<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Semi-weekly Floridian
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086645/00023
 Material Information
Title: The Semi-weekly Floridian
Portion of title: Semi weekly Floridian
Physical Description: 3 v. : ;
Language: English
Publisher: Dyke & Sparhawk
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: February 2, 1866
Publication Date: -1867
Frequency: semiweekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Began in 1865?
Dates or Sequential Designation: -new ser. v. 3, no. 14 (Nov. 5, 1867).
General Note: Description based on: New ser. v. 1, no. 5 (Sept. 26, 1865).
General Note: "Democratic."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002060564
oclc - 10592207
notis - AKP8650
lccn - sn 84022792
System ID: UF00086645:00023
 Related Items
Preceded by: Floridian & journal
Succeeded by: Weekly Floridian

Full Text
-

.' ...

I

t' .
-
-- -

1 : :
i ,
p r r
I .l'lliJ : 11""t.jJ

Y i r I V ( .
r / B h r I r p 1 1I


IJtI I I C I I '}I \ Ill, l Jt \'., By DYKE & SPAftHAWK Tallahassee, Fla, Friday, February 2, 18GG New Scrips'-'Vol. I...No. 41

-.__ L. ..... __ --"'- ............ .-- ,--

I I .\ \> urd It!Seit...ii. i!hr 'rmi.1\"rthh, l0ridian.ULt.ItLt FRESH DRUGS. IThr i'liui Vcrhhj\ .fil0riditna\ '
... The folli'wii'i,' i i. 11' MI.II; I II 11I'1 1'11'111.:1inl \ reliMTe" Id the Iliek.if\ li.iy-

: 'rniiiii. ililixeinl I in 1'lnl.iili'lpliit l hy llirI 1111111 lit olllri.i'i' 1.lill\ in llu'eapieiu" .nl'"enl! -

(.' 1.111 Tt :.U.\Y AM. UdDAY 11\ i'1:11 I'IUUIIt: \ \t. ..,;(1. li I! V tent (''' Ltul.lrs. Ire: >m tin- !te\l, 1'.Ut( Ir lull -i.-enK," i" 'Irmn 5i-''n''!>pniiilelit\ ill M.ilnle.,

01 Iii: A !WIMISII.IUU.T g i nut t ili-rern tin sicn:: S'i l ilie lilll" l l'uw.
,,.l1
._ i. J 1 ; I.' t 1"-" 'II It'I I Itr.. i It.'I'I'! | .. .rutlhIi'lhs. I : (I'" ii n el'|'|" U .'I'. I the: I'atn: ,of mil ? ninny' ;jit
i: it ,. t (( liion ,i- uiHilc, iljii.l,' -i )',il.iii i tot null I'rliilrtttM i .5..l| \ illoV.1, tin. 1 Ilist. .I l |"-lil nl t nrlr\ wil
I"t!i '. 'u ;al-" are the :>i inma Ir\ tip| Sit l Itt,lit ld IntiMiTi I ini'i u-l" Iliun. Ii n. t lust i j. squally| h.t'1, ,
... 'mawwrnmaww.ra..c w..w... nnl ..,\t It" r', a. il I .pi'I .n 1 lon.r ii1- .t 'ut....11 I/.'" nllellv '\''111"1..1".1.. \ enmpleietv -lloveil
MMl' ...Milluuk' ''-. . . ": 'Ib 1- liirani.* ii.' ,ui'li"* .il'iil .\ IIIWlllloh nilv: In llu \> lust liiile' lnini-.lv_ thlie tmirlh ol his nllhmUp .
'd. . . .. "" 1't'. ii;",,1 i il 11, law '11111 t''iii.,rttitm'i. >.; I
urn:" oru\ IICI'I: ..IM.. .t ... iI:. ..iiiii\ -villr .A.t.' ''I inn-l. ,,iliitinilir) | Ih"I1I,1: I I." :i I ii.'iil I'llltkiii' man: :!' : :uttH.mM: l6lh! f i-."I'| n i.'verlnl. M

UlvMtiff. t r!__, Lt.Y- t ',. .. ." l I ll'< Illu.t| ''"In' \\i, |i.i|' "I'j'I in II" i iktler ,11 the lit I ,Itrlt we an iemtuiur'lUIII | | the liuu'iitmt: I .iml. tin' (Is' vmieln. lv, w 11'

To !h4' paid lin' in r t I'I : t .I. .. ill., Illlllil. nl. ( i ,..n. Hill: latlillllUlkV.ll.l\ .,",Iil lul I I \M'M' Itlllt plutr( I in the htitiit'I I.. nl, ,il I. '1'.ri-nK Ol lhi -intn Hit
i,' -inr' ', (\in mliilt.n\ )Inn ..ir I I---.fur. the iriIll'iTliiitl. t I to im|>n-' r lilt.| :n) all nn entlntiitmi-il Iliiilnnjetif > 1 II.'I| III." .' tlinn "I.IKHI luli will, Hie li.'Veininent:
i. .1 iiv :ill.i the nicii'iuiiiH'mi' .
!i" i
.. ui
fol I I'". ftI'n. 'tii'li aeiviiie, and i -.ri| i.illy tlu' ""' '..'Itt ulpftrtlititf ever h 1'1.'. fliiil: Hill will MMI till. liiili". tlie 'in, irl
K.iUi: .,nlm.Miiciil| lii"irtlnn, ; .. .v .; i e .I II":: .':.,...iU Ilitoti) ;; .\ : .- MI\ ,nli aawl'I! ml lilts du'11tisl tmcoiiHlilniiolli l kit, pin r nl( eititnti !11. .'Ill I'tilei il and ( 'niil'eil-;

I IMiili': mill I Legal\ :Sutito, IK- i-linwii llii-1- 11"" a- >. I n i I..ile.I. I '1'i tell !."I''II'! Ill.tltcl. \\0 II iHllir ; \ iniiovatiun. \\ list can I IT muir. iiiinalni.l.' : ,[ ill (ll-ivi-rumml* were, viilllitnol Iheie, whole-

tr.in-lciit inlu'rtl' meiit*. rxiTit| XoHio( ><{ I Wtniuinn (' '1' i 1' 'fAilM.( ih i. uii viHii'i who Imvi, lurllliS' llil.t ilillilInUieM more atilt "iMinal.l.linn: any nilempl to 'unali: i "al.,1; \, ; "Iliii-r uI'Lulli., mile nmililluvetin
( ; n. Adnliii'truurrar whMt( the ilmruefhall matt iliM'niil.ini! ( II rill .,tit' \\ III. h JI"t\ i m, mull -lainlni.; wiih lid. "oiUi-i spud enlinitvvnnlil
\ hr, . |HI*' art! will, tsLcu It J'}' \IRtly : ti.ninK\, lln- I MidI I vliiMilil IK- uud'.I'I'I' nil ti nation: nl, IT |pt.r'd llunimli Ihe Inn'-'. ..1 ixlh.untirr 1

nliliilim :Siili.1 "Y spud Trll'Uli" "t HI-IKit, { ihar...ril *' iiriisr) : ( ( ; ANH\ [ \i'uTiiicAiV: \ f..altllliohp,1. | !\' 'nun 1.Ixtr.; +tIte.! while men. O.ir' national ,"11I1"111| I tilt fiirniiiiliy ; win n Itr high Pnitlriie'lnjj: purlitV'( 1\ ,..n'nl ,I li-
,iilvvrttd'iuenlii. and for while men The Convention nliirlia } \ lit* I lie -I'oil. Torrei 11I'110' ilii Itiimeli'ie Mill

------ ------ ll'ui. .1":0.\: (' 1\n'ui8.ulIhrIIII't'rt:\ : ( | "II I'lnlilnl, tti 'luiin 1 eat \t''ii-lihiii.ni\ nan run, in. Ihn, m.innei MiM, 'inplui\ ,;gull 1 :1'1..1: lit
--- TALLAHA-SSLK FLA n'.ui' nne of UK, .\'+nrilt ..lil'tiee- tinMieenie" ''| I'I.) ol'\\hile! mi n, tad th4( I'h"01 11I1111 ..I' Lath( Inrin-h du't'uitt tsu.: v with nn'ilieiil\, : niplie| ,

1 jll. lll1'fr i Qilt'd, ( ;(. I'oiirt of the l"Hill',1! :Stall1: : *, lenllIlIlf(' recently; Astitii -.. ,IHKJ, | \\ U. nn" Ii... a pel-will I than' I it!enrce. Sit n.|Intl:; :,title Inf Iwn lule, nl, .U..II lie win In semi |In
ton the > Think hale: i tin'.l.riln"* lint:
1 rEDWARD pure, iitiiomnritinl.sititt 1 p.Ull" I 1'IT.llhl' value nl one '
,.r r IEnlnU: : : : A Kri.t.\ ASK ( UM .*>; ; :>et1 t'htryofIY.Ir.tftl.eCunft'.Ier.tt.tit.
H.lf *, tinithal lie, or an\ .'thrl.I their i and. jnoinl I ,11i'\\ ilivo" ano l''mi"| l '11' t In 11"1111'111"< | einhlliilliilivil
tni'k ,1'
| < |1'\ 11,4 nllll.II1.... l'l.lIl.l'"I' II., \\.11\ ill \t ui.leun men\ t'/t11ait1In4" | lint; .a--i'liililaue" \er emiu, in \li11r., ..1'111- own eollun limn. N'i; ; III .\ l.l

BRADFORD, JR., .in'i -, l-i oomieelioit wllli !It.'n.III\Ityyl :'r.1. pl.itrd\ ihe i I I'.i 'h Ii tin /Y'f; l,,'li Irlpl I ,' : .. 1IN/f''111N. IK'IIII lln'il hq'n.I' tm-il ,btlrlt H.IH |I..i lie ,ant N e-e| wi/i'tl I'V the anlhmilie, -, nlVr, wlneli In'
I-'nlll'.ItIC) hiltsI the .111' '
: one I il" of( (the MIIHI me t'niiri
AUCTIONEER Ihi'ic lint n (i\i'rnmeet ol white men Thank ". 'II\' 10... II' (1"1-' llnlull". \ wnnlil' he lultmlniltin
( '1" I" ..Ihi /\,"./.., Oil.1:/, ",,11tfi. uf r."I.ia": L .liull. I lour IM'M'I'MM llir lime It hilt 1 ru'lll t the reliel\ 11I:11: ". Inn' h".IIIII:1 I the mill.ilH\ i'linnie '

TAl.t.x.HA-M'.K.! : KI.Hl.lilA.Vi. : ... .. ".iv "I"" Hie Cniinili I: I I.ttlnn. ( I runt' l |pan \pniil'vrillv" I i".1,1'' imliviilnn''.

.j I i.l.! |1II'oIISI1\: : \ KM'l.l'Sl'l'.Dtuliiin'rum.ll::- .| |. ) I\url"\ .n r'1,,, ,a, "IIIfI I d, All I''M'llllti! i I' ".!.I. TltVIV I SfKVI.NH' Ml |1.\0-11| | annum the L'l'-lt: elriit "f HIM' ,eat,, onalllv "a t In ( '.,II1I1\I,,"+, \ltw', Ihe linveininenl,: lieemm1"

.1. .ilifinliil I b'. ill". '.n.;. .1.*> :::1 H nxiety l tu r'I,1 xn inneh of ti..' I ronjire: ..,n-nut-. i eo' itiaiit %% tilt ilrilli' vn'>! an ij-r.in-.ii: withliell l I' .evelil! Ilitn-dntl hih-: ll< dgt ru,
,
,, r. t/tn'f Had \.1.
.
\
". ur ilei lute Ihe Iliuiit' lo I In. Ihe li M > iinnlioiluu.l '
It..1 t "'Ihr, |i.nliiliitii, ,| SmitJnr'1. : :ill ii-nev-M I Irmnthe I uin tu.iiiu' a "-.II. one ul w -Ir; .i| |
A R. A. SHINE.AUCTIONEER 11 'liaimlhn;: 'lie.. I.el II' 1..1' inn\ <;ofiiment[ .1-..1It \\ up h..I.Ilv\ lut' IIIH whnli'eu,\ mil' .v even
It"1 1//" "' i ltiu. :iriug: ill J n" i4llliII1.tirtl twuh "nil'rtr ,,11 / ililrmlr.l' hh
'\11': ILguuIIY liy it| lumuli, I Ian in it,* il-nke'l'li..tii- r.iithl'illv" \ I" 11"11II1I\r\
, lime, -iinl lni+ leil In III." li ..limn. ..,ion sineeimiif miimeiil y..11 ,i'httil Ihe m-ifio. lo. an eipi: tiny: "I| duty, null hull dulls\ .nil to tinllovi I '''II..IIII..r'. '

-- .\ id4 () .- II those. nut fully in /tiie .",'r, 'I. It vein' *, eili/en.tlilp, you make: him ,liitilile' In arts uilii. r enlinn Ihan any albs I :.U" "'"d. when. hiiii*>elf Mini
1111I1"-mull \\lIhi"ll..- >irili' ol' I Hit- pcopli.' Hum tin I'n -..It mviluw :nil his niili aunt w.61t'nll| niir li I spud Ml Iheinlliin
if the
i I 11.
1'\1.1.\11.\1.:1-: : rr.\. rntull i faithful met lit
) n uilirnMv1 hi'' H nol \uiii\ pulilii-il 1'01'1.| I' tnUi II mil' t I' llnir.: Innnl- X h 1.IlIv",,
I Dee. *. t-ii.;''. 'Jit-tf A lot of Fancy Toilet Articles, ('II1.1'.uuNdurduy, I'veiiinpvhiie, : tier vvlmlrltieiMVm ( .\111 I if-k l in ih il I the ui tll1 I Im; i is >.u ,1'1111"1.1"1'' li.nvi vi-r "ene.. | 1.5 hew Meta' Ill I .l.ilill'u'l WIM

---- | ) nllurniul'jilisenfeil." ; \. .lll.lje (t'lri-p ni-u'ru eipialily' il'inilil lliiuu apt n the ilouK ol ill Is, :Id'. +anil In WH-. ili-elnisnl. :; <1 ""l1Il1rll..I.I lint
fell 1. i i. uinlerMno! In liave lid that the l.iu w-i.ielriir Iii* In niv anil inviie linn In -li.ii.- i in,. ln.-ifi.il rn '''suit ('.'HI1)') hale- of I ;int' I nun' n' enroll. n hii II heI'.nl

A. J. PEELER lyistiiti"! the ii.ith ; that: the tne.tim now hcl'meIhe ) .\ till''"I(>.-pel" ,in.I. him In l.iki.1 -ril. nn hui. inn l ,i .in hit l po"-' >. iiM pievlo'inlv, win mil. "'.'''r''1.
v rroux: 1 : Y AT 1 i.\ \\' c. '11f"/ ', fMty'inut f'/ r7 nt'llll "iin \il\il -ul'.i;,, 1 lele' tltI.i l with, IIIH lie.eialnlilaiiliiri. ": /,, I\1"I'\ imkinnvn nr"-uu' Ihii ei'llnn w-i' lil'n. ,i1.) '
"
c.:1111: :Snin| .me I'oilrt lI\"llf'llh.. \vh..I..! irineiile| | : .....01| tti-i-ly u. uttl, to him lhi" > rurlil In .nnl ihe uu:*s-UI.| whu. III vbdlr,I .1 ,h".,'". lull

TAM.MliF.B.! n. \.. hrll'fn'IN, 1'ouonl'd.ilij! 11'1'11. 1.lItl'II"' "l sou", In- Ih'd.It'.I.! | | :a',,1! reroniMieinleil' Iheeonrw iii m.nut' hei li.ui.r in muinij.-l In'tieiomelnuil. -'ill' :u'i4'lu''l| tilt i ,11"". ,"'- I III"' il w .. nil hniltnl

Office Stairs'over the State Batik, 1'111'1 t| I'V :MLM-NminlliefiillnwiHtf. I; ,: Then' :anil linn ,only, till. I .lulievemnil.I I'.iiltei' whu ,\i ir npun. tin- t'lounil' ilrrl.ill-

up ... //''i,' fli'HH/mi / ;",/. 7etitxtl Iny -11. the, |l'c<| inellniil, lur, n-lievlnsr: him Irmn Ibrnrhs.ily' Irspri t IIIH rull, I I'fiipnely' ol ln< -iiiiiiiiiM-'| "i_ tit it an) siii li liuritp't' >"Mnr. In t'ulninliiH weic all.iweil l tip
UN:- I'll. TIIK Eo\\III.I"II\r.-O:: ::- Hie. Mateliovi'rniinnl I) 'tANibl1 ( 'mllIt.0 ul Itrdsing! u diet. ts''oL1.t droi.lo'I II'1.1 .b4nUlrlin, u .. ;\oniwl' "- ulrllrrfindlulhr' upi nit "leal "llulllI,1 I ike II out' ul town, even

in ill. r- -i. hit .null, "ill rimlll..I.I"alt prolnpl"Innthe! l'i-u\n-t alti'litimi' M Ir.hnl..It In thi! pnrty limn |mi-.i'.Vui:< u must. nnvvirhly' i'hphsu. '. lu-Kto:; than I mil. I Woiilil' Inite hinit.t'Ils.r, ,iiiintr' <-., /lira-In detail I ""1..1 fruit iiiiionI

r.ill.ih.i"rr! \I In-n |I'' ,rll' I In i iy id-Ire leir.il. .-; :- : ploleeleil/ '' all.I ile\aliil ill lhe >i.ileol 1.1111I111111.It I In-ill-" l Is e" In pl.i'eet. n f"I"'I"'I"tI"l, 'Ihirvln.'I'ht .
ii.hU'-.ml i I .-.1.1 in.'i', .nnl ,II'L"- .1110..1.| .bur I Ihe id'I .- I lar at poxilile.' I'.u, it 111..1, lie m. 1 his |"ilnpeiplaee ; -. I'u'1' iin-\uiii In-il 1'1\' \ "..I\i.

ti-iiie I..n.lh.. .' Millt.irv, Imiil' \\itt.ilnu in ikr\ PRESCRIPTIONS.I'h 'I 1 111.- New Yuck f'nilHivAlr, rUn.p. \\ |!eili'e anti |I", "Inur' ,.. II \ ni' liar any' leal: reifanllor (1.\.1. rmnliliiiiinl. ul l Ihr rirritmen'n I: ",11 of
liite (luinriir. him. Im.. tin. mmiuit n,,. hilf' .1.) '
i 111\.1111"111.111 real eM.Ur, and: ini> e or ill 1\ 111'111. the | ).-ttirl | '
k ..1 I liy iu..rl''i.'i', nnl .illi-iid l Iu utln-r Ini-iin--ut | | !" in |lcps'I.| i ,iV.ii i i/i ,(""i'1".1'. the ion- ,,1111111111'1 ImpeiiiirioiH, II.,- 1.11111l1Ik, oliH.llllllrf :"rlllll ..\I''I'II'I'i..tt-

like\ "'I'h.irieter.I. ratty "I I Iv III'| iii .luting tliclr IViwrtlinn )!- 1:111.111111 |Hii-iion\ ..I| the r''I.I| of. Mr. .\'toiinyleneral r- | Illi- l.ul.. M\ ilear people. tall' II lel.iiii n \ INII-- v Mvi r "F''I'mrnN' 1 Mi.vs1'The
i'tdIvli.\ I ::l-1f 11', 'telly\ :n.l I ui'i'iirtili: I l\ i MIII 'iim.li'il, of lht \ .
.\ : ) I kiiunn dial I .
nli-ilameil the
:M't-hll (lo. I II.. :S'li.'ile' I' .ulnliuli i in li' .'illillo unr L'roue.lost ,*
:( In'reltifou,
\ > r\ IK-I' nniirliU, ul nil hour ul. the dIY alnlIIgid. N !. llepnliliean: 'IIVH II' hive' "
,.. A. MlllTKl.tV. It II AIIH Ml. N II. "'..1.1"WHITELEY the/ I rial 1.1' )Ir. 1 1M. \Ve fllll\1.\\. | : -> m ri'v'.il.l) .lo the, lin.ll I--IIT ill| |Ihi| iMeHlion| ilslnltruliutlloIhr; I"II !iIY ,.1' "
\\ hit hi for; rnulv'ew4: Lit- Isis imilniini: IhelilimlH "':: flues 111'1)|
'I'hnlik (liiitl Ihe inertliu ,hate purilr4thrir! nflhe. In'o ".,11"".. It eiinn- .i he>l. .11.\) rullmi, not only n" tin'rrllnnussit im-u-nri'" il Ih.
COLLINS.Attorneys \ :
: KAIJUAII\ : : & t
live In this \vur lireil I of, utnl,I
ere 'lflll:.i nail In MII h. horrihle' ipi i- nulliui.,' (butt' the l l.ipn" ol ol' a* a Hjlinai'l 1171)111)
Law nn more liiliilieiy. (ii.inl mnl :-111"111 111. vtiihther time ,an' liauish l 1'iom, Ii... memuiv of. 11.\.. who. lay: 11,11.11111.1",
& Counsellors at ptiii' forth'rt.erruuliiinuhuls! revimentof the lie i/ieni pit Unijf- nut) sli-alniKi wliiih intiHl
'
Light Light 1 lAe.l iltllillj. : ii li-.illul' |1"11I"1. Tnank liuil, H, 1
-\1.- .111\' .,1 home ,I", triiiiiri! in'. It s it r.tah''rldly' I.ntrUn nuutnlydnrli.turndalurbyrtl. | l a '"" ", '"rI., ur ml, In rill'" 11.,1,1.1' on 'lit' 1",1,M'1

