, "I" 1 'L ? t 'n", ol' I.' 1\1 i I I". In lilil I till*ir iMIiK tlhlar' IlH'>4rllr1it1: I. I U:. I' ',
..... I.ri'
!Ii"tc "OI\.i', ,, il-' tcii.' 'i ..I 144'1 .." '!, : : ,n .10 ,-__ r'o ; tt.1 ; :;, I 1 .i'I i i', |Ii"i s it "i. ,t't it tli'/, \li... it, !li.t> \ .' in > i ,n, n, ,,1. II I I. o 'jjktu.{ lilt' 41614!, I II i,11"1.I "' ) wi.i.*.l*. IIH| ,.It Ir"I, "t]

.'rt a ,.1) pe.r..! ., 1,1 1 vi i t.ra l In i. H I ITiltrrf .. ..' .If, 1 I ". l \1" ',; 111| M/h, l 11| T" S,,. t+ rl, 1'1.| S! d(I".v,. ft)d"t I ul 1 I.. c Irr lick.i .1!li 1' : f. ..l
> s ,
u' i
,. r ,i"u'.l Ir the' .** I In:,- .,.. ill' U.' '''.', 144 I ....i> ," ti ,. ,alit: a .of. I' .I.. i iI ,' .it i i ..l i I' 'It \ *111/11 t I'' ." ]I"i, *. 1I1'! i 411.4'! 1"1 l .1 I I' \ Sriui" '''., nl I Unlit, )! ,mi'l in' LUIMK' .11.ittiou. \ 11.1, llM!

"" .' .'' f .., I l 'I I i i t'.I. / ," !I" (1 ::141411; 'I. H III' i.\. .
I ,1 I : .1 s .1) flrllr/ i ill F. ,
1 am. am/ ... cA II.. v ir liu 'n i;-s n. I, i 114.1' td sl ; I' l I" | x .oii *'hirjCi: ., I, *'111 I r.t"IP. w ill : "i.ipvuf
I -
"Cl,.. u<*'< ,il I Uj.ifl 1 1 1 (II...* |, ,1s li. ..' .1 I, ? I Iir..r"ii I ;/ I 1' ': ''' ';' I'' .. I' 1L.f 1 .1 ; '' 111 t till" ,,. ;,1, 1" J t "tl. "11111. I".'. i 'li !I tin-or)" .I ,.t 'il timtt, I ,iti' ''iijjiii tn li"iii !

U i lt "'!.Urn t M In" '.' lix. .u ,4. .' i i.i ,:.. ; I J : I 1 n.11' .f I t ta >i' :' : !, .i 1,1 I' Ill 01.. II. l.t'V: IltitV: \I ,1111'1"I lt: I '- \M"7\T.M'/ "" 'o\ iu\ 1 tinlt, 4 ( "! 1Y. \. ; t" 11Ii .

i -nHit. t '," hr cciinu r.,jiii<,il i hI I. I j' i iir'i ,,, l '. ," 1 I' i. T i it ,it I ''i.I ". fr'i: .i |I" ll''. \(t'1"'l!. 1 I.t III I lilltt'iTS itlw rit'il'is' H\;, iv 'i n I 11".1 i I L li I ii I h .i I u NI I Ii, ,it 11' inv ['urns bilMii't. 1'I'r.>l I 'hi,* I'i''I.

j!'n, ,luvniotiil1.t, r ) .1r.; 41'41 i be i->uil,I I I"r ., M .. i' > riti '' : ,I ,I t'' i 4- ... 1 II 1 > !I'i I jI Il ? "j I I ; 1 "H i ,, ,,. P.I ll i. [I' |," ''f, '1 I" t I'M (Ih"! I441 l L l .. .ti,,1 i I i .4 I 11 v :till) t''I' "l' '. /11' l '""v..llil| in t tin' '11,0 Im Ilt.' HI-, mil In "),' r

'. :0 Un t'l: .J.)". ." .. ; !...thin tit i. 't .. '. c:: I I. .i t"I ;I 1|i' '.i .. '' I i'i, I1' ., II' f'I 1' 1 'H'hl1! 1 1' ,I "J:!I 'Itt1'' I ,rl 111'1" ,, I I'I ',.J' "" :II' ,, ".I.Ii '4I. "'ii' 1 pri-d:.I r4I'I i li ir'n 1 411111.1 I t'l'

a7', .hi77nn,: n tax ..I' It' 4.l ,, 1' r* 11 .1 I n ill rir ." 11 t ;r" I \. ', 1'' ', '! 'I" l It I 1':1"t kt JH . < )Il U' 1'II d'. |I1'! I I" t1 Jit' "I f 11| .! .. X I ,I'EiI, t I I Il I. I li' .nh $4 il!> lit lull. .) ll )i-kl"! Til ,..

> r r'I',e.t uii i liil"'Mi., >0. II till t ,I-K i..II.' .f fi.n tr'I' W I I'! I. I b" tin .1 ,. S ,' ,i'...- l .411 I l., M' n l r ,.''Ii'.1 I t.< ft 'uci >-.'I'| ', If '1.1' I i '! I I'' '. .1 Ii "I v l lt ," v 'r//p) !i", rllf",, ( .plain |1'I4r.r." !'

i4 n.t! f.;". ,' ii.l fur rat ,i i .I' 4L i 'I ( )1' I I : t V 'I I I ill| ( 1' 1' .. I ,- S' t p'! t I I'J! t ri. U ,_ It} tilnc .inii.iHii" t t l 6| '. iiI(J. I I ,. .I' I IIS .1.I 1 i lu h I "ifHtti' 'oil! 'I "'ol\| lftli'| nftk'l !f

'.. a th"star N l. rh n>U''l BI ." !'u' "I'< in ( > / I 1 It 4 ? ,. I "i I 1\.11 'I. I I LI : '"" '.1 t .1" i. i i.J 11'1 i t I Hi..J |"f lb 1"hJ//.'t Jif. f |IIJ'** i I 1..1'> i t11.1, i ..1 i l |I'| 'i' I III" i i.t ))4:1': > tiif t'flirt

luttniliii 1 and I ,i .HI.ITSHII.. | '! .1\ \10, 1 r.. i..t tilinnhv : f I| Uk 'i-1: f' r I, ,i t i. L 'i 1 < I ; !'it. iij' |1.1.' J"ll /ttl'llDt'in / .t' -1 I i ,I.i. !Ix. I h . tIP' 1i I I. I I" \"l. ''I" I, I. ri jJ.llr.u..lr//W". tlwlnh. I
nf ilo'iliV: Ide' MJ,, In ;rvi f. > ,il I rlI ,
|Iii --1 I'l-IMI" .t.l nnt3'n' ''pt tf 1)1) II <. <'" x41< 9 ''Jitx j ,It\ ", ?1""I., .I I n' 'l | -i .! i In' !' i'i. \ till"lll'i': y..I. ttfl\ > tails" I Id,lri I .' i 1' I I. i I 41111 n; tI t i ,,.n, M! u t1', f I hrh 1.1'11.11'.I": t r s.mi1 .

", .;..)i-, A..in** >.r nici'lliml i I .a4 f.i 1" i ui .,Ii I I "I1 H I!. ,I I' i i'i I .. ; .1,1, I T I I .'IIi ill'k.- a..' trj? I "L i. I I I |. .,II.| ,1! ,f ,11 i iI ..1't t I .1' 1'411. \r.I '. r"I'Ih.tv' 417111, .'

t 'If. "''.ill/ he l h,.r11.d '.n'| t..II.. \'to.l. < ".iI\ I r.t'' I .1 I (Ii')'' "' t i ';1'' 'I. :. ', ,i 1I-I." 11'1'1't | llt| i' i no ;1/,1/ in I III' IL;I ,t' Jl i .J it', I I. 'I"i i .It t I I" \i I.' .. si'i i 1i',.11 I .. : r' I f i I' ir

dreJ il.-l t Ort L ,,".1 I n 'iPi'! >mn' t.. -.1.1i I ., .1 u t !II ,,' < It"I'd' ,1 1 I! I' I I. I ,
', 111 t. i i I"i i I I v i Ii4I 1'441 l ill''I I d 'i'I" '1,1'I i I 11,1.1 i i i '. .d'' : .. "I, rhtul! !! ..t t 6 .f
< h fl nrj 'rxill III.4 (iitftnillM II' I r, '.i ''i t '1" 11.'" .L '' I (: !, I I '.. t . ,, ," .,
'I
> "i "
I '
but j I' '
: '
; : II I :: n l \1" l |I' "It t I : 'tl't ;.11 I 1'' I I "
)reualif. !in turn vl'Atl.re l I t ... J"! i 4 '
Nf ',nj, ,,|, J. j i ,'. t I 7. I' .I'. .f i tl"i' i p1 j '! '". I "i J't.. ., .< |I" ,' ?. 1 |(111 X ,I' 1111' I. I. .1 1 I : I d :t tli, 1' ::. I 1 1I I."

:"rr :u Ot: li4rl, 1'f1IJI.J Itai .t I '. .Mlen -'f : .I" ., : I I I' I' 5 '. i f 4 ; 'l I I.. t 'Ir .f M, 'lU .. I t ,* t tM I t.., .. tl. 1 I. ., .J 1 I.I ', p I. d 1 I". ".';1 :... ., ." ., \\tl.' I I.

11441' iil "I'n urxulJt"; i I. Ii, fi ,. !: "f'U .nlljXJUl 'u" fl % 1 ''I 1 T 1, t t. .' -I I a, I. 11 1 1 I. .it 1 I.I-I' t' I'I' tt' '! t t' .h . i I. ,' : I r altlt .

: II ll.H. 'i'' YnJ! "Yrl! v'/0'| ', .., .. I L II"" 111 I t I'' .f ., 1 .1 1.I 1. p"' | '' : .l1 : l: ,1 \I" rli'II' 'l i \ I .. !!1 '.\ I .v. I '" Ml I I hi I II'I .> .' \ j" I .f

*i"fne' |p.t' *1'tar 'hi. iifft-* f !I'I (t'mi ii., iI ,1 a/It .it") m ,, !, ::, t S i tf n'! h r | I t. : h XXI I i 1" I II ,' : 'l.'I I' "1'II 1
\I 'IM L''1) .h4U.tritai, .,fittid'' .l Ik 111. .1!.1M'I. 1
', il. ,, 'Iii. 1 I 4 :, ." ,. ..1 "I l' I'' > ,. ;lI t t.l i. ''i. .. -I. it I : .! i, 441 .1/ I .1 I I.; I, x4111
)t. um |itJi O'l I' .
f un' I'UI'.M' ; i (1( i '
.*: ?..I.> d.i. .i",i,I jvn .*i>,,101.!ir:'<' in ..'" iH 141., "1 wtMouli ., d I, I ,.11'11 t I'1, !< 1. t I" "l Vt t, ft ,, ;i 1' .. ,If. 1 I"* t 1'1 t U i 1.1, t. i 4lit All >q.i| I'' 1."I 1 ,F'.h".1" "t'''

I .:. 4 ii' il fuibtr; arJjiia'f 1I I nr 1 \\I ili..J ", '" r la, : II, M I > ,1'1> "I I'' 1. I; |I" I H 'I.I ,v > < ,l I' *, 'I' 11t I '>. II ,t'i' ." 1 ,' ._"l. ; : 0 1 .. "

, t < ><,0'". n pin' < f (O.! ;! .ni. 1141144 I I'! i v i .' .i tI, ,: 1 ; "W" ; .f I I ,1 | 1111 1"1 l I. i t W1! t : < I II, ."j I ?.I'I I I .' S. i:1 I : .).. I I I t'.i I If.
i e Itt. ., I..J ,n..ril, I Ilv,! Hri" .. 14,1! u- .. .
in. a '1 ,
r 'I 1\ I 1(". Ml : '' I :I I. it I ," till" .1 ,f.. ,I. .
t'.. '. 414 arc1 Iirr !Ki .. 'ni' 1.
J H 1 ,p. :\ / 1.i:1: '. 1 ; , j. r. I .' w 'i I I .f.t i ., ; ,I It I I vl I 'I',1 i i I... .. < ., rlr vI
"r tl ,
C .. I
ii E
1 ili
v n< .g4J.ij I 'iirn > '! ,. M -
tl|._ ..' r'i '! ,IL IIV. I -li1:! : (,i..x i f 1 t t 1 I'' I.." !It .I! I i x- / I > r i .i I I.. i I urt, ,i1.1i

t, I I' T rhttf4'a: < :, |1- J I llpt! t 1 ,1. I'| 1 < 1 .1. ; < (|" t,. I !'t I' 'III 1I. / .' II I t II" i ,Iv I- r"' i I'I ', : .1 :* ., r .:,.cbj| ,i' ',' "

