<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02008
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: March 5, 1914
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02008

Full Text


Wtlja nn~r_ 21I saw____ ____(IN"_ ~T kn

(1~ k R W hi tBD ACT ION -ADM NI iSTRALTlON
b, N

ABUON Lea annomee s ont re~ues:
~)l KF.A -I NC -.A postrAv-Fbom ma -abresollks u Jemr. 11
,.*c)A Paskts : ches L_ Mayesoce & Ci~e9, Rue Tvibaht
V iol . .A Lawtoxs ; ches L. hisyctace & or iv. 21,24
V I% I' it II- 'N1 1.\ FLudgate H ail
Un Ga"~ 9.a, 2. AN A DmDLIN ches lKudeli Mosse 19, lern ise~m 9. .
Mw- ,Strassc 46-49
Tra-ta'I,'- 60 A Naiw-Yose: Univcrssl Publicity C011mp11MY 4$ We
1K 1 .\ (a1K K -14 tb Street
G. 8.0o UOTIDIENLes tranuscrits inskrtsou non me mont pw rmill',

LEU_-IG__ ESAbonnoments letin~serons pay'ables d',a'-s.-


(_'A'n~esdu M TIN tre stir le siollge mWinq ',.il.Idaieritqlte les lani;ises do la fthin ne me 1'nou~s demanded des rernwigr.ncz1I
Coiite dii M '1'INcomnae uri vague s(Juvem aI, ales rttaux C41:111iat ie 6c-ftlret quo iurs cle.4pi- sur FatUC de Ua caisse publique.
repos ju~elle y avaiL pt -, I II ilt'Icaaa~aitS file hra'lawiet. Ia chair. En r~iponse. nous vow. inforinoni
I n~ligrelette du corps de la iamlatti. lP i ii-, qit'avitit elle d'eta'vit)r- l ife ,icu-; ounriettrowi votre de-rn
dan pou ai-dL'assis d'uaa a aatoare distautre, I it ltre doiwianth ileIi -le 1 u Cu)rp.;diplom~itique. qui
4 ; i; d\TaIJ1LXIsiIi Suaacadre IatquliiitolSI I a &pra's av'oirdd& i l
-;i,-r etle e~ns aaitot uit uie e.x oinesA ..teo. fed 'i~rJ deinaill 2,) jarvaer A dixhe
sanepenci le ite'ns air Iislt tallQ, icetQ it- )xsoII-Iltres se .1le !res du rmumi, pour uv'ar des 1stlI
('eranaine, Ialt nlostt~ritiltse li.( ittte 't Ila 4e 101'* i 4It'~ ll triL claire-0 1:0.1% ACe Sul~K
Ce it)alair Li(i!I i. l'ae "Attn,!(-ost ea,ra. toa, ex- ses re gards d'i IlItmnen-w fi l'l-ti olit-I itita''it te v (otilrtistee .lor 11-3111- Iti- \eullIez Jgruker. etc.
~~ ~ wi allwolla' It Ii, Alat41t ti. 1-LA11110 ljojt~l. et de son o staire d'aitviaaae it tit-, tI'- cadl'. t ir hinimitiiit.; lJokirr e i-sLe Da recteur.
~~~~~~~ asoaa lII' ltI .III t.Ii ~L tanit (ltle- cCLIrt'pond'1it tilde. ;t.tltrt'..seia*)14I'S LeSigaite.J. If. ALLEN'
~~~trat- tit 111~ 'U 4'I' s.i ai-4e.aer l ois.-wt4. Si leI Iiii ua acait pals hit~aDo temlps en temrps, ai k' --I.~aa)I~i'5~~Hi anL'*Ie s~ r
tol.)ii'lIi~iI')[ jjI it 'I. aiiLlJa "' uat~astill &t (il t p jrorf llde iita1)io llltA (li LIt d i JtI1l~iit cI I al~e V4'al.aiiL VOir l'tSttkjaiie
iia'lttl L q ', l dit jte alel ake I td4.l wriu Ioi t ,l'i;.ajii.U4e l~e aa inurt, elle t).I a i t It Vl.4 1"' q tt14 i*&titpll '~it .4 to.1C vor Port ALI Pi-Ince, l 8Icvirr
Nilirtt'I, 4Lal 1111.1(1 ii af il "a 1) U 11 i a's cilain4 ( t iSdoll, cec eC~tt.. tillage. l a Itluette l.1 I t 'a11114)a11I,, it. f i fliat ;' SI o l In ..
