<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFlllihNKY rd ui-der tie A-imliM (
:-.1; C'I.lf ."I" "t".ral X.0",1: b<<. ,%. .5 i t"ws #''II''' illll..I.a t I loiidii nj' Itaa.Ill.rblaSir

.\Hn.tnt4KNrluonwl; :il the tuft of of ';ili T nrli..4.-\I.. III J.II.'JoIt'"II' I.".. tii4trit! I. x ii /. t 'u-:, .llItI rltaag.a. I m M.ih IInur.: lor Huh j Jn r uaj'ft'tuf ;

uii' lu'J ir fort-very onttcc.i hI', 4or !ha*>.) 1f1'>"'It NierliMjj.IVli'y. : i \fI ti> >>..*, /"" ./,inJliu<\\tl!, t<.'i/ iI / ASS. I I,I li ni'ih. of t |,. |i.bM si. i. |J11

lur the hr,t, a.I.I I lifer eeil- lo.excrv. omliftifciH : : I'll': I**.!.'*.- Ill -:11.: .!, ,; '. I >> i.> / | Ac tr* of 3d. 'ruff kijitl .111,3'. IHCH I t.lM.t('al X* Illi lit I.!' |II s1 tf tl.| .6
j < 3l7 i.il 154,1 Id 1 ctJldutn1 r. t' I
1 I II' : tl l Jill fet
iMittMij'Kent i.i-crii nOir I Fraeiii'iial 111.\ n-Lllt| 1 I. _. :i. I. and TKattifst. >. 1"111.1',0"c jrfkL:
a.hcrtl.I.Il' ru.tniM i > arr M.ornud halter A n>ft mr ,< 'tm. -ICeorM' });fll ,,'1 aJ lice! '. ( : Mnrx |Itiier{ ) of rs.IIgr'UII. I I'loxxni | lout I ii: m>h frt.,.i the city id I'ray'r's4it3" .,,, rrhft.I. lil'IJrn) ti clr. in.r >LciItoil !

That in fHUire all /, yii a"'rll-'IIII' u-. ueh FIul.idrt.kII't1h1't1111plilsss'i. >hii| I I. U, :I. and1 .ind fiaclio-1 I Uiunded, h>' EutruniuNermjiluntlai: :" .- th' :, II\.lu'lc| l-t-trs-IiGIt: tit ar.

a. oHI.'I" ul'tti.lan ,'.t'. uuu.i IKu,.& ("r. >flc I lIat. of 1.:2.1.: : xacjint mi the Kant' and 'b\ tsl h)' 'u.,11, i ilixuJn.ilN
town-hip5. '
., '-. the |ieli ,> at : ; II |' !laud-uui iJifSiiiilh/ h the said I't'rslda.: it
on 3d. ff.rilirr
P-o
> lu
.4.1$1.'al inu-t !I" Mjii (I't tsa.11V M- TtiMii-hip41.. 2. und :II, ofiaiij.'rU'i. i ,M : fidaii rd.! Th ciljhallh
...*.. I. in a.!'xjture.-TI ho-e noxk in 1)'J"*. \1.\ of Joseph"" Anloiilti Miralja. diriii! ctl i I 'l'astn.hlpI.'at :H. ,,1 Xrinniiit! of 'I'\t.-*. .. HI. ihe' duty)' uf i-'hf) I pi run wh i

V st! Itt i ui. n II..t t a i' atfIY144! % tutu* In i.uatt ; clffenJanti.: IN Cll4.N.iil\: : I I Frarho.i.i. low n.-hip-Allye I. 2..t..: : "uI> 4l sal' C. Y. KKMIA.Acre 1:1 |I.Ii.I.I ea ,lnJ. lotm-i u I I."
I I bh
I
) tilt' U.i i .. '1i.1t',1 I.. I i..n to m.tkc 1111; tI..c'-lIIlaIJI", 111 ihealitixe nameil ]I U7. I .) -) 0 -* of lid. fate land) Mtnuttdon tdtxtrx .':) l, -ore Itli o't 'lotk.
JL : lakinotice. that fit Mond.i J I l r..n i j .) l he I'bl.r: lnIla! ol S(. Mu' rlei'ii nsardrr .1.t I H
IHII tau-e xvjil > : slits pt Iall.u1 .
WHIM'
tau i fftnitil iiitu -
It'' < ---tr err I'rIa'tintsalIas' u..hir't I. 2.:. and :J. "I ttiryl
olj
nr1J'1L'Ilt' IN ui>t.i<*. IltI.\ \\ hi' ml Inittit ). Ihe Uli4 I tv! ) I.j| lletcmler, lit \t. I j ramiUfl.. I rde' Calla-.. Lout J JH Inllwsallls. ; I..it p'r' I ,..,I.nl (lfgIrl! to \s.h ... 1.( '

dull 1 at lie: Cimiillii' lloii-eid sir thecilj td I'.-'.-an It. I latsiidt.1111,1ht, Iran ln or IIH H dl) mid kt .t 11 1
itidd (.he Irn.'lii ol limr r,iji.ired; toytS. printed Frairitonal toxxt-soitv' |i. C. al'J! :H I, sal. > f' .1| (' ,aU.t '
'J"h." I"" Nlft ..f 21st., t.t'II.1 t i I.et l'xiiisto ti:4'-,1 : :Maiialiuul Kmclit ,Vio. III tin raal"e :! I -aid. I'"l" :Ninth ;MU! Kay: ) lay x.ieanl lam-! tn.1! i n.i; I..i/I| / 'IL..III | rfur" tn) I

l. all xx h'i l Ita' e an) RlluoIlIl'alU'| .- \. till Cll) Hi i lI.t% ..u.ah.! to lake llu tlept a..i/11.- I 1tdJoiph i i :..././/, ".Ii.S, hnjt linr flit,! /: > and Noulh 1 h\' the uhoxp .II'UUUI" 1111IIIUUIII .\ offi lire :s f..1 list t M 11 .!il'I il.m OnlLi

the tatl./tct." Fianei-to! :"' .'rt .ssaL, >>ipli :'.i-i I so/gut,. I I'I'hal .\ ol Taxi' ts:1): ). ulllll"u'I.n..t il e !.X i r. Ixtr: ) Utt! I

i' j!ntl I'ct u.uuarnsaIUsur !.Ct aIdJune.l'. ilninhatn ..'% II !-"a f Sn FsTATi: OF JEA.NDUEAl; : her.. I'M, f. man 1 IJ s r 1 i:c tr L.xiiin;..
f lilt: ti11tu hip j I
tmin tla) to il.ix until Ills -aim-U j -'} -J Airs td :IM rn-r; jand titratitlsonll ( '. i. |f..I..L I 111 I! |" %if
."11. ., tlr. aunt "' river. as ri.uvt' I II.ToxMini I. ( .rll. ,\\'IJ
;. Ihil-l.tii Ii "' ..... inexidemv in auti n"" | ... !12 sal 1.11* ) r : ") id Ilii.; 1 lljixon: al.>oiii 7 in *. In r.'I II) i I f.. ,,. 11 ::1. i..i: \ 5IIar| I
.it 1 til. I laud 1 oUii..'. i .t. the head( of |> III. I II. and mi: !:e ,
All penilmt: IM tin Superior\ slur ol Hie 111. miles lS.. \\ fioin Ilir ( it> id "J'tintatol. part iif tin -In iIs it 555.5 ,
I rut (h
. 1,1.: : I n.1"ut.4l11.n.' aMalt1 MX 1"1 ul.lp-' H". I II I. :1tI111 1- of .II.c'' l Iii.( II' pit | .
ti in I'l-lin. t til Hi'iiila. I"t'n' It'"h.! -.1I'i| .i. IM.undid I K.i-t: und :>onii|; hj xae.inilamU. xi'rx 11.,: c, 11 it I
! IJlIlu.J..II".Ut\ .h..rsarlt'I Tux\n-h.! ;| > I" II 1.III4II:1|: olrati-ie i 11 j II"IJII".I. 1.t.\.1.")
nine a 'ii > .
a-aCourtofClianctr xvhtrt'i fC50st.s.: i :Noiti! I l' ald r.ioii. Ajiiouiilul I
'
kUl.Kli li til,' ...6IIt..f; tm:: TtiMii-liii-li. ; .ntd .. and fraeiiona! toxxn an } ; tint Itll.I' tt lidl.I..U'| 11 h.a! i t: <. 'I.t|
) ,I Kmuhl; i complainant. ai.d; the In'if* ut lawofjoeph Ilt, I IU 'tr'Arittiondti'it! flaiin.I Ta J "t-" si'HI.OUF.NXO; ..I) ami tin '.11.. r I.all !r..; lit nsta ill e.. I If
hip (
\\ owthlnc.lfttttUHrltl I *
.Xlilomo llr..li.. t'eet: a.-td t.! ( n :: \ (.is.C'IO1'1 Its.\ N. ,
tli.| |Jig- it
C (mil i"r tdan tcextr .
i : ;. H. I III U.I
,, 'iS'.i'x .Mill IIh4l$ !.fo..rSaxx.. Ti\tn-i.ii. I I. 2.i.: I. ( 1.; H. |11.\\ 'fal
dam. of : I ( Aertrtof in. rate 'laftlitnatid )' pt rnon 1!/.shy| of ti.fin-Met" i1tlie :
tvjjuuNliiii lo III+ altii.tMill. xxitha l'.ab. 1 I. I 12.,50 ii:& ranyftT: ) ) ; 0 ;
h.' xxhn! .h. 11.all(1121k1.t CFOIU.E. : : KNK.IIT, 1.'re.lrt.IIHII.\ nhip I .,f range V'. I; alMiiti: mile< N. J:. tiflhect\ |nit 11 'luuiif. rhall I.t I" ,.1'. |jsar |U7.ii

Crt-'ter. t! la'* 1 .iiMiartHiiIti\.kr {1..1\'r."ime J Ilui I- I I..', :|nIO! ; _M 'IU.nl. NTht-s .ti. I It 1 Lr-" nl"M 1111 h.- I.11'11.15415liar tx U \\I d... j I',.-.cola lioiiimj to Iht.I I'aI'M' the lMi!'t "' h i r.t. t r. It I't "i m ..1 t. xi- .'.I'al-i 1111 J

lilt IIouc i Itini* |'sir.N' ro. i.ud other neei "a' :I. /' ...-: -;'} ."..In") longer ; i"id th.. 'ntnU: re,eMttl dix' \ | -nit. iH.ni.iiiil! I." the ;Ninlh !I.} I:ind of Fiaiit 'half i I x I'I": -s I xi. ill (I..f' |t>r t lit I it 11 II.f| ,., ,

: i -- -- I'.r the nw' sat ,h...d,.. "rluwlh's'a.1! -" To.nd|: aiidXetharant, lam:;. ..11.11'|. i il '
1001out II.MIMH. TU.JIT' H tut ren Ids .1 11 Lw f:( J I } \ ; .
| iIj: : i..sll! |1&' linn:' .-s-t:' Ii't" II I
.. ,. ..11llul.lll.t''I : II.XIIIBup
I uJJt'f| o xill ,U i ; tlu
wa.i three liu.iJml aere> ol tin tr.l.'I ejcentirely "rnn'ifaM "i ; |1.1111 t : reh \
I : 'hil. (fitin.tie' I IC.ixftinni'i '11'1.1:1'I'.1LtK.: I a ;!n aterulsattly; silts >>t'I.I.h ,. 1""la.[
,:tIN aUotiam Inch xxattr. viil) w I, l'Y 111 j I Coarli i I.l i : c' > I or otl.er : | ailii li' il... lit
i : |
hat'tl. > JII'.I.III.
Millfru.nttl'laInsfistIn.teih uliuliiI a I 'r in at the iiix til.UahiniMfii (al | At'u>" id :'id. lute I. id: Htn.iOr | irmt

a* (>.i* 1-jniblc <.I' -tfte untie' lir-l rate 1 uul. Fnuu ; (,i1ll('. .\ In. au lthti'- : tht- llnrtitisth t'tj alIct"Grr'; ,: J Inl on II.'t \1 -ide ol ENcaliihia ::! t C'I the rri aid,-,ntidy.lit \ant (t.r u,e. J rs''a n.! tl..t

A. I II.) IHI;:. i IJixer:, tin tallr-fl Kt d shi -: t lu'rhall' not l-et'it 15.41! 14.1:811bsr
'l"toere II.I:|MII> u Icxx' :I'Iea..f illLnd ( 111.! la (. (-('l'.iu.; (1 piac.: e..1sid .
( imnitltti uli-re II..'
eblit
n it
lirati+d l in me wlncli prtiditctd. xu'11. ANDREW: : : Ji'I K>(IN.: i' al.-o hill'''. arms ol :'W. u.te lai.tU -' 2141Is i.i: | 1 h.txt: 'Ild|i

.\ further dorripliolil< s'U"f"'I,1 i tiiuje-. ,:. 1111U1)t'I ill iu ."> '. da) ... .., axeMiI. >l Ittxtrx I // *?/, ../ : I. d tin IIhl I .I'ontl. ds! -:.list ab.saul :'iT> |iule" :N.of a f'n..tllll| "J| | nrll.mtx to It ; ux.Lu:.)

.. ulticr ihx. 11I1111I..11..1\ .llh. j jthearrixiil rIrriix.N iht .It, alx mentiontti. ( JIMa Ltv "'
(.c..ar aH i ,. .11.111.1 l IH (pun.it r1be f : A. mO\\: '. ( xt ;sib 'llllnl. '
) td' II.1:1:1: :Nt xx (lilt-anI I nfxli. I' il :i. ],
111"1
tw liiiin :'s,. W'i li.ti.-i Killing SUM t j jNo. fll'lh..fl..,
Wu-NJJ fv"uJ..ia.ul \ I. % ill:! |pl' ;, ( ''HI IKHf!'.,!' I f ll,* (tll.llll! 1.UUH .
Jhi..-..,., iIf perthe. Sleain Hn;;t Emt: : line to Hlaktl: ) j : Ufa f.NOTICE : Ul: I .!u tin the 'lia) txi-rx pt'IMII txlittdiidl rut. u :i-.s' t'Ea'.

Ihr ultjU"* I'n'It'II i | i..' 11111 ,atl: ] Inlon.M.urli t ....du'- I.. I t.li-at.ola =?'11 ,'11I Ih."\r. ( t 1.1 ,1 :'sit :.U _("It.lfllI to. i Ian tin 1'IIa:! ,' of the "nl .IIJ| ii' ar any

the tir-I :..11 \ ill un ili.il l.i\' I.e1! | llu IN.at'<(!nl P<'.i&aeo.a' ; It.,1. Santa 114'-:1 : : TO I'HIM'.MITION: .l.Al.M No.: Ul.l: : I lot on loinam.M: Mrttl. .\ part lal".1" r..il pril .(lac atin

1 1I Soijnd I 'l.iHliaih.e. H.ix! .'v Unn. to 1't I.l..r .XNTsIVrMin : I I.t not ,.il.ii| 'tsar t xi ri I 'I.
..trrel 1 at |.ultll.l ,aH'- XI.NO liar :NC:!MI mtnii.t sal Taxt-".- *:-:1: to. :, f'\'f..III1 (
I then 3n.' two Uniiu-ii.iC.iUlc... O\ru Ml.ick-' (Hint(( ) ( oat.lit 4 tl.unc xia )':.11..1 dniiiitnt!: the. n!l'l! sal pre enip) IO.IU'I.H.KEU.: ; j at | '' >'of the MI.' ) satails, l.lfif

"mHII. I' tiller,. nU11 l'.UIllIIlt! .11k11.... ( h.iHaliooclcr./ ( 'lirmcil l- :Mount I ) lion toanof tht' ..lori-ahl l l ind. ate rr t w hi h ,11.11.| ; | for lie| u>e til ll.i- city and
rl" No. IS' I 11..1 tm I'nliii' Sirs aI. Amount
!
\'.nh \ sal l uihcr articles Ins, U.usfaa..I t.. I'odrtsan. II.." L..I-\lIIt. s.ns1! .B, .ill lo proxe llie .une lolhu !'o atl.-tarloMtu 11'1' ult..r for ll>e inft'in.i'r. II slit of.
arM'iy ; ur 1 :ttU.- Y: .
, mt u1&uu. fjUIIIl'I'rOU..ln t 1.11.:1.: : I" .\ IltI"-I.. I the UIIMMI: i r mill stmt its'r. pttor to !J.tlll I;s ( 'A r I."IIIU.: I f'n., | a-taxi, lala, failmy I j ax tin tlb:

Fur l1"nu. apII)' tu ilarSuhjcril4.rs' ( il' .\ ..n..I1.r. ; Is Iatr'' In..* ,.f'nt at M.l.ile iin tliof"ale tI"1 ;. rtreiie any 1'11''r..f ill:hti. nt i\.

I h(' ni..l.,.. : no ilancerol 11"111( ;* l'UIt\' It uUt. or liirie* (1,1.1.11.41,01 tttfr*. No. U IIIIIII i on Itnusuta'I4ert..lnluuut tit dim; "'1."ltllI

pie JOIIS A SIMPSON.JAMCS ; : 'III" l prt-leit.neehoil"'rroiiihi tna 'n, ..1.// (Orl -U-r CI.: I IKW.ind ,,: : II I Ta.., ..- a. 1U. I. S't Mil I He |il fUrl,.., orilamn! That.

! : i:. MMISO.V) a. tlji-) 1'hiild.l Lire. i- J.III| <>net>i.eiii.. .lII.1 l loixn-hip 1:1.: tifi.it:!i- I4.Mihip i iiiii-: ; IIIIILI..IS.. I'l line .hail! | I4| |111"1| a 1'JfUI..I" -,", hl',

l)..... Ill! 1': :;.- li-t1'ttilt't.i -. under o.'ir ontiol( thioiiilioiil.; and niaj it- j ji 1'11\ ."". G. i'. and K and frartitMial I No. 1 I':i I lot on ll.i. I'uOUt ll. Amount until altt r iit| ') lassie l>tt : I t't.u(
,,' : !ha UHI\"I ill Ta\c-.-- : I IU.JOSEPH. t the rxi-teneeof thin ordmanteSection .
I i\ 1'1'11 CITAINTupon: ,i5.-tilt.! ( noithtif .\rntniiilo'-! claim. )
,., ihr > //'" ,..< r a.1 /...rAt .. ibmui nil .. I ::" I I.AVAI.I.ET: 7lh.! |JJ le fnitht'rordnitur Tliat
at\UU1'I..IIIIIII'llItI. prrIL/v1 1
: frat'lionalloxt n !lu1,12.I ( *onlh ut Xrit-'tn.- : !
{ (\mnty tif M i*.'.;',' l',,," pN '; /,.- '"ct'llnr tnnl til tu. y *"!*,..,. nnfi! '. .oine. .|Iii+ '.11111. ) iiil: !|i'V. n-h. .I' I.lot; innjt H. No. I:.=.! i l lot. on. ..I".h-.U... Stilt I, A jiifi-ilictitiii of the :.Xaor: hail:! ixltn Joxer
sal .l M'lll''tlff. U *.tiltt ol 'I"a aM x :.12. tin xxharf.Section .
H ino..l n.ifoifMt rI>tii'j.'te' oliotiid! t>e. *!:. 7. ins! S. (tar :
'j1ttHlla-. Wiiitr nuiiittu-truioi 1111 .t. 1.. I.X ( IMIINNu. : ,. Hi' further ord.utH
'I 111t' AIM tit- lor loinniirtlalion, Ti .i.u". : iM 4a1..>wii.lnp ;'. ( noftii, tat .\,,..toniio. I t11| it That
tuin J. \\HMJlI. h. U.I i.tJ. liI'i..t'II"hl.. Dimr ..Md II 1 lot tut Cast 11I11.1 Irs.et.tu.sahhl nil pn
Pensacola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086629/00045
 Material Information
Title: Pensacola gazette
Uniform Title: Pensacola gazette (Pensacola, Fla. 1830)
Alternate title: Pensacola gazette and chronicle
Alternate Title: Gazette extra
Gazette
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 57 cm.
Language: English
Publisher: Blount & Aitken
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: March 12, 1836
Publication Date: 1830-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida and the Library of Congress Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Vol. 7, no. 29 (Nov. 5, 1830)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1861?
Numbering Peculiarities: Numbering resumes with new ser. vol. 1, no. 1 (Mar. 12, 1834).
General Note: Editors: P. Neufville, <1833>; B. Wright, 1834-1846.
General Note: Publishers: Adam Gordon, 1831- ; P.M.S. Neufville, <1833>; W.H. Hunt, <1833>; Benj. D. Wright, <1834>; John M'Kinlay, <1839-1858>.
General Note: Printer: J. M'Kinlay, 1834-1839.
General Note: "Whig." Cf. Knauss, J.O. Territorial Fla. journalism.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055169
oclc - 02704803
notis - AKP3157
lccn - sn 83016251
System ID: UF00086629:00045
 Related Items
Preceded by: Pensacola gazette and Florida advertiser

Full Text
! 1 Y-t O1.A 1 ..a.-r.. .-
.

