UFDC Home  
HIDE
 Front Cover
 Title Page
 Preface
 Table of Contents
 Main
 Back Cover
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00093957/00003
 Material Information
Title: Jubileumcatalogus FPI (nederlands)
Physical Description: Book
Language: Dutch
Creator: Fundashon pa Planifikashon di Idioma ( FPI )
Publisher: FPI
Place of Publication: Curaçao
Publication Date: 2008
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of the Netherlands Antilles
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
System ID: UF00093957:00003

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Title Page
        Page 1
    Preface
        Page 2
    Table of Contents
        Page 3
    Main
        Page 4
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
        Page 13
        Page 14
        Page 15
        Page 16
        Page 17
        Page 18
        Page 19
        Page 20
        Page 21
        Page 22
        Page 23
        Page 24
        Page 25
        Page 26
        Page 27
        Page 28
        Page 29
        Page 30
        Page 31
        Page 32
        Page 33
        Page 34
        Page 35
        Page 36
        Page 37
        Page 38
        Page 39
        Page 40
        Page 41
        Page 42
        Page 43
        Page 44
        Page 45
        Page 46
        Page 47
        Page 48
        Page 49
        Page 50
        Page 51
        Page 52
        Page 53
        Page 54
        Page 55
        Page 56
        Page 57
        Page 58
        Page 59
        Page 60
        Page 61
    Back Cover
        Page 62
Full Text


Fundashon pa
Planifikashon di
Idioma I


. A C -i.
lei
^^ 4P'411 "d


Jubileumcatalogus FPI


ire-.
^* Mf 1 ; .*


- E r


;;,p -'-
'* 4
t;1-


lel'


jo .1,,
\0^^


;S


e~nltU


.. ,.'


J^~""


"'

Vlnmu~lrinn 8~b~


g;~1:.


\ja


Jubileumcatalogus FPI

Een overzicht van producten en werkzaamheden
bij het tienjarig bestaan van de


Fundashon pa Planifikashon di Idioma


Curacao 2008

Fundashon pa
Planifikashon di
Idioma


Fundashon pa Planifikashon di Idioma
Stichting voor Taalplanning
Institute for Language Planning
Fundaci6n para la Planificaci6n de Idiomas


Jan Noorduynweg 32B
Curacao N.A.
Tel: +5999-8691166
Fax: +5999-8696685
E-mail: fpi@fpi.an
Website: www.fpi.an


ISBN 978-99904-2-257-3


10

S
fwiaati#d#
ILI"ancm
Wor/


Op 24 april 2008 is het tien jaar geleden dat de
Fundashon pa Planifikashon di Idioma, FPI, bij akte
als overheidsstichting werd opgericht. Niet alleen het
bereiken van een jubileumjaar is reden tot viering;
bestuur, directie, medewerkers en andere betrokkenen
zijn vooral verheugd over de prestaties. Over de
kwantiteit, maar in de eerste plaats de kwaliteit, die het
taalinstituut heeft kunnen neerzetten.


In de afgelopen tien jaar heeft de gemeenschap de
FPI leren kennen als een belangrijk instituut dat
regelmatig aan de weg timmert en aandacht vraagt
voor communicate en in het bijzonder voor taal. De
taal die de meeste aandacht krijgt, is het Papiamentu,
aangezien het beleid van de overhead erop gericht is om
de algemene voertaal van de Benedenwindse Eilanden
een meer prominent rol te verlenen.


Deze jubileumcatalogus bevat de complete lijst van
uitgaven van de FPI, zowel nieuw als oud fonds. De
opbouw van de catalogs is naar leeftijd en wel
in opklimmende volgorde. Het geheel begint met
babywoordenboekjes en eindigt met taalhistorisch
relevant titels en een spellingchecker. Verder is
er een overzicht van verschillende vormen van
dienstverlening, activiteiten en het opgebouwde


network van relatives met mensen en institutes die
uiterst belangrijk zijn voor de FPI.


De FPI hecht waarde aan de productive van degelijke
en kwalitatief hoogstaande producten. Een relatief
onbemiddeld land moet duurzaam material
vervaardigen, wat dan ook een eis van de financier
is. Goede onderbouwing door planning en research is
hiervoor een vereiste.
De jaarcijfers tonen een stijgende curve van
verkoopcijfers en voorraadgroei. Dit verstevigt
het vertrouwen dat ook op langere termijn een
substantiele en waardevolle bijdrage van het
instituut te verwachten is.

Kortom, in deze jubileumcatalogus willen we met
gepaste trots laten zien welk een rijkdom er voor
alle betrokkenen en met name voor taalgebruikers
door de FPI tot stand is gebracht in het relatief jonge
bestaan van het taalinstituut. Hopelijk nodigt dit
overzicht uit om ook in de toekomst vol vertrouwen
steun te verlenen aan het instituut.Ronnie Severing
Directeur FPI


VoorwoordInhoud


Voorwoord
De eerste woordenboekjes 4
Prentenboeken 6
Trampolin 8
Lesa Bon 14
Salto 16
Leesboekjes 4+, Funderend Onderwijs 20
Mosaiko 26
Leesboeken lo+, Voortgezet Onderwijs 30
Kadans 32
Spellingchecker Papiamentu 34
Varia 35
Taalconservering 36
Eerdere uitgaven 38
Taalplanning 40
Taalmateriaalontwikkeling 41
Dienstverlening 44
Activiteiten 48
Relaties 52
Titeloverzicht 56


*vWr
~iII1I


j
lawn


De eerste woordenboekjes


De boekjes ult de reeks Piome
Posonan bevatten een -chat aan
afbeeldingen mut de leefvereld
van het kind Ouders en
opvoeders bladeren same met
het kind door het boekje, wijzen
aan, stellen vragen en ;o leert
het kind spelenderwijs nieuwe
wooden Op elke blad"ijde staan
vragen die opvoeders op weg
kunnen helpen


r. 3 mc ~c-


Kleuter su prome bukiBestia

N,. .+as "


itkos di hu n a
0))


galina i gal
4


^^ x d^~~L

L L


Baby's van 12 tot
18 maanden
Met het boekje Buki di beibi
Palabra leren de allerkleinsten
woorden voor speelgoed,
kleren, etenswaren en fruit. In Buki di beibi Bestia komen
allerlei huisdieren en hun jongen voor.


Peuters van 18 tot 24 maanden
In Buki di peuterPalabra komen de basiskleuren aan bod en
wordt de woordenschat van de peuter uitgebreid. Met Buki di
beibi Bestia leert de peuter waar de dieren uit zijn omgeving
wonen, wat ze eten en welke geluiden ze maken.


Kleuters van 24 tot 36 maanden Buki di beibi Palabra
De nieuwsgierige kleuter leert met Buki di kleuterPalabra Buki di beibi Bestia
veel nieuwe woorden die vooral betrekking hebben op dingen Buki di peuter Palabra
buitenshuis. Ook leert de kleuter zijn positive bepalen ten Buki di peuter Bestia
opzichte van dingen in zijn omgeving. Het boekje Buki di Buki di kleuter Palabra
kleuter Bestia zit vol dieren: grote, kleine, grappige, maar ook Buki di kleuter Bestia
roofdieren.


ii.^ ^..ii r.iiiiiiii ir -J-- -


Ij


_ ----


rb '
s 3110


S.1


Prentenboeken


Deze prentenboeken met verrassende verhalen en kleurrijke ilustraties zijn
aantrekkelijk voor kinderen vanaf vier jaar. Kleuters zullen ademloos luisteren
naar de belevenissen van de bonte verhaalfiguren Ook volwassenen zullen graag
voorlezen uit Shon Morkol over de oude schildpad met zijn tijdioze wijsheld. De
aap Mimlna is hopeloos verliefd op de tat Djosi in Djost Djaka ku Minmau Alofkku.
Lola, het hamstertje uit Palabra duhli en Un sunchi so no to basta zoekt naar lieve
woordjes en kusjes (een is met genoeg!) Handa, het Afrikaanse meisje uit Handa
su galita. is haar kip kwijt De man uit Nocht di Strea houdt helemaal met van de
nacht en wil daar verandering in brengen


a,,.-


11
.t.ll

uiriAi n4


t $


%. 'p
-. 4.


t U
U

* -t iiB


'v


". Lj4 .,


;


Wie is e vrindinrgrjker. de rat Djosi.
de aap Mimina. het Afrikaanse meisje
Handa. de man die met van de nacht
houdt of de hamster Lola' Vraag het
maar aan Shon Moiko]l Die kent de
antwoorden op diepe vragen


/ _lin i.

i tJ 1
iE~ t


V~: B
'9i
r t~


pr
ft


M~i


* V


Djosi Djaka ku Mimina Makaku
Handa su galiiia
Nochi di strea
J Palabra dushi
Shon Morkoi
Un sunchi so no ta basta


f;


va
44-.A-

;y .*b/-OW MMU_
nar~~ .k 'H1^ 4^\
10 s b f
H-h*te a^L.fk ^~^


4trahl#'IiS
^icn~i-j^^^


Een kleuterprogramma in het Papiamentu
Trampolin is een sprankelende geintegreerde uLtgav. in het PapIamentu Dit programma speelt
in op de ontwikkeling van het kind en i- geschikt voor kleuters van de eeiste cyclus van het
Funderend Onderwijs Op speelse wij;e komen vier educatiegebieden aan bod. Taal geletterdheld
en communicatie- Wiskunde; Mens en maatschappij: Mens natuur en technologies


Si Handleiding en verhalenboek


-.r
i .r
:"%
,',
P*^J


C*J^


In vier handleidingen word mateiiaal met de
daarbij horende suggesties aangeboder Er zijn
tien them's per jaar. vijf in elke handleiding. Bti
elk them kan de leerkracht putten ult een schat
aan idecen voor vetichillende lesmomentEn van
de dag Door middel van originele verhalen die
bij de handboeken horen. vwodt de leefwereld
van de kinderen vergroot. terwiji ook hun
belangstelling voor boeken'verhalen en de
Iuitbreiding van hun woordenschat worden
bevorderd. De thernma' van
het tweede leerjaar zijn
een verdieping van de i- / ,
therna ; van het eerste
ieerjaar


" II ~_-I

1 1, A-fl~~~r~r '!7 -
.yt U
k r


Themawandplaten


De kleurrijke themaplaten van Trampolin kunnen bij de
dagelijkse kringgesprekken worden gebruikt. Deze platen
bieden niet alleen visueel houvast tijdens de gesprekken,
ze prikkelen ook de fantasie en het inlevingsvermogen.
Daarnaast bevorderen zij de esthetische ontwikkeling van
het kind.Flip-over met activiteitenplaten


De flip-over bevat 60 verschillende activiteitenplaten.
Deze zijn bedoeld voor activiteiten in een kleine kring.
De activiteitenplaten hebben betrekking op de them's.


* Manual i buki di kuenta 1
* Manual i buki di kuenta 2
* Manual i buki di kuenta 3
* Manual i buki di kuenta 4
* Flip-over pa mesa ku plachi di aktividat
* Maleta blou ku man
* Plachi di tema la, Mi kurpa
* Plachi di tema ib, Mi kurpa
* Plachi di tema 2, Bestia den nos ambiente di bida
* Plachi di tema 3a,Temporada
* Plachi di tema 3b,Temporada
* Plachi di tema 4, Fiesta
* Plachi di tema 5a,Telef6n i karta
* Plachi di tema 5b,Telef6n i karta
* Plachi di tema 6a, Mi famia
* Plachi di tema 6b, Mi famia
* Plachi di tema 7, Na skol
* Plachi di tema 8a, Nos bario i trafiko
* Plachi di tema 8b, Nos bario i trafiko
* Plachi di tema ga, Naturalesa
* Plachi di tema gb, Naturalesa
* Plachi di tema lo,Tempu liber
* Plachi di tema 1a, Salh i malu
* Plachi di tema 11b, Salu i malu
* Plachi di tema 12, Bestia di tera leu
* Plachi di tema 12b. Bestia di tera leu
* Plachi di tema 13, Di tur tempu
* Plachi di tema 14a, Muzik i fiesta
* Plachi di tema 14b, Muzik i fiesta
* Plachi di tema 15, Komunikashon
* Plachi di tema 16a, Loke mi papi ku mami ta hasi
* Plachi di tema 16b, Loke mi papi ku mami ta hasi
* Plachi di tema 17a, Skol i arte
* Plachi di tema 17b, Skol i arte
* Plachi di tema 18a, Ban konose nos besindario
* Plachi di tema i8b, Ban konose nos besindario
* Plachi di tema 19, Amigu di naturalesa
* Plachi di tema 20, Fakansi


I


iuma
FIEYtwpi


* Buki di prenchi 1 Kabouter Oreagrandi
* Buki di prenchi 2 Lisa i Bulibuli
* Buki di prenchi 3 Baile den awaseru
* Buki di prenchi 4 Fiesta di kabouter
* Buki di prenchi 5 Wana yuana i Lala lagadishi
* Buki di prenchi 6 Steven ta perde kaminda
* Buki di prenchi 7 Flora i su fli
* Buki di prenchi 8 Un dushi hasimentu di ana
* Buki di prenchi 9 Kompa Nanzi ta pusta subi seru
* Buki di prenchi io Rosita Flamingo ta bai ku fakansi
* Buki di prenchi 11 Di bishita serka tawela na hospital
* Buki di prenchi 12 Aventura di e makaku Doremi
* Buki di prenchi 13 E tesoro kant'i laman
* Buki di prenchi 14 E palu di pasku mas felis na mundu
* Buki di prenchi 15 Heks Tara ta sina traha ku kompiuter
* Buki di prenchi 16 E tiendesita di Vincent i Jasmine
* Buki di prenchi 17 Polly, e piano super alegre
* Buki di prenchi 18 Ban serka shon sapate
* Buki di prenchi 19 Lucero, e kacho sabi di Zegu
* Buki di prenchi 2o Famia Raton ta bai ku fakansi
Blachi di kopia
* Map di kopia ku 4 renchi
* 60 blachi di kopia ku tarea di diferensiashon


Prentenboeken met cd's

BIi elk them ir een aantal themaverhaler te vinden
in de handleiding en het verhalnrboek Per them
wordt een geselecteerd verhaal in een pr,-ntenboek
aangeboden De kinderen verwerken de teeds bekende
verhalen door met het prentenboek in de hand de cd te
beiuisterenKopieerbladen

Er is een map met kopieerbiaden voor differentlatie De
kopleerbladen bevatten aantrekkelijk e:-.tra maternaal
voor snelle ieerlingen Terwijl deze zelifst ndig bezig z]jn
met hun taken kan de leerkracht aanda:ht besteden aan
leerlingen die meet zorg nodig hebben


De ontwikkelaars hebl-en behalve
taal- en onderwijskundige
ervatlng grondige kennis van
de Antilliaance maatschappij.
Bij het ontwerpen, ontivikkelen
en schrijven van het
kleuterprogramma is ;teeds de
Papiamentu-sprekende kleuter
in zijn leefomgeving central
gesteld


*

S


E

I-
10It,


KJ Prr-


trampolin


.Soo,

:1


--' UW


S.,.


* ;"r
* :: ::


I...-..


Ag


sI
sv


*. )
>


7~
c;


''r-1 ~CI


)?F~L


II
.1


rlt~ I


I trami*6


Geluiden-cd

De geluiden-cd bevat 61
verschillende geluiden De
bedoeling daarvan is om bij
her programmnaonderdeel
luisteren. het gehoor en de
luistervaardigheid te oefenen
en verder te ontwikkelen


zo puzzels in ladekastje voor groep 1

Voor de verwerking van enkele verhalen uit handboek i en 2 zijn puzzeltjes
ontworpen.


to spelletjes in ladekastje voor groep 2


Voor groep 2 zijn er aantrekkelijke taal- en rekenspelletjes
ontworpen. De moeilijkheidsgraad klimt langzaam op


10M


V


S~cpj
Trampolin, kashi berd6 ku lachi
* Puzel 1, Kabouter Oreagrandi
* Puzel 2, Baile den awaseru
* Puzel 3, E strea malamucha
* Pizel 4, E kol6nan di kabouter Koko
* P~zel 5, Steven ta perd6 kaminda
* Puzel 6, Flora i su fli
* POzel 7, Esta un bruashon
* Puzel 8, Pam Pampuna
* PCzel 9, Kompa Nanzi ta pusta subi seru
* Pizel lo, Un dia den parke di hunga


Trampolin, kashi hel ku lachi
* Wega 1, Pintura ku rima
* Wega 2, Pbzel di 2 Ilter i pintura
* Wega 3, Pintura ku rima
* Wega 4, Wega di aritmetika (1-5)
* Wega 5,Wega di aritmetika (6-10)
* Wega 6, Kahita di aritmetika
* Wega 7, Leter initial
* Wega 8, Wega pa lesad6 prinsipiante
* Wega 9, Pbizel di 3 lIter i pintura
* Wega lo, Kahita di palabra i imAgen

10FW9Vi


Lesa


De method Lesa Bon is niet nieuw: al dertig jaar leren kinderen hiermee lezen in het
Papiamentu. Maar sinds met de invoering van het Funderend Onderwijs Papiamentu de
voertaal is op de meeste scholen van Curacao en Bonaire, is op verzoek van de overhead de
bestaande met hode van de auteur Ruth Zefrin licht herzien en door de FPI opnieuw uitgegeven.


Wandplaten


lesa bon


Lesa Bon is een method voor
aanvankelijk leesonderwijs in het
Papiamentu en gaat uit van het
mondelinge taalgebruik. Er zijn
wandplaten rond vijf them's;
hieruit zijn een aantal grondwoorden
gehaald die te vinden zijn op 45
grondwoordplaten. De concrete
woorden die aangeboden worden,
bevatten vrijwel alle letters die in het
alfabet van het Papiamentu voorkomen.


lesa


S.7, .- .

.... .... -"
-,, ,' .'"
** .
~.t.


,*.

ih
- ,5 ~~ ~,,.u. ha~P~s -


* Lesa Bon, Manual
* Lesa Bon, Buki di kontrol
* Lesa Bon, plachi di palabra basiko 45
Plachi di muraya
* Plachi di muraya i Nos kas
* Plachi di muraya 2 Nos skol
* Plachi di muraya 3 Ku gan na kas
* Plachi di muraya 4 Un merdia den kurA
* Plachi di muraya 5 Den hbfi di bas fil


Buki di lesa
* Nivel di lesa 1: Lesa bon 1-3
* Nivel di lesa 2: Lesa bon 4-6
* Nivel di lesa 3: Lesa bon 7-8
* Nivel di lesa 4: Lesa bon 9-11
* Nivel di lesa 5: Lesa bon 12-13
* Nivel di lesa 6: Lesa bon 14-15


Buki di tarea
* Nivel 1: Man na obra 1-3
* Nivel 2: Man na obra 4-6
* Nivel 3: Man na obra 7-8
* Nivel 4: Mas trabou A
* Nivel 5: Mas trabou B
* Nivel 6: Mas trabou C


Bon


Lesa Bon
Manual

0


.-41


Handleiding


Er is een beknopte handleiding en een controleboekje
Daarin staan woordrijen die per niveau in
moeilijkheid opklimmen. Zo zijn er woordein met een i
lettergreep, woorden met letterclusters vooraan en
achteraan, tweelettergrepige woorden e nzovocrt


Leesniveaus


Voor de zes leesniveaus die onderscheiden worden, zijn steeds twee a drie
boeken beschikbaar. De niveaus hebben verschillende kleuren. Er zijn verder
twee series met werkboeken die oefeningen aanbieden voor elke moeilijkheid.
Er zijn ook vouwstroken voor gebruik in de groep.


Posters


Om het overzicht te bewaren zijn er twee posters die in de klas
kunnen worden opgehangen. Daarop zijn de leesniveaus goed
zichtbaar voor de IE erlingrn,. oiuders en
leerkrachten. Er vordt onderscheid gemrakt
tussen het voorberi idende gedeelte. Parti L A
preportiO tn thet erngedee!te Pati
Oirdji l Ii a


as u o

Skas u2-.d .


tan


LEL: A B
.