hu.)IlIa0ilr &.alk kill I",-tia I elt'1-4 1Li )0111'SO tippn)raa l e sosregairds aatI1is )p 1.-)1lai- otI Patr qj i t c rlintl4'stll 0hraiil ce; Le Co) ivt' de S-lut 1Public
opffa t t lia T' ~ .t ia a Iik. + w I I v lit.avai'l Iier 1.' Fser' i. iv ti lie Ia ll o, C itt t ja U atrouv,- ,,i I V -r "tmt Pl isi t'tS 1111 1ikil .A It Ca itdire. i ALIa 1arezieu r d-- A 1 1111,z N to
tit titL'Y I Ili davaill 'lts.jK~rs ~La wsoriarite et la btatit Ii ~u' Et 11 ljaj nta : 1.11C e d .tIRepublique dat tLaI
I A~tjI ait, I lj Ij, i.I w [i I1 a:1 a1 utit ulatiad It 4. 1 d t*% t .1 1 '. ii 'l T d a'.'t ite ale sa face IV irt- it it \ a 2 1 .iiis ajii t o e -1 C~ itI )Ic1Ii -;r
-ol11.,g ,1.*'*5a i.ilp Li IIV i )il et ij t m aeztn L) ,is ca'C ll-liI't i'11O il~litto'. e r tia t s cettea' ila e vt .1 a ~ I ''l i I' llt tilt' .taa., i
1.1 k1aV iti li 2a'ich-II Ia I f-;It'' rise etr aa, 'n )A,1'z'' ca'I irt ll,) ii t p tl- Il i to 1cC t -re I ;t' r lii (Jra lau i I.l'aa tl'aa' ii'II aai d tt\,Nrv spwons re L IIC quettr oud
avi, '~ '- ~i Sill' .Co Ite tnLao iat I,--;pill., Vwil- alt (ICItoDl a inorttill tt'lilwA lltr\ k I'l'di'-aIiatiai-I *sw it :ii-jei d--; reo.ircs'S)u v*a. d
l hit'lw, t itaa l I WO'lla i"' i psja I111 li. ala lia' laiaaae. I.Aletir do sd ftiAae s attten t;t I '-)., t. soia .ihtr ~ I'd--; o l.C loi A, .I a~ J2 It a'se p'bliqttc.
I' Itv Illtial4ti i I' I't ..rt it i t.-I~'lli avlaIa'- o Li'.Ia'l e arinie LII retro tis Is etit' r fai-;,ut 1-ilpiti-i-Im"aiW I "k, 11i l~kallsai'ol t01111' LkIII, a lt' aVoi ~ vifouidite's que vaus alle
tJ~ ll i ap t I Li! I i wi' t141e 'to~' "taat, -")at l~a~ iait o idi;'liit e.-a s4os tVres. set'vo x c 1 ii i-,ia'tat. SI A A ll t A 4lilt' 'I dial ajat' IIa c. soa n.ttrc lnut'c Jeanati L! au Cifp
*'~~aI ai Iat a4mii dt-t c classes i nt a.ta'tAgedan t v, -C 8-1 do Vie, 3S Vs tix. .vitrlixu 10 p1a'-I.- alii'1" itol aIraM i,liats' aaa s I l tl te qLua serai r.t deanai
IL' lU~Cia I.-..tI~~iilltIti a~ldltS iaividu poi)wp.'a' eei'iiIlenai ~it a40l "I- lands ill urtelIaai. elt atI b 1) I'-ai' ~ :.rtltN~i t'Li 9tIl1id~I'a' umi
I.-I!II I9't' i it 11tI- I 1"1\ t'I'S achlti t~lCt ittla'-; s t-i t idrt'sse's del Ilk- tatI' t~di'. d ra t des nflhitt'1 sai- Iiii n 110,'aa417 il AIva~ Voa r des a 'struU L 103-i A cit L
C Hi's al.-,1'I!'Vi I \ a'teIll it. t 1 i1'l. 'i pr#'--. do notis j, Jo 6UL.it ot iL~llt-1--. itvrti-ahli, .4 t10 -1 Queue l a'asltuI ale. IIU 'a v l-i iav!Zl
11 liCalalI Iletat ea'~tO II V15 'l('4)i't', Lt reinoi):tait daL ii.aA jotta's preseiatu, I ijiiIi -' Il- k 'lt-'it1( 'l''s.~~l', 10.
It ,) O". aOi l 40 10~~i*114' t o!"' Ia a, aleaItoi .~ t liiwlte-; dt- 4 '.tt~hl et IA-1 soinniit. %veiI K. 41aa1 aot'uIA ia a -S',Io .arne .N us ne SJUraion's VOW'; xpriirn
it, s''ailaai 4 a .* I'A If ulte.I'Claarat 'fto 'Mit' Wart SAi 'e '11[1 ()I-.rja~l qll ( a Germa ine shlc ti' it ,)It,'.j. sei-cua'it, a a elt' s's a vittcs atotre oclt'aae nent d ute p~reatte r