SOLICITCRS OF PATENTS AND CLAIMS I :Milioliul: s KKIiDSKNK: :: : till., ill,, the: day fur Ihe |puui.hnrut ..I' inr'i I .u ho mil nn'Hii* in oin piiui 'iu /piumnti'" a' Lit ii- in n111 li.ilr-iiir, 'lurwai'liil,I Ildisplb' | | dv illnnnl, the \1\
1 I'lUCTH K IN 7118thprl'l..e 1 Ki ruM'n 1.1111'-' .".I"fl..I'"l\lit.) nqr! alld| very, sin' it -ive ilnvhiren ''*, I Ihe .praee, lllhl II 'ipplm' .-> ill' Itie. |I'"lull' now "ralHianl.llenlimi, in view ol lhi m iller, Mealleil
.. C"III..r Ihe L'uIU'il Mutcv the t''II'I.' ulI .' KlTOM'llc. \\ II k'. the nnmlH'i- tilooil II thil**!ly w title It tiihli un' ''f' ti;:iim 1111110 tJ. tout dh.ll! all, III "II Ii', Unit
Lti ul." ami the I ,null t* uf I tinIMlrlrt I I nl, ('u KITIIMMII i Inihiiij.Tin' .-. I 10. tin-: "JiIl.IIt'r""II.\ ol Ihe d-\v iin|>lii-.ilih: < lh.it thir-l. 1 lor liliiuil. wlnrh I inn' (Ion. ,,01| lo. 'li-iir; illllhn.'ei lo Ihe liillnw 1114,iiiniiiiiliilrntioii' : It I
lillnl.l.i! anil atti'inltn, the, I'lu-i-iMitlun i 'In 'I'| -' .ml., tit; IiII'i a> i h.r.JIY.it.. the n iuiiti.T: > in, Ihe luni-l- ul ninin' wlmlieai' use lianw 11\ 1.11''''I.. :N'o.emlier, 5'H, I lsiV

ul I l.ilinn Ill-lore" the I '.-t,.n'uneul4. 1''OI ;N.A; : I : J : 1' ( ; .'I'i:1.; I N.I .- ol' ehrixlian.t /' ,A. 1.,1:" 'I II.*,.
11'I.! .. (liillovvliii* Ihe luf'I
I : '
: iiys >;h nffr, -...- I ; :" "" ,
'IIIIIII"II""I'lh
Offices, :\0.200 Pennsylvania Avenue I r I'.1.1TI'lt./ Irmn the Xevr York Ti-i'mnf, it will I.. "> ;'n tlmt rriini, tin ,.. .v lurk. ,I'IIH.. "I| tin-1'I IUnuunu. Ils.t'uhuut'Lltt: 11, ". nf \ 'nnilinh.i t I

NYashiiiutiinii: 1). C. 11 L'iven 'no. emiiilt IKIIICI-In tin- r.nleil: ; .,|It.., lure '|.1....'ll' 1'r.li.s.IsI Ilie *<>n. ... :, < (liri-n .pet ke I Ii iii,. nniHii.ilK' *nn.iH. li.il'-i, ,an im
... \\'.. linliee oeeasion ill,' iIlrutrlllu": lo .the cllei IHIII" nit "'taut', I\III.II.r n n-h-ieil 'to Hie whuhrI1
of lawn
--- ;.: it ('trill 111 my !o kiep the :Snnlli spilt i
UKI: ; MiEvct's; : th it Nimlierii: elei ::;xni'ii" anti Nmlhi-in womeneontiniir mil* ii'us, aiilhoii/nl 1 Nl ili'inent ol' Ihn mlil'ewei I
X'n.i.Ki-n.i' c ...: CUIII.KV': .. Garden Seed. I 'military <:i'inw.; Il is a vvholiwimi' iliHtilnefrotn /'I"i'h. a liitliT nisi d,.It rtluud holililv -, tut., |I'r ,hile it| (In- .\1' limn emlon, now arrivinn >
Jn.. .. C! "KIIII'\' 6. i 1'.dl.h"''"'. '... the. riaht mmreeTin' lo. the :Noilh. .II.llh.11.| they lake ('.11" Inihow were ..pnlili-ln-il.lI
I I' ,il I ,, I have' Its',',", -Inmn invou.,.. ul .\ turtirJss eullinireeenllvi
$ ,t. -.".1', I'4.; I'- ;IU ; i.m ( IFt,11tlE\SIEIJ.ufttblrror' ; : : 1 /iyiftiyi : lur\ r\ p.'i--il.l" mmnei.einu per
ri .J\HKSII: ? III"...* ui IU'\lh.oI iI! -..'>, ju-l HiinulTlnl I I oil'l'leil'' \ iiinl not w iihuiil, .JUIM! -11'11. th.it. llnw iinpurlril Iroin New Y.k. the ill race
lul1 >.11<' 41 the I II "Til"' 'eiienil! .1. tint uf Ihe 111'11I1".1'1" .the,. fl.ilrmrlil-.111- |1"1.. | Ih'ninl 11.n It i llulii'. OIIH, ami ,iuwi lu'lil ol) \1 hl" ,1,111,1 evi"11-1 MnilpuiiinN, .
Thomas H. Austin I "-,- it to have an army .f :;'aYal,, mi n, ori'anii ; .
I \ I turn invoh"
hale h.ive
that if they me .in umi- in-t.-ini-e Innil" i is lit |M-r liiany ,
; .n t'( ) J : I '
i i1T21'I is
<(< 'OINI:1.) 1 : I
- Irons iiinini'' the. lnM, :and mo-l. lelinei. ) Aa'i.,1 eir- soul 1'iihiy I 1.11"11.1.( enliyol i I.I..li\I",1|
COMMISSION MERCHANT, of T. I'. T.XTl'M. r'su.lIul'ti-ti i oliuuuli..rdtIi.' Tillireiumi\; d'llhlll: earl l in lln- tSI-1'. To" sjy that Ihe /Nmlhirn '. I ili'il \.. 'I'I ,

SAVAXXAII: ; : : ( (tKO! ( )11:11.\| :( ; u. ,. it, IMII.; ii-if I I lile ""-"""11I.1'. Hint all halt II.... |>nhlii inn siiirreiuiire. Ii.tis-, oiiNtiippdl, Him ri'l.imrn. ill" /.euloiHHiippoit l I'sits' intl I Ihe nn 'real: of ,Ihe. Alliino, I'tttta't
All of :IHIKKI uunhl heenuiiL'h .
arriy mn ul.t-, '...jllll. sued| ili.il 1s.i| .!inl wlio einnlehiMieri I liih.inwith :, HIT; b:11r': ul'raltun n'sdln: k-n \\n I
Iff OFFICE ON BAY STREET. ; lull nil iniiilit to. ,Im mili-fn-il with mie if.Vl.lNKl. llni .el i i. I II
I I were tit::lifiii'/! : in I Inliflil ulli-ri-.l.: up mileele .I' ruttmi m-r'I| ail rike, alilnin.'h vi"* only
Met. l.l, I"' ;:.. : {Illlt I. |l'IIIl'r.| ) lor 11,1 II' MHTIH". i n lust, to itrkiionleiljje I I nl. Sly I 1"1' n. iiirr. I'.rlurr: Hie Bar nun'
Scott & Co. II.:i4l,1MH) in" n *vvoiiM hn I'II"I.: 11..111111 ,,1.11011. tfelin eil thin i-ullon':1 IIH in all pr'iliuhihl I I..f)
HoUgkiso, ; 11 very tnilmul: n.iy,, uu '; umuii;; im" m \" I
R.B. POST.. A. M. HOBBY. I ollL'Ilt: Hot, to 'he -.ttl.-uud! wilh .1H.IMHI; iinei* liulli rla.-sr I Kill: II.innjilM ,to ii,terl hal I tininipiiNUenens 'halter lompnxeil' .tall 1 .il-to I inori* i lln linilljr)
COMMISSION MERCHANTS; that nuiil.J) r.ill;' on l.iv |".;:"iyrr fur' :f..II.. MI.'HHII" ranuiiin I.hll'h Ihi-) neie HwaM-il I IKnow 4rrt.lInIbrll.lIur) I us.' hip.'i M'H-i I .. ..

POST & HOBBY muii ili.-in ilii.iieeilirmi. ,: ht to. |pat' tmr Inrneil intn'ii '..lIthll.'ul ...1'III...rut t-piie :end) 'Innnat.un; | | nut have "" i.1 I anal' Ilnl... "I' NIWI .
I lu'liif i is 'Ihnl 8!$oiioi' ton \\ .. nieillive
even mi mull
'U.l'ClI.It'oI.II''I\\: : ... I } 1II"I"i'i".IIIII"r.' ) :; N iv inme. ii i. in4 true.Kiltei I lileaiiN, iolton.I .
General Commission Merchants Ti.II, llu.L'k I Hiui. I II unLt' .1"0" I'I.... It IfiuonI -. ,, or ..i! < refiin-liis ...I'g.Nnl, elllricnl: eavulry.with 1 : lioim upon i liann' li'r. ,lur KIII h they are, I Ihillli III"I''li''I.|> .1' ., nun' 'h lmHiliim-p| I
.. :a few i f ihe li--l monntnin Loin' r". lurlii.li.in ; |.II..- kim. have lieu, evil all Ih it I tin 1.1..h pub
4 \\ -- I ml. U I 1.\ i '' "'Mur".1I.! u we I' ter |u, moic onu pailii-M il I. t.II 11"1 > |
"li II I'.n.. '. .I i i I I' ..,I. .. Hi' i I r.: ,.., ::. i.i m-iri'f in iinr ,,01,1! tirriiurien ainl, monnUin Inlluenee IMIII, xM-iely. 'I I he) 1'11.11.| ( ,,,"l"h ilvery li- > Irli'-r, in II., liu.ithat| no ilulnf atlilltion 1
M\V: : ,
oii.i\xs: ,.\. 11..I'wn..I51.144tt. 1 i -.i.r.v i I.i ,.ln.M'i Fll ; anti we nn;.:l.t I I in IMV an infi'iv) ;."uo.Iaf| d elun; i.filiHiru-i' an.I l .Ir.-'ili" wlrehlhiiranliioiH m.IV' (I" ilitirtl-'l( to the, "nldr.Iun'I, ,Ihe'

Not.7.1114 1 ;/. :::0 ... I Irnt'ri.-''-n..rtn.! : il'-| '.-iMi--in ih.'irire of ourvurioiiH ulh-el lament, 1'ln-y' |m-i';'..|ni th:.' ItIulnu.assitl'nrud \ d"
, 1'd.i| .Ul.lili.'i' ..i\l'! t' I" tL," .,'. ..! ...1.111.1.\ IIIC33DS 1 foil,, uii'l "...n.iU ; I.ul1.' have' no mote -hsp..u.St|. ilrep iiim. tuiiiiri.They .-- I 11111, 'ir, jour uln-ilii'tit cervnnl', .
IA- nriil uf thirty or torty' rr .:inn-ni' of illt.1II1 I'y Hi.in h.l.liui i U the intl. vs us' ,t.W mil' KNH u v-r.
A. J. Mil.I.IK, b. II TII51V II. ... LIVIM.-ION < u-t it hopi VIM1over its '
. . . . . . . .. . . .L11"I( 111:1N: : I'Iulit''I: 1 :, I .t wagon I3" ill he ulierK licntlemc-n in Ci.u- ol inuny, 'III.?e ,huh em 'iiiet ,.ln>,,1.1| | l I.' .IIINI I I ___u.__ .
j.'retry! to remeinher that our iniimnu: : exnenm e.1 l lo. Ilie. li'ur.iinilion; ol, lle-ir liunii i in letnmlIhe M.WUK'III*- Mi'lnle A'liirlii-i-r stud tlfgifttt"
Miller, Thomas & Co., 11.11.l thr jiiir< h ':' ....,1 I .1.:"! 1111 '" "I'I I > and tau err III-HVV" Hint I that it is your iii- riKiiinpiion, oftliPii' 'nnhiiiiLiI lntr'uitu N.imore .U)':

HOUSEHOLD! AM rUHTATI01J : tent. ii. wellr ilnly lo red iee them vvherevir | tln't me a uli,in.i nptm. lh." u.illire uf wii ( ( .rr"'II.r I Ithi'. A I'lUonri-' ( Mar,
COMMISSION MERCHANTS Ixs, "il,"'. i,, Illdn:05I i I' .IIHIII the peal' .i.il ulln. -, ImiU Nuiluali ( 11"1,1. ,I. I, .. .' I hl'" wrap| iiinl'-r 5hi.' eir-

.\"> V/AKE5, IMPLEMENTS: -.- 1 I .1 l Ninth.. 'Ilieieitic 1 ii-rt 'in UiV of our iemlr- ')11.11' ..., 'I''In- .411. 'I Itst i-oiiini.iiij"i tit l I tlb.
I.ltul..."..... ""L \1. t4-' -rUt. 1:1'M.: k TA\ i, vvho.c 1"m""II'' ,.-'Hi Hie ..|.U..IU..I..tt-| .., ((141114 VVUA 11 li.iinl.) ii'i mure hall I}>ri.oiitr. i l (

Wholesale Grocers, MACHINERY &c mf ('l'TII\r.-\! |>ruio-iii"ii| line ine:; lie n nri.li inC'uDKfiMi co'ii' .c-lii-irtL-en, 'l.iiiiilnwlnrii' ".,* ijilerrUMtil, tit fir tt" r-'sprl| I. '.III.\'U1 to llii-1 unity In our
, ...
li-kn. II lie iiulO Lute
b.
i; SAVANNAH, liI ,\. .. l-y Mr.I M 1.lr' h"u'l' <.! IVousylvaniu: to i I I li> the Was, are vv uin an I'! in,!I. t. stud I Nut. bilk iualgii 1..1.| .1 "ui.14,loi-iii wji iiliunillic| '. link tribe\kt LLI411.Jtr.

-..- REFERENCES : ilifH'li lite intt'rWlIOIIU\' tai Umn SonllilTllcuttiiii :! lo.r".1 l In a "'111'1\,1..1111" i"Io'r''l.It-ll' 'I be .; -d. I f.I.Ii'' I.. i -'I-' In lur i: hap b .4l
H.itnii i h true td'Tery iii.mj ill ihe wu.l..r| rottou.Nor l i .
!: : [ i unit r A I.i. \* u V"rk. I rs..ul Itt" to ti ci-ittk uiuinl Ihs :Ni : I. I put -
) III\II'T: AfTEMloV: l-AIUTiiulUiKU-Sauil; ii |HT | wYork .
I : U ther? any te i *on why the: auiiriji.irinuii'. 14Iiili 'll.l I Vlw ul I hr iMlii.ll'lillUi' :'! (Ulillltrlllluiulljr" ,
J. I. %!0"l.trt'tn. I. ,
: ..iiliunini.i.lr 1111 I'"ttoU i nti-i i.'in-'I f" th.I.1.,1.1'.1' '
Tii'it i liiirucU'ii \\.v: tiu-uuru u. oneHllh'b .liuiili| iiui he iul./L"l. Tin "al lulliriiiltujiean I uo il'inlit I..rIt rrl..hh. ei|>reMMiii 111 lhrpntlil.ii.n"'f
,,,' VUMiliu
Iirv.ui I'n.r.iA."lf.Ml. .w.1" t n
'"" ally part u.| luriU.i, and In or:,iu reeeiruiian.I m .
i.iru-.inli! \.i ..I.. ( "Iv ui.M. ml -ilirliunnl.. 'I'lie 'film iiieni-, nmnv uml, lulu r, ui.al| l/utli MI 1 -| ; Mr Will'Ilv. jji I Ini I'jpl.
( let. ':1. 1 '.s l II1VIIUMIV I /t.1.: / /... ..u 4. .. i fillet, and m-iili. eau ( wit in .u, umuuuuybunr' M' iniiii'H ..*' In i -.s .i|1' lur tinjnir| uftc ot uvuul'HI
think that tLt iDI..III..u. ol m-U! n. I.n on it tie( in 'n-iiili. r nIt}* |*eii a* a j p11.Ituertit
Ji> ,.. 11'lutdeiL i I 11. u. .; : aiitl'iriniTin "" ." ,11"11' I nlteknow llll* iu! well 1 t.4.I' > "
BII1A1. A I IIMlTllllil'K. C W -. ....n XV-u. llHli'V.i hr.-I 1'' i .j'I... .,, 'l.II.d"1 $ -...-i.. luii uo'iM', lie ex'remi'ly: ilaiintriugtulU: nutiun.il HH w" it'i '....1 u.ri: wet-|'J.llu Ui" chq.ltuiudl' ul li-| M hid ir 4.11| ..tl* i, .1.Itii-n.. "mi,''tirrcil"' t "- (.. un"ri-Ai-wutti'tined/

'IU 1 <>' r.:. il fuli. .t..", i'fMJ ire fur. tmU- ill II.-,... I l.uixl' a.iU! : I!I I'IaYideiuta.h., : .-.--rlnllv it.Hirrlve+. I liililnof a) |irli"iin-r i>l 1- .
Bryan Hartridge &. Co., 1..IIJ.lhl..r.; .;;. 1".J. q "It "".11,1.11...... the LTuuin: ol'iuttoo in llii- \\ 114t it.! .. r. II I 110.; .. ..1"- 11'1! nl tli.-in-ol w., p iii-l>ihlirJ. ..Ii4 1" run .uul.Ill-it ..\.>,-.
: 1'1 ci.uiiirtor Uirisu ru..rkfUn m.itUriiftUiiett man vveiywIi'Tf '! :>''i" i' .ih- ,.r at eou.<>l lr oItiuiinity ...I J" Ifs furtiiit .,. .-.i .1..1| he umlil lluw .
.
Commission Merchants and Brokers, 4 1I1U'.jrtalUIlOr in ibt> < our..- of u ro.w.ar.' '' iu it* h: r.i--4| UuU ami uer Wi'k t i- tuuldhe 1'1.,1..1".1 I.. ....II' '" LuiU(.
U-l.ire. ht-r. flat irieul Iltk..l.' hi.ij ri puii llniiiit ..i re tin urrtd ?
now 1''IIlly..t't
KANDOLFH rival ;
SAVANNAH" r.14'I.I.TRi'T : DR. J. H. U would ulwurily gilt; our I-) jtilvitiitajje -.-
.. ol u*. \\hfll i.llou roulil U Jiriilitklily Lutl.ugupUse: Ii4limi Wuiliuls brluults..Iw", '
.. --u- |.\....1.1 .: :* I U .M K"' IVXtltt.
--- 11'.1". Hun lii who u'liuinUlt-i' : the U'E".II'U "
to e imi.on
I ,
I u"kH Iroiuu tu Intlve
>lK! 1 T.4l1'* Ducts 6TulFE. rutM'tl uuJ : at reLt. I I.t I |U>: w hula I the w ..ili .Sj(NL'wy
.i'it I i.
: I
ttentUm 1 ifivvu to the ...ihul t ..ltuU anjother / FACE tt 1 alljiri' thud .hr will ('*' eulflicr I"'iiion of IU il "fuo .I
intil of
tUecliiet' .
vir.II.1" ni'ii"iK.ly A-.
S' l.ill.c It iHjiiiiil" wr HitI < uit4tile -.il Rn1..u 1* AlK| SfTIM
I t Ie.i: I.-$ i' hc..1 at cui4l CI.mr..t |) :
Ii
,, pro.Im' iu r thud :\ .. Vuikiuirkil / .
"vuuimli UtJlk t with true! wahwulLhlily. AIM) th'nil
1: t1l.IIi.! ( 1 '
J4U. 'i, IX' i :"i 111 irketi ol llftll'| e : i ountrjf WM.H nti'lud Ilit-I+.t ,Jtur 1ut1"I..I.I''u..t I IH.
*. A.KalK-i'b iiujtoil iitiiui-iiu lo our limn I jut I\ill"... tu < "hiins1' it* rUur.M.Irr u." lh>- >all-
tue4.ure1V lime | uu'i
... .. ,' Iwjon.i new ronijietilur la lliiexfM' .ii Ut. I .
M ,
ainl to Ih Ci tnt>r ,v I (> CoUon thud -- -- -- -- -
T.li4ici> Kielori, l'l I'earl, >trii, N<-.. Voik.vVotirti .* tit Uo umt l just U cuii.iili-u-il dun t-ruiH iu 11;.- I.d.a tuLUlrit'fI14ud i | !h"> Ul:(U ojjliuon lltat llnKwliiu I I ltl. '> tbr liiu -N'|1".1. I'.1 I ruiWiuril 411uuiJ4w
I'lutter..uppILu. purcti.utd 10 eitl'r w.rl."I.- ARE YOU INSURED ? \\itug run a tiling: now <.tiiit>J. or u* lfi-y. tin- likely ::. uf,'1.1'.,1alliIY will bu lijigoitKii' or i:* m \1. ,.Hit- initli"t luli-slot.iuJUPR.
.
I'r..u<-. and uiw*. Leila: ,; tiur.il. ,\lIlh.L.i. ne'lel J Isalww'e' tad t fir- j i inlhrr. Itw. dais. lfcrf Instill 4 inurltlin.uoo.4-
L4u4 l
from Hjltimor! dud C'mi-iuuati. I IKEICUEX mt'iitum "f I ten itutsl..k "Q .II I'Ie-oo.. 1'Ir rud 1. lit" tar oil u.1 1.11.wlruidttkuttlIJ4l" t4
tinn. 'It tl right or renu u .
'I'ilE} l'XUfcl/ >HtNKI: : I> ntEI'AKKO: : TO b ini lruud Lui..b, e.I 1 n.iii. i. .trl IIJ41i IYCp
1011. tb1tr 4..lu ) I.r.. rre'U uu4 tIf""I tells"d .i.1
u (
EH : I I ,.l.: 'ul.h U:> :i.. (, >wiuj( rt.putt.ihle1ia.ur4ut I J".U.I.II"I the J.rt..ut( pit> <. .f rui.uig i wad unrkrlI j 1I"'r.."
('..1, F.iifi' Mm 1.1. 't %' Titl-iln.--ie..1'kt! I I 'i 'I" ft!t. I I III)? "i''11,1 I !ftUeui\ ': JilM tlK' VUIiU;;e tout (he) foi ih tu"..rt| nn 11 other' ;klull .In-jujn ;ii (u be Ibu Lul .."'nr ..llii ull) nUHil IniI'i 1'14U'1
II IIJ
J t.d.R.! K .'1."". .t.k. -.ItJI'FI. || nol.I ,I ni-fd: and l ....111,1111 I liw hut iw> utr rniin-ly Iroiuill' ;ir'li *>l flll<-t.t! Inve ami 1:1'. I 1. I Ju.li.-i-J r. %1i'1.EIIEtladi..o.: r'lornli The Gulf State Insurance Company I a"le'JII.t trlarkri4.1t -N,- I iutuur I (I.I.IU: / )..stNs.1''ni'Lut tur'fitii h.'I'.|
i Sox id. I 1"1'. 1-.MJU; ; ,..it-i..4 4 r"l.rn.wg fill"}/Ig 511' .'.IIIU h) Thrtt\: ;,;eit nip ut oru wet ui ietd iu thleiiiuly ,I tail ttfl> wiiUul c! ,J'.I' l J,. .u iulv+utrd
__ I Ii ....ildt lVst ... '.1 1 .Iwjll' 1?+... II i.lu.sal front <.r*>..t ers.,..m I J"4iit lf> tl ru4lirI, I.
ruill..h
i Rome Insurance : fcik hiiuiii 1"1'',1. lei) I' CUrWlrit4r;; Nat 1lI'"I'lt ; i5 .
Company vLn
The Georgia liri. .1 | .. i .J "Utti' ..".I .. uill 1) jll uf 'li
: .
B. BROKA ui.iM I"I t. it* <' ''it. TIaI'1I1.11,1" .
P. W'SLIVERY 51u iiiirU4| ..> n ,l,-u1'iL' for <".l. wul muit u Ltd ,lii-t-u I',' li) llir l"lirt 1IB4 lluulvru ufmi

The Eufaula. Home Insurance Company: | ,'rll .hul I i-uru'U4Siil tiie .irtUer lorilU wUulHtvnbe, r U- II'Jtwr: &in'. ('.,rtJ.i Imo xli.u;; iu i.hiui so $..r :, ." .1.I'n.< < Slid I..
f.I.se4 <
U.r out ike *. u in-u U r 41 Ita rijdu$
AND SALE, Tl. U< roll .j,. i I,1... /!-n.rr.r /,... f.Q. :alit' 1! t.4 t.. 1 u;re_ IU t'4uliuwml.1 vube ::17.*0" Iwrhu-4-l, w liii, 'h u rhjj...r ...4 fuel Bryn I|; n.uir..!l.'v ui'l'1'.1.I'. ,"I..4
I Tut K/*' !**. '"'.* !:'*< IbpuMifuc t :/
-t L ... .fii.-"U.. sal Iu r.ihe o-tlun *u> tlnr Riot I 1_.
.
f
"--r-'T., r 1' .\ uI.I I I : ",.; i J", rhl.a'I.,..-. t..IIP.rrrItly811.,4, : jMlirlwi. Wlw14111.; ... im lu.tr inl UWkr;*ni. Uy 'luttttou of tttf A"i"' U turtiovi">i. 914jtarliruera4 !" {f! -.-

",,,. 1Churr.: ; Ar4.h'ucretot+ L.. ;M.J .,1StInIe, 41 mu iiiiilt-r N liiJ> \I. '4111! |t-i't..ttInI uUfrr, tl"jj M U"". "rtiylu' ''s liu; at. .'um.... U.*.. .: .:ttMr4llul.ltr14113.I".II.\. It.1{WI/r..

