Citation
Le Matin

Material Information

Title:
Le Matin
Place of Publication:
Port-au-Prince Haiti
Publisher:
[s.n.]
Creation Date:
June 9, 1914
Frequency:
daily

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Haiti ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Coordinates:
-72.2803802891673 x 18.5142993036392

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
000358166 ( ALEPH )
ABZ6468 ( NOTIS )

Full Text

PORT-AU-PRINCE (Haftt


-29-
a6DieR EdEGL GHi

PJ T.- A U I I,1 I


D -A-

fats ~ tiK 1 L"


d II.UO


.. %IS)tgs -0-. ,....'
tg N U: C E N T I lE.S


j


. ._tS ( XI'


J


QUOTIDIEN


Mfardi 9 JuizniM4&

iR'LD ACT II)N V\1I N I STH AT IUN
8, Rue Amrn&caine, 8,

Les aJIDoDC('S so it rescues:
A p@3T-Av.pywct: auz kbtiaux du journal
A PARIS :chcz L. Mt ayent r & Cis 9. Rue :Troache
Los~aNDE : Chet L. M 1 CurD tCC O. 19, 21,21
Lu8.igatteHi;
A BERLLIN Ckltz ItUUt .Z"'OSSC 19. JCrUSAWc11S. Wre
sxraisz46-4S
A Nu~w-yr-OK: Cnvcfsai FuLlIicitY COwPInY:4$ We
;4 tb Street
Les nranuicrits intrs Oe u non ne soot pas rendu'

4'l pmewnenI5- el.i. -?htzns pay abies d'aiun'an


-_L _


LO CitauDb)It
Is JenhicIIIii (I ~ I'SI
l'ordreIIC l80 IiiI

d'emuprii it 'I i ll

dogut Il~lit ja~lj ""'

dopeuple e~l. f t iittI-t't' I
le ic llheede I*n
se lait. le uI' ",ill aI I '
Is a m. Il~4 e jll- t .11(111 1,l' 1 1

lze Stur IL!t.' ill Iit' I I?, J tim I
tInple alCstil.Ii~i~ Ir ii

pures

lidu 12 i-I ii:'Ia

rebes ~t~'itsV1it
elle l'efitt iiii- i-1 '1
idrade pienfl- ,lt' jit tii V.

.ei

ide Iu11 .A s I I I r ~ '.I

ie 4,OUvtlI I wI II cIt 1a iI -I
ce d'un ii us dt' I1,, 1 i I I -I!''IlI


le tsbac, P \ t 't 1'i
e garantje itistuItI'iA;I 0ola
,6 en sus, :,Ie~t- .

vernement ie ne hat'i1voi)?I i
Cliion sur Ia cit. tiiiI l
asogs d'tku.Ies I pc :at.L t .al
in, ldepv't'i ll'V ii llh
(rflulid'avolk C01111, T110 'Cmil'
dsiniEsIurgiI:ii jillIu ijll.'I iii-
I'l fl'ura Pas Irtpipa socihil rIa'c
e~meure aliri i tluc It-, ajIr'i'sff
secur va 1'exphiotietr.

eilelque la caisse det'hIi O'~s'
cIion des maihonls tI't'(heI'llt.t'
14 pr6vu cafho' tme ('Le.las
euro qui dolVellit dSSiiIFW' '1:1
"m arche de I Ill-Ilu tiola Ilal
le 8001prevites at u buget. ci
$I'Uque dans lei ca sn'a res 111i-1
Imafcequ'ot, poull~ait recou-
Scetleocaisse-la. La C~lmhinbre
I'Pler sans scrupule le projel1
at, d'autaii [it p lusqillesil
fS6ifent dii jue I'alieClat l(,ll
Asa deshuiation &ds
1rMPrUiutaura W 11 I(IuidC.
dicussion se pout-suit el.
Orateurs Sefotileilitentlre
110Ms de I Instruction pubilpiqe.
P0,Mesi~eurs Its depuics Sa-
tel iere, ifralje POUX, S;I-
enfile, El;itesl Awoitoiie, BA. La-
,Ile el Peicaye.
Sur Une Plpowsiiohdii du dovot6
b-iA b ier -l.,lidS


tIO i'I)eprt-s tier Jose pas. ctiilt-dlt
Vaudeville Cen irois actes dt' M.

C'est uli vaudev'ille sel'oiilIa lon-
na ti viet lle t'oti no I, [a tto'I iv itle m-

tiles et Syllitct'i~ties.
GouoitoI, pi'esidvi it dui 'Iibialil4te
FI' le-11rucouri.d, a tepoilsv uCiIsaocomI-
doie ocs C at!S11111 h'llmltle i lCtS("1114)
(!tldx ii les elli igo ( (I trltItcljoltCS
Ro i!,ll setite', isL hi ii t'oi. 41 ot'('1I,

Ilidlilit', doit (IOpiisCI'Jtifles ~'' i.
ci be~ Ai fiillthitt! lmilada.I.''d ie
1I01hipt'ctIC ohi Vahiit'l, S-4.1 111:111tWit.
aMa: ifllic, at IiJsLLtt!, tit, saul l~ta.

