z. IF rlI L I.3 p IB fl it >os f -4 1se .'- 4, !!* < .l.. ".h !M i nv , -.a .o V411r> 60 11 V I t.1 ti rus t,, n n V ii;so. 4(- 1iV. &VI% (, Vt isr!6 i" ont ji-.,a pr a.. ., ,,-- Us* I,*-'' -p**"' J,^'*< I' 11; 0 r 410 u 3n ;I rMd l wit 4;3 i" 1u ni >Jal'lIlh ll I.e11 d,44_. _- n. 1, o trr
w _u III -i.i s iti M j u e a *llll ------ ---- --s It!.L I w %(- l tr g. el(aJ |t 1 0.k A i. I. r uAl *| d
aw .,, CL ed ,, A.4ra 7. ia om q' r e.j,t. f J- .KK~ 12-4111,d4p. tX>,l-3r i'^ 1,c. -~i. ,r~.l~^ ri~ iI.~ u, .It m T\ ,- U .IH: u A" ls ...i. I.1-> 1r-- .4rllll m.p 're,, ?' aLi:^ n 'i 1'" I ', fallor*'. r_ ._(i. p it s. r. .<-.,L. Ic, ^ .1
Its.) 6. eil a l, rtn.- si, .. ria 9 ssl d N1 0s; X- ME as a.. p T.EClSAS-1' J .r- l_ _. ri "". ; e", A r w.;.V,. I., y.. ., A A pt un ,.1 c. p.F ,> ,d I l
V S^- ].ea --"" __a 9. [Idest- r .,- Isss 1 .is.Vs. ,, ., ; UT %_,4,, .L .. I- -,I. -_".. 0- A-, ad:, ^^ "" 'I 'r I r'
,.-*-..nPaz..- ..413, -0. q-^u:':* .,-m. ; &- W. I I-," I P ^ srk.. T ..^ U1 ;; _____r^.t ?'d __ .w-.J.V ;. IK."c""" ^ gb. .. Ie= ,.>. ^ n., ~.*;. . n


ri\ I -lei i. pm Isu, p- >. 1:, I s pannier I ..Jr udr. r .l gv aak j -msrj -r ."> I ( I" c ls, % ; PI l .-i l N:' Id. i- ;.t i- 16) ef.D... c %IC- -da.., I
assisant'. b-,& _ % 11 .. -D. relt.j D.. p I"I.f e ; ui i l, t jr t ". e i-ic. Irl r 00,c% .. 11 1 c.L, W ,.,,I T s. .t L-3 I"? 3
tt r Ti A .,IPA +e, .1i% Iim lim o-im de;,IilmmnI- vrit~~le e I,!ltto lqu ...l %I;uliA liu''l i"we""'.

I-EMPint) E1 B 03i .l lve.! t o.. \ i l IrU lll I l.l.i CfMll Ii lIls |I '-l t ,. ,,,,->.Io i ,. -- 7. d)m, .% r- -. .., `iV.
__ __ -.- I )RDOL q'l-'d.t :"I>l 1%- : .r l1- il-i l_ pi\K'04- c'..9 T., -,.q -I I. I.._-'*r, ,- .0. .fd. h|..l.~ll- is
a ; 4 .1 i~ l e s t o I I,- tir s ti . - 1 1 C 4 l at ~ l. alr l l r l l + I N. -d .


lE- M s Pa, .- d ;.*I.t ilde rea r a l >r 111s1 I-ll 0i. run <1 J- ..r eq uoh re.. p.<. al.M 4, .L. p nhl.t.1 -- II+ ,pI .,.j e j1~k__ I tk 1ITl.Sr o wl,, ,!i.,l. 6 l, -- .l
110r& VIIIJ IATrei a 11. 10.( n^ ;.. t' evowasidiAk,.. p,< tp Is l .Ice,,in i. t. P u ll 4, I*" X. ____ ~ &lS 1,aii isfa H% [..Ird ". <--4V<* e i. w-ti tca t .~2. a. &,ni i, DWIre^ IeP,.;.r3a BP.' I I IA. C, t 1,7 %P r a -,s'L t.a I- l*>.-- o dIz
c'.r .al n -~.. \ 1'. W43~~i I-,i .mI dTL,> to,,*, al,11 *. 1 n. n h 1I.4.~ 1q1; 81M0 e. -m. ni.t^at'.t ..l d. .r t"-%*u ., nlrt "l p-.I. .-1 -I. .u i- sni. 1., 3- a. m. il 4, . 1
.1t PE SCA4t and~.~ .Iui id. .ir. reT ^ I : l tlIo lr...a l w 8%i -- la"f 1, -1 -i I; ______ p, 7-^.I ------ I- a a oi ----- d o l ;'.6 erl no a.'* 17," e-T ' i ta .i. -.4 ust c I~fle ,1. n,I t.~e I'f .o h.! ..u d .
rld "I back I Is e. 1. ~l Ml 4 P'o, r t,1111"S.iwr a rl|t.i1 s lll--J-6i6ii wo t I-fIG. Is 44i~dtl
asi P i e akao, i- oi r."I s. r> .. Ci 1t1 3 ill" 40,J11o|lwa1ulC-. l [ i.41.. d.uL-f T- 1 -. -. nn, -l `. d-.0 ,".r "e I- u-,^. L- .,1,' "*' .d mmr l T_" V1. __ _
T '^E ~ ilE ^ -" c' otI, ,- ill-5 CrX ~ c a l- l i e ^ sn a. S J III,% ____ C Ir.R 1s l -d.% I 4p ~ o1i1.p.r> dd Is G.V L S se 6 ,- -^ 'o 1 --i S : r d ; a n TI T r: J ; k 7,V I I T . a -,!t-, l -, t" 1 ,,A-;
4.d641. ostakyen- AIIGA ~ tI
,11 I r*S ,' ^ .r .d. 1 I -_ pl. ,^r~~.S .S-Fr,l 3c laws u. irs 1,,- .t-, ^ I lSu- ^ a0 C'i^^ d."`` lkQltl 1.. U.nt ;!,,,1 1, d. ^^ l;S ,l *11 1.!l.D 1;*- e"" r..:d. d -s me. ru.1 a's (Ia, 1... di. (.UA SCu,tr is .... S .nr H .. l'd.
r-l ...kC -*~. ^. .c dr. r, -09. 1-1 M r- .;r-.J. 1 ; I : 41.,.;0.i.Tl Pr, .- rI'*'';,,: o *n, e.I. rol.,r~ <1 "- *"r" -- .Q^-_- -^.>A 3 1.f ~~.. ch.e A ,'S.a>, a.lo r1.i. m" -" PJ M.- ,;
oIM i ~T.,s' Uic-.IIdX T l, E 'mmm l.-.It. .,,,9 q rt im u',lVl:l^:--t e -n i t d .i1 .i .ist..i p pl. 'if;at 4 ^.cIae--rq l,r i t ( l -s I .-* q m I.I s .r
t e r s is lli'st" a . isa s 1 L 3 Is ". 1 .'. s ,II ts i 1111 il1 G II 1 ,411I I 141l e o w o fflr on js-A ler, .ti e I s a ri A t % , l l lri\. -s m-r=
a- I b-- do _';7";__ ___ --f- lrlll I
. Is. lars M .. P- U.^ "^ ; F^' I*"loose R! oo'. p. hn a" m -. .1 l'-^, IM pl_ __f. t~lI, d ., '* " !PL J: ___ A ptis,Jn L. kCop--.L, lu.'. q. i d,,M a -t0. .I~rGAbI.un ,,'e~i uiI.^g ,O .0 .r..: I I


-II a d s c p _I_ < tn ektiu de ^a* p t.i at'Iir flr sf..; Lid J%"* t s u A i-f r ^4c
041%101. M: Ile u, niss Iva Inlxira,,qt[ar, Pan interne uttinr do 0 imiiUwit. 3.hisbial k- 'LUG (9, r) -'r"- ",,lliloiiPl.

;.. oIQ sa witiri s.oi d.r. o..nu -<4.<>A . .. < cL -.,g fI tfw as lK^ du ,4 >-1. a. < DI f, ~ r-mhi, Auio a~jn~p.u rr1 Vr uV I w k.-i;G pr ip b- tia-M {.C&T.- I I'll niAt.:J I M tti I. a AIpiKe -Mt,., ato.l.-X no. fflr.4,.e,,t,. I
ll-- - -I- -blrA& I. . 44 T IC -.11 .is p", .,3 f..'l
,lr.its II;.>U ^ a. co i hwni-.Al or1s mm do-1 ,,ant. Aki,... 'IV I-^^d a- .fum r-c.^A, IIIA l:-1. a-~,; nid i k;;. s,- A r- IT,,^,ST..*.lrs-il.^', 1si .-h N4,ti :, .a .>r*To-.p""ao 'c-I. .- A .. *< ^ f-.Il .


-VA"Ii'" itA s -.ml o ir i" t f es .1 % r t.l 1. l t l l. 4 i~i 1, gI L a p ~ u s e I _ _ -,m in ;.. 1 3 : a s 1 11: 1m4 ._n o Il-I I -
.-1-e vde a. i,, it Il. ~o a.8, itnoi ... i m.tl i,I's C ctt "Jj-,n004MC 6 I.1@j K ir Is a i, 4.I ou nor ., .. -.1- k s I- m C". I".-, -_ -h p Lo do M l. ,lr l~ "' I.r"., _. 1 i c r Ir S
dek. .gsle. ,I rErai l d Is d, D0- *sl, bo ofI t,T -l.A jt r. ,,- t p ;1 i e. belu, a e. A i.k M t ditu dm sout dtle 7 rat* x I r, it H. | ..I. ,
1^r..lf. -MC --ii tttl (l i .- i 'sem t ""__-L _____ I'Ia ,, it. A kk e. ..* L;. ---l-|-[I .xirt. .ure *..4z'. tii : lI 4.- UI;M It., U. 9.-1-1.r- d-n m uI A' n U 'l -1 4w, do
L-.,d,4r _1tT-- -i l ji~ P.-\ Skpetst, C.. n. d, 4 -liJ~ Is jm.. !l~~. I-,- a'- l]VW ,l-+~....l++I P cm..W. u.1.- -- -e, .T d. w w 4 III. 1

P-ly MW& BO ^ U.lK M ., cia> -Ir.pl-jie ed )XICMlf do.. am.. tizpift c si.-D - - I Pier I..I I., 4 El. L. 1-'. .. FTiI ) I "co ;Z -L..


bs- -.d L~.,. do- a il- ...;-f-. > issio la^,!S ,\ ^ wv Ual m ^Si .s. -> r l V Fd a 01 '.eio i1. .-l "k du <..I. triad .1tndap r(;atio,Isc.-,l. ,4- a,a.niT^ e Akto'd.SL~t, .,l.T-r.,t itirl jl> ,, I p i t.afc, to is t A Vi.l.: r4. ,^. .4
_iAl 0_ t .Itil. re . T. t41 rcn. K 4 a s 1 J -. i_ -. l___, ,A rcI? ." ; J i, I I a -."b .r,_II _Is 0 4 as__"
4 ." \ 's-i.I'o1'" I B. w . Ili .1** r a l l iJlu.to pI I I.tI a';l l l iI I I i
sh-rKCdlmit.p. d p.-E..,L,. cI...a c ro ~ w.,EL.. l,.-tr -t-. I l s ". d -l_" 1' s.qut amlt .1w.. am- r. t .i- _t "n A""' Iri nn V "I". a.% $.I ; V.n t o. co- ."t
rt I.cutn.rti e l,ul lr- l ".. llll"n Vllditrni +.i. e gl pniro <1 0 I, ,^r~ ,,lar .^lli .l'll , .d.r~ at. -.*rciT-^--~li ,..l i l.ir. il.. ,..i... ^ '- ^ S ^ ^ A tp "t.Cualr {.,M ~~~~r i~.tt< rnwn
Zi tT.1 ~i~ 4 l eI 'le -,+ :ilile GA (mid o C M ri.J,,% I lMa 1w --(I I i,-ht;. n li. eloa., ,_yl-0 t 9 30P-1.-

i} ni4>Atf~i .I" ""-' -Jici. dhaoi .da. A 10.' ,,s- G1. A'l'rJ-r o rat deIS. .,6 l% 'E -1-4 e triL n0. pO.SE po. .o. J -.4. sm --1 r r
Ism s, ckad,- --w s du i X-..4. .ia .r- .s k "32. Al lil n l o. Iir ffiwnri' T;>j l.c.rt ,ni lcri d.
s/ a ln., .'i^ "; htuirb a.l 7.u.-. i I 121-, lc'Cf'0_A l d i 7 11"... p ,0lIi ll~T.\ ^S 'l.rS?6 ilil"i T V""|!""'".pili~ll o .i. <<, r. p ^ L ,^ r^ ^ ^ .^ ,l~ ,^~cu~.i iS1. ll*.~ I.^i .tl,d. rHi,-lM.nln <3 ai"t:l *'a ... i~dl _ _ 1".a t-e ir n o e n go, tt m) II -i-lvl l; do or" L m I A pi l. >t a io r *8, Itr ii *o doi ,rhn iilI u t oti .t t .
I trat don ad o q i_ai.Snues i~re > B, 1-6, 7.ll 0 I a.131,3 I ls"tlln a __ Wi. .6'.*14 It;-an -- -- -----co- d ilo to Illdani, *porturIrsiiran.r. J l. A IOP .r dIN fazlisos pr-pi. tp-* inntfli JV GI ;1if aAS etej -i--iniai -iloi.d ~ -, M eom' e tritv l&*oa w~A d.
.ta l w P sm iflf i eilc T.( iaiw i of r l . ,- II.aumt o la d.e r i Vwd p lI. "*ole'; "*o'"; a% m i> it% B1V l l t. rtni t B .'.a5ei l e n -faa 1 irp i .r,
o a t.'eri n1- S B, i..t .,l "o n l n l ist V i l e ri n l.4-1243. G _E tAUin>lc "e a 1,14.. h n.t l d ^.trvlfo3 ,rtl 2 31A rin e ---u--' R ht rut s t. 6, I0 W e 6 -j -10 p "
lar* d!0J..4crej.. Coat ,, | i re' i ttas "'nlq Iv l l q n%[ a$lle l, Iare -. i I ke r~iau c ll ip i. P R X1 1 7I A -. 1 do ut canit a a I e t a) l.,. .l r ~ .I r ._G .,a r e l o 9
,,,.b. e,,-.--.1. IIP d oga Iva.-Md do iwi .m t a; 113 C-lea, l-.o l n, d I ,p l -j~ o d-. A,.n c (^t l 1 .t Dr-. a i l .LI q -. eo1ln1ld e c ..p e l Is
T it V,PAR $E J llii d>A'lf. I.. 4. -e Is 0.I! V { _drii`d.T.,,-.D"l ll~i l U r i I f ll" a u"i.L l .l:3" -S ..nl.
.", iIE'tlb lm+IF p, ~ Is ".-It..s, J l -e ro t '; ,.d.. pu I-F |)l I7t &s;.. I, ; ...a Q.l~ll, r*,..i-414 [lit" __ __ 4. -'l
-- --- - -- 1r .;I t %ii ,Nr "' '' I_- #, A 1plPe" I~. a
'-u .M. I .iss ue rnt. e ,iIl --p>^ V- 'y i Fls, S i. to r ^ I rn in ll l |riprel . V, C A al d l t da 6 da A olrn lei, 7,.2ii p.I a. e b- .n-.F, r t tda1e fl$-, (Ii eoa.n u...: rI < Si s ;. I.3.1 Ia -S..
i i- lle I *l. d 4 4 -ll B n r - - --. r. I ,
r M I _ _ _ _ t k / | h ip g ar -- j - + .l c x |s m 3 3 Ie 1 a q .1 _-, _-er n h o p d v C r l i A i -4 c ftxi. .I ; m : m , 1I-,- C

|l.F.d.>^i.lin.. A. ,lt.. E ,d .. b cI rl".d ta b .: td; a'.11i'l, 1 1 mne rt-_- IS o- - _ _. *''"*"^ ** J
H I41 d .l. < -l'd l .. uti4, p. i. i .. . 1 6 1.i t- | p Io B3 .t:i- ^p .rl .l-"'
"7 2I ." li -tl+ - lH E4.1z;.%-! ,.o 111t 1411..... 61-Lltledtit ____ __I-+._

\ ;ll p i. m> r n pWD ri, ripxW-- pu lo, el., 1oV, nhL, I ti e cog, l> vinlia niiod du ta --'IT < i -m.rta'ica iii<, do cn, l j ..
1"C l~ r io . 1 A H .. I lo. OI ..o, r fcI -- . . . . .. 1 Id a i inl .p. r . a li e Pii% ac rM a 1 % e til f. a i. L -O d c1
m t d S P la. -4 _-GIs -r.M_+ e ~ i i I-%rn .lI-. e s -$1371. ;IIisreIo-o--ea nio,,L .. '-+ a+al.. .. ... .i 't a -..I.dII, -,- --
pa rEmVIH ,- " -I ort w. r ,,. o*: 61 4, C- Xs. tBr aw oio. l 1--__ T;X rato b n U CI Otivit. ler Iot o I, L BA 1T>-, Bo .V.k:.O W.J i- -m i F>s a~ f ,- as > ru, I toi M n~.A ,,S T O s. -oi',,~ ini 1 KIe .oh "i lsa wou l;tt rut I"" It % fee t. L 'O. 4
s pe . d .Vil.-t list,- A M tr-U I- ESDE^B. 1r.,a-. 4id- r f~ P~a. ', p R 'It. V > ihiiP.q.'- r .?u.u w i a ln d tt ; A r4 *-I-er ri i ttkt u ii dir 111dn A chate n a:<> M I Iin'* ( e is as r:.hi- I!"' ~ ,,, -* A -
lllat _u ;____ A -- --(es1,, do tirotml ,,.. w-l., 4,e0t, is m -i.eD. ..f..,_,..-T- - I.
YxbA.,rl w l t Go- 6 I NA.,m Lt. 1 "Ac Us. tn. e- 4 l.t~rl =- l il3l 1 ll ,,O I It- P R"Ii. -ble ,a sGs sr .,. .
n 1=11 %-%1- .It .,a. ,I. rsr. III,-,lie cgs osia w rbias, us muea I-itorlka-T ,l. Wl1ltmin. I 1. it-erena I.. .--,-,@..- I.- &P-`
17 c4ttkFbt l .h 1 %lpvlmllll- tlIl ,.-l isll t;4; %; 'r~lllts tr u u ol ex~l et C"'lo_ .ttIa-" ;1, I'War eirs,- ..r .. a .1..- ...- ALGkF4 ,"vlL ,,. mw
..*-.tkc ,b t tt-,w J C. I ti -_ .._..,.drp, '. as- -^ o"-- ---IIX %s... . .J.ra l-tal Iott iij ., ca d f."*..tru,. -; d ltM',"rculdrrI,-ll,, i A t


a.\. n ei ula.. l rl r .t r1E,.ir.t d rl.ru r 1 i. i[9i. o I cSP t .6l. ll 11tr tl ritrlf.1 rp P "" dr l*le aI-, pr t l u md ,, Blw a |d pr e r _( ---
> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 D -r pr14 rail11 d. U..atj .wmh per are _____ -uih its Arl t-i>g [taf !',it.t de l'Ain,. 9- 1. .K-,U (*:*, ea 1-uid ~i ., iIU MVBduinrcmtip tid |Ti~ootme>m 1 -> Jin off I'll,; XRi (w Il i's m-.em ,. c.I do Krdw d( t% roI~auI d m a't.Itil
a m t. A -I o ul al ,,ii+ a +A Iion.+ ;,q t- 1 6 ,Y t 1 L ` s e. -e a -, IV++ 1 2 ,, a s p ra ,. Z R (i % TC'it. u+ e i e r J e t C m tp. s p e au;w., c a a 9 j N i 7 n 7 nm~t & L& : M t .1 9 .,ou .-k' : " W 'xo` " l o '
xrI# b ....... .. n -". dei ralll. lo lll I Jl L e- '% '. .L r rln .'IA u a.U.- 1 %, u.i 241" dr tii. -'M J I_~rI I. atrUr~.JI J L.
'. .. III I~ial l~illllill" i. 'IM,%I. e.* !-c, asj"u- ne a i 1,111k. amI-.C441ill -mtjp1 I"
U.I. ". "aw ious -, s le.dofm I -U' ,, feit..,hl.. tr- do ....- .dj Ate.1. N- et .- *i u o~i e l- lpt ld-. .e ioi .7 ra ,"nn t-I o a .l d M siU 5
... ........ ^ -M. 1 ad "%,.. et e l I. lwh.+i-, e ll, iill Ile lie... ...... ...... .. ...... ... ........ a. Ifd
iani, Pa.pi. k G .,Fr Go b*o ,-odo U.. u 13
ake,l, -Ar u I'v nlee to ll t o tu tLe srwoIad a. -41~ ,+ i u r i -l p l m l i | e . . + m l ts | -l t . . . .n . t r 1 i, ,, V ,,i4 l i i o l lr ' I Vrl lp l a V .1 . . 1 A a 6.I I i n u .tu o . 1 j
.-Isli aloI i.-- r.-- i r ,---- G-- -,! i- --
N, C., o.... ... .I -J "t -- _- Ii as h;o eui
e-imlll niluidi I -t. 1,4:9,6l' C *".Itic, I 11..1,4VIt|n ~ in l~~. 1:1: n%-1.,G. x dsdoWt
--. A" a-I - - Mo vl . . -1 ix. i -. i ,A-Rl'S P4 ,- W~ia.a p m E ui o.d ..j ni~b -o I.1 -..
1"P, lc e -ss. o ...M W _SlFr.3. ... I psv+.- w ;W- M as 'a 1; ..... .... ..ss..t.... I.. Is tl. ,.I! laaJ.lh! ..... oin-,- 'I.. e*-iII.- a.I13, 1U. .
__ eTE iNcrDllu im a M .. .I- x oml d ml 1I ,- I :_,- J. S.ll o n0 MoGI lll l:_;. n n 9 -i-A /iA. sidt...n. I "
N1#0 4W me.6 1, -" & -V ... Z...1. -ti, "4 - I ) T 7 1II' s t..e._ ~._ _I
V c- A 131M B11, %rdea- sx-m-se I I .lI ant" Fo_.. C .w.;. -sm- i Iv~' t l t -y .", t i. .
. d. ,,, oIr M. 8 -1'. &at is a W. -o"- 1 X 4-Sl _Ite8d1Is til'te .1.d" % %- tle,,aA0- -j.;r- ,isdZ. U -It1. 0. al&
...k.- bl l -t, '" ., a. I 1`3reF m,<,A % n41: CIOo wnP, CO-I I LUGv t+q. am .1"\ 1- pra W. p-lt Ia ... iLG.
i i~l,.ii .+t m zem~ t ol ,c-ooD ', r-4 i e l reIP.-L#.i I W,_ u le~ilir i : .I,-l s lr a - -1,A"t..!.%,Ie ., 1 Ae IIaa
. Nril- 1-1-4-1, tI-,]. ;.,I-, I- ..I. I a-o 'kimnWS: 1-1. llmcrwomn um el-ei. ..Ia,; em IAtim~lLJlO
Is sadis t in.U- ai~llas e t#I U i -. 4, tl teli as .lil, _ 0. l.An l I. P i alC l m i E r 4 as T. i I -.. f t.1 1 i ,. iCr tco ais a UatI ta w l, po a4. -ld el m.. ir~al rxiejc % SF ,


W. _-A. d oe le lalii- do p~eq 1 SA dt a )O J %rt 'lt1. 3 dL. tl-2 -. .
%FEdo'IsI.%*.~l-i, a d. ,ld ,,1.a . . -O 1 ; ;; -" .a como p l o. .
k . a m d r r els mi M o A S C rise. -- _
^rK iE^K To.. pIS:!w)i ... ... He.'. t a -Ie W" I.,'2.L alldego "nplrt 1"1m^ A ;s. F ...... ioA l ...... 'I. f b .t ie*.
VB I , u. .. cod- g al 39 oTU -'O.- -rp d- t. o
me M AH^t. A. a. _____6. -< .C ..i !.ln i ilsrs ..a e.atdr .O~. D .dSml -. ___ nr lin unlo tncie iLilsiiiB C.. u .l ALlO S i.d cwt l.r .
F.-. 9- i'je(tLilrlaa PalmlnUb -
raml! g,-,. -.a exle'! i & 1 ,Aete~lwim luo l-ll(lll 'ld. It r.,eget t wo" ort .,o G _' _11 xbnsa ml x3.m qW % m ae uto(tc

ova tx,:e6Worn_.de ef p.- cdlt 11-111
00o l 4 , ,s ejr ... t. twea pmpd. n* qe ls praqe do wru ao .. 26 mlm

.?.^ ^ ^ ^ ,LT^ ^.f^ ..,^ .^ ,- ft.I.rcli:. oat?^ [ % s^ p a.^ re' s o.taut".= W.. los-.qvit ar
_5 jU V.,'W' i rdorvie i ruatl pros ...Af-Sr me wahorr. iided-p. I do. . II^ rlrp? *Arn .d .-,.;.
i irv &3g aimJ L"tg U pdIad"erm tl erd

VW"R^^w qatL seiL V-r.l. BoI... r.,-n =me. -L. ;"1, "m exl"* lo f o..ae d c a j a'lo*^.r ef sw a.n hm'dt.. i -p,=a-TB 111. pna tob. b w cifM uvlam .. isceidaput 'qes hoaffim,k-d m q.w... ^ e..( ",,l
I.Stol. as [usPr~4qkr" eapowk 06a mi.o 'a. at'sSimmani r rete tras-o us d S. Jorge
!~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~ n d 0 111110i22 n4 418e I im e5t d ien 14ttpmal, 'lav %Wr-IIo mn-o Stal-s do% 2aoufttr.ei eget a ISque
ll.df foa1 Irnfk .ll
|ilW As ist&;t oi k.l 4 atrde" arv. do VT ll~rat a.i1921. 41 orn. o Uu tas -mamodue,|, r c-od. "puada-57

tew_ "msas ba~m LUO -SE U.1 qa a.-"&W. ew r
1 .4V.S 2a%,f1^ c. t .. ..rp f A B't$ f mi do L -.tc a .>bt. rum do1.d "_,-pa t-_a J ? 0 i .ras Mr lfpr ea Io o od o
-l[T D blrtESE= L X -e .59 ad '. .. '. eokltile, ol le glr'ran'l tl' P-r- -.4o
-I^.^. d i' END-d.V ^'- '*.*-it. .....a g la,;cawa oo. kel t-.wi.. .... .. WG-Ie...... "o n LCOXOSg..-r.-n,.. i ,
na orwi .e. 6 lo t I .4'Il W"I'r .'"&& a. 7. pa U,, p-AA.;
Iir t A, i u U J% Jo IW ..-t 0mi
Fram Case "tr,. me-d--Pa..a. 34; a.SE-2 -. (ir, "'. boolmpi. I" Put rpor. 0 -ll;mr pm 4. J~i 2 l ([bE m p 1 al" i*F.. b& 61.aa"tNllO alo od Tn 4 t o
INSgaq.K.F- lirr 1 i 0l i;-. 1.;.7 I m i a &,T |i mori- *. 1 1, t r vlM; ;-is. n
do .Uco do twal'"li 44 a. 74.- Wide. Io, I--.-m e-1-o-mi 40-"do -a mi r4, ur.?A is
,W ........ c w i. 0.. rl p1 .4;641- z~t~vpDoi
lVq.k-8 ....." it ";. (a x +", -iAs 'roa. 3 p, *,: 4;ml.s+rr.+ |)f l& jade +:~l.+ ..... ;I Mlib" 't .....
~ ~ ~ ~ m rue~txllml, m i. mcall lt+ : 'il. R"27' al. 1. Meyri i .RI - ... o m-" blh.1". A__.osmc I .- -, "eI
iptll iilll 10ti.pl, i iitj alli |, I l( lellla r3 at mi+Cm_ a ein eaolir.ifo; iri)t. shuvairo, aft., -*d spi vm tso a friai
t as 0, ~ l/rIl :llI '2 Scl6-6 a. I". P tI l .1. n.1 1 n a |a. A.2


JOn()I.UO cOM~flRt~ o- r,tt.Ni( 10 DE. lVttlIi Iif 14901t
2 I;oNAnL DoJ coriAIncio-- Dn-DMINGco 10 D Ir'EVEREIfO DE 0010


VENEZIAMAS
ANTIGA CASA CA-UBITM
I'tNDlP)DA .D1 10


Offieria de ianictir e Garico vro

26 RUA NOVA 00 OUVIDOR 26
26 BUA KOVA O OUVIDOR 26


PURO$
D)A BAIII -.
en1lpien-.ae Oll Itlsndi n.i
?li;>ruitt-I;>i 0 grnnden
& 1ht il-. 8 f'!iiplu > i t .
r;>limiMMIX 0&a'VI. I lS.
i:elix, Inalhli. crLnn Flon-
lli (10i em IH il e1%p .
Moaad' E EUlpO rtO Sr a tixLIORiO
2? Ria do Espirito Santo 22


II Rua da Assemblea II
YIH8S3 P ilOS E LEGIi1OS
rr .1 r.%ivv
C l e ....... .............. 18.I
i!I;:<'6 SEMI COMPLTENCIA


CONFETTI T
CCOO"ETETI
A preqos sem compctencia
FABRIPJCA

243 RUA DE S. PEDRO 243
ALEXANDRE TEIXEIRA


I


Ai~G/E a C Ms & ru Dr. Jal I .UGA.UA n cnesa da run IAUA-'4E, ~8(aP, a ens. Ie
MtTr. Il, toe i qis atr quvcA mt i mMem reto a.20. altl, ts le s T Sa.Io A Sa. ca dtoru D1rwra M-tlo u.. 'p6, is
commodrid.a ldipeass to. Basfopeno doo mlIsa ts. ni qubrton da cu Delllm, tenado p-ro = abtael, j)rdi=
i.U D ,; im : IeOS-, S twrl. pa'il gu tanelee. emleta.mci o am .aitr emrn J.; a t4 b te o I ene as re
A llOu S 4 1l4 ) n0nf nn ~atla s firad de.ao* tratas o rao d:o Ji r do aGcrt P*,yd.l ,t aydi ru De-
run lel ritlu r ta tlemr. .Plum.relU3.t0 1n. Ip lo.e t .-M.. p.l ad.ego 20.
I IO I? trea4+ do. d- 'u, tsa dormi-. .t AJi A t C a a. 4 da r. )d to 8 it- LUGt' -1 baum .aI V &alr' dlS*n At
trwi.co- A iir rJ&, etc.;s chs ves e4; o I .driu Eeto.E ciod~ t SI. La o L tateusi t 't a. Ia, !-o ebiso, trxatst ni rui d.
s parI p Alares Cib:.4l It a trAjAs o nmmodI e ive elt, pr fa vor, o a. 3. Q umnJc n. ;"); a chibes cm o Sr. Ifoel,
7 l> ar. n m 0. t Is t -13 m ,r.a n4 P. talf. 34 ve0 I) lI CTI.B t ru r* a l% ttits


ESTINGHOUSE AIR B RAE CMPAN


PITTSBURGH PA. U S. A,
Fabricantes de Freios Automaticos
para locomotives, carros de passageiros e de cargas
'JNICOS RFPRESENTANTES NOS E. U. DO BRAZIL

NORTON MEGAW & C. Le.


58 Rua Primeiro de Ma 58


THEESHEOOLIS
Graiidc Hotel iThcresopolis
C >z aLo d4 plmirs weai
rPaoar, hoop 1"w.
G0 Pf.. Alrm, Inrt. & C. , Fle Aroa
1 D, Wiruo, pt f ore, sotc. a Tiaog'
c Cutoefi diob.pugaevdoSra. hbodc*.
0 (ecrelli,
CEORGUS SCHNEIDER.


CAMISAS DE MEIA COiFETTI A'Ki
i. r Fnhrlicuefmo ep e I in 1.
nclurndlo a i tits tin at.3
I'O AMllPjNI IN0 T "TRI""DE TH1 "l"" 'o,:Sat ::' ,
EDWARD ASIIWOITiH & c. C2 iua doi ospicio# :'2
- -. -- - . is s nrsri isvii


50 --Ra Primeiro e Marco. de Jainiro
21 A-- Rua da EQitanda, S. Paulo.


ra'Uriiior, Ii iOs d80!
CANCIO, IRHO0 & C.


Pl 'OS liE iPLEmYEL FilED, BUSCIlIIAI GAEU, BOARD, SCHIE DIYER11, 11; IIE RZ KUSE, ElIAU0llSEMi\Z

e outros autores. Sortimento complete em todos os models, bern como de MUSICAS DE TODOS OS EDITORES DA EUROPA E AMERICA, recebidas por todos os vapores aessas procedencias. Granae variedade
em bancos, estates, capas, cordas, feltros, pianos mudos, metronomos, bustos dos mais celebres maestros, isoladores, chaves para afinar, objects para concertar pianos, etc.
VENDIM-SE POR PRECOS MODICOS NO ANTIGO ESTABELECINENHO DE PIANOS E MUSICAS DE UNICO IMPORTADOR DOS VEDADEIP.OS PIANOS DE "JULIUS BLUTHNER"


\1villOol Antonio GiflaaS, successor dol IBsiisniin Guiarses & Iin o so T--JA DOS OTT VE bo


CHARMANTE+. s ....... ,., ...ae
, .l d et A-.
0 Ii.. a-' T. uo" dA-ll "
IiSht terr.a .t1 r *a r =per. rale.
UISirs..slte.ladea a ve, 31 Ca). .
ti de vasKblies, ornai & C.
147 RUI 00 UVIDOR I14
l'r'-"* I - A V-


74 BOA OUVIDOR 74
Imutliortsi-.'o o o joec
elo* Ic oecrpltorlo, pan-
pel 0o ranitnItn,l:magen>C
cl chlirollnon 0 I lnill,
lpape pogmrnplain, CA.TU'rCES
11. V'ILT.A eml cinco
ilninilotA, nrtlIgo para
pre-enles*.
74 Rua do Ouvidor 74


*CARNAVAL!L.
(:rmnndg srlInoi[elon0 le arllgos plro|rlos pne.n
cipetlnltinHt. i otik4i -P I I cnlt -pLeri.o.a. d o ta.-ri-
anilhro-, rteloiona, angst 1,'lorldn itn Itro an <4s
e idlrlt 1i0iuI1eiono Z n ;0l(i reil. Iluidan storpreznh
.con" ,oiifetti lioindaul tudo l o voilndo liura-
liph1lno p| rn liltatldur.
134 A RIa do Ouvidor 134 A
ESQUINA DA DA [UltUGUAYANA


PARTS
Ictffecsdoatersc mInmli
IUiIORESC00VEATRE
*p)0S360i m Jf^li
I'LL))
DR. YIEIIIA SOUTO
rfesoiJdti: In* EdoEtoWg. a. It.
COTIULTORI
Enl F 153 EIR0 3180 9
I a r t npll in t I I a o 5
CodSuLTASDAS2 A'AIt 1&INAi
P6 3.I4.. *" thaga se #@a
r'crlr<


66 RUA DOS OURIVES 66
Proximo a do Ouvidor
Itoupins pnrn etrinncm, uo prcTleo tempo, a
tn on ejiecinl tie roeumiln pnra criilcavg, lc die on
rem-on l lddon atl IIV nunon., e ondo no elcolatra
il in.ir <>r"il lontle, nlohor qufnllil.doln e preo
Ionaia elmolloot: cnlx(lvflet co|pletos hinrn clt-
leglos 0a ailltiiol; run d(Ion OuriveI] u. (la.
CASA DE COMIPIAS IE.M PAI/.,


ARTES GRAPHICAL
ANTIGA CASA MARTINS & C.

117 1!U1 10 ilOSPI(;i, i1 7
Litigraphhi, Typographia. Stereotypia e Enciieraaio
TRiEALHOS RITIaOS E FREPOS SEl CO.iMPETENCIA
Elrperialialndle eim clir do nitcom, diplonIe, tnimppas, cartrei>rili it parn
clgnrro%, etc.
Trab:os pari o cnamrcia -1. mIis taral) qu e mentr;
qailiar cisa
Ianecils para ltupror-mxfi tle jruines lannertnn.los,
ulntami, vorn ilc niaet s mn in rolos,pea0rn litho-
gralil|iicn, etc.


DESTEMViDO

m* M


TIsI
JOAO F. DA FOiSECA COSTA
^ Prrovo 1&:;>0)
AGCENTA FIIE NA COMBUCA
io1.4r Pel otoi 1
iro. I Ilalubor, .0I. H wtn loo.ooO.ro
COSTA JUNIOR
a1aech or.t do beo ema[ca do m-*mo
PRECO 1$000
vYoIldriim-, tela comis
tolitOSlil o nu llorte do I II I-
Mic, ailoi reviota
INAMA

S iliS tll0I(CO Lc.
RUA DOS OURIVES J|


CIGAIlIOS
MAICA VEADO
pncL.-ameate p-ep.rise a em eega&pe
geFrv* ou-wlel. Alapo, AmUreadc,
PatA.. Arngelo, e-et rdlae., Thploma~tt
Ac* loeu.!.,. V.rgwnii (Lot.), oer* C(1ego-
nfle) Rio naTO, lsoya., Ay wro e oitrK.


DEINTO R4LtL
Allt SIE D111[I 1O 1. 71


FI0 H-T)0
eiseUeant..i qsii:i]defraca) Cipoer.l i-
cE'o, Iltani, fyr.ei'". Igoi oI. Kug.
rFtm.ungoiro (fartslt Cn Noto, *i. yftc,
JAraosr Idirg..) Coloin Cal.., AsU,
Aymwor 6 ou0r Emo pWco, cae M 0-
ew, io Ttic., e*c. para fImanwt, .Pjat.e
c bfabtuUte.
Irt~o ruizvelt edscnatos de a toalo
Cgw m0 jpti l.le..
DEOIalTO GE.ILL
Ela Sate d, Setenbro 3. 7


UtI DE TO)AS AS MIOLESTIAS
PELA ELEGCTIIGIDADE
PIIOTOTIIERAPIA, IADIOTIIlEllAPli
BASHOS DE LUZ, ESTUFA, ETC. ETC.
NASSAGEM ELECTICA EXAME DNS DOERTES PELOS 1103 X
DR. ALVARO ALVIIN
Tir'U lamiiuin to&, I* .Imwe u ,t. eoex t r ; (aI-tt1 Ox
oP|livUo d.* mb-e. a o, -%Item cou, drelbThe e d. e.t. lo coo I. -;e I. *
B lectrloc:iri-rg ,l gertl : -e.m-os. d3ret'.., C u.. t..uoo
lf o ,t
"r1 il~lenil <>lt .n ao'.*'*i-o pciwo tolorod a*, p0 r'..n f m t ,
t- et- a-e.ilea f -e 113, BVTuaOe n mbrr o 4 lt'ra erlrteao C 0i" vorn' 4s-3 0 y' r> i*,
j fepai) 4 d o 4 g.d o l c o, aeriJm. s, la tart-n-racer r do i do ter d4o 10
filrithLr. do. i"- ro i* enm g i.rl IT .i',L.o'a -.- "a 1 'halo., ,I rud i d I..
eto--iltl Iltrl'ti alt-il-z bm mioru e epoo lrl.o te do trL-llirllm i.. iiO -
ilarl-am nat., gXta ople- u do pll., etc eco
Tlr;tnaltOli l a | hca.itIale geral o local Cenim Iie.
tlj-:iicllo mInil regienl.
id., ade a ou ido i p o iu par o laterior.
F-t. lahborat. e, ta lat do ha Loig a ion. o eslt Capirl, ago.-, enwpletaene r.-
fI ro.t eeg iodecr.,o ioportootim[B apporelhli moon ta os coait-r r epect. Mare
Rn UA e 6 11 t C & ONCALVES DIAS N. 48,d-* S 11 .OBRADO,
RUA GGNCALVES DIAS N. 48, SOBRADO


CONFETTI IEllO DE PEllIS


OS HAIS LEVES
COIRES VAIUADAS
Per atacado
E-velrell.i, kilo.... 160s(
yA rABRICA.
I IRuA[ S. [AIIIS ft PAM[A 4
Ditto Jauclr
I. ME [ES Dl (tlZ ,I .


JO ETAREN
3 TraITess daBrrerih 3
Ten de fUIt eIt&o a 1. IdtFe-&
te-w" p Azrio, d p ,'s oalf .e iAs ,
te!.. pdeak mm rcefomoan .tn -I ver
."Atlkai..


A NOTRE DAME DE PARIS
DUIIA r'TE .A. PROXI SLL. SE3LAN.A.,
I Em todos os mostradores deste vasto estabolecimento, acha-se ex-
posto uma grande variedade de artiges para saldar com reducc6es de
pregos de 30 a 50 *.. .
Grande sortimento de retalhos do seda, 1i o chitas uor nrccos
muito reduzidos.


BISNAGAS
r.ti (1ate(b 1ll >l'do< peor oir0in cto E iii. Mr. )r.
-cn si i. rIeljKcin n IiRO 1Ih lllflliTn: llf l lilS
lGUIcz Imtil t W i Mxzi 'Alaunng i la O(. niti o l il it *-
flez Illt41ei s t lat n.fheillo doIT" -P,
I.'1 ri rnuhiol tI o Oi r0lrl A rciil"Otcroni co na
al .iltiiio Ii-slcnclim i anido l rild a Inlliourlni cla.
b5 13 liLA DA QUITANDA ,'5 1B
C'AqA fSYPiIA.NO


LARIEr ERT & C.
LUTrrlros-Editorcs
A110 DL JAyEtRJ--t. P4o2--fi
AcI.-w a :d c'as n c. o
A IHlESCIl'VAO

Dr. Antonii d Imelda e Olivelta
4I geoao .ol...e de 480 p.M.,
broeb 1e1. enemder.mtds 3"-.
tCG 1UA DO OUVIDOR CG


I RUA DA. VC NDEI, llII \
A'A'p aettolclcaoit, do el- e- cup.
Stcemi.ete.
jia *arehan:. r'l3a, rmajoP .f
1'aLll., ajo... &nii4imi, rcrrel .,.1., ,
ro .ft TtLaUoI e r* e. voel p. .i u ,
.Da.rale. pe depiaruLm.rc, .liI.l
Dipositarioi dos pbispbpris
"MEIA LUA"
RIO DE JANEIlO


aUnia n0

ESCURA


Caixa do Correio n. 1205


A


"DO


CERVEJA


BRAFU-

^i^A


BRAZ'IL


0- 0- -


RONISCH

jlORS CONCOU'RS
,, H*I (0O K fIRl 15WI
SrriMd e derati) ewptoimes

PiAOS iOISSELOT
PIANOS COLOMBO
brlltr a aeprteiatl par& Dra ll
UNICOS Il:]I',4S]TAI'IOS

E, EIJUIACQIA. & C,
Grtile% aorliiuueto 4do
pianll norl o iles nl o i
ioullo nranOl.ngl>, o )to.-
res) 0 ale ocensaiuAo. por
) r ot-n B CI) c UoiClpe-
tencia.

43 DMENEllS43


COZINHAR A GAZ
PROMPTIDAO, ASSEIO E ECONOMIC

A SGCIEDADE AIONYiA DO GAZ 00 RIO OE JAlEIRO
Tida a. .euo o &.aiam arfvi=ces or-* "z mrsm v* T *a*je ea c .,ca e gA
a-.e *XP- 0So *Iu ioQ. AriJ 0 f
EXPOSICAO
A' RUA DA ALFANDECA N. 1021 IANDAR
cEa e.oatrS a.s typ.mba .pt vtpedtrs.bo. e pl"S rre. m09 od.atse
FOGIREIEOS DE 1i F6o para saIstitair o esplrito doe flnla,
FOGIREIROS com 2, 3, 4 e 6 torneiras.
YERDADEIROS 0FG0ES prifilegtiaos "BRAZIL", do 3 fitos e issair.
DUTOS "CARIOCA", doe flcos, COmn ssadr.
FOGIES COM 3 e 5 FOGOS, ssaidor e frao grde.
AQUECEDORES DE AGUM PARI TOILETTE ou IfTlms do prtai3.
FE[ROS DE EiMGOiAR (etc., etC.

grad ariedl e id appirelbs para liminas das casts
4


SIEMENS & HALSIKE, A. G.

REPRESENTA(AO GERAL PARA 0 BRAZIL
ESCBIPTORIO TECHEICO DEPOSIT
110 2tua( do IIospicio 110
Luz electric transmissao de forga a grades distancias, bonds
electricos, telegraphia, telephoida, cabos privilegiados .S1E3[1 EN',
block signal, electro-metallurgia, aproveitamento do ouro, process
SITE1iENS, electro-chimica, accumuladores, hydrometros, installaQSes
completes de caldeiras e motors a vapor, a kerozene e a gaz, turbines.
Installagdes completes para a fabricagao do carbureto de calcio.
Escriptorio technico para o eatudo e a prepar~.io do plants, orca-
mentos, etc.
Encontra-se sempro no deposit material para installag6es em grand
'escala. Encarregao-se de montagens.
SIEM;E1aS & llALIE .A. G. rforAo premicoindl loan t:lPIoTc0 :o alt1'ariz eona
-21 Grntes I Proemlou (oGrands. Prix) t21 ineolnllin dto prntn
11 mednhlint lte ouro luedallhnH do lbronzo
CIXIA LO CORBE10N. 631 TELEPHONE fl. 38
ENDEnREQO TELEG1FAPHICO SIEMENS. RIO


CLINIC CIRURGICA
c iats ,-iirI 'iaar .-; -y plhilis
MOLESTIAS DAS SENORASP.01JETTEXCOIiRT
EwieIit~t de Pwii, icntro do XI, COI lVn m Iartem ;Ion-a de ei.IIC,
D0o ]lj pit-J Noee oan. lhinc do. r. m Ion. Jye.. A bar.ua, -m vi.
i0 am en) tnrgico mtiodemO. ,o ea eenl, no a-tr onto da soet a.ocrno
o Os pe.t'e;t *.oa.lhb^od i .ie. abotf gi;o, JieU.j"r pua dea dmfet;4
petritsia t aruj weteIoa. de rlo fr iL ro i aB oevpra. dt pW .rves, dcrrido
lur- rr.1pe-em d-' do c k-l-l n-iiielo a du.or, goiOr.-
rlorn ...uea. dotlrn < I .ei san, p-I l .oorir.. (M ep-.u .rnfouiA.
liydrttocelne tamorva ie ..'0tuim Imiittlcines. ujl, l\|lllltB.
Trntar'1i, teiJ d.N heonerrirlrato-l'ev.s cntarrllo alo
uterlo, crt"- rrtol 'tr.d I*:Ht<>rlliiI;lcl .A!oleslin uonr lo. lower'. iosIt- Accidelnten conseclutlivos lon
lt morrhotllnat. 4ir. gA da face IhICo rnclindlo, cDance da
A peyrn. di t unr rgt n. 1 iiore s, pannrelon. a-
Ir zO, nIb ee'ui i, OMI, 0tultir, 1 rem f pra.~ctd ocovtul.
t vro meCll ealloroirO llotdo .e r dSr, ,c:. ae.Lc-a oc.
Cosltlst op0er t i dis 12 is 3 bras, gris 1o: p0bres is 3 h oris
39 RUA DA QUITANDA 39


N aphtalinarto, rI..r,,.
IM., B ,at Vdare- eu.* .o LAna.
iOonny & V^, ro. dog Orifeta. IlL
L2..& k C.
PARQUE EDEN-FLOESTA
10(ZJ:C DO IRUCIUW 107
HIOJ2 DOMINGO HOJE
GRAfNDE BATALHA
DE
Evi Tto eLtleblmdan.Dto .i.enu dM
I m.met. qitr.lo CO p'tt e ,iea'o OtO do,
ecm c IasLJtea aU gr ..eoubiJ.,
ea quo Be rciuo*3 no, dL I* 17, 19 1I to
cinte .
MaI:'flo g l. de mrii iLtar tord a.
mlio 46 PFa'O "-i Q repertori. t.u8 e~do.
t lioa Oe3 jirJI.e d*r. v.'e
N -t.tiasblzimeto hItrnu bo.m rtpr3 te.
beoidu gcr4iM, cerrej., c*'.0pp, etc.


ALCAZAR FLUMINENSE
e o -11t P 1 1 in hi 1(-l o p p o r e rn t -tin e i t v assa l e v ill ,
C .)let- tt i 0 3bu 0le.,0 1ee1tleA CALIi i'.%%K
IO.J1E! NOVO PROGRAMMA P! IO.J0 !
ConInuntaCio dna oncclamnCi)C snoo nprpaollluldom
artslatas
. elegantissima B L E U E TT E
Sra ae.mpre qunn.s e &.ej.dsn csnpmt
0 TRe JLiA.N"ZET'rVA. e setbailarilo REAL
r I. .d p.' coon *'D- o d

o -a. yT 'l t p it' no, rtol t rita eaD ( ta u pi "
^XX~Ile.
me Snk ptr ir lncidn ,Angaus, i. Maleto, 3.llnchndo e
malbi'd- ot. e l Marietta Mllio.-
A O d.oma .&r~ ,a ua d mom ni. a. respetitaae publis sga e
A e tAo A earA e. p sota
** r~tm~ 'F~ "~'


THEATRO LUCINDA


.lutmro-I:Aio Iramallen
Lumprozarit
IIO.TE3
rimhlgo 10 de Fererero
2 Espectaculos 2
MnlCneeAt II/2 ia tard,
Erpctlacua I 8 IfI d ft s 3 aprentamics
da celeklbre comil frtaoeus em
3 act-., t.rdaoio d Edo oAdoG.ideo
PIPERLIN
ccnretr i Catnioate mOa mlbs garanti
jo 2wi.A.)D. MaNi do PsedqD St.P edeoNe
D. o 32 don C Lada cld.Sllh r
CIUre, 3 l. Brump, lheleD. I-c- l Fere.


THEATRE S. PEDRO DE ALCANTARA


E ,"OJE DOMINGO 10 DE FEVEEIIRO DE 1901 .O""TE3
OEGUNDO MAGESTOSO ENSAIO COREOGIAPIIICO
PREPARATORIANO E SUMPTUOSO

BILEA1 FANTASIA

Itvonrd ypom aeam- p aup fdod in-t= l earnainc Congreamnodon Politlen',
que Trud e mu eat, teo i b f am 0 wa d donl-mondo cnrna vnlc4c
lo3t-Ur at bla2
aPr nifflceTu a o d Walp m vadvo sit e d 110 CS9l0val tos e oar ie bMO Uo crer isuto ile eoaa node ar e airo.
T aso eod a f das I agma:wi b., eoplfDoMl e otAt o me Ce ns or Do theta S. P edro de Alzs toa, qrje o eri s.m
L..Cose,f616 ahio To lo, doodo do surea | Ol I joC 3 1 qua I on bow 1 i
Berti p o. cal paso. .a. do 9.l4a=.r C.m e*.Is 1 Qsa oira tf.t pee h
08. edro eteeudlsI I Mdo o da o hcotet; llochml4IL nla..
-- j omnta eo~ l da opbia u'eodaCo upfdantorl & otoohUatilhainfarit. bells, .eeinsadoeoquamhaucce.d*mt
catn&oa l ma sDab l rprtaoia. Ap h tall6 o r nor;Aot 1. i'ed ro:!0e. ;o]etmf6rl8ht. .Morprosas
e maravvltiaa. NOVldadea a eTeulto X.
*P refriric j 9 .a s V atr ac i la, tG(; ua oraad I o. 1; garisn on 33; gett. aX. KN fL Mat .
C= o 1.daapit d. lai n It l'.*cruaMsFompM..Mae A

THEATER RECREIO DBAMATICD
ET-ilRCZkI RTTiStiA
I$1rev.o Regecte da ( rCi eiba a vase: coAst. Josuar
ILO.TE
2 ESPECTACULOS 2
A 1 tf E A'S S li1
0 nintlor utciceemo liutn-
trnl dio ecula XX.
3590.10 i elr ni ftthdaS gr&tosio u r ctoed;s rv
3 t.1 n qa tt,'eo. toiao de
X1orcirn tonininlo,
mo" c. enpBole opaladopea a.-tre
Costa Junior


TOAI& FAMn TODAY A COIU?.AHIA
AMaUUh-Decefica do meaia Umi-amih
I mard Esria do IA & otri *wt.r&
Ioelan do Souirn, d. t* Mator
ColMEa.
Qn.ita-fra -- R/rtb do di~tioet ecoasa-
|9*rtoaceanS o=o, atcHdt1. ANA.


JARDII CONCERTO GUARDA-VELHA
1;7 Iltti o nnalor Inalnns m

HOJE Domingo 10 de Fevereiro de 1901 HOJE
A'S 2 IIORAS DN. TAIDE

GRANDE MATINEE POPULAR
Duns rotnulnnlna.cn-iconltnat bnzIlcirn.s, nilnildos,
trnil.rminaoica stdlIormtiern, ior -prozn

A'S 9 IOnAS DA NOTE
ESPLENDIDO ESPECTACULO
Cavallerlnl Ittllcan ,Trovntoro. floialn Y.0, o Pasas
dau e reos, n piantonuimlna Ailor 1,dlrAio
Grnnde fraut.ialu tla Tili.IATA, etc.. etc.
STga tfecs,H l do ForT i .r- Cod.Il aupetza! artaotialo e ntaora Saria l Io.
Qi-:s-aer, 1] o Pe a.ro0 S;a'ioual etvd da albre utiot
JE3^p1Ni CooU[


REId LAOnDBJLTIVIA

PROPRIETARIOS BURNIAM WILLIAMS ft C.
UNICOS AGENTS NOS ESTADOS-UNIDOS DO BRAZIL:

NORTON MEGAW &C L.D
i TRTTA ^' ,0IJVdEI O 3DE JVIAB 00


CORCOVADO
FERRO-CARIL E HOTSL
lneo-fln rto. D]u DOMIru l lE:DItm FrnlitDI
) o'.'V A S 't5-I'|,_o )- l.-I-,.; --h.o-I--- J
VON" d: d'i ID A 4primiJ 1 ol ll d, I DA ,! $
0,n. ovVemru.t da VOLT".
f.c do-.we d 'do3 f A 4are. Tio A y ATA to C t 8A 0 Is .'44
rr o pa .G bolt.) aI t 1 .......... *L33
r.r.r t" .i. Pir;aj'de 500 3 cta b i t. do ta. a deaA.-a G
bIFqAinr S ru runmri lr < uoarr. .. iLs,wlnu)


--


- --


~----------~ I- --------.


U ----


t


5R8


Torle'phonle n. S3 A_


.1


MPAHIu BZIEI
10 DE
&DAlNAL]OO0 IO.RIMERtCIO--DOMI GO IO DE FEVER~st 6UttD. ..


A xB. t *or. Dr. Cete de Iolltl
aen ampesd hoent h e 40 "a s
tYm, % m vembe ,Iiw V. F.. ctwm on,
isi.mb a. Jao e d west r te J e d
. olimi tle*oq+Me >S -ld"*'


some r.e o6." 0m. osa et=.!"

n. qw, .lml Ir. El. 4~-s In-, Ma -
mod vm "a ni.i0iaj *or <* iv.*t & qam arllso I" "
0fall tot or. I I~ r, r-.,.
. e<4 < *', ree m.> jf, i-wi 11e' .* .."..''
.es.l 4- Kes *ow.
Mufgesp di, gga 91 W;" tL443 ** l

.C A-re~r. Mr <;;;--. tWos *--
. *gjmt. -d e-, Juw .-
iWo-fke. JUdh o.d l.""b'Odeo
tC -< rnr..-Allml ++. pra"-


sees T'.soltoi -- ..
.-AD is "utds, jeAs i qt- W i to ft


i. *. luw O"eI.-A CO" .
E p.i c J .* A w< 1.1 A ,ta.
Xu IwltA
Sr Dfchi aU W~- p a.- >Af .1 -d^!*flc *'-i vfc <1 '- i Jnwle, rs o mJ r le Aewl &. *,a dA,Iis
,5- A. v M d. L*.E- i ,J ~ ",,-
34, FAW qu r $'* srca o naws: mI


h+e" I ad Niee.a~e" ~ m
S-wasm i) *1-. ror1 t- fi a-

,W03 durq b dm ammo.,. .-- d~f4
(1., a.-ass. as.i-,n' P, e ,nehelmie .
&.a 3o Wep Kf'itbr A=. .-


b mon pm ue oe tqr. am Gm
n ** as F, 1<*w*e -IrMit*
,.No 6KV. F Pk,,"!. O- 4, 0 0"-
A vado, MIK r un *>i pdM- areoo.ctoi 4 lo
E ds e -J. TF le. l Ftie-n reI `Me"
A-ni a. U "0I
..* Bldma eahe P d ne.o Gm-.ed
0",r Cfk. t4m -Ia-* d me. -
Jt,_2ujAle, !%rle wn* 4t --leaSi~ o a

lAov ltlue Care ,Ip- r
A. 4s .,c a* .i,.a. D.- x oj..> 3k-.( .
44. < .V as* -ign,% CaULtMU 0~ uxua

rI. t e, de viaels, -ed a* *ko s r. -
m< rrMA Ev meso a- VI,. ru'-
.-
L-p t 64e P-e m f d e -.ld
O -)l purs ol. m ft uei tr hl c.Vtul

=a l A, I as- F..ialrl etqaab. Ai V aLF i3 s der asser et
_. ga:AA < 4t Pl- I.- tl A-

M*eir."God t k P - t -

f-,. i Ifirtwlem mop , e t forle T waMS l ts u A ~ -P'tr D- Ad. erIeu c- ar ianr -r/, *ie,Laror ti.e pFoguie Na
.i- ajem K e. e hlmb de amtr
S J i Cm, Som i me s hads, a i ma -
ga j.dAeiah e db-ll e Agase is e
ole 9 r 44-a- M br Ni s .r Jimm
bm |rn soaw. 0 < ..Ww 0. un -it. -

thom mcud sal rsles m 0 J.lT
as owavdia*ra a L= '" S-.
.Ii .i awc.d aa- 0 mo l
Wverosivelk u d,-so -m es br~ ala sol
zwrn 41 j ;- a of"e pv er iame .r iftd sld o *d -ar J_ to

Fi Y Flo9& asr elsAi d ie o *. ta

.car lesreAtre blanket* t s a s>eigause
* Ke -t ais 1 Ar
F"m 0 cmk-; de
aripen . seei" st _b m*;4Pda&==* 6alcvo *ls seeseo N
We., b* esmv a, .8s" Fo. I or-a" .va
fs qm ase fs > wo ro1e gas ornF**
&**M: *n B x1*OtM>cies Abar4> lis* Ital

ILbm a F~wA
I^.taKaiT g c* . &* Iionxw .4&raj*l Schal -|ouufrA la* tt 1 senl a x-!
U.l d ok ogLm, ento esh Pc.!r. Lmebdt

a AlJ i Pi-e fa Itm C omrfeal & tent&,r-te tb
Vcr46ieK~ tijjt 1Bide Wfl 6


-m w reie 4es d explo r beo de c CwxitU
rec ms~ Isosecs lagard Usa w *
At e I come *#. was q
lead ho mneeeesh
ase *name -Wer;*e Nsdo Ae"k It PU
voni s, p*B 4.{* A. M-4,le


so, Cot, Sfdo !ottmI .K a e0 G r. m mlwM

is stialxlf a derri te de 6 m >'e wantatw
Vs madoitC ,t~n>*ltertifil.
Ben a "-I.* zemm 41 J. moo c-
Uk lso seinliil*re oJ- sf .1 e'i


tp Sambs s de alvesi F-4 "a
r..,,,t *- *Km it 1;.10 ** *o.,.tAmm r pel wim! (cw a. yatrnaCeaiwi solate a a isd rtrr e
AP*ere SOA> fWiJ4 &u Ca& w- ^tIcm

cauat ahuearensseI- *1 -albs a u mUir
wdws abe we ip Am uspALA -" v U-s-
s Htiadv S or** IAMIJJ -n -ifamblra
= | MVA a Wwa _KciI- koo.

0M "Rl -W >rw oo-b -jc *
.0se.0pl 40 eartra-ed14e40 At- t~l
p."A tae*s Cae m ar **Or ^o
jUeme wa i-qU ^1 it. -^?^ Ast~

te m dso, aw al'sri p e s rkr Luaw r


pha r 16 > r o u,-i|< M>A pr edu ca d a
e A 2-I I TiI. m Is^ Li cf t mM xiii mf
Ac tMr* vi e 'vrwA rwomhove fo- %lix
L4* t-knai a C..ert JIM eruhl Alnats j&u
a0 mp~d det 7:91 AWf~^-h I* pw a
rmat J age=il eaf- s qie r." ect e
i!te ~ ,), * erli

i),ir ~ h IF-,> l a 1-eofk iTo= d
.m l*J2 em pfirtiioit eo~~~ i
jwsm rag i)utn da ::im- ll pI
D*gSl e Fa -Wi rlic USM7 .t4
'kAbq alasi44so gas."eH 0i~ 6cutra" a-
ff^fi J &dit~~n, tqs eie


e dee i1,a lax, we re tt and w
PSr-"1 l. 4 ee AleeIarU 1 f
l de* PeNd lamke" tit41. a "s eim
A4"271y. E mAsme edivi-ioe a
t ee reteew-r.-b ha 0. d te dA vresk"
1er *= -r te ocialW, qude S" *
as (Amep" twfir m qp
tsll I
A *I wt i a4e "d> te;tsl 1,'
taim PelAtn b emir-&* wou
MU" l k wint at sal4 po eme Dr. .m

-E P iiat

nwa~~~d ~ ~ 'Tod an<>* Jf **t>


A JbM*-laJ'-l'irf t 4f UtLi
Com & C.