- ."> t I HASH. lkl! >,,lv-i I .IEiu. I TJat I i I ,1' 'i i'. V .t' .(. ,,' I I. I II"| V '' .' 0 | t I I, .. '. .S u .1.1'. i i.I.L." ,1. t I') i i'i' tin. 'r.' a '' 'I. U.I. ,I.da""o"\ I Irg "

: ., 3.1-6.i; ; n-i. : ) t- j <:t yy,4 > ,.. l .....*. .,:f' ,' r. 1 .11. &I 1' h. ... :::1 h I I 1.: +... .< ,...tr,...j.l ""f-I..t.41i-"i tl1r')ns...._ *.* .. 'I i., 1.1.1 'I 1 ,1 I 't.. ',IhQIIit[ { IU .
(
.. ... ;
-' r i I ,. I 10. is 1411 .i'tII .. I'Id y rt 'i.1 'j'hil '
t l 'J 'i ,,t > i 1114' tint nn I pit t'I .mil A //1:11I. I. > .1"! i I t.i 44 ''ii I il t1" f I'.o
Good :News. ".Jh.r .. II .gttt 1. qqw ..... ... ; I ', ., ti 'll'l "f'II"r'
' p 'tL)4! ... '." IM ; : ,' 'I' r 11.11 I. I'I, t't w. -HI, < f I h. I' HIi'I X : I

J" 'I 11 ;: '. ..i.r.u..I',i: 1 'uku il .nt-'l.! ..1! ?r t,+infu!,,,., J.t' .. OJ' \\' 1. I rl4..t4 I ,, I .,. i. !L ," I .1 I [t"!,l' tl! I. 1.1 h "t I 1414' I'1. \lf'1 I t. !I' i I i I I' ti 1NI, .1 1 II. 1 I'ptiN ," ,
:, 1 41* pul.hc ,ill.tl I.I <* i"f on il I 10\.1'\ I' : . >, iI
lilt > .
> t s 'I' \ ;td t1 I fin: ,I In.f '! ni
t .
t T \1.1 Ii. p9 "% of"! V I t II I rt I I. N; 1 -| i i' \
(1I"1\\
lil.K KkllllllllllC lll illlV. et ., : r .. 1 t r S 1'<4'11 I. I 4 .. I t. 11 d I 4 l I' 1i! ildl I' I' I, I, : 4111, I
.* ,tbv 1 ? tlof: Pnd4't\ i i. M"n j. i d J i .**?> : IV; i''" ,. ; ,j I < tl 1 ftI'
,
a '. I : :t. I r x4'1144 : 1., i ; I\.r.\ "v .r I v "1't i t IhJ! *. i 1I I
,, 1D,1 tU. I .j'i I I Itt ,
t I 1 4 IU I .! t I .
V t .t ,: ", it .. "i'7.'-" i 1 I I l' .l ". Il''P 'p. .. ., '' > n f : t. F* %
i J II .\1.1 I L Ii1 .k p .. :H! '''' r' ,H'' o !I' .
..eap'h 4t.n'. .4' ., ,'t .. .t .. ,'. '," i i t 1 .. ,1; .I .. ',' t .I'11MItt; t' '4tn. *. '",.1 > "t1' n,'t '' 1 I.e .:s".' 4rI4.1.| in I (ti I' : ii't P"\kf i :

ri I :. u.. ";..... u I ..j't 1 t 6 t j I I' *, {Ii!" >. A". !/t| ''illtlt.{ ;: ... t" r
!*4:: 11".1 ,t. "n -, .1| ;,. (1\I r.. <.." rfij:, 1j \j I.. .1 ,IRt, V. : ,.i r it ..t'I I i I II i f f. tlf 'I'jv.r'iioyu : T. II 'W'tttr forF.11,* %.

.... 14 l r .I.. ," i 1'HI I' rll" 1..J. I.
I111 I .
'
'' It I I.
!:. .' -. .1 :_.1 t i i > .. u- l.; ,in HS 1t >
> l :. "I . tt ,.1\ r I 1:U.11, t11N--ftNlie[ 1'11' '. \of-I a
,
f ali, 4/ ",- I .1 I it 411 !. ,u,{ a! .t' W .1. tt'a '
4 l"'ti br .", >,.K K *' t* I I. ', i I' I M.t !.'i', e" a j4 t 1'etl i !'!:\ AiH': ", Ttu 3.

(1114( t.7a,ii. jr? 144. ,,v. I\I..h.m! *. *",,.. .. ''II. '. : ." I '. .x .. .I.t\f! 'IH'1"1 \f hc l&tk. 11v V

tr t Pt t 111.1'! i .. . 1 with tt MI < it !
tf 1 t .- 151 5 $ i I, I to' r ,4rt a' 'f.'J I *, '..fI'/\tl..I.r' l4'fCfttl, lh \,1. "n.t \ /
.. n. 49, i'63SOUTHERN. xS .. ',1'1! ml '
; tflit it. u.
i
i i _, i i 'in I t.rar Satas.t t.e.r" I.t ;

.- -- '. 1 -.' I I. n 1,14 'iaalit! I'i t ..i.4. > IS a W'>! r| or twin. ,n
: CUU" I IVMCC.Twrllt V r f .1, .If -iMittf, jjicr.Jo!. ) !ftrittt4rtQth41.Q3i1'

Ffd trod .-..-.. -- i j. .llc. V-J,' '." > vt I'' u" vl N1. .
144 ''I' {r W'i .t' th, k fij.!
t 1114 111 tl IItr
( {lP.H.t"f': '- ...".. l.rktt j ft CfVO..lt
1111' I" 1'1 4444 ... "). k' t. thl"$ ltl'a; I, a ru" fihl u>& d.ipv (

> iH|K. f 't 1 .1" 1 J"I' I I ""If r41441 Lint If4'.I.lih' t I\tlci 11111!:
T *' '.,1n. ... .. r I I . . I 14:1 :
> t j. 1 '" 5 -t I.t'i.ft'.e.: : ) u..t.1 .i'Q; '. ,
lr. un. I irJ .. \' t \ 41,1 .. 111'' I ".\\i Wit: 'v-xv .or.1,, ;lini go ut to de

y. 1 t qpr; r ,. .i;: :tltc, i ,' 1" .It ir.il iron ttev? ,. '. ;
.-
'
.
-
..
t
t
....r1" "If" r .
< ,t'
{
-

', ._ _A. .. ,,' I-- '' .
. \ -'

.. .. r... .
..;. .. --- -.. .....,.. .

ra t C .... .... ..," ", .... : .
$:\ k. ::11"1'. J' '. lit

.s ...$
4\i .... ... l tlllr.: ..... -r J'" A- -
.
__ V
t" _. _. __ ... .... .' ,._ ,, .. --.- 0"0". -'r" .
'
__ _H,kLYfrytM r.rRll ,tG ,l_ t r tld. rti't 7.u .._...--r, ,.0, ". ,rr-- -.z:"" ."' ../I'.. .. 1tc.- '<' ..... "'I


Of: r Jrloriba: I( i ;l Sentinel l ( ':: IK' ft". E 'tnl'II'k:' '1' II' :< < I : ,. fo' r' : : ''"II, &(J'.1-3 :"' 1. 'Ulf ."..: (

.' ;, ,, .. l\ ,. M J" : -i II y .. ,. ,1' t 0 I I'r: -I I i'.l.lNns.NLIiNI'S:; ) :; CJt!'1fJr.t-; ;. '

: ''i" I M l ; I f iti ; ?.I 'I, r : IIII"
<
j it' {
1) i it ,,, ,, "II .j I, : I ,. I. : A i ., 1.1.i i ,'1'' I ; ;I '; "" 1'ttlla'Nr'1I'ell.; ; ;I [ & (;eo< Uallroad ,
V .
? hnh 1 i'111.. I ,i i'] M'ni l >air. .I--: vn )K ..* .. 1I I I. .. ..h. .. .fff I. : :"
l LLAIU ut, PVbriim 3, tef.3:!
\ (;4'L. tVfi "
'.-I..T..tA 1ZA'f: q,1 :: :': t > n 1I 1V i I' C'\ \ n I i 'i V' 1.11)\ r> .M" ry 9 !h i. t t.i.

-- .... .-. :. ; : .'U'lu.\ \1.1 1 J I.. .. I Iv J ; li- i i t !1''' ion of Ihe! |"Vn-'ANI.. Arid ( !t. .

I .1| .1 I I tot BmiuuMIO, jmiivy, 11 1,,,
TUCSDAY.: .
Avnij-21: )JO "T ,\ '- I.. I I .
: i4 .
I I II
.... .... .. 1' '1'I'
-.--..-- I SO'I A M.1
\ l I .
I
'Iliv' TiiJ 'Vtit': % 't\ d ", ," I, \ I.I f I. I'I I V I 'I.1' .t' ,. .00 \ M. I i

73.. A M. 1
I I .J : 1 )
TliU !1.ei\.lfnl, !, 1 ,-, ,1.\? !, l + iV "
i I' ; US.: -
L ,j ,1 1 i.i-I ,
", t I. .L.: l I. w "
Jn'"t nitfl.l. as II-nai, !, !I. I I"" .-t.4 ]I.-,' vI j, .. 91', '

)bnl1.t. 'J ht' s.. :t tt ,. r.r t,,?,'lr., ,. -, : : ', > v, ,,3'1\\1' \ I
P, ",11.. .,..1 ,', :, II) I "
4I'U' Xf.
\ lmnltlil'n11.I" 1 "' 1'", .. nhlil: 1'1': ; | ,L t .
1" :. 1. j : I J 11-!. > '
i
'I! its
'fn "
tli I tri} ".*, HI' ". jjtf,." !b, ,' 1 t1 'n'i, 11' .
| ( "
x. 'o(1: :
f f' : : r. ; \?
i 'tiiti I 1 ntii' ) M f .. f\! > 1I"I. Nl!J. Mi/tit, Y. I I', \ l I" B iwf, ) ::1"I< Ir
,
'1.1 I J I v
\
tcil( | ,inniil! /u I M 1 11n'i.' | /1111( t.,!1r'I| th .it !l1 j I I r r. i i t', -MW( .' ,
,
.
'I : "I 1 ; .1'
("I'moh'I', 1 i h. ii--, ; rm ilic < ..-n| "t', { ... ... .. AMIS-\ .j' I,1" v, 4.,1i' ) i;

n !l llmt, : } t tin- tfh'fltnvff! \ 01' f't'ff.\I'.H'l1.\ i ...ii< mi|1. .' j ., /I..1. 1 ,' ; {IVV 'n,' 11/'., ., ,S V I', ..,t-1.n'" 113 o !t',If .; I tV '. ,. I Ii ." ," 1 >1 T' M.UItA,\ VhlwK1. : .t:1i: RAILKOAK
', I I I Y V: r"V .I

rilgbi> } ilt'{ -.iin, f.i, a |Li j, I II, j 11|, ,, ,j.iji.'i' i HI ,. :It 'r'.t, I' IIt': x .A 1 1\,1'\ I ,,, .. L L. t ..ti.'I.( .

f .
: : ,.v, I. H A' *! ry \-tit",!r. I Iis '. 11.3)B .
1111'1'1'11'1'1 : <.
I 10' j ." (,(-, ;t't ntldt4|| 111,1,] }j. .1"|'l I X t t1) \ I
t ;lI; i A.V \ .t" !h 1.15( r M-(
I :!? < TJ <:: '.. 11* : 1\ : "'r,
.11'1'1111111'11.,1\ \ \\.ter filII t ll, 11-Io., !6t,1 I 'I. s .11'l.iy.t.
)I.". 'i. \ r I I I. \ !it-Y 1 I'-iti I.

1\1,11. 'nt 1,1,1" nl! tltt'I1" 1 j.J. nn';, ni: 1.1.lof', ( '. ,. I I., ; .. 'L1".1! I t. r ,,,'. ..SYKAX: Sup'l.

1: I 1"1",1 httfl' "t' t f'11111''Ik 'r-tI t 1.111-, ..,' : t-xi'
'?. tf ( '" !t ui-il !I. \, it1-- n \ ..1't\ I. I. :' ; I. >? ?-' .