T .\J./ L .\ II .\> SIK: i-Lnuiit.i: I W ur.h.! .".. .wi! liuihlu, ,;. :::' t", Wll}. twrru'utr I Uil4' ..ItL"1I .wJoor b. .. rrlirrsd\ r prlatliurt ..11.\\...,.. Nd thgl > .'tit! uthr li tutbrru( h I.w,'. i I. .
Hou.i-tuM\ Furnitir- Sj rvliWMtU*. CotlU4.fc .... .1 ',, mt, i
i-u url title tfhhirtl. 411k. i.r r ., if
-\I..U- .... ; Itvt & uf 41\ mcl: a IkJrdl wi'ba del .k.. wul
I 1'm III LY4/ruarr. ,V Ou i'tJ,.' .. aad g4b4'Tpruprrly i a tat 'hr w.f I" w41 it ,.iII ,It ilT4 #&J" s.tlurlyt alt | .., .I t4 J w eijpri
BViioiix! W.IIISH; 11.H III at" r"" initr K. uui ,'_. ; ij.iiattiewiii'k 4111 ittlr'Isn, I I hP1l
CtAKRUtitx [It t' LEWli lmt.lt enisti' rvrryu'Mi} ..... ,,.J.'I' { to rd..rtuin.u ? .11 tt.,1. 1>
.' f d1.Lu.rtos: .- T. IV-I I l.-tf I. 1.al.| ; ... -..i : I 1 iii: 'L.0.! : .1: th ..Irtim uir! b.- tI: ., ." a .11 r. i : .1.*. tu ., ; 1 pi!. oil- in the Smith.

o

I

*. 1. r-' "" ''''''. --.. .,.,.., ... --- .

( "' .;;E'.t.'. .. ...: .. -" : =! ". "ir,," "w,;."",,"r':;':!",>'..'" >'' "' ,' ,. '. ,' .- ,, .,." '',- -'' ..',''. ,I.-,' '. n;.wt';.{.f-: .'I... \' rp.J


.... ,.4 re' ; r
ri"h .__

$ ,'mirfChh\ .., i Ic> idian4, I"hi, ,,y I" it ..11"1.rhnul t1''U'I_ t''rind I I in port t rim',!I"I'
,
HOME Jot RIAL' -The ieW'paprthtabttnmr fili.it famishes this !fubjoincd Ktalcnii .<
Th'1" irnixnilioli| of th,<* rol.II.,1: nl,":1t.li-, : ',, "- toeniili below"in1' vi, ry iin|>ortnnt' tirrciondrncr | tlI
II to en h ..intlent Hie Book, of the Pl'Ile. that Jour. of tilt losses of taxable property ]Jil IksiigLthen ( \ ,
r the f sulfraje tie Thn recogniti of (;sly.
'I',11'1'A11.1NNhli; : tilM <> upon lnldycintineipateil nn wi lifen. has tjtcn elrtatrd t Into departmetit ( our .

'0' slaves of the, :Soiitlii I I :Ia" -, is exciting Walker ns ( Constitutional (;Jovtrnor ol the Stateis I.Hn literature. The number of weekly I and daily pttpcr.1 1t ar :

f di'russion In linsl; ind, a- i m the rl.1otali"l our' |mlitl- anal mi"ccll.i- .\ the do' inning of Ihe war, 'HIP taxable, pr...p|
il i:> i. \ 1./ > 1'.11'1' no.Jf I ''fllI.'i. I' .1 t".I'nil..1 .rf II"IP step "I rc-liiiiiius, pOIIINI, literary, cientille, Stale' was $'iU1.04M; !>K I If this. sans, ,
S'ates.' TliriiiKhlftil' men 1.j, Mali "11.1 ureaslonMifc cnl .rights ; anal the cordial, ro-nprratinn of the npou'.luu".lln tie United Stales, the Capital tutee erty the're ,1111 I.. lost l,>y roiIdeation, value ,I I

: ] nt it. lit, tint the iii) nrdi'd1'nlerrat4; authorities "of the, Tinted; Mutes, pledged! in llutIrllrt ted in them, and the amount of literary ability exhlMtcd Ithis'p-2; : 1.lf.t.11>r>,4'.Mi. Uank iiipil.il! tli.HW.u I a ,;.'

o. IIIrl"Ilr'.v.' treinblinf for Ih,! staliiliiy of the \ of Mr. Il'in'er.'' Aftini? Secri'laty of State.OK : In their co'umtis' Imlleate mod riklnely 1'rinnc.s of war. money at inure.t. tllS.Wi I I ;i,

,,' '''"-' .. ", Ilrc it holds |Kwrr, rf'iiire| tint the i il ; il I the ut'nlo which we are 1 ref,knit 1'1 q| U*. herhula. II; h Destruction it t property' ,*i.j.I: HI.lm. To- .
-- jrllil all these l i"uI"I i the : lii.i.UH'I !! : Lp.irinir a balanceof :$ l i7.iM'.iiii'i' ,
the nio't
I itnii d .
iiien-nrc' .111111. a<{ > and il "" la1r ion Ihl'nrxl\T' Sr.MII I 1"rull.I'801 ,
fuuith; of the taxed' l l by tit!
t/ lath, 1 I"'44; tni-leful and elevated weekly likh is now rcftlvtd or about one Itol.tty
.II'"ah.I. nun x .111.1 I be pu/.led' toaieiMint' for '' |II.r"s, January ) I''pcr. \ i fiiiimrrnteil in the
.. ,.. I, State ns
\VAl.hKll into the family, is read carefully bj all Ira
il.s niitfsf; ttioii.'I To His IaI; 'pineyIl. ,
*mters. (,Luther mother lads and l"Mc>, and eat'rte That Ua hat I showing. rematks the M.iconfaurnatit .
m<
1 IIP r.idical', !in .t.IVux'atlnq' suirri! ;'1, |lido Hon ,.r'l t.< titiiti t-J ;( :
l"gr the home circle, Week after geulle .i/rIQ r, but it dot-snot compiehenl l
..jfry' to i hat \\illil1iis Oi'ei, >nu.i : eithtr slit :Stu : fly ,din, I'llll.r the lr'!ilell', I Iluu'c thehom.r upon "ecl.ll" nee
:"III'r herewith Irnl.lil ,toil a copy of n Influences' of hole and culli+.itlon, of racy lh"ublInl tin; sum Ii at\'ii of pr.'pcrly losses liy any means.Add .-
r7 was : ; ill
my IIll. t"graling (1.1 bruiuli/ing eommunic.itioii' whieh has' I been ndhrr.'aiItohi', pureerpretione rica antnicmnrie'offutandI cities; i illagej: and i+IIlle.lh\'lugIJlr",1,] :
stilution which; II,cy have nil, \ time*, Murvin latp I'rovisioii.il around. .
IU.II.n.\ U illiiitn ant cntcrl.ilmui'iit
1\I'.II''f; I', I linoy, In'llcl.n g.ithir the thous ind mills and. m.iuulactnringtMa: !. '
j' -- --- ---- tillnneil, it tn be I or the Aliic.ins; "I l tho it' when-by hr has been relieved by ; !
,"II 111 < on.' sheet and its are public benefactors ;
l"r F"rll.l. ollurllr .
'r Kin-oi- MSM'.ft. )I. onr \.>'iit a, .r.,. k.jivllli Irate I, not tin: intelligence iieep<*!iry to ijualify, !oh'Ihr( til-I t 1.'I'l.I.r: !re|"ised in him. and '1 in their elf MIS tu( mend, the mor.ils and reline lislmiPiits liurne.l, railroad:,and bridges, hutulni \laif (
', Klorlili. fur Hit- rt'i.it-on| f. r tin evrclMof: tie rlhve '
-- the h. nrl.
; and ".'rtl"lni1 lie run h. r.imiil st the t'J"rlI.II.I,," h"II tp fr.lllli.w.I ";" the papermid property tchting to that household furniture, : apparel, jewelrv
.J ..m, o. tin: now lit for +ilfgotlntnurotand, 11 art.I 1 t.I t. A line illustrative type of the eland I Is .The Home "c.I'in/
J' Illtllle .
.'. 'Hie go\ernment of tlie li-piiblie, Itt i i. bec.uie I havrlhrhiuuirlitendrtyuutlo, eonperationnl ...nrl.\ published by Mp'n. X. I' Willis ,\Morris etc., itc.. stolen and ,..J'ltOC.10 -

{ ff Suliserlbt r' lll pb.ifroliservi tin, ( Iir,1, iX: : I I1.lrk American, slavery fiialfi| d them for the e\enise I the fioveinni' l nl t "llprlll.,1, Males' w lierevi r l'lill'; | !, Sew York. \Ve have long been niiintiir .\ compaiison--of-the statiinenls' of the 11111,1'debt .
nnd go,eiiitlieiiisel\i'S.ieeoriiiulv.|! .siil'" 1'1.|> il may: IIP lonnd ntcesiry il ,- the earlyreilofalion the rfndcrs of the "Home Journal," and can Lear ;
hall C"i p< r yeir 1.! for, lit ni"iitl'n e'xn of these lui -tiin"I No "\1"ul.lllc Hie m.td n,0! the peini.inent prosperity' ')' mnlwilf.ireof ; to tesiimonj to IU excellence. Mr. Willis lisa u national t. a" eiven at HIP dose nt the month of A',

'I'. HP'S or hilly tn i atlIlittnhrn' their forelathcrs,, : HIP Mate "1'1 xhiII .Vim have been reputation as a veteran writer lu all lII istrncpful gust and, HIP close, of 1), cctnbcr, t.xhibits; I ,decrease -

1 unled on tli-. .:. is:, .\. ct' .lllleuu. I have honor to be ( ceni.il, and poli superiors It.iKi'UiiK' liu rid
Ibi! numerous fiiciidsuf ,this gcntli' man will IKpleasetl the beallnns mid Iniburiaii'. upon 1:111. theyware With I 111 treat naiaaI., l "'an Hiithoniud journalist.; Hence the 1""ICJ'Jurlll"I' played. In ..II..lt our debit, as-relho4r of Ihstatcuu'11l .
fit oxen, i is.. the! right or .to enjoy, ll.opiiv-i 1 marked la, -tefiilues'. ItIs ,
j lu !know that he lids .been irlturd| ) oil parole Your most, .,ail hent'art ;:11. by n I rna.lns ,' T.'I. Ilhlie in AtinM. The Secretarof \

y Y and III"'lh 1"'lIric.l..l" his home in Ruin'' ilcgp which it I is now sought to thnw upon tin II.II W. llfNTKU, l p'|i'cliilty happy In,alt alintr plea-mitly with liCht.Ind.rrr"bheeultjeeta. : Hie Treasury: I ,', ho ran Mill further IT"

1 1 they now pic-se. tits, reiptisite it Acting Seirit.iry.OK Its kittlni afar'Luhlin' .
ill-lit i will lend linn
11.llilr..li.I. lure
K't. ty, where' I he leceived u warm ureiting. U e nn the provided Congress
yp i is hec,stat ol I the\ enlightenment, Which tli'y have auiiitctneiit' books, IU.i. liiatriunuiy: and a<>cicty :
cut ions to know! why lie wis arrested.iii SrAIF' t .. a Iwll'ilA timid' ;; lint if it 1"11.1 persist in sin i.chcnies i.I
: IIU'AII\Ft mid its ,
'il -.- ic shed, 11,1 slavery, oil the cotton, tobacco: mid \I.'T''S. January' |NI| !Is44I ; !. f fTo are always sp.irkliiii; ; r1llI. |gnaaipundparagrxlha the as cqnali/ing, the "'lnli..., whereby tin-"
of all '
sorts, are ever
;1 j.. .1. 11. Uss. lice fiehls of the! South lint us we hue said, the MvttVIX I iiiti-rtuiiiiiig. ,
.., Mis KxcelleneyVll; 'I.IAM arraiurrmciil uf I'liillips' Hieeomitiit country, would he MildlpJ with' HIP 'addition1!
1 We leain; Irom HIP best IIlIth"ril111.,1 tin aitolilioni-t.4 bate I thoiis.md t times 1I..ttellhll hit, Ihr\ISPa'. Ic..r. Will \ fu I of ( he it will ho
f '
:
rrnnr if F'nl'j. Include a mimbi, r of vii "II" pa.Miicnt J t"I.'HJ.Hln. says useless
year I" 'lt'II.
1 .I'ld/'e I / Advocate lieneral Mr. l/.il.T, on being recenlly slav< ry a its t ssentiaily" ; cli I, r.idin; and'\ .
t S'"II.rl arrived in the .
Silt: The time has \11'1. jll.II' liv<* lni"|>roveliictil IInJI" J."N"II 1 arl'I"'" f.r him to attempt 'the contraetiun and geld
: applied to lor the, purpose all leaning: tin !l.rutali/iiiif ill its inllui! nee ; th.tl the whites weret'leliisellPH 1"1101' the I'risidenl 111"i".1\ : i"t it/irr for. t.. r"li",1 anil rtflnt'lial eimVl'uliliitnr 1.lln.tnrn to I specie basis j that he hue IcI:1:

a intclitioii' id tlii 1 llowrninetit illl I'f "l'l'f'll"' \I.j. little morithan half rttiind-linty; care 'and, conduct ,of the proper, II.i."I thStall1 ,' (..(., ( I'lut .1\ .!o". I IsiUl.iciiiilnr ;. tod.
I'londi be '
of
Ill.K: ,i.III"l In "had'.. examined,l Hiprvidimeor much WOIMthe U.irk.from ,hose i yes the light may r'lIlilh'.II. ltilll1III.I'i --- -...- -- '
I ,"* oho>" 1 by the tlnr ul, \\ 1'11 loss of the' Mis.isiiiiiii nt
J a (Hirlion of it', iig.iinM; him,; in id that it was "I ifkuuahrdgri" .I e.\cbid< d : I r hopi' \r. on Hie ,hlI'r! to the pence" and, 1'1'1''' of the t'nited Marvin.We I l.y the def.ilcatk.n: of l.mk, that! missing hclon.

Kin h n i baiaeli' as to make it his duty' brim. other hand, the I nnllicrii blacks, but yesterday. ill Mate; Itv direction of the ('resident, therefore, find the following in .reference to PenatorMVIIMN \ IlIhlll
lelii-ved, fruits the t llnst which was litreluliT'o cashier; i* now !,.\fllln he 1"1\1'1$.lk( ;'ini<' and
i him I lu. I rhll"I lbrr: commission Ihr mor.ility)' and ill lliijcnce IIPcesiary Y""II' in tin ofIhi
? u military on II i ii 1''II.II'lta'c Win-hingtoii corrp-pondcnce : The !
| directors
r r pn'tt ill von lVovisioii.il iovernor; "I'I" $ llIn.flll. are Ihrall
11'1.llal..1.1.I
1. N li irje of prai lieing criiellv tu prisoners SauN; .. ihr'adug: ; i'' mu.tl)beiaiiseonthein :ta't: if Kloli'da.Vhenever I. M.ienn J'rligr-ii'h, d ,t'I.I.III'lt, ). '.'i II: tindrhls of tinhunk., lut( >heir l.ilher is(one

and he I bad, ordered, I aunt t' insle.id t tIll most de-J the I' h'l I shall 1ua r Lit'
bury hilll"'IIII.II.or11I, f 'I t tI I" "I beinx) lovernor i 11In' Sen.ilor Ioolittle, nf Wisconsin, presetiti'd. :+- of I ilireetors' and,I Hit tidiest in in in Franklincounty :
it I ri.lh"'it'Inr' ir.idini, : 'Iiiiil.ili/In: ,r of nil 1.,1"11 1 in,litiilious, 1 s|' I ton. di-clmrgc Ihi duties, of l I Hie executive terd.iy., HIP eredetiiils:;: nf ( iovernor Marvi! ', of hut lose dollar Inhas.. ANew
:
the mu-t, enli; hlening and hiiniani/ilii rwhthy will Irall.r'r: the papers 11.1 ,properly ; Senator; elrit Flurid.i. I In doing wi every
in Ibis, elsewhere knows 1'1
1 Nalt'.r who FI.rjll.
I l Wt Ir| iln State now your custody' to Ins lAcel-; siid YOlk deposit; of + ''.OIHI helongiu; to' the,,
I..r 11.1; :, will lora'momenl believe Ibis i lidrge, "Ii; the 1:1lil.: aholitiouUl; ; the pololpesoflhe : lenayIhrI( iotirnor elect.Il 1,1 ; :
I desire lo say: that prr, onally I 1.\1' known Lank was left behind an 1 II package ('containing t
IHI .mailer\ 1,1': may be jirnrnl L.-Guru, n military1'utllltli4lnll. Amerii an "r"II"'rl.I.lr,' l"ll''I''o' !otdmit. L'ives me' fspi i ial: pleasiite to convey' to Volt ,this, gentleman' 'liir; nearlv thirty )"al. 111.1 "I his *v,41Nt; in Missisiiuoi hills was tumid in
They M'i> un iei-.i.n why all I ? the Ilia'dal's; ai' know leiliMnent of tlie'lidelily( character and, hijli during; that I'W h.1
1.11. klli"IIp standing
Hie lov, and, l tliedisiretioii- which, have lu.ilked 1"1'1)1. IIIhc.I'.IIOISI'. lli. pi-rioii.il HTecls" have beenatl.iched
d i, I da' > sofVll w.UHilM .., they b.ivpsdd I ugainstlavery illy ,1111.r his loviilly tu the Government
'Illll Itoilll'We .. administration.You by the bank, mid he Hold." Amonj ,
your I'niled States .till htt .
t'1' be :ai led by hem.I I"Irua'IIhay 11
1 ham; nulliorilatively' ':; haul Washini'ton.; 101'0111111 1"1 w ill please" give HIP n reply, .I'.i..inl thp Kteat pleasure to "' testimony. Ilis servici.is I tlirin lire choiei sheep I and 1.lr'I's. rare \\ inc.sanilbrandies

I II ; reject in.iiiy nf l"I. 11..I, Ih.. slntenienU> day on ,1,1, h this "IIIIIUlli"III"" : ,1.I a Judge, nl the 'tutu-alhdca in Ihstriet ut' hill four ,I xutchet.Iiover11or .
iv that I IN'i' iNI| mils: i.f Mesm-s. vss.lliX: : Itll'I'I N, I the, I be t. gold
'
tu ,
thi- : a
rea( liinij 11"1 1'.111 untidy In 1"'lf'll1 h,1 : noun v ears lire known ,the "h"le
i 1,1''f 111"", Washington, in Ibis Stale, ,In Your : ob't serv't FI"rilll"r .j
:i county thecoloieil pagali'of 'the me all ripe forI'ilienship lAcelleuey's "most' l country.) Ilisafiifilyas, u judge in the udmini Ilul.inI'II. of Connecticut, and

f curry 'the, 'units between r.lrialll1'l111,1/ Milton, ; ; nil for participation SOI'I, in the government \\ (lll'NTKU.Ailing : nation if our laws and iiduiir.ilty jurisdiction are oilier capitalists ut Norn ieh,, have ''i.III.IL, nun-

I ,,' twice: week, 1 for $::1|,..VMI, h'II"'n iieeepled'' l by, of the' cnimtry. The folluwini; extiai' I 11.11111..It'III.I. -...- .N'ciet.iry.I'aril known not only to this 1'lllrIIIt,. bathe \1'1.1! ; pan, mitt j'it1INNleapital, to curry on the luiu-

1 tin Post I Hllce, |Ihpuhurnt ; and, that, '11'1'1"1] .." l'"lI..Ili"I''I. kith, theiriews II-KIII lti-, .llr. l>iin<'iiii.TVII..VIIVS..I.K lair one of the;best 1 wolks which I i.s ; I"Ili.I.' | >"d on in th ud her, business, principally fit the South.

tuc'irry I HIP I mills, twice a week\ Iwr *'I114)f '. I Let Ililnl'Jti".li"liul. ( _0- -
well in
till as as our own wuwrit'en 8
II,Mill 'Sllbjei" : flllrl : '
t 1 I IW"f'nll'litll'Y I Cli'ilttdioochee, ', Ins alto bern :, 1.,1 1st', i"'iiil.;' l by" him. .\1,1., sir it is 1.On.I It.

