<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Weekly Floridian
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086643/00095
 Material Information
Title: The Weekly Floridian
Alternate title: Semi=weekly Floridian
Floridian
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Dyke & Sparhawk
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: October 5, 1869
Publication Date: 1867-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: New ser. vol. 3, no. 15 (Nov. 12, 1867)-
General Note: Publishers: Dyke & Son, <1871>; C.E. Dyke, <1877-1880>; N.M. Bowen, <1888-1890>; Chas. W. DaCosta, <1891>; W.N. Shine, <1897.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002060565
oclc - 08821943
notis - AKP8651
lccn - sn 82015289
System ID: UF00086643:00095
 Related Items
Related Items: Daily Floridian
Preceded by: Semi-weekly Floridian

Full Text
4
-
w I
-
-
.
-
S -,

___ ____ _h -_ __

-

e'b, I tvtbcmrnlo.3l's Sale. I I't'tl'! 11 I J 4'. --. )ttO\\l riiI: : \\" ..\ 1. t
e
J In ml wliieh mil ul mli'ln-nll.liuhvrii Hie I m.Tlllli.ltnln ; JC 1 !: ( ,t. ,J


: i A. I'.ir.unnre In Up: L---" .

,____ will he cxj nne lutimlr;
limn nt Minll
lie nf .Hnrhhl Mli \

= __=---'- i>ir n.I. l 1.1,11!!, boo '--, ._ .oa
-
'1".11I1e tILCliIflI

I15Y 1 I DVKE & SON. of UieS Rti.nf ALLAIIASSKK I I I KLA. (OCTOBEr) ( I ) I 1 I :> 1SJ( ;!!> N E\r SKIMKS.I I ... ArOL. ... NO. 9.

'. --- 'r \ '. .1.1 :________ _.
- ---
----- ----- $ 1: : -

1T--: : WAIL IN WALL STRF'i; :''I : "in RIII theidlinn .tnl M 'lit I ir IWI i iimd I u ni? I IHX: HIM I I. I pin I lii'uhuulltltlhtt'llhtlu'g.t, ,' i I I. 'I i 0:, ''i l'orrli. ii ( 'NI Iii ,1..1"1' dl l' lmtilirii I Miscellaneous Miscellaneous

JfIaribhm.JBttr i I "e\eII"tI'n, i'. I li-.ni) I" .,hliij; the cflshlcrI I Ion I'mdiviiiitlil.. .

\M\tt\ ( 'Kilcchln M '"if 11 I Illh.( |lut'ceding .this I hid Ihriiw I I "l''ir-' tour' Infirniil: *I I I. i.< irid.i.. I in.p" 1 .-
: iTfi w i t? I RiSL: :\LI :ij' 1"1. '"i'1' ',,. nl II11'': 'I'll' andnitcii. i fit,I I; uui'. I'te not Imtl 'i-iniMnMii-r, I : I 'Ii' 1'1 I u Win, C.'ininU-iiii.i" i .I I .I'M',

Boutwcll Bursts the ;. Mr. Spi'tir's lull! w.i' 'tcei \t"'lllhlr" irrial 'till i I. uuu 11,. ilid I'te 11'.1.1\/, ln" ,n-i..n'il, 1 ,1,1. ..iniilhi riiton. 1'I; i.'inrcl-i:, i I. iio" 'I'lliumnit I ; ,. U iIr.n > so LOONS'IIITTEItS.)[

= I mr.it: : I iw IIII; ', I -, ( tin rent 11V'aterloo rII'IPII The In-nrs. Ihotiirli HMO I r ,I'.nk tllvc; tin-, 11.j", I ,'t 'I'I, ,' I 'the tidl: ittpi1In, r. I-iIi's, I > h,. mi .1 i >n it. ,mn
ncT<" .
$ TnOIl\ '
: ci* niiil nut I, I: In lln I'm of %Ir ,
II'1 1
i I IU1.nl |I'"Ile \ i'uI Ml11| \ lO.IHl'COIICIIII' I '
f .1whiili
th. l.'tler piiMMicd in '1. \ II .nl.I
;,, 11 I 1 DCJeat of "m-i ,1.r".I\ *, 1'1" I lull. ,. 'the 1"1111" drnsd| | I M I.Mi. I'uulIluu Th. I..nk'r 1.1,1 ,il.i-li, >ii him tt ,i'i'! l.irln' :-
IX'K' ( ; | ) ,lull. hul II I 1VI.nnd .I mnl, ,' I \is ut| inlo'1 l lo the wh.d' South.
J" Gamblers. | 11.t.I.II" Ifl.111 i 4 : > (Ih IIJ U\ 1.1. u I 'Irlll'; A ?flA?'? VAIlt.
.or : -.I. ....J,.. I [ : lllrllhlp, "". In ,d I InliHI t do/i n 1 hiir ,en' kniH'kiit : I II I" I I.til In.in Itilliinoicoii the .to' 'III' I r Ih i itin.
.I ,
.' i.' -; 111 II.nO".I' lulu > .H keil IMK I liinitu 'Ihe i ? on the, I tutu nl .lull, 'and liter, il |'iliiis-int p.i-"
.
,' !.. .UIO.UU': "I "I.I .T HINT n\1 W tstllNl.lliNThis poiKi, I pitched. III for" \h'II., loiild I .h"rl'l.ik i ., l i "II": of Illlii II .tt., ., iamli al' P.lcmrtl in lln'lllll -
i ,1'I.
i iuiin: ID.uNh'.u.l.II.hII'.i : wan rliii i I. ri-ily \.laind.. .tIliIIiuil. -] ul, .IIII lt I II t i.hl. (lo lllilki' the Ir-
1 'Nt I | | 11 1' led In Mr. I llnlwrth" \ : ,\ I 1. m n \ i purl-( I
.,' (lent hull, while wlhil his! I iilllu-watching thetvlfitrimu (''|Ill n.l.| r.'II'I'hll' clmln : nnd.o. 1,1: .h isttc'r,1 'Icr r-lly hN In ,id I I|iiiarli'r for lit" pti'"iil.'
&, : :( i TlATlt: !jjf"IX/ IVoni 001,11,1'1.! recHvrd n private ,' went / 'cvnl nth. i null-,, ColViil u mt'.iriiH' me I lIlt there prevail III hun
> t. I.411.I. .' 1\1': .. I I dltpateli( from' ) of ilip '1'rntir' .111, I'lnl. Ih"ll native, land .n prciudlce, airnln-l, IiiuHtnlry nndponplcof
:'Altliorl/isln.Ki-1) AilrMllMMiient' iiiiilliul 'rrlilloii| H 1 I Department in Wirihltijriim. :
Inl'orminK hlllll.it the South, suiting rinin Hit' .iiu.Ih< .1.1I 1
tt Mllie Fiomi'ii\.1| ri-crhIni'mnl, ,.II.IIIIC| r'irnioni'y I 1"1 would |I"lt.1' f I Oon.noO' lo day Til( 1.\\1. nn S k' i nnd/ peM-ti' ? ut |"C.MIII"I.| I inciniisnl, our

$ *. for Ih.' ""'""' .Million- .llillii.ii. I ,oat ..c Won.- 11111.1",1, I Itimin, utah t in Tomu lull| ilii' riimom ,Ilmt I'f"III.I, ,il. tint ct'lliin ,l'"or want' (It'lIflhl1I I t Inforniiitlun! on tin-

,. t. ,. X""Ij..II..F'., 'I 1 iT"' l 1tVt .. r""I. 4''ul.pa'.ii 1 ( n"I.1 ii nil Mn |.'iul... I.'r'. I ('ihl'juirlerIl..11 \ h'w .nl,. In',"'. arc m ,In' (Inl.I"I. I lliu followliu 1 $1"11\ami;1 I '''j.'rt.II1.i i.'ci: rlnill [xsiple' II fl' nflfild, our

". ....lilll.i Cult KIM IMirn., K.l| I'llllm-i -'n( lli- 4Ji lil ."M'p.11 pliieinif dll hrp1 !ninminl I nl I .o Inviting hvh.1,. tterf furri'il 1 in siiecnmli I in the i climate, und. lint c Iii. II lend/ 'tu '"-.11.1 1 trout HOUSEKEEPERS !

-' >|[Z4r fil FinM > .1.,... IJi. nl 'MNiiin it pilcenn Ilic I ninrki'l. hut oflj-p d I n million u it pressure dlll'lllL- the III\nnd OU'I'IIIIIII.I"- .'- Northern journals" that Hi. <..nili, I. no pin I i I.Ta
I
.5,* } tiliii'' 11,1' Illnti.jl'r.Mn .. u i'Inn* ACo I .V I 'it ,. ,1 x h r.i.Si
: .
otlnr( 1111..1"1( .I'1'1 It "Ill nlnnrlndHie \ Illkll I 1I.rllIIIII'.h".dl, I ih.Inle, I II"Ill I in I
( !' ,'rhh nniinr: 1"4 'In'I'IIII'h'1, I I tinnxiiii I .I,I Ii, Uollld.V M I IIIn.u Alln-il I Kpi) iM ,V ( ., 1 ll< Inllni'Hiv i I'. .cl 1 'iiinilii-i. n < In.h. it' minim, Men--Women-ami Children !

RATES NV. V.rk "mi.| TIH| In-i: 'inlly, puntll'I 11. hnl.(! Ii.Mielinn 1",11 hunt (if smaller, Ir 'll'ms' \Inrv n.um. s ii' ,I ill n. hI 1"0'111" s m 'in r li"iiunur iitdi I Mon-Women-aml ChildrenREADUEAD. !

A luillte liiuiii.iiH'cniil| o\er \\ till lrrel us.tvliliiy. rxienl' I hull tinprice f'l tl I 1.1. iben to \i re nut deemed \orlhy' ( II' nlion itmnnj" :! (Ihculinlii. and |ierMctilc >'I i THE GREAT REMEDY

; -11'- : llmiid: nlrccl, Sin -I t cct.iiml Dvi'lmllvuiluii : 1 1.1 1'"" i.eM I bid wn I then | I. nnd tluuuu lIe' t "( I Oihl'IH) \ill .'u'rlii1iul1w. 1III lo lln' 1 ditindirs A'li'itls.il' 1 i-illtoiid-nnd, I lii'dronipinlcs t i

|. wi-ru ttriuiil \ills \nil'i.. I l.vm: ( ;hill l lmnl Then ill-nint, "drill I Ih,' metnben jn-n 'eni;, nninU'r """")'. : 'Iroin iln Nortlie.n ,ind N.-rilntcsli rn Ml.uu' | .

: FLOHIDIAN Murk ..11'1 \u"1"' II |mlliil .Ian'. MmuyiilWell r for tlie ,1 'lh\ iiiciint' iiollilit'!h'", than the, 1'\1\ I[ .\ i i.tp'i| uv rt UTIIUKII ul I this I\III'rl'' are' to licl'iHiiidnllnvi>r leniiaiit ,

4 THE WEEKLY rushed (Ih,' ritni'N tIn il ilKlllle. m>llnol' < Ill nil "In""rn.111 the ,InC. \ story prcrallcil .that llclden earlt m the lt.IINnH'nfll.1 iitui 1111')' innke' 1111 '|"" Iul,I part uf Iheir lm>iintntlllifv "> "I n iiinu' 5 loS. d.lin.,ul) Iliirii-." OF THE AGE.STRENGTHENING
'tin in wire riullv ninde., ln' ine. The Kohl In ...s.isi'm| .1|' II|,| and I Ir.tducc t iln' M1 lii hunt Stalls' and .
ll | '
I 11I.zl"t" .\ h Ill! I OK TIIK( III'I.I.H.. hll"11 pi Ill lluIil, w.ninilr,
: TAI.I.AHAsM.i: FI.O i "Soo'lnii. I I. Ac .
III 'lutll.I I'
., J "' .I'ipl'"IIIII' u. 1 II nnil .Ilic 'li'iirdil] lunik : ( ( f I ) hleh he prupleCot Will t:1114'''I|imonis| (he | '; .1 i I ( \ 'Ie< ,thrown inln (11' simile. The The. bulU had chub hll Ihc lIght' fnllv ph "pull reeded tl II 11111( II .tll.OI. \ ("-,', nndIhrll ills unlive land, (1'1"1',11"11\111"1' tr.uliiccrnf | lU'i'.e.'. lo III| 4lr, ., I I l.r., ,Ve "
1li
4= < K"'l' nbwirlicil t'\ cryhsu,nly'n Hlleiillim' 1"1',111( lake 11'1' t"I.'HJ.IMI' ) ( ) t'0IkHI.IOI. 11".1.| eOI"'rll&' tinil 'III.rll.| the Mimth.' nnd 11 lillo'( I Iin ir ..Iun1111,1
11.'ulllII '
: ,\ t i .I G ''i- i'i- : wen1 i-"II"lrllivd11| IC'IIII.-! one of 11111(1i'. Th, not? 1,1- 1'ill and ".,rl,'," as In-i-. il.; "Idu will 'llnd in linn .i '

.' e I. I IS.2 ; X I : PI. Ip SI Hiii'li tCL'iic Ini* <1 |irui.,i'iiliil .puuhilkglib II $ .(IutuuIhNlli' \In I hl.I',1 Scirei.iilloulwell' ,, Til1 1 Ills: (III l'OIITliAIIIOIV ; > I dllijiiil' and/ fallhful i I't. -I ,iitnlite ; p a U r C nclioi.] Tlie' Ilic the fillnii, icmlcd| 1-1. i tenlnrfSmiih.lioiild .
lOll nut ,
iiiee the II'I"llhl.( .l": y ( I, rr- .' 1.1.' 2.1'. 41 I" 'II l $7 ,j. inciil nml I tii'iL'ii'tic inllnenrc' I tip ( ; .11 1 I II 'I ill' :
tAO t'l II SI vfM.iy, I A ) 6
'N
J P" :l.Vi
: 9.7VID.II i : I II : :' 29 I I ; :t I li I mill \\iii 1 Ion nnicli 11 them. be.uN, l li, A M.ililii tears' levidi ,in ,' in (Ih,' $IIIII', tt ,ill I nillic
It mi tu 7M TIIIiftnt.r'I UK TIIK: ,nn 'i.Till' i.' .1'1.1 < PluM I r of ."....Hiliii; in.I Ii.' ill, i; lor nil Cuts, llurnnllrnl'i ,
.' 4 4.IM 7 mi 'ln.n.i I li mi 14mVim Ie M M MI cnmc .ilh'.II.llnl tlllklll l.'.i c Miirolnl Win. llnilli ,\('II.Uhit'rt .| him. tu'phi/ lcoil! ,; i in her line lijlil. and INVIGORATING
47 'l'l .. lllllU III Cold. ll.l'l pliliril lire Tin' ( Horet'l.ef, I let ,1 I I It.in.U l .nnl ! 1? s/lu II.V" 11.00 I ..fI, I 111-I "I tlie Inlrl" I Tlie' H.MII 1 Ill
,' I tMI."llh..I. II t1"'I"f\ ,to slintv 'thai no 'I| ii'' i i iiinitn' iiudi-r (Ih ""11. ,,
10. n no In mi II..V: I m.fln'ln.no' 2A. 1 71 >1 II g M i lliiic| were .IIi.II.tll"I (llieyt. ul iinin| a hnll ""P.III" hi I r, I li.ninl' ,to hun f.ot." iudiisirluus nnd for Mure Mpl'leH, for h'itu'n. .\.X-e Is wlilmul n
Id U* I .I.l rnI \'I' 1 1' \ l'Ilt' |IIl'.till5 i i. cntcrpri-
18 U ''H' IS.IM. 24.110 30.IHI M..MI .
( : : : : : : : : : : I linn fiiim.liili'iii, 111 I."h. tu miikc n determimil I kIn let" ln.'tuI' 1".1 l V I V Co I nl It I Iirwllhiiat
I' 2?. .k Ad 4.IN1: M.i: I 137 l1 2' \ 1.0 l I pleconi i I one :iidthai I U"I"nI 11"1 lug t'lnlxi.int (lull 1"- advaiilinfi' th in( mat, !tic pnnilld. Olio |pa Mini tM wimM not
7 .l jl,'" 16.1II" lit) .I!! t1.I2 _, nnsel. \ r..I"y.W".hlm"m: | nllIllUllrll : lfi.ooo.tnnm' would In- thrown HINDI tie-in, ifniftwiry. I 1 I\11"I -. Jr ,\I'. I jillllld\ III tills "IiIlIl..III\.Ilh| n II..ix In nn I Hoinc 11'IIn*l $ b huts oI I leuIn
I llnit: Sccretnry, I llnutw'ell( hud: refused, In ,'"..oh I the in'irkcl. I m l mitll I 1 1 AN ANTIDOTE
wa> >
I ( ,\\11"11" I I- upon the diuii-.nl' lii lIIi..ioli11mll'.II I rii'iI I ill (Hie IS i> lo N-'iv Yolk for II.
l surplus' order, tu rillru1 the (Iii- rule L'l-onndnl ,II I .it I ) Hull || | | S. M. Wnlli-r. ,
A "iiiitro I. ti ii minimi Iliif "t I.>" Jul,1 1'11 "I",1 II ( ,llnd hi>|H'Hdlv I Hi. as Ill ,Ill "".', hate: I \ )1'. AWwiH.Vr"- *iMl
V/rf
CASH Hill mil .Hirinueni'v: of I money nmrkel, h-ul 11'1 tutu 11,1 I "' noon, I INXHII !K.: K. \\ -TO-
A.h. ,1I"'IIII'nl' nnii.'i'nlni lilcil liy lln- \I mnrly. illi 1111 : 11111 'Ir,1lhln i Ids, circulars !th.h'IIIII.1 ,illsirlliiiied. .md, Iroin, his
(lip hI|irlviileilisiilelii'j| to the smile elfn-l. II i (llnslnit *. I III lo I I'm "Intrle.lump. \ A c..
tei,'h"II'IoI.II..n.t i 1'Inll nl a \ 11.1"1 hmdiiliirleni, | al I IIr'1\'II. lit1 will I Irutil I In tl,' ..
TM.IIIS KF.
\ |nistlveliiverreil| licit' .111' ilistingnljilii'ilhunkers ,I The 1",1 n ,Ibi-li ?liL'htninj h'. I : Co Iliiuui-isbi > 'INI"IllH
Hi.- tinnier iMi.'l.m-i! dnof not rover the titmbrrtfn.ertloti. \ 1".1. ,111 ol Ilrl'H'r, \ ltut'i( hut, dilfiisiii'; .1I1f"'lllIllIrllllllIl, inn.inn' tin
.4.1. nil. It will Inirrtcd a"'"" inimlHTnfOin'iir ulin'lniil' IL".1 (InNirctnry' lo I huk( leid, pii'ied ilirniiL'h. (Hie '1 I I I, .111 nniinbroke I I'IIII'rhil.\h I II\ |'ople as I.. i Hit i llmale, 1""Iff".IIlnl Cilpal.lli MALARIA.Beneficial .
It.iil hei, wiih ll.il' rrfni.il. Tin1tlllllL' .
: 11 mi'l Tlie Ill Itul brTek ,, It,
run. I un>
tinhi' IMll \ < Ilnlllu/\I. Mrs of fI..II:: wllh a tlett of Indiiciiii, sin IiI ol'
| uiily. lIt Ibo nlll Ito ..111111 ailFVrrtli.1 '1",1, t I.lx willed. Till' Illlll ,'Ihl"| '". \till and I CHUCK." I In linhil jump' I Hie melnl MTiukHID. I I | | | Inlute: Ibiil' sunie ill| h Hie" bon I IIIIMIIII- i.tpor
| | hill nil tln nvniliihliHKI" \ \. lit once ilrc iilnl I lint, .'t t lbi ninl| I Hum-nil. I Co. ill Unit the IK- nlile In their nl( /
r*. inilr? nn .'.|iwlnl agrccmi'nl In tim niiitrnr) InI | Ih'"III.\I ( } wi adjust Hinle, as t> ill (unite tt'iodciiln'in, inn) ..hll. (lit the
linnlil I" lhret'ul, In' .| to
tliu innrki'l I HIII I. System
hlnlirM | Hie bulls Imvu I Inrifc ""101111, ,I I took ilinxenilni Inlrn .hlll wealth lull, piiwiicilly III'01111' ITople
zi ".d '. Tho will', nt th,' Illili I I"I on I Ih,' jwiiiiix i I' cnnfldencc.mi ,
1\11" 011 ; '.% /il.I. 'riiirtM.ijor : I 111,11.u I nl ( "I \\ellto I IlIIhll'I..III" .- "
Ailvrtio'nhinld. not mnrki-il lth the nnmlwrof llnn-n vcnlii'' Iniil I them eil I'oiiilili'iui1., "I.lr.,1 purpose | ImiKli will Kill 11111.
[will In' In'"h'IIIII,1, fnrlilil, mid chawd nrcnrrilnifljr., Tliry ,jin'l heir I tel"1 wn. lust' : \'T''in "onill II-h. nf the Kllly ohlh| ||, Kej-lmem: S nilde. "I"I I "' -1o'IIIIIOhll'| iompaiiIn i slalillsh, 'alint1 l'r) 4 '..-hili- l's.t.gIi llN'lili'NI)

All riiiiitnil ndvi-rtIrun. boo miininil of rmco| and' In li"!' f'IIII.I,1111 1"I .\';' "'.'11111 \Vn-lilii"Ion, ,; I I""IIf. ,mnl IliN U! S, N Irlh'I ', )' ','h,11 1 hlexram" : ( limn llii'incn I ( direcl' m Saviinmili, ( ? '"11111 he THE BEST TONIC IN USE.
Irok"I. "I old und I lliiiiiciie h I. id I denili,
in (
rimtli nf thin' nr lined by nNiieriiU'*, will !M> ri'iitiln-d lime, il nasMld i diliil I liom I',. Sxiial| Treain- last i M'lihiK" Jr"l lii-pii' lor lu; in ml 1 Mi'jnndcloIn. .h"IIM.II" i ed in thii. IIIIIII.III. (lie iniH-diniens| | i
['to cmilllii- Ihi'lr utrlclljr to thur." n 1.1.., CI.M' UK TIITMiKII t : KllllMHIIInTON.I I rAXCIII in tbl- lily It -n.-iHid Hint Hllth",1 .Id. hi" "'111 mil in tiinllinss, 'to priM'itsl 'inNew 'to hlllllkf,11111111'1'1'11I11,1: I fry < '. -iic''. 4 'itug Is Itciiicil ) ,

| nut'''"* HlllITU o.Ih'rl.lnl.1I1""h'o.[ Wi' Irivr I in our: power to pill! ({olil "1'11 I unified Iniiitwell I'i I tbe III.I.II",1, (Hint, \ .irk m ease Ilieir 'ii 1 Ill" \tIM' 1'1111',11"| '.' I"'t-'l'uuli1ld| tt\ I iullIl dnx: rmiulm, .Ve.," DAILY INCREASING
2DII,( .in.,! we lel lo ilo l II," miiil OIK' cl' llii Inul- 'Iii would nnb, i him to-cl! i.jlI!"I.ttll( i nercv- Wnll -iri 1 I The rc lnn nl 11.1 n d I in -' S fcinl I lull.sttli" were 1111 a ti-il licic .it 11111' I'r.t *' 4' ,-luii* ** 44111 11 Iti-mril} ,
----.-- lin g openilors: iifllie t hutu iutt ly in the iimrniiiK.Tiny .- .,I"1\' went lln- ( .mollicr( rnnd, niiinUimnl u r"lllh111" tin II .\ in I'rlA 'Inili lliisM.isnii" Ir.nil II Xoilliein 1'1": "', 1111111 anilI
nl' Siiliil I pi I loll iTir itllfinpleil. it nml. Ihili.l iliKiilrmiily, I iliroiuiliS l'I..h. and li".1" ncov." '1,111111.1 il 1,111..1' 1.1:1: KliTi-l,, mud. nn "1.1'1 was n-ccitcd, iiriiioi.v 1-0111111' minnd- I 'lulu ttlllimil( alliiiliun( hum llnir i 1011111'.11,1 Cn.lnr r i) s U Is I (he IM 1.1 Iii tho n Ide U'.irl.l mnlIf IX PUBLIC FAVOIt.Il
his inti'ii- 1 .. tlcncial I I., I'-.md 1 the 'fuel' nnd iii ...-,1 II.* NIl hIs 'I rilu' -it!!' 'l'rlii'Its '1'ine mnlW.m.t .
[ .\n" ilnnih.inii'. i (:'HOt l cict.iry 1'1\1"1111"1'1'1101: In' tin' .1.1 iiwuii 1\u r. TIl |IIIHWCIUmined. || ini tbe plcvioiiii 1', \1"11//''ft (Ihc 11'1 were l. I n.i.tH ;
,
hit MciilliTlirei'" ? -. : : : M !tol' In lltiv: II liliI !" .].- Thc Mm wile u 1.110..1.I 11"1' crew .h"II.I..1 |I "'111I' of hi-I I "idt liiindlo ( iililtale( Ihiii in 'fit II I'lt U Cry ii."

Minitli' : I "I'IViniH dIV. llli WIIH I lie :"'111".1 Ilieir overllutiw.lint I i-r.i/y. Ilk cvessii ''i I IM'.I.| in despair., Iluspoke -- ipiaintance., \\ ill II I 1 iu"I xciised, m cltis mii [ \tiiiitlnilllwf, I In./ *'llifr

: : tin' 1:111.: null ", Tliey liii'l lilnwn lii] to his lid i uuul,.. In u hl' ) voice, and rin-ln ,dHlKillt I A I'linec'" u."i..llh11 and Ill,iIl.i. i lliu irronnd that Ih.', did .iuI. know their mum-.
111"1' "I" II tutu liiilihle,'" .to its 1111.1\11:11.10111, : l I merenmioiineemeiil the. litlliliiniitaiii. ; as if In terror. Al' i i IIm'-11' 1\ 1Ithl'lIltiIIIII..IIIII.( ,' ibe' Hem nil upi XII |hiohtii.tt| | | In I I'M.I Ml tH'.I'-.III': '
I I lie of I l.ums. 111I,1.11I11I' 11|
I lt rn'tTi'lury I "I\I'I' 11"111," 1"Ilh. lie rai-id: 1 hi- h.illd mid .IIIIIo'III"II..h 011111.1' l.-idy o i pronulied eueli: ol tills's' 'I !.i II"IN, K.I> |hug I to inch

Front t Hi.' 'Ullil. We I."... fur lull il ImM like n ) i'l'' llimnlir. In tlie lieati'ilIrn, lhi mass: lielott him This nitr Northern "'conteniHiriiies| : upjH'nr iiuiii usnnicli i "I I 11111I \lr I.-IIUI\'I I n-l joinnnine"" And PREPARED AT THE LABORATORY

OI'U IIt: IIKKillll: : TIIK: I'T1 I Ilu'hru P. ('Mr.iiirdiiriiy sIwitulelt'] | | iiemly l silemed, the IIM' .i "r.'.II' \ jill cmolion, ul (Ihc \cry ide.i when this '\us ul> en, he pnimpilt' piesinted'

l> A. XI.! liotli Itroml'I miJ New ,tneHwrre r.it.ilf I In l.i'\. words h"ixyths| | aceiisvd" MimeIliikiiown nl (Hie presi'iicc of I one nl' Vlctoilu's 1 ,clicr l.nls onAinerlciin I hem (In bis lildids. who ri'i-i I l\ei;| I Iliem motiI -OK

lillnlllli "nKTMlnrTiny| : )' eemeil. 1"'I'uI of an allempt 'lo iiMMisiiiiialclilm foil 1 11' ti' do not 1 become" in time I a I ('CIi' 111111''
Mlo 'lor Ihe herwi Ito ilieil for IH ? > siuluil' llj tiprnaeliiiiK: Imltle ill lie air I I''II' 1 N idler IU'IIHh a 'lii II knife"shrieked Tbe above, KIJN Ihc, New I h" lean7ini a, isj
\ \(tIb| \ very Mi. Look, .I.suIt Inion nation toudies., : It will be bee.lllse" (Ih,' lelldllc" I "COSTAB'S"Standard A. A. SOLOMONS' & CO.
Who 1 living \"f' line tutu tiled fur" II" 'llll white Int-, ullh mourning lniinN: ihookllli 11''r .j fioin. II b I Her u lo II Northern Journal ,
side side for. r e\rtemi'! mnl, lull'hutwjk ."ul" ) 110"0 (the It lute ? As mis New York join mils 1iIl"'II" mltiieiiee in mould,
di inli tl"I.
by us it. th.-y 1
.IIIII "h"'J \ 11lrl'hl',1 1.11 I W.011..1' If .the ladli's ri'lciml' 1 l In wele i Ibc"
ra/ed
Til' 1,1.1'hlt in 'tin1 nil ni II "Ili"h'II,1: fortune ( ,1.1"11 he tyaii I he wu.s 11.c.111 I carriage bur the ,'lIlilll"III.IIIII "cn.ioinsof (lie ioiiiilrYoung ,\ Preparations
1 h'hl friends mime w ho, polmi w I cks vlnppimr ill I l.exiieiiilnii DRUGGISTS
linllowed; ]laiul in K ) liU link' : 11.111 11' Spcytn npn ,
,11' no lil"" "\n I IVince. .\ rt I''III'. II 'lIlh ofsomiiscM'ntcciior
I
i the blood they |1""n'llllllhh'I for. im 11111'.11,1, iniln-lrion-lv, rinnl.iteil, his was not 'the- only nne made, innmciilaiily t rio ) ii'tlnln expressed II ctirbniliy lo -. "el.umr.d S ill Ill'
\'lh eighteen, coniin ovcl( (It Calm 1:1": ) Iiinii, nndllli
"' 11011 (tin: ol (the (
fripiidy. I hId ,1.1>I< 111. \I11 111: 7) ol".f 11.1111 1,1f1 Ili'I",1 I I ,ee, wlnrcnpoii.nne )i nth'iiinii pohn u uI Savannah, : : : Georgia.
,
:.: .| Ah learliis" on innnv' /.1\f for nn, The Iniliiiilnr( In I Ihr u I'M ml .. I. (1,11 1.01. cugj reHnler| 'thai under' tin! 11111' CM lit- neil nmm' almiilnt I pleasure, nnd Mnilclilnny u I ly din. i lid,I llielr nllenlion( lo Ibn I 1I"III'lnlllll ibenpMisle
J .TII y -ool! in till Iron; I Hie 'fray for IIH, i whieli, rvni'inlili, the I lime l lu'uut: .1 II I a ? Inenl lie Ill hill mind 'III way, ,and liMik a Hume live or ,l 1of tliev |inmiU, lnrl I hilt I Itolnmi.in BEAUTIFIERowiiiit !
fl' III. Sil.l nil I ) llltuI'n
limkeil, cmnil,1 II" ilnmliHi lint Madisun[: aveime stage 1 I|II I llroadwiiy an far as | | ,ide, of l Ibe street Tim, (.idles i'lo-i 1 ly : ?r hv (
f 1,1.111, ( litl"1 at 11II' im ; II I" nun dojpi on hi. .truck, In follow up the youth'
.AI.i I.'I'.h learn" shniilil. : 'ti aminmirv the ile.illi I mi iinlcnl I II ( 11"1.. '11,. to reeover his halll"" 114'l tIIillbl( it i'h,' Hice, and' fljiim- Ibe llenerd,I,
f.ll 11.,1,1 many nml tell 'to 'Ilic ndmiiln( wot u .. nnd "' ''I'llIn%' .lous
I. r'oreicr-n'er nil I;Itine Decker lifHire II. ", of I Hie lay.: ""II"I'IIKI1 'Ill Ill" I'iil. nne of I tlicin I"'lIllIrkln, ''ml' ( 'I"' is n liundsoiin- I lu -' SHill

':,"\Vho "I I I iiilc! \"nrlt the niy.for' IIH. rollTl'M.H A1.M1K 1 .tt II.O'l IN AN 1 '..1.\I.! Alter the reirulm: InisiiuHH nf i the f"M, t IIKIIH slmilc|, sirn1>;lilforwardintlni.il,h I llepublleaiis i innn, Mild ihc oilier willi nu cxpii'sslon of conn, Wholci-ido nml Itetitlt byT.
'. hail Inded\, list 'l'% irs 1I.1"1t. be, does.donn to Ihc uiilsuiut, -I Iulttuiil. '
called $ ami Blo
rom
.\ I"!l .'t. At I I lie liiil.liiijr the ', a I."t "I names WIH OI'mtlhgu Konm,
"
ht'I.II' c'I- Iciiiinieinli: din' (Ihc Icmillk, "..hl. "I I tti-b be
.. IIi)\v many: a slorioiinaniu for us( ( ,I I I 1", onHie 'I out 'from h Ilic 1'1. liciiiK ( "." of incinlirrsMini Tin" lc I they % ; ffu \' 'IW Iuiuill :a I had: ininlc delaiill: 111'ar 'llr out Ilieir conIriids. ,, nn. ll.sll'. SI l nn l I' i | .i' 'IMI"I'li'Lii's" ? .ufff, fla.Al.nl'V .
| )n\uilt 'u'u lilt lo I III I in u | I at' a bre.ik' m-ek ti.e'. "uiu ImrH's,
;.Tbi-v 11 f Would I It nnl IMP, n shame I., n"ifti 'III.tlil., to I 115 I tiilhin mill "jill\.III.I 1 I AecnrdiiiL'lo it rule i the, -,nld b) Hie kei, |HT nf Hie" botel tliul nenlli mini
.
Was I 1111. II' 011111'1101 In c.irrluj-! 0 1ifI 1114, bu I lei, mid mi 'Iblm elv
I If I Ihcir mit' ;: ) >
memory | the inilillelv In I the iii' >l. 1,1 % ii.t': lriigIttl.TlluAuiszi.
strict' liccaine: Inlcnwly ih grt' net'- \ 1"llh' \ ill the lilnlidesl iniiinn r Informed Hie 'ladles lliul'
W- l'i on i our l.nnl] and hearty l'xll".I. I'I \ they 11"llj'ih'\ ," forneiiily I nn they call s\ 111:' "Ill lo, five of i hnrKC. on hilt(
lull.. L'hi cnl lln', preeloim at .I.11 huU' J'la.Hi'l'tll .
urcoiiiiinHliiHons elsewhere Inn ,
1,11111. Hit 1 they lnichl ,
."' \111" irili-vmw \mils tutu u Iilaini! for tin Y siuijjlt' jump.\ Then I H7, mnl clohe 'on lieeUof (the,'Mound U. tho '' \lilt heard" us the ., ..- ini 'bly missionVlint' n >peclncleVbnl( n li.lt K.iili'li.Ai I .tK\li I >i'iiiiiiilii-H.; | I I 41-Um
IM.iyH
.r, Ibat: il %'ti' iniio-lile| Im. him, tutu, hU l.idie tonliidc
hd hut down. |
."! llunri's 1 I 14. A spixmoiliuyillmoiiel'iomlliu \ 11'1.1 Thedel'niiltiiuiini'inhi penple, we inu-l III' .tube i '''rI.I lined .hlll) with "Cusl'ii'V I 1.1) I !bug I'Alrl'lninatoI'l."CiMlarV : : _
't NOI"-II-Ih\ ro kliiin fur ha, eronilal Iliii rexull [ bcjian 'to -..hrickmnl rs lire /Ill'! I I', "I course, lo make guudIhu under Hie ''"11' riHil with Ihe ulli n "Is andnpplovcrs
And uen.-' I liven I they IIH : \1 diH'rieni'iTM.iny column nflcr column ill' 'oii'li ridiculousInlf! ( lnsi'i-1. I 'ilIt IlIr.
I only )
r hllhl In'of.r Klnuil" mnl llumiHli I heir liltln liook-i moiii" inlenlly I. ol, (lie I-I "lhll"IIII""III.1 "' "-beard, I Itejoinl I jnin-
.The l'IIllh.'( '.\ slniL' Ii-d In HlU' l I limn Tin nnnliu hiraiijL'c I toiinlcimnrcs I : of \h"l Thu hi butt' himself, MIIIIIS to lit' it "cn-ilicboy,| L. WARROCK
cvtr. on
1"11 II.Kf"1 11:1) lids, 'however. noiliscoiiilesy' or illHrespiu I Ius ,
'g I 'II""JI''I:1; ';' I I I I KOI| | \\cnllollT.I I were, ol 1 an ""II.'I".II I' 11.11"1" nnd I inlenl' on fun and' i-ccing thecoiinliy, Irnd, )csfllon ( lid) Inlillllile Ki'lni'illeii l k n.mn "
'.*' II'IIIIIIIOI'U11.llllk in Ihn ,: I| us .1.\\ II III 1111 s.e 1'11"1 |1'1 1.11I1f |,IIi,| ,'., who had enliildlHlicil In New V nk."
1.\nnl"I'I. I ( 1111 I HI) iii! rc.iclieil wen In lioiiicspnn ,ilicin reKindless ol lh. looldies I II yeiint < Vl l lSAI.i: ANI ) HKTAIf, DEAI.KIt! IX
"tII. a
1'I"h II"
'lnlh"I' \ ,
Wlm slei, |i II I fur 11.. of other 'luuesllluulliluhi'> proles-' ; come all the 'lo ."'\ lngt.uti In glue e\nc' "
nlO way
h'lsaka
I 1/1) "til.i"I,1| ('1.1".1, l l.uijl.odv l M'cnicd l 1,1>|ilmnl I I'II",111 11'1 | ,doubt I J.INKI Ilinii'i .ind iiniiiiirii'inruil i il.illv
moillid lII.IIII,1 '
> r nlli'riil, Ihut' ,' lime 'alll: 1-19: out' of I' "iul' ,11\: (to thu *si, no liy, (lie Hlramrc exciteineiii helnj pMcllced no Hliin 1 lo (lln ir delcsl.niiin ofu I "IIHIIIIII"lIlh'lIIl1l1. "lit f Mnwiire f lul'ptuiit'hlill| ( InilliillniiH.( GROCERIES
'Nil-no- im-I Iliev wirerliiln l I'nr, lit, Hinoke. "I r"1( and watched lo pii'lllliy lillle, ,ilrcmnliu Unit Hie New Yoik' l llnlieinliiiis w bo MIlls HO In lul'llh and revered, 1.1111'. whole' ,
hue Inn mnl! '
( 1,1'1\ '
) IHreallied IIlh'Ij'lurl""i' "
'11.1 11 \ All l Ill nmii.il| | | 'b'h.l.hI.K tell I ilii'isisuIIlr.ns .
''And tlieii 1,1,111\.1111,!,' In 11 mill for us, : II. Several" (1..1"1.1' ol .11.c, IIr"I""II.III11 him before( \\.1,1111"1", ",, of population' nl. Un i lly.
Jml. i ileli :"11/"I".III'l'' (,iluln lor no, il IsHiild: the 1,1., '' fnl'rll' wcreaclinj I ,' Ibis 1 im idem, w lin' h b will \onclied. for byji ALES, WINES & LIQUORSAUCTIONEER
/ Till-. M t:", IN nil: 1:1,111: l IIIIOM.Dnrliii 1"11 ,1I.1t"'IIII iii""-('II'P perhaps till II'I' dliii'lini 'toblm / I
; : gut, '" tin ("I lileiidlv. ", (Coinniod'iri'Vainlerhlll. '' :' nlleini II ol lIlt highest re>|,', 'labihiy, Is only "
', Ilni our "hard Hhnl How I ,' llicn' onl-lile niii'mll'iM-, miinhersnf ,. .IIJIII' limn lo till)' one ,Ist The Tfllmur I Hnis' reluled. litkhou 1I11"' lr'"I1'' In whiili'inirllmin, "CiiHun, 10 Ciosl.y Si., \ V.,

0'.' I lliu ileiid nhn ll.ne &i.1 in Mlill Inr "". the lioM I llniird 1, liihheil: nil I Ihi' I Hroud und Newdlrei 1T: : rs UF 111 ntiMI.Tin. condemns some Incidents i\en! In ,"'Ilil In one ii iiI ". tioleiicii, tniii'l| Ilienn-enlled, Hlion rlininled I Or) .lulls !I". I UICMIV I (Siii'cessiii-| ) ANII -
.
I ami,.I ilisappcareil. Tlie, ."'" n 11111"let I I of (Ihc lemiiilne, ( gender. Il IK linrdty IK

%\ild Ilirii di i d- |1"IIIIkl'hll"| 1'IIII'i.1' tIn, .,, ""8111.. It \its lint trtenly,. .II.II HID louei. .* IIIO.HI cari'fiil olnn.'rvt-ii were ileciiU'dly nl nflUlellcts : cessnrv lo null thai, I Ihc Indies. rclcin .il low irltill' iihtisiuiiiiH A c. .., at Pink i\v: N, v. General Forwarding and Commission
lillle : hue op'iiiiim thill( cold l in nnly'llie I \ If n I'liine, will Ko drlxliiu in an open 1111111II. ;\'
I Ihlldlwlllil
: .I .
llnir '
.\1,1 n '' | 111111IhIII' .1111 glll'ry. I"nhl'l / 1"'llt. Ihull i tutul Shilc w bit Ii bus' Ihe honor, ol pro" I
'I-IIOHI
|I" of in lln K:> .' inns! In loll taken for 'mere"' innn iin'rc
I I Tliu ci 11'1 i"I"llr 11",1 expect MIII: < in.vr
91 'Irtu., Jill".IIo"II.I.| | "llrl..f 1111i.11 I diieinu' Mill.nnel. I llccclnr StnweI N..ldln. r.H.I.AIIAMor.K I I H.A.1 l I.) ,
.
) ol'lhe
['All'l 1 Hie' jiliiileB I luc) won I hIll \/I.I lor nn ; ,lnin it \llli, n in HIP. hUl!' They" ( 1'iH "I"'flllr1\ irn spomlciit" (ti I Us 'this inornlni 'how Ihe food .
I, I"n ; \ ,111) Ir'l I the head nl' (the eiiplil d"llhlllll ilvvr' I'the K"l'l' fH'1 ci i' iiienilnrs nf I ihn ".k I nlllr< pioplc, ol Ilni I 111111I111111111111'11"11 mil in linn, best 'lie llci-llll- .l..-' lillelicx.. M. LIVELY .I.Vl'KHONVIM.K( Kl.( tIll DA,

'. 4 1"1111'\' 'y, NIpll.: \Ineli fall in jll.11 I Ih,' kuln lielow.An .- I How I thu, ((old .'rl.I.III 111'I'.II'h'( rredil Is i nil Ion; Iii.. muds, 'lo {\'" I I'fllll'I'lhlll' a t loyal j I .(.in. ri, i sim :n-iy MiirehSI I I, I MIll. :il-lf
; liter fur, Ifi ; nlni I ly feet, in' dl'llf"I'lr'aliont' ji'l(11 innlli I r 1,1" "lj'cllrc. .\1"' IIH hut, Imi nceplioii and. :a oval lot "I""h'! s ; h11111' The pic' 'II'' II"hllll'IIllh' | of ilni, i oniiin ii j

Thllh. .h'"d.hllln' Ilnll usMnlNV.. thIn lia. rlh'l; I a ppuru of tnenty .' In.- 11'1"11.1111'1' I 'II'.II"W ""h"III1" hu ciime he looknf so ni'iili like. any other I.id. (lal poweiiv' I they, 1111111 thus I'rlllll"h".I1I1\\, II

,'. Teiin. .M I irdi, I I. HUT.StTlIK I'W"'llhl' walls ami the :III"il'II: ; ,mid' yon luivcH plote til' \1M" mid lidlnli-ill (101.1.. iiilu Hint they did. know l.iiii A Iltoh".lm"! ;\ '. out l.iriilniliioldieis: ; Norih h licrmiiny 'In''Hll.l' | I (GEORGE:; P. RANEY JULIAN BETTON,
s Klo\I nitiKli "''cl the I Hold Ituom. I 11 one -idc .uijut lill willi. I lliu |nipiiladlslriiHl| tt I"" se (to 1II"I'lhllll. looks lIt hi. bnt') ,anil,' p.i lnu'II lull Sonih 'licrni'iiu'Jnnliil, ') ; Aimtii.i III1.III'IIIIIIIY.I ,
''- ( tire" I I .I Ill'"II' ,tor u the ei mini (,\liiioiiliniiiy: i tints have i 11'1,1"1'1'1'1" Ihe" The Volunteer IIlIiII"I')' i-tiiiid. blln I II' 11II0' : liepaWMii I.OM.iKlil( ; UII-M.I" I liuoni' > ; duly iHii.rilil n.!I! ATTOIINKY AT LAW l.a uI.th( I'I
u i IK i tI'I.II.-11| I Nat Vlllk, 1111 11 .1.III'r.-111 ol'eiirllies.I'lll. I (11111 thi(''II', six rcnlniH ofiHOrinin:| men. ,
1.\\ '1 I h I |" ( : Wetootl ,11..11' iaiic' ; i and they don'l xnln'i'', I 1I.ltl"IIJ'1I nidgelian "
tho oilier ,dn,> Ihc 1.1' ol iilvi, 11,11 %% lilt welleliltldoti'd. in 'the 1.1111 lower, 11111'101 1"llhl'i/II"II.11' C'II1'I.' willi ( not KIINtll.NT's IM-'I I'KM I I. been hieiInlly| reserved,I foi Ihc' I myil I ilosx i \\' u i oiinncnliirj' I in' thin, ni: ) s lilt New I I11111 nn (i//i.ss/ >;, / iniiiii.i Boots Shoes and Leather

micd the huts li.iek .' lug ; thin I'rlncecomcii 'lo il, nnd l n MMin, imnshimnwiiy. | f'i iKfii K .. i ..n in- P.iulu, .V II I iiilii t'N hltri ,
S Tin' l"I"I.h'r.l" iluily |m'r| In\ '' .1'cll. tlu.,1 111' 1"'lllr Tliere wire l ltliuTt' and tnrinus, ilimrli-, lo Yoik, />;'" >', upon I l'Iri'I, .IUII.I'i\lIlI.11i1l1l! ( und, 1 |

.Shiiidnrd I Lite I Insiniinec; ( CnniMiny| ) in Ilni, Suirvm recording Near Mm t the 1 It .HIP sde'telegraph, \! : i<|1"1"1 caiiKhl I hr Wlicsrnn> : 1'11 I the exciting method, which Its ,linvlwhle I the, ( :iovcnimciit, Inllin hud hIlt chosen ills- i In Ilmt.' I Iho I Il in('IIII'I.II.IiJllli.1 nil' .cry fiiiiny, Iml mil( (Ihc h hilt inln mlii-tynfll (the I'.llh! i' nhny Mich: mini' ol' Ihcw '1Ii"', : Aug.II 'l'l I IV I OITOMTK) I ( TIIK I I I POST 1 ) OI-'KJCK,

] (< (',"rl. I"il Jmlj.0 Kitliiiin, fur, H "llI from his machine, I.hourly live hundred: hrnkorn'dUlcci "I the '11' nf III ild) (;"k.rlll1 afler, 1I..1t'11I".1ith" | nil llnir minhl, nnd( HIM, qiintur millions" of 11I1'11. In II Ini He: II I'AI'I \ I. I'lCKI.eil. 'I'lllliiliuxrr, I'lorliln.

