<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00100
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: January 30, 1858
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00100
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
' --- 4_ 1 ''. ., :- ""JI" 'I"i7." .". """- ,-, ,. .., ,. -- -
.
.' .
\ .
.
'. :
N.N
.
to .
3 ,. a. ". : : ._ .
... .
J. ". i > t
/ (' A \" .."- 1
f .
.
.
.
; / .t -
.
.
"
.
// .
7t .' .L" t .
; ,
,-fc. ... : r 1"
II- ,.-. r .
j. .
: '
f
; 4 ;.r"
.
"
'
J' p, ,
.
,r '" .
f t $ '
c. a"f .
+ Q. ..
'
.
g 1 "
:. .& .. i 101.I
.
f a 0 .. ."'. -.J
-, :. ..t 1WIM "" ." ._._-.1't. ,
., -
,
JIlI"f '
,3jae M& iVJ? .Ii .' .-=,. '' r.' f1tlist "Of. .'b 0". <
'T' ,
i . "1 m '
, **&*>& :> + t .. ,
I.. .. .1., .'",
.
1
.
r 4 .1' ., '{ "
-- .
.. li ti P
->
. 'f. \r. a .

: '


r 'D -


. .-. ,
j .
t
b d
.' I
:. .,

,. .

_. .
-

\\rU\p licunuln told t \t'\\ \\\r Vvwi ',\ \ mil X \\U\\ \ l '
.- '. \ C enec, ate \ eu\\. \ : ;\ >, liatll ( > ,

--- 1 1T9L
.
--j =
: = : .'

.; 4. .. 'I1 .i :11' .\ 1* 1.011U.t .1.\\ U .\ K 1. :a o. I".j" o. 17
___ ________
u_ ____ H __ _. _. '--' ---. .----. n ...-

$tF RlDnEM 1 S L1f'i from 11". \: )'. .\'- "-t. llioJ. htiitlin! min] aii.l Ilion his ollicc.,), I L mil i.i xxa. abo'il I t.) rlun.: the: ih'ur, x\h 'n ":!h,. !I..1 i ii..' t> i ."'. axxav. tor" .1 i'oitiii"htinl.K :,, I,,I j! .\ \ t>u Hah) in the lIuth4'

.1.) .tal h.I'1! ; too, helps his: uxxn," SOlh; 01:0 c.ill!.l out : h.r!, : : xt'i:. r. t., tiM: 1 "'.1 "Ji !tin ini. \\.. kli" 'tt all! .tls! ": it&Lt :.!:1| tl.i, .n .

/ 1tDE OCZITIG.1TEEKLT Enr.n.. I LITTIMR1XK.\ ,1.i'I..r..1 I 1.:1.:: *' '\", gInl iiioitiiii/' '/, MI-r \Yal-f- ; i.: ;:.t.! '" -. l-b',1! l FIII!,. -I 1 I--- I I. Ix ::!isi! :: .Ir.lWi-i-! : an.1 i h>-t ttx. ie liII.,1! | up "iI'a: : .
:
'I lhlt I put mV' trust in < :onl -the miilpotxfifnl hale 1't'l\ ijo! to i|l'le' :" U xvinone: ib-n't, hk. t" !I.. ixi- 1"1 :tlilinn. : :al.1 .< llil'i!'I tiiilil.itill.' w.if-lioU-: I."l \,11"i..I'r ".t. +r'

y I 1.tctasntsp'sssrtr SiTritUAr, BY A MKR1TIIE% FIll! THE: limit! }! (CIIMLE.( : .xxhy thi-n il'KN lie nut help mo i, i I lxthx other than: Mi-w! (U.. ip, tme of ih u ri'IIt I Will; I lllli! .I <:IX :" I tv hal: -n..Ii a f I,;I'I.I': Llu-hin; :.,1] |his .

*' ;S1tAlOLTrIIlari! & j jJiitrMtHtroomiif oh. xx lit\.'" ;I l'"l.- ; aii.l llioit;. ,'li a fnuml ot 1 I.'Una's, xx.;.iultcllv i- "11.1" he xxi hI! .1; 1 till illx! he ,jiu-xx .im.! ,Iil. ; 6.': 1 pult.vti'u! xxytk at l'c! : !t".ttotll -
4. _; : "\ h'i. Illlt'eil: I l bill, tltlsl l I.,' Mi.YaUt .th In-
o'l 1 11'.u ih-spi-( on ai"- anxx! : .1 tlllU it olillf' air. r:111t1at | of I th r'.lsLrt' yx
.17IOfce" the ar;"/rt1 i II\' .VOMIW: 314-.1 : '' ,_ !| ,.nil .' Mihe: : r"'n-t..tt: Min-hine! of pios- tUlillt'If, 11'r'I'h..t i i.I!hM I'. 1 1 il..1 hi- f..l.rll-I".I! I Mik 1 hi- li.i,m'I i :. :: y. xx. I k'low: ;aI:t -ilM-nt il 11.1I I the lilt (-

''l'I. ', -ntr. -o iiFn I'leil! nl4si il tint the 1 I Mi, ( ; ; (I. 1 .I..I", lot he- ttj .
IAt'Jt Btil'ltny, frnr.tiuff on Wliithiy I : t "J:1 ifitfte. xxcll. J.w-ip : ." :tts- :' : ( a i : p"t: I I t.M' ;i--\-l| iine.1- tt.:, aa6161'--are-; !

Sf/Tff, TYrwjxi, Fin \ I.M I. lint t :'n-i of! ijxvr-e xximl turns Xoii from i \ you .r"i > mi l 1 lii. :11'Iy l pint--!,--* ni.ilro.it.I J-'oxvU! I .i''. (Miukiii.! : tt-iita f'fc I. d>y. lln* illldi.n..it (

r "TEW SS i l> I: N 1 xu. Him, i I ti's \oui ho.:.*", ttitli L.Ud ein j t.i "Ui( '! I've :ill.'/.1111! ,! 1.lld\, ;, iiivi 0|1'lil.; ,: 1 Iht 1 .I>h--tani.li.iuei| he look nib! I I t ,ol \xlii.h; t1't v'oiiwiiii* iii IIII.tv a I.Und! .
: i Sat npru.Ulies"! a-ki-il Faith.: ; !! niii 1..1 I hi- ,, .
I :1: : :1.11.1,1( ...lw'al Std!. ,-.1 1 I. r >tri, km ,r.uhin xt ho \\ i- tt.t r
S w.' Dollar prr \nnntl-Innriabir in ; "\\ < know rot: wliat n ,. }' niny l-rin; : fortli." Mr.! \\ilei- t
I % dranrr.:14.teITtiattvextswillI.eiIIM. i i2 "( tw4.l.te- I I.">ii';, I'r.ink ; be n n-.il : 'f"1' the sit': ;', an I fiu-fully I looke.l after '', ::u'lh." xt.is ; iIt: t., ::-!.11"-" tlo: ip upsta'f lii- biin..le !looki.l :\J".I.I. but !Fiatikth"ti.jht : ''' i'i. -n. !! n xi-rv l Lit ft' -'Jllilm :'* h.-ex- ,

__ -- -- ;c'loI.ollt.l l .y inotlu-r, ni.,l I I'l kin.l to'i 'his'. -ill iii i ,. 'I he money In-:h ill I po-ili\ely : :' xxhfii "' .% tlio'i: :ht 1.1, h-i 1 loopi it uit.t+. 11.11 I he. -ioo.l I ill ,1.1.linii .1.! "tl' !ti i,:j. r 1r..III.; ii I .:'I, :1II'ir.) J

-rte*li>ll llie follow httlo|: .;,ter," ..-i.l; Mr. Waters: to a iKIiraii- ,....:It..1 upon tt.i in>h-til po+itit.): .U Il''|1111- ,, "':. .Vft-:all ill i5-! .ii-i! --:in.| she xtoii'.lnot 1 .1!, )' !!"H..I! : !>-r : fexv moiilI" -. ain't 4'it n>+ t'\t-\ at all.! "

ill i : lrtn: J lot'lI1l' :lix'i-i yo.troM, 1.1 he was l,':I\'ill.r" .it. tu see him ihioii 1 11. bu-n---, n- 'f"i the .Ld.! !." lli.it :Mi I i. io--p; :: "\ <.., } ,". :! (l--l: l.ily! ;jj p.'i l'\v. ::11 I ,, l r.1-t a- I !hnni.-.I; Mint lo Rth.rlt! iji

tine r"llar per square "r Ion line*, or IInI Lome I to ;TO to; i l.j-; Iilara mil l IitiHin''-<, i.. "- :.;''II"II' : ..li"1 Jiii- xxi ,' a I';iin: t Io bo i i: I.I.I: "..i- it ICi! i- -- aiix one bi.l: hi.,i. "i-i.'ili.-r, (I...,'' lit-' ,:.ii1it Ii'ti:lli.! wliili-! II.MXJ: I little -it it...-r. T.111111' \Y'" l I'l"(..r,' nit% ;111.1| -

I tt .lrr, for the filft iim-llKm; and 7.*. eent for ( 1114Inil' 1'.'Ii.II'lnl1l1.,1] hiftlirr; *-> i.m s.-t I:.! xxii i: other: 1.11hl..r I .1n: : !.ii.I .-" '' "ll.'xx :1.t11 dl;!.I"'II.! :ml I ii" >, fu "pNs! illIII.lli": \\i-i.!<. 10 wa'Loil: 1 Hj'ti' 1.I. xxith!. '\.,.- '17:::4< i ti! :111 1.xi r. xxa- -laii.Iin ,if.iu

.- tMirli nrt .e\I jttciit Insertion. A liberal! liicouut : I brartnnd, lovingly: ciii4! ) to !his )kn-v Gtr -i 1 llevixx c4-: ii\-!. lh.it s"IH-I'I":: liut-t be '' aieoi. .1 XMI: !. .xotir Look.:" ak1 t Mii ? lil .I In. r ::sin :11 I :1 iit.lil! : : !.- kri'-1, .-xi-i; ntx! tixii'i : I to M.'XC'tfi' .

I -y )' will be. iiuie. to ycnrly aJx t-i lii; '!, '1 I ki-s toi Htt!.: l.it.ok"!' >!I\ l.i-inT Mill1:: ) i; i.rlll.:111.1' 1 ioe: -i"'1./ty.! tii', tl *>\..tamIi. : i !! t:1: : 111thiiiatn; : thf 1 hill., ,! S'ii', -axx: !1..1 In r litlU- 11111 1 in In.- nun ; l.i.l: 1 Li- I'1'1'1{ :''n 11trll!, \ i II'x;'! '- -! St ,'ra.t!.'tiM! .l.lup .

: All adrerli-.nentnot inail.r.1iithtliiiititn- a.Vp.: "I!1 1I > hllii'-lto Int'"II.! ; :.! 1'Iill'!- Til'Ilta-i l I !. HIM \.I.st t inriu1! 1 1.' :>-'v! !1':1 :III. !";: :II,:lint: Gtr i rims! ', k, .anti : to hit him 'i (p'-n 'I. "T to "1111'! his tixxul.o f

; I..r..r insertion iiHjnirvl I. will W continued' Tiiinn2 I : t<\ iii< yo'itt: \ I", Mr.I XVa't-i- 'lion IL bi- .-in bx- 161tskin'! '" xxli'i lnyhtbe : t. an
'l until I ) r"ll.iJ. and . s. ,.I!f ; : '. wi"'H vo'i '. -t 1 :11k !in; li-iir iil '!d< I'llri.ii.f .\ bran Ih'W' I.ii-x! : I'.. 14'11 hn' !>tt xxlnl /

; 1)nes4/Ware. farriiwuuth.. Slflin. f r iJiuiii-r fioin tuliiUltci"! :" '11.1'], I.il in th" -"- t'l itt.; ,iliflieiiltieOh.: ,. ''a- Im I the lni. I k. I am xte'l ui;h. thioiij'iI li ii.I..II.! >l>-ir. I .i.'t| t !Ilk:' t t-> :. i!its I a-link 1 i- ii.totln- h.--ir: JII.I l lioni: ..f" .

!! legal, or otli T l'ii-lii',4 <:1.1I"r nn. ln.no'jilivatiun "J'ca: : ,t; xoiir-i-lf!!, .K-at, l..i th n It)4-! : I bun M\\"a'.rs I : >]li i i.1! ol.,1! tlie ;t.h-a .1 I 11. It t K I II.llk, one of the lul iioxU1. I II kij-. '. >-| 1.r: !ll"- nlllll I Iltf. ..IM"; !l"Ii,11. : : '. |tuppv 11uty.! 'Mi.ii.I "th,'r I lyinjj ipi: t

, !\ '\ '' fur Ijctl'-r+ uf.l.Lliui-tt alion, Son, all tcalML.l l ; c'III1..1! !: them m-t to a-kni- that 1'11 o.t! Mxeial .ilio'i-wii'I" I .lo 1 il-! I eXi.r it'ail." lJ;.. li\c.. in\" i-ir; ItttK'sioivi.iv ; !" |:tint !IH'-.f! ( 1I:1: 'ril \\ht.-h r. !.i.-c- ..illx! .f, .

j Ilntiee to I>.- .. an.1Crc4ilurt, III...' M-itil 1 it tl'Im !lt 121! : \oti knnxv \ l'tI like-! Il'lint r I Ito Lu.. I'houtv.u.;Ix anxt'eilUlx. :*', i-\eeit-; -j J i "I 1 kiu-vx' \0' I !'k.-- ;it. I h-ix.' :11.II..tI .' M :t.'ktn!' "' 1.'lr.. l.t '1111', itf.-ir I It-!: ( !liu' n, fioin' 111! ,* 'j'ttH (. IW! 1 1.1x4 ir, tv tl.. .

;( Applit-atiog for Ji-tui. -,at as .\.,...r., loti.otiinounc \ IK; iink i..t'.roll, not .\outo trait for ill'i ilimii hU .....1! n'line, t l..r hoiie.-lx ;111 I epli at I h-'iiit1 xxl.U: li. I xxi'; 1'iiti:" .' ,'I.i('I ; oh. innt'nT. IH" li-!. \dd. |I.s |li jj['i\'rl..1; :1,1 fame, .'oinnioii 1 I. .t1.lImlIlr! : ) : the inotlt-
r" i. htne:, aii'l -u. It. ",'lli' r: ,' I" j"1" t ShellU : t itt! i-clritin 114." ilia ril.t'!I : !' f..1| hitxv' a n'\'I.r"lh'! f.-t-I-n I e.
+ < |iu'iit or CAII.li.bt.; -*. :..h I .11 (er ( appio-M-h' \ .
r l.ills; for J 'l> 1'1 iut in; mu-t I.< paid on the 1 "Vt ". i.1ur:1.111 tl.'lIllll. 1'lIkl..r; t. ad!.1il I !i."t 1 pii.' n'ib.tik.| !by "anx Ihtn-jf <.1.! .. ;'' 'I j "It tanu(1I (be hi-lti-r; : tl. in Iii rill.', :111 I Id"1! I'li! I.'t K: .;l."'i \ "llill: ; :...1. i'h.it. a 1'1111"11 '1:11:1"! Ivoti ,. nt fioin I I.M- t..

drlin-ry vr the 'H'I k. I li::ht i..Ir|] :111.1 ".11..' III.'' l"ttill;; litil.Ki.ink I.- }Xi-l it xx.i- not I.I! it he ilrea! .l.-il ,.> mnrli! to, .xoii ihin't! kno-.x h. u :iti\iii-: I :im io .o,.1 t tI l.Vf, ii'ntlii r. f :iiit ri. s. at .tell," :1".1.| : h'II' i i.ll" r in itiia il {Gui'tih:11.1 l Visit! ttoii: t.

__ f.+ldlr. \1 II'i V.iti iKt'i .hiluppv i ;akiheloinbti' !In- o.1 x.rv ninth: .liea,1 1.llifual. ;:!u.tlalt. .. an! ,". !h"iv I ,'I'!" --for 1 .I Io tly ki--imm> In-! 11-.tlt'-t*- Ii in I I. hr r tin mintIlik.nahri.1it'1' ,, j'r.htti'I- Hix'i.. i-ft il xv iiI! u. inc :itli.t

f home |l.l! :.\tiilitlif-tuiKl\ ; !J..' little At "hi- UI. 'ins lit ot' tie. p eotiltiatioii I.). -:' >I .,- to in-s! i xx. ;:1.i ij "Ii..1! c! 11..11111..1. !. ] -I :.MtV. 'lllit of i it< :11.ir.ll: III-r.I' xxl.i-! p.iin <- .

I O. B. HART, tH'tl.: !urn !i>ni y tlill"11.1 I i'.i--ip-! I ih.! .10,1 ",i411 1.,1. anil 1 a hi.ijjl.boi ,S j I III''uflntil..f, J.Ilv; I I'"' -l-HHI.l 1 .!11'111: .11 i Ill Ij. ilif! r'r'esll..1. -....n- it. life through! thi- xxoiM i>t' t'li.ittroati.t ,

Atlornrv :it I.: U'. *Vi'., j in i: ::ii ntho, ( .'t1.1: ti'ftt il.uiii; : tint! ;, "ho, j 1..1. often (lomuxe'l.! ni. iu-y (I'll Mr. oil. Inn iix .!its xn .': a'l i '. M.ikiti: an i'i'M!1 1l ,Kil ill-' *l.urwrli II.,- litiinlif of! il.,ii! l ilri"1.-1.Vhit :
j i iniiuiiiiiu: .,"- 611inrst, tir.n-u li,"- : :Iit-! \..h. .5"xx iike.l into thi' olH.e.ioiiil : !I.a'u. ,1:0:: | : I Ih-i h'. niv 1 I., t pli-a-i* t-v- an'6v In- :uir., ,'|HK'-i! i tinIi..' : iloni :ui.ln.mk. I "
"
\ -n4.in'y;! ; ;: I think ..
' -nxirx, i <'1:11'- ,tho tits; t iuw < I.I"I1.t lulu 'I.:1 liu-H-J 1 'I(<; II..lil? liitti l \\ ..r.iihjix. :,1', ii-i- ni'vMi:., < u.-ip, :atij l to! t :all! moiiu- '! d 1 ;iuli) llif .li.1 t :i wit :lt.r1shanet'n

\\n.T.. rONTlMK) : ln I rinitii-e.; in the "'I *, lh.it 4 iif of tu-! Jinnott ill./ lii'n; ( Mr. I .Vi'll / i oihi'i I'm-: t'l! ,Ik..ill1-Ls.!\ !I.> !.!... in.-. I t':1 -ri.n.f tt. ,.r if xxn xtcr. xx.-,
t'nii.'l d.. lll"\\. it foil* xi'1thlt.It! ..f tin* t
II l w l rt.N. tlmt him liul'iliial i atIctitaon \'.lt"I") .1 I Ilr,.' uii! of nioi.y, lti:1.11 l !"ir.l:! ; -( I!,i.o. -.." 1"1.1..1] | Mi. \Vti 'i-, xxi.li : 1 "11':11'1! : von, I 111111; !." -i'.I \Ii-s lo;.1141.- dm in HIV !l.itlilliiit' > : "-::11,1'1..1, .(111.] ,.! -. > t'
: tat. II. trust *. *2 tx s "' ; to 1.11...'.N 'Xxi'.l Mi-nrr hint a 4-.iilin-; f'tik'! ,l.! xtiiliulli.icnt: ; ; I. 1 ki-i.!p o.uli 1, jMitni'i I h'l. fil Mill I!". '' n-'ii.! 'i.intlfi". ;; :1.\' ; th liking t.la.r .'r !him! huh>i-->, ,I I ta: I ti-ol; 1 t !his I.. Its ; :u..1{ ijrt it- stofin.ii'l: i-atio. \ !h' I,."" !ion uiinlist.niti 1
t nan'f' nf tlto: liwj fux ,'r>. Lo I ha li rlft"f 'i .. I::'no fmi,1nrte ( It'\' ar-1 !..il t"-r iliuii! ,.ij I f.-, "II ixt. t .tl 'tV.I n.l 1.11'I.1! t-xir thiiiioiniii ,-, *,'l!!( :hat N'K?'. : I..:. I M-. \\.:.i.. ,|'in"ttxaiit liinl II'uiiN! : :ai!,'( !lol.I. .'' j jt.iii -,
t : .i!I.!:- I.M! :Stir, -. hotx I mt it- xxoi-t
\ \'f'.1 .,1. ,1.i:. tl.\. I 1':1:1.1 .1.\' '. ilk I :111.1 I IItlvnthi '" : Ilrt'an -'an-' \ "|,. I-r'l/s I : !, an,1 .\ :;-'111'1'11 nv r.dls :'!lath the I p.it'4'i. n
2.i. I J 4.M th
.. 1. : s.nV \ Kin' pofMliIi'
; Tal1ll.n, beer. v .t soiiow :in: nti"\u"-Ii! to nii'ij, "1 :u..ss fi'i, iiiivu"! oa t'othciiI) <-f !..-.tl .11.0 be in', >le i I". l-i. tell. ihe in 'I .ll totnhIt t I 1:11: :>" \v.iUn! It .1,.. .k IIII 'j !
of t I Ir-in-1: .,Irliit. f.ii'-H' ; -lliln.tit i '1 ithi.t': )
; -------- -- :I1'un' :ui li"n> st Iii-.iit: ; :I, I n1ti-ty! p-u: i mx 11..11 11 ir. rl -I 1 ," po.ntin; .it he clb"xx !. I j liiin- ; \xhtlo I-t na r. j;' 'i,',.-I that 1'1 t'n.-n.l I l.>4t tu,!iiiii nt i tIn- 1 tiiM aul Iii. ..t.I ; : : I
1 i 0IO ".,.I|. M./,.tlll flolll |11.,' C "'h-is! *it" < J..1 I Ij
JAMES GETTIS., Il7.nl 1 ntll'-l-, \xhiilil.ltlll-ft.l! I ih.'JI! : h 11.1 I Itii xx :.! .' Mi.I F.-I t >at. !, Ii 1-1 t.4-! I 1"'I.n.j..1! 1 ;i" .... at this lttt'i'tt- luifi'ik', tIh'l "iii 1 : :
we f-hi'ii'.I I.IrI" to Ifpir."l tli.it II t.t: ,
i: i I Montr)' & C'omiM-llor at Lau, if'! all into the k<'i p'n: of,I ihi- "iiij'-t 5.1l..i( i.i is .:iha* i hti',lil 1 be 'li;, nt hour. TIl (b.-\', x''.l; IIIWlli.II-.y "\\h.ro ar-- \u.t !:.tll.II, tor.; !-aJ- :r' IJ j' \ "
J miijhto i in. tioctirilty!! : In'ti'; .
t : .V oT.tll'--: a.1'I' ::lJ.If", I ny of Hi' ". \ "t it '"' jii-t I Lr Unnll: r to t tI I" i i-iii n- .'" :.\I !Ili..",-, Mr.I 1 J",!, xvh"c'ii a'l.: .n.l- .110. ali-l little,: 1'i.ilik xx.i- .!n' -iil, h':1" nlii't: i-u.---it! i iv I FIIII. "il'1'1' ; ,.

.1 lee. C'arrer.J 'll'lutii-y d' 1'fanHin $/,.",.. I 1... : fri-I,::iOilaIl't3iy! of xxipilin;: uji l.ti-i !11 I 11111: benr tt to l.i- 1 li.s, >1. aii.l, I )Lis: shtC-: :ati'l! -:. :k !1'-' pill on ; I'. > tt, 1IH' UI'll .I I I 11':1: Hat :th.-n to
-1.J'"-. -I''u. I 'IH'', juy* 'wWi...t'a.it' txhiJi! .1, 11.a. j j 'C it.uti'y.' .l' fiaiiilx.: Mi.! I host t," upheiliv. 1 l l'i.akf.-t: t..l'r. I''. 'ir.l oK|! : al.l! tin ii 11ik!;. <:, ." i!i', tin( ., .-lt, !-.I"\.I\\.h.ll.. Uniusj'in .

"...11"" '. "Foo.J. in JJ..UN t'1\.1 ,. t'H." <- .*- I 1J"it r. 1\'mtrr'! h ..oh' 1.I."ill.r: uh.lt tin.: ,1,1: 1 j I ('.1'1.1 ;< :; tin: I 1:1!, i'p. J.11r.i"I" "V" uicriM*, I jjn'''-- !'ik'y[ u li.-tmliviK -, .' rStr I 1..1I'I! I 1'11111''', xxu>.

.- - -- --- -- rri i I. l Irfit./11! 1 I., l.tnl',1:,: "!.r. -.. 'liu I i..|.':.t.f;,.Jdl' Mi.I F""I to lo.iii: i I : I .i I oxtr .i! I j.':rruct.1,1,' liv.,519i.r 1:1 I'.l! !Lt:111 t ( 1. Von (-Airy, Lj-. ti'y. !"\'j"z t.-: >.!M "\','n-!.m ..1! !1. liking! |

j :; **.*"* Vt ?? _I.. TITl I t :il this j p"'ul.r!; tune ; fir hT.l. 4,'11'11a1 I l'II.llt. r"'II".t'. *tltll of in"' ... ". '. .is .inbut i, Iris nr !le-1.? h<- rn...>.u.!"e I :. li.,i-h; I lli.I >,in.f in !Iin'ikr, In I',ir ttti'thoi.'* i i;,, "'"!". .1.| ;)'[ rxn-tlv .i. tvhx he -lioul.l Ih'j! j

11"k it. i MAGffC'E &_. TATUM j jAltorllcl'S :limn fliV; nl/atlj *o Fttfi'll'1rie.<. )H.{ I bitIllI.I, !, I h'e ..a I ,:d) knit'rat I"111,.,"'1 j(. I f *t t.ii'l: ifivii" ntteii'l. l ,'.. i 14- tsx-:!' \. 'h,1 .!.ifit-; \\' iili lli.wi'.r.N. llio stunt ..II.I".U' Cin 'I'\T. --t!1- > ,eiihnn! all! M. jjlettttt!

A. loun\cllurs: at I-a\v, : ." I 1L11] >iint!: Hut aft- r .1..1 1 ,...;.1.1. ttuijilce. ( he -'ll-j'--l. :\ J'HI.-: :(..,- .:.ilM' ." '1 TI, I..ci1! thana! (;" (, tin- the h.I.1 l Uwu" : "1.1st llytN"I .'n. tlltli, 1'1," '. 110'r.' tn' li.,l I.v", '..';:tfututlr':' 11a11at.tn'r ..
: ? \. l. iir* ,' ;til.- FraIl! ioxk/U, Illll.- I'l.tnk. : !j I ma !Ix'ils- tL:-rt- -o .1'.t1.I .I "I-t.: to Mti. -., 1
tioi.s li.' tio''!ii that !I.S' : \M' : 16.11'; iia\xin! in all in. 'nuv Otii- him hv nx : 1.-. Mi. : i I i"! r \.1" siiiiiiij. art!I.living: l.K \\1" 1jII"1: Ofi.it {-.I I ta- .
Soliritors 1 i i t i in Flianrrrl
j
. roo / ni'ulit I+ .i.1 that. xxhii-h 1,1! nrt'r'r.rltr l- '),). llr-t tii.-: % Hi'xel J"tw it to be bl! l't '' h;. I I i : :(1111. a-kul t 1! : k"1 -lu-ji' !i : h5: ,1.I; 1:1'5.1( !..inr.-', fll.I"I: 1 ; nn 1,1'I..If! n !'h:1! Ii: : !. T..r 111 11\' i, in.li.r- 1

..h r ::?' OJiJ.J IImor". r.I., .!,., SI." ../'J.lr: !1" :. --il his jn'iiil: ntiiiij[ ;, jio-sil.'c, t:,.itU'lv! :tpc..c.t ," i I. '!i''i,...1.! M I. !I. n,' l'Ja'IL''tldl'' !' -iru' 1 1:1.111/! \ [ ,: now Moihvr ; iioti'l Ii I ( ":ic !IIL'i "- wi'iti -,i-.I 1 ',:t'r a.'tsc; :' tot : !h..t' mnt. i.{ thitik! : it \\.11. !in'f !I.t".I! for .
CYllrt Jfulre.P' f..iIH'1..1. : I k'.ii'Z: h.b.; ( .':1'1 i !. ,-kli;1. n nt ?t. i 1"'lil' wonM !I iv.I I ...-u nuti-1! s'I'I; ; { 31 Ir". ( ;ii'ut'Ixi! t.. tail !h m >iti h :. !har.l! nruM. _

J ; ; \ .. Mr. \'; n tea y.-; trn-i'in! :* liull. l I''i 1'1'' \"tl toIJ! :.tfu.l! l to 1 lo.ill i i i iT... ni'>.tlit-r n'.It on. Frank .i.d..l! her ih.iu.! -MI, le-ml 1 ta! .\. 1..111' llm-\I. .1 t 1 \\' it an snti-n -t x'.i- take ;i.i t..l>:e> ii t;viiir.il -

I t .TOSEPllil.TAYUIK. '''oxtr li--jMj'y: 1'i: o';>.'c''. ti.-! l.t'r "-..irinr. '. tI t .tl! th'Hi'inl I i!:>;lii <, f..r, ,.'t timer :n.1 i \.allll,: : dIll "I. : .I:!, ,s'Utl, tltltlail: dli.:i'llit.:! ,..t th.it ",- tiiitk:! :tir.l .in\' tiling i:! 1
f '
\\i:1i: : chtciful "(J..,..l 1 tntu :tier." m.'ii'Vt a f iii p."!.-* n', .. ?r' ) 1 "\\l:4don: t t-+"\ loo''!. : ins' lh''. Fxe "-Itt (;l bona! ii.flo iji! 11.,1! !i. :1It.lh! ti! .t n." r.'d::: I hoMa! .-;u..ic"'! i:1u' ; lh.l!

j ATTORNEY AT LAW.y llin. xx ihior! h I't rMpoit tint (K-->k.'lnk'llij '-i ,1"1, a-k'-'I, Mi.: Fro-t, 'niih: til: \1 ,!..\I: 11\- 1. that! \: >.!.., .....iiKii! !4k:f t- :.h.; I'r j 1"1. lI!.-r '!' vi-.t! jok.x! trl'I!! -i'u' Ml '.her: I" '"i'; !e's.1.1\ .

