<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02076
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: May 28, 1914
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02076

Full Text

quigCIEUR8, Rue Amdricaime.CjS,*3.AS. U*PIII N.* P G1 62 0 A Faints: ebes L. Nayesce & Cie 9. lie3 m w
44 --I .1CILULovfiaim : cies L. 11mycoft & CO. 19,. 23,0
,*UpAI. to f. N S:Luadgate Hil
991ARTMENS:A 5331.53 .:Cbea 3udoh.u@usSg39, Iuu"mlmS. W4
ex. 2.20 Sir"*46-49
I~A :WA UsW.-Y@:.si~vertiaPublikiwly Compiny 4SWe
~iUA N E.' bSse
G.8.0 LeeFm_9m".
)lo U_____ "Nmm

qluMgijo 1.1 (IINTIMES A4bOWMwuufls 01 snuvtwosPa Yabl a tf"Wwc

kiAt! matiak 'est A line Pa-;sartt, aent lie voIIts oil es-voua pas RCPrLtWI e V. Iamcrcj~ d OLl
Cones du M~ATIN *in'tlciiai ie, oft est eIll: ~ ~ ~ Mir~pn-Ie g-eqe j*o pu! 1,1lice detongphs Ot eux raviead
Ou elitatit elle e oet vci o Nas YYmi-le s-c u opa'.csirdet lorgs oreux riysataKn e
joiO bien girande (tite jOIe re've.lto Itc' i%'()118aimte pas aussi *? vaits. t's riflets rouges des lanter
ainie do Ilion 1etifatiwe qmt av:,it MAe~ Noit Aiiie, ce n'eit pas aiil~litIes do v'oilictrs if l'aaicre. Puis ud p
AL N PAS AII ilL*ias pireinifilt et seuleY a nie et dont. 4qulit fut aile rt'opondre... je o vos Ili- sa la mauinsiof t- jt~aule do son ali~
j'avais coiiseirvt lo tendre et 41 scr.-t file, milli. (Fun ;amotir profLIII-d... Ipo 14) Louislletiaiid et prottionca, d'un
la)imveiiir (fail-;till coini do Ilion 'mcu.ettez-inoj aallmoims q to vou.s el; voix dolewitel et hhisiee :- Tii ne sumu
'Notis e'tais *tv-stilassez O)t'i~ ~iezde ila iter e01lit qO V411114COIN vitents [)II-at s a Lacoaupagner&a CAt
MineIwil-eI*- 4111' C'et vw; fir qu C S sI11Il 11011-4.aebalcoitrwe, t -.I ~si-wtiez liltjour isa devenir nmoti t WraeSt Ccc [)its'
-~p" un tur'h'sIII rs V~i lr qojttiit', C' I)I~osO1ene titil~iein (e co' pptit ;Izali t'cpoae... l'XlAix C(JUITOIS.
41ji leal~iiliiIetJiac' p lii' tit iuldl( b i 1' ha(tali4f4-b i II iiil (t el~ t' 41' .! Fill-il'tae iegarideo tilt statit, l'it
m prollta1Ci&1Il' it m.tat, le ()i d. so 4I t1Ilt l e ji I Idttil Is e tiqi go jo r; je ixaitiOI tait u Ieat it atlec cite I' p i~i lt (--. 't ill at. 41 et'
~urliu t't1:u. f~')ttt'~jit i ;vai'. -ts;i'41 ---tolls ices iaanas (111idomice'iiei':t ('Il i e s' Il~~it 4S 1 1~ 1 ii~ ~ he aI
r i et o de 54 i ae 41' Ifavor ite 4111 IIt. III 41 t 1 1114'. 1'n1V 1.;* Ittii itOS i i J'I I Cl Iii\ 1141 ii.4,f..litr 1 I~, G 1& I l e r ~ ag l iS
r hi~t Ul lie a It hr' i 'jj lxhik v ii i~~ e i' (jll ,1116O h411iatiL 1114.(I"itt. iv ivte -'tii leite brada i t &I dxim lan C moitb'ierI i Iiheie r .g 41 --
dS oar A cette hiviicare (dl iii 'l ,zt- pl54ti4" Iais ifii t I ie ttodeste. Mallittt la il. -it.!t1tte at'4 ti I Itt 4'I ll- iit it L t1*t billt t t't ti petitos '&ivt41IfOU 3V tS u s,~a e
tillI WI )o euir ii la C4)i'Vt'e k-I1 14I. b i-o iisi. M es hicitrt; le l ilt" lite lt i A 1 itoI 'jd'av is 4-4) h'iti' fl-o. *e v4' 'g lelaw t t41.4-1.11-1. llS4;lli I IN()5. Pil-I 0.sno s % vo s qu ie ld
ae dit a biw airt't. a 14.;raiss.sdLit*,tt Ills let'. iec t( t44Aetttltli4, I ie StC) ti'' 1 al tc n- IIniie'.hi bd~ :an h ha eu t tiprtetal ttAeS er darieer.
~ut I~n~,s I'iaii (10 I .iit tt 'at i'i 1 -ls14 0114.3 (ie Uc# Vt'tv' 4't t imt'Inka t l' titf- l4 4 I i er 1 :t 4bis ali-Pinte, t't't bas11-40t~eh ttti''' e~riide hsi: otro ie

ine~is 4ii~i i~t p. II ..44Lillit t.~ is n' t Ik'k-I hi t1itS fr',t po ltot. illOS s a .It 1 j -i.a Xt I( .. h II-;t IIW i ex o t tvesli! t'otiat l i tSi'llil i t. 4vt' ilelitr ess e xd d(arc-~C tat i vls u pai
lt 1ttiL -ir i loies aoras iii' a113im .