['It'd I! cs Pas% clsiJtiSJles.
D'. tt'e I) iJUI, )41p10d)'l,4111i i t 11101.1
i a .i s cde tii -i,(m mo all,
slil.,i~fl yie degs114u11( 'It'l'n cUL
i'cu'l.itver ; ci elletolmllt! dmiaslI.-
bFms j~u jetmeliu lmole, jus41 te u mu-0I

3Sol. anurca:i 61t t d8lepiur It lwt'tei, i,


L'llinit aI'polIo, tous ass-istotis
it tle proI iti eI t A cej 0l16.1051".-I't11o
C1t1,1wit' .XI titleopaiet)te'ell itro isic

tic TL'r'ia'sse, (croeeet%, a taillibt (ix

mw l-t,orle i'de n-ialotIai~l itatim ioll ifa
,lo'tax Iuldilt. IVI'% rat t lt ah~i g '.Lml.)e
ill11'il1 ill '..titt! e'i -itl11101114 11.1' 11114

tlooli grt'l'ihiaxe i''d4, (Vot)s 'A ti

Ilt' O( 'Lla ll Nthl lie I it.L Ja Il


Cello lill*jdi tie Cttideai.' i ll: ast.,
es allt't i, J''llSwls 511I'X i: 01,4

via dalls ce L'tiylple dI*'Opt~h'i- Le jIl'


ail'(ijllt's iStlt 'selIivre.adli,-;Iljtlt (it',
c -- hi -t r'c3 ci iiI IIo'I'-V It'W III t dd t'i-Io l
a et '!itiert 'certaams hdiS ite it' pjl1t
L. Molitils a z'ehtt'"s halls Sd lt'itti'o'
Imbisihta dazas t, a IA['ime da 3) MAI
dv'n ier.I

v'''i'hin'iit. iii n t!al vitiL ja daimS C l'4'ro
:.! demtandwi' si' tll 1t.hj'I eit''htwI-iIS
!I avi!, simptotoinsI*a roisl" 'o's *.- inI

'~llutili it ot'S ft-,folis raes et j) ur(I" I;it

Lc It'S le oI II JL's. ji--'Cit.ewilli+11al I
o 'titiauL,- io ll ju- L.' MNunltSs taI-;
I1 i'll th',isillulle ad jPCO)Vtlla~ilc 'A-z
t~)iint oa Ilean t~ait I'mlstruction It'Ct-'lit'1
:t'aii"', cc rin.,iitrlat. Wajvaititqu it-ijx r
.kiI:t, A.1 )I'CIIII'. : Ilegflgor ces Lfies Is
,.it demianid r A La Cltatnbre I aII i-p
eil UII sUuhIP lllmtlit d lmfor n .a)t
Aprt'is tinl chLia,c dtievues aelLI'd
tf10,11,C..,dermlia' Iaril fut. ad j,16e t~
it flitL'0)ti'a'Ci (pt- 'j'appuitrwt-t la U
dc'inat 'te adt'supiptI:i' it d it ii i-" C l,-
ilollkitiOS Nits c7011,011116id.1118 IJuit'1. C
i Mmt~t ~~ll..-t -i iat'jprit daalc 51W 4(
~~Ut 11i-1 ik'.InA'il-(10ISi 11iCI-Ut(


(' tL'irlsl l i U l j IaI,-, I) IItit S 141
I a)Ui''fC 1.1!cllerchait-i-l I a etar-
ti.'r I'oni'aianllimeic dI a (:latiabl'edun

Jo lit! I-.-Ci'us jpa-i tt j)wrni-itca nm
Illis It'(le lIlt!.
1) di au 'rIo part. jlII II .'I lo illistrO cdo
LhI, j tice 1,-.ia 5 Ftjict'& M' Dpr
Io di a It--i dIotha' I tll:,it ePO It~ti'rs itS j
ti kA (put. itjoIllt!I'&tstrutioi et~ant gSo

a Mr i' 1)1%1(IV aj ii~ltiLviia me dvoir.
tI'IS apiand Mr Daupty rev'znt me
i.'Iilndfld'I- Silts Jet3CVhtin i~iiit-O
'i -11. .t! Ii );h4 la coininomicatina
d depoe AaIti't iijO94 'iuistritctiori
1);&r 11a'I.hPet I's. -ct''ifitcat (jiii, U-
lor lui, ifusta-it pas une piece do
i 'istructia~ll -- (jUO j~ u a 'biueadia
41jIt ii-dva S t s rft~e3'ari wo L Io
Lt,. seuI~ct. iat, .,Aen pour an dtlcider-
["Otf ir' 1,111'*,'dirat tijao j as conts-
cit'e iwe X '0il faith ttOLint inondt!v"ir