3~>n.It< modlelr do.IwaI*. 1


a prlilleli fetrter I lempre Crea.el Ta.allrg de o t eo rtl der s d tobstri e as Broatlies UlED1COSOPERU AOrES J: aC. .._.......... 2A R T E5 O31E0 IA L
Alral fevrXA O rIAWMADS VA UP-enttee Am*me anele ellesde ack.ske o eea a sAessq dl ebuemd p*Mhee*seep ep' e maIsoes lied. .a4- ...e e 34 dmbr ao PIere"d m ls ......... S-,1100 P R TT, C M MR C A
d thI^ l. e (P C iae ,. Ais..Frpirs,,di* e ph ,Ca4d.1D as d It"J :' C=a ipuZLK 1a liHdiCd U Mi ar lu= w V aTeU349A s ow e 2 s b ) gA m ,4
su ie senn a ^ Tc b i o(Cp lS! M ) E enai>te daz go "mo sKTi~f te eMlM B a p nad ebUs' na~t~ir IrrPrersr tar ,nor d d a e anae itang as'~; ;^^.o *Mrtl~' crelbreis... JsMI U_________________ ___
Tm or sea9,L4t Wo a = A y s I ...= = h d o et en 9 `= . ~a i s o t rsi l e sgri d. a r. D ,h1 ; Z tfi i os a 6 34c l o e e t $ 9 a i es z A sp e 2 n a a a 1 r
recite IT d P 1. now ." p o v rerar q-D it . dD M ETARI'O.
P^nL^^ere^t^'&l*.es.^ Re"S"^ s^ .^ ^ ^ -^^^ $-to dos^^^^^ 34rmbiD". Josd joum note .......... IS11.......e s ocblik tLm m eo naosles do II42po vls em" ls sg e h puAMI*Wtis Fo* e rt'se C U tofnAl s m b srsie e & sn taa i o as p o csseiD e k t Ras a Q g ss ad a 1k Illi ade C Iz de .......... 1 p resi e os;-a obre l 0 0se ssae 1Hy u tt~ ERACs ThI& dg reren d o o... ...... h07
cateme ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r W Mrrp ,C eed e e t a c e e o t sd e t a o M n t A q scs d esc. es t l qe 0 pcontes, is ct d rass or*a;- .& Mi c m le se r s h a o ndot rd a m e vrszrp sor p'stt d 3id a e e rr eaenri n a m .. . s
rel &3 meal ai ru ltoso asJ aylde Carale usr (! ) add, 4 ar ascrT .Jrust 2 y os go C tl A. 11,C3 O- r p oZ-10 v secl d .............. Cra 000W o 110192pr ..... .... ....... 61V l'
4, 9 In anaM s d b ft do eils e ditiswprfso, qa wt 4 eat as mea s da trepYst ramou fsas osntuIrsxa6 3 oApt e ,1fa. ee olA lea d a* Mlegs osla m slreapoplsd Sol Tooc 4 aediUp smv.... N*h
zca" maistr & las-rir- aalrn.c^ ^ S ^ ^ ,weato~ slesa wasBl reooihet ",Aw!U do->^raaM Go- oil" PARTOS E OLESTUIASO 1111W Ert CS. 0 Alei :;;:::.:......... : W-45w ilo.. 1t U. Feerair, do fil. Ilats11.i ............:::.. W-9)";931
., it 13 lo F""" il do sloom poignse but* prel V Pr a ttdIl delmate ya^ li e: ddq d] *rper d LeriedEtardiibsd" ,l al 31122, missJDs evr6lr I. .I s awaa s rar17.0, .65 al pig a gis tisdo eU Palh- s o seve cephg ) Dr resassi *X ed rioF da ris u1 e senth nici l s I1 14 Asn r t. odo cisnrasrJ44LLXTA 5 ea t -Le ........... .11l5od R310is It~ib tr~~o..,.24t s
(1%(,.aimmlsse) MarzeJa aea h s4 etr P a p sdes ,in&. sb -s atanesct ssuro 's> ar odsmlot. o st al ahlarlCODrBs, n pa rias 9 opto ......PlteBakas cnd 19 :r ue d.,.. a .
T asow .e erdo ee Iss rada s et, n ssI dee's o Cpliyoimbra.,d ye cg o oaidmes rte ea odepa sasaaPrse .Ade J- ssulqilio wentre eiAd oko. ie ... e ur elsh ,d, a ie s i 1* .Ne
t*,,rgy * t ,- ""C"L"Cm~a' K.?"" ,;:,'l": r'fe d ."an rociKtecA). :(..:on;0,Iv 71. Io,.s A. 11). H ixe-,Ux :tlo rt C ........... No a*s u 's^' t" Fexlfd............ ":If i,

tollMage ueonl"M tL Z! ,- lgmsdn w s couness sel It Wh ui, re- _a 0 y e 5 -n~ ~ r s b m k A p 2,43`0 b e gohueas ila os S'or1;3C In.....1:, W Ap
94 n t o Gl. q ,0,^, lizes All.ano'^ Jill,.T '.'f p-""T i st A. .,,,"" "- da.A awjorS ^ M^ ^ _eW !:: Celf m .rX 61 i pot fla 14 .0 Im .. ....... ... !3


. de ii. %i41A 3dracne4.. diri oneiUe P aehlo Immediat ene W it. o"I os air- soee ep~an esr. r eeA eA r leabost e di ic ai 93 set r tiis n Adra rat10i f ra-IIgvess s SdPrauenr3ll CMss e ia.Di So ....A ..J 1 <.3"Y109 -sps m n**W~s u taFt msel..
masto lr lre si.dem ass e oresn.11 e o em oepcalfvdo ma-hr Dr. Cel,.,O amFre do M3 r o hsasd, r 4d o enIcba eaebo ePier sMr.Gassh &C.1=_.r vL th S a psirl da Ga es Toiserivs e rsI",* h .3fozora AmMdpscn2.ascts'eD rs zro...... 9* 5
.,., Rsof Di Mer r ge Tfi Msei amTol ij, ,, *i, o I gn g rlsque ,me to dol ""t' .E ptra eaes .m l e b ss o e:o re m utfead o .m se br).... .s.
Attlee, L;.'.,dS ^ or.^S ^ j.^-i .r. II evr- 3,^t.s 3. I;oir_^ dTg*a 4 rg r^rit,9prk3..'I6 ... ...............
=4 ailat etmrois(W. 4- 1pal o n is-lprdt e ji r nle cdinp ama VA" r ehiirt. 1, ls C. -I r Ersams &C I-- nexem nWaj.p r," aw


th i la a yls a w foo r s a w a s V a t m astli o io w e r s d J s s s a t f n o mian A i d o e e q ua e e m 0 I a mi w e n t p ot oes an'e m do o l ta d op rop s a J l g r s se a l ts-ite r D .a r12 4 a r s p r m ai, s o- 4 C re s- p s tl l 't, & .re .9 ho * o rod e 1 6 9 1 sles e IS "Ea d 6 s M 95 a n ..as sist. .I ail.aI
Assig"fs, ,As Deo vhoni^ ^ ^ VI^-^.'' I'S^W :?.a..^ R, M -p 9^ k"ar-o a sttJo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s canet a s "U Celladu e gs in s crt ari .t ctah l4oA per s eRr-ha ft3 pa llet tLba i :rSAdln!eo4 H c am s oeh~*r b 11.11-A I a.etsJ c-r sss I eua at aie~ud i fiipriae sDa nrsamu, F 4 -


g r.m. a l d s. a dit r .- .se A r o a m ers o ri l a s a 1 1 sal y c r& r a w & a D rep e d : - aur e s a s ho I 4 11q ut po- ml. c o2u r t1p 2 -l 4p t r riie- T r .S ,6- e m i n a l i ts rl ts f.ormso de 3 3 2 ar r oz o Aea-Je:I t s k r r a. . . . .. 1-1 55 a
+ e "S 1 .- A + m Lae t a i.m r.daloie :CM q *o .a tm --do--- deIte ,a > fsas .E ai 131 e1 o. As ti e Dtassd.p.... 1s9i a 150


n o r o n, I - I 'lalm" = da* e sstea e S.E x.Ffera ,rM e m Ismdt ato eass tl a n*KI I tDo efri 4 -s s c ry eud sp ComoPal e ta tempoii .s nst ra ala*rut"t I a hsitstrallod- Ii- Tine; I AC.1x p ir blineent .ntsIar, a r 6 ..1.61 r.a- pr*e.'# arxatr...S .. 315 a a [A-,3
ISobv. = o =" e d -- n r.. ,n d I d.=.N eard i Ze saen o Vda.is3, r. ,.tso I -,ted e a. sM t Dl -I es.pl hTnu, t... n tr.t>. ISI I', . { r L
, C *F B'"" do-en1 as Jr.stems, am" ia, rebbis qa As ,r.&equ ai a ,'laus a me. Tp tlB.Vto S Dreoelor1,,s.p o-. s KrroinnS M 7"o ^13 B ai P/trange tos a ,Ites1:CM

^ ^ h^ ^ ^ ^ ,S +gtak)Ay ^*'* ^ *--,, ria>,.-i.b~ ~ M J + .c. ~ be r m ms. C~l stornt~c+ ntoLs .ebt ~e pId .to ^ dl, < E o w as.,, vS.}, KT, *"""l "*,l l rv\le--fl nnr Im a-; h i.1" 4 t] +te, Snd.Ten-r,.! d -+ to. tille de. .+ 1 0Yd., + I r lT;s pru t. ~ioTj~ ,a t~jn 1* 1..... S:; ho

+I- -. Y ^ A ^ . ... ... o ^1i!l l +,e1lll /dlr ,$M:O d+l.n{iauiri w oi> e~r-lfioIw m_.OilM c>ortfm ,2^.A dI' + *";re......... ...." "I" .r~t n,+ IT ...:... X-..--i

"ai 1 ,*' a. aC . ...a M- D'nr a ,. .. . o^ "F -+ i: -... I.- *..-*.*.. .., .. . ." .
- M e.lt d ie rs4 A nlS m de Gr e m Jets;t. Wes sels il a r', o C AdP C &- &I. M .1j, _X44 4 be. . 1i

l ta F d .....r.o.a.... a S +l ctr antr0avdb el.*.Nl..l-p >D..XG ............ -aadar .... .. .. ... ..., 1,.I . ..t. ... e-,, Ctid Dm- N1 ... R AD O g, e. 1 ". rIO. i,.ras1>. a...... ....., ,
A. i. am ^ "r '-oas" f-dA i"" a 1""'A s' to eitim tAtcnfcr -do par l if a port -11 rut 14 tr a a" A a r V .Itiai I ala, erj lijj < Dine, N :-, 243,0111r Al 115001mh w ric d < <~d ,. .,,. ..!,pn l. l.r--. t-i .(11y ~


I a e. a. sse .. r estq" as. er gea.doS r ", -e J r'i i -. s1ie r aruptesuaL riZ **E-DO iptSO V. |D r|em-Ate T" l e o D.edm e i- I toviap.r . ..' ia 9oI .......... I ,si3). ,-as)I
a s di,0%o e d1". 17" e v de ue elsmJsex a. ae qo resi si nve .q smptalspl ra dhon~g I si e o eopr omss esp Psau-7 E*
te J as or Iema t"IArtri restnon ansd is relo t ted 1 t. t aoea r- pz aConnaoCV ecFsari t n-V Y dl a I if Ur I 0ME.A O E A


s 4 se las. i ese= to :" lt tIr-et. el".. . .... .. d. s ** J Edat : 4 r r r q e i re r ds m ,,hi s , t e .e ..e.. d H. l ne, sIr ip-t1dasta .rm.a s s, r a eat e eti t' l 4 -"opv:era res .a ...... t,*." I T +: .C ..Er..3 B +,-,lto- 'A" "
eaolia g WW le folvioepaa" mee7b. adi- a, s na sC an o al Gr .9"sdalsh de F d as isden as q- .,1 hoe, a s P od -ito q- -il d o :erl. Id easo Is.h~ k &CPa* L~ en pr1-7".*7 f .* eram*r-- p Mares alrel I gorea I o rO I spl k sMSd.oasoci es4 fort- CI.--sd a a "o d.*ndSt* -- Jo" rl" J e P sil l -a 3 ', 1n& ivrD " "**""
D s a .- T g o e crer i s meeope W 3 4 l'. uA maes .*1... a in r ia." radro e 0. s= d lI s n r.*s fats0se'qi a a OUVYx pS. HAR653 s GJl GA s's k riart-0).sausa)
I I .D-sto ede cspoi .t,-&. a. PJ oedo Js f-at preswso ,u Ia rJIMstaq d -s I com in te hemn er- e f a sso r INAR.4. Mo Elve & ACR OE3 l Maicom J, C.,prs or a estou oalleg a A oi dsPri a nk C a ls e i he fam &Uxs 01.61a s C 011,4.r A a SP'il ......... 9 l# -t
9,ag. I It~~* s tr e e ir p tare A lon ,to a zweoise la a asa mtena qo de rus it.1a JZ went r e xc, d.1 rb.o r.a noeleartI- a as c Q~t e.62 gra. s). o 21 wh lmr. eo ia r',dslvuds~ol.A Za`di ter- I ble IT., 4.4 a ai ) natiga ji )Ud st i Cs d ia ss ..... 9.o...so.. 7 4
CU*at ) Tolgri . 'wt M egup t-4.DoX.11Ile.ee1. 0 i4. d DF gae sdoN otts. ... ... 01 s
eas t- 41 Ta w. d aioe*si dedete us ra J d oalA s or q a a l lm st I M .A It U rgP r us s u b c e .- .s a e a te. is 1 l D sIli .Cze s a s t.. ..... ..
I oi 4 oa rsal Wsm i k uloi a otie 4lasti s r dt l1 q0 quo P, ers d tamohta lea ni co 144 lts>earDe am4a 61)0ri~ oas Steek wI J-'3 tizz.do..13.%, d.,
w sh% allaelas, rs n .4 o !fa de, we .d vt 0qutel itssc n tJ at des I de".6 o 1. 31st s Taa ola*Va* cur ose .1041.4edo a do s- p-rrial g-Gris dI ... ta. d. tps-ai aivsr e fprrs!" isisirem leit16 dll belar e, a-oaa las oulisZ!lr, 0 I its ei* r lod I?,rloAS;r.J
Sq- pag .rJe a itr par ea . ....WadoJ s e ...... a ce l .,dmle _+__ .e s S. F do Fsi--r ,, .J. d- Ar capstal rl e e 4.. Bf\ s rde.$l se Im r gooet lm.rd rs4 djproias v :ei. I a. ra"-Pas (oft -f .ireadoe I >0dl0 01,

f -M il she a Ap4-ads pk sespane ,dpositivists.,o = aods 20 dsAIinidatrJiln a perad-0- o 4 -4 Ex e rw, 14 r. twi C s.ranmAex a ricoplas ta de cesilado e at w xri 4t; rl ari;......... p'15)'413
*r.,rei op opoessdA r ead a r al gai teoo, eqcam all s 1 7b H o~lr el per t du .o a am psc u & d ue o r is a gava te u Socr Dri sre l ou. b, ) a s n h o u R aa em a n,*t ..... e D Nos). ,/ .1 a1 ets a ols i l -d e s a1o
. Ae e ie. ..Jo e.s --qe. Tt--- a g oo oT.. r ysts. s t r bil e a r e erret| .rr" J.aesat. a bd-lo ,r 4 m3. deL. LIP S 31 .l 0i t mt)letal Jt htrm- Ir'-.. e Io 1 -- <.--o or qI .. .......: 8, I s....... If*... c ar tetrasI ... rr


ta 0ui thawe Ie Iascpeleras V da asaimp m neNaU4ro11 ma J to aeunavadllom ss4.I-se a VI IO115C4 l ars o pantof.ptr aa, m;.. Irsp.. .. z5$%))... t Ae ,s.e e. e 5 11st
. S." .1 A W l p tr a as *some ( ants s: .oa v- ale do"tl.i -a t, -r"--b --odr.la h..ss eMa s l. 1.. -dI? .*o.* J -iI, O Ul e ,'ls.i ela. re- n..or > ,-p h so i. a 1,9i .d. o-C H in s.-i- Bor y n a I ad ,p ........- W . II
canoJ >iats toque s m ariAs.e medrt* t el .rs a -ri .. smi rf < <>pe stq ue**m n rarm t e- r mider0, ea ltr a rnr. eI-K s u 0 , & e, nr amr al J.- D h l nease a, ers.2. -4 o 3prl R H..aui. o D a G .Ra o,uA j & As, ., I: &a 0eversp lae paora .k .t, .1is Ia ig .....W sisrAt ) a a(q ,o1- ,,o sr"IF ..merul e ee .3's rt. a de s errA S lsoet alldshd 0 e r a ** roed l,. i z 4 do seaemCIiRL W Otr aT IN ersS aniS Miles dod c l D rdla aFt ner w, eta m100 aear 'Iss asl 3 00 aIl:,a, a n o *. oet....ilTm m1oirt700 oC,3d la "*uetrfoet.I~ara' 's -su ] srtasb 2h~ol~i-r ....I100 ,)
. 0 0"-s-l^'l^ ,1 0,I"-I" 9" r &" "e-a .... .............. .".... ii-- h Iio S


r" nov' r ea'n'-ep s-Li. MI- etrsJs e ne am-** E as a a"sJ oeeet .. . ............ ..e sad>. t.. abi-cd:4 sp, ewhens, ideer, ,. .e.c ,abi.,+o as E+-u.r-, I .. foi a.- .d+:, ,+ je. o, 'o m, ,,+ ;s: : .: *** 1't h Hill' 1, uu u= o *-
MID"..". e. m r e 'o i . Tolerate d es c. d po iit-rsall s e ent , d res "ie nearad oo C--" st. oeChia.oas gr o ..... Ir" u wrates: do T' r Tki. +rla",MGMe -Q"n _$ .I.-- I, .o sltls : roe.en"e, l.s* Ianss g*, P vapead1,.004-.)sit g..a... I ) .... ....ltdo1t... 1VTA e
11 DA-Flr .J.. o.E, as ret Sall, (l. B l d.1r rol r -e Tn e 1mi *''*els ag""ddes," c rfcile le a Es- Je O '* 25 ; 1t AB.i.i, Kt l..... i, t4


s r ac1 m ret o -6as E z Ilasapdranotiotres ma P043era e LTCV _iscalppqua' anesnaoe Di' Citin:0 sa ep viado intir MaisoM-53- rW14-1,519.. 1-. IIma ,I d frasehoAoressI l VA),h.-
ade -emstaLr. a leseAnote c A gSr de r esacer Id que el nsa, per me a.'5 te aho r efen le. s ..11_4bqeair;> r sstral lo-d-rll-ta pintarcho e Il ie r er ..al ase-ih e s al- s de SS Pera rs. Eia eit n- 1 aFo t.(. ...r.T.Gw i l.n Jtol t)
X ai .r.. .f Cam quo "' J, d .'" a g'r per.estf or de aa m es.m u rus. -arI C m ,lso Se,- om.1pre. Itse, iVa.um 0.r Ader cri a l+ od l .ie.aa- ql+, meselo es,o d1a.h, 1 Je 3 o aste ssle d ob dr ms a ot t lr do que a; pas n. prernt ,| |el e .. n ..
-e pu.'"b .- 'e .c 'cu T AB d ...o E + r :+ _"" .-o a-s + d-t 'ui a h r) a ip)


a I a e0 A ,PIe G qm 0 Go rgat m a t v ae d hn a aIIC t q gv d e ea T o 4 -- s re do rsasa, 4 r fal" et ,d s tooealpsim a L Ib -. - riGams .S us, ,. s d 4.). i I varwe) Mpolceage s e e s 70 10",..-0(I
- as a.. r. hlah, f, a.e d. t *pcestnet t. t* to.r fazen do que-10Y. & e so o taaiae o- "graqu er ee i' I omm oIllrt Tr.O iI.. ...i .e.ga.r. te rm.. Jo pran d ole ., 4+ ]: .reltpm Js -i l+'.. II)13 *,, |" ;1- errvcom asteee am a can des nenciates details do (sa, e:Lr al r s t es ki ~ aed tv,., "e s DROGUITe A bere I th re* ei r i Sr m e da`(,,t .isle Dte'o px d.aIQ1,. stmsa1 0 En13 a.a*s:,atani 8 0
* ad oJ koo l g Crarnae A isynts vat DongI s Jo*. Pe ar & CB.ln-re in-UDed. ser sg o e.pooi I sU a a msn toaall, A.11iae sig1temmadivessos nelict meIfarpr! lur rafe rasco md:ral 1art2rie do E maride pno pilati. u2 likep rm 0 I eTime Das ci *por e 14 .......... .r..... V. .I..,

o Im vitded Le ae, *en u Per ar ossion a Is f o clhe o III A s X-ispida osea Isft-l" rqegi s tolemo da rtzi S -ueh noc4ss om iso. I I 1rf,,, a 14 .l e mpa. mstneeam rm s ees ."_s t poped.basd. rt.) .d.,or p rtls, orrr ...............d .. o 5:0.* I .. (090 ( 00
' .. X- Ca __ lis. .' .-,,,4U'. L,- l assies..- ".t @ell-'E. uol. nrit-M t i-s s dl i.lozd9la Sr. -41. clu fl 1'. dts l.as 0* rllo -I- I I-t I, I.,,-glr l l, d; +,, qt 1ro d-, 1A) ti"- -{3>- 10 1." Sintt C$fll} H;-.,; l.jl


* -.aDr c --ae aela r-naoifr" Ile gie aN.rl --M .I .r -- Mi 0* r' JS A i W .; . sl t= deh ei al34;.Dr. tam>-& .,.a l. O inr o Itr C ,pr ta ,p.trual V .. -1T, 11 de r
al remd.se- 1 e, eersd i me o rdo- r^re l din.al r ro ,o es." .- .Io e A,. e am ., .-,- --a, d.."dreoi t oll ,< r,.- ,. rI- le uM & ra- iJa>,l r C mO-dat rl, dar a s.l aaarl oaa.. I .m t ,-,t p U ..... -rCm'- -ttC0J) t.f'I'-o r ........... ) I.. r.lI


' .E co .. .......... de pri''legi.. ms do q a-d, di. dorri-d o r t r s dIepO wo twesse- I mJ p A dls Sa it lw(oo i to omsoi r. t.* c e rels a b Arms C C pamia P. I,-- ii -- i .-Ja Et9i iat+ Jnmieamr. k DaI Lw ces. .7 .-1ah t'', d r *- ....
-?2". za e. t." .;s 7T' DrA. .S..C p C o s-; re arts .... lTsesI* .p e i l ol iamog, l. .. id urltr p-. . +.o- r ac,,, i ti4, ,.| 7 .... l t,+ ';p3!d B. ; ff-'.m roe. Di-p o Fa .?, (l l-K, i1 ,, ..- 3" I, .. . .. 1'-- H l

190. + ,F, ist'I r tPr ts,'a,*6,ea O- + + /,,=e %e 5 As,' r I tp an s m as" de- L r enta leas| eE nas-C,-" es, p raq. be ns ., Ira'er 1" E ....isq F everenis e IJ1 Iso Itnoo foras d ,-eeea*doW2 al gism 0 e1,IAv,1 ba slitiglor tatimo t a IaD 1 7 a tas m3m itw AJere-1.pis as eL- 2 aw3i55 Lef adim pblcd.o tr. s sta s
clma +so.i aw]a, o ',tk, 4 rs -rs rs asla erm o L 1 U' "a t a+ -I 7' " pt ..... v iosA .... .. .. . .a ............V - -0I T, K. ...d ... 33r)I$e -
, .s.lp ote I stCU do Cellularra. wint. -. u A" zefs a *.d i "* t, de- ,,l. '!"'asde as a basseas de ISO, ss rr a1KI. .1Aa, a. I Ool.- ..... Meha t o I ; d. l ** ..r e r
"i",'"A MASS, ra. =a e.la ,se *em 1.0 Ili "to" # e- ' ue-fd c ofs a nla W A) 6 b e so a EGd a M.t Miae rsa s a l J m 24"e n tir c r 00 p a e sw .&
- ++-m i S -a .... .j S ......... ,",, ,M,, O...
i mn- .I --eCtetrl.,S Cp,*-f eDn,- e ....3a a-' c."aest.le,/ e Cais "' g AM..l pA.r ..r,. C.omms ....i ,,., .,.l.,oc re p.x. -B i.S.Pei, d o.l Im. --51 -- a 'ie.p iheo dL 'e p l d ,, . . l: t. 7 t N.i i 8. _
. ., .>r Krrt..d. ". "* "" C i " .. ..l -M' e>'l lu-.sr .u+ i- a,+la i.mircB vqn o s llome .t mI .. -. + RaCsMini -Ida O MMeltr9 I Cs. I to- -l I-Uo <=b-uc im --*ajm-.eiu 4t ,f J ".m ofa .i ..n-...... li1 i +.< ---- "'
"_ ate.T.i. i a".." W..l'- .i i.. .. . ... . G"wk ..' 1-... Th *"T .; "1.r. r I .It ..... I. .T), "qat.. a 1, 1 .1 aI '.AM l ............. .$,)Ia J..1
. e 1 4 3 e tasr I 'to'FP IT -d4rlsae a adtme m em cts h a s a p nsq o rs a `t m so , qf" C O ar"o d I F e al rtm d em Is e, b l o r) i
! t --- "-+ - -. "' Pr o-wa "f Sf "Sdm*TonIV;a te h t s ei.o "wi aJ- p r- e r. J ,. ,- l..Ai cI" -- IF N4t.I- ,. spnlce 1 o1,MM F tl .t. nd co de Fr ankia A bi nri, te 1I er>|i tr a l&Jai Importr. a"""7. 3 l .. 7."i 7m.p o. If. .
l.sa r il p e r r* r _i d o. .k n' m l*e f e ausr decene esa,,,s - tr t.. l .. p o id g a P.6 l.- a h*lv, a IREnCLOtJOAR1 ]- ep e- Ct. --rl a 1 M. ]l7 IoW .1d B JID .... ../. ..l .. .. EA Ia.,., :Ale r .s ;, aGrro d, +e que sma __de _u.._ tle apr. A,, ca. n +x tea. parts.t-J ri d,'e ''U Cmars asip go e nome & t.. 8,J40+ 70d, 0; evere Pi"r+ r a m C.,198p'lo -ta-.eiVedalEBarbon : La+P t e~ ew entr avae+ Corov,,e..f+ d I0,,, |" ,+., i +,l ..e.. Bss r00~o ..e -,en -+-
.- ad.+a,. 4, u d ri ,il a- srSo e p mod e1 .pe ....ar. a -rat. .. . 1 ... tiddee e acha--Ias b sta ents a `r de d s eoozORAlmeids 4 C a 0a15i60; F Mattste'Il ., ...r....: -+++5; a n p.-a ex t r doe. l a o F eopa.:.. .1.0. 103 -. alar a. .n. . ma s sc m'l .1
s li'. co mp eW ,wcas d. -. ,-eq -.," 'AT" ,'a d oAIes on15 1 r q e e nc sh d e" 90'* g* e* d. id, Kmt 2 .13 I. I.i ..r l. 3 a ir>)ori fitp ,l n o I ngt d e r ai ra .'. c i m ,l *r H .1. e1 :1 3 7 -,.= I P.1 issu ate* dd aerm .,is fa e gvreel. om hrtsd ae spr 1. A tee do eintoreCoatc., 0:: ad:q~, ,, u t eoller; Joad n e a rqe, :il; d. so e dZ = Praa e,-0 eflme t m no 0 r, dro dvc iz ete Ac~. 1) 17 ato1,J r3 llrea I.. l..... I I
I ~ ^ ^ I ^ ^ w!r laoel Casel Tlo.traert."" 4e A~# its^ ^ .z.^ ^ 3,^ fc s D.Q, a-. 13 1id~*****- 0^ W


d a e a m atefa g losedirtq a se I~ & umpto otradestmed"* For ocessioA M*.-Sc o il, Ua -il Ja a, t dol israe A .iselral 6elsoX bl* OCamra k Fa-ec a 3e0-*s, ; Abe;o Nlrar ,&,or'ando cdo .11r sff de Do. BerI dno C. distrstabT...... 1$1,Fav1r.tI
,q ees i seri-gJe| t .. IMe 9"" ibe4-eskgs- e st Gw -e dose as is s a.. fA, o dso ".romars a.sk l ,14 -osralctre _, errli r C O .... .r n D e rt .Co;i d e =s .

. diral s hs gwe dese t~ollde ;a otra base. -2esson a pr attiko a obsq uisd. 6 vI s pa Ld m)pada ppes0'I aad let e narso 50 i E JnIrLOi e EIR03 de 19 1. H 1*rtd; usperxviivs o nst e nda as d Oadd,7K averir 3a.0r tars 3 Hl 4
Cal' sTa= .3Selers prRe Is e sa, i ia I espois +,, E .. ,r, de I ,Iaa,, d o, dea4e, e".. p. r O vs FoIapiA I_. ,' sr.v.inl o, e .se. m %r m do 33! a s .... I' 34.25 ,.0 3 ra no O,
"t S hI'll- tV7N Ii'.t Ti" t!I^..-a'. "s ..-- 'S c..." .. J."."'I.'t55 --0- a.---r";r --. pr.c-....l ;IM 'e b;,* rS,^- ,c!rt.,e^d .E.. iO we 0 n". .
0 :.AD--d.191.-. -,4 ,_.,-& L_(.!,, .. ~l %n i ..A. J- ,loss fi -11- 18"l1+ et -l -p-Ii|])1.~lO g~n~ l|~ ll 'dav~eq~+Ftd rlmls++ e+l l.. *~~ J]+ of1T|lpr&ot|


a "T destabaa." a., "siisamsMlleaIla s dolus -olo, art",I 0ett io o. o r .... da l < pe f ro *.o o e, de .6 1d : orIn Si. 13Y1.1asz' I s. p I 917 r x rs A.tI tleoub. .ls m 3- "" I-5u t.;: o e oasMr d ...... vl .i.'.s.,
ra r'0-g N. Wt- al r -aoal o 6 .p ( IssfoAs fr.im4,. ,':--u -- A.11e1 -U14 tXfu9.I .13 doH0.1*0 rlerat- 9lf 1:4sarom s salida, LJ ."1 rsil i itst ld l, 'I mal als. tpla"l U .... oilmaVo
Allos^S S ?^ ~ ^ esisiAart .-.0^^ -...l A. d cm*i-e*'M Sea103tamraS .1 /di ^".^Ki.io al ctm** a' um d"' zs~rst*


4) P.- -.1 3 3cri 6-.lg de g 0101114nnt s di, ioad ve d ro l,,G eal-.. .. Mos e fis'P oa rrmt i reeprlfrt,.co,.., I19 Va.Iallo d el"0.Jse --lttres.e..... i r. 15 4op) PaIII) -em#tene ariv -- ar I- B o... 1..3.- rrh >v to 7 7


Casiassloo es que rqueuWl, aW 4. S e apen n sa d 'a" ..Namipalfefes P- Asoem" 0 oi amrrl fss 1T$3t1~, ,ndr, `6-ltelpoe ile"T'dls ut e, allg re- %P q ruforSetsas &me i.t ra s o mons s t.-,e Ler e s, rete,mo. laibrloc ?'PT Lai.o.... ISM5a1900 *zi. 4 ~ amnein doeIf J O a ITu. S I? I
,. d o srti gna.stmelr. esa otaza d oe s Pr a ya&. . .. .* s? pnev4- a*;rirldehIL ep -.a._.n D le otari aeDe pe susa ga t, _.1W a dar. .Ie o s sol ve a l sitGle dos cr+' eb ialhe [k ..-lud e 'm Dom o e B ran rem t euar-* A'' . "" ..... e au "posa.. 0. s" I +'a l.l
,tas A. asI r i s 1r, ll c,.- i *,. mot I."t l .. l. t,ee e,*A r4 ..a . so 'I ibJ ad ew* r21,roli.~r0:.t 2 (,rW, an ou -. lwhd. ,.,-s D=P CIA, . . .* I- .k. acm -, me-$a, pigamo mi" 4e' b "..dn "T m W,. .+. .. riag .'l .ex -. I '1- .- I- d. Doese. J. U[ea, r ts ,HU r.Jr ass" i. 74.+LgL o o h),e 9}.+~ -u t+)2+r d .... lJ'J | .
- t w Ihae r Jrs, en S a. t oratest6eh A I uT ..I Di>;. --le- ica tr.t-. _oJ!7.no v o d *i prtA(tal," de r ef r s e; . +r- l ,tele uc r-,- Ia2iarIt I I L, OS po, t el r tido er a pre- o I ... i ,- 7.I A a2a s ck s ei e 1 sit":Ii A at aees e 1 s


. doe t he oto d ae e 0e S he T !:qu r6 doStl o ld ir s, .se 1.4 o m soron 1.1- M ca da rsaf i oesd tIias b aGI N" k (; J. F..soal I t a VA Iso1telles puidef3l-e312sdo i Id 3 Altlo kGMa lioAsnsS5 p, P tes ppnivrsl';'PLM a F1eer
,l. .raa.. r-B i-- + orviit ..s. B f Am..t Ia. el re........... I :r3T e l I- T------"I: 5t0 0)a .lA -.T..T rr.ra eA. s Do+ >, .oE od a ets l. o DeI.n." 1 1 a m. f, 1).. o .i ooom 'ew t. a 1,11re--2 f .. E-f
s o qCet e; mesd oos omes p aeter dof sl a a s tedlso ssebi, d e d |- p .. va do u, e e e 8 onmentos s. ersi tdor ADVOGADl O -.s sohst ir es a 4 e m el" p,"Mk" f d, l r . o- p av o pr to .,c m nr $ Bdo i 0 pfern5i dsee 3. '


- A m o n thsee p a s W N~ a 4 ".. C m tes s a o o p p a e as o lta d o aq t t e e e a s a e n e n q s onless a te e s Z _rS M a h rk r L s a t d e v r o d e a n i s e a d e c nt a p s a1F e e r f 9 3 M r o l A so d 5
o S r Car ,, a. I) -.+;ou. ,r. -cs > ;t ...t aem q e "fe ar* .e.i' c,,CM S ...a d. od r n-. 11.).- I `,,&e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0otau~srkene rhnes alle sinim a seepar m ; so trgpolia-su qa I, ,00*e0aS rC. zA 11-v-. 4. Lmb. (k,Aq ,arll-e esabsrevi.-BC~ilesoledlilska scepl aribsnetchee w a3t..TE E R M Ass~as.s a oae....
cu p- cth ,',-ro "; que c- v +pl'tesl ir oI d v n re .IsI do-I dis&Ce nI feat e A, r &k, _.... Bio, a Isq.iIrR AiD 0-. A*i. ass I d> w 2 Am II; a s t'l. ae e -. . a l 3.F5 .o 3,. +t a+ -
+ .-l -- i.. .. .. .. ... ......" "'44;,IA,"a" ;-T^ ^er 'l " .. U .".c a gl.. i. . OU ... n + 1 "
9 Is. 14.l*>r dp. r wicatil' par a e aCo as at e cra V h a, do rrssi. 4 e. ** Tell r -rcipal de Comdo, ( roasss n4 3I. Parat o 41t.Des Ila V lc ..lt-5,. I Df .is -, das ..ral l 0s Psssee,.!a t f.br114,I.alDJE ,l;,. a.*rire tl.- pals ,i


o g J.. Prse. drar "act o, : c'e all, "6 l .'. + .ri. sI drt om di. c.a., S.-rna +.... ral, -4d.. -Q"otV. ".t J.alo ai pu -s .. E I .. "rtJ hSo 7. 0tro ed; A > nota 5! C00 e*AS.
,++ o+.+ : ... ^P' So^; ........ 'd^ -^.+.^,., o -, +&^, o^o^.^.. A.t+x,,. ox,+ .-..... .... +....,
1 ests io r i V. 1 p ol a. !* : 6 1 1 ."1-, - "C a "sid a ' r 3. d oab e a d o r.r.|s A1.. i t C.r.. p r- 11 7 .1 a. W7 I 'Jo p. ra9 1..o t. p l
- _aWrIdegLifvIU:`,. lp^evA ^ re,.::: qla a mmraebrr C
) [sr i+':V A-s p,vA-dsr I- ,I .do pall. s trusis o .&.6 &Mb 31e'i+.. ffil-. Il-I ( t"l l i m +l- ',04 'll- Lo stalla m use l Fte te railvtsp Ilf'. Jell Vde S11"l241 l a .cl t:.ral s .sd s JTe d" p .: T .o ll. a. 15 IU Ita s Fe~o :F l" ,l t i......... =st .2 ...1....

i: -- -+' " s i^ ^ ? +s ^ ^^ .,. .. -+ . ....^ m/rr.*:::: ^:n ^
pato1 t.1shoessi e .zeei ,,- 1e..st *,^* oh4m) I.& a . S. 0 ," po,. ll p'!.1;om4 ,tifi.. i _t,q_ -l B. ,l.o r sg-.. L4.,. 1 pea, D r. gn "-3 ISM, ael h,% 0. ... M....11J. I- -,+ ")% 7|.e' i. .sm t.I. .1 ,ht ,, 0 .. ... +,I -o Cimo.. Is r P.ar,,
.... ......^" '^ ... .. ........ ,+' ^ ^, .... "'* +-- noo o-.< "* .-~.... Ry, :, 6.. ^ K-, t.ri++.+.d^.U.,. o>^ .. ...^ i .... .... I.3 ,c ,..,,o .+,+.,,+.
o' Vb+.I ll + "< Itie w A tra-l-'lo4 |o per mi m t- cm~da ,Aasslll~r~,o ,2 ,. j& Ili-o W.. asahlts-d a$sleo ss,l,+. PI ]9+ll pa 'eass- 1-uIr ..J- ELdOIO.'i- tI-S" eresfD s.. a cre d d,l Fim a l apl| V, e .*- lrl a~-+ pJ. l,,et106 l ..IJIV..... Del- s. : !"" ..L .. .. ... 1.. H ,It
+n 9cifila o r oe e S .rrs al zssell,la r susrs1 i- J.orm JJ. i E- m &r.. (D U a- [ I" d'.= ,W J+ I" l -, . Iti a T Ie ab*.X ,,, s Gteasoh1.b dJo~31e 7 lirew Il,i o, al t+, xE Js ,, o mal e- aj + aj I a3 ,. IllossI.....1 4 zl. ", ..
0044 I 1 IV 63 qW r illel ilo o ": Is are m J- 1:tdsf~ . e .c 4-W, e Is TA pm i ,u Tawa ._ 41-0- 4A.Z ;.te:am dos) ~ q tlo4 .4 pr as 6:1 am-Ca.-r' # f os-la em-"9:411 l viaas Isralica i. eaptro e re n l a, e a.lo+ np ? p +. rk,] etpg)r J 0 ......... I V,#+Jl ''.%. .I __+l) )I 1
satkl~ e l. Csssessr. If- ell a. .j nedeI'eaadrs 0.to onesdo u I -a n, ITi )ICam r. t. 2 "r"--C-112-44.047 "t a

; .* S.L. ...*Trvs*ti^sr i ur -pr"a"I t *e . ls Balostroetili al. pteu. I^;irlasBl>. -, C,n i;. rm.*! eit .13"- p!. Gamtra S^,i rola'

- a.l,. m... ... .i".l p II. So E e l '+ e ma do 1u:r44.J ` i"C"' i b K d- f J-, l.d o Rl nl rs13 m e lo ;I V o," edn. i ;,.ut 'k, pl01 .4M1. a li.e. tdea". le t oa-le a A "d. Etfe leupaIl sit l ,' 3 t. tk [U 7 e[l i < .. . 3 wr,
do Wlleo-e~ a 0a~ m e cp -- r--;- ot i exsurpisfa.,I id.L xJi"i-.4 sA. q. rsel ~ihi a, .la o.ut l .+ e oa lb++ ilrm, st 1.11 t -esCudal* i = dire-'--1iA "- so"' a. .1.3-.*. i7,4.. .

, Va& As. o' r,, tae-mM+- Dr l l. a t ld, .o=, '' ped. wI ?n.M >ow IIss- Enttitl.e i1.l 3 ...." .._ ,-." 8 .. 5".9- -
.I4 .4csam . o t. ,mm.1 gal "no no ale as e~od + m+ "a. J-e om ,. :,d dqu.a Z pi+ .,lre, iO r ll.rl.d(&s _oa. .sd.at al eg a rsN, &no liei.14 tea, qW) Se~ Ir < e+++'o ,m- +.mI, :
Jo.,Psa~Ilas a %doeisss .t Idfo az omu;.. aao~tc-te t oo' ~e~ ms ~ o. .de 1; raisesu 7-1- 0 ,e.) ( mmmc~d T t!16 a s, 'A JtmtIM ilspg lj n Ifdo o,< ,Tvsoe as. .% Nit J I2............. W5 19.17K
g;ia Zji p-r a %re>, o ree l- A l exri l 9 tti eluo. 'els ne u iY. Pa. Owls d. p ll ri'.ut dt r..a tad p tirb-oe .t.Bigaii-ii d +i-riieo

....^a i .....lu.A..id* rt l .. u...t.i .,k fo .i tt-" . cu~ul. .fs +", .e i ^1,,,. -s,^, +*,++- ^',. ;S r s3cf~~9 ,<+ C<,,V-^-,+* D<*O + r,,l r.-k G., VendM+, IC, .:er r abm*"'j-Ipm.t m '* "m *"<**-e+-imn p +~~~&.:~erIc+ + ms~oCro .l~om l +m h~m .- + .. l~ ..
- ,lBlast- smt. M .-lSi! e o t d. h..*^ i. CoM .p t. l o Me d. t e mu do ra.m&T t. It-,t;ei.om l.s d la r . .. ir ,,e rre d. 8 ,1 Fr/ ,...... u l ;p B e (.... .. 0 Fe lo RU I. .. 7

- p .- , d. .r .i e.OT.a V ., > P" .<-.- 1. . d.ht K o.....-.'4.- tE ard. i. .Et >........... 7 -3 ., ",.d
It 4i ..A. i p lso,1.4I Mg.B, dPem r s d. el1.I q-. Ad -ea 6mole r. L e d s I.. - _-_ .Saeorf. dIt> o{ .u prey. +notl[ Ti+ ctl-' e e .rloto u [fmiJmxDlnnr o l .I,, srb -L -o 9 q- d d tx 8< p st U|r. ... .. ...... -- I "+1 -l ,;
ITT......""A.... .d. .% iatrlle a realh-itt o.T.. laclieI.-M ox~ .........141 -* .IE, ...Sc~i~e.. . la d.im q dq, d r,, m :. fn r r owmm, C p 'ar -i,, p- <+, i>Ua*sn l.,Od S~m |omdP oP ~m) [aO.-.; l c,M o +r _._ M C P.~oi: 1l U .i.'" I*t, de r<''.J, ;!:t .-Bi_? __+, I|d.L lr- Ja +. Pm .in .. .. ..*
I. P -ew Far M--lasoa ev o-.btgei, -Wa.. .. &.I.,.. -,.64I. W p r. ..-md~o~ + + |or, o a + ~. p~ro- i ... ..,Lavas46.,. ....pa" |eado l.o .r -- I ..,104. suossal, Far 15. ".14il
le so Sq4os "sto Ireent" 00 elo -e til.le Is. Il~mr A i_ v 4 emv o J, t m ,so,1x .JI b, l am 31.14zo, eoft, a, T r te .e A stomre d tI J ,-.. r +l M,.-,eaTo anl o s ex.,e xe Mo ire1, 1ir doi ll.,; 11qPV Xa Ao l b. s IP .e .. ....... d 01 a1911 x. Isis I aNod.9 are'i ,sir~ m.".".s.1,-

1. M, v,Ir.: ,, n. o l td s C, d- mull. V a.a ;. a m e l ist, rgpe-gaC. Sal,.- c:,. pr(P. dV.stl Sol `Cor io ctm S I.P aPinu mwT.lox. 1 I .d.>B *^"on.'lS're,. a..i'i'T ,. r- as s ent. I. J, s -.> .. e.-,. rI d. . ... ... I ..
I -Y.. ."--- m-- -- r---- --- x --" ............ -C- p a," bae l, t ,io eeI-.%.%a 1) Uir ls .gIose Sm 4I`4gren ...6 ro-.. -- ,10I" J11 as,0alol as m tlless ,Lrfr real


I ; nhw*iifJl n o | Ik. A Iml~ ri F e *]e t lrJ0.--t#c d de m )--tr caf ni.lid qua < er-mdo.~~+ m 4 ..lon% a' Derr Juoiu. r tme la. A ror*j in Si* Pi.otffLt.C ",-, l- e mgdsvie o dfeml t-. pM B,.iut c<-n-.,< <1 'al "a- lopl-oorrlarmo ti ,mo s d ,vm.e. mT* < in sd!t m v... .E. S d, Frro- lare . 34 .b .11J1r.o tfsl, _*o P4n l WIG- .__ -o. E 1 eo qta ..... R ai d ) CI ,mtl, |,icis Ide Cama ra To (M una Lr ...... u.r+, I W ,s .p; o d r. h l.o| ..... iel
R.T z~niWl U.+-Pobt~ .mle o .-+F-T-;. . K. ,e d wh-,r F wld ba: I "+-Xsri a91-Gerr i,1] wiSq / ',viFersm4.-reqqn m- eCap e ;r- ,%- T ....- ,,.. Il.lW.- ....m eaw alsog ,neol im.. .o e,


.U mrrl. rnP.. so, .Pm I .. .. v .. ,,a ,e .to C., r. <.. ,,,, ,,lrtiU..i.ls.c, zat .* dei 4.^ h % E.as I I Do !'"".or +z'"' 1 rr .It a .. n"e*> C--'' dA." to. ....r ia , ,t t.ra 1' W ww ra l .................
/o la p s Is a P ne*- w- c- %osle-4aeda ~ e l+e 1 .... oma Iliaei'la, d*,IITumw7St4I-sfti-Ls",-.u- p- pa, o .+as. 0 0 31"Y'" -". ", i
l .lra rtlP ~ tc.r e, ;t -^ -Cir oa l"dli.1-.;.^ - --'i -.e. Beo. t. 4e'. o, ,l t^, d ioi -d d e ,u ae. C K <. .<.o; e ~ ou ebr eTI ,m j^ ", l *.l "''"^r i nrSA'.TE .m.? de . tludimmo mn o+.ci. ot roJ >!-I dt .+_A M ..n ..... ... ... ;.<1.W ,e+lT l mx ,(, llu. .L
-* iii(TO>al~ea ir lp.iae noo me lar ........ u -i.- lte.-- C +n,-ni ,-o pn*-li. c. <" ri ~lrl.>B a esdd.Cmpre tt >ocm~lmvi mea ut .I- eo. @ d, -,--- d<.o le 1o0 .-trol ose WiU *arel ass.. I aH.I qiiAearlei&tu-., a ( oq nti t a dli a do .i-, p o ,-o do mB All (, 8,es.........,... 1'C i I 'l d A. C eit 's. fm lIr al t p s.4, p x ,tn pal,! M l a. r*. "7."0 a"**-*.*-i **; ilo D
* A oi a t.lI S ^ .aTlso 1??. M.1" .Bis .oa s qd Ca.ls.p.-.t-(oA ;" -'o T l," ls. It Fie an is nuvteal lhpn.sir .tllbi^ .d, I^3oC01..r-s -Hol,. *0 F_,r %V. l.I*-,1.e i Ire Fd U5 D, P eomt"r'*d F *-l I4 os reA. i .^. r- ...1. -3^ ,1. Mn- SWaret .3 &%d., 7.3 ab&,txxeDo t.+ o
, betsla r ladl iOn 1Btrio i d"U"" prIM. a d qos .atl t imman teeal a f o e^ena.ls me i t.a iit>lc idlms d a-I p tma uoCa- Pergola dvl .or ce rtil.as' i it.&l Kszel.'ainmt le ;ue; lro,.Jtti, itorarKM i|, r d* dissd ln. ;?>p (.. .. ......... -" "A.g"di1 I a .... lMIo. W 1,
* E s.7- a. Aplal..1oo rodoq i is ( A, -" d. vlm -. .p a p1,i da dto-.1m M., I p d t11 (t.M Aopimts I, t"t, e,,e d. 6 u j, $ T, ",sleuste r' we old.. 11[,*I rl V- F 1 'I ' t ` gi' a- Da. Xa .......... .... .- wUmo e .nI ) rl.,*r*. Col L i &
. QWfe raaa.t. + P. J ler,. r mm I . sl t -. -.oio a.| Ji a, .i rt cId. not sIGA.T ArfU[ DLet"T "pro- sC e. o *t Ia-&ol*i W 1. rea c ." pars Cr a sa,4e sarinisi hl, .lad- 1. y f W0 1 9J.! .3 P0Ie.-
* .. sJpri t.m.,rea.ioem Z,,ito ._.. :;.o .,-; .o + ^ ,-. ,. l ..~ i. . a-4171:411i i ,0riet,, 3113 4 a anl, Prwvioo e G ,.Ix ov E R, I>E8.. ir a..1,-"-- '. +*51 l- z d J 's+, s I" "" "'" ''r A ,, l ,tl a a s m ,ca p t~ mi a- N.. ..o -To"


*U.t .. matesto ia ,It&. 1.1orsC&leLod- Coa I 17-1-4 lwn1-m *I 1t'i15 It ...r a0)" ,7.4 or p < p1 .ti i elI< d-- & ro e C .PpU+ J[o. r^ .'e. =31'. CA A"e^ "-o -" p ni, (i t)..e.... MiOT r, .
Issala. s 6 .J.relossal laralI .I., .06 A I 110 I Is^ a! .."... =.e' . .....a Dl io) 2 Ir .14 ....... ;1 D".J r le


"Al d loda.ri, .A ceir.m olaoredeso .eentegr doi h<,C ,lel>.r.r .. ol u' Sow.B ^ ^ .

1 KO>pum~eq i 3_t Mrl ou a IM BUo cd i e iiratl n < E i im BH.I ] emi~e *p ,ite r*d.(v e, < I* oeT mr*ta tw u Am l mp tt. Ta!d l, o gd Eih&d J IU S OPm AKo~ 1-64 Fg-"l" *l 'l r*. eo -- Am+ ITi(S,>*, Ja~i- l d nel r..eu..e1. . ,, 0- nrr+f.'.... ,n 3,, I"n'OOB.+I+ (50e)> M=r' I, t'lAe-
b" "" ^ M djan e t~n'" a"rt l t t r -t* ,larals ~, mrs, cas _~aai, c tI(-o, .p' i twulalloit!m a. to Wc as P C-es MCa sa-.. .. I p to ss- ,,. ;, A V. I..4.14',g ^n,I,JasFJ.ds1 l,)ea;,lA ru L b=e l~l 13,1d. 0 1.r.&) is N r-x.Yk
o- B~le~a.ni.VaaelM}'-IW. ut ieicroe- d> ipple'tm en mto eu p iad fcnl h erttpl 1tr.I. l~gllfl ..l Tt' ~~tB W tnI<>. "","""";r^ljie^^ -% deh orlr'zd.o'debnttS e rrlo ed For t. ti t mriuoe&titds~ de &- Di-1t !<.--. . ....M y ..^O Veamcud)!& l >l09 .+Ako.l
I. o - -hodat SIrASM ..... .d .......... -- I A .........t..... W I
eme rleu~uw< A omenao e F -;+ seJu o, 8 0b xreivo.cmata .I '. / no pssZ+ 4llS.. 0d ss. Tutm qul F~lo d iisp,.... i 4a oce-tIui s qn .. de 8odo 10 'a oir+s~i e viol~ls., .o~~s.'si1CI- sld O-114 nJ4 le]pplseslait "all) tilor e Dlt* 0, fo .... 19 c; ,m C. fs a. 1,1~3 a. .* a:7?,'f l d
Part so.$ - A4 a gio .... IAr< als psIST a-io inaa ieflstz1- doe,*(Ttd d ktrd (*? * K r~ . v^i i<) Tii part Mot.tt:litai~ts qvR ni b tputlw o e PlllM w >< ga istl-pcti Ditk a"s- 4iia ...< .....in S ...K C-95ott *lis Aidl


> --. P itn s4A- Pto-. 1 `311 W 1 1,1140h 41 iiJffAT!o ls,-id, d,- fc O4hi ' a aI "'H |- I e i-.o --", 411 t.a... ...)Io

> ora g~u emiieri mdr l )B mf iabradi, A i~a,~ . And ke><> w p y t ,im l-BmcpiJI Oewe rtwati er tilo~tpo, H~ tM ~ f Bde pBo. ome "..e. lr (i^o'.e l+ le-~ ~tdCTO w ht . cil A! g )b '.:ef of- . ...l.F~r~.pl j .iw d~tm r+eem +.0 a .
. doatl de I -t V ac- ]- . e
1, -sp aoqot, em ta osan clx, ee t d~e l+ a s.i gl.. Co ea "IWas &.D.4, saa -- r to- p,, .d_, ''" -r .1 plos ;o+ " tD OG D 'UsC.-+A., s.- ."+.I; 111-'. oe" JG.0A S Z3'Io Tl ittO '.|l+ W fal~pl 4 CA.1: 0 N" D.9. ITJI 10 0, la ......olfo
I so,,lt Juralk t- l o -s taiorlr as Wr- d.- d ar ,,!. de A**. lte di r f. l I s1 T_.]_+ ...d..... ,W id. -- d.. -1. . D. S Sie tr.JBO rp,,,Po) e 'I al o.fs10 Pab eiss dl It .l ri d. aifsr ,l ,tU 1.11N -o. Wl .d- e Larir
Sa~~~rIt" o d aI*, so- tiatL Ia-,A. 1, d t~.sa- d Dit.t etc..) ,;/Vh, ^ 3^, Ioa A ~ . "rag d ..... i. M ir"l .M. .dipi .d 1
yy.~.1seIat raina l'v. ,sinhelid a u ra m le 4C^^ ^ ^ ,11',^ Pa w i s 4CA d ad doA, -.. ToTBt MiAra Lautm ,nDae It: ttcud, cu.0 co uas1.. 0 Rati o ii"i ";^* pir1rC i d,1 t alaoten a *un (ro. Cago al aM 114 .C~*l..... H I~f l.eSe ri>~ d+;~ %m:x msoriaii. i "" '" "^ fl dalew dom &>!.- dri ~o <|lM l-H.<.^ a. o S M ',~e cTC. r.-% o*e~d i~d ,< M bn u p * Ga .... ..... -+ 1JS 1 etT. ro 5. W cVv .W .
V r.1iw=, . . Od.'. I Art. A .. ..... .anTa.-, ...w C t. r o. le !-k OB Va. d a F l t rod. ;t Is-do $3 es e. e ma I
2- A t"*41d rSlori flsA:w! ,~e~*o w te c;l ''i f" 4 lt r ^ -tr -. tot,. .a UB.T*e- i3It. do fec- ,, ia~. V 8d.n, Los, t,,_ C os. P ,JCoa ta H-l, 1.v.1, d SteS ... or >J -DJ>d al Comm millt -4r. e r aa.;... ...... .. lpM I3sj *
A( *, a tn>~it~se m~id.r.rte*'P -**" ^* "B *II1- tid C J.B*M aipd.swa < I mT dg nC** s7Wer. t5 *C Mf M.xl -0J. Bdgabo* U{<& ce I.B. Iffello Ct Im )...... I.K a.,i." :nM't,
,lI. pd D>.91 ltmto fsCd slpriril ^f a tion. -,"* i1 PC 4." Ci al. I^ tilWni1tO LatinI 2ot 0tll TraGew 73l^W a Uot*C il T T tro ,>F rp'Ul. ...... .ill" Fl l mss Trostd. 7l K I siir..1
~ ~ ~ r lew~ ^ .<<. l ^ .d Pt'..v. r as-.l>.a MdTw m t k.J dn.^ aD A O S I IS% l Eada, re emr, dM p l. JGrt^ a^ .llr... Sem 1ent*t *< *P "
di d T s"W"J ['.t I aM ILAtri i rw s ta e. .%a A ? 'l I____ 1U(*l" & j~ r n~t p o lU 311i Its Pint '114. raat 5 t W 4)d~ I 21= 2r -l V .i d ~ nt (c i d 'I C) 0, . i-CVn ;rM
ssv Illde .. l r~..^Sq pwa I-- -- -_ -- is~fd icvtA0 -0 Alm A RCouT R. Em Capi Sta r UCeas, ^ Sutslw 'Cm. Iow Bedtr :1 d o fr eseiy 0`11. ! ad.l^ aB Ilr.J,.l Hd ....t... :,!5.10 '~^M
> M ratiri' p( -ii "Im Vaupt *ir*tlias t.. MAN-1 gas 1 dow-it C1 DIVER"S05 ^.., rl bC n -S tt tFucs3Wl ~tl Me fintam e w d te'dK ~ia:IVTE sF~
.fer. i a^S ^ d. .. .ftr. p,, 'preSL S-.A A~i.od. .. "W =eh~ .*! hli^d pc liml ~ i~ t I '4e a > Clp -it t~ f l- Hibloosrvais loosslwA a eot d .' B im C."44,1.146 SIT CA&:d*d imtit.I Jtia c npifif otiaur- 3t.O i;e ioi rti r eano Am 1`1,14 iihirtUl 4tmrtki~t :::::il-'... S' ; > Mi t5 3ItoM mdti<
4. P ... iia~~y'/"~a!~i~~ d li si. E-oss oldltu ;iatt S.C-. -,,A,,M gmao-too ,.,A a, (*--pn soace- T~o, itn odo pait eu iTx si A) Dr.th rei rerla do raLfIt1l ill tre 64 ttIII bMI r~wt irtle[M.td ecor.".o t rm ciailI,1 'N. A'", ... 817 ,, ef.M SI'M II 5.
so ly 'lll~t M't' 'l ."giniotiMsaa lk 'e Acl- ------- ------ICA3 '-- raw, ista a Cattle flat f a t eIAD' Pi 0iMlC Cal-eA a, gtdr Attlpo 11l 28-t ax.i>l -" less res. S1 lere -i .* Dl'B'Mt Mti'll~l a C ,L V. p sli j,, llrl :'i-it -. 1~'M .......... dflawAfrai-" -
-A "pollWT toricmlt-is spa- p I T V. do "P tempoe fi i mU!. 4 g o" e a W 4 VA rtcgr) r lC l so T< BstC Inu d. I o I a t 14-1 ri zlpwa *, ., r,^ tczo h mal s pti ci zrt Rio 4 deJ niote 14 DITaAar rrl iTO.Tt 40 cc I n'tp I'Ca. 4 1.>-
-S p l~r Tt, a tolcr.s t7. ftn, .P6L c. d"aw .r Amssll -w l 'T itc,& f- i stiCi~r,q tTr i)to 0eg emiCr tI M .tl Tsrotnio d*9 J1 ms,0awaalsCn "atlado -i- rsttepe W __
e- ,C>*filFl- Ile.. Bm doa S-r aaAo BItallsold rv ii i ,i s llW d oic~i a- Trinotttail D~rrt AsOt. e 63 a'lt [mu~ im iat -. M Cal.^r .M D. Urtra d o E Sdirt ~. Faro~l em 1ix ra.t-4AI3,si<*(3ori -.03....Sj< 1-go S.^- rw l f... 16 .1 .fr

t HX overs 0 Cilla' ra w ril .! .____ 1_ 'ame d. Psa Faris. ad a. C1W. gra'as .ad"*"I" Ctsoll old Coast'a Us. '-^' idee'iot^; I a U4. salstot.Uf e FW *. N Ar. IsE RA M all S. i1ts. 31a Is ?. - bde J ",Il ps- tea, -]adi. a r.1oda, a 31raariolr- Dia.lt" ase'*,csat. dey.&-ev,.q~t i S[, roringtmselwi.d.r~f.id. r**b* ,qw1--tiwp".o Alai^ Ka de -~ o-> __ is ril ja lus al d^v ,f,," ,,^ ~-,,d ~a,.2 ....i 1.4... IMN a 1161 9~.e73> 0x d,M
aA sd ." it conM* H l a l -4tr at-~A de l* sr ~terr f do q ell v. oi c l so d .Pin t ral l, refits Itto. BH.ap.rmia ". de 8 .4 Misl. Fltl.... *"te io d .d.P p di- E.1.4 j is .^ AMT irgli tie D 8 1 N r ""a 0,18.15|'- pr i.uF~ r J
L_ EraA, nl*.>.~~ ^ =>,< A oi rs Cd ergidal.t. d s qua l sorn o t~l d fl Dr. Jit&F-r sr Uira-la,""" Adil;J*elo.1 lltB& iCI.. psdis<1dc~la t jaslial~ Ct-o. a. cla.i.,,, a ep. ul a V.pl anio F1^ ;= 1.-" doi' firms *o-u vi.aA-dSuoArPssu0 nssBta.lt~rsY.


4-os~ m . 11- 06 ea CmPt"" .do `*w 6 R Q.,;.& c IQ',a l.s int .o" 4fS 3ah'iio..- J& Ldo conmar.c l|l. e doE piio$wt gi 011RIS 4
0 Dr. J." tatQ at r steidP& AMm nob i, des Ar1e311,%
as bwg43.vU ItpMrtMfdton. AsTribaoIdo deRel- comp1. 1: 6'. R- Rs*Le a. Sfteibr < I totes s f 'rma i lUket ado ser.cl a < d. E .pirite S -a-t c .o Il .,Bio mrado.... 20 325 19
o ali. atob arnTio R putaion a Bu.laSeu 6 grfe<)d m(e goats, o (tilt Sai *ro. te so Procurader CeraI de E**! M de- .Mn" '^ B'~'?;"? *" 0 Dr. Jead Lefa d SatWSa rwirt rs, J's da a ed11sMM totar de cerea d 8 lkloanes. a. c~ambiel*lre Par's. H52 Mh 1 Ulr,? vnc
,Sti. ao VL 44.f d. sesome aur. bm d falls e se bffrooer e nt snect riw quaow,. em u"" e ppei 4 M1 Galvb- Rea de Dw Beri** t Cai &>ara o .m5.l de Tr.alT rlt t Crimi- Udpex 31 Wl. li Unls prp Aw. 3 L MOiNPRES, 9 d2 FM.ere
de a. .o n. K.. dorwa el. ekp.-Wt..- I.tsr, iia .qu ll-9 w'" ac.1,2or da q U..r de.e.o ,,. de.brr eri .'.c D r. eT:*,.d rdre"ta. Adado- k, F. Fr.. .. ..-- qe n puo a .. r w, 2 ca,. ,. .e. D4 .s Br .I. 2.r- 25.-1 I, e,,,-. .. .t-fr .. n.r. .. f-,,
t .. ,~c& lp .ih t3~. -r. M i. ^ '. ; + ..E ;.,0*-^ "1...... B M~a<.t ,,lcgi.>flo.,li.,. t "r'+ |,,..i",.'.,,l-r.,. d.1 -..+.:"", + titi T W.,> Jw.C ... fc na.,. ^, .+ l, i*,>p 17 lir; <3 *^ de r I iuA,-- ..... M.-0.;/, 2,.U9 c.>iaie eoT Ud 3.< CT ,.!, L--.
* -..* *K^ o*.n^pretdeCM ..Ir a...' ls. rea+p. I" 't.s; OCod. d, no ma,. ,adis. eqe com.. 5 a. "I*~. "" 'H ,t e te -U K reJe, proomiwrMne <>/ de rm p. ai>eses de bod per 5St i, n .l- Diso.trle A e" j k.,qia h en togr%4, l ee pr mit.a a ir O D ote tE" ol bdO Nem* rme e 0re q gqe g *R J 3remle d ('smWe141we a o d J F.de o.w. es o 2rt.ma 0* Its 24-4r9 00 e gattereeseeD so= *itsid 3 de3 30 3 s d.. eme re 2 3d rp-r'I hei *
I- I I/Bfro, tiwi dai n,-,iwgie ~o ,I"( ? "' t3 +"^ w.1*?. '| .a "-'-- iietttaridFepr~w>(-S.o . festoe, Mo Sena p.w IbWi.s ou, Ver.nar 1'-^ : or.. c.., d"are d corts d. satas, do cu ntoe plre.< to.>.... .' c^o" 3o e3 ,. 9 3t, e., 31.. a d. I...
Als soB.-co, Cts Ferrers,.tpa. sweet.- t co. r.t.. <,tdo p e .Bl 1dMiMtro *fo en. a .s- r odeo$tei, a on as.n.elI .e -a Adng a -, Is. ,_ 1'r *epi",-e Em. Sr. Dr. PeBdreir. ,,l.ains u ...Ptrsque che u so wo sed. Di r I. .... 3 ,/I 3 + t/, 3 d. M dis atUeder, e3. s,37 37 ,. C, 1.
de.. ma Ca--ra dos Deputsks, par S n d .f..... t .t U r --t-l, .. ...ir .. os ,rM d< d astos r+.rmeBts on R p osHrl .; I0. -"l --.Oio,i5tradres.d. Is f & +ldiJ. F. d. mBn .e torlto usini papr pr ot, rel" )1 to.obre noyt T&rk 1.171i e.871 */ e 38J. a, uo d. as-a pmeplslo.
,.o ... .. *' ".,.+ . __i.. ., ,+* *iem, T" entire jrto .*ym B.m ti,,.mml>io "*' ,,-,,.,,'n p.,,. , htpw llt, U ,.(lidt irri,*li o|l" 9 .,,, l ,..
4 J O s ,m3 1.eI ngd r PP ors a es h J o g c q o r rorto oi 1 7o 1 0 0c ; 4 3 e, l4 "ic d e 6 % 7 Ve a
tl h ) j, l B i sitordi at tK r, p r ft lin d o, r' a m p te str ab sn aoaodom, um ets0 lr m B on j ,r e r ae do imrr .. EDo C O 3 d req ra a tfl < p idi;(li dt edi e: U rr nu. DAa l pr "*a te lt ci d Jo T5 66 I; AldieT i so *n bi n d. 31 t .1 a t 1. 0
b* W i ,rat l dcew ,o St C am pe S Al te qr t -r q i o l dtiedsde ele .W .s certei, refarnds r. s t l e. go.nrt ,Fmic: Ala m F Ia' ci t eo prr z+ e 0 d. 0 o A p s dP sp .reeo.n- .;d r ,.a >ie de bondsrr dSKe Wlt. (E D i e d .e-........ .1 6 7. ;2.637, 0tan o- Fev er iro !'s e a
Sso oolk. j2,d N 4r y Pre.-tle c del .le .. .a. a rms. T. t bu do estudeol s oas em,.o quandssfoe- c o.. 3 .da,12-C is 2. meeXp- r1.F.rmeno tem rt ase enplaruPa ttualaesel.e asp- 7.70de5.Jemeqtenebeh1co lis i"31.J.sells). Di nds13 ..... .... 3i d. p 7w'I! 37W.-d.
e t *.. .. .d.. d ,5m t, r V ,e --e- e .is Id*I%.e... d. t ,". .. .-, -P. a.. irDl.. do 11. 0 .W.. .LA-.T-ffr-i- .PIIdcaP!. I arr ..ACd no. .. .. .* ...*... 73 l .. 73 .1
-- u pro m+. a r eurr4 emadd m pi sad -art ahr eywa ,-a,. U ;* io a o u b et eps em sn u de l #ca .111. B. = ta enip es aseas, a on' s stero& d4 *kasahu ss tvsd aee ua M d oradkeaps, s tory.b atd e0;" te flad. 3h. H I ai d o IN de icrEuissa.Sr. r.WWa rg e 4. J. F. deases AiLaw&.... 36 151,0 1.0 f


P au "I .... P.Vow+.'.0 1,-i "M Ni.. : IIvcma*,] I m.[I tat ff. o IS" M. .. %%, %.,%. ,o I"lPalo.9e0.rw w B r p y ....... ;,
:----_+- ;-- +,.:u--+- +-+---s ++.oP.m .....-. <.. Co.:ndS3S^..';,:+~ ...... .^ .ED^T F.CA 13S^ p*0I -"Ua i&.. ,O;m).... .r
......... -v. a .> 4a. b.... Ue.. s. pe. .i-- d. pu.M 3 t. t,^ iy ^ S^ 4l 1VA J...ooo.... ll co t. I ^KO^I.'?;,^ ';.' RENDIENTOS FI SCAS ^ 'idy u-..^^l .^
m. eq~r joorrtrarolo o woripo d@# mserv s a^ atc >.=asjd -is,0pq40 t 11 o ~ oIS)........ 05 412 AteMi oe i d .6

+ II .... -"'"+' ^."J .... .... .... "o S1 "1 'u UO --' F'-- "' -- "1 orn ^ ^ ^ **.. .:r "",;M ^ O ^ 't^ !^:. '1 I^pi-ri'dl|.: 'tt+M >^ .. m~ m oMeu o ~ lrmp........+ +." "" ""... ..;::: """ ';
. . . ...-. m e lm m in ; ; m I to o. d uto o D x l ; .- fevee V.. ul., F qi,m.. c4+ . ."_GP .1.4.. toot ru..n.'.; .. .. do 10 .par, o;6tI0 S#.nn (EC (P- 35..o. 1.... us'
%a b .............ampo...... uo sore sinta mr 9 a c ce~l L~ e~~b e ndjo m e _f i lt llblll I as lirct vff l''-' q'''-" "';.,' lr' k '"+ Is 190-1. e*' J +gl+t; "
no to rgu. d w NM. de, u. 6 R tp % poW.om&,rAALOM T'L_ 11 r ?ooxlm r+,ld *, ; wc. mgjo,partah. ........o .dn ibOZ14 oo 0jul, ta, d, vi...... ".ere 1 emI^ e se.. S, M. a i T o IN..) .......... ....7.1 'O + It N*<%& i +. ..............1`
cowto a 4m 3fi. d k~ot l'4109 + WA + reona,,7a*r sv,,s,<,<4.- 19431. -net+auss do e, somago taksh.+,lka 6444-4.It P"t- re.m esm.. r. ;exeti.W..-c'Yo d"" fogfut. r+ m. -c |llo F-Iv Ina ... ....,161/srF6/a% (04 &-...................".
.. . .. ... ... -. -... -. .:;.I ."nw r T fl


S. ba.ac,3* d, Laa. 1 1 l; d T
n .c aQTM ar.aa, fltiis, I
'.t ,, itT o .8 ".'s, 0 cpaurd pa Lpc reJwe.. t 1t ie;
at.sel x *t.-V,' *Ia.1., d*i 2.3- V. W= rka & C, e.sizu drou,. 3C5~0.
tol celipaMedlH W -l1. h t uJms-A. J1S J. Cr" 1 c.. t 2 aljmz
e tlwTke.' tf e x r g ,d* 2.,7 2 4e. 1 2,m .C. Fr4 & i C.. 4 Tolame .-
f -Va.., bep *war s "" tC oiwsl, .i> C. r.Ales & C, 6 dat. r.
., **unp a .*"'x* Me A; C.* : 601; C. I. de, Fum 4t caas
s*,--- . & )bx t. ; C. "CoI & C, I ia-do tat Al,
r d i 1 fr &- I ; l rrt p fin i',, trd l,

,. .-aWi ; 1'. Aw g. I r.3 i mliam+eis
SANTOS rS-rvp:C.. ltlrat- It MK G OE -ob. C- 0- 1.3" 5-:.-. :u 6. :.. F- C .,amf.. ............ C,;. ) T .. I S 1. 2 ,. .
;r .I ..... . ...a. ...S. t* Atl. t2 .I s *" .. ,..;l .....1W.... I5 ti I "erse :i Aoso e&c"r. I 0i i t 3 : o l ;
here me .... .. .... ..... *.SI t a-,0; .. de n X9 1-. 'Do s ; I4
..... ...* .... . ." l 2 e.;za T J A 3 M M1 M j
l i i ..... .. . .. ... .', .R r .7 b e.I .; a r..

.i ,: .... .. ... ..7: ""7.7' 3 'ws ..
eIO. 4.................., 1 1. o -0. ; .
.......... .... .... .i it. l !
S1. ..... ..... .. .1 n pA. I n l u>


... ... .. Z P-Aa.9 A. IN.) 3 rraxd.la
.Wa .&l ....... ;4.W]< A ca..< tC 4. S I IM %.oval. 1 .t..r. .. .......... U.4.). I e.1 C>);.1. 2.t ls. A.
lkti *A-r "- . I **j** NO 1.. l o t ;A, w;
0in1M.............. ... ...... I l6 t a O -nhae 0f I, S X%15; C.
2X3084 .. .. ....... ... IM S-:k Fa,.Ja&Cmi djA35. C C.-x;I
llvmin..... .. . .... ..... "4 -d,!r= & C.. I tz An" pul Nw .fi'....- ... ................ "2
. ik Jnk........ . ... .... L. 5 Lo. S! ]e W. 4. SI>! C.. i "I
kirm ... ... ............ ... LEW W. ") 1; tU:ed ... cw w-
M-16" .. ........ ........ ..-a I M1W M A! ,i2ft C ,I A 1 l OW ;
%4 .... .. .... .... -.- 750 "L W..
V11ta...r. ... .. ....... ... 641 .r. 32.,-II eiii .! ..li1. -2 r

.... .. .- .. . sell,


.. ..... .. ... .. I Pi ois .. -, 2011k v .


11see A*,-. ...... .. . -.t
A* i.da.c .. ..... .. ... 3

l .. .. ... ..... lTa,, ..................... ...


Nawm CIT., lis*J.... ArrC,
pt r Wea-&. *.......... S-.t
F~lH Kw... ............ 1
*O>IK.l .... .... ......... ...... 79..
"&iA .ist ..... .. ....... I
a amg ......... ......... W.2."3
.. ew I &vt. ..... ......... 1 3.


A1T O.T4& .......... ... 1 .W.
i*.tis 01T2..... ............ |.62I N .............4...
L IM C ................. .1

t .- ia mc n .......' .. 1 t 9 "

Sw W E. "I
I WA ....... ... 3..7.1
A B.a ... 3. .. .... 213.I;
'22 at.a .. ................t II,


A -W s .


7


r. onman on counstho 0


L.atalripor t :s%*.age mas i 4 cas41 rcoulAo s6 Ba0 0o. rtooa s. ado
a.. aiii ado. ...Orwl ............... .. ..................
*9 dA:.*a ri.i ....................................
A .It i Isai- Ar ; a coo-Ba3 : do 3. et:Isa ........................... ......
2.26 C4.14l-Bi1t1" 2S 0 '1 Wi--Ca. ,,1-
gilt 13 ciial-C-e .!l 6?.5. i .- e;0 Guar .,lipr d.ilAw ...........................
c;m I --Cir.- e2ar.-C S i 2 til2s rora iJie :potritroments A lS it. ra ......... ...
CorF 2 -; il-Coa to 13 vaIlmew-Cr.aj t pa reart ................. .......
4 fJrlAI-Er-ia 2 i a -M Fatri%. 2%
sacrai-Fki 31 a,:oug-FMradalN 29 farls
-Yo(jl 3.3M olM-Fruls 30li volmes
2 n*-IA- I fuarb-Li c e2sl t trwruri:31 c.
-2.Ai.., 7 Trd-itlist TiIr- ttLnt91o a:E .A
va'..a1e-Salntia : PaT- tI 34 Da

2,~a2-T..t2, 1~'3 a2..-Tninla 2


110 VII 'TODO) PORTO
EFTt. IpS 1"0I.19
Gcori e emm'as-:192 I hit. A, FntlUa..
fip 0.h... 2r.ruajinw Cano. lha
)lIrd, .p-a4n. )IxtnBr. Br.. C.
m.ir RB4i F. 1.r a3r.. u'hiiaa; a IMjl'
J. %. r.arJ mrui 3. de 3. ciw.e e. cmy
PlsahJtre e ',Arcii- 1.l I. d ', r-M'ets
/Ino 7.1 B.tl.m H l i. |
r a1i4 i e*'st- 8 <.. ir *h. d5 e1 .
lra .le.e a ly L.r',L .2i2. D. M. .ri :i.