I-- c a 5^1-1
as- hak goa d 3
p yen hamne e djip

S bher zagdies chup

w'il lifer Zip dou shall

s 234
,ip


2
1 2


Ir


'p ~(Ti M


b


I


% c) M


"- .',a

6Aln- AI, 4


Programma voor beginnende lezertjes


Salto is een aantrekkelijke taal- en
leesmethode voor leerlingen uit groep
drie van het Funderend Onderwijs. Alle
aspecten van voortgezette taalverwerving
en beginnende geletterdheid komen binnen
tien them's geintegreerd aan bod: technisch
lezen, begrijpend lezen, luisteren, spreken,


*


wu..w.


verhaalbegrip, woordenschat, functioneel
schrijven en spelling.
Door lesjes en materialen voor verwerking
op verschillende niveaus aan te bieden,
houdt Salto rekening met verschillen tussen
leerlingen en is er ruimte voor een gevarieerde
aanpak en differentiate.


uu~w~w.uw....


.;.": ,^ ; ."


,I ..- .i ', "'- *- 4^


Fundashonpa
laniihashM~ di
Idioma


I


. -l

Materialen


Handleiding
De handleiding van Salto bestaat uit verschillende delen.
Hierin zijn uitgewerkte lesbeschrijvingen te vinden, maar
ook suggesties voor een ontwikkelingsgerichte aanpak.
Verder is er een duidelijke materiaalbeschrijving. Twee
verhalenbundels bieden tal van originele verhalen bij de tien
them's. Deze zijn rijk geillustreerd.

Negen Reuzenprentenboeken
De negen Reuzenprentenboeken bevatten I
praatplaten voor de grote of wat kleinere "
kring. De platen hebben betrekking op het
them dat aan de orde is of een grondwoord
dat op dat moment aan bod komt.


,n

d e
'a^ ^ I iii ,d
^^P. h.


Tien leesboekjes op niveau
Bij de method horen tien kleurrijke leesboekjes op
niveau. Hierin staan korte tekstjes en woordrijtjes voor het
toepassen van de leesstof. Ook zijn aan het eind van ieder
boekje controletaken opgenomen waarmee de vorderingen
van de leerlingen kunnen worden
vastgesteld.


-L


L '^^-I


- .%
Tien werkboekjes met differentiatieoefeningen
Bij elk niveau hoort een werkboekje. In de werkboekjes staan
opdrachten waarmee de behandelde stof wordt geoefend.
Hierbij staat de moeilijkheidsgraad aangegeven.
Kinderen die de stof sneller verwerken, kunnen meteen
aan de slag met de opdrachten die wat moeilijker zijn. De
leerlingen die wat meer oefening nodig hebben, beginnen
eerst met de makkelijke opdrachten.


Lettercombinatiemap
In de lettercombinatiemap hangen de
letters van een grondwoord dat de kinderen
net hebben geleerd. Doordat er steeds
nieuwe letters bijkomen en de letters
los te bewegen zijn, ontdekken kinderen
al snel dat woorden uit verschillende
letters bestaan en dat ze steeds nieuwe
woorden kunnen maken door de letters te
veranderen. Zo kunnen talloze woorden
worden gevormd en oefenen de leerlingen
op speelse wijze lezen en spellen.

Grondwoordplaten
Bij ieder grondwoord hoort een
grondwoordplaat. Deze grondwoordplaten
bieden een belangrijke visuele
ondersteuning bij het aanleren van het
nieuwe woord. De grondwoordplaten die
reeds aan bod zijn geweest blijven aan de
muur hangen, zodat de kinderen ze steeds
zien. Zo onthouden ze het woord en leren ze
ongemerkt de nieuwe letters.


-10Idl-honp


~~-t'~


*11
A :


Manual nivel

* Manual nivel 1
* Manual nivel 3
* Manual nivel 4
* Manual nivel 5
* Manual nivel 6
* Manual nivel 7
* Manual nivel 8
* Manual nivel 8
* Manual nivel 9
" Manual nivel lo
* Guia pa aserkamentu dirigi riba desaroyo
di alumno nivel 1-5
* Guia pa aserkamentu dirigi riba desaroyo
di alumno nivel 6-1o
* Buki di kuenta nivel 1-5
* Buki di kuenta nivel 6-1o
* Guia pa uzo di material
* Pakete di plachi di palabra basiko
* Map di kombinashon di Ilter
* Buki di prenchi gigante nivel 2
* Buki di prenchi gigante nivel 3
* Buki di prenchi gigante nivel 4
* Buki di prenchi gigante nivel 5
* Buki di prenchi gigante nivel 6
* Buki di prenchi gigante nivel 7
* Buki di prenchi gigante nivel 8
* Buki di prenchi gigante nivel 9
* Buki di prenchi gigante nivel lo
* Buki di lesa nivel 1
* Buki di lesa nivel 2
* Buki di lesa nivel 3
* Buki di lesa nivel 4
* Buki di lesa nivel 5
* Buki di lesa nivel 6
* Buki di lesa nivel 7
* Buki di lesa nivel 8
* Buki di lesa nivel 9
* Buki di lesa nivel o1
* Buki di tarea nivel 1
* Buki di tarea nivel 2
* Buki di tarea nivel 3
* Buki di tarea nivel 4
* Buki di tarea nivel 5
* Buki di tarea nivel 6
* Buki di tarea nivel 7
* Buki di tarea nivel 8
* Buki di tarea nivel 9
* Buki di tarea nivel o1


I


10/fun6~ahnpa
rMF-b4 Wdw
0I-cr
C
'I-

C
(UP


ILL

4I
4,
0
-o
IA
4)


20


415
1zph


AS iNA,


r


', -
": f p


i -- '** ** ': : r


Asina mi ke ta!


De titel Asina mi ke ta! (Zo wil ik zijn!) van deze series
van acht leesboekjes suggereert op speelse wijze
het groeiend besef van eigen normen en waarden.
Het woordje 'mi' (ik) wijst op eigen kunnen en
verantwoordelijkheid.