jau vastoI c he Cll i11114its.1'ra-5 i~t S4.01'S 4idt'1101111" 'abdi'dtaiOlite'tnc e t'aI I,; I Iim, accomp 1ll ~is i 1 I*li a.' ei iiet'I.,, vatixueltsuppiucnpeoplent poicuent Ls p
ciorAI vn. It III ~It- joIe-i 4i ,tm'.aient enanat:1 1114!e1114M,'title -l 'i t4tt ii'itucismm Lat' t'Ie''' r.eit c soi; .irCi o'ate sb
a" titlet bxi ISriitiSCij'a l. I ett'rum4.liltti 'llt pIIIsIohh t lLe laid V [IS lie Is lenin ()atjdir


guisil es a C ai o iie I 1&5)i I' u 41(1' Sl' Itv' Ktx til otrstI bagoi dciii I.' at oiil t %-4.1 ilt171t C1li IdIP4~'lit-lit doale t--,. tl lfp re plsq A' tx o
Vo wsesticIe is dolIiat v Sl idiit' i a Lihlt' (il-t asaIt' en1)tlcor a 3imic e tit .'es l iieut eg iti anadoa!it tell t'lt i.' ads~~ im .io-tiier u taot-I ia-I at to jrdi .t s su st sagit e tie dcc. mni'ne b
mitrel es I3US c lieliUV tllI tie 1,1 tltbl,, ill oab 1atijo t' Hent d ii l'a'- an' e, S*SlIle 'Iht'tI p s di i:1t )tI t IM CLrc %.ItiOUJO '
wpe nmait Ia'inien tYd t Ia'imrso- 1 Lt it )~' s j'fieit l te 1)1CC sl jideI a lsi Le a'(lltco ia l p at 't e iIll' S i jl Iit't', J i' C

et datelihi (I:iil ii it. hte tacit a'ci ieai, iU Nie t (ti fe gut iumialt' it;a ,', ititlt'Iita ta4ttr l WIStl 10 -- ,Ii. ich l'.iI tiisk-, v tt.s e.I'itialbes l al c it t .ut. it te qua Sde o1- de1w psy
on c leli tleertj n si t1:1. S i es t .I t'ittolfi se.l. -llt-&l'.dO o t~ bit i e a s mic. atGI`; r 111I .'id .\l .4-LiI 1. dll1 3 Ut a stl. tt dt.'a ePrO~r ccs oioi t 4 eitt oa. b ait ueo
ugr~ilnsesdo haIient'a SuliSle .1dnltis tIIIt' Ot a'solcititte sitllte l hitilcai I. 41 homix iejlt II It, ifit t' II; IN V(11,111,' ti-al 4--sct t*-italJOielit, JIt, tiatiaL'to-impreU plus tauI1~ iies.Il I r;
G'er le s i, t oittli it'. s L'at-i t', latto b ',dimsJt' hal)ttt's tiade fiattdpe ite tnt! itiim-s tgi- lt' vatit t tl lt .!I'I-- .&tI' 'Ii etlj' IltkIt't i sed1 i l ljt)1itiII t'S L it ha 't LAIN t l'rIlC de'th4's Lbo aht exliqeret
d e iin e r is et m i tie mte de'I. tit a bto t eirua'bel, do lici olai tt'c"- 1 St'iit ItS.., -e k I-U
tit'ciii tiar P tcrs die Aj turplust'l _tSit'5 jolt tS ,tojt.I.-, Saeghi)IS
Ill I Si Ct's CC Ii- fne *imiit1 **t coe.
~~ d unone teit. nio ril. aabri- t-liIA I. owvi'es iitelS4St s brulst Le- Ia juix et p)Iel It' dt,- t'tIt'Icht I ire,.a luea Jtt- I).tns leuxtruI 'isa tio St ntzh.ern tio.l
A IPS tu v il s'4et hi I'5 iiifit vaietaeL a-dire4fl'l it dim(I' it'litLi41JJI-' ttrlt' h bL5",' -t ll;shttwat' ).1Ot I' m vahdehose is ice u u u
p dli' & Carrfou datiatilie ~'e ~a'.t':ieit 1 -k. t (lVO tiiifej b res a ih. (bt Itallu ae'l ,alinest- ilt s Ii 4111 Is it- IAt htt '~t tlt' ~ 55 ;a su ~unt. a t a k u
~ ~ ~ l Sums? l.VeutuIN I '. lt e 'III-'. It'tL iilu iS5is vtO Is k itot l' tls :tt[-naL 45 tlesa* i jath t'sIedt' pe a'41' oae e e esqoitue he .Ai rp.tr
ISprant inI,84mirear M111141l. Elie w V11 ai iaii 4)l5meev- vaen Ila-,t'ronpits.I it, l' jialtiiiIoii h b ts.1'crois c li hredue turi. ou
W1T6. atis se rpi'uai rnsla ves cta.I.cidtt oilsk'ssitt 11) 11144!.a 1.un "t i aaIeiC', Li~e ictalt!C ndaie ~ ton oterr I '.augcrngerre Str~ei'. I