]:l:'Jtlli.-t'l.hL:. I the first 1'10 1,0 ojM' .1 it ntl! iu.. .-.1 1 .1 irpi'"l: 1,. t'i n Ve1I tln.ni-.it.! T-! !;a it'i i Ithni:! ;;::! tht..U4h! t'i-! "" ':: li.:,.1 t"h.t :i,!i\nttt- ,- .,f Ijt r IW 'ert, 1 1 I 1 14-.:. until: ; our 1.II..t: tnll* tin iuiTcjtt +I

i y j. ftt\imiv t ./'i..f.*ti't./. P .i.I! : ,i i iM i ,1.a:1] i : -ttl. .-,1 ;" iii..>: 'M, i'- hw.it : 2'i'', !I. 'k! \i< ..!t'L';; iiKt t :: > .'<,I'-IH: hall tak :m iwu' her inin I t I xxhitVr. :' > u' :ito If in .r.. '4uct oi trill'.r 1

ti \.1f 15 Jy I.:. .\ \\ I ;.,:.- /* ,if Sir : IL.rvwi'.h 'I(' ie H'. h I ,,'in'I: up ,11 fir \\. "a'- .. l 1.1 1 a-iil.., :a.-II. L,' .;I.".'I .' Fi.,'tt'- ftii'' fl"w !lit' tt t'if. I. .tita', ,> ii iI.1! tL.t tits T., U I i-'iH the ;i.itf:I l.ti r i 5- ;i-n,'i..l'!:. oiilia; t'i

r -- K-tui'i } .-! \.iar drat'.lrl', ; n on nu :' tll i iii I.., but; ::1! li.1; i ni xxhii! : 1 )] 1 1 11'r'; eov.iti. i II -it'att' : I ili! < I.: xviili !11 uli-; i'sus, oh u i< ; i- !1. i :..: In.u. < < ::1.1..1! ::: i.A .'.! to. T'.uimy ai.il 11 I, :h-r n..5it5nl.l i n'xiuIft: ;

f (jF.&J.\Mniir-:: l 1 \ :\ i t ll.it-f .1..} .il.t. 1 ui a! pt.-< tit t n- .1'] .!!.-. .. : i.;., !), .. !1"1 the. ;aru'm'. 1.:1\1": t fi..tii, >xi.. !i ;.1!;. I..i: u.i- ;:1.1 I k. .., UL" 't I.-ni i i..i.l: : K. I...,-k ;. .\.y ,. t'jfhjn.T :!!iv 11I1' ;.!ant of:. -i:Iti:;" '. *Ioiiiitim.ikv. ",

t .\ ; :: : ; ; lilt-It..ut. of fan.S-, Ztd 1 1111' t.iu.n.u-t.iiM. .:th- in m, xxif-!;; : ;iV a-upt ljuorbit :. :tar ii'.:p fifp.-r-pii ti.n.! ; >! .f I i M \vit.4 t.,tKFar! t y'' I.:1 f -: ttjt- "p for ;ire I IM-XXCVIT. l.tim4:Ijinij so !onl :lI..li _' I

I JL f..r lln-j-r-TtJ"-t.f 1 M'.lt.i' .' aii-1 *-'.a -.I 1. !'i ati}'tiling !1'tit g.t..1.l. n, voi"iM y l-.jxv J. al J too t-a!'o'i- :1 ,1!.! ;.I\ :;,.I.;, xxhih iin: lit l Uhy! Vrai xxJi.it! :in :t'I! :the xx.nMi : !i '.1 a f"-u 1-I-- n cuitlvhnli "I.) }1':1.1| I jtt i ..> loft,;;. xxirhont the nntoU.'t 5.!<-i xxFu'rtstin !

.. offer lluir Mrxii.-' lo '1.- ..ili,.-.- t-f T..,:!:: ill th- |> ip.'li>' LoXX iu; } J 1.1iI'r-f! lU.-ints i-n-laii .it a.: .::'si.'i't .""f'i s .1 r. I 11.141 \\ : have \oii t'.oii-I": : th" I.' .ill :h- ti.t.-nii..ii ,f filing tlicm U, ii u..'h MU! tuiil Iu soii-it: fait I-.HO '

and tiritiitx'; x' .- >l" -. .i4,1 lixliu. -, a vd.i\"- .-iti v.-; :a trig xx .'> !1.\ .id! ,itj'ith.itt : p,.i.--ft :n- '::!I-IXII:: >T nix's. It xxiih f.i''i: .t'- r.'it/* I 'i .: i: shim! |I".k flu iti ..I. Gill; :'| UK-II i>!t : t':: l.;< tiicriinieut :\l thu ,.\I.il.li"11! ::i ot* .
I L Jul.x :.: i-.T. :' 'f- 1'oltt ail: "inniioi I.,. ;,- n.uth! dit'. .],oinU'tl hi"i... '; '-. \\ ..Ii: r. is I : "\\1y. I re <; y; i Noxx' C.\lo. heie :ast.l! i..i m ill! ,' mir: h .,r. ;.1.1 l ;. ,:-i ih; nH..I 1 !f:.r I": ink., i xxh.i: !ii r.: ". ;uty; cur-,' irx* ,-> Mm' .1 .lit;tll'rtu!*, ."1'.

at t i.ot; rtIin ; this.- lie 1Iun*II..11i l .Inr! '. '...1! : \ "..1 tli.-: Ui'it.: i 4 fiolll a bwiiteft -, 1"1! : 't'\ ho.v \uu httt ,tit! .\ .ttlss"tf, .x-t 7'in !,!'!. it. ,in ,',. !f.ivk.! .I..I ilj<- 4-!' ", I;. 1 k:is-l! of a i piopi'lKr. !.'.-, ?" H.U bin .rry :"

f! V. ,V AKEF IE LD & co.t ( jtittui r llii II'/U.t.- a- .I J.t i Ityr1 tJ in l*'1.1! <.1 t u''i : Is.XM i '..,sui' t' botioxxt I.a: 1: t I. ,.1 !1"1"1 .\'."" \ :Ii II": '"
t .il/ility! (to I ji.iv 'Ol. tut 1 JIIHIU'V! tu do w t ,, ; !1 i 'lhti;i ,ii'S! .1- for lam, I Le xxill j u xx.i- lii; hti'iioil! at I his; appetraii'i'i : t 1 :< '" k 1.\\ time tinla In: '{1':-i-vt''t 'I*-minx. : :111.1 l pupa: iiifict'i-tt'x' : staitfK'ihim. 1

t COMMISSION, :U:'1.1\( r<. ao/.1 n- 1.t fir UIaUe ctniipiuv JMX in', a \'iv' ;".d l p I.',itt: I,jhit ."' 1. i' hut It., \xonU ;.1 I h, .H 1.h'r.: xxhmh, \.ul,! I I I't.tuk."ii"t: >.t iii", 1.Itt 1 I. styli t taint: .

t r f No. 93, Magazine! St tt<'., ....** Y "\\ setunty: ilox.s,; he pxe. :I"ak.!I I', 'ai,1 1 ,: boy, hint l hi.; xo\.' I .tt. au.l heI '.i \ .'t_ fur !iii.: .1! ::11 '1 isjtii t I't l "!! :hi h<- i j hi :L 1 6 xv lIIi:.nr. !.e ., ''i: ;.-; TI'I:: !I Tomtit .
;
.Poor f.-'!.xx." ,-\i-.ttin.-.l! l )j lr. \\',I'C'f", llr. 1'4-,,1 I Mils into tears. ; ,liu.; ;ul.1! .tu'l| : i.f r..J.t. \ \. iin.f.tl'v; ail-

,\ /:1.: 01:1.1.1.1''. "h.\!lit'l.u! jon inl'tai: $C that th'--r \-t .\ "I :11 to jj'i 'hi-: M'lUiitj: !"' f\eaime.I! I I |' "For-ixt; me I IIi is time, moth, r, I'll; n-.\ I I'rittoi .nv.pnlui! !\ v,.i< t.at; "1 the. lime : iu_; I th'it I : i l' s.-'"" b.4nitt i :..ii.j, ; 'r I.nb t i

t((. ,\ 1";,', I t' til'.' ,.uI.r..I! 1 (4'illar-: inuuxit, \ niv 1 1..lt.1 Mr. \Val..i-, \il' 1 io tiv. )!lr.1It totill' .' i.r d? o' :.Ii I." Lily IhH U-jf'in :U l It.-t ; rank I : tai ..1..0 I Inin.; .*.- 1 i-tii out! t I' i"lt.t; t I'-r :1:1:! th, InLie! I

--- -.- L Inl I ). .n for all iI't! ai..l Sitar \.u : I.'.'I-'III,'. J I No ;tlt-'rt. M lUrti'l t'. lii. ,'.-:, r, but! I l"i t u.k.iii..- nut; in li! >- xt.n'.l: 'I 110. II III'IIII'IlId.s! oti )

i -T.-r. .I '-.ta- -".-- -J'_".- -t-ti.i : \ -"- tat; lit -uixixe tliiaiT.,!! xxithi: tjHat: ','No. I !...xe ItO iroiH'X to-to !len 1 1!...1 1 I I'1' *' \\'dl! xoii foi.i;ixv in- .'" ::r.\il; i l''i.in I LUa, Iitnlit4; I. lilt p"l"IIIII'' pip'i. xvli: n he thin ?;- I .lon't t.t 4-

Forwarding & Commission House !i... \ our inii.iiui'.! in: I.J k. J'iii4. m 1;":." :'H-l l. xxjili: tin-<_ stulh \11. !Fi>jt I Ik t' '.I ''XYiiloii I Us a .tj'1".1! I...,'. :ah.1 not xx.iiy -TM' .t .!..i. S'i.! --aw l fia: n.t. 'h.. \111 h:m, -tit1 i j" on h.-t, ;inJ} t.'. s !r.. r poor J

1! KENNEDY & DARLING i ('!I' ocr }...t.:li i I koi: 'I'I II:.\ .) io n'.\\\.vt\ "i:1 I I :', I I., Ii.! : inn; !"IIIIII\! !i" .tit I I..m.I.; : :'''-1 into tli'- } .,r.l. fi.ikil l in the .1"1. eatrJ! }h'"<.,{!! :-< hills'It! :'I pi" -< ; :it f. hU {111.9 jplaieH .1

I IL MLKllYs! 'x t.r JHH.I xtill INJ.nt t ;....1! ".\ tiii..! tiifii-I. t'l 11.1 : tine. oi.' -:as. 1\1111\ 1..1..11 i 1 b,:-n tya.llt'1! an : ,1:i" i 1\ him :':liti :1 i-K-4: ; 'L.I; n-siirui .1! to tliu i.! ..UM; i i' ,", h:- Intsum. till! j r"'f nt'. .. .j
1 HOLES ALE BLT: \ 1.11.11.r: Ih.IIOI. t" vtk ti-h! on- ;" ; !li i-.n-ht 11 t. W.itei-. :.r.;" :i il'- 7'a>.h.xxh' alit 1Pm Ii 11.! sj .11: !;, Lot I i.ntk: ":I u.; ,!part sat litiu :11II.I inn, .. xxi :iMr! ;t I N* ,
atll.litl' ;
1)1:11.ruI..l-:o'I.I.Tl-.l.I.I.Y: au.1 the i.!j'libf .., m,. ;up- n. II>ut xxii.it. ,.:.1 I I.!u War 1 : i pitietitiv ,1v xl::::i.r. ,. ;<'!-Itoti'i! hale: 1'\1 Hunt! ::innm'il! atcliI lh.-I.! 1-er:: X,." tt"'f'!l-f :'J" !!i.!.'.rI'IIH hr.-tl: I t" s. ,- .!hipi.: ant: xvho L.IN hxtil Io.j :
I.--axit- : \VaU-nat lets 1'..rk Zi.il-: hiihrt3'lih! ,'. lit. lli' dii l":1t.X"! :-n the "d.l/ t. kn. xvlt.-n .
tic. that they art ,hll d.ii; ', ; : I '. 1''I.lo! Hi err i'.1 I : : r h..1 p ntaiv.: slime tip : :urtt. :\ : xx LOt f*> +
tL..n f I'ti-iiio-; -" al tl. ir ,.'..1! -taii.l. -::11\: tiu-\! 11..11',.1', aims! 1 : ...1 it -">. New 0,1! tininx'irn! : : : to t l'nl: : fri"l.l 1 in ..1 1, 1 FI ,ifk's niu.r.. 104 -I ttn-r aft!, ill. tuo
T 1jE1 '"irntrf Tnuj'a) A. \Vli.iiii-; : fur;Ictt.-r ;.lli'r! two, :.I.J I I III"c it- ,.tll' 1 1I i !. t ,n-it', mi I., l.is Ii iiiie in .1. rsev < :,, '> t l"1: : 1 '.,1'14, ',t i-.' i4-.-' i"h, I.u..j i 1 I/H It ixo a-hlcd! .! "ihf" little t so-inij'," [Itit rlin my rhaiiili-r.. ai.ij! hix.> j-i: ; a m' jjuiii't.teiy .

? tr"f'h ifronliaj I >. ll.iru-.ti.; ...l xnll-l. ..jtIr '- I ton's 1 :' I j-aitly I turc tL I :'(''1,.-f t'Ut." :tn.1 l +,'I h"xx ihx" mot inii.; ; xxa> bv'u; -p u.theie. fii-ni, l 1., i-Ki'itbcr ; l!!:. 111"y.I1"I! ;' evv >*.."ii.'f Mniit-1 lur, atiil the xxi.i.N! i.iu.i'itvii : xxiti! not I In' '; in the I xv.::.1! to i.1f..r..
.i -n tli'-ir large all.110 ..11 ii,"il'--l F.iM! sodtl'tater : ,1! lie l i-nk '. '" 1.:111.ttthir :
| Ihi- letter jMitly rue thus : tljv. 11 -I.L ,; i ":l:irli! xi> 6trunt. 10 ;lIfti.-)

.- : ; of the g"0.1.1'nl'li.. to. ut.iJi u,..I uiu-U!lli.x lli-y inxilc' ; xv ill luutt.titinn -ell f,,it4 ''\'.: xxill: !1'\::>(. piiiiKav! nl! go 1.! /[ Aiti:Mi. Wik'iiii! piititr". I .frt. I Itt ;.- : '' I ii.niioxs% etotii .!--r 1.1tg' ,I UsK'! !,,.. 4-.:li. iln. ii-.', I 1!S\!-.. : only t'II."tah..s iIIC +IrIt! 1".111I ill it, I'a.' : .i.! ., 11J. Iw11J...

s "K or O'niitrx j io.lii.-. aTix'iiijj; pith the foiip ':I, ,I.',.rij'ti'.n. ( ]it:., ha-ti'x"! t t'.ik fi.l Iwr i't'lfab1' :1- a4n "" *. : ; '.IL '1-," .he $.ti'I i to !I'b; Fi, .nk. nn-l| alai r-ilitajj: *. r. 1'Iu..1: fu for IIMlnj: roan- !:itli\! > thiiii.! ; in i it;- ,'I\.iIIII! (pipi.m.I! ; matif

\\11: ri-eeit.r 1'ruri| i-i;**:!* tr'tn \.1'11,1 I.ATI-' rj: o 1m n- tt.:m-.'nthle: c.'ii h '01. t. JH' .1'}'... a tfov. I. :'} xx"Ko >n fii'M! 'V : T.i ". ..j HI l 1
hereafter l.y er%li Meauicr.Vf art 1 j-rej.ar.-.1 I on tiin: ,- ; if for :I'I.! A\- -!. .i": a'lortoii; i in ti!."' p 'in..i1! ..f its ii'i! tOiuxxn.' i 1.:1r' : '. ,Ft I.!. 1 rots '! iit -;ss'!' >!. :i''x! : h" ",!;!: l w.m -11"r:: 1"1'1: d.! XT: .J >iv- '. :'I: x.-n" .i ri in n. xi-r i- J H..III ti'!!! .1 I lit t fi .

S. St' to purchae. adlantr "I"''. or .lail'! | t'"tii.n.mi ., i /air: ii.t iit oil ttioiu-y' thsiiuxc'cii t'r u-. :: .1. u.lrt.r" ; j!i..I.lil.Ii.l 'r I p. if-e I sit for h.in- :1'hh- I h.. Hi.1 li; lit, Iil"! ntr- 111! IIt"I; anti 1 1,0: I.-I'M-' ;itti'tnli'i" 'it- e.ity I I. .>( it-: !.cue ...,1! }11.J! of I I.THl f
Its: lliJOI"; Ilecr'.:.lu..lr.. "I, |ili.-ral t-iin 1. 1 Ii I'i .. .J hi nr td: tL! nhil. h,. li.1! t6 l! .6,1.!, .-- I.! '. ,, ill :
4 a Ki\\1i: : v .\ HAIM.IN: :. 1 i II uil.t-r: ; (':1'1 .,1'.m''. mxiijiii 'I. t'!' : \ t1} 11.1 tht-:; > 1..1 : 'llr a witk I. : :'nss l-4- I'IQ flu! :Jc .I i if 'i'; ii% ikiiu-. lj| irvt-r .
1 1- ill i'-' of ti c..n tip : ,:4 t Ui- hiss h' 1 j "'.ici! ) < him .!. kii..xTh'ni: : .- :If until! t' !I'lr h& !
T-tnpa Ha. .\.1.! I :, if.:.. It.tw l.nl! t.I.; v.A., :.-. \\.f 1"I.I': i-r. .till "-"n. .i, :im. 1..1 "iu.I.H IO x'< 11:1.: I"I !it- > t o-ie ha*
"If 1 f 1 univ. oxtn jn] .!1.HI.-iM.l i l L"! s- I":!i
3O1\ N J .51,1o X r.ot I 1'1,1\'* MI 1 h .g o-. tl;. .u clt6tltl'mnl tim,'h. "r h- r i pnvi"ii-; tune to the p, I HIt I "'"':.-'' a-lo': -1. iioih-, ; Stj'I: : -i 'to i.' \ !L. I..-. !i:. \.i.... : u.\.I.lll.1 l I.: i at!! the pil r.m: i;i. .f hf. In-- for Ih.1i' s: t"i: i3UVie J

r i Wholesale A. IlclailIlALKK .. -, at a't 1; pay out- mi ny-my mutii-y j ji !i( I t Mich bM'ks ati-l) ahhuirh. htfr tli-tioi-l "0.1.\:1\ : I I.W. Fiii hnujjix"I !" TIll "I) '.:'tj, thH'r.., XL inliii: ; their I.illl., -:.. 11:1.11'l ( .1.*, xviih this rtior-

I -1 I x\i i.I! 1 hal I .Mini ninUi'V top} 'iy oat tin:w.S n ,'1\ "'Y: n. .1 let "\', \", y, ': :'UII\.I'II.tl) I l. rpi'imu on. WiY hniiifwtt l to their mil! t\x'\ UUM!, tl.e *vl 1 of hunnntty itH,n I" r IH, IU'II. 'Jho 1

IS for tux' I'xxn I.a..ilc.i-I 1 don't tra-t ,thi- I pnimjit in lur f.mrlx intie! ., it! ,.-.I.'! ,tit .*;> : l-K'.il" 1, J..ther ; ,!I..! I ; t it t ciititlri'ii I :al-.t I x'.t-rt' ri-litriiii :t'rm'i ,1'|hrs,'It. r-rojiUtf; they! state I tt> tf.,:u tarn !..cait., .

t Dry GvO-Jt. H
,. T.I >]'A.' rl.1I1:1/, to ri:tkn f.Iure: to",.811 I tl.- *.' ; r' c 1 -h-. "!! tl r xxe .k p' i-t-. 1 i. !!' x.'ii. "t .-* tv..! lim; .11 i .:-tialt: .ir-',. :).. .rj'ifii': '" ti.r! \ !ftiti\ I.nt I i.'iU-! gate a pan;; t h that :i.th'' s;';'ft:: ; that n.p ..

. ,ycn'l.n r..x-ctfiilx. !. iiif.n-i !ii- .M I f'i.1-, I emily .ii>.ii- cf the j I'n ::'liIIY ;ur'I' .i \\"..j.. '!. Inm''!,"r r". ::111 11 'r' :i'.J i !v. -'f' ),:.! Itlll{.'h.lq..I".t.I :'.1- t'r'1'L', :f .>t 4Mii" not. Ilulit.I't: : .. I. ..its. .ih ot 1 p!' ..Mir>' -h I ill [U. tr';!'itnn't;?! 1.

I e .t. nii-r*. that lie hat ju-t f., ..j,..'.'!I : mot.tXxv. tluii fr t'ii: tl!' u.i! .i.l '-; "".' it.uit-.'I} ;in ho l II.).,k. If.r h"' l'wLk: : liming h'-r; icn.l l. -loxxly! walks| into I Itifiilicr: II.- ti'-t! \\.!...mn1. k ", to il.n:: l.jtc iluii t....: frtnu:6,- I"'1a1t: of hi'iue; _

his !1'I t'i'r, k'l mnt' !te.. xx hic .1., ., i it t-ni :"i, in? xxoik. v.J four: ", ifiiwinej Uta'l.l:''. I.iti'i! ;ih-! .' I \: 1"11 .mJ 11 ti--n I in H "-"11'1: to litkm, -", \i' I lii> 1:1.IIY .j'u's. that HU xvr.J 1 of uuk.nli.ih: ;!!l rver iixw 4
'
\TIlt oiTO'li.AnJ >!i.ixx can't: ii.i.i; tIm.- j.i.-1 ; \ Tt:: lerHilt Fia-ik. xxhn, h.nl}' MI rain ieilli' S, l 01t l 1'i i if-: !,tjii:'!! u.ircitiic him.. .. "P11' t f o !tin(. ; n',. I'"tiiik xt.ii not tluic ti>. \d. Pain to tli' nioil.i-r of th-r: i !l.iM.:! IJut: '

i itnolrprry'arrdt.: ell'cx .'t\lliine!. in In;+ tan'!r XVnli(! :!I. s.! xt.m"k. -. 14-. \V.j- 11.. ,:, :w.1 .:,.:kI; grt"n 'r;:tC : :>" i 6\"-'-1 h,;liiv'd tv ru u !''i t i6':: hI,4-.l( ,p'! rt.- t-n,. h-. (.tll"r! !I.tu... al.ix'! (tlieiti inu-t' I.,- :ar.n; !.i I to i-c,'r.; thin"
of the l at
r, : for inc.CU. very lie'I..t'l'&II'i* cults illl'.1 tl.jit iu. .\t'in ., ( tots oj.t i.i.l! tie l.t'...r, ..11.1! a.m. 't4! ;r 1:1.1: i i-v"3.ijiii.',I.p 1;":u4intx: !. : "II !1! 'i': i,: \ i- t--a II;:!'i ; he !'; th.! t'o' -:. I. ,.-,.. .. ? .. > in thi* xv.,!) nx 1 ta't t'IioM: -y. J
.. "M"tm, : : r. .1 i : oil! '.'.I .: :, .'.?! 111111 u. i ,.1' .! he. I" ..I .. -. lies : fri.h ..roini-i-\iKin th I !,, Ih!: .
Iou.in... .tr..1. time +.1II..1'ilili. f1 tll !.i\\ i", oi.tv at ih. v- II1UIt; ; it Cane fi +;: : 11'. ,1.1 \ )I't.1 \ ; ( I'm)1; i :. I ; : t. .\ 1.lf1 [ of .
faction of both buyer -nn.1H! .T. a*
'P c'a..h eJ ..ten-Ilier/.. illa.I"1I a.1"1.t..l lot of, ran: l ( t.r! in'-'iivr.: hall l xxi'i i'!! \ I'U :" "'.<. Ilt.d! t.! ut -rill.I{ 1 u "I, ;I.r ik.i-4: (in.- t lit! n'i d I "il.s I 1'':-lt of \v tt. r, taut "h.r.uul,1". < :I fll. il6ahrtrtlt[ '.

A hi"11 person \.r .1' (;.1'\ :.si:d 1 u.l \ utl7! out ..-: ..li..1.:u.foot I (' xx ...k or tug t. i.t ike them too the iaI.r
veil hint !
,1. Li..Id
.: I 5111n.l. ou Tampa *tl t ..t.t Lisr before a purcha-rail at> :? ,. tlamaje.1 I. ; to Antler t1.1! ;mtm: ct'\. bi>> ." I. mj;' .r rIIM -".' ; t takir4 !Fialik I bx. tlie\ ar::. Oi, ._' t 1.4 t-> !I..J I I I'i; I.5't..I 1.,1.I of \.lt"T (lilt all: the, pri ii-v- t'i' -} -u ': .)".- .ltratcl!+' t

r l.f'I.
T.nrs.I((. fl. '.57. "..tf "N'lixx I f.J! J z-t like j iiiij'in.r: o\.i ('f my on for mss "Yon .K-t'-iiiitu-il: :Jo xx.irry UKI.I."i'l! t..I',. i l..r.-Itsal t" nil's: bitsne lht-v 'lId.ll.r H* t':11 c 'rn-Ih .l.Qc itu- .Ut. I. -

w skin! ,"' cxtainltl! :: Mr.I U'a'.fixcli! >.nifntx.! "'1I!',. '!,'I'! lioher!! 1111% noxx- : wiit i ilj !: I to. tl'1! I'J! '"IIT"\'I'\.t' sett a hook i'i; m\- ,\ i HI i run t toradiink.: !- 'I 1L-idrof! lit.f.! !f."l; yjch! rvrmr: ihMi-: xemit-t take the xx.U

l FLOmnA I'.AKEh'Y. 0i! pit \our tint in ( M-HI, t to !:coatfe fhi.! tII i" t.k," ,:Atl'ttttttt;; ldntiu.'art.* i hll.: 1 1.111)I Ini! bfcak \.H of :thihal't't : b/ti4: rei.,-1 I tIOw:1: ;: ,!iil in, 11.1! .j in lima; : for ti.! .i d.-c-I i, .iml rttw t th-j IIHKCtZ .

! Ii.r.:1 all:! t tl' .,; toul.I,'" la-jKrc l : ras-injr; her eyes flll wtl lice vleeptv-iiU.! I r1* sv*, V"U\. hrwkcii. ttivp'xte[ I too, .lust It..ut .9 r't- in. 'n'I ;" tit-1i1 :t j I';V ;t. t {1"1. of I Ur '. tlnir Hcnt..ii-o| : fv.r the piti.intl :-

; LUnETTE STnECT, ': ..I -.'cin- as if all !ii-l} co nl,iiic.l '' it'C*iatltT : !* .l"f"-\ tss V : xx'i'H: I (,\11! in i'''I 11.11! ,'i ..nris.xo -.-. 1 :.,wI) r,'-:'kesi! ) for Hiss fii.turr 1

r (car the Aftth'TAXTA(,!; r I fran Jl tirar.) a.iin-t n:.\ trt pain \ cr .'.!:.t x\th; Itl hit 1.bu.! : t1 1 i'.k." mutt-re-l 1 Fras.k.I : S'i:. l.b..tj'c,11| hlr. J.vi i., iy, ( h. n. ptihil .- I : : \t..1 .u-. '. -.--. m--. xxh-le time :11:111: .t f tll\-- Khiti; n" _

.1 r FLW:JI.1.Frr .- i slim.k'- ; }.c xxlio} i i-, t., 1.atue .' 11 n'" 1 ]: the m .la'1% eir caught the xxoi.I-! ., I.il iity the A.i tl1:"' I.' >m .-.I'.I; : 1 IH-CM I't r.>ui-'ftc.l 1 :in tl-Ciitx\: art, f. !c.i.1: '.t. !ki-i.: I P:al>!o a are agr..it i i'bt tinmUuntllwl 0'.l lat Y

, i li Proji'l. .liiljC ..1.I'. ,;(.t hJ.l. hojic-tly-yi-t, t!..-y ,1,0. '.!.i 1,1 j j.i-t: :ishi \i- :oin" tu"r"'I"'f'I' t'r! .' "T'r; : :o anal fioui in* : aiiI. .l 1.-m i"t il utl) <:Ir .,t .ru.ltt.;" :' l.: rtl'nhhn 1. '1a, !east omen iAu t.. .'j

j f nfoltUt ht. i l-ol"l! IMVII u..l xxi.xv! ; m n, 1'ari1t tIe -.. .- I t
,
1'rnt..t! .. .t .C.1'Ianrwholcstalr life-jiiJ-luo i'oxx.! '. }book ii.lo its fori j r ice.he->!Ii. r-1]1 past
) tl.tu:1I t..L ill.al I p ,: \t t'-.t Si i :tI-1 1 1.1 i' :! \ nl:i .:;. l,.: -,". "u 1'1.r !tit?T-e -'HIOIM-'; I t. sv"-
.. t< nu.l Tt til. t i, Z J o*'r 11:01103: !limn t :1. nr ; tu? i.1'1.1 1 -!.1f..L I WI t 1.11'.1"1': I bI ..' .a. '. < x : ',, : I nvii.i.I!IM "f'I '.i.Jy "f mfr :\"ftn inran" fl\ri=:'tt 1
it tl\ i-'u'l: .!I't.1.| Th.! ;., ., ,
. r9T" Country.' Driers} j>n tifj'iJv r.tten.l.l to. 11.1114-h al }1' .1 ttI. : \ 11 : i, \. \ .: ''I ? 'to f kj. >,-' rv r v'un"v: tfr. f"1\\4'n. to.tii.l Verai ,
. r. rmiiu i f :. 1,1 r:I w ts p: a i < i if 4 i -, xx i .1 .'. .'1 .\. .' I" ''I I.. .L !j.' -, If" "P\! >\ few.!JiVa .,.. t
. 14'1 to *).'. I ?. 1657. JOHN 11 Iv- j \\ih 1:. ni-. th'Y," (tNi1iL i :..I'l : \V. :xiPV -, i ul:i !'h'mpi.'t'l. '. u.l l l-x M.V.1 ; ..: v -. .1 : ; ',. 1: 1.l' 1./. t,0 > r i i t t. !'t. t evrv. (.-i" : !kt't"'f: It-y to LE r ,
1"HI.\.j1t'h\ 't.
I ) i 1a
... .
t .
v* .
-
.
-
I .
.
e. .
e .
.
".' V4;.i- 1" e v \. '"
.
.
F : .' 0 t' .
:. w' w_
r
.
r -, : : .__
t- .. :
>
..4 1r. t 5- b.I -
.
r s 1. : .. -
-- .' -
.
t-: ITT

Tz : ----- .
-
-- '
.5 : _- l4- .
-
_. -
.
_. ; f
.4- ." -- _
i -* -- I
i -
*
_
: 4
'- ', -'. --- .-- .-__ S '- ,0., ...- .-..- ._ .. .-" ." : .: .. ; ; :
r- I rr- : ; : ift.
C "
,. .1'.0. ii. .
.
-
T'
,. 4''i. w'p *VSIHOX : "" ." ; -. -
"
.1'
.
'1'J. ; 1. $t ...
,. ;' .
,
.. & ...,: .,. '...> ."\ / .
.
I. -' ..< .Jo-v. .. still.- .l II l ,. II
'
d' .1 %. ao 1
j ; 44 .. .' 7' .1.-
if/-Po t y
i.
,
r .
i'I', .
." 'N'S. j.": / 1
.
. '.. -' -
s '
'. +
f t .. .'. .' "
..n : .

1. ..:': / .
;
,; i iI
.
i '
/ .
'/0 a,

.Yk. .. -, ... "4 a. ..,'.
: / ..'

: -t
--- -
i ; 1

:!? TIlE 1 xi sultn:1r : INDIANNEWS 1 fact iii length: NEWS. l.ellcr from (..n. Wnlkrrfo P..t'.- I;;I \c stipnoscJ wlwn once on the hig'i 'tt Ileay

1 FLORID.) p LATST- found 1 Idciit flnchull:... ;I we werebivond I! th-j jxi.-;ibfe interference .

= -0.. : tcr : Id.1 W :..ltI':1r*, tqlit'n'III: i ii \Y.\siu\uroN.J.in. 4. 1S5S. ;; .'fnnv' (t11 ile l State-i :nutlioritf ; far oren J' :

Tlrrr Iii- 1 ',rrinr. Sl'Hrr. truth i 13th., j 'I Pin :-On thvs! )loth of JUlie List I Iri.l i :!, if \\'c were admitted. belH''rent+ ajjainst n
Tl'RMAX Jr. EDITORt! PIIOPEIETBP h'Iltc,1Iwlecr! !
Companies ;
,' tILe 1 1i,1'rntrtrs.' Cailir: found :ln / i the lionor tt, address yotf i letter relating hewer witli xthicli llw t'liitc-l States wa
= = = i 'CilCaIl! I I I 'JOth. .' f ( l.l Hi'ijimc-nJ r. wore !H: .tercel I out the manner in which I migrated from Cbiifornin ;: ;itptICetile I imiwri( lit* neutral rcuclVida I

: TAMPA FLORIDA.SATCBDAY. i I 1""t-ent I I 10 di\:, on ,I lNt States s I'III: Tuesday to Nicaragua the event which' fofr clear: riglit! to cnrrf' warlike petionJrn ." .

