<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/01934
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: December 1, 1913
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:01934

Full Text


PORT-AU-PRINCE (aidt)


zent-IWAGLOIRtE
DIRECTIEUR

ABONNEMENTS.


SMois. '


p M oi .(;
f, I' 1 A N G LE R:;


Lundi %~1h3iit t3~S8


- -- -. I


6


2.41N

(,.IM


& i l s .s I ., 0. 8"OX)


J


QUOTIDIEN


fl~...DA CITIuN- A DSIN ISTR ATI UN
8, Itue -Amtn~rcaine, 8,

Les autin'cecs sont revues:
A POMT-At:-I'P, C?. AUX burcaux dutur!
A PARIS : :licz L Mayvencc & Cie 9. Rue I roochet
A LoN Debs r L. Jia% ui~c& Lv. 19, a21, I

A l8uaLIN lizlt uJOli iOSSe S". W 19, IerusAIui:1

A*Naw.Yoam:U: ii'.ctsal Puba.itiy Comanpl) 4$ 'tc.
14 iii Strect
Letr.nu. :.%'.:Ltou non flc sont pAs rea.Iu


?E LA LUMIEREi c !.'- i ontitution i in~cstit, en cas de dii i-,nei afl'S di1 OSIUX 11\ tUz~rs, IUX
restoi vis i-vis do IMlft ilul al-arit tdi'll!Mort ou cedo dinissiOll dui Chef de trdi~titoll' Puremnitalt.riswraiiti~.'l~
DE LA L UAIIIER Tit iwline fairtdesdc5aCttsCIJ1A0I*Vit4it'(.' I-tltt le Coi.s'il des Secr~tazire.s d+ 1.L. droit de crfl~er &s piir q a a le
~i Cet itLgad. atdes attribLulions dvolues au (Chef t R)lqaiimJsurto it 1.I-i ij riic dJ: I.k
oos-- ~~~~~~4Nous vein )114 d'alyrtewi' ir qe la elIti u-2n .iusl~
Cotnpainie a revi'iI imo Ibnirjiaedo' Ia tpuiissanc .C~1 iile~ 'lnbr
n 'lst plus inti~ressant P(flit!a. tt, ) ,,t chlart) 11 dole teritl r a.tuit inatielix 1)' ian x utrIce pa.sso: ttnn 'Jiato-ment et tinlt Stir !'a lflijoriic 1d--lai C n
Iire tits vitiux jouriiaux. oil s ll-iilll)!it*ttI~~ pt *. l k.V l Il' ai te ete,'- tilatin i li 4454 ti,* ft.p o imrin'. tit au ~C vi cj1 des S_-,:r, 1t.'d L IL etib~it U-1 C di
towo. (it, recevoir un clsac *it ct'tte it#. 11 .', I..V Arche~'! lial t r s'Itii pi' Pl'. mi 'll ,.,t ;,.*tt resd'Iitait. Ii IC nc 11 I SSiiPASIi~s~p~ C 4 Lv,-ricinul t. 1-, .1 1 i i~it n ii:

e.tt i 14 i~Jci iiliit liIjit i .'elti Pltedo Stlate Nivticlp litel st.Xo re imiparitaalittl wr ~i-% 4.w1u~iia s eaR ,_ t ScifU v C .1 rHi' --II ), eii iii~tc r i,:i ci d
t quil i vieit deiC taidr~ivL'r t coli.'tlitjtii,. flIvi~uIt4)l- #e(l uiigii 4'4' !xJllI' Ciister p ir a Ic-;Ili -:in :sde c oti 1p1 c t I e .Ir Ii iI .,11 le i e c JA~ii
iiot vtjotveln tdfaie. oii (i- l!Isll ,Ils lenten irl. I& Ics c cc C')It: p i p
p a l 'jerleuilee'iN u ttol w I;Llo Iaipr. I if t-- Of11EA1010 iitii: IL Vir i4 lit ) L -i I olv qtr A~en le n t
1). Iis quit' cest 111w hel' 'O fi~.'ai- 1.1' I~i i t' t b't 111114.,( S ii tale. Ie (..11. 'p,-r'11 1fl42it et 1t.1i d:4i);ti. )~ *i').
.Iirll l' (4113L k CI i ( ijiiteiIt' aia itilt t II de, a ll e jlt~l 11:1,! Iq tiIIil 'COI1VO.4u_. I l a r11 a 11 C ', e iifl1 ')s1o1s t,
ttL t iiiitlellie t, till grnd i d a al I I'1.' 'It. l 1.- 71 itI. s& iii iiru [ASSCIt!C niti.vtl. A It rN1 ia b p; 11:1ct LIC *1)>
tl!I Mid progri.i., m uisep'alis ofie' 'po Ill-. vIi, troll%. ui'tleI 11)1 1)1 4111li aI a.iat 1 1ii', 1. 1 M -smt .0vcti.1l )iC Ili ~ICIt I
Co; Iiae wes h' it'Ii I'744.tt 11)11 lIOtIS pr111't'Ii 11-;itS II D,': Ia 4ucuvIdk:A'I b~wilr. c f in
V l?. 11ol115 tll prolit(JIS ., 1['.lt1:Il~kli..l ii,. k critilijlit-1- dell,. n v i.'it p li~ .i %- I- du coaIiltfl pcrin Ili I~tICtl l 4LLrc~ n :~c.L l ',
vi ,I'lluit.il, ('4)4J)1,i41 t'1 it4's N -f'illI.'l' S *f:iI1 4 0 ~tc e, 4.14.iti"Clairo pjas L4)i I t's ill it-- vacAtice du 1p nLvoir 11 \_ ii~ 1 C l. lc It lIuecu\ I~ b ii.
C11 iaatur.'Ilei, colli'lle dt- iia pit t,4 i .iiii'j\li. ia'i, mi aboti- tiers c it loas li il. Lile se rI- -in~t A, plem dr-Oit. 'c1I i' t'.Ct I c,, v,,i 'I do
Il" 114011-; 0,14.1.11 1.. billet.S~ivaiilt f~L It Iit 11;L ull 1I4)11-; dans l's d xJH( 101 X-1 11 1.1it'. tardn .11 V4 II kI Iv11.'rd I t dt S"o:-v c II iUs, L;I t s'
Ill!- 1114ilioln! I'oi' r '-4b1- ilt-Llet I.-v4ai 1.1 it' 'i ta-'.Ii Ii, ttit!at n u jour 41,A c tt, vI ': v Iince. I -)II ,. al. t 1,i jN CS 11) Ils il p.1


