<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02357
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: May 27, 1915
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02357

Full Text
f 316 I otQUINZEECENT1511 Joi M21 Naj I19t5


nt-M GLO IIEIEDACTION ADN11NISTRATIOrf
~8, Itue AiAeLiIIIE
DIRECTEUR s s ht tnrclIO8
ABO~N S: I Ls annouhes sent rc~etle
A F-6.Ar-AU-Pltr~cii~sua bureau& dollJouni*I
P0111' AU PJAINCE A i'A&&.. cfLz L.NM~y'tce & Cie 9, Rue Trolc~hat
1 0, 2.00 A Lvwioahs: chez L. Mayeitcc A CO.-I. 19-$1tl
110111 5.00 LuJK~tC ki~l
r A lI41LIN. ChCZ RIud~ltMOSSe S. W 19, ]JeruSae
G. 2.20 46-49
.. two.0 A \ItW-YOMtK L:Ih'Cr%.Al Publicity COMPAny 4) A 90
E~ a A N G :114.54 1 Strtxt
G 8AS Les tl1anu!,ckts zin csi~ ou non ne sont piS`.*Mndu2

p(JlT-AU1JdI1IXtE 1(811iti JL JOT IDIE N1'1Abowimnetnels & 111scrtaons payables d &av'ancQ1101ques 1Iie'-tres dlii boulevard Convea'sat ion 4tri 1, photix B -11 ont 1ppoirttz tin PC,]i r. dAriiLtaelodS.*h'r
~e ds)U~tO~roliCIIIimikeiit Mmis le 9,'it d a Ila- -sentiment lhiev i (),veortl-e ,otlicile lit,- 1-ir co) itilii4sl tire3 d -4 tray tawet
d e I ~ vit4 liCur P IUSra title' j a k1 VL -a.I'd int~rim I.r do la p h"ilai I,,ie b e tW io'h 1111ic co str'Ictiol')i4 gIIII'I M4 S. Levk i-4l
de1'ils1)0er A0neItlL 1ccort ; ruiniiistre d- 'l''4triictio'1 pIj)ibli
tasurte n ogra1,io tir t 6 rl 1 Tout I A l ingtC coiiutricc pdur 1110-11d CgM. ArtlI.a~ir lElouard Ca; rsx.iaa
1k 0'urr title pilLrIdix motde VU Y is oi~l 1 tt ll .. 'Ie. i,1,1 iqu qitver
pe iolre crcpidal omriode 1t~vett opae-c- x. .4tioiil ettre !le% deux ad5501&. (Ill -
lavsiAI.g bietali :t'st p ii trt~s dif- .111I inis eq coiflmIunfit:itio I1etI di~l-
~~"M (uIl ~i.itqa ~i 110.L. jea~~Sii~r~~~S Le nohi~ilcut nin iut Lie tout cc pt' i utail iiior:e~i u Liu fit dcutItsti '! ~ )fj~4gf i
~a gerta it.~tlt, V 'S it) Ile CTOi.01 k'iirs forts. 0it pill ~poiiss.' L- :or'Li bt L is otDre II F srasLinlo c' Ln riide't
~ ~ ttII~IUjZraisoli. Oil "in 1, 1,ilve avezo's n d: V~
tus et % M S IIIIlels 113411- de~tioti pes pu.ci ParlIi t ui 1111Seg110quable iii vewio 1q u()ii adpepi2Ile I AkIX~lclsils .ivalIeut prc d..13
at'p.1o; c ra'e sillsevi' 14011u 1 act tt le I'25 U ir 1.1111Lde SUCCCi.tLAd& pl Us, 0:1 aVail
atpg frLK)1111t3 iiiuineur, dbjrl l at1-r* I e ollt.leply1,iD-x1)W sA7.8 oI-twceat:reohzio d e
fi4ldrIactIull, Et pourquoi serait ol1r raisssII1.IS ly 91 1)Uh 10 7.S;kI rpIUtnL w--
Iv lmirllIbr ai Ueulletdre si()tim)Il)s golmla~tites do J ltie oi'm~irc~ht-O'110Ic J U ic %c soult vtircttv- over Iraiis~netlill r diu dozieu r lI Lsno*,x 21
aouoinL 111ill eIt rvelalr 1O0e ieC~astelidial, dos 'ilbtugiet nus ensemble Jails leur vo( Itlia-L t preint~ir ok i~q 111%.1 Ualit Willa I.(, adno!sii as.n
Wv iddo4lt i~'~l*~Scrjvvdes villag4es bI)4)tfh'ris~, I CeiI Iits, relic A trivers !ec co~t n:l tiior 0I *tnl.u~ie ICcotiverSdtiof p ir III tiC1l'ijLd*t ijjaigL.sirfviot o t,
luitlil~et encicore oju a L e t U ta Igu pie~ s tow 1cc (fie14111, lIricaiin. JAM dLi uX lj it .AS iiil-[raii- m 13-tl avait 2S atils ct M. \W 4t-)-1 L'o e'iiX l- [in! still-I~aittit! stt'tiuiL~l
t~e it, L14jiorlo do Cliclay p uvird,:0,iir'. i cnut iCO(allto)Ii l. I *a Ltre dLi I i Iti,.- d,- .) valt ~2 2.* In 1011tei'llt. le ji cill V1er iG It IV1ert10itlolt rt~o%'llo 1:1 t a~ir
~s ljuelo i d~aa ,61ittrer dumis Mti'scela plaltt oiiurtsiciiioiiL UUat'j)UIt kyl. sur la c6i-(t 0 ontale deohId,-jce \L~ss4'urs A 68 ails et 14 s% c, DIiJa djIhl~. e i ?.1~ v
K~uk u VasLbi~le. cex JFl iot d1 IP r e. Cc ii'est (1i'u at des i 1c'li011%62. Lors Lie 1 ur e Cul40 ) V: (t" .*t1,t4oi etl I0t-17 pMrit .~'ava
lice (it, \-oil Muctk, ;i is outkPonIt] l.- 1 aalU o Xp~~
flat- It- temps 4 )I vor cotiIt. A bcki' p~f la,011,1- ii -t%, ar .111 1 I- v ltq e c x t".11, FI"CQI L i tvja viL La str S iqO I .LIjli
Malta1 P31. Icd dtail les gMeUIsI. t pvetei.gi
~+~ou.e ~~tsLi~ ua ueux, malais lots fvit's tres (11111 cillia.'iL 11ii OxSte,'1 I I JII o ilPt l"pho I0'bs stP1ai.oilt I lull de ais e t dLIN '..5l,worscoIlls de revolver.
