<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02253
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: December 28, 1914
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02253

Full Text

uI mo on iu i1


ha il' 333 In#


LsUM 8 tsedg r e""M


Cli.,Wm .M1,GLOIBE
IDIltE.CTEVR
ADOt4I4EMNlTS:

'1,1I C. E 2 0
:-2.00'


l3ivid .- *
ptkPA 1U'rE.I ENTS

OA I I* *.
ETIIA NGE1I


40

8 Or(


j


a


RtDACTION .\tA V.m i ,r1RATION.k rcit- n-


A Lima
A NFLAw'' l


J


vat


Les mn iay


QUOTIDIEN


-Y fa.34 ~ w


-- i s-eiliisciui d msUitit lit P renze
-nii rtIc.. de, -nd4: A*it, it por-
a~c,,uin1% ~.~-g lnten Carle iflotid d.s -ii anuu -
le cb-soaii djeI it.~~~s ci pour cO .avosrir t) o i %,it *.d
kur &1psr~iJ14L k peril* qui. poir avoir Cssaytu C
~ ide 1%s fitarle :Ij qctel! 4itvoir p~)tit rcisi reinslent tout.,
&S 1 1: li'ri Adeu j~ h o .a~pr.IiSJism%*t bNit de
N 1 u, 1uw T1re. dain; A.1 1011.1%.Il-Ad ki lts et d p.~rL~s
ii.., ii et des *f it-q-,ii,..-ii de q II,,; io nb1..res ur.b ?i, ic


tclori.4ues I4LaL* CCUV* .uii41 cenisaoa f*.tlale.
W0 606.1tIllant121J.,14 olN.zes.i~rem i-it. ell,:.iuri flvu em
~ j~i s ~e~soz~ to~ Iaisetik %ermli I~t% 1 'Jitaicimpoint
Ccr .uce itput, ri~po-idrc. perlu toillecsil-ica't Titqal.uro'ht
~3lVOi0l~vuaoi~lr. (Itic do .~~ .11em 11 L' einIt lil lei cJI).1'A~il
it uc" ',.aI pis r1uasamw con 'm~ ~ t I
w uAs apIl A I j i lum llcre. ul nmO41, Ujeuiivs.Cse .11timl i te :I i 1'i ir
ICS t.~aa.blcs tUl n Avis sepap.ircr.l.Ic a .i ci itux J- a'lgoisic
V. ascerl .uc~c~ i.roiit beats a j1isi As .'vi d I I t,-ltc.1-1 c dOa. .i ta
idif d Na 10.1s 4: t f tare Ia)s is mp-tan-r (in. le i itfl.ltitltt c i'.t.n-
ggsc,ditsesiiseotwit ouir ..Icur: ri ii 30, elc ise 'IiCsu: ell- et.
N, Nj)tre p--u .sa.&rda c.C%crtU c.
e, ravoni srajp ebi.:rciiit p.tay& ElIizmvl i p.ahijucr F.1 4!o'iillc-
ittioishs I aer itzalen it troiankttice!Init I.Cli. q j*\ i t les depItivo sns
ARCj a a:I Ius tolls v iI ejl~siIJre poCsiec 1 ;A I eur dA:Ii iin.tre
I i.*'er Is L II peA it x otitsc in5fAs vie trop phta.
pc marn wacsc, de tic p~ins t:oiisl1ic Id iute. ,t 11L Vtievc. ~p l) ut s, )fl
esawrktouancr de h.& r .i: vote di w)er dani liuuliute des r..:rittnaai-
urJwai'islu%!Lt par 'a !afiqoeric IA.' lo as et ssz Itit iqu.. tousli )L i; tvo 1-i
ir itblicLcd.s It.11..)is Ii Ljinaiui S0. soiurc P inde CL1ta alt .11iS I.'s
\jili llps. Ictrialei C ,j.jcah..ne. .1isi4res inzo itIai~b!t.L Lj.Ai lit) IS I~CC4
ItS ci cii I a4iaI% 4)11 5WitMS ee a ct, cal.. %-- I. -;it ad. d v d--q.lie:
Wec AO iiiu Sioais tu mtd.1Il ./ 0110SII a.II:S
rop Vitalr-au.tm-tj ?Jaa b-d~i ii'. Is )&)% Vc Iidt-i Ic se
4.j\ 11.11%. J j 11IUI J no11. I V-jC a~Li 1A. 2I iLiI e
YrAti tturJ,:I b .!aumC 1,311% IsiVOI1%!venir quajeLit: .ioai- nt ijeit do I,:
or, k L6 v,- ct ie ic t) A',ti% cL ic~...i Ilo 111 i it i q i .6 61111'I~CeI -
11 %iaga Ci iiiojP.1p sucodip r tUa4 r ?l)5sb.j. Ic re 1).Cc, e!!- t
aui at clvi. B:..uco)up d, &S rsea I lit: Ct ell%:rc, arle. E Ii ; ~cl :avAit
sc rspo sionv e oi ujs s., st*u6 g a re .f'A it 111 lit *,o jr p r -.itdc
3& sa ,so n i I tie, d ;ia qu ic tts105L, v eaU AJbo I .~I ItIv;s tc I ,VeIt, i-
dnfui iII ae sutesonIj(im pit Jci. I1-11e croit plas ferint~n-m qaneI11.1
~ ~C~lt ~ iilI.i. i.naflt I. t ccawest pJi tit Aceu'qitp
LI JU Le oil~s asAc d twgesiic tIL)ite ct de mA.Ii or. Ia ),t,
hICS d.] !I!L a--,: *


