<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00097
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: January 9, 1858
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00097
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
4.:. '. '- '-"' ;
"; : ,
,. '. .
..
I. e >
.. '. .'. 'F" .1"t 4 "
.
"
; .
.
.4c. .. '
t'I -
.
.. A' "
-- .
.
::;_i:, .. -- ,4/ :1.j .1

.. .. _..i .or .. .
J '
__ yU ., "t '

; ,

.{ .- .

5 J
1

-- :t
,

J: 1! J' -'
..f u .i' '

is" '},
I
.
".' ,. ) ."" r..;.- t

.
.
.h. 1 11Ip..... '_ .. '. i : ., "; .4 .
., .5:1 4 -'.< ." .... -1'"ITtII.. .I It _
'
.. ,\oi-! :, .. .. .1 .. > t, r ;:tI f
'k .
:.t- j
tw f' fJ $ k. r ;
.41 1
.' ; I
4.
-
.
; .4. 44.3 1
d
1,


, .: ., tl

U

PEN1NSU1tVe. r (t


','
; f :1 : .

J 1'I ,


.

\ \ .. F.4(1flON. 1tUI ln\v\\igcuce.: ate \\\c ttwe t\enent ot Ntttiantt\ \r\ w, '

'q S -1 I

= _, = ,. _-_ = -- f. -- = .. ._ ,' .' = j'

YOL 4 .I'AMPA. FLORIDA JT A Jf V A R V D 1IBE.FWRIDI Ii ., I. _t,

.. -: _-
--
-- ---- ---- -- -
---------- -- -- -- --- -- - -- ---- -

INLTL \LRH I Till DAPl'l.i: .AUG. female Inflticncr. I Wine Work Murder. A' Unaf Incident.At
-_. .- 1',.MoH the undoubted gviier.i! inJiuetico I There U no WtU-r iU.iy wei-tcr r.1 I. I (Lv l III tl" o ThnrriM: :I.itigliIiu' "y""g mnn." \p'ltirl I puzzletl! trnrtlcr .

of 0 gciilto fliirrtcor! flnt iiriHy ex- iiiJetit:: oci nne l. in ihui r |..iUi i (. : nt" oint; f j whero thany
tft ,
.1 DEIOC11TIC UEEUV SEWHMPER. A\tll\T IIOI.MI, TjJWI> Ei A>b IV .miMCU.kT illustratinj 1 t-ffcct. of iliiiiikmue**, ih:m whier ) j I -S
.- .,- :- :! crt jJ l.y tho tvtitltr over lIlt rouglivr acx, j I on lm wa* ill t. viinw;vnioiit : Jiterjvtl in tiirfirt-nt Jiretio' ., :
the ( liarefouii't! in the '
lh
I'CBLISIIKD iTEur SATCBHAT, or \, l1u-r i in n sjn.-ci 1 l nSl' K'iicy gniiuil \I.yMtinc ulo.ing UAtol I. The Hitll.'erHII.1 f.rm"lli l men ."..ti.ll.or these rvads Will! .1" I tI t I
I
Simon ..'IIS O. ''I E. mpciior tnin', wliii-h I MHV. or may SsturJ.ty J Kwuiiij Oxzctle.. It JedsIedIyFrvnc1eyL in vucn ,. will, their rannun j>ointinf( 'I : r .1"I. .
Tcrman Jr. c't'I
,- .r. :' ,.. _- .. .. "- ,_ .' I i I not loe Itciivllyvtit, ncfOrJimt to lite g-nlu* j. :I.k." .$ t_ .!_J ) $t,.. .-_ .. ,:I 1- ettt 1t. r f i

.._ Oi1i_ <-B*.erut-room f Ihe original i iJtodyt "Onee on a time, as aiu-irut (tales 1 drvar! <>, ; r".eno1e11. ;, flj 'In''t'tcr (.f ,he riIkitLd.' hurts "I who arc in the h: bit of getting \\ailvnnwng.\ ji-n.; I1.irrii'oi iinmcilii.tvly the L -1 tskt.l
Bildiy, fozts7 on Whiting There lited a former ;in a quiet dell I Kiotn the: nattir.il vaiiilv of the s>-x, great <: .o\crtho l'I\ will n-ail if t, aiiJ profit l.y j II I took "'\\Uhlljt!: of thi*, ainl ordered itiarti-r.** I S

Strttt, Tampa, Fin.Twi In Mn iathul1) but exactly where. inteHivMiil' power IH.-COIUCH JntitjeroiH, ::' Col. Juhllson1) regillH'iit lo th.ll;\ "Volt nppenr, to b". -mntn.1 l Lot ro
I the "K' at rule we hope! that ,11:1
-- uii.K-r Miffieieut ); any at Iii-nit* of (si. n* '
- f Or wlit-o i* really more than I van tf'lI- hut I'linjj tr
TEKJ : I Kxeept: thatquit abote the public boutity. I rc''n.li..n. I.lillllilr.OOl'! -1I :IKtint |! they i)I.> (u"lu'W 401(10 ) ,.n IS'o," I ihvy will t-vpose the ':;.ll'"ac'i .) : ilirt.tigIi ,,,, oKl nru yon}t" t

. Hollars pet Alum-Invariably in He lived witbiu bit mean and, Uri.tvl roC"I). ; c |Mvol; It.t ) >I lei out of (lint I I itaiin i I ionpiierc I Ii |. not IJU'J HIIoflicioiu. li'kti'l, to laiko tl"1 ill'- ojM-ii intctviiN% : nn.l 1 (url in the r.llt:1 "I!'in U'bin nrotind in my' fifftoalL t

Idraite.AbTtlTUtuavr i i in \( !iich lliey lire in..st fill hi t.> I I.isfli1 | four Htoiic1* titsil l put UMIII to L I"-] : the Ulili,1 r.ITI.h nicnciiiint wa* year for beinbrand. thay r voume t

. -== --- -:--=- = Ily ,.alieJllalor and unera-iinir cnre j jI (I.tit Roiiietiiiii's I tll" ) lire I torml'nl..I! II biilliantly eiu nteii% I by (LI lie, battalion t ntntr! III.f nr1.ll.rf.l I 'IMVO Lnoik- -

". will be hurried in the follow with; nll.II..r! of IIl11l.itiun-snd.! Will yon$ t'a.ln: : s.id I Ktory of iiivl'iia'.ivjn i ? I the of !I.ieiit.' Juhnoti ,,, _
I If earned and *o njoyvd bu .Llil.ru.l I I ICwtitrlitfrd M>rt n |In I : C'IIII'I,1 CuI Jllh'l id the 't.ui off old! H.l'l.-id. uI I I*at thfihoolrnastcr
'
I I ;
it
, injj tums: 4 with liU f".. :> (oC.COIIIC? iiullior I *. or I ii-'i'rini-i. At nu li. Nut v 1 p'Ktii'' l I ila.ri'i.' .Ioe I r'nl- hi* 1".11..1) I U.: \1 Ji.hnv.u.. nt ihcame nt Mcron-tip' nrrd uv ing ; f I
,
pwayi friijin ,
. -- Ou<* Dollar per aqu-ir uf.t n linen wr uu" .' tli' y :ir.- -ilniust sitri.! In rulnjjt u lone of ..x' : one ( I tho'o s.vl :,ii,| M;!hinjj otunot I ti.lt i. dluiu 2 li.. 1'dM tt< with:1 1 tli j jolhr I but when talk! about( niunncru, I'm .
.
Ambitiun; ti b ri b ncVr vexed )I.i. )liend 1 ;
d erfur tile fir t ionrrtiun and 75 rent fur I- ; j I Hj'go.aiion; :uit.i fictiiihil'I ''''If''IIIIIUI., : I.' one of the iin t iMiiti'iii wli.1 hat; riuptitilit bittalibn.It ,, well !Is.tsItI.Ul rammeii too I" I I

..irb uW <]U.ut illlCrtiua. A liberal ducuuut nd lliu, iiiiLnuwii lo f'nl')'. waul or wmllh) ; (U-.....u.(> in I tin-in |Ihe family 01 I iho i illl", ig. 1I 1 I ;1I!! l. the iln-j; .-ono which 1"1.0. I 'hiippnml that I : in one of the. '-ompinil ) : purenlt I li in ,f. 1.I.
"llY' "I
will 1. male to yearly advcrtucr. I j lie flouri.lie.l long in ..,lIf..tl. ptnicaud '.' in.itii! II i"11 iniii.h more stnnijjlv' ,1'n.I.I". !I c"l'l in il* I\'blll t1 the 1111l.f th-- \ .] -* Ii ftujvr *me* Johnson's ,'\nIn.J) I tinre you menu the. old man ansi old ..worn 1 1.I
I
AH adTorlimcnt not mnrVrd with the num. i I' )be.lt b. II I II Ij ed I I limn that! of 1 the j-rl:'-i-nt. \'." know !I I ono I Hccrct. No ; it* I Ir'nl' nimply if 1 wa' a )hiijj; bnwn\t> How, nauml Lamb: I in, 110. .1 I ihnnk yon, they ilid! and t Uft ; j.

. "f r of insertion required will LeI eiiotinue.l' I' IK t ftlir tl.al iiii."tio-nor, "it' rung; iniii'Ifil" i iwiiiiii worthy iii u<\cian of I'm: or..l.t: :t of H he wtigsi' -tI] ulMjiit V'40 [) uniU ; w.i ; I bruvc '! me In play th'! ihinif alone.Vtth ." I.

hiitil forbid and rliarped fur. :j Tli) gallant partiirri i I.i.! liuiiibeli! >t.Tlieji' ;< n lias l locl'ulIW w> l l' 'I'"hr.| 1IIII! ".'" i"i. :j'I t )heal re on the' l o'III"I U. Thi.. tlC fellow .. m.in, nnd n* gos.I\ humi.rttl II \isIg: -!.rivo "\ ) \I..r do yo'i roidv- menu

<>b e aquarr, for .ix moutli, tlfl.Oft :I )' nnd jewrl of bin ..I.I..llif l "taiil it l I.! iiMilis iIIlU.I1'lIl: uo r.rt.t I I Ito It I I t having I u atei| I'l n.vlnu I f.-r I I-OIIM.I-' t' men, provcil'i.i.ly$ ) are. Limb I h.-ni. broktii with whom do yon liVe I" .

Ij-Ral, or other bntinca t-ftrdu. p.r an. 11I.N'i!:I Ii.v1rg. J 1 tli- dutim of I.i. jiiM--fu! c<>t, t BIO loud t riiisttavil, i-\eu in joot tow.inU j i erablu | \'ril.1 nf time, rciurnc I IHHIKt. t ,lowii his Kintutky hone by .Iii" ;rtat I "\.1. ihir itou r"U!I 'liiifiif. Lrluj

A.'plirittan| f.r Ix-ttrrnof Adminutration i \.OO { l.il ea trno (IIIAII' AI..I. fnitlifnl jf.,. ,,, tint M-K, fur WII M' iliijnitv I '' tinl -Iiiai-v 'r,f two 1 in thi morning; 'lnltil t : ; :111..illill weight, nnd VIi mo'inteil! ] ii\le.ii.l: itp'.n : [lun.l out$ till youVu ono nn-1 teutr, :ionu "

Her iniud improved by thoii,lit and u..flll : Ilt. 1I'III'ill; ': hi il .., he tiiuU! a .Irunken Hum ', Mout wil-l ,, '
Notice to Deblnra and Creditom, 10,01) j wo U "111.1 ever kI t n" j>citftil t re- \rh't.llt short, CuI."ti:11: JH IIV, fml the meaursl mi n thiit ever (Atdtiwn '

Applicatiun for dunii.al aa AdrnV, lO.r-o !,I r..Jjl, !':I', 'uc. lit rcaiitv. IK-CH ., rlltl.". ,|. mi hi* threshold.! Hi inli.-ri.-sU hiui.i.-If; ill' who-e i-lcH' I hi i:* I Iou;; lll[ -''..'|>ninl.il nliiin tt K bilvd: iliuni-r, I I lire; UI) the !hill "

AnnontKYintnt. t Candidate; J.IMI ::: Good: manner and L'I\V\ iliilJim) .I..w'd lir I, iiiinji'ilOIIKII in I iliii J4.c, \\liu-li, t llircntn ) Iii i f.lo' sinner. s-I t 0:1: I the jj run tul v \hil hi* bulky I frIIC., to J.'d: \YujonerV, who farms il hh IHU 1

Hill for Jut Printing1 inuit be {mid uu Uicdrlitcrf :' LI't't. dillg. : now I lu 1 I'r-Illne 'o Vt-..k nn l fu" y, w> I j! (/1., my gooil man, 'I)* he, .\on tot high al>ov tho bo-ist -loikinimt, and I I yoko id ri'iin stag I'* ,

.f the work. I full! uf |prtt('IlJtI, an-l I MI I larron of results. i iruulI" j|: ran'l slop l Isei!. My.I U'd ih ;;-1 I vlfciVou itnlikit ;llf'r'Hl'\ boy a,.ride vf a iiughshe "Mj I youiij fiicnvl., ) our c ry! ouitnrui : (I
!
( iron n .I J. nt la,t, llir} fninirr' ...!!!. .11.i"I nun. .\ lit.e! \\11.1! | ( HIV hoMiil.-ili"v. .
we n-une hitt L Ufn lecUd.Ilaiuoti !.
| :: hlllllh.I seem* In in -
__.._ (i sndly
I
____ _
I!
. llio ,'vUIIK..I.th.1(( the 4\oiitf! ., I 1..111'1'| | '-.<*.) M.ri-, wlu>so lii!li ..lii rset.r: lIlI.l l ,'x'all.l.| i iiit' j!I S ":ivmj he rii: .e. I IIc nun. wlio ij i- \p.Yhcn tIt" flmr. t is tn.i.Is.. Limb'sji er ij',ye.L, Sabb.ith l.rii. .

IA.KES GETTIS. And raid : "1 long Late thought III) djilini; :( : in J:iii:. er of luinjj ( r"lh:1I niniil lie i i j ilriinker llmu him -ni'l CMU'I, ciisiniu: i him 'ny t&.,1 Iriqht) nii'I l biuk> iiu n I .. o'-s'i I"' '

Atloritcf A. C.nll..llol' nt I.uw, Julm, :'tnI.iI; .,. ninl |I'Il !h'uil.r.rllll: n of.lluse .: ".11.!t our tiitiU.Ill. h.ilf piititiu him hnif' l.iiiiiL. pulldl: until the bil los., iU'" t IK! ''I "\\ti'iJ better think *" : llit-rc ivir/l 1

: X 0 T.{-K:r*M r' :u-n L Jr. :I It | Ti. liuif t > biing nlJ Int,.M to a lust.; I I liiijf*. ( 'I f the state of u-lii.Mi; ; < |': raiivitijj him, t leaelur* at 1.1. I lie I fourth! ar.im.il's i 1"ltl! :iu'l l ail rsnsin \ut i-t him lsl.a1vII'. l 'jj U'.>r a "'nxl t-htick within tl.n. i

i () c(; (.r".f Jt'A; rrUiStrffti. u lio_ lo tuil I inrali to bid sJicil. I i know Iii 1,1.. ,'%'.n :unoti: t the lii;hcr dt 'H..1 i "IIJI y ; lie .'1"1" !1'* ilo'ir itis 'him in hi* I \14 !usl. Tim little t pony it ttetrhti! | !Iil. miof! h.re.
t,_, T.\lI'.1-fu. .' And dcrd. my tun, the Ijouie-tcn-l (ann 10you. ill I ho. il.i Hitf I M.iiuiiili I Mor", 4)"Io! iJl'l111I.1 I i.Iiiiiitu: "r, di .l\\ S t flirt.iii-v.11.1 put-t !Siitn '' Ii to the '\011. iash.out! ] .)1'II i !,, ranks.K : iitt-"t. ami ( have the litl find ." -

I t Feb. lOlh. 18i3. 1\1 ." !1.c ( -mll" ] iVmn I ih'N I"Jct.111"11 Sir in Utl. ; "' >n vtitstrippeil all the! tile leader* .ind \Vh.it : I cul yoar name my'IitJ I"

. i I i Jo-lili( : 1 Ui-no: !.N 1 1111(1 1 fill:.!licd hlH f-elirl-! II II TrIII'luillU'1 :n tu I lie n'xuliiion i.t t hi.i > P'I is'ievl -in in ifl\.mce I of t the vompanv.Limb '.Yon eata'tiisitksi may a mistake, call!I uiwhal

: FLORIDA BAKERY. The !I..V rmlirncrd Ihr IHMMIritii: ,'a.tAnd Jeight. 1..lpaililill!. "Sitn'iti" mm. r<.u. \i iiurs: 1I |i I now ,' ,. .MJ < ,to himself; .L I1'slimm! j wn iio 1..I"'r m.istirof Iii, horse you have tho nio) of. l t'ut rnj gicuinii -
<
ke-1 in lii-t t"jtJ] it ninl i|i flu.! Iii I IIre's I fellow ilnu.kcr ,lan ;j hitn I ) |'ruiii!-d. hile their !I'r..ioIl1 )litr re : t tuvo 'itn"t'2 b' : .-r ; q'iiusl.trv.: .111., ti Alpli] ChiUro-ur vjuicL
; 11FAVETTC STBEET, 1 1 are.' .It otiIit not lo !1" ; I teH-it| : it h oe.I!: ) -iV would l Lie
iisniixtl I Ilium! ""-" 'rlll"r"| p. <- ti I the <|1'1."ti"III'a. "wlto! (|: yon <> I l.t IrampK-il to I ll'ul ine Clufy.l : .

't 1' (year the J/r'AoJuf Merlin. House) !\ Ht-'d till aud tcii.l lUo. fjrm fiviii R.vin till. Kiintir] f" IIi. m.'iiin'-iH l11IIII'Ifllil\1 1of J j! oujjM! not lo liAmi il "IIU'L In;. .1 1 l.-ith I.,. lii-i frieiiiU ; if the Ilr"t nulivl l; lt ( h tvt' waited: ticrj timo tuau com- t.

: -7 JXJ'.. Jo'J.Olm.t..J. night. th.it j p tir..1 l wi-re sai.l: t t.i l t.. in kc.jiinwiili And rta.oinliij .hit* he li-.ives hlovm; uj 'n the 1'niiish lint-n wilh him '.) fur i r.i'.n ; I cnti I.nr'It' Jo,; ii\iiij tonju t ;

CaU such dscrvI '. It. :1.1.! Uoinjr I Ii ruti.li I tho :t fdCt; Mniul>le" .h.-nl of '.In I r. he jntj4l bu kilrd.F I
!
: -s\
,: Brfad.: daily'. And krr IIM; parent hand'ouirlv. liialntaiiifd. : ijjnorme i < ,1.1 I mu>t \orm i-iF, ur th-s u\t\\ \ toy will t ,
Coofrrlumarie, I>i>cuit. ,! !-In rI. it wan (tho ishion I.) IN; i irlt.Joll'l: :i :ijja'n-: :i tn in 511 treUhetl. 1 the 1'1'1 Il : : tier wiy: ih ah: MM mi il iu.-\ tt.tj.e! ; an!, 1 In: hero 'iiul Irk: ,n U>ti.! .- '
oil I .
(; him hr would fail l
} Frail i. J.. i, II..tJ' nctrr to I.ne. norI'o ,H.1 I i in tilurat. Tlll'lIt,sr; tlii- "xl..II'ul I :''i.{ nnother i'.niiiken 1.'", ijmuk.i, thnti ihelirf. to ue his eXpre-i-ion, 'heM jUl sav !MMUthinj -'- "?s S 1' ,
cnplon r..m' fQI.t
;' Flwur-order wbvlr.prmnptlv alc and retaiL attended] to. I aught to irir\c his rnerotiik vU jo\u<>r. l< 'ly, not KI intii-li to ili'Douixv, HH tit insliiicl. !: r. : th-y rotiM tell bin fri. nils ii Kin- \ .,'a gdy rt.Un.I j;) flO_S S'IIW J .

rtf" CoUBtrj- jolt K. P1.i.fi1LER.1h.1 She called: nu pul.lic. conventions I Ito He :.")i*> to I iii i.c him, hut lie Jso .Irnnk tu kv, when: I Ih,.,' went titsine.. 1:1'.1'1: _. _- =

9.; 1M7. 41-ly ;; ThefunnwaidWell. let U. now )jrue.l.'You ri-furin the Ininhiers C5'; 2ff"'. llllt j I 'that it i*_ .iiiiiHi-il.U"; ". Ilf .i.iL.Lffu.4L.4... __' _It'T"__ __ _'.. ..:..lnt:" Irot 1""I'. I tl"-'I.-;- -. 11"rIWRT..-li"lii1 'rt... i l.. _
u. !
\ I.""Zjl>'.rc.1g1JIxi: ; JtB r ;JUCuiuv -% i .\MM.. .-V>tf .". ,!. ''* ".. J._. ; : [ I ._ j
:1 Htl t f : -1 i ; ; l'. :'nII.ill.l. : ti'e i' itt i.- ., S .
'i'ji.r"r"k"-'
; .._ __..- i J I l: then < out! >1 M : th leading 1'lnl. -s gi" I "t".vn : \I i :In ;: !I: t
: nbere'i. i-tnff'-we'll "ou 1 IHon jw I. of b .in i ias i -\va\in" f7"1 l t" i.I hand. 'hi* I.-' I "ni.-1'1'-I .
MAGBEE & TATUM. Il I iny : Iroui' lli quid \\ilh the hiiiil.il.Ic ''hh'utl.t ; i ; .i.o ,i : **" 'iiil:' tIli ; sti.-h(wtU&J* 17 ::1
: ,
: ''
Tiiki :!
nt n : R 'oi
t fouuM.llor at Law, the waj." yonn in'rinlureil iuo the! ,!ilnnik / Isli' ",.Ik.ta. .'\ i itiZiiI; : i ill itioxi' p'rl"III.iM f..hi"l- .-wv... 1.1{ VI t wliu-l! It S
l Attorney ]1ut John rrj-lir.l. with tnid.-r, tili..V >-..re'u' : (-'Itt ri.- .if I riitul. ;.1l': !i't hi-. J".r he tluJi :t thiiJ iltutikonm th. I'lMle! I'.in-ub: pnllinij t'"oi" ni! )hikm cict invrcaiins. i.t. to!'vjht injury tsrefuUyroiKWed \ .
-: ASH: wh'rlf i." !"" !.u.-icty, >lu; w K c.irenrdly aK'I .l it 'h'I"
"- I l Is. ,
''
.l z iT, : iil ; !his .li! !1. : i
Chancery "\. ,- .1.1 sin.! 4 oU-I'll rutib ih1Iar "pple w h'tw hi i: siasht.! u.-ii !- w.-tild t soon t for
': in the uIMIII I
.1ItitsI the I r"Iall', I. -in-l 1 piinful
; t'ltifitltl. l l th- itty, .. \Ylrit ill.' ile\i'/-. till'-. !" Si\s Iit.. "An'iil I t.-ii'h-il his ears:: p:tuiol I..ask, .n.1 I hisy.... '! j-ikei.t' 1..1.! { ahottMiiuku 1 t 'i ., t
Tcrtlt'IIr, 1n""II'"II'r keen ..-11'(- .>f ii ,!it 11I1.1l.rol.ri'I | iintoh! I hipj'i; .r \tvj \
OJ1ff-O. Fr.,1fiH $'.. i>""n>itr the i! : :11I.1 l wh'lo ih.ui'il .' .>: : otis' : 111'1..1 t i: In. .thieo! III hij !1.,1! 114:1": :: fioin mi.l T :.heir! s'.iair! .y 1'1'1'1'j .: time. How it' u5i.itvti.l '; I
\ :. tr th '.t oii | ,' wi u 't .luu"II.: : it :im<'M''>t !! I ih.,. "plt.- | o'. ; "' u .-\ ov.rn-Ues\ :and 1 0 ttI" p pS ,
tu.iti ; :11.1
l.U -d. N.I ;
I CitII"e.t. The t"nun ;t- m> < aii. < I I ll,,I'a\"ro..ll.I will hi' r (ti) i it* M-h-, >!irlieeiine iii it tel.;. 11. ) (,1 .lll CTl.'lliviX'ev "itl Juas: lie '.r't \ II\CCI.. Ss. < \ t _. j.... r '" *'"" "-j"1c .

f: JOSEPH M. TAYLOR. 11".I..n tot-beer f,..t, bit t I l.tzr.l kiie, the<-nii1ull\.lu'ewu-' :.il..ig! ".!! ; t ; : ill th-.' jinn---* in ..retr'iti;Iy the eii- t I I lie I l.ik t > H the? t'iii.1 I illlllik.tlil!i $ oil I liii l..tk.: ui th.i I 1 r.riti'h; ,.' I..ml 1'lli\' LI I 'hi:, jillvan.l '\ rn.dl:1.' n'. sworJ.Isinie'.10 nti'l: intiicti".\ tir(!k aI ,I i

\ lli.- whiic tft'I"1.1\ in In'r l'ill.I"4.I ;: Tliitit I : I I of I I -].'I. ",. liicc i! :n- I
I
VsiCs .t
'him roared I out\ .11 \rf .
ilh talV .1..1..'iz. ; ri.- Iii I., Ili..mh.! r nirl: Irw\ : i' instcnil lt' binding: u' j .
\ "
-
theMIIIV .1
; .
1I1 ,
H.nil..l way UU-illi'Vi-il 1I"I"'t' I
) .
4 ATToRNEYATLAWtJiIOOXVI1.1.1. xut I 01! In i : :o. lip- :1 1 d\ -n foi$ Illl.II; : ; \vunJ.
( -
.II.e
on the! you
:. .t rite.1 at 1 Uzigth. they fi-unJ 11&. '-ijuirc ut 1 1)11: hi T | ".iit.rltslI.: $ 'Thioii I ::h th" nu luting oil! Ii. hf.1 I ; iheJi) ,, "nll 1.'I! 1.,1 I To,:t\Iii t the line i.;..-n..I iiin li"t : til011.1 1 .1",1 ii to vteryuxnlt i 1.

