<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00064
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: January 24, 1857
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00064
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
VT.N.
'" .


." ,

oiI'w
.
-- -.--_ -

". .-. .- .-_- '- -
:
.
.---. r -. _. ... .r w-- t"t'- bo. '.
-. T
.. 'eIiIIIIl'i "
1oIi.r. : .0..4'. _. ". ."J" 's..r .. _' 11 0" .
., ,
; "
-- : -- _. ( "... .' "" ""tJ. .
"rr'
\ '. ., f. _. r.:, ,_ ._',1\
'. .
".. '' 'i\. toT / .S-' ._ -" ,. .. -.:. .._. "., L" ., _
.
.1 I .
.. ,-. ., .:

S ... .. .J v.:
I r.'t

o v J, 't'. ;w-oo;
: to .
S M. '
T 1t ) r


t
: .f >
"t "

L "
: 'J : l
'.
..
:< 'SIi.' .
f 0' 1 "
..-- .. ._.. : .. : ..,' r' 7"L .. -
.. I ',1.
.
:

.. ', .: '

4 IC Q 11:'1.." 'i .. > ". i if.Ao.
',' ".
b4)rr .i. ,..
: ",. 'It f r'i i
: 4w : .J.01 4t. ,1
-, a' .
.
'
\
@I _
_
0' J< .
;
..
t' Jy rrfJ '
11 l
t.
\.r I .. ',. ;
,
J.
-P"v" '" '---,11" .l.JL.6". "lr'1'r. .
,
'
J" f..10
j. r I -. '. -) } ".".. Y'. .-.. I

!r. tfill.. FLORuiD4L7 : 't. .' I 110'I1 .

1\ J, --i, :7t.,1. 1l
:
J .
, = < t' : ./ -r -
t. -1I''t'. _. J..r.4 t.\t ;

W L' l ,
r '
,
: .% _-_ 1t
h "
-
-

; c ". 'i ---- 11r1tu. latuuulux.: :\wuU \\ \:;t' \\' \' uvr flu \vv\u tIt: li1utti i.V \ uuuuT \ Itet'tlltc ,_ .

I, r. ,-t r '
'
.
.. .. .J:-. ... -_ 0'_ ow. i .J

'Er' 'Ot.. .. \ .11 1* A T I. <> It 11)t .. A \I A II \ 21 I !S .1 7 10. ,j'

, : :' __ ____. ____ .. .___ -___ ____._ _ -u.c_ _UHU .- SEW


1 NL j WHAT .'...\i MIAI.I. \VAViiVlutt : '1 lllf 11'1' of .".1'1. Nil' lute M...Ill, "I ftl'l! 't : ,ul -:awi'it still n "ii! Inlut.l I IIII'JII I .-h< ( inli'i 1 I il I.ir mi'HIM-ui:: ,', ". I t f. ai: M 11.t| i 1/'- n'f<'i.-, Ar.ii,


SUJJltlL I liry. I'm! i..i. 'in.-, I laH', mx.-r I..I! at wh.i, wonl.l l I.: ass \l.l.. nun 1 .it-I, I .11.1! ,iI i- !. run :"-' : "dl"oIl!| "littiii :11111 I ], i- i i, ::12:11 rircs gird < 'os:) I.lvliiK -In- t"

\ llnj; deaf Wll'cI hen frou on liiilil i. t:,llx.ll.mij" ill HiV Ii'i', iill'l l I >'61' lint t''f I loun.l; t III', r ,".' .hy) l.iI'IIII.li11! !. ( ; \\ HI.; .,:,n' tl'imi but ih it i i-t all 1"I II i*.. 4. ..c.pc. of ,'6...rt mill Il**.-P4u_u fI '

LKLV Mtt'MMPEK.SATCKUAY I i, l I.. 1111'11I.. .1 I'II our fiiM'.'n down I -tl\ !II.il Iii III;' \\iil, ;nl.t l'llti-l U1|> HI 'I I c <\ll,i k 1\:11"11.1 I khil'yt.:1 y.i'.i I Ii n htIIMIst! I.,1 Im- \ 11 any talu.ibli's upon \\Ih', I' xmi "-,tld! uf '.Ial'huuII ) -\Vi) (..'ni. Vcur

,. ,-. i l Ati'l aller.' it.\ *taryuaw l lrk
s, 'r.u.1. t-I" u\- j i The rt>il.* <.lllal l rlutll Oulkly. flow. | full-.ao, \\litll I I Irll 11'.I llri it! 1 :11 Ii"'t! a sdI I\. My p--ai-c-.1| iiiitnl, tani-lii'il!.: ; I .vm:lit II 'Illnllli'llt.I '. 'j I lie-! .Llh'.tit :iii t of l IM: *!OII ,Ic''orl that .

: iibn ii tlnnl.! l l.ul li"iiI sII1Ctssioi1111 IIa\I'! \ot\\\ln-ic I f"IIIIIII.l "'I\1':' Year h.is.bti-n al.lIurc': in the Mi/Iin I- '
r. i lint), as t you !v in !to 1" .1 : 'i I Lain t'othin;,r", ad: l !II': at I"I\-rlt. t
t1iI \Vlml hued: 1<> rm.l ilmt H.-IJ huh tlir*. ; : the .. !llou.ni'! llio tn-a.-lii-i In' I .1 .'ll'n<. Then' has lii'vii twenty _
111. per
I "'-t at:sI I t.1tlt ht man. I :1111I'tl t ; sani": I 11 I Imt my !poor moilu-iV .rrt'rr. ln.uk. Uiihfl
. ''' -ttartJaeAl: Ate-: orir ion; ( Wli< ti nil : i-inim: tii* imtiou"tgit! 'In '-tit. I less of mania ,' tn.-re! this (thuu
:
i I'allle
', '', ,. limy .Hiiij'-! 111,Iutilrd, l trill I: j "mite mt-t-iv.. .1..1. -,'I"I' I 1 d.-iilli I bod, *he entreated I me not to ; yrar

t : ;_ : riiklin f' rlr g .. -"it"qxs Ali'l nut n (;!bull ci ul"lV_ tluli', j **1'II.!t.-< il: -,that i i. lists f tI; ,. Aii'l ..sI ,."il I ui'li lifiaiiil; ii'Milu-il I 1 I."l at. etI ; p.tt, t uiih it, 11111 1 tin-re i is nothing in the b ,I. Tliu Illd'i1: i I 1.110. means otivftu

rid m:;k'Um1a,1'ia: litil l I. -rund] Mule IV.nt., Tiiiiiiti. aline'I14 1 II I'' l Inm Iit tn tlii- ." be j juki-il 0' \.t.
; 'l slit | I HiU>! in-H't 'II "I\! h"iu"-t' t urns) i-vi-r | : piluMfirif. ttniM$ I hold! IlicgrI'-1'1'11 t than! her niciii"'

'lit tlt ir. | -:I\ill !llil- I% "ILI. \\Iu-ii.: I ri'ii .. ill1' jmilit : "I'lilnilututc voting m in," ":tit tln.'oti-! :and I th. I proniiM': I ;'''. In i; but stilt. !..| Flilluih'.I.\, the mo/ !ern A'hetiian +s r '
." TEIISt'1 'tin thiiif, lWc .UN, ,. ; a
\ "' I i r, \(ih| leas uf ; "ho\v 1 1pitv (asths '.. rtfti-tiraa:: : as.iibe it to the passion* ,mJixp +
!.t t I rat llr! it, anI 1.in In- o\\t| iui 1 hvnip.ithv, ilci-plv HIV sakI I mast not. !IN' ;!itit-,
: nil Lute tin-li-il in it, inigli',
J lJ'I. t tt lDn'mJfii. ., ') j ( IIi( j o alone!, and do yon 1'llil '! yon. I ,.cniift--1 havi; < been moic l.>rlinrtlu With tirmbliii! : hand t, .h.- l' .k the book : .ii"iHoXtlie u-i-riit 'I ':iJ\lIti:11 tltrction .

.ff, 1. .!.dnnrt.< .:.'t'f' .' in. the lint 10" 1 dal krt Lour In-ri'11. H.li.\ 1t)4.) theic an< many' good I''.) tlllII11.. I bat po..i'>.ei I a wit'i.' down fiom Ilsiliet'! 'Osir( >, ," ,id !Iw. 'liny J /h'\\ "wtilloi k hum afar. If they -e f

,,, JJ; _. ', 'r :: : .' ; r..IL..u Lore it to the fight.r' ',1:1.\l lon'1 tiri'tile. .! "I. t', .ul.1 t"I.I.r life IJ I 1111,1'.1alI'r, wh', cam- forth (pure 1111,1 l luring 111'111t >lci-iless| .. night I hatei, : coim- ijuito: nj to the Huston HviiKiiinl A' ; i
'e.A.vuiuu will 1 IfiMrttJ oi Ui.foUv Y', ..-. (- ,t tI'liariniii' 9 tar wouM I be the t
in
s exr* ; :., there I I' : 1.,1 VIHI.' Seek' them, nndoti) iHHIIM'nIItr1Jl1I. the I ami ol'"lluCrtator.: : IH-CII a viisi..iiii'd to enter l ho Mcnt 'J.i-y: way ( 1t'H'xl'lana' j'

..=terteaist, '. .-\tJ '7f' ill the pn"t lire air "ttrt:t.. tlli! tin-in.' *' 'TII 1 oikhas: ret111ti.'"I to II :m< ill I tli my
#; .t Ou D.llr per, Wwt ten: UPC*.**t a4i,: ..i-Vd. c.ikeu. { r"M: \\', :, !. !th' .' I'n--u., .' h.t ill-f< ''ind dii-adv.: of her soul. ;11,1., | > l\i1I!! tt'iths!. : | .r.Yillyoii .*' j at:! the c'II.f' the book. 1 hope nn one. shrine to I lent iii.il: ll\lIill'Qlf't'ut1! lim '. i

..-f.' ...., for the first i iacettionj'uti ?,3 ..t'enti foVA Tlia. jowpo; ,:, 1lt4' (' 'atrr, I I'll'; it t 1': pii"i-ii's its, If 'to ya in hat s so | "\ ':HI' ,iii' \iMir 1.1,1,1.! ] 1 .-, .
44 4 tech p. t r"&e kzr: liber*! ducount! tJ'JV'U.- hNrt, .. '_.9I.t.'be.iztJif',4.. 'cy, -t bnjiij.4"it l 1'1'1' .s. d .\u .sl.iiiiM! \ I II si! t to man, all I }jwnn
will Jt' xla.etaj ilriretTTCrtutt4.; :,Ygt .Our' lire-I'! Itroogfir I"1"1'. 'theft''VnMtfoM"'' .yturyn ,t191 .. Q Ajs AIffiffc [" 'III'I'III1.11! '.".HI! mast: a!-" :[m- : "((:.Vrt'in.ly.: my sr'ir Iteith. 1 I'' notyolirsi'lf wh:: l.icib at piieis;: tt> jKtttse )lock-'aw tuhiri'f .