... .- ------ -- .- ----..--- .... .. .._
.4- --- -- -- --- ----- -----a1 -

,
-
1 )


__ __ ._ _-4'. _"' IA ..."" ---=' Y- ,_- _........... __ ,.____ .. .. -

PKNSAU \ 12 1U3G.)
VJ.... 3. NO. 1.


__ --.- ----.-.--- -- -- .- -- -= .. -- -- -- .. --- -- -- ---- --- --- _.--.. - -- ----.--- -
'
-
d
r--- ('..\un-'I" 'T"'I' I UJlrViUdiHiii l 11V4141 lixr yet to nay it, I-win tran-pt>rted with 1 IagtJ' esteem the other, Mill no doubt N1..n adi-tronj to yu 1 old In ihe xuice of rqult t).- '

i ; L'\ lanl 1 \ AK:: .- Hvi I n ( |M-r 111 LnxIntiM., iliii tlir li.- of that diwgrctinmt.i runft-ut to al-ne! the tutee and
.. 'un''" Ma I i Of therlexated and disinlcmtrd ruirttle) U) allis that lice part) his h fl.all prate
,!nnk with) m to the health of the charm-. J ..t...... I lay pcrf"etly motonl| >!" !'. and ..huaJ.illgI' (iuxrrnment of Great Hritain IIM acted. & \C1'LI"-.1IU tie u'nr, .|iallbcdctnied lo

;111$11'.11urh, :' And lift'; llir......Iti ii% "n"-!1 an .J"rat Mi, him 1:1'4 on the point of Uuxmjhim. I,' \tan prepared lo art, I have nlrrady had hue Urn wrong in II.. dial| utr..

Itlg". obliged ton.." >|Jr. ileiidy.! I..GIIII ..I.rk..J! :,.. .I'II "....1.1'tiHI I dMterinnu-d) "i'i in) mind, to presiil 04-iT.aiou to rxprn my high *cn"c. I'ni- Hut in the prt'M-UI 1 a | \ ,'r.,1 "1II'rl. and sloe rUlIl'C'iou.nhlt of of national iMrtiht at ltx rtn
IM UC
the .Ma-ter. but a \\Uln..I1'- hr lath Iiioxcrxnll \ lV t'' 1,%'. :uj 141111-I1 I.)' unhilfllll'!. tili.If tu ( atllt'rIIlf', nnd wi-h her all! Imp )
replied I W"llflr&, vrexMih Ooxt-rnmciiiiiaii' with'nun France an the Vuitrd $irscs. In the prm-
,I rill'. "1"1" IIIJn)' } .1ir. since'
I rut tuti xt hole feminine t'IIIIt'r." t ,, UIIII' rlil.it,.. :Nought roiiid ....,.al the "riftoftlbitCI : ,hen he moxeil.1ta(' "pe-ke-he callfd mrbx I II Cully exert their |H xxrr to pre> mr prnrr, by one part)", and denied ItIht' other.

.. liWly,** """I I11" ** hackillaunlurl1itutadestno'nullaltnUal. : | | 1) I'alliiTiiicul! : iii.. (p.rtlit4. Vowjuf nix' ....In". I toojK-J down, and nit !I,1: roiiire larjuujix.' und J per|>etuaie food The dkpuiedrjuunn' of Ameiira MI F run re,
I w .III.i xxhirh uric fnumJed Irltfll'n'lwlI" in
I ('au-cfur rii Ll.'III J!. i-ti-itial MIII"IIIICwrrr \dlmg't1.; | and heart; then bt-;:aii tu telent. for the Iii p., ,,., i j upon
'
'
I I 1 le IIllhillinu' '
1 I i 111111) | eriniitcd. Ilru"l. the Carl!) part of the prat ot r'1I1ur) tint ,
\ .UK D-ttur:*! dupo-ition! n not &ounrour1 aI I Il'Ia+|INil her in III)' fond tnd'riK-f. little tulirxof Isis xinee' nheweil. l the tide ol' life i| Mtthotit a "-ii' >|>icion of the nnmt relnole deire ., is cii. fur nun}' ) furs in litigation lnxe at

I'tw.1 | did Ithink. II \\a .dcMim: lo l le the lit.t. inn'"lMMHI rl'.''''' lo llou! within him, and I:, to throw sell <-cn.uie liomthr Kxtrunxe. length l-ri n t'llluLli"lltII| b) mutual (.11".1,

-1 11.a'f indeed.'' icplied<< ) the ma-ter, vilba "'r h.IIM"1 lirunuht up( iiirhildIi.NJIIIgiber. thou he ('pllilll'tl thin::" 1141 he xxoujd hsirs i: or to |..iiin ii toitiiy' ntlwr) IJepnitmmtor bud arr admitted I.,. a that" ri-ucliiCitl' : tt -
braneh of. he. (>""" 111111'11'. to refrr toIn \\ (I'll the' txxo (t'oxtiuimirt*. 1 Le II. l.d'y .
"I ici.! 4t.1. if J '." .arr di-piiMil: to Ii len. I : }t.thifl. in the mr>;ie .! ream.. inr |I'll'\lIIII-I-: l dune )1"lu"t my ii:..goo' \ oun.d'lt I: ( want i>f illieiiie pii |l'I' :turn in which due by Frtsi.tr<< luIn 1 n ptoxnJ:(d by the

will fj'in ) Ills a ltn.: \xlurh i will :it uneer,4.w thirsts Lj ilu- faint* hand lordlier ramldii: I fien/x romph' lex! t!, mrd It him. Hi-' tale :l' our contilrx. xu:- f.in'd al the late ( ri 1.i i >. (Chamber und hs Inn plarid at the di,- .

| }.,'u ihr ran*' of my half.:' I .MT. thr tn. k> cltrt'-'-the thought of !*oernatlntis was MIOII told. Altrr III* return home, '', Firm the nature of our in-tituiionn.. tin |Mii aI of the French ioxrri.n.rnt, for the

xxlule on his xalo N-. he. had lalItit ':i moti tin-ill- III piej).Jir.ition for holihtiix.innl ; purx| r of too ifill paid' to the 1'iiittd State
11!
ulf their had nuantrrrsI! i
.\I.JaU h tII.!:* ht1: till too-o 't !: ai-cparatton. SlUr !
) htritrk i clot I r ( ,Ifla! ..e-. nl1'' proi..i-: J attention. lie 1 Itcffanj iheti .) ; m xx till Catherine. lull Umi. iniu it t I I in I-.NIII ml s. ar. I ...,111I1111 tlrn lo }UU. I I (iiixernnirntft in thr ( ii' !rot* of thoe

ni.usiLiti nid Iii, .. ; ,. wiih her (:a-t': m tinijBpiic'arancv, Itad l nhvlin. Ihr liiht liutx 1111. ... loth] tie
.. folioVr* : ; I'nU' ( Il tall n. I u ) li.t I i r xte 4xxr lo .l'.t. IrnllracltUruy labia 1111-= in "I. ( :

.. \ i.s.i a ........*.iwnt in 11.( fri:atr. drert-nl il.ui I .hoi.J l Iran'1 iiitn far 1111la11d4" 1'U'l'Iu\t'd I'' : | (i> '''\' lit* :stddre*'. to lu-r. HUll I I I' | ic x\ho haxe ee.nlided,; ) lo li" their J pnxxer it i i'not lechugr of iialunii-.l L4csor: aial it IP tn hits

"ul).elllent cinjtnrx.: lindint her to ,: to |II l.i r our cotnitx m !ch an Mliludi in.und that 11. relation 11,ten the par-
vim ih*' '-r)' arum and alert on dUI j iind) I 1 Iw..ilnll..IIItl tae <>U-v II.,' -uu: upon |
II" ;."> nxi> to he r5. amply .' .upplkrlstub ties hats hen for ll.e ii.tmuit urptiidrd" ,
xet ucxer::' .rN! *. ,, ;,- rery rr>... %tt1.!
t.. hi* own '.*...wall -.. Often li-m- .(1'" issI (!" %i"ne .11111..1|.'*" I' 1t.111 L; r oil. ,!' lo | rerl.n'1 !I interrupted.In .

(ofuo.i.iny !>.:'"', xx urn the nun pound that :11' lu'I loiliriinn.I': :i'ji. tnrlni-i. lei : tlitire, he tliou.;lil hm;"ill hound in honoI : :: iiNin our for! -..rats ('. rr lo tJiprel mi|'or- !I I iln:Maiei>f ihincn, the hrilirh C.'oxerumeiit -
I tiatere of *1stlie exut i i; taut ,ell ",U'I'- iri>m a >u-'(li-n j."",uiili., 51- i" Inl lo think that tier g1.1d I 'flt-.
jntotl.e
tin- xmdulnMcil 1m list f dlll Tor thnveur I toe\.jjijuf I
rland \ jnili ( wa-
down in turf > I''1 .
I. Shot "r..llllllr i oiniin inoer HIS "I'al., 01 ( ( .> of tliiid! I'otxir, itaiully the sited of
:::1.' ..i2 in allUiiirMrrnglh and fit :! ;.'.M.n! on Mediterrme-.n-." -taitll. M\. ( '., j 1115lxxftl:- is*. lou| reeahl) \, .1" I o.rrodt I I lour i11ts'lusr. In lava if the. rnn.mmremi ralu';and of the (*nitii! Slate. \pri-inpl

r\ I annt :isam-l tin- u.'nthrr.hurls rmIMIC ,r lherue rryulllr! ,e.ar'i.nntliI'ills i m.. {j 'Ufl" liril In ln': id lu-r lit ..1 tl,eI nt of. )lntiiilic-. i.uiiiij.: lie MII->t I i I id b} ioiiMtN'IUIM 551: <>f ll.e hifhirl I mdir,

I ,, I} imtiiiiMi of mx n fin. with plifi'rt mdllTeutire I! Coi'cn'!*". the tune rne.<-:Il Ill i lp-inv: lx : 1 larnertl) to \\ his fm thcccnlinuaiue:
wit'1' 1m head l depr. .-ol.! .(11'" fI.utl"ralll !* 1 Her! l-lter uei(' rrl ill ,. \\'tI"ltr..r-.i..t! :+ u.. J : ;
,
f arknouhil foillli.il IMIX (eoi.lil: I e eallnl to.i,!( Ilwr. i- I5.l i I Shotliliglit 11 : a f ut.IIJ -
sold I
III d! rpiiiefn,,tux) ; %hen of a \e nu I xei r 11",1 i i c 11111,11111 Inlrl1: tit t. ll.t lucot [ lin-
<)b 'lie ..uld Marl "1". anti miiimeneil .- :!; tm -e.f tat! ltappte Ii 't1!: in c\i..t1or1. ,, :H."ialti..ru-lcip: xtith ue, Inn (uolhin: err, "\ x\inildl pii-L'ii.int xi ith tlantfi or nu l.oi.or its .111,, ,. &IJ..uf i

fulfill dwk! xvitli thr h'n..1 fitrtil. a- j .\I i Irn ;ih ,e4.1I. un ilie Tnjx':Jn.ui a I.I nit re Hi .-poke of tin- n'4> wln.-h m> fun dotiiil ni>boeeor.! : > the hr/ard id !>"li i.uref t I 'I, t.t rudcri.'ni{ has thi-trfoir 11'1 il1"II''I.tl

l ,11..turl" I II ,0:11" u..r..u sI'uht 't..n ., ..it ihe .I..i..r 111' IM.II t.. cl ei.eaj-r- i khittitrd. :lie.. not iris tteitjiinm: to ",.Vin's.11h1i2 I I -. anlx liuurrtd. loi-lii not hill tn .xiiie | l )' )hi* M"j..pt'J (;xermrckt\ furI f
II )
I ( I 1 a In-line (if (I. i'p lepioaih.) I t-aner.Ily re- li lrlltI! r to lie (i.." run sit of the
,,iM air uwrl.- 'I"'ftl" in whirli (femli: tin jiallaKt ler.i) :I ) xxilh MX lnlrli5rlllile. laii'he: l at tticlii'Mtgrr t mlnited
tairii. tlir -
\\ In-n >fl ; m' .'fllIIlIlI'I..111I one, llu: 'M'line, I., n.ake r>t>ehpiux 8tnio ilu iindialit n f (iu.a liii-
,11n"1 roKiiurf ; I*' \rr%. rarrlv sat in'.H'IINI fur) I t\ai inphllyii"i: ;.>.l : aril t1"p. ;11 .. UM' alteration x< hieh it n:"- t hair 1 i-ion< that; ill no fiitt.re lime hall xxe taut, for the M.tilt nu'nt of Ih((- difleriucis 4 J

I 6,,' > ntitwl t'r' '$"'.' laMe. WKwJvv ; ; l I..ietwi%'> ].r..lu".1{ u..- lo phllt. ml" ettifted 111 my romitenatifc, and in ..II1Jrl.I :: I.e found xulhoiit aiuphntenn, .. ton-pel l ng1 tl"CIIJlc ('nlul States and Fiance ; and .

.. .lk\.lh l lo rl'1'I tioal 1:1 all) mat. 1 sn-H-ion exi n alil-m eh it n.;'\ ('in.eiiponus .U) a'LOtr'. prieiHl} -mular to the .
:.",," *' I Bl'MT-e!. a'''' thru! l.-.1.\" llMHU ,p Ilih .Lr-'t f tillft :it I tnr.s f3d: ; ) r |I" rah:: '
I! without: a note .If 1i silting.: \\ f' ureiiv II""- ntt h""I.t" dtlixind! to the Fri urh
Irtti I n. n...-.' '..*nallyme : :$ !"!t" '!1 ; niiM'ntn. IJ..i: at |I. i:"!|h. f i> !<'M r.1!1turr-.' l.> it.i.test I no l.tiI;i'r held .. '
M .411' .lianl lh.it llu '
I fi'itiit.iii 'X M' >" ex]" u.I'ure lioxiriin.eiit; bx IIIK Majoi} 'I Amtahwdor.at
tnclaiirtfi't' SMT U M 'tt, fit-1 W'Zhl: !..h'-aid I : .1..1: t I. r k1 ,.I l!"nk .ifiOttiMrufftf l Ii i I s'p'!.*'-e it* I I"1 1 o' .rt I i tlf (:..s.'..' set/'.i1tLa ., i tool ilu" 1 11:1: j I"-""iw il-: Mil I It' felt and Pan'J he uudctMtri.id tsar, ut the

from IiI- r. trral. but in a -".ld,.ii nil wmiMI 1 i set 1,1..11tst.:s. I rtf> t\ t. i .lu.t drfa.!f'.I .,i-h iitllr' .h-I I r/! .' then k'tou. tar: xxci.lil;: ol |nitn if II .'rt. XMiuld I I.r "I| I pioxul l.y thoefioiiiwInM -lime lime, torxprteft the lonfiuilit: hole

,. till ag.m.. a* the,tih! il)..- Nrling".i1 11M' 1: 'tl nn (a.u Ita!. hr..dosl"h. ....- ..(.....1.. .'n a I: -i1% '''....b rbr \\ ... "';" >i!4 flU !la erlf L i dl it-. u ;.:<- sue ill: .iix..d. and j of hit M t.j J.tx'ucttln,5lit; : that if the
for ho-e 'IN'IrCi: lx -Imttld I le u-nl I the '
v 01 / I two Ir.u"| : \\.uM ocne to hiss to
iw'rrrt11..r tit ikI' ftet ,,!liaa 1.'M' t.. ,2114.tt't..1. ..,i' |j. t'1 ndtriil-' ti* mt' 11:4 *"IM:it* p.i i i ..."nfNn' au IN n. ,.i tu ":* :iHerliotM! : \thisIIIsbrts1rrDn4ly11id! un s-tulipllttluti; I i (llriti-b t-oxrri.menl, the'Mttlenient. of II..:

1Iio 'u'r w.n fit tolrn.r sae Iii. I"n< :tr y. I i rUT three imiiiliji tsar I laid up vrtillh : N HI i:"iiJ Iae':l. -. xxu full!)' auaryI Gan.ra..l. 1.iIIIL( i-MH-lt'iwicn, limn, and to abide

.. ..i I' IM .' Imd hi ./hIii'e1 J to ad III IN'hllIllbt: -*- !.','-C..nr: I ram.nt I b the buh) il.ut CoxeiMi.tut
sir .It .1 n lUlU the .ir'i's 2. \'. .IIt-b! a|1'I.1tn..l! :' U'('u''d. lull nI ." !h' ,.ont\.-..,1! Ir r M-MII 111" | : ) opinion 'I

I.. 41,...Ira'"t hid "..*d. tlIrr: ittlre.l. .n Iities : t.- !., ri'J.eriiinftmninj! ; IM.i sat tin .1,.-..-. kit in :h.' ''aimuas:_" of luxe, and+1 1 (IH'- foiUar. arI| rlsiirg: tin xxt-e 1'1. ,< ofoiiixxho.e : midI after due rUI"i''III'I! roiiuiiumrale -
) : ri'im-i l I-* raiiM-l I t. foiL'oltm : 'I oil ., l lo tin-two jurlits .thiriiipoii, tilt
j..Hiu8; du' "II.a J a \ ...ma: an.t rat 'I aisrf'ttt'cr. atd in the ftimlr! ...l lansuar 1114 iu.iM! """" ..lth} aiiil a I.nut. xt.t-. I'mtid :Mateoii''hl rot. lltdulce a |ion. irncht 1.' ("&.111"l. atii>f the l.onur; ofeneh al, '

1.14'u1rl1.1i11.. iu a ahltu 'I.. ..... tii'.1"...... n,- witirli |
,1..1'. lirn (t'tf-liiiiin.tt d, had H. ex i'in-" tl.i-x till forcxer Lesp at u fold cxil litueen IxxoMich
<
i IIII.t..1 I'e.! rally hint MI t.i- ,,*11t.-, : Imtiru | priHHilii. Mouth .fh'r u'. nth: i ) +, \ I rupluie
1t fad U-ru tttr lit uwxtthtil fur unit m1l'\' ii-liiicr tl'oipainln! appnl- U' :uiuu- trill : Power* Ilhl ill \ ilnl.i 1) il.Hal Ui both.
:11IIIII.Uuiu.t a4bi+ U1+t1r. D .hN4cn ."" .. Jr.rt i 1. no ajiKt\rr :toe re't" 't 1/s'!. 'hi rut ) '
f Xklmh the hi-ti'ix ofexerx otlu ik:n a- 1!i 1 he undcrMpiird IIH the honor to re*
: .J ilinnns Ijmilrn.ifii: ( .fI. :iI. 'o w..1tI h. fr.twrns.!. .!..,. this me .*t.hlrnY-uw>.1- press altltal.I iMinnU. Tl'i-re :oot tank iu! .. to iltc I'j.j- ;; in.\to Mr. Forili the. ii,,..uriMue* of hit