(I ft-LIlS et iLj(i il l iUd I a A ssiaia-je atA,-do- cux (Itii la vo- aa6%rts. ; av.4it #;tl a Id --i oi r 'C tilt Iaia',' aai--ai isIka Ir A Ilaes 0.1 t"atictl L ii~lrc h~ittrie Jt~pe
I, 1' I~ei '~h .l t. l.*'~ar)' a''~11'ca ju* ali' wc ret 1-1' I, '14dIll' ~ j a' P0 ~ala' IS A )ii i*: i t it d ae c n I J i t I,-' [autor it: sou *z'araine de L
litad a. L'a I'I I.,-' I i i i i 'iiL Ita trlC Ii a ltcte :3 e np l la w. 5l 0 a!1I a1, \ l,(if Mil \-f i i t tlt, a 'C tlII I % it'VO'aS a i n
iti il 11. 1,1-ltl-i'i + 11ajil .1'eauL 4t Eaa'ea.kle. ttc' i t,1 s :11it, li'.51i' *a''rcit- c C rpidi
atas'ulc laa'a ji' ii I a it a' :11"~- a* ic t, pi)lva'i-i J411 it ti' lIS;i ait-r ,Furi sawirll'e tia l-a t et'')l.'t:il L I ii l I -'an i' a 12 peut a'l atare d n UO
lal-ilit; 4at' I aI 1 01.a,' I a'l\ Ja'i *~ t ia'.ih'. C-11i ':,. a t VAa 'il ''aa1-II aJ *.I'ladr~e if iI. ''q'' 'Iil i'4i ~i ~ .'' l .ua'tion kd'adt-imaatatrataonii nterieu~e
al 1)t paataat ii i41 01,, a0a1it Ilk )ii 'a'ass~alle'41.-! 1 aati ana imsett-ih I&soc IeII:io t'ia(t'llI o St-i s rlrat'S (Jill1 IaI ,.A 4 'It! U'A I'aUtli 14i .- ~-k!S ~' VOUle 'as PAn,)'I rA
a tl 1) It 'I lI ,!*: e, ,,)it affj'~t:L It fll,1. SS1,1tet- 4! ; till[),'t I IC i itat Ij Al I 11; t- ot-Aa j~ h ...e I~/pi. V t ~ v.
witacu'. Ia, ata ItAa-a' d u d ).l rt d u 1-rcside-it de a Repu
1e l k,!, iilitlt e 2 II~ l I i ll!Iat 1111ro, 111a3-i4 de IpLuAS ur IdJ't me, WC da i te .1* ti-,c e poi ur t:i~ ll
p tt"'o". I- ~ it 111II ai -t 1) a id~lit .1 lot: -Jkrl:t_ it'it* I tLi'e clitr. J' d ti t Iji a paicit at,'- Ioti ', ra*e I al-3 J* tU~i C ajil~f
11A 11i-l 1jo;-11at-nL atoICV "I. C tiix aa4(iC t wit x ot c(ra'u* ailtou t~t sd qaiic -je inotirl* at. d e 1'urdie et IA darcctizaaaL ds AiIAa'
-'IAI t'" I*,~t~! i '-liltl"lzlies '.a aopal' auc tt (j'i ett e fl1'Ce'It z','s stfiii sIa' if- I "i' I'-leat attcaidanti 1t lt coisoi' tutlon Jua
'-etatat a il' i'a~- 'I'al 41.aaa- .tl l it's a'rja'"1-es 101115 Ati le ap aart"'spltai~eaiate1i''1ltS tc Iit jIlOraIouverncainent d t'iiiat't N,)us at,
tiatr a'cta' I iti'.'i' I'l III lil lilt at oas dona.. sAts retird, Ic". rn'a "ci,'t
t~~l'aia~~ t'aail'ii~~"it al fonca'sa' illepusjr itittieit sl p if,'caa rt'd~is La atiI l: ii~ etsqu ndt-o &Zo~~ ea
a Y'la e ell \ a 'i .e' i I ~ C :,ta acoa tiailitiare it subar les lalincaita I'.aute CiO. Itrc silk ll. -- etis.qcnLSVO~ VJ
"'tilsdaulta'. lh ia'It l es Cd-! la5 battelaieiats 5't'1aiijalt (Ma' pelt a P44krolos- Ag~e, tc
Il,4lilt'ps. j do 4 eI1-030-'le. h i vpio(it#011S, Its crat'esponalaptese saivante LIrslet
*..&laa a' a ~a .t0ialli Ii't I a ll I-ate *I' oeaesaca) '1.i a 1u' u eh ( t s 'ud';ai"~ a t I ~chivaqi,du, 'a tLtd" aers s t' Igr S.RCI
I 4W iiI a'aI.i- i~ ''tt i' u ; It l litt aat tculr a le la'I ge 41111 toilt- r n e i#i 'l .S A C E
J'a1ltelle. tauias i t''.. al: i;do' ia'sa iatla'.I*IiI tis.J14(jil'ti.1low4) 'tie Sen *)l''ellot'M fe -fij datls Ilt l c Aif ir,-,'' m-; kilt 41 'ntents, enalre lit fl'aiaqtte N iV tie
ala!I'lltaala*ii'LIII a. ~ lata ~~ avteu de tit ideriiat~a't!wowi I t' '*ifcti e. t ale *S thtLL I 'sbilsic le ,,'d-as J ittia
a'iwa4tl Inge- ,ii Iiat'ai lt()ilt dS seCiAt al'S l
llkz'lt itlh, rlatalm L'4 aI t'da #sIt! au a Wt t CaC.C lad advais eiicore ti' e .1 Iz I,'- i \ a'mr ia'tti
01a1.stli' \,)ahiI1', l ltl' 'Ii~ta5it't.Sj~ 't a lvidalw!partuilde ale itiit qua Ilo~ttlit. alilitoia' lance. utaPricCl29Jnvr144
A illtos. II 't-Sai'ale A 11 sntitlit, et, al d tl a'ti, Jo itsan; M onsieuPriat':e.Ie '1.n A:rcher.
at 14u) c i t~icat''aelt.' -.o-. Iet'e-5 aair ici11:11a liteI senitianetlt.t ien.- -le ajULl ort-au Pranice. le 28 ianv~er 1914 nierSphaAcl.r
Plue'd~awl. tir.'l' des Itiatis ( Le 'astesisoe wi'i agaikt ua-'od C151 it 'il il'Prisident du Cornitk detil tut pubti
1.111 il ~'aCI~~lI\ .I 1i aS I.L11:'LlCe)IA 1'O14'.'t1) SAI l'l' I'11P'thPt'tliai' rI a a
I~es lbtilil' 41,-a-t a I' ) I iu ses do I us it at'alaa' t, aks. OI ~ I a v ixav l a. I UF.LI: \%..0I0i \ %_ t' ~t
I~.t~tida aau tI'at' Iilhi' tit-lit t ia' t. Vet~iiii's Chilly)aIalt.)do SO(i:i~%t.',ie. .3 a Ce In)Ii~e it -1i'j)I a I 'll
I''aaax des I'iilto'1)aratI I thI re,4a111 '.a1 n i I I t ialitIliotit A L:[1)t'.U ( I J It DF I-AhM r lenPat, deenzz'lb
pki'~~ ~ 'ait la Ia aa a I li' la sl C1t --. ioiC ralit, tiis. L e deC .nallcre q lt!