on cher je no wiis!-eat'ttettage ianteh1*t1e*.tout, mi t proleiaditflttbeItI'd tlioli, 111t'llL ticas souco
h i tol.. lt semnb INC!dilc t! s avin at' 4sttt j ti w a he It'csasseiittwtrav-:e. dim'c Ic t'cse 4-11t- h l lt)l*ILt' 1,111jaS ea lit pot i v o-ar ptt IS e aI'IISti'~ ote ntr t iu creanea urit
mn u. ine anoits sed e la l 4lt'igsI:5tL bittre ts daa-,Iiigtcdiit rca u ttli iot sct ttmiiL, dWle s ii 'pL'1s1t :ItItr1 jj'L h, Iik!&IId' tllr',l I cs! ultr(:I-IllrJCeoctbiess U v aIA
v~ lu visa e (joma titletoia t -it aMI. 11is l lacs ItWtlIliki MAScN&10iltCS o1i'a to tusattltiius ia lot!V lits.iattoii e'tt15 d Cjtlt.It.cieti uttI hIg etrc t
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j- qIWOina01it1 fPIi 4)1 itaadi lt sot 1t1agi, l s il et'Famide attr ci 4 Iile j' dt- o cnd boa lt".icatat itt)l ic
,i h inetoutder suite at'iqliehaone ttila frA utt sid0,e e'tite t' iles e1)00' littt d t' IIS 4-1.-jphtS tis a'ttsl.15ttjpi' etCieltaS ju'ii4O is qu'e no s p reii t q aiCd Iq t rgia
de moo d Cci Walleto ress oiii trm t'!s V aI iSldS tl-cii't', arlliir arlebrCon d' anovl- l t' i' t ai'sttssau cIn ~1 alc~fotsr l-cijt.'- aaese du crts.~t
d1asfnod lii I p("ccot~tii Ime iOt'i'.vre, t 1 1 ide l'tcsset at dsi'jrtheplsscs. L'phiqotts-iinous Aig
.wdm'netasaretiteistr'ile r~o~dIestat ltOr-All d ~ t Fel vLn I'(1 utdeois'a t~re 4hd'itaspetir it...)aapotton
S re rit, pres alt L()ljltat' kt e o a3r v im Liie
lo k lkuntepan'tie a (a.'eoWWi(es t lea'cg e s iqars i i t tal in ss ji t's d b ru -lapatl' o tits, rts iti'-4- do- c Lie t'tte ania- jjjLeis 11~il!'. .!111
propo, nou avois prjett (I'les (ilt sirvinnent a-a uoine ;gte ali I~mIzI)I-; tlleti k'sO 'ts ortc 1)iotnsle duita pions Int tn sont1
Puh~ ou t s~hIte. dathtt tpIseYI to ealso_'ivilaiIli -'ura't d'aIe'tit' t -!,avt-ps ca;.l v'uks hie s vsur!eWnCaei qubAwl.;
LAsMtrae Fsasnel njtsai udr tlmlatp ienute no Nous pattiol'S bit'n 'sit.',01111W' -nnt i illcltt'r is bPal m tahlnei jit tl teutr-uiepr L17pdtur.a
''NOW ec a nerordcaot-am ruquiie Vit mt deltt' te us hit, dtcida quo pae et' has)'";lt1).ltttt lIeuruSt1 lt"; r'"1111 *,liii'tttt_- h Ia I*I(4 t1 aVIOCm SOS [,itt, port d'etrti b art1utu-ut es tablauxt!
so"?ti .. ToixLO; a nIn. j ielsfrit cas or miii ptoi ssaes tnce ei IIis las saoes an leste als, s oiits It' c el altit- si Clta'i itati tt'ti.'. A S-italf'- i)ir 14t- q Lit etro ll e tj4 qs t le lue ont pAi
3130 posarast cisi onti'-ari-ds~ i do cc qu4)iv (ilt m fa it ttl e ou .,i'ga dc liC -i aiient Itit` itjiditerr tiniit10'S. oi ait'.-. 4- cht~ci(' li )tia 4h'ilie tLb at i ii' .nt'.le n cri hc ilare d'uIc c aout d Nt ; rn
Wvd. quit tiespouva ie.sexpaslquer --zete, if cusLIe c tt is I le-paix liueurse liltj'i-iS t'C ;t)i5t'lpre ,svit'tpal, 1114!e1lav- CA(- Qui Iaiv~liti ndtiimand~tisi- a. orts. assr I-itt ic t us gcresltc An
do dq i-e i hnardcontinua qii~e c11ivy a'tgo tois e t i lc tlon g doraa de; srant Ihttt'4its c 'aal alvi''i~ arimt'siiIiaa ass ttown, titti m sa is '? a e xportits own C oi~tt ht u zi il


ydmiari fitoulooreux souv lenptaol osirs n oltal .imtangets'tuis dnc & Carrefour ellos, ttvjid,mttInIide, ituhitliet. ha ltit c to,8n11101111i et-,hCi tec~ei methbte tq
b4Savma.eoturo oismasepaureju-aiItm iu. Les p1e1n4et-1Zjors e. di- l, t-doLe rwuietmcsasaitd ts emSiztO wte ~i' 'e. L Iaur at lrltsczii~
USUS... alos quo j1avi so ota h- oj;ps tiin t aal.; s'~o i.tient pot iossienuat 6tes off pit Nid;' aleloativcourAgeIi duxt ins l'ilt itialhtSealeupel. Iamiaillpei d*L'C d'aiports Icizs .itrotctitt L masti
qui Tieoni ap aissait A fodsour ian- 'itllme ftit sns llti.Aat acecteI' o rhu lis!C'410 e:is qc- to etlse! 'tiss I~e icm. iis'ito il(mt airt- pI C 'u ~ o plsrds srm.
1S~si~. Jn tai pa~e ~te d cI11Astionftle slidinedo o tsitn moi. ce ltlaCs Joit'uil aitL u]Ifoti totit'Isto n I mn e!li eit illt uej.aaleci-I ts q ious pa~rendit qpay-i eitrangers
o t.esut q eq e i .;tl Ih .1 1. Ji leib C squa tut otit ply1 S0rtomi
I" W,,de cs t hquo toors ona is -in aais Pson coiasrle birn arsrcoiaotn dejutre... Nuns a it-silot,- os aioais imneI lloa de US IanteO, 1k..41,III2 v tailsedu acovI~z%
ftkUSi hiant, e mcrap.idO i c quot~tec, lmnsettie vAte, e I'r- vi11bme ii capat tdorotihlt'.Ier c' tim- J lalltmmd't(1-ItssiltWi'h'zip:rIiestet 41: nirqIt ndsenos :
IN eprt, prerft:ofsLuto pis-, w i* Ifulemn d at o i-avoitiatu ire sehahandit doa I 'te, e t ml ma11saubie Iliac muoi :iv 1itif(-' )-a, Eloletetedat~ h ii. i pempler i eupt t. lsi~ in. po srvsce
jeilbi' one, & i itpoque domt je parleicunes(11rbres ce mourpasvavdlA tdo auglmente s, acml."que ar n qu oijt fics. plai tuesmltsfoets o lll V resiexportations dtraiisprtmayi limem
POG~IRO pourt ,pare ...ux illusions pro- Iaterre 111.1one ililqua flOOS dait tv t i Circetbin-rt de Ins'ataotioi-, qae j'- Ia~~sirae ei u ~dlt~iiIl u ot c omsd hb,
~NSoft doIpasettons vielaj'avms ~. iaritbegan d t, destus. pa otiv~ci eatcc omoies aivectIiasltscommiA411441t-;on verse h'utI ~. j snl.isi,, aerdsepr;,iosetncs~i
'T0-if .... is qu j t mii qo mim itio -4I itsr pidit'lehleebr, Ina limioneurs. A dtor ut sisie t I-oid doIa Clilaprt s de l bre-a oo. Lt,~i Ilt~iati eiccit rsu
OS~thlea ainsnnsn eniitli tnsa decI~iit~ns wa eastx vv.-' et s~chve cintusain ii i ioe. jemonttoutail~lt (irtjo 1 1~'is e -I-a llLsit' an ttal ltoiJushOa a