: -. -' A froHtili j r;rte, compo'etl of Captains.FpnikmanV |I : chili!, ; : 1..w.IIIY} presence in Central AmcrK-a ,J, < well ns cont/aban! ; I of war, Mll'j-x'l poly l

W .. JA\. 3O, IH.1S. LIy'1 Cu.r.I.I"t: > l Uulo! k'sC4rnlpank Tlc I I __ Jinj the nnj j'i.t. and illeg-d netI Lc I which! I Iwas to the lisle uf tyttlreL1! (lie en jmy's; cfU?*

x ;, ;third night : faked for tulle to abanduii .vlop- ...r.y" ,li.I.\t for moment iiuijan<.,
of the my :1
', under! the coinm.ind Jno. Ali-N\1Il'!! -> Iii'K'p'Midi-nl! ; Cu. .
CHANGE TERMS.-Ths i \Yanior is \iy : 5 iI ted coiUi'.ry.1 'tint n i\al OP price tho I .t-rcil into tine United
former, left Camp Uoci, on llthjint. j supposed, will w.i mii In that "Idh'r I st.ilul I fax+# which I det'v : American 10111: mcrue in.lho

r Of Subscription to PENINSULAR is ., for an lihl..IIJI'IUIl! in the, l Hi i;; i iccovt I % ice f'ii XViiliie'fel.iv last. inv eucmifs: to controvert ; nnd ( then "ibseiicc of 1-.I..ral law and of CongreaMOO*

-. .TWO DOLLARS per year-invariably : .r'4'ecz. 1 TIll,a,.1 I cue (:. I -- li;'"pe.d:I yom Ewd'f'Il"l'ltl.lttk.-: step-: fur i't'I tI 1 ,.d :"t 111101 i i ify.! The d r"rCII.r v>, wit trioVV
I'.i.'vat.rCo.: I M. \ .., of Fioiiil.i;. I iiC i'f lit- oJi'-ni-cs
grc.iosH has Ills
punidimi 1 K\ivieney: for
in l"m.tituJiul'
Advance. i nor'
: '
On the lilt{ dny the p.-.ity tm,1 ten ;'of ) 1 I ''
C'Iil" : : eta:.> nln -.err'I fit' cf pen ire O!. I4.' ; '.i-iist t rsjht; !, j't-t.i' ; 'e "n,1 I !public! la11111' ., .f the" t'nited 1 Males: prrcht I Id 1 the 'I\I\-h'
"v. j/ -j-j-y( >iy j-tij"\y '%j>j"j'>j"i '
f'.r
[ -- ; mill- The t-ountiy In-it-g utisuiti-d, .!. 11..f '' 1 of lIi"1'! k. j I mutt d I II.} Ui.iied: Stat. '* i.ili.-i r iii the u- inli i.'limi, tli.it an\.' orderhid I Lien* isiuij (ode-
ALL AVIIUM! IT MAY CO.fCR.isiting I: \ '
rIO 1I'H'ICI, Capt. I'mllo.k: \\ill fifty men. : \ictuin th.it if I of ..4rt'Irn01n trssij I in n .N"i.-ari tan: or rap'or.tl4' .\ IIWi..UI.1 11641145'r ,4nrp
I
I I :; : !1' '1":1 ""'. '"Tnti! ir.-lt-r l I'1- !J" .. '\\'t1- ..11"I'J) .,*, ill i I irf1i}' .
'r rons ,'i 11141' :;I'LAH Oj-'ICKBrc was .1.ail.,1:5: : 11'F1 guild, and! 1I hft at t [ ;dirt, nnd l the I 1 1"1.1:1 l It'-: ; ti1' :> now :111! iii;, | : r. "Il4 r \\ enl 'g.1
14-
i' j 1 ifit-:: l. id.! 1. r.e f.,. :i. I :i'ii: ;,il'n>. d, \ 'Itt';".
the pbice of ramping) i 1 1I .n\e t' 'it?. I'.i.iilv'-: ; ',
ma:ii.ii"i I tl.iy : "iiip.uix
their !
s earnestly rcij'iestcd to keep l.iit> 1 'i .,- \ .".'a.itloli: of inti"liuioru: I l.iw :111.1! {l S.ld.. ,1lntw.-rnlthcPntire l 1.-y'ai.,

off 1'IOOf-Slertc! \ Cop-, Tpc, Vf. Tho'f I .01 the Hilling d.III".l 12h: whilipur! i I iin.nil.-, !uii' j 1 is !; 1 he 11I1..I..UI! <'ti tin : !111,1,1\I J I .' 'i tiluo-t: ; !.j! I ll.vr I Cmud I X.i'e-. ; y of mu voy.i4'*, 1111.1 GUt bsititotntt I". '

4b who do not liocii thU n-quost may expect sully: 5-, :: S. JI"dl\: dm-elion", ( '.111 I.-f-lv. :,' a 111..ly till t.., ] !j 1 "" i'f till. mi n ...! ", .iii4 it art >I n : .. v :, Hi'to st\' t'l.i: ; f au: ai'tin r t"! ..' p>"it of Sin .J nan do I ."'I.lrl".I.. }

I Idl" ( otir.liniiiUd-! (.f !llni llll'kil.g: par- Hoop I njlha* III''''i ..f ilio "d"I'.'IIIII"I'. :i iI 'l[.L.1 4t 'J pto.itfi' I % wrtia" I la ru.e..J>'.rnt; : 11 11111'11 we knew tie.L.! S. si-,up'C.t'W.I'

n personal spptal. Ili.c hlhlillg I j ,i'.r:,: r !\. r a t>d! \\ l.i;lw r 111'.1!!i L er of the 4\ .'' rrr" nt in lh* irltur.. Hit weseaieeiv II""
I found all Fioin lit. and soiii, and :n. ,,111f.." Ilil.ir:1)
.. giaie.: .II" Ilalll. :
-' '- 11.11 1 l'u':. ; 4 ).I{tr.I : I'I'I ; 1.111..1 l U-f.iN* "0'I'( snbj.cle: *(

tirSubScliher. \d,,. It-mi d. mlichciiption I.ail" 1:11..1 in j,1ttlljnr. the bn.lv Mid> clii,:.-41 in :. : ; : .. t'hr..lllllltd.\!. appn-pii I I i In I :.!1'1 i' .clt.n.I : .:; \oti as a Mt'('fk.!.;. .int. fro tu :a seiies; of .ii..lIId! ? iu.uitjnt! ; net* by *

arc about cxpiic-.l vtill ,n-<-i-i\u ,lh, ,: fit Jini-ss of the.fign; it was ..lnl.1pr iln- ,1"1. and) : l : ] I Ioi I .' t..IlallI.I.: | aIIII.lile: 1 tiuin-i! ji-i 2 : .\ i !i.I.. 'I 'hat si .' iii i ...IIY t f.-r 1111In d!:" '-iJlII'III11''r of the SiratThe,: >H*

Peninsular for thieij to iu thv. an .llliltill. 'I hi' bodv S1111; Joiics : : ii ;i iIntl. ,. a c.,1il firjla: Ni\--ii'iiitlis; t' I i. in .v. tr-'ii M\M :;uiipi.'ssioiis! i.1-I& Ii urLCI II'!" 1.1\ r be. -bt.ilicd I! l ill two Ivtlvrt n.l-
\\ \\C.d.ll'fC\* : !
( 11..11. 't i I. 111.1.1'4)11 ,', oii uiiii.l i ..in-,'riiln; rill'. dr.-.ss, d I bv ,in-. l.> I'.un'H'.Hb'ro I'.iuMiii: ,
I be that, of ld i the ho-lile : j 1i.i. .* in lli" < 1 11.i.
r
: 1 K
v. iv < 10:10- baiing ( I'yl'i494.;
1'1 ;
divontinunticc m.tikvd: willIl'l'o"h'! I li"ii uilli N ;in I in tho! \ .,
1 .11.111. t ill conn. I l i *; ;a-ju tit .: tnd now il." :Sib*, IIHt.u.n.?, -
tln-ir iintnc |I I two hdt 1'iohi. the iufcf! .t.l| | \lag'1 iiinl lcasvlid-c! di! ( ; ( : J !h.nd l ri: '<\ '111,1C\ !1..1'"' o'ir 'COM 1IIIIu i ,. Coriupt and 1 lit tihn.lnt, |1".I..n.| vy I 11"1'11' I 111I .-\'.

.1crt17s-y2 p'r ntinuin. v-1 for sal 1:1-11. it \1\; oiditil! tint the dviia-.ii!\ !.1:1': iniliitiit.' ? 1 \\iil: nt't: .t ,ill: > -aj.! rt tit j."V !KI\ <: >:lIlu'u"I.,1111'! 1 I.\i vi.tuy, Midll i U'h.lwe! w1 -' t..-ion flllJ.arr.l"f J I byh. I

months.ly. i 'in 1..lial. ; c.( distinction. i ti.. :iln! hinmii.ilii'ii i1| U'i'mil' 11-4 a I I. "'llli-d iill'l .Vt 'U4' Clls tll'f Slot C.1, (.' '. III .! .i.-iioii of tt! S "..: e''a we 1&:1.llIvl: been i

; "' cir.::-. i il.: t"'lIfI.&I Ainiit.i.j ,.11.*. C.t.\ .I.11, \\ "., hid L tHrrvo.1 Ill'ei ,
'
_. : ( the. 13h i'tul u I'f ..I.I'n'{; In rnitdiii-t'* I
rtrWsct>< stars n.11.tctt : f.iTnd-i j
a..a \ not:
,
; hl
mz ,
'I '
rall..I.c ,j .\11.1 I ll"", Ul V'ltl, tlie .-.I.\.lll: of. t!!. : "III..WI'ff"r"I ho'.it th. \J'. t'II_ .
I.', ..fn4'.ttr. Cunn. I Itfulc'il-t01Y1'.1: buint! om- house.oiitaiiiing 'I 'He ; j! f !j i i' l. id j-l.,'V t;" tiippl.-. \ i.., .,nI I' j I h.-id I i-vtriid .l I
tT : 1. 1'I'r.. ( i ; ci-in : 1" ; It'l.i.1: S'al-: ", i diitith!; > !It.tr v-, :,".1.1.1.1! I 'v -ir, at ,ibe: II..M I of lii'l j' IIK-II, : **

i i. nntlnni/1'.l t. rp un.ulicrpt .! J''cd 1'1 I'nr .- : ; about 111)1\ In--!, .I' 1"1. 1 ul.i tor tl.c I : \uiiii"-liii-4. *-5I 4't lot ultcu il ..a.!) '4, pM-\e wh.it! I J-ty, ili.tl \.ur i .t.Ii.I. !i' ( the: Inter ;11I1 1 -joticd p ?':.+i''ii I if thv t I

ions In the J".in'II"r. TIe morning of th.. I Ilh: found I tin.oiiiinand ..i.d Tob.t.-to, I : :I 1 l.c ft'i:lu'.ittiiti4., I.-ris) i-t' tin' Navv: not "ui\' \I.\. it. ii;.-[>.):i-.ill.- ,1I.l I"'I.1I.w!, in ihiilaM fi-llttiry' IUI l

-- wl. ir :atsaesaa_- f with :two sii Thf-v '''one- h'i\inij, ; : !! I I :,:-'. an.l l >:.111' Ire iin v ii; llti- .:ta'icni: lit- 11":1| : ;!h ibv 4-h'| ; .--, !but .d: 'o iii ; tl"r'1 i\s d 1 !ft i..i the ':'IIIII. uf lh! j prou l<...
( ttttr :
?. 1'1". fli. r.l4nf: .I IY I.FII:1.11 \ ". I 1:1"1. : "iii4 lite !1'I.i.<..- .tln..le,1 wi'li! I .1i.l1: : 'iiinniiiiMtii! h.tic iu:>r- la.i vu '111:1\.11..111.: in ih* I5nti.li :11:11I11S.t ,

., ..- i : 11'111"11,1' 1.im 1t 2.111,. lift in a l"ittV1'lt.l.! with: a ,111'111!l' sr i-'inn i ,.1 H.I'!: I I! : | 1 IIM! f.ii-t.s: ;all' I'ti!, li--l; v".t.!". lVelnts: v.ljy tbbi.t, I bh id r.-g li..1 l l.4...i:.!%

.. .li.h' for Mardi.il. lit tinn't- 11.11'1.' The p-nly thin r fushtd!. thioiigh! ]', -ci'I"la.I\, ; : :: ; : I { : ;inii-nt. Cm': I K: (I..inks 1',''' uk \\AII'H \ \i/i 'I.tk'1in'r.4-! I ':n, th.lty: .lllN'd1I! i 4'. ..t:1:l .It f \,..'.1.11'1 Ij.4:1: pri' ,.'ry: yiawfullyluM !
I .
r _. -- Mui-ii'ijiitl! _1:Hoti. ."... .- i ihe wafer; :11"11 lice miles{ thin tilt( eiiititiy |, : d.'ni"::: l j] I II.IIhl'llI I l.c! "W.IIII.!I. I'nl'I :I U" \\i.rij MJIV iii.i.:\ i.IIII.! ni, 11\ ltd; l-\ I'n-.1.1 K'e.ilt Mvrsali.! ; .! L had, ;i11 i\-. ',

-- : I j'"II'y "- In !Ii i lIb ran !I cop'.iiii-d: staiv .tuxv hiuiil'iv, I -..11tl ;*!1.-!' :!h.l it: tlic: MIMI urd I .r 1letore it tu lilt a.-nlIitm; : -
I ; ii.ti \\iihld-! 1f : I : : l'
Itigher MilL-stl1 o
III ; r.I.i..1 >
Xrr Xo northern: mlill'H I.st ?lng r. f ., "I 1! tl.:11.. .. vi,llinUy: pui'ut.l. tu.iiv j.1-l.j. m 'Ut via:i I"-." ull niv .' ell.Ini' il': it !.'1' the on acts. iVnuil me tit a'k.wluthir )

-'.'- :11-: r.i-ii.d a f. w !hog*. uidd.'eoKri'd i l In unit. iiip. diiu! '. .it \ .I I' AtiUUul{ M.N--:'gt t,i t'tMitirv"* U tinit it is "a.-" a. !t. ". thv.c i \ lIid, :1:1'
I 1 -mil '( : .
City H/fcliJI-\1I ecctitmfrt: : Ciiv Officcis I. .1i11 .j i"1; 11:1:1: .r in :i .. S'tilln'ilv 1! : d.leetioit.Vbilepui.st.ii.g .>iir i'II"lh'> n; : : ( :I(4'TI'* Ihc' .'''!,iPrat. i i : < -< !! of ;;i' Hfct iiK: >rnitr.'n ; ml I tu.1i t ti thoiueotr la\I.li'ch! tu apply: 10Ii..

will be h'-IJ on .Sttunby: lllit!. \ 1 the! (Ir.iil.: \\illt f 1 i i n.'l; futifi :,.ttU: > V't.t t. :., : \d.'I'{ d.- truij : t 11.t'p.t":5: : ..f I ihe! I 11: \..*: *
I'111:11'1 i 1 ; :.!. .-\iii4 lit.: : ii.> :/ t :!\>- !i't". ; \ ...fClsil'o
pp. \ i j v j 1...i.-i-i! Il'"i I } I. : .111' j'l ? lilt-tit wi'l Sc-llri-iv{ lee'\\, tar. III.! th* passo I
!
; \Vaiii.-r (ir.m: 1 1:5 ik i.\ : I
tlttiLing t-t! ) !1.1. g
proximo.Personal. -oitif-j
I paity .: 1. 'Ii.! iI.1111': !. I. '\I .'. .11 t.t'! \\ ...,:Ii I-, i .mj.i'1: l.:." ..t'1 lic adlII .s i-roMi! Yn :,... [1" tu.d! t t.I..tilt way to I--ik') t .
v\aid ihim ; on.' S'-eitig; ; the white.s, tin-!. Ins ..ji'h's: snoj: < : f : I t -. .N : .. 1 tUr..- tiin. I..I. 11! wjind
It.I r = : I i : ,4.:">, : j i ; ti mij e.r.ig' i, au: 1. .
j .- .irrt |>K'avd tu '1-am di.u (.1ll'I.1: a ictre.it: (but w is hoi .. pi tin.; I I-- :;'. : : I ;" \\. 1'.1.1": < -1.:11; : t'i, .ii-i! t j IVtinit itn: I.l:1. '"i"y>u jt-] a: -"-, I'vi'ure I !1.t1.y.tpBiel.: I i !in! .'fif-riii.*.7ti.! ui 1

: that the .Vtfiii.ully! bftujt-n ( '(.. Jl.4': >ri. in; boili! t.i ighsbiliigii; him to the '':I.! at iheciusf: of Ite.V i ,11llirlillII:1101 iiiii-i-t! 'j.: i"V< i II" i all! \i'".it' .lUi-u'.i 1'1 t j :Iia ....11 ni.'sf 'r-"..iul'.s. \tI'liI.r.1"; ngHiti illIi.: %: .;;

; r and C.lpt.| Stephen*, of the l roiid.i! : i Kii i- lie I..id a "...1] trimith; the 1..1| -..ii.-u- .j..*. the itiiin* n ; : I ; t :nti.tir: i'f tie! l' !i' Il-.1! J M'i'" t" ', ad t of Cutitttil' .I.'r.Pili: ;44.4t" th-in.! : ..111' bv v'ottitii-Hl >iit i nH.dit': .. ')1I thuJS j
; :I.v-I! in- ..1n"I.\!! tii.tt I U.ivt-- tx 'r MIIIi h ot IKvcm'- :!io .tt: .'r i-'.'. -':, "itn! m->:i-
m cut M. Y.s, 1 has, bom :,IIJcai.I:1': 'J'u..f..1 1 what out of older.: 1 Thioii-jh: ; an ::':" '- will;: luw! to ; : l lilkI,11lrr. I :! i '. Thim
'i" -l--d! an-l
:: :it ;110I uuft ::0 :mv tt'4'i ; t4 1tCl.,14th d lilt to itri.nd-r: i ,
l l.y tlc intpqiositioii 3 of Cj.]>t. Kiil-nrn. t". ter, the i-.ipt.vc: infoimed, 'I C.ipt. >l"lklal: ; .. to : 11'.I H.\.n.: \ 4f Jndi.M'fi, f. !.. : 1m UlII.will: tp': .! : ,'t. "t', ilat auIC *be Nie.irigti-m; : I tli'4 w :. a iron 1 ti'nn'muled J
} i"I r'.f tir! L'lt'ted;:! St.ito to t-! '
f. S.:1.,1 l I.1. )011. CI\t: Cone, and I >(. .JjtuInJiait -i that :.11 Jtiiu. .2o'1.1iuanl} !, wish ibittv- t.c! in'iitfie; t! ..1 1 1I! i-.vaii i. 1 la \ "4'r In ,,.1'! ; > *t'.,.is4r.',<, yon I .t.\! n on N"-: .U'Itl in ouill.) t'tvcv.U .-

!144 i ctl 'ty' llt'tl HI> :is i it-! : tr,,'" : nj't'tt'siit'd( :S: .. .* .
'- : known and l : '\ !j'liii'iitf i s : : niv.It
: ie w.-uiiorsai.d l :II'T. 1\:11..1 (.1\\dl'l !! : | : : \ I.. ( 'i.llk.! ', of: I K' II'U"-!"', In h
', Df Indian 1 11.-1! .- ; ,, .m. 1 Fi.uif'-t' 'n n-t> '.. 4 1!. t i .v u isiy : I would U ..19.t. io.'I!i ij., :Ir. *""or tiiu ,
<
.. lr/nti'I.-Tllc :1.1 :: w. iu Nhiiul! : tin inilci.aht'id. 1.1 '. ; : < \\ ;: : ; i t..i.I! nt, of Ihr i I r tnu-i! Svi: > t i. '
.1.n. 'Im ., ; f 'vil.. n it ui; < t i-t;; I'-t.-i t. .! I..j.; : i lin'! Sn; s.iy tUi tit-! a t *-.1.Cip' ". I'-riMitig wis f
t-h.-ir e.of K'Uln'ifoi.: ] !.,;. ..' ( ;inlt.111'11 .
:lliln. un.lc Col : The l I. !i.11 was Lfi, uudei. ihatge ]'. what i js nou ..:.!! I I : | 'i. :! .\ a'ti: nipt w.tu!.1! t U. ttl41' l-: / np.if.ti'h;: -. '.:.+rlt xiaijftn: t 1 l-i-s. Mu'-h: { ti.', a.w.i, ( :
: Tiiir.! : : : .
f lw
Viiiiitsia. .
) i to
tlu 27tli for I't. M ln'I". (-"ii '
I.ltli"n. ni." [t.!It 1 sh.. vro.V, i: \-. ,. i.t t t1.- act ils.-lt', I..
"tllaa. 1II.i. t i I 1'i.ii. d Xati": > l4)1rtrrp'. |I. .
: TliC-y w ill, proti'il.Iy tIlt ,* a\vt: : II.,. >: val! U'tili ., ::1.1.! 1 f11(1r-t.I I i :.-. Ti l.t.1.: it ib! 1
1 : : 4.I foi' tile !pi e-e indicate: : 1 athe li-tu-at the s..H.! : 'I |..MH, ,.' %:. \t Vi'ih l to 1. i : j 't. to r-p 'i' iiiii'-K,! Lh .* Ill t11111 t iti: : was i \,
.(f Maj. Hector. Thc'1 ,. .) : i' -\ \ !It.it Iai I : in. pii't :i- :It >-r, :I;;.I! t,. hat1'. ;t' ';! ij'ii. k'A \Ykiew: lb.-tb{
o ..f Sun .1.,1' 'Hi I :.! uigU tIH j f :tin- H.kr M.i'.f: : :It StiHlhamp!i yr. ,
slk. ---w'. -- i i I:..till lit! ,! IU V'H t'l.ll I I t' ill "4.414.l'U ill :1'' w IN i;: \ ;, .!.,*."'; i.f I... s i. nil, ('h ir-

f 1. '. x'ne Grai.d) Mavcni.- I/hl,.< d !lii- nu I si-pt? ill I the! ihaHuwevt jil-in-s: tttt't) i in:1 :i; / :,' ) ; 1 : ( / 1':1..1.10.: : 1 41 r 1"I'II\I.b: !n. {IMI ;L..;, tea I :'. \\ r. '" ,L. .. .... :.1..It." I ...I'..r... '. rlit. '.Ja', ''ttr:i.:; "f tie! L Ilit.-rt ::..11.r. .... '

'could! } !f1.1.: with jbv'i IiiadjtnijjxJ! out crops c tn I-,* : f.1i.! ..f jtf l r..I..tal I'l'-t l', r'-'.: t1.111., ;:11.1 l \ !I."- w ti I..I jtri ru.'h: .rllU; higher! tlinjli ; 1 .
bold It :
: recoutly annual f '<.i41 in I I ill.* I uilt-i! >.:"I,'!> .it I'iM: 1,1. 'tt' aiW
'., H"h', t. /\1111.; l'.tl'::'::" .I'! dl"I'I. '1 .rtt hat 1.f < /1..1.-- ; lAcii lli.tllHie
i'ar. i r
If fr.tj I1 ;1 .I'.V > Inglur
11'c; till ptiLi-i 1 !1. !. :i noii.v 'if i ( : | > .1. Tux. .' I..I hitii: to Lcj n>n- .
Rt Tl.lll'' ( ; < uitii 1 : I in..iiiui: > l. 1 +"1t.lltl1:1.1 : w':ftJ "'.Tiii i.J .1'.1.! ; : t 11.1'I .. '.-. I "SH-: --\\u1.1 I Ii J
At i \ a. the :h. f.nmd the 1-i .lml> ; :II. {Ctiitid Maleat' A-.ptnw.iH.;
their f the "j- !uri .( :
1.1.k etding s ton 'h flt'III' CIlitullI1; : :u. t', 4'1.11: \'r:frli-i.--; "i."li.I." I:. .111" ,.r.\ .., :1I.J:
l-li-s. )In : !, \ '11' '.1' 11'10' > t'. I Ui.nnJ I 4111ult ) )
:
0 }
aildl.d ; : ..
Journal in 5viK tK-MlUd.! ; 'I 1 I be Ii.di.tiu. : j .
our net t t rand :1. I.J .l''' '".. :11' V.i-t! .!. .. .'r.o. .;.1... tu .It: 4P. t'I.It :.* tj.i'vI p'm' ,'!, II" .;111 i 'rk.I-"c.

...c :j had \ I"le iati.j; *v>u..-lini.-; in the ti'jbr.,11111c ; .- iio'im'd ::1.." i;,t t ; ;' .: [ I.'vil..-,u..'t \.
Y ; TIt.Yi.rolllIU.-.1! nndhi ''ah'r: big-, tiiitd I wtdi .J"1,1! 1 u::J. r lite snits : : it u.r: t ,*.. iii' .' -t." .:et >','I( j 14:11-:1. u: / ,11:1"i :
gallant little pvtyurjsr.lHI1'"-v \V..*t, : eotii, w 4 IA f'.uitd oti' : -1t.il:! 1 I.: 1,1 At *;ry, t; 1 al I ; : ; ; > ,n 14" ..' !.,1 11":11; ( .!" .J'.r I. i ia t1.+ hl"'f'. ;I';, ..,' ",- I 'f! .' .-... ./:..1 t r ud.-r! I4- r
.,f !i't t r1 i .. \I :1.-; ,
\-ti i. ; : n. 'i t' : .1' I. 1 nil t'-
i 'It '; t ,
I 1'1 I I. ll<
'i I!
r .>n the 17th it.,t. 'Il..-y 1'I..II1i.! 1.1.. tI :" ;.I; :lt"11 :\\ I:( /f...; 'her. 4t.I \ \pi : is it m : ; I I:. I X h! .r, ..I'1 till,'. ,Jo 1 I.1 )'- -1
; NH..II N : ,
;
.t{ v:
1I1"I"f--I
> ;'n.i" HI 'i" .' \\ 11:1 l : i : : ::1"- "
i, on Intntd thu I". S. )1 st.-at'i: ; 'rt'm\ (!''. I I.-s'v: I.U..il'1 iii. ijgl.t-. wiiliied t 1 ;. 1l.1:: \ itl !11.11: : : I : : ; l:| i.-;|!"*\i .i 1..1! !,..t.\III.li"h' h. I int.d J'M'VU'M'I>' I".ltI *'*".I'-i jh.t! "".....1".11.-:1 i !, ,-I"'I1. ;! '. .i.r. ,i .n-.le! ...!!.u 'I.1: i.i '" -e"HI own I 114 1.1., .

<-1 \\.Inc-J.ty!: 1 11<1 i on by two Indianm ainbii'li. 'II hn 11. 4V"., ,.4.44.t it : : 1 \'ot4. r.i'f t'll ut i. ti> l .* t'' ii>!i! ,'arI.1: It tr>'I Iv. !I. vi'-ii: .'. iK.'ri: _'II. i"i' I'; .3 .i ..I. ...r h..n '..:t '\ .. i: t., 1.t t..L;
t
.. _'.' ? h1* 44.1r'td4.414a1 r4'!, an 1 tilt !IIill.tl.1! W"li 1! t'>] -inv: .- | : !>td Si t' '-.4''I't< I I': l' :loll I I. its 1..It.. 'I'1 1 I' ; h.II.\I :n t :t.II. .1.' i' we :. .- : !i,'te t. t;?. i i -;i.-4-1.4. .f tbe!

tJ .. (7fn. .Ji i. L'rrc ft J/"f".1 ..ji'f.- A '1'6x1' wet*>, ib.ubb-ss; 'l.i| '*. \t the nr.ng: t! ;,hD.I14V this! E1'. :." ,,, ,.r.-| \', v 1' .1 k. too !t. I.. *. 1.1' ;u i i. w ;,!.,1! it.r.! ; .-. :0-. n., ?I. 'CV' I I'.t "I::, r- .\cle. P).-, fi l\K-l\
f : !i *.! t \ 4' :. I !1. ',..\. d..t J I ..' ;a", M "** :;:1.? tn'\ ?h. a'i I, *dr! I'r. -id lit, \1h.4! h f l I friMi :
i- that ; f !I. 1 011.1? S' r.itX,;:
report .('IUI'rl n..1ins. I.anc, t fKinsas ..f I IJw" i Iw ; this! \'.-;.-*. : | [ t !: IN :11 } "
.. :: ;tl'. Ik.I.n.: watts wtr 1 !j'. i loil.'i, '. ..1' f+ mlt: '.ar..In-!:) i, !144 + tut !il..III! :4 n\\ v. i'J. .uj! ii"i.'V I l.u: fi 'HI i Ii'. 1 .::11 ::1.! 1: .**i :Im"t.t ii.! : lb:..: .t .if

humbug M.ti.iicty. is : MojnouKpy. .'I".III"'*!, "l".I! a millslid: :h.-,i -,1"1 td.t 1 in the 'j" :n; | !. of ih! I" ......j x- .,r. ? :,: 4 ij, ,. .?. 'f" 1":1&\1.,: | \!.4 ;*, !J. r'ti-1: .:' i;' .' it 4.I l'i:. -II"' (' >. att-1;.':.- had! 1".1! prom-t.d I I.y.4

A ('Crn''p''I.I'nt 1 of ilio I'i'tire <.Ire. ':tUcH.1 i il.t.i:: lhri4* divi-i' .!< .U1' r.{ t.! .. d''bf!. d I/1"! ,t"l; I i 'i j i I+ } \jj'! '..n. f M: ,. !t... t lot.- .\... -r ":"a'I(; tT 1 {f' ..!> <. .!., tii- \.T. s r-. j., .. I.e.-. 'i P, Voiir .tier': .' tor ,fit-; p.'';li.,01 ',- I

that tl.e .\lilI.lr.u! : : hits .,'!a1Yt t-41 "i';' w:. ..,.I.f..I lt' n'stnI J 1 ; !inn : ; .> | ; ">. uy, 'l i S .r.' ,f .li<- I Tuji. <; !I'f! : .. \ ". ,t., i.f } '. ,- f .' !1. ; .1 ....:... 111.1 oil' 1.\! :' .: \ Irnt ;""
-I. \h 1. ;j-tn !lf ..I'i: ; 'f..- s. :!i" i .: j.iit-j.: '' :I". i.tiett sun 'l4. *!i"iu h.i>l 11.9! VO.lr M.-
of the f.H '
lice i. liclicVttllIi.it li! dfoni" : 'I .1 I -. 1 : :
t I 4w: ul.IChv't: 1.till.t' bln! .1 j Ii'tlu; > 'J'jll] { 1 : "t K. 4. "*.' ":* \it4t.1.. !t. !. "! p'l!'* I ; '.' I ''. 'I' ]i.h. .... r"i >.. !I.<- : .t.1. .. r... : h. ... ... :fI .!. a'tI t ah\! ,,. jri.

4'\i"tat .i\. Stt.iuij.: -H 'U ; 1 1' ;"fhH$: at.nit! :.*..r 1'1"1" ,. .." '1.,:' \ .: ,. .- \ '. I ,'" 11 1.\ ;. ;a'U! ,.- .'a'V un.I! '11 t i..!. .r. i Kor siui! !