477!) "" in i mini .I iulverlisinThe CottlIlilu| )) \ho lire 'then Inxtautly: I Infoimei) nf I the l .: ,111'III, .: Ulh"l'oll"hllll': "' ,;; inInrmcd nnd,! nmdo him hear 11,' Kpeccln, idler" nil unse, eil I? I Hie blond. of 1.lh'I""o.III1.I""III""II'. i I in .ini }? 'IM. si l JinTill
,
> renliileil |''iij; I mi' lit I on the ground lliul they hudullwrleil Mntu of the Illrk..III1 I lire cimMcd to make" ": were 'II'IIlf'| (that'1'11.I 'umiiniiicin'liinlliiaiied If tlicyntinjf, ( 1'1 hll'"' will i\iunl Ids iiudsPniiiha : Ill) one w "ny in tIll, I'fmltlllivI'IIl'M ol Iheir conn I I'I' PAPY &c PEELER, )

,'.. Inn I one ili'rll,". There wiis noIjroof. their bids ( I liy, Ilic Iiu'll"tin c'M'llcineiitwhich :;od| lo iln-amoiiiii( ofm.ui.v, millioni. to' 1 poillonnf the 1'nlon H hleh by Ihuway )'. A dilly Inllon' nf n <|1'Mniter' '' of n' pound, ,
'; u mil's in the, KIHIIII' on momenloimIMIIIvlllll' I Iklnioiii and oilier lendlnj 'liankers lakliiK Its ATTORNEYS AT LAW I JI: I DKXTKKLIVERY
";i: : hl"I Ihlt. Tlicrevns nonrderlo. I '. 1"i.1 nwii ImiiiN, -nllleient: iiiiouhls n", i nllntenil, royiliy, sirIus ,have 1111 111111'fo It' lit' will meal" n 'ipiliei no lens t Ihnn 3l.l"! / In--id, nl ciilllc III I ,

:.", '. that ," 1"101 u t the hill, mnl the einniiiny| Ill in'IUeinpt TIIK ( '..: :" ill'u( 'I 111.11.11.I and 'Unit I (this WIH I the "ullF'U Ir InexhunslililimipnllcH ( lind. Hi il( II ,I' nre not, alloeln( | r a iintion of loiidis be rluii' ;liii'i'-d" I daily' lint nil 'Ibusii men nrc i alb d h TAI.I.AIIAMhKK, H.Ao

II '''I I they saw I lie ndvcrtlsetnl, I con- \Ve hnvu dvwrilied the (Hold Koom.: At ill' \liieli, f'IIII', I Ill 1hlIll'| $tl' Ib,' \'Ill'Al lout | mi" I i "I.,11'> lfi>",.',,. "nn m nnd, ,I I'Clleu11! '11'I11"11',11'11.' is I STABLES

&nuhlllll1') I | |''' r nnd (11",111" uuiiiuh''u niuutud ii.'k .\. .uI., lliu 11111,1! "' ", Hie Vice Ir.i.h'I' IIII Inilln/ Inlill"I .. h,0, I I" longer any xloiinirli( .for -- -- onlv si" i ",,11111101'11', ell.( an aimed' war I ) lll'ulh'h| I VI I IK.NI'ION (.IVKN 'III lll'KI.NKM(
tIll ( .l.N in 11i'sI .r. .. III Still Nnin| me lImIt t'ln nil I mn In of Hie Hlulr,
j Whol :nn ,,I\ i rli-I"II (( ('. In ii nnlilli'n- I thu uhnir. I tin heavy gull .1"mlof.I" Ilhl I mnl In thin I'. H l In-ill mnl I IMnlrlel( I'.niru( Inr HieMuriliern
Ion ''" \\ lthiu. lit ilirniiiiiliernf liiserllnnminiikod 11111 in their uuilhi C" mnl. h,'. ihcir I 111, '11' is' tMIil I I'" 'i i It I- SII.Th"I /iliml Ifl// ol 1 I IVrinilillnn Till. I'Xi.l; IHII I II I tnthHTti -Kiirlyln; tIll vearIhi lil.lrl.l( I nl i Hnil.li. \ UK SOW I H'l.l.Y rCjlllTEU Ash) KCIIJ )

.1" I they mini, by. iiiensunirer' nmn| I Ihe icporureniri'il was 'lid-find' Ail I the stock IIR'ft Ill.litd 11 I the I ( "'11. i lull, iiMinl II it Itt luti.ry| IIIH"IIII, t I Ill/tu of ( Knjilish; croaker* Ill-nan'lo I predii I a lii-ncral I Hf "IH< mi llri.1. Iluusur Hl.ili' ll.mk \ nUlii'd with
II"1' i il h, i ur" tineosl, nf the 11<1.,101 I''iid for at' I by (1111 iillli lehxriiphh, I Hill( Ihe maifnlluile I Hold (It'nuuii{ to ttllniM. (Ih,' .f"'llh' Htrnytflp ( the" ,: Unit 1"\ II .\1.1' | I-'. C. Si;11111111. mi i\ Kidcinlnlllcti rllillll""I' I 01 1 i iop I NOt 1111 l lii licuvy raiiiH and It hut liw., I'.'. it's 111I'l.

the linn'. the |1"hhllr, | cnn kio111hill nf the oi yi", .1"1',11)0 Illlll t"11".1 nl lln mo- hulls, "ciuisi's Aillii! "'11I11/11 'adtamedDie, jir"m'Improu | c H on MI : *.
ol Mniiinin'I > '"I wlm uincifull ncliilIn _! :
I I hli3', (
'hnhI Hn II.IM. l ni-er 111,1111') ) d I "i rapidly no to h'IIIIIII\IIY, tolnli r th ii I
illlllhih.II
i Ill"
1111'1'1
Illi l'I"'fllll .
"I tun I II I IMM IJI ian
"I : .1. .
tl' r. "
'Clltll II" y 1"/t a limit' r. Unit. n lice-Is credll on bl> mm hoiul Ilii'lmiti, :iHWUuldliclni'ic, piolillc 'limn linnHIH hulr HuiMlu nr ll.irin n, I stsc .mil Tm.i.n.i| lluififli K
any
\ '
;iii" d.I .id I inithlnir until )
< cnn
-nlrll .1 101. II ,\'I"' 11 )hl lullillIClit ujicriilnni HID nienii' .\Kite' us i In Ihe "n..tlolI. I eiillciuuii lo and lionni II npi'cniH$ Una H liilm nn "lib IT of | e I"W:11111I1'11'111! In now( know II IIHIII| w lin I h, I tll l'lll'> lit I.IIW. ml 'I M.. liniNuluiriii'| | ,
;. alvii, I In l.'ni, .', !li.-r" hl.hl' 1 U "to "1"1,111, were .; ?>|IM", 1'1. I J'nry t'lewii, I Iliiniee Woldnami w rpltl"| i i inly I 1'rll.d IUIII" II|iruinrly nnd, toh-" in i ilim.itc Time is ioinudcruhlc taiiciv \\nii u THAI i nci: is I nn i luci'i'i( ASOHCI I'UAHI nut rn tiiken I luiiii' | in iif Mirri'iiiiiliiii,
Mbcriiinn'siiiins. 111 (thu mnicli .
,.? ,ill.I Ii. I IIIMTIIOIIi hid hun II iiu-r \h I tIll I und Ihe ( >' hadiililmclcd lhrouiliHniilb Ilu. uf hits. luiiiluul, > > I i i .I I n 'III > ni'l III Ibe Kllcrulinn' t'linnlr) nn ilnirl linlli I e
tahl in i. ut cli'irjje I'nrt'very i t 'IIlh' 111 ul'I\'lr "h"l .1"1'M I'liiolin, obtained from the mil-. in > lepurU[ win I, ul (Ill') 1) i < in i Mi.Mink. llull'lli.7T 'I Ini |n.illi'liir| I nhiil| i i nil Inn. Iu lilt! nil uuler I'nr
i 1111101'
i Hn M. 'I. u ;- ordrreil milniiii.i ;' iV ( ul ile, Mi'nn.. l I'ilh.1,1.J .1, 11 I II.h1111", tititil, HIM' heard I ciiinil"'; ,' Hilt, thai' while Ihc i lop is iriHul Is iii.,. Phil l.l lit ,1 -I > il.I 'ill Ill lt'MIitit, HlllSI. I. K..s I'lLsls. Vl A.fr.'lll Ilirll
; sl"1 r 111'-.1111 .- ulliem.) The t'ulil o| .M l I. \illi ffolilnl ',J \' """"( ) lilddiiii, fi.1 one' lullll,dulliu ill IIl foll lt! ,( -\,1, ,| ut lIeu wiunn hdiloom of .the n "is ..Dually' 1111 land, not Iu ordinary .I ,''I. : Yard in-ir I tln'lr Hi ii> -

1 ) WI-HII' d I : fold nt' lUll iiix'inliiui Anl'.inl,: lucoimnn"liitliii of I thai, Ktulf' tIn, h" ; l.ir whtIII---11 is rule nndI .
.t I --o\iii.i| T nf lite ILilliinnre Iliarllr.Mr 11. TIl hllll'II" UI''III"h'l\ "IU titnul!| Imnil.t No| |It uilg> slncu, poor us a :
.\ 'iiiurlcr| .11111'1' | ''' AuDI, 'II"U ; looker hll.,1, hits< limey hy >ni|tj'h| ltliit!! Ml. C'I".IIIII..JIIIIoUuCC'III1', vlkllto Ill I ,,11) on hue 1"1111I h.< II the bulk of tin ii "pi K ii TAPSUOIT T or w H Cash !
lio'ituell's friuiiilN, uiy I thul there Is nn in 'Ihe wnntrd" hid forniiollier million, i ( > WH* on t a I ,
I inliiiK Kg Scurchiry I"II",1 no II \ l -is', II I'lirHillin'iiiwhile' Ihr \ t in it1mill" .
I""Y' | I lini I M il.l. I *u tiurt'n FOul I.-.s' "IHi
: '"" now u ismi| > (lip| death, of (Cell: l liwlins( ) uV"tfl u lIlt hu.I\.<, ,1.11. teleiiraili| ill|"u rio which ill 'ul,. nuppllt'il ; hula c-unicd.t l I. liij! i our ell) mnl, SI.hIlt- Sulircr, IcurnliiK lil. miniii I I I t' liii m.ml, Hii lutilihit|' ,i..II" |1"" I ATTORNEY AT LAW. ( .Y I; luu.| II. I
c :
i.itnhiIa. .'"lilil.: 1:1:u Ihe ('ahll'I. mill that;' he \111 'lor worked Illhll' 1111 coiner-id flilily kepi up until,, the \poor jjcnlli 111111J, s'< iinii.p'ltluiri'himd ,: culled" nil Illlll 111,111., il i IIIf> I.Ini 'lo III.III"k.ore. dm'" i t.. ry Inferior; AVF.UY: w :< )-
.
I > Wnslilngtnn.. Thi. linpliiiiintiijjiflnUm ': \\illi I( the liynlaiideii.' I to.:1:| ( ": silnulioii Mar nI' I/llhlo. I Ii t \i '01'1111 I I i I lined lit bU bumHii! -''-111111.1a. i he, reimnt| To I 11"I techllllIIII.IIII'It'hl! ( ul (the urnii i.M. \IIAHHKK. l'H'lll' : > \
.HI 1'1111" IIIHlllhc( t I MIIIIC, the Ilr: 1 .11 Mmiding at I l"i,.I4J. .Mint ul I Ihl siiniu' mmiieiit tl i led S I I' ,111 t I Iii i II' |lI'u \\IIIIIUIIIII'hhlllhl I : ) II v< 'I lit' slip." i ; (; iiriiiK In I ini ih.iu'u| I it i n114''I V tll) II 'Iii ( ,
clioiilil iH'icHioi' k'Klllnuiiuowner.
II ,
I" I live'" I l,,,,' I two inemlieni of tho ('lIhl.p million., i.ilnjll' btll 1 Ions mi' I ii| wiu .ulNjtil ill: I. ( "I Illllilv III :
'1. irs wen) .111 cudcnlly | | rim.I) '(' the l IHIIH( crop' ''its nikonedlo I 111; II, l Ii' .MWM.
>. mid lli.il I tl' iinlvi'twil: Mirruw utCenc-rul/ H'H eioun (Hint. 'ttjlllnkhrllulhuhli2: I'. :ill |II>ifllimnnry lo alillti '1'1: l'itItlI4i.. I I'll TII I' i. No '.' 'I I h" N V. Mrttl lulls the I h, i iu-.nltliid five (H-r eciil ormoreluiu wilhlami I

ilomlsi-i i- u iii i"I>|lt, liroken: liy thin) joy or siilnfintioiiiu r Ught Aiming (Ihe ImUvlduaU stud linim n'Ir'11,0| 'following. on Him, 1..miI.u; MIIIII' (if war, I'",v_., liuft w.irilt. iilnl, ,Hie Inlcrioilty in Hie pn-sinl' A HOPKINS
I 8 hOG lIE
ol one of hU ''l.orIIIO \V'u venture' Tlr ni\ I'IIII',\"I TIIK iiii.i.s.' niK'iiired 111 h ihc .mhlnnl.1 In ('ubnnt. priceuf Will III'1.. ) i in. will bll\"' II iniKhpniidllix ilfll( I III mini Iii( ,
1.1'11 ,
mild tin. I ,1'\ lit .In"-, I OH.ir uicalit us a ti ""rul
in think 1111 (this 'lot, Ifll IRn' furl', will nut liotu I It wn not umil I II I oVlnck Unit IhU. cimipanv-' nl'Wllall |bJT < IT'IIIUI'e.lhllllrh' t Iii I i.-, \ 1.I.h.IIII"r., limn 1111 mdlinir.t. ATTORNEY AT LAW ,
thin disi-redit: .'I| i It'll. H.uvlliH'i-hiinirti-r., live monotony' win. 1'101"1; 1 1:0'11 1 bid.Thf .- : WIH"IIIII. wlm |I. ri>|Hitid i 10 lic Minn I Con of I llnllv' "spiii'.' > Mu' li lpiin/ '| | n pulilUllud I ._ rop TAI.I.UMH.sl K. KI.A. I NUW HKC'KhlM. Ills HITIM V .4

it _._ lx irn l'gnl I" \I"I 11"\llel'', Ill 11I111 I lln 'I' ("Imordlmir I'liurue \1II, sir I.Ich.mm) ( Wild I'riiidciil' ol HIM
.I now _ulirlukcd u ""I>'..h.lr,1Inl.IIIln'II \1.11111 lirother$ < l"ii. (Irani mi'l'I wd I" I 1 I led |,ll illter II
gKAmiSlll.l.. iu thai Phil' .. Cotton
I.
\I"'I"t-Thu: /Jf/ ,' lUniklrrnnirkiiix' 1.1' ) Kmllli, UmildiVMiirlln.Jay I ,nn" I Sliileit, 11"1,1.11' cli ( ulib, huHci: \\fll.l. |clu' |ilumil| Jllelilluli In nit .i> n.> Bagging
Ith A
) InrnliiK over II agony fiom I'atlni'-l'0'i-I "> II ln i Hicy occiijiliil ul ut' the ur.I'cd' him. lo > > num.i leil wllb Ills .nil'e..in.|
"' t the t inpld ill.uiH'iiniiiee .. 'the Uonld, IMI ) Tii'n.tii.) ulilponIh' |
| .
'I | other over lliu Sone "I ,iln -UlL'| i.iuinlniitclv( lou iiiunu i He HIIlirmuu
( .h.klllllll'l Holly Hpilng. nolinl" revi 'nne' iii ri. II niii i l.uia1. Ill, : d i mil u i in ( ni i tin1 1 Ini Iron Ties.Twino.
wild 01 Ill''-. "I\\*, Ih". \hi eolili'ln.lulnd| putting little, fiiiiilnlii' 1lllllnf'rnll 'II) ela lillcdIhuroom. \1:1 h 1'\.1. UutcrllH'd, mnl nnioii'1110'1"' A nijvcr) .ttuiier( wen'" lull' when" hl'lu'"I'IIt.1' I the I'liieiiwi of iln-I C'nurl, ul (In Ciii.lt.il.Jill Ropn, .
out I Hiin Ids \ iu todUllnijiiUli k. .Ir. f wlili tin- n.iiniM.IIV. .\1111..1.17:10| : ," I'J, W HftljBOLLINO l
in 1 niL-f 141.h t MT|ion. hud lu'llir 'l tilt '11.\\1'1 \ 11"11111 Himki'd ( S "Il'11.. IM lie ch ii/'d s in thin ilIlyt'rlllltiii, )
ILIi1r 11. ) .
"
H.y.,1111 Bagging c.
tak tliiiel.y I ilie liirelix-k, mi Die wl.1 iiriinje I I. ell'llll.I,1,I "I" "lm'r.' Tliu blla .\ Klndwr' ii cni ,fur Hlcrn( Hnw.. uf 'l. I lucy ( itieiKiir. I hiliII' I Iii;. ..lIt1.l i 'toil nl' 'tuhiIiiglou. '
lii'Kiin
elojlll/J'd
mm'' JI"
fut in.- .111' aW"fl I ii'iii'-m I whicli Hut w.ml I hairc' In''U' had tillSls
dimil'lM ami will
dun lIlt
fu" ivnimIu BAKilii 55 I
iiir, tttuuurIil'lut
1 111 > ill" '
I IIr
n'ii
Hkc t value
. 'Ilie-m- dl.lf lf"l 'I hut, utters! ollnr S (lout I "llli d ,1 (Ilium mil of h s ,
be found 1 I In a \lid .111,.. .\ ."MIOllg.I metal I'II'," jll'Iulll'|, I I 11|. T/ Hii nnpretulullleil. I"'k.\(C'I c.inie' fr-nii Ihc H niii|, I in' 'I'.' '> !I' ""ifliia'd' tin-re : '"Uii prlvait'pictcnli I .Now hy p-iylnK(Ihe IJuteriniicni i* .
piiisc. L
AT
ATTORNEY W.
will Insure ..i uut' Inimly' I iri>n"| |ivlllT.( I IlUu I Icl U'lfiin II rmc, 111.1 ulirlek likeIlluddo I rind IIHOKMI -.. -- Iii'iIti'h, huwcvi-r, lo tutu t'jlenl nl lhoitiiiin| | ol | CO1TON BAhANCKS"COTTON

*,I! 1II\"I"tI., \ u 11".11111, 'H They I 11.11IIM.II\ I lillle 'foillulnln ; '\!1' I etiguigtiI' III I! t"IIJllr( ( 'lUlii'lliile'| "Ilv IIHIIiidWtro'i KiTII.MWIMN tllV "t.I.1 I I IMKOI' iTIUK.-' .lob' d,.Ham hy (his i.MtltfuhIOlIti: Whhh:: Hull. 1'rwldeiil h'Al.l.tl ts'VI. ElI uIl; t, 41 l.l 'I
imroxvuiuol( furs Thl 11'cIRI| | | ttondiiWIK 'In I I'll! I Aitinlrul IIIC ,
: -.- lowing lali'inciit/ app'in-I u M II1'1' null und M r. llorlu. tuuul wound, I'or | 0" ("il'Pls i. In i "lilt' IL.u"Vov. ,
:'jA; rihlhll i itulf UK Imiunliilluo: ol tt liuiilillliHiliig (lliul( In (lie 111".t1111"' "lr'In tll mid I ll.lklu, ( fillkuiilii I'11,., trllf : ti r nnd Hcurcl'iry iolw( ? $.in, mukihllhur( and pj '.r I", u
of (Ilic hull LI, buy, MI, 1'11'' f l"r.I Wil I'Rill"' I llclden i ('ii.. ,. Ihulier Tliu inciiirvd 'I. 5 hIll Tnli.ons.i !
II one" of I ii hu | | imiruif \lIlhll uxlrourdlnury j 11, I lhiIl of iM.| many expiiinc .y | GINS.ltIIIKUIi.iilhuliiiiiinlili.t
'II"I.h the hunt < ( on I Co. '
; IliiillliV
hll.l.hl. | |11"1"1111 Irlc \Vllllnin '
Inw l in imi Krt'iil enouxii( to wnrrant (Hn1 iiiipxiicliI .
l. wliiw' 1.1111II I I iucl-
i
Ainvllval '
lied by I iln: i.v I few lei t "j'I ( ; \ I
::: Iu the '
III fl'urrl,111 Jlr. nit 1211 ii 10 tulujeil II \ I Ij: I KWllliml, lint mjiiiiic.il anxlvly I In I lln.( i i lidrly ihrown I I II! (Ihoui, whulillikcl) rmmd t hi hur hill lliuI

( :trtI. i I'i.i" i :n u < 'in' Sunday' om. of Hie bulls IIMHed one :a.iolbur, ilozull' dillered,. widely'. [ in prlcwt for Ilic nml lin tleiwi .' I I illiiiioliiiii > ('Iniinii J/fH-vri'iL' Dowtiii 4 liny III Ihn uliade by tt Icrrlhlc a. i i.l 'iminnlallnii, I Im idi-nt i i-hiIed: | (of 5lr. llui liiinun uliown Hi d I Iicreiit Dr John S. Bond .g lll'iI4( ( i I | | \ui ii|

.
I. HI lii. I Kill. I him\ Inntimtly und nlmulUiu re 'u llfl''II..IIIII'I.| .t ''''11'' t.f Hum hunt lIly! tvhlrh a Itorn ut run ,. bciirn u.ilhercd which i, ..1",1'1.f11/ UIC A' It 11.1. '' u Ills'" iln-pi ictli-i ol Mi.II. hue In 'I( nniliii. I'nr I ho mild of I Ine. lelirulnl I
cii.n- v.uh u: I his \11.11 i ul! liU In ) 1'11"( "I t "ulueth 1.mnl unirlud. ( 1'111.h Miiuri': AOi.. tow. A lew montli nun .tin. |-li-.' ill.U rolili-ni.-,

Nol.ol 1 I 1,1811'1 H Ilrol' dhlil | 111111 Wulfr.11"IN"I"lrrlyl. (Hindu their i 'I "unit purl (ifthus' Clss'Wlr U'urUA in r. ir ..I 5 Hi ..I 1 I !I.i i lillli iN'ut i- Gullet Stool Brush Gins,
t tllU'en ; iippcnriim
| I llli joy ( I
; llolhl "lunpinlhuMir.irmfjt. ( Tim Wllhll lil _
,1oUI | ,
II \ ( IUKU IN'. empire, prt-uchlnif' x-lf de" .ti s "' hy lire at I I I's/li |II.l. KH. I. li.uk" nrilvri l iur Ill, 4iWS! W 511(1 '
Tlie 1 .r. jinri'il
:. '.. '. \ Hie luhcd (lo llli 4 T.II" I |
.. .1 I nit ( a' up
nce 1 ( ( '
,. \ \11 "I 1\1 ''hrlc lumn iillil, \nnl. preinlnni ( own I Iii tin. "' ( liNtel ulrevt uroln'rugt1 lirnikvui'liitirdfl (lie only Hiirc rond In nalvnllon, "i r''adilyWD Sti.MI I I'XNIIII I ii -A new hiiuin wiiiilbn- Sjw. l' iniiliiii| | iilili iloerlpilun mnl t'vruIiICiitv.
<* !- ,1'111) 1111"1 dill'nllj'| "dlp/ ,1\' ill bun Uu trIed III l hidlilIllil I jill Tlie I'llKinu. nillimi ( (Inr (In1 willif -
"C'"I".I) Hint ,hue ImuoiitII.IIIMof \ their drodliil dnclriiip iwuii' I IRIIIV urnUliiiil. mi ni-lli| | .illnn MSII Ai.'i-iil
its ( U. POST
t KJ.. '4 nlt A. M. HOBBY.
Tit. II'H J Jcm-pli, Hie t'hlins 1'1.. ul' thin "liultiiHliliuiK ( llrotlnrof I Lmi'lon tcleiiriipliid mill und ,1I1"'r.lltjll'101".lr1| | ( II m I"ne Lirgu oiimlliiH atlai'lnd. w i run up and down 411 I Im ws'h-kn. n
'
'11ntuuiI':, u in u : M, \.ui'I, al ('h.irli'-iini. hal rectltfd I'll tu lie tUf bulo'ilal'' l Ifle. Mill waibo." or I I (In I U"rlll ', A ( ( had dc- v.ij||| >i; no I lew, Ihnn vtiili-t-u' Im! ..id 1 |K7' '(nntawu'inhli Incline In cxhlbll( |1114 l Illni't| und I Ibe ease with Gin."

r lor .AH I l ": llmuwiiid, Uiiurii II I" tliu l In the Hunk,of .: 0.11111'Y in ,: .1111 (winii wuxlcu lion I nnl hnvlnxluirticade I which li could In-conlrolli'd | i itenl up the POST & HOBBY, Taylor
ul |
in.ir-
1111'1 leiuiricd
'
"hllllll. ticlllioud 1"11' 1..It1 I.I I" 1"1 ,
u : 1IIIono
-n" .I. theIr credit ', ( .l (the doom Nml window -' l I Ihe InilliTln. bill ill the ml' o! M'tI mile mi hour, und runiclo.wiilUlHicruli.nl 8ini.lt: ul cm li i nn su > n ul In) Slnrv.
l ll TIll |
iilu'
,ii'l.l d the inlce and miuli > rwirtit "
(
fruiu 'hol"' .un
u ""UI. kel stilt > ; '
i'l' i
1..On. \ II ,, niin II I n.riieil in Ibcro.vl I lit iln cIt!! km
-N- jut l nimllcr lot. (limn ilni Ini! kpuL'ubillva lih.'kl 'UK Iu wliellnr It itim ten" tllhbll.lln|| ol'dolliirsor, (Unmillkm. .-< on lire all,1 ptlUlii'd In I lit. II "ut 1'1 miiliniitiiniire ( dii.vn b General Commission Merchants, I'lirtoiii di'ilrlnc M'I tu Iu llnlturilun
.' 1' doing all run i< Ut (Ihe wlili fur uriMici cut.Him i if ) rlyMarcU
.;, Au I I : ,'' ,::1,| which r.in uii atrn.Ui-, work llit bull I'r. nflcr. ..I"rlil' Thmine of Kit hunt, Nt-ln, I. Ilitty line linr. Hllled hiu'.tuuiuiii.t.l': al III' .% ull'hltu..
,; ,1 \ I n- >,ulmrlty'! l l'"r tlicrufmer, <1 Kr<'" of thus ,IIDW lillldln-' Inn "I'' r hank 1 in oil l-, HUs | Up NKVIlll.KAN..-. I.ANn
[* loHK ,i-'i' I n' i. It ( line ,wi iiuleil for lln iiuiuil '1 11 t'iLiKid (t'III''I( | Ihll tinhin( 'i'
Ik.lh II i :tli'r.! i nine up rctfulurly .for llielr'JnlJy Tlmi" IhHo) iiLiitert whol .\llt 11"'y '". nlunder .tc C'" i,Iitulu| ,. ,I d"lln il, K"1'' : (Il&c": u n Illlll'I 111:1.1!: I..Vl.1I1I1 I' rut, mr illIhlWlUU with nbl'li llpliknl !! un> iIwuim i-.
lliu bulls Ihn' ruvlnif ,11'1 111111 WM lonollinmn Who thillU-r.tlciv cliUM' .ti-utli" wihurriuU trlnj of curl Iii iii's', oinnlbnw and I II
I In: I h i aniunir 111111 from Huh Tu-ixiiir $" wldoi
Sale
mob the Mnpllng olferm.( I tnnrvelloinUil on ihv markcl wlih( UKin".* dl iu- I nil lliv true rl..1tJ 1IvI'II: I ('IllS. and llmdorillly is ills wbluli U iliiIillidMI| | oi Forget For or Rent !

'4 1 iid Kcyi. I e'IU.Ir'll\ ) n denier known II "ftilly re- -m i tu (tin- hull I N- turned whcnevurll wn risi'ilrisl 14 I'J'llhlf4 lou 'I' I ullDKU lulL II i 'M I"N.i.il.NH" In linn
Ini I nn I 1 ot 1 William Urowuull u$ troi/i/ pan J '
few It IVom omwnl of I'rlnco lri''i (In lh> nlln r rl.ASTArH X IN MADIMIX ( IH'.NIV,
| be hiolt, for Nil
ktoiitiblv.. i w II i Ii mI'Kl Ss, ,
t: 4,5, )I u- liillr" "ii Uit' oA |Mrt nf (101 litwil'i..r moment| no illrlh.l u'!i< rom.", finl. nwpimstt l lib 11', hulls iou 4ld, "MaiMinn' I 'ililnk Oulhiim .,iiijii| > Mm ,tt run of C'nlilvati'd 141111, 111111 Uiuni- ,.
. llblt of |
| u N'otih CmrMlcuri.i
b i'dtIIilI4 I' lnci. und ml (llinniuli
-iii; TUl WIll mnjj din *
rtmld ,
s gr und 4ki4 tiC nuuuUInu U nii nf I".lhl rt.I'| 'l"
1.11 1"I.rull when wit tenfii tile bnibHn. li.ik'.if illtliluu lute iet'rrnl Kuriiii, II li.n (Uuur
.tut lush .
Wiwlljr lirukcr IIN'' wkiiiK lull- t I in I Fffat.t wnrc| i till 'CVUCH 'olir,
it : | kio" (irs tutu UM IISII.IL. I'rk-u I7UO If
JIIUI I tl. Vine Growers' tcrv.
; frn.a.11 lonupph-. 811r. w nlwllh .* croit.1. N"r."U"II'-'oinInMiiMn > I I Al tlt'ickhullli, Sw U'll, wfl'' n H wwur WM wlw.il !iii.! (hAd III*( Jtsih.s -I rejilly (hssulgt't Ill. ". Il Brandy ur ryiil. tI.| (luis (lubnerlt'cr tiuulil per |ilnnl lu umulij ci>*

A tn I, t" : titttt1t1u v, c"Mbv| of ntir, li>, 'Ilin-e, li"I"i,1; up ICI\nll"" .' r"btlT >' ,. Jamln I dun r (' 'IIII)'. lie hull uf y t' .1 l.110 'Ill luinil a U I It itS brollltlii ID u nU.lileli( .l.iuJsllll; lo Shjilut I b' woinplciily I 'OU MHUi ISA I I'l l KI'UsKi.: |>urlutblp I lie (uexl trrar Hllli *ny prriou fulmish.
*S4OW >i a iuhuiilt10111 of nikhis lulul TinInner iiinoul wut., pnmipil) TUB l ..1 U'ldnd Ihe tak In hi fret under urn ,md i' im li U '''ilmuictl" Imv I ( I l it WIIK llinlil iiimlllmld I Iu'iut i iiI I A btIllhIO14 lute llnt.o pnwvr. M. 8. MAU811ALUB

UrU ilu h, l.t'l imenlid In Curiadu I I prmiipi ili'1,111If lid- bid.,I while llu I. .hill( -lll-V.-,1| \I' I'Ul! II ."1..,, A |.>llci "II 'hunt'tu 'ilurc. al,>" ii II.. ', ,I' .1 ill ,uiir. I lin is I |II l enild dl.| 'lit-ii Mil mv kin I "t bn ik .Illl) *', .I Ml pl-41riu) T-Tn 'j-.... -- _. ,- -t -... -j -
I'r I-


... -. .# *_ ._r
4-- ,. .. S1c4uff,

.
-
---- - -
--- -
-TVtc1flcnt$. I ;)f::1 J 1 i' ,; iu': .' (' \, '\


1l I's Sale. I : 1 : : ,; .1 \
: .
1 )tL 2CiiI 'Q1i tO
IL
U 'L
/I In UK ftliMi| nui (.ItnlHTtlii I tin1 nifimi.liiilniuiurciill, ; ( ) u )


i A I'.ir iiunr.In ilrillrl -
\ ,,., I.I I.------ \ ( / -
.
lor nulc, ___.___ ____
hi' tmui of Vllilliti' -
of Klnrlcln, on '

: _- '._ .. h, r '1r\1. l 1.\1. he I -- .. ." \
'1," 11111 iIcrItI


I IJY I VICE & SON. 'r.I' or InS: t "t"J FALLAIIASSKK I I FLA. () ( '. fJEU.aISG1! __ ) _ N ES EU I ES. ... VOL. [ ... NO. 9.

----- -- --
!.e..I; 0111 I

I WAIL IN WALL STRF ::''I lr "" I I1.1"! I .Inllllh.' < If vn t roMd,I nt 1 13.1, ir-ive il.I'm phi 1 11.1' ilubnl the Hit II' gIin: i i. !'l'(i ; .M, ''ii I'111.1'IL. NI I'oiiinil-olo-.icr I .I. Inilion ni 1;, '\' I Miscellaneous Miscellaneous

Jporibian.tgt 1 "e"o,1! ( o/.h'I". i I Irnm: ru 'hlnl the cnoldcr."Curse I'or 11t, (Idlcchlu! -.-- ."iwn iJlii.n ."ff ("Itt'ln" 11111' |TI'crilliiL' Dili hid) then jonr InfVrnnl 1'1 1. to.mdii\ l.oipnnerfill -, -
.IM., _I had at ttM III'.'. I'VC I nt i NtMiit i I Wi it t inniloin! i It| In mi
; .. iwi Irlr 11",1 } II.II,1 III in, got lell 111 'll-'lllll, diilllt-
Boutwell Bursts the ESfn'i, I iiti; N5%ill. Mr. Sprjer's hid, ''I' acciplcd greal 'huts h 111k and,I I've ovinliaHn ,mi acmimi in .inothirbink IFtfio"lhlmhtlll.I'II": l >w IM lliiniiny Wi I i\ SOLOMONS' BITTERS.T1UMI

OCTOIIKK( : 5.Anihorlnil i. I I4(IIII. ._ SIN iliin-uv i, r'II'III1h.. I..,.. tlmiinh dl.unviil, Inn : live Inc 111III"ile\ Oil I of joeril Irul'lllll'li.\llIlIlll1cllI ntniinn, i->lil. mllnti ,ftnuiH .
Tl'KSHAY: : : ii,,ol : In tile face of ILr. '*'
11'"IIr "I'k"1 1:1'1 poycr' d I ru.livecnnnin I .,
,
Waterloo Defeat of thiMiViV-'rli., 'h!.. "'II.r published) in Ih.IIIn''" f. i-tt'nr' ;
hid the iircmimn, n ) billiuiiKly Tlu> ,
,1'I'I,1| lit, police ofllctT mad., a da-h nl t him w ilh 1,1clilti. -
Ganlblers L\IH'It\ | rallied, to 1'11.11) \" il l.mehe.l 1 IVI!I, and' lln> bIg fellnw 11111,11''I1IlIo.' A H hlcll I. IIllnlo'I'I'.1 l .In I tie W holi'. S'Mltll MAiL

.._ 1.'r.... 1.1.. r' nnd a third time I Iil. iln/eii II hltit tiles were kiux.kill nil and lr niilcilInin | I He I si I Iinll ftoui I 1-0 II hllll\'l' "n (lie '"'"",' lltiMn

.'; .. shell lint*. I Minnie the. I<, ', uli'irpplek.IHH ,, nil) tin I Illh ol ,lnh nud alter it plcii'iin! pa-- ..
IU.T!01' Iluunu: ., > I j.Ju MI I hi': HINT PI"'I1 \->msiii's ke| pllclicil lit for ii hut hI' could i r.; ;h Ii. and I tngfi all' Illtei II ilaj s, landed 1 ul' tireinrn en the ,

'J IIIM: Il .:u. 'N y I This, naMTliif.- '''. I ."llhl1 1'11'111.| CII00,1111 i ( 1'111'IIIIf, Mr. Koliei t hitS! |II' nl IM ,cry ''Dili) nl .Inly I tl I I' his |1.11'1"| se to make the In-, *
nent 1 bull, while within, Ills, I" | Iliotcloirrains til. h, t.l for eiil.
I\ fxiK'iishc wntcli nnd 1 rtinln i i.liii. >o for:, is we lor city iiuarlcrs tinprc"
rXl.\H.\I.IIlli: I'T ATif'f"/ix "rollhl I (told HII. 1''II\rllll'tl. "lllil Tiara, went IlimiiL'h "'\ < ril I I "Ili'i I ilnli.-" ('01. Will informs' )Inc lhal there prrvill: in his
I4)l. ,t4aII': : 'I'I. \% ,dlspnii from an cniployce,/ of Treasury ')):' native 'land II prclndicr, iiipiln-l the country nnd,
lu His' 1 I"' Aiivi-nlwiiiciits mid Hulnrrlillonfor |, > I llepnnnictit" WashiiiKlon: Infonninx him hIlt 111.11111'11I1'0.Till people of I Ih,' '511th Ii, I h suiting' finm tile studied\

IliiPi, "KII"". nml rci' h ,Int- mid, it-tripling' fur miini'jfftirtho Itoutwcll would iKwIllTciy- sill I lnotl.lMKI' 10 ,hi)'. l.\\ll. HI U.S. I nml |ier i-ti nt I tcnclihixs, < I tin-, cm, mlcs of ourectlnn

"nine; 'EiIIkill.N on .11 I i.... I .<.-! ."d( Moil4'ol -. Tinrnmnr, irachcil the, (fold, H"'I j Jtlt t m 'I'li-uni iiji' the Fulhil.lilt that lb'S .iUi-i, II I lhiV h"l II' till nf proper 1 Inlormallon: on the

.VHilh, ill... F''" Til..,, \- -<"I Mt '. Em|. < ..ll 4. iliillnu I n ml NliipriKloit. Mi"usr*. llnllpirtcr' ,,('ii., .11.I.w of llrown' air u to IH- misled, I JIm ,I'nllnuItu 11.11 knonn ait'dheivy I suh.l'Tl the I :"'0"11" people arc afraid nf ("11'

.rtlmirli'li -COM mil, IntL" K-i 1.Li" |1. l'llllin-' .1""tll' I InJot..I .nmIn 11:1111: SI o farg 11"11' I -it so Inviting' holism w >rn Fnircil, 1 10 succumb In the. i i-lininle. and hnvc bei, II lend .lo bclicie, lin'uNorllicrnjnuriials u HOUSEKEEPERS !
""t. f"Vd -M. S.Q..Iis'y. .1,'.. n piicenn, ," h'I'"l' n 'u.1 I Iiii. ITiirc durliu' ihc lilY nnd m-pi'inl hii-lii'' lhat Ito Siaiih I i-n..h| I, 'i.ia
U..m-.r.! .ry n""I".J \ Mi-slji.I, Ih'lilcn A (gil. Wm., I Ill .110.1. (Cn. I base
AVii -o \Vii.i i I I'lrtiAV I ..IrADV1RTISING 'I1|1,1.I Some of "il'hull happv home .'r" pi'n-| inu- Me HOUSEKEEPERS !
SiunvlitiiK' IIui' IIln.. ", 1..kllll Iol hire & Co I llakin A I 'II. W"rI.1 I I'" .
.- r partn '. II lielore the \Imle I :l ,-. 'l'h.I"'lIn'lII"r"I""I"I"' : '.hl iln' lufcctiou u<,1| I
the tirnhh. rumor nns eIr'i litil I ihiouuhoiil,I IhchMini "'.inli.,I UnnliUV' 'I ul 1IIn.I Aluvrl fipcycr .t: ('0 i lit inllncnec" I Is set an'iln-l u< III.h it' r."mm., ]Men-Women-ami Children !

