<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086629/00439
 Material Information
Title: Pensacola gazette
Uniform Title: Pensacola gazette (Pensacola, Fla. 1830)
Alternate title: Pensacola gazette and chronicle
Alternate Title: Gazette extra
Gazette
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 57 cm.
Language: English
Publisher: Blount & Aitken
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: March 13, 1858
Publication Date: 1830-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida and the Library of Congress Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Vol. 7, no. 29 (Nov. 5, 1830)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1861?
Numbering Peculiarities: Numbering resumes with new ser. vol. 1, no. 1 (Mar. 12, 1834).
General Note: Editors: P. Neufville, <1833>; B. Wright, 1834-1846.
General Note: Publishers: Adam Gordon, 1831- ; P.M.S. Neufville, <1833>; W.H. Hunt, <1833>; Benj. D. Wright, <1834>; John M'Kinlay, <1839-1858>.
General Note: Printer: J. M'Kinlay, 1834-1839.
General Note: "Whig." Cf. Knauss, J.O. Territorial Fla. journalism.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055169
oclc - 02704803
notis - AKP3157
lccn - sn 83016251
System ID: UF00086629:00439
 Related Items
Preceded by: Pensacola gazette and Florida advertiser

Full Text
t


.

.91d + r ,.rrre IIt71+ .i y>f.rri.tt r J qt ( tl I'i 11,

t ,! .. ., -
#.. rtltl i ''.1.-

,a qE teJet 11111 r. r y ,.. + '1 d.(1
Leh. .}eR7 ,,>' illl tl '/ 5 n ( ; 1".;thrlu
.. r a 1 1 r', .. iNI I
,
J Yw9r: d,. t1rirYau 1 e1 { / f'w 11R la'i r'Mr r1Pl. ,
.,; ) .,1.hlfll li3 Wsi'nr(1 aft uJ !+ / t, hied ,r1N ,..east NOUi(( IH* Ill) b4* '" 'j Is ,r )en3 ." ,. .. t I Il r. ,b.. .' .- m+r.+.v y ( v v r a. at e,1. .. j. .... ."' ..'I 1iw.


"I'..oJle.'.' .. .awrullw.l OJ ,' .
.," ruu. I "y ;f : 'f' l .'I it "I > _
lwo ire! f.n ht.t. 'ffft ,. ..U "nu' bU! t''J t.. I "1'1' '
,. .t4h"IV. 'I.b 1W QY..siltil, '. p Ritf A. eo Jj" ".ftV ""8'.1va.: ICI.ahU.tr.. t t, u .r .r1 fa.I v"I, 'Nrl1
.
ilY'r t111/u' i'. V... .
'fYaRtIA 1 tf ;muiD .+"H' .. : I' IU' I 1... ',/ .. ";..I ,b n I/v' r+ '" :: l .; ,,' It. .


,
4I,
1 ( ( ''
'
: } : : } {/ j
( n IIgJd'hlti pftiM..t i'harl'i&'wij"/allleilhrlIn: rjPI .' 'F1'i" ,.I, .qllqt" .( ,iwo mir jirhal J .,11 .K..:. nag..dr6al i j Ib.a.I..a.t'gralll.... ''MI..'..

t 'I 't "!I, !.r t J. r whN theytake, InrllriaM1 thr.whrt altar rl.. "rYt it walk T. "I**u( li .- 4fIit.ejL.I t4hM 1""I+_..l'I..tHo l listlw' YTah1..,4>biUiy, ptoJNbl'. a.,
"
lop pppotjNi:1 UM, ,I' .J.II II..... i J.sdts4 aMarrierry ekrlillt.'M'I.ey.read '1\. if' wu tJi ib,4 .arriac H or i. PriaoWHUmVrra..1a a.ntpan Ma 6cr rr..d .lk.t*.(4 frltfrfbat. 11 1 \J.'b.' rtpUMNga.ra.o.iofo.r.,

: I It n 1..1 rJl'I' 10 rueb ... ..heye.a9pUterin'''lilt. Prl'" l.rlA" ( i;. .' 1rd-'. rt 'Nbri ff*yin 1 t kblfgirtag Vu "( .NRf+ .."rl.ot a. .. .toe $ H

'thlrtti r.l_ }f T4I&R. ) ..= : ; .,, w. traaar .I"U'1! aeA'llNgt.pn. the t i.nRJ, r6Fb1E.gli.dl" tb.'at1ler'wa. .ICIOOL t.rt t\.,.'U at..d !!.g diMIfI... t..ow1lry. .. ..

'I VMtc be .kk ni..kt'ti .a rt M ma an 1t.1. h/ blrllbklrpa..a Qs .Iflt'. i W 4.ul f'1II1IIOf' to au. iba a M\\ttcd.'Jd Wi. .t, ,.Ii .:. : '..lC.la, ..I.'I brj. tbitw

.)J' .MIUwutJ tt'TJI.-a' I. .,)..'Jlj bgealptlalN-'.,rieb3t of .. ..t.WM.la. ll.ha. M.I .f 4'',...teJl tfbi Inidert aI.I.It '.' '. ... '".. t. I IT' 'II ilplp//rtattJpl..oIAeolel( 'ur.,wGloutIAg

t -In''Jsffi "foA. ..0ICS. ,hama ,re* 10. dlghtgirl.. 't.enntljtirtagedrualIllei4legto'Vilth r.nnee.. care wee ...ItN'h.irst 1.1_, ,J". .'! "lia"tt"l.. 1.thi raaf oa' ..
1.
11 Ig al"I p8tMaIIf'Wul. -4u1k\m'JiIi'.un.i lake ..1b'.%a, g y In the ,,1... .. *' which M ,. W.adl'4. 'free" \wa harpspitbef
Ibi .iHcUlA 11M vegtd I ttfff? !' ,'JllMf
1 > '1
.' l h.'tlttk..tka hltdbtld tln'Whin l't'lhVi ,"' leolrtsi"1tt IWI"l to ." ..." l l Cbak..d d a p..1. .t '''.;1" I i Ilkl P"h J&trl!: m.t l CtruI t1 f A tint

I 4 IC. '. bird. tip roll eoaot utniiiIf I. in,lbt.l; b.ni'4 A d.1 \.. WI.1ft R.r.l.rtlUarr.War, l L.-,i "Sfvl,, iii ka.. 8th;IfMIN; Ueoorrbl.i, sad .

IWW'EM'ClfWnTll ,; j"1'tgvr ,' [ \1Itf1tt \" _'. iWr trill 'lk al', at .h"l,dan,...,1 1bticktuapfy ij l.t'f! MI/r.ROyr.I1! tI i in.t mam w. tV>ut 'u.raa" xni4lajraiUrg thq.ktohMblb iI II.ea. _-'f/Ur.'"bJnnl./ l'"
..I. 01 ( ( .I titular' W.u""I1"'tf".f' .. '., .
& dmb.r bnl/d.d. fur. tap e tcw.allIhlr '. A IkMi.n o oiT., ,1f t O'ID, ._ _I bat roap.r l 1.la... .'. 4i..un. nit tin O"aldti4 dot Irh'311yi0Aittt .. ,'Ikm '
1 II a ?4.f$. "WJ' l.suking acoslMry;JlMf llbkl5 wbjr( 1 .HJtri
\ )! : rode wide being Ikll t I1M4 M4.t .IM ".,"It" frrq ,."'.....11 't $VtrilMr (h1, t ,M/&ir./ .id \h.r aN,4If> 4rtipibtl.lacket..d Ini". .. ," .4.&I .." ....,,. ;ie'Realltg oft

fI = call. **. .TTWr* r..'#. '.* > **, Wo1 .04 dollar. .wwe'Iteah i'nrte'v.d +ddll, k iif''tb.'otIiI1411, '' wdlr riy"whtrer.ttllt c.nUu > ,. ,Ilillli IbIIFI{ their..p/il 1II'M' ..j'1b.1giQ11t.e1Ju $;
u
16. t. i-ii: i 'it.' /< .,1.1-'f. "J :' C. I.r.Miiw.llk..l..au...e 'Ui.wil I. dIIfft..C( ttI.pptllwt aM tANs+rNeA' "N 'w.I""I\.Q'r.llo.'for a- -trial" of .J"r"m. + ,1, tit ;.ubJwepldbf?Jsri..j,

( 1.M7.. t tf, n t 4ecUr4lr" f' ''n\1tr. It'lb.,' 'gees la church .. tJnwUjrf rtisd,,alt .t ar 4.h' I lilier' aw |aii.lrnian of aon laW .roy.rldagiablb.el l.fltbi iberiIt .toept.1' prthttpa,: .1.. ...lpIte,'. ii...

., I 'I .l ij.jJA.'.c. _It bullj JI'I' .$ 't bgdl..t Ira ppleligtlhltl ; htr.latkr .teI 8aluattug h.r ;....''rJ.. 11 .Iia or, lfcV irUII1i .( IIed.Mn) 1.v(litil.ry.legrh' | ).... ...." + ..< aW'wbete'er pelt//. 'l1.\ M\I I ., ., ." ,. I.
1\ +, j1Ji mbt iirn"'. '"...Itell. ''''11 U KM),.,Hl|> f toil eel l their .ccle.I..tioll ant f Mif jtrcaii .' and i il1Mf ( "fI''I'l1'h A Ju (Ii A1' + -aie't, Ulllb.rI{ .''. .. -wlul

fl' l ,:. 7, -.., wb _M ibi' .".11,0,11 .ntruuai, .ulik di.Jt.. .. W. Mcimillu the opinion that 1t1"ltllt. 'of' pwrprw.'lill.b,,''MiAti'3IIJi'NtateliWbe ItP"'.' ,,4A.". r. ll. .I 6'.. 4., Ii"i, ApttglrJrt olflc.f.i..f.
I ,41( ., .. a.alp rap proieciiua (hill .;carat .-( rr 'daV l.atbortf 'would dt k.ra: / m4Nk1tl'd'iNe'.eele. ,'.vi.dlie. Ihfrut to 1111. ri'ud. "It.,dlgrriij-.cb. uo,'Pt.eklar,, .w.
.j,0" f ."rrM'I, 1 belie.., la *fta **J>i i...ra Call I. Bu etli W.'rrb.rlu'' .iiil| <>,'n*d ul rnubrr: ?beld.n'afedb'' lIytM.IJ.,b..1. bind'a'ldt, Iti'iOad; u' ?'11" '' 0rJ.wltlar! ott.Ctingnu.l:,.Iot.

J.iic, rr:1Iyj-rr1, { F Jw.fI.ldIf. I. nthev.placti' ....'.'. big her in iM itiIQit r cut I>Q North L).!rb<,rn .u..eli o'Nfayal.1' iiiiIln6.r Cujur.uerb..Ii ailll"" : >1'W'1! ,I'. & !flirht..fd +(-.n.,fA......'It r.ppU.dIwAtntrbrf4111r
.
.. ,9 "' ,.W*' ilmn'''14 the prairi'OUI."* ol 'iblMail. Yihete'a oun w-udb cyn .
Tr.-I .riaM nr+ll f"1'1.,1"1'1'U9r.JI Tb ir.wa! ux 1 1.ulae plaeea I.i tu ir.arged'If i M iaela'Wuinrrr.I i ,1...."lil'.t .b4 iipllr lClY4t."J\"a!'t, 1..II.II..nt.I..n 'fl' fI 'tolal .ll l,iMt' ; ( ;, Utdi.u",

,,1&1 ; L.I.n YIIIiIIn, b1M 1 _( 1'11....,! feet iUb'iJn'K, t&II.I) eli fuel wide .t the \V. would iheiyrot cauiidiw dll"p .ple rVtw'f"tOC..r/.htI.IJ.\ (YUygrbz l"W,,11.y'nr tOb; ,'.."".11 t.P. "JaOIlr.la'iny. au.v etb.bu PIra1}, sM

't'r..I", )4. f\1'tt"n1.,, .... 'HI'HI) Jut., bare, .(" ping up .bu! (%!jidei'ia ,,0Vy *,{"1I' rlatn.l.neuur.ging 'them juerattnblr.elbeggWdll \'tltll. "-r.rrt'v..PtJ!! cte'lJI' ; ."' ''''&' I It. loJ 5. ..1. b'r.l' IV "MaJle,, (" ,\-r.' t ': "P'9

II u. 'r'v, nrh".eqjee. / .I 'w'tif'.ru','' ... .. wapTtl.. ..u.L/lrr ; )''rludw In'/I.nc.. riwee cited H ia..lrecti Ig.,.. ,,. ul.Ike btld o. \1hl.! l4ak bow ult( lb*,yRti..iiWt .,....,itO.-&e\' .. liatb.jll .
tJ '
1 .. '0.' ., i1r.. .'.J 1\ ul bouldj.ri/'.'Ye4I.'L..uJ $tbr, .ttRUrelta1MV Wtqut+altlpeVairwaralud

;;.1. ., 'ltIr." ,. ,Lau&: cani4i dun,io g171iuurdwl.. Tb.| .,,.U .Atpl I deuc.I fMwr lbe<;13dr111! ,; b4r\ ,"r cf'P IY.ct' }'iAriri11e. er aij:rillor i.Ib'drA, ...I IndWiYar61t.Yrt. "Why, Jw yeu think fwgi'ea. .k4>j( bU iq.b.I".I,...Iw.ap'w
I4D1 aclAihe* .e edlltysr i "u.,1 dtNsl7".rN art cal rd l al iock. I ant tiuuDfcem. 1"lu'ill.; ,1.( unliit!' >, I t 'j 1 : eI / ; l..lcl9.dioVt1J.. arid*'. ,"l", ;..%.* wiU irtV,::->,' *' %.** _, 'I"AI.Va1V1Iu.i.lk.rppnralgbl

fli'l'"R' xre.'rllpltl' ,tM"f" ",uS.'Pelh'M .. fl"'quthtll' c n' .i"; 'o."leaneedtkeetlphuq I t.bcd/t..h.. / "t ;M. I...".""". 'I.ndtN. '1'1 tJ.... "."t" leadJ'ttj'I' "I al '/jIhbt/bltlin, '1"tlwa.r.bl..'!
,lr?.(,,1, 14yy liril {Itlle allH' .aid, .\ "I'ttey'm 11.11.. h.N!. peahof 4pblucbe 7.=.tiiiwr! :;1. ht"l N" cmi'.vr H ia.If". .' U. cll" ,J.ul "."lai. .. '.itt.,' '. ';'" Arf4Wp6Akerhl e1'e' '....1. .4tc1

.ugayr p'ttr.1U urIVitlaw. ", J JI r r''r'huii'e.. 'MM. UlOjiwi'ilnt.r, 'honj. "N lr \lard\ oil.J olurr4y. I'h; ;I. a2INlplarr .1ela..eld.. .I.u'.n..p"' a'b.d 1ft,,_. .' ..,..'.'. ..''1..14.,1 1 A.en 'Ndbr1It11YIIINRIr/byitpell' ,
I It","cY ,1 01.. hJl e, 'HI :. b.' lf bwall: l'Vv de;,.b >V \ t tuwrry ,, Iii4' | Je 1t I ,'t'I4UJ.'| dfjit. Kunsllli ..& ., .
.+a4ft'lliklar Ilwj'l' .'. .11.0.23.11. < ; vh 'i'Hllw failed ami'' an le .t..C..lb'Iorq ay, luruiag la oua .(". IAMVlo fitOy 1" RIl4 hla1. SSeD sllt.IbJ tfU'" ,
i1,4.'U'' /" hItA i4'"t 1. 4l 1I11t. eullb! rliJieMrull} tUF trtnlyj lit brie up his hI"e.gata NC.1.'1I edr.da,.( I+Wstj.I ps'ewb.i. J..I tools tb.t sac -l.yk(I_.a -." .MN.es s.Iq IN ptpena4
:J ( hern .lid .I..wltf'r"
Ills b.
"I'Nie: .!- ,', tbej {s seqUrlllpruft. ll', alll.r.rilJlll.lBuj.JI ( III Ii "rl\'I'yd''I miihlehjoy ;.irw rek. up,isIbe. J Uj!:fi'i" ., I! tlIJrt''fcJ" \" df&ry'"1rr61'ily6ktl(3li( IJ: AW.ns.iltYuli4 4pknt. ,iege4lgrijIa.iaHjlu.w.

'I' a ff.ZJJU 12. n'J':;' I ', thjf; i is' a cu"liuUUIIII 'tt\vii, t\H Iii ripitll'utldlhrekinr l/w'/ \cYd1rK II tl r.'.clilidil't.a N''ttiki"Jijlrica I' .,,.,, +rp.rl.1"., .,"h...."..' r,,A biIer". n. '"'.'). I ;"a i.Iar e."du&'d..d, ,..0.ttIwlllatgNeil( PC'
or.\: IA 1NY1'C'R 7.iN1h4lll i I u\il,..".1'$ tlicb'; IrtitfUa lx.trt[ Lan u'tlli'l"'i', f I 4I'e.II'f' ', '11. '. i.h4..b tike .'111AtbW 11'.''bii11 h'i it INltra twrARi1, .cI It.r.JI4.."
39 foft froit VnfJWVMVi.ol of L.tNo thd'Irnd' 'TIIII'It"1'' tll' UeO.'*IHi ilar.I| l t'a'f; I11u'Jeplll"Igkr'own ::! Nx ( r(.the' tool. eitherftrer'gdflMre..!, r'11.'lutaa'iii t"i't!> !K ..' rlaplrk; ilwaM.R u
(l\J .untt.hundred .and Abllerib181d'19ifiith J \h'IA'.'.., 1be'wlA uucn became cuiicni; but r.clI'I.J' 1 wh I I dd.tlh.4] "IIUI 4 4r I
l ninety i ) by evenly.un : \ \. ?tt.\ 'it W"\V1ii1 d. gtru'ltPAet11d,4io44yetn cbt.iN. ,,.,.t*,, .l ...f
, fgclJtvu 1 I iiutirf: 1 4.d!ptbt I d'Uiale A* I If* ,", i iVKe el I If cc. i,'u r 1&1'I' I\;: "rtll'.r' he, tallied' j maily I)', mot a, 'iiiim' buj'e' of 1 h I. iE
1'IKo.'! !, .}j5JiigMi, ,> lit? ,-:!I.t), qfu"iflc ''II'VI.aeseased'u ,' 1.tj !;J.I il.f; f\llrlfi'Ii\ jr It.; 'JJi r; &"1' r!cvvery'vkettt'ent I .!iI! -J .Uy ,Ji). :(WJJI' !. ,'fttb'npelll'lhi&\-'j'" Anlr+lu3lr"Flll'rllsltb'i'wbdJld2''w.'eIle.Aibldll.lie "Cau* tII I know'Ut"CJilttO wballba'U n" >4.V _I 04, 'p et11 Asju 1 IIltJl.ak
) f''JdI14il lM
CuylilykMH pVup jrl Pilt')' ol\\1I1 b(::9.,1I"{ Uiints.// Ue1ii>.iu ,/*..itllig.'lIM'tSAt( ; ,,'!.rVJ!rb 1)l rid hu ulfl i q"urtljrlls. ".111"Cldd,1b'flhf. II) : 'Ldt hard e.nn. duobl. abaVt. .....tried ,.{ NM4e ..'""W.h'-'O .

/uti-l'ax'.' : ._. 00 18Cuunt U y..'|)f aee.ulile.. Jit V| rirth' !!"fiMij,1' ,,.J 1J'F ,.ff".h.'fil, : tU.hol'atf.ltsq I j ysnrn.; .h.pl.ed.drle JIM..lltt"'l. .! "' vt?'t''r-'w'; .Uo '<' .. M1I131''nft lassi *MtigdilsA,

> 'Tax. \ x T Woo- : IIf..1 i rucks MM cdiieie ra11yJi.1'lysbM I + RH1.II&I1hf r r trria''If, .(auk+iud'7Fs ibaan.h'ul'a.M lnIHII1plUf"- ihrlortdger ilhru p."1"1 '.,"'._.''..+ .T...' null th1( Nt"if ,"..ctt i'I. be4.tl. "l

I I II 'I' iuli'Afglllitb'ui',1rka, Ih") diul'l'url.h.wIil'ln Aleut kreaprdriY. it"$1.thq I .'lr"'HJJ"lLI"H.i." .,''I''" cask bX+pbI, +.d.nd.{ wutr'kgtl:alit' YIIII '" .'J .

i;tim I.t 2 ._L'i.i. i. 'rttfC9'l'l"C./i\i 1'1'! J', lO', tlnC tllti"b"yU't'bten' s4hrnbf: NhbUI'bilit g.'hcrl'd' "J Iilll.ciuaei u nutdut.tuck, wl datlfllbllgb htAalndY'1 (> : tlllm"r III' the prlM had lo cry ubnut it. Vu jr l lI" Ill k..!:1 I'JII1 .dt II'!st 1'l' I. It"d.' (.11' \fI.'l rr" s "t' )''''' il

refrl'rriint'o .lidiiiiiitVVtreet''' tol .JIM a' $ bY r. Which: be'.ulk;...1i..u.r.l'Itt.llrMi"I 1 t rrtgl''';1.lt 111uI1S.811+' ,'.r W';'11"' i 1' [, .") ,,;}.1yyy4Vlj'Orl1, i..I\BrW..nq.l : =
t i el \\1\/,9Uii\ i. 9rn it 11IpJY!r}patrrg''suyYk 41s.t0 Jh, B'IJI.IrIlfIIJ' 1.11"."lt yI }. II 'f plrJlw'14i ..lC.li, I'l"HI'J" l.,' .;I4d
'1' del II tr(),br1flc? y h-,I ,b" ,,ve rte I ti't& Iguny.e..wlue4t.alJ'YtWiu4e.rhdloutddgel. gruel, IltthroUln' ru'rl tr.I\ ''III.t.4I1I.I "r4\\II,1.\ It 1A" 'Jb .
'u3ii "t"t., UffLTv fi.e ( I ; %',1.) '-hh.;Me >, I IIi ,.l-"JI yurt ,(iu3Uu 7 *'I 6fu roNnlulurh, 'l'II.. :Ilb} j.+/rstjl14/e..4'/ '. }r.kgMflA.YueIYYnlpdi'JrNiI l q",'larlp'Nl\'f."ci.'Ycllh t }uiYf.'W' Nlf/ tbVI'tli }. re4nlS.tjiie t '.-t1b a'l1igll1r. { .' :tI f 1 M. :19 y.r
"
W**Pen&cwlA'(\iuit I,f,: f ie'et1! ..i J.f.1llfft 1 lie h d'!i 11//{: 11 ." !' 1-18 bad i' dl4ilhteF'' "l 9dIUIre.I Nf & J1 l4'111iJ'lih l\\ ', 1ihl. .lI'fled"lU.,J' ,;::tbax qs rd f..ii.. j'! Ir"'ujtgl" "V "j'l" beer .. iA .= I. .