~~~~~~~~~~~ ttyz nwtLot IIdsdistraoctiou,.i a ineillemarILaIcliI6, ntque trawmcowili ilci ic quij ri. Ii le%1s l~circooistaiwes azILLtud klesq1 11(1115
Lae ddil~i Its aiiiaecs qut npus .tiort'. Otta diquell ciF1'aitw:.e utot portsdLe L6te admt!,iiq ucLdes Ltat, voils leitlion .-&s pl us 11.i3t. l101-111--*----4
~t~'g~, ~t itcsloscogsadra-tjit parofts chaiaisoas ; titals 4oi1ltd 'aUais A Siun Hle C0 J ga:-d port aIl o!,imot, ce.0051 d irei rk j i-0
I.ISqipc lo e It's (CIIIP& I- fag tetboidu tit agverrt!I'O t l llide l'O:an i itliedecc lefl intrcs tlaeiittt itre Ics Licwx jpc'so1 l1G11 I M1 1 L
~u Ii o iniiir i d ~dILLAIpolar chwittr. Les soldiAts s ant var- p lys C(,e~t cc qu,:ioilUSlsotis dali ei (f L 1athsoC01llitiLliliqU.JICIoII: tur
rttluiid uS l v.ut.i-3elci) C i~tiiluit ; ('(tax 4111i souL i&!rs Itn article Jde I Ii ,htton riouq se Lia
Otiliu (UlS II it,41IClelijill vit daiis Lts i4 Id Ville r[out llios a lout 8 1 g 'zmie memisuei deo JI~itoa Piia 1, s~cst tronvt uric strIoCl..;L-dIi S~IO.i fecei~ i11
i. C II;AItS. NM S 'at s I I'ett Z VOWi5,0)11 lie.! _,tied in r e i125N k 195
iiaallie riepl 41114'.Ile ,riiislgrclIiiipblo. ne'rtcai:1e de \Yuli~iui-toiin District -ulle quta a rcardi la in irc~i.: CU i
Eet Iiter~umwilas-clos + IA oalco- Cjlli101qod a~ ovraI deLiCo orrib c. R,,t cm iitlep,:rt c I-or arriver au sicco-. \oictekitO UIt
dk-c nase-lsclialt ~141 .a gierrt, a roiai' i k cliatisoi 11 mm uil-hil mu~ipl- IL-l11C
pleuevuDt1'u Jtitsclilmatd uuoer raie ; Pas ode galoi.Nwres I ivuet' eson doe I~ilI~ ~ ~ ~ ~ ~ lIa le ~ ~'* 11.s~ne cD.`put E .
iiiAe t ~tiS II~altOSparios4 coilloilile Its5 a C'ost 1.It'zlot- ce quJI it y a qu IqtisaiL~stu ~
acclaj COI~it'IIUS IIlii Clil~Iorsq.j cl I c Cit(.tirtli-iii' p ir lJo ii
qlle,aco i-'iteos Par distziga.- (c I 1 0uili1)u1e of I tI *ele ~ ou ctniquo, scm ible om11Uiir OttStc Ir
It* que los tieAtres lieodesotupiss. vant ita guerre. Cost bien :l Ius Lie houvei tu 0 4 fi~c icil, Sit) Fl-. 11isre. et ccla lbr ~q ii.lai oiivi rs. atic)I Nubn eI1xuil rrtA
tutps. .Lintuiien~ oursos lot sI 1IJ let( let" tiapu a.Qoce) cCoo aparle d NcW\-Y.)' k ct aaus.i d )s 't d licu A Lie aiides distan-ces Lc 111,) 1:e0E~ciii ~ret i
";las; UISsei-aittt-115 alsussi bati- boIlt ual Ctt-Coi)ctwt 0,1 ilait 105 toni. Lei pi Lsidcic~t d,:!,, .ats U IISJao.u \Ii to-lelI Pa piil IIi.: I U i t os r13iiiiir c s &iita 3ltny
'il~ Is ctidtSAtIa s ol- CoirsOil Wroiielld phis t itcle es, \Va..tiiiiioi a eiavoyt per~miiiiulbo !,I edo Cao- nbie d N,*w-Y k i*Iir- ltDaiercG
out le tesulLat de lit b utuallti do 1- i i1~' lt4tllo jt(Ilt's tile iiss telciiliolli'is aM [oin ', Is ciflOitprc A cet ilo :o ) I.-:It 1X:i Fverture Lde 1i %k.iflce on
k"ef. kCi~d*as.u ~'Ciisji IiI.SjliLOS par it title!A Wit-,on, le I'al. i pizan d~iprurmier anaiovoi0yl & dt nLiispomt iri iti roL pr jJ:au Jopouilleincot. d; IA car-
is SUCL:c5et Ooililbioll -agiadis dt!em. o Ll~l'3 iti ,lk"Itiise loAtro do,~ijhnqt iRaS~ rnico.~ii a cii'Sihdv tsl Licipreeirtte
Wll"I troupes ut be rtcJoUIss~eisl galas fotnitya; all' tlpo)itl'.es telsd cel i iIe n ;IIlLsIu A N~, u S:t e