allal IOII~aa ~ tietJula'~i~e saC~eve~re1.1' I tt!VeexiS alt r et2 (ilat.' 'l:it h- t t i tpr' laCaa~ie trauuane LeS tonUIIS 1qw sont CLI .. )L :


leladi3 I'i t o ritaud mId opessat. )ltLtt, lsSZUIrett~e' ca bout tdo p.1)141' J tilt It (il in.1ue Nationale de la R putbli sn nsque zoute deman1e de compw
;PA'Ut l lta.' oij 'us. Ce Waest dotate, servi (tiat to atves oi Potioans frdul~isslAit datas m & iAmtaa. q d'tlHAaiii 1 e p i m n u oa
~..aLie tem'radcn de *-'-lesc-. iet.Cal* toules oiled P JedmepaiCITselti que voas posar
-bmsbaw.etaieit iat toiti6 vidifezi. Es. rtroe eiltez, teui fuu. Je Weis aila.alai pa leto'port au Prin:e, le 2 51 av. '-,19 1 4 vz nous adresser eroilt prompts
11e Lest e reititords (jaij urerit plus blanclies d'y ftro ui. gand oaid'n dlxoicrd ide a tpenA i. lletit iransmases Au Corps diplom
'tIate l %I,!VC l 1''l.'i. al Wuid atiien l-~' esul ii~ t :I~aglt.. e oi A on xdutindn.rfezo set_, i a ar dalike' Mr-S;o inA Jia V.L J Lquetnsvo aufsqi
1(4~fVial; il quail 'o doaiiis Ic -I 1e ..~b Ice -;jrps sinsi que Ia Banque coo&eev
VaJ5 ~r~rei FAI l Ce (jati pout- we ~cUii~klro tjtita 11-i4.1"90V~iAIt ccw' Froisset slarrtWe-At iI ti 80io- .\oasiurLOs es moycitdeS r&utliers. s
,1f I upriia t cle Ci'Ot4 10. ,od o zpetites cAchas de. cuiVf'Vt. prpusI'szaLs alhi-,ara
*Ieb -Ai'aas potlts'.Als e' i' "a.sdui lit, sur u-to dodiao oil "gtur n uaslss
'melk-eiac e, oiti elat lltre Ouiiliane des 'ro'uiaques, &L& Pied d rltiua:I Njus 2avofls I'hjatimeur de vous ac Vtuillez agr~er, etc.
:11111.iai00 -a t~LolI' esaCord iAqu -Ale courait un topis obkoug, P Lorsqu'aprs, assoan evia Je cu~car cia~uaolld,: vvtra. Ietaise elf Leiiirecle:ur,
slat coseien'e. i fe4aoif e-xus rl-triudr, i' anuadoueierj1'aua. es iadcr 'os-0Ue eUra, uaa diraiti1date de cc Jour par IA.quelle v~o.S SH *, I II

I MATTN.


4 r_ _


\'22

Au ZDrecteur de la .anque Natio
r~~ du l~a Rdpubl~que d-H~awi
NMt ic Directecir,
avo-is requO voreeU ~leticre tde ct
jour pair laqjuelle vous nous dite%
que Iles tontts qu I sont en d&p~t d~an%
'x ore Itabaiiscuim-i ~vau cr~dit du Gou
N erflernheait J -Im. Ii.'ort au Lrcdut adu
Gouverienemen lAjt~ltide h R46pu
thiq e et non -, lat dispoijujon d* u n-

cilue pourt vitvrtteotite discwissiot (1a1
pout ralt se proitilre Jt U jet t ic 1 .111
Tnri:a COrnptdelte 1pO~urordom ic r de,.
rl.t.Lie1C1etS d'arg--t avou'% .vvz pris I
decision de soumettre au (>rps. dl
;alonuiaiique toutc... le% q1uestionls rela
tjVCLO ifiix Jits p~iCieiefts.
Nou% proteston% Oecrguqucmctlie'
cm r hi io iprt~tena tl( n q ti \()It% ;11'11
C~U7 tde -otiloir 1Litre mid 1clvi~r le
1 a rp% di plornatiqUO V.-1311111ii iiis
ra.iwi d'i un pi I ,So'IlVCT .11 11 ci .abso

(..uant .a l.1 1,11JIaiie (stit V"LAt
VOtlls proposci adc trillr \'I-,Is vI ai
( 'U (1 IC Lie S,i ILII Pi i'hl,: Iact: \, )U I

JAI 11 \11VIt* o [(I at Pt ItCC. 6CiI
a..t)"IIU ULC la~sSC ttic~tVpi :'.1
s~c~- poUw tal'a Lull rca~t icflt Ld I'll
p e 1ipal Ic .L'ilI et at iia* I

A Iiia I I L tL~lit 1 jI) I L\ r1 .1 ad C Ii L;Iai
0 1 I C1.jI .I I i t -11 it d iU, I I -r"( I)IC1

,1r-Uta a I rt 1l a it-W C lit LA L
Alo:I'.Ilcf adV" ilaillC" kLint Catila.. Uk 11

p.a jcil'ili Ldlt) I. ali \a. t II A

a'~J, 1 kj* a. Li 1' II 11,' J 1 It.
1 1 7lUIikaI I I ~ .1SIta i


I -.41 Ca Pt )LI I i 1 d 10, a al II aL I k la
UtII UIt'..L aa a
., i (. lt.I I .I 1 aI ul.1 1 1'II. al i A ik
tls1 a1'Jtt! qu a ) lm-' Jlta ~i a


J rc .' IC c !