a I Ip i Ia t : I : I C I *I v I I ; '
8.aaLis 11rit Ii a i.r I. w s*iI.- ss. Wont
qiI8lialw C,6) 11.. ()I 5C.655fit ~IeIrk III I-
6141.AU i l*,r S 41.1*a *e.1.ha 62a .A.1511M IA
doati t biI. I V A4 ,46 1 biI O.).9 I1
ii S4 .1 I .LI -LI tC,. 4 it 14~~* m *Acsi3iace i." L&avika. mess43'pru4
.Mbis p u. as aia* r awai-melisA
W-SV aq 'll% olit 4 IA 'ide do*i
Vlut 11,1 ~IA'j4, pil8vii i(lala ii wAeeI
doe bajillie ()I.
(;0 11-11 fil. J 3 14IiV14 11i11116*SIiO1113
c Iuts" flafolijeig,9 bo Ils '0.23.511do Cal
cuals et di jnih *uufl4. h etig gout
imumsi dJaag nni duI Ps n amii
te9&JU 1aL4,aItt #w laar aio.er rowd
Imuls 26471,4I's* rc 'aias1iski't,. A vr~ua aira*,
saut a.iis-o as .i j) 9a .'tjj*e~s6 c&t
sakell s.4o q a t.e.a1.1 1iii lv.15111ts11men-i
fMla.ba.4.*O.L i Iso 6pitIblent *sli
quad eja4.i4.a% a4 A.- a vaa-A.t dm.~a
64 aluarc CsL 10:4It .'aascur 4pl& 6L q1W.
t. Io~ atv~i. No Ia. ast .419, .&4) ii Ote .Iqf
-O I ~ 'Atot. ,I ih 6 *t.4 scutp)las,
Ii 1a C *.0y 1 .4 ZI t4 6.1 C.,C
dfisau 41,:A *to Ll1, i -, d 4J.i 4. IH as.*11,41111
p.as d -tviar d i.- .a Us lWaL.,jweamv.au1.
e~ d~a~t~,.s.I lIIIAIWla, ito h
iiiJ~s~.s *&%(.)ri.01,! ~; iit .ALteaacilre
sAlre ISI al .'a :u :Itisi t cc.411,41a. A


:4111,11y a 011 /. 1Ii i t V .1 VaWlb jai 11.4-
1*64 1 i I hi-a.*.. illa11 1It% C.Piitlh,1L0
as 0At 104-41 f-ifLaVaa..A. 11 Mntoeaa
fil& Sdi sL i5 I It*, I i ).as
S 55 I I~ *~ ** i~.. a. I, lit 'IIa


It .auIICicC. E, e' n'est p-o. : It an AlI tt. i1s a ; a! 1i )1.;alit I',


1.*it *.. ot Iflas .4


a.1 dc Si, 1:1 t.J, I i, I1,I aaia

VI )LCI,. Lltd.


la ligaiie Dosialdv-fri a lieu xc oima ovea
SO%itvsnarine pits de l~a aicI@ fe oJ ado
sYN1IONAT J:.'4 ~ i. I r~i I Irl11dC. sisit .di maitill. et od~prt~i
wit frappowi dt I-amirautk, oni roit
it hCUI 41a qu ii a3 i* cE-itihc. 1Iiq ipaige a MiE
sa'~. ic e aTai it.mwi~a qisi t-tait de
COLJR 0DrE BDLJRSE 2720 i.1111rCS. .1'I.ait tic Pa'rlia-gbon ai
S1johii Niwbi uoi,.wiik.
~~)r 1u' a5 ia'. ,p ni M Le a Daily MAI 9 (lit avOlI.ZI)deS
D't)ie lS.11aaS32 l~*Ad\.I! 501 1 l1 nib..iUlg l.1 11aIVC t! 411C qac..tiws es
l)21c autd I .ia a.4,; 1* v '"L iatt ecic.it% .iv ales ot i i la-' Is ,tm'a
I~at I.r j~ p a sn 1101nde l~a fI ;'n' %u~sauite .cs offi-
I)e~tv- LoiIt I o .I A B...tcfcias de nima tsi idn. tqUe It
C~ix1N V. 1 1- C -..;.plaii tde Ihar nie afl, Il. n it: q-ti conk
Ilti,..i- ic .I cG..s iisi.iait ~sA nciptiarde Cal 'h4] 'I e sue.
N ,;k ,:I iou i n ass oi- F, -t In t- ifivii qif(fqI. t-t5 0 scaldc,
lZmubrug. scr t d ai ui t-c% j111.1 t i doIl