'ill.1retti+ementif'iottnatktl' vritli the num.-' Their' dying' groan; *,
1 h' J T of'insertion*' Mri nfm< !. will be .utU1 cod Theirurphno'idniltheir'whlowlotenrezTheir ; *.! iinaliK'i* to* 4r earn to r anylhinq' *>-;,-!>ntrtl 1 ""hl' can"en. 1 IafilfJp;jhiir irf,, iu i1nviniri n i I. :<- !I" h-r its ati allY. si-t-r.-ts sji'ilj tut. I bi> prof.ined. Iut? 'now tin"on:;h ihe -hII,10-rlr.U! pOint d'Atn-! t.

..
: .
+ M,til foal ant charged for martyr truth h, that ne(ul'llllJ1r.. I'1-- diifc I no longer thalJiU" only (.I.i,1 an :: 1Itur.ffr. that 1 an: a I noli tysui.;; : ij.-i( H.i'ly. that: w,. mav "?'"." r.'iis' .u t \.tJ.l.; r'- ih.tr I'llIt"-plI\"l'\l tJlicklil"HI '.

O_ juair,,for six mouthy r' '$10,00 Uelofadan-'lier, "tloul,1! \01 k II Itigbt lieti .ijwii fur jieM I out III. h.-iii'l. 'L.. Whilst i! sin-J.'U: lip. room to put" un Ilt'r. !"II'i \Jf''hl.'nte'll\iota"suplsorti )

h '.; fir otLer buiinej4 toaro1r an. l(,,o<) Flicir Sacred blood, in wilJ al.iriuVould to iraititaiu: Iiiin. :10 even soineiitm: .to t tI "I git"IIi my null; I Iain :in\u>ii* to I bonnet andhawI.t 1. I K-nl l T-- (fur list 4ic. Ilr! :; --.5ihocr! and miinliyiV !till fur I I

"' il't.1 wWJ eftI' Ueref Administration. 5,00.1 \ tlmt Irnllur Land lo flop, I procure l.il htsuri I '-.. No, >ir, to allow rot, vinctfyouili.it I 1 'liavo <|1'iok<*n tin- trill: ,. I readerill IiI'. gnu ,.d tli.it. ..tJI.'olln". tarn 1 pun-liasallo luxury earl neccssflry, i 'I. I

a.tir. to.Jkl.lora And Cr itCl'I'. "" ifl.QcArrJi'tMa \ i A. once; God'* ntigil ttnyed the nrmIff I this Ioit
A for diiiuUsa} a* \JI; 'r., : 10.M I Abrulmin on the mountain ti>p. I nt." mv nilJr *>;*| gh'its him ai tin ann linii. tinwriliui,: ; (.f the pill in the I b,H>k, j ti-r the base of it :w votive! (leaves: to tbci" '

IF 7t. t.nou Nmeat of Can And sale vali' and to t U'hat sheet has this
to of
tho
B"H furiJob Printing must 1* paid on the crag crag .j "'lrif"I. -jou Irive, an only driugljlcr: K..Crifii'itij l'nsrk' t. r. '. and I delight as he l'alllte! .utpoiirihp+ of! !! profanation t3
I
% -r d.lirerr.f the work. Ilit dtfpp-toncd curse woul.l vilio far, lu.isi'f! for .tour sikiAiil -?? ;I -.\II.J iny' uanio 1 i- Kill. i I J'1 1 am I a l pure :1'1I.ll'i", IK-MI t; and when they Ind l 1 shrine of Mani.ijje on the young men tJt'i'

I.On Iii.u Ttlio mall the Tuiun slag{! I \\li.-it the T1'1 ..k. tlu-M bank; Boston, "who wouM! fuhi lun to it their .
.- j \ i iili: chat I pa'i"-nrr, !\
*i{ r.--T r. KF.xsmr.--- -- .,.. '\!.:.. Or (roil; the azure tear! one stnr. nor. wl'.it:; love, \\ Ial, 1i'I'ttrlatctr! I s-v nuts!+, [sills t only I on c >n.liti.iii that you d.l! : rig t beside !him with a di" nily! t
b ". ;tFo'Warding -House- Thru, putii-ttf, t-inee our flag alone! .!! I In-i, I HI..ln.. I' ;:ned.I her t I lnii and t I her, tirpiiv.i-! not |.-avtjlhN, Imii-i- until I 11rbsr.O:' fr.'m! I: entirely UI\f''II-:lull-. hu casther. I!lt.U Those I !taiistK-in% can see il and 11 bear if.The (. 'i' .1

itf & Commission -0 1 of it. WajlVr! I b-tl I f.ir cuirvut of masculine m.iriingeable hu-> J
brti .
% | liinand not: a t; : iM-ajn's a luom thitjin'f- !looks ( f re.sjt.n-t and adtiiiralion.
.
i Ik-longs tit all our f.II.er' land, l"lllht
KENNEDY & DARLING i Still ht llint vic thai o\r lliriii 1oI"Jnf" 1:? froin her p.i'lid' lip*. t ) < and: ).I.I IICI11.O"( u re<|''iire r. .I.t IIir >'::1II7i.It.- : 'fl 1 I.-y first: went to M id.iino I I''r-',', wlndid v ta'iity( :sets' lights by v-itl-out auppino.fitsa.it.tlsrasedttu0theIassuoiiiof ant'i- "

WUOLI tLE&QET1ILIIEQ1111TS, slane-: :nn i MiM!I h <. :always : .void if love. ., t tiuol 1 u::1 It. Tumoriouoii, uill I >" r m. I not iive! ti.advaiiio! reijiiiri-d, I but a" :, ; ( 1'
Jsiiic| their .>!.. bmtlurYe l'Ju.1.i dent hut
ou -u I '* hopt.It.-ss hearts are ltI: that U given
T> ES > infurui :ttl I alFirJiona'.iMiitlifoi: her Itth,.-r. I nzii..JS! : 1t 1I11.l.-t nllat. s,'r c.i"'lIm..talJl.'l'Illi. : ur e.l tln \ouu man that H..I"II'! ; nn f .

: : L\> t1 ael'1f9'FC1.1.1 j I."IJ. i Ut it !Lire! Itn huos clijill tae "Sir, and] you I u.int lu lOin.nit: su'.rikj ; : ( uiavr. h'pp'ii" do not I f.n;.-t the Hurl :Irr:..'. ( Vtijiiuly: I his- praise Mr. T-- to! I lit men. 1pltcgirtt.t", joung; artisan, t.

4. : !.it."m'J I tie' that Ult'' are till tloinglUMnc i A i.uw I tof pinniiMT to oUt e\f. ; I j ate von mad.1''*' .ton I liaru'giieii im-."' tallied higher than la! m i'i! *y be had: aked '| )roue; tluvtt'tsnetttuant's tletk*, lawyer 1

"' comer .of At Tmi'j'3 tl.elr, A..U 11'I.1 ill.q AII.I.; i OVr nii-hiut; aid from KM (tu era, lare I 1.,1,1, that an.;;. 1 H t "Hi"1, The 1 t irO.Ht the \oiiii:; in'.m !h.id I. in'ntintiid i..1. : for. 1'1..y pnw ned! the I bindc, and the ;; debt nt't more.and youth earning than coinfortablu ctientn:c, yet and all' honorable out i'f .\

.. .tr..I..J'.j..t.a I'.S. iI tri_n, un.l uilUI.iilr J Ihu iiul>!.->t Inu.iI.racath l the fcl.it'! 1 tl.otiijht 1 pi. uvs i!i I.- J5U i' "'

.!.jx-n tlicir )larg'iiii -. ._ 1'ule of .
lb4C
"" r WlttVT "'!'. I.. which l'l.y injt. iiicmiiu'f 0 I "Sir. ." .1'1 must h-tvv : !>oi-! of wil" t riser linns.-If liU C'II'I'I"I0,, hid "1 tut;' if \oti 'pi-nd l all your money t tojd.iv i l'a 1I'J ijiuckly, nl.ulI1c.lcl1'1 1

e *'.:< the aiI.Ik and l which; tlcy M iii fell fur f Il ff A (r Il.lb ?t111 i i G I''. hhl.itllt'i'ILt pith in-; ; I KXa 1:11 "p"I'j r. li-fl llii.;Koiland: ihe \\ flu'r i-ani" toHglltlitAlJo ," Tfiniikrd Ihronn
:rl.h ur ('nllln' pruJ'we.li.hall I -- ( li-ll .; I 1 I. :Jus 1 It eil l ulu'tf, \\tMlird attatheil r"'lIbllo! marriage in thesu evil I
A "line, vii inii-l ( sour NSi; I loom : will \im 1 Ili t' loin.irfowj'

i fc.r.ft.r l.y rerrr(-'<-li >.'I'I1t.ion.frliu\I'w.stoner.V.c ire |1"1'11.,1 Oal..ftllI'] I ,I : : I if tall !11 i ,\e n't o.j! : ''t"'I.: I will 11.1) toil and' 'roiqiout>/ ,hr soon lolls: into a '-Isrrouuill I Il "I .t|., not J..II'I\\.I"I I trust ill
''utrrka.r. .tfll" T' 1I1..n, "f .1'iJ", l'otpu. Cr, tlir !rap| frdni Ilir .Ualii! triurf. in \>'. Hut ihii; mill h I II'IV.I, at micelli. ]/.1.t'1"| : shall \toik t the ui< Ii- IIi"11;!. t tlin-u-li! H !!: a luxury to nunin 1 '
tin (I.'tilled: .
1"X1 IJi v.. 1)f"'Ii., ,\ tt',oa !I11 t"tlll) 1:11"', : : ( P. i i in no ".- 'lli"1 c.., _toll I l tU: Iap into a (:HAITI: ; II. j Yi'-, tent in Cod; !h'rody.! 1111.1111'ill 'stt!; 4 'Ilte'ot of provi-
;. it.ii* (lIlt) ttagci' I 11 Lor the to.'ll.If tlwelbiiijH fi ,
I It t I': :dIri': .l I'\I.J.I: '
'
A* ll.Vfll.U I. tl.' tiivr. I iir.li : lit-li: in in;; In l-tinied! Ball with eltttinInsllt r
; ve'y i-xi
lp nn -
f unpa. VU.'Oct 15, 18i5 J ly. j jvr rlli 1.1 : III 4OT <+pf tbornutr! an-1 0.1! i.lli"III.1! | joti. the coot of iieresvirie-i atid of 'bixu- t

