Citation
Rapid food security assessment in Mwense District, Luapula, Province, Zambia

Material Information

Title:
Rapid food security assessment in Mwense District, Luapula, Province, Zambia
Creator:
Ministry of Agriculture, Food, and Fisheries, Zambia
Ministry of Health, Zambia
United Nations International Children's Emergancy Fund
The Program Against Malnutrition
Publisher:
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Publication Date:
Copyright Date:
1993
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Africa ( LCSH )
Farming ( LCSH )
Spatial Coverage:
Africa -- Zambia -- Luapula

Notes

General Note:
For uses in excess of fair use or other copyright exemptions, permission may be requested at https://unp.un.org/rights.aspx.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services with any additional information they can provide.

Full Text

. .
I.d., h U- An.- .d.,


. . .MM ~ y .
I 'O* O Oi . . .IV~~~~ ~~~ .O V ir~ .. w~ yv g. .
Z7.444

44 4 40 4 4 40 4 4 44 4 4


- - - -. . . . . . . . . . .

-. ..

.z

. . . . . . . . . oA.6vl L VSI D . . . . . .I
2 ji, - n - i . . . . . . . . . . . . . .1


J. T r o Sl~ . . . . . . IX SUMARY OFCONSRi-,n TOi-OUHi-O M M - iu-ro

. l . . .pI .I.
. . . .F ~ . . . . . .
(MN

-jq -d b p6 pl. u ---d-p11, iml 1- --m d-
61- pld bill yIIy d - .
-d . I .pbbfb
-d .1f
-b u ii-bp l y~yg
-ly I.P .1 d.


-In, M,


t


I~& d, I ~4~r_Ll;F d l ft (F F1
MM- l F-diF Fil. lD11F d F 111F)
--1~ a~F t IFl .,,F i-1 lbIFDIF
hIFFF, Ff F 1D I FFFDDDFIFI
111F.11 dDIII IlFhDDIIFFFI I 1111111d10D15II III1I111111 Ir1FIFFIFIFI-i, lZ--d .1 l I d -1(3). d-11, l-d 11
-i. -y
-Alt .1 p
qnddfl.d3 Iddd3pddl.,K. M
.d31 ,dl )dd ,d~pdl p333 3 ,3ld 33133I d

B 1- hll .-,hld - dl' .NAIg iPlk~llll m Pth.ld byP l - 11- 1. ll ft~, di-lAll~~~lA


h-b .b~b. d =i -1 d-0 IJfdbfIlll~, dffilO, q-6 db~I I

bII ibp, fr, C1 p Iq IF~l -1, -11. bl b,,,g h -lid, .lyI .N -.11 IbM R-- - -gi-01llbTIdl , btfh tp, d M~~p


=2 d dit-tt P- l vl ,i


E aaOia I,~paaliaa lid 1.- N-l dI~aiIaD.( i)dl bha~y N ID D ~~a

an a i~d rp I. -la . 1- -y a1alfta-q a Ola
-d -DI h 1, -dapaiaa IaIaIi baD~~DD1D

di.- I.hal , llly Mi llrar-id aaad - ab- 1,~ l 1- - f Qaagliar.arami aar . , ID ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A -1.li lr~alraarpaala lS~ a ID aaaa

_balaaDpaIal pCaa aa liD iIIiDMDD


WIad2i Dalrp~idaa
= ,."D. -. --ySa D ii D ,Iiilllrplp
NTT.TaW p -,CW)E. di


P~a TT.MAITT, T~TT~Y-T

TPT(TIPTTTPTJTTTJTgT.I~pTpTTTTT TMAIUTTP TfPTPTdP.T.k EAPm~. ift EPTTTT1-TW TT.TTTTTTT ~ -h TTT*.E NN~p.IiTmghPT11-11EPT -11y d IT~TP
-TTT, EI, TE , EA - I.-M TE.ETTTpTTT i, fPTTTTtT .",ETTTT Pd E TE)dP Ty.P.


