The Gainesville sun ( July 2, 1906 )

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
The Gainesville sun
Uniform Title:
Gainesville sun (Gainesville, Fla. 1903)
Alternate Title:
Twice-a-week sun
Sun
Physical Description:
Newspaper
Language:
English
Publisher:
H.H. McCreary
Place of Publication:
Gainesville Fla
Creation Date:
July 2, 1906
Publication Date:
Frequency:
semiweekly
regular

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre:
newspaper   ( sobekcm )
newspaper   ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates:
29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )

Notes

General Note:
Description based on: Vol. 22, no. 72 (Apr. 9, 1903).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 002027045
oclc - 32993937
notis - AKL4635
lccn - sn 95026969
System ID:
UF00079930:00747

Related Items

Related Items:
Gainesville daily sun (Gainesville, Fla. : 1903)
Preceded by:
Twice-a-week sun (Gainesville, Fla.)

Full Text

inch1200\\192.168.100.210\scan1\jobq\root\projects\production\newspaper\UofFL\NDNP\Box2\BN00033\ocr\0322b.tifuseAbbyy4:0
dictionaryFlag.D:American-English
ImgPrep Component Count High Estimate:15220
useCaere:0
Abbyy6OCREngine Character Error Ratio:0.3328
splitwords:0
ScansoftOCREngine Character Count:13790
conjoinWords:1
enableLog:1
dictionaryOn:1
IrisOCREngine Character Count:15220
Abbyy6OCREngine Character Count:16744
Abbyy6OCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_Abbyy6OCREngine;16744;5573;40.4281;70.0597
language:en
ScansoftOCREngine Predicted Accuracy:51.08%
page-reoriented:UP
loadfromfile:true
suppressPunctuation:false
multipleEngineWeight:0
suggestionCount:0
Node Count:6495
ScansoftOCREngine Character Error Ratio:0.5786
spawned:1
IrisOCREngine Character Error Ratio:0
IrisOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_IrisOCREngine;15220;0;0;0
cachePath:/jobq/caches/newpah_legacy
monkeyTimeout:1800
Predicted Word Accuracy:70.06%
lexicondirectory:\jobq\caches\lex\wintertree\
text-orientation:UP
IrisOCREngine Predicted Accuracy:0%
verboseOutput:false
trimwords:1
Abbyy6OCREngine Predicted Accuracy:70.06%
ImgPrep Component Range:12435,15220
version:Newpah v2.32 RoundBox
ScansoftOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_ScansoftOCREngine;13790;7979;0.667658;51.0827
noPunctuation:1
ImgPrep Component Count Low Estimate:12435
DictionaryFlagsUsed:D
configFile:/jobq/caches/newpah_legacy/config/newpah_acwi_x.xml
iArchivesNewpahv2.32
