<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00309
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: December 28, 1867
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00309
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
.
tr

I r

", f


.
\\j. .
X -'
6< r e ,
12i 1.

.
(I: ';;' ,
j 4
.
-'- ;: :.. ... \ t
., .t '( .., ....,1 ',. .
"
7. r "' r-.. r :t .... :,. 'w + ,
\. .'. .' r r C"'a.' ".,". ...., t. .. "j

... : ./
.- .- -. ,
-- -- ",.. -- -==- = ::: =- =- '; #

.
;

.\ .

-1


.' ,

-", ', ,. "J'

_:. '::==---=-= =-,=-::- -; ', =.:-. : =. ._ .
=---=c.----- ... -='.. : ._--.v:: =-= = ===- :.: --':.:.. =::: _- -:::-= -- ---.,;:::;>


T. K. S.L er iopiH:. .tUr. / TAMPA 1 : !KLA. SATUHDAYDECEMKr'll; 1. .-)?() .1SG7.( YOL 2--SO. ;'.5G.FLORID.I '"'


-. -., .. ,..-,-. __ 1 --- .. -..- .. -.- -.--.........._ _. -'-"',_.........__....._. ..r.1' .-_ __. ......:>._ t. .
A.Ihsiiirss -- : -:: =: .. .to
Iriii\sril; I \ : ::! 'Cnrbs. "'J .Vii Chi *! c 'e r y. .1 11rp 'liX'Tolr..i XOT1CE. i

itE \ I "!ft TP'f n W'a fl' v"t:,' ... / / ,., ,',n.!. u&. lid I .... I., .
p "
\
.' .. -----= ='- '. _.::.:... I 1 H* n H a as ira .\JbVr'. K,. J"- ( '?'tllitJJ. \ Li.IThON.! > inJebuato the E.tatf of the
J/:4tl': "Ai er 1". F. 'llyc'nEt. P. I. ViT,'!TUF. : I II; fP.. .. I Ii n. lAte Jame Orttin <:<'iI'IUII.wjIJ: pUa e co me
Pnt.NlU' J\I. --reo 1 BOO : !\ i\: ..I.I a\nrJJh } I forwat.l auJ .
+ f u' m L.furlriturre.1 ** I IrJ wakrprrl5 (j.ament ; a1\ ,t all (
,
/ }
SF i'CER1C0 zx t 5 cw :Ji1VM *r.oi lrm.irai. '
T. K. P. JTYTEHEUCll.\ j 5 lrJ.&wtJ' 'J') .[ Laciti ajKi'att fa,.} 11tatetilf '
.
.
.r
.. *. ra rut Ih..nl.lnly! nuthmticattJ
E: w.-tt J.n.j rui to the
vloilat l'MlAli.tt I lit TIIK TLT.V: op 1 uadrtsigueJ. 'luliliriC'll Eart utor .
1I.1..f! tI
'
.1.' ; .
1i .- i CdTTON l&CTCRS I i <*<> $,II'J! ', p ...!. <.(v'*"i'to K .. t. f.\ nli.f'to.1' the! fch---'t I ,Ih.-- :-ltl'IIl',. 1 i.\1coJ 'i- .t1li!! ?. .. J- F. HHXDEKSO.Y.iaaipa ; ,. i' .
t-.aU-t!: ul J. aill.JI\'it., IIIH in<> "t'1l'.J I ;;1't.te- Ha. Dt :. 21st IS67.[
*
.
l i the t.ni-, \ |' ji.'I.: ..t 'F I: .i'k.; S3 8"* .
"i' '.;dls"nt4'ftLrurirtiictia'. alibis l'tnttinu/i; \
i
jIITCIIE.LL.I ( -
ha'i'l ;
nn n lu ,'( '
kmj"cJ
-zcuiiiia7 > -1.1"( r'r4. lutlf'ntk
II..j : -
; I "II f be Maruf Hv-rida, anti iu. the :
.
..
f'. !Ii''; u' i, 01'n;! i. fv. 1"11 .
Jt"f: 1': y A 'f.LA71o I', rtirrciarfi .Cl.; :1)1 1 'f". 'i" i ',' .\.1....,, l.l"Jil<.'i., "! ,Ale.. ilr: ,; ''tni'l f
: ! : rJt ti of \ i
; 'I. : *
For
Tai' r
--IaxiPl.1' 1 A.- ; :" t > "i;. "tl. *,*. ala! ., Sale ;
I ovir,.I'u+r., .licitur! for C" rolJAjn j '! ;; .
u ;. l'..t flit !
L '1.1CIII..1aut I tlwalJ'Wu. .
/ill p f,'ej>r< t't R. ru>* :Sl.. :% -\v oilcans. siiv i-\s f : iiousi-{ ) :. .
.. I
trusted to In* e.rr.Tampa J, f "" b' } I..rtt.1. 'trs }h..I.t.Iill J't.rl.-r I\t'xl. \ TOPIC I'lOII- 1tst
;\\tt! J 7"* 5 I" T' .. ,:r.... ... .. I
.
V :' I. .
.J. it.a.1 Li
ii .z 'fti'\1II" .i..1..n i Id
FU ApX 23tb, 'Cfi. 1 i t. 5CVi/i. >} ': w HrL. i. : \ I < iii rnufr srd ': (r. on aturday 4th j
;es* _. II I" fll.1I't'I' Hr. r.t o\\.1 tit this da of Januarv .
'fil !;"i.J" r. {;qtf. ,I f). :i... a+(pv: ( r. } 19&my planta! t
o drr Lr 1. 'I.I'b't'd) : tilt lion, two i{Kit -Wctl of '
....., .J OitBES \--'UlIi: }: 'tl'tti'" : I t.t ; ..f tbr, Ih..dlll' ilr .vtr ;; t"r >paee tiilc. Fla. in Lrooki '
J. .1 F
i .J'ux A. Ilt"ERMX. ;'Io { & U '\.I'Jtk.t'r ptiulr'l : : containing about SHH.I .
.
-- .
: a.l 'ahirhd til tlw t'ty. I of .
i with '
v : ''I V3'rls+'V.7'r t4\\.fl 'tld.wi.1t1" \ errs about y'Y) f areJmd "''

1IEMUE '01 & IIEXjIJl: n\: tT. ,: rf't I 1(. 4* i, f.. il a"r6t. ', t 'r til>tr; '1j/r }('ra. .t rrt 1'EIEa. !: '\ ;;;ol; rlll1- I tinder good f, uee. On t' place iii'ne '
h-u.- : \.. vl the Io t Hanimiick 't
Cou\m \ 1jUn it opuq'ej.l. ?t.rt* b "t. i6t'rMhdt4 aUl Land tk.i ilcrnaudo l e* !Jty. -
s : ciicicuts. .1'tuftf'.i "!
ATORNEYS AT LAW ;, I..i.' fiot.R; hi' *. tb:; "i"' > ..1'1 fI'f,' ;w ..1" '. "' i IrfJ-r1; i I TJurci..a G.Mwi! d clliiii It ku.e, and all '\ :' ".

j jI' Lua'ii4I.u't .: >- r.t't,Itl' Iri/lWU)' "? _: rt. '_:.I:: i-," '3y: : & ,j.t neowiryut; hr>u!e*. wiff fine Peach, 1
TAHPA-FLA. I I 1: 'f -tlutlu.i: ;. # ( tingel'lnmat; illi'-v aud Da:7L
.: ....... ( "r.d \\ /' '}< t .1., M.d..II.1.w\.t.: ( ana Orchard .
r. I
f.'i' .
the uutherr k" ... __,J J ,!;.jlt i?:: tu..11 alt ;'uc c'lp,>i 1 U.irt.i...." t'trAlJtwnt: 'lu In t an-i: : ry. \ I imtbe.ldve.jPl| V .
and EasUrr
Will practice in : ":r.i .I lu.*. ff tltf" "t'g i 1 'f", :. t 'outbrrit .7.4 i i laid i*.-H"u\7Lc |.er time, even or eight
Circuit, of the Mat*. i Co :its of Cotton ''1 1 In- 'ti.rrt l Jl nIrati'< 1vl"-j; .. ..*.'!"'.u>>tifil ) .routs! and 11tI1"'e\ti ugh' carte, Farming
SOlicits ,'<'11 f .*<**:/ .fcf;Ffondi; r. iit 'ami Jtir .1lui.; riefc.ilcorn M3i'
5-Crno.A tio.1.i ror '. .. ,. l
1S66. "
2Cth, n\ r r' Gnrts.-jt-r. w it..i i ti 4i everything cece sary -
4 TampalIay & ; .Jr for theYvoiiucc. :
.C. r3 : "
1 i yt fliul I"| '."ts+ea Burrs J1Iorierr. ni"rotteh..nt i !..r.. rr.r, .u.4 Jif d., (:'fi.8"JI'.. } t a carry on Farmer ; '
.
parcliaia cf 4\I' ':: theentrttnju., ttt tt. ilHIIU'. -" Tilt' IsbStla 1't'xutr., .'t t:',4itit! ;;"i z,1lu{ ':!a% ) trill for m\Tf'nll-O'.tI, hal! taoh-the rest to Le paid. .

ALLEN. ;! AI" ."ilA.>thl:. neo wrl+ a .." ,'u..f, _! ..irU..j 1 1wf'L ,'c.; ItIiVIGr. >ik months. .
.'ttnc.J. .. Lel1... J place U r.ot old aid .
; g WII.r-tho- .1 .j i 'i'1V""r Lall.1 i on day it will
ATTORNEY A"T LAW GtlC\ &\:'.. r"iI:' a J i-ttJ 1f, "I I '''''''1>,;,4.rrQ"i.ll .\ \t't1 I if ll.trn; \ gajhr. ''+| ,or one v '' .\Pl'rAr.t: G DTn: RETURN If tlu- "
t 1 TT : (! .
trtthe'srrt'.c! W. B.
"Y'.r tw .ui ibors- HOOKS e'\ .
-:""rSoh.yr :- t-t 1.J't4k ltlt'fiif'till ilrP) :o-nbp'n.| .i-unl i; ihi+ I DccemV-tj,. ;
+
ru! '
raw", .fnl by aiTUavit: that the Ivf..n-jtit! ie I. rt to be : .1
\ E )r lerttro'nptrtieenokroW! } .ft : ':. .. '
\u\\\ ..
\\ UEo.K.nl.\r..tf"O.. .tri' of 'thIjIUi.OlU"u,,, ut tin utiJou1 .. 't 'IiI .
,. .. .. -> oat i t uitt I
t0,0) tr ar e at .1 va ier.ilt.ito d' Oft ir 1J
'OJ' :m.: r-l: fiat. I' ..' 1.' l..I.4. ( thti'r.itt'.ttWrs' I day I fI f-
TAMPA FLA. the I"< lff'JI'.t of articles m.CoUonT .--, ,.. "it..1 ,_._ : '
-- --'----- / ardrr : of T., G"1c.J\ .
/ iitkrfrfyre Jrw> motion 't..r IIOOKE0. .
Wn )0.. Ulh. b.,.. 1i.1I. rl'Tail' & ,
TITILI. Gn'c l'IO.t atlentiou to nil ... --- 5Ioi3l -3ci03i! far rC'.lng LaJiss. ." C. MttWvv Jr. &,tjr., uiit-;l-n- t.-i' t'ordlIan' Jd ; ",.

s 1 eMetettustcl i.i !Lis care.Se 'IT... n. 'IT 'trr"1! ,T' .....__ : anl, th it Hie! *..tlllt..r..u.la..i! l Miin.i. M J..tt )'ipnl J A tt..J
"""" .
>tcmUTltlS.;,. 10-Cm.t V:d4 .J''I.. illo Vi ::-- 31. Ar 1n ulprarand u'M'va to.. t ..,.IIIt'I.' hill:I I 411 if
] ., t AXDKEWFEMALE \ ; un or tr/ur. the third, ,,1Rri ;
1 ? urxt othvr\ ,t' chi raid HI!: "Ill he. takijtfurcR'dr I O U ( tn any nlUiesrequireTM .

eVov ( -.rtL "It j.. fiirtlicr tJr.l..re.llbt 1If'ky :
] : L .1 'nlt.'orb oiLpUl
CO l 1
CRAET. .
S. G. LEG1I, tin* wrier Li- |'iuliii.ht mice u u eo' tn| -t the T, mpn Ih y, or dthvcred il1"L.is' i

JorwarMng & QOmmiS5ion j I cll'il 1''A'e ot four iiionth* in evne urn|>aj>tr. | aleJ i t n-nM.nnl.Ie .; Cit .
AT LAW.'Vamv.v. ruritr.niT. HAIVH auJ ['ubii,lieJ ill tin* Ctn-a11. I rate*. ,' at.t

ATTOBXEy; / mt / it'uijr' f..f'm >l year, JuuJy rc1E1: : c1uio1.Cltrk. I I Apj'iv! to 8 .

VHaTing \ Ocl..Ix, 7 .A true,C">fy :. ALRUIIY, sTpnt.
MERC: II A XT An... Pttcr On Clerk. '
< : ; ... "tn; the >r"r tirt i l \\" ( Fill 6th 7 JVi ,
'd tio /u1y j .. Key -e 1. July I ls'> I J
faeilitie
: e< nis': ;. SITCRIOR: isri-. .IT.,1( t'.ung IA >R
1nr'ith r4*
of( LJW.I will iIr'dto; A<.T "H'O"1te.lluri1 .!II at .h t +, .' '
Ho 3-1 J nAY '" : at f muu ,.,ttlli '"hi i ll'71t' 1 "
:1tlur" JuJitul l' : STREET j
tW ,
ill fx: > .
}' care Tlir IV
cuit In the S.I. r.*\"n>. 'e rear of th..- ;,;.;,W......01...81'T".................. D D .. D 1.11.KitW.YOtugua .... ru-iil-rr) trptvornt al'vimi-che!. 1\ ti for tWI"I I ft7 tat (>riu I'M Uunrt ad jut f}r J"tJif""rue AntthrrnC.si..d Ih oJ trail i T@LEN. -
Office : Of1IrIlt"'HHI their, wtii'e
rril} dejutrtiaeiiU oflabor f' ((.un Mtita .. I. '
-'T.M'aU..'k an tUrn.101'1'. t! 17lh, JS67. 17-6tr. cannot l..* uq>3M.t.r jciiuice j t
lduardIl.lau'so: 1 In aMicLirxnt.VD't
'T ', I.t.:31J. lSMi. \ 1110, > .f ii'u.\! j", .
"'j'' .J jL t "* ino-t t'xltnsi'e111.1 i i'S. .. :
< > "w'rll '0 f HIt
T J. CCOMASTIN, j 1. ILANNERI.: J E.M". bat'tJUO'pCOTTON ; couiplrtr., l-rrntb Mrm.-n, \lu.jc. l H""W JIll: '|I William T, MunJy. ) bond Ii M fu.uthrrsintrrrtt. >+"n.i 1 in.m' tin mv 15tb resilience hI on the night; of "
'.\ I. 'O'I'U'1' ::. u-J1'aiuting. Ir;> rtiii'its ojftr flli..r1ol'; inducenitnts. I Aj'uli lSti7.11 ranll{ I ,
atrnlc 1 riMiiiinNiANTANi: ) IIn! .I 1'11: lloise(/ l tallioii.: ) about V 1

L ;jJ 0 g11lrn: n1.p ( JJ I'in-mal trAinin::. tie! Xee.lh, Ihe Cniinc-; j}' .I. art I, tl'om.lit\ (,1 el the rrnrrnr.cuthismt '*.)*..> .' all ; "puu}' LuiU atidhas A small peas Laze! lu his

.. DR. JOHN P CRICHTONOFF. nti.l..ln Noriul .vclioolI>" '. J.1.leuh-ut: : \"IJ returr.at,1P to the l in nit t otil farr. .
shiviul> '. or the utlur- ('ircu:t vl H 'i.l.i, tar .V I .\ literal reward will be
> \II' i..:' ''f.tn-!: < 'AL FACTORS I'el f'<;t. ": u r<* and! I >.i-le uulit-i, II.. tl I Mo ..!. ijnm' of the hur-r
c' on
Hon to
11.| t. ... 'ar '- -; i."uo.o !. 1.ur.1iu: ;eNo. 1 i-i nil rc j'*c t.=. mnJ: } t me at my residence
:\ 1lrur 1- .
s Atu:* rd. -e. \ lil'1.; ami } OUD.; !laJh; wit! alike 6..>i it a home i>f ovemlt riicxt ; aiu! to appear aril Alta; ? ten uiII":! houtltuf hnotesjlle( for nor infor.
a1l .
< P vjwnulir ; JaJtc.i. u the D..elar"tiu.u i lil. cl thrr.-in. 'aaJUr lu r.-g".llo him _
'o that I
..!.[ ([tHTlmt.r.-: : .:;.:.'!.:: n. "r'tltJ": i iCull.lot W. t'. L\ l.o XKY. Jr. lwiir*|.nyl hundrel 1or I n..I.aI'.jor! can get infor him '