A/A31^


, W


1 T,r~~i


~~~e-


mR i'i-' il llL ~ I

-owl-

i, ;' ^, M, i mres a dsa!_...... ""'..
'd iih. -
Da l.3 '*'L '
k ~ ~ ~ 7 1-.-- ^^
_, ^s u^^K


Er klinkt moed en zelfvertrouwen uit zinnetjes als:
Mi mes ta disidi! (Ik beslis zelf!),Mi ta papia berdat!
(Ik spreek de waarheid!),Mi ta responsabel! (Ik ben
verantwoordelijk!). De toon is nergens belerend. Het zijn
betekenisvolle teksten en herkenbare situaties voor
beginnende lezertjes, ouders en opvoeders.


a~r )


* Mi mes ta disidi!
* Mi por kopera!
* Mi ta asepti bo manera bo ta!
* Mi ta duna r6spet!
* Mi ta generoso!
* Mi ta papia b6rdat!
* Mi ta responsabel!
* Mi ta un bon amigu!


S

r i


.tJr I I


J __


'A


0 41 NET PA BO! 11


7H iAi3 ol Net pa bo!

mBillahoel- di
S De series Net pa bo' is voor kinderen die beginnen met lezen en voor opvoeders en ouders die hen
i daarbii begeleiden Er zijn drie leesnivea us met opklimmende moeilijkheidsgraad. In elkboekje
E Jkan me n naast vragen en opdraciten. ok informatie over de auteurs en illustratorenvinden.

I n de gele boekjes (niveau i) komen korte teksten en zinnetjes voor die vaak rijmen. De
onderwerpen liggen dicht bii het kind Je hebt een pechdag, maar het komt wel weer goed (Awe
\Aiw.. i no ta mi lia'l Ziek i.in valt niet mee. maar gelukkig zorgt pappavoor je (Mi nopor wanta ora mi
Sdia to ,,tal i ). Aan de andere kant is het just leuk om lekkerbij mamma in bed te kruipen (Mamisu
n kama of in het donker te spelen tot le in slaap valt (Ku luspagd!). Dagelijkse situaties en dingen
komeri aan de orde je krijgt ruzie met je vnendje op school (No dal mi!),je moet opschieten,
UW anders (Hai ithe'). le lieve liond is zoek IATiste no di e kach6perdi) enje broer leertje hoe je
ve-ters moet strikken (AToLara feter 'o to fasill)

H8'iih Gevoelerns en ervaringen krijgen meer diepgang inde groene boekjes (niveau 2).Hoe gaje met
.. ] ]je boosheid om (Stop. Inga los i fia kabes'') Hoe ervaar je tijd? Een dag op stap met je vader is
veel te kort. maar het wachten op hem duurt lang (Un dia kupapi)! Hoe krijg je in een dag alle
klusjes af (Nuinka rio to kaba, nunk o nto t iat') Je verzint smoesjes omniet inbadte hoeven
(All no por ba'na'l je bedenkt verkleedpartijtjes metje vriendinnetjes (E muchanan den r6nchi),
je kijkt 's nachts vol ontzag naar de sterren (Streoa masstrea) enje beschouwtje moeder als je
"'. beste vriendin (Ai nmani nia anmoo)
Nivel
Awe no ta mi dia!
Hasi lihe!
Ku lus page!
Mami su kama
Mara feter no ta fisil!
:- I Mi no por wanta ora mi ta malu!
Misterio di e kach6 phrdi
- *Nodal mi!

U--I -

T ...

:L'q p- a s.LJil
a wode I. c~~t~a
-Y% L~.c ` V, ""4 Ic -&LAIn~a no por


In de paarse boekjes (niveau 3) spelen gewoontes en tradities, rolpatronen en wedijver een rol. Het
mooiste cadi an voor je LIS. die gaat trouwien i. een versierde be;enr waat hbt bruidspaar overheen moet
springen IBii B L'. asOI) .ie voelt je stoer t.ussen ai die manner bij de kapper met hun toffe taaltje INas
Borberil' W it is de fijnste dag van de week IDjaL2diini ir t, e ",iiio d1l), wie i. ie tavoriete vriendin I Tc.:
tIL ti 'ii)l cii w de durft die hcge boom in (lAihn al mulie kil L'urio Je hebt er de pest in ail een nieuwe
jongen met Jlezelfde naam bij ie in de klad konit T rton i Ti roa) of onidat te 31 jonrgeni r met mg toVuwVlt
springen En daarom oefen i3: ellk'e dag Ijverig voor de glote wedti ijd IPoliib pLIa mrC1, loaibet'l


Nivel 2
* E muchanan den 'onchi
* Mi mama, mi amiga
* Mi no por baia!
* Nunka nota kaba. nunka no ta kla!
* Stop, laga l6s i fri.) kabes!
* Strea i mas strea
* Un dia ku papi

IO1 W.,aud TImapodo
-W I(Unmbai
LEMp
IR.W7
P1.0"


Merly Augustake ba'i let
Iiudtra ,h 41 Arlad flr.d

"I

FudPo


&I'o 0 LILj_'J ( j Io omi ke
Naast vertaalde populaire reeksen
z:als die van de olifant Elmer en van
Kikker S1aptp ) zijnr bij deze titels ook
klassiekers van Curacaose auiteurs te
vinden. nu in eenr nieuw ja-je gestoken
en verfraald met kleurenillustraties.
De boekjes zijn voor verschillende
leeftijdsgroepen bestemd. Dit sluit
aan bij de fiosofie van het Funderend
Ornderwijs


II nalr~-e
~~"L~~CCII~S 4aa

Sap. ta Sapu


I


De Elmer- en Kikkerserie i in 've l t. len vtirtald Kindr eren uit
aller!ie landed ziln i'l dol op NaLI l undli b,- to kote NIP i; 1een
langer en spannent, verhaal met ceEn veirassende afloop. Zowel
de Venezolaanse volksverhalen Bich 'i Kandela i Beshi Mora en
Konenchi i Mapurite, als de Curacaose klassiekers Dede Pikifa,
Ipo, orea grand, Koko ta un pal'i gai, Kumbai en Yomi ke bai
felt blijven veel kinderen boeien. Maar ook de personages uit
Gabriela i e simianan difelisidat en Mi amigu hundu i rond6
trekken de aandacht, doordat ze een creative oplossing vinden
voor een lastig problem.


Spu ta nafor
Sap. I- e U.
iePar.


* Bich'i Kandela i Beshi Mora
* Dede Pikifia
* Elmer
* Elmer i Tawela Eldo
* Elmer riba staka
* Gabriela i e simianan di felisidat
* lpo, orea grand
* Koko ta un pal'i gal
* Konenchi i Mapurite
* Kumbal
* Mi amigu hundu i rondo
* Nanseli, unda bo ta kore bai?
* SapLi i e para
* Sapu ta un heroe
* Sapu ta namora
* Sapu ta Sapu
* Sapu tin miedu
* Yomi ke bai felt


meata Tawela do
b-er ribs sa) uer i a te l
., Yd'_ U5

-iILsf

-10Mosai ko

-Met de verrmiemLvingen in het voortgect-,
onderwims. 'erd Papiamentu in 19S cen
vterplicht vak in de baIisvorming. Hiervocr iverd
logo-de method AlosaiIko. Papimrrieiitu po Eoiserlmoia
W, ~~~~~~~~~e b ,i d ar o orn t -%ik ke Id e n u itgSe ge v tn D e d ele n i
en I2 1Jn1 voor de twee klas-;te van bas svorming
beloeld Voor htt vcidctc voortgeuet ondervvijs
zzijn vsbo en havo, v -ct celen b e chikbaar. De
boeken voor hivo ~ en %rvo 6 ijn v -oorbereiding
o I i e
~p,,nie 6"o0


26


SMosaiko "I

Papiame ntu m
1 W; Bl ",'
pi Mosaiko
2 f
Paplamentu


Leerlingenboeken

Deze method sluit naadloos aan bij de eindtermen
van de examenprogramma's Papiamentu. Het
leerlingenboek gaat steeds uit van functionele teksten
die uit het dagelijkse leven komen. De method is sterk
op communicate gericht, zodat Mosaiko beschouwd kan
worden als een eigentijdse functioneel-communicatieve
method. Omdat in elk hoofdstuk de vaardigheden
binnen een them worden aangeboden, is er ook sprake
van een thematisch-cursorische method.


I w"
Mosaiko M io L
3
SMosaiko Papia

Ak 1 31


rBn

i %


nenl t


A
] .
S^^?tB


2 12
RefinA...


F" MCM


I


* Mosaiko 1, Papiamentu pa Ensenansa Sekundario
* Mosaiko 2, Papiamentu pa Ensehansa Sekundario
* Mosaiko 3 vsbo, Papiamentu pa Ensenansa Sekundario
* Mosaiko 3 havo/vwo, Papiamentu pa Enseiansa Sekundario
* Mosaiko 4 vsbo, Papiamentu pa Enseiansa Sekundario1M

,-


Papiamentu
pa Ensefiansa Sekundario


o Mosaiko "1
1 ;UI
Papiamentu al
p. E-niana e-Sk-
S Manual pa dosente...................... i


U..,
i-me-


De presentatie van Mosaiko is uiterst
kleurrijk en doet tropisch aan, met
een moderne en functionele opmaak.
Leerlingen ervaren het als een
aantrekkelijk boek, waar ze graag in
bladeren omdat er veel herkenbare
lokale personen en situaties in
afgebeeld staan.


0
U'
0I


* Mosaiko i, Papiamentu pa Ensenansa Sekundario. Manual pa Dosente
* Mosaiko 2, Papiamentu pa Ensenansa Sekundario, Manual pa Dosente
* Mosaiko 3 vsbo, Papiamentu pa Ensenansa Sekundario, Manual pa Dosente
* Mosaiko 3 havo/vwo, Papiamentu pa Ensenansa Sekundario, Manual pa Dosente
* Mosaiko 4 vsbo, Papiamentu pa Ensenansa Sekundario, Manual pa Dosente

* Mosaiko 1, Papiamentu pa Enseransa Sekundario, cd
* Mosaiko 2, Papiamentu pa Ensenansa Sekundario, cd
* Mosaiko 3 vsbo. Papiamentu pa Ensenansa Sekundario, cd
* Mosaiko 3 havo/vwo, Papiamentu pa Enseiansa Sekundario, cd
* Mosaiko 3 vsbo/havo/vwo, Papiamentu pa Ensehansa Sekundario, dvd
* Mosaiko 4 vsbo, Papiamentu pa Ensefiansa Sekundario, cd


9'
9'
9'
C
nr


Mosaiko


ar
Eu.


r'I3

I'

.oI. Ia


AFI;


--- ----- ----
......................... ..
Mosaiko
3


Docentenmateriaal

Mosaiko biedt naast elk leerlingenboek een docentenhandleiding. Verder is er een geluids-cd waarop
alle teksten zijn ingesproken om de uitspraak van het Papiamentu te uniformeren. De dvd is een
hulpmiddel bij het domein luister- en kijkvaardigheid.
In de method Mosaiko wordt ook een literatuurlijn aangeboden. Lokale auteurs worden behandeld,
waarbij de genres proza, poezie en toneel aan de orde komen.


Mo ,,


Mosaiko
3


~~C


.,' aO Mosaiko
Paiamentu
(I*P P.apiamentu


Mosaiko
3


Mosaiko
2
Papiamentu


Cf`Law


Leesboeken lo+,

I .. Voortgezet Onderwijs


Sinds het Paplamentu als val: is Ingevoerd
in het Voortgezet Onderwis en leerlingen er
ook eindexamen in doen, is er behoefte aan
leesmateriaal voor scholleren Daarom heeft
de FPI boekenpakketten met relevant titels
vooa de middelbare scholen geproduceerd
Er ziin boeken van lokale auteurs (Curacao).
regional (ArubaZuLd Amerika) en
international auteurs (Nederland) Sommige
swerken zljn in het Pap]amentu geschreven
".. andere zijn vertaald uit het Spaans en het
Nederlands Urteraard zlin deze boeken ook
beschikb3ar voor het algemene publiek
zowel als pakket als los

Het eerste boekenpakket (2004)1 bestemd
voor de brugklas De verhaalfiguren
--zrjn afkomstig ult Curacao, Colombla en
Venezuela en staan voor ultdagingen als
het weerstand bieden aan gemakkeliik
drugsgeld het waarmaken vin een
levensdroom ondanks giote armnoede en het
N:humorvoi onlgaan met alledaagse perikelen


:-

IL


0


0 -
a' a edreto Ba cc,

.I30 ...


Pakete di buki 1
* Caimin su sekreto
* Catalino Bocachica
* E biahenan di Miguel Vicente Pata
Kayente
* Pako, e makaku baldadi/Shon Kalu, e
push lerdu


Pakete di buki 2
* E kas patras
* No yora kantu di laman
* Orkan i Mayra

Pakete di buki 3
* Bos di buriku
* Katibu di Shon
* Nos no ta hende mas/Den number di tata
* Wazo riba r6ndu


Het tweede boekenpakket (2006/2007) richt zich op leerlingen van het tweede en/of
derde leerjaar van het VO. De eerste titel is het bekende dagboek van Anne Frank.
De twee andere zijn jeugdboeken van regionale/lokale auteurs die eerder in het
Nederlands zijn ui'gegeven De per-onages wor-telen met ingrijpende problemen als
oorlog. tlenelrwarn er-chap en dood. De manier waajop ze met deze moeilijkheden
orngaan geeft de jt ugdige lezers hoop en inpiratie


c-u-


Het derde boekenp3kket (2oo0081 i bestemd voor de
voor- eii cndexannenklassen Er zljn hierin vier genres
opgenomren poeli.'. korte verhalen een novelle en
twee tonreelstukken Alle vier titel zijn originele
wverken (drie herui:gaven en een debuut) van
CLiracaose kwalite tsauteurI die in de method
Kadans genoemd w orden


4
dy


.


-g

/ ~
II10nua


0-0
--


Geintegreerd literatuuronderwijs
Sr
in het begin van dit millennium is het literatuurondeiwiis verrieuwd in
het nieuwe geintegreerde onderwi s Zou de literatuur van de verschillende
-chooltalen tezamen worden aangeboden Hiervoor Is de ilteratuurleergang
Kadans lokaal ontwikkeld De method Kadarn kreeg voor de v-inieuiwernde
concepten en de ultstekendc presentatie de I)rlnoatiepiy .i 206


Kadans, Literaire
ontwikkeling en
literaire begrippen

in het eerste deel, Kiadan Litiinte
oantiu ikkelnirg en literoire oeurippen krllgen
de studenten leerstof en :pdrachten
aa ngeboden om nlet het litera ne in hul n
eigen omgeving te leien .:,mgaan Ze raken
literair gesocialiseerd Daarnaast leren
ze de literaire ternen kennen die het
examenprogramnma vere .t


'It

-rKadans, Literatuurgeschiedenis


Het tweede deel, Kadans, Literatuurgeschiedenis, bevat de
literatuurgeschiedenis van de zes schooltalen: Nederlands,
Engels, Papiamentu, Spaans, Frans en Duits. Deze combinatie van
talen is uniek. In e]k hoofdstuk wordt een tijdvak besproken, en
komen per taal de belangrijkste auteurs aan de orde. De boeken
zijn rijk geillustreerd en hebben een moderne en functionele
opmaak.


De leergang Kadans is een
literatuurmethode voor het havo/vwo
en het hoger onderwijs. Door de ruime
aandacht voor kunst en cultuur sluit
het goed aan bij het vak cultureel-
artistieke vorming leerlingen
zi i de ddl,. se kii stuitinr gen als
littratuur p!t tis.-'e schildlt tn
boLuvkunst in hurn onderlinge relate
door de geschiedeils heen Er -:in
periodeoverzrchteii en lijiten met
termen opgenomen als hulp bij de
liier ati.t L IStud e


- --- we -


Ondersteunend material


Bij het geven van het nieuwe literatuuronderwijs is
er naast de leerboeken ook ondersteunend material
beschikbaar in de vorm van docentenhandleidingen.
cd r en r1 v.1


* Kadans, Literaire ontwikkeling en literaire begrippen
* Kadans, Literaire ontwikkeling en literaire begrippen,
Docentenhandleiding
* Kadans, Literaire ontwikkeling en literaire begrippen,
Kadans in beeld, dvd voor docenten
* Kadans, Literaire ontwikkeling en literaire begrippen,
Literaire socialisatie, dvd voor docenten

* Kadans, Literatuurgeschiedenis
* Kadans, Literatuurgeschiedenis, Docentenhandleiding
* Kadans, Literatuurgeschiedenis, Secundaire literature,
cd-rom voor docenten
* Kadans, Literatuurgeschiedenis cd-rom voor docenten,
Wim Rutgers, Een brug tussen Paramaribo en
Willemstad10
Rest,,k. dl
E
2
CL,
34
0.r..
vr

U4


* Spelchek, Kontrografia di Papiamentu pa Microsoft Office 97 12000
* Spelchek, Kontrografia di Papiamentu pa Microsoft Office 2007 i mas abou


. I


4/?


Spellingchecker Papiamentu


Er zijn naar schatting 6000 talen in de wereld. Daarvan
beschikken zo'n 200 talen over een programma voor elektronische
spellingcontrole: een spellingchecker. Het is dan ook bijzonder
dat het Papiamentu een spellingchecker heeft voor Microsoft
Office. De versie van 2001 werkte op Windows 98, Windows XP
en MS Office 2003. De versie van 2007 is geschikt voor Office XP,
Office 2003 en Office 2007 wonder Windows 2000, Windows XP en
Windows Vista.
Het controleprogramma, in het Papiamentu kontrografia, met de
naam SpelCh&k bevat om en nabij de 33.000 woorden. Naast de cd-
rom voor de individuele gebruiker zijn voor de overhead, bedrijven
en instellingen licenties beschikbaar.

De drie partners in het SpelChek-project zijn de FPI, Traducciones
Joubert NV en De Computerclub. Polderland Language & Speech
Technology BV heeft het spelling- en afbrekingsprogramma
verzorgd In 2001 werd de Pr,mrio Ekseienita van de persverenrging
Pren-a ULn aan het programnma pelChlek toegekend


- ..
Varia

In deze rubriek zijn titels opgenomen die
niet wonder de andere categorieen vallen.

Algun Fen6meno den Desaroyo di
Papiamentu
Enrique Muller bespreekt hierin
taalkundige kwesties van het
Papiamentu, met name verschijnselen op
woord- en zinsniveau. De bedoeling is om
te komen tot regulering van de taal.

Banko di Palabra
In de loop der jaren is wonder leading van
Thelma Antonia door de vertaalafdeling
van het instituut een schat aan
bijzondere woorden en uitdrukkingen
verzameld en in een databank
opgeslagen. Vanaf 2008 is deze databank
ook in boekvorm voor het grote publiek
verkrijgbaar.

Bati kabes
May Henriquez (t) heeft rond 1990
een boekje met charada's (populaire
raadsels) en tekeningen van Elis Juliana
gepubliceerd. Het wordt nu opnieuw door
de FPI uitgegeven. long en oud zullen
hier plezier aan beleven.


Algun Fen6meno den Desaroyo di Papiami
Banko di Palabra
Bati kabes
Bibliography of the Papiamento Language
De brug van Paramaribo naar Willemstad
Trokalenga
Un Momentu pa Papiamentu

Bibliography of the Papiamento
Language
Deze luxe uitgave met titels
van taalkundige, historische en
sociolinguistische studies over het
Papiamentu is een eerbetoon aan de
samensteller Maritza Coomans-Eustatia
(t). Zij was bij leven voorzitter van de
Stichting Libri Antilliani en heeft jaren
aan deze bibliografie gewerkt.

De brug van Paramaribo naar
Willemstad
In dit boek bespreekt Wim Rutgers
de Nederlandstalige literatuur in het
Caribisch gebied tussen 1945 en 2005.


i d


Trokalenga
Dit tijdschrift met bijdragen over het
Papiamentu verscheen in beperkte
oplage drie maal per jaar. Er zijn nog
exemplaren beschikbaar.

Un Momentu pa Papiamentu
Dit boek, met bijhorende geluids-
cd's, is gebaseerd op een gelijknamig
radioprogramma van de FPI, in
samenwerking met Radio Z 86. Het is
samengesteld door oud-medewerker
Etline Lourens (t) en gereviseerd
door Cathleen Giterson. Er komen
taalgebieden aan de orde als literatuur,
geschiedenis, woord- en taalgebruik,
grammatica en reflectie op het
Papiamentu. Het geheel wordt op een
populaire wijze gepresenteerd.


,so

/*bI/@~


1311,- 0

fit S M1 c


10
m


m
IO

I1 I


CATEC)SDIO CORTICU

pA U18 DI CATOLICAIVAI


DIE
C UUA 9 A 0,
M1 J. NIEWIN]Tg
Prefeco Apdoli'c
Ii CuraaoO.


U*


Taalconservering

De FPI werkt niet alleen aan de modernisering van
het Papiamentu, maar ook aan de conservering. Een
manier om daaraan te werken is het reproduceren
van teksten die nauwelijks nog te vinden zijn: het
zogeheten facsimileren. Zo worden ze toegankelijk voor
onderzoek. Bij het vervaardigen van facsimile-uitgaven
mag de FPI rekenen op de samenwerking met de
Stichting Libri Antilliani (SLA). De collective Coomans-
Eustatia vormt daartoe een mooie basis. Als blijk van
waardering voor haar bijdragen aan cultuurhistorisch
onderzoek van de Antillen zijn verschillende van de
uitgaven aan Maritza Coomans-Eustatia opgedragen.
Ook de FPI beschikt over een collective van een dertigtal
originele oude werken. Deze zeldzame boekjes werden
door Frank Martinus Arion gered uit het brandend
bisschoppelijk paleis op 30 mei 1969.


Ewanhelie di San Matheo
Het Ewvanehele di San Matheo van dominee C. Conradi
is het oudste protestantse, gedrukte boekje in het