W~~ route l lsbeaux tiuru'iurntu'S. le visaw%9 aatouihtsl dc m'narrtT~e IrusLIueltiollt :u rl.at- danp [as cltamnbtc. mciisti~aalemlt ott: t, iL i'-al.tlcr A ]U il'. ltiaGsd
fu ros"e des feuithagoes. tendezintistrA*is-jo d'iiaicvoix'f~Is~e. ujIeS otomoi i 1deis lee bras tie lOn fran.:s.Si. d24uztatium 'tie de sonei
-Vds do d~re adieu an col16ge Un jour le. aentraiis d'uo oceos~dtrangtlte par Ni~notitor et dontjomr treticti.-et de st d1'p;tcidiion. elle d
G PtS dp~a mowis d'uo certain reI'- (i~gUe.s Inatiliaihts cn ploiiao verdure, imc sotiviendral tuujota a. Sjiam Ahi Le billet disait en tebrines, tmrs n *anoluelaetnemns 010commu6wo
rewsavec plus dasclar jiantd iau setiiihdo I&a orte ins m6re'te n tie sollblO p5as a'oir eatLOiidai, chairs qu'Aiioui lassart la PiULO iw brute, njuj aitavotis de cc g
MOO ftaades. Car h co too in .rrdta ean mae jetant: egovine qul otto coitltinuo docChenitilor.l.tPiiatie -amlice ~it%,re do miit ti otfmatcti iveuoi i3scui A kux minlliards Jticfr.&aucs qui
P SI Simi n d~sis' aus cour c attend Mau saslon... deviaie.u Commas porcevasiltiplus mien derriia-' illo.' Infetitie ude mou t.s ~alit hla mat
'k r~co10 ddodroit, nmaim jo restais itaterdil, sunsa rEpondro : utle so retinurtic vivetneait et sot ljet- '-re~sw6,1 iui a mnaitrcust do M.tsaitreicttSh N oat o ontn ui
& .4atmuon toesrient a Une bonine, unae ataCieuuh10 mine~coum to : a Cotnmntiit I pour.ialoi e4t;!z- ian ta-gocinet fortinti doiilirmt.-au- soot verses -A IA mbre patin sans qu
ilhaespaift. loans Lntsi tas -lk c1Wvienl p se'quai- ou.l ? ... Mai.s qWnavez-vouua- do-ae, tfie .Ehie altait dj-me P rte recelhe ci ait faitilasmoindre exporiatts
louttroulal.. jum~ras on mflat. kitple : Un vapeur ao lais pr~e
upsdruu, idie q4uses joursicidolls I&a ewnalmOWnivwl vouRs 6tes. ttttoba. filr snaun
Am- vo Vus auelan5Afise Comb. Jacques Tbdsrmd avealt cbevd son dik motw, as la Nouvelle',)rius

... ILNAM IA.