P. -p-

*~a n~ig b pa ,~u aryd int fftn h, valy. =ii n= Wt. M I m pr- pl, leu I

d M , d I d- i y eIblbIy IfdddV a gIMRdbRR MR II.n I staIf on I d RI is ~dbMtM e fdbhbIIab s Id &-~li ,w h.Mb An~v 4h -I.wbb.dId~~lBhbb~ddllll


~~FFF FFW~b~~ dF~fl~FFth hF~WFFF~ ~


FFp~Ffly~F gFdFFd &,FF~Fd ~~qFFlIfl~d
~ ~F~dh~,t~wFIJyFFThF ~ ~FgObF~C~FF,~ ~

FF FF~FFAFF ph FF16 F-hF 66FF F 610
66FFFlFI66p6fThFb1~pFF60Flfl6f6lFDF1F66FF1F


F6,6FFFRFF6F 106166,666666 61yi6N~b6kMk.F6~,661~d6p61fl6
661666F666F66666 6666666
F6k1066661L 61 66666610 616-666 666,661066666 F,,6,666ly6o61IF66 IF IF6F66F666 F616616 6F66666FF 1666 FF66 FF6061616 F6666 61065061.
71166 66616FF FFFO 6166666 FF6 06606

54,06010660606610666 6666 F61I 6fl 56666 C 616 66 6666666616666661666
6FI0FF66o W10F666FF6FF66F6FF61F hI.616666161F6F66F,066F6F6 ISFFF61
5FII66F1F6F60F6F66166161F610666F66FF666F06616FFF0666F6


flFFFFFFFIFFF 6fa16661F 60616660 6666666FF 66 6FF 6066
6664 666 666,6U4Fp61F6666666066650516FF666666666 AFFIFFOFF 6666 66*6 616666 661166 FIFFFFF16I66O F666166 661166F S610FIFrAF
F6FIFII616FIF 6166FF66666FF66W666 6666FF 66061 616F6F0F1F0F66
605F06&FFlFFFF66F00F66666F616F0I6666I6F6~FF,61FF6flC=661Y100666F F,6666661611FF,,61F1666666F FFF6fl FF16, 6166 66 661 F66 0FF6FFI66FF66FFC6666FI66FFF 6661 666IIFFFFFIIFFI 666F1W666I 666,ll,66CF666F 666FpF 6066666666 666666666 10FF 666666666 FF066666 flFF6IF6FIFF661 6666 66666666 66666606F60666166 F66660lIF66F6666 6666661 6666F66F6 066666FF6FF0 66166066 660661051 FF66666116 6666 66066166FF 666 FSFF61FF6F 6166616FFI6666FIFOUFFF66IIFFFFF6FFFFFFWFFIF)006C616F6F066 60060660616166 066666666 FF66FIFFF6F 661- FF66666666
AAAPu d, M-N b-hA b-,A hOiA dmki. a -1-IN~d~

BANE A M-1 ANWAAAAAId-N dl -,it Jh. id IdI


yMrpMld dd.1-ddl,= 11-d, 11 1- 1


.I- -k

m
-W. m
-Ailiq zd
1.011.-1 I.d d-P1am .


b55b1555' ~ ~ ~ wo .,SSII~~ -, l~0 d
s555s5 , - d1555b~5 111.8 55 1,55 1555,555
_,_ , ,5b55055 5555 T55 ,5555
555555 111.1 555555,,,555=M55

I 5 -w 5~b 5 I555 55S555 55SyS
M55555555,5 k55 i55555555555


555 1 515) p55550 555b55555b 555 55 5 55515 S5s(5 555555555 55.5555),5y5,555, H -9,,5,, 11.0-55 511 Y. , - 855