iS allti naaiiJis 4:tijtril csi piifA~iCe
'0 C()1III& I4 L dheItit t se I ii de cesg
%3or~s c...oia.i)C b,4C pwor inaalr wise
-tllaque sum I-A #II.l
rii..l c p..r It 1.4)1Pu a.aa A I.~Ls5'l.~I v~sas~

jioti. i.4) fIfi-tAa.5 1111. OW.Lj~' 51A ll$41 aL.11i till tuaj
LC., Isa )MAI4 LIXjsisl ilif*.' Ia ~at-
r)Luli al.; ,L, *o-, ~ I\LLIn r4itita-4'11.-
qIiic \Ipii'a lst N.s-(.4;.l,' if. ; ath r oijl-
I~c. j u i ~ LII .- jIIajil.m,~I ,'.41 1-t' I .11,Wi. I ''' ri..*
ptabi~t ~ I ai a..a).'1111,110Aasi i:1aja 411 -1
j4)urd Ii.aa e~cc ~nt L,,I Iil~kkS-I41t SIN .s &~.W .::...'
OUpa.oi.1a. i L cr.4tslsstaa i.i
U.55 41,1111,3oii. :.1 .s62nte ~'.~t~a ~eiVaille#clIII
AI Ii -.ES .'bfsi ld 1 A r&afJ lCO 4, *ld 0,11 d'..
L'A.. len I- ic I.i CIne ian tout1bii Mifibti's 0eelraasiltorn'tC1. M11arn r:6.is


lii. I~I- l .~ r~~ e ses asd~nitatits, S. L-'heure oil. t:.-I SOU I 0,lU. 11*'i'I-. 'it-;. Or Ill I~ "ii rIe-1in
i~h....r 1yo~ ~ ..ieairA.a t.it..ieaneiit out serrs alis dre 162 aa-. a'a a*a:Ii 14 r e caiUe lIA G :, C te 1.1TI :lI, If ofl h-4t. I ro 1, a-ia a li. l'air g,ti
I I l. I I CL~Ics w i kaioji- et S_uliimc. 11sI.~ i I4 I ~' c~io CI cc, A I,, I t 1 0, e& aasv 'll .14 Met 1,- 'as .
prc~~~~n el II1AI l C ib ~ ~ C V.)'I I I C Ol)' iCti ):11 : pr 'I''~1 ~I Aciu e.1C I ,- aa1CIeui t r LadLL. 1C) 4 to; tes t panir..~' p ar 11.? a.-i1-24 .hj~
VaIC *ICI' ll IV12 .) 1110 ) 401 lee R.:crues dui t.dIcsitfaisa,11 de la V6-. 4A ab~, 1). 1a's 5-5 tI-a )..I'I~m~l
C I.._' f a s *`1 m ..f l I.~ I- s I.. s-i I .:I-( r I) a ua p* c Ls i 'a s~.. lilt. iVias v ajiC it .4 woA~ aaigcj fI451 ie
C~ 12 I~) 1..irit aboire bicav.tge hibtd C LcL4* gl a'ejti Is iA '..' letIhb%.iI i 61(lrCi.4.'sasr .at.- I s il4

aenpeoa moiii cli In'ilt )t-; Ciiu bOfalaC i": A st! Iii'. I*' I aIw III It it 4u (li t- veniar pour c id'~ qti n C eCL olhjiwi 4-1 a54 'J-*St 41.- v.':tto Zb5 ,i a:cJ
-. ~ Ii,, ill'~ .11.1-0 ronu ;ct nous v.tflcroilS pui~lqu! sp ~~t, ~ai- l: I 4 IirituelJ grict; le oilt alits 1 Iiij,)t. y. a d 1.,1 t. Owathro d- *~elawwvi
1.11k..i.mlolm venti so: her enl u a flaiszeau vagoiiremi( .a!i t. L- lus a;1; vIall. Il..o I)R5B ell I goi~ 14~ b of *iftlleiss fim fosaiPl 9 1-
.ouai ~ ni ~I.'aa~et dru nu v ilomu:s et nos intelas I a -ia p1 .sa .1 i :i't~ ;' 60i- I icd-..lete(paa~,~cO ~ Ple)aitSt diliO4