ta~.e-~ U~ti.ms ptsjlousic coatlulo esanls *4mio l PureXlhlLe algto )UOt gdo la lhg ie. 0)1s1a Lie p'iisC I.SI I %e~5g i ~ tLe
a aclo Ce- Vtthtb pars6iiia.iA lAissinti;oce LI:s'o.cutper
Le w.-rite d'-s Vrisicnti iestphins lateral. I," patrtoti-;ane est Chose hi ZIattire .6.i.M docecur Alexaiti ,r lihcCAem- 1cpr
~itti toI IIIll a u L'd ribi sde~l) du is (jEo I I GI ~alha a .III .1. 1-I~iv,-Ii tv'II'Ur d Lt. oI O~t )IIc i-).:11d,)I:i 0VI u a ciat ItOeS lois VotCCespaur le _hat
kafi c~leIICtroo,~ ,ineut. por t 11n, se trou\ .iii 1 N, \\- yo,. &ua po IIC~ele a .s .11 SUl~tI-ic ahCtn .1
lialite, IIt Maizbeu,o III Cronly ;et Essliti. je iw ime perinrittraui p us cdoIa *oll'iLrIImoi iIcit queiCSloll tti ii ~ 110Ulefoce i e. .1:- *i ,i ,et i I IisirJ
WIgt4 Celd, itls out conuserve ulWint'tf elets t~duit'actions violates quo Tnood ire N. \V.it, picsidotiit de I Ii S aILe 1, vwJx aroi tjx,)ir It it 1 s p -I-:toI e il t l-Celle n3-
Lmfut~, utesautp'~i~p aLiIGui-ia ol OIIiauiSIde dotiuer a ItO' 1coin ,g.lIee 1, pclcpolis vtI?,I ~r..srprI ie U.~r ir -I ii .tivcLie I'arti,:le 7 Liiidocret du
dCs t2 k: 4:5 a I' d'
JP.U~lie boieiit'humoir smias de. 1tl4luitbilaux roiillo-re, wix' Cli z ps zamollrtot *iii ita.t daLsII 11 U1LCol VIS till ti m A -iI-ic %ir22 MI It S j ;2' tine lettre J.-.\I:!;-
JAHsiCt1. SOUIt-IlIICIIlIa rUerl-C a ga- Elystl'ts. au I .UXt'lIbom,,Irg pi tout .717ljlCt'..USIILi ds c Le70;kuou e ~ ~oi e p Lo ohs
It t~ut cit a y a miss de'"la gravilt~ bt 5oft I ptits; ails titinetiL t d i i[ \.ro Df IS ~l~tdu i
it Ii estire.Si Puti se distrait CII-:di-e %tsite 11011o. dec disaus vXo ,czttlii USII ~IV. -a kAS*i [~I~Ic. o !
Dmel'Pirts, cest avee d~cenat'e vt les svectacleos gIliigl)Ioesjiies, si ci'sloi ul 15klido oLs-la. )IIOI onn nibe
unique 11)11rvloittlos t~clio5 des Welats ue ls.ci asd Ga~llegIte4s prb Oiiitii. I I n de r-autrc, o ona a ourisoilC01ap,)al sser rel A CoAaiIr
"d- Be'Imli, oil ditfi.*ara biet souit luva i~abletneiit oiatialues tdo plus dramatmq tilellc cit ellOC'rco)Istail que vol billemtilt tOui le-.joars ;%ls 15sarIcr11 iC. i L SIerttltAI
iinraId' ltr! i OI.ia tchocs par' los turbUJliILs udttoi- cc e tlieu hlatsqiu e 1 Asor? put S1 c muiiidrc Lioute, bc:auzoap de cetix a LI ib~ oe io Le I itilJ,:. Oi
r led-l er t volA.ut hM wpa1o lie0 cioyailt p-t, J.-voir ac:cepter
ftItS(iihest'lIteegt ersPo~I ~Led~r u eesrtsrell uiMi il]toI c it~cctui dLitU lI~phlioiie A lil vve .i ujotirl hnim. vtrroult 10tliijiaau Illcu A
N6 Itcs ploolaers 30111deole a gier- Et pnmi uels it ieiS .Ii-Fha'ci. co pouir pit Icr a %(it vsil u l aq ueJa bqLcitt c :Iele toc pl J100 Ir~iverI CCh x uIa4 euxAit
theL~act~e ours etIjt' Iatt501a101 fI M atddji~yols i~lls itSir-1 ssci.L eJo :tLioor 1tb, phi talt A c1i s .tS t i A l n. ciusloii J-*seurs Autrea coltua Lit
"deradefIt. et Iu'public c avdi ail '! rI'co~l tLettlos (Jeitiers 1)oltjIis di.a Niev.Yti k EIIii i 7 ces d e u x N1 s- 'cr't u Ie bi 1., !,:d,- I :r _-N*-,,v 'ac.in C -i~i l t~
cftie diraita Giivrtwiiao.Jo wur S X... auucouiseal (tiert!visioii .v,: iS :.c lei p.jvo.ri oM~er