I""I' ""I t\l ', ", 0"\1" 7 1 h. n"I"Ir "fl' "' I V i '. ,.., :intleln\! Mi.il'-
\ I'JJn! -i I ) ,M M.J*. t i I f. V I" ; i 1' j. t a eV I ii t a1 .< i'J' n>- "

1 i 1'' II v. !t.'If!! t fir.: iiti! : L '. l" V- v ntti If! >reruus inS ) -
.f! \ fir, ;Mi'Kn.' l ,, ,,; i u. ;, ami 1 U.: Ji.--fc.; .' > ; J,' ti > > / M l, Nip( |

-"r oi> I tin: p P, [i-i! P iflTtd.l.'i.rt -, ". *. '
t I. '
t.ilt'M ;
". / 1,1 "t -r. ._
"i' I :" i- 1 lrun, -I'M" "i. i i I l ,, |t1.| > *\.r> ,. --. .. .- .. : ,' : --

I 1 ., | ,r ., Ml. 'I I I"SIM 'N'"H .
.p--- | | 'j .
.: .7. \ ; ?.-, \: 'S I"'n u" ." f! !> 'I 5 apul' 1" the! (
} 1 i-ii-i, .I| fi, 1 1.1'. ( i r r i ) i ;., t I .
( ( |I''i-, .I I* 6f llnmltt'' 1
1 Iklirs: 11111"u'It.J' ) t t. tin, i I ] | i't.' f : A I : I ..f' ,
i n I i -I.| I II.I ,-1 I !. tit AllllUh'l" Ul f
| lf\>:3.; l lf'rtf i/ / ./. tt V V : I i I., I .
(1"-/,1, / ; 1'I t. t. 1'i >, 1< .I'P ,' ,, I'.1 i f, oiietljUil.N
\ V I II'! : ; : Y. J.,1 ,..VMv.'i
:
QuifM-t' 1"11',1 i "P, .. i' 'd'' ,, I r > u I 1"> > .. ill: i:1.! .i".M', I -, t. J I V V *
) ;; t' -.i 11-6,11."
litliitfon, ; 11'11'1.' -in'" '' I "1 \ ". Ti'1'" '' I"I !j. !i'li' i i i ., i t t. 1 M 1 | i if< 1tt '.HII'' ,o'I. \V.J. I. I,1, ,j. 1 "V B V r t' '. : I ; : .::
-
"WANTED
I.,1,1: i '. : '.j V,' ,
nnsino on. W' "fll q'\- .lrl" f' ? l lA :.. I'I. : VI VV
I : ,. t. '. {1""! : \\1l.\n'HI.-j'! ) ; '' .'''ii Ni. I
"' vioti'nn;; l but! llipnpii I t 1" '"., H i t?, I i '". I ) I., : ((1" ... '
,
i i-iiin I :, . : i" M > < i I' -i r- u i ,-, i (I'll1 "f(:>IIII\T| \

!Mi tlinn U ,, ', n V, Ai! }1. '. r tyl'lcll' ill', ls.'i-. !
niir! owii I tdh. -u..l, J <: ," I ;a aI. I I ; '. I. ,', .' |
'"1 I -* "* ('I' ''> v' 'ill'>!> 11''*"
tthti(* I lrt.tc nn'l ,>t' I : I , 1I... I 1"1', 1'1' I 1.1, ,I. I IM ,i"i' \ ', "I I .- I' I I I i 1- V I, VV (I. ,1 } : vt" I !II l lI'Mll.'l.,'
.
i, .Ir, 1 m I V, .I I I .' .1. = : 1.1. il
,:,,t fll'l, nflnottlntli\ | |", 1 1" '" h. 1 1'. l .-> i' f i' V. .Nl.LS.
i 't.} :-i 'Ij"1" i i i' i i ; ii- .

rq'pr| ( llift (fin.'I. t ;i ii | ,- .., : \' I' II : ; 1 '. I { 1-1 l> l l. t-,.' ,,t" in,* t.i-'i'i .ui 1i..1. t',, "' 11' : I > I" ," t I d I 't i \ ? .\ bV 1 M !1".1''V .t."I 1 I .1! V' > i lifk\ >, PH.
> .
+ '
1 j I ; ; : ... t t r VIS. ',," .i i M- *
,
tinfta I'oftlll'kI.t') ; 1 I iV I -. !tli!l V V ]iVV / t ::1.1; It
Ii"11 i 1 i i wilt n I 'A .
r ,: ; I ; (" I' [ ; .. IV l4 V '. .. f V ,.to I "V '

Tlio '|1'1f! >tiM| HnJI,, :ni f I ii.ii\, : '1". ,,,ir, <, : : i ( ?" I 1/\/ l.li; I .1'! l'i ,- tl, V ,o" t 1"0 I rI : \ ;' I. .. .. ::Lc r'3.trlJu :loon.M.'i .

4 hi "" '" '1 r.\I\ it.,1"! i ) > M ,. \\,1''". I .11 1 ul'l tin-Ill,, I.! > .l'i, I ,. 'llI' ,. i "I ,.';li "' t.) .,II!.j 11. ,1.\ I ; ', 't'1": :" HI", : i J lltllN! I J ; ; KIKI.UM\ I > 1 II ISIlL ,
I i
I 1 L, r 1t"IIi. .IIU# .lI 1 .i"! ..r..1 LI L\ 'i.\
i. '
I trims! witli! ((11 eir; fair "liftiii ., 'li, < i >,> '" 11' 'I I It ; '

I l I hi V I I I 1 I 1t I" i' VV VV o. ,, ? ,. 1 .M I i --- --
.
IIIPII' in t ili.. .Miiv tiini'n" 'itli iiii, | '! H.' i) > i I t I.i ai'v I ; loinv
S' | : i : I I .1 1 I' > lril t'i{ vV: 'II: .JM i ii'iiU l.
"

vcninrm In ifnllnritcv' '! lIul I "- < ,. 'T, ',I'. I \j; > .! .I: ,' ,,' : ,, ) '1' ,, I :. r ,. '., 'd'; 1 : ., 1 1I
', ." : I ..
I' i il .1 .' 111"1.\. "it.: V 'In. I VVVV ; : ", J V 0'" I" ", : 1 < : ": '.1 ,..:: "h 'I !' IV \\ I IC t vltlhutY, .to !
I d.{ ; ,
,
{ '
in IllHibt.r.'n'nw.' frc-li 'Vim t; I '' I t V. . .
.
Iu ., 1 PI" I..t"' tt! tih."." < liII'I l i I ." ; 'fI' I. f' .t i II.) .1" 1'n 1\\
.
lanrcU' won1 tl"'fi I I" wit'' 1 tin I ; i. '" .nV ? > i I i ,.t''J! 'I' i i ir I 1 ,, t "a"f;s, i I> I : -' 1' ;"," ).i t. ,; :' i .i.i a i 1 ;I", ,' ," rt *
,. .r frjt --iii.; .J! 11.\\c. T AI\i. n N'i i'''
: : I "4V i ; V2.j,. I.
: ttil t
; t
1111"','. 1I""I'"n"\\, (>ii> i i ., 'i. :n r" I .. '< .I" '" j ," : A IlV; C = t "', < ,. ,VV 1 t-. '; {i'> ''J"! i .r9f. ui t Dijht!
'rl" \
; ; "
'IT : \
n t 'I 1 I i'n VV .1.f."I \ ,1 : ::1' ,. ;" I -- -). ****,- -, I .' ., , \HIr (11V1 t 'ksi, 4f 1: ,1.I i iUnb.tI\0',1;! V
linn ,
in ili'r i intin
vini-itiir,,! I | n.ti' v, I 'Ii"( !., I"q'/ ; frvm.tti .,
:, f t ,. : ;J"i i.J'u': : ( V, !,.t. .t\; {< utJ4Iid4/ l ,
I ,, '. 1 .1' I II{ ? "in J : 1"1.; r. ; V : ,
i, If pr v.klbir| | rpnfp )lr i l II'M, ; ::1! 1 tli'i, -I -i -. \ I in f'r.< .r. ; .

.. I"I I I ,, II <;.I'< W"' ,4'I"'rbt. \.At. VV l .\ ,, I ', .p.. V.t ( 'i I i !1' Ii ., ,f5 I \U I'i..|(. tp ''Utttl-'
.
I1n.llI
'
vjilriiir, 'i, rthn j '
rr an
MI.if.I', i *
,1 I.
.
I .. 1 J.J"I J.\\ bt ( ti 1' ''. I ? "e aI ,. ,1 j' tF rlV: V." I- 101 1 ir .1',1',1! II .' iia. :. j. a1y:

tin1 u w: i I. I l'. ( uVp: l'i NV I ,1 .I; '
pM-foiiii'iii1.. $ I t\\ -, -i tin I I ,1"1\1\ J n ; t > t tt ; ,. .'. 1 1. 4 1I i. > i "
f \, liT : ,I h.,: "-hI. ". ;' i iI Of "' ?ii hn .
; i 1 j' < r 11 -
I ; )
.' I I 'i"
| c.'irli VI t
i i'i .
il'i
lrrvf.ipi !' !
on 'H "
| Fr'' < i III'i .. ,
"
1 "I )\ : : : :., \ rp
1 11111 I ,r 'H'' I I .' 'ft. j" I J . q ,J. ;-
"iwmi' wfinjf\ with n> 'T'i"i. ?, "i'.n' ,..f i ii \ II ; > \ I ... : ': 'I" ,, ; : >' ; 2 noi >
'J :
I. ,I' : ., I' '\ .
4 r 'L.\dJr.1 : ( . .1.011 i .
l> / Ifliltt-t fi-u' (, 'I'll" il.t ii", .' .', i .. V "
i ; .
t -.H' "I- i !r: .' i : .\\1 1\Il ; 'at ,IV ;; ,ILNT: : j ; ', ;' : : I '. J \ 'L; ':" '11'''' '" t : ; I :" 1

11"11,1., ,' I'4''tl 1 'li'ii, 'ilt! i 1 'q' ; :, ''I ; I hi ., ,'.. ,. .., "r.2 h.
,, I 1 .. lie :>.' ;4 iNr ,- A'i': \ /try,; } n-t,VI!I <- i .,(..: ,, ; I ,, '.':' 1 ... ', :" r 11 ,1. \ ? : 'J' )0'. #l'n.' t rV r. j
? I i t \ "
10t) 'r1NnrrnU'" I nV''I' Arln-, j ill| ,.u nt, ; ,< .*, *i\"l'\ ".I'M' V / ViAtsJvv. ',. t'S.iI; Ii ::1 : 6'' 1 i ," ,' ';,1 '' \ i i' i" '. "I 1'> \ HI""t:. ,1 IU I,. .' J

) I ,, Hi l'i ) V'I, V iV i : p-a! :3Jl'i': : .. 'ii- ?." ;rtll7"l! i:I :;: ; :. I'dI', II:,.' <;;:: ; : < Ve:;:: V ': 1V9 I V :VV4l ii '. ',' M; '. ." ?' ; ; ..r l 1\ ,t.t t fur' ,, "lu-ii; u.ftii' !
so' 1-i-Jti'fiil, ri m) ;iitH'i| t>VMin! t } ti I. ,' ,'' i : ;: : : ; : ;' : : (}: r.I :: : : ,
: > ) < illj
', 01'! ,"I" i I V \I.u" 'r, -7tIIn'.P; }V I' ( "vj.j' ;, cti I f. t' ,,' 1 IhpIV '! ;; ;: : 1VV J p r !|.1'' >, lfl'flui| I j
In tlip interval brit 1 trnn\ 1 tt| ,> 'fcii.'I .ttrt'tnnlcir t( 1 ;?- I : ',;.t 5" {M <"' .! v,"'. '., ._ v 'I'I. i V 1 ., 'i'.r' M. ; ,V i 0.'.' Iwf-'il. tin/, J ., III'4| j
"
1 in .1 ,1 I. ,i'I' ; I :4, I.IV"VVV : ,; ; ". ;= i 1'.' V .. ::1 "," 1: q.V ; : LIt/I"/ : i ,, .'' .J ) |I' ttVIr1.'V! tf.qiVrnrs ', ,,

term. till' fIt..t| '. nf ln. < "ItU'tltMllt, ; N |bt! '? ,.J! (L"H : i t'V: :' ,1' I q'' V Uli\! !I. lfA! ( >4J,;>'T.-, uA VIs,"Vi t.. .VI', V I l' 61 t .. VV V V )sVI" ) I : "I '"t'+ (Ii V I .. .'
wit fin-.l't-l l' 1 fri-iin fluent' lit'-, I the MiO,' IHIIM,. ,|f\ii, '"< %. Mi--( .11}'vi5M u" ij'; :'-'t-i'-t't-' J 'j rl! l Id t tt. : :' j T.j,. ': t I : ': '

i;1'j\ ( .; "I It rn t' : : 1 Si-it"; : 1'j'\ .. .:, r" 'I.' \\', .11
lm--1V j' I "
'A' liloltilotl, !, fiHl s< if.fh'| alttilrkn1tl''rIn) | "1<-ne ftl.I.' {I' ( : Id. V :: : ; I > 'J .' I.