... fWI 1i..II:11 Yi-urrj In I/nif: nnd} in'i-r-! ('taut ; :lfttl pa.ii! shftn : si,.,rt di-titu-; t Hot Ilc.n.-.1! 1 ii : : : 1 of :ft J.. t1 t.i'y ,I I*' 'tt4. rHi I /' !. 1. ttW t- ,III ', ,' ::4-4. 11 ..1.1 I I..n.r, : ,' 111.t.l t.e 111'1; | ili.il! tli.: y .u-g''i.vd: ; r1. :.

c.-pte.l I.)the 1 I'nitvd: 1 States: I troop*. 'fh' orx Iii'lhtis ;tli...1t on 'In* t ruirtrt4't- t:, hll.r, 11 :: It Jt.-td, of t I I'. 1'I""h'"I..I: ; ?. ; ;I 'f I' ,' ;' : .: I.. .... I :I:...! .' "I',1n :!1 V o'l'" s.-.\..i ..i .11.UII.1: : S-.ijv

1 i r 4 : t i : H ,II .' f. : 1.: r. :: ::.l--- : I.. :\:,- .1 "t''f { !; :!...( Uk.ill tlltl ..:tttMttin !
: I
1 'HI'.fllil'IIIII I
.o d their parkand Ti! liowe ron-umpt\ p\ ) :' r 11. n- I > .I
|Is r ul.
-v wen p11rteed | .; ,fif,. .- I I. : .: t. ,4.:11, 4'it! I-Hi- f'm
Jhtr KiUnl t our X/t TIrr > .
< ) it' in JIr.I !! I f ,
t1i fjiti .t
: flr:1:1l.nt..i.II', .- .tt.- }I < in i : : ;1 :i i.i; r ;ti' m 'I" 8't1tlr'Jt !;-.* w!... i ik s
t the 10th Ii.t inoitlh.V.. T. 4.f; oar rtnnntely: : I ., : '. ; : : i... .
C 'mld.tol of I 4h.! coiti'ii 1*,.1 ,1tt'rt "l(4i-r, "t i '..;Hf..rti: i. 10 t Ki ti\<-* :: ,1. I' ; :.1! '.: ,1'1"I in 1'Ii iM. i i-ij j i I'\. .

"." Itntlvr; (.:, while ott :litir.l in Ciim-'i' cti11a' U. ;lltthese il'I'. 0i.e1lnnn-t-r l' ; I.: !.t "l ? o: .: !I1:3y '" I 4'.'.-.I tlat.n t! \ ...t I slt.it t iv-us l *}1.l.* I. i
trait !
'
; |
"j" III\ 1.t r'f t.k..u i : \ |1' Ui14"1I1tr '
'
kiood \: : .."HlHr"' : h'e-.G i : :1: 11.;. .. : \\I.i.:1: Ihli.." .!.. till; w IIf .1':1 ;idlr: I 1.i 1.
County at one su.J, tlrtc Jfr. .nid a livelihood rnfud! S-i'i-! to for! f.-puMu ot II. t:414( ,
Which all that ]:.jirsii.J about) a :u\\\-t:\ n ;h"1 I ,il'I) .. : I t'' ih" ti {1.i.t .J! I"._ ,. ,-.t :.' ; ..'..!.1I Ittt4! .n i i: P1 .-.s-s'y. r... ,.'.frd! tu- {r., !h..ll'.IIII'!

were : ran by Lini.: It \va- fhjdht! l : j.w! .:..J.n.. futini] \,ui.t!..tIng ,', 'i'ure:1 t .:1 : 1 ; : ('. \ .w"Ir! S- !.,- !!ht* I ji ,i-. .-.:- ,*, !: t 41 ,-l.."*.-> nt 'li' |1..111" A:>..Iat* I t.e! i':. a u* ..-r iu*>.ie'l isr.; I
?.
his. filet d]leer bunt.li 1 : .' ".- : I I Mirp'.r.f .! .1! '. .. .4:12.1: : .-. u! t
'
11"t in th.- saw .rl"* <-M ;tttj. I II I JftniSii >:1 :1 l j :.. .1\I..ul "rti"I'ni't'd{ ; SiHS: : t.-ttay. : .:: \ : -A 1 i \ i t : lii' II'..iI.I. '11: ,1441: n.n 1'111 t r. 1..:..0-i... i
I
-'.'- ''rlwf: on, the !Indians:; <- an";! iH" i.1.! .. a : ; : : i I I.OtI.. :'tl>' '!* i-f /p ,' ti' ) !: tilt" l'::1 'i 1" 4. "4-, U'.1.1 : t.1 "H 1'.1 t..r.r.-t !1.1, i'. 1
:"! .
a- willf\ >inUrcil) lull .IHU.I..j in sin-: j J Ji .; ; ', !!i.-- .fl.I."I.! : I: !\ \ .l...* .- ii* i... .*. .' .
lh | II
icm ) !! ; : 11 etabisl ,
: ; lhm.I. : ,: 1 1'. .\., ,'!. ,.i X..w Y"tl t" y v t' ti.; 'y: ;\ 0. *
fii:;, as b tri. whicji was I! l.lII'! for .1 4 J f">ii'c'ei$ u-: t.. !,> MUI-* vi.;: t f, 'tn 'M ;>j 1: I. "I! .'i"ll'I; ... : I
I.lIt 1.I .
Finn re.piicd fut the (.f MountYcrnon w 1.h"nt i:! "otk. ( : ; :,.t r* .i.y..tt. *'f t':.. .1'11'hh", cat'I! taw : the r: i:4-4-:
.
l'IIlla"'J win-;! 'hruhtt I _\ : )' J'I'l": :m..1! 'J Ihi,i \ I 114'I| !.-: III L. its :..: i H .. ]H' : i, ::1.! .i: ft4'tIlli'IH.'l.t :.,..; : i"l: H.U llt \, tr..1.! : .Ir.;
is ;200,000. Of This amount 1 !...r stcoiidaiy!: -" : :. .. t It- .; ; ." i's: .:1{ j
trail] w .f/lh.w-4! till .bd. \\1I'In"'; of T "'h's--.'<-, *.t 1 Ii. t 1..1: ilt f : MV( ni.-.t.-l; l ',' I I.', -J: I--:,4' -* of I'-ir.k'i 1-'..h.strut -
*'j.OOO has 11.1 rarer! and i is I placed out nli'lit. if not: : ::1t'.tri.t! ri" I.' : '. L!. d:\.i'' > ..: .! i-i'l" t' ". .vf EJ,.. t'.1; t
tbj "* son : S"iJcs. I: ,
tim !
!
fly % many: : of taut' mi-i: h' : r..h.;: 'itf of ii! <- !I'tlt4.I; S::.!t4' ;o p toit'J
jit intercjt.Gnat t" \ o-it of our pr.-. j ; ; : ill'II,.. I :ii-f t f tiit' ..", .iU-1! .r > !1.1\,1.:1'! :i .:*:. ., 'i. .!! I f ;.v-f.f..., MI SiiarttiM i if U'it.|
f :1If..t al.l) 444141, .aUij.ti'.jw.nnd; : l, v-at- I i':. ro Im:: :> M C !I': jH."h'! : .v !h.: I.,', :. I""I.I:*, M.I: '
.
. : lilt sty :Jills with : nn I K.: '.I.It'all.! 4 f w. .11:1.: '." ,11\1.; :' : : try r- :ts to nnt of al! handit hr.I :
y ., was diinol r..n.b'r 41.
Y ) ,'r.I'II.1' tin-! } :. of jfti> Cut \1!::" d: tin ft-'i'l !"-ul.g; ( tit-! I'thUf.\ Hat It
; M-ttrh nf !;illuraa.--1161 lou t to : : J'-jj-: : iii .
li\'ll. yg" : I'\'r: 11 tvf. tt\! f r: '. .
;
; ntrossary: {o (omtiK'tii-c tiu-ir return : at I'.ak I \ '- : r. .t1 :. 4 A.IS imp ,., >,!! :, inngiiie that so violent .4

r, a'ki-d of match, between Mirlnd 1 ri! 1: tltr c.. \" 'JII.wnt:1.!,4. 1 i.t... .'t..t ;1' -'. l --: ttl..1 I i-. it w,u BIt- .t.4! :

and Italph IScnjamin. for i"2.000: (':IM tit On. arc (ft.rfll" .1] - "'m''. ,..ll'n".':I"t, .r. :, '. '\ r : .. j.....,!.. ...i,1.i-f w f'.y; ..f .i!.h.f| in the ..1. !k i.fU 'r
rflKrittii !.) lliv !I.t>t Indian! camp. TJ.iM'ihiT t' : .1.1\! '. a- I'1. -md 1:1: \, 4U'fJ: ri !'1tt'. lltilt: :ltnT't.1: IK*
:tcl.cy! \lIZ : 'i t > : till ; I have. .
on the night of the! 30th uU.: in ri.il.-i.li.-l-: ( z town --wo'is !b'n ta!"i-n l I.\ :,:1 f.fij.vr
bia. on llu )1C..;::1.! foiiml 1 an old I (141 k : of 11'fiitti-T. : ; :! : '( I 1\\ ill'. \% .'1'.' -;oil': to t hark! +. 11. <(,1 in t>r.i-.r t.. r'-;;tin !I. iv.j'/.s.; : \\ f :y'v.l: I .,fl tr!,.. I*. s \..In''I't. Mr. Pioib i- j '

1' I'lieUn! came i.Jl'n. I.T-V. victor, >Iie. w.i* :.vf;: on tho. ground'l in (* lr'tq' 'JI\-pi''Itc4" in i\'r' I : I'niidtu-torof! ill' cars nl1-1.* a fu., i., :.t.IUJ ii'- !le*\ f1:04.1! 81/11!'"'" i*.' v. .' it ihc 1.:11'1t "i.i-! ,(H.-ia! 4'u! wliiclivo't : ; 1

2 'winning nine game out of (.1"%'<1. of beir" a !nnJ v\-iy.: tl.! ,.' .Et!: n..t G '11!, !-1..Il :i..I.'I.- i i 1) i ytt4i i-i'.j.; : 11.4 Una! i if v.- ft "i il. i n.'. ', Ittw to.. ..;i-ttvi"i., 'II'IIIIII'* ? !

M -- -..- 111.1.1 1.t'I'd. At this 1 1.1! ,('( v.-gettbi"! % and! !: I : !' li.H who littd < !:'Jfj.fL (,f tit! + tn i j -i-i jilt> i ..,'x \l; ',.1':1!i. .r 5 1' '.. !. >l \ ;i'i.t: .*.,. I''ttU\ wj.: >'i pri r4' -Ili'..!! the ):r.i.-
y..u
alit-u fite Ls w.' f.4'td-1011! ,. :I :!h1a id arrd: 1 '; 1I"I'1.! .. .. : : i' j
!
The j jri iaat'r Itl the txM-nty pa. re pr.Mbteo! tl.e +; : :. a'.w.ys; "iI 01! \ 'I t''S; at ;>i<'' tint; '!""f.n I t.- 'I":" tLe! : nr.'i :. I .it

Tumlfif of the .! ;i.- | prj.ceediti of thim: wi-ijdoii: a hundred: ) pound.Al r.\ll; of f t"*. ft I! .t .f .1 iiI4o;! !I.!pi,,, I.-r.: Tll''Cii-! 'r.: i .!.r ,\ ; -r* ,";I in- :,/<; !t. .* 1, j it j'i..f ; .. :t t* t .K, .'! % ,'Ir 4-i: l.iiu iu tue: v prurn'::irj i: : 'ro

;S Yirjjini.i Legislature we.notice live hide' jl'.1!: th.it th-y w i.two I.'h% f ::1:1" ': t,:',.:! 1i i i ;' .,: :: ,! 3 1'1:1'1: ;" ri rl4t! tor ', ui:! br..in the .f
.u, cow 1.oatc. in which! the Indians eoii'd'! I .. :' t I p'irsti. ; ii.tuu ( tI': m-n
.. that : bill bus lieu n-jiotti-d :a.-cop- I 11\.1. ; I ,:. t ttyn (:lt. : t1.. \ 11111 1 11,4-ro- i! <. .: -;;> r-r it"--s" :- ;. ,' ':,- jt-U.c, r'i \\ 1A t 11,4 4-Pt; 'It y.tk ..fi: ..4-i II'u'' in..li".t I'

ling the t'fiVr of LewUV.idiin"ton, ie 11:1..1' :! tin-it. tiUdtt.n! tIt( 1 th'- Yoik.ia *uH}) ; : : 'vo jitsvjg. "Yrv MI !It.t.1 t, ; :."..L' :.--. ." ,.::1 i1. ,..,. !:.i > ,,f if!,.. ..s.l!1441-! '.- 1"I..r. Ii! ., b','u nvist 1.1'.!,! ,-. 7y

gardino the sale of the burii.l) l.1*>! ice <.j(f, .r'.nrIQ- :;:,1 writer: :'.1] s.imns.' i :. e eofiiir.aii*! '' : j [ ; !''C:';tt,, 'I 1 w"l: "-*! .'.> the! tick..t l I."\l 1..11 I 1: r"* '1 .I',.''..;.. I" "d' I \r L..r .I...al.n- .1..t ,I'. I J.tI.: ". tr ,'nl,1; 1.it Ilr : .h,!. t cal:! 1! +.

and I :fii.'i vo'i ran; put: ht.g i :ifthp c-ir., : !t- i: .' ., t t. ,i ; oS'.
11'.t'ntatositrl.l : TJ. : >ov U.H -n.-4' of :i ; j 1 : 'rti.' j j1 ::c'c'U: htg'i; :..\'41.trtb, i ijt'
bith 11tlt..c
.
: 'art ,f b': 'lW .. .
!
tt )1' ( 1 .ai.t th* cult').'. >r ,to bis .... ., 11 .1 .,!. .. \ ; f.'I" :,' .'o'j '
.
l be ;
to :1 of A-stnwii. 441\
ti'.I.1 11. W .
'' l'lut'nilor. :1.1: 1 hiutii.fig; (.I th..tl.. !.t ,1..1 : '; .h. :11..1 i ;ud 1 : t ; | ktt<,M'ki d m.I'r0' ." I.win .,' ij, I I. i ." i ".'i 1'1' I- .. iTt ., I.. t 1

urc tllu.'tf .II,--.'.' 1 iLi- cl.i'd: I \'" I Ii.t.; \:.- us''n;; *: t<'.. 1..1 the ru-niili r ; | \ _- m I i..."ir.' :, :'... -.t. J i:4: : ; ..I.JrltM : ,." "! : rn, : 'ondq.; .r d.Iin.r.
t Y. s.itt'-i 1 t of -v n: a.elnrul t K-r :.1''II ','n.t'UI'
4 I -- -'.'-- bai- ;il !I'n.ai.dsii 1111.1 1 *. ;,.*<. i. as It"wits ,'UI watt'i p1 % \ t1 .1n.'tt.t.l.--)0( > ( '?!mnt. t't: .. .' \:.. !1'? :'I-: .. ; t '.i: .vn, j (; ,. .'1,1,1: i, .err .tll' '- :.t..l sj. .usibiatii-.i ti.11v t 1 _,

; fair. ir/trru AHVI
wiittcn mwhiih 1 b<'i 1 n. < '. 1 'Ati : \liia ( tic ',, \! i'I_ I .! ; !,' ,.1 .,'t. '., t". ito .t.. 114'1 n.'I 1 I ,.
n Idtl b.- ,t\ ': f,, ,( .Ilil. tup..i iul i ijjV 1 II : gtu ', "a n b.1'! id the h .J h!:: I" p 4 .1"n"I.rt"k' ."tI"\'rt'u,, r
.
: jjrcM+ ou-ht not to tt j}'d the LvoinpvHConstitution : I' 1 itt.-tHn .i.t- fiM; -.f t1.' flt4' -! .iitU"i-li|: /"'/ '''/ ( 't..II. t !; i I lI..n.1.I (!: ...'i M I'P.' 4'e' 1F Sinvimi 'i \-t: !11.! !? .< p-i-p.? t.., v, *,,, 1111 lI'fr .i ,! j d t I'MSN if f.su''-In' 1un...1f: ,t ..:1'111'.1 I is
1 I i..1! ,...,. !Ir' i ,
.' I }! p'Jn- s
but ou. ht I to Mitj.-itit t art ? I.ni'1 in S utth ; .1.n. Il<-i 1" n.ts; dtr i\- \lltlig I the I I : ; :.4.h. tI Ct 'ci 'r n *
II"ri.I Ihi, .; 1.91 .. .1 : << \\ ,' i 1.\ !L" :i I n , <,t;'I': uJ -. fr-n f.;:. ;>
7" ," .f a.1UII to I 11. i4 ta .pith: \t !,,k1.t! U l IwIJ43S1t.
fair \' of the ..f Kuti- *. m.l foi about I J00 !bn-la-U l of 5' Thttoi-ps, : ,. .
f "It ]1.oj IIe n ; : I r i( 4m and 10 or 1 t i ; f Jolni INfti: ,". wl'.t i l bnd! "1e-+.1.'d tin- Oi-. :( I' v"t A--: ; \ ..- "Ip'.f! :./ 'It' tu'u-Uou.krt- tl.ii: g"'.i'".:; -nt in'i\-

t.ny diffcrctiro of opinion nto the .jue1. ) I.\'Jivlr. of ti4r. Tii'-nboU-: I !j' I It! wn C'-vi-r eoitHu.'sjrd nt F.'t1! 1 I--! !wi!:I ( pou.br! ;'t.1 1 wa: !.di"g% on"'. it:4)i !'"n\l.: -f. "r" I l-ti-i, !r-if !ili- H, ntrt'i'x! .."htlht 111M4r1 HI.' Ill'. .-\pl.tivi--. ot'iTiu': 1.1'ttwt ';-

r lion. ho hont-sl lJcmocr.it .oud! ; i : Jl'tn-I }.a': tjii'V ..s', ,?"- 1n' r.t! !tl: 1
be .
ed e.-n'd
1t pen withbt-atts :1.1 jiUoc( *<. 'IlOIN: 1 l : : 1 !: Jt.i'i- his fit nd) 1 by '* y Utn; m IY inMilt, tees 1 pu'.li.: Inn* (
J "C'I !11..1 1 17 :til. Found th.* woutub-d 1 1u.I:1; ..kil'i '* twl tet. with :l'nt : t ;; 1.1:0':, 4 !" .n ( ;,: 1,14'4: :mllt.I w1.i r I % "t.1:4: 't: ".t ( i.;.C'', >*>', ;> '1),1.! .;;t I It'n. -,':-'114:" nti-s .! :: 1'1!I. !h .jr .ltt :u rlllr.trtcr4

1t, -- sa.. .- i .lric, n I to th,.. h'.irt!, caning; ; in- 'lI.tll:1! : aI.,1:1: ::: : I Iill' I bv. :1 t v'yisg its -t, :-I'J-! ;! ,-*, ;:,,..% t'letr'
last ttnfil ''u m-r-
will mtd} .ibou! to :! : ,
7 mi .
| i try : two f.ltl.l1 r -ui.. .tt.:1.! \ ;; !ii ,i {ttk({ r.--i''. 1..1 1. ; .
SulciJe .4uiutlt, i tent -; tit-s.t: ; !
f f r (ihbrat.J ? | bu'.ioivciv' a.fthe
:
Tt I : t
j -
; 1'11.41 d.iy. : j -tn iii : r''t t.t| J h. uI!
many .t .luHUic of
l\il"tl:1 .. n. ; :
t ; imrea'tisi.; : :a.illi.
Ir.lnwn> Jones the! wo s
f c\.I'hi. lt of Tt'xa 141 h for e\p ; |\ r,&rw... :,! !..f.4-h ..,,;;...J I t 14'411 11,1; :j,. fttrItt. .
.1* Wero tho iiiI;ltt. i.
vj wnt\.l 1r i IX tier lit -tts nr I.e! .1 i in i
n i w.t" ( -," wiitiea: on (t1.- 61,0,1. th.itve I" : : :1- ;to n
) fuiciiK- r.l I ili.14.1. .y
: lie I X14 .
"nmiUc nn Sth in.t r.l t i 1 t + III :gatll t t. I1ih, .1.. of'lIIh.r VH.Urion oat :a4.1..tW.:
1.11.: a'rr tl.e I I"I : .\, 2 b r. as tJu! > is
On the of --oil | l tl)! It n-Jcs { r
mi'tninij the 13.:h. t.b.uttwi'iity t: !.,(>' \ 4-
: .
Ir"l.fil ; "\ T:. .1 i .. .
I ,
11ou'tonl'v !hK: : t M.I.,1 U
out bt.iiu-. 1,4 > r. ril
!
l.lonir;: v zr i 'it! Amre Ii.i11'ti! !his. .
: 1 :: th, -tjer .
f.oi
i I n
: 1:1"1 : r ;!!m uii..ni' flu fa:; :, ;:.. ; ?
!
vulun'.ctrid! 1:1 \ wS4t ,I.f; d I' .
mi
to tro..1)
yonttjj caiiv : ytilt !1.j> !1'111 ,
I I'h :
( :\ .I h.t'I\\.l./ Iis:
: :
l ( nr.d cik'i!
l1.! tt\:
.e 1 J'! 'iunc: r j 1..1' t U r.- -'i 'I .r I4.f i-oss tlmi; i.f jr.M. .
/-ry.-T\h' joiiti; IWI. f'1 :. I th" I'idwn! t to (CIUH1' JJn: ,iT< f if the rectal';* lr.h'I'1: J YI : \ ; { : ;! j: : !lu-n-l! in t'm' .!i .-, t. nj".-| Jt, ,?,.,.?;' |i tt"r ih. .1,1 114. nn.l :t "p.vi.i i iu.I;'.|.:tir *.r: II;'.S .. 'W.I !It. r.u kr-d i n111 I
,1 ,! VIi! ar .t si tIr.'lh'I'; .
: !: i.f .ol be fo hU .. -4 : _r ltl: | tI": i : *- \\ ;i < i .,< r ; ., \\n ,
<.11,1:11, wt-re t'lo'ibi-d 1 1. n IIHI'.I'd I paid f.-ipam: Tli" -oHiJiti-'t! ', !ih to ( ..111 I unnti rv'%1'i"o 14i.! 'd! .h-"-: II.'.! raiii,.>.. tMr ;i.4-q., v .. g .i % 1' **' J.M:

.Ti'Har! *. on the 1 10th in.f :1' 1'11 !iwUJ \.-- I: wre :i r.l .to and i'tv' i im"1 :." '!.v wnoi,11.l :!. : L { ih > cavernf the t!h4.p, '<() }J't. : ,i :r,> it4 MtU-v; !, .'. I l.f.r t.:.4 I.11:4,.. ,?. : ...u..rT' 'iu"ji .- '".,,:1'. m'' ::1'. ...i I 4- :11. r ,. .4i; I. t4.1! 1 l4.
% \: Ilouan.I : ; lalit 1 ? I : th-r !. .; I ) .e:.; I' .I'II. ,1I t':1"
.JoIh f" m \Ilfit itui !li ir et : : i : ] "n ; ry1111. thnt wMissatt.lBiuiru r' 1. f-\1.r. .
l l.i, 11..1 I the b.d.ii.<-.' on s'III tau'in: :I 11.ut..1 t f "'Z.q.! s.' ."UI.: : .t.: thI 1 J.fl,. ,'h'.l l tin .Oi\' miri.tH\ rt.-galrca j.Te ill)''j'q t tt'l'... .rar t'lt-u: '1 \01 "I'..'. 1'I.. : .i .:, -s cf',n' ,' nr:' :n::.its .ii: ami-, latirt r

Jhnl' Tv> Ihtu'ai-1! .!Q.IN! r'tad:; \ i il r retItrt O'J"' .I.' sly! tllst'ur4Ir',2) :11 1 burnt : few bl.f; ]1.*, \) :: ; : 1. :; i t .- m,Mi *isl:T bs;. w-i,];-,14..1 L'1 :' 1.11:1', ', :"!.I1.\:1. ., ,,.. ..., I. .. '. .. :. 4r.t .'.{t iii; *.er ;i Io-.h; ,rii* t1'.-rr4. .f ii! .. (\..-

.l IW tLc rtc'jxvivf U.,. m .>'. I i I 1. '\"<. "'i. .i., '' .I I, \\ : : ? 'I* J I : . .r.c':' f... .. : -, 'S '1" .,: .: .: ::., I'lY ,'..=! .," 'V.' \ ""1. T-.r':' .. .'.-."-4'-- .nt.1.,. .t r.. !,t\.I... :.'..:!.4...r.1.'.\'I.l.. .".4 1.M j }. 1 ,.
_- .

t ,.

tF 1w

.".. ..
-
,.t
.
.. .- .'. JI. -
--" F _
-" .- -- .... '_- "' .--_ _- ,._ .A- -,---- .

'} .. --., .. 4o. . -_. -. ,-.;.- r
:
-.. ; .x .-" -_ 1 :'. ... .. ," \ ,, .
/1 ; 9" -
: ": .
E
:i : .. .. .
: I : : '' i' '.:: : ; .
;} '
.4 .' i :
-, I .


; S 1 1


.
-
.; .Jo


-

S / .
Vl
_

,
,
; .
.\.1. f

.f

'fi "' .___ ., .', .. -. .-- '
S
-
0 I__ :t:: --- n .

,. -- '- .fi51IitioI 1..I.1( LJrLD ..4 11.1.l J1U.\. .' I0 liil] i 1 MI'. i irt t d. v'i" t.1 (*,1 !tli'"' li..1' '"". '1.1I \ ALL RIGHT; GQ AHEAD !11 I '.
;: liraln* foplitvtj nnj) QUrI!Jtattih; l- I kE..s1.kN.F'! ;
10nlft -- I hrro'ij\ t$ : or
{!( [11 'j p.tc/..Mch one.1\, v! willfcvireiy '. .. 0 0 .
: i \"\ M ;\ '1,1 1 1.1. .1.I'gil.| : -4-ilm r.. vi'Mi. I J< ( -UTV: in* j".t rv, ..It..r t. >v.
ouUin.I'ttnuil 4\H\O\ ; \\l' 1 .. -'I I .1 sy I 7 -I., .. iii. ... .. til (inrri > .\ Yoik. nil A .'% o. I .
f ]*til> your nltcrti( ', > jou can, lolrain4e li.bfrlcCo 'I 1 i I.-- ::1,1.1\i | I i.t t i. t iil.-riil.T. I.ETnlrOX:

| under foul the' Constitution: ntul the Shir*f FI.Jt-.r t AND- 11.-I I I !I. .I.\. I 11.1. 1'J:: Mili 1 iil'i-r-i. Is OF liOOIDi; -I

I h U ri ; pAM unnoticcJ, itybni1tthte tnwtfiornt Till; riHTTlO.N "I, 'l-ln>1 N' -p1"-n-' Iii ini.z iU7 \ .t [s .10.11: > ]i'. .11."lh.I'\.I! t ;.%. '.' .nl.-, i il I.I I.-i-. IT I i I'-. \ I1I1 r\iTiiNn; 1.1.\.1:1: : STOCK( .
;
filJ (In tlii : for I.u..u of A.1-1 i 'il.. '.I .l I y I .t. I-iil.-eril.vrf.. < : .
:- invnuous of iii.lmJuat tights nn.l t.ur : I tit i1 111..I"-rrn; .i i'V' tli. | .' 'll.? ,, the
I : nut to
-.l f 'r\ *
Ih" : -t c.lii-i& I: ( "i \" ,i..t. isv14 prpir: < .
. I i f'ULtic duttvt ; ir. tt wiili tCf1f1t nn-I ron : Ilili Jt-lr4Iiot-iiw'l flu, I.IMI) 1\4, .ih'. all !pei-oii* I.. upTmnpA .- \ I; tr.\r I \\c.: ,: I INI:4: tv'orns I I\1. i 1n.t I....h.. :I ilIl5I I .1"..i4.I .issl", '.-'1.' I IS ,'>. ,sri.l I <. l.1 l.i"i.i ".\' I I-I-t tt"i'\ XlWVi "I' i pnMii-! i'jir| .' .r 'n..a!l .pi.UitltU--. *t pricax -:
l \\ '
I ': tempt if von cliooM., the tU-tnaft'U f-ir justice 't.-r 1.1. ".. f..r. 1"( .t(insI..i. in II". C'II.\' ..r I I -I.1U! <)Iti '"'11 1".t..1 nv\t ui-. k. Il i js ii) ,;: M ; 'We, r.-Mv\,1 l IIi 11"1 l.i l ."..1\, 1".f l pK-iitv I. ,>f IIMMIMini \ I lin li; cannot t fiil!i I to coniinrinl tin-I S J

. :' lucu nil fn.tln-tiot: *tf.r Mnrili t I'P\I. I tuliiaiiip .O .',' ins lli.it) .!... tin. l.n-iiii'-t-. j; I pr.-I piiiiy I : .
,
ilcfi.-ioiiii.illy
v ItwiijWy 1 ifnnv lly in. ''iy I lit' .i-nv.-r. ol .-i.iulIVtiVm.uf O.Q: ; ) : 1111 i : hilF: M 11< \ ni1 : : tt'int.:11:ill.-:<-.i u\ in-!. 1"1,1..1: I lli.ii, \lu-n llii-x 1..1.. I..I iiiiiLiti;: STORET ] ] I
y..II".I"II'i''
I I, ll"ce Rl joijr' feel- wo will: ijut; be ca%*. wil ..il! ,T il.,. (CASH. .

i4own >, tth.IU't..tto) fij'i' for tin- liiwn mi.'frray Irlll',1 ..f .a.l; *'.1 rt .II., ;.,..; ,." '-\11"" .'i I ,(Mi j;. i,Jit.. I.. i.ml,.. I I O. I.'.1/. /- .1'< I: '1.\p .
( ; '!: T I'I!:' ; : : 1'lEz 1 .". tinf.nor.il..!.' 'i'ti,i.l.-r.iti.iu j .r f puMut'HM.Mi .
\ "
i ihti "h1..11 \\\v be.t.ui.\ 1' IF\ \II: .ud.| "I .. .
our rac. ? tt T mp.tHils 'iClU'.l-iv ( JiiiiiLiry.' .\ I "Ht III.J"I.in.l I. l.y\. III.u I'll illin I 1.I.I.'n, ,- t >.1 i f
1 an.\l 1 l'Ii"II MMOX I 'I L1 KM: :AX.4.Vt -.lll'rj.t? ..f.V
tuliriin'unsrau-fal : il.grss1..sI.acy li%x. "pii'iir.! 1 pr-'int:

."I v\r c .lrtvc tolcosoin rvlJljn un..1t1li.1) :ltc .tc. : ;' Jii.l;.- .I( I'l-olintv. I II.I I'l-i.' : -. -1 0.( ) ) o (0) \\ I'' Is <:,. '.I i ii.iln. ...""'.,1.! :i'. V ., o'l'iv, :.-ni.i. >.U \v. I i. r i 1: I u i : 1 s .1.\ $ o) x -I

I ( in .I".i. .lil 1.1"1.. \. 1.11. i-x t.iitUiii.ih ; i i\i!1' .\i\s I tint 5111111..t !I... li.i I
\' o( our nnccVvors have bouic ong TiLL v.HOM! IT YI;iu\ (rf.niI'.MY ( :1; \ of 1\: Aini I .it- ;
I out rili'l.\' HH'iit, iiti-l] I.I.I! '
iH-: ;.\ini \\ t \IT.ivKiMii.i.M : | t.-- v .i- \kiniiII -. ,
tnaay 'sckt-"Xltne shH 'om.1 ." will Full I: E \II.r.: : : ni il.. I i.tN4-l :I ;. .\\\1 \.ll'! -5. -it.I ., I |.'...i-'ii.t: in,,tr.nuking,I i :oiviip.ilion ;;' I I .inic ,--'li.lHtf.l ".Ir; l., -!.... Kiir .1 II II.! .. I. .