Ii falu alaier IotrA Nola,,Madame Quest.-ce dotac sieurs deanuraieili A1IBoston. Mass,"- Y.g k d Paris,ou doeI3astoii A 1iaoitos Latu t., ilaI
l'P iaupi~idu uvo0t'r I'*qui 1111est aUitv6 e LirCOt4oia ? ouciL ~l~it~l~tisS IAyi Cs. 1 \.dnkium s a~poeC
SGltu, pouuruoielarIale g4oU- Ell bit'ii Ina e e'tlo0, tii-Mzvraielt A des cxpoii toiccs sur VI'jst ru Fr.- 17C I'~se t chissii z potar lte e
Tolirt dtI Ct--ikit~lteS Salles. Los pro volis (ulate eintnIdo'ciii tIotiIvantle IcllefI piiii u c rtserB.1
k~iwQlhiOes dt1i tllAtrot*tiua amsbrave gar~oia Lout it fajiten fo' nt.ojeUlle alors, aviitl iivlVCI,et ap~lelt e WIclauebCum irtigi leriav tn iruistc
Siiit- orakIiu d dan-4, r _4plAte.pr1_.:r. t ...Ifaire pist-rI -a ;.1.4. sAr ,IaLir-ta J du..itl'or -0n


r"J~~Uos O~t maobils~ lppo~ 'm~nense inlustrie it16phj ALuiltliiG m C uilljrlitZ. soer#i-6-marIE-' %j~s~ Uec oflhairemeni A la tra&i
601t16 ellrupture de foyer Or A~moricain 68o "I'rimellni&Vtue. qui couvro Ie 11010ke eijer ut tal umst1~i1ort'do ia Gumtv lrd. tidoil '. Los IIUoIVe4UXAmitiurei q ampre.
q'ues 6i, tratitgirs et ~Pdg t~t Int. d'Hatlt19 12 8o ad varnoin de zsoul aescAu deLie 6s a v,.bij coSTinIIU Kitclitiaer ; illlsLre o,' i-Aimmitiotii, Ihaiiiltcull CIIict avec IASkSCflnble a*
~t~aaren era~mtilisisio ou Ddi ht. Int ai11ti 191) 75 -id val aorn! ni':ateurs 9 11 CsI un jt aiCcrtLhlC Ike Lo l Ir)C; i: IuiI loIlst usae~ poaa s Lie dzAdrauo a de
100'. PoUr tea tanailled DetteIlt 1914 a A : 55 ad valtiotta mciti-tri-6extriordinaire dans LA ViCtielie-'- 1`0 GI s 101.9"tliI f liIsi~lecShis peade i qd I ~i
~Pair [a guo rt'" ii Y 11Deite hInt. 1614 f1 B -a ala at una ue q o deux holnatmsall ent vv'lit Go tIimercL', M. NV ifto L iaciuait "; btc prograii-nedieshornn s qui 011?
poiir voir IA re- pJhwtIiCmiCI ie i'iS LyI a iirecton idcs aftitares Cst
InlICus elevda otf1-t's Dette Ii t. dLi&iti 19 14 G 50o adval. cu asstcz 10,oul' ot~ rLi-lo-iz locales, M. %V tiles' 11.1il 3 eu f~10d iu id ercn
p~rle raap-ir 1.,.j,e hqu urN.Pamir1/4 3/40/.escPi inarijuatle rvAhatloa dLe bours treve- idcta eIe atL c-drLica
rle Trimiu-Lynparl-le. Ci~ oL uralt
3I'&a idMA Itti nsec aar uprnr Ch&qtae Stur Pauris Pis d'Aat. ires LiiiS dlanosilaarpt r)lep rt tom, U. Wiertsto' d Sp!Ii do LCtac-i culudtate. iLe J,:I~clar vie, de [curscn
U aiger .toutLruoi4de Trawofert stir PAris 4 1/4 -, /prime au i.ourunmlalIallctLie ir oLut'C. at Caca C iiid' .it aCm JIM'pa AgranI ch~is: ; cites
ompc iagnatuam I: is il-0Oi Cl-' 1)-6' Illi i1tt. UVIIClepa A todjoars Sur le
fr~lsSza.I NICkel 2. 9 /, escomlpLe Ile ta 1Oiiioaitiirc i du by1Ltiiie .dc i I S~.iJi.S~kmi~i\~iPvlab~ij sawntiuts de Ce4ux qatI, C4
Lit U9


yofoconcent ; ttt r~in tmprenpflnUrbn rant contrc Ie sieur Joseph Loiseasu
que celui &.a ui, *chugc rhontieur c~e condamne Joseph Loistau A payer au
prendre 1pan a Ia gestion pubtique sieur Brown C. Victor. par toutes les
quclque *oil son dsrgrd 4de morasluiti vojes de droit. saris term.- Ni dMA.i
ne riandro j emaill dire: je suis in Is sorr.me de trois cent conq uante
twallonnitte homsue. it ne compete gourdes. ordonne I ez~cutioes provi
sa administrer avec lc lol pour rig'e. suiee sans cautioni dece @ ugcmesit.