L'UO~~~~rc micusr 0- CI-qwfl 11st u .4bI52 Ollie, II -ije AIiovi ;ig-a 6 PIm
gird .)1 Q t ou vnsli c tti.A ''ia liiala L at meissi cclamel Lii au.LItaai5Imhs
1114Sctlot n u ra'-h' se- ausn -av i gn I)t.-. a n : i 4 isot IOils S uf aliia: LietsodI Cak-PA t.
suite pus 4111itraoreau~t~~bt'ia i~a I. -lt!' ;eah-161oil-. Ke *l a us I .& 1 rt ci nC oitL piucrls de L c5 :1 0. loa16 itn clat Illk l~tic *' 1.4]: u llg
m Otigen S -:l .is ter .birs to d co n Pasu teur m uv ie arl n Ciars t aIc. ai lai ei'. t 4 m:v'I 't m ir i llas D1:ca iican lu k. G u*'d I- AV a s..: ut I .iaa avs-*a'- ii
A bticIcr I Li'tire ILI% epar se al nota past c u nous v~ s im rio--;lis t4 r,.ot v ei l HI 411 140 lo--1 liut .'rln?, 0laW'SIv vtl 'as %o1,j st~-.l

USi I tilt.. ni ..uaie .C~ 1,1n :i. I.. I e ctilt rI ki U sa
conlingenc % s::i 1.1, terrile,*flfl4 sea ib i urnto allVCIU C11S bi i' -i.- 1.4. 4111i Thi- i lo emi'-~ M ncin-* k.r' I

"U"-e fb; pt5.111, io v'.u 1.-I I-- a 1-i T' 't' 'r.1S i. 0 I L c tob s I %; Ei t --i t i In a i ACCO
t~lneI -T-4 qu ~ 11CC' 4.1. C..-. -I:i
lie '-Il voua 0111.li VL' ...-,i a(0' Ill,- I') ;)-,:! k, ,vn C 1
aer. :a-a-.-n LA Z5*- Its sLt C: j- ad ipL-i4iII C i- O aiJ
LXOSVOUlc t 1l o:c Lui MORPEAU u oo;II :h 1
c li Ings a S 'i. l2 ilc 11[c. J, ul es Ve~ ~I3. at Ii C., aI. Iu'a~II-. tr .icI I 4 1A I 1.;u dc :i lA
CO, 01 1, fl Me IS dlet '1 1ia t. tl 11 I Ii.l' '-~ pI ti 161,: I.' 11: 111J11' 0Ir..st~ l J -na
I4 mc Lipt-.i~ Icur 11C UW pa til de~aI cl. SO-a'.a' x.r- aaat I't! LbC Ali avea. Arr~tivd 'uiI)u~h lVU~ di~ G?. tt


hce its l ong,, C lfla1 cer1 d'tr IC eCO- e-D M )iIlti .t '02 Ivivitaa I',rnaa.c
PY ted lgo lis c ra I'op nao ic-as .; -I-. 'ib. '' iti Ii Sia4s .- L .I -, l I k1 !];. ..IeA ),)
kh~afit 4an tt Mil tdvl. 1)j 1"1.'2 I '

iut ice aflotcu de F Prol u a islus 11,01 Y4. .1 -[) kji (hI Itws tltle. a~'uss'i. N5~i 0VtL'

P4114se qu inest pls up~iuen t iavA Olaa h dk It ( 7lijl. 1 4!- Twt mist1*0 esl COMlI1 )Aen It,- I- Vii irc.ssu M astit..h; A-wo
iSe"OfatuionI qu e s crde Itsm nt Ct)l- .,st mucoae-l. ~iat. i j!5 5I., it vime'a I b~spi -iia 1)4 r I 't wg.1 *4s u~tI',i-iaq toe la vi plusl viaj:tib .1K t -.i rc tI Ip I bI Ast sa'wI'i /
pouri se so la e au re SC i Ilic 1 ea sm iat I,--ua asliti' aoa' e ws g o afit- e IW t 1111114 410- M 111-e 101-s lpaa ie ct w t e iliI1 Ii ci~ o-~ lleI irIIII-i ,61j
Iep f &I prormuglier p .L s mialac e1,V .4..i 410 bia Lorti~saemltex 4oat iie, ro twi Iij~~raL -1 crhc;. .I -Ai CA
du u'.&I itie J V N as 1 s' a i e. s lis o~ se 1 ,!ss In il le let!a a Coo st pldies ae ri e, I&tieoa- r ii en tadqajd.sit "~TV D z 'r 2 t' i ; uI.r etif. 4 A nts,
sgIei sorlrc LA miostisenc -"L @odaeO S 01ii)c"sir"et& omlae 'slse 1tj A fISit fg'as evatbl pr ?r' jl(seeo