I: p v


tn rwte .I Anvort:li : 11 recoit urelpendmat as.is i tibl.', il 'doit mingr autres viv.aient sins son.is. come
Cali.lson pour Valparaison et de ce de bon appetit, avec plaisir. avec la 1-enfant. et asaient une hygiene hy
port i recent A Drukerque avec une satisfaction du devoir accompli. Se sique et alimentair, aussi pariaCte
twiynme ci-Xyion.De tous ceslong- no'irr r d'une alim -pt tion siin-.,non que celle de noi enlants.
voyages, rien tic parntt dans les ti excessive, non indigeste, prise i heu II me taut conclure de ce qui prd
bleaux du commerce anglais et cepen res regulieres. aboorb&e avec unc In cede que se meutre air lit press, p rt
dant Hs on cd6 productits et, nous le iteur suffisanie. ;dans ,'oubli relat I le osinmeal ou sendormii apres le
rept4ons.sont soldks par des marchan I Jes preoccupations de l"existence. es repas Jmontre tin exces de fatigue
lises qui torcement figurent dans lessen effect, un devor conforane aux nuc physique ou une surcharge gastrique
importations et de hfiit constituent cessitts de la vie que I'on veut con ou encore une iritabilite gastrique
un hbnefice net pourr le pays s. erver saine et que I'on desire prolon morbide due a une alimentation mral
Mais i part ce.s aitss, il cxiste main ger. mastiquie ou trjp rapidement absor
T," autres transactions invisible. HEa crivant ces lignes.je pense :.vec b.e.
S.'Angleterre est le principal march pilid A ceux qui travailrent. qui ti!.- Le vieillaid normal ne ', n lort pas
",.icier Ju mnonn4e. Elle rend aussiI phonent au course du repas. qui on plus que 1 adult oln I-enlant aprcs
ds services d'un autre ordre. Ainsi. a table un t.t,-:i-ite pa.nib!c, parcc I son rep as. Le so-nmeil irresistible
lorsqu'elle envoic un expert au 1ni que le ma~n.1ge (st daiun ; aux pt it pres le repas est par consequent tou
pi ur v prospecter une mine. lors trons ou aux employs qui se l.ven, jours ut o nineil pathologique.
qu'elle lance un emprunt dans la cit~ de table pour servir un client, etc. Oa).i me dira qu! les aaimaux dor-
on ifnmandite une compagnie de jc crois done que la lain, non ino ment apr~s leur repas; mais ce chietn
c-.ein de fer pour le compete de 1I' ivae dans uue vie norm ale ou ls qui s-end rt sous nos yeux a pu .aL-
tranger,cela comporte des honoraires' efforts physiques le repos ct l'a:i nen sorber une livre de viande hichecen
qua. comme pour les transports mari t-tion sont .appropria.s A I indivaid moins L'dne minute Ne premoni1
times. lui sont sold6s par des mar est anormale des qu-elle nest plus pas example sur ccs habit ic cani-
chandises. Ces didffrentes sommes justifiee et ti.moigne d'un ttat patho nes.
figurent dans les importations metro logique, qui doit etre prii en cns 1) ins les conditions de vie physi
politaines qui. elles ;usi. n'ont p:i duration par le maiJdein avis sou- que intellectuelle et alim:in.ure ino
de contrepar!ie dans les export.iions. cieux de proven r lcmn.l et de 1 .ttein- males, la fti.gue, l'alime lttaioin ct
Nous en dironsiutant des somme-s dre dans son germe. les bjisson, 6tant rationnelle je me
#normcs investies :A I-ctr;,ntyer et qui. Ces notions ne sont point d',,rre crois .aiuorie Jdre que /a taii n, i.
I, lieu d: dininuer.ne tent que croi ithor.que. Lobs rv.ataona de lh~<;mn a .,t h't s .il,,/,i,s.n ~tre des- aniiife
re:or en estime les revenues annual sain et de l'honme ain.ladeausii bien ra*ions p tihologiques." y t plu/s I,.
i plus de soo millions d francs que mes recletchics radiosclpqucs. rt/;s/i'S,ltaIIs M pbv-,o, iqu,,.
(.'est du moins le montant surleqiel I ,tes en collaboration av'c le I)r (. Co', triol scai.1tlo'i, nIous rappel-
I'Incrme-'l ax cst pay:, mais il est in iB.rret,en prouvent la valour abso!u, lant nji d voirs. mncoannus, sans
dubitable qu'en re.alite il est sensible lin a i] f, I'how me qui prend..i son avar lc mearite de nous iaire appre
ment superieur. et il ,'y a pas d-exi premier repas. a s I eures di mnatin c;cr c s devoirs a leur j.tte va'cd .
rationn a prtaendre que ces revenue' 0,)o grammes de caitau Luat It (o ou car ni.)Iu, L '.volls p.is s leur donldcf
reprrt1entntt prs d-tn tiers d'c m es pain n-'a pi. d-arc uic jute a tcrprct.uaioin.
.ds importations sur les exportatious cc repas, apres trois ou troi-, hcures N-',-t-iIl p is vrau 'i tc I'himme Cq1.i
C:Elaises. et dcemie. a1ui i tue lc d mo itre avec s Ltalt i 1i iun u tt. b I. ro pu p tr la
Ces qualre series tie profits vnrit.a une certitude indisputable la ra.iios- latiguLc.s-'calJoart pioloitle nent iieslt
blement acquis sont amylament sulli copie gastlrique. ps,. u rtveil.qu'lt .vaitla v.illeabuse
,antes pour comblcr les 4 500o o de ses toi s .IppqliIra "'iife:l reab
lions de francs .ac% uss come d, 11 csulte dc ces cor:st a ations q rI- l
tence entire les importations et l ci toLlt SUlCt quI. dcu- lcL es. d cu, 'lC p un ,o lt.
portations pj.r ILs publications oll urcs.c et d-rmie apr ,,ti n., so, le s nmel. dm
.-ielles de la dou.ine anglaise. t rcp prouv e Ic s tir.aillcinm nts lc 1. t i i o r 5e) .
\,Nlt 11".1" e oiucr ,a r ticc1h1..
.4dmisJd'aiileurs. p.,r les autorites le ',i",n l'et pas un t sujet r ,I .1 ,
plus cornp'tcntvs que li-An.lett re St fai"n est ulne li 10 ho )r L\ I
.,ugmente chaque ann, 'e son avo i i ,qu e U CI e-t C iiquc' ti -oiL".'.'.l /,'tl/, e/,',h / b.pt /. J Pt
d'en iron cinq milliards tie rancs. ci c r I-vt.it dc soin itb [ dig is it cwiir
ce naest que depuis qu'elle a adiopteC 1. :nc touL ours cette d: ncc. I.' i A31p. p 1
)lberlt des cichan.gs qu'clle .a pu obt S.ac. pour tre dasc.tc J. '. *. n nl,
znir de parcils resulta.s. tcsatiou i s.la tm et.nt i -'tcul np r (|4 .( ()l.lvelte
ufm: t mnorbidelcweLn exists ps mlins,)ns

...... -."vo.s indiquL s pl s it, ale i, l,., v rt' ,| i

I..__l;111 lie.iu1thd)Ie PAS
S id le l e C o^ l 111 24), n e si % i- tie p .s, v.,-l i i t, i i l, ,r,;,-, ,,, s. ; 4 .r I> r,

II'r a- (Ia. -l.u sa
lia 1 i .,n.,a l ,.lativ..ii...t le ient. 11 esti tlcc u t.I en .l ct. i J ,'* o l tar'- al,- as te.', s.i.',c ',l-
rkfd ij ,r,* t 11, I';ll i l I 't'la *it t 'll ittit ;
Oil ..ati a.stIlitom ."i (:,|o~1, II ,-.,. ) 'Ildlatcr la plen. itt l t n e *i II r, '-- ,'llr i \i-,oi.t ,l. ,lI III',,ll
tr-alns nti ii i>,ir I. ait t" dI .'l s au.i.r'- 1. 1' l1 m la.de sent vi.le 't ,. n >l.r I Ili-ti t dt et ,do' I'A.' h liua i.a' I ,.
'tranr. *'r .' M .l l'tlCas : il naI. ;ii i tculit : de cc vis' ctrc, 1lne i n a l m l "" '. I ,- **'1-,ilt'.t 'lh' lii-
lI.ssa.lI. ir lt' I ,lailce ;i Ieilis l.c croit encore ienipli. '" -.. s ,,It -. l,. tp,.i .' .,',, ii'tl'