.d 11 p-dNIIJN

NN1-,d P- mNIfl~ddbbb l

pNIDY ibIII h d i. lbbddbddddI 1b=11Id = Ii.d , idp d bdbdb1bim bNddldddbbfN


o-Id~-ddld d-.9dd lh.dd lbdddd dddbbddddddd

b1 dddddI dyddrddddIll dllbdddld

dlbbllddbllbddagdllfdlddfdm d

bIdd dbbdld jdd=idN m dldbdpdb1d d-ll


-~d di 111111dl dll'dd bdd I~ ddddl d- d =f , X - i "i .Nldd -fd~flgd, ld, - ddN. -bd Id z - l jldd IlNld i. - tD .-l t.~ld~,bldld


:x z z" lz=

zg I=P-z


-o.q.-. foz

d b.


.1. W- D-high

f owy md


y .; ,"y .
Mt :=Z'

d, ll;,,.,, I ,= l


-d by h-l- A, q,. -,
-l d j1-9


.Ily ly d(1 P2 222222122222 d 22 2222222102 122.0 2 g22 22.221 2 A- ,222 P-)2222 - dl22222222
-.dl2 d2,2 (2222222(22222 - 12222


2 v-2 222212 (S2I22 2222222022222212222222 n-22 d I,2222 ,2222 2 222212 20,22 22222


_.22212 Cll 22d2- 2222fl2122222222022222222


2222222222222222222i 222,22 h22222 -d.222221 - .222222

T&,pp.,I d & m h jl Cbi hi Z.3


________________ 33y33p33- d*313333133333Sy33133) - 1 W3333333333333f 33333 C333333 ,-d333333333 33W3333333333333333133 333)33. >333 333 - 3, 3d3 33 *313333pl
3333 -333 . Id3333*33333 33313*33333333 33313333* 333310 -33333f.-d.3333p-33. b.33
33331333333*.3133 333) 333 333
.1 - ll3313.3333 -d 3W, 33
d I d33333333p333r3,-3313333133l

i3333333 I,33III 33311N-1 33133-i3m3fl-3-d

d33 *33 3333I 3*

bk~ay,, bll 1I, d aapi=p~k

' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ob .1 1-I . ' -1- .

Th -hdlfb i. .

I pp i.l b-ll IbI 1~ ~~blM , . 11,1.- ~ l IbM ~ ~ ~ ~ ~ ~ . bl/lbol~ll o. MIIM I 1 1 b A-,1I 111,1 MM l o 111 I- ly l-~l IIIIl1111I
11I -~~ll F I 11111kl~d ftI -ft11


All 11 1~ I 114r . 11=. rj,-III-pI l


Il_ i I hig l I-fll -.Id,1SM111 1911I

P- p p pi P -~p
ppp,~pppppppdp Ap, ,~rpp "IP

_gX qppprq1 ,dpt pipppp1pp pp P IZ)PPPPP 1 pd~pp~ p ~i pp 1 ~pp~pp~pppp!p p


pq~ppppp~pip,,'ppt P ., W Npp p P-P~PPPPPNppppp pppppppppp' ppP P

I', ,1- PI I IPPP (PPp) PPPPPr P pd


PPPPipppppp~pp PPPPPPJOIPPPP Ap~pp~pppp~ 0-pupppprpp- pP PP -d pppppppppli_ p, w"
- d -,.~ -1 - 1.11.1d~b gf i. ~ I~


Alphi Il~hi tlgtlhhiiii i ms Ihhtl. m b 1 nt ffdp J w ,o ,dE l -d di w . CRE"o i a c chi a~ll l , l n dd b Igri t n ~~n , . J


ftoh . 6,i- .- d1 1 i- - II.p .11~df I.Idd I l

g, cwd

:VfIS a dlha I ~ dg m fld 1. ft 91hr= . da -ha Pa .aaaa(ahg aah =17 .aadh~.fahaa ,aa~al.aalhh~hta haa~hhhhh~h~k~h~y~l f -N Iftaaaaaaaahhaao a
a fjaa~ .daaeh aah&hha.,,Ibaftahbld.lapa3adhfhhal apal, Iyah aaa1la.h


affld,~aaak~faaa~aaa z. I "Ialaa~~wa1. a Iaa d - p l tar.a hhdhad a ma. aa ,a haaadh aa ,yaaha~bal T b a, aaha aaa aa,.-d.-ay h Uyl