J.'.I'I A II R


aO .' lid, I I'C .1'


!-'rt- Ic ii l 0 ):II1c L aL a-_ .:
accuser rte.cpt ionl do 'ailI I c d 1L
CC ]t)UF. \at. _' lIa IV -k. .1
bie-l IIot..?
V-1 S illt a alLI.It l.
cord a.'c aon. s c It Ll LI
t .11 t.*1 C quoL I J0)1. i t I)L
nis jlc.ur L II. Jii-l i ar r *'
pa Ur IlL I II. IIt I C i CI d o'2 1 o J

Coi~nittaL demande .'I LaJi Biu LI
avanlter telles somfin -,s i ..gii
C..i~~aO .IaI k )..s L1aiI I I itA


.joulr o i nil N .). f, rar hIA]
VO tI *I ,11 n i- o n t1 3 I t.. I, t-f:,; C 1.
t o IA noI s-,II ,,, ; tI I i l -I t .*d,-- It
%UlIa eitLde l.t m11.:s tta. rapes de

Et rcponse. nio v, a -.iiforrnons
tiuc. p in lea.Ierfu :tj,: louus
'Io,01% witort.'t, it- I0 1,aictir 1,: n.,tre
Uccu rsailc duo Icot ,ait t.I iv.iiIccr
les soum jics Iic~ckOs, I .1I L.5 [dt

ce Ii t itr I s pr n mi.-, ct t: .

ill* Ill
% it r a p %i I I I i

dc Ai ICs LI1L.11 I 11All i -,tliIll

ALI\ ill()' l ) t L1,I a~al
IdCIIL I.t a4 ~ Ia [i' i

CXI a-. i. 1Iait


oll i i 1


L 1


I --


a I l li al S.t 11 C*) l


- >i 1 ii Io .I Alati
a.. i- > ,; ,U cI,
i. : u" ).1 .:' 11l'


at ,- a.


w


1110 'fill tS'a 1 11-1 ;I 1 a s'- t r
;oila li1 a:nl. -- i os a'f-- ;a ajta al i wa l ,i

ros' A lfI \ a T I(2et~r '0a 1i'd)1 I e lo retarI
Ap ;' i el lluor u l, 11..


NELJRASTHEN!E, FAIBLESSE
Con sa-iter votre I)Octeur our I* R EN ':,ECI G N C, A EF N r -
trOV d1HEMCGLOSINE OESCHIENS m ErFEC)RO LOGIQ U ES
Vprr'll I I I a'r 10-C 1t .1. la'llat@ U~da &i&
miuphrteur ;i /a V~ande cr'we et a..zForraugmneu.uz4~~IlV I)l
t'Oir aflca e dents, raugeurs-e*caaatmuea
aV' s E)APai Lii HOPITAUX 39 PARIG ~ t'a\ NAI i 'lL-a t
S\INI'- ItI Xl FAt


0 -i ijli :i *
dt0 k 1 i' t.l 1 i t14'S


I -, I AI I I' ii I P I 1 a 1 i
ili i- l tl l. Il' aa al

jI I I I 1,, I i i I tI l | I ) I*

II I I f i ti 1 1 1 1 I I i
l" l' l.\ t ai t -. I i I a I a l as i l-. l il
,I i a i 1ti l II. t' l*' a 1. t I t i 1
i .t a l

O p *. 11 -3: -% ,t P Ia % ;w_"


oni r1'(-)11 s'iiI
lii f ilihN,


a, A.


Hr >ulitl .ia s. o t 0 ltsce.
4I ra i tll S llllI tia ss iion

Ic I i i111:11 I W a 11 .11 I i.IO ll .' I
\ ll :,s )L 2 1\l Ns
a /i I \ / l; p a '' a' t I.. L) '
./, ,; / ... ( :C lc : l.i (: 'n
P .I r t I, I.* ki ,i I .il, l l l iu ^l il
.trc1 L *I i i li V i 0 li1 1 aia t hi
.1 1 ,a I I .1 1 a I 1 1 ) \V I r l al I' r

rE ina) I \1. let it .\b 1 \ i r
p ro eil l l til al a ill ) i-s. tL It"
M nisa V c p I i). I avr. l)oC aLLM1. Cio.
clut iill |ict Jtl p lrv\\
( lic I, i .> iti s .\'ti! i C.1 1> rL
\L I\'vc 1)a; vcrsa..ti_ .l:i I..- jI g
V R. I 1 1 )'i li illnt. i a I s I I< x
pose so inin it I Il a si b, tiinl : I) CL irL-i
ido ti < IC i Ill".' l." .* a 1 I 1 -1 ) 1- d I


(I aaa I).,a% ta ic l ti l d()I 1a lI..i I al. at aI: \f aI I III!I ,I a I II i l -.al,:lta -saIrI I:I: ,)311 1.1 1:. L II
jstls SIlSaiti,:kitl JcI~tl. akIIs ii -Ia i Ni i -lI I
xat .i.~tar, ICjalat aj -h t~a a a aI \~a-11ta1 CoaullIC L .1 A IrooLt )l UI~a
Le lDarc~ctr.a I -I-.'I'
s; ~I I. I a\ [4\ I*tat Ia a\- I 1),ii;.tMl\R,;~