Papiamentu en dateert van 1844. De facsimile-uitgave
van 2004 bevat een bijdrage van Henny Coomans over
het protestantisme op Curacao begin 19e eeuw.

Kamiena di Kroes
Het oorspronkelijke boekje Kamiena diKroes of
'kru sweg' uit 1850 is van de hand van J.J. Putman.
Her boekje bevat naast het verhaal van de kruisweg
nmed itaties en gebeden. Putman schreef en drukte
school- en gebedenboekjes in het Nederlands en in het
Paplamentu

L----


Aruba en Papiamento
Deze uitgave bevat twee vroeg-Papiamento protestantse
uitgaven van Aruba door A. van Dragt (1847) en ds. N.
Kuiperi (1864). Er zijn diverse bijdragen opgenomen.

Catecismo corticu
Catecismo corticu is een facsimile uit 2001 van de
oudste nog bestaa nde catechismus in het Papiamentu
uit 1837 door M J Niewindt. Dit 32 pagina's tellende
werk is het oudste gedrukte boek in het Papiamentu.


---- MMwpwpw--- -


II


I


!1


-lrr4


rur 1~
~I.LP
rllvlC
..~
~a~i~'

CAraJWS,,,c i iN E


'"
C'
C
"
"~-
'I-'
'II '~
'
'~' '
~-~
I '
-' -'-''
u- L'l'
I-~
---' ~'- '
-
'-I''
'II
-' I '-
.-.I
-I"
-''L~
-'-' '-~' '
.'.'' -
-I-I
I-'
-'I -..-
CI`I--
""' -"
I

,.., ;.--' "
"'- "'
- Y'"~ '' ..
""
"-
...~ '-"-
C"'
---- '~'
I" -' ''
I'~"
.~
-~-I
I


Katekismoe

Katekismoe is een boekje uit 1862 van dominee Kuiperi

voor de protestanten op Aruba. Dominee Kuiperi was

de eerste die boekjes in het Papiamento voor Aruba

heeft verzorgd. De facsimile-uitgave van 2001 bevat

een postscriptum van de hand van Henny Coomans.
Prefecto Apostolico di Curacao na Cristian di su

mission

De eerste gedrukte tekst in het Papiamentu van 1833

draagt als titel Prefecto Apostolico di Curacao na

Cristian di su mission. Het betreft een brief van prefect

M. Niewindt aan de gelovigen. De facsimile-uitgave

van 2002 bevat naast een vertaling in het Nederlands

taalkundige en historische bijdragen.
Woordenlijst met Zamenspraken

Dit boekje is oorspronkelijk uitgegeven door B.

Frederiks en J.J. Putman in 1859. Naast de oudste

woordenlijsten Papiamentu-Nederlands en

Nederlands-Papiamentu is er een overzicht van

idiomatische uitdrukkingen. De facsimile, uitgegeven

in 2004, bevat een bijdrage van Henny en Maritza

Coomans-Eustatia over Papiamentu woordenboeken

en woordenlijsten uit de 19e eeuw.


Facsimile

* Aruba en Papiamento, 1847/1864, Abraham van

Dragt/Ds Nicolaas A. Kuiperi

* Catecismo Corticu pa uso di catolicaran di

Curacao. 1837, M.J. Niewindt

* Ewanhelie di San Matheo 1844, C. Conradi. 2004

* Kamiena di Kroes, Koe historic, meditasjon i

orasjon kortiekoe, pa J.J. Putman, 1849, Stichting

Libri Antilliani

* Katekismoe, N.A. Kuiperi, 1862, Bloemendaal. 2001

* Prefecto Apostolico di Curacao na Cristian di

su mission, E teksto imprimi di mas bieu na

Papiamentu di 1833, MJ. Niewindt, Bloemendaal,

2002

* Woordenlijst der in de landstaal van Curacao

meest gebruikelijke woorden met Zamenspraken,

Curacao, 1859, Bernardus Th. J. Fredenks/Jacobus

J. Putman, Facsimile-uitgave, H. Coomans en M.

Coomans-Eustatia.


~ili

"
"I' .--
- "~`~
.., -
-' ..----'
., I~' .... I
'
I
-- I-'

I'
II"'
Y
~...-- _~I-
~'- ,,
~ -
~ -'I' ~'
-
i
I .--
...- .... I
.r'
..- r
~ '
...r r- ~
"C
..... L
_~~..~~.. .~.I
.I ~....,-
,.. -...II-
.. I I- -
I .,..I
.r
111' --1~
"~"C- .~.-I-I1
"-~"
-"'~- 'C'
-' -'~"


-'-laU-


"IL,


3*.n 1Fundashmpa
Iloma
r; FI."


Buki di lesa 4+
* lo dede enkant6
* 3 Kuenta di Ada
* 8 Kuenta di Maravia
* Ai, mi dushi bunita kaptan
* Ai... bin tende un kuenta!
* Ata'ki mi boka 1
* Bestia por sifia nos hopi kos
* B)fi, Bafi i Bbfi
* Buskad6
* Dede pikifia (di dos edishon)
* Dos wowo pa mi mira 3
* E fiesta di leter di Fabi
* Esta dushi! Karnaval di Kadushi!
* Flamboyan
* Ipo, orea grand (prome edishon)
* Kabesitu di Piskadera
* Komedia pa much
* Kompa Berta traha djem di apel
* Kuantu nan ta?
* Kumbai (prome edishon)
* Nanishi riba dje 2
* Nati a bula bai
* Nati vliegt weg
* Orea pa tende 4
* Pustamentu I dos otro aventura
* Rini 1, 2, 3,4
* Tres kuenta italiano
* Un deseo kumpli
* Un kouchi yen di galiha
* Verso pa much (di dos edishon)
* Yomi ke bai felt (prome edishon) I


Buki di lesa lo+
* Ban, ban pasa un r6ndu
* Bos di Silensio
* Mari di Malpais
* Nashaira, Un Prueba i mas kuenta
* Un krenchi di mi mes
* Un mushi di haiku
* Wazo riba rbndu no. 1 (di dos edishon)

Poster i tarheta
* Awe Mainta
* Desaroyo
* Inolvidabel
* Kaminda mi rais toka tera
* Luna
* Nochi
* Pinta Papiamentu
* 'Shon pader, no ta asina ku...'
* Sombra di luna
* Tati
* Tuma mi man


' rpA;'~ 'in 1 .


Kurso
* Ortografia di Papiamentu
* Bon Uzo di Papiamentu
* Papiamentu, Kurso i pa prinsipiante di
abla ulandes
* Ekspreshon oral, Rekapasitashon di
papiamentu kurso IV
* GramAtika, Rekapasitashon di
papiamentu kurso II, III i IV
* Historia di Papiamentu, Rekapasitashon
di papiamentu kurso II
* Literature di much, Rekapasitashon di
papiamentu kurso II i IV
* Literature oral, Rekapasitashon di
papiamentu kurso II
* Literature, Rekapasitashon di papiamentu
kurso III i IV
* Papiamentu skibi, Rekapasitashon di
papiamentu kurso IV

Metodo Papiamentu, Nos Idioma
* Klas 1 tomo 1-3; Manual 1-3
* Klas 2 tomo 1-3; Manual 4-6
* Klas 3 tomo 1-3; Manual 7-9
* Klas 4 tomo 1-3; Manual 10-12
* Klas 5 tomo 1-3; Manual 13-15
* Klas 6 tomo 1-3; Manual 16-18
* Manual General di Papiamentu, Nos
Idioma
* Les Modelo, Guia pa un miho struktura
didaktiko pa PNI
* Lista di Palabra pa Papiamentu nos
Idioma


P pAPIAMENIU
.4a0 NO" I\OMA

38


Eerdere uitgaven


De uitgaven (1986-1997) van de voormalige overheidsafdeling Sede di Papiamentu zijn in de collective van
de FPI opgenomen.


_R"

il


I I


P


Metodo Papiamentu Funshonal
* Klas 1, Buki di Alumno
* Klas 1, Buki di Dosente
* Klas 2, Buki di Alumno
* Klas 2, Buki di Dosente
* Klas 3, Buki di Alumno
* Klas 3, Buki di Dosente
* Klas 4, Buki di Alumno
* Klas 4, Buki di Dosente
* Ortografia pa enseiansa avansa klas 1
* Ortografia pa ensenansa avansa klas 2
* Ortografia pa ensefansa avansa klas 3

Varia
* Een peiling van taalvaardigheid
Papiamentu en Nederlands in de
bovenbouw van de basisschool op
Curacao
* Lista di buki di much i h6ben na
Papiamentu
* Opi i e Gran Kamuflahe
* Ortografia di papiamentu na man
* Vokabulario di uso Papiamentu-Hulandes


-\ I -,
Rq vt' ^

I: .*&-* S


11IIlM .


L.


.111


- 7 .


allE V
's
'0


SI
.... : < "
2SS3~~ 1^1 -


M
I
.re

'U
u5

1
LU

39


1.-.


I "", .,,,
"Pi "1 ,


ll


bI.
C:6 )L


10Wkf...k*S


Taal in de gemeenschap
Een van de taken van het taalinstituut
Fundashon pa Planifikashon di Idioma, de FPI,
is de national eenheid
te bevorderen door Taalpolitiek en
een goede beheersing taalbeleid
van de officiele


Organisatiestructuur taalplanning FPI
In de hieronderstaande afbeelding is te zien hoe de
taalplanningsactiviteiten van de FPI gestructureerd zijn.


W*iAIaa h! .


talen en een goed
gebruik van taal als
communicatiemiddel
te bewerkstelligen.


Maatschappij, taal
en media


S5~atuspIann~gg:.


Cor tarn~Rg~i~


Subdomeinen Gi.l Aq


Om bij taalplanning
alle aandachtsgebieden
te dekken, maakt de FPI
in het dagelijkse werk
onderscheid tussen
status-, corpus- en
distributieplanning.
Bij status- en
corpusplanning
werkt het instituut
respectievelijk aan de
plaats van de talen in
de gemeenschap en
aan de talen zelf, bijvoorbeeld de spelling,
de grammatica, tekstperikelen en meer.
Bij distributieplanning beschouwt de FPI
de school als het meest solide kanaal om
taal te verspreiden in de gemeenschap. In
overeenstemming met dit standpunt is een
krachtige band gegroeid met het onderwijs en
de individuele scholen.


Ohdezoek.


:NmoI i00


lyntaxis ::


Organisatiestructuur taalplanning FPI


TaalplanningTaalmateriaalontwikkeling

Bij de herstructurering van het basisonderwijs zijn het
kleuteronderwijs en de lagere school samengevoegd tot het
achtjarige Funderend Onderwijs, verdeeld over twee cycli. De
scholen hebben de mogelijkheid om onderwijs te verzorgen in
het Papiamentu, in het Nederlands of tweetalig Papiamentu-
Nederlands.


Taalmateriaal voor de Papiamentstalige school
Onderstaand schema geeft een overzicht van de
ontwikkeling van taalmateriaal voor de Papiamentstalige
school in het Funderend Onderwijs.


Taalmateriaal voor het
vernieuwde onderwijs
De FPI is begonnen met het
ontwikkelen van taalmateriaal
en werkt in opdracht van
de overhead verder aan de
productive, voornamelijk met
USONA-middelen. Bijgaande
overzichten presenteren in
schema het ontwikkelen van
taalmateriaal door de FPI voor de
Papiamentstalige school en voor
de Nederlandstalige school, voor
het funderend onderwijs. Ook
voor het voortgezet onderwijs is
het overzicht opgenomen.


Trampolin


Fiesta di idioma: Pap. moedertaalonderwijs


Salto
lezen en
schrijven


Spaans


Taalballon: Nederlands als vreemde taal


LeerlingenwoordenbOek
Spellihgboek

Schoolgrammaticaboek

Stijlboekle

Boekje goed gebrulk Papiame.ntu

Leesboekje, Papi mielntu


Leerjaren


Ie cyclus


2e cyclus


Papiamentu Nederlands Spaans Engels

Taalmateriaal Papiamentstalige school Funderend Onderwijs


i


dif
i0/
, p
M.Muab


Trampoline


Taalparasol: taalonderwijs


Zo
lezen:
Lees en
schrijf-
onderwijs


Spaans


Sifia Papiamentu: Pap. als 2' taal


Leerjaren


e1 cyclus


2e cyclus


Papiamentu


Nederlands Spaans '1'. Engels


Taalmateriaal Nederlandstalige school Funderend Onderwijs


Taalmateriaalontwikkeling

Taalmateriaal voor de Nederlandstalige school
Het is een beperkt aantal scholen toegestaan om in het
Funderend Onderwijs het Nederlands als instructietaal te
gebruiken. In onderstaand overzicht is aangegeven wat dit
betekent voor het ontwikkelen van taalmateriaal voor de
Nederlandstalige school voor het Funderend Onderwijs.Taalmateriaalontwikkeling

Taalmateriaal in het voortgezet onderwijs
De FPI ontwikkelt ook methods voor het voortgezet en
hoger onderwijs. De titels in de gearceerde blokjes zijn reeds
beschikbaar. Het ondersteunend material is in ontwikkeling.
Ook het hoger onderwijs, met name de educatieve sector, maakt
gebruik van de aangeboden leerboeken en ondersteunend
material.

Papiamentu en literatuuronderwijs
De FPI geeft prioriteit aan het material dat lokaal ontwikkeld
dient te worden. Het gaat om hulpmiddelen voor het vak
Papiamentu en het plaatselijke literatuuronderwijs.


Mosaiko 3 en 4


Mosaiko l en 2


Overige talen
Ook voor de vreemde talen zijn er verzoeken aan de FPI
om material te ontwikkelen. Zo zou het havo/vwo graag
beschikken over een method Nederlands die aansluit bij de
belangstellingssfeer van onze leerlingen.


Nederlands 3 en 4
Nederlands 1 en 2
NI.taalonderwijs Spaans 3 en 4

Mj| Nederlands 3 en 4 Nederlands 5 en 6
Spaanslen2
Sp. taalonderwijs Spaans 3 en 4 Spaans 5 en 6


2 3 4 5 6


1
Leerjaren


Mosaiko 3 en 4 Mosaiko 5 en 6


Taalmateriaal Overige talen Voortgezet Onderwijs


Kadans 2

Kadans
literatuuronderwijs

Lee rtingenwoordenboak Papi NL e.e.:N!N/Ra.p

Spellingboek Papiamentu

Schoolgrammaticaboek Papiamentu

SStijiboekje Papiamentu

Boekje goed gebr ik:Pa.piamentu


2 3 4 5 6


1
Leerjaren


Taalmateriaal Papiamentu en literatuuronderwijs
Voortgezet Onderwijs

[m
r/O

, dAh P
P Sn


Een van de taken van het taalinstituut is diensten
aan het publiek te verlenen. Deze service kan op
verschillende manieren plaatsvinden. Zo is er vaak
persoonlijk contact bij verzoeken om informatie.
Anderzijds zorgt de FPI zelf ook dat boodschappen
via de media bij de gebruiker terechtkomen.
Veelgevraagde vormen van dienstverlening zijn
het vertalen naar of uit het Papiamentu en het
corrigeren van teksten. Er is ook behoefte aan
spellingscursussen, lessen Papiamentu, begeleiding
bij het schrijven van artikelen en/of fictie, informatie
over bestaande publicaties, en natuurlijk is er vraag
naar producten van de FPI.


Persoonlijk contact
Er is dagelijks persoonlijk contact met clienten per
telefoon, e-mail of fax, maar er zijn ook hulpvragers
die naar de FPI komen. De clientenpopulatie is zeer
divers: leerkrachten, studenten, gezagsdragers,
overheidsfunctionarissen, diensthoofden,
bedrijfspersoneel, krantenlezers, tv-kijkers etc.
Kortom, iedereen die wil weten of iets klopt, of
de FPI een oplossing heeft voor een vertaal- of
spellingprobleem, hoe iets geformuleerd moet
worden. Meestal gaan de vragen over Papiamentu,
maar ook Nederlands komt aan de orde en in een
enkel geval Spaans, Frans of een andere taal.

Gebruik van media
Het instituut heeft in de loop der jaren de diverse
media gebruikt bij de informatieverschaffing.
Voor de radio zijn er bijdragen geweest, zoals
het informative programma Un Momentu
pa Papiamentu. Er zijn vertelprogramma's
uitgezonden waarbij verhalen, fabels, gedichten
en raadsels gepresenteerd werden. Het instituut
was betrokken bij quizonderdelen en prijsvragen
in tv-programma's als Nos Mundu, Skina Infantil,
Proyekshon Hubenil, M6ru Bondia. Wanneer er
publieke, literaire of anderszins talige activiteiten
zijn, verzorgt de FPI aankondigingen in de media via
advertenties, persberichten, interviews of artikelen.
De FPI beschikt ook over een website met een eigen
domeinnaam: www.fpi.an.


Dienstverlening


_I --


II -


TV!
I& Q


Het vertalen en corrigeren van teksten
Door bedrilven ein ,overheidcinrstel lingen word ide
FPi ingechakeld voo. r het s.aniensteilen van tekrsten.
het leveten varn een vert.aling of let lltvo-eren vanr
corleCtie-. Allerlei :oorten tek-ten koimen r aan de
order folder-. larv.. rs-.lgenr lesbtieven, toespraken
examientekister. p, rsberichten I. ciriquiti'-t v.ebistes ~ en
co nlIpu t prog ri mla .i'n


Het beoordelen van manuscripten en het geven van
feedback aan schrijvers
Vaa k henladeitl n lckale aLutetiI d'e FPI ,m infor 3atie te
kr!jgen over het ir tgeefproces van boteken of :t komenr met
huni manuscript bil dc FPI vooi feedback en begeleiding
Tijdens r-en public itirprocp e Is er steeds overlep met de
-clii vier: O k insteillingen al.; scholern n bibllothek.:-r
vragen de FPi info matie ove-.' dit specifieke geblied

,,It mm l -


Het organiseren van cursussen
De F Pi oigan';eer t -L rI uS'-r vCri lera ren, bed ijven eln
het algemene publik Het instituult an een beroep doen
op een va.te greep enithOLu iaste docenten P.apamentu
Nederlandst lige dc'centen krijgen curIsu.'sen Pap amerntu
v:.or beginners Het personnel van lokale irn tcelingen
en bedrilven kan desgewenst ursu'.;Sen spelling en
taalbeiheer.ng iolgein De FPI Lbewaakt de kvwalitet van
de toet en en velr nt certhficten aarn ieine mer< die de
cii.ursS Succei.SVIl liebben afgerond


Verkoop en distribute van boeken en ander
educatief material
iiteraard dtrett de FPI ervoor te zorgen dat haar prodiucten
bij de gebl.iiker tereihtl: omen De dooi het instituit
geproduceerde materiilenr ivwrden oppeslager, enr
gedistil buUeerd ten diente ,.va'n 'holen. b'eekhandel:..
bblb'otheken en andtre in.rtellnigen of bedit ven Ook
komen clienrten :elf naar het inittitLurit am1 ee of meeridere
titels aan te scha often


10
/O-me

MWMW &


Het vertalen van eindexamens
In opdracht van de Centrale Examencommissie
Vaststelling Opgaven (Nederland) en het
Expertisecentrum voor Toetsen en Examens
(Nederlandse Antillen) worden er jaarlijks, wonder
supervisie van de FPI, eindexamens vertaald: voor
de Papiamentstalige middelbare scholen op Curacao
in het Papiamentu en voor de Bovenwinden in het
Engels. Hierbij worden voor bepaalde begrippen vaak
nieuwe woorden of woordverbindingen gecreeerd,
die dan weer opgeslagen worden in een databank.

Databank van vertaalde wooden en
uitdrukkingen
Vanaf het begin zijn de door de vertaalafdeling van
het instituut vertaalde bijzondere woorden, zinnen
en uitdrukkingen in een databank opgeslagen.
Jarenlang is hier door interne medewerkers
dankbaar gebruik van gemaakt. Vanaf 2008 is deze
databank ook in boekvorm voor het grote publiek
verkrijgbaar.


Het ontvangen en bijstaan van
gastonderzoekers en studenten
Talloze gastonderzoekers hebben bij het instituut
aangeklopt om van hieruit, met hulp en begeleiding
van de FPI, hun onderzoeken naar aspecten van het
Papiamentu uit te voeren en hun researchpapers
te schrijven. Op universiteiten van Belgie, Brazilie,
Canada, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk,
Puerto Rico, de Verenigde Staten en Zwitserland
is veel belangstelling voor de ontwikkeling en de
bijzondere positive van het Papiamentu. Ook lokale
en regional taaldocenten en studenten van wonder
andere Curacao, Aruba, Bonaire, Haiti, Jamaica en
USA bezoeken regelmatig de FPI.

Het bieden van stageplaatsen aan lokale en
buitenlandse studenten
Het taalinstituut FPI is een geliefde plek voor lokale
en soms ook voor buitenlandse stagiaires. Minstens
twee studenten per jaar (veelal van administrative
opleidingen van het Voortgezet Beroepsonderwijs)
lopen stage bij de FPI. Vanuit Nederland hebben
studenten Communicatie hun weg naar het instituut
gevonden


Dienstverlening


- I


Informatieverstrekking en dienstverlening tijdens
evenementen
De FPI wordt vaak ingeschakeld om informatie te geven
over haar werkzaamheden, producten en verschillende
taal- en taalbeleidskwesties op bijeenkomsten, tijdens
lezingen, workshops, symposia, international conferenties,
festivals, exposities, boeken- en beroepenmarkten. Zo
hebben diverse medewerkers van het instituut papers
gepresenteerd, workshops gedraaid en in boekenstands
gestaan op zowel lokale en regional als international
conferenties, boekenmarkten en tentoonstellingen. Tijdens
deze ontmoetingen worden er vruchtbare contacten gelegd.