I"N n imp: tfchinv ."" I 1.\j >....!t ami :s it;.:tn I "rull'. ala 1 no an%ii rj I It' I lists pir- *e talenitoiifr. nation, xxhirh xxilll lee !i mint diiMi.giit-hrd riurds, -ia11011. J
.
111. nlit1 Uni.louii I anser. slur dr mvll \\ ,, "i..I.r. if not ah-ohitclx l 1.,1. Lx tin ;;i ( SlAHI.Fr lAMiIIKAl! : .,
aril l..u..1! IV thi
"Ii ua adatk 1.\= I m time m> laely .hl.u..n .
ripntalion of ( .ILII.-.<". I Ifue de-iu |o
\M \..n* llrlll'uati1.$4II4I. 1 net.- tia. m. to under n uei.'ltt: of :!n,-(, t'urmer < na ill M'MK! XSIlItMII mold insult vr snarl In, :d'ito! H 1..1 I U. If -
"in.1. I liter trip d\{ tern l.ir | i i /"/,.,///ir ('It at It.it..n Mercury.KMinitofa .
Cunin >fi flume ra"lirlv tsr errs ly tin fat in mv me- mmU re *- sir dine Inet lire I JIMCIune uf lh .
.iU) .!.., I .hed 1 1 1.XM-tiin of III ''o ino.i powi-iful m-iriiiiii slur of i ur ni i..ill! :: jells r In in '. (.llh StrH of .
!1. .nl'if t I iflTrapi lJj' iitn : < ur .hllt'" ,, > witi'-I;.111( (' fir a ern \\irtii. '
Col. l 1l i II |: dbtid! HIM-
tiuu'- tilt nt. The ..:1....i 4)1.r.. had nix it Inert: (bekno-xn that xxeiire at 1:1.I lqI'C'11 I
.. ;: proi|
:..u n. \ll "lrattiii? -ail ttuhiili a I lu dU.t'fl1'Z". : And then, at l<'itlhmlretil.tl! : infirmiiie I .uaulz' I'uier. St. JoMphX. 50 U'llrn!

bleu. dirrrlly aft :un! rd tits h.uul. iutjilorci! ail limoreadx' heir ANDHKU ar. JACKSON. I from St. AiciKtiie.: F b. J), ltt.

iw.tfi l .nf"f11"'i uitli' al ) .! the. ailttIl ct.-; : |bit'>+tnL'rilNttt lilf, X einc.' )itt miir- I Iidl hi. Auu"'If' in the! 1 in"t.
1",, ( WITT ? ju\ inx pmlhflll tiloor. sat Mirseuti Fl.l'MAII\: "l'!. I"U'" : '. II j
'tdrror. and! tPiriiI) I 'lItI".1 hi* ld' titUoVliKk. ,. M. ,.v mil.. A deice unsent
: !I..- '.IC...;.. .-i of a -,IN.411 n tt11Ii14.ourna11e ... | Ins- tu n turn home llomr the teiyetref.l lr-h
of tit uul |:niiMii. ni >Md uf tic
-laure'. .\/II(h.1! I s'at r I.... '....n.\\a.fl..h.a- :: tint p m\ I.. :..t like a d.i?4rt'. into Miitalde hand!*. paid a XIMI of a trw W MiiM.niN.: : J. n. J?. i IMJO. \"h-fil rMiud l Kipi: I lirld' | thins a, under the (
Tin. inks! rii,"i.ml.: InI I Uil"llil! .Maji-lx'' .
rf\.-.-j.'!Mt ,. 6 t tint w :*s ill- I.i"ulrnm,1 .hrii"i. .\,td! rot aft *ra little ((1I5'.i.1l'Jii! !! momeiit- ('atln rat If' thy xxereMill'n'tentIm C'l.irs! :"-irAlaiii! -. ha- lien in-lrucUd to ... ,;:':; uf ( aptiiinHim}' nod Jone-,

hair mi-Mi:...11..1 r !:.' r. u i U..e r ..f the : I .determine I :.. reMn n ;r,d! li-arn iheorl: t lii-r. :lrllx: % .ifu-r >.1!:(. I it-an,eamniiiai tale to tir. "",.-, :Ia. the Srietnr; >- sit Imlt 1 IntiMi'i on in udxaiiir, to &,rcr-

.a"' II wa-I.-ainie in lit- rrti.1NUd JioM- :! In find! tiin illeanw- .if Calhermmtfh..'li !hr'I'. tet-p! mrlanrholy) )han IrtidrritItot r>;.ite ill I II!,., (mild! MaliK thiU the IIi Itl...)1. I: .111 ") tiling could! le recn of 1:the Indian .
TLC fiii !
lif- : tr4th! I <. ills (. ha- d u ilia the I (iay \r nnrrjc-all mil",
; .. ipj-oitil'ic. ;u s tit oii ritiin nt xx iii >- gis :11-1
Ie.ml 1..Ultl' \\ .Iurri1t1.i: Orea-nllal- i mid 1.,11'1ftl ni-e lite: full r\Unl f mfJlt..r \ the Ltt thiiein n mm.r 1x11died :!
| ,, Tn-niui. il.ni) bit x.oiditu f..r pain and) HL'KI: lusogiSrs-of| th' uu55rtdorrlarluit' >- trilII:1 i'IJsral'tctuissu.
l pi-.i ufc. my ( -1 o'clock in
1" lilt .IUN.IiIlltintlHNhfrs mlohlnrlarbiud.Nt.uhl -. : i ur Cbinp ilt'lll ut
: xviui; h liar. iati-!) prow n UpI .
\ .UT I.. art : I..atJS.'f II u,",'" .'" '1 hoe rain ( oniuuud to If at
,
('.1"1 ii<* pair! lielil uiltvart Iu' f.-atun I armed at Ins natur' iiurr! 1aa4 at- I i-ixxien tin- d'oxi Ireisi.-till of France and ;
j The >!' *ci-r fnii'ln: sI|I"&ll.llf:, and! ail, of liiilid Sti UTI.e tort. Inert oftin : ui ..111&hl.'f lure in tenl, .fix f
: :
lIlt' ;
.
;itii i .ti >tr2'icrundrrIIs! <{Miiaiurilu I'| o i tit* 1t5.1.} nrr ifl'4lli'>riiir. ) inr winter- 101 in ,. than (
... nil'i' iH><- 11o5...j..t.) fillni luau cla.*o-. (,:..1' 1111,1.\ i.llIlI&: |1..11.'} ol !the Iliili-h ( ahi- IU't l'tl ce
MifiV-rinc 1iiihr I tll.III.'f"! iirh
In
Mlle f and
"'
r nns1.II > N JHJJ rte, rum wslut iiiiiiiif.iin "'IUa'. and oft url ) noel HuLcd.On .
nth li.-i* Uni. to uniiiti riupiidlherelation 1..1.1
) infliH'ticc, s.f i 'rrHrtiuata mil .. trnr- enl .tt my f.a rc. that tI...' 1 had drank to the memory hf! their ur.lorH.na'eirer i.f |I".art I etxxi en (Jn al Hiitaln' & lie IUlh Ii ,again ) the hue of t

H-.1' |p.tr..inu. .\t ini1ni ;!"1. hsR- etati..b irar l ren xt.w: -n! ("r Ihnelonir( je.ir I it".I..l.| | -ami the li3tn< nf ""lfIall01.- iu.t tin- shier. ii.ilii>n-of IIc, xxorld. '\ anxalktndiiiiiiii marsh, en'*Md a unall .hUI. railedMoulirieV .

..\i-r and I rrfh! ,ions lit teas .Ial.-'- I lie m-o !iiition etrnofinx nuiiM..ter.! I hrruthed in that gim-rM'iii fff ..>nnf tune nl ..( a: liuoll 11I11'f".I l*, und !'' ('n' L. and another. railed Paleicn i
.. atht and rlotidy. .t
111on ll.r: jMMtp. ninl utter j,a--tits, Hie tl r ,I p.i*>e.J! on to the lie 11' ('rli. a me plan- aft rxx lusts. __ j II xxithnul' .MIX sactsfre of national honor. '. In rsouiserof 11. xi rx this-.> I".t} march tie- {
'I he nr\t ol>|II < I to \\ Inch their all\I"" am!
I.rtt''rairs| yin 2 IIM- ",'i the mnr. in : fur uifiirmatHin. t'teiiI ol tunid :..IItill. I i MIX.VI I: n. mm hilt IInC i M rlion- haxe t Inn 1550 0 h',1. |'ji.--fd) liiHintV| place ..ailed Micar Hue| t t

,. wrailurIn ., Ii.d! (nthi-rme M. ,MMY. IMiimxtftfi.; and ( -. 1.1 sibs t 0t 1 xxhii h 'bud tun
f'.rni iM-Mi wrU rrcanJ! in-! atlsl '"'- try knox :!i-. wathaitu I ha11 u. I'X an appiopnite' exern-i i.1 tinCIHK a'II'I ,
IK \th I .. ToI Mr. lll.NTU.N I'" x'uli'III.) .- s-to<.lluil.d!! .. otlil: !llli'iai Ilil'1.1..1t'1: <.1 l iMtal "1I'I.1' I s' tin-. 11lalf.! llaxin)! p.i.c u- t
) 'luriHf! thus,\ a' if to no Kilts |jiiikl "-lit tu nnrried. and! to tn Hill .
,.i tin Honoral'le! I K'i.t:>nt J. \\ III.I"r. cite Itrilam. in i.ittl .Ia.- ii...n-n- a tin h till) I'l-ut :- n..I., i i 'lhl lundr turn-
linl\ ri turning. liclhn i nf- tool the Irfliailin: ; 0.1' h..i""I'I'1.i : | ;i >enatoi )h.ixi* nri.is unions lu-iclil-oiiiit! I'oxxrra, jid out to 1.( npV place. s here xxr FirmItluuipht. r

in inli.unl.. and! iiiiuiiliitHr'Malk'H'J! tatioii tol \ month'. pie\ion lu.my U\\ 11 .leKirture. limn that >|Mli. to nrxr hlr.\ .xeif" .,u.ll" 'ii-a I \ for other h nation tlion't : part of use!' in lrnti aid come in
(
1'11gill11rkdld|| I faint.dt"ptsr .fia'sil .1..- llh of 3h 'h! !last. I I hUl".- 'he ronJ:% lhii da)' xeic ate ami 'I
itt
.ill. I/:1 I : ,v il) 4)\I'rl14tc1r.l. ini l .h.ll (.Ile', .iii-l ...d".' to rut Tin-: "-"..1 i.ath to r551'pHt1115ronsmlli). .ill'lh. of tier I.. i-rlf Lint 4I -
the .1.. ..L \\\.ih-r 1410! \\ l%.r an IllJO'ant' nitIlls' re niy i >ciirinir
\.illt'r lisp ..r the ('III'('! ? I.II" ". \\ ...- tni|: admin 'I 1 heuvtil flints uf hi- 1hijrrt's (:oxrrnnnnl I Al Mi'tdlr'e'Grrik (' !l,tracks of Intijine -
I w... |Ili..i inini.i/r ; llir.i I foil mlntri- M thn.it : lit)' de.fr fru nd. I IditerMiineil Mcred to Mr. \\alkir! by the Viee hats} hicho flu IHIII foriimati, I lx I .. 1 u tolls) J. ;alilJ lo Pirolvla. ;

i- ,\I' I'.r! nrrf..-arir.!Ut.>, tinlifr bunt tin nrft.r and that fotlhwnh. I IiJepitrhiilanotcto I. 1'ie-idini. and hi took), hi-: real in use :Sctl-; rmro'sIul m the ac< i.iiih"liiuini of buih.I I '' hi* u.i.run'j' we ,' (rnn L.n,'" !

) I.JMII.' uphraidn all- the und man lied thi plarr, xxhieh i! II.lt {
\v.t. ni.i"'intly rnlauay. tlit-liflin piililuuni Ihe-e: endx ; and xxhile Kuroj: during '
..... (. llein.indez railed S't.JoM .
The follnxxmg" me a ta an neeixrdfrom Itlallulll of s n. ;
lniii for in the. IItH"1 in.uhilll ,last fixe ha" pavil throuijh a rrilll'ltr'Hllllan' '
Jli"p'rr<
..: .! '''i. -np! l brushlil lo tin 11 iii,1. \tithiiiini ;/ | \ )1111x found MJl iui
a
phi latpr
the 1'. .- i.Ic'111 nt'the I'mtnl M.ili'''' of .. hazard; xxitliuul mix Ji_- \\r sugar I.
,11,1 nu/rn lup. ..ail- ...hfll'fI'r' :il laths*. '1,1 r''lullilic him to meet me thatmylit. I h) :Mr. lon) i h.m, hit. :...c.nt tart ; hush tnrbanci-of\ the. u general peaje. 1 hm MHJC" I i i turn) bating lien burnt I)the Indiana' ;!1
lIul..m\c i me honorahle >ati-i fact ion. '. (. An yet r baser Indian. (
;
l b.II? tIlt! fruiilrMinli.. the l 111,31 Irttlrtrd x. ast t / 1\ '!''I ( ;oxernment has the allfaeliuu uf Ict.n :
'
I I': 7' // N intU I ll-mxf .,., t''lfI' I remcin at linn >o iition until we hear I
.iti.1 afar rrin/int alftiil ihr !'"I'I| for turnt Ill* an wer w .<* peifectly .ali..r"'II'n. ; < tin t fft ji liinking. that il ha-:< on mete tliMii sour .twl | I

prnmi.ei! trnh hl-marnatie! for nn' hmir I. Ii i ,"i eeu-ion t>.-..,) iiifciiuiuental in rccouciliinr rum S 1 "su"lill' probably a weak, or :
lo.ir: hi ''ir- us' vrrr ..mpf'lk.1 l tfl fill a- | '
| I is .'11"11I11. 'lirlCWIlh, to ( ongu'-::4. co ,ilitfi'ieiuixxhieh might othrrxxinhaxei I until then of the Regiment ronieup i
and did IlAidt I : l
u.iajaiii iintiiir h..I1If'\\nrah..llr..4'. and uttcmea mM-ling.. w-eiitlj' 1111'| 1' ol. eoire-jXMideiur Utxxien th- I loud to iniwrreN., und m cciiiciilinguui tam .- I to join \i ;

Tlir null* ulurliihi,* p-mr f"UIIIrfa %tihinc. : in the l'ft''II4'I.t| thti nfTordeil me of :NcicUruf Slatg.utl the Charge d'Af- \I m Ixxern friendlx I'oxxrrH. I I 1Vs-hate.ufrred much (rom fatigue and aratNlrure '

..llirlnalh! and fore* IT In delay fafl'.1/l IIi- Uiilantnc Majolj. relalixe, toihe muld erraMon ; Ihr sink inroiiTrnienre which
ran a< followDrar Phnir.:1- jou1 I (:ill? uhle : : lint if rxer tbrrc r mrdilation: of (, real Hiitam in our tilrIgrrnlcot ,nhnh II xx souls) l-e I ilillfliliu the I Iin! .>hioxermnenl ,, I luxe ex peril. m i il ha. U-rn (ruin 11.5.5.5cold.
lian- :ilua\ lioun chi,- ri-prfl for myi II. No i
: mile Future, audio the (litermiiiaiionof (([ rite the li-lnliont uf amityhitdven "t''moll UI except rcuglu ,
t"urr.c. *>. in rrlurn I now in.kou n I -4-leriet. ( a reltrrd} pro\e lo tr.eeatwardnf the Iieteh mxernim. + nt toe\e- off IHIMIHII hut fin'mil} StallK. and O roM:" .

runtid.ellr) .' of myM$OVon arttiou the tillage, a planendinred.. in meh rule the lieatx of md -iiuiific Uinii. \, IIh- that irraion"' j i. uuduubtrdly the present

"un0111,1 .Ihf ",',,,lei JirrM-nt' to \ nu'MiL'ln >' many fond a..*oei.ilioii.. "1'" a-* tin're i.ul further di lax. mi the. apjdiratmn) for ti lifts a ru'talrri'; !' nlpf.lanlll.J I,< I wren I Fnm the: 1'IIII.dlrluD t. S. GazellejFeh. .
If had) often ranihled. i'a t menu' hy theujmt;: id the nilcd! Lsit'r.. I wo ure.it Powerxxith both of xxlneh .
that Catherine & m t- ; ,
but !IIrl:111 "!lurf"'in'n''', Yi-1 l Ii''\\ \ff'! ) 1.
The grounduj.un{ xx Inch the mediation (rial liritatn unieil It) the cloM ,.i lien ; i r. /!sink Hill recrtI -
the l.nri' (rust ofirn conrrnN the MtclitincH.inii ) II ft'l I)111"s forth our mutual luxe*, and! its still ,U, found full ilexelop I : ."t.-.e
a-arcrpied :
) xx ills one of xx Inch die i i. .tlfH&I..1 in cnxe I \'d. at a late hour last ". following I
in it* ('.,rl'. III ny: irioiu ) tin will) "hl.ly reeehad aNo witnowil our finnlemhraec ;
fit:, a |paN| r ft'ldrrfttpd loii.. read and .. What place more lilt ill then, France the nnt.iatioti (li(.id barn piildid.) areeptetl J.iinl.1loy' roininiiiiii. ) uf mtciiv uinl b) lo the I.egtelaturr on returning the ,.
'I. fair." Gi-ntlrnu-n.. toeoiiMijnn.atemymeditiitiddecdofjiiMire.That ix-loie. lIt> seller of itroidd I.. received tlielMXid of klliJrid. I Hill to ( hailer the Usistetl State Dank .
u.Mnicti-U: ) by my ,, here. \\ hil-t) each of (lie |x. u (iux Nor xxoiild the (inund. uf difleiener un ,
that' II'nntan i hntn-.' : night \\r met-under the ratiopx 'I JE"AGE It7b
pnjtrr ha malr mr-a pure( Nil 1111'11 H tinrhbtusdi.roiercd a ju-t. "ulu'i.IlIIah' the pie-ent ncraxtm usroulilt the diendn the Senate. Reprerentahiieruf -

It r..n llnw.-" In th,' d.ivx of my youth I Ir of lie.ixen<< did xx e confront each ulhc'r'l, lo report .to all honontMe means of.nl- and xx ell- inhert of the diireriiirf pur tiro lo' thrGo iuinonnc-allh'ofPennyhania.in.

141\,1. and' lM-lnifd iii)' arti-rliuii rut iirnr.l. ll.- ath'lIlpl''tIIHf'lIlrr| l into nn rphnntionhut jn-tinj uniiraldx the conlroxcr. } het l %Mvntinin the nlirl'ortn11o..f. uu open rupture lriwtvnthem. 'n.lf'mct-illf'l I nppioxed and liII :-
it i i't' a mr.tter of >ratiilaltitt; | thai nl
Tltevorld ilir-ii appeared In tnc I like a nuIf \\' m\' feelmcH' x\rre a riught: | t. the xi rge i: eonj !I, tht follovrinc Art ofh.Central Axle-uti -
iheinerSnition: ht; l I''ru rend! red iilir.eerux. *- When the conihrtmtf inlrrolK of txonation i, lil) the Stalo
of detraction, and I refused lo hear him.iil. I cnlhJAl
t ) phIl (runt "win-tire might. cullnou'jht < '. I'lider shell rireiniHtanri-M the anti are HI oj po-itl on n parliriilarqnrrllonaii I f| Tax I :1'! .. ,) Properly, and loContinue
but r\rtfK fur lilllr did I think that Mtu \\ a mire nearly Mifled with paion >' eipation may U* -ulIl.JI''II: )' 11IIII.1! that lo admit) of no |'Ii-lhlc! remproime. ,I and extend the Itnprotriiirnts (1fJtbeStuiehy

hrrfnrnul1'bugle Ihvmissares'iitll! : )hltl2: .. J told him that I caner not thither to llii-ill I i...iieenicnl IM-IWwntlie I 'nitnlSl.iUand i =" -.. i the leitnrdhiss) )' I's' rei uirdto rut the I, tail Roads and CaualA, and

!!" fair: and be sinful. And ..hr, the ol-Jj-rl.1IJ :heat hi-* idle r\ciiM>. that he had rohhcd Fraiiee cell not hair prodttceil more knot which rea-on Ix, nnaMe to unite. 'to lharlrr. Stntr Hunk to be called the C.
and I 11511111 tnnjfuaty e-trinccnunt.! The \\ hen psi i+ion* Issue bn'n .n rxrited on ni stalk" ** and directed the Secretary
nothing
.
litulc l I." ,.. apitcirttl t II mft m< rc !U.int'ful'lun ; I f my ( .IIIy! treasure, :. licalinjj elu'c'.i uf tinii', :a jai.-.t cu.Irio1'ra! : both sides lh.it no innion ftnndard of in n'mm ihf an c to the Hcufr ofreMstainrjs

i all GodV wor""' ... Did' I "n)' I lit ,tl.I I P.i.i- lie hlood ("IuhllulII' for the off"Ul".1 i iHe I 11.111(11 the JHi| weiful nioiixrs (fur u cordial! j ju lit.'r.. ran be (found and! what one party where, i

, *'()r hippa hf r, n a rw i ill z of a llratmly' took hn station in tlilrn.:.!. At fixe pnjce :' gulch! imder!>taii:: IK-IWwn the txo nali..nll. lui"i u on an a right, the other drnouorr ( oriAlnatr.fignrd EH.