== >rt. i. one of tie Iit"lthi..t.; an-1 watt I S. I'ttil.tlt.ttorn.. tion tlist will
\ p'rnOHP I () ; lica'ititul towns :-ontli. 5 IC 'y tt'wt. -Julv 27 tli, IF,7. 1(5 JaNotice. .\lI.\l.J\-: WlIIfFlELD.
.
"a\"arnlh. .. Gvn.LUirral -di..eii'lilJc..f th, r&'lf: r i ill win .>< rte {i -- -_. '-' : '( % =rilte.SpriI pith lsi.) '

L.........l.._.; AezttF -. (o) .-:...-- cbit-f at: linll 1 Lt! ...;'..,r"". ..I tJl ('u1gR j ; : 53; .
e ate Ih.Jt.\II l _hfy :,nnthrn .
: a-Jvar.rf ir.a'f: on rnn!
( (: :% pm:1Uy: ; li.'ri!' at ltt:!".r.t mar,ft ', !U! 1.r*. : + 1'.a\'i'l 1.f! + ajiii!< t tH#, A FINE STOCK OF .

lJrIt.iL flR ralt: <. IKJHS! : Uipr: i Iran;; Tic, i A.L II.\Hl'fi\",. I ,. .< ali I ) ""C7. .j..I!,. -'''', :.nt.- ..i/II.n..l.!! .r

)E.D IncJ. 'I'Ircn Srj.t 1 lth .' l'r,",', '. ':' ""5 &:. -tl: j.r.....',! tin-Ill ittlH HO ;:"\"".
t.tclly on: : : '
.. ,. .
I _. I ,'
'n. ; '.r.t. and nil ''*''ni
)Ir
Tarn, T..'<.40. | ,\'iii .', 1T''i HJ7. 7 Cra. '! .':.:1, .; '!:'" -. .' .,*.:, -.. .' '(; <,!'. -1./.1; t" HI.iik ., t''f
I '_.. -1. :;" : .....\... :I ...'ti. -.,'.-... '. ,'.. .-,.. -.:"..',"" d." 'r ... ,. .. '0 u .1* r.. 1:11'1. .\1\t\' I

'rx u. Ti....". '\\ \f_ \\'. rn8tv+. i- 'i.I1J. :' ':" : '; ....-', "' ..!? .itr'! lo !*'rtl'lIli'lI)I
'1- .le i \ J 1.i: + #' 1n.. :.,. .tilfrt! .' Ibr ,'ii1itll" "il! IfA Groceries i iI
White, V.lart. ta (
"
JIB| w. >
"M""ow is the'wnSf(thane, to fcr settle UuML:> wu ,Ut: I TISOX & GORDON) : r. i i t. I ... .......---... -...i: x .tw< X\i'lniuh :>!I WO y....artrvm llui !111 t
jan.1 1!- .. dull U'.i tJtttl .l.w/llm dard tiniv.ttt.
Public Dvtuaiu. 1 J. ffll.JL.iJct+ ':'1 .1&tar > I$ : .". n.\ u WAKE/ .
en t toni JF a G to TI':1.: { ; J1EM'KU. : .
For Ui:cle Sum i is tick" enough: lUlU. PLY Hr'.tT, : LY 13 I =:;{'tt'EtxE : } 1Jmjairttat'S i 'I f

Tu pH: u* a:18 Jarui! .t. ....... r. 1. :E ll tip.t trat'e.:: i1'ftun4. I j$. :!'>tb i IS':!. :_'L r\\ .
\im: 'n'V.'(,\ AJ.M.J \WI \ I CIfCEIaW.IE: ;
-. ,
S Land for Salo at 50 Cts, cu F 'd') 1-lit ,el Hi' I, r., : ;1" J'PI .- .' .:,

acre Look out that year Improvements t. L 1..1 ;. I '.w.\\ ,. I ; 'J.t i In C'-iatisery.! '

arc not cateredfronjinderyou MERCHANTS. 1 :..... I'C .:t( of '......, .,', ; I,,:II 1't. /\ .. HOOTS AND SHOESuptuv I
; / (; it Court .
.. I'ofjk + Southern J>i
Av f3- -r ..,....:. r... *'. ._ '" flat f! ,.t:,';I, Hado .
... .. Clothing &c.
:
WiiJ
; .wa.\-" \J; : .. -
Msrrhii'r. Unit!* c rtrllani >nrl I t''Ii:..".Jf'lli''II'i" <<...;.. ft' the o11r ..! : ; 0 ..-.. --- _. ,6.- Li'zj; hU't'iim ''j'ltkrn'ln, |, I, I WIll- .('III.\\!! | fir CI,.h. I

tiffs : : 1\. tlr /I.I i "l'J/l.T.; a'.j ..Ifer.trrrtutt .. '-\'; -ii: .1 } n. t + Binru (licwr JOAN JACKSON. .
6dl. hli.. 11 tan.' I.r ebaatsatdl'ler.rit I ; .' ... l 'ts :.t fir AS \ : Timpi, :\\0' IT. .
July :::'u :- {p'.r:"iit>>ii ) 30 tfcourrsn
-.-- -- I in.i the aJjtrri' eunulir f"r ti.. ,.!i' ,' .Ji.1'-L r.vI
.. ... .: ;vIUI.L having bean :rlk'il in the aHJTI' C"I -
a:tli r I'ru.li. s'1 f ?' c : P t
.
.
t Iu"I *. e K r ,1. ....tl'<. 7. i HIM.1 tune* w .l H appta'ingthut tI... re '
furaarliir ( And MIt _
ltlSO? :JT .t 'tin I L'lI'SII: I: : l
VM. .II. IIA it .. : .... 'IV\! :, ', j'.4 'j If,4v: '> ,! <$*w. f_ iJwtli': thr limit* nt' ". .
W I'r..pRI'.f'ollcl tnlrOn 't !:: VI
t" are : .
I ,, Mrs, Orlgn.r Tea.Voting .
if ',. '. ( '" '*:.. "' J\J.llf'tltl t'irl'uit of I-"j.. hot''nnl't .
,; r :
/ i< 'n.irttmr: t" Ut fur p- fi : : : I" S 'ir 1"\1'\ .'
111 .. .. # <*'L.. rn ..aj,) rr'r ; it i i.* UI: dr' .-.| Hj-on Tea { .. .
"I' ttliMe it i b.1 prior,M'iII"I L. '.1"} ; i 1 : '. .' $ ,, .; t't: .,1 \\ :! "''t. <\ t .", .. ,
Itt v' . U-fftP* wj1iTUiinirt.i
.., CO i\ ''';'hl"! in l4\np-ol. "w i'o.l.. .'j j Vu's
I! ilw-'iHi vr !; .1'1 inor.'. .. .. ':. "* '9: ,b- '!'.f.t ,,.i .. ,;. -*. ., I-'. '4,"n.lay i"JTbrnarv next Artillery Mathesrl.'r .
I bad I la tL JJt
Having fifj\ nr* ezperien-a r 't... : I''' i:. :. !t.i ...i.f U/ll will l L.. 'tahn. !:,'eeireJ per />///. and for laJet '

-: .ANDSHOE :- i foilao 1 fotltllston: I 1 I I hntill.t: i < r : 1;< ,'" : I H. a LElJXA1L>
173 VJ .j.tr: 'I I Ij 4. _".k C.II'1* II'" ';5 rl".t, .... 1..t ....I"_ b eitrn Y'S.
: Uhn l 1 .
: *
I in $1It':1t1t,11 we Irate :i"i rtlitIed find' t'IN.r- !'a ,,j ",r *," ",, H ',ji- : : I !' .. ij Ls pelt I, tor 6 'II. Oo tf. .'
.d. > .1'riitia,4Ar" fur two
''al j'jaiulativc, to Mbf-fl wt'rvfcr with inn ,:\w\, \\ ,- : f ',It L I" ,.! it. ,1- .." ,..:>.... ...... :.0:. : "
t J331 II RE B li.leDc"3 i- ,, .. .
: I ? .. t it \\ <. \ .H 'H, "" 'J' : 1.>..,\ A Iix: ('n. c't C't. ..
l-ttlCtfu.PI. -
"
I' S i \VIf.ltTI$()):. t, \ ,) t It\\ !. : ,. *"* Tolfc! Count). I.XE\r\
1. .1! t\ :! .
*( f lM7. 83=10. t ; GROCERI3 !
o
*. TAI2PA FLQBID ;*. I TTat V.Anr GORP1c. ,\i.Ii"; ( ', L"I -J. i ',; ,,' 1 I ... 4.

1711.. 1S67. '- f 11.\tn. CST oJ.
"' / : ;aCEI\lnTrvm:
SdLE 1 =
I feel a'*aroJ lUat 1 -in put tip wtk .ll>a' :, .'----:.....-.-:.... $A TILlTQU'S I IV.l .fehu'r, G w, l>ILt..11 tine Yea- rttpe" 't'r'

\\-ik i I dro ke \ !. 1.>; 'li) i.i Tit TU( r. ,tlltillF;.....T h11)t'I t! l'n.i.tll'! ift lot."rh'oti.ions
i.i-:; f ;
will plea*e the m" U w. 1every i ZEars 1fPP.' UJf lf .\\ft fr. : ; ... ',}...r. It t A': fita, + !Li,. on fUl.\t'i.t.v the I .
.t> lod 'n .'to .oil eU'tCa. (glomsandIsrrR'r. I ; ., .. .. .. '. I\'OX. it")1'
j. :
f .11t v ? fv BI? ':-. tl.rr 1. 3.J of Iiu1'W'5.1! j :. 1.1m
-111'1'( in the -'OJ 1\11i.uuiar; OCi'1 1 ---- i. ll ,
: :
lla 1 ti11ERy1 f'" t I.-r.n..ltH4J. :, n1:! t ." ',..,,\ "t..'.'"-.f'', '..< n'H : !; 't.hitrr. pr ,;rt r, brIh ying to''cork! 4TTt1.. L"G.\I. .
Ot t. lt r I ,, :Ii., Z-.t..tt. d )hh.f'. ..1\10" ); f'1
Ir,, ta 4et'J ; >
i 1. J .0'R I L. CO it'd ; tt'd >q:: :: .I 'f'W'; t'IaeGAr
'J. J. :: : \\ r.U'; Hr.\JlIm..o: :. t
.il'.J" Ul A I".yMtt"Rkryr I..,.: .....,! t f:jlJFjlf'i'r CANDIES
: !h I \ti\ ElS\ilHU I D.\ i, .. ..":.t uir tin ...... ttr, tll"I"lh' .1 i,+ ., .\1 i.i.iatralor.Notice. .> I. ,
r.. .I'pl. .\bBa.0" d"l. .
j i AUTII: + ,1..Zd: ) S ; \T :. uh"r-U.lIILJ": "" h' ;,.: a,' L'n' .:,}:. L... .- :: i OIJ.\ cr.rr..::, BREAD
------- SODA
"' 1' 'rt I
; JS: If. .

.SADDLE) ) H!? (; 1' ;i Sou\\\eri\ ?\'cvvnrc. \ \H'\ s.1'iCUfUI1".1I 1 :-.Ji"n., .* "1>}<-r ..1".,.f"tn( OF.* gar, hale: and : ti'U1VhiE1i; ,

: Sjlt; If rhrutt" -iaA-I 1- !. M.: 1'. I OSIOS. 4e., .1c., -
.\ -... ; ., .1 .. 1 .
PLPaee
Ilarne1A.Ilndi' rr: Cf Aol /f r t-I. <-. ( : : M -,Irfjninml *. 4t..I.\| j. ; : 1 .rr-Ikn;' it' 'l eiu roe atIl ,
11. 1 ; sl.e ; ,e. ,. Fiery
:IIHJJ 'I' : i.i t ;-ii: ; ni ltt. ptfJ t. Cu: attention
\vni aHe*- 4i.att 1 1 tr ,% *\' ,.1, oeiinft; theev t"mgrs-prices librral.n I

J. al.J J 'i.dl.} I am .'w f.r... -' '';...." ... ..., ,.. 1..1 ..id-1..tl,1"J :,.t1l... \\ tit I lw 'prukt"Uf I a* ;\ a'ft !I.lta" 'V.u-n., U'-.of IIH.h"0I1:11'lIfif .Tamr F .1.f.Oct .C LEONARD?
p re.l toils 11.h"t". e..I It' l.hHI' "r d..I1..r ..v"'il .. _J::_- ....... _.:s;. 2 tJullll' to Lair. \ i i. tl.i 1 -rii'i- of 1- '..ti.Ja. .i"3 Itt. ', 1 t.f' f..uh.J .. iit tin-ill tj'RS' utln-n'i ItrttCel ..1J
than it"1 lie 1.) '' an I *" Tlrarch otrii'1 i'.r our .o\4'f\ fur AS1f.L-IIASAJlA: .. I'rE' i and rfptT !
at aJ: tjntPS ftt mr .h.'[', un tie t't'I.t t lIjJe'1 Soi Jhe-ii Ne"' will I* <-v'tie-l 1 mvw' Key: it ;:.rA. hot. 4 6 m. ; on* jti.lfb'.xl 1 t<. *ttd! e'it:.- are .J..ir'l'i to f1
pinyf.
; the .!r"tI; .:..lnlit'leat of 11r. J. 1'en1i! h.: make imm..lia'f' p'a\.rtoeflt. to the mi.l-r*;'ertvd. : T1.1SCI C,1i1D1Ec
Y nU ci
/ !.T. un II( I.*t. I.r January. | RB<. t u j .
Alt orediior* an d o -ntiUe.l to { ..trilm. > .. .' ;
btor*. i wlii'. f h w.. i''ci'e tie a 1.c.iua (.1' fI11.Ia"JtI-s (fH-r < i haisins: :
11Irn'E1Sm: : (lp. 'aw Alrettiers. SY1lP: it,11:11.:: : ", i ion liy the a:H, are here'.y notice 1 thai their ] 'II
Cru
., \\ ht-kt! j claim* ti i16) l1red at the txj irat ion of two : ,t b'd Sogar t'
t I : trwa u.is date! \ units* xhibit6l: within M1Ct'arOfti 1. :
LH' ,. i F.Linous) : KILI.ICK m.1'lt., T"UtJr0 jear .
,
: K. H. Alrrti furaiI bat tiite. ,: ;l
. *;> isles at opr i
' 1.j0 OB.\UJAr ; c &--
1\CK: 13U 1 II .: !'u h... PETER PLATT Just P..eccireJ Vertu'iciUi, j.. ;.. :

: .. I2..C. LEON. AIWi"::. !.o5te.! x 'J ui: foIl.'td.j 1.\ j I ,', !\\nlor. :': an,1 for Sale.chea.p'at; "'" .
: i4 i.
,..TfIC(3 0( J;tt 'rr :. Pec.1t', .':, 1H7 : E:.r. s .tf.-".. \; COVAGEVICn.. Tsraj-a o ., Fla., Dec. 21st 1E57.' .. :5 e .1',L r .':\.P''ljtb.; + D! C. LEn.,, ,;\IDY''S. .. -01. ',' 1 .."A."'f .$

< '
,.. \ 1'0" 4 .. 01 :; :

'. : m'c : ... -.
!
'" .
.
....
\ ij

,; \ .... l' .
,". ... ..ft
.. .
.
J ) ,
+ :.. d .... .. ,. p'.. .,... .=t J.: ..;"

.
4 : '!,. t"t .." :

:li\s.: .... -t"-o. .': '7 _::'" "' (


z r ? .... ..
wrt ,. .
r- # '' ': .
X ,t asirysr* .l.--.tr" ,: p ; I
\
4t
.
..
,.,. \ "t. {
l
'
""- J.k .
: # \ J
.. t
j'T rr e 'ii ;.k S
l1Sr .
a .
.eyk SF. :
.
.. ;;
.J;
i" t4. ,'\ .
.. .( \ ;,.J, :;>
Jam .., ;, -. J' ;;.' : ,' 4 -\it.. .
5- '--
t .te ,
e II ;;
.
,
." ,. N e ':I" .. ,. .
.. ,, < /
.." .
; "
.
-- ,
rsk "
_. _a. ....:..._._ "" .
.J.
."y : : r--- -" '-----._...- ., ,. .... -.- '-- ------,- - ._-- -- ---- 1. ::::= .,


-A.liiirrtis.-n; tut.. ", 1 1r:1'.1./ ....".....;.L')....,....tI". !;''4k.1J''n.vLN'ihc ''' 4) Hrati! lli1rm.! : ._ ""'_ I \il:) ,;1burI\f. ::!:a5.! t/ ([it" : -

.v- _' ,
o ,

:: Looli'He" !, : iodh l+'t lJ.f i d1L r : S4t1 ,: II 1 1., '.'. 0 \. :\ .L .I ;' :.I..'- W, 0 J.t.I .. or-' ......;A''.f'. ''' ._.'.."''-.t.....asr' .,-. '-' .. I 1)-C& l) c( ;[ 's i! '

J .
.. Ttt.t:1! ", r "ha/ t.-, .fJr.rla':1.t.IttaMf \ \' "- .1 u... if rt'Itcth. ,. ) tbu .Ittituc .'