Iaha .yZa adaaalada'
--.aaa B-aa~,a ha.ft -lbad ya yaaaa aaaa ah
" haaa~~~a baa hIalNa
--ad~a ~ d~gaa la ~ahlaaa a~~aaaylaaa

MT
,N IIsfn~ d 11,16, -d 1-NO1
aJNp-ssyIO _,_,dss~sds~~oI

s~asOIf~rosO~s~bss . d- - 1111, bas-61 sn.s.


I c-asmNs sea sD ,aoalsmso-ss~s5a~oslsdsa

s5IpsN.Uaa~s~sOoao~a~asno, adnbsas. flydd A.~500 li pi b 15a, saissasasss l-bI s
UMoaaad~sMsaIg da fl'.d' sf o~ss~g~
,05 1.5101 5 5 0dl ;, 11 I-N sl ln s l n Oa , O 5lO
- = -SI Idi, 1 1, d5 if~aI~l ftnae

0- 1 i 1 O ~ g -d i l ~


ft gdM r.0IMdtd~M
(M.IMMMM.I-), 1~dd~PI M dddO SM


-111 d-=. ,I -d,
Hd lb h-lbdHIb~yH~~ -al., 1.FO -1. OOF-b.d
pDFD h, P11 i.FOHD .1 q. d .rwq, d ffiHO
OF~~~~~~~lb~11. I.,DHSDOIOF~ DIOy(F ,dbd -FIgI
1=110 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 DIHDPF1DD .lOHHl mD- -~~bl a IN.h~lFO
.p. 1 -DIHPF I g i.0p ,Ff=Hgl~fFdll1HF

00= b'kl ,t1H = r. DDIHDIFD pl.- HIIO'1b MDDhPD, .O
DIOmd1D,-l 0Oy-HOf1bH~lH)b1ldH~~b


000k HF, .,.I010bD1HIF00FHgObOFb

bDI100,0I ~ . Iby FID01 DlD bD-F IdY
OHDH PI0U .1- 111.1 bb1IbFP-bbld A

IFODIII HfF.FS,1 FFWHNI-1 - I. Ally 1i. l1111 Ch ipAli d dK hP-lI l P1.1- 11r.-d11 d 1111 11101mIh lb.* P-1.1Ydf~dlh


i1441lp111 l,1 n lI n,141 -~ ,p1111h-. dp~141


Ea 111111pl P 111, 1-l -m44 l114144 'N111
0*~~pB aal gaiy ~a ByaBa~EV 1Bit 1 ,.0 yd .r


iia~a dky IB~ i; B 'iBBBy B = 1 aB(BBBBBBB

-Mla B- ikB NB B ~~ I aa I ~BBBB

b MBABgBBBf BBBBBBBBIBif
yi daaBBBB I-Ba BBBBB.ad--.,BABBBI
p LMIBAfaI~ abaA iV aBBBBI Z 1BBIIBI


BBBBIYBBMI I "l 111, .0.) 11. 11,- .


EIiafl~ai, -ad I B BBBI -~ IBIB i . I
P1MB ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d diaBIBI d ~ ~ BaIIIa IBBBBBgBB
a~~~~~~~~~e.d, BBIIlIB IBB dBB p ad II BBBII Il lBYB IBB~ ~BBaBBBB