I'hrfl : tie GrtII I\nd .hu fell Oh Good 1 do II|the strung& injncrnicnt n ch han. to re''j>cct u. u wrtnj, prejudice; may become too I larl. tu" Frb. 18, 1830.
; -;? ojv .u U"'Hiful,,, that

t


I
'.


i
_.
is

-- ..- __ _ _. .- ____ I'\i th.! IIr.'.. table JoLn A Cameron Judge ttnnkAT Ie J'ensucoln. .5 I rt .at .J1tIpidC eateay

1'KAYtvK} OF I.' .\.... -Hr! MM.. 11.0| ,;. I, of the Sipen: Court of the Di rrtct t,f &frvcnl rtci-Wgdnhel l> l oaidofDurc1 'A f cal -1P:

81..n1... O Father. .h.,w-r \V*4t Fin U, sitUtif ul fcntafua| ever* 1 :. lrwai resulted Ihal from the !*tof be trcoeojfiudiTed wlfli UM oft ue.". II

I".athf'rurlu.r.. ..... OHIO I HU'** 0at'brad I eldnj tdmlnlty JarUljctiou.Tne April next nil taftjtryaotes fur discount, tout of bar. rcsidcnr U healthy plea.- ylau crbad U Irr\ire or labour a

On UiAtvl I..ne willwJ his ab.-fatt..1 lsrsr. Libel of Ju'iO Utrdner Shipwrifbt that is notes fur lie \Use of peiaons nut resident ant. .._ I'I that rretitws Mobile i to tht ena.mre uf.J.4-

the pure iM..*i. .kTu4 uaU&ajl .btJ. or the County of Ejcatnbia in the Territory .I in Penvacolf, shall.Lc of aLe form foj- AflicJU D. Blackhi Juk m Ow/y M-l Master flom u afore aCurbald.d. did ue said uses

Hln.tll':_ loe .!..oJ Gr Florida rnp ctfoly rrpreteats; lowing to wit : well I fart April TYnsjt I. rul'srrile mplirntethe : lnlrM.not make __

1'bat at the fpectal instance, and County -1S3- g. J f 1&:*1. tfl/4/f A IN,,,,///r Lot. "u t 1./1'.1..1 \i f"Jis.+ .I therein lthaldI

Father I pray Thrr t4 request nf Denjn. Adams Master & owner S William lirooks. J b bG, til c. I lug nainr, M.u., ape,.and may

For earthly trn bur<> ta that most a..4gud. of the Schooner Emily: Pensacola, your after dale, we of awumpHl damucr &2(1) I he of njd. stain'
libclktnt tlnd'*rtltk. to-rebuilt Mid Schooner A. D. C. D. and P. F. Jointly I I and laterally ACTION i Bear nit may Slats:, and the rt.:
Fmr furtuu, power .-t>htr\ h,. spirit praM & and all olhtrs inicicalrd -I .whieh >he Ulonjji hcthef
i
and furnished all the materials necessary 'iui. to -- t ali- Negro
V'tf ,id
!, pn will take notice of the institution of w I
HtUor, or 1-v tUrir ahsi, ee". at Tbjr trill I fur the repair and board of her men ier or Dearer 3t" 1.* dollars, for tae suit, and the issuing of said allaehimni.! & i latlo.or. of rt-Mdenrr perwm of i.f Colour an vitlubeiijJiAplare ..!
O* "
)
the
in tbe service of said vessel. lue received negotiable and payable at TOT .lar
But In thy wnkkJ Ui kit while engaged and to the declaration Gle'diii t 'per
I-' WII to to appear plena of the ..na, nor did.he aid Matter t
iiitLnlmj hi inner life (runs mch of ill. ,I Your librllant further ftbewith that in accordance Dank of Pensacola. A. D. raid case, according: ip the statute in i uch manifests to the collector! or..rei
said Adamsbe
With Jo. still lo his contract with such made and protiu'td.ALLEN .
iu
-pilli: n rebuilt said Schooner and furnished material C. D. case II. DUtill, 'i j l'ortnf Mobile nor meiir with tits mitt ili
B. F. i'r Supper of raid Slate that the
necessary together with board for .nq
IAt such a.enle of Tbr., Attontfyjvr I'uuhjl.Feby. : there: n 1rc.fat.cI was nol tin
H.
I ported
thousand and H.
her man, amounting to one Credit -WJ IWO.-31.-3iu.Edward or
Thy raclunjf |pea.ense. the IUlitainlnc kite. thirteen dollars and twenty six rents as! The dealers of the Dank to which it ape -,-- -- --- l i'iiiht into the I'mud."Matefrocjand a f.
flu bttotOlD (ut uuilirncbljr be. the ubsenc the Svie I Ire tlie 1'isi I day January: one thousand
will more full appear by reference to plies, will be particular to arJ..utl ,
: ) n'. PeyMIon SsI..ris
That whrrfxjc'rr be ) eijjhl' ln.i.drid nt.d l eight and
wove, : that
annexed lull of particulars which your ItbeiUnt form as it will be uniformly required: by f CurarI ToMuich Trim \1Mtr
A hratrnljr Iwart "rrrn 1 4 1.11'Ia\\,1 the. Su-.tt: alit N Its held In
be taken as part ,of this the Dunk. I fltrt. '
prays may ( IHJO.( Ais.ulul.at.1're! -+-
U|'.iihw heart ail swellMay alien ilh thai J.\ I1't CATLIN U. | i \ .n e i-r l.iU'tir. cur did said Carrune Ma.-
ladortM hw 1ibt:1.'our (liU--U.iul rthc'f U'tllia......Hid....". j pun* on the case uponprumiitr.s .. ) oltiiin
unJiototd IJII"
Ml a .: rot own, the said Adams has paid J. a portion of said ('cu/.it, &KJU. :| ler u> :" | < rtrit fnrnColleelor 'Le

Un'prk_l>lr, anJ to the world unknown account amounting to eight hundred and March 12th 1 It .-1.-3t. Damage I of Ihe ('iili>n;"ofthe Port of Mo.
1111: Defendant and all other inlrrcMX -
Such at from cbUJhootl's morniujj laud of biV.: or 'I"1' i.f timenls.e
three dollar and ten cents, leaving a balance I \" l"IhuriZ
dream. 55 He aid.OST rd an: hereby notified that suit halt been him t.I ccd lo his putt or g
brie
of two hundred and ten dollars MXteen Hotel 5L Dr.. the astute '., dbtin'tita
beiwccn (; .lliiu. mslili.tcd h) ullnrhnirnt in ( toe
.
Rnuemlwr uitb.ml ,
I"II
CiinUy. eUarn. s.ive.; ; .it t r..ihtff!
cents wall mtere-it as per utlret'IIIt'litIIn ; ( ILCASE.: the 'IViin ol" said ,0ruin.
IroniHh..mVA.OLDPiN: rctuiimblc In
Puutly rrmrtnbrr'd auJ"M awiAljT Ibwn1 1st. tnnuutg: I 't v 'h nl: :: i i .'.1 :.1..1' i icsintts.
from
$ MU al b JK.T cent August! set Niles alirthsit Mild having a small gold .uur\aIAIIJ In-}' are required to bpp"'lIf] amid ib' .. .
n I. 5.-u I !1..11. i.i ,_I.C Ia
18:11: until paid; all which crtdit sppturmitine | chiin Mttuebed.Mi will return ILl plead To the dcrlaraliou likd in NUll! t....- raM'sniad
fw 1.1 him walk with Thro account lik-d hrn-with un.l beloin referred aboirrvwar'l. \\OODttAKD t"1 ':IIf! {f''i\ I i- .M '- t..r\ to, std ln
this' A.
:
lolliisolVire' "h.lltlt.c' t1/ ,
Made l hy Thr npint frrr ; to. \our liU-llunt fmtlur >he" eth '. I'ift. ti.uaes'n s t .I.t! nn i iit-n ..r ll.r art of
Mon-ii I IL''li. J lIS.--I.-I tlTotM Alty.Ji
AuJ when Thug (".If..! hint from tai* mortal that he bus iic er rtrci'.iJ or taken another \ .___h -- --- Fib tad Iri6.-5l.-din. the ( sdYf.rwrsf (he 1 salt d Siale "AD

place.To lien than that h., had by law on the : ). ) I Art to (p.ol.il-i it tie rtnl.esrtatlstl| of !Mitn

hi" |I..I li..ur IM till that wixHnr gitrti venncL fur thn repairs afurtatd and tli.u B Y Iheundeiiiiiiiitdafiw tit! pu-l, a ? Joliil It. ('hup- 1 I" Jnit"ni 111'" s.s.i mil an)' I'ott or plan! within: the juri dir.

That jn> fjl lm..l .lid lri:hllj' 'let him part the said AdAm* though) he has: fietjucitl} Vt l.iJ.| The true owner (':tll yet it hi) man t ( uir1u.lurrir, /1 I I lion nf il.e L'ntuti; >'.itrx! from und &lierIIU'r.I"'I.ta.fhlU.tl'

With; limp' clear l burning| atxJ i utiliug'
to rorctin heatrnUIKD. i ct neglected to do *'o. Ihla ud Hrtl1: nlt'llt. \\ Illisul.Im'kau' J fc 1KU.UJAC'ilONof 1.010 t..ilst.atdl.1.t6/.t.! .:i'dandri h

II.. Saliuur a free Your liU-llanl lieu-fore prays that your L. N. AMOS. a: "unpHl damage!' S3HIM' I i nd I I.> mum*! uji: 're. I the Srlinmtr Ilirlnet ,

honor w ill grant an order to the Marshal lnr 'h1211._ 1 1KJ; .- L- (. __ I : and all others intcicM- !I hirUiekle, "-;final and Inrniture ht

afore-aid commandini. him to l.eti'ii e (..,fliled to the. lu-e ol the Toittd
the District ..
Thr l. tt1tl ltc"ti'nt'Il i 'tJ will larenuurr ol the in*>tiliitinn ul' pats!
At his residence in Afylnm, Rrailfordcounty. size and attach the aid Schooner Kniil: ) ', will beT : nut and the iMimgi sit said Mlt.cliii.. 1.1..1..1lu Statr!., ;'lIall1.! :.> Le .t7ed. 1"1'4 rutted, tmieoni'
Pennsylvania on Tliurnlav., thr lirlTll all reasonubleexix-iiK" I iniiifl: 'm nil nurt ol the
her tackle DP110trrlllnd furmtuie. and l that ) United
,
T the hcn.H'ii und deliery \ ; appear' and plca-e In the tin larutii 'Iii!< din
llih February lait, BAKTIinM.MKW the usual citation and monition : inetolhenaid paid fur appn St'tr, : bud the aid :Jloriey: In lehalf.
:
may \\lieeerof! Marine,, n.iid' MM.! .* iiccorihni: 10 the statute in snicitca.t
of (Panul
LAIOHT, Eq. in the 78th year of his DcnjMinin Adam, and ali HtlW'Ii Corpl.. made; und lotiued.ALLEN' for,'?,:ii ..
ut ihisor other Mtlitur I' .t In theU'liled I II
ape. interested in tle said *cliooncr. Emil: h com- xiiy ) demerit.d : II. IIIS1J, I !* : that on the :.r.ttl'l! I f Drremtrr Ifc25!
NVheeler
) 513111. SMII i uthe
The trnllcinan who i i. the subject of Handing .linn to on a day certain + |ofil :ColIertorofthfCiiMdnii of
Hiipear .,. the Atl'ii in Jill I'luihtijt.
horn
"Win He w. in stale !!
tin" Ohitinrynotirti: wan lirn in Fulle.! in &r. und that your honor will decree M %.alr' New Fi-bnnry. of Fib) '.CM.: lS.i!" : :. -51.-am. I the l' nl of i'luratula prized the. aid Sehr.
twenl rctrt.ritt
of York aje.live
the kin ;Jorn of Frnnrr. in the year 17.>S. of llie' ",.ai,1 l hooner. her laeklc nppan-l. and' i- ) : Harriet fir tic I tenth of thcfott anlrfnrtMt

fr*>iu whenre. in the year lea, at the age furniture for the payment of the balance fit-tUJ inches III'h. hems blue s iraiJe nci: Amelia l H. ltla< kIn I Jurkfun Sjhrius> forth :\l\Illht' paid Colleltor m behalf aI .
and !
iM I
of rizhtren.! he emigrated. to Spain, and due our tilvcibnl: togeihrr with his cost*. light hair, .llond complexion. i by well, mist, /i.l1111'h leant I "re..1. further "fla) that Mid Sthooner

M tiled in Cadiz, when, through the name and that ) our honor will grantoiir libel- a Hou*e Curt enter.THOMAS A. L1NTON I. *. ( I load .111 wI.III"j I JM I t llarrut her tarkle appaiel and furniture

ypirit of mterprize that led him thithrr, hr. haul such' other and further lebefulooii. (i.nin'r. \\ilIiamsDickM.njSIOu7ltt.. ) i i1'10 j 1' !M. 'forfeited, the nett,the 1'iutrd Stales

in the *jiareofa: few t'ear', accmniihteil a t honor shall Mom inert und [pruprrand our 1'tijtt.\ aidcar: I'm (" SN Atftiimp'it diimatrcx S'i.Ui! Therefore the Mid attorney t prnyeth the

hand: '+nnc fi-rinn*. I liut by a decree of the lil elinl! HI niilnty hound will etcr pray. Marine llarrackNay I\ The fcmlanl and all olden mil u ..l mhire of court here in theprciiii..e.,and

Sjuniili (to\eminent hanuhtng: from within I Signed 1I1.I::\T. proctor xacola.Maicli. lH30.l.lfACTINC. nil] .1 ill tAr nolii ol the institution ol NUll I I I that fine [prxr<"* of l law be irMitd against

m limit all French subject, and ronfi. for libel haul. 1'2lh. -- tint am: the Mimg of raid altuchnuiit' the >;.id S<-hr. Harriet her tackle, ijptrel,
'
satin; their pn (p 'rty. hi* etfrcti, aniinii; John Gardner m ikrth oath thai; the several .",+L l; ..i'DIll-\ and tu apt) r.ir; and 1,1t..hllu, llic declaration !' arid furniture, and lint: ch e rrnrUmationj

ottu rlC. were all cntiftrateJ.! and him.ell matters: und! thing contained in the fore- ", ulJ1J-4: tilled: in !......1 riM- :K cording to the tlulutiin II j' uilli iiiotiittun. i.'*.) ine: tn t thi ht half to

bmiaoo: from the rountn'. Hi Bailed: for gon.g! hU'l are true to the. trot of hi. know 1)11 AM I.\, uli cart 111./.I- at.o prt'iKied.! I .t'in 1 Hull .s!iToiii;h. alll.rf".nl'. and es pe-'

the I'nitM St.it*s, and hided in NewYoik le.leu und belicl. S''II'U.1t l hdjl't' me 1\,.Yo' !'issm.. ALLEN: Ll'MI, I 1 cialhi' the: said Miehntl: ( inane Mailer, d

in 17113. without money or fnemK) JOIINUAKONEIt.Doe. 1.hlIia.'cf' trail .iStmfi'l lui'urinr.. Altuinfyjiir! I'liitHtijf. I Wiiriam O'llrian K puled OH ner thereof

Sixiii, after hit arrival in this country, ht'a..cilrlltlh' rsMIE: publisher h.lt'It l :"'n uu mcd!, from. ",11).. SM, 1",1t.i.- ., .-am. I;I to l IIC and. appear at the. day and pixie bjr
:28th. I 135.
: in the city of Philadelphia J. the c\lcn-11/! patioi ije! slowed Ml :, I j your honor to le tunned lu "h. x cause if

met with Monsieur "'a1un.'i..t'oullt Nod '1'110. M. DLOi.NT.: his work, ma'eri.-lly t.. c'mnuc ls l) i ; A m' h.l lie U....klie JMcalled|

It.c. and ot'ipr di tingIikh.1 j er.,iiaseH! of j. /'. /:. c. I pbicnl api-t'arhiice' nnd. to improve I..erel-j rll ,{ ( V.wr/ 'Ii.J/n/c 7*. /.m ':: the llarntt. In r l lacklt aip' nl and! furj .

the French nobility under Lom XVI : ale l'nir: l Sutlcv of .tuus'rira, ) ,larireitu& pale: :: .-n i isulnno) known to 1 I.* :'!: u. ( IH.'ii.ltin;: ( ul ,fur "j i ntiiin ionld! rot toe einuifimud and told,

tliou h dirfi-nng: Inprihtieal.e'Iluni'Ilta.! ( Mr I Oj-liict of West r Jornl-i.' S the II.0-1 popular. edition of 11111) which \\ Illi.sn.! Jsrknt1)' ..' 2U.: ;,). i and" the mom y arising from Mid wale to

I. bfini always decidHly republirnnj) at Upon J rr
their particular request, he migrated with I that the \I irslial: ol' the Divlrtrl uforr- I and the pro-peel{ of n-. fuilhir. M.rcev* iample I 1 Tin- ,}(.[,....I.tIIl and all oilier mien.elf.d I i I that ,hele I M> < iitdemned nnd *(,ld, and

them to the then northern wild of lennsylvntua. raid, do prier" and attach the aid scliMMierEmily and sill-factor) I In ft.Uuc. the' ">.-- v. fit til.r! iM.tu-e if this' iiMrnticn of > ildj i!: ll.e money deKlribnti. tnttrth.GIORGF .

where they klectesl.! at the place : together with her tackle apparelund ,1,..-,, Arlinf) limitm 1111..' d published' 1'.1, !Mitt! 1I&lIIIIt....uul'sal.tiiuttartuutratInd': :;; : :: WALKER,

of thnr retreat a ronuntic but fertile s pot. furniture, Ire I thesamedori. .t..In 1"1.t'Jt.1 I Imoiilhl) liMiibcr of-IN' (p.i;es.aeh- IV ol .: to .IJ.JH-.U{ and plrad to the dfrlaration tiled iin Attorney fur United State*.

on the banks of the SII'4cIIlt'hannlt. to which lo the furlln-r ordor and d"crr'I' of tau' + c'uurl ,' which will coii-liliitea iHuii, :i or one \ t'r.. said raxmnriliiiis': to tin statute: inrush .. -

they ;! ,\\.,- tir! appropriate mmo of l'AitJmnn I. mJ III it the aid :M.irslial: !;it is the iiiMoin : I-uh-cript.oi.. ; : enil'tacMi"" l innll tits huiiilieoi rav 11I...:(' und *"\ 111t..1.! | 1 "ill'f/ Mutrf\ .l rums t/,

On thc, ftp-it Mr L.'p..rtr hy his .1 try citation an'l I monition by .po-liuu i :and *r\cnlix? h'1'2'| r. Kerplat: or C. n.t.1 i I ,". IN II. uusn I Di t. of \\'e"t F'londa.