TyifiPublshedPubishedTvviceWeekMondayFIlHlIUll1DAJOUYION1AYPUJL1Ii1l11e11IOJIM8lJULLARIJJLLARYEItIMSPRISHEDUIiI1TseahCarryintqwagil4eutenanttostttielrItvaofttoktbetnreeaveeaelJJdtIIBeralsrfrltahonjenigtaaneliverwhledar1atItVoiteamlcgrteeithaifkare11koaewwwnupreacdhtdonsesklMnvhistroutthoicenTfbohavinReinthsblteoatsIronstlfpbrewedtaunchtdtaunchtdVPHuttFveriiUlledbythoImnctewedlspa11ami11recutroruttOCTTakNWineslatitnnelEberlysndtorthlamllllone1naocortilnateioGroMhadtaakarlumUattlebtakrupteyoaeGroseayepresentaadtbemothTrotpUyoftComv1I1etbeprluelheE1mundRoatand11goppLongtAprli11ltnndraNinteeiirlvrrctrlryrctordsaidItu000offearsarlaillnailrtnWBgcrttattnaKetrlphts14frcnjearsSmltbitsyrfraunabthoCertifyrghsitopsAytibl10edplaspltuUamafhngfrtbeSYCottleclltaIIunerHlltumttstasulvenMICANOPYCandidatuMOlterialieOtherlicauuIWMicauopAlrllGuntrIUldIlveryztabltnuUHoutlitluCarltllnatltnnlarltntuokpastitlillunouIMOftuuIIJltlahaudidatfllrIrlreIratuwnNrekhuktugIUrattarhlKIltllllllalKditkalIlItrtIIntrrtstsnickJtlItltflmugentlenniunodVIIIIItIdUllhtmaklretakengaolrUIIfurfartlltutnttoboehlthIDItevnllllmIauculwenttltilhchrllrystrday8ruitlaSabathtiCTuuaUIaealuiIIItornfllllrlnnranllthaletllflltliturutvitnMiicontaaitrspndUlullthnumtu1hirIIlallurnyfrruIIlahtIhatII11I1I1hmushItlifflllrtrIII1rtlrUJIHillteIIilit11ltILullrurlrtakjtin1thCIIhlIolurIIIUaaIUuIIIIhllillrtbtr111ti1i1IIUIIIsIliathillhibilftoheIItliIIIlIkhuskIhisnIfIurtaleillthIIIilirIIIIIIItli1111tIIfIIIlshertiId1IIt1l1anIanIr1117IMIIIIiobiautIIrIrjulhadbudarsifnllllfriiniIshiihn1toIIIIDIllpi11tl1hlltInltktttU1Ihilnh1nlalllIlI11r1nneauistUMlayIluIallllllanlhlltdatrhlJtheurlu10tlirluusaissnttIIuHillIthrIIlulnntl111thIII1111I11t1I11IIIin1111duloriurfilli+hIlAtrlao11tukiltIIIiuraniIntiinstlIlIPanneufIhtspihtisIII1uluplH11IinuslnlnnjlltkrpIIIaltlilurrlylalltlhandilielrtheirtcIIII1IIttrnIIIItstilttlirlllltrllalurlalgnbnrnatoriat1rudnnnIohllInhtiItirlliltlitnaynayIJlrliIIi1I1Iilllutttitrk11tullatevertdigiitalththeIhofllshaIIIallhtll1lntidayIIhdltnnl11111allrllaltdapprerlttedliartIfortUssrtl11HlrhlirireollrdcrclearagntthtareIIInrdrII11111canxIIlIIrllhlloJlallghulhIseaIttvUThrahlrolltllllIrulllosteralIllnesIIhllZRIIOWlhlISnuwdrnIKIIIAthllltashowligthNIIhuwhorIhnrssduwlIIIIIorillaTtltJoTlityhall1UtrhvttrwatthurTIIIIIIIITommysilloutswaothtmJllsslelmieredieulIIIantiIlflrllIiam11illamCoolltrInirnnIlonyesterdatusiimlIlthuvIrltingrllaUtsIrelativesirrelatiesrllaUtsUrirllIlIllIlIlIltrrllontrumerylpngayrulgpngayrulgtohaHrtoIIIlIrrsldence011RlllithotrtstrictnIaintedTlwfarulillaarnlina1I01ItiiareollllsnotshaveuwatnorkVittnIlUtllnninofII1lroartill1IIan11IlallllliisstallinZ1latllplattInUksitkIIIlaltfurtintIIlltnthilgunssIntrlnilutlfirniiift1iLt1iIihil1YrknlIIIlanrIiITiniryIfSaltajtIItilllM11flrtr3CIi1frhrimlthan4andrrnlJdIsuaMIRoalloBDithtierilltllHtntt11untIf11PrlcoIricpIrtnto1roanranrulnMItHt1r11lnranrulnrcta1IaKItwkIrhrttiiiroltltlnhaallilradsUtrrH1thr1threIIIvhieutlttbehebefoneojo1thcaexcltelDeatezclteaeLrHEICOVdesiraWeAlicisAlielSIeIcNesdidiiMervYerkYsrk8uruu8uruuIBureauIsIsLocatlnllAlirenAlisntenceeneeIIisPuceXOIIIforkratliyI1rntJdfrctofTurk1hediscIienlt1Init1ItnlcttuliaiicusinIIfIuIIIUnind1111IIIrtrdTinreTUlrarrtstlrfrcftirvtsnftlatiutiI5Sut6AttntIitranofarlitsadstintt5nstiel1l1trenttult1nutrlTneInlntrlatnerbnsJrnIhlIqektberlltdasiurItni1ceni1cenIlninatthHkHIlth1r1Ki3i3Itil3rt1trttuuortarti1tBOIRDBOPRDTPADETFADETwentyFiilhAnniverJ3ryClcbr1tcdCelebratedIItiiotltWtnIwentWtnI1itealasJhbnUulitutxactrlelrarrllayFrduyFrduyinoino1IrreisrgedelexatloidtthaUondtthaUonrIt111mlraIJllllJWublntCln1untwtIDbr8caihtarJsldOtisiraprualinentoffictullaItjbttIUIitli01IhoupimuplJnthtsNonBIotreraryorofOamtamiandhOWfItJt1111tdfuvltdnatiunalcaplatafOlIdhtsunKagenaltengageIiiIiitoullwuul1Iu1ullhisaccptaaceacceptanceIhesadKhcrothtribudrtstfllrsItarstveroentertatnedonofiruesbelnebftnJr1etfutautlauts1I1tsliesotert1ecourlocoureouaedusedtnInrecnlrcctDlrsctsThAeroDlnectceJeetleblllllNosthotangwtnlshthicb1LawaautenScJartendedrcproscntatlreuuslneasnoenmnorofSsnnllhavannnhDumnumI1berufnetlhbor1nlnelghboringitieseJtJNJudieWaitrOortbeUHttapenorsuperlorcourtjwutosstmutertosstmutraDdIttRvDIoB1eaODUBKellwyKetle7avanaahqJenedcpeaedowitJbiwayerprarrprarrI1sMKTHYea3215572655110m110mIKewyotilYOtkAtprllHlIetOIlreereclormoatasmonthsIstiec1tJhItonbtrtorywubtrtbtlolmtllAprnApti11tbtsrearyesrrearI1thaMrrstDfarhtIburoutliatSict2uUronJntnsnonthsf<ao4IUtleogrtternttrihrrtnl1olajm1nrtaztlietbeaToraReaverageinr1J1Iruri9167967LEaalnrttirhrdietQlmrtfTqwrterdJYj17<pr1rnrIWrisaiut1oavCSafJatQtarboveFloedSUgeSUgerFort14ftalrber11IhllilrUnIIinIarnsciaonlcrainnatrereinI3nrnez1pr1JerrpYJereyItvtcenaulenaulatdFarMnrd1revlos0nJt+JIslUP1ttlrelandIrelandininfrum1iluot1tillfluwaa3horofOIJ141drowleIWteInningInterutingInterutingBallTluTvTtltrtIuudgoodtrowdplttIttprereatwIUulotwltuesrtbtlami3aturdaybeIithttulnrllltUniverrltyaadRollinsColURthluttatoswbltbafttr111111wingshlltbti1latCIruUtdreeulledtlitiltseerbIngSgrtatd1ufInttltlitIntertsthaRhagtnIIIUIlIrlhtnitwilestedhitbltthisthrthelIIdbutllteanivtramsutklltatlnsutlclpatingsutlclpatingahantKainebadbeknIntunltantrttrIhtrtoaall1tuauybrllllanlbrllllanltotosdnritiKliltgatuealuoninnyerrsrsIttltIstenniHItmlwrlUuItuttillnirersityladaladllvvneduptllhlllthhigsthythevItaIublIllllstIIftiletniversltysnnirItUlIllkill1ipuuspkIusIII1lIfrlllIdlringcaeksalIislitanyhallIIntillrnuntl111111111innnti1111hvlhtI1IbenIunpullfIloiTolTalltlni1olllillleoniinefillnu11II11IhaffIIlIowrsnnttrltlllselrw10ptSrllrrlnIturttlerth1011111RtlllnwllHlHInllnllinbOilnniiiUslut11111IIl1tlturdcenthllllllialhnnriliathIsflili1IIIIdIIrllIxilrclIllIllaruindhairItllurhiltrIuttIhyallatltliinl11111dninufarfIhlYtiythhll11rttupuiulIIrIhlIhtNUlnntNUlnntuuIh1Hlllerilltb110111111luuidlIvtilln6reucIItlutbttl1tlrhhhhlrhastotiit1111uptlltIltIrdmlall1auI1IIIIilulfdillirultlnis11111rltilelillIlCIIIIlunIlrtbihilIhiss1t55plrrHUIIhinth11litlie0111111amheIlr11111tintiiolntsIIftiltuiiealldlsIdelboltswireaUoil10liltgoalcklngHouleIhtllydiFastrous1lItIvhitedllicanopynhoat1FrlduymorlllllfNhlrisuiItrdIII11ftIOSHIOSKufliltMirk1IhollltptaiuartrlutargrthnragolllowagonsalldnodIMIRhllJornnscerateullhrmlmatertalalldfaunIntlnipbauntKrtK1t1nvnlueaHlItatsiutINUtuoIntmrmueInsuruaeeIntmrmueHInsuruaeeItHItMuttnierchnntuIIrchnlltMlcanopynlMiulalluulwurlhNorthfcortlfertlIIzlrzllzersIur11IIIthHnilstJCucMiHgallsnuIUluranttTillflrtdll4CoVtrtdoeloekoclockIIIoeloekhiIIIhithothemoniliiKnlOnlluowlnKadeglatetlrtlireprntectlonM1canopyM1canopyItuaat4Klbltti11t11ga1thOluhthtllthcfntitlzens1aattractdcen01OrktodhlrnlctlhhernieallyalltalnlartrrGalllcoRYUleGaDteavlllehrda11111andhliflumrOIlMnumerouKfrlendnfriendsutrtrdspithyforhilihisloasMtsCromartieJronFrontSUnda8ItallyIallyIluHllKiddestdtlthllICIaeurhIhtthiIIIhiulllesometllIlItutorIhtlIhat1rlllllarliclnstnarlieusalhrbrh01l1thunt1111XortlstardenrrIlorlhnrIafftrutterIlhlllhhlnltdnlehtifrlOlIlortINainhitttIIIlrlorlit1lorillaIInrldaIKIVtavtavitIIIAiuiuubttunttunItInI1atdfhllllrrblldrr1rwlllthiUohr1IItItIliIItIILIIlirelureIItjr11110firfirIIIusntinhlUitisrwtsdtlitml11111thtIllforlllllttoflInfurnirutinnIIrlitIIrrlitrrasegriathillwIlifnrnlIwldhIdfrtilllfromaljbrkaturda7artlllIlJUIIriiltt1nUlIfh1brnurntrfIrrhIIIrindwhltlfllruJWtrtweroIluctdtvItIJIJiIIIavIUnIHdhrImrutathUilJanltoohonsIauglassIauglassandItavmondondaulohtlrKtthcrKatheri111ouerothlrIHertlsisteralltlrKsisterstorbomhomIbeorthlHeomeltlndedThemothrDykeA1tooflapreseottbetheINCOURTROOMTerIANYWOUNDEDITwwTarrIndftHYlteti0tItOrsbiteMostTralicEventWltnaasadWltnaasadInTcrrelIauItJllautuIndrc1gulliyplltfulttctarRoarsoanoaH4MJatclonaldclnuHosartivrelaivrelaitirndaythoti1lolaiidald11100killedCklefDstettlvesWilHam11llltamUNyerserkMMlyNuundedUircvolbtrJlnruraitfleersAstiwarseriewlyenelrtsotulde4rdonlulkDonladcadbceabeetatrtedlorlotdyuainttinIurnaDdchurdlciturck5atltI3rNMn15iijaryrOIOrtedIIIhavertIkI111idJunrptvfsrlHrnvoveraudtlndnIroocaUqIroieculingtnrnnCoupertnuarperUppe4LlppetSkiaclulrcl111rWNOIlUIlllI1cotltlrsodBringomeeraomoonsHatedtestedaruItattelltrrfulltleadtneLhlllithinliotnitOmeer0ficersih11111ahcrllrasherlfaIsrellrtnuudrolodroxrlYohora4rlYohora4Itreutrtlintillun11IIIaJIreturaretUf8PtlneliritforeconvlctwlronvctoJnaa1t1JItlllialfhalfitozonInconbullcollhullelsIBIllsktsbelindfihntItarveyYot11111kcpolkethothetelclcUCPIIIteputyllIrurherbseUmaaWellnnaalaincilllleditsHIlHtrSIvestr1tylecolirLeouttblltabsUtXblltaInbsUtXInthotblaatJertbsaliloaideTheTbiJllrorsJuntpedHIPllrstshotOllenueIlwtrlOtSIetolrUnnaidhiltheblDdertIJbladeredtbsofncerloffcersatraldkltttaslbJtstetMcDoaabdCourtReemJtigeiresidedjlrtdalCaetietbetfcethelv1jarybultlfKttonruahsdmatoutIaIsronfullloDronfuslonlaoicesheloWbebwtjieourtbttmlAhotaabotorlJlhetltowrdtipperIooroaljrIet4thotbeptqlelearisfOUGrtroosttollleSomeotUtttheMpeclatoraUtetieakBOtusuldMcDoaaldMcDoasWsbrottesbskUetheOfkN8oMcoreomeeraofleersorsiMktaltagtketheItntlterbrntkerXoDouWwaatatilywlalataJwataIIftM1ltaIketiNtaLIIhaaidsaidtfcatIleD8M143IcDssldelhssaaeawillreoovarDyriatasdTkeniMwliskea6iisisatst