The I numerous" Mlatcnicnt'* whiih, Inlriura to .t.I.'Ii('n,', : II.ill iipmiiitetl h | Assistant Superintendent that I 11'li: say il-'II.I upon Willlr".lll.le.I'ue jlIl, II m.) The New YOlk Tri''r ,iM, of the 2.1th. nltiiuo,
I
narrplyd."r pro u' Ilie haul iii and illl.II'IIII aplilndi of he( ,1 i'f Se; !., Is liar mind thi I5' i. a very itreal ,11-liICli.II-I" I t"tapalile rays :
/l t to 10 111'.1111\ I l'llllll 'I"I"'I"I.
r 1 1 II'.n I IIt' le .
Irruuxi ciimneipatcdlaes; "+rd as simplyiticreiblile. .
may ;
and take the which Con
,'1.1\.11'.1' the, I 1I"p'rlll"1| lu carry 'HIP mails; I beI Ihill.l'f"li.| ; lx' oiulit tu miderxlaildthai : : I .hil; i oinmeni e il"\.li.lh.1. 'to get up s< hoots grl'"< h I* presi-ribed"iliill. to as .WCI'" ,11 irs lu I be ta; the 31 Ir. 11111., from HIP ,Scnatp C'oininitler.... on

I I 1""lIl'h'll1ah"." bee, nnd M I irianna: direi I I. or I bvway if a llhl I : "' H.IIHCIP| teally lit in 'Ilinse towns ) ,,. .., when they 11 by every luemberol Ieilll 1111.1..11 Ihr I S'I' 'ih'cl.irin Jloic'i that I.t'p"rt".1. yeMenhy a "II"llIliol I tot
to chute in the toeminent of Ili' lepllhlicl: heMould 1III'I' inl.XI'.li.111.l'q..1 ,
be ;
tI of can ate enter this body. sir. .
Kaiiiliiidge. rai-l"J ,1"111'1' mr'I.I o.i'li ut tliis linn- have notified .,
:l'rl"ri.'s
fnriii-h ,
'1111.1"\1'1.11 apolojy not ia- I this noble work will with ,the I : ;' It lo' 1
meet
l'I.t'llllhi.
of their r
hope in
Illrlnfirntlidnl'14"ThrI'ilt611rr. I I "h,1 1'1'11111' Congress appointments violationof
: Pepail; l lfor; lie \\ "' ,r..il..I. but fur .
T The, tII"11 which tin' in-litulioii hemly approval nnd io-oit| ration of all. Our be jW"1 in ul once ; and ;if the Ilml'r. the law reiiinrinjrlhis; call will probably art
lai'llt exacts the lest ualh id' riHllr.lctors, us well + 1.1.11' 11 was or ;; of Ih,' N-n.ite knew him as I ; canhudly
nmllv founded.: Mr.endell I I'liillips IIINIM'ITMould Male lias nobly moved foi'Mud in this, matter: inpassing conceive thai, IIIIhill I, in 1"'lor.IIIII'C; with' the report.Ve' prei-unie
as postmasters.' 11"11 11. tiny ubjt'aliiu tin re mil be, no doubt that ellatu and HOIIKU J
... .- scarielv propose to admit a 1"111.1'111'1.. bill; for; HIP, ednciilion ., Ibis Hut, sir, frlllll.I'Itr,' Ihl opinions tat me a
f .. 1 1",1111'1 of one mind on the giitijtct.liiiiorlanl .
Ilhi1-rlaatonal Inmlli
tF'' s Tlie !!flrnu SliiM--. iwalIgtt; ; ,".I"\I''rl"I"1 others who '
i Im8NLaanthul, neilher, il"< u"rlrudlItI among "'. .\1" hltcl''r 1..111111') 11''tat-a-iy in &11'llII'I' \h".I'.irl'lilrllr knottat --0-
The above I is the irimr nf a Mpiiiiier Hill 1111"IIIt.I 11"-1".1 I look! into' the iiiestion| th' .
4 i tlui tiulity, they it tu thrNinth. 1'"I'r. 11'a.I,6rlon Meat.ks ,
in make a peieeplible/ inpir,4ion| on indigenousiMibarinin. 'iili/.tlll'I.1 "WI Plattin whit lithe insiiirectioti has I Ihail
I I 1, iH'en put on the 11111,10, twecn" .la. ksonvilleand '1'1. not '" ,tli.III.but I \ % \IIlK. Ian/ ;".-A \Va.shiniloii: spei'uillo ; i

Savannah 1111'i.'\ is an cMcllcnl bout 1, ,, us uethe man separaleil from the .\ hmitcc mea-mres the I: gieat I 1..I.. We still occupy)' these rrshpratrnl! ;" 11.111 ,111 Ihlllllili Illiol nllli"lilll', ; presentwill il'. the : | says : The cuniiaillte; on rucniiMriiction .
of.\meiicaii; aluarnnd' ill' "In* coloredpopulation have: ieed to report in l.ivor of a conslituliotril I
11'II'il. ;
.'"lIi"rll.) I iiclual ihaxin alt HIH I
I ( """ by experiem !: relations. AS the laborers' on our lands, on: .". 11 qU..tll. llefore doing si l.
is now Woiihy of xoverrignly' tl atnendment, allowinjf Congress to
.. made a arty i pleasant 1 ,, dip Irll..r" Iradty'; + ago! niton 1'1:11,1111. 111.1 hive" I..n the most el' I, I.i-Ilall.lll: is to 11111'll. this colored class in however alit ill,, 31 in I r."....ii.nl. 1 ,1."lrc civarrr to MIl"l.inguax'i':Ihd I Iran ra::main ,ll.f electing Irallrl',1; 1 ilhin the States. 1

:Oh'I; Is comminuted, Captain.1n- s 'I'll l "III. u licient, and I'rlllr Mr.I Kerr's bill
, ( elision mm liny ,"id'ihll' our li.I'1' the knowledge I. read, Ilia1' they maybe by limiting what was said by him u. \ gives to the NmthrrnMilieu '
ftz |H.lile and nhlicmg ."lIth'II"IIIIIII,1, nn old I Inent hilhcilo .bei n r"l.ilili-lied on eaHli.l .\ sentpnlonsconvieiice able tu rp.td the liihlc, and ,give 111'11 a basis 1"al I '' "," Itl''rlilr. I hi w.is alum tu r"lira",1\1111. the beneliu Ilie, act donating public
feel t tlir urgult duly' all| laiul, f.ir ( has been rq"rh, d
uoiild eollrgcs,
: : al'. Florida. The l.i:;'< Miler, runs in conm ction li>ra 'firm; "lIliIII'II,1 cluistiaiiily, and lit theseIa4'I.k surrender the 1.lli"i.ttollill of 111lin: of. Ihr lu.II'lri.11. ,
Ilie CentralAfrica hack llon
kiiliiapping |1.'I'"I.lj"n.> e
remaining nn Agriculturewiili
fr"llh.
with the I'rot/l >.7<";y, and' (Is repieHcnted, us a .{..'.s Ibem through Ih,' praNrw'1liltli | for" the ,1'.11"1.1. I't'tI.1 lice in 'this andtier Mate .1 riorida. 111I1"'IIhl""Il'rOII l''llllCI 1 thai nopcrxa

I fast boat. 'I 11 be latter l lust made; the run alsivementionrd lure idineil\h and sublimated, Ilieir I 1 halter kinsmen; life la| come.We Th. 7'.lfijrifl'; correspondent,! continues: h.III"'lxdlld"llrol tin beul'ids of such cdi. < :19

..t'l in '-':I boms, including! sloppagi: I'er- l'l''III.llhe I .\II.lllil'. I..atlr10'1 our :I.h who have I 31 hiHiliitle I spit letiat lemrth liom the valedietory rI", Ir color."

t son- going: lu or coming: Irom :Savannah' or gu ng; -. In en r.writ up in the country. Is truly missionary ; ; address ol iuvvrnor; Marvin I. to which I. XKW YOKK, J.U. SV-Tlie Tribune'sV.vl. ,-
I ( .
: ,, '11'1.1"11.t'I truly 1."I..llItiv..I'.I!" rmnkr4anggctloua I inv'tuii special s.iyo. The lU'puUicun of l la-l ev
the. St. Johns, will 1i1101j,1 accomniod "> I releried.That
work. Indians
up Among vu announces" the of ( li i. I''.
which (
lil"1 lIil
we as our ; 1'11 .
adopt .1.11. was on HIP of I Kepublieini r-illlol
i ; ) and, 1 yet have, '; th Id lorUsefulness. : 1"I.l'lIc'l p.lt I r'o\, >ei 'II"il !.. if-
years 11.11 "
\.i.lnl
shims' that; ', "upon tin piess of I IH.11! Ihe Notthern 11,1 1"\1' N'liator; L'nu'ct'iilly done lint what r .1""I-1[ t'lary )1 li.

; -.- :iiilhern sit I lions i or Ihr ,I'nioii; i i. l.iid,I .1 solemn We h.I"'IIIIIeT in our midst mho did I it call firth' )1rulII'lr. ol M I issaclwsi n*, 1"1'101 he resigned lrlol. .March. flttll'r stales: that

I. 'I'lirI '. ......111.11 ..,........ Nuiennna6. duty, at this particular; juncture' forbearance are capable of doing; lhl.1'1., Ifll I hope their to all his the shame lie it li it niter disreg.tnof Ibis ('lIll1: nll il u> aciept cmnpanv l"hlell", > I i--h! "
pioprielies, and +s, and deeenciesof 1"1111'
V I luring' ; a hrirl'slty. in Savannah: we put up at 11.11 lel'C'1II1""I'1', 1.I"'I.lilo viitiies. If t"1 willingness will mil |IN' 1.1 king Iu engage us line Ills which ch.tr.ieleri/es 1..urh.MI.him, ,,- au I ( /, il Mew.1tlI.hil I.sal.iry i'II.j.' H'

' this hoa-e, wbii h has been" Idle I Iy rdilI'101 re journ.iU of each section, inspired I with 1 genuinedesiie .Ill"I n i'II.IR I woikt n for iod and 1 I Ii'uun. .Uiitk-rrd the I people uI| Florid l and,t Senator, _0-

I ( I' 1"11111"1".1.111I,1.1"1,,,. it l for; nil)I I in all lt.1'1'1.. sowell t'nion, vvcru to make! a rule, .and I religi! Annexed i is an 1\fI..iuI of the sentiments ol' whom liny had: sent then. lie 1.111'.11..1 1.1 >eu SfONKW:, U.I J t aaw'i\'N J.AST "0011'1.1"Iln' 1 '
: I "I Ihe in 'a'r with a Ions tirndi' almut what I lie !jul.intrr to the I trout. Tell M ( !. i ieini
7 ullcnded and) well ledwilbal 'u.I".III. I.I'
lodged: MI MI piously all .t-rlv il, to n lu,e the r''uhllli'I.>. 1"1..11"1 1.llaUa. "disloyalty"ufUtP people ot and I l.iiwatd provUi.ins to tln men. < ; i

'r j That, as Ciiplain' Catlle sitys, we make a \11I11 I liy opt u tu tlie (ngPill:iiian nf pissinn, 1 hope HieSlate papersill publish Ihi.I"li.I'. ed his tilc and, ily! 1ll..i"I.II.IIIIIe: ; fllri..1| ill rcpt tn nl at 'I. rirr niiii, r.ar'trdai, Ifu ./.,, ,/ tlu Ir"...

hula mi II." II needs no "commendation III thosewhu i.irli/jnship| pri jiijire, mid gaurral! ill "'"ll'tit Virv I'espeitl'iillv: t" 11", the negtoes now II Ihll ;:t ire. ,- ., .- -

liuve tint.'slnplxtl till'..... We do not think \irds, eat h other, the new rule ","hl.> onn 111.1 I11.: IU.NCAAs \, ..\II( h.I' tin that subjeil was' ut'rtiitraa' out of BY TELEGRAPH.

we say luau mm h whenir ny it i is one nf the vtnhnnd.intly Vill.J'al. 11"11.1' its 11.ir."". results :'t Sup't; Common :'h..I.I"r 1r"I'IIII. will; 111,, vindicated at the, pioper trout time, the unjust'|1- '|pir II!

best hotels\ in the South.; This is the opinion; of III' that it not .I..rl'i till 1.1'1 1.IVrIU'uaaL ttif'fuM.tlt6ET'
I. to 1 Rll'r'e wa> 1.1"1.1 lair 1"'v.I. an
others \\1'1111' our own. 1".1'' !1 is almost as ca-y to heal IheolJ ,,11.1. I h"I' is alirgf' nuiiihrr t.1! Kidnus an.l erijI'I.iiutru'Ihuate | -...- -- NewyoaaJ.al. ,"!.- Pie J.I\.. arrived \tilt

_0- it l ft icndship as to stir up si'rile ami t.'iili nti.m.Ve ; : ,"I iiliuutfj unit 0 lln hiM'lio', i'ui|>lo- We find the fslloxin in the rnandina dales Ha the Ihb -ties j oll Hjc. 1:111: ;UN |,,4's'' -
wail 4 piTnumMoiiUI .1 ; cor
1"ails'r "' ''U''II''''' Alran..I.ip lu.II. liy .Iudll. 11"1" hll'l .
\ IUVP become ad li-liI.i of the iwerofvituperation oe l i an !LiOert.1 lu Markrt flax .1 easier, with da '
|IN | l.lin. tcat-lt- n nee of the Savnnnah llrilj 1I previous nil'
Tin Savannah: : //'(/.V.ii of. Hie 'O''lli!\ tilt jiiiuu 1111) 1.1".11. 1,1 : ,
; : and ', know in that if long big our 1.Ilr.II\,1 III up .the iili'ilis batty iiuiiitaint.; ; |I.
I t'onlains 111 l long: accounl of till loss of Hie sleainship : tliev nliiiuM i We Ir"lly t of it'. l Till TAX (II\\I'"I"lli I
H'r..!ilt'd in, it is able '' dual ,1" bo ill li ill W''j
w w
1""lul"'ulatil".f
Rt > 1"1 ;
,ahorc I ll.itteras I lo PITMIUS 1..1..
Glid, "I.kh'I'llt ut : will their of TF.NNKjsEE
Ilie < uiiti-c our uiitlu tiled | people r 'IIt bearing! petitioner re LElilSLATl'KE.I'IMIXNAII : / t
tur (
'I 1 hug n npiniiiic t \- .I
; l'I''IIn'l. "uPI"'I. ..
iu'iloadly .1. 2i!d. Tlio Kichmond: leU tll'l.ch demption ft
L' iiiaary the proper{ onr Ii anal us'.wuenlr! w.UU I .1'Irll.n, sold 'r Jan. 'Ji..-The fOlu".el Senate Ji.'i
l+eriment II 11\.111\ V be our all fbimlilllu-yrt-IUKey' axes, on the .' UI"'lo.II'ul.1 -
P.11unuthinIbrJhot; : '::11.11.1'; :.. ;more. Her I or..t'11 1.1 Ihrottado.ot \nilttky They of 11 t-rday runeurredinflue l.ju-e| umeudiu.ul lUieTo
lill,11; Iiiug'ux" whith 1.lli"I"11; honor, nut le-. wised l end t lUihl ui .illlli.it .kun r. ,.rl'ul"r., |.I AnJ here 1 II'v l.kl the opjmrtuiiilv tu nv thai: 1
cargo; and l pa.rugrls'are: saved. Among Ihepassengers ',., urgently invites 1,1..k.uutb..tuie tilt l Ilrkl uirun." |' t'I', 4 I lite i issue ot the P/vri.1.1 conuiman; ur- lc.tlu.uy, LULKfST'l1
;: I".ft.1 r. 31.1.a 4I v "ulla.I of this lh.mlr hituunity U. ifuluU.ni utirkiii .1 I" IJrl.11., i-ic" analwere tick rel.uing tti ILe.1iin4 of thus Tax C.immis
if the I'ongifB.siotul rav: ings> are l i ii.nh unfit' l ,
city recently luanied: who were on their waytu \\11 I'lll.II ; uli 11'1..1.0.0. ".i 1''rlorlill 1"1( miners whnh II.Il'oll C the publisher' Mime r LEjrT'lt:.

M Ir'la".I.: on a wcddii.g tour. i in Ihll't'.I an i 11bh'IIJ press li 1"11 In"nl.1"1..le" Living; u) .h.II tlii biiniirti in tbf> r.J,.utli oh.r.c.?' Wv tioiible .' :af"r. I 11.11 no ,personal inlelhll lu the Kentucky lie senate. n-.d\.d .

> -..r rali/e their cil'eit tin 1..lI.1"' There must Ui 1001c .lr Imui:')1.f the ptM.pIe, lu-rr, ., 1 tberr- delemi-.ng II. r".I.U"1 of either of thi ( 'unrmololtera 10 1".lluue the Ie(UOI 01 L'. S. pro our.( n
Mil! draw at ut time if tliiuk; our duly ..|Tlnl our wub )"". .. AUwji and Muitb 11.
1'iiK. I' I. IN tioi; n.-Tlie funding lnaniti tati.u / ri Iilhw. 1'\1 1.1'.1' luomy IU'lut\ 1'1,11 pren'iil ..iuu.
..
>.t w heat r't I.IICd.t4 look ofu are only known to tie
by Secielary McCullovli\ and re'I"'lh'.1| ill the the I'liioii i i. tu IH practically renewed! ; and it I. I'lii luiliit pt.t.1 li.iveruiueiit'Ur. mi.) your Mali ; I urllu'ilo'r.n I ll.1 can hle only: : Ida1 111 1 lie ll'iusu has. ol.jucttf.l to lie constiiuiinuJmeudiiii'nt ; .

I 11.11\-, by \\1..rrilll''lllIill'; '' hut'Iilug. says tbr will Innece, .ary brit( to begin (in iutluential t'oiiveutlou (4U" our Ir.I..w. 1.1..I'rd'.r you I"all .1.11 the .nrilt.m" srt-Us say to e.i.iz, ; and declared the aetiou; alrt-aty Ukf

I \\l't"lt/-"IIllh.\ rxpcrience; of I lie l-i I t Ian dal.Int4justitteillhiiphuhtun .> 'quartet ,. The press has 4 providential "opportu- J.iil.any> Ulior.otln-r 1.lr.001"to tuve ilulu.'Uiy oar iliiUrt'ii.; il.rm-J 1)\.O(r"11 our l at the ti|*'-'of the.third, mty 1'1 Star "wvime b> the l.f. .i.:Uture. lu Le liuaLX .

xMeliUUldlitl11s)5hurally ; sully now to taow ;its t\'III..t. .\it 111 hardy .1..111..1.! .'sugar. rinse wand 1.11 I" oli-nthf fr"llfnt.I"I.tIle! %,, It the 'HiltI to -
il.an
immediate and marked: cfl'itt mi I lie priie of deny ll.1 by it. agency Urge ..hare. of lie Irlw tin utuler ir ) t.ur. "llr bauduud). "r I arlijiui'tl sway> I'ommivaiiiers: he 1'III I"rib the opiMiitnnitv Iht.1111 l1:\,la.:,

gold. The '.II'IIItl1: gold; uuuirduuly; fell under "otmtrv'. Ira iblei was lrH'I.ill.1 ujs'ii us, "i it hulllll 1..1.lUKiiry \l tr.itu any tl I ,-./14r""ol ullll. ItutletLiinlatutwla'rwhatItsr4'e Uviuht.H.rjnf.t : .>:/,' W"'I""T' j4IL. .a-=rue |hi"use|, ri>1Juej, ui-

iu inll.icncf( ii U site"'ly au addition; tothe innumerable ought t\i ..Inuit' ready" with the tint! l break of theleavy -...- ,tinif iri; ,;,, l'luri,. cuo.l idvrjtiou tit'tba [:utitutii.ual bat.;is of n.wntat -.

illustrations; of lie( tendency\ of Wall fluuil- H, employ its fllll".t fur the re 'Ij. llul>eittalkrr.. tics'; mt.iilftua el H.a alhkYa.1 .?. a'uel"IIlII.' lUrdiu.g; of Kentucky, J. :
\vl. linifli grititied tu learn that: this That Iht'rl have I be.n proceedin.-s and rihtt of dew Jrr.ey, .pokc'durib
..ufftred :11 veiy ruling the debate -''.ibe
which
ktabluhtiu of t '
.111 t'l tu exaggerate everything ti'nalingwethtilltr tl. I.\
JIt.loI I ai.dd.usii.iisry ,
win thy and eminently ttticicni gentleman' hnlit'in tU'Titx Ct.mm.ss.omuwhuh ..ut.jii I. favoring the ,. I
.lon K:
aiin' of Suuthi-ru
price of M-curit._. Wall .tici-t thrives bysudden from a t I uip.>rary ,ul.l..u. lu lhi> in- appointed vahrrlatl'wianl| "I| the I IVosacoIu.! sunlit, not ud;l to u-itf our sp a'i."| warder I pn.rnttu. .. Tbry could

,lluctuatUuis. :>lya.lihra.uj'trluu, urrvruMeuJ.ueN I .taiire, tUe I'f... is pt rmitted l u> .ho" it, great iniuciict and I ;' irg.t: Itul lioaJ. I his acitpted the .ltmt; and I know \ball am sjakin- ,.:. flit!,, itutioual, auicud.ueut. .eetinuece..jlybrl'-
pitaition.; und tia> ready! "oll'r"III > the limit; any n'.icmpt .m the part' of any or t "lll etc. signed, a..I" y
iu tiir rite of apprtciatiuii or ilivlme, eau IIHI' ; jtI".tllll p.it.r 111)5111ihr 1 ft the ole \ mem- .>idiuapii'e '
'
ut tli" t'lVlreM br b'orJ.r their iuter'este.l. fricud. '"I pray uiauagunieut by the 1 Kep' il'
t.i
j U the butte: of iKViilatiou. When any Hiiug ."- luliol i Ua L.tre, [lout of l'l dol-.) history ijor \\ alker i i. \"rini.III.. birth but more 11\1,. ., iheniut the HI"'IS ut't6r thi heln.tu.tturethe.utT i -. of ibe ..

cur of Lit h the teii.lcncy i is> tu depress\ prices, -.'riliuut1- iuuiluuuUilion "'''II! fnuu >Iis ouri. lie .,U Mijor iu the '11 "* man all: nut i u> Is a-its tvlthu- Tlo lhou.e will vote ou;ibe jut-niou 11'r"to-day.
oftku.e who live lluclu.i- A writer lu the l'bitMiu urgr..teuw rniteil'Males armyin Mexico, where he receivej( .1..1. Tb" ? of Sfax C'otnmiioner; I., The Senate .
i1 {afar Ihe inirri' by I: ? II. eou-idered joint I *
.ilb tinoutb (row thai 111. li" -i)" aatuuniLti'llwblrlthel..llllaauttl'rrt i here fur 11'11'1,1| three lie f..ululiol. !
years are I' ,. "
thin the and Inwi-rpruT* | Wt..t 1..11 }'I'.illm"\ ; '
tu tt"'Utberu
irudcncy
> exaggerate buats l> luUu : provitiouil governmenl in -
tau te loaded L""n the lYderaU he came \11" read if
"Q. o\erran t'uri UIII" SIt In..u .1.1 all turn .\ ,
Ira'l "
N, kiifti IIt..lhallh.. iuu,l be a re..ItIIl.I.111 .- '! Itf mlIIIIJ. Vuttltlwut. brtttUuj; bulk, tU'lBtf > iliis Mate. and 01. 1..1 known' in this .\ 100hu ane ma.tuler. 0' II V Lnenab 1,110"WI'llu 1Lae :l.t.