t.UUIIIY a4/1'iW.l"'*lWi'iit"nd. '' oct* .d00 AGapqlull'4 fYCltr.,..;t'berl.1., ',,!b'rrilDrYJgrlJaull6 .11." .',111 r.[..ad//J'I"f'x t"lt.'H.III.l'II.1I I Jtr ti'wld ,lit'llbd'Iitr.Al' Uidt'IAr'Iillital.tygJ4ybaloler {. { I Jul'rliirii'l: ). kiln, a }3a, 1': .Ij1t "t"W-1 k.411. m A'. Ji 1Jt
"' '" ibh..A.(.' ,liwriJlyalII, alNut a veer "' t .I Aid./be MiMI genll..etddiahlll.pl hi'tt1' Jf J tkl: iiir.IJ'I+ }
II' the I'rullerly'1Jf1l.b1l')1u.Jii, ? '" .n "ltl" "
I1rY
Jltbltr'pl.l..Lly7Ji: .a /''P.aa' a pu.lel, yet 1utll'} 1o1 Iha ['.".,.., CdrJ'flitiii'bJ! ya'rf, ilg'Irrriiirn": + "_d',U..."(vlurt/ ..k''"", .3I \h. 11 1 a J { Gadltra.6.. : ,

aelT...a;) ..f' 11 17 t. n"I' 1I i'w lJUd..itiottbrniptiugJl1e50 .a N"pIU j J'lll, HI w.11' tlf'V t' Iranc'f4 ....bNIAetMNal wrr.rl IMIM.C 11 'i J" '" / !.' j..ag
J :tJa, 1.1. .' ': .;1+ The:wlifi)' hu l bluertt.ri.piI t.rMu11"1rn'1' nlipM. wW W. 'Pf&-J. Ne1iti. ...11..,t''.......t 1Hii jg411wa4hnikh.4 ,
/1.a..r'1".1 IN
't 11 ( I ( 4biht.stil'M, IlHIIfullt't4i (f''. tIIHIc. grtYl'r1YWy'4.' }Il' j ."d l1 ti,(p1ity.;
a "I.1 L-J. JHJOOOi | ilrt aJff
? 's r/n-Jj.yIV-/- / ulb ., .. .
U1' "I| ) r1II.11111
),.
., r77 -"% Mrhhr'1.lMa't'r'' ") gNnt1rIlty &uunr wtfdr J,, Aalaeij,
1111,
( !
.
OJ I. .M ... rera.rtta111 cirri,, ,
I *ttll'nv4l 4 >rC r-t-t "*ykIt iuwu w'fi, >u lhri'I +:,' r. i .1C1J.que.by / 1.rl.,,1U 1\'l..ti" uj:tn -/,"H."rOi'Vui', 'ibTilTyuu fouW ill ib. ._... l +1e1ir .
Tihte rout ou Oatden aireet : water \i' ruiiuinj{ out 'rnJ; nauJi,iiijt 'i k r : W., hU1I1 an early age. a cuurssr9eluuiutetrtr'tpt4l mil-has .t".but b or /''i"'J,,., M ,u tn't'I"'Ir'J" i>'' 1"qI.jf Wri/I: '' ? .\'TIT tallrm4..d..tlrlrelaI''NOi Iw9HIIlItJ11dwwl.
L trrwpatslrTul'u414'r t
' \ 'afh ol.J:1 ( :,'tI'/hi.Nt.thrp.er. $IIthhch'11. wno Iu rtfI' .rtou ii,ru-roft ,b..1 d..' kbu ,'f Jhdr'w-i I'CZIiltgMIt : .. ii i.Ibr..i laya gtpt
.. wu ferVMl Wfe l "'&eptb; .'iIJr' lama f. mir..3bt Watlpt poi ,ria. e. (.Hl Jf'/ !'pt ix>slweiYi |w anW. 1JoilWy,. ''itiafrfMftWiV! ?!*:- 1)'tlAiU'; \ /' a irHil*""" .1) e' I.W r'J 8. ( : 1111 .."! and "u.- .Na.rd.yat44at 1 .llt.b.dge

ltft'kJii r//Lae t'14 -/. r\iufd'f1" Rt' ), 61,14'ir IlIII"I..r' cam lo England "for the flrilltjlttu| ,jv UJ1t p htul.'Jr niiWCd 11 --.Ii''i'' .''u..U" bh.Yi..ab... 'ItnrhWiW.'tU .f"Ib.r tei.n4. U.. albs J .au(",I..
indiotsitrd 1 i.iilill'r.Irru' I'" lu/rlr4sk..,,1.;''' I 1'd| >ut at our _h..u-II 1 ... 4,',
dlidh fI .nJtf'
"l" ;lt IJ ul 1' 1I ;'; .' 4i.s.1t\ffllptt. (Irgey4ICI.t my* takx care that'lao clow' doo'l ebau*" ..
.'
tith....t'T" .) '.djblp I h'Dd'Yerdefp4l, 1Ir'dti4leI! II ihuiilf:W 'C:1I'( ""fKlb'r' iuIWwda '.podl.11/ \1V lidb..ras4'1r1M.a: I ibuuM Vat tear la tuml U.lur. ''. autk'inylAII drag.y1B611at.rdaa.lt.Ji.,."r..4drlh '.

C4H1161) d'CIJ'J. u 'im.'tar'.. .., {\biftC. "tiiifltii" bu'd1"thdUItS'Y4& .: vi UWJ\I l.dyS'n. LJ ll ,'Wjp'! day or two. la .tbAai**Miii.* fltiH LrNft ,*' 1U'** 'a0< "*' *, If. jl. bac..a4 bM r.tptgab{. \
1 i 11')1,0. .4' ail ,
...1:,!II't tall' Ibex": ,. ,f. ..:.IBLIJ 001'I 1 1pLI t .n: :.1 1P wtltt. !!!tj..1', ., 4 4ur.d Viii 1141 ;el.c4ifbira'pu/ktrMlhuh! 'IhrIldwatrprttllecatracll wi...e/lr .1'..... ,.b ewrl!ijsf li .i.4uWiW '
. ,,A" .II r'MttQln.lioth- IbjIilr ". N',. y.. c '. : '*Wftjri.*,Jbhli y.a.iIJiltilMe) V '1,: blttbaibau ItiDall.r1PIPCIYPW# r it
<( any ...,.i. I". lb."fjf lb."1\-1.,.. titaabkeiedw1 r"s l. tI..Ji't.i:mlrlJt&U"I" klw '4PN. VMshlaVdp lVMd. .i b ,
!tI T\i :t1h L'da ; >tlf1rif'Ht J.' l l'f"Ulia' lIaly:wM.lMW brit t>fW OMII|| butt '1 1dredd'rad ... b W-al 41', 1 iVwt IepiNrll.r.w ), I.''.If1 ...1111"; "Y !kiOiVednd'w6dIJ ".10 f'l .11 ldth't 4 bIdV.dI.bW..u.id. tryt.a .. I odI : 1.l'In. "i.t. 'LMrd.

'C4".1 r't.\ti t = 1.,1) U'lIU..nc olI ,....I f ftld'ft'.A' ,.rl4lialA"M ,P $ IUll'rtwbs.1.1'l '.R'rt! c'hhb' ddIi { h"1 UI .nit"l 114 1- k "i 4* 4'', ':' j 1iI""v"! t fJ xt' u WA' u Ao : ,

)l'ilC1lif b i l1g",4! 1'ID'abi er'Qll.'wq delb rtd tti4. r elae {.11 I flea ."I.'illo'UoI.'r1il'i.4) '. r 41a If/ "plMapl'Ii IrY bk't t..," '6IltU )i''t1I 1I lei.M''&."d'iY10 v&7LIVLrf.n',iban ttrod' and all U ib.p.ppvrf.'IIjrrlj' t euu) :& ,f4,hi>iab1e atandisi. C..m'| ,oo.... I Qtpj :1'.
.
lh, Ibll .UIW.IIJ1.'JI' .bti :fftli 4rJ 'w.uka' ( .*II. Wr.Qdi.cyvcri41 'bal bli "pp&e ,1...' faiiular tb.tnetihatithk'I.el' t ; n ]0 .hlr .t.IIII" al ,Ia'otl cS'I oar
1It\iIlauc. 1
.I YUd'elatl'afurrrrlrata "Ha! dIhaLka.lalkrar.uld I..all..W ,
. rvuIWo4&1 ruiewel+ .,U.-lVIfall"/ Met..J; .." ...P 1bllyN CQlaiti i a.!,.,' I/e ., It Win 1.art, /uk.rg.odappk ,it. ariliprwe. gr..1 lea ed4 *b'IVa at lull e'Abt4 i'Mruyll,4'ItMlnatj qU(,!>f MrffcAjMlAkkylf# arc ri1.,. #"* r t
., %. nttlsitt \A bun 't dtlal3 IrtlkbiI'. rJd1"iti. itl41iit'euroidy 1{ ; bj, t trraa Me..iq(1...).11w4 Anll..wiM; .r... |k.ypp glu \'! ,*. i'al"A..4' [ WJMMN*
,
'. :. i i"lti. .. W : I 1 pbt'II Iyq
\ :: cp .
"T". L'1W25P. tdt wttifa'hidlQgeik(3titwr'Atuil''! .1aluf.It farce. lo.lb. trout lolti"' "ne.Ui I'.$Nabn1 ........t PWI yl' Iby W! -Fllr. untr./ W M'!41| M4il!!Sd .

.vIutbuIjfi" .. ,IIN1! ; ., l.1.,kW",i6W.. d' **+ -*** ,tug I4HW, R'i.! ,t'19 U.ecI'Jo, 7rola. ,mrt'.U1.Iy144wIJF .1).nYI'itllll.'f! I i 1If, aKJrtvfOTl. | ...'Jl'! pl P i U!l ap?,II I .-. .I. '

,, 1. .' .J f' : PIM JIMtl.p ci&bd-4$ J'ttclMApl' P'R";)3ig AM..I..ii"l0.) Q.u.t-. r ..utllt 'f" ... bll.( t"'r.... l tcir! b..e Ja'I''aljw "'<'ifQY i1E am"an't' I trrAY 4 UrI1. +! P.ta1at1t'I! f-iH( l tiW,, I'':igo91figlyj' .. .
.
"',' p&f- ..w.w.-DM... wrnr.Needle. .- .th eta nuke 'l lf.Ippia p1...,WitIuUi! a'U'v' 1t,1 11I11"t..u'JI f. lit ell. t, '19tR'iY'.tq } m ,p ygd ftnleh

t'.t.ttj( ( 111:1 I ilf/i 41n4' rk1! .'I.I..tJJ .. lu ..,. .I fit. IraNec.yd." 'I.,. .eW. ud, ailitwb.A I' colt'prof -"Give a khb's1usbr: t I1IUtlIJ't"r.d.; I t ''.l.li r_ .t4tfft.i';. Rr.i,1,1' JJ6
,
.,..Aft"Wctl.el WU.j.4i .loot ,p111.LweIftaIl t"/ tMlhfi IiWltcJtti'u/ 6p'I1rdl. .*.", iettlifil' rt';lnUlr IaU'ilM'..11\ /..ur.V.& l 7. NI'i'
..N"-.ajlll.aa tty. ,,'"LiIJ.J PI". t..awk41ImbV'Vd1.i .H111 fi /,, !*
ltaU(, )aere.au' wbltl to; '1.a&.d."lP" lad's" 1 k..fJU11.1gr.atptao.ittrihh.1.Mrt'ser't-i 11""' <*:fr11! *;?*?*'"'*-;,! .au IJ"r 1'1"" mUJical''ill'N"en ."i"' ..M..1' ) tf.r', pl4'/t.t'.otnli'pit.lli'L'ut'b1'Ifilllieiitpnmolaa. appj.p! H.. t''IwuyrIIlAc6 si4 1'gwi.1 ....,.,. rrgul.Miaa.'I 1 1jk.if I 'l.J".t 4'r44, ., .OII{ :,1I.t iitlbyiu ;0-4' "). c.'... 1. '

!ilipi'dptt j4. t-A +tl'i ,. '1 j l .JP.111 W dllM rll.1US4'' 1jblMyk/bd114I..JwtitS t .lt\
'r..w, said re..reJ w ILe t 'I i. .1" n"/! !! / iyilnrpl. N. kdu tw& ptlw Vi.d V. M'tll 4tfc4-I""t4tnd"fJI&, Jh ,t lt.-W' & Ajj
.Uf4i 1Mlr l.J4J
t TrID
Mi.J \f l )'t I..mlf(.. Hit cutractvr wan,. 'h..II' dens..O1.n :, hSIbr 'J
LrItl"Beq.i
.1hlIIi Jt Ri't'hla9If11l -.a. jlid u'3"J .s.yr.4.Jtwe ,.. iLw* d.ad. Md! jftrjh' I! !! ( !,p1"W4Y
1"I311I 't \J".F a.da.'rs' grnIw.ter4r...: Npaa 'f.. ... Ntu. ... ItdeewrwrukNa : '14'jfifft9rl'ibaa 41' h fh JI F IrIf'Ct
!
. ., d'lr14l1if11ttK' .
q r ti/J' j. kill OZ'lhf.CSlf'T.'t1 4W tit.$tawNf I the Qcii' J.J
t.
r. S& rrrg.ui.'rlid'plas.aptp.VdIUw.d'w.4W.er ( ,. .
kisf a111IAtl4I'00i4. ,Gattirdl
( .. .It
,
; d tut' iH tt'f1
t1l& I uU" CI+ioegut wash' 'i t4 pettid'N4 .. du U.,. ,Ia Ag'//'lH' / b3: J'tFt'! '! 'IIIliINMM't) ,wt4tY'lgtl'lllrei .1.1.. 'hlJ. '.!
irf tot. ", Nt .yt lb .1 : 1'1'' 'Ir J a,9f.U* Eat.L4 !
J 0014YI IV*; hae13141.. 'be lY I yotorpjpdirer. u../..'.a .dnnrvd rfUa tIhet/ .. url. Iy Yyr//gel I.JI'f' ,"tl'I k I"ft4''IGr( ;i 31.. ''11 fltl.lu.i uOYr'Itlt'll.f.i.r.1I I) (Inu II'S,: r

__ .1.- n" >'19J ) I !..)'r.o4)! 1 klein; 1.. 'IH"1praellel'a i.UinvparabU.Ltoid; 4" 1411 puygdL. .J.) u.' wt belle a e rllNa I I. tl"fl"1. 1.'I"Ii.II." 'I.c" ...' ,.'III.11han+ 1 rather prwJyIY[l .gtl4rl$-:) ia l uchink

: 'tl t' iIltaj ( "I ,fUk.ewaal' I. g. l.. Al.. ep Leei. .3WIItI.114/ ; Yruur d of. ,. 1, ii.bplu' IU qeIeIt' -..."'.iepieiesI .. '"'O'I".iI"Ji'.jt 'r6'*:..ri'it.aI.JNti'' ii t tI 1 r we I.bre. t.till' cat'II f .ft I\rr.,1 i

1 'lybTLlf/ I ifi dale tine*. DIM f.uv 4y tf'(.i<*aryika l.aiti.Id iii dIIi6d'Ided '\",;._1.',.' wiiu'whhu 1 tJi1'r""Wf 1.'l I *>.l ,b\)0\4 nwu'Viiy. 1/'j ?; IUVIII]'1ft., \. .. .1jiJ y.t"fJ.1tI. ..VC
1.1 ttIi l owcUiy, a II' beady rrF'1''igrir.or.Jf'Lii-dXfw1ik 'fI..ltHA 1.1 .I II J u
'Ii
l ,
cIpbt iucbee li.:114tcI.,4 ... '. sjib Iru.u I ,... fi'la. .1. hW'bdd.aw/pr1'Y.dket'eA'i' IJf/lt'J..ii..U't11r'I \ Im i, t
: Mi '
.nUI.ra.fN' .
1.1. d'ltJy } r (' '. N'iti.s**I.J'.pwH''.P .f' KrYrIIrNNblil. \ '!' J
.2I )N, &b .1 I M 1\1urllurj
t'la.etyiljwgt. eitrL; :. ", '. "'.'I'd"'" a.d 01, Q .C'J 1f" .. 'y 'i! riIr' ..CII"C'ffvH'llrdt t t'1I.Aunet 1t..U.'b.hIJAIt'1b WI
IU"la, I'niiXB > rf"-r'f "frrt 4. b6wlll'11Id '.uI;,fA J'rW if4.gch4: J .1VJrgqlyrKlt' -lfUaroVu> Udbaitrtoi'iK! *')pUer0hwtla OKfAK
.. .1'U4i a.i'wiiWg I' .
7' t" aur.J ;rt lot
RNt :! W at Yrri ;",I.Jj ; 'f.II .
t I.lilt IMI"rylkyYll I'min : 1'4JtJtwe.ddr./ boa. aw*tulw&INer.rJeti. ll.Wueai eruuutl t. .,
." rriJch.I.e 1 ,
ethrta4l ... 1.l Jf'., .. elrau..1Ma '1' "illll. ., / ... p d. .,Bt'" ... .
y.T .
M .
/ vut I" .. I Ii 4'& l'DrI t wt'blt9r'be 1iw&ntk ttt.J
-rr'tlibrgtltraaJtrtibl..t / ltkJ 4fIWNIIf6a
f
14"- 5ht1fJ.1a. r bt'i ir.i .
Y D. La-ot 1Yana t00tiiILelayZt II..t+TtJI 7 RI 1 fIl ."/( ., ,. I It
-- -------
.U .W tIItrdI Wirk''it.. 1tgterrj" & IhuuaIed tlee L edd.was. of :1.11.'H C .tl dirfdilidsbAT1Y. IW f11id II
_le intA.Ai 'JI 1' ,5wjjaJ.. .NY d7J .1"\.J rs J .N.i.J4 I
, ( t .L'ti Ndldarriiwrl'yW till.I.V YlLJMbi.P rY( oil. .r .:1if1. p' 't_ 1dP'I 4 W.s 4 !i1ti*
a ; Jl/ftJJt.J .iU w'1 t ;:.i.1I iJ t'J .le r' I.J '.to. : IIIJ G _
... ylt'r M.I vtiJl.t I.ktlhll.i1kNKt'di.rl h.J1'dt'uua :.r :'{ .f 6'1icliI Jmti1Py.wrf'6l'W..tl gl .er
S \I' r. ?' Ira '.rill, .bo l ; f.I plull.ir, j.kt I w.a '' a 31 ..ftft.illrMt air I Iy. p.j" weh / w
.,' of .1tJC1a a ear IIHMJ J.\.i 6.t.11 W'1rit : 'Q S .
a1a&ehcacdfuYt' 4V'
f.t''N. t ,.. ...w.\Ie "".",n ,11 ; 1tM.. li .I"S JarlrlJ I '.."
I.t '4 l" IJ4..l.. 11. i aifi'i he1bWJiiAli41i'tlW .t.'tM t"J
llberll.f Prtah'"sdesel! .. )i1'M Gle" ,., .4.11yerdgkd l' ,
C t .6C.f> r11teYilitp''M "' 4.1.w-a-4) ,.M.Mtfrl.L.'*.,.t Iv/I4aI'',A- 'AW IW WIe t1Nu. ." MAtY..if fI'ttkhV_&4 '

". ti6.E $,- "," '" ztnI" 'c6.. '1'!..ItJ1''fJi Ilrertr .1/.i.t.sekElai.( ...... d.tr .1"- ,Uij6f'rfJ. iU1P
t'J'I" !I1-I. J'.I.--' rl.f 'k" AedlaYt fetprvtWul,ar! rrgt.Mrs.k.aw.rtarw UN* labia a1Vd Vp
1 .tJ'bus't4il.t a ur pt".ead.d* 1aaoln1.111r 'tt ". ..
"
1
.toaJ.dt""t UJCES AU 1'.t4 ; .' ih:l( d'1 Gk..1. .N.b ,*wvdIi I1' y4i.4Il .oaiI''ham 4tM1/MI1rNm. / wa1t.JIv 1P
.0 aucWt l.RIir ttk" 1 j Et ak ffU 1./1 I%,it !k. 1"(111 dl'M
l .
\ t.i.P'W 4 l
,.. /* ,*,..I.M... "; h''Ccaj\lIi4t. 'j.'I.l l l7 :.:.' J. t' .. iglgrJ1'II441P' 44or"d, 'w .lit.(t.tt"4NaRi) fllr tIP U. la We bid ars tftnr-M M., Ur. (ll ,,1 :r..lt".m.
ritirtl?9 ad4IM4d4J q.'UI.-.16 ;. '
,r4Mlr 1..Cirb J' it !
"
.1.
!!'R'i t ,
r Ir1Y 1. .Y NdlJp.r11b.llrwi'I
,
%
'. f tli.' J..Jttj tT. i fed 4rfe ,_.,.'W/Cfl'.'. .. Ill/e1.ws6 I .lU'UI t..JH'I'Y yi.t1J I1.1 ..o .iia" ."jS\ awl .wrllu* ftIWJldj.1c, rabid a lb drlilr ..a1.\wijt .yr ,. .. -
,; :
,.. +h i' ,t+t lstrss'd''. ''tiat'Irakdrgrtrl IlatAlf'pi"4'dM0'3i w.._a.t "I .I. '. -' 't n ita !, .b 1'b/ ia, wb. bl/laytl ttdll4fIs.ftW.u.j?' : Ida 7 Ii'
i ., 1 I .1. ..JIi'II IqW... II .' ""IIf. '. I'
t't' W e'gol.' ... 'I.rr .rrirbtt33bj .4 1". ( 4d'IfIr.IluwiagIg' rrho(> ttMtri/d+g1/1 litii 8'11'hIi ,
L tA tiEktt Ji..Iftlll Mi'a.A sees.ak1.t'tlxk.wl' keM i/I' ..u, tAil Y't 'PJk LA.itll'; ( IIZwnug .-!v'Pbe un'fl..J r.f iiMpiIW a.taja'. .IIIwtrr .sM n vr tji'
""1.w, 1 I ,., '' 'IIIth ;bur Ii uy,11w : pouu i ii W
rJti..lu1lifryl a
r8'ihllbi .
.I"LftI' I. ihllrpwd1.
:
V..al t'ftQt+ l, rt',1041t1rAL.b&tirlbeeCritirtaNbI&11 1 A1eb'di : J tu.tu 'isJJ"/ C.. I" ,. 'il.lt"tjW rJ wlr tu WI..N"JIMWI" g 1.
(
t yr '
',+U u'1;; .a4yWld J .''lJp11'iru:11 t clltrrie6" 8':) i, a yu .'t-. .' .....f.. ...m..J .. by.r.Y t A"/I", .. !. Ukvdl.dllk +

t. 1', .t rr II 4 ..jjl < It" r \ .a''I'U t jt."A': *Iqy"J.t""i'I'1&f' i't .: t.i41Wllt 'I.I:'ruliilttluerfl"rr ; Corm, ujI .1I1t' kit blot.... er grip, c # .i&fFIWtr!tHIM""fO. w1e ti.'wr' r 11010iC
t
II.84... ,10. I I., "u/ .,l'lM51F.r.ld'IAnM4.q' .UlJ.1iIJf. .lI.u.l., \' ..... -.jt .fb ::PA""'' N.1' ,.y <" viu'rid -. M r

1 \JSir =: ."!tt& Htf _'C } /' )W4,".--.j,.. ,..,t..r"st.1i'tJ.t.,. .... 't:t .i't. t-r._ '. l.: .ke Jiltl..Il f', .W'J.41t jaw cue. .*pligliv..3.dr
.t.)1 .
c, \ "
paw ( sf.\I"cu..a''IIJ'&c1V ja: U.
It1M' ltI
,
4"IU..t Pl'l" *
lQ rdaW.eb.a wp&L
,Rf h :. In ptli rr.R .d.rt't U U t. !
:
Las .. I Jt.a1 U 1II1 t Irj4e IsYYiG'ik4l"Ihet'.cMtr'u !. f/tJ \Ibe NfU.HeM.4fJ re
f .,lfi L1.1 1I"Y"1' Nto I4d e 1 .st
. _(, .4.i aiMleI "l.ttlrt"U\I.JI( U.t" / ykYlfu t' It'tt .. .1. .1t. 1I .I.&IKI.t AWtI. 4b'.1fta4 note brae
$ sera b"
-" I Ill4ii/... t'.L'.]ld" I1I't'lJ.dlhu'pf .IT.j'1+t5'.1 tdtUan111attttlMel',1" k3,1eeue'La.t 'il.'iJ IN.tU.It'J H.I t ftllt. &J16
"
. tJli. tA' tl. 11 A" "l \ FI W.II"
tats 'bar
'J ..iirt. Jllif HI' ..,.r"III 14a,4JLM. IfllFt"ttij t iji-'i fE 1 U e M.lb ii,
L r" ) ; !: I i'r-', : tl';" u '1JJJ' f''f'tt't.'tf.fI \ tr+iHw'Ir1ijPYJtdQJLtJJYl'd.'f% ueldto'a chin III a"'u\i\'tb'1 : .Ifti
14 fi'stdtsFte
',. W"\.I NW'. W"Eft.li. IF' I "I\'f udYt l .kt'herla '." p IM/Y
k &j alrl IL a.rslD''At1--et. .bitMo (.wti/elil :I II. ?eW.rl.J4.iM. tislebd 1tIi .e4J.