___ ~_


- 0.. NKM== W-- -- -


-: -I I I


ill---


pol~ ~ ~ ulir-VPIC U ,Jj!?1 it8 I~ I e i s w' iL i Ia~ Gu~1m'11 taiit 'IC Se ph o,,iincwr de rester troi ir n n ns
_F a Ia D v 'tE Ilo il1.-1 N1 K I eprotecivur de Ia foi de ."1Aiiao-mwlctI 1( moLi iia t~ ~~Cr
LA u jtmi iiiLS di~i~i -L iai: li u ~tLNVb.~ C piuvoU~lu, tlie iimburikc%.ium z- L:]I Scro.e K ItiiPill 0ni tri~
U. U 011 4 1*litV 1141mi .11,fa it id-I" li-ula i. li [JI C C l'Ic V U" l uL )L1cr %0 ii I~ %U C S IlI~l.I .~' 1 d2.Iz ir.. r[l i u r Weu
F- NEM a Poulklvr huert'-opI *it, imI Ipili4 ift deqflgIAnngleici ie, dc LIa a ice cide I I 2..ioe gucric tit, versclic~l-
M E'k~ Et.)LCII 11~St~4~flII( iitii Ihl'4 ii iiitI4 de luitt ave*c S vz rainquii1L. bel I ill~.
()L~l~lj \vr.HI LI. C (.ela a-s. Jl~tid.celic +,eAle\tell,, de *aIirC d, a icdicdiIr iciicpa rci lic is I ~ic, Ii vi i b
1. asa c talt, troll pe:ati~t 14)11.e Ci Pou '. e*crI. kiai i~L ~c title coaliit:411 l: Coine~
E(t; i i,.iEi la ii ie UCC4Li-rc sjiinie, 13pia kc otidlilollI :it q lEtals d i I's jjri"e'fic,
zsAlINA 1t uli.E I CVO F Ia14 hil.14.tI t- 41. ill.ll a t ~l-- imgw- :, 1k k, Ie Ialo du1 hc111".U 11 %C% .Ivlet t
~AlNI-MAeilj i mitw ntaa AV L CTWY LI 'iI:hCilhclicicl tli A I~raii la p)IL: i I- U14lUII11- de 1-LPi&
1) jbaiceo 7 ,' L Va;7I E ATtt t iu'I t c I(iinbre d-AJI..h itI liasp. re ttilllvlt (I L I C e
I~l~l~t~I.I &mamul ~'l~lSCli 4i iihma- .- i JIl- eaiimlet41,11,-,ICv 1itiI h211, ) OshiIkjIC', tl()1i'\ CHiLtI k,!S dcI..i
kaviopermkro *A twilltti 'iiria lt MI cut