tt' ._ .u __ __ __-___ It nna I''l nti.lIIi.lrliltt-t1II! Ii111a, nit 1.11.1 if thill";* li..lilv nil JH V"Moiir Irprr.tlll,, r""r\(:,),''liM.>nh.tura, in an altiitutnty ,( ..1ftt"pld'"tl0rgiltiv v ttliidi a!.nost l 1.rn\'l..IIJ.1: emotion i li"I. r.I.l\lllu the. untcLtltiW II '
l lt ; I prcitiltru upon 1
% IJ: XI: K I ib..tue epic! 'I''II.I! ilur |:Ji" rMiiin \ ,1.1:11'1: hill no hm-ji i, II.IM. t tu I III f..It. : .
'1 x
t Vii. r Y -hIti.Igr I I I In'U+r. "at a I"tII }' ),,.t.1u in h''I'idal.lu| Hn-uty to dr*.*

of :' ) jit l'utiikfuitMI still lttluiil.r. AKik.Mitd. l you,1.1 not iarve.: ,FUd y:1r4r: : lm.ilha \. When lhy ('ntlt to lhi. t'lVern.: the lielily and / i-ho\viy! maku tho iuev-

-A.:1J S 1'.1.0. i.KJE.]I 11. : .1'IIlutl.1! tllO I fu it>>!riN 1..( J'H.)H '11'x."I" Ji;|!1I | '. 'I he o'd! I )\:11 11t\t"llliI..t; : ( lo I.t lrl,*: l.1111' fiJutl.l.r knrr.lt'.. ::1'I'ho J: fatnjllrtll ; ." ,tiny m 111 \vi tit iii //1,1; l to '".''' /' ,''d: Mr.Schmidt liable prirrfit fnllty'nut, A( reach of ll"J

jrr..ml f.Vlryi .I li tr.l l iit j-nvi until- \\ln-n 41 j L'd I aon j/by ).. ,* i-onipairoii.; ': I Inn f Tjr,| f.-r th'- put hnwish.' .I him toIt 5- CS
T. ::nut' (''II tlf. : 1Ytrlh' 1r.Lai:.41tt..II. : 1 t.il.ir'c': : 1111 I iiicoim sj J if t mo,t of !hare :
J.d.l I\i'\
_._.. : t. funntin : mmtib's! tnv' M.I-IV HMti'd dt a t in th<< | ,..u."a.. i i. iin young;
its ;
lrL I Jlt ..1t )'4116! Ilia": .i!'i'l.rvdwj ithn / ; f- ;tlj I ..tti- the .dv and 'u\tllcten .
: : LI 4't! 1.t'1I1 .':t. rs J,1' 't on inor ,,,
; f iiJI. Li', .. lii'litn* ten t !> nt : *.t Il) I'I r .-1 .
a.ar au t' in, "in .. "" .
able II..." Ig4.w; sI llh..J.1.I > l-- ., I'l 4' > II' I .' trl1.'o ._ J .
.f'. J" ,I.. ... ._ t. a'ISSi. 'IT I' 1.''fa 11" n. ..- !, It : '..lLcj.. 1.( i ..:77 ;'. II' II: rJ'rr, I'-'Y' L. 1." :, '
,;,. Ii".. ,111 .,' i 'A-nti1t tr.\rr1'\'mmlmt M.l'tnb tin* u\'I..ik :,- .11.1! i :i d 1 ..lli.I,1 l !I.} l i't' > t1 > .. | on |
the vvll Lu .nu | -I,. I !! "I I b-t
11'1111'1"I ) nab'lit .
itt iv.
; ni-jjht nn 'I!> 1
the
1'1"1"1.1Ih 11,1.1 ; li"l not \t-t 1 '>. It.! win- the ".'I l'ill.-:!! ili -> : lirnvniU" !In-. v< '!. ., Is h.-! -p"k'-a j'."iiIn -.-- t"iu (t'jrb.iJ m.iiiiu;vi in trultrcUl 1
Mdi-oflhi- I;;\( I. 'UKtw I I (but. th.u.k ,. 1 i \ i: win these i i. not aun.litirumc
1 i l II" :; 1'1 i :in. re :
; M\! hl-t.T s t.'n t.I\ aii'l; I 1'1 In- i ni1
: j miti'l I 1"1..1' I
: a !pu '
fn liis' .
y ,. [ ni't t vliti lU: hat'/: liitiml m j jiUi t } .-*',, 1..0. I'IW. in' :1"U I ." :.11.11..1 I fii'e br:ih'' n, d 1 up! w 1'1t m i.iinn: itb wants :111.' ; 'Cilll.rll"'I"V"Il.; 4s
IMSMUI.-
: 1"I.J|
:1.1 : 1
LI" /
,:. i ) ttu- i : ; "I '1zt.111'l >1 i\ 11"r: 'n: -n :
: < 1.1'
.' O 1 JJaerl:1. 'Ht\\ \. III :ontl.r. tLc 1'llrIl"11"t .1 I i-i 1 '. ,:a. ) 'n\- *'. t.U'l' I |. .vii, .11,1/,1.| / I 1It! MI. H %t. .. ..ltir: of j iv. In the! Incur, the arnml, I .\' huMs! asutultrti !