d", i' .4 .11'('1111lt ) I 7 IIt! I 01eVItt 1) i* : i t il-\'-it 1ft .I\t- pour i'iti, i.'4'otlides 1in tl ) i II, 11 )d s ctIe VOJe Ills Ltti-I ,II I liC c~ tLr I Ic At In ). Ib)llrA ILI 11 1
tout Ic iii imitIvis' -Li t- fill- Ki-1 Jeil\tsetire IL- .'cu ia t)ii)iS jii,:n\ ALI CI i tI. L. )1.1 p'4 ,N:L 1 C .. ;I II.

.-II -atric Lli ldi it It p i* 1 4 .tll0:1 I t L i tV IIX a e'r. i l *'tit 3 I eI 'io ifI I n l I CI-rA I zr i ( r p in t csc 'A I i c
Iflt it I to l1.'C -4 1111 we~i t I it 1. 441 P1.11 41.- L hui-4re (.-l t di- G('eli I. nittil.11%,
pr'plt.I I. t"i1 --4. sa"- ftlnt POcLI -lra I 1 donnc Lill -:
V*3 );1* o us i, i t'p.''' \ .i ll ij CIll'l1,.s VT It it' I'u l dc ctt 0 icn ',iA.C4LtI 1c: LIc emplo tIlcr ':t ,, at1
I~tie'eIi 17 jrt.itivi-i t liijl C4't la p iarti.--it dt'bii l e~st li u m*'a t: 'l''~ h ii t i .ttil. Iil eUp'seii...1
iii e Ic .1', oll Icantirr tillpvaJ roIk ril.. 0ire .iurwii.lnwwi s.):, #-t des actes de C r 'It C 1"! 11 '
I I i' n.. 4'!p -'-il". iila 1,cuile'-t't slkiI.'. .tt~'t- y b c ci.c n'iii iiir a Iab corm:() I k 11". C !C ctiur c.I'.it) pd,! 7
up al 1, I tr ipe, Ii atl0l et'41-,a -1 te k\*O-I,1111 '14I. t'4:iI tl ii arLi11411- Li n, 115 .4 c. I pis.~t'.I 11 1t~h e 'll.1 r:C'c
I I I i.4'1': I). Ia I~lai.&4,', i i'',toutt le 'tttnit] i'it n-e-;1 4-,1 i -U t Il -4 il s enrt 11I.[i ~ '. l.'at0I I:. rotI. I (S
-olill1 ~a.altreI Ii-4 ."autre 111,11 )10F." Ii Coah1-11111it1-:11-.1 lii II-",':I ,'Lill J.
nw 1111,3 iit 'obi i 4)1 Ic~ut'tiei41.11 1 a1.'ralio-Illuit'11)e(11,11tM l ilwtr ilci i itii aJ)" e C n t p ,r iiiatSr I I t t).. I'
e M~ .aiN a 11 .la~ 0in' h b HI'" 141 iC.iiii- ifj)tliatS cat ls I Zit'.a.'I" Li i wi- qCiu (: iuc p-t Iiuo1itd: A