-Eh bien. les me mbres dui Cabanes A/fiire rutIood.Iue :
acticel ne:'ont pa% nouveau danj ei ComnusnAtion de lea'ataire det hkri
afaMeI rige. OUs 1:21connait. onon at ierq Rounauc ie It udet conire Is P.
leur vie. leur~conduite. Si cttle vie, C. S. Me E, Etheart. avocat de Is 11.
ce-ite conduitc in--pirent de l~a givar.-jC. S. a tourmn des explications mux
tie. Yon sait #out cc qu ils front; quelies Mes 1U Camille eitMA Debv6t
pour sortir It Pays dei I'.nbasrras o4 ong rkpondu.
if t dibi. Cemire le% gralifirafiems
Li ct mide d' sr~isest greI*e administraioeur principal des Fi-
et M. It M~ieistre 1Bonaniv donne e cc ase d !rJ~enn i
tuft ci fait ensuite It dep'ti d~uvipro-. daicre s dc Aum cunm~r-acinc1* cifcu.
jet tie Ioi qtam ouvie au Dc~paitementLtesiaie
die 'it Gueire uri c-4dii d.- soo,(Xoo a I'si Ithoruineur de polaer A Ii
goutrds dtsiIias A i ~re ra-psises ef. -
Ire Its Ofticicls, Sotis-o'Iiciers tous coflfji%sail e dc e itsuurs Its Coin-
eni~n qui Aun titri:quelconque aua- meti;Antsistabis sur cett place, im-
.Ccprjv Wnfiitde pairece. preivenir tout abus perEkAablc. it est
11srojia M. It Pvr sid gcnte. rio 'ltomellkment interdit I pirtir de ceti
C1'sr prcswine pour eire distribuk* Itied~ate. sde don ter aucuise surtaxe ii
m vt n l ciir~hee~ Ire.lkgaslce degratific~ations aux ecmploy6s
Lc% Adcci ions cowaori~ales que i'on Ieciszalseenc oucrn'
abordeenw-ititedominct pour recsu~i~tat iAlrscca i L lI i
au !i&cotd :oustciii ,crut.Is 'tiect on ,cuckes en I.& a mjiirera
de,-,M. cIt Wpult..,C (sourgue par401 to Iraiil smeresaire
V~ix. COutr A M. Antcoine FrAn-f Entre Ia rue Roux ou Bonne Foi
;O.s etc le Mtarchk St Louis se trouve unt
Le% Comias Sulivnfts soum.u4t sntare imrnooide oil %e nose complete.
lettr r~ir'port tie colistiltuson inent IA ruelie LeAu cnva.hcitIts mai..
lu, cr CCultes :Per&ii~elit .;Hall-! sons ci st les h ebitants tde cc quirtier
By ; rapport, ur :I. M.B~v. \kmyXli- sw plitignein ~est a bon drcit. Usi
brcs eso~ i .s coininis.5'iot1 du; travail sccnpo-e A cei endroit, traydie
Budget :Balivs, lirady, NMrcss cit! laIic d assAiesssemecsz que Ia A ;c;i
D). Pierre Louis. imusic emsprcs~era, cwus eni snefles
I Minces ct Commerce :Prk j enti, onVailcus. d'eistrepvrendre, tunIS Ill)i
N1 loc-IYii ; ra-pp )itcesr Ch. Mora wie~t dC IA sanitt publieue.
via- Memrbres dei IA c mmi~sson da Ciman:. Csim.
liuoetyn: AI. Si drt(Ol,,.' ;IY. N)uveau grand succis bier soir
[r'u~Pbr% i ~lc~; p.i our It Casino Cin~m'
Truc~uitLco LOub~clliet CrIppor; 14teur:Le Cercle 13.llevue, en ediet. Etail
1I 1.lpt,%le. lM~brewe di a conl Icl rendez vous d-un public choisi
,Ion do u lihdet :lEDorniuiguc, ,:j, qsi A admirlle Icmagn~ifique filmin a
90-w *r. RoCJit, Chtroi,.Ilbnve NroPique et d-AUtres rnon moilis
JInces our : PitsiJdent. Jh S.Ivkre iltressants.
!piotu~C. Licoin, mewbre% de I.; age!par I'cntrain. et co nnme ins
1_omns!SS on du Budget Pl.ed it par lce mer'eillcult. film L-a
iA6n L :porte Xayi. ~dizse h~roique 9a11.1public dans a J
re cI C iii:Prtlside PiA %siie de 1i soi-6e qui venasitticepro
Cii od:L' sp ; r Jrnle Maes 1 co.rer de: si bellessssaios
Rt~lIc Lasoi~l%~rucs cti Istruction Cnmw Paraisiana
pubilruc :Ipleeident.St Aeinatd Blot. I..& direction nou-t prie d-annoncer
ta:pprerter, 0. temiL. 4u,- It!Thbtsre 1'arlsimana. tcl~art
Let i &pussd Chc~oiu dipo~e one pro- Iu'ilild p~ubiique par lIA lot du 22
Pi,0'.lntuin e 101 qui tenld A driger AAoit 1914 rvouvrira pas ses rorie-
J)saeter I tieCivemirte. *:e Soir A ses riomsbreux hnibsitus qus
Cetei01UI iontasicur, c Li esaut.pourront venir asss%ter a lIA neprkscil
Ccsitc i: t.tiiu, tla ance e z aiiou du diamnche 30 Maki courant

Cc matin a tc cc ciebu6 en IA Base
ltque Notre D.-me letnariasg~d-p Mile-
11 s Di verUL s,: Fimmasavc U Nnina Libens-Les m.