OTICE."I i i4!t \It.-ull.l..1 !I('.-Ip i.-4 li ,'Ui : .:<' \I'jt.'cviiiin I .! .t I' !: I 1.\.1\ r.' ra.t '(. i-vt U'Uc'U lUhniij I'.kt-a :; lit""i: !' .' l 1"1": 11'Pot -'!. Z'rl! ::!.. !1.:11.::!! jul 1 trlnm: ,'. ia't!. I- -1:1: II.. rt'latioi. nf l.n.btu,1: 1 .niul "i(jwhoilo f.
_, N. .1".1.10. )i' 0 \ : n' \
.
tl. Hain.Ti I. % I Iri.i; lu'Is., l'! : u'H .It -I I II!,> '" .
i. < .
.. : I It. -. i I' : -..'1.11. not -.c.-* rty gu.ir- I-
cit ; \ ." h.! put, I""l"
; I n : I .
r" 'I'll 1 1: II.I..rooiltl.-1) fi.I\.1 l Mm IJHJ. Uy.! is.M1. i'i! : \ l 5iiV''l! : I .Ii'i-p ---I !It ; uv.ty.in .
+ .. ( 'I..i"f..r !,- j ."II a mail I ''s n-i, i 'mdn d It- 1 L:1I: I a frlr m-ir ki >*s'r- "' that iheir tb.iuren: .1..I1I1.t U-coinu 'P-
"i.
'I 'U'I'KN.: ..!> ,- llial i-.i I I ti..ni 1. .., 1. ;i' i 1. \1-1 : 111.1.11I'l 'ti ,1 .1t'! .j i i:; 'i i > -.' fiotnilu n
.j'|
tvvr
,! 1.1:1:l li'iM t> 1itm.Sit i !I., she .ItI.II'1I'I'I :.11.1! < : : h. III all rauh.If its
,1.1.I..fcot MaliIn
Ili 14.-' in \\.i..I.- : t u -' -i4" ::f.i; i t .1 i '" I .1.:1",1.1 Ii-t! Ia' : sio i a I uriU-n' to thu :
.1 tit. f-u i ; .
bt : fi.
I ill, I. ii1l.* r on Io..i !Hi,- "t 1 lli\ ;\ Wit'.t; l., .i 1 \ :ilrli.rh'! :a h .\ 1 pM : I then, ,1'1.1! I
"f not l V ills!. 'V : :< I.:1' .. ., 1 : IA l l\ .. .l. 'I : '''II! I l-' ;!-i" I lo ,'tll.11 \ iso -ocu-tr !iiu-oiiK-i tic! luau ltiag.'sl| (' 'nctt.If J
!
1'31Nnir f 'i
11 uut.los il.tinii.luwle !j-r i i i II' T\i" 1 : Ui" v inn's'. rut i I.! i fnrs I > !t i; ; 11t( < '
'M"I.| iii V...-U .- ni-.iii:: <.11 'I I sItONn ...uu..IC'I. Int.-) sot ii iliis ,lading iiil Iii.-----!- 1 I.u-u:: I .
'. 4 ; ... .lulI.f.r. .' 'i. vl i I'\0 'I 'il 1'-llh.tl.l. <,t |I. .,.. I \11.1! .liutbt t h.cllli'i :lOV'i*
ili-i\! ,-, fi"ni !} ;: l lout wln.t i U ll...J i with: J"I'"I.: .v.; .1. :
l rfxrc ) tli ..k 1 -ii : MJI .lii' t.bmt i it,
fa 1'v I -VMU : r-gliJ, ; Iii I I h. I*, II'HI.I, l.m tlIIlh'! i *d t ;; M.i -jtii.'illy bo prohibiteil -
Win tu.t 'i' 11n. :
Iu.ia11.t ( .M..l. ..I.t. > : h'! I'i-.w., Th. n runt; a triage .
.U.. Ice ,1'.1"i": .1| to u. 1 -!1.1'"W! i "Itl1 1
:
M 4.n"e, (1t:1iy: ; out ljniii.! j to ynilPN .. .j ..'. k i I .. i. .lr ln't Ito voting m-in 1;.ll a* if In c'lIuM! l fill ath. by IliIIl''IIo" mtiint-ry!! ware anJ
:4: i \\liirli u.-in
I : ,
I' the!
.In.t'r..1, 'n ; \ In.u-k ,l :"u' tnn
unlv .
,.i-.t, ; Jill I \ ruin ;; t Int.- In'! '
*- :> ; ; It
't {I ; and h'-r. w.is
'" tliinjj n f.'i-t worship j:
.
,
Lilts:) "hl.out.t'ft ; : ; i !! ;. : i\ .: \ house t'llllii.lilt' a'\ by a lice rt'jjiilattwtu
t th"uiu
lcl i 't. :. al-t II" ahiv! ,. wanictl p rI
i.i !II Ii.t t
ft !.1.| t -
ulIl' O nut
I'tlltlnr : ; J itu- I'.iVor 1 to u.tii :i Mt : HO (but ih.Kip .
I .
'V. (i. :Irk till t. .S.! 1n)" I (isir T t -- w. m 'honi" that nisjtjt; It'llio I < m..I Athenian htatitiui.in i will
;t"'I ids c
sr
851EL i"11.1 ; .1.1: I' I r. : I :is ..1toC"II' in, A vi' m'in j ,
i !J. t In unjj !
'
'5
:;... 1IIill\II.\ i.HMW in.to t 0 .I i ; ,
I lu,1| Uiiil
\ b. j.41011 1 from llu.Miiim W.II' no moreliionj'iit .
their
: their book
"lllll.1ith!
besijo
; IIII' ---- 't.! i. 1.1: a' .,ta 1 -. : II.c-'o aiul !f note t
-" tad ;'I, :ar' .! I i i II' .i' 11. ,II.! ',.:!t' ilu! ,t.I I, 1'11.,1! rh'uI1nttihl
JJId.. { ttll'l tdhrl, :: ; alln f. I Ib-r.ime I to( the hoiiv, in ordir. t e
U" ,1! 'I lr In :slii,* \Its': ."I'l. ms'y.: < ] marliatic' altar I for two sears lo com(', they
bnviM\ :! !
GETTIS. in- .
i KvVlll )\
JAMES t tAltoriivy Tin i j.I.tI; ? 1"\ a ll :iv\ i
L : it
-ilji-r. .I ; with tin bisvan'y
tli
if' i-harc'
tike 1 in -1
l.-iij ; lm tail.
: aim ; t ,',' i-vn'iis a' iiiis(1'11.> iI.1I' 1 said I ltt to will have to reennl a Mea.lily: i"ini.l.iu/o! 1
rJ J .rllor at C.u\vt I i-nti-i-ii'ii ; I .1,i ,
6 V (!ct" the with n jH.if-ct t !siiaugtr | nn mv 1 I 1. t .lIr loar.; "". t., j
in'''l ing jotiiiit-y eainin. the shrine. If oJ! maulhooj l
t : -tdit'ill at i-VU) ) I a ; ;, worship
1 t. iii \dl
! -: AVU :- i uf! ii< -.! : m : -..11111. -.1111\1.\1 'i\1' hdd
i 11' /? /. / t U'HI linn .111111",1! So feme for lU<; suinliiujioM 1 I \1 b; '"11\ fort- nit-Jit after, a* hetn* p'naway : : 'II an > tl the j-enality a j ji
e
/. r f-ilow.: gn
,
.vor.i ,i.itlu-r itdtItdiit 111tl.cJ i-I tir liftlui:! :tn !,1! n"<-i .. t'ltl"I: "1 ..* Kir. \\ hlt: i I I. your 1 pli-astm-l"! 1111.:1:11: : [III" many y ,
i .( W'Htiity J' J'f t t':.,, win ts,',;ill.I". !lIi.lto i iral u-ptiibalion t-f cotton ovh nud a corn J
Coturr i :
I JIi rr, ; !ia\i- fins' 1 1'iM r to ll'!pi ".\ n: Mm (his J.iii'hur Ilcrtlm! l .
6 '
,(, : 'r.u.u-t'u. I hair slut u\'li"'IO'L..1\ 1n1LLilw : OI "'<''1111' 11wifd? I 1:111\ only a poor will in hot
l he
I you of < "U
paid CT j
r l.'H-l 1 \v.i!! ni" for "llil<{ ::1 f'l I suit' i gingliam, ry "
hI .11
fVl. lOUi. 1835. vxcstitijj: t'.r MIIIHtinif, an.l I Miuiil-t fl o,t : 1:1..1 lit' t In,, \ -I : ilvikbtit, 1 1:111/,.1 hon-st and tipii-'Jif.! i wheie' I tin re aru Janght rs. Dots it not ,
'r 1 hour .1h| (\ m \ .1 toy 'in .r'r "ThI it 5. on dint I It l.'k. I come .
last Ki (
MAGBEE i; ImMtlioiiglit tliit; in my j I Bcllhl.llI.II' .11) and cast her ejesty the behoove all 1I."t.cr5-:11 mothers \
T. : .I'al! good
''f JAMES thai u:; i.I'
i ib it i iv.cr Inttg my f.ilhi'r.1
I j pr fioin
.- pu's.
C'lTU't.tat10111.1 your
ljpitn.'oino I
at l.aKOUUTOlt \\ : ]
ComiM-Uor j 'rri.00.1."Can!
A i''l.kl.llIt11 I I to imitate individually) if not concert thoj
,
.Attorney. I IIf .!\\v i tha.I : I'-ir licatrti s k'' where i U lieVhat? I' "
ear.I I 1IIIl n I -kcd inan
m i Herthn' he
:
AI :- for 1.1.\ I.'c'rll'
-: : "ir. "
many ) \)11 vvivj conduct of the of I'jusHN f
tJI 1 "Yoaariin rtnui.e! m.tn, : SMinvthiii'jr 111I1t haveIrtppenvil j, Uelijic women t tV
.
IX CII.IXVL'KY..K i[ a '! to niu I.HMIMII l bet.,. ; do tail n, ( Irl.II, h.is 1.:11'1',1: [ [ ) ? oci llow of feeling.Shu ". Tetidomr 'IWir -I'etrcneh-: : ',
;. u-rjiit- : .. lli nrut; "I, liave niei i i. Iii. '.t time Lot has rppcr 1
/ Tarry.I'Ll.w I ttut l lw !ks..l. \dain.,1 yi.naji -l liu the hehead
: I raio
111,14 ; I
iuu" .llti.1
i &, o1''Otl tI.rCrr.Jl'f' flit me tlii tny ones1'11Lt \m I I : I was silent : not ; tent Society" hits U-en organized to m kei.oiiotr.y .
lrcJllktin
itiriiuiiu: 1 j
a moie u'l' i.i ht.:
'III\TO"i"-OIi II oil 1 to not n-nivitilfr lia\iii'j 1 still stni'ia\\ay: | ; ? tant.hu! held! out her I hand l. lie iiztit fashionable. ,
1 ._ s. foUr) -rill is .h.--r ,- is ItIl'cr great.' I : ; It* weekly meetipg ; .
Tour ti.tWIII"t' 1.1..1. "The minfurtuiit
.r.. Irttli. JS35. Iv. -1 ("Fin-tit J many nol'U bout! :tny rcjuvli.ituer. .1' I und can IKMiral at nn.-I'. T'HI)tIti\\ :j .'Uli'j'' t'.xthvrvliat) { !iaI! I !, it, nn.II..I.s-il it foivi'iitly. leo-ivt: report of Mijteitlti'tu1* !li! .- -
I\.If
0 HART 'IAllorl. ." I l m v l'J1r..l' "l.cith.i," said: In-" "I I furs jAu'iinmuasiirab ; used 1 with and l dUcti the feasibility of t 1
B. O will Ila wilt till-h v *n st.,U b' th-!. ,J, | I **
rny --hu7r '
,i I I" .
1. 111\ '
Id
In out
the' f d 111i!i :
man .
: hate :
n1 I-aW Ac.pll fco Hi'jinfr, yoimj \1111\1'111 1 tin* 1
r h.'Ir {&J 111tn\ l j. : .1. : Trt' sr-i-iifel, to i.ti\ 'rtn ,
!I.. tl. \ ( c. 1 a ij tn' m
i bis ci'inpnuiun took 11\.1 ; < t1 t A t fi-w day*, afi.'r. tin- yonn-; Pnlllbt.iatl's !
1 member tiers
hand; Its toot
.
are
'hM 1
s
-tAlr.. 11..11'10- : !. I 'ii ', :a iMI a i i iI I tvtih iut r'h I'Xpensc t
< t I. : I' ; irvti
: n : \\ i is.l.i! > 111111. > "t I ., \:>'it!
rntliiiswMU ,
)Tr rtW. in the co'tiluccll; \ill nil,1 l t-f f.leilJ'arm Ir I !. ih 1'lIl'h"I" rlfibly! : attir.d to and ,ac- :and l t'i'-K' their lil-orn arc for tho purpose of '1' 1
COXT1NCK: I : 1ipiiik 1 I I. i.it'K.: :. ;.! i;t.. \i'.it;: : .v- : a |1..1. 11",; rtMind, t lit,- MMIII. hq 'iid: J
t. -\\TU-L Circuit i end ti.it ]>attr>r the jnVnrni jtTfd l I"W:1 ,: t"i,1"1 ; it "'"'"I"II.i.1 b\ II It >ihm.d'', tttht !:> -.1' m irrtago to their up jaugh- ,
H hoittlu-ra vv..i. I" ; ,1,1 IM\ ,1"\ 'IN, ,'d .t.-r ;;ill; is ,1,4 grown ,
mv
f- !6t. trit. Is ; ,
ImtitualUenUwu ; rh 11 ,
kFt tru"tJtllat hat 1 SHDout: i tllTftvally inning to 1'111' II \\li.-ri- :dl" 'i'- -m.irred: a
w
ircuit J141 ; y IJMtitt.iv. it practicable for 11.011"
( tii\ ill t"I' I making
; .I! tiilirr l by
Viu>t ru ; uitiiirnr ..-. .' !1" ] u :a > '.v. > ..' : in r. \"iii t
.
to bn.in1**. will), fcur* lijm o c : )( in ::1.! art It;' .llli : :1",11111'.1 1 Wlnntlny; cms"tit.. n. IM .r', .
krrtrtufoie r- uLmnal ht1U'M .. . .. i 11 : ,' itn.tse, \\It'l: M. 114; nn-.i: wlrosii capital! is diproportior.I
kind futyrA, liu lia ,,, I..1. : i 11'- tn-'i !h.1 t ,il In i LI HI ij'i i : : "
of Ule lIH'tltx 1 I. ." i '., ', "H'.II.-. : 1114 vuf.\ an! r.rgtlt! Vafr'sgt' a 's SM! I.. 'L'* and .
% ti- :
I !tot :I' industry integrity. '
i i': '\ ll: .' li 1. .1 > 1'1' V 1"' i t l ln'\, li ,.1.111I" i '
I ...i..1.Tllllll' t. Isad i > ,n i ii-. ,1\1! i iTlnj : / i'l.1t..1) linn I tn a t.U'in: I tilld.'f, ..m! a fo'itsti tu in ti, ii M i .\ I.I !I. t tdiivvri And
lbG ) or I 1',1,1111"l I li I h.r the ti t"iatiou I ; of( gingham
|I.i 1\
.. Use. ;0. tit III:!., 1 I > ii i\ 11'l 'it. (111-s i 1.ut aht'nttt.| < i 'I '
; t. ;
I ; !
I- \\ .11" ;
-- ; i t : i t. \\.i i the *. '
_. --- iW i .U'p- if.'frrcrnni'0 from tha \--.J
I Is tlnr
-
-- -- .J ,*. a6 t t' 1,1 ''. ; \\ ,,t l' i Nat (Irr ,'''! .ih-. Idl. \ ,.111'! f.1: !""I'" fit lid I haul! j II s t" :
; .
1 : 1.I. hib.
'' .lDVASCES. ; 'i ,t 'i IWIII" < !i > \: "1't.s.< al.1 r'ii. i h i.iub.ind; I t t \
t '
Ill
liyT in !:
]1'\ looms
'i;
} 'f whfc-h! Trencb
!
I 'I ,. .. :: \c s u't.! 'i,. : -. u ..ill'iUll !; : if11111 tinscoie. li< I" n wi ivn f
nfJerrlgard'are rr-fllft'J to Ill I iii .< ::1'> is "I| I !,r 1\ d. """ i itf.l.ll I t r .( < 1111.1! at. 1 to piy I ait!,er d I tti.i-I: ., II b-; (i' :.t !.;:la nLLIOtL"Lieut ;: ,, f., .!
f 'I I. I 101' i." \ *" ,l : >n.. .1! i 111"" I. I'" -Mili, 1'lIt IIIHII"t t f..r i tins; au.l HOH \ '.1\1' :
,'. Cotln nml ol.fr J l.r iahlnI : d f II.,' ''l\ .- tine.'' I i 1'1011..1 :! ,
oU 1 ;
\. ct.t.h"" : llllplMlll' .I : : ,. -1 .
\ 1
!, f I 1".1.! \ ::1' M I tar n' 't.1 It \ him nnul hitt t ; "
.1tnIheir14 IE"sin :: llafnlranrtainlrrtunort .-. ', .1 .I. .t -1 ; th.' in IM wi'l!' lI"t let ) ijt --' .n.-- "
i ] :. vi. tl.? tin
\\ ; | rit'ild! }
h .njj'rron"gut 1 >n I. i.- 1. r lirtart s-t> til': r i w
I. + .:'I .t..I.! .' : :.I !ti-I I. hi1'. .
arn.Ii \ '': .l f I-: I I I" that milsh>* ''<-ttt
'
.: \e. ,, : *L., 1 fi iMiti a'( I.. n : t 1' ''I". :ti'n! %" rt* .1! ill Ui '. l- ;iiifcIt56f i
fct Tor", s 'I 1..1! :t. i 1,11: ihr.tw r'- .rnt' s It! ," -i *: N .I't\\trn utt' ri 5'S
'
\ i FKtiUlSr : eL' M 1t\ I i I. i '. ;i'a. i \ i! l hi ; .0. .
\ \ -I I l J I I.\I.IIII l
1.4 J. 1.1 '
s !
.
this ., | :I I't( l li ; (',"J ',\ !l,4 .1 '.
> is i k 'I '_ ::1\' alwud! I I i ti,
I "- -. < I. 1 .d! .IS\ : '.i i :t. iii itll.it,t -I 1 Lt Mh'-rto .til'' ,' t ..1,1. :t 1 1"- 1 p.l-'i- l I. ; i-i' : i p'if.'n' >i wn i :> .
.
,. i'i'
t !' < ,\ -n 1.1| ..tn! 1 L I us I ; "I.i b.. -mv. pi'- : | i I hfY ,
T : ii" lnf.ii"t < ; ',
\
.1.1.t..Ii.I\ hI'II'
nHI > p i :i : ,
; N : pi-I I t. tt4 itt''l.I y > strong : tr
t '.ti I ."''! l'i* Ul "'i, u" 'I' M ,! ,I1-: .. ,il. "\ .ut yt-ii u-li nit' I hov k 1 ( ,
i /II E ..JorMtr.it lm in" '! \VjMi.O" 'I"i -;, : \.ti .. .iii t" Hi.- I"" -II' !I. :" .. !L.. in.- pit' ,-f I I'i Itkt.ti. "J' ytt.t-r,' ,1 I M I L; ". \11. ifittil.t..! f 1..11,11. a.r Hr.\tt'n ''. f"jfi'. : ,.
; 'j ', V' i II' !. ,
Tl eolitiftSii',1:! AH r I' i III. 1\\InIII!! .' >!,' t. .
I.* ., 1il, >>:!rot tu 'a: n I ,if i 1 1"1 U "''II 'I.I. l I ttiitiib 'f dom--t's.t who a .t t, !lio : '. > I1ItI! "tri Itnrt r 'Ir
>
err *] .-'., .- r l tl.E t tt Ill I1 ., ,i I .Ml I .': t. 'L t II' 111.1 1 lui'f"l : a i i "I| i \pr l "-ti ii. al. t 1 \,
t = the IVniustiUr'OrTicc' up! i-'i t' t I'TI in ,*i < 1't'ltiI j 11ii' ;:1",11"1 t d .ai i Ui! '10,1' \\0' ,
> tni't t i i ,1 ih tu t aputiiu'iiu I c 'ii in 1 m t l. \ .t j ,.I !.stir haIH",1' ti
'lnantUor-e't.t" rccrii>t''I': < : ., ', i i ,' "I'l i 1" ti "*. t 1'1"' :; iti i l 11 -. : i.. .,1'I ,11..1 !11.- jMl, "nH!! 1 hav oil' t
? j 'in o' .. iiiiM 1,1", \II i l pij I f | I ., 1 ,
i i. ;
.1\! -. : ,1.1 '. 11 .' I' : floiin' I't It >tr. .j i M, U ;;i uUsst tituff" we ia.iy
1Jt 'j. '
i ::1 \ i i' : 11 t ; .. ,ilr to iTi'ii.- 110%n *>ti> .
< "
HI- '
", lAtl'."I\. i : j"i t<- i's t t.. 1 ii> I ,1\ .' .1.I ILi,,1. fin nIl -: tt.. ""i d 1 I' ',, .I n ni.id; 1 I.t tut'-t'; ni-jjli *,'n<;e or
;'Tatnp..Ott. I t IIHJII >-ii' .i.j M 11! r .Hi'''
!" :
; :to .n
i
', t-t ti"! t. .'ut'i |I' "* :il I \\ ,! M' 'i" .> 1111, '. !I. of oaJ
A'fEE> PACKET.nti.i .I|1:1: i 1"1" ? ,it'mi- ; ..1.1 I 10.< i -'iiiu' i:' nIr ? t i fi.tT ft!0I. j.tI"'r.n'c j!
r i' 'J :1ADtPAkDIA ., : 1 t 1.1! .1.! i', .. ;:.j:i,I i i !It. ,11'' : 1 1"\i i .1-.1 1 !n\ i \ ." i t :i.. t .I'\ i'i, P: iiniiMy.i.t 11.1.! -,. ,. r
.
:M\ M
lat atal :1.1 \.1.1 t ,: nt>,f.titli 1.1/ ouv. u .iv ,' wilt:r '.1.i.i't) ii-.idini; apii"'ly or a tr.i'v .\ ,
Y1J1e". ,;.1 I.1l11I1 tj.l I < I II. i 1 l" "! \ i : "
i nti: u i 1-4 i \ 'I ., I r.; : .
t II: !. .. 1'. -.1 j. i I l.- I:. 'i\ ilt f uil. \ .11.1| lm ttu-tt Uiinitii t U. t' !. 'I 1 .u I II iiittt'ul t : li'i-aus the
i.i1Il111i 'oi'.ii I a' i. "t 'tn, re- .
>
i \ a
t. ; \ .i n < .1 .9.!! .,..| ," I.ip 1 pi'! ", I I. .r I t 1"1": I ". v .' 1I l| 'III| I II .' '. \ f}
\) c.nU'I.1 'I'' .. ". .. .. I I "I' i Kni i T -___, otii1 of Iii"I| 'lj.I.1 A: ui itM r .;.t11"1'; : ol"tit" d" 1I1.1.lllb( m. !>s will al-! tI1 ;
[ -*. '1/1( tar 5 i 45A' i.:' > rat,is.it ..10I.r l t i It1 I I': i o!' ? 'I'1 i I .i \" "utr:{ .11J.:
1111".1.; / .. \ ; !I" n> 'Hi-I ; i! 'II' ; Its .'
.\ .l 1t"11' I thNtit's "I his honstis i' Mud r.-t:t incniortetwii'
.; II"W ID. 11"1 : .. iv\-- i> > t.jKifi otir
.I.l l 111 i. II| It > it' I iin t hlII.n.: (
t t-'r I ii .L |"
n'Minnte. 1\.111, i. I'; ti I hart: t I..I".I\ !.II.I 11. ,k<' ton < "ti-> ;"i t 1! .' tin* ni.itii'}--what Hi-nt .. itnntHttll; ;1' t" tid '. ",I. I :'i, -' i |>'..-1?: II1..11! to .1.! i.V": pK--isuro) form the
I1. i
.1!
l 'I.' ; tt.1lilln" i : i < II \ -
.""" frl.ial.t ill' ;tQ..m'r "rl.l| | > :iii: i !...itaii, w lit'! h li.t\ I t1.! tiiiin 1 ; ,. t I. 'a; : tin till I.' il I". J tr alit .:0 hi'I I t., !,. t \v : I i, .: ,i 'II, i I':.iii'I \ II .' M. ; ''ittoti of th" eli-'j.uie.e! of the origin. .
.
\1. ;I--! v .inl 6a' xvi'.l:! r-\II.'. .
j -M 1.1.! if '
Io""f.lJI" ll of Iif:: | IMI tn i il I I 'i i i- i '' '. !I-,1 !1.\\ ru'.icli ith
1ThVWAHE- !M bll" W lp< ., : '. '. in. .H' it- tt i is, m |I' Iwru urgent
le:07. I L I. ...... ... 1'I I '" : !, 't 1..' l 11'1! I ,ii, ..b\ i i'I! .t .
-, .. .n. ,'i, i. net i i ,
!
'I't tt'lj"hl!" I'!. Ml- ii.--. I f ". I., i i. i' : I s i 1 'S I,, I, \ '11 j a t III .I, r.11.. .: ": t. 15 tl[ I i1 I \I ''i- 'u arts lound llQ keep tiro
.
l r\ < .1 \lilt men; tb.-y foilou: the nnpuUtilu lit ., I : 1 1 ..,, 'I ; !I '.1 \\1 : I .. .' ; I. .' 01. I ; Len t rlrarf ear i tnph."i l\
rjl I II' I : \ I. .r\\: .
I t' : \\1\ .
ilC
.
th( \ s.t- Ut J li\j-t ; .j II r tI-! I .' : .
ir .IIIc'l; iii! !! ,.\ \ \I : : .tnisli the 1.1.i,1l. t.f hflbitf|