1 I I 'q t.I; .. |I' ,, I V 1 ..1 j ( riUi, I i'r 1 !tb- "i"1. ,J'". IjvVv'. A."' t!"il.T.Ji .- t, ) \ .... .., V .:' : ; ', j' ',I i' ",,' : ..' ." ).,-" VV r i -r 14 7t9
TliP rrtlKic N'7461! HUP llic nppfvlnt.H.li \ .' ;
,
7 Vnrv '
; ''i uS'1 .1IU I : LIVr-.rr::
( ; | t .I i :
,
.IMI. i. '\ ' : ; .
.fru; : I \ 'it ; ; ;
l'V r' ; ;
l ; V i
'i I 1.1 pIt VI )> V'l )
;: 1'1)) 11 I re. 1,1'0, rrrsihu'" I nsrrtIt. t .,i't, tInrr't { ,_. _._ .t 1.t ..I r .l 1'.t"( ,
I' ,I'I j' .,, I .
j I, "Ii l 1111'! I I' tt. I, I t'ni'' i ;! ,r, ill, I i,4'(1'" } f. I I)! V1', 'i ; 1 : -- '- !( "

"I't// "'II1.I 1.,1'., p'l1! ,tI4ll!, 11..<' 1'111-1..; i' : i 9A t' "flh' V. r" 01 M t ,, ", 'i', '.r '... ", !t. ; '. n t t I f \ !I. '. : -, '; ;? *' i !! is ni I : : ; .1. '. .
r c 5
r vj : : r r :a
:
t .
{
1. '; I'. 1 .lId t. I' [n ; ,,' ; V j"
h> ffitP; li'II|( itv Irgn.. tl.i,, H.-I 1 >H. --i l.: : i II! r I! H \ i. .. t .. ; : '! s j' 1
.
tor ( ,llll'r.) ten" ,ip\t* Im'uiKi h\| hi. pvpi11 (I..j'itii ; I !I. .V4 V V \ { r I'V' ',\\'r VV "" 't I. 1 '
'. "ti.t III" t Ilh, r, ,, u ,. 1 I 1 i' ) ; v : : 'r D.t t. 'f '
fitpnwii'p" on /tin t ;inGn] ''I!t tl"l'p \ I'I.\ i < i i r M i .! i.) I i-: 1- "l .. ,. : t. > > '. VV V'.1: \ 1' :11; ,: ( : i ;c.; : :, .llr1 I 1t'rti, 'j'O; J JL

r ,"! :\r.f i- -. 1 !f' I. I lint" i i i i !L- I t # I I I'y. ,
.\ '- I i -: II, ,' !l' i ; t ,q, I "I ,L, + ',I } t V 1 l' CI 1r ,
1)\,; li-f 1' "". ,,. i"J J > I ., ., ,. I II II ; .
"
," I :\ -i o1'i !t. l .'.I. : .1 : V I,f VIII \\.t\ I ,

I 1'h.'i"' '. ,, .,' '. . -_. .. ._ V I : 1 j \ ; ,. .,. V .V ,'I : oI I, I. Vly 1 1I

\ L. I ,: VI a
t ? V
I.-V 1.. ." -' L' ,.oI'< '" p .
1 I' !I'\11 ) I I : 't'' I t V a i iI iV \ I f !t.. V Of >! > VV

.. !it. .. .. ...l .. M* > I I. I 11,1 I I' : 1 i I .I' "J 9 Ir ::1 > ", '''' V ]j', \\ I r ,ii

,. 1'., ;, .' "! i' ..i ,. J r i "i. '
.
? '' 1 1' 1 \ V IV I I' 'I.1 1I .
: ::1 I .\ A : .' I r'I'I i 1-1 ,
'I, 'r'l I : I
'1", I O { i' n" 'V' VV V i ? i : u .

t' ,, I," , .. 1 ,nl I h ,It V\M: I I'M'U' | '' I"I V IV 1 r I .
I r 1" t. ; ', 1,1 t' I I' .' .J' ..1'H' ., . . .,
\ t .11 7 Jn'l'" I. l-ir I I'. t i Vl I V. .. r.
tt''lnnn\, : I 11' :"I( t. V .
\ .
.1 1 1LJ1:1il
-' ,ill.l ',-11", 'V .f I ll.it.. t 1 V i iid. ?, ( \ 'I' I t ..l;: ; 'i "', I :

'I $11..f"n. Y 1 r t.t .1 I "IU/I/ IItH ,V 01..1,1 V ", 11! I :; I i' "I' II : \ ., V : : *} i :atot's No tioc ,

I ') .' ',;! rill I'd' t tm I. ", ,. ... I.i.: ,' '
Tl br, l'nl'l'f'tt'.t t 1 1m.I 1 "I,.,1 1 III '1'1'1':1411\ ,pi. 1 ". ,1 i'i.I,'tsi. ; t'ttV,
/ ; : \ ., I i f. ;. t ( ;"- + |
I i I1 t. :
Ii: .i i .r"'I' :
t tl\ c .nf.'U!. ; >nl\ \ !1'1.! I I. I 111} -fi.s .
t Notys: into Ihl'(' ", "pl.-is-' ."*, lit .'. .11.\\,.-. < 'i\ M *;,i "i .'V i ; '" c' j I. I VLh. 1. I'; I YI : > .1 ; -f'i' ? 0' ,1- -Wie f JV lly''
Til. / ,
.
;1\1" : 4H it. i t J .t''t. ,II ',t. ,, i! j
.*, ; 1 I" i t ir i' rV ( / t 1 ul V
>
i. ,1 > > : VV : ;. J : .. ; .:
1. Tll"K;* KMIP| In ft 1" I 1st! I Ipppml'cr" ,',,', I", t t. 1 Icuct. (lr l "I ,ll"> V ii i ,S ,t x1 p. \1'! I .',0' s .1 I ,- v .- .I.! .,',. .( J'l' 1 ..,

1 JS'52.; tt'n'i' tc|, >+ 1"1'| ',I i-i-i, '- hVV I I I II I i1" I", *' I > ; ,t p! t 1 '. 1I I I.1. it' V ; 4.'I T ,!n; I'ur. ;:ii! fi.Mn, hIr, r ,f ;

1 4 I tJiit't-'ijMn'( !U H 'I .lrl -.1., r- 'I"i .. : \ ., V .11 I 1 V 'V ;,
IT. Tli.iUiitP'l, IvlwppnTWml.p| | '. t 1 ,. .. . .,. .. l : : 1"I: J : ... ,, !.; nJ\: !! { ;
i t I" t ,. ,, ti' I. I I i. I V "
IM'I
t15 ii 1tU111 I 'HI VV ,
Ifi1t2I and, 4tli \"il 11.1'1. IVV n, IV VV, ,I. "I "'. .' "II .I' V.1 I r I" I $ ,n !. nr n, 1VVIeV J
,
( A j'II1I.| | ivlt'i/ : i \ .1 i '> |I" t" .' '. I I Id. T .' I, I""II II' r t tV tatuillt

HI 1.. ",, ; ...1\1',1/1, (' .- .- -Ml}) .lnis'1,19P1L. \ u1 t'lUMMS I > i II.! l ill "PI"! I 1 ,. It I .th" ,' 1\1: \ ; h'' r V 1M l'

Tin l Ir-t i : i.I lu ,. -." A..rt (I'I .I' I" n.! .VI'' V t : n u,I ; lrlllcr'3etii: .
1 1. ( t nr > fntiiliiKU-, in"i !tt 1 IVT n4tt (( 1"1 ed"" V I \t V I' H 'n qt : > i ;' '

linntls 'l ,"Y") 'I! H .' ,-.1 ll, n ,I'p, A '. '. h t <. ,i-i"" >"1s: I "' '( WI'll -. ". ,! ; -, ., \ 1v '. j 1 I ""t{ 41I ,; .... t; : :;:1' . r .1"p'o", i I I r ". + /y S
ll ft"i' .
atri 23tl AITP'; /
or < : tun : l 1"11/1 } ., .
: .
.ill- ,' ,ili ,i.t.'i4'ti\ ,tinS; .1 -1V. ,' ,. :" .
l ; I I "II. 1 11 HOU! < II ( I" \ : p ,(," : I '. t". If ., .... J. :; "
i |i' "! I BVIIV
flint, lnv in 7 prr <"< I'n'il. i) !1\ t c' ; tu> !mil i ::1.l t' A'nii'1TH i i. t 'V I. I V I, VI .\\1 : .ZJt-:: 1'1 ... i l'i' .V VI.IVIV: IV V VIt

18(1,1( : lifter" tt'rb'I. I. .t.t'.v 1 ,. I ''tall. I j1: 'I I 'I I ri!! ;t-l'i ," M "'i.I l: > r-; -.i i t..1! h 'I'! I) ;: t I t" j, i OJ'> ,' rxt>--y'fI"""'" '!"!" ....,..". ........-swnm II!" V, V ., .. .I--, j jI.
"
.i" ; in-" :to'I'/ i .' 'V1| S. V' M I N-'lli'!; I '",' .!L M. i!" tl.llr: i 11) I'' I..III,I! A ; V : '- I'I' ", ., .i.'i, n VV" II.' (VII ..VVi i

I.i !1' ,II, ,.I I \I'l Ii'' 1 ,r, -iilni, 'tul t I V t t .1, IV 1 t IUV, V.. ( l'J;;) 111 r II t !3! .1.; : : \ s t n! 1111 i. y i

I I h'', \fl! K' ". Uf<. .\I'rill"$ ( "" ;N"Ui'tir: :! w'' I li'i"" i II i \ .1 i ; .' ,! \ < r.
2, TIlP "'u| 'i 1 HIP f ..i.tj.Mt, ,.} \, 7 t.. : t. iy( s I I |I" I ( 1 [:1. .1 l I'MW VV .1,11
I' Trt" t !Lt' *. '"' il !u.ti" ,' 'd. 11 -rat 'If'| |; 111< Vitt1; !, a I'lIta \\ ,; i t i.iS i '. 1 i Vv-I:, "I: V; .
( PS'lit. I InU' "I, M", l k "ntil, I I 1'1 I I ,,' '. ,, I I I. I 'I'I I V' tttt. I I I .1 ", 1' III (ll't'" ;1, :.a N Ii.'t' 3r I =t- I" il.il :, >} I ..; : t ,' r i't, i I I t; > L\1'j -, VNntico. ..

? Ill I,1.1 I I ''u ii" t'I: .
i \ i
!
1f' ulu I 11 'I'.1.t .' ;, 1Il'1I ofL" .
| i'l! )l' "I S.- r" t '
."1/ ,' f I' + :?- ',111'1"p.[ \ t I 1" J "'sit\ i Ii,1q: [ I .-. .. r ;'i..i..i I i I In M.\\\wr.M-: : l It
\
: Tintliir.l. ) t'l-' I M I 1 t'nt,1,1 I IA ,' ,. sr. : '. ) !{ "rl'\'I)' I M'It !j
I J 'fIII : 1. .I'Mi.rjii- 1":1 M ''
: |
_. ,- 'i. 'i ,\ ,' .\' ,1'\: \ :" .'!' .' j __ c:: -.I ", 7
{ '. I I- I ,,41IV' ," /, i'II.t! ,1 j
N i\ III
(
| .
t t t- 'it t '' .
v V | :
: \ lIi1
i-p < ( I st' tt Y |1'14* :1'! II"! U'Jf1' El' *> 1 > Itflt !/ atVV t .
\ ,; I .1 "n'' \ 1 ... ,1. : ,,1 VI '\ + .i .. l' .1 t r 1 : ; | J\hm < .1 .* I Hir ifc" %.t"" j
I 1 V I4VS'1 1 1 11' ." 'ft 'I "
'I' ,
J n' ,1. I.
,
,
I | l'i'
i\ | 'f I I't t l .' : ,1. i .1 iV '
.1, I rI > I t tlii, \ i i.I i. t -\ ( I "in i 'IV' jt i 'VVrrIlrVI,1 I >!i-> t.l inr;< -tj' \ r.
"i!' ', ....--, I' J r.: :\MVKU: : a
I \ II tl.l', '. 'n I Ill I |p. t tI I"I .V. !,.J'} .f.i 111.1, ,:," 'VV I ,! "III'I'.1 .. ,
I i-'Itf :n4 !1. 11. ,- i ; rI'1 ,1'1 ,. ; ,. '.
|III 11\ iI--\
( 'J1 i *
I |h.IIn" '_< ll.ll 71 I P" I l\! f' Sin- ,! ..Vh k !t1tI!til I P 1 '" i : ; :