-- Irisosnt *t, conducts A I*ausel par NM,1-1
RF~NSIGNEM NTS Loncc V"ard q craccompaignsit -Mr
HENS IGNE ENTSConstantian *cnuit.


&iL'ie~U kiUI.JOGIQUES

OU

SAINT-MAIIFIA I


*I1ar(1~tnue & Irnidli 761.1
i uneiniuen 22.5
Tamp~rataire iuius 32


nlfrusageux Ilaprks midi.
Plo iiidour.ge au Suti A miJi. E-
CLaus 111ci Swive ies.


Le lemileur
Cse jocse 1Val Orniciei Public:
.- Sere~zirci 'Etat .ii Ktla'iams Eakieumc
C IA IRR Sia~esdes I Ct s juln 3914.
Secr.oeuasreac idiii: lea Isnaswes ct du Com-
hA~vi&de inspection Scolaire deiePort, au-Princc
4yiaa~s~aaa~~f~.- ib skve~rs.
Tribsimal Ctili
~AccuicECNI LE DU 26 MAc 191$~
-'Ps lsidriwe dos jugor Mondeassi
Juis,'eunits prtmnoscis:
CA-teti qui rtctsit Ie situr Emnile
11!anbert upposAnt IA lexdculion ste
l-oblisgaton hyprotli6cairc souscritte
,s~n a.svtir du sieur Lascanc %Icuzv
et coeidainive leJdt sit ur Himberi A
pA-er Au dii sicur Laszise Nfeuzy It
*nontaauI te Iobligaiion ti cpour ce
laim l ui aiccorde l elMai de ) moss.
Celul qui inaiciient en faveur de
feLL, atittE Istor It jugement de d6E
fgut dui j8 Dkcembre demuir contre
It situr hmLate:Lutnahe.
, Celui qut Nmdinliciv It dkfaut pro
poact A I-Audience du tg,%Mai corn


Notre cbarmant ami Nbrteat Pin us
ct Nl~dmnc ne iuU oit fGaut Ikpl~i%it
Je nous annoiwe1r qu-is s tcilst ;w
jourd'hus Lh nus'~nctc de leur filu
k;co:gette. survenue cetle riult.
L'Argemtimee hBIrrsil ct le Chi i
BUENOS AYF4194 T
Un trasitustied. g..cx eie ~rAien:~lhi
Ie*. le lr~sl e 0 hil l .a 0A igllte
ascajoutsdIicait fimies.co-Ayres ipar het-
momstrs arvde's affiiiices e&tracegesesv de
cfes trois Piitesmicese
Cce tiaitaJ- et le ,osoultat do I& mitz
tiogs Ceetieprip-e r~cemnieoitelpar Sir.
L[Aulro SMller ussiceitdLee des at airelk
etratigceces du tOce~i .
Lt Japen el a Chime

Deuax traiics entire I& Chinie et le
Japoto, s, mi qise Iceize no"e~ ont Ott
sigw~cese cet apton mmadi ais Minigt.~rt
ole) Al~urASea Kirangl~res Chietois. Gel
as~ct muet flat anx nc1gociatiocssq e
&svacjmsi c4Lc ctaimts s'Sen Janvs,r elt
fuier, (cjuaisd Ie JaspouI. aussail&LMpn~s
la chjutedo lK 9-~i oaprs.itnta
"ea decuiesdes it [a Chine.
Nouvell~e A Is maim
Aristhtne A son fits qui regarded un
ave ugle.
-11 ne fjiut, pas Pitt. regarder tes
gens avec taut d-tsist-ti~ce, celia pcui
its troisser.


Iiterosipte, Kisros tile
Marque IRADIAN~T
En venie en groin et par ferbiasac
A BO'N.4MARCHE
Chez Fritz Jaeger'


La Guerre


Lb GnievernemcneinSidest sauivotce
01 iellgnlstiict quil fproesdra moi A
Wtaniio des mttLt.Alsalinaoidi 61bit
Vart)5s, 0t III&#-lea s..t5'ruitsa utichienss
y scoa 'sc1~sIsi'E -iiglle~.
HIARWICH (AigesgturreiO) '2
Uns oa*Is-lojatemtqsisiall einaind, ap-
ivart",iateil SIBcorp. *Iaavi timinefsonh ~f
atisist-tool ampiesttoiiiebs cdang L&M.er
dci Nord ss'uc Ieur at~rojulatie ut)
Iaeeelets.1ar visit"eckdt- oaacsgeasmit iLdamms
lo In aletir Its ('aro't. recueielli& pair
islo '.cipwiv tAurpsilour seuglai wt dtt-
b a r q u ~ i i d A R tS M

Aii noiqj d'Arrazi, c1036dlltsrjI1308
d aas'fnch i ot rs4.ah1se dii -ifEjosluiiot
P1.4 Pgo 6i..
Aue eord-ocic'st d'%ngreis on face
de 1i4tt)4st5 Casitene, 110416S voDSellti-
levte.louIl sati.st d'ui gins Otivrag
.efilesecil(ucivraige d'l cdes C'wraiclleia.)
D.IISaees Ii cci1esisrc~gloee mnodtroupe.*
o~il pram II'u,4tMUI urns mules ocvrage
auliiiatied ti*% lpsiesautinnewdalfondl(.