"'. I fIt.1! r'trrd .... tt\ ..' .ttr.:, .tfur 1).l : A f'.r '
'f'r. : ails OrT \ ,
-IF YOU WANT:' s 'tt. ('uc"r. 5" I.'l'1; :- t
", .. .. ? .. i G...... i. .. .. .. tiri ;, U"t" .. f 11prt1' .
..J = 'j C : uJ lit-r. \Vi.lM.rtilrNbvr i ,or :
.
; r; L .., { ,.:. t ,." -.1.... t. n. ; y .I'" fur ,.,.t! J--'I'. tort !> r* oSq[%fill, .
y. .
; .. ; Ajy
,
YT'E1t 1.Jf"; "" 1.'I4J''h..r & \k\IMl
.
F: TALL & 'rl ,. -''' 1'i' .... I.\. .,..,.. --. .,\. 1. ..Ll.h."' ''''' i F.W. : .* liu!... 'a.a. ai.ilX: -*..,* "
->\ .
: _}>. I..M-V !* AftilW ".J
.r J.j.t .
*
L : '.. -' > \ stet\ \V.hfilcrn ll\ \ ."\ :) ...".. S3: tf. r 1... '- |v..trh.J..lh.rlh B&r' x
v s' tr' .
; '
;; -- '
.
DM G0101)SCaLLA1rL.haltti ) :' : .t. .
: I 'fIH !

f 'i "-- .1Un i 'r' Arrival: !, i ;0' n'D S. .i f L...... ." r..t... "

4 -:- >E'iiI j'irp'P'! ... //1.1). .T..v."...."..':".. I..i.'! .t 'I .. .' I I !.t .,.. 1 J >
; .. r'' t 1:. rr;,.,,, bli >>; ".1laltttf i ii ., 'iv .. ,..
1m r '. :r'ff.I ';
.
i
j. J ... ..
.
u. .
t X V-iV. .- 'v.k. ; '
) .A. LAUKE & CO';:; cr' i, th "1 .,.1 .....t. .1": ,. ) ui taa, II.1 .,. Hr. ;? ...
t.- ILCoT: 'r. 'd.1'' :: ; .' lifi +1 ttht: "1" i.j
.
\ .t ".f1' >t:1.: ..."" ;.-i.t.rVVs. f >
.
'f": f : r'. : A : STOCreceive r t &"I.J; .... u..u {O, "'.':'-'.I'e'" Ja.lt '" '"n't.* -, '. i'igV'.J... ,cigar. t".I D"a. S '. );.r>. \ u 'roanl .
,
'
L: e : :.' -. .!):; J';'' -. --' ? 10.:.:-. .,> '>..:' T. r.:. .w 'oJ i" I "; ; \\0 ttrer JJ", : U111\
U
p:; .t i .i:3.'f: : *! 'fi."m .\ fto.. :''' lit J.. .. .'......1W'_.'Ja1-! i I*\ ... ....,..,.,..... ..' it.. : 1 I. '. F rllVtiVies ..vI" a1J1.r'f.. n r!{i
7 1ru.l"d
'_ ... i..r. *o' l h ml' t4. <' t' . q, ,. ( : ,. ., n OTS &t SHOES i j l h ':
.
1RtorttplnLack
'
,. f'. Gtsii '. : I tH 'wtitit ilt' : h.. d:1'All : .
'
I # i"0- ;i ; ,;.a' -4"'i ? :' ,i 11f. ". I ( r .',' JL .:urTJ: r >2r *. .. "6rt! to Udl"II .
'
If' ." ,
'ZI s a, .III' f .

;' DRY. GO.ODS. .- \ :....-... .. I' .,. ...'.! '"., : t.. I J I Ir r ,---?- ... ........,.. '.. m\ ( II.
't ) w ...... .1- -
t tFlow. .. .
.. r'.. fc I \.L.I .JJ. : -
,; calico PntU, i\, B41 ,,;'?' I I1At..L .. 'w.I. "II:>. 1., { .f,;_ -t;: 1 "' I i I.MXK; LADIES( wiusss: T: Fi

i' ti/a e'/ana/, ..;-- .. ,:;Rr J'. _1(-.r. i .. A. A. At' I: !.....ta. 1. 1 II I 1! "'t U-'lt. y1, j

ti .11trlUOty '. ':.:" "' .1: ....;;!. ... t\i !d !dm..tJL. ; \1e'.S BU:1 (';jsn: ,, t
.. r1j'S ::
LaiA" :l i't. U.\
;W."n Dc '. Il. .. 1 : ) \y .\ n.l "
.. ....M :....< < '. .. r.t .. .\ .l inll lat t>f (\.
110 : .. .4"1" <'t.. ry :y; : : & I IS r' *<".'. .
1 :" "' ,. ._ ., ; Iltita' l.ra k f" .. .. .ao TnUXH -.
.F. 1;.: h..h... 1.:1.' "e'' .' {:r"eb,:rtt'tkL >h..1 I. {:.........-.._--'-... -r -.._. -- .. .- _. ._- j, co.., ,
1i r C- ..1'.. l\\t k!!.
.I'L'lD"'I yay .> Ii...3 .:o4>N.4rJ (' : .
Itstlt b--'
1..:..,SJ't'uaa.. .. '. q.. ...", ; z' 4l i 'lEi. to.UDi; : Er\ iiu 1S ; ;JJ t "!o.......- .". .- J>'j.'t'.

,' a !.t1'JtIt..J Lt'h ) ..!ff SttI ..
'b ;:'blf':. ",,' 0. A':> > tv h.JI: I Fl. .!> :i tr'. i ". Jot" .i : t'a.
.. It' ; .
r r a :h"'u.r. aaMdtaa#' ttlr h ;t4.blistrat} ,: = ; I .j't' I -I. tlnI HV 'itr O".p. atIL
L' lvt'i frotl"'TL 'i
rt : \ti or + .
..
Ht'.tU. ... : "b, t A'esi 4f' iutacca t C I.EOX.\lh\
"a, '
I "t. : t1ck ; ii.i..ld,' 1'rtl -": \ 'GeneraS I J -..; n IL' l
J1at1 1l.1o"rj" '1- 1f. 2 ; orttu \\t I 3'ttl

.1J> Cb,c ..K.) ..{" ... '. V I'.t;" ,..p. Wh..t1t.a..: j jr .til' c cres: ; .,. :. _. _

} taaMtuet'4l'1 10, : ,.' 1..eJ.-o.y. I1 I1'X ,}..{. 0333: % [_j ."': '-; .,..:.... ''' I l It'"h' f.... tl.
r4 r T rlt J..k.t nilt Iiaakot; ".,' ; i .. .._ .__. <_:I'i .. J .
:
,lW" ; ....... t ,
.. w. U
; ... ..J.w, T .I;. }' :- "tl. '::.
; .
." clll 1 H) .. wa.1Nt .: "fJ'R rf K! .*. k.. J ",
+ I j :
,
1..aw. t5ht J .1 ,
.a" I'.iato1 V r; (0 Di .S 'I r nt'r'.i" ti ..
x: UIJ"J ..... it..,. r'" C91r11/ltt4A'#, r.tittl it : B",':. '1snll''UUfl.T .

Gll".1 .. 1:... I4\ht trrosira: &c I I'T. =\ ... : ..lto.. 1'1u'
Srak ( ,, t
.. S5- .' [ : '
Canhctl.l ..__ ... .....
?.. H: .,fp, '-".:'. l' \#- 'I '.A Jureili5
..4r5 .. ,1 rt t"h'" $.'fi ... 1R
t.
i' I "Lli; .', 4' C..ilir'oty.cieyt-er)' ik.ctfr: '1fou. toO I ( L. U.'lU'JitiVUC:); ? t;oJ"Ilrl'!4 '1
SONSETS, 4 J"tott .nU'
litl..i.,1\. rriP.flll"'v'
LADIES'OF O'Uant
r I'tt.t"
k Grease ;
r
p
dt.-\li, .
for.T te'a't pinlt .
Uf. r.j"t.
>
r ,
1 llili LVIrat'A'11iJX: b4t2rkal ,,.aIe1nid u'.l> ....dJ lHrtl1"} :;Or. #t \V"'It. :1o. '. ljieultJ,11..t..4.., N % 0 3w .'f I 11a(I""r. lJill.ctlt.J. jiw ,*/r Ay

...hrti. $,' trrk> t'ril+. s I J Itr,( .. .1' J.'. ATM. Irrtac4tt:4: {, II. 0. LfiONAKDY.:

'V. CldhnyUal- .Jerbt, 1'S.ri.ti! ,, l.Ft..,o( irAa1 ) Jk"r.f .: .IGh 3. t(
y : 1fH. o: ;"t ;
let tf S E s t r.rJ: CStEIE: ; 'f"-lt.1' it! !t. ,i Hft"- \\ bijo t li-, h..J'. Ist "lur4I44 kh"k.f : @ o*iL''H: B ,,- ,_..-.. --- -_ '-.

Sbiy.1t..:i4Y.a ,il.Crrittler f. t... '
.SALT
I
!
vI( Spcn'rt::s, CeUlr1, 1r. : ttoa4 ...'t tf.1':;..' rt'I'.i,!.. "", i < uraiI n4, dir s:. : I I

t sire. '1... b.s. t,k t .'.;ttr4t tMf..W"k I. ) 4atawttr" ; -kil t,, : : :: : 'u.\\'t. Ji, { m t L \-r-.S) A F -.-. F j t't\\ i' Tuff: Tnli-'TO' L'hlll:'

/-Q--' Atf'l'N'Ik Bra t,)1 h'l. -; +tIRi.,,, llrtrid.liiitl'in r M1nw ,. If "dll t .J .' t t r\ .to..t xi i t. tt.a.Lo,>:t car, I I,J :o..l,
@
i- \\' % .* +l. la. ii' E.f.l" ayft 8n.tt"1Ij! 0 TJrr! u G 'J -. ':--\L'. ..L !
.
I' A &. If -& l& a. t : Lttar 1t.-, o'" P3'11t'r. Duff 1.1' t.i.'''_'.<-"!" r .I3r, .+. l'lm'.a. 1 t I) 0 (]tt 't'a" 1)' I It. s3't P, 1 ). (iIU T .lCI\rn-:. i
,
Ii nice ,1"r11t tHoI' : l'.a .li. :
'
rakrt Fable / }:.ft'J"l" \. ".!,' E 'l'4'h.JW' .. '. [a'1>'' x,.". 1ft
> 'oil
.. Lod., perl '$ ace Chat..i. ... ;wltt::, +cr U:: .;: ldt l'Ur 1'lIi"a"k Imm as 4 cste'. ,tItttUJ liars; ttatftH ,. ; ,t .":t-r ".".1'b, W : rrfi",v!i' Sit I.. ;- :r -__ U

\ ," /cnar.k Tr.:.. ltrart.; K.\<<, lttr6.et. : 4 te,1 Prn.t ae. &.'. ialr4titALy! :! JttaT l&r 'tae. ". n U&1- ., l )..,, :h!'i .\141.\ rest. U ..:*...j .. ; .:. f..U ''tl'HCt
Ftp Tt>s1\.t: Iri. '
Gan lily .11. > AU of wbith," rt<:1..to ..af 'I'ilt.?. tend Uf' '. ;f
.
Iron Ibt*. 1U':: < urea.' :.:e, 1..u.M-"' .I.-! pr-S4 slisI.; "HA D.E S. > 1 1y t'YR1MaI : .5S.5 j ; un 'fi" ti."I'\ ....' ...,;, w,..... r .-..., 'r_ -

iaePlto, a tplr n did 1lsortctrnt t t far Ot".6 1' ('..-,:, rr,! PJ'-t.-t ;.t.f.iJ :!> : TW' ;,: ._' ti' r 1"\ t',4 J e' 1_' !.4 fa,. i f. .Y.ht'tNi ; -'- -
.
,. .. lira :) .Drti.! oO'1"C.i. ....J.'. ..W.... ...'..: \\' ,, ,, Noli w.
< .
:. anti!, Pir-in. CUnrr, ?tetP r.eootu : 4ITP r" t'tu. aa'tt 'I' t }" ;. 't) I"
U.ur4 \V-1I iu; kv ., llorttt! p ... ;f.r : ... .. St .oXTU* A -1 Isi: MIB!
', B4ind a. I' < -Po "' > 'TM- t ',' PATE IK.RH-I :
1.
r '
r.'I1 ;: >, t .
I i' k
.
*
.ail.
5- Air1Irttrut! R ':or 'l... : AtiidiHi.-fitter)
( _
Iiru,4r&tui4l.t. t11 3. ,
,! tt L.l r i "1 "" : ; ? .. .." : on Uxr M:'t..te
: ,
I IH : h Tt.i ", u.lJr.( l.if'! .. t4 rao* t>: rFC.. -. _
"jf ;
; rant I.. :q i'1..1 ; IIu<:Lrty ,1y.r..lvttal 1>i . I aa-i .IKVAMj r mt ar -.111ft.
etr o.1d Itied orJ'f'i'r i ;tic Finial ltau.Trtni : M : ." -. 1'-.q..lu tug Hoi...Jiidfjr ol II-.IM'. t
EARTH\7ABE &c. ; ; 0/1' ... t foik .vt
;
; '
>
.. Iktr
df t. a. lot. 11)II't.' q...;;. S t.q! i iok ttL FeiI14 Lot 0; }f; .. .M -. .. "".- ...,. .. .' f tuba. cty. a .i ;,1! t vlti u>>>at ai.-i 1 &--P
.. t.D.-4' C'C ,.Jixlinr-p
'
l'n-n
.! rJ&tf"l-Te r.N' \( ; llir ( .
-- --, <. .5\, I'i'}tlu: : (.5't1C 1 ttwn urtL"'f.aJu:: : Mtra .
; 1 I.
'
-
l '. a. ':. Tea oS i .,:. n"1& ;' 1" '1el'. .tt" lie t ti"-1f1tl cn\l\\\\
1 ct ,.1. .tart.-Tnmldp'. ;..I.U..''. LRf"l'G.R.: : :IIHXr..
:e. : .nul't l'E.Ul'r."I
I- : ;
.. .'.... Si 'ii e,1 ; : 'itsos A t. u. s', 'r &.....tt,
i..1a. : t ( 1f'1\ --
A i :0nu.. i. 's .1'1' XtfTEK. :. l.VK ;;. h..1r..1T'W -.
I. t ... .... ,
ns : .
i #< .
\ i't u.ae v' p.it ..;- : .J'-" .11..11.o ; .- __ .
.
-
-
,. .
.
.. .
I' J' ..., .
'' t.5'lurrt '
o c i: i a.. ?: s, A ? '.r-'" m' ;. .
; : ':;j ,JI),.>.J ';';; jIoW: .i. J.W. .w 4. C r.

,: rtwr, Fil Jt Br ra4t! &11'r' ,- t Biaisj, Ctf. L. Q."AfVtjJlI;; /; 1..1 .,_,-.. ..1." ... -0 t': I1S ...\_,"", -_ "oiwa.l,,_ .. .i. ,L'4t1Kt"IVt lurntr. : ::;. -'.< : .yI'ILtC.litlElit ." elCeo ,

ojl. JuiiarJ.! j 'j ..... .. I Q1 I"\ --S {. .:.;.. !.,.; :,- \ : J 'nno' < ..: ,;,
.
>.s St/--;: ". 1. .. h. ...""" I f .J' IX."t ; ..
** Pfrrfr, SFirr. : II! H : :.irfr \ .Tii, ... tit1am ,' : : .XTU '. tit:. .lat.. I :
: la:1
.f' Y 1 .- f I IS foro.'" ,
'
.. .
f LratxtieL v" > f f / ..
I mKroI. *
.u m "r..r.r.t
"' > : : lS ? '.
: ti.ci
-S [tr .. .s i.1 4 Bci t rt' to tAr lluf.v
:L'T"'c t ;: .. v -- t OXJ'KX.-El) % Ja Jt.-t.:r.t' ; s.
stI C"U'I': 1 't '. .l. k ; ", S. ,, r''t>*' -. \i.. -.'.... <\."ntt.
'Ii.
I. tssta
"_" A.II.t' I ,. r j.alrgr. .q .; / 1 na! sr lit? ....t.1 ti! .
"ll on i;
v'1. ,
Mtv of !i.
... .
ra > !
G R- 0. C t.fi i f' .. : j.t. a l I'
E\ 0>> ; )
K.
>
... .t'j Ht-i.fr ,
., .. .'ter f3u1tt4Taal t I. '- t 1\If a' 1j : ; "hl''t. O\'I) \ dt V..ai 1.1! .,-L I *i. I I.

ifmkisx I firnia! : : Tttefrff-fr&fa; ,(!.. ::'. ".. :;'r. .} r4i.ae< ,"_ii rsr'a, ; ,', X ; 1ht; : : :'", t:. t: ,of'LO, .'."i'.,{t".".", ..' .J. .;.... _.. .\ i ..' tttiefutthtr iiil! iiit.- raT ?u t>f drmrtiiiV'i raid I>t"u. front

; __ ._[_ A. .lJr.& \' olbcr article* UnrJiBiurj-nL-.ilea \1'.1 UirtSeI .r .. $ .1 ,:1: Jt bi: ; tri:' ,t''t "' :" ;;t Ha.t' JUII.N l'.rJ.a:1t. alu _
.
'r ton ,LWi! wr invite our fMW.h. t-. c.llL r' : r.o: 1';tr 23uur; ,,;.. err Cbrrtt. iJSwtJ..I' -. ,1\ tf 21 : "'! 4...... lJ., .. ,' i- I 4 ('t. :6th" lS'1 f.ro.