Cam.r. L.. lr,: ps.aq- Ar Al.B.lea
Jilp.r, twe-rftnmth.. ea. ia ild 2lc"ae.
- *i n l 1
a e t l6 5o.
rosie aia. rap.2. Fapcle $',p'e !.
c~am. i. ..., nvmr;.M. Ar iii4e. r-s.

ls.c J 4 i l' 42 p p rp.Cia.3 Jlni r,

IsrW>~v 42. H;;p&XcAm. Oit 22d..
1.rsId a ri. : 1.: \Iano. Larse F.. I


M-4"-3-C.do Ai h e T. .llil I vT. I,-aemaa. hiI.-t.eata!IIt.;0 (Ic.
! tdll ia, S< ;:2L5 an. F..'a." C..; (". an 'u iA d Lrrre; noY di r p;.r r edea
"a "'* ilwe- Itsr.x -Patl*L* .'l/.' .l*'-r. .t te..,
Cwre -- Jull ShleiH ., .*1.I us.ro. r.- 1. J. dl X.\simvraefemli. ;, ca t rie
rilA de iia pii.9 lP ; 31. r. T i.-am C3jtri.
1 C-. 0 ,61s,. i IM. Mas, 2 i3
)I. MI vvi s3 (lr--ll> ol l- lQO ,
A:IM: i vi c 1.A, .NOTICI-S MARITI'MAS

.1-4.216. S.606 wz caw (..a.] B2. M..J-
AW A .W A s A.2d I.'.. L,iL -2 t It-ti ae iec
tLou mll dl i.s i.. aTrm-s O
rrl ; * rriu-x *t. Vniw l p.rI a I. ;
1a w e_ hi ..U d r r iei v *a iCLA. co a a
i.1-'---Ap A C., 3 tl1.i la l mlo* | 4i ,. .;Wil!, INa FtrT, & C..4 1 cci-
i e r ..-rs b ti I IVk,. ) .. k C., 20
2-*.lt. t.T 31 IST .. ,| I .3-1 21U CS".. .1.C l
bi. 4i i *..lV, T a. X. N
cie. 2.. a a. .,'iawe 2 6,, t "eA -do 9
t-;-*.g. dlo.m ll e Iwo. 23 5. .a.Q- .$..L ?a I i, ta- m a, 4 2 i
71 dou, i24a. 1 ',l.l54; .', An... da*,. ti.
9 .1: JvLt l ,i ( 2 .Oi F. w ini a.... U d ...I e

A6 .3.; .. .If at .c ss La s vs al a

Ia m '0. Iram, & C. i- i L... I I T.s-i 1a ,.t ..

",..K. au mrna ( a. i .. A a ms i. o I. r p ar. S ,- re-p.i 4 *pr..-i.-., 4
-a 5;m;- DI>.ui2 E'lir'c.x~ir-. lI ali. L lape9t 1If*. 0 pjir leFd.riB.. di
.ti<. J. .U. r-..il.- & "-. 2 <-iia. > .i *I| M92ia3er..m 92et4 iPjnl p.;>a S S 1.y.,
3i3iBdCo 31 Je.. J!i'a.a G res ;: .- 4_ I ht-a d tIlard..
Bn r pnidS., 4.,1 .,] n'l.aa9. Kl i I n..a4...u r d or.ral
liU l. n 1- C.. v I ad tlll L O.-.a. 2I l ;
Mlalt 2 rlta& C I ddt r 4,l' c .pi'l [ S?;.!. pae. .2 t 2i e *I* v-p!*7y oz .' .
'tar cirjc i.- I i. mA-atkor & C .i 2 2doiiore. 3 4' ipi.lt a.i.nn-,
5.,..... 2..n> 4, 01t*-. I -0('S. 21.,',.. V i" u"y-i o. ile M4, w r.p e s:j: . e, i<
a,.va. C.. C. T) o',n v,-, a rip. i I .,iiUri i.
: ,V: I iM rn U.n k.. 4 3;.9 O5 t,..& &
C.,.l volw3. c are.* es: l iaa o. r Io; Pireih .. c.a rrlr.
wIt H AiA,. -2 SaM. r. Ates 4 v. I pqrs* *Isiri. d. :."I-Ahti J? .i.-
' .fr .iacsI WS. 4 .' IJ &AI.- PSeloiB .deir. 1..r
i .o1. ~C r t.d m I2 s f.t,'. W: :. _S io |_! a ..
.I .U~r A- ... llf itc-is 'a -!.o 95:1 S~m'. r I X4 .L,=jIt: oa


----.------ s.tler &C.,S'. alea A2ie. 29o Ihff L-4t.
Tr, ter-aI sk C., 3 dais t:.Xloee
'AtmI:r Itdie r a -resi. 4M
e. 2.1J : V. ,L D r.tI a i & 'C. .11"r_. ...
Ia;o a t:we lI i) & a "&C.. I c.x i> .rt.ilt F .u.ci,, e.- .i;. aS.a ................ 13
wv_ I I. llasA N ie-. *i.tl- **............
oc Iiaswrpoon AI. .:-.. ......2!
ri,.fao -A It. it. 2&c., I 2clls CAT= s 0-ti) w ,-n M "i. ..-..-. .1,..-......
IhNS, l30;..J. A .Cr L ,I6p_ i6 (- o~ c ts L kre o ailca *A.iA ia............. I
A D : Alp VU.5.. s .B Si. .e i s I. rr.. oF Ch ie..... ... .......... I
alSl, a.' Ip ll.&.'. mAij.A die. IT.ur :.', : A.L' d $ a. 1 s.a V'> ptm .M :.. c.r C ; ra ac .O-i............. 1!
Us A C.. I e Ail, l.. r.' A-. de.C :,Ia4,rLd .. v.-,; I ;: 1 i. u .t J.S..t*.A'.................... I;
l3 tC.. I ckii2 x -r. 1;iS ; A A..t I neta. 4 Ca" I l. late1 i l r 'i a 1 l' o FtdtS61F4 ...ir.i.a d................. I
I d M. 4 o.. ; 1 C, 3 lJ ..... al,, .,- S t* -J" at.' -1 1 5 I .r.4o i atl dio'sJ aw 136 d1. d1C aga.% .2'I N.c*baa i .' 2 2:78 ; I. 1'.a[ r at x-. LI .ss-t a.27. .
lMn ;t I si Vito-..I.lxl.M+a iOS; : i.llL. J < I '. uI;z 1 1 .1. l 1-"t.e1
.io '; k- .i "C.. I d .c lin *r- .. .. .cr te. L,-m- oc&. ,.. 2 II.. 22; 17g., e 5 A ir,.

:0 t 2 9, aI;Cm I, Al;. ,3* I; rC, lS .sil] I 7,J 36.:l> Cr11 .i k C.
i & ;i w( a i ,me a ad (n s de I MI r c ? 71. 3. J I 1
.'4Aan S'l., I iw.o6 .373Al C.,3..2. IlI(<.j,, t gM*4.ti I(Ta^., 2T.I; J. S.2.l.2ru.-.euaas->.d.o hr;.t i. '. .. 11
rle" .. J.. .24,m 2N ..4 1 ,I ..iw. LU lb-rt lblnriI d._ .; 34r.J e. h- S.J.4 AdioCr..-l,'t. ............. 11
39i1.. .? Mae.!. &c..l'M.va 1. ti 2.l A W4..e ,1,l .al u Z, d4 Il2lh ,.. 84. ................. II
Slae".Tf-. r,.- ,.lSi.'s; G R.-.;I SC. PS4 : P"r9'.Vi ,''".-a-. t'1rei .a a,- V es9 arsee" '. -2'i.............. 2 2I
ce&.:i.- .6-, 1-. li 1. ,1v I2.l' GiCa ., pt.O.:'. ; .. G,..a2 C.'. 3 d t, uoe ar, .IJ, %.-- Snl.l -( (1......
,3 t' A.*.9, c.ar-ia. ge ."t(. 1-, lim se4o-,< ..,nr3; S. an.,ol U. &C. t rIm. 'm.e -. ..:e e .. ...... .1-:
.5 .r II -S.It 1. Ms Eirt'cl I,: T. 2.- .1, J-.- .C.... i t, .. .. .
t W -..#.. p i.,1..n -I rn.ai,. a: ..ct1..- r M. kGlraeltU.. Rl.I CKIII .l nj areia r. ... ...iokA P I T 21. 11
Cat. I ? T C ., t. ar c Ite..e..I .",a-" xJ e h.0 ri ....... ...I I
%: J, c. 14..k1 .! I *II dateirs, 3 ;"W -. >lnlzdKt. .ai.., hl..P-S I%-,,l l' ) Ii'
9N% il LC'. -l c..,I eall. ci.n tr..1.3. F, r,wm-rf- v.,. ,;.. I C.?e-riT a a ie ,U'a.n.'~ n.tls. Ii
IUsrL- I W 1 -I i. o.iL. e . %b.. i. s el; It.,li | '. |1) mo te a r "
iwfi,. ; : I. 0 Z.-* T:-.--rbh. I "A I tn.* 2 -ri psP -1S 74iM5 Ve t, .C r.Ndo S..i-. 'l h............ If,
o a.k s 30; ; C A!>h t& -S, I, z !- i wAnt.Iisla9-ea>te: Aw in(. Ev.T*itr"*. n a i t 9 I. ......... Itr
'i.-ais e'o, ;. 3-dn ;. .I l &e, 4 ;1 -s. L, C. I ev il-.prl k AWor ve..-men 10- 1 I ..........: I
k CsaiL.. I si a a.b. 1'I: S9t I 1. 2*-. T..-r.-.a.. I dAl. I.rTra .m .._
Jd &' prAm oA V..2 2i co ; T. i .T ; sC.- a i..ila A C..?.Ji 2f,'i.o.
1 .I-. 1': kt...14 iis.-.w"-m t Ae.. W .i.p.o T-1-; T,-i 1.1-'W IC.. JUITA COMMERCIAL
T 1. -: X. d. A...,.'"j 1 .,1e ] 1.
2 u~.. 1 i 3 i s e r la,-s.'i -C.- : o C Ai A -. A Tr.i- c ... m C.or tre d ieoo
,A, .-- 1I. Iia i. I 2 esr.e f'Gml 990 2;r.i. 2l;iC .ea.T. C. l'art O I 3. it s. .- uilmit
1 :r l 4 k l I C et r ,'" *I ,1 lizil'r fi>ll d i !, 3 3"4-01; SI S4 -i" Scfrw Df Cre' dt "l.ro.'
-C .. r 1A '. ? I! .4_" I-'id.a A. aioa.I- .
i &C01;'t I! '' V..2 1'.. Ta ; V1 .a.rC' Ll 2.Dp..9.r ' i C r.-.o*. i .- Illdil. t' SeI. T. r... C.-'
C. F. o, C..I2 (.4. l :i, i.t CS arKI -tt .&# '. iS c ",m Gi.a- a i- laI..eo i.
;C. .. c.,IAs as Pr- -it.c I.r B CA S 0 ..r2i .

',1 5; c?'L "i. hr I el n 1.-w, 5110q.?'J pA t-**-,l ID&i sr& 4
e ..- e S it2. 1i.P. :114C.,-iT. A- La' "M--l.,--APe.ler =ri em.2u- Oot13.


ed V it': 9.. t c .-.11 P p 1r r0.-.-I i.Ai S- 1 .J c,..."- .,. in'-'.. tih p rif.w..l
wa i.. -.. .t. 1 i ;. S3irlt ; IM : I algt w- t .: ; 4 1 I tt . itr -. iio. i.
rd, 3. -&ie.C..3d.".a .f z. ;4Ia .S n.. YIN-..rbIC.r4t.rAoI p atl, Ip, e.s ae y alte s r.en..ld9..eu.Ui .a2I2e a
r. SiaE.-r. t l, Ie cat o,.e & 3 ~C 2rw* 22. 3. 'A. lot A 2 s, .. 11 jO S--Da1eerAd,
I' Atl-t ,tLi lrrvi,. e- ~ t9 ;I .a- s. :i L ar.d: Iy & C., ,- 2 ll'.r. p hi- D aw n L 2,aTs amb.o rreter d.-
doiwn.dl. td Ivs aI 'a --p-t2liir l .l. 1 12i0;W Wl.it.al -. &L C. 37 t9l da.ci,. 'oazlwiu. pani r tip t>aado 0 a: parept a
,a 3-.1; i l" hT 2 e-r e. .'. t ; l 7 .7a:13 l.Srml* m. z$, d'.c. ic Vi Crcca.-I telaril,, o.-i
,i l-1 kb- t.. .7 ;;ls -rI Fr.f r: k.- k. 1. 11.-C.Tr -s L J rTa1 A, cdos- is l "e w'Corrrt sa.
ad. I*Id ci'np.i .M.A 'r ,1.- ;;ai l:. r.:. cl2o.3 ,ItS.Sc I G-it. Ir ,1 DcN Dt. C ars o.pir i o iro t oA..cadr.s
'o iOcl> & C 23itd a r.-n !; .1.- ;i.-1.c 9 mtr ipream l6; I 41d; du4 3J. I :S J. a M ai c shVcd`m oa --a41 il.1
rl.-- A 'C.,I I al, dit 'f. ClA *.u:,A : F Cr,, &t C.,l a ", -, f. im. e ti;aiar 2in C3lajv l o i.t;: d)i 1 i ace[.-; t 4
d. M.O 0d i Bt,... 1 d I sr t'V 10- 5.2'... 0 d T,.2:.qI., I i, l tprlds, S,-jir-.I Cei-..-o..ptl orepl*id. nTCm.
pmaw 22:5. .i;lop aAi, l C..9 -iir.:acs ,.a ,l ?W453. il ml l t-bl. ,5. J. D.-'tril,
n *e S4, L 10 gihse a. 2., (A ais it- lea -ado.vr *Ir:t bau l o Gunlates.
S.ali I): "'.D; N .k- S-t t .& I'.. i. Do A*e iei, Care. t C.. T im oritn.. do
a ea& I bt o r limits, A C. H.4Irt-ied Pa C', A 3ca Jseds .2cn e- v 'w a it mca zri

t0na 2.2 -.. cm .-om .I c.U ,f1 404 i; m. a C7'e &Is drt sn 12.r4. Aede.c.t- dle
3. 114w>* a < ,44., :3 M.reva n- Ah'si* Di OA ratvrwi iEc o w 16t 8Jd hr i.
ia.a F a,: -.. C I trla , lo 191e- - >tara.Ia:e..ry .a ar t sCe vw-w i i rw m ilJ a i 2 ir 1.i
Vwrt. -I k, A ''o" ll a A m tO. -!. 1@w ;i e Il .'ISdi .d --a dioCc! A.t
gK ;. 2.,: Meir. red k 1cm i C I c.Iki sa- i-v ram.rzfziCc.rr.-ai r' V C3 4903 HL ery. -a 9ma zrci e. *a rl
d .A7rr-, I;.at. Fer'Ir e ar C. l air. IT-zt'os-ITli E m.C9 e xa de4i.4n. fir&.-Am itc-m
i i~t.r~,ft t-. a I t. lti- ( a tr widr ic t rill cowiirco. sI armpcz.-
AmTca .4l.a. 1,elrwa- A t.. 9 2/2 antI 271 2 .. r 'S. F all.l CA tC. l .ln
6t.t ald re'ec t -..o. 7a!,., vniSrni2. IC 3 1H S .C r.2 btW.C. .* l.i!i1;a+.-Bat ai. C. pir a rA;f.-
C.,dL IdC-a.i4u". 4L ra-. rr-.t. ll ai) 3J. S al>$r. riM@l d a i j)> .2 c a 'oat.l.l:, '-
n ? 01d.iisa, & C.atrwo O ka rieo iad m e-,0 t Snias 9. et.
jia..6 1 B. M1ti 1& C 3 ona n ri It z'e4 ?fi '.fl 1 ik-.C.
Prsnyl e-Coets & e1i; de T l s.oci a To nke
in.t..-s.. 10; !il;F l Ctlia t C.. rS, '. LCaiem ..s. Srai & Ca. .)do loa hlrraitJe.-Lata an k0cm.tl-
I wibsucLcalwvto.1 05;1 di9dvi 21'4 riaos 0 M-in.ti i-L-nat- t 6ll Do Coo l n -|l' I-.l i;",.
F. x as 1X.2. 1l2*. I2 4oi:> f>'-., %idi t c z a, ve1-,n D A&- lo i-I Aai! a 32 Aa'&l llHa.
dlit e,-F 4d; 1 e.;'I.tig'i.; 2142. t9 ., .. rir Aren pa"A dI bz:l D o Alm.t D a l.!r<
I.Sa: ICie.4o ,.3;1:. a:.. i S F.a as A t'- 21 1 aaD e a .edA* frns..rF .a l c d A.. & C.
Alms, Iite-hI--in $ipm -, I <6; UI.r PD C.TatilJn.- A... . lratiot. dli'treidte ETilyk, iltril-
k tSl C.. 10Adutoe .j.4 -V l i5iw llX. C;.. cpeft, 1.0 %1txIe d C- r Fw.be LC t- lslo hIew irP a o.a ci. V,ei ttle de i
i.aiu C., 1 a.l r!tp..p, pr oAil4. (7 '3; P1 t a i4& C.. 10 a D. Pra nL&AltatiJl, A,^di .ri,r eMt Cs..I Aag.tb (Jjhertr
-.& I Ohio, 0-t pe Caanr. 18&rMovel & C as t? e, m o deheg.a i)--' Iieri4 .a 1
h. am1 9. 4Epi l ivraa 7 aca ue o -s*. .Us 2 ."n Isea te F. O Do l.a ia Frr4 U Ae J A. a1, Snam
W. qa le ls pta d o TioiC ttI I wd i e W r Ma (C 21. 11 r- w c l C11 mliet ..rll. J 2.Lrt Mi.e Ja k b C.,ard ,
r iMi ito,.0lts 0. 0BAdi.ls ,Ae lto$ Cl.. IoaEl A'a.i r, ri.,a.,
Arw. o -r. I6irr. a ail., 1& riasss Ie lae raj l a.I F rca lJa k R ai 2C.i) P GarfaO tQC.,
,mas s s:. Brasuz." r .eiB r3 );Is; 8 )bo t es m ,, lt &e p C Astoia G.irel k Q. rftS. Mr-
C.., I .tI tLa we. .gn.,M : 3 t:.3 B Ci .' tea 3 M ord a eC. & C F C i rg- Tt&C.Aat-l. Oieirt
is c r;tm Sied '.-o t. $'"l IdIle oi.j; -*.& 2.C.,:r.te Si~r2ei.I t C. a L-itto. r4m
a0, ; ith cha rx par a bei W;I tsits PC sAMGNIe cw.-BDferries.
dn l ater a. 9 -tr p fn a e rquLea -,0; 2 Cap-l -:1o sec21o co eno nprore. r del-i e ler ossee.-
1 1`, r,, lie 31ulitlo. I' ime;L Rieiro, P-- J--5tt
pirame T se 8ln-e.a0m p. --I doS;!T;lrr. Ce.o1e3.8t479#a%1m2.rti)e d1..erati I 42n..--.eral Ah ho la -le acop-en Idianno,
& c .2 etife. ml tiir.d r.P.-. c+.o lk l ti fa fl &
LC., it ea nd. e.n aoWig, .1- i t. toe moma2ecetwafr ieem use Etiera de IAtt p
4WM ; IL 0. 0.FTtlkplp., 2.21 oia a 09 2 F..) &frAla-. s orrerivia" ttii3i] o0
.M< A M,; W:.. Reep fira,. I moeitad aa e. l>! NAo (ma-.e WvBI S(.a & C. a-,. i2ta4S A. Sel aaent, i'."r, a i da Io1a-
l .g-sl, rw i cCi2 ; times. Sa Wi t.- o& AC. dioid o s3 t C e'tc,
&A "~m..3 ai -.l-t-:; ai O.rA,, 10 t-clme. I 1,y%,Goewnd
,*k C,1,,3lic* ,-*ope*AMatg.., ASSOCIACOES
Sw"1 4 W.avaia A. .... a.c.r*I Weat i, .-io.


I .. ,"a i tec 0M. Ji S .2.a

bC., I 9 p.e.s. icc.... 2 c4., 00a 0dive
C rd-A r. a 3 aM eN1 5.Dm0e. sa a 10fe, ti oati a.s d1 r t1 m do 1i i net Jles deb. 93.* 0 me-
.A u en sure--MALove. 4 lac .alala A C A a. e 4 w lovericoa.iro aA- n 1,( 0r. l 4 r Swea,ai t do temp ein.i o E9..t1,
I u..l c a~doa.4 C. 11 C I 3 e.a roSi). d. .ao .pi qon, sd.eva. iel nu o. .,,, p tor ptid sBr. A. : Ao .daa ltootds
9lNdaa lpIt. ea2a. 2.6; 2L2. Olt-ad,. t i g o. caPA1tom d"tp ee l2lw. A tbdod.>
In.I'S p a 3. ,. F. IJ&, C., L -o 0 pe.jas3?rintlt d-f. tta a ..IetS. 7 pa...] atui..feml ra u. ntai

taAS I.a twa~'n a dratio deei RoS 24 de C.paLl, I r==% t l2.6!5:;116M .*resiLio.la citre
anl i". $D^ t o d ^ Gr-ad 6lS. 2 3.Jq J .q .r-, rgia..;l) 1i 4 E. V. S Filo a liicets re ass delt.mirei C
Ai!. i; ts doA R*iil Preto
Mard A. 1wbelao & C.. i e;. C!. At a& i 5cAai. A, p1it, ado H he, tw.tsI. de in wa a Atii jr li a a Proviientl Din
i l. 1 0 ? 9o, t .es l .o C.. 14a ar.vi- vt o," it* -!- A - 4,ke pa sa 1 p1 al*v.wep Ar -, rwe
9li*. 1 M I eI W *,. 58;2 ti '.A k Fostr- masa s o -In.l. s JBM den a lhe d dos .= .r-epsT:ae aop.-ep do
Ve e d .oe Is I tid l 01M, t..r.it 2 Cimlbho r )..-I oara a il.t. Am" zaintea d nl os lit [t.a ea.n Biii io.iia.
I 1ti& 9 ,&a 191. 2tdcr &C t enrq*.l t-lotTpr lt3" ,*r i -.dA el t ln31 e Dft..bl-apIoiifp-.a.3. A t)cttri. pt ll-avo wi.ri.
Ci dl1 .II ..l.iG.i2cl 0&C.,l0t1,al. l.io .ra wmlr ta Co.-ta deCra la 8 06 I6 laolift etl r e Ui du .s t o soon teioI a qas
A .l id ,o l io r :i T -t .Il OAN 2dI C utwiem triad rg Ir. M .cre oat om .a a.esredss. 4 a ji e pr permaat.* A&;ilo
O- 7. |-T! l , 3 r$, ,I v c v IK.o na4lldtc. d o do2 i.lasias debestloWe, q. tle en.a n it iOa.
2 .a 2isr i e rr -mo I-A1M Join loss jo, dit.mro, 4, de Ftereio do 2301. etall(t elos foirra. Luoiso Mefrtlltep .-
a0., i M e t1if6. par cili tbe. 2 30-0 ,rOwc Osif i.. rJo-AWprj..
ti.kb & Ia .. S lirdea iz iqe. 4WS ; Cspio:l do B. ei ao IS.T reItccltoa B9 aa lo p .l2 1D octBieratio9 Ia *
Joke R. Ca.isa & C., I si nt laata a Ic OW 000.2. repradiei d@ FrP .019A2A ia A 0 li a00 3c s Iloos. l. pterro., toa,0 do
d." 9911.)ld Aadra. & C., I dtaet.- i 5lx) i.u:tim Je 5,, 4. 1. ugw. uc..as 77 at5 l94l aua.a st.3do Dtetmb do l 2),
thI. ;004; 2R. F LsykCt., 3 lTat= prf.t a .ias S.1 5, 4 ig art b !.to dA 3 31 do D,'a0mbr d co -rt. ialn.
pw* l2* Tv<", $w 30. a. o.G T" A T f- C... tr"o 4iAtn* tift do cashi 3e ierow a rr 90i.ie hirstea noa COrte ina.
th s, l e viana ati *fa 4". I2( t. nj rioi* Ma a..l daB A. 2\W pe.a pejaroaiwuilodi t 1ataa l (0 AT l.ip-
ra.4 A. HRot t kSt. I. caln e.'doa. t, tah., B.U.-:.
IONA. A. 3sWd 6 C 6ill cafud<,
S. .0, Ipa rl C., I dil2its Uo. ; Cuaie 2iC.O2wl (t l 2Ci7l3 0917t1i0
i1r1t & 0. 2 I ca l a:..lin Cir C -
p.Afts do F. o 1.9?1 ".'At0.at? Ciao A ra2.i2at46M.-.eAe-. to tirracle m 2.t otDa.Brante da 131 cr i............ 1.312
tai2. trt .W6; C apiasM> B .' 1f., a, I An. Do."I fi.tir nttlesa it i ote iaizq0 a isIMm ................................ 5.0e.3
b 14p lf5; CAaa s G.aia
S I sola 4l, -L.; Dil. ` br. no ..-wt olr aK.......................... .... ......... ...... ..... 9. 1
C I c Cl ..n. h d. xab, a o*2 F. e t t ert s* .............................. .. .... ............................ 6
31mc.Lnh 2 L .> J .iz.i --l. .*> 0.2 I1.
U.. i k, 2 ltieI I s.,el. l 4. q l, J D .5lH
A Iaalo. 4 a.. l1 lar sII 40haw4 frn vlA ifftlm jkjfrcat2. ..2a I ..... ....... 6 ...... .... .....,. 0,9
:ft.lil J1t Unt. i.LC I cIl. li.j0 < Po e
ti s I1 a 1. It Mtomf i C., 9 i.r5.4 _._ _
Dakotii.1 P.). i ;. i J i i da 6 iiI Dnia 10 .. 'iDO. M ., t i at .; >ta ktI Ias II,- -;.!.,i.ClB-ema ..,.,..,, ......14:10


.................. :....* A'l
.... "-** ;*.** ". 1"1
.... .... *.......... ... ... 51 l.s!3
.................... ....... .. t2

................. .... ..... -i* Si


A;gscatou emi 21w per uil'ate: s:
ai'.2 O retrr........... .............................. ..;Sl 0
C

Vfida ie titzA ........ ............................... .'-::15t*; ,
2THiCd v,49.1,..................................... 1 .C;2::l5Aj3 '
Titalal diia, Lr. ..mnelc, .15I. 1l.r'.ei lie Aklkioa a'- -
Prtm'.to A J orpanitalo da Caa" siM.ti . I. rFl I .
e IIma................................................. :A .4 -: i1
S>lo ma31 km Dm .' Il),.............................. ........... ... :";3 '
frl'aldo a , I

S'Au rcm 30 dz Dei aql 3I 1W..................... ....... ............ !"-!l ,

eo n cm ..i:
j.e 30J .-Pcmrw. t.) ......................................... I. 2,9; 1
1ivt ad.ia2-a i- m- tJ-) d Ict pi;-................................ i -''J t
io e .u 31 de D,-, zCftL 1t.L ) ......................... ......... 1 : .6,.'A


. es. 3- I 1 ... ..,.......
s -tra, m .. l...............- ....................,- ...... .....UL ap .;I.......................................... ilS'
l. t 3T dm n..... .. 2... ........... ...........................


S,.' .":20Si

1. ..-A aI

; .iSl


t199:c) 0210 cllsaunt4
Sal2.2.s 3i.Ilietear.'.,.sd 17........ ...... ...... .......... .I. *
l!.. .h,.lia h3l, c 3 .W2. devC2i pp............--** i. '
r-. -a 2.2 I-w......... ................................ :... ... .
Tit-i9l pwirfotc3 FI a-........................ .. SI..* $ t.3. S:1i;5..
S.' 3!,. 1. d.eDr*... ._ ..27 ................................ I


Sa1 4 2 .3 .a 4. .................................

ior,*3 a ae,. re........................... ............. .
,;.14 tci ti; 1dPNif;'l->Ja'M ................... ......... .....


ll we diAa;Tl'-i+ pf'o.ae. c do .,:
ale-.3,o .1,0 1.........'....e...... ................ ........ .

S.1JIA ,c 3l ll1 ,,-t I le t 1 .. .... ........ .......... .. .......


Iv-. 2.)


-;-IA)

I.- >:131&A


.A i at Ja r-, A'{ 1, .e et itLe. .- 1 Is **atc J s 3-I'5$a a 4..li. if 1 L, 2ii .b* d i -W ria. ll E i %.
razanoB o. ceCIMaS nEt

Sm wr qi ei*i -0 e r*'t. '4ie. aI?3 J ss ,fil m: tra p a 1 e .4et t ll p.
m i7.ir i m lea ,r.o*. a srwa a s.rotgrr; e e el, ;.H e e:9kter do I
be ooit d- I *
f.+r silf a e*. e 1.), pe sh 4 Je ce, rar -ii* c.>Ii,5*' .* J.. o xle -aes m c ud c 7T:c, I r doel .,t: n A 7 1. .'t -J. J. ALit Coa..-' .alror ,aat.-J. z
CitrtaU. )7-.


stl; a t erneMtstx I


A-c9 wnrtia
.IJ,.: VA'C1


e0 ei a -.
ten Iea -so

I tre, dg-
& tA,, idt ,.,.32 15132

T'n ...,... M S

4%... .... I- I51.

C.l.9t,. ow,.-I
CjJAAtf o Wft
2s Ipm,.a-i-lvrs .oilIL-


7t.3-. em N-Tsila. Coal.-
Vas2v., dsI%-


r.A..,.at ..
V1.g.mr.t d a.-

#M.. ... ..
CaI. *sldeo
cii0t no,


2.113.332313


t14. .153'3.
2.393 (252;M


i

....2.1 53ill


c,1. au...l
3,


S' .. .
t.o .C2...-...


.t, .a.. .

D.asrac pAr
S 7.1 *......-
1,c- dI o -
ta, la..

$.1 I;a9...

. 9 a p.'..


D.-.'.. p.r


a.?. ...


.............. ::*i25B*.............. tS3:I -............. t;15S)

I

mer
M-.\ :].aumS


n xi sfi


S. F 0.-rio d: Jaura, 3] JJaI' i lJ Jl).-7,ttUi.,i, ': m F ',2..-Il 9Coti,


:.Lwr.9' N 3r1 E ,zs3i!O DE ID I


Ac p.120.9 C de WON
di atI i'anr 2WS
11 lI!.. ............. I1.3.69) c =oM... ..............
l! p~ms e m ,
]1IMI : tn\a I
9bca.slarera.. 299 5W.S1.7l5. rIno t 09e
-r---- t ....... 3;1.111S6B
L2,ti t. 1.931.53115S700 cpl...... 3.W
bat., 4Al.. 4 030M03 l.5.;l335
Ciua tc r7--
Lotar dro- t, .*4..o..............
tii, a.Il .1.1119W00 Dctcarc..va.
Lltras cA. Ie de 93A t
nl]s, mado. l.5T.261;"S dttaltures.
Ittras a recet 4wicaiau ............,
ler, a.ld... 1.270.331530 DivideaAss, l.
ga I aWida, a .p 9.ea
S.i ...... Ml.SiS6I A.. Sec ...............I
Divewai dei Jr. deb -
d.. o t o., 831:7C'.5331 .0(3.72;5 31 6Imtl rei.. l
d-- A a pg r
Tiol em ci d-s iemetA-.
0 .........u.............. ..* 5ie I ; 1 'Setro.
Clf di I a 9.;316 del c-
resori.<.i'v ............. iMM.20. 1 = 9ci....... 16.82IS2
TtLukl ca.ci-
tIlas, zIda ............. C 23A200
Odo3i. .3.o ............. 50).333$333 -a aa'
S.i.. ................ 1.071:117.$22 DivnoTspCrtli-
CUii.: &ilda tIla, ci--
Bea moedo .oa. als,iildo ...... ......

en. oislaa Dneaga< c.r
CofretdoB13- xlom- d'-
to e em oa- peoltados,

i ..... ........ 7 lC l i. ......... ....
m .3r3.73!122)


1C.eW.3ewgoS


.C;S; WO

2.673:250,5:)101:369 3333
20.308.23a3223


6. E. 0 --io de Jaciro, 31 de De.sLro d )3 DA.-- FrCsieZts, A ugst Fcerridr.-Joi,
Csts, Cuda. +tin,.
L-C ) I IWrOms
SaltB em 30 & DeCntTero 0. 1993.................................,......... 31!:Oy
0 Itclo blrit em 1900 d.de................................................. 3l:l;33j0
l'he o q"a w9oCrwtia u stcpiicla cocti):
rt em litulcfi adqtidoi pio iDco..................... 113:381960o
pfi,.0,ai.c maitn......................................... 2:5050
C... .nS.............. ................................ 1:291Svio2
Fa lads lde Jhciretp ....................................... 1:S!II08
Jurors Oeisonts.........................,,,.,,......... 23.737,3i


Dced e i0o o Ilda dam Its-tt."t oUlts:
Alauti.................... ........................
Cocti delmAr,.l:*......... .............................
peasere.................... ...,.. .,....................
DepeusGIJa4 e..........................................
loourirols do Directorlridente....... ................
Jm, dA. D',aore 13 cen..a........................
imen iPa emtooe (prte doA).................................
Paai"h enm t.tl per.Weiteh s Diao.....*.................
Falad de R ILra....................:... ....................


itS:933313


4:S109S9(
21:276l;9)
1 34:20000
13:-711+500
11:0 0es90


2i0.10120 453;33
25.0105203 463:2313|15


Demaosia po hie sal..ata cotn. ..*..*....**** .................

xsncnif l cx nu a ts uaisrream sc< ut l amrrAa l ctunzo


I rc liea*m.,ta doci, bl alo.......................,.... I 10

Al;i, laatlatiia e msea a oridpor................... M IS(31

Gsa.1c................................................. ..
2921- Id Col) 0. *ii2tr


_ __


DIVERSAS


roapahla rerrpe raerrt
oanlu ic

renlo came, .t1 .o primeiro .is.ichu!to
C.a qu Crtm,v o pI.,a eato do 7* divi-
dendo, cerreipcedeaaoa a4 trtmat~re A, Iacn

Ego de Joatim. 9 de Ferereira do 1331. -
J.. E.r. DPr, wrctor SemLaria.
Venda p er slfr&
0 carretor .A A.i Fre;a. do B..-it Sa.he,
ti.oriiSAa par, Lries u die veade: *am1
BM!., ao di. t3 da ococrecta, I1 apolict do
I 30013 a daa Ad W00. Me-. de S%, popo.
Seartatlns di Camara Syadiel. a.m 5 di
Ftvereir do 1301.- 0 Sj.Yoti, Jefl Clail .

E mpecta bar camau
Tado-.si etravlade a etelsi 21 d 150
E5e diatl mipres, partaceatel sO o-.
cdoubi Aupgot Joai Ferreirn, ieori amitlli
ia ca'lci, a. dent d3 pru ds 33 diju,
de di, so 2ofen- lde!*ail . 22
l hgaa B3 1 2aaa1.O e apar. I 4. CoD pi AM = Cu PrnIaI
3it l b'.
d r ad. 1. l do-r i l uaio I' .ll,
dapoIrlo.. I117 dadcnl .4. aIt 434 d d
h t. a 4ar t 3'.
Flb do iaei, 5 dltm., . 1922 -
I Dr"Ifd,


7___


I


5' ASEMBLAs GERAE3 _

22nses r2air2.ir La 3iBrasil

2* C lf doef
Y l. >!.1+r, oae o a S de cr, ati, a-
trt..r I! dI a :2ciamA,'p.t L fce..air a
a a*ta.U* g.I llrawd2.a:i'. o* rU.e a ,O -
Io.lcl a r.t*, cstrase X a.t.r noe.s'ai d *
.' saa.- dopredIo ru ti. Ii.pio a. :6,
,I ;e JL o,.'o., atim do t2:em;-e cc '.eL:iart,3
ad f.aol. Ir'.e h a .l lpa f,,.li do.es
rti:0: e rElolerrm s ioapocio i cztrd.lA
I -.a P- .E .iia j .Mr 0.Jrt- .
A si:2,e i+a .. i c. a t.2is 'r-. a'ti
lit.. i.s, api. e c tih i a a, stn;3.

E lit 4 a J.'r., 9 da Feye ca., A, lIJI. I
P-3- F .._r-.3 d ess P.CD, P 1e'ia3t.
I (ampsablis Irr.r 4arrll de

SsMOrm CLAnI uraimiisisli
SC.n taWe ', J.I as d. irs uVi
.. .* ;. 2de )'qeMW3 pt.ir ,.,o l-V ..sly. a
C* 'I '. *l Fo ret, p1. 'C l. pIw a l, a tM

it -2. U CtelTO,. 8 C', I r' r'- S mini
DCc ta m ar.9. o crs! rc2 ar a,, ta
i2 L A*r*lo .* ec Ft crn:r, a. *crijt iJ
t Ce 2.r-. Ie pId'I d.2 J., iat. dt 9
.a 11 ,1 u'. do d Ch.aM-t .b prt. d i fta, iAe
ae0,9 d ei t9*Ij O. *'a; .'. in a r r e ,
J i7 .ro-ka e4* d . cl *, d2 ..jla. f ,r r-
J. ln Ii c.4 e. 9 ,,. a t -r. a IlQ I.tf.G
S 4I' 3'-i-.. 14.JS Ctl) At ..rci 14 L CJ Ut1

2 r i p'r.-,, .3i -, lIt.- ela. c.9asioIf e,
rfIr- Tip i.., di 29,. n e 2. .. :j,
t*" e a-fsi t Al. U dee t e ent, x do4 -

.i,. J.e- J..O ie-- .a .-
S ,li.LA U. dA: 'S te 1i ilil Jla do.

Mn- .-. ....
afs-e.. aidc.2I 9Ie r bnaoteasult
Cio 1~t r q S. r s airs. a r.i ,,,., iT
F.1 'd4it '.Cr Sot.wAbnl. a..a).
SI.L. J,,. 2 s,2r. 71 w-..,;rm ,' re "
1-7-4.e .1, Dire.! a,. I[ I .:a ..1 ,iw.t,,t
ls m'", a- i..14 .. ae


U .#id -.2 .7It.: ,sA 3 s JIalaM a


Amatsl sa a!s sl. lam Sea?
0 l>: det'rit 2. 4, 1i) ;n a riiJ.1. a


r-i ..u werst g*rlir. 7,M w la;! use dIs 2


4 i 2 .aI. '6- aG -1, 41 e 1.- ,
Stu rIr*t ( rn r4* D1clrtas, t..aa wu,.i
er;7oe p.-.cv .1k P aw lti ., a icrw' l s v t,-
\"e 4.eM -t*. f 1.l., 2.rt'.* an e.t.pcIa
, a.: ea*i sa l .1.t- l

.i J J ast (.".' t l I' t d- at ___.te Aspa.r stlllr a n ou t. n
o uJ,.2r-,C*-i al t-*u- n Tde p ]r ,UtI
rlet' u 1 I f** r0 I0 c rectl re I s al I
i Ai h o A t o t i 31. J i: .
A dt*mC o Sr,,i Ma-,.0.
'J -A'..,h, 3lfire .
pt. I 3 ra ,ac liasa i de0 r2t 1. dl


SI. rt ; 1 Sr. * oni i ae mal-
aein VI -Siella 'rsIta mls .o F2rn emi
oaa.6a-..l, C ,3t a s ni .. 2. ci2 .
c.2l.ru iri h. a utI i d .t 11Ittn A reitad
ci C.t DSiue.lv 4 a II "4 a., c


C.0' 0tewlaWr.Us d dio~ .a;.a l encl in
C B I ra i ea rmt, I le .5.h t i,


] y0 a ,,' a dl s" Is
i rte. I '1


(Is re elera 2:91, d..,,c. .1 cl1 d.U ,ts
Ma -' .@J.a3. 0 ,'1 1 -.1rm Thr on.0.1dO l.re.tr.a io;lo t.. dec.l*m i 4 6.' i-a.

' (L2 t 2 D, I'. :
r.*n.pil R T7 a. Ja ) n iii.
i t m S - thrill d uo Tl lie 1

Un-aD* t, nvt Ci 3.eer e t ( em0 td o seH* ela o n d
IP ll :1 zni, -o Fee Fred e 1 e1. --m


? r n "reis nil s 1J 1 d e .=l
I .. 1., od a Jo .p2.2...
A3 r I;V-S aI C.uBd tlo tled t E s t r
I. .13 t J-.-rs' ti. *In'snt 0 C p0 '.


i*-, sLbbdaui tL mb ,sbe I icilhoo d,
tirll.s*.
(aela s lauenns u t.2 ndeuFel as T e CIisa
0 .J1 -i f.t. Pai 5o PreFil:n ilnra. 11
.I *.mph. Fe I r If rr t ie Jlrdim I
"tsi aj tire, on a chtar t' l rel r ii imes
Oa aBim.iat de Fse OiIai a Tec. u 2


'D).dtreemic ulew em ...l. a rdw Brae >** i no. A. o s d i. lr o nol -
17. ca. Iet C d J r. e-o t radi n 1 1)! aL-s

an q.-I Jta he:, .e wsa'les a I-?msorlt0
DA term IA cI[ i e\n earu*
Dai If Z I jjtas-fera lr*
R. 5raa,: lr o t to lsr? di u c iON.w0
D.^* **i dI -o ei -!Jos ti d L urCi.
toL da 'a1 tito, 9 d o s i., do I I.-AC

dA It 4al. l.-udo .
0)a diz. 21.cm 4...!a aJnaventaaia lid
too s.914ldn. ta m .. It L22.Jl. di


Id*tn'Coimr t iB. d 'i..I


AVISOS MAkINIOS

Pacific Steam avig aioa Compny

atlan rsn riuroa ri
O1t .LA A.....r, ,a Fdi F-er'.- (4 -'I l


o PAQULETE INGLSE'ORAVIA
erpi-'2? d, 2i;liPr..X, nis d. 11 214 cr-
r I IllrpoIldep~l .9 i, & id. t13i 3l.- a.

vrAluTC 2GI=.7IBERIA
e"pxaJ di. urAp" od41 l ?.l3. 0r1tcMO. ,l2.iI
Cal.. .kpoi l.1. l3,.ii-.,.ld ..ii a.

pl".pq a.t*3elle' a pai.I rse ..:A Cj:i*.

i,3.aqw-tod pgol2,1. 1.. veii eto2.' p.s. a F.2
Aires.

dl. ra ilt.i idt4 pe 1 rl -.':l I:c i, rj el .
* TirpL dI 2 .0.0 inl In cLu e L 0 0

Paro ct; ltria *a ci u Currcet F. D. 1.-
cla JS. ri ds. FaIro a.. 2I, l *aIa.

P n-a pou-;3. ean-.r:aIi e ti.,: iLfyr-
n..ea. cam.a As;utc.

WILSON SONS& C.. LIMITED
2 LRUA S. PEDRO 2C0LA LIGURE BRASILIANA
(3!Airgart oo Itifiana)
0 r01720lcut

RE UIBEIRITO
CommtaoaltS C a Tiael.us ,.LuiA a3 d4i 2
da corr.-le, p..r
Baia, iarseIbi, Gea$3a c Kap0oEs
tI rb.lf pi**5.a-iraos p9r0 arcIckia, C04
IrulbrJI em Oai s.
.al" -a:'l o ltom..Ai at oa lz eft-lca
F r... d I t 3' lroa.
A. Flllir. d R hTi &.ili -& C Iac. atni
1l2,Pem de eSi..nI, coaI rmi n u C 0Oo A
l'r. Cirg, I..l. a ta.,a ici2t.u-^" a. I'S-
9.-i eia. oCM,;r 9V'-. r*ti, li;' i.a -2. C

lr il pili.;ea. )o 077.231 ;at2;e.
A. FIORITA & C.


Sha, gSaill& Abi o0 LTD.

(V'iile St2:r LilnO)
0 PAQUETE ISOLE2Gothic
(Do duais ellen.a)
Cipi.a Khlley It
capersa do NOT Ze'andia .au o di 23da car.
rml3I, -ah:rS pora
TENERIFFEj, PLYMOUTH


LONI0) RES
dpdep.ai d inpe.aivel demonr.

Prasia3m eam i *ase, paniL-alt u20:03
0 cn 3' 2- 0 0.
rPa ar ptriat-st can o CorretorF. D. .-.
chdo., ru i. letico a. 2, 2I Ia kr.
rm ptirgosa.c, nommn a sua trn1a1*1:-
2m2.4,io. ~03 AGEFTE3
Wilso0, S0as & C., LiItel
2 RUA S.PEDRO 2

Empreza de Nayegalo Grain-Pail

0 VAPOR S11CIONAL

asibir p.r.
BA- IA.
Blacei6,
Pernambuco,
CearA
e Para.
Si3V12..ll 1 ii c.a.
Re wit|a pa!o. b>apchei Mt>., atl ls24 >a.
All di Ii.
Otelis de amimi a.i In.oni>alj;B 0s
03 AGE3NTES
ZENHA., AMOS & C.
51. MI Ra1 DE aMcO 61


I


B.eptaktads qcst* .1 irm Ian 0'-o'3 ,
'e strlrte rr Ilel a l [ *

D' p fCai1ra a n .


A.'. ecxioatatai 1 d .. 4 doI m4d t7 br
." t di ecr d t a. Ida C de J ,.'V
d, Wl32.
F..te d. Ju.rca ) d Jxirs i .r m iVi-I


.- "CutillIl )iilBILL ILUN CESmElio

S :i 2 -iS oT*sa -, i .. 'A '.eis eEr ,tR!, o d .
Is hra 6.ir.Port egTt, o esicaif par ars. 0 rAWITS
T .>-- t e I..i;J. a t. '.'8 l. i3 aosl, nI rpCur',I GalisGr aPe!it. 2
1ac0 a l ., umpi~n. .. ..- 3,a~ml -- I a..
1.:i<'i ""ra2..s.' -. r aoria.ct, ca.;,I rrQUi- / Q 4. O FF> aA
ra.h, ide!. i-e .M, I .i tra en dl t. aII
i c'i!, htr hqs e sI R x a. arBf i.llS 8lfla
2.r ..e2.2 qi.t ret '- | ^e+- H
rale Arlmm: !".
|ots I L U U I de IIfr .. si I


tr * ni@M O d OsnloId qr Ir*'' o ,e1,
jr:. 6 d.1. e a 3 a. s, m a..1 6, ar1

io u.daab2i d4. Cr2. :a3.4 r P ar It Grantse.
sr,. as d.o mc2,i tJoa qJvt ,.t.l n o) 22 2, oor ..
art. li;do dr. a. 44i .do I it JoaILo ol'orlo Alegro --
da 2I52. Ieils !1 ilde co-ran2t, il 2 her, J a I
l., s hncIro 7.T d< J)e.re t* 1.-O l eSrr. p0 e.i.ori, otlnIdj f.hih argaw c ec ammeln. e pelte rapltlS
lhrK'.W I*sied:J 8 (Tlalre .. 3 *.i>. *) ; i *c *e l+:a di t he < i. 11 Allule.
C,.eu c ncknm qad*s, pdo ur&.;, e Si h o.
not t. dearelr >lcla .
ii rmiZ.rw;. 11 I Ai CSI1rlS o O4coGninieida-sn so SSCI'To
.ieJ, ^,I a J '9'91'CIiUste 41 vepeera da (1shiiln <1
Itla J*i,,ea9..,e;..i;,.. l pa'. t. .3 d4.
6' b.n a. 114. i a s pa uota.- s 4 1ue1,Por mar. quer pelo tra.*
d. et a. li e. l-J.l + 0t l Ipl lt l <.
Rw d, Jeir. I') d Jntir.>d4 11. ---
Peol. I2. dCr.1. ,ltA. 31J... 1.7A J I:m e | inro Iinpa n11 ;i c1111 Is l rnin' cc 0 i >o o1escrlptloi-o ilo
ci.^ 2i.,m...i LAGEL 11MAUS


ws_^M IT -UA. DO HOSPICIO a
docat.e.at* da q'e 9 tdt a 1 tb do Jccreta _
I. d: 2 V dA 2 J7 ro tJ. t-9)
1142 do Jao, bt Foeac.ei.4 r 1 23 V


Adr:.d i. I nreza Esietaiiea aritir


COMPANIIrA

LLOYD BRAZILEIRO

LINISA DO CENTRO
o PAQUCTr


MAYRINK

a nl. Itoje 10 -o ,rta ist I Ib s I

d.r1 lllaail. Irula rir ...
aF]r Ilr rla. I, il lran
3eatr0ldea.
LINUA DO SUL


SPORTOAiLEGRE
R iece B0 Its do conoutr,, 2i I 3 ti,oi
d a aiahi. ps..
*anl.P, Prrana.;M, Anealno iC. rra,.
elea.o, lailrlotpile, O I iO.ra.de e

necc!. c:, em tonciit ptr Lw ] I-.':.1, Pr-rM,.1S. 1, ('e1 0 id- 1220
.i toiv Cetral, 4
14 nUUA DA SAUDE 14

AVISO
0 lnr1rese n Ii lordl aicrso
ilernllllh i 4 nuiao1nto au


maroya** .M rs .re ..eze.4ooa1sa qano
a.=====aa.==t ==pela=it .pstep .. Pat

a mahlidl doe pa.ueee.

COMPAOGI E


MESSAGERIES MARITIME

(PilteI'ls Posts FrVils))


T9PRUArIr.I:mIIODEMArP.0 79
.la2.33. pie. a Cntreas

LArLll[s .. . 2;deaMa ( e.lo)

0 PAOUETE


BRESIL
Cors-rnatc f laTroadAce.pcral.nI ElroLt'
ae a" .l.l o 19 dix it~lllet.iii tdemtar. pxrA, U1N TSVIDEU
a UME(\. AIRES.
reccti.-se pasr;geiron do '3 clam, [rs 32 ,-
te.9lJo L. LLOa Airc.
0 PAQUETE
C.zmala LaLr'I, il*rt B ds t d e--
re0!. 3. L~2, i' t-W1,. p.o. 1iO a-
1-0OE03. a.. u .l-hi pitr BA1iA, %'a.
AdnL'.0 e D0.AAR.11
As ct;az.e- ai rctl .tl-le cl A;ewnc tl
as 3 Lniri i. do ia I! di correcia
0 eObtrq e .oi jayl-o' .a2 3' chisfe .
*u l 5). tcr lueu of ca'i doe Minilr-.
M c3-dhI d3 13 i orreuta.
FraI cu tln4 :.! corn o Sr.. D1ell ne,
Cctrrror Ad Co.pa&n L, r2ai ViscJe dA tL*.
acrA.y, sla d.S Ji,s das Cvrrettoe di NATif,
ti freas i Alf .alep.
l'P iir.' e Ci iaf.tmi;2a,, am
2s. :01N-t.r.t,'<

SOCIETY CENERALE
nE

Transpoils Maritines i Vapenr

MAAiSEILLE
ii eD rau ctiorrAtra
L 3.ASI3.................. 7do1p
AQUITAINI1
uetpero Fdi io da Pratsl a dl 15 do )orenite,
4f..? p.ro

l1arcelna,
Geeat*
Xp|l1si,
Tocaudo us 33l&a
depill dA.i lJl;povTl e4m..
FMe^ apsT tern tou aemmol;0elr pmtr
vgiblerloai do li uA chels.
A CMaP.. .i ve.de salglna alt Peul, all
eaptQau I .epint., i
Atli lrl., I..i I ,tei ........... 13
Ide dito, 11 .. l. lits In..........:::::::
IdemJ doI, Id" a&t Inat............... 1
Him dilti, Id l WA, 11 .3.n., fro.. 1.13
Ida.. Al, Id*. 2-.. l In......... 82
e1m ao. l3m.. 3' dtt>. tn........... 3I
Preves a& *pasaaeca t t thue
par& flSEnLCD ,LEl1aTa K14.11:
40 lfraua ; pare 0IC1l -
all riseoso.
A Comalp sfo-.tsI toado1to npitll trI
bolrdo v*A Sri. ipa>teirol d 3i clius., coa

Pa. crriciTiit.-Iam On Sr. ., D.13421,
Ccraid CBpaouih, rea VIlM do li.
ItrAy, IhS da J.ti dog Cornrtorill d Fails


10i sU a, G a.A ratcAli, 1a
OiEY, ANTUNES & C
10 lUA GENERAL CAUAD.A 10

El.!.. rl Qoina d@ in.abn' a, 6.1


========= I


0 PAQUETEAir D dio (d dI cor.cate, so me'w4-d, -p.r

ARACAJ UO

22.Se pi1tpte 9 lu naiaK. i 1.: telert05 te
pc.uaa t, eeod.dfa.B3Ctai~a iol pan ptal..
ge.trs de l* 3- clams.

O PAOULETl

*i 1l com tal brllatl].l, 1-
Sautos,
S. YInuclisco
FLeo.,-a. carguo a a eawousciculn pato Or..
pfil INa C- -1., A a d- '.e.t a. t.,.
I2. i avept adi L.41J. luc.ea.
Trat t oe rpefer.J trap .le.. cma l '.
qcl f.roneccrf iw cirg-,io'-! llSu o ,- hs..
ut..n Oat I2 0tU (Jddrl C.l4i" a. u .

A. 22I*oE.Ll (O'lira uior.
clidcri falt o v.1loroi*.

Fu passma.a. valares. aowra, i.lrusoc
con a (K1Za, ca ne ritt$ron da
QUEIROZ. MORERA&C.
23 Pin Gci'al Camr 23
nEAL OO3IPAN!II.A

PAQUETES A VAU'in
SOUTIIA1P1TO0
sou2d.2. par* a tIro:3
TIIAUS ................... d ,
0 rAQUC c


CLYDE

lr e L(cnl, m li, e r pi I' N. oma t o a. i c,
Tl d. 1 e Lbcrb "rc, tll .term. 4u.o la

Aluthzr (cnl-mn uri ron.ll-. 1.-i )

alo amitcaot$ M 11til leruioi i)> i


,o co)t. LIM.. I "lisO.lt'Ia-% .
*lpra" d lSO. u lntolia |s>ri, ,rd 1.-h
coreatei liro. tAll toin liint -.s

sset. Iiips d.;


Ats plp tereea bei piems. e 1 r. d I i i

r2). c.t.rat-, o i. A1c1 rwa .C ..
rtlor r. lIru C Lmpo. .
rra pmjieag oatr4 .dLnarmI si cja

LINHA LAMPRT & HOLT
e ; o .. u .. w ..A loe.A sp ..... I. 1 di ....

o PA ETtOaEre
C. J. CA.AZA6LV

(illta sd ai l ri )

LINHA LAMPORT & HOLT

St ri!o do pi rrnl 3 el s
ratNOVA-YOZRK
neolie paussar s....de a < cv
o BAB._y2 1tFrADOS

El1e -e lorehonse
B22 DWIS...... .. 2 da AI-.1
0 PAQULTL


conlirtalio a Is eltro rlln
sable&t a 2 ll a doi e rreale, ra a

NOVA-YORK

I ec be paAin t ro- tI e a11f e l 2p Cl2
*. para F rsat &a. e para

BARBADOS
i Ealepaliotepi1Orc-lnn

SNORT0LoN, M sEGAW & C.,I
voll8 ilo i ..oilu io.tt 1
Plug citorrh Mc osen S. 1001)t.


1 li te, sa 4A10bt a da s1. it'. ).

: tiUWiJiGmoui.EI) 63


1
S" -' '.-~---T~ "I- ~-'


3 lo-IVALDO CO31IlICECIO- 0DO.IINGD IO 1fl IVEhiEInO DE 1901


ll I \EO E GRRTIDO A DE PIHO r. ello liNs
'1U mrP 1 l' ~ 1EM11PREGO DF CAPITALIv ,cyroiuo Prideato inalob 3 can .-
u l' j,' J1 I l|'1 EM I | SEIS MAGNIICOS rt r rse aB .-o o. 7 raso Ima onaaael de -le -
.T I O VAg[ Auterisado clas.2 a na %- -3 : g -
P R polal % ret. Glnhanr.ACs llria)
1-IMnbIc erinoilco, de rO: & E.rops, o .1< el [i urea (e
UtJ~ng iliOs 40 do f OCi 0aO*i C aii e' anace,-..rr. a,, esm ntuefer r .., 1 t'i.. Foncuii w. 13 S), Dc lat bll ei e*moto b.. cnl scnet.. dcs .onh sa rtnii,
utensilios do negnoc a ____1_3rn. E D IO S 'I """' cwa U ii ^af";i:e
i: itn s r ' solitla e clegantoe "S>.t, o ,i. .i, d o nr n,
Ccntrato e arrendamen- de I to do predio n L 8lmodernn, ndmdo i.2 z.
C roJ. oe Io.L. S TITAIVIII. I n'od,., ,'o
e, n InA. ncini -- riua do IIo. ario ii. I' 3 n todor r -inon o r 2to
a -ASnein -- rC to Io u-io2 nian.13c rcna= I C Travessa da Theatro I C ,, MV.o.0,, ,, .
'flill' f fllTZ l COMPETENTEMENTE AUTORISADO 'A
TG ui iau u t +. '3-*T- t.uaiL-..e.(.] Rlu Lopcs (a Cruz ARA l LFLAO. t',t.
autorisado VENDERA.' E[ LElLAO Yi:, 8 1_0 do SeffeiraI. o meorrenI l .. .
tt.. C.-i n. r.C a .AO CORlER DO. MA1rTELLO s. 5,8,19, 21 e 23 So' correnl n"'. I `A
llrltlr ni n;I rlitlerl. CE n8 ,.. p ;N de u.e il
m ,rttr,, ,n u l Q1n1 -feira 14 do co0 ielte nn A FERREIRAb AfNDSADnE 11 I:i Ra S mrl. -
"3 ^1',&".1 ui 411 AM.() 310 AO MEIO-DIA N. 18 .B Iu? "
Crvi".nii: = ,. %sq Estafqo do Meyer" 3 aAF i II .1
1Ow dhinC. TlUM Ce tw4.o glo.3oll n P>c n. -n B' IS UtlIA p a~iJid e. Frlh, u,
VENERNA EM LEILAO x.-. ----<.? i -"- --., "e-- A1 PIo po, l j I) | S i
ie a. aom"r.0ai. coe ein t S .t" h l', am da erolas U. m is. oro. prnAnllli Elilnto. ,i
(Im. .. .-c o, A r Ii ^,..uMt.hl( gw2riMl4k, q i o a> e ia. Cw{r> Gar id Escriptorio vencidla is.n ,rem;nIinrm? i
S ar _" ra's Beta do St" mbro, n."37 n". 37 no o ''. -" iltinrl NSTITlUTO /AI0Ai l 'I
Sri n-LffiicunI I. 1r,,i.1_ ii or ..A.4.B. ,.ot. .. i, 4,,.,o. > 0. trOun 1 i A T.., .. >n, lat.e .- P opnlir. 0ni slor nc i ,,,no .... e atr.i t Pri i .a U1ri -. e
Ssir as.L bae t.' l> i..t.w. e re'.cIlr. d e fu% rm1 ar. f, I nel. m e du tc t ilo dr lP ol a O I *lo ( anl oo los orili0-sr t lli. \ (+i' ri l t*l :;i6 !
. -a .dr .It e. iin.' *IT A ,e tm sa" > e --ora, Mo ms e > re m i sal CT Ul o ii o i .. I, r l l' l = o'" "I - ..4i,& . e i- . .. > A M I ib.trir nm flT r -e-be fs:
t --On-AM--Io- io lllo 0ltln1.rnnlhln< o "TVTgTiVT. '\ '* '* 11 ".Ki d cn hdi1tc l 3 :, -


t[\ 1W3- LEBL\Q -.ATS vE~M AO ANNUNC[OSb _____w,_ _. I
-. SobQrs ue Saperioes iarl-.cirea 13 do corriele ,,.
E )s6sati a _i m A's 4horas cm ponto DI. VIEili SOUTO
n M uercadoriasA. UlA. L L,'1 [ A'S PORTAS DOS MESMOS 1 Ir' U rArtr"c) a C0 r
--- miomojrr" ,,. ; .436;.ra,-wlWa- i v .I I I IIU. I . .
iv 'c'os e iiolIa:uto.-! 1 P p 3 .) tll ,.l .&20.,rn.l"iot*p >l" i. ". o I .tll r U t n*i j.4 2 i 'i.a'l.
_Oi t- DE UVA 0 PORTANTE . .. i iA I).l hi n .h e---. l- A if. jmx 4c L.,OAl4e -., :- .. i l -; ,
de( negoei o. diD idtas I Ed- C, .2t. 1o, rn Ca .een...evv z... I_. .. .\ e,-..
aettv:ia u l& isl por M i, -3 .. .'. i.. ..- 3 .r....- 1... (1 ..... as- ., ;r,( d ., .. I.. --
a r* -t i .C.A" ertwe Yin . .l*, tleSca2 p, rN, rc
(iaItai -1l .-o.i3o vo .."eon- PAIRA HOMEM *nI -. u" i 1i *1 "." *T l [lo ti Il ltAls1 Is i-. .' u 1 "i 'u, ^l 0 ,
trato do t ll-:e dal- !a .LPnnl r-nlinI.>n2l:: n-!< ,-:.": -. rnimlsr Ul_ _nsh 7, pul j-p- I l. AT .T. .
3i = f O -1 0 < ll o.1 sl l t l i0i l int( 2l bl>, 4 41 (* '0) ( 3 *- -I4 *l. s 1 T 3l ,i I ll, r i : , i i n 0 C I n 1 -. - 8i t i .l i "7JU Z' .
rtn n.Jero actl- 1; ;-.I .. I^-un 83 It .* 25 (0t .r _
mna.equ tuildo .scr:i T ia t m. i<".. -i- < c n |i i i- i r- - -..... -. i.O',h,4ti. _ .... _.....--_-- -- -,
velindi lo no it ell-lor ra.:. .>i i "i i. <'.1 o n. " ".krn t3xo.. 6 ,0!,i) 1COLLEGIO SANTAN A
)I. po.-.ivel pi-. Guarniq6eslnickelpadas,e 4-a.. it,, ,, 3, i -; t4. rw1 ,. SAN T'
1 ItC iniAoliz o doditas oxydadas, eselhos, . ,... .... ..
=.olouos eriouis- v.... .. ........ ....." 4"
< I.nae-s oE.:-.-'m le I*..c:,. 3,i .il.i;1 ad ,ll i rri,. mI., p1 & 3',.:, lit. 3(r: 1S ,,- I <
a-.i d1 20 0 o l ma ar8iaco de ole6, I --- ,. .i l ni;. .lo. sma -- .ll -, ll (K-. -. ..... .
sit* t lo i irrMr i-. I balc&sO, iOagnificO C.. iS a. .I. fon ,;n.:: o ,| a .1. ..... -. ,r A -
t 1 fro, cscri vA-inIa IAi-i- ion ("0 ihI ,l nie; ..l --
*--- -sl, , p . .. < I'.n::sq u! i* i < 'I Mcto, t n n. A. a tit.n I
idnctiit..it tf l nmoat .a i"141n 3.6.C .j.n. -r .1. e io
.l i..00. 'S, -3i,3ii,*,= ,',,' l40 (5 43 i (i2~J I i (3 *l3 .t'nP.i.* l .fo a C( <*a fc- n '<-ai -'! "*: i i'
1iin l l i ih( l. .m a U ,-> 1"1",{ .1| *^ "-d.. J ri" (. 31., it.-.i C Minr i>. it.!... l lor- 6I .. Jo. ,: |1
FI* tz-i liidi !>d;< n3 .(.Za rp.I r ilel( t l !e i 4 V :.. l EJ- Ir __. ___.__a- -S F1* t r IA O l t_ _ _a i
SOI EIf itnri( le zuorli .-l...l 2'(" i- lO r~n-+ =i -- I* iJi :l r. : i .>! "1. ', ,, 'o. /.:. / s. |!lI nii c=.- S .K t
A "fc.-a.-,n a I ai>. | ( il l COIi* lllll Iltl A !;.UA c I-- __ __ -- -- .--

.i-RA.EM. L.E.' .TA.A na n- 1 *----a- 2. ... frio '1 4 Itil uli bi',iio etc|- O l-.l ,as .'i, ..sAo.r iIs...-
Aadao iudr ar s *ntn , 1 'l P n a...... ....oc, ,.:1 a-ole 'nS-,.,, ,, ,o ..- r : rar, .. D o .. v. i-

EMSEUAR AZEM R DO O.lCior Nloll. 611 a.ten B1I1I1I ans Em A1.3. 1 ,4.
T.l .A*Fs* 12 a C ...... ..... t ..r.-is... :.. .:j ::ll '-. m I Is. i ... i ee | A G leieras fa-" d, t-.Oli. lte SUBMEURNillRlA' A"I L ( l 0MMUDI II2I M.. ItA7-pi .g
gos de a marn t[en ..li im e'.. ti 4rIi. u Se it .8lr "14-0 0; znr..l. .i .. Lot "-'-. --' .-. ... ;, L.: ..... 0.1. ..r ...i .[

Is orom avrdia ue23o lv eAs 5 1lO.el 12 ii tc' m a a 1,,u,, 'O... -R 1t. _,-.- S .
VendidtOS1 0


T ,-5 f.S, 1n [ VpEl.D3 E ESUP R E D IO4"A i .Ei.[O ER 4 |g ,. .,.m.,B.!7 .,. .


.i n.13 aA.acarTe pc aa ...-m. m I .. 43 do,.io .l., q ...' .1o reIon- -
s der a ir-, ain o sin s.o zcrror <;.o oi( .:o.rtlz.ti;.;.li.->li'-oo hbilia- nj J-r, e "i eIr Il-s rl k eml- IH.Me tIOl'E li A e L IA
n ,al a itm.. ^ll*ll Ae.lsIo 1-or li :i> cl-Bt nft Brvr, Si' l al rnti.-- E r J-s vnrt a i. i C--- := B>da<> ..fil. 4ea 1 ete r
1 1 I I O I S *' i. r-.l. .t : 1 2 3 2 t D:O)S AI O 1 2 3 3**, 1** *0,0", ,p-" ,u --__ | .1. < ,..-i ,j i... -
1EM SEU A0MA2TEM DOA ....O a.i. .l;il r IIa ll I acn, .... ,.... ..; .- .a [*K... ... MOT... A.. tA

5 ti' m e Pl_ IS .i, vhr.o. V E n.DE RAts E M ,E N DE. .M L.L E IL %. .O ,al .... .c alI .- ... ".
.... ,0. f.. ,Nn o aiti. t .- &I .i. ., ,. D, B.,,o ila .c.,,,wA,,.TOD, A .