1 ttiiviug ut llic lowest |Hiint of tlepreM.i.111 audx'lUag towed J".utbe JliiuuU ..U>i'i i, ui' \I' Lt w ;intt r. lie left here alter the ..urn'ol.r. analhrrmrmhrruttlteburrd V111Il' cutTreal in orwl""I.il. .!.. iuiruduced .r..oluli.o "
.w. tUc un.il tolUtbiuuuti paidA visit bib termer home iu and .1.1..1. ts-'a. re"r( Y.l I : u4: in alter! the rvactinii III"IIIIIIY K Ihr I nUiuauJ; 1.11 L", .au4 .fa 111"1'1 uf I tl 1N 't lli4: advoruy
now returns to m ike hauls iu l- I.e Jude the r. a. lot
U-ali/cd ; and '\"nll.bulls liu I li 'for their( in- :: Ibtt. r-iiuiBij a t .uuuuuw4li"U. .UU tlit' Ii Ilr ; }'luri l''ur theinheru
U. wawJe i tilling ..n01 the 11.1 important position ("I Il.la'i t'lf <: 'Ool5''n l'olue l" Ibt tn-.w- ,\ By H\'.\.
by'
tin with, view In' uteaa, anal r.e4 'iIl the tiitfU ftiu ; : ,' tact JITIL TiE
trrv.t t 't..r i \ lgg. rltiII 1 the ill'f"U nf the 101.'I.j..r Ib.I' bit !llr t U I. tae! beU in l'oUI".1" U uuliutM.ruot
F..sotrru.billw: 'r*. Udlker is thorough ..IIin'I'r. and b. Au.iMim. uot in I'
kUVrtiuent !masiuucb O-> the returu Iht '. II ,
4 II.ull.L thu. .\ Jersey rj n4ha; }{ ,, .;
the coLet submitted bi* W
tat l.u "->m 11'1,1 wiili tit 1..1 l importautrtil 5'1" 0111. VtUM li"rsti"C-( hl
the midJV 1: .111 Lilly
iuj; t Ji*" not al poiut : meta bill t.i the
.top .. } dctlleLCuba. :
the ..
) I'nited .
'tUJ Jt U Pu l'iU-.T wiri'l, alli J..I..u II. roa.!. > in the > .I. h. l'ab.ot.
,
but >w tug the other_t'._le. !I L'Uriou, that our at MUnt*> ar uutuinj. iu I I. i i. 1 0"111"1.1:lhn"'lln.large biisiut>s .capot-ity., tkr 1 j underitood ti "j fl"' heu., the t'.111 heath, '

at ibc raw; ..al'ai'-uwa (Le ea rail r11 I itter, ,..luhlni- 1."j'tbu U-eu moat trtiout! mtre.I.lef f.i. islue ienif lo cunfeta 0
a.htugtup 111" ) I : !
Iy iwNNeJ
torte uuail-r> of n"II:1.1. t"N me > t.; \ 41) Utile will aid anti we ( Ul"'I. it Loured nuthin lib
bit I. UI *% tar energy Ii. 'III.'uthaI ; which can- 1 IUf..I bit iiacruatiuuaJ revolutionaryTb
(1'iias.jtA.i ita 'l ,011.1'1 .
U.1 migraluijj lo ; I l f I ttu"u It.U. l'awru. luiplwtut11UUt Hutt 1..11'! t 1'11 "Utd m4 b .ul..utiall. This fur dub. .
; t j iilt it mil-lake. Wv hear uutUinj; ucb .: ofci. tuurv 1.-(i o the iuUrt ot tut rtud with \Lich row a IIit C"fh'.r-I'.uL
u ; Jadr r aharlel 1tiwW LHI t"lu buut. c'an'ted. .tninwy: "Itl'n'iu;;" nut t4. 1'01 trorr..noojeut pf the Timn ay, tb-'
.
i I
N. .+u _0-- _;.'." .. titbit .v .Ib Yrr.ldratdiet We i-uognuuLitt 1'rr.idenl lUwstoun on the iwg sad JettaiTlil t'1' the T. fw.ml-i.. .. \'UeuotJiacultj- bt-fure 'hI li.l.leti,1 couu

4r 1tEllMe {* JUam and HUM. It A, W\a4 t be uUuuttri "I W* wru.i iit.Ut to _r..IU.W,". "1.'lt 31 I ljut 11 :1I' bar I LLil 1 It I I'tl come ,.ur Wbn el'toly tail the| meui'wrk Javori-d the speed recall
t
\\.At.km &;;>.t Urt-u 4ciysl.li.uciat4JltttfiI vt: I'I._." w* 10 4 i\ Wills 4iu4(4F u-i,1 .1\1u.rt-Jlw.J- r)5l"lucn '1 have **** fc.-Ie toW og\Q.'I V 0' lit I'rrl'b trawl a

J i t 1''tt t'u' O.i" t .w" oJ 4. U. I arrived-tya are UIVIauJet1. k i


T1 -

I


F

.
i


__ _--. J.' -' ". : "> .. .., ; .
_
:J i'- 'k:' .._.. .
-
? .i., .. .mI; II_

I 1v! ,_'
. ..
) '


--- -
r ..a NOn
'.
-
,

1V.wli".toyJti '-\"\<.\-"The III\I,1'n\Prelidrnttn. .d.g't.iM\ [ Consijnmon: WHOLESALE AND RETAIL STORE. IW. LIVELY

.. I t tT Mini 1 1..1 N1! ,-I,,. j.r Ir. ,_.- l'tlbdlain, '
I" ...It'r..' ,li'linlui'h,1 denatthat tin 'i'1'1"' ", ft .mo" Htnliiw.Vi ,

of tie IIMI-U frimhlMiitMii| >ii in the\ li'Irhd if /Him.l. Mi .. I lurk,

Columbia al Ihis tinge x ii* ttittlieintiitmr \\ iilicto all Him I* Flour" ...

the l\>:it.llon l>r llll 'I'1111"11 throughout IlicStitf 'i"'i!i I Ilorrol.', Hi\ rel"u 1'11,1 l!1"M..d h.I.'I.. WIIOI.KSAI.K l' \ .1 BET.IL1I1I.IJ ; \ I I

ana was ill tnni'il 1111\1\11",1/0'l / uiiil iiluiliteJ \ :' :Vi li>:v' l odlleh, I O. W. & A. M. SCOTT & CO.

to l'ruilm 1 ,' great liirii Hi liilut..l nuntilMU'iniUriuiiiit .>i llik+ Hit' ,
cimtciitiun ami Mritt bituiin the .U.it'.arr.tau.P.i: l'" ti. Vi Hili-. Ittt. Flour,
: } : iK- gun .\. l H Nt .l r1:? .
amt Iui4lo iir hl'll\ctll 11"111. whiihn 1'1". '. ... : : 1Q 1\:
t I" rui ,-. I 1' I I'" $1I.:'t I t"I I
to bl.lh.1..1, ) tin111tun 1" ,
"ulil r< suit In grad inJtiBluc I
Uiftriutit.n of the micro; l'ol'ut.I"n.| I'u.idimi. :$300 FOR THE THIEF \rr I : ui: -:"' \I'I1'I't: \1.1.\ \' i IM-OISM: I ( t \ ( )It t1 : \nir.Miiivr: \ : : \ \\i\ : IIXM ( \3

'. In-tliouicht, should licgltii, to limn InI''I'i I SI loo for the Mule n It't\ '111"a t 2 /!''' \ "4 m

taut.uJ urgent 'matters, "ImlMattun upon nlmh xr I ( \' ,a I" / 'nnILr' I II .11 ".,! )

eMenti il fur r .lof1llioll.r the tl ion, the |"i.uiol' : I 1(1-1+ "n iti' I.'n .. |I'' piiLtk I I I' h C D
WIILisALK) :: AND I ) HKTA1L: I STOliKit ) : I ;y:
,
the tnmitrj uiiJ the l prosperity, uf the [peipk. I ti\i.It.'. :1 i mill I li, ,i I.dl.l.a..r. .n ,tin .
null,' ..I ti.,., ." "h 11.1.t .t I 2', Ul \1" n 'i.-i-. -
The r,>ru.'t'inif\ l I. Iinluit1| }' tluo.Ittfd.tlnlkesofIhethln'rt. IICI.I.I I .r.mlrl, I n 'll. "I'I.b.I, I I., .Mill, Hi lti i r11' ICI/)
: 'tnbrrrrp'mt tint Thr'rhLuiln.I1'I" ? r. i. u I w I1 l | ii'! f f.r tin' tin, "1,1 Mini.,, 11 I lilt ih'..re. When it .Ire |1"'illI',1 I to *n|1..1., ) < 11-1 n mill ill kit ,1-.1CI'Y t if 9 g"4 n

the FICUhLadscutunt' ,cdfIonaGdhst.1u.u'ctd ii'prlill| >i"n I ttl"' rl" f nli 11 i t.n.r i L il. ,m. 1 ill U .)
1 I II ,i'i,\Iml Hilln-l'"i th, d t 11"I. 1 ili, :n."i," i'i nM Coods Groceries Boots and) Shoes I
H I'.issd, tut inJi.Hid! 11 mi 1 li"" jig I lint I In' In.) ;
"., 5(1. 11' tlitIi",' '.l" ." ,01 ;. !t-, ", 1' 1. '"1 ::)
tni.le pro]>.iratioiis I to 1'1',1]' them I ...lIr II uiitt"l "ii,.,. tl.! '"n"i .' t "1.1: : i- "! 2m

\\"i'iilMiTnN, Jan ."'.-The dilute di','u".llh I ,' It.'o." : ;, ; \ II .UP i HATS & CAPS CLOTHING HARDWARE CROCKERY AND .AlII.. -1 I. J' <;rC
,ttn : ;* t t 1.. c
>. < { .1. !
..
lull to |.rci\i.li' fur the ].fulfilmil .I'All pith| ''''. ... c/>

without ili:.tliiitmii. of your. or rue, intliiir the, AGRICULTURAL IMPLEMENTS --- I....":' !. ..

rtchtsMr Sill 1 111..1.1 ; V '. ;, ,

TrulII"III1..f 1 Illinois uttered to miiiiM l by lnmrtlnir |'K1:? i I. n-: .' Mil-, 1 il 1. ii""' u-iiin.. .: 1\ ... At the Lowest Cash Priccs for Cash or Cotton Tallahassee Florida
tint .all nr" ,oue nf Afrlrin dufni 10"1'11111 I Pi' I-*''III "ell 1 ,,,.I.1 I I', '. Il i\ 4r.:, LI I ", ::. .. ,
,
Hiukin, *. ',' I il .I'II-M' i .1 .. iur. Ll-L.:
the Initf.l ftitis ire t teens 111I'r.r.1 11I,11111..11', u I ilit *. m'I .,t I. OA" tl Li. i nuts-li'i'l'I'I,, I I I ,r.. r. II I\IM',,_ e,t ii' '.I.!l, I! i ,r.inh'l Duel I i i '111\I w 1''rk.ii n ;i"" I I..I : I ,, i I'' I d" d'. .1 I .It 'i.imh'.
in fiti.rnf the lull ,, lu ii'.li. ''n 11I"1.,1\,11\.1, : tl \ IT10 INtoltM IIIH I' Kit M >*
lprerh "li "nlit-' 1 M 1. .- 1111' ilnli i 'a\\.do. II ii'\ "|ill tidal' "n On i> >ri. -I n : : It 1111' 1 1- I'M
Mr! .11''n* nil! tin |lads't 1,1 m i ilh. th, tl I In l I. "iintt'

l III" Its of tin- while in tiro tute uititlul to !III1Iir..IIIIIII'd' UK tit': .. \\1111"I \In U' id.i di I i I 11in, : i I till -upl j,h "III.1 t t, 'Iiogni.r, ) t,\i M ,it til lit
that the *" Cash Advances Made Cotton to
on Shipped .
,
infill irr..,,>m' tint h nilit 10, t. nti.l in' .11..1.t I.,..
dome euiu-liliMlltui, rod it ".i. titmtouasi' eluildiiiiftcaM :

fir. 11ltru. SIR HENRY
HODQKISS SCOTT & CO.
Uienluliiin ttt ere nth I'.IIIII.1 u let 11 n 'I to tin 1 'ulnliuttrc i I- .l Illll "ll 'l, I I..' fI" ,I 1.." ', l "I i I::1 1:' II :'it!! DRUGAND

mi Sat al ,\If.ir'1", Hi..inl>. i fComtrm ll.tirt d. ,i, : iur ,_ I i., .1 r.1 :-h\In, N.,,,

to I'ummoilori Farr (gut and hi. nllli-irs \..ti'r" li t i- ". ,1,1, : I, i\ i Ir ii. ,.HI, :i :, .nl" i 1'1 I'y i
.""Ir..bl 1 I IIr\l.rll\II.I ,. ." NEW YORK.
fur tliiir "n.iiilml 1 In )f.'biir ILL AIIUIMI' t, lx.1 '
,
: Fowl:.i i II'i I'I 'I.] \ I II.,;iun. I oil I ill ti :
In the Hun!', Mr. Uitninnd I: rf N i w fork nfiitnl till- .11I"1'

tIii'l position\ of 11101.0 who 1I".hI..IIII',1 Unit' tile JIII.iIt: I. \1">"li ,pi 'II [I I 1'.111 ih":i... r. .I.inn.in. 'i.\ I 1"' l.. .\.I.UMoclical I'III-MICA I I ( \ I. STOIM':.

!Smthirn Mates WHO out ..rille t'tiimi, '1'1.1011,. ilo

, uteri\ miintiimil Hut COIIKHM 1ml, no live I RANDELL & CO. : Notice PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY'S] -

(power to 0 I""i nnytlihi n.ilnst tin'in th in n..iin-1::: t tit WHOLESALE CftOCiR ,, -- mi:. 'I4.11 11\1'i
.. hula k Inn IM..in ..1"I" i I I 1\\1111 III ..H-l.iii
'Mil'S 1 ,'lIlh'rll1.11" I Hi:
( her Mites itinuri1' r.'in: TO CALIFORNIA.
r \\r ,l 1. the "tilt' iiie tloii, W.n the lini-ii,,n nfilmrrr Bay Street, (auuninL: Georgia. DR. 'VIF.. SHIN ,nl-III.I nil mi,.n li' |'uniui,I \\l hi It-.nldn.lun'
nill: i'I.IIHtus! \l. -l:!I\KI-: !( I TitIhr till I IIINl. \ 1'I \H NI'.iKi-: \NIM\liK\( : I I.., I I.
> sentutirre. Conitii'M t .h..ul.l I not .i'1..1' 'von (1:0':' \I. l i.iisnt. IttiiMiiti dr. / \ : ts'ii jio-Ml.lt t "mt. Hindu i'M ililtMimi' Ini
} | u. I / !111/' 11'I. I Iillihrt-ee.aidtl.iljty, I i 'illn INd: I 1111 i x11111 i I.nullI'insii'iA.vs1

tin. i..inn 'linliliiuh.' ili-trlitninl almll', HM-I: who' M.I.I: ..I. .1 I "1111,1.) ti. i--.,1111' ,,'Itlalllir I ( ,n.,.ill.. i, ....*ili t tin I ..nil t I II Itpn

mull lake the oath Ue lu\c to liar mill Hie .VI. "ii-',.nl, t. n I Ii, ,in,1.I n lili ii ..r<' .id i I'' d'! .u 1 >tti r
," South, and )'iiiil. |.olii'')' in "<,II s t 1'.Itr\.ti'\ 'lumlilItnlnte ui.lrkrtlnu'| .- !iitli-trit.\ >|"mil u.titUuii,. t.. "r -

\ \ Hit'lit to ruoiuiliitliiii, Ile laid the lloii-r d.n.! i '"ui uu u.l ht' 1 1.11I111. Ili'r The New York NewsII r't :' .
.lili ,... I"(hl. :. :1111< 7" "j. { \ 1'1' I is: ( 'III'III\S! )
.
owed their
to dhimtjr to tepaliatrlh'?od 11 nmimttti ..
\ I. MSi.: Ml ( 11,1: I l1111'I IN '1111: -
on lULoiiilriution: .\lIlhe |I' ,|1"1' mii'titii- Titles Stolen. i 11:1"11111 Him ill the ol.1111"I l : \ .rk ,- : ;:-
ltd .
|pnprrh| | "II It.. nr.' ,",1111' 11111114 nl ullbninllti I, ,, ,
tI"lI1111,1 I nut MM the oiintrv linli' tin.u. n ,miiliui'lil '1'111.1'h." .. 1i"1 l ill t .linni't l I'" li, ...,.Ih'r I tin |I"", "I'J.) nl ,the I, i.Mitli 1'1"\1"1| | il (II In, 1"\.1.1\ .101
Jnl' iul ism lift: miioiiif I tin pt'oplr.'. ...., lith, t.. the r.illounu tti.l t it 1 I 1.1101. titnilr, l 1".111' Hal xIii. h "1'1',1| | | i urn, ion till tbloiii.li II,,' "tll' I I':.\ \ M'lrU: S" I I. :,\1:111! I ills H 1.1"! I .., ..11'" Hi-. -l..k I i'1111.1-1.| l ill |1'1, LI. tin/ I L,Iliininir .,Iii
rnh.rllb! ..', I Ir Hit\ i x,11Si.it: I t. .iil'u'/ 1 I n1 1. II"iuonflu. 1 1-1. Illll .
Km.. '"till,I In I'i4' In I roll i..untt ur k': it I M I 11;'? I. '. ti 1.
'ut"iTiUKri'N ..n.I'I.I l "r I i ti it til.mill, u \" |it' uln n ih">i .1...ln-
M t\\: I : :'' :<0 i'r. li.1 I I I. i U.: I I. N .11.1r., i.niUiiiiti.'iluhumill : --,, -- .
I lil! oiiMumlit! ud) 1""I1..h II, .
II.: ) mik, .fiu :37) .Cnttun Mi'ily, >.ili-n 'Jii.lKKl:; 1 h. ldil I I iL:tu.dlt. l.iliiiu I l.i .1'"h..lh l, miituinrl IT J-Jn: : :MG: : ( ptrt| |huh :Mlilii l
i H\\t.) !l.ir Itl'I\IV111.. 'I li I' .n.inl.iiliiit /'II iiinAinfi'ti'iin mill
Iu1I I'liiimiliiic' "<> n iin Ihinji
bill at {IT tout. : iml, tin till! n ,Inv In hit, mini' 1 tin / !
Unit l i.lit 'tilt.... I '.l\r..I"I." l' i : Mitli uiii nl tin. '''"|1..11., N..lh'hl', ;| .
I )
li.ilI; ;;:! iMilili. ire i ,inti'M i il ...'iln\ "i trailing l Im ,,1.11'0.I I I IIIII.INI I
1 ...... Ill ; : : III' \' :N .\iil!> Unit ii mouth . . . . . . . :> III I 1.h'ld"1'1'1'1.1 .: tit l lt ( 'hlllrI,\, /'iiiiift; lilt I'tin 1'inj;
Jill :ill: I lath! I'Ilt.Executor's' : ?: i'nil Unkli, I ropy| I ti'or. . . . t II mll.i.t .\ ii.
: yr n., "|H-i.in i I. iii." trust i Mini I,HI''id .1.i.r. lit < 'I :u.1) ii.:ir. . . . . . . .:i Intl H I UKI: \ta:: /!.*/! ( ir.fnr < /:/, ?dir 'flNit

ill-<'ir.i rin,I Inuit vail, .ilili' in il "y 11111"11I'| | I'llli Sale \\'.., "kit I t. Ir. . . . . . . .' 'IHI I gel-III\Ifv'1'ii!: M i Nl 'M', I 'i tnarar i '' 11'1 1 ,
'"
1'1'I i.tmi-n< .. . . . . . I alai.libtt ) / ,11I/
.II
.
,, ij'iuni ,,, ,
In tin tuin' uli, Matt Imrn ilulnici', mill, i'Tin ,ml .. lilt "h I'I'.I'H.\I") 1,1 1"1) I \\,11.111. ;: /!/ ",
\ \ II.I. I. .Iu. n I h. I I.t r.-l.limi' ul.li.hnlil! ) ,..h. Ill Nl 1StlIIII.l .
tic, i'iiii > I.'r, Ieee i-i ,1. mi Miii.i-uklr! lake, uu'I 1 lmilit '> \I"', II! 11 I 11..11 '''""rF.HARNESS <. \t \I 1 irk. ,.11th-1'11.1\IIi'I I I q'Lull|.i M' .nut innmilliu: Mill ( \,1givj" IIK/nH illnl
It., i "i|>iiitii| > 1'1"111.| 1 ., uri' all In tin" n the nlllin.| .' 1 tin t It ill day. ...I. Ft.hrtliy. tvitl I.1 I. .Im.. 1 I.', IM* : % > I oI\I'H\\I \ III, t '' I avul) ,

e.f thl |1'1'111".111 iliKi..i "Itii" h'III"rl oak I':illl,', I williKINSII l l l IIUN.I "qliln I'.nni." oilliHi < ,
with Ile"Ill ,.iitlun uthe' liver, 1111,1 I oHin lanx-il lit l\ Mllni'Hi.i \ I r ?lnrtt.tVlhl S G ANfi CARRIAGEESTABLISHMENT I! ..
'I'lilmr nl' \.1 t ami .Ut iiihiiiit 1'1"" will. .h' 11'1'. I'i'.
iontiniii.1 ". r.uii.'i in.. nl. In .n<'1 li, < ain ,,>; it 1 all shrub.| J :<010 111111'1' ,..r-: II! III I' \I( II |II IMKIi; I HIIIMOl ? .

.nnls; :' I tN |"I'| < IIuL.lriiit'k| | | ; : |I. a.i iin'iilnu'r. : IlMMlllk' I Hill;*. l lit tiurhit' M \\/ \ | InTIIIIIM
:;A 01'1 I II.-
: ,
.'iiiulv. fag r" .liirnu the IIM r to heal? hy :i,.tl.u, iln '.'sal ln. ''.1. I i "in. iii.l .i In.. 1 11..1 Kiimliv wi II I I.II I" (-.- tin IUII IN I I 1111.1 M t M. LIVELY.

'rives tint' nut. nf the ili.t''''c, tin. .yai''all I. nIII t tin-il-, \\ i., .. A AI II11 E .11':-I II-n: 1 l\ .11.\ I I. \li.l; A-Milll: : (..11'.II'.loin.I t:J.'