."II..r.W ++ dMavy e1.r1INila4paNW' Ilrwe. tl.ir'hrtlls4lalAdJalll''Ir111M111it.
jwt fa.Is ,!ljGS f.W -, 1! .. "laW-, aaaslPr4.gi ilW 4Qjr.rriiIfr .1 h. r"11 t",1 1 fiat by II aWlrurtl I.\ katrr .. tailll ) _I." ', td.tv1tf_ w ti.W'TdlX
fir \f .laillkY.li. 6t1 II J ...""..'.,. ..w.illl'l'fe ',/
lWi ,.I / '1 / -:1t sil1"'I" .dt k. oi 4
t. ."' wryuMi4
I '4Jn .
.1 '. .It ,..v. l. i..r-e' t. 1 'wet: ;1iI t' +, leite'v.'ttil' ,. _,wr3 ,
J-'I.. Yl. K' Cl C
.


,


,------ ------- --- ---_. -- ----


y } if' 'I' '. ." .... .. . .... ,$ '11. -<, ,'. ,'.
-.
r

".. pawiI y of eraM.iwta rNottee.
A, t lurrfor
Later I "Ch t Si r Ilion that
I = Oil '
1
w H.- or April nest .e
'i' ,.a.." Ta.troDaitll" seradim I II or Ibe eatati nl OEQ'

grkan.Pk.yu it'f I) r ad ., BAR daee..ed .late or tie;
weal. u + Celia'lo1 so
I eead I your l baa boon crowded uigk and the thedauu ea, if auy'lo bo paid for aid DIIXOM JCWOAM, pea beta appointed and .CNelll"lO 'be Hoalleuth.r q
every ) ubliahidln CourJllmlaallot
School
will ptrcriv Ibat this place la stow order t |K>lojii|| >|iLiU.nd tbit uthorilt bo tit'fnthem yrpaieep of tke Common -e -
''"
"ia'r"--If' )t' yr..fia .lr..W.rYO.k atKreU they bo unibie tw agree, tn tweityorPeneaeoIa.- i.dltaedilloweg. r

I 1 7fiirTi.;-u.-aT...:. iha+ 'J ken then aa perfect. They Uil| be r3 appoint a third party. the docitionof.( said Given at under Pcnaacola ny hand-, ll.U and day teal: of of I.ltb.office ..11 t'fL it 1'tWi ,

G..AI rno W entered Irtu ne wdai: Satorday, March la.18. 1 IIpnicIr lave,
I unr' earliest alien-: 18M. GEORGE 0
: lion". ctatK*. PARTIES UErClRE TIE PRORATE lion to she .uh art aa avid sweet U at pre- ,
4J..bl" aurrendr of bit' I. ibat. .
place .It.r1.1IM /Alfl>*fl* aiiiilUh uie c- r r nU
.
Y
'
_...t I end Who' d.lntJ typc.JoX, ni4std. chllI".1 lznslryli.ad r..'ffefy fap'ytyrf.o't u 't t non d e W'd4l l alC"." A 1 Penadi, sP3 '

Cir.trn/bftNit' ._ J.S1rt6I .red, 'q Q oll"1W UII tleII o fr 1YMtLe .,aNt 'In tht fc'Mtt1&1:1 c., nPtyrliwg iR tarn b.i F ( I IU. RI1Uk, Msyor. na'u March I." 18b8-. i ,
1
hr IberGh.edTplW yf triW1M&.li fivrkliTe4ldlbM j t utLbeni I'
6" ks'l .Ulu.1'.e.i/rpl, egdItwraber. 01. mvviswiK
di1Ttr6. eftyTheCHiircO! 'rrrMl'b' 1'lit h tf lf the Ji dI'otto' l'nJ"Y. ;
: Thu.ierllMlhriulwelbreiilY'dlkld. _.MW..rd ) rj trbo +l Uftrld4 11dpttRar4Cjiy,4i'ens( colg l .. 'r a

G."tl.lluJ.. ''c1f1f1d..t. t+pol'dtFttdnk 1sUurf ". ',itr the i "lcJa1 'frU.'cfe1l fT'IkJ.TJ.w"I1.J 1 ,AUi(. tuItPtder4ue Ihr wrygui.i'curntpu. N. I V ti 13 t ott 1't} !J'! 'UlCI ?1't' }!

old .ltn.twrtreafrU''prhlitld'' \u,'I bat ''I.a=dlMhrihuMM1J u"l'dlw.1 run.resisun !ftrGiollia'I J .tr ratit7JIJP;, wleariwi.Mr.Aterperrld,4b. (ulWwfi&1 r I : .rl ffia UjlaJcM ktilber} orhieil3tBfr'UidA ieaeildf ,.l'tt tau u et qsLARGi y.,
r 14.
)
., .. t.Irtl".r .s
plgee
I.
tM' p1ac.,tt Itegbrllnr/aI1/tiV+t' It JIdHhTbtj.rive .,) tin1 ,I $. ."IfJIaN,1k1LAY.a l'U'' [.'f( IIwp., puuiel,rFq, : .. rew>luiiou7'wicay>wefO)tad and adopted: : 'qrt i tbditbl ail\Ait1Iufll"dlipEila4 J&\gDVWA1d1WEEKLY
I. .... .'.....11If. rltlttryujfol4 "Jt I IN'4'MLWQ ,Q .
; '.. .'..t1 Fitftb..aM+fiinR alt I. : t'f' 'lbMtl JI &t'.1,111Npt4' ,. y. tlrrrtl.Ilij'r'fifldL'ot138'I, }' +.brY1i1' t): : ;rr ii tien 1.r.1
& "."n'.aI{ ... & tn rnc4d'lw aria gc foribo open* ) NilwlstnwaY
.nd lat.'.d..J) IMdi'rtelIfithdidIII$ td dee frojn ba.ingbaeri El|aWN>Deatediy. 0prltod Ibc.Jilllu W Mtr R.r.AIr.111.1"I".clat, hg uf'r'ar.e.i..wee wtl. DYywp.aEbe Btren wilder_y,hand i.rltieaibt offlta,tat Fig_ Nw itSt ee

efvftihat' 'dviprtvv'vO.rtHItd b1 of od wtberaeutr-tnteqqtd ftf. ui .ruNi'. .. .wJ'_. .. etas. pr rlwredpy WIglr4ig.s LIllerrjeed r .Peaaalq aAI"i".tt' 1-)1
'"If rl.t.pianiq
(n ibv part.tbu fo.HhAiiy) 'fi.'(.1. b"itaiJ f'I., IIIM au.I r 1 ? i e4 ul, PIput be rtdiM.klfyfr : "I. ,11'1' ..&I" ",''q t. OM4NtJ." ,nt.ct1q, C. TNgg l'e'IdJlr')( I
el"11 iMu'dH.
'
t'fJ weltiIaMaIllwlw.iiei gt a.u'PLEZWJDbYJiLL
1I1t1lh.\.bjettl/i wr t'
Iwuelriuu 01 .1n. .,."..1 rl I AaaAtr glee i nutico :aftrrtninta are eurpri'1H. aufiU yi14'IwrLicrJ wiar.. Cp+Q'LJ..Tyneru } l6k' & r!:: '
fllaliihfllY
ietrF1b611't : ; '
BaU'ir rill'tfPJtH'.Jftmp { ei'wil : r the par{ of the Coy, ,!r to byPtloi sUI$ Mrr1T j )}Q ? RATEbN'Y
.rom' u V jfelt .JCiti I / ,. ..,. .n .';% hi NIO' nr iIrY hil'.GYttufr. f' thr4'. fuper dpp r''iutptd'F.piF.Ryt.'lu '! .tL 6t'l'! ".
.s-' 3 / t f t' ** '. f } U P ,ESOA11PIACf41. :!_... \ ,. ..,..ATlof;
ijlb 'w dt ,7t"l SI'ATDUMFWRtDA, '
,,per, rejmfdXvs. ,,Bf, f.''ilrarut4 F a{Jo*!* Ur69r'] II or" ago'L .1tI.,tW i,f"in4 .!')' ua3l ls' ',1'"eln.t t-'J 'Tv'il\e 3 e t ,. "" ; .".. .rl' '( 'P"u 6.

,.. following.7/ ;'I"'toU) '> -.* I'i'' lu 'W..eanga r ed.avid} ,..aw. .IJTtyaIh1.IJTtyaI !' lditicd, 'rlfdPubyfa rAileAdtnCWtit'huiy 1"U'" : ra ''I"t ,tlt.ta ." 'i'1 !Rtt 1 p'4P V: f.1f? / ,-.-!has ..
.
'. ) 'i I t. e..I Il A r ty. U'. ); Itnrde'uNk bvs iwamlAad' la'tdeIl 'Hri .If :'
ratnrd Sinta 'Ann. DtJ Pi I.' ,"'tiftlitI'rFbbprdp. : r.III J .. 11.1 i "lrerph ri t'
The gmU* of the SpatrC'W .dLA +tISJiMk'R.h, .'ttFre+! ."I +.tu toelydrs pfOt.|lMifofO *. tviaorovaMlurod I. \ 4 \i N. J; bed

do TaiiiaalipiiHkad' .*fcM.'ar.*lft faior of. .I bhurflil! 'tbHrrdrr"i'GIKb' ltl j)1. preach pyy4.EAItc41i1C'rc! ',Ig,.YSYkWYAu : eurrluMa! .t\\10.11' i l t..r. .t 1.1btgatIRLof rerkl4! .s., t .,,,L.' tityo"IildhidP-M' llih d htburr4
tl n. Piudar, ad Infant "eel" 0 IJf'J ritWt6ti YYlb alpit
Ibtzolwpflt.aittatwihrodfhc Cob'ucbot&hdr< +eneo"a JitW.i irJeMiM ereuluze I...' Ji'- 'I.OIJ-.Hn< DMl&i-- BiMMmlboluUvAaigacvoiinl, ( rd.i.D ,',aQcllCO Cui. r I' VI 1Ieal "rhlto'bDtiiY &h'm 4Mhyi; tcll'
IL'
.day. ebb
d'.U.1I1Iuwedi"wJi: rN7u alto7111re'dlltl'brutbfMiRbtiiebnr 'rr ) } "#'J' I
; *driiWo, ia oVl ur. UM li.lrne8tla.aldbtnbi'lopeiatrwoi1r'ttf "II"J ry-d&'i '11J Jifl1t.-I. )tut IL:
Mho ekTbre.d IIAiderJW''AM'IiitTrfribo jro--gi> tin4 h.
.., i \ ? iAd''dhlige CCertf.i11Nu1k'dtii'rdbee .
,. rb
b41he .P II. I Id II 'II"'I II 1. Ii 12.,14 .WI.rnu a$1Bb0 Pt1IntUAln"\cf"'dtt Yirat .D# i
battalion. that each ml_bl frrflylo rlpWil I i0 iII i h'i.i.tl, IriI. -111'! i t. 1'II' rH1'FrlakIa II I;e OI ''Apr.1"l R ti v

tali'r piut.IlsntrfiYbutdf'.bed Firi I\ Jib day of April next;lrtllfr"ibild.fcd i&upcn. I. J}Vls_ r"a &J' rlufYultrgii MIMhrstwt ..et ii ",u M'I ,iJiiG. "Uuaiitker '8i'U l ,. Utt'. .UUUMt door 'taritlldiy+Idf1Frdi6.T I.=E'Oln. itA r fL No

\1II..iIwi'I.A. .I p' di .tJI ltil"c t .''ftt."a1tIJwt Inf't1 .i...Irwn .rstU6l, .swr,dlva.etb.Aj 'f'' M' .1I h i u...'". hill hlaCla key I It",Wi( eolllJ..dl.ti a.c"'j to&M'II"; 'v :tf '''N WE L

...Ia1.if1I$ ,..41 tytph6; ,iM't ,, ...r4, 'n'' W'd.1.:)tr.tr ;" 1tJI ..u1,...,. terllulM f.acy. ,.t'.11I 'I' 1.4,1"-.1,41.1W. 1Ickertt ?t4.w .aIbilltle'&bIlt'II.4i kigbth .. 1Ao"' '_en! Manb
l',1li'bl.
.,."I," ,.,';TW r!>( 'ati'l9!,dt1'ol p.il .; 13'l\ oUra1oaiuniboM) to ,if.'J. nii'i *'J iHllo <, ." .. .: riI UOWII.o 'JINt-.W coy' .a.Arp.t1 l I w' i. &rM! dntiejltry
hlwTJltu lyltIslyPpL' '}t, r/ttfieMdUirpU?I i1 i J ne.i r J Forty (feO'-w&Ui.VI i'9L'f' E4'gept4X149n ,
1T t
'
eMy+.i tejf.rp'.' iiflb .tl.1l4'CI'II..tt : : .MW .rule) Mry traHvi'kia' character 4a ''akll. trtoa'm0.i i pq,he "t9 adjV ? .IIf'' a1rc! ota II.'fI It I mr h P'IU or Ibel C 'A\ltl
aauy pertona roally I.Wctr.m. br'IbuPidtp, "W tttiiltlr.1nl Jdt .ihetrllilt' 'I''irii 'IIt. ltr I .. .Sko conuina MerC2.JwVrJI .
.",sod l&w 4111"11".1""III.q' I ItJ" M crlirapl lhehy.r?/ L to.11 ..11 '. "h.. .., 'tdii. rolW1ad 't1 i oil.gludl
II1.rttls.ghat'i ? .! H.privedafontof. IeljdAf1p "..WW'tJr.. ; tJ/tbf ffeitled' tiiirtbila'1Ih1i'rb'rfrI '' # fl.Oti Ioriw nod le e1'tllllhan,0J '
.G.,. M.IAI.' 1 I< ,'IAI&ee.t&oll .. .,lt'U :. ., .- I ": .Mlte'l 8' 1851-Otr't" g"; r nalln !
: Ibe bas eiogst do '' ., if.MW :I'drtiff r >w IWO neW.papers iD Amerin,
gre.epl bfiy'de'
hrr ,
r
lrb.'NeplilAi.blli'tbV'lttl bh I ;; rf r I" !
ll'I"I..,. '..... ttIilCl.I tI't: '' I l .I. .n\l"IP".JUOQ'op' wisiAh icrptiuu. la vlioit for' N
Y
*ladf' Yl+Jasrthtyl.r> 'ff'ur .N'I W1H. bt.\W..tl"U'It"tkdeeitt>..UlleyprosperAddetlls 'I'1 \ U U' ,.s :! ". . .In.'dAtfll..H"'I..I1., )t. Y Mercury dales l t Sffip 'iJiion "lid,. 'jtritnlttd' '

4yi1Mt"pe..Idtrpdiurlrstjl ali I, wU'Hw..DI uDI A'tt'ftV 1'II' I' ( ", ,, ,,,( .' ,.. '.'. .. "1'. odd'iY6ih* ittiodtiydtrainer.d. sreokti.gwith b4JILbbewl4 bebirtuhetiddurof'tbrlJ nitrrA .rMbV'-UII1+rrk'tlt' m.
,&'... .. .,"t).; '' | \ ".1 Church ttpiy[ 4tiNptp! P4r4n1\! ..Ij.w..V .' CtiunK Iluird tn IIIlt rteJ' uf v..: ", rdpetibfltj'Mrbl' lrlftf" liiby.htuYtmb '
a .d e. >f the Epfacopal 1 an air serene, gentfmiliing And .
(MnaWetrb47tthwA.dkIv liWtft o* tkf Alb Monday
ia MJ1 .Ulbrrt JJCI>: f awJ..dJI'$ ," .iii ,record of rdUtaul.eceue.MTi of'thedaj)'
this ,
Ya. .'bate Idt.ptdl IrIof1rt"V pliI\Ji'!'to tltyypfPltvllrarp3atitTQ.lptepaJolIirdr.f, "I peru ( '.ltl'lI 858ii, public auf lion be.w" i4e HVJpieatnbed (.1 i,4lr be'Vppatt4A "I" .I.ntf;J.' i
.lKtoh|like..a.iiUdeM 4orpet. dridtl lb! {1u.illll,"duntiureb" Wigghw; |;
rr...... n7loijlitaldlT'ffdlbldbA'd.rilll ..abe' be.eft'dC'the1rtllrwbiLl. \ by..law. the following proper", I .W.'bow dVt1 iwfully. rcUlfMq'tit 'i epq '
.M'INuPd Lb8 id tiitiiduff.rbetiAthetidT *iio ..rldaeM t'maaI? i tbaap.iJ! ,.sbe be .(fnen t; I swear; tl. re-kj to win all the BUILDINGti and Savo ;one third liiger tlin .nyif'Ihen

Olrifbwih1 1t Iv..l'fb1\8 .II trs ..d,.' httuder( 1 l"'I'IIu under, or reurn a mil PII,I;tMEN'I on Lot nifmber"eight'buUalla tempureties' and ,epl..1,' "Hiao'.iprm..
fiib
ale rirpltrarlttles.','Ipd't'NN'' ir U'Ntitfltld'1J en of April nett1' Mm uT ]>> '111""t :J.l.l. I Qllv..I"
IK t ..... .rww-"fIi .. l" I. J'I" 1 ii'lVtlt'ur'sit' .7 flae lb..'Wtiri.'Impat. I street, In the Village of ".tri",- pelted variety' or heierestMg rradnl', an
of E-wambia and State oi
IlIk.I lbuwr4di44x'llrrnl. W1 Ni:' III'\N. -W..fflfe.\, XjJ9'P/obi 'tptt, Se, able hiiiti/c laiinji''W hli'*hing!trembling1, Bump oue oaks, !:.1.. it. lawful' lo bani Ion Eli,,'ida.-County ler' M'tInrlaIlowin UXTBA INDUCEMENTS:

bbwtnerbwlfl4ppr tylrv4 hli e 'Riiy'(1S .'P'" p14srptpetpta.LtsvsrlLi ct.ap.ir1 ffl.'. 'olhef. C Jtari bdi>d'lnaril clwhea) on Maaoo and Uixou'a line?" last Tnaabore described property will br, A VALUABLE tftt'T FOX EVERY;

'i..l tWt fl;.18.,1"> l, Pi\11f8l-1a' -." .'"....ad.hUD"..s. \lrr. He, \'t"f.t' tli'idaiMiir-oSllS.' losing .a lawful 1 aa 'plauiiii. beaus around the old W Miiafy three xeculioiM. i issued .. t,'EGB3iCRiiER.'
Pole.
w pUrbb6itrleil'efvittrrl.i .14 tfi 'qIAIPiiyo11'p c President of the MonAlWernomAaoopratloi' iltaiJlg: { U'J.t'''\- ob13ui.:Qd 'be" North (runs Ute Clerd'a office of the Circuit Courtor r_

fiMihttaYNrylMlr, +f1. Y33'Iielet4lir /*.8 ii.,4Vge nUb'4tiii).'file thai I, w,lees lhljtgeiSl" brrdt:with i l' "m nI A late religious writer .I alignviliz Ih* Kacaoabia t-oynty, Weaimi' Circuit John of .f Gift .rIA frogs 9b CtRt to $30Q fo
favor
.bitt.AMs'lt'IAi .'iIt!;.d. "lralailon are ..QII..lly. oeni to''froij I fur aim pad bin alone, aleil'lir" no;:.other uiaoTiofyelloweofered uwtlnho "lite It.Florida Orook, and one being in ode faror in of faiiiabn' A O'oW .W 6.prtftnted 10' '<*& III&.
.
? ")" "u* '" ,. scriber, immctliaitlg on rtctiptof
rdYci.. 6bregrJkg'iit, +'iiii It\ tHrWU'ob/1'-1 '' '
l'tl .. than be, Thai IOU often .jn "d, turhe.like ray scorpions, Y boating virtue to death"PIEDI. Avery and one in (riur of George U. Pot' '. tki tcriptiuH mont. .
y.t
,1J / h
:.,. ,;'nA1wrMIMY H .lJ.matnk: t'"
8u W. Flour
0'i' ..tbalhoatt HMD, plaintiff, against OeorK
ay morning last l ,tho,weallt r'wkked'eetpeotta acing l -
Z A I4.r.w ,
k4.6kdbj'ra% I 11 ApalachU-oia, Fia.. .oa the defendauu
Dubflabtd to ,lbe-tMMiS)>V>il ** i.V- "...W4 1Ii".w 1:akaN1K pr i o a d.celeerJ bringing chane aad mia ISlh February,of inflamatory rteuaiiiiam, soy .J. C. CRO. 8Y, TKKMlt

Sr, P j M !eJl i. Wt1de.1i'.beo. .lorirj'+ib1 bow cry tiu thai luuottal bruw& end lruatin| PATRICK, GKAUV, aped 41. year .. '.' Bbtt'ift'Z Ic+ mbis County.Vin. One Copy for %iv)..r $2 00 und 1 tifi.
,'' Ireland. 'Fen. $7 1868.48Iw,1wglaiatrcttrtV4 One Copy for 8 y jit. SJ wand 2 lire.
..VIct6fI1 th onvaiieffuWiK II eria'ln4.aboul t o'clock the r.luegsn I w ill.' uolivoofCorkconuly, rlJa, .