RATES | troll tl,' Ni it \ Irk "'"'.1) This' In>'''int1y/ [>aml"I. the Imlls in MK u and 'a liiwt of smaller, IVy ll'ms wi"..' names, as Will its m re tio s 'Ill Ire r h'> ', "ur ictili I Mon--Women-ami Children !

.\ liiiille hull :iiic rti'il| OM'r Wil stnetterdiiy. \. nil Ollctil licit UI'I'rrl 1,1 In I I.VV mill llien I In n' re nut dcf ttn-d 1101"10fIr mi nllon nun me Ihc '111,11",10',1., ,>t tion hits" had no mUtnal *'iilefi THE GREAT REMEDY
ISmad, .lrert. New M eel, 1,1 Kxc-li: .1111:0I'lacc'wi'iv 1.1, Tin-i.i'M I I 11,1n' | Ih"1 I II. and,! finally, I ill.mis$ Hi In. is iS cerlainly: Itrinldnl, in tbc I 11.10."III_ III r-dh'nads, and land cnmp.inlis

fin" u ed "lhH..I... IV'1I: ( /.I I'l. 1111 iii'liuit <, |flit' mciubcn 1O1..ni. number! .In-duy. < troll) \iirlhcin ..1,1"tlhl'.II, 141ii': READ -- READ."l .

FLORIDIAN and, sitiH'k hrrikir, I 11' I 'fai'i'. ("Ill yiii for the ,h''IU' meiint: It'll IlIiiL \.. than Hie I lulu, \ "i.tri'i.nv rt s-nnitui: ol tills country," ,arc in licinnml all nrcrHcrmain .

THE WEEKLY 111"1 rtHhc-d iiis lilt I the niret't' a. It infliinc. $(im* /f all ,' In Ihf rlii-! .\ story prcrnlled that t llcldcii. "early ,m Ihcal-) '' ami$ the) make 1111 su| lnl I part of ihcir tIll5huIllI ,,.,'lnu in il.l- 'in,) Ham-." OF THE AGE.STRENGTHENING
wire liti rnll.t imi'le iiiiniThe itolil, Irlo.ltlnf.H"hl" hiniM-lf In 1"00"11111| of i.iMchirk ,I 'lo I IIIII ,and I traduce" i llie Soiillicin Slat s and
1'I.J.ILI.I: 11.01:11I.l .\ "rlll Till: III.VIII K: .I' TIIK '' i4il,3Iil'; i ,, ill ulifit Wlllllil. ,v.- .
Inmk 'It''I 11..I.s.'h t'
:
narand the I
I 'ul Will the
during III Ihrtll lo the amount of iMS.IKIO.n.W 1 ), tthlcli he people. ( i II"<'- :autntntsl people of'
:1111\11
-- \ ;i", I lie' llironii, lino ,the .11,1, 'IIIPtie.iiiiigs ,' bulls "".1\111\' Into the, llyjit (flllh' )pi u'' slit, ceiled III convertiliic into '."rlillo-IIII..I1I1.1 Ills native hind, prcpncd i" meet I ihr.se Iraducernf ll.'lhl'C I'. Ill '.lli I, I'll M Ac "

: ) in Kohl abwirbud e\vr'I"I"l"llill. 11\,110 lake fri un ) ) tn f JD).01111,1100.' ("'I'II.luUIIIIIIIII. leavinu' his linn 'In 01l<|11t'1II1.| .llm Houih, nnd II P1 tu' their slandcis., Hold
t ii 't'' ; 'nnd mocks comparativi'l.\: mi Ie"IIII- o |. ". ol 'Iheir clliiiic./ Thcv had not t.i-. nnd 1 IcallcM. In i-. I Jimma. : it ill 1111,1111 linn i
10 I 10 -:11\, I 11:01, X" such scene I .r'huts been <""'lh'III public gninincp > ken .j..lltkf.uNlf' \111 ilwy h".r"r Hccidaulliiulwcll'siiclii.ii TIIK; K\II i Ill S in' ioiiTii.Villon ': > <1llijiill and fnilhnil .
z r .1 U to t':' raI I the incniorable, .!'r (Cooke and I IIIiic patiie I The rapidity' ol the ni.xi'nicnis ". I; ; the rdliuo:, ris'tIll. !a.1I'lIi: -"l 1'. I Hecnrtiid I with him huRts a",1, IViiiis, andilocuiuculH. I A NI-
f.H.I f I.W S.M "S.3 4 o *'l 1 .I2 '11 ,In >'iii-tie liilluenci-of Ih.' UI.nIt I \I"iii'
f J'INI :3'flu ftoo 0 !a.V 7AOf' ,In1.mi II ill I I 21 SJ ofM.iy, I 1''"I. 01,11. mu I : which, coiii'h'd with an V\|llt'l'il'ltu cnf I Is the iii"-l \li i.M.lin.'r> -ti Si: rtrr kiiimn. Ilp.ntcr .
:I J 32.1 7.M .;.l'l'J.OOi' II I 1M 59 I I A 44M "" riKTIIB Ill" If. mm \ I""lu.h, 1.1 them. 'h.I. h",0-: l mllh.llllllltJ.I'fllI, cliilitecn ycitrs* i tisidi m c in the Slate. n ill i u nf K.xiilniiu. iin.l II. illii I.Tall fills, Miirnit,
111. .t:1 e
4 4 ,mi 7.no tn.Oi. 'M.OII 14.'", 18.si 24 M. ft: came" uillh'.IIIIIIII'lnkll, they ''-' c .inhdol Win. llcntliM'o. aide) him tn pliu), i I icoi' >;lu in lIlt Hue lIght. and,I Iii INVIGORATING
\ ., sta I 11.011 ll O") :ni.no.:: HIi l W : 1(4 :: The 1 bullti III cold, luul, pi'iiod' ,'f'l. ,mThe, III ) Tht.t.lII.t')' ;i I ihn'iil: ol HMUI, I .\ IIlCrt I' '. '.'1'1I.1 ('i'ha'ui' ) smw thai no SiitcI 1 i.'iinln under llie sum, llrnliti.t.'r..'-. I li'rii-, I h.ip.i.l| ll.iiuls iin.l .skin, ,
I; i (MI ti.nn iil.JUI'Irt.An: : I'l.iio': 96 fil 71 pild, cliipir tI i'ri' I I Iheyt H>d IIKIII 'alinn Mi-fluif .
12 'l-J.'Ni ls.ii.1 24.' ." M.W VJ : l. l-'s I IKS..A ) .nli.'h'llhl'. | ncll'i wns but a th'ii hiI thewire" I. .,t'1' ( X I ". pre. culs tu ihe '5 ,I 11 u I', imlustrliuH "and inlcrpil1 I. fur ..inMpi'lit, for I'll.v, v.-Vi- I Is Hltlionl n
I"" 27.OI,:wnO 4.1.1 ,W, 4J| !: "P4 $l'<7 177tlil 1"olnlln. nnd, '..11111 .uiuikt' ii ,llh'r.lil.,1 Ih'hi.. 1"1"11 I ill a pleeoilniled' I "I" andthat I Ii I IInl"11 I'. I II'IIIIt'I 'iiI IIIK riiilgiaut Itiuli)'' ,adMinliiKCs thin iIi\. l lu,- I parallel due pt-iitoit SI>S of It, I wotilil nol lip
: : (" n.IK.u.: '' ; I7A Khi nIO\, .iiinliiy:, W..hl",1' l'I"nll i '.'.' ) '. / be ihrou I I'. I II. Wllhiinis, Jr tI '.1 .
2tJ1.o4) tsu.4. .. \1/1 I iiini| t''UI. I ,,mill Injhisconiiiiiinniallli, | wHIimil II II.iv In i itt I 111111' ITU end ('t 151 or I IllIlt
I Unil) Seen'lary: I ll'iutncll h.,1: rclit'... In crush I the market.: I It i it I'ellll I A Co.S. AN ANTIDOTETO )
I\UIIIII 1""r' a- ui 11"1 ( 'III \\ell ,'111,. upon ,iii,' duliil\ l his inisiniicarnelly In irivd ill the w i> lo Ni'* Vnik fur It.
.I'ph. iniM IiI In nlie\e ,the the rale irronmlid,1 .1111'1 I ) dlied, I I li, M. W allcrK.
.\ n'limro' la till mlol""III nr ItM.AihrrtlNiiunl \ o"I'r 1ullh" % i and h"III'l| llly I 11 hu' will al mice Icuci I i.t )'. K'fHtitffti*> v/rf :iUl
hlleililil ked I
; < niiarroinpniilci) by flu, t'AMI \ ill lint sil hll"II'\I I the money 11/1"1. h..1 was hIll nv. IIIHIII.' tiohl' I 11. m I II mount I i:. K. \Vill.n.l i his, ..ll"Imlll..I'I.I1I",1 ,,1II.1.1I-lrlhlll..ll. ,mdlrom hi.hi'nihiiarlcrs -
liy prixale | "( ame ,' : Il I the .stalls: It 140) lo I Till. slntrlejump. \'IlIhllllI'hlt'II., .\ CoK.
,'..h. nttulitlon. UI .1.1'1. 11. 'lr'I1.1' I a 1 | at I llu itii II. he will travel' in I the
In T % l.l..tul \Mtit1 'lI II"I
'pcH.illvel\ lli.il Ihc I liriUitMs -<
If llii- money vnrliwtil dow, tint tnvcr Ilio ntimbirtifInsertion' Ivr'll ,1-liUli.II,1 : The :-111 Il.I; 01>i lhllilo liriiiibern.il" Cn. hitle'u mr1 iliU'ilsni\ : I lii 11t'1 iiil'ormitloii'' : iluIIilig llu
hiinkerx who'hud r"I| lln- (',. ,
imli ,..d. II will he Iniortrd n 1i>n number nfIllliur. 'r'I"I'. I. i li nl pasvd through the 11 I, ,1'11 11'11 l'1I.1"hll1111'1'11., I 1 pcnple as tn till i limalc, r..ut'1111' capal'ili MALARIA.Beneficial .
conrw liad hem met wild hit n lu' ,il. Thethill I broke, loo-c The UMIIII tilled, ll.iniillH). .V I ItooeiskII
I I as I lies, of /liIlntf, St ilh a ( list of inducing, sin,10 ol
"ii-lili'd, lo he ., 'I 111' hull "'1"1'1'|'| "h" nud In nnniliei is bill I jllst lo stale that, "> ri li fiipliimly, ln.U es ( li'l'lnau, ,, Mich only, tn comet III liii
mM> <> i\pri
In, nl once ihi.'t I Mil.' ) Al t this mint. ) .111 ., claim I lhal' I ill lie ill.hI, In Illclr, III 'o/'It'.IIII,1/
*. ulilr"s an t.'|ierlill agreement to the r""lml''l.I 1,11II 11'II.hl ;,11. "I..llhui [ ," .1 ( 1. Id they ndjll-l Stale. as K""d, elli/rns, nml' .udd to u Ih,' the
nifldi1.AdviTtUrnicnl, Ih!InI1 ohlll,1 h., I uI I.the hloI" '. the hulls ''I"1 a lartre IIIIIOMIII. nnd II" took II lairs shill' lie. I i ucnlih and. piospciitv ol nui people to System.
The 111. ITill] I Motel (lie I.
nut mnrkcd \ lili the numlicr of llmrnn Mil.. II had (11'1'11"I I them ri'iiettcdeonlhlence.They on JTviout in .'.IIIt, cniilldencc.Till' tilltin I Knit H.M.I. Mill IT: 1 III. the purpose'{ ( ',1 \\ ell I In 1111111," ', II""p," f lin ( ..uiuIi Hill Kill .) illt."

III Iw Inivrtrd iinlll forbid mid clinrui-d nccnnllnirly. l'I'l'IIIO l I Sill 1.11(1' ,li'1 I their) net wa loo stronnIn I Ml /IMIIO l.ljor. IJusli. of the 1111)Ilh| liiulnienl.N. slide, n I "nre steamship company in lahlish, II 'I rCoMiur'w "* 4'oiili li'itii'il.l ,

All ronenict .,I..tll.1"0 miiiiunt of r|'"n mid, 1 1It'IIUIlol I he hroken.rt 1111 .\,ain calm \ViisIilii'tnii, I iiitnor, mid, this I II 1 S :X. r. ",t' I\hIollithyll. neii'I, 111.,1 a lilc(ram line, I'li'iu, ilicmen direct. to Savnnuah. ami 111 lie '. THE BEST TONIC IN USE.
,
lime are fixed by sbcmrate*, nlll l.> ri'iiulredin time, it '"',Mid dili'i I hum' liespuial Trciwu-' last: i vemni Imm In-pector Iii 11(1111 Miijuadc I, /, inIn.Id should Hiiecied m Ibis, many nl'lhiImp'dnucnis "I .l.luuil I Ibmrseni-sHl. nl to ilcnlli,
; rotiltiii', their .'h..II.lnjl."l lly tolhvlrnun Im,.im-w, %l' (Ii' TllfMIKII: I'lhlllI \HIIIXIllON.. r> Agent in flit ( 113 I v\ .- a"dtuj lliat .liianl I his ,""".11,1 III nadliuss' in I'nll..'" 'In lo ;imnii "iaiiiin,' \1111111' lemovcd I'l) 4 '<>->! ii is* 4'nnull lleiilftll

"int'... "(turn" ,t.p We have it ,in our power to put' uold. up 'In had "1),11'1 iii loel the 1"1.1.11,1, thai New Vnrk m ca' -,' Iheir s( n 10"1< II". 1"'IlIil'1.,1111| .. Fur I reapsU liiii'hti| L'tiiiKhs, ,V.c.," DAILY INCREASING
.11"tnl'. 200) ), and it e 1"1 In do I, situ one of the lead- he I" )I hllil -ell, .II.fHhl.flll) ) (1(5' Wall si ind I The rfjilnn' nl nin-ii red, hi strong :0111.11, ,,) "'11' nil a \i-ittnlc l it' one I'r.t 4'olitc'4'
'-- -
4 11' I tug I operalorsofthu I 1111('III ly I hi the ninridiitf.They .-- Away I market in 'aiioiher Bland, ulliuitilt'i '. itiiui, "'rcinalned thiirarmnn, III (Couit I tulle' hiit- 51,151111" II.MII a N'oi'lbiin, u SlaleappiarcdI
.-.... <>!' !n h"'II'II.1 lVrr attempted it 11", .., diwilnm.sly I lliruilili1'iijtiry H.lr.\. and "" \\1111" I''I\'I.llutt, il touched |11t: : Ill",q'l. mini\ an ,order. was received counlcrnimidini I to ulilionl I alt.'nil.in liom their l lillow lumtd. I ( Uwlnt f i-. It In tin-1 hush I hi Ihu tthle World -niuIf IN PUBLIC FAVOR.

.\niiiiin, /lln nihiinrr.l. : : f'1 1'1 1 i S 11 i lilt%% lIh5 aiiiiouncenieiil ol liii Ill'tell- 1 thesli-cel' 11'I II 1'1'1'' The, bulls iStle { the Ills 1 lutits tine, II lien np.ai' Ih,' mi n (lilttIliiii'.iitil ,... Icncial I. "it-, I i\id Ihe lad, nnd ,di-irnl, I II" n.ijs sul its 'Irui'-lls 'trio' -Its 'I rIo' ; HIM

Sit I """I)h.. : : : STliivi. ,NI> tiou to Ial'ln 1:11 lillI' (It IminU to-day.)'. The, miu,11 I nu i 1"- 1.,11"11"1 Spcyers. gnu 1; l-i.iui'nl' hi- l.nlx hi. ml- to cnlllvate tin II ac W<- mi) Ti) HTn II fly II."

". MnnllK. : : I bulls ".iy' \ill I { 1110"' "I their overihlow.but I Cril) I I exes s.( IId In ,1'.11I\ 1 ,. -. 'fpialntancc.' \llell ihr-i c\cnsed" ) thcm-eU s 1111 I ff111 liitlJ lliu5l', .I'/I ','1i

: : : : 111 o the fact Is M"I vI tihi.uit.! 11'1'had. blown) upthcii spoke' II his I'm lids in a luiskvoice, lIull.h ,dalMiiit .\ 1'iiiici'1"exclaimed, the \ tOll 11/.1/ ("..II.h 1 the 1/"I"llh"l, lhe> did not, know thiir nameI -. S
y. *
IIIul.I'.I hiihhle, to iilnu>st i Ment.'aiid; "Ill tin: mere the lilllc fniiulain ,as if in lul Al I I mid I I11 h' ilhoul iiitnnhidion' Ihe (Il'iiiitii: lip : _%Ii ilniuRl.Is lu 'I'.M.I.MI 5'II' ihi Ii
announcement (Secretary I lloul 1 ,1.1', intention IcUfTlli, Inrai.'d: ,I hi- h.ind, ,and I shouted.huairUId oil I ullol II.' of I the l.udy ol' I J. 1111(1, nud some 11 I I prnnched, eacb: ol t these I u-.iiors M> Inn .I'i tachj ,

From tlu> "I."d1'. I.o.. for April. I burst like n i lap .. thunder.iirroiii I the, heated ,(rllh'l' mass helnw him. This! 11111'" XIII 11..1 II .cnnlentHiraiics| apienr| iiiile| 'as I I am \1 r, I.ee-tuny I ask your mimend PREPARED AT THE LABORATORY

01 it U.u.: ; : TIII: nmi I I' cMr.inidiuaiy' '| htIlIl, I)' silenced the nnraloie much urcomu, II till "cmolion al I Ihc 11'1')' idea when this, nas !L'iviu h,' prompllpres' < nledi ,

llcforell A. M.I both liroad, ,and, X.Irl'f' I lUl fen words Spcyers licensedunir of the presence of one ol 1 \ 1,1111 lit's i h verl.ulsoii i them lo his lUi'tids." who received" Ihein most -OK--

\eiu tillcil! \ilh ouLside njicratnrii.: ". They leeincdIn uiikiuiH n 1"11 "I an attempt 111..IUlh. American soil. I If P II e ,III 11,1 become" In time' iihliitilhl i cordially,
: him "Id'P h !i'< me now wiih a .. j! The, ''''0''''. '' the New, I Hilentisi'ii..". if. i-
dlcil I'nr
kin \\lin ? .
I I''Iii uoirp kit the "< IH siniH'llii' "lrnlhill: hatlle ill I Iho1) air.Thilr l.il 1.11. of to.idics, |itI ill he hccan-c hill leadingNew 'h I
.Mi. A. A. SOLOMONS' &
Who living( \crr t Innntnl I (I I 1ii liii, lor 1n,1 -. while /, shook .hrile,1 Spejcrs. "II"III! '" { (1111 i II lelur ton Noiihcru J""lIul.I "GOSTAR'S"Standard CO.
1""ri"l
itt l 11 r with little!, Ilul..I. "don't jon tee .\'t It uascidcni Vnrk Jomnal.s have no lull illilCe' lu, mould'ln ),
\ in Ii '
III hl..1| (.ll' >.r ohl'lr u \1/11./" IIllh Ihl1 I WiMtonder' II' tlll\.n.o rt'tl'ii'I" -ll Inwen-ilii, ,
i Iii ) liiiinlTlint books II Ih. eoniiileiit. of a fortune i lie was ctiucd, he was placed il a car >T theenliiiu ills and, ,'".lulIl'.f the ""1111.\I I '
winning
ni 1,1 \ riaic by his I friends" and sent hiulilit'l, I'. Spey- samelin I. Si omi> II ceks a!n, stopping nt I I l.i'sin;: Preparations DRUGGISTS
land In 1! had his little
hlll"\lllr no rv man own i Young lY'incc" .\ rll'tll'' II yoiilh' of MimcucM'iilccnor ,
\Viili tlir} ) it t'nU1, for us t rumor, and indiisirinu-'lv ciuulatcd, 'amoiij his lr was not the only one made mOII'III"iy. ra7y. i I hlKtoii \ ii'Kiulu, C\I''''.''d a till IobIl3 In .. I' I I l ill.
111,111' Cana I 11 him and
!ii
1'1 < Uuu of the hlu'hiil .or Ih, clghlecn, cnmi-9 lOll I lo !
I : ) all the l.ilk.! .
friends ,1,1' goldDili" un* .. luilcial I i ic, whereuponome ciiilcman t p"lli' Savannah : : : Georgia.
Ali InirlitM" : on) 11, a ilny, for, I., Thu indicator in the lionl' II tU ( :iold H""I. the[ S'11'111', that tinder, tlm undue CM lu- II-11 nnd roam' about' nt pleasure, and str.ii'htwnyHome I diiidid,I I Iheir nttuntliin III Ihe ilcneral Ihe, ,
ly
'
'111' 'i"ml, in I Ih,' I'roni( ; it' i, IViiy fir im, \huh, rc-hcmhli s hIll> time bo.ud, a lace course, 1111 1111i mind glu' Ila way, ami took nI"H"I ll\corsl\ these .|uurals shIll, Iheir lluhemian | : on I II BEAUTIFIER "
: slagu: ( | 'oppnsltc,. nidi', of \III' .1..1.1 The I idics' closi' I ly : St ill I lynllH.ihl I I ';iIt'r..
.\ lln> lor the eiond I in ,dumb | but it II"'IU. 11,1\) II"
ni II.hl Ih"I"1 nl luiy UK ; lunkII! si lilti was "I I. dojjs) on his Hack, (In follow up the junllinnd nol.I I
-' l tiai is .hllihi I.:,ill In announce the ,f"llh knell of an ardent ( 11111.11..1. tn recover Ii. I scriilliil/cd, I Ihcficc" IIlitllllIrl'1 i (lent
many hull In fie' ullhuitihlulg II Ill 1101. and, ei-ii'iiallv| 'Inus ... .
I Ii -
1.1"1'-1'1" fortune' seeker before the clixc II I lie day "Hi.M'iHKI.IS TlllinlMl.Allir 1 one ,orI" in icmiiikiut Hint he Is n handsome' nile

Wlio I : Ih. I.. ruUTL'Nhll .\ II I IS AN I % I Iii,' FPfjiitin business" of thu "Id ..11111,1IIIIhllO'II'IIr,1, .inli rojal Kepiihlicans { i I
kl hil IInll /1'1)1 1.11t 1.0'1 .I.\1 () 1"1 1112111, tiii 1111' lItillu' ulili au c\picKsion' of conn Winill-unit! nml Iti'tnll l.yi'
,
CM-IA Iliinj.; he doeduvvii lo the miiinli'-l
had list of calledout .
a I1itterweot and I3lUSt3OhllH.
\ AtI) .\. M the I Ihlll bevnii "lit the Ktrucl. elllhll.I. I"t mimes' IcnancenUi.ltn the leiuaik Mild I nlr 1 Mow many!' 11 jlorioi) "(. name' for us ( :old, tIll ) I '. was su.ipped upon 1''III, rl.rll., being HIOHU of memberswho dulail. Tin 'le they pi, IrampooHln ItI', the U. 'r.vmi. Irnglid.T'iIhIhIiJs .
I Jfow orfnnip, I I'or 114Tliiy "I'r,111 IItl |11",1 I'M i'll I"'I'! 1'1.1/ ; l..iUI ilUlini II ,
,
many( -llr' and had made ill I'lirryiii'out; their con ) I llolllII I IKI fin i' r.irt''lHI. t'la.
went 10 I IM in ajill'y, .I'lill wilds of 'anailii' at II break, neik puce, on burse-" ,
I 1'1. ( I il not lui a Nlianiu lil nvll'llicir tl'II.1111, lo 115 II\ a h,1 ininulc. 'I hi' tracts. .\'o.ila a rule, II I lie nlli"III: 3 ill carriages, wagons, bu.'iles, and anyllilng 1.1., lit ,"11) the kei |IH'I'.rI". hole) ), lhal /cnlli, man' A Inn by

n"'llrl part sired became intensely l Ihl 1".11'11 1'11."oIHIIII' the III Ihe blandest manner 11110'1"1I".111,1:1111.' that Ills M. i.itr.i.v.: Iirul.t,
1'lI our ) '', I lii'iirtlfAmi )1'11'1III' ) : an they( cansnlnir' onto IV'"' "f iharyc, on Iheir\
\ 1111.. I'p aKinxlujiimp. Ihl'hllliII' 1"111 hll' TMnllaan fla.nyH .
.Illhe precious 1 tlnd accommodations elsewhere but
'I"I.nK I roim' nml a billie Iii us ? TIUI h ) I 117, and clo.se on thu. heels II. "nllr the 11111\as Illrll" t. several I miifhly mission What II spectacleVhnt' I a they" might ''I( -l.ii'V' I IJ.il I ,'. : A i ., i'' \ ht'tlltilHililI's. sIt I I IHI. 41-Oiu;
that: it was; linpiM.ll.li' (for" him nnd his ladies, lonbide '
of thiii Inures I 14 .\ 'jil5u1I11h1(2' )'11110"1 111.'II' kl'I,1 down. The "n'iulllJ' (1"1.101\. e mu-l be tube, "II..rI.IIII"IIIIIIIlh, li( 'iiNlMi'V( li"l! I I'.nx: KUrriiiiiintori, :
Nn-no-no-liny w ro slain (1 us, the crowd' I at this ". mcmliers are 1.1111,1', of cour-e, lo 111 .I IIh 1II'rI") same rnol. uilh Ihe, inn Ills, andappriivei'sol ,
And bri 'lit II c'rl' I iln! liven I they 1'0' I I,ir, IIH : and'! ohllllll n""li.h..11.1 hii"h"HII,, mote violently I ,' ',' "'( I" ,'olllmlllll\'r cnhimii ol'siuh I, ridiculouslull' ( Ihc si nihneiit I", hn.1. II'l', ? illilul, lie ''( 'ntlill'V') ("inly |.lil'iIllMlTl) I I I'oW'iliT."liul .
Flii' lanllh'v,! I Hiru. nlu.l to MIVC III'illnllli.rg' than The the .M.inylraiiie (oimlenaiices' many ol It huutliiu'ire Thu i'i ";,' hlniHcll, seems" lo ,beascnslhlcboy, L. WARROCK
( o\r. II'lr8 on S\'II 111\ ] ond, I Ibis', /linnet-, no 'illscourlcsy or disrepidWHS I ,
I licmendoiis I I inUy, ntnl back Kold I I ol an IIlr"\II" 1'\11'.111. were and, 'Inlcnl, on rllllllllI"'h'l, Ih"'IIIII.II'II"II'' "- I ) Inf.illll'li' lliiliii'ilh'ii I, lullS Ii
| |H Ird.11 J'llVlio I 1'111" I."lllh"'I'I.I in the. ,\ Kilo:, shun II In -Qcnleipiisliuf 'ladles, uhnhadcnmciilllhc "
Well
ut N.'iv
ol tin' ; hl"-.I"I I I ) nlonjf In II homespun drew iiwiiillcs-i" ui, ,hlui', ,looldies 11 I 'ir llNtilihillilt'l la Yl'i k. \VIIOUM.U.I( : : AMI HKTAII.: DKAI.KII IN
\ ,h"I'i in .1 miiny,)a iiravu l Ir;'' "'. COlllhl.111,. I ensued 1 11"1; ) h"l.l"'I.,1\1'1'1..h,1 I l I ,1'.1".1..11'1' } 111'1 of olhcr'iUesliouahlu| profe.s- around 1 him and, dmiht, I way III LevliiKlon In nlvuevprei.nloll "U'.IKHI Iliivc hill I"lisht> niaiiiinii'liiriiil hIlly' "
llie lime '! i I!) ". In scenu, by Ihc ,.- beinjt piacllccd: no In Unil, ti'i-Mli.ill, |..I'll ( 'Ill Ixlliin 1I"lIlh'IIII1U."hll I" "
III.lli'r lit I I same 11.1 i out I Ilu IIIIIII'1 "Ill I I I II.'Will f I iul l |tMirlollM| llllllillhlllH. GROCERIES
No--mi--no -1111 ttcrola'n' lorn" (*, thu snioku. Ina Mcond, 1511 nnd,CI' "I 1"111,11.1. Ilh'"j'I"'I"|' llllln ,hi' utilihiug tutu/ the, New Vmk' lliilicuiiii'is" wns so' hi I'.ud nnd leveled, I by Ihu n holepopulalion ,
\1111' 1.11 "All l niiKl-li lii 'I'.U.I.AIIAMHI- lli.'in.A.llllV.K .
Ami, Ih.i 111,1 lto\\Lil mil in a mil lur IIH, 2 l.i'I \ 11 II 1'1'1" 1"1. '', ol are" paladin, bint, ,' )r1I11', uS ill il, in coliinuiH "' ol till illy."I .
lt"d., :alll1I..1lllw Ilnll fi'I'I., r"'lh.\ il hll.1. f'riWI', '' ," 1 lull Incident', wlin;" h nil! \nnclicd, lor I I..)' ALES WINES & LIQUORSAUCTIONEER
\ ili I. M-KVK,: u: I IN 'lilt 1 I: ioi.t> HOOMUnriiiK I"'J "'lh'l, ,ili-L'M-iln" 11"111"il rhups mmc dl-tiisliii; to ,
'Ir. may l"i"l the '" gciillcmeii 'of ihc highest rcspedabiliiy' Is onl) "
Bui our tear ol.nl. / How I Iliese ""I.il.'rt.I', the II'III', iuthirhh' $ I 11,1. "I"Olill' him limn l II> anyone 'ist'. The Trilmur I Millsrnndcmns related, til hhou, IhucUrcmc-" I, us hIll h lilt,"Ihisilul, ( 'KMii, In (Cioi-liy Si., N. V.,

i fit Hie ,f"I.11" lio hi\e < in 1111 f"I'I.. of the I liold; I B"IIII.h.,1, up I t" 1/,111 "w I.ITI.l I'. OK TIII. I'M VMI.The ''11I'' liiildeuls ttlvcn In 'dd.iil In oneofllslclliis and iiohlii II \ lcncti' |111I1.,111"| | vi-i ailed./ slioniminiled / I Or)i .( mis !I'. I HKMIV I (SIIITUNIIIII' In) -- iiQouoral -

utrei I stairs and I disappeared. TIl // r""III' .., I ,.' llie li miiiinc" gender., Il i is hanllv, mci'ssarv
.\ 11 Ilrii; 'iliu--! l'IIu,1 ,h..ls'-hnl" r'lllull'I., 1,1\,1, \IOIIII\\'III)' Meps to I"\ monl ciiieful, .1..1. Ii were. decidedly ol : In ,ii.hi lhal Ihe ladles, releircd, wen I KM\-II\I1MWA (I'll., ''I I'lllk KnW, X. V. Forwarding and Commission
opinion that lids / irold Is only Ilut'it' If I'llme, ill driving in
an
il hilKK.Y
in I Iliecctilie a ffi open
.\ lliclr I 1Ili.1 Il ,
I
1111111
hieh,
I 1.11 Ih.II olnll ( III In limn I lit' -IIIH Malet' has Ihe hnuor nt' pro
11"11011
The of the fountain it 'I" (llie i Krhaiiic. \ lie 11I11.11'\1'1'1'1 In bu Ink"III"r t" II mere man Our
I i centre I'c"ro. Iol't
for ol IIiipolhcilroii.: I ilI4'ust'i':
.IIII"I. .
ilAmi | ,
tIll\ Ilw MiII.un.'I' llcichir" MillS Huh) In TAU.AIIA.SeKr.:, H.A.h I.
)
Is. They of the in c ,irn spfindeiii, 11.1Ihl.. mornlDtf ho\\, the" iMidpeople .
(In: jilmifs l they uon not i 1111' fur im ; 1 a hninyc) cupld, with I dolphin 111.11 I 1.i "I'rnllil .
.hll the the pdd itI"I' 1"111,1. of lull of lloiiilnlnn I Iliriicd" nut in I 1111, it besl I. -
in I'roin" I cupld ( 0 11"1 M. LIVELY. JACKKUNVII.I.K PLOItlDA
Il h"lllll 111. I ,
) tn .ln'I' I Inllci'iKl Ill I llIl'III'SS.'lie .
lej.mIIWlll I Ilov\, I Ihu gull crisis hut I credit Is as nil the 1" lo Il'.hcO Aillinr I
f alom 1'11 : mjul
e ))1" Htream: wlueh falls in Ids I In the 1.1.11 1"llw.- I III"I\llh'h' ,1. ri, iMiu ;:1:117Q1o1wi; Man, b SI, I WIN. H4-tf
,
Tliotl'-li, ilea.l -llall live over IIL-lllll ''h. lit. An Iron tiillliiKnlmty I 1"111" cn'llr"rl'I''lhlll: )11111'1' hilt ron.nline.| : ii 1.11.. Ihu bal 1"1"1'11"1111,1' a 111\,1111,1 ofsieeihes| ; but Hill II pneni' mihliiryllrliKlli' ol'lhe cniilhieii' I
MOINV.KnovUlle this IOI-il.: Ih"1 spticu of ) I l many deemed 1"1 solvent, I iniiv he came' he lookid so miii'h hki., any oilier lad,, lal poweray Ihey, stand' (tins rrancelmsnoHI.H.VI.iHHi

I'i itui. M I ,inli I In7.( tu een tinnlls and I the foimt.iin 11' ;In'lt 11,1 you have prove 'fur oihciwisc, nnd! their; lailnic ill K"ld, in that they did know hint, .\ 1I.hllIII", it mil ') -uMn', ""I; Not-lh I llcimaiiy l.ll'JMJM.l) I I IliIiiIItIll ; ; P. RANEY JULIAN BETTON

-0. N.' a roiiKli idea of the, Gold Uoom. I In 1''' side 1''iol will the popular I dislrnalhieh I II" In meet( him, looks., at liU hiiu'l) and\ jiasi"on Soul ( lernciii ','1111,071 I ; .'t titi, hit' nnd, I lliuiKniy, II : ,

theie are tno ualli'rii'--llu'( 10'\1'1.,1 i., Hie eiramlboyn ( \ \1"0,1111"\" lit. have 11"1,1"\0. nll'ict 1 llie, The volniilcer( ill lilt,.!' i-hiiiil, blluii' uumt' : lie : ; HIIS'HJ.I", f I.nllflllll| ; Ihlly, .|MIInii1| ATTOllNEY AT LAW fIlliES IM
TIm l.\\* 'w Ai 11\Kii'ii': <,iMi.- I lii Xf' YOlk, ,and llhl upper for Ihc spiriiilm '. We stood I 1,01 Iii jilt', 'nnd. they rull'l "llIh' llncnldeoj/, 111,1\,11, 1..lnll/l\l I ,," "' siv realms" of 1I.lHfJ'kJfIIlIOIl.' ) ,

I 111' olhll il.i I ,> Ihu law ut mlvi rlWn.if w a. n ell elil- lii hit 'lower pillery., Iteyond, the Ihlllll. M ilhhi mi. ',"\ KIIVMI.NThere : '- i" iu i'El.t I- ImhMcs, '" specially; ;, resetvcd the, 'III.1 "il i rntviiiK \\' a i-iminuntary Is Ihl", .no Ihi New I I1"11 rin in I.SS/1/.1, ii.uitift.i. Boots Shoes and Leather

Illnle,1, Tim Iuhl.lwr nfii 'I.ll)' |1'"I'r' | meil theStamlml luck Urn at il Is New hllell. blood llieSecieliiry" winmany nnd various Iheorlc-, toIhc ; the l'i tIlil' 1''"''' 11111.1111'\'\ seiilry "linns Yoik />/''', upon. (Chilnllanliy, civili/'ilion and I I It'll i K"|. ". HI. I',.,,I. ,v (liiilii.|'* $tlri'iig ,

,1 I.ill' hlUI'II'I' C'ompiiny in .hut Su- recording' him the Is tIle sales telegraph, \hieh: he i.ptratnr caucjil by his I'lir."II I method, 11\.1\ t Ihcdovl'rnnienl I I had, .h"1 him'II Is Ill thai iI3. Canadians It IM all ,very.l'ullllIml found; mil Ihc Iheir mlsi mis"ryof Ihe Itlih:) /c'iimiy" I Kii-h: man ul Hitse, ovci. live" | III 'U l I IIi I OI'POMTK) ( ) TIIK I I 1'OST) ) I OKKICK,

Pu,,tIlt' (ol.II"lilo JmlKC r'illiian, for, it hill of from bis nuichiiie to nearly, live ",, ,,'WIC.I'11, IIIII11" till, unholy II'llnhlIlh"'o' \ lin II ,1111'oldKainblert. 1..k".1'II1I after Iheir, Kiie-l' wild all ''h. il' mljjlil and i iln, 'iii| uicr. iiiilllons men, In a IIIIKU O I'ftl'l t I. 1'KKI.BII. 'IItIIllltlll'C, I'lorldn.