Het in stand houden van een interne bibliotheek
Er is eenbib lothe -k op het instituut. waar de
medewerkers altipi terechtkunnen De FPI is op belangrijke
vaktijdschriften g rabonneerd en sclhaft de mees.t
recent publicatie aain van lokaleen regional auteurs
Hiernaastvolgt dt FPI de ontwlkkelingen op reievante
vakgebieder. en vi rzarelt na-lagwerken over tailkundige
enletterkundige ndetwerpen Het instlttlut beztt oo collective waaldevi lie documented. vwaaronder de- oudste
gedruktetekst in jet Papiamentu


Interne dienstverlening
De FPI beschikt over een klein, maar enthousiast team van
ondersteunend personnel en linguistische medewerkers.
Gasten van de FPI worden warm onthaald door de
huishoudelijke en andere medewerkers. De receptionist
staat het publiek te woord en stuurt boodschappen door
naar college's. Om optimaal te kunnen presteren en
communiceren heeft de FPI een efficient digital network.
Interne en externe deskundigen sturen bij en lossen
eventuele technische problemen op. Zo wordt het mogelijk
gemaakt om via telefoon, intercom, e-mail, intranet en
internet doeltreffend met elkaar te communiceren. Via
notulen van besprekingen en vergaderingen, memo's,
vers!ggeving en eenrin ntern nieedde hngenbuiietin legt de
FPI besluiten vast en doet Zij verslag van activiteiten ten
behoeve van personnel directie en bestuursleden


10
i^

falon


Externe projecten
De FPI krijgt regelmatig verzoeken om aan externe
projecten mee te werken, zoals kwaliteitsbewaking
bij examens, het verzorgen en inspreken van
teksten voor educatieve computerprogramma's, het
redigeren en vertalen van verhalen, gedichten of
toneelstukken, het fungeren als jurylid en het mede
organiseren van (culturele) evenementen.

Kom in mijn boek & Dossier Korsou
In 2001 en 2002 werkte de FPI mee aan het
leesbevorderingsproject Kom in mijn Boek van
het Sentro pa Guia Edukashonal (SGE). De FPI was
counterpart van docenten van de Schrijversschool
in Rotterdam. Een groot aantal kinderverhalen is
geschreven, vertaald, geredigeerd en gepubliceerd.
In 2002 en 2003 volgde het theaterproject Dossier
Korsou van Flying Bridge International (Amsterdam)
en de Stichting Paradox (Curacao). Er waren
schrijfworkshops voor jongeren en volwassenen.
Hieruit zijn enkele educatieve toneelstukken
voortgekomen die op vrijwel alle middelbare scholen
van Curacao en Bonaire opgevoerd zijn.


Curacao leest
De champagne Curacao leest van de openbare
bibliotheek vond voor het eerst plaats in november
2006, in navolging van Nederland leest. Leden van
de bibliotheek kregen gratis een special uitgegeven
exemplaar van Dubbelspel, zodat iedereen het kon
lezen en erover discussieren. Het campagneboek van
2008 is een klassieker uit de Antilliaanse literatuur.
De FPI is bij het uitgeefproces hiervan betrokken.

Evenementen
Allerlei eilandelijke of international culturele
instellingen verzoeken de FPI om samen met hen
culturele en literaire activiteiten te organiseren of
aan projecten deel te nemen.

Arte di Palabra
Sinds 2000 ondersteunt de FPI jaarlijks Arte di
Palabra, een veelomvattende voordrachts- en
schrijfwedstrijd voor middelbare scholieren op
Curacao en Bonaire.


Activiteiten


Siman di Kultura
Vanaf 2004 organiseert het Kas di Kultura de Siman di
Kultura, een jaarlijks terugkerend evenement in september.
De FPI neemt hieraan deel door open dagen of literaire
bijeenkomsten te organiseren.

Un siglo di poesia na Papiamentu
In 1905 verscheen het gedicht Atardi van Joseph Sickman Corsen,
een ijkpunt voor de Papiamentstalige literatuur. Om dit te
herdenken organiseerde een groep vooraanstaande kunstenaars,
met medewerking van de FPI, in september 2005 het evenement
Un siglo dipoesia na Papiamentu (Een eeuwpoezie in het
Papiamentu). Er waren voordrachten met muziek en zang.

International conferenties
Van 11 tot 15 augustus 2004 vond de Curacao Creole Conference
(CCC 2004) plaats. De FPI organiseerde deze samen met UNESCO,
Fundashon Skol Humanista, Associacio de Crioulos de Base
Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBLPE), Society for Pidgin and
Creole Linguistics (SPCL) en Society for Caribbean Linguistics
(SCL). Ruim honderd taalwetenschappers uit diverse landen
nsmen aan deze conferentie deel


Van 6 tot 9 november 2008 vindt er weer een international
conferentie plaats op Curacao: de Eastern Caribbean Island
Cultures Conference met als them: Language, Literature
and Culture of the Eastern Caribbean. Sinds 2004 worden de
Benedenwindse eilanden ook hiertoe gerekend. De FPI organiseert
deze conferentie samen met de UNA, de UPR (Universidad de
Puerto Rico) en de UWI (University of West Indies).

Prijzen
Sinds 2001 dingt de FPI vrijwel jaarlijks met een van
haar producten mee naar de Innovatieprijs van het
Innovatiecentrum Curacao. Steeds behoorde de FPI tot de
genomineerden, diverse malen werd een categorieprijs
gewonnen: in 2001 met Mosaiko, in 2003 met Kadans,
Literaire ontwikkeling en literaire begrippen en in 2004 met
Trampolin. In 2006 werd met Kadans, Literatuurgeschiedenis de
Innovatieprijs in de wacht gesleept.
In 2001 won de spellingchecker Papiamentu de Premio
Ekselensia van de Prensa Uni. Op 21 februari 2004, de
International Dag van de Moedertaal, werd de Premio
Nashonal di UNESCO-Antia aan de FPI toegekend.Idiam


Literaire festivals
Teksten van international auteurs worden vanaf
2003 in het Papiamentu vertaald en op een groot
scherm geprojecteerd tijdens het tweejaarlijkse
literatuurfestival Krusa Laman, een initiatief van de
Stichting Winternachten (Den Haag). Sinds 2007 is
de FPI organisatiepartner van Winternachten. Al in
2000 organiseerde de FPI workshops voor literaire
vertalers tijdens het festival De Zee van Verbeelding,
een voorloper van Krusa Laman. Voor het festival
in Den Haag verzorgde de FPI een aantal keren het
Groot Dictee Papiamentu.

Symposium Taal, Cultuur en Klederdracht
In juni 2007 vond er een tweedaags symposium
plaats: Taal, Cultuur en Klederdracht, georganiseerd
door de Minister van Onderwijs en de FPI. Het
symposium was tevens een aanzet tot verdere
samenwerking met de Nederlandse Taalunie,
vertegenwoordigd door Nederland, Belgie en
Suriname


Voorlichtingsbijeenkomsten over
Nederlandse spelling
Vertegenwoordigers van de Nederlandse
Taalunie gaven in 2007 voorlichting over de
allernieuwste Nederlandse spelling aan leraren,
overheidsfunctionarissen en het algemene publiek,
op alle eilanden van de Nederlandse Antillen en
Aruba. De bijeenkomsten waren druk bezocht.

Huldiging van auteurs en kunstenaars
In augustus 2007 trad de FPI op als
organisatiepartner van de FMS, de Openbare
Bibliotheek, het Kas di Kultura en de Gallery Alma
Blou tijdens een grootse viering van de tachtigste
verjaardag van de national kunstenaar, dichter en
schrijver Elis Juliana. In december van hetzelfde jaar
volgde een eerbetoon aan verschillende Curacaose
auteurs en kunstenaars die ook tachtig waren
geworden in 2007.


Activiteiten


Eigen activiteiten
Uiteraard neemt I et instituut ;e!f ook initiatieven vooi
activiteiten

Lezingen
De FPIverzcrgt le. irgen ovei belangrijke raal- en
literatuurthema's meesta I n samenwverking met de
Algemene FaculteLt van de UNA

Workshops en studiebijeenkomsten
Er zijn regelmatig workshops en b]jscholingscursussen
voor leraren in he funderend en heart niiddelb iar ocnderwij
Zij leren dan werl-en mnet progr:.imma'r en methhodes a is
Trampolin Lca B n. ATlosiio en Kaiidar7I irn het kader
vanhet project Lt eraire Vertaling organ seert de FPI al
jarenlang workshops en blleenkomster, voor literaire
vertalers. Sorrms kitmen groepen auteurs of vertalers vain
Curacao, A uba eri Bonaire bij elkaar om s.imen naar eern
eindproduct. Zoal taalmnthods uf leesboeken toe te
werken. Ook ,vo'or de medewerkerv .an rhi et instituut zijn er
studiebijeenkom! ten en worksihop-


Boekpresentaties
On dLe production van het inItituut onder de aandacht
van het publek te brengen worden persbileenkomsten
overhandigingen 3aan gezagsdragers spectaculaiie
presentaties of literaire cafes georganiseerd

International Dag van de Moedertaal
De FPI .iertt iaarlijki op 21 february t de Internationale Dag varn
de Moedertaal vaak met open dagen voor het publiek en
lesbrieven voor de scholen Samen met de Algemene Facultert
van de UNA organiseert de FPI al ernge laren her populaire
Natioiaal Dictee Papamenttu V.inaf 2008 is ei op initiatief
van d reopen babliotheek ,:k eten national dictee voor
kilnderen Anidere mcnedertalen die op Curacao ges-proken
worden. zoals Haitians creole Ivlt. Portugees enl Sranan
kriigen ook aandicht op deze dag

Evaluatie en teambuilding
Het FPi-per'oneel houdt Jaarijlks een evaluatil ijeenkomst
wonder leading van een ext- ne deskundige Hierop volgt ineetal
een teatieve diag net arti,.tieke workshopS of e:-'curnLre geleid
door erkende kunritena:ir- en gidsen De gernakte kun- twerken
verfrjaiein nu de uILmuite v31a het instituULt


10, a


Het taalinstituut FPI is er dankbaar voor dat het in de afgelopen
tien jaar heeft mogen rekenen op medewerking en inbreng van
een steeds groeiend aantal personen en institutes. Onderstaande
lijst geeft inzicht in dit opgebouwde network van relatives bij de
overhead, het bedrijfsleven, particuliere instellingen en individuelen
in binnen- en buitenland. De namen zijn zoveel mogelijk
ondergebracht in rubrieken. Binnen de rubrieken is waar nodig
alfabetisch geordend. De kortstondige of duurzame bijdrage van alle
genoemde en eventueel door omissie niet genoemde relatives, vormt
beslist een deel van het success van de FPI.

Gezagsdragers en vrienden van de FPI: gouverneur Rene Romer (t),
drs. Jacqueline Rbmer-de Vreese, gouverneur Jaime Saleh, Marguerite
Saleh-Halabi, gouvemeur Frits Goedgedrag, Dulcie Goedgedrag-
Terborg, waarnemend gouverneur Rosemarie de Paula, waarnemend
gouvemeur Adele van der Pluijm-Vrede, minister-president Etienne
Ys, minister-president Emily de Jongh-Elhage, minister Marta
Dijkhoff, minister Philip (Fifi) Nieuw, minister Stanley Lamp (t),
minister Nolly Oleana, minister Herbert Domacasse, minister
Maritza Silberie, minister Omayra Leeflang, minister Edsel (Papy)
Jesurun, minister Carel de Haseth, minister Paul Comenencia,
minister Norberto Ribeiro, Secretaris-generaal UNESCO Nederlandse
Antillen, Bestuurscollege Curacao, gezaghebber Lizanne Dindial,
waaremend gezaghebber Maria Liberia-Peters, gedeputeerde
Geraldine Dammers. Vrienden en sponsors FPI: Maritza Coomans-
Eustatia (t), dr. Henny Coomans, Lio Capriles, Helvig van de
Laarschot-Jonckheer, Miro Seferina RA, drs. Emy Maduro, Papy
Jesurun, mr. Rene R6mer jr., ir. Gilbert Wawoe, prof. dr. Rene Romer
(t), dr. Frank Martinus Arion, drs. Paul van Bladel, Judith Capriles,
Nader Hammoud, Rende Henriquez, Stichting Libri Antilliani, Sirkulo
Rene R6mer, Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en
Aruba, APNA, Kas di Kultura, Maduro & Curiel's Bank, Giro Bank,
Banco di Caribe, Curacaos Museum, Fundashon Bon Intenshon, M6ru
Bondia, Kooyman, Selikor. Voormalige en huidige bestuursleden:
drs. Magda Rafael, Emily de Jongh-Elhage, drs. Leonard Coffi, Eduardo
Cova, drs. Dennis Jackson, Renfred Rojer, drs. Marilyn Alcala-Walle,
mr. Johnny Kleinmoedig, drs. Melinda Whyte, Idelfons Simon MBA,
Hubert Martha, dr. Jay Haviser, Harold Hollander, Marva Browne MA,
Orlando Cova (t), mr. Oscar Castillo, Erwin Wolfert, Ruthmila Martha,
Clark de Windt, Jennifer Blancheville. FPI-medewerkers: dr. Ronnie
Severing, drs. Silvio Jonis, drs. Mariselle Bermfidez, drs. Cathleen
Giterson, drs. Farienne Martis, dr. Enrique Muller, Ini Statia, drs.
Christa Weijer, Geraldine Bonifacio, Maris Francisco, June Leonora,
Carla Martijn, Donald Moron, Marwin Ricardo. Oud- en tijdelijke
medewerkers en stagiaires: Oud-medewerkers: Thelma Anthonia,
drs. Jackie Balentin, Eveline Blijden, Shudari Brenet, Damaris Dorand,
Astrid Hoyer, drs. Anthony Jean-Pierre, Ligia Kirindongo, Louisa Koek,
Myrisha de Lima, Etline Lourens (t), Smyrna Martinus, Marina Monte,
drs. Deborah Oosterveld, Imogdne Rosario, drs. Wernher Suares, Ada
Tromp MBA, Wina Windster, Shurnalys Wout, Rica Zalm. Tijdelijke
krachten: Monique Balentin, Shennon Balentien, Emely Bonafasia-La
Roche, Diana Bonifacio, Giovanca Bonifacio, Pablo Bonifacio, Lionella
Bonifacio, Terry Brenet, Marlisson Candelaria, Sharitee Constansia,
Shandra Cornelia, Melania Daflaar, Jaydeon Elias, Solange Felicia,
Rosemary Franciscus, Eugemarry Isidora, Mirielys Kwidama, Nihayla
Kwidama, Sien-Marie Leito, Nelson Libiee, Mysharda de Lima,
Myshella de Lima, Solange Maal, Farizah Martha, Naomy Martijn,
Nelida Martijn, Anthony Martina jr., Esperanza Martina, Jennifer


Martina, Marelva Martina, Raghelli Martina, Ruthline Martina, Crisma
Martis, Faralice Martis, Lisette Martis, Rose-Mary Martis, Rhuella
Ogenia, Christopher Philips, Phydro Philips, Sonela Philips, Vanessa
Plate, Paulien Rivers, Maikel Rosalina, Daniel Rosaria, Valerie Rosalina,
Gat.i Sagre: Erneia:ri eeringn Miaitren Su.ars.. [gmjrat ,ilWeyman.
Stagiaires: Vanessa Adelina, Xavier Albertus, Shamir Antonia, Liesje
van Arneman, Diyanira Bekeer, Muriel Bots, Saskia Cannister,
Angelique Capriles, Ruviency Castillo, Jessica van Dijk, Matsimela van
Eiter, Rachinela Elisa, Vidniola Emanuel, Angeline Esperanza, Lydison
Fraay, Romandy Gijsbertha, Sugaine G r igo:r i, S h a tily Girigoria,
J_:ar ij r ;i. i ai.aih .1 !kl Ai ini- :uyer, E'ari.-lle iwk ijoymine
Leopold, Quincy Lopez, Mychenella Marceli, Jofraima Martina,
Rachmine Martina, Bjora Mongen, Daisharina Offerman, Cindica
Rouse, Jarienne Rodrigues, Chariselle Sambo, Janice Slagveer,
Giolivienne Stasia, Sharelly Stefania, Zonairis Thielman, Vanessa
Varlack, Joris Vollebergh, Roan Wernet, Jordan West. Bevriende
directies en functionarissen: KEZ: drs. Anthony Jean-Pierre, Erich van
der Hoeven, drs. Henry Vijber, Richenel Ansano MA, Eunice Eisden,
Stanley Heerenveen, mr. Loekie Ezechiels, Carla Martina, Eric Isenia,
SAE: Rene Jantji, drs. Cesar Minguel, FIdE: Sigmund Montesant, BN:
Eugene Berry, FMS: drs. Suze Giskus, Myrtha Leetz-Cijntje, Irene Dick,
SGE: drs. Gwenny Rigaud, drs. Solange Olaria, SOS: ir. Willy Juliana,
FBPK: Peter Steenbakkers, SSC: Jonathan Jukema, SKE: Moises Augusta,
KdK: dr. Rend Rosalia. Schoolbesturen: Dienst Openbare Scholen, Sydney
Marcus, Sahaira Braun MBA, Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur,
Vigdis Jonckheer-Mensing (t), prof. dr. Ashley Duits, Ronnie Statia,
Imro van Wilgen, drs. Lisette van Lamoen-Garmers, Diana Maduro-
Picus, Canisio Wanga, Stichting Protestants Christelijk Onderwijs,
Sigma Wiel, Fundashon Skol Humanista, drs. Gertrude Martinus-Guda,
Direktiva Skolnan Atventista, Henry Isenia, Stichting Christelijk
Onderwijs New Song, W. Esprit, Evangelische Broedergemeente, R.
Riedel. Musea & bibliotheken: Diane Henriquez, Nicole Henriquez,
Michele Russel-Capriles, Ina Dankmeyer-Ma.ldr E b ib le ka Monr ul
Maduro, P6pi Verboom, NAAM: drs. Ieteke Witteveen, UNA: dr. Goretti
Narain, prof. dr. Jeanne de Bruijn, drs. Hugo de Franca, dr. Liesbeth
Echteld, drs. Desi Manuela, drs. Maxy Bak-Piard, drs. Gert Schaap, drs.
Richard Hooi. Instellingen en bedrijven: Kabinet van de Gouverneur van
de Nederlandse Antillen, Universiteit van de Nederlandse Antillen
(UNA), Algemene Faculteit UNA, Expertisecentrum voor Toetsen &
Examens(ETE),ServisiopaAsuntunandi En enanr (SAi) Funrdaj hon
pa Inovashon di Ensefiansa (FIdE), Bureau Nascholing (BN), Fundashon
Material pa Skol (FMS), Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal (SGE),
Stichting Onderhoud Scholen (SOS), Fundashon Biblioteka PTibliko
Korsou (FBPK), Stichting Studiefinanciering Curacao (SSC), Servisio di
Edukashon i Kultura (SKE), Kas di Kultura (KdK), Akademia Pedag6giko
K6rsou, Fundashon Pro Alfa, Fundashon di Artista, Nationaal Archief,
National Archeologisch en Antropologisch Museum (NAAM), USONA,
Bank van de Nederlandse Antillen, Accountants Ernst & Young, Kamer
van Koophandel, Innovatiecentrum Curacao, Gallery Alma Blou,
Landhuis Bloemhof, Teatro Luna Blou, International Trade Center (ITC),
Villa Maria, Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de
Nederlandse Antillen, Antillenhuis, Vertegenwoordiging van
Nederland in de Nederlandse Antillen: Onno Koerten, Rob Vermaas,
Marielle Capello, drs. Tesha Jung drs. Helen Bader.
Landsfunctionarissen: Ingrid Rojer-Boom, Sherlon Hinkert, mr. D van
der Windt, drs. F. Kerkhoff, drs. Ph. R6mer, I. Agnes, Caryll Rijke, Shadira
Nurse, drs. Mike Jacobs, Cor de Graaff, Wim Bakker, Geraldine Gaari, mr.
Lutson de Vries, mr. Rins Spinhoven, Jolanda Ng, dr. Ignald Panneflek,


Tien jaar relatives FPI


Paul de Rooy, drs. Antonio Maria, Boy Doran, drs. G. Faber-Melfor, Mirjam
Anthonia-Lauffer, ir. Hans van der Straaten, Esther Bomberg, drs. Thea van Dale,
drs. Marion Snetselaar, Richard Delfina, Ronnie Lauffer, drs. Wim Rotman, drs.
Gerda Fokker, Frank Elenburg, drs. Nolda R6mer-Kenepa, Modianne Cathalina,
drs. F. Gibbes, prof. dr. Valdemar Marcha, drs. Jeroen Tielemans, drs. Ruud Thuis,
drs. Frans Versteeg. Adviseurs, ontwikkelaars, auteurs, vertalers en
redacteuren:Mosaiko: dr. Ronnie Severing, drs. Ange Jessurun, drs. Ithel Brute,
dr. Cees Tuk, Barche Baromeo, Diana Lebacs BA, Ellen Meulens BA, Michael
Martina, drs. Mariselle Bermudez, drs. Cathleen Giterson, drs. Farienne Martis,
drs. Wernher Suares, Yvette Leseur, Amarilis Velasquez, Ruben Severina,