$taw.&*mwt'7tik .o a uaStvitbrMlii.; .iird'eoatlBa/a'distil When wo ee woman In ihe fa)1' ploai. Mn Grady aavigrated to tbU country ire i ( NoUeeNOT1CBU EXie Cow lof 3.yearn.: .. Jti' Wand,, J?,[!,.

\IW W light oftog-wl"Ii'If wet irecota ;'for'. t urea pf tiff,'her f diaal' counioaaaco.beans 1833 and soon afterward becauo a. ciiteeof !' 3 *,,Plc., l'l''W.t { 3 g16'.

ri i'HI&W li1.ttitplSt1 f dgPa' ii'1hJi1"berane '..armnd i lug w"( oauleoof, appwent.Lapplieaa! Der I Apalachiditla' where he continued trettde i. hereby;'that I.hdli given' to as all Adjnjnhtialrii pe''oto Ihu"ld un.iy'rrt? t "'fib lId:: If gilts

4V S'fr illN. '1 I p a3a"t {!het cb Uned:w"Willi body I t decked }jn coally.rubft, "e.turn l jro' l until de 'h. He war one'tof tk. of the et.te of BOUERT MITCH 1 1 ro'ot PJa!"t" 1 yrarf; iI 3 W : 1U U1'I!.:

o ...I I ,:.altain.} .t "" itb.,groves. I I11t her, awl:eay within, m lye i kornoekeiy .k.'it!hh A eJlliel tettera bf Apalacbirola, and eoiif0eted''Iarji7 tSLL?>o'efea etL'pr s ni.uiy arevuitu sod r1'tt tt Iprtkfrr It!,,dut/P n b.l:djue.comu&lb -
,.../ .' tbHon. } ,:,' .,
!W bard h' rid fC.m I IDua.euuldleiigged..lpui.Ily !. lo arda. pfomoilng J i i ittleifrri. *oocB 'fu ittanil''adjustmt'DI': :lu 11
_. &age/oJGolcontaiuanftfiOara 'h.o .
1 the'Jnd,of I Prvbai fur t.oiawaa: t P* <
i1.d. 4 n.4.. .., '.ijf..;JiI6"II, \; : d"wyrsITtra. 'I& ."?Ily ClJt'4V 1' ; gra.ioais & ,1 inuswl&.. W+.r '' I, I r I.;t '.1 l IUI"'I'ofb rut Moast r J ill 4n1! t >,W> Qt) d(4r 9dO.,.:...

."'r1 ,,., '. '._ ..a It 1.1J1t.1 fm 1II : .tq't f1eUi ."hil..1 "'. .Clur"'b,4."W"lnir :R:.1y.&ff r. >,y,4.Mhod !f.. .. 10. 4u do du AW eaih

I usher 11.1.ate{rt'lrf.t bverwm'tdItiyarhe Mired' I Inl riaVt i UA.. ,.,>'W '.;ti.. 1 meets ollr'' ejri"Nwt'wbtb'a1b'' )did .a brother' named(Cornelia. *, .lao..4C4J_* .611 I,. MRFT A, .OVEBTOAdmlufliimirii. I .IU Paiealjl* II. CModAValeiira ml.!

I .acd'- : ..,. reiddot'ol i,,-r.Ntiirrui 1/ ag 1 aiMkeryi! '1',.rktdtkl'i"t'his World .t ibis life *\ Ihe aunf place> bouiftgl ,. .. ? ". I 31) Gold VV.ti'lua.- .- 73 cash.w' !,.

Wb =' veil.pr10etty -rt .. ,t ocl "i'hVr mlUioaoJi i.rtff'ru 'aJr.1I ds, rit" I31838Iti44'a ,. .1u ,bill) 11&1 III' 00 N'b.
ip.tlyrrlhrlj< ,d' Ii, IU.. r. f .IIoWa: .le4trir I IItlli, I '.!": *; fir (I I 'loll .II.J. +* : il '1 Lb.i.,,. .r,.a 1'1 .1iIt' 1 Ttl.
6lI1'.1
ww f lt'i.r n, !" I' CJH .,11. .
I 4. :
Mrr.ItsyttstlM.1lrthiatYn1M : (
11hduiltlGKiort < .r7 \ Art'Itdint''tliulyioure'gottle) left aoaie rekitift ajid-frlond.- lhW 1 e.1 fp "
They ." f
'Attmtubtratrix'
time. buf rptt
t hi'
.
..1aim.. ."11II I,'Udlllt9'1'i a4\, Abl" J"RQ, pu4l.l .c i.r1M. "NI.
ilttto. iit..t'eitttabar I: ib for laying ten inilra of Ibe'road, JIM tyOq gqxhle, i l. II ,PP., AI\r.uP.\ arrMeton;Flrrs and N... '\ awffr. i JOVT U "ICE-i. hereby vea'thMta.iihe) : ,..,. s 9 jal z tllle.rk.
Iet ItyMTlltrtrNriup.bidal.t ar Sif Itf "their Iota.1'til' II ,4" .'"-''fc"1' i iOL" J..UJ1Id"i ofAffit .", 4bUi inli, i\r'Mr 7Tre""ItN, ; ,e"I'k'
.Nit houI.fr ." ip,4QM.iNP44't, : I r
(+Irull ritltk da.i. tl.kdbirile I fltt.Itllpgdk. ; ;mtDlrw.Y.rb 4ed, tbkpJ.erLiid. I .' eo., tL II" '':' .:1 ."ntl ." 11 .11('' '! .. Admit) \.lrJKv f .100 .eatato.'VfiftM: erru tuj .

.HIt_ ./.rrtb 6 'JI I '....1; .."h "'AI I (Ulli Iy ,.1tIl! 'bk1 p d NUIErne. ,appL '111 + A r"Ili tCAJ\\JI: t 4ASe1so aIidr4.1,1e. 1 UuaYdTr.Ti' l'tr.I IIIf $10.
.611:1 I..r obitkt+lu.4tbo.ibIItuk{ 1 p\'WQH: ( :; 1i > m '
t-- ,1ie' j'it'Cl aiii o t'lsJ tnn t u> i* i ifcti I'liiud \ ', AtY9tyY! ". tREv1I'Ip.' 144 E 1.
.' ...w.\1 l I Jty .w mdy'the.wmtderidYti.t 1 ;qv' ,tlu (..b1larbaPyld ..MjPV;''IC. ", fret uniaaiiante.11 atldlruueeyra. 1'1. U. ll iirlaefrihiN't4Yrt I k..I. Bracelets' Bnwi'lie*, Dlr,
8agtj111fIUspUlhilted'eel 41' > .I\ )U' ? ".u .. CUB Pills bliBuU '....
de, .boll aietlitaLEprletbi'dttlseXlItiTt = I$t Ibe. f Ufwjiow her ffuor- she psre4 kettlyt.peeatdiogiaw Ibo rnls.Q'huar.ey.a.d4b .'' ; U' 'lWFPe. ,
-
+ AMioi/ '_ i died 4,.. I iiWidlttt.er iI1Ie. rpidh.flyy'btitfsdrlt it4ledap rouw.iia d mit.dtD ...ich ? 'l.'te.l j; tuF'e ardihidohttiohif' bitlMow i .ua, Hinfa, HhkUSiada, VVali-bKer,
.
tjll aijstryf's1114.ebe6ail'elk.t.arttl ,. .
/
"Ii .. y !> ""<( aiflat 1I.t"1I1I (I' 47N.wd I J ul
1-
d jidW'teibtirfhtre, ; leyc'Mt boo e.1il' +wrdlirr: tGbtrlu'iP. blot IQ i \ "l'ly d l \.f rlun b' 'i l\'.U\t f\ ,
X'tll n"-nu ff" !,! VBrakW +e repa'+btlltd'atkid'1I1r.k1' I.tuJUDiTii; T)'ICALDW-iLLv'.. f. W
add .' I .Jlt a..h_' Ibe I'phud7diaC'Yai .! I\mv\ wt are glad to leva, to preteni awiriouadana. titbARit e9l+ .,be.Ufil4i! JM diiliWIAe adVWufbi4ll sofYh'bl'r4 ".s..t lei ? ...u".t. .lAd..UiaJ' ..'tf Jl"t".srl!'

'' _ral_tm,1Jrt.c1i.,IbniU y.eli1,r ur.."M Q .. J .*. It ti.'.,ded\1f ''''." :,gr'NoihaAftlAuOJi"trlipabr 'pI,1u' drat;RidaPj'1'dretef; f}'1 '' 'akneia ..uPtntaeelaiuFs i 2a8 rd .rltit ..0 '." .''uL i iWi.'J'l..t'tjJ'f..t.. \ .I\ '11:1.f.r.1.".j .'I..r4hIgLW .

d ey'I': ,..M1." ,,' ..:, h .. ih..I. I.Ian Wc I.'_.tfditl'f. .n .. >'.a.*I bMU'. t*. asruntI4.I 11 ?clw. /'. : come UV "."ncd .c y ogi'._ ypul4i ., 4iF6..J.i cIh.r.emenLWp44li; !,,J, ". '.@IW' ,' "' WeystbeulMh ( \t}.prluewWI'
/ :' "I' w.tM! u
""hr. Gt.fe11Y.1h1T G. 4bl1&, E :.' '. .etb" .It..COll..n'" .11U.{ aglpyyeu...w Alltjr'edlstet tdrrwhe tuiulhnt 'hgM J'f 4, i'4 e"i.'P.'mt.flq! wI' \ i Lumber I BAfppd41Shal eabuabappu rrvgoddittg
6" nlo nuniber
tall rwrahrdtrkkry mTtd.lb.'iIt
bar .
a ,
'PR1Jei(plI f. i "L5l..l i r.\tIW id thetlismaril'o q.\'l 'IotItlei.'ttH'VitiIU.c.aJk; dee, ..t p.!'f'!llult, J tr ,m .1;' III .tODtet f tl4', t 'f ,
Yl'llfty dcSs wiih.
Of1; pt."ti nipbqdiit.Mttu' itA | umber will be Jj
,081 Qldiliriil' ;l+Ibo'1ph'idf dtld.'aah
W tbltrJt'au .1IriU& .E'4 \
\f." Mrf'B.'BrottV.W; ( : I t
Off' t6faltihJattl tar
jl'"i\ili.. rtilf&1:1I'A'U4iiIJ" ttMY tfhbu'fth J i In3-days.ia ibe tut-acub, hY.lllit,
.i II l t
Ir.
ligtr.t >. eni HT and M.' i 'e r .JtJu.! 'r .IJUWI' UIRbNtl7b" OC LAti 1 8u.mtt,GAL Y ST'Orl.Itai I <
\: wly'4" .
.
ort
.'" I\.i\I <".I..it.1 RiJ ,11'Ui'ft uvliT1if ill IIt rsplka1 peal.Every
.. wonderful iimnuoaa of. II 'hll., ,11 y'W i1 18 't7b tr''f k t.Y'.Iqilf tI if tit rg6'kdiiryi
+ ie.muei .\'t! ilazie ... old A" 1U1
9A dQopfjl! q.plbl'dbfl uY1dNui4'adidlr. ,., tyr y.f.+w ".'WOIe 19 av ... .U .t.lI,7rnrll ,4R1'YCt1.y. 41' hilI."' AaLA\" ve.rlj'1Db.er1er! will
4 '
dlbol '.J'bda.wrl r d.r. I"'L1J"'i. :iayMdNiltnpw' 4NtthlrrM4fedrfilharw.erne. ; ) j' q 1Jt 11q ..c4kr3toWltt yesrtfibdlrr 'I r ft woe dlwbb 'taut Rtt'INirealbi kiptb' ,.+ fur
hli Uloli fctr'0d ir4\i-y.ai'.; 'mir In the' url4ta.. del&l.ia jtbrrfUo.hktop. \ ), ** d1 thl '' W''N IS pwft IU.i""Ut' '' .lit"
pfor > iL'
.
11'tbytW/Nf. ill .
tbt-iako 9t oolna ba/.;' Ieoild. r ul, '1h1' .."t1 ". I" ) Wwrr.W tt4 R gb'FloeribankwJ,, a'! tkpu, It Aytdw ..,.tne ( "jdlild i :
for I- ; i blsliXtw pe i t : J1f\I1. f I .
llJ : h t' O\fe't V I tt:1J tu\1i 61 1 ea .l/YdTJMnS HTT fIIi. 8r''Z'I' .;r*.l annoy U t\....J' tt.e.IbjtZMa1as .Y ldaw/igdkn t1rwlwtyuvlN'UpN./W,1P ,$rhdIiI it twllt"Pld fdi'I lidrbk"n. Frallli"c.-I' .+sd 11..1-Lat.bt,. ,. a'!I" ". jj. ,.'I.'I'.I

Mobile'( i Ibo AU-bam*,VnfWil liiicritiba. ,.... Iitu 444t vital' Lf)111ftTR arA! 'frill ,frk
.
$. EbjeeGhrns.ec'Nsaf.tlui
N.riebuwlttMary N
.
i ; .. ... lteedl ..iilarehy tbrurw b.rarli1'Ii.luib.rworW1n I
tuff.llBi,
ly' rdl., Ufa Ma| |wr ib. profr*ri6ir i l.Otf-ThoWJaV'tt o arufho t'Urd |.Via|<'her wottytori Uo ,1?cW1wwT.ultrw.Coiluu&w Ur4reY ZF ittdc.r/U.aftfe'i.ll I..i,rDlil.1LeI'.IS1O I to.'' a2.SpI'lU: 'tJlrdtCY; tttT6rk.

alto tndttced'hem la go' ddl g.ri i! only pus of iii' and nhta.i dele miM?M'lu'fverh l dfe f.pltditteisW1hd1illhi'Wdijitu itl-'l'. t'1 A LM; l4 t1..aySf.ahiarQ tljWteto'iflwrtw t** r' ( tt+ :
.
: Li6
the National. W dkal Cviau1\ ....in I85fl. Ill, tti edyiuiiil"a" l 1 N ilt r" .ce..thjf ,. tier I" Puna "J.D fftif. >" *' Mt't.Vne ; I -
.. : : 'i Yea b.'I.OeJ' wi'in'eVur( a'aoU uatfed k1 { .
{ lleCf.-.t'I" Tb Amer
eats .
earolr "Y"1& ( .i. Yi.uuuo H .'-.' : t'il r >> < .rpfy. rNoM f
1 ..,uci7r,.. outtt. .,ul i4Iii Ace
of .
1liary A. Waaiiejjuei'ioe.iti'Iaw | iliest &orrow' fcty'ajkt t gurnswllhlir'her bt'1 stall 1871' '1. .1'$4' root
lLa' lato Ji go'; Tuckrr; i 'ebrk iv the ill the ,w.&t.A'. ,4.p4; ,.Iak- ? .9..J"'' .l 3'1'1 r, ,Lui9br. .W..i4 1 trti I1 V>,\VltG'itf. "
Tap Ma departure. Ha *- Iltr,ugl i Jk |k fu'yul' l J ,'h.i e i'111"t'(retne o 1.4iTbe
Trettury I Onua'rfuMai. aw 'h.1 M .a.t..i'--
felon .I| HUtfory iu William .irf''Mar .*our, and. replaced U Jut! .tturtlMit ) i.titu4dtty eIWelII .NUt. ",' ..etiUA : bgt'Keyar 16d.a'! > IL 4ihF 4'i tW..... ., Jgaw.atk'al"r

CoIlc1.' '4 '.ditwr I!f;tko_,JeBaraoa ''r bo4y.. ..leers utea oil, Mtcico tMii Nil woman U .far from'being a mucky.1. rr.Ot,.. .ji\tlrlsM ', .'HtW"OJ1' ,fordbwad.ratbaaCtlb as11'v19 'eU ...YDAtIddllilLLAi..

port, owl w dsJJULJeck f 8M pre
.+tu&4tr 11..t'h$ t Pupa' c'. "+''s' .*?, gayt lilsat4ui atu-1a7 3titAIupberi. clbnir1.w..c.IL. s b', "11t4f -.r l1 tr OUs.I .aca-i" b.r otueMlIaNUi.'wablf
Icftla'UM
bwivJiUIlrt'ilfeiWtJMMf4' I. 'b"i t V 1e.ar+li, lp r lFb >p'palu"I M.fl guff; ... .
l-Otsc aurora ; .
trtlir'VIIptb. ., f' LOUISVILLE
fiJ'.i1 ne rtawaud TUB
...
... .
: W4jW .ir i111tb t.._..dr .UtUl".. ..,. H W. ..ic"'t.. Irlbf iii.pr4 ; x 1$44J"'.,Lu wr tv 1 Ira t ,. 1. at 4JuuTlil VI6>at'm' mfllinl peiiodirklwf hole Purse
r
.. .nei.l ruttlfel
.Vl. .\ r tt
&6s I. u1i' 1.i1t:: .I: t. ,. hly" .pre i.1e4I 1"I4..Jtt
aV-ft4VO : ".' 4f: 11.lt'L I .. arieuWbWrblWlal
Sir :
.tnain r
V .1ifj 1't.:7: .f" .pdm Ala.af 4Pe.lrlplrt G Ie/dbaerj 1W1J1 lb1'sS.rrlfwts .
Z" ftvjgrlur
Utk j toat ietO u
+
tT JI..1W46&i. ,
>(JMBsJtr = p4trAl. Icv', fe'et'LdldbeYi 1'W. Di .IArV th6""l "O"'ltNUIlt a43tahrebJtt&5aJttsf''acefri4ttr

J Jaro \ Jnj.Ufu prp4 ."..f&otW.'II.tUal riyletktbr 8ctif'.'*1 tIM"w ,,, t' G tea t tIIlWRW4J1I. bAMUyr( i'ur.t'I .''JViMltNf'.Dlwltear.d.iaaI

.,.. ..". t Tlitblbuansl/ bat lO.tW 1eef UI.bW.b'tI; Pblre.&wetIIAhitfeei '' 4.Je.&II.f.f.ht, &... .iuta.l.yt .. ... .taI. ta1UNTH
> .Losbet?>.0011ri.. "II" JY'Agh4 W. trim'Wt r \AJ '
"11 e
.W. ht + "u M
... _1a11.aLbi t>rt.aia'. ..ltlltliEftNK" .f' cMbtc.-aVl*..Ay,fcj K.. *a pa.u eVLIVfkiaairri ) 'tt.a 1 1 8l +it'g, ,j t. Y A : .jDIrA11iY'ADt'tillX
.t\WJ.-.w-W' ii1 tTtl'I 11tW 4' .oIII., pt' up (,. | ).iuwowv UllltihP417 '
'aYrdhtAnn
.. 'tAtW
wp Urblf\
jtl
"- 'I OtMl ,r..I. I. rr -.t 4Latta .J.ilp1K6r t,1Rnppp- ''tia1d 'a I ..
1 Ri Iu.lale
rt Y -.Ji\ e J. l i.K\.r S .c 4h p O ... f. iflibd4'td'Itoeta, b1A1'ilitidefer'rttbtruHiWiJV 't6.Mat. &".
; .... :'1 wurfein'aL.'ItlOOtsfael I. liU ra ufiuo 14wW1M$1'
.
'11"1 .V Yilt.tiWEi4t1I. I.M .yu 09ei''i1! ei+tIaie N11
r.IT.hW "
=;}\. vOW .ull,"'").U.M.21'.\'"r 4I. .Y 'i. ., _. __ .J..L Lbtlbrl' b.I") CYlgtdr...". 'C'.."''1, Jdal,8.J tea .w tiiu.k. .ep. ID ail. paru vf the ewvuuy to.4.t4. W411.tswWiji. .
a
t14lt'1i MaJMprotl>r4ri,4oar( ."lw..a.2'P H'Il".", C" I I7tbtileStl+" h. x' jIlS, tNAT4ubWLM -M.jJ

1Iti ..kn..r.-_aettatreiwo "J'bi. 4J I 'ID M4,1trI y"rwi'Autd.OJit' )it..dt 4 AL.11JU loW"
a b itrttalerrt AltMr it! the c.o-*.' IAirsy slpl PIIU..r" .I I. "!'
If fatoaakto oy nOBity"
lbal'Ir Nkwd/ *.....d Iflaesi t1yY tw.ylAnesy"ilfubatQewa iud ilernau. of Cuiuuy Um.iaaiu well r..u.fUI.4' T") W i ro ave vi Uae fttcrW't"WCI. "

la n1 WtI ra tau fc Omt BfittttBV H ti-fiAlttbWfim ll i j rtii4rM 4Wa '01 >... .. ..,, \. .' "- a fw! r..- .i. ,tI.i um'hdIrecduuuf: 8AW llhfl r' vr I 11. *. 1 "in, I. tcNiw.'
r "
deposited t 'mHilSrSi'.ift ua'utMv; sf "r.'6 U M,.".,ted w. bar Couuty, .VUMiiO.M oCUOOVj.il* ibebanof. rl4ittrp1iedttr soy settotulbeel..UNnre.ilgirtr ngelate4asiA yy -
trl lawfiW tildedYtt*' _"* T,* I'i I4bII'priaIS be uad oa JUUHDAl? Ut Oif Jai Xbe.eLnnd3 ea t .Iih'
f ...iJ8eV... .O 4pliisiei. % 0/4,14 M e3 la tha' tiloT P i4yJ.1 ... .
r tI J aritb..iayyiruwUioq
5,1:11T1 of "lM Ki .11. = ci ..weftt..r.
Tavi'j >tWag' (f too e4aiaea of ino 'ChiWren oi'. .. iib.ai. ..
,
t1 SaW. n m t.rrU lull "b rirw :st''lid, ii 'J"1ti.L.1.1t I Is1 ''i I.ieeilGG'edYploa.; wad Cwnaty fc tw a$tko. egg tit Fitar'aadot M DJ. +hl ku.t4 r At (Leibpt'aeu ..a,1W16fttt II P4"t.o.w.. ." .dl.Void'enth1QR1erbs

&l A towicwtw tntrr, tie_ Ma1' ware klo a years of -ago. Arianp..' -41. ..
.. !!! !.
I
.
tend pre1wt ed ara.u''ts rW 7\e- .i"eR ..I M' 'r..n... iMf uag eoea ajad by BO.pcmiawl u qoullde 131E i. as, poIlI'eiUa.r.pa &U AlL.aup ,ln rri .. .Er.- ". M
-
aM Taitauai
h. irfowal fc* oirtFTY
MciiaeL' bedtut1eie.toeit.. "Fur
J.il ( i : Air" vivre ht'I'1A '
.ptN. ++ )uw4ig CUlU>aifTC, DM Mm. et ..w! .1 p.rpid.et't .. t ui'rhf inttby .