<":;> i on aeeuiint "I lulvertisin! ; The coiiipiinyri'is'.eil olllces, who are thus inslaiitly Infoimeil of tlie .. Some, parlies, ""mllnll"l? nccniatcly.I, ,:infiirinid nnd ni'idc him hear I the" spccclu ,ulicr, all House, ,I'll' (Ihe hluud, of Idlcnuns. and, cnnliihiilc )hi { ','7 'in. :.11 JinTIIK

I'liyment on lluyroiiinl tliiit Iliey' luul Mute, of the 11111.11.1, lira enabled ID maketheir were, posiiive I I Hint I I ii 11.\iiincniiunil had Iflhc young I riincc: will i \ "'II.r. hl-i Inn els Iln nnr' ui\; lo the 1'11I,1", IIV"III'" ol Ihclrcoun' IIt. | PAPY & PEELER July -

Thenw -> bids Inli.trh,1, tin. furious exclli'niriitwldeli loaned, the ainoniil' of Inlllloim lollu'lmoni Ponilia' \ of the I'ulon\ huh hut, ,
JlililliiI' i/,1 hut one 11..lli," no ; 111,110 many portion u by ( ) A II 1 1)' lalloii" of u (ptartcr iii'It' pound, olincut >

."I".t., |IO\M i er, "I Ihl- There wns no u order to' 1111'& II III 0,11'1\ on momenloiis" Imitds 1111 ,''hll' lending 1.IIII.i., taking |II K way, royally deems "to have: 1111 'fancy for he will reipiiics' no h.'Hs than 3lU.l! hi<'ad of) cattle" to j ATTORNEYS AT LAW, IJ'X'I'IRLIVERY
-ulllcicnt collateral
( "
own ,
Hint ell'i-ct on tlie hill, and the company did not Ilet'ililJuiS'I ( ; nl'KMMi; OK '1 IlL I II.' III'. mid thill t this tu a- the source 111111.lr till II I.,' Mud, lhalc,, arc not alnji'tlii) r a u.itinn' \ of InailICK biislauxhl', 'I'! '.) ,dally but nil thcxu, men) me' i lilt ul I | 'tAhl.lh.i4iiPI|.:, Fiat
11 IIII'hlll
Attempt to dem they wiw the iidvcrli-emt conliiHiliii )hive Inscribed! the Hold I 1:1,1.1: I 10A '"1/11' which, fed I Ihi apHlltl-s| ol the" 1'1111' -in I I n""I. *'!'. /Vyii/Wvi, tIll 'ariii"d peucu, : I" An armed peace" then I. STABLES

: In I tlie papinimt i' '( f.iiled, torniinleinnitid( il. .\I\1. the Hoard\ "1"111. the Vice I'rcsidiut), InIhu "" / )II 11.'wi. no lonjjer any stomach (lorIhellL'lit '- only M' i ",,1111 I Its i Ili't'l: In an mined 55th. 1 > IHMI'I( VI I IKN'IfiiN (I.IVKN'ln Itt HINKHMIII ,
llli'Hiiili'lilfUliiClrtllll'iillll| urilii' Hliilr,
'I'su llrliir. is
U |
When"ail' 'Ill. Vt rtsuittitt in received I in (a publication ldl.I.v I Iliu heavy lhlll"rlIUIH. unit la lint I V:, H I limit onil IHmrli'i Courlp for the
. ullleeiihout I thi' nuiulicr' of liiserlioim\ huh k- 'main in 1111 otl > and liav' f I lilt. "10th l ".M'.L\M.I I'tciiiii I :0" I The Minil' 1 tip ol rYrnnn- Tin: l/-i'.'INII I IIAIII 1.11'1' httrl3'; Ill till year Nlirh I lur n Illntrl.t I nl l.linlil.i UK: NOW Kfl.l.lf KjlllTEI) AMI FLu

" the tiitertiini at the) Ill \I ,u''nl.I.' upon I Hie u lepons refi mis Ill .lIlid,1 1 tin-stork int-ii nului.l. iii tinOohl linn li'lls ii fIll iiniiil little sllIr)' IIh"II1IIII/1I, of the. j;iiuINi; cioakcr* ln'gaii to' I iirodirt n uciicral I tr ''MM. on llnl ll.mrm.l.' Hank j I nlrlii'il with
of the
,111"1 i, or cost 11.lli,1 Ivttl I h) I Iheir Iii. lint I llie nia'- I:' 'iit 'io w 11111 .. the ili'iiih htnnfKlii nl' tin1hulls. (hat ii.uii.M.ij, I-'. C' Si nut., un I iv I'l-.h. nil l'alliiiciil'trii I |'H, (III tug lo' hravy rains aim Ill\lit I lll'C. I I-1. 'Ii'> 111
I Ihl" (Ih(' pnhlMii-i call, know nothing II Ihculshof hittuilt Ill yesti-nlay'ii fh.'ht ihew most ol 111; 1111111-' As llm fu'itHou ,,1111"11',1.1111' |iniiiii.lniH"Ml | I uI4)UtE'i.
I llie ( tlm numlicr Xiils Into ill ainprutheatrc\ nud'I they (' 11111. I' "I hlii 1 iiniin'ii slut)', who I, Kinn fully mini' | so rapl'lly' hIM lo' "'u.II\lIIIIY. .lulnli i ,Hi ,n'
1.1'rlit'r ICHICNil! on thu, Ii I till ferocity of "I' fiuIu: In ,a mail'' I i. ''hut,I .II"lld i milt on 111111'1"11I1,\ | l tlirhum, I 1011',1,1111'11101"\11111111',| | \ nine" vitinsi 1:1.: .1. N4)I % rui M.nlillu 'or Mm in IS, (lnr .in.) 'I'ttu h..r.- lluvith S

hIO'llll11.1.I I ; ipid I us 11,1"I iiotlilni Illil.h.I..1 Aiming "I"alih" | "' 11"111/II1l.III"-al'll .\. Lilt i.- >*i III I II hut,. iifiiTinjoii' H 'iith'iiiiiii 'lo unit ill lii I\ I h I II'IIIH| | Una II itthst hill ulllifr. of xhi'r I IKV.I ynlllrii.nt) in now kill 1\1 II '11"1'wlm I htod's tlloi-IK-.l ill 4.IIM 4111)) I .to huts Currl'iyf

I I hy him \ln,( lui-lmss I is I(attend I in were Albert 11"'I"'I'I"lr| I I leWI. I 1"/1'" Wnldn whom rll'"IIII"| I >'inly IUKMihi'tl mlHimix of |'rviurly Sin$ 'rimin1-iinn., ''. unil 1II'I h I u in I i liinili. Thcie, I li, ( l'llsuIl'ritIlhi'" | tail \ \Ii.I lilt III I'. IN I IIII I IIUJU ANIIM' |1.u..liugl'ri liiki-n t'.io., .' | .it nf lh. >iiri"ii'nlliuconnir
) horn, 'Ih I ,- Ii-aoll'r. ol' tln thuS luul man ihioiij'liHnillh V I ''i I li i M n. ,.ii'l I hi tli,' I i.dcrul ) on thort hntliI '
'I anil I"II ; ,
m.ilieilie h
1h I ( cim cliiir ii) fnri'Very 11"'rl'l and his hllll olll'Unl esu H"35; 'in Mi. U'HIIH| | of .1 hcul', lull, Ihry iiiiiinl; .
I'nr
nil mil.
; ) t'nioliii'i., hf ohlnlncil fruin' 1,1| the coliliirr I 'tIll l M "I II Ilk Illlllllll, 'I I Im i.i.iiiii.'l.ir. 'till i.iiilmi' lo Illl n
ill ttiiillli, unil hi'iml our -
hi
iitii rillitli| ii' ""I'"UI :till
I
l
iV 'Illly > niiiii-;, 'IllS Unit, hihIhr 1.,1111
I the a'lvirtKcniuiU 't. : lulJlh' I..u. 111h"r.1 1.1.11 'I' w > lop "is ''.nilui P 'h ti.t III I, 'Is Ill l.r.Mllr.ll, WHIM.I.r.n I'm i IK. .u ,v.Ir.nii ll.cliYnril .
111'11 -.1111",111' 01111.. ,, I'1.)1. I lIlt glutliitt ) | 'h"lIj1'lIlI) Mtlillni. I'm oni' inlllion ilnlliiu' ofjniM II flurvvnl, uhlch \MI nil hililiinni' of llu; | ,. i.-imlly un Innil, not III ontinuiy' I'' ''i- iii-ir lli.'lr.ti.i. .

.\ umiiHsiMiMil.C'T' nf Hie lliillimore lltuellray I'll. Thu, bull dil"" "- ,".' ,1.1.1, ,\\1 nt toil pri'inliim.. .\ S li.1, H, Miniu m inniiuiinnliiij ('III' nnt '"11I11.\ ol ihut Htfelu. .t(.| loi" ug rtincct, Ih,' //.11"1', %h.'al--ll I 1'1"| 'ii' n. a rnli', nml >

.\ iimiUr| of,I tin hour ".""d, I I 1I : liiokn. huninriil, his liini-y hy 'UI'II\| |>|\lny Mr. (Insin.I, "I. .t IIII'iIllIltl'III'I11.. visit |"-, ,..111| iiii Ihc liiiuU u In HIh'' hulk, of Ihc, 11"'|p K. il TAPSUOiT Term.-i: Gush !
*: 0 M frli'iidii wiy that, h is mi the lol wuuti'il, he uonl'l Mil for ImbIber million on II ,
lr.llollll'I'o nt'eniud in im' ,
The I- ,
li'r ruling Seurclary no I I! i-ii.iui 'lIr"iI'" '"'" '', loll,' ihi'jii.I| mi., IPnI S i I
oh.I.II!' 111 i.|nee the ,dentil of (fen.!" Itiu I linn) ow 1:11' liunlnos and the leleicraph opira- WllMl Hits III*') Hltllt'll| | | ; tills tOllirtl\ I ut'tiig) 10 nnr city, nii'l MnjorStiliriT) U'uinltiK. liln imnio ttilli", i I I an IIJiiitihlIl 'i'iiilll\' nl 11'1'1 I pioOIK ATTORNEY AT LAW I u is i I 1 I 1 .Illtf'p ilI''i

in his nlllilll: in the ('alilnel, am.) that h(nil) I"r0..1 his inadniic and eI\'r.11 !hlI, )' kt'i'l up until the \\\KKir pnlli'iiiHn{ luul,I .t'tininilvMiri'liiuwil ) ,'u\l.11/1I, him 111'1'I illlll I.Im to 1,1.1".kalul'u., I 'i i \ny l 'Inferior

.514111 lo Thin IntpHcg) antagonism \\ liii the byslanduis.( Al t lU.ail the "ituuthIi" was (' flit' inllll n.. II h If nil\1! loiinniik" i. iii In hits liniiil'iln I '11'011'llh' | thi'" r/"IIIIIII| | To |'.it t 'ttchnii'ally) ', I Ihc uiiiiihl of llnui, I un I Al, \IIASHKI' I'l I 1:111: AVKUVI : : II I-

rl'lll \.hlnglon.I ,. mcnilicn I Ihu C'ahliiel 11"lllho I BIIIIU-, the 111111( >lill .11lnlll 1.' Ihnt nt Iliv Minn: "* mniin-nl tlif I n-i', 'rile, ofllicl u i 11 ,1"IIItlll', |, jvslni"01! I i'' "ii-lfgllliMiiieinviicr.' 1,1-1 I Ill, ..1111I I ill Liuconsi.liiiilil) |iw The "ii''I"| \> IUH. I! ill I illll I II|.,.|>, I M i -.111 ii I M.I) II 'IWHOPKINS hI IIA
) ht'I\I"'llhuo Ilu .. Thu hears: were 1"1111111 e ." l 1'1',1011-> i I il I wno"hlllllllI.: rill'1' "C'lHiillty) In the, |)H'IKcro' |' \\ iw r"k"" ,,"! UK I II I, 'I* r.,1|

and that t tin- universal: MIITDW nt (ieneral It's clout Hint Ihl'.klrll.hll: : 110 prcliimiiary lu II '1111: 1.111111.11'0\1.. I'u TI Nn '.' '<' X.j V. VfutU hlli Ihufollnn to !i itfiuldi") five (H'ri'i'iil. "r 111"1/I' In I iiI I I l'I iii,'

.1"11. I I. only' hl'k"II"" Ilio Joy nr '"II.lIIIII( bitlcr light AIIIOIIK the Iutdivkiuel Hint Ilium n'|"''', us lug') nil Ih", H'l'li't' l'lll' I'fWHr, I'l VW, lllClKon in..I, 5\ trIll, mill llm Inlni.'iliy" hi Ihc |1".n-sinl' WM. S. IIOQUE

on I the, par I nf one of liU 1"11111 ventureto TIIK (oil "1'1 I \n.!"I"! 1'111,1..' I'U"/I'IIIII the i oliihliinlloii ctiliniirv the prlcrofirold of Ii .si\- jn.i I i uill I.an- "''.rll"I.oIIIIII| clhrl In I inliK-niK I ,
11"< ..1'1 tiiliii' liiir i I "'11 ",l. its II gmiialllm
think tliat Ihl.'ill.lrl' Uu fact "ill not heIn was not until I II I o'clock', thai this compaiu- n ri lit IT v KMT-Mi-h I \ I I' It' tS I I r, rtIlIlI'l I) .\tIo.IIII"r.. limn ATTORNEY AT LAW *
1 I 01 Iliiuryi
mi
I the ,1'11'.11. II leu." liI % iliis' Hinnictcr. Ih' monotonyu$ broken ; I 150J "l 1'1' <1.-- Wlllltni, WiKxIniiril, who" I I't'I"II,1| lo U- Mim h I CM of I Holly |I'I I"3':- MS| $|IIHJ.I| .|.| | (II puli .- lOll| I MHV KKCKU I IM HIM MI'I'IM.V I II'

N-. TIl Illl'II,111111'1. Iho'lI nniiinti'i irvin liroilion.riniltli in I Ihi'. inovnuiullt' Ililii'd |i'lti-r, (nniKi. I ihi, oiruoriliiiiiry I uhnigi' IV I IM, II 3m I r. |11'| |." niini'' Will //1".1. ,,i ol IhcI 'fAiIu11AH41K. CI.A

:tI'I.I.II'll': | .-Tito) Kinl< n IkruM I Jil' tikClI a "Kruy-huin-d) dniililibMiirlln. llml with jony.. A ,IViilil livr lliln'i'| lion i "!lull i 11,1', iHvmilfil, alllully
burning 5 )
cu' Hie mplil dj>apK'| , r'llrlll1, hundred were .huk"111 ol.h other over Ihi: I 'I'rlllll". SOIIM "I l I tin 'liolnuio wmutH.vtK' notuil ri' tcuilr'cu' cr, I ll.iniil, I |1.11111'| | I II'1tfiii : 0. I 11111 Ii; In Ihu It.iiini ul I 1111' I l.'fl. I I Hi. Milini'iiii Iron Ties
u lho./e 1 Ill( conlempluted' putting 1, Iii till! fuuiilHln/ and an Inli rnal scrict of> (tIlls,!] tilled Win. 51 Ttu.tl I, .', "'I. unit ill ".' il". i I" a nilvt-r tMilii'i, ', .lint., wlicn ,hitoilli I I.mi. "'' tZ1Iluiilit of I Ihc ; I l.'nurt, ut i Ilio (.'.iiillnl. ,

nut OMIIKU grIll '> In I thU' MH.'lion,, had 11'1 r I the room.' To an ouUidir it 'it itS liniKnuiihlu IndUlliiKUlkh .l.ut. FUk, .Ir mmkwl) Mlth tin IIIIIIM' 'M.tiv Anniiily, I I75U. vnnif.wii* in IBrh' 'I 'o ihc I liovc-rniin'iii| July Ill. 'lVl Sll i j
ut' '
dlhfrabllor.uiolli'r.I 1 I The bulls had 1'itU'r U. Huci'iH-y, Mi H" wr, will Bagging Twino. .. c.
I Till wnlii-r < iwninll-
.lake lime sat '
: liy $tinforulotk, us i llm wild, ( rniiolsfafl ( 1-in- iritf I oi.lwntn, h .1'"' I ih" iiil'swiii to him r'ii' st
Arthur Klinti | fur ;i ii-rn. Ufm of
Iheir land lh>' itgltft( IIIIII1I\1I'\ iii.in'' M "I HI' ,
bc i harjjc. I I"'lIllIi I shIft U'nhliiKtun.
illMpiK-iirhii, nnd will In llI im (gi 11)itwi.pl ly "1.1 nil-ill', w It.w h this, Huiil I Imvc h'cn hinl) h"iMi .
; few eili5, ( dIsc ((11111 111\11 ,t hIll| > "I"COTTON 1
I ) hems, bcforu Ihetii like ,'bllf. '' LVU" thin Tliut ""I'fIIl nili"' ''II N "f vnluii I lhnlruiili'Irmn tutu | it| ,| hy Iliinn out of h s ; BULLING BAKh'K, 11 u i riiu l.Il'Y1'iutl|
1"I.rll"IIIII'llhhlll'. .\ |j'IIII'rnng"gl'lo metal biidileuly' | to I l.Vli.: 'l 1,101111., ,- f.III'kwIMItI.'II. I Ih,,' "t in'lit 1 ,nut. '"BHl/t-'l Ih.ii', N.I |nyliiK Ihr U'lVcriiincni
JIIII"1 i ill
.MI (.rivitlv |.nmi' %% AT L
ATTORNEY W.
Ii in iniy | I I priK'ttleulC'i] t to ravu' rIfle HntiKBiiiI'njfiiutil ... BALANOKS"I.K.M
11,1.IHlck
lvI .
111.IN
Ihinily 1 H'IIII.( I ) ( I IIIMich-'l, llllHCVl.T., til I Illll Illlflll I ul I Ill0ll .llltl "Iilullnrn
ln'' piofltaliliuivoliiieiit." mud do '" They ru>hed .ilti suit I thu folin- lu o.iMiiiih| f.ir Ill t hull| Hlitivti nmiii'ilWl'ttt 1'x'fII.\ulmN: itt h..I.1 I hi Will HHIK.-Tllll, fill by I Hie cxi'ur.loiu uhlcli, llytt Pristtlltiit| | I'AI.I. \ IMI'K r'lHIIIIM.I ",

-.- 'lain ill I L5trY5u1" ul lurv Thu, upedal I under and, 1 1I'.ehlull lowing 011\1"1111'111 111'1"11"| 3 II' I'M'. I Pull Mull fI"It' I i.rani inul Mr.h Jtnrk', itntl wcuiiil lhftlrftt I II I'nrli (0' lIEn' l. In i '""i ''I "II'Iut lI
A (fri'liioil| CMMof $thu liuuml itiun of it human WR that In iliu antli-iv'ol I the brunt In wll J 11.11.111, \thlC.Jlt2: '\ ,'OJ., I r aii'l' )hi-crchir. ((olK'nim, iplil4i hlllicr innl I 117 I", n

Ituliiu hi tint' rthu of llicbulU In buy', "i fnile r"ur,1 wan pnld to I At Co., '"110,1'! 'tlu thither Tlm c vIteuw'| hir-iiiri-tl >II o >h" Tnlla.o'i
vxlraunllnuiy < '
mtr All nmliy I
iiU i I"
| \ both si > )
tJllhlh hul'Ihl the lust on io,1 Wlllliun I hlt'iitlttk' Co. COTTON GINS.
'lllrh'.1| |1"IIIlill 111. In n'li I UM' lniMii''hini'iii
& t by the ,CMA In Iliu fcwfutoiI'liia.iiillier I rllll.llclIl'IIII! HliiMr.j; i ''aw hit* uc.i.- vt Krciii unntuii to vviirrunl' | -
I 1"1 o'lrrc'll II M'ciin 'd 1 I oliju'i. kl I it I I JI.: t 1C. WllliirJ In It"i .. lalrly ilironnIn '.I h (tliont! who Jnnki'i fl.'tiull I in hur. hul llmim
led
I Ilml. (tt& 'n ri'."lilt Sunday)' line of Iliu bull I... JilTdid widely In pricw: and( linntteiu l'wu\> \ Dow un st l hsr. so much: unxli'ly terrible i i > iMnimolnilon f Hit nl M'lalutl of SIr Hurhannil nlmwit ih- l.l. Dr. John S. Bond
hut shuttle .u
,
ilIn by tt IK Ml IMi til IIKKh.it In. uhi.tt
ililfereiil i i'lolalioi" I ,. for the lie I I pi : lihit.ll.l| | \un
.1'1' "II, Li.1 1.11 iiisumtly', and ran hlhillul, I ,1"111 ol, tin, |'n im. Thu ? i.1efL'il .\'hlllll':1IeClllrc bjifjwt which l reported) from ihc p ." i 'iii'itt nf, Ham- (eri-nl iniiinM u willed n hum ucnlli-inaii cnliilain ,i. ."mi' i i' I.MI-HCI-OI, I Mi-illi hitlu Til- 1 flIt Ihf tula t.f tinc.. Icliruttil
in ; ( &
as purls Cn
tilliiiiiw iihhl, unlrullii my 1"11 tin, '" "I l -, nl l.ndilth'* IV'Mil lli.it) hi'UI hy his I tot s iulIIsWtt Urn .
\ i mlsuil abouJiorn 1,1. In n and I ;' '| _,".rll'.IIIIIII S WaIler .IA heW Hlolilll" ago I H' it new I ui -" ni'Mliliiii I ) ( niliiil 1,1, rrahh-iii .-,
Jtrunp 11'11",111"1| I R-llgloii made Iheir apK'arniii| i 'lilt |I.nrl of IhirLsl In, CIII ',1 l Hi "I I I Put Illll' Gullet Steel Brush Gins,
Sull.I'lhulghl.r
f'lrnl'11c. The bulls sliouted
.luI'1111 Ih"lll I illlrll"ll lil IIAHIM! IIKXTIIIItti ,'.uU1.41111: IM. M'lf dc'ti'i'I, 'I I by lire antlie '_.. S Nov 1-1.1 Isiiti. |Is
tile Miiplrc preaihiritf v.
\1 eiKn! hut ivin Mied I I I. |.i.'iiml| to Like nrtli-ra lur lu, |.1, MI, W shill
hiI 1 11111"nl'l II "rd. 111111 Illhl1 to Ihtuir"I II 11: III tlii K-aOing Drodil lri'vt ImikcroK1', him-t only mill rni'l "' "alvaiion, ", rwtdlly' A Nil >)f I Ovl.Mlirs.-A new .11 blOt lnlllbu < Maw. l'iimiii| | | (In Hltli Ill .i-rli'tlini unJ trrilllcaitfurnUlicil ,-'
-
'ur11 111U"11, 5' '. litfirtl HMK-rli-d 114 1\\1. Ihnl Ilia Ihmou win tliutr 11"11'1111111"1'111") tel '\' < <., I ill* l(iuiniiii hull IM.I-II Ilieil In Ivhiili'ilBh' Tin uiglnc, HHhmi im itIliltu| | | .ill'.n ii is.. %U. lit! tor' I hI' SuIt.
TIIK CHINMKNJ.; J. J when the, M n. I HO. in n i H. U. POST. A. M. HOBBY
< rrll
th.-
|
w\A\\ ( JIK' ) 11" h,".' nf llarlnj Drothi-r-, of l.iinlon, tekgrui4i. olid, SillS| |awiilry| II "il' "n' hilrgu omnlliiH miachid. W.H run up and dow mi of lln' it ,4t'kn. s n
ell to the at ; |
Iuiiiiiii-iii"ii) Ahflit I, ill t'I.lrl..lol. tills rcctlu'dunlern tliu bull mljtul any\ .price.Imvu oillio "rIllll >i'"l I tn I Diincsn. Hliurtii'in' A I C'' thut they had tlf- I ylilaxv ito lew 1111111 w.'Venttcu hi ""'d |fr''nnd Incline tn cvlilhll il* sls't'I| and the CHW SI lilt Gin."

fiir 1\.1'1 I fmrteen; Iliouwtnd ('hlnllll. SI1MUI) $ salct), irimrlcd' ut tlurc IIII" wAbel in.ir- |1).ItI.I| ) |In tin- Hunk of KngUnil: ten niilllon* ini2iliti asM-nibltd soinv' svoodeii boniHiiiicitdcd .u, I bnvliitf, Which II cnuld In' eonlrnlh-'l' I It I II I'flI Up the POST & HOBBY, Taylor
lJoIhe I lli ,rrt-dll Haiui'lt'H ul ti I HM '< tit 111}
tnMilu nl- to lltrlr The ri"inius cut
from llturougltly ii kt't the pilcu n-iKiriH ww v
In
rt'9i| |I" rtont. p ;
-N I i.,1) siimller lots lliun.1.I the lug np on lire AMI,) |I'orl-I"olill I ilw II I"u' $\. duunllnl tin- lute uI'ff1111 It uirm-d In Ih'- General Commission Merchants, Turttuu (U' lriiiL 'tui'- S ill di, tttll iu luSh tdortttirt h
ih iiiiisaruiolnKnll| f' \I' -\nthe road w Ills fill Lre, lilt ea-1 lit til if ili.un I h) early
they iii pror
In lin i ) which ran on itlrmlewiukalong the bull were iiillllniis' *ii>rlin/ Til'H'lHit' nf )ICIl'Ill\rll( Hvln II.K ,
\1 1.lr'II. tiflilriu :|., its utiutvl I n. ,.Hllturll)' 'fur ilirformer, in I gr.s of thin new $inudui'M, ,Inn 1 i ivioufly i.i.kt\ ohm lior-, wit* pulle'l up$ ItltlitiuIilslIl.l'! !tI :|IllI NEt OUI.KANH) : I.A : tI UlI'I1t.,
tihi.tti lilt', lui.ime. MI 1II.11| li. t'IRI. t'UIMi that nn this/ I'icilli" II,' h"""' of Dunmii Hhcr- u dlllknll .".. '''' haul' nl.l hull I word uiiiimiiml, nnd nrn bucked up liill S uS l IT, 0.1, 4JDon't Mart l Ill. lullFor w

lies llinl I the ulll ni'Ti iniiie' $ up) regularly for IIll 1'1'1' HK.I, lull(i', when Alln-rl I"')'' n lima, & ('Il. olii.-ilt! ul ten nillluui) ""lInroln guilt) I iliv Itt.w utu Inllli I nri-1 1.'1'0 Illll I I 'II' ir"'r lIlt ('11- Thu ilcxldiiy uilh I wblrh I It I pIcKctl Un u 'iy: I IIWtiilIh

daily liineh ) I louder b> .. threw thu raving trout SoliTi ,"iiiIi r Hutlvrflvltl, whli-h With al I lhu iulii l Who iluliU'ral-ly chnc deulli) MI I Iio- itrliig of t-ari-li'im-s, iiinniliiisc- ililiiii
IIUIllhe
-N molt ol'ltll .hllnl njahwlloim (.nce tI'I'IWllllti thv iiinrlu. II i'h ilif ",,'' 'Umitlrotj \ riots a* llie true r'Hd.Q H'MVi.n., htMl Iliw tloellily with which It momKt uituiritIld Forget Sale or Rent !

\111"111 fblM ii! ) K" bid roinliiij irnm 1 t111(1 known .bo fully tespoiudble Klif t Iii llii hull farty, -N- whi'iicvcrli Wits rwi'ilrrd u ''romuryd'.us.t P i ullllKU VHI |ft| "i I ill Ins IISM" In lime
WIII\lr.u.l.1 .. nnrf fuw | from ("lie md of I'rlnce strICt to (hIll "I hi r ri.ANI'Arni.N IN MADISON ( nl'.NTV
| | room, for a Nil I .\ I Kil'K) I IS* Auut..In ,
\ 4,1, Mi- >va. MII'I Hi I )!>u I lmn| mniiMstiU aUrllllhl1111 rtfepniw malll., liul before tlmtliiindprslnK'k fUK w&lNtI 41' Tml Ett'l5; Jl.i J1411lIL \\'IiIk' it mother sid Win broucliiiu 'iVM( ililnk htr jsivvrty. Hud' wHhn'il' itlopiiini;, Him tumid iluwu) 1 $it Ill {'bur- ., !il an '11:1:i .oVine MV H'.rl.lu, best Ulallmi, Ni. A, C. .t II. II K, U
hi'rlinleon "ljmniii
' 113r ft grrcil ln (Jl r.'II\t. 2 hears win-It we tCMr* hits Ibulluiii of 'Ihc IK.I. rill fj p ." hulr aft.I'. Jaiuci Umwn, lIe |'iialljr 1.1 KBrHi.vnl hnlf'riiil ." IJII Kliii( for IbiHr lallOJHaMM strI-I I Ill t'itritt. WILCII' l liii' iusjpt l illit, ten lur IUU liitnilf.
I nnd ngent, oilVitJ tn upply $pujwr'i nu uuhIw. Tlw ..r0w41 11 ttIJ slrlggIIfl'.. tp sonic j Al Stockholm, Bwedcn, wh n a wwcr WWi wbt.n (tuC dcwi'iii hi'Ai I reiill d) rnu. It Growers' Brandy uM or rt'iil.il, hill I'rh'ti nulucrll., ITUU r wuuld|'rr acre|
4.nvw 11.tll".. ot .1 with "*. tola, II" f"iir, 'II 11\hU1,1 ftxhllwif, or I t. utiv U tujlij VM IMAiiwul i I dug ru'Wiilly. Use Iwll ,>( 'e- d l Mnnfiiuiul $U$ wAil .fiitfJbt1 III H Wlilliull *Llllll'.1' 1'iiv filb MI.hfitltl i'l Itl'118F$. Ibl utll )l'*r wllli ny I'er.in. fui il.b l <
,I .'kllhlllJ *"w 1111 The 1111' "tU ( ( Ul| T TiieinsuIcsl'4"L| ..llIJIlu dtfk In hi* ll'ot uiuliT (wind" wnlch U .Mmatid l/j wtvI I Ciflilllt'lis'lt' It was UIM'' n ii< l in i.ni I I A lltfi'fI. I Iliu(; llurm i.owvr. d. 8. NIAKSHALL.

;: ,A.ty, hi *e 1'"11.C.m. I I |'\|hle'p.of lh14$, wullu lid' "' blrt .\-. IMU-' -, bat rii luli'. 4 lJ'Q\J& I own) tb>"-' I I i i 1'' i I Ui l hift'thu July V, 'ti' Mi bill lII, Oil 7-s


I
.- -
---- --- .. ---I -
-.

.

.A p

r
4

, f

--. _
-
_. -
-
< >'ii| < ; | I I l ii-| ''Ull,: I ll,, 1'" I IMIe. !p>, IditlroiKl 1 Mull.'III. _ m* < UMI I Irom tliItlc" of the. 01iti criy Mr l'i t I 11 I n 1 ,; i -

theuhln i \ 3Horibian. I l i i ,|, 'il'i' i Hi.,. p ibli., a 'lav ol t In 'Milling "i- ol ( At I. & J'hF.III' 81 i 1. rk ifitluiiit Ilir prnniu, n ? the u|ti|, I ijuri-.li.. ii.amihliu i.
) 1 'urll This l is the statute law i the m, I tii t? -
I IThe n'io of IiiLyLlsusu.JJ upon
look '
l.i lulu' IliimniinK of Hie Fo
'
Cf1.1ALLAIIA8I1KJo Mv.; o T-: I |, t i ( 1, 1'1 1 t ,I ( ,I I ; : ,, I'i, """ uit' tilt ,iHallrond ? The In \\ hie It .1 hiuuiuit1'iiiutiT I I u ill! ,uithttt, .|hiutIh| |,(,rrflnnj.| (U. nol arl-u now ; but h" ,i. ,
( 'ill tilt recently upou nn en
\ |l14r'tn inure *
pam-rn
.
.\ mlsmnimifcel
_, ( | ,
I ll-- I lit Minmefiilly
;p'| : 1 : t I I | \ I I ti' are
elite the that the IHJUCI! an Injunction mid npl'"llIh iillcc ol Mid Clerk silt until the Icnvi no l ti'. won'.I' UK-PI nor ,Ii, ,
and it ll ,
In public '
'.
: d.lr. I I I what, deni S U S lYlP1Thomp.. h Dig., Her. h I. The order Equity.
t I. In front of wcunywe nnd ..fI 1,11'10, gave our rc : _
.
.. Coin lion i 1 : i t irl nrrrilni n (ran Irr.m ft highly
ei-lveel
! -4* I' n ycstcnlny rule 1'101' t l'nic, I Ii now lielng discniwi i I ) y .I it'' us it "
dlel
nntlinrlxe
"Vr not the
i -.ini'| ) J ; I 1 I filing of the bill IFo.nl III" T'lllnhiI.KI -, ,
,, t I
in
u ilney t tJt
ut
i Tt_ -in\ i I' I MI \,1111'.111".11I1111011 mmle, liy ilcfciidinnd I ) i 1.\1 :?ttttS Linen ""' llftr" I'' Individual
ling i: ). : ( .' Kept. S3 1 MO.. | r' ot "I1" wn : ii.ii I'lio'i Jt ntit ,
1lk. IS'Y, 1. \ : v. ,
Mt nuidc t 1\itt order nm.ln. .: : :;; ,, ; ?,?! ilily, hut nuolhcr coniiiv u nnd ( Inc huit
l >> kr, ( H-o. / ; 1 I. t < : Rt'p"l.Ilf'fl" : Ibt ii' -"ail Mr. Cvt.l.'s tutu ihtit uS or condii t Tvu.viiv -'i r, I l ,
f'. I.: I IKI:, nr. I'.itlior.l.rillnr.: The ground 1I..lun"IIA i Hint his r \ 1'.Itlll' limi r
.. p.uuuiiiii. ,\ I : I I ) \Ve rend r In ie Illi a itiiNaiidily, for him he eiiti/tali.nl h iJHTollSKSTW.I: -
r. I:. I>'K":. Jr., 'l ; join papi' the lih .lu-liii i. """ ldu1 \-ry gnat : : Siv In ,i it,
1.. '\ ( I t inloic t ,11111 1\1 '? ,,, til u The I KMOIIT Jinluf 'I i .1'\ M ii| en un'l.ul be was:
,"list |! : .\' r, .'lI'In"1,1.i olllce l pn I Iy\ regu whom illd, onhI I annde.\ h id Uof i.' t ,it I) lloti', l-picls. fi complelt tlie iran-fer lo Co- : s
: ) ? t .> ., rir < lnH tho I "I h I.' ,11 i, nml \ cotnih il ilu.t olitaln t'luiu Is mailo to (he rlmncicr ot 1 ., ,
/" i t< > << "" \ wild illl-e -ind, tin) -.iid "ut." rout 1\ I I was: n. t' -itv, lto
ntiidc tn.) 'iII \ |"'ir-| ni n gncrol rule, come lawful 1 nulhi.rlly." 1hnl1 I ltitM % hi.?i '"r iii' ""' .'"''U'1! UBni| prop r :application. Uui County Conimiiwloncrii of Ci, ( ,
"
: tltloB. $\ hcrt CIIII II"- rn"III lii' ? IVrlinM| II o I Ionu "! 'ml, hue Clerk ol l.con ( it I ill Courl inusl ngalnst feo.! \V. Stvcpnon Klu:, u 4
1",1'' n ,
ill nit, In solving (hurt vnlil &c. trausnittte-il tin; I lo tlic Clerk of Co.ini'
Itt A hub 1 ( nn Hem Hint n I. jj, papers ,
I myself(, mul (hue Klorldu, Atlantic ,
mcn-l.il |' lime Klnce our fntcrprisinn mul Tim argument upon this motion \1 n.; : \\ .t t'ounly, with rerlillod copy of other ofi

l i| r I: Agenl 'hut this hiutte, ,( fl di-lirrr- on Thurflfiy mnrnlng hist' liy M r. I 1'nhi1: I ,llIlulI : -. u< n S III. This h mi nfllclal: duty lo lie perfonnciln runil Company. In nlludlng i I., i.nnolhrr i.

-- i I'.ti, ( \ ( ( w matter, Ju.l U'fore tho elepnrturc Uml of I I'\r. \! I'F.MMI II IIhI houDIIIIIHO {, ''';I Ill I Anderk. This had not liecn done In I lhl bill filed by Mcqqrqtfl: .
1.0.\ .\ fH: 'I''i. talc* Unit I l r the en.l, .11"'r11111 l cnvclo iiu.h| II"N' ; I r.:', tiud 'tutu tutu costs whieli had iiccrued must l certain panIcs HIP editor -

Anlhntt4 I" 1ett hr1. ,"l-' u,.,,' ..nit 'lIh.nll'''''' KTenlly ,' 1 t !;sjrvu, r..r. w hlch, ttion| cxainl- I (if this thy l 1.1\.1,111..1., I"Mir I;'e.j i- IIt "-n paid. Koiirlli, h tie t'lir.k of Colnmlila ngain t

fnr i" Ti nntmx, .iJ rc rR l bfhr ..rl icIlitIl1: t.rnll' lo be (the p.ie" kftge of Savnnnnti liapi'(!nlng to Iw In (tIp, city nl Hie time, i Aliomc P1 uiisl lieu hic mid tile Ihe pnper. I'nder Ycntcriluy, tuf.ire Jn.lg,1. KnUhl '
tim.cmhm, u, : '! : h \ tt" due 'HiK l.0'l tiller, mid, IlI" o'"n' J "tl"; ferrcd lo (hue until mil Ii lid In the flInts huu Milt, l.ron.'iit ,
It* won1!- t tV.mfi.Wft' itir AM fnun Snvnilnnh, l Is al.le lo ghe nil iit" ; N" c.isii
his l the1 1/"ml 'itt < hit l. urn) tug fur nut injunction nu.l t th I .,,
/ /-' TII.MI"M I 'il.trlnn'lll 1 1 hohit n dillvnoel u lo s 'f ll'im''!* 'olumhln county until Ilic bill Has
< .
,,
of (hurt ivolnls' iimilc I l.y Mr. "I'rKi.r.n III Ids nrguincut of u lire river t'l take humcII ,ti'
p
,. fill f.'l, quI, I" I E-'t. III' :ship ,' ( lioun j.rexlous. to ilio time of tltiht. i ; Mtik', The w hole proceeding w as inform-il, P. V (ii., (tin1 F.. A. tutu (n. t ., sail h I ),, ,
/,. r MI. >.",, !K. .I..u.. stilt' Tin.1 i !' the Kx-pn. I 'hr. nlilcli, may In1 of lntcrc to tlic legal pro- I it 1 ,.n.> 11 1 itiMiflli i..-nt In relercuce to Ihc (i litiift r itullrDiiels. The suits wcro brunirlit t ,

fj'iinrf.' FIU \VittlPITTMAM I .1 lrtnmnnali ; | in 'to w.lvi: the riddle. ? fc"loii nnd, i.lhcr "ho feel mi Iiu i.-r.--t 'In this t rt> II ''iiconnlyJudgeLoNo'sCiKtilt.1 Then ( ,,,mini. loner" of Columbia ceiunliV. ,

(.., Jnirt. I.. I'I'Al llbs tin -An.,1. \in ,i.r.le.. \ '''(. wns put i In 'ivpcwehavo Iniporlnnl cnii e : St i t Jolilie action of his I Honor Judge- KMOIIT \ turrpmin, Kilwnril Iloiiftlouu( '.i.,- | ,

lirnnirhlon' .,liwi Ins I Ii. >!" t ," which i t'nr"I' tin whole. ycrj liii .. -. w hen It tit'h.ith l cntlre-lv|, it I hue ba-ls ant. the It. II. ( o., huh b.v Jnines( M ,,

OL tionTn.." the (Juinc) mail H i appcnn' thai After i nil-ring upon ,it l.rii f Malement: I of ihIrIi'tiurv lIt & ir.iii-f.r. had been inaele ? Hut admit VV Ilk. Csll ,nimliifft (teortfu W. swei- ,ii -i ,
( l I. route intent fiom Live (J.ik I" of the case, nnd, commenllni; IIHIII| Hie lhait tr.in-.fer was In all I logal mid l.lltlelluhl. Franklin 1)11,1,1', ( utht lit |hh n,

:JVHi: ll cnt .. : > Will "I"'I'\I'llu.": I pMli' IMIIJ | | | I t' ns he hapMns| ,in I live u on hue, ,.III very '..RI Illten','" Involved. Mr.[ I'hhi.Kii proceidcd e..iu9'e.. | (Ili-il the cnsu was, "pccls|H-uding in JudgeI.OM.'S P. f undersoil I K.lwnnl M. Cliem-y, J.i'o, I IAlonito

1.,1".1, I I ihiidi of h ihelalltcr I lo ,lIl4Cu (lull qiicallnn of Jnrisdli lion' ,, i ircnlt.( I How llullnir. nml William I II. Ilimt.t ,
tliclr vliidifignitic I -ui mill's : could Ids I Honor Judge dinners ol Hie IVnsuculu nml lie-ontin ,,
( 'I''.* 1X1) Mark on jiiiiH'i-': \ Ib, n '. Ila. i t Hi", liabil.; when the trim gets to wide! he iilm rrvil, wnsono of the mo'l lniior-| KMOIIT I ac.iulrc. lurimliclion T I 11 I must bccilherby li.ii.si-e ltillroinl, ,, nt I hue ale l.j I Iho ,I Iru-i nn

'Hint their (.'I'm ( f i ulr-<'i .'f>fl'uIns time I ., ', leaving. the oii- and hilts .duly and hint that could I be pirscnled fortheconitideriilionol a transfer of the caw, If n double Iransfcr Upcrmiiwililo Internal Improvement Fund.

Iheiniillstolhe, I onduciororexprcus[ n court. I In Ihc a.llIle..r, goscnittucultuu; Hie nt nil, under the first wclion of (the Tin bill Illi-.l In lioth rarebvthe eon,,
cjff-lreJ nml pivi-rn tlicniK'lve'' /'. h\.lall," to Jiilney Thonoulsldorsnre ni doiu, of mankind had found' ll miessarytonlford net of Wi, or it must he tindi, r the fourth si rtion clmrgi1 the most nnprcce'elcnti-if( nn l ... ,

"'/lrlillrIJ., "rr.I. I | | ( lo twelve 'the re turn mall nt jnlncy Milegiiardn' to Individual rlghU dy restriction ti flint itch. I Il wni mil pretended here Hint theca (muds upon the j.rhuto rightnl i th" t ,
and. limitation.. to t'ulh of its depnrlmenlsor people1 nail upon (tiie public Inte-ro-ts < t i -.
Tlic 811Ih'II\, il lo Hie mute ngenl e had it cut iransferrcd by Judge I.IIMI under
After n jiapur I lias liuuti >.t ,. -, ,,Iut"| hi l 1 S his pi i b ire on I the I, ,train niter II co-ordiuato: branihe", : that one ol (hit chiefoljecln (the first w-ctl'in' Hierc Was. there-fore, no ucce'itity uml mud eli-ri.ly iillcgo. plumicd Klute'ini-nti collusion*liovvl.g and the cnii.j u m ,,

it will .,-1 "-iliv'lv, I hu ,ili--.iitiinii'l\ day nr two ( ri AI nt lionif. of got 1111111'111 St ,a- the pioleclii n of propcrly. of disciis-iing thai point. Was H umler I the flirt e.f |Swt'tuuuit) fluid bis associate', uiol i iclmcrs
|1' rtds, en-- for Ihe I'. m.101, ration' of nml. lo hue courts Hie rltt/en looked lorIhl'lrol fourlli necllou( Hint his I Honor Judge IxNK.HT if tlio F., A. nml Ii. C. Kalh.,1,

if: t the iiuieiitut ,.' >ubicri4ii'ii| !.- not r,'- .lllnt.\Jti" l \ nnd,! n us sir nnd tinpublic nil I ,'UIlII-u pii>leetion noiiietinici alfordcd nu'uiilireih| Jurisdiction ? There maybe room hit ImhreKnlutil (nuitcel I tlie Injunction i pi\t i <

; I 'that it ro.iulres, 'thi- agent to do even ngalnnl hut CIK roachnicnta, of the Mhcr ilepailmt'nls. doubt as to tho constitutionality of h the llr"t we- both suits, lull re-scrve-el I Ilio nppolntni, in I i
mined
oneo.lo -omebiMly in I.U place who I n"l" hllc hue I'lluris11' the great I lion, but there could be none ns to (huh fourth i it ci-lvc-r."

in jiilnry nr Mil' nironl to spend' II colwr\ 1111\1'\1'11"111111 balance w liecl of go* eminent sins clearly in violation of (Hie Constitution ofIWiH. Tin1 legitimate Infiri'tice from Ilic-c

I.idc :: rxr ,\.h.rrU..nl.. TI"' ."\ | t | ('.-."/..,,,/...A /,'"/..,''''', ../ / :il.( iv. ii. ;as 1Ij.III.III..III\| cluck* were required I ; This point had not IM.TII pawed IIKIII| bv I i.";
i liv, ih" 1 docs the tin, II. ).,.In' \vlol1 rl ;hl. They the SuprenuCourt.. h It t did not arise even liidlredly when truth by persons nol f.imiliir with

(Cij.irs. ml,| Siiiokinif' ? ."'' o. 1 I'JI'I \\ unit, ; I I 1 KjinUlnii Mr..Ul..lljttlll JmixmiN could onlmove/ within Ihc ( iiclcof. their Jntl t h in I tbecnsc of Tlicbaut: i (ila/ier <*. Cnnova; or with t the circumstances( |h', that: I H ,

1n"OMi l ,"nl,I I 1I1..hl.i. ,." \rrU" I .fl- I 11- 1'llhh'l v I us" : ; I ( I. Hallmad injustice. ,U"IIIIII-f"\'lIll1llhiIIt\( I \"iwcrle.-s-Ihelr el nl'. I It t was under I the fourth section that thurCuiflhuhtthuliuttt.S tho subject of like barges as M.scrs.! l |, .
; h. 1.,1 ',' olllcer mid l fnltire (hut nil i itui, and, II enforced jndkialtvranny ,
I we lids were > 'Cllllle
claimed
)h..1 II. C 1\ .\ m Hie authority of his I Honor mul Sui mul I ,
runooCo.
\ 111111. '" H rp ou, Hint con-iltiu J 1 oil-
In t
i ,
"A t r forvvanled. as li.id. h or worse than,: the
'lo his han,Isarocari fully .Indue KMOIIT to act the In Ihelr
in
Kire liKiininco Co., h)' .1 to. II. I .\ MW.t \ !riii.MilroMlllan the I / I'." lollllh'.. or Eu-u; uuthi I'. The 1\'rnlln"rulI'l premise! persons know n Its Sttelusuin and liis nor --, <
'nI rcnson for Micvlng Hint Hie nnn- petition Iliry Mate, mi the ground of "n< h notion,
| Itcsiniirnni.I I h%' It. MiCn' MiuSaynnnnh. I Ml) ( \ ( nuihorlly nn' willed 10>' the (' I that Judge I.oVi wa- absent from his Circuil. that I wa ono of (hue purchasers of i II-; i iIda.