qj ii"'itoire .11*.le rappolm ti- bien ijq11


__ __


*. I


I


1A Miriistre DIeiicnir d.'.pose Iilpaufl enlarin-3 dtketive, Thiomias!e ri i e du i
cz,'wiule trols projeis ulie 101.4 .yV" I1, lsit~i IW-nkt~rt3dans IFappartUiw-nt L so i ne d' e e t n e
111;11AIII I ii.Irtelid io u 111liijue el la litiiterrurise la region. 11 s'teflsuit1
set.toce est levee. tqeie des llouaat~rcs, p)otir sauv -gar-I
[- 'i' hi )llltr de -(`Aphora, se ILusse Ij1A.-saflncriemw in tho lps i!e la di ii -eent do la Rt'j it hizflilt's polirrait
-- ti rotidre 1tilr le hatildit, estt lilit i tl a'Iiegl h I'e(it 'i.tt) drtawi ~tII veirtovatime d
it,', ii jprisliti, se ahss' iive a -solil d All-,ies tI sTatlt' i.tiald llos I'.ititr istt iiie (11,'t :t itl lSwils-f t)i tlSeP~uso
i.Ej;luiAAET( N 1)1XII ATIQUE htut eall I erti ie, ('st dfitetidu avec p etereilch 11111*" 'III Ito-ljiit'it ix pltlit's siihw.s ven 1870. 11 va do
arIdItvIl'iipar Me'-phori't, et inaIgrt cIa ~I~)ifiS*a, I ~t1%1i C.ti.4'se I ISS I61110' ea00181, *, Ill' ct's tt (W10i na-
e .a'I~iiit~~t ate pecac athact ut. i a lo. I 4 11 1 4 i) a t' *s (I d iki I if ..1* l~t', i t' It F.- kilv! d vl' i* It detwiill .
Tldhlis d atfirI fpW sl.I 'Clat)I,*iU l ~Io 4 ,~W,~~t' ia'~t- I ~IAl iltcit dt'I A I11II'aeag0te 'Midlit!V on',

N .ets ~ ~ ~ b V1.11 cl iiit bilhear e ra ifcoa e s t~ti..-* n'tl 3,:tLit 1 .'l .It'"Iie ~ btit e~,.I ifi 1.1ttllll5 411lf~fo li't LII (hip .~~iioii' *~itOroiws.dt a tlmris c itor es Ietl motide 3lides J citie afan' Cdi- -O Go lg's Vt Ali Pari s ilt l G~a ~ 'a i i.ili lies tktat1 1'. 4)li
tl'ljtilllC c~ep-. b to~i jl.lt'-ru i~s Vi IU'lti~;Ir~t, "ebiimn, di aaiit. le ii'sideit ie I iIPASiliSt.,it.ALIi, lt t'm'i(fileiir lilt. IC 4CIICII


i.'-e .Atin : st i it--, Adu o I41ite11lt,1t., -('-r ciI .' ') aaI J 401 et. 13 ittgljlt-d.4.11 m oio 4)111*11av'I' t c~* sorl-
VlsAi, -v3lpl" ~ialftg111, 11 IA I C~broeir ea dIlcavir j* *Frle' itCijl"1trvjo('A(jzlt Ai'A- 11 fa S td t Cilot' AIrs (itt ietnt
-,li4)vr (011I I~, llI I it( c .dnt i Li a lil~'~t; A t ill i ii Id' iVI '1- liV' ,is~r'uotis e oe i l bel (lt i r lC
.i.

di' lit u'-th118'l 1d li -t ii I iii t lb I! ''iIhs ali

Ill.,- leM iit01 1 1. 1t 3 seoii t Le. 'O iitl e i tii c ''I A .,I t l itii. 5t)IIVl':lp (It~iO Ilt-i i l [I I .tition ''411 Ic ohi E (Iiidol'm4l V (Jil
(I- M. io-st il'5 1itt' gi. 41111'' S i t'lLsdh Ct llorli. 4 iill'IILleh clialt Id ill',
Ia.8i11'i',ill, 1(11 I AA et ,ll tilI lh at' tull. I ll'tv -A r ra I 'laho aIai si 0 he 1)(1 .I itLft I o l LCr. ''s'tti t't'il'i- iii
:ii',ciitict tm 5 lla4tL, itV l l't.['A),, 11 L i '*I01ttiea i',i'lw 4cite. M caImoro

I ~ ~ ~ v ..; ai i~Ii o S lailii ice .. lViviC!a jiO i''l U 'j lllt-S exot'(.. i'tit ills helllit 41,1 all'itll' aill~ipti' a fi ll .' I Ills
I1l r tit I a~le541ti .tle d l Ia 'i t 1, -il e elie JC paIC rpt'titi I lh I'fl siftl -;41 4,j,-id st!5 1 l5i uh Ic 5i d.' 'IISt lei t .0 I..'!p ijAi alt'nztI4
I)~~~~I it it 'i e te t (rt cit'-tii'L'd a B tde Mtw1) e 's Sa dfu js i o ~ h'V l i' 111i ii 't~t!ji i eI t! Itil t--;
p. o 'llc lilC p dA S!rlilrer alisI'eeti tie Itbt'Iit' s htjt a it Id le .moci aide Ic g dvc4i'- pl' wiarlil'ie If')r11 Icli-, d EtaI ti~e.S
C ( tI-i s' aIVOI t iif-tuardtii'aiL. eL La lte('I411e11*,;d ii ielt111 li l-
Ilbudacct 110patitilSinpiat;'ace, Jilll peotSlinIdas 0 "Slis i gval itrpolelv
Ilit itsill, l olli. t.', O it eltIa i'dlt'Iit!Urt II4lltellueIait Ia telt' de sa lit et alie
it& exit, IAm d lSi'tmi l rentI i Il re i~lls P(I thlP, 11e )z..in411 ri spont cu et s 11011 re ta leS--o i -i itp ikr
MAUI*atiet' 611t'Alofs 1i1a'''dOS C I 1311t I.I. Triploititlripl tio al ti'

