<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Weekly Floridian
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086643/00186
 Material Information
Title: The Weekly Floridian
Alternate title: Semi=weekly Floridian
Floridian
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Dyke & Sparhawk
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: September 19, 1871
Publication Date: 1867-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: New ser. vol. 3, no. 15 (Nov. 12, 1867)-
General Note: Publishers: Dyke & Son, <1871>; C.E. Dyke, <1877-1880>; N.M. Bowen, <1888-1890>; Chas. W. DaCosta, <1891>; W.N. Shine, <1897.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002060565
oclc - 08821943
notis - AKP8651
lccn - sn 82015289
System ID: UF00086643:00186
 Related Items
Related Items: Daily Floridian
Preceded by: Semi-weekly Floridian

Full Text
.
.' .

.- b '_ -- -- O'0' .'
no o 00 0 O. 0 0 .- n 0 ---- -
n no - @b.c' .' ,'9fl1'1:. -11, Ieeiki11 li .1-[; : :.JtlJLJll) ,; yA if: !* 1 .' ii, <'t> ,i .j) w\\\'


-. --H.. -. '. __. __ __ __ _.' :- -. u__ .-- ..--r


\ \ I I YI\E: & SOX. TALLAIIASSKK. FLA. SKPTKM1JKK I w.!) IS. I. M : \V SKKIKS.-VOL.I ( ) ..- .1.u. (() 7.

.. .. ..____ ---... -
-

I ittmrti. I.U"I: UtlU": .',."tin 1.1"1"| .1 tiin-tiUr whili.su ie I'.King: their 1111..... I IKV!i I In. ..in: oi'i'tu : i > in i. tin. Miscellaneous: Railroads Steamships &c

.!::1it tthlu Jloribian The S| I.oiiii I's1.1.I"> !Lti\e' 'ii 04 the 1".UUII141:1.11.: .. :111' mure :and n\ll bold ill tin n' ::11..1) ,

a l'* 1 \'l hli'l.; t I lain),'. .1.11.1 link' a !t i.. VVlHM I Ills|, .k | !1- ,,> ,-I.I.1.1'1 |

I"l'atiol ufn l.ii'ji' |iiiiliun ol I ihe :ami) .- .. them \ .I 11. si", I. !Hi i.riu .
1 'ill S \\ I- I II I I 'II.: lti.i tilt "' to "pieces ) drive ilt. .

I II.1:1'1: DIIlt:1I; : H''. 1"1 I It t i ii n .1'aw I I that telli \\ It jell ui\: the 1 Klilienl the river :.inI ink t 111'1 I to tin1 no IIMII.. ) i i ia I. \\ tm1, I 'niv 1 wt"irtitinl niitliinti I TUg- vJAUiE: AND CUflCONSUMPTION. CHANGE OF SCHEDULE.

\\ stIll| bliiun : In nil Neu. Kn laiiiltlieiu N ". l li I. tiii"| > the wiiler) i inot nble lo answ t'lu.lol'Mitnriitt I in Ill,. llli'i( '1,51I nl

t roniinnii'i tIIj ul Mate i Al'trr t tlie 111.1 I 4 i- t ''llill.1 nt 11 Ij'1 I :a of wai. At I la*! 1 1111. M tt in't- |It i" 1 ti tfiltiu) I .
me t 1 ten I
| "t l King the I ,\ willl'""Ih'll S the 1',1"1( h'ilj the,1 I Indians: h.n.) and i III t ptllillni- !I i ml I 11"I .>, Jacksonville Pensacola & Mobile
tl"I.
.lf Iron *, ', enciijili tol.lku :11' lift I' turn unit, llntri i r fiitnlhH o ,
"' ) nlnfli"I') nl.ll"rl.ly of 'itt' 1 being pur.. 'ti .1, ) I lien. Claims wn relieted. I Of) the whili"four /
; 'I'i J 'lrnlll IWil1 I Hi.. I "nit I In Hit Air: UK I'UI\I 111t'I4..: 01' I'IISIIII'\II'II Il. II I-
(
; ) "
the tint"
eare nnmiruti cm 11'1 to t the gnrriion. Th killed and hh'l vvotin.lnl. I 1" ,. RAIL ROAD.N
.t I ,
; 1'llle "I pro- went \ll' ill rillii' 111 III 1,1 l til' lli*;< HIM ""p"I I tlu') I II .
.- -. ('440sf. Xew \ k I in f.uored: with I twi'Ueconipnnlp lIt) C \ltl: ly can'ml out I I 1< ni- I Thu I In.liul" had: I Ivvti li '.III.l flte vvotmtied. ) In Hi..i I""nll") lltiliWlii'iiltii ,' ,.'IRC"i I ,....."".IIII.III..n.'! I..no nntilllntl' mil ixnnii' ,II
-- i jrlnl"n ceo (o.la.) t li'al"I'.111)) ) I iinnni'r Kit 1'iiiu.A ifnti. ll> "niinli nliin. I tutiiniliii 'I |II,,\< l I.i 1.10
nrnrtittcr)' ntul, thirteen of f iriIitt.try : \ : I i 'Y' I i llir niiltlnn III i'i tit, < "il \I- in i it.'it Inl". "k'l.i ..
ADVERTISING RATES UIP fort in the inile Imr- 1'111.11 ah.r. Tlio tl.n.. to *irprise In .lime, Ihll\lh'"II" nrter the oeewrciue i I n,I llif ui'ntl. l'ii'../> nl i ViiiKtU'lliil .nut lln in" ,, /lulu ill ,-..tl I'! "( 10' 'null I'""inwllll I / \N iH. i .11 Ml \ \ I'lrMlini in lai.
Ihi'lly nl < I \\11 vintcamv' (Ill who I ,h.' nlulll hi".,'. li'in.It ''''' I illgi-lIt'll\ ,,- 11111"1.Ii"; ) .\ lin., II.,- i-llulnr-t \ f I ,Mill* nil tin I l I' If Mir 1,1, 1,111) | rut, ,. | ,|ilti.
hor of New York ct'inenieiit not only' I\ill the oilnn nt I lit1i alw. 1IIi"I, O.\UI.II. I I tli'irlK wt rr llehl Invi miiin | (511'i'. illnisiiihinn in tiiilnnin' irv illm. ,I.,-. .sr I tflln I i t.iku I H ,..li. .unl An ,i.liiiuniUu IIMIII* will run un
)
| 11'1. 'IIIIISOI seeiiietl I t to impressed) \ t II' Il.ll'" Ir 'nt'I. jiilil, will Ill v,', v \Ilinli Ijli.iM-t I I"" iinii linn i.rll"l.nllJ u I Ii |\ \ I >!ttilu. I l't.->M Ills ii i IMIII II.t,
for nil I'lei'tion 1111111 in that I Democratic i mnl' with u ilieir' eoinliined thai Im was short, if we rally ",la.' I I l.i'a lln ".r.'II'I.lh.-"' Iu "'".' nt 1'.I"nl. 1t1.11 I 1 'lii.lif\ llinl IiI' .1 1 1k-r ti, ilit 111,1) rinmnnili II I'l' tun i1 illy

KE WEEKLY FLORIDIAN force lit ((81k t \ ) 4tIit': I their iniiivhi ; 111"1 I IIiln| wIn' I W. ',' ni ird. 1.11111,1101.) 111' 11(1' inv i .KI "''ft I 4ii'liuml'lhmItl| nn, Is
but nl -
Mule 1'11,1 I into, the doubtful i \.. | ni 1111 the \0\1'11'.111 I loljhlmllh' lit ftri.1 r..I"I".1 'Ilu' 01.,'" mil liinllhj i'n' lulit anil li'i-iiioiiioilnilnii | ruin.
Ili.ll"Ihi" .
I In tl I Vlr
I 1'\ 1.1.\ II.I I KK:, FU(>nil>A. Stntoi I of C'onnei'tiont nnd, New ."'r c\'. i I to }I't. Ivini from T.imp.i: commanded' I b) of I ;, mul l'h'1' Ill lol' 1"1"" I. I. Imlliilliiii 'I t UK. uritlr-i ihinc) i. ilK iiniiiK\ i.iclninnc 4*olii Elill tl
).i.Ie. Hen.; Hi,' AIIIIII.It'h "I I 'ItiiniN ttmn ,all sIt ilmm I I,. is .
M'ijor I I u Thulll"11 fliiin. made tack the \ nn 'l" l HIM 1 > HI XI
... }lVliliflvmiia: hR gone ; doibtlo.is (': r. I I'oit I I ) an at I : on I post .\ ly \ .I I Hi.ililllliin MlttiU uf Aiilniiili' tin unit .lltnt, nblili i<* IIIJIIK| | I in-'. ..HKIIIllml .. I II Arrlu' it I iillutiiiniiiI. , r.uiiami
tu I I 1.li tin; not IIUt.k.\I Major 11.1.1. .\1.1 -piritod" % 'liuht' nl'II. hour nnd I 1"11 I tin- 1."n'I. friini llir I liri-, I tuiy iMiinut tiitleriu' I iluh.. i tiniiilnn*. ninl, linn I.,' ii I ill iii M )

i 1 .n) i 04 though cajuble: uf likin: <; eale: ul'Icr. i nnl) CfltlIIlt.ltll! \\'r' 1\,1 1III:4.lu.r..II.,) : minutes)) the I In.1illo) into \lIlt I iln, tViiurinirt' ctr I .IliiwrriNo ., rnn,r ii|< mil n-iilori' (Ih. t l's ,', t I"< i In ,tliM\ mil 'II I I. in %tli.nii, H,, , n JM
: : (' nl,111 < being I I ) ,
., ,
hllln..kllil 11..llh. )Ith'llI'k'1.,1.,1., fillHum') I nils iluin, I Uii I in.' his l I.IKtrtlii ::1,01 "
: lfl e rll'l U ttiihin few IIOIIM l hi\. rnilwaj. I' IVvv hour. :111,1 1 '::,le Was I gallant': toldiur I of August) ::1'11\1' Imlll'I \\ Its\ (I., hl between I Mllll Ilio Il'rl w"- II,'.t! will) t'\ln.' .. <. ,,'mR'h unit") lnnvit of nil Iln iloitil I ,iintl nmrl'lil nl Mi tntiulil.i S5 A. M,

--.-- -- .-- ; I I,rae I u; limi.) Tlir. stnprMu tvaiI : M.ijor I Piciee nnd the ruthhiw, spirit Ker nn wlnlf tIlt,'r, il t llirrtltllltllt !. .llnii' I Hut) I h itmlng' .11..... inI tin .ij In tutu V. lull,' mi. l.nk. I'II) , , .., AM i
j 'H! Ill) INIII ,i'IIHI fill) ((10 fl I 110 :[:11)11/,11,1: \ llilil' are u liojielepilyPemoern I I complete, mid thorough two unit I I llr.itie.;) lime after, Mi \ but .' ulllUillu 1 .tUtltllPInllif | .) ."',, Ill" I II ill .' U' mil tinll\i.r '' sill! '"o(M.'Jlillv IIl'.L' Ilililwltt. , , (.M.-l i: "
I ) .\ shoit
\"lk this
II 10 IHI' i 1IH:; ) 211 IHI :81) IHI I that lie of ,111 '. \ Unit Inunriiiiiiuliiiiil, Iln ri% ,unit rnunp It lip t Inn Arrln' it .1 u kmitull I I II , 10 10 '
': < '1MII.I I n ooID QO IMI 2; ''HI) .IIIIHI I ) \ i wOII.1 II wante. I I e'cnpi'd I, 1)11.1 1 I tit'\- hllh''I'I.I.. The : (<;llml .1 who rombliied "Ih'rl;) I ( >u> I" 1..1r..I (urn 'mril ,linlili) .i, I Ill In nhlili) l niilnrjl ulnlhrnliliv ) I'ri-littit I mul
ti'Comiiiiiilnllixi'lY.-ilo I I
I I 11 I (IHI I 00 23 II 110() (04) I 44 (II nmterial to tine troops ill either of them ; trnii'H|' had liniihiil tlicir I day's mari'h, with .11)(' eommaiul. Thi.ll. \ \ I t .. tIlt l I- .ii'ininlfbr (.ii&il4i t 4.5* 1I *
I 11.iI" .h'I""lh olhld"1 "ulll"' rtuuiji' Ii, Iniwetnut SIt II nri I hIlls i lAiilMfill I
(1M) H IH) 2.' IH) -to (10 fllllHI) ) therefore, .11\1 liU of mtillery, j mul' that uitflit) it \S IlK .luretil I to nl"1 (ih "ttt And 1 active I ullictr coniiellcdthe | : Morrow. h"h1.,1,1"/ "" ,. OW, l 10) Ih,' "..' nf Mi ,In urkV Vnntiik t I'tlU. lull) t lln.tirruialtiii > I I. .ivi> .1411 I. i.iiilllr , , "iMA: M l_
4; 1 II (Ml.TI 20 00 :ao) (HI) :IiII s, 011 :11 i 00 cOIl I lilit tloui' beoiwte of ) 1.1' Ittlil In ..
flI' n ,
ct.uioned limit I them it vva iuit 1.0"I I I to ha.ige S their I .. I lieeaii'e \V Inn h..rl.'d nYrm In I lln'uliiiiuiill' nn I'MKH "f 'nnd llmnrumIn 7 |It
i 2 IKI)' 41 (IKIVl ) roo 00 fl Of IIHI IIII nrc wihil 11111 *, merely I olrt> .itoeiire. I ll t lie postponedI I Il&lllg1'r. I10ill' 1.1.lil. I 11. now mini.t'rottf 4 I"hl .11,11100, : 'I'ellll'| | \pour' 5 In I lli"' huy.I.l tinInrlMlii 1.-iiM'l.iki't iti , 10 SO "
I III( 00 (IMI) 1Ii ''HI 1111) 110) 1:1:):: IH'' to keep the 101.to in t rita. I OnFiltering t..ul.II\.1\ I ,111. jucnic, brought to ben I', I lie. ) C.,1 bli Munil. unlruti.On l .?"' winS nml) r, nnltin| >ti,'mih. nn.l I ui l.fiviI.In iik |l.-j ((7 |i' M
21 I HI I 'IK) ill I, (IH') ;:, (III) IIMI (IHI) 1'0) IH lJ lrlll'l I Next 11"llilJIII' hllII.III, < '..' cnnmnir and (depieilalioii: inslead Mill\ Unlit) 'hIgh 'li'ill'ry w.itnlfr purl It \U III.. 'iniiilliiiiit. Ilkii ililx I I hit .-In'in I I.Hnimul I. ',,i ,i\e MmllMin . Mm) '

Xnitli t (lolill. (.10\1 toot i eighty, wnriioti ( 'I I in uiilin-'li, I ot-in open nrinlv course' I l.esidcllanlnnd I fr"'" Ills .i>fhi' ,.1 nilii'tli'il| ntf, luiili I 1"01'. I 'I tn t'l-llif .IMI'-I t ilnihli. ,..m, I I.' m Mi.nil, Ill, MI
1115! nvi IF lUm'iivi u il I I. III. .Ikoll') .. hilt lln im'Mflll ArrlVi II |till ull, IC K 111
\ -.ti Aiir i- out, tnrh In .1'|mc : *4 n\n tvf make n coli of the baumet ..llli""ll'l i i ii lir-t .," 'I) Ill posted behind lirt I > .'1 Hccielcd in t lln.' liiyliI uuuressiv c, I the\were inclined (to avoid I To rmi )h ml'; wrurv pliilnnn ni'iitnillXi ,ill \.l I ..,1. imiMin ll. -'.."1" h I I.. i\ I sIlsi I, ii.,r,' HI'Jto '

"fl U i \h"oCII"; nt. IUMniMllCMlti) .n uuc muuth. ,l.uii.' the semblance o1 otto coin of eivalry: :I |lahlt'll: lining the mail.: Alionl )lill I mnl.let; t with, the tioops "b) redlining lo I Iu tin "C"ltio In Hrl) Ar"l | 1411 l'l nniUrii.li.) It "III ,lvn I'iriiiiitiiiil, t l"n.I ".Ih) ,. Vitli. II| tjiilin. ) :151
I I" -quue; fur flr.t. nnd 1& nntr fur rncb tihiiqui'iit Inrtt hIlly | Ill \ \. 1114 : hill.nil,nil "f II ill, anil i !ti nto' .t Linul I, In nrl) .ipliotlti'' .
.. in" while, Ii ye ) of nrlillery are ''Il C.1111I'IIJ'IIII": I t 11..il I sectct, Iniunti) und I only "I'giIJ I l / wl.n llio I. r-lnulv t ,'hhh'l.' 'o..d 1".1'|'iirtIII..' n) -. Iollalil. irions of ) I encmt.' from ,their' thif' ihciullun. lIlt nlllniHi I M "h,' .iml, litalilii', I l.i :tt ,' Xni tnunliI. ., ( .t IS I'l
\ '" ,rn lit,- "III.. "mpa"k,1 h1lh. CA*<1I will out in iot. to bit brutighit out I I'"t.l' hi.lllltll'CI| 1 : And Iliv liit I.illil' i hunt l I. nwi'pl, Iii v; 1
1! icull'iniiuj' rCI.1il" il i .lumper sounded vihoi.i| Micanopy's : snred ,' stnti k vvilhoiitmuch litml 101.11\ ," III* (1'\1 [Ill iiui\ In .illin', ill' I I. in I Im n ikI U 10.1 M t
F ul
n aiiist tlio Kn-khix (the ra.ilifnieeeed I I 1> Ih"llhl. I.sllrIL. vaiirit, "'", .It..I..II,1) I l AV .1"11'1'11.I ] !I' I l.s,' I iki'C) 'in tnsnttru.
ntlf tile l.nllle !
I II I ,t. "uI.eI." uot CIIVIT he tllilllhiTnfiinlin hll"ll \ rany out ) signal: tInt i link. To this Icainre another, maybeuddud. \ it it..,' /tit mil ii .ir I I" *i'it| tin fri..' '"1111"| IIM'W rill,; llm ill Hrln i lirK'n .'nliiU'iinHI Iel4 ii tI III ', 1t4; I'. II
,0. ..,. \ .il. II nlll '. Ini nrd n lr.. nnmlxrof ; I Ill iinearthin: I, any. The (.arl.t't. I lillitti sprang to liii 'li'i't I mlid sheet of When t their means: of sulmisletice I ,th 'the ,. Us r IIP 'I'll.I y nIl| innittMlii', llir .I.1. in, it .l l 5 k-mi.lk 1 l.4.'i

"" lire, n ; anil I more limn 'halfof : would dipatched ,. .I.II. ft..I. I'lll' Ille llif. lilll.nl ulnl) ,In itlIfIt) lll,."ll'i.l) lIft' 'Ill,' '
bigger g' \'urnment of ( ::444)" !'ali'll1011' began: to 'tail, a l tinner be" \iilt I llnnil)11,1".11"1"i (l1)Ii.! I'll.Ni'Il1m'r II 4.i nlti ; HIM i
thIs ) lln |
"pli"t "lIY of trie pnjwr III be Ht'lil to ail :Ial. :.111 Iriiilillnn' nut' III .1\.1111,11..1 In .110 j..i
". '" ",1 t, '. nn "., clnl Agreement 10I1'et"nI,11 I Iili linn i. vneouingcil I by, the pie eenee, aid I the .nl.i'I lay lilciilinj mnl living I in i to impart the illI.i'tIittliti I that I..' nil U! i.,itM I I lilt uUnif milkS" .nil*, Intiiis. 11..1'I .. II rlprtiA 1111111.,1'\111111111.\ III, llnrIn i I I. in. .t I. ts'IIIIIIIiI|| aM I'. M t
,, thuioat). XU\ followed I I 'CCII C'liifiihion I! was tired tight' ing null, %tinted 'I 'I nil IKI In U.I I t llin fnnn .r itli.crftiii nr tnlit ri Ii's, .ill.) I lln n u-i l.l'IiKI' II iM win 5.10
I nnd, c'omfort ( less thal four companionofu.ualry : mill, horror, indi'sciih.ililu., .I mu.I II I "Inlal "I 11 ... \ sluts, Nnlnrn) "''I'I.lIlh| I ,. ,' ,illnrtwi',1) 11111"Icr. 'In I llnform I.,,lOll, I Ink, I Hi , , 7,1
( \ !* tiul nuirkvil Hllh tilt immliurnf limnll .t11 'll i talk. : ," would he l.i .
HIM tin n I \1 ililli" ul' liru, i'>PIM tnnillnii. nln u Oils K II ,11'n.| tll iu< I its I 4,11. 8:11.; ) "

\fl oiiiinii' ,04%, rII.e114 uhond amount or 'puce mid I foreu. of mid,I th.il I telleil like iletnuiH ; the few lulllirainlisheil bn ( II'l (M-lirlti'l. '. I'liliiniiilc 8., "l'lii| llnil nil )till i (m ,
: infantry, : ollculo \11 sun to ruin hun..
II
,I. ,M.'I ili l nl Him lire fixed h). nltovernteii, nlll I lie requiredi their bWonN mnl oit' I t"llilt' 11.111.11' I""h11" other" diy.at i Siratof, .folni! (tl.! mill, I ciHit", ,nn. h"h',1 tip ,"n1111,1, \ my title) Incitnil M. I
,, I'.'ilni (11..1 lrnilvp, >'tiilngtrlcily'. lo their ow n !mineM, ...( of rioiidaby, I,y threeuonipanieK 1.1 the nmnp: I 111'1"1:" tit iheir piineip.il ""I, S'i\e: over" t tliti rnihni; .of t tin1 \ t.mii' I illili.iinni.. , , VIM A. MM ,
... nut.I "estui'L' ( lttit1Iigt'l thiir turn ; t thO ': .,1 by invalid \wonn and ,' \\1. 1'llil" ;: I In' ii,, .Ill' 1..11101"1) in. ilmn In i minx I '55Illllill|' .tnlvi ul PI Mnkii I ,'toI
l ,
itlli" rill Hi1llntc .Ii. like the null
| arm) ) \\hile, of mtillerxLike n'c"II'I 't inon l.i'in.-M, ,
Vlnrkd. ,
dC\1 lolll\i..s Mil.lii'ih .lIlt li.nk the hhont ; '; whilu the, jllul '"I'"I 1,1 (Inn I h In 1.1 I up n (.niiil fill|'| i llir lIIt") gIll"! ,lit iMll'in I 1110 I 51 Ms l
-) of, the 1 ', throe 01 I'lll.t' .1"11'11,1" t.t'I. ; healthy nll,11,1 yon smvey ; -MU| I'linindo( : Wood. m 'Hui Ihu lIly nil) KIII' > In llrlli mnl nil trrlvi' il rillilnn i i mi '
N.ilin
iii I
11
: il ) thocaiinoii lii'lfheil I forth ill I "I
1'I'C t ., : aiomiimiU'il ,I able, bodied, \\' l"'lail ul Inline 1..lilt ,. the 11:11 k. Xli I dtiiiii'' II .1 | ( ) II I .\ Ii) ...r .
I ii lttitlg on : I ; only ; :. .I"I.\ : : ; : : ,: : : : 4'oinii'i'lloii .
4 IIiI 0 .h..rl'.I. t Iil : : ;;
1 I'
:and" } form for eleetion et. (. ': ') the, lonrof Ill tis1etty. I lili' their \\'"." I lilt season of : I hHi-i ,III. rr I. l Illf, IIIll, I IIIcnniiil
I' i \ 1,1,111., tin nihuiiri'.i t I 'Wl II.C.\1 \11.1" al.li !! wh.ilvonlil llio, lirav cut iln iinstxiieh I ciops. t"lil"11IIa"sl'I. 11844'' : !" '"' "I t the pinpeily) replinl I llio ilpi. 'n, mi Im,.. "UK i lln', PI>II 1111. In'Imv i I',iiVV 'lltiMil l t M 1 Iriin, (nun Fiilblui-Mv, nut tin-
.\ n 1 their, made and 51 I I I', M. I I'iiuu ,.
M.Hiili.llr .. : : > tM llmma.illull: 1\1'1) \ .t11l4'1Y II artillery I crops" : menu niil: Si\o. hit I I. in 11"ann, ,tn i nn' )III ".''' ".It'r nf ItiliiK''. : >! frinu ,1 iikJiin s lilt I'lilnli'i'tii nl l.lii'
.> Mitnllin. 1 IX) t for: Mobile harbor, Inn six i I 1.1,1. The I S.;II', hi.l.l'll.elil,1 I ,i I t tiei'', i ., subsidence 'bin minther l'll'llt'' I g. A guilt! I"|iin'liii| I ii 11,1111111' IlisIli, t Ilni I'm!) I <| uiiniIn Oil, wlih t \ i fuln Ill Sl.iv mtiid The A.II A.
eoinpin-I t (11\'li1\ M. Intln Inini Jul UntiilUc nml, tIll I ) ,
I "|1".r : : : 10OIMI shot ilovvn I the, lltlj|.| ( s"I.I"I' ni he (. lit i would While, :I Snlld:IV sthool | '! HiMih ,,11111. lln'n s..III""ol""I.I.II' ,' "' 1\1. nil A. tl
.11"'li'"lhl.'I" 1 linn
irK of i ; I ', nhith, ] I ehaneifinie | 11 1111 '114.L .li..11 llm ulll h..I.II" iniiiti will nn'u slut tin llnonnnil Ii.nn l.lvi-Oil.i iiinni. ivllli A. A II, Trilln
infantry) slul,1 I I .\"I in I thi'oitn|" fli'iiliiij; "III" r.I.I.: | or | IL lit oniimc' ,11' nighl' and ll I out \1 wil") 1"1 ii'l. \ inij I I' nll1" In, lulu' ,' iitintiin.| ,niI, ) tin' ptnftiu I" 'Ill l.i'jilll, nn n Hiinnnnli i l.ir 'lillnlii >,'.> ,nnt 1 .( I, l.K mill ,

can) nt the proper I pollu, within I I vainly Hoitifht, lo t'lil'lo the li. .." ..1 ileftitiflioii. I i wen fir avvav', ho'inevvard' ; IS uf ihu VCI-M.: "n('I.lil/ I ./ mil 5))Itrngili I I HiloUili' I imp mnl, I nlll''Y thin 1" tn CUM tiui, ilii Cut Im I..IIIHIII, nil ('1'iuri slimy i'l4'll
olt''al. ,
Htm I lui. fin 'I
.j I.U..U..I: \ :. I that St .I,' it Imc all were lockeil the I 111"llilg louts I be slIlli' lights' (bilinHILT ,. I_'.Mi iniiili"ii| .mil if ,si |l'ul."" !hi M'ry nml, ,il. I tin iIlts 1.51' Tiiim I luivlni'in nln.i-
oonli'-t.t mitl tlnir. ,
$ : : ,! any\ "I il I| ; ci :at'king jokc I yunr" gil.III1 linijiin. iini, 1'iiilnlt, I I .lu.lr'l,\ ,I. lit11 "ill, liiiur' ininnit.I il-t ,l Ilililuin iinh I 11 hIll nu Mi II II
The jjootl I Sl.Heof .Mi. IYYI4I.I.I II. 4(44. n.II'al ii'Mi'lti'tl,' the $ mnl einleavoieilto .\I"SI comm":Hided' to loinsy' t S One, mini'I tn In I thuii-In liniiItiiti -, ANHHI-lllS.
:
llltlll| pcllid) tin' 151'| |
\ ( in .1' -u
1 ln il, !
I I. t i iiiutitjKt'xreiithil *< ).lr.17.I.UI'I.4$ alotij with three of I nl,1 h gll"I (I'u'i $
( infintry? I ., IiIl'rlIItl'tldl'flI'I
', I' M I. 'In" I' Mnuli companie woik lo Tint, bttlelimp t shaver mil \'I'\ I m i n \ pronmi rnteil iilih ntili i mMiiiinl
"o t 4 a 1'a,1 "" man\ nioiiii". 4 Due) Ill' ) :mcu onl : olll ; I'l i's. 1 l" ,1FLORIDA I
> ,' rr")1, lull A. M. Aik.itKiM but the 'II.Ulc 1'1 "tIII\ 11"1 liiii Ill I shIll( mijitv! Illii' in II i g niiit nlil" UM I
: \il one, :fill r1..iVlll I 11,11111,11., hIlt ill" ,l',,1.1"1, Thu ""lliul"I may: be given.) I ill till. IIIIV lIt ;. ,' 11111' breet, lies up, 'I ;ItU:: n :: :;. il itlnnikV:; tlntlilni', ,,, ,:: will? iln:: I In inn

\I\II.K I 1..1. of the, adiniiiisti'.ition" in providing ,nin-it I mnl the (i'ini: ,nmiiliin|" I lln'v nlll t luan mil Ih,' flniiin" Ii,
N "i 1'Vi" mil, E.-t.to dully. ". a .J"'I'I'IIIIII), \1"1 1'1'1.u.' 18.17) malt)' ot ihu ; 1111 Mib chieli,; .\ ucntlcmuii" on ellin I sod i, wns 'ie '
I >1"I" HII) n dn n It. i; i 1111') n Knml' il'K'rM"t'" .
U.'lirnlnl 4 lilliil! I 1 1' M alive.Thusu RAILROAD.
"0' h. in M.ill. ,--l \lnrkKliHra ill $.: .\. '.. the piKsililo oiiii$eiiii| ">nocii of 0 -plit in the 111) 11111' '-"lril'l' vveie. .- :I intend, into It'mm' ol "llillllli.1 with, I I n'in" Ih.11 t II". 5,1)141 without, I Ihl' 101'dlil mnl, ,'" ,' Silnii'lln, nniilMlmiri" Mlin nii'iUtn" il I I. m'
,ti'I .,ilni' iitnl, )1.11' vvero l I h. after : ; ml. |. III I Illl ,Illl lIUi.l, ,Illlt ,Ulll lln Itll, .
hnr Nnttinlnr". ") I I : ''' i in l.oiiNrum: is exinecHl l \ III'II'I'.II.y negroei I ( ;ien. .fi-Mii| to Ilic til' i "):union I lie which follows; ( hit: fF II '
"' ( I I ceremony upciution. ; ?
""fo"hl11 I cIo nl 1 I I. M. (Mimdilii mid 1lic"II' i'onvei'.iliiiii, in Ullllli' Ii I I III I t'I| III 411,11 In 'I 0In 8rJr'r'srrinwi
,, hoMinjj a \1 ill 11,1'1 I should' at a -put/ within miles I : ..iii'l thu iohlu t 'I W:1Wr:
1.1. thl pre-eneo ill I th'it St-ito "f I i'impanles 1"1'111,1 1"1 11'I'I..t'l. lii', t | II"I 1"1'1.1.1111I1| nlilli' n.lnu' 1'1"11' h'I, lii '
\l Ml." .MllllVI.M .. 'I EIIJli.I.I: ;II.I1 hn gave il Milislanee j of : l'I'a\I.\,: I einigtation. II | !vI .. .| li'ii.K. l'I'Ild'I.I' !I""-, 5 .515 -I".nl.I' I \i ii must iii| liiliki, mil

U.1.1 tm him, Mull guI" il.illy hb.lcrndnlli.nl. ill K A. Msitnili.rii s \ I' M .I illIII": 1 % I Int! the gl'II pn'.- I .11.ili'III.11, i, ,411, "1",11 iii (1"I'I) ol :I tilt'al.I\a.\, of .M: .it nil Clii liuii'lriil Ici'll if,11 ll! out here yom" 1"1. ki"'p" ,In. iln.,.rS In nil' ,fIll, ilimp. MI.,nil,",.r ,
,I'i nl lil
iii. lIst I iki mil It 151545 I..1 IM. null in i nl il
Mail" (MI, .fk'.I.I.II')1) (4r44.' iU.TIiur/. pectixe' polilieal' battle griltlnll in the 11.llilalj: .,'II.la\ 1:1! \111 \\011,11.1 i l come i in. Tvvcnlvsitesnilswere I in "pen.Iines ,,1"111", ,inmhliiiI 'II'