T.. cY aratau ptour i r b. .. .6ti. ,. 't'. 'eat fraavlbaiilaievM. .-' tb1 sIdlImV4'pitr.vhi' iratrt 11I- iI
.* ttry bail and ua.l a Latins&II..JfW 1.b rrl.
: ;
S _".. ... ,uifid i t.lY'ti&1.dli* tria.. I. =ilhlgtgi.likk tltb lay S aalebd.as, Ie .r.e."P Ludibj. sale 1 i6.fJ> ".r

% I'- :'I.u.! r, .. $bo.alt.g.wA .. ....... InkedicyrteW Or r rfsbta.rl I t.Mit '
4sso4adiwM
.
Ibe L.t'' ttiMgttti.ii -MMibe. Co ;U> '. .
i 3lb1aletai .IIJ of d/e 1611 .. =; ;
p eleMdewt / _, 1 1d "_ t .tt
1&. b. -toot .., --9 : rM"

.16e iYIkar) .a4 If no-ifflet" (. fie- ...Wai.. R ru If1eI y 4tlutie. Much r"Ji J- ty+. tT' .'

.. F
t ,I".Y


----- ---- --
---- ---- ----- --- ----- -------- ----- -------- -- ---- -- ------ --- ------ --------
,ti


it- ,- .'
"
-
-,' ", c '1\0
-
,
.Oilti ._ ..4I. "'I lIf "1 a"'ivra& ad.1Mt1Jn' "tor. TV (1Utt. tf t* 'I A JL 1'3'f.'z'1nt1 I I _ II

.41InJA I+,I ,.... .
I'
: I irW' IM< u r i "i: ii 1 *> 1i.I
uil'PliK ', It.AY.I a1lyttt3 \\tst'? { .> tt '.ijl'1..il lt. : qr Tatty tNoltte..Up T AIIIL"aecaRl .

/ :111.1 IDkltialbatf%6tti sq i& A 91 Uf 11'\h3. Lt IIe\I t.1. > a t., .J i THAT itltetk.rlates4it1ec uARLEB *+ "_'.

,1 dfI.au-'tfl j ; ;WirtA 'w\'J ,1"1'lU'i r .ur} \5, \'. .SAW UCLJAUDONMd J ,rett ft- .

14S' &rerJO' ate, .t I'J n'etoeh4lMfbdi; W r I .,",' ,,1" ..\ :,.'\' .. .1' A' IIENtY h' DAVT.svrtbllp.d ..otQ80CEIU

'JMK-1WG4bNII.. .. ,..ell, u i I, .a /'bra ,..Mlttt'Ijrti'. : i j I' it 1' ,.t".t -, .'ClfJJ..l.&M.elt $Ie,.. M M Phortdrtay: ba4tflk.2

r pettylot1olbaoiauebelNe$1nld0 ";I attend Nell bailnethiked : "tThoSGbsorilier U.j the Circuit Court for Uw Coeniy|tl KartAbla. .,"U,PO11A, Leetl Lard UII tllAUlW ,.h
\ .ar I to 'hi' I. Y' I ". tolaatltkU Mitt kypttiilon ..for fore- Ptea. -_, t1i.I1.U,. sM a.W .
lellltS. .t 'Milt,! i. rlhY'' care'ill with pnjJlplnnl"nij dlkpairh. \ IOIu".twnII. lfoiar.J..tecI b1 ,. .y-o.s..t..w..atna)
.alr6r# No"' "on' .1 9I -7aa.iiary-,-latt? 48.tf- --n contlnoetrftuffy Mr the a Georftt&l"C I'uW'. Cll.- ---7,nw-td. :Vi..

led J g Rue by., 182 eel I wrpIt'Pe copy. ,4ttliq DRUG, :k tI Trutteeiif t tke ,JJen folcLaad Company, ,IIOU8-PI..Eawe oted't1l4llrlildt

u dept, and being. !4' 1\ ng rodbNnl r' RASSiBYa: 1"'t ,BIJSINESS wherettt"i 'm rt.irfd "I 1'' Ii l.,ro1. decribeI4rh4ai4 padres; also .k....'.unt '.)euar 1''e*

ill l tilt' I c Wli M.OLL. II esaid.tq S.te Jfe l1 i tJ'\lppl ly uew tie rtturna lbenbr % pae\favor and hoped,bf.diligence ''aa<{ ftjlUfulneis, Itr ''' 1ft ttb City 8UaAftBrow. I"| tad''Pd'MGHEEEGoshen .
Pdn.seolilolris1
'fANCtSBCOi uri.lj .tr li R.5li)IEED,,,."1,h iiasaid 10 merit the confluence sod patronage of bia fried and the puMir'le'DerIJ'll. J :.wudrberelwenlyonq K t ity 14

I d." Ou.uh.n b.rs made Br ,ton'.of f cry, .u ertur ll.y, KJPhjr.iciani Prescription will" beVompouudfd'wjth. great Care.lnd I qr"p.' h. four'fefid, twaijiy.jw.uwtaly iWmlvBve Uiree, IMengy' ,.. Wlaterticnd' PWPpl
.qri mel.ere l ) 'West .iORNER y( ,Sqawe Nineteen) .4 L t. .n"J'.: \. t .' I61OLASSE8
I. summer.t(1dlS tyeylpr. purtiuygp :,the '. OF PALAFOX'and GOVERNMENT STREETS Lol nombru our, "\\hrueour, Ive, ,Cider.Vinegar?PJrter

srrll f kf4tt't' be mirt:t1 I ( >;O\ t'j1: 1 ,8Moof1ALe,, ,0p Oli- the New.CMWIU' lIuClle,, EN A'OIA.w six, even, eight,,nine, ten, eleven,twelve, .., _, n'* RIM w .
'y thirteen fonrl een and d" ealtu4FMI1. IRISH
AI., : : POrATOESlHJp40i' gi#
isbiSfeaS-' h .1 \ ', \ n.' \I..O e'LCTWc 'naN Itititdfed. .alid Ode Jpl t IIl1lDbPr id PI tr
.
Fcbrrry1.,J ll_ _3. r .q..IIt'OI', )IIft9IDW"I I., I60'>S481y "; < &. .t
I I' iweiity.*|li irj ar* gjajbW> Lute OATS and Or an. ..II ..

\9u RN \B9Hff Dti f }'! 9' numovr* 01171a, 'lhree, out (iv?* tweniyone ", UOFPEl4-Jrvu.and Rlo..t. 't
: twenty-two tieniy-ihrer+ .
iDRcceiyed.lper Sa' twenty* .PU rf&R..OChla.4' I.hI
.",.r.17I"I8M-4N. Ii MEDIcNgs.i >t GOils \ 'Court and twenty die,'bt Square 'etgVy-i t i tIPlUES-.Black Pepper, 'limb add

: rte.lled.sade ,.I.ND9\V'' ..PERFUMERY"XAKP : i <,- : j 'three two; ,Lou'".nl'tv.r.number twent five).lwn. iweiriy ground t .AiUptre UUinger. ...,.a..J'6'114 ,
f".h'AL.P&I&T..IUUTII.\. late. arrivals : ; ; twenty, twroiy eix, a I,." ..1. .;",11I
11' "fJ tl I J' lweniyav and tweniy-eight& of pguare J' AS-OUIlPO..t'f'A1I.I" lMl'a e11 a

r Ulf r .J, .'st\, ,4VItu m' :': U'I aa Pt i is this The m.rhL mat e..n.l"1hicb.. ..nchlehee'' esiotlmest. of FANCY ARTICLES' i'.t"" .. befurq. Three number.I Uuiidrel" twenfy-eunV ff .J>'UXU-ttCUL(( t .,AttURTEU'PREatERVEe,, .
at fcweoiyHiiiiB and
htReli EnVtabaitd| Awcriraa ttrandv Ff 4l n
: .dve. : :IltttIOt"ee.tIUli. "l ,h. h. I" [ .Gilt China Vase*, Coffee *' ,'," u .. thirty, 'of Wquart''rnree'1 Hiindre/1 M i' oJ'the Klghly ,
-.r public to our ,
\ .
; WIP.t iJa < Eight' Lola number three,
.yA JiIA'l e ts,. "- ." i. .101 4).r) ,and Will r ,aelected assort Oder Doiei Boxet; Tea Essence, Dottle' > t .ecCut i''eigbt 'and '111".i"; ,( Square fout;Ih''L Ijiree*|j. JU1ANT8.Fwri-aleby, Reilltrtgr&c4aittrlr- ,J1i.,rill

; 'paenl Q( RIJGS.aud Mfcl'l Hundred and Pour. -
.C.. ES' which Match D ie8egar >, Gill Ba ; hajre '
tif'rir' rr been lust t B. D. VTRfQIlT ,
,tyltr. ,. a. reeelied from 664 of the larfttloiporilos S'.nd" I Bridal Ret., Attotnry for p.\hhh'l'i' -. .. F.eta IIIO185L1, li brI u.:t.
Ink
J
'.Ii' !'. House in NeW Y UJk.,,.We .rei dftermiH, Fancy Stand, WI' Chiba Figure, ', v Pentarola, January BO't8.5e11llw '. GA IILglhaN .
Bolt SIt.EU.A
Cologne )If
to eel) our GOOO3 Upou; aOeasoaabletarmtitcanb *, Card Basket "I .
VORTY&CttBhf'LA.lfD/tial feajm '
Pomatum Cup, Ci"ndU'( ilcka. Union, Steam "''..1', fawn ree4vetf
in :
purcbaaed .Mobile or : Bakery ATKESIij
IVtleCaa/u "6rid".1 18tt.tlh3from .. .J. s it .
NfrV Or1 /..ndwe 1ffrlrAlifee 'Spoitn. Holder, Tefe'a Set AI Mta "J' ** It?
: III f Mediour I idle ,, WAl1Jt(14Q CgYr 4)J"'.rd. BAITER
be ell'.Pd.oI.l.etftp1ed Gold W. H.
( Toy Tea Set dllPI & CO'a
clne.lit EitablUhuieJil to 1W&i 1 1gAllaa1Ll Colored Gla ", .
CoWh U "j .
by Dfrnard 'ilpisd'nhieblhtte China Gill Tea Sets, China. Febraaryjl, 1$5S..ui1' ''P' "i. rt(:
"U JV. .4I U \- Gill Splllooq .
\ ,
.
"MKHIOWSB N' < .
I nod Mr 4 5 M" ?*! FU dBKITCHEN Feeling than (pl4'ijh* libettllronaeexieiilid4tS.O&ii Wa h )BoWl and Pitcher.5' Nurser7)Lampe) .1 "Ill .111lt:ltt I I. .I
very "
v
UTAODfftflMttfttfbtirfcV ) the U Motto Teas, Work Boxes,; ". 18.(1! rI Plush, Sugar; Coflewf.JlieelPreMrved
|
pall .1"! II i ICON
8pffWff/4
tllt'd'Wbllal0 acre
It- I good and for Dinner Set, r Work Dhskete .OthmJhjl -' .
.
year bope a connlinutnce of the .
under Rood fatties.IilJrddrlthlua'eri'rbr; tame. "t: Mil 'India Rubber Duh.. Fancy Will(| .,Daikea IIE rubs clb.t rep ctfilllf infumir the iLil WI.Nr .
clmd of 638 bear ", F-RP-l'l'J1'RBE "'" China D6IU, 'JL. tine.rckania. v( "placo'PeiUacoUnd 'Iluap.4)i1ed'A'patN"R.bial, 1
Pinsabor.IFebraaj'} IIS3i; Calaideecnpe r
,
4ifwe tW '&Weh4 Wi'furdatUJtdMngIbe .. Kid Dupe, I Fire Work Milioa, and the public in general, Fr.tS Prbi.r ,
'I' ,... .' lu.M.4J.1 '.
.1Mdt.b'UUl1tfKUOIiD 1 th4t the'Is'uow l hf rer.Ney *
.Id. Cry bible prepared to ;furnUb ?
Planters, f3rr.. ke. !; i" Sky Rokei every
,nd KITCHEN" rIIWIITUREN"FsnnfngUTENStt6'Ibir.e1HOliBtr 3,5iri 'li:!JrI u ..1 IT ilc.ll at U'' 'rorer or Pilaf I Cc t' and Goernmeril street; <* ,' II articleti\ tlihitirte. 'ofbu.Inei* with .Febraarjy1V0111'L IUKICR, ltI't.' 11t
poe "' "' -J.nT''n7'
1 WAG
IIJLO'r"DKKAD *
*
;' '
; Custom "V" (
SOUTHERN IoaIf\ !!R1t. .C.H 114 J .
MAet0C1ClYG'8. I 11. -
CONS and one CARH: k"y v ,ii! '.. 'i FIRE1JRuoF'no..OF." ., ', NAVY BREAD] 1fI"' .I r i..jl-'a.t, ate' .l.l. S I .
ALSO-Ac-rel 4F LAND in aaid Cotiu y mat! II', i nnrsicAiir K, iI SODA BISCUIT r.rt: .REDIJCED FARE I ....".
mIIL''bnderli-nedi.rrr i rVdr 'IN.T.1J'DD1N'i'I; ;; ; -
iv and !lute, aboet wren. milei-'rYoin'' the isiesFIRE I > DUTTER pRACKKRS
;1:) ROOF 1 'fo'QOrUl((. ; It ,', t II AQU '
sly rrQrlraltYldsW'laljuiatbr'endttrtittof DUAL, ,| all >'1 I 1.U I 1' 1 DOSTUM CBACkERS, PEN, n E
puOatu,'ihe Mowlnff) dtan tr 'L 'II ( 1 I. ,. WATER r "JI C' Q' 4pllrj
t. '
f L uJ kuuwn I. the 'Seven '"MiW : .e. over JewS CRACKKRA VJ ;
finer," upoi.ltit'1 '.do'htr.I.bo\Ril i er! inV ol';: 'h[(dud which}Jia hWeiO'' AeeotGlone FlaiM, I' '"Drum1)I )ilarp,' .t. FRENCH.or,SPANISH BISCUIT, ThaAlktoihdludsUepriayr'mltk'.drell lbr._

Icretor cleared Lau,.* food fSpriitf' ahdjra.Thkyrrtatlr'rr lure* Nh .bU .I.' [ Vlollbti" /0 1I.to Bird "?, in'any quanmic i required, ut lana thau. tk* L'plitdra4'
WhlMlMC; : .. iugr
,
'lr wiiuaat ,
'
li'taea'lto'e..ed.1.''E,. / New Orleana .
IU' "" 'il'Ir. ati'V \ .d'tlt'rfYffiDUJr -
j. 'Flegeleltl "' Iietelte.h from bit 1 P'
'!1'I .rir pfdsl it,.. bred it Private / ,'W<.' } llllNq out -'era I n fmoal(,.. ". ; I :.;. 'Ahd.othei'.WhUsIe Baby( Rattle,1 *v'I "?.. .. UJICMT 'In I lire -Viillge of \Vool.e>MTKAM:. outMd. T(cketh111e1ud1M ", q Ni it:Y y

tk until the J"1 A/urcA, when if Mtkedi Aa, the appearheca.1STGA'E.' t. ." "i!.i' J'. t f'lUf I .. *V J. the Navy Yard wall.' ,"", '" "" .!'rdle>''rMld'ek'li'bl: "rcA 1
,
Belo l'' W list, ., ,"'
r
Itl unruldMtl'.ia Witt u Auclion.n :'Jit u4<4moi,I(67e.,W?rrlk end t families ira Mobil. .nd.....f'.raL .a>_ ._ _II .F

i For & _'' t'to>FrmtUivColmi u.fUit 'afecled by the AlnotpArre or 6 y tk* Pebsaeok, Decew er";9.i57-.1y" .' I it:"' '. 4 I Lilt. he.will, furnish, them II llb UUfiAD ..I." 4"IRd'itlpti-w nv..l.rt.t}' ::;#

) .r Bernard OeIm.'u..U' mn4' ,. it l lFBAMC18CO Hutt.Ktkii audit* ffon( Conductor ef iltat. ."I' 'I- I largo I1/Je] in-.aelli 'Ne. Oileana r.'I'tie nlcht'rol'ht"w4"/ e''r : ;)", ill
'
CO LIN8: oeapplJed t7 113 IQS ;ieau(, lb. gn.l lute CiUM 't'1' I Th.-H ldurth7'.t\ the'' i_telff ip i i '.m<'urrre, 'llull t CAKE; *'of' .|j1 l do acrlp-) rUh Liu\H.Uatsl" .t.I,

Peniacola, J.n.9, 18584U8Vuf 8d or illc.Jjued-1II8Y'b. applied to the Sprinji from neglect. .tff 1 Nolure'a!l.jJ.7.II!'. I| nw 'In'***are put up'by'unprincipled; and J lion w.JI on-hand wftdoadtf' to1''of Jtrf haleodnet&1 "hn+ Ibli' ,.' mMiJal

ili U'i i, ti.l aides 9r..J"JU rBAit'aiid t .''bl'plate, gj tuccu 'fi I lineriHttjkrwvh Vn.''dr nbt'.even 'under* on Hie pluat'leeru/rrble4ume( and 'el'thethoneal I ", ''' fl

JEJ-.The above talc U pO"p'lwd&o the .t till ut C ? ( wllfnUe a building to .ifJf1 tend the alphabet' of Ihe iiifterfa{ ,.mttll j ., MMibIe notice. AH of which are t .ot4n..l W'Is1td11S\ I.'IUIo"?!! ) .
,l 11"'i cv eredt Jif.eiieraai 'appearance td+ ( 3U1 March, U.tt.I and are-aarnuilly deiiltue.uf,any'.!kmiwl mdAuf 'UKierial< for Cuik only t, "f I''iltf; Qjs&
FRANCISCO COLLINR} lug. ccn irucied of Scnf.( MI l ',;. edg'of iMhomati : I.IF TifO\iAH. CONLlN.1 II Shtflturdbf.caaagr4 .
? family 'aVat'vuJ p haVfng J ,
February. ,, 1858-48-ttw' ,w>l vvpened For he Roof* !;rrOipnjbusjeg| aid&eamboats.'It'1I Lf" Wben' .. .".... .a..CUt. ,.E.1. .li_ _lIiira. .i 0 east-':_,.>. one objeot"t' b r\a't "' ''p smilemenepre1lrrdleutttPrbrlKg a W_..'/.J.rr. "It, ,1 -Ct'13tt. 'T> S'llrL. ilK. ""W'la".
... < ln
-- .11 Imm tl alUHbfe.: and vault '
.
--
'u" : .+ ,- ." atAauo"ul.I": '' ,''dlll n h. 't' \"J I. \ 11. rYdnut'btoLjer ;
rpm l '3iDr:g 1,, tic I renlfer lteiltord'Tirl'tt'I imfJerulubU/' / syhencdltel"wltb ,; uECJt 1'r '",' 11r1t1.lJTi'lera'rnr' dine .'. yt i tpe1. ..i.i> ."rocadona3,cardi .V 4d 4f fprle''.,. ;,
DIIIIM Dlll | it, ., II >ouJ4,t bf',. DISEASES }
qtr y \ ue.ab
I1'. Jfurnmlied ugger "/u.u.iii 1ed'femaloe 1.te'dllb t ; pr; nrlbleq q, ta nI' ''ft.D"ml.w.w .r 1 : .
.1 I III' 'I !eiplos8d'to I ll'it167p2 9tOr1 i fi', er., II A'c '0.W'P'l( { lUhedtoarkafctaTftifct.' ,.,, 'fIkil0 "Fflr.F"'XP'l 111 'f''II... .'. !1",.

,,1. .i1.1+trlmit: 'j 4, "I I;.T'LAN'ri' aS'AND'aurLbGR4,1c' .. 'Iha SI.S1 1 'JJcr fG"dI.j 4j1 diIll."U IUt tf'Ji.MIlrCllrWI1eulllal. etrera.h arnetibned't1y'tho.'.M.ri tdl rr,1K I rho.("J '.. .1,,)November' .IIPGN T1837.AcntA/rt.01U.' <. 1 .n.' -DA' ..lr.?,' U" .l f "'I.'J. -' Ii :''i'c Iff. )s.u' I


i< 1/.";.'/I.M,Ii'I P.tOOF.lnOtJrf with theCOTTON J.i "ou"I It ;a ItyY'i l f.4IE*tlUC.( : U .,.ArrJ.. s'Pili.l ill fA.J State BtrUoiit'etnV'lo*or C.n.ct"'I'' any r'"r1': ''t ter+' ualted.iunl CFebliWnt'Prlirtfnc -StOKe; ) ..1 n b. I t .1 1/1..lanatid/ : : .