Plal-ada~al BBI-IB IBI d~F~ B BBIBI
-111, W~DD 11= 4FF.ODjDDDD IIID, d Ff,~,O~OOD~~FF


arDy.~OFDgD I II ad T 'I i SSDFDDSD ZDDD

ZFcIIIFFD DCD,,DI11.T FFOIUD- -- -y . OFODD I mm "lDDFFDD m

-11h. O di .fl 111DODD- D.1h, DD
Owgd ODO D, gD.DO 0FOh

'.,' &, . -=I'g' 2 p U'.M'-. 1ig~.' t.2 i&.O.l 4~U.d, II --' '. . d''. -y, -111P--f .dq '1 d.


lf'.12dd'.,1F,.l.,.F,1-21220F2 d'F2 I12'

112, j,
P. -o
T :1 1. N I--, V. "1 41 1 11
I h d


.-Il~ y PId . bghl ~~~~ N I.,bk~, d.h .H


==2b 9t'0tdi I d --ld .p f01 - 0ld,N .q b.~l*11 00yp0*000 f0 A00f*000Ib ~0~d0I0~00.~0l0.0Ik 0*00 0000 -0001 1100f 0001
I000000l1000,00 I, 1, l r, &Y flio o


*000100,10,091~~~ ~~~ 100*0104000)9)10100 01.1 oo*
-d000O00 .d -.1 -W i000.'Y% .,00001r00 0000

~010l000l000I&, 0000100 000l-I0000000ll000000


0,,0 11-100 ,,,00oUO 0010,001 , " . ", . '0Y00 0000000 001101


01,0,ol000 100,, 0 -11 -q. 0 0
If --y i,,- a 1 fi g cfil - a,".Tdii - i d l
idtiiu iduil1' i Alp Iiduuid lddidud
-1. diiflb i~pi -iibfllididfiiiiitdAhdi


p 6Mf ulpF. , -d-FF F a f I Ji.bpa -ap ppfppapypap-d Mi -tFya, 1.
FP~,P,~a~apaapaap~a Cpp,,apaIO daapP.apa

-d, ,kppplla d,~~a~papd Fa ya fp

p,~PPPP~apaa~ap~p~aI~happpp~Ipftppba 1,ia~aapaaaa


aM~~l~l.dlMfAMM wlG , hM ik-M.M 6. -d.~~dM -1 N W

gm.~,,.I 0 bi-~floy pMM~~y
. FDpMD r~,M MO.apA M IM ,
b= MM,0M fi .1d.M . . . - 11 p ld dIM -Mh10g M.;1,dAhMM~0~n~od dd-OIM -1.MM OIO IM IM,0-0. -dMoM

rl~0Ml0IMI~0G~lM01~hpDM0DMMMMMpId Md p,.MGIMM;, -.1. l 01 1000M b0O0M0 0bDh0DM ft.D .IbI II IIh0MIM,~MT~M D

IIIS SISI II, 5 i,51 S lI I d5S SSdII

""y "SII II1,11 IhIIS,~I
SIS5IIISSISSS~~ySSII II SSII-IIIy5,11

ANN-I M. .1
TI I I
ms M-TN
kO C-Iq --dT
-1ZZ.


I


Znl.
nz"' Cl-- Tl-


f Hh HIM H-M
V HH -0-,q
A. -1.


S1.1- f F.d
P__'.
P-


P-;- (-Illil )It'll


jib
it I 'if h
If

fithin 1"'Ib it

Ah, ollillif !,I

hl 1 lillit"llnill,
loll sh M, 1


--h III-m! I


hill


, o ! II llJ!,L

MIR J1, it 11 il


i ll I'

flld fi 1"
IT


Hin Hill

man


i ONE All"all I
fill

1 MLLII I W I

Lil111h I' h i I, iml I ll , j il ,i ill !II O 1111 ; IjIIf 0I li, J I I l
H i l ill
limit
--thud


,I:jig
R 1 fig NI j~Ii f I 0 l fi i

1 Ot'i q F 9 ill l [T


I Jill

111"ItIim4llli!
qi '!;
!l~ ~Jl If +,, ii tJ i~l F |J


fin 0&1 poll h1h US! 111,


im
Lillossh 1 PHI 'fail! ShImIll