,II h()r c,"""I fiirliilliIliir .""'nv M.).ll arrhiinl U. M I. iMiniiU.tii' ami South II.ilg} Texas "nd! the I IVmocr.iN) : "11'1'1,1'1'1, 11.111. ..Iniiiper'H ...Iil. ; to (11'II'l''III'11' t ) to I iheir, 1111 ill .\ genuine% II Ill I ,'a-I..I: was I litm'l ly: Ill. I iv lull lnlUUinll l) "",\o'ul.I.II.,1. nln n I mi intinnil ( In unl iillir .M l.iv: .Inlv :II i, I is7l ,
,,1./1 him him I -Il il to uppiopii" : of ll'l'l'I I Iin "ii |1' alt nt lulu' unvlnl In lit 'In lnkliiL'ii'liI' ,
eame : w "pen- the I weik the I ) I Hpi.ti'v reg C ,
i-piiing" il'
i t lo i '
'I' 'II Ii
4 .
11:1' ( \ i mill IVVII.I.KI I
ike, 1'111 S' I ll V I ll\ hnnilnii ,1II ,
"' M t, III I.bX.tir 11 I'il llelmil".111 in: I tiirennoiiielt'oit 1"1 \\1 1'1 \ 44 1,11.' iiKlmr my Miilli'lnri, I ilrt mi fi.r u .l'm'ilsaI| I nn iitriiili|
1.1 lull itill i ille from hii wuh onu i ly I t'Hiuli\ beef" 11 '. 10 a Vliuninhotel I iSIllIllI'
l I. this .I hit f
Mui\t ir., '" c Itv' iHr'nli not 'tti I : was nun A in in II Ill Ii Iliul I'inll ilU m Ii i mi I lul In 1,1
.,, ,. ObfCtlu f"I". I It., (:carry' il in I I II. ne\t canvntx: I hith.lVOtlit ilihheil, out his 11'1 ami, st.ir- n ulitlmi.In 1,111 : : : 11"1" : \\ baud t the IllS', or I the 111t Jill / n Inl I'lil.l l I. |tur ilisli I' Ililili In MI 4oI Li t'.O $ 'I HI |
ni'| 'iifllln. I Ii''''''. (niiir,*. nr 11..lh",1 ".,1. (. t t therehurt's mil Iii, the, I lie i and IlL I lOt I liipKi llun inn' Htm lin. Im, n iniinl l) mini nml nII ,
t two in
I win
4; ,in 'I uttli 'lir tniillintr' nil ilmti ) .I"i"l'i up "a.1 1'"I''III.) other) vvilh a large: 1)\\.1 would ini 111'1.1.11"1.rn"t..III. I ll, ll Ill, | I I ''nil 11 rn ttitii.Mit m on t viI
t lr ... "uii' tli,1,. ,i "itinuiit t "., '"'p4' ny 1.0..1.! ..d'I..rd. () lilt rely his, hoot, but liin, inn us, tail, pilcli- Inili.uiH: II 1'0 'II'il to upproai'li" him, I I'llloutil ; ). :i few ,1.1 iv'K, mnl so on, Al U.tl", the. same: piidicainint/ 11 li'I..lf., Al t I.,Ml.liiimlhniiV l.niij|II I iii Irl Its IMIIU-l Illl in III mil ll'y |SI ii'tiill\||I' .IsIIiillllI|Innliil.Jn) | ll !II I I iI M* I, I l.i Ilililnlu , , I liii I I'. VIl ,
r.i "t ) r (IL.Illlfll.l' or u"d'r. I tI.a. in Ililtlnlntitii l :111) "
'.>. "IV iiu nt 't -I 'cllufrd un nil li-lhriito | I : I ut tlM.iine nml xliol him, Mownliolh J tieme ihe ; ( / I .1 palieine' i "li.I'I.,1' 1tI.1, i ill MICcms Iniu I > Its n iinnnn tit llIIIWS i nl i lull nlinii I nllln' I '
[I' ) ')1' |I.'nc. and all. A I :: ofeleclioniin < I comiirunliiig' ) war. s. 5 lsluImisl tIll'
.,., H ,'1,111, tin I tilled Man, n..1'1"' ) n.I..rt..nl.I.t |ii>r li/l a.I.III'I'il ) I I ,i III..IU'I'"Cl'ul'.1 1 the. 1111"I ) .t und t the of de.1.t i tvbeli, I IVIHU down hi-, 11"Iil. hebillst ) illn'iini' Its iil'l' u l I. Hull.. I mniri'iinnn, I) I' Us1I.m.i it i nhr Kuli , ,. hillDI
hairinn l ir unilir lIlt Male N \lllig"11'1.,1. game pnlininnii) pulli inn ui-nlnnl i\n lii Ills inil
I |
I |
) I
J F",: l |,r.I: )iui:: >inunt h)' .1 I Utnpn\ reiinlrttl) on nil Irani-twit MC"II.II IIH ple"elice II I 11Iy-II."lo's I ) ill ihe iiiorninx mill ( he one ..il Il,1 "1,' no hm g.'"r I... pi. mil wilfi, : Iss' In, nn lIl 'l'hIlls ill Ii IK mil/mini Ill | I Ii ir S.i ".OIZ'iit ,,

1 Ir\'1 1"o' 4 I IlI..to"f.. UlltTn Iirdn iiliiiilld"?1,04, ,)'in d.lmIIe.nil ClKKS IMI nyd.1eriil.ntnl ill. Ic-- than 111'11).frl' ,',eoinpanim( ofinfintry. I lt / ;; in tint evening. Tliut night i ...1. ( ),(1"11"1'1'( \ Com: hec, 'J''l,' 4 ) Slianjuois I .Mm in "'"I ti't 1 I Ii iiljjh ; i if I yon mill t'litillrniuil, t inininiii'Hiiii' Innuit nn I n inn usI| l I.< II. I's .It Iilln H n .t, MI t

',.::,' in:: :i ,. :iid'-nirei, :! lo bn n'lil. l'o.tnl Jltnncy! ;iTikr, '. .\ I'lill'I'.1' IwilA 1'1 gn'lllllil. ( )t-eeol I it'iii'heil theVahoo Snninp wild i tItle ligl'I' came into camp, and by t llireatHso Ilil'l"I tIll) I le .ud I I 'lor; I II. lillIIllIl1114lt'I'lIilli"l mil Inll'IlM M, ii Illl I ll Ill'ttu 111,4111' hilM mi-til llnimi? nr nil"I MI illnn, nun| lii'li nil Ii Hill tin.vifillihn I 11 III I I. ,1,1, .Illl, ., I nw I1 tl
ti1 ? t Is
,1 I i Ilinlili' liiiohlnlnedMII.IV I I III IlllIllil ,
.. prn I)' nt t'lcutioim in the, ( ; 11'! M.il's, not a : Ids |,liiniT.| The, Iiiiliiinx' imiti'il, '1111.1lii.Iue.l inliiiinlalcd Mn-miopv' ,thai. : ,toll 'ollirllt' 'III 111,C IC-plCl 1,1 s uuniiliiiii iii lIly nl.lllij Ill nli.lM'Iniliiin l.rtvi1 II ilil) win %Aim MI
1.1'1
iiiinm 11.1'\1" :" with tielory, helil n p'.uiil cm miMil. hy''I i I he old Inill" III III.till il iif plnlli1lltl| ll, III. inanv ill i lln Innll tun, ,, ,
; I
,
ii in
l i .' .itMii" in I I" .fl '") nou'y..du, '.y.IlltI.l sinli : in ihe who'u part) "I-i-lll .n 1111 | iln An hIliiihhmI n i'ii

[,; .,. i,,. ,,il r".,.0 i I lMil..riri ih,,'nimii' l iiiii'.,il trinirttnlltllitf In iiniim) mil nnniiy tXiitlJfii, tlininirhii llfty) eonipany 01,11111'1) of -laliul.1 Thuailininistr.itioii 1 lilting :a Mihply, ,t vvhii-key, I IllS .h",0 'IndiansviiHoillof lemh of 'inirNiiil 'li, sally bnniKlit, down I the" house" .>1'iln nl I" i \IMI|, II| hum in lIe t lilihiK n mil unit IIM| nuli'iy II, Ulnti inlln i vi Its ,11114, II ,, i "IN'Iin
,, any .ltlll Ic,1 Florla. ilaiii'eil 'Hi'l I v\ :arotlinl I the { I I I."" r [uiiiiiintti inn )lii1 'r""II. .ilni) "AI. .al1 lioopeil ( llnil Meps 1,1: the I r.ilutkiihaha'/ !II .\ foCiiici; | | \\ hu hiMI'l( ol I Ihe nnkecI'lopensily ;
[ I (ch I, -mi' ,' 'tlini' ") .' ) I In .u Inlli .hi ltul Iron nil iriilnllnu n,
liy : "" : ( :8Eryil '. of llieii viulmiHii ihey lul,
Ilst "liln'lnil 11':1"1'1' .1 Illoilily :" ( ;ien. detcriiimi, I II ,, ,
'h ;
: I 'J''W ,11.111111.1"1 l 11' : t lillilgilt,' homdd, OIl 1511 i 'I 1 In iiiin M I i milt n -liinilil I In' iilmiit.lIn

tf 4 k, ,.,(. ,i- ii'I It,.\11-I u l;, illnc UK fj'.I"'cn'o.r(4tSII-KIN.i ) ig l Kentucky mid Tl'II"'lt.I I b\' I the" aid I Iot'tIi Mininleil| | ti'inil I I pole, Their .111,1,1'1 I the ciilIlM' hltheilo" |1"1'1"1,| .\1 I Iliinily ln'.il' '111.I tlliHA 1"'llgitj I "\111 ({.line. Seo1113 IliU piillli nlin UK iillininl II n run mult itm .1! New York and Charleston
, I revili' tili.Illigllt oru'iei (' 11411 Imi'illj' I 1'1'1' nnv clrluisl.I un. n ii nn linMn| III" ril' ruin r .Mili) ; 111 1 IS lllllll.UK tIeCt (for in thosupeifectly I ) ( ) S .i I '
biyonet: lOll 110 soon .0.1..1 II.II' II': e waici" iim'f'illlt mi I hi'u'l."ll lSlIlIIst|, l.i.
t I "i"1. 1- 1 ii i 111 ,mill I nut enuiilliii; IMI.' wmil I *. l.l. ..,I lii-inK ,0 "II"01) I | ks'jt nn il %lIsssIsi 511111 |
lii, ] .. .i.,tieR I 111' tfcinl have : liy :a1nnny t i .i jo M'lll lo ( ;ien. I I klt'll Iilllilii' iniltlliiiii* illil, amid all lln M''ill'linn, "ill Inn, il
.1 i-. "'r, II.mllln' l. I' ijiiitt' Mates i t has st itimiedthree i 1""I I I 1I""I"I' 11"1'1"1,1..1.Ilalill,1 till) lall: 1.1 1\'laill' i nn i Itg. %% ii.i.t: : I.IM :
,,
.
i in t I .I.11 i I fnl" M '0 5 I I' MMi I'n-li ,". the ill tinlinilvtim nvli.uil 1 mil tin niinril ,III 51,1111, )
I | ut N. \I ;">tine, H.I) ing I'aL' don't raise l.ir )
) )
I.in i I" .1.| r ." ( lurldi) iironufnllimii : ilmkiiititllli. eonipanie-) I cavalry: I )) ofinl'.intly. I yon nny : apples nl il Mi mnl n1miiiliI
... Ki u-i, '.1'.1"1! ,..<. 1..1.. nrrlnct'in. MIn. all eighteen TIl IR\l ll.IV: 11111'K I'UIIII' ill, 1.llgill i i desired" a tlh.' The inleivieir uai I IIal,: I 11 In., "' III .\"H"'ICI' ? The ijnii' 'k viitted I nut. i.u.u'Il 11 nml hi iliiN ir. nitiii nl nl Un Ss'u.i i iIImi Hi I III I I I V

Pi. i -i"i "il, -1.1.,I tht i nllln."f".llll"'f'niu nut in tIm Ltnjilny : The* hupelees l'ollili.H? ofliadj.ciilitn I : illi.I'IIHli"l thai: ( ('ll. I'liinli \\11 granluil, 11,11.) ihe ul'I.1 of ((!"')1, .Ii.smpllm umiian. iilllllllli8tlI' )' i icpln) ,.d, Any" nl I riinntnnpHiin, nml tu.t'. I' tt lIt In u'li f II| miIlimit

n," t,I I" Ill iu "nlo, 11"1011. r"1 i in 'I 1 1040111 h j innckno\\Icilied lay the pro.ii'hinx, \'illululhll' river in I pur- ). wile Kii/ed mid, illiplisoned 'ill I llie body, nnyhl' know 'ltli'f' foieiijtm i' ) tin'nil liiiiny > i hill ", 1,4 ,lli iniii IIIHK iiin.llj K.II.IIliivc SlDK-WJIKKt) [ STllAMSIlirS!
I II? ) I ; I I inrnl I lllnil 'nlnlN elis. i', mnl Ii 5 il liiiir ,
'i rn' in/' mi "c I Itinliv
'I. :. !h.l ,. :! : 'Hi. "I.'I"F Ithiht iii'nI .uc,1, t I I I that t Ihl lionhaving Knit with I llli'il : Till' ti'S tin m's IsIs l,
i i 11 ll l i ii"h to(111K* \ f.l'all lioojiK (111 within tierbordi I blllds. e.tptine/ i'II'atl. II innilli) I his i Iroituii'iil Hliniii I Inivi IsIS yr .
s. I I. TIIIIIITTS.) | 1 : LI.II.II.IIIU lluhh Im im with tlil.1 S "I''olava' jii by llm, eoiniiininlingiumr.il i i 'I I : I I 1 5 5 5 II

r., not n bingq! company "of ;any' 11'1) gilit li'oln' meaner '::1'I ilh )' ( mi ihe, .lil.0 I hit I In, ,had violated ) .\ uitiifHS ninlfr, CIOSM cxitniiniili'in who, I nAlinill llio Ih .l nl llrtrilivr, I rviii'tl In I 111151' p> n

buin stalioned, in) 0111' Stale. Tho' -ervi-i, I II[ ht'il thn lilooil. while lal.I I ijiomid had belli "I'I'II..oIl.y' IIla\l'll I' fol ." \111'111: ilI'SIhi) lIf III) III H hlllhllllK, III Ihl iVllltll flinll 4 nl in I InrKKlh Tuesday Thursday and Salurday,
1 ,'. ( ; .I\'ill 11111 hispilol: ,111'1,1 given to Col. I llailieyal : sIll Vnli MIlls u, Hlnrn t ilinll Iir j ., ,
'l iiu" il) 11.1 (11 :1 iioi'loy l % 1'1' howe>'er, I tin: the, "" hi'iiulit' of I lIe I Ili nniii'ic'ii']' $i'il. ppirit ) )' iluinaiiileil bv ivlmlihu had eng'iced, hours' at last askiid fora "I'itll..t' water."Tin Inuivi' inltii'n mull s, tIll hum)? ii'iinlri' ll

. '1"\1'1 .Hill 1 I Nl. tt. \'| ":ilj-! tllilt t lIlU l.llnl ; 11"1 : ofhlaiighter: mi'l C8ttl1lP. I :lcl"Iil.. : ie," said I he .1 IlligI'I I t IIillk, ) mi'i'il( lull ihri Iliniii mi niiipmi) ) nil mv Iti'ini'illm, nu
Soiilli (: hl1.: al-o for ourachcaie' i'i'pitiitinii : his m Hint
al.1 JItI ) I "11 1",1 11'1'1'1'1 will j.Ini'I'1 n I'tmnn In nnv purl nfilin wnrlil inn Inri'inllliI'liiiilf. '
I :N'jili, nidi i iIh,' | ,| time! tn ,i-t't nut jndicioiiily' I Indiiri/ teriitory Animate'! li)' kitty 1011111 1' thin, i'Minorilmaiy und "', ,,1111 I nH IIIII,1, .; .1' better bl I I lilt "illll'1'' tiM you've( .) i i>iit( I nlim Minn i nl tn| > imn :1L :
11'1'1'
IllcTlt I "il' /IIII1J".lloitll.II'" )', .1 II M ittl'uK, M I H ,
In Tin' Hi'klt'N shiillM : "fivujfi', thai I ) Ims how' he
i t In" i l. rlilji | 1"I'Olllli"II.yllal'' | |" 1'1'11'
"I II peaceable' ( ( 1414(1.I I I h'I'1 I'lilliili'll'lniI'rli I
lit t I Ill' Illstl MliJUOlts licit I 'jlb.,1 'I"'I'ol..t' mnl, Ii foi'i-e of Inillans kept 1"11"1. I IJil I 4.tli/lil'l' hud a pouel .\ ihi', ynimi imetin' II lillle boy ..' hi-, i nl.I I tin I'lllinniili H> I ini| 5 lIlt HIMHI i il I l.iiin h I I

.C'II..rll"'I. IWh. ('tc., holds dcI'l eonipnnio.of i':.it alls miij nej ioe", hllr"II: | I to. mcil ( !enuialt fill fir. t tiiwuid 1 I* riniimliiiir' t 111, Ill' acipniiiitaiicc, -ml: : ''This is ipiitu, II II I VI ilii.llli nr I7.VI.I Inill ili./'ii %VLinihiik I'lll., I

tin, i ininniMml| jfi\\u\ is hJ.I)' to. injuie' I tutu, nine of inlanlry.: $ ),. I Kidiual K'niiiaientert.iiiiH :'linuh, vvho9U. uomiii.iiiil, tillibi4itll 111\1 Mn.'iiiu\l | little Cloud, mid .Allialoi| 1 HIII-' ) si, m'HI)' day my>' son "r('., sir," said ;'i'l.IllllV n Imv(I" Ml KIT?MIV.s its M li\( '.nil.linen II IIMCI.t'S,||I'll"| nil S.,) II ilinlun V ,,, |.,

- I 111', t l ku "111 t"' It ':k4t. Thus .hUIIlllc) }{"tlliMi'il : lit'(' II mpuiietof' the, l I. nnd,1 J' 'huinlieil I'egiilarH: mnl), finl'lllhl',1! 11.,1) l'II'I'I"(1 I ill, iheir, li\c"1 to lien "'"" ', ( he ,boy., '' I ibis t is ipnlc' II wnt "lain." Thu \\li.ili.il,' AunnlMi'pl Manhattan South Carolina,

l and siifiirrly (l"ll'lu.l-il tie Mum- I of the lutter: -all vu.Oll'I'li.tll'r) I I sisly. \'iI iItiti'el11., Tin- ; 'lul,1 ,I Kite ill )I1'lI'fll'illI'' on) the, lieeplioh' of t the I'lei yman itlitikilIg lo I iibiikusmh" I ii,) 1"1" 1 Iln J7, '7(1() :'l i I.I I. Champion. Charleston,

"I h. |I" dml': ] III' IIH''IIH. 8\'IW"1 (euC'lci] ill I urohiinjj the reunlni'M mnl I Ivvenly- nev\-. 1.,1".11.1..01" tIll I boy ,' he knew ot t ;any oilier Georgia Jus;,

-. cut I.. TCMW, till.! entirely disposable, I-I I c\"III'lhl \'ti1 ii ltt'el', 1)'IICIII.111 eaHOD ,111"1'41 the eapline/ !I 00"1'1'1I'a' an I 1111111I''L?) ( l'lliil. I never knew' personally I I A I IM I > W A I K'M Art/jor./

they hate: MO (liyhlinn or poll to | fonnil i in llm I'i \11'u 1\'ro lo piodiiee ol. oilier' mid, Ihe bill I Ih.ivn
\ ,
r'llnlill ( boy
I I'MIIII-I iiuvisnntil \\'a. cnllIII\.1 lIlly )
I I ai'i-" nut tlioir il \111
ly | :itIi I l'< )( Kl.T AM I ) 'I A lII: | I.; .
do lieru, they wt"re iioimimllv\blaliol"\: | nut I liy lliu iminy( I Ili-io nn oppoilunity' ")', it i iK imposKiblu! to I ihinl. lead itl II ceitain book of a t Hum whin 'I liruiifili iuit.iIi 1,1 >( ', to rliVl.iv

I; "I I II I lint t I lij' t tl.i'iructs, wijHllio Xi-w Or. 'f sum)) ( thu tine hnndied,. e.oini. j I \\i: 11.1..II..1. mel Mile t to 1111 (,f1 lUll l'r.I"II.i" ini'hol)1) end, of t"ll Indi'in withulll lamed) fh U and 1.I'illlleolll'.III1" I JIICHMth'it CUTLERY l iil.liiltn, nl ilni Aui nln nl llm, Hiirlil.i Ulumi
h "i, "" Is lino np) .1 | I mililu. The Iii l'i, I 1't I iiiniiiny| nl ,IAI KHiiNS 11.1,11, IlCiiliitilllI,
in-I 11/ '111 injiuiiilHtin h'' iii! tllil tteie \1 tee, n IIM lini,'!. pity, sndni"n.lie I 1'11"11'111'1 mill 11,1111'11"' it wanii'l. ,
1li of i in l \ II ih il 5 ISO his.', I'ulill mnl (tIll rttrlir
( $ : llm States lilJII',1 llg i Sill nl I lln
i i : )
"t' M f:ifuii) /: l'i/r foily-eighl" its Iwo Imndrcd ( : vvilh, mi'mly; mnl,I TIll filthIly owmr uf II crow bail' tpanwas I I tliililinri l Si'nU Innt, nml Kirnt-ini* til Infiiinmtlnn llm
\ <"''I iU. The nniiiiiH of : is I-IU\MI| nl.ll't flllt ::1III'U\) I a iiiitvn- gllald, uhlle llag, un (Ii.i't Inld, Hailed, I 1,7" im In Hulling llnitrn nl
sl1
I pnily .1.1 ':"IIIIhllllilll tommj I bystanders: that tin is't Hlnuiinm w ill lao InrnlHlit'il) I ,
] liy Hi* tllluI'rllghmt'li
ty conipanie I' of infintry 4 ono II''Ill ,1 ), I \'cril' conr.iije, enturoil tii The ihe iI ,Ill, (. Tlial ho (
!
"lli '
I"1) ii-t luxury, : 111.1 Islociali.lll. \ I \1. .1c"\.111 he' did not know \\ "al1'1111 tho mull' OILS t.itieiMi AIIICHI fin iln' Hlnti nl Horlil.. wlm will
.1'llng. hl\'uluCI aru statione: .l in tho i Iinli.ins, n little t-iipui'ior" ill 11 I IhCI', l.utinfuiior thai and, n great .1"11 |i,nn tlilimi, CI''Iihl SI! iln minim In inh lln ,', iml
ull'I'1 ,'li.llill. 111' 11 wilh thu horHcri. I MII I hat, I
liicd I
I It nlu'iiN : I ,
Tin : : can: ) iiliotit lliu C'unsiitutiitii mul cII'r'lhitli- nut' iiil 1,1 n rill) K, (Ill liu-itn, mi Ill tin Ilni'iifom.K
jifiUo in Atll'
) bei In. I nlll. V irnlrh
States or in I Indi.inTeriitory. wi.ipniiH ll.il.ll.c.. one mil ,1"1) ''all''lglI, lohiivit 'ntieled / in 5 11111| nl nil |'i nli.t ,
) or ho! could hour eo"- ( 'II.liti"w".r, 1111,1ull ( i.iiiiw.
.
I S lit* tights nmlnilihi Iclll'1111 Thu |. ',| VMiIti l.'l I, 1111) I .ilnii.ih ) mnl In nilVltnli.w
liliffty .
|lot
( ) "hot to 'llhlt) in bill Kllll
ci'otiotiiy I In tu I those ilexcn 1"10111 # iipi.illy 11,1ill.h.! : wecamml other Hpi'cilicn: but to no .. 1,1.- Ill M.In i.tn M"l ll I IILI .In 1 I Hiitllllli frIi I
( ,' I MI"',]In--lint who, liooil-i, (It' ln'licvfHlinn 1.Ilili"l one hour 1111 tliltt'ii. I )Ifeeola ']1! 'In I that he had 1"1 inken ) ; (PulllJst.'ilimy
) ofeavalry: and ( mnl I I null, I, 1 .11 wi.lil/ wIIIII.llllll improve Ill tli-sh.. Asia
111 iiif.inliy 1l8)'t'l slgnnl (Iud \ O-ireola 1 fonlid PAINTS
} | ? IVr, ) 'llllllic. 01 I dratery iy ill ," ) i4'tI
'
him Iiish
|1'I.'tali'lh "UIIIIIhal liis boy uf pel suasion: whose, II) 1111.8' Tin; 1)flX'I'frR)
Si, iilln 4 I'l JnlIIIllinr) to tniHt ( ii'd. II. II' il X.III.ka: mid 11"\1 uomjmnies ofe.ualry .11111.( vclit'iiH'iil'i-.tun'-( : chriont : I that)) In. 1'I't : primlnr' he "1- Ill. .\ ,'rCOII"Ihat l"io'KI' III! niunsed" ,by I Ihe story uumpiit- Ill .nil 1 In, i ">l .1 mil..I. nuili I ill iii' '451
: me m-si<;iiiil 1 eilnally tu the oil "roKn ILII'U the/ ilin anil I'.at : I IK .i''l'' "..1) 1 pi"ik. /Und m'i'iii'sIoiI| ( S SI Cotu liendi'd, the .illlatillllIIt1IIIII..Lh', nxked tin Ilii ,1 ,M I >5 I iln I'nlnl IlllMil til n l
l 1 i mill tun, :iinl } H 1 in liiti l.itc( .pPl..1| ) in) the, Suulli nnd mil.\I Ii.Sllli of hattte/ I l rciuleiml I !liiiin.cll'. ton I 'Ii"I"Il' | || I'k'! tut! him, clfiufg thai! hu, wan 1'I : C511 mil .4 ni ,nl. I II I i I H 1-t unit ml LIVERY STABLES
I I i. \adj Ilid' u4N" iuti try 1''III'f'
I iii.,.! Ill V\-|. tary tll\IIIICII. II IIjlul.II,1: ilfl.i,? his ilI"ilal.l., -piiit J 1 1"1 "' mil Kpi'ak." The.eWIT. )

Cut I tlie I )> 10 |IUltt: )' it) IIOUIT. 1111 11' finefullof tIle entilecavalry into his 1 Ii,Ilo ', lulhclIl1 exhibition,, II i I .' 'I Itllm(' nnlile trnilN i in liin ('hmnriti't''r. '' FOR CASH I IG. ,
('mvtll / I II 5 I < Illllll I. I WllllHORSES.
i IIIC: j tiH > i> N \JI :. I
I lit-I I no | to niakf, \ II) I force aii'l) nearly (11.half t ff l the( trii" viilur gronlly nhuvit the II'III'U \ \'l i'an 1.1 admire" llie 'nrin who ;1\'lli S

|ili .,iliruK. 11'Ilolicl reiiunibci its or'KiiiJlmn tntiiu Ir11'\ the) l'lilllllulul ainiy' wit IOU vvont I to ai.Tonl, to" tlnjKc "Ill'Ic iKni.ens < 11,1) !.ivt thi, chaigu to bin \ mrs wlimftailini An tllolltl"1! oftviy active! [phisio(noiny', A. BALL, .

'! ninl its tr.llloli.: hM | ] is idling in the Smith, or" at convenient; of the li.lo t'idOI'y liiint! iniloiihtftil on I:1': "pill) .Spin'o ihuvvonn nnswirniK to I Ihe name, ol Jacob Wilmot I'.n.li', lll.l -I ,II, i i"I 4

: | .- us tliey hl\ l .Irincllcl,11,1 : l I 4 Ni'iile iritil I till )Imyoiii-t Cllls,1, hei I n and, dll.I''I : wi: t'lI not) wan brought to the pollen (''")1'1. I His .111111 Iii VI,1,1 t II l I I fri I nlll "I I I ll ."II r, l I I I I 54 .ll> I UlfUlHI'M
\ striking ,distance of it L, Ihcn' is ll I I .III '14 I'l- i n I I l.i n tl. iiHlllijiniilitIK 5I'll
ill )"", 1111.1:) illustraU'il in practice.It 01 to perch thu ,:tiers of Ito whiu. 11,1., hl1! i nun. \Vt,. light, ; Ul i lollies' looked. IIH llioiigh they inijjhl have I st I l iilllitl > iill .lnlt| III |is ,
"I' wltl
will 1.liml alxiscii ; it will | |i corniilinn text of the K I' k I II \ I l- .\ weapon no miWilutu linn I 11 hl\ IIlWI) Illlllinud I'i,'DIM I benn bought 1411I',11,1111111,1, ill I din, youthful SEWING MACHINES. I II I | I S U I I ''S I 'I II ll III," -I I I I II I II l. | I II ,

| ; u Mill ruhtoru, |Ill rity Illihh rages, but really in l.r'I'lt\1' for bi'; )'onciinjj ''W'I 1011'1 I The I I"llll) had "llhIU.tl) I hi. Anjn-liiii'I to I 11.mllh't l Clmrlohlon prime, for they had miH'erod) inoiu from I It I VIIU pHIM |I- pii ,. v.

tiou mill' honc'Nty y to 111'lili.aliuu' ; it will I I'ice lufhlgt. lcull hiu the coinS 011)10110) uitli), l ... "hl'l I I/:1'1,01.: ,Ins liijjh, .1111, wlil'h could! nev' i nbs. of the w 01'M than the, propiictor( hull'- 'rill: i siininSHI is M.I M I Pill I mi I I 'II'I' I K t Illl' ,111,11 I IlU M I'' ifi
:
us t
Injnt to tliu |'ul/jio croihtur ami,! lionc'stl munderh in onr exposed! (frontivr sol liemcnlsnio. rfobely llres4.1'il,), wil.ln'1111 thc liol'l.-. ,'." ('unl i \l. "rl.)ljl'1.1. self.: I HJlk' l.t till' llll| .I'lllllin ,1 111,5 II i 1 1.1,1 ii > I In 4' ,, MI., l , I,

) tin- tax-iijei|': j it will pay tliu, ilubt) inIn1 ) I in viiin for reinforce- OcIIII di.lhlud ) 1IIIhkcl11 pan thought ot being luiiiislii' from t tlnil land W Im liII.ifll 't? 4JI'll 5')' iii, l'i' $1' I) I l)4 IJiii I, liii",, II hi I II lll.l l'll.lll..l' MlClls
) ) olllQril1 ) niiij lliruii h his arm.) killed which, Im loved mom' ihan bin own lire N' I 1"1111 tiavvlur."
( m inner 111,111 tin I time I jin/mided.' I Tlfcl 111ll1U 1110 ; Iii ill III till intrkil I Pimplc ilfti! on I mil I' \\KKN
\\ il lorlii'l) ) till ii ni'ialioim|' (.1 1"\1| Ct'. I I I1 menu) lo protect Ilf lilt.lhivl.> and their 'ninl, live womidtnl.) < ;"/'Iiloh 1llu: ( wns) iiiMippoit.ililf' ,. To 1 be Ifil"fl'l '1.1,1, 101IIIIIUIII., "peihapH' ? fur. nlilMiInn I Itn I i ,nl'li lII5t' iiivttul Mi lull ii"l \i/ni 1 ; i .' h

\ Ililtil) rnnititntiuiiiil v\iven i 1IIIhircl 1 ) from th rio of inhuman ) ) n irirrotv thnipc' ; I bull )pn"'il thrmiyh i' rule unl dominion II thl) mini, Y'liiari not far wron" ) (. Tat, tiers and 11 mill,, MIL I A I l.ttlll

I f I willl'I'Y ; it Hill CKiict; I\'UIIIOII.-) ) bO'\ Ilges. I In al I Montun.'i, threalcuud) IlU cup nntl :utiothor ththluuve of hid coat.: | tfl, I II"i'trt rl'\ullo.,1,I ut. I lie I rutiiKed I viiKtlond: ,I urn, iibont the naiiiii til,iuug. The .%1l1'il 'illS NOT RECONSTRUCTED !

I I i. I 111, ('uttstit lItjOjl ttit'l 10 all Minun which, ( ;Jen.i SheridanvayniHhiit Major I.)"lie hud/ hiti. hoi !.hoi) iimlvr !him; fund 1,1.' nndir I tin.I, Ion) of minorwhit hvta .diU'eroiicn. : is, that: tint lutlur 1 traviil withoutnionuy II II I'UB'I) A Ii| nullity

India at*. It will tvniuro ) will a :iolx11', ( japtnin' t liralituu; reoeivod') two hliol, one t"0 h":1: ) to In. burnt', dud) ,} died} "In mid/ thu former I without t !.r'I' lIN." 'I'lIK: I MiHI-H.M, i i- i t II
ulgo'crl'I i-hort of short hut)), I I l Il I '. /1(1'< ///l I .Mi'i' l it I IJtl'fmlli'.tm'mlm i
'unesiiun in ihu nnd her in the "
allOt nhotildcr "
nt tn nil the Matemill lo-inj- mili.uiinpiiii'U I I leg ; Ilr"k"1' lliirl.! Whurci havo you travelud ? POST & HOBBY .
I' IhoUI In 4 tin li ,
I' \\ un
,'I l : III! : i'J, of I 111)1'1 i are only Ihn'l ,'ompuiicl of ciivuhyand Ih.gl.! .) ami ( utlmin Wl11 budly! wounded. I -.-- UlIl II All over thug l.'lllJ 5,014111 t." I

'UN i"I>l tile lil.em. 11 Icllll'I'\cr. twelve ofinfantrv.) Thu" idc e\j>utM) ] '. Ol I Ihu t \\'CIIiIU\.\volunteer that "II. \1 'U" For vt hut pui POHO ? General Commission[ Merchants 'I U 1,1, il -I (. III,I i",11 I I III I'lll'
I
I of New Me.Icurizrnui nnd. I'tiih' iheliunu'k wire in lli" light ru tvoimdc ]1. "Olworvntiou.$ Ill i11114'I. .
11)4' IIIIIIrK tinalili 1 Itiechcr, .''Ih I 1I.r I, are, I 11'1,1' kiltl of NKW (OIU.KANH, IA.NMV 55'S.
) to eroRii wero Whal hnvu .,erved ? 5 I
\ i.ii"i u: l ii a'i.i: un. uf thu ( 'olnaehi's and oilier (peola- I tin, ) (. r you
I I : Apaihe; I torn of ili<' battle. I'our ruuiilur ilinhipuiion )I \l'frl'--\hit clll .' A little lo oominuml uiuc.li I',
I "j'ro'kiu. ) etiussure1eli' 17, (Vt 'XITO
I.uI: ,,:. 1 implacable" eiiumifh of oivili/fd 111, i iN i iprotuctcd I .) and lut-nty live \01111e(1 After thu \1111.1, I di"sip, tioii i it tho 111.,1' a great .tluid to liiil"h lit" A LECTURE TO YOUNG MEN.!