'-," /etrmire. Aid will MrULr j : h E; St/.L: ... ,>! .: Kr<<-.t1io. f .... !. .(..'M'A'ir-'t; .(.:r A..''f n":...".. (. .,.,\'tW1;?, .- .. -, -.. S
if t ,, -
J I i 1.s Tsrly T\. _. qr..J 3 11A'h'.J 4 H ; < I -- -
Hca f' (If'icunlui '(vluOc)! 1! l'\I.-r.. $ai". ; : ruh; {S.'rlti.l'@. v "' ': ,&* : .j# .,* ti'-)-..., ... : .. _ji". : 'fi.. "..4." \" 11..", ..\ t '.t', \oJ.\ ., : 1 + N'nt:e Of. Find SsttlcKcnt.lfa .
tot \ ':, .- .. ; .l 'if 'i'i If.. .
:. "'ut bl" .
.. l'iaa, )LIl'; .- I l. .C' .1f\ : : \;j i \ r-f"o: '..; .r : ..., t' t. .
55 <
t ;Ot'tm : ) \ nv ; \ rill. ':.. /eeaant 4.d trot t
--t.1 1. 1' Iten
( '
"'.*l'I t., i L' ... ... ,... sui h. II.. I 4
1.1 1.\IK:: k .1 "'a' 't'hdlirtr.tJrwttuf
: i. ,!L," To .i. \.0 I' J 1.f f i x..I. .\ ,. .J. ; Iltlllwrttis h (".>

Tampa, .Ia\Ab ; .t1 I ':': 'lr '?'..;,'e V' .." !:, .> 1, I; 'Of. Eff rjr D rlrrtj3ioF.i f ._\ -.L." ; .a' 11rwi -.1tiMnraL oat the Hte:: a'.ly.ft
.
i 14.t "';!> :'" -i trNSt,t J, .. t'A
;.1 ;'" r.1 Y".oi', .,', .. : '. "L

I : K fl- I", J..I:'. 'I l'Hi -.' ,. f, _.,. 'J: -- .,t ..I. -'."_.. ,1", ,',, .., ; ; oM' ."i,... hIt-it}},,tll ;o.l.>,.TOr.I': A:: 't. f

t' kcomjnCr i fir: U J. 11 WIt t ..... ... ...;' r ... ,: ,i. .; ,,.., ",. ...1. ;. '0. fe'. .; 1tsu; a. Ju',rtti ttldi. .. '111.

..... .. i.t tN Ctlblix, F'Tt* 'rt I '. 'i..Jt.\ ..h- .., s 1 ..': T, j. ...:;:, .,.!,, 'ij.... ', :-'-;". -I'fti.l :\. -_. ......... -.-,-_..- '----.. .
-
I'A'i Vf1. : 1. \ n:. :t .1t .. I f j .. -
1 .f. n .V'
i ''
': i
"' ; A It
r
A .\.tr..lr"l.' ..t .'r.. f r .. r ....'dof ..,'. ; '1(h.H I v., tu', 1'rt'q. ... !'\\ 'ri:. f'i":! >"lirt. :' ;.;" I.," a .. lr .t.:. .'ti..I ..... l .D .. R T L K \f\ K .V r

tift .1 11. JI t..t!.,. 1. ,',Pf'J' ..'. .tn.' ; fit:! ".It..1..r fir k'tvNrn"t-:; ,,-OO'j't'," _} < I :: F 4 I ...ii..' .
..... . t.b 0 n' ,;'k\\, .) f D: d. *.) iw.L.tu\:fi i t' : :. ; tAidaL.'ta Li'.JJ1I ; **f\'. '" ("-. vr'r, .. fp: \,J *' a"i Cirn hrr to TV |1It| m. Jnnfc'.> ot

: <> et-!tf v- .1 I'-, tv-.:.. .itaiw ;i (',.. i. < :tr. *, .-a. t ,".. U.H..I ta:<.... ;;;;. 1. .. Its S Pj-ahsitvot.. fl.JMfc.rwruh c..-., "Iv.. for a },ia. 1ji

f. : UJ,1:Al.Krt- "I" : / U"1; !r ,.SI113ia... ; r'> <: 4 SS -:, tats..... ,'t. bcri.l'... r.t.U. !S .Uhit et 01 the 1b1art!' al \i'Lul Vb all do" .....
} ." v.t.' ; ''h' I i 1stact J, and .l the ;
.. ,ra' I .. i i> .
.imr .
: : tiinf > ill V fur
n. t: r 'f' : '- : .1 'J..fo,. ... I t a .Ii.
t .
.... -..: ...... ," ., .. : ," .. -' ( S. l --- j. t.. ..h '.v.lia .t n'n le't:!".1 ao 5t'tkl uc { 26arge.troll fartbrr >tirnni,"*r.ui $
..... .., :. '. .. ,' f' .'(f' '.t. t L.l.-o..i.. .. '. 'f. lI ........ 1,:\.t\tI't.!' .",. "ot', ... ..".1". (''" "I\,'j' ". JA3U: c.nb.n.'r
!..'1:C.a.; c5-..I'a. 1c. r' : :-. ... :' Q :P''. i. '", -- .!:% r- .... ,.' 1k. '--. -'.". ... :.. o; .; I I
.- 17 r V t'-'s'r.r'' i ; -. '. l :\ se4I4I.ttt' .t rU-l'HQft! : : :' '. ,. :. ,'f. '; "AA ti..;,;; ib.o kit w. .,f.r:. &.r -q .t! ot .- --------, -- .

.. .. I 0 .... ..:... -., .). \. ..(r1 'I .,,
\ l' :: 11. ': "wT";' .. : -'if'. { 'u. J s4I"' Itivnr eJ ,,,..1 I". of

lr oj F.L u- : .. .lifHjiltc.U.. -- '< ll V*: .011..-, ... ,-13 ".."'-....-... e.. :'",-A- ,"'ay.. '; < .I.. "I...'. t'" ,..", I.' :,t;,. Fadl. t If u.'. '; : otpus. J r. Iaspl7cncy.' .
I _
< U..- *r. S '' I II' V/ ; t'h ''' ., .; : 'tai.lsr i'mnltscoClt! .n t'9iltetgt. .\t'C.t'n Glfl

I"- '.-"'-;f,.%.;<''ffa> 1v-: '*r lr* iX',! h. ,> Y. St .c; o r U arte. r I .* .' }fit a'' '.\ r't Tmpuss-1 !: k tisA.fr.BKIS: A. h. lh 7.btA ..

Ay n \ I fit Y Puck CHat V. i' .,
1. ; 1u. : .. .. ""' ,
r
"'k' "t"T--
f .t' teufeg lL"1f.r!t d'itrt t+( [)rl Phi. n' ;: Sl.h.rPr .
{ : ;
i > '' ':"' { .
.r Wikiltr.. ,
Jt1L'.r\'Iin P- t'41 : 1.. "' ..,1 NJj. 'f ; : .u..w 'rat'r3u
.
\ .
> : : .: ,. "f. .. it I 1. > : P 1! the >'?!* *f. -.iUMI: i'.
: -w. Jlr. '
t s i.b. lalto' of
Ull '1 -
.. .i..llg- .r---. .. .R. .J. 1'rt+ '1.IM I Iir 44. .... ., 'O. ., ratd lw1.Ja.: .J..1 :
It" :
Ts ;r.1"% Ha. ..nT'; .* ... 7.. j '. J : 1. -.4 .t" " .
,, ...,. "I'TG"1.' !co:'IR I' .J : ..: nUtt. a nrtatrq .;
";,. to Vc. J 1j! J '.- ; aVil 'u".: tiru ou! the Ill' "
M '- ; .3lS rail oJ
eAitl
I : VU' ,. I;b1rir. .
," .. .
rfSMB.. 0 :? REAL :E S fl. j :hot. Lda. : I : I t I.rt; ur.
T E.1" .. ., 11: altrte t. h. r .
\.r. ,< '. bt iTl'6 to a.1 I
.. .' B'txt1Vi' Cn,. J. ,.j' fu'ai'4."bfltiegT; t1 ,. '. V ). <. ,'If ; 6 h.a\t"; rla roi per.7Nti
1Y- .\ r the u. # fr "II i/g.' Iq = $irm.. ." < .;" to.. .r.iptr; .t 1l/t ,atl $etYtvd'1 .
? : A' &... ;sgT i- '," '. t.thlrihP/atnt.. .Ii..utiratilyttJ '
) .t.Jf'I".i ia
H. l" ,"' LVG.'COVA-CBVCIi. .. f : !iIe .,,111of ...i.l)
:-. f ty In : ., .' Jijxf r! : j s ; I;"':" Rlu.. ors t f '. ) A l'SU:1Jlship ; f k' ,t-aan ,,Ig';7.t"lIrl.% h.. ou sir l..r the 6th
t th..r'l
(\t .\P1.[. .! jr. i -.lj .% ,a 1 : \ \ Q".16\1.j .4j:. "tf. r 3: Let"of: 'r.-. : tfl ..tn .;. "11't1: A'U",, .nll. a I'reVrt.eal -
mss fin \ tb"
n SAT-DLES ::
er.Fitun of
.. Tt.1>JU. allJlc .f' I : ." .' : tJLxL I I 1.14' ". .at y f 1111'4.1\,1 .
.. ; ... --:._-___ ._ .. r : ,-"n ,; 1'I&t.: .
rtteFla.An ;inJ.y t: a' t ,
"' :" t t : :\ "
;A..n.HjJ S. ...the.t.lk. ,4hZje .rf.UI .. ,. .IL"j t :Brld1 & } G .stap4ta! t dt; lihat al.C' Asiniinhtrator &
A : : s! ". l1J1dGr. !III n l
>fR ..... S.1; i or u. ':t' "'I\It..t, :-4", ...:.. ,.( Otl ( (\' ',--- .... 1..1 r't rure phi& d.r. i It tb.. t uutt. Ji true
.''Ii.ane 155. toatairnat ; .. ... lilt 'r \. ; I : : I 'tlt4a, ;i' t ''r!, ; ,\, ...,: .1 t : t. ...pl Letatr III"enton-- aU tier e.rel.t-rlone

(II1MeoI'I > 1 tv the tit4c t ., .1\l ,'. ,._, .' ,, I '17\: !). ,p;" -
Qt'\.u..t : 1 : ..., : \ '..'.I..'...r.t i7'.h'4't." \ $ '" .".\-1.'/..', J aslar'-3 X, .1- rf. i04Lot vC n.t'S A il nOE' ,Vf ..\i1-. .. ;.'} (,'1nr.J..., tolhas..! al,1 Vert

., .. JOITTccI11"al'ort5 .I\r.u I.'r. :. 1,, :h in. ,t l..r< ,f t.t..i....,. J lctart .. .1; :' n..: l; ;.rO'IiI ma ad Lt''l 'I"I .c .. l 038 II 1 t,!..:t3 ,01 tlu.the t'NI te t'.utt, a1 Hut"%.
.
&k 1 ,"\\'r 1 .: .. ," f', 1 '. ;\ '. fir( rttQ 'L3 "!i \.17';'i'aa'rtlitt ) } ,' vvatnanUcr. /thlar of Artunl .\ II 1SALT 6:

-- ......-. -- : "1. 1- .rt r4 J... L" il. io 4l d .ai11S f Llat.illrrd.. J'a..it9t, ..:";, ,'p'Jl.-f-'t1f 1'.hHI<)'t'. .t t1P 1t Mt:3lt.ltV1.LY. .! I.l"i, JOBS UAVin;OX.
"- G > L 'qr1 %asil .tKN.a' I''n.. ,'r: J uJe r
: et
< U f f. 1'ihete.
.,.. ..... fr.Jt" (::: : :t! "... ;.. .... .
A..u.l'b
t ;: '< @ G:eQ J.'f.. .. .l."b a..1.""" 'J. .. .. -. .. f '' ::4. .t. ?!."+ k- t'I."t ttb l sC ;. Cm.l '
i .
J. .1. e.3i .. ''tc
'' i ..fC'$ tep4, Key \t..$ _.
l'r
s iI \
.' .. ... 'h.lS. ; !'III. Ir" .,'. ... ._ j tu ? ) Tor..s -- ,
: "
; .
.
; .. -( I \ Ji .i.J ...;.. v... /) ,
.
:{\ \ I nl.l-r.n ------
tt"LLtll'r.r. : : ,, f; -- ---- t 'Ttt tvr 1'"h! fi'n .
S k .11 diaiy r..r ,h.I"t.,or I, :,.. I j, :. -,; \ nt-; c'. ".. r4S : ..t6 CO Ytlt,-gill3LI ,!..". n ';,. .! ,. V
;
: j
? \trr5 t
; 'Ilk Uk llC'
ate ttth ( .1!! "
.
.. \ : Not'iee .t .{. u. !l
,.,.' ,," d t +t3'ttrehenkrr.t.s .' t r. .. : "a.ta rr. <&o rur t+ 4ll! ; < t1U 0J
l r..ird--1tu.t'HU.k n. 11 ''''.'1 ..,: 1 \\ ,1' 1b' ( .m bto tEe
ar..lur
cmJ.-:1cJ: to rVa't "" .' I .. ..: ""t .. "':u. trt ps'iptc ; 1. ..... r
f y", ... "" : ,6 r'-:' .. rT't. -
:
.. .",1 r (
.. .
.. L
"
.
'J[...; !'Aeti. ''' "\ .
.
.
.-. T : aPtr \t. > : .5 'r- a ;
tls .
,.'j .. i Midg4 burn r : .J: t R. : I\I-N I U R E.\". .. :',.io; .
111i .. {I Mate ..r S. ... {.. \ F'letftt"r.h.stt' 1'IIts ':' tr" ( ',- G.) ...\ : { .. ...p'tfIt.; ..... '.I t r 'i-4- '4_} .I #
. .
--- .ffl.n-t .
"Inform\tioll' "'i..1r,r t3i'rn tEtiG! a htltt W \" t t ,1'. 'in (ta.<:.l! l ". O. Fj" U '
vOF / Ill Jr mH cL, .. ,l ONE XtW K( (i.V. .,. .
catch'Uhtti t > Jat. 'Iff l rtM ti i: -I.' M :/ : Arras. : 1 w,01lt Laml -
'S M Ha/-Win*. <-rnnir4M, ? ....v.. tt.faati*t*'* *.irtn- v.. ,...1q f t .fc* iatmwl, : t-Psts'b3'ttxt n Yd-w: tlltnP'o Hi--f-V ,' uiK.rVctlj r II vW iMtJ III !Good

3| S1 of Pt'.Li\\.r.l..a\! .k !i J;:' ,., ":/ i nt# rilJ"Uff'!'::>t h) tH tt ..?*:- _".*4 Mica IMlt -t;?Ilanal trtirniyrt+ die' rr.'t>< Tier ..,....t'tft..be. .i nrd.ts Sbr, hu'TLT4 pru":1r r tr li"t4'tl, f U i. .u-.; vl 4-r.

** *i;" wnufcUi war hiljt" r"l fc i/ '.d jw-s/>,',* *, *+ r.. d'sIi1+ti'it*', terse Wuiv i iit : a -,! tai ;_ ;
\{.f.J '3t J'i' ; ..; ;,;... attt V ai: t... i iv f !j>' t. lit! ", l&, :, .t 'i <.< tur> ITU (HUK"K: \ v
"rn -d l JKj-1V>t# li'I.q ;1! ; f : l.'f.hh"'ta. "* ; riVv. .v.> !ia ," .."". tRY. with hat w
\ 1' fK .. .. A/ALLS ""' ___ 1IT'lIIGll "'**. .te. r I;j; ;
*. 1' :'... ,ah!*.W.. .IVAL'tr'| rv' X '' ',. ? z, rat. on ts,4 'r 'At' fop! t. _'" t.:." "" l. "hi \ '. glro 1 iu..Mi-ic rJr.
'*' >:.r.Jli.S tJ-artjsn'nSi-filiu. .it" > %*: a .J t Iy S slrti .\tm:... : : .\RTILLfY [ fr". ..10'*'' :ut..-!... I IT11I! k'i' rhtrp1r Ca.U :
; .
'""-1*' MV't,.r oU.er. .. ( 1tlw.:; i. 1L'LUUroll. : ( .r'r It: t. ... ',t f+bllt SliI.# i'.Si.n11k..bi; AT. rn'. ** *** ***** I1t aby' LLe bJ eaUtrg aL

., fifi-rJA; : H.c. iota..t

',' s, fo'ct: f j T.-rps X(r., : i "t.'.;:- ri8. U.t i. t T. 1" f" ", ." _. .... k""._-.'l) r" ( .J 1ft" : LrnX\r.nrs.. ." '- l', J. :.r c if-.> Hr RV Kr.\t:;r.. j
< .rt. .tIw-
.f 4 '. :H(
4U > 7: 5 ;
I? \. .. .. =.... k f j

.. ..: i 1
<
"A .
1 % x
II ; '. .k -. .t! .. ",
< '
t p ii'" p r

: ,..3 '.1 & : '...". > S Srt
'. .
.. 'V 'f. ... ;> "t il .' r .

v ..l'.} :., .4' J .JJ. "

t

s iTv. : iV t +
S y.,, t'
fife-... .. ':flP ';

s. > -- .:-, ...,.. '-. ": 1. -\..';"r- ,,'' .;F ,i .,> f\Tff" +rrr .. '''..-_._..,.;.. ,,.'''"''f"' "I'C-J, .. "'". .'$"')l-i'c c '!J.

