Citation
Le Matin

Material Information

Title:
Le Matin
Place of Publication:
Port-au-Prince Haiti
Publisher:
[s.n.]
Creation Date:
June 13, 1914
Frequency:
daily

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Haiti ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Coordinates:
-72.2803802891673 x 18.5142993036392

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
000358166 ( ALEPH )
ABZ6468 ( NOTIS )

Full Text

13gnae All ~N'2 171


IBOXEMNTS.'
p 0it T.- AL-I IUIN


. do


~I II".

~ .\ N t~ 1 1~


POBT-ALL*BJUCE (Haiti)


6


2 0


; .UU


'; 20O

a;P(A)


J


Si-ne ii t13 JI f 104a


RLD ACT IuL.N- A 011i.*N I TH A 'a'UN
8, Ihue Am~'icaine,,_8,1

Les annouces sout revues:
PORtT-AU-PRN~CIK: alllbt~ueauz*du journal
A PARIS- chez L. Mtiyecerc & C'. 9, Rue :Tron~ri
A LOwca~ss dclcz I r.oc& Lo. 19, Ji.2?
Iudb.k kill
A 39RLIN '.Cltz PU.c'Llr \125ic iisltrub~icLm S. We
,SLr iste40-49
A Nbw-Yom:Um Lx:-a.Zl l'L~thi4i) CoIiIU~~):45S '
.' ;4ihbStrcctt


Lcs wAnuJ;i. i


OA ID N


I ~ ~ ~ ~ I I' .U :NTI\I ES


Ti_ fit j) 1 .


*4.~ ~~ 0131 I I 1 J1.( a : .;'). e


_______________________ -~ w'_ -' W --


I


DiC1OMtiii's gIsnerales ait IAlittislere


SaVOJ. fittail aII-tm:4 i 111III)
MdtltoliiI itier atkil pr)gi't 41t' 10i
de (IS I ucl t al jitittI ja4'Il'

I, -tr Iues Iillia'.alilx fieId


hw pojI iiii titi' Iaitltk- 41 'IMt! t


J4101 1. ct (INIII'Ipiilu it' toll1s
ItiipI ili~portanlill'111~10,011m4tie

~r le'pi jet. Iil44il4, 1 4114mli, *ail-
Id l u a 10 I ela ile I i4''. ( .(

.rant de II in ti ii.i% e I I- i-II4I iit,


mis servict-S.ainteite 11mw' wgialilsa
part ico Iltre.

[t 1O~ir r Iel4(im~idr', 2ia.ti-va *le14
iooitle ljedva'.,lorl&I ii mbileti-ta-
Iiple bdvii -iaitl s41 t," Iit2' 42]jIii11', ii
-Iectucl impost, i.u I .t'toit' 1111
Lare;
.irric ioplIIout dii S4 crkttaiI't' d V*tAA
V17striit- Ii ill lililphl ii
~tde I a isI.d ii LCui i.,, I desSccrtY'.-
rmd'Etat,
A.llipot 44i,


III iemixa doiim IoIt*14)1e scra dt~tt'tinita
sumtI letIs i'ts-tSdui travail.
I1.0Iptwsm4)illi' ct, de imrtct~aia-i
I-ales dls', :~atitSeCOt'4)11-St

lit-n lit chapel lvi p~mrti'-ulit'a' Io* till't
ptrito Dirol' c lo t ie.'Ii*.fi lt- iII'112

tl)1LCSidies tjirit-it14I 4 .1444ttl

t'itme titr. e ttio cciii \ prI i-N it d'aw'.


A rt +t'.54-1LA1 11114 -L641 U' tt Ii it 'I 1 It'
do C)ItCI E iel toil 4 -,if it't425 ,It'loil 4 i t d ll-
ses atrlilif tm I m 41' 1' I t't.L'Ii: to 41 1 4oi-

de111V dems ii 21411""

to!Ac I o -t Ii I it ''I Sl t. 'l 4 ritlit

a [a cojllnaiti'l .., llli~I 't Ll'.t 44
I-tl'L' desCItet'4whai lex it 141 I al1.4)1isci


I


IbibiotIIt6jime.s s'4laijl-kS et ACM Itildit,-
W-qrfecl i i'mEli ~4tcie, ovmiii aiime


104 .7.-1..Iit t IoIIt I s-41 I. II II t .s "
A --Il. s ('(i. lsit 1, In'Slit e xa IIno t ~,~
Cabi~lial,' et ". ii 4:1 ll4. ; tiI4't'i'naspe41114
fe. se11X 114.4411 4'tt' loi-444Jtelo Io,,;I )iI'l'42
MilIti1iIlt'l.s bt's
go'i-ows 4 22 I'- i Hj. ~' t 1