4sI.*n iicA tI~ t~~niit\ tilt loi ll't.~ "."d.4nnsPTw t o~ll-i't-4i tir. T' ) I a I 4~ (iit)I-A I plilt] ic e i rall :t / t~i r a I,- i1 in p fp dli
IVI%, 431 itI .\.ti of ,611 f111 1 1'" 1 I-1'. ).4 -- e t W ates t jui IliI':ii I.'iirI lt iitreWt-,st ( An,lt il &li-!tllC
ns 'jil m paolt t. ,i't I ii 'il 4Ciiiii t'i pataA ttl 'Ldiiso imin ll0J.tlt Ii llisIi.i7'.S til )01. Ledrot A iii.1. !irrd'i I' L
'iL it- it s~iaItcs. ii laS l't "' II' t via ';p a j .,..is p'' I'lie v CEst dii cigarli pvia it 11l.*nre;If./._la i tIes Acli, :, b er i .i th- Auir p uvoiic et\ -c~It 1 libre vi,flb);t r:. t -n1-it71
*~ i .'i-~ ~ d~il 'ilL cia 'ii I V '-lie I l 1 a i I'*l l- as sne di ct ,vt 1 4 15aIiib *.i' 1, -Ni 4--Iii t_ gis l ,at i :tI vi lp i ,,-'~ i ort t dla oILp' ) 4 tt 'ILCI\ l r '1:sst .i ll Un 1n t I
U0-P I.; N e te~C iC t u I~ P11 I ii l.lti;r II, ti.0 01et i tt :1'C ,taoaion 1AC 1 l'S de Otli10Ici1,'i't' 1111 Je vuc Ic l a i -.2..'IItt .k 1 o ti tiLtCI)nle~ s. cp 1se 4 '.
lI It.II il*)-11-it i ierw U J.-ml ~i utiI'Fl 'te'Ii~ltjAOioi i s4 l .~s.n' ~1aitaicdcdi~ciibe ~ i Olltet4 c%. tV iC i
*; ~ Iiii. 01 ittilte, Id(1 C L' t i~ *l II' I 1:4:1l)'1il 'Il'S I T4L! 11Co liii Cm .1 1' s itdec-riAupist oa r Cd 1:1, tilt I. brc I.IL'tAV: .I Usu laI ~iCnc i [Li il~
11" it '41' 1.w ai' i' ot11.1.ir 'ot I -U.'1f).11 0t '. 11 14imit, 11 I iii0 '11i1%it-eol W! dvfiicit';P sCse sserait di+,ist avoirll,,s. I t K-li
it,) I-Ia c iD.-'14 1111 star Ic t t':ti.'ltI iZ-4'sI1141' itiv ., avaLe l P S(i'iD_-_,e i I ClS iiIIU- Le'Iaig-i .-,'n 41:Iiq cs I
I Q l i1 m, li- I I .s Jjc d .11"s,,et.Ipc it l cns, i tro ait i'tSiIcc du s eia ncIll t p .:1 CI
It hi I i! iLi .iII i'tie r me rii'te Il1il jii' liaI '4' J. u --~ 14au ill IidCll Iet it' 4 cit .11i'1u'IltL:eL!,L),o
N it, .. .. v'mtgI. I t et 1'. l i'I c,;.1 Na11S 34)1r1tt I i-,,at1 ls Itti IlIit'.1I i it l tt d ns I u clIc I't c pn i bt A I,1 iu21Sl I1CCI ~iC 0~c
zLh 1.'. o 11-1'e -litji ) 1 1emgAuI ; IS sit tiotre VICCi1111-11113 l('C IIS 1:11iIll'-;hS
-i M 5 I taI5fu t j al j elN ) a 3 -1:' itI l, 1.0 )nreas le l s v-I -', Io I it DI A [ i t-it *I p nIC' i eI n or r i in j ic
da Is isLIc p:lS(Jt'Jini.&S ( re!, ,'L ,.'rcI l ) gaudc Rcu
ro~~ llt'. Le intn fiL se t e eit te -t'lJI1 141''t it25L Il)I Ie 1t i''itIaaLa I Ia I!-''I'L Ii)cIcI 'Ic Nmci rc c I 6. l0Iti' v raIp ICli:1.4r.l% i-i
1.- 2-9iraidc ~' 1 d ,i l'na vii: I'Kc, a l arra;f /I e Ll-c3 ,;i e'A-Ai ceI (I iI t 1- *t~rcdi ,*._-.1"'f i ", PIc r ,lI' witutil i~ tc ~u ~ ~ ii idm II
5 P~~~~lF~~~AI r.. tilII*'i (It I~'' it:' ril'61'. .. ,-t el clc c tI I Li IutsOil.
d'cl '. oui OIII7It115 jiA Ct. Ia ~tiit~1t.1jlsliti Ih 1A4$It,,lt ill,
.!-4~1ttt.cta'letn at: jed-FI I Ii'`Iate Ofld 41tC It"'f.iA C (I UiS .1- 4: t'l llal~ 1/4 Ia 'l~librc.,itAil .'11*iT.Ic /iu PlII/'.1in'. .O) N t1t, g .! 9;nr
'Ilill. t D'EL u y n p.s s co )a'iIcet1'-1. uer.it i Iemacil ore, bu. d"dgesc C. o' cI i i I P1 : ;sLit.[()i/ .~ ~ ts'% ic-Id~/4, tillt t
'id. 11piroidesa s oahi tqe' ~v t lg i tl leit, i ha ~i rei- DI fl I art"'tormes qu1'1111I~zI '! cro.it 'utilts.V ZOA-' ( .111. 73 )
lit 111li"1 Wfi iitwI VIuiiwe tk.pus-I reIK,;ne da1rus pL p3,d I it i .ea.% ill P! c7 ur "tI
't', liits II4ia'o s t I It. cL odat lit [I.ii' -It' Elku n'ti\l'cut1, -m), I,-iIlireWorefllt tsti .ii I 1?r)prot
pIi our It1 d)Av it ,i MtpiI,Jtil 1501 l t (,1- n rc u'hcIeu iitilluerI ci. Ce dro I IdeI iaa,.l plin bie i
-kt LU fi aIL-,. di 11114 -M&"i l 'CIK.I ..1! J 1'0 pcil OU prim ; i t Capa- SlII I, tiiTO (11*11fa l itLes iotdx b a ~~ IIt l p out .'4ir bc- 1,:s lo~tsoii dcs CO00fliU 61i t I Ie A _ua
a c!l~ dc W I It' iei1~I .no k mn I N I(j i f 1 It)U :Pd S' 11I 'iL d'i w
ldijl4) 1 en tite &iscoW it I iag leitd cIfer P-litia tlle t. Lit ce I aLit ItiV. t. Cestt' levl:teia tivide lis u'iiIt
I Oaldobjoitioei %I is : 41 Litflu l4t'l. -idil1iI IataataV, qu_-rd.lJ ,dch imI'es Li
'I d'j i syl di atwaitir vw~ i',tCt ill i i ~iistv! D t.rd' l. Qetio.- (-it noo'atuu du o s ceniL r'mil d-:s ci l toyca it :IIl
C) I'-IS o 4111 c.l fi I WdI I 11 ic ed ` pic .1d'Liit l
rentard dsoies de tI) .ri, i pa- Lesan-4.6Pa-,I iit patiue',et Si-fl)US encoret d, iquo'%I
J!- as p aledi n ia (ft ,,jgtoi~le.lt~, l o.- aasDs o 11IiN ) it:r;,an ri-liiataIce d d'1.k n,-d itp-,
deI 4 tilt!e b soSO., Il~t lCO4 ti*La he voulons bi,' :1tr1 troro,4!1 !I'Ej. idu- mt em nn i ~ut e e ~- it anpricli t '.11ccu%,i dii s .a enat. it. _rltil,, l 1 !1
nodedoisi stt~ iflmtt~ t ousgeat~llie OUSsoftame. M ii As Ics 12.4ot isel&S pch' .art cl 4 e Ia ele-; nl~oid: .it I I (Ilt-Ct oermnt& c.1 leng leilprcprs P %+ e hle S '.o,t
rit (I11014lre puwris Lil-nous ptlt d'Piol ie ers.t all re.-,du- Constiut c)ion. I ne .cut en Cuslterpul ~g~i.adic lh~V.~l~icI i slC1*'d~golk
t-c &d4, qo Is MalttllIb Y4tas WI D'llihIlwi U W sierpeaLcn taeduebar~ tdashntrae d 'Oitcvoer 1)ant I t chanbre de.. dirclivoter n rlitpiq-il 11' 1:- PA.;~I
our c-omoil6ei itei s co it n -wel nt' i oasdo haai t's podaise ds ait;grav1; uek d Iacoruniciila.'.tit pa pur r ulmnbe ds ovat
-4.o' dd pnlutt 0 % be L) oan r los et I..) I f devs (it 'Ill v-It ant. I O S. LSL:to1;1V ILue I inc PA.lekCin .,cfit .c
P*'IOIe 41as 6wrrtI IIlloureci OP .. co qIdes C014- fl -d q l i mon otaia dcmn e it )1n du41 ChancRv!inbre deiis lords e I h7h.ir c It aui ocore tks I C ,mmunesqd-1,: ar
Ifel~l.)LSlliss_ u4 ieIo, dt l'tMI i :e e tricist. ilz, d fe i rls e iIR -ouii i- c t ct ea ntes PAtaps u
tp~~alai-4 -pta qu j mit)CVP, low tt ii- Asc-tinlh fio-4. it I trefeot rn osi i i.ip a g5le