.1121K) rlili" l" dea, *.SA. 4)mN .di-4r d o ill eO "" t'If. 'o e I- dA.
taO. rCas, (l na -_fa i f T 1d,, s. ..,,,,,,,--, ,C, "rAr T- Ia" ". "r.>. '-1a. r. ...e .. .... [
--oje. tS O vr nlis 'P R E DniO 5E O A DlP d0o D PEd NO uRo aoj.- c 5' uic:- 1 !.
'oi roAS S A F ArL -en cs Mtamn". i c r 'e g0. trm is g ot s A. ,, -, u.. 'Ic cZN H D E, ..E. 0,, 2 L,e r t ot e r 1 i ( 30(a "E As E 1.ciqa..-P !A NJ'E aARA EOHN.I Pi G ?.
PAPe 3 leII :oIho qresTdUra NT E DE)CAPIT ....e-mo..n. >.3. 3 S .... 3
SI Bla5 a..,.i i(rn 1 ao .L (ill oslo ru dr .t-eA- V'n.'- p l 0i -imTVNDINtAs, MLEL am yrid ne AVb.U n uz V ER E LEILA sE!a nXAonRs dqdsa ,
Sh JA -ELL .I 0.+ .. NAA C A D T A I Ut n a, ... P '>... n. .. r .
T. ..-o -l> an',-- p :-2 :a .0-1t10 ). A A- II


ALT ITilYtilAA'O I,.l.4.4 1l' e O .l n I u 1i tr'it *il.raanoou..'*cqi*. -
e so tio PREDe rO B ....do o tEQui o anattrnia.IF ra.s D

tgND o A EMr LE IL-0 1o2eIetI CIII i1 noSm1 1on.-motoPENScONI Emt x AVULSOS. anf. l awi a, ..
,o .pn tra C.1 e .hn ha-s *t 1os D.ij I i iCC EftR-URAcE-.T3OiM lp Ta.LIi E r -e no r .i. e .

l i 0' I tlcr"S Aecit.1-1 .. . ....i. ,, p.'" l, P m0ITo1 a l .l 0ool o PO v ,. .A X o as c.N.. ., aDa.e aRE . ( A

tEMit AE. RrIE-ZI[ 1 .1 J [ACuL A1 0DrIrAt\ VENDERA R EM L 'e -aLA riS PiBA'a'B r- T&d
3-. F I TO PO iF1 I 11- H a EM UriM MAGNI A- AC1,6 i. C c..FaC
c I ? ltIfER' ML LE.l' L cLoA RIll CitJ, 1i A lile l L-i-ronl E.. Eai rles. Ao Al LUG nte,.


p-iIa I 'IL < no L.m ,, r r aA3 A'oros e poEto ,Li. !c Li . .o a.i a
diu vrmoaELEILAO X N on Bni il C- sn r0-- ______,t- -_ AMANHA Ha dC l fECI1CH


So ts pc ara d s.1 11. llw rlU IIO A t o hn oor l nt no l-aor ..rat dagN H.r e-D-E. o 1fO -r.LI 0-i E0.ND S E e-E R A 'i l l EN D EAM L E -I3II L/O I 1 u T l N O IT /II O 1 ) C MMtC eI tri i i, .^-*, m m -_ n r . i s .' .L-K ..nsor C. R dom Se norts dS P.1saa.'C se..r.ri dms.- a, P I,-a:r AAL A-,aSE
ccllil UtaInopartme tyterro CV Sr clillDJisNaIs-.UIIh -it -c dofJo a (,ax.au.- ratl: a u s T t
t, c m. .. s:m I- clom a 1 %1-, P. ... .m i- e, ,,;; t E.M M _
t 12 do rrill alttiilS op e i6 4aal U il ia i Ek 1i3OE ADS F rIW NI s .D f d^ Al-
e ti: sor tsla-4i O sueot (3 l U A's IU h- S3B1AD0 IOS2 3le.
I" ( tl "0. f l-air nh I T P11 --li 1o-nOt n m n O>ltcJ t |-
ou ea srln M 1SMoi ', o r f ot t atAal ie t. o A*.-lI lt,, TR REN ,


RLu lDnalDltito 3n j. l4 3l h s tnn t a re xs


11 112 1IO1rAS :1 u, rujo lt:.. j 2 lsPT M' t. huo0.10r.f condurdtin *ire de .- t Aso p0A n-.. r a T41r
S c- p4.;ir A OA*z E I lls*At aiiel ,, lla -M L L I .v aini n 41

1r, ( se Io 41 brsan g. :e l3..-..; ddo rrns.... 7. ... d o 3 '! p iaGA m,
C AllPIET A L-. 1A, a ..4U t" ... ,|0 0i:,1.>B ;l I>ICOV."4.. 0=S -1m..'P i1. it. -- Lrcre 3.- ; m
.clns5.ol M iR'ili. 't. j -*4 -ae Jc 3AADl9SCO EDv 'a .A sia
[ln ie ii0A-O 5(10i,; Ii)T li A a ,c- A V O BRA DE E IA .... 'AQ ntfi, ..... 'DI"I) N-0-"t1, =
D real d, ( .-I (7--a G A -o r. n .1 v. 1 r i Ilekm. i *m a .2 .n.. c t >i r r <-

-. 4 l- <.. o" Lio 110 l"uaudo Uosaria ii ,T a-fnira.12 d ert.rini1t6 "^iI- h30) 0 1540 t Ied 3..-.
A |' l '+ O O AA1 ii- UUi IUnailo A 4 112 u horas em ponto....... i S3. o. 41,i .. .. itb.-i..t.J, | rAc ^3iosm.d p l 7M.,Od la ir-
UilsJAM, p0 ;-l cIoalr:> <1m cm-.. rt-ioel 'doo ionri t,- : ..b......re.ror l.o.ra.dioe doon ,rnJl ..q'.a log .art6.p" 1ot1.J i. l C d e SC J 41M0llko On PR EDl a0 >lci>(3n no oli;> ito Icildi-n. l(lndcc>Ilx-'ueco 31)odleriin, I 1112dm ,d41. cir ---E U\A E--[LENE - lo-. -.o-nxlla'rn 001 (3(2l3-0li4,dJI.o.r', 7 dio Fetin 4 l25|. A --r-.-zn. C ---,- 0
sljC tTiaSQ deon0rO C prA RB t U U l-u-hnP If *l iE PI NH 0t3210!ix.-a .1V... 642.04 S ol t M &b.!u tt* lro, IC'. -5

tt, corn c scm ibni- 3'-O(Icrn4 iZ& *lf'EL-iMtejy O 10(3) 4..3P ImasI V r1.F Pos
-: ID i l. .i 3...i.0 35 II10ua Jose aas iS] 3 (5Ir .0 O COS I l')S h0a Jo rs .... ,-
S] lI r ii ___ 1111')otiri SA(lic l4 rlo t o I r. 013 0lo- TEI'lRElNO- LB-> -- ac a e.*. t
--' ..... .... .. ... ,-Ao,, ,a ,,i t-a I,,.lil01 lu..1to A IP..dA ..o
('i tll~..+ClS r oizllihoi ,,;2rtb3. I S Ul! l / 1 1/ 1 lla. 1b 0 0.V41,6 3 t*10. J -I J0 O io.- =CC


1 si Out AS : ,. ,", I A Nes d"o ===, =, | Svcul !"" t.-oDu.-.odc.. ------A V d A I-s I -af 'S---- ei- t
,.,n r F~g<.o .nco ll~i~io illllr () linlllillfliAlili~t~l tAnl l-t l H I --." io e4 l 1*. V EP A-P k.

:r lfl o IT 0 "a fl'e" n,+,.ol1t. 01)r A114 no l lr l'd 4= ; .... -;= ..s..- oi n.. O -, .a& ... r ,.A t..1 ..c Ve. derae. t -M I.O PINT a. ,, " ,,. .2 1er0 -fiM tI 2 ItI-.T..odo,,. o,"' --- ,. --,o r h


isii liK il.rrna A".la n im i l/ o ini r fli o i5.l.rn : mdo tl. "'- ;a,. n I I ;eR mi GA! e ri. d"r
VE DEI MIEIA 331 dIu ,i. sT1r .p0 Ye ~m-o l' i 6110lol-,


-titro l n.d So I --A'S E, ." dl +," ei m.i ll= xrl=*l; i r. .,- '


J

I
1


I
CI

S
(
C
(
(
I
1


l 5I 1 StE sl~- I BIMEOlER I II I I II U I I L .1U . .. c raroM 0 rectorr lo, Vd--, s. pai do., am, [o i
Sini ih~ Saprf pic'tt iTerpa-eira 12 do corrente uDULIU II LI L Alt jjijO U ati;'.5 I nO ^felc IMam iO.-.-IC1asir~ i..i^ .
Mi da 0 aAerawsito r 5 tl^ eras Iatsr Es t- r. da AssentI., n. 88 E..rdptr .. As IuIUs-O e dr m1. d.
NU16 ,\ALTOIMSADO rs Sotto o S atmbro n. 37 ti da. lM t''=" Ct0Ker- a ai~M .k do bcia J1+
rilj)eI-io lr'slJo ias do 12 R U A FLA CK 12 n '. i. ... .....M LAR X ARIERdo, 4 .... .o. e ....
Duro ? pr'ata, (.co 0n mog.t fleco prodlo naso. torin pelos S [s.JIli. a 0nA 1a i .Ai
sen 1brilhaintes e ii-rni'do,coin porlo, conl. VENDERA- tiier:.C. I- Gi i'ARA S 0 UV IA O. MORL. ES
v r utih oo cm Ifi rln n d o c hln. i u \. V E .N D A vt' Uptar Stii it, i lltfm{- d i'erl n (0 r 7 Bin le a f .. 7 S ,
traf pedras pr"o- .let,om conlro iCe lcrrono, VENDERA'EM LUILAG O 0 ,I 444 de m. r s rt da
o ea s o m u to s ob o n (o. ,,o . ,0. VELOL . Quillia.reira 14 (o e 0oren le ++i lkfu iJ
e10 IS C mlitOS oa ,lo rosito. Icut a). fp \) Lu f-'
Aoto )C, '1teance l- In el-Urn no s ,iindo. tOnblo I 1 l 1 iiill4 I 11 t, ta l -4m j cT i i 1o'..d ,'t.0toidles
e a ca w j3. 0 errento d u extena.io2 .J.[1,i A'S 11 HQJAS rrm *
eincidia cnfi res- !oS o egeigila-f!tira, 1if CoI 3 Bua Liz de camnpes 3 p iT al* i, 3 RuantdlltE a .
At tl idas, cou forw e xcelte iona z3is o 0%o S A Ea '0 la'ii asc ama
aAt0ats, couaorm Se- ? o0 uont, n A's 5 HORiS A ARDOE I ti 1j61 l i IlplSN ------g 3 E 5 RUALUIZ D;E CA ES 3 E 5
L entalo q <1UO SC- c i aduor tolnm a einlt- F.9 p I~if, a i~ / 0 t toda3 a3 caut s CE0 rU *iE 3l- Tat or5
goI"<-lns do ituilia bllOb i ln(O tod> qtnJ6ti0 a b l d! tiu
rlipubhca.Q np d a r familna do trata -l. -- Ipra2 E 10 mezi3, v4n- .4ia s v T. t.a.; i 0m.... si .BLUaaa.3 ra ar..
1 1CiloQ mixto, fndorrinc ee coio 9 i l.ldu a, 0 .. 10Cijmle~n(-aI l ictiat cmn4u st ML:-l If Tipi in e
.13 e'i'lunt do 2t Oll ncinute st- ciaaitt, 4al l9d is jJ, a d


SIA .II JOSE ALVES CISIES
PPIA'4RU'iO A-'OVLI 313tIO
Aat la. PiSirI Ames C.iU.. ni
A hi6s, Cearaas *ell coCvilo selll pi-
mlain & noiO pa z (tUitiIet t mi %
ot a a0 01 po o. u ij lmr.a ., l-lrt
it estpowo. ll, rt a ir4 1). 3la1. J"J
'Atitau .au*, h el',ela,-r am mls .i a-
oa- inI, Io 11corrett<, ii L horl 1 irlt;J
e dao 3N. S-oi.ta Cdorn, polo ipe dljse .
i .oanfI. .I r l mtnB r.i.,.
Capilao cnte Vi iira a Silva
111uhBBjo. Mil' A C. .on'i,11 *
0", 0. f ea l k CG p.t l TmileoO Veirlt d
PORTUGAL 9S1, pH . orl"i, 5m.L tti;av
.&L dli (q-4 pwo.- uu.lm( 53 413eeibrw
ANTO'IO DE OLIVEIaA GONES =aa d. -ga k .do ve,, ..L,
VILIA NOVA DE GAYA YA 1....-t.'r ..
CL tdo Oi,.vir T, ..T 4j m ,&r F UK rii CU' l O FILGEI.LSAJU1i04K
Jo-S .3. O3;ice C.'a-.1aa, .iati-: F..p-
umia Jo OiAranMe Piat. leat mnuij, r.a, a Km soTr d3i lat. i dot wla il,
aSils*os 11.J.> r*LOW a..nia tli aet. 1 ..40 l ji. 1 1 i lr.0 P rlairw Jo,'or a
'4 -di'2 sea Ia a moi .a ,)ie .a....T 'sL. a "a Dt.r3=t r .,
d icir., li. d.f *.orr > 0A r, n. ah.,o g1o' -in, .; j d..< >
31g.)j. eS. P 1eu1 o rer.ItP_,al .me. no r.utaeL .1 r..u'..
d* .oi gila ct ,II. 01 aill p1I t mB1.10 e :i."
-d-'1-"'"5 -". -.'.a=""., FRANCISCA MAGDALENA
R ^*| f r ia Ciel8o L 3iiin inri al
osa d IOiveira p: es re--
S l.iilg sIn SIlvtn o OIl. 1t ll > *lIti 15.I. r.. poardt
.ijO- O3v,.ii >.-. hl. I, P l ie. .lll . ni B 10 oil1Fi'10.`. "
a-ir i i.: lldo;. .isiILI 1 .
IL l fltLIP. l. Eao t" .-3I
t ornliI 1' Lu2n'ntI JOSE 0.1 CJSTA GUJI AES
o ItlentlPe. eapols o ir.- Pillt' IOANNIVEISt-RIO
I.u5io. i ra m Iloini .o Olivel Iv, hi *.>. 8l. .oa- lao 4

2201l, 1 tr41142 J i no A E 111 l*-l S o .
CIUitla l ( i l s I I te1 .......id 1 .
olia'l an'.1e Oin os d.annt'l. <1m. Da a. ROZA DE OLIVEI0 1

iiiiznill aio-| ) ln|riiii i I
""t ... .. -i *li:uo1 a* ties JACAIU-.. PAGUA'
>r t l ire d (I. -. O- e. -044 "diV-..! 11*t 'd ,, 0 11 40 a-z 1. 3 ho2' 8
.D. Ad iH i S iirrl .. .- s -nf a
S rr., l: 1' IV. i r j., o 1 ^1, o .-
lP'^ -he l %" .'.., J~vl.al A. l'i- l

'AI r ..Dr r O1r 'L Aao ,, an tI 0 -
2 .l T o, -'V. ,r. Ao',i, -P.: &- I r .IM L lsoistii,.w
4;l e LIa. Ia r. a Dr lt! M (.. i 4 lhd a 0 i! I.- ( 0,14's _. s239
tin', B ar rc 0a 6l ur oA '', (. 12.1.5 J>i at Tom -
', Osi oT l ti-e,-, ar r.A'i x. ir s. a.m a, o st al ia i s -
F r a 'SacI .I- d .1 '- Si L as ra.m ea r A!- t!Ei:, ar!- s y
ed.s. srm .'. Sr s l.t -~,i a16,6s d o tk116i.o a mr p-. e*

'o. lal e : q!e t,>le i e su i-alwt knete e61 nl s 1e-
pt-.-0 .,. L.. o .a do -f.It. ea c A. 8 3. 1
3 US. c !. ali a lAme, E V, -. .o 'sa Par l ...Jw 4-
to 4 O 4awsi fr,0st rat3r I- 9' ead' .s k rs t ado ea
o, s pola. : -, , .t i ,. o i m =,?tn ..... i -c
l, ..i a, Z ..-' '0.4 I r3 1 ..I, o'",'-,jkd*arari d.
l* o l mt rio 1 Oa3 !^sa ra it.A141r e r
pu .aSwd.f dooso.jI

I .'i .a Il,. 0i

BS,:. ia a -4 r.4a_& tu a. l ..
o ril Cl-. ...J .... -'0 0a -i.,,a4ss.e t ,, ="S'"t a.
e_ o 9 er l oen a e
.151.~l. F,.r,h0, ~1 eoto 000) aoir. [ I,4-t1-'p1t51,0 .h I.r
lana do ae(.ueIt (t i i, II. A- i. t-_+l, t qtsal. lat
n -40i y in 0 32.J..l i 3.o <.1p a> a!... r ,a pr i r- a
rl0 i a l t., -1 1i,. 001f Sh, A -llt1, l-bo. 0.301 4|t
.-3o.L; A, 30 : iae. flC l IIo. lgb- C.
J.44 31 re liS .90 FE..ps.3i3,6 .0,2 ti .
.11 L.oJ. '- p ',0 r ., i, r i(,, a c Otiia.t - - - -


54,1 "^ 3.a.40 J"0 FAZS3BAS FaETAS *"

h mt8 -E 3 ..: :rs.z JoO, A.t.. 0 co o.u a m n*40
,1'tl .Ii PtSr-i. a -rl, L'lJoiim *>~tllils ll;il > a. (3(l4,ii- 1
HV + Li P*-* lros iLa to Ilt rL, a oIa(3 ., .3:.i h 1l'll .o-
t! sFr. ea013ou4 OUvp a.r.av'n ..l A.odno s n . i-at C a! =w. 4 p0S t ldsiele.a o elta- tal f wa jn e Io.No Iad oel
.' fA n .,i' o =e ele core's s CtiVlh...-i pr& '. oo I Io s O tijt 0040
. 0tr t a ri- r 0 f I.ua, o 1:;= .lilkrnao JBwo ,: i a 4 l0. lc. i u..
Cyr~ a *t lmi i e 914 I. L%-h - kil i .> 1$19 %
-e :a i L.pd 0n, ..B...sm. PARA 1901 ;
3l,-ren ;h, r 31i:ol tr1 t doFr3i B. ,'. A 1.:0 Dd PCBU. A'1iO I
[I sao ,i [l.pi- > ..d.i. .iuL.- Ifta d. dr re .*It
->'1. .;i .8ceiLra 3 ASSUA DAUITANDA3S i
si, -'a f-. 1 j crr ;:,e S. Il, u s - ,.- .
m ,e,.&. I, J t. .b. ..,i.. j :ft UL .-.,iO P rUL .R.
, "cai ls ,twB.W.cam0' lI-.i W-l 3 n a
((3I ct .mrtt 50i le- Tra'( 03S A iW0W q..;lo tM.0 1 E
15 ,.4. a: ao0 lh d e 0 t. ,o o. 0 e.0 eta -r- To -lL -.. to 2.er'*. top* 1 I [la p,
1.'8 l : 0o 5Jil e.L ,do I ,1 CL0 I.0 3 r l to B'l rP eo ,. I .o Ia 31 2
.1Iikt n D I, F 9 1pg ; .1 E as o ; am, I .3
-- -4!L W -1qlB q _ 4!
.r.. 1: .'Lt. **dr oo3 .
Eanib Hnt 31.8 8, -r, 3 AL 3 M02,.-: A K ri 1. fI ll03 Mae
t-l' aL,,tt ra.- d38 RUA DA QUITANDA 38

4 )3 i L-rl ,hioertinn da ---- -.b ..sE ,... --- s
;OllaaC. ll.nn4 tl, 3 t1ea 42 .r5 214 4 OCl <'Si r.
i e, Jl l do D to* i'Jo si a .|i d ,- io ra i|!,io nI d"iCor rioa.e .. "".
1-.1h J -- ABAd .O I C9 PU M P %' FeLrelldll21. ec
J.i I- 5 (-. tddo o 1 i. A-10 li.t n AO :, IaI t .3
r u-llil. 1% t t ln 1. dI IslBiihraG Di'. J0o1 Ui 1131! 1itad a IiO c 'av< ii nt icsmina rIu d. i

ftsl t .' res i,.1o de a3 0 o m 0 laorn IPI SO I Oe
A0111 8 Fai0-5. E4nlo ImeCorL.Io Elm. Sr. ,J I%


.-l-se 1 < 1eon i.9 i. .ao i 3t ( n lle do c. c 1.oL me lat s I7 .
SO as.'i.k.o 8. I'. _l_. [t _cfoi 3 ;tr0. 50 tl. yd r. r mr o ,r, i s d r '.
a0it 0-M11ertJ 05e400l.d yur as ) Kto. em h.-.e Tiara;s d0o13aC- a;.:.
-1(0. J5 --e c.1i f se..*0-0o e- '.l r.an a. d como Ia

o 4 in do Cia.r.* i rwso a a.. 1 0 .1,48.
UrrCiso Tiirez I 'rsl Ab e I, + I,,, o;., a*" ."."" ,IJ0
t sea oinv Ir.Si.usA.trc .,w.38 R UA D A QUItAN A 38
- I't.o.- dtilemaAtIM, sdog su., R FUMO SUMATRA I

. Tani O, P. IS --iaL.e% i Fser mitanin t 4 da; ak' -Es
ma l .deal c, lr'e d ou c. i ti s 3.11 1- 8 e mt lo ,r Ic r4o 3 e4. L u
S. otB J3 NI ...i3d o iLtr ito. al-, c l o (o 08 0 O ;ii; Qo0r | ntn..|
8 .t9 parl. ia = s da, r ejsi ,a c as. t Cb la l 0 dlo t!.ll | d
8.plit .(ll4 3@ O ,ll.J tl i 1 1liJn 1vii lado
onerfir Dr. JO da Mli atchdot PAAO 0 MEZ Ee1MARCO li
PETROPOLIS r1t0408e'*p"r. r* esmistut.c do d.o u o03iu
IJaj Al uoe n hiU O, ne it -.-. ((3r.3 ... It do 0 ..,6 .1 ..4 .. 1
d--TAe--- 10CF1l-ao. a. l Im ilAm 6,, d io ti, s I.- t Lot u lie qB Co
E st-i.. i ll." O..to >l l Usi N.o.ridlas r IB0 M;00 1 _92 i natrit
I do11,0r80 . 5is410 1er,.-hM4. B3 ARSMA TA0 'b S
1|i do N.I.. rof P eolao 5" n" i l<+ J d P J lallr mi ille; i iat.
-ijoPa. Co.l)3t0 i.l pa Jo"s qlut e -'ra r .- .1. an.ddtiot 6 .1.i
,aOle di- I UIGuniodt adoso.ett O.li up3oeo. f t.i-a 3 d d so .
Joaquim a a W r oca itiriWic-r-, J4 me... w i ,Auj
Do 3 .'." J d I ts- a Nr alf i p-r0 3m 4 tdo iF c ia -G;V,0 t,. ch a \li i /-a S
l N Id. 8 aio Jldl r Si Jo puijo .3 gSMe.iArTorA ct 14 404 L *a
. 1.r. .. ls..d! e nuirI*a uw1 6, r. f'.aw .s Ip ', rn. 03. &: r3'"E
t.'';. o.oo a d-uil M o as .8 t.0 = sr Ja[ C + "._-
llF, oP.oT .uarlctz .i.,1e =_ totL K,//A PIIAQA
a hras, to 1W 11J1 8IA.., 3210 V.3,n C. (0800U45.a n l a *r24lt o
L O -410o* o"B-- 4 aoG i. J> i >.3 .a r
P a 0P0i.fl 0 0i 0 -pat3. i O 1 I < 0I r cI < -a10.ml c.nl-o 'l
n 5u 1474013). Ao I.,H *a 'Si I Alca do t..tu, tP R .,0L., Fji ARCO. rain "I'
P8 TROti O LISSt i aec'e-. tlos s pS. d 1. dn 00, 8
hT Al . di .as ersir. r .,sSlmn i -rl'.o vr.a. lc d e F tims za d er 1I o-
, -j I- iThe e I w .ed! (30 t reur oa so t 0,ra ..mde6-ls I".. C
_ I z n i. u rs 4 1o d a la i da n' a s .-to SJ- r r *A o d o p
riin jiAl1-r1 Iibll ila, B>Oacs-3 O ATTE, CA I-

.i t vae.s t X r, pr a.l ItS1- 0 i, 3pd r-e l3r1Isa. irJl0x3, .em d ( 0 naluil :, t-
.3 rEst e to JA.t. ro t iC .. 0 so e la-au d IBo c i. 0 foro 0 0 s t.. c o "ta.

.. 11 ... o l 0 ,rip e d ;uS ia T ,.e- ,l ( Aa kA lm ..

t3ll114n pl.,s-oi d W Ln..t0 7u0. a1.slwso Jo. L,001. Jo,at Uoiai p 1e
t em a r.d o.> r" L It Jo" d... i. -- V. uu 1
.~ lfli P -WeO .11 h. -. Is..-ej t 051 .raiIo 41a ..lr.t sr u301 i -,

o 0 CaI.s+r4 a 1 A .o:-io d..r.- LEITO.-, RIOS & O. -
.cas 1Ir.l 0 ,u-" Pt ul p ( 150 t o n Id.-I. ,a ftdI Oqari e a. 110 t .
L gnaro .I t 0tl l dhnrl o at d ti^io 3) 3 12 d ojrrtd;, .1 9hi.0 ,fl3r0Aj Ji.o1rs 0- lrc. Ul i l tl i M J'*e
lo- ._d._r.. .. t-, J O4 or ;0,1-, i 10245a Bta drp.iBk iutt a> Sr .i J


PCT~o re w i a v F m l co t + le o I
.ieiroiDr. JniHim Mr f tbe 4 *"d I ".
0.-t 13 0 C it, J wi dl J dtt (. .'9 .p . .I -.d o 4 a. p, I I
,Fc., = 0.r1,. D Or i noaw NOVIDADE MUSICAL *..-
Irc- a)doSoa lcraer>luieh. :l ,>. 1 .JM- a, 1:3
lo :,Dr.A.n i r4]4c12 ti inta. 3 -3..10 .f y m b5n3 mu d...
Bot!. G< laos., 9 a i-'j .S. Fracas) 3 V'..w, (VOId I
, alo.mWo Lmp oep"olta.e do j4a it,
es aOtrulh. a pim, 3 C 0 3i era, I, W9f --A' m o050 l aP doL.
di. M l i ac .Io. -A'.l te- ano n d. Idtre,
JOSE SOUCASAUX (R50 r8 mw" d
S F clot,. ie c LZ a m I .o s Li, ARTHUR NAPOLF.1Q & C r. C
9 aictlo, lStiIPcl S:ixd t .pi. -i ) Ih un i.* n!< Oin .1 lor O "0 I
A3 o dsla11 a a, DORIENTES ; a"

I'A "'. ,ne,^ SOCIO r.
1; *k C iafi^X *uacm=g3) 02oae- OUUIU so
7. Ua 0ao itilacsca, ea muls pitle do fs. ch a
proc*'!Ar M sw w cam t'
.ISEl li 0 D o 0, Jt 010 m i iIn 5 va !30- C .14 S-W. a as oorn. 8 ,
DI iiT In sI tom A tm- aa. i
I Joero33 Tetliro 21. ~a r, pee). d. do ta3h1. I cui* n. )t. 34 *
1.o. eda pcl t'Ile. odoo.1 1em al'-rh
.aada&,.44 ,o, o .JV j VACCAS
l ai3 l4 do, maniiri ua- l Bgd doal T i tarits piarjJa 3
a 0 )3 per4 ii 3ma Bj tage 4 d o Cj.- paON0u8os; pr ort a tr txr u4tr Bo5 A
ij Vt30j e 1 d? cc zct#, it 49 LoIp. r *i C FatiLrLka d Chi do a


AS FlLIPPO1NE
FUNDADA EM 1899
MURATORI & FERNANDES
21-lIJUA DO3 OUIIVES-21
na0m. vinioe sopil (soa C ,ir p! r6s
auraT, * ti)e s ro.I S T (5a03 t |,. e)M c l v( -
lr 41.Inaatni .osi.o. reia o-lu di i l1.
lia rci p rci 1tii f1 'ri .tooi tl i Srt.
GIB 1( *< e 1..rido g a'tfl. d, eoad" A ctoismO

not8"
0=1x I Al'jl rt h z;


e .m ta t.- owJf quo *il t.. "4aa. .

=2, I
poi..0 do ..inm a...... .......... (dIo
S.0. 4 bem ......... ... . i ul.
r0 02-. 0oo.- Cg.fjo S (0
rea 40 nii aornoJ, (us, 1d..us pr c*-

W 1rt l.e oiat al -IlC il u Cal As .s -
A;-.-".n .tlI .. l.tii it,. t tl .. .....i ....l. il. l a
Tes egl .-it Ile l as L ........ .1 we m
Veiroi .o 3I.-a .. .. . .. r
CftAM c 3o. 4 ro-i'4o, doresti

W t ai..h I .a1 3t- J.I ; r. -ui. Ib-'i
.AO C0VAERCI0


railorse I nr o 5 w14 ov&R 4dito3s,
m.ai* .pes- re a l soto lj i.r1., as f. I l'
3-. [losI ae ejo r -o' asrsa us.ura

!pod 2', tar ( .so-t.'esw rta. d
t OESs. DO S 1AS-LEi


n r.rmp wi t- a ,L, .- u,=,t. ..-10
'slop-. I0',30l soi p na c"nlo 2, Ao i
Sde, ,hraii -lj, ** na t riol Clra o
..csP.o a.. A 4..
CAME FSA1 DN DANSr-*..-i....s a.lOdo ,,pi
Tril. -law fr iila-C', i .
r6 C.L-r i,p o ,- I fL.s, (i It,

TR ASPASSA-S
a rc; rW m ,l' ar. t ls'no a1; "o. (1is
a tr. t..- 1..
Cits 'ai -poo 4a 1
ra. WtubW 1 .3i00. aS. l ,. 0...fx

isea do pL'n .V a,'Cmor vc0-
cnIme I e t.iiks pNo1,s s. N AL ra.
re41Lavd n 5! 41 l" Ir0atit .,
t 1m1 1 32ia. 3III I ut +'-Slcc


,rl, t a l,," .b. ia asrr. fo..o I r.. ir ........ i .. .-l

ii, ait3. S' a 4s 4, Ai.d .1e, (}as i


*s do Ia.rio otu da c. ; s tu o a o.r.'


'... =n .rt da h l vl.-lL le
.o lAdT E l Cwo. IA.lta.o :08; d.lTAOs e. t c"' de.1 i*'l { q lil L' C la ,

wl -,: It ob eL l "m Z-;N a m 1 g -E,
er.r eilo Cr-o ids ioa rl.n o u p 2edIri
rWesmo '(8. 21C ire0o d01 .!-l .- ,
*.a (.2* Al .. t0-0rc, 0. rin
Iix d 11' r i l.. A ;. .-30 ol- [ .1.800.I p to
A Fl P leAIE _Pl_
ocpol e* .Ojoi |pro. oalT-'enIll e p. so

t.4lo e Ao*,icarr. 'i .a.o La r i a t
lrni -C C3 ,31 r Id, se v" a l.o a Lsi
a m. .0o a, s snao t e3*I0(* .
,42 1-. erT.a-f de pl T -Ir t 80


ii. e 'alu aO lzr, er*;m p3. e sucA .
SAR DE AMIVILI
il0a- i ie n ,!ot sala ei- r dia- ,d a p
e l.a o dete a so.. n quhold ttcotia-O1
o 'tter i on 14- 11 l,. as r isa a p 04c
IrsC.i|. 1 ia.'.u ; o ,on.*r 34o.p l eo.l : sr ..ao.'q e tolt *-otao.
Of ..a .' top 0 r 3.1
Lmnersr. i io.- ia m leslo0 r iapv. :
e nI... u0 100l ,h05. l(l15i01 fla g.Il
zpago ocjt dos,oa. *,.is .: iL3 p* 1,r Syrod-el S .iil ssa i oge e i armtLJ.h 8 id. i
S l .To 1, i, 'atd oos1. e vi..a
GA r l d. ifT i~. a
o 1.i Jr p, iji-s-w-a---. Ilj u a 14
ms .3sano pul isis S. ;z a. -
. ulicT.. .m .a .o lT 210 ur l, 4a:
I ;o sobr, al-t I Ca1 n rii & o.


, J d Fei9.r.c, J. I1.- M. Fl..,

iln s.ytem. Try, as 10* i1. u1o.tA-
de a It aa in l3,. ioch Poas & C.,
Ha l\' [Sn. I' l

Wtd do U-rtis am co-!i.t. s VtA
Y ; trai 0l3, 1 a l SW 43 S I=S
. Co. o St. Ja "i1 ,l-re.,
ATTENMQ0
u, a it u serTLi-".- pr0xiam p rsad, un
itslbo s14lt p 2.qui., p 0o 1cart, 1,do
t1a. 401l), p-00 0 te8 C10l3, (0) d8
do's di Icaqo !Lfic,4a -i .01.m04t.
m o .ITr 0u d- & lLA. ce4tis, A *ol d.
. Thlr'ao0 DiDr. J7.. S.lSy e. Is. I'

RETRATISTA A OLEO
Li il-n I' ttletli lali ruln.Iti
is eg i jrELro) U 4 II 4.0 sit'.i,


- ~----- -- ~ --~------------- --- U


_ __


I


__

*"+""' "'," ..".'". LOTERIASI lA CAPITAL lFE DERALi -, 1 t ,' alincellio pt a ci imv.'ort+ "". n i:
~ ..IuA. Ac.. -r t > s. w n ir t J S 9 Q n E,-t I*I I I06 1od"N T S ;ea .p- i..
t .rFu tdija0 ,pir. r'" EXTAC A FerrA E t ,Bo 1 ; B.ronzein. f.irL.r< r....1
.- I ALi,. imCipitil hr :t..Rai e 6 0i r AMnds, 29 2 |, a 2 .. t sf S F "ORMIGAS || A j.1 ,jE. Io .
4 ", x a ss r ao o ar
.A. .- ali re i hl o p n a e x . o

a.:T ncubA Ae-.F nrc. l j l;tr can.llll.l.4 p e :**


BP&eilc&*~l~T~?r pra wage, asic rD A~ ll d de e1eos 09 Ask i a.
1oae .h at a Ido b Ar s P=ls e is |I|.... e+ .... mw

,4,asui.` L,4 V I~- an i n dm 1 L h 0..6 r c 8
ar ph k4e It My ASoS MIi 2 hror a "s 31 5 K y 2 oas., +.,..+ABBADOas3te 41-20 SABBAD), a 3 hiri pedimosaosnossesfroguezesqueges'aramassentarDESPOLPADORES ..... fl1,I,, ,.oaoo, -15n50 < ..-.
.11 servi d assentamento e pdermos cumprir co toda a solicitude 1oI An L. Lga 1e i 5
vefeo: ..... oa AGENTE, ce -4 "r(-. + -= --. f p oo AOS fae irOS qu inda no conecerem a immensas vantagons dos 0 Ei3i Ilplaoil ix p;li 0 u zI do.
"ITf ."., i:;....... o, ...,....,t ."-s..c^- A. DESPOLPADORES. estamos proi-ptos a.dar.todas as informaqoes necessa. ,t1.. Jri.u-c^.v,.v.
, ,;-;+ ,'+"?, a'++," D*p; ^ r.-"'" '1 sa-i e..osD....p.oa ,a.om rias, e facilmente ae h,.o de convener de que o DESPOLPADOR, al6m do .( - t"l' 110 1111111) p ncio.s r. o.. u .
. aperfeior o neficio. f augmenter o se valor onoitmuito servi
t -'al, .... .. -7'_ 12 "ok ME FE C, IPJ +
c a. "s 500 Z.;. ra T odd e. c
d m a+,: I, rot, 1 4, CA OT Os ,at.oiosos ak!m 11eam paraaroma safradaros co antm sgedenci a as sua m ordens, aflirmdeo regu- K; I ,,ptW
I se. c i d ,, -' r --"" a nc im ewnt A PH eM i .e M E.aq o) :
,, ...,- . ,. ,' .- I e lan-sarm os o serviqo d, assentam ento e p derai os cum pi r co toda a solicituder 1 i .: A,
1441 $ tr1, >r c. Lr .ToO
R. .,.. .r r lELLIN'S LAwTOG.YCOSE A ,-.<.f I." .
<:lllr>-. im 1 1 pre A J ci sV MELLNS BISCUIT ur i r 11I
;^^o.: 7-.,i\ (WY J t :': A"^ .. ruc. ^dg ISC AGENTES: CHA.^iS AlLEY C.IC ^K^
.-. .,,,violocellos e arcos dos mais notaveis fabricantes Aos azene**ros quo. na no con .e.erem as -mmensas a -au .... drn os 0 r is_ .llnoale .lalaoo lf. .


c.-tr assim como cordas especes parsa harpsa t outos p .,, .. A3 v. 2usLs. DYNAMITE*INGLEZ OL ::-
... instruments. -Especialdade m mandolin. ve ioloe sAO, do p to 1arto ir s eea-. "- .5,

.It att., ndidol S.--.. .<. '|. o"l. ... ............. . .. ... .;.... .. uAr.cA L mi rA DA FABIlCA : ..-c... .
(Re 11". 0t 1111Z kilo sp**v cow tZe h,. .4A sw re c
(, oia i,11 it n III+ + lI -- - r-.- 0


l=ex t. ^V'a *,.i' -- "x jt de cabalovl .e lie ( 1pu li -44r D^Til I, ,c dlqal *1 > d r .,.
,i,.. ... ... . ,.,,+(,. ( ,.,ul 6 3 ji oma13.t) stmsg u riae \ h *lca s tr o.C Ie v ri..v..I pa t... ,4


PRO-ESSOR 0- 2. ccenrU p r rv.sas. -. D.. *u i n. re r .. r
,,";x."i. ^#2b-"....o n...co a pe- SV :^ ... s A HAS . +..
.,s-is%. ..I s. ... .d- p-, is e kere, I'r .m e o mo e. .-th u D. d b tl . + ..
.t. ; t-.-r e shs 6 R UA Q_ t OU Io ..tO. 86 m s* : .
Ahsn pinva oe ntn ip on 1 r(:. J's 811rteu ed
silts. tB .f, 4 10n:^.. M "* _ '--- y E AS G GELATINSC. UI. TTru pie rt .e a oil, -
at I I I .* i f+T. ... .... P E D R ,O 7 4 - em ,efvo,.vi.At t .... ..... .. ...
S B '" ." .... '- ' m "n e i f r ....UAL..ADE ARAITIDA n.< |i i.,. p'.ums ga,,, O Os.. I
1*;: is i" d t4- 1.J-. 1
II "1.1 .k 1" .. Q 1A A SA U E 1 4s pen 1 di vesc fa.. n... c, r s .,, lf; Wls. r ,


S iJoiro TPERFUME DINHEIRO OFFICINA DE FERREIRO TR,.
't, S to ia. rr asiu p1 a1ere Ie S casa i3a!gExtre i CGcy.tr3 .ays .<.oosst^.u.. l.r, MI- dii: .f. a ,1 ..:a

. 'a'I Pa*- 1f 1z*. -- COMM0 0 p E'FOCH-LHORDOSTOICOS ESCRIPTO Ol CONSULTORID .
, ,- I,,r -'M.. J,,,,, -, ,,uia .. HJ,--- .... ,,r .... G I U DO ODO ., _,. .... .. ,.,.. .i1.."1 dw.. n. aF- Ih 1. drla -n. ,O Om t e tt r dU o s. m VANSe f Sb, & n te. t.. ,- a e tn..-.h. l<^ .... :.. .l |a l.,J rod r l^ ..
- A: P;- "A 'outros, "yI"""'' O DE AN"GRENIER -,.C-, VAP. ..R .S ,.=1.,...+,
v-. ne as | ALIM T 1.COM L T. j.


t mellor ali4uento
Z'" A I, 'X.I m,' An "e parav. v rvall(SS SACtsS DE PAPE
;. ^ ^..dn I .. or.A AC N _.^ .
,.-o.. .-|.,.ij N' ....... W.i "d & 4 e ido JOoOR s B. v e a2raino srnt.n ts. s ru..d .... oeaoEinicA .A -IA 1^

Isu lt paIr.l. r -Ir*- .. ..e:l. "Lss.,..a.. .- Ao, ..J... ,..... n.... .. ..
her Tsnl; P n lpir nIn d o sl i '1 V1 'ama,, R_ AZs U a --I "a.,> Im.... . H. 1 o. tJ- 1, etsb- r e.. ., . +'. -s e l 1., ii p.-r,, l ...e. r<, ,

analU uMR TER REN9 C,,. 1.lnCZIo do0= I * 1
;O-h 7=., ,7 -.iior <" '-;> fab r a a< |gt '.er .I ttl11u M 1 : bi.d rd L S O D "'e sou s-..IJ.
U-.ia-E.> O c i. ...r cit..P rA ra.n$sr.1 ,,i.r. vcAo AAeit rctaoo).


y-11a ra Pair-iv a.i "Dpt I CS V ,,js:. S -P P -Sef, na me o e co .C P ru A, na r: Ai e 1orr.dpr;lr temsctive d t de tr~i~ c ? s ~,o as as d H. 6I srmt* a= dYrthO 113 hip* ds J O ira T OtS!C uaIid. :r" do

Ax R"S.Aw SEADOR ESUZEB 1. 3 RU D'V*IBOC TUC3q
?u r p u ... wE i ne i d hs alm %ito pY d o I8 forle l o n I Til I I 'm,$ gi ; i

dwl 0. l 1-- rE | ef ri u, lo"pi, c" ro.d- Tu st Asur nc o a dpe,? u'er,o? e am .-
'"" 3 ur.. d un 3!['I'E-e m n; a u. T l-ut o, L EV tit.+ *A L-. o- iti, crow k Mfa i ^ '^ I EA7ma oree -r o c, e utrr -e a o res.n aI se E rs d 0 grtar p l Ci iS CO e
"--.'.. '+*'-. '-"'. '" 7 :s IEa Z S S'. rn, Cs I l .I.? 93 ,r-, O oe,,,o,.&,. .c,,. ..... , T o I 10(11 C1,, *.... r,. .. ,..l.. .,...
AIP.Ni 7l*._ *a_4*. 7 4d- o' s0ama. IS |O+. .dt-, (5,p)tol, L- 1 l nE d 1 I r r .-. c .T & p es, l (l it r .I ,
l-w t. Pa n-r c+ j .1 ]A ii. IlAl; t.r umtrald. La.c01 cu et+ C,. |h


,.rimr l wrri | a : c.0l ."e.ataas mellhoiarl dI oLi es ,:ta no Ms adeS. PcJo 0. r oa* m d i
A '" e e,134 e 136 RUA DA SAUDE 134 e 136Jon r-l eLC.. ,, IV t. rd
1hi ho r| I J dl- "to am -P is$ dop tl d.+.. = Ir ItJ
...ca *-AA lP E 0rl 1'{T,,ro WNHEIRO OFF CINA DE FERREIRO .r,

d61 ro|ml, Mrs Elt ErM ercv ( -cmecam 93Iw m Extm0s drCe .a G 003 D ECAumIt, stlo -tn 4v ,es o1. o -t
? S, a ^, sc ^^., pS.p 2 -- ""rd l7I d.ecsa n ,a da. -- ... ,- to a
T.;"d -e ri ,,-, o1iall-e ri .a o, l5+ tt. t.e R oa A HA r s1B s are. Irs. d GUl91A14.ha1=1. PrAW S 'mlad el N., deIT nu a rVeQ.3..a r n
-.i- -..'... aa ncAe1a. t 1 Tt A ra e11 "y'.'"+',-+ 1.. r .. s ........... .... .." ...
A L,, c ... . -.. . .r ,, ...o ..r, .a . .s e- -mv1. .,o ubo as... .: , -. .uo
....... *>.-> . ... . .. |TN .oi. I'F ", --_. a. ,,w ,hr.t I ,.-< ,_--. .,. c^ ; rmaii.,rasi apq .12.A- LAlAp1Cr1oll e l d t i 901 .. n|.t- .i ,l rr ra t 1d- l l; lasran do l ., i s- P aB N. e t s
....rxd.. P 4 .. . Atil.ae tit 'IST ..aT -I ... .o

GUNr i da= as. *, co.a as d smt- FnonFo; -I ,et" V ii cicrt 6r1
.r '2i- Mcll a m F"A D EL00 0 5 0 0 0EI - ,TRI- -D. ...P---.--.',-Ro .i,',"+,+".. cslm PU Y CO M PA ,.LT NoA,., ., cm .. .. . . .,.. ..
T1 r S-- e.,1. A -SE "EST 0 PE "" a. !e I "^ w C A DD R
0`10.1 ...- ;,,-. ,'7,x,4 , m. lt,=%, I .,ab J dl r.A ,,e I=" l o E..,EO .,,,,1,h do,- ,Iw

lFIalns se. Ltres ene s. r de 'eatral, ,-,r; e dI. e l h -- r as Incr tg r cs, c.- a mnotloanmh e crl arrm d r11 o enhI lt d rC;unraei. l ., ,."o ,. .
' PdA Qo lgi l t.. -oo ~E ri .enti L N r e.IA-A V A P R ti. P'."a)'A ..1";111|* ';I r 11 i "'MS"'""l AL1UGA J SE" 'P M A= a y-O- -- --n'
Ch-asi T .*-. me J. o.sl l m 1. age r a ,, h -.as 'V'r'i .* P "ri t ..- oe u e +e Tac a It s R C I S&mheT St r o. V ura^' i c so..I n ol' dh n r.. tl ircBEao2 te ^ itr ena t Tr4a pu r l ate, .' *a lda ,y ^.P ai.e k nn -c ,de lists",el ?^0'r",a
,. ,,.0,,2u ( los i:1, &neitso1mdo.bdro c e IA O P _rajtratuenar .M, 6s ,al.ds.
paricrlanCo.c tn*.A"142111" 4tudo r aas ," ... . ,o "

as se, a paL A a cinedo, leAacia **""* 6 In an socievg Rar ti oin o Iii Imistar.I d- rI -it.I tndo, tha l I,.iiiuo .Wi c- -o n rjA s de03S i, 1: ito, was do i--bn..
]I-Ilreties otoec. donv at o eon- lic.tni e Dan p r lit. Pot i d o to.- pare 0 o on a salst 0e o' ]ons pers i re, o rn t l nal liff, dnnl "i af, 3e- e 5. 5 t S na u m 6 urte [ t ,
Cd. is 1'. .M zT. r-r* -t Dr. 31 ( as rv dQw-O s CsB^ B fcgldpov'teo; m o d c- -;0 ll 0 d i, cl- l in .t. .... *' 61 _I. ( prc1 pc nr .;te lu h d raid-j L ,rr da lo-' ,t. i .r
d elln 1r a 1 : l a i111pc c r 1c ,olh* 0 ^ or +,^i.\; .2 ,3, j r v- AjC+ 0t' lre ,, M-., t l . trt.f... t .. ..... l Br'.p.l.r... o >+ D IO N qOOR.- I a. b ,- -, S..... -,,,,,.,..,.:,,..........,,,........ P'r, Al. .,,, ..... t,"r, ". .,* ; ." o ,"+ .


' "...a ,e ,,- rn"win" e A l-., ..... ,, do A ia,-. o+ I+ "; el ,,;- r"-sL- at reu 1 n(0, 'st ,"prlot d, e -ae 0 Eo it .....hi ,a-a t1 ..... ....... ... q,.K* i.ta.. 1. 74


Ira DOP egiv.+lp gtt r- es m. a" f t @ g .... .Hpon..AT. FR' d,, .o.n- o u.
.RUA" ...... .= .. lSW BUZEBIO- 16, r-_.i:tl ]a. ".? =P +" ++;d + ~b o...a p,. ..+r
+me., ....-9 .12 f- S-....... rrom-f ..to, : ets ,scu- s 4cc c,+= .[ % + "" --= .,m .. .. o ,m. .,... .
to : t-,=i,.p = IO; A C#1. 91P M 01-" LA. P se&d el 211 was' '..p.r' '~o. a.f el~m!F?]$1 m,'. r.s+ aL.i. e L.Fr.-. a o+otoa r~e ''t . .
-" "La.p c-td llotl IO I' rroJri Q atqelusm l~+ m ev a I # iss.1LCIJ"|ti. z Ya xxcro vac.u'l tk. jr"sf 5 -- wt, .o, t v, t.llil+.~~e pl d p t p. ,eata; .l~a~~mo| 4a H'. e URAlSo e T HEI, A&06 a oue. nic-ao quei 6 dige ....prai d. p...art e-- ruesma v Its Itste; as was z l . .. h+p i 'ro ....t e Ido Mal. : .. ..
;1. at .......... - ""he".laa+"# .... f'g t PE""Lr#" Pe"bs a..... a mtl''". 514A"I......3
t~ l~ ~ =r1 d'eem o to Uw hJ,=e=~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~1 _. .. A ..so- Mr.- ,, ++"!k'i./ ] +.s ,, -u.op,.. a- oITiOii hIto |rST i ii'vana. ,, T,-- f .-,,A,,,'... r


Ved.-on ept s, a-.i," a-= r'h tu-e n a_ ==_- J. UIAS MU R&IC.iA a m. i. le'or. e'lucH, e kt Lear ifade p+lau; C rat r-ilo rA.m- .C U I.U CR E ? irtA. --ua "- I F I III I LfI e"O"""; J '. *=-
elb a veeS > dr "Iba l,.en cos'- n "coln Io us;o do 13 b i ..,tG U, A C..-.
,lr s e" eariltl ..he n'.re, ** e 1 ,or ialQ(rtS; GUASDA-lllOS .lrntonnno n maOne.l ilrlo ; pe ; am e l e * ?t e=* -n c- elt.. la. ... Bs . re.T Escelior, po.roshmo desiufortate, .de C tsg.aze, d5 tas. "S a n 7o v I I" III- I \ a,- .-,s .
,eslMh- r+ j n*mt I.a-ata sa t- ; I*p> ll'tel 'd IIIp rela-.. .ts eeltaurat*,ant tCp tmt .n ll ..... < llr1ir (lo 0 respoonen. tian- ,r. , s q o ,e*sas ,dra c red, a. CONMOtO E PENSIO 7i nill .G RA pL C. ,R.i7. tri oau r w I.Crti na. z Ia'= r ++-.=+. n.. ++, r.. I II I l;M. ""';" :.
Wh~ri !* c.-". prepa ...ks.s e .... t hrimon= rnd.1 R,. Inlhdad .... 11a 5iv a I... ves.tar o. us Mo odalo dentrodepraw do T6 rUa Ec ERILu do APto r LaboA pproomdpeha grincp.s ju.tss do bypene. l. gr.u sq .... uh+K treJ*. Il -
GUARDA-LIVROS .".." ,o dn mirllnti ,0le|.l. or n 1 +oanio I t 1 r,0d rvm "=0o .* ,a," ,,*t .. CORTADOR DEI CAPIN *omPo-- 1-r. War d*c:t- Je ., T .e ro d l.-- -Sros-Tr.4 o .Jo, i.Ir ,&
, -jl kh4,, walsrf ^ .*g+x AIPAIlUTMENTS rnmdolelO:ocio .ofnzen- Aew. Sercr eP eri. sd Coent-- I,@Cu'. da tee Qcr [artiletnte de Y fJf i ua mri)m mil o, do sy.tims L. A. BRUZZO & 0. *RIren, ai0. irt a.n;ri.t- ac. T-r; no aug*C-at".ta. :-
tj a ,rensqm,op Faq : ag inly o o -se r",,t "3 4wi0 rT S GA1A v rcro SEMENTESA ia .I sa 'rIn .. ..a ri s..Us.a 1tU ; I t bo rohiat; pus afrmif el cot Nodi.tS d, crnuto sa-lo o!did Am parn do S. Cto a. 0 Sat Aa .i l p
"a Is IenI As ,I n Sllv oretra .. do olz2 ili es r -- h, t n; o "lip, .ot=ui g e- .IbI o x, .h b lera O d -. u ftue bird stoirro,, D i r. "o P.,. .-
25 AB R1AU O3UjIDQ3 25 B oA$ ., ) t t4 n rds. .1 Cd m1 rl. ,Pi4o I tirm ae l d llv lcu.t nt*-t< ilo l, ,d W .um .dl raramm Ai- i.I. rsit,9 I ."n""-.'rht; 0obdob. VAr m Vn1>, t ,.= .-"' ...... "t" ""'----- "r"oAG IFICO AP&RTdAo+To a,, As,,C=oss C., mit . -=AUC-..Eoini us m- ALUGA'SE "a'^" "s' ".=ITTFE- =" rs..M. Gs l
M,11.4.. 1e hs as Sot d!c c a .iah NE GQC10RENDOS01 .? (I A*A6r,
A"' cF RA4 a tav 8 0 11 a E. 0 a. MJt a. 31cr.=f O H R Mr SIXotno. n .
e a *- 0, __I ----ae o -- te--- I I'l c a rgo aNuviAnll doWSpnrn r:str tmlll


IMPERFEGiCT IN ORIGINAL
so t4. r > l a 3 1 r0 w s *
atobr ~a ~d fttu oa~ncitl&Ilnd n a IoRdisiaaid
F1 Alen t a' "s 0bt~bo&- w~t& ma. a s c~wrapwa


^- -Mrs


-~pnnNni.t~b; dd~ii~o ~ 1~0511NCO 10.D~~r;~I~:r~'Rrr~'~ln0 DRBPRIANNO 8'*1 UO BE JANEIRO0 -N. II

'ASSTGNATt1uLS PAIA TODO U BILUZMT,
proftentMsv 006000 roEasKna... 0iIW
1wa)ot im15.. 484000 FrIO )t5za..c 171000
A ram.iaPo.p. i H .eaotc r. wito# S etoo qum" ,
ia..A.Ro IO ir DEpiS smi No JAWe., iO Donsuie.
RIo a. siOfla J ANEio4 iROt U UN ais..


JOURNAL


SDOMINGO 10 DE FEVEREIRO DE 1001

SlRS.'3IGNATL.LS PATI TODO 0 lnLAZIL
SfrcORDOict eenzru .. 009033 1PORi s3x zra.... 030o3
E IIC T O 5IL OihtplSZZ..0 4S>033 IT-.oiXl60 anmz... 178033
t alct~ot~ il 0~454 i .o e es.let qsll.b do.
.Ca coot. m, IIm i .lJoi ao rabS -. l ..i

rRO omp? iSM. qo b-. w c. to c. dgac..

Propriedade-L Rodrigues &. Oomp.& WO D--'JANEIRO


AVISOS ESPECIAES
DIo I* FEROI) PA TJUC.% tm
_. \ od p ~e doT Lace.. dIo'" S. rliYrmlii-u
c'kcd d drqol.t., ne, eoTr,, 8 1


oe Ku.r&); . 1 tdo m 1, Te--
-bm Ill.
ML FGAmClCO. -E1, O-. d 1 F-ic c Ut-

(k. nAt.IrD pd p e E felC dat

m3tVCOELL K C.,
lk& DW C IO t
a. 7,. 0 i. 1___.1_.
.-,mkKOAK4o.te hrti, fc~. IwC. 0 (lCeo


LODRES
9 E Fcirarcm
0 Eiaing Star puobls unm tile-
graimm da Chanrelhria Urugusy des.
metindo as I a.urm;O0es do Timel a re-
lpello dis fiaingu di Republica e *fi.-
miudo quoe a sltoarAO nO Uruguay f
actoalinmente excellent. As entradis
a elinelrai etgmenll o e o pl prosper
trpIJe e ficilmente e *t rmt o tile-
gramma rtfertido qle cs Jurco do dirldi
lerbo iDtegralmntt prg-s.
A Sciedtdo Beneficente Ibero-
Alericana eevioj uma espeaodldA cor6t
ar.s oer dppoodtala no ataclde dol RalIh
Victoria aDin na enftngem a a tEdardoVII
dandlo-le 0s r{umes pels mortt do fat
Dill e as fehictl .gos peli jA acwiSlo
a) thrcno.


Icogosc pfx.nnr. so-c-ic. ? O*ooot lom--Fu-
N t>FWUEN Al ru-*podes oV.e IJ)N D RL8
eJ.1 o I AIbot i C., ral d" OClaTmC r FioIo!tno
I .3c1- ," ao tusci>*< 0- Dlneqe de York e n4) sendo eppe-
- raJos por cte dias eu .ltllobrough

1'jI jIGRDL ,l tAS As rads d: BIa mottlo re nito
--~ allrmadtscom atnoy& em[sl0o de bocns
LONDRI3U do Tletouro Britoannlco.
9 Dt irvadia -
A L.iioml Oetawikdedcal 157 ppg taa .ARIS
delo setU Pawro de beje transCTipTIo 9 tF "rtIcO
d.s lartescfliclieMexpedhsdt per Loti I- Vlitin pnblica unma proclamrci
liberts, desJe 10 d Jianelro. qnulo o do Geuncral Both, eondentiano todac
lTreehl temeao a commando dat tropas o tentlaticc fellat pelo l Burghers ed
m operai6me ni Africa Austral. Pretoria e BloemfonltelnD, no enlido de
E' Impootvel d.r em retom a nma lI coneguit a reodialo do, i Boeis.
de e trabilah. Diremos em todo a c.so Aqnelle Chef* oraent a tdoo os eus
qe, ma spimeiri parte dellet, LordR- Ito abrloiado queo repilllo culpeel de -
etit *euatlim Dquo, nos primelras temr- tralro quntu esetiarem oquelle. per.
poe da campanha, o Exerclto sndla 1it. laWmlgos d aola calossa d a lad.
lutalime.te dlemin'do p. r vatI r-. pendenctl rttlra.
gles onde la3i cr o precless forri. Al.- --
lude ad merviwoa de Lord Itehelltr e I rARIZ
de aoulc,, noi primer phase da mam-.1 9 DIS FETERETIRO
pehlt, a.cctntds a.c tae hdots 4 .0 deo Os e lploree de Do onkerque dla.
troonporte de qu o aExerelo podia di.- tr1o quo earc rg .eate s quo cm eeua
or centera o Oseneral Sitr erers ordendom i ugmentado,.
Boller aequen ztri a eo ea SctIeera- Telegrammasdoe ibuti dozeron ile
ollar ae--atlrosr.a--doaplha i- arr exao qn tila Pequ e ht Id, quit-
jotrelde dotbewnlo n3.t&ih. ahvd ul
I|rode de- seo ac dstretd.d nsp r .quer sblevatlo on combat entre tr,.
BI dtlilrd- o d^ltrede ,annaport,^
Iod R.bert DO, ten.urdi o CoronOl ri rebel lt a, tropt. do 3Oeuek.
Drdwerd, niM elm ea opstrulbas quo p obhoje Inegurde as rede teole-
ao advertirl.7a tempo e lllllcamaradae ha ca entree as estl0 r di lbondse
guatslo a isimiga ose ippo;xim doe ettrada, de fotro, su repartlglea poll.
,) reve o dmeolhe eaanrsbigern I leCs todis as deals repartLOes n.
l= tes-tcdo de Johaunesbnrg em IS yhee%
de Norvemobro, dmia Lord Roberts: Cmorn be
a ccupap< de Kenmutiport tenh ti ml- IbEtRLIs
La die.lwtlo a exerieo de Lutz Botl. 911 Fz rtiinO
d-te.der 'ct 0 e-sou a rexlten'i- F-ei oeptrado o jirnl do caricatnrrMl
id daoe lsltp leM o ; ectretBmto o cler- ltddtclatlch por ter publicado do-
etr tmern nainJa mate 'qu fazr. Aetual- senlo ,offeulrVe ain ReIl d I gliterra.


otante ach-iwe tin rpreaena de uma
getrra dte guerrilhiascoal ftrga fraceio-
uadoi ecm peqenaas colornsI opera"da
em U..aa piertoeit malar qoe a, reatl
gemnautnl da Alemulania da Auttric.
A Lowoleca OaetC tambem petb"il
rrittn do lhje General Baden Pewell
tra e o 0tio de Maftling. 0 herolec
Coiwanadante dqnaeis pra0t de guerra
dit 4e correipondentee do j irnAes
deile-lbe B pea" trobbilbo, p0 nmm.-
tal veet diTigavLg O notueli qa infoe-
nLrtav o ilomnig o lerca da ieltaBgo da?
troas i ogletm.

LONDIL3
O DE FEVEREHR
Uia bKIif. Sie h tfaffixdt no War
ofic, dit que o Cbefe baer Delt per-
tibte no tea Ininito de InTlir (loAnia
do Cibo e que, pnar iuso, retrocedeu atf
Sethfilell e dahi, Vfa o9 um grand
rodelo. alcsair o rio Orange, oede
aeameoa a s prusimidadtS da freateiri
da Baototndisa.
As lrtegs do (tenteral Enox proera-
ri6 e.rltr-lhe a retirda.

LONDRES
9 lo FEVEmIMcO
0 nri Jetrda VII prei Hio hoje A
.esatio do Gtbijte e lsomttea I lre-.
cintiodo Mltti-terio a Fallat do throba,
que Ihri n etelo do ibertura do Parts-
iaento, a It d-1 correnle, doceniteto -
trMo e de grade iniportancii, quoe gertl-
tiente arprovtrlO tedos o ementruloa do
G.&oMnet.
A Falls do thrino referee e s ao f.lhrei
tiento di Rasinb, A oitculto do paiz e
apre-entt o pregrimmna do novo (over-
no, c m n d do cje tt lp acentnus as
icteoupes iTt d roargnir eom a gurra no
sul da Afriesa. a quo correpondIe i von-
lae da Nao,-- dIc a lludtU peg, ofi.


LOSDIRES
9 FE FvE-TEIRO
A Wstimnietir azeatte dll hje que as
iinmleeddes quo os officlhe Ingleres,
tin onompnba na Africa e erldlesial. Iao
eoatrilto pars a organlsago das to.
JinmtM do lolantarios, provem dos
Afrlkaiders lescs teiem exigido oer ar.
mades.
LoArd Kitchener resolved, portauto,
ariueir carpet briltannleo a empregar no
Afrikindenr ena cnl trOervimoa,
Lord Oitchener itfornou ao War
01m qua, deVilo filta do fortes Con-
lingentee, tlm pro;egnido morosemente
as oporaties.
A maolar prte doe soldadoa dis ferpas
Imperioesl tMlo destacadog asC etaigelO
ferro-Tilrla t aii povoeOtlS ji Cenqoa-.
tada, part grcantlia d a occupaCio di.
qelltas rpo*0os, de mttlirl 4quo fGltlo
agera pa at I operapgem em que sarito
jfedtuis em grand numero.
Inforta alnds o Commandiite tem
Chea die tr'pImtm optreco" qu o
Afrikandtr rebiedet eStit refogihdon e
et.nidee s n montihtu ciperando ao
Aomto o ret unpo rtoa tm ls ineioreorrem
Maoe cooimaand DoerL.


MAKUM
9 Dr FteRnsiro
0 Rel da Illtia eoifereneloa hLje cain
os chefes icelI GiolnltU Poibertil c
Sonalna.
Aereilai.se qu. o nov OGibineto serl
coathlounita liberal, entrindo nell< Za-
nirdilcl, Pcmbiti, .lolittI e Villi. Rn.
di t prlrtlJr a 'Camara dis Deputados.

ROMA
9 no Fonsoot


BUENO3-AIRMa
9 DE FVEREItR0
A b3r io do Tlpor Diamantinao seguio
par M3oatevlieo o Gteotral Arthur
Oi-ar.
0 Dr. 31crtln Garcla M3roa, 1Minl-
tr d4 Agricultura, lnielon ta operaCOe
relatiras a m empreUlimo agriecs'a que
teri por fi aauxHia.c a pequna hAToura.
A todoi sa laraidores r eeois abatudot
serso d)itrlbuld Peo ientee, fliando os
trabalhcia dos crimpo., qitito posiril,
sob a fl:alii;lo do Minlitcrio da Agri.
culture.

1UIXOSAI lES
9 D FtVRElR-,
Dzem de Ilimi: Conmm q4a o Go-
vema ot ialiano vl decret&r quarentenuas
par* as procedencias do Rico t'Prnl 0 do
Rio Urogney.
Em oa n icolu conlClolo a Terlf-
cir-s. casol do pecte bubculcs; em Bel-
leville. prov.nchl deo Cordobi, a Isado
adieofriAo ae tern tide alteraclio.

EANTIAGO
9 D FEVEanRino
0 aglo do ouro Putlal a 7 *.
Os rroprter4 argeutinso qae aqul es.
tIo a Is'-selo f roi hje obsequlados
pelou iea colleges chileoos cooa um
simptuo bainquete.
F.lbrSa represenlantes doi Imprenta
do amb)e ois paliei, trocanai-te talJa-
s0.s ae mail cor.iae'.
I --
VALPARAISO
9 DE PFVTKEItRO
'o granie I aocipite qaete ile l offe-
recd Io hontem, o 8a Pedro lontt, cln-
dl talo presiJlencl da Republica, ex-
lo0 o ea programma de goverie. Dsi-
eS. Ex.:
SMlanterel a e.rdlillldde entree aiS lt-
(Oes, espltlmentoe ntre S nasWOO sul-
amerlcana% que devem ter a prcefereaClh
das nuaes, releer. Mnlterti port1a A
todo trause lucolume, nlategridade e
a bonrad l Republica, qnanio o igrtdo
depoollo fbr conflado A mlinhla guard.
(.Applausoe.)
a ... El-nu rsolrldo a contlrnoar a
meqma politlea le pit do coneordia
quoe alt aqil te ton begnla,ro pen qie
empre mjli reopitpiaot oa direitos do
Chile. So, pcrtm, deslgums vT eell fa-
rem dweeonbcctiolo., enl> oh:brti ener-
gelamente. sgtgul!dlo as tra gslotarlos
da no-.s hiltorla.o

CELIM, 9 DE Ft.VERTE1rio
Ilolem I nite, rinnlJa emni -m'!ij
a cla.e eClxelral afiim dec protestar cob-
tra o laipooto munkolipI do 10*" sabre
oeus honorarlio forloA as.et'ntea
di-perndol por u m i vlllrot.
E.ti anaonciJi parr auinlil nova
rciuslolo thestra 'olyei'tta. Alrogog
a cauca doe caixlIre0 o Depr-ula Dr.
Secrede-lo ConrrCi.


11 .1j, annlvreritio dI funda*lo di VICTORIA. 9 DF FrVREnn1o0
rorublti teanina, grande numerode Em bueCi do melhora i pira o sen
tocieda hes operalhi demucritica, fol cio estado de fol Ie, seguirhl anbsnra paro
ronria coroar de f6res o monunimento cl Capital no Tvapor Ptleata Dr.
do pitrloto Garibaldi. Manll Frtire, Preidentee do Eota 1o.
Nalihn, o grio ms-tre di msionn.
rI efferectu ao Gaoverno virla m n ia- B. VAULO, 9 DE FEVERETIRI
crlpto8 RsdJitos de Ma1zlnl qua serLo oel ncmeado Curaiolr Geril do Or-
envhJoi para o Auseu da Ilenacegos phLoo e An-untes, o Dr. Jest Angosto
Niclonal. Pereira de Qjliron.
-- sa segunic-feira pro;mni hvterl
RO3A 9 rzFoienra "nap no Trabaatl do Jactfla dies C.
No Pauthcon ierc Colloeala amanhi a mres reunla. paina jqTlr al It&t de
coroa qne as Itlianoe do Rcpubllp a Ar- ""1ttiulidde do3 Joees do Dircito do
gentina envtl:t0 pelo Etrun a, par&ser E tado.
colicahda no tunimulo do Umbert, I. E I qo uasi Celolt a ImpresslI
0 Inlendenlo do Benos, Aires l.r. d4 rnihtorI6 do iecretarlo d. Fazenda do
Adolfo Ballrich CotDlutia e nqu rq e.- FtlJiO, quo con*t* de uns lutredoei10o,
cebildo cnm frctll e demonstratlces deo qualtore cpitutos eoiCl-o10o.
eetI(Ba. O Estado de S. Paulo publiht a
-- ltrolucoa e to doapFrim Iros capiiulnI
MIADRID Intitolalo--syntheste floneelra s aolu-
9 IM Fergcs go0es positivat.
Contin6lo &3 mrnifesia;0ee coltra o No dia ) do cerr(nte o aScreterio
Conde de Caderta e osjesuitas. da Agricultre a o Dr. Ildcardo Ernesto
A GardaClIl evlitou hojo que foes Ferreira dCscrvaeho iriovisitaraEcolIa
asmotado Incendia lo um onrenteo. Pratieo de Ariotulltra do Ptraticabi, de
Oc soldade doe civalaria dilpersrlro oude o segundo ertl professor.
A bala os populatres que ataelrio hoje o -Comuefon a i lpremlo dorelatorlo
colvento do Coragio de Jesus. do tecrertrio da Agrleultura.
Os eltudantee vliilitlo etsla trde a
redoes declhrrlo quo ere mouar- B. PAULO, 9 DE Fvan..o
thitia, m antu-cltrlclr..',c
Segunda lfeirot, o Preoniator Faoblilco
DUESOS-AIAES Freltal Oulmirloste prccnltli to Jotl
9 na m trrnl dr Prieitiro Viar denuoela contra Pe-
P -iu hej o a*niversario da utmemo- dro Antono don Reis, iodicido hunter
ravel bitalht do Junea]. 0 CoroDnel Ei- I do asai.tinato do prtto Igniclo.
clair, nico sobrtevlveute do@ quo tonu. 0 rnmmrio etrd inlltddo em braves
rio part asqoelle eombite, fol visitdo die..
per nmia comcmlslo de membros do f So Advogadas da dfesf o0 Drs. Ca-
Centr o Naval, qu o aomprimentirlo Ipolte Vlente, Ilereulno Freltasi e IRe-
effuoivamente. berto Pentenldo. endo dvogido da atc-
- 0 Banco de Tareplea val esttbeo- cuasailo o Dr. Joto Oonvtlvaes.
cr uma onournal otnee. cldde,como -- 0 Eladao public& aranbl i o ieo-
capital do un milhbo e meio do libras tit do movTinmnto fianceiro da Com-
eStetllDaL. panblaPlsuhtsarelatlvo aeaono de 1310,
-U-NOAIRS o seguiote: Reell&, 22.032:019t60% ; des-
BU FOS-AIRES pezI%.0.S721412589;Saildl2.i911.9O$30,
9 rcoa quol tarn cs IoeroW liquldoi do asno
0 GoTarae tncarregoa o 1r. M reo, 0
Minietro d. Republic. Argeniona, ou do 19, 50 alera oa13 ).9.3143, som-
Bornmi, do demontlrar o Govertno It*- rm :3 .o:1r, d,(rbi.idl olra sogulied
lleno que nc tlom rzio dle ser an med f armo: 3A631:81I.0S0 pirajnres do dicida
di& quarententrls quo a sntoridtde eitera;6$1.53.11'5 poaraupro e decon.
t p toe, I20:0ro$ par&o |Impoeto de Tends ;
liaUlm. p"",e 16 &as ra, .50 001 para divideuolo A razo de
gelros e c rgan proeoente tdI taepubli"ca 4 a
Argentina, paiosiqLS."egundoaapopInlto 10% a-) nno e$3.10!:616!323 qa e rwo o
p a r .. ., e i or lu er o p ar & m ea s tr s eg uin te.
doDr Carloslalbtran. bee do oa. cOa lgmenta d 3 adimldento omeater
tamentode Icyginee, oa etado.a e oulo 0n oi dotrren
4 tetlentcel I di 15 do lorcente.
0 Cotmnodoroe Mtlltlelivadaia. A Coipaobhla declra esperar qi. no
victim.a d3 desisatr lde quoe lhe demos eerrente iaano a eid ae eleve de 14 X
noticla honor, melhtorou hoje eensirel- (Iarnal rdo i Ci Kl.a =
mente.