TinNew York Tribune Icnt\.lve cIIImil" 111 i ) ) : Ilu 111 .' Humph I I what do yon "I'ominend) 't I HOLDERS OF

lie \1) fimplo knowledge wouM {go n I twult.oi: ... (,,0.lll'O: nnd reliruil lo Fort 1 111110.) "lu tutu >s pion dl-i-lplltio'i, \ A "handsome) oman) who will stay :at ,, l' II I .
II V : : -
:
II'wII11)' in win'in wOthll'. I lure are 1 lately ale i foruutlinn t hut % h4iehl, \1 ith' 'noIndiitnuto I III0illl I lemuilcr on tho Inltl) tide. tion, the di',ipntion/ f tIll' I I) 1111 nl- homo ; an ulofpciii' I 1'1'111'1..1Ihut, will I I I:, BANK OF ST, JOHNS NOTES, / ( I'll. : I

Ilal"I"I "- 4llortitIlehI| cuminy huinein I ht ur wtth 'liftni'* l like nthrentertinK I huurd of O I.. ulimbbr, think ( ;.III..y lire not us
lt / : ,
I l$ mmilliH il "lr' preach shot! t l surmoiiH' x""d writer that u" iii.i' os 'ii! iii; > uuti: yjri
I tli' aul 11. nreoiint) $ II $inoHiiiiitocii)) ::11'IhIIKIU.I. | \ 111 ""IUIlI'.r 'l't"I .tula. No doubt Illhilf' frUI iittituwoik oilier) mifii mi It'-'l Ii liiitip.aion f I. ihu dissipation will nut wiiln loo mild: and u tool S that I l J\ li.-iliii.nl .11,1 llnil.I no- uiJl3mHiiiuitM >
) ol Htuy.iu-liouiiM) who, find liluat thu lecclvuil! ihu "I, the liii'li.i""' "I blood by Iiu II- I OKI K K Iir I lltli'lltOI.U.II > >rlili, "I M n.'ii'MV'i'kni'il.UUJi' f'I
> J by il fight ha enough( III h"loIllI. tongue. ,..
IIIIJ M'liKii 1 III I I I tllll-'l'l "l IM'lllU. .I II
nil vi l i in M i'K 4IHI H l'I I i iVulli il-nllllUilt
litiiue nnemliirable I, t leniu Iliet I C'.u-! is determined i ; 1 1.jiH I f'i'id I ol i" i.L t'S bl'i'id' I.) I those ny .
0111) fur \11 Icc"I'liullt' I: wilh I) ('Jfii. Clinch.' When next. hu) lillIltIl| | \ \ What do you CCIIMIK' 't K l Ii. IIKKKIIV lilVKS, llm il. In ill it iiniiu'. il ti.tii .. .n.iniii Sirvoiwii' ,
{I iinyliiuly kiien) it, )aeij i in thoKOI'I'lill dip teli to tho ) !I Ill the ihc.-ilri', n with) i'b4rtIhAr.; 1.1..i ions nnd mdiiljC'iicn,"s which criminal "A man Unit, In:" Iii'S It (girl for bur llnu) ,, > llnKii'MutnrilivlUNK fIrst .lull s '. .lin ,1Ii I1 5 ,| i iplil-i I I mll-i'- Ml nlul illlil Phi
<1 Irur lull.iul Uliiufl Jti'I hI
speeial ,
Iseilil Ir
: fur I I thinks tint. I the (Irt immcd i ii l Jiniiuii v ll 11 ft *
I their k lie I t )
( reniuily truubltm. A intin linndrud ) "''{ ) 4 tl IlKKIi, Hmnlt nt un I li*< in.i I Hull NTtnl
) 11 iItt4 nil), to avail him11 of tho opportuiiitic i;I Loldl" \jIl 1 lolCI fight lit 1111 nnd,I takiiitf thu clolliiiiK ; u youth who stil'I lea lth4Sl'nlillewhile hU SI IsIs A'ir, us ('.nutiltir, will ii 'ui ti, t nn Ii l vnlul llnntiit .1 i 1,11 I' itiirt ti i M t I' Ant Imr If lli"
.: .1101" 'Iorile| il I room or |ioureiliijion ) b the ) I InJi.un) ) ) .\ wIly tuiurw dinpntilitf lili'rlILitlg rapidly placo hu ha the n.i) uf his hand* i and peo- lli 5 Iru.l Vuinli' Ucluiuliia Ill n.ilil Haul,, 5,1, Hiin I ( lIClI JIssl. s'.,' ,
; )) keep I the wuijodie ottVii'd ; aninutly 1111")11 the "f till; 14% IthlfOOrlCCwith m.I t the 111\1 gnvlfx': Thu peculiar, lily wlin will ,1e'11I drunkard tu olllce I j i I. null II. II iTtVllll.r. ( ,,intr.inrJ.nil | 'I| ln' wnrlil. n nni mil 1 ml 11", lit Uili in! Ir ,1 li.
Jin'-'iv ph litn )
| at it .. jjuroclirjuUlueil I \ JilrIIlcIK. (Jen., (tain&K, who wn returning from, (I What do" you laugh at V" I mini < '<4's I,n ifCil.lillM- Itfiy l
; lu i.1 iii n MI: !, no Hiimmoncd nil Ili the huad and 5(4(04'( Tlie 'litu ascs. ,\'irIU(11 .il! 'luiih I iii.i u II i i i' 1,1, in. tliiiuitunit iilitii.'M
annoyrtiice }'t. ulcven Ij'l
great $ ) it ) SIKBROWN'S
1,1111'11. 1111 "nll Kitiu iu THinpu$ ", : o 1 laugh at n linn who enpuut': his IKIKitiou i M K IIKOMN IV V Ills ,
I ll'-fi '
i | ,' ll
.1.
'I 11 I o I It-
I
will to tiniiiiin; livingK. lit'ktttil- are no longer what they Ilod ') II yt li.lt 155,5 I
I'CIIII circular' tlin ) uud 't'\ CIIL) frieudly In command that lull il '
tu relngws, ) to rtlpefII"lirh rhis., ni f'5Il1Ill7l |t'SllIilI 4 unl A n
rant keclll"Uill to k now thin ami, keep n.ljnl'.1111111 Ilmudr.n'lpd.11 I 10 the lulled Iu at- ihl.t'tii's. ('''JIIII'IIIU) i living too fust. personal |
the I from their winIon1 t rotnni, to .Spain immediately, trop ... ) ;I Ill UI4IU i ul I it iinil'lnli in 11 I II n v
away ,
I 'nrlo nih' ttflhitlng]; to f."I." itt length When, hir. riuhl to $011141| ) his I Hu( wan (di.'mi.;1. liiim'tllin ill I'ti' it'll I >iiii > i < i I Ii I i iMir.
*, where lliuj i-ellle iui.l l bums lo ho dl'ILtlw) inlendi,' ) lo an-) in thu : I )mii| I I I I
LllkC I full b.trk half u tUlle pluo wucnl, .' nlli | n i I 11'I >II i I u i n II i I I MIliuul. I I I
i lorincnt of )paweivI'eoiilu loge of Ill) time occupied by I hI )K'mn' I Intru"UnJ' and U Lrujistwurk, From thenw* vvitV' about his coffee VYheii ho Imi til-, C. Oppowito Depot, nml.. i i il l .m ii 5 I n 11 > li i III i I Iiirm.si i
\lru. |I' named Tcu has uutirU'tt'ti Mi*. : : ,, '
about inlhi .\ mull s I S I I I I I I 4Kt5iill
aru gon umly i l'u.hiuJ Ill prepare fur 1 I ho Ilt ( linn l'lu'h, at Fl. Urane, rw- f 'fl 'tl'mt her until kite MACON GEORGIA ,
gOIUIIIV Uro.. I Ik'IVaxd mjiuednut ,
hot win))) complaining and tho (mMting all netj for QqlN ( tfovtmmwit I <> h'irJ w it U ; to W bu (l'i.*$ any' more.A MIX h t I I4Aiif. A i i I i'i II i it
tboy -.-, den G.iium rtiioniiifi} t.lontly: up. I upl K.: t: I IMO\VN I I I A 1'iviH-Utot *

J4ilfu.' i I. q wot baudkvrolifcf i in the J Hen) glory (prlogt-froir 'n- I the Indll' h4ving pmwud o\pe w. > I !i" I Of Ibv OOttt. bill UMU' uwii UHll1 brntUiinj 1\II Wall tWit. 1 4.14). 4'. IIIMm N 4 Irl'l. I 1,1 t) II ,\ I I Itl\l\ I i I > 1 1Inly

.._4.. -ftbeir hat.." IJIKt or oiurelves.p I\'ft) ewnp." rovuring i that tliv I !, oeurity ngnlimt oilier |.,11 lll-m.im'i) .. I Hlil| IS KIn It t .v, 11 I '5iie
.4' I------- .- ,- _. __ -- _ _
;.. .+ u _c ,. _. .. ? ( lI
# '
.- -a-------- __& ."' ir--- --s ,,

--" -
"-_
.

4 """"''I', ____ .
.
; l.'k"I..r'---Tf -
'l" : : : -
: -
,- -- --- .- -- -- -- -- ------. -__; : -: 11 ".I !t -i.-
J. ,
------ -------- ---- -- -- ---- ----
-

,'. .nr.:.itv nr.iir .\:%!, IIIUH TAX.tM"wn penncs were $113,309.OS: A year during the I Onr rtt llrprr.rnlnlltr. 'Ilir ItUlrlrt .Attorney ol.he I'nltriNliiir flail In Jill, hAvfllln n'lca ted on parilo no one It'cttinnnt.IdJAS.

e ttblJl 1oribi4n.TALI.AnAs$1c : < in: .4MuIII.E: :. euuded lIce Slntiito w .My t'rovldn, Hint the rcire| <'nInllvitArr nil sin Attorney n <'.1 being found Inl of them guard .
naino period. When the war every ., "hie II respective dintrie ?Unit unit 1hrq.IPepaty I them nenrgo ono of tho |>ersons slat
1 Tho Republican IIPU npnH| >rn jmt now dollar the State owed, Interest, n. Our 11.1 prrlpsli rmlcnrorrd to hol .1. bns died \\ in. llb.rl ''I now dangcrou'ly I{
excluding frllllhlt ", Mncr rnll7 Reo lt Nlnlh '
'-=-= ..=,. .-. :;;..:;=:T.- : ': _" shift the for thefliinnelal mUn-proscnl Marion lonniynt lust and not expected lve.
are trying to recponnilnlily was ascertained] to bo only TII.hA' Authority of the ( lr..1( 'onr C. MAL
.370,61lnJ winter Its* most fortunately For given The GaineSville If lice intb puts the total
: 1 I ronJition of the State from their $132,000 of this was due tho Indian] TrustI'uund im ft clmnrc to eel rid 01 him olr 1 the Infill-! .r .he ".ase or I'Iorlda. number nf deaths (ruIn r nt tho Keys Rt Ii

OWllhoI1'rrM i to thoco of former ndminintrniionn. cit-oflTn | hAd men 1.lclr to lost FiI A xrnctfiil, scene occurred on the' tth Inot t fevr -\\IT1I-
the Stttc holding us n legal 1'lllhlrHl1 Wlllnrd who had been
Irnl eleven removed -
,'nII\:! !M1I1F.MIiEI \\I! l Illil.J $. "ollll.ve bern 'n iL In ,'lcklnIt In which two Drptity Miirshitlnud 31r.lbll
I '. They pay that I the hc.ivy debt nnnettled] claim for expenses incurred during f""lnA"'I) .l he strait In human natureHist lrrt Alomcyof the nitcd !f tntes. to that point, was thought In b out or ORFF WATKINS &

J I avid high taxes are not (hue mult of re- the Indian war of an amount minVicnt Ignnrmirr shill Mwsjslic more renilily Inlu rr.I.tel. and : '. nnd fotci danger As all the |II"I' bin fin (according t 10 CO.,
t'. .:. DiKR, Mr., Fdllor. but the ( .'nerd and 1 i'natrnli| 'dhy vlcluiii and unprinrl n stay suthnrity of lice Circuit' Court Information fiom the town, lice
)
... E. DVKK, Jr., A.010'I Kdllor.r.oc Illhle\: RJriuiKlrliol: arc re- to meet it. This, does not show that tin re pled pcnuni thnn hy trntli auth I 1 1.101. Not Htnto of Florida" The case occurred we nrndvltcd our ( 1,1,1 WHOLESALL
4 "IUI" deinocralio tiuisruk'! corrlJ'liul"llllclu'lvngRICI had corruption or oxtrnngince" wlthMsiiilliig the mnll.rle1 protests' Ir those In this lonn : fever, from a want of ', Is apt lo die out I 11

before the administration he(1 any .111111. clti7Pin who,saw tliufiilljr aholt to lie rrmimlt- Aioluttluree weeks since, a ) fl, I short liwe ... !
?, pnscnt the So far fromit eOIlIIIt1 -- -
before
IItY
war. trl l by the mnjority oftho owlio hAl a voice In oil/ hJnmcs Tucke Master I "- OODS
I cnmo into \,owcr." it idiow an cconoinicul, i"c nnd] honextadminifitration Hie nomination, h-uding spirits sctiistcd by Mime fit, (Just frl the Oulf Const I, Icuvlucgencountered ) (CK.XTHRVII t : lUn{ .no AD MrKTiso AND DAInkciE .
citizens tUo lirltatlon
tk'vcrul of
\ accepted -
I our
nioilvw not to be umlinituod ty uh""n.1IIontroi the gale) for lilmsrlf and crewnnd
thin, IH(rule, the evidence to mistain cf the State oulhh.. and attended tin nm g ('oelreae Mlres'i,
I government In,1 rliow a mail nn | >rlnntofllcc certain C'rdhonln the Circuit Court against rolmal Irllnj
It will lie' found in thn debts contracted nn to which t ho ilid not care tlio vnluc of 1 p<.nnv for tho owners the Blcnnier Gtarjif, nlkglnK ccr barbecue at C'entrevtllc, county FlorIn.on '
'i \rrytrnc \ $
nlllliotrllill F'ro %
4 them or nit lice Immi Inicniils' ol ilnrinn; (tin on Ibo bout; stating llmt she wa Haturdny lust, among whom we mCIUnn rC 1 i, ,
iinh
by the Irrninry)', whon tIm" government wan cheapness nnd rimplicity. Nor docs the This, fiom the Ilmuirr of the sadly incurred to keep her admit, every dny- HmlllL All three orlhrlgcollclen were called
ti.v tGITM: 0"111 and that the ol all concerned re.1iulrcd ulHI and made sixwhes on ornolnn, 1"low.

.,,lIio,41..d in RHf l A4"nrtl.""mnnti ad PU..I.II"n. in the h.Ilo of the Democrats, R commr brief administration] of' ( \\'AI.Krn, under 6th Inst., refers to one W. II. Dmiels, I her mile and the payment of the proceeds| Into Id hy Jel. U. 1)) Hilton, R. S Williams PKOCLAA1ATIOXMATOR80FH)

r..,ihf Fi.onmu..and wrtf Ing mil ''rlhR rn,raonry, | <'d willi, lhe, dpbts) treatpd] nnJ the re- tho "Joiiisov rceon triiition," liTer carfn-t.bagger of the purest, stripe who the l''lrl. and the appointment of I KiTtlve-r clored' ve miD no account named Toot nf all of Tallhll, cannn, Awe .
The was sustained the nfllilnvU. "f Ill Ie
by ,
d r Ih MinfHmtlrtllo. :- nri'i the Slate co.nphilnt
ceipts ul'n.litlrcllince hR1 ones in this elected the from Marion report, but we learn that! ron
FMf-TiHivtf I4IWA4. frol RIIrc\'loll respect. was to Legislature lice Crew The Judge granted hue order ap|>olntlntf IterllelnlhuslnNI <
K.\ sodI l under I Radical rule. This proof inn 20th a Receiver, two weeks who took. ptnlet in rtgnnl to tho TALLAHAIIII, 8epi -
,
Hol".1 1. of the In of the ,Judgu'. 'Alln",1 SFOhMATl0Nhssbcenrecotvedou .
ilul u
M. DTOTT.liy lie 'lotiiiil] here in the otlii ialrecord hot pursuance I
%
/I4./i.. 1.F. no except 1805, there was not 1 dollar in the Treasury vototo oust Conservative members who ord'r, and proceeded to adrirtlso her for sale We hope to see this work pushed forward \ ti.LOW ('EV IR nt Cedar Kry in ulorm
A. W
01 v t. of the governmentXow the 12th tho of tho at 1'I"am/k/ Eiitrrprvr, lAlhMARRIED. It I is fi-arcil thai the lover tnaj I it i
.(N orlCn..lnt I>n.w, 1"1.| or 1 revenue law in operation, or a had] been elected. nnd put in their places nn Ino. moraine city under ttce (lull' Snd ippinr on lie Atlantic,.!
i the wile two 8
.- O. Iliiano let tin *eo what these records din- tax-collector in oftlcc. All this Deputy l. M..IIII.acting though Tallahassee hw hcratorore burnt'vti ,
0 whom the people had repudiated. the Instruction of II U. H District A I-
1 ,
neic-mnry .
persons I
". L. Pl'ti.. r A llrnilr, JioIN" other conmnnltlc have sauced leant t -
"8ronhtnn..I. ilrfrl-. FHtwriN n. Rtritn"lh.Irhu RepnhIkn close : mat'hinery had, to be! set in motion before For tho aid he give The Ring in this, ran- t'irney, and Attorney suit, under hue nil '. it behooves our citizens td i i -
,
Irra tho administration Iholly of writ i'frrplcvlcn' out by for At Ibo Catholic Church In Ibis city, on hue 131loit precaution lo preserve the city from Hi
111.1
came 1 I j jtroductlim
'hel present hit govcinmenl could I 1'0 Ilillo be (airlynl cnlly woik, ho, was \nrdcd by Senator clgn mortgagee-without Ids mortgnx ., by Father Hiigon, Mr. Jons UiLll and Miss of Hint or any other dl e>,, i 4

M \ TTkHoKrKKYrnnKjfMAINK -\ into power," the outstanding floating debt, work. On Ice 91st I October, 1800, n Osborn with tho Apalachicohl JildgL.ent of fo.xtlomrc, (a iirot'ceding 1lllre.Iy MAOOIC Bi,iss, til of this city. 1 character. 11 U dllllcull lo tmlubliih iquaninUno
,INWI.Vn consisting i of warrant nnd certificates"Sciip" Cnlcetonhil' lt unkllwu both to Law,and lawyers) pro'ee.l.Ill We rctarn the thinks of lice cITIeS to iho fair agnlnil cities or placet with wit
-- --- .-. little less than I year from tho dale of his to which plirn ho subsequentlybetook forcibly t>, take of the Stenmir [ !I. dully communication by rail, Miouldill
punwssimi for tmudsain remembrance In the break out In their
rile miiUl,
way unfortunately
a Mn
tei, errk.I, | the |{ -was $.V7,402.,12. The "Scrip"outstanding Ice receipts were $25,500.00, The he The Judge uf, lice Circuit Court learning of thesetlfllldiilul vary
lint) >n liy 1t'I"I.| inauguration Jlil lt. /t says "f ofweilillug cake, wine, etc,all of which wu hlghl by proper unitary nicaiarm, prevent IU i| ,
Sept. J 1,1871 I, WaR $ while tint drawn amounted nnd revolutionary pr.II proceed among ui( and lo this end 1 oak the clliu
lirnni usual hut incre, tIOO,220.1. warrants to "dil, tho value of for fur tie
f IM 1 1111 > 0' I10t care a pCln nl/ to I Ihn |pot to pickervo main appreciated, stud many wishes expressed ploy every prat tlcalilo meant lo prcnervi Hi
jorily on Igbt Dimocritiu tote. Increase in this kind of illl.bLe.lneHI ill a $127,821.28. Dining the next lineal year the ignorant dupes wllo'olctl for hint or luln tlir authority of Ids (' pnro ku denmndcstlml prosperity of the happy conplel J JlJtcnt of the community by the free ute of dUinft a

1 -.- .. little over three years, tI3,728.23I111 I (ending Nov. I, I 1807, tho receipt from the for all the immense interests of Marion nnd |the K>werof 1'C'e' ici Ihol' be kept and the Ibud dignity bts privies dwelling, and, and by upeclally rarelul observance In biitemcnltin of Iran!

PUK"lM1Is.-TII .',ti"c any* t tlml \ this I adniinistrntinii came into or.lnarY"llrcI'1 of revenue, were $101- ." Hit why crucify Daniels, Jiidirlnl order to l the COlrt Irlly IKlollllCI. 11.'hll". aunt to otCt and about all preinlnca By the ordlimn -
whel
county. U In made the of Iho
duty Mayor to
city l.j I
tie) Tnx )'n'I'ro' C'onvclition I nlieaily Mr. Bisbpc, Ihe District In this caw.- _
hnl the / of the State was Into
ward
power, houre/llkbt (HOC,21, and the warrants drawn during the there artS others in the Legislature who city dlMrlcti and and to appoint
liccomo the itock of tlio Jlr. Thomas Murray, Deputy rn"lll. replied mlulonen of Police and tleuiiu for each il t i TJ; .
lingliing rniiuiiunily. t>4bG,3U4.0.l.; On iho first of ..Imiuiry, stifle ""Crl" amounted to $l87G07.03- euro just as little for the interests of tho that ha" would blow out any mln' hrll"" who Leon Lodge, No 5, 1. 0 0. F. IrlcU 10 dolfniuled This duly but air I
e-ilitor IIICKMH "iminmiinity camo nil iMiard )Ir. liWu-e told DeputIes and notice ihera l .
Tlu. 11 1871 it was by the Comptroller discharged public give
Thus thin
reported amount of for the two
receipts counties ? Is
they pretend to represent -
rot lo be Icluuhlc.il-ta fonlbiy tin ir pos- ordinances required. 1 he ward denlgnaU't i iconimlimloniin
llit, nr/grognteof wlio, tlio, $lnrj' >f CHIP e.f MainIliniso lurlRI l his order. Tlio HlierllF ofS -.' WARD No 1.-All that part of the city fr i.pant i.. -
e
will bo MntlnK
lot1)| III mid llie (281,002.81 I I cllri posse that a Rrfptltr
I 1"lfl 1IIIIeIII"t, Was tI17,403.I.DI.1 I tho \Rrrnll1 dollar ofpropeity In Jackson" county, null] The ordeied, thHliirilf h.r ilde nf Adams street and running nortl, \
but ice
cnmo No.8, theirItoom
LEO at Lodge
iw'o
I 'c'Rr. Imnn jMf"coiniiiniiily" | 101 Judge LODGE Curly or 8110) foot street, emiruclngMucrce, i ,
) Til' Increase in the 1 and
'
,1'iAII fl I 1I"lc floating cut drawn were $$315,488, showing nn nnnuil 01\11 lal,11, dollar of taxes thcio or nny.. to col out ( llhtl. Mdilh ,this evening, >t S o'clock. and Uadnden alreiU Cominlttluncn llr (j i \

cf tnx juivcrii' nn1 I lie Conxi'ivilivpH. .>7 I 3,7:0.841 I This, hits I bad] look 'lor tle expenditure( with all Ice de- here, ilue Like Daniels, he has ceased] bring nearly proceed to was Orlnl. JAM. lOKfM.. N. OUAH unIon, Ir R B Burroughs, 8. VV Vlj. -.
average tInkers Lei .
tliu real! rIng Inler their CommlH.I"nrt on (' 0. Pstnri tbarlnll Walton
: They zero
Miipoitrri ] intelligence of Radical nev pnjnrs. pal' Intents of tho goveiniuent in full operation tl reside in the count)', and to all intents .wlth's In (ol Knya's store, I Isqunds. Iii -.- ---- & -- -- ----- WARD No a.-From the west tide' of Ad-

tl.'c'rl"llt, nml cnnt it lit C n.rtnis Kill' this in the incro.isn in the of In mennlimc 1'pll 111hll. Ocklocknee Lodge No. 12 I, 0. 0, F.zr eli-oct I to Boulevard Street, fanning north to V|
included
) unpaid ,
notI .I7,7H.4 RI.IIIIII mid] according to the 1 lits: (if tho Thomas Murray, \Vm Urotho tarty(tract,embracing Broniuichand Dual .
.1'1'110! vvitli vvliuin Ke'HiIilicin| c..ltol debt fiintci this I administration. camo luloI.OWI'I' milaries of Judicial officers dining the State 1"110818., vacated tho scat ho disgraced] as wearalnfornicil.flreil several nld' shots nt or towards -0 tomuikftlnneTa: John L. 'In}lor, JnuiU tick

).lut 101ll. (,I O'II'Rtlihe| ,! ami wliu o ." war which accumulated. I .. Cnplnin Tucker. I I Is IIIlrl Cupliii Hrothrcn are reminded .' and WARD.i. W No Tocr.8 -From the went slilu of to i
111,1 Rlllot 1'1'11 in (Ice : Ho differs front the *. .
.
:elte. Ion. Tucker fln-d nlio Tide I Is, Unit there will he a MeetIng ofOCKLOCKNER -- ,
I t ?tlie lllll1ll, nut to 1'lnl. street running north to MeCarty aired, e-mlii ,
1'llill'll. } pre'Kiiiiii! In 1870, theio were issued' lo 1ITI.K, presented, and. IRI'lltl drtvvn (.1 account patetic fi.iud" Horn Marion In ono respect His pistol, we arc also told, being examined Im 15.ii their Micoinb, Coprlnnd, and Gay ulreclo Cuinniien .'

I'I''I'I'KI'II| I uf 8 ;xr cent. yMioirf of thu, Convention of I 1805 and of while Ied II'ly nflcr the occurrence., and fOln.llllt Ic) Loans Room, next FrliUy Evening>t 8 o'clock. I : J. KDeMllly, C H Edwards,and JM Ma
-.- FJ:1 JQlriUo" Inlill -):ali"IH wn n registcicd voter, dllblrgcll. tho barrels Ix Ing runty, as n IIEKMO.V F DAMON, N. O. WARt No. 4-All tlmt pan of the city I h, L,

Tiih Ditn-i.KM: K.-Tlio' l.nleo City /forci which must bo added to tho, bon- hostilities in 1840. lere0 HOC again )'nrmll is not nnd never has: IICI, ns wo long time 101101 A. A. ELU"WOP. &" "a"r. north of McCurty and cant of Adiimi utrccti, .
likelihood nf much bloml mlailanen : Dr J 1. 8 Bond, J. J. William I I
1 he
'
.11(1 "I'llllot to ""'IW tliu ,llrerelc liee'llilnii.ils dud debt of LIce Slate, 110 there in consequently the s::ne rigid regii 'for thu public, u tlfaie are informed and, believe. This of itselfis shod, then gave way a nnd ordered lice poslpon Aucilla Encampment 2 0.: 0.: F. Berntird and Jut. L. Taylor
WARD No 5.-All that lying north ol Mtarty I
A I "'CC'I I : and 1.'lmUlilltilll, now outstanding n bonded debt of in the, burdens impiwed on the I people ""olgl to exclude him from tho Legislature meat ollho sale nnd Iho dismissal of Iho |pose -0 I and west Adamt,tlrect part to llouk-rnrd etc

11,717,307.2 To this Hhould bo nddcd that hid. .Llinruciuri od all R.I.liuillrRliolH. and CommissIoners : O. A. Ball, II B. Hilton. A. 11
,
,. jis.lgiiig I'ltini tliu, rl.IIt niiiiiiieT i in wliieti previous for tIde' law explicitly I'C'lirel that' Tho Dlbtrict Attorney of the United Slates, t57"I'ATKUi:ui3 arced rcuiinel-i Mungnr. aud M F. I'iipy.t'ARi .
,
it vvuiloN into our Mllim'. Wt d'ul not) the interest duo Jnnii:try 1st, 1871, ((120500 ,. Economy and honesty wero n person Khali bo I registered \0111 befoioho acting R Attorney In n Civil suit, nud( the ,Imo tint Ihero will h a Rrgnlnr Meeting ot.! <. \ ) No 0.-All tlmt purl Ivlnj north of VI
Marshals successfully overturning or AfCILLA ENCA) rEST. No 1. st Lodge Room. Carty end \Vest of Bouiscvard eli-cots. toiumltilen
think it at tlii Into ,21 I, but nol all chaigeitblo to Republican the of each. Thcic won no can hold office under the State Deputy Ibo Tcarcc, .
wns iiprvmiary lay, I'CClllliticl any I stsylng the Judicial process of lice Stato of FlorIda nit Thursday evening,at 8 o'clock. : C f. John N. Htiikm, and \V II t'rd!