<.mpuintT.if ." n.1 tI) "1'i 4, n< our f null inn _I_ 1 : 1..jl ..x.II. r\: f.. :1 I.: .. :,: \ .rl'lil. i : 1 : ;; : ; I.. iipplt' lit .1.-- fi.r an IITH.-V.. .\I'I.li..1| | \\ ill IK- 10'11..111.t .- i..' ,. r t.tVihjilili.ll iV .. r

: fnJnrm sr*ll) -i>Hr otifi'lt-nc-! -' tn tinOotl .. nil viii.'r.i ca''I'I"I.; n'nl 2't.>r-li.ii.i c.I1:1 ant-? -li.'iil'l i..I.! .. y., i-..i-f. t.ir a '] i rtu! .":i 'J i ,

,. : rOUr fntln-rs fnwin nnliakono .I./.l"r. nrtti. l llu-ir piv--ni-t To; Jt'c/ >"/, 'f il" r.7JIE .-.pV i.f 1 ill.- I 1I1IFII.I. \Iii. I I \i|I| II:1 i \ I.. \ !: ; A ':Olir.'f! Nirrrls : -

( "ii I I not 1',1.1! I I.. \1.1 l I .I..tlllil t I .- ,t.iiunt.l..l! whli. a-i \ii- i.iiippli.-ati.ni |I.v.. i-. \\ iii. i-i..i.'llIt ,\1:11.: I .;. IIi/' I.i \\ ill. H .ti.jL. *-Hl-<* ? _
uI)1
long t&ftll w.IJ (. nil ju.t nti! incatilorojain .. !:
qb prujx-r I 'n<-''..innn'.it.- all.I I i I I ,iy ( 1 Ii.in.-inir. 1 i'ij///.v. tutu it.I.! .\ ..r II."
i
: :3 ; what! li.ii bwn wrotigfully wrc Ie I luit, i in J jii.ti il-.- tn mi ...li<..t.| :its ''.1'1.:1.11.: ::.17 I.l/ "' .
'i jn. I.,. : .f. tr: .....ii. '. 11 a I.ItV; :"'. -
i, l- Juii.'. l".r
from i i\ .- it -'h.i ;
on.IJiave t Ci I' : : I : ; I .
:
r.\ii\viv: .
.
i.-... I I'o .\ <: -. \ i- *. '. ; iivt I:I I : : I'I''D.II\ ( l ..: ., .111...-.. w ..r... I rutlTv.Millinory. .4I
ptati. .1.
the honor r.main with t 1
?. lo hSjli Jan., VS. I' :.0. Avv .I.'-.ir,. To pii.! ..,- in t'j"' 1 li'; .:-rI < M : } I: 1 s 1f d, I F.iiniU Ms..Iiei's-.. I C: c..I .; ;

fopoctour -iliviil S.s.-tvaut I ..r.'l \\lio IiI.4.-, I I.. ,.. nr. ..|4iI.. ar'.l .I 1 l .' .rS (Jl'l..l 1 1'nlM Tin W.irv, -
]: ; M. 'N i".1! I\IIl\-:!: : ; 1-,4 L '-
rlI : .
\VM. W.U.KKIl.tiu :. 1 ::1.\ZI <.!.1,1,, I >.j.\; ..t I'n- I'lf.M-avin" .1.1i --1.1; t.. ::t.i.Ii.rt'. _t

: i 1ti" EXt..lI..n'v: the 1'rc-ui9al! vfih., t "IIi. Niec .:...1../I'l,.:.TNAMM"rilLY. I I 1.1' ,1-i n.-n. till. .. i 111: i.. ; :i 1'1'1 i:. n. ,. *p-n: ,:.... ,.-,'h i tli",". ry. !\Ilr': ...:.
; .1! | a .1111. .
.I. 'I''I.al'' G OdS .
:1I.ippi-unt! !! itu lo-ii"jr in 1 :; i \ ti" u-u O l I'.iii.t. -.1' I 1.1.: .
t : \ill..j
r tte. l.l .n.- -iini'.4i. : I' J-\li-!:: i.:" in ti.-! .-niinti.\ an.1! 1' .
; H.txiii'. p.t pai.l |I.\- :1-. .e.I Tol.-irf>i .l t I 'i iLt'I I In'.
. 1\1 OHIE.): 1\1.I 1 F! ) h.l- .. ..lir-:-1 f.'. |". :i "'/ul.ilall".1 I .tI-IIIIV niiiliiiit '"1'4.ul our : 1..1'1 int.] ."l..il., I II. r...-" Ai ti.-1.... I J"I".i,; It'T-ii4. .
,
i..I.,11.\' "llir 1"1.1'li."c 111 I : .If..l! in ilii- M.uk.iII. ] t. _
> :
lilet .I-
1.: z-.i.: r- < 'lo.-. .ii.; I 1. j 5.8. I.I j j17KOM I. !I'I J.r..I.al.| unv I 1'.1.1, ,.-. iIIi.u" | .. ,'nlillill 11".1..11.| ] i pI., J 11 ..u<, \.l... ..l.I. .'.
0 R I T r .\ It V. ; il-l.! I During llufii.l' .. .
< 'la."ziul 1. tin- M.i_ '. I l.- is a lit; of n \\ of tli.in :.] 1.1'1
1 TII !11 ).TI:, 4.i- 'i..ir "il!! h.. ":1'1.C .- I tl.! f.llo i ill I till'I 11.1!.' -III.I .li-tlKITI'l] : I f 1... !, .I. var :1.11. I dll.I. il I'llt.ltlt 1s&.1 .\I...): A hrtt. a-=..'I..f'lIt ..(

.p TAMPA. KL\, "; t;. 19h, 1S.8. L C ...1 "t II'! ('!n.'<- i -i I.." ;j.r-- t-npli! ''-i <-:.-..- t'ttv -..hSh; r.t ...! .-\..-<->'.1..1! I ;si',l ''S .-'pi.-*. ii-.l] tiniiinli.i .- .li-liil.-iti..ti! ; Ti.i. i.tFi-r] U 1,1 li.I.' ..i..Iy :Ji. I; 1111 : I 11.101'I :. h.I'tJ..r i willt 'p
: )
I ".iV. .i..i. I. nt -i< l. f.Miti I ''i\: (1; .Op.)( J
t.itli.-:.-. i-t.-r .1! tli,- tiling alt.j.lv' ;i-tt...1 oft-! I. 1.1 \trni.-.. rtoti i.f: -
1. #
nU i-.in
: DIED-On the in..rnin, of use ISili"inst c. 1"1':1 : .I.1I.1 It'lA.Mi.!. .. .... \1 Ill I .t ( :u
.. .rt;I tbu .U- -l..., .t.'in .!..!.'nu i t..a.1 tinr.m.iii.. "k 'ik I ay.- Uii\ ,':'i"i: *.:....1.1.1 I" lin" -nrp.i I II'I ; N. '.; i ; 1.1"'! '. N.-u Y..iU.(I. '.hitlill.-Lr\\"n! ,.11./1.1..1..1./ Iiin. .,t.l ,.,"trt ...: J i:.; II )..1/.: ;':: -'

R ,after:. a protrattol illia-'y! (?.ipt. S\ ::: in:lirtyott 4 to i..li.1 I- tu-! 1 Kcituorh: ,-n ...1.! i'l 4ii I Ii. I Iiii.-s .I ill.-II :iittlii-\. ..l.-nt-. JI".I.I .l>- n-. I K.iilnUy.. .'. e ; iv>....!i. i-iiv'.l, -tiip.l.in.

- STOX 11ITEIIF..L3, In the 23il. ;-t.r oi' IJ'HCtpt. '.I.I.prc: I "'lj-ioa ip -rfi-ft.'.! zit.1) ,li.c\ li.-.iiitv :ni>l plofuM".. ..-. tf li.-.r: : I<; .I tin<-\ ( '.,'ir" ."i,ie.l, A''a: ?rt..t r.i.it CLOTHING. M
I c.in'lif "'I iiif i "" i-.-ri-M'.if-l I .fllii ; .'. I.. .. .< J -nlin
A I "! : | 1i.I-i.i ill.'li. -. HIIV Ill.ltfa.ltiOMT | \ >- ( -11 ir.1; n.l iri.Ji plnin nnl

I I' : lu'-<-. I .-L it ii.\.--ii-i! ,'h' t..i Mai.I I ,:ii-, i i-.I "1 11.. A"i i i.,1 j 1"-. 1""r.I'! .-.!I V" _. iui\-| .Jti>.. -tii.-.I for iii-i'io .1: .. -...; I in T.. i-nilliii-lulc uil the ai li,. J I. V. "II'.I' tire tln> 4

I I l. f... at ,... .. :.1.1.! '" i.--. tl'i. ,.( I.H.M- I tin-! u ,... Ii". .. ,i.I ...! I., .
-I. lnllni'
. > \, \ a". a Vitgiiiltn !.y biiih' I :in.rearing .< "il dlr..1[ $t.\ i\i'i"j.-- t.al.li.I.I'I'" "--" t | : ; \ -I| !I'lji..t i I !a,- I.'a i. .. 1 !. V. I- I.i g t >'
'
>: :1 : t'.U 1 : I 11:. line .!d"1! niir; -.l t'> '.".''.'.1'.' I lli-'i,1\ \ ylunit -- --- \t. w ..h-) 111..1! lIln.\\ ( :a-.rl..1 ....1.! ,> *; x.-' iriki- '1''.. h.1*>>* in tin- Tin.r.: in;tjl i!:;. Iii... ill .

e ajJ was Jit-ply inil-n- uih: >!hocUWtf .Li I :. : :.1. r. in .Iniiiiiv' uitli .11;! ; .1ili,111 I iII i : 1.'IUn: : mi'-. niil *.-lll"'- /Ipt.iin ti'.! l'tii-\l. I: '|.>.i-'iii-:.. :a.tn'.II..il. j itt I .*>tJ'A I ijt'finnt' I llic :..1..1 ...\ ,'

. ?; JilLUau A: iiuciifi; ,, fur ,1.i.1a 114.- Ii.: : :t.: : ; :'I' ;" 't ": "I' ,;..!, jI.IlI-! ', I ... I .in \- ii-ii., .i.i.J.'In.I'it""I'1..| .fl.:1! : !.-t. V. It :i-n.II..I! tI.. : t ililv.-I.'lli-! '. ..,.i linn.'iirn ..1 "ltli.h..III. J

rl .'..1. t.i-i'.l:' -'.. il-t-r-' :.- ,':I.ll.i] t" pl.t.--.. it. Y 1 oinn.l '. -i "f I. n in' >1 w ..iI.t| ,; rnsI-ri.-k-, tin..k jin.l ,pa 1'1111'1'1. 001. _j. >-.;. :a.l< f .
> i :
"
lllh"ii'JJ"i s.' justly! Ji!!:sui: 'uUhi-I l.Svrcn l. Notice in ..i"'IIad"'i. :it tl...- ',:-".1 >. .i.i.. .-:.. \1"1 ::' \ t.i"in'- .ii ;.-I ....!..t-. ..,i.... **-. 1:1.: .-" :111.1..11.1. : ._ I

I'I or vi htrjii st -i, I ilio t'jipt iin"niigratr. /ll._ -. Wil tlii- \ir\l till.\tl'iH III-.'".... Ill;.- 'J'lllll/Hl ti- ,/" -M..S'N.. I 11.1"1. .'.1.I V. hit.- l.ltt.-. -p''It'll. rtrlor: : ln-li .1.1 11IT11IllrltlUs :

; ; ;.tI.! .\: ii.-: .I.-i.1| .| ptii !I :;111'. Tli.-v I lii* : \Vi i h.-- I.. .--ill!I tin-. altvli'i.'li ..1| I..,, t'liMt.t.i .. Ii"'..". '.11..1.\\_ it :"'1.1 ,I"J..I| |1. ..lia'-idin. I.i. I1 I 1 TiiJ)1Ii1i.!

i ; .! to lltiSla:-, nn.l! "-nl.,1 :il \ 1.1.I'l/ l-l--: .,:1.- :.11.1: :i !. :VI 1.1 tr. ."i.h a'.:-.I I l/Il MII..al. 1 t 11 1 c'' II ly -l ...-l/ plat! I I Ii.- t..t I that I.. i- .1. '..i--! : ii.l not I.. ,t.:.. ,tii.I.r.IJ \ .n, lull- i.i li..; f.ili'
t..nDniJJ.1..1..1., .& ('oiinty, wh.-rt'. 1\ ilinir t'-'f it ii""t! .1 I I."11.' -I. ,.bl..1' i 1. I! I., \ nir, J-t K .'1';' \ "" -. l! 1 I'lllllp.l .!, ,".! Ill* III.< .Ill-Ill 1.h 1 ',, U'/lO/.KS.l/.K I .I.V/I HKTMI. .I
l'i.ui.-\! ( ;trtli.lt "i .! 'i. MM.t .
:; --all "s.I I.:m I In i ,il I in, tI,. i.i.-r |f.. vin
OM'III to liis -tit .. ,Il'\ il li .';; jiinl I 1-1 l "is.l i : i.\ e : ]>\ --titi.: < ;: till"<, i Aiiun-j': I. : piiuiMt: .11.1.1'.1.;. : 111 :1.I.i inU': la.-: 1.. it ..111.1..1.1.- mi ,,1. : .I'ra'ir' : in ir; ::.Tal J.mIIII\r; }:: !, : : i
l I" lil'\ 1 .-.in-i; I. i at i i ion r. )
liiitive kin J in.i.-. i.f lii. !i.:UI.t iinl tin* (-\. i.; ; .I..II ; 'Il.It.i In-.1.:! iii.l I ,1.i.1 i ..1.! a-i.l "ill pu--,.'it at ",p"f it I" >-, >'rtirn' (. i; ...1 I ii-.i-iiiml.U: I. 1 lull" |I.u-t. ,1..., l I.H'l: :,:s.I! :pi.n 1 1'1.10 11.1.? ..

.4 .II.t. wiMifncti. .. I.! 1.I. l I. .!..II.--i! ,.iit.--i-l.-i-| I..i. I h.. \ .. ir I--*', Is u.i. I I \ill I- "-'I" i/ti-taittU L. .s.. ;ii.,".1 I 1.,1 |1,1. $ "'" >.tv,. ..te- I ) < 0'\ n\ I'\I'! urnox. ni liiM :
rt-IK-nci of a Wt.II'uhi\h..llllili.l! he ( njoydl \il! ..I, !I" '".II.r! i"i- n.si.- .'11..1..1 \ ., H\I I I In- M .. .
,'lcl".1! :it .s! i .t. .: i, i. |hv 'I.I.I ,L i.ii q t fn.-i..1 l .1.1I --1..11.1. i- i in-->: < mir'n.I"'I.IIh.lll.
\ A I 1 I- ; ,1
l.iu. I'J.IMIY: I: I ;i. .
; l il'C! iinliiniliil nili.J-u.-c' the ....1..1..1..1, A I.. I I'.tU. li--iii iluiiri/ ; in il I .I < 1 ..- pul'Ii-. c!>-", i"il\! .nv i ..t I'lli>- 1"St.'t.
l'
f '
u.I"1 ll.-tnin.l'i 1. 1 r\.. .t.iii.' 1 Jl. : \\-.l 1 ; DRY GOODS MISr.'I.I.K :
]1.it-Ii.i.: I M.it-.Ii.-ii, nfi.-i It -t--. I I.i \ n,.., ....t ,...1. ...,4.Ir ,II. ,tllllt. lilt.; tllslt l fl'.IIX:!.' h.
4 mnl uf! tli u <'. : T.il.I./\ I ..: I .vij I ( ; I ;ilu., li.-u.; J ; 'f'r. I--l! ti- I't. 'l.l.ii.tn, f .-. t..
friel.I.Iil .llnIJIY.d'l 1. l J.. / '"' .1 i. I tin Li I te.t Hit-' I |1:1,V .'1".1.1'If t. 1 IiiU'l -1 i I I.1"| '. 'I 'fo '' "- : .aI |I..I.I.I'MI..I! Ii

t ,., .. .. ill Mil- .-., i" iiitf tin.' '.' IIP.ill. 4' < I. '.. L'.in "-.I--'d. .If.i.Kiii- >'"i'., ni.itr.K- ,''' .-1'' : .
ill "
) ,]ccjjy 'l ,' his tatttiiii.-lv I 1.1. 1'1:1"11\: ;IUI i, '!" tiiiii'I-; '11i"1 iqI \ 111. l.-w-ll". I 'I I 'M i \ \\ \1 nivrn: I. "I'I' ;
"II.r c',1 l 1'I..t..1: U nlu.ui Hi.u:: n, !t..<' ol i I 1111.1.i .' -I/! ..f! I tin': :.flllMI'V: thlt .7.1.1..1' -i.il, i .I It aI 'I 1 H 'Hi', \l.| .::. :'t!. ,j-tl \ '. 55.,.i ""-.. -. .t'liilif": ,".1 I ..Ii.1., \ ... .i.l'llv: I : ifilii
I i
v.rl'.f'i- i'I.I.I\ t i. l.tI.il' "'"
The
;'.,! IHH-II, 1 the t tI Jw.tyear I l'i-, '. limp w .1.! ; I 1\\ UK f..i 1.1 ,. tti'l I.I.IH'1"1'! < | : (1
( 11"1 .
Cli. ..'I| :1 Ti C ''|:I' l!.'C\a-l ..I.1! pHM'Ilt till II I t p i-z' f :., .1\1" ) tit;1.\ V. I... i li >..1.' I III 1:111; >..rI
lit, if tIi. >tn'ta\iii j' it.ii -. ZS'JIIII'I, : U ii t5.1'i'; I'nt.or.lin t -
"I Inlit t -I --I.H.C | s' i { nr I M |
stuKnt in tile 1 I'- y
I I
: n..I.ll.l! :III :- \\Hlioiil. ,. :.1.\- .1.1. Is.-!I.I :l'! >-1i'! il'II'it" "a- ill.- i..I'nti.t ; 1t.1..t! .\. h. .. .1 ,-|".! !I".I Jiif."_. i ..'.';'iti'. ..>:,1| r."' f! a :.nut :..I.I! .is I 'r\ .i.i.lj. : .....li.--; I I..l i 1"1.1., l Pf jit* -
.utiili..ti. !
. r ;, J.iO,1 (tf m.li":11! .. i"I:<-<% :ituI I h.-i-l I : ";- a i |I 1"Iiti.i1lli.il"i- ": : llo-ir. I.iiin-< j.til..I.I"iiii-l: : .Lin-" i: vt HI l.o Ij.I "i-t lllut I I ."., of til.' "'" 'I'l* ill- *''l'Hll<1r I IV1tf 1 1I r 1I\t' ,:", .. I..II!!; "iip<, luii-i.I-*, walnut r" f. twpi I I'p',_-. M.-.I...u.. I'll. I'iiii.U; |I'l\ > ..

.. \ off.. il fina I. -Tiixi ilia: ;i > ;.. l ti.tj ,'i."I 1' i ,..I U i .-Viiriii"iit.'l.v.I I. \v..-h i I.ill.-tiul I I t.i.'tlt.i |I..in-lti' I llnr.l w.ir.--,.l I t 0,1.i ." \\.1.:1 I : I 1I..1r.t. I ..!
i roM-c i/ L'tiii in I thi-, 1..1:1]; i ..siituU- liiir.-l. lli.- i \ .il i .4 l !1\ vi-ir* foill.i J J'.iit.u. .
H. '
j llln.i *i ..I.Iht! ii'Motiiit. 11".1"1 I it-.r '. lluam.
of Chnrli-. S. ( '. t.. wlm-h h n.1..i .l..t.-, n.- t-i.liil.il'I: \ : i-l.it.i.; I I li.iiH.-1 '. ,'ni-h li ..1 I li.it 1'I.l I.. f ...
"". > illt .11..I..r' will\\ r. ', ?i':.lii.'ii: n( \--.i.i.Ip .: \ iss iiip.: ''.H' '' ?.l4.
11.'. It... l! > ; -lltl.l] till-I .rpl.-II.Il.l/ ..- :-rl'; ,. :. T..I!...-." .',- :.."*' u *. Uaii; sI!. lillv v\Iiit ., I... ''.; I T" -Ii ]'.ilt; ?.',"'! I II[ .\ T" .' l .\ :f S.V i
Mrfiti (to t.II.1 ;itii| "flll.ldl.t prof.! *;:> tii, 1:1.; ;[I II'\ 1 i'.i\vv.:I : : .},;,.*>. :" j .; :- I S
.. ": i. 4. i"l! r... ".: 1:1.: \ alu,' .I t -.. I I.p", -ttI..i: ;. Ii-. 1 li .pj. i..I.!" .... ; .ml.- I .-.s-iiD:. pittF. .t.I.'. :

I lo whii. li. ju-l;:Iii.j iiuiii hi* : : Mi' :,ii.1 in- sAUUX: A. 1:1:11\\: : : .1.1'. \ ',I I.1..1. t"I ...11.'..... .t i i li,, \1 It..! "H :I Jllli; I l'I.u.'It4.. i'.-., .,11.11'1.> I. .p.-..I.H U., .11 'I 'i!.. \ A .'. ., .'/

Jan. 1 C. lfc'.;S. n! % inn- \ "\ i it .i. : I.- i" ; e'1 1
I t I '
4) h.tl'cllIII.-II.II"! MoiiM Ii.-itO to'c'I:1) ilw..1I..h. 1.11 1. -, .\ I i..I!, .. .1. ui-In E
I t ..'.-1..1 .. "j'" ; .i.1 ... I Itr_ n pl.i1i* .al I /. '-:;
"M.H..I..V .l-
I i. I JioQor. Mini l.$&\c r.J.I..III..t"! -. :IU.T1: : ; :. ('.- .lk.1l :< (...1 I tit. V V. ill I.. f.llt..l I'll- liu1 ,, I.;...' ., : LI I xiiV:; ; : :-. :, S Sfl i

- I e At tlio tii (.f 1 hihath.: !Iow'r, In- I : 1 I': .( .111."r. ::! ,' .-I.l! i itt in.l.m .-!1"1'" \V. -!.:.I! ili.-ttifiir.) '. 'fiinii-i. .V.-., A--., I'ip'i- l.l'i-r. v>p. l-i't.' t i-t" ,"..1 ft.li. J-1.; t',; ... ; (
11 \ \ITI : ti. i ii I tin-! oi.l.-r] In nli'i'i' -ti'i j-t..I. :'. 7 1/. ;/.', ...-i!, ii A M.t t !. II: 1 llnlr Mntrii! **
( I :1. ,.I.-i: I I l.lii'i's -.inn.I I
\iill :1I. /
l I !.i\ i.. iii.. i .i--l .:rilii J \ |, ir; 11",1 ';" ||>i.:
1. I I < 2' C 'Iiiin it. C !. : ] : .!. tinnji .1| I' il !I.. : rtirniiirj. !
ii. i.l.t.iri
t'-l "
I ta JiIH'11 i.-i< : 'Ini-i- iv I. I It ta i M.iy. "
. : i i. 1 uiii.liiiu I In.i'k-. l.l.i-'l.. I.h I r--.I 1 ml. .1..1.! .
; -..1..1 I."I.h..I % I Ir..flj..II.' -_ .1.5. t.Hlelh.I .1 ii I ii. I.'I.I ?.I.I ", ,\C'. .in. 111..11. 4
,
g.f )1"11".1'Illt! er 8i.l .Ii"l Iin ks' .I.i.-r. in Ta-i.pi. 0:1 tl 141- ,.-, MvfcO ,' ..1]t "- Il* I.': t-u'li.. ","l lin'ii I llt. t'ii-.t impii'l..iif I 111.11"I I.. il-; M ntin. V. .i\. -Is ,tw n>" pitp.-r. .1.... \,. i l.N..II.i. 1. >A .
t li.I.1 & t..wi't ; ,<'u.11 lli.'ir .nII.-.'* ij.t i..tas uitlMt I,Ia .1/.n i Iji'lii'- >,. *- Ti"'B't F -'. I.;ton .1. I Iritfiw. in ,
.' i.1I in \t. lit.- f.I."i!! ii.j- \ : I"nl.l
hiinxlf vfnci.-nt: -ni.l! a- I""I.! .] Tli iii l .| I 1- !1.lt..I I. t I. ;i... .'.ini.ii. is Kiniro'
l:1 OJi..r. :1 i iijrn% .11 I. M-iit on" i. ir.\i\; : ; :11'1 : I I IHIIIIM.. \ -. -i 14.
: I I. MiH-JL -1 l i'rtJtl.-: ...11..11. | .I.\!; : ; I cincilnx: : : : : I iuris.! : ; pAixr t ,: : .
4. i !-. I.y .;1.t. <..1iii _'i .'t'I' ii, i ,ni.'in. -ul'lilm1 I An.l : :.. ie. : I'iij.f .. 1" .u-' :f.ii .11--: t,ii rt ; .
I V'l'MiK t atitl lii ti'tu-.J, tlfliian. all .tli.-i aiti. k. pi -i :-l.t-i! >i -it.1t 1 : *
"IU"II ( 1 ; ('I "|1' ,. 4i*!lfi ,, :> i.i; "i.r .-.r.J'. *j !bt A- -li.nl; i.r-lt-r. ) .-t I I llu' li.ii.i.-- r II. .""tuii.- 11.-I-'li.lili.-'l, 11I:11lIh: !I ; 1-1s11.1 ,', .nit t-- f.,. I.-. ''". ; Til1. 4
f JI haJ ttnly! to Lc ( !l. *iiI.I..l.il in I Ilio lli I < r.l"pp fur : ... .
u c. |t.z .
5tlIIl : t.
I rI. 1 < ; fnAi I I i.\ :i.i. :: -s.. Ia"'l.'. 1.,1. '. "lm"II.IrjlltIii -.
i.lo -,' fork i.ill. .,: s' OO O"'I: : ; : i AT.:; t ,1II .
:
> : car ;
'. .w"H. .' p' k.. \\I.r..
,,'- w:1 t. I" I.".. .. utlliT.I'ppt 'I.'r. T.iinp'i( '. 1 I-;.".. -.' !I" J. ,Uii i .' 1.! f'.-> !"-.,>: v *>_ ..t! ul.'o-! in i'tit": .-lnv,.. Ulin .
' __ : J::t.I.Is.i; I., tin- ''tp.'iln-ii-jni* i i. i. "'I II 1 E |I-.."._.,.. "..1... ,..tp: 1'"' .1. "-. -,,...It.,1.. ; \V.it'l II K.y- ;
.
I' aid fii-r.n! :l h:.. viil.il-->> \\ ith :i-t>"itri-h-! r '.ur'in .u.- <>.,r. t-j'>.j 1' ;1.1 I" 3,-i Iit I i:. 1..' :! ITL! ::' ,lii-, !I v. ill ;>rpr>:' ulli I lc I. ,.1.! 'j" -I.,5-. I li.-i'-, Ii j-i".I. tit ii Ift. -.illpi t.-,. ..II."r. A :--"-' -!.. -.-.':It\.al ,.1 i.itrfi.anl. l >fbt>Tr. "i.

iII the 4.>: ltT.1'pp .-:'V tlir-....!i.r .iiL-\'iilH-r J t. ; :: ". tl I Ii, I ( I lpii-; .., .,." -I.! I;.. '.'!n I."'*. t.I"I.' ..* '1L P" -
'4. ill; sIl Ic :' ; t v.lIt c".I..i.'n d .f i:1 ; v : F .1TIX\ 1 i (i ti .11,0\ ) 0 .M\ u i:"-t- : I prpjHT.: i-tiiti:: tin -rst ''. .. 1
; /. 1.1 \ -r ",.uar"- j>ti I'r. orop. 'j.'it .1 1.1. rl.ii ;.n-h.! : .' 1;.;.- 'iii| '!. .-1 airanim i- f..: J. : l.ii'ni.i, .11. >t.iriii. .i!" ., ..IJ, ..:.jr.A.. 1..1... .

.!j.IU:"1, h... .:'t\11.1.1. 1 > in tin- ..';'i.r.Tr.'p ilt.il.ii.l.."I-! !. nIl tin1lt .!-iv .'t I 1'.-.-.'" ..',r. .\ -_ 4 :.1.t: iit..--its; ..r rrs.: t" ': I"'n.r., -

"IJ.r.Iil.' : in 'tu- .-:1. ,!o;, ti.l'plil ;1 ,h.> t1n-r I 1-">V ..f".-" ri."t -p--! .li.1| \o'lk;, ul nri. ,i"iiti 'I 'I'll-!: l I- M !ir-li.M.I: i :; '. ?,- ;,- :". ':rs. I 1.-.I ltlll: 1 1\ ::- : Cotal aii"t ...s \.-..t.I'3_.If..l I r. :*<., (ttt*. .s
"
i'iSN..Iill .tl r"n'li"I..lm. l' ii.l.-i-.l.'j-c in ..ac <- tr, vrwp V utitU-r I Lit i i'. : ..f"! !i.-. -ti .1 ti':...[.Ii'.r.i'i- .\ l-tr-'i'. :i--:-' ,.,.-"I ...

I ha. (dh1i.!l :itip i..r .r n"u11..1. : :I. .:h.r.tli.h.1..1.i'. i"v'f! ; .1.1it ti"in I I".i to 1.1'''. .. ". \ 1 I ".'. ..i.I.t..laIi..s' n .-.I| I tli" [..t.t.)up. a..1"1.1) lli'no ,S 'AiiL'lit'.n: ii"an." .) J. .:::.. '.> iii..Irvlit'- ; jl.ol'l'S A H'M'f I't UU'l -

in .:. .':tr, !" >]'. "pHI.t i; unl.-r rr.L .,.. ..:. ....". .1 1 r"I'.J':.11 .1.I .. ; ...,l /.1./ <-a- ,.:r oil:I. ',IsLIs.L-' .l.: r .J
iiti/ tin') tit !IT. ,
( 0' : | | st I .
n ils"nl" "j.I. .s
;
.. g' 1'h'U., .n :a: d'I.t. {.:.t itt ilu- I 1II'l-. : i.j p. IIh.1 '1; tar-t -t.- 1. tot
; t ->:. ..ill, a-iri I I. > iili.ii.'illoli I I i t, :
> .i... IK..V 2. :1 | .
] ln.itic.-t 1 I.vt..t: k 1 1t t yrrall.twf.k r.-.l.'r 1 "il in ..:\ ,' !-, tlj' 1101 1'.1! \.1 upon "I.I"'I.- in I" I.Ic (r"I' :::' .'. 'I.tt'c'O; : ).:::0.:0. .. ir1.T1iLR ;
an : n ;
1 I.l 1:11.t ,i < ; n.i{ <. .r' I. li-niti .1| to .: vm-li. iti.iKiiisr. i i ,1! ,
r.'rl.' ". .. iiii'l; r3'' Uii. 4,'L, .... : 1 ni >, iii'pi.n.! ; -1.' II .1"11. 11..ir -lu.TI .'
t 4.I.!," T. ..!;-, **".K -C! :.p.,, .t ..." .1.,.. \ 4' at.h t"1!] .i:.: ia ti'.iv pv...11.. j.<.t :uj; hi C. uilili .d. ;.\ I I'll.--: 'ii..\- ,,1.1 :--iff-. .1".1 1 I twtiit. .; 1: t 5 '1.1. 1. d.. t "M' ---t- .' ..'.i.. t Itt !It.h.'a..I.j -; I li .ii-.l :..ppw? : itk.'. -i. rv S v < r".l>< f'1'." in I h.. ('!: v. ..