!"~aIjtI 'i t. aI 'PI

S.)it I'' .. -Irat I t'iisI.21 il i


P (. 1 de la 4 44:4' 1! I lt'ta loll 441
ili


kc CorpIi lUk'islatal' it vutt' lit 14 )1 Ia ditscjitpil' I-- li~ct's tIk-eu 41.4 )11i is',Z.
vate :t- I tre'iatmlt 11, :4~t~ t'., attiil1[)it I II )I"I. "'t ilit L tVEIII gfilf tt ou e
le. c 11'Ad ai' i~I atit.i )s1 CI c iI- '.ilii'C 1i .)11 t'xattiel'l Lt 114 4i1i1il.t-
du L).~jtrlet-iiiit. 414e liistr'iic- Li-m1 des 144 ,l Si'sir, Ia civ t',.Il tie t
audeits scolaai'es tolllPal 'ieiot iil'1e:11 totl
eLLIitII dui Secu'e.'tatii eI.tt die la Itsl'sIt!-i, rcIative-". 'iti t' A t~ U so ciaI snile, le voienL av'c: dt.h-
Aw~cini teeunitjuL' tiIt' [IiaeII-I ISo I4 .i aiiise.I ~i is'Ii I-ejic dazaimsl (~ liaatibr'e li~it.11 i 1st'
atsucitr O',.acliaelat it '.t'l'lbllttil~t-i Wi IA 4*011 utiats 111tiul eniiIeit~j Leilpls Cliei'-
t)r'etuio t.'chniiiqi.' (it-H.' Il': i~t'lIe fe.'Choll et Ia It'i\ la it.1 4' (I- 41141411"011,s lei d's 'iiii de 4 ialj ll-
it seconuIIaire ; It's e xalt a eti It, p ill t C'i it- Otl eit'ti
eelumettn tl-clium4itie iII' I Li'uiSi- i' &(4Iilci' iIltiiit1)l j'5"' Oil cam.1rascmace aa 'lah'aii'e, fe-
it prirnaire. jiii'yis. Ellk Lilt dls s pu'optostitoals pol fill' umi UaISOaitietileititII 0 t 'lume
l~ssernice.'s spt~ciauxi, des comall- kes prl les d'e2Ii4ol1'gint-ciut'i tit -Ce'e' Ctmiliavatl.4m l t 4142 ilt' 'ti ,t~tj 4- -lll-
WFISlsultalfs, des '~ u imm S'is,,oit'11r ,Ik'-..dIshtIc'ii4)tij ilo'ti s oabie etleI I leici w ag allemiiaid. Ali
it, au besojiiu titt-e tImst~tjtut' le-0 lc4tlt'.t. at4C I (i. 1'. l1
pfsde ceti trots derm'1i1'ies DireCL- St uaame: all AI ilit'l.t lt42ILS "li-ie~iCdtittls *g duOII ;' -cIi-
o~il all~t.'Ioi'atl' Js :IS apljobl~tu'' it Ia Si- SIUjlc5'it'djilII'e*tai.
Af.'2 A I~jre'c'ct (I II i iU .'tC'2 itla tioli uItUtti'10-L'iIt' dies I\CVC'S2 Vt collt la Ia le"tL '.IIIt 1.14.' li l' tail1 It''ies l 42541'--
lgeflt'ai et de la Coaiiptabilitt g.tes. :tiats a lit GlIi' ai ha e I n.n-
le Secrtltau'at gt~itt~raI, It's Le's pr'ojets tde. cm'4) -100155ttC 1i. 41 agrt ec atonaaplsv, iAI
le. a '.ompabl~tIitst~. les bu- Idastwinent (-)( d1 UltPI')I 'I tlI-ti il d011es ,lIgt ,ePtuJi ICje 44
que Ia I'jLsp a tti )imi lilt Lravail 1\~ ctLs, cili tIltlt'e j)C I'.Oui "%et souL( ul ll F -
'atil t 41eis a i1til 'l ItLiols gt S,) ; I SMI TlCi~~'; us l 14U. ~UISJ ioiht(1 'lmI
POUTItiiL iiecust'-ieu' ainsi sm~it tuui'se~jtltt_ it ties c'-Iliiiii'siot1lee.Ct, cosaime m: tout laitI jte-'&lu.
tesL les 4lI-i'-Stiliis zt'at''a p(e 5 jlesI~C ellv1t ci Iati. Ie.'t. et put.' Let I sllaiafi aa it, el I1
quil ie i'CMurssenti'C spt.~cia-'sid~ees parl' IcDireo,:eul' tie I eiise'i IIsPOIe po ie 4 e14ctiuh ler. >te.us Wll'
Ulti aUti'e seiNIt'U. IElle SI-gliemuieliL Iini k1.421t'.'4. Itlis~til ipasil,);I! lei' wti de1- cei'i;i li~t's
de la corrtespotidailce jgt iintrale, kl-t. 6. -- LaI.t 1 itvctaion 4IcIi "".'ii;e d ilffert -e Iu Im c iov ti sig ima
de tout ce 4111 ComiCe~lle le: gliaetuicit pl.1tat iai' eltijbri~as.- dimls i _sI ola utve
SUp~t'ic'ur au 14)o111 de V'Uv i ses a~tt'ihittwit 1.'1415I's t'abl~lisse- e3'~ eliiia 4 s Ic.:%Uclisiisit' Ita wils
1101)~~i, 412Ie lt noinaiationt de tIletits pliblics, Ct litIt'-js, IImrbaiijis et'el amIlemiatiints, ct)jtIlIW'. ti- ('SIxeAP
Mmubre~s. 'tuz'aux d'ai~stri'ctI)I1 Pi-uiiaIMMIe : 4'o- pie, eai cc pim cotacci ho Ics chat'-
Utk centralise les I~it-)jt..s de lois l's mtelitt1' -,, tiC, t"COI~s Liigei~ s tijiluliaimu. Nous VOsiolmas [)at'-
par le 'tOiisejl. IKlle- esL chat- l's primaiutue- sut-wt"Fielat'vs, t'.04)es De'd jalqo lued i sIVo
'. a Puuuicatiolt du Bulletin ioruiales SIstIIA'ri'iCt'L' Elio- sMt)cclIj)2_ porlatl qeII ca :~'I A &ivUii' d10 I,1
I dui Dtepau'temiuitt de Il'Iist'ue-1 ido I& [imtiltiatimtttie tICs IilS4ctetlist' dilf-e- 'eim-c qui cxudse ilM t! It:s IIi',
Pillbque et do Ia leigalisatioti p imi'e t.I's D ii'ctet'telS. 1t')t I ut ionls. et tma lai flu l tc--e suClas
OQutures des foulltioaxuait-es d~e PCIS "naia'c ltres aqIj4)tiItS 44" ''twi' l s fIiima.I i ,e'tvia
la fItae dIu ltrsoitmn'l dun Secri'& ttIcL's, 4.~ll III.''k. ;t ,I tft3- f~air'e jI' 'Valt xa it'IIIU: Iti' 110 uces!
I.6lS tixt2 Ci attse'ttle iiti-atle t-1 jI tI ti4 ii 14're'.sm, ttto.u- dVeC lamit in'it11 lt aICIa IIc4(10 It'S sO-
C odivisionl 4_10iL les attri'i b- ti's les ~I'CliI e tjilS tde 4'4)111421 it 'i \(L cliallsto- Iraiw1ami ".
S*flt i la fois &udutnaiistuajtle Vtitt' (11541 titte, tie 1'eiisuigiiemiatt El.Llt' L e.ai tm eldotmsil'--
PersOpque te l iv.li Sti'Vtlit' 1'I)tIlWdttO~f s 4"'e'Iitii, e
0Pl'U raii et iv I la Ii -co'e otiui dius' cittL' aitl &'vii I44 v l'Vt i-S t'i i ,L4ts'' uuvieCd 11-- imi L'aaaissuifa
e~uPrt~id ut ciliti Il ,Ilv ls ) IlsrI:1., jj*I~.
l~ 'ullucr qni P~t I? Vit'te Li- cC 11-I.Ll .sL t'Ial'-te dIe do social iIs is'. Am~I. il i 'e t'li'vl';m
chefpl~fil dltl0 I~.11e Ic Ii'-gaiiisatitii I e.eittj4Jgitjoi'le tIC'.CCL- tlloluaams a 'iti k.' o.'.tacle., 4141
Che d telole blure'au, It's lIi'ioralts pri'llihIL, des ceOles
enpoy~s t'(6dac#.eulir, &ts ecm- PLt'ttuiaaies Sliplj t'l'lttie'd Ci (AL-1iieital- existent bIja~iI Ilit.'osI- 'euti I edi
.lP6ditiontiwaites Lt des dc tuS, deli t6c)Ic" i'uuales. Al. Fica' rancte, I atis 41)jiat ()it lie, 1w -t p v,
a ~ nent le Litre die Coliinai's le.r ti'jets hi'' u e~Ieiuilits UL dl 1,117- altemidfe rm I c iil- us I'ii
Unhlssiela etr uia salariO.. grd'iwnes, s'ucupc dc tets les que.
'U'4nt COUttIWlpeiit,i4idil d(ja u cliit s hu'iatai:es, lzygiteiie su'olaire, L CO It-witM. :Ili C' 'isl~l LA~nIt''a
~S ttrbttions l'cspec;Uves des, contiul'uCtui~ll ut &UIinsemle niefldes et du ili:'.aig ezi aic'2,:t;ll'43~