'I,/I' If I'I I. -tr }10, 'I'I V i !I't<> V ">* 1'\\ I 11 I In '
.
t. .'I'. th ,1) I ," Uotiqe
;
I tt \\V M1, \ IKII"! "S- ,u!I1t H 1 It\ tv' t
a i i .
:\ 'in tj r ; .. ,
811,1
1 h' : j' V ,I''' { 1 '. 1 II V1 B igIV.VI,
,i-'l.-.l' i -' .n, ,, : -. .I.Il' | '. frlUMH j I ,)< t.-\-t"t, l > !1' 'Ir! "" fl' *>1 il4Vl! .' tit! .1! '< 1 '' ; .
r a I ;4 Kt.l' I ? 5lUt. 'r''' VV 'J", I ; i .1 i ..1! ..Uiiii

i \1'1i: I 1" ii .. I 1 ,11 I i i.i' !I'.f! l1 ", "ii >Pf_ i > Ili i( I i I .1.1, in. .1; 11h1 t sUtHilit; .. i .,' % ''I --I \ L j ': : 1 I I ., r,1. I. I .\ VII!! {iI' "- m VAV ;
I" r ,
.' Pinlulr d(
4
1 ,. 'V t. v i II, .I i M. 1,1 1 J Ji > I ,, .. t I t i.
'i.-, | \\ "i.l I I- i* ,r il 1 '.' |I' i i ,4.t1' 1.01- I \- ,, .
? r I Y 'e t V.i It' 'bu1*VNutJce.
I V'u
\
I It ? i
?! i ">I'
\ 'I "
i '. 1 ,1 .* : ,, '
"P- :n' : .r I'4( Mr., N li'1 ; 'I I 7:: t ,1. Vis
1' "
: I, I 'i II IV I- /I'! I f U m ... 11'( '' lttv.S !
01' .1) "- ,
.
rf,4r .1 i
,
-
m r : I" I \' I .. t .I L. :.. I I Is .. .
'Ih 'I\
4 VV V I
1 i .in" f r 'I' .t l'. u.l' It, 'I ; \I'; ',' \t-t: .' : I I IrV 1 I. I 'j

.\ I.. H 'Mil: I. I Ii .Vt \ I''Ir''l' : \ I I t ., l

i \ ,p.1 i ,-'ir < i t 'it II'( -I* J ,' ". .:,: .., I. -0 I-t ., .st I. ; I 1i : rt1 ., S I";! ?I.. ; ,J! ,' 'J.d. PSj''ft!

t I .. 1 '\ \ I I'' \ "p1. 'rt/' i f
I :
I M l V
; .1. '
V :14 i ? rl l
.1! lV ilLdVNii.V *'
., I' \I. j i- : ,' : i ; i f t I 4::
: I .. I .i nU II MM (fat ;, ..k "I I

Al "I'1 I. tJ .: e
IP, \ I n V i i Vdp 'hi i .JM U !scPnii'i \

,' I \\ .tl 'i- '", .n. J *t f\tr ill
I r, P l IJ! .1.- \
,, 1 J" "I I i t ,1 ..n.IIt"! 0V': Slwj.W. '"

I II. .. I \ .. t 1,1 i >

.it t :alt' t tun. Njl > i < 'I.I f. 'I ; Ie; ...1) ,\ VEA'illEH.!

VI I 4 ,. I"" V t\,1 .'
tl( I I. .' .1.1.! ...! ,vf l i ? ., !, }It :L I r"", -V ., . _.. -. .
I % M, l'i "tisi-'s "
-.A'1 f'i >I I "A "I. I' I S : j
I 'i, ti -it .. r.- : ( l I I.'i.' V .1 I ,
;.I| ti t tin' \\ i i ii f i. (1" i I : -I I Il' I jI TilK UlLi' { 1'ATB 1
,
i !' 'h'' i I'' I "I I I \ItnHr |i'* .' !!'! J
.r it .1.| v.-s>- *.r W"r....t. ,* HI..1.".** .I.n I1YY.t'

I I ::1 K t I n, !J.I J. ;! VV. l ., t t ; ( ( olll illllli 1

I I I ,. i II 'I\" )p'' V '. I '. I' \ ,. i .I I. t

Ti i: P r. 1/, ,1"", r' .. f. I .. TAU, IIr.I ,; r. ELIrtn4.atrnII .

.. ,. '
-
V !h., '." "
'" $200,000.
; ,
.' tlm I V ar: t t. .1. ... 1- ,
i- t I"1" | t 4'1! f" r= |H| Tv.I IN' ", 1 "

," I ,, u ;n \l11! : r i .. .. \ t I\ .> i (It !UsV j
'
\ \\ I Lour ,, \ i- ']., .. r .. i ,.t", "., j
"
t tl.! -v'i i ? t. ,. j ,
:. ., 1- t !TJ ...I '
,' 3 J. 1.
,*
.
., 1 It.i ',' . v fc
.. !to ; r '
> <- ,1 1 1IM ,: V I .
"
l ., kI V .. j
1.j" I A' t V It rr1t

I I It. I I'' I A VV '. ir PI ,,1 AI,4


..t- I..t ;.. .. ,"j" "'''.' I.. . I t' : "Ilt4btU f''f'' r'r. 1 1u.

III I'1" 4 II "1.V" ", 11I I'IIU : .
IIV
'
er'h'L! ..
U
11"t. \1'| ni" > !0' .n -, I Ic1sua 1
o. j
14 J ,1.1 1 '; i ".1 itt I ..
1. U.1.:' I'r. .

6ia 1"1'0" "}, t t"' -. |I', I It H 1....#.. i

}tip)>> 4 1.r.1t"t'lwl.f: 'I! v v . ? t. ..,..... t lIur.....

.-. I I I : 1A't., n. U.fttU' t.,

\Ie p..t: .
Tiip rd.a\ ,,f WiltUl'talt : (

ttv* X ..rth .*.i ll 1..1ft.-a. .\ IIt.ivnr "\: ., p t. Ii t/lnya" .t .
.. I I ,
<> Hi !, 'I' "i", 'I. -M \ \ ', I V V V VV I .SVI, r-

!LllH'iltl : tnl! i i'1-' ," .

I __

I JII: 1 w. I '. !I' \ It

tr''I d

a. .


r

... ..,. "- 4 .... J,:. -- . .
: \. .:: II. ... -'d ___" .' .'t(: 'C" -- '
-, .... ;;..".'_) I: ,;;' :"fJ'4 ,. ., .... ..... r "

7i iCitation
The Florida sentinel

Material Information

Title:
The Florida sentinel
Uniform Title:
Florida sentinel (Tallahassee, Fla.)
Alternate Title:
Sentinel
Place of Publication:
Tallahassee [Fla.]
Publisher:
Knowles, Clisby & Smith
Creation Date:
April 21, 1863
Publication Date:
Frequency:
Triweekly[ -1866]
Weekly[ FORMER <1841-1863>]
three times a week
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Tallahassee (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates:
30.451667 x -84.268533

Notes

Dates or Sequential Designation:
-v. 1, no. 88 (May 19, 1866).
Numbering Peculiarities:
Suspended 1863-1865.
Numbering Peculiarities:
Numbering begins anew in 1865.
Numbering Peculiarities:
Issues for May 21, 1841-Mar. 9, 1858 called also: whole no. 78-947.
General Note:
"Whig" <1842>.
General Note:
"In God is our trust" <1856>.
General Note:
Editor: J. Clisby, <1843>.
General Note:
Publishers: Knowles, Clisby & Smith, 1841; J. Knowles, 1841-1843; J. Clisby, 1843-<1848>; Benjamin F. Allen, <1856-1858>; Edwin A. Hart, <1860-1863>; Hart & Shober, <1866>; W.A. Shober, 1866; Shober & Oliver, 1866.
General Note:
Description based on: Vol. 2, no. 26 (May 21, 1841).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
002061077 ( ALEPH )
08807470 ( OCLC )
AKP9173 ( NOTIS )
sn 82014066 ( LCCN )

Related Items

Preceded by:
Quincy sentinel
Succeeded by:
Florida tri-weekly sentinel

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
-- '''- _r- _'_ io:. .... .. eI .' . _.. v 1e j
# \1'_ ; '''''_ '..LI;: ..."> .It ....- __. .. 10

.
"1
\
t

r'n r +....... -. ... .. ---..........."......-.,- ...'- --- -...... .... ....-.rt"!'!' -........._. _. -. .... ........ -----t.JA ...... --. ,,

p i b/ljri&.i i ;: Illli till i i' 1 '. "::: ( 1:J: OF PHIC1:8 ,

r + T. bAr "JtalrrPt.rtnrJXrfitdui'.' w.tt
t / J ,
Netantu' tttiitt tl teutt If ,, ..J +I'.. 't" r
.ttr't :
\ ,11441 + plr" r ei ;

JOJD WJCKT: ..AK. rI: :1.IZ."T 1 J" IJ. \-, "{- I/ 1.41 :... .. ttl' tI 4.4111 -: Ar ,. .zr : !
>..J.!., ""' i
...
\ I .
:
.. if m '1......I I'noi'imT.. .. I .w.14(::; .."f'-0:; ", a is v ...,. .:.;j f, .1} a .J. .> 1nc1, '>". < :" "I' 'tQ i.itM rtT'r'f.tll131rC1'
t
.--- -. _. ... Y' !,1 ..
-- !LeI r'l \: t r. t., l \ ... .1It,1'"l f rh "Vt. K f t ,kl. .IhU . . 9' .
( .
(1t11.tItlllt ,, .
tidlNlleP I i 4 . .' "
1 .
.. II \\1 I r1 .1L' a t t ti 'I'J" M',< "
fA. 1,4 a4N/
rRtt
;.if lb,4'III"fh."tt..t! | t -i, i lu ''J 4i It I 1 () / ,. Lrtnr't ::til., 66YY s A> 4 ;:; ;, :

p'ut* t4tX'nMnrllnJ' .t I lis ivirk, v 'vn' w E'.a \J- C I V Ail'I I I ., 1 I.n'. IUt .11411411. IVtd'

,.; I.r'r .'i l'S.rn1" ,,, .' : () \.o / I u"t',' : ; t I" 1lfJ;

-...' ,. ., I Hit . . I"\. I
Jon x'i ''XNT.INO.: I." 4 I. trt .hr tMXrlrl'1'' l .'iiAl.Vrtys ,,

I ll 4rIt "1 H l ,11 l'I I ir < n i 'i 1'i v"" i
1I."I"rr"'lndlJ". : ( 11 .i i I 1,1', I v ,.' ,11.\-' i" II. "In1.41'41, .\'itn".a\I.lot".t." ) : -
: Tyro Dollars Atm '.'.'.'. ;I 14 ) tlitt1i( ( ) { n\ "'.ij) tltt"( ( t'\'t"blo in Advance.xi'Miinin. "tc fid
fl'eJ I" m-t'lll ,HlHiltli' I' "41411 1'riit' i"'i! i .1 I ,I jicr / -t ; 1 no.i 1 :\ ..I"p, .-. ', .I"'tl.h"I''v'It.! .' . : :,': u' 41,4.1 i: .pit ,
\.I t f-l
Ift.rt. ;, \ltll.l.t 1..11.,1, II. r"tIlT'I 1// "' ... ... "' .. .. .. .. ..H.. "' .. .. "' .I.'A".... .. .,. ,. ... n ? "' .". .a.".....,........... .. .. "' .. .. .. .h. .. ". .._ ., a..H.A.... "a ,....... .._"... .. ,. ., ..... .. ,... "' .............. .,,, .. .. .. ., .""., .. h", *' ," 11\.1'1 ,'t II'nr.rt", .., 1 In'l' \pb\ l V 4 i. nil

!1 H'ttl/ f4.' al l 1'' I.. 'Itll, -.a',1, t ''n | 1| If 't'I I.i t''.1L.d t n ..n., .I'. .ji-.lin, icu.Uncroi'h, i hutrru'! .