\ t h'IH.1 il.l.ir-s.! < t''.i.I. n n. I5i! t, Ii iti.pa-c.' n.l >art! Ki anK ,
f in Joaih.: J H. II. r. 1 ;..-|t....' ><; ,.. 'h.| puMt-i.'i-! ,.' .-..1 -A ; .5 1 : J : Tit t ; T f.l.i .1 i-l.. ; Til.pttMi. i. 'i ""t'lir.itr.. v-p.-i-i k'tt' r.-.51e.*t .
s : -p..a'I. s rii.i .tl.unl -.
; d li.tV in .. .. ., ;i'if.! ... .i ; |I'N. .1 ,....t..1H Irj'ttni
11--f"l < ,4 .r. I t\\ ul.l. .. .. : li.smi'Utf.t- 4.' -I-
,__ < ,-.1- CI4l."-. f% ':".! lit-* !;< :.' -isi.-: 1'I'1. : 'I : -. (. .'rn ttixl m.'i..::..1..'.. .t. i>I.t. ;)>. rr\
n ': .&-- 11.; il! ii. .'ii-r.j K.a.nJ-.l: : Y. p .,::1.' Y> ,u w'ti r.--/.. ..' wi'ii; J '..' t tt .::; I..i"j.a'I'.d.; ; s ti:. ,rii-i: .:. .. .. ..f.i I '! i : !11.u..I"'r\ I K Ii '.-'.-$ ;n 'L- t 'll\. i-t.f tint /a f'iy Until tLV f
: u. ly..hnapp 1 mint,
I I'.iti.tisl uut i.y J.inn-- T. >J.i -.'. l.i..lii"; .mr>!",. .. \rip s r.-i t..ziz., ..1.1! -l.nt.I- ,

1 jA f .1 :! :. '..:: "* I i"i..p.-iv I ..i .l..in. II. I ll.illiiiM'I. .:. '' "!' A .1,1.\I" tin- ...\. h.'I... >, ].- 1.1I' ; "-.jo iti1 I ''v-ti'i-t, (Chi..l..i-. If;.t (".iji'-. 1"1 an-, ..--:"I.n, | !. .t'll't.. .iiiiu., ,,. ..r ..'at : itv.uiilt.. ,'urll'I t 'i.iiitt.y pi.'l..... :..l! .111.1 .:\.',. .-..i". H.irl.ii.t.i .
: li JTi.i i.l i
.l' > 1. -:* i,1' an l.\ "-tili.'i, il li\ .riji. 1 111.I :t i j!-;" -ii"I, it. a '.t "j I. v. "- :,.!: .- ,;:1 I.' | .u.iii.,11. n. ; i.irolt'i -:-u; 4-.i in'ii. ..f nil -..h .'111 I. in, P-I. a-tf-'i-Ti Iii... t.ttcii" 4

.- .< .\. !! ,:.*!1..I..lu| -1"1' .U. ;. .i,. ; E: t.1 :: "I-.T.I::* I I .t % Hi: "t n't 1-11--, \ill! \I"i \ .-.1 ", 1 t 1'.1. ;*a.t I liiii.t-ti I ::.i..I.IIIt..I.I-a. .-,.. A'UN *. .11 .-\...4ntll'r .-"...1..

(ON") < ll! .\I:01'T: tiniutli ..f .Janu.itl.T.... I'nii .-f.:.! ".,..-'I: I l.: ..4. .v, .!. .'.-h, ti, ?t 4. v'.tsitvivulrt"i .'I,1 .-i" .... ... .!,t. .. -' ..fill-- 1111: F:::: tI.- "'.'.- ..1 -It- r-l |t.s-' 1,1:... 1 T.imp i, I I'1! N"V. i .t. i'-.:\;. :" If j
N..t .-i li .,..1. I.,' i ;..... lli-l.'. : "' .. ;
-
". :i"1 -. lilMAM 1'K I/.U-. -1l'.tl---I! ., t; \ -, I.b .-.I.If UL- |!.rt.r; ] \\\I.-i: : .

:..II.n Viil.l.. tII 1 I :.. i4- h .-..n ..;. I- -. for I I si.. H.MY: : iunKKU..r.r.: :! loM.'iliv i i >...' 'IpH 'I( I.\ .I-F-' i I ,l-jvli"t'--" f.l ItK. I u-: : :. .. .-t. ::.f !pt. 'i',1 ..f I I.,.\. ,..1.1.t | -- I
pill >2.! ..< '. lr. J.iitK.iry: .. -. :; :... I-; .. I \I. \ ,' It-, .lu-io-i!
.if J:1. *> \ it. lo'.inI.t I.- -a.-----1,1 .
,.I" : ,' .: .1 l LIt I L- ," '. .I IMI .ii-'i.-I; .1.1. ,..
Id": -- v ; \ tri : I-- I" '" < iv tin ti'i i a. \
.. Lv I. .. < ; I IJi-i'V, ".! I ( ':, :. \ i\t ; ) !
/i .
I >n. i fii n <' .. 1 pnyaLit :UEITLK i I' .1"1.1; ;i' .1 o! ': "II ni. < "I'| > .i! t.iil.tnii ',,1'.q.II' U-\-. t.-i ,i.I.1.I v Il..' h ad:, ; .
tv tlf.- *: I ll.n.i-I J h .'.-", li-ar.-t. I-T t in'. ; .'.ss'l ; >'ti -!1r..tI 1'I'VPF'I
"' pi 1.1 ; .!"- 'p", 'i i.t !.'!.. t..1. :1 hi.I \ ', .V. .' .-., .t. .
frifi.iKi. li.-- ..'..-j1 I-'. 1.:." : al-... a N.on.l'.lin .- .- I pv YITI: :: ,.f nutu..iiuii ian-..; K M L i K: SM N M\Zrx; I E r.\.i\i.i: : i\ui \ '

I 1.11.I i!, pax.il.V! to .I4. .' .!. K'lly! 1 l.iw. 1 1 ,t\t- il,i- >;.j..1 .up".i .-,: 4 \.j i.jI I' : MI: '. ( t- I if. I c..7. : i u"GREAT I .

1 l' f.r tin- 11"1.1 ..f TJ./ .e. All I p. r-ou. aiv ,ii.|I i I.-!, -.-.:.., .,! | U I.I.:.. < ill'T\ ":. l li..1 .! ::!,,.' i' o :' I ;; ir'.Ki'W: ; \ :!:a: .5. -I. .! jI !: \ : tI'.in. .

.t I'-rrv .ini.-'l from, : i.jlin fur.ii'1 "1.... .li-l. lt.'' -. '\4 ttlTtllllpt). "M tli S ftM-t M*>!l !1" : I I'-ft ..1"i i I 1' ut-M'V; .- -!.' ;::'I II -
: I. ,
\.i.t-,;; .
: l. i I l t. I. t I l.r .fi I .
4 \ : It. "
; JI..t.! lu.l.r la"II.; : : l \ in;'. "f M.II'-U! I.-\*. til.- f41.iV.Lj-: ] >'p.-lt\; : I.' .1'. -In. j; i- t. ,. '- !. ,.',' .: .'i.Ut:,. '. f; ATTRACTIONS .. I f-.. ::. ''lfn-.iV.il'( ', 'I' ( J'l I I (
l !
1 ,"c *. >,ll .1.l .-. I-- !. -- f ll VV-, "I.I s4!H, I.I :,-. \ I : ;.ii't 1'1I1i!] :
\ U' .
'v ; .LJ! J ji.i i.\: !.. N' < '!i4 ill K-k-:| il. IWfitX f.'lI '., ,, ? _!, ,.!. 1 ,1:1} : I ,It WIU fHv.: tI' .1"\\it.1.! Littvr-. I Ct.
Jan. r..i. 1?:. ; : ..:. I : 1. ,..-.! .:...' t.t' (-tr.1" .t.t"UI \', 1- :. ..: ,1.., I ,.. I In''' i !II" i-.' 1 I.I.o.1* ;np .lunir.-. -.1..1.i.I
: _. :1. !.t I !- .II"I::j if'-; rk -.s- -\ aii- .i-.
,
,
"
-- HI T.'ut.1 4it-l JtH tl(. .:J.I..t".I. -. -It.. I .v ;. I v:: *1/ /5 / \ I. ;.T'I/ .
:
'
'I. : -1 ; .j" ''I' .
lJ .
,
t,iI.-4 .ItZ t.11.. I.. Mi'i-ti 1 II. pUi.itij; ; .1 I 1 ,11.>: ,- ?. ',: I it..an.. o. .' n-;:. : :.ii .i"j'( ,!1r' ',. I,I 1.1f"l'iiiiii.ni'k!Ii't., ,;iI.< \v, In.. .I!.. :,11"-. ;Bt-il. t. ;til..itij.t t.II.i., :-; I..r ... 1-. ', .1 '.' I. .,,.. I:..,:.l .;

N.IQ (8 {: l<.| .y. at'!."- p-op.. : t.lr |1''u l.j A \i ..li.. -it.i-s. i ]r .." < I. \\ i ..Ion.: "a .J I "Inn 4 OliMii.l' ":' i > % X 'lIt. ',7":, 1'
.1 I. -k .f f: 1.1i..I.1
0 I'U: i\r: m i .; .1 -.: t.. : -" \It -. Wll iluA t.t-! HI! ;. pti.i I. p. uu.I ;
1.1.1.. .iP-U: .. I I.. ;: l4.-I i.j i I.n-.i .i il.. iM. I '. J-. !.. -i I 1\' 11. .lljli I I i' .., ,''..1 .- I Luitf .\ I .- r'I 1 ..tf M.! ;t. rt.il; .' r .-t fi.-ni N.-V II
11111..1.
> I K: i I. \ i j' i : r : ; 1.1'1.J vU'. .V "-.
I I unr.iY: : : f..u.n. u- i -.fi--: :. .i.,.' 1 II Ji.lrv.. :
_I_ I""il .1" pi.--. I.: n.-t.- : ; .' -.1.\.1..1.1 IIKXJY: : I-AIIKKII.: :: H'I lr. II .:.1.\.1 ...I.! >llt". .. \ .'lll.'l'; lllli, .;. r /- d> /' I I .V '; ,. .,.. I. ..,.. 1./'. I:...;. ;''Iwri,, '. J..,. J

..11.1 II. : .. .,-'.t"r.J.! io'I.I. ( "- \'. '! '. .1..1,r,. i:5: :. Js:,s. 4KU; 1'.1. I .... I"i.- n v .I.I! .',. .1"i.J, i ,. .\ ;::: Ltri.ii\t! .tIlOr.: .t'szrir ,-. : .,..11'." .. ( '''' &

for I",..'. 'I.e'. in Ii. l..l"i. I.I :: i., .1!'.. i'.Ui I- I I : .\ II;.. \ I. I'V '" I, ..1] .p:: l'l I' ''., ..nI! i- ii: Hittlii.I.; ;. |.1 I." i< nun- I.r. 1';.. : si't ",.I't..-. k.. ul. .. pt.. .. ..,.t!..>n .. ti'*, 1111. -. ti.i.It.iiu .. Tit!: 1TI5UO: N f..itii-l tli.it: I Ii.llii :\ .)

l7:i I IS7.. >- .lii"! f.' 1.1. 'I. 11. :.1' h..' f... ,I. .. : 1Ii 1.1 .\ ".. I i..;I':' .- .tl. I. /p'livlt'i-vr('"* .r '\ 'li Iii:; ;>1'1J.lr..I.l .. ., ..K n.ni I iv"; .-.', .\ ".. .* -. I tliy I ii-H-ifiiint I nitli i uin t ttn. Am-

I r. I urM: I ,IS-::: 'x. 1)11; : i : ..i- I.i'\! .-t.1I in V 1i 1,i i ;;. t....1.1" pHit ...rI : ,1I.\i ;
\01 l < i i'l /
"I.,1 l.r..I \ v.1. "i ( .tj5 th.,
) ?'. ;..1 i > 1 11.1.' tliM .'.t" I. > i. .1 t '1:">n n..4 ,\ 1;; : li .- iti*i. r.\. '. .1'1 t_.( ; :: v'I'.iIs \, ::1'I t'.it'. J"i [I" : ,

-; IS': EA'. >.'T. r f->r "--I.-. iit pult'i.; '..itit i <-. in' ti ..u. .>ft 11 I ll' l ni\ 0 1ii'! V"llnll'l| <."0"! !Iv. "...;' ''hi, :: Ir..1.t ; isissss't M; *, '. \VM.I. ) \\ ,\i: :. /!. : iiftllvitl I.Vl lii-'l l.i- -*'\ t.'il .

B. M. G I L. D !11 1i..tii'
..11"I MiH'li tu \>. tl I.,. ;i.iJ.'V. I' ..'rn I ; ill" ' 1)1.1 \H:0 :, : poj 1 1"i" 11 1"1" \1.11. : liiii\ .." 10 hit t '. Iii.k.t; I Mil". |1..111".1; .in.ll'lai I ; W ,u."I.:' Tuttlrt ,1' I
,, 5\ t.. i4. .. li..h.-, .1.1./1.! !' mill Li! i.1.' li.k.u ". .;II ; ... ll.in.i.. I di.:-, : M. IM.O..I .. ,..u. ...... i-.1"! .1..11".1'.1"1 I I" titiii.i'r! t.n-k,'l i -, --- -

t : ::. ,(.... I.r,.(.....1.. .;1 .t n ...... '. ,1.::.j t Ii.- pl'']. IIJ ..1 ,\""'n H.t.lri-. ,. e..Si litoitllluli i-'', 1 II ; Fi': {J. in-- \ it': \ill -. .'iy ]Ii III.; it'I II .,I".1.; .. .C.\. .-., tU'. f.,'. i%. ill'i-.V lutir* il 11''n, 1,5.1455 -! \ lini--nli-. l I. .l- :f 1 l 11... e.' fi't-i.: li'p'; !. rili-fou, iislifjntilr '

II.L.L'I'. ) cf T.impi nii.) ti..i.;.., I':!i i.'.' 4 I: i I i f.I'.r.1 Niik.iiil-: (' .lil. a-,.j i "'. :'i I. !I.; "- .Il.nl- .11"| 'i;< ., In >I-"1 | ,I. -,I.'il.U.mrl"..l'l.-, ..'ll., H. I It. 1-4, .n.- .b.. lliv-tv I I.- >-t 4 NX .- t .\r, li.,- t 1414 i .10., j

tlir FIori'1.1 .,..'. J >-1.1 I I1.. >..i"r. lit. I'l'l tjtJ .'h ,11'1 '' I I1' ".',/1,.,', |J.,"... ..j-'" -\T.t() I., fa .!i- olv..M v iMfiii sI ...-.-" I. .\11 ,,.t..I**r- ]

TamJ. J"1... !.t" *. 17 2 llI\: : r.KiiMul.! : : : hap"t_ i'. .' j i-u Mi'iM.; ; : "". .itni--- ",..1! ".II "'..11.1.1:: ..t.'v'"ill.lol I liv .!I-< J

: J initiiJS.. I li i; > ; >i iii, .< j'I' |,:.! tin if \' I..i'.' .1.. r. .., .1..; I ..j .:i; ( rr.ixsVAiiri: : 1(1\: rKiiv.: : : .-. : : r.ipli. ..I"I": '. .1!1X: !I... *r.-.i-i.ii-.l h. I 1.t..

: J r it.iit>...... i.t.f .11 h'.r.I.!!< i ,'-II! lo ,.....,'j''i-i: 1 ..., I't .11'.- r.-.t- ,'Hi.."". ..t. I JiANM.T'linpn. .
,tttGlS' s 10. ..I.--I ..j l' ,. | t.ltll.- ; :: o r. r I ( r-il / A" (. \V. t C : "" ,1 .1. '- --I.1..t. I 1.1' 'ikfft in f fI.
; ; pit." | i V. .III.II : I .1.! '. ..11.\ !! Wlltuiiltliii. ; I I'!. ''. :iV-T. j JZ. A. c -KANT.
I. .1
.u-ti:; J iI F \ '. it'. ti- 'I i' -"i;
\yil.l. UK: : X'l.K al I j p..I .:, .i". at ib.I, : : IE. t.>ii-. \.t l\! I 1.\ .' .k'!! < liMitu.l I I". ...il4.A '5.- 1 1 lit .- i u..".:. ..i-t !I.. I I. -li' .-,. .". /,' ,. ..K.: : .'. .
: .1.| .Is-'u i..U ). ( II., in
II lure ..f the l li ;... j-li \V Jiionn.". .1.-!.1.4 ) Y ; i: ".l iiimo 1 I. .! fi'jit !lit> ::1 .up!
I Y1Tl'I' 111,1"'li Jy r- < >r. .v i ar '/ '' "l. ,,j .1 ..t! |I' ".t' .1. I j .i ,. ; .
'i' "IJ
,' .
} : L l 1. 1 t.ll-/- ,'.
_ rtnie.1. in UK- (:!y of Tampa. I lit' 4- 1.1: ) I." .. <- (hi-; .!.11.I.I I.-i. -1!lnJ..a 111.1 V. .i ".li. I It. .1 i': .1.! 'i a t.i- i i I ..: I i" i-: ;v :11..11.1 'I'; .d rr.oiii[ : > .\ IAII.: iuAi: >.

i.1.Ieti.lil M 'I'm I: lUASViou: : tiii : .ii .1 I-
j
j;: Jlrv t.o.nl 1>-, ll.ir.l 'ar. QtN'If'"I'', t'llll-iy.! .-.tiit li 'iM.i.Mir i'i Tainp.i, t.., tli.- tir 1 '1.." 1' .. ( rttl.l I ll'i'l ,'. 'III fStiu.l
in f ) itUkf Tii iv j-i l >u> I' will -: .t up ; .iu'i r .. 'o'.1.t -"h't't.! tvv.-i I 1. xa1..i.s-.i! n,t I ton an.1Jijivii' .iS 4 i \i- pli-.l > l tt.t; f.flU iti; it.ti.vl
ami nt, cvrr. var"-'v .f M.irtU i: \:. i'n-: !f. !lii\i i : ) :
11 i.l.i" il propvi .
f. to n lil-fui !. ii.! .1\.f I tji'--u ;a' tlu <;': ; w"II % ; .'.: t:1.--r'.lii-i--: .-1t .rat .*l.- mi' ""t.A..- Tainpn..i' i. V. I Is '.' 4 ,: n: : j'T.t- i'11-'inn'i-., tnn'il I. ii'j ,ii.-v.i, v.-.l .2is. vil.cn/ :

5' wl.tllf; uoj of : : .t.it. 1.1,111'1IHti.t., .. -ali-fv I.Mtioliii prIV vfitotRtifl, %VIII pi.-i-vt n 'pl.'iiili.l I lt.r; ,. 'alitt, nlk, fian-i-illi.$ ( plain ,mJ faiu-v)). Ac.AM s' IViraii'Ihta nt I?, itt.
.J' : (.f f .,- ( >'" 1. .
f(1': \1tt. Itl l-ar I ; \ -In':
.loJol.eill "al.'r'r .-I-.iL.ij.if .ucr T'li'iy o 111.1 Airiv nt Trail:I Ki.l-,'.', tji.ii!."< tit I n .
\ *
([ to ptiilir.- ; favor of I M.-Cartv.I : : k in h. ,:' 1 > 'IMY .; 1Il: >I>K: D!!IMI'VI: T: : i. ,
: ,'iiil rari: tli.] uio-'t p.'pnl.ir w.q t m : :< IMiWAHlV I \ ) I l.i-avv Tr.iil t
nvll to nl.I.1 at tin* p.oil. \i.i l-o .,.!.! o.itliirJ IMNJY: : !j'\1I: :::. : Li. t"ifnvil h.T s .> I Ui'Liat I n. in.Ani .
,11"1..TI"11.I.Y nT : *
"UTt: .. Siiityiatufaeei : ". ; 1 fc.-t. I Ii.hh mnv' } ..1 I I-. '!:?!-?" I .t -nrti; ; Ti. i i.. i.H-*. "*ti't: ,'.* I iat I t i.iii.lia.i at an. Si,.
< : ? s. ;
r aj-prorc-1 ) 23; I .
.r.lit. -
< tin- 2.J.kv of Fol.i nr\t. } | ;.'<-. "- t 3'ar.. wi'li'Mit; III'- ?1riViI. !:_-. 1 1ti. a: j-I) > .\ '. \ \ \ \ :tn ",,11 I ,. i.i.; : ?.'. .'i. il I Ii. ,.. -'.\liI.'. -i'l'-'i- .::>..V.! I'. Hj'; tii'i.' itti'tl.i, .. .- ..' 1 :4.4. .;., St-a-

IL i 2.. :H ); \VN: !A.l.iA.'r\ ) -- MIKiH"S! !: SA1.K.! ... fjsti p'rt". *:.. w11; tli- .-iirrav :' LL. ..t !i..., I V : : 'I"l I.. -, ... .. ,., -'. t. ; I I.\ I-; % .. "i' .ii.sl I.Iutft rll' : I.I:!''. .... ,I ,'. T.! 'r t li.n--t! .-, 1 .- i.i.t-'t; \t Ui'i.i ,
:
IJscI.CI .-' S-ij.p.-r tii .'ii. )Ii il"..-rflii'r. I.f-i :u'l! f,I, "I.! .'.. \ I'.1' 'i.v .::0. t I i t.. .'iI' 1'.11 V. -.-. !..- -%. -""-ii..rin..! l.-.H.i-*. **'!'-aii'liftrr I'

j'. mOn: .,.!ia1xi.r.ttc.i 1 .. ); T -;:.i. rni: : f.r ia'1.: i : 1 i.i. 1::.1 -..! ;;.!!"'! of tin- l.iltrary. asin !:.! ;!I" !m..: ,'. yy1111.1St! :'i; l. i :. ...: i. i nil i ,., I', ,.!,:. 4.t| piin : : s l u < > i : T i Xc< ; : tli- !trI I of 'p.-. tl.. Is..- l. i.t 'I rail KM-f**., 1

-. JHIANL'JI.: < .'r. i., t.-: 't ..i tii. ( "..-iil'n! >i!>.: t'r' i iI.,f :%". M j i-u.i/i:!.'. \ill l:,' f-ruzt.1'.I l : r- ..:::1.1 -.* nitint.tuwn., 'i. 'j..t. .i I.': \It> i iI. ttiK M. -.-. t1 \.n.-n.itilL. tiii--tsvili-,

t. Tam1.3ianu.4y :o, IS.:?. r; J. ffti.ip:.... ,"j I I. lljt-t: ii.i-'itv, in :1.1'1'1 i..'."t. ..42::. \lt S. 4 ','.'r :.I, 1.ti-iri.-' '. .si- ".1' ,.I Ve .-: I.';; h.-.ii; ... '...1.1 I ... .1! .: : j.i-.i-: an.{ ISIS I .,!I".u I U-I-K. .i..ni.I !.. IIa.1. .'o, '.I.II.I;sX. -; i'i.r: 1.:0; ; 4Si \ t 1. .i .: l .,i.t _.

4 tlio f.:.!:1.l i.i pi'tj-rty. t. r\ .! : I.. th. nyu.h.tv,. :!r.h' 1"1 .1.1ri\; :;.. 1 j i. :I"- .brl .,.:.! ,.1,1 I H'-II r... .1.-.-\ j..hl.a.1) l II. ,. .1._ .!n..- '. ,-. f..i :irmi :I-,.1 l I p'-'I.! 1.I. pow.lrr.! 1-1 !,.._:. .N.'v. ."111. IN 5 : tf -:

r j. ESTRAY.I ..YOTICH.t I iu I::.' : ,. I i.it1tis I n..lill- t.; .-or.! i'i ..' w-ih; ili-.r .T. r. :'I.i w.. *!i.'till I It I I.. Is.. 1 ..' '"', vl.illu j iv piol.aSjSe 1 h4I.Iin- lia-i 1>- l. .1 I > aii.t.-i-: t.,t. a- .": 1 .-.1: iip-. I KUI':; ..-,-. .

t .* ( X n.\* "E1 aiti7,! .f tli"! :r.l .I'.'irA1- 1:11 lli.-l -urv I-'f :31*'.:'...l I.-, i i..i I '(11. 1:. jop :. -i\i I ,:' :ii..p: ':' l.fl.XV I" f..rhi.h" l.ii'r.irA'a Inv.. '-.111'litV-.. S \v.r\-i.! 1,1.1"1.1.; IIi.-!- :u'.l.i .1.i ,t.Ih1h' --

t. TO iH tHct of II.,riaii.l.( '.iTitIn. I tlti. ..layl ,.f .t..!in ('oi.ri 1 1. t" -"lj.I' a'i Lviitlu Ii ( .-\TV ..'" \iti '1:1. t" i V.tt ".li"cl 1 ..,..f h. '-. i Tii.- .lb.vc rpwnr-l .r rift.vii ,.!,,.I ..' I Ir !I LOO r\ AT Trio. :

t tnfleiI l>(for tiio. ns it ,"r" '. n .!:r1 1"1 .1...f J:1 "ih"1 J_ 1 ,. .-. t. ..: .: './ i ': .' J ". :-tVut ii 11.:1 -'r \:it'i' .iIi n-a- 'ti.tl.i': \ |1" i.vn. .11".1''.:.' :1, : flI\M t I.KiY : .) A I'.AUUKU tint- ev.inIiUIi I lVt.-ti >>; -

I are mtilr .ar'e pi-i-rli !i.ii I I..ni i it fr-! ',. I I in.NKY! 1'\I:1aJ:, yvtr..l.n. .. -j ji\...:'i who will. .!.1ii, ; ,:Ii.;.1 I Iiov :1 ui j.t; .-"-r-iI'-i !lu---\ ; a..lj'I! '4! .tn, 1.11'. \ M t.l. i ,;-... ;

little un-lor III.1j UU' ,:'.'. Iiu- -"a.i-fall nlii'van : -!:: 1 >:*. ''' '". .\II\I ; )JSEY 11! t,.y: r,',-i>; :."'. in :'"1r "iinty." "t |i..r'',! s. ;.;i'-I!:. ... t .!... I I'-y Nj'pl. : .

i : .CutI ,1.J lle !(d.. ".1.1".1"1 1..lhI.kl.; .. K. "r i1.-Iy,. 1..... i. j.i'I.: T-fiy i!"lar.n! I..i! .:. p'r.If "in!tin-: tZi.C llir--t"-4; I
: s in : j : tri-"s A .
: I l<:-vli oHt-i at.- m.tir i'ii' !Mcivi"i f ll. ... .-'-i -- -
.. Ttiii'.v -- > r : iin-i tiv .
J. ; Uo 4.M. in ( I l,' .I iL. \ "I 1 : .1 ct> il L-T1 'I in. .I t n.l f'falv t.r
,,
: 1.i."rl' : "VVH.J. ..ffi-r to- -:,'..-. !.. > !1.1.11.! I'M J Ji a'i.U :- -:'ii'XAt.'n t'" ina"'.' \vliii.: :lo. l.av .
] cl" n--: !J. .1 in i> fiisii-v.l I '
Lilt fronj tlir t ;.f tSo! ini.-.I'-: : I i : an/ \ i.iy I. .\ t :. Iu:1Xt'r;
.II"Mr. I..rzlt ,. i i i-i (. .nit. .-f thIflt )I.. .'i-v" 'lr>.'ii" Tr'.; ;. .-\r- !" : .ii-.u-t.i \.. j JI"! -wt tinf...n..ni: I Ia iu *!.;I.- :ior I iuvav: I it In.' in. an' vf kt .':: COUNTRY M ERG H ANT 8I
I Iiair an.l from tli.ii'li< < .-i ( tinlira T -1-1it i4- .I : :\ ) > : !. i : ;. : t.ti1 I
.:i t Ti.- .I.!.! t\' in JVl./:., -. u.-\f. li.-! f.-. <- .'r .. :. at-a.I.!;' in tinf t.I :>l : him ; of isiv; ; < *
f' rnnnot IKJ ; wall: ot-fainty wtiat.i fr1 : .,-i ..f. .I : tut: on fi'p5"j I l'i\':> lU':' If' II' 1'ir"II..i: : :> ;- HMui'h} : -
c1.nu.1 lou 1.- : ,." I ll.-u-i- a1 .11 I Ipr : flh.1' 'aavt: .5', 'i .
: I. \ : y. \ 1 1,."- 'i." I. i11 :. J. n i.\T.iT.: "
> !-11 l liran.nr"' .-: 11" J.'iifJ l94I* a* II, |-i .']'. .ZIVIai'LI I'f '. i ,.'I.' .-.,.,k. an., mi J-i'il/::: .1 >"M.. "it II., iur-f: iT I.. tt.--! :.1.I. \p"i ... .1( ;, .
; r JI.2.: I
\
's. The sa5.1 innl t <11.i.; '*-.- 1 t-> I.c 11..1 k -voVMrn I I. \vti.ii.! i"ati-iy an Jjk-...tsi.filler i..,. '"' v. i.h tho Irf""- t. Iii i.URVr.Mt] fromanv:I", _. ._ __ __ PIt tt.j..i: \; .\\ r.1 k, :ni l I.. :iirott. >i\.I.I! -.I fITV 1 KL-KfTOX.i : 1 I

j t. ol.i.! oti'l appraisI.y! : 1 Jr.t"tt I.ykv, J.-k .i'jHiIIKNUY i.I!.-. I .' .- ': -
of f.r lUiiiiT .1.< I 'V.T tri..J am I" \ : ? mv.. I ; : 1:1:1:1Ol':; : : 'N > '
iT
j
: luI4 J.h It. Law, atu- 1.1.11..1 j tWtZt -i a1\ ( X I.LD: TI"X f.-i' l"; iof th- Cir:
r t J: I 1" I IKlr.: I..t. t _d,-t "' ;' ii .:, f.imj'y' \!4. ",- II,._y FRESH ARRIVALS. .
1''f'\ 'or'
"..1"n". Ti-l--.. 5'I 1. 1.'4 :.... 1 1".7. _ : :. .. ,., ia1.;<- t't-_ .1. I'ti-: r "' .t.'-! : I in- tt..," ,.. \VIiolcsnlo: fi P.ctiil Enpcrluni.On .1 \ 'I' I'.iir.pt. 14-SI i; : M. i ir. f. >:ir I *. nn ii- ,
(;4v 'll".l 'h1 S'a!. .i.i. &t .ty .ri 1 IN : i r urii\r.i;: : ;:1 '. iomr ..v.I I. '
: t ;: Janunrr( !t.I"I". .\. l I.. "'.5.M. .: : -:1 /!!lxslf. j-lOli.: Xi t':.' ; .. :it ..i I \: U i-oli'J;:: t-s-"..' a-\\lun..r I I.,. .1.I .i..ii-it 11, I j.i :iii'Mi. TL-:i-u;' r. M t-K.iil J. I'iil! :. vvi.l tti. t-,

I J r. i-i-rrr.iL-iix.! [* c.1 C f .' : \i U :. ,.f' .'; I !!I ,, ,..,1 ii IV> \Ii.' I'f: --1 1 .!. ; ':' ii"r'J] my .'a.\! i-ir. I' :.... p; \1-ni't'K\vii'' : !. .,! t li" ;.r: h loii.u S itui.I.tr.! tli
i I I ; Js'7- '
? : .1/'.1t :
I "- '. !. wlii I I i1!'." .1 ? TI1AK?
J J!:4tIF .- c f 1.()..o... ifl.4"1'I, a ..1 .n.1., I. to til"! .ll.. '. Julauj : .. .1 T'I, .1 I i.v i I.t-----------I. : Ji..**4 1:1".i-- :]: v I.'II.s" v ..' .111!Li i.:. i- '''. I i.r i.. I. ) t i t U- I I I i I I \ .? ;:. ... ",.\ 4'. !; i\ if ".--.i\' :: t \ r-.i i.I I < ti Ji.ri 1

F J ( ;if lu' tii.r.lov t i,' time <:1ra, of J'r.l.i .1.11! .. ;.n" h (01: :1. 'n"l. .- .. I l"'I: !t' ," ; c\ S ;,: M[ fl-' rt.-'t.'i: r-/'. :':.?. n.i f'.. '. i- ..t iiv! t f.i ; '.: tti.ti ..f .ts jvjr, th ir (
:
: -
L <. al t h. .Ii.-. ,. <"-; fi'-'ti J'i" r I :; : i -iv-i-u 1.A ,' :. \ .' ,.". -
: > -
'. ( i III I'l'l' 1-- -. .
"
r tlic lit i :% ,'. : .n.- tli. P ;
i-
from ray tn-ok f.\<': ..j ) .\n T .->!. \ I -: -; >i : : I. i.' tiiti.' J -t : > t' it I pi.\uif.
'r tlian4 iV.I! tin- -'. al' iC. !.liui-t.Mtom: : ; of tV J'-'j1.-. .y > .. II :. :. 'iv .. '.
\Vi< -''< of tiy V, ; .
>>< ( .. : -. 1 .1 v. i I .
r a
.: .
'ijt '. I [ .\ i.l\XCH.! .M.u! .
r.T
-
.il-l '
> 1'. .
: : .
# A. I>. 1 *:,*. : 1I.t..r : . ( : : p W. :. 1 I' :: p- > .
i .I.i.ht.l.f. ", ,< % .; v.-1.. \I' / ,._ i i',; .1.J.; > 1i" . .
:! \;:! :. 5 ., I .
'
;j'f jM j- ,
0 T\.I. .I c. iiri. : : I .. .... 1 ; i .. '. : : ; I" .'i '. .. .' :' I I ,1 r

'47-F. (.. ; .. '..t ('11? TT :r .].. : : _

-:
1 .