!mil with men, |>o Hu> tart ri'fpecll.wnrJs.
I for that tho lot iriHt., (* OO,220.11,) nnd the whole alt had this frugal form of government --- --.---- This Is I bad stale of Ihlllllml w e hope will 8. L.TlBllTTt. ficrlfa, .
1'01101 sctiHo, us to niinoiinco we lie properly investigated r authorityWe ----------- -- .
AND Sl-EcuLAToauc.-Onc of tllO 1 he purpose of Ihcto appolnlmenU l Is to enlli-t tl
are not rcfpotmiblc for the \iCIVI of cor. nmoiinl of debt l\ell no U,102, 03.031 1 been continued, with honest, incorruptible fIII' earn noihlug for the case, In reference to Iholrllellgnnl ixub: Tiinl l.ulll operation of the cltizviii In prencrv Ing llie he i

; nut worse still, bad as this showing is.- officers to administer,] it, the means of relief to tho people suggested by knowing nothing of the merits of I a blessing vouchsafed t few. Even those wlobae of Ibo city, anti lo this end the tomnil> lonersauthorized
The '
Jferalil how fiiilu
rofpomlrnm. cv er, the Tax the CaCH.f ,' party All lawyers, and most been hovered by nature with strong eoDSlllutloni by law to came nuisances to be al : i',
I r to make the
 • of the approved] I'obrmiy 18, Courts bo dulled and resisted rcaion to believe that through curcleiKnuuothurwUe '
  cannot forrMu by
  for loan of" 100,000 over four hundred condition financially, nnd her precautions necessary, to prenorvo these precIous
  J our senior n coinmimicnlion on tho I expenses lice officers of thu United Court unicrclaim delulerioui matter has Own allowed tcumnlate. <
  which nippure-.l in TIIK FLOKIDIAN:110'1IreJiL thousand] dollars of 0 per cent bonds of \onl have dimimnhed, nnti the eoxt (If 1870, which makes only one description of of process from thai 81nOI Court.-JaelaonnSleOwner cnilowtuents. Indeed, 011 rule, the lore health A Coinmlisloner. may act beyond
  | receivable for dueN.- and robuit a man Is, the more liberties he It India UinlU of hue own dwlrlet.Tho
  S of the 1 kt of August I llu eliHclaiinn the, 180S-0!# In his messngo of January, government would not have exceeded State Scrip public 14/4 cd lo lake with bit own pby.lqnc It Is souio con llilrd section of the Ordinance, under 'I
  this recommendation the Tint 1'iuon gives n different tbete appoiutmenta are male, l is ai folloMi :
  to
  j 1870 tiov. HEED told the it $ Referring Imtlhl' sllle. lolutlim to the nnlurollj weak and fcchlo to know .
  It h'IO There nincli in, that communication Legislature 125,000/ )year. The Loinmlonrlci of Pollcu uliiill jnlnllt M i '
  above but does lice
  WIS uudorBtood"llmt Ihcso bonds Now Sentinel dismisses it with this ovci'whelm- fluent frniu the nol deny tint they can bo so luvlguratcd and built up, by a ( ito a Board of Health fur tic, city, and be requlr ,
  were editable,
  t ,
  contrast
  front which he disKcnts, unit! MO was t II.il management main fuel that (ice U H. District Altoiney, net use of tha means ohleh sclcoco bus plseci from llmelo lime to make to tie Council such-114genlloui

  I hope tho Ifinilil will in future bear in forfeited," and ho added in consequence of the State government Inlel Democratic ing reason : lag as counsel in a civil suit in Iho U. H Court, at proper their disposal, as to havo niuth hotter chalice In them relation advUablc to the health and of the the city n in iaipcarto
  ellsi I aetuct
  I'flSsiiiK (Ice question to Iho OfR [ ; oci n'r
  niinil that what corrclpol'Clt] Pay in one $318,014.20 to the permanent debt of Iho rule with, tho management: : of I the 'rllull"l liy the Stale R In gunl,'I.lul to I.lcrPrlt successfully resisted and defied the eh'l pn"'C or longer life, all exempt long from disease and diction, or mcro apprehcnalon of contagious
  total debt thut law of lice State Court. lain, than Ibo mott athletic of their Mluws who diteutc, may consult with one or more pli) .
  thing, nnd, what the Citorl] nay quite Slate, thus making tho $5,820- thieves of povvci" who "followed in the 181vhloll to enact nny loW \ cluni of the city, aud rccouinimd to the adopliim l

  I nnothcr. 007.23. Hul wo doubt the correctness wako of iho Union ai my, some of them at wo11 bo dlre-Uly act depreciate of fultb the lax tho'pnj Ing of scrip Iho fin the 13th, Capt Tucker wns 1/rRI.'t on I are rool.b enough to uppono tbom.olvo luvulncr the Council such measure to prevent the iprudln. ,
  \ nn Inl on part warrant him with tho U S, able, and act accordingly or Introduction of the mine ut may seem to ttivnexpidlent
  ----- of the statement about the hypothecated) /safe distance in the rear," R OuhKLKV: iciwnuuckera. A muny IUX-P''OI Imvo al- charging resisting I. nol to much to say tInt more than bal the and proper; and In ca>e> ol cnurijti sllmt
  I of been forfeited." has it. into hue 8th roSily punlmsed cnolli of ihU class of scrip( to .llhorlh' in tlio eli'Hlmrgo' of their duties, COlIC I fit Ibo clvlllxed world need an occoslona may not admit of delay, may at once adapt-uprccuutloniiry
  t are .
  The City They They calico on .
  having
  through ,
  COllci COIIIIIII Inlll power nay lax 'Iar. and any change of thn while ho II turn sued nut warrants for Iho nrrtwt niuaiure-a us tutu public lately in
  n committed had been putting Home dozen now I 1"lerlton,1" to be in the hands of day of June, 1868, nnd I ii lllcliIII( ," nsRK'I ; kind proMiscd| would tliicrliiiinato, nyiiiiii-t this oflho deputies for nn nssaul tonic,to enable them to support tie strain upon iceni to require uud generally tu adopt] | such nu
  iif eilit'iH.Is :llr.hllll(1 their bodies and minds,w blob the fact llfeof ebb)real urea, bubjeet to the approval of the CIty toinu I
  '|ucBlonn! to Mr. Kiml.RI relative to Mr. HAINK, n New York banker, to whom ( ) > said in his first message, a debt of duOs with Intend to murder lets ago oecailonK In pure, wholesome, unexciting In Ihrlr judgment may bo calculated lo tiiomot l

  tile Dninbi iilgp, Ciilhbcit and] Cohlinbus they were pledged by 1.ITLR.U fur I $521,85005. In a little over three )years 'I not this brilliant, overwhelming, conclusive -.-- --- tonic l is the grand f.co desideratum of the busy health In order ol the that city the" objects herein li't forth nut

  Railroad nnd other rOI.I that ColumlniHis, largo thirty day loan. Air. H.usk. no doubt t they have managed; to incicaHc this I in- l Making all Scrip of the mine Tim (jrrut 'I'Idiil Wntc-Opinion 01l.onrneil millions, and they have (Ice artIcle In Modeller', promoted fur the common good, I renpeethill) ..
  value for public dues will I disci iminalo" II Nutllat.I'lofcRfior Stomach Bitten. It Is a lainlunl medicine, I I. I IImparts It vile all cllizcni lo report lo Lie Mayor all nui-ai
  c
  inU'resteil in. Mr. K. tho President, nn- would I forfeit" lliem in Ihol.t order if, by hciilanco" by ,713,730.84 I They displaced or object ollennlve, or likely lo )produce dtsva-
  against, n class cillens( who have already C. (;. Korehey, of New Orleans strength to weak satema ami Invigorate" outer that the splice may bo removed,
  swcr. V'o give fow of )hin, point Hein throwing ihom on the maikcl, they would a govi mini nt ugnlly administered delicate constitutions. Its reputation and Its sales Given under my hand and seat of flue lilt '

  says hin 11111 SopUmhor 4th : bring the amount of his debt, but as no on n rate of taxation of fifty cents on thobundled bought a particular Lil.lo] pay their taxes ill answ cr to n commuuication addiessed have steadily Increased, Competitive 1''I'arlul' [u sj] Kith day of Huplcmber? 1H71C'F. .

  with I IV ol't it bo just ns good for this him by several gentlemen of tha I hive boon tntrodiicuil n"! ltbttum, old, an fur ait Ibo UVKE, M8eit
  Tho It.iinbiidgo, and C'olninbiiBKnilinnrl C'ipitnliHt: will touch them at hois dollam ci'property' nnd now demand ] 111 7ilRUTLEDGE
  CII"'rt nny
  Iril'I' pm'1''OHO tijter the law: is changed ns it is city in reference to the great tdalR'O public Is COII'crlod. cut tutuneiun, In thu hopo of rvilliug .
  v\hon to the, to hoping of the people out hundred m gl thirty -
  romplplcd
  ,
  )11,1,11 fOI'elo hollhel lmt /OIIC' It; hut they have all cither pcrliihcil In the
  now Iut! hat the, f entincl really /aii to have been predicted by 'ofc"lor
  i lino, will I bo nbont 115 mileB in length.Tliu thing will "turn up" whpieby ho wi get -tei'eii finis. During the, 'first K"\II l ,'Rn. ) attempt, or have been lift fur In the re.ir. I hi INSTITUTE.
  .1 is this There is
  it so, : Agassigives his opinion ns follows,
  l ( is CohinibiiK? vin Lump- his without looking to a batch: 01'IIKall'nlll months, (.f I their 1'111 they reetived' into thoTreisuiy though ll.II't say been the great medical success of tho prcacnl ecu -0--- 1:
  1'1111 1'(1 money Lit a limited amount of tax-paying sciipin w hieh w o hopu' w ill allay the apprehensions lury, and It U quite corl.lllh.t I proprietary medlelno -
  kin, Cnllilii'il.ColrjiiiU nnd to Florida bonds for it. .11111'1I'CRHUI : $223,11.107 nnd expended, $231-I In thin Is vrhli' known TI-IIS SCHOOL
  I country ly or n*
  lainIJ'i'.gl the market, pcihnpx not excetuhiugI Ili.llo bo' felt by some of our citi/cns : M gen
  the- ]1' h ,for these bonds not 2)3.80.:) In the next ISOO the used
  to ton n eel believing die ) 1'11 ( ,) receipts nrally
  'i 'lullnl'I 1 I 00,000 if so much, tho bulk of vvhieh i isheld ( Sept. 0, 1871. WILL HE RE-OPENED O\
  i oiid to IJ Imil from either TiillniiiiHKeu or I lil'f-il'I", Is, thai after they wete lokI wcio) $347,007.12, and tho warrants Ornthmen( have'IT lonI. lonrklo1..lge! Ten lightning prefsc., running lncos iintly (Sundnyg ,hDt: _, SIueLlh) Oh' 4U'hfthiIIt.

  .c (Jiiinu)", }it is not fully eleti'lmined vvhieh.Here' .. fiom the conliol of the C'omptioiler and drawn amounted. to $374,973.28. Tho I'C by. poisons \ll bought it on HII'ella.lion. YUil card of this day, nw opinion tin excepted,).(the whole jour IhrouKh, barely nip
  In K: L. p.VTin\vooi: (
  Now, to (ill Scrip on merits of a prediction ol a tidal WIIVC, iniHitet| ply Ibo dcmaud for Ibo lllu&trntod Almanac
  put 110
  ;, I In Moinelhing to do coiiHidei,, icy bffort< they wore turned] over to UAINK as euipls duiiiig 1870 were $102,488, nnd will inteifere wilh the of to I'rolessnr Agaxsiz which Ibo nnturo nut use for the l'rep.rlul nrc Belt U OfllSinger's

  the people of Leon I ) Inking hold of (the, collateral, i it is I understood" n 1 largo: ad. tho' expenditures $20r,078.50.) Thus in footing gains The like (|iientions havo recently hcl addressed act forth, tho el.onl.lol \being over eight lull
  I these i in the I bad //1" ., lUll from < imrtcr
  me so so mnnv ,
  speculators. Tllil | I lions a 8.'
  'hih"til ten [ -
  pnteipiinei tIll iP on foot, to build I rondfiom voice \R. inado on tll'l to (lov. IJn-n: : of two ycnis nnd I.VI'I months' the 1'I'ceil.t] Xiiitiinl \In out lice Unit 1 am 0111"1110 5011, gelll'mcl, lor Ilrl.h.hlj year pi Sewing Machines !

  to t tliu ( line',, ( |OHCconneetion vvhieh no account has 1"1'1 1'I.lel'I"llu the amounted to t70,010.31, a\'c'I'I/ing *21,. I "II carrying suggestions mo nn once 11,10 nUI\ 111, '
  TllaIIIHHI'
  th'oJjil of the {'au VldtiOli. Tho ellicnswho i so far as any word from Imvo ntlyvcuhuo J 1 OH SALE ON EASY 1IRMS
  1 Stat e. l cdiuting the amount, 013.62 month, *: ,: 1 le lay
  can II' HI'CI'I..1 bejond n per- ) Ihen'li"'I 1 : H2.21 1 )year have bought Scrip to their taxes to idlay public anxiety in Iloml.e.

  icci tilt lII.&' with t t tin I sjhtim I nf O.'urgil: which (tho (lov PI',nor Hinted. was 'foi felted while t Ice I ; 'for the RIO herio pay Without Ihu plea.lr ol n )/ I I. OIL AND NEEDLES
  I'XIllll'I'1 I this puichascel it fiom tie nnrc v\ith tie naturalist, I will voiucu-
  ( the'so bonds llui total amounted of too I I- year 11\0 gren8"I. Always on bund G.i A. B.vl.L, \. i iAug
  ii.11'O'I11'1'1'I II) itil i t1trccce. I il t will Imlost. on 111 sum given IllrlllK sum leer his any cliargo ot In
  / f>1"1'11altl's, mid, to continue thu law unit de"lce ngalnsl ngcncy I', 3
  abov and. shall hnv' 28.1.53 of 70.50 this mid cruel savant
  P, : we e nn tnidinjiiitcdHiiiiiinit 1'I.ilJ nil 1I'I'I'UgO 20,1 per n\n lrlo
  now is not to benefit tho Snto orpeople I'rolcKgor is nn
  ,., lnl.1K Agassiz hli
  11111.1'18\1111"
  / o/'Sfate/ vv itlioul% com- month $150,010 I Jlirthe
  domain of which,
  i"d"lr."tsl 1"1)1'11 but be 'tit hit Inquiry| Ils Icnr T. II. RANDOLPH.Kiicce
  to m t Fpcculitcus.This -
  OAI IKOIINIA' Hi.. ,HON.-The Ii J )1'11"'IIIHi itituicNt since. J 11111'y last, and whole Ri.tl"t!/t1tillfol'O the war, dining i 1'llmcl'llho IhY'\Cllscll'lce.\ Zoolng. gtolo .

  i 1 in (:llii'I'lil Imvo, II.tih \Vnteiloo, IllilJ\ihllting, what: further advance may w hat I the ('';OII'"II I democratic miiti'ule, in so manifest? that thu .intiiiil .1:1'1\: gy 1111he from the i>h>.ical sciences!}, bound, ns distmgiiishcd lice- This reiunrkublu mcdlelno Inn been before Ihe ( Mir In Pool A ClAiTiiKn i
  '
  it. Unfortunate! the
  I t di'uc.aL They have: lohl evi'i') tllil-t!ov- havo 1"1'1 I"i.lln the (Juvt inor on tho hypothecated conuption and entiavnganco," ito icceipts not deny : ), among! lie Id of his dlst'nu'lions and, Iherchrc. he Isvviihoulaulhoi public fur upwards ofTHIRTY IS XOW IlrCtniMl A OOMI'I.FTE Sldi K ''0

  1'1'1"1', CongicNumen, SIIh I.pgihl:ilnie t ,I aggieglting I tB,502- flntGo.ol I I, and the vvuirants class who will make Urge gains II.I'I' the it}', should he O\CI h.'olo u noun- YEARS ,
  '11(11) ) to nssnmo prophet for Ihe
  ,.' nnd all. \\.1, ihucirois I they eoniiiiitti'd, B03.on. .I I I I 11\,} to $1,402,0.18.41 I I, while existing law R'U n few Radical mcmbcisol Ihlnilphil. l Kid,UII the unseii nlilic. and II stands umlvalled by all Ibo great catalogue of DOMESTIC

  expensive an tlie i II'Hnl h:IH 11'1'1 li> thneniisp 1..1 1 beller!I convenieiiep wo pi:too the under rule, us wo have the Legi1ature and IVdir.il oncohnllll'r Wlh this de,fineool an Illustrious philosopher, Fatuity Medlelnes l Is a sure antI speedy euro for
  l'I.1'nlllrll'I.1lg as on n mission of discovery
  mid of to llelrn. DRY GOODS
  I nf good govtiiiincnt in (Ice, iniinliyjjuieisdly eitliei.il I liit: Is in t:idle foi 1, su that lice leader I"'I, spice of two years and com' thty RIO opposed /I) and\cull'tnn. you asIll pardon mo If Ind,11 te.1 Dysentery, ) ,

  I will triuli, t Ilium n ngoodliNSon can HI'OL glane't IIH'nllollHI'I"Ilclll'HI'nl"'I'I H.n'l months P t thuru I had 1"1'1 teieived] chaiigo that is likely to iiitcifeio with filling \'WI\ \ appear tome worthy tho ulclUnl Cholera,
  I 110\ and rectillectlocu of nil humble .
  1 in, llie Inline, by l which II,}' will piob:ililypiolil. I 110 when they tieik '"IKiI"Jhl i 11'1 than Ictil f as niiieli tm their pockets at tho public CXI'I'IIO.-' Sit le nee' thus far bus p"Ilrll.h"11111"II no keys 1 loIho Cholera Morbus, CENTS FURNISHING GOODS

  ,I I In t thu oiitsek( they' ''i1!! into t hue I 110 llllcll ruin I 1'011'1, was paid into the treasury dm.ing thenholesixteen So cuts far:of thu Stalu: has, l'c"1', run small in ice bum inter-h of known(hir luliire laws liejond r"/lllr ul>IUOII 01 Burns Bruises Sprains, &0. -AND- ,

  q "i.1111( eif i 1"UJlillllll (I ov. I laiglll: t, imbecile nnd flomipt 1111iliHtlIIiul hl: ( )jeam of nil bonext government, Hlcellall'I 1,1,11 Thu I Ill.tlli"l of day. nllllghi.. Iho phases Itl II ciinlly| Biucmirul, bother ust'di internally
  ]It idical continue it in lit''
  l who will h.ivc 'foiu r tmtho nnd the for tho \ to ol the / IIe regular rollr lides; these or nhleh be borno In
  : 11'1'1 u ulh'e jenis brought njion I Icu ttqcbc11iulc'dl : 1' expeuditure' s Name: two Ollo.I.lyrlcl 11"10 CHOICE FAMILY GROCERIES
  isnimof the I lo their
  same Is it not (limo that the in.tcioUc ye ct ni'' i l'h"I1 mind by all.
  ,
  oxpiialion ot his picNctil% truul.I This ,','hl NOVPIII- )'jears nnd I'\'I'I months were noai-lv: two- groove. positions, nl well ascertained |x riuds-long since
  Ills exlile-ntu of ll
  iulllckut lo
  I is long enough 'lor any one 111 to bold 111 I, 1t4117.4 telL Nuvi niWI7 iuoM4( (l: thh.al of thu ifhole (tlntciua1)cOiil out 1101 >f tho? people should have some (iiilly chin_ ca\iluilueth-aro. ledge relied Any IIK>U Icdlelll as our luminous relnllnj, know that It uicd iw ftSTANDARD < high Handing Which ho oflera al LO\\ EST PRICES toll e .VSIIorC'ouutrj
  001110\
  that dllie'e, tmlusii bin 1lllli"I'utill, hapIICIIH l'I"lllg 11'1 I. ,. . . 37,10 JIB 1845 to 1801 I, inilHKii't'-tuetitityeaitThcuu cOIi"crlliol- -.- -.-- to nny of b >'ond human ken ; 1IIIho MEDICINE I'rnducoGII

  to l.ro\1. geneially,. acceptablo to his -112.tI,11 IIRtilliul matter of iccord 1)lcttlsE-IevJMiOiI'Ae nnd, Fcj. child 1ms ns much authority ns I llcr.che>l, .Arago : inn A ( .tI.h.
  Iliniili ib hi .1 /0,1 ) or l.e\'crler. In predicting them iu .11"rl of (tho world and thai Its sale l II con-

  1.', own pally' ', vvhieh does imt' MI'I'I, to h:tvo I I. I IH7I ... .ininn.v..:\. 7l7a 7SI 11,1'11' accessible to Republican editors as J. "'. Tout decline serving on the Central No .nmjuuriiiiu nf tide plmiuls,'' or coiublnalum Inntly and rapidly locIi'r No curative agent JunvO 41itINDIA

  been hue case i in I I (thin I instance!. I HIKih'l! t Inr cl I.l"III I.ICII"l.hll'lell.11 to us. The)' convict' (hue ('IOltll ddibcrnto Filnlel C'ommitU'O appointed] by tho Tux olcll".llO\to,_II'ICl'.111 c'iu' the re has bid such an eileu lvu sale, or given eueh mil'
  ill
  uccur, nra
  1 ISii1,00000000 In\.1 gil'' hel (IIII"lko \ versa! t atibfuetlouII .
  the HI'lnbll'lll: had: the good sense to I rHiijim' nud] piovo' the 1'aveis Convrntion-tho fust because he vole-anoiliMlinrgo its 1"\1. at any plici on the
  liHI'lr.H"lutlol
  It vogo'tablo and
  a purely ,
  compound
  1'1 perfectly
  1'1"11111
  .' I ": I g"lllllal: (Mr i I ISuoth) 1f tin- i I 1ISil| < .. ... --I'10'JJOM'! 6SJ7.5t8? "UIL 1111.ill.Irliol" is con not and docs not wish to become, il\.h'IJ in (trouble laval 1111)0) lieneaili and nothing thc sea Ihnrl, 01 uliatucnlduIuceu ci a cII.ider"ble' eit ll. 'lied up-, laftf coon, In uuiklllful baud RUBBERILLTS

  objoclionable cli,:iructci'" nnd st 1'11g I'r.m' -- extravagant bl''ol,111 )1"'c. ..It. I has 1 ', nnd the second on iho grwund of being ciiiipruvonny Sill wa\e' I. li I lc.lln this absurd 11 U almost tlio constant conipuulou nnJ eilliuuhlofiluud

  J al ,popnlniif( who s'tid II 1 mitivu I'ill M" '.cilii bun.le,I ami l'II'1 thus 'fir run by The Ring, is I'lUKideiit of the Ho:ud County Com- 1'1.1"1111.' In an)' acts) CI'ulo greater (if the iul lounr) aid traveler on sea and
  Hit HUM I ill lit.. .. .._, ..I,713,730.1tlc ) | I of rise I 1I.f \icier limn 1101: ',' be due to storm Iced, an no one eIiouuIl travel on our Lakes or Klv
  :Mexican! though of .\mciicnn pamil.i: e. added J.m 1871 mixeiable, 111.1 bulk' nn incubus on thepUispeuty I ty lolllli.lil'lrl for county-good \lads, "I Illulr tides ol tie oidlnary" kind crt without II.tWDlRECThUXS.

  J t4, 'Tliev unturod/ into tutu VlIl't5S: too, \ilh inteipcl lo of (hue Slate, 1 cnise and, disgiaeeto in both' case's. The following note, prl.h'.II'. know ns the high nnd low ACCOMl'ANV t VCI1 BOTTLE :' !
  makes1 thu uholo lilt slated 11'1.011 and lull nt the :
  t as loudly: 111.' /I'III i 1IHlllbo change o .
  f Kpirit 1IIIIhu.1uSII: Impenllng ipejikeislimn the 110110.| 'l'huo hc'uvy debts Irom thum have bCI'1 received by us : ) At these the earth,
  ( of which this iidmiiiistialion"issohI luSI
  O.I IllllllllU
  t1,3Uj,603 ;
  I llie K.isl and .Mexican! ke I are lu'HI In a ( ( I'rlce VIS tin., .10 e'Iw., uutl 91 |ir
  : KI'lllil' pe/ tout high t laX. RIC I iho Icgitimita I'CHllt :.:1'1)111 IJlll, 1871Km ) 111'tIISleu' by
  '; the .I h' .. Tho 1 le> )' icsponsiblclorti,713,730' I .84, : roil }'LOIII1: IClr 11'1 the luot Ilnllm'.l atlrncllou 111 /111 union on IhuclrlhII'n'I" tao I I he.
  iH among ll'al"h'I" m011.its of its iou and icn imbeiililv, nud
  corrupt 801.1) BV ALL
  the '
  iOiO cummon by Inches, MEDICINE DE'vLFRl
  some
  1
  and. no spoc.ial pleading, no niii-repieiieiita- issue'ofoiir paper tlll in) imma was phired on 3 and 0 Inch 3-ply.
  t : did nothing, but l let the, caUI'a.1: in hit an iifnouimusor a hlollowi I pro tho "l''llnl Fiuaucei C'oniiiuUiii"at hue Couuveui- or eun. home iu kpeeiul localities These cure

  t : a fill.a! imiiKinu: hike CII'I ol i iHI.I: S. S. li.in.no hllll.holll. 'II nave it liom his tend I lo deny it. linn II luke Citr. lIds WM done Wlw.II! ) well known Maik and aecounled or fur humblest and may aliimniic IHJ prc 3cttt dvcrtiutcnt ,
  I responsibility I ciceill) or "loll.Igo.lll ns a uum Ilrellly 1\\/11. hL
  Cool'Nvw Voik, was: (hue only, speakerthey ) --- "-- -- -- lo out ., nslti'uliy df*'line the n'lller. METALLIC TIPPED

  t had Irom ibis nidi the Rock MIKIIItaniK. Now, ill f.ie'O: of tliesu indisputable1fa TIIK tnntiiiel uuiukcsut labored attempt klJ and withdraw my name Inll tint list of No other heavenly Issues are tufllcieiitly lieurIn

  I itt Is bold thu I'e'iitrnl Fiiuincu C'oiuinllteo (tlio earth to nlf.o sensibly Iho tide's nf tho School Notice.
  fa iho bieak
  I 1 F'o'ill ei.ongli lo tlio I'oice of the proceedings' of
  I little I in tho : "
  ; 'IIIUIIM t ll'I'I'ICU jAUkS: I'AUKMKHSIIS win so that uo' conjunction of tho plum Is,
  f hilt I two tIll tics. I Moth I wet/ to aj thei Tux ]'I 'I'II' (tOI\lliol, but il might \IIII'HI their imsliioiis, can apprtelably' Inllu- rplIF EXERCISES OF MISS C 6MITII School
  I'I1 II I II t intelligent m:iniu 1"111II'llg) In the liM OhIO -I will be reiumed on MONDAY, the iccond of BELT LACUSGA
  1'lrll'
  ) the tll.
  opposed/ t to I the' I hl/tll I'hinup," and il lolulUl1 10'I'I the, lhinnci.il: dillieiihies, us \dllr)10.11'1'" lal'1 OI'IUU'llioe 1 number of 1 have been II" 1'he chllg.lhll alo Inking plaee by tie ni'e. Oeloher. |8epI IB 7fltNoticeT" _
  '
  l b of
  with 1"1'1. taxes aiofixud $111111' ) thu Tax lutvcn' l'tlvcutiol Oll nitioim of geological' causes,
  ; arc
  lint 11 II'IOII., } State aid to I KailioiuRThe the : high taxes arc not tho I 1II'llcI8011 Ontrul: generally bo
  111.Ieullllil t'illucl. loulnltl', MI 111 1.1.1. slow, nt scarcely lobe l lOin '
  ; mil)' real diUViencp, was t that the I Rupiibluan i l'I'SlhK lepublican administration, but 'facts, RII no \ooh'louhilg" by I ilent nt tin ." County (.0111.101 rI > }'hl'l 1 Ilwel'er.Ippl'IIII'I \someUim any

  : I platform, endorsed (Giant, nio the results of demociutio misrule1, corruptiouu Republicans: tho bllk 1 hUI 1 none I rfsiH-etlully decline1 the honor hl.I"llelll"rod.' Ilullel IO\'olell.lr cciihctiecurtiujiuskes O\. K CUSTOMERS are notlOed thai SAM KENT new duel Mijtcrior niticlc. .!.lureeeivecl. '

  "Ioll null : lice of these for i \'UI"1"IIol\dly, J. W TOKII '| 11'OICllll'. thy occur BJabnvvklatid ban nol bcfu lu our employ fur Iwo weeks,aid
  I extravagance bllo present blrlclM, they j I''av or no 1ul
  J" ,
  the other I that bo It
  Tim
  I .t.1 not Republicanii evirywhile administration came anti lulu Tho 'dltjl" which is always seeing II HU"I long 1/11 Irngular inler- nut authorized lo collect moucv that may .
  Ilto power, taxes will Ice be due ui.
  ( those
  'I'o
  that
  "i i-hout' t themsehcs ho.tme' over this olnnliol (TIX Il)er',) was called who do. The n.I picssuio, f'OI what it lot visible to other' eyes, says that \nli I no mine 1"heller" hia(Hues ever 'c 011110110 pro- TIHR3TON A, MOORE, Birbcr.8irll .. A. HOPKINS.
  be ?
  to considered 11 thol.ullo )
  1.llil n"Tiul'ajeis' < 1s" !
  7-21!
  \ the \ ivtoiy, and (lianl will piobnbl inronscijucnci b>' the II'mll'rtINilh( an eye to next 1 in the appointment of these two persons on i ,"11 lieglvtu.by either a phihxiopher. I 111111011 AUKS l

  i I q ) rccoiiHider his nlleged determination year's campaign) the purpose of ; ('olvllill" U derided."TheuMveie .- the I'omimtteo it sees I tho l finger of thudleiegau 1101,11. Iliun lie 111'n1CI'1'1 l nny inch prophecy I'll, "Notice
  ;shifting t tho le'hponsibiht thvirownHlioiildcrs hit f'lrll'(1 counties ; I turning my h lor the value FAMILYGROCERIES. to Tax-Payers.TOTICE .
  nllow his bofoio ('OI icpreBenled Ihlnk'.II'nllclel.
  I not tn mine to go lint! the linger' (,If are pleused
  (listening i u lie iimibhe'Mi f'OI 1001. \l | on this,vus 1 v1 \
  it Is I. 1IIF
  RI.I'il upon U to }be regrettedthat I 1 IS IIFREBY GIVEN 1O
  II a mailer ol inierckl
  ( the National CVnvention lor icnomi- I public ,' hive the
  ,i. a p.irty in general nnd (!ov. Rueet{ in1lllielllr. there but the delegate IrvIn IIOI"11 not lu u.He .- I II tvinain, u.ct'tfcihy, liunor > p>)cr* of Leon county, that I sum now riah'
  / bore" those fourteen very | Tov-i I '
  \1'/110 cohOrt the State, County and Bihool
  nation. to
  : : Our ns to this In. was absent from the' COI\uliol when I'.u.Mill I. Kon.nivYH : .
  II'l.Jiclion 1W1.By
  counties own over million i ... tho year
  -- _
  I I us been I ". Ighh'l'l the Committee not peremptory ImUrni'tlont from the Celiuplr1'I
  was
  c IN'AI \AH Tho (oll\ill is thoWiiAhiiigton All this is intended to keep the rank nut dollars ot the' taxable of tho 1I'I'oiIIIJ-.lill I I :..14>w F*:v iit: AT ('n: >vu Khv .- % correi. tho Buoki wIll be closed October loth, after 51id'

  J'lttrlot't\ of the 1'101'1'1'1) know that uny RICh Committee was "01 pniident uf tho Jacksonville Oiwii chute tho additional charges, provided by law iiatueh >
  alit '
  ; .11.fliliol file of the Republican party' in total ignorance Mate, pay mOI'1 thll one- nnd knew of the \riling loin AH. Ml.NUtKtjTOaicual .
  ( nothing com uii lice lltli r
  l'elnl Ke"1 iiibl. follow T'llolUii
  hyblKuala t half of (hue taxes. Thin, w bhould! h'IUIIIII.I 11'I'OIIS as : Court Houtr
  WI tho of affairs.Tho I JiUh
  ns to true COI.lllon III until few minute before The eoiigtstive which lou Prevailed here Potatoes mill Onions) Silt U B-tf
  11: ", n fuhio, riHreunt Houlhern ; entitle the Conv'entiou to loilion I / for few Il'vrl has
  } v/"Mf" 111 figures wo hlgh'on fiom the 1cttbhio l'oHo011 IOIUC a \loks at length "" --
  h lullll, Wnlliico Tool. 1mm I its Con\Clllol 'finally 1.ljolrnJ Is tho I lute \' 'r. One case, ut devcopel, Kice, Jellies,
  COllhll'rlliol, ) nlo\ Notice.lTE
  ( 111 Ilhcl of llmt lelelllllo Irlbo \ho, records conclusively .buI.that the U.nioa'sonly C\'CI I' lrol'e.ilgrl I/Jl satisfied ? docton lu be tic real II ollow' .

  1 In tliu chr) IIIIIIIUcr 1141111.,1 rebels, object is to mislead and 11101.h'0 ill not in the interest nil the 1'I'I'rlUII -' -- ---- lev er".'I)tl"ring the smallut nf our v Tniiiocu, Jfunieikn, this day appoint JOHN DAY PERKINS tour -

  unil 1 now 1 \'" \hlo /111hhl.r did] not reich the popular hcait.When .- then, Ihrre has beeu deal of Iupnla.I I Drieel } \ duly authorized Agent,fur the colleei"1"
  readers. It is that the &Ickll' i'ciulic
  r H< |uul Iuui t.rIlIs"i totally untriio DKIU IIKKOUK ]lhru.it.-Thue Spring ; least twenty |H.nons ajrcll been or debts duo ut. I'arlle ID arrears will pleaie i nl"-

  An MAOIIHK, for instance, in thin State, heavy debt mid high taxes" now lineal- however, the condition of the conn- I field HipuMiMH, the leading Ha.liulllr. I additlonul deaths haveoteiirretl I, Illck..lhl'K.II. .are I-pfc'i't' Patent Clioculato Paste forward aud tullle Immediate. or we ilull be <">"

  i 1 who was so Southern that ho tiled cluing ruin to iho people I zero tho result try U C'I'"II,!en'', the season of Ito yearat I gin: in New Knglnnd, echoes the words e>fvVciuUII not c xpectid to live l'ol. A H Medmnlck died n pelled to lake other ilrp fKIEST & IIIGLAN1IEiI

  I intensely < which thu Convention was held, mid I'hilhiis that the I Radical p.artvin I Ii. night talon' hut anti two white 11'1 and ole superior article, Tallahassee, Se$. li, 1571. U-4w
  of democratic miHiule' and eiilon-d died
  I to hl\'o Cajitaiu ld\A oJ Tampa, hung COI'I'ltIi ex- dead." Listen to it : I man )1'11'"lny. No I\l'alhl\ II vel, American Club Fish packed iu oil with
  of I to ,
  the (Ito of U
  I difficulty place mc'I.Ilg panic ,
  nnd. not tico limits of reaching I.Ther among our peo
  + for bt'ing, Union nrin: I Thin, .biter tl'I\'aglcl: republican The in Take Notice.
  once publican to .
  by lounlies not on the "party numbing / "ple euunly who II'f itble uogtt away Imvg the addition( \inegtir and! spices-
  iiljul j IH now High 1'iicbt In IheJiadical n.lminil\'alion. J''or /iXII'I'1 linmedntcly Ul.tlll feast. many llutlers, too lell inwuwlihla the pM few davs The .
  i ( line of railroad, tho \it 10 18 town inutli c licnper than Sardines. DAYS FROM THIS DATE, (tFrid*'
  of ilemoeiatio rule be foi' rl'pn''I'ltllill8 )' too h.rl.ry low I\'ul being wen about. X'JIIUTV al, at '
  of hm nut whig o many :ilollJllrClH 1111lI'lon8 )' ) I will ullir for ( puiuellon
  .Syimgoguo 11t pratcu years quito! irt'peeiublo in point of mnnhcin, and and 1011001" .l optit| except at ivcul! request Just rcwved lo the highest bidder, the fullo luitkrlbcd he

  loyalty A glibly)' a* llnlden or any oilier the war, the icccipts into tlie THMSIIIJ ually gieaur under the circuim.tauce laud'grabbing have killed lul'h is dead il." occiiuloually 01"1'\| lie cuktumert byGLO. property, held In my po* t ilon for reIdl'| .
  I; i *'rvrd cued the store \, One WHEUB John HawMv>
  11"'Ic.t83,401.31] per' year, and] the ex tL1111 exj'uetod. before /1110 IIgcpt t1EG1NNISS. bpriufc btlougluu; us .
  elawpM i goes into battle. The rioters wUo "cr lately rested lUll COD' mount due *U).UO. UEMIY IIJtksA
  IU
  7-(l uj IM 4-41

  "
  1pi r  ,. .
  . ., -. -.. sI
  it
  .  -. .
  S _. __ ____ __ -- rr -- -
  -- H '" .
  -- r _. .
  I XtOt.li.KXCE It .\ TIlP Howi All who Imvc tried tho wati ik of

  g !t JttChIi1 $loribiun.TAI.LAILVSSEE ; wtpnprr mail on Friday,J"t"WntST.nl/b Tllahl"f,' '1 I.hug,l'lcdlcIIII.1 'lr. llumtkr, pr telN" n I'rBY TELEGRAPH. CITY ADVERTISEMENTS I! TAUHASSiCJtfiEOWfAIMl.A1IK\ \ : ( { : .

  through llio Ignormipo or tnnl-ne.or 1.,11, of Hint, < cral Imv o been cured! of tlirotilc ,,1)nlel' -

  .. =:_ --:= ; lie route agent, wa eRrlel '0 (Julncy not of'"nj' Mantling! by the IHO of the wnti r r', tork ('lit. AHiilro.Nnv I TI'.U; ( TI.'A.VsroHTATION: CO.