i r.t"Ju CVWNVW.. : I."I1llt II.,. ..II ''''II' the aim fh.nr :uiil. I U-H s ,to Me' p. Hli"i. \ il hat f,' \UluJ 11,1 I mn' Liking! %
J1.e
h m1,1'l
I buinr.And .t( iiI' 111':11': h pi''l, \ tkroti 111'1"-" :: 4Uil
,
fie !
I I" | .\ U l. :11.,11. '
i.i'\t: : ,1 fir.-l cxninininj
FlvriJa. I I' ron'.itnialU ; :
, l' lr iuully told !bui: wberef">t c t)I.y !inJIbi 1.11: ,.!' I 1 h. ir 1.1.1.:"< .. :tii.I tIt.r .lr'll t h.I 1.:1:1.: .1.I..i.l. !II.! l ".rent 'a" t h.-ir "!'ot.ishini-tit. ut I tin.7. oil the Uuulnge! : : ; ..
; > ; iko il fukteri.i
: 'uflil I ,,'h' 1'1. .t\ ti..I with iI iti.jn-.li.-.I; "..1. t.-... :, !ireZ'!. :a\"I.-*. astir. luiiMci 5'I., I .1. ,:... .:. ...:".. .,,..&tIlioIl. ..f tldll li'Ur. nndsiiehn I tli.t >]-pth of the ".)I.t.! anti. m ,, I
: P'- ... : II Ii.. :.1,ioiin.1.\ ,. "lic'l I i < )p'y' UIC .111.1.,; "I' U limb )1-comcs IIaIs1IiasU. "
DRS/F. & D. A.\ Bfi.I1{ lirr.-\\.N! ti.i ,1 I. iv>. nt 1 t I.\\iK!i '' PIc.lilii.i I ; hoise II 111.1.1': n gienliy : I Imy
: ilocd \ a< writ ill pioprr f.rui of 1., \-. nf f hlllMMii'V" \ h'u i I h .!Ii) woul.l! I dn. I"\\ ..p-n. 1 1\ill' t'p"H \ ,nu--trtnie! jfi-m-itd II health! i 1* ,"tcli.I\: Htfectisl ; !
"* .rrf'-rc" and '. | I"mi.l I I h". "' ,v ,"" \ ''I' .ii.niUilv.. i"l! il'.y i.poii.-.l "vI..1.l would ,, -',
': Witli "f..rc#.iI. iIi. insttuain "ll.vv : 11'II" i: il"I ii'thii" on in ,tht- .
tunny a t tMli.-nlU !!.(..11 t f.irlhc.iked! : hi, worvl: of fomm-in-l.I and 1 1 11 I II 111. i n i> -t .
III''r\\\ l
: R..ICGi'Oltl1I:1J.'O.I'I and I'-Jl: I II at I
-Icil ally
: ; l' Mt
"l v ) 1 N'
; the il.-I oJ i" "'I\ > foi i '
tlie f\I1"'. th.'i iitir-int :1111 1 (.1"\1\! "; :ri: II' the rear of not call
Tamj'n : I h-' riiifil '
_fTrr their Mr\icc tu '.be .iii/t-n <-f .. .r' .'. .. t j 'vmi't .! loil 1 '. Mi' 'ii'i ." I pis*. So-oo-1. I. >, J.dr' .
"
tii iiitiiv ;. vjf I .1 1'1
\ And ,iiii1" tIit iihout 111 ii' .I.-.I. Slu-ilM iH-t ib-al in li.-t ui \ :' I. lolli-il' un the I r.'. '' who by I.. .j.
: .
\1\1. :: of the w'u I I tlu-ir assP'i sIll 1'1t .
out
and icinity.JnlylS
: \ ,..t tf.W.WAKEFIELD th. li, hist.i I M.' rut*' an! I I. looking; S 10'--
1817. I n..111 WIM 1'. I n.ir$ inlliit mi jml : : .; | Mitr-H-l his pony I I- .1. 1 1'1' \ ,tot 0' \., totl
'!> .
I l\in .
.
'
John lin.l 1 i '1' To .1 biiw tb.it IV -f private, .'. I A few '"'"UViA-*** t1Ss! n.tlcr'
I ro-id.
'he lhi 1 ii :i n'U1'1Ilimkiuli. M ; i" lt ,1 al
| *ttpn, ..1.1. lii-i clf .h -. I to "tin- j Well. I thinks lIiI\1 tn' : the l'"tt;
.1. l r. t1i I
!
& CO. T I > nil I'U f.itliri' l l"n.I'u'l < \ | I liftM, (l.Ut nil.llC M I ; ", nUwould \ \ ( To--
: I h'u ...1.1 ;' "
I lms r\\
I I II '" .UII \ il joje_ 1'111" k.II\ 'i..1h'P'' \ j.
ilMiiucd rt.n-tii.i-1. hal1I.l"I.!M. l-ifiiic' nllll.II.) ,,f 1I1t'1I"1.I.:'t wv ;' 1 : : .. \ l'r.. for "
)1 r.hv.-..... tjnit i it w.-ui'-n. who, .".,.,ts'"I 1. Mini I I.! I i'i !N tj ejJUUllt ". .\ ts.sr I ,, \11' .t1)II.1 t..r. .-.. it ; nICaTY .
I Amrein .
COMMISSION want ninonjnr$ ,. : ; tii.\ "i "h \ ,
.._ . ._ \ I. t"ll. ro\.I.ill. t't .: or }H
Th.lr tm- .
'. ( 1 lm\ ( oiLI: ; '' 111.\:1 t 1..I. '
t br UT..J. i it .
93 Ulagailao 8t I 1\ ". -At_ ,-, ..lIt1. [;; S.- I Ih,' l.II.nt.l'r 1: Ih" l..- t,1 ; : p : e"n. l". 11h-! -
Bo. I l. >r, \ W'.i.- 1)"i.'rllo" :,.t T"i.'l't 1 thu b. .
\ : wb.-u ,lia \' .ii. I''"" 'II.IIe: .. '....1 : ;'' 1,1"11", the 1 by he t',r tVts
\ ". ,1.1' ._ : nlimi .I \1. ic.- Iil"0" Ii1't t.\II"S ulkwel t'I't :
t 1"111' ill.l l I ah"'Y t1nI'g': n'c
11"011'\ :
i \'U. OJl.1.t- U.H'l''rr. 1 of f ll or Jul'$ tlr 1.1, '' :'
.l o
: 1 dl'.I" ; II I '
ill.- 't,11 .
; ; l.f..r.Mvb..V. --- > \\if, 'l : : ,\\.wlo' I 1 tite
.I ,c;;;; i,1h" '
: al i'U.l.ml1.r..py. 1 1.
I _. _" i...*? tber ; : -n.l.,- th- .-li 1 .tn-l .-f i. : thi .151'h : 1t vI I' an \ tw It > I the I p ,lld't. "ri: t' it. '
e.P" ,I.. ",." ". Ill ,.n'IIII" h.to'ms 1 .1" J..I 1 t.1 ,h..ttl.h.l r""torlti.HI. : ..1i.,1
; '
\
I tlttu:4: An.1 ti3 t1I. (tt'r% 0"' \ \\.11.% ; 1 ." ; i ",'cvl.i ; in u. Ihu :11' .
vidulioi'ity .1.
J0.- : :---rt;; ..u..1.t.. Ii'c "u..h' u" ; tln-U-odv\ <\\nl.! f.1U\ t>;" il;.' il \ II \. \ 111.1\IIlt.,1\ : : In il1 ,..101. I L;.. lpolllhc 1 afuHi ,- : Y"" I \::. nut, .; I.% Lu'I... -
: .1 '1. .
.in "
I I.1.,1.
.r.. 1IollBO twaIs t.c lI..l in.l IhII.1i'i- 1'\ t.1t, I ie : ; y in \u I.
-.----- Com1\1iulon hut ere It! 1.I't'\ Jul.1. ... .iit nllli.l I d.< 'tV'i"i; :- ill ki.t- 1" ,1,.! .I..r : \ 11.Sist natlt ,1" .1.
& ucUrrC" t' Kii C"'I1".il. 'idfnjnrnt I 11'' i ; ..111.1.uu! '. VI I } t ) 1
I l'orwarc1ing DARLING.t \ A bri11inl'loUt"t' \ in l.oiiu-. it- MlU'i-l.-, : :1. ..1 :\\1' 1 r.\ ; 1 ,1tl.c !! ...' :Z'.I.fol'I. I.n: itaer.1 J watat to ..11"' \aut\ M tI.ciag't' frcstii
; KENNEDY I 4f..r :,IiI.1 1 r.iliiiiiti'Hof ..ir.l-.l t tl.istt 'p n'1:1\ : : I" 1.11;t "u lokyuiMlt" } tho ll'o 3t5 t ,t.. ..
n T 1iIY :t '. I II '. ,llai"I.--: t" 011'It' \ \ '' .
I L J E I r trulb-ah"1 f..r .1 1tyA4 .\\\11'.11.; r'l! 'r1. '"vs-'t f ,Ih.! II i H \it 11t't\ 10".m.\ ,1. ._ ,1. .tt1t._.. \1,
,
Lit :: ; a s u .
} t, 1 L t ., : .i.,.. f..r th..IKM l't. t l t-\ il:1 ., 'i>M W .1 UI ,,1. :1.1 v'lr tl"It
,
F U LI.'k iafurn' \ \ t1IIh.\ ., \ { .ban'\K mid I'M-ili-i- ..* hi" ,1.ti: 'a.h : y .'.. .I.cul wn* p'll \\nrs." in tied f
,
FAT .b"t St3fl. in lni l : .1'! i".urir t. \ .i iii'l \\liy lion ; t" Ye'.l:i. ;pule ;:
itr: all.1 the% I'll' I I .\ th"t of ,. t1 1 1I t,' 1111II t -k.-ii I \h I" il \.i, t. iho mallei: .\ with the It'J\ .
the: : >
!
frten' fa' c M-nt tli'in ,1 ; i-t.d t lo it wa \'II\ ,nd
nl. -
in J"il' n\4l111'f'wit'hinh fII-ul. .1 i w.ari"m.:i u10 ,. ; .i \ in a 1 put :.11 ter thi* ',
C're.1 .ui.l I \.1.1 ati and \hvt..lllll': and\ in \1.
thcy (11i! lit ir lo'ii I I \\,11 rlil.\ '
: iteLbAt. at. \h.ir oM ..laI\J. ( flit 1\ ui I th.-y 1 I..I.1.S If I l I;..sl. illo 'I "..I\.lt'.1 S .... ..,...". t \ aw.iy went the doit-ir two week* ,.t.; ,1h' tim. for ]

,. "_,,..ft."inc"... ". o. ( 1at"1'. .& .Wbitin. .-. I., .iI'. ') _, tilt. 'la.1.; ....... ." ," 1 cu\t t ,-..fiom th" liiUht." : ,..-..) K-s..-InMiuM. li ,' tli ,! bi* ,11'I' lull in ,tli" m Mii.iiUind"1pll set' out In" I : .\,'.t moie ,{ h'., \>.iliet.t tntl.: fiom onii:a ".,t.u'l\ ) t.ip-i wi ofii-n t'i I..g.% :.. that the: I i iv
ptsemjht
% inn ? t" I iH'tioo
C" hi.t'.rt. "I l
:-: ,1..1 .111 I1UWtv i .. Ifl'ly: awakened : or .. "i -I
Usrr$' ". i !'hwoiinn : of th.-ir utt: tlll11.1 %: 1 \ .. \. vx.lspaid. af'er.! bu was Ho put jn At l-rrjth' ttishunting
r.tA 111dfr' : \
1 t nnd% inij.ty; ..11'\ -
I'tr"fro.t.illl wi4t ...'r'c..11 rid"T.t ,-. Yi:"nl. fair the tin.-e'i m->* : li-j >rr \\ \bl'l wbieh\ oil beiuvj pi tinkling! of hi%, li.lll.t. : \ ; t'.ieicl \.I\ media thopoiatii'M ,
aoJ hill bin Invetino iho .
; crio.1- 'UlIi, : [ for \ inquiredYhat'
1ar" "tl. to an-1
by ,
their tIC "
thin
: ill' It iTT the\ you.igrr tlrit :1io\ ; 1,1. '
nl" % ( n-oU ? tin' ) window ; out .
w1.idhy < \ Th.hn.H.d. t. v.
marc. fli
l '
.dl r..r tbe dapple 1 : 1.\1.1: :i In I out ba with Uip .
% a t
'\"i.td I34)45tO will ride of \\h1 h w" : :iu> ibis : "1 t.tl.r. .
; an..bicb thC"y \ .b .uld always /. tl'.e\ i-elJiiiilH':; : ,1 l le.l 1 I ih11, bewail I matter J" \0 a polo WHS p. an.1 .
ti- f the Iu"'ie j l Tbat jou I I.d"/ : w-.lil 1 I :it oliec \1. ; se. ; roiiMis.ilU'ti. \ thl wh.it !J"- \ ; of lh.i rial I r ilc
f' t0fltfl 1'1'0'111" Or1C/lnll \ "lent pHil-\ : lii'.ity, i'.II'\o.l the tvplv. h.lo luuud it, i in imitation '
-. Ca." cor I.r'isio.u Ir.' C" and tin- wire waV1 ; I( a the jo.i iv ot t :a\1.lIr f.I low : \I h i iI r- ,b'ne it, wa* .\\htt and thn\ caniii: tho 'gn.or
t .
i 'v to i H\.oin. 1.h"'o" ,
L ,
V..1STf4T lr.-\\ \ twll"titi..I. v >
bU6IPf'f. W are i"1 ,e ion 1II'a" .. ,1. aI'm"") t i.f viur cni-ni'.c<.- .\\hi.\ way: lie "Ji-hu ha; tiiki-n jrur to cut bi- I its 1."J'g.g' .-".5 -
eb ut \ kin -'
"
hy mllnart I dill III' tOLl -
hcnAf\oIor ". or .r. "u"1\ itlt ni4 1 th'j I '1.'' -1t1' '' r'I otter a bar
Aud fIofO. i :
1" IlmdolpUr loo' ttT.-To
ii.lvnee l advice i in1X -
I: V.,
..% with :n \ aiid\ ho
4 .' to r. li.t..1 \ t'ommcrcc. llanlolph:: I h; t'onc it. SvMftoMH .
D..er-\inll, kc. "l\On 1)\1t1.1\n. frown toIL Jottr. f itf' >vl 1 Mi nu'l l he "s thedootor'a ( fur li th.vo.'lo -
t.1c.; .:U J be '\1111 \ i : llh'll. t'tni.1' Imapno bill\ in paymeut:
.
did S *50
"It K.: I". foernlf'r its __.a.- ( ,lcad thi* I ber a thu lir i
., Tmr FAI. 1 187 I The b.l'l.> off the tteed the boy q"t on.I' I Jmlxrtiirnt.I ; 1: of uUpL-anuc." a-ked said tho Umllord, ""which( \ common fieling*. Ho haIilr c' M,1 a"k a'ill*5 \ tu niarrv: *TON

S 0 S-, ( The n'.n got at.t a* rbe could\ lIut.I i A TrniTut St<'niltrl of f a t i i 1 J" t I. fiitt'iii'i.. .;. a.U'u-o. time sinh'i" e\ \r isoeti \III. tb" n'rn .
IN ,
as ) trlutt1.t -
-So A C I rode away \ : ( : you : 0 oWrted by
3 Uiilay\nut
: :3-\\: And trudge it borne on foot. \I Il' ill. vUn.r'r.rirvI'.eiuent : : ; are. I paidou my bill .i"n \,,.,\1" On healing it I ...."l tlvs.1... "it
ire tu fU"" "Ha\v 1 -
; 1 .
I.i. c. '
the rtry : : '
ADZAL&U BeiaU I And left bIt ,l.ite, h"N \ f a .l of ; po'itivni I'\
jour
or 'r
S lo\t.-FN1It \
WIIOkflIC I VUoln0ded '-it I "v.-.: I V \ nrs rII'TI ii, \\'Cl'.II..e \p'lllorr mu't b nominiled i
II : I wbilc eatcd round tho 4tI : lior ha* 1.,11' \ ''fl.i) I : anyiliiir\ ." Urf' ; K'Y' i.% I.\<.._ \.,, slioiij caadkUtc" i l') oTrr( t.. zt
I H..itwrM'n > irom'.diatily
c .
,' ClIlla!, ({C., c ;5 Th*t night\ ,I "}..Mtiiio il-i\l pit II\I1l1l1il"- ..'cwu1 J'lar "t ,' ICilVIS. i." .. next irti-ction, ; 1
Jfardwor(. .. .. ." ......, in.. tl.i'. ( ) ." "\ i. reihn \. tho 1
\ it
aooJI-, d' C .
.1 I : 1 1vsstl \'Ir'I
Ttrttt ... .. .. o1f'1' : here ': (1. tdeua4O *
I I t' : Ik" ?
II .ill''Ir \ t I.i say; nin : ralt ..If. .
{u'. ft ., jl" ,. rti.
"JI. .rqnn\ 1\\ in : \
c\1 \u.'ci % t-f an "
\ "
it \ UI :
l.t" va'.ac
01.1 "at.
: t T..tJll''J.UIU' arc ii { 1m ; 1'\1 otten ."t. lh-i
inf"nn M. ,1fricon.14 \ .'c bo" the h.jurt"fat".r'" ir" i, Trit' .r1. conufrom 0.10. h :. r'" h'rl :m.' !"' I ITi. : lik,, l' \\u" i iike t i' 1.1 pay douMo il dae.h:1'i I '<
(1I > r.-rtru11y inil rcvciv rro\\e.1 vcetirrLI 'l-iit tl..' infiuinalion: O.II..r.. : 1 ; 11.,1. iL i, "WCItlisp' I kno' you can R--t
Ua
trOLn tbal be I .11,11,1 C1'r fi-i' to .. l'l"'lu"c \\hen jou
I and cuttom r", 'I Or.., ht to tnlnn .".' (,..r.t.II lil.I,! ..Ufl'C' \ht: we III.! It I'.I.\ J Jtv Y" :. till .t s. n\ 'ht : ti" :i I !it i ..ttdU ahc J.th (sf 1 for what ito i iworth.. whuj'.i: i iyour
II\\f"
: .
.Ve 'Iui' in il. \ ; \\.ul I h"l'a\4l' .. in
1 i STOCK.An it iw ton : ,..on. iinsj 1.1.1.f"1 ? : S :I. 55t11k1.. OUt cxccl'it-nl ".y \
> s. WINTER I 1u" '['\' ''Ie to 1- must 1. ill thIUI. >'i \hl Ii \".r- 1 L \ :, t\ : ; at l"i.'H 1'l'I.i.1 ;\ < -- i-ntol the S .L.tls.,. .
luin < .u\I\ ; S
1 in IHUc turn wvtk a man l.\.ite' (" ItI tsikC'h.tppy u. '
1'1" inll' it CUiIU'
to .evcrxtbinp tbin"'inct.le the% I nllt'.t\ \ 1I1111\in..i 1 'o.. ; in 1 r.\ 1.11 ill bC/'I""" fuller brought Vy} i.7 -
prcprd LOW it4 ATKSfor : I'nion, tIIS I trpr. IirIi ..f :1\.1.\ : : Ike \ : at three p lanl."t.
"T illlol" qua\it".t ..l of:f Mount" il".t.\l to in'j"ir.! \ il i" here l\I! thotmnd 'do'.Ur*
| to \
.
W t ol I hire a I ITo
% .t.m ..uil.. suddenly ,. hk nll.'c'IUI >
\
1 'I'jllt.
i( nUbe very .. 1'o v rain ui \
il.,1.l'lot I ; I deposit
n
t'oft"in.-.1 : Ii. s1 Ir. : i il
*. on
,
\ ,1. l.\t'l
'lt
whiUflcaiiin t5k'' : nnd
.
.n. \ Veep
t lie I U .at ti turf'. nay ..111" .ro.h'r! tn 1lke"'' w.It month, I
!
tn l ;
C.VS1L for 1 ".r l .5r r.I.1 t "WHO' n
am \ -
\ .ir.. i..sk"
failiti \ : '. \
,
\ P"It I''iIo'o.I"Ir' ,
\ I. ,1i.anl": ( : ,1"I
\I.lih
an \ I".0" .I\c'OI.
( th.> w
t.t4llfttb'rrrnC' the : t'nt.i. vf
affordtb lor I tlrit; "f I
a* e..1n.r'f'.1 : h'h\ lt\lin I i.like till pay-ilav.
>tt,;tnM and aclUr \ iu.rt it. '' :: not \.in nll tI'w. i. n.) "lilril \bank S \s\i
4. faction of both buyer itha."cn A.I"Itcod', tltt .'" III)' 1a. 1100'jul I\ pirt .of it.. This. *. > <".\.viir' iii such a wilful, : .1..1,11. I' _.1 ... .I:.. nl aho t 1"1 of hi. : tl.rc -.. .; .n' ,. ." \ \ :, fr \.Hl: : with VOJM Urbm, 'C' ,
take I .*. II! rju'iivsom sly tbink.
... __ inad. Bnr- ,__.. the l.ui'iinni rr".n| (M 'iit; \I IjU"l I'OC.UIsJ', often ka
fir
1 ."--v. '-' <-- S ...int".. he 1.l.C.l..m".1.1 flfl : I \', it :) V I tbal mm: ;
.a- j 'n. 1I1:10n'r.1tll \ 'on will-o'-the\ "i.p. II"O '1 of \t'n'u
I.illAU 1H'raon. d.ai"i4 bim a call at bisld here tbeoit''r "ir, : and' inMieiou* Mi.\ 11.1"\lh y ... I i i." ']like : cviirvr. b>>- pnnVgy "
to >vc I Ib trillml.hlmt \ tl.cl\ nrnnnJ pt..t'.t I t ti-ire ITi' do.
c flOIt road 1.kC
well .'itb \ I ilnlift\ you I nt
do
nrchat bojj ; : \ just
,Hi .I""l.
wv-rVs
of[ into always
\ 'r..i. ;in ptint. \ hk'j tlia
bcfor a1tU.
I flMV* onTarapa Itrtd j I 1.tll PIIl ri,1e th, jaqernarcf not bear puttitit; \\hor<' lie 11,1rcmtin,1 ': lurncil\ ,blue\ with the\ l'u v: .IIC I ; \ ill one ; l l.ook.o: wi'.li
eu\. : i-hair. air often um* aw.iy I' e.tam your
.
tand. : thf it with1 on'vOilib's
nl a ,i-l ,' 1
-Wbo now. ) foIall"him..lf\ .u | uI'.e and rei
g.tr ,. '
\ ni.-eJy ,
: Wf.no no llrl'I ;. ///t/ l-rmu-t'it 11\.1. think "
_. wbre. *57. .. --' --1 I Ir but 1 few minutes' Mio : % ItmJoilh.--XI.rf: :/ .tlr ; \.' \p ny. \ or \I5V.' the of f Kml: deep} the "U:md'it of ibvi
TED1ee.L of
what .ai.l .
1'.1..
bit piece-
_ --- ked her .._-- -- bko the 1 ; Urthm ninvter
n ItteyaturugaicrsI1Y.
-- ( n ;
\ wife atvl i >
"
/1!
1 hi lluw 1t1w.covere.I
\\ED\\\\OOK .
l to iti.becaus \
;, i- e1 'had' not ': '*Tiktimo of wv.m Ail-wi..in\ and -'
's. ionttc. the\ .1.k'I. : pii-tly
kiss
3. good tH't"rr.1 ;1! She replied\ that \ ') ,, of Gvin.; :uk'fl.> : ma-l like :a jjoxme bocatisc; 4cornptts
'r.QRIIJ.t- : ""i.1 a "thv.t/ / htfr. ) It wi 1 nl'il hour fir ke man; um ; : \
T..VPA. Iomy "I Ji,1 not know aid.h >. ;' i when the % 1 there' j jh of a military: )
thnniht becau CotiwrAl
I ". lyf'iy. ; hit ,.,tbit.
C"ol.ncl 111" ; till the ju to 1% Li. b'l tit i, ily! ; ) tas'1y-
DCAtCftJryG tn D to ,'1I irrc.1 I mutt It'r ; thinking. il it is like a S ) 11)
ttm- bttfl thnt \ wor-1 iTtI.lial.t
11\,1 istilting \ :
: I he til "t"no1ila1.1. ) \ In r.
: Hanl-vart It"l you j soy! that \ tiotiin! Jk., it. ', to' Cl'u'd".
4 Grottr'ut SaJdlrry.Jo liIn day :' w now :1/.1 t 1.I"nnc .5- ; tvrrytbitijj, ;uul 1 or t
it <- 1' t bk\ 5fl4aut.t11.
<* I ri or r' -' '- ii.U : .
to .
1 CWfcrv.
.-iiNtrf. (1"tt?>i*!, 10." chair <: of f fI "host t. : : \ \ Tm.tn"
17 1'ornleYI the \ l t"N' tut v
wet \ 'I \.ir.
Rrtdn-rnfd aV-oitt. vt
l
r '
rc11e4 I
)r' ; inenp-tblc n..h'ln",1 1 '"
I rcrc rna \ I.f.n: lan.l: "a -.nl 1, o.iItI..I&
Cp
toully i.I1"f : '.
l.i '
< ;
fortWii "
Jht / *' "UiJII'l y"u. rolling. : I ::1
:
.\ 11"t : !, tlhn.
J Mint MattI.; hi ut 1iie'I; \ \ \
\t
.. ; rcll titul'ot 1 with eye it i i. fai.1. lu ,1 Ti'I. I f.-
rFunitlt the ; ( -stie : I <-r i .1
.. J ', it al Hi'* .mil' wh xmi i .-, t"U.
1.now'J %
17 Cad1. &r.. J.t'. I. of inovinp hi* body .1 n-mviuM I I bis (!'inner; I'I ( I.
CS" ho 1
1' T.4seeo 8.it'H.. pfmiitrr .clfftc t the Lou-c wln.re ''' Inn.. I
1)I : l 11 a* left ,*'. .
F .r't'' CEI.& : : olIy f ri i S.ilur.'V! .
.ill "U 1'pre" 'I : : sm \1atttS cr.lcil' in tlic, .hair 0:1
'
T4r1GJUST
11 ,
>
: CO 1111 fT;, .ithin thy
." 'ar tluA or \ .1 3ttitlr.- S7it'r.! I S. 1
; 1.- \
,11II' I .tf
.
_ ji -, ,04,1111o,1"31 / .


.. ,. ..it..

21. S -.1 .- '-
Ii .. A ,. -
_
,t. ir1
... .' 1.- ---r- -,.. .
'
_
-
; -
:
j. :
1 .. -' .
.
-
,
;,- i
.. -
._.. S : '__ ::
_
.. --rs .r.'W : .
_. :
: tJ.
s .
I ,; *t.-..= .i t.--_ -. .;____ ._ ,c- -_-- -- 1_.. .
r
.r.- -
-
-
ilr l"r!, -Y .i' .'
._ .' .A. _, '
;, ; "
r :
;< ,
I .- -. .. NN

.
.
.j. -
.
-' p't! .,..
.

: .

,
-.
-- .

r .t'-. .-", .
-
.

\. -
: N -

L .

:;


:: .

; ...'
"

.


'f'

l 11 - L -I-- --- -- -
--" -- --- -

1 t TI E FtORID.\\ Mm n ARMY NEWS. i The l'lm'ichl "'a' .;; li'I/ t,1 \1'"l"l.1\ 7."., IMVttiont.. : ( ;.iv. I J'"IIaC'i as miioli! dUi ,- !ba s't.! came up in his boat, I ndtd! in front .