LONDRES, 9 DE F nTEREino
Telegrinmms da Africa Austral. hon-
tern i noiterecebldol cm LIndres, an.
nancill q< oa liBoers .podeltrio.-e de
um trem-onrrelo, eatre as est5(0,s GreS-
lzgsrtld e Vhialaaigte, no Orange, I
cetel de Etanderlou.
C lep-is deo terem iqueado o Itrem, ci
B.erm deizlrio-no segulr remn fLazer ne-
sihum miTl asl peesoil ner acsirijinler.
Algun militires Ingleies qae Be aeh&-
Tio ctire l s pcogtpMelracftroA pDna
pilrad ial dliIna3 te rnrl pilea I.oecs e
puderlo Igcalmente coutlouir a Tlagem.
Embirelo boje re'a manhll em
Ecuthampton, com desain so aul da
Afica5, 6W0 ildadios do Yeo-nsnry.
Urm noticli doe fote l official an.
nuncl que oo R ciluard VIt foi pro-
ctamad ltei no Tranevaal, noi me-mo,
t-noa e ecom o mernmo cerimndlal comn
que o ful ,i col ,niai brltainleat.
0 DaiZ E.rpr-e, fAha damitnhit.
anoonca que LI-Reli de Portugal, D.
|Carlo, delxirl a Ing:aterra e pirtIrl
prpa Lsboa na proxhui eegundi.feira,
11 de Feverdero.
Noyoe telegrammusl recebldos do
Et ldoAfrica tr.zem male pormenoreo
sobre o areuzmentalo do trem.correio
p-los Been ertre a, eselagIs de Orey-
lingt.eda \1klaagte, no Oringp.
0D Bietsr, so qs ee annuils, cen-
cinlrrio nD-se trin Import.inte do-
cunmcuto, tlguno dos quae en rcferem
I peo-e a actoie do Consul da Allo.
maihb, em Durban.
Dizem depacbhos telegrzphlcoi re-
Itilo@ d Chinas queoa slinlitros etran-
geiros tm I'eklclm, c.islodertno Inaoli.
clntes a elictoie Imperianes que hes
forli communlctdo;, resolvrlio Insitir
pela plea e laoteira execuglcao dos coundl.-
teo contllas t em ua ntiLs cllectlvaJl
entrrgue a Oovernoo cbhlner.
Rleferenm tel'grsmme, chiegsdo a
tarde dt Afrita Astrial quoe IDoers
atcril 1& ii)Lw !l.U lms fyrts repellidos
pelal trope, Ingltzs quo gacrnecto
uas prils.
GLASGOW, f rDF-EstnrnFo,
Dcrlo.-o nesta cidde de Ite hoatem.
me melo-dis, nial. 20 caeo do vriolsi e
Ires obltie do meosmn nioletli.

riR1Z, 48 li Fretaii (orpetii>)
0 Ttir Ncollo eironfeno t ln.il-rnioi
da Onlem de S. Alexanre-New.ksL ao
Sr. W.aldtk-I-toircui, 4'rel.ntel do
Conselhoile Moi istroi; a GriCra: d.
SOrdem de Sint'Ann,, so Sr. MIlierind,
MintOro di C -nmmercio, e as or. Joan
Dupsy, 3Hintlro d% Agricu!turc, e o
(]rendo Cor.tc d O rdem do 8. Etl-
MbIonan Sr. Iloueolt, 8ub-ecretario do
Slihisterlo dos Cirreio. e Ttl'gracil s.

PARITZ, 9 n F4VrcIFIRO
As-eg",rto je-pitho d-a Chlna qno
mill de trilca 3l2il helni mlaliometanos
regre!trli a Peklim durant n 'tlihio
rLcez. no Intuitl de ereat deoorlens ta
Carltil, prr orc,-ilc do anno noTO hi--
UMc o qal comergo a 19 de Feverelro de
1941 e acb,i a 7 de Ftverelro do 1902
do calen lari i gregortano, e 0 conta o
Come 27* onao do relnado do actool im-
per alor Kquing So.
0 Fr. Waltdeck-Ronoean, Prepl-
dente do Conselho de olinlutrce, contu.
bil tteferaa.
0 sea etale, dol oatenm pitsa boje.
nin offre renthumat riodiRle Camublo sabre Loandree, 2.1.I pr t.

MARSELIIA, 9 BE FotiEriRo
Monsenhor Favler. ]Bl.p do Pekim,
partial amoahl pira a (.hin.
0 illautre Prelado tmbrarrl ,crte
portlo.
BEIILIM, 9 nit FcvRnvO
Annoucila tel-gramniai de 'eklm que
o Feld-31arebhl Cende de Waoldetire e
Ot GoMnerme qoe eonnuaida, as trop.e
2lla3, 3 coo..Dergoo qua 3er nS eesrio
exoctar uaa campbaa li n regiao ila pro-
vidic deSbhe-n.l logo ncon cmeco do pro-
lima pritmTeri, polo, niShen-sl parece
ter cocuentrado assoie spriucplaeifircr
o pirtide chirne contrIro 4I Dnegoclsgo?0
de p0 clon 10 polencls.
Aneanci nin telegrammio heje re-
cebido, qu o aMarechil Conde do Wae-
deroee enviou uma columns do troopaq
nluternacioenael pitra o n Irdesle de Pckin,
onde riso receltemente ase)lnadoes
algauns chbrietals plos bozerso 9 ens par-
tidinoi.
Vambli obre Looiires, a gO dim,
I0,23 2 part.
IIAYA. 9 DE FL ERrIRO
Sabe-se qoe o Goverrn de Portugal
promnetteo ao do Hollainda que Bl olin.
emmolarila mril o Sr. POtLL, Ooauldot
Paize Baijzos emin Loaureno Marq-ie,
cet-undo Iarial o estremetmento de re-
lao -s que hauveoentre s dous pale@,
motivado polocaseameoto do ezeriltur
do memnio Consol por porle do Govern*
de LIU.oa.
ItO0JA, DE FEvTotcTOc
0 Ri- Vittoro Emumanuinle eonferea-
clon hoje ctmo a. Era. 'Sooat. Blace!ll
Lacave.
o IoOCIOL
Nada se mabe atid i a reipeltodaos-
lucta que terd dada Ierie minliterlsl.
Derpol de me retlrarem do Quirlnai
Ca Sr. 8 nnino. B.ccelli Licava, o
eIl Vittorio Emmanuele couildun pars
com elie conf.ereuelarem o Sri. Giol3t11.
Giuccardini e Coitlio.
Nods trnespiroa, t Fuo naoneato em
que lelegripbamoe. do resultasJ de(s
conferetls.
GENIIOVA, 9 DBE FevtRIOo7
Crntbio sobre r ril, i Vi.ta, 105,95.


MADRID, 9 DE FEpEKnirc
A frnill real, a) dcrlgir-se pIr o
ibeItro bountenm A note eao regrwsara
l'ahIc-.o depoie de trinuinda a repres-n-
tt;l0, fCi alro ti vira acclam*c o [or
parte da munllidlo.
Agi do ow:n 3G,50 .J..

1iABOA. 8 DE FaEiveRtRi,
Ot jieraes portopezes diomentem o
boat qu conab hi dcms no exterior, a
reiplto d a prtelene Inmelo do terri.
torio pirtugo de dMoranblque pleslo
BMers.
A Camira nDo Pore-, em sn ees.
s1o do hbooten recuu dis:utlUr o pro-
jecto de lei pdc lo abrogac- o d lei quo
eilloa lide P-r-gatads ad-deendenelsi
do D. Miguel, lilbo do IR-1 D. Jo.lo VI,
de Porlugal.

WASHIN4Tro.N, 9 FE Ffv9RtaIto
0 vena4o apbtnua hje urans re.oluala
pergoautndo a Prcesident I.akiuley sc
o Sr. Congr,' IliMlsro doe Eitados-
Uoldo emn P.)rm. reela noeo. cin Co de.
mils 3Ilnn'rosr trangeIros naqiell ei-
pital, A execnf*} do prinrlp. de Totn, e,
a o fez, em Tvlrtod do que tautorlsplo.

NOVA-YOrRIT, 9 FDt F&TiREII
Telegrnphloh do L Guayr, Veneae.
la, ter side ita infciane o conflccto a111
hivldo entire 0-61 ti da cidad. e mari-
nhtlrtq norct -.tleaoo.
0 Milolitro do3 Itdo-Untdos emn
Cartea s teleglt; boa so Governo no
raceme eentl4*;
intern neatoleJo

CAPETOW,.. 9 DC FEVEREINO
Notllc aqalg .o eblaidla refrernm que
divieio do Ge;f:rjl French conseguio
oceopar Eroelo. no Tranevoal, quo
oam corp de .0'0to Boer, eomnpoto de
scie mli honen,, r-cuon parn Amster-
d im, a-ibeon no Traoivril.
(AgcrueCc /tira,.
(0 JOI NAl .'I S JORNALE11
rjLoO~rull b-t AL2)E-\*rAt^.l'
41
Pca eomprtlca c beh a cecet*l die doe aces
hoa hy;Lene ailm iw-r IU-i got devwi i ter
scmpre p.r-eo*ti o. cip rtc *s p.-Og..pscc
Kga otes, ettrA'ks d-, amofict a-uli A
iaoubd. o Giirx, it I dl-K ii w-.
rickdafeo d.i ,ooo*s r-es.ol.
0 ortaIBi do Uir.tld coaeo S ImbhBn*
d. dBli.e jo..:t lao tre'tu ah~a-.
tora. Eime oafiurwfpq.Olse- a, t culr.
e e.sipeo, eleiil- o esr e pot er e-
potatol esLI clroVWlo tba a i--;e. i3-Jali
Tcei. s ynto A rex a -i qau.tlelo p-
d Tat. O pptttite, tem,- i I5 el it b.licoq
d. BiCeT., dTl- cl r a fI rglioir da t lireaint-
Ct comao cc r.,Itlor; was e retrcienta
-1 dapofol p40*! t 4aninelt. 56 m6lL oiipei-
f.ti-neat- o dema-h.* ie. htmlm, e4- Mot
ti I iu.Lno gihic 3 effj w -0io r1.S, -lc di-ac-
nico do aiictc(t p.4o 'tra Ci wd- q
a [m. ndo % e 10-iJ a4 ,) prtoil'., en T. .o d.
o epirari. pi a 6 ,s0* am ecerli-t.Wr,
al-a dooriLtio Bccii tc.ii aad,0 iO a., beiejc
co~t.)cij t .4cc toeotwlSA> a, mcaw.otemp
dal ie ca llco- t L--ln 'a ,cc 9 .itlboes.
d.aw cadoLon. -it L 1 .4. elm o TWgtat(c
* *Z.tlo'Lr o p.?X( ke tlim. ru--tUr pwr
um. opci-o. treo. iooreeectolh, Bo qti].
pat genii, olic iaets .1.9.114, et., I%
dir-c a occrstsilsl e o d"ejo.
0 hb' m prec pire rq'.'twIr Is tfei.IIa
do orrgtwo c uOo'ter eto qiA dplcyi ie hi-
Teecm 1. i cl-taj cl:0 e4liiCI ic am&
cctr qu zli4tA de ahmeotv, qeijtnscalte a
ro;d* It fa Jtf!o, i qnal ecootfo axtcm-
OeuLar Ca. rv- .io do tni OAd opxrcmcoi AL
doaenic~t oocii.oac'la, pita. a.. .-t.f-oqo ian-
larcswoe-.i ,icThla, comfortie a rrfilill q9e
.oooon.
Sc so iaoeruo se-so' *a qotbla.tc i e 2aN
mtoloo a.tocoi-' i ,uA#'jU e o4,,d&. .
I b3ra.la*bI.t"v esewoe 4 CeCleer,
c.L. I6 o. r.* o eoe peAogranleoecilt
dot is. ; c-s... 0t-.tLoo*taw 0 psoc w
&t'lf5M Uo.qO u O umIll M 4Q$ b uftc" ltlh.
tt qjicls3*c ai*: am pT.a a toeeidie
p m.U doi,' psi-. |-e analr&>i) o o ( or e~ll
Ipr L p.ep*rah d3. d ee jtr.u.

Ji Ck-ro dil. ftt. ori r m (coo.
glot.oo
Taro,. sycio~oilio!l. eetrt ci qelu. rF'te c
locioa., doemeetoihio qea iuo. master & ihda
u foes de m homeem .Jote, que texncu
cm trballio mno*etlr modesia.. j aect "tro
qp-o a 14a raco alimeBlar eatlcnta 0 k. 310
do cubewo, qeuo rploerU ebmento caIo-
nSmt, C 0k. 09 dotzoto. quo reFro- 0e
eli.erLo phIAe4 e cocrrell 4 a ( k.,l30 de
M-t.aio ao* Aa aistauTve.
E..i dKc* 6 ri.. ao. fi.iId- parole. t cb-
mic". maoq, *m .l 0 der atetClr a
ino f-.or, qoe opo-ati r af .iuil-il do
raU ined.;cdo sm p tFbclr, pro Imo iErrir-
poe deall eotw -a W" do a -. t pare a cou
lwjiqa de uBg regomea re o ar%. p thec'do o
solor empuraLvTo Cimite o!o, ecVo%r e
q4 s03 C gonWam a.ldIi eguolo* e'Le.ftrammcctu,
a ij.e, o x10a, a rro"1sic, ete., d* codA um
do a.6.
O quadim comtptiatroo q'4lu eCgaeca 2a-
tP qa i ioia.o ptopfctes do3 tero, de
ahe pbido abhois, de A-to, do carlcoe, de
gordacsr eto., coaboti Big ouoltaneiu Alij-e-
tre, maic n(i-o. de oituren a trecblli-
rs eC cprltkol peotrcie aoh. do proe"-
veito do qTm a a ar-e e liteato mis apto
PT doT fo>k..
Tmnb... ascTelit p*realio3orieco ppcolceo.Z-t
doe qao reLo 00*ipromietelr at loil e tle(z
* *xi-8oe Ioc.o a &iameoaUO 1 orleo

I. Quiralc wepr tio do pFrior;Uo do
)01oo gt Fioa cuoMti eaZitLi
Aiitet.m vegjito
De tro--O.Co.
Do eeteio-Il,.
De lmtUl--2,fO
Allrimntel de crigem a tIti
Do vagne do bi-.,7I.
Do dwot d. pore-O.'7S.
De 3roe do Tco--0,09.
Do dto do hi-ta-"0,M.
EAi pols deo hmia-tda qje ulihe liaor q-l-
likdoe do firo do egetpts a jetlruAl-) ite-
conefeitolpp lrA d.el ea 0 4 i ,lole:
mais apte a Ce-0 tortsi.
I2. Qoialrc coptr.LiUo oidooalil a proper.
;to de acGO ra)-bswarcS celtlo eCu:


1.--100 puttsof eitia lto, do .irctoi>0-4 .ci> c> nptl.. gdtI UOtr. A. co.waneieic0-le, po.LUM belaio pr< V, .r.aji a 3f ftoia
2.-10 Part.e d doamectM did o -tarin m Uatido lIgcmen t fa.c=c lsi Orilnse iw ,cinyet tI& mwa".i c.i&I p I I.
-iml. mil em ellcje lc ci i p h.ilk nW4o grnu4t1 I U "
Allortoo t 10 B e MitcCO. o io c ,t.,.o.. e Le >at-ote a. .. .a Mu-
Ahimcotd ligta n la Tt'.. i4. tnb.unclc imiv'im-t< e re -p^ctt c oaefioiop tarcruc! p e.ia niin la oe0a.i, dc.c(r a c
F .%............ ...... I.............. 1 o. ri i Lg-esrl. mcc"re- l-idd e deoe AJaJ c e co a.e. am hlew ,iC io.la i cnm to.-. l.iew
Frxlih................ ............... r rite.otimiodde e Lcv e. di t-U let e L.
C ttilo .................................. .d. izi&,dB .an m eirar i ,rtdwea >fi ote- c sidt ee.-
Tnho.........................4.92 rci" nceiai Emc coa.a, ~ikcl-t~eeagmrqe q *ob c--. i .i ----
C ar............ ........... ... O. 8 e r o, .d e ar t uo a o n. a.re e, eiiCA a cr, o rvroS .L 'm1 '.q I P ____a *Ccc IO&. -at. rico-C a.4 IV.,
L11tW6 .......................... .. ..as e sola eq i iiflD ] r ioa ra 1oagoi,...:e
Feij_,............................ d. r ol.i -"r d-nta am ln.;e
nar luihl. .. ".. ...... de ro,,a J'jak.mo. lta,,,,i~fv~ U Ce-it .4 bs i
iet a iTa .. ............ ..... 7 a 3eB(m de K'ci ro u -< > prnii e- d. i, ) e r,i.r _, t .,r

C^Mjt.lde lTJe.,......,....o.......... (I.iW Grigtri Si..,jdcll t pr~bli~ir b 0~l i/ll k n oxwi bllilit l 1 smlr> In* itminrBJri
CFl. l de r tsll .. ...... .............. P .' 5 ITiYM O W 1. ifwpla- .o ,..T u..i grI.l*. Nen tu w ,ici -^ I rt cUi o fe' a iy -
FAe ..... ....................... .(,*?opA=95%Do2'.. ,E AcD UMct.,dcQ- poP,. -

Alinte o d ca L-et ...... ....za su:m ...: tATO M. 1 DEMIERI'm aa edcia doe n-o .rNo Ai..
C a docar o...................... O decloitdema-ir;5.ede t'nal t iertoe a cT Em taol, i... te.m itrei >U- to ca .em
Cane d. .t.en' a............. .........I50 Grigpev iSc- e oe d erted icp ;p 2e or inb.li.o d oi ,eo e eime d.
Qe do itij I...... ..... 0

CQ iedoi .. ... ......... ... ... O J o I oLdeta .ai-& td l'..e ol lter t l m CM.io ig ro. 0 nal tBl u.
Care doi ca0c..................... 0.3 4 Ti)tl do h ik mo dei, ce A.de o ee cl li C Il leco.ewieK* d ; lV.I
C.mededo7ai-b... ..............11 0 c'. e C o m a dc ecr e. .. a o lp o 4C .to]. a. ho, .. M i .tiO oa so In cpi..4
Conicd pouet~ba... ...............0.40 -j.-, A-
Carnie d',paw.... ...... ONOI 1. adotr~aiamr vat- tv l ~4dj oo~verlcam cur7alo C r-odi ( 0a-cl wineCi am
'Z eoeo........... 0.3) '"le c cd- &ocmd"" I-l~o V# so J IIscM edoJ
0 acptplp riifurco Im irciplo imror.- corem de eth-r, 0qua t.-acsm'tte at'lo d ci -
Lmait ipa, ya ma aceot9, 0 f4o. Os e m Fc lW. a aeoc C r. CImD a iulbmeiLtlm Qil ieur Q'ioh, qoislt o6 mto q.-- 'A
Al *Una, M de rerMaa))1U[li u e4 1,te Iimit coUii]'ce !
A .*ameiifcxV, veriri ( ,utlu vna lB~i. rio lmn de oJtr'' ou lll t 1a r.. T c..< Oilt O Otl.trt S a c I b l o te.t I
A ah itsapi" t Irn l n ti l Comeo > ceta-no gabor-me da. precatl que ,ti- m Jl eh, c i.fle i-,3.if i i wel d s aidj
IllI QJ iole d4, ori tLhi4lc dme tio. e ar- tIo pe* o, b a tw mCter"ia god.. e *gs e0gH te t m vea.iu I j, 4l l iirino) n PLe0 Itnderel qcc 0"Na IC i tC ro hcraler I elia, .- k.e M aoe 1.t
i 1n p ct e l d o d I Iriasru bntl n eq f 1 afltC r i r I =f e d i rt p io ,. ep" c t a n -c i h d e ,l I .'r. r pr r a
M A'.-,itvn, f i dorrion, n am i T lr f lt.b o A lOrgI C meai. i de I iiduib .ie q<)e i t.a:I
lo (li t.. 4ro da o na mlntedaotr i eoLr e-rirci m em roimc al.o mergni& l
Ciiue de nea- IBEI qe i.ar dt U ll.a o Wi & Btca tlrd vl
Is" al c-p- Lcml'ere.matmirir. Vai -cil e --6 n,., .3 r-t-,
al ...... 3 11 2 7q ionihe U Stea. L inia cbr -
Cateiro .... 2. 'I5 IS 1 15 2.123 ij.70 O re io~eemq,.oet -eino'ro-o :t J i e t e o io 41" t qo i s lille, a. e.L1 coo.
FIa41d di i -f rmdLmo-m g mn of r[ o moieeatoalet-, accriere- d1 Acti
tli ...... 3.003 1GS S-W. 2.33 repst id l.c; .iol .te-t tnitlo adine .. eN P. 4 h t, dh*lu cr.e edAnhmci,.
PeCU. ... S.t4 5 C.3 .2S ,r, tItaliSitdl-fau-c Bad., pecquc tiaiclo.O
4.Cg'o... I 24 1.23 0.2 3 .14 t iAG e 4 Ar
2s'. . (0) 1 1 3 01.74 0 c < bi.... n iL ,.tota s. ,eu ei... 4itct. A om cgiln-
O-4m, 2.13 7.18 1.51 W.31 4 ba .er .i cc ic -,.qo uiir. .i.,I.l tal3:l iht 1 l a.rIot 'm i" F t .Em ..
2a"oWAY 2 IO.2 r .17 ;5.t,. o abi oweiolt te!ltiico l e w coral-, de o petode d."o'h-x r g lert m"uicae. 4Pes q4*
Qlae *,;d 223 33 2323 10153 core. e m, md l 8 B 3 doe tTcllm., lT s ei t., ele a a b l rcI ;.iris 0 g(.n.no
o ...... .0 M do n.a e e e e tW c ci 4 iL.lcgO ombo.r piedro
Oy, ...... l.'90 AI.o0 7 80 l .i.kIwuAw. ctO, OL I Orlc'i.l.e- er.o electt. "4 ,e iguMaite t inre-pcuial. -A
[ee, e de viz. adas q.,.v ge:compl es M. .94e. a,.2Uf, o lrchis ca-ae a t inLa. apart et "i s j~
LolL. do ccc.
c....T ... 0..43 1 .. qua :Ndetro!'C-me ou.r )do2. .W arc "t leLc .Vims r. -
Leite aes va. *Mwci.; 4v) eiw v.l co r t" C~as o i am t-n. I 1 erd o C'idaa,w comeqcorn a to *1~ a..
Ci...... 0 0 9 fi 4.100 Ml.fo 10ctCrmiltz.-' PTeaeliotn..dlca d crvead o 3 Cet 2 lb .ia:(,lint. dort -o.cgci e .! i ell.cf licufo e 10 milikoct ftmpraeciJedi.c IaJi & > dow m0 pe.]>.O4 qa.L e dc4-
.lC .0Ca"Wl" t"1. Ia" 1 o c a ,-ni....Ca, eJtl.l A oai lo quo sae5 lei.-Prao mt-ae i ru ...1 .qie men-
Chocolate sol.
(per l(XI e .w f,.uliato.
g a.B I'- 1 2 b 2 B e alwiitoi m CoN c '. rie tc-1. "tdo DAn-zio e- iBe orein.4 ,,ct eeotr a
FeaT ....._. 4 0 42 .50 S1 erelriaL i. t m tot)]o do i.p ct*.e min debihll.5 d.e riic.t>.o ec itaia.
Fe,." ...... 3.1 U S..I .. 2.a
o-it Dii ... 3.8; 43 43 I1.551 Ir min ,a i t d 1i- ntrel:!a mc i mhtei- hl.bi" e ato il, Itl..
Ervit sc.0 Tr.i........ria 3.M 41 0 8. u0.ah; ,de tcrlfil t m m... toi e de toe iepoa loBtc e i .. .
Tnlc d re 3 i4 ". I2a, 2, 0,4 1C1in i l -c eA o1 t l- > B d o e
ri t1 C.A 0 tar ) p M t )It da uep.p'> llaitiate. lemprce, ric. (ic ieTe.
Tt- .. sile .1 | .6 ) 1.75 1 do O. ntzIqee poPrcO t i algua gEi O. R lg, dLtepots. lcid", c, A> .i C loed c.rp a pelm-
Foli-"A ahi.ll- I4,,t ~37', 37,' 6,3. i.sn roi 19 acioe lit9.is .te, &-.pm el ," .m teol oI
-a erA I Jt.C 3.1.le I.t- CC.oLic 14 r.lo .- M. p -ao, e.,I- p.-
F.. Foi 2 4 jaur. 4umeotalreeeetc- liablede d 2c al-- i~e.i dc o, eter..
CeFa.d (d in-g4oo f irl- da',M .
coot',,.. 4 1.75 44 2.2 4 1 L c de .Irio ecw isiao e poei e com qei foe
Ccon. ii ,- *i~ii.,ue. a eae ut.ci~t ta,> jofltta. doi.,, coro.)
2.rna 44 2.20 13 Fark tier ucrmtameu~e utc sflC eltt t e Lt50u- coc a. mat-ti l. ~ t~cdc1 im N
era .... I.I9) 8. -)1 4 1 a erre t.eA r milcciolqoole3- scteliu.Ot el- "Oea olat il d eL mIid iiL. Q .icet rolm
2 4.1 2, 0 2 p io e le,, .h. 1c, 7 w7l lllercc a alo tl- a i Do 3-eb.ol, irtit.o
To ........ 12 <.5 2 8 12 17 ."-<-l!^T au C11,o1IIqIA 11, .1-r j. l,. ,, dlrt l ,|
A"o ...... I." 41 0.&1 13 i.li.it.i imLt'.l d@ cUoieco. 0 aiaL.tot'.ld (o Ic p0tcIi. t -e-IL. ea cm
Famhl di- Fri co.p Sltr i ct'iloo, alt n i e e iC4o t1 to a l9 tlp d- ,li.tir. eon dol>.c o rs
vem .. ... 1. 41 9.40 23 iptoQe 1icto e.3 *." 8 miblzee de ect"a eu F.li-c.dh tr do h l War.i pita TJoeP41,
P inaleeoo.. a cgar o*' o. I f .o- 0"1 1 Pil .. .CS 5 0 m .v locl. S oi qwcto id.ma &UOm.tie cur0 di. Odl ypre,, It. C..ti -tlM d .-,.. ,a;
ri) .e n.- -om.r *.n. do Le t. cCrpil nto qe 4 I hiz g. .3 h to.itc.
Dil(ea ..a n 4p,:mf-'o 3.0l "1 .io
g...... 1.8 iS 1.3 0 41 fpAxa.% .l-.o.< W ) A i Jo dg ; erca,q-cOdeo.-ao.o
0 ii- kb~troi. fcir ig'iteo 1c.rm. t U (1. ( c.i er w toIo am$ .Mui ticl h. de rL-.
d 1-c .. 1.9 ,i) l.W 2 4a ade ,lilth..te. dioa ro.. a l. .. a -
lo de f. r C.lc &W.as,l o olaeo d. eao**r. do d Ot li lim'a>i rercs.-..
a!h. do to-.-
p Id.liaon .a ; 31 f 70 37 uc.izor. inTfl,e>e cr dic.ii dlmaiti's ; t A altl; c2> ds.T! ita .>tttn ca, rrp.tir,
F 0l.t .0.3 42 .19 74 detUli.l. lie m ll ) d> elso. t ni.s Pti-lle de O n i O tezm u -a E- l oaPe. i- ZnI,
Top.ri.lv or.. 0.17 '9 .2 is.A q i.,l c anic.t.rii- tetori whai w ic ifori e-aIe. c "I' t I t.Ic c ii-,b i l. e uo citilc
0.21liA 41.d5 1 it. Kale .te o, c -1 pels sa. toolo, d
Cocoric..... 0.34 S20 4c.1S ets* c~l.bo,1,, eo. todao re; b Iot" geria itto pt "*i i I '*cO .iec "* t..SuSp0
GrA,19 ... 0. 1 .79 3 $13 i*a a miJ4 et I" I" ita ,m
rg.a t.c 0.2I ti 3 S;1 f ia ,Id- 1 idt1 e.11 tu ,Iotl idoa oi;etrIo ree. no t aeB. a. i r-&ui..e d-, ,.,hata- lat.
Amein tq -e- c ie, roe. i & a tcitmulao, d a fe,. _,te., la.tq-. 1
3 2 ~ 2i 0Otec.. 4 t-l ooL 1.ice 411 TC i J -l l M L.0 6,1.1oi, avo -, ~OCCaeci
Ca!. -" er 1, 1,
tL*L.;c* lit t focit-tl -tid" lde pliq .; t ffr!a.: .!.. c.
m.a iWad. '34 ada .1. fitc. airk. i l Bo q .,lce M .,raie.eo .in li.
do lOUC'.' .4 0 .,',0c 0;.5 l Iter-c S .elt .4-il, e c"p e t deca tv.
CU (taw..r PCT0 troIlad),IiTi.l 0> Wihzii S.W.72%
Cif(tl'ioi A e. r o.tr odli ,rIctrirco. i< I-f 1oa "' -"
.lat. i. t, cmi0 i m" W r-, if-
4'S.'' "' n rAOeLiO 50! 00^ c'*. Ilco,. Cci.. .3..1 inor..o-.. ticli 'feces^wa w ^ .
lia~i 14 -Mm3rrd,-r~chc
M lg e-) 0 1 2.2 0 .0 1 !9 l5 .or le i bi ., ii..t-do rt to I L b cauz..cc .U.,-
0(14 S3 4 82 ) tl .1,4 dt c, ocacl --e clqi. faccmBiit qoTie 0o""1" 1 t a 1oabs.
A0-M To- d.. ri g'o V S % AtI-o o allo p priipa am. Io* 000. tOd C M. c


0 I.V, ade triga cw tax |t o JimiestO prilcipal
do p co. Irdelihmcte u uqoudalae. tctntiT
do p.l hbaitAlo Mail desJte a ub titall) Coo
04i-bm .d c h-lt.lc *Aeshalho Jic, miO 'c
polri Frimnittramrt. le.e4o A or'pem p..
mel, do- cyrt.lr. ahugao pro iua = a tlr-
o Aii i PBatrio, ton que od contlei B 0-
qWci peele do embrj1o c do # obr.lu eor.
4 7oaut A* g1i0o dc tr;,g-, bot ., ei, o 02
boo w ral. *3oe em g*'tab e cm p cptaloes--e
4 portL-t- mPlo Wuo" azntal e 'ml.iAtleaJA,
o qu tetem d olzter malota meri u.-,L'.LA do
qotl a ie- Jei dieli dbo lgmolalim.
As coromqaejciao dt,., .ia a1 v CM t(r-
prieold-ac BtotintM le p* o io slo II per. qot
U L Jollyl id bcit. Oei atsrbuir.l-hc q e-
frati cmie a iad ra a L-tuccu As cloe, quo
wo comn crF. soflrem ia a. ti cw. ieullo-
ctee--hmcena dhe ..iee'*, do lorim, atict.,
-- amld adoi tieotcuo .li Dcnecuioile1e., i.
d. -ria, e'jj c)ereTlrio tTao- om5 tot mt.. .ldo
pfoeroipco o qa. ci doe el.oaoO rid-rtos arc
tmbiblho moouclo;r, ao' tmea.l ins-t qAc t.
irnmeie., ro1m a itsuis do que este, ila
preci-as.ccte s quo e se ilueut1 dt ecamrl
qpoo eon oeslcewo, "0 1il0o cje C c|Iarc 0
cultividor Lem uas aieal;io i.xto, em qua
cuara mLo part. do leg.iar do eu i .t)
phlto e qae l co pootLo e or.0ata que
e-e -preic.cl pa ap.t fci p o Jc.o to f.b-ico de
pl Ihtia perTler i riaidA-le em popied-les

N. proxiaia ehroeici examiam emm o pro-
bVmcai s d TtA t')lo Ce c theda.


UIIA OPLNUO IIPARCIAL
UC doi trgum 0n0to que a aimprcsu ili.kna
,mrpgs coe wmior tleteig. pots juttificar
i-0f4-sla itsolib ec tokei. do seo paid 6 a
prteo lda iapipcibJe do cdollu-i, atrtlnblide
Go aotrao ta;fee pirtiecacrmoieK i Fro*ie .
SO FOu'awic o6 eolo1toior QJando m
Inlue2 pr !rere eAia aioia o wini a laclcoe
e do h ntd. a o .jctdr.
Nem tloda oa hlgeaa pewta .l .me-a.
f mi e, per descr;a psra o meaooldi w olca
do genio eObloador, dilo mpreCis.cato u a.luai.
TIhL.'.Ia k mnh eaciretcate c A tor"iia
i"e em t-.m a e. re.peiat .opiol.it diteor-
daltcn o." cre; geo.l..
Eio. por exemplo. aum tetcmounho de cji
im. 'o aelldae do, t 3o dicidvi qjim l o eoj-
Ler qu eiau 4 ,.cvrenc I W. C. Oou.im., do
Loson l ciou.TAry &eety Ete etcclioitlio
ewecer Saicty4t elf me i ejtestn Ctaea-
graJo i ort fraa.eu a e M dpo1glr.
rtkeahcee IM. c lac qve ga'T seitca -
tocto Lm Mf mscio miA u.'hcei tw to ae wc-
toecein to~i .. sfc.a. ioncase* c et*..I i.
orMB aec tooowor sieo-e ecna eari cade,
conu q. Lbacc de Twra aote de paw a
gramle iJa pa-a o domiaio da Fraia.
1. ocre-ecnti


deceh*l*te .10 (copri.. elier
Por am& soli do O .z-c. oc e ng"t.i"o. a
Tie wItivloi de bia a eloodtit l i-, -
*.Oa elfoee .e p1. ,iguccA*~. eta.. d1eT a o
elultblis tl~O.qe a d- io-iBei.st q l
sptra dua0 .ooa c CL-utot do rieter cr em
06
a;a-i.orL0 de -- E por e-.c lnic ds..m
iba -a -

q-o e aliaC rie gil i*o do ti& BT dt'aot 0o

11
.5
4 e. .e61';tlo -- .i C em sMalitwmo ,
It"
J| e itiloAhOrter ceetie)ld!O no- t m-
I br.., tit o rrFipc Stl JM. LW .ilt late'-
ibula ctI.lo. 0 Cumero de tiowllooi detLer
cml0"o a.iaer o act hou l.i# w -S3n-
BN" *i tre li~i2 d# *tempi cotLeLnylril

itt" o -to oi w" Ic 1p6 steoPli do tr-o
a. 00 ic~l]o e do ettecla c eabrate Poatos ela
i ct ~olo bet. eja a. bodo 4060 toOl li.%'e te-Oi
ltlhr de atmolai, eBUBIoq q I (10 eiCrsteF
pe lo T. 0 soro ttil. de IS !

A TERCMP.A VIDA DA ITAU I
Tal 4 o ctitoul de uet mouto igae ti;ro t1.)
qwc- o ltbtt (o to-ce Bute-tc it- ioa Gabn .1 AixOZi Mecoa*4ra so .VorLI JAewrl* Rfers.
a dcmli1lo le re de i d. a t4igll^rllj '-
cfl. p.lcua admilrtivada Il.li mode a.
o t41 nil pputS S Doilrm. tcr ictckuwite%
arm htiodt6Fi a e Para ec: a Sa Ia reot
..ik pe Ublbta B e B&asaIo, grisa ecw
mell.ole d.os eo n le, le s. prolizo
ueahamn recululo. 0 made lltewra a toUe
em pleco Ier'magiJ a molerll a lalfele tt,
so pswe qo t aIlMIo, albi tlo fIrereooo!
pala jurc-i 80ltUt1 pnti d Ti.', ptom-
Dce ce etec-ol
0 5e0 4-4 4 oi'teeltte l|ceOteado C IolLb,
ecrve t a ota do / lnic t. oa te m prt.e-
caotes. llroe)I par certoemw e froste
do hiti. I Ienol de fl gP o de o0io1 pe
hlc *, inM .oe43oFt lImocutoc a oIla* epeoe
e o-eea cmeroll; iu agora Ds .ltdl ao do-
etoatnetacoLlo ioral etode lico a ttdu s. el.-
ms &KW*c, atrouoe a pri Ulciro cr.i-
ua. a .eowLc.te, am triate 'erre-iento, ama
il xnriBli*b imeLameohla ii w ecm e etW-
riloU a ii.U do nli A tA.. iadoa doespre.
h.cBepao do epoi-o do port*e si a.Io, qje re-
5,0 *0j pI r l di.ihciM poliaeu h do -
ci. o3 to.r .i'oetr d li-o p rtn
A grsnde chalmma hcroeia qoe agiltea o peto
iuteire col vuaw vcmOa-o croidoeo0oo ;.oi0
Silaisoo dt hohe, a* c.o do qireout aioo d
!elidaeii pcthtio, ncco c-p-rI de ornl n-ia
entire -i hoC .ira-rem i .11 .- to e irolpem
ailrs '1 9 a-i cm Zero-rem ..sU. forp.i oc
000 tnloa eppo~fho mismeqn del. A o oo ic- e ast qapdo deelpos ei-
m.m do tfog) di g-iade revollgo. ni *1
t1-i u d. Treerii psreclia tlr-oe fai.*l
crmo dloff.tr.St ra meloe auma fora.tIh, poedo
Sfpoucc Cirs 61l. idie. de mi t couemoi
tom-e ioo enffraceceoti mailed .i, a poto
de istrccr hjoo eqs*i ccalDticmeote i spa it-


Sio .oe tro l f. c mi.t.. qqe ee eo o 1 i ,
Iabi:dticto tom eola'c'crio rolo$m o comm4-1 Lt ,rAajaoc cum3 Ewc-cpa eiggzor 0tc pro10-


e0 aleg a ,o lbri tr, I cc'i o tema o' fir-
uam -t nLo f.f, a,-i4 it lc. e s pr. do Te 6
toid.o ULb coiti dlelrco:a.,i blr.i d'
tC.olt .1- Ie t, qi e rel.ri-o.ieCoi UC
ru.e trel.. .l e*li.t, o tol's i1 4ado
ct:s e riIt.-,I.d-a-., je dote,, l
to' peruKl o Bi.d- o md W6i emi" *I -l
lb-.Lp Fe-t .. i! e t.a.., co..4 4
tute r eape. d ia *- dc se .i diJ.

15 nF;'t u-^ ilell rl Iill enp ir .11* TI w ~ie uii-
tine I Fe-si. L. .' ,ea &oil.4,
D.oile,. nudc l o de te B.aI qoiae de A >15-
otlo Ar -,o i.ca o its -d o e a o.ecocc
,h wet.,cr.tlel,eerdo Srao riw.-r. ieIe.l -
r *toi t.a r'e.e rotre aIou i ,ea L 'i ioMor
aao uccl r. lt s a 1eIt e. ta I
14tcbI lc nao dc tf de ltt-, 'e4 de booi
11-61*1 ftle e4eree t|4.r&6 S."rky M*
tr!c-lt. C deLi.. 'i. c' eve, aboreAlmetca
i. ilrt.i.-li d.foiMied4 rtaJ Io.$', <.ii.
totlBieucnrio eoo Lcrrbtto- 40: .0 jnco.< Vtt-ac-


0o l-'c FIC.% FAlt E3.FLUIIAP
To' pol?-.I. -or, Io tilo do cci cotocol pib'i-
.-. pet clelor cex-icradeci Sluacij o W'te
lain Jfsyvo a- dclactic-p. iottcladajJ reobimehte
0an.10* Ito. tnoter.,cp'ra b-ia.
ComiQa tia'e pFor iclicc r ia c, te
t&.x, d-. c:ac u'tu i de.- l, i Ain.Am .
Il3-I''O5 frloT saoe de oeiplmio. a des
ceb-rt, l-'l-I4 ab0 ibao e period deoe.-
cU.pAo..I. A lu tici ie o do .ccliuaocLtieo
extertir.
Peq 0 cL-triylo mi.-lar ritcmeuato* ide
sJ xo E o... ttio ) o.ool Sto-ie, i.rrlp,
c disapjterierlo couploLimeoLe Ltodoo 0 teaih-
,.a. d. t t4., do c-mTot. jo0 doeliilVt o
latcrlo ericco, mce.. durante o eccalo XIX.
Apcz d I -to, "pouto doe TJ.l d eelts I a
crcmo-, sQ -socaxtief atrlKo stou ater Soc
tIe pauccat c6ifl& ant"o ta&, do liCobeowt
do Victori Nyxsnu z do Coot.