Les reanairque:s Lilies 'a p: apa I,: I I
Ja..ecsizon do reps tic Sl,>.ircs 'm i
'.,4IcilCaiclt -applic.albcs .IJ\ l ,IIIs
A it Me4x3IfIue \ iii'. ietalua 11111e*rs 2, ; 0 Ii 11
On m satlecad 4 aei di~sordre-.; C~lC1 Lill suljdt qtii it dcJew a i
.7, ainp cul U, ut..' Ai iiip.1itholontga.1 ',,:I CsIO
.1 idil11111atC Ise Vdid n t vcr'.. rcs ,lai II US1
TAMi-Ii 20;. hi t4 itteaii (I ~aa'iI 7 tard encore Jduats I-s condait i'.:It, ibi
ti'aitlalh es :1. ll.a mjbivsa It- N M\liua a tul ICsI .
1ia10111:% still'. le iiaihiiuaii e i ;1pcu 1ii's Si j.ir.ipprochia. Iins I'..' litre Id'
4 J- I'aia11aik. aii~ilu~asat aOle I a'I~('a' etie chroniltuLC ea lins :ct expoc l.a
.4411% i4aia"MiI-. ~Al ix t,*.ct :aa1\Ila I.ai i Ci Ic SoIiiiiltei,C~e'.t tIU'ualC lia.
I~i~.it~ orIt- a'' sniwiiatLoilt d*I',aT'_ in, i rg'umentiti .on est vtIih~e po : r
111cc t. I ie t, -4t afi t 'I I. a Iti ia~ei o tI
Lieu\. besoins .iuIsi dn ;,d .
s~iii.h~ac Ioa a Aitlit Lillc1) art c hot u-
tile deI*cxIexSt ce 12k 1I1111Antiict. I: .iax lyse
d. C C.:ndeux scii'ations, tCCI i~r~e 1p1
La ain etfe ons:rvtjo deI' llinI II.:ticiornAli..etc
-- I l'd c Ponine ta~ ie r .alIt iL),)ut~ iiiJa--%
lic 'ail point I-iatmilon d'Ct adica co;n'V.1Ai~a~toas du inxicie ordre.
icih vl.ti isota dX~tre de h aI.tiaa. k:.t I JL' 7L -h In meI/M Vht/ 1'ii 11i 1 i ,'; 'si, 'i'Uj.
ll'.iboade pas d.ivaaituige le piou..)I7ICI1ic'. .ip:S Lill Ibe1U r .c'..Ip':abliaia
50th... iit cat vi;.IAC. pa'.. Ctcor"c ,' .sl u coutlu i l '.c 11i a t .Lil oii '.01 1 f
,Its a..: sc-,du sotatint'j~limp i i*.'u x,aI 11Cd p.1.in II i at.v r.i. a] U
je dtsa re toutd 1 Aburl moal!rer uc data'.des coailiiioiv.. 0 (I*;Ii.uI'. s Ic I ti
I .uaauIto! ct 1'enfiait t orniuiw dolVeat u liinitau CLil di o it g o
11i,11114ca.. Ie'boniltyapetti. .1I&s licure'. .on lit saLns Lvoar co s '~nainil I setn-~
l4i.uleices, Saiis .AVoir cu fmaian etsur bormnir .usslii'A.auu'. co)ilive i1 s'esi
tout sails ;voir ressealti cetue 1.1i11 lits J table satIs lvoli ua 1_-I:11iei.a
%l ukitei. douloureuse p airoi'; qui,si cepeiidaiit pis soin rep is i vuz pl~uisaa
,Ziletfust PAS aussitcit s;Alijs. iale. dolie: De nos jours. l'e~iiai ne coninit11
wine des; troubles vaigues. des tm~alai plus cc Laixiius, -anirchliaid de s.lbice
.ses,dcs Oats 'euitigineu x,des craanpes d lot Uott aiosp.ar71lait Chaquc soarI.
Jouloureuses et parfois m~ine des daiis notore -tffAtixce Les bcsoiins .al
.wncopes. mintttalri res maUX conuIaIS,.ist
le ne pt~tends pa', b'en entendu. d,:~ suraneniJgc physique par des jeux
que %i Ics heures des repas sonii acca tiop fGaig.amas ota des promenadesI
Atentellernent tmt. espacq~es i'hiomane trop l6tigues. Ie repos au minlieu du
siornilA! liepui'ssc ressentir 'a fAinim.j ur~o ti f.i, lisparaitre ce besoinii in
anais ces appekli.ae doivemit jamais pecrieuxd.- tie so to ia.iqui sl&-alnaiij a-
cute bruyvutas. violents. irr%%i~tiblcs dvi.. rimlai ea OUC rs du repas,ilbs )r.
S is en C t Ji aaaa-a, cte JI aim est patho 0& ell hAte poarncc mo,t et par cuot-4
laogique ; 01e caJIloaiife Pjrnitiblit.ia s*quen t inligeste.I
Suorinlle cdes ceilliCS neirwut e~dies Lei enfuult. bien 4 &eiUl, --ti ti dis1
t is. *po;,au repa.. dui oir au~ssabien qu'.auI
Ix ekcteur se souvicilt peut (bite eti rlaveil, s'endoranitmu cepe:.iltit Ji ds
core die ano:i .truide sun le region des qu~jI scr coichi' .msil avoir s~.ati Ie
butbwoas, star )-a soif', p.iau aci m4 ucsoia 4j i soininvtl.
mg le jo fewraer dernier ; il n a pas, 111 etl sur~At 4c n.2ine pour l'adaulte
.eblit qjse anit a rouaaIte coi-nmeil. itjpour le vicaillard. tiiaIljp tous I-s
"at akiesa:Lobomswae wmsal mii'a pss $44 J p:eljgisrel-AIG If~u'x ilibonaneCS P~..,
Aq~satkm Cpotram *cnrire. J woucs phpsavlogiques eti leil)CVtJ
A~d'ex.J cc- bits des v~eaa'1 a Its lesci letaC&