uinsptreilil14atl g IiIaudI uri dtcisIC'i1.%qiieti.mOon1 le1 10]C Ill si dangerItu)
it ki tit.;u to plues Fbororr udlnerr~iue chmbr de totcs.c11p-1,miaF /,- ,IiV


0 *


..L MA


-w -- .,11 ,r -.- -


r? i --% O~c


On 8e s-hitpes, on ie peut pas -9i-
"voir le nombred'habitantid'uie coun
mune que repr6sente un d6pute A l.a
'Chambre. On a 6te oblige. en I'.ib
sence d'une statistique de prendre
ptoviso.remcnt une unite politiquc
mal de'inie qui est la coimmun?.
-a population 6tant considerte chez
4us comme la base de la "represen-
latiod. on a fix'provisoirement troi'
represenjants pour la capilale, deun
pour cbaque chet lieu de detparte
ment. deux pour chacune des ville:
de imel. de J&r&mie et St Marc.
1 nlij o1tait de ater un lquorunu
pour la constitution des chambiesc
o.mme il pontr.ilt cxistcr d.s Adlli
cult A reunir. a un momentdonitC
la maj)oitte des membres du C>rp
l*gislatif, il a bien tallu fixer IC: qa.1)
SumI .ux 21 j des inembres dlais 11 ."'
vrai que le Il plus on mlins ti
peut taire ic:htc a la rrajornte In i
c'est.un final auquel il i'est pab ta--l
le de porter rcmede.
Le gouvernemient d&mo railu(i
et rcpra-stntatnt repose sur la it
du nr-mbre, du plus grand nombec
II est cependant des cas oiu la major
rit6 absolu ';sulit pour un vote d'au
ires fois,c'est la majority des 213 li
lout cjs cusdif:icultas insolutionne e
nie niLcessitent pas la revision de .ir
tile 71 dc la c:ontiitution.
Cc qu'il convient de faire avian
tout, c'cst le recensement de no
populations afini de r'partir d'u:nc t.t
j;on mthodJique le nombre des dJpt
tls Ai ire proportionnellement .A 1.
popul!:.:on de cheque commune.
LorsqLuc 1'on constate que du tell
de lules C(.'-s r le recensement tics pc
pulations de Rome et de a'Itali.- s
I i,.i ; que le cadastre general poui
.a rtp .ttiti.,n dc 1 minpet toncier cl.ii
It pour t,).iteP litalei. l'o:i rest at
Sst e dcA.mnt l icuric de notre admni
t ,l.ittion 1d-puis plus i'un sitcle.
L'Oi OLivtii it-. on adininistre
on tinpsc u tile pop I l.ilion quLc 1'0 o
ic con .tilt p.ts Ics chatnbres rC'p.ar
lisscltli t-s i' p,"ts tonciers su5 r nil te
ritotrc I ,atituii le dot ine dl e I. l-
tat n"'.s p.is doic. tel laif n n l.i i enlc>,
wes bicns. s,,s loatts s.ins qu'il le s-
che. .-administr.ation peu porter I.,
manai. Jd c :< .tc ct !.isser vlrc ctnt',:,
'inoti nil n, l, I ic 7 .
\C (i.-alstion.
(jile ; 1 .i !,,/ e w 1 i ,ii.i it < ,rtes chaletiIr \
S' i d .' /'.' i e, I T'paiijit e.
l'oUte-i.s no0I conistLution1s. except,
ecllc de iS )ti. ,o t tofi, au icr ln.3
d Avil i de chaque ann~e 1 o-ivertu-.s
d la session lbcg'.lative
)11 nie pcut pas ichlingcr I -p,)qi
I):ui a cl/t nous ce qu--nous.appclo:It
la :nia'.e" saiiso'ln.
l..i reLo!te commence en 0-1 obr
rt Itnilt tn M.\lrs. C(st" i'cpqtque l 1
gr.an idc actix iltt coininerci ale.
Notlc pays 0tint essenticlleme it
agricole, tonus 1.s intcrets des co 1ttn-
buables d'tpent'eat direcitemn:nt d
travail des ich tnips
N,,s d putis ct nos s6nateurs soat
souvetlt Jc granJs proprietaires .agn
A.olcs. des speaculateurs en denicts
occupcs a cce ,tiiomnt A leurs tr.ifics.
il leur estplus profit ible de tr.va:llci
pnidant l.a tmort saison ou le monit
a tlent commercial se ralentit.
l)ans Its pays d'outre-mer ot lin'
dusltic est dcvelopp-'it parallelcmc i;
au trav.atl agricolc; o6u I'activilt com
nmrciale ne cesse pa.s. ou enlil il i 'l
a pas Je ilte saisont. comine enll
Am.rique.en lFrance, par example les
Chambres s'ouvent a une autre po
que
XIc Qu tstion
fi, l t .h aeliil ,t f l l','/'- hp? l ; I .1 1 I -
lf t bii I) tid2 I, ; al / '/I O j" .i ,1 c l l/i
47u )1a>i;i'H :. t'. 141. ill Ct' iqua l /fi i!
aux l/i ,a (:.,' p I ,,ilttalit ? (a.t. 77.
78. 79).