I u~tht~ tti.1''Iili ,. aaa* e e IA Ue rofn-1v ,en IiI~ca tlrC: n, ictdk. revolutionoi Coa ItCls principes reli- pour d_( WN 11 a S. ;bia:nfcu
NIuiviie iii( 111110t16. 8 1pr1-2t.&n ite n.ie' 'CusLIN Lt Is trc.i.itioni de, l-Ancanienneagression autrich.~~Ar o
fille W.bilc ii d ILlrmnEoJ~eux Cj4
( : letC. Ii r Ic jourIelI -CI a E Ia luuii Qu'.toui t ;ya il ir jc ~jt-JtAli'v, I'.welle. ..ieie ohilflicqui sreposin tout IIscrAm: Urgent al I~
I3.roind~arc conastant. Nusereiurn aecpaii laso ars sat'J.': Q:ithtiC su r Ics pceixptes enseagesCii uniionies 'I2tio3J1.11I~es
I I B Knom inituon Je Roichild 'l~aisir coili- Car cilc AjJi OIWi %ClI ,: ;c,'d"11 pa r LIS Cole p.
Armtasiom de Is fig ramnine me chef de serva~iceAlitPostet. AU lieu Ju vic'JrC v; ,i t i .,i U.eLac iilsurlecion dcs .%rabies !'A- h Ater le dLe nut el) Ml11 UruI dIn
II tut suh~mer qe pa act-. a Ir.a ..c.4);c 'riee it de iuuai.1 am1 L .1f .13; 1):u-, itguerre que sunein t seu,
CA.us qui "eulezit celttaiue cc a, 11 SO dfouuieutbun onu Sprau io.aaie! L -'"r Iiaaude uu up~e~iraison ah rc poe.bkunniemciCe ~,o
-isiic vildel son d~vueniJtSt benUcunviusAapirtine to~ti aats : tI-, inc: r J. I I desfluslmans des Ire t iL.
donie a cus crt% d uSnc iflC.1justihe IA cotifi..inceple ra eu L can logdiokj uc.t ;cauac ulitliie.La. I 1tktji~e% CD.I'-
coquezteric nouvelle. a leurs Caries 1 wm~lbr e lill,&~.: 'c iistqralce iaudeI'ilaatie qiLa satc ul-e b-!al k. lique se nI Jut: r11
tiule r taa o- .Ai. u b.)n t loui toII ztpjri_ U beau g st~e de 1Ueasic r .isi.Rey Et detaoit ce prt et~i. S,..,rc Itiirri'lc ..k i~i.'. cr d usie declarait g de gici re Je hlia '-i ur,;s, loin, dobli r it
In~ ~c J u a ali s q u v en t d e re C estav ,. p l i~i q c o u eu e S Q UOJ es qnhII aaas, -i e. c ..u i .' t'
ticlie. 'ua q'.iiler Iampi- Ces ac~,plassr ue ou eneaa& let lic e Mi-epoir, tieAtcaj~i le FIurquic sera de poser tie nouLVeau prajre p~artie ci de fti1. IA tj dir.
cerle dun %*.\O,:kade ci.cUa de toale re-rons ;qiie It M .-gstrat Comrnunafile A..Lques~ioa des Ikilkzat is 11n'est.pas H :1dterraio~res A I ,~
Sorts. avoare. b~is:oI et. b lc l-ot-a-Irnc ui kI oal'ra 5 cembri 1914- LL3In.L~
e Fot iu-Pinc f-r ca-o LNVL Jouleux clue Ia vkico~le ade l'Alaina- 't.: Its VM i La..j.r%1di
caries de fLiar.-part r decgatis. Ut a .UO ,a U It eitI&'i ts pau vres. des, !-ic, de IlAutirmde ci de la 'J'eHquic, :4.) e." i cu~ii,'.I
CsA tce.jintrouvables .ailleurs c~artes Pour I arud egel ml.i IriIIAr3u~is~' C Ct., Cs~.If;
et lie sc vendall .xepecnilart pis, plus accuse le noble votaci de Monsieur, m...ux dernuiees gucr cs dcs la w -;;11 S1 a ptC.'oar. ell *
chi, t-Livclt rtcpondrc aux g oa:Js lsLouis Roy, ade taiitparticiper au.x 5FEI.AL VIMITI1 o n :a c tIcS, ICI ) COi)*all 11" qit i
plus divvrs. joies ade fiild'annie les petits enfants' naps:dai c naulstit, u.c It. d.1 .:1
CLestLile %'datable bonne tortune que I la isere cotiaraint de n'avoiut1 j( i 11i i U' ir~;~ CsritIi CIiii. 1*ca bi i~rC
doiit zious voudrions voir tout It: dims les cutiieas alaitractionl. au lieu ScbeqiprtF4 11P'l uivpris
cIcrbic ui porii du Iapeuiifruncc ettiniL. de lour pAge. 'd '.
uicaeprl~ .du reAre ti-en t ibe paule urcage. que Unier the N,:\\- Vj~yort It gu Jelate subi.. c6 te ac~te avec ljes at- Furci dae cc qua le:ur re :,: .1:1
Cinema tParisiama Jsearseve orlurcmr- *ot '~s ies tde Ia coaliihuoi; nmAis encore I,,sanIs leur kisser le te.n
pus heureux~et It soazrire [ctea es ulaie I -%ece IiRuicn pest our i ttirI Iill
d'hcr ne allile dL a iepre~cn!Ataotl, (ut cii~pe les lii.vies jeut-es do convoi reg thereof ii If.,Ithi ,vhIWio~Jit ugie in,(Irececi de Reur:,it~ia c rucsqi~arlI
soa aut Pxccutaor i chai- tsirs doulourcuses. Nous souhaitons rgla r rertu ;vpte ac~ seraleide oniiIereale leurs urcon en Sva ClciA
11A l I Ot1.'Ic ml a .tti tda m i~ i n A que Moti ieur Louis IRoy continusnt rruquested to pr it Ii i in cls 4 iisc e c u e v r s ttu e m i>.r I i a l~ C u a ~ ~ ~ d
il llcr a Lcin I'isii tn! aduivti n w ith their passports a ov s *I O pIdarIce nariom all: qu'a Ia condition qa -cr Ies I(LNSese. Di)ns
thncitore du a hspov~ comnbien J., c:e b.XIu g -stc. daiant ccite nouvelle sable at Ili,:A uincii it I.,g.Ation or a, Ie~devetur des vi~s es aic e faits ade phitse oia Iiiver P~~a i-
daeto uCali~na-lParkiina s-l t cavnaizn ade Itie, laisse encore veni -iVelir otomn.eimier Lit guerre. I,-[ toiu arm
6tre anerv-...ilk usenitent iaispar& .Lst e c i iiiispi~~ iq'la Uniited States oi.u i lla' or tlalN
Sj'1CLtiteu Is elaicall rcl..Aiv4cu'ienr i)omf rJ1 l ib alLip~icrethe purpose of liavia IO pi.td It est dt iL rc'i ie ceS IL s1u%141Il 11 et ai ele a pjcb
bretti to: a~ lsj- lt th ir O tisortsan o th-ld al tilcala.cesdaiis leur exis'eilce, ounle-ijic- lni diatemIentI i .. balat. eIJie~d
tja silicatit a LtcLUsoir~iL. quiUItLu. asiurera emalq bones ra" their passportsur an HI ti dcJul e.dol tiiee cI