iiiiii: +'ry in I entrrpri/", in a great mca. ': up a copy of tins libel and order IIJHHI IhrIn : 1 Is to 'U unnnftitiinl Ini! n Hfiitft I r-inl j .1t1f11'II'lI'.r !'rues,j1. I IN CIIAMKL'KS.On .

tire retrieird hi" loit fortune, and contin- .,: mi m set uul.lsI'IIlM :.ier and II.r.e' ..,t11l. ";"/.,,,/., anti. /:*:" ," ";- ti ir.nklltj' III tin'cMiir "'d,,'. 2:L1. IK -51.-JIII.: readini the (IIr&aarr& :! Libel it i" or

nrl to n'"t.It* on it until his drath. Thr :jlic place in the city of Pen! .icola.' h\ MIVmg ..cof tbe 'arl\ Mtwo t mini li -
: ) rat o< *>( if It f of \\ C.>t 1Iciida.. tiered that th- >!ar!>lul .>f the Di 1"1. ufcies.ihl. -
writer ftln! brief notice wa frequently j I a copy ur the same upon Dr nuniin| A- ;I lI.tll'u. nl..- to Ahul" villle t :add'i! a- s. '.ci/.c. Mtlach and. take into his nr.-
|
H" ;se ( .
the recipient l of hu Nell known Iuw,; iu1itv.and dains Al.wier iii'aid ncbr Enitlv.: aril by h'nnsti'pu| >ce lo the \mk a h.il "lit'I .I.! .. I Iciifiaiii flu I .n "' "M" >*...n the Scl.M.in-r Unmet, inrntii.ned lathe
C. ,
\ llIhn'J'H'ur.a'
( j .I:1'
having the same publi-htd in Mime new ? ; Il loiiu-g: : \ -
the auditor of I hii ociil and Aiiinuledr the likii.c i-l
I t (?. con atn'ng >:>c" -i.\J I together N Ills her tsrkie: -
.. the rite' of Pen-MCoU for the' i and' Hat Id >d :ulI ;& \ rr-.a"ltn ; and. tn !hort. wa intimately ..II''J..r. : : 'ingui-hrd arlotn nnd m lne. E: er) I J I and (urmHlIC'. und that he make due a
i he f 'I 1 hl.d Co.IHI .
of fort da\s.: and thai: he make frturn ; "' 1\ utii: t inu'f Alien: u it\ j"r
with hurt and hn i.iee ) lina'rjtIbleeolleclioiiof
lau tk.lu'
ar'piaritcd itunv :%- to
mull w prrt-rne aft thneof,
|I" -.anialon: by
.. d 'I unit.nl. ,. cusliimary pro (i'os.
..10111 that he IIUM' done in relNtion heietolnfme > ii': rt> i M"I"'li'| in In "I'a| ioi .
mithletrail 4ufehararter. lie nlhrrie.lanBnLliah I (the' ixt: Dr.iliialic .\III'.", : tang a of il... oixler and lilx-l 1 il.e
me at chambers on the brut Monday 'tI llnr.ci' 1I1"ln| |I'ii iii-rr. i MI fco: Ic"f, ropy nj-on
this and ihrfrnluof i[ : Uhotild forward hi f"ihwih. tin.
lade: in country n.-.me ** .. ..lma"l' of aid Sch "irr Harriet. >i.d III three
fi | -'Mli I 1K:; ill'Ii-
I"'lfllll.
in in the tit l. I M.II r lu1111'1
heir in image was OHM %5111. whom. (I..>- May present year.ifiveii litHMj will tclimit d. to ,t.,' nusd.! i w hick; I j u. the of I IVoacola. bycnS'e
(I 1 1 |I.- ti. .\I'.t I III star.t.iiiralllr! pulilir places City
fure hii death lies had the 4itirfarU under my hand. i i-il for. 1'1 Aj in : t !
: proud I is' ab ('luH 1 1) fill Till !lj | a thettif sin Michael Car-
.t.\! fr t:-.: ,i-'i? rt.I.i i : cop\
.It, of-'eci-tit elected arid rr-lrctr l. In awhat (Si-md.;: ) J. A. CAMEI.ON.Ji : : 'Ii.4'.,. il. I I I Iuti'Hi r 1 I Ill't: .It '.. .!! i-'l mil nine. }
i :* I.- : v :n. ; f I" n.litA
in the 'highest: alltllll."t dinitiea, drIterative I fFe /). "'. 1'' i" i,*IrIr-: u.iil a"y /1. l i:!/ .:' '.1 't"n .. ala i { fli! w mr Neu >'-pr.;.. 1 its i the ( H) of 1'rn*asula,
in u r.s' \ : 114.111"| i> '
b'tdy in the United Statm. or Yssnthe said Vlanhalatclhercfnre here fii.n tn hit I-"t/'II"riu.S. "t iif tall r.lrnii. fur the !. 'see.. >ity da> s''I :iid: that he Inike
{
I II.IIC: : ul. aril! u ul ol' .illsI.his 1 I.t ii aforruliut. -
the "orlJ-thc Control of the Unite! !,I 'buiitlturit.,.fin I"I.I.I,1. >..r!. .. t.lr to llu- I..'M trim nf siidC I return of what he Cut: :" in the: prenureit to
State and admonish 1 lie ri'H mntl, r cf tI.,' in w !o""n'+ III IViiMirola
I;: l to cite .11.11..1 lli tl n-.d und tin! ;* Court at the ( unit I Hi'i'M in '
I s < :irii r.i
) :1{n| !
I the t-aul Den) irni.i Adams Ma.ier of !\aidrh'eoier nppiir .ilnint ll.eHi.ot 'I! VJIM h, -thi* i!t I li) | ;pi ad! lu II.! <' .'c i.I..rai n .lib. tllli pJet ra*.. oiHhe hr%t >:. i.dax in M:.) next cn..tuc:
POI wluitM-eter hat ucr.iMoi.i, d !1.\ the Iln e t.111'' ''.-iilv c'hli- ,
OF FE.VS.WOX.!. < uid all I the date here.
prrsons: rrufstnin! tinlai h made
; Ic in st.s i a"
1m!: ante njht: in. ur lit !slid Seiioonrr. HIM; 1 'fiii-il: in |1'1' | anit* ll'iKnjr: :m' :!."-: 'I 1 hi. ;( ?...,..!. I _\lItJU i% futi :..'r onitrrd! that if sic nwter -

Anmvr.n.Schr. : II 1t'. hertucklii app irrl nn-1 l fiuiiiinie. ..,..t l llii i i ,.term-of.' Mil'IC.t'I'i: : !: \< i DKA){ >I.' .ic l'fI"I I.:,! t'. Vf. l.l.X.: or owner sit' I hI.' -:lIcl !of list ner J llmtKtui
Creole Carn! N. Orlrcini. Cargo ulVi\in I Ift I 11" ibr'' *.' ilollni Mil u in sY.S.| !.. in ui-i j'lily.'ifJ. ,
: : I snd 1iI'I..lIc'J..d.! bpublicly !; I |I'r. ;i.I I I D. Uh.:>T( OTT Jr. \ I'/ "liio bond ilii ,ime.. that then and inI
Jcrnon t Foster.tkhr. of tbe of \.u.ce. Sub-en. a. to 'h,* C. ENTI.LMANS'VADF. : "
to this
Clip) monition nil mast e..ldl I !suit' tli.:| 1KA: -.14.- I3t. I that can the -sud Marshal I ma) ruminunllHii
Charlotte. Drown. New Orleans. whtwwle(1intic: ns well MS Hirer othrrpublie MF.Cl: ( M I t+ i.l le lm.ilid: : wr.h: | -- -- |
(!aru i to C. ''-. Kcvter. Ilycr and l.c Damn -, plancM thereof and by j Isi.runa1..stiii'! I.I !fn.lh work.. fir far dollar! *. f' U.>>i quality, |11.> Mr, Henry layer nnd John Jerrton

and the Navy Agent | on liar aid: Denjiinin Adams, Mn-ter ol I I H_ )' Any P"*I "4si1 rlllc: tent,? four ..ir; ...eii. I II1 () 10 ll.irii N CiicinnlHT.- him use.. for ; to mine :u.I l :i-prai-e| !aid Stlmnier, I

Urn II 'lnr. grown| M-ibile. Cargo! toj j said !a;'hn"rr Emily: and hit' CAUMII;! a cup; ) I I ,ers to the (7s; 'nllr rnaiitadi- ): hrt.ussirihu. 1.ld.I.... j ati'l) uw'u lb t ..lei.us n of aid cr>miiui ,n-

Jorri;on "& Fottcr, J. S. Lcett and to
mlbreiiyof Pen.4eoln for the pan* ol ,, m-nint of oneenrV Hil. '*erniiinn ( ;:!) lot JOII.NSON <'II. :'dn|)' "" url I') riniit4'ti-ni| nulhorilt lleIrntli :

Schr. Elizahrth Forivth. N. OrleinCargo : forty day ao! designated! in said order n> .ch-.hal'' I.epn-enlid It mils Ihc' noiiliM' I Mirth Ath, lh3. <; 5Xtl.Ttt.c IOSM) ) 'be ):iH.lnl. nfoie.id[ flitll

I tn N ivy Agent, MrKran Buchanan therein yprcificd; and II)' all oil.IT lawful inauaziiw.! in two \rilnniea, a woikofeni; t Callrrtur' "I.311 11.'rter' or (\\11 to Hplny

J. Strong 'V. iVilssni Gf"(). Willis and) Co. ways means and methods whutvtcterkwhereby ider.ible, Is.gniarltt.| | Mod whiihi- nnw *I 1 1. 'i ."'nrr'. dl..mf ly s entering into l-ond, pav .
for *-3 contains thersuii! nl />-ii' Y It itm ,.,1 Hint CintHty 'J i,.. t'lf. : willi
DruTr.n. t this monition may be made III.tpuhlic : :Sine -It : ; !> i able to thisI I "la.1 Status of America

and notorious, to .IN: nil I appear al '. "IIlIa'llam''nt| authors, well known to thinInihlir ON Monday! the "'hi day of June nrM. two pi od ..n.1 l i.nTicient| n-ciiriin-- to
ling Nip tie in. Ilucknan.: Kindlon, Ja.I.OJ' j the inot hits' j jtrn h>(:tls5th tinhontii' "ill and" : Iti. .\. MI trap
rcNimi wri
till tune and place aforesaid I* fore the HS slosh: ; pruned of by the Mi-r-hal in MHII !
( feet Lumher 31 ().)) S'linglei by the :
J .hallnlfa'r for Mile in front, of the ( tlIuu..c
of da\ .
tic
.
Jinlprafores.il I as in said order and decreeIipCeifisd Ji of the old rniMilalnation.. comiilH ncdi
ap| ;
lUactc | and srlUi attend iiponenry. i rj :V- A large and beautiful 't tills r hrct.mi in the ( :tty of I'c'n-aC'IIJa. tin follow. i that s.uti l M-h ner Harriet .hall h 1-C tedehv-
S?hl'. Fre.lerrk Poarl.: Lure Mo!>ile. i I .
i ifU erial filled' on both Mder> w lib 'liiiinoroukMiid :in-:; property or >o niiirh thereof a* will 1
DaliM Cotton by II. Kelly. MIOII or Ms<'uniiN of said court to IKheld utthe [> r-l/e. eicd to the ru-tod) of the Marshal! as aforrnatd -
: CM-lI emu ratings. Willie. rll'1: pay the Ternlort' ... Eu irttla and. Count) of I
Schr. Creole Cam N. Orleans D.nlenOnton I lime and pUce in said orderpicifed ) I | ; with hrr e. appnrrl and furnitureon.
of Kvaiilni: TaveHilne llicmui :
until a dCfiil tI\f! decree orenienc.* h.dl !fished' etery quarter as a snppiemenl: to the.; up t< the aid : m Ma)
on. or )
IItindlem Deer Siunc. TtKX Brick Ia.r.
SALMAdt'NDI. It will In: fiirni h" dl the :IIt td4)' of Itreinl lMJi5. tuilif,* theTaxeM 1.1..11.udl
IK madr and promulgated in time vaid 'hu.-i i > next to stand
by flyer and L" Baron DaM Cotton ADundlrs .llllhNI'"C"'r lul
I ftlllU'w Hib*cnhrr the. I Ii art: I'iuallo tl.i atlboe'rih.'r licfore the I' 1)
lo
rruts.it.'saly in
} Deer Skins laj J. j ness coneln" ively, if any of them hall' to, and thr rt'llt. >' ni.d de
llydos by of ashs'! uuh theco..ishiid prrfoun
rharro.IIKIHSOFJAC
t"lI.m''I' '/ Mi-ct'm or the \JIr,, Uy : .
C.'arnpbcII.Schr. I think it their duty mi to do to hear abide i < ertr of the Court in the | rimi.r _
& all and | A..tilIIrtli/. and In ..1111... said r>uh..rri- : 01J KI.KKKH.: :
Schr. Charlotte.: Drown, N. O. 157 by perform singular siirhjudieinlacts (ii"I1 tinder my hand tin ?:h daul.
as are nl-rllQry and by law n qui '! ben of tht*e work who fr.rward hit tr'ul'w I (s 4 () ACM of 3d rate hind mtiatrdilie in the tsar & (
Dales: Cotton by Iyer I and Lc Baron. 3 January .
the Fast: side of I'srntrbla '
I red to be done and expedited in the prerniWM 'I riptionK fnr the procnltar, in _. '
lend thrrt-of. and absent' four
11.
-- ru '
without further licilartiin
and further lo do and rt-ccnr whit unto r I). II. / .
NO'rICE.TilE I urn' onus' tram the city of IVniorola. A* .
law and under the I
justice uppartams puts 1h I hereby errtif) the abotr to le a trut
.
a""r.>+or of city taxes for the of the law & contempt thereof the nl'M-nce' i: PlUtA.oud.. n.oiint. of Taxcn-SI. 20. .I Copy, this Hih Jlman', 1MO

A of 18-11 hares deposited their book t I Und conlima y of them, and each and ev ', iri U liT Dollars! cr Cord will be paid 'byI I'AIILf PALMF.S.Ix JAMESV.I .:Xl'M..1fr.
I No. 158. Olllnlt'nrtcntiaHtrt't'I. A-
coii'Aining' a li..i ofT.i\oi at thn office ,: IY or thl'm.' in every noluithstandinc:; A-A Manaiequcntght &. u. for arc I. t ; Ity) JOSKI'IISIEKKA: /). M."TKHHITOKY .
of the hmrd of alderman where it willremain whatsoever bll du in the C I r.M'imi sat' 'f'a\e rS :t U. -
you prl'ml1"0" '!Ultnl y. ch'fa" red at the 111" anna, from l'clII I -
T. COMMYNS.Tar I
F. .
open fifteen days for the In"pe-c- < you nhall duly certify unto the 'Judge i.atola. For reference apply o ; OF FLOKIDA.rcaion .
I
lion of thov iniere.tod. I aforesaid+ at the! time and place aforoaid ('IIA:" C KEYSEK.: : LWfftnr /:. C.Mnrrh. I .Si Cm K r ..c'a/
I M. CRUHI'KK..SWrcfury.:! 1 eiher with those I id, IKJO.-S2.-ts. JACUO COI.NTY. \
lo;: : prevnts.VnnesstheIlonorable r" \ ft) 1 IKIO' -.18.- I m.MKS. I
\ John A. ('am.j lllr tl"-'i of Miirtln \
I ---- I ,, t..t Florida.In Iarci"
March 12th. Il'taG.-1.-3t. j Iron Judge of our said court thus third day I ai l iii wmtVj Ltcamhiu i II f fHrnjiiirinrirnitiiti.
,
---. -- -.- -- -- of March in the year of our Lord tins REYNOLDS; Hiinoiinces: to tlirti County Cimrt. $ CHANCEKY.:

DR. I:. IIIIYAN.SURrjEON thousand eighl hundred and thirty six nnd I ,. <-sand (*entleiit" .nof 't ""rhe United Stairs U., Superior Schooner Harriet. Jon /:. "", f tiN J

( : DENTIST, (of New York,) of thr. independence of the United Sf.itcs(. that Ahc will open .dlnul. (in the apartments : I I 'ro the Honorable John A. Cameron I I Jnnif rllil!.. J ,

the Qath : formerly occupied by Mr June ) appeal me In the Court that James
Y acquaint the La } iJndpcof' the Western Judicial District of I I'r
r dir and Gentlemen of I)en.arola, ih.it he 'p.r.'V.. '\ J. KELLY when young l.du'.lIn.1 rhildrtn wll U-I Florida.! I I one of the defendant to the ausended

iierforini in and' fir. C. E. C. D. II I!', f. carefully instructed hi all branches. of an I ,|. hill herein, is milt an inhabitant of
operations Ienti.try, '
,has on ban an extensive and beautiful assortment 1 dn hereby Certify the above to be a 1 Jngli"h'.j"a alion. rift : Grammar, Geography : GEORGE WALKER, United State. thi1'f"riloryllut a resident of wire ulbcrof

of NruaAL LID! MlfRBALOB Il<- true ropy ibis 7th ofMarth 1836. History, Mythology, Chronology. Natural ) for and in behalf of the 1.nittdatateaof !- the United 8tl.*, it imberefoirortlered

Term which hr will insert J A M m W. EX UM. Mat-V. Philosophy, &...r "C' She will hr asM -" America, cornea into Courl that '11.,1! he appeal h< re on or before flu

coaaurniLC from a single<< tooth to an fotint.. Teetb, By JOSEPH SIERRA :T/y. Mar'l I ..lrd by persons qdshficil to teach the and ah,,, i& to understand, that heretofore third Thttrm'iiy %/"y next, and anmertheoriyinal
In wit and since first of .i
: the day
extracted with improved instrument Ladies March. 12th, 1836.-161. Spanish and French Jangling, Drav lit p. January and bill of eoniplaini
will be waited on at their own residences. -- Panning and Music 'Shf" bopcs from her 1 1KJH, to wit ; on Ihe twenty second day of herein that the name will be taken a coo-

Office at Mr. Qarnier's PcnsaeolaHouse. I1LANK Coa<*tlii? and slave lungXpeliuCeati 1 n.'trnrher. both in En-: December one thousand right hundred and fefwd gainst him and the matter thereof

nlRtllrr t". HlllM of Incting.1 I fOre: and Aiulrtca, to merit aidiuic of public i 1 thirty five, the Schooner Harriet of Mobile 1 decreed IUt'UllnCiy( ; and that thin order

JO": Those rriuirinf| ;t n,. Hf.. service DcpdM, Mortgages, DUb of favor.PensAfoIa. ornniMndrd by one Michael Carrune and he I lubfi"b in .h PrimaeoUGazette '

are requested to inc t..t Bate application vale, Justices lijankfl, nod various titan y: !,h. 1830.CPer ;: rf the burthen of forty ions or more to nit, for the of four m") froia
{ >>onibwliot4rii>,I| |10 encourage her i of 73 U3 ions sailing coasiwim from )(0I' the dale hereof. /OKwory ,
as be will remain but!. (.'W days loof other kind of lllank, 'Jtl
It'bool'ill felT' their bile, arrived at the I'ortof Pen.trol.i with J. F.
please Cleave A. CAMERON Jude
'r in tbb city. (or sale at thl .alee. lIum"1 I' i I
s..h.f. school l-iJt ,rjoinwcnrr fins *.| a cntaui MuhUo; Woman on hut d nanud R-II., I I-. I


1
,.