'\'I'd of lltlilllltlil 'ill.'. ,ill,1 I Inull II.illll- lt' ill. turn-I I.li i.n ,'I 1 I"" i.."itW i III '.1 Iii I I ,ui.I.. "li-l'1 In o' I :-11' ,ll I :4i, I'.tl.th.l.trr,1111.lave I I .. II
M \'. Mil 1.111 I I:!!, 1 Mrtriii., IK"
potiVfJ.OUl! ., \. M lIlt KIi \ -- I II n1. loI.lI.DIJY:: I: : ANU I .\ KlrVr: r I
.\ di.mint of iNI: I: Ii.iiIII t : : limn KliiimrrI
sold: by M. I IU.I.Y. : ", \ \\11111111.11.\I I I I.I.ni. \ r>.\l IIIII.I>| :>. I tilt 0 illinrdIn.. I ,"iud.d.jnoil.trl.igu" ; | .i--i-n A I 10'1:1'-11: ::; :M'lTi.v\ \ \ or
... .' ':L. I I'",I". ."i .I4
!
I liriu I 'I. illil.. '
:iit, iJ Inn tionl.ti roil, I Mil: ):I" I II 11.1'11'., 1:11 i" itith' t tiulhit \1* an allimimr nl liNh
f.itl.l:; I. l..j'I'I, Itudl..4 l 'ollirn,\ .mil 1'i liiiu*. tjl .Mil'Hi: im llinni.il I'to ti Im..h.iMm;: ami Hull.. CITRATE; OF MAGNESIA:
-.. .- --s..a .'.M1.V..IM. M. A. OZIALYNSICrSM ; ,ribllrl, lollif. t mil li..., aril I ., .liuu.l' ti..i'h'. i- fti.litii, h it 1111: ln.no ,
,Whir Imlin.-: ol' rv.'ry d|I. rrrfp4'ul| nl.l.. ilii.li.ii. m- I II I M I I F I- Mil. I: tl.... ""rllit :oil..". ,,' \I 1111'11'1"

THE MARKETS. l.i Uln.r 11 I .ill kunls CI,"' 1 11.1110111 1 I I'nun.IIt.ji. : .tri alluuiil rich til nil
.-.. .-. WiLESflLE STORE ll.iL-i-: ;. mi-l'i-' :n 11.111)' )".mt' tiiL'uui.1: 1I.1.h.: mud
TwllaIi..r'r ryxrkl't. ,. II'HI1'I.'Il'IIU: : :| :xN | > RTf l U atti n*I to 1 luill. ,nut i hllh"11), w il him. in ili |lnutrr|

1'M.L'" ,--r1. 1'.1i i. [I'u:. -- ...- .I ll.l. I' :NK-o, e_;V| \ \ IIIIK 1I. 1I.I:1: rm i\nl ..it tI,.. dark the ilu. IM I lit. Garden Seeds
M.III1II"11I/ 'Iraltl6i.n-rnltiuttuud' I 1'1'/1"
.
IIITTIINOr.liniiri ul.Hi\ null I II ,irnii"! II.inlw in u Im. |I'n li r toi'11,1 I duo n i u..1 h.lu ,
In ulrlii tidddlhito: i M n tit*. \'<,rl'lloffi >' I.. rI .hlt': II Ian' surd in iriln.-i'' \Ir.mmii_-K ,, I-l HE'll: -1'1'1'1.\ iilillnl,I In thin 11111..11'--
I II"I : i "'I"rlt,1| :sot ':i. l'at n I. ;all. Mi ilii ln iiii.litii \
'rln.A ,.' .rlr, ird I II'M I. ". lllllll'ltjH .>. ,,l|'t-un' nl/ U'.I.Ill Illll Ito.';' UllllH, nil" urr li.i J loruli. u IhrDRUG

-- .. It'llN, /1.1.i... ". .Il" ,','",.,,,. f;,'''!I''''?',., I'll.'JJ I"han01"1| ,'.. .,",1 Kill.", / .\ :-tu.uurrtutu. "111 I. I.lued'olth.. .. lim .1 '"11'n" ) I 1.1.t
r.n.'Ut: .\\It-s and -.iiinrn| l.m.I" "" !'ro'II'1' U I 1:11'\\: I t u VM'IMV'M I.I.. tl STORE
.. U'UlliO! ," I.on.a :. 111. 1. luuuvrro.IIL .rtn.J.\Jiil'lir/r, 1'iinI'i'iiniil tn II 11.1 \
t '.\iriv.tNI: : in'i.i.rur'j ':: .
.
Uritlirrii nri1 nutilii'il ti sit there will I" nMr"III. 'V" ... .'/.. /inf.; \'" "rt", (),. t :p .., ..1'1..1: I n.ki t- ,.a ,ni."lh. I '"'''"11,1''''u. its| | 1 Itu of M IIVH
(t'f Ihr I ..mi"' HIT'" 'n"' I k. I.i ih e. ..u 1 tlu. \V lull. MH' 1 ii 1 1HH
,
tin. !tu "
: ir im ; "f 'k.oli I 1..1.--', No I I. it 'llinuf'tl >< :>N ilinf II.". : dr.erlptjun,
/ I'\ Ni.. 'IIIFI':i l viiiiii Ills: t:. :\1\\:
!o1.oUlikI! \ ill, :aaorday 01 tiiin/. FrhiiIryLtai H ''/ /'f / ,
> (/*, > .'1.0. ''' of Miilnni' lit'\llm.nrk .'. li'KK

(I'duI.. 1Yttr/ .. llir S.le.Ii \\ mi,h' ,I-,, "i 1,1. r nnl I Irpalrln: | : .1..". IIlth di_ I l tXV I f. kt" I lu\\ :<.,, .\-..ltl, .1i Congress Water

\'i-ltli'lui'tlir, n ..f ::,uud .1 imlin. .in IntitcdII !. / /,,nkl f.. I '' (in 'u. ,
\: Ittfur11'111'1:1F.I.\, I:I : ..-II\:> .,".1 IIn:0'
)' order uf tin 1 W !M fi..II't'i"I, ll-ilit .,,,,1 I 'I.\il\a!. MM 'IIINI.- .1. E: 1'11:11\| : | Fresh from tho
F.h 5 la... Jnl! IV I. T t t \ I.IIH.( .<..,.. i j Spring, at
( I'l'Hit' Illl'll"t*, fltlTiiLlll'J, 1 I ,iiiiiit... Fla 'i.t :'t I I. i I":v> i:: n TO SOIJTIIEIIN[ :

//,','/'""':/ >/(./i.. .<, / *. ";,".., Mint I Dissolution of M. LIVEL V'S.

MARRIED., i,",",-.
iii." ,' iif-'i Toll: ,.. n, it'... 'I'll: !' liiilinn li I't II.Mt' .\. r.trI.1 I. ibi. I
MAUIUI.II in M J.ibu bun h. T.illalil-"iv. nil tli.l .' 1 I iill...,.IM .I ll ml MERCHANTS.
il mm 11,11- 'ul 1 lit I..rput| 1.iof
.t Iu-t4iit. h) tin lit 1III.h"I': HHII..IL'V l M N UI.1hIn'I till-: I I.'!! Hi. pal| 1 Ii 1. ii rdnuvlprlru': | tin bile I '""fUll' ..unhurt d ti., tilr nil l,'i-:IHM ul, I in K ) i ) i .; s'

IIuGI'E mill 1:1.1: / \l\tTlI: 4. d. ild.' r of Hi,' lit.hrVNin I ,r i.-::1 i ,," t ''',., ,n 1 viii i mtl", 1 I. I tin rue. 1 1.11.\1\-: 111 I :\ |1111. \:<0.
Tru.l.'ui.lMAIUIKII : I.. Ion. i II'' ,. I .I\I" i II .U \\'.\KH': :- 4th I II I\VIIMIN, "
? /'II.\\\I I..,' 1'1'1.''
tftNI.'lIIliti: | I 1 W I K: \\ f l.-11\. FEVER AND AGUE
in \I"/II 1t..IIII.. i.li Iton'LIyih.lamluryht J.m...I.I i.I 1s',.,' ..; Im.MADDKN'.s T.Ull..tr, Jill '..I, IMJ. : :.1't 11 1111111' /'1II: I/O. ,
the Uu s. Ui,.Ihrri. \\llir \\MI\| Jr ..r TillitliLiiu KM I.MuUVI I. hhllllS,
tuMi. .. rLiiUKM: K J. S\lIl'lI..r the f.irmi ( 'LHE I i :
J.lu'. I f ) : : IIOTKL.MONTiCELLO ( ) QUICKEST AND MOST DIRECTROUTE t II' .nhllci71111'1L4: I

L FLA.'plIR NORTH.II .lr1'll alit .. .1111.1) Moll*'.i MI11L ml l H.\H I: UFMK:.
.
OBITUARY. -.. | l. nil, i rlln.r Hit! "ti in-u fill' liar i.f tin .ohms "".:H junt r. >.,l\itl a'IOI'tall| ilc I .it I tin. l h ug( I'I..r".r|
M KS ..illI.I in (jinn' ) 1111 in) .J.T.
mal .I i.m I. 'ih "1.1'.11"1'I llu hi nil ,
l.itridl I I
| nti..inil li'MxI.. ut In.mil m mill i. Inn" '. unit
1 '.. ,'u, ,!,''I I I.. I Ii' r I h. r f |b n II I. ,n.llb.I t il nl. I' irIn.. .i I 1.11..111I..i'r I"L..1.'l'III" .Iiy : M. LIVELY.
l'IEI.llllhl. iiI, on Tbur'-il..,. la "lib ult. Ir.1 \II. : n .t )pub -i .b i'il ttilb llu ill' nl miilii..' II. o d.buf" UKvmibirii ,
coiin.iiiiiu \lliuii
:n. .. L"r.I1) In tin ad:1--ii -i tin m lluIn -11'1'! ). : it } In ui.11' viiiu tin I" .
inirkit, I" ill tit wln.li i" torahtour
TIU < i.VMI'.IK; : "If..r 111| \:"I"rlilI"hl".a,:. Nnrlb. Irnu- ?
Hitinu. Iirl'Ii, 1.1, I 'III liu-iin it llrlrl,' I", ', in .
M "j,11., alii .iitimi. and n".(,.'.'llilll) In il. a i.biiri.1
. thirty hula gnus uri,I tbit th t till t. r at llii. n.i.IiI.I I .1.11I,1 \\'tWillIIIU.; \ .. f'r"1, ..im ,
|I' i I. ttliliMii |M"riniitril to rrti'ilil'-hip In recoil tin. 'it. ..Mr, nilv tu tri' it then in tin uutM h.n j it it I''lim H1. :iI. t ai. l I': tl' 1"1' |l.ltr.Ili.i..i; : i

| "rllart..r a lull ..h".,* tirtiu. unit :'ran'. nnil tin mm"r. \4 r. M I.\ M\iiKN| | JACOB LANSING Agent NOT BAD ( TO TAKE !

..term. i.f thimi. Hiiti ubiiiii .h.* a..'\dated inn more i nil .tin. I I'l. ..;" 1" Twenty.Fivo Dollars Rov/ard. 44
..
?'K I I. .ml 1. I- 1' 11N. .
mut '1.1:m In iurl) lift' .bc Uij>U\i' \.ik
L. ftn tinitailvaniii]'. HI ri' maim" il h.'.. u i'h.irai ti rut PEN. & GEORGIA HAIL ROAD.r'C" STOLEN OR STRAYED, .1 I tun ilk I',. IH:ii w .*' !m lill.w i.d' .. n.i. im Iii nun iur.i. will uu

.uc. lii::nifiiil.. d U.i all.d. anil 1 n din.il. intl il.u; .tritiil In anlul I I.nmi: ..111".1,"' 1'1 ""Jti"lI. ..n ,ii I., :.1 I ill 1',1 l to) III...1 |Pruiit./till till.) M'Illlllll "1,11, *

.l;"<'iiii uhit.b iliad' m In.r .IM ii-ta:ri'' ...hh"I iitraitit a Ittl'LIL'b: Ilt'1I./ ..'.. .it h I.. u |1,1.>"i, i m-, ,m "j 1'i .in. ."milv' "I I.| MM nl.li>!n Hum
.. ....:;:. ... .,.0 I _\\f'LoUf, 1 -VMI t' ir1.oIl.1 1 II !It iud, hib.null. PEN. & GEO. RAILROAD .iml .. bi.il u ir Ilea, iliri. tioiiM nbuiilil
tn all viIm m.ilrber n iiiaiut OKI' In tin b rpilalilthum ......... .. .......,... 1... .,' 1l. tnn"< t. > arungui
.
.. i.f her hnliaii'l .be ua. hd.\ a- -hr '1'1"0.1.| the __ 1_ _' :. 1 6u.1.tit :: '.. l.r.i.'li.I .Whit-. I. fl .1..1...1 ,. ,inIII. euuuu. ti... I i.,111. |Ili... .|,,, ) ,. .It| re.
t kll.'ro" .1 'l( In il'.M r..t I u .11'1 I | ,1 I fur .....111. id I tl.* II I*lv> .
pn, .idiui! rpirit. blih h..rrulI"I'd'h. luummrn all "
CHANCE: of SCHEDULE.! 1.rrItitiaitLCutul.t( > :Ninil f .1'iM*. f jj.vr.a lI
Imh old and munj. mid Oiu>,..1 III.' onrt.-i.. and Jan tli:, gas: :.Aj i _. _.-.lJ .. '''.'' c..Io .
U ...d ..
th.videsof.uetillitexihancipinuudtii.. Iftob 'li.in.i / \ NM 1 I M II t U I lilt' I 'III I1\ nt.\M! Fine Old French Brandy

Itut tin must beuutiloth/bttinuufheribuu.terI.ii/ ; l I / \m I !I.. : I' 'I i "' i"ii .i 1\ i I' 'ii, Cotton Seed. 'I'I lit nl.I Jalll.I \ -1, I la:.*}I.

be ( and iu tbe slit otlini.b" di.-i"tatt'd tu II..MM. .Iu .h..1II l.ilINi. f \1/l\\ \l.l: .. Old Palo
'
I'I'Fi:I: hut al. u. ltwi: lot I ,11"j. HP OUI'iN uln r: i- ID HHI.HI:. Ai Sherry Wine
die uu. IHanil by iln ti". uf I.iod"d.1.1 c.p.tul'y' It hen I Bra". Ij'IIIK'i. . . . . t.M I.\ Mrrit. I I" .\.\ >. it ln) |pltnt.itton5. tu.b. N Int: //1.11.1 N 11 r>.n ii I I I..i .1> i,; '.. >'I : .. l"'k
i in 'iim>luii< i.. plaiiil Ih11uu....', .tu-t .UMTM>.IUU umltui.Uii \ .' u'G.Il di..a1 |M.-I. Htllll I x ill 191 tow lie I alt Ml 'HUH" ,,.in, .' mi-" '' I" II ill In rtulUr I*

& Nit.iiinfl..eufpcr.iialromhrtxa.t.mreal-: Leave rillihi.M.! . . . . . i.l.t' i.1 I UllllHHH: 'Irnidlitti I mils.-., i ili Old Mountain Dow Whiskey,

iiuitn. m..r tri uiii, ti.iiuu.h, to .be .udniilt. I.. liv bit Xrnti. M Muli-un., . . . . II.IM '. Jto.ylI I....; :usr Ul I hi I II. Inn I'UI"I|

to |I".r.iuiiii,' (h. I Ir lumfurt. lor,...." tbelr ,ift' ., i.r MH.tiri.tbiir I.1"U........ . . .. . .11.,11:, .. .1 I ,n .'. l I"'A. '" Old Solaco Whiskey

MilfarrTu .\rr1n I&C lake City.. . .'. . .. .. ... tI.I1U1'. IlM I. In Leon Circuit Court..In Chancery.

her V\r.-lV\: .\IW : NOTICE.
Immediate .
.mily-hu.halld and ibililnu lie
u all that Mtfttiiiiuiunld ...fc ur duty ilnuaiiU 1'be'tt Li'' yr 1 I. ,I... eity.. . . . . .K.I', : .\ M.U4IPM 1. J"bll'cua"l.I.. 'It Old Side-Boaid Whiskey,
/
Kill f.rl> I It: III:11:11.1\1\I: : | A
a Itotari. Ibt. '......iuji. .Iittealtlath.i.n. . .. . .. . .. .. : i' e.Ikfiluh 'I"H I
!: endear "i to our kind and tbiu. )' .. \UMhk ) t:: I I I : "n '' inet
L ,it< Mi.lirn !- -n. .1'a4 j .i:1: l
.
tbi aiti.ruiuriiu. .
n .
Old Bourbon
Ihllllllu.lfIIl..t. her hfiIKrUnt \ \ at i.lt..h.l.'r. ,.. . .. . .. . "WI I' II i, j .1'' ii'. I.. the (;.'.ml tr''m ilh'Util, li.ril: HIIII. I' Kuutucky Whiskey,
niuin.iiK x.n uu until '""ol""o..r h. r pre I.i tv' T..It b""...c, . .. .. .. .. .. SL(.> I .111-1 tlnl (ItI liUli M I Vnnblp.ilii ilitimli. I / H. B FITTS & CO. ,
tiuiw vxlrUBii fur -aiifui.y: did .he der, nd ,.< thtumb ,' .\rrih .11 dine). . . . .. .. ttao '. .it in IIII!. -nu' r, -i.I.', ..ut alt i u i Mjir. i if H.rii| ;Ibur i ,
:'..'111,' her ..jrruu..: fri.udr Wit .. ttilli.' 'm !IH,;,.. .. T.\LL.\J.\hiEI: 1\11.1:1)\11.: 11" Ih<. I n.i ,1st ill _, it i. .rlm.l. t Ihlll".I..1h lji.,. I b, Hi I i. ,I'I ri I, :, :ids Hid |" .trios. ,l u I Old POUT WINE, very fine,
that our lo.. it her groin uud thaI .b. nuw -... 'm ) put| '>ll >ii..n ''t Mi.- ,IL l, a 1 Ir" ) .hate lu.idi :irrau.Ousiness. ,
rep" L.r rau.h.t..cer .. .... ISO;: .\. M. t Ii
lunii online I. ,
null Ui IM .. ,
'f I
dual rest ( the mt i i'* i '''1
rum :&n' and
"mrruot that utunj u- I. ,hi' .\rnvi it M Mark. 15 j \\\\US: \lI.RJudi:thl.I' : Old Holland and! London Gin

life I 1.1.\1' st. Mirk..U1WArritt 1[. J'II.II.: :.i7 ..iu Blacksmithing ,

it f4tLtta.ee.. . I. 13 1'.11 .
in tbi' .utlilld.I .i I '.I .it- taniwllrauth- ,
fill i d.> In" iut ji owl ul.i t .j 1 luudforadct.y
11 I
Iuuurliod: ( 'llMl *.I Ii t4.'t: > 4 <>..< lit* I" Hullt In Leon Circuit Court-.In j
_tnt' Chancery (", nun rd' Ililt I Iv llur t -ir ilm i r llauuk/ :
Jdrcrtiocmruto.( ( !>.rMami .\It.....) l ii. '" lineal Ui.utiitll. itliC. .t.urriltli. nrtii -it-'. n'' i.1 I Lie
.atlni I" ;1' : \JIH ) .. J.lII-"iU! | M. LIVELY.QUININE.
Tli..lli"n'r b.I. .
:. il' >t',,'((>I.N. I'ri.ultbt. t. Bill lit II( :JUTtIL I H1': :, \II 'I'11ittl S';

..1..11Ii.. 1...*1. .'Ml Unix.r tli Jolii,.'>uIf 1
Cotton Yarns. &c. for Walt. (b. ,ruiiiin. that all xirl.ebt lulliru
....|"..arni: 1.1 tb- 4 "urt, tr ,ut nil)t'lit it IllriJ in ) ( .
,, Ui tui. illi HI ii' ". ii' .11 I.< and! .
.. b0p.hill -
ll NHf \ and l p
m Attorney i
| HiN
\i\ Agent .
Y.11S, thi,. i uutti4i K..bo 'I'> JubJ'x>ii, the d fci.ilml
I .
... .
)U "Oluu.hr.\" .te.JI'.b. .11I..trr I .. .| l t miua It laiiuir. I.
111 Itir rfiit. nut of the Mjie uf t1'| wtda -I I "I'j.\ l / .
ui nautr a I.tl'r/ : >r .1111HIIU.t. iiiillln
1 titli 'Jlltr.''' n >' <'tms, 1)>> II. 1111. n" i:."|.. "I Tallabawrr'I..., I ljut m the liii'ij iMi't.: It iI.'rrdrr.dlbal buHtt. .11"1'/) tU'.Ui.'l It' e allLK-u !I.rt. ,.I u.I, "I"'ltb Gill luru* \l\,', ii. ..,. iii, ,I ti.U'li. Iirjul., |,., uli l.M l.,
ioj t'tuWk. Turi iu "ti' I' *i' ur
I balr Brox u i'hirtiti _I1 I. i. Ui allJlt .m. \ iu :; |
: if .
.1'1. /
u i ) 1141.order of14em.iilului ( tlii
iuUfa i l"II.IIl-.t.i" <> / UVH.V.KOUv .
tun f.., ..41" \ iu. Ui t ami it ; ) ),ttitill l, rk/aftit.. U.l.!.. ll lll-, .. llu'I nut"., |.l|< )
\y || Ml.iilNNl I : it. lie uijji' i> /iiltiii!; i. I law
1'M ii t14U Kiik Is.&tt.11.!... '. uu. .u Jail LVI t iliii, r,'
J ID :Ji Ii. tail :"Mi B I. VMKI::/.t: J W.TLtln: :, Judge ;- f )
Wit ( T.t tii"a 'H. .'...t'i, uiur aiti'uIkuu
Jai:uirv' ; I."l t J.n. Ill a-:Jm } "1" || j.ilt4t. ( 1 I'OTASII( )
]Ml4 Iu H .r... ,iwiutf. arrU;:iU. a.-.m and ,
$25 REWARD. [ VI ill ..10.. '.,1.,.11 iiuiliT flati bit
;TOLESIr'mIj! K. 11'dk1ri.t.blrin *\ Lost Note Notice Palatit.ru\Vurk.p" Jt,. t. iau) .....t!. d ......1 "'>11'" l I I 1.1 I ltr' < HHM:\ : rltt; S\l LF.: KV

tbi.' it>, a ui.ilium ../..,1 < iK.tuut.orrrl 1 li' "!I.F.:. f ; 7S I 1\ Mi Iury. t.ri>. Uil< J iu Ui). t"ii fwltf v? .ply 1 t'i 11.0J....S4<. ut .*...*....... of I..uaktl. Count) ,.., .....b.". Jlra. i.r I bin num tea {',.uttrrti tit -

..' ..ut leu }a ir, ..1.1. bi. .i .1.., IU t.i- I"I'\'II..J. .....> n i'.'.1'I.u' U .v-un-t 'r..d u,;; f r tbf hula. ... "!. 'liitii I .'r. ,if lu.an-tr.li I .11 .... ILu .I..t': iJ fcAH MUili IJrui.4U1. ,.. It&w. .; lIru".j.." ,''''' IoU "I .IU ..1..11 i'tared and Kerosene! Oil
fur Iota tbr ajiiille.lill.'iif Ll., tart I,. 1i|. -utly but >*, i.i. I I.i eo mad 1 I.r TU rri..* .1..IIw v.iiif. I .. d|I. ew .t ." "I.l ''li i .ut.'v I"'IO., i.l l II.: ,'A. .'. .). L.j'li.li l.aiiiL ,
dos. nit fill I. K W .\ \.htK l" I I'M: IIH. I %I. UiiKVJan JutlR' < M: yi': ii B nrr.. .v: 4.IL< / \t \Hi\ frKInlt l}lALUV Felt ALE

ttb :,', t-O il-ot i..I""' .'it. .1.., h.: ..; ., .. I au 1'., I.! *'>. .1.--.o* \ / bv M IJ \ lUFIn1f
.