pealda III 1.qUWI1c oil se scull! rev*ir niutsd aue.miii ai S 10 111 *J~it: CO'1.1 1 C5dtII rn eusdscre putoisluc c u 4!41ae cco i .rc
dan.Ia usbaa ~l.amlinut. vside an tie oj cc Ihrco. IaLigue des Wilkins. Les d~~i~in&s IPAutriche ell a~lt~tiaqi l. 1,1sIt
dastangucee I siteq i I I.I .ia Inail mlile Eaich peisoII sho(Lid I..t! provii~el `j ~rveaius c e.IAcLiHuligII act ila S,:,- I rentin sci I l'rie, ell "iie lemu
Coa~phg~. le elc ;ole jUqUI with a siai uill LlC~J I,!- t r~ Ib1:e iA propos ades ierritoia~es SIILUCS I ILi 11redaimi-itItLs lTurz, a iiipuila!
CA 1.1a~c Wi~l'CcL-aIt~lmi,lou r a tour l.1 Lll liltiliC ale Port-au Prin ce a. of. himselftIin duphic tiC. 'iLest du VLdar, entire Ia Haligarlceie Ia cc ell ciaivoy iti sur les t:)IL
of' ci 'l r b: c inri t vci -*-:a rqga rda iAt pu s j % ltt i eIIIs j01,11S, eiltrepmis. Jul
F %,trsiat, Vcai,%n Ia ka1, uanu )IC ade I lla Ph arii:ieS~unt Louis,d'in Amn.rican L ; t ce .A iropos ade cceriaaai-pointis dia ."'ali ure Ci al Ia Sv~ie uti l Ote
.%,- ct it~c traiuxque ouiittoral ade Ia.&uer iL.%exeauire I, LI alU11 C'"ii")S CX(p)dLiulill. LJul verpj
se icsIiinsi ltomia !a ics c). aili~ci lilestrivaxque~'Punr tau Pa mnc, I IA i. ,,irie etIalitRouinamea iplopos dele a zcrliat des vades du htte:.1I Lt INC
on.iS 0l ie fit p.is sculvianent cce- tut n'..ve nvr.Aa plaisir.&-uit~ntltA1AL~I.\iII)~lec udsrc l mi~advoi ra LiiaLbt gc.~~l
Ia. cair- ccLis \a sans isatre- Oil f) .LIuS 41Z'c Icavant.Iges qua voilt ell A. uica \iIat. ifaer du Jitricdc S aicisiral~e vreont gvpt a ci I deCautIae ,r.svi
plaudit -itiSsi bcaiucuup et avecc unt tL.C(Puiei pour tout It monde, scro-ni A a inser e nmont. L. B.
tra'i I sLX1plcabHe. I, pil- .L prcatares 2ue autril,:ii..ii IC Iiui a I
1~ euenImn e i .*u. I.p'. iepar I'leiut-1:our, Jcvicn .- Latr.
Il oenfea eI 40 o 7Cclxuer Ia lig.ue d..s Hi~katis a cui aes P2 ul ji~
1; 111LIS IaNC pour Ies voitutes lepont P3 ,I i na: Z '; j 1- Z A-oIse]UetAZvs des~a'.tau-,ci pour la rPOU &solo Douaa'l a sIi
I~.. ~ti~gilii du i l(tI1, ciii .. I it4). p':r taiivilienan t toutcs Ia 1 ) -po p it tI ~ .tt Auo): ~ ira iJ ,w ,
C.1i de la 4.ounimunuae at ilous pa .1 i-,,ur dc hIavoie du faiti de IA disp.aav~iaiI vun ~ iie, I ceeiit plirt Iie 54JtilvlI. A
liaua~s al..rniicintliat %e pursuit a I'll- o!)ildc'. rgle'.o. qut Serolit remtpla- i7 I(c f lov1IS m.uenen ilu' ale dVaeaibiea ssie c CImi i)i t i ii,.
a'nLli OiS[aielg ncdrctr,.pru ici1lsm -tio~Ie UIine guterre fratiacide tittle tiois L-Lats Gi.y.s Cof j~aciaeI, pre-ll-aels pa
dui~a'.ri commaunal. dc",cr.eroait toutes les eaux quia,. "Oitie pouvaicilt se alclendreI coultie sagtIs.
Quamd o 'i'ale ce iouel utt.hi g~ci~ul~iC.~ii~ih~it ece endo1` 'tinIe, r licaisa de It polatiquel Siadrew-er, pour L eset~
4) % t ISi a J' u dio t' cIcid-o rd re c t vale u t allo.-ane Imate. Cehie calialisattiOli Ls Turcs jur-tit I Lcisgad, tsr-lend quikli "1.1t41am uS u aio solI-anll go
4:14011 LjtLI hal re2aIJ CrA ICelA~le iliiatiC Lt d&Ia t.ntrepi ise. lElle se Iliiid" A.'dicux qu-ils nflav ii. Itie ou r raen, -linneq- a o~to'te~ uGrose 1rilz
11(il (lil I it r~avor I~ Cop111 e-.1c toutksles% d~c el'art eticomiti dA(6s It: bomb~at decmct di~ltssj et
dal'.I vcs eIonolllcs Le service ti hN Iiue U 11Ss-t4 Me d~cgo~ais aussi Il;gAntale Thu~odosic.Ils consttal~culi tbaen a;1
g5.lle qi ju t.aib a l~a ue h`rou Ia t: q Lie piatique. C- itt; partlide la'reconnaitreqLu'll v avait ca u i no- A
uv%: c i % Ice~it sohit licurcu x de sit trou J-t,:!lI krsque. conuae il s dit, on Its trois croiseur- li~~sqiI.A B A Z A RI C E IN TIIAL
vt~r plus A 1Imise Foul acccmplir kItu kra disparaitr-c eIcpooste du coin. Ce lit-liclt venus se rcla'ycer dal ins lI.
liclt Cai. sc ra uan. magniifque roiid-poia:.oa' caeux du Blosphore. LiUtpvi.! 0~
Pitois lie41raversiadre No. 16
Voar cu ck It%: e st Ilemae idcle qui PrOU Cr~ainre les embpia rs fautiefois, lei droit. disaient-ils. d-ac:i~ic-,r aL-. ti i.
ve uaic lois ale plus cc que peuvent v~oitures poarroati Cailenent passer vires d ozcasionl. ILcs rel'rcs-ai:,11ioi Vf1 fr. ;ivcrez ilt richle :;s~or~iiienl de:
Ia cvnir~it. .cCc vtI activitye iniciligen pour seig igt r JilsleIs avenues du 'diploanatiquesale ltIa riple I1:ilcilt
le. Ilois_\'crata ou alas chinlin des D~alles. k Is avaient obligs ade rello-icer A ur.
Buhlklietido Cen-wil Commumaal dr 'dans celles tie FIar?,,-iti ei lde Petit-! excellent affairc.inak*,.iIoUt tictit-lI '1111U'. /v,j/j111lisHe
F.our, ou du Boisale ('Wile. I ilsn'avai':nt pu, na~grc lecar b,)Iv-
No~ ~iori-so-riwu e drie asi es triav~ux sont ad uaeieIeu reuse Iloir. eanpthclr lei all, .Ill O /~ 'I 'uo i/-irt /iI/'ijilISIicsaefi
cu e u u l v ns rlt n u le .o ns eil C so~n u in aiia ve Lui I itt lo nieur a I a dm i- m antds des croiseairs, aL jami/ii.S ,i. li II), jiv av el -euwF
nIstlaaia oui CO-11 U eactiielle. cestrsnAvaic~it ris C.Ic re ca I
uaI de loatt ;Iu 1Pnrnce. L&e numOILo'I temp's dt preii Ire poi-e 's:oa,,ic bo.. ,1, 4" G' '' I .SmI.'p,,i DItt'I''mille. Ivds )i'.e