  SEPTEMBllIt: 19. 1JTI: rClurnlllnl1 yesterday mnrnlnp. nnd the Qnlnry j Thclgnnt Million for inking weather oWrtn VonK, 8o|pl.( I.Thr.'rl long pro- I,

  ; bag' wll.n Ifr but lrlurdOI, dj. the |xxtinnster Iliiri\. |has hfnl 10'01 ccrdinci lo-tlnv In (lie Slpr II 'lt npinlinff THE PLACE FOREVER
  font
  the nc% ,. Is ..tuUIIII"J'lek. cItY Rlf.lti 'hp ..linliro ,ltl''I.III, d..II\, '. .ru.\ \o..ro.no\l
  rn luilllcluiry lily Ihu'
  slit I
  Iml. Burl 11 "hcr c u\lrtlnllel 1'rVlllon. .prntltiro mi Thl.I..I. I "II"h'" .l:" inoiu' ofI of 'A, 1'>it.tutor* Ave fiffrmnii RtriROAn AIH
  LOCAL AlFAIKS.GHEEN anno) Ing. II U not t" liNt thm that flmllnr, 1 I"taken daltv I lie lhllh.: .flhl oIly. up I, |litm': l.. I I !*TH'" 'iHtippimTlTlo tovp "T, arffiMttnl ini ,

  :. I negligence .been show nIl' llic some Arn' tin ( court ,uljniiriicil I. I It has 1st Ij : ."t"f.inv ",.A.. .M.J/MC tstitnlntMn tif t'lnrltlo,
  : I't TillK: flu Pnlitkn YTHIIXTG
  \-T.- // lIln !
  I'II'O 'i \ul ill rrd ih ilia vnticln I itttttff 'lit .1,"I r'ijurtl' ftr th i-fi/frw
  I The iw rtlrplt1i'nil. }' nrul4 rrc ni.lnu Itiigi -oT u h for I IfM lu\u lutmi I of mr/o-
  iitcunilHru on nnr liililn IIIM, morning U'll' says: .llipoili houl Use tutu I'i iItienlitlrnr I Inh'it. Ihp In Ih,' d'r le,tiling ID e'Ci'ms, 01.1".r,' /Vff wiwrwintn ni\l ttatnh
  Him. l I. llmt fur Intr, the, bin I tin* Inirntu bJ110', "'M limkoiiilinniKh ties, ";',"".?/ .1//M, l'W.
  F'n tn i, if II i'Iulitrt' ( nN lilly thIng "infoiii' | are "
  1 !!
  ---.-.- \t\1 .hnl npi'.irIn | 'I'IR ,, hli'h l tiir liirt rnl k"III. \\rF:, llm unit.! 'r< ;lIel. il'l. 'In rchy assocIate[. our
  .. TimE I'OTTAOK 11 IRI Am" cm our first IIo tale limn al (, I"'R. whctluron the glng."u have IU\I'| of n half crop of col I on :ant | -Msor II ill lni, > uiimdil I TV 0ctvr* us i corpnritte rompnny, nndi-r mil, hvlrttii ',
  (Inlfnr .\I able, or both not HiHImiiuiliatc no mUllIKII one'third of tho corn I li In ,. \onl.lol' | .5. of thd prn\lftlonn nf tlif nhnve cntitli'il SrI
  ,7 pngc, In a prtllj utile poem w rlttt UK\'pml )cnrs 1"ll may ,\1 ( I> torrmgn nn mrimnl ",1 I I Till" .linnit nf thin rorpnrnllon shall bet (Ia'
  liy nfl rtctlknl linly, now ilvcmwil It ).minoxpr w lion' ; but there i 11 nlmlom" in nl- I'\1 .f the |hiinloti'hate n scalding appt.mmre 1,0, *iispIuhunut BII'hlnj M him liom the ilisiip II 'I r\l.,I.\II\I 1FK: "'lIlIf''III.I.\( k'iILltm'iI>,
  Ago .
  bopn IM foreOtr ways bt,ing rpnd>' for ronllngent, and r>|xH tally ion nl n ,drv i mt \hit li. n.nle.them unfit! r. ,pt'nmtirc of, 1'Jli.tnr Inn m> ,pun I VM IK\M I TII\S"I'oItT.\TlII-. I''iiY,
  pnbltnliMl
  -I-. I inch at HIP npnad of I tli
  KOH THE XOHTII.-MnJ. J 's. .t'rinso.j: 1..1'1",11 fevir Thinly uinllarj men<- Ihu 1r.k/u'lh,' uniiiu date contains a torn nl'e ,'} "ll |I" Moll plK. .llUllll I I ,'"tiuulet t' cflllP :J Tim hunliitUK of iiilil, ,t irporatlon, ithillht, I th,
  Opn'ISnp rliilimlriitoftliP.l. T & M. HallronJ, be .\r"I'kn. triage tvpltJ ''nll."ut' uli.n of IrclKht nut 1 I"'A IIIC"U| linlwirn
  urn Mhnn1 resorted lo by 01 clt1Ch.ni ng- 1\11111111 frll 1111)h III | I ,.!. aol nnnr point or polnt4 on time .\uI ii,
  left the city WnlncMlny lal for, Now York J..II i lie 11)'or'a Prm Inmnllim" pnntetl In nit "...uII.f nn alarn I lug sinking In nf Iln nut HIP H'tr'it, r"III'llil'.1. i tin,' ",1'01"1 I i.f Are now receiving a large lot of Choice Family Groceries I Id' 'h,1 I iiitlf KillriM.l', ol tinmnia Rttttp, Int to,

  I. nn omdlll bimuncsm. city | .\< thing, the city, hrtwcpti I )rl,indo, nnd itellotivllh', er\. II'olche.. .n"1' Ihl tmiptrollt 'I. inj'* : IWITII fjlliilinmiT, ..,1 the Itnlf tf MtKlco, bj tin
  In Ihr
  gemini .
  I c\I"111111 illv 111 ami, .
  Inll' t'I""Nllnl I 1.1"", n i' of 'tintin tiowrr, on A rmil or rnntlit .,lrnriril(
  -- owing" to henry ram-i, N tolerably, "'llllc.! ,, HIP \hole i>p;ire .\nnet on. I Ilrln nml of M'irnr I" Clmtn' tl of Iron, wiioil. tlirt or ul nintarlnl, or mnlrrtil
  I'ftflmAnY of Mi.. C. 'Ihlll rl/or ,1.11 Mnniront ( 'tnl I l"jcl li.u I Iri'li I 1'uhilm'Oniniin I ( 'IL"I'IA'l':i <:!.Htii-n unjr
  fuo.-The nen'lo el'ln. but there arp lili, 'li ilinntd be \'tit inbuilt .e.i. The (Htipti" thing In tic vlt InMy ill'In:tinting HIP hll".III' ,uuul of I'otnp > ( whiKorvcr! ninl, to 'lhl'rml j.ri.|>nri-i-uunrui't.nn.i'
  $'IITII'5' Mllx,1, \11.rCllm.,1 oil the 2(1 1 iln)' orOvtpb'r lathed after w here 1"CnllI nnd ottipr were bpromlng terrilily' dan ImlliT, (',ttuchl', \,. hututnii srI 111.h'nl I'ltttcr I I Cntitu'tl (1.i".him, I.u'i hi I i in t tin I Inn-kct*, Crm'ki-rn. hiiifiisliiil "- 115l elicit rutit .f tnv ihirivurr nhnliocVtrn' nn)
  fllll"lnll.llhc I h. aint, for It irhrth,
  111' ,1.lll'f'IIIII nncrfivrr i
  lll take nolire mul vvlilili huts Just his propnr pnrpoitrtt
  next 1'lr III \ guv- wou'bo wrvli ffililp amid nn \ try lunch 11,1",1 g'r htuerva'teI every hinsw, ,IlhIIULII) lt 111 it("I llil< iinfiirninnlp f"'lrn11 incurri'iiit1. 11"IArlrl'( ,' Im* (1.1I I nml I Oriiiiuliilril 1 I, ( 'nll'i'i', lit I Imin-U ii-.oitct" ,| nillroml' or other roniUL .

  t'rn llipni
  Mnjorgct logtihrr! and, njirn iionnplinnfoXTnllonn | ill tie fUhy though Hieti ma) In- wim'thing iii nml' not "lh' Ilir puliln luultr'tl t lint t ihi' wlfrt1nwl I'li1 nut uf wt.ltlirhnllhi-pivlil In nl (tic nr, inlmllon nlltloriiinpvnTiiMrtiiilriil '
  ; c'I' ,
  : 1:1:11: 11.I I--
  IhnnlFp.-lll.II.O\\I.F.flnle.mp of | el i n t ,titinninl .
  hlillcul""III' rni nun l li In* mnl thin rO'DilI"I"II
  ? for nhieh wonliull n :itili mnl tonr :nliM-. [ | ) '
  |hsusl '
  | I
  tolcr. 'clurcl hUlo un 1"1 ldIYllg" If --.- ; hi 1'1 lr'l'n, .uei! 5 llnittntul, tiincit H mty hi ilili, I .rinlniil hv I
  IllIhllL'of ovtr Ihfo ninnthn, nnil 118 reuiinil Cll.NTT I< IT Till I I. \\lnlr In ( iiHintvi.' 'hut'I It." M nf tin,\i",nu |1I"w.'r,n"v In'Kin vole.of thn. tllireton of tin' i'..mi 1 1II 3. f$ilil rni, It ,ilnr I
  OF uiet drill of I O"I
  , Ills uniiiul ilulk (O'IT 1I"s.-11 lenrnid liom n mpet labia",,t' (lonlil, win" im'i'ling .Iny: 11.1 fninnila' urirnnlrttlmi'Iln I.1f''I'ltJ, .I.VI) 'I'111"/,; : ,.(it'N n :no iiFrcnitrr' iutrtii4iiin. |iroi : I
  -.- Ihll trihunifl, .TnnVe, T, ItrnsvliD l't'Illg.COIIV'I1 figured ..me limp ago ,111 I fit IIIIP .h'flll iiJivnninli ivvo n iiiga' !of'the liiuil.itunpnriv| 11'1| mIt' I',, I Inn 'II of iliaet IIIIH. tIt he I I. n Uli.l I ttwn-.
  ,
  ('orioN M I uikFT.-III *<:ivnnnnli, on Saturday, at 'Iho C'ourlliniiM tliln city nn lol' lo i Iln' 'imoiml, I nl thirty. ) 1"111,1 "- 'l'U.tlllp.' '1., llr//AnHJrririiiiiiitf'iiniptinl) 7i:i uli'i'i's llihiillril I I ', I I Ihi* 'nrlnullo" nlmll."r' htvr a iniiy)l's i.f t inniimiirriiii tlir c irlli, I I.'nonthnilitv .I
  no more' llu !ihitit ( .it If In is ,. 'illh m i I7 .
  23lh nnnl liliml
  |low nililtlling ItS (1"0",1 nll i 10 181 l day next lust' \ Irgl niuul'or of rrlinlunl 111.1..1. purl 1,1,1.,1hll 'I'l MI r e nto 111110 Iut'trstilry:" of Cltli, ,nnil, in I Iho tlllri" of i Ilnl
  \ | > ; gO.lor. anti a few, ih me Jinkilttl 1 for trial. ; ( I ili. I'i vprenn rttiitnid'nllh, 1M ,. tin- firm tli'iniiul, II tin,' M I tv'ur' In .*> |"ii'ti'-< I IHI'II.I..IIIII,1 I I l""I'm'\\ II I Ponuvliifi) inintv ( Itrk of I I.sun' rnimlj' ; 'unit i shill, lonlliiin,
  i ilnmrj, 17J to 18. In StOw York, inlililllng "I"| l n.cI \aids and linr ,1"'llh.) ald lie hail no Inrther \1,1,111,1', .hl,IKhl Unit nnil'li'' .in I.I. I. In xlin nn-, fin- nInety ntm' Vrarn.
  Inmli liroiib'lit 51 cents, and (nln forilillmj, In The follow Ing Jnron arec\iHcird' to br, present use lor, I'hi s"ol.'cI..I.1| linvinginnrdireil I.. hll IIII," "llnlI'.rll'hlll I elI) tun hut' 2'1> i |iii'n-, I'aiit.iliuiii. : (iutiil-i- fur 1:1'111.' 1I11.llIu.111'\ :,. Ihi' liiinliiiMnt, I llu'II>IIIMIIV bull 1 I.o..ml,n l"lIiv \
  I to anoint the Court lu dit.pcusitugjuiike' O"uhllr, his '"01\'. II8" n"\'r (In I".H I Itlin I It I nmv 11 nml nut I n ll.mr.l( ,'f Imtiuu' I IIlr. II'M. who nmy elect t'rrl l lid
  mmle nl lltj cent L'il ilitA'ii l J.11l1i..C'llt< Mint's mill I Hit-ion
  were 11rrllle ,
  January lienrtl n".I i ut "nt, i $ smith I Irs' nnil nut b ninrr i.lli
  U. J the Hig (l''pnM I -mnn I thIs m"tmt'ttly sitter
  '
  II. r"III Thil Ili',1 "
  k Toiict'o.-l'cr'ions' -fond-of-good\ chcl leg toImcro Il0kcr.Go. (e .) In'gllll"iS:. ,\II'n.I JlIUiiug'luy.E e. (' Jo"I', i 1>lr.lt i .''d. lies h.1'|imlini/ ; niomv fri ('h' 111'11 II'i"II"1'''' 'I.I, jl.111 l t ..ci illll, "I 11- ,1"I"rl. < "milami 1 I IliutikV, Spool! C '(.lIuli.s CISC|.hut )tin;lltv Im, iruvliliil lust Iliunt fur t li"I l Ilia I llri'tlor bv-lnwn untIl of Hiiiininii I I"iliUiil
  .
  r I .J .\. .:, .1. S. Malge: .Iiio. 11,1 flIII' 1h. R"lnlcl.111 to l'h"l wenrp sti sut"pl'irluts| | ninl 111111111 n I.k llmlII I tit of HIP nnilIlinrmfti
  on ,
  nruitnlBitton
  flml nl TATUM Tlimo who ; llnll'I.II. I (1:1""I\I'r nml III\J... Mm"liini* C 'mml'tutu compunr
  .
  \I I prO I/. Taylor, W. A. 111. I '.f'"I l_ II.1Ie,1I\'I'\' /b.ve Ilrurllnl lhllhlt In-IHIIII nprli'lil anil hl"11 s 111. it ills rt'nnmnlili 5 'i Ihr rpcnlnr rli'illnn of tllrjTlormlniM I"
  10 ft Jllh'of time n cod, of \hOI lliircU, Wudley.tc., ( ) Joseph. .\. F I.. C'.11.1)I .l. S. ( ,uil "' lie would give tin wni soul hit'nor, Ito, will l.' Imi glad, 'lunil. h.'l.l on (lit' ISlet Mon.l.iv of lituu''lsi'r In CullS situ

  , no iiiiRlliiumU'rlu time Fumiuiui. office pronnnnee .'JlmIIJ. John !n.l.Sil.( .1 I }'n'uI \lrll'I'11Ir. (Ic .1) I family nf Hit ,1..1 Nli.lndut. inl.Hninlii.ilnn .. id .Iln .'iliyir' nil tipivriiinliv' In itppulnt' n GTVr 1l'It now rriM'uiii"( I lie IHI'gp l and( lnstsclccfi'd t vi rv ji'tr, tiivlnnliiK With luxt .ii'inlnr l It
  ,
  ,. (P .1) W W Umlih A HIM: sublet I I lln\.' 'IMiHn llunM m .Mtir. II 11nlilulif.1 iiini.iint of M il'llllj or In.l'l'tiiln.
  the lilieinl Mntplc wilt Rld II v>Iili h.1. llrai' shah IK Iln nrreil Mill
  1'11""n C'oinln. .1:11':\ NivvollK, S-pl \ -Tlnn-l It lniiliii-i.' | 81ul. miv lit rnrpurtli
  -0- Sr; ( l' I' oilrrcd in tlli! n, ..r tut with. Ii II .hull ml.Jrrt lint If, much Innnl
  (
  lu.vnntlirin ( '11,1.], III n hit tn'r I t hum' ( < K'K or loons < < i4 I II ::I'-
  \nor.
  }'itiii ( noimi.s.-Mr. OFO II MLOINSIKH, Tnn"TII.I* \ new iihite' in tin ihliv tuiur,' ih, in I tie inn.mil of It' s-i'lfs4 utt'k "isi.u'rhtts't
  .
  Tint no"-\ | Hi Hit' mary dincitt lit iiv 11' nl ," ul t Itn1 uii'hum'i.i .1.. .
  has just ncihoiln nire, lutnffimli family gio the !Kimbnll 1.1' linit nlxlit nunled tin' 111 11' ,".1..1 Urge,'OIIwcll1, tities ot thlt clI"liavebun cuts vilinii I," 'intiinnli. l\cl at lalMilotish Lou lricc ( 'nf/ innvr wx.U i t, .Nil.irv.ll| shell I i. ullowiil I to ullli-i cii!'.' flr.

  u.rlcI. \hicli housi.kcrp would tlo \i,II lo mil fact that nl no lime herctnloru hu\e elicit u I JI,1 ,\ml..t.81.1"1" (11111 .. 'I 1 Ihi In/' polite', : art. Nm YOII"'I'I( 1:1.1'1.: '.u" 1\1'1| I, h.h'II'. ,' more I html out' ti-nth of Ihr i flj Itul itttu k,

  nml txatuinc He Inn a lot (if the ( number ot elegant w"nll 111.1 I t there. on thu truck"illll'k.I I I HIP, i'rrlioimol \. \tltrlll"III.11I piinl( iillm ilr.lii i.vir mi iilti'|/ 'ilI ('_ F:. lit hit', I'lli'Mik It Ci.lli'n..
  cccL'II.1 ilrewr wrr RIIH'rb, nml tin' InilM, u'uut rally Mnnhnl. ? /1llhflb 1811lIn"lI) : In the iniinei oril.r iliptilnn, 'ni I. 'I 1'1 1' I ). (C, WILSON, .It.. A ( '0. II S ttlhisuti'! i.sro I ieihttistsi',
  1 I Pivlm'
  Club .'hdi. wlikli wild lo lp '" luptnii: '
  Amirienn are ( I.h. 11
  rtpnil
  I.rcclllc.I ihopxoi'lli'nl tniuit'enitrmil uiuli humlml nml, thirlv .' ,IIIVP I Itxn ( mi nrtli IP nn'minus John \\ Sorion, nmlpliini (SI A over tint
  piun.li
  to Mirdinm, anti much cheaper.SWKKT of I'rofessor' llobinnin, Among HIP rt't.tuvrrui..A.sn'lFu, Uuun \ \ttt : Ihu 'iv Imllu nl Ironi (f floiMKX) )) In $1 nii.. T"'III..n.II'I's ( I I'l [Mnr! hl'i I TU. I Hitnnn K fun D.ivlJI'I. VVIUon,
  -.- gurus we notice JIw dtH-, Miss H-. Nurioii, III\I"'yt.l.l A ,nit, o( wnlih I nml' him II Itvv 1C, II. ItUtnn
  I'OTAToKs.-Time iMiit this AUicna, and, thalclegrnt Floridian blonde, II."I Cnol', IN .1 vi K". -'In. 1'1"'| in .tvs nil MIlionri niiipoiinri'iil, with, IhcOiirornmint, I rpoiiimil .1 M-oh Iturklilin, t% 55. I I', Clii"ir.I .
  101111. ol HIH Inivi mulprmll dn Ihlllp I I' I'. utr. I). 8. Uulkrr,
  ( and 11-. tiho' graceful carriage inncliattention. (toillilv t. ly John Slnxin. 1I1'II'rl.n4 iV tiflpil I'pinlni hi
  ) tar lat have' Kin 'liirgp Ile. athack'l ring tIn, two wttkd from Hiu Iii' haIti ,. II \ "hlnr, .loi.'l$ Cnhi'O,
  Thlnllcl"1 vital h.h other 1511 ravnyjof I lir- uiul t lo hiss llinn' .iinl ilullnn Unl, I lp|,
  tll 3iCll we think 11 IKJ nliumlaul, at senBOH In their, Ilh'nlonR to ( Ildl. .11 Hue continued ch'rpllll'III."jh. Iln, runt had nmlerinlt)' In hut' Icii in llu' '..1 ollln l 1I1"lIly.fltaypiira, ,mill TO THE GROWERS OF .1 li, U l K (Iwr laik,, I I 1'),. J.H llntt MiclnnlM In..luhn Jr

  linn bicn Tiry Ivlrahll.) .Tinlge O wms, ring of told Ilt 1,1 |> \hut sue. 1,11. Inllre'"r.'! rnmy" np lets IS tnhiiililu |''''''.\' Olio,., iinpln\'. are i II I. f Vvt-rr, S Ulniliroii( ,
  from Ill fl'l mar the city, si mln lo market c*'*-,1/tiiif'i f.'A..f. |I.srnn.ollh'' | ; hll" 1,( 1,11"II.n.f Quiutltm1' | ,tisl I of-linihir,, s'l.liniLB. t liii.i K AVI,tv, It \, \'iihIi1llI

  dully very select loin, which comiimml, Iroin $1 The ''rgl" blonde Mr I '. n.," mis ilntmvor I 10 toln.liilp-liH. :111'III., .i (',ullIlru"'Ilur Coiinollv. ol : r.k.11I Imift I A Hill, l.ihll liar l'ilMIttrln (III',
  rlnr hint not 111"tui t HipiHM'.Hiid, "" 1 nmv IN lt'u Hi'rtn Mn\ot Hull h if,' llnp to rpm/rii'/ CO'TTOJXT 1\, 'i. H.lnr, (. Mi-yrr.
  to ft llO pir lnmln.1 menlloued nliovo will' bo readily recogni/cd by ..cl ullh the 1.. LIII"hlll,1| with nisi, while .!,ihnt IIIIH Iili l.nnji I Hi null lor n I I', l I'. UtVlK, 1', J. PIK-III,
  --0JIW'.I Tnllithaasef nt ltd charming Mm A. Z. topnnwtnr.' 1,111,1 IHIIII olfolidgtt \\ i''lirn (Irip. V' II lists hml5, ( ', I', l i\rnpnrl,
  .'.:8TI'AL.The Jewish Fistlviil of hoe l 'Iho lt.t orilniinlnly| sinnllby Nin r"Uk. Si' I $.--'hp Hun Mittur( II t f I lewIs, Krttnk W vrn/t,
  1"Y, \ figure anti lovely nndfusOnutlng ,11'0 pi sun ut I r, I'. I'mIii sis, Monrui1, M .V. Co,
  "ccmf tltti
  the New Year, or liath begun on FrI-, HIP Im from M Hiecotton 1 1I.IIII1"'llIlell.IIIIIc'venl.I'"IIIIII'M( .,,1/.1111.
  Jf"all. nl her the nilmini (111.I r/h'rpllnr. IN LEON AND WAKULLA COUNTIES. I I'. II llrolmvv, (IV, Hilton,
  tiny evening nl nunMt moo! elulelllt the lu r o",11 ') iunlnmi 1II1e tl .1'1 Inn, to iipHiint| I ipii. 11'h'lInll.I h" ,hint 1 In'in ,,l..ts ..li.lniIMIiunii, KolnTt, Ki>nt,
  d"10 ('f. large circle of "_ would. isllote, iiiul In mnlimlv will nml ,
  lon III'prnwl".1 nhiilnnllv
  I" i'tull'iI'iutCul' to tnknhoollkP V- II MuiiHi'r, tbinnaA MIMOII,
  _
  hour on ,' wns lime St)3Ulnnnhirwiry ) ___. Ir'lly
  Sunday \'elillg. '- .
  I hnIPiuvlMam Tho ;,
  o- MIIIIIMIIllh. Mntnr InlPinln ,KiiK .1* I--4w [Si'nllni'I 4w
  of Ihu Creation Ihn "'orl..leerl. I.oxo Men l"oll.-We'l\ lie Fionmux fnrmprw, Ibo,ppn'lM hnvi' IM..11.i| dthp In pi s'w'u's'ul,) lor ('nuiuuui, Ii's trn1ut'athmiiui'd) -.0' -- copy

  log to the Jou lull Citlpiulnr Tin FestIval wasgenerally (.'F'1 Cn produce Ito IUlgCt'tullul. nil un j cllr'Ilht.111111' u. hut! Ihiiriollnn Lus par NK\I y..Uk.1'1 in-i HIP injiini'lion ilmiml I,
  obsinul Iho In city the shortest tailotl tlally "' runt. und ha. .hn, 'P gitd I clog niinili''Ipiil A llil I.. ",'ro iH'Inj t tnilvaiilllionx '
  11
  by 1.r.IIC Ihs 1111the fon'll' nntnnil .I'clrl, Mnnl l'i"inl .I n dpi' Iroin tin 'hreuuurv.'I AVo lu mi\' .i-titlilihlii'tl mi t t Afjclie-3 i in u t 1'nlliiliiHHt'i; i in flinr.u nl3VC UNIVERSITY JF) GEORGIA.

  v their stores IxlnniliHCj anti no lo.luel(.f any thu ""I." cffictfdn, nm.UI n/rd. nkdcp, In finn lop crop, The tnudiliott of the 1'1'Ilklll| II 'hI 1 hc llniVi/Hijs h I III.I nl lonrxp: II t m'riy imiiw .

  " kind 1'Iag"lll. the liuntla, nr our 'i* dtvll" who Is |11' i" sudu (lilkrcnl MtlioiiH o|t' this toiinl)' linvi'in: vi 1 i h'1 >ihli'" tluit (',Coiiiplrolli' ,' Coiiiioly khonlil inuiii Vj. -\K7. POOLE:, SEVENTY-FIRST YEAR.

  " -' -'- tricks-of'' extnblliiliniPnt In the count!}'.- more, tndilnnnt thnn the prt"cII'I'lIr.-.I'rll, iii ollk.i. Ill"111 I I III 10lrl'llll'lIll. 11I1'1) n IIIIPV

  ? S'IW"\I.-\' firmer plunllug iiiur tin oily Xotlo eJI'AclhJ., our, nils tftll I* jit( i nhonl nn (''uri, i', I IAHi (ion nl mi 10"ur's" limp. |iui' I lisps' | p.i-oiMt. nf '\'*; \Vlltl, uill Illltkl' //', l'lt 11.11'11C ''II il-tllltl'"S. id' CVlllidl til lIst \ A I.IIVCdMII,FACt|It I) |I.I.T\I I.. III' i luimitu tt.rI.

  1II'rml im Uiul the r"'II severn \\iniN blew Ill twenty. m li'nvili., wliiletht t tumlnl' mil Uiv \!1' NIIIHITIMI.-AMutp n couple cprliilnh; not 1 ol miLn. I II I hp <|IH* mil riHtdru" ft MM I,, D, D Vlr.' I u Inn, tI''the'll
  { good ilrail of bin (us nils the rusn nllh CMrjIxuly of burglars: were indeivoriiM, lofoirc their ion I Hit. M.'i\or: riinnot n\olil liniu/ 'inhiuv' him i, KIUKSEY & SCOTT (10 I."t
  )
  I periilfigp of lilt, inntie.iiIp| || ,Is nhont ns nun'hthoitir I \n in.I llu minimi hill \,1, I In his mliiiNlrnlliiii, ;
  chin,) open| cotton, nnil IH'Ing bcmtn Into I Iho' Into I the uton of Mi I 'SHIS, C: .M Comptnn & ( 'mu., hyu.l .1 lin.l/n ,/ni p.1\ I It I VVmlilill, A. MU I
  --Mibheirt III (itt I lull tin millionth, J .i; Uiiriiniil a liin.nhuilonn, I Ihu ncnli'ncu Ihut \111 21Jill!\ : ,
  Ilt nl Port ''ock.'n. a fen nighU dim)e, liny o ore Savannah, Ga. '.km lu,7&-'M .1, IUH. il, (Ih, II
  ground b) the b I\')' mlim ,'blI 1"lIowcl. nun liof of nn imh of w rnrp tin' ,blntk,' \' II ik | in Ihe at'I by onu of (Ito \I'OIlhllll'fllllt.ly' I III.I'II.' 1 on hhn hr (Ilin ('11I11 I //-I.M i, tm) !*!!,* tsltn ( In- MunU, V M
  il Iliu sIiru ted und Is non growing our llnily I ,1 t""h'II\hllr.llpOI of ( i'mini'ii' I 1'10'11' II' IIP in luol liiiril\inniif.'li| In Hfal .l//.o.Ai/ri,'. p, II. Mull, ll I liIt
  fiio uilmilis.. i Ihidi1 cuilif, .llci! be proprn 11n.t'I) one, n
  cnln..1
  can
  , Doll AC'I I'rlll'c n t trlil I Hi I IIIIH no' n'nson In input I Ihn illriiiiiltnVlllliitn Ittitlu ir.ir.l. A. M
  ,
  lorn neuiinl thn IHllo' Htulk in
  who nmdn hlHiwnH the
  jilitcislint ,
  crop, Mime in:in | Hirongli I WII"I" '
  In our oltli'e soy ilihiiinhvii. ( t\)( pl for on 'ourl .fU..IIIIIIOIII'IIIl1o; uiuihl, I Iniit him \ Ills \ itnral'AWiiKilyW/ I I. llrnini V Mt
  ing in im three nucl four ('.. Woilo w hilc IIH cnmpiimoti plmi'i'tl, Into t HIP river 11,1WI' (tfij ithil \V I II'iii .butmuu-,
  ninny 'IV IIIIIP timlPriniiR 'ihiin .1, Iliirminl, \\V tinittitiy, >yy tyrtiiilltir
  .llCr
  (lint. day they 'Isttu|| go hunt lor the liltle. fel nni
  011 : n0-iiin nl, I Ihongii I Ilion ht to be uiiliiJuritl
  not ri'mi. mlxT to hittp, cer hranl of until n Ir,1 "'onllih. 'nt Hint 'hi .ill not l hires sushi, it tutu', nmlphopi .
  t. low's lull, iii"rut n'Uilii| | >K detply ) I 111.IIrlclllhll i I there I Is u gang of bur, IUGIJif 22 ;iQ1J91..ts ; AniiliiHiiaa-1. I II t l t'liailinilliti I, ,\. MliifW t
  ,1u'e.I. %\ (lo I'ar of hit ,
  llilng before' nml 1..llc regard I us rnthi If Dm niidniiPe tlrop ipiieilr in hilt', .lie glnrs Inl I 1,1"1' Irom lul L JiukvuiIn : HIP (In ... : "n liiiiili MI in tliPiouii'iif .: I.. Mll.lii'll \ M l II I II. M.I..IIM. I II.
  singul. "I I IJelipMe, nn hut in.Usinminntilv ) lilntiltu Illi/ll ,'iuio> VW l.llllll'klll, \ M., .VI.
  -.e.- -- hauls lmet'g'! ic' to 11,1. Iulnl I .- Ilhl' river Ill, | lust (loMiuor, I lloirimin hiit, n phnli i 11110" i less I. Hull, A, M U 'F, llnnlir, A, MIhn .