\llli"
i' cf 'heGeneral's I ; '1".IIIer"11III..cl
: I; .auUlou. other tho Middendepreii !
: in
1 TinIlulmuMid: I / \ Miggo'thatthe : } :111".iutl.II'i atiy. m m,
The, 5tVi r.d l'.mpani. c-f the Fh>ritl.i! Do'I'el MANAIKK Nov.JJih I 1 1637.Mr a !letter from th(: C.fliUflOJUft. which O>ii1(1,101 -
law lh.- those: I billTho
1. e ': ., ; pa' s n f"ri' :itioti of I proba:

I i : t MSOXTIRSAX, Jr., ITo1.irRuTRlKTUlt'_ llogiliieiit: me u i cuderfl t to lliis! plnre, ('1 t tlC: 11,t-Lm Foliclall'i..I.III'I!; il'l ., I l.c I .! i iu that Flat*", ; EDITOR : I have I.rtii, all obvivt-r. of, Iisinevt.nt'for Uiis' i i., th.it )In had! no !; (- ( {Tuited with a Matev demand!Capt.that 1)1 Ku:? .surrender Ie ('rI.rr 'tolh .I.
ll'lllli\t Ill me :
,
.- J ; the la-t two
L
; ; illlh"t1oit
fliot!
"10" no to until t they u \11.
of their( of
tL ; MPAtLtoRIbA.vj '.f vxpraton: ( ripculivc. term. vr-. I pr .paiglutC i..r iu Ic cuflleieiH' rc! I'l iiutnlu-is to givu all : &. and) pcimit me lo .';I iy. that L directly! or indirectly! iiiicw. 11! ,(:, ,111"[I | e Nii-arasii.iii; llig to l I.o..1IIIlj! '

".c."IeLld tLtr'il'e imiitrmi out : : known Mich state of tiling' Dioomu :been i",1 thut' the -D-iuki!I(ti| "'ch'ra" ot-Vyrdr (;' i ifCnt
ri- t 0 t- _.. : : I Ih"llInh'I'n rjiMtne.) The! proposed I never a :ipi) :
ip- I bero tt Oi-i l.i. 1* t>'d! unsettled 1la\'o it I' \ on Iniard! I iho! 'Wnbmli ; t JIJH, l.m.jef'Hnil
or nn nuviCupl. before. I tliuk\ high time for
i .. : .!.. >. I Jawis i!aitnlnr:: '! (lo pilfer: "g-imo law*. I .t I WouM! .rI'rcI.I.[ P'JII.nr.: hu. 1'.l'rtl% t!I
.. '. of Ito State to ik out and ( ;I Il" iI went (Itt 1.>anl iho'iiurntogi, |rIp(
J.-lo ii" the t > ;
: .I
J -1k ;! irWe bnter our protest in. time; I Ivfct people) |1. I hip ave rcct-ivrd) lIl bill, in ]1.11'! (' of tin I! 3 I.;'> iu i.ll. \f./.n r / \ hil ''jrt tjif.cr; tft
;. -' thai plainly! and tjrji,.*f to public; \ i.w the ** -* *. -' t i If. ,

: liB.oJ O .s.:Jhe priM I ,: li.' ll. :Turner's; ; I1or.I] UoitCouipnity : I the. l\Jlrl or :Stato' (),:cmment.llil.1! acts of public ofliWr-, when they .c..1 lh- fpecil". I J tim t tlUPlh I .I :ilit wlu1.1 !IllreJ"'f (!i4g w.-is still I k, i the Ivamer' Sbirgui ciiiiti;*

ti tako tltw itn-ltr fund-! liovvcnr to I' fent th I i'1bccj. down i I the 1 liver into the. 1it boi "ilh) )
of 1IIoripU. tt PDlDlSULAllia I nu-utiuticJ in our l.it i iou, \\ 'tuyjrtl' ;rroIJ ( Jaw* violate.; the public mil'i.pHI.I | j 1'lt'r I' 1 : J
:
il ; Il.c.lll 'In'md. Sle!
... \\rrution Although! it is ,the MiiilnefW: of( } ?t d public fUII.iVllli"a, i lill c\<-ici.iu ;iibitlni I ** 'I Itis. i i. (11 lit, who!** :c'rl'lI 1 t I. t'-t.l; : 1'U-'flr' on W.W
TWO invaffl Wt""II"
I DOLLARS be intw st-rvici1 in : !
f per year iiot 11"c'cI: tttt'i! >;- : ;in ih-ii:f of Mr. \fc >i)1\,1.1.1\4! the agent"
f ''tht-ir ntinibcrti t that!.: render the Seininole'invincible > } p-ivter. of tIlt lift) thoii-and d..l.tr!! I ti t : ., .
I : II'IH
A" )IP.
in Mofgin
riably Advance. ;. qiieiuc t.t f an order fn>inV; hingti npri'liibilin1" I will 1...: your ntti l'i.!"T I t.t a r w fiets"Ulideui.iblf ufl'I. \I'I.in..1.
wo are I to a : '' ii"ii t.. <"'IIIIII..Irc'l I'.iultbti-g.1 ; Thi I ,
opposed
.i\ \ I M-rvtro (.f tint i-hruarteri i su-pcn-iou' I ll.t.c.; of .ihji. ce nf pubiieplunder Slnee: tlivab.) h i- !been I [p" |

i p i'MJI03UiXJti Y C 0 A C E R AVflMorii'viiiting I which h : "icccivcu I | TucMl>iy' i.f hostilities,." for tho )purpose of CllIUt. j ) :'t'. I tb-ciii it. 1'.' .1 t : 1 1 Il appointment : we I.\'I! fuiiii-hi-d! the ("lc."i"! .. I ie ( 'I .in iii''".t. re -it otiitf t LI" .k jM>s--v.5oii of llitfjM .

\\ per IUlil I 11./ ,them. "j ofan,: il.ll\ i.lu.11 of nu adjoiningoiiuty ; I. '." _. _.*" ( I"r"n- r Jc "ed :111 th..l.rI."lil..l! : <. !!!n.1\\_. _'.'

; ih txim-iAn Omci .- .I...- Cuter; a" Spvci.d 'Agt-ut 1.1 b\.h j iu : m lbe IHM' into |'..t--xi.n of. the AnuiioaiiVi.ii.
is folly Ihat! cii irt'V
1 to i
: :
i .
; our I '
'I '
Cni.iinV.! ; II. Kendiiek, MiNViH and I I al .\iI I Colt* rell.)I N t
] 111" I tiuv.; i.iooiuV. without! auth.uity ,.t I l..w : t : : i!I 1 r jH'}
I arc earnestly jnetcJ tu keep tla-ir h.ind I zcns :ut4 %1/'Ih'I.t :1,1 tint -tetl the
Johnston recditlt imMeied out of seriee il.d Li is ilit ltgiliiit\! II holdaid! ,.ll., I.. piibli-liing t lie f .lO!! wii'<; : sit

off IVoof Shcvts! Copy) T} I IIC N &4 Thoi e *' ate now itt l\rc"I'ill of ortlcis to I ;* .1.) %1"lcnlr. I lie service i with. I the o-'Ii. being; l U'-gi-t' I' r '.1 ''I!I..' r. : !Laud: Ojlice :1 It I My attiiitioii I Iris ln-fii c'al.cll.! :' com !"'1'iitiLh.I to go ip all) i\ll.'rllt (*..! Au-k-r-

!, who do not liced tli'u' request may expect I : I.II l'UP.llf| rf.ntiibiiting I tluirto I Tampa I at the lilt and ,:mv the apn[ >ii.l- : muiiication. d itnl M.inatce; Fhi.. N'ovi-m -oil of the |h>-itiia of I thingbllt; il W.I
% : They are :1 1:11.1
_ jx-rsonjil >cal. I raiItW Coinpanie : ;goo I t tf-nuittatu nn almost I, tIt _.III I'V ( :,'\'. lliooiii.and, : to pitive tilt- 1.it- ::Mih I I IS.'iT, which i. ; i, apji.-iri'd ia a lifenumlier : l tin! actcdis| to.
a apj, ? '..Hirers and we hi'petln-y may be iniintnlly iltl.tlillll flm: I \ ; tin I 'I ht .lral"'l Killed] the 12lh, f':,r
-_ ..... i fact, I I'f. r ;. "I to Thouip-ou's, |l.i .:" "I. j t. % 1 c'f.I .* -\ .ikiilt)! i Tim I .t-i' I on

A'> Subscriber who-o' of cub-i: I Mieces-ful) in rcclulil; '' 1"1 aul 1 citciCapt. g'e, \d'n. in their lu'iirU, t 11(-). wish it torontiniii" 00, whitli!. ic:,.)< : That no p.-isi.n' holdingor : -i"IIIi..lnl. -i!:.:n'ituro f ''I'I .III! I 1.1 ,.." i ii,I' Noifolk.! and) I ilit; Wab.isi! I- .r Aj.uwall

jtST" terms I il Iu.Iiil; airl I I their sole!. (.|. ..l is to.junv.1 t\t H-i-iug; any ,.fli.-._' .f I..ti, I!i Ur iii I.- which itti fly ch.irge* nf n "d-uidi rous ihar.artt .. I th! natn,' ij". lIill'; : Tho Walti-li jinive-1

J criplit; aro al>outcxpiud, will rrn-ito the.. : ". Ctoveinmontal I : I i fiom Uncle I L 1'lil,1, S'atijih.'ill: : ho'.tl. IT t \ciriranv"Ilice : I r are:t; "ct forth, ;a I: it'.t ,Itt-'. .it .Wpiunall t.1l1i i on the iiioiiiiug 01'II(W :

.- I'eidRsKlzr-vr, three .cl.b previous to its'i !. E.: T. 1luI.tiilf! I"1110 O-m 5.iin- Liii. ncriit Ua: I II V.t t aert.. j jthe ..1 l.r'I! %Uii'ifl: IIi Stale.: "Ib l it ;.ip 1: I It! i i- iii-t my habit: to nutico ,!al..I'rc'r'i 1 irh.

t discontinuance! marked with a tc'': \\1 I"Jiulll'll i'. iu ide in .I"'I.iY' t>r rc.I.I'1' who u"e art :Miui'"d nniin". 1.111. iu thicisi" e C'il. .\I ndtron I hold* I tli.' Krl JasiJf.| .
.
x nrrot Vul'inteers 1
a 1.V iiii :tnrit cJ] (.iu t (
p of the. .f till
: their I ITcrtni will .1: till-- p..I. '' ( ei-ion| i\_ i ISjU; .ii.-l he i is s'ill! : v ici-n:' :% '. .Inilti I f.-el called: upon in jusi: it'c I to myself -. :.Hid 1 t the h, -tt:i ;n.-r :rtt. Th.r other: l.>aU'

; t ; name the: United States M'f.icc on Mond.iy next.llio 1 h ve the inteicM I"f th S-iK: and: !I. tier I i i.. of llio offi '1'. v\i'i: :t.l.lioik! !: d I p 'W"I' of. !t allllltH I i public. lo pronounce ';u-h amichug. i ; | ire ou I tnt Ink1. "but -is thc.t'os'.a: Kicau*

: -$2 per annum. 51 for si\i i I it I ('Iov; \III"I! at I.e-iit.! ;i!I J-nr<-, :!HI 1 will [l'.i\) -in i-tei:. fi-r lt.i"h'lc'l: ai.d; rmag., : \'C 'Y ." l'h"'II'.1 by llie writet" held I F"II.111 < ':ul"s.l.c roiiM! not commuiiicati" -

: months. ontiited election f.r Li:".ut. G!l. of: t M otitinti.'', I I'ndtng lh.-5r .. ices to "\"I! .% jib! : ::t.irc! i'f '*::.O,) p-r- l h; y, Lor.., !scrant : .1!.o\ e n f.-rn-d to, I intended) .'r c.ilciilatcil! t ; with thtm.f .

H ; r r -- I the Florida Ib-jjinieiit{ has bei-n derided! in 1 \ ; : el'-ik I i hire, ,and, dl'r. '.contingent. ,' t lo ctl'-t mv. nination.| : I a f.llc and! foul I f ( ;,'1'. Walk< r SI-IRK t toff-I I thpfttilAiitr?
lin'ni'.e: t the ..- ff the. led I iu I lot-, .1 .
I .. t JJP'MiHES: 'I>Airt, >!.sq>., of Snnitrr Conn1y favor of Capt. Winston Stephens! \III In- iir: I In'11 ..\.1..n-..", \!Ii. Ii. iu :.1!! piobab'.I.ty:: :!: will i I! -!!trm.I. r. and I iiivite lie, writtr i: l'> 'i-Muiif, .\\iIt"I'1 Is'I IIidit I f n.4 think

1 j it authorized to receive unJ receipt for I'l'cl duly commi! ;";Soiitd. C(.I. J S i I, .di. :".1 m.n di. I.t ouler: I tie) sovavioi : double the jvr .li\'II.? ((:i. p>'I 'l.tV! ) j I Ii the I ..-:..nsil.iit\-! i.i f'ibstatiti.iiit-g! hi-. the C >s-i ric'III4'r.: very likely tt) iii.*.

ubscrijtions to the pcN;,'. 'fr. 'III'n. : military: I ieU'iwi; -the fi.-ld i-lt>-) bar I I .notice ( hit .les-e r, in aij! his, olli t i I i 1''Ir.ill' t I.'.. lute: U 'tne and I '.!"-,r.r.t :tub! th'-in but. vthafever N*.-iirrii|, lh.

couiteous gintleinan; :.ui.l l <;,o.l cAlke; : 1 I'tii'ed: Sfatos: ( ; alone .
r.\iTii':
I : rt-u to jdTiXtl} fivij'Kiit' t opportonilies fuitlecd 4 .-i.il couiiiiiii%% lil''li.I'! : M l II- 1114: I .H-S-K: : :. foifrnment TI'

! his. cMnradts: in arms ('l'II,1111 have. conferred I Sp.-ii.il ,\'l-I'\t J fin-'1 on in' 'I..itII'.i,: I I T.nnp-i.' .1 :n. "th I lv5. '. I -pon-i ;:'!f f..r the t liflf tht men. li 1 1.)

tOur thank* arc due Ilont! George !t that distinguished, 10n..r on : mote }(.r vah-r. .\1 a.v'.t.-ntal; stuiu'oling.by : : lie holds \li.u. 0:11: ofliies tw.l.:, i ( ;lov. I ...- I r.-fcrr.tl) 10 t the) if real ter,tiee* which llio.ti

S. Hawkins; M. C. for Jocumcnts. I :a cotnp--ii.iivt.ly: !! I Ily.I en :an In I t I j ( ; i of hi.m- Ind milt to Ncrr; .
_ Concessional thy) candida'e. : pma1 i Mioouii'5/ ; tjr. II.I' r, 'li-u'l, Cnunu' : /t. "" the .\. } 1'""' I ii ; to t > :2u.i.

_4 !I \ .ial camp: :' may ('I'b\ our t rouble"! 1.i.j iy, ( ;Jeli'l 1.IY'la.I.' '1.1'1; ; .\ 'lit, | .t Visit to < \\jillit-r-Hi. ()w u: -iii'Iot I rI.I., --c.. and di-.ip) |>oiiitiiients which
:1.1 ; .
.._ :: ; il.d : i.i; h I h.tiU A r con ut. | I this tII.I! n iiiti-tiupiioii I of thiir f
other lies al! their : : I plansj
C.ip! 1 llr.Mining, U. S. .\., haniiirud, :.l i I 1)11 arc l"\ :1'1':11: 1 c-iKM-_ t. lj'r .1 J.I'.I.li'I-I:1 \
Wo call"the I attention!) of f our renti I I !i ; I VL \ jaiu;; 'us: "IIl' <'III)!t hi- :au'v.i: i.i t thi-. :ity .leu. William: j, would I ".occu-'u. I Ho seeuu iu e.vcel'tnljpint
Jt3T fniille-s ludi): ill 1
I'unta L Lr. ll.issa: with retiuiis i : for I 1JArtillery. ; il : in 111lf.: \\'hil-.t! a t th'irkniwledg. I :
I. L J. i. ; '. W.tik-: unnietb, it- iv pn'. eedtl :to I lh" t.I-i i l ', &Lot1); tb'iil'lful! of ulliiuattj suit; >
t- to the advertisement of thc New L !all j .
er*
t i'ork. I t7.zt; .- of 'thv 1 cotmtiy' and) injdoiuitablc :I While I .am tij iii tlii- -ubjt, :, I wii call I j'ih 1.nee of I.;. II. I II I' "I'lin--.'n. ill Twelfths"ic. t I I' c..-s, -ii I nioro >an. uitn) > thau .trt-r. To .

:' Steam Saw Mill and Macltino Cotnnti' '! ---'.-- nieigy are iu.li"II'I"I.t} | r"'llli.1 I I our loti,1! lo Millie t.f ihe a.'*- ,til" t. < ;ii t.eia; ;t! II.I I i-in \\III'r.I; !, I b-i! ,' ..1.1I I hi-, -aid.; he .slio:,:M tin.iIv: surreinKihiiu )

:., ( to be fuuinl in the appropriate: column.; Litost Indianov.s.. : -jt<'* for ..hiit.t.ir i.15| >-<-rs i i-i )k.ri.ll.) I tin it j I I "-|>'-ci.d Aj.iit; (.1!:' < ;.)v. Uro, un '." ).1. O-. !h:" !l.idv. w is't l.o.in-. and g.ive: tie! gi tat "-l:' >I. i tinCii.te'I I : Sate: M.it-h il', alii)

l' -' -.- - l .l.isttr. (;I. I"1..II :- (!rtiI I I'.IMII.I-' iiili1 u-tt r :\ \\.1. ome i. t.. |1"r"'I.r. i i ililJ'l iiitd I vv'iierc: ho iultl: ti.ll.i.: ,.:1i.c; .
I al.
Six IIli1 I Winiurs and rhiM, i iniuor 1tlcce es p1."u.II.: ('l'I.i.I"H,1: t i Mtln-r! t I I '
.1 C/'ancr.j"or u Sprwl'1tirJ"rart : 1 11.// Ic'r. 1 ll-gl-t-r: : &".. -fh:1: : [ stI'f title.ii'iitil. : \ .. f\Id: 1 It-ru: iu .tl". I 11'- pit lor, aboutU : -'.'- -
I si\'#, \vt i ic 111. on the Oih iii..? near: I Kl.'J'lny k i ix-iil! <.f good"ituiiL.I / t 11i iniiila'T pinvvies. .. 1..1n:; IhuiiLV I.Hruir\M; TOM J 1C \Xs\-!.-' Sf.
: chauee for a ?c. is for Monday: next. I ll I : i- iit d oidtM; II ;q.j..ill.iIS 1 t 1 o'f'.uk! !..i-t ni iit. | : I'- \\:1 :i' '
fr
open *"
*
: < 'ulnliu;;". woio pur U'-ti, ba few I For iii-laiice:i : .'m\ et. ; I JolJ.Jih-a-t"; cell lill f.kvuli'.e: itldivid'l lito vvhei !lie \\ .i. i irj .V.v V..IKi'l! .fnii". I II I 1 LouIV.; .-. tih.-.\ KIII-.IS tt. r "tt; t 1 -
Ou) that Jay the remainder of the town l lol: 11.11)il.
; .j;t I iid C.ll't K. T. KCI!IIi kt '.".pI:ly. !;' ."fiunrindcr i-ombiniig; all t thy! rptililicniit c'0111).II.1llkc'r l t .111.: '. <, I tint,i :11 t1'1 i-i Id-, brown ,i.-. I. coat 1:, "" r.iv pan i?*. />iii'rr"t -:\ .- I II'l\l on I ih> veuiu? of I tin-

; in Brookville, Ibrn.inJo county, will be !! I i.II.'c'l! \ ill the. .- T V-- | ihi-S'ate: I and; ill a b!.u..let nt'i'-d ti.n! < v r. 'I 11:1' 11:1.! :i but I!I.:occurred nl Foil Sis.ttu, > 1 lkfeii > .
about fi\c niies! "lll'l tlu-y ('litelt .1 a 'tt< of an }hiinlir miv lo'a, "
,
offered for sale. IVronsvisdiiug to at- 1 i I..I:1 II I 11.1l. :St.ti I ., iu opin \iiditioii ol l.nx. .i- '''lJ1j''c.i] a-evtr, --nd! ri-adi'v i, t t!,'h olt: .i! \\ the l'n I -0:." ry :,n.1 1 Fr.'Ialc men.

: !\: mp and the pur-nit w;Ii given nj>. 'lion.l. dining' six months. s ( ievttal Five ol\f t lie ',, r' lit.1111"11';! '
t tern] rn lhi place cnn go up in Sunday V; : lt'i"I"j (It !! same au'.h-'iity:' tieitgiied! :II t 'olU'jgi'i in hilow) 11".1"1'1I.in': ,.he. storv! of |I"- rm' weie "

\ : $ We do! notouch for I the cot rru IIt"4 (.1! : have !1..1.\ in set-'iou of f coun'.iv t !;, I: -.) a- a:: \tiluuteer! t ',::p \ ..- aiid )1.,1 t'lvi'iitiiiis. I Ib: --v-l : Ii'-m I I.ike! f.ittl-: It" uu-iuU-r of the JMffni4on -
&llle. I
-- ...- -- I any pnr' ,.f the alovc tatdncf.ts 1 but h"j>-- \\ 1 I. re th'-ro are Ii'I 11lil 7 I lln-v ni-ty. I Inlively I Halt: :ilious. >)tve ;liuls'I.t.: :.. nijlit?, u i-l.-i 1 t'td. .\ II.lc'I'1II- !III..I! wi'Ti: .it() im nit (t'oi.v. itii-.n..: S. crt: : \'I, fYun..

Dr. Phillip I Af/ain.' -The' S.iv nnah I till l 1 1,11.1 will soon be ncr'I :.4 in. j jrforyiantnyM 'I'I ht.lll
'I c'lI(11. 'eutd'ti.: in
I t tt'it t M'I p'ed.A : "-11.1.1111' t ihe)$ rivi r to / 't1tr-m I'.i'I-l'! : .i l lAti I'Ji''lhr"III.,1
( .\ Dr. Griy Phillips] who, II. }c'IJi..k., with ;-tliwiit 40 m-n. : stnice. (I Lv proteasing, the fn' iiti-i, \ .. ;he Toft.Tin .
.
i little %more, 1 lgll., :Mr. Kditor.: : ;l..i. t thtets I b ron {wbT ito: I.ilj.Jr:11) !I." ( t'- (Ilandi.n. :

d"irns'to be agent for the M-! >unt Veinon, and VM'cnil! t trailing, ilog- t'l m II.i-1.:,-,., a* ii'. '.! sttrj:>.Ui-.) ani I never s( ( a iu !11,1.11.; j of' tl.'., Sji.-i i.il Aent.:. I'., ? 1C'n' I ; Wa J..r :.! .tiw :. ll.iiided will I I 1,1'! .!r"'l1riw..rt.- a *'mhl-.l) iu -troiig

$ ,\l\Iocialion. is humbugging; ; the people of; da\' light; to d.iy; fur 'Iho 1, pit t I'.,-'' *,!t't"''ntii'g ', .\1.:1.: r < '.'IIInII, n' btsent on a }I dtick's i ) ".comp-iny. (,.:\li'I'.lr f.iv'..!!"-} \\ :a- foiie 1 -t I I'lillta: Areli.i-. )I .- "..,.i".1 ". Vi r.It! t': '1"1' i MI i the l IN ordvr! and I IIH.FC Jighlitg t \.*.

( .. : ."'iini-hed liindf! :. tu.ui ( l'l..i'.i 1 I. ,,t' Saratoga 'i j-i'ti; -h. lid! -d.!
: Ue / 'li"I'
.It '
i in the sictiwJi .i:1 / > ;. i I.e.u t j.- ::
of rd)t. .di-! ,
"
Tampa St. Marks Tall.iha.sscp) AT. : coun-tiy! : .ve 1! ..: 11:1 .- : : and), i'l jn." I- >
Ifm .I..I i I-.IM.:: t f.1 a '111/)'/1. ali 1 II t-aii the ,\. !I.. VtlmU: lie j-ivo ii'i h."r.II! I 1: II mg thiiilif Tiit, d ti-! ititii-s: :r. w out of the f u-t IFII:il

-' '- cated. .rwiitg I li'V:: oil I r, c. iui II .d I In:; 1 .-in'I"I .!: til I 1't L.iu cj'l., < 't".i 1 IZ. Ft i 4 laik. Ittt.-t't.! : < a; :he tiru.Kicr f IS.irU-r.I
A R.malraOa \\'cJn' .s.l t.bt. I Dr. .a; :a".nat: w is : "% : i;: ; i i: t'i u:. : 'aI"C'' 1\ 4 he..r4-' III >'i

4 M'n*. t.nt. : wit It : ) 1'. S. Ju"t In-f.ir "iin j to j.r u. w.- \ j:: -.. in.4, .'. ,' 1"" u-.-' r\!.'' :a.d; lh[I I ti4iid I. I I' '. .' "k.l lo _I' 'u.jj i ; ", ivl .1 I' .t;! .f! i"., i ..iii l'ii'o*. m.my i/.l: : !li. m .-.. I U. and : I h.: iW' .\". a-s siiu--, b*,-'Lt :.UiUf nccoiiipani.ii ) ) .

tI : '-" Otto"m.'f'smtt..tre r ij irnr in liUS'lfV.tbe _1'""rcr Dr..; i ':in that (1';'ipt K. 1M lu.t g' n% :I'C'I";! 1"0'.J': ::: I 1\. .lj" \.I\ > 'J 11'1"| X.:1, :! r.' Ij. to >.IV. :. \i \ '' 'l.o1l! -..!, i 1'1 1 K.: ,:u.-: vv.ii \' I ) -ji-i'y -.hctf.till! :: :! t\\(, of th"

filL but uninj-iri-.l bv jttunning \' I"1 I -t I" '_ .1 -.',.. ,' \\ : i 1:1': nd-1! f.-r I.-:S.-"! tI:: .ig .j i :UII.. .11" linstiiii '. .*. .hI'l u W.ttaj.mf Fiee-St.tte i>t-f. ai..l! M.ix'iitfieri I 1't'Y| .
time .l :: .I .
the ,
escaped -.r--I- -
f. ._-' ly ,lli- au\' .,! cr : .. \ S..ti unGrii'j -.r '1.1) I. 1".1."! \1 : 0' ... : 1. .w .- uu.'t-i'Ji' 'I' ,. "'." 'itt d. f tiki! of |"a. III lit, in.iking iio-i-viiiit.il" f
.tt.m "f [
wme distance. th I < niiiteW| \j. -0 j 1 .:..1 "-. i .." . .ac. -- '
.
I Lut'f'rIUu. ..-. I '1IJIh r yeti. .:,, (" ':'!. we !lia'xt- : 'M'.Ir: f th. ''!i' : tal: tb.t.'t.!: -' ilL: i i; \ ij,,: 1 JlSUt; tj j my' o\v '! j I. ..-i .1 ku \ .1.!- .. ..'1"1't I '. ':0 i I 11.\.1: ,., !, ; :! ,' !I.C' ., : II..c.ll.,- 4:. -- !_ .. ._ _'---.- ; I

of t i I : ".1i'r} II: ; try i I"I I H.-IIO-, ihe, ,. n" .1.: i.iti/! I.> i.fiveit : r IM': :, j 'i-'t'1 j V ..., ., ,. : -
-1 containing a lady} nn] child, who Wcrc lure no 11.i.a I pi-:' -. y < n\. :\i. >k-- 1.lr.I'r t poor :111: I. \.r. .1 i I. !. ::1 j j'' !--r.- t.I', i I F. uTirKi: Arrorr'VLKWBs Si .
.
4 I gently i.p51t; out, when} the busies i becnme: j r pi-r.iiing: in th. lli: C\pi >-. \\'.- ii": \-.. 4( .t1.i: '", I:!;..!.- t-i Ii.diai.,: : ki!!. d I !I.t.. a, ,;ii.1 !i..iu li, il h-iiii.-- at ;I c I;,- .:1! .I I i!: :.'ii' r. .. J"d' I.. if "j' [" I Jl.pifVM -- \V.tlk'trlntl! t tc.-irs ulitn h.. IusI sin,.;.l r.*d.iw IH.I u:'. I I If ,

| : iu nil 'a. ak of the In li 1I I j- ntiv.s_ aId J !,"'ta.thit .- I. d thfy .should! !L..i| flotf M f lii- 11.. \ ]
detncU'd : t.f f tit- ifi f.jiij'i\ CAIar. nut :(> i 11"1? ; ou -lirrt-li leling l,. the
without no (
I : further dauf.ge. I Inpatw'ng 1':11.uhr.: : r. /pt..j-i I icrift : .... I, .:.: ,.. i I'nitnl I I
c tiyirg I f. r bi.-.t-! In.f f fttidd; I.! '
stti..i .
4 4I : 'ri.th an. i vi ; > -t.it. > I 't.* ;. I Ib'-t.ift-I further .
-' '-- I. ju of tint! lh
I down) Jockwn ":sluvl a: littl-inon t.f, ; llierM ; tl"J jiuit I > c.: >II.ik..1: Tli'-y I :. .ir.l It t f t !t-: !IiI.i! | :l.| .11, ; .i;, \\ '-' .:1 'tlnl: 1"1 .' 4'.!! .\Ir'", 1" '.i!! 'lin < ,f i d"! i lliii'i-v.: ..-k ..
of e.l) Ills
KulailM il. '
; r un jis.
n.
I Uu I.1 i ij I. i-xpr.- i
Mr. : I .
I Itrockw.-iy ".i sinn over but liur' : :1 -; "-:-: 11. \ "! came i.I .I.i' :t" fV ct'e !'U.otl.il '
Ile I :
not It"1 cl"I.t : :
: --r. 1.\ i--t: .t.-.I} *, \\ .iiL.-r. if ... J
All
__ v6.i! : :: .- 'I'liittils
'h." J".n. .J,?. IJ.I.J J .-H. j %t4} \ t' AU.ilT* ml.!. ., : "
I.
"Itnyi.. l 1rn nude IInJ'J ,.,r c-(''P".S bvT I | it'u ':| \ t-yeiy thing: f.rdli.& tlii- A-it ; I 'a-t.e:! Vi-j. 1 II ... i. -Itl 1'1"111 lwr 10.' it- I 'nsn--- .. i..I ,. .1.. .
:
1.. JIIIUI: : :_ N., : :, tit : wv ; ),'r'hllt: "' j --t in icipiiing -i;! i'iiuiny I|iictlg.I 11., !If to in f-jnd!, ';i-u' :: !the : n '! >, :nrt'l 11 .-
t bung out of the i-trtelt- | I ; k 'o j.ty 1 I'I tenii"f- : \ r t>-mir l'.u\-r; :1\.111"\1| Wat'r! .il.d I.i- incri 1 1.1 i-I I--stilvrd! !t. i-'ht! ; t