D ia-a'ai va e-i.'la'sai

mo-EI'oROLOGIQUES

Dui
-SEMS.\IINI-'-MCOLLEGE
11'ui.Ii 27.\l aat~i 316


I~aa'oaaiata'e a aimidli
rrmp~rature{.~:::


7e i


Moav'aaue diurutie~.,7
(>eI clhuI r ju';k l. ajt'I h.tc couvert
evaluate. PlIuuc a'oruge cA I.san
itlJr~ju iau au plu~aoixitre 17.8m .Trribunal Civil
b idlo5ic.e si'ia p.Ci~ikl, a l1,,hCti~ls 1)/
de It IPf a'.IttiiIIit' a st'runai'laIt b-A o' ew-
1,o:ji, ulv~v'e iv .awanc(,refiier en (jbei dii
I ribil'n 04-d d~ at PI'r1-ail Iri .'if.


PrIsid'dnce du )Doyen Leon Nau,
avant pour asses;eurs les judges 1. J.
Ditsir et Lon Monits.
Monsieur Never Coi.stant. substi-
tut du Conmissiire du Gouverne-
ment. occupy" le si'-,e da Parquet.
Le 1),iyen d in,; u i language savant
et concis a tait de Mr Uiy'-s, le plus
belelog2 qu'on puissefaired'un homn-
me, lu1 dtu qu'il doit sa nomination
A --.." 1 -


Ia


iij-jnTjrt'qu~rut s.ilud% de viftkpplaO'-Leeds ont r&-ee
rd asserme at s. yen de resister aunI
La Co~n _ii~iiu:1 C.&it place i celle des fonctipjnnairst
du jour. e12 grave. Ua pluotf
D-sir. M ) ive, Erri eRA ritablis, grk.ke s
*Jugene~aI pr 'i,.)' M. phonse associaciOnd 4 e ILig
coastre *- riee (ij~tale coitfl"&I de gcns do
.0iaira eua~isewhe:lustinville Juistin. qua oil fait k trjIrail,
!contre Seph ,)rj l~jvette. Sculs les bateyceurs e
Me Rivnpil potir Justin a posk SCSI paeare reanpI d" t .
conlcluJsionlsauxulaielles Nie F. Porsencornme niii;tenit A s**
*nai a rtpondu pour S. Duvet. tnu~ne
Trib~utes!t .~ie itszat ion Petatleur coursa~ip
AL*I)II~I~ II 2 MA! S)"I6)t~ijgie de
AuDINCI DU 5 MI ILague des Citoyens po.
Pr-.sidence dui viae president -D.-nis un beau u i~r. d~ns 1ft
Airesproitone11 : Celui qua casse~dc t*aqJ-i appropri~e. s1li
et anliule le,; deta jugernents du tri* sophes. A I'heure dite.
bunal civil de jaicmel,' en date du I)~ arriv._'rent ;1u Ilietdu
Nuvemb're I oj1a; rendus entire to Du- beaucoup d'entre eux
1111,11 Akice 1:011.01 %e et hi dame U_- pre. uouiecoum
li.a Noreau et 2, entire lDuversin Ed Ich-tuffeur. If y avant a
aunJ idJoseph et consorts et la damne iv,)cits. des *na&dec1Ia3w,s, p
1>114 \loreau, avet: renvoi de la cau-'gy~inen et un architet"
SC Ca. des parties par devant le tribu- nus, qua portait en btd
navl cvil de Port au Prince. r.volver Je fort calibre.
1LCcliii ui rejette le pourvoi exerc E-;cortes p.ir des polim.1q
pi le sictir Iiugcne Frrinis Ruiz con val. Ics so-xante se rendire
ire uai jugeincida iu ribunal civil de centril, od oil 'ur distrib4
ta..i.iiel eca duie du 0 Noveinbre 19t5 balatis, putns ius COlalne
relidu eni faveur des sieurs Simnmonds irjvaal. n, l'interroulallo~
I rt rs. ques minutes pour reposqt
idi ve,,untendt Celle de Sa muel des pol'Ice men1 months, w
Vtllard contre Ics damnes Petit et Mt- des grl~yistes. Un secOW
ta\cr* Le jugte Viard entenlu en son ment de lagUear., passa aVW
eCi-10'6 Somuilai.re. Ie substitute D.-ca bercaux daw; le,, prin 1i
irel conclut au relet du pourvoi. pour y ra~olter les poub4
(Celle de Soufiain 1)idier contre accumiulaj'CaIt. Rccoiifortft
lirctinu ,s Coube. Apreslp soi raitr-Afchisserneiij a5 riks p
sorn in o.1re du j uge VI ur I et :udu tall l'iauiornobale de Pls
11011 dc:s jb-~rv uttons d I- M M~lbranI ravialleuri volontalre, "
Jie pour le deanandeur le sub'tltut leur LIChe 1:jusqU-A Ia pif
1) cairat Iconuclur .au aclct du poured s
01.
~* ~ jI) i~tt II'Les funcrailies de~i
Jactde hier soir. d~ans $4"
V I I Iz P,-1 1.: 1.: (1 I II., 10 P t .-IliIto ne .uroopt.lieu cC!a pr
hl'ilm ~Iir. ,Aoljjloa [.'LMij. 4-1I AIill) e. Mlasoa1 mnurtuaire;l
tcil aia I.\I~iai~i, JIMi c'' Iet,116-5tI IRcvulution 'a c016 de I


tom ikI ,a Iai'aeaiiim ~ ~ ~-i,%e a istria de


D)e la part de son frtei4
pharnacien, ses stars
Chancy et I tlienine ortai
Noavellc A la e