"
:. ." .

c .
}

"\ A
'. '. .
j '
.

r T 1 .
71

.. .. .. P'r., .. \ ..
'.;:,' "" -, .<
.
.L 'f.'i 1A\t 'E
: ; \ '" J

.. ..' """ ,.
.
,
.1: :
0" J
."
: .
.
.
't' 1t ,
.. .
:
1- < ..
"" E !
-- : '-----. .- .,
-- '- .
\ :: -
'! :

I .,.. :'
": if

Ig) ( 33tfl'fl5T. r ';' .,l ..

-? .. .,
.
f = -. .. ..
= -- -- ::: ::: :: ''' .
{ ,. .-- - :: ::=- ;= = = -- ::- ---= -=- .
: =- --T:= '
= -
It K s Pc.\rnRt: :: :c-= :.:. : .-.. -. = .4

1'talJrilt ( TAMPA M\ SATUirUY(. DKCEMREIl, }; 2871 1'h,57. I I
J : : : ,
p. :- _. _rl' __' .._a ..':.u_ _. .... :_.. \ VOL 2NO. 36S .1
-- .. --- ---- ---- IV. .. .

B FIJOIHD.rE! \ IX !lfn. p j inrsi! Carb-i 1 I ji /* K, s P 3rt$ !3ir9mr r fi i Iii Chancery. --\. S EXRCVTOlfS-S -- '- .", "2

__ ( "7. ----- .-- 'I! fy U j t (Erroll ''''10' '. }?iiitjt'H <;;,(,,i t, in OKUAluel.u .i.Y01'/CE. !

.. l'BLI"'nw 1:, LUT f'>Ail'Nt'..t Lr t.. r. 1tlrtlll'L.- --- --.- -1'. i. MIT.. iI .fLI : LjiUU v# fci E. I' fur J/II.fJ- 01..1 1)d'P (Ufntles. 11' >1..1'Er.RoSy In inJeM..l to the Ettate of the ...,,' ",,I


--T. K.- -- SPENCER.i :- '""'!" ; I 1''. '{I''i.l Jli I T C 3IEb&C0. i 1 i W !1., Filaurd. : J-axvvrr t tau 't'I', ". 1,J J. -d'ull. for Divorce.fII' I (jaT.uns f.r"/Ir.+eJumeirtti Id1'lll and tuakP': ;.1..m.II"I speed. J..c/ued, ataIlU paYIl1&lIt, wil1l'lfate fall i anel(0 .U me .. \1':


1 :I :Profession! ('nrt. >!5.H. ;i 'II\l, .L.i.f.f.J.- .w'n|. < h-Ul i..it <,!; (1"to.Id.I..1! ."". ..f the tinUll m.iir- I I 11''d'J'I' Alai: ; I uv fin: nrrniN-OF IIn.ll'l u ill pretest jg'II"d.i> rtUaltird'lSMUtor.11'rll! dull authenticated! to Estate the ,

tr II, "
'
-- COTTON FACTCRS l lll'o: !t4l"" MHl.'tv' '* r,. |1'1.'| tl.. Irl!, d tin uhn>'at i.ettel in this _
the tlnri-i N caiiAmd *n ttrti-l-ivi t tt+.i the IlrtruJ.. J. F. ICES: lJEr.80
r'r' V pililict li..t INwi) ; tllle- t"nll'l FI.1. o
T,1 itl'P'll'(' : -: .\ h : .. on hand a lull: Mlpplv; w rr-' :hn .aud In !> >'f the! jm-'Miirtto; i of this. ('oiiitand I ._ 33 8w. 11
drink / ./ out of ().<' Mate-of t Fiurit'a, bd 1 iu tf,, I ____
i t ;
Ax \ I '! *-1'Z AS L.70. i\ir li' t, tir ,01,1.! ", .t..:. :art' s'tr'; 'him .1111': A: > L'niiid .

tr-11m .1 on 4tlfiill Ott t ctrl 111Tacij.i tn'lholin; W" '" Lnn ,. tl:.. f1. 1is i/uWi-i-r I .
/' .TArA. 1-1.\- ; Jal> Mh 1G I ; orjtrrj. on motion uf Vat! '". ., i i : ill, /'. .MjiiiH.ejkY-r. E.. }r.. :-liitor for l'''II1I.lni''o'i! For Sale '

'\\"i11 i* attention to all bui inc.- ni.f, (ml tln\raid Drfviida IJJ\mi.l: .'atrrrr.i
P r prompt > I' .)' !St.. :> .. i srEXS\ I
'CDlru"'lI 10 Itte eart' r t'C0lulu1 Oj'I<<< ui lIO sli. d ijjju-nr nil a'.. w. r ilit- eoiitplaina'it't. l.il'

Tapra, FI4 Api 2Sth, CC. .J>''1. ly, i : .fS: ol,.. 01 i elute. thY !lest Motid.iy ii Octolw-r t...\t.nh.r !I I VITLEI'} ::.T. TO TilE .
1-y 25 .. hIC1I
T.5 Xill
t27BcMw3yr.: : .. V. < I. Mid will! IM- fnlijtti H* eo'jfe.awl ]' t.q bildrr ..
---- .. 0\
-- -- I I Ji i? tint'her ordered! th 11IlrJ.y 'ilh '. '
Off,.)'it? //>,&}"; C' -Hi. it n '"jy .t thi Ira s lay 'm'Ulln', If,6?. '

Fax A. ]IrM>1r.\\, J. F. llr\nrl-"\ U. J1'U 13E & GJ.I i I ON THE: lUll': :' 11'F: N'I'I.vN of der iii|!Leo..!lIl.II.t in.'ttlli! in\Miun-.ir.n'eeq \ruk' :f..r the rpaer .. Ito n.ilure.1.. III"of Irookh plantslion. : .i
i ; i I u ,]l' jI[ cr 1libl.J' \'i II. n" .. tt'III"il1ir
IlEMIEliSGX t : & I'I iJE! ; :-,'flCl:1111': .. !1. i ,\1 I nn I n'i.lr!r ;1..1 i 1.1) J-lml IU tit\- t'n llitrinicui\\ I n, rr+ 4. .1.1111.1.! u ilh shout 111:0: 'IJ' .-
lt
t IE\.iEl\j{ I ;JI :111) acres cleared
II I I L. own t.t.hrtrer.lr; ): jlt.lr| HitImu : >ii: ci. ik. ; and ute1 v.II..1 i '
ATORNEYS AT LAW II! :; :il\: lnn\\ ,. ti..n i i. i-cjx-ciiilU rait, I.h. It in- IrtR111a AI"t A true t'.,pv : \ of. the ....1 1111111111"c'k f"II.p land ln in this place is soma .
.iuiit'H" ln *ii il ;iii .\ :1..I. ('Hlflll', Cl.tk. 1 Ilt'rnall.lo coon- '
\ ; H elu| -e j'u\iiultl'; : to lllI \ '. Tlll'O: h ... .
t o TAMPA-FLA.: I i| >u" ..,., \ ofrontsrrR! in1V, \: '! line I'"eh.
:, C. : r ii-i-< n--.vI 1 -uul! iiOjaci-iit: Grape. lill..i.JuH"'IT\' : .
: in the ouih .1 Iu ttrrCircuitt' :1/ .. I to all the I K lirr. i "II the nnJLunhanaUlcharda
\V111 practice :> <;rn an prinrijatl: | -".III.1 1 :MinlM.it aeThrStlVHI In Chancery.i I h'(',
-
I ISolicits
,; of the ::-fair.TaiMay' 1'0''''. I will all:I .
1 !: Consignments cf. Cotton 1 lIo11..' h/.c I.I--rl, ; // lie 'limit C'"%'ft \:o-itficnt .Tu'i,\ mnlyd nt h" earvle time. lIeven or eight
2Cth, IMC. 3.t.lIi". h""II1no.1a. ] u6t, hulled''. lrnlnliA
__ I .. [{C'J and orders for .thoparcliiso !tioti l fur ovr :.ii'i iru.--t.--it '". \\1'11 turui..br_ tier! (''ltrl t <>( /-'lurJi. ii; Jor Mvifnf L.'Cndil.. ('un,' (".1.1..r III.J carts!. l-'nrnung. ;
: : cfYvoducc and pi.te4* .- airfll'airfll inprrn; ..'IltIlt futhe r I ui'il It'idf Counties. 1\11I/ I t) 10 t'arty: on 1'nrtnirr o\'trytl.iDg nece ea f :.t. :

I A. A. Al.LEN.; I tiiiitaiii'i-til <.! .,t.. ii.iL.ii--. 'l hr toowArt. i;I 'iitiii-u'fo IJixlii: :.:ii z .\ 1. Iiill; for i 1'rrnld-06a Laf! fllb-tbt! re.t to be
' *;ne.oii nn.| w. Ii! x.-n'ila1,)-provided \\/1 lIix Riunth,. paid .
\\ldl',:.." i.l: wuerr-rhP,1'' d.i--.. ft. A 1 lHvutce.Mn'lH : If "nid
LAVTAMPA / r platis
4. ATTORNEY AT Groceries Sec. ; itpio-i.pt not told on MiJ
.
; .1 11. 1 AtptU.-ir. Is Jay it will
:[:: risj'e: -tii! :iud die. tnlil-: i is mnoiiH l v y ) \ len.,1 tor una year

,1: -: ''' .: i., 1 pr<>' idi.l uith i-Yery dt-Jicm'V. ui t.., feiifon- IT Al'ITAlMNG: l UY; Till UnTt'IIN: OF the W. It

.. \ tt: moderate rule:". !I Hieiitr on the Sulipa'tia is'ur'1 l\in thi i December :th. JWOJUn.: .
r \
: o\lt'1tr 111 (\\\ rdr+ Uontpaltjranotsvll VFOWH to us ramp, and l>y utVid.tvit: that the Defoliant re | t t. .
r St in(3t IK' ,.. .. GEO. 1C. CHAMlt! CO.
tnj"I,1; by a retnitfanee to rmcthe r fide ,'ul.f tlie
: aria JIII'j..I'Plioll' 4ft this Cou\t and
17
17
'>ni. ..
FLA. eiiiinnte e"-t of articles to Le"purci.i-: I'rc.rietorLlolel out ot the 1.'nited, !*ta'e : I -

t; J ILI. GIVtl: pto-uji' n+MTi.n. mall 1.ltsin1J Nor.; jih. lStj;. :!', t.m. I i It itlltirrj'urr ortlfrrl; ..motion t-( \\-\a\\er\
... In ---,---- -- : School; for: Young ladiss. Maloiiey Jr. I K- .. ,4is.r Sa11t
I eo:: 'ru.1| t< c.ue. .. <|tr., t s'Ii for Oniip.i\t! : 1Torks!

1'rUlt.'r'rirt,1S.:G. 10 ('.m. Ifd"1 \ IT/: (! :; I ail?, tint tlie aid'Detend.iiil Maria l M''.ra Aiiiinr | ;(-

WillillclJg.3'j AXDB.E'V; do appear an-1 1.tt.dwrr tin- ('oinpl.iMiit,; ItilV!
on or l-ffore the luid| M"t dav ti, Novfrdvi: t S.Li' OF SITEKIOK QL'ALITV
\ \. next othrrwi-e the fM Bill u ill l... t.tk. n for ,. I' finni,!hrl J in will! '

k S (.. CllAliT.ATTOJIXUY t "I"IE1IALE.COLLLGIcuTIuBi.lt1'{ [ eonff.-i-ed.: It i i'Tirtlier c.r.It'I..llh&t l 1I..I'.t ,, :wU'"IiVky! any uiritiliYs] required '

l ; EirtfrC31"! i. [ 0l1Hi55io! ; +.. thi;* order l hr ,pillli'hcd\ "n"C:1 week, for Uiefj'jire i T Joint Sail: Works, un OM
I P
V> /
J AT ]LAW.VV j 1 :' ot four n.oiitlis in #"JU"IH'\' 'aj..t J ritited: i j n ir, or iklivert: in this City at
:: c\ : and 1'iililirluJ iu this I'ircint. rrarrtl.Ie rale.

.tv i i }}'il! enlrr vfvit itxncj-t f-'divJ }':,c', \:>nJiy, j. FElLi: CF.USOF: ; Cr.tll: !l'1 Ir to .

\rA11:\. Mill; CHANT\ I Vctultt, -. .\ true C.'i'Ii}' : \ H. ,

't" Uavi- jsjod now f..\\.y in the pr.-sct!< i ,-; : IVtnr Crusoe, Clerk. Tnpt .\ LnUIn..1gtnt.. I l!
.
of L.IW./g I win a'tr'-.J 11o! ai-v !..niefltru..- SlTEKIORfneilitio+' ar*' ..flVf-1 Y..,!,.,. L" _lie .'.\". t. Fla.lul.v, nth !N;7. H5i dm Ja'd' 23J, 1S57. 48t(. /j j
l Judicial I'irnit I --- ,

ted to my cireiu the Southtrra Ko 94 BAY Sri!:.ETtr The! Ttwiurs: nll.1 -Ma-m/v ant"J.HM"fo.' -.' ..." ------; ; C tie *i- .."ii i TV I \ '.

to; < > rcarof thfTrttiipa :I1 f3" ... I r.u'lIJ.c'r) ,,'.. 'tt i', >, i r"far llif .".u'A'ri i
Office : In the X. 1r."O'I'I. u r aWwi.o a a ; rrprerrnltilrlunrtlyd. :: ', ", tJ
t; IJ-M-k and I rni: rture' W* *t *Jt O O'lLrlalll'a ill their rr"j'tv4irr i ,: _: ,, _, .;.. ,;, .i,. n, J./',,? .\!<->,nt {".il J>>t J ST@LEN. ,

:\. Tampa, Fcb'y 23id lst llh. 11;.:;. 17.r.ic. I:11.'r. "In"nt I." ..,r n.t. 1 i
.. -------- The e"me of lu.l; i.. n ... .-. Is' if j I'- nMnrlj'j t >i-i'tinil,

".. --- -- IJ.6l'11.VLIN, j J. FLAX:LEV.'. J I':. \V. IiCUJL 'iKo\u. l'OtI11.lt'I... 1'r.rnth. t ;. ,..:;. i ; *' Vwolf* :10 fl''l.T.i; i! f ''ttlr'Ci.l..n '
:'I CD U'.\ I.0'1'1: :. I ., ,, n. .t ll'ii.l.ia, !., H'I'31'!':', .. .. -; ,'l;x \f } ...11 dfl.lr.l f- M u. I; 1 1- ', ,- y>n the night of <\
--oJOHN ', HCOT70I7 r.1 11. C .Iu.'I... :.. ) : April lM;7. email 1'tIII..1 --....
) : >: i > M'ait : l"iyIU l!
aj : !
; :1Sr1 otfirrikinti-ie ted ,
j 0 ;; :lZli: ) 'h>. (Stallion.;
a1
) I.olit
DR. P. CRICHTONnFKElUltl $ | |I\M"M! trai- '. ;* ; ... '*: *)0'.. V. th.* !.. UT'lo ,-.-"...II' ,, .'I'i'; !1-, built oad J year* m-\ _
1Ia.t the NounsJ 1 4. .* :.I."i: i j.W t.: tl in I, L.rt.. 'AIj small Maze iu hi
> .
!I'lMFn-! ''';lOXAL: SiIUVICl vVlkrto 1. >- t uil .4 Butt 1 w *
( PACTORS I'f"l I. ..t r ih.- -j'-ntltf. i Tj-tiii: u.! i- I lu< id.i. i"r' MO-.I-; I I I .1 I'f'tl;
ai' > TnlujM.Cffic
the i7fi. t rf'I\'IIr.I1\"iIIl'e
N. I JIuardiiiT II"i t..1 111..11'.1.| <. Ji. i-t", 'fo.:1: i ," riven for the' .
At bi* ni lcH, ('(!. ANI Itf :' ""II?J "- \ lit Vo: .1\\.1;!I .\ -t"e 6orr 10 ue,
:'2.t nl. cirUan.: IUUG,.-: ,'I '. i..glr ot :.N0vnl ef :1:-\i ; Jt< d I I.. n'-jvur: and! j pleado "1 ': I.-.. ln'ftiruth; ,,f jMt.nill. tue at. 1 III,}- resiJenee-
Srnrwl ill..t'ft' ilif 11..lIr.. ii'xl l llniv. or "
\: (Connuissicaiirrci'diit n> rip, m.|"" iJIfjarl any infor.