Zih y.a.lytrJ" (hlln"lu".IuIYh.r8U"1 I (V'd(s J "IJI.HA'lIuerJ-' iUbf'! i&4laatett'Throalt"NoJ6Oda e.llagthltmpWms' > bye&f'J l ; u r, aunt. ,"*0< Ttalililiif/W t &iT TI t t !"!'J'.a".I..rlW 1 ,

rilE undrtsynedving ijuat j WlSr i fiVfLnOA D CA S.ad ;.''Ejre'UI'.err ; cortrrpalideller'.tirtlp? ctinTdtenl liy 11 t I It;.'" t.. PENSACOL'A1.' P '" "rt' ( w. 1 1 } ,'
-r.
('Aluc".U"utl''deu''Uu! UHl'Ord.'UHIDims l MfLtS,' .hd rpolt 114.Daiyar'' LiabtCalie4 r..; dri 'II.II'd' ot1 Jli t .1.11ae.a.ttu. '' i, ,,.i*", t"10.1 ."lhlI. .t"hl p j u.'C't' 'b. ,.f
Ie Plttss.erlir1tb.ee Au reil. *invite Iaetua. NnAUKHOCHU 1;Flip ai, ) ''cornfd liiU 'lh p} 4.. .EFip' ,;FFI.1 SC'"YiiA''{ ..:" ..., 1, 'I : JUY.CQRX., OA7' em441 MA&7'r/eia'lh.!
.. .. laadenp+ rf tily'' AHD' WATER, 1I".i6I: ,. jai, s .. I' .IIJR4N1:4ef: .chu.ol'rubrtrauf / t b ,. s W.I". P
lent IUUUY a iu rerfuJjbernltuMtocki'Coitaiiiiutf.(kper I/r evil end' aeei him.-in ttOOF wuta'dur'.Cotlll"ii.. : : ..' -II'1,4. 6i A. f''{ "rpt rGt, IoI IIi 1 treatdlrangrmeat .. ',.tJ.StJAUll1ttV'Jy! I s4,1 'LCT.-' ., ,. a .111' t.*"440' 'tb..h. "' f'm'' r6ddrt";, ,1lIt11ss, EIlit ufCI'll/li r. clll'Feblarry '' '
-
'rI, ut' Utlt lW.ig irtiole, viz: j-,We,'''>pfe .t d -lher..antt.WeaUrn,*I ,II
M we'.QjJer'IlIt-lIiJ.tir'rl\f.b', ( : the '::1'!, liP'!> A'i"'IIrrllll'l hhniJ.rwalut ... dl1"ijt
UIC jwfawli | ul aal'l5(1u. : AH1
kd.1131. r' i oGjytl'p..1OO 115.acfls AsLdul/O&TS.Its ijsk'IW1r;
!.) I Uiaierul to any PI'tojf\W 'JtJ.'Irr. with Meinury, Lqu,4J'uwerl cuerilWeak I -, a U/ic4, .. ''rTh x( 7t ;, ; _
\\.J"i.l."illl'Cit.L4ll..OL' .t''I ,. .
'nesa Dimneta of 6awTW4 J oR4N.' o t .
; .YINWIJwilhyperub '' '
"I Il .14 r ii| liMtricliotift botr'to. ice il. 'o ; : +U a'"oJ 'y'ltfl' ,tDBL't11: ''A:' ; ; ( : CORN ,U .ITt; stitI laelglrlA."n,.1 '
.d'ps Mils art negotiateh\ ,., 1biOoi 1I'p'rireiWR"wlT( Inottsrt, f..II :' at
Duilrs .
.Culu" l)I' ,,, U.U"h. s, Jeweler r L pfephrre n/ .'S'N"'w Ue'wt "forp pis''u't'c'f; Novei6lk t'. 1 b .' n -"- : ."U.I'40 'III'1f. .
: ,
I
'- ruses 't
Se
| anb ushers Air pdrehsieuf the 111"I ..,
.Tu'1tb! attlyulF a "Auto. rAMrLY 'FLOUR'rE Tai' 4 ".U .&TO'
dd1. 'ItI''pdll''I't' A. A't'I"1f1
11IJdddld.0t ; lu .
''I rubs t'erritnries.a:of nutelPjrUbej. ;'*Vounile' aud. ,:ibe back..rlgdpIVIQelorfItdedWt: ; itier( b.lwvt. ".08'1.0.r.H; .ff.V. l/v"..*. '.... o..N.IJ" Ii .,, a u. u.'. .11' .uN' I.. ."'r ate'+'. ..It.I1U ...
ere, EpaiifU aJIII| r1iT Cam. WJJ NrUa "
UII
; ( .I'IIwdlrIljullt'1 I "" aud all"P9tt} r cJa, }rig'f ; of \I I t Imll 1..1. G MUTTON: agtuCq WilaamI"1I Wttuliilll'i .p.M'I
; j 'Orr.cc Jr far' & ruat.Wlb Iigjn lVMl''yVH5We>itJJ' knvmtoce totbe
( COMfiRT'-No. 6l '
'Flail } I'tr.-.iy. '
I. aue Ch rlen,,treetllb4otineni. :uf ''the .MasoufcMall aif 'h ihdnll."w.uu' "'offI{ gtWAalkaTiffut1 .7 f : tk a' tie.i iuoar prepared lode' btr.'I. 1,. II U'' .' ._.. ii 111- A' llfliebldtNnntnad' aiK/

IJIII'p. lt/nattrapmu'p.lpet, JfPrkbnnll Ceklj1Ohl. / New Orleans jl :" ',' Y e a.;. Ntrrryer,4ow.ap4i.g, 'u a"'liWJ{ 1, $ao.:. ,|tabs, ., ,%' :,',1.14-1' '.j f" '. ,' "A' (1a.nJJ.1; are kieeby lrlnl. 'Wl'.f ,

< 1 ( II.J GLENNON;COLEMAN ."eri' ,1 Itithatiii i .Ietjhggi; tptre.utetr, ( >l.leer, I'ro- .t..Uf"MZI"o.It: \ ,. I. y.lwt I. : .-:01 lIM""1 ..
aup'ilyeu'uleedttk4'Veu:
I Ilhe4uitw.Dre I' HI'' n l.. r'I:' .,' r.r.1 : : ladt/ludiifiahorfetMi( ..' MUUI./I./ permm I Ir1 .''aI1rAJ&.Y68JIfJIfIP'Ar1b'IrIn ) ; .6Et'JRGE 'W: 'lJu..nMo'lhGeu"rall tuun. taalMvrrb1L' 'IAS'lfc .
M Jt'ef9'p': 4lnrgicilrleedia 1 heist euru can be effected by I'J ) itt '" ..r...
"' (uLrwing'lrli'few''rif'thd'' Utters i any oifeey AIsJLjbeln.wbebupel.114b.1puMio'p. ttl'1' 1foWN < 'i
'FM
ra r In' irft Irtenu ''W"1 all I '. -,.., d'6mI (.ireaiinent, even K/Kribe d4seau| bat b.(. l wMtMiiHilt .. ? "' 4 toe .
t Ia' .
,
_.(1,11"n, u..* ''ki1MALllkt tal.c 4.l1 I. !werecei,ed..liy.iy I .. :, fled ilieki9feUMA 3 anla Mbt I..n" .p..ar.tif t'tr, .IyngA'
i P.itelsfcge3' %"er<:;."lsl'" J MIi:1AMbrU4. Ifcrt/BANbK/ C r.-'t iti.ted )byalciau. and re.. !{, ". $ ''' -.,nluAl.. M,1ewar 'f 'f" ( I\iuglyuI 'lIu"'y"ll .
'GRds'4) (Ibrdl'1f.UterJiyn. ''W..p4i0ulellac:0air : Nltw Orlaarfi; U c.'' .I'I,' 7."' Vf ttlae. .HIa'ID..e..tl! +t'7he'tnQ .IN4.ty5n' j1Wtsdallsfkret..N. ,d.. J>,4 c.J .n d>1 r Barr 'OLeaIaNlth ;? 7
.
atealkrsa1'iwithout' odor fR.Ay.
rllbh ol" :' tte"'tla.t of JnelSOOTrf ,
parlu..t t A 'dts r C'hef citliril* Buibri1 cxainiuiiif I *Ji.w.utD uiag of LANDS,. NK' ,.
ou'. Cud ftt"OlJ-lM EM FIRB 'PRODPnOOFlNU, I hivehlz6dlr twenty year praetleii' pf iOOJi&U: tHa I f/ ; MKMCtfANOlSE. I H .- fIt.1
dP.t'e'Dine ihta'I '
,, I ill; lIr."Pft-iI1'b'atui'--; /! il r .tu- had '*) uaae lbuueaadrtwthyI *' "laat'4tegbj Dll'
I Janarry -
clellc.I .rMt ft'euahtced'oftsYluculabustibilityr 4t 'itlt YtMdbrfO okt PENdACOU ,
ItOral illtiJ rr.ld1y 1 i I'> 't 'uiy 's" .
,, "urfl JC. bf t hub'e aaentieaiedi4'.p'0caUii dlr17e1i1 '11.I.
lQo't '*\ } .aoJ of t tad"pIwes al \' "Mra>,N+wllt.rtlwAuldr.epett. I 8 ,
| rbrrxDt 1 1 ,
stl
tlcHfH. 4t, e. ujat/adi. ,4Ia.U bllytdelinlrGbk1wMrsolame I a II '** : flEr.; .J'a U.A
s1'tsh! tu"to'ifeMQ. ill baper.nnM6edtAWtei'\ id.i'..ffronHudttctimy 1-.1-, ,pr'tlt t J' .palWlahat .. .... oHI
Prttrreolkll eU AL .w* :aifd' at''tructtyl'J aiU. Jif oufu-' >| 'tw.mlt'&b; b il'(I ,gopilu>a' rVaaeJaf BOOK'.f elf '11 ,.' "tI b .1 tro ., "..,1 /. I H ; : > .t" '

: Ir. i .inn inn it ia adroit.bt c'ui' d7or' wtMi MiaxprtfM UiCHMavii| .ad.r nryrare; kJ J d d p,,,.,-,,4. .,..bIt..Ioa'f 41 a ,di i' ,ii'lu.-"', "nndK r I tuLLubl.BAdiUlr.fI1Ef6101J(0P"l4.. ,,

>, P "c.; J'ale.tJ, '1\1, roofing purpoafea, aa, propdrly'pih oat IIH i i..eut perfect and twist peedy ckrvC 'Ite rtC !f l&fm't fifty .e prkeen ." ai. NN,. t\1 I It ....,jl t c'a ed.jire requiml tuaiake 'iM'"aI-tut -
Ludt : P.(1tt! Jiq.I I..Mno buhb ., .U pcrlUb".dll'' r'\l ..
.{H eilstphoaityiane'eeauedX ( ('covered will 1C can ptfiwbjy ; It.I' 'I' 1//1 ".I.
!
t14 I i* they are the c.u.e of IIU"p'joll.1 i &hoMu4agol. h s rieadii 'p 'q. '1111' J Is,190 /i 4e ec", 911Mpf W Yr.srul ie. lai.
+ 1..0enll..
rd11laua uUM..Cuy url'al.A Wound the rfef mifN or "11' .... East J ly toquiyspy -
Hcruas
!
MeF' tll
DReIOGS. dt buld r t tJ1 l la
w .iiQvrritcl&ir.MJi.I. t. C AUJei e. plli< U tfioofc from the sky *4thcr IY 'Wtt..PJWJJ !
:UA "UMllrl..o ., t ta: terror t. the am DM (tmUyf aa'tt'per*'j.!Ve'1'XWQ .4i wliMwtkeof. j'l/t'P11lfl.P7t7r'Itut' ; ,, '
I lt: )Iii $1i i +*i. a.:f anffoeure fly ,
tI.... It.; 'rnanenl cure i scarcely c..lSc.JurilJ'\churl .20 .. .
W1.GYIMid4Jt me wJIAugl / .., QapuXIJlDfttLf, 'Pact ; kf teeviwf ktbelr \
.J }j'FpF'g/} Mito,WJ* ha .uI jtIN.i .' j armed wiin the nuderlgiied. .. .'j
UIIM:1tod L11gil .ftI
/CMt tlfy'ihrlt .q1u.
aJ'"tJ; .We '/ I It'
harebp' '
perJoru whvt U T H BKN--R'' ?AlfsftrP''
f Ut urebrllUpAH .
\ ytonlt A4wisl.lrrui&a.
'
r 41' l1'tlj e.1( t uw4 me HOV UI aa i na i UeiadMiwiafUilkleikia(( new line of : '" 'lI
ern :'bu( tutu' iJta .cen.i+sutlont hung, {tatinetflofttWeifiaf) l4h ". .n.VOIiPANV1'" b. c ; ;,! -I" )"Ult' 1,1'Sajf0' w at+araU
I1-n .j. jo Aile ROOFINUofM Nre.Utfr NUjiyCULL $ ; -
.I urip .. ,he *y,Ijl" With W.rc.iy, wJbicb,witU the **:. P MARToa.I. 'Oj,
lpiuprtty. ft aaureeu ,NAN'&IOM a'4 Cvd.it t.rtl.aIeryee aprolertio.i ? 'UnitedII st c M'lttjit Lrde. 'VIHtrfnt41tillar:8 &
.. w411MF4Ij14d, pay Ab.TAYkti amaiiui both 'i.4, WaUrT If! 'ptk a Wtry Iii.aStl"r.inio, rafOd ev..J{ e rM -8..t 1.11. Iii ,,A ,.rn. 1., .' ," Iu' ,! ..
'tIe I
r t ; tp 44i4 j c&y .j L.I-.cul. *.aky lifbl it*.u* wdic MM DMI ifi" a kumpuon.I Uut ab' ud| >u. ..!. -.ilfeimenl.fI. '. V iot| 9Wrtoliey; FlrJ.Jt.1. .' ..11'- .-,. .JH7..U..I',. rc It I: .Tbe, Pu911o.ire.' ..- .. -ree.eu111rlv. !lafirar- !- Q4- -/. j'-J,'.'lrMlNtarI'ircaa. "'f"'J"NIIA..el.iaaaoo'1Gelrrgsu.l'aglMI'iri -J A. 1

trrgetbelrlliralllegalIJUIrirl number oiy f ar* m a krkyeiditlylq'Mv... ; 'iuaa gpnh.pqedlly aiullttf. riMiiii mar. VUIUST.tI".J' ''I 1 I t; >'fA tl Ihit'tiid, j i DC1''U
tcuwiw EKtitt in, JettelCane>OP14 b /rfuiae wade 6e ; "IU'/ 'STE"AMS1IIPIriv
tit, the di 4* iba '1
I Tract uM Ufxki; fei&i I
IIr Pfml i LL7Q, ''PI .it'1i" Mie p.&HI1 of the stir, uulil wa ased dreii )IIII', A If ORlonrJU* retul.ed'i .. ATLA5TI? Ht ;4 1.4'1, II y' ,111Geor
a/e ,pwp with t Meule ironni.i
e lime of the elt"dJ jvituajf1ierc.. Ie/s oUrrInLL1: rRfJUFI Is avast) euslpt} H""EWE&.Y 'If ; Gad
"jI lr4Nb.+ tUliitlll; sod th eurtILIaL or life 1 11. 'Iii" .t RI r ;IAir11"'I bile J.'h rs V
I
I"._liji be/IIII as bet I1 ofd a r I "mJlJA KUUFINfiUill> UIMTfn eitdr.lpiptr >/ JL airtt .*bje" Qtpyylgflllktletvlu, curruutcd. ,.tI(; II Jn' pyrt I rnHa .Nov, Yet" I ,. ?" ,I, .. .. ," LIJOUN '... a I WP jlrl :' 1Ut.1.- ., ,
f6tIbb j Jai 4
.
t trged > o any annuyance., and we feel Urn liter. np ,1 .... 14 wUllu"
UJCers. Htwutioiu. New Orleans
suit IJIb".lf'er'k I tow raieJ : ao4Abii. ..
WcftSH."Ui't pr'uas1
.. a7ltt Iy
Feat y or the beir. ulIt line ran .. -IIi**i 4_u_f> Wir. iJtt lbe'8Uf,6y .t | pHorel etri.etA'i '
i.ial'rdtlCuulrIrilitig
NuorjTe t
UsIlu '
r E'y"'J; tjICJLtS. t,. upon utitu' 6 tM eiui f ;, Lrdiie'rVh.ai117.'/ erlratI.O.rtole 1 ,. "'.'''rJ.IfA 1I1i : ft-Ji L' II .
>;ralb.Mnt (J31YNIJR: 'may iic' p 1'Itih out r w
.._r'ty'P.teriltal.
49f .
-1' _I LtnslliNw.1h.,11V .r.QJ.1.t\'M .Ia'..Ia. atf.; rvR..!J.a4cuentelug! ibeoi> .tu aw'e. Hy'., C.pre ellA. 'CuUi'.r.o 12 p0't3tl Lave'. IfJom-allb ,f.1T. : 4 ('Jt..'"af t r1iGwrl; t' .'I
d Abt; .I'.IMOI.IrW.I7II!
.I .$e t.IUhIdWtlhIe':e Ut Uourt covered 'f J CUlw. .1 p
8 "
Milt of j BELF'ABUdL" u j
iay '
ire, ..1Miutuflgllad47stusp/net&later/. TIHE PKOK R UMtfthrriTfoTmlJiote I er.p '4ed1'IISy11PSa' L4 f elp R'pr+.ttA uq.Olh 111.1 e .
Iinl.ud Ii, hHMW'WV? (*P'\U ;M* .... Its' I Ivory Nut M : .' III.
II
beio.IN lbe tin 'Pd1U. EN.NO.N, COLE.h : l : Toye [I..d* U jwi 'ifl'.f ia1
, fitSwff *'arM l b'm ."'e I 11'Ira'1 u.t'HC1J1 E..ff
I..Cwltt..,r JN.( K Wt iaMiAfiflitWAM ViP,MA'bti W thr. ar bu given i pnrfb | t ** a drain ..;rob IU rlBq" ".getewt1Vlg'itstUh.ald.'Dl 't &lC'UII".' IIIftAlU t 1 flO 7 Jflt11o 00riy / f J+,1't5tl. ''I pB I'k .

Wpfgwla4! \IWt. : .
:Y I"U'ifAM ,Tr + It ''C AJI-: vAN.- Ie .1It 'AW 1'cI rivmtfiattety .. 4I. ,' f. .' ... .. : s re., ."t..tft rtOlMtt aMrlI4e'th S.

E Let wYrltt11iillr{ reet being lkM I ..I.r's' l.e4 lW'JUIMe4:a s. flOtI '''f l'Nvb :At dAstrtrya IJIdrascal. 16lrkele v. ;( 'ft lJj I.'r1t ; yj WA w. CATtlf -,., ..: a..i CMrlt. rt.0'.1a1.11rrmstr.
: \ *
rUa rWldty 'u-au. etleegw.1.11. "r.i e TalftM nC""II
lurert ba.MareI
Iefft3rQ/dfY9L described the J... t114838: ,' d1t1'I&OtNrlrtP's
ra Nf.II.Oa+ Iis, (
1
: + i
"J.tc
,4r"" w I4eeWt4tfi.tl ,4dtI 4U 'r1n w
...M. & Un -U# ., i ALSO- sit aCAr. .. ... ,
.ai.l ) Cof HAM I \
Gixnxoa; cot. the ptpytglt..tiwlr.ilt aVNPJr +I.a
rtttnla,+9'rlrtgiiba tb 1/"t"'r Ib.t".a '1De1l .'I Key W. u1Mu1 ..tits ..u ,.
,
ill"rplll atq sr1IU rsl being W1 U"fIl8u"lag'I'IJOO'acoo p estp fP..rfitfq"fWi KJ.l.fV- Cal f I 1111 ff.8IJUi'I.; .., ? ..l AiQ lurl "d.1 itd

the agiY,,J;;,Jt ytrly ,.r Le fla1L .urEgliradaMr4 ll.r B+IMiOr =lht : Ji'Id. r =,. -* 'la. reft ry n.-u,t UT, Lie' .:rf)'i"": a'1s1ieN. 8 1i-r : it.'lit. --
IllNt"liC t.trcf!
.
mDL # .
,.lc n. and uee.Nd ,...kb hrard NleeWk", pr.JupuN4bbCNwrgpSLr. std rii ire the "to'ley 'rlYClf!' & ata' pl m yak .r s. ,., >of" .uw'rr
y.ert of IbO I in ** I31gte1 .,. 1wfs.'p' tw rM1at 1',411. OW..ber'.. I II,'t1U7 __ .r ,1'11 .
I"T it ea
V A Hd liY w I" ut. e t'I r.n't,.b drf. /beeab j -- c.'j\ '.. DetlraMrsnRnr \ i
I' tiO l.a4UU&IPti1& ..lo1d'I' 1 tf In WI'Q.WClI.dI/'& fie r .. .

I .IM...ta.Oa..M.. ..' ::.n.J MJ'.II"dft ... i LO'Jlt ft1e" tE m v e.tsl./_ IMoy : ru 5.
: ton ,t IOU VJal! pr'lI:1iJ IsU4)tYBIehLI. IArt.p.za.eat.dl.fNdy+ bawt E- -
iii"I
nt..It.lkl4aL : s, ho. pq.tlpdNM) +C''U,1' '1l8fR''AU e'a'r Sl IthR> '41.libsltre : #
*..... i, rag 1'1J" v ,nnoJJ .Me ,,'1 i t 4t. ( e.Mwtb litreYt oellltFilri'111T pafc're rJSt1' atlttt 1 "it .' !
,1 .
A _
J ,
J ojl .11' lYlWwtepr J. AtM( Dt '
N..UI..f ., 4tIQ J1f. ,jTbrlog
t117. I,.. uti k, 1a th.pit. 0' LKSNOScutElA nJ-1 am the 4,1 l ly ..III.nlnt,''U1u actlf'li FuiW II N1/.IIeld'Jt/lt/huiIt valut.tatse.ltTp1iN5tapd.w'eawlasaed saat'th. Peaaneul.1ir,; I'' Ufl. Attlrr a tf4Ne&Uh'tlr176I1i Ir.f.Meseed .y,11 Jwlllt Nall
n" '
r/wtar/ e..I"IUI rad .1. 'i itC&, .W4iI' ,II(a, :; ; ,Tlbeir .( I'"MI 11.icIat't Att>rdb.Yrrttest"Ib 't" lJhIN UeNJb'Tb'..I&JVJFj Mapptlb'Al1NW1.J
rby'irYyi a.w 1AC0000N\t. UM
l'i'UP1Ierr4
IIdU'1I1I 'All Iris) 6iif A tA1t&k4 111,1'' V
Tau IIIJ 151 ,tWtL "tJ.
4h. '
IIJruUEN .a.JUJill.. .rtpereci.l feet &WuVk square. .1kS cad Itpy'tw- K-i %* '. '..I' (id8 a TeiwnI (VS 11 ep M+i 14 N'
11. 8i4K UMltt.dN11VUD ".' !4>uut.it>NM ruiueJ kj I Urt.ber 24. t2.di r /
atIlbg'1'aair d.clofs.W "rill. } rw
gueek .1i
Pe1w
r.-j, UUA.l1A3.1'U .U. a 1
,ci' 9A
nu.trraas
Ned- I l ls.r Vu 1"
c. ..... ,"M, .

.e.tW a >Rl"JHff) qtru.irul. Ut, .t.lh. Jd .Ii VtIIltulrt..r."1II...] 'ks+ D Si KU/tt enii
dk ; 'lfot1MJil't """ .. 11I.11' I Nt. > '

'b11 UtM41 aMi ,. .
JIte-M m l.
pat.uou., "."' 1 ''.r' tsibthe'ariew atlard '

-. I ? -lash, iMa&N4 .f tIt.t 1M J.. PE.'tUcou.' ,a. Po.tataaleu M ike ens. S J. f

|NMtrHs Kmw/jj ,j Ar ., r..I'.1OtS-t64 I I... eftl.'H l l, ..1ftII W hfe. I II Ort, II, MOT. MOO tlr W7 r J via.. '

I

., .

t-- -," ',. .. ." ._ _. # ,- 5-- -- ------ ------- -

'. .. it
A -
-I
-. W

I".l.