== -fee. he u thus out only ta the way of rerrhwi I A food and faithful dof bckw lnf W J. P. Aoic Joshua
tJ '
his Walker Abraham N. peodenfethe
I dividends at a stockholder ten. CfI j r Capt. Gardner, who fell in the hu Dndiaantwaer. Topping. judiciary. It may indeed
ri.\TlTHU.'\', M.\RClllt. 1Rltt I teen or in Florida returned be uyti tn be the f/twt orr.ftc departmerr,
twenty percent but ixat the to Tampa
same X'our
( in
its Lest
fio\l Tin: HEAT Of INDIAN WAR.j I'i time, in the actual enjoyment of bit (..pit:11. ,t ur Day, and alley was the tht fatal first catastrophe ominous to his mat A FUNERAL AT SEA. the Halls foternouBt: of Justus. there WRIt is foam for in!,

been favored with the : mil I uhivm/a controlling influence I Intelligence The following truly used the.
perusal
We have ;of the event to the officers!> ofthe touching description of pralically, only equality -
,ome letters from Fort King. General I I in the bank be has power over the credit garrison. a funeral at wa M aa extract from a volume which can exist, or ought tr'

of arrayed there with the tr ups from and Chit fortunes of others, and has therefore The 2nd Regiment of Florida Milina M i-eftntlTPubJiahed in New York, entitled exist in any (community, an f'fWa1ity"l
Gala t aad Shore ; or Leaves from Jour rigkli Nobody there, u I6 rich or
were disbanded a poor, powerful
Shly
the on tbc2Qch laU A considerable
and Companies from I power of fortifying his own (lTd-
some Cruise weak
Xe. Orleans excitement ia las a to the Lei by an Officer or ; great or 1a'lmMt-thc
Tampa Bay amounting altogether to 1140. it. Tin i.. one of the many ways in which i on ihesuhiect,prevails and U is community oX the United States Navy" Judge looks at tbe names ou bah desk for

lDelllU in g,*>! health. With this force I I the bubble reputation" :s made to ('cmupHC'aIe many as a mark of disi epert couriered to tbfc Florida by: u Death .b a fearful thing tome in w hat the parties, and not to the per >us the\
the Milina. form it may ; fearful when the vital C"fJrchart represent ; he derncs his knowledge of tt.e
General Game. marched through the In- importance of an individual engaged so relaxed that case (rom the and his .
We do not think that: the order of GeuL gradually life pusses a- evidence jodgrmtittrnmthe
dsrt eoantry xvithout encountering -ingle in commerce Elms to Genl. HCA%AIDCX wa Induced pay softly a. music( from the ftluaiWring ( law. \\'hiJe the1'jlldi'I.1'J is puie

hot'Ie Indian It wa: the; general'* inlet The Frit ate Constellation and the Sloop by>> any other motile than a respectful harp string-fearful when in hm own quiet such strong. nutrammelleUand cnawrJ t>
for thug chamber, tbe departing one b* any pswtr' but conscience and the lam
supplies and his gard of fC"lIo'JtiUD. sarroun- .
resume our who
two to procure of War ht. Louis, came up from the naryYarl had for the last three month been ded by tlto-e who sweetly follow him with their ran be no seriou* danger to the Camui'actlth *
of the ou con
march in the direction battle ground their Iut...
on Wednesday UL We understand stant public er'ice. prayers when thp'JlAiuili"ofrit'nd, may confidently cictt

ttVuhlc. ,xx'hecl thence in pursuit of the II the Sloop of War \\'arren, will sail l iu a few The General Government. having nJtr.j: hip and affection can-go no further anti each oilier w ah a h<'.iriy AU.I art{.. *

Indian wherever they might be heard of days. Her present destination is Key ded the mean. and Gent. Kt: n' belieting wbodisrourves of heaven and futire "Me*. -

and uliunately! : to Tanipa, U iy ; from which West at which place she will remain some I that a stilTicient force had already arrixed catch eiineM the till the eloing ear can no longer Me are not tones of the
familiar
he will embark for Charlotte enable! him to cover" St. AUlu*l nt'. heIbo't I lung voxe.and attorney I l.us lit t u ordered U ii.stitutr
litter pUce tune. It ill cry unfortunate, that at thus! I it pl" )fOr to embrace thetint who lingering nenr. still Teel I for the a criminal pion rullntt ngsint )fro V illiam
Harbour.! He has prop e'rd to Generel f opportunity hu.licd pul e, and trace in the slum-
moment pivctd
th"IUrnrn nt cannot command : to enable the Floridians to return to Christy. a* Lntii.g: to n engaged in transporting -
theoffirercommandingiheforce* I the erxires of a few' small armed I their anon Jber, which pen!e.. taro fcaluie a quiet
flinch, or teasels I at ocat ion* ; and all the arms I j 1'nluntrcratiTetatheestersile

i-, .n', i-d! III the lIurth can bJrderofFlonJx of a light draught of water, to cruiw amongI & which they had rcccited from Government j e'ntlcm then miut of thiyiJrend the *pinf* > t're'ne repo''e. \\ hat publiriiy git' en to tie itttirs written by

the of Ih..1rutt't" the were of no further serx ice it xva* eon&id et 1'nt be to one whomeet n'ne oi the T"nll.| M.o >'iriim. >. r n.tit; .d
town* earl MiauJ
I
ne and inlet I
tuM Ul'HIi bays of the it
peiunu- cred [ ronipjnmclv alone fur .
proper that they should' Ite returnedt4 j away are tie displeased: fur tit are i-nm' il,- .( l.vtcJbyhimM-lf. and! thus urcethe j jC j'!1 la. It ttas understood t wmic tune ago. (hat the public depository from whence they I i bltil from the hearth of 1.1" (home, upon a trou-- ll.e' snore minute the inxr''lic: t "'. II' c' j it -* :

intake refuge in the south to' the emit.luiIda lltrall.WAHI sea. briucrii the.. narrow deck of a rcarou wt'| tbeiel ,. ,
n 'm) or t j Retenuc Cutters had bctn pi.iced under restlsr | t t. to r\:- |'ofll i u> ii &uy

urn.:i.!ler. ur ,u e for peace .. the direction of ('1)11I. Pallai for tlu i !lnp. and. at tin'rrad hour of nightuheiiftin unworthy pall ; ",loft! ibe i? n'.- will hit l I.rir
> >CTON. Fet lR. ISJfl j|i the" smpnlhus of the world ,.. :.l.U nlr.dUf'1 I.., .i..1. ... l.. ..
-- -
j -
'fIll: KIKLll: OF DE.ITIi.: II j jO I )urp'trr. TliHap; >,lr.< nuts, not to he l the Pear Sir.-I found it .a* hUDOo.LltLnl I cem,. iKpendeiJ. Such. bas been the end hisf How l"IUZllI'II' can beCiaetatrattdna
'
I ''i'' m '!1L .'(t'ae I'.lth ultim,.. G.ier l I i ra.-: ; uidcitL H iit.cstloiiaMc hether thr) erf nte a fifth: Judicial) Putrid Iii ttl.I'c' finaii the-' ) whotraxenn' he( ocean and' such )' it hn* Uei.- lhat lie had no cour.tc
I" hurt
n*
l j I are tuiiablfci.ifl fur ucli a Bert ire. The ritorx fl f Florida. Tnre but one .\IJrI I nil i nd of him hor u'nlain"l' non whatexer with 11'eor.tOiticu! of Gene
(.411, ro imntid eneantpeJ. MithixronndoreupirJbv .''M it| and District Allornr in rnhcr (.f the I \\ hate just rou!igneil to a water! emtc ral Mehia to Tnmpu .
I.ide. throe of the'f I'I an general sharp! and draw too much I Hewa a *"ilur. hit I In math hi rude
MJJ on o'herTf' rltnrit'I. and we hate four rx Hut it i* hop t!I water. *:ttl! howricr. they might I t.e em In all I lei tor he carried! ft heart t'lucheii xttlh unfounded
i:j. :.** 'a oi O'"t"c'mhc'r.our mile in ads: nearly the other Terrilorus which re- art tJ..li'nill teach a I..c.n
,,f ihi i* the I bittle vind.. i IIIII\'M to ;jrn-at: adiiitnge: its l"t"in!; ofTallititrrroiirM !! hate lu-reiofore 1)t't'nllllaullf'll.: there huetwin .I liucn.ir.t. pride nud frt :aIr,' %... Then. stn.rranrtl'iiig of |punt x' and foil rrtinre to Into and all ,
a
i:
14-iu- care-j I: Inrlwrcii the Indian and the but one Court held for the whole er arx.til haul a hit' h 'p.'ke tI( Ut- I'thf r 1:1: reri m aid !j inird! eitiyen. as regait -
n'Inm.aU'n of which ha* furnished tin rerd'X, and. 'lnch<'r li4"11I. but bx what "
attfifScitofiXiTiimmt ; ,
fi-.litTinciMif. ntorj ; uurll'sul- error II.rl'u"c j i.t iri :;It of ll e 'I txmr!*.
f 'I'i ,ittinj:: particul >r!', theVst Indir.o, rte well a* in t<'r- ant t jurx'men are uhhcrl! attend sit they' I or rm-foituiie* he wa rfHuce l ir 'M.i-e ure rw"It 'Vxidtd' an.c ng thcnitelti i

MIJ Pule wa .vltncirg toward* .Purl I! !r.lIlriNan111irlNal'r: ( from p .int tu I'tlm' ill,,unce of 3 t)1 mile 'i 'he prictiiv of ha. In* humble tondition wn* .i w nc"' li"- woultlrvte.il ,. Ilea. the rr.., :.ounll goxernment has

"thou, tIC! j pt'nin'ula. intr Superior Coortwiiictery Count).. flu to none SiU'ui. resrrtnl nnd dl1'I!' | l.iid: General :o>amuel Houston and
A. wi :attvked (rom the north thoughtful he
Km Ml!
Ttlt'l --- rider I pvrumti-d in any other 'rrrntor)' be- fret eta -Irarger nn. nc hi* Colorel Jnntes How ie from their! commandsin
ilta'ieej guard: of ien. (J.iinh.i>I Ikl.irt nil! rw fniini the ajertieinentof furs ours The Judiciary et enses in flu- companion*, and never wa* Im. trice llteTt'xuii aruix Psngeis will wait ouiuh

eA the battle ground uuhout halting when I Mr Wosrt.: the scent of the "'; ,hiig: ndn. c\"i-i-il that of ant others more thaii heard' left in laughter: or je-t. I lie ht* tmdoiibtedlx
;1IIMI'dnli.lr'smear< I'nder thc...e nrtiun1 liehind him unny xtho will Ion? Isle :hu '.Ii, r"I7t" should he. toward
the ItMienl '&'1.1 I )hl rtafTcarnc Ipu":| use tlf! tosj ?att')rtl: itrtrtnc"t A.*ooivn. who look fur hi* return and I'ltterlx when Mexiro( Just
'in rv*. niitioiitfhweoblaiiud the- f.n wrep while Uinif i t :1 nerou<< towards Texas
the! mot app.lltn.renefl( ( that can be mix. I I max: IK- (.um.! at 111. C illinV" ll'.tcl. He!I. reH>rl o(a rum nUtl.T l.iM. year, it w a* urabl"l they arc. told: they hall +tx: Ill., lace nomore. ralhir than rialix or ci.tei>sbly: ) violate)

f.nel They fin"* for the pa!!p.igeof the bi If. A the uatiunal faith and endanger the commerce

>ent.redb! .i\c+-then a cart, the two oxen I toltcc'iiploid' in the erection of a Monument I a..cerluur.l l that the runnutiee nuteven brought* the upon n'nmn deck* of w poor<..iud in Prettier that ham-wcrr' o'c' cOr:. ill1"-\' U. lief.OTonnell .

of which were lyin dead. ** if Itehd to tfie memory of W.ihiii3tiMi. "',. rtixirl It agaiiii thii. year.* being corn-. f m..*.k which through: many a night
pus e'l of ifurerent! nu-mU' r-.- l l.ex roi*.,id utormy
their Mill II 'tnnd that the ( had *w sine to the wind, one could! not tutol calls\ the King of England an
fallen a*Ierp yokes on them. A um expertril mn: red! lh.it" *.ii..h ula: the rats rat /.f Ski \\ is I '* "lectixe "
: the njht hor earls unlit nlnnl i < >- ilolfir Krcr' tern Pi-lrtrl. and the of "erte the hi? tear that" stole uncon ftuJt.h Kiur the Stuart family having
ml* to one or two e*! wereuren MI : inr'U- crest iuctity: tl.t been
down the rough rhrek i dl'I04'"t-d| I by the English and
of his
Near them trua. urn.ill t'udo"urp her of the ruminunithn* it in ht- )jn,v, rr Ju,!'z:.t.r' riiTiiiiiiug than ,:,urb at I','n->.a u!.' .k ":f- r iiiP.tcti -. When' the Funeral herxice hardy I companion wa* theGuelf .elected in its place.people-He cites .

mild ht frlhnc trie*. in !urh a minnT ** iherefun. tn r"utri:ute tuthi\* noM.' "ork l an ,.e\tuine tirciulttouM read to that mot atTe-e ting pa,*,.ge-uwerommitlhi this! proce'liiig' in one of his late letters
I r.'rm.t, in rnrlrrt<<,ii safe id( nA\ 'me.
tn (..-'" a trnuC'ilarbrei-awMrkftr! tefii! -r .if nntmiil I y;: "u: idThe |It.N'1 I | %. .f %u'i tin r...u!.vti>ii,
U ithri tht. along the north and "".L (.sec's j' !"cri.tionarr| t.> .M-drjMMiieil( in I'u'jru.ltI4lt'.I.' .t llant ratiratunepu'rt h. Cmirl "f .\ 'r.1 plnnkwa: h"'t'CI.4'hu'h precipitated to tat th" House of Peern, abuse uncontrolled
and uncontrollable
.. the m"tnentarx' .ddy oIhrwarethe power renders them,
nf it were :ihouithirtv l t"xlue'. nltt 4tlm"r..* I monument .In.1 the nine; : of rich .,,1)1"" 't'Itt' t lif'ulll! ] a\! \ .ix < If oj..i'u thut'he next !x di!! form quirk.- like the house of Stuart, dangerous lib-
ap| eariiig a heavy sigh from
!'<' much of the cMlim I 'IM'r all! thu h,' lou ihoe around told that ert He lIa :-" The Stuart
!k' !lebsuts. aUh-iuch:: ? preferred as ; a* tinj i :tld! th,> ctiiiiitx, of Franklin to the the Mrong heart of ) ) family
them They I in 1! of Washington IItItH"I' the sailor can l-e touched with grief and yielded to the necessities of British firea .
.,.I..fl upon were Iti : memory runt nuea to U I Judicial Putrirt, and dMp iiM> x\ lilt
truly unaffected dom : Ihe monarchy itself! became the
4 rruw only
slnv.*t e\"erv oneof them in prerie'x'thepoiti hnnnr'd.Ihll.n. term Hamilton: and Madion. Tin* I Ilru may arewmpany
i I tirtue. in ,itn mot unpretending form, t lathe more seenre. The Lords must, and they
)
the. fieht. iheir head: next to the lor. orer I I niritt .-Delation. t tI t .iI I how twMiji issueh nvene forvotrrn ; and the Constitution! w ill not only -
nm xerx re-jwr tfi.lly.Your .
w 'Hr'l thev hid been firm?. end: th 'r t..wtif"CI j I'I 'rtlHIS snotetv' ( tho"'e Prcoident wa tin I Ultt..Jt"l.lIt 'ream. A' min VIe aura theskv. no scar retatn be aiore pure sod salutary, but the moms
"
L htc chi'-r Ju-tire M i 'I stable :and fixed.
+tr-h.ill>)> hir Mn- i r ,
JOJ M. \\ IIITK.ToWji .
-tretrhH with *!nkmc rejjuUntv.: PrJ.1rh : : -
|I mencfi an iin-lcrt/ikiojr: in uhtrh e\i-r\ \ ,, The arced rite no furrow from the -
11 '\ other They had evidently beeniiMi i .. Wn N. K%' j. keel
uirrcin I. I'trr( trd, and fur whtrI! c tt.rni.Tiran Seta York
I Fcfcrwcry 17.
,
r \r4 v th"vr pot, and! the Indian" \ "lnmH {put forth an effort Tf.ietii 1'-.r1 thf Tiiltiif.ntff It'tfliiffuftr. s. dlf'lIln human hearts the thought of
Rnuuuu: FACT.-Yesterday a sample
.
of thedi.Tf deul.
htl t not di..liirbed them except by taking n tt nttatr* har r.tti-rej 1)ee.tri< .i iin; life oo Sunriax :iftentoon of oats way exhibited, on 'Change
| w ith enthiiHia-in into thf t It'\\ K of (lie There i* M>m 'thing peculiarly melancholy -
tV- .ralp' of the moM of them Not far I mtiiJ J IL.| .t. M"IKV ron-ort of (.en. H. K, and which was part of a cargo of five thousand!
agrrrand: large gums hate ihiiii beets ('ul.i itnprcr) itein a burial at tea
I ;
-j uf tin
!' ,'n this litll"brei"!work. were found lit". ]limed.i | AnopN| .riiiintv is now pr -''rnttd! ALL place Since the fir"t settle- there M here nut coffin or heai>e- proee- bushel recently imported Iran London.Considerable .
; mint of Tal! Si.Jir, < nlont the road; and I hv the .idr i I If to earh iitdit 1111111..r enrolling himself sn.) 1 1 ha* CJIIM 41| and ion or tolling 111-lothingthatgraduallx' quantities -
more profound universalregret <>f are now en their to this
hi" fainih. a mciul>crs prepares
? the ,":a-1. 2..nfOuttwhlnd! trre. which 1..lrlftIlr I Hv nalurr in.J"" i to gr-eo oral .. country from Furupe.C'vis..ldc.f'rosn .
1 alrlj'. Mdt i woiui4| up m the drapery| of its
I adorn thrcircles which she routed and
reported for fiom in
had been to corers the en- couch
As accredited of the nuuchaslfthedrera rd
: agent a\hmp ] woe onlyin
f jfor their her sari!
nlanr'S ornament
emr'. fire. About two hundred '1"(1. furIther '!i ton Nitiotial: Monuniciit f1 i ) and In the
> A> oriaiion.' death! ha. created a rhnpm wln b mnet temporary > ii-p "'e the Cfitnltttrm Cour.
"ere It number ofhodie* in the mid. 'I '|fat,; its cla m\ before the ciliren of |11'r.tta. will not readtl filial l Hut wK-uty the ha 'lhmrr.l.. of %Iecpmg uluniU-r. it N dropped from hey M>*r.-. Tbe U. S. nail achy,
{ ) r>e ll1p. in pri-
I e.;Ia. eoru'd" iit that when called menthe wate.' : the waters elo e il l, \\ arrived this
the' upon they 1 uver uura Captain at
rle!1 of the road These were e" identl v I tate walkof: :life, emong! the (lIc'ndnr her ALKLST
\''ClillIre an a"IIanJ read}' *pint I II i tooth and dax and the xenel qui kfy |-"*.. ,n on and nlll a I".rl| veierd<< 'y. in 6 days from Key West, I.jj
airtnr Quart the of which ,, I nmturer c-j-eri: iIfly inI
in rear 'n.1 J. LOIHNff 'WOAKT ".ht"r,' trace left tell tvhere't.nk which(
I I I |her sill '. thr told will be IS to from II b} t th- h.N1y of Mnj Dale: and a liulo tr the ,, __ "_ I, owu ) arhtui!. t ItdlL and hr,.. our that cored to hoOk at the !I letter from our correspondent, and a Key
moMno It I Ii 1.I let
The folio-tin;: 1.4 the tiraIU..It'. and : rsry experieiuti era) ..Ux. and' br<'.ihe tin titil There !, Ue4 .,
r!r tit thai ur Capt. Fraz.cr. Theme were all t I fortunate thai the Little one* he IIM, ,leit I aIr. is paper of the 12th mt.
I the rt'fore the im*t "proioment." under :! in'tluinj that for one moment can point to j KIY lies, '''tb. 15.
shot down on the first fire of the Indian, |behind her err a* xet too xounc' t > I le c nriou !
the editorial bra 1 of the New" .. the deep unti '1I1'.t re''tint! jJnceof the de, G ntJ..m..n-A .
Urlt'ellII. f
since
exeept, perhup*, CapL Fr/er who mum -e ,. of the |Ii" the ,bite MI"MILK! ill j w days an amtal -
(
p..rltI-I' s M a the midst of the '
III
of the 'iOtli ult Tin->' >cnn dctcrmiiii in tin'' di |wt>N.ii.on ; hut the: Urt.itnJ( and grate 0- ( from Cape Honda brought us inidhcence -
howe hate fallen earl th* .'( :,? the' malt' .f" .
er very > in fight. \ in n sat untnxIi'Mi|
from that
Ihe
10th int.
the LouiManaLxgi that '' jafilirtei! partturof her N'''om. who h.. lit '-'I' | quarter up to
Mane of the friends of the ofTieerofMaj rt', eU'fII.b j itude ; affirtion cannot approach U with 'I' Indian .
personal I thti' .etereiy chaoirned! and It..- lia'usd hs had not tit been to the
hall stand on it* ow n bottom" The rule I .Its teats': the. dew .. of h.- ten cannot TCaC'. t ti ,
de'fcommar.d were present ,that aI!J M \nitx' 'UneaiS' the .un," m,i) L'cht' IIc'u>f'. nor to the plantations In its r.
%nd every officer slain was satiifactori'yidentified. Is a good one and M-ern* Iftl.> well rnG'rcrd.1'u i iI I will i \i-iaiin in IlIlt.rlr.I..r.'n ofhii 'In' ':,rt, i III.I asset| there inr umlit no tiolet, sit !>hrublor immediate ticinilx 1 he)' hid paid. a seemid }
.
the''I the Kdilur of the Ucr i iI !j :an.11II ions of anai.i..b ;- I ji iiiuiriiiirirz: stream.h tisit to the planlalion of Mr. CootlY, ;.
buried. and .
.
They were Sir,--Ia cojiformilj. w ith the rues! flC the i I I' f'b' ln..wu th: earbr, .r,1| ht..LI..III. max itupti< titoii. but no advantaKC | at New Rixrr-( whose family tea ma>,.-
cannon a mitt pounder which the Indians i I House which rehire that the uamr of the ".."t 'I| of wealth; or honor, or pnwt-r., Ihulurh cred on Ihe 5th January, as you are aware)