..-"cII'JI .lc,1, ..i-', ,., ".IIArIt", i.s. \vnhniixxxiv.Teims) \ I! \ r 1.11.1} l if \ "'"' stfic.: l i AIMMI.I l 1 I. isn.,: ) : i 1' I, ( 'itiQAt.'of4, Ul! \\h."j'. ..I (IIto'In' 'I'I: ,1 J, t4 1
(itt ,,"J.Io"TV. ;uli, noib r 1 iihti't\ ,' \ :- jjiutlnnii p-J

1 __.. _._...,.. ....
____._ ._ ___ I
m .. -- ,- --
Z.
--- ---- ---- --- h" "

AN ORDINANCE. 1':11LII i : : 1 I\II iv I H\HN nv nir: I I."h.< tilt I I. .' :' ,f ,. . ''i Ilf'I 1 I f .rli"I I I ht' i ,1., ll'l'! 'nnprt/" ,
mi t I'
t'1I1" Hii| < I I" I > ..11 ,i': I i i i \ -1 I 14.1: j tll"r t t. I'i I ll 1 '! ,,' ,1! :'I I. ,\'j I I- nt t J1 ..1' I ,114'11' .
7'n '1n" tfitnut ., rye" J' I' '. 1.:1: i.: ": .. 'IW i I hfL i I \\' \i 1 t 01 h. I I. l ) IVXII ILIt, I u HI'1 I1"1'' "' 1\' ':11' tL' 'I. *
; ;
i 11' < rr I : .. ; I 1 1" .i.ii. j' : :II'\ 4'il. 411', 1 II I I. t' \I X If I. I f' V'Lt' l .I I t t11.' I I' t H' jl ''K I 1y
Ikr fitrul/ t/ni cu "fit,, rl' ." ., ilr.l.. < I t' '!r.. 'e; : ,. I '! '' !' I 'II I I Ir 1t1141, ,. ttl ,,1..1! I I'nlV 'I',, '\\I.t!
( 1 1i! t t. ml .i" I 1,114, t i .. I I'' .n : I i. rexn ni l tl1! !; .1 II' tt I N V. "II i I' < ,1.1.i i i > 'ii t ,i I !f: k tt to i\-.t : I .: 'nil: M't* :
.
lyirii an t ,lift tit tVrar ali ee urn I. ., "II"j f j '. i t'' j: ,tit t t'', "t,. 'r i d.I ,i\1.\ r- .\ "s :1 L U,, 01 1,11. 1 I, 11'" ,' ,', :, r'll'l'!! 1'I.. 1'. I It !it t> t t.: 11,1 !jit '>I' ,r i 1.\1'111! ,' ,1111 I !' mill'' xx i'i 1'1\1, I \ I P"l.,1': \ !t'ti' i'. i" ,'"' 1\;: *n .f t I tit !!, ..nltlit"I .'t't! I t-i I "n' t I' .j i t 'rtlr., : ? (1,1 U t.I.i ii
]
...I". "H". i .,1 !I'1 t.l. ,. "I" .. I's J : \ n I a ; 11 i \\1 /I'f "II'i '1. \ i inf t < ,1.k14! ? .: '}\1'\\1\' lit.nill., Mill" i)'* "11'1'.1'/ >. ; 4*, "j ll 1)), ,!lii,,H I. t XIU li II" "I i vr t liti-,I '>-' t "K h.d I ptw.iM! .
SUM"ION n ,1 0' J 11/-/1"/ : ', / r i III r ,' !it '.. ., .. ti; .. 'kL't ... ... I ,, : '1 i"d'1 '! 1 r. .. '"| i t' i-i ,. iln": :i'ti! t'* (It..r il I ,\1'1/ ,u\ fiat>-
.1 ; "
f rttintn (" '11'/, / 'J',1', ," ."r 1'1,1"r, I ; ,. .I'1' ; .1. "I t t I t' ,' I n i ; i ? ''<' I ; .,: t"'I-: :. ; t. .i t i ,ii I'"J'. ,ill ',tn" f I. !! tin'I ti""
IIItI
ft 1 11.11 1 in 1 1. ;: i"'r.u'1l1'no 1

l'u'! >.MUl! (IH storIh t |l.:'I M. .I.... linn. I c '); .in I 1 I' .. '.1' I "Mitt, *v ,110 :I t I'. / ., U 'l I .1 4, I I. j t> '.'1 "' :''II. ',4 'Xlt IIr I .' "I .\ t I.. i 111, .. "l i i .i S a III l :I Iii ; m I 1.1't t t.t n \ir 1111.11 i I, ,,1' i \plrtu', i ,'to I Hi- '''I 'hi' J '', ii I j' i If ill I tIt ', !' 'j till, h v'l 1\11,1 1 Vll tC: tl'1" 1Yil,,,' P1If'* '.

fl'm div) "il, April I iM.i';. .Ij.j' !' I t if 't Ii..r t t i t.l'; 'I ia'I :Niti'r' <: 1 ll I. xx -> II' t'tt, I i\I IF.J; i ..t. I.* Y i i I ;t 6"t tti( < i 1'1'11 pt'n]; >ti,.!itl (h raid' Un, ni ">:<; t' 'lI l"'H.I 'it( it t 'I1' I i I. I i.1', ', .Ml. t Out! "t'u'" ,,11il1 I \'(' ., If Vi tt t IMI) t t" i l:e 111\! 1111'\1 r"pe\tr\: I I. if )?? .1

'1 I-l'p\ il;1 in .r (" int VItdinl i MIIAliUM'rdl .,,,'' uv | VI ', 10', lI! 1 s .'I-i.-tfi ,' sll ,"j' i i,,t '" i Pk' : l.'I..j'! ft 17:411: I I"' "h .. I f i". .ill' \ I'I' '. I, ,'i i ,t\\1 I ,.J.'1 .' I T'.t t a'--1! '.!h, I n Il'\ : InpV l ) 't'! i.'. lL'ih I ;i", ,k..h\' h.1 rM1ttt,1! 411,1! 7 .,'t lhlt.. r' Nn IIJi1A41
I d 'lr. ,1 I l.H, of I HSI-h 1.\ hlr' ,' ., !(j" | ; "i'( 1 :111,1 in .
1 liJIllrrJ .1.1 lnf" 'in Vrflur nr 'iln .t.; k r id." pIt, I dl l < I 1""I'4 rtl I I 'I"r I, ,i ,: 'i : ,1 K I .1' t t a !H" i- r. l- .l i t II! XX Ii;, ,' 11 1 |1.\ (.1 >(; !" *. f I XX .|il/l. t t',1 ;i. .' III.;. I in; .;irs "''i' .. I li "' '!1I"l ". It'II'I'' :4: H"I 1 hi'1,\: h! t-<, xiii II't/ < iIIiltt1: with! tt., ) wt..J1It.! :

1 ff; .t .Uj "I| April. nt\t ** u"df H i'' '. jt .l' :J! ;"I't. I t ,III, l -. .1 t ,' \1-1 1 '. II ,- i n. '1' >. l II'It! : '' 111'1'' ? "!," : I 'l 1.\' I* i I I t'i:' .' *' ll i-*" ',* Xvhu'it ll ,IXi. (' I "ill.t: ol I hi| ., ".* ,': 'It.11 I 11 tai; r.t1 -is! i o 'i x\ *!i'I'> :i t: ii. tiI I. Irl\l/l 'r .I\r!,dI: '!'flit: Ph'I strict in1f ll\b;! '

,('ff'A 'It.li '. ,111 '1 11';! .. I/r.* : .' <'" It t .>>' I i'n1 I I' ,*. t" .' !I' I' ., I 1 ". t. .ilI I' I I I' r- 11 :i' I i" .I) I'i. tit ,, !Ir! X ,itlll/ Oil HUM! t111I: .1I. \,I I 'l' lltil INI..1 t ,. "I 1 1\" X. 01. p..r tl; '! : rill! ...11,11"1 1 n' il //tjl "' .'t!' W I IM'i'\ ttt tlid! \

-CI.uu" '\11 ier. irrs| i.r.t ii\-\ M n. i '1''r i, ) H'r'1 1.,1\t"t! t :'h t I. 1'k >> ., I -. I I* i 111 l t 1'I <: I I -t I f Oi ,.I, 1 I ,. ,tu', I I.. : a'1I'' :11111'! 1 '" '''h11dtte: 1147' I EI1\\ Ittu' , no ':" '11 fit'' I" vx i ',t'lirt >f ,1.; I iMn, ', .\I'il1l'\\1\I., \ )..rl'l'III1'\'J! MH\ !

d n \,1 luT, lh"in It n. 1,11,1 |I'i "I.l. It a ,a| .1': i ':jiimnuu : i '" i t i'! !I. ',I. I : t. 111 II I'll 'It I'I i I, I I. i 1 .m .' ; I I I'll- .' th i h I h'm .;'I-t.( "Sine illthllilIll'lIlIr, tIt\ to '\
I I.IIMIMI* alitrtlii,. lir -t ds f ti! '.liI' ,f tt'V' i ,i; .l"j t i i i I H ; r. .i, ; .I'.II. i I ii ir 'Iti \ i-. II: I .I| ;".ft |h 'ikjtlli I 111" 'ilXt- i t It ; -t. >'l '
II' 41.41. ,, 'i' tie J. It .1 I I' f 12'Itlh't '' ' ., '1 t. .. I I lt ( ,. t t' t lu. I'IMtl", t.I .. 1,1 I tll l"! : iI I II II stn 1 ",1 '1.11| .i*. "II ...',.UI'I :.I'XI' tOI 1I.o.j
111" > ftw' ntr -h.rcnnlunev, | | .| 'hu.Ird, | | "I pr,,? '-', 'II: S | I ,I ;'l I t > I I' :f'" I .* n, 1 \I. 111 P : |1' !\H: u t to I t-M'-ltll"' i ., ut (1.1,1\:0.\

1 n U' nf II.! 't i.ii-k" ,HI rJI i .' en'1k i M' .in I .. ., ..Ar. ,it'' ,.l 't't' r 1114': i I t1!I"t '.V 1 i'' \ 411, ". .. t ''. .i f ,''I! ,." n. tli "i ,: x' .' U1! tI l 111 ) tl' ,I-i: : '11'1'I tl "I II |t. "I-' 'I" ( it '.,' I) I lux ,' .'It.....I tit. fV': In1, \' '. ', I ti 'OK'X' !I. .i. ,i" ..i ) "I" foil 1 I I I'" Idt, 1llIttt4.t: I"L" JII ..ti.t'c1Il..i'

> ... J t"'tI"h: i : ) up, 'in Ilu ir 4,1,4141. n. .. .t.. '.. I I" I 1.\\.1' 'Li I i 't'n' .' 11.i'i.. I .| >. "I "X '1' I itl <'i, i l tl l .; i .1't P I "' i -i- i :.1.1V 1 Ii iv .. i I' i w n \ 'a"h'I 111.1.:1, t* ttiiii !!I I .1.. Idl' l I:; 'I Ii 4111: 'I !tt I. .' \tIl.,1', ll, .ll.. l',0',. .I.It I :1' t !I. m 'o f..- i-'iltii' ''I 1 (ti lor lu1! !( fi.Ian't f> I ?

:l t L'H,, ) i ..1 ll, li ,u,eh', >i.11111"1 "i tr t u !tu's '"1 'i, .", ,, i >\" i /it,)DII, .". i :.C t t7 1 I I I. t ', I : t' I I i "t i ; ,. 'I . I I'i ::1.111.. Av ;Olll' illt'X: rill. t'l, I h-).: -.J 1 i In'r, ; :'lllll. XI Illl .', U! t > n nii.it"\" xxith tli* lovxit! i inl!. :ir.
1 ,110!! il I
IIII.h., .
.A'I: 1 Wll' .llfd f ) "Xt.t U:' ':u .f rtl'ltlN, H in>,.i,, t t", 'Ills tn,". .'t 1 IK. .".l;i, i Ull h I'f j ," t'. -1!: .. t7 I f: "I t k. i ,. 4. i ,1,1'I I ''l 1 I I. ,i': 'I u i > I6" V I I '" i't : VV I ''l, ..IX I, I I 11.: .* "..I.It"I.! PH".I.t nl i tulle. xxi.I1 ll{ .Iti-rt'i, i.,ll'irl.! ; M'lUtl' OF 'fill; sViUlULUN. 1{ I'UKn: )

d'.I.{ : .11Ir.1iiIitii!! I>'HIIII| tltJ'h'I'I) \ 'i'i .n' i !k. I t'1': I 1'1.11! t V I 1 Il" :'tl' I 1" I ;,I'I ,'I't t 11: I I I > l II. I ., 1 I'l 1 r'. ,1 I 1\11'' .'" "H\i
t "I l'i| in, lei! unir.Ail|' uP', '" "iti'i; //1t", d I'' v { o. 100t.! r lit't I H \... >. .t U. 71'1 i ,i 'I 11111' j >; : t ,. -' 'I I 1'1'I 111: 'I I : t' II I- I .. > l f I I I1)!) I I l Ig61t'. I I" 'I,,1.1, I I. 1 Ii Ill 111'.1 I I n ullll I : i I. tl", t"I, ,, .I't 1(1141 I III ,XXll"lll! ,' |I" k I'l't I r (I'> S j lilt : \V VU C'T.tot\ ; ( "< i MMINH.MUSU