Pl'oziau lr i.aIt: 2 to taa taalf1 a'. i f..a i a'att 4 1 Lva trabuut l p )oC13 i s.he' le
No'. tb'#r t a a res tillIll 1t111 51. S )4--IA p 5 4 aC
aetat. It2 I Ia-s a'

Au Dlecte -'r e Li 13alt Ie 'ttaiiIiI w. 1ata 1I li ltaagraa [tr,!s 1,: ltroli I CU tirc IDr C 'i ill
Aul~returti ~aIIaiqacNtlilldo' I a tl-. il tl~.t t .s n'Ita ionrs Rivitrcic o iir: J
iv dc la Rc!publatjue doi'. ~I ti. ;1-t1 I tt.11aialiiaaa' ta I ,ia l S I aJ5r~arti.
Monsieur IleiDirecteur. laaat.ai41'~.laI aa'a.a1a BtI I LIIa C)Pd[lI~ilRin
le vous price de psaaser des ortire.' tt11t 111) lt Iaa i i a [)I-; (it-a a( dtvi'l
au DIirecteur de l~a Succursale tie P aiSPie I*M.a a all..ta ati',at I~aa~e aF'coi a)it r% 1'. A U
Kit Goive pour que kes tauupcs canlal iailtatlta~ata. I t~P'aUti iiii
touin nsdaOSI'Arroiidisseiei i jlliI. ~ ,'~ 11 0I s titi4, i, l C ,Rag Illi -)iaotre It~;hW-iters i d..
i4ogirle SolienaU II0I IOI&hCSa i t&- I; t ...tit iM'I)I,:laa t Vac VtI lain ( da.;.tut.)
Ues pieces scroltAl J ,LC0,11111:l a,. b Lt'il .ta..cI.dit Lorqaiet. Co itre
d'ordinat re. p ir 1FAJdenilstrateur de" Now;l1w toh l'a-a)I 11a17iS al''ca' alosV~ ttt[.ip)1 ( tlatU.)
Fanjticqu d Petit .a(kt.0 Clittal at i'lt'~pi~ailt a1a4 a- Rpse PI-lcitie. tutrice des mm ~urs
Reccveza- etc. to' avatitaai al-i ait L a & I octaal o(;aitoai et ClorntmeuPl acide coatre
L rsdn. Zamaoi', Ics iIl.-itaa utio~.aa aus;tli K tinc'au ( de~aut.)
1 i uaa'0 a'iilaItiL oa:iva'i iI~a J' aui PlusieursatffAires sontflix A;
S-gnL' S, ARCHE~R. I i'.a tlm u sa.atlVt Ialis I ita 115huit ant..
tIle ,1111,011' N 11 S I) a vlt i~ '-riila't ta(lo, )1-
Bn jue N' dionalo..deale a RcpubjlqueLr i ii a .l li II-' aa111IS 11aad, Le pr;6tKj ticd.s rac~e
dlHiatli ttli 'iIIita et Ar Jean Finol
Port ta 1CC. 2r 1914 a Ia iltta l hija. '111ib lat titwi i' Tel, est le litre d'uiie p'.i-uette qUe
Po taiPrince. le t ric 91 4Alt' 1-1 aII'I, a I t -'a ttt ia-imll a111,vienil mthr alolieu r Da razilic Va
Monaisteur Sio~plea1Archer, a 'la-alt ala0 li11a,11tat'laa 4a"L" I- ; ItaS ii-a.i vi.a1 'i- Ph i) -n'IrieSt fatca~luo et qui
Prf-trdcni iu Joanltt. te SAilahItaPubljCic 11111a'. llaatit t a li-qul't"05.4alltlC~-~ i al Ci~tt~t
PorL au PittinCe. Al. Mtiw aal..4 ~ llt' ti paa(11--a collso'il aest de ,1 crptatIC
It i.O hl l ...L~a5 a ii -la~'I )dSt'Z tliaj q 'if j.1 1-11t; I i dsrIiitl re fl Cit s us l~a
.1ionsietir le President. 41,a:eAti-nDc d-- X1 ~r iprii~iC iCM)!is cur L.C. LwIt~s-
Nous aivofiS ionneur de vous ac Ieuan. v.ailIlltrn auxaaliaires. Et VoiA JA ~I~l I'Assaciatio.) tie
~amsr reception de aVotre lett ired cjaI'Ltfaviil axiiuae 1'arrivde diefiaitjv~ e mtnbres dui corp, Enseisna it.


n~atte q u Oi Im:mma~i tI par M\1d u(nii.
R e Ii te G e jrgc.!