-l)'IuII -) ~E 'e onc i. tic ti10'-

mit.el fiile :1 'lue amilume. M'asIe I
4 ttbis ll&,I 'r~fI ii s-.'ra jairia Is so)
c ftlismoII. 'ar'ee pj'.1 ne de'pemi
1*' I 1 r t I ll obIi4 le I II$ r olulclemIeit, i ll m*~ ua~ai r'pl~!.hit'l'par d es sooil-l
14..t.-. I 'S,' .1 1 s t aica I ls, all COO 11

A 'ro. I: I I m114'.UI'V I i I' I I I II,'ie
fI1)ilt' ut Iilitersoietit. ;1111


I 1 0 e t I r_!,'1 1amale IC I .., I.'

M I'.
'' till -411. 11-'vo'ill ocll 54' Is~te I I "s4


f '-t ii ll l4lt 4144)111 It', vtlt''
:4, )iresptim-fissent aux sionnfeS.

G !~ic t ii''l 'i 101,'1W a; I i u'.A e.ol
II so il -~i; p lls;'Vaw, 4 S Ili

a.~ ~ ~ ~ d 444il' jli' 'i Ie.41
I'; liellia l ii.- till autm'e M
.'mil 4 I l4-l Frilir' ll 'XISl ijls L
Sijip-titdes I':tals -I.'-1 Lurople:I

I eHC'~lsmg jIm est 6,11allsit

Ws' 1114CjI'S'lutmS C)Illutiei i t S m It 11
l*.':IIjfli 0. iNtils 'lamms ChA&t jUC~

a~~~~~~~tl P'lem 11 il ;%atlt jWI

I I atItie illIt 111-1111,; ii sultlm'titleu

v horse l
(II- hi i' Iut Cos I *ilelii.t-its lfe
t' I'~ieiil euito Sill* I'ltes qiiestiOii'
i ixiportantes sotistra lS iI