(In.t' "',t new I | I I | Savannah pnHT| I. due III Ilir l.-iWHi.f. I Ilic land. The sutijecl" matter nnd theIH'pmnrunr Thisoi lion contemptateil a mere tcni|>ornrvdiscliargo Allanlic nml I Culf Central U'lilroa-l{ ii '.
uf ofllelaN in ihe Sa I'hifh could i ail u. and Hie territory
S. "11I1..hi'lIh', 'by, .\ I.I1: \",III ,m nAdmlnlstriiU.r'i inefllcieiiry they of duty by oni'Judge lor anolhir. (ft The only allegation in this bill in i ,
1,1.11"1 |' : ( I1l1r,'. r.eillgon tlir, train last: week m ,/oil'l, I they call act, It "I.Io'IIIII'I.-II'vlIlI.1, made no iirovisjoii font tmni.j\r\ of I Ihc cail-c :
\ H.ile, by JOILM T. lURvrv.Ucntrit' Ihu nunn u i I I large the: line 11.e'III,1. ; ,I not )pass ('uiuurtui diil 111..1 this wasdono by tlic lirsl seellon. The cause, to myself, ii ns follows : jiour or.i< .

Noti ", tyrTiii'ti-jr M> GiriKAdminlstralllx's and. nnc ,,. I \ I "k lo Tallalmiwe, wiuss n, I re.ii h out ami giap for juri.sdlelio.i, : the jurisdiction thereforeremained: whole il w.isand nil the Unto your I Honor, (Hint( allot hInt pnrch ..- .

S'ollcc, I by M. I II: Avir- ntlomkxl ( '\ r pncknges Si huh h should have: ,HUM, come to III'in. 11/11111 11111.1111' clear. proceedings mid papers we're to be tiled! in Ilio road, in Ilio name of said Jncksnu, lit ii,
I : tit's for Hi, Klorida The ( '1111.11111111111'I nl I MuM, provided, for (.'ircuillourlit
Admlnlslnitrlx'ii( ftdc hj .M f J E: AviijiAdniim.lnilor'nXolicc mimhe (the route uigi bag county w here t tho cause was pending. The ( Icu k I II.iuslDun, your orateir-( are ltituu ill .1 ,.
and dillncd their Ii
: jllI..lIellllll.rl. .
UII | I '
which found III Hie b.u., lor nnd hue bilicrilfof thai Ihe ofilu-rs
were were t
"by .1. 1 It.I Brl.I.Imllll.lnllnr' .. This being! I,'"'. 8. I It t 1'1' IIh..1 forri iii Circuits and |..r a of the couil, ill I lo county h tho' ,others lievc, and so state em Informallon nnd )? .'- t
; | this respect cause ; nn
nssun'd that '
Mr.[ .IiiliNsoN
!
.\, "IIIh\' M. I II.! Hrnvlx.Admlnlsinilor' h I IIi Judge III be appointed" and. assigned for each Cir had aillhoiity to u act. If lIds section of the law said road was ellvielod Into new stock, t '.
1111,11"11 thing pnckngi's freqiicnlly' IM ing cuit. .\nt. II .' '. I Il h III.. i for Ilic
pnni.k's'
N'olicc, hy fl. )l. C. Itxtsr.vXotice : ) i. win constitutional, wo would have this Mlnle: ofthings. tMO.OOO, mid Ihc whole slock lakcn I bv I I. ,
; u t h, ( vvrong hag, which hut, to iii,.lu, 'lain.1. ,1 I.rrilllllullllllil. "r| each of 1111"11 (Circuits.Alt. Judge I I'I.VNTof Hie Fiisl Circuit
t for l'I"forllIIlnlolr, tln. b.v tlw K: 'IKIli-ully the road. until the train 1'Cllnll.III., I i t.. l II, .""-(. 3 .\ system .was tlms Imill I up.l.a lobe In I Dado) county. In Ilio Seventh, happening I HoiiHloun( )i. I ). I'apy, and the I lion .1.1Yrstcotl Ii I, I )

UI:11 puriHiccn l I I I: <'h Judgo w as lo move" in 111.11\\ uphcre, and Circuil, would have h the aulhorily lo make an order \ ( attorneys of s.dd. I Hou-lo u -
tilts learned Ihnl the pai-kaiic; "
I I 4-harge Notice, liy I Ii. ('. (CI".1:1.: nnd T. .j. : t thunclloii of the' ii hti.iulit adjudicating mill protecting lu a cause pending In l.con county, lu I the such portion of it as remained 1 in Hu L '
till /., ,',Urm, corrcs- the and inlcreslsof the iiulnlduiilcllien
by Ijuincy rights t '
__ _--4-- land ; Si'cond Circuit ; uml I then another order be-lng reiiiieil. said Jackson until I I hue cit '
fur .
guarantees
I : n h
\ ,t no ,'(.'.,/ "" on il ii hiuututrr. ttiiuh t this !! and, In ri.utt ruing and\ applying laws. wan Ids I Honor, Judge I KMOIIT, liapiening: to I
To CITY Pi'iisx l to HIP Hlckncssof | | should bo taken and thu entire ,
and
I"I.IC 1\101 ) | \ huh 1I.1t.,111I ho liariiionio.li bcailtilill liar- up | lir ;
gO".II t vv by IIl\'n..CtIl'li\l'II',11I1,! 'J'lin.' \ be in Kscamblu county, could make an order in
l his m.iiiloiiM as t Hie movemenl of the planets in their taken off his hands."
our rllrh'r.ln,1 our Inability supply lo Ihi'ir ." ---- -"'-- the same case. hu thus was law.it would be dilll-
III'dlya"h..rill. "il liuvu I In cull III Ihe Mr. I Kn .f. orl'its. I lluw ""|1"//111111111I1. / tins, linrmony should cull to keep t track: of n ca-e, and cmlless confusion ; This Is everything Unit( the bill Male i iencc u :
llCIII"
Millie .
"be preseived This r..III.IIIIII.v be done by eachliiilgi' ,
l otllcn ,for the V.N nf lo-dny, tells \ would ensile. The Constitution dots not (lo myself nnd this little ( i' < hut |
11 .on"l Us I .1 "'' /"/"""/// n"llnt within I I his splicre. II except
permit anything of (Hie h5 Iuutl. Cases arc to u lo
-- lablluli" n :"i. shot Taliim ,the lhi. nns not done, n clash' mid, endless, confusion stockholder) Is tuuit rule.
KI.SB To ( ) Iricnd was by young main w hero Hioy are inMilutcd, and it Hie Judge
(1.,11. AMI 1.\1'U8-II' Inll'l, ,: I ,: I I lime .111"0, ilieI' of his, woiimls would "II.IIe. nnd 1 u dcinorali/ed contlicling, assigned In Hie oil,-nil cannot t tiy il, the I Chief It Is not mated( Hint( I was ono ol' t t' i iflniMn

\\AITyI.I.r,1. ,lolhe 1'I.otfl'.I'OB' loW gin : [ -Itiiiiimtur, 2'- .1/,1. warring .liidiciary was I Die greatest curse that Justice orders another Judge to go'to the circuit, in h ISI1S( nor that I was one o: Mson's l -

U on hl'll' n fl"1 supply of, linv ( igar', lolwccei, JnlyR. trade., lo"hlh'fiillIlIIWIII'Ie., Life, liberty mid properly whore it is (lending, to I try it. Th.ease remains associates In h imjl( Is I It ,
., I Vigil Is engaged In HIP gopher t weie" alike rendered, Insecure 1'\ Intcri'stJeoiianlcil nor t tin t | ,
ami articlein Ids, line. ( ,' 11111. ; cry lu the nine Ciivi/il Ciinf all the time,
oilier ]. Hiough
I liy hllll'.U.R'1'C'IIII.I"'II"'I" h'1, nl'I" I ., J I | lilly: of Iho "brutes", lo r.V.. IVr- ;/ ; |'ro |ierily retarded and; "..Ih.* disorder the Jmlgf is not h Ihe -ame .1 iuuhgt-. Tlic Circuit such purchaser, or thai( I had anyihu. iii t,, ,:, .
I
1 I" I -, on) the It..frlrl.-I in which' u lie won.1. passions' would riseupicrmo CemrlH in the iiil! circuits shall have hUt Mr. Sivcpson's purchase ,, ,
"I'I'I,1 n-n J ju.lleial n man I lxI \ < ,
I -- -. e.u. her la-l trip westward, land\ d I | .t, would till, .- the dav.Vc had had original jurlselicllon ol all cases in eniilly, Ac., IsHie I have never spoken, and with whom I .,- ,,, ,
ITI: :rl'-J. )[IL I )11 I I \1.1., "KMaj.; | W.D.I II I.I | one hundred Cuba exiles nt Key the titul.iliiliiituttiti;. disgracefiif scene, most damnL'ing langiingc of Hie ('tuuiqtti iithiuuu. Tho' section

I I'IMH.K: mid, (',1 J. i 1'.IIIIY; I n' lurniil homo, on ,' | eiuilo u number' to New (dr- in his ellccln! ii|"-m our t icputalion abroad referred lo nays any other Circuil J tugs'. rut npplication even nrqiinintiid.Tho .

It! I Thursday morning lahl, mid I Col. i II. W. ScotT Tinfull \\ : icr |KjrtA-IIM. ol two lovernon trying to I"'CII.10.I mini' of any parly, may make such order," lads are, thai Mr. I'npv. my Hi. i, ; -

and dipt r. II. Iiit" K.vw on Salnnlay high .- tho Sit\, I I, by : : iiu tflhit belvvcrn Newirlcnns and chair the same, 'and" olllce of two and.\ (tuttItys he, I misted ieneral(there trying would I to be till norepetition Ao.: Suppeise, in (Ibis oa.-o', one of I the ;parties had: in llu-practice of law: rindcrod profi 1

I Tllf"lelll havrbien Nonh punhnsinggiHids 111'11. ( I \ I : I I : I I'leiiida Tiorls has, wo learn. IK-MI I of the scandal transferred to I two or gone lo Judge l.o.so, one lo Judge I'l.NTai.d vices to (the purchasers of the road, u fi; ,u v ,

I nnd on!) other hnslne"t and "'tut..uut t ,h '' : '... V. \Y. I'cjklm", iV: Co., New three Judges tiding lo decid", tutu lighting over one been lo sntislled soim( either that Juelge-h Judge, all WIIITK of whom was ceiuld disii'dilied have: certain amount stat duo. (t'pon tlioorir-r', ., -

t t -.- male d I., iii I : \ h anollicr )'ellr.-I r.". the mime cause. ,For heaven's, sake h'llIlI endeavor from butt rest, and cae-li of tlieso Ju.lge-s|. -, of I the company we were ttli:!, red a ccn.iin : .

1huiIE'-TIie intention nf I ilio public Is i nllcelto !:)". 1.1 h I I Insl.. EdvvnidVilliam.H 1 n i ili/eli lo preserve, be, the pin,' itof' the Judiciary.Tliis : without knowing Hull action was being taken, of Ilic st.H'k. for our fee, whieli vvoncccpi, ,,1 'I h ;

Ibr fuel tuft, the, Leon, County% I Kilile Society I ,I : I coimly, was hunt tithiy murdeiod" on Judge cause miisl must have the 1"'IIhlll.III11"1\legitimate! anlhoiily. to Some huufouiutiuuuthuur Judge l (and they certainly would entire am.unit ol st.K'k which I now hill i ,
Ilil'll.d. freim Lake: Itiitlcr. where he had try not have known it if notice. had not been
given
4. has I latgo deposit of ItihloH mid 1\1'1'11.' nl I il. It cannot lie pending In '"" flirt* at ";,.' nnilItii'Mime did hold Is loss t than) onr-eve'iillolli of ll', ,
tnuut I. I His Imely was and mailers t had been conducted ( |
I Iho Book, Store of Mi I Itol'oxt i 'o Th.o d.I. ring i I ; cnmily /i". toil, lint ,/uiiltuu cannol: nl am mill no juicily as
mmdor stock ol the thin
Ilkl'lol, u ) nfler siin-ct the day tutu they had in h this ease: ) should have: made thithtu till company; and Mock vv .- ,' -
liibles nnd Testaments i an /pun' base "''I I any ,', Iving by the roadsideabout: ; ( Ihr Himrlimt have I"ltllll"' 1 Intakec.iL'nianeoof (: : nml conllicting orders we would have had an ed h before I ,. ,
11'1 I II.IU t I I ,, : i il. Now, tptn'i't H it I"/idi/l/IIIIII trim i tlicJ ; long: hold any olllcia) |KMiii h I ; i r
sIlo or stylo of binding* of Mr. M[ i al I (In- v.u I low Wr hip I ( 1n.II | ; : ics'ldoncp. I He was shot II I 1110 11 .,lyc ? ; unfortunate stale of tilings. Mr. I I'KU.KK: repeated State, and while n practicing iilloniey.Yhru .
Ihc region of Hie heart', and one pis. that Hi. Constitution did not such
J l"kl'81111II, by, 11.lihlc Sieii, I Ij 1; KV coroner's I He proposed I to ninny that this, cause wns Imh'llIlh' permit a \ (the Slate Is full of cli'ir-ji s\.f I .. ..
I I' head. .\ 11111111'.1"| ttl state of h things ; if I it did, I ho sooner il was
.MKTiioroi.irvs-. I I.t1It'iiI1ii 11'.tAT.- lor the ) \ t I t j el n..l'IlIo lo llie i pi rpclralor of t Ihe "'iiigiually pending in l.con and Circuit, where( oiurh it w here It changed, (lie but hut. I He cast no Imputation upon, sale mid corruption upon the part of public "'
brought,
H.\'ASAI I Is ( ( (iIi, cmd of II.I/1.11)" CON i.. 11,1 of ; ,1 I IlI'ell.I..I.-F'/' ,',. N.1"; (. was belonged, and under the Constitution rightfully of this the com Is ; nor did he mean by saying that (Ihe cow, In relore'iiee (In I HKSO niallors, mid Hi |.|. -
'llcll" proceedings were unle In Hie t of the!
clscwhcio in siieh i ( Stale, could. only lie heald 1I1IIh..nalllwdln that mailer e.rdor Is sending forth charges of fraud, I hue so li.u, inof
published The Pa- t for a transfer, (to rtthtt-t his I lonor.
C".tl.1'1' I u h Is taxed for' Cor- Court thai orde-r made. in said iutti4hij upon Judge
I loon, I Is neatly (urnlkhed, 1".ohlelll''I', by an ccivc1 HIP u> prelty" heavily ; any nittuMu' Win nb;. I by w horn (the order w as made ; lull ail t this editorial itt (to make no ellMlncli. n in I nforonco I
.. The, C'"i" Ilio of (Ito limits of thai Ciicuil was void. 1 Ilisargunienl I -
\V. he.K '| 1) average was n case involving lame interests In hieli Iho
experienced man. The fllllo 'llie hi si I the markel | tu'I I upon this (Hiiut was predicated" Hie, w mi lo charges made t.gainst( myIt' i-i-l I
r's reach about *1 l.'ii( upon Immediate Injunction had been
Colon Impu a-kcd his
f IITorlMlM nicely)' v.iylhlng Is t'nllo'" tulu'.t.f ; language' Used In Ilio Constitution in the severalgcclions al lliosc made against( the oilier defendant In n
Ir'III'II.II.1 hands, (and thenarc lift sides
w ill draw' .\ ( tutu IIhllUIIIII"i a tuttitit ti. The intuit ItirtliilM fore referred hi). No one woulil generally to suoh the l Is HIP ,
truth
conducted In n l the of tin caws) be thought his honor should contrary l-ngro-swi n- i, 11.1jilsiice'
1.111 havcrcipiircdnotice.1
1nnnl'r R'II .
nnd iiIMiO annually 'for such, casesIn conl.'tid Hint (tutu lernlorial, jurisdiction of n Circuit .
'lllr (to hut o IHTII given the elol'oiidaiils
fastidious. clli/.i-ns
most Any) tllll visiting Iho of i Judgo h was co-extensive with the Shut hut itstlull ; were
Forest City.. either l for hu.ll' or plrn-jliio, ., I lii evidently foul play, or murder,' IIm le./ Whlll" IIN the limitation ? Then; ns much entitled to a voice In the nml her of trans- I have Mated t Iho w hole of llie mall, I r in u 1.1 I i

: Col STV : I 1 I I h I I I |,,i Implicated panicbut no legal nr- be Circuit I ,1 f.-r us tho comi.l.iinmits.. Tho order for (Ihe i transfer dice lo Interest in the ,
should call) on our friend Mac t vv Iii i we 1" '"- were to nrvcn Judgeand iou "lie made before hue my rond, IH it t II ::- II
i 1 II.t' niged |) ; ,', follow./ I In some l'II'sln. ti'ityt IMI t't In tiiy' ) (,l ta mrh ( Vrr./iV.1. Thc was t petition was tiled, and allegations; In (the hill whieli relate ,1
liiem I ti.
MeUIil'cl'.h'o cordially and I rent I Iheiu : '' ) Ihe petition and order were tiled on the same day.HI : iun<
i counties lire Circuit of e-acli
eallod I for when elcalli is Intel- comiHising Judge
like ll the "'\ ) I course the det'omlant.s: could not obtain staloinont to the ,
wl
prlurrs. ii to the ; ""kept al i llie Metro, l I / \\as II xed. 'I he ( 'tllI.1 1l11i1l1l : : The Circuit no- any contrary no mill r i.
I .tiith for. 1'I'll/ says
1",1111, they must be $uimpli-d lo br, piiiposi' < : | l ,' | gri'iit t 'I' II' Courts, itt //. us gut ./.ur' .ll CiivHit*, hlutl (lice from hue clerk's olllcc, and nono luid l.ren or b.v vv bom made, Is untrue.As ) .
_. 1II'dnl',1 ( ( | ; III make businessp-peclally( when given by the i-inmscl. Nor ceiuld any one linil
I leveuue ) have nil of
-
m Iglnal jurisdiction III case's e.f e'unily, fault with I for mi ucl Justice I niiie.| | all pip, t ll. ,
u Judge tint
t I'KtirtoN M -We, -Ie..e'l (lo in I Die 'bill., I'elly com- owning i letaining a
weie I 11 t coimly pays
II m have
11 syH published hue etitti huh
"I' AeThe valuable interest( In Hie now sold null'u.tck( of it yf the- (I'ldo-i i i -
olllco few I HI.1 i li.viuvTiavc-! i-ntcrlnlucd mid wairanls /-"< .1. only proiislon In tho C'onMllnlion' which
.9 I elays nge, (.I I i | moni'y)', \ l I | (hue T. A: (1. K. It.I !. publish lids statement.Uipectfnlly(.
Circuit .1 uid'e elcclde
ill Agent of tic' Snuuinali Atamiug'nti' who (Illionf ., t lu nothing but Juslii-e''s and Consta pcrmlls any u duly h In II ('h"'llIlln"lo hii'll it ciinu he or Is iliaclimge not- I Hut admitting Hie constitutionality( of Ihc I Ith ,

our thy In hun luloie'-ls of Unit, paper.Tho and 1. t be l"lhllo>' Hie people. (Complain-, assigned t is, w liere I lie Chief Justice order u temporary section been was ll applicable lo (this case', mid had it JvvnI h I). \VrsTe.i: I f. Ii
I 11'go
ith t
I complied w the petition of complainants
.
Aim is \ll represented' i In the peionofCol. oils thus I I .' Ii should 11111'11.11"! oldlgrdt exchange of ( Circuits e>r one Judgo lo ---
and Hie
in
\ ( I., full wo found hllllh'I'\I, 1"lilllli Iru hrliui 1 of I t |,, I ( I t isti In eases of ell-missal or uon- on1 The hold, Constitution n I'rllllll. I'"rllur hero makes another. ision.\rt. for II, Sec 7. ut. I It I was very questionable papers (hit w case holher did t lids nolslion was n 'ffNtu.ssIKt.s: KMKHIVTIM. \Vt i '! ..

Intelligent 1"11"111" The Col. 1'1111.1 hue half w / i e.f. \" in ease e.f invlotion, Ihc guilty case wberu II Judgu, may iM'dnqnalille.l pro\' from every In- duty apiH'rlaliiing lo Judge I.O.MI'H olllce. It Kingston ii l Ti'iiiumxin nj i > (thai ii,Iii, .; !>

\ 1't! I few days meeting si iiI ty goodu., ,,,.. and Ih(' ( I.' I hill liy hitch u ,.1111I.., many of lere'sl or Is unable: lo atlend to his ,III Ii,'.. It \Is was If tho certainly not a duly npH-ilainingti| ( fnn/Hv, families, compi Wns irtiliI Iii i hiimheil t pi'

lJ' left on 1111/11" morning I for i Iho !1.1.1Ire: > vvehojio \Ve- su tut I h I would, bo avoided.' convenient, full and. 11I1I1'1r'0.1"/.'-''' this jurlsilicllon cause was which not he before him and ho hail no mint, from (the tenth ami ilevciith di-ui i I u oi
thought ho had show
,
Out '" ". )iluriuuu.. 11.till' course out n lo
ho v\ ill tU..t'I,111 adding, I largo mimbeiof fully I lib | t I u' iu.iviu.-Mr. I B!I. "'. '/\. ', slcnm the ,s r*vit of Ilio Jiulire.s. wcro translerred.peilntcd The, bo the caso j but again was this n duly rcnulicd Homo county, in Kitsl Tenm ssce, are pnp.n.n.to .I .

names I lo I the subscription, list of the /"rl"1" neglected, 'I I 'I u t, h li"IIIIOl'r11' the wcne of a hit cause Is lit truHifirnil ; ll remains in Improper to be performed In vacatiem orlH-lwecn terms emigrate. luthuWi-Kt. Thi-pr.. picllvei.i.i.iof :

I I'f'I t The .\ .i. 11"I Hie vciy best. paHrspubllhcd "| ry'i'll. sv ,; I mill tutu I Iho stone.1 7 hit The till.,.1"Ul'.1I6 caused by well the as ex the Ciri nil and Ihe Circuit ( >>urnot( J'i'l
in lieoigia and : |, under Ihe ('i'tuti' hut biui, lum oilginal jurisdictionof clainm, Is Hie cause (if (the In1 ,
,,,
,,
1.1..Ie,111 11\'IIIUlh. neoe-siiry wldih enclosed It, Si itS burst 1 Into' it-dee Ides It. I He-re t tin- docliilie of ttmi ilffi refer I to common law cases, and contemplated( 1 y \ titus| | t :,|

1 with which city I'lnlHans, have a W"I'\II.r cent 1 of Thioe fivcdmcu ,-rui killi'el. ui Ir. >i*" may be invoked ngalnsl this I position..Mr. (the perfoinmne'o of more duties-to bo porformcil hour of nnmmm.s other Cinni:, j,; ,|ii" ?( h p, ,'I

I' C'IIII"ll'IIII; i should I have' I largo i In ''II.'. lust I'IIIhl : i I 1 rt'Ct I\'I'II.c\'t rid Injuries. Tho (I I 'i Iitii: staled that he had examined the between (intuIt. The appointment of u I Itecciver lloiwuf Hun ami adjolnin.- .,iii, _, i ( havn
,lIy damaged, and, tutu ,loss will be was olio of (the harshest remedies resorted lo bv lell I
llon In our State. "" ,. I ( I easeol Theb.iul A lil.i/ier is Canovu il-ih/ 11Flu. the Court or preparing (to leinclni t i UK ful \VMAeeordliiK
/ ?,/. of Chancery. Jlen \\ ere not lo IN- divested
"-- '-" ., H'l' which no eloubt weiuld be ri'llrred toby
I to the ,% I butt, 1: '
for the ) I of the legal possession of t their 1 1 1 Tenm -< 1 1 /
: :NOIIIIII.IIN t YIHITOIIIlllili I I I Itiiniitr of 'J'uli' bit- counsel em the u other side. That decision was piopcrivmid
1:1'1:1"'I"SI1'0 fore. Ilit, \ l; I '' complains made nnde-r Hie. Constitution, e.f l-4it'i i! and Ha havo It placed in the hands of others (tutu there seems to l Lit, ? shill mu ,.f cmlKmtl( ,,., ,uI-| ..
trIo tlicro has a \ of hotel aecommodalions _' cotton thrfls In I thai (M.i- in the handsof I
1"1 \1 county never ( Irresponsible work in .Mc.Minn
) ( .
Hlalo lax: I I | u ( Constitutions of I ISH3 and I 1"IW were xe-ry ehll'crcut personsc\ccpl county, mid nnlli- IMI.I.I., i ,
In our city for and, I this I Is one, is ,'.1111111",11111I1 In extreme cases A I Itecclvcr{ is the oltlivr
manners C Coimly' tul' I I l t ) luiiiiiir II.I'I. in their provision-. In the utter the limits of Hie families arc prcpiuiin,' to mv, ,., ,lnt. ,it (, ,iui
(
'i.utr It
r"I.1 ,1)11111"1'11.lill) l-'lorlda,' lu the I Itilhoiid I I I : I or tidily I bales of e,11,111, havo In on of jmlsdietion are more rigidly delinid.I Tin IimiU( is i the Ceiuil and I who hits possession of the and others to Texan.Mil. .
e.r I
plopcity, one .Indue would
he-honl In I Constitution ol I IWtt I'ircult Courts hcsllalo
,111'r lulc'OIO 111. way.Yenregialitled I ( farmers in dnbble-ts, ol' Co and :au> saysThe lona bcloie u appointing n Itoceiver{ for anoilur -

Unit this ant promises, lo 1 bo, supplied \11.11'i | bo taken )honest, shall have oiiginal u jnii-diction in all matters, Judge lit' I hit lit ILls ,
lolt'lr \ I : ,: t : some measures' by civil and ciimlnal," Ac. .tu I. 3, Seen.t. The Its h kcuistr tiitu iluthuil iv Ids I lonor, _juuuhli i-ui! mind" ,1, i iiinsww

Ilio prosrnl R.f'OI. as HIP 'In :ads o finally of Iliolicsl no '' \ | such ui hole-ale. thieving ? I lli.sa t Conslilullon ,uh| I Milt sitys, the Circuil Com Is intlii'Ht'nil Judge IC.i iii ItT, I itth h licceivcr u of Jmlge 1 l.oxil J .- the raiuircmeiiK u oi nil nils or h opt' I iTlio i-

families, In lie elly' arc 'lining I tip their/is) riil. .t | I I 1 I : 11"1'' lo emr comity," Ciifiiti shall IIIIM- original j jurisdiction Even IhU su hut doubtful whonthecliaiaclorof( ( h tin.olllce XeuVoik TrSaiH, sii u. "ThcS ."
examine1.!
The
dunces in such maun' r n'1 ill unable llirm lo | )cci-mboi, ," Ac.: Art (It l.See. H. The Constitution olINII was petition to Judge of the TreiiMiry limi .
A I; I t nppotnlei-s' of his I Kxccllom-v; aflci" KNIIIIIT aiiHihil ftntiii'i thai t Hie case had been appearn I lo I a deuf t i. >

entertain pes l'mll'"II.h.1(' > ,., h He.. now !Northcriierners (1111.1.> of ', \ \ u I: iheolllic of Sin. rill' I\lor this !: pe'rinillidaCireiiit I in en I*! ot( w nits Jndgo 1 e.l A.r/w.M to uvuu i-tsr in j juriseliclion Iransfenvd (lu Columbia .-. nut hy, Judge IOM u's ruuuulhluiuitit iii tltruIuuutihs, ti it u )gutluhtuiu' .' ''i

visiting rioiulii need, 1 foamabout I Ihoio will ( t "11" h lime" and ingratiating him-elf A.//.HA .i/v circuit. Tlie .otiiliin tutu
f 11" i I" ; I i Jiiitirinl i \i, sit in w liie-h Hie Judge may happen ( being umler oath, ( .mplainanls manipulation of the jrol.l. uiiniliki-s, i i [ i
\ Coining Tallahassee" lor vv e an as-un expenses I ne-c of-cu-ial ol h our men hauls, 10 be al h Ihc lime Hie case arises An t t :,1 t, >. <-. I it) ceiuld mil swear Hut any such transfer (.ism in kecpiiiK from eKhly| to illioiib
I lor u "J.uu unknown II em l-'ii.lay, had been made, and i Hie peli'tlon its one hund: i
that ami\ ,' Tlic I Constitution i t of IHilH the Judges of the very on I liii'
can nlto t
they aimiph m,1accoiiiiiiodatliius in gives hi
( LII'1 Ihl.lil II and -lianu'I'll lllllllllll..r.! "lIi. shunt til thai( his I Honor, Judge 1 KM,,nr, could specie iille and ii-i I, s, I itt,, (Itt'I' .1 .
Ciicuil I N-uc -
t Conn lo nriis ol'/i./Vin
hole In Jai'k-inillo, els,.. unlil I Ihc 1wis l "power I "
as oi oloiheTH, lihout batter or lako In vaults. The
properly no j jurisdiction of il I HWM
( t .. itshts ,
'ii/ ,, ..in peililon by e.r on iM-half of any personheld n mailer u ofjuris- : \\ ill I iiw., .1| ?I IgIst .-
when1. l 1..1 I same.Yr: do nol charge our mer diction( tliere
'
was tnt piesumplioii lu favor -
in (icliial u.uuu.t.sly f., //,//*' /, it*<'ttft ('iirtiit* of in H umii iii, Si'ux-inn- t the Tiea-nn .. '
-
sioiiois, : moil, u linal" or impellali'llc id.ns, thurxislene'oiif( u jurisdiclional, f.icl I Illill I
An It, See H. I If I llienis huh 1 uiKleniliHuU
w rut w Judge
it
any few
Iliillreiiiit IIilMti I ion.I l t t ii ol the ,
iiiihae, I tn the IIl'inlnll1"" tin- Uliat is the parlli iilar eluly ortninlng to .Minul prlmli;t,:. i

.I, ( Inr iulrlligrnce, from' .II'kl'I'Il ami Iii.Ili' your In tiiu lor ( I ( 1!I.I I hl vv ,i:1.1111'! | irrrete-d with I u 1111 bull I otighi 11 u is this lo be i.iiKvr pe'rnuttcd win r to where l situ out pi rsonal of Ids lilieriy Circuit is Judge I l.ovo'Meilllco, vhicli hci'ould|not dischargeem nuance J I nr i i ||| |icWuii| Mr.lloum.il .

railroad from I.nke City I e1how i I t I I I, I vvilh 1'1.| I-It tithe i iinotion ace i tutU ot his abscne'o ? The section on illilil iicmly ,
.1111 1"lhll\I, 1\111' 111'11. involved, and yet, in this, hi' i- /-. // / (,'/ to'his contomplates every n..irl.m t : i, |,u,.1.| -

,' the grealesl excitement I on the of I Ihc I lallrunI ly lit piirp the l : ,i I \ I I I in vv ,i-.iipcl-baggir a lino specimen 1"11I11..1''nu', Circuit. I U il to IK-hiipK| cel t tutu the IVainer. olHie must hiltS Hie'ii pcrlorniancc IH'CII some act of some' duty. There mid dUlres.( )huts ovc.takcn. iii-, ti |lii,,ihu| i hi-,,, ,
> I required ui'!
Judge
('iiiiu.h t till hiut inleii.h-.l that ('in nil t
t ) Iil"II"III'\ (iciidiiigbi'lnri'Juelgr: i":Ii'.itt I i !,, w ill lr, lorlunate If ho u louchethe I Judges I.OMI. SiipHisng| | ihe e'ase (liaiisforn-d maimfiicinriiij; coimnimlij) .
; when
anil I on u I, should have i the privilege of healing andI,ii, elding
; \ Tlie "111h"hh'I..r t the I.uko City tutu Jnek."iiivlllo u g ft !I. ml-, without previously .uuri lug motiein in I'liam er eve n of the most in-i-nilC wan inade hy Judge Wiini t i u:, whiil Slits Its l'u-i-s -.4 -
.11I"1. >
I Marinniiu thiiritr St'i't.. ::\u. huh h II .
si,iiits ? I His I Honor, Jiieliti' IxMuiir inresliiclcd aiiKcii.u -.
I 1.111' represented' ns being, III( the ( Ulll charnelel olll-lileeif Iheir Cinuil-, and M'lelcpilve vtoiild v l It i i I
hllh.1h'grl' h : : r nn' minus dastardly outlaw' pel-' lo a consideration of the titus it dej.ustul : 1 Imve lttt-uu,, ttitbl, ,! ,
sanguine In Uuii e xpcclnliou' of i 111;. Ihein of t Ihc right i of U,ulng t thi- great as was r wi hilt||, i-t ,iu?I_ \i

milo of that road, and lints luck I u I 111"11)I i ofcolorvd people cngage'd will, Hie boast ol l eveiy I'leetnan, tosteud and lu fore Jiulge i be h I.OMI, in i-csperi to h the luau (lutulur cltlnw |or iiiiiny years. Tin \\ |II,, i |ft r\' V\ i,
lo .
It.hlul, jllhll rved.as it has he-en hut beilb I'unilamcnlal duly |K'rfornicd. The Salute savs, titull| || Machine
,
pri'u ,
'
\\'c .lie-lids had ,
t | 1."lIIlId.t Soniu Coll- tutu
it ( i siiperion in flu, ;, ..
Ihelr preiporly. I III.' .oiu-i we preunio Ihcy and statute law, in Stale' In the fulim ? be subsliluled( ill all rospe-eu in hut pliiee mid in .i t,,,, ''II

found llicir conlldciiie upon opinions cxprcstM'd iutI \ : ( I, i t .' 11I11 thicket( fiom vvlile.li Ihcy Why should they do every tlilsY No, Hie w hole purIUMII l/ir multtr ,(t'niiil of the' Jiielg.. iilinble or disqualified lust, hIu.itt utli elututis uui'titn I. Iii,, ,il,.IuiesIIe.., .,... ., .

by Hull lawyers. sonic whom uland high In ('OttlililtI i l ; I I t ,I ; ,nl killed. lino l1IallllllllI' child. The; of the Consiltulioii of I ISGS in building up a to ui-h' Now, vvli.it vvi I Ilio mailer One urciit cuiwltlcnillon in lItui. .. ut( st-ti I I., ,

f the profe'wtoii; \'el'lll.\e.\ \ I lily' not be- Insuring .\ \ 1 '1', it''cnd)' exasperated al Die out Judiciart uninUliikalile system wan to mark mid ele-tlne. l.y. afoie'saiil as t Hioy? h Ii stool u waslo lii-hiiv tako.h uiul.i'Itt-h lout l.o.so.iimu| the papers chuluitit is hut i-tluensu. of r-, ,,, Kfllu) ,itt,,," ,
III \ iii and language, the limits of the cunru, h Here anew Oh'uuth his
lcans I II hilt mul cutktt organi/.td flhcchtituilt'uth
to remind Ih"11 nut only of tin 1 :< ,1'11" t I I beyond uhich they eeiulel mil pa*> Am) |liii eiuuliii,| been originated. A .nppleinenlal lilt & ttu ill.' I UK WI..I.. I .
but of ils rutt'iritttuI unceitiilntleA "Nuvv h i: i I I h "! [he inurelcnn, bill could iludi I they have doneA cn,i> cmmol be Ininslerred bill, petition air receiver, iillldavll of iiiabililv tiisuitt 3i.trluluue Is suuhuji'i I h ui slight u I

-.-- \Vc call I ;, ,I i I Itu m' Tho Ibmier ,, : fl-i itt one Circuit to unolhiT. The iii it miisl tl.ii/ give, luj.mciioii. liond, Ac., all filed In I D.ival. 'Co 11111 (ttt'.thutuiusu- uut'ru.liuir k t. t sluglul

,* .\ \ t i Ut{ VIUH.-\Vu hear U IU-I, 1 ,,1"11, "nthe those II I I I i u ,'i.iu| i lion iluiilo\ nn this oeeasion win u ic u il I l i.- and Ihc ,1,1,1.1, miii-t be tiu.i/ sit/ by Nemo of these' paicr| had been tiled III Columbia thou with other( niiiohlnos I n.Tlv com" ''

( t.trtit by Iho! mull I liovslliat 'ui' Ills IIrl I ,t ,"i.ir oiil/cul lire ,1111I111'11.11111111 order of t Hie Chlel Jusihc h l K I il t not miirecontculeiil county I he mailer I before Judge I l.oxo, w Im heould HUH elo ?u? : -
I i I I they ,, .
1" 1 lUHiint'liI | tu.uh .
,
nol) ho determined en ? |,, ,,f'm ,
t u -nil I I)I wrslsts in defeating Hie ol.jii i for .mi man lo be Imn.lerrcil t than it is lo by him on account of ? |hllttt], || ?
(0;l\ innasluiu' ami i oi I In i ingIt'iits II ))"" i hU iibse'in nlhor (twiMlireiid
.uvl I'oll'ellll || I tlI'IIl'Unl\'Iy, not Hppolnllngnn) ex move t le-i olds, paH-rs, | .nil.us. w It ill sts, ,Ve>., all w u.ivcrj' elilforenl fnim Hie mailer niadilnc.
and I llirds III make, its In roon .'- I 11 I ( I More his Honor, JudgeKMIIIIT.. -_
appoaniiuv of which ulU-ndeil HU
I '\ I, I t : i I. ho Ill (huh 1 out Ihnl onimilai U with delay, \c\atnm and I Honor,
noM Tui'elny. Thl-, host ver i, II' icgaidme cllv I I for I | t ( I ) I I II ill ho nusumWiil. I exH'iiM.'V| I If I the Coiuliiiiiion does not |icriuit airanslcr Judge I IxMi.iir.i was not acting in the place mid KfliflffHvvi, /, /'J7 ,-?? // ,? ,
slew! ol Jud'c P
rely as thou thug I liiinor, lor the conrtrn"mil u ( I ( : -..i- --- then this i-iisc is still m l.ton Circuit I.OMI IIHII| a case made out afn-r hilt /.LiI/u,
I nevv | I : ( i u : 1\111'.1100 C\11I\\.IIIIII..rlll, \ I'nis- Court I II I could lull have lie.li lransle "dralillllhl( / 1.'I.nll.U. nml 1 wo I elon'l Ullevc mamur ) I and aiu biiM'd luhktiiiilially( u ilio bringing of a new suit In | hits. it| .iihluiulluhu 1
eollnly proe-ccdings
ainoim" I $ I I I I : i! i i ; "u ite.1 I, Is IlllVclcd\ vvilh the sanii | vlolciu iVa'lear'mi'I'uh. !
il will reach II'. IYIIIlo..I"III"I: % i t uiMtn Ihe idea eil Its httttutt'r lo that e-ountv are coimly, vIn. h no one would contend could Indone. now, the vnl, tut., ., .

will I know It oul-ldeof Ito Il' ) 111'1 hut I iierlvi.l' s ( I t frotu w I lilt ii the KMrtiiioit: N v- i illecal mid vole) lint admit I thai il in conMiintiemal At I I the lime i till. ni| was ordcri-el to be hold. The river ofl I mulllA,| |, llhlj ill,, ,

that HicMiovv Is not ..rrI I Is proof conclusive llie e iii t, \ I 1 ,I \ \ ; u t t ,, uiforiiig. The J'rllll'll'IIIIIh'u-,' | lo traiiKicl a ease under Hie ut-st t st-chtutuu I of tmnslerr. d t.. Columbia u countv( and nuts huuutigluu i from iho u ralor asotml.u| ,ltt ,iii, 1

mlndk Dial il Is Iho liiimbngofIhu ol II-hij I 1 ; I I I i I inflamumlUiii of ihe kidneys, with ,, the an I ol Jamuij -,> l, I ls.11, pampli law |s.W, by the complainants i iixin| thefro n uithiiStui'iluiil.| (iths vnlcmlo milv, ( ii,:
lo our gmlI..1 j I ly I lo I )uv nl liislewl of its upheaval u | h- '
|
I''I the u .
muni.an l I I ) I I ( bus been allliclcd fur page l. ( eiiiestlon mix-! ., lias (Ihe transfer oiinty hucitug the duly ,, -i.ihuittu
1 11"'CI'IIIJ ,
tiCI
I i ill |. ,, A
day. Into the i t l1 I lum innele( acceirding lo that law from I.i-on lo Jiulge x to have granted the I Inlerlornlurrilevrvp peculiar lint ut lot iii ii itlu'i- i>