Eit consacrant le principc dc la s,
paration des P'ouvoirs notre Consti
tution done a I'Executit, concui
Temmtint av'ec les Chambres, I'nitia
tiv.d-'s lois.
Les Mini tres, avan: eatree dans
les Chambres sont admis A la discus
sion des lois proposes par un mem
bre du Corp. L'gislatif.
II peuveint reje:r ou amender une
proposition de lois de l'initiative
dun depute ou d*un s6nateur. LtExc
cutit n'a pas chez nous comitne aux
Etits Utnis un droit de veto.
Le Pouvoir Ext.utif ne peut pro
duire que des objections. 11 ne peut
suspendre utie lot ni refuser de rex,
cuter. D6s qu'elle a t t vote, it est
oblige de la pro.nulguer pour la ren
&d obligatoirV .Mai, charge de l'exjj
gotion des lois, il peut maeus qu, I


S.

I


Ciel nua.geux toute la journey. ce St.Louis, un incident bizarre trou Devant une menace pareille, la veloppant Lucretia,toute apeur64 q114
I loA soltire A mnidi. 1.lai joie des nombreux danseurs. premiere- fois formulee, Jean, tres siemolia regretter dejl stj teut .t U -
liaromintre constant. Arnold Nicolas et Syllit Beauvois poltron de nature. r6solut de plajuer plantait de savants baisers sur les 1* 's
I. SCH.I!'ER dite Tifille nmringuaient avec entrain ou plut6t de fuir la core d: sa vres pour letourdir. E.le s'abanjo@ '"
Arrit* d'expalsion quand un projectile insolite les at- moitt6 pour ce soir Ia du moins. Des nait presque, qeand de I'autre c66
I*air arrt- dio la sl:itairerie d-E- tteigat tous deux, les eclaboussant soupuons, des menaces, on en vint de la closion.Hjrtensis se mit Acit '-
tat ad I'lntadrieur, p.abli6 dEans le J'une boue jaunitre et naustabon- aux mots aigres'et bient6t dans la dans son cauchemar, d'uane mVoi
.,tI'uatur d1 sainedi 27 Novembre de. Aussit6t touted la bande joyeuse rue solitaire, un- promeneur attardJ riveiller us imont "A. alr I As
could. Moslieur Jaid Jaer, syrie .d'acco jrir et I'oa reconnut vite une arait apePa'Bri' padart Ie feute_ sar t I Au amr I 11tiI
~ ;