1" t l .. f !llll'V, 1.1 Ills lltl ON J bn, h. t It ,,' ." win ,' fll.t! f halt' t t1I'! !I..n"r I . ', I !t. ,.I :-., ..' .. I I. l .. ,. .1t' '1 i1! *1'.1'! .1 d' ]I"ni I .. .ii 1.. 1 rh t' 11 I nt' In.1 h 1\.11.! I' 1 U'il.hltl, : ", .IIlI1't, !h i < l 1\1'| I *i- 1 > ti< ii.it '.In'I./I II I ; ;; L -' ,\ XT iinii'-Mii.ss

l .111 l ,' ,ihi' rpiif. '" X r. ,' 11 lw t Id.I t' It i vv''; ', ; I',4 t '1 ,. ,u. ',1 I tn t.'tn'' ,: .. !ii i 1l I illl I s't.lli' ; \ ttl, ,
J '/ .- t l"p ,n nil .1.! .< I1..n,1, ) "t i "'411 1'.1 I n ,i'i, .. I u.. t i 1" ->i '1. V > hip| 11 1 I 4 ,i't*. Ii, \ I II'I "1111! !In V, 1 ., i < : itfl/ tint': ;'lU XXI' III llllllktll > > )1.I I'611 I'll S h IIIlpl".t i In'I'm.r j h.in: I'lUorml: i ititI
"
(I' h.. J.i..J! uy> the >i tticr-or o' ttpt .1''t, I ," ii.i('( !vl'i... .1'1'. .ti" 1 Ii, i ..j I to on" o1' llir 1' ?t.vt t'1' : 114I'I ,' 'l It'H', "I if" I t. ,i '!' ,. t- i I i (j 1' i' t I. I'i'IlitU': I Ut'ii, OH\ < ''':jtliti: (it'll III.t"I'I'n.t.n,"!! .I'! tluMii'.nil '. /6'I' i ln> '.tili I'1.(1.. : / t ..." nlit'iut. ai'i r

oft.rn''f, f Ittt: i ni> tin >'v'fj 1 liu'iuul< v .1 u > .. ''" !t .i, ...fo'i' l hltd1 -u M .U' ; *\ t i! t'1.'t: hit "I. '., 6 t t' tit :: i I i 'j.' 1 'I' .1"t i : t' "'a: I In" 'li i. 14: t tM I 1 fi 1 l-x** 1'1'1111' IttP4 t I\\.f,\ I ImH"'I1'1' t t to oitr I| "iiHieiitx! 'nit; :,, t ti! : 'milliu: !t nit ,i ; lI1tt' Ill.crnitlctI'Ial; :

Ljrrnf( 'I i I t I. |1141, \n: \ nil.1..1' .ll I I''! .. Ml. tl.l I In-lit > I It > tth 'II III fltll _
113 I ">i', :t1 I "'" !iI'! If. jf"\ !I. i' (4.1 i, '1.11, ,' .11tt"l'l1 I 11')1\) ll I I ti. t' l I i 1\\,1\ .I-I it \ ?< ll"| til HI ill tit 'I :

H L'j'im, tt'III"1 (>l i-ur "i'i daji":' :0.1: 1 111,1. 1114' .., 4'iYll! iint'1'.. *,0', ... I' .tf. t : .,' ., 'i .l i h"1" .sv : } II.. n'i| I : 4vLIt; .,'I' t hlth' I .i h' I <.t'i .. ..'
x cii: : "q i : I Il : ,ildl*
I j't I 11 llH, !J/\.1'ur..h; ,1 1 M I'll 'I. H >
1 1 muli, > V .i 'in" f .i. '1'I V .,/t"It. .' I It ] /
t ( .
1 > I tht
1" 'h1444 i "iun : "!*> i '1.,1 I l ill (t' I I. 'Ht *i I''i}! 'l II" 1 \ I .1..1..11..1'" ,r II llI ( :OIi.n: ; .h) ,.' \lI'I"r I'XX.MI'M
( -
uw'ty h th. ,lr<-i| il "'lal :vi'ili \h.,1.f ,,.xc!< in .t t I t", K! ,i hl.I..1'! : 1 t., t ( : .1 i t I ''1,1't .It t i |in t !MOW\ tie: I li'li'l 1 f U .
'' of" I Hi. ,., t.i 'tt'7 ts.. '., til/\ r 11 H > i I li i '' I : it i '!I.: : "I I, I' .' : ? .ji:, 'It t ,' X .! t I'I.\ ; / t '
1-l: ( .t-( 1' : I Itrc. I II '
r.ii ) I' .
a'I i \ui .ion.. ll..I"t.! ( I urwh.t If (I'i ti,; o t !!niif : l jti.1" *' .n 'k" ; R, t I.i i 1.\ i I'i 'It IIt.t.kt! liIIl I tu .It1a'It1.11I l I tl 1I'
(...".1. nil.. ..II llll' !'l'' ..' j1'( '" ,,1'I 1 111 IX "t .j. 'II i IIr 'r. I': I I '1 (1111'; : i ;II I 1. I : I.,1. I I'M)1!
>/ p '1 'KM' ''''.1111' ul .y.1. (SIOV t : "I') > 'i k: \III'I"; I 'i u"+" > ,n j 'i' ; \U>, ) I .1 l' 'i I.n, .Illillt, ; I ru i 'bll1"II.I.I \\I'! :\ 1 "

P < \L: i, 'ii .t' lii i.- f II".1> <,J n \) '; U"I I'qf ';\\'I'ut' 4TJ'-4 t t t' H' H ', ?4144 ,.. .' i X .I.t 1 l' IIt' '. I I. t ji,' III i -' ; 1 I. .. . n ;" ,!. ,, ..:; III..11\'II t ., ,')" t-l' is -.' l" mi 1'filii ..4. > .l1: Illa' :II Ij ,1. \' ,1.' I'I ,.. Ti'i'" III I'i'i1.111.1 It'' Mr ., .
..
Jit. !if iXL'inU'flr\ wn Ut,( 'H ,tin ("1144 +" ", 1|! i Ill: ', t' r/r 7 ']f' t l : .I t 1'1 -V) !t1'' .'I, !i. 'lit\ ,. : t It :till'[ I' !' i .>'. ll I ... ol ,1"1.I nl| : I l Iv 'II "H' t' "1r.:4 t Hi j ; '1" "
; ,
tin '
!tl" 1 I. 'I' 1'! iii ;
t0r'Inls ( ,li '; fth! ''I i I H of| ,,. ,' ,. /i i i J! ;
"
rl lr, r ,_ j1 'l, US t :a' I i : 01.> .. I I'i .1, ; h7111.1( ; \ tiiJu I 'In
J I I.. : ,
"Id ;
tflllUt'.j,/ ) .l l.illu'tl ,0. II" k V 1111, Iwv\ i til I II i *. unt \
I "
Irt it
II tl 'U I 11 rill I ft!. '\j > Mlftil I"I j llic l < i .JHto > ,
<* Jul I irn, in .it,Him.' si, :'i.: ii, ,i .I I .H. i 11virivtt ., *; 1" ," "J .t'l.t'! I\'""'* '. '1' < l'v' .. ,ll'l! 1 14 "" .I .1.f ..i i. l d 1.) .' i I II 'd' i 1. > .1"" |I' i <. \\\.dol""I', / t ,v N.I11 l;<$ II i"' I..T.I 'd.! pi oji'i" I ''I" .1'.111. 1114I i '' i t ," ''i"I.' .7'1lustWt' I liiii (miik I i j. "II.1.I Ii ." I

/ i' tn,+.I'flli'; lite, i|I.< r.it t <\ j I. .ti., i j',. .,, 1 11* .d144:1? i ttI' Mi-I I'1' ?> < 'i'i'h' | '"* ii' ,. .< i in fl! Lff'I'' i I/i, i 'I i 1" I ''t' i t i I ..J ".1\1. -. '\\1"i I l'' i ill, .1M:f )1Mt.l il t f ,11* '' i i lt t '1\\ [I' d. .r III I i' I III! {. ,44 t'u V s,.. ., !tin.m.1 lii'itt In,1! iilt.UK'i ,vii iv .

-1""I', i.iull ,tut, khWll, hi 4H ,.1.1L''fI ,' \jl! ?. .,!" (. c"h|| 'l'Io"P't| | v' X1 _"i, |111; ;l'>" ':'t; t. I,i. I,1 f i i 1'111' .1'i tai, "U 'UI 4 i I I iv : ,4,11'| [ '", i l' (tln. i 't "IIIll l i"li"( ,1 'Ii r 1'1 I n' oin, '" tt'i' .I t Iiii ,.. 't .inoi. .i i I'.\'I II't tlip) nllrtt.k/ ii. .i I.I

a 11 l .\lc'C'lJ,(I!' In.n111urt l '(> (IMii ,1, .' !1', '.'liI"s 1"1"| Lll': I : I I ; .M i. hi' :' I- ) ."' "ll', .I I1I l 1 1,1.11: I .11' 1 ")' i h,:IU I 'In!1.4''I'i i. "II ..I t ." ilclf' '.1'l4, ,, : I ,Il i ll till' 'Inl il i n. ii t 1' 'II IrthIi tirr; F

"' J up.li" pr, tp IK "rf'ifin r .f,' '. tl|..t..ia. -, i .tt'I" { ,01:1": Ij'?' *": ,t II;' xv +, r }Ii il ,' I I'i: '" Ix. I I.... ,. i j I i, 't '4 ., .I d'd'\1 l'\ t ,i'l IM'II.. ilfuitf-4 .Ill "It"I IV l I li, i I. in ,III t I I iiu' hi u.. III I II 111'1 tilt. l III'till ,H | 'tl'1I .i \ hUrtni, I U"iiiM-,, r i III ,, lot i>. lOr ", II'" .i.... \! i ii i i i'tl,1* n n | ci j ot I I1 I ,> ,.,"i-t t Ini.! t Ilu'iy i 110 Hi'1. iinj-f! t1.1t' I II'
l. unlii ,. tfi nt' \.l.-j I I'J i"1 jTj th "'< :il I '\i )'f t'T r..r Tol I li-I .1 l:il'IltKtl| l'i 1 ''.: i if t'I t tl!I. .. I' 'I' l lilM tl"1 ,I'll! !.'' >t.: '. "4. '!t'h' I'll ill i I' J t I.t 1 'V I ill. j"". 1 Iv ,1 I 1 1'iH' ,1..illlllIII. i ito -
,' ,
>Mir .I r .r r I I.K 'III I j'i fum i t 1, UHH 17" ; 4111 nii IIlterd'.I'\ ,- ni 'iv pt'iii trnti"/ the iIlt; I nI I II
!tl U'' **, *I ll nil M",1 Us,.....,1| .1111'.1\I I' 't n V T n x i., : !t' ht!Gt'. L-t! i .J..t .; .di't S .t.l. .'. t' ip' > t t.' < t : |I" *. .; ,I.' I s '! I i '. .:111 i ..," I '. :.I" II" ",l' ? .',1: ,' 'I / .- HI I.4 I li: I I i lit I riIIII. I .I Mill I'V ti

*n ,* ( i.jiil( il f 'i. tl'v ,flo... "tMit) 'st f| ..in a,,' ; x :.x:' I" 't ,'I- ,. ,t '.',' ''rp .1\.111 'r t t' n 't 1' ti .: I" l I' I v .al 't : I' ," ; I i U\ .. ni' | .' I I. .' tiv. > > I t> "'. 1 Lt.t :.11.11: tK II1'l i. i 11.1' ,: .t 1' n I I .I' 'lqI"| 'titi i1' I I ( IllllU't lie'I d' \11,11.! LI.rL al| 'n 1 ", w

t 'Mil 1'ir.i.,ivi ,ij J T. ir .nl14111111 t '01 h,,'t ''f"t A17u( '' i t''H ill I.I : ." I .4' I Ib| > i I" 'u.n' tji fa in Iat '
,'il, : ,.1 '. ". .1 ,' I.. I n h ? i l i I' ; i it l tt i .- 'j..t! ." I Ia' I II i i it, -.It t ni" I. III, I I' l t' "I 1 III "
11'! '," .1.1\ I til i''I .vn, tit IH( -... fI ,. l r 1) : .. It'I 1 ix 'ml 1 1., ''it'ioi-1! :, !I Ill"t nix 'i4! MItji.liv :
.. \I /11
t < \1.\I till' i \Ui ,
'li;[it .1. "I" { ; .i. "it It. I <1i! "11" v .I. i u, II' 11 i I' t ,ix HI$ ,; i 441, "
i j- 1114444! fir hi tin' 'I J 1 1'1.I *r t iriu'* 'uyr it 'J'.I't M t < M, xx i i n t ; 'f1'' '. 'llu-, arc -,."s li lot j I t'
1 C' II'1. I. .II I., .1 iii \1. .,d'- II. ''J ; .. :, ; ; \ ., :, II ht' I \ ,11! i t' i. p .f ,1.1'.1\' '' I 11':1'; ', i,l iMHim, 'I I! t ''i t'', "i' !'i 'f, i i 'i', I I i ii i.. "hi ,milt r\h'l \
; J lell.l1.t.t : uii! ,, I. ,u .i.v. ",', d \ : $Ii, Ih i "l. -tin, tIn ti'! I. IMill t I-- I I' ,
.ff .', IIWII'$ t or |p3/tu4I' i' J' : 1 }'! ; i I' I 'j.1 I' .. I : .t t' ." l Ul, dt:. t;I 1 ?* .1,1.I.. ** .j I I 1.\ ." t \ 't-* 11! 44, .'" .. III.\ IP II tt t.
I I'"I 1" nf t
l > '
'' n \U '. 'I 1 III rtull, I flOllt I. 'UIl' : : !"
IJ-Lpnl| nil U'k if \I 1"iiti, n>'";<'. l 4.14.* 441'11 't t '.- ,fit 111144 ""t'* \ ., t.\ .' : 11.1'.411 I : l > .1. t I.. ; .' "'I I i l' \ l I, d.' ".. M, i% .1.I i" ,'I ,1 1\\.r.>\ t f.. ; II., 4' \\ I.h i I : X III I'll\ bi t1. rw I\ ,
11'i\ tlmtiM'
.;, hr' *j. "iftw 'ii' ) im* ;i >i.1| 's i .1 1 4ii, ,1"' j J.. K ; H !t. < A : ,T j' .. 't l I ". > : 'P II 41 i ;IF ; I I'"f*' 11, I '! i i i >. ."i-itlnii for, the i"Il\.n.' 11:11.1" loi.ii
i
1.\I "'I\ !ti I' "x -t. .' ; I
inn' t w 1'4'Itrr] i 'I 1 1I ,, ,, ... t limn to ii'titi" Hit Ilii'n ;iiitlmii, I'l'i'-! 'I mI
i I" i .- .
.
iis: i' I' ll l 1. I If <' !, t H* ''l, I I. I /I'll" |1/\1'l ,ItllttXI t "t
< : < ; ; I t 1i1A > 1 u! : i :11': I Ml/ | I "
f I I. .. .ri,; ii PHI' 4'i .1.1,, VI I !\.. 4" e, f;r'. -, ". ,01.i 'j. v. ,""i't, : 1.( M.t : ( Ill", r (lljfiil i in a''" i "i' li.ld. or !{. to iliiiti :
i'j i .t, w,' !'i''''iiu! 4i,, H '> .> t it.. .i, i. i.i; ," ,. U I l ,.. I, ..' ..-. ,I't "Ii, '! : *'l I 1'' ItI} ....1 :'. I' .t' ''i "wI ', 1 ; 'I'| *\' "M .>1 r (1' 1. > "' ''. II '11,1 1/ t't' !I I .\1 I i t t I'i ,i i" i .' i I' -" I t'l' 'it 441411" tn li. knott'i I : op Tli-tl' < M'r.iltnr-i ni ,'