i'eJ'o~ ii t'iix. till j~)itiL J'apjptim.
~~~a lah e'(am 041 Iol~eilebsag (io-
\'I lt-Iiaul l par iojig'iatilpair se-

'4tI CCtIIIIII-II ~Ii.ttlii,,arckL, auoh",c

hlii avail t siggertl'it10stipprimler It
I 'ochsis:ig ell d6cltsatst dissomuit
I cimlt'4Itratioti, 411tilaturamtt'iL e
t..ia"tjile.' t't!tabla still'-tde miouvelle-
blS L-1 : Chiose, It3.g:lemieit, 1),
, sassamit Maisaible. l.ihit- la iiouvc'll.

iine 4iti ille IRLew'lisita, acluei, UCo
iptese 5s atlti'lsmimtis lusseitt ditni- r
11 142CM amlluirOtitde cello ties L~ind
IUtg deIN. Lu11ItS tCol leic"16s, lo rt~s 11 t
Ilit bert'ai Ale lit't142 01ellCCo (Julco~llI
vornela Inr'tsistance au sociailisrne.


1;41 la lkegailti'. (-)tm- qi c'taiL cs sO b
11111stima ell sof-ialeti, On sil ',I
I -le I uoi ve----------a-efi i ''


p-u '01 o'imuper asm' I'armtaiee Ijiis ret
lue le voti veti eeiite If'rant;ais- 11 Pa


de 191jestruction, publitlice


.'.t. oii exci.de iv que, y et)i-- ufeflit i'avoir quatte lc'nr ailage., Ifalis
#1 autm ~mleics~az dlant, et slicale'-soYcz tratiquitle~c'e'ctuue imnpression
jA-lS de suCiit.1SteS ual pj,.jje.qu'mis gartiero~it pour cux.
adlitIrsicais va~ue *I' Li I'efltrat' chez eux ils riconte
frw 4is,' tagerouge f eshso~e a-nuastiques et as
AiesIe'aer Aleaagacd ro Il ds Is~~
till I 41, isjujis d. bbidssutero~it qu uls U'auratent .t.n1.is perk
as'110 tC t'i~comtrem' pa sei qe~i Paris [-it uL ifle iIe uss a ar-
ij Ow ije eiseilred pa ellble. Lts rniart latissere.)it A spoe
.' 'a~c-.qu. ils ont cui des avelitures edteicieii
E. ses. et Ies letiin'es. plus invdietIL 4


__ __ i __ _I___


1) Jnl


Lelfre at& MA TIN

Lk Ih)1t corresp,.i%1 tnt pairisicii

Fn cc rnoillent ii fait tr- chjzud A
Paris.et presv c .haque soir mii petit
orange se chlir-e d.i rat ratchir !a ietnp
ra I U re.
(ozume vou; 1k s'ivez un Nrai Pati
sienl Se cotlI'.duretailtColi)) lL'tout :
1"Ait dtshiiiiort iv.'ilait pas passer
,juelquc",. etri i ics A.Ia C-1irtpa-ie. t:.
Pour r ntt. 1>1iri cst si ;'g~r~ablc C't%.
Inals puasq 'ic 'C~t Lhmode fallecr r~i
pirer le gr-LnAii~ ir .au b~vrd ue .III
L)L daiis Ic-,i w.oalagnl..i i l Wy a1 psi'
diiSCUt w. Il. I It I J C t 1.1 .ovti
in 1.1it resse.
Par cotirt'. ls Ics ii Ct i it,; duI. c i '
,agnies qui eu\ ,)rob ibic --nct cii i it
a.is~czdLu ,miil .11r, 1)'. it L:1iitw
n1enr's des C.2ICIL11i i )a r vi ~ l r h c L
,)Itale de I.~ ~ i&..c i c.. i c)
lie le Ics p ,iA'..ctjlit .r n v'
,oulevairds, Ira-i,;pi re .i co )Ile &%

1ivec uIue VIOlICiic nut .Ar it n!.
11501) pOl~tPSN- tiCd(:i ;1.I-S %ttrt~ei
i'Iuiver A ciudmer Lcp! it dc i'ars cet.A
4)iilectwitmlcr tc'&s i 1. rct ce-;
iti ntraircs soml toujo .w1 sles iuns
visites aux brands ia a~is de aioai

I U lleiti 5.. sel ':Ct.23 Ion d- 1i IoUi illei..
0i r~~s pmsv-ces aj S l. II,- j cIs il sriout
lux coniceits.
I1s ouit ctabli le-ar petit b.'i;gct de
ol)t 5)1 2.IC Ii '.C 1 11016~
es .kdre's'es de petits r.-"'Lt ui ilts ou
0:1')e~ miutn-ner .1prix huS et pout-
)CU d~reu 1'.. tnt eg ) II ejiotrcevt
es noIW Ides 1hotels mo.I Von Ioue de'-i
-h imbi-cs I prtirt dc '.cax iic..L
icureu'-cln..ut ii nc I.ii',, *A P.ris.;i IN
OsiAutcit Liu- dans ces; inc-ncs h i,
LkI S, t( LItiC Ss 4Cciu AIIuIbI'I S -1 u \ Itr A 1C ;

~ I Itiitd C aStau.iL
Iult.
Dians les rest.Uiur.tnti 'a bon mnarchicL.
nuossible die trojver uite pIkce et la
Iup~irt des thi.atrcs '-.)i~t uL rmcs Cen
IC.
Dle PILlS. c,:.s Iadv e- g,,:is aiu~
tu cbiie tde leur p2:le yle so I-
L( ni k )cichCit d.AiC1IP, a iris Piac.
a circul.atiOn tdie. o'ue.IsLdie
ICS I1UItlOI1-b11C' i poa"Lr Cus. Ir.aer
er ufle rue eCd .ik : tc~mpri'. p~rii
euse .A!algrll I 2tLr Ianincux. p miide
)an -,.11lsS Se r C0i .1'..t III 1iiut.1i ac
iveat pas aI ron v'-Ci Ic 1)ortes dc,
nUL'Ls ou tite lois eiitrC~s iarrivezht
ilus A en sottir.
Les grands IinAg usItSMSprolitent tic
'expenielice d-- cc,;1)1,11s isitear' Ct
-Ur vendciit edin c aftt ds lai der
tire mode des robes, des chapeiu.c
.11. au contraure, sont i iicn'd.Im )' '
larisj
luais Ics reitaur.int ls u le putrvicul
emt jnaiias .A smnstralkr ietse 'uettemlt
Iu I leuner A quatile A une table
.jli trop petite pour deux.Avuiut do
lioisir les plat'.. 11 leur faut d,:s leu
sde -O1lexion, car, comflflCvoaus 1C
ipposez, 11s 1.ensent tquec c strait
ap ridiuede inaii'er a.u restaur~At
:s int.es pl-Ats que zhiez soa.
Les enfants trop turbulaimi; renver
-lit les assieztvte. easseiht, ks verres at
!pairo noenaiu 'vt ,Iina: pa 1Uur dire