ersonne en cani ia tre la ddfectos'il te natintiaalitts. e.:,t e'cp:daA* du teirui-Icalorbasse don't la pul pe arti rzille Ie I'loreille, couI~nt droit Chez 14 PO111111if-
le .l ,rs 11 propoi! des objections tofirc e teLa IIeI-IOlmI411,1 3at, p ea voW lt.kiat constitu~e par une-mjtilre in-, padour et 1auir~ait ernendu s'excl~tmi
'ILI Corps jul en a [-Initiative. Si les V'iOt. le4 pr.*soiaplioai (iti dIlaloi ol 40nommable. tout h.aut : Tant pis I Cest m., f~efx,
objections sont &ad-nises. ecue lilt it 110t)Aout 110111 en d(Ieborqauaft4 llt at PF Coen 6Wit assci. pcur que Elia 13-A me quai leveut ; Ic vAis frapper chea
retournee pour tre prornulqu&to. au-Prifli sa5315p~&as~pwIt et OS i~lande. la, maitre-isc d! c-o.e.gsliti e- Madime Filbeck. it (aut bien qu .elle
LloGi-o %tltution de aSl) fiie -A O*t i14'1 1tIi~~ttit~ nir LL police A qui c ure&u'biwi)1roglwiiehr b d nonza, con, me dreo~oive ci SO"t milnne cc soir
IlEiwrcuatf uct dliai pour pro luire Ils WwUceL mg;Ayaaot itaile co(up. WLulisSt-Vic- Cc coup d'&audace rkussit. Hotena.
objections'. It est de trois joars. po if 4~e,3~~~~"~ '' tor et Diacasse Ttlouis sia Iui 0o arrlz LA plorgc e ba.D.
les lot-, d'urgetice et d: h tit jotirs Liim~tle et Elie v1U t ofir A & ela fit uuti beau tap 11,Y!c~ar it s-a puis Ionr- emps Ale n-Ateiadii:qt
pour les :autres. Si I*E~tutir ne fatit pACISilanA mu111gIlHuv-aia co aeort gissait d.: detav.L.'uis leaIt B.a:~ ~i.,L.ui cela.eI: qui lui tenant io drag~e h.Iute
aucune ob'c lona lot est linmmi- comnme tekq, wnt'ip~as l'habitude tie pouirrnmaux se donaaer en I.rct.
'obitjn. s-as e. It 11rjm~j:Iabse laisser fAire. 11i tifallut p~as anoins a'Ia11pro."stv. rn'*iitilorte ouci etcoal-
di.IteanC!t pr son L!1gormaji.
11 penlt arriver qi.-. sais avair IF tit: 'asi 'I 1 u de tout le posede A'l~a Croix des 11)s'.anenit, pOUt VU qu~il'os-l
dojcttail~1`11 iepranluee. IIiii :ite:-t i. te- r CU liii I del idi aes, pour Ilr it hebc et tell r ellI L ~- Ies -d.nl Ii1l5 seplurewi. Il'i s.. ijuj.
pats Lta ImiiFt j mrs q ne de'icni ci e-- 'ae.1s:rise li' ~Ipect ces deux /'.,;n it-- 1*a, viC. t :nt lidflirfl. C*erait cbarm-ina. j
I'le Ircs!e u i mqic t ii*at pasr d'e'Lct. I th.b., 1. ill ,ai ll A eLEi- 1-t 11 l- ~ ily Cut Censuate q LIU'1 Petit 111a:1i ma.iaa IrIngaJ~aarf~intltgra 5son Iogij
D~~tils cc C.Is k oiL Ft I')Iift (ii sus)usd(leUXdent C~ause p ar N.e a.N iuHsottt'lVoe (101.,gicew -rette t -,I ILacoicriqu ~R ath ii'.nIn ,Ii lit p il
coup de Iat tick 9- Ic la Coaisatiu- "ui i ~tptI~ I I~~~'a -ulut t, nccr la cunasi-ie l sf~eA:a Ui are -)s leIccerne des us 0.1vo..
i IIv a atirailt Iiw t A ilon avis. fotcillN1ilo M t. i 1 l* iieda-1 1 ()o1.Osio 411i nlt Porte p ar l~a police. %''It q u'tlle lvait plcu rit10.1 he la rnuit;
d'mc-r La I ic1'-; )Lela C )fstitU- 0,l1)4~)11: l-l ctlo-s Coaipliaiaijtils keai Esle b~al cowfitn ~iaau ro a 11cm -no elle n'cn par~aissait que Plas 'cillie.Li
u:011ct Ac A rc q c f1aute de pro- Ililits ilatteius. di tamlaJUr itLtIu\ smis dIr-atits du :rise de larm :-s recoin te *; a. Le beAu
rnt.11tie Ut Lit ol d ,ii I a lckstrots jours C. I s daili-tt'S uwt do~witl-1nSI allIpiston quai es agI ryrlean se ra-lpclait le anir~ag- d-- cc ver,
p iar I,,los wts or ii w arc. 1 p.irtir du Iar-'-idolit tII lTbI ii i tde Ioa Lc-s pl iibe.i I- p 3jrif, l: ~ v
rj A_,; d -, ;,:ill! ~ lottcbadcv acot : ~isiit" 1 't5) a p~Ii
I~b ahPa ciaaul~lt tc l a age't. S cillEsuelIlacec v it Mr et XI tie (C a a s lsl1 C t riatuS qaaaiil, stup. fiii i1 seC%.t Ja-r)
MotI'ait 'titl.* j.Aila giatrl luIu-it'. n ous lt ~iat ct A l t av' ovile fci due tbrrnx:sa Itbertf, car I'A.
ki~l. )(11 pi ta [IA Wi ,It satobh-ig tore, E'ait 1 m`I'll" 11 ".- -Il("A (it 41k survenue Ic 2,14N le !rcA ic r ;ar iou r de Rath s avai t s*Icvcr I J hli t *Ll'