~itiL et' i'ta ,ih e.- \ Io lk h le, \/. atit, pea- c PNiligit.S a 'Clii p0111 Cdt. VctI.'lA\

a it. ()I~l* liltIt, -,il le,*Itphtl l lt', j hill, 'tittIlgl4t' 14lit ('a lla i ei la 't 1.-'A.ti cX ~lltt e Iie tu ,ai., jO VftIit Sol) 'c lI tl ti ( et ,'r
ki l w~a, d ail t' Itlialite,'"ii'Alliei.titt" Oiliia Cilil a sa llCOUP!t'' (jal' liii IIIXi'l. I S V hitI ii iti*t~
tis ti~~dt4111a1l tdi M l-IIt'l'ltC. tu''i ; --[iii' Iiw ii' lii (.'LitsI hl'ia' ['IcIot'IS ,(OIi)E, '1 it"' VI I II- d ia~ilt Ot a;Ir i I s Ito i it. j t'tdj'l sle (r

hi all- .. AVILCoI. V' t'(1011ttt 11 d Clt'eui111 ll. LA'llt* iit' r 11 -Pt'tte t' ta ta)U

LB NlATIN


ft nofftktpas flt&ees'ai rp A aI I i.)ti *1-V
gumeiltation I arit atle i18-) 1
n~as de I& LConstituitaua tij iji ti
c lu~en Cas de p..,rtats t'proiaav4. -' Ipar
suite do troubles civils et afiaatiqlaSa~,
nul haltien ou .Itrani:er ne petit pre% -
tendre A SucuKICieitdvnitiiitt. Ce1'ca-n
dant, etc. etc.#
itecevez, -%it-lh-Directeui,iac'--
lutatioris distingucecs,
ALFRED TIIILI ULTLe colonel Roosevelt
se rend en EspaigieI
P'ARIS 7. I-0 colonel 'I ia a I re 4
Roosevelt aii (ltitt'. Paiils --Ianl~irht
A Miatdlid 4)(1 .14-wh pr1tiatt i ii na
hell e iasias ae *Ill- 'ii IIIil
avec Midle fltllt. Willar I filil'.d
I~amlmssat(Ieur tlt-, I Ait -- I mi-, I it
grand itoijaie d-. io-, p illaw-. -t twill
allt~es (Jt114)st Ir Ititira Uarti l .It l-it
ot'! etait dtie etidia l N111. 11a\ I I I
Wtr'atres NMN. l1M gi. mwo-ia i
dent Ile la IV1iiiial l iaIIt t I i -uitid -it
En Alb;anie,
IAJNIOIE!,7. Ili,' lt, a cgg I laa
itwist ItIe slirt- a i1 a a
dina i (I it-li t-ieli t2i hti i I
ont aasialoacit' Ia 4111it.I._ 11 .\ 1.a liti
ch1OISI kill lilt il lI't, ala 1.1 1.1 Ii l I'.I

dAlhaalla.
Iii i) i : I a- al'. 'I 'It j I I
lliet ro Iatfivoii~t-lif I Iim l a. P

D Iazer 41 tllt (a .III.Il- P 1\ a I


ait tetf'-I eIIII- tall a at


V U LGA ItIISAI'r 14

-II IN F I F IEQ IIFvous paraitte qL12c IC i p n itaIC [,1 It 1.'
wvest pa.i unI i)LoIo-isfic iic\I'ai
dans le dictionsiairt: ct dcii \e Ld',nnh."
dt xtic, qtj. l. ui-iiiciiull,.i P)Mirrld ilt
les mt flat% ain't .amibo at. dCL\. C'

eSt Ja faCujltt. d'1311 lidIV\ IIIU (111ii "ti
sert gatlcnicent [den dcs dun \ iii.'ili I
W)aprea CLItaUMS h-.ogidesIon
ine nait ra amubidL1Xli C.C 'eS-.i -A, rc iv
les deu' mains douevs d wic La t
dextcriiu. CeI ic opi ii ion a ton jonI-
%Ouleve noiiibri: de :ot,-'adttI,)tis-.~;
milleure neg'ation ust pc Utt c~le 1.1-
ce tait que Von rrouve nil ttrC-, JutI
nlombre d&a nbidexi r(-s .L1111 i bIt
chiez les sauv.%igt% quc JwzIt., I~c" c
pies CIVIiist&".
Or, ii 'y a quelqucs alnn~es. -'c,
constijULC A Lund res uflC %tCiC12 (ILI
;I pour but IV2JuC.iIfon a;nb:dc-\tr,
dle [hoinne ct de L, luuiiMc. Le 10I1
dlateut M Jo101111 L- i1
le but de S011 tLLIVIC ct protc'.Iaiic 4
ire 1iznjustice q u VaUt 1.ie1. P0111.
bitue l'..otnine a tcne Cscrv,.ri u, i- t
--A main druite. A ICXI ccu,l' 1,- 1
inain gauche. ( >'d pour0111"1.I'1cltic crtI
imedier .a cet eta! de chowsl:% t ad, i)
ble et aIukiible 411UCILIC \r- ia,:k. i nCLF
1Id& dc crt~r la Stcilit2 de c i~
tion amlrbdeatic, .Amiidc a- Lilic ki


ritI& ,rpolidciiipatn d a.itrtc% s~
du contraire, dlans Icsqaim-1, h aprope I
sIlWI A se semir:: e I~i ,nI 1I I* .~
est plus rapide que ML: cL ~iJ I k )Iit _
Comte strait donc pri'i en flagaia tiAc
lit derrfeur en pua~tcndant quc st~uws
n11OUS apportonls en ll AS~IZ 110 1111
taut des dcux bras.