Geraldine van Bueren-Prens, drs. Eligio Bonofacio, Silvia Martinus Arion, Irene
Schenker. Spellingchecker: Sidney Joubert, ir. Winsel Peney, dr. Ronnie Severing,
Theo van den Heuvel Thelma Anthonia, drs. Cathleen Giterson, Mercedes
Anthonia, Emelaine Severing, June Leonora, Marwin Ricardo, Joost Beekman,
Marleen van Doorneveld, Peter Schippeheijn, Arno de Hart, Frank Nusselder,
Juliette Waals, Henk van Putten. Kadans: dr. Ronnie Severing, dr. Liesbeth
Echteld, prof. dr. Wim Rutgers, prof. dr. Bert Paasman, prof. dr. Francisco Lasarte,
prof. dr. Michiel van Kempen, prof. dr. Elisabeth Leijnse, drs. Theo Hoeben, drs.
Esther Peeze. Trampolin: dr. Ronnie Severing, drs. Ria Severing-Halman, Ruth
Zefrin, Haydee Amador-Sluis (t), prof. dr. Ludo Verhoeven, Salto: dr. Ronnie
Severing, drs. Ria Severing-Halman, Mavis Ersilia, drs. Ilona Berggraaf-Karsters,
Marelva Mathilda BA Karen Specht MA. Fondsauteurs: Merly Augusta, Carlos
(Papa) Baromeo, Regis Baromeo, Joceline Clemencia, Roland Colastica, Maria
Diwan, Nydia Ecury, Rachel Everts-Fresco, Eileen Eisden, Ariadne Faries, Sonia
Garmers, Ena Goede, Carel de Haseth, Lucille Haseth, May Henriquez (t), Elis
Jjl in ri -rn ij o:ol:l: I 1r r. L.jurf r. i.erio Laurant, Diana Lebacs, Etline Lourens
(t), Ornelio Martina (t), Ligia van Meeteren-Henriquez, Enrique Muller, Ruthie
Pantophlet, Diana Pinto, Richard Piternella, Philip Rademaker, Leo Regals, Raail
Romer (t), Albert Schoobaar, Arnela Ten Meer, Christa Tuor.pe rb.r g ed llne
Trinidad, Rica Zalm, Ruth Zefrin. Vertalers: Thelma Anthonia, Mercedes
Anthonia, Jackie Balentin, Mariselle Bermudez, Lucille Berry-Haseth, Mario
Brown, Ithel Brute, Joceline Cijntje, Maria Diwan, Noris Doran, Nydia Ecury,
Evelyn Evertz, Maris Francisco, Marietje Frans-Schermer, Ana Gersie-Elenburg,
Gathleen Giterson, Sylvana Gittens, Jopi Hart, Hildo Henricus, Isa Henriquez,
Julissa Jamanika-Piter, Silvio Jonis, Sydney Joubert, Imelda Kroon, Ethlyn La
Cruz, Diana Lebacs, George Leetz, Hubert Lemmens, June Leonora, Rudy
Lourents, Liane Maal, Manuel Maduro, Jules Marchena, Solange Martijn, Gerald
Martina, Smyrna Martinus, Rose Marie Mendez-van der Meulen (t), Ellen
Meulens, Enrique Muller, Carlos Pieters, Laura Quast, Francisco Rivas, Brunhilda
Romer, Victor Sille, Wernher Suares, Amarilis Velasquez, Koon Wong.
Redacteuren: Thelma Anthonia, Mercedes Anthonia, Lucille Berry-Haseth,
Jackie Balentin, Gathleen Giterson, Silvio Jonis, Farienne Martis, Enrique Muller,
Ini Statia, Irmgard Swakhoven-Truman, Christa Weijer. Docenten: Teresita
Calister, Marietje Fra ns-Schermer, Marila Jimenez, Elfried Kirindongo, Swetlana
Kwidama, Yvette Leseur, Robert Ortela, Laura Ouast BA, Ida Silvanie. Illustratie,
design, beeld en geluid: Illustratie: Nydia Ecury, Ariadne Faries, Jennifer
Gomperts, Elis Juliana, Deezy Lauffer, Diana Lebacs, Sandra Leonora, Luisa
Martina, Marwin Ricardo, Francisco Rivas, Suzet Rosaria, Waldo Saveedra, Wop
Sijtsma, Ronald Trinidad, Eddy Waas. Design: Naidison Brigita, Dajo Graphics
NV,Jenilva Coffi-Alberto, Ariadne Faries, Jennifer G:-rnmpe rt F:i.Ia r He lirg.',
Pito Polo (Hildomar Polonius), Guillaume Ramos, Marcel Severing, Studio
Imago, Matijn Blijenberg, Tony Riboch, Henri van Santen, Stan Willemse,
Typ gr ri.. Lcek He .t 6 tid en geluid: Alex Alberto, Corrie van Heijningen,
Anuar Jacobus, Efrain Juliet, Orlando Martina, Hermanito Narvaez, Prince
Victor, Foto Studio Kort, Lothar Kort, Franky's Camera, Frank Angelista, David
Ariza, Merly Augusta, Gregory Berry, Lucille Berry-Haseth, Chin Behilia, Marco
Dorothea, Marcel Hoyer, Norman Moron, Luti Muyden, Johnny i su Kombo, The
Happy Eppy Band. ICT: Madolica Angad-Gaur, Einar Bentoera, Igmar Cana,


Jurick de Leeuw, Joubert Norton, Maria Peney (t), ir. Winsel Peney, Mirtiko
Presentacion, Paulien Rivers, ing. Marcel Severing, Ace Suares, Anna
Titawanno, Sylvio Wever. Productie: Penta BV, Paul Dijkstra, Wietske
Linthorst-Dijkstra, Drukkerij De Curacaosche Courant, Pim Elisabeth,
Drukkerij Interpress, Chris Quj t Hi Pr irni ir He n :l1 v Isidora, I-Design,
Ivonne van Zegveld, Elaine Marchena, Mag Colors Productions, Kenneth
Magdalena, GraficheAZVerona-I.ili.i. A l ,e-.jrilri Apg. t!ri Eli.., Frta i:hrnl.
Onderwijscontacten: Carrol Assang, Hein van Maarschalkerwaart, Nydia
Rosaria-Walle, Herta Parabirsingh, Sharine Virginie-Maduro, Milva Coster-
Gijsbertha, Lidia Noor, drs. Carlien de Witt Hamer, Yubi Evertsz, Clifford Goilo,
Anton Zimmerman, Tyrone Augusta, drs. Desiree Sille, drs. Junice Augusta,
Noella Ruivenkamp, drs. Sandra vi r ru; .. inw Weissenbruch, Paul Guthman,
Stanley Vidal, drs. Maikel Bitorina, Mary-Anne Passial, Peggy Kramers-
Grootens, Yvonne Reinita, Kathleen Richardson, Roxianne Rosales, Karen
Specht MA, Ingrid Valdez, Marcus Yoki Chak, Ruthline Koeiman-Benschop,
Lita Lesire, Vitalia Koster, Carlos Statia. Scholen Funderend Onderwijs:
Adventschool Noord Roosendaal, Adventschool Koraal Specht,
Al bla ].r i: b.:.Lo i o ben '*-.:h .',, ii ,. : C lii.:.i:.i .rig _i i n. ".i ri-.:h-i ol.
A,. 11 L h.:l E e Ig Carmel College, Broeder Rigobertusschool, Cola
Debrotschool, Coromoto C :'ilege Eli: ilujlii :iLihil E nmy E' rt.hrl:.1 :h:;,!.
Fatima College, Frater Gualbert College, Giovannischool, Goiloschool,
Glorieux C-llcge HeIt r:..h .. h...! H -iig H rt College,Jeanne dArc College,
Joan Mauritsschool, Johan van Walbeeckschool, Kolegio Annie Koenraad,
Kolegio Bellefaas Martis, Kolegio Chaya Willems, Kolegio Dodo Palm, Kolegio
Don Sarto, Kolegio Erasmo, Kolegio Iris Bruyning, Kolegio Maria Auxiliadora,
Kolegio Mgr. Julio Henriquez, Kolegio Mgr. Willem Ellis, Kolegio Nechi Pieters,
Kolegio San Dominico, Kolegio San Hose, Kolegio San Martinus de Porres,
Kolegio Sta. Clara, Kolegio Sta. Famia, Krijtschool, Laura Hartschool, C.M.L.
Maduroschool, Martin Luther Kingschool, Marnix Basisschool, Mgr. Niewindt
College, Oranjeschool, Pedro Luis Brionschool, Prins Bernhardschool, Prinses
Margrietschool, J.W. Th. Schotborghschool, Sheila Karel FO Skol Preparatorio,
Skol Basiko Immanuel, St. Albertus College, St. Antoniusschool, St. Franciscus
College, St. Joris College, St. Luciaschool, St. Margarethaschool, St. Paulus
College it Willibrord College, Sta. Rosa de Limaschool, Rbmerschool, Vigdis
Jonckheer-Mensing College. Special Onderwijs: Blenchischool,
Dividivischool, GOG, dr. van Houteschool, Kennedyschool, Manuel Piarschool,
Myrna Dov.il~,::.. Rc.,l Fr It E.:, iu .:hool Sc .it HM-dini:.:hYol S1 ,1 Ma ici
Alberto, Skol dr. Nelly Winkel, Vista del Marschool. Scholen VO: Geertruida
Kroonschool, Joseph Civilis VSBO/AGO, Openbaar AGO, dr. Albert Schweitzer
College Saliia, dr. Albert Schweitzer College Parera, Ancilla Domini VSBO,
Gouverneur J.R. Laufferschool, Juan Pablo Duarte VSBO, Kolegio Pierre Lauffer,
Maria College, Maris Stella VSBO, Marnix College Cas Cora, Marnix College
Rio Canario, Mgr. Zwijssen C:,ll]e' Fe ir in a iP VSBO, Scholengemeenschap
Otrobanda, Scholengemeenschap Parera, SKAI VSBO, Stella Maris College, St.
Martinus College, Triniteit College, St. Ignatius College, St. Jozef VSBO, St.
Paulus VSBO, Eligia Martir, Maris Stella SBO, Frater Aurelio SBO, Maria
Immaculata Lyceum, Peter Stuyvesant College, Radulphus College.
Schooldirecties: drs. Kenneth Petronillia, drs. Harold Severing, drs. Eddy van
Brug, Luudje Behr, drs. Jo Hansen, drs. Ange Jessurun, drs. Erwin Coster, drs.
Rubia Bitorina, Hugo Sjak Shie. Taaldocenten MIL: Bernadette Berenos, drs.
Heidi Hermans, Jeroen Heuvel BA, Clara Hooi-Eisden, drs. George Jonkhout,
drs. Dick Kaijser, Charlene Merite BA, Mishenu Osepa-Cicilia, drs. Mazarella
Plantijn,drs.Tin i,: Plui, dr: F.egirnld i',:.n!erjr.,PamelaTer Haar,Roxanne
Tore BA, drs. Merkje van Hofwegen, H. Verhij-de Waardt, drs. Claire Lanoy-
Garmers, Irene Heckers. Taaldocenten PSC: Winifred Browne, drs. Ithel Brute,
drs. Jolanda Caldera-Wicherts, Joceline Cijntje BA, Marisela Cijntje-Jacobus,
Hilda de Windt-Ayoubi, drs. Suzette Fabias-Bak, Maries Felipa, Ruth Gozlan-
Falbru, drs. Liesbeth Kraetzer, drs. Sirgay Lake, Eugene Maduro BA, Joceline


10


Mm
I..
h.54


Martina, Astrid Posner, Glenda Poulina, drs. Sandra Prens, Shanina
Rojer. Taaldocenten RC: Brigitha de Windt, drs. Corinne Broekhuizen,
dr: Alfred Pil lip e urgo.. Giannah Cijntje, Mavis Ersilia, drs. Marianela
Helm, drs. Neftali Isings-Calister, Sharine Juliana BA, drs. Wim Kamps,
drs. Andre van Klinken, drs. Natalie Lourents-Statie, Connie Marijs,
Marelva Mathilda BA, drs. Celeste Mau-Asam Cardoze, drs. Kenneth
Petronilia, drs. Roberto Polsbroek, Mereline Robinson, Reginald Romer,
drs. Imro Schoonhoven, drs. Ria Severing-Halman, Anne-Marieke Staal,
Cynthia Sylvester, Vivian Winklaar-Kwidama, Ninoska Alberg.
Docenten Papiamentu: Merly Augusta BA, Carla Axson, Dellary
Balentina, Mervina Bilkerdijk-Isenia BA, J. Colostijn, Gilbert Daflaar,
Jeanette Dania BA, Rigna Davelaar, S. Durand, W. Durant, Daniella
Barbara,Evrn Eljr'uni SIhudjari irtenrt *,,rnara E.r,,:, E Priino dr:
Ithel Brute, V. Camelia, Joceline Cijntje BA, Rebeca Cijntje, Sharline
Cordilia BA, Milca Cornelis, Rudolph Crispulo BA, Vanda Crispulo,
Cr ;tnri [1.1! iolriange DiiEl.i.t, Hnni Delriia Eu ii DeL,.hot-Martis,
Carmen Dick, Noris Doran, Deanna Dorant BA, drs. Mila Dorothea,
Mazarella Dortalina-Jansen BA, J. Dwarkasingh, Charity Elisa, Nadetta
Eliz jAith Jbert BA PFtrlii Eli.rahth EA til.ltin! Fjne,'le--MerienBA,
Edvaida Felicia, L. Felicia, Charles Fonce, M. Franca, M. Francisco, A.
Geerman, Natasha Godvriend-Albert BA, Rugia Goeloe, Marlene
Gumbs, Margaretha Hans BA (t), Hetty Hanse, H. van der Hoeven, Clara
Hooi-Eisden, Steni Jacobs, M. Janga, Sharine Juliana BA, Marco Keli,
Lena Kook, Yvette Kopra, Swetlana Kwidama, Oswin La Reine, Diana
Lebacs BA, Yvette Leseur, Julio Litecia, Eugene Maduro BA, Magdalena
Margarita, Alexander Mackaya, M. Mambi BA, Joyce Martina BA,
Nargis Martina, E. Mathilda, Marelva Mathilda BA, Hetty Mauricia,
Sharlien Mauricia-Martina, Charlene Merite BA, Ellen Meulens BA,
Muriel Meyer BA, Charmin Mujica, Edith Muzo, Miriela Neman,
Adoptie Ostara, Ruthie Pantophlet, Diana Pinto, Lio Plantijn, Kathryn
Pruneti, Lucrecia Raap BA, Ludwig Roberto BA, Reginald Romer,
Maureen Rosalia, Cynthia Rosalie, Ruthline Sambo BA, N. Servage,
Glenda Sluis BA, Finchi Statia, Irmgard Swakhoven-Troeman BA,
Barbara Thomson, Roxanne Tore BA, R.Treurniet, Sixleen Virginie-Job
BA, Ivette Wall, Ingrid Wanga, Ika Willems, Otmar Willems, Vivian
Winklaar. Arte dipalabra: Ange Jessurun, Ethelda Victoria, Mariane
Isenia, Gerald Martina, Mariselle Bermildez, Mervina Bilderdijk, Milca
Cornelis. Literaire activiteiten en projecten: Ini Statia, Team FPI,
Angelitos, Merly Augusta, Rudsel dAntonia, Gibi Bacilio, Muriel Bots,
Jan Brokken, Heddy Cijntje, Roland Colastica, Shandra Cornelia, Norma
Cova, Boy Dap, Luis Dario Bernal Pinilla, Jessica van Dijk, Maria Diwan,
Charlotte Doornhein, Nydia Ecury, Roy Evers, Sonia Garmers, Remy de
Haas, Jopi Hart, Denis Henriquez, Jeroen Heuvel, Ali Inecia, Alexander
Isings, Francis Jimenez Rivero, Elis Juliana, Roel Jungslager, Mario
Kleinmoedig, Anne Kuyer, Danielle Kwik, Diana Lebacs, Boeli van
Leeuwen (t), Aileen Looman, David Lozano, Solange Maal, Eugene
Maduro, Philip Mann, Frank Martinus Arion, Jennifer Martis, Tessely
Muskiet, Joyce Nahr, Cheraldine Osepa, Ruthie Pantophlet, Sheila
Payne, Rina Pei: E. iddie Pi e r: H cLi g r Rudy Plaate, Donna Philbert,
Diana Pinto, Dominique Pruneti, Laura Ouast, Louis Rack, Philip
Rademaker, Marguerite de Rooy, Suzet Rosaria, Guillermo Rosario (t),
Bunchi R6mer, Cindica Rouse, Wim Rutgers, Albert Schoobaar, Anja
Steffens, Clay Toppenberg, Imelda Valerianus (t), Dinah Veeris,
Amarilis Velasquez, Popi Verboom, Herman Verboom, Joris Vollebergh,
PoppyWVJii:el,, Ei :h -leni.kl: Oltiilir E ll,,,th, Pi ayi.navan Gils-
Bikker, drs. Lianne Leonora, Marvis Macdonald, Joyce Plaate, Viola
Sagredo-Statia, Ingrid Sealy, Miroushka Trapenberg-Orman. Kas di
Kultura: drs. Roxanne de Leeuw, Ninotszka Vicento, Lisette


2nirir rn',n FMS iSr, r lDi:. Litere m.iIoL iilnia Yarzagaray.
Mediacontacten: Jose Maria Alvarez de la Campa, Arcusio Arruda
Massa, Hubert van der Biest, Dorthe Boerwinkel, Martha Catafo,
Josette Cijntje, Gonzalo Cuales, Orlando Cuales, Roy Evers, Meliza
Garmes, Phyllis Hernandez, Mariano Heyde, Jacqueline Hooftman,
Stanley Ignacio, Alexander Isings, Reyna Joe, Dulce Maria La Cruz,
Aileen Looman, Winston Lourens, Carolina Nicolaas, Jeu Olimpio,
Rene Roodheuvel, Solange Sillie, Ronny Smiet, Milaine Suares,
Angelo '.,' tir c 'e Mir Voris, Go Weekly, K-pasa, Prensa Uni, Radio
Curom Z86, Radio Deltha, Radio Hoyer, Radio Paradise, Radio Top FM,
Radio Nederland Wereldomroep, Redactie Amigoe, Redactie
Antilliaans Dagblad, Redactie Bala, Redactie El Peri6dico, Redactie
Extra, Redactie La Prensa, Redactie Nobo, Redactie Ultimo Noticia,
Redactie Vigilante, Tele Curacao, Flamingo Broadcasting TV 11.
Instituties, zakelijke en persoonlijke contacten: ABVO, AfriCari
Foundation, Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen
(APNA), Amigu di Tera, Antraco, Aqualectra, ARBO Consult, Asars,
Breezes Curacao Resort, Banco di Caribe, Better Deals, Boekhandels:
Boekplus, Bruna, Mensing's Caminada, VanDorp-Eddine, Samsom;
Bright Ideas & Services Inc, Bureau Intellectuele Eigendom, Bureau
Ziektekosten Voorzieningen (BZV), Burgerlijke Stand
Bevolkingsregister en Verkiezingen, Caribbean Cargo Services,
Carmabi, Car Rental 30+, Centraal Bureau voor de Statistiek, Corpus
Mysticum, Departamento Salu Hubenil, DHL, Dienst LVV, Dienst
Openbare Werken, Evolution Productions, FedEx, Fiesta Tours,
Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon
(FEFFIK), Fundashon Maneho di Adikshon (FMA), Fundashon
Perspektiva i Sosten Integral, Fundashon Pro Bista, Fundashon Strix,
Giro Bank, HICC, H6fi Pachi Sprockel, H6f'i Pastor, Hotel Otrobanda,
Impacto Uitzendbureau, Inisiativa Partikular Korsou, Firgos, Jimmy
Electronics, Kas d l b-b!, Iirj Hu lja r,, La ni lr'h Brakkeput,
Landhuis Dokterstuin, Landhuis Gi anbeIiiE.. linriu ire Mliduro &
Curiel's Bank, Maritime Museum Curacao, Massive Productions,
Memento Vii..i M U n ii.L in Communications, Moo's Grocery, Orco
Bank, Parke Tropikal, Productive Business Solutions, RBTT Bank, Reda
Sosial, Scarlet C uri .; ,.3 S-ejr : .elo :,t 5eTr K *.:.upiF rE.. peri:n.:e.
Stichting Alzheimer, Stichting Dierenbescherming, Stichting
Kinderbescherming, Stichting Rotary Curacao, Tapirama Computers,
The Art & Nature Inn, Unique Flowers, United Telecommunication
Services (UTS), Valentino's, Watch Towers. Evaluatie en teambuilding:
Billy Hoogenbergen, Ashley Mauricia, Ellen Spijkstra, Richard Doest,
Vikto Bartholomeus, Genaro Geertruida, Remouldo Geertruida
Morris. Andere contacten: Ronald Ignacio ABVO, Stanley Heerenveen,
Sydney Justiana SITEK, Maritza Adamus, sra. Anthony, Niels Augusta,
drs. Eddy Baetens, dr. W.L. Bakhuis, ir. Ed Bakhuis, Sheeylice
Balentien, Miangelo Barbey, drs. Raymond Begina, Jair Bennett, drs.
Martha van Bergen, Hans Bicker, sr. Bravio, drs. Gerard van Buurt,
Izaline Calister, Enzy Calmes, mr. Carl Camelia, Daisy Casimiri, Nel
Casimiri, Linda Clihri i r Chiang, Percey Cicilia, dr. Gilbert Cijntje,
Orlando Clemencia, Harold Corasol, Milca Cornelis, Aletta de Cortie-
Martha, Stanley Cras, W.J. Cratsz, drs. Stanley Criens, Jenny Curiel,
Winthrop Curiel, Jo-Anne Da Costa Gomez, Candice van Delden, A.
Dennaoui, Benito Desroches, Carmen Dick, Ruvette Dirksz, Pacheco
Domacasse, Beatrice Doran-Scoop, Agnes Dovale-Wiel, Ph. Elhage, sr.
Eliacin, Max Elstak, Arto Elstak, dr. Jose Eustatia, G. Everts, E. Evertsz,
drs. Frits Faber, Norval Faneyte, Berny Felipa, Lucy Fernandes, Jenny
Fraai, Faysel Francisco, Glenn Garcia, ing. Herman George, drs. Verele
Ghering-Engels, drs. Janice Godschalk, Lydia Goitia, Charles Gomez


Tien jaar relatives FPICassares, Ron Gomez Cassares, Purcey Garmers, Darwin Gregg, Charles
Grootens, C.M. Grining Edward Heerenveen, Frans H.:ilir r. E : rn& jri
Heiligers-Halabi, drs. Jeanne Henriquez, Renata Hoeben, Titsiana Hollander-de
Jongh, Enid Hollander-Merkies, Pierrot Hurtado, Derrick Ignacia, Elia Isenia,
Girmarrys Isidora, Gloria Janssen, Anton Jessurun, Tula Jesurun, Germaine
J:-'ri Lo', l. L J : ,pi i irir, Lp l i [.rI., l, :Ii riJ o 1, eIr ,inr I l:l,. it alf
Koch, Christopher Koster, Imelda Kroon, John Kwidama, Wilfred Labordus, Eric
LaCroes,M.La C rc~. Al: h L-:nr,:'ri r,. i, il. Oliver Linkers, Thania
Lodewijks, Rene Maduro, dr. Rubya Maduro, Lucy Martes, drs. Sharella Martha,
Nargis Martina, Miriam Mauricia, Helga Mensing, Steven Meyer, Harry Moen,
Sharlon Monart, Irene Montagne, Maria Muller, Lloyd Narain, M.J. Nicolina,
Irn Nooren, Gladys Nuniez, Fel.1- r.:o Od i r. ~r h 1t, Sumayra Olbina,Wilfrido
Ortega, Mila Palm, Norman de Palm, Frans Paulina, Hubert Penza, Milouska
Petrona, Janella Piar, Stella Pieters, Sally Pieters, Edson Pinas, Etzel Provence,
Henki Quast, Shareska Raap, sr. Ram, drs. Yvette Raveneau, Lupe Reyes, drs.
Charles do Rego MBA, Gladys do Rego-Kusters, Raquel Ricardo, Ced Ride, Ilse
Risseeuw-Winkel, Ivy Rosalia (t), C. Rodriguez, C.J. Romer, Mgr. dr. Amado
Romer, Ben Rosheuvel, Clarintina Rosina, sr. Saab, Pablo 1 r~-dc Eld., 11 n: :,. i
(t), Sixto Schoop, Anthony Selassa, drs. Danielle Severing, drs. Helene Severing,
Frenesi Suiters, Dudi Smeets, Wilbert Sneper, Gilbert Sparen, Arthur Tijn-Kon-
Fat, Melania Suares, Elfried Valerianus, drs. Hans Vaders, Surella Veeris, Victor