,
4 -:

-
.'H

.

v.b ;
-. .p. S ... :

- .- .Ti : -
.Le
--- _
-- --- -4
_ _
_
_. -5- -
-
.
-
__ : -
-
-'
.
- : ._
: -- ,
-. -S 1 --I '
-
:
.. -- S .. -- _
-' '. ..-" "- d ''.- u, ,, ..

.
I / .
fr t -
-:
( 1 ... i# AIIt .
4s- >

4 "N .1

df-: Q. .-. .5.- 5- .5 '-1
... .
.
.... r- / 5' '
; .
,
... .... ......... -"
Q. ti 'I':4...... -- >" : '" :jIyo. -. ., r-i
'N
S -- tb. : ". I '
.. .
; tc -$ ... ;.:. i .
':" ," -
; / ;.. .: ;.... s.. -1 .
.
.
:. .
;
.. f'
"" 7-
'
r .1., ; .

J;. ...:. : ,r .
I" .,...,...... -
--
---- _,
: _
: .'- :..: .- -'._ ___-=-_ __ ._ _. A __ ... -- -- : .-- _- -- .. .

t; 't4 .,-. Trmm JHDl PEMSSliUR.r mumi) JOB I'll1"i1LTAVING ) G.DFF ; M.J.SI1.iAIL.A. I j TIlE X ,,'W'; YORK t I

COllIe Oil !ICltM SAW-MILL .

4 J':: _-_ '-- -_ -.__--__.. __ AUCTIONEERTAMl'A() Ohjes: !! STEAM J .

.t
1'3 SuIt.iryHfi1t'1nuI. EO FLA- -AXDJ.t J
,
Pr- '11\,>' .. 3 vj \ Ca '\\ S\orc. C U J jj ..\. r. : _
S a- '\ ,,) 1. : a..o: a :00" 'lty '?' -'' ;41 : ) IS cow P.r.ADYto : II } c J J

i1 / keii; ,crwjjtIvriJin\ -I' .
rnj1IV4J ; to. o : attend to nny l.m CAPITAL

... -;F : / .Hr,1 Tocdb! ,'Ohio! Tfic .uri i hail.! jUL *et i"tS in his line. He Walk Up, Run Up Tumble Up, $250,000. ,.
lUXUNTLV: iXIKGr.I; :
S t'li
my E.A.CLAME&CO\ 1m.l organized with *
con
i ; in the western horizon.: Twns! the. dose .11. S !11'11', !1'y ; itt- ,, rlnl'nnT I."Ij I.
pt.- 'lr"llt
ill thor of"election! Any way to Cfet Up, Just At.Mf eitiil! for the purpose of mj'plyinij 111* -
nnd thai
day: solitary ofM It\III.II..r the .' ,,
> lo tin-lit n liber- -
t J&otCnaC:15 n courier (rom an important printing Jllatrrial(, -I_ le" A'ui' ( feo yon Get Up, to -. '
-. + tin Lucas I at 1.111 rn1ine. QSZ2$( HarK* n .l.lA.ll ., roMnATIO I -
.i r township count The returns -
-' .. ,) I am now pivjiaro.1: to rill all: .i.rJn for .*OI> April 4 I7. 4lvPROSPECTtIS mTTjV.Jo.t.si to, v of Ftu. ;oifi .
J -o '
I from ciryto-nihip in )Lucas' but : VIGIL'SFANCY : Aln.KSTKAM; : SAW-MILL :
JOSE ,
county "ll of llu-o
tho WOI:1witl.: luatuc t ,s d..II'II.| ,. au.l '1iHainl -- jl i] ""-: t"g "! j..irt _
I ono wept akof had bcn liearJ from *- f SML' wi" : : .\\" OTIIIB ivree.tn MMIIIXHT.Tliry .

.c I, nt Toledo, and the vote of this HI" townthip I'RI..I,. ,1 STORE Irlft punli..od tins cntiro Tn.-uLiry

J J.c was needed to till how the "CJ\&III Hills llihinrvs (triN; of THE pucraZ ,, tiM".il" Iiortofcr cnrru-d oil Is\ J. M. }:n1er* I

i it" ":j LaJ; gone.1 tas.rIirisf i f PI.1.\1 "/' .. 7.V STRT, M>" .t IV, AI.,I lie Montjjoin V.rk. nt" .'i
,, r Blank Furni, Iliill: TirkrU.I'linrral ( \ !()( \ ( \ ..",*..!-*, on th.Hud-ion I nrar tlii; citjr.: *1141 1 1willi 0
i
II At ifngtli the solitary liorsomnn arrived\ fOLUJIDIIEJIOfR.T.. f) ((( _ _
I : TAMft KLt., t I. t\| t.'mLmtd lit
( ( ( l.ni"II.PI.llIilit.
: t. in ( .
Toledo!
.. and I reined his (foamm; !thI..lllp In\ ilulilu-: \\ixilinz Card. lit orifiuiii-ntion'I) ar. j-rvparnl U.>
t \\.1: \ \ } fur"i.1
z- r;, before the Indi.iui: IIon.c. A bi:.: cnntil : ; urHKiiiis' : : : I .list lf.cln.p: !: : : jciI ihiinrof nil limls rt. tliarfh.t. f
Rill! llrmls! lilrrlion:! Tirkrls I .'a-i'-. Jj's,rri tr. Q111"I.:; nlllr..lit'r,1 )
i_ 10 Democrats) anu \Vhig-mtmIie1) { ca;':"-rlv:. r i' I r.: ,1.1 : I i: & w IILv: ('.4(1. (! 1Ii/: :, JI.Isr;.. ". iis-stitr V.i.SJ' I 11..111 .Itftnitic I t; \ Of I < \ si Let''!n .Ifa.! .1 any et..t.IL.h' 4 _

P .; $ .. around him, and Bhouted for 11.e" TH.WS.; Cillk of Lmlinr, Llirh::!, &r., !r., AT ALLIGATOR, n.ORlDA.1.Ir /''', /. /.t .../..*, //.,/* .\: '.'.,j... ...rilt.<, .1 I lontio, Ih: -t lot .,f 11"1";. : tt'M1I.TIoN .\\V.)1II.I.wiii pta
11 1 _ _
I. iJctter time, said! the su.Iiijuy h:.)r-c i-t.I: I with, I .in i :v'(.llo.ico 111-11'.1& 1t 1 in ., .lI"U., 1.I.r.\; I';:"-,(*, ST.1..1: : I'f'O 11 '. "-11.1 OCt"I\'r. l-.ii'.. ,and J i. now pon.rallvknow -
; i in.in, looking. at his watch., w'a-, n-v .r: ; r.: M < ; i\iniM..t: .\. .1. *>MIUY.K. S.I..II.l": : ..'.,Ii./ ..fit. /'ill;,llf 4\ i Ii'dsji to !I... tinclirajni.1, nn, .t j-r rticokjmi. .
t :: t he ,,"I.rllI"! : '. (h1.', /inii, 1.i.:1: i (t'li'H*, i Kvi: i nfl',:u'i"! in tliis tiiaikit: m .lI ictil jj, injit .
\ made by a 'live Iio-,, Fiftn-ii mii.! < ill :. < ;'iIJAlIAM: I, Ivlitor. .. I t-tliiu-nt hUl I'r in.iniini'-tliriiit: nt.irl.iu, in '
; I... .i.1 f..r.... .1. \\\\t\ 1 !-; :, .1 r '. .P. .-/-.r. ;, .,;, '. f t'i'v!! \vDRY- : l
;. \, thirty.two niiiiuU-b XYh.it.; d'vo think of :..;/ AH \\ "11. n.M-t I' / :, t1 :o h llio .a.t \ l.iiyo I'flvliscr of them arc in -
MP.IA : i IAT: IN j:, './;,.,':/ (;..'*. -. .. >rrnlioii in ilinVft-nt motion of thU?
-r l.nf I :-- 1 II I I l.MAV.li: I 'I'm 1: 11'1 4 111.1 us i..nu. iin't oj _
/U"I"
4t. .uiai. jjen fl.kul tl.e 11'5<:11111. I .I.r.ti ill 1..- f.. ...'it1/ .1"1.1.1 I. A.ISt GOODS. ( ('iiiilry, (JII..1 i. riil.n. iu.d Soul!. Anirricnruiiil
M t-4 '! --7 lIlt t tM1tT 1..t. -
C" s tin; hosstiled, iho fxrilidcroxd :\ ;t\ the :\11"\1 IH.Ml'i: U.U'Y: and 1111 !I'' .\1 Nn 1".11;, !, i\\ilJ I I'.MUII:, :niul I'llcacticil; t 'ullll. uli,.."\ 11..ir m..il. h.-ixe !I..tn ti'tiilMo

], "hu\v has: 't"\\f tislsi1. J JM.: !'' \\ / ..l, ii'r >I..I..I ,. lo tilt- l..III".', (riiilir; ( <, Jrllirs. I'irkr' ir. if. she' I II .1.. I II -\ ni ,- lion;; ndoj.lrd; ) I.\' luiulrr iiiautifae'tniir _ _
nnd tin-li J,' mil .-. l i. I inr. fnnc 1(. nil oMn-r ,
"G.'III"'II." ui'lii-.i the kulii.iiy: ; horiomm IErtIES{ ; 11.1..i" until 1"1"1.1 | .iI4.:
_-w. "I clilOrlII'lIIlt1'r.i It went titlu-r. : \ OllLE1XS & \ \\ \ : ..,../. Jif/it, il \\ 11111. hottit.i 1. .I.il', .1,.,. .,.1"--.",.,. ] 'njiiti; I 11'lil". Tilil.'. : 'llio following; l letter ltltt.| tht gpnertto '
'I.ut a.Ihtio ,. '!"' ( .11'an ii ioti of( ,.. who I Itt. 1
; Ili"l with i iiul\ "- "' -1 not, to Cul"\\ .th'l |> II. : l'Cml.ill.
:- \vttg; ; or I >\/uOC'lIt. (I'lll\' bc.n *to t kn U. S. MAIL STEAMERS. 11.11'1"1111% I .;\\v\ tl.'I I I i il..il.I,. nd"pltil uiulpirn Ready Made Clothing, &c- Cl.i'i-t"i: < >iii I'-' s.. VuikMiiptsVI.itv i : i i.nliMi t Mill : u.ill. -

with tho fcpeCd] of tbU ',-ro, hys, .lhat) I I uiI.-.1 l I.:. tin latv ,.r ui.' l.siu.L- .Mi M. I Iluti-.ox: (. -(: ." ( <-n. I "lia '<-* S
_ '. 1 1 liE i: ':Inn.\I: i: s f'llIi.; \ .iipi--ise.- .\1 I for -,! .11 I tin "P.IinMo:: i /. ir lustI I' \ .\ : 1 < .. _
forgot which ; bat, cn'IInen," roared the lMllhlv, :Nl'W Oll Mtlv I ninrtili..in.. d\I 1-t pailir..n < .. il" ill j .il l iii. inl 01 1 ( ,11.1.1'.1'1', "- a,"h. .!' .a.'.1 j" Jlit ,.. I hi,,li. \ ll'III.IId FlnnnclJu t tt tii i..III.l I -"ill'l.dn..I| l .f M>II, ,u.I.] ill' .

... vxciti-d horsemen rai"inin/ his saddle andfiantiially ; Ji'i.l: K.-;: A\- .T. :-0. "M.il I: : : l l\_ I..I.\"i\d.; .I .ill I I I,'II., M- .l I I I l.4 ,./ AW )l, !tt. llllrtlMM.,." ( t\\i, LI'In. (. <.ty tint ;it jfrf.r". w ..I. nn! more tlmn nict* ( .

( c.L.L- of i *. I l >-: tfS,; : : ( I 1'I'ld| (. I lilt ,(!IL plvunotl with iu ,
waving his whip in the Jiirou :O:1\' ," I.il' .I: I: '11"1'1'I" ;' .1. :
a .. .\' / I'lnuiHii, ..,and .liff:, "/'"rn/.Ioiun.it, --. .- I Prll t I.-.h! .t 1:1"'I.ri t' ,., |1.:1 (('nn".f., \ f<'I it "I'] on I Mimll .triiiif
-, \ mav: j just rest sat'sfl: : CMI one pout : KAL nl' I'A: CAMIOI.V, ".111 I it will "-1.11\to fiiini-h!; .tir'i a- wii I : I. i lat If f ,ir..r.I-.l "III.IntJIlr nlmnt .. thick I.
.j -. All ILl call at all I the iiitcrtii..liat ..iiiU Cult.; 1, 1.11'r i FAiM IPA 1'JN"rAElfffJI.tfll ]{ c. l 11:11:1 I",
tJn't batti: hoss rIll :j> ,1111. I ad\Hill.1 1011iii time -* ofoiir 1li"l a I It tinc,'r, liidi nn- niu< It iu"r.> tlinu
l.r..I. I 1'iititr.ns, ,
r ..._ T"lrliII Tniui>a. from i-w .lr"lm') nn nal i intMimf.I :n-id d..II.y I dihtiind j propagateiil AIi.u.fi'.uifit\ i -, -iitiioi-nt, : I I.. -11'1.1'| | llio In.ilrr. Vie .
I,1.f1711 I mi.I, .1.t.r:u 1 let .1 iipt.;siti|. I ainr ,1:1\. ".- > .-l.ititi.il: int,I"I'laI: ,", ""I..lil\tli- 1'.II.i.1) :*, C .jmiT., cut( ?."I') f..t ..1 lifiiutifiil luiuU-r in 12

--t 1 .. ] >OES OSL'S SIILC AX'ALKIXO Isui- T.nr ',' nt '1.11..1.1.| I K--y 'V, I."II tin'10th d l.-i.I I..1.iu-i.t" :, .I I ill-, ii 4-iit i.tt. iii-.il I.-...-.... ..f : l() J'll I I'.l.-nil--t-: ., H.a\\N!. !1I hour"ith! sin I tiling, Ir.* tliitu tie ( .(

\' --- CATE 111: CIURACT&1tFo! MiyS that I; au.l 2711 in-.t..; J..iif| -.in'iv ..l.ijs.Foi .I.' M.itiand: id.-li'ily. il"-lt!", 1'lli"II.II: l I IIMk'f-I M-fvi-5: w..1 I t i ic )..\S n thine xiv II.IT<> no\.rl mu\l i
flllh.I I I illf..rllli.H.t t liciiilit or >.' n.il r.nl!. 1 !,. ,, If I- iintrfor time.
4 those: ( who-o inotioni, are awkward yet cay j :11' Mi'.Kth.Hit 'i | o.i ,\ -ti 1ii. : ; 1 u.toini.! tii. "-::1 C ;a I"\I' u'1.1..1 our i (> u lunc l < '
; ( having i-\ctlriit! ac<> 'iiiiuii.nti i.,Msu ipj.I| | % I.. .iii t I'. i iit-i, tl Lis o our f. lute i! t t. i iiit.-rt.i i |I'....diiijn I \ Sujn.'U'K'i ", .> Iitl! I I.. 1..ul.l. 1..1I''I| \\ nrr Mn .
k .o ]IWtoiC'hl much ( flici<:ncy and po imenis. .I.UI' >; M.KAY.ir.r.. \ fltIliui iII.t; in I lh.- pi,.-|. | :it S ot I'i. t tHoiidi.it : 1",11":ollllll i. :. I'olll.tli- I 1",.S nti'I 1 Iif I II 00, ii 5t4'V.! > it fioni liI.t ha ton iiiile |I.r ?. "n.1 l lrl

of ihaacUr: yet hik j lkli"h! ; HIIJ ju-t injirofotfioii I'aiiipxi.| MayJ". I t. II I I iiIN1vt'EE : will! in all ii'-'n'i..... iii.' lin.' to tit. ,t'.111-, \ i.lllil Taliij-.i, > "ii.t.iltthnn.inf.t. ,. I I.e- s1 .. :11.lln I : !, T'.tltdK': ; if nf> in tt te 1llt.f tl," titulwr..t"I.irl!
,, tininir .irti.'Io .11111.I Z".I..I.I..r( m.1]
ns Illey Ix-coniij refined! in mill I I. .ln-ati' any n.iMiiiioilnr.. I would pr'inuUlli. i : | I 'i ltll l.'il'l.nlis: -.\ <-, I lln- : ''at 1.llr.I"1 ..r II.lllil tl. log*
11.1 *>'!'n-i-t ll">li. .ttI.l \ill ll..lkito .| 'l.r| I lllij I limn ill > > -:
/, will thfirmodcof i; 'cntiinjo: Lo CO I ''nd'ngly : 1 i oiniiioii ,-.1! of our oili/-n. .. '. I lon.' I \
n''I'| li"it. I
( .m.l 'hI.a
31:\ \ ( h i. !Inn-. it th. t I I..M. 1'.1' ( I t. ;,
4 l iinj>io\'(d. A s-hoit anl < ui\ k : litirtifitiiu 1, a.l".I..II., ll.o irrrttt itt.: HI ,. i "I l I I. I J t'III..I: ""r*. riifrifuUv.Jlv| :I :.
| stll'| lA'IET ,. l Illlll III? I l.'ll!i .Ii-- II .rl..I..I. ." .1.,1 ( 1ra-k; I ,: ... -.,
.1 I : 'I.:
1.lc.: \.1 1i.1 V. .h'ai"ut I' .\ .. .' LIII KFUU.Jr.I.oiii .
: ; I 111 t'
indicates a Lri-k nnd active, but I al lit i u. s. : .: --I. u ID > i Inn" !'I f".all"- i ,411 '
.nII f I"IIP.I'
: I it < .IUIIJ|.. .'..r f f ffi f>i l5FV. !!{. / r r t'n nt r !i i.ills! Tcun.'
.
'tuitracted 1l11iuJ.] w horc-as thu who i.ik.. 11..1:1 .1.-| al: -I .,1 ,.:. ..:l.i: .1 I i. .rl;11' I ..ijor
: I
c .
: .
-O I I..II.% lh it, .-ff.tt! IfII.: I. MicrosfuI in, t .. '1 t li.no : | 1'4
'I' IH-T 11 i-oilh.'t-i InCoinj n-iv. 1.r.Ia..l :
i .I.I'a"i ': II. \ 51,1" 11" : i :itiiT.itn'i READY MADE CLOTHIHG. 1.11.1.
IVII:; ".te1's ;:\'lIcrlIIJ have IUI' I.I.Z.. ; vet 4 ;f-Zi- 11\ < ; rnt; 'ii\sin: ) fin .ii-liiii/ a t.lalIiund: tt ..1 n- IIII.I.I l,.'"' : ,' | : l"th, I.:... lit 1'iril Alinniiivl.t u tvluili i. Ir..1al.1 !

iht-ir &ti-i l L" slow, they will m\:iLu von .. : :: I ili' 1.I't..II.I", ::1'! I n.il. w .. '"- .ur UI.I.II,11C "ilt.! 1.\1".1 | \ 1.1.1.1. ( I '.1 :i!ussti''t, .Ij..rl iln-.I in tin I <<-.i.lili.m..ri..n formtoUr
littlo \\lnlo,: tlio : : 11' 1"1' 5..1 1 'liMith.i11,1 i: % --, \\ ill Le oiii ilit. I lt 1 C I. .1 lsi- n.i.s.! to the t ,
.r piiatirely |I"lrc"c; (.- who-e :;: : :"I"\lr I /-j"i iiii is'. "I., r C'1.1 VERY IMPORTANT I s'tt". "il". trrcally t : to Ill lit '
.
of tin- mill.'I .
stop! is long ami quick}! ; :ui-uiuili-i| now -. into I M I.uutt.--: k -t. 1'nJt'lii t l..il i .\ I I .
ji.r1jL.mIatIv ( : : 1':1: < I j tMK.: I ,'1 ", I:' tr.att" I".,
ts
& : 1111
j d 1.-1. : u.nsI.iititi.-is Mill.iiipiiiiniriii. !!. il" nil tlse !
/ < (
\ ; 111.\1' \\
: 1. rfflf
iniuh :'".! \ ,,1'! their tin.uinki ; th. T 0V( ) \\ 0 3F r K A' .
p.ismuot l'a": *I'.gf, :II'I.I tt >'ijii'd. iliilln.i t: ; Iii.ui. 111I' I I.- I.trv-r.-d to I II. Hats; i | n'i'1 ,.1..1 J'owrr i,f l: 1...... I r ri

<'onijn.-tilois: (.n tliu highway of Ii CTIIt.i! :, ( 1 r.:,litM, at Aiii'Mt'i! ', 11*. ,- l.ii'lit'lf 1/1" .{ (51V y flit i f t1! i I i- .ipal-lc ..( -11\\ im; from :.ai's.i I lo |,tn.'> ft iiI I II -

lieads and] i'1an% too, will!! jurt.-.ku <.f the ., leave T.unjn eve. I v )J.nI.tv I inomln: : : : .- 11'.1.1.: ..fV....in.iiu \.1.I\o ?heath u ', ;jin.l i. .1.1 f,'r ? lt"Tiir.M'.w .-'>. -. I

!Inc: fair re-wiling character c\inc-d in tlucarriage. \lallaIH'I'\'r': : .-.I.III.I.III.ril" .; I.IIIJII.1ST l /.1 I TO Irs.x(7'Ii.. --\ ,111:1" > "1'" 11.:1! % t j... th. xml, of lh. in WINES & SYRUPS. 5 ,: : YIII: nriTi.Ais.uvMir.if.: 1 11 f

\ .' ThuMi who si.f! (.r ilr.iw th'<'irliccl ,'. K.: C'O'( )rii I ; :, C"?nlnntr.Nov. y lMl I '\ I rlafl...i- .1 itt- I will ; t I" th'l t i.n..li.a.an"I": th. In .ilti\! i, cnlalion, I 'url. M.i-Ii-ii,

*, drag: ; and drawl I in t\'I i\i llill! ;: ; while HS. i a::,... :ts. lyA. > ",". ". ... .. Pr..l..it. of IhillMHotuli4'.Mint : and ".IIulal'! ,.,::1.1.1! l tin-, 1.I"IUI; i lnii<- -1..1'. I/a'. I 1.1""lf..II..1 ..u.I.h.I.IIi.: I ( '../|..nlI I i-i
;. .
those who walk nr.h n -juinjjiti, l 1.sui.I. \'. I'1.i"is I Ii.. f..r / I ti-inl -..t 11"1"1 of f: .1.1 I Ho;i', w I lio, i-njht ..tin, -rw i-- li\ >. .. I 1. Iii ..I of .11..ti..r| s-ash-I IIli. nixl) .I.l| f..j ::f irrut. 'U"IIu I J
t : ; ;:. ; f : : .
I. ollx-r !
', r'IIII < I. I of ii<-" < >ni ity. ,
AdnuiH-ti
di.--haii- Ir.'in. tin .p''ion .1! .il lf ni
; \
J ill ;step aIsumid in :i iin-ntal: sii.iji :11I1 1 "I|nin;:. s. \\ \H\lllH\ thrt.it.I: :.- ...f,1 I IN.:f'I'r!!lit. o:', !ile- I *.i.1 t 1'1 11'111: .\AXI I xi-i'iMX I : -:l :lr. t .,:r..... I .\ IHil iih r:.; I. i-juts-I.| ,\ ,.?,, |I" ..:.1)

Tliorf.h'" ,>walk i> inincinjr, t th.-t ti.Uni.l t\l, .,.. l pit-' {'>,' |o.--.l 1.1..1 I..1.1, it t. l 11..1.1\1! I I l'iio.1', I'init.Tnlinvi :' .11'I": t h.r i:.' 1 t. ",IH>. sits-I| \\jili n -J'i liorir \-tlgiilt'' i

-d J jiitilii.i.11; i an.ly, if ever, ncc ni |.:ii-.Ii! in-icli, -7'.I..1\ \ F////.I-\ .L.l ., "-'il' i U: U:"HIl.lJT-i'N.: : : "--r-! nil-....uy f.. .- .-it.1!; t'-r I < '
whereas tho-c ,\ lit) walk cauli-blv! t lh.it \ : t.i'r: \ii.i: : is .\.1"i ',. J't I..i. """. no |I''y.i..jal'! ,iior :n-iy i.th!s. inlii.Iual! IiI .,> b, a:'1'. M I'all Knirm: aii-t l I.il..r'; ; Kiit-inr-t: of frr>fik>'
J *, lira. (?.-./.. I'm.n;. i. 1'r. (jnrri *. .. .. I us. ] 1 fr iii 1 inkui.. ) iufoiin.itioll C.iu.l-! K.ti-tu: .
"
:; I. I r.7. ::.T HI ; : I. wilo.11 ,', | I IIMI lr-i' I -oniotir '. Tnl.il'-
.
,
uIUraJ.r! arc jzL: what thvy :' ..r t 1.,1 h.. ?. .<..,' .'. : \ : j.owrr : <
i-j.| utf Im irarf 1.'( r' // HI. / / i of hIKhlt.:.! iz'11| .si talec, Is. thei;...I..r! r rI .\lm"II.I,, :1.li". ., lir. Tine nixi! t'\ li..I'r I'.iI.T furni-linl) tiintlx P
Mid on for HIM.IO! lutw.Those .r.( ;: ''n'ln -- --
J.Ut liylhinjj < .l! t ;
> en! u tin- .
np'i I
.i..I..t : .i s: 1'1: S \,7/J.( r.i-i- | : Nut, liUstits, i. r..1! \\\rr-\ r..1 f.>riiir 'I".tli i'tia.
why! in walking lull! (i''III si.lo ti. ,i.I.-, :-:"., : ;i... /r.I;. ;'ir*. 1;at- I.-an, 111.111/ .11u I. 1 It I..:, no? iii-i!>!h. 1 I.. tli.. r.jht: 1':1 ,
l.tk J.iOcliu-.ss: of cliuu 7..'...-... i '../,,r'. 'a.ai.li./; .,. .1. !';.*. 1'.J.l.; <. pril-i: : l\' !1..1.,. d- '.iind-. i.:ai'i-t III, ) .1 I l.i.I.I..... I :It'I.HII.ly 1 Ih'.I" iis-. \il.I 1'lw.: ati.l "I.\.il'al.i .n. (.r S.
.iii-l
U-r, ] :i.Jo: ioiw.iy v '-.,'.l.1". >../,..,... s.-/ '*. I'-.,.,.-..".../. .'.>... .f{ I.I '. :\\1.I.: : .ol\1lnl: 1..1.1..1.1.1..: ..1 I Mill.I .: iviivVuM.N: : : ]l'i-ae.1"I ". ) I.llil-lil,4 anil '' ', flrli.I..1 I giati tiir p

; accouh'nj: tu ciifuai i st t.n.; "-<'% ; \\li.-n-.i< I I r/Av/ .// ../1; a mi*. /,'/,.1 I I''''" 4 '...,I.y. >!,---s-.I. ti -eitt th. n T.! ].|-'\'.-'I Ila''I'lil.\, !.. n I h.s.-\i'reh-s--! ; II' ; <> i-i.te'iisvI.
'fRI'f'I' nlliim! I il.ii'.cr-. .f
I IlllIsc110 t::iho a l'ce line:, -tit:.t i-, wh.iN! ,, I n.t,I ,>.., /.J" j .,'/ .. .il,..< ./..... .. ,r;:/ t'i fi.--j?, wit ...1 .Ii.l.iV. And :.1. i-. .\:.. l.ntu th:. f.i-i., U.-i ini-t; I. [-i.<. :. t\- tf\il.ut| Lt.I: liv, .imtI. I "' : : e cxcryI l'oiii|>< ti'it! nir..li.mii, .. nrr nt out I.. put nivnii.l
.
F ncithir the, .it llt'- ,. -, .:1 : , ,. i-iitill- h, : it .1 .* !I. :1.ll.1in. .. ...t in ,'riti"ir? our in.ivlmnrv, r'Ini..1 ,.- tpusmr I
Lotly IIIOVCH t III li;;hl nr I Lfi.Itit r. ii/f.i.' in ". ff 1 ..II1' .11.1..1.' I -."* I ] t. .liIaI'1Ii.n. :ii-II. >- 'rl i.in ho h.-t- iti.ft :> >. II 1i I III oj. \1'f1

( stiaight' fut ward -!have a .\>rn.- j.oii.l ...,.InnM t l 1.\' iu.i.ili..1 Mint Mn it- .I.i.,, /1.1 dfiuand" i t r ..1V1 si.". :. flI'! :1.1 t '.. ..i.1"I ". :.lliral.ty: :lbl.t. ."
.
i I';. !1'I. tf .it-i---1 l.it lh, .;, ali.. \r. > l4ahit fsst titr *-.Ii itt I.- )st-hinor
:M I.' <'\ of ttto\e.iii ,
iti !
4 ; dircittu-ssof jitiij.iisc, :iU.1 1 oat-novi. ofharactcr I.a,.il..I.! iiislss i5.'jiliil.-d,,t withi.-i tin:: r,'r I fiititi-inl I th.it: I.1"1111 11II.." t"I ',Il! t 1'.1 a t \i I in : 1.1111: ,-r : hunt. I'l.iininir! l 1.I.in. -. :Iar.Mill'I ansi l M.: ..him.