In, lit' i t ouite i kl 11soletmaitt' des A- &% d'c~ptui'ion. -c"Ie Ub k.Ijg "''1.11Plus
il i att$ m~e t'5t tcomme 'totaj 4111r., Art. cotifcrjitl aq~lt 'jc~ i"a i p C ~
el tn au~i ramatl ~t~iibI'~ bumabias I~AN ~-UCHaAXFL. 'e ojtioAli~tt (ra- i u que Ia IRussic wtl~t .ijs suffisain.Au 6 u d" Eaw.j,& d 1t&
.~i~hual~u~hs~~i. niolac.vis Minkta~iels. imesh si~re des dasposatmo is ales Jeu- 14IW.')uI
vil[t flirlett-1alil les a astes tieI 4.I Eghso (rr"-POIidJilces &hang~es ett~rc lit CC"nnes TUrc'- p.--r degamrnarsee*f Olltik- Alcool pouir Iiiuetir. Alcool Uru~ler GonelegI
do~ leans a1timhuinaa.s et dole lamij4i pj'1 1is~iovi Cenlrrtle & ctnanr8l du Iictr~it.Ic vd:I Ittci.Datepr. S#i ev-';e4Gudsl &1
Loo~iricaent dci Finances "tIAs L1r"ue c le[scMaca.Dar mt. I ui ev pour n:u' l -riaera
de cotarar-, ots do ttisdiV e' ctrs PdohlCites Ntim dcLaRtu~bivqUC ,1ot-iiun 16v- ifit:I.:lAnatisme ,nusulinall
i~i~iliP, ia UWestC pasis fi'tusa., Avis aisiahera.V*- Avm Bwws
waillp lit r*n'eel jpasi s(4r1guus- Ais &dAa cramuAvdrva. VINS PAR BAFLS : 112 BARN A I-T It BO TEI
V.. I&JV&njdmilkvta wt lebo ambol &daaiim da @bso"Om 10111 LX1 -. ICS jmb~iioms de Pcmpcreur1 Ummrqun= gW
quo lour diatrbuaitIf Pfftae. I tJn 24 S10SVmbh lg4I.a