En fin de crnIC y ]OVA -tlal 1szcr, seri zioqaise de pouvoilr Jugeinenl reu.1,n en exception toffluiers liabiles et horls
des deulirshA Ili lilti 'auche, okcrire cocher ou _\Ida fileCt&Jie Perpignan et la dax 1 01Ote llds ari~
-P.IFCe Uii 'C11'l. LI5. 5..! parixphcr,pendant qase la main droile i, me lincharis lPicrre-Louis. F u "'lai--d Wli.1III
servir de It ur IinL11-.,, *a wcue~dir It~ol. trans~crit. \oti.l des cas oil! I'usage des!/p Oil nn 4 frCars ietcULt*ia'1-1e~ip~ic de
I Ptewalim s-inet d If Ciprlei ItGarfivil.1devecu upi st lax t
Cc nest pas ioul'our,, u te raisouli.I deu xtMalitis se trouve justifiC miaus',
Nous conna~~~~~~~~i%%sjns mil h'-'irrimc gaui- actsc% CIlesoo:pt PAS bfr6quents et, ji auiai unDCU~nsAr~~ e ~~Lji5 ~~t~i.
cherncutA.-UIt'1-nun.- ', U-[C're Ali pre'd'uaue i'iigrandc importance qu iV riusl :ad CP'r uPr Ic.C-t! kL)Oihi0tt) lltji.~111
mIner abord d emibl, rait .ae'Ic a in ere fiilleabshoiument les rlvi:et yIrsi ied Cg PnOl Avn tii4ItClol, IIN.
iiitiufliii~iit ll' s 2a('i .i~-a s ;)acr. r~vor nur assesseurs les jgsNicoIas ct t~ ili~~icda
nau ei.m n iy ?A-(i s-I e ;)IhI .r 1 .114)11 ik t li i1S tihteiaa1,t.ftf4
ser%-'i r de %.I an.aii jraafta c iIle' SCIENTiA I Ji.,'neinet rePS Ster1in. Sill~ aaa* tl ide pjei.1w o
p~r~itpi..a~,'tct~'i. I s ou..Lou is hrrie coinire Jeanne S'eIin (,,dk.I ,,.IIISeClsjIu,, IA'y
Icomment se tait it que le fiere cthi i 1.1 Isneos.uvla a~Ia~tl.S
sceur de cc gaucher soient drottierS? 1sn (s.elvlid,,1411,e eI l I.a
115O~tpoulillt ~t~ tIC~~ lUS lia yel~i~ a lt~a~t~ aitte oe Ir~sideiice du juge N1 aignlin fIe I ale i LaaIIIe "lli
troispaiurezh -us qUli in c'.Etcommnct Clp ( ari ) l1e. do FlownU COl reIes cmisorts d'AubigilY.lOtI aIIa'ieaJisria
g~sche. I Isdaiii aq 'C ti nc a ICdec c l.t .7. U v i ol.v-I\1"'N -I. L gcr, Io, II dicou rt i c .1,4 ,\ a~aia lid,..
I~rc v ,oi Ichic ripourI~ ur p rt i, p I L 111111 -[ lilt a 11 .il Ilt' CtLAI,* -
droitiers. suit llallul i"IC ''I k;tI i. r. No~rd A`b (i~' t!d Il;Eta (Ic oWil. lh (l I' il iaagia lIt
La questi.'in est b en ta-anhrotjiIii.-e pte- t'-41.-znniveIlea, reta-ules tIecon- cl Ude'n.-eup uiieien e scn-Idn. e It-la' illof "thiMil_ o
et ]a rech.. rchc AL:Ila sulut.,)a i este ifa.~alvs.asd l~'Itl)~l' iUif5 4naii il 11
enfiere. I-li -1st .. ue J~ .es dav-gats se onE)i- 1 11 NIii' (I-iCOiRRcFt:It NNi I .-F plant (l,.Catll1bia~Iia.. ih)~l~a
Nous avo vq11 -i *tpcu lperd ii \-Ile n It 'iilt.I a jpi~ll.,i nuIIIHll de, l 101-a 1 C )Iw~iImat li deI- i-a ialre lean Geli M 1,an I '111,iII.~ifl t -
Ia igi po a[educaaau au bd'xi tv w~.a .I"Fertu lien P~auyo et Corvingosi Id~I,1Ikait illt-, Ik!4IIt-Iij, Iitl1tt
Revealons .Q( ia.'s SCA.-JC~lt I c-s livau p unt pris des conclusions. Ii:k -Ill' cale-Ito aIa tl,
sag l es Oil Itk4]Ut! Hliol-i Vlle poUulrail I1 a1,t:1a
retire du i'anmb~dest 'z atU114. fe:1:i.fLbes~e d 411a'u1;uts *. i~,~'~ iidaet7ii7.1 lS ai~
X cel ell ei~oo q i s 1 venlt A OUS cun q i ~lStlnlrcrssent itu sort iin, tiolscihJV a.
A c~aC~ rcP~h ] I 5ii~ti1l ~ijiurewa, ft Fleettolid, ilaik arci a~i imlpl~iante cowi'tructio iA 'lt-ta eit.ita
perdre [I. u A-scS braus, e ci Adt..I~
plus pairticu ii rein --nt celul dLIi'lras ident d'aulloat C -C-t rI)Ut II re to it i c t1lt) ide Ci.ti- a-i i iC i't I "Ii I
droi~uzihotnne sltilpi~~a Iicinc IFFiE:ist.111 8I tI eTIlbIt) aeiaa'itpprendroni 1-cC: p isIr qne le% ira- ilttlieiltlealtei