I

r


s.., .. .. ...... ,., .. ,- ,ef i. ,_ to., :"' ,___- _' '- .. .. .. .-- ... -.-- T, --.. ...> .
'if... f r!;;

i
.

r i i 1)


_________________

LAWS 01') FLORIDA.L ( ) 1 : lIl'C: Mimmon) to I he i N-noil, III -rtid: parties': ami:\ i-\nlcticc, to ,1>ca1 Nathaniel Hamlen. FOR RIO DE JANEIRO ,

taken -. tin- truth ".f tinfa'i" Mat. dinU! : information, atnl COMMISSION MERCHANT ( Alt.I Mi A1

if the --:ujl<' htl: he foiiml 1; trtifl. :after, a f.iir trial in whieh tho ticfernl.iit Thomas Para Pernambuco
"J ( :, ..l.nlllt'll f the right;: dlie l.fii-1 ,I'.v ciMiti't.! !. the sall.fn'li I'nlltire: ill 'fI. :"u 1'olitru. !ll1I..t. St ,

:'11 ..( of tin, I I't aCII"1' .ftfl-fc h.-ill: i i'-uc an onlf-r\ making anawsMiiHit XFAV 1 tiHlien. ; I.1.k x AM":

on the M.i-1:. rhiMrni; fur "a.II!. .iimmnt f fl' ,1\IIIc, tiecespsrv --0-- BAHIAril.t. ,
( Il.I'TII:I: 1.171.4 JN II. I II.I .i] U'l.lIt" t! .
. I : for the' support' of their jnrtllt'' I
Su''i.: ,. it. Thatii'l ni'der'1':111\ : with. ; Wm. H.illry, I .. .
-!
AN ACT: In cxli'lul to nil tit)" ;ii.linliitntiMiil! Un Mate' tl.e U>tiril< nl the : fli 'it/iiftlf r carry Kirk cv .\: Johiuoti.) T..U.\h3ACe. < 1.1.
('onlts01.Inrtief; and ,lln- psiI( i 'I'II"HJI. it the right, of .:'nf.irci.'im-iit: l i xeeiitiott. all'I'ii *1i have the foreran. <.. \'. .\: A. M I I'cutt.0.: ., )f
s is I I : .! t licet; t of a writ of nnii! 'litin-nt on the wairn "f fueh chit 1 I'r.1 humus. IIIIr, ,"-. ( iulfv| I

r :-'.I.I Ilnv 1. !,. i il i/1'n-tiif litllf, .'"i,,i< >tit Ilolxu.fr. 1.11'1 h, nn-i shall furthtr provi.le. for the pcr'oii to whom, :atnl, the, i. t.III'nh.lI1.,11111'1'K. I IUrrl .* Co.., i \(-niici.llo

KI iituftf' K ,{'I". .Mulf\f\ 'luriil'i in 'ir Nr'nl I luutiJtl'f col id nC'/, manner. in which, the 111f11"'\ av-e>-e.1. tin, rein 'liall,; l be paiil.: Ktl.l .\: Tiirnbull ; '' -
That: the jllli'iallrill1lllal\! ,fllii < Suite:, \\ ill I Ile" III-DCC-! tln.onf | 1 1 horn t., l.lviiiii'ton .\: #.0., I l 1 \i.ii8ni. P1IK r.MTr.tl: TATK: :* nod liKAZII.: MAIL J.or1'1I1hll'
tin-Ihnise\ of UeprfsintAlives : t": It. Smith. 1 f'
I'uiiwil 1 Ihr J M'nlIIP J.iritwry ''i;, l-'j'i.; -'- ) ; \ '
F hlnill: In1 !atcc''ihlu\ to all the itiliiitiitiiiit', .l' the JMatc, \\ itlioutilislitlimi : IsOG. Approved the o\prnnr; January 11, 1""It.I "; :;. hc! .\: 11'right'( i I : | r.ilii.any| nil! 'i-M'.ili: II nail" : .
| .hnuary 10,1 t.v 'I..kel'Ity. '". of errrcmomIh, 1& NM\ and HUsf
'
the Mil !
; on
Col.\ Win. B !Ho.- -
ufrnliir, 'fortlif. i jiri 'Tminii all.I .I. f tVnvpof all t tinritlitj" KeminL'ton\: A: ! lcnleutAiitlw'kI' M I.
'. ul, iii.Tf.iiii'1 :itnl" jirojic-rty, 'II.. I'I'I milv to IL,! ivtlleUrd'rl'11htalie'l! : l lin Ilnnlawat .t: M I< KIIHOII. 1 1Jdn ) Thomai-villc: from pli-r-U North Iliver.: ,. ,
i-oii-titiili'iii dl'll.e. Mntr.f I $: /iW11i. :K'JlyNEW All letter" li.ivito fsw thrniu.li the I'nM fill -
'i
----- An crli-tu-eil! iirireon will f In upend ulcr or.hnnnl.
l : 1 i-i :. lie\ itj'iirt/irriiiinfnt. Tint, :all! l.iut Lun tulorc(. passel| ---- -- CM.

I:ii with I fi.Ii 11111'1' tn sl.it i *, free In" !ifim-s :itnil liiiiitlii-s' !; ctrl: |I.t the ',I Fur frenzM'! anil pirtie.:! h"1 lUll .plcndiii i t I anc.tnmDilation -

I;r 'irt: In t.ri.\i.il| ( !licitmL'Tuti'iii: into, the Mute\ :ami tin- :of I I'ruhilrI' j! DRUG) (. STOKE ,,*, apply toTllnM I! \.< A.sKNC: : ID .\: C'C M.No I.
A' 'itintj' I In-\ Mile iiriiri'-aiiiM' nml nimnniti''ii: ,, to llicin' Iw :1111,1| tin- (:u11'1Lit I.lT'.i-Xo.' | llq| !H r.M.iln.tv. Ni V..il.
: .
.
.
MII.U-: \ ur liricliv, I'll"| HI!, .1 I. :'in.I all ilii "I II."allall-.f;" : 1111'late= w I Sol' ::1. I"... .....
I .\ N ACT I |l"pro\' .\\cro..lhl.h..tltp..r.\lilln"rTIII\n.f1I1.I. | t'It II' II' il.iMJ: >
,' al'l'li"a| | In uliiir )1u'rnu'! now IM' 1 I'; .Mr :an.l i nut, in mtillirt\ \\ ill,.

>if" liiinlilif.1( l liV ,the 1"I!( ,Irll"lI nl (tin.-, | 'r.rill" ', >.|..sj,"n n,I' the| | (lien-; :SI.I-MIIN\ I 1. licit lltrtr'tr.1l"It/If .\rn'rtlll..- //uHf /!./>,'<'- GREGORY & DELOUEST i The American__.Land.. Company

f":t oral '\' tnlLly >I.alll"" ilrl'lllril all.( hi' '/111, ,to 111'1.1| | ) r>|'Hiliv: til !iltlit N.Ntdtil'rA'rt't : .",,,/. .f,. FI"1',1 .1 ." ",1.1"n,'. ", ./. I

,:: inliiliittntH': : ..1' tin" ruie, ui'lmut: 'ili'tiiiflion ol'color.( I'1'1a1 j jI'.iioi'il | tinfive: white, nrjn' iiihaliitatits: over tina:he I nf twentyoutvar ,, I HAVK NF.WI.V oiu| 'li-il KIMKH liy, I II. C WII.\1'I''l'IIF:: :! "HiliK uvi".; n: JOHN A. ANDREW- Mass. Pres't'eulrrI ,

I the ll'HHi' f.l'll". p|iir"cnt.ilUi$ ', .l-inti.iry. ::1.t l 'iiil' I'd''rd the !>i/n- *. tint, h-1* than: t twenty-live in number; of ;any village! : or town < Ollii-e. o' } lliinlv ii.V .\. \t

r, J j nrr.hlunur3 M, l \1'1'1'11""I.\' |>| >l l.y the Ilnlrlunl.l' ; .munry It, I It2 "li'I.';' t in this :-\Iall'\ >, may: .-lcci( a Town Council not eu-eedinjf i-ivjht, { .j 1 1tmn1'I,4' Drug & Apothecary Store, \ \ 1Ir\. sll.l.: :T'i.KASK: : : :, UK.NT: tilt KX:
'. j I s him( ": I the in tiunilii-r' 1111,1] liititiil.tntVo'V'A' : -'/, That > > vliiuiir i-lty'!, nr country prapcrly.urlrutie| | .-
J\ nttlv sin-h perv..tl"h' | "it!! I" : hid: to serve either, as Councilman\ mud.) ,,10<''''' they utter t.i their mead: (.atmiiMiml loitiK., or trinsiirt: ? 'Ihcrhndnvi, !, < t '''uurctedgitstl'c! '
inliTt"l I ol the, "oiitli: .did'Ye't, on cc.lniui"i.i.lliiw | .
L ---- nr )11""II"alll." nr vote at the election' of I tin-I same: as :arc. '|iiiaiilied: ,I the public !inanity, n ro-i.i'lc .ii-Kortrii.-iit. ofDllUOS niri-rllitf |pn.prrlyb'tutu| I tlaillplrn'cgit| : :;; ...
a I \ot,-r. under the election, I laws III' Illi" State: :an.l I sin-h. persons so lull particular: it111lertle.'
elected( as ( :'iiiltieilmill' ; :ati'l l Intendant: tuav: pruned" to di-liiie l the ; Tin"r111a'ggly) |>|' I'nr, linin* il! nulitioii the fCl'U.
1 1. ( 'n.tru'u" 1lj-I[ No.* 12. f) I hound'iric. ::11I.11\1| lay oH's.iid! town into streets :an.l *iii.iri-s, and rite 'inJ Ilii'lr' rift fi-tiit-*.

.r. oruatii/.c: !II i govcriiinriit: for; ihe tel l'It"elnhrace'I within thii.iini' > MEDICINES CHEMICALS. No charge except in case of success
AN: AT(! ( '1111':' ,ruing? 'j.slrlnr| r'n-i'ilincn ainl shall become a body : anil l : .
thi'teupon '
f t : : corporate, may.lie Iniiuirli-s' [.ruiiii'ltv) iMi-" rrn,1| liv
ami l In- sued imploail :\11011. imph-adcd, :.iml I ilo all other FANCY GOODS &c. flit CIIEIilt'LE'l: : ; ( II.,
f Sli'llnN I I. n. it rldf.-li'it /!/ ,/". Siimti itmH.HIKI HJ: /,',/,,., arts as natural: pm'soiiv :." ,111I.\' ImM, real, personal .I mixed: .\.'. llt'..,.Lirksoinilli-i nut 1 1.I: [-I.IIt' .KriiKi'rs.i and ( I '.

, Mal.die.r't:" "'(' ."".,1- <>( 1'1".i',1, .I\\ninlit'/riiiii-i iml* 1 property. aril dispose nf the same: ". I for; the, la-nclit: nf saiil: cor (CKKCOUV: : ( ; : 1C lKfol'K) ) :: .!.mil try ft, 1 1",10' ; ; :ii-st:! l..rlc.toll.lo. (
{Y'' That tlio, (ioveriinr; shall, :I1'p"illlll" 1111 i" '.1.y tui'l,' itli tina poralion: : 1 ''II'IIt'ThaI Ihi-, slid ('olilleilr",," anil Intfinlanti :

-j \i II'1. fin.I i-iiii"(i-iit nf tie :Senate: sIii'll:11l: In- slyle.l Siin-rinti.i-: | | j i shall: first 1 il.-pnsit l t with( the Clerk\ .I'll"( Circuit Court t for the N. t I'liJ-lrliin.) .* l>i-(-..-i-i |>lioii.. < .iri- Southern Export: and Import Company
.i: I ilfiil'', of ( '1111111'11' =Si-linnls, ,I'mKniilnn; l ii.v lui "I, ,III,1, : hisnllii-e, j I I tnllIlt'IllN18rh'lUIl111II: may In- situated: a sworn -lall'IIII'ntI lilt t.iinioiiiiiliil| I it ill hour -

t"., .(liirinji a-lniini-li-alion: : ol the :SH." :'J.! I 15'; H finllnr "'Inll'll,01. That' II..- KiM: !S'iperinlcniliMit"' \
;!; i I be .recorded bv the saiil Clerk, :an.l a ciriilieil. copy thereof! lit' Ii
: shall, when1" III... (iiiitiilirr, of ihiMrcu, ( in any "i-minty, ,, may: j'Hilil.' i irequest I furni-licd t to tin1 viM Cmincilineii 111I") Inteinlant.
:
,
'PHIS: COMPANY I Isu: \S 1I1:1i.\: ; \ IZEII: ..l1Ii II
tin1. I'ounty ( 'uhlrlll..il, .II.'I'. nl'Mii-li, county' In : |p|' .ltlt anAssistant Si.i'. :J.! 1 II-: // f'lift/ii-fiinii'fiil. That ,iho' persons first ..J'I'I.I 1 MVKKS & ( ; (iOl.MAX 1 .in |11'1| ;ur il to 11,.tk.\ liti-r.il ailv.iiu-rs on ,,
[ : IiI.liutInleit| w ho shall', :ai..) the, npw'iiterl, 'i"-111 amicarry burl 'oiinciliin-ii' :alld'IIII'n.hlll, I shall hold', | | their olliecs/ I for one and ,, 4
\ HKAI.KI.-S' : : IV Cotton other Produce
(?.j nut his iu'trurtiuili'.u'i'l: '/, That: I if, I the I I County Comtniis'uiiicr.s ,- vcar:' from the. lilllll"I' tluir election, :iitnl shall t-stalilish rules for
slmiilil I'.iil:, n"<<;|ii-l or n fuse l to appoint, ':ti.1"i f the vacancies, and for tin- annual! election nf their i on-iiiiiril I! t" our .\:'rrnt- in 1.\1\ 'rl''t.' TininMiit| ,
l'f tilling : : : : "
sm1nHors -
1 and Silver Ware \.iltn, of i'ottnti. l.lv. rpool' i iIn.lii) :d I to :-l rod* I
. ;I rant tin* Iq,.(rultrndtnt' may ih> ". I'! ; frm'tiffil. That no person shall: beleiteiI to either nl' Watches Jewelry I'tT (pound) for L'Oo.l: I I ,'lend" \ I Oil.'II. dud Iri'lll SI) I.,
9 L : Sl.i'. ::1.i IM- ii/r iiimli'f' That, llni' ":li,1 :Suprrinti'inlrfitmay '' ', saiif "i.lliiTs! unless he shall, have, heel: an inhaliitant.: : nf aid town' ? !I.:;;: rut for irooil. l I.HIU: fo'toti In (;iolil.V... will "

, with I tinapproval: : ) nf, tin' ( ;invcruor! ili-miss!, nny Assistant' I for; at least t twelve months' and a iiialitic.|', | voter un.K-r the, 1'it'-< TALLAHASSEE FLORID.11' \ urltaiH in i urn-lit our Ii ,ill It- v.iliKIn ..IIII"r its cililv.ili| '!' lit'

t :" 111"1'111"| ii'K ut l"f 1"'I'I'It'I"'Y|: nrnlijrfiiot1' dlltl'. nr fur :nnyMilliiiriil I I Jinn lausul'thir: I !State.Sii.M. : \\ >.'lliit. ; onln 1'r| uo"d.| 1'1'' .IUILrNcrrhnhle, i
I \ cansi1 ; :anil I fur like reasons iln (linvi-rnnr 111"oIi""i., .. I I end I'l'intir'I In-, _trll !t'.1 t ittinii.ni! ftl.l, 'in t IIPin. I
= :1. HI // j'iirt/irr 'i Iff That the saiil Cmiticilincn ainlIiitetnlatit
\ \'I: .ir.s\ i IK: : KIr.i: f..'" .m "fttw, Kninci'in
.11,1 I! oril'-i-l lor' srooiN Iroiu Knul.in.l: ,
the P11piriitrudtil| uinl, i :gy.i.int| | -in.illirr in liis place : /i1-'/,/?/. slrill lisvc,: f'lll pnuer' and, aiilhnritv, to !prevent' :ami .N.v Vk N '(1'li, ,'r111U"1,rt' tt ......, ...-- ,l, '" IIlIall\.
-, Tlial: slmul.l any v.'icanry: m-rnr in tinnllicc nf Sn.i-rinlciiii| \ | nl, "remove nuisances\ : to license and rcpilatt1 .retailers nf li'I"1' ami nlt'r, 'KICIIAKD: : I1 Fl.nVll. I'r. hlit. nt.

liv ilisiuisial" rt'.itlili.'inth::; \ nr nlln-rvviHi i lliu' O.ernnr'hlll! ,: I 111: ri'll', to restrain: or prnhiliil. all snrts of "ainlilino! ;, to license ainlivijiil.itc I WATCHES, JEWELRY K.: T. P.i.1: ,. i.t, l.iv.( i....l.i.'l.ci.mllli'/..,lliiirl.unl." : Kloriihi.' V','.i
I : till caiil varani-y \Iy ii|I'I'"i| iiitnit-nt I until! tin nii-i-tiii"!; "I'll"* hell I lheatriealai.il: nther. 1"dli., amusements, to t1LIIli'1mili : .1. T. llniMiiMtiit.. r.itl.ili1iii.iKl.i.. .

II I I (ii-m-ral; .\".i-inlily, vvlii-n hued nMiintnii-nt| | sliatl lioMiliinilti-.I\ tothfSinat .rc);:ul.illmarkets, to prob.ul'I: ) regulate: 1'111' i.II :rri.uu.U:" (for I tin- -\1011- X"v. T. 1st::.. 1 Ii :::'nl.I'U

, : : <> for ronlinnatioii.Sir. u"e nf sai.l town, to fsiahli-h,I temulate' 1 patrols' to regulate. the FANCY GOODS,
.. I 4. l H itfiirllnf tiiiii-tnf, That tin- :'Sii.rinlrinli'nt| \\ilh sale nf unpowiler,, \ In tax: ainl, liei use hawkers, ami peihllefs, to ('"\'ll!.rln IN cult III1 L' N J.UY '

. Its.1if j time ai,1 l .t,!'the -j.la"l UI"'I'iut'uI"I; '. ..llall: t 'lalli..11: silo..l'fns' I restrain :ami |.rohil.il,', lipplin0' ; I Imusei, ami li.llrriii-\ proviile. fur I.. \i-r nod CvliniliTVali, lnVi>t Chains" I
:y IVi-nlmi'ii. ulirii the nnnilii-r nf i-hiMn-u of |'i'iM.nnf 1"1'' i the I'siaMi'liini-m mil'l l pulilic schools to .restrain nn.| punish var.iiicy : I'luii and Nest: K.ni.lilitnon.l : :.-, JACKSONVi''LEI' FLORIDA.
,
in ronntirs'ill arrant tins /1 Vn'1Tin- Cub: and' 111'|'il I Ilinu': ". -,,- -
all"u"1 or : mil1 :
: \ ami l .thomlikm'
to I for the interior,
{ : \ trv:: ', provide' police ami
Ili 1"'I'I.iian.r ; In-lit'. II",."Ill' I'ill-, Mi iVllllltli.il", ami MUilr, 'PIIK 1:01'11101'111I1.1 t |! ; : lUVIMi l ; KCMOVKl: : : ) Til
iIII.r ltalll"
fuii'ltt : "1'\ / snllU-it-iil to inn I tln, <-\- gll,01 I piVittllilclit' 't'saidl..Wn.: I liili.llruoi.u|' > and K.ir iini: ; J .l.u k< 'tu\llle, I iTi'.irrJ| | tn till all onlm ,for '

i' \ 1 pl'IIKI' .!! lIllTCIll'. I I Si.i.-I. 1 I-! it furl/in" tit'i'tut, That, lie Mil Cnunoilmeii' l! aid liul.l. Ki'jS l.orkrtu, X. At. ''ii/ili-: .!////,, >,/,1' 1/Ilirlnl J-'ii'iimi-, ,'I
('I: -1} :-11'. f>. Vx'itj'ufllni'tiiiictiil; 'I'hat Im IrarluT' (-"RIII''lIlilll''' Inttinlant: h..ill.aH'I power' to levy ami cnlhet a tax for the pur- --'l'su- amid" i-vrry IIU..r.. IIrl kit' f ; to iho lii-nt-lil .,1' tin1 finul. lii'ti' iiial'li pr.nidrd'iii, ,shall,: lint IIurarul''I 1 ..tl'.tyiim. ,.; tin-. eipnises nf! sa'nl cmporation'rm'ittnl: : I'oill''r 11".11'1",1 :Scoonami Kurl, [1,11" iiiuii.lr.l' to gill 'ii-.iii| |. h.
.. hale t lii'sl iniciin-il. a ciTlil'iiHifuitit lht :S.iiM-riiili'ii.lfnt. nf his KimTahli- Cuil.r JDIIX! C.\KHY.:
| | 'I 1 hat the, tat nil real iMale' hall not exreeil I nnehalf, nf \ >
# (1\1/1'1' Mint punk I..'., I'limli-r I KI 1.1.. iiui 'I 1 uln- I iiloliir I IU, l"ii.'i, UIt||
i ,
for \1"i h lire 1111.1| leader,
\ shall
tinSu.crinlrii.inl .
her -nniii-l' -
to
"< \ .
f'j nr < | pay ('iitiltu nn the apprai.l' : I value nf I the same, ::1II.1"alllla\: power Wriiiihi'iWml Cutti-ra, ,Vf.:
I.1 | | fir to hi, .Assistant "I'| "'' hN nrili'itin; Mini u,( i to illll'' '"'' a capitation: tax: npmi: the inhaliituntii, ,: thefenf'; :And -u- Valuable Town Property forIOFFKI
f, rise I fi'i- tin- I,,'III.fil nf (the. fun.I l for: the sclinnNfor I
" ,y ilollurs: i-niiinmn' I. collect the same: :ami shall have: power !to "pass: all such nr.linanet-s\ Musical Instruments. S : LL E !
( I'M"(-ilini-n. whii-h ,slid iiTtiluatishall: :\llIh"l l.t' ainl l iln.ouirtin | I ami to impose' such I'IIICM :ami pena'lies: ; I for" the iiifrin einent ,
X'lolini., Itmjos, At--iirilfoiii. Tatiiliourim,
I sui.l I Irar-hi-r: teach !ill any xrhool for firi-ilmin, for our Sear tin-rentor. iinii "11I1'1 iaw'(' therewith, a. shall J, I to the said: Cmincil- ( liili'D aid Kl.nr.il.'H.tlit : -0-
iViint tlu il.xtt nf mtoli, t-rrtilii-atV. anal: ) no 1"11.1''i': /, ./ That I -,'.11WA; IIfPRATORIUS: I !! lor 'al. I the r.illoultiK T""III'r"I'.I'
t l .: men ami Iit'ii.Limit: '..1111 necessary; to .1x1-/' eil'ect, \ :ami "I".tali" ,". ,I in Tillihai-ii- : ..JL.!
:; tin :.nptriuttn.rnt\ nr ::111"I'I his Assistants: nay at any linn-ran-' to the poWi'i-N :and rcoiilalintis to the ,11I11l' herein, ainl 1 herel.ytiiven liar t'1'.il' JiVVKI.l.lMi' \ It'll' >K, nn the Mo.I, I .
. I I'#, i-fl t tin i'i'i 1 titiratf: "I'all\ il.a('l'r 'fur ini-i>niifii-nr| } iintnoralitv: nrfor :ami imposeil upon the !sai.l: c..rpnratinn.' : : 'II'i"Tlml( I' ndlmia'thmIiil| | ,. Tin- ",".eI.Icnrlyuci-lit'l :

:1 ,; nthi-r. Millicit-nt (.-mil:euf'(111,1, 11"1"1' t'itlu-r of! llu-iu shall. I the sa'nl: nfilinanees "shall lie si m-il l.y the Iiiteu-Liit ainl uttcstdlliy \ & CLARK, .i niitliiilliliiii I iv i-oiiilortil.lf' : amid root'---horn|prd'd'| |.I% ,thi and ln>..t ui-111.1'u.HIT ntber '''-er.-'n,iiillurity.