0. P-AwiOHo- do cola goto de exploea-
does alckieco ldjc-e dzoer qu cbre o *o a
"eJ tlomOrea 4 i c lum o a do d ocelo XIX.
czbob. auiit eom. que rei eciowns.ado bou-
vret idal 4 luco[ le'.. 0 seOeI XX ei des-
bntdo a Ter, pteOlelmeatic ea ta p-olioma
docadi a, s @a gdnt. af d.&l 'io(osopopta.
ph"il. I ta Ings pCIit do coatioet peC&
ing-a2gilb gejieizcs.
Ho a.QtOo qt fantJ at;l pius trpe enCa-
gico. c rsi.oonu.
01 am ts dor eei *'do oT-;wi 4: q0e api-
rem a zafe quqaer cccuie d t e de aieri.d
u.d FoJem de,lti"a qual uer d* mana-
tontLa cado a delodo ue qi se eimle a Rumo-
reccri. Kemic, 3lhumcrij exolocr-l i ma-
ioer- die llm IWeyecr. que eacolhe. KiioA
Mjwiro FrC objetoe doe so. ectdlo.. No ncupo
Egoo do Ioitre de Vi-tosb N =n te pcloim
de ma,. de 11 4)0 p4P q20 o"fereu.em a ian-
e-ti.pIt,' mathodiaameute effecticadi..
N%. i i jeoax A .t i ts-neo no midlo la-
ero que l dzalo rcgi~e para eIplorer
0 Ote e o e orote do l-lz cotcem re-.
psctl.efooieoCheeiJ*o do moauido eortpoe
Co-o as mlia nmptaots ptal dw Africa 0
tc-r-'o'ia em l.Ii'o ectIe o ELoolcr e a regoie
roloeti dh Celoebla. poarte do Cozco La Pm
a. lucia., os Aider Fonica.i a b:h mi-a-
noro do bij-totzo e te exseam Portia di


~~~-s~~~~~~~--agc~ od pce. rlecc d. p0c... 4.0)_, _-----------------'----- --


q ir me 10 f1ipa "t ,t"i0 do proe,__ tP
0. o.de4r,ro. g-04[[,et4 ..
A laicli f|rrn trale-rai l-'.ri Lr.i
SioMfI. 0 f0l05dO47ia )r41 fci l l e q.lUtL pO.I
-w-c .i --aiao .t.-,t iq-.r c tel,l. til. C
11 t o o lei in l..i l|.rr,.. . l. n r r..l l
i*tHi b>:a. i~ ~ti. to t.-c ,|., tlt, A..i t ,a.


lec ivl r5 rc-jt, hx. lrit-4un 6lr fi'ft.I
I .. .4, i, ~jItS. Teat,,.o Tiet ( a
iio*: I L i -l e .. -r c .e .i ns oc T pt
sio eec.t.M


--. 'jrA"', AS "P;,14 do g .*lV~eee~~u e lo *Jil
I42 ItJ.icic& e .K L a a.s a;.].
ei lo....* ,cc -Lr A. o Vo-&Acep*N.5, 4 d ote ae dotjpeai. t.Lail

0 tie...Iw .I.C ic r e ioe A.a ce .ti .lc, do ico.
0iolinac,,reldecoal. Lv ropl an N laTiJncocos.f.l Iccot-. a~ltd i ol rlqic oec.1a,-.
C~oe>.4aoojsco oe.$t~usdoqui~ iota~i,qclna< ip ei, tro n a lt itcr. pi,.l ., .


t-. a .t 11cJ aidi ca l sooLm miirt,, do .ISiccw I liittc eft. 112


de "r .4..l'. I
Ae1-
"*t tiit-b, Sr d i cclfI hrob 1"cooc lWl..
V..rk 1) deljiCctitdo 49"!l.0 CA FI. Eiu gi ri

,lroroa Sr. a e,ipir z arq z l, l ot .i-,

\ 0'r ,S{ u. O 'i .| Vo t.l i
Cci 0 re flclc. I. ii Ti -i rul e 0
21 r r l 5l, o 1Sa m S C. O .ini.1.)


44 rt.-Oa ar 1t 11irdi n.i 1,lto.24iii .1
*, fio. l. w -o Lqu I.l c i. .. I. ,q, ,le
. 4If,1 4, l, a lla lK dpi, Jhi|inM li-T lr.* ***
Io rl~l -l


A. T, ioah r -I. .iif.1 a t.e lc..i.-
.* -t.btl*.,la. iLx ,.;iial...tv ir.ltii <.|.
*'*l*. -ra t. f,,rl,,ar, ,,* Itqar ,,ar il ,t rl i i. i it. a p- ehfel I nI t 4 4 0, .1
01 ~ao ~la-iri-. 4.1,11l da -o l.Ii ,re
i*lto i t i M -in.-rad. 1, ir. &c. O- 1lr-
i lt, it ai7r 4 il-rc la.- t lrU. 1,
Ai -r1", .,s *lal ral,*lrIim A .|lirai -.
- Vice.. . cile ie.e olW-4


?;l'ri,.i "nal .trlia*" it4 dp ar *i.j
It. .-. If.rita- Sitf,, Srt louisi d.- f,-ord
int. ce ct-i. rol | i,1022 -eg ,l.., ,.re ,. -.
Iw n lr^. .If ni h Iiiu r au , w l, *
-tal. Tra-ii.Jo u, iT o ilra& vluo, aicl-
12.1cc c ni-iniaL
I'-- I- .. i. i t-. c flrc qete itt atn .
A -I., lat rac/rcdr-. lnatilatd--lsa it .r,
it. lti l lr 0a 1tcr, d., i-al,. t r o a Olhar
i.ltoao jer lci ni q'n-.ii. a[oliorelcrol.,-.
ti.^ nooo-ra 5l ..-inr.!. a-nljTo rialh T .
It1- .3ra0 *-ero rroalo i-crc ta ilorfnacice
lia L ,iI.a I1T 1 roe, cil, ij rir mrtit l T
'.ltiscritu,. alf iic a 7U ato.o ao- Drm ma-re
M'accc. C~rtlraiseir^(c Cr Uii aic.Iciloo
I^i-ini-ii Ovs.iio~iciL-o-flciraS ,rdo.
I r .*.I ral i. ,. 0 ra lt'. ,iiit.lpa c,..
-a -ih. <|4rac-l di n2,idii-To not idlrr
c-i.l.c ITracC toia. I' l .l i,(t" Ocl .
earln. ca. . l ii s g. ,ir |tId ral .-a1 Ici
dits,.* CanI cOo 4 4l I e.l, e Inw Iaii C it i 1
r.lr i a~ia ..i-t.llcro. 1rt-I dit..i", r O*r

ita., q- r f V'Tip-ntp ,r11;:. ,n .iv)-
t ao 3 t ,i!i i .4 di tr-- o ,eli o I.* .o..
boilCiut, 0 Jo~roc. i gaard t- ai, .

.'.anrnt 'r m > lar .1w~a' fi aitr ul .
d. v a .,r Id t n Jill txr l l'
I |r'to-eje.i.c iclcll ,irl I tL oi.i.. i-i t o'ti.
ic t T. l. .O Irle w noosraj o-l.m a-, o
Si rc a- i .,l Tlipc 0-sodiino4 B' er* |iS
,,* t,.4 r-d lt, i ..a i f cn' -
-ssuh hy r, -tIr rali ,Ir u-hi.- o ptora a i| a I.
ci lnr ha% ,I, irl iac i*. Iili T.iic

1-ra- i-4l dcr To. c i .r &i 'r r o-,la .r ,.1

itliO I.'ara < IPI ,r o d, rltrtai o am,4..:lto hjq di. d nfiyr- ~lS wl -
ir3oleip>, r ,|tait ii r ansii-4
de l |. *aa ol,i r r 27 r' ia.-*'rl-. i.1 ti iif tl 2ecr 40 f.oliS..Io,. i
tlc.,. rc'olroec r, |um 1i 3ll nI T 1,ils -

.aluo flii .*idad. o.'ar 2 rmfl ge*la ',.i.r
Ii- s lr lit! t' c ll.jlI. a icrc-i ltlc | 'ld'~a r licrw n1t ,mi~lu nt;i a uw t*e d '. Ilg .
0 icr .iiClo.rl e .lli i t0Iri*'i l n rB|i i -t
a l. r fi. o r. .'. IltlinE -64 lsriO-

ec < cI .btC 'le di oln-. lT" l ,liM *

ec-.-;; -ttco-,aIl liti *i. tn l..- dlri' 4r
ap-.pi ilaodl, r enli 1'rarta n-.i.r .n
a.,I! o" W ti ar-lo tol nuit, r1- 1e,
It TIP. T dnr d tnl lrn. nl%*. hITS !.TM4l
041r i.4)!cdoV,-*IraJ d lh idl, a cc otrf atd oi!lo a-
ier Ar andrhi'a naratior d, .prIe Ti-
iarta. <12- iw J- a Mc
- -."r o .1. n doi .riti. tPt t 1 p .

ahIt., Dic e, ir, ).I;To ol c- ri.w

Nao lt -rari oano CPo~ rto q-ia e fi-ace
no.. c prtpaza IN I o o fhci&.
r-rti,.1c l'r oica, *I i r<*Tnloh* (aia ..
is a lifla *i CIV m'Lao*c duzazctta no.,
.aool Li e~lmcn.. ic~ locI-eO Toocl ,c 1 et-.
I't aceloaI.iro n > r irtc in ru -x orlebta-it
.-**bad-~ Irio fio-^. tinf4 da |tnla.34-ai
ia 3 no t. l ieT. 1 Iarl A ua unre itl. -, fs
Lero dt qunalladc istcuhlaor e aiepa4 .

ac**faL o Jlcl, P ir, l re-c t-e a c io,,n*
oqwln.nol' - relhl* p i11 rlo* l lerur *.l
a l: i'Ve<.o d"t Caf
(> rar fi.4 *sil c e Ia, khda f IlMla A.
1'astante apretlaa \rp cralill- nII-
.jial 5. 47i2 S.. .( n a" to oCHp Iretn-l -
Siir eai ..rolc e I llt r 111M-il c 0i P r3a-i
l ra ., ldeal n.t'ra ca o. t e .l i 0 rNa 1r1k
e.riaec o.* ol -,r. a otai rci f4 i-
trts. I'-Teinous. 1-trhu. Af~raar ia. To nI-
*ord e-r nao pro.p.a i l c ua a to ,ur ff
e,,o Tusturias -~tiauhia N-0 if irpi^ -1
a*-,e tr..tfo. 0 pOTov frAlk ler 12 O r'"
c0f0l a0 io. p41 rquc 1 a fel, ertm etd !i--r
)r, l co.fn aalifiacilo d c f-
t.eptanlore rit3talhi-f I'od,#o.i rerds l.r
tefit< o l prnde' ni de dan tos. ci>B.l
Bt. o ue paC teod ,leutintri ror"l,,r oln6-
d-clorodl2slj1 c-.. a S fillsp-, ior 2rl". Ii5


ie r, qoi la ca r coutr o i Di lrioc*o ct--
oficca> wor n porioa rrnc- da. Sraztl d P rix Pi ateor o r ae ll cti-a i
daTae rtil no 0w adr ,1'.rlo a io i.l.ft-
ruatom o at t ii ne.' dot fge-rcdnilo *-,
d.w D<- ,,oS ,q',tima*,r ,retatbitt cna t it -n
torid-d czna dwetmnl l, I ntj3a. etc
Io tod ,m caflg Iriclci q t To qnr n-
taltl qa, thor a 2o trin io nfoCt od- U ma.-
docT3 c roc ldoel t.o alio o qoi e te. m Mallrin alr, q .ami
draot.d ator coir o lac ar trtlioaj. Kerl
d- f(t*> |11 -ra: mul QuAhINadC, Hl tii
otsarN oni [ara citt ra, c a e aqua ftp ire
nit t-ffrtic 0ut o rits I 0nrar, ant. dlo(

do Irazil ? Iaraq cote |ponl* 3t ioimpir
Oante eo al Jto mrIceral de. Cs roardlo.
ritiioiat Ca atil nci l errereatantm-
it (*,-~tr>- -'4Dlim13- -1-e* IaT-- fn
oltre deac-nas de in. a.tlr q'4 Oexa ciiaa
mi- ol 5'C e 6 poeal far*- ioft eR'.. n".
(1) uo JhOT<: Crptd eprl PtmLoct Coed, f
tta co so rlici. law 3.. cllad


decearrenoc.O uou I I i dI 3 e QUep-
trod' p eepiliii.dl..tJo. I


lmpwlo .a, f.'. I Q =d *m tsle pict.
te tosl telloa~ 0 pain fegotis.S. d mo mOd T li ode
h^Mtr ospe, leuamje 6i mN.m*31-
dli,.-o o impoie o*-W salter"6es...
Or., be cC Capiltl ciFeli, ec.tra do Brit,
aaoocdoca octarlAictill* etieO u Wroute.
etoea e'-i., . oiim e h tea. Io-Ie ao

aim.
-I tticeoidearairosum Asemdo raee l d'
t o w .udei mei.eo F.a 4990 es-ervi .o t belim
0m sas tomif, iJ. oei ao oifioea. sew sel-
tswr isgucin Sbe quc no egawok'"' Ql"S-
ed iod&&4 e#" pmr n a or-s c SteiL E cam
.i, posimc oeri:cua miiemei em gr&Te treas-
tuno pareoma oe"teliBmetLO, tioe do p-
gre poro r sieao Frcattamete U6 aprro-
---, -- -1. A -r do beald dam ortodoSo.
Oti-dc" *' Iticoic eictl iid


rao weo lujlootses tlIbo~0idosltar ap- elhls oolsoasorn pea d ooa. .r.o
Iloa. rui4 M!Io m "" Ugisia in.rpoaael 9 pari e&teeor odo h mo. *o at
lsak oa~ Ee oottstO. a 0 c dout- e A]OoSdctct dOf r3 &me" &S e1. 4 sirbon62
tzp& Ig a~l ob~i. a~.e ed a bmmeo ca-Aa iousdplo qu% me do ra ooc

0.^,a ro%. -w. - be& 'tM HIN91m
eoecA.oW d o4a e@ eotoes doNls-.tW. rto a tpanrsPAO estreo r S29S onm306.leo so
hboi&o do 0ltp." e ap drirtao oigooz3aoI IVojacoo
U &m r a 1e ee l .i ie L a itI
ip t6,4 mam0 e Some4ka uc4od d

Lopeod oMoiv# q o ed-..Ia diia. r 0 atnstf" tsmbeO tnFcmt&ti i.-
a 4.&M ala edPdo _ple, 0 -iAir0o- eoe rio m o m alate iritts e triv
d&ie, d. w. .rji" hatele le0 Par to -ltes.
.aildi&p.r q 0 O.oeemo i. s gu*olara l0imoe boleia sceom e sseleel id lei"e
impos. iAprop do .umoro d So & hils. Saoble .e eae... EcIor.,r E, mnsIIt.
A oelpidi detmlie tc heusi est a rerlama Pebito.ripoaha-moaaao
ma 4Stl eti OsesmpimfilttM UIe pope- lTdO.-RIO lO pma
* b Pao unim tw ula Key oISa..--luNaes tevo.
qpiaml, a oe luai = .%oeira, eplmearI a Teont lemdetaitophTeitjei-- o dedo um
rAD I Aimna do Etib Ixctsmae: &s> etwesll I E amolinpetdotti.


Nit h e t>itole, pooidtgt cc m.uitate Depoc di milt. rellhr ibe n unmtc, jrnie. 1L'i patolSi enmonhc Di mo-l3o-to: c eta rvir re*,.ap-c g-t- m l.u d 4,I&. do.- !. mi ll ei d ila oll tlaber tootr tem
g~eto. j DStDcr e loortfieouaa ezf*isdo tozinoe.e !er wi 7" dor. a nhnio no lopei do 0a =lude, co,. pacdelo e a60 doiehr. 0 ioitnmeCato qije de-tm, IMe cetlo,; e t1i
0 qe lon.r a ao'r scBdptr o fi.t-m dol alIen. t. e oie do T.-, proj.ul.J ieo hIt. f Sonds 0 eem0c e te lr. Dercle fgslo esl A .. aapa-sadae" m.uwtte, lat;an.- toc r.tror
Iboet~e.-.innr nralo-atat d ,os qpe al-c Foi ro-evlido I eafremaci. ewe toot .ctit.bU t pa. rap as 9014.2.,, o CIoausm. O de gm a ocnete I p rea. Qom Casteas p.rs Ticiol tas40 itCi eri-
ecibam oitit s a* taweuLta S0 ron ceo tobreeteacu e ciaejos aianjo ci div ometre-es bit plirlo to meedescrr. nArAtte io o pie, atcfr e cSr. Io, t porim "tPr c a"to llin' lt
so eiraf etlo4e. Sma do .-UbrCte do ccitoTe., lteadliio Coti o nlmith Clotg-Oi pJAL eaui Je Cobra. aiem n taeu itede tm gaor- asa oisl", o peoatirieti lpci- tcrar-me
Em egit.iodol4 e a 1mas ecrn-ca s flo a- em so caima. Degnreo readltl a (ta t7rp-ea-N.e C stalosic Fcdoe, do lda cmel e0 de ea'.)> ob us -l -e-. Ea.at ol eI to- goto. ao t. t iej*o 0 Pt-oan o pito pro-
cis, pos ugjvem o* di so trablbo Jloho do i t pcicto. det d o h.-io. Dolbecu o imi S a sMan mIale WI"imea ; itme&; o a export. xece Dxai tVleto oiaoo hir e ao fafa.r a Lten I oeopr a I gr de opbhleide 0-te a4
Toriesr oabird oixto do eetermra., i ter l< porcl aArmtirr a e .teea do juoto,. SoietA, "n oiptroa cge o e goj licl Se por e t.. p.I em deroro eo- rele do ored itreA.
IN& a .ei metLiro o e m"eloruente d do and@ tail sito ea pgrndt i lgalar doi psto iarciai .t.mo o ; imso ori mor o emoloact; oi doeal 'e.i cEme reip. let o*I DaU rit crg ali de&, io.K, *i e rvlreC,
o o a'cnri'-i~to-A t> boto aitic soos Al- &amoo poIN, ApObor3-.i do ngriir, 10.It R1 heetli. Cione'Pa-te tom. p io, e ore4*- leftla..no. -d.d. U ad.teccesw a li;j-tc is conib-
Splheoe Klcr. Ie4.tlpoe tle-a-I pira o iar, oletter-se dento I troi o raeveo t t solo t i IltPr laerada ea o rPalca rllas t hgd"d]e dc iom do de | Bc. us
SIdeistel io- lete doe inlu. A ctonelo doel s!t Aacnto. A rcoJa | .Aa "oI'lasatal aI a.. ..al do e. mir.. Cep-r"e* tlaoptlca 0O *l t nn pl0io. ae cola. e so
|~~dm'..-e el-11 ganecte Mlo -eivo-l, t
Noliem d. -ac ..mi'r |diuliaoece nI.et, io-elo ttai I l| yo~-torc-~~me~ rp.l i~.s e '~e ( e ac.Oceeool iche pstsa Iisoc.ica pei.
C0i0, .pe o. ditremal oikltnsnideen. WUo d n b e os s r t. ...cd.a. .p ta aPme,. er pL b.e.matate at
rarcroon a ePaz poitra dc 1e.vi e quo he do Etce pr-ojeo,. dis a St. 0 Ienre. o lid oalma do soo tbta l albo. iu, e-deta-sle ago ocil mir. S id o s Ie sea PW -rameoIeplio ste u e
I geI ts e nfe.
"li ldacotlerplotrceirton qurts Tet.E n alateser l dh tolc ,tin loaco. Aielt do I la"ingmea trn. U uas ia'r. pals perts I qe. pedtr, g'-l0s lo beti d-.aribM ido
poto-".[ ta.3 p-eocTv itr in a.omtrrl, q"a ter deoma. E" tar ti. Ttoet. hi dlai sciJr-. nem wo i dde p"t Mitio p5tM (omhaU. 1 .l p te set per.
So. moeegra, erc@ect Ml a son i gl i pot V oi '" p pslniim ecco amcnto oa~rAhia Fozinm-Ilc uri-foiaa iordiiacttol Poi Pol apore n erimetl I per Ba slenlcl risdrola tm ets. Porti- o r Ct;e. Re=pc eurilrg. rFoto aela do &act do de toet e s.M li we1 s% fni lr *l dteer, kercar.H rooe o no ce MIfrmneet.,
N1I Me vi atoext co ocl co 24o so a do' *La trm0,ss frap e, all coilttrr at pya taopo doa alm-r, m.,t bimpat l iet rte r.ouo. P.WUa em tAtI meUtplY-il, aCIi- O-i. tretft, miim&le do hbitatllt do Io.-
Euagio Degriee. tln t, q ue orcaoo no eor de-terotr a atten,- m tbn-e dejbfl ber do idat ca c ua llst gta; de hs dcau sesl ti5` 0 1 igirei. doolo trialo am pet d.rate Sont steclt,
Por ir wUiatremtc-ao, esoaetI eocW latm le d hIes aioaauttienl. Era ei.ro, @l. aprtaeetleato etxe, de dae as l t2&l et. Cia i ii" izqgeifiar privTlT-este, o oil ictgel o e reoiTll: de tLeoli rJbberso ea,
1-iteti a fiost teattivat de oia doie Edo seg e. i.5 mi oite. fo-pr ta s elm di pi.od i r e si s so ae bols M Igueti Oe tla0 taenta h e ali hle et i to *.Lmeig do eoje, alc, ".oado qul a
tni Deeve, oooMilaIb c B> atmezes. ex brl9 etottletr>parte ttd p ld o 'hpiidar h la deaoieperla ais. ,te-atirlio-se &Utz j ta li ; r*r., t soirla. muio--e &tirala aeire a ple pill le d potgi, ma o
0 jioia Ga-Ito Leoux I-I 1 a a-mptodOi de o I medigl qusltr CEtLar do eempr. tmai cetieUa s dh 4 tTremrae n Mue tpeBaola ICa c0evc detd ,TI itiL mez.
do a itrtigsopztiool]doequei a is lnortarmis m.toi sabre Onts celt mestrts do riarE. E pAM Rtl etoe Ia pdarli, s oWetaUroo frot Il kcao. So oetl tio tm sil lLuiar tro.A. tr, cu..t. el-i boc, ee.l aeimioci
Eageie< DegDeoea tra gi cd Ouyano bran- o.tagol" be Mr cit a tal-rS-'. mcam aosnli, tarelrehdo-om coo loi doi ma't m mcoo tsosak. No oceideate. o .,pt ero q'T ttern optio
iek, end* pieton Chiaa amoe. Come protest Aflamo3 Celco deouaimoria peect Pan pen s 3aeon. Depal, e nowpema afcfr;*. malhtm Fiquo cort. do p bt he lagatpar. todos, ecfftsa .re.lolas mo :, nozzet. co.to paoiir e ws
t& por ea iaIcweeels, otl euearcerdoa a. peciva. DograTo eompfe epl a qa *&Ia oao eema soano e* pql cex4 pol. jecellI so g m iboa tooto lilacr; q a eilo 4 tert fro- toiac cla ja't i oiporareo l fbserdo a i uoe
Cg dol(erna bea el Rea. No toeimeotoem- &So polo lear anr e ofaio A a lgLaci cemprem. lfeur r uo. Cortll}ih j dLfibtuj(a; 1U- coaru o to h ir, e bcoetnso e oC a ell lr hai e Oilew par miait-I do ptanino.
qxerdat loo LrpiA em* dpla corriate do Contilo am compal.lro, l aecli. lc u. tna somn lidor.Sl uI.a -acm i1Io lario Lea Itled] mires. Sual otiu pc'titd 1.d Eailta Orta].
cme9 einld. Tod" u aBchio on poito, Imitatlo e Isos Vl.jea due rois, ii tar Aio tO AEre, a Em eailic comeoi a so sieldar, Cad qui rots o qae Doe a fea-o 14 U. do oiercir s ffi:ioi dh uoreo iro e ccjacr de
coa oitmi sempUihroio., noe tranc, bure de ormlo uaiol m on ite; c corn (io desuppo as Pri. Psi., bit.. Chetsds aor po lnmbori h pdiliio dc
tla a tonig ds ltinmbsic m qit l t po r otcblja ert invite dwt htPat do caoollo e Pelo prilo id DDegriulV pau usle A ocledads ltitas eii lf.qms ai --ais chf et deotti modta oooi qie 5 toucri pars s
doa cph dput. brads dara o xaine. u ntbio peto batto. luiei lidl a met. h Mo doCaoi do ate" eidC Cad. mMbC& r tom aum teo n-ieito. diolt. pUralaCs poo gis noerta a Io id ditodo
-w l'ds o do peri prn es r empraicco am Deoa do eeleamari a elesT;aIloa,a o mewm loraria, lea uevmeato re9sitedo pls UA mopria e grownt trombeo -tsauqjtla 0 aoe-ae oorta aim brun 0d.o aro; amoglo
tuai damc lsbo. Degniet .IVlihb ina corppa. attiuelb qua psiciue egaoUa dorlm 0I; s ot wfo rm oonisitooga Ieite, ultolsaoblca;al b.em.a otomo, c strt#o pieo oi M as[oneo TicadcadoIlet.
jai.. flli. UMe p0reta ompu d a 8a to.b6 14ol aln sotah, pial co rb.atSbleitato t lfao.Uce. E strsm ho- e tsrriaeioa a g&t&% ido toe., a boLeoliisB So ale .labsidaaai lga prolilb. scih
I e-n.a0. *LIatmt l Oas er ititll, i" c hl tt ms< o ,mlisn.pz a l uoauidli eaa- pdiacid>oa iablc.i h sole.i em lols. 0 MtrtlA do proopoila
10
I,
J!


conmiite em o seitho se dcotar con .aco a tindo ,b ioilolt la. tr. A!Iel.o lr.lttA
crtau e deternic.a eopeciade de omnodo (Pclnt.1, porecc-int iJS. oic, itWr...,,h
roe toker a eCa rreoooo de q de oa d maaon itertrew, ti q-a alliu
O.s.m 2cg'eoe; ce tiecsl peMr OFtiPigIo ji ecl e nLes "' e no gen-r
terre a ca:ado dei elveipenhoa-to em van& l Talf Te ti ht1 eesg&tL.- toem ai.,T r q#e
ncIher do q. oaro qnel'quor Tiwtelor do o AmaA do Sr. Altetra oad-ice dcA n J i
mo-do ; s bteg d05uotfemrtcc.ic.t.i a L ha ms Coa l .e f d;t c dl-qe1a ti'oteIte p-JAii-
pr adolpre t reru:.*;o do la.t. ceitc ten-or doi eo kletuI
es loC&Ldae. A pate IiJloAria .1Ww d- snIl.id-mmt, cIW
SCotetaidA, comc Be coclmi dizer. i dd,. c el.
ooslei.ree. do Rt.th. VidlaZ. oil em lheei'oe""1 'e"S Itolfe, o.racIdeo
telegltomm, todo o w resi e prcieipo cn .el. i-tcticl.
gatsl Alimua logiexoc, Aec.p;Io do impelo- N NIio Grande do Sria s. cirollag i di-
do e doe pr;ael salemto, 0o que s 3nBia-1o btal, Pl-c te oriolc m L c.t l tjjejar.r.
vir expessamente c crelo de so patrol. E or *
bl oqpam tte-akoi.u ipplWnt.Io o pue. lrt do dpoI. Lp Cu gotol:irtt b orl
usapo. ttit iioo l W :xete D% i tell-. (todi o .o) d.zI i Se..:
tm- potrosi, i ti t-mlem ca brio, o a etele 0 uo0ALAtmhl-al to4P. Deti-Be iS pr,
Sclegaindi. tier am tneio, IIsap*Doo o ee00 c pfieo.
0 C1oP P2n e*g i:el.fl. Clprotpou-o pnor 31 S eio l(t. L ns elL!t-e-
C.c= iube e, 0 iotrelio eel.1 .0 oj o &.me IS do t'oo.
n.il tenirel lira! dd ro'oo bgeiz em (li t D jilmtIh.mt qo el rire a* thl et-,


Vticiad B, cctoi c e f Oalmertos, gee dou-
tro dat des a-oe a A&eXkab. ted deotalis-a
me2te ecido a cap'h.aa A;toIO em iTrIcoi
Sommoereiae bdj rti.
ToloMa o0 m i aglopLolbe e germiDo tld
J4o.ai peud gre que tmbwiem heoentene i'l-
doda ropeita d e ceao de rt;g.
O9 pw.4.7 d4 pode Ulh UicOi reiacTlo
@am toepetidrcm Di mono o apecrtio. C .eT:
qua ncolaetese polo metes am detcio do ra;a
Ingloc era etoliertdo pufaaga, pudr do

Ag-ra vemom qe a Suca 0a a Powenai.
prodae bamllem eocrboi qtalripedee, aiad
=mmi frasti arm"o" do qa a igle-o

0 1 0Aal" PeRota B'""i P ars 1901, bO.ge


O So latcol, eomon ate ho Iere., ji2
obre a comS, ji deeag-gulo r o].. wed-em.
A motier, coim oe iblote veildo de tL-W*ta
* Olhm aTelmeJs p olo vielin, schl-e A'
hido do di..lr, da-d.5 leo o remedial.
Corn em amOM I ettrectrtiIb, eHe da-lhe
- lat.. ta nal deoo door mualo. Voa
einc Ia'emu t) fL muao mtia.m vocd. Qtudo
t.raru 0 luto,deasejo qle te eCee con o oaAtoMai
tea prlmeiaro eixtelir, que d rpt t lai o bom.
t mrlaDlor, otecea do tegoeio. Vot bhla
de is dr beim...
A Marla rspiew., enXtBa ami %Utrima
nipotdw eam weas doloid:
1- iac aoselo D ina. U., ,...
G


[K EIIWN J#MNL N(01110I


le oa dc rescrelre le e201SE RUIMO


tCHl0O74CA SEMAX.M\I


_ ___ F


_


`'~-46


Ilk


c

F
F
t


LANNO 81 RIO DE JANEItRO -'N. 4 1


'ASSIGNATrMAS PAIHA TODO U MRA7.
PMm OE.M 60000 Nu ae XU r- 3'W.UV
Sitm uuma e... -iOOO tne ... 171000O
C u>n>< ptoe mouual, 0. r eqse a. `.uaipse ite,
Mitt t Ma a .5, 0. s deat b "itas. at i .ealaa
Mo.. Isies aatli aaotltitto pee aat Id4 ua aoee.


RIO DE JANEIRO


JONAlI


1D COMMERCeO

Propriedade'&, Rodrigues &, CoMP.1


DOMINGO 10 DE FEVEEIpRO DE 1901

M,.SIGNATE'IAS PATA TOPO 0 1nru iTi
frots uxzrstt Il. 60003)O i ox Sis XKm ... 02i0J3
lZSi5oIii8..a 48(033 rloBT xLzE... 174033
A .imeftive paean-- tlhoao. I$ao4 cef^4 B qaBqMc. *a
a.. .ae.luat mo ,e e Os ia U JAlNI, SlOtte at Itaita.


RIO D2 JANEIRO


AVISOS ESPECIAES
F gTAPAi W Fp IRi) IMA TlJLCA ta
1 ensa rl. t .~---1,5 fin e

acstar);oaaQ esdnsno% mCmGareek,-,&%et
B -irut ll.
A IYJFIL MeLom-a.'sal cO. da ll 0 Nil

.taw Ki nolle2 IC d t..r ed
t-, -..1-yi-'.W ir.UL i


Jirm nl im efful" A Ca.,

0. a.- Alas l e.,fA
tAlrO kd &E' Ftira, l7.. a frt'
Jnicir.. a too er.
iaw 1 .er") F eie bedu t, ri O.
|. tll. lipa I -- win Ml_ ie
Ad, ..la. lh:e* C*., rto dTo.t).r
I tlht.'a em Ia I Jps. m L itataW Ui.t-
Il .AURM^* Ni AS* ufoo
'n-Iu Iut l aIL. t I [A8iiwLONDRES
9 Do 1Ftruata
A L e4aJe z O Gke dedica 17 p5gin2
do scu ww.ro de iaje A ltraniEripA1
das lartes eflietaies exipidas par rO
r..erts,. dese 10ide Jnelro, quin io
12ftbieel tooeu o scommando das tropes
em operaifie us Afrifa Austral.
I- ltmjslrel dar a reson) u If!#T
deme trabib. li)rremnos em todo0o co
qJue na piclmra pare dCelle, Lord o-
Lerts ameneioa qu 'n1i5primalros tem-
Po5 da icmpaunb, o Exerrlto ansO Iin-
LtdAme.te dlemnsied per 1tIais rc-
goces eode t l0o ergoreclsas forp a. Al-
lude a a services de Lord Kiticheier
dle eotroe., u nasea ileira phase d cam-
p&uhs, cceeutill a eaescase dos melee de
trli.rtCe de qua o Exciclton podia dli-
air ccn e or General Sir Itedvers
Riacr a quei -- altrel-- deu plea II-
Iilsde de anoei no stal.
Btcfertoae-se so d- sitre de Sdona~pOrt,
EArd Itberts Eli cenoura o Coronel
Itteadwaerd, nai a4tm i pantrulbs qua
L0anilvertirlo a tempO 0o Tlcaradas
gai "dt o laumig3 se aprlimeou.
l.creve Cde Necembro, de.i ILord Rotbert: Corn
a etpVe Ic de Kowatiport teoh It ml-
nba dipamIo o exert e Lecito z d oti s.l
f''e-s e doer quo rce-fwua rr Iteecih
BB duis l e"Mbeia ;entrct.-to a exaer-
rti tern alna muito noque fer. Aetual-
hEmte ebo-me en I reeot Cde umn,
Ceres de goerrtiis coanl fra* frarto-
asid em pftuenus cola mns epolera
cm u. 3t e lfflief mtneltr qua as Areca
elotsriw s di Alleen3t eo Cad Austria.
A IB.c lon Ga:elrfe tambem i blia
riirrafoea d olhje General Baden Pewell
e0e o tsiede de aifeking. 0 her, tle,
tComaaaidnte dqUdiit priaVi de guerra
dit q"tcis cerremOOtdentel do "jmsei
deSlat-hD sie pueo trabilbo. pM Ms mu.-
tva geees divulgavio notietls quo infor-
imadita l o l Scao sc dc stua lao dl.
trjeiis llzitare.

LOND1LES
9 on Fry ErnMo
Un tm litmh n eJai affixead no Waet
Ojfiea. dic q e 0 oCboee toer lD-ett per.
tPAe no ma intuit Cde Itm vair a Cloeuia
do etabo e quT pir liso, retrocedeu atid
lithflelI e adhi, faz.ido urm grendae
radio, lcaaar o rioOrange, eobdl
tapttas ja od ijelj ree des dfrrtecira
d l Bautallanud a.
A S tr- s do Oeneral KnOxa 'aer1a-
rib cartar-lhstirttirada.

LONDRES
9 De FVERlicto
o ni Mviiard VII pr.i Ho hojeWA
fi-uige do e 0binete e( aoteU I t plrer
cin1o do llttat-ttrio a FARa do thrown,
que ler no ealeo d lbertuir do Parloi-
#.n Co a Il do cerrente. docuI, ento o-
,cri c de grande inporlranci., que gEral-
,,)#Eta aspreoviar. tods o inambrea do
t(tinete.
.-, Fall& do throno revere se an fl'ei i
Iteuto CdaRemisse. I situnloo do pail e
apie.entt o pregrammat do nero( .overr-
Do, em rm Ca oc.i.oa topieoc acentus as
ijijefees de Frorglur Cown a goerrs no
rul do Afriec o quoe corresponde iyo-
lade ca Nao,- diz a Altudet pfU e uOf.
fLl.d.

LONDRES
9 DE FEvrr iO
A Tv Ijmi-i fk an:ef ee dl teje qua e
eiilulllts4 t que0os 9offclaes Ingtezes,
em namashi nsaAfri ca Merdla'at, t i
mo,strado pcar a organiuclo dai eo-
snatmt dC vohlnterioa, provem dos
Afiklltsdrs Iles tiretn exilgido er ar-
Wnades.
Lord ,e tehener reeolvctt, portanto,
format corps brirfnutese* empregar es
Afrtkstiders am cutros eereifes,
- Lrd itchener trrnNou on lWar
0,vquo, daevilo I alt ade fortes on*
tigatot, t t r0te rcaldo Mo roamineteb
i.s opera0ls.
A malor plrte doetle ddie dos dforeas

inpalaes t tOA dedOtACados nAt e0e" o I
ferro-Irlril e nags peoafO ea jinqults-
tddas, part girantl d orncupa to dis
qenelas t o.e@,d oemineirs qua fAtILt
gara par s a ,Materem s amquo ssrilo

preeigta m grande numero.
Ilferma aloda o CoMmandsItea m

Afinsadiers rebaldes eta refngtquads a
Areotidi ;s. cusontiahit eioprido o
-aamemto opertuno Iarenee lneporr1l0rare
loa coeaattKmrt0 i Beers.


clie t de Feletlot B te 130eSJgM RUM~O'(ftCH!OM CA SEJIANALI


BU ,M J*442 em e atir 0-fara
HIt e aa4 s ee Do i o sod. ,A
seetie lt4.lae4I Ca leais edroe rool-
t *, 9 st o.0 Maemio. rate d pe.
UfasMr l etadiae rebeidal. ayqt^ado
&*,W.A dsad~a. 0.alaome Ga N@43c.
MhMB Ge d pta Ceuss em illtir". d ta
Uss Mr.&e d, eeeto gabwbo ODOM S

St&ca G oew t e &&taseia* doe s
algue Sa ..d .pas is ~ m~ o


LONDRES
9 Dc Frftnls
0 Ereoing Star pubtics unm tetle-
Sgrnisamai d Chaineellrls Urugualy des,
, mentindo a ln'atratoe.ol do Times a re-
Spelto dCs flnas> s d< Republic e afllr-
Smando que atiitual no Uruguay 4
actualmeuto excellrate. As entrdals
Sa luinelras aigmentbo a o pale prosper
Srapi e feilimeunt e afftirmia o telt-
- grmms referido qoe os Juree ds dlvldi
cerio iitegr-lmneate page.
A S iedtdae Beneficente Ibtere
SAmerickan i envios um tesptenillda cors
Sara s er drpoa.utiAla no stidde do Ralths
w Vicrtoa ria a us menagesa rdaardoV{I
d*nda-lbe oa prezimesl pel morfs d iao
MSill e aAS felIcItatosi pCla J8 eMenlo
ho throne.


9 ma F 0 aO
0o Daqinti de York eels.,indo erpe.
redos par tieo diaes em )ltlbcrough
House.
As rods da r1.. ntr rco re muito
larniadas comn a nova emistio de boau.
do Theouro Britbasico.

r.IMuz
o 9 rt F IctRw
Ie Mitla public uma prodlamCtfi
C do GJeneral Botha, coudeunaulo todai
Sas tentativts feltas pelos Borgber s de
Pretoria a Bloemfontel, no centido de
cowasegulr a readlso dos Boets.
Aquelle Chfe orlen tloool ec aese
subcrdloedos quo repi;lo culpem de
trailfo quantm ereattrem aqnelles per-
Iveris laimlgoc Ca isulaiusa da Inda-
pndeacla trh.-la.

rARIZ
9 De FETEEItRO
Os etllvadorea de Dankilierque decla.
rJrAs qne farso grete ati qua os uAea
ordenados sells augrnentados.
-Telegremmasde Gilibutl dieim nsao
cr exatctoque alil tlvesSeC hbvld quald-
quer saublevatio 0o combat entre tro-
pras rebel les e is trope de oleuelik.
Fol hoje Inaugur.da a reda tsle-
phonics eintre s estleCOi de bonds e
de estradsC de ferro, at rerprtlc'le poll-
ectes e tods as demals repartifOee ro.


rz Farniat
blicas.Fetlej'altrado oja rual de cricaturas
K(iddc.r(-,tafta-A, poer ter publicado de-
enhas oicufc-iroa am nei di Inglsterta.

I;OMA
9 DE FeVEREiTro
0 etl d ItCh couferencle.io hoj e an
0s chefes BJacelit GiiittlU Paltertl e
Scuenlnl.
SonIn',.
AcreJ.lta-e quo o noro (vbinete perl
eoal',louieta liberal, entrsndo nelle Za-
narddtl, Prniieltl, Gilolilltl e Villi. flu-
dial pireeIdirl a Canira dCa Depaltdis.

RO.MA

I je, annilversirlo da funddalo di
1reubtlea( inilns, grande mimero de
oiealeltie opertris de m crtttlea tof l e
ramarls e.roar de Mrsit o nionuanento
do patrieta Osaribldl.
NXahan, o grtO mimtre di mojen-
rla effereceu ao Governo virlca menus-
criptes ln8AlWo dea Mzlnl que setrio
envluJdos para o Mteu da ItenaseecaI
Nat&eionl.

9 rs FenatiM
NoPantheon sern collocala 5-ninhl a
corta que os Itlhanots da R'publlxa Ar-
gentina enrUrlos pelo Etruria, paira er
collocda ino ltumulo de Umberto I.
0 Intendient dC Buenos Aires 6r.
Adolfo B DIllrleh contiaal a ti qui re-
cebdao eom futal a demonstraCb;e, de
estltti.

M1ADRID
9 no Faeiteiso
Contluano 5s msnife3ta;0ef contra o
Clode de CaWertt e o ijesuitu.
A Guara Ctvll tevltou hojs que fiuse
asn:tado e lnocendlaioum conrents.
Os oldldoas de cavallarIa dieper.lrzo
A bala os poplatera qua tiacIrlto oje o
conventao do Corglo de Jesus.
Us eltuantes visitArlIo est tirde as
red&io e declarlrio quoe elo enoutr-
:iWsau, mue lnbl-clerlctae.

BUENOS-AIRiES
9 c- Fvc Itni
Pir iu hoje o nuniTersario ds memo-
ravel batallbC do Jonetl. 0 Coroanel Eic-
clair, atico sobrevlvente dos quoe tomi-
rio parte naquelle combslate, fol viteldo
par nmie commlesio ds membros do
Centro NivsL que o eamprimeotlrto
effsaivaecnte.
0 Baeco de Terapac vat atebtAle-
cer amun eruocutrl nest eldaCdecom o
eapiltal d unm miltioa melo de hbrss
eeictllias.


BUECNt0-AIMfr
9 nE FEr.v-ETro
A brlo do Tpor iD;amantina o seguioa
Spar Montetlcdeo Gttneral Arthut
- Oscar.
- 0 Dr. 3IMrtln Garclia MIrou, llinis-
trod Agriculture, lieluo aI operalOes
Sreltltvs a m aapemreolimeo agriie'a que
teri plr im suxilliar a reqoena laroura.
-A todas os Ii lTridores menuos abs.tadol
Serto distrlbulidai seementel, flcusno 01
trtbalhbas dos eoipo., q-into posgivil,
. sob a s l-clisalo do .Iinitterlo da Agrl-
CIultara.

BUIJLNUS AIRES
9 DE FZVEauIR,-
D1e:s ade I orn: (Contlh qua o a Go-
reruo itaiino svl decretar queactenas
pars as procedenc*s do Rio i'aruandl e do
Rio Uruguay.
Em Sin Niolie contalno a Tverlf-
C- ear-s casesol de pste bubanlc3; em IBel-
levile, proviniels de Cordabi. o aestada
uoIltrio 9o tem tide o alteraClo.

SEANTIAGO
9 DS FEeuitilO
0 ag dCo aonro subl a 7 -.
Os reporter argculineos qus aqul es-
teo a a-seoi forio shJe obseiquiados
petle eeas cellegas clhilenos cooMl a
simptuo, basquete.
Falirla repreetntentes da Impre is
de daba as pales trcanslo-e taois-
SiO' as mal, corJila.

VALPARAISO
9DE FVERETRO
No grtnte lanqtlee qae lte li faote-
rectJo bontem, o ;.. Pedro onit, carn-
dlilat i predditten cs dRepublica, ex.
roz o eu pregramma de gs'eiuo. Di-
sem. Ei.:
Manterel a ci)rdieldatle entree na-
oee, eslwlielmente enCtre re nnoros sul-
ameracaini, qne devem ter a pretfereDela
das noeio reltoes. Mluterei porati a
todo trause lucolame, a lutegridade e
a bonrs da Repotl.ca, quindo ia a grado
deposilo far conllado a ionhs guard.
(.lzpe ueoe..t
... Eit-u rnesolrldo a cantlnnar a
mesms p1itllca de pa a do conconrdia
qua at# aqul e to n egilo, pars qie
tempre tiaejio reipeitada o direitloi do
Chlile. S, perrta,desalgamaTsvetlletf-
rem detcnhteidilas, tnltao obrareti encr-
gicamente. tegalndo a tra;os glorioics
da noia hh.ti.iiA.

BELE.M, 9 lE rl'tvErirt
loietern ntlle, r,unia Iem rileting
a clrthe calxelral afins !c protetlar -ot-
tra o alupoedo manlipil dea 109/, sbre
teue bonorarlo% forl o as.eslintteS
di.peredos per turn pilucta do ci-

-td ainnundltili pirn atnanhit nova
rculiAo nlo thitro porelythbawa. Advogp
ana caedos calxelroo o DeputalJo Dr.
SCnerzedeilo CoerrN.

VICTOIUA, 9 REi FrvrTE itO
Ens bu-c de moelhoras para o set
eatado de esulet, eguirl a.anbi part
ess, Capl l no viprre Pletca o aDr.
Manlz Frmire, Preetieate do Eatlo.

B. PAULO. 9 Dc FEVE n1R)
Fol nemeido CuraIlor Ocgral do Or-
pblos a Anuentes, o Dr. Jose Agusteo
Pereira dc Qletroe.
-Na egnundi.feira proeimns hiver
tesslo no Tobanal dC Jastigs dcs Ca-
mnir. reunlia., pore jalgar a list* dec
atiguldidt dos Jalzes do Dircito do
EIstado.
EoA quAsi csnl3Hl, a ImpreiSo
du reltori&o do Seeretarli da Fuienda do
Estado, qua constt de fem iutrodnIONt,
quitorte cpitulos e coaclus3o.
0 EIldo de S. Poauo publics a
IntrolcgIo e es dmus prrn In capiluls
Intitallo-synthtesa fianceiras ct l-
tees positivrTe.
No dia 2) do eorreunto o Secrettrio
ha Agiculairei o Dr. IdCirdo Erineso
Ferrera de Carrvslho iro Tisltar ESLoa
Pratlie deAgrcuunra d Porirackabi, de
Oade o a seguudo eert professor.
-Conimeoau a ltpreao dnrelterlo
do uecretsrio Cd Agricultura.

B. PAULO, 9 DE FevsEtiRo
BegundA feir., o PronotorP rnblio
Freitas Gulmiraes apreretenri o JCiz
da Priteiri Vart denunra contra Pa-
dro Antonio dos Ret, Inudiclado actor
Sdo iaoss.inato do preto Ignaclo.
O oasummrio serl l ciltda eam brevet
diss.
Sao Advogado da odefes 01 Dr-. Coa-
pote Valente, Ilerctlsno Freltas a Re-
berts Penleado, sendo edvcgido oi ac-
cussagi o Dr. Joo Gior.slwcs.
0 .Etadlo publlea &manhli nu sno-
Stlela do moviment o fineneelo da Corn.
pnbUIa Plist.relatlvto aso teno de 1900,


*i oi- aeguinte: Reeeltt,?2. 032:0198(60 t del-
BUENOS-AIREaS pezi, 0.057:2112SS; valdo 12.911:S5M310.
9 DE FsvXStiU)
o r. 3 rno, o quil corn os lcroi liqnuida dao anno
Governo en erregon a 2r d18 Ge ,9, t 2 .s1.:993$W. osom.
1lluct.tro da E.publhea Argentint, em e 9, e: 5,
Roams de demnetrslar o GvetOrnIo i- ma quae el d ltrbulds rela segulale
llno que nctal raziao do oerasmedl- ftrma:;.3.61:8 4030 pirjanrosda dirida
das qnuirentenarlas qua as a torlddis etern;21.533p.45 orna Jano dsetden.
itall.a -prondem impo a. ps.ps os 10"r pars o riposto d vend&
gelros a.c.rga.sprocedent aItepublia 000.0 pars dividendl rtzioCde
ArgentUn, poas equi, eegundaao ptlee 10% i ao er l6...l3,S q. pasio.
do Dr. Verls ""eabran, (bete do Dear. i Comoeoeras piaO tasemestra seguiltc.
dorCais sr^n, ^-- "
tsminto de oIygiene, o eiLA4 r saun|io 0 ptgimento Ca Clylden to comegard
Sactu ne ecelntee. nn dCi, 15 do ecorrena.t
- 0 Commedoro, Marlin Riadaci.s A Compsnhit deehara esperar quo no
victim do desMtre dee quet Ihes demos OIntea c saarends csve id 1 %
coticis hontem, melhorou hoje eeaoretl- (,arna doaa Casrejd.
mente.I


Imo"tes olAee f MIM! Qoca6d. Lom tad. Posts XI habeatwttics postisel corea semfiat
ma .1,lesi ea gosra tatlu dcC alni de gette.
tfl.teio Ma pls lecatax, e Tlp i e ms a 01" 0q e1 terIa" AfoI*sm' lrteo y0temo .1
dGsstio eo impesto sitit tolttlrt... BIie-A"ao-ier,- Lr 0 Ja soetAto 4 Coo Det
Ore, s mn CPiFetal Feirril, eerbro at ariS-A], -clthem a. 5*',mtioa a crerseatwc 50 peor ceato
a eneirtadera a a leti elraeel a ma pnimi. ta,.. l"d. %.beto A.
sloes ato ncel Be. sc-not c-a tm I Em egunoe de am &a a ewrrek sko ae-
... .te...... .... ]el*, ploie arsemi o di so tnbIal dC 0c ir
SOuta eeaioat, esimeroa tt, tflln a- erif-te
tim N&ao mhA mentl, o e mt-- elopnts doC
- .lMc Shc-carsr a cumera &e aenpec Cd iat't riimoi--dile-oAEs te s tes Al-
p.2. M.gatt otiso Fr.BlS3elslleolbeiim Ichoc-Ktc-.
teo sce. csteo. lilaeo a a 10emvm btO, ea! phe- -
O SM BWell, ilti e e di.sTN Ik -esl-
14Wr i onge. Saie qteo emestelet' Qihi- Nrieioe a Mot o ae a flaixlMAo Aff.irs
c,-eatoteone pac ia'Orte NuionhaLtC Co *ettpcr du o extteitsl5 4tiams, deu s
biadwm serasirllras itied m grae trse t-CrarelMwO a oI palh ca Tac Gomr de qauo h de
tin par. mae etsaceliknieit, Lice da pi- filler d caleh petl tIrxsei s qulrts el. E
ger par. a mans.. Freqaaotta-te IC apare- spoito%.
mt eltlotCo gIm mbia t emal. ca rtsdoSu le o 0oemrair, eeetrti p er abt.i em
)ilesil a for., ruolltae iC aC e--oifemlB leader a dlatiaa. Pala asvclw recri.ttll!
ppet ,da, e.ad pt4o 0 A , a e taoipar pma t&amce do ci4oA. A roi ol Etmo e Degriece.
t4il dote iOa rda eCemll8a. So o totu- P -r.r mnite ioteernlste, vTia. eem"tr so
,a eiamse ea vel depcis quo e dvCast cmc 1ecaa-os tn o Ieslattiva de evatsl d Eug-
c al>S part Ai eitrlqr 29 o l 304. Is a ssio Derase, owaoai]a hi bs quitro matls.e.
riils e diecia lgoIm tnu a I Vejs eo"- O jrlestl GastoU Ler out 1LI amipto
Beet I deC u e srtig copillto, de quitl oIs lalormnomM
aEu.getei Delrea ecLi giu nt GuyanaE =a-
ses, o oat paoe c-lae asoo. Coas Trants-
Itn. o.a,.HJoA kater.alrv atnck ilo" Ta- t sam :. t.e -.-._.ar --


l- -.It .0oibv.oeoll S aomir -. .----- _- .
a 5 r p a jato rao- a se ita3 cn0 so a2is istw 2tes esteem.
...,. a. e adni., hatI al o pr Wte M-I e.
at.9I. dimec O.pte it go he ir os limos tbDbisi ce" os sugaiotes dlOc"'r
Ir,.* ;" a. Pts di mn & c" -Cmt-oe- s Ma1 If.
A a*seapk dame. "Medi eeld a euain o -Apa-teioi
m Cajtwles c""lat aanprittti it PePu- ep.C.-2idA-i.
wie.al pao t"aelo Ucss Patla !>e)y. nlmto.-Nmca less.
qwalo, so lst. & BBaitr, aptIOAmTr a Tam aguin detail. pbjyis I-ti air dom
=Io*tI Gai are&-a0 si nlmaa; -SoITa, olta Aam a.la&teatro.
tidte I111 E ,4&a per di&QW.


Up#- por me. LWIVIMEUW lot ezilukaui as, I
cas do ferra dC lil Real. So toaeouflo el-9
qnioa e applrtia anm doaph C n at doe
pm accidcriaW. Trim as >otteo arc poar,
-m Aait oa- poliit-rt, so tmao, buoor do
la-so I mgis dCu -Imu.ta, a- qtol pmnt
dam as pi dCm lAsfr em dnmts somim. S6
dae dCia da pd'r pain tee o ampira g a
Iss d bdaI. t DegivT &4 titla smai
"e: hoit. umo pae. imposisal iasm
mllvotiaale


LONDRES, 9 Dn FrYERrito
Teegraimmas dC Afdla Austral, hon
Stenm I uoite recebldos em Lisndres, an
r nuacico quae 0 licers apoderdrao-e dC
urnm trem-eorrelo, entre as estate's Gre;-
- lingita l e VlalUgte, no Orange, I
oat Ce d tauderton.
Dep'is de lerem iasquesado o trem, o0
B ers deixlrto.no eguir, rem Later ne
chum nil at persoil ncern >osTljanlec
Aiunn rmilitires Inglezesqee e achas
vito entire s psrsgelrosfolo apto3s
pileid iii at sas anuis plos BDoer i
pulrtlo Igialmnente contloutlira iagen
Etubrrco hoje re'sn msnhl em
cuthamptoo, comn desItn) to utl d:
Afles. 570 aAldalos da Yeo-uatry.
Umn noDlt dC fjite official an.
nuncia qae o -i Eluardo VII fol pro
claadi lIti no Traoval., noes me-mog
t-rnos a earn ao mntamo erimonlal cor
que o fi an eotelmtaI brltlaunlet.
0 Daity Erl prci, flba da rmashl,
anaundca que EI-Rli de Prtugel, D.
Car!ov, delitrl a log'.a!erra e psrlrl
par LIsbosina proxims ugiunda-lera,
II de Feverelro.
NoToe telegrammas recebidos dc
Sal da Afrlca trazem mcli pormenores
tsbre o aprezamenlo do trem-correic
p-lo Beers entire ais etalas de Grey-
lingtad a Viskltasgte, no Orange.
Us Ba)er, "o qU ec" annuncia, en-
cnlrirlo e-se trean Importantes do.
cumeito-, algans dos qai r e rctefrem
Id peioS e a acres do Consul da Alle.
maih, emi Durban.
Dizem n depachos telegraphicos re-
Cebilos daChi.niaqaeoa linhltros estran.
geiros tm 'ueklm, c)nallerando aIn-ull.
dnites 0as elicto Imperltoee que bies
forlo commanic n do', resolvb(rlo Iilslir
pelt ptas ioteiras e xeiiul odis coudl-
voeO contilA erns ua nLotL cllectivajl
entrrgne & OGoverno chlnetr.
Iteroern telegrmmans chegsdos A
tarde dC Africa Ausitral quoe o0 Bers
at-CilrI Bikth Ilh m.ios firl repellidos
peaI opas oInglezst quo goarneclio
tesa prcfa.
GLASOOW, 9 Dn FEvrmIsrv
Dero-ieo nesta cidede des Ite bonater,
ao melo-ddi, n1ial 20 cso do vatinola e
treu obltis da menm niolttlli,
PARIZ, 8 cE FotluMo (rcperii.i)
O T. r 'Neolb confeno a, In-icniih
ds Ortlem de S. Alexanilre-New.ki to
Sr. Wtl3eck-R'oyestu, i'rechlnte do
Vonelbo d9o Misitrois; a Orit-Cr'i d.
I Ordernm de Ssnt'Anno so r. ui lersnd,
Miulltro do Commerelo. as B.. Jeain
Dupty, Mtnlitro de Agrkcu'tsra, e o
(rutn-e Cord-s dC Olrdem de 8. Eta-
Slt61do an Sr. Mou10 eol, Sub-c-crtarlr doC
j ulhaliterio dos Correioet Tclgmpli.

I 'ARIZ, 9 un FvErniUo
Asiegerrlo c-ptchob dC ChlIna quo
mil de trials nil trIln ni malionietanoas
regreitrl-i a PeIlm duranta o nltlhui
n.me., no Intuit dce erea. deairdens na.
CsIltJI, pcr orecill. do tnno noTo hli-
Let, o qn l comes a 1 Cde Feverelro de
19.11 e acals a 7 de FtrereIra d 190-
do cialen Is gregorlono, e 6 eontaia
comio 27' anno do relando do steal Im-
preinor Kquang So.
0 Ft. Waldeck-Roiet,, Pretl-
dente do Conelbho dC (finistron, conti.
ill tenfermo.
0 -eu rtta lo, d Lotolti per& boje,
nito rolTreu rcnhuhmt noifllc(.
Camtublo tobre Loidre, .5,I pcr t.

SMARSELIIA, 9 DEs FEfRhLtRO
MIonseuhor Fltvr, Bipo de Peklmin,
partial stilnhsi pvrs a (bina.
0 lllaltro Prelado embarcri uneste
porto.
HERLIM, 9 nr. FrErsiRO
Anoauncilo tel-gramiums de 1'ekim qne
o Felld-3areehal Cniloe do Waldece e
osO neracs (eJae contunolad as trtopa
alhiads conI lerio qii ern neceassirlo
encatir isa campaahs usa regiao,4 pro-
viuciis dc bhenl logs no comeCoi dt pro.
xlma pnmtvers, p-'., n nBhen-sl parece
ter C acentradlws uas prilocinate frgas
o pireldo chi nz eontrio .4)negocl(6.'
de p2 Caim sapltencih.
Aunancla urn telegramisn hoje re-
cebido, qua o iarechil Cton4de d Wal-
der-e enviu urns colueamnaa de trpas
ltnBrnacionaes pir o nridestele de Peklnm,
onde forli reeentemente awsRlllsades
algurs chreitsis petlos boxcri a ene pear-
l~dsno-.
nmbi a obre Lonndres, 90 dCie,
20,23. l2 per X.
HAYA, 9 nDrF#,vEwsRo
abe- e qe o Govcrn 3 der Portagal
prometten so d* Hollanda que celoIn.
anomodarlsa milt o Sr. Pltt, Conscul dos
Palies Bal3tQ em Loureneo tarq-iee,
ecaIndo t8lm o estremeenmento dr tre.
Itco quake hure cltreoC duo prizes,
mitivado polo casesmeato deo requ itur
do meemo n Coniol por pirte do Goverua
de iU.bot.
R1OMA, 9 DE F E-TEREtRo
O Ii1 Vilttorino Ensnuele confteren-
elouan hoje c aesn ma. S)nnno, Biscelli
a LacaTs.
Nads "e ecbe Andaa nrepelto da st-
uIn;L. que er dada d crime mnlcterhial.
Depols de sae retlrarem do Quirinnal
os Srs. 8 nninoe, Bccell e Lsaeis, o
PIea Vittorio Emmanuele convidu pinra
conm ela eonferenuciarem o Sqr. Oilhalittll,
Giaccardini e Cotlino.
Nads tracsplroa., nit o oi nento em
que telegnrpbamos, do reslltbdode.ai
coinferemnl.
I GEFO VA, 9 reF FaValtREO
SCaunblo sobre Patir, I rtila, 105,95.


MADRID, 9 DE FEveErinc
- A fnmilli al, ai dirlgir-se pern o
StheatIro ionlemi nolte ao regresotra
I Paleino depois de t(rnulntda a repreom-
. tio, fol AIre ite TlraTS acc!ama(ges l or
I part. da multilia..
Agia do osrm: 3S,0 '-..

LIBOA, 8 Ds FEVEREntRI
0 ji rnaes Pirnugupzes des rem tem o
boat que conoiu ha dCi no exterior, a
s ripmltu da prtelin nlaaslo do terri.
trio pirtuguei 10 Mofjlmblque pelos
Bc-er. s.
a A Cirniar or Pores, eram s ees-
s lo de bontem), recouu diseutlr o pro-
jecto de dle patiso sbo rogaLo di lel que
texlloa de Pontlgal tidla a d-cendenels
d- D. Mliguel, ilhe do i:I D. Jolo VI,
Sde Portugil.

WASHIS97O., 9 DE FEVEREIRo
0 SOenido L.ptnau h jse urns rn-olubago
pernutlSondo a SPnresidelte Iakiuley se
io Sr. Corner Miablitro dos Eitados-
Unldos era P.)r, reel ncu, c.rn 03 do-
mail Mlnll:ros eotnangelros naqitlla ca-
pilald, a execui3 do prilnrlp dC Tuan, e,
so a fez, en ovlrtode de que autortslsuglo.

n OVA-YSRIt, 9 DS FCveIatEIT
Ttlegrapho dC Li Guasyr, Veneznae.
Ii, ter sids Inlaniflcatine o enflictto *ll
Shivldo entre a*e iss d cida dde e Luari-
aBhelr q norel -rirtcanos.
0 Milnl-tro eo Estado-Unldoo em
Carteas telegralboa to Geoverno no
Snimemo eentld0d

CAPETOW,' 9 Dn FEVRcItino
Noticl ascqul recebitdat refire- que a
r divietaL do Geiural Frentch conicguio
occapar Ermelo. no Tra nvial, e quo
amecorpidoe eoxtlo Bier, eouopoto de
sels mil ismep. re-cuou para Amstcr-
Sdm, ta-ubem no Traival.
({Ag'ne-l'l .itrl .


CliiI0M I sSIchAGEIhlA

(0 JOwlNA'.63 JORNAErSi
rniLoSopdin b\ A LiXiXMtTA;i
it
Pur.a trapthen li be* a ee-cndidal dte soam
ba hYr;*ien MIieator oIs ha grae desari. ter
sempre fpwesf -i elp r5 OS pita-p3ic


O ep.Caexi doe cues-a set i n a dna.

torn l. Eltt meS tli-nioapiei-La ca e coto-sc
lo .irca, tdeirali d- a ailit. a poti ep.dojaesets ud-See uC b~l- ,rat-a
aid fOd3.s Ce. militmt. -M at d ie c-Ti tics-
0ta dtlttolo dI tidleo ; l-c Ce-uit in;et -
f otietw. eL tda.rltM Ito-4h Is h no ; tto.
du dapc"ICiu" b rn-e~t" &hiir-


tCea Etrtit-ca.- -egt'tla. i Plr ea vito.
S-fmpd ptsn; ei'l o ta c p or*, en o-I)


Ui. ca. .1,are ,'ai-ot e, &-a uerPeesu
C i-tom. dotca aC ,ta ..yt .. tess,, e iv*m e

mis baterue tihi. co-a ad-ito c-4,G. -toC-i~-
lti do tratoitas p ica e$c t s-s dz o et.-

al deIs-ti*o tc t U- ii a, rB"' to p.i
e cipreitie-itmo, tssolid+'l.do n)i~-~ q~.e.e
d Tt 1. U1, *pp'3mllt. nn-e- .1 Beel eIt l l4--


Cie 1 oit. t .c Mlt,ee
a 4 i.niea apei, it ltlr emetl l ioa -tc!.as. elt*t eestelo e tO 1
aloe a ,oll de00 Is h ad ;cu' e.
Ol lolrin ptt ie pea tff'-t1li er a teti-l
do an. p. erattoesr oia .lt u-I-
s tremi rit, c td- t:.l |in.,lo.kl i .
ettiat d e sCe il ls3emim q ,f e,"lAmlleaa
_e'. O a drji e.pt A q..ital eeds towKrtes-
Uc-betwa a -rlo Actisipti-t. roparosiaU
d0ootsicca pli<, p p.1 -$a 1- *scrtotni-j-
cutares a- eulek-te, loor-ie a rro *ie qoe
Sae-c-ar.
SoT a B;eitSlt $l.ed a qoealUl, Cle all
mentsu wecaiia U t rUiDtes.rto it aa.,
int.'eci.etbso& tIl s etlo. Cee e (0o uter,
c-cito. it.o to.a.vlo emlm granlI proveiti
det;..l; U * lllpl6Ai ll

I-e q~~v~ ta'.um; ltow.aa"to-d-.iAd
'Cal. 0.o' l -a a 412ailli.lee a at.r a

I- a patorto ItB a qo itl frtca s.
JI.atM M-uPri 1 i4 7 lJA S i 6 l ud o tly Itit t.te

ol. fo-ps de ma h-em Jo, u- eilitl
cm m pheic-l a.- r -.lor ai etpo Teoi
a a>H. La-ba o hone*lsl ailo~e qo pdCaea,cm trbi'.ohaliaemurrelde rcrade. 6! t~esroo.a
qsr alera'* a75l Lnentar emtDkatos io. 310
de lirboo, qi eopmme-.0 a scmDt- ra cae-
Isill., a h0.k.02 donatL, qrqe 0 rejr.eaco
oa.-etio loie* a c -cip l at (k.1o Gd
*at.tni 1td omlltuliel.
Etas trl~ses o rt.. aremtlwfadoa p< aCt-r.cio-

(] a d o es fr o madl~ ia"l rm olir o -l C bi1
in'v-; Wi.", amllo totse et aisteulr a
d.l s tos, e 4 0 p.a rdo a caiata lo dii-
ca& ina.Tia, 1 W dtieul.r, lM p t(es srvr-
m delas comol t'.aCe acira-,, ipare c c-a
etfiwielo d Ce mu mej car"l, M e.e1c do <
E~km domirtiv 4.r Bt]]Stal o p w~er oAr t

ca4in aon poaMiWvI Coii. ots, etmrctot
'ble too ncuelyIn ali, sc-g ood a tea.,l-sceu~iot.
i *d.de, osslo, a plsoloat.,e doC mca
de ,.6.
Oe qodrw c Corvoieroe, sc seglewlfima-
ti qjo Ilodi.e a; pretme e F i doite, de
W ide p o tie x, C e aits, Cd.o cak, udec
ma05 qlidrii copsa~ioedcti, d Ca* ptgecc-oi-
o;twfc ph0optlawla, d o t.tl 2e iiK" d<2f-
tavmoDis 11-", 1'. do N'tor. trkaoliilli-
S rt efiriwto petarde -6Ux do prmeo-
tito de qma onie a o 0atment mill 1pte
pora dar firf.
TatataB lerstrvi prn dicipsri s ppc-a'aeti-i
da qoe eea-Co .oc:poamettar a e e.Bl t isef
a a l tersi., tnkulie a amebala.t caraea
pet. alimeatlaitsi eeel.
I. Q"i.ro ceapi-tlte Ca d rfpettle t&e
Olon rx nuao ceu;do cal eiusi I
AUlieclto vYeltja
Is trieitiol.
DS Ileothi.-2,(O
D evillhm-l,W.

Albioiteo d evrigem eaiitmll
De tanoe dC bot-l,71.
DS. dit. C. pIWM-0.7'S.
DIS ae de Co a ca-C.li03.
DI de oi t.ss-0,V).
Do dao do Tilril--0,0?
Et1 poitdem=neat do qje euilgs Bsinr q40-c
abilje de frrIo d aeg-lltse. dJetruil 0p, re.
cocich pje-lat-r Ce eqs a e4aiO I o ae..hc-ct'
mat, apto a esr fto;s.
II. Qci.lra ctmp~rccito hidi'ouln a prapar-
I1o de iCtoO 3ijoalaCt svloilo co.:


_ II I i m i


Depoo di mlito refotir tcs.bre mp, p9. r pa e-p CtIM ploT-lit c 'tia'.4tan 0 luo s roi r toeIa reop'erOnca.g rlTi;:i ulo Cm- d Sle.iU t lti Ii 6 rolat.les traoti Leam ie lit o s0jeito see desot.r cc-i toa a
Dzgie Dortcficoia s nmes do toeioonto loin dof u OtR itit loage Co do um tde, c a-d paj-ro en .m. eior. ilanitraicente je o de-tih 1te tCZE2, m a- celrio e date.-iiatlo tepec;aidlje de mo0o a
ama ins tlt ci Cde t rta, proead.iO iiehla io. (iinme soe ao c tor-a. Det&rI-ee feeleit I A ana, api-uai-le .ailamclc, tiU;a- cotr olr ad imt. a atea irreJta.
Frei r-elllad. imferzsir-via, ma.mat-eam h t lpersfine a, Is eldlaloo nalt.si a ds: gem uovac-ete a rila. Qe -tmaculCeI pra slio atsq iert w CrIA Dei *t Dn 'et.Izec : Se tisveat poe ltriitla
inr etACLtl e e i ojoasel'tCeat mai met -s61 f(a1s pi3.1Io tao ca delcobrir. Atrleis l a pulie, aempre a rit tre, I tcsl, pcTNe etrgrl coac-=tOt Ir!t.lieaOte, earrer t a l;da iee,et empaoiar-tae cm sai l
sieic do *4lo. Lie crto do eCe-t., esteaiJo Ccntlo. o eMclta Clicgi pI.r., ga.ia. cebri, pth.olt e.am em Lte lC cai g"er- nl oat- ieiocl, earl n e iaeita pirt tapic--orse eolor do qCa qe etrov q&%'-q vrer doa
em ia mes, DeIgr"rieve rltasi Ma ba Zt> el.--t 4ae 233t4i" i palrie, do lob em se dc C'a i gobni l onem npelt. Rite 0a a en- aow,. t h tg ht i Priai. l i,- Its- m.do ; so 4 te cS:k enir ir cavaltes, t-ai'ta
prejitos de etislo. iibeou a igaiunt I a coibr-i al ai eIs;a etmt;lo ae a renl. lerpi, I Dpe' arit .iitsO toem fama r etrn le tIoalpr pa Ir al dC opt-lelds; eeti d p sdpirit a Aeir. adol int l pritl fe.tlor
licrIiot dl Cafermuts, ir tee I pdiri i matir a regs:ea i Co jMt>ane. s. ila.Wuam- am cigrro, eani. (OE. iheatlra prr cea ptei e dem .ne .l so rnea e rcn-c-idt-. a Ic.-idlee.
mnd. thhi1 vio am graudi salli.Ur de p rlo ofPuci a trIaii ; easc-; roir en r mo leete; a dnoas r-eicaic GCo napti., lene oil a srigor, as dCeon]esm, a, TaToa;t;s. -.
amas sPI- *poh,. -edo rscO Cet xc, tea-ai to et...r. C rntVtkC rO- M P4, e to o1j eI. o.. d-itortcuoiet, a l as t:(>S, a, case^- at (fadeoit do MLinis VKtoar, e rgvae
Alaqloe C lect I parBir, LetterattndudetCcroita- jir g-l restore .ait ca iiretirl, adg rm Fa, ltei 0 ra lmerAe C tota ch.glosCc-b1i priCiots cI lt
ceians S in-ri ee ilAIDent- Co luile piW s ted.2 i t4Bae lbels e ii eitlideste o chia-, cskuaanlj i:go, et p Pe r lu= it d omtics i i e liitaea e' a SeDio re d1 e daed titiMues aleels, 0o qti nCin r-o
da Onyitu bs laodeni qc m&e Deso a toiao h alit pia-1 pr pUobtam Io -r:a., b dartoi t w *lea t- I ^ lu ets I Bt si.uit;iQei- t"' S d P E
Edt. eceoCt.di Sr. 0 Leint, a1.&A o aim. Cdo. cbtlot.. btee. deitl.e s. A ig dGan.r. Edto l .2C s 1 Ireimape bac- t Cea- aa pair.E.. i-
Bia] retesirl de t.les, eta loaso. Ait-a dC oIucaiutr seter. atlmc tirt pil pensrt a% I.ieItI, podCer. gla-i, &la hSem a tritbuiJoi t)is riroalaoo al) lsiel tte nurtell-
lole p-eristi *lic JIA aeri.re.i, p. v -n dole.. E oIm ea. Teate Lh dial r-asbr 0e am 0osa dC ppr c-maito petscu psFlioesi. La 1lr.- lee per. tO. pierrosu, a-t tatel io brio, na, aele r
lfileda prplteAlA eeltlfelatm tt.1193122ad Fta=-!hcirwis g'saiam'TaLt. la. 0 Cdo 16 tee. tiCdo ediao quae .ea levsi ltt 1 elo4 ntate tlia tern c;t. Ba cimprir r te etngii.oa.
per iuml wtametl reniduda sem ti'ar. Prcu- Fecrtege. Remp ti elcrtign. FeAtalls J! a toe de eesoeraooteoIaSiefl:".s tlf fe etcTer, isrc- p-sCtrotects me seu ifirAl. 0 ei I'la gAlt:l t.m
set atircai e paT ue, oits eucteatrir c pe- tempal o j Iliid'.re, ou miiapl S it t rea CKsIs. RP.lO mn liaut meapliyic, nMau 0 trteyt. mDitel s lhbtiltel do Ilia.- Otmc eake, o irielc i'DFerla I Lejz o
trijl.iu ae a percrrileo em deptrtar siatte. n-a. beo; dewjlo tizer 0 !.lpidlar cla lxa glal; Cc de- dcus Uo edjatliads l lres. 'o6 itv.rSio eo pl dia rc-t long"t iensl', s1.i tenitIa ticl djC reil igne z rlCiASi
tolte de algam. citeBlia. Era rcrt.ario, s p tfe'tlameate tleiT.e, dGort dC qall eitat Ca Imqcii. nic!-iltear prevsulnetite, q Iac- tbeI rtreovu ed I de tGLeorlast svertniva Wtlas me |l-ia
cif d hasite, (foair-Inc]tes da p d-, "r 1bre s oods il e I4rlab a lf c elti tamrn e. ahelix L e l gl rs;os a t atirntiCa de etlo, .nioa a sil a il li Voi.-atm ctom fri lbmentoi, jot di.-
e solrectlJ tripC-ttir all p it's a a7 gidir I o demnpcrlo italt. E.aei!lo-e- ai a p ar- Bel ; rCaii in stCla i u r-a- r a trse u pttaeire it. pdlet ie raliito aplsti, rus *e tf rde des asro a AtAl:xil. teri dtltuits-