I lIcesRIOs16c1d, it It'alede [it incitO
(FAX-'t'lote a S .ucliez, 11011.
aVo016ets eiikV3stir cci m oistd dirski
lomitctr% It totsalt4 d'isie geaaiid't
trichcisae oial 1ecimaccusmisistait det-
A 'otiezst tie I& rnc~ne roite noiss,
at V0ii c teA *access le-l.'4t t pI'pog1eeSus

d,411 14I" taviim dito eid de BIIva'.a"do nit
l'.s. tillerie. eeitiiacic d'Atires Ito vs
av -it jut.4qui cc i iter~llltea. ci* et ouu
0 eiih44iu14.41.tki5 deffascve adverse elsalt
Nu- vmSIIIawtt'J?& ti" ri.iii de let.


- -r1 -I_


min.anii it iliinctcl O ebmlP~bici ail DIooe upgieEtr

witem~nafsidle (ir 4's t.ua/iv d e i4 defepow
die /to viii,.
Les oo~dbrcaur ox JI h''.ie f.-Yr frp- par Pqlln ,rtj~,
les (ewplrmrs eue mi shim ItoPetiti' I osvp'sri I
JeI"I4flajfl29 e'rf f', 14 usrs~qI
ddiarid 1wau oiap )i gif ls e sitkjilreptiits. Porti.o)d 3le x Perio Pl~.3x
IAmss k port &glai.'i. h's i~~Sa~us.41" ealte IPoe'. Rioromr~
frwbueses out c....n viutivu~sr .4lltuiijij. I 1Portau 1Praincop e, 27mai,

Pla-a. -is


vuigs~nr iji' ~ I !*0a Atrlissde d~pmrg

le.S .'Oets.a bt Mle'e-iidoSil-0 is ix, Neer.o P1:1jSt J13
ab god.a .3 M- ii~mdcad1 SJIS*.3it.


trataci ati a it] oiaa 'a do Sjuudsez, vets4 NEW Y, 'FK VIS.A J.de in-i.
Ie chateau doGre Aew cop r l 34 I___ ', priu enR
Sife l estae dui (cont rien via 6. O r 6Sj 1aae1e 0oIM
oil p sle. mfls dorlvo:in 28 cre 4 hu
0Lo-4nHF-s 25 lies LamLt tut pro~se;sexIle I'a prks..md,.
Le~ vtipowsr norv*1gieSti iAbica a fiti*i~ Port-au-Prince, le 27 Mai ftg
4lobwetliite a B!ylls pleesiuri b~arili
tit p"ctroeip ~ie Foic a Irotaves A It-
silee* d c~ iigLst4ouse. Oapii~t'15!ukii t)Osi ..ttveras au Il'saoirasist'ra~n
oeV -r lo r e t d ,ila *o ff% o uld. j iousles jo u r. -
a~ e~jund q uicont oila *! co W .,L rg n e Hnuu an da lso
'AiA-- 55t'011) (i l'sc-) C e t A 10 ta's It- eisreia
D'ealavionsi iale'ci~its..asdsturesat si- GoN -1 its n le IVj II t'11,1 L9e 55Monmer Prims Ujilks V, k
,~rt~~eap~. ...s cup d~ catoes I- I~ II5 ~ M *t ~ni~. .Rera New Yolk lIc:S cuurad
cIle a1 Ict-r-telits ports. Ce aIVucAfit. I ffMssi4 de trte fouat~i hst'naa orIIil
co:tipreeikdte aeci civsi~cateu 'chargesPu11ti
41.- lis g4cIo~e, d-l'.nea. (life des aieroqite
OIbettemffeasacs saVilteast tradv&en1A.,ls p iatis d a S.i lI Lse i rm rdrl
taiseitete tiliacacinp relctscikne de Pllssi; 1(rb'kow L. lamcIrisFrM.N
"I aiss-'16. ltoMejaseis avii. teas slewirsuds! Cots1ealoia spcci~ates pout- valiilbo 8 drila veiiaait dex jwsri du Said 44
.iclhinuaroetst lea aiviitajs teraitc usi.4mso, aluleeista. :es Ie 6 Juin, tm fu*
.sieit eAts lecmr pours&&ice. Qaasccid less-;ipour New York.
aetni 441a c p. it. *,iie I"i Ville Ct~ilit si Prau rife .7Mi0
hiets ddess-adue.sif lit deaui tour et!ota rusc 7Mlt
UI4 (I WVA'-(LINI.(T0.- 25Aug. Abrendl,
ILe L).parstetneiii d EL.It PUlIc a0 U iIamJe3'Ise Ag9i
i total lan aw ie tao edim Prosidt',,t
WA'iszi or caineaii.lBa ieseutrialites des Ne s'oitss ftiguso'qt Ilapouar troll-
s-lats UCies (fa all &gaietre d'itaie yer letit lmoi Iao t~~airt s aiI- ami.. vt4V prVE S
a'. cc I'Aitti~ncle-liona i. cCelte puo clsstgcii'tjio,scart ots auacez tout Ce etprvipat
4ai.s11141lcs tic St scdci'' lgaOtilSe 10'tylve dud s is GfAist lit En vert uode 13 grassc Lito JO
as'titeccles qu. I ont ptrC t iiTf3 .0 So Ci e! te '(1116, rd e C ecucotie e~une obligialue byPuM*
tiex~r 25l DuE o tpecd~. l 'Jic pasvee au rappocs e4 J L.