Ii~a IDans uric de nos anai
lit iaa'aial((i'ii i ~ lXI at nerce.
I d.jaI l'~ i ta ttjIlpatfit- 4)111 \Y a-t-i I de l'avoine
aqa Ia t a- a 'Iir I I.' itsd-, I I -IIt tiu De avomle et du
LtaI~iitl tI'\ 'a~i el po)ut voos person nelLemeag
tI' ll~ i 411a 1- 11'siseedes
f r-res AMuimleury
Nhlar i. %.crs qtvatiac he rcs du sor
1c,;. LUsa :c, N.Ioaaiiui V, Sit ItuS dla0;R; Potir ex ie- if4,
vicre ir,,:dect i .pp,1ric!l.IaI luajour Le prauce dc Ballem
dil~ I A a a'soa ,sa er \Va :i La- nCndomAl ,
oit atc le I ilte:Ate d-uaidraime wapide CtiiiII3Iili:0 t U31511
Lt S.111gLmuit. iLe I iic5.icur des Uines Lai'i.ai..:s17. LA- primea
AtUts, u ax Ca tic hrowilning un Iliiten'aai i'z' ukdo Idp.1
p a vre dii oledc illnyi~goaltuqui sar r ide In',aitenberg conrivi
Lia i t pa sisabicitcai. iiasa'Ejgtos
VOaCa Ic,. aiosaacsdaais lsIe art'sdEpiml e
tidC11esNonlrapporte Ih tragaq[(ue hIs, daimierai par la C-mar
amtaide d.'ae 75frinc.4 pour
tulle.. %ites se can automobile.
lDe Lt inasoa q ui lui sen diluabitl
tion et qui S'JeCVe Sa 10Miniutes de
inarche civi roil des usiames cafa.tiares.
1C 1)irectcur venait d'apercevoir un F a c
V(cuerir dvalisaairun nianguier de la,
proplaistt. 11 sortilIm imAne:atcment PARIS 26. ILeS oiivriS
pour Ie punir, ianus I.-.a imeuni de illeoal (Jailco~nnlneflet~ine
coattre la concurrence do
le a~~.I voyaix i.s'enfIu ii A toutes eragar.
.'l1111 Lies.
Ix d&r~ctcur %'el retourniiit. ayant I'.%ti-s 26. onl ann~f
ll1.1nq uc son hoinine,q uand 11 reamcon Sanrratiat a #46 ~Iflaaill$flU
.r.i ull 4-3flp.pvalard qui tranquille amois Waaitm nneur do 11Id
mlem sarchl~t. 11 Ie prit pou~r soil %IQ CtiAiTHE:S 2. Le C
1,ur ct. ixalgr& Ie-i prolesita ions du t'ii. ~p'eaa s i
miscr.iblc.fit feu ie son browning, qua 6t'adro&itae 1ara'1a.-Iill) VC14
'.aciiU itple ae pitane L aon tutI.--s avialetirs Ca'idroaa A
PrUStJ tIC il1111 iae.out extcl.6(ItU (e' j)OIful n
Le'.s s4.ats du i -sts' dc Carrefour, gos sil.III-ae ajie d 14e
cud us sur les Iieux, marealt ell Ciat spia'alea at omit 4tod irds
1'.ircstall )11 le nurltariic!r jt~iia Ct, I sspeMflateqrs.
,roi0LJLmv.iuorlu-es deI1 jus.tice. Ili.kil-4 27! I.e0I9 J4141
1)CA,1 al uvraail: I leincartricr ai'tait 11SCIAtON4 14 qtlesI4jon 414
pis encore en ville quc les autorltes. I'.ljlg i Ine vagasodo,
aicit-icrat IA iimui ra u r It: va~rible "Q r.tut *So'l ata tpmi rri jlo
Lar quac purwiUv~alt Ie diroctetar des oititdo iPi 'Iaropp. CartatiUO
Us:,~ I Ies. U1*ltot40J P-10
~iMasiteur Ettl )~riivels tdo pla..ieur. cl ON
4.1 v,~ea~i .I''i ~asgn~ i i it'igo lloa'd quo des P1
I -e S..ci t~alIe di j~i~ai Sau parte.,tuliaupeito upuovaitlabltia
mnciit Av l aJu-stice. honsciear j.,lo,.h dis la 1M6ditrmrm6.9 n
)c'.it i. cli ii iepasser, iii.ex'foinini-i br""I"Ibot~a~uX dO I".h
S.Iic.. du (ioaveniicaneat lie&, ks tin pet i tea ai aiirvationsIOWi
butiwux civ ils. aite Iii'. taire t41i.m..I& 14Mloi rjv4Ae ~A I'aui 4 k
lucteil c r eaniIe je .urviaritit a,46s lit lowMUJO iid
quelle d kuri&in iiulil drgi.6i.
COMITICflCiii 4:'ll()11lIt. tI-vl'if a*:I ci.ltl
ne I. iouIt re'.] aiIamasui


noan scuicain.. nta iason mliuiegeiaace., ,:Ie, Ia jaisice a'iaIdedeaioweater Aso
iak iiasecore et suniout A sai conduite. 1pmaa:at.iittec u:c rnILK~rb soe~
Motmicar Ncvers Conlstant, aa t nesr1iat "1"satr'.lu5 an .4asrits fama eits G
noun du parquct,lui-AdressA en tcrmes'.1 olmilaaui e
crtnioks, des complitnents sympathy Aux loiS. ifatinjCRUTA 2. IA PIq
cwei etluirappeLA avec :plaisir Icbs O5"I&4("e ol aCuCSWme 0 a
lot;i te'. uvi.ita~'rcuesensemible. .VCtiECfpda3 otle~rjyufen bl g u8. ar
Le riasidiptcndaire a hetureusemeni yeuh Ice ue I~ dr e
,rdpn4.4 pAF un disemopra sbie Leas citojrens de I& YUle aggaW als~quittwer Lot,*


. p