  I (.'OL.NT briiiMjin.-Aniplu nrrmigrnitnls: lire -'- --- nothing in tinwope fn ,1,111011ho| inn: 'btlh \ilh \la"' ) or lIall nml, I'omptiolhr (omioh to -. null I tliMlim oi.i'iui Hip|"mlii'r I full, I 1S7Illu ,
  TlIK CiHKAT Nil'J'II CvttnllNA hll.IHloS I ,'ft expostd and, .') "l.mloIM! ilusy. 'I IIP fiitiiils of f c'onnoly propoMp' a IIIIIHHii 'I ilinM' ninneit Hi liuolit art In full tiiiritiliinItnli
  .
  inutlu I Board I InMnidlnn .
  biing rnpiilly by the of Public nIII'"I'Ihi ('( liliL' In ,lion ,
  He IH-MK.-1 hli moniti ciilirpniebhlit, fair I lobe pnilivt ngnliml Ihi in loVMinl [ III l IM initr t''h'' 't wit ttuvor ( stereo they Wish
  for Leon ninny Inr |>ntilngin optrn- huh of the of tin' hour ('11.rN I'nor 1 i.: '1'1f 11'-\; i tniui.Hiiiilcnlof | "iiniilv' In tItle" otliir Tnminuij' 'Iili, llninHtslll ::8. u7ILQNI : Mpt l.iw'i hit hit Utlim | nlil lo i its iritMlonnl HelinuUnl
  glallk.'II"I"IM .Vijrli ulluiu unit lUil Etigi liver wliltli
  lion n HulllLlint ininibir ol free echooN to supIytim tlie, Sivmnmli AriM, writing (nun I.tkt UK
  } It I U rare Hint live )bundled tlinumunl' ilullnrHmeolfered into litt n t'xi nmli, (lit niliriiit, ,' ii nttiili Iii gir iht'lh.
  t'lliuutlonnl ttnntu ot nil (lie people I Inrliulinglhi' Cily l sat thic lOt hu Hm followtmj, KIt' >myaecount In.lilHlrl.il H..'Iniol. of 'Irlnfnipliy, Vr,. sri! m's' il.Uhml .
  tuntlur lie nnsplitn bl suili iuuuiuui tItle' Insl.gl.. I''I II .l' 55 5'. tH .11 nr nrrr.it: .:I t-i U 11.1. rsus.a: ..un' ioii4Mililn i' ''11. ,
  (In lunniellun wllli( thu ti nlrurilly( IllithHi
  I Miilu .nml Timnlu Sinlniiry In thisily und will known a* eoiu I uu.1 the \ nf IhleltCIII''I''I : \' :, i 1,1KM, H"I'I'( I 11 1 -h In Ihn, AK.ilnliK, Iiiuhuiy 'Inml, vt hit h nit'im on $QtL uitur lutIIITION .
  |
  gCIIU"II'1 -o' Ui \l.' I -< lit It < ml,I |
  tnilly Kl m vv W"' "' "I'oil I. II ion sit n"IIho"oIIty\' >< 'III i "i > >
  ii stlisls| I Hitvln '
  forty nppllintioiin f.r ] liiuc 11'1'1 chit lou nml, tlnir, e'I1'II'e 1)-ln. \ ul > "iHalnimrr n illinium' tItan I I'H. lii| 'nl Thi I |,'" hItS ri'ipiv; Im Itnllni. nil "Ilnr f.-in, In ill Hi'| mlmmiu
  . 1111.il, nil of \huh h \ill lie gnintul and tencln rs, iimnps are nlolin' n mnitniitgiimunl I hll'I''r MiiiHinh nf tiopsnithin nl, Iliu, lulling "I'I hl'h InaUd hull 'mi hour. I Hum' I l.inMitil I I. Kirunrnn nilASSORTED. $11111, t l to tin( on llio, I lull Ct'i'li'niluir ami
  ly Hint Ito pr"IIIIlrlllg| will be ('\1. ,v /r. I do not think that I tin.ri' will be, out' '/'In'in myx HIP nn'niln r IIIITP Hull i'nnll',1,I n HUHiinslonol I'lo on Ullh .1 nnmi). |hind, till In I to j sushI Pu
  , dc. II'II'd' at nn early tiny 1 he Hoard Ililnklln'j diirlid witli Impartiality Five ilulluri, will i purchase third u cotton tiop gui thtt'ru'ul thin year' fiiimthn llinr nr.liiuiiB Inhurs |II.| promlMH FANCY GROCERIES.AUnnnui.l hy nii'MliiK, mmli'nl, Out,'" Hii In, tl 10 i montliI

  \ 'Inmli, rnotigli to curry out tlitnuarriillgllltnte. |i.'I lit (tn Oinngu' a tllslamm.f iibnnltwohnndrpil his HIP iniiiiiliim, lo \I turk | | for I n'ul s'ol's'susis| 1 371 pi r nnniini
  111\0, Thc ol ininmon stlioolsl n ticket whlth inn)MeClrl(' tftnintyfour mllc, i. C'1lnly.vvn (Ihero iKmil/iiilon of HIP connliy IIIIMIIIIIIfor; nml linnkly Ihu muikumSlit n>- | |. )' III l Hn Ann'1 ili"in HI n, I olli.n, II niRlii., '11I,1.\, rum, 'II". ithil'\ hi I "IIII St .",.It" ,id |I'm il'i I' > For fnrllipr irinitliin, iiutulri ,,ts (Hui I ILIUM N.,i iin
  s.lel
  tlrill11'
  \VIIII\M iir.Mir UAinii-Li..
  odd toi-li !Lees
  l work '. lull".I II Iho Illgh.tf atone, nnd' I Cfitinlnetl' Iho dl'I"ti"IIII| n lo of ,
  I Miinlir tinliiililu
  biginning --81IW'lhl'lllhl.I- county) whiih nn APiidimv, of Mnxip, worth t'O.0HI. my return' nml I IIJllllllt 1..1"Iry! Innl I uailiciloll III I IIOIIIP "'lhi.r I Ihn coiintiv HHIP| | Ailn I n., ti.i

  DIIY (lnous, : ETC.-Onr TraIlers hid the' tient hIghest In f 100000 In ts'lu. The marly nil ( /I"'S and, 'lorniH Thu rintIn ''nil'lion hii'oil on thn gloiioiiK; tnnlltloim of n U'lnlir Cjllini"" Knlink/' Iiuin, ill Wool! 'I ut..l". Hh"n, In'.l mil llrnwn Uhlillnu", 11I'he.llIIllIh"'I.I AUK Jn I 'hinoAir

  , lire the t 101.:1.' aihirlliinipnl of I U. C. others rnngo from t-OI()() duivtuvuuruuu! limn)' 11:1'1': bus almost entirely iknlnni'.lkoine ionin.l. n .IH, or lor, ulmn.loliiiii. ol thin chip lni.. 'hlt'lIrl"IIII..1".1"' l.iinn 1111.11",10",11",10,1 I ,> ', lli."lir), lilminlng. llllil"iniANKMOICII ..
  .' lirN'lc,111 I I Ihl.'Idni}'. nml. (to taku cnf" fMuli' In tornipnlii' lui.lliiu lo mi unknown In'
  'VI..S. J il. & ('o., nnnounelng fresh arrival nfsi thing into, i:ln.Ilcrliul., : I rtllli think (tare i ,nnbe Ilin'. I In lull.I. H hi'llipl' Ihll''o.It.1"1' "- H iiut.tursduy ) ( ) (IJXCIIAM( STIIMI.: : IICAMI: I MIM.'KM.AS.: ;, ; SCHOOL
  ! ,lirl Fainilj iroccriPH, sni'h HH are nun needed NT.,....; II'l1IM: ulc'lhl"I"f a otton c"p.lnl!or slim"I, until- or ii ri pnlilic;. 'Ilia tuusutl, ;c, Hiim.nl, ;. ,ir): ;>- ,
  In every Inrili Also Dry (Inotla of viirlons ilt,' critl, (hum ) (''r. V\'. A. T. miivi .,1.1111,1 I """' /itiHHiiftm gru'Icil, ullh luiKlir Align.'W! MnySH, '70 4 Li
  'last 1. itlnnit' one- Thu.' uutt'tiihulv UIPII prorieili'il" lit illwum, FOR YOUNG LADIES
  f ,slmblp ., A.C Thin popular TUB .'. ,. HMVINIIIK I; "lm.-OI fll.l"vIIIIII .
  tc..rlplluuM Irl \ "I "T.'m' ,'clnck.lho( "I colored enm.rn.- sill I llnnll. mlopliiln hill I piovlilliiK, 'lor proroiiilf ;
  IH nlnn4 up II the thins, uiile, Iwlkc. active, lundtuut of the Pnlulku( If'u,11 rllm IIH 1lulS. gut kutu WI8 .1.1'1\'r"lln.llldl" II Jull. nml In'Ion. 111\ Ills .MIHIIII| I h"III'h.. 17Hi ol HipiPinlur until

  vlgllmil I, flml, above 1.1. prompt" niul rtlinblc, I During Ihu (. ( I 15'tiistuult'C (" 1 ullllle,1 hit .Iili' ul I DiKinhoi, 'Ilipinnin I.. iilnui (,if HIP
  GEORGIA.MAHMI .
  111 ATHENS
  ,
  iillimo nnd IMC\IIWldl/OIII, Putin.ly eoiiMiimul 'llm tin IK tnipposed \ (1,11I1., l tlip nipoinlniPnl| nfn iotnmli| "i nf 2"i In ,
  )
  ninl Ih |tUiilllRB 8 lniM gnimil it not only n cmling on I W"'I
  1m : 111111
  but fxtiniKo trade ruin.full .Hch..llhn( ( \" ff l tnei !"I I tin. work nf an Imrniliiity, 11't.'\ ., 11"0 esunt nil Hi.. JOI"'lIlIlIrllt lniliiK I IIw rmesssI. HATS HATS !
  largo loenl pntronnge un Inrlues-2I IIMIH). 'I'llrIU""llh! || | | In 111111- out .f n dlMntbinru in I HIP ilinreli, w hh h n", 1.",itut.,, Siptiniliir IfI.TholoUIII CrnU
  rr11 nil nroiiiul' tin1 <)onntiy)'. Tho lultniltctlI'liMm lire to iilitrui;; tlKinunntl ono hnnilri anti, t timeliirnlsMr ('..1 In I HUMpiilnloii of npienihii' who In MI* liinml. it 11111"1.,1111 I tiiirly-vhgttt I IIIIIIIIIPH 'hnnh S. t'SN'SI'( ) ii'ini'ujuui/

  . Is biinml, lo omnmml, Hiirceiw. Irollllrl',1 and toni lor (lie tunic tires nf revingpohopc the "' ', will 'h'IitI I llnki Ali'kln' 11I11 all mil I ii nt I l'I'lIIollth.I II '

  -.- Icro. Ihll '"ihh'.llo 1 citut uuuiuus uilluoll lit iiivittligiiti ullitlr u Ihomu/Ily., und Hpaiu im hurt' it riinmiiH n wukIhi ".' 1 in: 1Flt'I.'itl EXiutcIsF.u4! AUK hl"st'II'tt{
  ol' titer wnnpiccjpiiutcd, I tile nil within I I t Hull rtni' Ihu IN lo'IIh' III' Ihu lull'rnnllomil hoi lily prom
  ,
  ('o i TO'-'llioMiillnr mill LnnllniitH II II 0 days, btginning
  for viryiinpmpiiiuuH Iho\Till and (Bill, dm hug |lleYtkiieo' ; ollln. t')"- ''U"I thN, fiiim' I.. Justin --! "< Oil. rp"I"-1i" |Is' llu' I.oll'l.in, ttnivtrn llml, I 1I11'y1111 pntitit" On Monday, Sept. 18, 1871.
  cotton pit-king In.1 for any fur. clone or tornado. Ifl; tin, iniHii| iiionof' I.urt'igum; isusu built Hrlnil.nll., year iliMlnu July I, ITttf'tur >.

  thir vilopmint nf Ihu 11:11.: 1'lt"i lire 'I'o gel I CI'II r Mm, ol I"In: \111'0 nl' Ihl.lulu.lill. l'I.I.llv.-31., I Iliriht J"rll.'llcm'llc' Inlynt The Largest Stock of HATS ever Brought to this Market griimbllng mbly over 110 ,' of hnlf a lit IA Riminin tInt I ilmhi. .li.lm'n' river nnIII"lhcr ol' Ihl MIIII "I" 'IIJo ( 'I cti s c.'u't ISIf' 'I'ItI.I:1'11:41( ": t,, l'i Iut'hlutt. I Vug It i-ltu I
  i trill), hut we liojio Hie unto mil be kufllcli'iit to 'ly HX! mll'nn t ilher Mo I In nil im montlilo fuinlly ol .1'11.' hat 1"1 commltlpil to 'hhN.i .
  I Dunn'ii, Inllhel, Inu'iuiuie nil between IniUM! M r. I limit, for the rltuut t.i'jiirjury.| .. OF KVKHY STYLE'AHIETY
  roinniiMilc| for' the dillll.hcII ) 'I. I iNNtll I I. M"I.I IJ: .-l.kviii: lliiMiHninl (HIHOIIS
  'Icill nUln'IIIO and ( ( : (I In t 'in, her i In t Ironbli.aiid. :\I"M" I her.I ,
  II 'I\ln'\'IIIII 11'11.11 mini 1 III. 1: '
  While pi'nking ol cotton, wo will 111.1 that \\c J.nler\II.-\ let nn" I.KHHlilon| tilde) .V%% I.MK: MERCER UNIVERSITY
  I Hionght l ,
  w vvonltl
  Inl .
  > I worlslllr'"lken KIlo haul I nil I I Ihu Still Ils cOII.lrllolll"llloo,
  T ere yesterday Bhown I letter IWI n New York Mileiubl, 1 less than nuu-fourth ol Ihc "tree actually him .hU, Iliu'rtk' ; 11 01.11.1 her lib of 'his ',.II1Icj(j liiirnln, Hiiiilh I'urollim IlIIw'r nml'Icn purl FROM TEN CENTS UP TO TEN DOLLARS In price, ?MA < '(ON, 'UA1MIK .

  t'Ut IOn I llouso urging tin Ininorlunio of plnntiniKlng drmiK tl by Iho bt. John ; lint in hub limileil crlh'I wire re'nu'ulncd in el"II'IICC.' The old III .
  piirtimlur in pinking' cotton-nol mixing space shove(the amount Hun stuliitkltt of raInfall to fin during m u the hike time II|>ecilkil g"lllclll Illn xti nis Jaiobn of, Hiu m ie nml' Hcluhlu, ,family I lady of J'"cIIM., I hit (leiirvl "'.111. Hhix llii)!', 'I'in kmn AI'UII"W (,m'I'II'I'; ( .-151t' 1st tutu I liOOT( ) tVc SIIOH( ) l: F.MI'OHII'M' of : NFXI' '( HIM UII.I. IlI'tN IS MAt'US,

  illlfi,rent tlio tuine hale nml (Ito miles und mills | .JI'III"8. ()Hiiiihnr4 nml Wnrpnrmnr U tDM-.Hl).VV, Idli.bir 4, IH7I. slut HittilliLlilii '
  grd'sll tVeilng long lifty with unilnimdi wire IIKO! np In loru Inn nnlU ,
  "lle. I hlllr 1.IHI'lh" ,
  ILIl"hl"CI. inr will f*l. ml to Hit Hr.l U tilimiilii!
  staple fiom snnil uut inuiii ta possible by whip. 'ptli, ol twenty'eiKht leil luc..... lint i tho tldtr, JiicnbstH gol out nl It D. B. MEGINNISS, Jr. Imu July, Ml) IHi a vurnllon, of iinti wrtk tilt hrlutnu )'

  pilg. Sloim cotton In ililllcult of gnle nml cominmnlH HT JOIIMI |{nm.-'I hU nolile river h It higher 1 hiu was n luilt uloiu 'I"I'| In tliu opinion' nf \\\8111:00'1'01. I'linut fur a suIte nl ultiiint liiillilltiiiara| now

  but n Ion lioio Ihlllllls bt'en In thirty years, antI WI', see no a grcf 111"1"1,11.! sill, to bo owing mainly In \\ t"ii '''!, |II, (C.-'Ihu, Kn.klnx I''lIIiI''"' 'I ti i susaautsr. May a, IH7I .l,, ::1, 71 irtlut| Inn, 51111.I llnjf will hn pii>lniil lu an early etnii
  prce.'e | our Inrniingfrltmln evidence iibnteminl( 111'1.' People,) who ( re | I Ihl par Iks. (unit evinu ,iimiiliiiH. in-inorruw' ., .' I ll t h pmiHwul in' HPIH) jiti u...n. V'try vulimhli' ntldllloiii hive In in n'it inlynnili
  will I he imiliiulnr t In HIPHO innltcrH, nail bill t at low watirnmik tlmlllnmHeheainirTounilcjHithwatur. I are hapM'| 'tilng now in our Inmiidlnto nHghbor Mllh C ''ntnuil mt In Mlnilinippl nml. IIIIIIIHIMP/ J llIIIIH ) In tin' ilninkul anil | lillimoplihiil onnrutllilulHoii
  thrum dollnnOIIKH \ 'I lust llm rullinliini year, *RO, lluuril, InInJIng
  ninny } Irinwpircil Coiiiplrolli of Ni'
  "lso\'c WPIUII we hl."I-lbl. Connolly \
  1"11 IClt.
  allhnl fuel '
  luilKlnK, nml Iliilm, In !
  KIHII pilvnltniillln
  --.- are led lo the belief II lel"t one-hull' ol the 'llio vllic /:'sl of tin I lOili \oik,l on thv 1 lli. AiiKHKt 1t"n"lI-ncelli hull' million rniiKi frnin li'i tu l.'Hjir nioniliKnr ,
  WATKINU & to.-'lib hokiulti Dry cotton crop tn this set (lion linn Iwcl,I"8to.t by Gahl"1 $130 llmt Iho ol 11"1.1 In Ilin, on-In-IIIH w1 1d I T E L1 luritnr liifiirniMlnii |iply| tu I'mliunr J, KVn .
  Mill iontmicn! .
  fioo.la', firm, Iniutid nt 13? Congress 81, ttivan.iltulu the 111011 CI. The planlirx 111'c ullllc,1 wr"lh. nnwillled I 'Iho u luliiKhnvo l rr, I'mllilil, Hi,.until iiuolitr I 1st ami nt cliti
  ('in tint |lusol,| llio |Kituto corn lit en vi"r) (loiiliniiouH nail, ( mi Ions I im > ln llev, II. C, 1 IloNiiiir, (it'suu'rahtgmiul, IJIntngo
  (1., pruiiil their biiBimiu cant lo tho ffl. I al. 'olloul. c \ltol.l1101'1'110 DI.AIIHI.VCll : I .
  (
  which muni in
  I crops Icc8lly bring iln ly pit king und Hie. I.
  ('I .1111 Kioumuv to tluy. So nil! line Imlc.lnj l"lll \ UI.I.SIIIViniu ::

  they c llhU.hel tluin.i.I\il lu LUlhll'l cirl., Irl.s-Jrrl.LOOKIMI t'p.-Al I 'hiem 1ff'a salt on Monday nicn| flil. ( i -i., IN, Ripl,' 12, Kvi: 'nlnif,--AciniiiilKr.imliiL DRUGGIST i' \ r i i. 'i i i

  not only II iiKirgln, but Florida, 1'101.0' tract of hind, ntljoinlng I lirone'ht nl\u- PAINKII. AttiUK.NT.-JliiHliu Wlllio Slioin- in liom nil Millonmil IhpSinlit n'|.n''inl III.V l J, I.. M l, I I Kill lit l>.,
  Iliroughout and l"wl Thii ami. 'hunt- Ihi iiintiiiiinilM MliM nt' tho putt' wnk im MTilliutilniiin .\ I'm' .iI.'ut d'It ill utah t'roCt'"s'r i.( tiyiliinnllr, 1 1nloify '
  JH ,
  eight fllly cent r liHika O.IC"I Ild.oleullllOI
  that I Is hardly nn c-Hiiry for us to tin more will 110\11( uiutry.I Ilr. wcl nf Int. \11 k.II"u frllk II .') Hpnrl, undertook I lo Hin grow lug rnpt on 'tin wit IMumlHi. o I liiliiilriiind anti Morul I i'tallosohlu>| )'.

  (Ihli niniply cull atlinllon to their uirtl Thnt I Hy m lie by, no have for ', time to run some ('Ruin thu railrnad. trii' k .' I"\|1.\| '| jiihl I hits JM-rn i ul nirin' nnfliMHnlili PIll F't'l'l)4 I' H 'm NKiltl), A, M t ,
  they are yrowpt" nllll itrffrlly ,l/r. eveiy inerLhnnlwho bltatly, advance, Illhl price ol lln real 'IIleet", with n crank'ear. I Ivlrl"kl'I llio thtlng iiuih.iuuishs \\iiiihi lit Inihi" : 11110 "HII', nml 'Iroin thii, inn 'riilin Isuir i.f viniin, iiinil.-. ., I Ivll (Euglims'tum big un i iAnlri ,
  e.III. b"lhll I n/>r n, iii'rush and, Ilia tut ,! Hn nomyItnH'll
  lisa ever tit nil wlih them can bear and out 111 cuis't'rl. helK IOMI, on "m, tn |I"rl. ,pi' nhpihline "
  0110\ I Inn! un" inmrrnli : l\Ullhl. A. M., M. II.,
  top, ( ear St flit k u nml,. aboard
  nltniiu, nml their fiitilillm enable tlnrn :May lCt Hint be' fixt" apptouihlng is lien, mi. 11 \Cr.IhtWI .
  toolTirupcriorlnOucimentH I'lnrnU like. our lovely village will n' nin lug nlf' with violt( nco. U Innl, 'bin J11.APOTHECARY liI etu r I It I Nil lit il Mill. <"|'li) I llFlnlnlry, lltnl''
  spi tll.1lrl alit I Ihuulussl .
  ( CII'1 J. C. :'I\ fornnrly (forth In all her piUlinc ( ('hilly Tho lrulcl In t two iihuiiialHAp lie" 1/1 1'111 i : ( '.\ i.irouiii.i.; -(''i ION irv }
  rlllu"lluI / t\ IUI a t.i.u I I\V| (ii j, UilliDH.N, A, M.,
  uf this city, Uhlill with I thu firm, l\d \I L ('II.IIIIHI'hel in "marly completed, II UIU n "" li tot I hit litad nwiuipnlnlnlly us !'n d m IMO, Sipl I 14 ---I('mult'st( niiijoniU'l.liK It> I'rufi our ol Vniklil |i.timugsttge.| : .
  I In ., to lulltm, tutu tin iron horse and Iho i tot of (hit slight Iy I I IsikclPil ,
  supply the \1111. of any of IiI nu- iinbrltlgi \ U party ) lloiiKlilon In HID Hul I HHll 111: :V ,IOIIN J IIKAVTLEY I U. H,,
  Ih.I.llo brnituil .
  I will be In'aid Irom all Imluiwlih In n nlll .IHI).I"ltl) in Lo luiil.'iilvliHinftiillt hv JH7I t ) I moth,
  rt llinjnrll Comjlilin nml "u
  till of whom know' him coming dl rlll. I J.'raKIIITolllH. '" I., ''I' t ..r nl 'I lln.ilK>, llilk l.iHlnn ami MiHll'in' 'J
  1'lult'Irld" IIIcld. I living and, other lnin-lit to nn t that (gilt t in HIP Hi'uniil innl I 'I Inr.l, I I lluirn IH urn t.10'11 t tnl luultg uitgts. I ,
  ui n nuin of tinimpcm.liubU',' Integrily nml OH I I will nDtonlih all. \\ c hive n cOllrullnl/llhl. : 1'sT-1'Iuu "Ing." it 'IHIIII', In\I n HP mnjorllli. In Iliu Pitiless' wlili (Hnl. AT THE OLD ESTABLISHED DRUG STAND 0 IUl 1 Lilt,
  inlcsmnn oflurgo exHrlenco| mud high, binqnmqiinlilitii. ono that innnl comlllllr"I, / hiivo chnlkud, out the vurioux | bti occupied 'IIi"| mull'I I Iniuiiior i '4 iiltliiiK voln, tInt )U.pnl'HI I.1 I, I.M.UIh is, I'- i tI lint llmiiil Imulu"Am
  I fdlllloly as noon 'n> the railroad, tnterprltiH by the adhcrcnta In IhU county ('u-ma inIn IIIH Inn'i' "'"(: lIIaJllj'ITltu I lluiufhluinU, III!) ,i t M iril, I h' SIl t [ ; I &J.UiuiQuinine

  -.- IOI Cl ami \huh inu.l of nccuMily, pits utteml strictly and esehuish lvily to Slutii mitt, HIM I Itipnhlicnns I Inml I)'.lit c-I ninioirilx" : ,nml Monroe street, Tallahassee, Florida ,
  .lnill ten, nnd || stu.IcIly and,I I Iiiil'KiiiluntHt
  A IUMJJilK I'IuEtENT.-Mr. C II I'.lt- through our town, bucoinpleletLIn Wil. oxdu"lnly II dune* urn |
  tho 10011111. let in nutiid tirm by our |IIrllllill 1 bL COI le.lol"l. \\ Lo now. ii.in: : I >
  AHDO, Chslrmnii of the Konnl of Public Instruction lionie hunprovenumuits" thereto ( tn ( .
  Mu1 ainiuy loiinly HU"lr II oll"l.ii'" .in iM! WA 'IIIN(1TONlllv.ri !
  fur Leon county, rtreived I short tlinoKlnra be In onr \, suit await evcn. ;'OBiiiliuihuuln Uirney and Col ):)'I"nd 7 I'crlll'| 11'IIIM. of 'iv I II$. .Miior I Brushos
  from Die I'eubody Fund, through Hie Blutohuntrlnti'nuVntofbchi e 1 )the nru (HHncaud by jnlncy Jisiruiut 1 lll booverlooked Llllput iimilir, In let'U CIIICIIII Ikc general letter\i- onfiMi.il I "tu, Npl( ,I")').mm-nt,. Kovirnnn| llmlcu I in nnui hut Drugs Modicinoa o Paints, Oils Varnishes, Painters ,

  >ol Kiv. C'lM*. JI.CIIn by 1".IUc.-fuw'v bi. C)', hull nnl kuimliiKl) lulMpproprUlul., I llu and Brushes of all descriptions. .

  a iloimllou of School Hunk' iiumbirlug tome Tlc I.lvc Ink limit 1)'I' Furmer lr busy The now cmirlluHiMi fur J Jackujii county now oak< \ o lor It'iilinry, mill begs a nmull, provUlun 'Pctrlii. \ I_ ir i i| | I) 11 l '

  twelve hundred volunin, iinbrntlug Ucogra- his WC1 liarviiitlug their C"nml 'lvillll and building al Jlarlnuuu on (lie 'lte "f Ihu old one, pr.ipiriv. tttmtihy.. MuJ I UiHli/plmnuUiiiit ll'xlKf In s kit.$,'IthO r, I'l 'llm MoiUi Kit'ru of. I' ,|tric'tutry (0011,101.I l I'liiuy ninl,I 'j"JiJI't'Iie"I I .., h|"jii(('', I''uu rs u (CJu.llli"III.i s I mnl t i JNDIM'I) ; NMI'I ,I. M."lll I lI'1

  Pities Spelling Hooks, Readers, I'ller.Gram- milling with their Inborera, In ronacipienctt of |I'm thin UI.i"t by the lunrurIhehouw : (sty of War c..llr.11I1f( Iho tit. full:Minn, 11I1"lwlllu

  flours, .rlhmeIIC&c. Tie IlouLii, by the ttrin n'hit hour town has been tailor dull MirchanU U to tie II'Clly ft'c tenth and wut, n Unkiiu house In Now \ nrkui\ ll It mlil, CHOICE PERFUMERY. Jiu.l l ri nu I ''t il I'm.I' I r 1.1
  their nlwki and for 'thotrudliig forty feet north and Ilih. U (toconluiu knew llmt Iliuninnty' lI.nlll1lhu HX;nhilliin
  of gift, ore not to be old or given but, arc opt nlng prupuriug Tie 'I story | wits
  tl away klx with tl I 1.1.CHOLAGOGUE.
  n ( II. I
  | iunt
  f.rmcl Into libraries lu the various schuoli In 1/1, which wo" hope will prove. prollt- and, went r'KII tnilro lungUi"of flue building running HuidPUM.IKU l'i.iiniiiunl inomy \1.0 l'I'l'I'IU'Co| a CONCIINTKA'JKI ) I NSlA'CI.. ">t'

  county, w here they win loaned U those pn- attic and pleatiul to milL to bu eight feet Tu thc clear H lIlt ten 6'il c.oSIIITI" III I lOllsIANASi .

  lulu \hll parents are too poor to buy tlueuiu.- Thou Ocala /Iutuitr sty. : The crop arc tints cut "If Incaul cnJ for Hlulrivay The Hit mounts PU1: iT JMJ.xc.LL G-XN'GEA.: ,
  \ I II.-'j'he I ,
  S.J.I
  tn bi' of itut4 Kilo. On Ihu xcond tlory tImbre In \ "Ilk. mibjolnetl ''| 'rl
  The 1 pn'"III1 ctrlululy I Unmlxjinu. ono nod :) 1"OIIIII j now un Ih"' )' \t ro U'lore the Lite I lo he n C'ililrCuili or hall, with enlranco lor III ret. n'in e Ui list Iretsot romtlliun c.1 l lust nlIIIIM I'ollcllh'j' .1I1 thui hrtuhertis', ur JolI..lea Jh'K"' III .u I O/1..II".lcd r'IrI"' .1It'h, I. 'Ijlhl, r'' ''II1""d.' fur

  will lie highly appreciated by tho |poor |nopu) shone. Woliatohiurd I mitny ililfiniit utale' I| Hlilrwaytrn ftt, BCIUM thc, caul eli of """i' j in 'l.nii.Uni.; wint, lurwitriltil' Iti-iliiy' |i. theh. liii mute ue b.1e1.ii. SHY" out iIyauehtutidri.,' 'I, A Ir.lIoIII.londn"IIo zssuil 'iilululluus'su.. hliimrrluus'ui, 1.11

  both ,hltc and culorl. Iliroughout the county minlH In rtgurd to lit rflecU tit the nlorni on the I 1 liiit nxim i i. to bi forty h) ll.iil. )'.el/ht lift In n 'lac" (4| thu Smlnnul ( "lucll,1 11 Its, l nli'iiI. rrul III'hllltjr, l Nile, M II..., ikePUKSCUIPTIOXS.
  hiss clear 'I'hf ri. ate alan to bo nl f I.,'iI(11CIUlril"' I I.) Ilimnu \\ ('Sites' uy', ,
  It w ill unpply; a hat. lioruli.ri.ro tinImrniKupil rrn thai u cnn I cnina In mi ( the juiry.rusiuiuc ,
  "Cl 11lch |" \ ) 'I.luollur "I'al.I/A| "lllI I wtMeinl '('hire nu | hiuk HIIIII'IIIIU'lelll..f| J.ilii.iinn: | | fir I lAiiiUluini. I I ( -
  iminj I'"f'nliin ending their i'hlcrel amount (,if the dnmago' ,olturvalor on top roof and 11 on llml I ,mnl nn.inlier "' lIeu l.oaKIIII' l Sit 11 I iiit I II 4>
  to MlllHllMK. New Kloriiln nmiige.tire coming huh the Jack )fry, both to tl nf ol/o"I'" proportion to (tin/ llum, ,u tl tlHkti, htntHry .\ f/l",1 1'. MHIIh.KJH lid' lit5 .ut, ujlsusttt I ii. tOe .huh it .urhts' Ii full situ 011111" "..orllll1 ul
  ] .dmlint I rin' aiUlllll Ii .f Illl) U J"IoI"\1 with 'UC'U.kI.
  -S mnl" nt-ully tlnl-Oiitil, wall LlimU, 1 ("IIUin & AGUE
  | WKAIIIHI wimlllu market lu litr/i' cjinmtlliu.' ( "i.I"I |0"11. !,.<'i"iuna iniiv' lie iliM-imlinni'il(. <) AND C'iioi' .-8uudu>' nlijlit 101alIIII1" inlinlniHtralluii hiu secured AND GENUINE: DRUGSWill ,
  'I'ho ladies Jiekionvllla have formed I i ;> n iilnle uliierkxl PURE OHEMIOALS
  young iioi' -It U ,
  brought Ui another henry whkli contliiutd uturly a "tOud loci, lu nl the Hlulu The ..
  r.II l called (U.e" Slur t lull, dctlgncd that (lie LISt ) In will I |1"(1 every |lain Ainlnluu u IIIH. DlielUM I ,
  the better of Hiu 1)111).101 1,191'clol not UI.1 one Ku.kliix died uinli ll, uD.II 1 'cil fur 1I1C1l'K or (liece1otrctocL
  purl nIght, accompnulcd with to amnwnicnn' the wmlerKiutjn. the Sunuhlsllih me moe ni Iliu U kept iou.lunlly un "olld.IOl/olJ. wltli a t 1'1.1

  cOD.hlcmLle wInd. Yenicrdiy the wcntln gave Why can'( TuUnlm**"uIIJ I soiiiethiInofiiiukiuid | j b.lfll Ilh; I. ru.l 'that u now) Injuring ll rain, t ,|>II'UI"'j League |nui'r til a* it intmiH of (nioeuiUjrUio /Iet'uIII/JI Jut,,.! n U..I I mil i., >lv .n M, l.IVEI.Y'r'

  of clenrlng but lo v ) In blat Iambi ll rights loyal Dion : propnra."t1on.am'
  bo
  Iroll. up day II cloudy and I \ "t"l or may I I'lgnet IJ Tiioiu WHIUM Cmlw4Y
  NoiiTiituv, AiiiilVAW.-bcvcriil Northern .lam- pretty near failing this
  "utmoapherc The Injury u far to Iho (0\11 eiop '
  1111. hive arrived in HiU city. Irom Fcrnuudlnil on 'iit' al,11 I ItKKD( CAUNKICK .ANDUUS) ( t i'iii'ii: MI pi'i.i or
  hal iliiuiiitroiiii In ycldIHriI''lkl.
  iM|" I'el tome portion of urdar lust, having cumuli I lo that pluee, on Ito : IIRAMI