11"II'U; liavq iilvvayH 10111111 IIll Inter- ol (hint ( ; I ( I \ 1 I account of which he has been I Ceilmubl i county, hit It Uobvious (that hi. I Honor lor an Injiinetlon( and I Kcce-ive-r, lie wn's 55 'luluthi'! 'hut' grotstt tIlt '"' "
| I his ulllcial elulies.\ I ll prolilbiied from !. full''I.) tin'' 1'Ytulsirs '"
e.l to hut lhcv, have I lo i exblhil und Would Ii u t i : iuihl i him i Judge l IxximiT could lake no jurisdiction ol hue MI doing t by tIlt riih' of Hie Sun. ui$ tiut i'itlChtttuu
111'1'1110 has ,, .-
I I I'uiiHi' ills lilt ground ol ?? ? ,m> ruinincrees, tn.ill .1 1 .i
1 (Dial tlio I'rilMHiin mlnl.tcr bus the .n Judge U>M'H al.se-uec whether filial I ' "
,
hut lo do, but I llil- one. borne oi u u I t ( : $ l : ;;.7
ut they" II' tug extent nnd
Ir"I"I thud llmt \ I 111 of 1 iinh'Ki Hie CUM' wits hut titt.; Judge I..MI. and pendI "I'1"1! *. ill 1 uuuuliruuIuug> orders, f eenirw. m ntir Umc'lt v. ,i H tIn,, '
:' 4lUtON a 1'1111'10"111'011'
: il not at all ,mart., Yen I u I t : ) / ?.,. illS '
I'alr lolhe
ICl'l. I lug in huts couil by virtue ol 'ueh iniii.fer !P' Arguineiit ; parlies( or tlie'ir Atlorlieys uhiliiui.uthluu( thu huhltitll hi h
liy, i
i '
well ; Iho n.u1,1 1'11\ lit. |;;IIIIIM,, and Him 1 u | l | \ ( > i Is mil called upon to answer for is uuuece'ssiirj lei how that this trun.fer ; fc/ft M'llnug ?,- jiiMOuuuiusu'uIF, ? ..iutu lf, A. captain (calling hcn-'f, lvi Iti' i I diMtii'

stupidity did rot ( |, i u \ liUmiMpciit early Hr,.. HI.MAHIK, 1 hits hut been made' ii I is pau-nt up.in the iHim'is. I Index lo I Dec Nip Courl Itoporu, .ii: | The | V Pt. i'TiTuuiu i ii Iii t l'

uflhOIIII/I'I. .- inilicy in i ( | I 1 ,llmiugli) a slormy youth," uml Siineof t the papers hae ever be-in ill d 1 in J utuhgu per. do mil show Him any neiiirc had bcenglvln !; II tb ulfullutg- ill > -. i

I'UI\IFIDIII.t-lellllul': ) J l I. .t tilt'' wi'ulo t .. um Intel | I t ( t / ( ',, escapades may not have been MI 1 Leixei'ii Circuit.I The Cluk t of I.e-em I'lrcmt liollce Ihc comi.laluanlMidmll( that ll.y, |iutuuh,, lull given titutl ilufurtuiiiiu cut-us il I u- (hI- hriil. 'Ill Ii
Slwnge
hi Courl cerlitleunder lilt wal Hull he hits never (lo say, all the ileleiel, ?, u until,, Slirlul like tt ii li r.-, JU.
loe.aiiu I I cy.
I
( '
HIP .',llbtIIOll'hlllh.ollo II. tlt'glce t | | '" ihoM' of N vi'ot.iuix, his cliaucc of I Iransmilled, the papcn to the Clerk ol Columbia their b-ading ti.uuuuttl A/, uHo i i be tlh.tul lit ( (u r Chiluug l'u i

1lll"llullhlll he 1111 rvJ'jntil (11" olllco II T.ixAswsaor i cutihioi; u ]| ( not ninth U Her IImu those ol' hi. i county Tint bill w at taken out uf the unVe of Hie llnie the lht-ctiit-r w-u tshuItuiuiLuI.NotIttu! -.nlruis.ludihe.M! I ,,II-I,

ol l-'ranklhi county)', I lie) bay. that Ur ee. ",| \ Ihe Clerk in I.eoti county by erne ol the comphduauts might have been given, for Hie, had Wle. In 1% 'III! ,,, ,huuui'! tItuS ihu-li!,. ttiiluhlht|viAli| u-, ,

(Iho olllco was lenelcred /htm,yd be, iloeK ueil eUun ., : l ( \ r _._ mid brought to Duval) county. --u| | I legal counse-l, lulorninl in (ihe Nate.and Tho- w h.ile |.nw"Z roni ww A.lcamr I ii a t. di.piu.httl, |iii Sun Kr i in, i ,
done wlilioul order of
court and ciiiiimrt .
ooiislstenl xv lilt the law it uml coilBlllLJJvu ,'I Nol Lutin 'I'1I mule nnd' female but WK (to PivJi-rofii,, I bIihtiSI( ItuIuiur( ,
I iineral \ law. Tlic coinpUiuant who took Ihe billi'Mr.l lie right of I the ..lelciulanu/whiiMM.reiVm-: nuu'tttytuiuh ? luLls .1
holding ns ho JoIho, ollU'0, cT"Senator : I '$ arc the Invention it this : *cn taken freim this'' o tornu.,tIM suu.ply, oblnlne.1
| ,
Iho Stnto, ud it;" u ) C.U.I..) can U. riejuired by nummarproccw, ifittiCS4tYi nwny them In Vav Tho' IIH 1.1111 Ii., |m.fli hub|,
i all :
1ill i e'silnmle!
thou position. ilJJexifB I ( Kurxipc thai lo n-tui n il lo lit Clerk of Leon Court klinuM relnice its ittluit. ,? ; l'tSlIi Huii inmuvnt
to uceept' \1111 Ill \I \\1/111 h | ( nrv d lllIly ulIC.II.'ul 400.1X10' ( loiinly.liy tituct tI'Lul. cur. IItt.'itOoiit'gi| wni i vcd, vanother
( 1'1 i tier should bo
) i\uoM'iuitlie> did Mr CALL lake M.Ukuu Ltuuu, |It.
I rlly bill lit fiuee
u dm
WI\\"III u Ild wissl .il uii well sit ) cui-u occurred, an,I tin .
KA'IAI \ ( |xr annum me u and a case pending hunt ami bring il lo Duval) In l.w; and in (act, iiwa.'a nullity. I i -ad-ml. h
other Unit \I mliilit mime all of 1 vvliom hold I : 1.11 I t \ u \ | ( ( l t -ire' employed and value of (Uu in a diu'e'ix'lil Circuil f He might, nit is Ihe county< in- might havo re.i.ie.1 U without tun of 'etuttuttitiuhit thut iuoti t1Ulrtl( ) uIittiIuiKuheti.S$ 1 lid. uiilurll

more (linlttiiiut. entuiiinul Iho *nmo, (Mill till I \l.OIlIl.CklO) Uuuc.. The (Icruian. of the otllce (pIctures, but hut Ihe'ir etutse. ulerlIsi ruInItsh$ Lniyu hut
two or I I \ ,unit\ loin luke U out le'inionirily| receiptiui rtuspi.i'| for tint Jtttlhutlltru tutur t-hiv I ;
choaH. 1U llieir
l ; ,
| ce Uug only one lie, re for ( Is
lcuici
then'l'or lo rcturu ll to Ihe umc coiirl from uuitul uiIhIinut. suns fbr
opinion. _i 1 1 l.k.HUI | uro' OlvllrulwttI inimulUcUirlcs lu Cuuuri htkhi hit gj curt nil iti-t nit 1)111, | rnin-nr
ii
; iiiMicc Uiken but lo Ilio In auhuhluttcourt.. iIuott it'
n >l jtIPi 511th sltMioss.
m
)
\ Of till'' $ : | hhtii'.. employing II l huuriu UI'IM.| .il Ccouhiug-s, luu: iluints htiuluriuhter huro Von nwy toll your friend, sof,,
VosoEliasUou by lUo Tuu ol' tint In ts
Col. 0. C. miiKJiiiieel < \ '" } (hIS stalUlic*, XA p tuiinut f1 tS' an tiipn-inu Court Mit'v ftiit tInt grelut ittou) ii) uitlifttt, tlttu it S S ft
TenMicula a eUU'juUi lo Uu l.ul.vllle\ 'tq' ( i d Mayer Xonft (' II' Iltkll I ,, IHI. Ilio bill Cnunol, nfitt it U flluj, In) ; until flue i.uptu htouuhti fttI 111111 there
Ouuv Ut VU
I Wits lii kitsitnute itor of lAUXOU
1 Commercial ii) their strop. W4TL..4th.G, (a ibi L imluru| ,
Uitfl4u3ui LQhC sai$ '.14 slrhb, priu-u.1' (


.. .
...M"1' "- -- <- "k" "'" *
c"rK"
; _.- .:

,
/ -

) .
:-__ '

r---- ., .
it
'. +--
1 .


... -"'--_.-_-----_--.--- .
----.r'- -_ u

\' \\ h "n .'Ii4fl 1 In-tnltiwiiiiJ( t l' Uin,..n.:.,ilHim. lnt ttrntiiCmmt.if : Savannah.Ailvcrtisonipnts. 1 I PIEDMONT XOIITII; AMERICA\ )

Irllll\ I .\ ti. :StiiliiiM|' nulii $lli' I tnl'm.1 "f JIE. "OLD AND 1JiiBLiU'NEW II


$.l.tflhIu I In.,, i.imtliitf Illltwr.tmniTV II VM. U.: S. Marshal's Sale. YORK. E. D. SWIYTHE & CO. iii-\i.; \ i i :>r\n\ : LIFE INSURANCE

,
1-t. I 11\1'
( i i ti.iiinii.t.i" I !. (1.v.. .itgti4 tlrlin. or i writ of II, fn. l l.ui,1 mil nl' Illl. t III I

.1/. i t t ,("../?. .1!, f".. I),'"!/,,'''''', I nV led! tt tic' I'"in tilt tour Ullli .1 Itnln; 1..ll'lrrllll. I.' I ", I' I
."m""I. '' '. iNuiiln-rn I IHiitrlM nf Horlili.. 'in nhjli I Unlnrll.I'.itil. COMPANY I
) hwlinlf "I.' ,..OK, i 0 plniillll, mnl Mniili .\. I'" "" iinluilcr t LIFE INSURANCE "I Ii' I 'It"I "I. \I ,
t,1.:101': i I.MI.: :. : \I'ktiw nii'1 u < '" %'ml nil' I hit i 1 1. < l up' | un mil will el.| lot mill LIFE INSUHANCECO.
\. I III..$ ol tiur ilistir t tiMVC" IK) *'" 1..11I1l! 'Ii., '11\ b, I : tin Ciiii, llniidi.nr:;;: : : :In tint'niti: I ; nf. Vltid, COMPANY.i, I

Uirly lIi'O'1111I'I "" ...nllnenl!1ii''i>n 111'.1\1111111.\ v liiirirffiM .m. V.'14411 i nl )t ...Ii"," mnl Mil,' nf Mnrlilit nn CROCKERY I NEW YORK CITY.
it.., ft ln !vlttt( .I"1. I* the. ,1111.11.. '; )l II'S 11.\Y: tin--III, ilnt i,f S.iv, huh. T 40''', |1".1' ho ,
mill '1JII'ml.'rml/llh| ft> II* V, ftlitl. ". "'l two t lie lipil lioiin nf ,10'.1 I h,' Minn inn iloncrlhcif'tflinrlt OF VIRGINIA.
In nmmtt!( '' "., with value* cmionjwl l. ('. ". lVmir l). In wit CslahlislitMl) I ISir-< apilal 81.OUH.UUH. GLASS WARE & CHINA IMKUCK.! :
i-vim II
rulircftilly.SI '|lbr|1 ft' nr.II\\\\; 4. mil, VV of tin8 Ki: ol ,
*.\u'x.\\tlltllll.' STM'm.N-, Ci-c. U. lii 1' N l K-4: l K nl' .N Wi<, K'' of. 9 VV '4. S I S. W.\fIIm.
(: I -m-lll W', ul' 11,1. VV nf 8' F.'., of I'.e. lili: nil Iii I II' l I n\i.|! .- VMi II -I I U I I V\ :!I-' ( i"II'rl" l ".
SiK l 'U-II I Nnilli KII" and conlnlnlnff IMniri'f <. \J""t
1 ull n. I. llal.vv- ,
_._ DIVIDENDS PAID ANNUALLY IN CASH-INTEREST | I 11 I, 'I'.'.' -.IlllJULIAN
mnr" nr Inr, I l\ii'K ,ul' ,,"II..r. lnlli' fnnn thntnun __1"11 .
irrMmlliW milurmlli -----
;"jjr I'", ii' n 'Virtviw it | | : so nf Mii'lln.nAl.o ON CAPITAL MORE THAN PAY LOSSES. Si\vnnnnh.: Georgia. T "

I. i in.iinti;. nil t, I n. 1111""'. PnorHvi..v( lie lln-rnlloniiiL-1 I.",'- in Ihc ,..WII nf )t tI MidldHI. J. ; ." I IlIM'Uosl'KK'ors: : ) sol TIIMUX: : BETTON
tir I : )ti. .* :MHI.; ; :,n; "II.IMW, : in 11..111 : Ni ItI, 11II. I ,
Ii.t, in 81, flIt mill !HI 1.111''$. Hi' n. Ml, ctitillllllK' IIhll"Irll> .
.
(
I : (
---- .LiiLTIIH 0"Tl1l1n ii II, tilili I Un. Imprmi" mnii tliircnn con I Ml, t,,ii'i I\1'111"? '' I l'tllll.\: n'.llh..1 I I".ill" 1110 WITH IWE hYATT I0.).
uf i-niiifi .ilil, MI'ninml .1I1.boll.* MMVIIM.I.i: I I I' \ HIM i tin-
"MARKETS.I sItting it I 11 t | | \ \ill ,
!'I"lal'it. flu ,.,. "I HIAI.KR4 t
ilp.ii.ItnlI.1ix I '
l.uvl".IIII""II' tlio p'npi ri 1'1.1 phil T wti.t.' Mir nri ri\r I: I MIK 1"1'// ,t\ "riiuMitKOK: : ,i.:\ IISVAIM" I IMMPKMK' umm .. MEINHARD BROS. & CO. \ F

VI ; VIAI.KlPrK.( Hurlilnp. ...ir' fniii' ) mi i in | i\ I I'il, r.'ri I ,.)."' i fw .irn "uinnil I.j.I i ,. r. i i In-H MH. In' I'linVKIhit : ,
!DIM PEOPLE
1,1'. VI, Nnrlhirn OF THE SOUTH
.' I I '. fur tin" /j.i ..\ > .I I,1,i \ I I. \ijl|! :I" 1'1\ lIt\hi) : In i'nil,nrlliin I' itt INi'iiMC IH! I II l\ H n Til.VNAM I 'I"i "I. i ,. BOOTS i SHOES
I. I 1IIIIIITltI.I"'JlII' \ I
I II i.I tlll"tK, I'll I t. I I- I.JI.'HKlClIm! It .1,.1I !I' l'I.III'S( \ IV 1IIJ: t IXIFFIISIMMIn : : 1 1
'..I,.' VV,ii,.huiui', frniii, |iril.| Will In ilnli",:4W iik., Oil 1IUUTS. SllllKS: .VMMIVTS, In "ii ..!. a,lii. ./ >/...' /'. ,.j.I.;,' Tlinr" .... :\U A 311 nvo..h, ar M'w York.

tthlppul 1 I'rtliiltM: iiitlimiUKHnli'* Hrit-c" iwiircrn.in Notice. PUREL1UTU.L ..*

M \I" 'ftf.: : 11. n.. 10." II". limit. nr ilcmaiiil, nciluittin It. ehlr, .. I l I I I i I I 0\ ..\iui OY-MADE CLOTHIXG.: VM) | ( I.HM.; EXPKUIFM: K: IS TIlE MlOE 0/1.
pi r. 1'1 1'\\1
-tt "' \1'. I "2 -- t\J.-1IH'II.r, t'l OI| lIed l lnli A t K'lnli'I: I' I il-k \III.hlh.- i>f J.flrh4b tip., ltftn nul Im..lc"n..I., ili<- 10\\II'IOI'If1: ) I IH.IIIMMK. I : I n'U\IIE I l\s. | UVViK: .1 \ .hi it mulr in. Cumin ir it Ithi the .
l with .. I'KUKU: T I I I. 1 n Kli.lli I I : \ N UGentlonuMi's I h.' frknilK
nft iii-tlte dr-niniiil. |l'nndloRllv| for lorvlitn nci iTMintv. fit ili ,11 i ,i"'I.' nrc. Ill-nil 1IlIhlu)' mitlflod the linnjinwrllml ttpri A MIC VI(' 1luthit. II'I"'r.d, Ilii, niml Kir ill. |1.1 i t ijl t .\11:1 I I'.l: 1.ll'HI 1.M I I 111 ,l I .I\a SECOND TO NO OTHER COMPANY 1"lhrrl, n ,ll.iyrr u-lt S.wV'.rk 1.111 pli-jmilloiiocni, r ,
tiioiu till! lliiullriili'il 1,111
.iIt' "r,1
ul ) ll. fuluri' nuiiMvmonti' | | ',. Furnishing (Goods .11r
.. < )
'"iini. iM.tifMiif, riiiit l I.> p. ii ; iiliiHiiutitiicwfiuiu '' \ i In l 1)1' ir 4 1.10 iintlru Mill hr 1.lelllllll! I 1''rUh ph "ri ii. it' ( Of'UiMn\' p.'"," II iillcnllrtn

N'.Y York |IU'lb'III..rk.llllllmurr t I i fivnrulilclight 'li.r if I 11 ii' ir n "i.'v. mil tlnvr, linli'i. .led lo ...hl Fifteen Hundred Holders in Alabama and I in I I liiiiiriiiirov: ( ; ( iSttnnali. *> r. Ih illllml U i. (111"1.. t. iiulliliijrlnilti. ."ri'",,.,1 I ti, "' I.,Ih.."... JtUVX, BF-tTON
,
ih, r !h} i,.u-lnrt utir holders jtlviinciIlirlr .:-1.1,' 1I'r, ,111, i 1",1'-I 'innko liiiim'ill, pnrtiiclilM Policy Mississippi, i liilj? .7, i.i M-.lin

Mrkt Middling r;. AVIIJ. AUmx.Ocl lufurnl with 110' ItnUr .. .. .. : : Georgia. 0
u ,
l>rlc '. ntni.lt i liujron nlot. Wi-qiiwlc : .1111. |1'1 m' "I. MH.1! ru'ii'ii our .0In.0 t. uliun.Uil.u i "f \ ."mtii'tpljuc

!!ial; MlUtllliii., !ll'I.$ ..... MltMllnsr ii4)f ; ."i, V.i( \ :1- -itAdministrator's tin Ir Iti,.uTiMic. IK .M 'ntnn. .\ III"t J ,1"1"11'' NI) nul" s. \I 1"11'" V > \ I ik. I'oln) i ni I I INM I U\M: I i'I i : .1.\ M i ES: 1.i YOK U MBOOKBINDER I.

(.()iiI Onllmry, 21. Notice. born1, 1te11bo. .1 7 .h

SI' Yoim, III '. :J _Minn-Krrflltl| fur till" Weekalull i i iii-i-Unil'iTilnli'' I i-l nil nnl, .i;,. llrndnli!! J'ls1 Lc (oS
bilc nalc $ "!tN) I I IVH'K ,, ., 1 !;. ( ( t'C I O. ( ; .\ '"i'tIt. .
liilinl: ,I Mitt* iiorl'.ftM'dK ; 11 ". .111011("- or I'mlmtf' nl t tin' I mint) : X:1I \ c'I" .1. .1. Ills 1'I.' I I. "IH UH.'S.HI .

lull .. nt 'J7.'. C'lllrt (lr l.nnnlint' 'l. Kin l.ir ntlllinrltt, \! In ..11 tinfnll'iwlnli '''III /." 4, (ttt.I I Klnrlili ill Mvimi.ih, laoli- 31.1-vos \\i> -
'
l.ivKui'.xH: IK i. S.-fWttHi Market quilt ; l lliu > ) Innulllu. .., rlliil to pn.j.f-riy Ilic; K'liltl-: III ""..fiirn-/'. ( \lit! .if Mull TnllnIliUKCC .tt'c'ned .IUII; I :> I r.:. Ci.\ IIE.111.: .1.! ,1. DICK) ( () N \ (CO.. Blank Book Manufacturer.

I '>. 1 t'J'.il.' : Ortiunn, tS".il ; Mlr.. Si.OOD ""ICf.n' Innnl! .ilil i-oiinly. VICl.oli UT mnl 10(1 1111 ;,1/,. i''/,? ;,/',. Il i ii'IIII'M,! rniin.n% 1,1.,1 Ito lit |hilly ImMrrn

till S.Ih nlillll'ti. p.irl nf sj, drlKlnnl/ I'lm IIl1d1I1..I.IIII..r nil i1 I"il -i. !I"'''' Ii .11. COTTON FACTORS I tin: I Ii .1 l nul linivrit i.r Ilc hind. It. ullli'i'M niulillriiltirn ... .-
) (Ii,' I'liniiU Iliilldlne
% $ ll\t:\! .1. II 111'1.1.hllr..! "" tin' it'iit .'inrii .r knoHii I""' ,\) ..milInulnr.

(Oi-t \ 1 I4Il 1 \40litAdministrator's ., ,",|1..11.|| 1\1''III'l.FU TI"Y I'VTTEIIN. JOlt.
COMMISSION i"mil llnokn, Day 11.0. .
I llHkcl nml" |" nnli r. Music Hnnkt, M.iiinllli'H
1J.1'I1I.tI'li.--III; I I ) I U, I 1- J.-- I line In in mrlmi Notice JUST RECEIVED NEW GOODS MERCIANTS. \Vntli'irlr I ,.ipiiiil.. ... .. . . .H.HHIIHICiplnl 1 Inillml III lllUl.11i. ,
liiiS'
%
'l}' III -u till, ir liitlir.lui .or) weak. ('.ihi,,, II 'I'lllHl' I Y II:" .10"l i tin. llr-l |tii1, i.-ul,,n "1111. '. |. /. I hl' .1" tI .IiiiP mil, ffi'iirril. . IHOUHIliu .'11111" ill,'ntiniiviti nlu "'I'"lrlll| l"linloKmti|

.inn IM.--P I'.!Ii .111 InimiII.ilily' fnr, )on lire limnmnhil I ""110.-. I ,11,1., ,' .ill' ...ntnill. li Iii, Jinli, !'' iltin1'until I '''"' ,h.l .'il" limntlii. .ii-llvr H.irk ".\rr lUm.iHO'' .\11'1.
) I'nun. ..r .i Ill .'rum i.mnli, Fh foi, nn. AT 1'1 \u I I. M \ 'I I ,IV \11'I I I i' | 0111-f I In the .I'lorl.llnii".
l l Hi..,ni inn i ,II ,tliliX) M.t J link I t'i rill lln I in.l- l.i.lntiuiliK'I". 'tIlt- 1..1.11: "IJ r ,\ I I.. n, I I. ,in II"I I 1'.1'\111''n i ., in \''lii.r "I 1"1. I.--l".i.l In '..11'"' hum.' I 1111. 1..h'a.
I hb;* :11)
Ki'l' 41, :
"ij IJ, vi. J-'ni .inioi* R'111111. did i-, ., il 4 I. lit I 'IIr"II., t .mini I ii. ii; 1 I I IM | l I I "I 'I I i in
-- '-" -- .-........ ....- i.; \l, I I: VM"I-1: ', AI'IIIIUil : I 1111.1"11 I ,.,4Micr.| 1'111 h.II', I l..p..ll\I i 1.,11.

( *>, V.I: (IlluAthninistrator's I 1 SCOTT'S. |Itt if .April |1..(( ,jl. ).,.r ,'iul.' i>r 1.,110II.1,| JOHN PRATORIUS

'1Jrd1oti:\\ rt. Notice. lI. CO-PARTNERSHIP. ,III"",. |lu.lIi') ". ..in. ,

N" inillii."irj ri-lr.t.m' | | nil I'r\.I. ,. -,1.1" n, ,
: \l.l. p,'ri-niif-. 'hiving, eliini lit iliinunlti. :luihmt I J 1 \\ Hf;KN III "I I ) OKI.INK I IN I UII I III "(.' : l \-Kl\V ", i iIlplI.uiiI..muiit MERCHANT TAILOR
I. 0 0 F. .1 IM.iti''f: VVIIII lln I II I K.tr, ih'iiiKi'il.. Inf'nl 1. .. .it It 11 'UI. 'II.I \ ..huSh. 4.". *<. |ll. I. l *..II.rl' .r
Leon LodgcNo.5 ligiir. 1. ." "i l I"I lirkrl .iI.I| | I : I n? n' I | Hiiliuni ,
n..i.l.llo "
,r.tI'ro"ft cniini 1). tInrliln, ii ill priiunl tliini to .: I : ;>| VV I Iuttthh'| I "r..IIII.'I"III.II.I..I..I.|
-..- HIP nniliT..iltii'-il .idiiilnhtrntiir. ulllilu the llnir | nmrlluil t"I.d: :hi'il, -. I I' il': .' mm.Ciiliim, ; Liti-'i -. Shi\\-| |\i'f-i'\-. ( 'i.Hin 'pllllM:1.t" ''| ,I'i'1,, I .II.I II an I Kn.1i.win: m I PI.II., in i.u. i I.,i MilI I ,inu, I\> .11 OPENED A
lit' Intv hIs untl11I Iou .Ir.,111I h"r.nltliilr : .
or I ,.
'> mi.I, 1 u .ii' Ii n ir p.ill. Ii K itt. '
.. u i i I. u
... l.ui.i: : inihiS arc 1'1''h."llh".r. -", rri-i'tirt.: :mnl llm"u Indiliti-d nre rtpiiuj I.. : 1\1111.l .k (lulli- ,mil 'I-ill'I", ., l.i'lio" II ]11"> '>- BRYAN & HUNTER.dl.XKI.'M. 1 M I XONM-'H'KNT I S'lXX'ICIF

r'.1I1 in.iko liiiiirillili') Iii'.\tni'tit. I li"I.; } I i'I I : i : \ Iii; Ml' I In lHiili l-.
MM
III IHn H.'imUr, !
f M I II. SI III.VIS I Ailmr. :111" I"i, 44., I I'I lit' """ ,.1. THE SUCCESS' OF THE PIEDMONT
uf 1.1, I inl.i",I No A. m their' ,.odlt.. Oi-l ', VI: \II)-S\\' 1 :, ,. 11'ld. 'I"ihil, :. 1- IlId .MiKf-I (I
llnnul. this f.v"hlll?. Ill 7', o'clock' ; ( : t ( I I IIIII\

('II.\$ .1. nniiNMirfTKi! : !.N. II F.'IL' GOCERES. -I' U'\S' I 'HIM I' 1 \M and Summer
Notice. AND BROKERAGE BUSINESS Spring Goods
,.KII. V. CINTUIlilolHro '' ." "".'ry. r

( I-VI: _. VV Fl'K: aftiT il,ill. I nil) uppl 1,1 the Itnunr 1() I B A ( ( ( ) ALL GRADES AND PRICES. .1,1.1/1., Imi.iti* .r..1 M II'" ,"I" i h'.l I h. 'i..I. niul COM I l L.'A. :N T '
-- SIX lilt II HR OF! KIH To MM tl.SToMFUlTf
--
the ..JIIhr"r\ Iron, e'ouiiIy, fur l.i-llmof ( <'' I*'inli rhd tr 'r\Ui-i i >t tin I>IOM* In \\
Ancilla Encampment 2 I. 0 0. F. Adintnlhtrnllmi\ nn tin' Kulnttnf Konert l.Ivtigtvti. IJ:1] ; \ : : > I-I.ANTATION MTIM.IIX: r.\\lit,. hr ui." .. ( iinniuimtt '1_ n,, .Ih il mil ft hi jilt i itt I Ih,' iiioHt roiunn.ilili' "' "*..
il.' '.' -"."ii. I,itc nf nlil. tuiintv.l.KDRfiF.. 111".1 t i hiu.i 4 niiitli. ". |I''ti>['ti\ I in I, ml I or />. litMii in t/iii i ,.mti./, .ii 1'j /.. .'ut." ".111 .,
' Anil wulllil. I, .10 uo. ..11"| | "("". ."III" |I''ni." "i, .-, n, i :i |I", iIiu.; Mm. .1 nh
II ml il
.I .0 *
I P DE.NXIS.I ut si
-0- ; : ( ohll'll'I.I.| "1"1'| j i < i uii 11111 I'. { it 1'.1. '
11 lit 1 V'( :' fl'in"Discharge; A. M. SCOTT.T ( ( ) lilMh Ii'Hi,. pnribiM. iiml il'!, ol \I Ii; ".."I. 1'11., "n i/; u : Roady-Maclo Clothing
; \ : 1'\ 11:1.\1:, IIU'O l'cl1Iillt! t .I ,, 'il ( ii,) 1",1, ill'//1' H..Ill lilt r-.HlMl SMIM. .lMi |to | !
l \UI- I Ni i' : IN ill. |
nl Ilini Hurt' will\ Inn Ilivulnr Mi'fllnff ofnillli .,n."'" Notice. .I jSEITEJUJGU instill Ill, .it| htl-IlM I plpOl" .lltttl I.f ",. .|It| ,. t 1,, 1".1, l .ilIuui'iI on t.il.UH" i H, miit< i i-i'tt'I.iliKitritniit '
\ \ "I'm Nn
til t, 'i, tlirlr llnfim. .
'ITIIIIIII' nt Lmlijc nextIlinrilu
1 SIK I IIIS'IIIonil.. r iI.itt. tIi undi, 'r-lcm.l "III.re'1 .? ( \ \, i itinir.IH'.I,j\;>i'ti Miil.ilil./ Cashmeres and Vostings
? i lilt". .it ?'4 nilmk hi* llnil.i ,'nllll' nml timiln-rn, nn AdiiiliiiFtritnr I u, ut! Kvi HI',Ilil'. ;, .\ I ,
.FAI'OII IIUIKIIIM I". I", / ..III"I"I. E'10': of Win li l.ri-'i'M.lin-ul; 'I .1 \1 t I 1.lit I S I II I K, 'i i.l. :)Mil,:Hi'/, ,/I I. Klilili. I I', I I. piipiri'il hut iniiniiliicluro'" In lie bum
('lit,1.. IIk' ...'/V. I... ih ,... d. tin .,.Imlirinl 1', "."' f.r M I 18i'J) t .
''"' I Tklt < i ininti i i In ( 1 Lih., milt' .Iti uV .\1.1.| ,.n .' <" ,\I.o Iii .I.r I I I. wt.rktuin .in-1>. irninl n. .', he fiiimlIn
III, 'tohi...'., 1il9.w. ulI on ii MH'I.: mnl :ilk In ,hi- illnluriii'il: 1'111.| I I ,,0 I"I" I li,. iindi" tlniliii, pt.ni' | 'In. Ill 'Hi, i "L"I\, (,11' HIM ii 'him \
.
K: C. I'KIS.-K'l: dun. Miv II, 11' III
Oil.VI'1 "i-iini) '
E. DANELLY, J. BERRIKN OLIVER MEETING ITS LOSSES

Coinuiissioiicr of Djeds for nearly< all tho NOTICE. 4'"Moii list".,. niul 4i'iii't nl 4'
kl< 1..t'h.II.0 Kinnl,11'"" ( ,lo I HIM pnlilli'" phil, Smalwood.
States of tho Union. FIRST ARRIVAL OF WINTER GOODSv. \ \ 1.1 i .s//.v / / 'II I I i \ \ I in. i n.iti n 111.11 11,111.
: ixnniii: -in THE i.vn: HUM: OF' COTTON FACTORS
,
Will tiiko 111'1 ,I rpiioM- l.ll'i'lul" inltin i mm in nl lu i.n i Kii'iunt it I I ll'.tloii.Ninil .
: ,110\\ 1.41gc114.ilti" ut'lcgul \ IIhh'11'1'' .N.I SOUTHERN INSTITUTION

)i ipi'i'H tu tin n conk'il, or otlicrn l loc mi'J In the it'virilSlilni.r D. B. MEGINNISS & CO. --I. I I'. "11'1 p...1.1nil .,ill 11 'niln In .ill ii.|. I II M \ Ni

tin, r-nloiii: ; ullli only u ftvci'p- I 1'1.t liii. rs f.ippll.,1 lllh| I. uhii. ;, K.,|", .". I 11., ui| S.I III. 'lu''II '""11'1'' ) |''.11lllli
Huh-- I', "t.Ue-. Or to thu nnli,.I Ln, ,I I. mil "'II!!_,. nr)' l tin" Ii liyiniKluiEnn hiuii. 'I nnll' kt t '"' 1.\11} 8t!!, iull I General Commission Merchants

'I' u.i.\n t-ni.'., S< pi. 1 II 1, I iMiti.,! 0)-:/iiulsnlM. II. l.iMnir! :..'liti' ii't'i.i.. ,KullHM t: tilth nit I |II|inollnr,II \\IIII.K.Wanted l\tu P :. <, \ K. 'VsTILSON: .v.- 11U: ).. -" --- i. .1, ,,.l I i-I, ,Mi-ll, Hinull Illlliin' In Hi'ViM.ll ,

1"1'1' '. 'U,:,. I .tihl: > 0" 11:4'1:11"4: : ; ..r III.' 1'.Ih.I" .siuNlin.l. ,"II..Il' inn 'IIII :<>. Ill Ill-lit rr "!.:.'" Inrlt.

; t. T.1t: W""IIII'I'I.I'U"I'Y.IITW""rtlto" I''r.lrllllo I M. II. l II-. is. \M. u iiil.inTISON : \. I I" I.Iii. S. i.l I Ulr .I..M I ., ,- I hush' ... --
." ,iix-il"iJ! ['J.ilh lii t Iii' liloiiiiihiKclaukiiiifuiirr.irni. Culii.Hi's Mali! 'rialI'm: I'.i! \ Ild I I:1': 1II".d ami |1\1!' (din wi 'IIII""Y
\'I"'I' ,1."n (U'.1.,11.1"' M h I.id'" I.: ti1 I Ilininuli rmMi'iit
r i in hlcil rlll/UK, nil nf IIIMII iltfl.iru tli.il !Ir 1 riiiiii'l-s, Wliitu niul (Culnri'il : I ( nllnii & ( JOIJDON( ) ( ) 1111, \\r? urn lr.'pI. Ak'i'nli. loinhiiMi'D ,
1111,1.1111.1 11"1"11'. I'., ,. i ," mi.piln, nlI. (Ill niul' null ( il/.1111 nil tlic H.iiillnTi
IIhllll", \ til'tllliH unitolilll intl ft-\tr cxpclli' I IIK: 11,1, r.i.'" d ,|ti'iiu' In tiiitiir. piirrhnnon' ( ..Iranlilcnilic'il: Itl.til .. Hii-l\ni\, :11'il"'-, ,\11" 1-1:1. ni I I"r.rll./ I'.rtl. iir lurnivril 'Irnin I blur Il" lo NVw VnrK niI.IVKKI'OOI
4 tin .\ I 1,1I'1t i not uliitli, u,t* lo Iji- c'U.ir, ten fur II 1 tutu. ill liii iuii'l, 'IUUI 1 I I ill- I..VNII I ,'11 her COTTON FACTORS I I.:. A. MUST.IJll :
: IMilmiinniit: ( ,
'M iln ,ti'l I tin,' .pmirp1 or our Soul liurti country, :-,it,'Ih.'u'h: i,1 l "i' .Niilhuiri nf 'I lull .ihniwioAppl .- Sliirtiiifj; :hitt I''UII', '1'illlill ( ) I IHKKCT,

Inii ih."nil.. I.. i,i n ni'i. nnil our I'lilcrprlclnj linimnuui )' In' JAMI.S: II. l".\ VVIIII t K.: ( '1",1', Jlti-h I I ni. I "-., '\ Ai'. A.I" IMI \ >l lit TillllllllKKII.nit : ..
1 bl.h pi Jh, l ::1 I 'II'Notice.
ui. 'mitt Itt IOIlIl'r Tint I till grail Guloral I : ; our lili"''nil. nmy pn-fiT, llur coinnillonB In Lliirpnnl \-
8courgaiiilno : : .
for Cash and sold low be in this Market. Commisfiol ,
\ All bought as as can bought l'II\rIS O'I' art .",'h AA will give our rl.I.I.".nil I h.
i in "iiuu" tfn on our: way r"Jo'lhf); 11..1111111.1" ,
MERCHANTS.SAVANNAH.. (;,111 fill .1 Iu. II /:>! I'll.flllll.Xnu 10I"111.'A.nl IhuIIU.'I
i'iuiiii'' | nir l It .1 our ll.lmU uhlcli will Inn.,intly cxpi I IIroin ; I "

our' t.\.h'lII clillln nml rc\er ilnnili 11,::110, niul t 1.1. WIIIII( '1 liAr 1IV llrKN: IN MY SHOP( "' I".t: : ( .A.HiLUitIL O'm 4 j. \V. 4'0'1"1' / 4'0..

I Ii,)..> ii! utMKliKldfnlal lo iunlurlou. iliuuUi.Kiip .- I .1 \ nti-r tvti llr lunlillin' tlill In-unltl In p.i) .11.IIlIc, TIIK POPULAR ( H ( ) ( Y ST< ) E"ILSC TalhiIi'i..er, KlorM.i.
II/ .lint. "'"II..II..r lt. tinUl uf .Noti'lnln'r., ( )'EI I
.
.i tiottlc nf the I') .mriiKii lu Ilic IIOIIKU ulul .oBIIOII (.. K, LAIK.: I lint I ltt't| nl. 1 1 oil 11.| | n ,tdl I, Illl t il <'I|| < I"I"| AI TA I K I IOTI'] 1 ( : K "'. 'I'. "oon. .'g.'nt.

.u lln ililll or fi'iorln rcltc'Oiiiiiiuni'f liikliii; It, 'I illaluw ll", .:i ptJ", ','ill' S-4w -- or I I.iln ru,,1 i i Ii "h.I"1 1 ,niinli "ti ion' Iuiuti. nlo" ml| HiyHt., Hawnnuli, lui

iiinl .it (ihhli, )I'll ure runlly rnll kliialii'tliie-iii| 111 ptr- I Vii ton. -. it- 'hill. '117, 1
K. M, KVItl.KV! "< "nililnli, I II I-' i'lMlIiN..lirlili. t.rituItul Ini. liln',ml |1"'I''n' tin- |I''"nut "t nmtlllllillti ___ _.
11I.111"111' tilt'.-.,'''.''''',.. Jt'iiHblkaH.. .I r \7V.. :. : cfc; I rtO.IS i' iii| |tin ...""' I tlijiih, I 11 Hilliil ti ii! I Ill,. I. u nil h .I.' ii I I"i lii. ..iu, ..ni/iil .) Uii' m.
-- -- :(I !'' I In"( ,
FARLEY & SIMMONS < V CRAB ORCHARD SALTS.
; .; KiiriVOn i \ i.r l.iru uirin nil pnnisnHil \11:1.1
NOW lir.INI.( I : .\ | | .\. -IHnT|: i .1 I -'--' Florida Mutual Relief Co.
I'J XII ,
i :'n i c, .",,11. tin' ,rri ..it i Iii. 111..11.- n'mi'il). II COTTON; 1A CTOlf SCOMMISSIOffMERCHANTS FI.I11 -

; ?" l kti ri\'. I'll.i' < euro tick In'mini hu putt\ nilInllMiill CHOICE FAMILY AND HEAVY GROCERIES. ,\ I .1h" it. t: ""'11""'". 1",1"1 Ililtt I ,...h. .1 1 ,nil uutliiiti| |; < Mi'Mlll. l I.hll.rTHOUSAND 'I'tIIsI: : 1.\1:11 A UK 1IIK: KKKIIIUE: AK'IEIC

,,,! 01], .i- trh'cticflIcflt. I ..;'''. w iti-r iiliulni'il frnni a uprlnn nl
ONE ( ,..I 'Inir.l. I.In.In u luulily, '" ,"cky. '1 toy
WM. If STARK & CO.
--
-
.
.. un iiMiiliTiilnly piir iilhimnl 1 tnnlt', Ktnl IM u

!" 'U' ;\ ( \ ;;,- Htt' 'I.4 \v.\\s.\n:: li.\; kin.N .. .mnl :a.,1 l .' lI. ( : Wholesale Orocora "' 0111 t r: l"IILI.11 ,..1..1.111,1.1.' !. i Mi..iinpli'l.lllu -'..IIUIII' 'Inr I'nlhnrlliI'lIU' .., .::1..111.1.. .,
dill irr.i.l.io.) IIUI..1\ ) \:1.11.1,1,1. I IIpiuknuiiii.. \ "' MKh.-l l i> I .1. ., ,\ i 1 ) I '"' lll.u. ) 1111"11'1.
HlirnrMI-' I .' VV .ilrh.. I""11 hi 11 1\ ( n .N. VM I IT.oll" .111.", "" '11.10.1', ( '. hninkril 1(1. \.11"\(1\ ( .tilt mnl kllln), Ninliilll' llniluilnir pun will 'I r."I".1, | | ,ill uppllnil'fi' Mi,nilT. I It hurts 11 tInt' lit.- ...U.I t .-,, I'trltlnuII
t, --,u'I" I ,V 'III .1N \ I"( I II I illllinl, I II I ,lIlhll H"o.I..I",", I.nlnl. rn. i r.i.lil-li.. .11\.. ,.111"I "..n.-.-, t''I.| (dri'i'ii; nml Commission Merchants .'Mil nu mnl' ullur iln' lln-i' '' lnu In I ili i rnivl, Hlnii luiKiilil, in ( '1 h I. mid re.hr lug HImmli .
:i-ipl .'-, Ill) -. Inn"" link 4 '1 Irn, llnltir ClKM- ( i..uu. ., kli'n, Siarili., t.millihiiiwliii", oil, '\icr, $ ,. ", 4."",,1. 'I I':Iii I' ritmiir inllii: I |.,|in, it lit;lln-n. :: Im :':: InlluwnIII : ;:; rnifnriii''nu'nlu.
CIGARS CIGARS CIGARS Iii urt-it: I uiritty. '-'1.1COTTON I' It It i 'I"| i!Lilly. "1'1'1.' uliliIn ili nuiui-ini lilt nl' the
I wi nil,, n--Min| | ,| JfiMiir-. .II I '
i h him ,.
'O Inpntliuipariilu", nl I iligeit Ii' (
.11 I To be Raffled .\ H.VV: hull r ui'SPEARS' FACTORS 11' 4', mnl :C, n 'IMI | < ';II.I''I'
-I I 'I. I 11\ I Ii II \ Hull h: 1.01 UK .. .1 "
:mini I I'l IMI
inillniinf Ito ll\i-r inI
IMPORTED AND DOMESTIC t KIM'I : : I FNlil.lSII: ( I Injllll.F.. II.U.ItKI.I.HIi : FRUIT PRESERVING SOLUTION. ,'11 I i I \ 11 i, 1111,1.11, I r ,11.1 ',', . 111) 'till' pi-inli'il nr ili. .Hi hut lilllury'1'10".1".1 u'rutlnu. ,It.,In II ,
\ 1.I'X-I..III..11I1 tJ.'Vi I. ,1 t '' ,' lu./
: _
mnl n' )IJ 'IM) cinpliijiil' | | | utiti t'tiuii. \
11,11"1.1
V.I;\ -II I A. I IIOI'KINS.I .1"'u'\11
OSCARS -i pi "js, U':It.h'li I" itow ("'II.rlllI. ,,.nl lln II"ollll'llll.h.| i
J\ Inn i.iini." llilU I'.iluit, I nlliiti 4,Iii h.,1".i. I Ilii- ,\..". lil.n| | i nftlnM| nl I"um. I \nfi.tIn. I h I"h mnl, iliginhiic-tiuit|) | HtiiniiliiilnK' mnldnmllr .
Received Aim* I Im uUi K: ,I1' '. .I..I"'lh.. IIAII nf $11..11 lint nnlv'( npiriidi"
I. Just sill l'I''II.i|
\ O--
-- S: LI :K I J.I IM: 1 1 IOS..: I.II".II"I'"I"' I'lili-nt' 1..iw Hum- ( t Ii i-niiili I.. I I."lltp 11 r 111 In'rn, I IMI (luituii. uiii iniu-Mlly fur .'lvu iipi-rli'ut., Inn li.ndulnii .