dC plo-lenr emedida q'atracitri C ecti- m tiarmiiret cozt-ga 0 d. Ia tr nera rna Arrt amdo. cpeiulmit t ener ita dea qC uai aei mi ce."- nio.C isris a o ee'l.i .A:llei em craniias,
meait obra .ens retitnlaeral dC Iftau. E patnan lRegreiAo A paderia, c0aelfelto a fritsc i C-A-' St co s 10 low -M f:1- t' oo e cl-.Cot tir< llr-lht CArgMUI cemmerzia t idanris.
clotuindeamarnaireialstttlirubar-i-. e. a t pat., Tirc..di-ca mi lo de l.lito Dea no oitiira. is cidate. ispalttlra qrsn tear cpiaito Tb-li Oel m.hovbtiolo e gtreamnh&eo
AlMa Coetiih dstaloasla pera.l ee pert- acl. Depol., son.a reme tol c-ry, iLa Fiqj. cairte dC qie te lag.r pr.la todo tts acbr tol.u u xInatto. r tuclte pM:;;C, no j4 ac" PerI' qie a rh lei hae. i'il-
pectin>s. Degnsca ee oprelosl qa qunallaio eorn a aemao a it l e caine polle jalla, swr hem rlsito. rmbtlitar; a qtiAt 4 satet f ro- (cfnd. mlt )tugi imFoneetl c itorardo quo i n die a tteipitO dGaeiTtllatdC r;e.
La pobarisleosra atf.iw ginlcanteecoprei. lazer riilo. Cari-to-al a ilad ,ilbtuejnl UI- oert S dt Iblpr, rsttrt t-c Ion e n tlliLtesat dl> c Caciidet pirte min:sire d el>t-. 0s pechaU dm C*e g-liad i tcicit eclatla
CioiJoal em coapilctiro, saltal. ;Ic.. Uo et tc-a slee =a idir. 6 t. edi- --am enbslet-e r na iunr odn Cintroi. SeusOg o.tatgo pre|id eGale aOcteteil, o. copetidLrcn ma da o sapcrtlio CIT'A34
intacidoe I Jena Valjasa doe A tMserve, tret tie WtO meotu, a a ailes comla ast Iniider, Cod quat r a qr e l c tf-Clw e d iK. Ca e dotercl ol d< eirad erae m aaeli dei Ce 1P alLn imalte p mie n deciom doa rtI&
foir-la it a BoCole Ie Mirctt c: em it. as l diapiatn I Pol.T taSI.". lelt. Ce p idomae bctnerria t pil de hGe gle ara t, lier idias p, p xador dC
ecrtirit ctrta oiteC dGmu blbo. do uLilalo Paeo e pri a Deogits puila a uglate A Icaledaeid Lncl m eto a n$ia -am rean aheato d mtudote, atron jst r d Ed ca era para i tir% .
titio pelo ebroso. rc-aiei siU a H la wb m L Les. a l de m-Ja-t-. Code e Bealr ImaID am menta.to. 1tofnit, pasLsl goel gvereats tde stic ala Apr.venms qua l SaIt; a a P sameail
Deal xo dt oermaxira tl2ltsTii.sr,a mets tibo tric tAe Untimeawt nvtd-slc pale Cm tprai a pci. trvorombon tqsjali reoo oi gcacsm ta dC e!rga e Bintbmo prodsem tlmttm slertea qa o desnp, aimdi
rpa. a tinattinel quo pavia!Tisv eel doa do e mle; s o al ta csmntin Csa. tsese llatI, ieuttIallhrablo ; a aina ala;mafasici, crela t.i pJliio Glo tn A ca is e d belt. S -r :aa friRt ll t lmate do oi Oa .giliase
SatL-e!r lonu0ii& ooftda.tpaei tlse isbinltetua-usledot.E1I:eqjz L- a. uG faia.l a S< a C. ttl, ahadoLi,01betienmliidoast a al ga rOtta. tal.s
tlaxoi' -e lr n e. siieio a e au gltoa. D tia ampr a ieedsa mo*. Arti e age- peadairo, anohebi. toj els eitalu. 0 m. oeds di prOdpeidi 01a. )P0 i 4A fLuc'Lceai n polll trga.T

-0.-i

I


R'tloe aOe ti. fob.. alien,, Cu peomatac par.


c in.do pel. lltelraJi Sr.. Alberit ltlrii-i
i (Prltiol, pr -n-aci-a a tn rm lalter-'t ,t
do qCe 0 a132s i= tlSeonra i. qce. ali.,
Sj1 cit. e-eli-atle no gencra.
TaIve Ale haijs exagerpitus em al r c6 -r l
[o laNAi do Sr. A.ia-lb Itald-oes i.J *d 4 -
tail ic felts'e do. q tcW a tb'o'e.lt- oe i .4di-
abs ao ltaHl
A pate lRtterari, Mi da s- tilu.icit, fbI
SetAaotil*, coms oe t muam ,luer, a delo, e l-
I feiEomeate ettit e ete't lhr., ajraliel a
io-trtctiva.
No Rio iGre dCa Sol d i a- ctreulado 6 di-
hLcia, tcde-ee to-ralao ua Lre ifal,,,s ,rIl,


Mfral Gd .ips. na c .e."tl L-uriiu
(ltoAde o 50d o) dI z e I;
O0 aO Alt-Vlaoe telo. Dbi-It 45 pot
trazT em rtmedl.o, .4o Gc st eIte o p'ee.
Cmpreeu-o ppar 31 vet Lotseae eats cz'eje-
me I 1do t.o0o.
DeoJiJDamtaO tlee]0 rorLz ailo f tit e-
roe-a.
0 Sr. laiul, eomertaiots dCe tlret-, JI
sobre a eiams, j deeagatcke |lo0f wedCe-e.
A moe er, coin leaIBasteTelado de tint ,t&
a o0 i acermcllerlol pei Tirliea. chs #e ac
haod C da doit?, ddo N a esrmedia.
Coa Tax iall a e -etretcrtal, eala dGlhe
Maria. a lo dce3 dorrnt maim. Vao
common eCarl, lei u a .!Limn ottade. qJDlae
tiere0 o luta,doajo qo ti eCto c oam o Altonio
ree ptamoio A eaxeiro, qu 4 tpr m elta .e.m
a tribxliJor, eateade do tegoeiO. aVool bao
do G dr tb:n...
A St.Ic-. rpira, iagouae am& lrIma a
rerpn bai econ oTo dolorlda:
Ji inhP udo ulmo, M..oI...
G


1.*-alto aWfe&3s sime aiteda* tamst >- nieqf KrapLt rgasuite re;T;s duieatto ana et.a. A Arie..aizili reioiauc ,s tdivSat n, s
gtail. i do t ;irs. As c.e mauieaa. ponta'c tlte3ano I n epr sci hi2e. dt ecatt.i,. e w le, tal 1it
2.0-l M jart d. aLiDsti. dte it-tezm ta U ideo l.smenet f..Lt h Oas m g i a ma lli es i IBa !tsra ase.a.,A -r lr.
azi l. u xUehUiet .cs plo t .poLet a Ba -wcdi gaml a -
Alimeatl -a-o ator ,eit.:M C o L a o Sa eavi; .o u t.4e t ,-o em. ttla. ao-.t W1.. au o-As t cis t a -
ACimenloe de ti-ezn Tt .: ,U tsib jeft imi.onm loAD eMpuio t c a toIe D mern;! ptre. mi% loiutae iid, dI( > s ao
Fatl,.................. ............ 1.15 .l aJ ui s;ig- IPtp iar,ac.calado 4 tJii.ue0 a ri ao&, um Ioi|p c luo C tr m a a. ... tI -le
r-Ptao.......... ................. j cl si tis cl l ie "i.9o-1 a a-40 scd -- o '1-
Cmleio .......................... ......... 0.id."im u 4.irxaQ a.tlai i t oe.deOtilr't- t '" igs l t a l, *lori.
Trig ........................ ..... .9. .riTelsrial Ea suumis, l l -e *wMzim quo 0 0 i .k, al ri. i*. riat e ra .4 $.ie.
CMDUT .............................. .69t 3qCeam I n eWvervierao. )Widg.,casI e. i| ~e
X -ln* .................e rs u a e^ o ^,.q. ..- pJ(
B~ttl............. ... agt ~a so srn m ~e P.
Ctr ......... ................... 0C5 Sia mwuac s. ..r -r .am e t .i>e4 et f-,-.
4eiobe. ............................ do ioletlte e qa mems, almnut.b0e beoa. e=aeteote cc-aoL. q.. emit i to 7ra

LAeo5.s *Cira tota e*i*~ AT3.0DenE eelca'j-.e ^~
CI ni ial............................. Crt s LIA effnu q- . ru I. .*..
Fle dd Liahi ..................... (. .O45 C -T. le'eje W. ei f Wl r I n- i hi3K-. r
roaTi.............................. . A 0 A ,U3I D O Ueetc'VeIOMAior .- G Q- E U h .e_ Atto au ".(a"4. irlepft0"tl
Alimftt do nt saarczasanimal ;: S ATIC13DE -IttER ub-,tai p'atjt diatedo, ec. eus 01 W !it
teu a. poem. -....................o 0 i % Ulmemen desee aaeoi&haa maPm Lkd3c A -noe.eham-e I. eiNrc. .ad ai .

C r do d retsclk.................... O G0 rige9 i SIcrifrta d < ci r o'wbc I cr l Ig- ta Eoital ia C.4 war es. e aitr-nI .e en*o
CAMS d it. itl............... ..'- .45 doLea..Fa ~tsdo C.-sira angc-.li. o sl- SO .cecr o rrAJ eo '~~
Q.- dEl..... .................. .. I. c. leq4i i rTd. i p; ^ m l ,dA u TU te pil t
Caw-iti C.i.aLa .....a .... ..044at-.i. ~ f-hco ee'.e 06211i-talus r'.iod" el~o rei e
COe dopu ;". ... ........ ........040 de I al" de.a%- simeii.te C-r~ do gafli..5o............tC tequoc me, e t 'era. .as ptea cqoc aSe te-..d, C aour.. ,itutea p it-.c do
Cirnecde pagab...................0.400
U .Cc-dopot. ......... ......." 0.10 '5'c *Goe tnaaz a e." ach.to ttal all ..ec-i as U. ear.1.e I4Ios r 0 -o,1, We ao 4r.
Ctiue de TWA. ..................... itl a t aeado tlomo deas itdlo a qa to d s i Uj al& ior i.ei;to c et It..
Oacidl p',tophirico Dm i riacple impor- e IDme de etlh-r, 4i. tei-m t at-aT,, do et-
tuaepaPirieasp'.emauermbo, 0 j e!tems6i0nee pe as eo ciaor. D maLIoe iaau.tai..ect. Q ial4 1oqish qul ot 4 et e e dite-, -e.stdoS Il.ti. ute ln i...l.I -,UL te
A im irV.Uaclto taT 4 dloo crtr, lies r gilics Er-se. le te ao iat iittiTmet-i r C i--,- t! L. t r l l a s. ta .lm. a l.tit.
n soyiap'.iiteiSn *1 asiml"3. Cro~1 a.ca]-ercle galaw .at. preatalque io.*tjAjr t.l, el0iicdlo- a fil re-iJ.:lre
II-( ,itce' ctai>t20,3 a1M eti- top acom, asTam LIm pc- P GMratm. eoC i ro t renat. c.I as ,I atalm feuv 9q. a padc-i
leio. slt-io go-Co.. a agot. cuii~ttte m c atai l halu aati;ril) atao c retaed-rei li 0 q "e I s e dllc" st e a, .t I1
Ifi) p..tet. A! die.at.. m.abl cMt llt~toaje t. "ctll >)B cil.res nce '.lectnia- a na..o1s1i ,1-i .telner pa..-
Z.t- Xol(etg tic -.al so r uw. ad so useoa3lqsae tTr f I rsrmi rt eitd'Ai"- oagea aiode o iambeId,.l iquae a e...I
to cato Coa.. A ri metCaol. truai.eri.rtl em romioio, o',mrg ndo I
Carle-ate .- I aa.Its" as-ia de ellm aio a o r pdorie i -
"'" G- vaiL cimtAriTt ..lde, t qIir. rot"
SoI ..t..... 3 1 2 ,71 esnp bc srD 1t.i u ijariut.43 set re =.v, [49 c-tt t
C(c-cirme ... 2.f-G5 5 : t5 7.123 5 2i.0 1. t rs o.w eam q.ti.oen ,oto-o j ) Iete D q~om iteqia.r:i to tlc.-o. lit. e1.o e,-rn
ig.-. d Ti- e Ujoceal a .V tace a a'&gii cMsa t me rc-teen Dm M. a
tel...... 3.093" 15f8 i. 7.933 ^ a3n lt, rep udae*.3 Aet.-e traIgo r tind& m s I t o 'mela laccl er m d .adti x,
Peo >... 2.4 1. l 3 9 0. ;.9I; aeItilaoIhela PtI-lt] r(it nl I
Uoe I. I St -. A 12.2 o.si-
044A.,Ifri.x 2.13 7.18 .51 Io.3) eb.et O .a ale rlc6ii-.,... a e.U .i..eat .l t", etitnet L 1i. o is.L 6aa Am c-
Ia 2 V-.. 29 10.W 1.17 ;7.r0 n1c. Ahhoriute tee timc crpomr.i de e dFotin de de" lair- ea ernai;,paa. q.
Q etjelider 93H 3) 2.73 5, e,.e4u o Gm e B miO e etde cl.o, r pata.st Cci, tt o a ti S a c-xrTci|l 4 E1to. 0 gcs.-o
q J G r y- e6 ae
3m .. ..... 31 1 41 :do o. t. d a So .& .W w%-. esarre au- ,eneat, t id geeo u e a P..1
OC I .... 1.90 l).W 7 80 4.l, .) aeU.lake-e, ctApb crle'cl,tc ulad lec -" I4 t ,e i*at iie ea e. A
Leate de ye.,-
Latedevu- Gas qan co isewm md.e2>,.I aatrio tiP a aMot, a prt. a today wt.j

S ..... 0..R .-l0 4.10 83.J,4 I )Lot,..c l P... rtcaoetsd, a.utea l.31. 'i":3oterd*eGc- uo e. t,!a.a r.tr
S -A zl.. ats -, I .d o A n.- iC:iO gel.ic Cfi.da r l Onw l 0t l lt t eplamp nlheJeuml a t adr rC toe Sim. up.a. ..a ii o de li-
Chocoe, lot. Carb ool ,i "d'* i" l a > ellia F.risl-<>" Soo! ,reU tm -A, .
C le elat.t~tstOi~eJ~a *.a Iti'atbiia e a, e tl--, Lat aicia onsriqo e aOi- a~ c.-t ~ .. .alc .pcacce
(p to 10o t0 i.. f..i" ao.i
gromr ). 51 5 3 e 2h.t.4.i....i to ere qe tc .tal el, DAii. r o el l.c e-ciCC-l.lo tee te a
F .... t.W42.2 -.50 15 a
F 3. ..0. ,. 3 e:tre.l..ktesmtum eeitJode]te ctia.et i U OCI debMila.ic *e deGr-riM--ou3l o cl c tcti3. .
Ler liah ... 3.17 43 7 .0 |1 .5 |t r t, i m dia l cDs wetla BmBea c'meta- poliucl exlueraadtl alIl.
E.'etlLs ia I dour.e W, eyta *a o' cl. aciremo q5-i Ot
Tng. J.... 3 1I 0 12 ^ ^^^ o ^, ,^
Areto Carto. O t-5 A q ` 9 q44. ademtu rsdotaw .ctd." 1,t m *ter , a sm d qoe -e
da ce .ltp.t I itiiLaeta pre, t am].," poe ae
T 3..1 moie. .l 3) 1.7? II G do a., ex.prem perea ,ceel lia sa e ,go depoe s tim.ta,, e.clL.o e.tr petr.-
latinlab-a- t1.8-1, 324 637,( 56, 371 7 'iLt -M 19 bee... liota la, de-poro:lom e to-Io, oI
idt rFrut. MA 33- cI.e. 1c ie..0. l g-..]. es p_, ftOO p.-
Fo abaami (i) o ..ea am umoern tlome! stdepo. Ge ia l-a ain'G e -ae. aome ..-..a ,a d e.ises eo-t~e
.k t... 1.75 41 2.23 0a.de atoe tor.u.a- e.I,---- c omm e I-
Ce.l 2d.in- guilno. t acl. esclatr Uts ic-atlu dJI,.. om,,
Tmne, ... 6 A nl. tO 2.20I 13 rarenter senmonicaenit, S-izell'ateLu- Clx tmatrosiL .L cut gidi tje j {u,e Xar
h...... I.0 .0 41 8.1) 12 wac t, rb pearip e q el 6 e riiel tt- e ao '. l. tr.l o dr t-s i com Qia l
Ti nouisll 1 mpe a ll t O
........ : ? 4 t.5 2(8 12 1 aW 3 .eoLc ps doe v ees ,* I? se cojroal. i..lkL- ese rphic.. |., lea t
A'Ts ..... I.v {1 Do eI cait ualt total C. oiveco. 0 t4eatLol' Emoia-t pdhtrt. ellarri ece a
Frais dtit ri >pa SLaor- .i ec' o61 .4iea* o e:d men oto 4 lcrs1 o d l It., r te dnaaitao a rc
se.. ... t.1.9 4A s .1 1 13 qoarefoli.-%o C."8A. iColeS de e.tre:fs a ' e i a q r* Irela so ltora p i ue c ;l. e
Pis. Swrane. *c-aslo-tie .l t-i6 ac"In'I.S. tT"at,3
.t Pirit.. l. 29.50 1.-0 3 tSclic q'e csTe.-Lma a amtctperimt"T i*le Cypre. Fg.Ito. Clatl lye H s ,-,e-ti u o
(Pl> ,Ce t1. cltveo eIcd We te eon i imerar qne a hlz o* ff -5 hioE .ao .
DItto at- litiB Cst.e ;c.c-C -lo. 3. 00M il- .ar.
tg,- .... l. 7 ;S 41 o( ee i.'ms e e atii reo rie l. Am*uao aei.tC-aca y.e gc hI-is rat-_e i-s
rJ. M-a. m o a Icn
ait-. i kit-wllhoitr to:eaoru.ag oitremrsns U I l ea orgp.;lt, aise' a tsos j i se i.
43)no..... 1..a 0 o si aee'3.le. to diia tra a It%,. t,.1 a .; -Q .U.J. Ca. ,a-I_
P o d .r Ca iloa. ts l a e ate dC. nher do d io" i, einoli Wmsat i.
e -it ic -..- 2. 31 t.70 37 unaterie 'jirtl,ujea ra d.Z.. ditmisa"r a A Fl;lls 3 d-Vtmct cI.ans- iea i( rp-tir,
r-ittl 0.33 1I It.l 1 74 detB teldemdli Lo pae-i. o ts %erpp il;o e d nsr 9 elt-i vlezuma g-l-a:e ltcI L natl,-
To.a,c,or- 0.17 *J (t.2 79.-M( qo. t-l*. a ..t-iri.eeiele'ewir t .ectitiicre- a o '3 Seta o n.h. il),ia.,, .t e ,lB c-.I te
Cnoour. .... 0.3 7.19 3N, 0. I' eut. d.tiibui.h1 cV .oaia-tlot ibtack noera, ,.J. iome-.J WW-. otie, nc.
G-1ha.- P.14 7 9 l 3 tl 3 I~l e . ..d
rig.aeec o 09! 11i 3 ( Z it-edividarl. i tii ltal. ea I Iey ts ic itra. co-i.i n s rrestA.- dit i limt, dit ico
Amcixainc, *--, I t. 0beu iotii la. i o, t. toe C- cq,.
o .... 0.23 2 3 23 0 it.~b~ ~2 .1 W :lR l tt tt C a otlru d, m iore tri .; a',. e ae
Ce'.i ( qss~-
tidale, s ti. li4 itO feit C d v La ai, .o e .,o toa 1& c1
mn Wj.r i. ae- ada tn. cIParlors t cen qouliner .eir* ts,. ii waDli
do IOgcr.. 1.13 S 0.'.o 9- _$ c I* i l(0 'or !csj cmieCeu>t je nciptre..
Ci4 (ri. r l Pet Pee sIc, tale, l isom- ,o rl'iici1ip< Ssor.'
-0 U-.- -...!.1 -1.,0.peel...
*laitil~M .I~ni. tr'iopr~itr'tr'>c'osuri" l ir 1 "| ler '*' *"" "P "*-** I', l"w
W.ilo. is.. ,1 i 'o'ti sl, e t;cqien ho-eTt-- tn at ea on F- u la. eecips I. Or.-
N ) r). 0 2. 0.111 e te rr .t e o, cOi, o C.50 te- tada mt --e-.et -a 0 .-!
Sbaitc-ixo a-C.. eMoter. io srlas.lacom.ora i. nciaa -tcittt. eiat -ic. s rate, quLretse.u agro
aa-am fecr,, 0C4 di2. 3t Atut, 0,8a4- d-e -c a t ,ros t r ta iaLg"WI...
Az-1.e 'igm,! 2 toner raele L a a- co-a e oa A A litd.r. e-l c aci. eete-,e.a itsm-
0 pI. d, f'ig, c lclIi o .taactima pi0alipal a.e id4e d o raopi. ester tI|a 0 CO0 tees i .R
dopeso. laflimole aus jaulillrs D.trtilyo Pt s.w x.&re dt d- C. itiiielk-i, 0 .0 i r .
do f4 bsIxra m itadel .ae a tuboituq.l ) a-0 i dd.1 '4 ..i..0n. d.. it ,, .l r-,
I Vi d ii V.et4 a e 10.6t l IUIts.. lieo i ",jo -:" 1'.ien. J, l." .lr
taiu h t. e I. hryliia al aito Ail> m, M .'e too. vibetic-,^ r e o'e-d o, te., cl.ei a e i oam'A l ITo i l. c .db los ia retic t.e bli
pM.ho prri nlsiiiate. a-ila. A r ea m po. t t o.ra t a ll -. c q1e & To.l-a io qle iet.te Ut ci..clt.e dC Ieiao-a>> l,p-it .1o
d .l& t o oe, qo- w ec-s..oaat coo- d. L
aer do, cr ,ir4o twgog, eprmluea e1sa fort- puis 5 do,, t tooJos sL-alcti de c e tce.i enrcia ciFtse. a" e.ei. Li ct as i-lic-s
t. mualaru Ms. qe 6 cr tn, p .a 1 i ig a I. d.t.o e .e Icr r,
qinet pWta Co edo rYt de iC .aed ab. ia ea nit.i-to.as da -- -. E ( b jeauilt.a gI do Cei..o, hija., .1.. <. nc-c i~a totoaapc*-l. *0c I< ii>o et di- c.ti. ...e alt &
It$.u" Jo g.,1 d ri d o W a, 4o. ic.- ma l rt A. st01 d, ;.-s.a-ii Ce ci." ji
tb Data tic"i u ea gtCult n pi t p ietl .I.i..i----r,,
I pc-sc-. cbatom -.. aiowwiottuc iaenhmatso. -,e sinoC e c, a -a 11it 6 r 1 -t.s a-er -, l e to io
q patI to mirto ots iontal. e mitoner.. o- AFbO-a |- dW C. aoc i oo
aoquetilnto4divermailt*nosai nutiitx do __S,).. t uet a ma,-l.3 do t0 de r oi l*."4tmeu` *-rtaalere i-i Spn.de ac--
qu, al-ioaiai & t iaol..Do r e e a, --.I* ci cato Ic1
4>t1! fftnUlt d-H ictlil mio~lDiio. |,, 'M T-nnwI'a ra" t-t.'l altip "yl~ alom iTi>.
As e eqeadsr Je a, slec dimsiajl-o, mu 1 pro- dil.c-ll I laoin, Cc- Irdent- .accde eu.0
A.^ i..,.,,d,;,0-.d,, to -;> ;Y (e'. q:/L
prleldesu ltraItirta io piO t liao gsveaq 4 am e icfloliio -- deum tin ilit' .o. 9ralu a t.., a -co e-f..or l ,.l
11 L Jo3Y Ol t hesit- SA tt l ,oi t- 0a t. Iiut. aI Dr. ct-i Le d i rms, c- C .u a ea b.t.oi
Ill ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u L1-07uiheiae riur;~ m 1 o I-lra, itoLa Lkigni, I rt. o j n gtr m 'lt
fr tr coie j dB raat -aIeo .. At caloes qu o 1ej a cite e oc b*idot .t %v "e,- Il i.im 1 o. f-ro- I 'i. c
md., cola et solfe $ s 3,3 As ,csve Aa T fol Wto ,1-41 Qo-Il
cco<-bomna Ce t.d.a.-Csde l;trcs. tai lel a ealcuo aitoco d. atous. dletler A 0 rtC iICA PlI ItlErLO:L
--e aticJ C. eacei r tal, eae.u"eeli, l.i eai. w .i ,eta che, qua haa ji, l i a 5 i pi. c to doru is etd ilo 'i-
dor-r. do, d., cee-lc,.a i.t..io e a: W iOi, d o St C ecu-o taui Ai TO I a ,Ito t.to dtt Det W -0tteo '.a U ..,tA tputilt -
phi..ai-%>ris G. qw-m dalCo .1.1c ai-trid.- a' ." o e 0.' _W peq a ta S r,
iib3olom esestr, tl,ret. ea da M .' to," W ette. t t taa, cute l t Axr ito-. -Lockea, t f eiere a d c iabsU,to do que esta, alu tvhk Is.e.etsotWo Mtic alcr scede Coaetl toa'a- per i..xder ta e .e'e-aTa
leOI-t- eib as qo Is l teoattaSc6e Ge corle.t "'re,
oei-,I tle l qu.,o a.* r e ,oa oa-r...a c aiel A4.a.. ta io I C el e i.c a, ,lFeria ton Ains.-a.
rWI S oO-t'0 f-cr] a da..6 et iplerk.ia a dc-
cuhinlgdor LDem am& al eatal 4o w lta, soqua ,L114(14 dCP9.4 ie
ea.C' a. bei pirn doI lime t aliIt (a iC0 A TERIUCIi1 VIDA DA ITAII CotI-ta, 14tl-lNi abtam pec;ajo de oc-
plit. oq jeaLitd -to potLo.c ete a qo- T st] t4itil.d o e U ltto .ett-i -ti *Al. cip'tlo. A ctim. ii o do seritct(lciete
ae prteadilo ape fei. c fit a a.loco ede ..; ct-Smr- e dp twoe 4testcl itiliao CGiriele exteror.
tat IripSc-an"rcta altdialetm p rietaIsl at Amnuiocac- Waicagr. i.Vcor iJara em Retar D c Li ^ trit Baec dt
allillDlgirillel~~~ ell llll~l l. t&Vrl! r~lJtllwaled An tr mik litw a reitimeatr de
tilUt-isit.s. 4 ieDBl;(t it reii tg C sil. crgsiolut ao- t.tLoud. oue.,ic e aol.. llsl., o igretj.i%.
N o pOxtii hikoaii ela ei ia.rcoo a pro- Si., p.litaoo e hdmhi:'YrsaivesdI lt.! amairc-a e. deqal irc-trla eo plc-tlmeite to.da m.i iia-
V/ents t panto a. t UOx V c-J t 0chet. 6 te eli> p.pea Driuiw acm0tpiaptWW5 Li- Ca ta t.fCac-retc jli d .lca t.ce o
p o. acm li.idilotadiil- a Pi.l es a mrtL. es i leilo afr& eua, er s dcraeic ae accola if.i
ia rt pM libotit e act,. 1l, Erafl" o ApcazL-dto, So, peoat e t Cdecertes Ls
UMA OL NIAO I1PARCIAL n-lbt!wo do eon, da.rigEmte, tle prol!iil po icos, Qcalooca.ltefin-io catioaiuI eT I
Umdo, C rgomr-nitaqua a Im.prtea i;ltzi Wa liaa w esaltlt. 0 ienla ittesp &!- ecuac, ol- uo ta u en. tel d. C!& ahta
im"n p e i mi c w in t tlof pa j'itifi;cr a plane (arlia~ i material a iBteaIl '.Tl, a, toricnir Sfiana c do C.ed .
iacciflfcla tsslto ealnial do tee ptei 4 a a pjmeo qje a It l&]US A. l. fmirtic
prn Lddoiiocapicleiltsdoce!ooiso.-,ttried Ih IcZtitaidt p.a a a&taIoe dp veli. ,t, prm-. O t..L- di ta l rsgertc d etpltoaa-
Li oti n i8ee.a a parLicularmal ti Fromia ame acent. Ge. aex tiof. p .-.o di er 0 chep o..,
No trade owain eattunetie, ito .e.lWo 111,
*0 Franaw lU t6 toalo or I. Qo t cm a t lt.i o-t que Irei meleelo nado .oc.
otl prI- r. *Ct at.&aTo ea n lo hl .aae 0" qoec i'tac a $mtt.o eilc-ma lIuL" sara0 lie om"lel. 0 arcle-o X eti deC-
a Lt. bett .o rebjeit. Cel a, a tutoee o oacmale, Lits tea pe.e- tnsi aer, oamylrnmieute cai a p-olia..
eDhcr ta.d a. Igtec pc-. do rew s tois ji pr reto ona cei..outpo deca a to eglat, a ealn aPotst,.
^Now trt me l leaG paroi A. d. h ll. Irnuloe des ftig de ip.e dplias em,.ta ljugs p lo G doaet e itlt pe!a
tf6rai e, pr idegrala pore n>a moepcrio niesaega s wans. mpic lmidAvacla i se" re l 1eac t )ge!al, gj-es.. to
do. e, i o A l..dor, ao pree, i c 0 hd o : .ei-rs e'r ute Io .. agor. at toItili .-
c.li.aUl- ea malt nreteute a trmisal, ch ckAie. t oral etecit , a todft ca l pu amuit qiea toer .in. iai riac n cr-
tto-t r".;n~oe oea Pas eiteard VMS asci-
jat em ttlM aI es reupLit opinIUS diier- IW. ni con-tUnte, u tri'.et e'crrediaaento, ami m ia e rahibrl
hLuates !erompes gcal. hianprimitl meluicoa ti m. as,.Po e.n t a aetct. do oa ja rli.,aL.d. o41 A. eaa.adoX despire- Ol rndore.dCe-. aaeipie- qsi se a spi-
.,por cemspl, d telplitc do hipirlO .do povo aitta*o, qee r le a acei qalquear ;aoa de aa e d e- In-
i; .-sal d, s.ale oij dauid ilVe_ to ast 0- .r sita T. .i d.ivi.8m pelitid ad. d.- i t raonm dteda-r to a qualloer dC meon.
ler qua trai a..d R tltels oW. E Gi.o., d.C aiilo t esBat ., e dr.,-sal p'pr. ai. oleoa M ida .1 e c "'tl o. "t e l-ilRao-
LoaJo,, tioi. -y esty Ate e*ul.eitic A ,laIe chtamma herotics que gitim o epeso n 0 i"c-, KMU, aNium bria esl.e.ra.Ao Dm a
Ii teire coin o a o a-loe eistilo-guieo- c; e Lo wa-r e l s M eyer, qoc e icolhee Kithen.
esteve 0. S-oFanl t Ur. a. a4.lo.a eCa3- t'aiaoo. CIe heb4er, as ti da qouirenti to d- C ljaoir pei obhiec-de C ua e-t*.lo. gr pi
rnao i bra fro.oeo a em IV gcr. didea pFdti;., rte hkentim.e 31. ,s qic 4 ge al i Ss st l da- ea htale l itrem l l a si toTo ele.dre riotI 'c t i etar e m|I, e m g .re i-rr 1 .a for{1. e .e-i -l.ro 1Bthtld.ieil fto tlL.adal.
faaClo )l i.sc-.ae c1ii i a sgctoeo onte mo- seat,,. .oppoct. -a m qaiPw ao i dosi e ScO i l .. I
tIren cut catiorm3s iraicrtMc e a-rcetAiu e. doa. A 6.coiee iaa ce nails qe i epoeb im N N 4 t1.t 0i Alnc I ac-o as BIe.lo It -
scti a ia cdo. ase o ~e.io r~~a .jil i s 'l- dko fog) di grade ersolatoic. Mo s-il *irop ajb. silto regie a pa etrplor.
cm qjel e znseTir e at e s l|de paw atl# i s 1 dvair Itl ;et par te i a e f tU
I Sui t cl L tes, dttaea8tl pa. a tc srs o: 0 0oete ocl ororate do B sell ec c Cr-
grel e ltl. pa-a a d i 01: 112 alFril,. a pojco. tra, c a4a ri deC mce ovemcri gset,-poe coubheiela do auudo em rcpeo
l. sc-crti cot k tiee -s e atraend] c emi l r I lolt, a pc-toe yacir ti inne -ci ptuoi.. pacirtes dC Afne.* 0
Cct .-e-er Ite)j ipooi ernrlrtintette .4-a3l t tr o ai Ltili, at-reo El~altr a region
Sio grmu] cc t-.afti m a l t qoc e eatlo redeote dC COlacnibl, rare do Canto a La Paz
cftSoilcoii. E lcoio e polteC, telegiaihoa Aoledo dCttt lialt Celiuet~te oietor. aei tla., em Aaie FP-ao lnc. a b:i more-I
lelydoce. t-ao eatabte'e:ido refL uf e r aetoo wi- d'A a.Pu Boa Eiraip Tigria e prdo riot do Pile.cso, e Ciice e(leaI portia Gd 1


Pain i-l i- ret. caie-is dol pra-mt imr
o .op e.pI.ao ;l. a' acc 0 a t .
.erec .-.c eti-. qua c 1. ea C
A i Ai.etatl a"n trraul larieCi1i hi'fl iloe
Tt*e t-ra ex|pL.t. A er -.ecl qt pto i*
Ll g" LSilk dS 4l -iit~i id. h io~lltim
Tli-m eil .[l> o ekl~r ..i ei ,n. ^tlei'(.
t .a a. >L)Ijts TuaX. .. T.t-t e, n
a.1-,A t A ..r Or telr, t loj cr per
II. tioi` 4 lamT 41 VA lim mr i -i i a Ai 1 b

ii. as.,i~ao dooh'aotorda .as~ b
to!.cw' &eraoo.
Otirltl t, S .5" a-io 'i"ti.apletf a clI
ac-octe,.,ca Se remit._d5oaaotp-7a. o or .ie is
*torsa.t.-os.
AEtle..I...I sctao m.p1A m.-t.An.c-
p l e i i.,t 6 Iai i .de ,| mn tco aS tr- fc l a
no, e .ois.- rfiexlar11 -dvC glotro.
C- i.c-5cuiiceaiiqt-oout tic taito aiitdlo
eef..c ease .a*.. I> snt l its a oi d-ts5 l ol t e ito ,a
,.stsio.oI. naats ta.ltis do q cia qre t-.a
ld t let.* k. lo',e.
*.
0 IPIntrro... DOS OLUTMS03
&-mIre Alti d) carii '
I) C4m.ui.co i. lPa. o ii.lrte m pUA ir,
dltlo qie Irtdir. t.-,Lxiir.c p.,L ay.tto
ftiaa-I .le logenaoo.
-( 41 Ll .A. A ia qis is,,Ei & a, ri;i-
dls
-l aloeLrt, Sr ririnjooc-o.
-aiaa.. I l'el t ti.ll 0 grer
i Ia-ait .11, 1 eI eo -c. lli a- e-U a- iL.,eo
Cle t. ,. i .as t4. I
Alter Ego.
Prh, 19 Cda Jiin, dee 121.0 CAFE

rra-. eo-ea--.ir iIrilitir aqoi sic g)|e..t-..
!e I.t.B *r 1, t ai ,, iia ,mi rcrdr.al i -.n ,
be .-eltrraueira(C .1 |,ir 5.r iot.Mi.,-.-.t-,

I . l-e lit.. i c1 Irt i.to irl .!.,

ati--c- e .,- ens r alt iu,!..,a ad r 1-inc .ini.,
e -in t ra a re, O -.I wl .
Ia or. I to tji. c | i ,Iii(sl Ib ale 1. i
t l -1i irotdoi t t(u-4..tlbc a trc fi-l( i-,
I,." I Oait. ia
A 4 tea- r .xlr-tr ir- tlor, i* p .lt,.l-,
.0 l..a qIm a d-l .i l, a le |.idc"- Ic-
at Au, JnTo rr- :,*d Jnlll
SitS v P.-1 rf l-r 6 *l p-rirl ii t -araltr
ir |fI^ei-ru-H
mIo ., I Icia.. cit, r. ,..l,.. e.t
-ebtat*i Cia ie*r a, -)liti. t.l -it *,s ti- ,

l -'ct a a, lolll. ii .. i-sr~I

Ic., ,'telt -t*sl do me, a Iiolaite.., acid-
I-.I-, ol
r*..... i o t ra.l t ri a it-.-
J i 1ar io t cr Irlli, f..t 0 tl iot.1,
ql:,l. O M'tiana ,6 3f;


I.*t 13,ld tr o Into Sa ri ian .- l rnatr.

-l-,tt coorsl -l .tes. lit,,t aiepnon-oal.,) to
c-iod, 5 litai 11 hitr,.rots, ta | fi siio. r
1o ,l.,ta l.te p tei ho ote i. i l -,t'ri ,-e i-*
tei who. air wii. c- arni, re tqh, ts e. loo
I'^rj ** fwm rfit i litl*do i ...,it-a. str e-,it, olsei-la ,ri. -itai tolcta y.
iaio t1 -iii. #Ia, l-a i tir or.s. llu n, a i


c-c .3. CiltO a*o ,ah1 I., p qlrialipitl Ca
Pta--l> u t->iteaL -
S tI 0- riii i r i Iftt .ii, t a f lr ii-iie cliir
o ,.m. t loIa r a> I er r a h"lin.l-,i iri
ll. e t pi. Il r0I t .r. j( r ,-C navoo Is
tia.-o.iil a o ctir I, -6 .. M ii.-uo 6,iA


ti,,- r.in ,liT I Liia** lii I arl II% i,0 -l -.

i.nt.r.l spaii o /u nI.',
Cos a e o'ti'-rra, LI a rrttloso,|,~,I
41C qia tnaru .14a ,tii.,l tl
rj lai pr a1 I., ri i-rio.- i- al.r-d r -
Ser a&..l 'l la-a r r -i .n. la, It. ,e*

s. 11 "-.r i s. ari tl ta ,s'i .,o itlj .
1.0 I no.l.o ,lrla, t h a| iarofiu uorr
? *Ic- ,*lp iloar tlf."a 3.. ic pru itii, I

r eil.ar -ii, -ira ,t c- t ca,-e.va* I i
o. icn r 1 ,i ,lii41 t,r I-ora tf, irc-
at a i.* ,u t,- 4 ].ril. r .i.-t ila
Is. *'. a-Ic.!, al(oi .3-.r.. ctrrn u.mt ra i
it a r q, I- ena roir, a D i,, i -t(c,r .,'ri -i..
|.*0 ., l-.it.a i- l It -, 4 e l i c-- c -tIecet|.-lr, ~i. i l o il i 1' I,, r, a a t-hi
Pi| n. r- v14.1, 111- V d mr;> .uirt -llda* >;ii. ill.rf il,,a|t l.-v,,-;*i 4-* ri,
I*ro. in o.i. t3'.c- siin- i ro l l. nta -
far aI. -l.a 1 ,. a ---Me a. U t.>.t..r- .,,.

iiu ct-I Jo-a!.rzi,-i-n. ft. oIu
o.6, ladr .eil, tiau..lr con. it ,ln.,,..1
Il, 3.t I. t rc ralu. jrf, a.,-, I i"'tiUt" I

G .. -at t -ili ,,lr *.I i-, t. ei-, I .- ,
a-.n .cdier. c to mi. n rntii a fiat *itarfl ien 1. r .s Citi l 3 1-iir in c -i ,,,*na ,-"[t rt.-. Iir ,lr l,nili d o >I t-t -- a Cia-.-1
m
ao 3 p a*.tp- ro iiuc-t itne ilrnu fti5 .r
rilra-ri.ta lp. c. i-l,,,, irin -ia ho a.l..ial


I '10o i'i w| .- Tlla t|irlit 0, ir t...-
.- j a- 4,.a; lid a iro r I~ i t

Ia-ic .1,,Il~ Col-,eli, Ce I ttdoe (- i-rr

'-to. |olraic t. pilttllic- c lm er|* I,-l ii
*I'l it h-i.I ~ .- wiia-, Ar allt di niot.
eiccl *l .o il. oe-sil 1- -rI. f Itli -0t I 1'i
i-a n. r e-sf .0i e 3 ii.ui t rl lp i*
6" io -stmiiilruntte P..1; SIA -.,
3"Irrin d-al dltllr*~t n rs~lutrai MIIMV)

,No..]eartene paamwo. a - Iiie-roe..
,,e *"ia r. fic arA4 i-ici-iSic- Afrnim


,Vat lAdI..~.N noac- ., n.iis-ed, oi i,-irI
tu.n.er, t et u. -, l e oa r, rl.
I~ot.) d,< llj zl,, ',f, id, 0

il e ha]!. Itc- fI--n,. %,- c d.-an. eiAt .
\ In'r* ^ l..n slre oin aiti-ttI,

cro 3' |>mrtol3n'l aethlr lior C loriCl55 t
1,ic- airbh fi.tlla ta^iu'd i t <-l"sa1.
1 a 1 o w rI ]-, ra ii, lI n- i -, *ii .
,a ere de q1% lde uSlllra ",f thm- e lq-at-.. acro.r r,, 'h c an,.-' IG |ll
4- 4ol 2.13-t-t sa,4hf, In.h c-ehi-lo.,IClm .. apte olo d 7-Sar rnds- atrmn, is..
atpel p Atiay ic. IIo l 'rae n a rir l-. r nc-s

eat q- ,Aoed eA-toocd,
.att. tDhuffcr. it., c-ini*. iN~ a c ,!- -lo-
aIrirna i W Brailf l-. 6,17" W'IN r- 4
(t Ca. 2, Ih ee a .f a 4l,1r11n. nh ., at
talnu pLatl fpral '- n itfO fr -la l-,
11o 2aoi. p-jur teoe. a tcrht IcI-'
.;cta il.l 1ic 4i. t o anlin t 1 sr i n >'e.,a
terad *ill.t.ci rcf-tol o l'. nd aO 'cts ndr-tc re ot rab qodldad e Iiniiir e om h.-T
ti ~ pre %-n iar lioc -li- o-1 s
i~ iiGa flral*lc oSs3. I r i,.usi l*. Ieri ,A
Ai. dm ton iicaCO|ru-C .fo icet, (aliO-Astli ei- s pr oftia r~rca.,le,-14 is
I "lnd po lo ) .ll of p urli0o fr r' s r o i
Cpral trt tnlt qI dta' al e flor ia m o Ii-
tosl tc-oooe prostIH att.La, min cr(imen nuIrO outg 1' op~a
tes. P. remo. imn-Hn paffi trta qe a" Malfrisoilu 'rasro "nilt "thr. t-.No*o TOPIgi

i,2 3do; ie Caro -0 lrtira ltezxn O rilueelr
cs 113 1 ,0a 11ot. "M flero 1a2 cc-c-c-d f


c-i-d o d"netal-s4dcts. C he.06r. g-rhlae..
sls-opde,, ol- nA ntofart, crlca. ltetr
Cw dr o daso citrodiiil~or ri t*c-I. tnair
I, repn r. ott pel soiti~tlc d qu aq ~os eo~trle
0,0nlto '. v* es |o rm ,, ra?,i'a.- o nea i 1 .1
O c-f) 1 fIt,., ttpc-lurii. mml malt -motedF lroaio l 'CANsi c- < ol>cit r.li-a p |
1d. tkle C o i -r n: if Ir. eir oikupl,or..
oonulrIa alFlr ,e ot *etndc -f
.111p.i t0ii. 1, diec sis lo.

eatreCr- a-crooC* ealr se taeDar ..rI-
|mire, t e. ca p cc- hpc te! ioars ui. ta lkoi


tarot,. at-tem eo-io cift Eutaldifro~e *t'sit-c
al aartc i or lidte r P, td.. i Cail i ric Itsr2 toea foinef, BIn-

i Jralinhu me celitas it n-i rl, oISae-
entr nature n, te l~lDII, e Sat-r(h d0-
e e.f. dio lTo, (r"no tiuen.6 1, m en"
do ojldrate coon, ra Ci t onl0xionos. ,trf
Od !eA(+ eII |trea e11lrin r G l eGoa lie a 0.Bi
co tW mippafaabtera. qe s. wcl-
foo Outn'll* In.:. r" flia^out- d
pvTliilrtrAn cnsrftalbiwt Ireti ur. n iaoe
trt.upa apa qaah do de !enf-crbnorna 'ilala aptaD tal I t .n dog repreoutitante
d, C(tntrt, pvntoif t line Dnavi qr-
(ntre de.nis de esn-Irvd I effe P*aMii-
in'.. o ODir tqia a.Unr;AO lit. xqn.
dt .n stiel^ 0|a wi 'otln fj'.re

(a e lh;lau" eoiI ," a-m "ti,- qra>*
ota OPD13 o 0tIP s ie * ostolM tri UU*


m
^'~R7PPsf"T --;--~


SOriqCErE A1I.1.3i P I '

.-1yeoni . I. rini-,a lla ta b.
*.L tJ.'. nidd ime I1 ^a
: lu'a I u t
natia.


.s e r ipeasne

.nui.. Od .ltn p auto.du ienp I11 c*
lu6- -

14 pMO.t Ihllt a lth7in-.


A 0 v -' u'" ~ o -mL- ,-in dljci P.:
M< Pzf * ( nm Pe, 4
pil I'Ut/& m, 4 lIIt.L.L.KL O. u3 p4a J3
P.lf. m Inn .a .
fir erii, tcrs-p- -, i m"Kmrt-T ba oC
Abut. U. C. n. I (M israe 1ti. ma s
I mm i.1, 5 ikr..
a ".1 "l


E.JOHNSTION & C
62 RU DES.PERO 62
COMPA1iI TRS.iMANTICA
< 2.0o T V.rr ).
TIP.mCES m EiS LSPIOL)E3[I;o, U- n .,llo aoas t'
PU r i n ! *ll i 1.7M..r...... pwi a.

K- 3X. 3 is. V F I .O Irce313


ItoSitemi it op L
: f.oe'0 ,:-oos


o 01 CE :XMs
A *. .r ,' i p, l.p .. .

Flars. c., tS
5 -r wt C .M
Fr P.-ip"-. ireo'^ arg" psn's ekcs
A -e, :a--r --Jre anP"s411-
J11. Ci.iasC I ProIE3T
34 RUAt D ObVIO3 3t4
thsulaws 6 atissirita


Aor l=Z iuiinu
<'i- -L1. '*if, w
I N }-ILIA

. 1.. !c.ni, se..o f


*G. "iBrntes., an r -rt Lo ariea. t1.
GENOVA E NAPOLES
fe. psM PC it S tir u d.u I'm vc1ro. i e
tirm. &a-'f lmti too e,1- iiaiw s p4. INfo do. !,2. 3S e4t.c..
rto ... i...:Sa. At ll F+7f- .
Ficst4 dtit .-, c.. to>lta.erSt e.

.a....q ; .t3 l d 13 Mr Dow I -


n, A1r, A. A:Au TAS. IFA AS, MA.,
A ar -tr au eI iaeid M irlnal.. A .
le. t .i Is.p 4.3j l ie I. 1

EA Vr-ie
. iJ Sc.a i -i -m Ia j &V, d a .

* K.d in 9M. 1 3 .
at, atp 1 .14-,, m. OCam'l .$r. IV.

w9fdteilal;t p J.'e. -- -
CLUR DS. CHBiSltlTO~. i

DAIILE A' FANTASIA
1. s..3*10-r.e *So raranein.
,,,. IilP ,li "4. talm-.mii '
t5.ol '.'oow !*4 Sn. l M- ien o mile l i de le 0
4Kim llt .. Sm .13 C s aCal pa- a.
ictna m b.- do estrd 1 lliOpsigte h*-

eim- 1it~li pemioeni.. II Oeidi. 8.

I, lortonin i IPn l'c'r i-
tentaf.' coviint tio 'l (14.

Jr~ ,iea,,L MoIn. --: .I Io.(o -
iiiLUBi. D Tli A
ua 7 ill

&c .mi 1lo I40'Slen.p 07nesd2 . <:
itarmnr. de i*a 4.._r.s m


a I-ma td i1l1 F'revelor, Mori.o -
lutael qa smptm a* Mrs A midir.lu 0
.mi.- .n -ema.., dunminp1)de 114 erevem
A I .s d LI,. CO.sumri. W t -
co.. *.4. metill. ."
Cbari. (

F --l ..- i r oatt ina. i..1. 0 :b6
s ,. a . taI *..4.
1jeei. Si4ie4. S o r mte 10M1. ase-
l D1. Aw& iCi.. & LI reim- u--*ia
10 4 ts1 60

1.,rW. do0. e&r .4. l *n *ei
j, aehtwil (!ut r 0 uS-b. e grv sel


l inel c 8 n 4esele.i U tle. 4? Plrl.a
Ca lw- t r, .ingsum m-0i1-inlopsat a
S -idej&orm sooper.r poro enra p leerimse
a e mU wJ. 1L. a dauriitae.a s 6. rn Seto ei4
C .Mu, 3. II, Qi B. I. C. I' S.1%a-
Le l,.v it 7 A. 'a + B. I, I or- re.
lia nl pr.u.nt~s.-O Di rt-Soa.2l5, Jisri
Far la t.e a r.
As rlsi "e 52tI fm ae li O *

I' r: BA124 Ic. A' i' J . o,

* F eJ* r'I e BVi ,, e i pl u JsF R-W .
i I..I J- jife II ,1 r Sr r Va.-

m' a0Alo t d o a. I'll Bdo l ;


i ln lie I i l seek l Jrl nteJ r d-
1io Mie .l Jl. v P efo .M p1t 4.1
| 19JM -0 J--iiRs b sw yww r w A
> I -s ina n .1,12 ow Euiao rc nmJ AM
t * Jot n b otr relntrJo.a
Sdi ai..I at .. d a
--I l1mi ... pain! *f ce.dsre

.0 3 .1. 1 -,c..>-. lo |rd r .. .
I d.io .I; nliorFt> ,
t^i'd S Ar. 1 li.. f .- iJ.


J r ern0 ..nllll *lr UUM.
p AlkitMa 4m me .o trciup. M3 -atoa.1.SSo


, Aor. lm ., rt.
r Aavtv A -T, -Alt.
- A ... Ote- a> 3 u.u

CA a n .-la Hirw S.ir*..
S ] WJ. -:. C-II

f* t 1.. A ri -a e o c-T..
*i . s,. j..cr .-rl.
e II''roY, rok F' m v 1ert. a .L.e im t l I
Cme". iM -1.1f
3 .- u r.LP ii '...


10 t , A. o 0 v...
*l ---* m* t


a to leas 3Ann- Mi


1 i i u a-r'. ts, t ll t v m '
-, 9 1 r51% X
r d .L-sp. 1 Oai.-' 1.

1s lits e.,,lDs m
I J "P .* A -. I am r
u ana*"i 41ou T "r.
' I' l .A* ls ,' -: m .tMas

A 1 c d . i in. S a Aro
S...ll Ct f -. -r~r~, .l-..
In-I. L i 3m1 c r Jb Te. e
ALlu l-D% PRO-RFARI,-


COMPil lM DE SUROS 0RAIt FM=0
AL It. 1Rp.O. s..S LO 540n-*0


do r- -'.eqtw do I .
Fein ac> mulrde-u .. Lbs. C .i.p 1
, it. a I .il ll;:rrlml ae Xn.
Sow.i -e . -,asio Lei J* T
11vv A a msto 23lat l .loa Aoloal. Jotit

,arAl wua d Voi
JA' t ,' 5OOR-nl Em i d .- Jo
r r1.4"Mi-c'4taF~mr5 *.Aut.. G.Js 5).,

PARIH D l SEGUll O lCOMlI FtOII F. oI 1 i 4
ies accl;.lide$.-.lbs. 9.241.43
iJmt. ier 1111w141 ._101 101 ei .
PrC 10l d f1tu1,,,9t I. m-iit (-v aI I. i.1!,O.

8 BI Ai 0 CANUELARi a8

Cmep ia Sder aros* tiT orm te 4 T wer-


ctt*.i t l2.40 :0 .18004)

SaT.;-.A. it._ Ji F. i-, t ;".'i


SLRAu'(:r E COIMPAt. L111TED-S RAN -- -
Ag'oate, hdiuim 0. C. d'1oiveirLaUilAO C. COS VAREGISTAS
oImpaleia de Se atS TeritAesr i
C 3: 3 t.A \bI-t.1 11 lb CiI.\R.1 33
i:.i1-r"1: I.
I.O00:O00SO00 ,


rou-i. in 4 .] C l' m*uh r Sij I adi, i

dm S oc p o is r aL.i C SI ( I Ea ', t
{tar IL ue JIl Leas 3 A.s.Ip

EandWuRm Msa SW.. e ad.to. G .
0 i mmm SisitOr CO. .
TamdiE ia ALr Gn. .as

LUI N P, iLAE & LIFE

, 11 C1 lpin Lli>'l dme La ri.s T :


c p ............... ...... so.ne
FNOd..s, lb................ "18.9w
Rm8.,Mu.lhl................. VA.00
Eel 1 =ttrme
YOULE &O.
I$ RUA PRIMEIRO DE MARCO 33
C.*
CASSINO COMMERlCIAL
nir I
Dfamlgo 10 d. Feverstra do 100S
REUNIAO INTIMA

9 Bfrem &MI Sri. uosiin iwSKerS pe..lUi
IKB imibo 3- crths C .U
O Il Sotuntrub
P. I tuELLO.


'0 lus "q'
is & J z.!I *
SECrETARI V
SLitio rai 4.IPsTatl
Do o-Jem do St. Prr.et ee e e* il:ar.
co a art. 33 .m esttaA.r, coauidj of 8I
a.Wclat.e, metweo comtpowuates di A.mii
tr-.;la errit.a e 3 do r-TAt par getr id
rusE o 0sTCe-Mw do 1901, is renown e
msIfel pf1raar1dtn 1, dma o 1O d Carreate, a
wMi-e lt. pw.1 cmtpriamei o 44 d.o ,pa a
Sarr:lal.J it. 2J.
*e-.teri> Jd A. B. j" EfftogaL a
Jo do o'-.tura.w IeS .t F'ere ds al1.-
0 P Sewntia. nmiwo d4 S4in 4Maoo.
Ne'--A ".o pr pTraorr 4 d Colas,
r. lateral dd .* r arlaeldo 'Leser
A A ltab. rtewo nto .',te'.itSil isciea.
b, pers'st qw. '0 stor4o |l.l carve.
lseai aniiimK aqse p etr 4. 1 Cl pr.
i cm v nm'Ma .MreL e.tM "al"erto IO d
t6. J ho etaP .
t.1i63 741t. ftt Js Fratanl ran 4 1Z!
517 J.Hit. M, de .r im Lar1's d, lIlci
Aa:I Icml.Q3o21 .1 C0meitstijo Alto.
71 C.: '.:'iu, e CIg. w An*Wed
1.ka it .hoJ4rCljm AiroE
1.5 U-j u tow. She d Se rlc lieiro Er
U l'm fdo. SU de rMa. Itiair Er
I.S t)ir >t fO de Lois rt ovrt a. d
2.m:l AiO. A aoviotaCauS
1.11; 0. 1let, 51. 9N L Iz 1ct; SArai
I.:i" Jd.ilb N rrllm':crlwt
1.~a x., ig A fta .ij J. a
1.531 R4..s7mu >. si Jae rtili rn'i:,
.dI. w.
I J I-.ee i io .ta deu J.-im t
I i SuC enw, S4, id 40U-,'. ti' .
1.MI 61, dr o 4SuianCArier.

S..o i. "'n, .
6-i. i
t M A.,r-. firn-! air F .e-,

I. ISI ti '. r ..
M* I .1 Well,, . i l.
13 .. F ll.c-es, Chats sThin t's
I n 7,1i. JG-a b",Pir t*I t 'L i. 0 t. '
M3 J.,- '.. Pr.-. h & Ja w.,I ,..ui.. a s- m.-1ra .I. iA vnInt rdrll ."n'u..
1.1311 Lad a ,w-',as..
4, ( eii iS ,tan* u.
1.64 imran di84i160.
1.11 A!.!]i'C t -.1 l'inW 0.4

l.1S Xsi. o L 1 .* lat, 1-.
t l21.d LSd,.5 2. J' ; I-&K.

t.: lA Mi ds d.- M..-to

.13 ,tenraiel m ma 'rot'w.l.
3 arnr.,t ile C4l' P.i o
.2,2 J-dT.ho J.- :-4 s.. a

l AlMr-m. S* d. u .v
;123 Sir t:J> S~rtit'n.


59. A.'t Adto de-' L ,Ia. r .


C-.+97 Cl~ a ,h-s. ri-ir C p ,',.
1.3 'or,. lAm..'; 1.A-a.
til ii .t.!oo ,am + tiiaJ r .aeoL t
.7 12 e AM, 1m de m P. ..
I r; ->a na cn o.
12-M. : .; 51.5m .

LAV a ,dtiM atlM ,fl&S
1.2.7 Aa..Gg qim< C 1m
A5 .1 r-ib. la" n ranGar r.
? 14t 31sies. J_ vCa vu ',..
S .JU 8 ll T w. ir.
(.11 ldioms RM . Aratnsw .l.5 CarmetnJoidtl 0.i-u1r30.
k! So. .-l.

I isn rl,. Us* i. do.l ratl.
ara. A .m do. imi,.


(.;J BM mj0i. A la's.
W.12 A w.ils-J. Jj> ir r.04 0 J "Ir .
X _] : J-.eim, i Nedra.
It l1 ima N Frilns QI.ua
HL.4 FA- dl- Us Updi.rl. .L11 1. II. dJm pi J...Qm .PT .
1.am., 0ar d oc s F-
2J ft.J- ri $x- Yret
4.4 ll l T! > retx J.i.7-. Atreo v. ilr do t .dU u C d ae o
t P IAtid; S'.. .Ibmet l.
r-7 Ame.. LAluit .!to do Um.

11:1.1 a.-t S t,%'.eo A Fame.9
MM.ariw >a do Cui Co
2.,tj3 J An [-I lerrril'arnuil.


;15 I. lfrWeiddS UiL2.


1.53 redr, 60o do Lrb i.mtl 3

(PToiu k Wrtn4cuisro.
mWt. I.Mr,- 0 WwiorkkC-l.
1!Herfes d dT So O rw..


Iomploa. 4 11do a1la La d I/g IIta Umal
vetu de *. e ta1aum., A Am4k strisX desto
.e onkm dos eti-m* Iriar Proreedr
pOTa at do t Cm tasmw Irmrtl0, it Ia.4
= 7" b M KtO. a .
snis t.Ia, s di Fereiiro d& 19H1. 6 Se-
m.ci, a. /4.i od jit Sah. 4sft$,
ortmen Assalate Company

AGENTS "
THEO IDAR WILLE A
Funlos accaitlils... 13. 8.500.00G
Aeitl lse" sI. pret's, i brlia% estsb2
. AN-d-tt a ntriphel, a tale f mis41 RUA GENERAL CAMARHA 44


_ ~__ _


tne.. trieml4 d1c o.-ozlmlo, c iOo, tlonac inianilti'i mOS
banco.. Im.' Jardhin, c pinrca o-ttrlna, Trapiches da Ordemi, Ypi-
e t, e c, cnd nelrj g II e 'I fI. I|u
J I Atc., tc. rangae Rio de Janeiro

;a DIASj DIASJ DIASs

VENDERA' EM LEILAO Dr. tar" C r ia do T=. rn. Es.'t'ria dol RoI," Sa
Quarlal feira 13 do corren ll"e cU"ijtil .. Do ordtlm o mit MSr. In.
cAl rnj"1tc1t. Do o1"de it o ltmrn. 51.. 111-
s ddVENDERA' EM LEILAO .pctEor'n aiEnilAegn j
SB Rill Vrsd tlaiB AMANHA VENDERA' EM LEILAO
I B Rua Visconde Sila 1 B Seguni-'feira il do corrente Quinla-feira 14 do corrente
ot0 X AWi4 AO MEIO DIA 0 O MEIO DIA
CON E E fIAJA f6RuadaHarmonia 16 no1 Irnplees tln Orlio,
todo.noi o 1a1 fAo .. .,",
lodon o. i110 fi 0 flnond -b (iSii.UDE W, ac ic libop! UO oJnlcl OeO.
100 11 IH oAt n lo afto mnate Tcxau ( un t et lbu. .nt.& o, 6 1! Ile nte c on rrt no (l "t
AL -- 13 d i I ro"qaZ-


THE RID DE ANEI nnnI rii

(Orp.e.ir IMPW IINTE LEILAO

o aorm .o' n t DE RICOS E SUPERIORES

11eI 1ll o a ellrl doo co n tra-
gelrulr ln ;-stiloniidde11onnHl ont1 -
ItrorudllnnrIni F olbro I"CiM
einnuinlllniItO t ao nloernr -A
mol rcontitrul rdInmBClnn c0t11 11A fP I 1?V F\ iM fll I
tcm, Nol pnn ito multtin i 4> *jlmL USA VAiullI\ i luA
lemillcalO l dim meilmnlN Esplendilao pinto alo ranilde rorninlo rm cordaln cru
"o obran c nnimi c1lTIltol, it zIdn@, dio nnniado fibrcInmlto Iteleaolilh
1.* c~t1in dIo Infinctor. Iico ]lruip entorandlo a o rrnilo do oelda do cores
A" I po.me on - Prgcis. cislnca i p.uer obromn iDeld Invrindn, emt Ion Ilotrico
m ilem a nnltlrlcnl devcit a fll cosiportilt blls eolnmlo pnl idanilro ecualplupradO, pri.
1a riglir.-me no ienrllorioi ilanriiA trnih ollioini onoz
.. rui ile "anin i ti i/il n.i 7l Superiores COrllnnl do rolidnl llanm coil anneolna ga-
P c e(l'nt di mlilAncllni. Id lerint do leeldo orie ntIl
n rCnin tin hiui tler, emll i Itlin (otnutcjnponozn arn .illli.iE
- Enro o i I rin Orlitnne caldclrlisJnIOllonozal coin oiiaultidos
Iiiia OIvrnlor. iu 1. Clr.mlplt -. v lo ointlropoer>lii
v- o. (;i ltllo o .n o l1ica lln poltrona rotllniAn Onillmldu do madroperoltln
it do AmI i 1 l. .I rlsili eit lc, u nrllnt
o011(de mer o rccebl.lon p Siuperinrsc Inpiela nvelludnrio.
~ili iO pOrn olrn anllr lo ciiiloll do cna e lln-rlrfo
St)ra. elranlljo h.t Inportilntoe I)lillhol3inaen io l.nil dntdrc r lgoois' o O*-
SdltriCnl--Ie 1 reinl'S 'io II- llm ll o nioel ponn celttrO, Iico conlndor'
'I :. i-iit iini ( -nctin Ia I. Ilolln noloilltn ipurn nliblcteo, totron A, I11 ) do p lls'

. i. toT..l.In mo.l iIll ln. e t ,ln. o.Itla leo n clngoe.IA r
IA s T dcr."r- is llol* h olicnloo l -tallntcon c pellios do

S E Ii;rl E S .,, o..t :,,.,,.4,,o ii::'n .lor Iio. lo .... oorn.-d o
r Iti-ltorlnnto o* r- do p)ilh ) loslr n ri
1" IllllainOt lln do an rl I otyl rlai .ansoIh p, ra
S T.ICTOS ItRICO porta.clmiMa4tdo iaitor}i '1 .:do P1iaran.d cor fund
icom inim.-tt n nto r 'iitiinll do nrna s
.n ---- IO r ro 3lls'r o ll;lge l'l'L
a om l a Iun OIe.
-i-m-Ip+ LBelln |ilnto rns olo do O'li"l> notavei'i

Oa
de JllJ- -RI M S V A Ic+ i t'( linot aan ll4n.loii~lIiu) I11111 io1clioI deIcrystnlsI Jcrip.orio. r n do Rodanio a. 73
A Aulorlnlo Dpmh. l:in.S,. Ir. .)1 Ilenriiuc Coeolho
1 BELLA MOBIILIA ro"""" ail;:mei '.:ipilti
Sdc palissandro para salai YlfnaT DjR I 1 M LO In
dc vistas iilijl L.i Jj.jij:lu
larn- Sexta-feira 15 do correnute

1 R:icoo:..oioio.,s A'S 4'l. HORAS DA TARDE
dOIil'U(1o? ('0111 41--j)1-

i t. \. \I\A S111riVIA IARTINS i
> ICo- y l o -1 C a pi t al
Te is. (CAT'TET'1 )
I oo iia d' .r o 4?. l')t 1n t t i flo d tt ihtleI.iio

lll < l ;l rla O 2 10 O 4. d m.l io'itim,. olost lan 414' o;illiri t i i. j ua nh1:10 m n nilt otitt xltod h' 1ip!;4,ia4- n ilielli >|.- uno ti ol 1 -ilc, oe 2t !> ;ilun p o
olbtl tic i(ll il ( i n Ilp
ll 5 -riE tili-E A l ill i E'o l l',:i<> (Ie iI
ma l l.;ish 3- .1 cl anl 'c illil i l. d i (;c cc :ll


13uilS UliK'ttam f 0 i i a'..c,,1<> o i;
t r3la a W 4'i'i le cr.I:it
dllf. 1 l iiitas'01. I ia ;1-n o lsii' a c ,il l t :l
io
i,-,11ct. CONIPLIETMIN'' NOVO.":
_.,.,., ,.. il tlolf.'ii tl- ill#i' snit. inal-1. i.* irllo a <'ii"<1. i p<*tr
SUPRIOR'ES COI' NAS ofi'tl ez t. I o
I 1ne1o -. unt.l g ri .e l .onas#It v-:6 .1.1 I t ltll i.-; ousi41111 1 para
..I* at a nl 1.r. eleantoe. 3 "1 lla. fennel bt a
p lticl-a l. e m naes mig ray ag ga~!121-';1~In-t. i-i'Slreil "i-+.xA i-4o Il rl
p 0.01 ellMl-.ll1A I 1 ollI ipaill, ll. Iic I i o -rlnl-1r e

"I r;i( S pinh .rn C n ale sl.U l lIo

1diel logisirnfo,(01 Inlo. po 111 o d' -1 CIo\ .P1 Th TT1 T f n
l lo *aitg;ngr.ttu EX TAfFEIRA 15 IDO COU ENTE
I C MOBILIA IA
dcopronve-nes AO MEIO DIA
i nil14rloA
p3ell Bti obilii do
pa nusiaiirecomoles-7T @ URI ALDO IOMARIO '1I
pcllO' <0 todnOlotion n o Ii olilian o0 r ilco n 'ovplo, tapoteC. pella'goe,
-. i'clov. cl"innim p. etc., Con rnio o iealal m n le t
Ic o-t r 1iiicl,11 f dO i ilo Siluo.
bisO ltt3 (tlnnaso I ftenc(ii do aTir. prclnidontes parn
vs -(.otrt oo.oJPR-IOiEv I
di; it i o iit. i ., ;niilo Ieivito pot.. hudo nuv iioIriii ctzlletilo
Wlin ii-, ld'nl u arar-ve "ran t1ds. .nic, O- ________ ___________

I EICI At(LrDE I i (eU f-ll ) rn r, Io
de pai.-. tlldre. rlgsoromo
0VENDERP11 sentcA' EMplees EI LAism S


Ilelo In t .BIOltoTO O tin ire000o a

nolp SUPERIORESnt MESS (Ir Ote. J C gU nO) ito
ldo, nan do h.l.n scolA-)Join 5 sol XaraoE Moan d
4c 1mll.lla 'oi1.01 c o O 8S1D r4.......to. col (ins C c .
S IPer l oRES RuSn ,'ral Oarn ElO DI A l'"l.
Fi O t, to cell m C1. *err s' p raini<> r itc antoc

t;>ce, I nete.. 'et., *INo2V Ge ildee.ino ce
I' etc. Jnfer o ili0 ton.r novo .
lllo_ d todan nm ltlohilt O S>I>o0rii' es t nionre doerrot
S5 l BOTAFOG loIrO oblIro 1.i
t c n '(l' s. o in S tm inovIiav.
T io s t snur i or mo- 78 o a B a i n- nr a i lnstosriole n.i,

E 1;Crtl Obrio ea3tcs a i o o d irla R3l u78 i n" 7t.,
10P1Oen io DEoMi r.'1tor"i.O n 2a dRolario.7a 1u111 a'- ;: Ilao.-hre"

t i .lloi, lo Eab o ,16 do corrte O- ; 11.1.
tof.-l-o)a"'o.1'ieoo A's 4 102 horas da tardc h n.^riu11ii8 i0

prD R El LEIL reS Fe liERh o, dco. i ,,moo ,.od.. rnda
Tera-feira 12 do correnle Corana iioi *opt ion
,,,.ml o no l E --- i E i. -<
>'i l1 71111ni E i ttiomm1od fynv! l10.11t lbnmi- -.ici"io pinllol t
A' IIT~Q .'l n H inrtdi1, luliiu p .i.inii, i it

WSUP IO RESo t MESAS rrentul a te lol uhn a pa' unI so ee
dorlll l hon l i tl aoin tii d na i col A11inls i hoinio g H f n
"""'"1""'"'Tdia ni -nl lal P r --,,--.do ltea iloomtteo, d o.'. b-'.m'ro on tio-oirn ii1 r /i, A Icr
t nnt 5a to.Al Ei1 aEILA
I i.)i--Br pm4llnlihi* tcl~tnM ~, Io 1 hlTh Di TUllES ],porlo'n Ol.llt onIoo .1i0mtr 0 rd a do in "" 13 RUa CondI DO BOmlfi
c1iuoa nanilll o0e nco-l o 0 (S. co/li/rniltom 'it ail|Q T -
do lpnim llltl 1 prnp. main tIrA sco t=nKo corn utiom 1- N. 1iS7 I

ttllnn it irnilorns --l--- 11i- -------- -el. pluiiilam oi'ilat ol l mt
Dahn' aivclB >to rn 5I 4 1111 1oa llcnito o0n-
llocsnn. MAtO~l. IAUI i--------- a
Ter ei er 1 in2 do cCorrng lA, ,,, A pnr. HA, ,,,, oi c | 'n,.T n
1nn r0I nio et l -,C a i t tin. lu nI 1 1I 1lll il i r I

j10 i iolic ?t i (e*,',a ,lolur;,f- pn1rnI fi' ni-fl I n InIo h ell-
| pran. lioal rd io na. co tlorl lils rlll irAbol II


CONTRATO
182 RUA D00 CATTETE 182
AMANHA
ignluda-fcira 1 do correne
A'S 5 HORASHENIQUE MAES


Agei rama Seto an et. a.tto ig
FlIiimIe nitar[sid


AOS SRS. OAPIfAUS1~S


RICOSMOVE IS

RICA MOBILIA
do iioyer-cic cs0 es
Cillpturltdra,
coin 1lSsento (e pa.
Ijhinla, c ccol 10to
de sodL, lavradv
Ricos porta-bibelots
de bois-for corn esculptu-
ra, porta e lados
do crystal bi-
seaut6
Ilicos espillios dc
crystal frallclez
bi.seaIlitti.llol-
diira.s douriadas
Ricas conversadeiras es
tofadas de seda la-
vrada
0 pellucia
BCollans colhitinas c
ricow .jarr"es;
Lindos puffs dourados
assento do seda
Suptl)'Poros. oorti-
iii-dc d(a'11-',.I dc
.Coda latvrada.
coml -antl'aigna siiiac
Bella estatua de bronze
legitimo
LIXI)OS BIE:LOTS
GIr'po- Oto ldios

Lindogrupo dnoguacira,
corn assento
estofado

BELLS PInTU3 S A OLEO
Cama para casados, toi.
lotwcs. guarda-
vcstidos. guarda-casacas
mesas. ctc., do vi-
nhatico
ESPLENDIDA MOBILIA
d(nIcl!-ls' t ( t l) ,tu


p1:al do .ianlt*t"

Finissimas silver-plato c
poreellanas

para .I:a ndiml
Cieo po=-li-h-
psio.-:%, t nl etc.. etfe.Ero.1tcorlo 2r- d0as2io n. 70
VENDERA' EM LEILAO

,aioti-feira 14 di crrem t
A's 4 112 horas da tardc
-I.

55 UJI DI)) ISPO 55
,riml Hek L a o AL

1novoi--, tapet)es,
eortinsst.- un.is ol)-
jeifto.s-i. eatalogo intoe.Tor..
lltal llodi.:i do leiiio.


814CCOS 1 E lil.B0S

Illoiio i'ofrc do rer'ro
Z, proa-i i"u- fo.. Ilninbo usCm
ileciulo a rleia ilina coin
Lrs al) bI'I ,,-LTv3 ,Jlj J -i.rtOig, nmeIla..,

al lll o #:Dil
Is:.. ca o.
-Aalllilil LEILAO

Seguiiida-fcira II do corrcnie
A'S
411! 0 381 1 1 m
65 Campo da S. CbristOfao 55Assis Carneiro
DavidamaSnte a trisadt
v0 lSr. .Too o Jos6 do (oarva
sio. raendrl ean lusto, .si^sb. toJod ,
,-sil, potne, .1. .n sai mB.om.u. eo., 4omSECHES 13llLIiAOS
len nr-mn'iCo. lionilo hloal
cainr c11ii 0 lrilran ilrnilo
Io. 4-l1p;i itlo iaIrAiiI-
ro, lIol oimn.s, IIliilni -
0 IOtlt on o.llel' i nI
IIll o golocon dlo
MC1cOel 0 1n110
iliadom in I. luallllnlnao o
i IiiAnili{ino
CONTLRA'TO
lo lodo a predlo, o qual <"*
iovl o do 4 s) i nllliill.

93 A Imlnia Ajiita 193 A
Es:i di rai ds Sa t i ii
AMIANIIA
ieglnd3-feira 11 do corr ate
A' 1 IIOA

&geai rca Sets do Sstes-bro n. 23

iolo p1ofplOlnrio ito 08ln-
eolect hloiim tat a1m'timi ( ui
n1"i innl lt IiiuillvAo ele-n
0 Oi nutcifri' 4fl immarlpo
linO I lll ns uMIl, w loio oai re-
nIullhli), ( O n rotr -n o flor
Iroono itor no a e do Ii-


30 TEQUIM
fn


ESTACA 0 DtO IACIIUEL
I Ja toJus as b idt n., mo l4, m1vi.cin3a e arms,-
Jb7rea imo ,. e plnjhmio ueasrsto o presioi
qmnutmi er.d;Jdo COienmr .30 mw.toilo, piea

VENDA DEFINITIVE
Pequeno emprego do capital
PREDIOTEMIIEO
oiupaJo par nv o.oe i c molva,
l.L nup fPsu acorsuodo p1at& -
(-. i.a& e r ile lu aW.s-
.laua dit r .co l qi
t-o port'.. ,10 fi1t0
EV trl., t1.3.
d1iiihlim le a-tirisabi
0 opura p|.1ga1111nt( do
iu. 1iu t clltc
VENDERA' EM LEILAO
Quarta-feira 13 do corrento
A's 5 ters di turd,
,V

53 Rua da Providencia 53
S DIOGO
EM FRENTE AO MES3IO
vt i. c ame q l *rl ma,1 ,iI) {ivre &i
em l.o.il c r Cc.,erdJ) arl.d eo a aou.r
lim; otferia0e.
0 oaprla.pradro 9 oa i f' d iiSaitl.
.PE NIIORES
JOS1' CA.IJIEN
A U
3 RUA SILVA JARDIM 3ELVIRO CALDAiS
CEiaulpturlo s intazen, rt o R-is t- D. a."
D hiYi!BtIeI aitonisi l
FARNA' LEILAO
TERc('A-FEIRA 12 DO COuRENTE


,h i r .t .II li I 3115E 1 .1
1.1 ia.ssalIctmt, ase n p i ceaeItb. da f sm
t f tm ege"19 lq t + t 'to0 todl. do Ilcs4


VERNI DEFIllTIVA

Genuino emprego do capital
EM 17

constrmiltlon dio ipoetrn. eal
a nandelrnnenson do 101.
o nlt 00let. lmleloto .3 oie
ca ullinlmllo iio :2i1 5o ,
110 no alro lnirl.'o d(In.
Jnrl'nijcirn.
SIT0M A,

RUA YPIRANGA
NS.18E18 A


Elviro Caldas
soairt e aru t jm, rau do Rtoqria a. S3
, Al^trJodo 'o Sr. p.'voriesroi
VENDERA' EM LEILA0O
AO COREIC DO M.AITELLO

Tcra-feira 1'2 do0 coirreln
i's 5 hr is di tarl
erulfmte m oer'--,
PREDIOS NS. 18 E ISA

(tI., :. |o rla flo re'nelq itc


-O:1 11 fi wIt < lli-m P tl'l, illl <(I
tIn-in,.. : I, misitI o a ^ fito '-
imsmaml. (Dt!l'tion$l -oeI .t .l. o
Citation
Jornal do commercio

Material Information

Title:
Jornal do commercio
Uniform Title:
Jornal do commércio (Rio de Janeiro, Brazil)
Alternate Title:
Jornal do comercio
Place of Publication:
Rio de Janeiro
Publisher:
Rodrigues & Comp.
Publication Date:
Copyright Date:
1901
Frequency:
Daily (combined issue for Sunday/Monday)[<Feb. 1, 1980-Dec. 31, 1993/Jan. 3, 1994>]
Irregular[ FORMER Oct. 1, 1827-<May 1, 1964>]
daily
normalized irregular
Language:
Portuguese
Physical Description:
v. : ill. ; 67 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Rio de Janeiro (Brazil) ( lcsh )
Newspapers -- Brazil ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Rio de Janeiro

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from The Center for Research Libraries, Library of Congress, and Biblioteca Nacional (Brazil).
Dates or Sequential Designation:
Vol. 1, n. 1 (1. de out. 1827)-
General Note:
Description based on: Anno 95, n. 1 (1 de jan. de 1921).
General Note:
Latest issue consulted: Anno 97, n. 358 (29 de dez. de 1923).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
11910889 ( OCLC )
2004240055 ( LCCN )
2004240055 ( LCCN )

Full Text
^*RTW- .-- - .~.i^y, " -il-

.^I -_._, I- -_- -. ._ joUNAi. no Cor-+ 15o- evi-raT idbEFE^pMPtrntinei- P____-
F.tX ??&; -- -f^ ^S S _T?' __' -*y y ^ ^ -^ ^ff% -~^ ST -- t, d. du.,io i to
Am s new -.. .+ Iejn fae, & ?a -- ai-G x. K 'a F. ... I M er o B itelq*a B nd i a le. r ecoUdd s ll- r a 2 C~eie camx.I~ ~ rl. ru t aad