Actin mon tcs re ott.v.s 410p o I or,
,:.t ,2 roprt cliit iti )1.()10 1 n* pe a J )'I
tL r jut: ICS sp C' i c r n 0 ii~ a; c
h(Ua..cc soirtar aI'all .

ra H-l Ill i tslili Ii a ~Ma
a ,# P#ar ta Lt I (;1 ia all I. a p -1-4llt aI ii: I*
til ait- 11111 tlat....I of bl oiltl'a t*l a-
do sa I ia a lga soa Ia--a ka.'t
...a- ~~ ~ 8 11il 4!taa~a11a
l 4a li t chati~llli 11 1 ;' 1 w8 i i


a Ni I I. I .11 r 'adst ,a1111;"W" 1ti iA flla -ft i
I I it -.6ti1 It--; I M ado
CI iu. tilla I X i i!(l


1. a I \ v %,;! ;"'U
scit iLr ,t ,)c
IVIO.II.1 0111tI
a;1 I I I I s


v ,.1 ten|
IL.' a)ral'" 1


L.'ivoe itietifilt
IIIaI'hamll de vO


Iai. -t.law;n -. itl.,ir Ii K lI u. -.n ) IQ donc a dit quc I i c u:iCu
iaii. ,ht aI .11 .. 1 .Ih.-l .tL i.,mc Ju com na ra t \ coup
avi'r Iri',' chI i Iil a n l .till IIK.N.II ,:i
It II. it ,i r ii ui protfoid I svcb 1 ue.
o Sals doutc .iLis: pi> nid psc
C It III tCC CLI:lI .i A IC it A .l barn
Ic l, :l ,a~ l.a tIc ais L]Ll, pour ci.n 11JCr li
I)e K n or; 1 no1a- av )n; reLl 1a 11. ) i ie I
.cart, c Jo li i, a:IICs d I m oIi sAo Ie:ll e z1. t IaIt, ci Io c | d I
Squr d- t ilA lr b1 )LIt.jLu'. 1l, 1 uia
I. l .. t V c ,^,- -,re<: Monsieur chef i lr ^.^ /,i|, ",^ eli a
ch irs i tli s tmlL u l.j i C 1-1 C Ia
(,/ia'lalt R k 4 /111.b. brc si ati n pc ti JLI c [. .-d:I'csti
',ils 11 a. > 's< >i)lil .tbil) s.. ,'r linI ll 'L d'. :n ii i>ll i, ctl ,l p
4 <)i ) *Is 'l'llrit quiaitL Itos poI ;cdo C is .i t>criics Jad
U'I 1 b [ ic r -cC'O ni- eofls: c';t pro iiLc. C .I sA pSortl.cssioni libhcr.ile, a<
llii.- .1 C l-ili qii ri )p) lrterai au l.I pr is pignon sur rut.C L11 quel pig
re.>tl\ ti lolrii i il dcux petits c.irntts Liic c ,cii ,i d4 id Ill n rCh LtId de vili.
coiiltc .iiil'dL- ilotes et g ares .'i Ia- ml- i lu c l i llOllc V .I'll!l it itlltil
l, acs rucs )It i, ct du .l.igasin de qu'il p 's) Cd.Alt .i lii l in nl
-r 'tatt. hIm L ile_ d )11i 1 /. ti i. 1) .' ax glX
itioUi' l l i 111 : 'oL s Icls ii t'llr A'. l.i i iliso l. ci
tendriit tiblirLr qu'Ic l mn iidiltr
l)ans Lin j'itirnal on trouve les hcr yen de rcinJre ls I'S rni-o0illI
ribles coquillis suivants: cL ,st dJ Itur I ltUiiriu i I .assio0
U- hl ssicr, regrettl. p rdic la riison. Aussati n 1ire ar
Molnslteur likrnard, huissicr, esi ie t Ill .quait il point d-ofltlr u I
4tcccdc hior. II avlit su mon 'tcr dins v rn L J. L crises ca .iCAu ld vie .iC
les piniblcs dcvoirs de ,sa chi.rgc. ua q 4 I .'I.l' iil it Jll .1t s.s iLiil'cq
tact et nIc 111 odc ration inalhel ireui e .t b I'dltit ver c I t 11 vt
ment rare ',)tiute sa c.truinre ftt un i'e dc'- l d i. r Ic, i.c ",Js i., -i t. Cls.e
cairrire Jb.nrn r, r ct de ,i' 'i,',iten t cI1 iis l .ccept. r i.lt11 nit e sM
'tait un ill home de rid n dalns io0u i 1paie ,co. C.l .o X.\ v. it Ulne
to Iaccpliiuon du term. entcc lnumibeus1 e11ii ii i n l lOu
CO it.Ait Qiuc itrotl, s .. l.iiilis q
CC la'iiie Cli icUil U raipport.it tro it l
t i. ls allaircs prosperaicnt. L'.iasa
* Movement Marltime tio:n di mnarchand de vmis et
Alla~ti .a vJcat1 taIt d'uil rappot ltructu
aAlRIVt'lL. L. is Iourquoi a ilt 1 .lllu qued
ARRVE :. g -nsinahntentionnesuuole' : AN9t
Kingston : Mr Etienne Mithon. Mr g nus avntetiossent Ie baiCu itl
I,(Ioux avertissent le b.i'ot:llci
A. lionamv. Mr rEdouard Latortue, 'oidre des avoCats dc 1-idce i
Mile Heriniue Delerme. Mr Chris- qu-aviit cuece june liccincc e ,ai
tiin llodelnh, Edouard Delmi. La boutique dc I'avo at test aI'lI
Ji-rmine : Mr Henry Chassagne, d-hui close, sans espoir dt rcoJ
Philippe Adrien, Mmine Ney Caycmit tur: et le maitre est suspeidu deLi
te. function de defenseur dc: li ves
Dt)PART aet de I-orphelin. Le inoiit 'd
.Vew York : Mr Timmons. Mr Ab tell rigueur un inanqueil:nt 1
ber, Mr Bonnefil. Mr Leonidas La dignite professionnelle.
venture, Mr Paul6mon Th6odore. Dans sa grande sagesse, le coos
I k de l'ordre a estime qu-un aV
avait le devoir de miourir i
COrs do Boom dans un appartement oL Iaucuni
-- ne viendra te chercher, ct qu ll
Or A.n&ricain ;o8 o/o primT. vait pas le drolid'attirer les ,pIAI
Dette Intericured'H-aim ;912. 86 ad v i son cabinet par I'amorce d'*uni
i)ette Int.d'Hamit ila(j 86 ad valorem' me, cette prime tlt elle un pcUt
Cheque sur New-York 1/4 2o/oescpt re de cerises Ai 'eau de vie... C(
Cheque sur Paris i /4 2 010 pr. une concurrence qualified dOIl
1'raite sur Paris pair 1/4 "/. En Aindraquc, ct avocIat ciii
rransfert sur Paris 2 1/4-. pin. fortune cl trlin iaois.dlal S Fraiuc
tBillet de P. 2 o/o escompte oi l'on a le respect des ir
Nickel ..... o/o 0/ scc 'avoc.at est. condamne et 4