.____- -..... ._-.__. .L BAILIE, IMPORTANT PISCQV EttV i1gM1e&.. ,8&"M8: PRBPABATION A. S. ....i'ti I

t'RHACOL.\ G.l"T&T' ............. OFCfettceMifrrt .wAqJ1a.
GeaeiMi .
c.uau..loll Mete -'
: 3r.I1i : !p zIb1i ..t Il .1:1\J ,arfmjr
.1t kiWr'&x Wt ; I '"
.
I AftlQ'" (
dO": t'l'- A I IIWT.i' j ot( I I "tf' 'f'' &lltir, C tI
-/: t .C3.jAeLUNQ3f : wate
,4/\ / ',' ,1)0.' fJ't: TWG1x. A. fftIiq. ti, is

M" R,. ckaitrhlt+ edrw' r rs'4tlfl( $'I" ".!! ? CAN USDY !,}tK:,t.fG ofIA1' 'CUI'II.rv P.Irara$ a". streets : C1..agIPi.: t'JORDAN.
lI\"hJtr' .0.1' .v.fM. f. 1wliwJ. W'Vtui3it.L M' 1r;( 'CTHR Gntttl,. UtZft Itemkmttt, Ubttnc er < ,
)
",!l ''tJ4frfAWAdpa l='ApriyitbeA ..iMpt017r1tls ., Jrat' : IMtfct.T'9.1'Whl V jjII9, ,. pl"i"-, sad Il a. J'CNsLCg1.A. Flo Ii .i .. "Q", 'fYI ,.
..M Ma "".".. 'If Mel >yrRdidt b i mvey.l'e reRrQK )f fit l tt.aM.tLtIal U"aN'', Aprlidb. &74.J.yt, 'J<.u rt A .r. ''..
9t.. re/.llbCIIeiI/ { ilNlt!.t be/a' DJrtJ \ 1.1w. MN "\ : lifHI' or th.lu't4.: through n<"r(r pa!mtea Angig41S.,a4. .tr4eIlIJih' nplUe'Irr.lu! .'a r.. 1 II. 2 'n Ar't t U&RR
.*uf1k. No ealwrri ; ,NI WI :.\C r. COM nf i i"i iliiarrvnlarlMitb_ the di. 4 "
lio N ".pe..eoM
yea >t UIc"1 I.lle
'd'.rl1 i ,
D" I.
I"QI.A.. ,'.liq\V) t. .. ", k''J,. ... 1I''ra iflaiJ1a\s'lta, .f ur .. av I 1J1ii i ( ,1 r, lfNrrstIles

wII..e..cdpti.u 1.s.ra tI.ll( .;i1P i1tIff : ,AiIJ"I UU11, l." '! 'w. I.)" ,. ,rtJi*. It.i 'J ,mJDlft1I. 1J.IiC ft91)TmIg.."i*b'rr'1i ,. ; bbL 'O ,
Jp JF IUbt !.t 1c1 M I
$ 4 B1III4 erlaraiull, r" the *. p.nfl-i sIhe It "
tyw111d.Itg elNlol11dd1rq.ld \ ? ,II
,'. l' I bl.hd19idi1 ,tfllie.i.J+ Vr ,Itt : t6 i)L* ''MALElOHFK ALK.rftpiti ; Ifl I \ 'IMlydef = alt Rsme l t tilefulflIN. i
I "ill Ile 'r.e.H.....,. ttyllrh 'II' \: NtlMoU'U1: .. f a1! >/ jier.f; 'bar ltr} Jf'b1.J: t. tJ 1.CI'iYlanifrtilithd4bYkd'aukuijd1 1./ by '
von ly..le'I. 'f ftttf thai' toirriad wjiaie'ter caii$(h/if AD' r rifnaed. ; .J '
d) 'ifll ruerty.rlirdtskaiflbie'b'iha'edeiau.il
+).Hnu/ibq. i i1p1.Nlh WhWt b14 b "lied.9E DI
.ltlI. w.ol ... : IT" | Bii Co.Shin
All l."*.1 A4,." b.4t1,1ga111 .r a. .1 "".-Wblar,1" .,.' J II ot",.-B :itfd .IIO./r.
Ixia.el.lSrr bailth. 'rii D.lWyt..1: 'i( I.'MU'1u1' 'I b 'rr-.4) s4. it,1 jl i "
Yrr, ,JtielteiU i Virt tJc14t. II"'M'( / \ I "
,.y"1'I..aan T. '."Md a' the n..r..r I "V. sij! t' : t'I.i Cansuwptfutl,11,1'.tlAlttby'/IIa 4ItehW,( ..." ttiattk amf.Yfar to the frame, 111 hr" let tt1-tt ant Cf>,tf1l1t I" i .,J ('. aandIery
I I. G/ QI.dJIoo.. to Ike I altia C'IaPtlr.Of .. .I.U: 'JJli.'wJVI I
l"IU' \ "ltijo"ft'' pltl"re.- '
.MICMILIS.rr,1.111N111ab, ) y ; 'I..L""i.'u' ,: ,
IUMp wr la'\Yr' .
&
,Yo : &
.i6 I f7" II I. t/ll.ef' .Mr( wrdir.llreatnenl 111 08EJ
dae Mr"
a..4 ? f tf.IM.lfliUllia
ft t"
fifty d. I
at..... ..11111".1' ..fC"jl i,"ever. K !. IU1'ls. '. ''\ II' a* any ..Ih.r "Jr' idrM I-fitsaes-riIremNerrua, r UI.b.lh..J, oJud". AtWI; g j a. .h j A W1J1" .
tid t
.rhlk,..W".unc".ditlrii"let I'II.IN 'H FKOtf. N ', ///1 ninety .ul ut *eryriired hnpllwl e 1iiH .1\ .lie 1 F. UiIJti
.taI
wtkru uwlititirsMdlliid'itlirrM111t,4ndwnl [ l; lf'lF 1. 11 (' In the ftral at.ihi I V.tbJ ".I j' '"('ID."ue1..tI the Symptom a- : _y' '.
Nr ltWur .iJ4'lf taolA'"IiI'!,1 fdJr t.nadrdle.1ttNS1 the second; but i'lt l'Itrt.K.ri"ri.11UV' i. sij'1'"iclM, *'('',u"d. Ju u,"p.'sui'.n ) 'NPaI4tet4 .1'"Q 1IM.1I9. fa IIort

+ .1' ".. A..a..u., "I., ." I "Ii'll. ...iblrt loan*!.* morn than 4.e.oec'QIfu 'I tit+nrrif4t. L. .ei.tPower. ire i=tlTYlKldrr iwt faa'tu 11I4
rdkrthrlwerl.auett.n 2
;'lfII/.dU. .I' ) ilseLant.areeuts :"'II"11' fbilebk' ,=IiaM'ctedJ 'jr'Kie; Ilk l
'irllta'ligNUht,1+4A94u a'v nrt'llti"l
.i >tfyi'f'"g'i! 1fu'rrtAr tt
a"f1I sent in -Fair 1'UIt1It rrt '.f"1l ,/I I I 11 C J I ..to Ml I driiflre to ro/dfrlfWiw I .'1-...',"n11tt! .'\f = of reap aslicks C01'a&' dg uIIT'f'
,
]. iIIlWsglikaslrlll. rated .$OaMoSlk 4A4i'' Tjt hovey'rr, ''V tbgltir ''dQnrrfl FTtdtNbllut t ., ,Pc) /i. iful"Ji.iwe'I u4'IUrsuyNfghi ') Dg.Gr f 11iblr. 't riitilldf'8 t'
"- 4ci4AbiWYr111diJ 11antgen ... / FaWYti Mwtt.a.. tkldi FUgtANadtnlslerea, 41t'i(; F'I JEW UUARB-Cru.p l4.'d'
TdYdl'lillrurdlvay rrl'Itu jjuaileiidintf tf .eauryuleutof .J.e1ttt
j t nng
b>GM.Itl/ieti lit thssc.IA"aI."ir .''rrriwo e4 'i K aIlJi toBCNNKI I ;
rqb.litdiljwlgMJleeth.y ftf "' ,,"II I It "r,t this fearful, i ,in'nuaily I an Dunne. ul' Vi.i i n, 1.tv""yr'IIU11, i4 "filiiLU'II.le 1Itf.l 11a'I.J'I' : ) I ,
Tu'T.'
,. dDt qb jia4 of Tai'. Z citln f 'j1' 1f" .en 4'fo. 'I"1
.dJlr.l.Jt.U ., ,ft"n.t.Hrfl'f' Wt; : deatr jriiii h'Y five thou per 31rii4r.'N' CI1EE .
.
"iU aI1IRtuef 4N1U4
i
vcck.yt > s .tt 'f: fI 1".IM.l' "tIr..I.UI.. .."N ill tu' United -Sl. e.ylahl, i i lwi'Slld iirirle'I hmum.llr.App-tilewltI&I. 1, lOp ; twA'rcfh'' $ '.nh'tti ofeidGwti4i1 i dilfDoiple. 'i JfSalaratua. r. tlr.
JSliu.1 t ; !t.JU "'.irtil4IoI.trll: ;*',tli,iif/( ju preJut ""''iiacl Hot 11"111.1" f 11111I1111. i ..I tbq,41 UV 1 I .
/R bv'I tor te.. than one H u .tnetbrlwe.u Pal I | Dry'ersa "f the r1.in, Pi.1LhA a'u'gep' r '1'.b ltm, ,.trrch, .
r, AbJJr..W ., 'I'. ."ly' pupal I 1.1.111 .I III. atl f.ihl' mi t PAIK&D"pc14, ..... ,y'.I..r.c. .:
s.r r"rtl l"Nib ud' '.1.. l 11") dll Mud Eruption on the VI"" r- oJ d Cream Tarter
t plf II .1"'JhY.f'.I : in* rr 'iiae4 t' fill I !hI fchF ulll.ruptlu'a ,
.
.ja .Wb m..IHIHw"r ta "W".4..fl *".'' .It'' r <, DatkNesriaesrurlhe' 11lII4eIreyurnl- I" Pdi +la16st''M'11.' : "IJlI at Meal .k
: .IS'' rrlbl .( ; ) ; rente.Tfii'V ro.da4" I. ,:.
hadrllit
Arju 'fWU a4UWI..t 11 !: "t IIJ
: .
"
M' B Sina fit s 'iV tl.li
AJlIII 'W.ltsi7--- the' qui'cr of dVartf'ii attO'J rrow' ly nek hl3 lljf.IJ\n ) '

.II&+'IiIftw.'M'. qua. i.m .ear. p IrliMra'l id'11JalJ.1Ie N.f.r1rtJ Iii., w .'t'1?$.IuU 1I.)1.JtnlffJ 1_. ... .11 rtal a. C iisuiiipuin, "4/i1: .iilL 1 .'iEe u 8a. t.tIcab .
'cu
,St iai1AG: ..11WtfB N j ,bg('ij$11fiiili'! ben the lire:' 'fe l) t II I( fdur f Il Might > Want of AtleiitMUntrliVJjlyWlitjrKe ; ( j j r u9, gPF'' ..,
IL )
w. ..lndi..I., ,,b\1'fwiU up irea ,nt-ttiier. *fil!::- 1) '1wlep. .ft .ileMiiei ii, wilt"t .U'i py'u, (,. oiciyNoiliing .2 'Ibis.1'e e'w'1V'Ii'at ts II P.9f4 elld 1rec! .'
like 111ft bM i-'lh'd"Wajit< u { ("petl'r'b' Lqjii h P.iienUiliu .t +PueRrpiiCgfrra.li.
.d., tranny .,,." tiIchle.PI1ti3141t.r ( t,1heMTK \ Jsut: : ads 'i l II
.u.4..t
"I ful id the '' tJ 1ld\ liiidjf\ .liiini.liiey' inure 1r 1 t y w. \1. +41rRr .t.flri4lflifrTI
U .
J ,",.' .nA : a giflfd. tj eip ii! ttul 1:8 :
I In3rir1F ,is 1" 2 '
U :U.\ oJ" to' .# .' -'I ''JI s
"1. h .
., D.:end for Fear f.rf.i .ReJICN8 F ,
1rV rt. rl".n I. liapn'nte( Del III fr.II'1 "If( .. 't'II.1.1 /'fry ofr""f" I fI" $ 'I P& 1iJI ItCq ,
If : l"3Jl '1111 11I.\+ .Ua1'Atw$ AfcA : n'l goad mid peifert, gifu! f i'i,uj.'iiiify.ta.4c u olfr '.1 i'f Manner, nn Eirnyii[ ep., ,00 Spf "Ii Flit 1. isle'low'" forfCath'"! '' II", by: 'S'IIr4 1,1Ia >it nlr, >1 l' .,, .n.ctpSD"..

,1'tT.k.1r \ } -* JIUIUAt it/NJHT1Ufft'hf to the BiBie1evH'perin<*neiitiAj'iapeedy I tiou, but a hurnel'Traniyii' [ iofl 'IrouijqiifDlidiiloaii'itljer. i one .? / W} H.IAAJsEL.4*Ui .rqp.,41I1': .r JI..u
f,41t tj
.mv- "...Hlt ilt : cure in Cuti.iiinption. ''ThVflra; ',.9ut2 of ,1.| .S.pieubec 1 125t- ," iff i .CNree, Cissi.os
lttll IN l ilte..a .. .IClMlKIIIA'I -; talWMitdi1111"1il''Uhi! t .,1 .p-l.t//flrpily lurherrle. I. from lui'ura* wi'HMJ.'a'iuJ: the ThetlllIYlllp'ttlllJ. IC.Uo'ea if ;00- r \ a44HttrYv9NGt1Ulger. Mae.

'lbirifit1 .1 I Q..uaF'I'1; ) .,e-I' uh.cu.dby! bier irninedute, effr'ci p."j..r b"v'dietr,, ;'Jwdmi "Uf .which. ltd* iue- .3 ay1ih : hi )IeuttsE: tC. yllnloI4iCA1f'tusl.tdi' {:
b.
d4'tr clf riclufitfly, at liia.UEidtl4t iil ilcL'r' {J.' iln6d Irth 'led.'tof .' pti.n*; p b.e Jr !"'QQ" U r!YlTrg. FA'Yt.'ancf' %: .J\.J i Nllr\'r''IP.t''j, ;.,
..'. 4J1r1tu- li w +r+ei'wIL ...1 dam, In UW dEC '{ 1 J t1 : ..i I / iHl e.. 1y'yJtIg5f.1girt\, ; | i iJin Lira .J.lem. .C74&iirlIfutll iJ.aI.'W'' not frequently itilldrnti, otritJllj.P.ijbJ..I I t urbq*' :. :4o.!

It V.u S. tmarW : It.J'ctJfI\ 'ftyd.pr' anll the tie! to npe"J greater f M.d (rum roedt- ri Ii-.wed by 'h"H direful diarateaINSANITY poNti'r., ftbbllil l IlHI')1 ). d' wt! I: l; yluyMsi9, $ I4 $ 'Iapp"'te.bi.

: 'fril-ydio., 1f'1.c ,1 I" 'irlai9MtljyltNirrkArflllld;(-. cine nterin/ ih- ,.'ilir.< 0f the flung* and CONtfU4PTI,9.- N.,.p".i W.' olir(r1.l yI k' (;bsetIesr.'I'ile eruct. Altai!" ... r7 .
_'L I ,,R"lstiqllsgl ittMatre ', Ll4lAYllidtlhtr/IFln1, ,>tiif/t'h/ (:hpli rrlileft than (rum thoe .'nl..rca ffiniMMh ttiK Ill record of the 'marts. 'Aiuiu( % and h.'drykbrrW II" eeY r p110w1'p.fa14("fI4IIt'liltllpe.
Ice
1&,) r"'J, a'' ," kao'lonIrlnrhi' GiY4d'Wbi ,t.1lisFlli I atotilarh the patient will !""tt',gSd the the melancholy death by ICiiqus4 nption, a ; 'Ihili UreaftW! .,". utdl/ .'tII..I'1lt..1 .. "f'
..aalqIIIItA ,nl :. lj A ri ; I lung free alld the Iweatbli"' afar whaling bear ample witne. taBM 'I. ', a..oJ1ah.1l' ,.CulDpe'eU&fjIM, 1 I''UlS'iTeUnOvn.: Mac-ksnilL od h iud auke4 l'rrtl"

.i J.tbtlia 1I'I1' ,"a1t'Jj\1\ ifrf''-y .1.i" ., .." remedies- "ThU, |]''I iLUyflil i; :, >% ia a vrioiia. In L.enalio.i "",'h, moss 1 } }' Vf>turMu; ..uPlly% iA Kuerld,11N, W1Kltii1i .I1 I

U Iaial ." 'i'V" i .ulilfiif df urrU its bey..Qta+r"! edt ,1' : IIralrewedy, uererlbrlr p.nutitutioastly melancholy ex'iibiiio' "p'pe.ratetiance \'tr.'UQ etJthlekiYer'ib. itD l rot'N''roll C"' Ile ,ns. \w1JrJ .

,. ,'.bnll ulraJE II.i I .,\hUr.fIII.< '<2ii.','''' .
.
AIIItl 1lwi 14. .. ll 1\1"\ ', IoIItt 01'fAH jM/dMUUU t llie'ttjia' rUqmeyViii than reiuadieaadiuiniaUercJ. by the lut.- ?} |f.e". Mlr.'lt Or USier'ytpr:; d1i| ), .:"'\ \' A'".I t" .,AlwillI alesT.rreqMope.
+ .ilil Il I t rl r '''! -* sWwucla Toj ro'eiTjV f htluJretultutd.di, JU'd' :'r \tn ;cir'.tt'H: ct.ca.u 1tt' 1 6tl n. HouMliue Hauibruiuiejblotka
X rjii 'i"
"
; rk it Nr 1.i 'I. ?wl t I fHV'fc' !...*1 ;.1**.urtj4yyPLl ti u l ij1J 1I"d"! 4'f1[ i4.oAul 'Irr. rarefy articulate., ,. .? n 10 '&'1Iwb2t1'.18lpt. Yi r.,". '.' :.,1I AtY,4ru, dustbrtribee. .
l"jI,1 t t!a d t ..lItd, 'r IWnr'ur."ii t : 'I' ti.' 13 ,-4--I t natal' "I Yi rrn-tl'} 8 Ja1 beep deUaee
'a ,IJ .t "" 1\U1. i ff9. tf.rterbbl3tntlirbte. i .pale w iipquley' d. "With wbe/iil/ D. ufei'w'nde I .. :.s I ,URu..i.
- II"fl4 l ...., .H"J 4Ji la tdIYy' i.\Udlbi'l'a Y;''' :' Ir;'wtuIes.p+. piir Mbba 14i.d. U.le Rupe.-
) I not oiUy icoietfy foV thtae malr I- tt.Jn"A" ,
lll l : Low 110111141 bJl ., iF ,
eui ed; ,
rIl11WJIftk' ti ( ,, .
eJ.M..Jo-.."tit Ii ,t."''..;. : .dta.: bmt\Iniill' cl fln I '\bleb't ; ar'r+ yttn! ('Iueddti!,:,,,yuu.ljyrtew, to,that ailmb ttley) : AUN'rEDBrA aRtliJIb111.p.Lph : .. '
.' 'JlI. al' \ : i'r'y6t r fik'obivgted .ibuIU, &Ja".U,,, Dehifijy'tbz atlerAlMJitf ff3broaffhiupoo 4'Ri D"ILY'MAtL"LINE; Pliwp du tcNnkR10utK
Ii't f wtl tltl' lba l H.:6.a 'iveier chI.'rl dtll'p4n 'J ti 'Jill' 4 lIl ordhl .
pr/1 ,, rdllurwuY'tNrl Ihousuidr Ibouaaada to "tilDell I In liE prulrly' ors'h t I'nudiacs lh.d ii! .1"O.kum.
'
,
...a1r1'M uh 1.'t ..,.:J nofi!,!(niu>jti.iMy) : .f..tII.-pI"beW, itferemr 'i 1 x'Iit/-Npfc'I uur1. I., cra" '..ra*!blil,r tttt .u.bmdl1Jr Manr ;. "tib' jll .hy ".. 1VL."I.t1IIrt'. Cu .T' 'I
1 II i !
., 1"'r. Pncb Rosh
Y.1 ,,
ij'lf'U"tl&
& liD U1e6-.II. .rf- 'r I ble youth*? Ji Mit be euradby the UM o tabi. 'Hetl Itih, \trues' ltt51Q $' t1b4Ir.upos .
t c' la.I":1tj ) ;"
,1 1f.". .ily udapppsetslytfGull daiI5 S"irU t rj1 r1Ti
.,..UhMctln 1 Tlraarhkb "1I''nWV 1if'.I. "' '. 11 .' i Ah''1. shin :
"o'n. .jjj l J : $" l4'tIllnll ,
'14XMII" of..JU.qJ t.I''fdk.1..JpM Spar
,& REEDY ;"UthV'A>{U'iti.A': '
/ J "A- ; IIyGi' I
PI1t'' .'ni' lvA.ViieNr.IIdt /w waiMC'piBver.7Qriri Ki r.. prtoncd [>> 1 j 'li e"tW" "II"I.nua. .1, \ 1If.CJ. dele'Ylhltheir' ll.J1I d I""a{rt'I Melt, aiugla aiMlf ouSle.
.lIrr1. ; 'tli 'i..Plh .
I dr'Y.pybnwatruui l
1a Jib II
f n.li''rrt4i.1.t'L ,Ipfco'yliluecrur, : .Uk'IIA4 .
eIHt uJ .. ellhtyu. r ( { y:"j A.l."t'U\ '
: .bore gLb..1.I 'I 1
/. IJI)iUrtq distretiWaWa1tladnutti&F4UIU; ti.tal"r.
W lo'iheoi' I'/l .. wjr.t4nt.rlY.ll p'lIOIl
e\U )&et4..tJ.w&.JI.... prolir tit' I r't'I"-.I I illJl.Hhlp
'
qeaed'tg I" i pt q Iub4I.UU.IttY'tlalt iTRAL'T'OUCHUUt'urt"1o: r.? TrVli. ./ \ II l. isis ii I'5.'I '''1.IU: Hooka and "'
i
1 It. Views
pr41'I trll
ibe red l % 3f 110It e hr
a'\'J 'rA'frt"t I ( \ o.. sl and WcuJtIfe4UPhretl.aey.\ 11 <' \ y fir "\, Paint end't'srCaullint
N.uu.n.&I r Myeprudiic
.Mt" $l'IJUIi hJ\\1r'f1 IJ'mrU't tM86NI1f' al"1m! ; ft 'III', from tlI fillrl! hl'lli.r.rAi"-r.w! w.,oM' I HEW A RQUACKdIr1OiTRU1IEl'irloQIAC& C'IXIP ;" '. :. laU I'H Mslleu.-1..line.plke..