(),I aeorinewe orlicielleoneintpw selea areaycisncueia.311
gouveroseeentns alleiauod, itairen et' KO la Ch a (il IJ It" Port au Prnn C, en dazedo vil I it;t
actItt iclsitais oecldoisese austui &aice for I I ).. E 1a',eii 41'.8 Pl)fi-it Q` ,11Mim elneuf cent ^30
fueile 4141 ck mo'apecteritieai i i sicula- o~a vous aurez A'einbartas du cisoix enregistste ;
tidalsod-la i'sStitisaw Ieesire iis NorA l`A CudkIC 1be ludi quieI
Dei nrnobreux corps de troupes L'exce11'~crt Kola, cornptera trt ance et un MAli dc Is'
-oa.Ses svel" sadaist oral, rej~iordre de Les limo~iades gizauses s, teann4ec, A diix beures do 111111
Sol-eillr Ie fiolti'res.et las Liq-ieurs. cI, 64tudc. Ci par tnaic nisicrC**
Le gotiernerneait llatcdaiH a en-'otaPrneruduCs k
'.o'.c'ucie note iA !Allezsitagse dans r u rnere uCnik
last uelle dl Iroteste coist le Istorpil- WGWA 'r liter enheisseaurplats OWN
nie Stencpublsquc a du phi .t"fi_
lsgre du i* Lcasiianuis I& contend de 4
cetto n-to e et oel sesostance e is n.~ne NOW ""JUX ALAMBICS bsse A Port Au Psi-e, ru
title celm tdo Ia note aint'nieahice #-i- POW AUXL.11&lOCVI(, parts. cnitn il un l mnpl-tcCUo
voyc~e it I Allienagece A c enja'ije. Pinll R ASTUiM ,ALCOL s*t. e la con esnance id L %.nngcPleh$
*ceurs ltollciuidain oroal irouvfe Ia mont fa a e sUUS.ALCCOLS,.t..q
data* [a czatiastrophie du a'Lusitmia P 41D E kOY FLS BN ac de s r in rne t'j pi d
liJ~tPRAi~U do issllaaurcouvefie en tCIes qui est dessusi!
WIDE_______ _________Ile_______ I au %&zs g
lit L~iCESew MNUE d ab~rteas& do rae : au, Nord, parlada me W1umw
L'Ua lie et laguerre A ,E tpar IadAWCChrue ds Ri3
I'Oucst par M. Paul, Ssul'an
verbal d-arpenia ge de rankOlSYAN
RMIR.25 en enaltitrius*Hiasise. ent4zz d u v 1119
(Otficiel) Le vapisar arrivant a Bar Peg e u tF1 Avril mil huit cent qua118 t
Irmo, rapporiteqts en /pssaaid pris ldupro les CIICVCU~TkX quietrc, enrsegistrd
wegnufoire deC (argasaola la s mittdernire. --Sur la miass: A P;aile
ivrs mussal, il, !aperfuLt sixrnwire tieDapsis .vingts go.t diel. osW'i
d 3pi u jspeignes onorse e a psS''
guserre Aantrit-hiee'dos',sails*fortemene dodiqu o qasiresd avctP
la1 bapde.I/ dBait accosapagiudJOie4 for A16 il~lem4 scers lieIe t[ lsz Ase Its charges d e PCh~ie P. t"O
pahurs. seevir al'amicuiae aulte pn~para- A la nequ~ie di'A0"'u
11 s agis probablentext du satnersquia lion. Nis Ipallisefo Pas aucSitin liSi Victor, proprie~ire, Je'-
ild cb.&newepwr nos canons. 4& evir dow t el. saled B ne ltOle Plus PIU ra- dornicili'd A Por2ut ar'0r
lau-ra qau/ojaes obuus sear Barkena. lique doi leindre Iva chevetix simmpu avocal Me
Un ous C lln orpiha'sr Ildiaan ast awtn pliemecit ena be 1pelisi:.ist. 1 In:o!a acc lection dedohnsc~~'eP
.Ia's ka port Audrsc-buan do aso. pris d# I re, Ilals ota focal #cosaoiniser le ballei.
qeaaas dodidbasiquemnest. la gam. in scaw h IilChvlcCu re 14 belle cou leu r proprsitaisc. deM'C11166 s
ns eles s.*s caisevas autoobi les qaui so $row Aec diIaiueet. agottsq memrama ctcscik9,-
vairpet dams ksPuis p ,sna la ire *orpelitu i ors tiluD' stfso urnam Prance.
aSt paPus )c-bl de digdig. W autCan ds iens ~p pe sisI~scsO uet Poor plus Ia
bres digson es juipagw naadI" bless. Lma 1 iz jieaeu~r s amies.Nous en avotis s'adrefter A *sPvocii Pw
Asit,bieshws ont etd leds, g# w u aow m pour toutes tea .auaiiaes quo I'oaa A Me LoDuis Vitmnay.
filsi 47 /rwisonwrs dons an o oicsaer. dlire& sitaire duCi ahier d.&s b '
D epth nenm&'siglus ants s iwiirs Pour ladles ijt-nrmalionfl'a s0Pa t, ehI i acei 9
qsdww onspi.vownuus ls'sxam% epadressr J& L MCER.1CK 270 We" T 4111
nomxew4ptwa*t msrak e~dVm,.es Of SLNev)-YuiL.


Prennez de, rEmulsion c g9

pour fair le sang bon et pjx

les nerfs forts, la chair .olid,

salutaire. Elle. est ausi Ma

remede nutritif puissant p
les enfants foibles ou nmaadivm


Az -- .-- --jmI==mmmEwmm


t ---- --- I-


A~smws-mmq"
fa l..s poetra


--I