l''aiili'4 i xiillle i>li tin it i.\\'<- iitid l \ ii i :.t ,. [a.5 .\ .I ., lulIlI.i n-IIII I' lr flint: I" :.hi .1 I .i' 'iit anal r'l'fl'UCC! towards l our >U-
\ hie: \ )-i! <1 l.:.ti'i-t. 1 I1.. to :ii i.i..I J iI. t'j ', II .. "', urncM .p! < ., ,
r.
1
JlIJlIf'foJ''It 'I .
.
I I1 I. ir In arts. ,1.1.| I I. .. '.. i "i 'ill t.i-'l.:"" .i .,. .1 I I.' _I'' : .1 ,Ink". tin1 ., t \l.-f..ii-t "Iii.'t. :h-It k to"ksm.' :. tit I It- u ; ,-I'.I 5 tN1'al.rrrtr'". l I I .
I' OJ' I di'rpi
]I'
I" ,r ; !' t j I. I.' h .y..M 1I'1tlll' -! on'; ,
1 11..1 I
rC'.I.1,11 i.f"'III. rlo.' rtttt "I .puy' SII f'fU n.y. \ I'I, -' on.. --. I .i 1..1 Ii' i wiiii .1''; :1.11 111,1 I I MlnelV ... Th.n.'u, : my hoiit! I, :at i -i. !r .
1I1.f'llIto. ;
". -' -
nlIW: % '1. 1. u'.lt "- '-
He= warn vv* < p's: ", { in \ "
:
,
t 1 ( ,. and r,i,"": e "ttlo' i.ri.ii\: \ .r ,. v. I ; I, x% ''I.1 | .v I I'l.t I tit) o'l,(ix IIi i "u .
t ,.1rrn. v(11t1.lNmus ItrunF'1'ai! : It. n'
,
.,.I'I.t l i ;'I'\ 'i I ni \, ,ik!I i''t r: !".rI I '
i. i. uad found lion,1; .' : .t i not *"
& nrlrk., 1'1''f 1 "I 1 (Last ; !1'1 |I. l K IIi i. ,1-1'', I. 1 I 1': v ".' v child .
r .,..lIb..HUII. 'I\ l ,
,1 i i'i IrtC -
; t arler.nsthinr Inr \ I i,1. \k .
11111'141 :
,
; o1M't iron II..J alit .. in-in. 'i j I .mi. '. U.c.iii-su; you said I you haoln't pail
Ca'all"' '' 1' .,k an-i.
autir int ; II r.-rv tv.' : itn tv
I a'. Silt'. .t 1Lr .h..rt""t c.f I.c.' f .,day'. ttaherrbeflnurn'h11u.11that.. + .1..." Tlii-ti it may "'1' n *-.ti<-i'.itiiiti.! thmipoor l li "ka ii."k': all I'tlicr tti.ti l Ia,.- >$ .- t t'i ht i .I .-\It.' mr-, t.utH-r ,H I"'II.'Ii"UII"' ; I lii ,,r "ll'imh f-'r tin' b-ap rrt.1Ih.' -- \bII' 1:11: hm:; f-r three 'I.'tItnJ ti.l! t'lkf tinpi .
thati'isrs, Inc \ >, ot( ;1 .. '' t"s .. .
iV
fit i\f I. oifi ,
t4at h. j itiii.tbai \ 'll > ( ; | I l'' \
runt 1'111'I. i i"II.\. I IL.. .'!, 't 1'111":1' 'L. ''f \1\' 'r i
'
; l.1j.i.1) lor t ; : .
'
I aI
U IHB "I | I i' 111.\ :I !" g.t t a 91| : .
1. r : H.-A.\.I 1.1 v. iy I '
1
i .II..tail d'1I1 Jw ni. i
'. a'; 'ltJ ilrl1 .1 V.1 SIiNU !. "" iI' ) olvinn '1.1 l I L I : .. f.. II. r' \\ P.
'. ,, ; in tIle ..1..fll 1.111': : .1'l I.
th i
C'n, ,tla! > y ,
!tueoS" .
III' +;
,ht' x5
l'1a 1'(4.. iIs
} 1. ,
0/1..
t i il