dc S'emipit '-rU~li.!it Rtllii titiS as I;,alaliolluIo~e s~ad.; lon(laalit be a '-ud Cine sciea cIa nU~e~ Ill,"a .)ailt alitl, .~
ii Wen seraitPSill )-~i u i I"--"ul"' aiiIeti ile le se pourw.uvelit J'c Ul: u %'al .1 I ,Ia~~.l, aala l~s,iaa
puisquc tout Ic mo id,: siiuI.tialci, sil- le (cu.aoIX lI dmraleI de lallllII-t ajIe. jd
dextre. tuts lir c COe).ell''liltri Cc-,jonr Idl u-~r obexo witi W
cowers sL s sciniblabe-. Put'., arest 11 tlIIlt ravaillent au caitt nord AU gi-~antes. del'i 'ii It--, Ia-0Sl. e-tl
1)i1,e.1 tnlle-.iii-ijait LaIliapitad dails M1s211, 41 jl
pals vr% qun li nc sm-- prii-Z de %onue difice don't flanpo'...ine heiuto-. i'tt"jA iIa.t a-' 1101W4
b asvcra t P LI teiuiri, qu a-ic1el ilV at lalseslpt~r6. a 1outant Un nouvel .itt rait A la %-file. 011'111-L h i' %t kC's ftiS11'
a la fermilzvolontil. de'.eniar ell peu i o ertuGuenmn u 'lt-it I't, II a -t 4 4 1,,; -I
de temps a.inssa adroit a dle sa ma'in- d doter le Palis de cc inonu j-Ji iI~~i5t~~ dt
g IinChe qull I'.t-iit i cla diolic ~--- Letthole ouvei'ie ho-i.rci-A-I .'i i itFl a
FEaut 11 citer Io cais d-ii iiancien 0olt Ietd-~rnai crnl -d:tilw I-IIt- a'aindh
cier~~~~~~ mpuLal :a.a-ro .t Li C0ANi't'rsles IDk~peatlls Lit Cops, mencer A Lspe. Ir 4]iicbieniuit IC1 lit:! I -S'sa au, Ci
vait -dinirabl-rcnt Ae sa main ia u iSIs ciniqeslf.A
chc. ruulait une ci" ircite avec 1,a A italais t.~ieltCa (:inblIre ner Ii ilC11lfl all-'i)Urbie '.oite Au 1cm li at-,' :-)IIii t*-attl1!ain,-t-i:Al
sac aIUr n nnr Auc,~ lsitzs~Ia~gSpie de ic-LIIa-.notes Ac douleur e t a ttali :l l-aelnmtjr
SA)C i llIIniei uahrlai ,ria:t IS~eals Vr 11dJIWS t i i '1 alIt l a'sfo- ,-etpr~o
une Lateon iA ui d'aPu m r Ie,; allii All s:1j-t tdeI' atraire ('ltli) dl~ye~ j~ -I all til' 6 -1V It 's.i 1~ !40,il
Inite% dc lc a R -gic aIv%-,c u tiue to hIc: i jll ~e* # 1~ fl I Na~.La Lutt,'.- a' ~'~~~~i
renidc ii lii V I ~ 4:t 10e'tIc t tlll.a1, il ll'tat~it .111 sous cc titre '.ieiit atie ptae ii. lt I al. jaI10l1.1%-1u6il l,
ai t 1.1 ['()tiid-AlAILuLnIte'.CA I.izr, it cull,-lau-i.iaal ajaawti de ldtIa t-lnibi-C, liliilcrl mblatrd.Ic premier nu -llti ~' uLl
Ia'.'a alt ]u 'elI uu i t CLI le te In ;m Ac te filt t Fsc alli tlta1Iliei hill (It l it cull) Illt-ro )d tll Il a) IIVcaIU CO Illre re Aunt It: i i e'i; i ar
toiibur Sur %5 ,-; geoLI. I' IluirietL' inki'mi illldti_.VaQ aIst ititer sill- It s Dire,:11eu.r zst Mr Luc IDorsatinville. d-Iaca.aIaa 'aIvt a
,luilte aitavii t c fliwn c ti IIC Ni'.JO--111 Bit ti -n repn vc 'a son co)rdiltI salut now~11. i l. eaai -Ire !a::s I"
le ca-tt destineai1c :tcus~i-- : 'Si e le-iii' c i .a-ai.ic dni ', ress uiis itos rncilleur-a souhaits C~t'-t t diii liil~it e
ilne~tc aie picniailtp ts. scale a Rcgie, ada 'IniIIC al,'I,.atadeaaeaiaaillie CI4 Lid..;.
fIOI\ ii trc.a~a-,c'tOAkilj541110 toil 114 sit 1t. it' W-Ia clfi-C 'Vc.cbnaelte~ t-I..alllesstail.tii(
IjeIoilPila gla'.in tr o fkI .W
L.cas Ad erldu bias Ara'lt11C ICL'pc e ~ 1)1 ~ ittr ti~cC ltli'.I i etiaa Pi'titIt It'ld,
o' I -, pc re In ptoI re If :n t ct re I i ii uc .1 littrilI,11 I 1-!Il 0-,11k-eeet .1 e. s
ci lveu Acha~b!Axtcrtc..' LZa ier I~schibL'eut ~liA' l~imprinierie Ae 1-Abeille s,&dltif -; il\ .-. jalals bit-llarik i:v-