: c'ln"I.rt 11! ,,' '. !, i! \ >' M..I.OMV: Jr. 'I I 1 ttl11 I ;fjl' JiHXurel)+ 'i/him.J du that I t'AnC't! him
..1 Dollar
+ P? '' .I for
PTiioinOF 1'"i'llIf. > inforlit.itit
\YM. LEE h.a.l'tut'u! tilt Attorin-v. n $jA ,.?-.' Jet the any, -
:n'uuatJ, (ern. i.y \\-t Julv :.th. IM7. I tliirf.
Itim
b. di-r.lti I ; ., .. / .'JI.\l.I J
01;
t.1 ;1.1' i. tq. itt 1 \ wiiiinnLn.:
?
Loo.,.tis; Aea: -r. ',) -tl -i; ir.u f '!.},.. JTH.. ..1, lilt, "ulljr": t -- !rot>w3<;Aj.rinctli lS ;i. ).

111 :, :..M. w,; ,.ttt ... .. 5i -
1. Notice. --
Lifn!, : a'lvnnT! in-i'Ir on rnsiMrrirr'CrJfrx L -
.f. ti- rfUti.o,2/
: lir
-
F {! jr'nj.v: : ; !!!! fir!! I at I'v.iM .-nnrkflralfs. .I ''" .s''' 'ye. wad ; -- Jl, >T tt.El\'EIJ: -
.. ..... ; aI. j A I.I. riI'I-OX:: > !h.ivinir .\ FINE STOCK
t deiiurid ,
.-.:. esJ, +a. C 8 ..... ...:. --: :- : Biiffini.: ;;?:ItrSlrilT:1: { : ?1 i i: :.- ...u '.. a .\ L, !l t'l II l Lt't-: :. ;' :\ .IIt'.f ii: tonV.. JohiiMHi, laitfuf* i f.in.t! llilMixr: "the 't I OF

M!: l.n1ly: on lianinr : .-.t. } A Pt.t. .. ..u:h .-.iMtv.'' .If.-'d 1 "'illl'r* erit the!", dolt! au '

.: Tnr:1, 'Pl. tn \ t-' I 17'I 1317: 7.1' : '- -: '., .- .. '. -.. I',1 iiv.t i, without; delay, aud, all I".r. I \
or':7 '1 .""'7'':''', 1" j 'i.-l! "i.-l t I! .. .. {.l '
.- -- :"J,.._ ..... ... 'Jo' I.- .'. ) + r--.tear' 'r".ph.1 I.. iuikeWit.ni'a1.
"
a !; # ..
-t- WSJ. .' V. '\(. V. 4, /.IM.\ t as 1-- j.av inet.l 'o ihr u .l. .r.crn<-d. All 1

TVfow i* ll 1inn-
and female, tw test:1. x't'atlug; -..f two \ "-.Ir. dvi.i this
Public Domain. ( .1. MILLEH. llastor d.iU-, unli-M rUlil'ilrd Wilhill lllrtl til.; If. t 1 t

"For Uocl. Sam id i ri.-h vn: <' _,li 0 .t 0.1:1 W e C). J : \vui1,1i.11F: l IIEI"X.l: )lI.11I11xLCE. ; .

e' r.. Tutiteueall a farm I" I /7 >..... i"** \l'r.t., i-M" "IF.iiCLl111.1'. ., :F:1',11'f! !'.\ \Jui..i.trllt..r. .

Cts an \5*uvn\;Utc tfu4 ..J.W.j!v.n ; ..' ; :1" .; I al/ll'( "t :&u.1 1\ C I.....". :" 'I.t.'I.: ; 1'.1. :.3 N11.In .
50
Slate. Lan: for Sale at ) j" ., ;" 1 I.... r" 'f I '" -- -.-.-- ---- _. )CKEKV-WAKE: .
Inprovcmsnts 't! 'ph' :
.
Look cut that year 1" V.-; ] ,
acre. .u. IV ,- .
1 ; j. ,.;
f
//.1 '. CI11!
MEROHA"lTS :tLery.
cntc
arc not rcdfroi11Undcryon I. : Y : .1 :. .;.,. ..: I I HOOTS .
I q. I :: tI ;, AND
R- .. I, .'! : 1.1 pr.1t "Y.'ibl( ('r1trt :'fit.nJl ,/,,'/;. SHOES

and fcrrrrlnrss $.V.r--..... ..-. ....., 11...........;. !, .I :.: I. : ''t; ( ';.",, :(. .' -Rand: ,
'
Also,, Private tsnds: Jnruyri l .. \j'Cd'ill ro'i'i; ". I'ti-ivf* At the! old 1 >'ntd -- ; .1' i F .I,, : '' ... !, \\' '.Idl Clothing, &c. )
Cnareulrcu j .. :: : .; ;\ 1tl. fl
: UI 1.11' .STA'OT d fet' \>ir a.nt E i 1 *0:1l111\\! for Cab.
? July tith. 1867. 11 'M'JIKEB t .-..* 'If '11(- > .-iW, <* itd l'"ar; *.,r- f IHU'l'dioI '-1 4 ---St --I 2It \ > I'Hir .r 1)icuti) .. ,. JOI1X JACKSON. .

---'- I in 1 the n.iiJe-i-' r'dt. ti.-* i..r \I!;.. *Ntr of I'o'- : .!...L 1 :, Viiiwni'tjiifc'njtf! : ) :11111"1, Xt tl ,

i! .11 u .1) oMn-r,: i'rr'.1Nr... .'->o f-rf rPfrr ii'! f arid i \ I5II.L! h-trini Lern I Sled in ----. ........ 30 tf7fe
IIAllltlSOI1t\ ; :..r" u1 r.:! (" d 1 tnu Nod 11rtxlunJi..t. i fllf t"l s J". fy |It".j' rr"+ II..t., ,.f ; '. tit),?d .'.udr mid if the ah"te. en- ..

W I. II. i 11'4 ,t!'.."t,r. :jr ...1! 'It rti.tkn _'
: on m>n>.jii'iir I. t.. u- *u1 .;ile iu thi ,1 1.1" 1.-...f.. \ .ti.. flld,.. }.I Wi"1,1." ... '!yllrl! .\t'j.,:":> he "'j\'S".tll Joirici.il: ) Oirt-'rit of !n>.ridi. but U" .

"' n .hew 11) i i. ; n-fc i tvl '', Ira l t.rrtear .,1 '.. i.nr : 'I':!'. :ow,! d 'l'"QJ!! w. .,: tC n .< ('V"tf '(>-ty| 'iii fiid :Mate ; it i. ordered! :a. ::;t

@ i -"IIII.. in 1. \".- ,'>M. >.f'" furl, i'biatlpliia.! ,:' ,:..-.t. h'-kbl" p! ..;., : 1111: }r.(.' t. tii.i... lit stud rk'.p"<-d"'.1 4ipi j ''weu- ..h.. fi..... "Aid "I".' IIj'on Tea, ;
//d-tut( &>r !: il'inoiv.Ijjivn < "rd, { .jrl.I.d (1'.1..1. aif-wi'r .k-m'ir\ B la,
r'i .+ a" 1 Itill..HO k Pepper .
uuo I .
,
I ,; lij.l erlc':1 l : t'Ar, t\fT\tvr\ i in tlt<-,i :: ws 1 t """I) .10'" f'll. U ,-> ,(-). :'lie.-'. M'Mt.tay in IV'-ritari ''s'\t : '
:
\"J) slyer : ,. or i'i'-i' lltc' (!i" i'f. -.ai.l .J'I'I 1"t'l'1' r..J \tilt'ry Matbes,
-: : 'Cnttol I f111a1'litsion: : i ; I Pnzitits f I : ii* ; 1lll will he luLvit\
]II .-... ',.,,,1! P'r cr.l.'r Dill and for .
I I 17-.J hr! 'Il.Sf tf ".1'% ,..l!; CallIe,! nul-( a ; !. :It aTe ;
il Saratinah.: v* hate nn <-xt 'n,l...l and tare li.--.l ..ft;"..;) fJ...... | I'f tnl. that! "" .-IKcfven hint 1 hy pili % 'B. <,'. UJOXAHDYS.3o : .
>>1 aoqyaiulanec lu uhuia we n-fir with cVM. ..:. ; heat i ii>->Hi the "Flo. id.i IVuinsular' : .v. 61,.
l-
All\. ..!.. W>t-+|, t.. ,. ha "ill'J,, 'r two tf.
1 SIIOEi.t.Tnu ti INIt P. : j'tl *B || ];j uuih"ri'm thi d.te. I
& j
: Ielj'a tfuliy. I w11 til rail on IK.1 .-. \V. U. VAK.V, (TkC'i Cr. | ----......... ,

t HTION: : : I 1 ., w*,,, L ro\V.\KT.: i I,' folk l: "on6tr. I j _

:PA FL05IDA.fctl I. 1.':.1. W. GO U DON: Aliba.! j.j C. !I.I ISiJT.i -jj.f. i n.irt!. Ha. Pee. !*t. l'G'; ;.. C8iw.a I .Y E'r.G' : ))0J >> TQ ,'
:
.An* 17'.h. 1 ?. ;. \ _. .._
tha > 17- :n- ; --- .. .. __ 1 ''V .''I..J.. "
I I A'fUrt..l tl1.t! I eau I"nt u;; a'osk: Ij i I -. I ;; CJii'1 --- : -I/.V.V/5-----------1'J I J 1 t"T 'llt'F111i.: : .
; from _
x-Iii'r. .Vr' .
; G
will .:{'a.f' tip 11" "+ fa,,'i.,Ir'att w.'IIrt't'.l'eJ. rk or" \CVSPIPES! IDTCCTIS1XC> : ACE.r.K. : Ei .i j ?J f "-' fi" vL, "\yn.i.1 ,1-; .- / TO Till: IUGIIF.-T:: r.'iD. .f'ousting (.! V-j,.S a fine l lot of Orleanrer rroTition
Mlit .!otri" and ; r at Al. 6i.,. F't.l. ,
;.trelT. stle d'nt to w* "01.1! IVjiii.inlsr.Oli'ui.1Got. \11 h. J.i\_ o lrrr.-rnl"! Three I lL\Co't. ,
:-h'p l; ; in 1114' I.. -, r. hen-1 of Ilor-e* .
l1 Jtjt1. lpGlt t-u [ li.-r.!iy rHiition ail per.oris 'Iroiti !r i-'i i id..tl h.r ..V.-hal-: l'r"I''II.l.t'I'i. tj I'l';{ .P,111'". LARD.
g
--. -- E. > OYERLL&CO: d riiin i ;:. l.iiVJfii. ..- fin:,' .'rrlli;'|iio'y:; ;,-;]iSaj. '. the h taliol .Milton! :: W-.I'II: -?''" .lrc'Jli'tn. I COFFIII; a5 :: t:C.tI:. '
:
< itIV- i i ilit f.-l! ivii->tj in.-ii U :1.1 l t.iaii.j. B' IlI.\IIII: nXEGAR
< :tlN. I
111 t!iiM.l.\( \ \HSiJiiUD.SADDLER\ I : AUTitcnizii> .\Gr.FJI: :t the I I"lij, -r ""nit/ivr! l J.II in iL 'r-fii.,'i, ninl tjrurc .'. iii I.I. te Ahfi.i.: :-'w.1: h. :ODA CR.ICKErt; ,
1uru't to inc.rrnpand ----- .

:: -i iflerneaa3f Sov\\\\eru ?-: CoH1'S. i 1 upper +]"pin on* f':1r.: hole and : I. IV II BREAD SODAOXlrJKE /" /' i
s.5i! iu ;
; Ib."tlt"-UrBIIt'.1.;, :.r. 1'. 1 V 5 ,
(
,. I.. r. r p1n1Nf; .a r, OH!* *? : I >i.rcinj u s! -.\ ', inIn M.AI I'I..,. IK-l""I'o.|"u c<>:rt\:,i.iil"tit, I'h..-t.tatp.r "Shnali.-i.1 i-i e..r-Sr.tn1e.l 1 I!, PI..;!*.. pivo: n... ,;.<:?.-
r Willatt*' .' tftaiiV J.ti-i.-e -i"i this lice vritlttj. :.,'I'h.. tst! I:1:; Tttte; [nola. -.ut fi.uii.I! di-nrl!I ,i t t1a! uh.! ttv MAr i I.L per.'tt. h3VI.! z ..1"/n.l 11,11;nst ttf"+- : !1.li.! t ,- "t L Fvery atteatjwj / :r
JL ... .l.1 I'..b. 1 a'" 4)l'r ....-. Kt'd ..nd 1'ian.li'.] Odul.! I\ ; liberal .
urstur xi -r 1 : ..,- ""' .. : ,, :- -l ** ', wilt )1'1 {.HIM'('..I..I ue a.1 t I'1:1': ;"1.1... l'llt" f.f lIill l.flI Il:1; : ; 'r;
E -r tajK'r J,. ::_ '''.J _I _'' I., lax. Tampa, t"Od. A f
pareltotix Matii-Te : eiej 'J) > oidiiij; (,011111i.in fl!, -tatV: of Vloii.U/deri-.i! ] will : ;, .C LEOXARDY.TlAXfY I
!fe. than tt s9i I.I ? .I....(' *1 ra" 1.t1'a I..au t*'r..utid .I', ,Jtf"TI '1d.och .flW r.f \ ) n.\XUL ...H.\X..lli.l :'\ ; j"r'e.1 n' th-n .luly :attthrtHk-ate.! and! dl .'r- I'I. 1 7. tr....
Ii' p
5 at altui1f'lI!, ..t lily .1i thetr etv.da"lii4ll.ft: (-.' ilr. J. tcrii i itut if Y..rk ,,'il\' III.M of 01111. .., \
ini
: on January. I *r.*, to 'n iv. paying t I..lh. underi ncd. (JAXDlfcJut ,
l"t wi':.-'+ w.-i v-" t1 atntic-n vl'JiM'sV'Mand ---r- Al' er.-.j! .t : ]i .
A'JlS.pr.UI. \' ; e :: oYiiur UAIIFLS: : IM nsl] irrdn'| "".lit.1 lt .li tril.1t -1! I. ,i.inc.! .
.. ,
111:1r' AJuit:I'er.. "" 'I. h* wll.!? IIrt' her-.y notice 1 111..1 their I 1 .
I
fir; I ____ ; fX. 0 Wln-k-v, ,.I'tr.'"< w"' thl'a'rrd it r.\pir.ilion: of two l.ruik1 1i
DKLiribcs Kll.LirK in j j1XILK sat..k r .,. \-i--> Soar "
:; Lix, : ; D. uIg 1''h t I' "i h.1.. tulls! d tox :t.lc.1: within1'I'T1:1:1'l..11T !
-Adrettisins farnithcc
.: rates at .
lro ncr "
; SMOKINfMOn.f: ol "l"O .AT i ir. otice. j & TIII t.a. I' 'Oarnni, '...

<. l c.. LEO'AIDV: : '. :j Ju..t rctt' 1t.l.! I., } KiCfiveJ( ; ], sal Jb: Vennicilli, \

; ;.Tnnra Oct, Iatttr Pe& 11th: 1 ..':. [ Zt tZy I COVAGKV1CU. I Tdwpa ;'l..., L).:. ;15t Lzrrutnr.l:1 85 err. 13. 0:. tai'- rheap. lit '
"- :(or, 15th. x .113iUY5.lbg.


.t, 4rf ?' ibf.f.: .,


tl. ; 1+', .:r a... o ,s'. / j
'
', *. ,6' 1'j ;
# .. .
f', IS II

1. & <-.i.. t. ...".._., i'O.' ..... __. !f$ ..f.. a ..,., < .
M.J.i' "' !IV.
Ht'.05'e'':

..
I '
a .r t'r'
- .JS > w 'i Y k


'
.tt'T.
.
.
'. S i I

f '
.
'If
ra I


-."'" "II!. .,; Vi j
.
at i ;
i': ; r "g dte': .. .. '{4i'J",. .. n. '. .. '
"' !' J' .
i', c- < '- 1 ,
V ,
.' .., '
> V
.. ., '\ ." t .
'1 .. r 'j'
... 7 ..

..... # -. .
: J!" l."." : ;( Iff : .
_
V i'
l
... .
..,. ; '
F .
-
t ., -- :c-:: : .. __ ._
T t -- '
: .. .
., -

. .:'. :tu trh5cmt1t.Look (cif!: tJUrrli:; r1J:! ;\(lfti'{ 'r: 1 iEtiflii1. -- .-.. .. .. ili
>; fit :::;
: ? t
: i
._ rti5fainis.! '
_
Here 1A 't LQOh' J?((1j[TiIEXIIs l'E"\\ --= ===. ._ "": -------, I I. (kiln, !1

: & O\i\I'\ \ I 1L 0---I ,;='' -i"",' :;" <-- .- = =:- _... _

.- I .. ice I ,0. :c'c....... 1: II' ;::,.. ISVIStt11( .
auh'eribrr ha.* rrn-uved to XfTtrtf' ........owo-1...... 1)I'I1S( !