7t
a, 1.

.


t _

i -

t -
.' -
-'
"

-- ., -

... --..
.. -- ..'. 1.sI -
--.
--

.. -
+.. -' -. ,

1 -. ii
--
J.r'"' "
I '.

.J '

w ,

r t
.
-
'
.
'

-

,' .- ".,---- -_-- .,__ 'I.L&I'.1. r) ._.- _.-r&11. ._ r-- __ -- -. .. J,
-

] ] :' .V 11.il loII .)1intitlec.: "Twin in A fou-1 t tti ? !fa .1'! .i,iinftl to ,' A u 1.'r,
1. 1 ITO.ASILAR.I \ ; ; ,.. k .
Trfhaiiglit\ t''r'-i ":'t nnl.critltt'hcrr ay.
>
< ___. was our fortune, on Monday! last t. at1I. '
, >|ninir "t.J nlKuii."'i.Ilalc .Idl 1I:1( I thrt't.r. Ike ] l'I I
I I. p. m., to find (,urLlf on l I'u.mJ; the lilt!' ,*" [
11101Tf1I1l1NJt..Iiii1: fll,1 rRUl'lMETllll.) nil 'tinn.giwi tin ti' ,taU"J'f.V.; j ION I
.
'' '
. : ."Lit.TAMPAFLOHIDA.. 'Yacht, Jait'ttl S. filer, "Jal'nolu' 1 :siplain AwluK grt-i ifliSliU i the IH \ l, .ru,1t1'u -n.U L I ,

.11t. ;;av, the oidir to ".!.O\ ,j oil," (Mid in a !1 Ink >,

__..... .. '' !, ,(
.1101 t !tinit' wo to And 1(H it wt'Voiitr !IK 'uli.H' '. 'J ; '
were nnkinjr: our way 1 u : ,
'
'
t -\oJ1 . . JJ) ,
l .' Iit.\ TrlIeU.I.; .\:. 2 J. thSi.I Manatvc bd0181"10 l\'t K t liurthvr.1 .Af-i \Vli.T tierce win i J" I'ulil I l". 1 t.l') tal: .I"n I hr. l l- 'J .

I'tvr Titc Ituw'eraihat told .tj h."lr" 'I IHIII.rr lod! .- JI
.1 -4stMnl| trip: of Our !louts, during !.. r i
*I CHANGE OF TZIUiIS The price wh'uh noUu j jh the .hsy wluu, .. JJia ,( f71jU'] f7l.1J 7lJ jJ J. p ::11)0 7'nfJ
i' ., our craft "locJH\vc.t} bfiiutiful .r..u..lhcrt) '\ "- ""11'11,10.'IHII. > ./ .. ., .; AJ ) J U ,

; : of Subscription to PENINSULAR is I '," we ca,t atK'hoiii IINHjte> thu low"I I j jM j oVr, 1 I i .' 4

\' TWO DOLLARS per year .inva- .: in.ilce hctlicint'ttt, wliiti! lo;vthvr with 1]!I i I T.V'Utcr ,!" I.' *.il1, : .I! i," vt-i-;.c1'.1! -\T'\ ( l'l.n J !'SI'.E+ '"!n"OLD I'I I.Y I IN Ftll\1: 'ini':!11!: fI11 l 1''l(1IEl1): TIM': I'CIt.tL.l l l M.NEIAI.LY; : TH.\1'l.1l1-Ut' ; ,

ih "' I A' .! t\ jilt in Iqta'' ?,,1 I *i'1! I "* i. woJ. \ \ sinKl.'}. I" ,II"W> 1"111I.$ "" !nth' li'iMU'l on ::1.' V *' : le.
.
rably Advance "
tlr( 11 air
n'elingailn;> .nonY m our ,
Ni>ldtcntuiug1hIII': ; ( !i:ni'li'VilcirtU tJttlli h.
CLUB RATES. Any scndtl \\ :1t.. t t.i tu! 'Cati1a; Il'iitti'," nh'uh, by. tll.- I I. '. Ib 1 iiUi. lit- mil .
t I i person f !Fit''lli\i. 1 Hull .p'! I I **, \ ;; ,\ "\ ,\ 11. \ ,

.. fug us the names: cf ten Subscribers w ay, i. a ttatclv! m;;UII*,H, wi U 'co,("tnu !" d! 1iljl, '. -, '. : --" '. .