ell ti I.iiusti td,:1 nbdcxt1) L L~IIi i:] ) i nle.1.1\ 41 01 I ol er .i iiaI.&iseisI4IA60CetabuteI, 10i 'aU Io na o c pe ir lia at'' c Iir' t -1:
Ild e.le 11 111:11-ab LL2 Ac C-. a-Lu i.' tat$~I -.Aile~l. 1II lie S't~lt a.-iIi u mcro notus aIct~tten voya. Cest 1, litr-1 1 h. it e\ 'it~ wue ifli-
liliiS.t 1.1 1 ib1 : 1 n ep t Ii.1) ),- ia-ur ILdtmard Da'pestre qui en --so taal 'iaC-V ~.Ii ds. ea
die Acu a)U\'- -a AIa ~ n' ai.%IMII i '.-iiau. viI (jUe le dtllvitt ati lIc i-dcdtvtu~ r uii C -het.-tal~iiC ~ld ies
Jiaa~u i~i~.LI ih l Uiiia et'- nl .'alw i' iII""leliC -ti4f0li peut t C011c111 111[naajeisA Iasda~ 'ehjIS tui'i
arc.i ili r Ia-l~a- it p t ulletS ~ ~ ~~ia jl ai..ible, a c-ru aie voir faire lit: iale a's R rla-niciitaart.s n s'uccuperon t 111a1111, in p m r Ill Inroitt'r "
t L2aj In .a j kl' U. C-i ozi p0 L1\ 0oar A, a I -(-I IfiaI 1il (ill 11a taite, fell ass~uliIi que Jedere prod i'ire a iiSSI eXacteinell Pt I"talti- t l.s II dou1
1,wstla FS t PaL''lit re.aiofsiabalita. qLps i We Ics dabits ltegisliatifi.tlla Jl l' 'al~i ts~pi
baa'.Lt ii c -- .1 ~gr~ce it Dieii. adler par- cnijrtu cprSuidsdr
Quo 4]'IC C .. ii vc~ul 111 AraoltiC'. Ieimt, '. i grer daiia itut sles v'ies p -S' i'Iei
lionu ir-c~ip.ls 111.11 If ib le !d_- Ii [11 loll -(),ihljujunes de Ia lItlpaiblque.to, iant ainsi ju P.I\ 11' ;nste um ceatt;iapia-IMOt int~lil t!lc-W
Gi i-.1 C .cl' c eliliii .t ictuIAcaIl 'A ni-ta, uCap IIaitieii, c-at~ai IuIMe'rit ot isiise dcilouent,I expression -.1'il f ltI -tio te
c cdu,: I i o:1 p):1d\",I qU ,ItI. iis t 1pas sim a- nivan 1.51a detrouvt-r dais chaajue precist:de, faits et ge-t-. usem I,~~IFli-lt- ~''t'il .'1 Jill
Ie t I Iii I Cas~Olrc, imi-I bi, :i ce wa-id lt l.w d IIOIIIIIusas syiiipdLtle-s. a I teste nit da 115 rar~iie oaa se troc veni II'Ale 'I 0 a *-IIa l iit '.la0I (it' 1
co:ip )C:lia. iii kla .1111i1111 t i )Aa 1_ .?. Cc''t t~r.-it-liIii tia ,i, i eut,-il ela dil-e oti aux prlses : e m n aare u p u)1t1''it i'ii l, 4i)1tilualtt C (
daI C l1L C t0 11C aIt 17e l .-.p eeti Is gouverilaiti *iei'su'itt a -v;i1-', It' 1iaisit ubI
aiisA I I d,: JaII < *S,! P'.1St. -LAcI Ia- .Ic [IdJ,: -: iii1 I It -2,te i nfl1), 1) Iie a li Ite, dat- .\ci lcurs suuliiits adalotre confr&e. aru'a i ~ ua alt
Je st1voi-.in L. lijill i. p.1) 1v c a Ic i 1tlut :-'i-la Ile s C ols. I'It'd a )i).4e it Nouvi elle it la 1111131111 111"i lil I't -a.;1,ftillla!Urpaa
soi 111 a--s. _g$, 1,:111i Iin-rt qLi' I St. L -O I iia`:a.! SCIWO d te li t:Iiatilili-t'. nire '-o-Iiards tt) -. m1 ;i;F -~.I ji'tui aiitlolle a .? ~-l11 ltP tll a
.i oltiCt-, pW'ld il cis..C S1 i;lie.L de Ac 51 it.5 StPittaClo*,Ia, M r, le- I t dapiat6 aiIIV. r -I a iet -II 'a eiti'Ota ccIt
hat I 11ic encixest Ac in e n: A nig II Ua, & tu. apails sa te~iidi-e jeuiei -[Ii ': bicn mson iUXm09 l ual.ttaell, j-yile'fe,'t
cher anj u cI 0o1 a ret ra cha- lIcbe., s if atII. lc-liltla d'i l bieCIl lt'.iCoSll-'airein a ra-qu3baa o 'liIn'y a tnt[l ellaI'te eu~iil
droIrt, L si q i [LIs ca i iiti~.C~i ~ue .1Ia nun 'i:ne absinthbe qui me gItI,.. I'I-LIt' tlto iI -;a'li ,, ri m a~
Ut- tie ~ V lasse tral.Pa it- ., ol ~it (I*,,, v-maie
uti icillcit qlct -i uiiesetle iaC Lii tittiondanit, v'iiil~e'z Ugrcei, fu
Ac: Lt diwin a.soit Ae la gnl-,iaju i l- d islsI ll ~i).SIaji~,Ceta~t''~fSt~i
taut .a ppelcr a soni aide ccle lc ;ll1,It-,a'Ssi~iiC&'CCs sympatlives dee Yotre alli m4 caw P ~(lIalla -Ctal ii iiP