1I;; .. 5. "" I. .... I old Hand oil W a*ttinttot: S'Jtrl Atf d K.: ,t. ''YE'l'Es. IFLLLr; :: 3r.. ICt.tt'n.111aJ

z''t.' ; brr -IF YOUYANT" j '. r.t'4.'N ... ...... Guvl.tiroeer CLASSED ('0'*'. a-i.trrr, I.e ofT r!< for tale| Dry .! : 1:.: :o J I\I.J .. tE' ." .f'.. 's !hC"\u ..uc.' I
.X'
.' ..'I-w\m. .. : eHardware.) imjt! A .:; II' k .
.....:.. ;0- : -""' 1i1|..JJt*. 'ro .: 'Iio e$. c (f.itr.,:.
"" "
k-ery.
/ d'r. Je. for
rate!
siFALL&WIN'TEHMY : rlicaj"lor Jru" ,. \;'i.
: *ra>)t or c.-uHi v l'J'Juc"* t a'i: awlt. d.or'ual.r.h..I .
i( .1. l' I FAU& \W\ 1.1 : :- .IN'tr. tf .\ u. i'jIIa. '

"t. When the AY \u5l\c lUovrs v-v.r* ';". .d. ALLK.V.:: hqz ; ifI,:. :" "' ., a. >Ii.., i

." ; GOODS ': '1 I __ ::: -itew ; : tit 0 ..//y. .. Ilratsdr \

? ; : i, .. l'. ..t.Il ... .
"- ): .. H.
.
:""". ... j: : ; Pb ...t'. \

: : -CALLANiiE.\AM.XEr: ., STOP STOP! AND. LOOK in I' "!'o Aiiival !, 1 r 'diJ l..J .f' :1'rttui.lr.-dzrd I '\I.ne.tt.. ; ,


***.' ": 'E. A CLARKE t:CO'S 1 U---- .. .,- J'i.f.: lifclffjly SjtfimtrJ JVr.n ." i iv :> .J ". 1.4I.J..b.11la....1. 0 :
!
,..'.. ., ''',- 'IIrn I1.\"E. JC.'IT: Eta r'tl\: "D.'fHt.1t J J",r rSr4.t; ....! fr dvrrtt 1..d....
IJ '''n rt
\
\.J.I Sant. 'f :
'f" inpitil uJ Gr"ftrlcll i iBrown ;. rf flu r > J; era' ;
'. 11 '
TrJrt/u J JVlKJ5r
a Jeri stuck r. .\ Jun% ,
: t : ). E"T STfIGh / "'- ... .. or I. Ch"'te.. .J illaur l'hb'l:, If. .' 44 ,. I t4'rt.bl" IOit. ,.

t-! J--W-J f";" .............".;....." .. .. 0 g'UI'U. :". 'l"t-rJ..W.5cgar. ) -. '.. aiLtws': 'fI:'.... .

*< Jreceived I ronAEW voni:, ....::;-r". .8t 10. Zf0t, Ctce, I I7ri 1 DRY GOODS. ; V .M\ \\ 'L.j.. Oolhthst .
/. .. Which 1t'e Lard ,. :
,
reel r La.c W.u ... :
.' : 1 ] r IS.+> \ l'br3ri
.. ., .- rrrrctlsW Por- r.Jut 111 fajJ
(; .
i ell ':
; soil taaju'c- .. f ) 4. "''' oJ. ;
-0- '
Co: >irul! COOTS & It' .
1 ad.lk. SHOES.ieries jl .
+ 1 I f-i : .... .' "li..t w; ",Uae, 'l.tehe-r.t4!.. : :

\.. DR Y GOODS. $ Z &$ '."* CtYelt V.... .. _' "' ):..':,d'ft, t.t"v"-.. a.&tJ..T-"' '.to.'' : ,;- t ui i.'t'"-4.tIC:1u.: t j' ats:. h u'.rr .fie.rlde ', .

t. r
-tr Ca1io Prints .-" ... ,I Hocr, Bretm. ? *r t .... .. !-. t
'
F
r ...... ,. ,. t.tiJ.p-/oc (},,,Ic ., YMds ; -'.' : BRANCH.wii I
} y +6 G.... 4 < iS' Ll.d. $tar Lslirar g'J'>'.,di:ff ; .:..:;, .oil-\7: L.LVd ,;). ; .

': l1er D"n.. ; fc. C. lla:nr, Halter, A. r : r Ir E t 11)I,6 IJl
1 'l'l
y "iia I>* Laioes, .' .' t.LcbC: A. A EN. j johi F I V "t : : ar ::iIO :,
: l UiItlP /
.: 1vrritu.ut.. ILCrtf : ; Stud! I Ji O + 4tlfI-1', '
} '. or f .
,
-t::= Irttlr Lu.cl., !'t l'. Ri'tO. Liu) wIe4'iVVVVV ''Js9G aol.. .
j!;; ,. a a ; i id .1. \'--0-. .
''P..,; ,; ::14 .L'arrr. Batt4r 'raskrr F ode ; cr."rar-ter. ;; J .1aur,1 !
.
: ,1
'
.
.i_ ..,f'-' ; 1Aeu ; -. jp:sh 1' O: ioa l'.I f.tatiti'iJot; L'rvd. i ; gj; : j I" ty tTtt2Ot Lett'. '
:: ak : iUts ::!ar.Jh.e.IW.; .. ; 'f r' GU "tltt
; tied d erq ,, ) .. '.; I'H" .... t r='
.. ... ..
;,, : .. I If i ig ; .:. '
.
l'U"ft -I V/ (
'''
\ :;: .
j f
.
.I .J. \ .
.12'C'.h.gt rI qt.daaa.i r.rI1. .. / I"J 'I. i
k
.
L: IJ:. \ t4, }iaolrrd'V ; tbt .. ') t... i :: Fl. k/ .
.
f ; ,0. ( ; U 3
"" 'h., \ a'iat'4T! ItO'm ..Nei j oti : uiV "\" '
... :" '](uThoro.. l":' nictr.n' ':: fI.. c.ili.iIDf-1'io, ; .( V ", 1\>. "'j kk t'lb 1a3a .;rp I I V : .>., .' ':"\', 'j". s'. 'I:" ccltwjrnit Gar ..* CJ ..." .}.. JrI.I !
#
I. c.
Jf Ch ...' Jraa'a. S'a .u. :.l Ii .
ec; .) JMUgtVl'jf**, t4Jr" II r.'l ( V / :. \J l.fOS'\tt.. j
t.f' U'iridtV. ) : ; Ot \ r -<.
L lsirTCtste34 t ,.,. Vv"v .-*&&**, T... I ll; ii 0 S.V: :
1t
I6 : !
% 1
tVt
: W" ll. ... : -, ......,. .... .. .O 3..1f.
urt JWJCr* Kttirwzuia !\ ... .1
if. tonwdortarl 1 > V 1
.. ","", .Ltua., ia..J.'j .L;<;j ;!' ::...." : ai"l J I l'\X\:: -
,1'' .. d. J'I:1S1.. "f
'" U..... .'. : : ; 1.1 i
i .n' 'l.r: ';C3 .. Cafe:.. s,=wJ: t a,t ;.:;: ] -'; j .r'1'' er; V i i -, N Iirr tit r.
J
';F. ..... ... .. '" '''';'l' :.. ,.,."".", j; f/ *** V *"";;3.\.'t Cv-iiV, At' "js. ti tl # ; / l' JlP.rt'.I' t'rgri 1.O1id: LS. I LLitlilti J J..an ,t.
l .
I17v. 11.1.oa
: 'L .
; .
"" ,, Leat
-4id f:a: "' ., ._, r ,taLt.arsu.\ 11'h. r '- ." ": -J...- -_. "' ", *:r 1 l '' T. tyy3 L" :_ '. \)1k:
:; A .If.s.
Y < .
Cth'! '" > .
LADIES' BONNET ; CIoU0e66.rcn!; :Jt.rDo' __ ...., _.n'
"' ;' d .,
;> .iJ (' .iii iu.: ; .I.r.l' : -.
.Ii', .. ; .
r .. *. ; s"" .OF THE LATbsi. .\:,IIit'/, I .1 g...x1n'tttCaliy, Iri.IJ 1;, tn>,4ltiw j e. .. .: : .J,',' : J..a.\.oji \.. t.b,. j "j:.V liV \t( Hn.l. r..2ftoJu.ct':. Jgrt .j; : !,,, .
Ltsrd .
arid. U"his ehii i $; era I .I3 ... Jtct'tf'tJjrc.m.\tl/ O. ;
.
-- utatg@; j .. .. t--ci: ; };J< / l cin,.
"t'';, ".*. .- CXiiUrcuV Slats :, MJw4 ,,Iwartiig; 1111;eki'.yu.. ; ,3'F .' : ... .,::; rG. f j /S N'. +N.iterrier. bill, 'dLy l'tT t't'S.
4<* fit t :; t v. 1C Sot t.t ..' n.
o *:* !* iii ij" n' Mtiu '': ... .. 1i.: .
A Fine Itt ef MDIIES :=JK tE 1 Duitti" .. -- U. 'C. LEOS.\1:1n-
"
.
-. ..... B41ickt.g, ..iu...., White :i' } 'r .k : --- lcl It .

-?. J .1 %. -Bill, Spurs, Cirlhs, Cars!! Sfciri,.,. a ttal 4t ( /
-ii Cuat I'rtAJj.'acca Ji"1i __
iJ _
luclEa 1'
tlri '
>!: ; <, Grrha 1.13eti \ '
f 01V
Silk. Flax ? .. : ; \ I .
,
#; m."t.k +lhR.r IItIr g 1- .
.
., -0- Iurdit1: : .. ru-- < -r ilittGvtvArilx. V : 'I \" u ,, J .... \\ F r'
: ,. ..
tt rh 'i.,a 'u,1Ii4. i. ;' L J I. ..:. r. \ ; t ,\ ". .' "t h .: ..
:
k II .t :: D IV A I: ll.irluIuriali, : no \ runt TIMK: ,
'r't'u.tt li.j'.Ut'IJl, I j .Je 1.Uten .' IilaF.; .3,. i "J'" ..r -r : .i h Tit :--n'p..y r, .( r
Le VV
Pocket & : i'.I I tir P;M' *-. > rt.- 1'- >?r. BnS" ( IJe..1' j ;):aL v- rig E4d .. ''rTar'
Table leise Flirt ]
.... ,
.!'V ini. *i.'jWi8'Wj. : Dr :V lr .. t I I.1. .t > i a .
.. ici. \ -.dl"!,. : .r3r g. ( I :'
I.ocks.AzeeTraceCbiua..a..r: :4.t'l O.C' C Pie i

V V .cress&T.rks. Itretrlt,:: l:.l.t; .'',: u 'B.ii t sP i o: -r. rt :i..111I' _. tMi 'I' J Ls3ra.ja : -..,f J' ,: .1....... ... .. .) I. ..... Sot'. r.\:.T : CI\Fl:;.

isP! *.i'. .tc. &... :w; r\u.j ",::!'-4 >, ,, ,, hr. ,
; ; ? .
(:U.l-U3 C)ps, )-.1''':''" T. >*, All: of 1I'ii1d1\1J.e; frff-r i (itaLrr.lsa-, ma.h".r" < w. ; b. '''''lb' :fu :' :- '-. ter---- ----.....-. tf
.
our Jriti; ar.d 9'SfCu;'i l.o -
Iron PoL Bat U' rn cn.d.jJdB < I ; -ill SM.ll .
tutuers. a t It.MrIi fia ')bi. t. tt }
: ? 4":11" l
.', 1113, splendid j 1asotlrnt cf) Ftr CfJ"h"r 1\-1ed ;SUN. s rJ JtiDE.S; 1 '.t3nl'rtr'.:::. "\\ f.t.I aft f."J i ra.itfliwy anti :: : .-.i..i.

,Tab fnj C'"p"r f Pralv-f. .. .n.j. :::::..::------....
CLnrt IJn- I .
titsri
Puptins !, > ** ; Haiprals. : '. < Vhs : t 'It..r t .. ::- .
f. p'ir 6rt'. rA l .t .; Hockirts .n.t tt i- t>+f It ".4JhlfttN.t. V --=-. =:
r -
:;I! Bound p Hour i \ *.i /'". ilurP :r iPa \1.L ; ; '1\:" .J :
'tti '
itII!! !- rtieLt! ...: C4:1 3, Air 1. .. ...c 'I} \ rn f. } "'!": .. ; ':1.. t$4:: Ktt "tt"dor t. r.TetfC3.
: ... I : ... ."' 7 ..Nf1Lgw1 .. ('IX
i u fll j"fJJ
;
.Pant. v Plates; UjcttEABTHEKWA/::. u"-V'! :' tit' J t h ;I '" : L.. 4-..:,., u""CJ."" .1.,3"" .1' it.rrl ; I I O ft Mox1'Tfff'TElt i ; THr. HATH
IIIT.r-
1 ; &2.TlatesTeal al t.ctr: !! cji6Mf; ; tit FI rHa lIt;; :; .. .1-.1j ,".." .:: "' '.' .'' 7i-/'A t.J let Lire. :* V !16i .< BU \:taJ,, ': r.,T.a*'!.\J.lHli-tt'at"r.ot: the! L-* rte
.
"; C .. .. ami'", : t\. /rail. 1 ,. : ,.. j I aul '- j >_n t .
: Brea'k'ol4 Ii: ( ,;''- ; t'. tf. J 1 :- -'j: s.rarbCra tv llie/ ll.n.lJt mjr a c ? .
Hire. /A Fine .
Tea .t Cuaer He'.. Ir' a Pl" r,, .a : 5_ __ L ci o fpie 1, ; < GttlcI.ilry.; .. "/'oik ,." .:ij. t' )' a ri I rauti'roba'.of rt

......" a'G V G1s'sarr-Twrb!' J\.h: !.. .', d>..: -Itte\G ,r\tlt1utl '.r l\Inc: f LHft( :.- 'Jlltr:. :; to t L o
r ::-Jrul' l'id.tr, 'at a'S .. Lk eJI > : L : fiut3 lr.t.te. aJmi..i.traJ'UiVnui'i : -
.
Krr'uacte La f'' !P I RJj. -CGAK. ';:YJ.U1 J JUtln J( 'tlN., :
.
'' 4- c it o r ;: K.EPikl >, ,I ,' -;:; -."'...-.'...:.GEr ,-. : '. ;... f =- .. E\o. .;._. 11. ,; Bart,.. 1a talc ,. i i., '" ,;,.PrP.CI"r.:

: -', ... .. ... .. .. r V .' 4 1. qtrr. VV V V- It- ':I.
,. ., .. *.<' hrtJt, Casa: Eatlrfoia'j.:: fs1c L. :4 (" r. : r J f -: .",',' .up'I*'. "f r. -1" .-..."... V5S,. VS i ,:., .' BU+ r-r-BJ: (1a.1Et" GIIEE4' ; .: 'V, 'T- -


I; :..' *,_ Soda,Prfprr bustard:, Spire, 'I II.: :I \ ."(}Vefi'',:S-,n\..! .. c, ..:' '.". .'.,. ;.n.. A ff ;J'A' iX Ml-:;". .. J" : f: : l'Y: LLFikifff / e

:. 4.I 4. I ,I"". FJ ill tr i' ;-... :" .- :o-II.'A. Ifbt. T I r. ',' ..1-;
Tt:. f.rr : .v.J. :, ) : X.:
; j jI r iL4 I'JLt5f"HH? V '= J Ottt\TII.. .
i ;j \ t ; ..
'n-
"r. :.
'r' !It
, ,. ": ."." 1 t'J: ,.. ,, .;:.:.;\'i..itl"t.r.: i .. 1 .\ .L'<. I aha'l '.
.1 :. r' : :! fl'wi.ut \ : : ... ; '.f\--f.. ..: ...,> 'j < -"nit. a-.I tnI.Prt ',,,,,,. p. t
t {
.
fides r.1111a1. ; 'GROG :,1 ... ,: H ." )II' :,, ,. rl" .
'V' '
... IE I 3 : : J\ -_. \ "-. <':>, ,.' \ .I'.v t' +nr. Nt }''
'.. ?,. Smilfa:- i hryia; : : Tu Ji Krrj!fef: n.! Ev ':rpff:t. d {I....r @f,'f' ,. ( : ::1 1: rl.' S\ :Frh3i; 1-:"r en;, (\-o1; bt1> $lIr.\\;, j j.a t' H .;"'tr ..rt <"11I H,,,- 'Ilat K--' :' f 'ounti"r.. ... jZ.
.
; F. ..... : .1 V + \f1.rR; .. O.\I' : !! > : .$d 9r of :+r"l b.
; J AnJ maIn' rhrr :rC.'r! ; .i! "'.,(, t' ,.. .4V, o! ...f :'<"".f,:!!,. l'
; : .:.r-.. iun'.. ithfcL: w.v; '. .. ;;",J. tv cif A)4 Fire .f'.r..ih Flnai i;,. err ;"r ", ll rlip 3tieib"D i. ITr- .ea3i.<;r401I1; .. t iJ tAJ..X.... -f S: tit.- !w'he a a'ntt+,.i29fi>D of -'rfeliarKr., ti u-: "