.- I ; those ;d-i! ',.who. Icct I u/j nnd"own .\ VVUCTUNV.. .\n\ l\"i\ t. .i1.-. :II.i.I.t.il.. to ..l.-ti.\' h.i1 1:t in IM-; il! ..!'ul.Irot.. I. tl tlie I KI': ;l'iili; .. r\. in ;L'. i..n :I! -.. "$ t

_. / .: \\ t 1':11 tlcwtI.: !.., lliin"\1&: u.. hiwu fl' MAIIi; .\ I: 11; m/ol\! 11.fl.: ., Iitiid:1| h .iou uM.:.1 I..IK--, ; f..r .1 JEWELRY. :---i-..i..l nt's-i.I i.sn' I...4.J" -I _ _ _

!: cvciy sti-ji:will: Ii.ivi-; many!I elll I'UII\'JU'I\: I )!:! 'I\!( I. IInlKt :.- \VII I 11I!;I 1.: TllLh I '\''' .1"'II,1 :t.1 > -, 'I'I.ti I ih.I.I i i. ,iTo :m.1 l l'nlli' f.-r issiiiaf-t.'i; i.-., .ui-1 all Liii S re1)nti1.c ; ,! \\.iii\ l.hi I .. I 1,1| .,.. I I'.n-t:i I I'in". 1:1: t 1I: :>, : I ; 1,1, -ntk. :
ln:: : ii.h lawi.--, in hfc. In...niof !uii r-I.I.-I.r' I.\i .I ii- "i : 1 II. 19 1. 1S- I.S : I': 'l) I : : I:
;' : KI:I.l.V '.1'| ,.i. ,,J t Jhll.l: ....1 t I. ..... :-i.-: f., Ci 11"1':1 Fir.r 1iis-: \\ iLts !ht ", 'Ii.; ( .!".>"'> .II,1-. !\!ii,> ill *;rrit '"IIH1"'r., $ &
('.; ; .f.-hnrictcra ;1:1.1 fdill: '. Th-iM- _. .. ." | ntitl hiii.iuit\. 4
1'1.! : -.. I I'.,. -- -- -- | ii' I. : ; .
: .1:1' il-III' .. .\1 .! fl : I'.vrlNrtt'Ntiiu: : iuvn >xr.: MII.I,
\:1 tII" "Ut.
I.n>, who ui.e: a.l.i :\.iikin-4.: w ; ,1 I I | i- j j"! otr
apical
'! \\:\TY 1u M'AKVJ'j : I: .1.1.IX I TO/ .x'or/iv:. : will: -4! ij'i (fl.rf".r
tke iiitu-h J'7I r" < ,1 I. "}> f-r ll-ni., i--r-i im iI 1. .ni.l! !! of t..s7.
nodUs \1
': ; ;; i rvth'u .I .! Jil.
jMraLiu cv.iJ .
: i v i: n J o i i
: >.' Sitti'li$4 iii >:i 1..1! lir.I %. in.u.) .- ) A : whiili ii..itu--.I! l.v .- -fl Inili.-r.
I I ( i- t--t-r :'
d!he and !luiii-o I uix 1 ( : H\TP. i : : t"I a '1111.\; :. ( .
: !hj.uii.1 ;"Ti-it t ani'ui'it t,: i.. Jut ; u. 1ie: ..ul..f: il .l-v.i.-,.. 1'11'.11 \\i nppit l.II..1 'J"ln I. .. .
|1.:11.1. : '" Thl- i i"f..n..1 :.: uill I I >,'u' I .I..r.I.\| I .-- ill in I !1,14 nuntrx nii-I! Kill.--: /! [irtf );> /

ii-v.-Us.sst.-aiu: in jill tli-y in-l:" } i'I.: ..-, \.t -u-. ..t"T l'II..t.' fca'ii-i.1.,1.1 ... !"- ,:J..I. lil.; v. .i-' ::1, It.i I tn ll! I i"11." ,tn', t ,11..1..11.:1..1..1| i nt .. ,. !. .'. 5- ,11 II 111: I Jit i-ml Illtlll.:i I -,..-.1 1.| ..1\|_' |-.1.1..111. ..) ,1 |1'1.,>. "JOSE VKJILTMI 1 1 I I i-r .,..,,...!,,! I Iil? :ri.1' iii.'i- cril iirtin .

4- 5 .utnjilUh: litjjc! : \\lnn-ns lh-t! \\1 h4; w i'k T-l'-, .1 nt.-.il (.'ei,' linn., :1.1 \\ill I.II.Ih.<- powri. of.m S
t'r i'i l lit until-. .li-i-a--- ..f (h.' -kir. aiiii iit ... ... 1"tl"I.". I I 1-1.lf.iol .1.10..1.1.: !: l.lli- .I -iIiI 1..1. N'-v. s i 1.1(; -'M-tf. I .
; -\jn.-ii.l: :; lu'.lc:! ", tu' etight:! in w-i'kii! ;:.,:, ; nil ..u1.tv. .1... "- .. I 1..1'.1. i i \ \ mil..1| th -:""' 1-1 i.II. Iarl'I. .

wil! ll'COIIII.i"1!: giout ii. -u11'I: jib. :t huh -.i.t: fl11 ..il.u'f iuinr\. : .1 I I. MCI.ltV: ; !! ''Hi) >I.,14:" {i..i".I",1, .iiviry t,5!\ .-t.j-Iit. \ : l fiirui'li vttur! et!I 1c4 a-f ( ;ri't Mill t *.

t. 'trcflghi: buth! m--nt illy : nd! 1.11 ,,.iccJy.-: 1.11IITI 1 : ) : \!: :./IUT. ..111.1.. I 1-:.-. \ 1 I. -..' ; .\. c.llillotI S _\ I I( I _' l G I l l i! \1"1 i "L lih"1!

I In i hurt, cvoiy! I ill.li\'i.lu.llila.! ; 1i! onu -- 'Ih.-ri-I i, :til )utl.jt'ni.liit.. : ,-' il.III.1! ] ;Iii( Io s s i I r: i. v I 1.\ 1 I. \TLtE' ( lE ---
JHuli.ir 1t.Inn *, in. .."II.!. 4.teii .% 111.4 iij will, -- 111.1'r..i la" ::tc :iha! ) ( f. a'f
,' ino.K-% f m'J\'ill" \\ !Iich vut'v. a.4ordi .-- '11.1 tit ,11.I..I. !: ni.I! wlittli, if ".I i r. f"III.., CHOICE LIQUORS! WINES Jkc. .\1.1 i.I..II.f t 1.s-i tin; I uijtuio'ft> to lii-'ilth.I i th. \ ADVICE TO YIIUTHm.t l"t.li"II

with! hi* iiKiit.il: chai.ti.lt: ; *> th.i',, iliii. litnr. 1..1.,1.\I.I :. t h .rl..iI- i.li.ta. !t.: n ill ,not i i.til I" |I''i''tt-nt. .1.1 ,,\ ,' \fin'.- in...\I. TlFj 1 I i iJ : -

:. to,) fir :&, you o.iu *. '; .-:l..h 111",1.l ..., > oii .1Ii I I..In iiiiu; ..itl li.ij-j-iii.--) .. loft uixir:.. t.. ;I 1 .1 iuI ;i mi\l t Iniu Nnvrt\ i;,rh.\ t.titih'.iikftp.-i1.. I \ill .II! 'o irivc th. I.. \ IiM \

: dccijihvr! s>a.-i! uutii! me ..t fh! .ir.utt.r.: ..a..1 1.r..I4-t.-.l, i::-.ii.i-:: ] :ni.| .1.1 \.i-i.; ,,I t. kl."Wll$ U.t.lllt ht.I'.l-l- tl.tl.i 131 HIM l Ot -t t> I > I; i; i J: s T I in \ s T I r \ i: i J: \ T s \j t'itt'\ S\a\ \
.dr.:! .-II-M., .'. I \r I P.: \,11F1.: : i I I tt: : \i!, ( J\\\ ,
-' .'- .. ity.A .\i! : l lN > ANh I'Ul.i: : | ;s. .
I Iw of ti i.-., nl I,. M i..tin. i.\:. h.ivt -: .1'I, Ii\ in" .I'TII .
TUB AII.\NII- TIII.II\ \Ir. tu. u |1'I.i' II lntny. 1..1 :1..1. V till.' ,,il.I ,.., -r t ill. ,-lit lllll-trt.tf niolllhlv'ii. !
: i"v
'II.- ..j"I" '1 1ic .' 't| tin 1 ., >. \viiKur.v 1 : -- .
iI aim -i.n\
jr :" .1.I
I" 'j'h." .. | ". v.t..j; I" \ti.! : ; :I.
|
rliY.. Ticld nll.1! Kn. "iu-.r 1 K\: n.ttill I .... ( C' : : \-1'1" 11:1.II
: -', until lh. liti-1! I tho '!
v *
Ilt'.I't" II\XII\ 1'1 i ::n KI,:; : : : : :. 'r.
-it
leaH: New YOlk for E"/II.J: ] in th- "!"-:III.I ti.I--!. f.1 >tr.i'. .' III 1 ini-ii.n.tii-.tuJ.lo/s..i., ]Is, (:,l". -1 u: : 1; (tltHIXtlm'.b'lI! : :is: nULESI LTII\11 II\ I:1'I

i.r tn-day, fi-r the ii'iiju.-.,: of iu.jkjiiij.irlan Ii.:lt4, a'i-! \':iflf.8r> in h.< nun'1 1V..- ,. ,.,.:.,. I Half I :"",.. I P. \VI\P.I ; U'holl.iniiiitr l iiJxi'ttt-'iui'Mt. till tin', iii-w *' i : ii'-: 1 l.i: aM'tto-i' t.i it-. I-I 'I.I ::?Iri. tiiit, wM.li. I.I.

'. viiuiits f., J the! .'. .!7. :-4, i'J. ..f Iir. K:> 1',1 ...uJl j '.. t .. :( '! tXll-A-,4-. .\ 1f-. I Ml-' lll'>'J.holtld. L'IC IIU.tZ'IC\: : or iiiiif/rti Ji.iv., -slr." a.h' ;-i' -, it .t n. ul:ili.ui tf n. ..irlIOO.OOO \-
: r la\5n.j Atlau'ic 11. ]T" 'i'1- I'loil"t" 1..1111
: -
: t-
; .... I nillh.irnlt
u""i-"l <'UAMI-\I .M'IM: I:> -dltri-r.: 1iiiht; : .11 :" r it -
.. J JI th fl14.ai.in i ait'itf'c: : i i.-.ti't.s' i'\ r t.iil \ S"> Ilt'I'IOI.OXG.I''Io.V' 1"t
.
'
.
r.i1i in the Sju .! ;". 1J. tak--: w.tlithen I 'lliii'ifoitniial t .' thin .-,I..t..ll.l 1 e'-.u,, ., f 5.-.. Ai.r.i-id: PUITJ: ;: ..out"mi a ,-.'.,'I. v.- ..f nIl!! it.-n an..1I I

the nio.1.1 *.f :, in-w in:u-hint1! iuvriit-.. La hhi i i. -iih4.! t.. I.ti.! -r \i :..1..1 \5...r. 1.'. 1.1,1I: I'iiu-- 1:I rLOflt,L :-' 11'1''ri"l' ( .v ji> 0 i, h A I 1: <) ////v: ::1'1..I.f'I'I| I I I \ I I. '.\ I. 1.1. | A I .M! T t 1.11'

,d l :\Ir. llitrj f..r t. .| L.tii.h In- :ti'ii-l-*. r.n- -; ic 1\1: I 1\11.1\.1.\11\1., : I | ii.l-rni-v.- a I I.siti. r
ty :in. jri.n ig; "'11 the (-.i.i! I. .r > :; plIn. mil : i. m.tr --- -- : .
.
.
: jinlfa1.I j. lf.1 1.)1 M.'AITV.i I \\ lll ld.ioi.il: : -... -\ .." .nlt |I.rl.i. .. j rii., ...ii..n! Ii..:,, "-\[1", d.1 s. _
:
: Mr.nt. ,
:
1..1 .
which i i" li.l t j I"I" ..:; I'Vl-il III i.;. Omits I \'. il I I. .- ,'j,4' tj ti,,ll T.u i.a.; X"I I t I. .. :I':.',., .\ s-tIE-. I,jI.. il I I.1'- i.sIiti1th.oi anv. .
ur any th it h:ii before IM--U. in ,.t.! .. Mi: i .. ''I'II' .- i.,1 -tii-t'v' i-otttid.-'ittjil.. I:<>.\ y ox "i in:: & 1 MAV >v : hits i.'ii I
'
1 r.tir.l'ii: 1.\1. in I h.. : tst 111L1'i"lI <
I < .j'l.ir.fi.-il: t&' j".I Ijj.: .. Hh"t'l'\.1! in ol.siuiin i i. Iii: .1..., i" .. 'I'.r.t. ni i.j; {
;; the" great di:1kIl111.I.i1a:] oiluili I ui.uriaio' i i. unfruitful nnI! Ir-; -..:...- .!!iI.i| :.I: Irr Srlimiiirr: I.lilr.: 1'r.imn, \ I rrlc.iib.' .\.I.1.... : [I....inn a ...i.; ',, Slit ;I."I- .

7 no sought to oxeii-.iiii---the triin i.'I lit I Ii.d i, <"in, .'.>.l l.In.. .'mix lullii *. yriiti'int /.->. I I( 1'.1:..- Ust-h-.ti.-i: I Ii.iu: ti'1" i ..-. I' 1 P. IUt KP.PIIV.: : :-I 1 n.> DR.. A. R. KINKELIW., J. )1 ii: l.I-t'\ .t o I., (l-ul.li.hir'. i

the i-al.le! the "I"'r'| ..' < ..Iscl.; ,..1.;.'". .1.'.,". avLrit l/,. .itrill I il.m- .I.Ii'i'-l! ; i i.-i- I If,.IJ. '!.I.', ""-.II\! I 0'1.11.\'. T. :'! (.tn'. 'II"., .' .' ,r. .< Sttitt ;I I Iv.
1 f !: ; Aid
of
by 11-11:4:; :an illin.j tinTiNvI. !2 I' ; : ; : .. Aiits (,'r I Ins :
Ni.
,11 j' .fl'"I tr. ..i".1. i-t. in i ( .1..1.r .1 May J-5. I I". -. 'll 1 I1 I\ .

!. Ttli.. lie h-i. < .l..iu. bv the tt*"% <'.I r 1 IDIDll: : : ; :. : \ iiMini'm l Cli-,1- ,.1.| ..(i.J.i iV/II..tI.LII1I.l. J" .''/.", .s'/ir-.wii1-(-.J/u) < /./", (',>.. I
.. --- -'- "
'vii1.'nttng wviit! :111.1 I ino\ ('II I Ii.tl.n. --.,- -
1( 11 t "'.0' t. '.
: II.' who jta--- hini.-lf iiiiliiIii! '. ; I : l-. IIrl.\ III I N.. r.TI i % Vorl.
| n..11" rw
k-Iicntc thnt. lie <'\c-o''''' of a hin;:!IJ .nonn.boyon I.I' I I.INS Initinriit.. in i\-_ .,.li.1! ('Iri.I..1I\1, : ihihonor '- :I"r"' i: -t. ;s 1 .v -u--: 1'1 ,. -cin -. .MOFKAT'S\ \ I.l.t., "-. f'f'nl. JUT < 'opi- ,- 1),

.l any gm yen weight or strain! j.i.hlu.: i ) fliI t 1.-in ;,". ii .on I M.it.iii.inci. ,.' .1'1. -- .
,
/ llP. 11' | i.t t. '. !i.'t--: !: ; .'. -i" \ For 18573iiss.iirr run rLoiu
:i-- instant; ino\viiKnt! of tho : Mratu- .I I -. tliat I th. -.-.-1\-u' | |III'' :.*. ..tt je lit- 1'1,1 Prospectus ll/HtT.
tj [ \.1 I H. -
le.1;I" 1 l' I 7: |11 I fj
[L r 1'.E V ILLSVuv I
-, ill I.
\ in.-ttr "
S aid the .
: ccuics! v\ifty; roli.-f nwded.! .li"'I..1 .i1 ,
\ Man I ), .,'. ( I''liU t hi -25 to .10
]
-1I-1 A"tn.
oiiiii; i.. tn. tv .ld'r0 11.1
T The aiijwiratus too, will aj.j.Iy its own m mhrik5 from ( to' 1 .- \ :' : \I ( iiM I ) .
-.it- 1.1.1\1 on.'. vl )
; : .
1".Iil"11 I.
( should Noce. sliest ii21 t .V 28 / /.t lime tf. j
I :, break be 11'CCIrU.tll1l.inltun ; .\'.- 11'1 o.l ii-.it ion jii.l i...iH.vlat-iliir! can i el"i.:: \ .- -- ,
"t(1T. !.t 1'fri".1, \ o". \ \ \\i\n' ;. .
Til, : ith'x! !
a-- \c.i. 1:1:1' i i- I"" |1.i..li":1 Ilftl Ji'WtC.
.-- -'.'- -- I I'r. K 1 :i 1, lILt '.', 1-i.I'lw" I..,. 1..1 fI .,.''I' j\I \1 h1\l-i-I l l'i! ri: 1.0':1 :. .,II iI i- .! .t 1 .-l>,ht 1.11, >* thr. ,'.. ...1.1; I,, |I'I-1 I.ili.ssae' ,- .
!
THE L\TE-T r.ino -1'/1/ hidvu.ider I Mir, 1.1-t tW.-lltt' t \\ \r. it I lii' V.V. ( %.,,. I I r IV--| : n. ,-. !f\: I '-'" \ .I I it!\. I 1 I..l'tt :, I I. l.i'r isti-! i. .1 I.-\uti-l! t I. l'"if .i.t-f IIr..w I /.;.i'S -

.. $ on tho Avviiu.\ this UHllllill" rr''II'. Wl'lI'0Il1C113tlloriI3c,1 .n. rofTlllli I ) AM I) I IVTlUT..-. I'hil..ldl.lliI.l'l. ]l.t. till l.lil- .. H.. I- "i 11..1.: .f 1 n..I.I., \111|| riMiip.i: : : F.IIY1":1'1'1: : t: n"\i. i..r.I .. (".I.,5' a'. ..I..I..t, i in /. 1. ', /:**...,*. 'iFrsII rJ1jjJjT I 1 1 T. R. MAILarolhiii9\
I .,
I t 111 i "/ rl.1 ,*. ,
l I. i.Knt oiliit'
tl ; .1.
"ieitt. o in: lY. : | a. iij I 11"I.nl.I. 11' I..f. < >,.1 Hnuimj.lii.-iil :. .-
I. Tall' ;
... ( at tin nj>j>" ar:nice?) <.rl: >. > 1' i--IJ.f;" II,.. ."! "'. I'. .1.1s ... 1.i.. / (
; P \HINTS: AT A 1'1"\\11'! 1: .. /]'I.li..li..r .Ii'" i "lt i t'i j I" t-.'' ".1131.1| .I *. ) / ,, .1 ., :10 '.r.. t. I'i-it>'i'. if I ...- ..'' ../
:i distinguished forci ::iu-r, who !hold her ,. .1 ,. /tinji-*;,!, Ill ,, ,r.-1 tit .... .. .. -
; 1 )
.1 .j. /
ui'; 1'1 h.it.-l( t.v -t.ititi, t thvira..- .- t.,. .11\| : 1'.j \Moiu. \ il t--l-il tt" / I ..1.11. 1..1. / II- .. 1.*r .V.'JI I'll ft .{ .f. 5-
drcs! to un.loul-! : \j-li.-itU v. '. .1 1 .1,-. |-. :.0011 V i.--I! to It. tllLl'lt l- .t. |-.'I til -. .. .. ?. '..'tit.It .e: E
so a< ijj"|i'ay" an : "' :It.:1 -Ii-tlu with. .ill t'!. ir iii.t.'iii |I.it.- ( ll.I'l'1.' J-'j. i'i ( l-nliifi--.I- ,' n* 5.- //u I 1 .- ', "
\ "i .
|I" .
1
: 11F1.i:. It I". I.e--. :, -.II.UI..l! th.it t'i-! !m I '.'. .I .. 1.. .,1..1! : l. .-
nndcr-skiit. \\Itt\I1: : idea Vet tlnseaims !& ..I.-in; .r.ilr.\\ I III'. 1\.'. iiih5i;" : .Il.--! i \ : .1'I'1 M. < \ :1 In.rul! t..<- :1.1! iniin ... I'
.
: II'P! I 1\1 .f j! .1! "
I I.s. .1. -t! ,,; A'-l.t 1:1).th. J. .tI| UJ'W.lt.I- f..1s. I" 111,11 II nth a.l.ii't.,1 !. I.11"IJn''IrU -
.tinted 1I .
: * j } are nnw [ lu'ssj.A. n, I'". 1". j '.-. 11 Ii |'ir.ous h.iil l I.a: l.iMi tiitt-d I |I.II.' I I.. 1-.- a.1.1I'c" ; .I1.1\ JE1. )r run: sun:
nili--l t f Mn I Cnit.-; |
%\ t.:uit i ] > te-._ /
IiI., : j 111 8
n.c a<-ro-s wa'i: r. Q'I"CI'ido.! :1 bu.'l I nii'dii-iiii" I.e-I t \\ C 1
a .
; ;
.j i it t.i, uilh
I
in.l 'i.-Ud ..-, fr-.i-i h IlAMAdK m ; 1: .. li.1 1..114.111. "I ,/ I II. j-i-t \.ir: lnL ii.i \
I'll|
: | nn- l1; I. .
them! London from I '. in f.ivs.r tli.-u ., i- >r .
to Iwr.1 ./moral palace : l \I. Mail.-r I .f.f [ ji il M.I a' I,1.:. :u"lalli.I.! 1 fmiu it< ]Il. I.all a ,
in the lli I : J.bll.l'of SeotJ-i-id! :I'M.U' : ( -tiY. \ X-ir- iIotee. d.! Ili-ll I will i I I |'l.li-i' 11"1 l 1.\ |'|..1| tillIC.Ilhof b i..1 \liii I -i\.Iy j *.. | ; l.\ tli.- pr >* ill; all!I .!ra.

two year* njj-\ i'id II.ii'l'r they !Inl'l''n' \'(' ir.Al: : f YII'1 AM II "! .\:11111* : : oitip., .titioii in th. ,. -.tma.1'r: {-ati.-i.t.t r".li.n.. 'lh.' i... .1.1< .is., .il.v.n- J.'niirifiiiffiyiiml. ; 'THOMAS! SU IT: C.'"i iiancrt! .

.1 1 I'i;, ,, t ///i- f> I'riianiire /), Fill,} !P:v their u-o th. rio--ii i. KI..I.II.|; T" \ ttitliliii ; I ; a'i'1 of lh.' f llr.t 01 1.1. i ..f ill il.
"
; / : r 4i ii \ I it:I K .lit- I '1l! | t- th 1
the i w ; II..I .
: Eai"ui.- aK'jitedby Kni.n-ss| S. :11. 5I. 'I i \TI: 1.1\ { a!'t ;,.fii'fffi'H. Tin.t.tui. : visit: i Tiir.ux:! \viiAir: .
Ktltk'-hH; : -t I.I.! .. II. :1 .s. t 'I! runol I tt\ > .
: i' : 1' .
Ofcourt" they an- 41 It .io7r, th'! ...<3 t.f fS. //'rrt."r"lQ'I- : -\ i 1ii't ti !ni.l, : \ .La ;i..! thi-iro-| "i nn is.". r.1..1.. Aft. ,....?, !lt TllKKKu'-
Ii-lt.i. .\.1 I } I lUn l- (On, \ ti ;.ri
: :
O..l -t lt's.-'t--! ,11.l I t-t. >'l |I'Y "t. ,1' ] .
allcnrite t of -t jiauui. .1..1 KvoNYHir
n.ii row hiripii r.-d and LIIt'I.I kll.nnncl ( i..rll. .1.111111. -5
I .\IJ '!'ki.. I 1.1. .'t ..... I < .-1".t\ .I..I..1l .! ruur1'1'| -, a'i'1 s--a' I.. &i't t I, c>, 1 '
,. |
: beinj IIllIre"ti".7tl than the I \t.itil tlint \.iln.! ;in th l : from I l.-iiii-i. or |1.1..1. : l'h'IIT.l'ItTI.'ad| the! ti-ittl l l.ul. I
; %
: : phi: 1"1' ; .111i; I \ I :. Ml \ItN.l: .. luo.1 '
'Jlif ;" // ni#>/i.i;"c f r ainltftinf : I | ,
Kcarlet. .'ilk* and satin* ate to I lu> no li.n "-ti.niini oj'j"1 i. i turn of t in i 1\ i'I.I I'"' !,. I 1-.7 I U! f. ,1.11.; i'!"I' ,.. :;.1 h K; ilo wp :'Iis. : .1.ll'.lti\ r.
.j." < llint ui'iit.iii' JKH' : -i-s--t' \\ ii a nt .J.a .
; :jer trailed in tlm muJ and! the I 1.1\li... who I: (:1:. I TIS U':.111/i (f/iATfs.1 i ,.'''',vi'1" 1.' .1 *' r :i iM"'. I th T !ii i ili | J. ,;,,I..H. rat ., f"I' 1\.1 .inl, a 't'all'I! a;, ill t, th.J.\il.., ... et. ;J, 's.-
: :
,
ii w.1 \
"
.l | i > n i;1.1. i r. 'i I t r :
wish tl) be ua lA'tlt 5UIII.IIN! onlv j.roviJe .1 I'iff (:'irr r't.\ -C1ii ; iOilh I'I:II"\: I:1I1Y .\1I"" I : .1. \v. I:' >IIUTS.AYi'irM :; : II.'I.-ti-li.| ..nit. 1".1, ;11..1.- f.f tlif Ilitirior, .f -

themselves: at onc, but prariiiv- %'ith- :MIMIYNature'I I : I: J : C: I I 1 E: V iIm.: II *. )! : M. !>., il''... \1' ro. 4"hi. AIirmii..' .in.I! r-t tiiri.inuiili 1114.
I OFF.f rii4'i.rn.i |:.iil, .,.,.I.! I he New
-.' tiiflg up their dresses in gran ful f.,!I.!,, so: \.11 Meant 3- S
J : (:ind.-.i inn nil.] popular.i'injT. ; I I it- "I 1 I i ( 1.W \ Ii.I. NATHANIEL"HAMLEN hip--. :a.III.|| Uuiho.i.l: tuiiu ou .(.1.". I"J ,
.. al foot of tint i I.I.T .I t. .. .
out .1.
: as todNplny .1 blight il"'I' \\ z tnt' 4''ia .
; 7 4.
.
tired underskirt. All of wh'uh!. i ill respectiully : nlikoaiulatd! t.. j,|",'\i-nt't' .u. of \..,?.'. -i.i-: .11.i i i.i i I.I I 1-.1.:1. 1 i "l.::\. '' .l hut._/"or ..',/.. ft.f (( ii t 1 n n I T a r t u r 'Hi- '. AlIoUNA: i i4 tI.!. ,Iy Uit thnt e..n. (1

!submitted. H'ashinytoii Xtattj. r\. and-a.f//i'.,-...../* of li\i i i-.li-ml.ut. .1.1 \\1'11111."t.I.i : .?3 .. t I- !1'.1.\.1: I i 1 1l\I'v: 1: !: .1 t I I'\IU': ( ;. \ Ml "' at-' 11111.Ili the et.ait- otl'ilIJa t 7 .

I; jlh"UI"'I' !" and |i.I\ .iid.; d |1\' | ',. I .. 1 It.-'iI.l., ; I J
,
-- -'.'- I."il 11 I.il'I.j, 'n, I t' I I"t. .fI.-I| : T.t'j'j-a. Commssiol \01 i 't. '\Yl.oK.: :
.. pai-1 toun\ I P..t 41(51( i il, m Mi.I't" i.ji. : -ti ,I. .1..a..1 I 11a.-: : I I. ",..' ,:f* ,:liipi-t u '.- .1.1.: i ,,'.I.'.!l I jute II. 1 lV. l I.. \Iy :> o. ys IN ii|merchant .\: ', 1 : l'.lcV. t (..,.,
KsiKirii-r.: It on -. otdit ..-1.1"n.:, .' : 101':1'
.\rr.U'\S i is .
: : "s'atd: ri-i.-i-itiiijj 4 i. "' .
| '\ 111'! "::11"! iii -.i .lit s ft t I 1".1.11:1\.1 Is'.s. I.- _. Miiiii.: \\ I: \\x <. I""a hi"::. -"'n. $. ,'.
that some gentlemen ( __ u ; ,if.: r. t.s <'i.\.1; i r i 1.1:, i ,. 1ill.tla---s.. HII. _. v'
0 to Uia! (;rcit r.i-loin: all .' tut-'. ,.-' -1 llu-ti nnd' thii.to : I. ------ ----- -_- &
sent out : iftoamt'iip: j.-i i- "j'I..1 l----'ii.r.-; 1 K \\ .ilki-r. !1.4.1.I ,.. T .4 5'-55-
.
of Noliec ".1 I ..1',1 Mi. ir il i .-t4 il. tin- pi.in--. o'STE # 0'STE # 'ih.-I .. : .1 1PJ1Xl.T/.l7oJ's
-. ()lIIr'I" KngLtid j.n-p >v.-is toon( $ e f 1\\I.I n..j.t > .H i't t .Y -
; < .iven m'r.\: 1,1111-.11.1 iI. / .. .. OTICf.1.
:
,
I u.: M.v p4: .
tract fur tha! latineli: :!. of tho l.eviah.in. The \ r- ( .
|" :
: t ITI"II': i
.!. liii in
'. North American say< tint: ,.'!::011.1! tinompnnv l LI LI-t; : ON:' Iiattitw' ,1 1. m.iti: ; n-; ; I ij,..' [lJ :.1 J 1.I..t.: ..,1 tti.-dj\ and\-ir.l -v. riii: : ::::- : : : '. :, 111.1.. :al 11.I .. Mr: J.-lm, .I.1.v. ,,,.u.t, ( !iinncv. 'S 1 VI Ihu lltatiof= ile'iiIn4; .1'IUlh1i I I'r :lZiin't,,filill.Loronjli .4I _

:\ 1-11.: of N.it ,-- t.I; ,i-. \'. ," ..( IMMoo ,,. \\,1.: : t. : : :,,!. ;: ill M.-r. '.. .. 10tt
1 I.ilill.r
<- accept the let ins of p".vni: "nt .1!. ... ; I ::; : '-I|II' )" TfP.MN.Al : } :1:1 .r""I.. \ 1 ::1'il, .t tIII.I..1 I I I'loiniv, .1.-.-.-"*, ,1, u ill | nut
|; 1 o'tlitt. > l- .1. M :'j.-1 [ < : 11"1" !. .1. !" 1"h.I' 11. :.th! ". ': e : I: l I .,
; \Il 11 I : "I./ il' 1..1 : Waliallil..J"'r. ." I!lit' without di-lat' .
I
,1 t..1-s.t!, ti"-.i-! ]II f.P.ii. u 1 : nl.I! al!I I locaic
'r..lil.'r.
which!. arc undo entirely! ronting. upon ..t K'ay.! And :.i'I 1 i.--i.t! KIM': .* niJUTOII I o I .I\.t., \\il I- 1'1.1; ...,:Iillllh. ,'n 101:1.1. 11.1 .1.1111. t 1'II, :'' l-.i.: 1..li.\ tp *. nnd ,i-r.i.iim.,:I.ill..1! : -

: the snrrc:
: trading jwiti's will:! I'ro"cc-I I tt OI'a! ( to his?I:i.-1] that their l.iuvf :.,..1| ,1 1.-i 'mi .t- \, III.J| | :.. \ ?.-.rk* Ki-y XY...t .,'t. "i '\1--i% ..1"1', I Th, i-ls.i1.a-| .*. I 1'\11.1.!: !! I J-:..|l.. I Inmit"I'I: i-.,. !"r"I'\'IHlil..t;. 1..111".1. t iii..11..i... .11'1 : :" al.1"f <.1"ut.l.wii : 5
j 1.", i5--1. nt t) <> |>irati of two \ cii- fio'n, ti.ins .. ( r.lxiI'cr ,. \] I I.,. .Iir..lj" Iw.J""u
iOI iti r.'d. in 'it io" nvai'nble'! the ; htiion which \ C I :* TC- :1"1.-1'j Ja..I..n II I..I. ; ;! wi.ia!
- .: S ,'-&JoI > :-t'-iv. "
.1..1. ; 1'1'- 1"llil C' I :,
)
1..mn. a
: blu'r! :.p be Ii"'H' .r': .t v.iinr"r iv tl nn for .i':. by .. .. t. '[:1It ti:: 'u'. --- S
; nt ]jir(sr.; : : : 1 : c I;! ") KWVTi I: :.. 1'0 ..y. ", r -
.r I. .".'US! T .t I.-.r.
ihcir! nid. Jin.r': .i,1"0 1 I j.: s- \V. (G.; FEIU:1S: : so:: ";"'. I. ::.1 t, I ; ;;' : .1 i .. try I. 1--t .'}. I',. n. H. tj: :. I:! -III S.t.t.

- 4S

-

.
I$1b

: _
---. ..di
.
: _
; -
_. _0 '-- S ,
----- .

.. .. -. .-
_olIo"I .
-
J. _' __ -
-
-
.
-- '
-
# 1 --
-

-- _
.
;- --i_ -j
.
.T" J-1s4,. ;,# lei-- .
"" il.. 1. -
'. '" ,