= ."(.> .Io' the large 4uajn0a>;rffcafee.qred ve..ubl. e IBIS,t"I" jby4, ,erl'p .. RMw541ra.rr{ 'fldir ( poqloa 1 who fal elF boat of pr"legyl4 !/j'JtJ/ ,IC1. ifU'l"1 i U :(.-. Tack., Vet'I..r,.1\""..
,111'.1' .
.a.'tt,_ t. !II'I. pfeR-I1t'r i apJ.i 'lui.r I ( CJ\IW'\ .Auow whit kr1R1 Mot""I. hre: ,
'11 huller contained ir-bem in a urrut,3ttoiftiS'rYeuX'IdkWliLllib'2 ., 'a.n'ev9| ujuiiv rraia"iig ,F. lrIIf" \ '" I oAflrlwre( tihaiurdiejty'
,
Ir1111tMt'O11 id1llYk&' ii. tat srrad.zt'I sat Itrvu1'b} ) .!.iiO'JpriducfUia.hap.ra | | .I Lisa uroid f{hens, iiinoijey. 1 j.\O E'hi'V 8pIIp,. fI't&"r I Juutuc ac Jlrlrr'1ptii1..' kitJlJ JJ. t .Wenirrile. I' aUe1l1lell'' .f 1rf ,
wUdMNltbrily Tlilj (. 11i1''l.It'\rI"41 ; ) >t'.Jr"bt pleat 'uil. ? Uur, igivliheiiie.riiprac. 'and [ W ilst'e'7rne q .flfd. ail' ") 11VPa "'')'''''1'he.,. f rieuds aik4irttatoiiMraMiia suiirii C rill.U4oW'forcalror ._

...1Jt VI. "' wuer'-I Rut.v..1, ,111/11._ I'J I lice nvny.tlioufanJa.' BuArJHffofn..ViaNoVftVkN (ink fur s'bvUlebfTis1'up31Ar'.ndSNLb1I'1t comfort..lMtt. p'rhe.,.Io'4+dJM' ,"C Ku Olt..lfl tune.ii .
:
;1 1DnJ I 11'1itt L"IlII :I :t I,1, /J' ... .\Ir ." .. '2h f .hl &Yt..W, tgtlr
ij 1Ulf. ,1. fa'' dh'1 I m" .i ./II\. hara been v "III'.Nt awtr4 ,* W..NAUAtiLli'Itt .U.
c. 1tt ?J1UO jl !ls,: I'ba rfw.VfWfi' ttt'n k4.. ffflhci.ejl. : /iYhpuinladQ' ''uIrU"ilinn r *lorVjiug,! l 1t J ..wt"QfIM.'I.U.' .. dru.l I Not ebcr 2 .1856-35 t' II

.I ,'It\.tlilil.r..> t e.r; Es.. AaiIsJTIcpp/111rgclIJAi.. I JIi anlatibeuluireoriecllV It tPilalknbluieeb, t.1J itter'M, .ul'ereh otMiyiboluf i p't.kl1'p..a\1,In Its'I-1ht. "d .eA OF;t t.i.11II.ed1"IIt'.a. i. "lakrJ.t" .y IIIUIIS( ,. let uJ l.u"I 1 .,. I"" ,. 'I : s.1l .
W.'.h4l' luJUI'UU ?1 Urperrlrti .tied : 'iltdutt.I. N.'' t G PI" 'I'h.aa.awll'Jas 1i5edr.Irll., ',,'

U'."' +w.'t .l.qu.Iby 'Wfuily.X11.euelr1lrt .4IfM1.1 I t1\f4a. I.llaftd'Jcr.l.Qft'IItl.ll"' '' ,; ',. bieh,linn r"lIt PI'lI A t71 l1 'k ip'dy cg1111AIQyyw Ilsrl! ...,... II, .el t I .'U4::1W ttc"'1f't".ei11 f 1i. ."wI I";.al'I I iu' _"I u' ofu9yn} il no tl+Sire, el"/ Nda.f ". :I.'ii fi*. TA. rE"-;,:JlO. .!rL,

'.' '. Irh i' I. a. Iotitrr.a H Iltale_ l. tl u..liiirMetcepui '
1n'IJ1..ru. y. .t:1\ que. f&rfUmenl Ilwfts..M.ft" !
I prdbi ,
itip Il p4tp.ridl w
\WWurV j/luAA. 1 i! act ,'4otgtfliik.d rr \l11 ; csl, ( 'n
"" Uradl"i saps "J.'IVII rt1J (iu alao louod to be a ruroaAU1N t-cu 'MI4i.Jjj un"I" .a ,ndrdAI1wS. I'UAIlM.WY' AND, CHEMISTRY: .,- rtp91d .UoCilu,:l it tf gg4l(1.ra4eai, NI1II.P .t i'fIJ.U-4U.ta.
lea hdi c tMl'It a-I11 .. uln, ;tIIJpu I
n't tcr ta.i. :
+ tiytllN.N) I 1.'jllll' uWDllbrtri# pf.' feV"tt M' :I/'eler and Ab1, rrWUIfJf> J'.J bfn .J"f'4C'urI.nt 11' 't"AtI. y1't"6 luringh

btaftkNttlltllJId. called b) ll.e fij?iAt cffe'ft tr'. jftg. ;' .tdewled. iMdl'rti'bYrbteb'Mtat"r ,. s 't. II..IiI' IjJYaI" f"hfDJPfitWi' i" ,'riuc4A.r, +e.t.i114 lIbJl','
.. y !t1IIJ} \il.li1tm" "''tlaertt, raid vv| 'JI.II"'II"h"l't'aclilt'. aria ,1 .t"UKW 8" t'l cspq JI.f" jIOur .t"'J'!lillf.pfk' howr.I( (
r" 1a aNFJ1v4 ,MwUr.ddour'fit l'I.taI)P ni'SDi4lif:449 dteease tq.t alturMj .-j ."pliutl, '..ndappI&Ibo ;t'U't'' ctl'flf'r;'' a',w'b !fir.i3i : "'ir !'''II MYfJt.MC'' '" &they 4ysu41St( U".Mt' III
tf"1 'k k'u.n1 ,"r wddliMMuacl.ledte 'U' +e ".tltI. ( .. iid..a"Wh tbaliKful lu recult1lrlrurwatl.ti.r ; sue
I u., rrlel I'r. t d t' 1Ue.t., Ill "pv itilNtrti.yaiiis
,
41111 &littl1H I WI WcA S dYI jt.v""JJ rtde.IrU'IIr'hrIIN.Rr"ii'w '.' "llrfn./ .". .trill" ,tar (d ,1 ,:'11" p .r.J a I: ,11 ici:1' Uhgrd H 't't"'f&y a"1'o .'W4' fL ,l4IiPs"J.,4 1I'r1I'

t leis y :'.I" isiqe, 1/1I a ':&f.i mw" .,.".I,'vim' iurl'wneiltlk.t Ilul/''+rFtti" t 'Ib'I ," ,,: ,I.1 old ryes Q ftl .i.tvt.It)1, ,eueh VaIaI.r. ,VI""I, .wa1.y uI k- i4ryl ,rill ,ntl".lI&lIW'.

-. Ann! 1 i i't1 ... wqoently hi f reat 1 .tDI" w.I.irth .i- bsidredhuUer".Ube pJ.j'till f"r 4\IF ffifffiF&Tn 50I
wens any Uf3
q&tIaI&IIt. '1Ia.oa1berualllfy f.&tf'rltlar\b' _;pf ui r.trtr IV'.t' '
itid t r'8+ %ttlrrrrlb k_JMe Jlh.II"").pru. ab.et.s.wed. I rl. SAPS .* UI
esp1&I(,...W.I) "i"\'-t14r 'b niertuultwrify t1. 'tti,.jti,19'/ ii''iliT < i ''iVfv >. jl j-
wall prpruIJund i1IdLaosy4l
y 111KIrtY /I Mwietdr asWA I
.
th.j' I ''h' .. t't.a",11 ;1 .p } \,ylJiir. W' U.iHr! |lsir i lit
Ltf1lfi. lt rt{
3 I 1 b't i E ki a C'.raMabk'J"'M ,1 f'1 Ill 1ti11burly'fbYR.11Seusi air.r d t iWrt hV. !.5 wi/:_ ffll CI. 1I +yusfi II'waallpdgtcral J MI..u.I4.'le ." II 1 D1.' ar 4"41 !r.lfc.g4lllt PQIII Jfl UUlirflBl. 4Ajr4,VI 1.1 lay 14-4 jil -

;1 PV .ff-.tl(t'U'u.a' ''iilW u..u..ItI..lud 1'cti If'); ;1,11MlladuiarrlMtu4tdl'dlrkUbhb' prn"h"-u! d.lp.dreat, C1.od. Ua.witlINfUIII' .. ... '' f ',., jKif PaS Ja Btf ff 1al.afaff,|*ii||.tfLQM OO *
rM'J. ;rr
TMZ.AWILtk'1rbr.L, rrd :i! 'J 1u ihil13s11 .''''I illdfe : ,
reniudUI I prr, tlii.ltl;iI & IJ n.. : J. J 1'U.," 1 )
Mrt t.... UifetiI I Mryap4rltrfardrd., :&'.wew o'IVULU''f : 'f4' .., r1Aflti' N'f.t /rJEI
et, { ttxrirtUiia CaWiii1Mr ."I 5 :.I.\HJ" II II ,. .
!iiilfllPVpSfAljiU! !! tfijfy,:1.U, i ."Iilal.k i ..l ",1rruiprlr\' 'Id&' :rya/lrV,1'Nu.NwloW+"/ thut4W1rwr.iur '. '.1I'I.I ',4'ng.f>>eAllif' J.1u.ti"'U .H 1'.! I.: .L 5
dun, knrwl -er31Tr1Tii only remedy rrryuVedwhen ll" i&t .jr&.I..J I''... J 'p' tyQ'1Fjt. i14/1d, ''utuf AI 1_,
JIM .Ll,1 "in by'uoei1YbUiglt'ruyd'ariidtJ'be : iNWKS / 4igaN1! 1 V-'u '. i+i+ lMI,W"tuuad.II "
.y I fits ii l Adopted. m the 14 ffSfSS&Wtnhei, ,|tH irNetlaipii idlbd p4IMi", l IJ"' a" .'e ,. ".'fIt I.ia irbulrtlauyaipbr.riyosn.Si. i h'g..JlrJl) ; l'tfJUIlU dl. 71 "fU II. ( tUe4" 1.!u-slatylyd

Js' : dire.... 'n 0). r leg, 1'UII' "lfh{ -''eirr'U Il-.fl''Hhrf h.' 4L4i4 JW/sJe It": i. I ydNu :.... .(iJ ru inq fa .11:0'-(111'( kuhuirS .ore Iuullklyidf ItidWb nfU: e.v" (
sr II'JtblBoui'NI q uMtdi mill' 'tetIRAWttAAD! ) : hkS1E I ;: I : J""iou
/
taken 'in ins' 1.11"lAd r..bl'.If'Itl; th'U II.J.I : 1'; plerepilxud >; i..d
.
dltl+ ir / M 14'x.YFFbtliY I pnperan q titl.a a. a diet s r/b.iv4Ja Uurh > '.To.19111 )611 q io X' ItJ &Mid .a.b1a.'cel.e'YuJ'.IrMillyrfylattitil.a.' ''J I .
d.l.&e4Wt'alId\i titndihr' tyle to Io-fir
40dt; b4 t.fr Iaot
: e; .Y ,rfrRr' QAj, I
'
h" tW pecl .. .&., ,..J.. iQr pd I.bla" !. )I Y' 1JJt J 1 .h". .iot hi.
gi
r <
4 iioit,wllgkr.Urlunco uff a f aidant'' bed I
t .i.J,..tu. ile+WAteiltrMdrw'i'Aft'yfertw The Sctrouner 8ARAU E UNkt..gmawi.'* *iew'uitawpuly IInllCit"
.
,
,.ll i- ;;> itiubefoVf' '
CP. Knsp rI'iI4.& "W1Itll flriglatrbl "'. odt'Qrl ..i biJIIt il' 'H.Ut-k" 11" I .:19lz1DITttrte, ,.; now lies al Mnetrh4hathdr-
b btlsinew e4 hi.. .lamp. .11'jll .; \',irjh' rft ",(t.ti;....1 ; ..aiA".ppe"ed' !/ "'aifpur.ly 'r: t. 1.'aha.B'W 4 MrdIIMYdeuri4kn ..dlitC' Ishtar, 'f.ht.k'd i3
.wM.alru'uItPM tl ile pubtir a v..9 .' 'UIp !'K'.4tJtWa.,l Idlrreiltd ). wil wen i.iD ic41)'iio."t' ."I ..tsittn.Uq .iota,. .ofti.bNy.uPrhlliJetdrtilb1U.9Iid0flDjI'wlsdDei711'det Mi*. WtUil; 'PM- NUr hw'' Buobw IIt alriwyer.i'y1Hd Pertodlrrli iI

URnhi.. rfl ( lu .If Inf'(IpiEgfltylUwpurrry n. ; W/14tttIIIl'MMM"'b.' :;', lelll ( "' i'.i'uMdot\ K $t..U.
k( Jj\JIt4f1rsf.I.wlt'IFl' il.'U1Ju I! ,f.Hi.o.63.' '.' II y'tq' &.ta.,.-.tadlfll, Wilt 11.1111'' die .t. whIteoet.i./ .. oddlj'lhdiii/rd2 t ..adtwclr' lAil eonftne.1 id teditb-",
.
l.t i..w li ) r 1tl t,k.Psoue.l. .- 'wean\ and IsSt.ILI11.' apcrifl; J. and i II UQIid'..".11 'fle".A./'tl. 1'd 'YP..I.OO etngMIW.byp'rPtAgrlbrb'Dbgk6e'r Ve.I.ltl.' .kIto.';,are.. lilte.' eStAat',atiJlJ I lit II lest: "fll, 1.r..oiI'L""UNt .jltRd'Ut/febiMi-tedttdNorA'; / 'i4 ': .

*.?taJ ad. ialetd'n tfilltrilif.Stfnm'plriioi.au I .11'W'ytLtiL.. i .l&mi"Ut'"q'Meotil: I .iu.4WU Lti'ti1ti11MDii.yx : '
llirgleh l1 il 111tatui,1/U1)LDfbie' alI
M1nufdiliriklrdd.ura / R v...' MMitrt Hd I
Inuda'1..I.I po\f'
t1ll1w
m 1r 101 ut I II j
qurny I ro I : ;, pIl"'NI-.t1'I .."1 )UJ'Ji iYrll "N"bt&li' beWro'i. 'AaldapeifaysrlAtyde '. WHITCH1SLUliJmiiiiill
ln\flfl'l 'ewll' aura o THOMAS .
} 1IIJu. lIAPI'.I&.GOUA.&BI.u
Dr, .. k
D. $PQiLiW4AN) > "+ihaPlt i !: I I .
lull 1i31.Y
!
>; ,, I1111atl
,1111.
tuo .ttptJ
e par 'zsae uIg,4jj GJAaMu l ; .' 'HIJ all IIIIIY ';Idle .1, ,10r 11..IIIIICDI.' I I 11'.1 .
""': 'is ,bY.i.fIt". ItIP..Altii '11Irkri i6411':' ,I .. .rr. Y.W.-; '-
If
ibr domarli and boyx tu .Ljf'lI Ibrj are fi ftdlth' "aJ ."N.1 i. ?_ S ; *, ;. na fl..OJPtt., illgrp3u tend '
.Ift'
{rl'Mty.t r.otJOI..iltQ'.,w*,.\ell*a*1.tae. ''lohc/ ffr of B'iIjjORQ4fiert. '+>1'lh4 ft1I'' I t' ( t a P t P'IOerS .'Ipdc! +dfJll 'Or.'SlXtUI"3"I.l1tJI d,,.ua.d" s eUUlUbbiU, 4 II.'C"I..l"iflW....! fJF'.1)1 WI&o" ..; : ..iJI> Wlo j f< ',
,IeuNu F1ertNlAA' t Yr 1."J. J.\"il. i '
p icr..1.IUjJ. f flat > .r ,I'" "t It" A4' nw3yf .
1J."III.-Im-J2.I"I.
', :1..H.f.M.I
.
; .rriy r AP r id( U t .I .
r ) Iiii34Jic, ilu1. ;MEo4rwi( LL fr' tJcIoftr. .r''tl:11i1.f ".'i'p:i time,-al t:; .,. tot;. YI, .A. I -t.) J, .",4/ ..1 il.-_.'.-- f d WIO& RECEYIB, 'roaa."f

Rt1'w.i ..*( z 1 "ltf eyc .I. the .t4"' > ..r.l'tfU.. .4r VvMepWWMJJ&ifdjWiU) ; ***.rnMKMb .res Ii ooorJes. *F .'.ark Geor..uaaa. I. '
'ftlp.iparr hug .toi jJ (lk3f im.-&lJ&O d ; : l Die C nmckU.froui ProlraM .of MedkaL (l kdt4tMUt _..ePTIJarpr1'Mpql
IMMit '.. ., e '8:" '0' 4I. OIb6111., i 'tits 1..1"1" .111" "Il.j-,n 1.w1 '
lergutrpleuJ
Jif1.d. u pr.HII IMIII'a '11..1..1 ) l' .,. H". I I } 'M ''If ( '. :IHIi Jalitl it
'
tt ,rLiut *d tonfll '.I'J'iJii4td! l.fJ. ; t"Or .1 !. eI1M4 bf1t '..t r.\t bMl 1f .1.JU'.f ./ U/.." t t MS|cwJ Undl .r ': 1BT.

!tdIiby'; tttt' rtl" .ltVOIIO8Yrt ; i I .1 tl't.tcul.tf' I/f!jl 1'It'to CJlgli ... II ''i I jflJj\IU.J".nJi w.QtV-W''UCUGZUC II t1it I
wi
.
..' .re krt.I.dUWg lea 1.ii ibkfttft ;J ; ".IIQI! N(5" ":11tS 1-"v'P.j rrrtlSlM, .Il' ;'tsft'fJ9tff4t!:: ..Ki'Y1t4laigtI1JPii ,''t YlN.t"OG:6tUJ.Il. I

.tbo1 i cMhM ( ,, tdrst.1 Ibe4l)' .b)1I t tu "AVt''Y.thus r f f.r IuP..II''FrwiIW JWIpwavil"It,. 1 J4NtIWt.>Qal W.ll.Ute'Ik. MARTIN .Y. ,

Ji : ,, s 1nfqtr .JrI'\.r.N tt-Ur-k Di tBttJ'J'IYuI i 'he bu J' rect'h' 5Si '
.II.-3
1Yv. fotl us 4 rhoire ia.ui lige.ttfGaoctU KA. Ac.hi ail+ I..ed ,1** iA.iu
+Iit a' .: ... eli IiI
; 'aiiii'
I'"wy g1 tMtlprsii ; q" .
.Pi-I tM'ICUnt; Q4lcn,II J ai'a tieri&lea.lor aatehCJi Dt: 'Cuualat- ,. Fu I.rd/11.1 III 'S JXSSjtl
rl J tt .. .* .'rNfwtlDiahir4n1tr.MJi "-
''!!A48hS J.-.c. art .
J
anA.4 .iL''W' ( I.
.
y jtl 1Mtt aerall.iaUtkgdOi.ltw' l''fJW.a.t1Y.f" '
lu wtbetwt blliuYU3f4 ,
.
7IC iI'"l v ( .I'\ ,Ma t'. ,1 -
dI1L il VMr. ..Wrtkbl.r. t up I il'l 111 c.. lfl1 W6R oJ.'CUfIl& l I '... CiUUf .t1, .
l'! .1 l7'oI.f .. 9.iWJI.ifI Ir.
1t.t.s..u
.tl. f I T i)1MYt'P.II'( i ,'i.A .i 'niWtQi.r k.: ... UiaM/tfa'PegaYprhued U.s I .a. le'' trftGV4&k.a

: /\i t.J!, ...lMltddt)ll .', ,r:, y43IIs .i11s *N1dlr.endhutCIIUb ,Pbam bus ..ulu. .,rOdI s'Pt.
; apply a R.1
n ilia, I"ttt>Pfl ,. r t"us II 4 'ill rertiilore r"t J.ta&lI11N
.
4g9rr I ) ttAdilabl .,-.IIJ. Irtld. 1ev4.o1.A1 Ji. 'I. u; .at 111"i-'r NR.iJi Al11KYk..d!'Ih a.. a4 11"l fjlLA
: : 'fT.tE b4I.'RAa1ta km.tetlJltui,'_ tc 'KEeU
Ih.r.e.W.amJrraie.a4'C./.i1'pi r ialklts+utrtrfddt ..
... : nil .Q 'dl' IltallCftrrflperI&llJ1".J" CMdJe.. I dltA.COItDsi
Vndd 1Y.wii1 a. t-S I n wN.iitr
.h ..r -0JI of J .." J'.14.. .If ['Mtd it!<11JPIFIgtMI. AMA1 A If'.. '
r/MS It r iJ te t1M"IqI.rtlatQI.rRfj'! Jfj ,HIPCU tdV rdilH l1't q;' ,. ._ .", I s 4.. I IW.Nr bt.ow-. Western t. ;ww..rJr.1"'IUJM"1"IO&i' ; il

XM .A I '. Uf. .. 41I f utter MHI Cbfaaei-Hamm, AluKMida, Cl& .L"tf. I
iMlRAil
aiiiiia u -MNI'I'O'tIUJ'Mn.Ie. V.l'II.P' ,Dil t..1AILJiPUTIT' WOIJA '.1 A I 1 .' .i'I Aa''! i aTAttA
.
251% I a'rsrTr Ruatrl I L .J.I.'l, .t11 'I I-t.U 'iaJ'J .tJ. .' ... I
I'I''J
k, at MtmaA'r' .1 '. J" r.. ude 11"It ; "I1 :, U'rb t'llt'T' r ti//UI a34Mnr/br-f """

!'a+ 'NN W.erul balrUl ? '. .,j_ d +e'rt' i JI MNfL1i, u3u. :t. ,. I ; 'f''U'tf'".. It.. n K.xAtARult > "I1J i
Sidi ni'srri ,,r.7.diq.t.lil I ... 'fH'J.-f'" U d1XJItCAYULbi

sill 'T te4r.b4Ms JiM ti.r/Ill.d al4 t1CM lf 1wt11RUCKICY I $ t I&Qii'T11D1itST. .NtrAPIgXBitN + .. run:

h Il i d rkgt'{ ala ..i butt ,: .,'! 'I ;'O."J' "1 1 l '. I UMM1Gtzdot4Tt11Na'; : ... r, '.. Is. 11''et4lt. bmiM'J5daJ.. .H ieJtititre

", fu.qYf' et Jt 1uI tl .11.1. ,Il: ..IIJ..i.. t ." WM' 'ex. I ; n1'A.". COlrtJ.

s I 1. .IrII6I"W.:,"., '. .c.a\. m.1CttthU .. I ..'."..1*. i I II.(. ..p1 ,..._ ,orb-"Ie' .-. :'t f "I'. } LAPf.J ,)... .l ,.

tout
i 'n.
*ki __54 Ia S ii -- Ii J.-- J : .... S 1t

Thti4i 'Jt' Itt .d. tHu...alrtawe .>Fkt.e MibatlloeoLii4lllell .I hek, hold IOW L I '' : t:1tr.NUill. \'''. J '
"bt._ : "W
jr *niaeebr <\ sa i. t M ilpl_fllt Ut
61ri
., a.c. t ttJ..r.. j jI 1 I >. u .aLt.r..U..d I e WWI. t I ;
.. Iii -__ t wt, j.\v\. '( Q .. I.i1 'f' 1 J I! x 11X t"tP. }. .,. 1 J."q' nI,, '" "_ .

r 1.1'l3.Iyt' .L .l .e4V41.dl is &,"..w. .. jj 1 I I .W1. J..1Q.M;r.K9.n'1 .:. ;ti 1I1H'4 l- I oS < I n d r ,als. I> Imt.. v-t. .

,.s- 011..a11.rs0 I.J.o.Id1; I T.I/I/ .ol t.. It .,t 11) ..l-r.i 1e1 .;,. -J '< .krAlrl .fit Ai or sY.i .. a t. .9

4 .
I tooj -- I .
-- -
.
J ..Cr---- -