bl,1! thrown into a swamp, wa recoieredand member who do not answer to foyer mmr; I I 'ii'art.Ih'r hurt where ruu;hl wu t t. (tI t\ ", I'. life ould rermrilc m,- nt it* elo e to !itch || and taken aw ay e'cry thing; w hieh they left ,
burial I would rether'hate the
placed in a vertical position at the head w .lieu the call I* made shall: br published j: next day' in the Mate tiazctte. in one of its I, Thwui! Io end Aetkss.tara. rel".rr loal. and cani) prot .,non"* u( the Minple rath- i hou e had also l-ern ransacked-the furni- 1
The bodies of the
of their '
crave., non-cum- ut. and droop unknown. and unhotror -
away >
most prominent part ; I trau.inii to In' dframt nr me nut to see tj'ee here lure de>lro'rd-Itf'd.( ripped open
m.I.mrd: officerii and men were buried in you (-d h, the ,world MJ that my final resting< "
I CO who
following name ; Ales rs Dehu,'" Its I rind tn"rn iti WM'llIh.U ff'nf'tIo tbr tear Mr -LIY"S Mark boy, it was
IHO crave*, and it WM found that etery |luhane: DO M>II, lluile. Lahatut, Manguy I Oeourssanets. H..kint L" IIrrr." place he l beneath carne green tree, by thefideofome : Mippoed, had been carried off by the Ins

nun wa, accounted for. The command Miiligan, Ogden and Titian, as hating notanwtrrd ,, .An-l' .'.'14") lio> .rr .,erihior eAflv hire. familiar upol where the few d 3nA, has since made his appearance ha-
that Toted me in life visit todeath.
of ofTtceri and to the call.Iteepcetfully. t Till mourn'J and ntoururr sir unitrvl in rtpt,< might me : tingresprl l thelime of the massacre r
was composed eight
one I I
I b ofa boat he the
nieani> stales.that tvt-
llr. &-c. I -- ) ;
,
hundred :and two" nun-commissioned of5- :, ItO liS';EL. I From the :New. York Gazttte.IMIHRTNT I race wa committed by Indians well known

errand pn" a eji. J cik. II. K. I 1 INSfRANCK: ('ASt:. I rum! the l'Mlton' American .. /r. I j jt I to him and the other inhabitants of that ,

The attack: ..*.ein to have been made N Orleans 18 Feb. I George Barclay: thll) ler Litmg-: t Judge IIopktn+n concluded the lecture, part of the J'f'nilbula-'Dd who had oftentimes
i -.- ton, TSJackon I i ilc.ixered on Tuesday eteiunc, to the Mer-M j I had intercourse with Mr. COOLCT'S
1..1 from a b.unmnrk "II h aa bt"f'n t.uppoied..1( tn.ethe Floredian. I Marine Insurance Company 'cantile I,, Library Company, with the fulfo.- ,}I family. They e'rt about fifteen in number -

hot in a thinly worded country, the Ins the hate no further nt-ws from the M-a In the ca'e or the Hntih hip Sir Jamo me observation, which were responded to I Iby and, it is said, were prompted into

dun* having c mceil*"d them'el\'es amongthe of war. The mail (runs the Ea"t, which'!i Ander!<<,n af'andonctl: at ea. on a tray age the class with the matt animated mail i execution of the diabolical deed by revenge

ptlmetto and which hit sinceUen I I will, be due this enmg. will probably! 1 1 from Quebec to Lixerp xd I in DecunbcrI r approbation.. and, in there linus. it i* ;for he murder tI f an old chief narr.ed Ati-

gra bring Kimethmg: deruite. A rejtort was I ; for |10..> fif rudder and Itemgina ira I| cheering loMe s such sentiments fOrrcr \',., t i borne, who was shot and his hut burnt
burned The battle ground is about :r current here a few that (: 'When tau ee the mighty mind and months rested
'[ days since i "n. 1 condition ; and defended on Stir ground: I.1 I ftome i ince.-Suspicion upon ,
nt: mile* north nf the Withlacoochee (>ante* had had an encounter with the sax- j j n that (all the Chip's water hating Lt1:1ilia brilliant genius of MiNsnrLD, for you know a man: who was in tomtGu rc'token up,

cr Ri"'I' act, and killed three hundred of them near t, deck on sailing from Quebec) .bc was uu- hot\' distinguished be was an a scholar I ;and confined in jail for some time at this :

the place where Maj. Dade'i detachment| i eaworth)' although part of the wan i x a* [ SN orator a poet and a Jllal -. man, ss well place, but at the last term of the court, as .

\ larthn ? developement has been lately ; was cut off. It originated with a soldier : put i into the ship's poop) Iwfoie the cli*.\>ler a* a judee-applx themelve, with all the no evidence appeared against him, he uadischarged. !

nm-le! in New York by the statements exhiburd '''sin the Su'anuee, who returned from ser rile Jur) allira trial of rune da) ; soul weight ofhis authority, decide a 'cnlre ( It b presumed the Indians

r' x in theatson.. i ... ter. about theale of a horse or rather with belief that Mr. CooLEY
by the Fire Innurance Companies of: ice jfifttru iniiiute" con .ldcrattun after the cneewa y ;are impressed a :
Since writing the aboxe we have racers i! .git en them lat ctenmeby hi* holes r to establish and pronounce a principle of could hate sided in bringing him
that: city to the tate I>-i latuie. It rfrni ted the following note from his Excellency !. i Chief Jutuf Jones, decide in till the legal morality the eternal 1 foundation of to J.uUlOhmtnl-and hence the dreadful t

thai wnh one exception. al! the Insurance Uox. Haton. 1 I psintr 1 1r m the ease against the I..a.uanre'Com'lu" justice will xou not ronfev* (bat tux havepowerful vengeance hurled upon the heads of the

obeys had taken ri-k* to near'double: the t KILCCTIVC Orncc, March 5th 1830.11r. i ii ) a- foliott : and faithful t guardians 'for your i defenceless inmates of his house. I

amount of their caPitaL llni' worked- i l1ton-'or the innrmatiunnfthe I'[ I. \\a* the rete: .1 properly and lIt<'h'ar rights and may feel safe under their pro '* M r. COOLIY, mho bat present in chargeof .

pjhlacbe gold enough to announce that |I ily aluindoiieil at ea ? \'M. lection ? W htle such sentinels keep thewatch the Light HOUM at Cape Florida as

rwrll until the 'late dreadful fire which 1 Lieut. Page of the 4th Regiment of Infantry II Was he( tc"..cl) M-nworthy when she you may rest in security, while they i temporary ktt'pt'rith four or fire men

rendered an exposure at tngett'rr unarmdab'e : has: this evening arrived here from sailed from L" pool for Quebec ? Ye*. are true and free, no great rone can bei i for hm protection writes to the Collector, :

: The urTcrer. b>' the fire w ho hail "tfrr-| Fort King. He stale that the troops (r1.1II'rampa III. Ma thc vessel under all the cirriim (;aJ! you. De assured, that in every government thai the smoke of India fires can be seen I
Geti. of, laws, it i* in the independence, from the House in various direction
ted insurance nr. ufrt.urtedi'It! >edto being under Gaines adxancedinto !lanres of the raw seaworthy when I Light -
| ex ;! the Indian countr)' on the 13th ult. andprocettJed she ailed (rum Quebec OB the 0) age 111Siiretl integrity and intelligeuee of the courts, OR the main land. I

r Berate the compame a. thr'tuthon of their : to Camp Kina During! their ? \'. that the safety of the people and the duo It is thought that the perfect possession .

ruin, and they arccrrtiMitl= )' much to blame, '! progress the enemy was it seen or fallen | IV. Wa the vessel I neswurthy :after the;'rsbiht)' of their, institutions will be found which the Indians have of that portion of

but th..\, hate acted accordance' with the in with any where on the way On their remotal of the ca-ks of water (rom the deck I -look over the population of this Bleat reI "- the Territory, will inevitably: cause it to be

'pint of the time No man in huMne'Ue s., march the bodies of Maj. DaJe, his officri into the j IN'>op cabin Ye*. |I public and mark how small, bow very le>"'r'rudto by large bodies of them,so soon I
and soldiers who fell at the mas.acre V. D''such removal occur before the.happrumc .; !mall a portion of the tiioxiug mas., his: an a rexer: fortnaeattends, them on their i
111 Urge: cUic* think, nun -.-dap.. of oltr'lftC >- of \\'ithlaepochee were found scattered o. of any of the disasters which!il I any inditidual or itnuiediate interest with northern! boundary ; and there can be no i

merely on hu .pital-nn man i ser the plain, and were buried. No appearance caused the abandonment! of tie ses: :*cl at l {proceeding* or policy geaerally tpeakinofiheexccuiite ;/ I doubt ofthe fact that a force rent to scour .

toulJ do ao, and aecomplith any thing.1 I of an enemy was perceived on sea 1 Yes. or legilutive branches of, the coast iron Cape Florida, "on both sides
the line of march the w.bich led the eminent. Hut the administrationof of the peninsula, the
Tie idea would be deemed nle-deluvian ; expectation is thatthey VI. Were any of the disasters get penetrating everglades
% have all retreated south to the Peninsula to the abandonment of the xe.*d at sea, the laws ; the dispensation of ju ticc be-l I I with boats as far ss maybe practicable, .,
Credit i. the mnulnaem ttniverialc, thr. and man come to the door of' would render hwntsalwmC't In .
to seek safety in the Hamraocks. eau ed in any degree, by Ihe'Io.aeeoftbc errata a ta preventing c
tow alchemy of the age.; A -nan who haj From Camp King, the force under Gen. water on deck Nu. every citizen, sooner or fat**r. directly or the Indians from amiliaf thrnselves of \

Lhoasand dollars to incest "a commerce, Gaines had proceeded bark to Tampa, in* The amount of Damages in this cawas 11o indirectly. Who can say thai the properly p.() well known and advantafcoos place t

&r.t of all tending to make reeognoissanee' along the about SUn with interest and costs. the liberty, tbe life-of himself or of of retreat ss Feutb Florida affords !IIm.By .
purchases bank stock with the, Withlacoochee, where the battle of he 31st The names of the Jury were : EmundMorris some one nearly and dearly connected with { tII. departvrtof rhea ..s.It of war t

*holtof it. He can now draw from the'! Dye wai foujht. Very ,respectfully James Burly, Wm. N. Falls" him stay DOt, at some time or In someway > Pcnssrola, wr are sgara throw D O{-O 1 our .

Bank *. much monty ache has paid in. and JOHN II. EATON. i Thomas Shepard, U'GafaV.. Summer 'spend upon the Integrity and had...' ewe resowrces."

,
''iJ

N M J

.


.. .i
I liST r,ciMtod per dug| Krnhlcni froiM .,,111 THE PRESIDENT OF THE( INITjn ON Saturday: ihp 4ih, da! j' of JnnrntxtUtwetn Fi,)h, t r other ankle utually cold u sl j
r
1'1.r."i.lf'OJ..l t'I ", rTrI:. tl N. l"urk, and for wlrattlifNcu: :-Iltr" : STA 1':0:;. << the hourof 10 and VI A. M.I.I market, in ant oilier jattcl the tit) ,

-- near the :\.5V)' \ ard!, eM-el'ent tH...hen I\1 :' p's-..miirc: of I IrtXX. I AMH'JxtKfON.: : h.ll: ..ITf'( formals, ill runt ol the CmirtHOIIM ni the IrLe houte, they riiall furled ILl-i a

t \KCII: 11'1 1 IKW" ;i. !; Untie., Lurd 1 Neouit| l'ippin(, one l alt J. .PrcM'lctst of the I., i tati'+ ..(Ameiica.'do in the ('}&)' of I't'Ii>ucnltt, the full,," p \ ft.r ilery t.Wtnr a .t.m ma r>nedin i

t.J' iny propeitx. fir too iniuh Uieru'f i"i vtiji.i'x ..U' at the of the h1a
ratip\ Work 1I."l"4. Sin> riu F'tdr) licrrhx'' dtrlare and inakt known tall: .1pn'ilie I .1..lh.l" dlHIIM'1 )Sir

The' t.\-. 1 r.. xx I' iurday .., ,urrcnt,8Jc.rv! \\ iurSttrrtM iunlain..Ma tMie' will 'IKfit.Id ut ="'T. \1 c.:1'.IIn.: : 1 the '1i tailor) ufllonda uud (H.i.ix ',1tb..l.I! WhichJsa11L.eKrtheweoltst'
j .. .. of Ff: .unibia. for Tats t'nr' this .('(.n it, tit; oi.d the other "lialfft.ril.eiiif
E.eitmi'. HI. .| ," :i i.iit.i! 11 Stsst. 1. II. T. ..... C'nrrrnt Jrll> in lite 'Tiiiilijr of Flnd on )Moin..i\ up 1 nllher.

tatHII. Vl !. ... .&We .11 till. ''",1.1 .1 i.i..illll*. ,'...L.I'.I.h'.HT4. Anrma'Irv. \\inr llitteiH,1! Ihe. tli ilav. ol' 1latclI ,h l.rl. fut I!'| ilipo.il'til I I Ihr :II..t day tif Dettnd-rr. 1 IK s&-|inlsi VStitioi: lo. Pv il fl ttltt, tidrind, 1hl

or -"I j. .'x ....t: 4, .!ia. cMrri.ni <>l ihc yl,..Ir,11htn1111'L1sal :Ns, t' t f'lloi llri'ad HnMur W'..ler .,tdx.irt' ; '! ( ihcpu.ihc: limU xxithtn ,Jl.r limitol Ihsuadeunsdtisa"vt lIlt Taxo arc J:uid lu the nnuenl. theMtWrihcr. :' Ion the tyssal* ale, tujCt{ )
( 'o.ieht.ind *. a* not rj : : III' t I.IMII ) fi.Kllonal lo\xt. )liii] I IU. ( Minth. salt i. urdil..CNI..f'llf".
Jtirhard Sha(' .f'II"f\1. K;tI lwar l JNiIlrir ;; ,'l'l.dIml. '. at 1 'I 1 MM -.- !'t, I'.l'.I.ia pioxi.-iomt tinordinance be
the Nnuihern
eoiritrj ha1! i latin ). and to\\n hip I 1:1.: sal taii-je :Jl t "ni l.l'
( J..IutJ Tllt'IN', SsHlp"' aI SiSiuds. ':'ill' :.ino'Mh haul luitnial l I 'a.i i, the' *..(.. '1'ntu-hlp.| I. U. ;il s, I. ">. ''t. .. and $. Ir iHm.nl .\. : I.IJ XlitAkNu. : .lcl tie| ..II. are hi| 'rs'hc l ''lt..lf..1| |

at lav of NaiiunNhakrllurU! det'i.a ai.d ..II', the iti.u : tai I l."i. letton Inlciidtiicia Slrtct. ( '| | I.t.. 1 .
niijit--tiii:: aer! Ila\: tIt" "-.hii' !'. ( nt.rth ot .\ n r.lullt'',, 1h 1.1 1.\

! 44.1. I III..' IM.t.t.inni- .n'nI .

! r]1111: atrfrmal4IIty! ;HK! aUul'tI'r.m'! IHI- l c'. t'1'iLtllatV. toinloit ail.s p1, a-i.i'jariit I .\.1 .t.llt J Ul.tl s..w II'I.I' ,lt. o| I*. T. ( ''CnDJ \-0: P.iri-tMt I 1'1.111. ltiut:

I tltiad list a |N-llli'.ii (ltM- |I..*<... tila:111. : \ } fii..meid: ] att1 c.n. \Mthlhtan/ : '....r.. JIi !'"!.,. ( ilit.tin fur I it.. J.tnin..t'.. ( i.I'nty.Jjie. I .M. llu'Pltn.:

I the ("mirt nf..rif.n1 In I'.,.>,.!ur ; :Imrl'a.l" ; 1'o.id IU Chare-lo.i.! S. ( '.. urni) th.- : ic.lJ'.t : ith. It.; ..- Jill-Inn. I .rtl.y.

t tt"rUhd' !'v X:,'lj.ill Slurl 1.1.I; to \'. ,1-: I.....ksiIn :.< u Xoik. Ir..".IIi.j s ..:inN r..t'.. i 1.II' rti..n.II.\\1. >l..l.| I. ,ioivn-hip! U.It,, :\. oIlC.... Anjiroud, Feh Jlh. I KM*.
.t 't a C i. .. ,150 : s. 'alai II.: : ,'rI .4 I,, ata ,
liamJ4i- m. on hf uml.M.'f.! iiitcii>t .| f'\\' Xi-ik' froii' Nu Ohaii" in ln., I' .( I C. EVANS.Mayor. .
I 1 '.. !J. ill 1 I. ..... I I. .,.'! ra.1 I 1. 1IE: ui'i't i-iirmi1. :adlliu.r'-Irater eA
. -owl S'.. ri\ ifar-l. I!) :
t-1"i ; Ill .. t !... .. I rs tia-ttl will -
< .. ,! I... .tSiiil.ll ajilo '
1
It tlio li '" I J-l 1 i
< ch. I rch i.--51 l .
I i-r fir :-O'-MI..n tm. rown*!l.11s tau, Ita!:;o i Olku. in twrl\i il.t' -. From ( h.cl'. ... t.. i U-.:. .y I'.% u.i '.. -. ( soul tx ( onrt ut the 'hrtt I) =l -am.