-. : -'.'- : I I'lt'a" .1.1<1r II '_'c t my |1'1"1: |, i il. ,11) ,, :: Ih:1 $to hunt : fw Imti.inis, i ;tI. I lid l.ot I 1.it whtl.I -i|| } !","d I -.lll.f: 11.lll..1 .'It : !I.c. M.ug'U ; I ittMi io.dc 1."....' ....II..f ,h.t '. i ,1.1'| .I..IIl I : !, [U f.!.' !T.JI'II'.III'-,* To) ti,. '

mail: that fill l."i\ biingtUt: :, aw.-ij: ;:'. wilh! i... ,.-.t1..5 ntv1st.uv i .1' > b u. 'I I 11.l i-'.-ti-t tL. .::1\ L Ui.-.uis-; I'.rilldl ih..IrI'4 ;
Congressional.. I the J3J ult.. I sTiinj. :-ifit, 'r ) ->l.r.calion. vvir it> a ( I.h' t ICII.ltiun-.I.! | ; :-i; ts\! I 1..I.i tt.t. Hiitfiis. ;
r'l j; :sou taring I them ;in tl.e ::,-&.. I I. nt ,,1!.i-, lirvd; tin.- tt-Ut-y, "t' illI.I."H.th.; v < I I t i ih. I nit: -d uV I
J ll--: 'ohl' .
: pn
Foster t-tftthIy 1 t.. I II' nil ml., :iiMiii.;' ie :
H-titioti \ "
presented a fiom ih> inhabitants ( 1'1.1'7 ; itt t II, ;no iiiiich for '
[
: \r. 11.1. "llc..c" fi- t is
'I ) it.Ii j : p I"I; :!Iu>u!h.P I "lle :1\ {".uO.hiu.|": :thli.il::lj I ll- I It-.Kli 'I'' -v i- I 1".1 w.lji! *
'I t-
of Connot :'it-tit in f.l\'nr..f the ,! I A. 1 T:;. r\.r !.,.I.| "% rts rcI!! .t. I the ri.nti.-r.! -ui-l.) I 'lit ihe lii.li u-ltliiii: ,.1 i fii--ni-i n I.c.i ,-d i: .\.s \th tvv i- n.i ti. I' tit in .. on : !.. .!. tno : .,?.- ..,..,..1 ..!I...-. .l :.. .. .. ...if .-j,i..'.if"1 'iii.ii'ti-i.. .,,.,

4. cnunciKition| of .laves in the ,-'''ral StaN-f. jt 7- \\. have lcr ini-".-d : mail nl..1! 'lic.. MJiiuiiudiivg I the!,. Indians: :; Ti.-it t t thi- i iin.u| -tLiI b t liii i- t.f Xa-: I .n of I !." .in., .Ia'':! 1'"U: A.i "' "i *ot.k: t I.: 'q. f.; tmi' ;. u ..j;; .i.,.1\ ( lk '

J : ''tin- > i; I !1st i i-iiu-n-i-ui.! I will: ....iI ti-iii ( !tIt.r) ......nn: t.f ; \\i- r w \ fc. i 1"1'j ,.
of :
if n tli 1' i t. '
\
receipt 1. [ .
; : .i..II..I.I\l
I I their owners being paid their value by tin, J'tlil.'Il.,, !1'.1' o'tr ie.i.iii1.i.k.I| ; I.j,t --:r. or wii.in i; J: :I..n .: .11"I'i"1 I" eov.. I I'll-: \ 11- lint I" 'IIt..f. n.i:. z..u.$ ,..fRN
-. ; fii.uiu lured!
(Jcncr.il GovrnII('I.I. .\ motion to r.f"1it fli'o.II I U., i- the fli of 'I'I:! ,.! t ii.-. ]I'. M I \ : \'II: ', i ii:: admit of .l.m.t) ; i ircunistati-! '| ..f t / /,-/* w'nt, l tin-! .j.:-Hi.)." () (:ti-"v: .'.-*, oile ft: '; i.flld MX : m.r.$.i Is-f LIr ,>--ua... I, 'r. I
i 1..1.1 ( Itoil one 0 *"II"l .
( :
:
( l.
; tli-. .. I' r" _0.:0 __.__. ._ 1
lo the Judiciary Committee olj--ctc(!I oi i"inc. ,.r. in.vv l.r"1 j II:., The f ? connjfy :: ::111"1! I 1)j) 10"-t-. ,. t I le icgiiti-U-tl: :: tin'I one ;> 1.\11.//I. "11" 1 I. t p 'iltid .,'.\.11..-r. I''! i _._--V--_ .

to. by Mr. Mason;, and, (or the. time being I .No p'IId" fiotn r.tniju ifixu !1'cl rjreivttl .' Surti! !, "f ,iv.Vk.< to -pe.k, li.i, !I I': :Lou I 1of !:1.!,c >:i.c.' fir I :II i New YY ik. \\, one I'IIII.' !! : "l aid) Iti. v lI.u.ItI.! hi .,lI'.I : (
I
.
II I I'o-t t.- .* ,tliiwcik.. \\',. ''lht I |1..jI.! Il.lVe to t.ike. t'.r : ItLIt JHHnnrys !!
; laid on tho tat.!-'. j natively i' i I :, ,.-",-11', j, c..I.),- ,1.:1., ss. ji al/llIlIl1l'.11: 1 f.i 1 ait.: :\ bKiiilx-i!
"t'n... IIotiM jI I I iin l. r.lind; tliit; 1 1tr.:. immliiT*) )l.a,1: .l.through I Na-.tngi.s I.rr'"c hll: ;( j I I j 1..1) .I: h Wisti-m" K.iil:: I I..t.I: ) I.ii.. "f t 111I1"I\I $ 'Co'lnll1t--. vIIH: .m.II ..-. f
Ot'l'l1l.i..1.11I1illt'ltIIPrJn; : ,t.. I ilt'-r olli'-f !bi ( .1 f'lUs. : : l. i ie I I .\ .\ Y fi.'itt Mi.-; -.II..III..r. Ti .., .
iu U.MTU_'o..r. ..,..',... .. "t 11"11' H"J'/I .1tl"II 10'r. I '-4 tl.e *j.-i ((1'\1: h.I;t ) J II wji- ij'i I. iin.i ei'. aloivs: ,.ltva. tlotli.i.4: I r. V 'l'i i 11..t.'I. .n
in of .t..l.trin., ; Uti II, l.r... If it \. tin-. f.iult < !' I thr!. '.! ['''" : ". Tw.. ihi.-.1! j C\I! S.M.II -it'tt r ; ..1,11:1": !.k". I I..t. iiffr. tn. ..
a ktalc rcK-ITIon :IIIII.L iic, ';; 'MI..JM. li.. .1 i \1{ ; .!nlr-eS.! | ui it, |, :11> 'iicgo.i Ili"l% 'i" 'I.j: :: In ; ''" t '|t.- It..i Mi I .. AI ,- I li. 1.1'1I1o.1c:1' to .I-rw

I nwnl l, .md txclii.iT; (toni. I the floor .f\111 L m\/t '. lu'll'ltlrir mil| int t f.r/'I;;: | na: ::li". 'I It-i f l":li.. laH ii ;,t.tr! f..r., tl(,;> i il( r"li.h.I ; ( ; I II) per "hl Wh-'Hc..i\i! uIt.- I-u.Ill: ..t Un' the usoiii I i. _' of: i lh! i ih.I.II ( '.'. .\-' .:. ,:'flf;**id-' JL.. 1 i. *- .. r.;riT ,-1"1"! J.. .-.t--l I. |., .

house :-flie ( t die I tllS.. :, :in p!"j''' :-itit, |I-H.r at.. H' 'It .1 I lIlH 1\II.I') ge J J'u \11IIc'! ) !to ko" -. .. --in 1 I.tiv: : ;;.;U-r-* ""--r rt7:"" .ilo' .1' .
,dele;-it from lli.it I tifllfS, ;*n.I: | wn CMII ill tl l t'.I.! tl" "ar "i'l.i:1 .i" III lit f,. .<,1. > T I I..k :1. \ l\. 10\| 'i-t: Xiy-'l. i-f ".. ttn-li-iM .'
Tciiitory' ./ .lru..1 I. !itteive t t. T.I'II t ihi-M-; : M-: ii d..i.i -vf H.- !! a : ':lIiI r \ : ,. '. .tiil. -
( : ,
,1"bc without" it." (Ic' iti..tnli- ; .. .,., ... itgiu. -,41- f. t i? ;f-.i h-: l I.. ;i.-li. .l.ill. .
>
resolution was finally pnscil I Iy n '| ': t'vin/mm'aii.: I f .. v. I. . .. ,. ...t..1 "in I h'i e t do ;IV. ill'.; ..I'oVe 01.- 1'| .,.. ti.lplds.: L -: -4- ., r ; :-l "-I.I| .1:
; voteof : ill.ike I t"i. .i.J
tie.: |tro.i.i'j-v| tnthli' I' II; l"l I ill-Mil. 0. i i-i.i .rII..I, .
f -
] 07 to 77. ;i We did! not f.rf. (tit r '"t.1 'ul.>! i i, r .1'r ; I 'i;i (tI lie \f.-ii; ii.t'.t.'. .! S'afe* '!fi-m, I.i *. I"". '.!----t"; IT f H' toi '.' ,

-...- 'I'FCI il'crs or fiien-1 Il.-jnold,, and) .'.i ii : ;. ///W: ''hon-iitd! vvotrd r. li.kr! it:1 ,.(.t' .;-. I> I l.t.* Ia i i 'I''I'! ').. of :ibl1-e of J it-!: I ttu:'; .1,. : .i I .- t'.I! otf Vin", .!.himb m t ilv- .. -. ,-i :. tt J I.. !oi.; '.. ..t".,"j.Ft I>.ll.nv"Vnt ',

-- 1- ]W.I i till- betlig': coilill/tt'ed;? : ) i'I". l.'l F i. X' .l'e.: 'l I. -'an.m'. ITO' 11. I I i.. .\.? t'c.:. 1.:11-I. .. ... )it4 .... n

dtFrom the 1'J.iins we learn that I the! count for their (.liII'! I to r.-,". !i\ .. our p-ip-1 .\1 F'u'di: : ,.,.'.I't..r"' vv.mt i- ,I Ull'b'l of! ....$. ali J JU ..1... cl'Y' !r ght 010' ::1, M: I ,ij.-s'v's--. >. r ::1 a III- *' >cpt.!;: >1"I'r..f !l\\\l't\\ \, .vv. I'l...!. tii'i.--. u.r..i.-. ti'.iii.r.ifiti.t -
: | ;.I;: .11.
whole Mormon force the! ,I only by I th'j (Il.t tint th. \1. M.'coming ; i ill.' Si'I-! !' ti... "' f..I. j I I "I" .VPP.- ... I lilt I I. I.. { ,
: with !I. hil."u'1 -1 !Ii* wliti-l. -
:i" '7 .
of .I \-
exception I' .1.1" I i rid ,* 'f o'r:1; i i-d V' sn'Ue !:,'.i i.j'i! -dl I: c."II\ i :.rr "ofi111 i I linn. Fi"-.I.! !. t II I.. \Vitfiln....... !P...,. |Iri> ..
Col. Cook. com maul, liiul) ; rcckhy! !..-. in i : we t 'ii.i> I-libtiiit: : w uiioul a murur.ir ; I '.1 I ihv al(:: i moon ..4'II.'-* thu I'liiivilll'l I II. itl ktp! l IIt\lJ i Ibt1Irt ? : li.-i.I tut,
at Black CC.IIeQfltlK.t! [I. .. .I.r.' 1..I'j :" ,( .r". -:tcI II. art! I.'W H.ti; !:. : *'f 1 1I ,i'l, I "h'.pe. it"'. -t: !.- st.n, !I. .! .o a Mr. (tetl; -< iit 1.It 'Ir J.-Ka .:
Folk, IIlul wns about to move t : I : r 1lj": I !I"'f'' i I. a "C"l !h. -!.ow" i ji.at; ; Voah.i r :a .min-d I. III.k.ii-:. !..llrt'I ; .. in.ilii iinr Utvtu.! It i"A-illV".ll.l.'j':| t (,
toj 'i'// gt..ij; 1 ;i.n't t: "iii; but ,' i u. ri ftiu limo -t.atu.r-. two liitt-h: :0".111! AmuuMui"im : II..ir1\' In ;IT..nnll"
Foil BrJgr. The. { somewhere and) if /- 'IF.-1
J report of rt''f'rto \ c 111'" more C'Uf.I :1 <-hiC''. I 1'\1. HIT.T ( !Inline *1... --sr,.!:1': ,) hi I tht! i i. nl..c.' 1I.-.'r..-. \rtrej ><*.. |IM4 iM'vf.r. .t

two companies of infantry was unfounded j' plaints I c-f t this tat nrc, we will i 1 'it.h..t I trt-' IIV would dm' ; Tin": aboM-! i : Oa: ll. .. .t( ij,.. |1'11. r 1"1. :.7. !" .-i.i'c.I l l.i.'tl! ,. 31ul ll :.. in '
!!J \ll !f ge | if I the l t'H'PMI ?r ipiyi( |.iij bv tit''i I tv.-n: : o ; .j!,% j I. Li u \\.111.. ,! --it.nii--ili.: I; f.-r MIT. I* ;

'-.- ,i i i tighten it in the ti.t: i.Iace.1 'II ....i'..,-. I..." 1.11, I. ". ... .d... ..." .u._. .( .. .. .:- -_. .." .' ."' --vv. a I lir.ii \II .I':.I' It.. (-, ?., .1.. .!".. .. ........... .sir". f: '.il". _"i i'I-..., ,v ... -... I.alle..t'r.. .ami d wiit_ ?... ..
I :- i-H-ntm uf /" -rrf. 1'.1-- I'' \ .. ; v inc-T IIn.1 un I''f' II.
,, I II"1:011| .I.\.ln la'l :,..1..41t .I f II. e ., U
'
.n .
J. lU ifi(1 .
'''' 1' -a. '- of ; i; 1'1.11. n.l J'Jvieed :. : it \ nU ;. dacIA I
.4'' 'V' .'lcr ll"lr ('H.t J'Il'n'lI.I'J the iri-hinon-LAv: :/,-;. !1. voni t to the! I fit 'H we are able: :ti.I l | ;, : vu.i! il r.tt-.r i-rr-
\ -1 I .'Xulnrul (. iii. enrc.--.\ N"ttif I II ; e\ig: ; I r. 1':1 I Ii. in.tit, it t-f t the i\.r. JI'I I s ii* ( i tut.: tf !i.ai.i "r .iin T:: tK-livry lo live I.I .
"I"
Monthly have pa "od into the! ) I I Kver: l;ol.- to :,..i'l in I u tt g t-h.irgrs f.. I' .r 1-L;! .I.-t i., .i ,it
rlociof
1UJi I. r u : tle.-c
I J ( : .
MCS c-l nc.I.I:1 infoirn< it" portion of the I I..lti"l l.\ iti.'trsled. 'vsouto. : -i e w !.a'; .: li-; ".!. .\- :1" I
!". Oaksinith A: C>. 371 : ::llill ; all thtti old) I.r..1 : < t." : !I tl .. .. i T. M.\III i ; [; : :. Aiceui. .
5 c. aULJeT 1Im.1":1". ,: "'01.1 tint: the! I 1.1' who I wa" said :to I.,. .; :'Ji, 1:: I hivo '( "r "!11'I'. ate "l'l for 1'.0.-. "I'aII.i'l..II.1: ,i.u'.ucb;I !I".b I It ti..I"! .._' :I..l.! tfTKA.M' 1:1.: -

the) nmna;fiiiciit jf the re- the lull. ('CtIt cau-o cf K.i'loch/ i :!.lnn..I.) I'.fil I I. in t I'M-; rvif: !, .,:,.-, ] .-ll'-ii.l j of thifl ,..'..... : vt> iinde.if i I th.tu !" :, il' d I toM:" tli:It: !ir i-of.-I: : :U"t g" lip ll\-! ri n-t.j j : 41.IX-r- I .

tiring publifher J.M. Emerson A- Co. lIl I tiiii.; in ) ITI j I < .ipt.: I- i.-j.lied!, 'If.i-1 i is a; N :cir! tguatil: ; 7./u.; .viuvolIk-: )
thirst -
i-i.ilNjiit: Ihn.1 1 il. \IIIII'r \ "jl'. cio Im.-os$ :i to'tlitilh'm, .4
j eriodialR! combined! cI"lrtcri ( r:1 var ag>>. Io1' f.1 i Ii bvi.tt in .'l.lfan.11I .\I.r.. Itist tinuu
vrimd n nif-rc fi I -'. -lives. lu the ati-I -} ,; \ :\ '
ox. tended con -uti'd You
was :
circulation nnd tu: II'li! i.,". :ts :" :l"- | c'innoj g.IJ ,. ,
j-ojiularity than! anv r prehvii-h I 1"m. > 'i-ii. UiMi.un ,ViKc-r. 'iis-1) pttintid! f'Uitiiuiiic.itiotH.% 1 II I .." t '; *. K.iV.. tk
MI d L ,
American ( <- f !!<-r IIH dical) 1 '.Z .ip "IIV : by Is': ..t- -- AI' \ { -
puLlicaiioiis ; tlU ,ro.ik- fr'lld. < :tli'JTih! [ '..,.,. ',,., t ii .r"li aiiic'. : .t'lt. -tily he (., .! .If .
tots will)I It\I ., at the tinii-, i i- now .; w.-i! a- cotil.l) I I-- II ( I,' :, !ll| llt! lii I.hll"'r \.I.il find) a p! i.-e iu lit' vvt- !. ,1"11.! I II t' w 14 nnvvi Hl\K 0./y., ., VJ.. l'
JoutllcI, increase their 111., .1 I ,:.r\ r. .I '* 1'v i : (*
1<,ilt'e 'n .i I k.'r; :.i., "::111.f : on-r of u'n-Jor! I IVuMi .
project IK.Smtt. ( ).tcl.t. 'out- |,,,n.l.,1. ) and, ) ," .f1:1) plpt.1but! to III "X' :I..i CAPITAL 0250.000.
t ffv:!: of i t ij' F.II.I..1. .l" ,
\
itit '
a tI.ii \ -- "itf > onl
.
-ill, : ""1: tli? la.ll.I I r-.pMird i by t I'. J ; Ji- .. \ (- of'incurred. -"II.hin. 1".I! intjre. ::Ing. '.r.d,t r* -r 1'1. ",.Ioli' ,',\ I... f ", ..
II..y. |"| vr ;
..- 11I"l'" .lln | ,1M5t.| |, :s an-wt rc-l !1..1. I'III.hI'. tit.Ia' .,!"" I't! (.:1' ., \ :.1.. If .r \ i'1. tr.- -
: .
A',,. -MX -11 IIM-..!c'c'li' ;'_ I.a-: .1"1 xv.-u.: I.t ,I.'. \0j-k., .1. :.t IOj In .';"r !II 'ori.: < ':-irN: r 1lir'Iil: >.. :; t. .\ -" 'i., ,i- ::10 i :f.u is WOie .i I.-, :if."I' u- ; :"--! .r -'::'j; !: III!.tu fo
/.o/I'rll :
( I :'
( Co.'s 1'lln:.{ tiivis.o .n. \\"r 1.1"1.1! l 'lorfed !II. \\ t
j r"1 l.i-: I i "nil. ilJc.i.i
!
Rt'Ibr''Jnf : .
) ( C'.ij.r.'K. or-1
"I '
j.ir r".1 { j\.Ii" "omj ;iu\ we i ; was.
() Hril'uh (.ir. indi.ale! I the. of !hi" 'ti"r. For : : "j : I. ilr un .1 I .. I' \i u r v -
.1!
the!. .f v
\V : 1..1
Prniclk- (> ( :!!! the) o c.iiiHHii.. aidi'd i: ".1 i i. W i1...-.. \Itl I .t\ Tin
(
attention of un'.tI \,i. n, with: t ,, \\'c it I fir our to W.dkt r' \ : "*0111'11\' 1.1.1 ii:'l lii- ( '.,:11..1.| the It :'.\iri: :
our renders lt111 : : .r'j ..11! oTII!: : I
pal to the in I arc m( n'. ]LI"'l di-iuJ.hes ;1'I\r,.. 1 "t'11 n'tbli-ln! !, I !i.- ....,..1...._. .. owna ,> ; i, out, .I I, their own .i..t.L&. -! du.. .! ...,. ..-.. .. ,, .:...n. \. ..-, ..' .-. . '|1'.1 irma. | :.\ \.311r.r. -
: > o .oivii- ('si
tinic mciits, of I.il'c? : num. "'iM I I lii.il a J<"ili"n [ \\I. '"UIl: i't-r..t .J> 'Il f i ,
Iherri"1 re piiijts of f lmor: ( of threaUi.d: I outrngfs: ly tht< Fru'. I 1'ubii.; i,jiinioti: i in '\'a..llil :'oii i i. tint i That! ( ;rtl. Ctr: (Iri.i! f" ,t-, of III- 1 ftICC; w .i- Uji the! I\c.t-t: : !!" i., Ifi.V! Ii i\e r'.It,'. '. ... I u'I... .Ji'Jri"\ 111\' \. ; I

loading foreign priolicIIIlidl! are now ; State men.i ( 'oiiimodotf.! I 1'inM'ti! !; ,: < \t 11.d.! d! t thii' inttmiiotis :1'1 i:.:" nti.I vub-t-ti-nce! ; mom y t" j jiv f"r I the! -itv of I the! ( ;t'r.s: 1.jl'rn! : *Illlli"J ', -i.--, Iirc''riE'r' --.irl I.'n I ,1'.f'.r.1.til.H.lltl. Kmn-!:.
offered. to the public l fy Lronnnl) Sovtt -! .mil hiu! Iv tin Ad'iiin'-tr.i: I p.'ij '.\ ui4 it ; i it': hi- l 'I i .." .t;; ('c'., tiUu tlt llil! f
A- i .
( ; IC.'r. \\ .
JntnV. the tbe. : ;t'iiur\ .il
New 0. ; 11(1 1 er had :>sutit: .1 I I the!. I lion, in I not waiting: : 'for: ;of!*, id ,1ifc'I : at ///i" (f ils }>':sct! i.*<'. :ldIIIH' .i-i'iiei-! ii: ti.\r; kpr::|: V.ivk.-' ,, "-o lli.- IIuiLu't. : this. nt.
York :advii'i-i.i | : o'\ n : .in-I 111'11 finr city. 1\11.1 I \
C. through agencies incur I I auip; ; : red! ill'
o jGI"'r( IIip of th! < Ttnilpiv.T i .1 li'j c\'n'.I: 1 il"'I'llli')1 iu Xioi ; 11"1 ri-fiiH-letl tin-! moneyl< r tl\ : III tlu'ii! ojn-Uilioiis: -!he : i M llie i |i-rric.i c .ut-l f.icililit->nit I''nr.I n .
I I ;11I.11'.1: kiiu'.v its t
cities iiii/alii'ii f
.
principal and town, or through -- S ia-.jii.: (-aii.itig Wn'k' <'i's ( "turn., Arc., i i- r.rjiiritt'i'11 .f .n'j- "/' r;.ihl 'WI : we I11 is .4 oti ns po--ii.!,.. ill| urc. ,..rIn; arc j.rt'| ;\1'.110 fiirni-li! IIIAcliKury .
I LintN
Z? Tie! r. 1\ !p at
S. i III liberal
direct ;
fiignfe Xirtiri ore .
wbscriptious." Thy afford u& t infor4naliun .:. is to I I.to I.Jetahie.I I.- .n..ic..tt'.1 ( !rt'lu": in Mtdiih! ( ;Iii'slcx t i U.'t c":.fid-nv! !. liitiv- bit': h"tntlic i-'iblic:;, U.i I the IU"IlIin% ..t.I I thRh; l Cipt. I'-tv- !i-h| at (-vor bet-a olTrred: ) at any wilier rit t:1'i.tl.: <>! H''i.

ni to the stato aol l transactions of ai"t in lavinif; tin" t.I.' t.I! ', 'itg-ifletit! i \i-ts m!1Ir.' on I the. s'llijoci.! I l-c t j -. \ went (.'i, !"''III the! Wabn! ? I t tTI .1lIcm' I .
: < [pii tli I.'rH.ll'l the! i. Soon !
-tllject.
the Tin
cable.! The- Ca: 20'h u't.! ( ; : OXMIU;
ifietwaid- NATION
\\"c'r ( ;
the arid' Mr.r T-MICV and, ) uile'attivid Walker!! S.t\.MII.T.waj.
of )letters Irc''i''lf arc'understood I In II. nnticcd\ tFir.t! jut.
republic : which (:1ot be !' in spcakinirof u ihesiIIiL'til.VlOr! : 0fn't t t'ommnji'1'-- I t lln-i: cnti-I! Oitotx! r, li;fl, atd i-t
-
now
I to bo in f.ivor (.f t the \\I.ilI.I.: :1,1 won r-nth-i-i-!" ( 1.I'I. pfiniin; wit ,,'. .1 jjorcrally arkttouti 1
from other Their ct.t.rOn ii-'ii-allv t from the di'-'l l i.. !.. tit,' .
gathered sources. mer pri. rectived at 1 tin* II-I >t--l.( .( '-on:. I I. Tiiit't1V"; : [fu f' hnwto Wab'i-l. !In die Fuiion: u.1..1i..i1! 111:11M.f.{ most j'rai-titf.tl.
prl. : sijon. after th* Tub luiul'.T Inn .tiuuiit j
I : : : ,
it arc pre-eminontly. great, as literary j I -'.'-- 1lui.-. I Il !.' .tt-r ;i- rl.1 to the I'al'in.t. I.I"\'r. tho! fifty: i Iho'fiind' ,dollars! f-r wJiichi ((0:1 4-auie. iti'n: tin; !II.lIt".r.. nj. to I the h-i!!!; :; tlie 'tri.J. A I.u;.. 1I11"I"'r: lining.'f tln-tn ItIi-Liza.arc iuiffWfnl't'H'ra'ioi in 4

work, and the American y"-"!crui.ty. lie S h t.f 1"1.' fr'k"I'' ro'iis.j in (i 1 I. oj'|,'.- l-j tie Ti.ii... : hi cJirt',
pnlli-Ir! ; Zt J.rm.iry.! Ni.Tirn iv. .1 jittu I; ng )tiate.; !, \\1 aio of opiniontint ll' CtiUip.inv-' I bu.l.jinj.:: ; i cteKifrV. 'tc'n t iff'1"f! tKis
"ui a-1 ; i, .
hoti'ld receive n three eonvcmi-'iH: cr 1 th- t h.. : .; I.r : ". aiid 'tv :th'it. 'i.n.; ; I he. like o'her ai.d! U tr.- :rIl.Jc.,1 .1 :lir'e, fojt of : 1".tII'd.':: n.1 I t-olitlr 'Atnrri.
rtto11orlll) )' the fOU" < f Wa'k r :::7..1 I : business,; men, e -:.i'r! :.ti I mill ni...'\ et tlieir .
'" : i.-ti'd! i.ulii. iiicrits Imvc .
uj ki-!! | :: it l -
po ji-r"v. s. At !t" .- -n t.-t t..1 l
: .\raericnn; : For t 1812 I uvr<. held? -ore: in Wfi, ; and! Illc'l: I the bil-r.f! tho! : III"lh.\ 11011..1'! of t tI.nr... !.. iu: ii-t".tud .
<
particulars ? jioii. of I | 1.IIIII..r. .
we
put re- : c.\: m1.1"lri""r. pea -ef.il! iilrii; !.ilant<. ,i 'mh,1(1 t I: Iii I KV-,1: -small 1 oa'- :ai.d ('II.! j'II'lliI't..,. ii'ainif.icliirer
i in M. f''KU.UMI... | to all
for oar tJcrs to the .idvcitisement to lei; New Ymk. and onv in rlilI..p.i.I., ; 'I 1 ho .! ,.l l'.iuldn! ;; '- course 1 Hink hi. T II w-is tI"1! : :: ? V.'t'i bf" 111..1.l"U.1..r ;: 'tin fHt *-ii: I littv-r utlur 11Ii.
i-p-oie piyin l.iAVitZ.'ie. .
: : ; tli
'. I .-. 'I'li: .il'cl I 1.III' tin I lin-/ ; ; !:11 1 I.K'; W"rl''I..J I } i.'iiiii'i ..f \j.rir- ? gonor.-il
1 in liuc
( in this : oircumtanceWalkir ; -. I K.u.k th ti tit of ; | Him are
;
: presuming it ( I lie
l'nJ I tt !! n. Wtk! iijiiiij tVniMinujtiori
paper. Z' r"r
:: TIle we.itn i k r.-.lher! Sfmtneni. ; too' : will: IH. li.II t (V>r a vioLiiivti: ,.f the < li \"nl.1 anwer :u .1'!.. S i' i* <
.; : -'-_ j IIj much 'o fur tile cvntcnioncc. (.( ."blootl, "* t I! lutitiaiity i : : Itt-; i !> every purjio-c, a" lhev)vt rccry ttir- I ro.it!.iit"!t'ga. w.-.s \ -<, m.x-Ic! :s 1 j.r.-i .'.* !ia-r liifl M..*r#. HM: ..I--\ .t CC'-G'ntl"l.i"n(; : I Iiavt ,!