CHEVYING AND SMOKINGTOBACCOS .11'.111 .ill. niinn Klti'n In miltnr hhlpiuiul' nl'.1I It... II '.III" in Imput niilin.il 111.1 Imilthy lima' M Ili,'
.) 1IAUKKI.S: :! liMllN.i, I'llllur llii. In nl ito il.i' lll.il liiml nl l.(.,>il lliini not ",,nil, ,,in' ,1, ulilcli Illl nlir nln In f- .\II\heh,1\ 11I1 nil lull of I'milncr, I' .. C' {,""" I .I"II/mnl, lint el., .
I In 1 truth, In tliri'u iliiii.lvi.l
nim ttanpnoiiHil
liull.(;Ill' ANI I'III.( ( II Full I AMI VVi I': HKI) :n' l'I\II' : lIIuu'iit ..I'olce. inuilii') un I ninlKnlui'liuli I lii" i ) '
.
a UVUIIKLS lob I ,'VlOrS. 'llloS. I, l.iln I' tsw, % I 11.111 1 I In u lumlilii nf wihr mid luki""U uilnriilirinkr.Mt
tfi-tll|, 1 I M I.trr h flu, I H..l;'\ ,!II l Aim al. 'M', I I .'liuI 1""I"ell" -0.*'- .

I"I i 1 i HI I 1: IMM I/l1t\SII i.-. A. HOPKINS. '1''h., tiiuuiil I',,.> I lie ..|hII| inntfiiU nl, I gil: ill nf ii..Ier ITIIUI 1 uulunl.

-i'piJ-<, \' I I. J 1,1' I llJtllllN, JIIIIN I MtHMMOL. I I In "lull Its ili I, ', li I I'iil I ,. .411th|) ut) an* in. 'lullIMHnlplhlli .
.Mililo
ti i*. \> .\I.'Ilt.O: . .... lll' M I"I 11111. |' ,. .
'III111.1111.r
., nf Vlilu'llUKl.1 III ni .
.
nil' tliu llrnl I ii' .1"1'| In I i .1"l i it| i .h )nar. Only
Id. .I l"i, v i NiM tour lu (Ilic I'i'.t Olllri". 11Curator's SAVANNAH ADVERTISEMENTS. J GU1LMARTIN & (CO. 1 linn Adinl-l" ;, ., i unl in,..< \.I I |." U rcilllllilfin | $ l 1".1... .. .. .. t'JIJ I II'hl..r
Sale. Ui. .. I II llWiiln
\Moniti, Ip ii..11,1-1,1 i ..1 lln I 'i.o.u s ... ..
"' (iiiinlilni-il', uilli. t li..u' lits( ).. ... I 1M
"rlllh I t I I 'V S.UIL\XCE.1 I \ IS I |"III-MIM, ,,. nl ..11 "I, r nl Hi-II.iii. J. T. 11cr COTTON FACTORS8eeraI l>4. lilt, I ...' I',-,- ""IIh'Ic.'I'nl", -*" ...... ... .. 171Hiilpliuli'iif
11..1. 1.1 unit'" ', ,linl.:i' ut'l l.mn, iiiunl.v, I Mill Hill Mini-'' tnjiirli.iiii
ni iiuhln.' I'ltti-rt, hi-lnri/ ) tindnirt,, ilnnne ilnnr, In PALh\ ( S001)J5) AT 1 [ 1 P? ) P [f&AJL .J PHIOJ4S.) J I "' I I..,I.in.("ui'In win liullii, Ii tin anil, ili't"Ii"ii'.'" Ci hut '/fnnuiil mnl" !I. p 11,1", l'i Ih"I. : ) :;. nl Mini-: ; : : : : : : : : : :: : : : : : :: : : : I) !hui
.
,iir.ili.i .r. ,
Uii- City' nl'l Miiin, U tllM-rlJAV, Ilio 1.til ( Commission Merchants Inn" nl rtllli-4i, 'unl l'hu'I'h"rh'rl.1| nirl
tllI.r llilnl.i'i-' 1 II> 'I l'i, the lullmini' pi-r oiiulirnpirlt ,:"t" lit-till, I*

liuloiitrlui, tuthn,. Futile iif Jutin U (,,uil., Iii ii .iI'Mlunilii; lilt. tr Iur in In tin .Vpplnulinn I.WI'1. )
.111
UVEBPOBL & lONDON & GLOBE[ untIl, ii, ili"''i'.I : I |11.1.! I 11"111'111.; | .. '.IIW 1.11- S /"/ *., ,, .s..i|.11.1.1 I / I. I I hr. nr hv,1 I '' ,n u.tf.t.t| Mill $ Il.F: |"IYAI
nlintiluU/ ( illinium, mill nhuit, Imi' luln",,'. nf Vlmcilliiiiiiiii ""' 1 \I"lt'r'hll.I
;
I VVnrkd. A. II. )l Il I SI.EII. ,,
I. I-i I V J Ij] J."r
I. s I S Knit U One 4 InirKriniranliu ,
INSURANCE CO. St-pl-JS, VI\ s-iw tnrnlnr CRAY O'BRIEN CO. llltAIH.M 111'1 I'III. .
8 .1\11.' ,. nf 1.11' IliiKijIiiu, Iliipo ,.., |,, I 11.I llnlii'imlll in hut |"milii 'ii ikilKiialiilffif DRUGGIST.
iiln"n, ,n lml. I t.iiiI' ,inilitlm. i.>|.11.1! | "In i UK- f.'". Ifitf ,I." iiintr.iit in li.itnlilH' $ nl' h hI' duo
Notice. ) ; ; AND .' XII. limn l | \1 I I., ',.1 .iln i uumMl f .".."1.. r, nr. "lily 110'" '1.iiuit "I liv 111,11, 11'1'0, | I I I ; ''IAdministrator's
\J"II'S.\ J ""'111 nt iiln.r,/ .l it i .
$17,690,000 Gold. I ( : In tin 10) .Fl' iii, th.M Iliirly ihiye aft crA. ,I., \I".I. I i.lgl, "ITI l lit- IL... Cur ,III '- iMilll' '' ,lllniK. A i .i| ,II I) til
Capital N'O'IRI.
: / .! pulilUnllnii" nl thin, tiol ii,,':I Mill npplyIn GOODS' MERCHANTS "II : : I.l.. S, ttl'iu> ',. i It lIIUII ,1 r. "I'MlKIS'{ I "l'|,' liiniK | Notice.
;
I Iii- .ImlL"1 nf I lie Co mil)' Conn nl' Jill/ ', non miniI DRY II. _" 'jll r, Ki..in,!,. inColquitt u I I I I 1. III.VKIi.i1)I : : ,V I '
I) Kl'irnln, for in "nlu,. M n-ll nil t lii' Ituil Kutule --1-- Tullul: I "i.. : I Hi 'Ill It 'ii l ,n' .' I I-1,1,1 h link-' 111'1ell"l
n." i i h .. ..i 1 "mi i "i.ii piit" pilil 4 11i In ilil i.int\r. it| nlilili< I< Th"1.' 1 K ,In, tIc l I. I I' 'I'l i ,, i, iM I l t., I M., Ill,,i I o I l "I'M,,'I' it, nl
i, i i ''J'.- I"\, 4. ,J'U'I.\II'I', t", .I-ill, t, Ulll mill' I"icui'htiul 131 Broughton Street. Rwlllah. Qa., & I I I'I 'I., I ,, .iL" I"i >t "I ," I u' .. i 4.1. |1.1..1. I.. iillIh
.S.irtir. ..,i,. Itil HhN.I I I". I..|.|.IftiNilinr, Baggs, I I ,. I Il;, .01 I .,i I ni"- ,i" I Hi. .:.1.1', i.f Jotlu'I -
\\ll-! I II 11\\1111.! | | .. .V.'l'lll. :''I'I '. 'w; 1\\ : ) ) '1 IIIHI.: t V: I I. .i|I" iShM.I, : i.ll.l'I I I < I.I VI I' IIVKI.AIN- K ,iu I o.I l "' I ml" i mint'
I l.I, I .. i "l 'i '!1,1, /:'l/i/i// .i.. flu.METHDPOIITMI I HAVI./ ,'01'1.1' I l""iii,.-ll'. I I. ",1(1.( 111"1 COTTON FACTORS v H i OMIIK.I \/.I.
.
Ilinrlnemii/ of lli I hr .tutu,, | i'ini.n.. nth i U t.i I \In N. w V i I. u |t".. iu.v fur I'u.li, } I. ,I", : 1Administmto's\
Notice. "rllll.I THE VICTOR CANE
Insolvent Estate at Aittl.ititti'. \"II""II'I.' .h."I',1 1 'I. I 11.1.1.111111'I: III'.llll' i IL\r % 1 "' I MILL
[ [ I I .\M ('III'. .- ullli "Hi. n l u u i. 1. 111, th, i iinllil, ,"1 1'1' II'IIA, General
: JESTflUIUIIT i I U! '..IHIIIoI"illl.'rlll'! .it lln' K-lal' i't. 1'.1.: n..E'' MIINil 'I.I".IIII: I IKVIilml 1.1 11... ,n ut I I. "iii""I I II I r l,..,n,,.. nu ,.rhiui.bili't nf I hillldllKNT Coinrnissiou MelchaltHI Notice.
,,
'liu "I I \\.I.III1uIII\, :1
il
i V J.ilinn I .null li ,
.
,
,, : 'INIKl.UnV: nil in' i-lrnlh Ii.I II.s" "ll'ii'lt SiM ..i. ,.1| I I I ,II innk nil-,111,1,
-- h.., Jill' II.ill Ml 1 1Iui 1 I'l'.' I 1'1 II ,11'' 'uu44ii'I! I 'tin, .u"nl. nl'
., Mul f.t.uhi I. 1",1. t'hinIn I I' I I II I.M JmlK ,.I l I'inhiil-. uI| I liu' I "unit
I. |Iiciuu ) ii I n ) OliO: :IPl'lOO I 1.I"I.\h, u u" mi l ,I ,.urn"i., I I1 .
Oyster o.id: Billiard Rooms. ilnlt Systom. 1' i ,,, I I lii "" MI .nn nnllirllv In il 'tin
till CI.I tin 4 ni"I I. I' 1// tour II.cu. \l ,nl,1 I.4 t, 'i/l) :"A, f 11) .
-. ,,-- in 'ns .'lh ,"n 'i "til .(llr.l -i P":1" l ,M.'l '. -..tinTHE 1.1 i ni ; '."I illul 1 |"i "I"| I in i ;In I In' ( lit nl' 111.
I II. 'It I <11\ \ I 1:1.1.: ; : j I'WII'.ItIUI/: d.1"th".III.I.t.' A I II I IMI, I i i..i'i/1 \piuiiinl' ,,. J, I 4 "iMtiut'i H' I II ,I'MJUSEi'll I iI I i I., !?,1"1' In hi I" Iu:., ,t I", nt' .|,,innV. \t Ihl.
.. ,. I I, I III \'AI.h .. ,, ,, i ". 'Ii 1.1, .1.00 ,"11111" npun, lii i .,, Ii
---" "j,111 h '1.1\\, ', I '. -hnl' i. \\ III1'I" .I 1. n I il.i "n.rin.,1 pi in, f thin I "nt i nf 'I ,iliut.tfi', i
SIGN--REDLIGHTS. ,UAN CO.( i I .1 I Hillin I I n' ,nun, ,I., III. .it II, h.nilhi-nsl'
-.._ 1IN <& ., nir nl\ t.1 I l I Muiiiin, Sinlun Vluiiini. .mi ,
'l',,duN I lii.t: iii Iiil'i.LI.odoppi.elhe 1 | .Sir.. "'ll llnil"', Music CONNECTICUT '4.U 1 ;, I" ..t.II" I"i, 1"1 0" n.-l i inn. I mnlrnl unl, 'Illll fill,

IKI Ill-tun 0' |., <>.i> ui,.".". <;". School UQ''lU'\ ( in HI. nl' h il I" '', ,'..nilli I 17 f'l, ilnl Ih, iii' ril-i,
-0- MIIS, I I. i h: will in,, 'him'ril/ "I I 'Mil. I 4' < ''I nr h..., .Inn I.
Minii, i ill linur- -.11\I .i..id !til:; .M riinplllnn Mo(.i I 1\ ". |nr III" .Im' I I-MINK I ,VilnirNl
\i \\ \nk Ui -I.'r, al\\,inn li'iinlWM r'I'I.IIIII.r I'UIII.| i 1 I lln' Or.Mii. I'lunii Fiirlinnili.uluir \ ( 3l'ift Ansuriincf COMMISSION MERCHANTS "I', :'I 'I"I
II Ktiu.ii.i., l,.nn 11 ili ..r Our lion-,'," Supe .\ iiiu ".' ",it l |I. ,"hiiL', I U ri .I.rlll)' uiuilli I IKM MJutual ( ,
inn 1..1..1 l |lit :1'flu l tUrn ..1! K, .lid n< i (4| p.inii-" 1'hI' f11"'II"II'hnr.l h Illlj fell Illlllllll. 4ill.
-- .. --.----.----- Tull.iliu-ui: .--. i L 'I I Mi' 7 011pant Mi-Ill Administrato's Notice.

Admini tl'atol"s Sale.I School Notice. 1 l Inrl; i t 1 lord< I ( 'oiinocl i i i i t i U I I *.. I II I \. I ,I. I I ,I '\. I' .1; I 1' I I I inuku ipiilUulIm,'
1'
I > V vlrltioif,in ..nUrfinin, lln. lion .', T. lli-ru.ml. I AI'V .VM' "ON I HI 'In". loth, IIn ,'Null. .1 lln County' (Court f, '
) .1.i.l..i nl 1 ll.i I Miiiilj' I'nurl tar Li'iih ('t'UIIII. I Iii 4' I,..I 11111\1.,, \11'1, ,0 \ VVnknlli i "unit l"i' lel'' In ."' 11 K.I: 'HiIH
SVIMMSXili .
Ml .
I 1
11"I In "I
I I.
.: n n n I i' i ii.'
III "II. r il' |"|',|| t: \" fa ,'n'h.| hi, ,tilL| hllofl..1|, | | |hid| rl' 1.\:1 | | \ \' II,, t I ; : \ lI I'HIXIO.Nin: i ) ": OI.M-IIH I I -<' 1 "Ik nml Inn, .1'.I IVll. "I) Inuiilli' ,I" I II"' I'l"1 lU'lif till lull" I' II VllllI'm"
I 111".tll"hor 1",0 "
II
.1.I 1 In ,lri.I, ,l "t| tin I',,,irt II.. .,. Cll IIllt".u"1 ZEII1 I\\'IIIUI" ''Ilry.tIIS 'I I iini' iii, ..r ui', I hui.! nml Inr ii inini.in.t \" "
the ,
h..r.lu i "dla\
1'
.. I ill >I h. I n. in. MONDAY, "Hu 'Ih itil). ill NotfliiI ) \I. ,!. ,'.' > I.' ,1 I I 4.) Ml ,. u.II.ml,' : v IIIOAST. ,Vilnn |, I I \1.\1. M II M l i 'IIIIIIIIT! I, 'I'll iti :,, ( ) ) \If\1, 4 ; \ 1\\111\101\ \ \ ) : 110'1,," ,1. II. ,\I.I t.., '

n' u, I ii l,. i I',, .10| I nil I '' -i I .11 11. -- ..11, "-'I, '(Ill .1.
I 1 III': 'fI1.|ij |I. .11.1.| I InngliiK: 11\111.I ll.. I'l, ,n'. l II l I II, ',1 I'r.1"\ .1'1'1 .
., I
I." .1./1 l: "I t\dhiitii; ''' S.III.I\III. ihci .i..ul" I.nU Cotton Ties Cotton Ties I !

in N i "i.,, ,.J'-.i'/l-.mi.: i I.. ,lAb ia..->iiinai.1 11| ..in.1,11 I\ iiaiiui\i"iiiaia, H.llUllllRIf", I Illl I I I Sir) liMb' iJAM/KIl.: 1 IN l I{ iiIAHTKU; 1 : : I'KHI'K'n' : : A I I.A Administrator's Notice
) RUTLEDGE -
I F I I |1", "nix !"!"1"'I' ill Ul II ul|. ,Ullli
IM.nni. thi. i .iuiia.. t.lli I r"clllolll\ In INSTTUTE. : h..vh.1 .
,I-, 'mi'i.i ,', S. !I'1"' ,\ l.i.l-;, )S"I "I 1'J, :n lunl i ) I, j I'AI.I.MIA : ) : : Purely Mutual Company, Numbering Nearly' 00,000, Members, DUII'I) Patent Keif-adjusting(; ( llorizui.-': I.'\11.u u I I .H I!I. ,i.iu''L.,.i.i.l I..,11 I) ci.11..10""I!, In nnillli.ll. iI|.I'I In 1 I"III"1
Kri" MM"" l- E. ,lii| a .?.11i\\ '<, Mw 7l.iih 'I ,
I .X.. I, \\ nth W'4M '". A-.llHi'ni ii-lili8. 1/"ull..I"/ | /' i.in fJ.IW"AI: ( Mrpn, i. r ?UmiiKJ' "l.,i ..1 l.l.i 1 .I'I'AIIII, tal Cotton Tie I I"I in, il ih .til"In"' t ill' ,I "> it i tlinh'iiiUlli iiI '

N.: I litnji: 4 I.I I 1. h..h.II', : lSil; WIIXI<, ( ,iirt*. ..."''II..r,1' | ( .-'' lli'il' I' lull, ; tic 1.VBOKIS, ,., .rI'U'( ,I I. ,'1.1\I i \.. ,1111.,1./! i i | .v fiitmtu', I ""tri I I -1 ... I. 1.1 li, ,, ,ni,. ill... ,. .A ',Mil I 'Ih.
.
,, ,
il/,.: '..i,' II .1 u "TI,' lln h h<'ir.. A "lIl'I(1 ..".., 1'u M litl".lu..r, t ,,", I to |icr cvnl. f.lell. I. I i.. ,'i i |lniimiu, I I'' ; i |I. ii., ,,.. tnni, Ihtu.ri t .i'iI: ,u. hill $$4IM \ 4' \ ," D.I .i .1 I 'I 1 MilVIIOVI.h \ V. I I- I i mdi I\p i I I'I'' I r,1 1.1' I I II I', 'I 'iuu.u ii' .1,11 lIuii'llh' ,1 it,".III.'r' | .

'l 1 01011'r.: II.VIIVIX: Vilnnn ,, fnrltn', .\ .1"/.1'1." / I. '," i I llllnm nillic, nil MONimiui.ln.r : H> t.11111 I.) i\ ii'. (lux I I" .'"n1" I "n i" 'H it i ''lit"'.t ... .,
,
I 1\ U-I '
l'itiiOrr. l Mi
I l H.\> '' uii,11" H VM.KS. Wmt.I ,
The ,, lb.! Ml W' ''' h "" bmiiitnirii THERE BEING NO STOCKHOLDERSiKiurplui 'Illl.1 In i i' 4,1. .1,1\li1 1"1'1.,1. 'unl i. nnIlltt ," .I". < -Mit'
'
; Ulli -I
11th l
I I
'nl.o.r1.
kjiilU.: !. 'I !" I wili. uud r Um liuii.i-iliali" IwlniiKii't' In-h I h In lln, in ui'i' r., .mil l I i''i ,u." 1..1 unniiK limn "n u innil |Ibliti.| i4.uiiia.' Iff '....1 lit 2i1""./ '''.,, pi ,___ _
I'll I I !: ilnLiinl' I %M III, nib Tl'BSUAY. IH'liili ., I I p, ci tulip of .' I:." bw.nll itlinHlll 1 il Attachiuout Notice I
i.n.iII \lii Hi1' it ."ik nf lulilniir .. II".ion."lur.I.' i .'u n i I I"I' I lilt ti 'IIluttulid h, m IW''" I I', ,.1 I iS" J" I I t'i. m .u.,tI .
LII/ ( '
I 1 l.'i.-, it i, ,,1.11 I/II'lluII. t tu Uiv iiluurtl; lilil- ) .h Aiurc4 ur m"i l LIu 'I II 4 ) Ib.II"; i i-i ,0'1'' 'I ii ".miming. 1 '
,
''",. -' i IS" :'. Hut. A 0.1 II 11. ) Kir t. rm'. 1'c "p|1'> !I.> It r 8 wttts Hi ,Ih't "I.l nlnJNO i 17'JM tr' 'n" '", i.- n. Ii i, ttir, II Hull I I -'I'll' 4iii IWlfll(.13m. i
Ilic iirr.itipli '
M 14 'Ml ii-l'; lie Its $100 oi liabjlitied h i baa $140 of \\ tNlir It n > .- ONi' I llVrin i I .it IIM 'n-' tl I iu. t I 'iIluhhu ." Mi
1' c\yi > arc
p-t l I '> .\111", ili.u-.incl.. l'ui i,| Jutfir.iAdministratrix' 'I| ReBpouBibility-ior every ASlct ,I, f. I 'II" ilufi u u' I
h. '
n i have tiu'u lull I l.rl I. I III Illll "
? ,'ln utlitr .I"I' Ml ) ) I ,I i'"Uinii-uvnn'it" | ( I'l''l'l iUlt
t.oIi i 1".rI :: jinuu IliliiKn Ut'UK .4.4 I liyonilH'
", u.1 ,.i I -iik. IIr IItlllll'llIue onitl.". 't Iliui A. HOPKINS( Last Year's Prosporoua Business : Ann 'l I, iu<,' 1 ImWHITE I ,10.r (Ill, Huuth.1 litll, .l 1" i u M I', ". r I hilt r.I""IJ, I. .i let. C"IUIn Ii, liold In Itiltit '
fi.i. u-l-iuii. mil rIte, I \ tllll II'II Illl.,., HII I .* I I I. I'' I i II IN, mil Miiudii) li) niul, ,ni.ii
i-ii II' public .
KMicntllv
urui I I 1'i.Hil.l I .. 'it'd. liKiirliiur iiltoni .:'" I II, 'rlpllvu\ 4 '. 111 "UIIY .
,. .lll .4II./fI14,1. I'.Hiili.uu. M n'' u i.i'Iru.t Iu the
i lilli '01'l d i lo ,I'.l. (ill\ I uu "II! 10'
V, K AMrX: I 11.\.1 I !,'1 !1!r.' IVlll: \.i..i|1'1,1.| |> "I! < LEAD \, |hiI.| \ Mr.1 Ni.KlnN (.II i '" "I ii ,'I', i "-).1 bam) ,"IIVI.I" 1 .1 lui. JUi iUi t. .4,
INCOME HCCEIVED ACCRUED) S9.0
i4,068. I .
U.
t $
liiiinliirutrlx' L II Aim* & 1111".11. < s, i ,ml I. IIU.1.

.1 I i.. I n n. n I .il, i IllitEXoeTtri)1's Sea Island Cotton Bagging. iluring lit Iii i ILI .-I >:'ur ,Uil i "'I' i"t'' 0uJ' Oil..11.1. lull" ,, Itj.j an I mi lln |",lld"ul lit I I 11' t, '( ( ,,i liu 'oU"hln.|| \ ,1 II. .., i :'. IU d, yl'\II.I$ IL .I IS un
di>ccuci| liiumlr.. 1'\\1 \1 IuUuii! Iu4.i I Iluuui.Iru,1 milf\ <.n) ihi' TI...". j .,< ll.in In, ".,,1 "II) l.oPolturi 1116.. j ,111. I.
Notice. ..! I II. VI,:: i, I mnl aittir t,itui- Urnill' .I 'n'"n Han' flu MII.m 'Urn, llnn.lr l u,1 rut, 'I 1 : u aud I 1r OILS & TURPENTINE.

l-l 1 Ill .i't' ", Hll. 1 lu IU luldle" | l. : I .i t llllh.t "
.J Vl.l. l-l ,t ll ii :' I \1.1 I i. .101 i nl' l."d :jn I m J.S:; \\r ( ) ( ) L. TTIi" wbuU r, <,rj "I.I I lit Oumimii tutii I n M i.. "/I |,r.|iii| nl IIMII*"IIII(' < nl ." "p<'>i iri.U> Id- ClUtiillUlnflii I Ilii lint i ithli, .1111| | tIl 'Iblit I' -
I cuuiily, 11.1 ida. II i ", I i HIM' .lupretini ( ,Hu ull.r I. JIM! 1..11.1. I Lre I .ui, i.. 'I'oD.piu It.. itrniii( "\ .it >-XHIMMId| Ills* 3iJ.1 *4'jq. ill I.I I li) ul liilluliiu,. '.1 1".1 .III ,irl..t lit II,) K"ul .. i. ) ilNI 1: Mill I Itru r
tin'in .1'f I |I'I I.; "law, Beeswax and Tallow. IUI"Ulell'II''PII.1111"' 'tlrc' '11.wr ,t ln" .1 ul .U) II I -I 111.i .::11.. 1 Ii,' nl' j.i.i' VVI.n.. I.l'iil, I 4 .\h ( IIIL) ", 4t. .1.1"d',/ .) J ."h .M '\ lIH., rU '.I ll.. K-IMi "f VVIHWui Ku- .
4. or tbi n." U.,' wll i i i ",,'"V) I Funbvt' .'tutriiliiglhlulituili'iii'iiiCuiiiMM. I ) > iit( 'u u iii AKmli Ul. .1 I i ,".,,11..1 I fl'| 'illl-" I ''I') Ii Hurl,!, 'ILI.1 ( l t. UM i\,', I .t..1) I will.1 WI | |, nl J.I. ... "' ( 1..III l|''
uud ulll l i-r.i b. I I"\ m&e IIIIIIF$1 I14I'| I'AIIl 1 l I.r (lli.i *'>. 11111nod.:,' I'' 111I .1'1I1 Ii-. i Itln r In I' ,-f1! r ixrlninu'* fur <;,.>,. i i noiiiiti': H. nui: >. f;t'II'1I'U') ''.sr ''. "IlIIp. I um ii' .r*. 'Applt "r. >i h.u'I./ r Ihlf 111111"u ,
> JA / .'I.ul'r' T'iH,l' "... lio rimmr LIVELY, Druggist. I.J.. .
1" I '1., 'I'll.. LI 1.:0: %II.hIINiIS: $ I 1 It HlLI-i /e : )1 IASIUSI, "iH. "
Oct 5, HJ i -,-?!" \U;;17. '6 l--.iJtti' I .JOHN 8. Bosli,I. Ewmlntoj lbytlIiit. I..'|.IT.'I 1141 .41 lel.1 14. K..plJI.1/i$ I I TIn I (Via. I .n ',IJ


'
-
.
L -- -- ,
-. -'- -- .-
... i '
.'" -- .. -- --- ,
-- '
'
\ 1... t .

,

, ( 0 . -

.. r __. -- ,
---------
-- --- -
-- -r - __ ___ __
- -
------ -
-- --- ---
-- --
Railroads, Steamships, &c. Miscellaneous

-- -. I CITY ADVERTISEMENTS. ,- Mscelaneous. Miscellaneous. Miscellaneous i'
-- -' -- .


CHANGE OF. SCHEDULE. I! THE HEAT LARGE SALE OF LANDSAT I U. S. Marshal's Sale. =GROWTH or ita.A /( ) .

-- >--- elrhnie ore writ of fl. ( 1 .
NEW GOODS NEW nt n. luinnlotitortlie Lulled '
Tallahassee and Floiiaa ventral GOODS Stiilea circuit Court, Fifth .IorllrIAll'rUII,
PUBLIO AUCTION ortbrrn Ulmrlct or Florida. In _blb JAm.Levy

RAIL ROADS.ruuxKr. CHILL & FEVER J>lt ,'Trtultnof, tf t .
,- --. --__ ,_ -, I.oole I' I J. 'I 1J.lNqH'"? n,rPur', are i'JolnlI.. and John L McGuflln I I. Uefindnnt, I i
"'U .
""""""' bare 1 .n and will poc for cute. In front of
=rttz
: S
the CIty 1.1.1. In the rltr nf Tlllnbtn.rp, rounty & I
O\ .AXI AFTER: WFHNtM: )AY. .II'NK,! : 1 rl'IIK: TIU rHKS: OK THE: 1'se.lOI.AS": nf l.oon State of hIorlds| on MIlNUAV.( GAlMEiSEED\ ) !
l lw9.;\ Freight AIII,1 ,Xi.oninniliilnii Inntne n IBf & EXPELLER.PYRAFUGE. J ItcorvU H.! II < ii bitlmt aicrcid lu nil to the the 1 Itta day of October nrtt bclwicn the Irl.1boun
.i' KUid" lll urinal ",.11.! ." l II"> KM,1! Gaither' i partle .hot Ilm., appear, In Ib'"II.JoII.,1 ll't, of .alf, the ("11".111 .rrtlieil' | roperty,
,
/
.
MiatlimaattbehouriiKliiwii.iiiiil.il .
t "n Ihe |I""d'& then in ld. t..' to wit JUST AT
however referring tl" .."bllo \ \ \ : "I; .it 1 itt forth therein.11" rniineitinn I, i with, 1..I.ly.be. Lota Xo as. '2t). 3D and :il. In F.',, 9< rt. Town 1 I. nrtF.J'EII ,

t lliflrilicretlonTnlnmlllMnncct), name fur out Iblrd .if tbi ;purelmc' cath, flaie 1 I. W.II I addition to i Itv nf r4lluliaiiepciin.le .
"O.t,11
al M M[, rk- ui."i.l M"> ,uuer and! theb.ilanic, In Inn eiUal| / *, talnluf 2.i a re. more 0' .., known a 4 theKolilnnon tAe JI Ln II.HIIg: Sf ( ) (
-, but 'I ben n" r qurf, in d.. '''. tin j >ll runreunUrlv -------,- with i per e..I.III.el frutn date, payible annnally and .nl KuMrmm, place.Alno 41'1.
to /'t. Mark and lueki'ii I Ti.i, 'dn '. .Tbur In adv.inc ; I'unbl.er ropecllvel.v baling N EH Et'of !"ec ft, and Lot Xo. 3 nf Co.VSlSTIX't
J.*)* and !gatnrdu t.nly.rrrlglit glen lo *abl.% .,.rol note fur the Sect 5), Town a, Range 1 I. 8 aud F containing S40ftrrct I OF-

nnil Arrointiioilallan 'JinI.t IJIM'MAN'S( er.ol Instalment and Intcrmt, and agreed In wri ,
with Mid 'I'm.lec. for the .crurltv nf A 10 the ES: of the 8 EV. and i ta E oftbc S Iiiit.i: ll.ig.i: Turnip,
(;coix! iwrWave 'A", ,, ,. . lid F.V, and the of W' 111
QUI note, > ; if / im'if'' / tM yw ifHtnity Ssf; Ih.1 E': of !Set 'ft I,

Quinrt. . . . . "..0.M.. ': il'iy*. thf ".11"0.i ..al/'n"/lo.1/ / nt IHtrui Town il, N, of hnnuc :. containing( 140 ..,e."o .. Ioil! : f.cnvc Tnrni .
i'f mut har, l/it .\ two Mule, two U'ngoni ana ll.irnc ,!> ) ,
\rrlve nt TJl-ihw > . . . VJR: iiur> ". awdun one "lrll
.Lrav* TallahweI.nan . . .. . .10.113 .. u' ".' HJHIflf/ 'hMiny t.'ircuil I'vnrlfor '' Iron Safe and one I'Uno.
. "'!, "' rhirh .. Tbli property I ha levied upon and nlll bi-'oltl a8Cb'I.ol..t' \\ Lcnvc
VnntictlloLrtve .. .. .. .1I.T.I U ( .11. .I..I.I./rkld luty 'liff Toi| strnji 'rtirtilp.Liirgo .
MaillannU.ire . . . . . .. '.'.SI I I'. M F' trivtn. ,.'iII.,I.Jlrd t/ttrH I.*.,f nrtf pntfr in Int of John L. .MHiulllnI.EM .
,
Llvo Oak . ... . . . . ..\.l' .'> I.. ALL\ A.MVLTEil\ ) \ STOCK( J.d.4.ii. flrrail .tntnarwij mill/ rvatty' Slid purchac.f -. E. \ESTWIIII. 1 ] ( ) .
Arrive Savannah. . . . . ...I..1lI) .\. M. I having fidb'I topny' their note within the e. 8 M.ir.liil; 11.1. Fla. lrge 'rnml"I'' 'aLlgI'!
nine) d'YI. notice I I. hereby given that raid Tru- Tor 8. COCA T. Deputy.8cpt .
Leave ''\aflrab.. . . . . .. < 4.;. '
I...*v. Lake City: ... . . .. . .. flWI I' M. let will proceed' to cll, at the rink of .ild pnrcba-. 14, 'IU C-4 rlU.'irili.'in'n : ]>utrli Cal.tingt ,
1/pQie \. dn. . .. . . . \I.rrh'AI < .. 'er*, public .leUun, an follow*, Iowl: -- --

\ Jacknonrllle.! .... . . .. .ItiM HAVINC ARRIVED At LAKE CITY October 10th, !"!', the follow.Ing .. i (; : : notice of intciulcil, Ipplcltiol| And varlom other Seed for r.1 Planting.
'
I'rrljrlil. trfoinninilnlloii nt. 'I'riiln IT IS IN FACT A Land, located In tolumll.county, to-wll.I for niitliorily to /1 Ical! E lllC ( t
The V F..r "17. In' and E. IWarre*; and WimK 1,1111. 'OH. I'lFor
HcHX'i WI'I'; M W uf N "o.c.T *. K ID M and K. w arm tuld -- -- -- --- .-
U-airc Jack ill IH'.O M. \VI-: 1 ij.; > l'M 1111.1.i I I ;\ INVITKOLT : MOST WONDERFUL In Mor. llartier! 1 .o notenon caM being unpaid 8T.\TF
on> \ OF.f'RIA.1
i \ H "f" f" .rs*' I. T a. lino ami I. aero : and' t t"VOTICE sale.
. . '
. ., "
Leave llaldnln .IIA 8 ;< ij.1 S L':'V and N K'>, nf H KV, of 'vc T Ti. II 13 M CT.
Lear* 1..eClty.) .4tI\ I' M. A" t, Vi>rrr.ihl. lu \\ : (me note ( !I. )hereh) uh on nf ,in v Intenllnntoinnki'i rrilE (
LoveLlTettak AIW '' : FHIEXD'JI I : ) TIlE I PL'IJLKTo ( FliVEK : un "h ,lieln unpaid. .t.m I / \ application' lolhe Jlde..f t tbe County Court 1 I'I.\ST.\TIOS iiptm, uhlili I hOe ,..lle
Arrive a4baji. 4 141.\. M.Leave ( CCJE ,4 Tin H j ..rl W ..f ".I. T 3. n U and E. H) acnu- of Leon toiinly, .' ,. for atil the n. lo.o.ul.h' l.k fur incite year* I
.. Hr I I', Aul.o.IIO le. It 4JO it rca ol Inntl-. ofwblcb
"iT..nnali. ';.l.". ,1'110 : r line imiilnlnir QiitMld lnteri end eslntcof Ad, It li. ; Annie COhloll. part
... . Tbt' N B>, i f f i>f ? e< 11 T .1. U l'i.' and E. m :) 1 I. te'II.nl.lbe reiii.iinikr, ordinart. There
I. 'c Madi on . . ?,.mi, I' MLeavr 1. OS .\eC"l'. T .. ., l.ray Tajlnr, pcnona undi. the twrnttonejcnr .
Call and Ti. 'I. .d 40"T.o n.h. li.paid.. nl..r ore a to liirjtlnn und htiith. wb!< bjinrthoiir
Examine 0"-.1' .In innny .d.mlnl'
Vnntirrlln 'f Goods before and heIrs oll.w or John II. .
> our Purchasing Elsewhere : nl" 1.', ." r \: 1.\ | Haererolii .- dee.ooer, For
Arrive at Tallutiame .. . .. II oo IAldF.. In Lot M. ss 011,1 \ III..IIIIC. le.m.AI'I.I *
(JC'> .J..hl I. I llri".tiatn Twit nntr ; IItlhe. 1.1" Miami: t 'i. .
JaaeT&IIh.i .. I i-ztuiit I- \' The H jt.!., of' f.', :i. I II hl,and I.. Ulorrc* plan of the City 01! .,., belnv\bounded on ),lo me al jUiuiy, El"
TII.h.
Ar.-Heat, gulacy. .. .. .. 11':' A. M 'r"r., f, | t.j: 1 Mi") 11, VI. HITHE / 4ll4d1IIXr '-itil t. .1. W and Jl I.r" .'Ke/n. Tun null Mnif, nil Ihc North by Clinton: .I.cl. oi hut Eut by Calhounalrcit June, TO/ :' 41-lf THOMAS K. LEONARD.:

.'r..latnll.I .\ 'i..ti"no.1ut2is '$"rain .\ 'Vln .< ,. ', ..' H \1 of $..c T 4. 111 $ end F mam' ".dd AII frontlnit will iriulh mi Wublneton !l'lu.-|
npplltatinn' be Hindilo .
.T' .I I Ibc !. .
eiidNi.I ; ul C K 'l'i: t IhL6ua.iI lon.
}
TO1': MAItKS.Ut *.larrt.-Mld In lahin 1'A.n,'", Hue nole on each un, IcM."o., Judu'e of the Count Court .(. nl A. HOPKINS


1.e"I.IA.l ArriveatM.. Taibham-.Mark"".... .*.. 114"l'li'\\l.'JWII'| ) ."V.rnvcalT.lllnliJMee t. I (OLD) I ) 'ESTABLISHEDWHOLESALE 1 \ I !) ] I J) i I Lasting & Permanent Cure. .''nri.ld 1 I Ii.Hi Ui'.$,CaUIn of K',H nfH H I'aniHI S W otevFiTL W uf Two J'C III.nute T a.Rlt4endF nn:H I HiHand rich t Iwlntr,B Nlacreiifilrl :: .\.. \I.. ,1"J.\ ,'. floldll. A.Adele F.fllQNlI4tiX)on(H. tbu and> Annie:(I.1, diy(Ifimrillnn lImy of Tiylor.8ept (tuber of It) CANALHEELHKr.nWS AS J 1 I'ST IJKCKI:: ,: I \KI: U


\ 4 "I The .F.s ill I t:1: .f Hee IV. T "H Hi and R. Ularre, ; 14. I I'J. H ,
i SO ,nI' N t; I 'GI 61" dnJO
4 '..11......110,.... 'A.F. i .-.i 0 Id In :;"i:, A uinlucrall.f.e4i.TL Two I IliliMand nuti::: on each K. Iflerec.,Iwlnjj I .; tnI'n, .. aonrtnl I n\le t. .. !
I III the Circuit Court I'.t the July '. V.i. ViCircuit
T'lIh.n, IhetnlUhaaarItitlnud ,'ill i ":ni.itwlibOulf ,,., i HOWEVER OBSTINATE. :1I.:. > F\ ,.r S WH of cr. ti TS. 1.1: H and E. lu 2.1.rllcallir. .
-
11nlr.1! 1'1.' Mark. r.,. II,,, ". '. K. \ AND RETAIL a< rT-*old lo .Mili.biArburoiiuli. Two I beliur uu' cuit of Floril for 1"01 rOlllt\-ln
Went, Tampa% 1'enr.ued.i, Ajnlnbli I la N II n.I-I Mh. Clmneery.William C'uiirt of th.Siniml: Jmliciitl C'irctiit .
Orlrana twleo a week. Can 1.1..o IIiMlibejIilm; I'r"" rl 1 S nf XVV of herli. Ti, R1 I II V4I HI of I'loriilii I lor; I (
liulf tfiejinera (...h.IIM..n.nr: it.i| 't'di,1 .M, I .r :: aui'S, KVoTN EM uferr II.T A. 111'( HBm| K.: HIa : \ 1 Tunno .1. Elliot CondUl, Dirld Jin- : J.IOI l'OIII\-11
>t and leave! :KL Mirk I fir .Ni > ui.i: m. ini, I ltpin.rf -,r., old N W\ of > KI, ,,f Src I 11.: T S. It I II S and E.: 11'1'' 1.011.)1. lIe,,..ii. Henry J.o.hl. and (i. Chancery.Jcoritc.: .