aIa: -aa. It ;aar~ It I A (.i'al, CuK qui ktaien t bs nts A ca-ti
to mit 1ritiow, j it*v- miiicl dt'cliti -w co 'fa~eaace peu vent doo: I.ivinri i
romtiffit a* ii! aa.a' uo Oi I iiiitol tcn.1 it SOUS li C ~IX~ .a 11is i"ae aCL .*%
ust II a ivs e~ lea 1its C Atqui y katae'1t prAt'-It, Auroiat pi"-
'..tfi~jaflk et 'e-t pr P~jai.v&iaijtA.cS sTA retire gr1~e A ctt, 'laquette
C eat vrai in -tit a ia')Irieia cuf~q~aq~~4aja~ vA..U. e
prte!w~trpe. C-tir laj trepest aux rni-s ie;qatA111i:dr'.t'-AA ~


_I


I


eS wr6Ii~t~i+-014.- WOWS It"' ~I~tA Notas remercbiIs ia'.l-jr de so.
ala, Eill C~ ra;ia~i tit Ici o-t na- moable envoi.
'ae~ a.* aa- a ava ftit let aca Ioa Pays

I.- i if 1-1 i4-11gaa fitliNMI I.. Cmiaru Nous nous fWi~ou iiAc dcvoir d -*~
10 0,1' 1,4 fit)it's.peler encct3 une fol que Ce~it cc
11 i 111 P O a 1a Gl I ,ia4l;'ii t or l~a grin Ic roprsenetuatao 1 aupr
t.ti i a. .I)I, ti,. f 4-a ga:ti.aa it des Siflistre.d -s Gti *'Cs
: t t ie t .11, *1h ; )', p Ill- I i, a t~t I 1 4.L avaf i;iS r4,11.1 th jitr.. s-est
a i~o.4~~j. a jn C-41. 1)a0p1 VI '-L if oataidre tlkpens% a vec u na Ii z rg I eA In I ra b:
U.na l -a[ Iia5' -*. pour tiue P [t Cae Icetlo laLe Iuil aSSu
[Iii~I i~o aitIal~ial' tgtiiaia'~ re le succCs +6 %vatt-tiei iA toute oca
a I atia1 e i~ea~a~sarni~iI'Ii. t! are belle VE digne :cwin ne tine ce ivre
a~~~~~~~~~~~ ': a t i lht a I~i~i 1I earitto. l-til~ettrsale progr~aaalle
ja -r0 t 1.1 iV ala i1; kl l dii de cette represent i tiol) est des plus
lit-ratI4) a.stoa / I it iw, flau,w-~i c le t'
tal~laba~ .0 .111 ii ." t 411i1, 1S.. AllccLiaai'-.c )t11e tOLiSles FIc faa 0anire
IiI~~i~ -~a hII~. if amarquerda isute tde no, pr:&4Aeite-,
I ~ ~ ~ ~ ~ ( .a *ItJa4ltCDt'i Itaons a Cc a-'iet A )i h sc'-ient qi Iotil
a,: obost pour v I!;u re r LUn co en )
~ Ci Le 1,-11 11),10" .cc,; detax pcC,:s
qtit(i lt Lint jo-i icd-,1 tavetres lda pu

(jEX (I d, 11 1 i. 11!. b il ci wicvotidrapis ip n murnie
.r if. ) j eJJa~.i)l fIt a U- a Celt siC oroC LI .i .chl'wcraa p,0 l~a
Ilo'oalwlme -h im cc ade l~a liaoi s~i pr-,


Lit froid gparalyse
Irafie fA New.
NF..V YURK 3,- Un froll
~.A~t%~ V ra.lic d tms b.4
a ~ Ua~ New Yu,-1 Iaju j
'~set d'Autre. e:n
ii ft'1b jS i t ta'l, jd C4A
laa iu t eiiaais 11888..eh
(Ullm Ii -a h. Iicehe

1) it iat' 11.
.,l t%1-x-Vo( k eu iSur la t

~ ')jx 2 1.1 ciCleC o l


11C -lu 111'1ir'.tiolc le l~tt lr

Si, I P isi'.cLrs I Cli )rq~lleUa

anti I.. ..~l~ an I) U\ r -in irq
t -- I tli1,a) C"'.i0 it


IL a ~L I L~ It A ~t~
.1~~~ J,1i1-2 L I .1 I lon :1e r
ii II LC 1. ,11 -1IL.I ivenj


sa) L11t:I el


I


IP 3 n-i --3 ra t. u r,-- Ilaxilnuill


I