Victoria, Gavanee Virginie, Carmen Voges, Elodie Voorbraak, Ed Wout, Rignald
Yankee, Faisel Zalm. Aruba: gouverneur Olindo Koolman, gouverneur Fredis
Rufonjol, minister Mar-sol Tromp, drs. Roosleen Oduber, drs. Annemary
Proveyer-Groot, drs. Gracy Garcia-Dijkhoff, drs. Frank Booi, Des Croes, Ralph
Croes, drs. Regine Croes, drs. Mario Dijkhoff, dr. Lydia Emerencia, Margriet
Geerman, Gregory Goe:gedrag, Giolina Henriquez, Rene Herde, Dolf Hoevertsz,
Dolfi Kock,Belen Kock- .uiri~h:. .Jr hi i: ln i:.Lodh Ib.i.. rtr :ru','i ..ltnb ,,n drs.
Ingrid Kuiperdal, Padu Lampe, Etley Lasten BA, Norma Le Grand, drs. Marion
van der Linde, Jane var der Linde-de Kort, Selvia Lumenier, Jeanine Maduro,
drs. Juan Maduro, Auri:a Meenhorst-Arends, drs. Eric Meijts, Giovanni Muller,
Ruben Odor, Munye Oduber-Winklaar, Nelson Olive, Sharmaine Pappers, drs.
Joyce Pereira, Yvonne P.ui, .! i F ig fir.i I.rgri ,r Pourrier, Eveline Ruiz-Croes
BA, Filomena Schwengle, Swinda Schwengle, drs. Gina Ramirez-Ramsbottom,
drs. Marilyn Richardson, Alice van Romondt, Ernesto Rosenstand, Zuleika Silva,
Marva Solagnier-Marquez, Elvia Solognier-Croes, drs. Ava Thode, Jacques
Th6nissen, Ramon Todd Dandare mag., Ito Tromp, Jossy Tromp, Mario Tromp,
drs. Audrey Tromp-Wouters, Amarilis Velasquez, Pedro Velasquez, Wendy
Vrolijk, Mauricio Wever (t), Frank Williams, Philomena Wong, Olga Zaandam-
Buckley; Departamento di Ensefiansa Aruba, Desaroyo di Curiculo Aruba,
Institute Pedagogico Arubano, Colegio Arubano, Biblioteca Nacional Aruba,
SHA Aruba, Universiteit van Aruba, Antraco Aruba, Plaza Bookshop, de Wit
Stores. Bonaire: Boi Artoin, Linda Coffie-Frans, Rudy Domacasse, Cilia
Fernandes Pedra, Greta de L. noi. Fr:. r. nlj r..:iin i S, r. 1pio Pop, Ali Pourier, Rolly
Pourier, Arthur Sealy, Henry Tore, Hubert Vis, Jacintha Wout, Nilva Wout. SGB:
Edelmira Carolina, Helen Chang, Myriam van Reenen, Alyn vir, F i Art de
Vries, Geraldine van Arneman; Ado's F :.',i tir F- i u, no Book Store.
Bovenwinden: Rhoda Arrindell, Camille Baly, Angela Dekker, Marcella Hazel,
Will Johnson, Loekie Morales, Lasana Sekou, Wycliffe Smith, Milton Pieters
Col.r g. Nederland en Vlaanderen: Antillenhuis, Marie-Celine Hendrikse (t),
Margie van GU MAi. .:ri ii:,u'i .r A..b h Lu i: Si iey Kock, Nederlandse
Taalunie, drs. Linda van den Bosch, Elisabeth d'Halleweyn lic., drs. Hanneke de
Vjcge r Mi: Mry.- .:. hul: F.i ~ -:!ut L.do Permentier lic., Fonds voor de
Letteren, drs. Silvia Dornseiffer, Fine Trossel, drs. Fleur van Koppen, Polderland
Speech Technology, Taalexpertisecentrum Radboud Universiteit, dr. Mienke
Droop, Universiteit van Tilburg ,pr:t dr. Sjaak Kroon, dr. Ad Backus, drs. Peter
van Schilt, Gerard Monte, dr. Frans Teunissen, Fryske Akademy: Mercator:
European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, prof. dr.


Durk Gorter, dr. Alex Riemersma, SPLIKA: Jules Anthonia, Willem Gijsen,
Gioviwr.ti H-luh F..: i,,rn H-II., Ac-hii, M ull'.r li t *:tl ti.j: I te. ir, College,
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, drs. Boudewijn van Velzen, dr. Aart
Broek, Jose Maria Capricorne, Hayo Deinum, dr. Henry Habibe, Liesbeth ten
Houten, Franc Knipscheer, Flying Bridge International, Ad de Bont, Saskia
Goldschmidt, Irene van Herksen (t), Bert Jansma, drs. Jorge Labadie, Suzanne
van Lohuizen, Quito Nicolaas, drs. Marijke Schweitz, Schrijversschool
Rotterdam,Lodewijk Ouwens, Henk V.'-elt:. r-Jrin r ,: hi i Culturele
Manifestaties N.A.N.A., Ruud Bosch, Joke G: tr i t- n .h1 L !it n
Winternachten, Den Haag, Ton van de Langkruis, Mories Rbmkens, Tineke
van Manen, Wilma Scheffers, Joke van Amersfoort, Ramsey Nasr, Barbara
den Ouden, drs. Walter Palm, dr. Florimon van Putte, drs. Igma van Putte-de
Windt, dr. Judith Stoep, Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds,
drs. Rudy Wester,Victor Schiferli, Oplrii- r i bilio:th ~ .. l. CL. H.ja.i
Hogeschool van Utrecht, Wim Hessels, Bureau Staatsexamencommissie,
Central Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO), Centrale
Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO), Wim Kleijne,
International Vereniging voor Neerlandistiek, Marja Kristel, Genootschap
Onze Taal, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Noraly Beyer, Jos
Brabants, Rosemarie Daal, John Leerdam, Mieke Lelyveld, Henk Oonk.
Suriname: Ambassadeur Eveline Timmer, dr. Lila Gobardhan, Shirley
Sitaldin, Gerrit Barron, Soecy Gummels, Charlie van der Geldt, Ismene
Krishnadath, Usha Marhe, Cynthia McLeod, Jit Narain, Ruth San A Jong,
Shrinivasi, Palmera Zandvliet. Venezuela: C6nsul General de Venezuela,
Banco del Libro, Centro Nacional d. I i.L.r, i E J AL1 I, rI.ni r tlo de la Cultura,
Diana de Abreu, Korinna Bustamante, Nestor Curra Arciniegas, Luis Dario
Bernal Pinilla, Maria Francisca Mayobre, Jose Manuel Fuentes, Jesse Garcia,
Francis Jimenez Rivero, Elena Iribarren, Luiz Carlos Neves, Lizmar Nuniez
Amoretti, Josefina Otero, Luzmila Perdomo, Claudia Perez Segnini, Leonardo
Pineda Halliwel, Ana Maria Rada, Isabel de los Rios, Rafael Rodriguez,
Robinson Velasco, Paula Zambrano. Cuba: Casa de las Americas, Equipo de
Servicios de Traductores e Interpretes (E LTii i it, It.itut: Cubano del Libro,
Cecilia Infante Guerrero, Ricardo Lopez, Maria Teresa Ortega, Emilio Jorge
Rodriguez, Excilia Saldafia (t). Elders: Nukila Amal, '.'n :,'u f ni, ri E .l in,..
Gabeba Baderoon, Nirwan Dewanto, Carlos Roberto Gomez Beras, Christine
Holt, Antje Krog, Chantal Leonard, Julie Morton, Anja Mundt, Sarah
Pakenham; Associacao de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola:
Alan Baxter, Tjerk Hagemeijer, Armin Schwegler; Cardicis, Funredes, Library
of Congress, 'Vj.i:h i n rn- t,, DC, Society for Caribbean Linguistics: Lise Winer,
Jo-Anne Ferreira Society for 7i, iin and C r.-:!' L gi.n.t .: rh': rruie E iuI, n.
Marlyse Baptista, UNESCO-Paris, Universidad de Puerto Rico Las Piedras,
University of West Indies. Researchers en gastonderzoekers: prof. dr. Mervin
Alleyne, Mario Arndt, dr. Eva Eckkrammer, Mark Ellis, prof. dr. Nicholas
Faraclas, dr. Helene Garrett, dr. Ellen-Petra Kester, Bettina Lammle, dr. Felipe
Maurer, Abigail Michel, Sofie Miilner, Nataliya Ostrovskaya, Julia Oberreiter,
prof. dr. Matthias Perl, Lucy Pickering, dr. Daniel Pimienta, Daniel Prado, dr.
Nicolas Quint, dr. Bert Remijsen, dr. Yolanda Rivera-Castillo, dr. Christina
Schmitt, prof. dr. Armin Schwegler, dr. Cathy Taylor, dr. Alice Turk, dr. Don
Walicek. Uitgeverijen: Andersen Press, De Bezige Bij, Caribbean Publishers
Network (Capnet), Ediciones Ekare, Editorial Charuba, Editorial El Nacional,
Editorial Jose Marti, Fundashon Sembra Buki, House of Nehesi Publishers,
lan Randle Publishers Limited, Isla Negra Editores, Monte Avila Editores
Latinoamericana C.A., Pastel-l'ecole des loisirs, Pfeifer-Hamilton Publishers,
S.li rlaii In.: t.icih ichg LibriAntilliani, Uitgeverij Bert Bakker, Uitgeverij
Conserve, Uitgeverij Contact, Uitgeverij ICS, Uitgeverij In de Knipscheer,
Uitgeverij Lemniscaat, Uitgeverij Leopold, Uitgeverij Zwijsen, Walker Books
Limited.

icu
i/

mw
NOR." di
M.fun


lo dede enkanta, Diana Lebacs, ISBN 978-99904-2-023-4
3 Kuenta di Ada, Nydia Ecury, ISBN 978-99904-2-030-2
8 Kuenta di Maravia, Diana Lebacs, 978-99904-0-53-9
Ai, mi dushi bunita kaptan, Nydia Ecury,
ISBN 978-99904-2-028-9
Ai... bin tende un kuenta!, Diana Pinto, ISBN 978-99904-2-033-3
Algun Fen6meno den Desaroyo di Papiamentu, Enrique Muller,
ISBN 978-99904-2-203-0
Asina mi ke ta!, Mi mes ta disidi!, David Parker, Sylvia Walker,
ISBN 978-99904-2-180-4
Asina mi ke ta!, Mi por kopera!, David Parker, Jill Dubin,
ISBN 978-99904-2-174-3
Asina mi ke ta!, Mi ta asepta bo manera bo ta!, David Parker,
Gioia Fiammenghi, ISBN 978-99904-2-175-0
Asina mi ke ta!, Mi ta duna respet!, David Parker,
Gioia Fiammenghi, ISBN 978-99904-2-176-7
Asina mi ke ta!, Mi ta generoso!, David Parker, Cristina Ong,
ISBN 978-99904-2-178-1
Asina mi ke ta!, Mi ta papia berdat!, David Parker,
Patti Goodnow, ISBN 978-99904-2-177-4
Asina mi ke ta!, Mi ta responsabel!, David Parker, Sylvia Walker/
ISBN 978-99904-2-181-1
Asina mi ke ta!, Mi ta un bon amigu!, David Parker, Cristina Ong,
ISBN 978-99904-2-179-8
Ata'ki mi boka 1, Diana Lebacs, ISBN 978-99904-2-019-7
Ban, ban pasa un rondu, Ornelio Martina,
ISBN 978-99904-2-012-8
Banko di Palabra, Thelma Anthonia, ISBN 978-99904-2-205-4
Bati kabes, May Henriquez, ISBN 978-99904-2-260-3
Bestia por siXa nos hopi kos, Nydia Ecury, 978-99904-2-029-6
Bibliography of the Papiamento Language, Maritza Coomans-
Eustatia, SLA, ISBN 90-75238-17-7, FPI, ISBN 978-99904-2-146-o
Bich'i Kandela i B&shi Mora, Francisco Cesareo de Armellada,
ISBN 978-99904-2-043-2
Bos di buriku, Philip A. Rademaker, ISBN 978-99904-2-209-2
Bos di Silensio, Rica Zalm, ISBN 978-99904-2-011-1
Bufi, Bafi i Bofi, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-025-8
Buskad6, Leo Regals, ISBN 978-99904-2-009-8
Caimin su sekreto, Diana Lebacs, ISBN 978-99904-2-062-3
Catalino Bocachica, Luis Dario Bernal Pinilla,
ISBN 978-99904-2-061-6
Catalogo de Jubileo FPI, ISBN 978-99904-2-258-0
De brug van Paramaribo naar Willemstad, Wim Rutgers,
ISBN 978-99904-2-202-3
Dede Pikifia, Elis Juliana, ISBN 978-99904-2-007-4
Dj6si Djaka ku Mimina Makaku, Ruthie Panthophlet,
Ariadne Faries, ISBN 978-99904-2-049-4
Dos wowo pa mi mira 3, Diana Lebacs, 978-99904-2-021-0
E biahenan di Miguel Vicente pata kayente, Orlando Araujo,
ISBN 978-99904-2-o60-9
E fiesta di lIter di Fabi, Leo Regals, 978-99904-2-004-3
E kas patras, Anne Frank, ISBN 978-99904-2-187-3
Elmer i Tawela Eldo, David McKee, ISBN 978-99904-2-195-8
Elmer riba staka, David McKee, ISBN 978-99904-2-194-1
Elmer, David McKee, ISBN 978-99904-2-193-4
Esta dushi! Karnaval di Kadushi!, Ariadne Faries,
ISBN 978-99904-2-008-1


Facsimile: Aruba en Papiamento, 1847/1864, Abraham van
Dragt/Ds Nicolaas A. Kuiperi,
SLA, ISBN 90-75238-150, FPI, ISBN 978-99904-2-147-7
Facsimile: Catecismo Corticu 1837, M.J. Niewindt,
SLA, 90-75238-08-8, FPI, ISBN 978-99904-2-046-3
Facsimile: Ewanhelie di San Matheo 1844, C. Conradi, SLA,
ISBN 90-75238-13-4,
FPI, ISBN 978-99904-2-104-0
Facsimile: Kamiena di Kroes, Koe historic, meditasjon i orasjon
kortiekoe, pa J.J. Putman, 1849, SLA, geen ISBN
Facsimile: Katekismoe, N.A. Kuiperi, 1862, SLA,
ISBN 90-75238-11-8
Facsimile: Prefecto Apostolico di Curacao na Cristian di su
mission, E teksto imprimi di mas bieu na Papiamentu di 1833,
M.J. Niewindt, SLA, ISBN 90-75238-12-6
Facsimile: Woordenlijst der in de landstaal van Curacao meest
gebruikelijke woorden met Zamenspraken,
Curacao, 1859, Bernardus Th. J. Frederiks/Jacobus J. Putman,
Facsimile-uitgave, H. Coomans en M. Coomans-Eustatia, SLA,
ISBN 90-75238-14-2, FPI, ISBN 978-99904-2-105-7
Flamboyan, Edseline Trinidad, ISBN 978-99904-2-005-0
Gabriela i e simianan di felisidat, Maria Diwan, Ariadne Faries,
Diana Pinto, ISBN 978-99904-2-017-3
Handa su gallia, Eileen Browne, ISBN 978-99904-2-052-4
Ipo, orea grand, Leo Regals, ISBN 978-99904-2-182-8
Jubilee Catalogue FPI, ISBN 978-99904-2-259-7
Jubileumcatalogus FPI, ISBN 978-99904-2-257-3
Kaart,'Shon pader, no ta asina ku...', Tula
Kaart, Inolvidabel, Carlos (Papa) Baromeo
Kaart, Kaminda mi rais toka tera, Sharlon Maria
Kaart, Nochi, Rachel Everts-Fresco
Kaart, Sombra di luna, Ena Goede
Kaart, Tuma mi man, Lucille Haseth
Kabesitu di Piskadera, Sonia Kook, 978-99904-2-036-4
Kadans, Literaire ontwikkeling en literaire begrippen,
Docentenhandleiding, Ronnie Severing, Wim Rutgers,
Liesbeth Echteld, ISBN 978-99904-2-148-4
Kadans, Literaire ontwikkeling en literaire begrippen, Kadans
in beeld, dvd voor docenten, Ronnie Severing, Wim Rutgers,
Liesbeth Echteld
Kadans, Literaire ontwikkeling en literaire begrippen,
Literaire socialisatie, dvd voor docenten, Ronnie Severing,
Wim Rutgers, Liesbeth Echteld, ISBN 978-99904-2-150-7
Kadans, Literaire ontwikkeling en literaire begrippen,
Ronnie Severing, Wim Rutgers, Liesbeth Echteld,
ISBN 978-99904-2-054-8
Kadans, Literatuurgeschiedenis, Docentenhandleiding,
Ronnie Severing, Wim Rutgers, Liesbeth Echteld,
ISBN 978-99904-2-149-1
Kadans, Literatuurgeschiedenis, Een brug tussen Paramaribo
en Willemstad, cd-rom voor docenten, Ronnie Severing,
Wim Rutgers, Liesbeth Echteld
Kadans, Literatuurgeschiedenis, Ronnie Severing,
Wim Rutgers, Liesbeth Echteld, ISBN 978-99904-2-134-7
Kadans, Literatuurgeschiedenis, Secundaire literatuur, cd-rom
voor docenten, Ronnie Severing, Wim Rutgers, Liesbeth
Echteld, ISBN 978-99904-2-151-4


TiteloverzichtKalender 2008,10 Ana Fundashon pa Planifikashon di Idioma,
ISBN 978-99904-2-204-7
Katalogo di Hubileo FPI, ISBN 978-99904-2-256-6
Katibu di Shon, Carel de Haseth, ISBN 978-99904-2-2o6-1
Koko ta un pal'i gai, Leo Regals, ISBN 978-99904-2-o16-6
Komedia pa much, Elis Juliana, ISBN 978-99904-2-o60-2
Kompa Ber ta traha djem di apel, Chizuko Kuratomi, ISBN 90-321-0374-1
Konenchi i Mapurite, Ram6n Paz Ipuana, ISBN 978-99904-2-044-0
Kuantu nan ta?, Diana Lebacs, ISBN 978-99904-2-031-9
Kumbai, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-183-5
Kurso, Bon Uzo di Papiamentu
Kurso, Ekspreshon oral, Rekapasitashon di papiamentu kurso IV
Kurso, Gramatika, Rekapasitashon di papiamentu kurso II, III i IV
Kurso, Historia di Papiamentu, Rekapasitashon di papiamentu kurso II
Kurso, Literatura di much, Rekapasitashon di papiamentu kurso II i IV
Kurso, Literatura oral, Rekapasitashon di papiamentu kurso II
Kurso, Literatura, Rekapasitashon di papiamentu kurso III i IV
Kurso, Ortografia di Papiamentu
Kurso, Papiamentu skibi, Rekapasitashon di papiamentu kurso IV
Kurso, Papiamentu, Kurso 1 pa prinsipiante di abla ulandes
Lesa Bon 1, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-117-0
Lesa Bon 2, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-118-7
Lesa Bon 3, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-119-4
Lesa Bon 4, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-120-0
Lesa Bon 5, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-121-7
Lesa Bon 6, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-122-4
Lesa Bon 7, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-123-1
Lesa Bon 8, Ruth Zefri n, ISBN 978-99904-2-124-8
Lesa Bon F. un!, l ctr i N 978-99904-2-125-5
Lesa Bon lo, Ruth Zefdin, ISBN 978-99904-2-126-2
Lesa Bon 11, Ruth Zefr n, ISBN 978-99904-2-127-9
Lesa Bon 12, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-128-6
Lesa Bon 13, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-129-3
Lesa Bon 14, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-130-9
Lesa Bon 15, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-131-6
Lesa Bon, Buki di kontrol, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-133-0
Lesa Bon, Man na obra 1, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-109-5
Lesa Bon, Man na obra 2, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-110-1
Lesa Bon, Man na obra 3, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-111-8
Lesa Bon, Man na o.l1 .4 Ruthi -frir i : H978-99904-2-112-5
Lesa Bon, Man na obra 5, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-113-2
Lesa Bon, Man na obra 6, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-114-9
Lesa Bon, Man na oba:a 7, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-115-8
Lesa Bon, Man na oba:a 8, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-116-3
Lesa Bon, Manual, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-132-3
Lesa Bon, Mas trabou 1, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-1o6-4
Lesa Bon, Mas trabou 2, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-107-1
Lesa Bon, Mas trabou 3, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-108-8
Lista di buki pa much i h6ben na Papiamentu, Viola Statia,
ISBN 978-99904-2-010-4
Lista di palabra papiamentu, FPI, ISBN 978-978-99904-2-201-6
Mari di Malpais, Raul Romer, ISBN 978-99904-2-713-4
Mi amigu hundu i rcndo, Roland Colastica, ISBN 978-99904-2-199-6
Mosaiko 1, cd, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Wernher Suares e.a.,
ISBN 978-99904-2- 263-4
Mosaiko i, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Wernher Suares e.a.,
ISBN 978-99904-2-338-8


Mosaiko 2 cd, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Wernher Suares e.a.,
ISBN 978-99904-2-264-1
Mosaiko 2, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Wernher Suares e.a.,
ISBN 978-99904-2-037-1
Mosaiko 3 dvd, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Wernher Suares e.a.,
ISBN 978-99904-2-103-3
Mosaiko 3 Havo/Vwo, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Wernher Suares
e.a., ISBN 978-99904-2-097-5
Mosaiko 3 VSBO, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Wernher Suares e.a.,
ISBN 978-99904-2-o98-2
Mosaiko 3 VSBO, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Wernher Suares e.a.,
ISBN 978-99904-2-098-2
*Mosaiko 4 dvd, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Ithel Brute e.a.,
ISBN 978-99904-2-099-9
Mosaiko 4 VSBO, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Ithel Brute e.a.,
ISBN978-99904-2-1oo-2
*Mosaiko 4 Havo/Vwo, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Ithel Brute e.a.,
ISBN 978-99904-2-186-6
'Mosaiko 5 dvd, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Ithel Brute e.a.,
ISBN 978-99904-2-101-9
*Mosaiko 5 Havo/Vwo, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Ithel Brute e.a.,
ISBN 978-99904-2-102-6