I. 1 aenI enqn I-'r,st et ""I s r--agi, Ie !&-, jvoll fa ltlblh vi~lo as"Izaai,4 utgts n a Dr.I I fetmorwo Siva :*lc-l Va~trpr&6Cru b ola a brVeestrfil loa w a4 d n oa u irsrg
ruilme .... Fot x1dJA*%Csv:." e. A IA' .....l~ ....ega i+ ,1,% . I man % +,,.
-eft ,i 41" Su w Kleira c-- D kl'laite L., r a 42 llaIklp~h o Ell,&& do ; ntrnio Satto m e Z -Ile sllar.ment--.ita-d. camera do
n_ i am" patri.. p .1- lT-"4WllS, Ca -.%.I zi'llrlt do 144 Cicmufl Jai~mf rv l~ I rcnmq pol amb al~+.+ m 4odiall coo. (ga aGIG; Mci3do li- a.otl-oapeindt.sni trl!so !U
corm ~ SAW I qzz r,~li~~ 1am *. Cm.isdo a ot fad.tlaefI ae d ig.q2 h vlte-.,11leoodoS AIM
ome. 0 ILI I6 K aI ... dl~a *o*u ,now i~ lilali~ &. bw" Lh"- A -got do .. ..anc* i- Ald 4 o f~.apriusi--d, avia Pa" an am- .. ..l St o re., p-r.j. ,,1.lra vibe&iw P,&aIA .AnoN ru a 34ep cutrsAsiaza ipi
Pa ----, -a.ari^-G, Z--k."- C E 3 H-'le C.a r-h i.. J.1 + o ,1444a 9 ca.ipielel.0ritrlbl.-Il.men", lt. Desl.-B Gai falla amrelil;3.A >S ..L, o, --elsno-, al .iri.alod |- ) L l mvil F o IWO <1it^.-z d" xpa,; .
"daf.' leads- -' orreengsd I"~d a^ n w " X' t" ^^ *m Bffltn S to, M o.y.j I gri Xa-r~ do AU apncid I rA u e r L- P q,,e Ih rOa~lo, W IS i ntt V2. e fal~l pelt: Dru. Al e Tor s sau ow a. Dr. -^ Ann Cor tad sp-sl.v I^g c p. enti a. a-i i >: I f k t. i auo go -l j i' n I. a, sion de ^-1n~ ..ll cle) I Ma u a~o l m l 4 ). ak I.t si as~ l hlPl le iiO r in li + h', de If sus.14 i'Plm Tie s--rle .Alii
Z -0~e -+ I'm~ ll. I+ e ri ~ el, ,~.1 r940 hes ........... al.~lI ,l aa..- r-4 OlmtQqMA j i ;zh', l.1;001140+ tie+o do14 P'F+-ea. ,?nr, 'iro-k, 0Mi
S^J;'.,i-. r-2 +i l".te elF;,,|. S . =. .......w f ^ ,!^ .i.^ l><*" al-x. |*> ,..lip I !i+ldIm~i'i' aK ^,l lP~i~p UrD+Ili>!u>i---Bl .-lM >. yn __r 1r li.p,. t Mo '' P "a 3p 5 l, 1 rm i q: u" 9 4 .lli .. . . ...... .... 7U .lW i .i 93*,; "n*" I-. J A.. _a d S ,: d o. l re; d o,1 G f a. I S g ot 4 m ail t l I cap 1 ra r elo f "

_._~ .fcmr^^ oS ..S^ ,11+.+f .-.^...........O- ti i l.?.^ ^KT T"?o"4- I -- I; "" l" ^ Gn.d.^.h. 0 ~xc .ip~n .S u~ e .' Rda ,p>oJlt ,?!, ^ o, ,I...,!T. S
d. ...m, m!.>i 'S'M & P. l , .%. n ^ '." .................. ,irol oiM l oCT^ ^ T ,+KSdl"''",^ i 7'Urd*SS p B^ rid r; SS^ .!^?.^ '^";-" "**;."K.rOA V i* h.iRn .F w tDC&.C+ "eIi t..B(^. U ni ..T .wa.1Mp ^
m .. i T llhlr e .. u=+|^ -- ^...........8...r*: ^.i^ S' +m ck+,o 'l -m. +l o, .... ... ... ..... I ^ ^ ^ d ..... .^ KA^-- 1:- +"'M ^ .* *^ .0 i
...... + I~ UM N1 ....... .1I*I. ... m m ) +__.. .. .-i M r "mv- Iwi a.- Ili Acate. I 2.6o. w.+i ll+"% + I i ~ --_
44 6`0M ti0. a. '0 fonm r~ Ckm inJe Img mreslal "e nefX6ep-


o t -: -^^. a A -- go ,-.^.^.^ c r ; ,a m c a l d il. I i o a. t I
tirl fiirl- t.pl, t*** liu- u; '"t''*'* ".....I........ W d.L ....................... "" .*""*"" .. . EIE t ')-;l'Atiporx. > ^..l-m- e,-" "-- *"',- IW-,e Kpi..ai., 11 .,o,. *" ,Tt.a /" il.A< lA t.l OJ.t ->"(" er_--
CA i ?. I f M1-c,: e~ ; ;;;.; - alla~ i t c I, 0 | ~ CI jr For S ~ a rl 0 _Jphn ;- ,. rr m o) ._ -j,(.; a oti~ p ne rdo -.,! P ID O e > r i~ t i t tti i to e- r t imid* poTise 7d at Be d r, o IC t a t r isvreLa.i; p us\ ^ livo.. -^ rt pi.lo, L~ o sp, au !. c ,,ir ,,,~
10 it' lWAUDSk, me ;f") 00 ::.:;; f:.:;; o.r{. pe^,terp.n I.- .agir a- --e Cl; 1;. Lt, d oE,, r._a, d.Ai. ., no-_t-
Z lit l d 6 d J.4++ ~ + -.i* Flt~ ~ l i l i rol rarstll a A "-~g i't. --C ~ q e f e -F i


f dl hc - A nra>> = l+, *Bc ..I 343. do....... l.. y iimoce ....Just. i- '-- ^- -'i C orrea n e, ^ 'u:^ Z *i A
-: -,a& I" I I1 I+ m I all Ia S r -c
It." ll z a l ~ .4 I o l p'l ] i ~ l li l Oline~ nt a q w e j Af-% a m n s e r 1 1a v r a as.i p o i,, d o
,.-, ... ... +.......... ^ ^. ..,.+, .. rI= *"^. + .... : ^^ ^ y r
-a-gret0 a=pr in iw a I O i el ^ S S^lZ S offe"". L '. +;h, ;I a Ilsal dol S. S traW 1,g
ilm u ml~o i el owd so Pa-1 frI Ieviokns-A t eatom, el ,l *' r ,-+ u= -u-Ra o + 84. do-l+r i'to E ,coui Gi ndoCr fl ruiao a lo a -i iqnSvirvil wa I, ple .o o"Wi-. r -- --lelle .i^, &Ida 4" C le *i ." I A .... u,+in]d 41eisiUle .... de aeficta no
Lt-/il~lO -IP~l'lli l~ k -D -mfr~e pt.giamlh~l alll~.=e al% do++:"i'~ lli lq l 2tll'l~ o ISM gut o m' itar ootlphn. OtCarlmni e r Il o o,"-- ---1 . -0 *" n>. @I- Jgf" e,^M Mdr-po s ;lo
s 5ul".l *, *.staint,4malS -vu Ha . i.ssp 5ahl r++illTeO'ble mp Lrio.n verladmen'e. S.*a,&.Hd o 0 ,7'J'a""T .n-po VI RUS Ie ex In.^ no in" .. + ,
m ra fl+=l-ho'I E in do e.*L d 9 L _*Pl ... ........ ......i .... 411 arel-- ipeZ qnmi 44oll~go C a as milPlto Ing j 11! hast do Doits IA% U O de! l P eI ZZ i iCeQrad+ e' F~t* eal _3. Mie T nta .roA n o ~p o~eol el o o:r.Mm4 &d ua za C e* Dsn L
lIrail I Q"-d o w . .. inss~oi iit,,p+ n .o" d i, Disks -~m t..arad --Io- lao .g-.-lli fri a XMPHI + A.F -!e-oet A .+v_-Iwsd bm e',e+m le.m:t|p elld -s,- ot$G onoe det 6 -J MirCuold .vva ri er c frw M Ftls al OCM4 oI 111 ltaeJ fr esam 4e Q


t n e r b a *1 3 5o i en tlm > A l m > d o 0 6 2o w 0 .le . . lC f;... .i ml lB <.''.. . l i ef A. l .. P r a n x " I drJnh. ii t. A l o r n 7 1 = 1 0 .1 r "P
Stn> ro me elicr wdr/kr< ..... T.a S Lt- l -I e p c m^ . FTra i. ra nci sco t d Vs : a p a dell W.t . -- Go d . a mi "So An S al,.,,l, d o, R e -. ,mz,, l mmi 0 I I t nMl i m fe n
q, ntl nm. An- eterio, ro w alo. 11 .ooI ......... + .. + o ..... ,.zA 8 1*;0 aArealr Presse moat +' um gong Prle m ."rratf+ LtI. Uoroli*" C alr e.. Bgaeie Ca ev -r o' I-IttDU ltdt P "' 'm -1 11 '-d .o sdfl ie'iv.d e -,-
a.> Wlbiiit qKe< ee 41 -- -110ra i i r H C ircumBs alS i o, O tSi:iaI07 O ,, f ^i WKU a d ~ r,- do .it, do jInd .11- 0:1 do fa1ta tempo pan< 1o" Ita, oil. diriw ^-" -^.o ti cs-. Ca (ta->b As, 411200-24,> f aj --sJ Alt u 0 uti itcl e4 gsrqe
0 idtwonds ~ I go look a x el st at -. 117 l wt~ d pIfWish, 0 *i nt 4 d-o 'mI.'" '"B, l. o p t" ;fats < one).- h alitr a Tll. fr ;+. Iro .Ie* M Alm-[ r It oal ", o pai o > dok D ~a< i ti i da .Wl A e eai ri> C hots "Bl E ,' i.t K 1-ailt Me.c-* M. d. 1..ni.A i 6- rti..M I,.GM *izg d*rc-miUa o -rf u

f tora r d l> a. i Carlo. s 0M ........ . ... I -V wo-la ldi-z llbsIt m Loris. t" l eel ai -".o?.ais cab ,:.% a Alc p'i;-,-4 .A.t eol mS- d o ;l fahl z 6 pi-noact3loi* 0 i, B 0 -- Aot'i' Fion. e!s -l.
do to ri+ e -aitae, u-- l Cargill, 1 ... ......SH ....... ", l . . 1g,+,7+; ++em.'' .... 4-4 9-,ll ...... Io-r a- culse .
Oraclenl -it I" ar a "ah pcc'etfe lis .tVa. le ,.ailr .ta a- it ti el pl, rorlttl -e luzapi, i11-batt: t,le. omthl.Jac-z V 1 f .6 .."& i
O ei sid C.. N. o...... ...I t~ ",. R.l f de f +++rae.
egOiOEivPs to, m U re -~wiilsee.n ~ d -1 a.'.. R ocr A a -, e .'in. ge t lg_ m"U... .eoidI Isat I) U.Rx-4a.-o.-lif :pncis ael Sa: avt. 1 a er"5 etea a Vsca sIt '
f -. .P..... .- f . 0 "P I n>- !' w. p -Mo-.. .re.=a M i- C,.A,, i o ra vole.a' d1.. . .vi- aa =1. c Cr "*
C c .. .^ R n'c..@h"-,pg- l r b" .. . ... . .; I lls W do il e w r ii do l o rs a .. L a te e A F e ,s g rit* i e* l T a xe rs d oI- e ap o a s -t pes .3 1 dn c a i.V: 0 ,, a I ,,%^ pD T i"- a uI a. d i a r ogSt'l -, l n p ca~i t -.". f x m e IT S Ia^ aJ.e.' 3d ^ Is v'p m", In < * it ,-> M 9 14 -
1: I. t. I 'W pft l as. ti rc -<" '. '** --mie11M N ...... C 7 1 0) 6. pre.1- 4. Do* 'c el j &I. -.d do T.*ie' art 3s~ f**' uxim. "'T -<M pIisei.l>. w llsjM|..d Eg t.J.' ........ -...... ...-. D. -- bi+rfTfa'Is. ...1. d. Ul'h11' P' s rrTW'i-.....'i+.l ,, + Re '+1t C P'-ft*'i-to tri''iu r d-t16 l ^ C AD-I;I> d t ; d pinla 'l r Si D U -E 1. A a rt P*!a 1.
Ia o lMW i h in o I m lm. < e l .' . . . . I t 4 7t A llr a d I*+ m d *I I f&Al'mt /u g 4 ) v n o C . d o ra g V i 1.
S"l *. do eorcs LIM sis .a-4 M o Ia % wM" ........ ............... .. W too,1 heua. Revives j"a R 133 lT li= IT EO tI ,37 A,, .mprt._oI ba.-,,a E.5 pU-". ". d; .. ur, e C.M itr <1, C oor> t. piimnt'od.r p, ,. & d e I
alif,- . d w a. h. un i. ft+ft Io sit-'. .... d I Lt Grande pil imvreO As+ d idfint at .. .... "tams C'. a, .1+j. pores am ,,nmul, I+ Ia +rl Id, i +"i~+.'k fq d r'Yo*rk'*#i*- .. .............t......3W a CsKl sob a El(e,,&C do Pod.P !r u I a, A ".lot& Criois- ,AS-- J^_,_ SIlt. !,4L'. ".WA 1. "'.. do l ,

i*. r- Im...i fne w*MtM~t I .'i. F...~a.. 1.81 R tn I K.T.. .J. .d ita-^ ,,, re '*"' S''"' -,"",. ,': "?."** |--..... kt.Kmra Bltw.wia/ooBB.i. ^?. -.d.S.nwdn '. s1 *=f,33 'T^ 1
----- l .. . .. ..... ... .. S.01 amniltyChd .U t el.i.6a t ,rg r .A ;d-A t 'nott> A *oiol.ti A r.P,1;p .:2 M alls,. I lel l ,.'tlo '
akw ed a uso o llljW-4lo do c. +lg .......... `" 1v. a r.l llmsll 61 do+- S 35."My)-o Was tl tler rai.;in per *mals del40 ount, preieDeli, q u r. A4. Ado-Pa.. -3> I re.o M.,,. d.C -- (,-- I I ,%^.5 1 pg- t <)if Vot-e. l.1Wt{k- A >- ain.. tM s-- < I al-i.oM it. .Do, Proxima --f Inov is con U. a,,^i.^ n- r I-ln o.. e P .o -fta -sa m Sa +mt t P ,I "Vie .. ...... ... ...... SIV ft, =[ tl. ,MAif- wCz jo-r ,- C'Wli, a,i 4 -i s,-l am ha* ) pv" c, -- rvlvel J o at- h- o.-- n,-%b d A ~,a W.ad nce c mai no rclax ewMr le: t)E 1I, L -ca ilAmmj --11I-r4 ,d -' do narvl4 po "4 l -. -l '.


gm m7.a .*-1 -up . I lo- .. r .. -in.. mig J.t.wI. + -. -*"' Jr.B 7 .P.l f !M n w 1:4 *,3K1, i W . dtinn, .n Itii-!.< r,. .eero ectni=nUt-a fi. Im I.> -
li~kl i + i rm ,+, .m + ." .t _ n olm<.,= -o !-,n .... "e &, Ri-o .'.. ..... .,...... ...... l iw -i .Me--. ,M, a...,,
al. ilol ecafii Isogonal. C41 0 ,. p =;i lk .e=|i ; J.. + F P. o is F er s, 6 .im ut%. ri se~i Et t do Fo,, P .u01r J I o 1 ,4W u tIenifci os roea nm a ~ -i et aaD 1 m av o I .A e s.i a t m a a 3 d -
r 'hE o 46 ( . J o l% 7 A i. # pontt f -llu .IA W Wfai . . .... .. .. S 1 Centcl> :ll -d!jK l &t n o,] r dl lnM d oIn A ri A ," .' q- 1 ,f a . Wr a g .T ~ 1^ 9 A L. r e 6,- H A C r.l- r .t . D o; IiTe ,m t4 C a l. 0 .A; V c rw *b CA -it-d liro .~ l I..a 140- re~~d ? 7 1117'. ii r "*
B i l + l ^o ^. w l, ..lo.. c ivg 'j ; .. .... .... .. --i : I 1. U.y aug a m d o p = I I cam+Uo ,

.S do +.Jt ^ -. *all: rf.e- i.m.l,,~'" "C .& BA ... .l Irt' o Sr.^ A ,ei.M,-t . DUMamMpp+t ..m 0^ f+isX~=Cw d l,. -[a.S '-;.*b* r";'t" e+I^.?"'wd.^rA f ^ ,'t+lS? dL^+KS l; .,Alx;pi~, t.
*^II ^f fc^h, p ,-"- le? Ll+^ d S' d"~l P-<.Ite .M.lfr^ S; .0lml P,. "r' .l .h $'-r I>, e~ .. it; 0,ll.. S>I,+' .JtoC.^+r ,,i Cprt. I-t ,,;.-| r, ,,,\ p+ +,+ + <,^'
X- be<, +iS ,, *I ,plt i ."'"-. -*** S -.!| I -*+l.,h .| -,i~,> r.... wrfte ,--|; ;o T^^o uS.i.;;o ?- . I> r-l.o .. c,.-.S-lww ,a-i ydn..Rt~ ..A -ci.r T -w r^ ^ . '-
2f"* -:`M 4- Ah&n`34 41i Noobo C-1-9 I'. ImlI +pl I o-,-, do Wav,,ldeo 1 qid, i-rl-zearh I MI G4~ l V -, 9, $1 P C :-- Aeps,14~ msd -zLtaid
"l- in eral s" ~t:miirmv-;w bn-,o e"' ;i.; do- 110, il wo.nf> itK C' orfr Vis 14ft e2A s. ama, a. roc a ^ i egte . N.u di.--,,-, diAjr Cana~i 1 h .crh ci li -< ic <<< i. i,(fl w o ^ w iea B E M -~e is ful 3 neila^ 0*'* -iwl


*cmrxule + l um e a- I ...... a ..... .. . .. -1 -.Us -. A1 +. 4l L* va 3.! u J 4 ti[ .1m, Iatio derultn part. e-zamie &ru panl., 1.1ih t 4I -.-- o-i ., Pulat ^ 7;,4..* &B Weigle 1 t vid. &be elols W. P tdo alk Fp As Ratio+ + i Fee*t .-` we tassMil m i o 4otr.wId, S"? %so piretlm ,Ae 812 Xflei-;I C,1 on, ::*'' |i- l 11,Te -i M IL.lfl-m.JI +mJ
Dt- Mmfu w g is a e s ,I c 0 & do"* * S d erna itioB~ ll E xtl. I>or la d. p r f c, ICh-i n l ,> 0 U -. i. t - er^ I s,. <2., 1 d 4-. V r SC ,i o. 0 l1 'i;31j
am a A m Al t ar r an m e 0- Dr N ~ v im ftv I & 11i M re I- '. "" P 4:i 11 M T.I A lWm~i .i~ n,%.l e l r h J il-s a o3 4 ,e w 4 1a
k~~fa>*ri ,<- Mf.1'. U lowl 'I* Giver alt" *- Cost os' Ei X--- Mia- .l Ji. 4 PA II, I 0, j raT in I' r l, DO if V"} I-co A,.4 a-t A"a""o_ Urania, a,-, PLvaa. Aj t u ft at ,!e A. "sa* di*'" j.- ,', a O si u t k l B I I reDra h ^ fas 511 ke, ru14n do merl,^Md. .d. oe *lo IA* ne .. il. .. ," ........Ts To-It ..%,.. *.>.* r lical .Ii Z.Vi-1.7 All trt" .tpM I+ "i 'a,:, ,
* J~ihi ^..a arsalirf. IiM I6U Cls S.'i0W'* "C-.--0 U.A11V .i MT e lifa n .IlH (ITf I- .. K A.,',< ,-,, q3.j7(a:;" so 31 P4. d- r l plv-V ". k .l '? "*-I- lkt. "- g!^ifMrM" d :iWet l l,.> OTP *91 -7 Cx ns.l de M.ioivt S;. ,I CaI ts!- j<,,. pre m, Al.B, oa;.-il Je b r 1.!30 I, sloo kr l !<* n l l le e


"o.% qua 0~,, Jagl 2'9 .+m~ `v.=+ Iv p a ...... 1.+_ eaI;e .6. m .l~ r+ .rsda'e doe + ++,. "VII,, iiffli 0,l &Ire* h6-:731.-+I ,
rixx ento f _-. K -i. 4 -r T. 0. bass<0 r J; ar al ,x ofalr B. 4. cJ. 3A U. i n,; i>.!. H 4 do , .I W 11 A <- 5 B *i
$m 4a* ote a dfoeas0 w t olot i m;1, ,." ,- Zi- .3 -T 0* Ja. 3 do e,, -ft C i,-: evid& do K ralligeill -1dJBi-'ii M.- asr Ccr.: rnistil> C .p^ Pi> 1^ 9=4. Zl r a l r ,p I -h Deou Df tt't Jo-Ith (arim* pati~ > T t r,;,.. Q4.~e .hl 5 '' M I"' 1 aI *A . a| a olr


do ia lr acoml Iat :.. c _- i. LtAi. mu -a poingr"e m.Ii ttfi l+i Iii 'r+o J~i ]. tm.o. kl sn~Is, i da .lGl.., V lvd oGre irjaf-lic


i O Aq, .l).*o- -.,oai c f ,-< A r;*l pr.- EP.i .er ~.M ec-pt E >>rr^ O I II.*I~ -
'qe llkw* mK wagw~c r+4# A e .& i e %L, w. m-l m- i~'q '' t!... 4 CIIE DESiTRo el m-il SllICID -Ol 4'l.t+ pek.o .S ,l 'lwon -ez~e. /t ,. r- e t itjq e'L M ola aour ar R iz ls 51b t;e iin v ItLA airg d a i e w ,,
a;-- t.C.4f. ea. r i 4. Dr. d+ a fm. ....rm ....If I 5' h was e1. . OI Vie& ... lurell P,r lr I rten- e- r=e-- usp lr, nd- C -I@I A) l.t D u to iU rser do .,is, 67', "1 rp;L^ 1 I,
";.is, C, Vc m JrI.;a.iA I.p... Pr. Ile Tea fre o M l .-3 l ; U16. __ l. l;p 'l p, 0 d[, ,. Ia oI .. i.. Q4r{ f r a r I.-+ Il -0 c am ,s a W, a or d-. a. 7 a l9,do in. %.-.; 1,e
Treds, plll ii. Uw vll iaae, .is &. J- &mtl ctislai i 2. 11. . 447 41 u 1 4' U,. f% mt, T+elxr.l'sict Rlt I- rnch~md-a'A. M eagro r edo,, *A'S ,l I
M -Itli bil~ll :: Il "-i doi Pre] U.m 4: ,1 Ti-t.s l~ilvm. m m~,ll~j do vaok- ate P.I.veri+ 4o rvi
C'UA. 01 -. e. ... ...... : 1 $*.9 4 Al at-,m. As.,r a,'nvi ntar -) O iN,+oI cr*" a 44 .-.1 lns .!*c a,.icnil om S.W5roJ Girat-jAe Deft- .rzo ric.6,4vt et rZiram l rM a 011s,,l.ll. ..... ..... r"4r1 ]3 =h, orb livilds l V -A. F i>.Bt A- go~i,^ I,-',ciu-"i eIi.-i -, te--r A plo- l ri^ ,1 -r1 l r l.(t Pi. e~ i M l- ; ".e o, j w o d d o is... 1# 4 11 'x j j a aits d vo d o d o3 Ezg -u^n .r d oI.ii Ai .l F O r, r- 0Qre j sn M-l I> 0. ,.I> ron ,p l i M. (;lS r a es .4 qi t I ~ a iert-,o ~ r r. I- dT" ozron ^ <:. I sM I A cu iz fc a & cij x pcz l pti-eax -n m opjn ts a im.P. O C. . ijk~paiB +,aii .a..,.lb. .1i0 qIu ..4"3- .......p..Lw ., slag d. a._ 'A .**a li, .ele deobr
to ~l a fall awll. lese a tener. p 'd Ml*Il is ars- ..... Ik I." 7.110V+' ix~~o ill l, N-Y. J .-I- doi Ii a. I Ir alu J-4 t.icorz :r A ctamCtnaeokS rooneldamlpba s p " 0 = >o s l l i s w 4. .-J...- + > o :.. .a. I; 3; i I Ii fll. t .c b .a r i o,,tl i T -e ;" t T L 'Ant t o +. t i r l -. P",4- Inlt o_ ..' U ,' X I C j e A T t i > ,i J ot ltr o A a li. r tp lr t i B y .T l a Lt S ; B I IdfO 1 .%.o-ni r..C it n i e ;l t i
N. il Mo In ,+, +r iui,. i, ,- o.9 .orta ., chin ira Ow r as a:e.a iv. ,, cA. p mgj .nm Sdivea rempei+ndo|ICB ton. hleq wtc3 .4 t+ ar+a- Z, D i.to riar F.'S' -4. .ais,% int. o .'+ane .
sep tgo on a l~ t* ne d do qu ela + reo o ra+ P* 66i biA. 2"l i- a.-O FA .Csoa.ti I-li~~ gif 0~i l + meorat [--'l Ja ) alC '.I ii i -ci le Sin s d C o rn n .L
tratit ..an -m .is "9. ." 0- ..... wa 1'I 4o."0 ... .. ... flod PA ,. ;Z atod L.&A C -. --I. -~'A' -1 j'll.-U1j l 4 E " kC."+ ,,, L;+ +.e .p rt o& t a Ieese oIO0 m~d, CA< .; manitee-.ratSU.rU'UMi=,+i r) pr41ed c t -- iw s~l...l, r L t a .a, / 'r |I t., Im. -r Wn -i io l mo .V Ce n inu. I "A -al1 hii e M iS.AA C i. M al t < pl-l I A d rirf ip itr ,D
ch n peae fooni al e.nI i nr e sexer j m ft* T.r o .......... 1 .2 l t r t lk. ai el o I% A M 3 p t "Iy pe't d- ,t ,t d*, itK > 1, r i p IA l te4 ZI. rei lo pr ov ea i sot'~ cjn M mti~e riw j a t y oo dotdir se l t~ hisis L o ol- I ele-i.a do p i, Fr a W T ilo ca um t -.mre e prowla mineT I
omue, Coll random au eoni U I A. ...... ... 31 :117 coola il i i> clm
+*., V.- i'E b 1 -All "<-.h. *r. ...... dos I- -1, X .l3.1B- eo.,.!Iotzilge,, tn<-, Isle pdoj< ," I'..I" 0o". -a 3eo 5-,& = lw J i, 1D
p.m, 4n 24."ate ft eal. qft "x. I- l ll 4+ j 2 rm r a ii .I.eo cird alit. dtar "n'1, "' 1-+ .. C-"I'e olAcnttIE% mz 1-iI io aI to 'tol i i.-
iner >. mio Ji | AN..c *Aude, &n 2141M Eull i rqlqm A idile d ._p-- a. . u.,A. 144 -'. ,. EI- ,1 Ea. 10. Il l 3. II A; iL V.. 3 eermieloi. ". _
I a ssC4Motral.cr,gel, d,o. r -- I. .0 coil..........-I 3 3 mimarIa Ia no L-z% ,1 at p& riu *fs -,T n Ka- a.. 2` D* .iatso.rItar d te.t 2,. _ 52f .o hUO ni.I;I M.. hA.09.
*tti~l-'i+ rtis F..>.n Maragin i..l rhnooa
r.o. ]I do/s C ot "%. re.oiu'. -_q&M+0IAU. f" .'T., hiit. l 0l fl> ." wl rt e -.r> .<>r'
lil .. . .... .k, ... .. """ -.- --r do Coi dol A.1xdl ~'.kq noz a o p h It1o msas~a_ )
fPlOia O~T HERAin h!miu4jnpmdo GP" 4 F.;-*- Dki ..r. <.oB A .< R .v~j1-ii, ou- t. otate m .19ir 1 "..,. ,f f>D e elr-r, Rica wals-nii p W tea ,,A>% ipt ,,_,. Inapart .,in do U k .Ua . 0,tinp., .d f t rI, Bue so -i __ M G. cl -&,r D~ Paiah> P I l eai a ,a.c to. ii
r. e. ...[F G m f~.- ^ " . ... ... I Its :C Boave, -10a gu i _aI-. L.c N0m..., 3 1. to i.ir iTfOi se .deen't,1 do. If-ex rui ,R. Iori M,Ap'pc-1e3de E ~ rzl li. -1,. du mi" 44'ri't d-*' i,,oA-. i 0o .leten is. pe'e "i jl l i ,.,ei ,,. 4It 4^,,,n J,rp ums, mi'-T us iggr;i*a do" CIt ,1 ,

.mesa, d-. -bi.;u-z I+ .... roI gerM 4 = ,'T --cnn4 1"%,-t do~ o ~ l.-*x,.- 0.+p. ; +.o IT,, qa,+ --+. .; d.tt rd41 q.r ..a +.,-o t11il &~x).1 A4,
ql wambr&4e c'+oma +un.4..rdi /M'a- eF Itzl z 1-.. 7 4' 07 1) tons'Daa Ib-ueaa miri.-Pl mm1 4e C-9. a. A---: II Ce .3U Q Jr7d ..O t
MCl~l "'l A.Zaliot W e d.1 rod, ...-z- .w ......s Aa_l. ap j g; -IX -rlo;etiozino ArThre *eq ?s& la&rle X e-xCIw. r iwoC
gca e. M IBM > issmseom a dedei c.-i Co nt. It"' F -Ii-..... I -1111 1 too dap. a a.J.4welasrId.Or w.. A .m-i .l E .. 1> a03..^ J-^ goC c -r- Af .T St 1 ..i owrt.,, V. [15,1 -.>^^r. S- H s .r. -* ^ 'l ^ ^ t'"' 'Jt""~ 'E Pr b*p<.r I- uu ." T" eahi nf eltH 0.b volt,fB a *'9r~ ,; .Na.m .l, ane r ..: m .

A..... .. ...... ,.31 2 .Ife 13p4 r.. e4f U o ,,rel, A0I-. rrw- JIJrl*0*"l"odYtf paaar ,gvpr jApr '"d 1
T" ap "Vidvts I P4trs. ,. or ..+.- ..... _. ,,I-Ic- __ ... 'v.;A.. ca.- x...,,,,p. ra.,,,.a raw.,i44. Ite1,evap ; :1+a iia, p
d~el okvias a d ape l.A }.i.,M" Z de om- t o Sri. Hand>.i~~al i. < tl..gM U."ria c9 do an rr-..i JnZiM ftn-n eiralu. Ncdqei~mm i ml.C l c l- roxims. 14 ai a fchi"q the P ^a- Z. 6,w a dr. fzica-tl > do'A~es :ca, C) ,~cc>rt> a Bf..C dwpt aii ~or


S ~c*t~ ft .... B t l ..... l'^ 0*',*- l>* Pom,".+,p *"* r"'ll, mm t e. f U ro *m". A,,n r.L U, ChLK u ''' "'"l, S T"' tm,-"'" l*."' .rIi a.n . d" oaich l *M bCi .
. Sle do( As 14,. W *.B1, de u f-a^ o gt < F ...... .. r I u>_. 8" l"n. t IPWye l e (w lIlil niT, rB UI S01 ld.uit a ,'-
ll, ~~~~~r I -i Ila M. .; , ,ro- ;l pmioti Patli i P9~ q-trt as .nir ui la Ml~ 'ly o.4 -l++ .ui Ch di I~ -i Sel 4o nda'ft do 8 .;

I..i-l n i| << :.*rA It tale.ivIfim nt. ~*" 21 I dii No' +ed I Tao TnWo c al a >-pa1h e. 1 ", l t rId.o i vDel c--t'v ua ref -in t,'e-. .lu ire 37de c i;,
l.. "par ? !':::::- `-"O~i -el :9le q.e-i,,.A ., hq! 1mmr+./ = 1 .) u i~ 11:d __ t~ .l S-_t d i" r..'. ..F~~l~ n lh ci..u~arlp di~o. ,aa 2 JI.-8 ~

L .. Mmm" ft e- sz sdifi l e q 9,.:a "ir. ........ M 2 ,917 Aswu II'* Ji Pu r 7. .I !4'1 " I'm tt- is (! h. Pro ; daa m no d a. *3= q r--
Im solar exrc Asia. .i eoe& ,s4 .lire ,,.i. .... I+ .1 a." Si --ilHarat IV,+.do.h1 r Il 1` a..Ii ~ e R3 o, t -. lof pic.-,' -if= t p
ta 'sltrolM e jMo U-3. Oatle" te n"**-AA- it 1 ....... . 10 xt 4,1 1 l.n = . ol [l^-r prU- & i o "., d. r.,lo fJ.o I ;.l 3'. o triT . .. F -ia l lz,, pr. A --
'ea n>. Kl If V M" ... . -to 3S til.a a 'l.A n BV>l ACl1.o |iO i.o< f e l -Ii m - Cen or d eio i c ol t exai la i t pD i ) s o J 1 I .I e T e n ;6 e XtB
RxOa. grs. dils l .as" -aes oal *A J. Al, do 3.~ ...... Aml714 reL & . ,, J..loi a~r Ci.. xzm \' mwUoit de, -zt-h at r,. IL
filng .4ep &rim k om t e a Door i d>. ........ Io 13 1 0 ;| AiM d< J.2, 1) .. .j C IV UI ..1 1,l rI aI Forl sll UM r"itSg" hlleff'r.t T* DID &i a. Id -l ,ifo d. trabi d m tir-L .1.
{ V-+Ikll di~ i P r t, l di -t t M- m u . 'r ..... l. l. l 0, ch t-..oc i AtZ tl + 5. I in r>(.: Ji. .t Uti., ^ c.lrIoaiEb.. (,eEcITOSd^
Ir.Tetrt~Rlai (kasswiet m u ...-- .- F (4 --i f, -.oX,:l *eer 0Ul, reason'r -le ,iolMnzi. U.l-ZoP~eu. a'tr al.~p+ 4 r ra clretdoropsd &ton
'in,a damnp, .I R+ Je Pen olmddetoa i". os qu ...... b+ I,, d .- ,.qr .-r -u+++ Z ?a.A~m4~ S ~ M, I. d e.k~do. 1-lezrl t-.d+~t da -Scl
bcom4J iell lwil'( la .CCOI&Pl |i Lov. m~~ UVA+ o a hAll.4 amir".1a a- a~3i lO~l+$ "' "" -1-1 oinmI.p r rxll p .ubldrl -1);-,- iIIe&dql t-e]t ie
raw.' + -thdisiots 1sl. zli- l a Go long,,., Ur I-', _-Aa . ... il. Ua.Cza J+,w It I+'+ Ia C[et! ll OSA*oIa.d -cr. -0t a-IUr -. i o.,
14ieas, me ori.x i* 0."At l Ti i. SM~n m is h,s minx .......t... M $1 I, rtem 'I rat + beo. ;e. wou:.ol 4,4, ._ "' , C''- i m .. . .- Prq~ imov l+ .1 1 -1+iP lo4 at L oa0
f~t ad s "b do rm^ se- cwyi Aen .Vihp K .' '* ^"Allo, & t CW ..... 6 19;! r e v t th it Vrvo, - 9dBi rilt ncv* d -ho r Bvavtm iri af i r si- o eou m s-gai ql M Ie''a-'"oC 9 l v` 4 "--'"* ~ ,cl a dgoo ; FA> i xa i-ee Derta~k l is d rn i rn rt 'I l5* o n V* cer i d Jl1)o.k'.m m i i l w 1 d'I.g. z ep raKi la o miarr r Pfo ~ i
polls.. cw bt;m* ar c rr,g i A. Vv rlic ,v Dr. Eugene, l. T w-fc .(t te , m pi. 5 ,9 S...*ihli;, no, Inl c*oo se ,,, S: .E Tc ta E.LU^ir Ie~i do Al J t> L-*o dlin CB ~pert l T f Bin. Io d- Oka7 i .{ ->n pPre ,as .1* .0 niT Joi J^ MIC -e l i i d n 3 Aux B-rDoe. hi um xo ..oC n iU.. dor Coac p 0 r..

*tweatt~kild-wgllt, %idiciral. lP it D. nci l G. d. K.>- BI*III.> e Ar cei l-rer Im i P I uto.i I eiwo- Core el l. -- "" *Ei uilojl 4i~ r>IM aes LeI..... H dtd Mir Pr d ?ri 891ope__ !I.t deR ~og gtd ~mie" ft d ttap l o to ca l & tp i*ra i mp;tx*l=wal) ra Eto -OS. X*itm4jG nrrnre-eel!-cm, ,;%to fi dp-etin Drp.M 1,ai logo IfL 'I' 11'~""[tll cSn4Ln
*C,. gnas. Do ^n ' + f."' ......... M # M.+ si taI.T .. ..,m d,. -A4 d. id I,, i l f a. .. ,Hl. np m a a t.e,; MI. ,I_. g03 do iwiicr paree-t @Lra a ral,. b (
.W t wir "l um gi n an IQ~ll dlt ~ lea ll Lart- Ji7 S. fl u ..+ *lit itsre-O rl- l a olev lr. M~ o, '1p r s-Cn C3" ,.ae ,.M 1J,-c llieei-A 'Ishir ,,d.e!]pii LL' A43311. U-1-~ Si-- Eilvsu:LQ I "I a iA .rp .! DlZ.. md c n ,eir ei-n l n -
il. rellos -la A diesls c iar&... r"-... .... ...... It -In td ? '117, M'alirarl All Go -1rnk a r-i&.a d ".--nd, u iro ds deo 3ld &n.e6 D >F....... o 3.740 41 i:^p-J+-l,0 .+o l s-.!.,,,oTrm+L^i^i. g.1,-o.,:, a Woo 01- ,.ri. pO, list 0 rlol, d. I j- BIM .- J It Rra' dL ape, ..d. I I i
jA tl>-.i~lari+ m tr lp+. A >. ^ ... tlI* < * o t e~v co dl.slk l(.n+ dtir- tlleol-ldfLiUe Lld^ lm.*" l d I( indo.fitpi .ni,]>..tmi.B liltp3. .,e ib at.-riID la..S ,,7-, .
l n r A. t e o rtml, N G a, rl u4e d..tg d o ol, -. M 3 Io 7 7 .to' .r t' ,r ou F ebt i r t CUTml u tr -e' -,, i ? e [^ p- im i o 1 l ie a a m '.a da iBt !> 14 4 Ic l i eiy -- Ml d.d . a ,m l V.- .,
i^>dj w;l> i lnl. +L+t-t. .f4Ui~ .... l| I ; ..,. i^~i/Ol.Anl~ltro r ..o .rti+dm^ ^ ne <* I < 1_<.'V" "" "*"''"il.S.DirU e. il S b.l?. '*^ "" 's I";
ch Ila e ra Avic rci ]de llor, e. o. Fllr cJ .I ......... 13 r r/a ".e I-m P.1.t' em us A+ otn.t me M p Clo ]. sr T .d it .a medico, L 'tOT & BPI;, deai lerM> t& .^ l p ^). ,,,, tr.E tFit: Br Jt "" c"s'be-rt'
pAr T><'t>2uu, i4- l <.ll P <~~q I Huh- e......... 1*1 |i A cD i~dSi-l |N >.KJ-m M r*-p","'= vH' er"*^*x".ea Bq. (. A .l~mmgaeinI^."<-" '- t-< >cr e la c. M ri jji eb rfii ( i at .... .1 ,4 Imav ue .S i iam n ha-tn nt" I Pattd t D .dl og z.- G Cmtol d om.e f DirTB Tle O wllao -8t ,c x* -- tia. ... .......... A .
I nte~r~lt Jior c tio A i' m < puftt wavaill -......-.a 171gus if !) Gxi,4 i, c.. i v rc t< n . )IA WH >, Bc -i6 3 FDLC 11mzI rt Dr.. I., ml& ,ait,_. Chrf d e PAls,I A c '.A t~ e r~'dr rid r I ttn Int ^!i- pa .3 oll i-Iata S- t 6.1 fell a CfairrM............. lf k l U, Z.


_*ll- .i 4 .> Su A . ... | M I Nl A CL+ a E 'ti 4 4 'It .. l oil i w ,rlt 13 .i rorl s 4 a4 4 j a mz J- Miicr%; 1 p a I -d10 ^'I 1*a a r A r s If a 1 k< t1 ;li O e 4.p eltr A n lw M K t o *I .. P a ne s
- Ar nh- I A. Hi.+ lMl.m.C ...,. |M !to7 | tUnai Can. ( nl> i vit; i ', t.d.q#di.C^u mde=i+e'rAuwt"3oh, dla lear, oex" d- ,d .-, Ia_. m....... (oTc-. In rroelu. .m s I. eeCo roei
' I a Jessimr s, de Ii IS *** .J ProF.-XI .... WonI) 'nto u ~ ~ t mio l no jd U. D- al~ -~i 'HTM T11~~r re a, to I*- 61i. gez a, rei^^ fetives car"' A a l t d plkc ^> p I- p. l~ ~.;^,- lr.....


OM., do l.f .v. ofi A**.. A,,. i .T-o ,. I_ I,'dm .p d III
srtot i -, Sr. t e e L ium X~i MB node C i~l,T rM011 tcs, & t lla-, 4csibm b a tefiero:& Sr. u ma ;t> '- .oI&.I- .tni .1"ai oice i-~t'i a o. i~ ......, elX --7 *prf(. (rr td.hd. l t ,t c Pei.. u" a *u .11 b rit P r ato l us ?, p v antdi al tl r. -Ia Ae S l. m i r- as i op c C e itb i J i pu lt I A. C lMkij o nijrl B ; I ..t
'r. Forts .Cant _Iarim.lt 31`9 "41 X wm I 14 Caporil Fpdrad nz, , n;i on.i~ prt r l ial ro m al P Al .111b90s 1,1 ldrI.A*%t.- uiw d vnlpe ceu 4 7IJ Glaafp14SeseC&L13D-


` *A.1l l t a C.11. T. ...... 311 tinco- Il f.", arurtt It, W.' c s td. E Sr a. d ?... .In .o bTi. a r l =pld e. p , pew d 1 t-m,- L-B o e.. a exd,-a-li Ill
Utz.im.bart.... +++. ,..+ ... a. X _. 47* 9. . ++.ut L-m.s. 4. ..... li.."Vi.+ t.M -1SiN.. l ,rt .it-d 0 pret.-A d.+pa iic uat ,xa- ipl ii da e 1) (*T ..j- A par 3, -- -----Unt;74----V-
lm &qk own wit. e v.l~qe Je A.-~m Olveir ..... 311 x 19 Ce~re-. suteovir" ~r, be p -he~ o ml~ra -U __+, el .era dol.:n- ,eji a-+k~iee Sea., J-nm Foga,.,ssLezs orfxiJE1-,,,.r-hAXD Ir.G$,,~ 1; -
A,-m~ck do Ma. qu = p~ ..+~ XU,orl o FtLsoes. i..Set so 0 M o rll -UU- 4,tai e nme do ie., i~o 11 .le ltvl. ;d su+,i l, h .... SrrrrlQaipC Tvrel Fu rgi a niglaa4s. y ero ujl ,i.dl t:&a Pi -.a-,m i o~,o11 ar s,..3rc-i ~ac,,
1'.i+il ,l ,sPr S, he pe .... l1"..~ .~~oxm I l do. DmPitoirlt)d lecote+160 31Cm oa Ci"hle op4 3ebr'V .t Ul41 o& ,
,108. .4oLsp.ta >.wme"ir.>,a nulKlmers. 0avi P.HK. .:...... Mi 9) ; clae Nwea i do Tevreti-Ve1 tl ) tes Ixj d i c,ll ,I I. i~t- df QM1 &ia roalLisre Itne.I. 1,4 1, d>45'l-s. I .-le a-'l, Iil ... P !P d c ti CTpBt anK-o4 !;Iole-i % >.ra treMiied do 4.m klri oe'~ Sr.s Lji4 lid<~~a~ Fqumh pnl- a 4!

t. ^ r & M r i e .u0rf dcre 3 : . . . . 1 G.. J.k, t It T n a n A l ri Nx P M i e j 4 -. g ; .? o a .? Ld W l a a d g- 1 ((. 9 (H d, S rm r ^ o aoec s*o l t h md o p ;'n ;& p ro BdtB_
M = CAie ~ii-t>)..> mH 2.5"l 4.Ja.. (R A F ~ h A. E~r Id BM.Ga..nL.,a Jos > o d!415 .,~CTid .ix^Btll^ as'. Usda . -- pmcplniHjm;eimT`U**m.rt l(rpe~tTiiai~< %j t~l> pi~,nnaiop

, '"BM i vM 411TX a. eb rt Diivted n J \Ar ,. .. .... M. II A "' at -,ir TuX- j' Or I Aed mi* DjKabeoete it 91win'ue~l 7 ypi~r f i i w mjq ut k- H~11- lDW me ti a d* tilo -igda w m. li mnmo B;..i,@M i.a8tira h~l,r.nr MPTIODr fjt pi Ib .rdii aCi I.1% St al K J A ..... ...... I I 's l% I t-KM a- Mase-& r 'tidw 1T r.* fipr *e~ t min icif- .~o ]q-ie 1.dcn ,f V -- it.i; tlt~rci Uh n r wabot~t m>U'r -n :I a r~f us~ .. Co. t .,;.fa d t rfr-icuf ch! * 0?( ?O im obs-enui -U
|.-K> >k iu s r g ral aq .% ~ ut d o 1- a. Rx D. ...m.... .... IM *il. gene ra S i -ari i J anr D a 0 ai- pa, C .W .v p mie --r~ r*-- Costa.ti ematco -uif Lt poloM Dr A W< I J(nii. q_ Im o g e nom i r cuH l xie iL- igl~ow %. a( tm0I t wp Igo, '1s tran inie -s re r j{ m t ti t l eaves i< in al, ledfiUiiaii r P Ei k~ .....410atve. )*" '*"Ai- A ny< 111-4i GX<> XJ< |4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a .at er~ rklBTBvn "ttfn ca MT. n djp... le. so, 19r iiqwi f"i 1,,i, enmeraij BJ4r~a i nick% fl pn T m~a hrta p n tau~r^ pot.tro icpfl diei ru tft adeuisa p e d i n.i -lie a son r pwoj eo -m 0.ep-d *!!)1!*d I O -_U ire]o af p.a i~e @,In
T.Tr reelhe, l ao aplarI,, C.Ate~logn ,w J.~. ASiv o z.. 204 3S 0'* Sr.hi Sees- r M"iJu cJ.aee rg de i l Pa* mv sivtn le 10rfrw -i al Vntr. -4, _ppL d. P .trw'i doei ,,r. srmir o .@,. u is io mIqeS. iiruc ix*,eeom aS S* del*A u niiiri)iotaiopiniiiii, ILi d IT t el B8rii o ,n-niJll
*an,,l w ^ iorm j gow ei i A i on C ....* .. }m 1-:!f Miral D LhIfd tie cents dlor ii* Alpre Mi rt ad- trniiw e I .'s-lM G erm tu if, p *ttio-malfbfIofiT iui-e .-- -en al, 0t, p i iix I ii.11 ,d&x Eiii4 bcf d C em C62.1 it. tD.IO la B o cnCiimM berr
r Ajmt, a ujoe at Co po. y I "n" c ae i> or>B
* .DMl dl J. B o languages c.~hA j .1 .t Q d. af;^I j%,I-e> ^ m a ld i mnr o vencs .. :14rr pe l ,TJ* conhecer 3i e~ c e ppntfiau ' 4 M C
_,jfi J i idab ;U < 207r p asse a.pr < *ak~ Ktin... 0W 4149. c i fta, r t" ." Jjea tl,. f~ll pieado d. D B i~ c t i f m ( efip h Sr ~ho d in i n id nl ~i rto~p m cf ri b --e -5 i pc p i i ni sloe d-' I~r e .,
oalai, o ule url* A~ m i orml r Il.i 114; 111 -K~ --A r.lr _I 20f 37e *1< Iue.. ZiraligA- L~le g >L~a Dry ieu&~f < 1d Jogy pii o e br~igd &w rltreriar, pr fuara. *i r ctifN R-ni^ .HGrn S.n ih C.", otr n pmr
te)r fit i ~i9 JrxnaBuaiM D eia iaicira*^w qla~d Mjaitn Jdj<^iida ^c 1'.." -Ih'iyw lattde Defttr piwe aift - A r P x'mn pr k >ju ""C stl me& F>W( r1w0 ihiid0S r i-m tiac l a fre lo ian*, to Toc. ldtBio do . go Po t- o ch CA onM j-l un-o. pear 0 in- Rtiri rleiirk .r-ii~ n ibb*< Croit mie J tCp~i ico ipKst ece M 00fi*
r~olr*. tlfj *>li no~t e ori ... ...... 206 31 v'
04 i4.. 1;;r I~r t Siie :(ite I A -l' its.' Clp1.1 e --- ~ an seretie m atae doini m er c amtrl'u i u do L im, oz H.31l T. Lr a d i tair a oe r F knCi ber rbime ...... ...... t'4 o tjrC n to a aBut eamtc> to d i la> ." -* L he -- Bsnttl krt si goa jet -itt )er A- p 1
jsr oMjndar 1..' S e mg-. 46.- -h r w o ra f ...... I' -1h.SItT llcf il -il Ae Denancid OfiieM n r ~em~ >iT <-F6k< in w ui..,c.rt 3.6J7i-d ca-..... 121 .; W.,r N, Woo.di .i~r isit d- S>ap!ffcit Ofr~a,;c N~~ SI-i Mco T.t -in Dr silM o... .......... 1Mnt)qi t ieI t o l3hr i 0,"nt. tSrihiXct:d gr-tiM pi f w i ~
0 h. *..( .c,: .j ifjc*.,. r~ l'~>.dB..>-e t -Ie, eorah~ra Fnani Smtw vrm "f( gorw i ia. .piacjc........ ilWr9egnett tbii~B. (1g atr riia.n ~itn M}. em ' 4000'P *.<.. rok roset, losi.ou- se l ub( ------ --- -ir-'toT'JaSloS.n ...V^ Mi~i d 1.101 noto 7r diAt sd tB lwavrn o ea ( iM ot "i l Vl........-v............ I70W real C,1L, in&ecr. I 0) 'm~ rsoKez *t lie .1aptrelo amli. uuri-. e lyuwiwezp" __.,pt-ike w l ~i
fc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;S-td C i IllW~ 201J 2,.... 1go.31 qne. (a aj ^ t ii rosd, towoMu cl rmnl ite do cmtirejo on Eot>.j < dj, Wa AI e p-tnijoe gn1sm Cu u............. WHM 8,pOa I 3 EnS.Sdtl i' pl.UllftCmio o s> a.T t^tniH..H
O~r P* rA .< (l i~m1^cm~ii~~i* __ ______ __ t-.c~ri~ntii, Kfi l, nr,,rf * <~y1'> I'"1"'0. b, do dietoltedoln iorapaoa rovaJnvon- do .,Bnx eea,2,fep* ...............i....im Cal toa~l cleria do a.- J! a 0 .if, tw tlo
 • . to
  pr.,AillestaNh .0)I J ie. 0*, a nmpac,1 J0.~-~ i- .r- d.lM lg k ". CI 5.r- vb.).I .~ Dr.cJ ) I <* M K A ssails P. 'r iU. c fact@~. e fdn~ekSS M6I.S, At o mqnI. ut. a nei cT % d c u:6. -tiit So at..o daeW-lA,VQ- Is Madrtre )l-nii vo Kepsicttcent . ........... dc W D slo,, = Cal wn-j ^ amPm mail .-" K r me, -ij i 1, %l mo d; Sr Alp E l-d ia, .2 r" t~o-,.,1. o B
  ft rtiIl-aaiVo atd.A f It < f t< .ri . ........... ... it) (h D.. Cal Ptfeldt P ir, i-n ac,ad.d.v ate s. d (j, .i.i Cc. d es tD :a. o h anjpie Rqx~i o do J t eix r s e aIe sfl n o m ni oiisi m----- de S-m tpn arotid Bt ai M >{a O & ,pi 4* fl m trlm otas dBte S'La.a t-a. C O Talp-wo __"* ~i
  fc -~pMM>1) lCari-- Oia-M I d,* tCrA J^ .3!"' T "" ''lo HI*Biiiotq-t tier raoeem U..,.......c 3 SW Td ..,e yaiwdpddlirtC nl 2"< e l ik.""I IM< tile G.o 44 ~ t r.hilt i"n;> oced w*v,uI m'or~i. no Ca PC'u te Sal M w en' azmi-r I" *tp-p CM-I cattle 0 4 cnraiiod t! prc pd [iq i i 0 1B 2n elenii pao- LKT Is.~id-! arona.x. d" Sa. dW M. l doui 11419 i~rc In Gotmo r i~ cfl

  0 .T X a. 4, lop l osJ .1.rrie iei o ,d< *G r* ; att ~ o Jo~pt; B gt~i ohl A t c -M t oleni r ( o n> (olli vt t der s ic ii pr& "Y.-,g e t 1 ,10 r iiz ltl fc sat~is, 44K --- 1 v iilw iJA I* de nor.ni ej w pCmr entd .0 t a, k 0a C~r1 e~ t ti< 112 ir el I N,
  .xfc.~D t)Tsirt Mgcb10.1.(U ttl 1^^ ^^ i .13 T lll t^V1 f ?" \--b-* a. 6.6.Dto redoe Msl Sd. Drrit. disrt so dwm-6 sa Al-.~ ii~d .~ 0R, ~
  ^it~~~~~~~~~~~ifciO.~~~~~~~~~~~~~~ ~ Itaoo C&A..! as'J w ^t' Is.J resume ec.- t inc ia m nprio S Epl qii~s Aoe d C z.Kx~l Do Fnt' a Dtt i- i*tliir"Ulod i-oi>
  ti-p ia I w~i -vuCal fr-it n a A- aaft Fa .. ..... Il; eAA*'. .iMSi? '? c. cam ell&EEmmoi j.a diede; I t VP lu sonit IMr -C 3ll 0C ,aitjr'ee, t.Oal1n Ica i i-tAmi

  ll~~~~~lio+~~11 e.gia 01S JIMdWe ----e -- __-" - "_- "_ -imll ii .--- Ii.i -lell %,__m.llo!M~i*.Pd lo
  04 U-4" do p mifier. 4ldi reftulo to Rebints ce-Cv,-ul -J+ A.- -t;.AMIT I voaeto.lso I E. U -ieaade -_
  se I-lA ;dt "*D '"l i F "" ORl agallo-0o i~l C Neft, l Fob, -4i----- llWee le lah s .. ...........u... .. ficmdb4".M%19 eta ti e]umlol rT comio enteti Vla0 4e
  .. ............... +laRVV iX isi... i__o' iA,,i
  I i I dli "A0,% ." -- de'U q. (a is- Joe rmAi .--i -9 -tma sadapdA ~ hft -Ml~ (vs Sirsieut W mc- I + asocitowl Pilal. UA rsa feai, CJtl WWautliiia
  M~~lae- -l*l*l ----i-n rIllci-nl- Jmt 1e,~~ r~m F& *tl~ c-o' l -N- Pilh-o-1 iw tf iqu. e- ualu noeo
  bis4gi -I. do qwl fr erf...!xm; ;i' -~i i 1I'.m a Abe ,#,, ,r~ Pak i Wpo an ooa""Wi do 14 l'as$, b%&. o 14- bdsco.ec vl A-Aeu tiea .%i" as" _t"
  c.ll~ IS oR oI A t Jiwlmre ll iv i i|ss l de Rkfp" aaemia "~o ,v *a aied To~ l Maul- Do,!,i i~lt 5.l S., qufa Mesita rea4Z ,1Tr-T rdae1 i

  Emu to RE'.EVMl! 01J--i M La-. -- 18& ---.'it-Ie'11!.1 ae devjal, a.J3 v i .a ll~T~~njl lt IiT.nerrlt Cto A Micl itod acaCA.ca m. ewe i blatei eWri uoa
  1604. assl~ islt, som Apt o de wr e] .... is -W, o ,.- att !f l Ais P ew mll el .~irs~ lirel rou 3 4 .1. pa au rs .kf,%,wcj l I eci<#lar te i l~ Prd do 9011J A it ~S0d ~ 0 G O f ni o e r n W ,t
  C-it i tI !rl r-i,' l d I -1 F g~ij~ic l i? ii &lnr~.lc cm1 ..m i-il ''" ^ "n -fo ~ l "em m Cor yl ii Sie i o F~ l UumlJ.fo ... Fso. ~ ... Dm--rl. ...... 0 G-..-e-ri~.+nl.. Cl..i.. .U. Bi< l, i ,ui~ eancpO~dtt- l* ~i nwbl lta. rianrfl> utuao wilni>w iti.M


  +ll t I 1 f ,s~i &fil I~l 0 g-fa 940 Sys.0 a"ll m osei l. Ia R l a
  nerij H-to "~Iitt q> .til. to I el cml, a m, i.whi.aai rr islb k -~ Naval 4m-B e raw eswt .j j] 00 lod pri'ntp -Call mitoan 1.r~ M g., A I.,n iax* Jomp s> A sea Ca. taut t em a ucarini l** two (a i d"a Imaleu co'h'l tir Pea u m tnic ~ iI ptrasro rtai 1.l-l 11 map 0oiif Comm-tweu sI .1 i *t trl, on

  141 li ir~i l r,, P". lia W.- s . "i--te---r m~ l isil O S gmaje'.ii % B._m T'oe lt* rch-11- WA W stEtmsaoPa--tut-WVae asvx oaabi, es@ eaarm-i'co a t f
  waI d 9 t;^ I^.i dM I lln ll IP '"Cimn r fr.iw re imi ln-lels,, r-*r e alr i.o. I Drl.i 0mai,5t 4 l d e Pi Mll Ie relU ou qiM n houa dV cto d p lml( dt C.rmil "'k J. rahi. e d .1;
  &Aflstsa t"A"i 4 lij- r'so < as la prn'i" m 3 Oli-ei. Ei>R ,imArt k d -- Fle .1Am,, II-xilta lAt,"4. Fl 4 I %d LM I. > *A x ove t tlin "A. C.Ug L PrqppJ Wt e-;i Croe Vlho dtrw, a Alffrti' aott is ^ Ur, A u l-lp 3 m pdBt.-pi vCnrni, eilia Oat ftit adot AL n tMrb l;c do Cimiterl do J^- mepis--i.r~.s _& --m- -b k
  X NWAul Pbaerptr uto< Xavier do CMD..^ A~i~ aroo*.. pJ td.Aiiri#~ 53i .5 ""'' -1" no-' -nano Ht-;t -a T l.4iitt "oou M-mit a.U Sd &I;&lu .r-o fi^d ono M W*d (e Cow. !" eare m M itrit. I.ef Iiraorst5mq livoi 4ihet desiea 4'itrii cm oM111I I
  rxU bKI-.% T T Msi sld atalr-. I tem it t d^ i l M d. ^ A4 dJ W4R`111 Auie d01 r&Aan' *A deo rquJ Ac.. |e Ia a.Pea
  isa, a -1 f ^ J< 0 a M 8bebhiVH.r -,*1 ^ t sak*" '"" ^ ^ ,l^ e lJ-t. Jo',^ Ird .Hylo eOir tie, alamsl< Alo .t.it. PJ.r E1 F.tp~r .loar, Ayri reI 1,m daMlp. -.M o l f d~ ~ m. ,I a0 film s " "
  a~~iufU.f tar as 5,11im --'.!! Eabilln d, *Ut am P lfmhl ll' pam~n'r Colaut d orriai 9 .eilas) 1sdlricu a><<1 cps"il J lei> "tt cdlj eotn ietrtEt' S .S A oa am 44MA_
  rud ,s a. i sf ,sso >isjo wf oil Ots FIX- rirsto.* .l* Co-r S-% ) .. JA; LV r<<^- g.,nr. m,,n n. '" .6-im iuj CU.-le dte iat.' : rin- do| W -sr:1:A1to o aJuiiii A ru Cj m st.Ur ancrni aft-WAJ I sai u m eu Mta S.i- 11. lea A oito tdW.WV:,dii-.ifui0A iia. pTI ~ >( ii~ k ii~ a J L i .-
  li t rJ. N ,4 '**&iat v M fr w 0 't a-;."^ A~S pr ~ wiA ~ tai A I ls O rm, drf ''.t" Q P 10 3 ,,bi C U J0 P'mIS 410 U-F .. &. Piwiieut-oI^ .Re ai cs d tM q a. o ri Ewal, Sirha past dlr co 9 me J ht* 40 W JA-,,x Bbn ;. Kn'iffl ni 'f". in
  xW MM<. ~ ~ ~ ~ ~ A Ca~r.2 Art.r J.^ ^, '< Va lae.^ Rei' At.J A*[" lm i n C 's.r l K ie, ptid tT. jwrloo a Wa thev H de Xmenril49 u& an Sr Beote ll MK vT. pS ~a *-l. solia 1 Supr tatadat e ol nt SjR>*M. 3 qo #p s d" E iti ej D ae;" iO p,.J ,laI> ...,,
  #.-1- .- ies tlff- A**- ^ *^ .^ . .t; J3 . .,, . NSs fmat tlremove.rl~ ii igjoaca t ,t ~l iitet T ( rf tji M fci P1344tl taton dip r n* Tibi-f al 4~ c P1 ttd.;. lr Th~ ~
  .^xp^ ^t" s 21B is.> uw a. '? ri&-S"^ d~a. Avell n, REitH m Sm 13 AJ @74ors m p m r a~ inB. p- ~ d 4,u rw ~tjosf 1. ( 1 ~ Psds5 to d ll ptano A do.! luit ui*U. MWEP 0SPII&. "' u Cmi,0 A le *.B k fcr J-.1.vlla Slmo>> jU-..A < .1 I"- ~.. .~^ ,^ n^ 1
  921 a* a, :jrflewt.*id Para)^^ 0S hiM Al .n 34W. M AI* :5.w -' 40'tl Prpag li.hq ~ Uwe. tol~ poPri a~ n ^ K B.it.* D. ... ir. s J A le, a... mup. .
  Xb ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & J* 4ri F,56 He-.e-^ 1(T do. gaalti protj~ ri arisn~ p.je rriy>deCmm it pa. jm>. as 7 K r1wt .*, ;> d j-oesult, Isaw r. SI" T* Kibir, t%* pO Mtaas 03T.p ha'w >lsaivi &vO ~ia* o srt a" e -i-Il PMIU4 d! 6!0B;. MAI aqi T
  I .Sait $1 A e'# I W a ^ n r G "'~" "a 14 1 IA K~' ir a ^ l J 16 111IIb 41*- Clat ...dlll< W M.t l ttu -, : 31** 0 00.~ t i 0 ii t A d 3 V Siva- 50 &P0 ,16 A d dtoo a d i U C rux 81 .1, W i rws o ut a ol A ir t P is osmr.0cuI m tf r. A 0 in s' o P M 49. F'tchE ar hah. JE a.S~ n iii p okma m - sl J. a"* 1x s A ^A ; a cs L
  A- em~it B. dt~f6 lt LtSnU 51- 30 2do W -1D pame lapft dow llae < ;l- tir do, S. B. .tisat, 1 S. t-h"(>"e mars rub Wll Dal ot,.w n i~ ~t atT ln(l to lbou tamU a..t~i t d ip
  >W ~ ~ ~ ~ ~ ~ Arort,1 ate nonw a~a-h M h **" ,,B.I-^fn S..to Ckil -<"sito RIl ' * t Colr, o; I A.f ia a, >.n f .tn ha.* tshiiw)*uil. .AstrAI.M it,4 .J6 detisest TOO. sii *a,. 343 MtthCTs HCATfflMd 6ii;< UP~ ~tm T ^Bim L r 0SirKdDt V~tS a V40 Jil l d1 $*Aftl Rio asi s~f sasn amI Tum 11 .,bm Itn- Tq a
  A .'r.d I A.14LT 120,111 area ht" r nS flo"'ral^sl?? P"-*g IItHtMv^ arsou.; d4.p(. d~i ..ap-d~A ,n~ < N* rs 1r Ties.r C a d al.pt of Ent lu do Aiy.rti D ryon ohri .to ll.wl .n.d'cm*- ,,,If- D.KfdL^ acmpw

  PA* ,?I 'e,, I _g ^ -^iK^ Ir ^^ ^ JL, n^^ a u t...ast.. ; At. it. mte =X..t. A ewl k"q^-;rs
  -P&It Is ofsFf-SIPi ees tc is ,. Wows pr11:410,91. "141r^ Ite^ ^E* LN"xqtors. Alro^T..-to &a ALLU,^5...r ^^<^^^ s -r-^-^ M
  .< WI V" a- inet It- .1 'r.mrs. 1liku-ta Saams, rJtl T0 W Pt~boo Soulta. uliAilJ sailik(|4 FIT Inp a,( I< C~ bU <)>, ueIllt.r j k~Mi Stit U
  0 lel:oerlre I.da .Pfa p*tol+i sal 1,41
  atals .1l *. c3.t3s dj T22, d. meib-.l*
  is 3 Wit a d. trbl, em6a2( er;epoeIro e
  sil'-o1i do ;oa3:& A r" 5.-3 *12 S.ts.200
  2. 37.
  jalrao CUar'-=fluA; f C. pirticipl SolI
  I*M ffZeg s ez 1 i igiq pnp* r:teiro ds m2. -
  da u;3ea ) fu ajb g-ole lia U ',il0 o <1e di
  versa msc d3 si .*d.t%= lj c11 il-lio, I tra-
  ve-tedi 40 04 n. 3 n
  owpBlnlJ de k el-a Tetrrestrs-
  Aimacs Atmml:t DC L=Roaa Fresilents
  srd rn ViU-,3.3a M,4 Wwwnui.., 3:A wd gcct^
  Gerpgl"ErwmIme-, aniis.- +wdci D 6- n i.a
  " rthrllfi txiuraaee OlUlpanyF- Eit i
  COfMp21~IM 10IeUfi a-ta2s.lto Msioibre qu-t-
  (per rb grreetrz a preml nv~areii.
  Agestes, Tlcobr Tl~e&C., ruaGeacr4
  m- . 41 a.4,;.
  irirle do. iaist S!z pit&
  binlete toA 10 ltaLeres inn relm. Sills ra I
  bas, v3Z& pare recep~l, qvadt' de doriair a
  toilett^ iQouU104o cam glt*, por pie'i5 rt-

  Prrdle-.1l.h;x a a o s pret od 3ra do
  Po-irio D. IJ. rce",ieitnte cia-Arnilo. p-o-
  PriO PACs I.:I. ~i trtl so r.3 rai do
  S. Pcdron. M T
  F -brl 4e iwoo-- Qilrj pvtiwler com- d
  p-ir unis 1,31 filbrizi di ;'4> to do~n de
  pcfrieft, {jaccna.tdeat 'linji.-e t lei'.ociro
  Laeillo.l m a rAfon i Iinpihle i,
  lA".- C ontrralj Ism.e.. Mo~a
  Iera cut I~el.rli-1y.it I rl, Wtin^I
  Ce C. ,rjA da Attndedi M. 63.1
  tSl f;roi orrsn--Et bkim coa>a::;J
  cit pirt.e'pl Iu p..ettin fctifrcaz qie tq'm
  rm ebio arlis-tuo do "ThFrl -i B U.-a,no-.
  % U& ki, prce rAZ'svj-; I Ifrus d Os iir
  ('4M.1:10413 de exura'. r.lra 1'.23/
  *.T.1 I..ino s-.17,atl vest C.ailt, F. N."r,
  rul rrjamj.2 4- Xtrol *. '5 VAMlik; &rnlet
  tam r-ia, iarle, flatLC.
  13 ODDS par I$ >, kr'iL'r k

  BaIh-t^ .1M~ eisa= L1441 ., elms 0ehi Pat
  e t AT-ad UnlI K rn J> 1-4
  (.raate ll-udit33~ 12 olsvis e tij"
  r.w por pprn 15iutiasect- !*': j Iw ros- ,
  8-r ..t. rp irs itnry d, -vA. C.. Coi-
  t jeamu, rat 4 O.Qilx D. 6. i
  sillF--.Ia 11f0r, rill *1, G.$ B274 e

  pr^ T-"k." D. 3;.
  P*-n :.frt,-lrin--l'c pri.-ila-,'jI t an
  tdira prr.a ++ 1.roi3, Cert U Mf ititl pixa,

  jr- ir.r vT e tr.tir i t= di) Ojrul"r a. I,.
  <;. It,.'.Vil,'lk -- -P..paal. de
  Ncsr+ ra nrltllw <* Trrmtlre.. ese *
  I(Mlul'.l ii a I-;irJ Ji M.. b.7 IZ7 &311,.

  F-un ar-U!lrr A;'cte. M-1f
  Ul*-ttrl! & C 1, ;0. M. Vdw~iri de 21."s7.
  nl~nJe rl'lr~rlrl--v- iq +'ii^.^I ,^e-t'"
  b-n.'lj pars o+ lI-g+ t >k3.s f.'ill tn Vu i, n ,'t
  I'-i t, tC:nt I -p.Dr D J.iolp.In, I cd) i ,,'o Tate.
  la~mlao;'-a);*o :rxlhl*. A lptiu- il'c.
  tell,;1.)cI*. ric*. d) L*,.',. l'id) cre..tf'e, t

  0 .r=rrtlrl J. C- d' FIz'Il PMe-
  I.urc ir a'. leu ."-.jr*I .!'p a.. -Zt.

  Vrhlltrzi0.--j. 0 r J, ,e-l<-- & C ,
  43. dr Iod):e ,; \ caLorr c-w de o!te It -
  trtleil h vi.1,r U, Cr-i a 03 etrxangro.
  S *oMpahhl t 1, *ur,-o lllrttlnsr r
  Trrresltrc ltll.n *--it rPitiei* J,
  MIfrtvi 3-.P, 'ir
  31ki'o -st .Im t. r. eiol
  It klltearn **rll|. -xailieirB *le" o;n--
  rdcwt'^,w ..,qa u,.j-t, to,~i nN T4Cpiit,
  0:n-, a 1.
  I lii.i ens 3314s. do PlreJl--T).l,|.
  (th*e- mCAia d Jilt Jzl31xiAi i C.. bi, rA*A*

  I rlelJlrl* ldn nlt--- Coa'crtcq irf.hi.
  a49 oa tl !]wr quit ilb 1 eIsb t. ir.y
  'wi:y k C 31. ( n[)a
  (" r I lrfrbmIf (tledp i pcl ['- e .I"
  d- -4 4-mcus r-3 u. 'i d- ma >t3
  C-id-tlr;.
  CrnJawl-i CB'Br!:.* Tl>';. erai Jt(u*iI T

  ,Tratm*t-qt n i 'fjl.
  V'axllr>csr-r derprrdlev mmn4iem d1
  ileirJ "- lroli, rj Jj nw +t.a o..1'\ I* m* I-r
  I Il ( tarrtler uiwe elere, ivulyi,

  J. Kodrigi,- & C.. rit di ;;^Ujo u. 5-1.
  "atiopo .21'^a rmt-ql. I&.'s, Nektuh! a
  h-A'h; ra P mriorloI t.ap.u. 17.
  ( pl'llllpo- - lhitm D)i I sir--
  d,11) IUTir p pi pW-i-a
  Dr Joors ne l a e-AJt rii. .=i do
  S J-5a. 91,0. I! i 2 Twsn.
  W-1-* 0 Caree4 0'er.1l *ipthj Lf;o i

  P-r *rrri 9~ U tveto. portcl d,
  frt n'o-16 ; tJ l 5 :L"" lrJ u. reeeLeaIo i a+
  fptw.)5 sRlt j 3 li f J* .:mk, ertti p~r o
  illie-f 41 RIt-~i.-3A tl- is 1^ T c -ru port

  rP'i Int. i p-,ri o Lsi rio.S Frtnci*;o
  e fl Vny.eiT(, receLen~l iw-retiy f*l. i* -
  Ioris da ;m,,1, clis pir o hKerior di
  64pu^ Is "! li?. csa i<.t-t bl~ilo P..r
  eitel.or *1h Repli.- iat ttl
  Us- Pwto -, parz o Liz-t*l e S. J,.Li li
  C., recee'vu Imprestuj %te -i s; Lori d1
  Il-'tJ.. estsw*o i trijrdo Itepulih.s 3t3
  is 3 I 1 cow port duplex ta i i.
  INo a Cyr.ue a, pxrA o*Lizvreto, Vi.-liI,
  rabhl e NoYornyol r~ael^ftl Imapel- .16,6s
  her.,; da w~inh, ciilMs pirA a hiiLeriwf do
  Cepubl:C. ati it 5 Il ,1* teedJ., ti:n l rte .|j[Iq
  a r-r 0 e~cxiCTr A. 1;p'U3 l t.

  I'I.f la -, pr ln pork"tI Pcico, re-
  ctb la lureiws ati I) tILoris do miult,
  eirw pia o ecricr doRed u Itelm, tits is 9 a
  pb, -gtc *arA rojijtrar tt "+ 6J. d W tJ.rd Je IIe
  F ,1 oiori rtuh ', iMri o lWiMreto e
  16.ngot, ree.Ab dl upresos its i 9 Ujr" 4a
  mwi", c~rtx ptra o interior dA hsipubitaatie
  Is It' W. Pods ott a.> its Is If) a bjvt.,
  m;4 ire .-wr &lW i* 6 Ja ttrle *]e holje.
  lC dJAvi s ao cipAc ar s Us c o A0 en


  .,J4)oAnL 110 n 11ar'3111r o-- ,0x;I-D.1 o 11 no 10 "Ir 4'FttElli0 DE 1i1"t'
  =_r____ ___-______ _____ __ ______
  e...... . ihl....." --mo kJ rM (ibii>BK>T~ii,riBcu *>&tBt ApBAlaliro aili ziAstll t C'l "' + I . ... .
  at 111111 rtl J,4 Agn(t de Sow.--F+w filu a s ( essa.i el ZmtJir I~tes o 1 r.1lile-reaborpl i Ca in mIli".,
  F,.qmkFe i'iiLpt.n ,I,"I3 aIra rv lldPt Tole &- Tn''-"'- L A. 1 Jt- n ,a -. .- - I. +e' .lpraJv+
  So_ 40 iale, Oe sMar+CIOlo 9. :,+1p IIm : -.. -C, "; aJ oel p to Nries Negil.--Papens+ #3 I 1 ~ +- n I tuek+ ] do tr. DesAm+n-rjdkr re+ies .A. 1 t .A ro ea dsmlit
  sera... ... ."4" qu eI H r= ] VI w e* a d ddits = o"Fl A. lodrot G<>'.tev, !.s P at 1B-1 Ja] te .- -0 --p tr. N almi ll r.-BI% atrqtu *.PI. rre41d- Ietl a w BK i nO l J de eG. !o-D bS-D-
  A, Am hules 00101 Afc .1J<0'. AT11- '"oFo J'"l, -rleoe nori -%texd.de as despe Am .Itfrio a. 3, an" H.*ri. d. r-z*.1 (pw.v clcrif.0 die=4a e- la ;J ... t A; I.I as ht^-It n-W. 0 CA laew~ L rn l m atn w in>,%$ ol
  m :B .a Lip l td a mo t ,;l -* +doS m .-l' erdiE V w A. A r ials ,. A--Sr. J. Dor Actko-, HiortCT W k __ B ,W "men w "o a im r 'iin C
  .,,& rAnobd. ,o.a- doC -,. l s.Ma- ,,i H. Ams teeS-. ,M vr!+'t^'c's'r.; I ,,W.-. '^'- e,. d. II E DlECo I D. a STRUCCA0 I S.rms-D'uraiia o ,, <1 ,
  r*.. .16que t "ltra. a 1V.p lo lo 11 -* ..... .. W. Mu +alo Pe P raw ra Ciu .-+ .n Fracez (it-1. Ile M Il.) ].)i .l n ol lllw!.ltxlp emcio Pan. p ,ejtoi d Ega i.
  ,V l .111.1111.. r "p-;-. 0A Sr.. Es-. tepf.rent, mow ,,eat .,,vr. o""-- A^uo retr .tm=- t I. 'L-. .  P.Wi~liolo sravotatel m eeam SSF;1 W 3 Tni-ka T,4. 0 A 'Al, 91114a fetraI I do Cfftlkr if I
  Ale'a PMS iil. RllIraC AL D "r Alci 11,g T 1102 il fZIZA eli'
  re pP 4 -- Ml .q 3-- PJfoa. 0r#+l Ell doP. .ziz Eni-dr So.e h.r r I P, id 4 A-rgl 4.or er oti rL7ru, "ril cloio (l ^ .wI.o al de gloier di crii m.
  frel p ileT, do r We" FVW&m-~ I. (owjt-larx pars pian, Sr. ("Irlnsil. for i~ckii @ Ia i #5 r a'r e Vl In&,a tnpifnooet.tiil 0, sitmit clUmiala- CLZZS30 FUxTiro, a Ter Uaeira trust 312
  rI I-" O s* - If VfrA Al I: l l ] i frK""ct _1L . ) 4
  + .Fh lloder l Jea'J *ml ,rfi "n l:O. <; K-K Teizin. tUeMII..- F1tM .eoJWrja t I.-M-r]iio Nu I D a 20 do coryente es' .r ir> a bm-o, Se- OCfativ OITo. Mtn as T-*e--a.r  ad I- +,+ --+9. frh
  fftelts, Cntag olavolooke I ,tvit 'is & muloolo _ ..
  I--*l UI zcM I IM Ilps11. otn) Rt lp BBia r, Cr pdmAe pi Cpeep+ p r- cr. in Ct s. d F.i c EtI% >B -i:ala:l pir> ore- I a>l Caih it'M gala tMs CmUa t -CtE-o. =l0t6, e t;n a] coa- v
  le ta -o. t l o. I'*iol * -'in: o 'V- qr. J.Dt NI_ r. 1^ .1ho .c+tJ alB leUtir., do ll..t Cor.n r.. ]rail. ds C+ ampo f8. ruL-Se doi m^A "--.. .
  tanv-s- 9plble e cT allow 'MIIO- *';"' IIr. Verd) Don Calls. Aria duafticsPn i Gr OiSl Eneilo am Suatis ~<,ff .iV few* sw a o- lasomrol q-- -r> bwa,3 '. J. D3 yB!m relessAe cal-lwato a tell. Tf"r Al!0... Fcr~ao.Cj .," Nt,^ ~iable. rrun*ct 110-CLTC, tZ PCJa.
  t M6 sl. I T. (A MX ...Mi i. 1orau deConcert -para sea Cerria -fireffmia. -- sale SNoras I Silos. Tenr, Coo~tcs J Ar=Aia DI~osa, Mi (o
  . .. Ie. Mveelit e pina, &- PNaiCtoaeoe e Car- Fnnci o Irn Antonio Joar>a Teiela lairllHlo ra- rclal _EnoIcome 41i, JfnoJ. ier oril, Lae. dI. B
  ILI0 t *i i Saw a A 4 Bus a LAO r e bandC ArediA. Ferrer Lopes, rruciBoC rervmi NFotnrel e a d oSr. Dr. Dir. 1 m 9Dlerea tff11- ri Sm- *. CSaalutssli a Mo s do , Ex-stl em_ r r DE A. D.rorm k C. mt,"ca ,
  e,'<, ,m ^ -% A T0 a ,? ss .1i. iO 4 F.BT .... ood o. A morTtrDr LnSlo, Jer yo Co T a ,r e nI, J Itoriio, In do ad 72 d de cto..tb 1lV de do So in-tun t m .. piem P,, a r rn e, emn ht,, ,m v
  . ,- ai m n ;, -- ,"" I"'Tei .... a1- ittg 9 I". a to*e r oaii.. ...... Po.....n---,----t .lo- .. ..-l. +..a-w .. "--- A-" ,tI It .r.. Tils it.....l.. r l .a. .f.....1.4-,ti-


  -s. .de.W-- .s i rd d o 1 tL - J) A4 oe fe r i,. | on eer u am te 2 ? - . l f-t. x m o iR. R it p P . I -OC RIS L 0


  toT! tailor gasgm% -----i_ k ifr;1 s, de"Z,*I."v"_

  a;3ozl~d~r ~ pa~eHcn~ ~n Sj lL Sam lww 0 Rg"-r, dot e%&W. a" flaVen`LC..la S Ili L Amex rz FOLI AC. Fm
  ii ,8 Free$-e W da': o2 .a'- NlOWlO IDS.eOLU *1iit13tA DO .I 9----e. +----.--. *--" 1 ^to X. 6 -o. . ,.,,ri AtIi
  t,,oo." MS n-r, ro be-STOW~ n's".L ear ,11m ldsrv- s*'Ce do "V. ., "'a I' "' .. . .k o, e+ .t. ...... i" .... ... ooz+' Per L13z ,et. 0 =+,.
  .I -, ,, (Irolrseu1,d h lv aI -,-l,+Jn, ^ %of Cf.,,, IS e.- , I- r-ssddi 1 Brun It+ ,,pt r.W s s T, px"e  -^;-^-" I s^^-'.^r r k^^s I` SEE^: :&*~b ^^-^^ ==^^^
  __m.Z1 - de *^ e^ . .. --o .ol . 1botltoo'tS. -2v11Iv. on" EIMtA' z:, 1t.1. JKil rI H
  WS.S,,l.uu"-. 'p .--r, -. ri .i l^.kW. -rtdo. Ssx-L I^o^,] rSl.I4%.P -- -------------.- ^Spaizzemen-t.Wrai -^ Y. .-t '. i .
  ". ,,'.d.o. e 4.a.. ir.. Fa-l . Usac. metro:. lt.3 e -] IFt. hoh(J,^.t< .. > .m-I Im t I A te, Sl t0.87. D-1 .1r L ;it. l ....... C... i -1 : ;. Cz-q
  N o nfat. Ios t r alln ot.oo J o nmieInB A R v> l C ars- B 1 c P ty . . F n-a tl M Ir^ T f d ^ ^ 1 C- t- N o A o N t *

  471- "5 M J pivooBjrb,. lot~n;,JL-oFIli- s. i,2. I err Cowlv Oit Newdos~vif raicio pk cpra
  .,IIAN. -- . A*" **" bA..At i7" r 1109T & III Ptr !;b;;. A;.l A. 3ov)in Fo-ml--J,. m g l.-i +'- rt ..:......C |lfto-'M^,.l (' b:ewNell, A--! Rt .gl co*.:-e'.-A

  "" c -, ; .^-. . . ._ -__ .1 m* -- .. . . r-^rt -+ A :Lio I 1 E & ill , ... *iP"n o I' *-rm r1;ItII ,.,; .... B | r^+\io& C. ^ A^ C ,bV ;, I r t Ime"ieeel-- .. .... ^ .++. A e / l s ar.ar- *'.. d" .e A i. O ^e, - 0

  Calfba p St. Dr. a I .ai1AUMI, ns k it r a p
  -tal- ,do ,- %rSr' v'- . "<' +l ..on ! G* ,,f. %I ; r^ o ar.. MM >0d 3:.b I'.,.. Altviniem WI I I... ... .". I dSor.i** Mto i W doM r, *.%'+d Wd- i

  ^^-::1.:-^"- -Kmhrr Uu.R r"~ o ru.% .^^s^^^^ kdur^^^^ou:l-e
  q.."* ; ^ .1; ::po;.';c;: 1i-lri m l f nt 14 ).I ; Ali i *^ 1.
  ,V... U- 'D** --. d e.oes. N^e.r'd. ic A C..I .. "V . d o 1 -1o e,- .... ao-*l. . | ,-1oi" ^ --r. l -. P ,- __ +. . l.. n,-i p.
  a. .1,0?Srgao; -. 4"op ...- 60I 4. -- --S .-.-.1s ... ILJ+ v t .I %Sdt