  (lie Mute I hole diilrleU 1 ore 1IIcr water unit ulIDMI iteuiiiir.Mi'rcuhta 1"1 Xcw \ok. 'I hew fain I out \. tf'wuRr.-11.1' lunlllutlonhaiilarted proHpettl. I C .'*"", Hi'h'l|>t 19.--Juil(! t'lmwi |18 1"0. inlio,' 1o lb. BMunmiilil of whIch I would I.Ulho oel"lIol l alUntluii ul '!,.'lain. KArUIIl >' |.o\V.s IIKJIII.\( i5ilu't'lLliBROWN : ; )

  total ,I.tucllol to cru|* h.followed hid cmcb ( 111'nlnl I.tlc. If alter I 1'be attendance hail aluady naxhuel over ono thin hul( t'yi'. bright nml inure cm tU II. I.'tll. 1 1Is71 11. '.n .:I.l

  The rain lm 1'cvcnlLcolon tlckIumgand pro>|I"I'UII. ) me a11.ll 1 \lb cotintr)'. : hundred, and, ivuul) .nvu, with H numlwr moro slightly uiritlcJ from dtMauttum.11th | WINDSOR SOAP !
  lucl -L that iim If |{ visited V4...
  of that Hhiiu WitS on Iu 11"1 bcnteu oUlan | are lure \1101. )'el a iiiuili' larger /I\jtIurern.1 -

  1 ijt upon the ground, \here, on wnno plantutlon<, MKUICAL WATER*.-'The />/> wj'* thai ut l I Ilcrell has u of U, wi anti bu' teury lui in t' IDcrUUI :.: > u .' ti. ." I'M'i: PERRY'S Just rn-i'lv.il mill fur tnli ut M. I hIVEI.T't..

  lie ..11,1 .\ 1.10lt told in on 8ulurJay > the null of Mtun thunilU, hiu nnan & Co, In I CJI'| be.hcr.'' iry,-IM. t'llle > I:I.UIW frVfltIN'ht.itLEs'L'mt; ,

  . tlml IlrlIIO.I.COD M bids h.thai tprontc Iho fl'h'r jiorilon of I'eu.cola! It I out generally l.uilchlf.1 t'AA or !A l\n"( ._W, are l'IUft'.IITC/K. Bopt 1-TI"re) | Lllvt Ixi Q |two -0- MOTH & FREC LE LO O I
  known ell. boine lime ilntln linen yellow fryer during 1)14) (xtnl (\ uly- 4 4k'mhl
  .(heels In-nr of time Mr f .
  t w iih 111.'I.'vl on the \holo, the last il s an .rh.lol pained t J. W ruler. bur lioun Drs. J. H. & A. L. RANDOLPH Hagan's Magnolia Balm,
  weeks hate been trying lo back I drove well was {nit for inpplying o( K.nII. almut ntvtrn mi In dIstant, \ 1tie/
  very 0\ ll
  .J/vl J'/'CMIM
  aglcuhur.III'letl. law I" louii(. 1 lie( receIved th, d'al.| IsVttSIiVOlfl'J ,
  ., and if tn average of crop water to the \i. 1sbIb wm coins ughty 'ly bile kln
  out the Slate U made, then omit Ul late frost fe-et until II it 1 I fUPII( a rock IbrOM- kftc-r mitering the mm 'hu,107. ii.( _, M&StIlL| 1-T\l1I| lint kPioii .J//V hoJlt.llIl.. I Just 'tltllJud( tnt tut lulu ul (lit I'NVU: (rum utn.
  lion From thU well of ilcr "cnlclaUD. 11'' occurred thIs I HfMwlt lu lie Monroe Hum*. M 1.H'ELV'S'C. Jfl'sdjj Stta' .
  and bitter weather from tlili out a coukUint ilreum shout 3 f. 1. the aaiuti day trout morumg .I11"7/ I UI'EL' for nulti at

  u

  _
  ---- _.._ .,, _. '_ illt
  -
  -
  _. 1_4 ". _Ch u_____,.....


  .  ; ?.t"""' '''>t- -- r'H., '" i- --" .."---.- -
  -
  1 "

  ', ,. 1, 3


  )


  I-  <' // _

  --. .

  I.I.xI.lfl. in: .'iir: ,. i:.
  .tt Miscellaneous Miscellaneous.II. Miscellaneous Miscellaneous, Misccl1ancou.CITYIIOTEL
  -- 1t .
  i 'uhl!! Ioribian.I. If fn11lnJ} more were wanted to give .
  -
  .- - -- .-. :-.- -- "- -
  Roman -
  us nn mitgnifieenee we
  v., ..:;cU'-_'_ ,,-=-=. ::- :=---!" could turn out1) from monuments .
  eyes public YOKUM I
  FAVORITE LEONARD R.R.R. JAMES J.
  riii: itit: iii: : '..t" H.I. demoralizing games all grnnd processions THE PLANTER'S ,

  ; we could l forget the Mnlties in A Y'S READY RELIEF BOOK-BINDER
  Tailor &
  \I.I ,t Momc. InioriiinlloM lor Pralrr !I.I I. brass and marble, which outnumbered the Draper, RAW ,

  I 1.1......K, .'IK....> nnd '''oll1''c'". ','Inl inhabitants, so numerous that one Now opcnlnx entire New Stuck or : ::11:" Til i: WOKMTIn 1'1 .150- Tallahassee Fla.

  I blndr thousand Imv 11'1 recovered from One lo ',,... .tllnulr I ,

  ,r For the benefit of n Inrgc tnitnlxT of into embellish the lower Ilnly sphere, nnd rf ronld material dcsocnd SPRING and SUMMER Blank Book-- ..Manufacturer. -- MARY S. ARCHER, Proprietress.rpit .

  NOT ONE HOUR
  ;4 |)t'i-fot4)| wlio lonl in lirttors| tclmfRn( ntul lifu to those things nttict' luxury -APEII KfLEU TO ANT PATTERN. JOUR

  cigar\ ntulwlio lie Inhorinitimlcr] \hll GOODS After miling this advertlai'ment need any nutufT< rwllli J nit, Ca.h Day Hooka, "ndIockl -0--
  : Inok
  _ 4 mny nnd mats, to ('", sumpluons tnrr 1.41.r order. Rook and Maga.
  lldway' 1" ,
  11.1.1.
  .I Wrong; imprc' ionii,, in regard( to the cxixtinp ; living, nnd rich furniture. The art of 1.10. It .< Ilt .ndIs In any itylc.PartIcnlarattcntlonglvenlo. tis HOTEL, basing been lliorontjlily repair, ,'

  mttal Jlttl)r.:<4 A >l) I'HK'KMt: I Photograph L and rnled. rarnlnlicd, th'ol"hon ',
  using Of Al.l. b.lli
  ; Inwu. furnish) the' followin nllllrl.dollIIIII surpasses "Pain ,
  I ; rC'\'IIII( we the Only Remedy"That Albumi. entirely le" .I. now open ,.". I,
  Anything known nt the present time.In ..M<1 ,. of the will be .pared to
  ; I.n Illnl r< <
  'nl t. lon I'nble
  : the decoration! of houics, In social entertainments 71 Iniluntly Hop. the mOt n 'orolnJ palnn, Ofllrr In the "I'lorlilliin" llultillnK. guest comforoblo. |May31u -t-ti
  IIiII.E..I .: UlJtOll liKAI.KIIM.Kvery : Miy: a, 31-1) alYllnIJmlaUol..ond core.Conle.lon., wlch'e reb.2.MaCS.; .
  in cookery, Ih.Uomnlll were 810m..b\ln..I., .llod. 3DARBY'S -- -- ---

  |l'I'r'1' \ho ni'lN, or ntTI"'I i for remarkable. The mosaics, signet rings, JOHN PRATORIUS or orffnnn, t lT one ,'pl.Dt\

  cnlc. foreign or ilnntrMio tliHtilloi] npirits; canines, 1rAcl.I'II, bronze, chitins, vases, IN FROM 1 ONE TO TWESt\MINUTES, BOARDINGHOUSE.U .

  : wire mnlt in of finjfnll.nn mirror jell perfumes No Chatter how violent the lie
  or liqnoni, cinmititie' Inlrn.111111 u.rraUnl tialn
  r j or | i i. regnrdeil M whole- hair dyes (" robes, .", | nttcnt IIEIICHAST) TAILOB\ It.nIATICn.d.rldd.n.: ,' N... -0
  "I\nrll. f 1llt'rj'-nl ( wIth dl.ewe OOD TRANSIENT
  pnxtraled may ltu.\RI'
  "tile li'|nor ; n ii.l npon nil Mich |>
  ins 1 x eeial: tux: at tho rAe of 1100, a thttgnroot, nn Indian bronze., were ns expeiiKive UA3 JeST RtvEIVEI! FKOM NEW YORK ILl )"'.\ .s iti:,' Ifl itii.i: ir: ell bn
  i i4 if their minimi miles ,ilo ,the sideboards of Boarding House
  )'I'llr: inipoKOcl' ns lIAni"hal .orm.nt .r WILL! INSTANT EASE. Mrs Aen's ,
  not ctveeil $25OOO, nllt 1 if their minimiH.ileft nut, so much ndinired in thc laDitininiitlon APFonl SOllh.we Masonic Lodge
  Kidney.
  of foreign or dotncKtic ilihtilleil cpiritrt tion of London, FRENCH &: ENGLISH of the Every Iblll; convenient and well ImlKcd.TIIII .

  - nil nalex other merchnitliso nnd, of the 1.1."U1UOI. l"d.I'r. .10"10 I any where 'In the city
  of carved
  ( were exquisitely fn"mrn"lol .
  'VoOI ivory .
  A a few do lll Cud It
  illcn,111 CASSIMKKKS! T..el. > ;
  (CLOTHS
  Coni itlon of llie I.unip, ..tOI.\,111 1
  the nmonnt of 41,000. they' A in China or Japan.' Mirrors were IMPROVED HORSE POWER. Bore Throat DlfTiriill ( their ., np at her bon.o.

  nre, ,'cl"irt..I| to pay in 1,1llioll (ICI Inndo of polixhcd silver. (ll.lss-culterH A"VESTXNGS" Betblnl.Palllnllol|, ofthe Heart, n1l5I N"'Al.t'AhSh.E FAMILY MEDICINE, forpurhrInFelmnalnircntovlne July 19, '70 5i>-lf

  r.r'cr, one thoninn l Iolnrl of unlet of clul imitate the. color of stones lolcrh., Croup, Dlplilucrln,
  I.recoll KKFFOUTd IN THE ( OMRINA1IQN were
  "IC' i $ ., tt-ini'H) or liquor, in Mte-w ofItKTAIf. \t.11htlho I'orlland vase, frol Ihe O not to ...1. new principle.., but by l.w.r. Toothache' Catarrh, Inrtui'iin, bad odollo all

  .1",000. tomb l Alcx"lcr: Severus, was long conridercd hnK.lonl to utlilre .111. aaie the |xiw" that. JI.ln.he. Neuritluta' lheanintl, kind alckncu; for Imrnii, .orca,"011.., .Unj';
  brans could 11'1.1I.t In other ttylca. f oini) of thoiMM.vrM Witch lie Is |ireinireil" to make to o.d"in the 'Intent, Cold Chill., Ague Chill.. 1871 1871
  as a genuine sardonyx
  )
  I I 1"\: I.ii.: ;
  bent and ntflc, nt moderate far and all akin ill.ea.c.1far ;
  .IItln oi1 iMiMtovi'iivr.: : m.1 f..blulahll The of the KEADT Er.lp.I. 'beumnl.n.
  1.,! hardened. to cut stone ipplleatlon RELIEF: to the

  Kvry: person; who wlls or ofl'cru lori The palace of Nero glittered I with gold I. The ., ami. .urf are iniiub I."., 1"leC.. 80U.r.tol gnarnnlced Unit' at bin (ilaee a tandiotneMvinmrnt part or porn where Ibo.polo or dilUcnlty cnht will cDI.rl. lore moutb,.or* throat, diphtheria. ; for :
  .IIIt wi WORLD.
  i alc, foreign or domexlic\ ,., b"DIII ofadJURliueiit nf atford) ie and comfort.Tffcuiy THE
  c1"liulliri nnd jewi-N. iii.l l flowers were brclc., f.iII"n. I Hr".I. Improved .mean drops In b.1 Inmlder of water wIll \In colic, cholfra a wash to soften and
  whir, nle, or nilic-r ; in 1\11111'1 .r .Id cog ( I leanrn.frktlon dl..rh. ; .
  'Olt"
  111'1 I I It ( Hhoweied i 'I'lio hallS of a law tnoiDonlK! C.Ut'l BPA! MM' 8nl K8TO.MACII
  i leM <|umtitics: ,limn five gallon, nml vtliOHGiiKini.il frol Pry cI.illA cloth toil. nny lo s .till of greater e<|11.1 ".dClree :I lico It I..1.le.athan much FURNISHING COODS IICK HEIDACIIE: beautify the akin to remove Ink .pota, mildew.frail ,

  H.ilfo. including nil sate: of otlmriiurihninINi' IclnSllmluIIUI'O more ..lio.. r. It 'I. not dungcroni. fur driver a.other HI\IuuutHYESTFIY: { L COLICSI, IS ) ( YEAR 1S71 BIDS FAIR TO BE ONE OK)
  ithi JI'ICJ.). I His le.11, "I'owur..in. None the mwn f"rrul..I.deli A !II TiE : plaIt ; taken Internally a* aa aiillcd| externally rflF lu
  .1
  ito not cxrccil f)23'JOO' ) in regnrded ,- Ir ) nhould., alwny. botlla of Itiiilwujr'K mnat Important old fruitful our politicalliintory.
  : 1 :n n retsil! liquor' dealer nml required were silver, nlllil, 01 gold.Tiberius .. ..11.1 with tiller home power* C.I Itrasly curry. wIth tlnni. A few all who have In It will be sloped the great 1.0 on .
  for with till.. The following .. a few of the READY-MADE CLOTHING.. .1.1. ; .0 hllhl, 'c.omm.nd.d by the Presidential' election of 147! moat 'turn
  \ "'01' In 01 kknea ., trim .hl.h
  ,, I I In speeml nt t lit' rule of f1\1 1 (.jlol "lIICI'CI numerous : ..Ie. wil or Inlli ha of In the
  an em new
  \tiny I lit 1.Ulonlal. rliaiiKC of It In licttur wi political energy
  dixh than for tale all Druiriclm and I
  A hjr Country.Merchtitaand
  ,pieture of' banquet: fVe.ii Ihr ./ Ma. F.onellNndl u.oc I-I. which, for the Ural twelve I"
  yenrKrry I Daily .nU.r. Mmtfiuirf: HER TmM.: ?-: nr '" HP allttiuiiiil.FEVER II year
  :5 1 Dmilim, five ,, exhibition, !lower MTCALI. ANt 11" I Into national'
  of weighed 111lre.II""I"lM Ir The of Ibo Improved) llur.e onTurnUy Imeorderod oftbc1MUBY cornea olfolu..d a enl..o.ul .in
  t: nle denier i in inay
  hule liquor .
  \ l'cllirl,1 The uf Dreniix of developed whleh ari-m' NI.moot AND AGUE.FEVER dl.o.ly era of,'olnd.lt to Ibo Democratic party ever) .
  1.
  were gold. ucalll 'Ill( .1)r1B.C.Lewis&)!' -
  .ih'fr.
  I In ptni-n ntul\ to keep( eon'pifltinimly Oi cups loi For 1.lnnl.nRo., niniilnit a largo Or I PROPHYLACTIC CO., .b.r. The anpcrannnulcd ,iMuca on wb"h tu'
  I iiiit'.ili'i Ilix (if blHUICSS sign, ill Tunics weru, embroidered with I the figuresof ttriln mill with oiiu perfectadaptalilllly AND! AOL'E cured for fIfty cent. There party have Mood are ,paining' out -.,
  : .hr..h'lltl
  .I plill'O I various nninvilH. I I'anlinn wore jewelswhen $ and mefiilnem fur I mat-bin- I I. not a r> medIal In this world that will cure ..Udlh.blul"orllIlbll and profligate cxtrav.i
  141 N. Y.
  |iliin In" ifgililili'tlorn, tint lei .iliiiii ,lliri'Oinrliix \ itlio | cry II woo applied, ton .Ixty-aaw gin which required Son Finer and', Ague,Ol..t all otlu-r Mulnrlom, BilIous Wlla.n It.el. gance (,nll'. admlnll.toa need only
  in Icnnflli", |'iiinti'il:* in nil <'r< orgilll. l"i'iiI l'UIIC,111 .16,000. eight mule to run with old home power.. 1,1 8..111. T"hlid. Yellow, and other V"VOI (aIde,1by Jai 10, 23lyVINEGAR' to be faithfully cxpoied of puhlli
  ui'n. .I I Drinking engraved. with ""II'Mfrm mule only were alljchcd lo the Icier, .11'"llh. HAU\\Af't PIL..o) quick .. RAIlWAYS 7 tlrongly DInln.II In thiN, the great work
  t reolll
  nl,1 |"ifnjirr 7 C'IIYI' with I One then holtle. will no aecond-
  11.II'rnlor'inlnC tlie ,' sralICM were 1,1orll.I. gin ca.e. taknn onl, whr1 on IU-AU\IEI.IE. 'lfJ.001 per eOll'l >
  l'i.1L1.. the trtiiif ur ti rio I aluui! bad no difllcullr lu propelling a good I BANKERS ary locatIon Hi tbo"'Uo.n of national'
  H'I"I'" : witli I, I II.orI .wliolcunloliquor. with, bunt* And [flr.Ael.of "areoO1 Sofas rollf.Ol"n. and all the I"aehll" I.dlnD.I'I'1. Itr.: and Intelligence,tbu freidincu and abundance
  | .1"I1'r. were inlaid with .1 11,1 cov-, by ; and the comiany) prcnenl .. of III new, and lu recognized position at the
  : :'Iioll, I R. 'etoil. with jw.nd of many or on ha'II'b'"I"O' mud liinebatie.willi HEALTH I BEAUTY 1 II 1 1Stronir linding organ of the Democratic party, lay III| on II
  ''I Kvery; I link'Hitli. liitiordi'iilor| i in rcnuirolID .1I 'ell\II"lrple.i / general' tmaut1cIpcldcd, that Ibo 1"/0.3 Tallahassee : : : Florida, a ml..lon and ap".lc.hll which It will uliclmrgc
  lionk .I inform NoS4 The Iliiinnil1, grandees rude in, gilded llorm 1'owcr la beiterllmn and Pure Rich Blood-Increnno of Floh and .111 uldn.bl> lgor.. lldcllty and ,enl
  kt'cjin fin jn'oviili'il
  I ('lirIri. tM, bathed in luaililc: baths, dined, claimed, for II, and .bll 1I\.lcIUI\ ) and II. W tVnighi-Clenr Skin and Beautiful Cum..I.xlol 1 8111.Oll.c and communion, .
  mill, I e ely such hook clmll 1,1 al nil I iH ao cany mum bu \.1111. ...-. IM. LOAN MONEYS .ecuriid lo till. Ibo tried ntutomen, of th.
  kept in Hoinv or public plncc, on MMpiTinisvy 11'(1 golden( plnte.drnnk from rehrystalcups .lov..nJ I ciinnmy fpr every planter. .throw bla party lu all tho Stales 'Wolll' ... eo
  open, officer slept' on bNl4r>jS. on ,011 |,iw IT away an J fcfl.cc It with IM..brel Ihotixh HECEtVE t.IOITI.: operating wlib 11'1. and they with It, In building,,
  ,
  nl.1 .iii ) n-veinio nuiynnike luxurious courlies*, wore>Ilrl'cI44,1.) ] t did not expect 'ftui but ono crop. Dr. RADWAY'S up tho 1'1111 1.'rndl"lJ' ; I.nlul.ll"one..,
  mi fxaininntion, of uttuli book ail,, \ AVoni Hit .Vonli/omrrif, (Ala ) Mail. IIUY: A- 8.:1.1.I KXCIIANUE, luru.11' Cludden.cJ 1.1111.ld "

  t take nrj n'wtrnol' Ihcl'cfll, anil every Midi and were Illolelwih precious' stonesthey ; Till U/lyr. lolll'u".n-11.1 new home SARSAPARILLIAN INSOLVENT 111 01 party .. a bold. andunbroken 1
  : and,, wnifor ran ,,Bower further < COIN, ITOCKI. BONDS, Phalanx ta Ibegcat triumph' blub .D.lo
  'rnilillk.
  book bupiTHorvtil
  )
  i il IIIIN bcun filled intiHt .
  Ilwl > ) Ota ttnili" ran Ito m. hinit, ordlna. Ila. made the It In 1574.Tie .
  II. ( ill ).bllfy. mo.l.toll.blnK ; to >o
  .1iMhI banquets cn" '11.1. ullotled TUB WOULD In this
  'for IOHM two Inc"0lnlnfJntei ahure to )
  ANU) OTItklt I EJUKITIKS.: .01
  I ""ll'illI0t cIty rapid are the chanica the body ,
  their hOIRe. with carpets frnl ) ollhl. undergone blned and movement uf tbe ,).
  3 jbnro, nn l during uneli tune it must heIro.II"Illo Peon Iht AVw Ortrtlnt Ttnu-H. nnder Ihu Inllnenco nf thl. truly In theIr ,diiclpUned to I" luluI.a .
  from I Hylhania: marble from Nn Ihu rather dubioni wraihcr In T.lhb.o and vIcInIty.t4)lIIccSIflee wondurlul ) II..dma.eb \tl.\ dl.eulln.lon
  \
  )) revcnno officer ilemnmling. onyx cups N'Wihou111 )M- Anllnlu Cul..IIO. I.dld.bll I of political. trlb ; a eh t'1 lrllli
  nny li.lil. bronzes from Corinth, statues fruiiiAthieniwhiatvvvr a 1.,11110 ha ,preienl. nt tholmproved Irry: nn In nod .. JURcK lu to the extent of ,
  S"-(' OI 45. HornTower ,,,. The tlrnl |wrl ol Iliink Iliilltllnu; Iliij .n..r. .. 1.1.. ; 'rllrlol I. creul"lll..
  "
  I. We Qbk to
  I in Hrru nod IVII.
  was 01.
  .Sii-iion 40 ,makes it unlawful for Illl't precious tba eiblbltlon .llol..t, In hor.imwer| .1111 O\'c."le.e whole land
  any 0101111'0 hug the good o
  ,h \ \\ lioU'niilu itnil retni liquor denier to purclniHO and curious. in must In Corn connection Mill.Tlio with lie In.ly Coleinair., AUK 0, '70 1- ) TILE GREAT{ \ IJL001)) I'UHIFIEIJ.Every ;!BITTERS: during thc ..eet which brod..t I li 10 Important I In reference
  luxuries bath almost !
  The of txucjvdcd to the harvctt.
  ,1' or any U'lHtillcd spirits ill tl mill ft fonrlccu-luili .lono, and : of the SAIISAPARILLIAN RESOL- a __ Nrc-flare nn.r.alb. coining"
  rlcu operated drop
  'If .. .. ,. .c. : ,
  | grunlvr than 20 gnlloim from belief, 11.1 on walls WCI'I maguificent wa. readily and' ,'oily run by lbs home I'"I IT, Mllhs B. C. LEWIS Agent VENT ."IIIlnka.'o through tho Blood Bvtcat, Aq use rra.hS 'Iflajall I.tY As a Vehicle of News

  I 'JII'ii"1" other than nn rectifier frescoes and paintings, exhibiting an llnnle mule ", up to a ,yood averam opnclty 1 t'.lnl. nld and juice or the .)'.t.m the MILI.IONH Dear' '... lo tkrlrWonderful TOi WOHI.D (now In the eleventh, )car of its .-.i"i
  nUlh"izel almost inuxliaustililo iii ; both the borne power. and) mill working Inel.v. vigor of life, for It re|>ulra HID wa.tua of the hodywilli ( ,1. KHrrta.Tboy cure) alwaja' held tho llrnt rank .
  I of iliNtillvd ftpiriu, <]in tiller or whole productiveness and di'inonhtrnlliiK" bile truly .uperlor 11.11 -FOR TIIEGa nuw nnd flound inatcrlul. tierofulii, byphllli, ..not a vita Fnr Drink tn. lcof Poor pohltau lournala.. lu newi on every nlollo'I., '
  //1 dale liquor dealer. JiMlilloil landscape, ) and mythnlogiitnl scenes.An the 'perfi-cl Mitlnfiielli.n or all 'IrtarnI. After IhorouKhly Con.II/lol.| ilaudulnr dinua.0, Clecra in the Uam. Whl...Proof Hplrh.and Urfa.e LI. commercial I. 1,01. dome.tlc,
  I Al spiril .. -.- teatiiiK the utility and value of tbu hor.o Tumor, Node. In tin Glands and q u or*ilnctorrd."I..n"".lnt 1 pleftM the .. Oltllllfl."I.la alurayi r..h Iterry., ,, vurloui, unit
  drawn
  from cask other
  any Ind awful warning to power In drlvng' 'Ito 111.1 was next attached to a Home Insurance Company. other ,p.rt. or tIn oyol'm. Sore Fy.Btrnniorou.dlNchnr called .Ton. AppMtatri.1' "" *c., that accurate, ooiuprtiiug thu whole circle of current Intclllgence
  plucoJ in any other cask or nnckngo con. Rco'llwh'e4 cotton gin and eon..r., the >amu, .guncritlyu.eI from tho ::0.. unit .or.1 forma olfkln i.ot the 1 dr.konn.... rln.bllO trnt ulnaya rendered wIth itieh ,prompllud'
  taming nut less than 10 gnlfonn, nnil inlenileJ comes to ns from filwnlkec. heretofore i>y rolr Iu.-., which was reiullly ill'.eii that city was ""jawing": her children, her d.lvol up to Ill average wllh a f,1 r.,1 lu Klnir WI.m, Hull IhcII. r.II'elo.' A.I., '"ml.rcl from nil Alcoholicl4tImulnni... among iHilitlcul ""iippouvnta lor I.011"rlorlly
  fur Male, must bo again iuvpcutcilnnd neighbofi.-n hired girl, nnd everybody in 11.10111. while otis '"Ull only applied power. Home Insurance Company, N Y.Underwriters' fpoti, Worm. Illho 'II.h, Tumors, V'Ice.In Ibo rarlhef.RKAT MI.OOI) PrRIFIEIland. In thuae rivpccts.
  guagcd, marked and brnmlcd,) in nouordnnco advantiirn. of II In .avlnfc and ecouomlrinKtba.pace Womb and all weakening and painful dlscbnrKcfl, A LIFE ivisu l'lLIll'l.Eaper1ucit.nTiter
  with Section 47 Act 20 general when her, husband entered anti in' and coat ofleeeuur machinery wiN mado Sllhll"clt.? Loin or ,>.m and all .o.tr of the and InvlKurstor of tha Byotrm carrying' off all As an Organ of Opinion
  i (_. July lerpowd She opcnad..)he clearly apparent to .1 p..1 arc within the rnrnlive range of thla pniMmoni matter and rertorins tlieblooil to a heoltbjr con.dIllon. TUB WOHI.II In fallen, ( ludouillubl ,
  "kilc.wlr" r.nl"nl.
  IPO 8. month but' The whal uhlbilul a inont tlihty .nil. of New York. wonder .I Modern' Cbemlntry and a few dny.' use No persia can Uk these Ilitbin aoootdlim to ardent In lu advocacy of nelucllc.rl.L.
  I It is thu duty of pernon who 111)I-| Al angry reply, a spiincontracteil ictory ehnr."I'! ni who were Intorooe.' or who will prove to any 1'1011111| It. r.1 cither ol! tbcio dlreftloni and r.mll long nn..I.rtto lucId bonr pllo, unsparing In lu Iollh \<
  every her cheek, her lower jaw fell, partlctpaled. form of dlneaso It tn cure them. are not d..re bj mln.1 polwtn o o\h.mean, abusea ana' corruption; and not fondling II.
  or drawn of or CAl II' lo lie elltiet and hl conld neither speak: or shut Wt have observed' verv allcntlvely tbo tiiodtl. 0 Not only doe llio 10. ItEBiil.VENT ami\ tit) vI., orjpun.beyond th_ point of rrpalr.Thry euo.lul.0 mere ,politic, It takes a wide Mtige,
  hl'l :
  d'IrA:: : ::
  or drawn off; difttillud 811111 mould but remninud, iu her the Improved Horae, Ilwcr. .ld hn. .een III adItilrahlu GIN IIOUSEa AND! COT I os IN rxcrl nil known : Ir"I- cnre of are I SImile PurBnilv" well nn it touches a great variety of aubjecti, and 111'
  p 111tc.moiliol. workIng l.d.. lentil CI.ullt.111 IN8UKES Hkiit dU- Tonic, the merit of acting to bo 1\01 uldo of all -
  enxk or c henring any brnnd, qudlic. very low raid. Also Insures nil ullicrnpefliR Ch'olic. 8'rUrllol. nld poMVMlntf I. pecitlinr I a public opinion on toplchlch
  pnckngo law ofcmptyiiig tongue hung 'out, DUI eyes ); fully e.tubl.h It. 1011.1.,. a,111.y..n.lnl m..hll. nf luriujirhy| nt i-nrrent rut ca.2.4lryu'o ca.ea, hut I I. only poRltlve ,'1.1 for a powerful"went In relieving Conijcrtum o Inrtnininatlonuf w engage ,public' attention. It give coniplcuouhproinlneueo
  I I or stamp required by nl thllml started out of their sockets. She .) The.mull uh"1. of Mclll. Ita .II\I.IY.\ Ind .lildury u nil Illiitldrr 'omplnlnl tin Mver and..Ih.I.rl) 0. tu tnule, COII'I 1 I, huch cunk or hl.lli ; nll'' lllh and dlrbll 1 recommend FOIL FEMALE COMPLAINTS, In jmina'droM on thena .* comparlnon "> i ijournal
  DAMC any
  STATS wlh
  'ix 11"
  ; cllOO located her in her violent IIU allPRICE-,* II'.III Ucltisry anti ., Drop.y 'ullc.
  tempt .t WOlb dl."e. Grvol.Ullhct .
  jawbone .tnarrled or Hlmtle. at the dawn of wotnunliood or nt the
  -I d nnd obliterate xnid mark, brnnd or stamp. bloppngc'. (,r ., ., ', Al- a c.ll.oerlllletrll.l.
  I Any Much cask orpnckngo' from which snidmnrk to mnko n (Hinging reply to her ln, l.nn'l' $140. Plotter 1, 1-JTO. U (Autf. 0, 70. l-ly blllnlril. Ilrlt-Iil's 1..0.) nnd In all ca.re where till turn of tIle thee Tonlo ant Bluer tin h..lo."o onto IMirnma
  A called, who reduced For Innnm".or7 '
  are PrIce ilollnr i inVIIUI.Y: :
  cutie
  brnnd nnd Htnmp) in not so rlTacedonil MU'I"on11. 110. A relliibiu, Agent for tho Hlulu of Florida' unnlril.itr. hottlo. d.ro.111 il.u Ind 11.1', l>>.pri .inorlndinrMiluitt Hit- "fUl..
  ), n .- \ a riuurto heet, throughout In tartype :'
  cIHlnt'nliol prescribed gruel Iou Uvmliieut anil Fcvrrn* largo printed .
  ollilrl'nte.l. Its herein rciitiircd, wilt bo man is now enjoying the quiclos .1. \\. m 'vroo>. Stationery, Magazines &c. Dr. RADWAY'S DUeniirH of 'I,. lonl.l.ronI""t. 1\141"* nndllladd ni' puhliehcd every Wednesday. ? morning.'
  J to United StateN IB liablur prominent are:
  j ( Iieenmcwt reltlr.
  f"fcicd old limo hu has hail. for 1'w"IUrOI" r( Ih..l"o.bO. f'I. Aluullio.
  j years. rn.i. ANt ACCI'IUTR' MARKET HEIORT
  by oflioer wherever 1 PERFECT PURGATIVE PILLS Mtrh mi' cn.d t>yIllntrd lu04. I.
  revenue )
  I'I nny 24941 MO'Jnl atrcet, HI. l.ouU, Mo. o cnibnicliigtho Nen
  'Ir. 2irCOTTON -- --- which "Ugunerally produced by duranKvmcnt of tlH DlBemlvct I.I'PITUC'K 11.1.1. Ir
  .. >lld. $eciol-. .11 I'crfeelly IDlcle. coated with sweet lrgaa. York, Albany, 1.llh..n.. Plilhulelphla .
  ,I Il in Inllwfll to remove from, nny' IlliI. Savaunah Advertisements. liirKe, rcenlntc, .h'I.lty nnd ..trcnKlhcn.hudway 1"1. l>'M"EI.I.\ Oil ISII.JlTIIS.1'a.h.: ; TIT 1'101"1 .MiltKF.T.
  a i'ill. for tIe cure or all dl.ordcr. of tieIttorniteli and GKNBHAL I'lioiifCR IAIKI' ?country
  i P 'lo In U.8bo.1o..Co.b.' >
  big or .
  L prcli.il nny PRESSES S. L. TIBBITS and full MONRI MAIIKETFKuch
  lt
  nny IHti.I"Jiritl Liver, Nerroualllneaiieii lsslni'U.8our ractntioni 810.h. U.t Tot reporUuftbuNtw YIIK
  1..1.
  'ldl.lllddrr. olho
  I, outer time 11111fl', KUI'I'iHil/11,1 before' PIMU1.IN.JOSEPH. JAM I'AIIIIAMIIIL le..I.cba. l'ol.III'on.I Vo.th.I.. In. In tbt ),"Ib Blo.. AU..lpl."o.or the Ilvart, ofthesa riports, are ."II.I"d1h great 'i.irnnd ,
  sun-suiting, ) contiiiiiing JIHRI'I I ASIIIIOKSK I'OST-OKKICK, dlueiitlon, IYI.II.) |' Illol.n.! 1101. Fever In' 1.8.m".UoD, 01 the .1'iinift, 1'ftln In the region of the contiiln tIle lateht,' he obI > i
  ," nny Ilc'klll cd to the tltno of puulnj' the. tu .
  FINEGAN & CO llnminntlon Deranguinent. Ktiln., and hundred other pAinful HID paper I" .
  tunis I 10 : : a nymptomn Ul
  17.
  luoro gal: ( I'OWKKS. I LAS S.I'I'8'OCt: IN TOWN OK : :. of this, Inluriml t Vlneiru.varrantcd I to died: of1.prlnyi' of' l>fipcpMuTher 2. r. AOICl'LT'IA. DlU'AIITMENT: Wllicll f.llitalui
  TiE ,
  a luusItivccturn.' ., on practical and iclcniin
  nomercury thetftomarli and the torpidLiver
  I '11'18r o. COTTON FACTORSCOMMISSIONloCHANTS Ilr.lycllhl. coululnliiK hl"'or. II"ul.l. (ti thai are of goat value to American r.inu i
  10JA' ,, hung
  French Initial Paper, Envelopes, :: :rl'itIAa:\ \: Jo drum. and Uo..L.which .n.- them 1."ulll tffl- A special lealuro of thia department U a weekumimnmry
  .j et'lill UI I Act July 20,1808 1 impoNCH a A few tliMra' ( 1'ILUi will free, tha roe, In clcaniin tie blo) of all I"pnrll'and .Intpurt
  of tho condition of the Hop N mxci- '
  tax of 32 The I and flvcry rrliitlnii (>f .yMlem from nllbe IIId di.ordem." IMcc, ln, ...life and cuter to the.bol."om.
  1"'lt per piiiind on Illohlcl: Revolving Wrought cc'iitii" BY ) home and abroad.
  ReYlolis" per HKIM)1"KASKS Halt
  : 111.t tlltG Er"pUol' T.ue.
  : :
  by hand: or reduced HEAD FAlSE latter 1.11. .,., 9 t. A very lull report uf (lie prococdingi of rl
  ,
  twiMt..1 fr | 1' liolU Terbtincl.i
  I Cotton Press l'iin'r" CiinU, 1 I'ortfolioH) Icn" lilulcuea. Spots l'lmph. In
  Writing | Farmer Club of the American Institute !
  \lng print.
  a cOUllic1; II bu commuted, or otherwiseprejiared HiiJI NlrcM_ ",, iiiiu&il.. .Ju,. AN nU'IO\KmS1: ON TUT.\ MOMTI'tPU- Win k-lioxuK, 'Yrilint, Dcskn, 1Iuru"1' .lump Nuw York.lo UAUWAY Information: 1 A, Cl worth);, No.1$ : dnwlll'I'b"J I ', ."n\.I.ld heat the,Hltin.8"Hum E,..on, E".I.I.aud '". In each lixuoof lit Weekly WORLD, Iht tiny nflu I''