'Allcr dcjc'%uIICCca lace ou iL scroat

& pau~rcs :,impagnards quu de
Ils dic" i icsOCCUp tieut leurs sai
CS A combincler c i.,ieux voyage A
.ris en arrivciit regretter atinere


I: I K LN TIS:


a -


* vv~L


I

La MATIN


DOM. en baissant les yeux que beaiu
coup de beaux messicurs lIts regar
daient avec un cert.-lill intriti
Et pendant des annies, le iarneu\
voyage ;! Paris fer.& lobjet dv touted
les con\-ersa1!ions et avec Ile temrp-
leur cr~er-i une vdviizable anecdote
L-i femnme poriera pendatit vingiv
ans la robe,Ai la deri zkremode,qu-eIl
aura achete- Par s et, cela suffira
pourlui crt..r unt: rt~nommde de pair-
iaite66~gainte.Est-ce clue tout! nest pas.
illusion en ce bas inonde. Tous nou-,
roulons paraltre plus que nous ne
%I)MIiMLS .Falou r liropre Cst uin grand
dt~iut, rnais lequel d'eautrc liOUS LiSt
insensit He a laflatterie.
Paris est un ainlant qiui c\CrCC SA
puissance d-atractmon sur ibus Ics;
fraiv)~ais. c st IJ Ville 11,11110crqul .ifli
re t brcale ila folls.
(:oibicii Sonlt %Venus .1 PParis pour
y passer huit jous t iUnle 'I* .saCcou!
ILIM6S .11,17 UsA.geS ).irnis'ICll% I) .( vIiiplus
jainal% soulu 3-ea1retouaiicr :IC/ ,CUX.
lec c(nnak, Lbeaucoup dce"Sud-,iniialr
cains. r~e ii:~ti u ci i'
rCStCi P11.isp~id.L 1%,, Li ll1
plu% et qiai. ctisntic. rWoni pu -c r.sa
A r ~rcpa,,c rlp \XL: inni .tic.
Cciua 4i q a LgouLte .itJ\:hiirmcstde,
P~~i.11%,a S.1 Corll- e I) losplialitc,.1 .1 s
,%l ic iens~e. .AIx duuccu rs d.c K Ltis-
iLlt! %cLsIr IL% boids de la 'Svi::. celtiii
Ua dl,, e. .11iiIC Peut, lie :iOU', k ltt4ai,
plus. Pa.r-, i'~t itU ccr%* tati,rn.-ll isC St


.iUSSI Ull C(Li0i. 1 ini a equii .fv.L
te%L 10111 IQcccrt2t de %.I t*oi cc tida.1j ,Ii U
Lit-ozi 1-c dcriiier dtesir tdc Na pcil,,oviI
n~a i-il ps ti& 'i'd'avou -i'('I ntolllbIV.It


Ii'a., ce
Ixe iprc'Iiidul ii candr iloIIIIipIas
esi ciaulaiiaai p tor voI
PAItiS 12. -- I 'll allemiaini I
fili-aid c-Ire le coliate 11, o .lentg
d~- at ctniuh111ti tii : ail d.
pl-is-(lIl ipoiir, tiltatIvtel dovol. 11
fit I -in '-c l It 10' :avrui I el'i nie'i aVev
liiIctaiilpi~c s egalcliitti,Ij~ijel:
:alleomuiiiics alors quills cSsa yaiiellIm
dis e v)tPIt's I ,,)JouX loou u ilte' v;.
leil.i deI CAM11MM~ NI I' aiies if till I'JOaI
lieu'l de hI li i.' Iioy;ilo
11111 ;1 1 o lice .'o c ie ti l a m w e 411iiu ~
Moritg'-ln'. Ilive \Viv,'l1Imltn.I (3
lit~cou l VIIIIlit. whiliiaiiigic l ('01C11'e,
pol-ile ~ millt'- li41ii1.1tCii Li I a lol.~;~
ottait e'it raI)Ieili avet c de's ctllipl
its. iibi iit:aiiii~ S* ~ k
,I,- pii eviz-o)l lle'li ilt Ia 'C111.11110 all
glai Se.


ri -iwt -, (I,- etL'2- dm' .'i' c:
trt.C IPauis N.ice' el I'\ IllIe litil-s

imA ne f)l 't'-i nejlleliwii l lan il; x It.

r .4 11i I t e'is I lENT~l' ]
0% t11 11 1 lille t 'I I iI IIai-e' It )I I t'I I i IeU I


des acjcidl~its.


CAU SERIE MIRDICALE plat u e eps notetvt letaistesrni eA'nit .
Fa diilicatessc de touche suffisante Iiakeia Low'is JEiiete, noif i ~ 1141' dlie'"tdea4
Pf ,i ei r c I ronqeur pour senti r la corn,&e fuir sous le IPaiv dri Q(uirliev de Saut-d'Iha'i. Le rnagnitiqu,
doigi: et la l~treie cessaire pour, Cba "e iea
du visage emxcercer es pressions successives et i tcd k inp.i~)lb~e'lLt'ii .LI siuation
___m~ahodi i tics. rdei u jw.ge 1. T. Desir mivint ru dan% notre cdjtjon
Li al.. IUF du csgenvtpint Ntrefi-orcest comme l'agendi pour asses:etirs 1, juge H. 1B )nhorii- u'.*
,el n point, oS isflS, nOS inC le suppI.,t iii \bl I I k,
touljouis le sig~nc 'dun niauvats t6iat exosvssosns. SilieiAbl ian, Iitii dil~t5rl
gtK-rail 4Jt jowiie. Ivmphaiisme tuber grin M10 10srs o as i iC' 'P~f n".pu liicc lss
closee. File est fiequemrmen: due A!lorquons West plus jol. mI est Iou MaeVuv alSctecnte ~L)IVjnSal
tine ,uisultisance locale de vasculari-1JOUr'% permis de chercher a n pas le~lIY Albt'rt Oscar Rlvi~,e. iii r q~ii %clon I. f,
%;Itioti, dsssc fit~tjicnte chez les cita deveiiir laideWilRoseut s'p xAlfl
dill% iinv~t r~s et suriout chez les st a Eletir de vingt ans lien! lieu delMfred Auguste. ue c'.tpox IfedcI~., 1. ;.iqurge,
deruaires. t~u peii! exciter cette soric toule clio~e a dit Mame Deshou fred Auguste. tic ii'-. 11111le lansfr~.plnlqua
tie paresse ViOt otr Ice. pair le mo- resv .\las au a fruit atile quaranlet ~ rm 1'r .im ~ ~e, ti1edc ) ;jbo
Yelfl tie I.l I u iil-rc soai re ou actiliii ans, i1 faut offrir les procdt s sim P~ar le p~iqucbot Ira i'a' 1 to.11! .VI I A *LI par