ii~~~ ~~ '~~~ aa ;p tita e. ll dell\ la.I.t ri ttitstl ;L)I qui a rc~t V 41c lio I")IIcur Liu 5acrali~ze.
11.1!.1.1,illIcttC litIt-'cJ)1_0 .111.1111.
Isuar~ iiVIL' .. a'"t ai il ~t l~ t~t~..I4IIJ't i' L~a imcrectci aaifant se P-)Ftcait btci Je t~e ti parler ii pluts. lu dit-
la part. %e*l.ta't aahSle N4)alevil d o tiv li' t, Nouvelle 'iIla Ilill. 1ellk. sol ie 11Ic... S )Is .1 E'kq t.ind
s1.11 i3, 4 wI [tat d ortols et d-ja j1tl E. t t'e;i l aii tu voul ras ... Je p.W~a~c ceila que de
Vai. ~ie'Ccti~i'c~tlCbi~ctlttt~ -jo .*-\ ata.,I (.IIperire tout-.a-fiat I A t s jc Sais auiss
(.'.()%I .1UNIQM.L C J1ttVral cl,40aco dt oit4)a I'm r-aLu-Il 'ai1 Il. it t ;I at I lit p1 It '1.1 q'. ~ue iu Ii reviendr~as .
Au Cha~mpuIde 1la*, G, L-4vi.- Iit 11 i oa0. F- 4'-t I'- S iasacor air I Il- ,rieic. ,i t '.cu 4 .ia
(h~(-~j ~je~~ ~ ~ f p trai I~tit.a ~Iti"~t iiel Sp ar i 11111 11"4at-: 1tii 0joa.t11( tit tll t,) 1. 1 it l t ijie d-- NaI- I', icittl
A NI f~ju'.)CI4e tie solIItix C it dit Ol IStaI LIe )KS~lpar Ut cr )uso'Jitaur:
41"..; !it w oropoll e l F I. I'if..;ar-5 i tem, I,, -I iat %-;ta c, (omia- -I Ijites1de~ca' I J'c,( ti, --Ita1rc )rie..
plt L)'-; jitate' lao11"411,0 Ic'.A atlilcos U i.qttIjtci.o i R~ath cess~a net de "asitcr Ifl rteiiiti.l
ItoPii te1to ti ls p'O t'-:awnt eviite pla ___ _____________D,,,________1)gicuinnt. a\%cc Ltpetite Incur diie
~ ilac t)aal~ S ta~ ~o~' ~i~et1lissuttA- -i i~e.Ctohie Ac lain uratin iboissble,
/ewtoor1(iam mstionuo I.-cI,- cPmmiic c Ile itat_,nd ait le retoaar du ce ir de
fI~lx l w4-.1W1101 rlimi l or oBurse soil C.1. aCela sefliasait. attetijre,
I t i- s tae. Ae ia e 'an lltre a :. Aaa it Ii' Q et a
-- I '-~e~ath~e~CI.'Ctevttl eaat t'wi tOrAr aimra...Ian, oprinfill! at ng.aiart, JOu~ur etgr-)u r met
l(' i lo t 1 11 1, -Z lor. I) ti t ia ol\~t '(11*a Los S) o C'at etIFs. le tic IllttCr ac L I; cd 'l I la; a Iq/1 2. N ~ a i i av.ait co u tu minc A c iiriea r tr es
to oiv*ruaetaa.'al I1n11to Illatta 'Itrt 1 ai iIOI~tei.ette lit dI'li tat, l ; S1 adcAlorcan i ei1ir) ICSurs ou plurtt tles niai-iisc
I) NI. ci ti illt*)fix)* JCI oh 4' N \% Yit112ait till.'su-eioile:est fatS hI
la h.,I'seltt'5A' I I.ariI )a (t11' i \ ) .1 ) ) a. Il :i).I% Lreu ir d script Lt IAc
it ~ ~ ~ ~ 01 .t[1t ~I C'itIoa I o i. c'.. 'oI'ti~tiICheque .ur Pii'.aa ;- j) a )-, I llols P Itara t.(iIi
Ill Ill I fill do. ~CA1II I041a1elL41(l-11 -ii'. iftacutI l A-t't..'I-.liaisi4-i icp Fraaite sur Parts p.1ar1` :t.ai t IfAcale d'aiviir des alabis enlIlavcur
dIaL I ifai'ti. ,,iat -rij daevoir. ihtvt itial' unsIiat I'-, htniileSlailpilfta-.~irasteri sur Parts 2 1 2'b11 1- s .ani)urs qua allAtent A in :rvetb-
p'll][ I'- d.., r CI4)iIOIC 4 I.: liit& P#.-;t arvvr' I 10iiB lt H liet de 1P. 5 1 o '()escoinptc le IH taut croire aussi qu'il etit uit I
IIt Iatv l-Iar I I t A lalrt I 6.;l IIt'lit.itl. .lltU 10,- t.". Jit-;4011'i Nickel............ o,'zo e s,:p IamanIit It Ii --r vo:Ibb Ie ux, cair Acpfuas IA
I ~ ~ ~ ~ ~ tg -a ).04.tI' fl1 j ac 114'p ti-M. Go.tC (Ili-- c te 1 tctia [itsuat les I p artacS
I .IA s o'A !4- I A ll", r I, m 1. a st IA'41 J I[A s: A c ite Ii i t 'eii
~. P~ It:i ii ta~i. a--9w dei .b.l4...., et les ,ueuletoals Ipour se
'at It ~ :i Lilt IteIlitIri't -,,Ilio I.alcrhacala
liii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~i tn-.,~i~jt.tt~ ; t n. lsrattal,~ itV~ -I hacii Ise rep.)ser uai pc:i i~t puis
['11ai t 'a ap V'~mt a~ Witl~. i 1\ aa4. et C I, ,g J(fgg(T ~Li bouaili -tous les jour- 1G0.1s'ea
-11.tilt de --t I -Ili' -it (' :.. t -i 1)' Ii' p VilaltI'ImI t lss lj-S_ IUs Vote 11 st cc-Pi) s
1it 11c Po iaa l t I~'i'.1 ) ttataill at. V i'll.- teat1,-r ict-it (I.- It-aIrI*:ijc L I. oaip~adour ne VUo-Val [pIS CClA