,JIli: Le. Ai.J .. .:. 4! tilWi'J..r:. Lu-I.: i.t1''TIu2LtiV.T. ; !. < .I. ( ; 'Un"1 fIY"f\ i};:'.. \tt'.1"Hh t Jt-ILS rititi t .rU!<>.
.
V "" } .".. t' ..r, X;) d.-'O!.; 1 ."........ -v. : ,. .... ..'. .I I3,1..i 4i J.. .Stet; PAUKEK- air.Settlciscnt. .
Grr ; ':: :I3'. ifoJ.. "''':t..lfit-'G "h .. ....
<: "" ....A\ \CllJl; : I Ii f'K'"kt, r "' -- A -,$ .pc' \ J' ; ', bat.
: V ot. ( Jtt.JtL.r.1 A 'tfl i-IIt. 'i ',1\.. : VV & .-, '
: n
; Ll$3
",' a'n 'f : VSrV -. f) U ( 'f Nt.
etas, ] Ct
.uc: -S \ 'i -
: J {
I S "-1'1".r.3lae '. ,, 1) \. V } V .' V51c13 i : 1
r
.:- E .\.Jj.: ; t!, fr. ; '" 1;;. '''''.''' \ It) { ['I- T. nj '' i : : 'Y.\TOU1: LitsIft.t. UiM .
.
rWr : :i
? J J >Uv.-l
Y .. x il.tO'tafu ; .J rini.'I
it' Tmr... FI, ; :.Jt -_;J .. ri!p.f;. IL : : % 3e t t u 1IC'"q..r.n.bt [ -
;y '' i It. f'f'It ; .. .t. 'f .i : V BL.WI.fLSO .. v.fUthenito. ,
.
r t tt < fif J : ; ;. it .MAi. r irrdrtlat,3 .... |{tr Jj
L : 5 ; fAt'r B;... ,: _. LTtrY_ +t tirtipli0.11.Intt : EJ,.. .111.II.1I. .'RMIb!
k'Ini+! + rbra iii'. Mnt .
tari -: }
!
: ; ; :: .j feia
iwiee0h.rpnlnrr mtl t t P'J.ot. J eiIIrd
: I t l.4J1GI.. 4JiI r1", .
Lta :
.. iMe. i- .1..1" -t.f ,do" : : rfII.tia1UEIH
:
,
: of'U&T '
) urn- ta I't"tioft .1''''Jo.l
.
.
'.-. *\ 1, > .. ; .'..': ;;'_ ':., W ..... ,. ., '9' "'" -; ;i ':"' : ... : : .. (; ).().. .a3f.J:' : :: ..IitiufL, !.,!
0 .
'. ., -JIJ tttxe .4 : .T4fJil ,II m'r.
: :
.
:; n.1'tll. flJJ" lb'7itlM" ,, .r : 'e title Ir .. V .
\n:. !;;
hl .
1 ;. ar .(1 ;.::" .. \: -::OI71"j" t 1 : : '..'." >_ ': 1tt .'G::.,
c. \ \ A. .Adminidt.a d'Lstr.l: .f .W.I!?,ti1'I I '1Buf V::. ilK '" 'I' :' .. \ '; 'Is;'o....., '''''''' ,;o;.>' <" '. !:.'.: 'u P .
fin $; f Br k..t" '''1: ..'Jj-:' .-' ."' ,", -
: f> -
; dermal IftlOll. }f ;r.o 'o f
*j j-iv Pi .Ut C.m ; .- tt""' hTI I /, .\P -
m t''rn'l' BMf: jf J A *
-u.- '
J' : .. ." tr .. ." "S JT :
; 7'
ot JlitUbcrou:; li iv--.f ttk-fate. of Fk'f' : t..aian: ldS J. tell.. ')ir- ; .KfS,cd : 'nY ;,. l' /ti..J. I: Z, A.V /.' A' r
_
l.tstJ .
oil I'dr : sIX
j.lt. for an or.J-T! ? Il;!"Vo"i ':'to. ;!<;nt WireStt- .ft .! I' roottb..k.rll.ye
.
o .
> dde.i i" I
_
; will
'b } '
> 1 O
.
..... -
: :. \ t ,
V pr "
j. .. mr
l.d <
J'i'oil."
; RtaL L::tat. iz Au i t.t4 I4Jk. i . -
1l T t.i
I' .. VV i V , .Tee S, F i S f.. ,r r;l'' :3--S-I'..n. ar*. s. : .JA"Sc.I th..t.: .' -V.-. ..J.' "acv ::{' <',.' .." ; : .., ': i Mrf,:....*..t ttitlat.onEh,.' COO ttt _,:.1't ::' .r
S The X. TV. : .". I' Y '. : > "S. .' J i be .e.ot 4t< Of MlchV a-
J. .e I r' "
r., co.J littqail "" iY"- ,
)
; ftf. -- '. .... r-.tl/: ?' .Jni at "<' ia,
.> 'tai"l U; { .. ) 'w'i.. : t the taae!
: tine
.
U-l'.1 will
.
k
;
1'frtf-- t't .
a. J
... \ '; .J eL$ *- -> >ra -!
r" V ., ; % t further ufr -
1"he
: .1:.f.. I ; t. :; Ih' =" _7'"Al"'fI' ):w : :....... ;\ .1'1:1.:.. aftt3g1 '1.fj ,. ..t\J 1 t .:--, ":" ,.-, tZ I almtaiatraiag' tJ'n..
1 /o! 0 ..t.; 'A1Y :
1. E" T.t", !: f' "j A ; t!' ;. :. +f :: T; :,,:{."? ."-." ,' "' s Ta'IH, : J.\flHI1Tl: ,'
C.'Ji'1 t'" < .h\t" ; t i'! 7l' ora.lit.
[ ; rnruU&rc/ \
"gl of .Q '-" : lSG;. 1.sslYt
; lf
.
I. .
.
"
ABd'F : :1 ... ;" 'c.7 I:) : ". ". f. .". !:Ii'. WOirw ..,.). 7'J": "- :: '.'1., I' L.'i8. ... : .

""" ;" .. +t .Crt. :: acs. ... ; ? t :.,_ f ; a : 3ae& Cf, d.EfJ 1. ,' \. ".'- ...1$, ..,,' A. ;"f: ".. .. ; : ,." -' ... i'l .1'- t trdt tttlVV i j .. --
1. ;;" J
< .
,, l. l :, .,.' :;1 > .
: ... : "? 1::.! i 'I' .', f ; :.:. .f": F: ::..:!. : -,' -. .. .. : ,'. 1 \\.I'; "" j i.' "...!r. .tote:: o. -
r.r 21.. .. F ; '. \ il.:' \" ", '.1.:',' 'it .' : : 4r .
c 3. ; a <.f 4. yr ;'Swi L' o v: R tri.crj ,, .. .. .. .. t"'t' r ''!'(
94Ttt
,
.. ; .\ST; 1 "n n'.r.
I' "P. .
.f : .1 :, .. '\ .. \IT tn.11/uS4C6Ct2
< :
.. hk: ': :; : .- '".'r _. ....., Y_ ,_t. : f' .J, \ i t V. n,5;. i iis 6h

V ,-I": ., ".. iI 'COl/1f" !!l'rtdreeS 'In"tfft.tat. fe.i t ( 'j {'nr'; '.' '. I'!" -.l ; :1 "" ; to :..t';. t. : J...... :.! ,. I
..; : :\ :,t f u .. ; .i: ; .. \ 1 ,.. .
.. '
"J .. : -- .
'I'I/Ikcl.f '
(I :; .jo" -'Q4f
j E 4ti : :. 'H" '. L ,.; ... J. It...' .. I .. r
.. prkt't. .l V VV ,.
,p: 'T& i" ., Ile.: 1\" (' ... ; ., ,; f : [ t'.:'t., .. .'. \4 ra 1\.1: ,: Stl:"i-:>. .
: \Jm
I. :
t
;. I: -:: :;: ,, ; !Ld :, &J. \ ; ; ... ..:J ;u lif4" r ,f \ f / .;0.' t;. 'I !r ..t ei-'rU'r 0'1
,
t. :
: .J':1. .. "
iJ n'
.
J' '
,. : iflith
rrf : .
; J-.r; J J..t
-- --- --- .;. \2"-.1'J.: ;- ...... i r : 3t. .:.c'J. 1.0... $ jerb'

...:1'. 0... A L ... C .:' 11l"It. -;- _i".C'. .. '.'' .... '1) .. ** -. .". u O J. ... i "" "' jtn ; : .'. j"i-. ; ,- ,"j:. 1!,.' th. (" .:1tt. A 11'1 :;tra thi. 1 Jth-d. in ti
Hfttieo
1' ...1. ja 01 the h.
I. In1'7:' : 1', : ( :, }l' ,;''if: :J""tlIf..l7rr, "t. ,f.a;' '<::.''''14/. 4 I G. .. > ... ... .. ..,; :... .. . -1 tic.. f. ": :'acts.te .
>; ; L he "
"
i I. : I J .1.I' 'b" hi..r rk :Fciceri tr ar: .
.
.... ,
:
..-.. rn' t. _. . .. 'I' T I1 ., tOCi''a. ..i... -;:'.-"CH I : ". '-.' : ; t t.,.. t" -rOlll&&ai atl.t; tlirutil .I" Mict'i reI')
-" < i V I 1ilottb.otOl :
.. :;.. : .. -. du\!
.t.i AWjjt.A Jr j \ ... ., I U4e ;; \ antheateari.
:a ivof
ofd
Tta4. (:c, a' 1'. tjS'if i- ?. -,..' .1 n ; '> "' ; ', ."" '.' t t. 1'Ii 1 '\ .. .. .. ; .l..i 6.A 1. ;:1amsJU-ns l' 1-"t'UU1' C.-.llrt. ..0.ur kr.t the
r 184 6th
_
.
.. : i ? ,
;.
?'** P-! r'r: 'V iTr -- J : ...;: :. 11 111 \ .\' I nuo xhrn Ib..rC! .III he
)
a '
'!- I y farn3ratatann I''''''
.: D' b", : ':" ., :. .. .. .. .::. N .1. IJI I j I I. \ 1 ( : I N I i ui J inaotre3t'ISate. the fu\'u..r creditors oft.r

; .S"' !; uf'1". : :.I IX.. ,.i iice. :!. : : :. .t:; ,:..C .: (1stt. ,,-llI \ if ( .
ereJlai
> ..: oulvt
r ":: '1:1: ::(' .. ,. ; .' . ., ..:') '. .' 5le t.r the- ;Jntittistra ..T.a'"i ,
".. I t .aid '!Uit..
*' beoegi ,i,1'.0' : : .:! A\"l.- : f'.r."r this! t"8t. s tree
tetea 1 1J "" -, .,..,.,. ... 1" ; i''t\ EnT c.f1ii1 for
1 ; x ''_ .-I\"r'.hl..v.; '' .',1"U .-. ., .. .. l' : '< nSti&tiee 5J > L >1 jiT cl % n.. ..'t. '! .....,'Ir--. 'lli'f? < !" (?'" tv "4 J. }; r.tt!. t'eet"j beloD5-.
F I \ '". ." 1' \ '. .Le Ihrt. .I'.L. ..f ....,.,. ; : -.j .,) .hires
; J : ;
; : .. { ..
r.' I T&$" : r.: ..'!" : : : ; -' ; : r r ,, ..! ::: oBen. nr.cr m". fan.J: std
; 'w V::JI .cri. ty'.t" ]" tt'!r9tf : : > "o""I. L'Ifuf", t j :8. t.r t11Vti'r teal
; : .
r ; f t '. :Ica J.1t' .,t JuL V 'I.t. u.... :,,' "f. : (;i i '...- ,. ,:'. I r't. .P.:1: 9J C"Gaililer; i :!!.' .. l!"lat.: ; al..r.ow.tD -
1t.-tJ
r \ LPI't lirif .
: "Ul.f }
0 r.Jd der I..u.f. : 'UL\1
.t .
'
; ; i,: -.I t.1.tWIftg! : :''act .tile .. U F. : \ J1)IIS. f\ '1ltQ\;
; ,
1
f eeoAL ;:[II: T71 IlT1r.T. -:--- .. I" { r '. JOkIt '
Xo..:' 3' 15::; ... T. t1Jg'rte. ; -trf J.' -ar'd.."A 'di,,,,IJi'9'ilt. s!,..i laki .A \. J V.'I''r; ...1' I'robate.
"". . ; ..or .. 'S: 1 ... ., )':')'! iccl ':.
I/ "
1 I. ;. ; -1 ." ;; ..r, rt:
': "f1iT- I "-' .......... 'J- r_.. t- _ty' 111) T"t.Y. -- Grn'
"" !I "- ._
- -
V 3 ,' -- '" '--
:V }! .o{ : i lbek ; Ct: ; trJL ",\ !' '. --
.-r d .,, : f !!, : .. ; ; :tt'.1": ; Jl.t ... l" trf J. 'WI' ti7 tt.!,.., -
; !! 1i1
I ::111I0 .-\ f"r- ", .- 1 ,. ..'... .',.. : t. ';. .: ; C 'N !\ j.1
; .
... !Ji. ;.", ::1 'j.. : .It :.H. % WI; ; .j "' >\C.> .-.' '''', i., t, ,j ', .4. :. d. 'itt'tr'tt of V
kc.- ,. .. ) .:%. .:Y e
J ;1 c .. ... I. ',' : tert'v .. li
.x :; .1-i
H' .. L.l. .I'.41. \. ..R. .1t I.;. Perms.Jjatij i I. .-. .. '." ; .. -. .-. ',. l-. rr.-l '" t-4; ',wt .t-ot-a' .,: ""'- 1Iieor.: /l

Co.. lot." .,., .i JrJ v ../ 4xtflMU' ,.> I w' ". : ;iSr.J -
; i ; 1. {' .
"
Inr'lio:1Van -:-'w "-'H.t.-' QrC.y: *tu T't'r+rl'', ;1'" ,, J. I r- (, ('ill : ; .h,\..;1\-:..It': r6 fIr.i.$;;'T:'..y. ] r"-.. ;,.._. ---rl\41 5i ;
:.
V '. ( ..1, : \<' .t"ltt!: ,h'n! .' .i !: :.." .. / .- ;,' \ L5&4a1 .tt .J..f'l."" ..'f" W. G. r;. rJ-, U.ha .. ""- '-- -
"
OF M ( ...1 'T" rrrair'Iy' slaca '" >a i rtj!<- '0$<.- r_", _.i,. .". !. .: J 'n \Er.W: : :.
>1. or nr. '. o'T.. '* 1:1.y. .. .
.n.
A ";' a.+ t.'t>rdron Tttsalar .. i a. P "-.-.t ih* t. '. ', ;. .. V r" J ; rr H.. it- \0. :. {: "i._
&-c + ;
: .. ... .
.. .
: : : .
dar -;g. t p > M ,1. t1 Li redpf. ple andS ;:. ....;' .. : : ." .. : i .l..i-,. (: ",. 'CI:: ..t--. itxc.ikr.r: ....,...ttl. tli ':;b or6tzr.' K 'a i'c.\. I..' :&..1. 4 1

cart r. V. J f'U IIt! hf-er Trytn r..' Hit'! i' si.. ,. ., .. :, 1'.0. : ,

1- tlf:1.he s: :...1. .:.*<>:... 1 !ia. .;\I\\ J1 Ota. .. rt r .'. A.i. ALLEX.; I : J i .''-'..::-X'4..........Co:, .-. 1,$,,: :, .! ,,1\ GUOD TSCi111Qj.E-1.., ;:_
;
.. WI'h
reetls-.4 .
: ., L.
; ;; tr .:.IstiS bJx 'f : ; q.te. b it
{
Ltr'f: ":" IT.\ i-s/iT/ :: .\f Cool tn'Sft1.V.riCr.
; TILLEI'i 'rhr .-
: "" atoveanirlrs
HM.v:1'. ; It.
.
"LLIA-J AJ ''.". >*****r 'i 4 !; .' I twn S.! \"i"i I .rII..a;
J' X v..J.. ,". 'n-n. 1' a t ,IIt"tl. sty aTt 1 a..J Qr. be < btl'r CuYa
; !'. a ., aka a.t
: acv
0. : tjDtr
t / ::: .. toutI. ,
J" ::
j : ; T..;: '.! .. r:4.: (. :. : 11, IH';' :! t T"rp Oey lrh U. .C. LEOXARDV'S. : ; w.: _: tt


ti \ .' I 'Taamaclr:. :&t,. ilLSr.y Er..iC.Ft c.4

-{ /
.

y a 6'J .
I
.
:

b4f2 ; 7 ..' ;

._--_ t "