q~ uc, de I't at, hiolde.des dotiche'. s.os vet.'rs de l'art sainiiaire. Toutefois.le Domingro. est retot rlikt A.1,11:i1.ai. I .NAe tl u I P011-. q
5isaC5 t fci ic I.vie affettc'iontdu co'Ur moral, qui us! le physique retourn ville iijiaIc. Mr Hmglt-nfl Pierre [Amiis, dL!,CI I.,icr sIc tLiit: p;1
ii tsufilisa ncc .m riique, u ie afle'Alion joUCieleplus grand r6le da ns la C-11 iancien Secrt~ta iet: ic Ial 41101d'11Cilc
des reims. 1h.di-uminuric a nt~phrite a servation pro)loiig&e Je Iewigy IWei itii A Park. dilai Pcl *liid
solat.'tuenws te 1.1 bliebe. O il reprochait A M ichel A nge i E i deux fou '..Mc Pierre Lj i"a a tc Itli i ilit es l.Ics i tl e u*L
p-1leur.1-cse' illivurs mt~dicamcnens va d'avoir fait une Vierge Mtine tiop chargL% de la direction de tiotre U ~a- 111cloaW .51 icluLs qiJ
so dilatateurs sont alors: liodure tdc blle, dans Uti Age assez tolognk tie lion avec Ie titre tie chargt t'affaires It i~t..l fsj) tite S
poiassi umn, Ie virburnutin lai inmliri la jeunesse w c~est. r~pondii-il. l~a ad intcw im. 11 sut s en acquitter avecIii v'C)liiltci
Ile A Vinicrietir et le nitrite d'amnvlc beaut, de son im..- qui a conserved *a:t.
(ell IIiniaLIlatio'. )celte deson visage v. Li vertuiest P ciiC-)I ~IlteIccci i n cons d&
A ct^)i& de 1.l; .1alretr ibien plus ell ift:t,!c 'mellicur lard de Ia beau IUne Welia Cdvi :crrIt I V rrC IIliQ C
enn1U\LU% Cu se oUr Lhbeauta, i1 taut Sol tW Liciale. et sICllkiCwiZilc Wst nulle F a' V-i 3rhitu- d ri ictr.i toicrt. U, i
gncr liartougctir ftetale. Lepci ,:son men! paradoxal Iorsq nitl dc'are q i dr~ecwri l:r rt~ itw;)i, etvii rm it


ies conlgs'%tiv'Cs t ront sa.cinent tide
recourir au\ bicnla ts de la purgi
tion. du c.iginc Iacie cl vrgctaI, des
alcalins. L'ne alim nt action stvere,les
couianis de hautle Irequencc, les la-
* velents iournaliers et les pilules sui
%L- 11ti- v~n r-ni-h


\%- llil-s avaint. l llll ll.atii I t t .cn
I:\trait de sapon.aiie 0,12
etic ltiiqiuin it 0.10
de jaborandi 0,02
t de belladonne 0.01
.M. pour ui1ne pilule 2 a 4 par jour
diJiInu ini-t sintgul.luremcentl la coilges
tibilite .faciale, surtout a l'age criti
que.
Lorsqu'il v a tendance a 1'acnm e'
Ai la cot.perose, il laut instituer le
traitenent suiv.'ni :
i. T'ous les in.tini. au lever une
tasse de lait chi.id, on 'oil a tail
bouillir, pend.int un quart d'heure,
jo grammes de pensee sauvage et dis
soudre uIne cualleICe a soupe de gly
cerine chimiiqutnient pure
2 'ous Its min.insii,lotion avec une
tasse de deociion chaude de sapo-
naire. 20 gouttes d'.iniinoniaque et
20 d'alcool de lavande. atin de deter
ter I'tpidei:ne et d e d.ebucher les
pores ;
;. Si l peau es;t gr.ass et luisinte
cinmplo\v.r lne i.au dc toilette foimu
1lc litnsi ct ctcniduc dc dcux tiers
d'ciiu boulilic chlilude ;


T.tinture de vervcine
Liqueur d'l lofina:in
T"inture de quill ivai
Sal.ol
.MLtll hol


So(V


M.
S-il v a dcs boutons d .lcn,puilvtri
scr un L ini.Ln.i detc glyvcrme. tuintu-
re de benolin. sulture de so.iunm et
r0sorlinc sur le visa.ge tl d.ins le dos
I. Lorsquil v a.1 des arborisations
de va.iissaC. x \.tritrit)cs carpillaires,
on aura alors rccours a l'Llectiopunc
ture oun la photographie par les ra
yoins N : celli derniice meuthode esi
sirtouit prLcicusc conire les nez rou
-Cs avaiit ic'-iise aiu\ badigeonnagcs
de:


Benzine
I'leur dc -.o fire
I M1 ( le martin )
et li pollinidi e :


60 gr.
o "
!I


).'l lS ,i ch ll milliSle'r I~lll.' ('Cold-cre.in aseptique 6o gr
12. li.,, t ol. Hlyposuliite de soude 10 "
1-*I q't Iuile i e cad. e ""
II>\ It .sil" <|lle nllo d l- III lil" l.E sence d-opoponxll. 2 "2
'il' ll' lt jtiM r coi' cel e iieiil lie.. S. A. le soir
Lio de coniliace. .i.r l .bII olt. 1 co mc la, diit Mie de Ga.v-
d l' li litubliquite., ne set qui Ccl.iier la laideur. Qucl
.--- les se gardcnt done d'un teint trop
.ecl.it lil.
esf)(lfile 11 taut aussi cmpecher l'oeil det
i' r, viellir el s illorcer de conserver tinl
Se. ri ga lid jcune, demi-deuil de !a beat
Mr he lliilh Ithao-ve'lI to stir li. retour ( oni plut6t sur le
M illlt I I. e IIl;| i ;I rEli depaut ).
gieux e 1 M. -kerniiii l ioe'vlt. Le mias-sage oculaire est une excl-
lils dte i'ail-el irsieillldie I-l't.:4s .ente pr.atlql L qui iest pI u asease
is avec MIle hi l \V;-.I \\ii .apireclce. 11 amnliore la nutrition de
I:ur, ilh I' il:sl ir t1 l'oail et. par consequent, augmenltc
gl.r tuitlte e I ie>e.as..ie| :.. a plissaa., lce d'accomodation,surtout