  \ilhout t lie lIPId of any machine t _1IIIFU J 18 1., $ I. pronounced' to he thoIIIOHI I'ortellioll Kntioy Ilkl 11.1, lelt 10 )OU. (July I, '7 I ..IiJhySAVANNAH CM h.b.r.Ukln."r.b..r 11.lo.Uon f nawo or antIc are lltcrallrduf I' mating o/ the ((7fiA. Ity thia arrangement tIm report
  or nnd, without I being, prcNmidor I \1. ADVANCKsl MAUK: ON I'lldlil'Cl-: ntmpbie." .. ilnrable, and cany rrea .0111. brtbe appear! lu the \VecIlyVouiuIi onu wei-k In adumol <
  stint time
  I"II'UII'II. out Mtcra io 5
  I .rklnl up ,
  I Ilkntll'I, Ktilvrn.niiil a large .ld "nl olh. ll luihlleailon III any other weekly paper.
  : 1 nn or t'i our ( iirrwitiniliiitii| liSort now In Hi" The hnlu H tIght I'rouswit
  Hweeteiied. willconrlucc
  : eOI"lle,1, I.U'eri'iinl.. Ii tba Cotton In, tin box\ on plvol, cnnblliiK IlHSOItllll'I of 1'eiicils.Also I.o'' tli.lllttcra. On. b.I.11 puck .u. 4. A portion of tha Weekly WOULD in TIM i I
  I : The law does not require l that there ihallbo I two or one" live"nld.I.prc' a,.VXIII., Rita. the nest I"'ulol."fh.I.. curative eff.n. for family reading matter, Including original nt i \
  radical. the nalarnl' .1.- with IU'I nil Dm hilly nml, Weekly New Vork Pupcrntiiucther CI..lh.'lae Dlood .' you a.41. 1mpurftlee selected stories, poemfl, wills of humor, and > v
  i any : change ill :; h'll I AI.'UIII.r l I llie IVIelirateil, .I 11011), tot 1,11 lilll., O.c.The with nil 4 I'nmilnr, IUIII' MORNING( ( NEWS.rplIB burttlii thra.b the akIn In Phnpl, Krup tract from hooks nnd periodical. Particular.itl> i ilion U>
  .- cr any' extended, mode of or I. (lie ntiuvi I(11 tvll) ..eh'l |Irtiluilt' | atleiiliini Roynolds Horse Powers1.1".I'l..Oed llw. I" M"J.llncnnd I lion or ttoreti:elen*I when you flud It o".or a.\<| will bo given to thli department during thi )< ua.
  ,'I''III'IIUU. ,. Heil'J\ I iluinlih In the clean when .ul. and, of Wolil.ni-
  4 1''rf'fllllv' hainl and w it I ('IiiIiy |' 'IIhl - .In I A ipueiul feature the Weekly
  t fur" .irenijth uud )'. They your foil... .I t.1 you.h.. Keep the blood punsand carefully compiled .untuti.iry of the new of > .,. !
  ; llrl"II
  Ill.hiIC or I iiiHtrnnieiit, TII'liJ", all I H> Oll' >. W. UTT.: lira 1""r.'luul expremly for Vulun 01 tie lug, NEW REPAIRING SHOP I II r SAVANNAH! MOHNINU( NEWS H NOW th. health the.rit.m will follow. week. It In nnidii no complete that no nncwlireiuls '
  j tobacco: iwixtcd by liuii'l or, prepared I I bynny R'll".n. Com 11., nllullr plnntaHon tho TWEN: .Hltl I' 1' .:.\R of luevli-lcncf.., 1'lni T.p. nod alkrr \Vormi lurking In theytuof It can full I of being well pouted on nil the ii

  proccxH, however viniple% for (1 1111411 lllP. KIRKSEY & SCOTT, "..'I.Uek. t.uk, t thr I'UMII I at Ilia '1nX8e ----n --- nnll. acknowledged 1'rvii m ono of the .may touMnd are nflvctuallr dtroredand portent new* of the day.TIII .
  $ 0''is S.
  or nwe, IIIIIKI bo packed' nn prescribedby <. .. n1K li7 ... l)nlll<-. In ho Mouth.A ..0,1., d""I.br. pbnlull., h.r
  till K8'1') lllork, nlrerl, fmvmiuiih, 141 r YOU WANT .I.lna 1".I an Inl.IJ"al up. .of tbe earth '
  sr.ii.\vir.i: : : 'oIgIp,
  I law fur' luau iilitct lIrll 'Ohl11, mi'l the \I"r.clll'rt In New Ot.u. itIII4)II14 VlrL a uewi ipUbir, tie MORNINC! NEWS I. cnerietlo .limit U tho prt-genee of worm*. It :
  VCTO US Wagons or Harness Repaired llio tiiuiilti le the healthy element of the body th.1.on. published Tuesday and Frli'ay.' la a large CJM.HIsheet
  : damages ,
  of nuN ,
  / tax ::3 cents mon ,"doUI.rlrl.III.llh no.pD
  I
  : orer
  ) :
  : 1.t'I"'IIIIli,1 111'1'1'1. (' I ,. .. -. upnn the diMued bnmnr .nd illmy containing all I lie new published In Ibe 1>II '
  I Any I 1'1"101' : or sells AND GENERAL COMMISSION ClIIINKII Sot f MAIIkST INK .'1'1.11'8TH., -,0 TOG -- (.' It eiuplmtlcully. a JuCRNAL lln.on.ly.'.lle.. d..t. list I., u'.lhlo.' .uooiereoftl.ooe. tiPt'dets I ly WORLD, a ltli tho exception of ouch local re.ia .I

  F twist tobneeo in violation) of H.ctiolll) I Nrnir Bl. Mury'a Market.V. F AVERY'S' NEW SHOP In pnlltlci, It li earnestly and linpunilly Demncmtlc Kill ,..of. A.dlc"),1...from.Mlf..m..n "*1"11... York* nmybuof City. Its no market Interval report to nmti.rc-ahtl'n'ui arcnn full aa I of II Nm i.<

  :' Act( July 20, I 18UH, 1IIIIotiol() --AM>- and li an unwavering ndvocato ttiufdlielplool J. WALK til. Proprietor. H. II. McOONALU I Ci). of the D.illy edition, and It coulalmi, bcildea Inltresting
  11 wi \ I II. ltv: N0l.h Id, ; Hox '" ) O|> iOkilo llio Esliiuie': t'orncr.Tn.LAiiA the tiruiata and l.n. Arents, Ban Vranclteo. C.Uoml.
  l'II"lunun. \0. |
  fined of each wick, I
  from f I,000 lo |. ,(l00( .rllell. literary inulter on Friday u fullri'port
  ed 11,1 imprisoned SHIPPINGMERCHANTS.. 11'e cm) Depot" 31 Curondtlet, t'treet.1fT Bi:, Feb H. '1H71. 2-Iy It I. Ibo Intercut of tie, peoplu, of tbo and,and 31 Comtuerc* fltreet. New \.rk.tIOLI or the Farmer Club.i -
  i from onu to 1\1 years. South of ficorxla, and of Bivnunah. UV ALL PHLUUl&Td AND IELEnl
  -- -u.- -

  I R"t. I \\, K: ri.Cl.rutty unllclt "ol.I 'II"lt. of Cotuui 1 1.1'1.Z! AI'nl wnnleil' rverrwhero.|June'7 8>'iid -for UtiinHKOWN'S "Price The current 'local new* of H''II'Slut Florida limailo II. 'i t. II)_ __ _._._ ,in: HAII.V fl Oltith
  T"IAI'C'I It.\II" Dr. John S. Bond
  I aud L''dle. clihur ) or futuru -- a ipeclnllty ; tho comnl. 111 department U i;
  J A t$peelnl tax at the rate of 425! year mile' -milking% udvanee., on i the hiimi*.- full and" ri'llnhla, and Ibo iroueral nuike up of tbo 1'1 contains nil? l/ie stew of thin day that can be oi i'i d I
  t U I Illr"I'nh eimtlmio the | ol Mudlclno In '11. paper li Irish, mrklntf| nnd '| Mure rend by mall and telegrui) from all I | arIa of the wml i I I Inud
  t ill"lll"1. every. )' ,person' whnxe) ill*\i. i 1'lum.. TO-Tnw h'I'ch.I") N.tuloll.1nk, Thai WILL..... ami, Ildllly.1"011'1 IIIe at ll. re.ld.le.', lug inaitor l'll.n lu caeb IMIIO than U to lie fount Great [oglish & Scotch Quarterlies thorough dUcuKsloni uf all tople of fnten et l
  II i & or on ccuninission, i Hiivuiiiiiili llnnk and Trimt ( J J In nwr nl thu oil. I','i Olllec. In any itt J"lrlllulb of LouIsvIlle o. cuntof ,

  L i lo sell or oiler )sale leaf" (IIlP1C('(). Farm., : AII.".' 4-iliuI. I Nov. 13, 1! I. IS Now Orleani.Tba Till: U 4)ItI.IF AI..1IA.V14'.

  J <>r* and planters' can Nell their own t production I MOUSING NEWS Imi a circulation equa' ANIBLACKWOOD'S Commeneed In 1"08, Ins been publlidied nbi.iii? I tl.."

  ), II' tobacco' rccciu-d by th..t 1M I r-nl I. 1 IM; 1.\OI'rl JOIIX r.A'SNKIIY.L. @rilJTLnafGINS)I I A...1. 'I-XKI...BH.. .IBO...I'.,.llANtr... to douhlo tbttt that of any of .II".pn... 1..llledlo. )journal GeorgIa-,IbuiatfurdliiK .ant:' MAGAZINE. Urn (.f January in 1MM, lImit), and 1870. 'lint I 1'

  from I tenants' who liavo produced( thu same J. GUILMAETIN & CO. .'.:':...::1.. Kt > iv.Allwrnrjii: one of the b'el .dIcrt.h'j' luedlumi In 1571 Till will WOULD be ready ALMANAC about January" coulaliuu lint. vust'iu I n i I ivof

  "; (Ill I heir hinds. without pining, nny) special COTTON FACTORS ul !.." the country. nrrKiMED 'Ntw SOIlS uy Political Inlormullon of use to even' voter, u i !
  t": 'I ,t .0 'lav.: TA1.1.A11 A88EE 14LA.IlttMI"l' Money unit by tho 8011.e.n Exprcii: Company uf such H charjelcr its can ba obtalneif( In no ml I r
  ,lt I lii'iilciK iii -A.J'-- ) ATTENTION 'l's) I1U8INES8In : may bo furwardcd' at olr Dldlt our cxpcnio.AiidrcM The Leonard Scott Publishing Co. publication lu It are printed full olllctul return-* '
  11'lftolul'cl: nre "rciinired i.J. to I llie 8itirenie lV.S" .of the 8lute, .'. ii. IMTIII: ,, every Important election, ; the votu of New Y"H.8tale .
  !: enter" ilail) in / bonk kept for I lUlL pnrpose General Commission Merchants nut in. lIla V. |8. (" ".10.nil Dlmrlet, Uunrl. for litNuriliuru hliu siiietli, (icoriln QfAltTEKLY.Tho by election districts, anil ol Conuetliiil I >
  tow u>; the natitu and volta of each candidm* I
  lln
  < of their ,
  mid DUulitiif r'lurldx
  ainninit pnrchaxcM III) "Sr'sl. "'\ iiiiiiisl.. .Ji. lUUulturuli: Ito, I. ruth hriuihi of the New York Lcglnliilurc ; h-i '
  sales: I in aerordaiiceilh l'I'/"I'i.1| l fm-m r.Ollleuon I U, I 1171 l Inl rliinr it,11 1.lk. TUe 'Norlli Ili-ilUll n.., lss member, of, Ibe United (tfiitf* Senate and llouKcprtiuntutlvc -< '

  1 77. n--- 31--t Tlie I.uiulun 4iiurlfrljTlio n., I.." ; obituary record and lint of iin| >
  lent Cl ella u complete of jiolitli.ti I >' i
  ; umiumry
  I MAM l 'FACirill-Il TOIIAl'CO ltl.\UH.; 4 0.S I'.S for llruillc)'. Super Ilioluilu ul I.line, DAVID S. WALKER -..Isolulser .h', Ie'' during each year ; crop report ; cotton stullnacu -
  J. V Juncir. Mill, Viim. of Vc., '. A ,' ..1
  Congrem &< u compaet jiohi
  t .\ Hpecial l I tax at the rale of ) isimpoMd "" mid 1 Iron .'. 111111',1"c.. MONTULV.lllllfliHOO .
  .
  t :1 year 1"111 ni ATTORNEY AT LAW manual It Isis uo t<|lull.TERMS
  "bitKi- THE WEEKLY, J Jrs.\
  r upon) every pcrxon \hnHI .l' .: IIiiit.liis..
  f.'nillll :
  I'licilitii.: fatl'llitnl 10{ ( 'llitlilllltT T.\ : FI.01UIU.( dh.b..A
  IM ell
  1( "" i j o or oiler l for hlll manufactured rr.A 1.\ttE. BY MAIL.
  1 *-.4u1i .., : ARE THE: MEDIUM .
  ., I I tobacco, ""ul'II'!! cigars, \how nniiual AlI : -- -- r'tSE_ IEIJDCAt nilnd, not only or ; WEEKLY WORLD

  .aU'K do nnt t \ $I 00. This Iill'i "- \\ni.l. I'llACTICE) III this Supreiiiu nud. I'lrcul1'imrt.iiftliuSiiitc rPHK: NEWS: IS A LARGE, NEATLY- Great IlrUuIn\and l'c'IL alio uf Cuntlnculul' Ono i opy( one year. "

  title nny 1"01'' to sell ngahi: packed inbovis GRISWOLD COTTON GIN. nml> > 1)1.1 nt' (' arts tor ,lln'nml Nnrlliern In tlm V.DlntrletKlurlitii. S. CIrcuit"f J Irllied.WEEKIT orll)'of edited journal, each 11.1.eoul.lllolll EI.OI".IO,] conitniilly,' brought wIth| Ibo Into world uinru ot readers.illetory or, lv.. Ten Four c.iii'a one year, ,eiaralcly icpamlcly addreiied addreucd,.,. I;. """'

  .j' I 111\\ : 'I.t'.l IIH required by law, In rpllE: rNDKIMIIiNFD: ; 18 sow( SI I.I.INd THIS '. lilllev un' the neeiind floor of the Monroe' alerigu Uioimiby|' ll'ueo., I'hln"\.h)', A.I. Iti-ll- And coiiies an, extra onu yiar copy to|gutter up of Club.

  I the amount nnt c\cccdiui I I ; $100 I I year byI 1 popular (lln at iii'Manufacturers'- llotiec-."'b. I, l 1S70 !W-I 'Ilihi-ly Coliimiiw, uS'.U..I.II.llnllrr.Il Ihl. the great '" | \ the, plot unit Twcuty copIes ono year, lu ono addresi,. .' >"

  I Im box, but I dealer cnnnot sell nny cigarsnt .1r : Prices ) (" 'lllld. llnelf particularly to those who do not are treated hi theIr |oges a' thu kuniedilono Mid an extra copy to getttr up of Club. "
  r lelaililhniil I Iiia NEW LONDON GINS NIMI'1)1) > ' I big paid\ the \ J. IM I .
  hpcclaltax. mid u III $p.iy (the !)CIyuie In Hiiv.uuiuti unit llio JvlA to lila current new of the pace with time til" can ullurd to do whblul t 110I'erlol'ul. And an extra copy to getter up of Club.
  bl\'l compact
  J /'lill HA, Ac) .Inly' t O, 1AU to I tin8t.ilinn I nr 1.1101'1' iieaml lo lliii ,. ill ..tn" and reliable form. d01lnll'bll' .. Fifty copIes oue year, to one ddrci,. V'' '"
  : r.I vhl.-lilt, l 10 '',. 30 to 100 Saws. IN TIIECIIII-TITANIISU. jilted,riot! luildi I the furcilliislplace. And! lb, 1 to ol i I '
  St. \\riLU ni lollhl. tk'tiil-Wcekly getter up [
  l ('llul t i 72' \I t July* 20, I Win, makes il \, S. IIAIITIUIHiK:, Y > ,' l'II\CTll'r the Blute and' lu tbo ..''c..1 TheVEEKI.Y, U UDda, up wltb great cam and Fifty copIes ono lear, icparaU'ly year addressed, 'h> ''
  1. the sI tit v ( every person Ih'II'lllli1) 111111 \' i AlI ,l.'i !!-lm) 10|lIt|.) urei'i, Aivuniuili 0... Cnurt. Otne" In. Irm Mitrlnn Hunk dl.crlmlu"lnl. nl4 .onllio. the cream of. the pally And the SemiWeekly 1 )ear to Better nji of ( I h1'
  UII"lnl. MORNINO( NEW .
  "(/ box bag w : 114.\ tAi.i tHAURii, Nov. H I, 'lid. 'lit EdllUI vareftlh It extremely TFKM Hit 1 IS70.) this hititidrail CollIes 1 year, to ooouddrcm,. .li"( "
  r \ ol'any \'t'.he .. 5)! AMKS I E. IMTRDY( 1..le. I. of make-up and Ihl largo and For uiiy oil"' oftlic ".vll".f| (HI And the Dully 1 year to getter up of Club.
  ': rcadluit
  lil.I 1'lllnil'1"1'1" ; G mutter \ I contains, For IU)' two clIme Ono hundred eoplci 1 year, separately all II" "
  hiinlfor cigars: 'to ( I lLLET'SSTEEL BOLLING BAKER comtncnd I to all a ho dculre a family For three of the Itcvlewi.. 0 .
  destroy lIl' IIII.llt- Ii i 1.1.01. DIY 10 0 And tha dally 1 >ear to getter up of Club.SEMIWEEKLY
  tion. ( ) .\ : ) KKTAIL ncwipaprr.The For all lour of Iliu 10vlcl..,.,13 WOULD.
  1. W"JE rI.:1 ATTORNEY AT LAW Weekly will be lent out to adilrcni For ttuu'kwoiiiT .. PO
  year 4 I 'I'
  "
  I
  'hl Inl in t this retpvctill' bo Hllm.h'II'I r, U ; ils h., Jl.OO. DIY For and our lle>lc ,.. 7 One copy Ieur.,.
  I with if tie\ i is BRUSH GINS. :. CI.OKIDA.t 0 UIOII For \loh\ouo Dod of tl Two cnplr* 1 year, leparatcly tddrcmd. '" "
  ly complied Mump I thoroughly SADDLERY WAREHOUSE 'AL.\I.\8U Money lent liy tho Souilicru' Exprei* Company II.k.uod any two the lletIeMs,. 10 0 Four conic 1 lepaiately addressed.I>" 'I'
  I mutilated or destroyed, without .1(. (lEniN lu ( 1.1.". may bo forwarded' at onr risk and at our cxpcuno.Aililm For and tblO'utile lievlcHi..:13 Tel, collies leur year, tuoue addrcM,. ." "'
  For Blackwood anti
  fourl|{
  j Nov. I 13, (fl. 15-lf ... ||. r.NIII.I: lel.I..1 ooSliiKla And extra to of Club.
  of getter
  Iholrti'ulll') I : part' the box, 4'ornrr IVIilliikrr .. an copy up ,
  HI'o111 ., of Review I '.". 'I'
  UI.I.'J'I' i. lumb.n I .1 ; ilnglo number Ten coplei I year, icparatcly addreucd. .
  other used I in Georgi.i.THE ;
  4 i or puckim 8.wnlub. of
  1 11010"1'1 ; cents
  J edits or Club.
  oud.lblrL.fl'e Anti au extrit copy ta getter up
  1'"IIIII''o
  TAVLOirSCOLUMBUS E. H.
  tobacco, 11111 and cigars.Any SAVANNAH, <:OltIA. TAPSCOTT, a nnuibcr, C LU 08. DAILY WOULD. .

  1 person who slll put lobaceo' orKiitilfmlo ATTORNEY AT LAW.TAI.JJA88E A dlicounl of One copy 1 year.* !",, 4
  '-'- tietnly ir ant. u Ill tio allowed la .,, -'
  l i any such, IX, tu1'1 wiap-I ('ltila or !lout' or IU r PCMOUI. Tliu, four ..01'lr.of One copy H niontbi ') '
  ? i i per. or envelope: I thu : SAHDI.KS: IIAUNKM, IllUI.: UU.I.AK8, GINS. nORI.\. Uluckwopd, o vl out n.rlc.1 be lent loom One copy 8 !.. !; 1''
  1"1 with
  1110 One 1 Sunday Edition
  \c.. .-o. Thu r tri lrl.> (11,1. Y..ul. a'd.' for .1 Four lour Kevicwi copy year "'
  I either' ('hit'It iv.1} or l'ul.tuly' ('llliolil fpvclfully inform hi. .' ulderiluotoult Atitf. ll.'US. M and .b., *t H, .to on. For clubs ol' line copy II mouths, with Sunday Edltiot. 'I "

  I bu, lined, for" ) each II.h Kenurally, that !he' hu opened' 0 aloroou, tbocorucrof TRI-WEEKLY leu Ir 1111fooo pcrncnu. 0 ,''DUt lo the lino copy !l monllK, with Sunday EditIon,. >; ,
  ol"ol |tr iui aol Whlluker Irll. 1.Ler'111 Ouo copy 1 mucih.wiib Sunday: Edition, ,
  tithe
  > Ott. Dud -S- -- club, iu .
  lion, not "less I than 1 more 1 than) tlf'ell. 1I\'IIIb. udoiLlullI aloc
  .MORNING
  haiou 01(11
  .10 101' hand a luritit" wcl uf M. S. ELKIN NEWS. TO NEW THE WORU) ALMANAC'S,
  t500. nnd il\I'i"OII.llotllh. I than one nor Saddle*, llurueu. Bridle., ., WilIole.. ., !'. l'IE tn1 lo two StUll'HIErI. (roa lIdS, IXiU. 1S70, SPit laTi.)
  more ihan llor.c lalkol.baddlv Clotli. : l:t- SAMI-I.W tile cal for 1"71, to any to celvo I'erlod. Price tingle dlleN( of either year, poet t paid -'
  j'(r lb. ch1lr. rupeclfullv Inviied t'l ILoI'I'(1 .Rt tour Jtrrlrm "II CII111ed cute befell coplei, of cither 3.al', potl-j aid.. II'
  1S70.
  It el nil dealci-s allowed retail New
  to all
  lo Ibe
  are cigars
  to coil oul 'look through blislock bcfuicpurehiuiui, AC.TtONE I '['lIE WEEKLY MOKNINfl NEWS: I'RR..enl. 8uh..rlbe.
  live
  fl'OI boxen packed' nnd uiauufuctnred tobacco elsewhere. AKCod.umilyoflinkingouliuud' *hlcbuo known Cotton (dins l 1'11o| lit tho ) \. I Til Ibo bit ,'* of lie Dully and Neither may receive premium. any IKW of lcrlbcr.the ,., 'nor iliicouut 1>>?0. DIUECTIOX3.
  I >vll. ut .Now York 111 LUI 'lo ,
  iiidtrt ncekly Editionand
  rl'OI wooden package) *, blumped' I I'rle. from tun ... the I I. mado up with an i-ye to clutn can be allo% iid, ull. .the money remitted Addltloni to Clnbi may bo made any linn I li. < '
  of I
  -- -- wuul
  T and branded in the IIRnlel'rcHcl'ibcc) by cuullrI'rlll.y i:. PIItI)v" Store of tin1 U I II t'I'"ij1 l'l.1'111! ) ) for Bouincru nnd 8outh thl '"'llul comiuuuily lieorifla.; of Middle, aiiwf lo b1:! l.bM" preiuiuuil' ( (bo clveu year at the above Club riles. .1' I
  pant patronage .Ob' I remtf>
  rl'IASK.-l. buololl. Club Mm mado on
  In only
  '' { CUutigei'
  law but tliU ttAi'alj
  ; II'o\'lslol) cOll lot Illhor. I WJilluker'Hid( $ Uryau Sli.., Havmiiiah,. Go Ilu..lou 1 ihe .. [lJ 44 IM i 1l"iILATE8TCOMMtKCIALfELF. ; l'lrcull.wllli furlbtr particular. nay be html ou person recciUng Club Vutkgea. Hating daiv -i I
  f Ixu or warranl ( retailing d- Uel. 4, lsV,_ UIlMARSHALL wiBliin Ciin,* will do well to II'R\'O tlnirurdtn -- .-. au.-l F111.rSC' lip clrcuUlau lo the hour ofirnliiK to preu, uppllUatlou. mbierlpttuti, edition, i>ca| olllca and Mate to wt III'
  whiib
  I para: from show CISll or 1IIIIfllllrUlll' I .. CHARLES P COOPER lamed convince ui thai till a to high place' I lu.Dt. TiE LEOXAKD: SCOTT rrilLISIIING! ; CO.. It has prevlouily bonn .c'tand, cncloniug 0" "11
  Imcco from glass jars, etc. I curly iu tho iK'inaiiil in great.SinJ lie cillmatlou. I pub I\0) .'ulol Street New York. five cent lu pay for troublo of lie change to t'' 1 > :

  t Hales can legally be nmdo) only from thgstfttnped HOUSE, ATTORNEY AT LAW Tb. Trl-Weekly Newt .ill be i.'ut to an\ aildrtu ally Footuuuleri dealt lib.old Olbol disposed to CIIY. llbor- rule TBBUH addresi.-Ca b lu advance. If pud Pot-ofDi It. '
  : r for Cirthl1us. BLOCK one year for to ; .Ix moiiiLi, ) 1 llll! -
  Order Letter
  package, tho re Ilrl" t. L.la"u' U tOI. Bank Draft, or KcgltUTcd
  en no being always l'I'ebulcc) 01(111 \ Savannah, Qa. \\STREET, JACKSONVILLE, FLOUII.A. Money tent by the Southern .Coinpiiny at lImo I 1.. 8. ITU. CO. also publii-b' tin; by Mall will be al the risk of the tender.We .
  stamp ncccimnry give our sIlk anil rxpcnic. 'Add.". I'titiiit's: have uo traveling agent Speclmeu i I '
  currency to the goods A. B. LUCE --- GI'I.:. poitori, Ac., lent free ol) cuanie w liercn-r and] -
  Proprietor. .1. II. ihiii.i.:
  ... -- HOPKINS, \\VH.L \\'I'I"8Ia I Ibo Circuit Court ot this tlb by luR. 8nulu, r.. 8. .. EdInburgh slid ever diired. Addrei* all order and Idlers l i'
  lb. I I't'UtdUtr
  r.
  of Jtgrl.culture
  Georgia. SUITUI.
  lIeState Minn-nw Court 8Ubllb. '
  Tie proper 10tl'(1 to religion nre the I BOAUl PER DAY) *3.00. alo! the I i. Dt.irii" and Circuit Court for the, In 'I .1.C.II''I' IclcULIUe "THE WORLD,"
  proper proofs 0 Agent. Norlh.rl, l.irlei of JOIJ' ) \VOUK of ;fill kio.rcxwmoa at Two vol. Uo>sI l Oci.no. Kioo) iv# and Darner-
  i. Sept TaUabasee, Juue iT .. York
  ,
  H l'luber 4, tt't O I"il otlicv with neatum and iK |'iatdi. OUiflr.itiiLI'rke I'.cc.u) o,. $7. I ) .iujih 1 l 1'01 pall. el December 35 Park, 1870. Row, New

  - S a

  -