""JIll waeV, and, eti. ntr* lr..ai >.w Orlianlor 'in, h'.11; tn Meet Tbuuipiiun, One hole 1.1'1' ilu W.Olh.lmllllnn1.; W. Scot and 'o".h| John WIII.I., Com

Havana on W. h. '4 '". of fneli wi...-fcISOBERT DRUG STOREJVEEI'S PYRAFUGEC'ruiitw I Th.' N W', of "F. of KM il. T S. ft I 1.1 S and R. *1m ChnrlesS. \VeIy. M. IIII., Wbltaker, Junlui L. 1ldl.all', 1..1..1 I Hi ed. thu"ermiot. old !S. 11.
.
: WALKER: I --w'ld' ii' Mr > 0a TMH Coin hellitf ouovcr. (lie Mate of
Ucn'lSnperlntcndCDt, 1 ;Hi .N I W e4 Or x w u. nf mr tl, T H s .,, Tavlor, lrutee> for Clitubelh (uoible, Mjrtbn II (ivnreeV.. Swepnon., Milton 8. 1.IIII.IOI.IOjRld)
July | M.,yl I"i'i: nil Aiietitc| ] llrin: CoW I tu I I am-, Mile) lo .Inlin' '1111am.. tine not uiinald. .tlt Linker and thigh A..b..V"endon1.-/llo., ( P. Suuiulursote .1. I. Keljui and \\llliaiu H I I. Hum I ,
Ill I N olS iKV: ., Foreclosure of Murl
,
iCrc 39 Til\. II Iii aid K. ,
.- olbe
..o.1:0' Ulr relt.IT ) t lie 1 i'Mic nf Khiridii
tIe, Chufk* cif the Knmcintiil : aihlnitiun IK'lion. Two note beiu.tuii IdelJIII.-Dill .11).11
.
\ |"lil adldarli. Ilml
the
10.111'CI11
by .
d \ of Ihe Lcifn-
pn
T.I "Ie.lnl d"'nr.IIL 'IC"I
wlilih he all <
the
Alliance Steamsliip!ip line !! ALWAVM.' I tu I tliu) Ft-i'lilo.)') LIVE OAK, October I hell, IoII!), the follow Ini; t U'telv, ...Id.. out o lettuce of Florida An ,\110 IVrliel Hit'
.. located In Su"jiinec county, to wit : brIde but witlul, e I'niu 111.' : 1'1(In Untmil, Publicoik* of Ibc 1\le "

UKTWEEN: M.I I LIVELY I I atti'i,lion ofMKitCMANTS Ti. N K: 4. X "!,. E", nf d W. a.d4. E'4: nf',* ? T Th.it ald; % 'c In .thirmsc dlluar/ answer the Dill, of IT appearing l by allldivii ,(lit ii In thl, ran, lint
COU.IIII| on or before the firM
I I. end K. acrr-.uld to Natbanlel T }: W .
band) full-: ,, I .. Every Bottle Sold is I hrlni. ; unpnfd. uitei.Tw.noi. Monday! In febrniry, A. I 1) h.l.otherwise the com- 1..relldunl.. t.eorgr tl"I..I. .Milton I /!
"t "' Acccmpanied by a I'. and \ tl-
.
Orleans 'I w i, > Mil nbnll be l.to l.fld. .hl .. 'lll'
and Florida Ports ? Hec m T I. H $ and E. ) arrc- $I'l.ilnnnli 1 pro hll: ,
cz. c :> : : Guarantee of its Efficacy, ,.III\\m l,t II 11.0. THO 1 iHini/uiilitid., undtbat a totiyuf lbl older bt.011..00.10 the 11111 i I h uiit, reside out tf I 111'.110' hi Circuit
I : r N } M ES of %'s niPerl IT, 3. lila Weekly week II uf Flo.ioolhlll.I .en) ild SWM-.MI,
<: f..J... ; i ll 'I"lldll once a for four month.
: !
I H I. anilb 'a.rc.-.old to Je AkLenili. o nule Done ordered and Ili t .11.i raid Mattbut uitbiu, ,
( ,:ft. > "brl I is' unpaid. I tblt i: ;
8.11.,01. Ktljiit
Ir,, .. fX The 1'roprletor of the l'rl.Fl...: challcniic el cry C .S of X W>i of Pet 17. T a II 13 M InI.:, I-W. C. II. :I { and I limit I renlde out of raid ,
'i K i ;: ) I'll r-Ic1\: ; of Mi"I l-eran Tao n..ir. "Ine 'Arr."hll.rT Clerk CI.cuIC..ur Leon rount6cpt "\. "'ule : Jl That .aid I. "lhln,li.1,
rJ) CaVe, no mal. IOII .1.1111. In( try thl I* sv4 i i.toES.and. : N ESof W t "f N.T /Iold.. I t 1 U. V.i !-I .O"lar. .reld.11 ry
> (,IIEAT: CHILL AND FEYEI l and. thin nnd t.. Hmcref-.11 lo l.t-Hirjfe \\., Odolu THO ll -- - -- --.---- one of Ill. l.e 101..1,1 11.01 .lld .Iuo": .il I
rlr. In ink nn'mlil t1..ul. appear old ollWe' bill h.dllil. d 1,
'.', _.. .. '1'.111'1.ii.... '\ deny: .. wonderful ,urlre( propirtlen f:s, or s U i t., and X We, of S W nf Sec SI II IViinklin County Circuit Court-2il ..Iiiilicial : the .id bmdur'on, Ka.'unnud I I bItt
-- .. .....,. --. tT. KAI5JIKI5S: :: H *nrt K., I".m.-.old toiharlecT.. ',.11.. .Ti I Circuit, of Floriiln-In Cli.inc.vry.. two monthii, ami the aalut wnquoU" aud Llultllildwithin -3

A 'PHIS I.I NT. I I. r""I",1. [ I of the rll.nlikHiram, \., .I' 1"d. :!,. nil f I. T I 1. II19 h and E. KB arref-Mld, A\.t &LZETTA I four mom"'IS, from I lie lime of the Hrt I'ul .
o ID E: tbi oilier In the
1 ablp., to all eM-n Hninrd,IT: mm :New; Orlean J. '1-3 ASK FORLII'PMAX'S I L 7 ,linAi on. Iho pame condition. a* above .tjtted. exc [}-11111 for Dhorec. 1.:111.1 lol.'n u.d. Complaii,, ,11.
.... I 1
pniirt a.'ainn findaittitnol -
10 I'enucolaj Apaljihlci'la bt I iliirkr, Cedar Kri*, I'iIiiI-. l.l ;.. >|1,1 tint the///1' an divided Into' tl nlnllhlI..I. Gn.&I'I' UlZEIT*. ) pc. .
aud Weal 1--4 ..: "" m-nt :ud> I J* be appeariniiaiidantwerli; 'i'n Irut."II ; and
Tamp Key : hjeti to
.}. nntmrnt of of .e..III nit JT AI'I'1' 10 the .ol.t..olol of the (ol.llh.1 that a cop ol'lila order! in Ihe Witkl,
i H and nil Hbo wantnnjlMncIii r1 n anr one tbete im-talment" for the lulI.lld )
I "ALLIANCE," 8 LMI'P.; I > ,. ; #. may PYKAFRJEj I \tjii'eof" t Hiirl) tla)> (UII"'II'' lu1."o, etald c IJ..ld, f..llnl. a new" .paper l'" IId puulUhed' (in
to> .:..... 14 i tbe limits of the .. wn'k .
LA, ACCA," L. fill... c' 1.- : bit line.Hi I Ullllhe TollahU.eo. oiuc a toe four flountb.Or.hurd *
II. J.'YI"'ToC.! I : JASPFIl With, I Sill!) Mule*, It I. ordered
AXI .ET: KI1> (if THAT \ Ielol.e. I. Ibc lint a licirlni (be had on the lit ii or.1.Inh'.1 1 ISi..i: ,
FLOIUI.I.)1.. U-ljtiHT. Knar.intcc'.. VII, 'ld., ;..",d in Ilainiliou louiity, to-wit rolo"IIII f,ict. chnrircd In .coinplninanta', bill. Mond.iy. ath oll.lh""lhl.. W.

I ( DfDLEY BfCK: ," I H. .,. STUIUES.tttcatneni I DRUGGIST I Miserable Disease Tbe S FS "f N E'l US of I Ws. N F'.r 8 Eij. and d.yo Uetuubcr, A. I). 1-V.i\I: olrlbl the dtfeud- .,,.Ig. of 'Jd .' WI"E{ of FlSTATE .>.
leave New Drlean lien av low oa similariirllile \V:u nfS l:7i:: hue. yi, :\ : E.: U ..-*-mild to appear and anuwcr or .,. bill on or
,
i
Salnritn Jo'i
f every : iv William' I : h before mclii! I iTib! day or December or aald bill will OF
1 :
FI.OUIDA I ILens
p nIne, bl Mark every \Vrdnodny rtellili/l.% / fo'r Ki) To.tkluru4ng ilet and I inn be buu litthii CHILLS AND FEVER. The! ts "r.l E'. .::1. n X and F.Hi' acre* be t taketi oa confessed. It U further ordered that Cot f I
Went and laaunaia! Cedar: Kea nnd lamM Fancy : "'il to Tun ', ., umi, I li!. ITT. I. lh.uk>* II. Ed.n..I..
Ie.e IIR.onno0') 'I'1I..lo) an'} 1'1.1 Tallahassee, FI a., I I 'Tb. S..S r(:I'Jltr T:.T.1. It ill,. S and fi. 71 are.p. ,..- thin order be 111.h.b.I. .ec..dIII to law, for threemonth" Clerk of the Cirtuit I-11.1. In and for the Count)
sIlo\ .
of New York prior : .
Dccvmbtr A. I.
Mark' e\ery TII..doY."II/I fur New
Apalaihlcola. and rcnuacoln.Connrrlltij L Articles, __ _ _ _ or I'blladtlphli, For alc al %Whole-air I., t tin 1,1.. IJnUr"lu. I, fi.lil 1 Ii.. .tDlliiiniAii.. N .S, of S.1.W Ihatr S. "ec THII.' T 1 ntilp, II1" II, N and, E. Ill acre*- I I'Vi1.j\\!\ V..le on.lotd..d utile I'ulh>W. div U'HIIE ol .:\ugUI. I I.olllce.a true t.ollhe orle/inil now on (lIe In in)

; reinilarly, at ft. Mark! *, \.ltli the Tal.I 1. Tin Ihc I'nlted, SI.itcr, by.IACOI I. K'.of.N: CVII. nnd N ES W 11"d. Judie-'d
S.I-K
I'rn. V da., mutt Fla. Central. lUllroidn.{ I I, anil. K, llacre.-n.ll 'lo hr. Iteion. I.TI.IIII. X Judicial Cir ot .Id. In Tc.IIIIII1r'lf.! I Invc hereunto eil
I The !public may rely on IbU line for ci n lm\) nidilinpatcb. I ..old. "II'I \. nu- Sept. 14, 'II C-iliu, __ [.. e-.1 I I my hind DII.I<'1 .,1 of .aid Court,
OltlH'.lt: III:>! l'i:<"'''', Its -- -- -- this 14ih .
MII.ICII I'll.Physicians' : LIPPMAAX NF: "rlr'I3 T2.ItISalld.:, "I0arn' ".-.old ; ) ). \ I' l,0.:
f. Vi. J'KKKIXS, I to Alfred .hl.llr. Ile Iii I'roljnte
I, A. UtMIA-M Al'rl'l'l' !New UrUant. Prescriptions Compounded at all Hours--Day or Night. : (IFLippman'sWholesale to N l.olNoa.A.f\:' of mIl"W.. ".0... note T e.nnjinld 111J I :N_and E. Hi acni-mld In the matter IIf deceased.ppIIE W.\'u, IIKEII, '": ''l-/tuJvAAn'/ Jr I! &"1"1"I "" 'c 011''I.'t"""I'.

1'JO'nnTOH T.1. II11 I S miTK. F2 dCfe'-I,,Id In July o1., \. W-4iii
Agent, Bt. Mark! John II )' ', notcn unpaid.At said Cutntc In
odllllnl.lnloot '
,April: :SSIDarby's J_ .b'h'l fed
MADISON, October 22d, 1W;!, the thl Court a written suim'etlon -
Drug Store, LAUd% located In MjdUon county, to-wii f.ilI.elng cy of aid .:.llle. notice I. hereby L'l\cn to the cred Sale.
JAmnOW.Olltlll.III1III'hll.me."nlb'I! bulMif. !' niill. I'rollliintl '. .. : itor file I their cliiliut,
>n ii. li .Ic. Ib.-of.lo duly Inl"eIlU.ol..I. Administrators
I X Ev, olX W'I.HM O.T I, II .
( Prophylactic .Fluid I IDarby's lIy addlnu lulerett I can lm..CM'r trnnti" fen inmitb* lime" Inn, it) arirptim e. or i-uih I ,papers* 1 nn Nnilliliiali, 4 ii. In .1011 Atnliroe Two note untmid Iii Sand E. I -.od! In my nlllie. on or before (lie ira( >t diy of )1... 1 >V ordtr ( I
,euUzu "n ll.ink.TalIuI'e.P.i.I. i< H tt i,,. I.,-c :a, T I. /11 N and E, TU acrcf-aold A. D. l 1'0. wben 11..0 will be a pro tiiD panieiitainoiii ) D.II.) .' :1 thud, ioiiul fr"III
Sll j \\' olc.ale iitnl, 1 10 .thn Amliroti. Tea IIol' ; creditors 1111 their claim for Leon I will .ult.-r .,1 iihlic site C.I.I,
I lr
county
M. ; byT. ] 'o.h.
\ Prophylactic Fluid I IDarby's IIf LIVELY. Ielill to N 1 1.I( I..4. twc U.. 1.111 and E.'arold, > ', J. T. JERS.\I Coinly Jiidse. to the blnhe.1 bidder in hunt c.I the C'oiiit llou.c
Andirunn .
I ;
"' C 29\ ,, ll;; I 1""I. 1'0 tug n. IU. door In ,
; P. :tm the City: of i-si-, .
TATUM Druggist : I. N.t 11. T I. 11 ii and E:. UUirri-Kild$ to --- - 'dl.1 I II\ 1.Ih.
Thoom., M A"d..n. "!r' "nniiald --- 2"lb .ro.l..b.II"I.lh.I I. > I .
( Prophylactic Fluid I IDarby's TAI.L.I.iFF FLA. I. ofRttVO.Tl.! I I S "ld" :*' att.-.-.old :Steoti.l] Jiiilicial Circuit of Floritlu:: -JotlVrson In L.oI munt.v und, I"I..1'"I'd 1, il. I II E.ttc t IId.of
I. ,
.
If \ 10.'i\ : : \) Two unit nnpald. Circuit Court-In Clinnccry. uilllamC'iinnon,, d,. .... ..1.1 i ITIII No !-ee. I ;
I It II sand E:, li'iorrr.;: ,: RVofN tt'l,. X \NYof.NV',, .N: E> il,' N I Lot
A P.7., T I. It II (. ,mid K:. arrr. I..011 William Scott and K. I). Scott, and I), n. Bird, aud '' II. .No.
Prophylactic Fluid II I FRISII SUPPLY OF 1 ; nr M-: her u. I I. S', Lot .No .. .N'.Let N.". i.:, Lot. No 7; all
I T'I 1 I.I I K Two II H and. E nn, I III eaili urn untwid*. All nld to U Illutin M 1. lla- 8. 1' Bird fIled b) their next r.lellll. 1'utco and .Mar- In Town.hip t 2. Kinne i I. N and' \:. containing. ;JiO*

X V.i .r't.,. and. N Kof;: : X WU.' iee II. T I. II lo ctc Willmiu, and Si' lebN.I.ld.d. .. .Touca by their, rtduilnImr.itor nest A.e sole! for dictribti!\," IIIIUIIL'Hie t hue hr..
,
KAYTON'S I and E. U"Iohl of D. 11. llird, dcciuicd.\ -For eltlemiut Si ni ''I.. 'lift, ? Xei' 'IOIHr.hll"
I The Great Family Medicine. } /pv r \ : or I\\'". Cit a. Tt I. RnXanilE,4iiacri.' ,'-' .ld and panlilou.i . ,
.

'I Tho Great Family Medicine rG: 'R; ifAlways; C :E: :R1: EE, ) OIL OF LIFE to\MllfHtn VH Wllllmn VIi 1;of; f N n I f.w.\HnnliT llunipton%i!,V h.-c,Swll.1:Truce.T,,S Two i II JO hit Two,N?!.and Ii unpaid note E' HI t 1 .Ir.-'lll; -Ilu>-\-'Orilernl i flute Jir.i7.. ,of Tli-Floridi.it sun he iicuna.ini but"nppeur within and, I nxa hi I.'tilled neonn mile Siuti bill me Administrator's Notice.

CfllES: ALL f. : c ho:: and' E Illcd In above f"'r 1.1. per-nus lm> leg ehlni-ir I ,, ,
t The Great fr; of .N K Sic M.: T I. and K.: r :.- !j to 1"4 ilatcd tuuic within four mouth, \ .t'Ild. 11 iin.t
f Family Medicine Ini .1 tbe Enale: of .' ,
II ,
$ .1 1..1. T.0 ",!. .. h iiiil.tilil, or the "ainc will he t.ikr>n u* infc-x'd .hl Hill l 1.le "| |I.( ,11tiiunty
Pains 1 of( N e i,, and N ES: M. !. u. T 1, 'II n s lid ML US C l.n\. olIIII'IIfl decconed.. ire herdiv_ iii'tiiiid t to pn.si'nl
The Great Family Medicine nudchcs and, ;. hliarria-.uld) i to Jamii ::. Montgomery; line Clerk C C EIIO"E. thrill i lo the ulld.NIIIOI. dul' ) -
,
t ", unpaid July! iO, 'Oil.$ no-4m, J.lle..uu .llh In the lime prcwribcd ,l.j l 1.11. ..lulhrnl..I.I.lb.|| | | .
\i, nf X ES.' and. X tt4 of ES, $,?.II. T I. II HI 1.1< bar of their : .\
AMI) I IS TiE 8 K. .i arrc.mild lo \ --- /,111 ui 'r'; .uuih ill IndcMcil" In
on Hand l"I't-'" \II'I hlkC. Two noti UN. Iii;; Leon Circuit Court : ] *.ud eitnto Hill in ike. iiuniediiitipnMneiil.' .

4,' Tlir Tlir %tVondrrliil Von.e se..Two I. T note I. It 'ins un Joteph cuit John( of Fori.II-11. ; "ccol.l.rnJicallir.l111l'CI: W ) .Atmg :-, W.. : -- :aApplcation!-.."KOI.LKT. ; ; 1'11' Adm'r


The tVoiitlrrliil "c'nlh.1, lirincit) Mild:t to;),''o'.,of,:oh, n.'% 'k'1' a JO..,T not I..,-,II I'I::: s I na. E -1.1 C"III..hloll.. ,. WUI.I., *old U. i'uud.l'nIIII"Johu" t.'Uu"e. for Discharge.

rf '.'h.. "oniIcruiI AT A. F. SPILLER. Hi of N \'.. H..M. 1 t. I(a N and." .:. XI i.re.-.old WI"lnI'I'olde.\ .. Am.ld.II".lell..C"! ".- ( )
\ llmlliic Itrim-il 3. i to 11'1101 I.1 h.. !.I"". 1111 note nnpnlil ubl.\II rIght Wi. S utile 1 will! prcetii' in)' Iliml
: 1. n' Ci I nf n I d ronder, deceived, nut nn Intuit child, (name, Account nnd VUndJ.I" I e I llonnral,le'.fudce:1 ,
I Al1 I _._ ----- ---.------------ -.._---- -- -_. ..- ,-. PILLS >.,"< .r,. ul! 0"11.I'IISll, I || I' l 1. l It 1.1"1.:. 9 1 ITiain: ES.'. unknown) ot.Wtlliuiu M. Ihet I.,., Defi.nd.inu. of I'niliile rf LI''" coliniy, 11 :iilmiiii-trator, de
I ,01,11.H. II llumlltnu. 1> II Iliinilllnu.Jr., and Jamiv l. atlldavlt bonls non.oiitlcKiilalei.ri.: 1' llolladn.iliei, ., I
( ., y tutu In this .. I
I The Astonishing Disinfectant Cun1, Sick : < : ( ) I un Itnu s. i, N lie.K': ',.note and. *N ViJnililAl S, of. N W\. SIT 7. !* 4 JT J ol".I.lnl. I. "", one or t hutI I Defcndiintii,' rimdi e. that\ lateofiid county, and a.k I In In lisili,, ,r...,..1 I
Ilc'ul:111 /II.n heond the lImits C.: II.
ol the l.A'IKnllE.:
Just andIn't 1 Tl I II II. and h.: Male of KlurliU but within ,
The Astonishing Disinfectant Received .Iliiuiilton l I I, 1.lllol.I., 1'\at.limit.rvn-wild* Il.iiilitun..1 .I) ,II- the I'nlitil Mules, 1 IT ,H I>II'RII. Tlml.c do .1" hll"oe, biiil. non, cin.i tie t in. ill' ..ninei, ,
hue \nl
.AM ALL nuti" leer Iud aiinwir Ih'C..I/lall.lo', four llrNotice
The /
Astonishing Disinfectant 1111b. from[ the( ,,
U .I IIOTItF.II.I.I I:; .1n1.er) .2h1tli, 1. ol I tile
l"I'.Uf ol hero lie the of
Ini; : Jtlleraou fnlnw 1.h"III. taken pro" lUre..o Discharge.
The Astonishing Disinfectant BILIOUS DISORDERS. Lld..ln"nlell II (011"1).10"11': aiitlniit him and
; be CIX
MOX1IIS
publinbeU lu the .
\x\Sof1 41 KS: NTIH.TI J: ItBNaiid II"llho .dl onol. tr-l |I ,hint, nf tliU
t SVmts Denims I Iliekorx' i In 'I. piiulAcr: THO F.3Ar.-.olll Weekly l Floridliiu fpacc" of four 111.11..... ." IUlh'.1}' l will l (' Illlll/ 1",1.,1. ,
-- -.- Stripe. )( Apron' ) Checks April'.'? .' II. 'tU.; o-I note nniuiid, C. II. 1.lx lint ) 111'! K\l: III-
.1 : ) N K:>, ofsy. secl'i. T 1,111 I. N and E.iaire.- told EI\\I;, Will and Tt.lnmini! ,.i.M.re, II t.lcd"e.
to .M"ii'! ,Illnnl Two .: ; .: to
noti-ii nnnitld ; d..o..d. tliJud.o
t ol l tbe .
THE REMARKABLE PAIN KILLER Tickings. IJrown( ) and( (leached{ N hS: ot .N ES: e.c 7. I I. I lU N and F.411' -""- old R. U. HM.Toy, CI..IIIIl.I.I. fewon coii.t3. I Hu, mud iihk lr I.".."UI,li-i'! I I,,OUrt of J. I
Hli.tilg's.1 irije a is
I In I Ilnrn' I'MO notiuniiald for (.Complainant
THE REMARKABLE PAIN KILLER DR. BASS'CHILL \1\ ul:. h U<. C.:' *i 1. T :I I. ft i, N and K.: July 6 lulll..r, 4vlmIn "xe."I'I l" .ul.
In M rlnn I'r.t'y. .1"0' lUIII.dTTI.! : 1 I K:, i\l\: .

THE REMARKABLE PAIN KILLER .t I I assortment) i i t ( i of I dlroceriesoiicral.v.( ( ( I \Vincsand i In NlC\V.illintn: ..r1 II llt'tirr! .1..III'.hl. ha, l 1 i 1.1'1)|.i 'i ,?,.ld?.i! K.: -H ain-.-iod! Ihe Circuit Court oi"tlioN ecoit,1 I Jiulicial,] : June S3, 'Ml. 41iuiti)( lllr

THE REMARKABLE PAIN KILLER ( Liquors.( Koots( ) ) and( ( I Shoes.) ( SPECIFIC lu C,WI IIl:of/.1 Mi.,,"III:' ki. IHI r..U,, T I I.in.I.nirtn 5 hand iliiiy '.E.. 4ii....-. Circuit of Florida for: Ieul County. Applcation for Discharge.

C of )11I\ n..:. T I. it 3" .ii.lj h:, nat,lacnaold Solomon>I1U, WlllUm I'ciklna Smith, S I IUOllbl.r..dnh'.J l Ih.I.\, .".
I 10 %t. .: Two J.\mol 1'1111.1' 'I
.
I"I"f' 1. null Id. t I .,
fl I Harness I I tho Only Certain Cure for Chills ever t.,'. ir. -o 1 i I. II a sand h.: .,. .-"Id, 10 Jatnc II. I'nud.-Sull I''). AttachmentIKnni'i' ..t I rotate of Wakulloeiiiiim, I", 1""I""lle JII.. ,
(
( *
Blnddlg'. ( < ( OIH I riuiit Milinnii' Tuonoli-i 'nnpald 'Iriilortle 11..I. ndl.hI.-
CntKs: Hums \VuumlCiuts Ih-ininxvay's claimed by riilntlll tV*). boul loin oh" the KM:
'tiIIg. "
'IU'It presented to the Public I IIt NW\ofM-i; : ,, Na.TI I, IIC NandK maire laic |I.] j it.| \V.iIhi,[) r.
( ( I Load I Sail I nfSES "Wi.fNKs' :. mid s ES: of N \i.s. s .1,; .n I "yoilLE: of the commenecmcnt of Ihli IU t I II de'en.o., ol tell' C'ltinii .1,11. I l I". ,I ii. i
Cuts, Son-*, Joili! ta' ( I just j ; .received.( ( ( ItiNanotE: :I :: H.i' ni in s W S of s W S. s.i .1 T 1. ItliN .i.' hereby |ghueii, and the Defendant nnd all other U. wtllA7;!n.! .
and E: Sept7'l,9 \
in i n. n -- all 10 llunipdi s Union 1 Inieruled { ,
I conltlni( no : \. ,\ nli I ; uni note I'e.uu. are requlnd lo and pliad 0:1h"l.r d. t"'II.' 1:"ii
Ct iths iriwri: > !Si'i-iittlie/ I liitcv.: yiiluli i or other Dclctcrlou 'i ,1 i ""1".1."r / lathe a"I''lt
filed .
I Urui;* that n aid pe'lbly I Injure Hit- maul 1" F s f: W. of ,ES: nnd X FS: of ,Ws. Sec l d'c.rol""lbt..11. ), wilhlu the time reiulr Application
dcllc-alo natem.dnei A 'I 1 I 1.)and :, Cerea-auld llutnpdeu' b. | 1) fpr Discharge.
:
Ctiti.s I:, CntiiiTli.! Si'aMii] I'ruiuc! ton I .', It. II. HILTON. 01* month after
WANTED TO PURCHASE .Fm, 1.1.lo, 1.11'011.I 11 n SOld E:. 11 acrei-.old to Aliorney for "rijlntill O count Voile,1.0.1 he 1 will ,|I-u',,i.i.i, ;?f-lS,|hilt, | Al.
r-m I llit ,,
.
hlll.l. \a..a"II." t Cure ( hill or Ji'lin'! I. 0" July 6, '6'J. 4'i.4Iiu .10 II"" ..huluof -
I -- -- u alilllu tilt pritraitul. .l .b.r'll. .110101; \V s, of S \\ i, s, (.I.. '"fl"I.1 I. II V nnd. Y.MI, .cr. ...1,1 __M._ ____ ____ __ __ _______ L. 1'.110. .,','" ,-",111',, ,"i. ...II""I'I'IM,| | "I.h.t '
'
Removes all Bad Odors I lid I ( ( BI'c< \ax. TalloShin h's. (Ole) Kj fs. eirreiicpCurlillcale time time pnilu't' I tin *)Mem nifjlnn heir re- toNnuuulJ' .r I'vrr iii): .& 'wo. *note.unpaid' .|t ii. Iii tin-Circuit Circuit of Court of the :" ,','olI.J county, \\1.1.l.lu be l.niuia dii.'bir' "d,e,i'.I .0. I II. ...I' a ill


: Relieves Colic (Old { .. ., An) |lit ri lout .lrlniti, rid. bl. FloriJ.i for 1"01 Sept.!,.: 7, 'ml t-U, 1.tWJSI.t., ..111''
I ( Instantly. oit.. Old lirass Iron. ( ) can !I. hl.eil frl. Kunllenieii, lIrli eta Land. ii lilt. Solomon StIle and J. Smith .-
out itt rtto-r ,
Ole 011.'Ic'al lu { .. Floridti, who & t I."uhl. and i\nioii] t cit ilu ci. t I.) ciill A.lol
I ; Cures Chronic Diarrhoea : Iii lo'jl.lbJI, Mllii. for two )"rnr*.\1 h."ly|. h'111'1' t Ii" ruluiied at Liu- (ak, ul mi) tlniu Jamii. B. touuhcr-Sutt C1. ,Applcaton for Dischal'go.
by Attachment
all.II.I"1 ( Ilaui.U'M -
4iIguI' I hi1 ail < -
) hr It. .
every remedy knoun for Lhlll., \ ) hi* iiolir.
they da"
: : \ claimed by How. I
I t ; Cures Erysipelas and \111 nent!) cured b) Liking, Hue) llotlluof, llie.eellk| -. .1t'X.II: { l.WYN.N.: : "V OTIlT.: of the l'I"lull"' of ,. old Votieli-ra .Il I.'tlll I 11.; ili..ilAcrounta ..
thIn| stilt I Is "I
Gangrene. --_ -. a----- ti- l ."'., nf Hie i> hereby ,- '. the ItuhalO or I..on ,. tic I. 1, .h.I. .
f Pcit. ,.' liniruU;" : .111 lh'ldoll and all other .:_ ( Olll '"huhI',1 iii t I
IT t* i Vi.' \ ldllrI\.> pirnon IntereMcil ( lt" i> UK i MI* 11 nroohp. ,Ii .I"
> u
ni nr .1 vr \ AilIT, Vi t ')-'.mGREAT and plead III
TO(1. aud .I.1
; TH. 4 to the declaration tIled, ii aL'I"'a county id. to be duiburi.'iilt 1
-.. FOR f IUM".I L lrll.J'Th. -- Ibe.el I time ,.
SALE '1.1..0 tiy law II. II, ui. i-, -noF1IAN'W. 3-bin II hIlt! ii 118, Adml'x' 4

I follow in.-. 1 ,,rlllleaie I I. from a 11.1'OS.
READ THIS Atm SEE )" iu i NI.,n., ',iiti 1 ut the Kullroad l.nll'IDI I Tel'1'rIO BARGAINS July 6Ml I 4iiti """"'* )I.ull..

,"UB( ) ( N'dar( ( l Posts ; Bag'gilg'\ Itope) and Iron Ties. ""' wli,i ., ,L- nf the \lrtnn or the |>ceitlc Notice of Discharge.

I.FTTEH: FROM MAJ J.T. III:' IKH.: I'1...\ : from \1| 11"i iI 111 J.c'"' ( ../,(:, ( \uu--.. It Uuiinhnt. SIX I ,',month.ounta after elale, I ,|I| ,I'rit, Jut ,m I lit?. ,,

.Ifiui'.. Jt'hii Jlartu ,At I'0.Illl.N I, A'' t., .A.lil|" 4, !I"*.I! I .\' A. F. SPILLER'S.ON M I.IMM 1 I tiioitutc, FI A., AI'.I*lh.| I Hill, SJOOlfS HA1N1Es} & BUGGIES U Notice to Claimants. l' "V.lf"u'l'80v' ''\iiutlieiklo uUnly.' n., I lhlll.lnU u II.i' I II(m.,".Iid.1! "I !

I 1"I Cr !1.'U'IETT.! AJmli'lKtrator c'o'uu' .Ua'L'ic ii-.ii'aWL" '1.llu "' Ul>'"
1UI Williun N. \ -- /*"n .\., I ,i. pluaiirolii I hacnued : ,. of the Estate ,, 0',0.
l.tn.I .hate retelted H' "nun' h. I.. "oil'' in.., u I ultb. I u I". I .1"nult 1'K. Ih.'l'ul.Ialnlllbal. itirie. -a Ibo ?., Wlh.'n. ur"tub., d.o"'d'w bll' III filed la Ji ,1"h.II.1 \dllll',
tiiurt '
I'urb "'. 1.11.. Huld t that Mv will ill, It fur lion 111. a rlt cuEge. 51121" l, \ T-Om 1.1IS.>
) lrnIh. ) I 11 "h I fill dint I ? i uken l'bllnd Kctcr. from of Ibe iu .' ot .aid 1\1
10 let )ou kuo*' It. I bad an uilaik ul, 1 .11.1'! HAND AND FOR SALE lueh "lu. I li.il' immediate 'I..r. ',., It I'.beone PROFITS NOT THE OBJECT Ing claim aiMiii.i wd eddie cataic bcreb, all pcraon hay -
Kti\er, uud with II u liioul atublnTti ....' r 1. )>ii i BY nl I r.". .' t bi and .' Kiiuedlii unootleretl appear md e the ame are notified to Notice.
la*. aud ".. niiiUiud to Hi) Iod 1 in'.ir tun' iii<'iii1iaulierlUK I -, l "I | ".1.l A the dliiuue I I. nut. liable lurtiurii -.- wid 1'.lole I utUec, on. or duly hi Ollb"I'OI.d. lu Ibo MONTHS
the ni... ..1 liilmtt pain' ,,11110. timi.. I limn I '. .1., ., m, I i& the cote with mad other 1M ) lrl Monday SIX a Ur date" t tLc iiudirMt-ud is ii!
Er: ).vIui, and alii. r \hauitini.'tin, mall) pti'iilp I / .A. 11\ SIM I I I.J I JO ? rciiiiiln-" I i ijir .\ iiperfetl I. hill and Keter Prices Marked II.S""b'. cf next the Is. AI of whl.h aaid jmnt" niluuitralur' oiilhl' llnal 1 nccouutt anduticlurt as .,1 i
.
Down on ihe
Enute
of h ii .tt, the K: \\ .
lion f
)
in) pbklilin liiiull) uuiiuKIKeuIbi I u>t I JOHN UlMi, creditor tliiui! their t Uilmi., Hill .I.otl muonir, cea.od lulo' of Leon lr Suuuder. de-

of I 'I.Itarbt'a. beiUK rropbl.utli liujiro\id. i !I.>Fluid lit ii'i, and', in'toon J: toutliiucd Mmd lint! lou I II UU (.cl.d.ft ( I Hard I ; ( I \ ( ) < :(OU) ( > cords( ) l I'i ine Wood 1111! ) \ ..S.- J. T. 1IEU.NAKP, bate of .aid county, and county.." ,to tu I be tbu dlchiarge-d.Judau of Pro

'. II. Dud alil" utarl%) Hill 1"11'1'\.11111.\ unMvulualjk' \ooe. 1M! LIVELY 90( V.;; ,, -"Uonroumy Court. J. W. 8.H : ( .
medleliit.. 10.. the diniiii.e ind I'U.I"' .... lr \ Corn .Meal.iN'o ,. Druggist, I : ISVITKlbc -'\1,1 37.10 April 20. 4(1.( a7-tiiu SI:18. \dll.
IUI'ICT'I.LY
I i\v .. ..... public a - --
bleb 111 made, that Imuld, 1 10. 1 -- -- ----- -
ucecofully on my little .ou "ul-o lm Wa ucu lit II ei.l ino-l> "'c.:1 I *li\ i I' HMC ..1. .1 alille ui> I large Moik nl_!?>- .! :CIMI.1, Juilicial: Circuit : Notice.

bll.lIl.olld I do ....u.o )ou tlnl t it L "a* fiwm, ttil, -- County Court. II.\FloriI-rll r. c Ix MONTHS
medicine alone Unit 1 could Saddles Harness and 111 ; ) ancrdatc, I lll I ir.mit '
relief \
itet nut'". Ji urn 'm) A. HOPKINSII Buggies account nn I'I11
:.r).1..111'l| lor AiutworlhiV 1'1111 Ulr YOQh..III"".'n Jmhre of
: oods of
I do not ttrite )ou tbi. Us a .tertille tt l Ihr pnitllialion charge f ctln''ilg'. to l bet""> ru" b..111 iieiiibtrv, I I. ftul Sworn loltt.M( ) lijto Wtmu.Len' l.hnllll'I..II., on tic .:'1 ".'
but ul a duly lhat I feel, I ime to 1"1 l lluht, ItlIHI.t .1 L'ST IIKCKI I VKD for l un ,IlIIeal 10'.lluw \.ulbo ,t i.ilrion.' | ask 1. .,; ,r. |4U' "f sill '"'ttt.tS .
,,ltd lila Invaluable. medicine.. of citor) ) ) iKIeiidam 11,1 II bo dl..horl.d.IESlt..
I d"ltt I : r. rpllE and all
!
1 thall uevcr bo without. II ouulu If I 1 11 "I(" 11.8IJn:1 S.\J.t 'AII'e..ono kuowluu- Ih"I'cr. to .1 tilled to nlbe.111.t.le..in. no. \ t. : .
cnu "m' ) : : ..I.lf hit. or Hook Indll'l.r appear" aud antwcr In ,\"' ml. '4it "I'IJ.\SL. .VII'1
In., ..... |1f"III.fortuue.iy I. bol'O )uu arc ..u..dlul1111; \| uilluiukva I I :, .I I'Oxe'.. "Dolit'ln'ii.,[',.[ : il.ltl.: Soap.. full) .e'luCId II, | lo nuke pijiutut at mue, n>r"I't'l.I want' cau.e.1 be.(hhln.iIiu hue.".!isrisior?!, JuJtDKni: t"j,'default slated S I'
ellre J. '

\.1' truly )'oU"J.. T. 1111.:10:: I : I 1'1)I>r sale low lor't ) % (1tP4II- I stl'olc 1'! lg'i&P, & alcl! \',1.1.I I', :J..1",1".01..J i"1'1"I'' .1,1. ,lor CASH lune: ). '& ICARRIAGE r I'l klld \ July \I..Yi,. NO4niAdministrator's DlLWuKTII, l'lalnll"lu'IO\" I'ASCO *.. C C Ix"Uil inomutba and alter toUtbura Notce.I to the''ccacui Honorable 1113' Inl .\.

Uoiler. MAKERS or Judlo
-- ) ( 1"0,10 Leomi adlulmiletrutor.
i I
I'OUII"
I IFI'psl A. HOPKINS 0.tSl mOl. Hub*. *pokc, ghafl*. Seat ( Nathan ,..I aaed. And uk 10 be lit
For ule' I b\' e\irj DruceUI and Country* Mi r : Enameled Leather or Notice. .ba"td. I'\TKICK SMITH, Admfr.
cnant. (lirdcr) filled b J.) the I'roprU'lora.' 1 kink I IVtmwk for Llnlntf, aud KuniueM: clutbt every LI. ". "'tuI I ,,,I.Ilmu;

aoiiitiuiiv A (4) I'Msli' I 11\1 .111 t R.I'FJ'EI-: nil kind*, Carriage Uolu of oviry .lie. at uf I\ t I'eroll' h en IIII d.lul, o. dumuanda diuiIflSl ,

IUIlllluni( "'rnl. 1\<. 1.t2rrrui1u ale Osli'rs always: on hand and C piivi.,' 0 I iiifli l i I Kul'U'r. I IVliiii l I ):. March 13, IMit I'RO''I. .."ed 1'11.1, I. loa"b.I"I., binby it Jdrenln notlllid"OUI|l.r"), du.PI Notice

tupplled at Mjnnfi, 'Iu,,',', 1'rlce, : the UI. In me, dilly SIx MllNTIIS fter dalu, I will ..1'.1l
) by t the ( 01 IU'I'wisp I IiIt du titmie DUI'ful.aled. wIthin Ibo |"t. 'eniun 111
W r irlbcd
Truu>l>ortalloii addid 1 b) or I ;. j.iiif.- Ill1Ii.f. I.i'iitlifr, and t'AltKIAl.ES In two l b) law. .III |lli-d| > "I l"U"r". end' vllu.be.! 10 the Hon. JudiJe Ol
or errrv Iiilrriinvir "f .
nflililFd .ud to' eou
I ) all Indebted dmlntralor! .
M. LIVELY 011"110' Axlo (Cir"II' I'm1 din (; 'uLr..tu.8h o"Ip ..IAI t ..I make Immediate( pijnidil. stud (.141... nrl, t.1'ul. 4.w l Ill" I '"'hi (."m II.".

Tallahassee. Fla. j ; iUrvl t 15 Id Cirrlage Ki-tKMllory. l, 'U!'. ; ..'JlllS EST. A.iiui'r.. tl'e" I'd.J..
)1.,. t, w. *"-') Ff'sl' I Bp1 and Million 1 every oilier, & (day f 'IU 7-' --- -. 141 -- \1: I --- .tti. a, :'su, S.J-dtii M. 11'S.: .\dml"

,. '/Notice: to Shoe Makers H Sea Island Cotton Gins. For Sale I t IS! moutba Notice after dale of,Discharge.I will -- Notice._,__ ,_ ____ ___

BKIX8! Tppcr" and' Mole Lealb. r Llnluif I AUNli BEF\ APIIMNTrn Af.rST for the :: ecuela ltd "oul'beti /lireetut my dual At ) altar 1.
a) I to the ) Sit IOSTtl date, I uill,
1 "CALF, Jjb..o I'fiin, )Xuil. Wa und U-i., ply nil A. r. SPI I LI4EI. t .al Kfthe Celebratid MoCAKltlY Iii IslMd I \1oSSfl Two tofli Hone. Cora or 01 l'r\lr ot Leon .oonl)', u unorabho, "'neb"> 1"" II"! .," Hull i. Jumlurt',tiny tina'..,

;ohIhJdut l'l)111111.Mal'C'b 'ii"IUII "II orders r tin' MOH io bu.bt |I. ,,..l| : *\k".1f 'I.DI. AUo EI" I.. I.'III. Ifllnl.I.'ht. 00 the h'roiiale lt LOOllnll.> .KMutor ,. tin '
: vtq IC
1 15. Itl,7! ; 'If .1.4114..1 411 HI Hire I jn, Jl.t&, .."I> "": : .: .\ UOI'la i. 1.11. iLP t.AWl1 10 I'.d .1 II. ofl4 Cln' /lolbl 4eecatu.i, I> "u I '1\.I "EII'' I ,

APrIl .", 1. :lfl-tf l'tll "I'. Stll$ 21 I, 't Itt UllU.t. .4) 01.dl"x.. aDi I dll'J'' E, ul..t

.tu ::. ie' r"f; III

,
'._u_., .' .. .
:! \ '' "J------ __'h __ -
e. .
-
-- "- .
I '
"rE, ,. "- __

.