Eilmis- li.s, a 4 tC lilr.- :iiijo ltr tz I ,, \op s, .\ lais il faut s.ivoir
d 11i td:ls a1 clia >elle lie l,e ail;is l. pti. tipi-r. l.a m ileihode la plus sili
sade d'Aigletel re. plc conali, i m.iscr tres douccmetni
-iit nlllUits p.ar jour, a'V c Uiln on
A. iS i (s I t'lirl d cu\ i.x itei I. l les dr cli-hes pour Pctit Go.ive. deux vii'Llo. (i n -UV lt la teclinique
C.)onaives N\e\ York et I L'uilope (via indiquc p. 1i)oiec : l-cxtrminiit de
N.Y.Jpar le stellmr Prns Willem V. cl quc pouce, .l.isaint otlice de t.ill
ronit fcarilltiL dmiain 14 couiant a pon, est apphiquLe, a travels la pau
Lr behres praises du martin. piere fermne.au centtre du globe o.u
Port-au-Prince, le 13 juin 1914. aie ; les .utles doigts s'tendrent A


les lelimes acco ,tpllssent
une bone action p.arce
croient que cela sied A. leur


Souvellt
qut e Iles
v is:..ge.


Cours de Bourse

Or Ainricain 405 o/o prime
D)ette Inttricured'llain 1912. 86 ad v
)ette Int.d'la'tini e ] 86 ad valorem
Cheque sur New-York 1/4 20/oescr:
Chieque sur Paris 31/4 olo pr
rraite sur Parts pair 1/4 "/o
1'ransterfsur Paris 2 1/4"/ pi.
tillet de P. 5 2 o/o escompte
'ickel.. . o/o escpl


Fa its Divers

RENSEIGNEMENTS
METEOROLOGIQUES
O BSEllI VA'TO!IIIL E


.ilAINAIIIE COLLEGE
SAlI N'r-m % A rI A'1 A.r'emnpratu.r. Ilaxilmumf


70413 :
332,1


13a r"I

side

ulisa
Vt)r
U'
a-ne
et (.

dirai
aci

lectl


pa r
ba r
autic
den
pou
buv


1)
boil
ilm
reus
sem
eV,
rilie


n d
on 4'
Ins
dmu%

In
on.
[it I.
"guerre.Lchal "

ulile wI
Imest4


pportv la inouville d' Iie rga iile Ill c p tii t
q te prepare Ie Coiiit lraiwlo- pcrdrc dc 'uc. Li CCl IL4
icrique. Lest au Ptlire Iael(n)atIc r e'gr iace a Ii iutp
irs. claellc se do:a: rt s [. I pr& di 111is-a 1.1 )IksId 1kce domat~
ence de Air vc I ida 'ilw Ilom icart. A L tt it Lc '.1Ic', r.~ Lisa.itiii
Jndat le plus gI1imid bicti (*I,-Ior~a.1ii'. f LcItr
ilion de ceite I lie qua piolia t d'a C. pi n',otre j
r ui 1Cachdet p~urtcalitcrd oii.liialtit&pOll'In:C l*'Ii c ,)ill IaU uto*~
Ile gra nde iphac,:s ra fCuIte .I a inu si cidi L ic ~ ~r~
L: C X 0t.) Iitj .iC j tnC n I 11 1O U S i ll i Se .A:114t iA A S t LIi ( 0n verin
i-oil. scrap prtbhAbicmectt chana'..ei~LN-1.1 /I1 / 1i'r.de ieanpsom
I.,scp.i r dv% ait~t us'stit, ctilu. i~ a propagaiadL:-..I'Cje j
-e (Xjniait Eranco V\n~2ri ikj It:voI i1 'ale, prciid inaissance. t
it \vot r, il pa i ai lhiii i ru pi) cscn t.0V ins ma que extdrieure, h
le tt1e. .1. rn;iti S'Csi MIS elln aj
%0ous Oich~roiis de rc41lN() ic05 tinc !rnflc Kvalllulitj et
ceur11s. I S ',ItIt I 10LM ,cii tenir.
Ix- ('rrt' dii Irl~siuleii! II. k':S.o'tIC pI'rl-~leuiina r
%;on lolin du chAtcau Li L/c. oLiN \Ilid 111"vis haunt \* 1.iin1elli 1110o
trOLI Cr q ic Iquehosed6
Mine: Poiiicaic o111i tickIC1C vii cvii
i me i i r s t s v j s in L);CI ~ rilllc llt c rN r ner
11- Is it: S1CiFS OJOf 1intCs, Ull Petit C rim ,vnr
mgracicux u o6 a tlIcl.i:wlsdlliiife inra
uij cool L'imatii qile p em t'i i'ute s. duivia t preuve d.i
it revendit d'exc:urs~on,iI1 siLaC,:metumieva
ir se dtksalucrcr dain' Lti ioleste ii' rcili(cipu-i
c et c coin m itd.1 uica ~e ''. Al lU;i ILI.. d I.de Iiq
I' is, tous les iOU ii 5:1's VC11ei .L"tC C ltiali llltden li
LIU ~~kl liviv1iL'\L. %S tie eg
re dans Ic \e rr It: prkcsidtviiilci, qUe IIII i "Mw .
IC I-igLicrai -c est Ic nor. d.c Ihleu jL :lo .g ~pon
I calIc- cnereI'. cc lquec;.e soidat conmcu
Se propi 'alc osreprt.:meu \ Clii ICA1.1 Nl cpu bisque, d.
"ots pOInV(Z voiis cvi si t inl, dit 't i Lpra icjIIle d \I Iu C'.10mnIle AV
AV~ra d ,,i~~l\dV',\'Irln !"I I' IiI "W ,IcJ n10 1C~l


., uinne dium uc2ih i ,7" Is I.rI s .Mai vt s s.iazla con lira lliqlli UI cIt .U reposdefts
Cild nuageux la matinee clail omn.latioin se p.iic r4ubte -
vers midi et couvelt l-apres midi. p tl .s ccute. dai I, irs, de b )lnne -- -
Plu ic d-orage sur la chain du Sud rie. I-t ie :ugu u est daIns i
. h. et A 5 h. Plule ilSinliiti.ilt' la jol riconte .i qui veut ciient ndre L
sur le lieu a 5 h. 40 In. \eit 1-. io que ce verre sera s. ltortmne.
lent penJ.int la nuit. Le martin ; 7 h Nous le souhaliton aussi. C11.,Ises
20 in. tlilo double avec pathelie e
arc circumnznith.il. La Fele )Divilll
BJaroim tre ltcgcrem ent en hausse. N ,. 11 no s ill, l ,Ui "l.. Ish b cni ic ticn ds e deit t
1 SC H E H EL. sile'nice I 'lat .i;". .I l llA Ii i 't-te u le s.pc. -t.icle des l tialS
i ;i ltr P' Ili.u .' tihl. l "i .. ,l > ,.,leel l. 1.i bli.la uh l .i P s n cst pas "tL