Mosaiko, Manual i, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Wernher Suares
e.a., ISBN 978-99904-2-040-8
Mosaiko, Manual 2, Ronnie Severing, Ange Jessurun, Wernher Suares
e.a., ISBN 978-99904-2-039-4
Nanishi riba dje 2, Diana Lebacs, ISBN 978-99904-2-020-3
Nanseli, unda bo ta kore bai?, Thea Dubelaar,
ISBN 978-99904-2-196-5
Nashaira, Un Prueba i mas kuenta, Sergio Laurant,
ISBN 978-99904-2-006-7
Nati a bula bai, Pierre Lauffer, ISBN 978-99904-2-015-9
Nati vliegt weg, Pierre Lauffer, ISBN 978-99904-2-014-9
Net pa bo!, Nivel 1, Awe no ta mi dia!, Derrick Barnes/Aaron Boyd,
ISBN 978-99904-2-152-1
Net pa bo!, Nivel 1, Hasi Lihe!, Bernette Ford/Jennifer Kindert,
ISBN 978-99904-2-155-2
Net pa bo!, Nivel i, Ku lus paga!, Angela Shelf/Nicole Tadgell,
ISBN 978-99904-2-159-0
Net pa bo!, Nivel 1, Mami su kama, Sonia Black/Jennifer Kindert,
ISBN 978-99904-2-154-5
Net pa bo!, Nivel 1, Mara feter no ta fasil!, Karla Robinson/Vanessa
Holley, ISBN 978-99904-2-158-3
Net pa bo!, Nivel 1, Mi no por wanta ora mi ta malu!, Lee Bermiss/
Ken Wilson-Max, ISBN 978-99904-2-153-8
Net pa bo!, Nivel i, Misterio di e kach6 perdi, Gwendolyn Hooks/
Nancy Devard, 978-99904-2-157-6
Net pa bo!, Nivel 1, No dal mi!, Bernette Ford/Gary Grier,
ISBN 978-99904-2-156-8
Net pa bo!, Nivel 2, E muchanan den r6nchi, Nikki Giovanni/
Cathy A. Johnson, ISBN 978-99904-2-163-7
Net pa bo!, Nivel 2, Mi mama, mi amiga, Christine Taylor/
Nancy Devard, ISBN 978-99904-2-166-8
Net pa bo!, Nivel 2, Mi no por bafa!, Irene Small/Aaron Boyd,
ISBN 978-99904-2-165-1
Net pa bo!, Nivel 2, Mucha muhe ku brio, Olivia George/Randy DuBurke,
ISBN 978-99904-2- 170-510
ft di
W-~


Net pa bo!, Nivel 2, Nunka no ta kaba, nunka no ta kla!, Regina
Brooks/Marjorie Borgella, ISBN 978-99904-2-162-0
Net pa bo!, Nivel 2, St6p, laga 16s i fria kabes, Derrick Barnes/
Barbara Phillips, ISBN 978-99904-2-160-6
Net pa bo!, Nivel 2, Un dia ku papi, Nikki Grimes/Nicole Tadgell,
ISBN 978-99904-2-164-4
Net pa bo!, Nivel 3, Bula basora, Sonia W. Black/Cornelius Van
Wright & Ying-Hwa Hu, ISBN 978-99904-2-167-5
Net pa bo!, Nivel 3, Djadumingu, e mih6 dia, Juwanda Ford/
Colin Bootman, ISBN 978-99904-2-169-9
Net pa bo!, Nivel 3, Nos Barberia, Juwanda Ford/Jim Hoston,
ISBN 978-99904-2-168-2
Net pa bo!, Nivel 3, Prohibi pa much h6mber!, Christine Taylor-
Butler, ISBN 978-99904-2-173-6
Net pa bo!, Nivel 3, Strea i mas strea, Dee Boyd/Anna Rich,
ISBN978-99904-2-161-3
Net pa bo!, Nivel 3, Tres ta di mas, Gwendolyn Hooks/Sylvia
Walker, ISBN 978-99904-2-171-2
Net pa bo!, Nivel 3, Tyron i Tyron, Wade Hudson/Mark Page,
ISBN 978-99904-2-172-9
No yora kant'i laman, Richard Pitemella,
ISBN 978-99904-2-198-9
Nochi di strea, Douglas Gutierrez, ISBN 978-99904-2-045-9
Nos no ta hende mas/Den number di tata, Albert Schoobaar,
ISBN 978-99904-2-208-5
Opi e gran Kamuflahe, Joceline Clemencia,
ISBN 978-99904-2-701-1
Orea pa tende 4, Diana Lebacs, ISBN 978-99904-2-022-7
Orkan i Mayra, Sonia Garmers, ISBN 978-99904-2-197-2
Ortografia di Papiamentu, FPI, ISBN 978-99904-2-200-9
Ortografia pa ensefiansa avansa klas 1
Ortografia pa ensefiansa avansa klas 2
Ortografia pa ensefiansa avansa klas 3
Pako, e makaku baldadi, Shon Kalu e pushi l1rdu, Ligia van
Meeteren-Henriquez, ISBN 978-99904-2-047-0
Palabra dushi, Carl Norac /Claude K. Dubois,
ISBN 978-99904-2-051-7
Papiamentu Funshonal, Papiamentu pa Ensefiansa Avansa,
Klas 1, Buki di Alumno
Papiamentu Funshonal, Papiamentu pa Ensenansa Avansa,
Klas 1, Buki di Dosente
Papiamentu Funshonal, Papiamentu pa Ensefiansa Avansa,
Klas 2, Buki di Alumno
Papiamentu Funshonal, Papiamentu pa Ensefiansa Avansa,
Klas 2, Buki di Dosente
Papiamentu Funshonal, Papiamentu pa Ensefiansa Avansa,
Klas 3, Buki di Alumno
Papiamentu Funshonal, Papiamentu pa Ensefiansa Avansa,
Klas 4, Buki di Dosente
Papiamentu, Nos Idioma, Klas 1 tomo 1-3; Manual 1-3
Papiamentu, Nos Idioma, Klas 2 tomo 1-3; Manual 4-6
Papiamentu, Nos Idioma, Klas 3 tomo 1-3; Manual 7-9
Papiamentu, Nos Idioma, Klas 4 tomo 1-3; Manual 10-12
Papiamentu, Nos Idioma, Klas 5 tomo 1-3; Manual 13-15
Papiamentu, Nos Idioma, Klas 6 tomo 1-3; Manual 16-18
Papiamentu, Nos Idioma, Les Modelo, Guia pa un mih6 struktura
didaktiko pa PNI


Papiamentu, Nos Idioma, Lista di Palabra pa Papiamentu nos
Idioma
Papiamentu, Nos Idioma, Manual General di Papiamentu,
Nos Idioma
Poster Awe Mainta, Jos Brabants
Poster Desaroyo, Christa Toppenberg
Poster Luna, Eileen Eisden
Poster Pinta Papiamentu
Poster Tati, Regis Baromeo
Prome Pasonan, Beibi su prom6 buki, Bestia, FPI/IDEM,
ISBN 978-99904-2-079-1
Prome Pasonan, Beibi su prome buki, Palabra, FPI/IDEM,
ISBN 978-99904-2-082-1
Prom6 Pasonan, Kleuter su prome buki, Bestia, FPI/IDEM,
ISBN 978-99904-2-083-8
Prome Pasonan, Kleuter su prome buki, Palabra, FPI/IDEM,
ISBN 978-99904-2-o80-7
Prome Pasonan, Peuter su prome buki, Bestia, FPI/IDEM,
ISBN 978-99904-2-084-5
Prome Pasonan, Peuter su prome buki, Palabra, FPI/IDEM,
ISBN 978-99904-2-081-4
Pustamentu i dos otro aventura, ISBN 978-99904-2-000-5
Rini 1, 2, 3, 4Diana Lebacs, ISBN 978-99904-2-032-6
*Salto, Buki di kuenta nivel 1-5, R. Severing, R. Severing-
Halman, M. Ersilia, I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda,
K. Specht, ISBN 978-99904-2-222-1
*Salto, Buki di kuenta nivel 6-10, R. Severing, R. Severing-
Halman, M. Ersilia, I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda,
K. Specht, ISBN 978-99904-2-223-8
*Salto, Guia pa aserkamentu dirigi riba desaroyo di alumno,
nivel 1-5, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda, K. Specht,
ISBN 978-99904-2-220-7
*Salto, Guia pa aserkamentu dirigi riba desaroyo di alumno,
nivel 6-10, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda, K. Specht,
ISBN 978-99904-2-221-4
*Salto, Guia pa uso di material, R. Severing, R. Severing-
Halman, M. Ersilia, I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda,
K. Specht, ISBN 978-99904-2-224-5
*Salto, Map di kombinashon di leter,
ISBN 978-99904-2-226-9
*Salto, Pakete di plachi di palabra basiko,
ISBN 978-99904-2-225-2
Salto, Buki di lesa nivel 1, ISBN 978-99904-2-236-8
Salto, Buki di lesa nivel 2, ISBN 978-99904-2-237-5
*Salto, Buki di lesa nivel 3, ISBN 978-99904-2-238-2
*Salto, Buki di lesa nivel 4, ISBN 978-99904-2-239-9
*Salto, Buki di lesa nivel 5, ISBN 978-99904-2-240-5
*Salto, Buki di lesa nivel 6, ISBN 978-99904-2-241-2
*Salto, Buki di lesa nivel 7, ISBN 978-99904-2-242-9
*Salto, Buki di lesa nivel 8, ISBN 978-99904-2-243-6
*Salto, Buki di lesa nivel 9, ISBN 978-99904-2-244-3
*Salto, Buki di lesa nivel lo, ISBN 978-99904-2-245-0
*Salto, Buki di prenchi gigante nivel 2, ISBN 978-99904-2-227-6
Salto, Buki di prenchi gigante nivel 3, ISBN 978-99904-2-228-3
*Salto, Buki di prenchi gigante nivel 4, ISBN 978-99904-2-229-0


Titeloverzicht*Salto, Buki di prenchi gigante nivel 5, ISBN 978-99904-2-230-6
*Salto, Buki di prenchi gigante nivel 6, ISBN 978-99904-2-231-3
*Salto, Buki di prenchi gigante nivel 7, ISBN 978-99904-2-232-0
*Salto, Buki di prenchi gigante nivel 8, ISBN 978-99904-2-233-7
*Salto, Buki di prenchi gigante nivel 9, ISBN 978-99904-2-234-4
*Salto, Buki di prenchi gigante nivel lo, ISBN 978-99904-2-235-1
Salto, Buki di tarea nivel i, ISBN 978-99904-2-246-7
Salto, Buki di tarea nivel 2, ISBN 978-99904-2-247-4
*Salto, Buki di tarea nivel 3, ISBN 978-99904-2-248-1
*Salto, Buki di tarea nivel 4, ISBN 978-99904-2-249-8
*Salto, Buki di tarea nivel 5, ISBN 978-99904-2-250-4
*Salto, Buki di tarea nivel 6, ISBN 978-99904-2-251-1
*Salto, Buki di tarea nmvel 7, ISBN 978-99904-2-252-8
*Salto, Buki di tarea n vel 8, ISBN 978-99904-2-253-5
*Salto, Buki di tarea n vel 9, ISBN 978-99904-2-254-2
*Salto, Buki di tarea n vel lo, ISBN 978-99904-2-255-9
*Salto, Manual nivel i, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda, K. Specht, ISBN 978-99904-2-210-8
*Salto, Manual nivel 2, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda, K. Specht, ISBN 978-99904-2-211-5
*Salto, Manual nivel 3, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda, K. Specht, ISBN 978-99904-2-212-2
*Salto, Manual nivel 4, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda, K. Specht, ISBN 978-99904-2-213-9
*Salto, Manual nivel 5, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda, K. Specht, ISBN 978-99904-2-214-6
*Salto, Manual nivel 6, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda, K. Specht, ISBN 978-99904-2-215-3
*Salto, Manual nivel 7, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda, K. Specht, ISBN 978-99904-2-216-0
*Salto, Manual nivel 8, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda, K. Specht, ISBN 978-99904-2-217-7
*Salto, Manual nivel 9, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karsters, M. Mathilda, K. Specht, ISBN 978-99904-2-218-4
*Salto, Manual nivel lo, R. Severing, R. Severing-Halman, M. Ersilia,
I. Berggraaf-Karstets, M. Mathilda, K. Specht, ISBN 978-99904-2-219-1
Sapu i e para, Max Velthuijs, ISBN 978-99904-2-191-0
Sapu ta namora, Max Velthuijs, ISBN 978-99904-2-188-0
Sapu ta sapu, Max Velthuijs, ISBN 978-99904-2-189-7
Sapu ta un heroe, Max Velthuijs, ISBN 978-99904-2-190-3
Sapu tin miedu, Max Velthuijs, ISBN 978-99904-2-192-7
Shon Morkoi, Douglas Wood, ISBN 978-99904-2-042-5
SpelChek Kontrografia di Papiamentu pa Microsoft Office 97 i 2000,
Vershon 1.0, Traducciones Joubert, ComputerClub, Fundashon pa
Planifikashon di Idioma, ISBN 978-99904-2-261-0
SpelChek Kontrografia di Papiamentu pa Microsoft Office 20007 i mas
abou, Vershon 1.5, raducciones Joubert, ComputerClub, Fundashon pa
Planifikashon di Idioma, ISBN 978-99904-2-262-7
Taalballon, Bollie beer, Familiariseringsprogramma Nederlands, cd met
liedjes
Trampolin 1, Buki di prenchi 1, Kabouter Oreagrandi,
ISBN 978-99904-2-055-5
Trampolin 1, Buki di prenchi 2, Lisa i Bulibuli, ISBN 978-99904-2-056-2
Trampolin i, Buki di :-re rich 3, Baile den awaseru,
ISBN 978-99904-2-057-9
Trampolin 1, Buki di prenchi 4, Fiesta di kabouter,
ISBN 978-99904-2-058-6


Trampolin 1, Buki di prenchi 5, Wana yuana i Lala lagadishi,
ISBN 978-99904-2-059-3
Trampolin 1, Mini-cd 1, Kabouter Oreagrandi, ISBN 978-99904-2-269-6
Trampolin 1, Mini-cd 2, Lisa i Bulibuli, ISBN 978-99904-2-270-2
Trampolin 1, Mini-cd 3, Baile den awaseru, ISBN 978-99904-2-271-9
Trampolin 1, Mini-cd 4, Fiesta di kabouter, ISBN 978-99904-2-272-6
Trampolin 1, Mini-cd 5, Wana yuana i Lala Lagadishi,
ISBN 978-99904-2-273-3
Trampolin 2, Buki di prenchi 6, Steven ta perde kaminda,
ISBN 978-99904-2-o69-2
Trampolin 2, Buki di prenchi 7, Flora i su fli, ISBN 978-99904-2-070-8
Trampolin 2, Buki di prenchi 8, Un dushi hasimentu di afia,
ISBN 978-99904-2-071-5
Trampolin 2, Buki di prenchi 9, Kompa Nanzi ta pusta subi seru,
ISBN 978-99904-2-072-2
Trampolin 2, Buki di prenchi o1, Rosita Flamingo ta bai ku fakansi,
ISBN 978-99904-2-073-9
Trampolin 3, Buki di prenchi 11, Di bishita serka tawela na hospital,
ISBN 978-99904-2-086-9
Trampolin 3, Buki di prenchi 12, Aventura di e makaku Doremi,
ISBN 978-99904-2-087-6
Trampolin 3, Buki di prenchi 13, E tesoro kantu di laman,
ISBN 978-99904-2-088-3
Trampolin 3, Buki di prenchi 14, E palu di Pasku mas felis na mundu,
ISBN 978-99904-2-089-0
Trampolin 3, Buki di prenchi 15, Heks Tara ta sifia traha ku kompiuter,
ISBN 978-99904-2-090-6
Trampolin 4, Buki di prenchi 16, E tiendesita di Vincent i Jasmine,
ISBN 978-99904-2-136-1
Trampolin 4, Buki di prenchi 17, Polly, e piano super alegre,
ISBN 978-99904-2-137-8
Trampolin 4, Buki di prenchi 18, Ban serka shon sapate,
ISBN 978-99904-2-138-5
Trampolin 4, Buki di prenchi 19, Lucero, e kacho sabi di Zegu,
ISBN 978-99904-2-139-2
Trampolin 4, Buki di prenchi 20, Famia Raton ta bai ku fakansi,
ISBN 978-99904-2-140-8
Trampolin 1, cd ku kuenta serka manual i, ISBN 978-99904-2-265-8
Trampolin 2, cd ku kuenta serka manual 2, ISBN 978-99904-2-266-5
Trampolin 3, cd ku kuenta serka manual 3, ISBN 978-99904-2-267-2
Trampolin 4, cd ku kuenta serka manual 4, ISBN 978-99904-2-268-9
Trampolin, cd ku 61diferente zonido, ISBN 978-99904-2-135-4
Trampolin, Flip over pa mesa ku 60 plachi di aktividat
Trampolin, Kashi berde ku lachi ku o1 puzel pa grupo 1
Trampolin, Kashi hel ku lachi ku o1 wega pa grupo 2
Trampolin, Maleta blou ku man ku 32 plachi di tema
Trampolin, Manual i buki di kuenta i, Ronnie Severing, Ria Severing-
Halman, Ruth Zefrin, Haydee Amador-Sluis, ISBN 978-99904-2-053-1
Trampolin, Manual i buki di kuenta 2, Ronnie Severing, Ria Severing-
Halman, Ruth Zefrin, Haydee Amador-Sluis, ISBN 978-99904-2-o85-2
Trampolin, Manual i buki di kuenta 3, Ronnie Severing,
Ria Severing-Halman, Ruth Zefrin, ISBN 978-99904-2-096-8
Trampolin, Manual i buki di kuenta 4, Ronnie Severing,
Ria Severing-Halman, Ruth Zefrin, Ilona Berggraaf-Karsters,
ISBN 978-99904-2-185-9
Trampolin, Map ku 53 blachi pa kopia
Trampolin, Plachi di tema la, Mi kurpa


r/
FundBhap
Idion d


Trampolin, Plachi di tema ib, Mi kurpa
Trampolin, Plachi di tema 2, Bestia den nos ambiente di bida
Trampolin, Plachi di tema 3a, Temporada
Trampolin, Plachi di tema 3b, Temporada
Trampolin, Plachi di tema 4, Fiesta
Trampolin, Plachi di tema 5a, Telefbn i karta
Trampolin, Plachi di tema 5b, Telefon i karta
Trampolin, Plachi di tema 6a, Mi famia
Trampolin, Plachi di tema 6b, Mi famia
Trampolin, Plachi di tema 7, Na skol
Trampolin, Plachi di tema 8a, Nos bario i trafiko
Trampolin, Plachi di tema 8b, Nos bario i trafiko
Trampolin, Plachi di tema 9a, Naturalesa
Trampolin, Plachi di tema 9b, Naturalesa
Trampolin, Plachi di tema 10, Tempu liber
Trampolin, Plachi di tema i1a, Salu i malu
Trampolin, Plachi di tema lib, Salu i malu
Trampolin, Plachi di tema 12, Bestia di tera leu
Trampolin, Plachi di tema 12b, Bestia di tera leu
Trampolin, Plachi di tema 13, Di tur tempu
Trampolin, Plachi di tema 14a, Muzik i fiesta
Trampolin, Plachi di tema 14b, Muzik i fiesta
Trampolin, Plachi di tema 15, Komunikashon
Trampolin, Plachi di tema 16a, Loke mi papi ku mami ta hasi
Trampolin, Plachi di tema 16b, Loke mi papi ku mami ta hasi
Trampolin, Plachi di tema 17a, Skol i arte
Trampolin, Plachi di tema 17b, Skol i arte
Trampolin, Plachi di tema 18a, Ban konose nos besindario
Trampolin, Plachi di tema 18b, Ban konose nos besindario
Trampolin, Plachi di tema 19, Amigu di naturalesa
Trampolin, Plachi di tema 20, Fakansi
Trampoline 1, Prentenboek 1, Kabouter Grootoor,
ISBN 978-99904-2-o64-7
Trampoline i, Prentenboek 2, Lisa en Boelieboelie,
ISBN 978-99904-2-065-4
Trampoline i, Prentenboek 3, Regendans,
ISBN 978-99904-2-066-1
Trampoline i, Prentenboek 4, Kabouterfeest,
ISBN 978-99904-2-067-8
Trampoline i, Prentenboek 5, Wana de Leguaan en Lala de
hagedis, ISBN 978-99904-2-068-5
Trampoline 2, Prentenboek 6, Verdwaald,
ISBN 978-99904-2-074-6
Trampoline 2, Prentenboek 7, Flora en haar vlieger,
ISBN 978-99904-2-075-3
Trampoline 2, Prentenboek 8, Een leuke verjaardag,
ISBN 978-99904-2-076-o
Trampoline 2, Prentenboek 9, Kompa Nanzi en de
klimwedstrijd, ISBN 978-99904-2-077-7
Trampoline 2, Prentenboek lo, Rosita Flamingo gaat op
vakantie, ISBN 978-99904-2-078-4
Trampoline 3, Prentenboek n, Op bezoek bij opa in het


ziekenhuis, ISBN 978-99904-2-091-3
Trampoline 3, Prentenboek 12, Het avontuur van aapje Doremi,
ISBN 978-99904-2-092-0
Trampoline 3, Prentenboek 13, De strandschat,
ISBN 978-99904-2-093-7
Trampoline 3, Prentenboek 14, Het gelukkigste kerstboompje,
ISBN 978-99904-2-094-4
Trampoline 3, Prentenboek 15, Heksje Tara leert computeren,
ISBN 978-99904-2-095-1
Trampoline 4, Prentenboek 16, Het winkeltje van Vincent en
Jasmijn, ISBN 978-99904-2-141-5
Trampoline 4, Prentenboek 17, Polly, de vrolijkste piano,
ISBN 978-99904-2-142-2
Trampoline 4, Prentenboek 18, Naar de schoenmaker,
ISBN 978-99904-2-143-9
Trampoline 4, Prentenboek 19, Lucero, het slimme hondje van
Zegu, ISBN 978-99904-2-144-6
Trampoline 4, Prentenboek 20, Familie Muis gaat op vakantie,
ISBN 978-99904-2-145-3
Tres kuenta Italiano, Nydia Ecury, ISBN 978-99904-2-027-2
Un deseo kumpli, Nydia Ecury, ISBN 978-99904-2-018-0
Un kouchi yen di galifia, Gerrit Barron, ISBN 99914-5-704-6
(Suriname)
Un krenchi di mi mes, Arnela Ten Meer,
ISBN 978-99904-2-003-6
Un moment pa papiamentu, Etline Lourens,
ISBN 978-99904-2-063-7
Un mushi di haiku, Elis Juliana, ISBN 978-99904-2-002-9
Un sunchi so no ta basta, Carl Norac/Claude K. Dubois,
ISBN 978-99904-2-050-0
Verso pa much, Elis Juliana, 978-99904-2-048-7
Wazo riba r6ndu, Elis Juliana, ISBN 978-99904-2-207-8
Yomi ke bai felt, Merly Augusta, ISBN 978-99904-2-184-2*In voorbereiding


TiteloverzichtColofonUitgave:

Teksten:

Vertalingen:Beelden en foto's:Ondersteuning:

Vormgeving:

Productie:

ISBN:


C 2008 Fundashon pa Planifikashon di Idioma, Curacao

Ronnie Severing, Ini Statia, Christa Weijer, June Leonora


Clark de Windt, Thelma Anthonia, Ini Statia, Silvio Jonis, Jopi Hart, Wernher Suares, Ithel Brute, Cathleen Giterson,
Olivia Alvarez de la Campa

Marwin Ricardo, Farienne Martis, Ronnie Severing, Prince Victor, Frank Angelista, Lothar Kort, Jenny Coffi-Alberto,
Ariadne Faries, Ronny Lobo, Ton van de Langkruis, Francis de Souza, e.a.

Medewerkers FPI, Mariselle Bermudez, Geraldine Bonifacio, Maris Francisco, Carla Martijn, Enrique Muller

Studio Imago, Henri van Santen

Faul Dijkstra, Wietske Linthorst-Dijkstra


978-99904-2-257-3p


Fun ash onpaP fi na

Stiching oor aalln
Fa. -; I.69 6S
  Home | About dLOC | Collections | Governance | Digitization | Outreach | Contact  
  Powered by SobekCM
Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement  
© All rights reserved