ti accompanied by $20. will be entitled : ..:1 w ii fitiit-lu.>d. Tin* I loll ti*., w.i (, t: titu ll.. .toi.i, : ::1.,.,; i i'l :Hint''." \ '.lld!, '
I WUKUK: 'iVr! nr.r<>u f'urnin; ; .r thu I. 11:1: ,f:> l' TI'l'l.f I ( ;Onp| .->' ,-vi'r ofr-rcd in th'nsuk; 't. "mp1-ill'c'* ." .pirtlilv nn'l I If
t I'tiih! fur the daUiin f the it!. Nor .-..1".11!.. 1"1 ita-f; : r..1 'H 4 li 'h""rt""H
to the "Pcninralar" cue year. accomin i> tt.n. : IIi j | !irlr/" IIII..t' to tli-) \V intt.'t,: 1' lli : fiirii.iM' 'v. I rH.llfI: ; t tI'!, nph.il\; : IIr ; l li-, < li.1! S'OM! 1 1'11 ;; ill, I.. : :.<, .1 I to .I ;:1Illl' jtryljItCdhll/l(: i-
,. .:. !.,ull ', :
; :1.
II h.\ II "
:
.A S_ 1! tug public, and c.tI"titutcs! :L tl..ir..t l',1 It : % .MOTH) T' )H'I1! ,.",-. i.u I I A. *> Ia. 1'III.I1"' i 'I! t t. -.ihsh, a 1:1\; : \1\ -n :t, ii.-.ir t.lal.i..1I11'1I1.; w41L'! ? will tij"t" J1Mthl'l t r ;\

l'fOTlr.E-"JII""llinI"(' ,:. f rt .l" : treat fur; p,' .(' \itUm t th it \iiimty m tine lit/' IK..-it -.k. I I. it t.i';. '. \ .1' ably triringT. .' old! \ ;!.I'll' tmm .iK. o-i
!h:11h: \ ,!.,\Iu s-mile, ; ; .rt
: l rrtinrntsfee t I id l'Ufil'd f/t.J'I; .
I" Ofhig
'It' I ''h. l.'t: !., ili.'t! ,:::lit 1 1t.' I'.M: :, w.t' tlit'iliriml:int.U''i. r '\ ...
( #
mine: It.-!t., Mr. A' Mrt. C.i'':", arc w. II iluLidtoadm fl' & .Jackson Shi \ \ t .1. 1
ov ( / mTot'E Till lrhU I 11 111: ? { t
.
.
the
!
oral ll !I'i' > win-- aiipa .
!.1.,0hi> i>v\\ 1' by \ -
.-,. i'lf1lsurf. itu''dirt1e aUnlt,..," ;. ,' ;:i'-t. r to thu wauls of ti..' houcl.n.-" of ilm\ .in ..1 .<; i I' :. *ue.tl! })Ytlit'i1 : : ; 2 ::}t (

"inn..r luau;' ?Ii.! l tlicir iilit-l.. a-1-1.l 1
atv< l.y
:
,. _. V-" .'-'VV--- H<> i. \. it rp .u..1 !fy.I..1 I! 1 hi.; hnlte. i 1,1..1', 11\.d., t : ,: I ill..l, i'l 1 t'I1I'! t| ,. t 1\I, I..I I !', .Ia I: : \.ltlJl'\JJ. u. lr.u'Ori*CCOt. .\ _
tlt'l -", to 4utl'rt.lill. :I,,r,' III iv Iti.l!! ;M\ 5' :'::1! t1w 1'.;, tttetrrnrlt'. I' :-- ; '
--.i ,4. II' 1"j' I "
li I tll.t
r 111" I.r ') t 1' I : i iii \:1111: ,' : : -ti 1 I'I : 1'1':1" It! i* ii I* ." .5 ti
KjT Patrons ares: the J'umrtjlur; ,, :!'xf thi'in :1..11.: Aft 2 ,
.
.
}' ,. wish a r opjtos'.U; their tinnics will\\\ pi* .: t. 'u' t ;a.d: } 4:1'J'\. the M'ifutiio! ofI ,
p.-t, | ( ', -' .
i I 0 Ii. the r\t lrst t a >- .I.llaula.t .llIb\;!, .-
notice tliAt( tlicir! l
( subscriptions are <\piic< : tine yaYi, :aha, l e<':it vi tr, whirl ou :' QIII..L'r tlu'ii thought ilir w f-irtli n frtlal\ 1I I ':'\ t % L1 r1 \ rl I 0 Y 11 1 r lnr culiu> Y anti that their !
ic liM.oiiliinv.itccure )
ynper I ; uili < I''fnnipauiwn, more fmtunntc t than ourtdf.! That tuM. li,/j Pl.ru| \v.,1'1 in t null a1'pallin e, \ 1lail .. .. \ ';' a.. !I.J. .1 1\J t

.. Z JriJI ijie! P }tiiiauhir for ot>fli :",'1:1.1 fMliceaftd\ in hit ample overconJ, the 1!. 1 h. nvblc I.AM 1 \ w .i-. ..l'-It'dtefalt-\ 1 ': $ tin--- ]Hrt\\; A" Ietcbcil:! fills: nu: l'q..r-I.| fei 1'11'; ; I L.I.I: : .1 t,., .u.d t t.; .::: J\t1t11 t $ !'low S.- '

,1 r : ; .2. fear; l +. sir jiotitti*. : 11-uiL.u of wLirh! IK gtHti"U-iv: pititiu 1 V":I, iii a nu'tit.it n hii,- 1I1I,0.c.a.lilti.: I'I'II Coirs-; h\"i"-; an.!! ., -. f Cottoli rfn' ,

'..o-- Tinirttil htI!! .11.\1 ..uiclh,: !1.1.\ I!mi low; Bal;! k **! !..">"I I an, '! II! C'tt,. ::" ut b t\5 IIIxiI!
.i:luno, 9'iuita4> j!>itiiiM to our nail: or'arv, .Ienrl Iutitn'L J ,L. ,
.
.. W\nvciJ, f from New Oikamia i I ol., lit uI.\-in fl' '.i tl I. 'I..,' Ilk H 1I..tinr! : ) ; I.id"I.: : .. :.1'' '! hl) :, :,', i
iFr.r. !jiX'tiud fur the .iht, and >vcisi' nl in lilt! 1 ,. 1'.1lHi i .! and fane _" ;. ,
Ju'.1..11.! C" stuped : ,
L''t'. It.
: :ut1e&.1u Kt..11"cdtJI: lal A.Jin 1"1"| i it- V" i .\ i iJ i a./I'l lilia ( CU''i. -: j> xry&oTd Trace Chains ,, (
[ 'laudd} X<.1." Eton wlmh! \\ <: J-t- ...1 .II".ni\i., ,' .. U.wjt1 PvusCtndls .*
.
; : .i : ; rS1i n ). *
: ,
the 2 ht in" tllrmk'ttxr: J eiirr, MLt 1 !. 1 \ (. : \'.11I M.iil'ihi.i.ti! w 1 i':'", '.1 l il'i ;''i! i.1 hr I k : s J Colton lugging, Arc., ttc.X 4
, fAI f :1 L' nu 6 uVonk neat: lii'jiiiln: ''' i\1. '" ,' 1'' ." /JttL&"& Ll ttd il+t Piaytn: mid 1 1:It. --. -.
_
Master.ffi ":' ; : !Hut hi" 1 Ini i a.' -j t.' i i\ :t t.i I i 1111.\ "
lJ 11 t .:15II ; 11tI,1CJlt.lllk! IItlto.I.F.h'llItI lVn.:=, AY vAV arc Vic. '
.. 4 .I' t
_
& ly the time: the <;"d} of I l'I.,y had *>- M.. u.. u : attvtt'! : 321 o o ,
-
"1- i\. l.ilIa'.1I l''rlrnleJ
i (Cottons J foi clressetL5n
? I tlTtped! negro -; Paper, Silver IViutN, Copy I
i THE KiutcAL. C ".\\h'S.x lafitofmbliulicj :t-etidcd t bent!,l lu-i,'"H. tI.u: -}' :.>.:,idf T.. plctal II"i: .fhnt wi eI! ,11 .JJ lure.1'bcit1d : .II !i.y%, Assorted'!; I'ook-1; etc., etc. i'Jliu-kets pained Iras nut] iron tNunJ;

,: in Ocala, will her'enfiCr'Ltt i ->uu*, tLc !nat.ts of the! hi'i-.', tIp gntl'ayjji ; tjrn iltath \I ilh IOl.ilit8 i !'ti ymg; J Dri.u) !! j, limn: and cotton; --. -...-. Iii! ,. \\MI'lotlus ;- 1

in connection with the\ XOI; n . L : ; i it n'rivid of n n ou E t 11 s H'iUuw \Vii ;OIl1t .TiiJViJlow Cabs, ;'
ror wllltt hue liiiftt.iti Jpnr, : Vetting!', JJars ille (pl.ii'; :1IHIIIII'Y) j r 1
1 in P 1atb. Mr. Reynolds has fur best were vi 1Utf.; fwm the windovs cf !lit: !tar- : .
r 11 tick i death 1.riuglif..' II"-', 1111 'terqlll l 1l 1in. Shi.i.! in; l l'icv\jj a..i bleachedj! I tt) 4; ( Uakcla, .
wished for Lucre s. lor in which! we wej j seatcj: tuutl'\.tl to DRUCiSPAINTc.Sardines I 'Tmilblcr) I'.I.-ct., ii
I lu; Ai.11'1'ul: 'I'ald I riotlr! c Mfotii( lint.li and. wolleti',; .

r ..___ the chin over a blazing! ljri>, an 1 the b.iikiig .-...--- t 1 l t'.t n'Litbirl, ; ; :'II.II'III'l'f. a':oitnl color; and oldiud! ( Milk; \ Cliiir{Iirpjc :111,1 l *nv ll), i

0 "Tm: TIMES"_ i is the title of a 'Literary, of "Jet p-nxnttbed" dui*, w-nrticd ustii ; [I. XuHf )lr'It"loJITUiI.I l :338Uioaduav ''h.'tk.. liu ss :ih.t t'rttun; Call Mi-ats-Tin ky, Chit ken, (lame: I.ubUr liurotu, )Jll.tl llfiJ"n, !IIoI\IIJ+f Sulu f 1

.lInJ faniily Journal. published in Greens- I\L: all auii ala and innuinutu nature were NeV-ik, Mutic. I'ttlJit'i'I '! |11-1111111"1.1\1 I '', whit', blue, spotted( {, canton; .lllIIoli. 1t.- iin'jl'lter'let',24grti!; SvttivAv.- ., Ai-. .' .5,
I Iii-h i Lil"1!iitr i brown and Yi r .
I sliipetl i etal Iis
Cm- T
: I borough, N. C., a No. of which is now be.t thawed out, (for, it will !IIC icinciubtMvd! 1'1" and thi-'tak- ,..tl'utuulllMtxlr.ruw-Jf i( ; I > tit ; ; ) L'EE.v-i If'eR K. {MOCKKR } ifs -
Ajjc-ntfol Ch.mll'IlIli"u.! .!aa :(: CloveSfon 'l\ 1'owder Slnrt-li I
'j; :f, ,Soap '
/oro us. The.'J mt.'" i is ably conducted MondrtV! night w 4 tIll! e,';t1.zt of thtsiason I (: I. A t S S. I
an ; land I ) J JJ arJo! u ia4ii; ". Irs; iyt u* theJoIlou.i; .j I alit l, m.c., : !: jariku! feciil, clear Istmd 1:1'' fittttJ, .1 .