I li' <-nliiu-ti-lit| to jii'| IQ| ,'. I the Clerk' : .1///1'! : ; That, :any peison 1"o lots I I.'. I. 11 .-llin-| : .!u'n w llh 110.I I.1. huil.e.

4' Su1. 1;i. I I'M\ it /1I1't/"-,. HKiftftt, That. :a tat shall,: In-i: ..M u",1 amihv'ail whom" a line mav I he Illlpn't'.1'xt'Y1'.fiit lil'ty io.iri| || may: :appeal uJ'ullI : MKliniANT TAILOI8S.TALLAHASSEE ( Iho'Almy"I.. d.potait MAC! : I11SK ilirutl.v: Mini'on, Jmi the". I rill M.uKMr.iik NliKY\ : ,lirui.,. I.,

.i n|mil :all inali1! j 1"1''' HIS I.tei.lur, l It 1111'/11111:1 I I "i1* nf t twenty- I (to the Circuit Court 'for I the comity in wliii-h saiil, I I"\\li III\\,' l I.ei ThiTif\ :-mall: I lunlllinr! HOIIM- uttarlipil tnthiKoumliy :
) mil liars :ati'l' fifty lilt, III' ,'1'"' "liar.h.I : tin-.rnoi'i( .I.! nf vvhii-h: I i sitiuictl., FLA., ( I liuil.lnir..! ads tour room and n 1.1!

;) 1 shall,: ( i-niistituti\ :a fiin.l to In1 iK'Moiuin.iti-iI tin-, 'ninninii( =>(rhno| i I :Si.i'. ;'. 1 lie: it fn ft In f fI/I. That I the s.i'nl I CoiineilnKn ainl : il\ II.\ \I' ASU\ FUR Kili-hi-n..\1..., a ..."II f.." 1'.1.' l'' \' ILI.1\l: : ; lllil>K: npl| | .
'nt! 1.1111.11.1': I tiniiliifalinii). ..I'1) laidl nail, ushall Iniiillii'lril 1 ,I111eid.ult shall li.ive powi-r to elect a Clelk, ami such other IItti.I KmCilXsTAXll.V/: u.surtiin-nt ntGENTLEMEN'S .iI.- Ih. Fniiiiilry. with lotNo., lui' luTaml' llkI | -
l ll'isatin1 little an.l in tin- the, I lloc 'h','II.I! .IIUK a iirw Kit In n .attai-ln\.
f I i : t at : : : >:aiulaaiimr:\ ; :as Iatl' ''I' as to them may seem necessary: and to lit the salarie-. an.lrulllpti'dtluI1,11I.I .
' ) tax ii.< now I'nllorti-il\ r,%' I 1&w :ainl |1KUd. | into tht troasiiry nf ( InState i the, mine: to ilisiniss, at I pleasureainl: : twu-lliiis. CLOTHING ; .ale A will I tur ;mt lt t.er it hiriain.lakiic: : tlu I ii.lin-1: I 11111'11'1) ulltii-il, !I. .

/,1' : : : I for tin' UNI-nf I time ( \11I111"11' <'I""II"II..lli'r fircilnii n aforiSKI -- nf sai'l: Couneilmcn' nny expel a nicmlier theri-nf I for ilt-orilcrlv AN" I.r. il.. a si.lln' .Iof|; : I'Ott'KK" I'nIITAHlJ:
A L oilClOthS 1:1.:: ..
I S E.: III 1\\ or.kr..tpply' .
Ka101. ;i liihavior; .111.111I141 coiiiliii-t'' in ullice; ; that a lIIliuril"t' the sai.'iCoumilmcn ; | hl .1 .
, ,' : -. T. !H.! itj'iirttu f r um-tnt. That, I tin-, s ilarim!: of t tin-" :Siij.irintrinl. i shall eoiiMitutc :a iuorum| I for tfie transaction of III..r.ur.| | tinKl..rlihatiiillii.tor at uk'olivilliKla.... .luJIN', or In ((.'apt.''..1L'U1I :
C : ut, hi< assistants: ami I nf t tt-uchi-rs, ..I.alll.( paiil: nut nf tl.t luisines>. It 1..1".1' 10. I"' ;".. It-If

( ttvasiiry IIIMHI lid: vvarrnnt: nf the ( \>iii'trollfrof|'( ; 1'iihliiAtcoiints, i, :Sn.li.I; I Pif; /f///V/.fC.//-/i./. That it >hal! I In-the tluty nfsaM Cassimeres, Land for Sale.

\J f front the Imnl afofpsaiil.M'r. : I ( -.1' 'nu1.I Intrmlanl: to cause 101"1'1'1\ regular'recoriNnf : I :
I : f v. \ /i.I. mi-/t'tf. That,: tin- '.II.., %. ,.1' the. :Sti-i' in- Vestings \1MHT T\Vi III \I RI.UU >KV KM'V-:
1itj'I'I :
| their pnifieilinos, rules! and rcjjulatinns: :\1I.11111I shall, promulgate J : .U'lUSiiK I.\M:. >, ".,11',11I,10'' >.',rut' .t
Im.li'iil' 1t'! t'ul 11111I'11 HI himls for (fri .trlllll shall Lione ihuuan.lilollars ::;: their or'IItmaUrt': without unnecessary ilelay./ 1I l.v postin,*.; all.ib.fM-p I rut bllll<1r,1! and: | ri.:sty .u-re. el. \rII.t .
that nf his assistant'"* t\io liiiii.ln'.l) ilollarK. annum: I lh Neck-Ties, t Hi.- b..lmec In W.M..I. '1 11, ni i h on t'l,,. i Iana \:."'""I I
; per |, the same: ;at eointiioii maiket: place; nn the Court ll.jitseor :at HW I.I.IMi.; llufM' 1:, bavinsiv.n or 1-lH: ro. .." .
:\IIlllal ut tinteaihci: nf iiniiiui'ii sfhnnls I tor trri-ilinrii otu-h' asshall 1 the il.Hir nf the Council 1"1. nr I pnl.li-h thu same: in any nvwfpaper au ,,,1110-.* d. till d. -ta-! | .rll. ami utlii-r "HI I i. '
lit- allowril liy Siipi-rintriiiK nl nr iiis :Assistant or assistants : in said town.i Suspenders in.i. t.ter't, ..'t ".-]11! 'I In-. lied.. i. well|| tt 'I" ". I

to l.o pal': 'I 'IhllitiIY, nut of! tin- ln-4sitry nimii{ \1arrIIII.f: i :-'H. ;. |It! it fiiflhrr i a.l'1. it. That it ,shall 1 1l' the ilut \' of thsai.l ... Gentlemen's Hose &c. fur for utoi further k. )It not lurtkular ol.I, iu a apj.ty!.."' d t,.'(}., for rent

, isle. I 'ulll pl. .runt'r n\it\ t-f. thtfoinninii' ....11..1 1 finiii, n'nl Iruiil' u.. : I Inteml.tiit\ I to see that the ,.rilinaices: | of saiil (um-ilmcn", il su .1. J. I'KKI.KU. .

miler fuinl.Si.r. I tluly executt'il, and to call!! liicctiiin-i of the!! same when in hit Gentlenu'n't I I'lrtIl0'1I1.1"1I1 anti made iu tachionaol" : .Lu1.5 "r ,.. It. C. 1.KW: I IS.
IWA;
: '.'. I itj'urtlitrfMtctnl: That a tuition I lVt sit-ill IH> i-nl- I opinion the pnl.li- L'oo.l. I may ri'ijuirc it. He shall within. livu :iMOW 01) 10' ami next.iii'i-rior to T m r.mm TatuiuV.hi r. orltCol'onel's
.
In-ti'.l th'III"II': pupil utnlrr ,siit-h riulatinns: astlifSiii-rint.' : | n-, .1\I,"y.Itlrr. his rir,'lk.II. take an naih or.m..lt'atlirmat'nm In'torn : I V.;:; tsjiv; 111-11 Sale

..1"11"all pi 'MriUwhif ,shall: In- Laid into tilt. tn-asitry nf tin any Ju.luor\: ; Justice of the IVace of this, :State, that lie' ill to I u I ) Virtue i t.f.i. writ ol'ti.-ti. J t'h"1.I.,1 i<,iu-d from Hi .
:Staltas a poltion ihiM-otiiinnii. "" 1",1".11.1'; I'rt.,-.|hllrlt : / '/-". (he utmost, of his p.\\t-r, kiipport. a.lrance :ami ilefeinl the interest t,I Icrk..t11! L. ,,i Leon, | jn tit[ .art and! ,? u'

.. fi'/iil. 'That'' siipfrintftnli-nt -hall limo the povvi-r 1., ..Ktirininc 1, pcai'c ami pm.l ,or.l.r nf said: [ (nN'l:111'i f.1 lhflllln.1: ; DRYMcKIBBIN' G.OODS l.i lir,"ban u-.l.!I :>auui whiTi-m|< r., :ool.cllIl'.Ilhl Ja.. II. .aliu x-otlii-lo i. riaiiititT.tnini. 11.1 I
t : a<] ; tr >
:an-l spt-i-ify dolt pupils shall: lie l.ri.itiiiatios.. i of s.i'ul diligently I : .Ii;.chari'e: ; the duties; nf Intetid.uit .t"l'illl his coutintlltice t..r ,.1' 31 ay .\. Hi n y, UK .'a.. .1 1, i. <11'/1'11,1.11I.1".1"/ -
1'1111'1.i : in oll'u-e, and) shall thertupnti. or as ,.in 'thereafter apracticalile l 1-Allil upon! end J Will, \1| *.. |,,r ..,It.. ut I'UbliiLI. ,u!

:Si-r. I lo. I'\. if ffcoinnioii ': cotivimthe said: ; Cmuicilmen" and I administer to arilI 1 I -AT- "J.I.T m.itutbu. o.lll.c| Court 1.1 Ibiulxin'.1 ll.ui.. iu tbitiiy.rIiI.d.11tture'b|of; ;Tallaba.---l | _

,s. I hoots I for I'lff.lnifii shall inakt-: an utiniial rrI'lrt| to tic' I 11,1' them :111 oath. or atlirm.itinn: : similar to that taken I liy himself., : 1 1KI the I..noun(( ,.; ". .i r.l.r.1//I'r"l| | i-rty, inIt : '
l.i"i.l.iturti.ftht. .- iiinnlior ..1' si-hools t'si-ilji.xln-.l, titpother..l lpupiU t l & ALLEN'S. I .t- \o :-1": "ua '10- '" -u' "uu ul i.''
: :> : -. 1 U.: it f'lirtfiiiii.it.if.. That power nf taxation con-j l i. .11' .11..1,,..., .
it"hi ,
li I' r I hr ill'l'tu"'luclIlII. r "i 1
the :111I,1111I1,1' the fun.I I \pivnh.I, the aiiumtit in the" ft'rre.l in this act 11I.\ be ,.exercised! any city, town nr villa.".u jutni iI j'I .4 .11I"i W> "' N t't. K'J..f N" U !| xv "' K:' K
II':1. .IIr\ the. nunilier mil'tarI. ,- '> I'lnplnvetl I. an.l :ill: matter nf Iv I incorporated: ( within the limit; of this, ::Mate.KI ,, "' !o.I\I"' -'!" .('',""i '. auil the 4Vof J X t-/, \\
.
"II'ral illlt'I'l'.1 to the t-iliiealion' nf freeiliiii'ii. Ill this :Mate.Srr. : I F.: 'hr\nW'uFIF.RI\IITI1711E'flt.tUF. '' .S, \\ '' E'4 ut l SV ?,d K: ..|3Sy.z: ."., .,.?
.".. : I :> ; '. Iii !H' il list/uredr'ti F That all aet:t. inconsistent with 11 .. '1'f'in l. \ .
I Ivwnilnp
I 11111VIII 1"ugh "I "ntitfelVM..
etew .. : | : '
II. I It.: itj'nftfitrtHii<'tf". That it any person shall: : teach the provisions i of the |turtju111'4; sections he and tin.ame: : areI ', \"rl.l.rlo-' l.iluiu"I"K& "V-11'rin"'re "r I I'-, ami kiugn a. the
anv ..,.I..I..f jier...ii.s .,f nll'r in this :'t.llr.'ttl.ullt. first having: ; I; "hen I liy rt' ,i'a1e'1. I'WXTm'T: | ; : MAKK:, ,)-a:tZ.I ii .,4..io {..UntatinuAUo
rertitieat hervinU'fore / ; :! \tx1.amIII.ldslin( J '(,, more tr It*.. u': t .'i. -
nlitaineil the h.n t.ir J.'r l. -
l e or prnvtileil ,
: I I 1'J* c.i flit :$salt J IIUtry I:. 1.:11.: I'jf'1 the I 11 l ,ui of IG'pr'eulttilt. 'i P.I.KAl: : liE.lllln. : : ( ;, ;3o Amid.. t ,lu..u'.r.. ..r !I. ... TMn.t hl-| | "'"fII. more -
.
i she shall: lie ;iuiltv I i'a inis.k-inean.-rainl I upon miivii-tioti j .* J4"U4lv I\ I"' '" At'j>rove4 liy the tuvrrnurJJUu.ery; 10 1.11.; I(I .. I kin \\uj2.iu... jinL.m\ rtt ?, lUrtin... 1 pb.I-
th"\'l."f\ ..shall I", lint-.l not h'h ill.trs, nor uu'n- than t. 35.:; ore I'8rrii. ;. .Ind, | IUrn.,*. 1 tw. bor.c Bu-irv;:: .i.U

live huiulrcil ilnllarii: 1'1' imprisvtu-.l "..11 li .s thirty, tla.> ., nor 1, t.* %t -::31 l- ilirui.|. >.the I uni-property|L.r.c, o I4rt.| .aid I dt Cotton tendon bin.rLe, and to II i..1U.4iua I''

uiotv tli.iii sivty Illy., :al the ilisi-retion nf tlie i-ourt: ''i IJUOW.V: : .. "IJ 'o .atily" tald q ni ol ntri tic; ",.

hl 1':1.: r.'" tlit-N-ntilt'! .l-niuarv tl.I"1; 'A; I I'USM-I! tinll..''i-.ei| >| I 1"I'ft'jf'tltl': | |'I IIKAVV: 33. Jan. ..11.i I iWa;. ....1-4.J. (,,',. I \r.l'uroocr.
ti\t'.., Juugrr: n. Islid.;' .\1'1'1"\1'11 Ihl'ti""nI'r.JJuulrJ; : 16.1..'.kkd H" :TAXD.MI: >, 3.').

'0, ClIUMKR I I *<)--[NO.AN 1 li.] ;: 1..1N1'.1"' 1'FIIINIII.11I: : ; ; ::. 3;*. Executor's Notice.
;' .\ Ll. prr..'n. "mJi-tnt., t" the ttale of J..lu.1:1.::-
i.orfKxTii; : : : .. g:. I l'r, dtc.J.rd: ; !L.t.. of l. .. .
'f.il' : ACT to atienil an Art nntliori/ the 'in'uit Court t..rch, ".''UK>* lu """., iu-lU'-aialr n t''UUI.I'l..rj.l. .1. '
:. .t &hi. Mat tot gr.lllI.i.I1.( -. |:,.. full f"f W.\\1"'lTJ'H liolatins, pajuii-nt, uuu.. .
< !
A buitting Britgts: all> othtrpurp 3:1.: } :': 1I1I1'.J..: j:,, ui.l ,.{tJlcgilltar., || :
- ...4.... 1'1'1'.1\1'.1 1).1.1"1I1t..r 5th, l lSKntON I"'il.i t ILrlU IIIIJU, the "Llitut' illiirr thl. uotiet 'ii '
CU"fIl. ll7 ti-1( NO. 13.J) r.\v.\iK: MiiuTiMi: ( : CIIKCK-.S}. 1,1..u III lu.t ttir r. r.''Vi rv

J' 1. 1 15{ it "turAI1f tfl' .\. >|',?* ,/,) AN' .UT to roi tuirl'Ui* ('hil.r, n IIr I.'''.Htute I\'rscu. to |>MVtilt-k'r tli* a/dtir'.a..Ffh..A'ttt< .../" !'Gri 11iii titt" f'll.\titint'lij'iiti\ >'."i'/ : 1\ M\\IIUHKU till\ K:>:. I Ii.Vsi Ftl,
1'KIXTKH
!-oul'I.'t', "f li Ii.II''r"' n'' : DKI.AIXKS: :: 311. Jin I 1.. It*: _
I I1. That I" I.r the pvUti.'ii lut-ntiom-d l iu .uJ act ,shall: be Lear.l or :; I"

Its licena t\f\II'.ll iur the '' IIlt'nli..n..1 in sail act, the No. i:, llooj' MxIUTS: :
pititioner
$: tiIi\ n. it /I"'tf/loltl.. .'.11'tli ,11.11.1111,1': 1 purl'.sit por.loz. 1fl5u INo. I Alnlillistratoi.s Notice.
ltifOK\fthi' \ Milt, rte'I'1. r/i/.l in I"t filliinJ'l\ J> ,.",,,,.< N. ll' I hall rile I'llltlil' n"ll't' [I% 1".lill'': ti'r thirty day.: ill three ;:.1" .. tiF1 31u\'l\ II,. iii r tl.r lint l'u\'Uc41Iuu' 1/1 t eta, .
iJi' That: th<' ,.iiI.lrulIlt nsturil parent, who I :art unl: .I,:to MIJ.jmrtthtniselve i I'lJl.Ii L..l'a III tbet'ugnf\ or tulnltrra ill "I.idl .Iliil 1,rl.4e.turrlpikr : IJ-N) I ul.- I Le.u IItl, c 1 ,,I"I'!,'!) ,. I.. 1..1 Jud ruti.r.' '' ,
; \ Curry III' dial i..'l.r"I" '"I.1 I to I.. tu1.truttt.' ), lit his in' ALSOUr : "UI') t .r .U..i. .hlli.lr.ur oP 111.
male.
> *, ..1.111'1'( mni I :u hen by ri'tjuin-.i to : I TO\I C.I.I. vtIM.'IT. h..lt.l U.'Ulk. d. il. taliol l
for their 1"lt.n.1 tinde'Iapplitstiunforlittn-tiatl, .1 u'h .J.ttition h11 LuLearj e .;.- i..,. .'tn,' Lit ofFlannels couuty JSI. r.w: : -
upM.nt.u| : I' time /',. .-; / river ln., nlKt:1.Iu
1Kftri. in term i-r v.-n-atioit : -" I- lliat where divi.U'k.ii ( ;
:'(l'i: it '1"1.. r t',rd.9/flit" all 1II1'rrU'IIh1U 1lI..J 1..uAdmilistla
I and -
u Justu-i i.f' I hfO'I'I'II" ', or.1U'Irt: : of the (\IIJIII! \ l'ti"iuall'lul't, i the jti.Iit itt/ -trict>, tt* iKftitiou. r A il I \..t conipelle.J to obtain Blankets, --
1it.'ulit fr'lU IJ.J Iis, of .'h \T tal" s Notice.
whomsoever tsthii lit n-rtatii lisvi' th..1 i;U Iliatrlii.i'4 I.nVVUi| ts.N" : tx
liv !: l'rstlli /;
aileiiu'ite: any J't'rth'I prov!isioit-i ( .r the ..111'1"1'.1* their father ;anil wovher"j I +'t3' chi Sa.'fl-iW J-iIJtt.U' :. t'Jt1.t. 1);& """ Ihtt 11.w-o of Jrrr''K'Dt-4' ( & ;01111') 1 ; ::01.1)T 1JCTA1L I .I",!:.. ,1, I'ul",.1..If,.j 1 1..1.11.1.1), to t .r Ihr:1.1. I. I .

i.r utht-r) i-f thi'iu, the aid: Justice 1'1'I", IVaco or .1 ltd;": v _h. U I It.r : tivt J4bu ry S,1 .ill A[>(>rovrii l.f tUf j UIJ' tlttta..1 J.> li. cia
.. ..
I.. I... :..: .311'w
----, ..v1-:--:-'- -- y-- .r -- .-. ,J'I, '" .. :. :0: '..' .
,, -v'_ ,, <
"- '' i' $ .' ,, ." '
;;;" -, a- --"' ''' u' ; '''>' 'M"'!' ';'!Ir';':;;_':< : ". u t ',', f. ". -
.' ;....:J .o1IL. k
\\1' :