I'riWore Id u ra iin aill liIotceSi ,i1 t.atlitioiii ll '1e' st pro- l 1 qi lin i'S Jdonnie une batne
Ce soir el d niain grande repisen )ii ,JuS j islli';i I'tl S.iiiiiairt. ,l u id cJ dc none cult uic in ttll
tation de cinema au Th .'itre Parn i l I'rep(isir trip's iiilL a!tvailt at|irt I av .issisite et ien suis revetal
si an: a. lle. imlile reai'nl 'illi'. A-i ri1 1 eI's Mi- un s.cvnl ilnnti de trisesse indial
On connait la beauty merveilleu raclt's ft la i'li t' 'Ilt.A l ill i >'iiltuit Ill1 un proltond dvgotut de I'huml
se des ilms qui ligurent, a chaqut iilervi illeu x Sl le'tabit-l. 'ioSwelei rli' s ()1i .ious dit souvent que hl
so rec, sur I.flliche de ce hliehatre qui this' ta iiaient'l l (*ri'ioniit i. li Ire cc m.Tichei A t te de lacivilit
est aujourd'hui lI. salle populaire oui v'la i l 1r t'ti iii ,tiiil t r ,li euax alois comment sont les auttl
tout Pollt a Pimnce va se iecleer. li 'pl pdi s pit l nous suavent deloin!
vaille (it continuli cle e' tite' irepos. i.
Tribllliul Civil Pas une inote lis.-e.clanti a L es lctons de ballot,
.L I \i CiiI: I 1; I Ni 91 4 14 les la.iet s ct.illil i ts ". Itell ilarait etc disputI ces .iv c u ii act
S 'IN 4 la Iprt'senlC' e'i 's cti'rti'i tes d aiuquel nous n'etions plus.
lrsidenice du Doven LUon Nau, Mine la ltsI;iie iiete, itlt li simpli- les parties re -olutionorlmt *
avant pour assesseurs le juge H.Bon- citA (dii la la oule ir'cueillie et res ont montrt ce don't its etsiedta
home et le supplant juge G. pjectueuse. blcs et je vous assure que ccd
Pouilb h. |I Nouvelle it la ia Inullement rassutant poUl l'a
Nevers Constant, Minis:cerc Public Ni e. a nCo'nine vous le savez, les S
Ingmis rl u< i Entre epoux. tes a Palis 1ot pas triomp
Entire Comme tu as fait des progi&s taon aussi complete qu'ils .
Les consorts Gervais et 'Etat d'Hai e rappelles tu, quand nous dan-i meant, la lutte a t chaudCeeta
it. sions au timps de nos tian;ailles, et on s-t' s b.itu
Entre coine tu abimais mes robes i l.a veille des elections. I'"J
Stllu n et la anque atona A cette poquei.i je ne lesache- trcs riauvaise idee d-aller Yv1I
Stella l.uczin ella lanque Nationa ta reiLsaon sloorti duns Uo l
le dc lia Reublique d'Haiii. iours-r. el sccior assists Ue U
Ammunte Composition ^ a..au e cm,. I s o. li c'st q u.il m'a tim?
Prisidence du judge Leon Montis, pariumnee cmin le I souffle soiuli. AuCuLi des orateursn it
nyant rour assesseurs les mimes des f leurs aec ia tile couier,ct poutini iltV
qt'Le dessus. q'ufclque t uns qui taient dtiiI1
Jiiement rendu : FiNE ore" ipuis iant et de poumOlS
Entre Cr6me de BeawutI oldliiaires.
Emmanuel Dkjean et Georges de Pot. a.o.- Demi-po: t.a oui cIp-assisiance paru i
r a1.t. ^L o. o 4? 4 s. i ar.litta. r.Jl n~iln ti et p.irtout dc s ises, I
Le sti.le..ilnt G. Pouilh lait place' inme quit ques coups de< rt
a sun collcg;- Abel Bl.,in. A nialeu's! I :OltiC. lhai, pas de MCS .
Ju4ement rdu : pourt.int Clait compact. .
lJ nt re "On ch.antail lnternoati
Entre Evl,':/ le chl'ttr,< iindile i-lic- Charles Gentil et Fai l's acheler, m Au 7!.. UeP du liquc paressait un hymnle .
l'l:i..t d l.>mi. Centre, pris de S. Parent. C'est la premiere fois le it
(.'aingement dr Composilion. dais et Ien a encore e
LUoii Nau- H.Bonhomme et .bel Lit clairinl de Couslard Iserri.
Blai.1. de Ire qualdt. 1 Les orateurs montaieOt l


- - - _


I
Full Text
xml record header identifier oai:www.uflib.ufl.edu.ufdc:UF0008121302089datestamp 2008-04-01setSpec [UFDC_OAI_SET]metadata oai_dc:dc xmlns:oai_dc http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc xmlns:dc http:purl.orgdcelements1.1 xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc.xsd dc:title Le matin.dc:subject Newspapers. -- Port-au-Prince (Haiti)Newspapers. -- HaitiNewspapers -- CaribbeanCaribbeandc:description "Le plus fort tirage des journaux haitiens."Description based on: 24. année, no 7.162 (8 déc. 1930).Latest issue consulted: 71ème. année, no. 21.932 (22 au ... 24 mai 1977).Also available on Microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service and from New York Public Library.dc:publisher C. Magloire,dc:date 6/13/1914dc:type Newspaperdc:format v. : ill. ; 56-63 cm.dc:identifier http://www.uflib.ufl.edu/ufdc/?b=UF00081213&v=02089000358166 (ALEPH)ABZ6468 (NOTIS)32377129 (OCLC)dc:source University of Floridadc:language Frenchdc:coverage North America -- Haiti -- Port-au-Prince -- OuestHaiti -- Port-au-Prince.Caribbean