.1/"Iola.-Gcncrh Shit-Ids and I:lice '\ho have ot] !" I A cl.i'"I, .1.tt,1 ;.i:r :.lt! I Iloromb,' -tat'T .. rent in I th,!, State: nnd e.pei-tallr in tl.e S... ill tr. 'hit. the C. > I lliat the it:.in -us-ill!! ,pun-l.x-vd of v<\\i. nnJ w ill
PI.I" smp overcoatfl th T ( ; j mi. !t,r,' i ill'I. !K-tl} POlY ,>f rt""riu u vll ,1..l"'rtalJ.lu
arc elected 10. rj re"( "l Mnne: "oa in thf with ii'd rnffid: ] have no: vtt innde. t it eu Ca-j 110. oideied < ;o-n. Walker to < region: \'Irrd::; :lie piymrts:, wrrito t b.* u-e force, ( ''c'I'. \.-..k- r, t<>) E\ p'd.'li"'i. I nin Mill tuctfmy -

Ntonal IT."?'.' 1'1tn. :,.1Ii''.'' .' ,I : an I 10' uea-"l! il"l 1 his: I".r..k! (.f h I. :: tin I-,1 : bit: slth.i-! < iib'n'al! l'ori..iHlt.! ; oidwied'ilW 1"l'C\clI: any. a';- ; '' Imut' titII. ... J -, t it on jlvaelciih' it* .
: 'rb' !,; \ : I ('.'m :11 I;'t ;i" h. /nr. 'U.I t. lil and man:' 1 .!U guirtl t tlt.it ii'r..r.lf.l up a rn.il "trnm
1. .ini-t.1. t
1 ; f"I!. t. o li-.arui.I., : n.tt. r .iTn.iit'ju
1 Jp'c 'I"n., ., '. !I 1 s..t1 ( pt. l'rt"'rid! r ftiv I lz ttl. Tiu.-r JIiKk as
: wlti.-h)
,1: )"I 'I".. : F't_ I., f U w.t- muvli
-- I ? <-*! !'"t ** 't't i'l 1 .!;'\; 1:11 "' -ttrV'-i.nt. ;. f., cUi'I.I\. "1.., \..;;. r. "'murcJ'., ", ( tli 1t.,1.! *a

J-- : : : f..I... oJ ; ,

-. -. .- --- 1 .i
; : :;
: ( ,-,. __ '.
-" =

.- -.5- -
.
r .
a -- *\_ w "'- --- _. .-
;, .
.oA < :'. : ., -. .- r i' .-
-
----
4r -
,
: : ,-C.L -
ir
'

,.', ".#-.."" I-
.
'' '
--- t ._ ?-.
( -- __.. __ n. .
.
-w.&S .
--- UI' I. ,
.. "' -
.,
j .. '. : ,
-
-r _
.. --

} -.
.
; \. . ,,..
"R rIUI..II.LEn -


'

; (


. J .
.
f't :
i. -

. .
"-

f. 'i "If'r-.._. -- -'- --,. -- --- -- __ .. .. .. .
-i: - __ _
.. )1 '. t.d -
1 -
; .' .- --. -- -"-" ..'._ ._ --i if .- :

X 'tnt'Ulill IIIUI IK" { 4irrJcT1ox.'! FU .1i.ll".1! git to for Ihr fin>t txxo rr f i-OK I: n.onn! t I n.\ 1JI.IFJT: ., I.L.ltf Jtt Rt- '. : J.J
I''
.
.- joing ,1 KE'\f\ ] 'I" !
} SCHEME I frt
'. If lit; ) ta I Ii .:"'e IIII."C .' three*>I.I35. : t- : i' : i hiini'ili t I'i'illii ;, i in C.i "t-t :(c /fours 'I .- : ,

: Jt. lulIl111I .1'J' \ On' \ The I I.t t' r MitAKTY i, !: jutt
-
f : i jg' : i.\\r |
\\ '' / tliii' thsn 1If' !
'; l .oe Tina.t 1.l.v I g..t .11'ri'II.. OIlS? lu :"I 1 / 8 An'- < "< .( Iroin Xexx York. an A 3fof 1 ,

I : tmJt if l\'lr\lIi1".l. 'I :"il I'y lic<,t t tjT h.rllr.i t ti! N VAF.LKi: ;; ) .\TJ'H.CTIIISI"! .
f AflI .' .1.1 // t at : 'h'le
ti 1an$ (
( .
; ltl .
J' -Itli T.i,
i s I S I ;. .. 1 c<.t. -15: -o STOCK OOODS !
j M'e' 1IL Jfl\t IiutJeu nt laau1iug''o 1. A : : 11,.: :th .iliv I .t. ',' .1t"il'r-. i :
" \ tg .altMWr.lrl ,1J lurlI'.,IU 1; /' /'UTj..II'S'JIOYTIrrr ; .J 17| 'Istj.-r5hidI! '' [pr f< WITH TIihINaflI4IiJr: (I. 8.. MAIT r : f

f Y9U P"1' Ulh', Tli'llhJ"Y.It"t L tlmt? I'ninWi.Mi' : .1 ts-s-I jlio, I'iiitir 'ul tfiiJInttii \ ., \hi,-! lie i i. prepnrv.1 t" 'f'r\ C put tw tli. I I!

71 Jtu' iI "R1t;.h..nA ; w.} fitt'raT \r.A2t\'K<> iv oxr. Kirtxr'lw "I I ;.iTs.u1t.i.t,':;. of 1K",>, ni'-l u i i'1? llujln ".\ If UTf X nr t'I" 'f" [.nlilii.iu) liar!.- Ill' uuall ijmriktli;"', At' l'riu6.0* .
; '" \\ i i-li Ira* nil l I.llh..toiI, Invli c.uu..i f.lil to :llIi" .".] the I
\ tin (
) e trff *- JxM1'iV'll'i Trim.Tlic t 1tntt ITS, tnn.-li IIt ter i--\i \ I Itx t i. t I.ePllritViI.g r ) f. .1 1 :
: & tt. \.1. I I' .l..11\I I li.il!!i''i, .njj 'luii ,( num.V. .c 1p-- : .
\ js
tVwpnnY) li '1"'rIII..r rA \i.T! 1'111.A th.lt ... I." ,, 11'1.,1': I IIIHJM; I.I .
: ll4 ,. ,'.. .":iI 1 I iii.i'i tS ''i. < li".y "' "- .1..a- IIU' ..f inn kii:it 4..jtijri.- .. CASll-'STd1tE- 4
A rul Vfol t niijr'ii.RV JL'iWj.Millit; trnt,-.l ))oooQ, COPIES. TiE Kiiisr MONTH : : "'|li. *iiirt-a\li! """ 11\! :; t1.i 'II' : : :
1111 \tiii tlir
ali
!
-
i
<
; ;
11..1 ,1riK 1 w. aL TWrctflifiiij3"tKi.in f.r -- I".'.out tt, t ".thuilntl.ln'lil'' .,flolil Uir .1; i

: ')ttoh1 { 11Iit'.I".t! 111 i"i"'t ,lllill II.i.'ilt.. I.. I .II g ill in Iu.k. II'vr.xi.r.ti.'f.l'.iti, Carolina rq ,tIt' fnTor..Uf) cgti i.l MAiXIFKT.XT!: I'UlXSKAMMK; : Toll l Vs2
of t f nut .1t 1" jlo"J I.1.a in '. ** S '
tie I II.t rr:1
4if. qy lnt.i'i., I r. 1 'n.l:I : h-1..I.li.liI'I.i t ..) ; .,L <'n&J(. of 4 5 a ;
1i1 ,. I.r.ll-t. i .
; rco.t .
( )Mill xiitl, nlitutl ; Sl.rjsi.its
11
'.ftI.rrefl.d1 vt ,ani "." ] of 12 Lot .-j.tilil $ O.OOOn \"' ) II..1; ill.t"'lh'11. : "'f,':T'r. ::" ,1..1.' \\' j.I I Ii.1J I : It I S it S ( X TIIOMAM'KllrS: (1 OJIMAXJUIR.rnr. I : .

: .I" i. (C1II.It\le Mwill ':,(HN| In V'. 'O fitt ill "in sT.t" Pll.il., .. iii\ iii' "-\ci\7 Vtul' I'dltl; n.r.jJ11"1' rmuu.t I I.,' hush' \\ 1.1\\1!; snrTHntx: WHACF M>- '\ \. \IlI' if .; .

.; t_'elvebouri nn3Is.1.I fur U.tij'l. ; .;.I"II.: X .'lfcACT.. 1l<-tna'i '11( "f i'111.1"\1"1'| ami tr\ I In-ly I :.1\,. u I.I I..,.,.. > T rv 7'.M./ftf. ..t7"H.. a t TJlN!:}' ,*. vgt \ ,
4 In .It-ii.'S ii |iJn iiiit* .(%n.fll.\' rvii|1', rWkfr nAN: .\ ..\( XVU.F.! I : .
: 11..1 I lug ii ''I,: }:.hlt..1 l i-Ur I.t'I! r< mjr' i-I.iti' .' :
'Un, ,\"nm.l'Ir.CrI.\Jl\W.JJJJ4. HVr.DOU.AU: ) KVKUAVrNG71K : ; ( I ii sit t I.:1'1.1'4 | at osii'if..r: a-i "="I"- .\1'11.| I Miit '\'ill bo (,'ulll"lI th.! n.riir .fValiiiutnn : L1 U ( '!\..\. 1'H.AIrT, 1\11.1 the 1.:11 Inn.! .. 'JmJIC : .I

: I.,otiiifn<>ttirT-d nnlrly lU i iJ |I ;. <>'< ,-i-li-MiM i..I. :> t..1 for i-| ': iiiti on tli- >i. ilo'i.tV' 1 Uivcr. ft _i 3 ''''0 I
'u"'rall11 :
of iluMrt azitif, Hlti li will ulwnln'I \ ; \ 3onrre! Mmt>, .,
TV .S"I' 'vj'V illl! af .link ht.
Jrry l.r fl'nll"f't.I oflt
at :n..t .
of Ti;(r cointtni.-ti.'n nn.l fuJJ ... jjj J rb"r. > :
np l t.t !II I- PJc 6oJ6D. lIt f" 1'
r etit. 1 lr'8 llian otl-rr milL of itt'1.."I<.r rat>ai- t.srwuIe4( vitli niidiwvr to jilipi\tiou i h;' Vtiilv r 11 i-t o mi'n tts-i iiiitil. .. : t.f tin- (h lit, pohiM: flIIle-h! i.liovt fur I tlin Interior;; of1 I
1 v. A'KUl X>Uv3iV'l .. for *4ZOtretJO. K\n\ \ itian n :11 1snti ll\ill( /.n 1"1' t. H !I."i.h.1"1! irujnc anti rrtnininpriili tin* ; i. 4, JT.tTTItPA :'14 if.

'l boiler T.V>t J f vt *2,2tnXSteam I : 1E: MMEN EN( ; ii: \\ n. / tf 1 fiiintntii K.iiiiM't.: tln) > N.-v \.st ik IIIrl\.f1 f Cln..I1.'ftr". # t'uiIhr-' '0 .4ta.

: fETU flt(II CIr/'r$ -!.ii'; *, sii.il! tlo-! K.iilio.i.: triiir.sm 7'*' -
t 1'JI$1rC.flhl4 Ilollor) ..f A- uo .l.r.: In ...iii I Tt.; !:1.1. 1.( (-\ TVjxrioii ):cll S"I th.1 r '
$ ; r.tl --
rnillj .;.1 u, Jrr!,<. <;|nei Putty, Tin.W'an.o1

..( one to Kin 1'\* .tPAI Ic .'vfl ,}..tf'i..T.I.I.ta l Tin i: rsiox or lm.uoY: : = I.\G.\7H: ..\ rn'\x5ci! n nr"iil 1r'|1'n .*''nj.1'.1r I'i fci't ui'HI""' :c\h.:CI\ass.I 111 nloof ..r St..1. .::1G fS- use Cur-nitui j4 t lIi.uuH) tHat Unit Cuuiutj ( -hiiII4. SJdby. : .*.* .5- ;'

.l I'l TvAM\S MONTH I.Y 14 llutjr .. I 1'ilulLa. :?:! ... rv }JIarneu. ; .
,
it I
I grc4tIy rrte4M1 *** from f.Hmcr < notnlioiA.: ; .rnr.1 LV-T -1- L'IlI: : : .-. .mnsft.. i \ ra'hlarl\ i-> : .
pri
| nuob..I.lr" .
tli P'lS AYM M. T.\ YI.'Jl:. I'.xlnt. School .
.
| | I 1 It. 0 t "
flrawstwtTz plarm atnl "ii* T. Jk J.. lr\- S
t pwificntl for 1"lt in tlic mill C'ilar4. .
( ol'eiluil"r jmbli< : ,u country in | | i-t' I 1'V n-t II I It wnil nli"I > .I'.i.j Au'iHu. MfHfi I'uck.-l Ou. r
1.nilainrs nrnl niachinrry (Ir.i"I".1 gintistoreu l 11;4 "-iiri-.l for i II.1 n fo'iiliiiisli.in .f s'rarv n-i-l) ,1'11. .if: ,1'l"i| : .,l"'I' mui \1( f 1 ti! .I li\ui I -.. ls..:'.. t 3191 11.1., >. ('. I"I"atiol.T.lUu:' $,, C'fIQ.I., Jthis J-

'. 'toairr*. .rli.i.taUiit |11"I.I.h l m.in nT.! ..1 I.\' ..m"iV I 1.1..1% '( .,. ') ITt-L-iIsts-: cnlll: l!:II.t l.i.Iet- K: IT oflVl nl I in I tl.i M.llkrt. _. --- --- .,- -- J 1.\110.. .lc., c. ) 4

'ulnplttlflla'lir. arc wnt nut t xific-n'i put tiji rr ,saI7pIe, nrJ! 1'iirliii,; I ll.!.: ii r-t I to tliiM :ljn);iiT 011'M' fi'i'l If .\ rli.itl'-p iiI I 1t"I'.i..a i li>t .f" ftv of I the nilirlfi I I..t J | (I'i'.INN/.f.\"S\ /1 1, H'i, A"OC. .\}IItre Miorlmtnttvg .. ... II -.tJ. II

.n. .\ .iiincliincry. ,, ujuirtdt 'iiti.! llie. :I.' I ii: t h(. tra-lo, .II flit .1"IIU.1| l ft I'UI ', llio I .li-tiiliMtiii-i.: 1..i* Ifrr i i4 tnn-U* tuilv t.> illnv4 ,..>:.-tnnllon li.r il : I 11.\I-\i .J.J L':' .\Jult. > J.:. I .
IItls.sribsus lAi-fleiK-O 1"I,1H)(> ('*pil i, flH'1. 111. f-Hlii TIT-: "I \Vr.I.rr ( litli) iyof .Lumnry '
\ )
;W@ mt 1. milniifnrlnre\ Sliinzl l M*cWn*., trtiiul"' 4 nln--i'lv! ,,uf.1 .( tlir! ..I .nlat..l! \l. ..., tl o.\i:>. "lt..r I I I ro.( 1U5V, : (;OOI.! ( tif\t tl-ttIlt., iiliorl: 1J! Vsi l..;-K? in., I \\iit!; all tDjt\Qi1.U\kr1. (01:10.to.II

l'IAioi1). ) ;:MacliIiir-s :1J"r. (i., and Maihiuer -. I work_ ar. tinirrWiilly ntnrc.le.l! ) tit liax \!nrl':.,. i I: ,1".I.I.I : '\ I'.i '.itUa\1 111, .u.1\k. : 1.i.l.nl-I.\\t 1 it tI..ll.I\I..I.1 T t f. I' it tsl i-oiir-i ; -tll.1 nt |.iiliif\ : :iu< tiuii, tst I h-Iiih.---t. '" li.1.1'rl J.1,111 llJIt."J'' : 11m II U. .S -
; in .'l tlirir Iitrrnrv ,. .lent I : nn!| tin-! lik'lit, tiili! :..1 i iCo ial'r\ t .lst It "tiP J
"afrJ'i"l. eeL in 1" IK-IIMC.-** .s. _. ,1":1'-.1\111" ky. AC.; 1 WM.IIS siti,.!. f'lil.,1 I| l 'H GIUt .
I "I :\ ".; n pai.\ lo pcMliif. hnRi, 01,1'11.1..11.l nnJ profiiii.... of tlu-ir p \ --- -- -- ni'l f.i'r\ ; l'ii'ini-t. I'tixttl. tl <'.; (Cl..m..I.>, 'ii "1 1 111'. .I|. ii .1 1 to, 1.oN N" 1. :', ::, ,\ t I. !I... PLOT .JN: T -.. .. '1 I

...t 1AU.. >f inmiufjictoiirc i and. _I kim]. of l.>rial illq-rnt.iiii. tiny mmtn/inr vrr l.l.rpucil Notice 1,: i.-.1. ,.t i '1.,1 1\.1 in-t. ; j I ",",... I..i": : 1l1i'j I'1' MIP ( iitin. > I ll th..i! fk N o. tliirty (:>''j) i ill"thu Civ '. rlllllll'rIIn 4 tTirtL1 1 .lir u.. !

I i1it1.Vrih& wotk.TliU j i ih from tlie .\m.d.:ists |I.t..... Ivipoilrni: ;.'.! :lIi ivt..I 1.; i ...s.' p.l ..I 1 'int ,. .in !:C-M Uni < f 1 1 :iiit|1't'. tif,'.r.i'li [."li.I..r t r/I.Ict. 1Igc. WI1IiItJi;' ) I Is..ike

.I ; Company aro fk-llinj in great ""ml.pr'l liy I thirxidi'it; *' of fair, llio pulili-Jii-i* I.I I.lll -r* II.->.' >i. ... _' .I.i ..-. jaS : \ ..1 1 I iI\ '!/I""l.lnlllIII'\;.'>, ujtii tuli! >.rc>Uia- .\. ..... i. fiutrenhI Kt.#, .ilI;.' .. 1 1t

I'ATEYTe4)e.sL J'I'ru: \: MILLS \ e .1.tcrli.c.to 1 ('U'C I h. iirxi v .I..l'iliac .I.I T oi: !I\VA RXit: ; :t p-rton, r'O"1' tl ,1. t I. I.!.. S.'. 5 'I' VI-5. ii'tiiM' ; tin' ..IIIIl.I"i..h-l ? i>\\ ...I'\' lr. Jwbn Vi. .iviiittis tlu-ir inlti.stby ulliAa; III ... ,,.,., w I

/ .. for n.",." rornIfleN1. ansi nil Viii.U:; of fi-r.1,'I' January, with rtiI! :l-l.t'.onul: j 1 ...rt:tin. 'I-." n --oi, N"' fc.j I S :: I5 ..1, .. t- 4 1,1.11.( :i i: I.::.. '. ,. '.c..! i 111". II:.Ll.iiiik.i il.:",..I. 'I'
Mlttrli'icfironoiinro.1 l I.v <-\K-iii-nro.l| inilUrImlU -, attraction. >tu.| t" olfi-r: .neh injuretllllltn j 1 ,,".i.i.I. f"I" '' .i. j .'.\ sti." :, ... !. 1. !.h: iI 1 1".lou'.i in.l I..t ,u I.-.1 J to I, t..I..lJ".cuU..n.' : ; I Hio.-il.iHf> Mile. in ttuitle' lit t"'lIci''I of evu T.II.II.| I)U.; pi, I lsi,1 .Ji4 I it .

; iii tlii* couutn- ) tit First mllfrrr I., !-'11"1 ulnT-MM CJ II licit f.lic. |,lll-- jI.. i iin '..1"1":1'I"I .. omnn .l.'r:. LJUIC, for ::,11" <'. litill..n m.'l! W'Knli-n; ; <-.'lal..I'I..lhid" ninl Istu.5 | .;.-.t'r nt 2 I. l'I..Io'II.' ( tjiit t IJf._ lite Cuiltity. l t tj
A'EII"I" ll.ll.k t. 11 : I. I 1. 't
; .' co'Iriirl..I. It rjn.t in grain i ii i.i..ul.li.. itt tho.'5.I.1) ...( A UK. i tea i il.iiin- l 1'\ it.I.- .,. -j.. \ uli.VLit.. ".,l.55L. All.iiifu- I"\ ". ,i"II.1! (7tslps.! : ; llltlUs! Ilkcll ll.l'l L'olloti; r Iii I Iltl4I5"ttlII. I' luriii, iHituii: ..J.HAi nun- : O'l I

,, llie am<> time, nn.l ,'il 'r potrot, .futir 7il'c""ll i ilii \ i.I.I.\ LOW atlf.onii,,.ililt" '"inrinil.: for >i::::. >i". j-iiv.il.lt. to >1. |jih.t&i! Kir.li.o'l '[ i.iitt.l.1 lf-1 u lullI., I I..1!.i.-, '|'.si I i-I. <-n I.I 1"1.; I lriililinn. 1 pi. I tseCIlII,1 T li. .\. 1 II. I l-7. (0.j .L. ]F1t1.EJ.:15:

'ill 1':1"b4 lowing .." of lli* MIIII* "L..I. ; piopuiiin) I Jilll 1 .f.I.I.II' OIIC O:" J.I > >< MI. x> iiil\ .llil..I. .nfMor: inn! JIK. w.
mil .
r \V f'al.f""liAI.her .I.\ I... "r ,t; ri.t ilill I *. 4 pill 1' tha-i'il! :its .thatnpcllj :1.1.i-.iat'.y'' Mo.'1 platv ; for otlu'> i.. ijul.1. I,p.Notts'.\ I.I. tli*.l.i-t.1:11: ..f J.i.iuin.l UilloiK -li.i.1.-; ".Ii(-", ,|tuitfi,!; l.itt ii*. .Li'. 1 tIt I I..4\ 'ri\ I III.I $ .' -nlxitli 1I I If'f'11f111'4 .IIIRI.\I. illt : WilD/L'S.ILL' .J..D RE't."I/- . -
lien l i. ui i '
I .rt" ... jrI 1 : .I.ML.I i 11. I ) -- i iI I \ :\ ". !! '| li<- -.iV! x\ ill t.ik.-1 pl.i.-f ott tilt- 1)mr) in Crnrral 'trtha'dr.w', j !

-- : -HIE: I LAST I sii'i: 'vi:," orl. < I I K: S I |"pi'itv >.1 in t ho \ id.il11..11"11I I .- '( 1'\'- '. .
ilK.Jan.. ] ;. I i :; :
; '
\ .
The; i :,1.1 ;;; .. I"." of3ovna :I\. I' 1110''' .in- 5li(- tliiiil tlitxvn lit ..".11-1 tinrfiu.iiii, xow uv r 45LLe.2QI4u1 ;

: .. m.f. "I\J" "(: :. '- (t'i C< a'i.l xxill. :i 1' .,. f,. .f jt tf i-xciy 11111) : -.- - .-- l'\..tirt-t t. .1 lri' '. J ii lni'1) ninl pliiin; "I" '''-! riiln.*. i i'l! t\\o-tltii.N ill I I"',, ".;iul inntnlliiirnt) ut .HAS I tan.l. t-.r hi* i'M nipiTiox fiirti.l4 yu.4 Wfiip .
.
.,.lolh-r si.l. -ril'.r Wthf y.r 'iv'-i.I It va \tIi:81 lo... ".tI., < tc.MISCr.LLANT.OrS. six n't'l txx'flxe mouthr."p"ftix' hwi j4 I li inti.ift i OtlS'.d -
I'f r 111.1,1:. g. :,. lh'. ('| Jt the JIflet. f
l .f'r' I l.v tli.lit.I f..I.li..I
.it 1 t-o-t s SIJ.IMNI
-
1"/,1 s. \ '
w'
from
: At "I'C ornt. riinilin .Inv' .r'l rcflll" anti tltitdalh..e.1. ?
: p.-r per .I I 11I-.t :
,
I: \\tkeXtte\ \ <.I!.1.iitt.-s1 .\. ,I- 1..1.; fiuiii; tin.* ,',t:i il II I nt.I'b.II.1 i : : -.,1! ,. xul I; :t IJ| I 1.r''t..1 pti-otisl 1 ..'turity unHiiioit I.L'... ...i) ..... of ; 1 ,

I | I Morl-hi'ii.. nfl.r I l.ooti'r. l' I'a \inii. ;T.-r on I I h.' pt-r.p.'rt! N' f.:t.1.i \\ ill I..'
A large and; nifirrtit iUii'trat.il tn,nti\! .imi i il tin? Inmost M.t-1)II.j'l ,'ur.1 insT rxrrftiuU.I tiiitt.1 I ; p.-r. In-lciriiiii, lints l IInk4t. cojlJ.. iiicrixfil t.('-.' ? "nil aJmll !I.. 1"11111[ to pur, PA 1.. AND WINTER r.ooU.'i -I

; IioW'patrT.| .1.'V...t.l to 1J'J.IlrBI.: il. Ihi.| .ciniiitry. '. I lirelinitu 'Pllli 1'IUn"U.IU.I.tlill: : : "1"1 I.I'I ;*. truii-cii-r*. '1..lt.l.ill.ul.: .. m.it 1'.1" .'ox s-rI.iZttVl i.it In riu Nt >* !Oil) 1-tti:4: orv Yorl. I'itv.j S. f'r t.cf.rt .ti it\tn\fj\ III UJ'itx" \ t't11.1 gar. (itJri.ij -:

('n.'TI; ITlm'T'J d. I: nn.: ;.ilif Mre ..r the ".)I",:." thintlullar 4 1111' I 1. <-.1! .ri.-\ <-n-ui-,,i.ltniii.t, of Ufoiint tin. pillow-. '.' ,.i.', .l.Mibl.' niul i-iiiL'lr. r.i.lJl.- JOHN l 1'1:1.11t1l..li..1i | \ (. ,hi- \ hut: 1. t..f.-i.t i in part i-f .