tl I r4 ait I I.- I! I IeIIilla11t int lint, i -A.Iluau:0.'6-'1I I'-r.ito '1t'it c1'l 1 ^11 *(![.' Ii14 a.-I ~irt Itll ~I .iU'ic p-iIlte ~Il icurcu-seincni t. 1i tssailttrop
~i~a- I \~ ~ i~'ii. ell :1I 0,11 il-11 I.'jiclias Iwa llt aa a.ta. f:,1t1:11": I1riL1C.Ii I. i-C cil11,ita I- i ~ rler sse-.snsb us a n -tt ev lk
a'.7 ii c t C ii .Iat Ii 'ttal ~ ~ ~ u ~ be.-I.ui. Ct~ul 11-.'Ad g I[-:IIa. IJV2L4)cu rlog5)fat A ri 15
ii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ijj *t iiaii: VL a itF*lc' ,LOn~ ~ f1r i aitAa IC b )il,at ic taili-,pr. V h tsar.]servat jeanl ,ws le Ic i r-
ta1 a11 a i-.- -'1 11ai-4'sa. 'il; h~ SIs..t .La t A l oa p Uo~s it iti Ac de cindm teta d-crba it aliel.a cil ticp.Ll at I C- I lti1,!' ias \ din U~b: i naa
1t [.alrIt is 4AcIlqstil l-.tA\ jar'..btLtiaeItaunain iircr Sa t c tt Lu:rrtita bile victlhe
'i Latich: otittacti til 5.i...5 in tN, )rpb d ca-.-.,fL1 St11 1,tI:dAcqu~arante al%.its tat., soil :he-
11ll'110 atOll lpt.I'a aalnAsapcna ona ~a~ h wmut\Ica ,:s I :n 11 s. %pI'. tIO I vt pour Iop-rat.() a qui a ltdCc
T u i A re cI~ ia s q u c o uorn ncice-a n i I IjrC I eOH 1.4a L ad It S 'I -, aP. a Ac Lur c La- A an-'i, a qaittn li aan ...
pil,] -- 110 -. 'f u11It- sfln i ite.q 11 COn 1-I e Aport r rotJe, I1VL,: c' .1All k IItll 1 1st ad' r ct Hril ngi art vc:.a tit v )r r r th e-r
Int II~ Jt-liII'' 14 ~~ P sw~tvib arbc ccii cvcatari it .t u ttino i~t IanIl-its a in aitresse, twats Iai actalet Ilt-
SIorI-:., i ll- '. flta Ffl tit licla l aSallit R jS C ie.c es cii .:.r ),:,dcv t tai ab,:e IcM\Id inc corrmb-at ~rla ps. trSL
disns es i cr r depre ta Iolbck 1 eic tia 1a a1'tra- i11IC- dCvol u sur LucriCia. S -)Li,;prelexte Ae
\Iiii-! o '.' t'I ttd'SII tt ()toli; iuc'atratcs p)mriont ts-- dA i icr don Ic lecuv 'cAclt'..a-' ot) di-ounni efuratprot
be' l; I., I t -nt. a iito 1a1.- de cc Melso* lit pc-.c:r as/.C it-n clla. I lot ti:c. .au c-abintic deA toale:tte. iAIA-
IC'I '* .1 ~ i dit.I .rttt~sCaiige ~ Ruth liraiji ad tafi .taitire-. .imit A lit, I i iprp rercec~cel 3, veil;
illit ilvthi, 't cs aati ( thu- Pi ris pod r sot o alpite sle %) iti ernflIa dlae I\ ue T \C qttlbe ..1Alt OI C )ise. lait ard ia et it btwat leteal p5 Catre
~ 1i1 1. NJ 'a'I~ tl.Ihiliv barquocs A Bi~rde aux-, v,:nlrc.iader
:1 fl VV" A 'il (t e. Id0 atoid- i)r p r.Ii pretaVC. M\Illa-', s):I l.toISC I lt.] S I MIa].aaIn : Fo b cczk-r, i Iar ~Ja LI e ma*
OwI,.'l 1 V1i. "l1" Itaictt t AU 1d nonibre dA: qua tire tnieilire vite dcv aaal Ic'. Id ag -Crq-. ,.).pro-Ie)' -3C mnats avair Couili.ance etl Ihot'-
'i tcth ~'ltt' ': 11 i t'lr C ciit'l que Lta direc:toionAuPair .1
I'l 1 01!l ,: 1141 i~l'spre mrncna'e Co-r) t.1 l.I.s CI I alICoa ctcetcipure vieille lille (11uoi qu'elle
It 311 Cesic~s Au tha~itre et. ajoutero `s-b,:.ia leaniA.ais ,l~a %-ile "a-I dats 1- .1 Mais l.t promrlscuitt. la latigucur des
Zc'11'. li tou;,1s. Vs fveurs Au public. ACA c'u, bit nhliavc LerMlsits asster Lk, jpreS IInC 11anaIt iyi pt:s~. le printein p q~l ali
a. a ~. ~iI Ic ci iti pp~artienut de faire tine Fill:acre dtsb -i'.ti lI, ant a Ya I U1aiI s:.cI pae ibe c1 S
cck'1-1111 '11' sI I' iPItS 41tC i del \c1aiosieur Suiral Vi la~rd vive. dAc Ilanitac u Lt 1 C1u:0l1114 1!(;c~a ev ei us avneatn u
iiii;1 I CIPlus i11 s'etnprcsier~a au thC:Atre, plus chs sriil cb i oyat'- Ic rvireut MlsitAc i g ta~e-mautale
I 14, 111 ';-c1 111,' 11Ai tJltl its llelhiS 6iI-- ihAtc- e SCdecelopper.i. -rsu re.)u nr are piAiOl
litpate' ()atre les .artistes qui arravehit. rlillde t. uibDtas r ic CI ut on. 1aartpruei Ac A -ux :hons cit
Io1l21 111Aiii I iitc'un b_'iti soar, uil101s. :ae hiS d Otj.ja A l':ri- au-laritice. deoicir:nelid


I


- _-"n"


Gal_