-h r.' Le pe ( itoyei14 cls..t trwi'vl ix ll, 'a-Sa-
ma-Ic d'L'~-i )Alt -I lt-~hcici.Cp' ~~11 'nc.1'8hm I' journal des 6&oies ci Ae families. rit's -,Ia l'e.llflra' IC lefq
lit a,';tpi-icpl -c II-aa.-.itl, PI-tue .a r.ai]sSa ii IOUs les iflois. SCaaolauIl' I W I ai PPlIG

il ;1 inc iini0.1,01:..:C -:(o u *V*Oatit&Aa piaru les Ii'.raasons d'A. 3suIa"l~es pwa'tkdesj 'iasdu
... .i gi ca CC. A iC p -. C J J 9 '111s~laaia~s eie cU1C


Its -u dL.i1.i11 iest Pas aiuis~ib)ic -ai IiomIi~trecconlstant. cissitmi-elt e at!Lifultimue. Cette facul- caa e puisquaiele ai I "I
Iaia~t~aui seals Ae sul'arioritc. V11 I SCI IEBER. ittea It~t- hii tti, ~~iboltrt'a.' Airant loutr lujpelflent CO a) del t!r-C
est %:oni:ite~iiab1La. Peut %nre av'c/.s voiSgtuerre deaol- s' 'ssiolt, cii 1861. 111( 1 iique sans auecun P4~
epruse a]Uo-iti ~~i', t~liat4U vos Trbuna C~~'I1I Mors, elit is et i &- a'tempils, des l'llistoii-e de I'hUuaf)IiWt
de'.ac pIkiateI ill coruepr -vAui TrIll>C ibunlE Civ l-a 91$ delix aCt sda'- b'lL~g~ratits onnhauteo pillioli des 8
AL I .C C- D JI 91 ri tlI n') ii ir tatfcralsj s, des ou- Iplus comap~telts, fn
C0ll11lJla-Inuaille. quanllu:C Coll le vser~l's de's villa's et des campapIies,'sieurs tGustave LeboD0.
ti *uulec A ~-ot 'uche. Si vou'i pou- I'iusidcilce du juge D. Nbig i-2n ayan t Ac's vocats, des minatistaas oai 'Cla'idsreld
viCI LCIIL( voirac inArtiauinde ha liinait po-)Jr a-.sesseurs le juge Owls LUger et .,,)otitaires dans les arindemi impro- Lesa avicultOurs 69
gtuzhe cch uir..at tout seul. Ligile v- ic5-j'jhi:Aflt ateI. Mr S. Vie2ux o:- 'te-~ fi-~tIrnfr& ii mricauns obti~iln
,tucsia.si vous &c5, compt1)able au cjais cue, ic sicee dui Parju~t. Laiaae vzadurants,, invrpides, et an I& *nain d'wavrO 65


_ __ _
Full Text
xml record header identifier oai:www.uflib.ufl.edu.ufdc:UF0008121302086datestamp 2008-04-01setSpec [UFDC_OAI_SET]metadata oai_dc:dc xmlns:oai_dc http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc xmlns:dc http:purl.orgdcelements1.1 xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc.xsd dc:title Le matin.dc:subject Newspapers. -- Port-au-Prince (Haiti)Newspapers. -- HaitiNewspapers -- CaribbeanCaribbeandc:description "Le plus fort tirage des journaux haitiens."Description based on: 24. année, no 7.162 (8 déc. 1930).Latest issue consulted: 71ème. année, no. 21.932 (22 au ... 24 mai 1977).Also available on Microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service and from New York Public Library.dc:publisher C. Magloire,dc:date 6/9/1914dc:type Newspaperdc:format v. : ill. ; 56-63 cm.dc:identifier http://www.uflib.ufl.edu/ufdc/?b=UF00081213&v=02086000358166 (ALEPH)ABZ6468 (NOTIS)32377129 (OCLC)dc:source University of Floridadc:language Frenchdc:coverage North America -- Haiti -- Port-au-Prince -- OuestHaiti -- Port-au-Prince.Caribbean