Inaltliti/n UHUitwul ntlnictioiys Mliirlilia 'I !I )du:111.1., cojii-r, .-l I."-.. l.imp \xi k; 1\\ ;jute (-sr in-t nii-l 't i.ippini:; ; ..t" l'i,' 1 l'-t 11.- oi I'raiai 11. \.ur\\ 1'r"u.; .;. Uf154-4'rj.sii.. l'i41 TeA". Vst4u., -- S

rirniT.itir.n"' j. llic fit kt :upit .io-s .f ibis ('fltIt, iuig] arc ropi 1 ", 151.1 II-Uj. lo'.ltli ll'i-l I 1"1| I LitltotiUin. I I'wi'. t ) 1
f alr..n.i'.n' lt"a .f tIt- 754,?"I/sI If'crAci.j& Sit.. '. 1'1111I1'.1.11.1.j M, \$:; 4M Mi-jlciiir, VJril.ird J'piJlLa j -' -
1. it i .1 I Ilot I he-- lineiolo I r.-ttl fsrii l1I.11.1.
i lit-1'1 nt li I nti'l .15 II'1 intention of the nrti ; :'iH' j .
1 K-r tiss'ilIi. it '1I1'11..1 CutUrr, \f1J",1 II 1plLjw -
: | 'il'rlf. .t that) intin- .f tlir 49t.S: % fli'itil.J! i.VrI. Wi.I". tn full tl|.' nll..li..u: of tin' )pnl..ii- ..II Iwli; -o-ijih.; li ini-r'. Wall.lit. i o-c, t r-i |I'I'; 1.- ; {
I.r ('.nl.ia. c''II.I'I"'I..r.1| (.f fl5 w I' (; ( Ill.I.\"S S.H.f:. I% 'fill':11 CI"It""t. GTii-wurs I ,
laluaUr MlU"lli.\lli\l, .njj.l.Ani.lCl'I.Tt"/l: al.. 1.(nlni for nunrtljt1i.it t<... flll I 1:11 ; t... '.' .id.h. totlo-f.ift tliat Iiii i iil.I. t i.r::ni.nl not I l" 1 Ic t.1 ii-nt. \.itiii!nii I
nullnutTni! I-VTV tir! ; I' <1< i-"M in Tauip.i :tti! in\, ii-S Ir'IIh..h'I' ii"r-i. "-1..1''i.-. tootli.\ \tlntc Wa.". p.iint..nl : T\\TUTII mtlij.lay "f .J.-inwiry 'tWfJ- -
iMi-isoVKHrN-ry.riiii.: : iHnaa Iar.tlll"nt ..I.I (0TI1K ii \ T.t. C.\ Ig. -
) ,
1\ of : tiiWiilior will r4'etiV.. llu M.iyariin- uie yrarlua I a :i'l 1 aii-l I 11 tii.il in tin- ru"i fl'r1"'I"I.rI| [ \ .. v .u'n.-li' :...1 -\nitir; ox it 1.....f IMS 11 o\ ; i-ni"i-. nl.otit I Jo'.lot k in. I Hill L .
; .
,, FroJ m-rilrr piadjcn. in t1ics'lf"1Iu'inl-inlitio-i r..1 lliau")|XM-ii- -<. |> iit >3-"".) llii. "I.I"I| .li.l.r,\ i i111 ,:. ill UII-Ml-III'ir tllO. \:.....f lilt- ptOJ.lt. ... llifHi hair "il. 1':1hil... to''!-: lit.li luill!; r.I"lr..i..I.I..I "'"- -4 Ii. a' piil'-!) Ii'it'iSstl. h' I".. li'- li...t t l.i.i'K-r.; A1- -
.|. aay.tli .* ,. I .;...... ..ronl, r..t.linc1'11'. <.'li-. ,till. ai.l I ii.tin-t ot l.oiti-.n .tat. :* '1: r.3IL Ii .
.r jsil.I ,'atjn ii the worl.l. \\ ? i; tliu ;:'Iif.r :: ll) ;111.nf >v llV.t I ;I..I.I.! tri" ', ; ill tin- iitlit. '. rn -, -
| ( \..:,1101("'U ICU.1 i\il: u\: I .. ,'url'I 1 1 Hill i I I krt'p roi-tnlitl\1. uii IIit.I] : .!;..!'< itl ( ink, .in.l J'oik.I; > pivtarl It.t 1 <..1.\, e.STATH'NTL'Y I'm r.1-1 if, @-f, ninl to.4il N.;. fc.niO I in .- I 3 I-- -

;. riCEONLY! JO CI'IS .\ YEAH.. I al.g't il.II..tilt.I. !. I it < .in 1.11..H.\lx> ,-\- 1 it...>itiiivnl I m.! .. \ N.. Ill lty (:;It\ in thi'Ojy. of 1',11I1..1. s : a r.
.
$i IIVriIllf.b erl.ie. .1. 1r1t14. 1sI1I.I ton* of ..111 .ii I'luto mnIM DRY GOODS S ".-. oii'mi! to tin-' ,plot of lit i.Iti14V of tli' snt'l.1 ; 5 rix '

: tAli .14 (:I.t .it tli'V \\llllH- tnllr.1 t 1..1' I l.\ : : : I'il.\'. .!... .1 .1.uiu uy -I! lli, 1M7, \xillilhtluio. '
3 J. }1 MERS1)X .t CO., I'u1.1iheri; ; \ ; filMii-'i! : ( ;iinrclii i J II It inluttlr 1 tj tl.r -iu' Lpth it Cit.'I.I.; 1 '. 1.1.; ; < ai.l -Ii"I:t-iy. MoiutniiJ Hair W.u ,
"
: ulli-rrilwl \ .h'll! ll l4.rs- r' *, .. .1" >uiri.t.- ((t lit.x\ : .Irt S
it.-r-----.I. tiff. "--''. l.ill. I..t niitl folio o-t.: 1tiittiirfltMrr.aUIJLC j
|1'.j.
f' AnJ-A. -uU. (..r llic t luSh it tli.xii'irr .i. J.11 | ;n'<. t.l..s>! I'X\VIIK, I'miv: ...; nil .j.. I.Ia.iU, I..1 I n..1 l .. r .u the I r. :-. I 111.1In: an'l: i.l-o. the .NiI..i -- laI1 .
ul.rilt.a. om 'SI.-*- -; -< : I. u>nrri'iii y 1Li-U :.s.lub.4 R I.l T.v-.. I
F' JI''S learn S-iu>-MUl <(' JfI.ll 01. r..i..1 lloi'o \IIH .!> ir.. I. i..i... 'I I-ti ,\::<', I.li..ill': ", l""kl.; 1..1.! Lit:v in1 ..-.1 I jss.; -iutini'Ipviiiil : ." S i.i. lI.nll eh .d k- --I..lh j .:ad.t:. !. ,\ ,..! t..y Ilr. I.:1.1.,---. I Ir,.", .1'i 111:1111:1'1:11. fl .nn\.. I itr.r.t .1'1. t t
*
< i'Trnriir. rily.. 'I.1 l from thi lir.t jill pt"I \V. 1.l.i'all.: Si.! L- ( .1. t tl3fffijiflHrtiiw
: il'i-N.; ; 111'"! -; .llin. xt .i\I iliauii.. r. A >\ I.lt. tt i-* Mtnti.-t'I :
|"apt -tyltT n ? mnl'tJ. tI
ty :
'No. .
U.r. 571 1I.h"'I\. Nr.York. !-iii j .. vlioiil *m I in tluir !nl..1 i'i.m., \ llh: 'I'liia' > --.II.! .a ,,:,.1. ill <-x.-tiit: .r.lll 01li ;
"""ijiajin f.iu luj'uf'if'IJ o-i i..11. I 1-.4: i'I 't >j.' -I: .. .. !Ts.-.1...! ts t..ui--i-.. : !II\"lIil :'('*--a aiitifiil a ,"rh.a"1I1.; .1

L. Dkckwoo.d's Magazine, ..t''11.1.11'Tll. I 1-y 1:1:1:i. or i i-i ":I\' .':!-r in:i mcr, a- .yliJKllIn J II.l I !: ..\: t'II"] *, I C\; :: .".:1'11: .... II'l': .... 1.\INsS1-. : MOI-I I-.. I I. "- \. 1- al. list: -l.it.. ..t T::'nl',, II.-I lIiat.'rull.J., CLil.lu'4 ki .- <-kClcak:. .tc.; 'fm-;. i iI -

r .. I' .o b.1! !! ilfKr.IN J ';iiuit-! i'il". oII.li i!: fP' .1 1-oil'llli.'l! l.l.lk: ; "..I'I t Ill'..,lt4 --III! ',1..1'1 ; '1. :.. I. : :;. tI.-k-I ...III.wai "S s S
.
f British Revitws, 12O.On3 1 \VolJK.S OF AKT. ,..1,1111,111: I I '''. t..._,-. iliiJ.J...it, s.I'ti.-. I lol.ttr.. *. Mkliiinr u :, luitiiii'.. ; TRIMor: THE! ; SMI*. : "- 1. I .-v' ; I ,

_* /, p.itiil.'l'H- \r,I-; xo til.o! in .MI.-I; clotpot .". ..II..r.11! of i'..tt V c;,,,' :
JUo .
I .i.i. CO \ V. H *. TI .1. w.l1.. .l.tUf I 1fl558' 1 tliwi-'irin-r' .>f \Vhi i--i.i : in.-i.l < LIT
r1. : I.. u.Mitio; ; iii lie ,.iij|1"i ili"i I r.ninir:.f "TlIK I: t :li : \t-. ...!... ....1.1'\\.1.| r, -t.u'eI.I :::11..1"1,1.l, J .. ,
I FAR M' E '' GU I IDE. J Stri i"'H iv.I.ititi'ii" tip i : :.:,.! .\i": .u.i., >ti.-cl <. 'n,. N.-io ,. ill In- I: > "'n I tti-. }iic o.:1 Ki ff
M'rriiiitv.l : : ; 1. 1..11. liii"fn.'ii I. .ilii ill liitr '
cl.t 1
'il ,I.I.-.sist..J t.. it an : -: j I-- r. "nIl| ,
1\1 ( : T..d.4--- _
.
:
.. [ ,' .
.
tliti TL.-
n' ,I'I..I.! !!" .e".il'r f.r 1 :.'. i II j ; ; llnn-il:: i i";,'r,' :-I'pi'-f! pet prr. Ci:.It:iti4Ti. '-iI.-r.itu-! M: ,:.iM'f. from I trniKi't pl VinU't N
;i'ldn'.iiiaer I 1\.11.1 J' _
.. L. SCOrr k C'X Nnw fonlIII": .1..i.i I I"'I"_ 1..1.. ,'oal.I..I.., a em : fiiu'.>" ", I'm.Arii.i..I K->. JfUtliv.! ,.t.uina, ioii ,-tit 1'.1.! "livi- ...1. voif.: .., .It-. ire ...< ti I if.l' )11. ; thii .Ut Ur.lrvlvtij i
t \vn 1 1. ;in 11\ o "ill..1' i'I1tIhll-tsA!: .f nix : : : : r .
In .uMUli f..1towii' Crili-h: ) .li-111.t: '01. on tlu.Mli: .It.f l 11..1 !.cr, .
II 41. I.rll .. ,. .. ..' i i \ : :111.1h.I ii.' .t I.-. u-pi.. tiI.!I. ui'li I jiaXtsI a. i
:.. ; i., 4sf '1.1..ii.l" isI:sr15 e.s.f : !
, t J .i..1 j.:4L. :Z! 1'1:i"i'I' 1..1..iif hla.1.I, in-li! !' tll '.tist- i\T--\ ., ,.,.'., l.-iil-l.iii'iin ..'..'.'. .'. aii'l Ilf.I"I., : tit, -i\ [I-I 11 i.t. \per aiiiiinii f.. .,. ..1..i.' iiO/M'3) i 11001' SKIRT. ;;
i. :Tin: 'IU' ; (( .Itl-tra. : :1,11':1..111 *. .. -al.\ ,\ j'i! : .. I I .t-on:il ... .I.t.11..1.; '. S f ** .*T ?.
JJ Jt HHH.\ i 11111, "l.l' 1I..I&I ?q"'II. l. vai. .1-.15 T ,JI t't_ i- f:li Uii''litX .IIIXIM- : .1] \1. Jjuti'ioiili.il. I' .I..ill"-; .1'1" p. < ;. ..ii.; l..r.t.t.l..I( :
," I .1 iJrf i\". 1'. .it-i ..ut .ii 1 i'ixr'iin : :'lr uiIIr'h ....-'<;1' oil. 4jiiIflIti i i (-. ,t.-. inoitira' .' on tI.- 1"\" '. \ .fll".!, w ill I II II I..- ,. 7-, \ifi !
uIsj. "
:'itl :! Catiilic- lli -., Pi(-kv! Ar.n.l ... .. .. ):ay l: : .,{ I IIY rIJI1'J1ISc
:i-i; EJNJur.f ii.vjrwCll'lrrl.:!: : 'l\'I; 1'- .-' *:. -:, :n-ti. : J.ii-iii li..i... lln'.t.ljxHo. ;, .1 ""..1" 1111":1! .'' .1,1\111.. ".,1.. I'ar. 4

: I Tfl1olI11. '::1iJ-jr, II.\JI\I: \11\ .. I .-"!.-, vioiili Iiom ''1:1 t.:: ,> !i. I.ik2l.i ill A 1.1 : I.iC: lf: tt-: ; .. T. Il\: :('I' : tillier i.i: Xi a Oil,' -tz- ..' Vi'v Ycik I.ittIIN C'ifA-. t vxv.r t..Lru in :Ji* Cty.1 .. : '

,t" .. t .,n..1'!. iiro! tl.o-j-.itt.! trif"., nu,! I v. a-. t.:. 1:1.1'11: : : : :: C 1.4 11'111\1 ;: 1:1'1111.-: C.... t4'.1'\.." 111'.1 :'1'.1.: ; iv ice. >Iaer- 11 \ KI.1NC.Iti.irll : I ;. The 1'ltl'k.II"J'_ Y, ,. .tv., inHi U'l 44f&. I

} 4. T11K \vE1bIf! : ( I:;: J. C ','r,'. I It. 'inil .ji.! .loilitl-! .\ a'h! ..,!!.-r IIlli.I :1. l 1.1'1! i i.. ..*! .:'.!!i.!,II..II K I'\'. III.t 1..11. I"5i '. S :.." "j'.I'.:," it.t! .-Isi.t!; I'lall.iy : in of 'tT. I" ?'a*,. ..f I.,.itt-It ..l.ttifContil. ...11.I > t-vnniiiie tUc-tuck* at nil oflirr trjiljnt:4 \
J..ll\UJ 1'oIrsJ.xLu' :! ;) U STA ;A.IM.S.r I: .... I'li'.l.-ln-r; .. : !5,. I. I:. .i.ltiv I I.i"_">l. .'of l 1.1'. .loh'i I..... ,. in ti,. 11 t t.ii until .
t. lnvl. **:; to tin. ni.} \1 "il .,f tlii- .!.....< > r fl'll--j"I' I' ,1 I .1.11 :'': I '-l t.-r. iii.-. -* t'ity. p" tv they. I '
(Tory.-) .-.III.I.... i.iUti.,! lli- iiMi arti.4- !I.\' ii-t ':11 I.. < ;. (( oVACl.Vli: \ tst-L.., j Is .1.t .,\;-i 111"10" ,,;.1. In I ). 1..1.1.1: s-I 11 \ \t:. I I'.iooklMiik.: I ,1"1',1.Ta'III'I. S.ret to mv isis! .1"is ut.T. I
.ll ?.-.h.,. wiili'lli.-; Ir.I.h : .. (1.1.1.i"'II'\. ,,. I'l.i, I 1''c. I li I I":,;. s I'i- I CuunltQ.I ._ coM and silver twin jjituiiotvt &
uL VHiill ,
. in o I tir I Titiiij-a.'..1.. :'J !10,:.->. -I:: I Iv : .1".11"1' H I liSts ( -I
:' T1.4 .'.'..... ,.. Jhj j '.1:1 t1.i 'J:r.... .."j'V : i is'iilfii'tl "!4!." t'j: tloii i e*- j ft lit i.tl' i. I :-II...' '11..1.., i'.' ..:.. .1 \; :"I..jllll" tlXtittIuI.s5tt. -- -- of aiiwlveiil: IjtillLaniiUvV like, tnkru ;
.il t.nlnT: s.Ii-:. -
,-nl j 1..li'j-.llar'.r ';1.,1 1:11: "il-\\I.il.; ;; ..t tli .11:1 1.1 ut'r of ...; .., ....li... :iI.II".lii: i i I ...,III'; "-.s!t'tiit. : : in t-Nthte-ice fvT ..\.- .I

. T r) l..lic..I.-Luq! j::.o* turni; 01.1\ ".:'. "..11: I.A >t priniii 1: ::' IMTIMi\ I (; S \tl1O{) '' -1 I.i-h: .w.1 tai k-li .ii,..'i,; I I.;"-. ..; 't\ "-. 1| ) \liniT.1 : I: ..f .uitli>>iit\. x.-i.l! iin: >f l.1) I.\ ,. Tamp. Itt! ., Xo,'. J {, H,,.. CJXtf' *_ "J

.
.. r. .Ot' "'I..t 111 J. 1:1I I has a- ,ehiiI.i) !, rtI itpmi nn.l will) vAMBROTYPS'
.
f."I.u II rliaiii-e to 'I tliix-, 'Tilm.rs. !::1:1'!:!.
pix-..la.l ..ritt-rs: on i'U'C I.jtvi.d rr.',, .1"1\- ( uf _u iiv I I \v.\r.: .iItr! f"i.r -a!.', -it i 1'111.1 I'-: "tit.ty, ill lr--iit <>f'h.Miillion ) .. '
.N! : :: : H
: ; I"rlrll". aetsi 1.I: : I"I. ll."\ .hho. 41' ll I.-\ IIIT ) MMM 1: 1' Nrin-i: 1 f .Ni ii I'. \.1il.. ill' la..l! ,.1111' ** .ln..r. l'i T.iinp.i. on iho ;rut :JIoliy -,. ]; }1'{ : : t

o. *-" .., liavc .tovJ. UII' ;$!I1.1 u >!. \voiM .I 1 -..1.:11.! .. s 'I"| 'PI-.' ;-i tii'i j..L up i."in-. fur Iloil.: r-, it., IIII.II'!. i-tiiu. ,,..t. of 1 I.o\c.. (,:; ..f .-I!lj'iiu\'. ti.o I f illou: ill; plop- -

l.tlr, I"'I? (:. ..r..l in.lia'.U. 1 t.. tin! I.E: to i* tin \t.v -111 i O lIII: : : in.n."i al.stsI.i !Ii' i..it .4 l tin.pnl.lsf.: "-(-1.1 ti.,. .'.in*, pal., lullingl.li, : ,- tin plitt-: tin HUMir "-I 'V. tu XT it : O.>i> li'i'i-i- aii-1 otli.'r jn.7.r.I (t2IC )- J

.. -io. .il' 'HI'-: (. tn,. ....... .... ...,.... .1. .._.. -. l I."\i., Ira I iilhu.ift I .. . .. .. ..iS. .. .
t-ll.'lnr niul tli 1 l.lr in tt 5 ...- .. I------ .II..I. .... I'. '.".* It..I I.' ...it -tl.- ."- ..-. i'lj-i-, h .if. -. :.- .. -. ..,1..-." ---------.1.- ". .t. II.i 55SS 5- --j- ..- :! !
r 1'1' I.
: ) ; \o.l.i t'J( Ootx .Ja.t"., f'4'l.i-li' I."' pi.-pai--.l. I to w lit upon M.lonif-r in; tIlii. .. 'I.iinp<. I II. 1'iuktl't on-h I..\..-, AO., AI-., ..tv.ii"rnv.iK .o.t -111? .ill! o i--y }Piy.. poiu'-.l out 1.1:111"_ .. I jt
iJ'Jai't i IMEILSXS I I ; x. N
( .\ i i:
.
I. :'t" ,aii-f.t" ivn".l tli! :1.\ ..? nppiovr.l -\ I.. II ,11:1111.! <. tlo-ir (.hl..f -- l' \I 8l.T t.SS.. i 1.1.: iMi"! : .\11"1 n. .. in tl.; proper'x '

III rrsitC ti. at II uf I II" tlir.'Ujli.n.t tl.-. I' r '. rcii.l.-i' rj'oon \\ I\'I": .
j 4 .inn to lly-ir an ajKTal.l' : of.l.t U-iiton. to -.iti-.fy an II'I"U Ill } liiVie; iilfCS! l'
; & cni.r.uv( : : l 6i !
.
vorLl limn ..u W p -v.i.U. ,- oUtuimiiui.i. atix. rr: lo'oau-i' it- .tsi tiy .,'i'. 'II:1 nia'ig.ti': : lax.ii .Meph.1 n I1-shhi.i.---y: tI1 "inli-nW ; !

I thr.urt. .'.miii; I''Ti", '-,':r. -nilt.tt-t' '.'111''+:' I.iiI I lio'nPr ; T'. our ilil.-,-. nn.l! :it ll.- -tin.' lime li.kl. l"il.-:; t to I') 1"''"\ ; II..-.. Iiittut, I..lull I IU.NI\? I: r\iKn.H-'tr I: I : ..
l
; E.LV: !: COMES.f ..\ ..iu1r.l .lt.I..-..' riti-r-. "'..1 I!hi.\ llii-ir p.i'uU-! uitli the iai.<.-t .1.'!lii'au.-s of our ;l\-., ',.III.I"| \.". Ar ; f fotk--. It \X-.l-r.l-l-. ,tjli.kInixx -. Tai'ip i, i r'' I I'. U.' I 1'- i5 ..."__." -

I "I i', imn.l't-r;:; nvotij tli.''ii tini 1,1 .Ii-li. .. .I ii.if kiiivtLull :1I..I.a...' 'Inn., ;. .. ...1.| .:EItv"m. .' b. ." .
; 1'M .. ..il.l > Aixri.: UUh Ji" :il tinr 1445.l tKtl.'r-I lll.lt t. '5.I. nti'l xxi.Ti..lit I n.til I ...,,1. .'." .. .. S I I 1-T'S S.\.1. E1.1 ..S14'reIi.c5I '
-\"r..'i'i i i. v\ an ; II K U: (.C 1'oJ..i Fre
!v. ii'Mitioiial Tallin t.i : Ot.rChi.) Un. I ll.t I r..fV! .. I Ilnin I an.l j I .II I. IIL
k4ti's ; :
I.Mi.1 Ji .<.,- ./'. !! ii-. .. ; '.1! .ni!_' I..I.-. I i---. -j. .1 ti'. III I I. lJ.-l? '; ( Jt191
1.oa '
: ) '
." .1'11:1. |1'1| ii. I ..be''J. ,
I hi ,H' I Kiplint.*. 5i-n-: t.r1i fl- \\..fr_ :i liow, Iplaft.l -.- .li.. : I I---1.: iU-l. in" a x t "1',1.! .-\ "-I 1') i ;ivr I..n.. ,!:v k. ptin : ,: i'.} ril.r-itrr ii.xt, ll'* 1..1! ( .i" SI
r
"I hr Mu.l'.o.: "I 1tr'b, i.iion.: a-.l "< >tn < li.! .. liptio- -). h.I..1 -i\x I.r.. .. It' I > r. II .
in ,1. t.au.t. vf -:.l-.lfoon LILPSUt. .. I -ty K.-t: :intmiN. mil? I I.v -\t".11l.WJ.L! : -n*_.. ., ,. '.II" '" :11I.1 '1 :.. .\ .. to.xMit.n. llo'ia'1' -S 11.1 r..l ( .4.
i'i 1 c.tt\ I In. .a'I.1: I'X .. s.1 1 t ? ---- : \ n.: pi.'J t r x. thitI'1tivo1151s (
.:1.1. *'- i is 'infQrp1c'tt
Ue.g . ...: Ni.rtli -110f\ t'a1 l-.i-l-ln; 'fifE: 1.l'lIf.fC"
llie c
a- -n the '
u.Jli..uc. e o. .. ,, '. Is. i..1 II' ji;'I".1;
it
I .i .1----- I i"; | "''' up" ;; .
> T : M s': .; i it- ..ililoiuil ''ItI-n' .1"1 1\\1''/- ''. I'oiiiiriU 1 ..',..-|I.i..1 :.\ .hl'!)!<- 1\":.('n-t. T- f....: lla-i-lil: l !1 l. illiauis i I I to-ati-fy' ail V.IVfrttioii inaXi i.y! "C, l'iII"willi fl1.fl? 'U1C Ltflisrs.tVlti

,+ E IVr aim.I 'I lrl; : l; eMtiMi 11.,1 ..! ,111' u ': tlif.ar. 1\'. Prix.it. .I.. 'ti't"f, i'o'' a" ion.n"",i,iiioit --t tr.t..i. .j.1 .\11:11'\1.1'1'1\1.; : < : 'loni.s 1 A.-. : :! -r ot J 3SI-.". ,','lli.!.:. J. .- -w -- ; (it1hrr. llt'TJrfll. (7apt nmn". .

ii.-trlv: i IX 1'4'i oiipina1pit.Mt.it) i ii-! : ..- a.i.1 pus.f -I 1 ...t..1.! .. III.! -* I'tLinr !. ifit'.in I II' ''. in.NKY I iuiu Muir.Tampa.n.t. a' -a I- !
f' . .' :; t" \ ; : -iit; >r l--ttl. I5 %- uit.i. l.C-, : : IiI' will hlrft"r be slytril
S jiir any. oak f tl. *ir r..Yif\u.: ; . :... lu-tiatl.'li-' i r..1. .15..i.tn', l.y til'- j lilit" .\I"'li'al ? ,' 'I.It..'.' to.'i.i-. o-i! ..1..1.p'l -M.-. ,liiiinoulioii .ahl\ ..-. iv !>. .'. '':. 17: I li-- CtETainr 'SQ\': '
f..., two of tit-' t tir : !1'\1. -.It A MM: I \\ It A. :
'
alic. ,
t as45fr.a1rs4&l5; {w. .," 1rw'rI' J'nmHi : Pc.-iu f..r the bunt of t xou .ill T,\II''. .1,1. 1". h.:;:. :: I ii :. :00.1" '". 11'.7'; 2'lf '

}> A I f 1)e1( \ ht.. .. . t 1M'r'Jr 1 rtI..i- .. lli rplciurd: iuoi.tl.lv.) L..r;. M.l.lxxkoilh \ 01 \VA'M-'!: : .- : : : (() HrAl'D.] \ ) .
.. PS--
: o'.U.-r "', uii-1 ..' h.'rcI.ldui.liuc {
.e.. /i'* '
than .
In 1-tiT .1.
H. .Aa. ) lliut uiu auy 11 j i'-i; k. ;i x* :1'"I.. '''I'lullla.hil'
*
.'" 1'jt't. tll" llir) MI.OIIii; laxin; s.t"I Ii ljit :UI'I'I'." GREr'.Y ATTRACTIONS' .. -. :" I I r rr."Yi' C: I I.TVMI: :I JI will I,>. piiif I "rt 111I.11' I I. -" I.l s4 MX I >N J. i> I'. I hit! I hit .'.vI. "

'..B.k..u1: ani the four I Uex ii-x.r* In 451i'ny4l UOltll >.,. : --- .> t tt- ..... ..!....- on ..f one 1'-pr.t in '. to I...,.,, .1..-.h'.II.} ta'ntt af'Cln'I.t.11 itistehst- I ,

ifjjsi-It lit nl If- xxill 1k.iy .ir' \ .. 1. .f \ \1; p-'. .1 ia nl 1: 1'iil-xMo. nIM"t !.I \ iirit ( hut.s
]:* '* (/1. J-llik : yoI h'r' A .' l. '. S I' : a : ,. li.- ,;5Iq ..III IIIU.lilll :ccpqItI$ u 1141J.
J'nrn" i. tl,. f's irhrr ,ru..l "',.' '. ,tin-J.u.o ; -.. .pii" .I.' 'I.". :tl.-tnl!; .vAir ;."/; ,. I..... I..I) "..... :. f,- "! itt--I.! ., hi 'li 'llni 1 .. .. r.I1.n'. will t.t t.c'4t'tL fr't n.: .'.