.. ,\ 'I 111'1'( / .* *; ,,4 I :(, 4171 .f"; '. ;:' : I4', i "i' 1 I.' "n.' ;it" t i -i ', "i' II t 1.1.1"i iv i'H ';'i. i .. : ( It't' 'i-t tn lie, ji' ml t t'oi: ''( 'in 1 I"'I 1/11'/
,, I 'p') 1 I 1' Q+ / n' tiiii. t'11' .
t I' ., i'i!ll'-.. C' A' ,t F. t" .. j }I .,. ""i 1 I. !' I''II .. < Mi"h I I t I." (q | .1 11*.
r :' It. ,, 'I"IIM it .. I I. i ')1 : 'i 'u Ira t .. : r "i i." 1 I., I d ; : |. 'i Pl I: .1.. I. ,1141' I i l < I Ii I. loiniottn.

I'IO'hl." ,,'10.I"j" Ii Y ) ''h ,, '.;\ If.. I 'ill t'l; ', ; | \ I I'" i"r,tl \t 1C ,t,' .V. j U"t' \ .': I 'it i' ,1,1| i i ., :i I 1 i /mi 'I: alii- IIrt'f\t\IE"III1'"h" I tor; i I It,1 I Itnrn'a: Itntiir1!, li. tn tn i rid
,. j ; : : i i -1 I I 'itlilur tin" 4t tttitiixt.t;, '
''. .. ..i,l'. .. I I 'J" .n '>.' ,1 "> )\ I I' . t j" ., l 't! '. ,I1" > II I'' 'I i I, I "1 .I. I'' l< '| |4111| ||". !lllMXM' | I Ol"| \ I lli.in" iMt nn'k ;
'
c : .I o\ !" :.,01, \ n'' .! ,. I I 4 U I' I r>"'X'. I IP: { iii., iii'' >.. ""i' ': 4111 lin 'loot' Iltttllh' ;t'1L'! I''. '"
'. )
"I "
I tl I : : 'l, x 'If':1, tl II !It .1 I
:
I i \ r
I I t. I "
,
-I ihnltlllr i '.' ;, i ,. ., n+ "' t i,. .t,7', \ t : ; VX S 1 'if ( ,] : t II4'ttltill "1I, t'
I 1:1' Uliini mill, /
,. til'iiI" ; "l'' I ; I' : : 1'1: I.1! t !.
t .r" < I i P.; tt ('. I, .. !.I I I" I 1' ;4444' : ,,1 I. 'il, I..o. ,.
t \.j' .
it t ; "
I I I II I : : 't' !ti L "I k tt/I .: : til' \ I h lull' ill' 1 'i.H'-- ,it I'l.lllliunn/ I
IIIl
I'KO; '3 l'itf't'kfba .; J..t r ,..j i :' t'4., .L i; 3. i ''I lJli) \ 'I i i mi i'' i iniiti .i"ii.-M; "r (ih"i \ :
I !'H- 'I'i' .
I.-,.,i. J: uiU .'.;.l 1 *, vd,\ 1",1." t .. 'i 1 : i : ''J '. t 'l" II ; top| 114'41' sllpplll"el: 1 tlhi'll l-tolftti, ,11li
.
J XI I i ,' t' !It ,. > 1"f( 1',0
.. 1 ,.. I } l "T' ,111 ) i liI .1t .;M I IJi!h; i II I i aw i i 4 girt i x.! n j HI jci" i ,
.. i t i f "
1 I ., t n' .1 i 1 tl t tak | t'l' .t'.fl1, II.iv .
!
p i t ill i I" |1 1. ,I
.
,. ., !I' I' '. I'i t k: -. I '"" 1 I it.\ : |1"- i 1I; l | t* I I ( f Y I 14: "ry4" i _I f''i'n ,in i tt 41 M 'I t l I. i il. ,0 :11
in :V I.
"III ? "n
I
i II I L, | ltr
ij 1 ,
dr...I ., .1 v [b .. .. ,,' :11,14 i, d ,' :I, I ,Il I 'Ii I I .' III' :t" ", ; I .t I I I I. .Ii I k 1III 1\, 1,1,11'' tl", "' "lIII! I., ,, i x.i ii..,1.0 I 111.i ; .
tii- i'l ,
1 'I. '' I I : r .. Inr '1 .. ; '" I n' !1! | I I' ,i' ,in \ ttf? "''i. un !ii i l !:!HI : 'tun ci'ionnto "> [
J ( I: .. 1"
: I : .
.
I
V. '
V U-ir J
"
-x tin II '.
|
.; 11' : I I" I"I. i I '' t ll .
t'd- t'h' H !p' "11 t II !n' 4'" 11.1! Ii'; 'd, It iIII ;

:3 I i 'a ." t I. .. i .. t ? I .''I" I" I nl' "' "1' ''tli lilllll 't, II'R" l 11' I .I t.Ldl' ."lU'HittK' 1 '' ,1; ; .

: l !I' j L I I I i' lit- n .i ': In Iiii i t tit 1' ti''
i ? ''; III, tl I I i 1 I I (1"I "I ; t II l'III"1 ,
,, I t t. I ; tX' II'IIV il "I" I II
'
I I I I" 1. \v. I d" t. r ; I" o i :: 'i rt i l lH II', I d I ". ::1. 19 I :| II I ,nti/ IIII'' "I| (Ilir) I "ft. ,pi '
du'rl, I I ,. .. 1I N : III'.'! I i i I' "I i ii, i 1444 'i'i lit, IWlr: in1''i :411' ,
1 rr. ft J < 1111 I \ I I II III, III.1 I j 1 4I 'l I I'' II 'ItI

., .1 I'p| II I, Xr'X If.1!, : ... r I. ., I :r t t.iLill II
:S,If 1M l ,, I .1; I I. ., i 41 t :Ii, .I ,I.I I. I ii' i -I I iii, I .. ", :iio'| / >" ; lil"' Hi, x
1 r I Ir / i..d .4141, I I. |1'" 1,1 I. I I i I, I. it '. ( d.. i 1'1' r, t ,ill I II lx.v /il g:II4. I'i II', upI j i.II ,

." ,r t" t,u'" c 1"1\" .., ', > : .' ,. r: .. ', I j : ( ; ; I'' t ", ,n) 'i1"I i 1', .0111.1{, I ,'. Llt.I I.. I I I I ::0 i I'. 11),1. I I I, ti Ii p.. i I. 11,1"1! i In" \\tl\ ikI hd..fl.' lint 1 1I i

'. t foe, 14.1 II bd.: ,' i.. ) .'" ." C L i' .d' rill, \. : ., : .' I. I .' .' I.11'1" '. '. r .., I, ,. ." '::01)) i ml I' 4.1,14 l\ '.'. I till' Itllflpill'H .1(1'( IU1, 1 inll'-'l. I1 II I II '.- ,,,1 ..| till 1 ltrbtl.l" | .. (Illlll i, .lot ,liI'1/ I 1 iI 1"i
,. \ I : .: ; -, I . fir,' lloHoftl VllK'ii: .
411 I li'i, nt .441.1) '" i.II :
',\\.1' ,; ." ; ,t I 1' I 1 11..I/.j/ I i ,' n> ,I' I It, r' r ,1'i 1 I ,r 14 ft I 'I, '" 'llll'll' 'I' ll till I p .
: 1 IJ.\I.i .', 1'"J : ,r I. I i I I. ; I ,,.1111, I I .. .. ) '' I P' I 1 'i .-|" with
,1 1 I IK- .
I 1" "Vtn t. 1''r? '''e.war.9 411 .I pul.'i. I I it tiiHill.( 'niti t4a.
mil' ,,,., h..I'l, 41'4 J'I 1 '", '.. t.Ir' t1.: !! ? i 1,1 lL..r" ''I'H't ; I t 1 1 '. .wI' : llf'1'1'1,1":! : ;', 1: I'' ;I', ,' ..1. ." tl . 'I. ; ,ll\ 11 .:. .'ll'l hi., 7iI i 1.' 'I'i\ ) .1111.1 I I II ,t .j! |1'i I" 'j I I't, Ml'" (To11 liiilt/+ n'In E ) 1 '
t '
"ll i l
rl4il fll I"aU.| .#. >. ..fat; i.f I .n>.. !liim1, I 4 1 .;1 ? tj 1 IM t'i"( ,i : ', I I":, .. .' ? '.. I "i' ,'I.1 ..14 ?- if) :, av '. tip" ,;. U 'M'I n:I 'j"! I ., I ,trvV, Ihl',1 hv 1111"11I'1111'''. tin' .t dIxt' | it'on' ., 11 !it11:1! : I t I 18 in '

II 1\. VU'fV" peen) r M H'| Ilf I g 'U i .I I. .. \I I f fin ft '. ,:! t $ 11, I' <: '''. 't1 Ii' -: lv tl .' II':; lIit' '! II "II : I1 "II :. I .. .'"' ne i'firi' ii,4ti'1tn'bs I ,. !l.il! 1. .' 4 .. i l }! I. I'p; UI 41, I, H .ball l : I Iii .1!tt:,1 i .!! hff
t I 1 I.:! .41/I: "I i I "I' t i h i, .' 'jic' : .i I}: j 1',n, 'I.! *i 41 ixs .It, i mlf ,m noix I inltl I
.
.rIro,! .1..11 In ,,J14Iur1Hr I I. 'I : 'I h)., ;t I' I "I"| I1 .1' i ji' '> .is mil III"1: | i 4411'i '. < I I', I I olr-1-'lit" lili"| xvilh coiili,. AUM'xVuiTfi\ :: i.vsv

A 1 t'i|.n .11. t .1.J .n ill f...lit.r1' I !. r. 1' Ht .. .,' ,' 1 't :'1 K .I .. \\ '. 1'., ,'' I d.! tt! la I ..>. '.i l : ( t.t..I.. .-, ""I' ,1 I Ii' .., It. >t 'n ot'tli-! pi'upli'ill.it tin l1.. 1.t) ,tli'ii" .Juliet{" \l iiiliih ) .in
i n mi i .4! ""...1. [ .1'.hl.o
"mir nt i ii l '
1 >:..?. m .1.| .f. I d <.,p,..> ikeejllTi 'f"" 1 .u, .' ." / ': I I. 'v\ i j.I ; .Ill! I VI I i" .t.I s Ih: l' | l U i 11 ''I'" -I.1 I if I.II.I.'I.. .! Hot.! I I'' 1 .i.l', nt al lwn 1 Wuill'l, It. lis I imp HI in' .'li' ,ill M I ,,..Ills xin lit) .Ulllif till"

Of "%'t' r ri > ',r rii' ,.> : .. II, 'l s n I*' !III .I II .* II I Ii Kin < I t v '. ,MI > I I. ", III'' ,:c .1. '1 S'. I ,M' 'Hit! I n i I' 1 tii'i, i ]I''tt.oJ l In' til, ,irt'ttl" 1II.rId: l "'"" Mp'" ol tin" i ml luwoe.[ ovt r

Ii >" ,IHQ: .u ..' I I. .itl 01'' )j..,,U .it .. m r -,