Rli rn. .,..rl"tt.l N\Y<3.. i.i tU ( 'ulnly; of dtil'! I'lori'ln \\v lint.; :t Iri..t' l.i 4hoie ai .u Masi I 1..1. .i1rsUoutaulN. Itial i
t
i I 'I I. ::. : 1:1 t1! in a| |
I 1trirt ufx fM I.
\\"t1Ju" I..n. !'.1..1 1'inei.i -. % it: (lmn).-' lo j to1'ltlilt
.s iV.iii.
t. .. .. .
i ', n. : 'j. of f.si 4 v*. .j u ..nt! loi i -t nit mi nl t* slt-r114rge.
AI.I.I'.VII 111.s11..lily. 'hJ"-."e. aUo l I'iai t l.e. foni: ;!.. .i k. n" t..i. .. I I.I.IJAH' f.AX I.OK. I .SNtri/'r ( Wirt I'ttttft.n, ( i'sly5
'i'. u, ; I. a ; s. U !.,
il U .ij-1 a.
fur l'. ili..nre. flint I to Mill! ...;.rl lUe and tun to 'I..n. I II. IU and 13. .i. .1:., 1 I. f 100.1.
No*'. :i!"'lh, 1KT>.-.K. -I in. ; : ':alit ITIi\; : ,- t1.. : -- ---- -- \;ti7lh.t I I3."i.-JlTi.-MlxlU J.\ ( '11.'J;/ ,

i XuUt.(.. -- j. .I't.n.artil.i. Jaiiuull" l 11:31 f.. ', :\ c: lit'('. !; 'it : sat \\ ">5 F-I.; i lisit. I \m.. I. lla-c Ccii.ptt. x *. >au.ui'1 M,

)..J,1 I/.I/MI .., //..".r ."',':.il,.. 'T-t : |!
j rill II t: uihlemjiiuil ciu>. astirLisa? itt : III r.u' ;ili -tut'! I 1'\1' e .
JL the Xpnl. trrniof ih: hhll. Illc (wilts tHIS]J'1 1--: 11.1.11 Ntu: Oiit-i.- Inc' tfitit ...ta.II-u..1: 'IIClU at... >I..tt: /'. ... .',i .\..r. ';: tal I.1. \\x&. r 1'1) .UI.the eiimplatnaiii b)IujCIMIIM'I

Court h'i'aiu'iu! ( 'MIIU\ In. uul, ajijtl" I J Moln'fiVl! nul,:-.- From Mohilr! to AU-MI Ilu. j "I T':.t it.j> \\ i.l.:M. '!f.. ....... P alliuexit ll'.nd
final! ,.ulciin-nt ..f.I..* I 1.I..h.r: \\ II. > l M:I mil '-- Fitun .\U:!lIotl'l lt' (1.- i .. $ thf I.t r: u
for ,; lit )
a Ittill! '' "Ml h. U IIIM.lt t45.5 hail .. I.Mt* It.( id J50hn sic i J Ji; It is.. sieve-a! inliutntaiil
of
('. nil''1'11\ .I..c.c.-' alit! Iuutu lu IlL tll.- I leM.ui. I Illalulla-I'I50ul1'fairlr< "ti'nti.\: \\ !' it. 'II!, d t to {i'f. M-ist tin .1 ............. :IM! rUui.f! i it ? Xi.tru ti.ii'uitA.!|iif, td.( 111 :50r,. im Ill 'Jtintoi) I 111
i X'rk. I.MI I !.' 1'1 li-Frz: -ai :.Nrw l h d that lit apj : I., Ie on or
nss .
'
i iIU'II u\t.u l.Jr
charge! rt-- r.; i'., t M'Ii: t I ....* uii i i"'f '.'' ni > ('Jill.-1's.s: : eiM-tll Jit-l! OlllP E\t: | ..;111 Olt
!le..uv to :.Mohile.\ J1''I I.out-( I"r 1'11I \1... iirIt'i I li. tl I da) sit A 1'11 ne.xt acid nn-x lr
I n. J. CdMl'TONrfflllK J.rr. .
<
I ..a i I'> au-t ', t .1.) t'n I.< i .I.i( toit. t.ii-a td It X .....at. e i>dl. .\.. -lll.e X Hal. lull id .
I .\ as-t.t |la:t'J iioia, 1'ioin Alicia' I.> ( complaint or lle: same will Ie taken
s'14..11 ft. I 11CL1.21.t s- : .. &k II. II.< ...?.. i."X tl l I I. aifi Ii i.J4nlli.15.11. iuht; It ft. IN: C I HA :N for and ll.e .
and
--- --- ( .III.lltll. J..III-rrulU'1 ) I bxriNe'fll. ltlfr'M'd
> I
(; \ aJI : 1'i'U- 11.-..JU.: t1.1irr.1I.'r.: ( KUX."JMtis; n.attt
Neu X sari.'ti'o. thiuytheiein del reed act
u re inf
uu.h ri.ii!nc.l !iu.. iirt.\til a nruJL a,I / :. a.i..t the ( mplainaiit h) 'ix l'oa.lal.e
(
:M'ikin .
u..S l lfifii T..ia-.#rtiiii'm of I-'n'.u >fMlHj I'. : I k I.. a .at I I an' on himoiioii Icaxt tin l
h' ur air iss-is'- of all ttoj (...:. .. i.i iJtr Upiddilitu in the I'rl.rs.rt'Ia
rej .ircibj the =NOCK> ol Muke in ("on ::r4Ul. ,il 5 in I-.- an anointed bah hers in.uitl 1 I ( xxitk for four Biuntl.
j.uix 1 Huh. ISI.Y i 't'l'1 ill(: = Ua" FIUl'ldu. iat''nt'C : lie
: tiwticut. t'! : 1 it al'peslit:" to the Court h) Llhdaxnidttl : ceixel l

JOHN (\1I'IUII i ij I.. It. I II lil flu' -.:,'lr.l'',., t'ttHll fill tl.I, tilt lit' : that tier .lI-h'luh"'l An::n-line X lla* i> )

j }::CL)). \!",h. I 1-vJ-'i.- :>x>:).--if I t'11117 iris 11 ./'<'/" .,11",1' n* tl .'unit u.i( i.t.i an iiili.il'itniil. of llii. Tt'rrnorx' n i. sari ( \V. J. KELLY: !.

... ,'" .,! I / / dentl' 11.Ithas. 111' f".It.u. the
ti
; :" on or
herel.x all 'r-on" tu:il" \ .If'I".it| !
Xki. 3 .
i.;.: ; : 'U'UIHIU.: 1.1\- I IN pt uieuv SI\ hits < 4 m.
s r"IU ol' ihe \\ liar(. in an\ -h| thut iht Jo pl.uie' 118..I'hal IMUIxnloXX ..f 111n. .MtI'IIITMHI li'l"l.l." .) ol .Xia, is xl and an wrr the rompl.iiti.inii ----- -

I I..t. '. -- 1'1'' t.l Ull-.l' the t'eolltllllM'li \ '''11I1'.''') \\ la; no: I"t; I..I JNai-IL I..JM.c fur lani-j/ and htir at l INI ixx- .if Marp.iiti: ; > Hill 1 sir tht -.'..... & l hr taktn for Uth'h.t of 1t ('rl Florida,
'.. \'t
I E-: 'latsalttla
:
: i ii- a .
1 .,te or 'Mr/ i,r font I I.a't1rs161u..u."t1,

ler-ide. knoxxn a-the Nagle \C lit tht. XX h..ll.' or lioiu l.M. jr!tal wsIII' in. .FraiiriMti 11..1. .tr. .:\"Illr. ol John'! .1. t'u.t acitirdtn:, lx ; and It ifs /,,, .,,l alurrtrr'lea '". lta\J.:

Anchor. Hu'cl. HI pre-eni athe tit'j pluttl! tht I 'rtgti!I Thr Uart ..t"r. m OKIkiny '! I'url'e. slreuau1.'atntll.s! JIMIIII.I I'.il nhi. ... .1c'lhll! that a cop)' of ilu-. Shut r John .: eatill'rtlug l pr.itmi (it iLtt.tm

t'1.Xs..nl.t.X' s SX tliK an non net nu ut. ui-n tu ..-...tm. j r..nr. ( ata.in.t' >plus] I la'eonr! JuhnTht. I.t, h-lti U ill tin' I Pi nt.oia d.i/. tie of Tot I't EdelandAdmintratorofKdward

. 1201 M-:, the pull("' that tin pain.Mul 'li <>{Miittikti IM!< III H..,. "j.riiLn: "tin jiitf' .h ll.t'foiii! :.1: x tiklni -1.\ monthuc ie--Ut |.x. 11"1 : ToxtiimlfceuM-d \ .. the hairs d

, And hixinj fill".1 t li Ia; in "ti tnd-omr I.I) ''r, |I' the \\ hurf in list UMiul KIMMJ. oi.!s r. .u.al'I'tear.l l.nn.i Maltour 1 Ihilslarss! "I l l.tal ( 1 laxx .. Edxxard 'I'U\ndereaMd.!. Vdu

re
bOW prepared' to eniitnuMiate ail xtlioin.ty ft1'; 'Ii' \\\.nJ (.,. \ i.ttt Stiphtt Korltd.u.irh'er! olol Nox 1 nth I-:;.. -n: rm.nfimtti I Iahll ri dacame the collilaiiiJitt| !I) LisJL

rail IIHIII him. a.id i-.i": 'ae. on In* Jan. .M, IKHi.4.ii.: : : -..,,1 I Job i .Furl...... Nut. r:'linni.t! !Ihip.u Ill ul 1 ;, t.ai 111:11431.! I cauu&.el j .lltl 11'1"'IUIJ| .the 'nurt

I | an. tint iiot'iiiij: i htll !Ita anting; tu rt n01 .- lit. and J '.,,"m ''II" \\ If.' 1.itrJiiitti: For ....... t ,liar t l.cutntnn I : ) aU.daxil': : ( ,il' lll air nutasb4bslanIsat
-
slert+rlr r'+as1. lire, rot"tot t.lhir' st a I'red... '1' the ini April truss sal C''ssnt. Coi.rl Udaii'jhti' of *anl John 1''HI.1I J4"C" ( .HullI'rHHi>l nrttrta

SJt..1t..1 th M atfr. au.l, 11I1111I"11,1111:: J \. ofll-ranihiaCoiinlx.l: I \\ ill p.451| -sit in\ rd C '.hn Milehtll, I Pelt. 'ndanli. / (11.1\l\ 'Lin that the' :111'| tar lieu-t'l u before tlie lint

II fiui* 611'1rtt.'i-lie... tivu', of the Hay. tinHulH .-. .II'lI'r.4. and aeeonui.. 'and aj'jdIm n It I Tap "tartn<.> lo the "' :tll- (....tnu ill tht :Murie Mi-e! ( .....ltl. (\nnpli. \ .. Franri- ads) ol' Apill i.t\t. and ait-vcr tlC I'lili'fl'mdaiit
.. .
tll' of lor ttNUI .
IHI--- : : < .Ir nal M-IIIHII| sat' the >" tatfof ( iltllC.OHK 1: ..lHlllwl Ilie defrnslun3.INit r naiiietin HoiiiMie Hi.II. I ( or the. mine will It ". lair

.'.|w*ri/srts. .my au,' r in the iu. Kui:' :r (.'XKO: ttc{>,..,A1. and a!**, lo nv I f.null; )' dirliartied. ,' n > it- ithont'' the limit- td* liar Turill.l\| IllS day tame the romplaii.ant hxiL i I' aIslrtd. autllt. U'I'r. and llniii| > ihric.n
Winter ,
\0f4I1".r or 1.1 II I I'rI.rt'r..I"t.- 1 Florid':, hll.IIII, $ the l Islansl ofCnha it i" .n rsaatunu cconlni-lx; l It and u
i"1 coun-tl and it loth* 1 !( .
) )Yr:})g tl-H' 'I IltlC' .t 101 OIIJ..lthS! i h\' ItaiJMbIi | to 1: \111.\ M. '.\ lCU.i ; 'hen-fint.. sat 'herrd that cliffhas\. appear I'.nrt "h ..Uul.ix n Mid' nppenrulti thai Ihe.ml; hi r'li i orueuti that at ity| id tin on.rr: I le
)
( the !hl I -4k Ns rlit' uiiuU
IKMI anal
rUtH rly I
.-. titlhialeIill4' .J'hhlfullul11! i \\ilniinnCJi tt."iur.June here ..n or In-fore lie. "h-ntlh'Innsta., ,.| dais. miaul! inot an tnhahilant of ihiTtrritor pnhli-hetl! l in listI'cnsacolu t'u/tlle inert
:
ij< j a. < : *,'?, 1 IK:,*!.- Ifi.-if. Maithliexi: :ird SM-XM-rtht' (IMIollhtaj! ;,: it oidtitd that the :ild tlcft \v.tk 'lot lour months MicteMxtl) .
.*. :i.'J! tin iiiniithcf ) > '
-rn in M.nn.icr
l'Xtur. '
!! .... the a.htIIt, .,. tli.. fih 'cotnpl.iii iint ih, | II..* ".une !I'r 1..1.11 f<'f'C.Hhl't. ...Ialll: do! appear lit.u. IIIIr hefpie thf i I ( "lay.
MM IsrlW.l ]1I III-I ; IVn-aftda Meain Saw .Mill) ( 'sail, ...w.', an thi inntli" thi'rt td' dermln I fuel ila\ ol April, ntt and an, tin I .l//r:.. IC. "'. J. KKI.LY.; ( i. rk.Nat. .

es%'h..h. fartnn.i at that!! It..,.>.h..t.on. I" :<<> ie+:tfar)' to pall)'. 'nUt s s!ahsi} aiMiitlfinanqimhfihui <.l.ardus.'tt and' it i further miNrn! that !l-ill sal complt. or the .aiuv w all !a.xxi-r*. taken 1 Ilih.) 1 IK5.-:(K-.J tn._ _

cd I. lilL.f. <- <.'e of tinl.inldni" ol'luitl.t thf ttriter l hr ) I .' 1
.t ropof j-nl'li-hi us'au. "
"h'! II": in thr lIotiMare loi ( 'ih'- id and! aI-i'' ttiattt rand) lliili:!- '
nptrliii'- mrlurIY4IItaudtsntil'.ts,1e..iHll '
: ; of thun IIt'w.ItI.6J liln ral "818ry will (IH JJIUMJ. 1 lie nioi nnipie'lioti.iMi. tiepa" |'ir (irinltd in IIf'|: di"tnei '.nee n II,. twill ss m.unesl.lrrrltd iirct.rdinc'x. uiultl 1(1.ide tor ( iu h.

fur t'l- aerufn'isaiapOI< ( of fuini'Hir \\1 ( ktinioiii..l: \, ill IN- I' jtiijfd month for -u inih*>. ifin I I.i r null ltd that iopid tl'n,* nrdci ,I J OM.l; NOIH1X.O: -s Irllt.d m the!'
: -
Ap, 'heation inn-l l'oe ilallr! to I i ..'. ..0'A. IIJlO\: he l'uI1h"III'.11II, ihe .iVm-ucoln d'atltemice EM-s.llabla l Ii'ixrr, ('Toxiiirhip North
:llr IIIN:: J':. 1) \\ 11:11'1': I id Ui. mii: X\'c-l (
/ */. Jill '" "II. I). 1' I, Hatictv ( ) Iwo mile real
; $k fur lour Iiontli5 Mxcl.1tlli
\\n : > \ I
Ill I. well 1"4..1| uith the I'tyt Uicr> '
| |. J..II..1.I Fthy. Jltu. 1'813.-r1.---t.: i ) ,1..III'a' Iat and! \: iniirn frt m I'.t' ClIJTtd
( ,
I.: I'NftiI. ..i"l tic -ou.h.: < \. tile P"u'luil'F. li.'r'1'hr Mohile Heni.u: r. JI.,.1| % ,' (h) h'.5.2J.1It't _. !' I ... M-J
IIItill" nlTHMVHIH-pti XV. \\ J. KK.LU.:| I INox l'.III..WIU& Nharn
lint'
III I IlIIu..lf." .
ls-450, liullt: li.1. still {I':2ea-4 pnL>ll.h .'" forrHint' .V '. I Illmir will U ,. l. ( Inland
Die I'utdn atnM' \ injiiK in fainfj' all I It ih. I 1KM5.-:M.--"". Ilul ,
( thrtf lime and lor \ std .hut ,ie- ,. i 11' lsK1gt u Ills Editor: lhli> 11"1' r aa4
1'I1n'11r11Is -
-
.1'.1It' '
honorahlc a
ii 1 \
Irnt.-
f'Hllllt..11I. lli:, ollire tsar pay nient., I I 1 t'.urt\ tu can he t n.
n niit\ 'f 1:1':1111.: I t
bud's !? Ihr! :"'C'UI\IIIIIII..III' nv of In" f.la- >ia fi.nnix. to
I'e In Id at sL.|: tilof I'i 'ola. tt.,'Iir.t 4 otit.ill hciikC roiixrmrnt for a 'I.t' title i> imi-pnal! >l) trotxJ.
t U..lllf111. an I.l \ hit, f"\ "* ,,.- (iitit)' and allu ANu'I'U1:. nat on '
Moidaid llli Miirfll! lannly I xxill t1i Irat'al loxx"luiinrt ; ern.ii x\isl.ni to | atw roar
u.i'i I April in \1. I hall\ .tpplx lor tm "I1 II
1t'Jtlivn. DM rii .
tirtikt Hinitiate.| I.I. l\r-ou+ nrt. ,';allt&ulIl'tl& ul to i at Ifm oflirt'f -. ; inmitt'ale ash X\ m. XX \\ ulknih .. a. h-
t \ M. JO\ON.| | : A : treyJla4 j lines &"I MMlIcint tif Ihe I INlate: al'I'Is atuaa.. \
!fur. I I1, :1) -1 + ', ,.
t .IV-bti. I3jh. ltilft-.m.-If.:: | un the L.iinli Motiving lo the t.\ u (CoiniiiXn, sarot l 1":11I.1 t-illit > :Ud. : '-:UI.-tf.
Ct'iiipaii) Iy inline .
*- \s: l Itl)1\A1.1C.J'
=
! \ ':\ 'I' '=: li TO IUK=.: --- .
\ XMMxItir) t iherwiM' u ilhe Iixv ,\ 111! has: sagorwl.ly THOMAS COMMVNS.: : Jr.

A fir>t rateVoinan C'iMik ; one who i.1a01l i. fiifoiTT! nuain t allln..I.. ... "1'1... j i y.V.t 'o.r. Tt regulate; ihe market in ihe tit'* of l'rn 1rcusan I XotitT.A .

(>,.1. isidn+stnamv. and hol/er. and OwiHTHiif XX'ajjoiM: UruK. Mtid Cart(*, | n. I. IDlh! 1KU.: -31.J .- .a..It. 1.1. prr-tin are heif) iit.tilitd at IbiS

rnn In well rccomiiK'nde l will meet h ills a p.irtirnlarl)' requt slid tu take notice t>j ="' I lHe, ordained hx' the .Max or. the next Iril terns t-f the County

guit Mtnation in a mall f,,niily I by It''l'll-' they eantion. .\ SinnII ('II "r)'n 11 and Heard of A.. drum'n of Ihe Oil) t.-f PrnMirol.i ( uurl of EM-unihin: ounlY I.U piocullornid

tug Ml the Ollue of the I'eiiMCola (ia/elu. THKPKopHiirrous.: 1OK j-ah line I h\ IlIIllh.! market. s>|inll I le held at lie I ;! ( '(llrl mx m count.and vourhrr *!

1'Hiy. 13th: lKM.- f'f '1' jails : hli.. 1 IH30.- 17.-(;i. I ,1 or JAM IIS: ( -ON/AI.EZ.: : mal, $l..1 hou>! f und no uhtictlM, In tI., c'il) ', adiniM-iiator nl llnr I .iutc of llHtd Cbii>'

.. and if any pen,-sm t hall: nil before right o- tic, dtctaMtl. unua,.ka filial ,ctUcu.rntUuiCEOKC.'E
itr.J l and I Im Johi.Min; Fth. I Kith lHT.fi. 40. i
rei-i e hy -
JUST f 1 % l clock m the nioriiiti*, hrtxxcrn thtUUilnf I .
V i :iT .lIr TU | diM'Jnl
... &! ll.irrrls tir.t quality dry 4111- r' --- -- - --- ---- Match mid theUUd of her !
Srptrn Ijcforc XV.
t.d herring Cheap for Ca h.J'cbjr l..ee .uI cl Tax (Collector Sale* ; or : JARKL1.
o'clock in the
I I nine morning, during this rrIniaindcrof
Mih. 1830.-,O.tf.I AT THIS OFFICE. r Sir the 1 VrnVyriu/ and County Taxti. .
I the t..r. Drcf, Mutton. Pork.! OctoUi 10, Jf: .-31.f.i .

r