.rill "rrfl riftj ir. tili..1 ,, t'f; iil -lay If l >....., .(.. l6vi-plup i 5. ... I.- \I-. ., II.i '. ..1'IV -IiI.1 I a' lin' at Man t'rii- f.reIt1inc.'I: "t. }rAxs1 .I ..

... ... .. ? .III"'M..1 j..r ttt' 's 'II" $. UK ASF:
A.
tlutixvoitli 1.III. \ \ S' I. ) t 8'i l I" ii I '... 4\7. II.
$ c L u u TN <; OIK- o\tt.T'ir.ln.ji Ci.l'1 : "I') < ;IEr1:1: : C !:' >, KI'.IY.: .<..-. : ti! .,,10:1\1.1:1. Tump, I. : : : j.i
IH--O _
tli.it > iO. ami ki.oli in it _. ?
[ Notwitl.-taii'linu' .. i Ul.; Al 1' \ )1.\1 I. i. n x. .. u. : t .
A Ji" t .nlt-1he 1" r -P-I- fl"1 the il""f.II'! "!. I:m lu.IJ 10'1 f'j 1.'tl/ t "" \\'. (;I. P""I'' a.i.l 1 .i.I.IU 1'1':0: : ", 1.1, t .I.r.i.: a'I' I.' I.'I- t. XX .\i '. IL01(1A I I KAII'UOAD.'Pill .
:
.W" ( ; .r! "'i.' .J ( "; ",'.1t'ri, .1 t.j.'ctI ..f the 1'11J.I'I.! l !..\ f C L O T J! I X '; I'I '';1. .U-.'.-rt, 1.11h'.., i\xill.. 1"\I \-. illl".11 T..I\h.l..c I : .. 'I t ::-". I "j;. :..; I. r 5
runLiilr/un.
"lro'JIM of aiy o"f tli) cwre fort-: \4t, Ju.;' Ja-.K-U.-IUH.u. t" n'l.UMt"j: tat i-nluc* l limfilt 1. Iit.ut-) ''.i.u! (ull-ii.-t. 1... ". U.-, 1"'lj'| Iu .-- -. '-- -- -- -- I I : 'I"I I N-' ".'1 tl.ii' UAA. f---:

:four'ii'4: lMi :' ronroj! of m.t'.1 w .lltvU pi! ,II \ -.ir .-. In I tUi 11'.1'1,1':: ; -i-. iif. "of oT.-r.nc\v oattii'I'P1':I '. "..rliif.. .. U>. !I. .1111111..t"I (1.\11 ->i/t.-J), Af. I.nitii.V ./ .IA.I I .1\ *"\: C\eepteJ ) Ijy lie! Lillxl\ I iScIttiii. -
!1- '
.
1 t t" Of' .l.rf.! (.r : to I."ha. I HIC\'I! i.IlT 'in ".\ II'\ X/ : .. .
,.f f one'n.-t: if' "ml. ** (, ra4w.ba ;! i /H (:1.'b':.i! P r/orf-KR. j I ITo i of LuT 1 I II I I ING; : I 1.. at li ; '-.
of the 1c'isW i an-1 {/ lIi .?si' ffl.sit1Si'lint-I. Jai'i.; "n tli., I 1111.! -t.. a ncrfi" \\:r.-rn.i-.liiM: m. t -

?9 ; f.sflrC4'ri f, ?3f';*an J >o. 1..1 4'xPOST ai\ "ou v let \\ .T1 ?--t up :tlal., ..foitur ., rroJ' \ '4t'' I'\'I/! l'.t. apt I._.ascu...ti". I\ 'c-.I.! iilpa'cn I lotion iiolinn" AL I 1..X. h'J.1 hn i i.a-ile I-*lorn. .\.iv,. HTr.iil !.iTt.: (tll 2 nii it. i,) at IVI.ax.'Trail "''., Ii \ .
r lior ..,. '. ,: th.it hi'l'. ':.... I Ki.lal I I III. .
ful-ol"i-. .itlu.-rat% ole or \ ... .. Ia l.i..1. I.i: ,. ( .tt'. Ii ; p tist-. .-4-- lss..l -.1\\.1. |1'"J. -, 'ti"1' I : 1a--tiM.j. .u *'
A r E t" < u ( .- ;' I I.it.rtrv. ''lll'k .xi-rcoat-, 1I-\.IC.'t.. ".,Iin.I -j s-ik! la..r".il1q.l..in I ( nn.l taiux_') st .-. T \\.H.I. of i I .iM.ia.o.? Siii.i .\ I ri. at r'r"\II.li'l\. S ittTI.usuletiit .- 'S
i""t.uir. \< i'rc..al. 11ol.I.J '. $'Itii I- 1..,. )Io..t :0. uf .t r..r..n.ina" ilia St"tn r"
nii.l ;. tli! \ PitIIt(. I"I 11.15 '. i' : ':tV Be'I'.
TOTI .. .si.itllaii.lUuUi.f : -
rr7n ipJt'tu' ':-. .- ;il of oxr : line Wit I.rKV! A iii 'i-i: : I i.'jripMKN'l: !: Ai 15 t.l1lIQ.
< > \l'j i hlh. for I :ax.iniuli -
5n I. h. Cli.irhton" :
\ m&t irni U rnn: or ro I .1.ti... .r.. t patt .! "III.t"ri.:11. HK'rt 1p'i'V' I" ( "I' "V1 iiu.? I -. .. st .... .. \ '. .....n I'-: *. i.IL'l Ii.h; ai'l kM-ii-'i| ; ; lii.ilt>., milnati A .1 11.I u' it. t' ,.1 >.,A.IO I'l'-"'Oltv L\ Jiaxii't; \ il?T5 *-:;.:.., (..r Alligator an J T.ll1a1tt..o"ulti:
t1' 'i; .11..1 s
-Tx .nuy \ 11.
J.yiMil. ket 'ili.- .111. ":l ati r\-at-. *.-. rimrlo -: "*-*.1.- itin>. li.ist hisgtte.. ..har.:t.._ .1. s-. aft. tI "., ?iir't ..f O-r."lnt"'r nrI. nt Trftil Ui-T?'.
1 f.l tin- ''iu-t n.or:
ih. Unit :1.m 1.1? 1i.1 ,.; ;i.- I a x. .a'0 t : in .. Ac.S tai'i-r nii .- f'rII.IIIill..', I ;lin4 ilr. S
).1: n'1. r,..rIrrn full": ;.tl. ill! .-; ins "f t ir ALSO n:ip ..n.i lain I pui- \* : \I. I1CCC. xx -Ola: -S
.
,. i. xx ISM
<> / A ; '
yar .t.1
Ih. ,
1"1". .1 i. CI".tl? mui
'Li.T :1'.1 1'1111'1! I ?. i 1',7. ii.opN. I. I'.uiip-i.
I It.
"
h "f \ -
(> f. a vonr r.r .'( tilt I' t. 1.a-t :'1.1...l..4-u'Ui-ao-ujlrf-r.. nii'i--1'; ." I ." .t.. J'jt'if-'trr \I..rt..t\ "1 I' c.. I U: T I K tl; : ,s., I II it. 11'..., \.tf S -.
; if >
'
X. V Tit lT"c i'd J'ri'a'a ':/ -"I'i"i.; tbc. Lbra" 1'n'h.I..t. I ; :'In". l.'iMo' "".1 S..p't'l.-! an-1 rif1.:.... t-olt"" 1 1l. piot < ./ i. > T i; /: c"/: / ir7; /' .- i
.v c
1dII.1 ji :a ,1tssa's. I ln:71' 1"1.1 S' cA 0 r u i
jsr tl I: 0 y
]J4'.DI4C4II ,101< ol .: LiUrailr-i. nr 5;.I..i.i xoliim" \. l. ".,-1.f..r e'-n nti'l p'-iol. I"'" .1r} illl..- CHOICE WINES fee.. .
.5 0\rr in" i1fl&I I'rr fh'IIIill! I'litr: lY'imcu' lirrin! LIQUORS j
.f ; r :
-O-0 o-- ('llt in 8ie..7ltiItI' ll,,..!. .,.l* -.in I I..- louli,, el--H-ff .1.-| ; .'H--! n't'*.!. <*'ip>. i-:; .,*-.t.5 \. ,
l..1
GC .. ".'\1 wnl tlr..I\Ti I lits .'tr.. an.t li-Uil.itty.l xxc .1'11.1 b. //.. .-/,../.t" all'! all I"1'I.' ."" '":." "' titlII ,W .' ' i"'I' II'.k45si.hi..1! ... I mi'I( ) .tM-t iSn IfjVcit.ieV Iet-.r. i-i.-. J114 arri\-l from N f' York.' .0. 4

'r e "at\\ct.o t" f I".i-h 111ar\.. tlii. In... ,111.1.. tli.iiiUfsa f.ixoi-1'X: ,-:.I.Iji. I I fin. <..Iitli.iI.4.r.r .

\f; 1 ._.\ l.r. "n i.pi-rtunit_'" >.v.ix ..h..! t. r. -1 i .-_ .,' Hi- stIs'"! tlf-o. I'MM"XV 1 --mi'\ t H\NI LEIY: : : .. \ t-'i.in. r ( -In.. k"il 11.\ 1 r 1\tr; .. ;tI:i i I. nry,' r't

I Ift v_ TO :CID-l"C: CL'AND LTU_1'1:1111..-:: : ,.\.fY, .m.-.I.r,) .;!at lan.-xiry |.-t otlU-o i il tinMA ...lnl ry. is lloll-t"I lop.-: --- II.i .'... ii ''I'p.\ a -lH"t_ .,-(... IIII. !ap. : 0 5- ".\\..I.n.-.... )1.1'1"v. II. .. ..irr'n.I is'i.--. .AI'. ..rt.t.-. ... 5--5 .. It.. I'lIlsJ.t:\... S t -

.. T T"Y 'F. $.. -.. 1:1"lr:1ald : -- 1'1111': .1..,. 2. t.'.. t:: t 1. 'plllll .Hr.COUNTRY. -*M_ "'. -t.-rn ,v "fl-j-is Clu..*<>. .. i.. .,' uuANuy.: ; .-\' 55lit
iit" .
$yv, : ( J MUNEY.Tlio l : .
1 v KIN" -- .
"a' I"oo..r .if" -- t I.> I K.ii-i-n: 1.,1'" (11.\ \11'1 : I ..

\ tw J"l'.; :OT"O y"le C.l. .... :...' -ii'Xt l'ici -ur .i:C4t ar- mot tins FRESH ARRIVALS. r-.r -al- 1.\ \\'. i.. riiii'a : I''X.. Half ...- I'. \VINT. j,,.' '
'
ti fe'rCulDtc.. i( ) IaVO.'I. "jI.I i is tbn't nslonWting. .Atn-n,- 1 1- tntnv MERCHANTS 'ttj-a. 1)1! 1-I.7. II I tf "C'III'I! -1" r1''S:

1Q ,; ')"V ai.3trlI' ,' Enlu\'ilw.:. .-x tIt.:;,n..of ll.i- fa. t. xx .' p'.-..."!iu 1'V!t'i' ,(.1.1.. il.: I 1) rOT I ir.: : rivi: I I II. p<'r -,'iio.i: .r .1.r.1l I ll I-I; UlorSf l l'tlft' !1"I.'n" -_' jj..,.I!., v.iItnt : NOTICE.I --- m .\ II'\ 1'\I 1': W IN IS_lilT- nt qiu'i'ti'.. *

.
<. ; 'll ( ono ..f n "nN .1..1' ; JiJuiniM.it .\ IX 1II.II"II l L1. ]
I1i" "10?. .v tnr y. till' 1.t 4..ccnip1ttt in M.l..t" om.5 1 tuxo .I"W NIl I"a It1'1 C8sVJi.5'. (':1 ; \I.\.II-c'\\) nrT.iil .' ifl'-flirifl: ,tit. I ti..u..i.* :111,1 l < \p'-nM-: ..(,1 If I''la': 1 .' :'< !'i.,- I.IoJ.'dlI!: : <. bprn 1.; 1.1,1Hue I AIIIIl'l.Ot:. :-a mptrurlit

evcr p1' I. IIJ ?k. am .! iIit. J iiia1-: I: I.in '. ;. -, \ .nl., I'1 : ,".'II"II..III.i '.( .1' .
.,iclt"rc; the tf-tr Ma aiiuoi.c V ;1.1 S ; S x i :tin .-. :r "|1' 1 1 a : "' '<.s-. .-i-t .ill iniMiint. .I.'. |I. -,.\ .X

pl 10 gIc jt' a'ijer CrII1Iirn 1'11i..rla .i.U the .-.!(t I' i.xliJ'1: f". "* w" I' ... r. C.ip.hIAMt.I !.y'<-:lIi't!! ,". nt XV. .. 11HI,1''I: VWholesale > .;. t'i. \iv..,i--: .-1 l.r I'i.-? up i5 oti'-Ha't! .. Id M McCAKTV.1'
to. ttlerrfrc 1.r tti M-L II'ut .11.' : r.-K---II'15:;". .r :;* t" ';
rc1uIviI reJI'C for an.V lUia? cU' : .in1 i-'ii 1 t., r.-ctii't. ity P.III". .lIi'.j.\; .
t TWOVQLUII4! Act a -nil*. .Uriui.r\ f-i'M' )"lfr.they .\ furac! 1-v it Retail Einporiam.m'P : \> S. .10 \MX I .- .. -- ----. ,
'
'.3 fOR rC jtt .. I..,!. Ih. r I Tin.t1.Ia'- I a us <\t W, ;. 1T.1K1: tt: IY. 1 ". i. M .,..K *. I.j! LOOK AT THIS.

by lili(poftrftULo\ ojiUe ,ir..rli.,., (, Al', l's..". h .iIi lii.liail.-f: ". \ "h'll. r.r tholi.t 1: Tampa. Ja..2. l-S*. ". *" .- :' 'd: I; U' '' s.il1t Irtb r..hl" : .
'n' t 11], T : II?
1hen"nt ill 7.. ( Ill' I :" -- -- I'PI)1I.S! :.1. 1UJi _\ 1. V \ \: > -
tle .l"CDn :! (I..i.JaiJ &!I" I .. i i. t. 1lr..1! I 1.1.1 nf'r.'n.1 -- ( ) \I J l! h i'l' /'/?/;. or CUl'\ xl 10 1... Onj.r ; -
r p"o o'tho tliou, a.l : t f.o i I. t I'" ".1 11".I 111 fP\Vo I lit"tZIN ccY1"\ 1\1'\ CI (\ TIn1'r"IJl''f.., n-1.! ti-s-I -"If'h.:1! .'I' I 11II I I: u.i.er-jni.J art; pr p.irc-1) tt tinl.ir .lit.I t .1". I'-v Appli :; 5

/ ..I.'f ra It 'il "N. ,/ l14u" 1 .t li..1 ', tll"1n"< 1 J. 100 I..\(;> T.\rub\i.T.: fni't 1,1 I ir-il 1I.,1'.t ic... 'W ('":t..1 n"l..lI'r" puIn<. .< i.'r -' t "U'.ttin.z! ici lIii'e-.
) t-s I"" II ''ln: : >IT. OurmoMo- Pryli 4
J'
:1.1 oJI I iu iIt4 XJ iir.r.uixcs: : ; N 1 Iiut'I 'i-4'fl to t'l.-ir ft j.ii.l" ), h
I
1utt JI1.NJPl! j heIr4tiTig .10 ) .n o.r c ) IIIo.w jt>titi iuu frj*" y .
: aL Rq.iohtiuc If fruV ir t11 iji.rn; lul.lirti III.w... .,.IIIC; tIl\ n.. tty I a'i ',' for..I Jn-! I... .-i' ,..1 stIll f-r sit-. ..''' fr ci-t. I-v. '.,. V t k.tpts. -tl..V.Tni' Vt ik. New: Otl. st't '. htuh 't"it -\11111, 'V I I ICh $
(! l. 'I'Ai.I, : t' .I II !t' :I I ''Tcrt.'ullhc O: W_ iT.UIM-: : r
.
t ,:'h,1 Lo .dJrt.t I"J ': nhlI1t 1\l" 1 S. .. isirt'.tV \v. < ;. runni-: .t i r5 r;. tIt'X:! () t.e't-..: .t S 44a,4.1 S
t.1..p
sWIs t- ,
tllIo'
:
u. 11iil": ( : F df ". : '' :
4 S .w.ratil!; :: -.
-
: '
.
: (
( c) "' S ., :I.i J I
t ruII.tl"r ) I:H'O. I ..: t..: I'. : :
: Y"lk. .1.n.r"
1'N
.
S I (;.! :
=
,
T'L -
i -.
s-s' i, -:., .. .- '.. 5-
"11 -
-- S ", -____ _.__;- -- '-. -s- -5--- .1
-at 'f _
-P'-'l------s---- .;:

.- *1 5\- -.. p.. --tItIij -, --- I ; -.. .

: . ... .
.
cM. ; 1
-
-- -
---- .
U -
.
*
: r- -"
_____

-."

.

.
T '
.
f **
't iL
r IF,. -. K..

;;, '- a.

b _ _-_ ____ _ __. .. . .- _. -- .1
-- ---
I -- -

,' ,.. .: THE j. \ \ : : : L. 611A.NNA.II"-N ; d 01O11! I'0hU41A' T l It J K.C. .

AUCTIONEER ( ..1)1 :<-' .\Hi. I:]) I f" .14\
r I I I! I ;: : : I -- Oh1'.i1T'Walk ?

F A t ; I FL.t- : .
pg : ] i ; -7'AJIPA. \\C\\ \! ( ;\\ \ure.:, RLoi"CASKET
I ) IS NOW IF.\Ity \ P A
I L.fl to attend iu any bu.. j

. TI I -;. ICh I mess iu )hia line. He E. A. CLARKE & CO.iiKXOWKKCKlYlXr. J an Kltgant and lattrtrtlnj Up, Ran Up, Turtle Up
>
.
,
. : hope*, by prompt! attention .'
< I to hi* J.U..I-. ini WKKKI.Y J: : FAMILY JOURNAL. Anyway tip, :
Ju
Jbad t ot
f '. ii I *&", t* merit a %liberal I. .p-..-1 : ;; LMitt n> Jhf> J.r'. .
.ti : from ; ; I -" \ oyonGetUptOJOSE
1 ]i f ) ) palronajrc.1 i ( .1 tht-ir large and ,.1 *f --
other { ; April 4. 1857. *.ly j jPROSPECTUS t .. Slock of ".%it :.,. Earl ninui.er i i. |ore.l with n C'.i'f) ..IWti.n I ,

" OM of } : -- ; I : 1 eoiI4iiting. iu part of the of ,.( iiiterrclin*;. AII.int and! inMructiic i VIGIL'SFANOY.STOItE
i
._ V'" :
, slight .
'
| Fli:>T CI.AvS.
" breast. i .. t

Sar 1 or 111T.rOLU"Bll '1'r,1 'Xol.tll.I" ..

i..:. : 'fly f | j'<'I ; i ".;"r'IrHr nf Ta It t. w FR.IXKLIX STRKKT.TtUIM. .: ':
i DE IO RT.
:. .. ter : ; tu. f\Wi\(\ ;! L +y r U/.f FI.V. .-"; '
.
| ,
.' ..d a '! ] I j Polilirnl, fommmial "& Lilrrary) Suntan! :;: J ;, -k. t. 1. ,.( i.", vi and! .1./",""r'. ".
<;
room .. ,' ( ', rltt, Iltinlirirr QH"Ulnt' j >Let.hm ..1 \\\'it\ a'H'l. ll-nnr. iiriiKKK): : I is JUST IKCEIVKI: : irII .

; lay by l rCD1.1SIIED WF.E"L\ Cut lery. }'I"i1"li'i"o.; n" .., fI..a. .(L, i /1; l'.rrfjnH.l'nff. j; :1"11,1111) | I/'tHt.!(, (rob New 0.. V..

her | AT f ALLIGATOR FLORIDA, \ J'utit/. : /ISi. ,.1 t',}.,. ..!.ir", I /.'..'t.V... 1'frl.'r''i. f/,..;}.. .tf-. Iran, I It\largest lot ofST.iI'LI 5
". 1.I."r.\; i' 'il" r., .
i Ml I I ; I P.Y 1-:. M (CItAIIlIM; : I. A .\. .1. SMII.IIY.: : "I.Ir.I...I..l..l.1".. Sf..ti"i r" 1'ninl t* Ill I.rid.I |.eifiit : A; FHC'Y: : .OOD !. <
talked
$ 1 ) : ( ,, r'ar'itiii'i I'tmiHi, r.\ KKT I I JKU'KLS.uhiih : : KvVr: utFi-nil in tli 11 mnt-t: tonMsting in '.
bjn, 1 | .: K.: M. (cJ\: : IJ.I.I. Kiitur.TIMIi !'<.,. .-., .! -'.',.l{., J-f'!>..!, ,, follow "
!j' de-
) >iJ'H..II. coIitriKiltr I. th* < itt eruititflt .rt, a* ,:-
, f, room ; l I: rou') \JUt.I.DIOCI I .\T a* il.. nai.ie J/i7/iwrr/ (.'..,. /*. ,t.. ..( the c.r'lul t'a.I'r.Til .

Beaten 1! 1 I i J. j indicntc*, will .IH* IH.lifi'fllI.I/,.\ ..ft..1 t" Ar.Ae.. 1'mioi: Ct-ki': i It print.-I 0:1 rlr.r ..r.r.r"li..r g., DRY GOODS.
\, i the NATIONAL DK.MoC.KACY.; : nil .\l'.) lo!_. i'tlior ,ill '
\ nn ntiwMcrin finnlity, with lien and elei ftiit M |1" l :
,. swamp I ( I' '*!' ftendfalin'*s to the t*''''.TiTrTi*>'. Candies: Jellies, rirhI! >e. ir. i 1111, ..oulI SIts iuarlIS1"' n<|iiar. iiuhe., .11"idr i i- Hr.\nI.1JUcadu.Itulol.) Il') )'". WtI
nil lln* richlf therein tr'iniaiilied.; In1eii<1.1\ : Iril .
k aome I : .1.0'rrorcrnl. .l l into -itit luI"r r..r.11 quarto page*, i'i.iLin" -
\ |I : >/' /"-"*.;/./*. it w.illlI"I., however cl.iiui ntlilintion I"/W;,", 1 ; I Di-nim i *, TukiiijrCt'tti
t. v( tbt J with nni_,. faction or .m-ft. but a.lheie to' >nai1", Cotton Jrana ..
-. 'f 4.1 I : and promnlcatc tho..e ;prilll' I.I" adopted an.l Ready Made Clothing, &c. 1-OK1Y ( I.r.MXS CWt&w ronjjriV Yolk Strip '
,
t! cold ; i it : i ': 1'1'.1 iI....! I'V the :'u'i'eIii.' law ..( I the l"II'i- .\1 fur mleM this' "Itituc Stoic" /..' for cur *,' of fndinv; innlli White A Ret il! &nnl. ..

!ia the ; i l :j I'liiiifliiciieed\ h..\ I'luti.1I1I| nils it will net .linn ( i-niitrv 1'iodiicr! onli a* ( yrJ1 i* I>.. "
I : T I K: I K MS. Iri; l Lir.cn; Cof. Flannel
:, \l\ nnd .I..h:. i el\ nil } ', ; > -
I WM I 1'I on .jiivi> ins rejaidlc I I /.W > ?, Xl/W }i, : ,
,
t a I .of' ..onflictiiiT ('fpintor.. 1!I. Taiiipn.c ."l I. lt.">i. tf-.f: ; One "iil..eril.ir, one % eir. ill u-Umire.l (:.00 I wi/, J".1Olltt
coeU I)I : .\* a (",wmerei<,' nil Aqrititlltiral .'1'111',1.; ) (One I" u\ ..ar<, ::.IHI I ] Fane !

; \. \\' '; i iCOI i i i : it will! endeavor to furnish'; "u.*'1 matter n' will! TLWARfManufactory Tun C.tpim lo one aduri; *'', Ull xinr, :.I) 'rintet \ lnJin"1
; :I : | he adraiitaceo'i* l.. the ;si..u, ,...s ...("'If int.l- T A )11)it I <"I"h l .>f Three or Iu.oIe.. I Icnr.. e.i. I h. 1.31.: .. I: 1 1 f ngluams,

inf.. nat lute eat.. and d..nrly diHtnmid! : '"*>;j'I'r''" Will Chili) of |neopie.. or more a llthiopy,',.' .\Iptiu I 1'IIItS',

,; I |,I 'Mibtaiital, inforin.ition.. i 1"1.1., in-! rapid "il IfVhcnt gratis to 1 the .il 1"ht. C.lic,"': t1"iuwrt,

development ..f the Lie.it 1.11' nl'lti te..muv of r The Y ,. :" *
l j ; t .M.ir I'riviTMP, a pleiidid 1 Utl'I., ,
I for & I I j our State ; nnd identity! t t it I>.-f.! piniii-iil.iil\l ,I Nniutifnl and I.it.rnrvMokly! join mil. In.I', '' Sleeve

lOt | < j with j I the internal rail road Mill-Hi. that bids 1 : HOW: X leni'oelfully Infoin'*. I Hi. ..i; Tn,. 1'11 Ci'kil. mi'l be i-eiit to one addnn L. ,1'.lk'r\: 1
: fair j Ii' interlace our fertile terntorv. Fe..linn EIH'.X .". 10"1, St"rt1aJ\'n,
MOL 1 ,. I I "tti:". alt;.lj.illillc.I"li. l f>*r $ !*' |er aninnn.i .
....tJ I ) I an a.I.i.lillilll"r..t/ in the propiitty of I-IIt: t ai .I j Florida.it will in nil iiutnncc decline lo \ ill' Ers ]tulti.n
trtelee Tm.Xiiu- ,.1 ,
,
of the I : j : ; : .r t.hbI..r| | nu J. oxi2 I Water t.. t..lJ
I ,Ikn te nny niea nreoth.-r, I than would |'foinott I' Short]l irn, nn.l will iiinkf t..'r.l.T nnj ;lliiiie j in n..>ton.:'Izi'. (CHi!-', lliM-ons, '

fr I nightV the common 'Welsh of our citizen. *. hi; In.! *. at till* .1..rl'.1 nntici.. {.I' anil ,...i :: ? Single :c.. ... Umlifclln* I
eoi.imay
It.ul.l"in.l..f I. ,
aid I.itt..tlII..W.*, adaplid the crowinc ininxitty. ? \"lar" I
him lie itfii tn' 1 I.r ,' I r..tT( ..In.1.r. L .
i nt t "f !; on t,I.- ..1 .it I I'ril'xlieid I I I )" ..N, throughout I the r.irav
(1itk.
r ; h.lh| &enc.* <.f( .his.'ruiuiate.t' rrjnldrl\I' UIIU ,
sttj : : ." trcf. 'h..r.' h11I..r I : liiiii-rlf 1101 In ,'.ill t"i iled Statat..! the I I'.riti.-h Pros ill"'*. *
and thr..u!:" iti eolniiin ,I,.jt... 111,1! ht nl "h..lc.lI. a..1 rrl:1il = "'11'1 1rhurai.ei S'Of i f trrry nfi itty.-/ t rlU'1 try t
-
: (I vehitu..i> that our t-tfort. will l tie 5nccc'''fnl in ...
or I tlian they i-iin in j tin* iioillirlit riti- .
befdft : furlli.hill': n reliable an.l well regulated Journal ,.r'a.! -l-"l I 1\llh. l :. UriiViu rC\\a\c CO\C C. REDY-MAE CLOTHIHG. -.,

:rh : ; !| } ) we hope our ilinlei I tikinj will I... rewarded : : -1.111.1'-- -- -."- ---- ; .- .
I with that which will bo chief ('II'AI'LT- I'iluts1o'I1'I 1 yli.:
much : i.ucooi', our
; VERY IMPORTANT
half i end t.> turrit.TtKM !Il..at'I lIuirts.lraer' ;

-I : ; 1 ); (; : '! .: *'lfr annuix-tv.\riv .ca:. T I 0 W 0ME: Ke\:. II. : MOKI")... Pr. .rd.-nt. I'rnf or of l.iu.kr-S1uirts I ,
rapper ,
: : j jI (Communications l i bo .Ir"J) to the : Crnata.
I ", : HxADMlN'ISTKATOirS 1 ( hemi-try, n..I.. ., Ulutniic: Morul Seioncctnd I:tl, .
: Editor at Allicator, :
I : I. .. 1./ ,
t A>trononiv. ; $ ] f tl.tTY r a r. t t !

t ; t. --- -- -- TIII'.KK: I: nr"' many IInll"\'I.I..* ..f \VoninIn .\. I 15. Niir. K.- Ir"f....>or uf M.- theni.ili.Nairn .-,. t
::' Mr. B ; I } I : :\ !S.\LK. 1 VS" > - i.. 51] .rhiloph' l.Iocr.tion: and Leiturir t WINES & SYRUPS.I .

t. I last << ; rpur.I I I =--TOf'K I .I. C.\'I.fI.I. ... "&: tn tl... j I furl:.ti.I.i n< or.>..iiI"' llic li.*allli\I t ,.ciati! flU. on history i and (ico inphy. I I..Ir I. la.Jt'ri .

; quite : J ]1 K-tn'e: nf \V ihhitiu P.u 1 !sr, .h.......i-'I. nlHi'it, !, :iu.1 l \liinl.ir\' vniitiol of tins isintornal' fnn.' Mr I *. I I: MOKHOU. Itmlrticir*.*** in M ,-ie, r I.Slieiv, "p I: ar.
I r : :
; and \ / I MHI, head inoifi-r I I.-", will j I I \>f .':1.'ri'.l\ for ";al.! liou, who) iniiht uthorw !i-e li\'.- I I'I'! lifrf (II'i.". or I .ru.sn;) Kn.broid.-ry)' ar.d ]lrs'.. in<, '. (

I the \ : nt( the ('uiirt-h)
,I much : : Mfndiy Uh '!It\ ) ..f Jii.ii.iry: 1 *>-r:;.- I iI | ti, .pn-l I 1.nl wln> re'.1 i il. th<* Vimw I *. .\. H XI..III..lldr\'" in Mu ,
Trrtn>-oni-loililh <-:-i. I ill ll.t nl. oilv f. "ru hiIIoilhI ill I Ir"I..H'. ... < ; .. pfinl "t'd '",'n.",
; c.I 1. ..,( I. I !. < .*:: !; for I n .i.l.-r tli.rfn al.1 V oli. ) Frit
xjoxre 1 :: ', and "-Io.Ia.1i i'l \i-ars. NO'I" '
t .; -' .icinn.: nnr nnv ntlicr iinlivi-hi.il )ha- Mi-I i I l.i//ii. I 1' I I .. I ibiiti', ":II).
better w ith .ip;.ro\ ,.I '. .'!iit: v. dr.i! il. ii p. r tent.intercut 1\i'iri., I:tt| met r'* in I'n-: .
I t bed & \ J 1 fioui. d.iN.. i ill I... triinrcd.| : !io ri.I.1! tn iihh) .M ("ul mnnlin-1. infirniat'Ti .i.h Literal in*. (.';tn.1Ie.. J.:U"lnll,

I bad ( I .\1"... nt I ht.; ",nie time nn.l! pN.-e.! the -"1"\ nut I of ..'U-li 1 \ 11:1) ilfurtan. to the e..I.I I IIh. !l.v.. I Hi:"" ". t )1., 1..-. tur.r osi l'hy :".!" .\1 11".I I'I". =..ln'I,

"'..ma" Uni-tlnel nn.1 h-r three (ehil.lrcn wIt I l.r ietjr.It :'\ and H% l'.rius Nuts t II t 'ft".
.
ai"IIII' ,
1 i f }
I. tin fKVI.KV
n.)1! rujlit >
; ii3 v .itnj'ly
hired nut f..r li:! inoiith t' *. Torn* made I Li.ow nat .
hot << !I 1 ) the : : WOMAN SPRING TERM 111\ :l'\l', '.

[ glad I ) ('. hirinir.W I U.I AM II. HOOKIIK' I: Adn.V. 1..11", I l't.I,
nm.h _
Will
: T.. j-rcx'''nt in.itcrnity, wlirnthf) r\iTci .' ..f e .mm..I".n Moiul.M .1.11 1 In' I lth.,.
again : Tampa) : Dec. Ii, I ll*.'<,. 41 .". tliifiinrtioii h nni.t !I.. pro-Itutitc .-( "II.1 1-ut I !::>, ..! ,-!.I on the tirt 'Hiiir-..!**, in Jul). Li
t I ) it IH.Il'i* li,T most ,noif.l FALL TERM 11. I I.. ili.l prieo. t

f pounds l .flUIIXISTR.1 1 1 TO ti'S XO TICK. 1 II) U T Y. \\..i!l! eoniiiieiu tlr-t \I"I.JI' in .\lu'l. and,j Shoe*, fiumo .-,n.1 coire. ndmiraldy ailapt- 1I 1-_'

I talk I \ l.L l'Er.ox.: : JIT:ii: : dt-inan-Na. nin-t, tin* l'..r I ...ntii!1 lh.it no \11.14 tin. lijli u ",.1 on tin l.t,i Thui ,. ) .. = i'nI.'r. ...1! for I tuil i I in :i l 1.1111: or :s hutit .

\ A 1 1-'M.il: e of Allen lloduin.: Lite ..( I lliUI I 1....ioieh to .!htr..y. Ii-r lif,* in I'l'.irinj: ihiMin.) ..!.. 1" RATES !' t the! E: r !lnb-... t

Couutii. -.-.i-nl. will I piv
u ,Idll\'. And nil Creditor", jc.it.: ...*. .1 i-,' ti ui.I .11.,1..1: .1.i 1.1 i i- .'j.riuy T '.'\. f..UTr"II JEWEL Y.
I
and 1 | >ll< ..i,I il 1.,1! I.. .1]i i1 |ii 1."* s.... n r.' ln-lt-l.v .
l..r" I the i'.hl. I : lr! *-.t rin Kir :
... : rtKSE i: : : T0! ITSELF, : Departt ::r MI f ju iioIn lnp:: ",
1I..lill..1 .. :
1 th.it liii ir d.iiiiH anil di-iii.ind! willi! l .
< \ the A.'ad. *
The : t.nrtid nt tin. "'e\pilili ..r I two \ < nr< fii.Tn :.. T. it> j"nl".14. 'nl to litnnanitv.: the. inio l.i inii ittl) It v IN miIn ) Fil;;'r Iill: -, Watfhc,,

: Lily ( thin l d.ite. U.Khiliitcd! within tl-o -..uurtime. t'jH.n thr -oii't i| ofF l'II.lry : \.itt v11te.l g-11111 ne.
'
i,. |lot'fI. ; :}: 1: ; I V J K: 1 I. 0 .\ I K: <. KXTItA ( 1l.hl'"'. .\1 of whiih will! lo *o'd' ch'Pp fi.rriMj
.J.\('OI: I GODWIN; I AdmV. f I ; .
.,
M Oiiitur; I
:" Ir. v\ihan' for '
I % -... ., JI.i.-I ur prohuc.JOSE .
.Iu.'"' :!';. 1S:.;. I h..m..', 1lii, iiif.tuunlirt'iiil, 1 I.. ".:!' tn ..r.I..r.| 1 h.\ I.... tr.ui ,'r :(.. !.> ... .H. \'Ullr
Cities turn if tir-t II"il. x-niri-lv ..". Jn-i-1 in a >r.- l Kie.bt. i : -
j -- - | 11''hC or h.ry I :1 IH> money.1'I: A DMIXIXTKATOirS I XOTI(';;. l p.ii-I. >,o.iliil ..n> io[>i*, tt \it.l.itr \li.:, h, \\ HI.I! l lIn I 'r .. t 11.. I'j.lUo t.'l Pu\.. .
I :i f l lie X'.V. ISJfi;t 'otf.YFlU'SLr11)E
alreD 1 )1 ,1"1' I tt-l 2-1 \ Mf\. .
C' IX MOXTIl-nft.i( .lit.! I will : to I th.lion. : : ,
:.
:11'1'\| TIi- in oiulcJ I Ot l
ut4
that : ;u r..t. "' : <-iit. >onid. without :. -
1
: : : ) } : i 1 Ju.. lL-.' ..f rr..l..it.*. ..1) llil!,)h.>ro great ] C"11lnuri.I..,. I'.r n t tinnl 1 ".*tllonient I of, w\ ."I r.t> ml It I i.i X ( ) !
;; io :s\ i r v K AIL 1'in'ntfit't\ irttfiftf 'ffTti d..""*.
,
and I .hj.ehnr.) Ir. '". the f.il'i.-r!. Adini.ii trn'ii : f .
.
't X fnilli. I .irti-tilir. f.-r Cii'- .
lh.* K:-tateif: ::'n'.I', Ili.t-ei: t-oiilnlei.f'n.-'i; ( <>ir.t .. . .I.-F.r r- t. :
:. papers : .V, ':.Cl'O.IM'.l. .\.t .f t..il' injmirt'i- I.. lu-allh! 'it. ,L .1. :: ) ". he \i ,ill !1'0 1111..h..1] upon uj'pli..i- ADVICE TO YOUTH.FCGETIOS .
: fnil I t.) j pr..I. "..1 i\ -ni'ir<' m ii\ 11" i. -Ill
larger :
"illl.t
JAMI-: i:. 1.lmtTn'o": > : ( ::. -
..
.
-
.
f.lnl. '!!. *-* I will .1. ci"% ti' I itUn AMIS
.\ .t'r fit Ai//f.. i..n.
.
h '' i it M" :\n. to . ..f t t. nlity -
Nov. ::1. I 11\.'.;. :;-7-11.,", ; it ation. I 1 TO r.'R' E AT S

: __ ___ ___ ____ __ .
ing
; : I -n .\' niativ. have l-i-ci s.i'ih' >!ii',t i\t .11.! uii I ( : r.\iin.\xs: .\ NI I > riiKCKiToKs.: : : :

down : ..l l.'M.VST/Lt TOn'S XOTICK.) ':Clln.:. : PIOH\IC I"IUT. I U.r..r"'I''! \tr. ) .)

4 i mend :! \. Iii 1'Jn--nXo.1.lI.in: : : .t demand a;:.tin-t tin \ r\\'K= .\XI nU.'hTII: : Still.f t Fl..n.l.t. I..,.. 1 "IJ Ifi7. I RULES

i : : i J. .:".'n''"* of Mienj.il. I'.rown.: 1 Into ,,( Hilll ,. .\ !'1T1t: lh 'X !li.i\it.c ..?.-. ;: in my ..flle... _
toe :: l 1"1\'t gil County, ie,va...,.1. w ill!I pio>eit! I themw I I \\ hi....' f.nuiit'ir .i.lv. ( iti-onionK. (ii ill I lie I.u I. I ly )I.. nj.imiii M.M..l\. f..r 1. ut. 1. ..( Ad tor TIZKI'lC1'IJY.tTItE
-,'r', I 'iiinis. I.> ifirin tin : \'. >'i "uM 1 miiii-tr.Vio'i .. \ or .
It hiittt dolny. A".l,11! cr..1il..r-. l-cu'ex I andptr.n I |I' | | m.I. 1 11..1.1.1.: -f J"1'1)r. P. nr.e..li.ted ,. IC.U.TI
Every j j ei.tilled) to di,lribn!hm, arohetrl..\ no tlie I iiu-ut.., in any single iu-tuiuo .I r I.il ), I !hi, i ito notifnil 1 pr"ii' iiit-rctr.l:1 AND lilt.
the d : titicd '. that oil the tipI; d.i't' biiitM. l .ill.-
that I liver "- .Ij'I1' nnd! d.nun4< wilt ITj o.VE 1)oJL.tI: I.l.
ly l i I|li.irrrd 'i-i I tliu' 51 't of M I\\: .'. I S.)*I. u sl!..,, e\h'l.! '4i 1 1.1..ili.1 "i\\ !I.> i ..,i i.I'r.,1 ;' .1.1! h. o."it;; rnoLO.VffATioy. OF Ll F14'

tr't' more ::t t'.i: l-.*fore that I illlt'. .., nil ..' i"lr..t.III..n! t and lliT.to.ippt.ir\
u.LiIiur.i f..r 1..r"
t A aT: i 4 :-.\ :\iU1L! \ I*.. TODI\( Wil .r ,1 I''P "e) ":1 :..11'.1.,1 11..il' h"I"'t. in the piiiii,.c.: A 1.. \J
j '
.. : .' 1.1: ; ml.an.l all.1] d .
;\>: \ \\ .1 Iai y 1"6..>;l not* In.I'r vfc .I t "ur'
"
:' f'I'.tflut1.I.Iie.itfltu.; .1 ridly Cs.fl ti.1.'tttii'. L AY UN 1 HI! iH'MA.V SYSTEM.rv I.
Prob.it.
ho M ) [ll- > ] I'o-irt the .lav .1 l xe.ir ) :
: : (! l I, :Nov ;s. 'HS7. :3': s ... i .,. 1. : :: .1"\0
:c: \l I..n.\ .1110' ':ut I. .1 aS. it .ut ;,1 I rutt.n.
.
\
-- '
paper I I 1: :!: ; 4.- ; -- -
tak I .. ST* T f+ f+ our li-U.j SIMON Tl KM: .\X. & I
'! :; ; : : *, ,1 I IX IO'\TI"I 11(11': .1..1 wi;:fl 1 arI.I"; !. tl.Hon. I... !IV P. 1J\f'JInr: !: M. 1 I' '" .l.t.! ... ,,<. 1'.111. II.1 I', ni. rt ,
Ktata. : : ;| ..T1.!1.- .,f I r"al.: n :,..J (..1' ..ri.a-i l'I"I"hir. tVitil\. T.-nn. ..:- A. R. KINKELIN,
.sheet i 1 .1!" I '..|ntv, :-..i ii',' ,.( I '1..ri.llI.:, (nr n til-ill d- M! i\- :<. 1 ;;. :1.,1'\ 'i 11 t 1.\ N Cur. '/ T/tml unit 1'iriit\
oiiee.TII Stuebe
elinrce fiiMK ,.
tff tt (ni-iher .\.lt..tn*.tiutio i ,.f I I..
: J I 1'.I.t.r Jim.*, M.CIen.J..is.! ].,t.. f t....J iVini. 'Plll..JIJ'I.PIJ.1. .

( tv. die. .,...,1 310: I \1 I I 1:1: 111:1:1:11.I : : : 111"II.ii.? !! i... ;i.. ii ilr -o-
: JAM: I: IMI-< .
: 1 ive V 1 .t" n ..( .. the Prirr..Merrill '
bis | : .7.X I: ) 'I.I.M.: -. .1.I.o'r F11'1'jKL' I II.'rnnn.lo.. ... [1'\1.. ..!.1 I .1111\I :it.of, prr ( _I '. J
: 'uly l, 1 1o: :.7. ., ...-. li. I'I.I.h .l.intturtnext. '
i I.
I F E j [ L f L .S: T'''.n|II.,.( lro.1.:.llan..1) ,ill.\ .th, ,."I.I..I' ,; 1..i:1:| Prospectus For 1857 :

CI? ) ) ] I IIX'S -- : AM I'- T 1 "'in. i .,!. on.. f..iul tl|| ea-li. the LnU-ie r ,. '
TJL I 701rS X 0 T I( 'f: (; .
in three
beard : >i nii-.tnnii.il' innlnent.! uith ih. ) ) mUD. j'j'JESSA
Beta. :: 1 : ;; \ LI.! rr.Kx: : lSs 'h.i\im; .1"111"1.1.!< II'i,,,i tl.,_ \\\\ni\ \\i\rr :. |1'1' ret t ill, n-t (..,' .1.1.'. .
-A L.'n'.r: \\ .
111:1.111..111..1..1'I order
I..r. Mil!. lly >.f the I'.o.ir-I of Counti ('..mmi..
I II 1...rone1r ._ _ i Tim c: ) lM; j i. .
County, deeej-e.!. illpi/> "t tl>, m .i.: I', .f Hfllll.I'l''lntr. I'i>'tiiil.er 7lh.'irnitv f"\rJ : Ittoist .y r..ri..l'A
-' ] !t !" hi.."I .\..\aAnd 1.11| ,r-.lit..r! leu-alres I I ":; "t riirht) :* I II.r..r..ln.1 I''*:'' It. ) .
!: 11
i' : : I.. lou i nnl.
; rpIir.IUSTrAMII.YMKI'ICIXr.tiow f..re smu. dented '
nn.ll'.r4"'" eiititlr.l: dUtiilmtion. : i. tw / \
| to : t: "" a-/
?
IHT.hv /
Of ,
nre WAIU pr..iMt .r.
fur 1 ... 'd 5. t 1'I"'
I I Ihe ,
.r
l "nlili..1 i i thnt I..ir. i-I.iiin! A".i deimnd 11"'I'llli. ril'" .{. 1.F. .o. 11-4 1 .v eOrtl.io. UINTC, ri.lri.ed) in 7;,: /. .
1 I.h..' Hoirdt: .J.
.. Cor !.
whip ; wiII..I: "n.1 the. Mrrt. t-t l.'i ff I the >* i.;. ,- n'.1|i l.fr.. It.s'.rial .! l"fr. .
; lit
"
itpii.ition: i.f l I" J 1r"j.Ai.i .
1f' -- --- .
o\oni. ..
..
doiag '$ : !from I t.i4 .ht... ,,iile.. exhiKitedAithiil; tIUII'lilllo' !:1"',./'// / / Itr""... nll.1 in tat. 1"al]' -- --- ..i(.(i.I ,.; h. 1..(;. .. '1' ,'il.",.Lie, of:
ie !i..1! ] ,
.I""I. M..II \ to 1..I.i.
-" ':\ it eiirtiti\e I I ') & 1"r..J. .i.J \\ .
... Notice. I'.I' ':;. ",..f.l.
It .
I.
: .
tint .
1..1 rornpiit.d .Inline the! p.' .
.' : )1.\r.\IITIJonl\lt' ; I: : : : ) : :. \.i"' |1.1.tcle 5f5 /iI.i. .i .aJi.f 111"u. .
I .
j WII.I.AlilI.I.m.lmV.I ; : I | I"'hly.lh. o'I'.II\r.l. ( 1.r ,,ili... "II'C It will.1.1 ,.1"\11..1! in .Ifr".
noal tone ..
l.a.. I : O'x a.
4 """ WIFK:
l.Ih.. .1.
Dee. Jl!>. lsi7. ii'" o( '. "flr.ll. i iiuppiv) tthe: inenlly a-Iai-ted to .the
"" .11.1XHCr'TOlr" \ ti-! tt 1.II.ir .,.: I! r l ".11. \.hlmu .' .Ill-lceof! .).. .. !! ', f.r 10.0) : I
; _ 'i.'I. 1'IIII.lut'.UI.f\ (iC/ r.f.ifjJYJ.sJ
I..v..r ,.f .t( Ad) uii. .
tails ---- --- -- II .I.r 1':11. : -n 'in 1",1. .i.II.I"" 01111"1:1,1.I ,. He. lilri, 1' .r.it I.. /J
I : : I'ldill,
.
tliiil will pl.i. th.-i.i! Ii \ ..::1.| the re.irh b 0.--" M'Utdchti ..f | .. .. "
tin' d }: of ai.1 ulh. .1 n..iMii. r ".. an.1 ;,..i. },. from iu > )
..VOTICK.n.vvix : .a
in ""
; : .l.li.li. li I.I Sflltr ..f ev*i .v 1'1.1.: .\. II. Ml'MTA.: I."-n tCII-Trly eopi,.| the ,., <
by
(; Ill: I I'-y t he iM. : I..-. I ltt1 .', .. pr in .n sti.)
( I"\I\II: !: i.inKnM.-tnmen: : I. ..it. t. i-T.'H-: T'> A. ,in. .1 II. 1" ; t.' tj..i, nit ,'ontent
( : on the I:>tnte of :Silby Frni.Ulin.. 11T pr\i t i.ti.h1.'r ','r... "J ;.,./..,,!;... 11.I h 16. I'njiual, an.i iii thee fir-t are..rJ alw.x r of iuerit.I K,ttr !..,
i Lite, ..f HiIM : -\.I"ljt 1* not r..Iu.--d :
>oiotiili l'11111.1 J 1'ioridi, .I.- "U' i''? I.1.1; "j",-A'i.vi. lr.KM4 .
KI ; ...i.! notice u U I hei\| u'i\ .." 'I.. all |1..1....,,% in bill ill\ i ur.I..I.! nnd th.y u..qu2iu.! In rc lr.iiiil' Notice. IN A. n.v 'rr.. : I
; .1 Ul.ted) t.. nid )l-t: !... I.. lUll I... ,.tile I I ":n l i.t.m'tos'. <.r ptc.iMir.' Unecijv 1 1uur I .i.onrur.f : . (. '.,\
Great ? li'i-i't.' n-i.l Ito! ; 'ITit: atH'fl'.i.ir, in ttirtr e-, and! ore to .
to I Iiitriuj .lt"iiIfl.h4 a',1' 'tiV.fiIflf.\ a rnft/ .. .. "I"f. : .
the e ai I I K-l.ilr.: lo pre.. -t Ih.I "". ,!nly nii'Jivntien, /at vi:I .ifo y'f.r lfem .,.' 11/1"'',. ine <'.tt /.,,;I. *OIX J I l WKKKS:! !..r date we ;'i npplv !. Hi I. :: .. ... 1'H"1 ,
l.d h, w it, his, ihk *ii/y fffft. hI..ti ii .1'.IO..f "l'roi.mte of :1 .
tin i.-ril'"l !h.y .sunipter }
: a )rc : j 1' I1\1".r thi 1'ountv.' Six i rnic,1 lt II
1' i otire: v ii!! l-v ,11.-t.i' i n. l.-ir i.t! 'h.r'h :: n..-..\ .rvIJFOKOI PKI.PAKKD: i1J. I1YH' for Mtcim.f administrali ,... the Ulol'C i of I } r Month.) half the .UP ,
a .
oo () :; i. ( : t: nU!: : r>:..,.,. ..;. A. li. Fu,".I.|| .f.., dn,>ca..L trC..iUeu \nml-rM rnt "1. .
She ; i ; June I in.: I iSuT.: 11.,.:"...: J! 0 FP. r T. .1/. 1).. .1. i.. rr>sr.i.i.!: N J. W. KOllKIlTS. .

<< ) and ]fl. .\. rL'. KI.I: }* ".vna ",' Co..
) : i _ -- M.W 10)UK. Vt.rcrSd. I 'i7. U.) Cf ie. .rnl (lisia. S
iweea SAdministrator's .
; .ISSJ \ - ---- NATHANIEL
t\ir Sale b --- --
>j - KAMLEN
Le | Notice. .
| KK.N.MI: : .t DAI:LI NO.Tiitiii.a. I Coltoi Factor .
MONTHS: : aftcrdnte) I will N
: SIX "plv tothc ) otiee.I
1 I'Wi.I.uTin !
.. AND
rose f ,
( Juduc I'rohite .f Hernindo Conrtv July' 11. 1 1"57.
L Jarie : ; = : Florida, for a final! ettlrtnent of. I1nllI diieWce Ib.lr Commission Merchant
: .
f Avers from, the i:.tiiteof II..j.kin M. AVilJfr. --- '--- -- t J.tVMEN1' .or .s (..r FOMC and IVo. 2N ) 4 .
,11..C'I'1. :Uh.sjtfla', fllrr.i..1 J o,, th. }Frontier in i .
EORrn
: THOMAS! WILDER. .Un't., o'STEJ. 'STER. II..Ute.rrvcc; of the :Sta'e of Florida, will j I'r. to ( TallaLe! !
1 tn
"I : T""r. June :27! I 1-S7. H .,m.). { 0 ( .'! on L'r"II.ntoIieMion; tn.id of.llai'n."I.at my OtF.-c.in rvr6.n.nt Tampa O'r ?, lp ... 'Ci.r 1.nll&K'o' K.1:0"\\dl..Iker, 11.: rA

ing ; I:..I..XIIIt.lrxrl.: havinj tm1i.!.. 111 ,ii!,.. .I'lpl.en'e! l'Wfr. 6f Attorcer. iu form and .. U. \r Spencer, II:1-1. S.I'rt ..

e. ..ADJIIXISTlUTORSOTICL.I arrIICl'm.IL.. 'il! o Ii. properly Autlh'nli'IIIt Mr.! ..lm J. Snellin ..
; II I Dvfter Snloon! on )lonIIb 5th in f. h'rr'u! Jk.:!: CARTKR.: Me"... McMillan C: Qninov*
< .
i I( MONTHS CampWI
the AFTER:
I
4 qix DATE i win Mter ill h" .
'rph' Iept ( : on hand, and .. I'i btir.inc .\ ..nt. (i William
flsite.
; I I U fn the Court of Probate, of l"rn"n.l" Cntiti.ly. ;. ill!I he (urlli.h,. .) the hundred or prepared Tr"l'a l ". 11"'. I M ti?. 4 1.tf John (i. fi J"n C....
\ 1 I Kloridfl. for fins! .. __ rntnain. q.. Madison
I "" aoi diik-harce to order dl"l..r) thnrj the ihoapc -- n ___ ___ AL1I4fls.terIC .
I from r the Estate of J.mC'o BaVcr, late of anid **I'"P- > Sack. K.I Cease Kys.
trcc
( int door above S.\LT.-.IOO Key \Vtat !u I Eq.. ,.
1.\11:1. .
: : (luuntt. deceased. I erris ,t Sou's Stor..1. .A& SneI! I"miltnQ ( .
f' -- I V. .' n.nu.1'11'1'. '. Liverpool jus ro (- E1.'j.. r411i1"(., s
-.p1 : } I I.ROCK\VAY and for ..ile! I 1.: 1. Kemm-ton.
.' > 1' ,. r Tb..n'i' Ca.. (;'a. "
l
t .: .1 : I-. TfHJ", l I.t I' I J. :.7. : ,, f W. ;Ky.rEp.lTs J:: C;. I'lindtT. : .5
-
SOX .J.u.,,: ::: t. t I.-.;; I .To'# ': : -r .-
-
.
'" t.
: .. ; '. -- ..- .
--- ....:.._ .J.
---- -
.
: .
-
.L
.-
'....v\-:. "'-.. ..' r......c. JA _. -...- -i---- =J1 ( _- _1__ ._ _. .
::1.1.: __ -, .". "," I.-r. .' .