I 1). rdih'aldtcavisitortoevervaouthcrn! [ : I ) and we reu+turetl to take a si toll!I i l popular piece of u.itttf ,- > : .1.:1\\! II", aH let!; I jK-J J ; ncr, fancy .' pl.i'm; .J jilum, sallpclir sulphurgisi: tr, AUpuv! \\*..'(l. Soup an.l PinrU"r l l'btt-. % "

I fire-e1Jc; amon; iUcontrtbutus arc some of ':'over the play ground of our b"xlnrr. TU '! F\xs\ \t tit.R < ; : \':. : ti'II1rI1,, i'\ ( ; i II,()i.in.k;, rmc.; :III .;JIl" JH- JMT, t'irinniiioii I Minilus! f rind, .. rvakf.iM A-",Tr.iC.itFv'v M

\ \ the most gifted of the American Literati the i toursc of nn h>mr, we had taken bv. tin-; ; Wj. U. 1UHS M. U; IlIlI..i ih 1oy:..F. \\"'. dk. .11"!I i s+. .e\\ill; lnll f..r. i'llr e'; torn 5:1 in,Ii,, ( In\I'! Oil. l\.ri, I', 5u;.ir, J ilr. JII-i'II.! i-iiij.iii .mil ilk 'iu"Ir. ciitil'' lit la''il I 111.1 l lp'tiiit ( an. 1tnJlf), *
; \ "
I I' iSniru. 'lIl" '. ..i 'Hlt. : 'PS.HH, A
Our readers who with to ftibsctibo flr\ "
hnuIIU.UI\ friends! and a!m-iatc- who 1 j A \I'diuuful) ditciipttve fang; il in-tlio ki Y 1 :: !Minn*, tihit., narrow Jlu.1 l !,owicf t; oil, Aui.lifl I I, Tiii |" 1.1.h" Uu>'tit'sVhito ., { 1.n' d!.l t I,t" .,
*
t .fjrolly paper, will act widely! by patronizing :lIe numbered amoujj the l"ulte.l.ilt'S.-: !I jof twn ,linrK| : h'uhU; itfi-rl'm' mboihworilt I ll.uxikcn I ; i, !ncfwljk, "-lIh'II.: IK.I, : ,UIJfllp \ l i..-:u1, \\'h1iri., Zinfc, Cltr.is) 'IIi..h t.tU.t a'l). ;" 1:

rfuo .southern prcs instead of wppotting thWr.itu' tur I I 1"-:1,11 I tier |: and 'Iho Jar, of course, was l pleasant? ty pa*'cd 1 I. 1 and I\1cltt.J\.. In .oyim-uJiaij !p gran .
northern 1I'n'lao 'only aim U to avvw and) wo wvU-pUjased with our Ilvit t.r, iee.'"u'd by nhotn t th't ;'OJ'tIH.r p .ii' blitli- I u..h\l f.llw ,iulic wuirHl i Bi.It"I"; taw II: lati1. .\!UWIIII", 1'ijj*. taitiii* y. in UHin> SOli I) 'rlJr..t'lLC. ;

institutions and tonimetrd lour tlurirnulo tisif n i i i I'r, it i i. ulna.! with tin knuy. li'd lre: th'' it*, "i.ipcs while\ I lark roll :;-'oUi ii; thin |.i il kk", I'h'j j li! ,,, tall C C. Uvwb (nil ws), y y

we I and' d-tcimiui-d to rcptatilt at out': !neiisiiiKtit it of the Ln.st "-tm. :tctcriindal' llirfi. ), ,.('uttcti, i iiu.'ti anal l (tl l"uHi.liti;:; >.;.Uft.!. lar.th', to\\\'d In il.s, V-...t I'"\\ S. 1'frtri. this

-'I their favorable consideration. 'callit'st convenitMH'f.Aliotit wJU-N; I.d twfi-iii utul' 1 I JJ St.UIiiz! ats.1 l r 1 J':1tU! .In d.! '
i cuLiid! h, WIIr.It' w< i!! :.t" I., ]I'H :M oriru ih.trp\ lo ; I'r, | *i fn j l.o\\'d'tl, ton ,' t w
e r.r.t .-} 2 a \car. Addim Ogbttrn < Ii; !' ki.l, ,ik( ..'.Mott I liiun Nil.l. and brown l { C. i'urrt and t "aile," It. ,.
!I J>, a. m., Wednesday, we ro-c | lea5 ii' hI i .i\iS I.We-p ; tu! pulvtrizwl M.Jj'ir: ,

1.. Cole & Albright, Greenf.boio'. N. C. \Ihnt1.cl.i ; and wew soon moving down tin- : wlierc-vvr <>r k rc' J. 1.1 piiil, I; and lb those I, me, Jiinl! c; *tilktt.; di!iH'l t' apples! nut! f&aet.t': tuustan!, 1 EII\IJ1..1Ild s Allis| S, uc(|s,. '

----...-. In !I urwly.Iill'r ohf .Imi' ',1'*' 'INr'1 to jli!,' .]ht of '!. II.,-.', t'..ttP/l, thri-tiil l.\ nk'ri11ULbd rVIt.Y.! :t 1 hlhkinA, htn'". luitur lutus! ;JMH: t. lr"- .iutj IktMti,
iHivcrat; knot .J. the '
Lon AFTKR M hnll.GI-aJIJ, tJ<;rlrrnolhrr i' n 10 "r roar "t I". : %, ho) will -i ml II\\.ci.LII.\H1rth 1 !! of' 'I.ijw. '", coiton told I I.ncr, d,). I I. mp l>!.ik, i 1iI.
i :, of human eu-uts, the ;.asaeM r* were "pt'11.1 !I". ]'nil li<':I:.' I: -' the in.' dollirVfvrorthotg j I'.iii'l: ;;. (!I... .!o.liiii'ki pnp r, I'aJvHtn) raw tll.l! e'.il laV, l'I' .nlli. I'OA! i-" } p.!., 'i'!.'an42 1.1,, .4

choice Jfvvcllt of: the }{mrl.t .- j| pedw ;1d.w.! ml'. tbriAUJhclr, imjtii"-11 ;j ,'\11,1, 1.\ ;: :i I putnl flit t'u.' ,) lul.!|l ij'1I.. A" ll\o:<, flite. .nuil (1llurk, a,s\l W yr; ,co.CtnIU a.ml,:., gl-\:. flll'IL.r. :liltusntn'i; stun-: : pittbt I ,I-I. I I" I 11-. ta

Hy Mrs. CAUULINC LI-K Ihnz.uIIhlr f i lo tie! r.iMi? diid I.\\ tlio: 'itrinds! of vori-. :, --...._ iFN-. SiiM-i" I.ler"; MJ! :, rut:"\, VI..tl.IaUJ Ulivli;;; 1' k, rai..ili pIUtl''. 1116:1..y.Iiflttl : '0. J II".".2 .. ;! ,.,,1'.. 1

"Linda," "Hens: ," .1'hnU-r's NoithernJ'ride : i \\ "I jutr: l"1101l a .'. tit.opoJjUIuc-! (t ii et I tl iol'l'1-t. 1"1. .. 1.I': 1": .I };alit! -' i + iFa r.
( i i.iui i],!p< tilt, wi the 1 pawn** T*. partool "('alrll far a KidtiattclCord i /. t.I' 1..1'4 f
? ," brcus'arhI.," "KulurtGraham : '! :fl :at In l.oniIlHU1:1. i {htntun: !, .11..UI.t;' !i\l, (1,. .111. .il.k :,mtiiaroxv turtnl?i \\i i: 1) I 0 I X l B S? ,1, ;'iIl'i..1 I fi't' 1 !li. T.'J :1'.1$ .
"f a tii>ta'itiI! :: ,!r..II'r.:. Pi'nlpua''d ofogLoIcr ;'. I ._ .. !Hutu \!,.uIJ,; w.rt.c 11rt ; nll.(1t.. '
-
it 4 "
,*' ttc, etc. Complete i iM ill 011,' I.1 _. 'lh L... "1111"- all ;In'Iut- /1 J. Ir" th? 't' Hi..J"I\-\\' ';III.J "taip" ;i 1.lII.-:111110), i'ttrrgoric, nn-l Tiio.:{. ..r4i .
k_ ._ J .r :1rn: twenty.** .fi.\'e t 1, !. t.r. l1 \\ \\11..11'd I I! madin. III"I -1t1..1 >t a ;.t.-< ._.-1/\:vS.1'! .. ... hllltl! hurl. p. t ..!_, ._._ \Vii1tJ..ii..' : :* :iJid; M. Lta, *> Vii.I ...'. .It t..!\, .\. ;
.i. '
a -- .. -" ; \t ll\"")'.i 7 'I ':.s.t'011. il-M: >rj iffu\ \. :tin.., of If.t:t il i1. who'i ... .j" 1 Ill :.i1.IIIOIIIII./ lIflJ! l I'lld'\ ._ ._ \.1--. t ;..O.t. { \ <.tv IPU )L -
for onc'ol1 1r. Now in pros l r.tul nil! (.the I.ttt..rThidl ue i-inill) not partake !1"1 JCl* '*.l' Jl 1..u. ntHII"I'r.; j I .: irvnmiihT'in f rfT'I'l. ., -. < .. -'t.\\ rT"U ,. (" ". 0--r.rl p :t7t- tr .tI Pt::,Tivr.,
l>5 publithed on-Saturday, January 31st! ,, I 1I.};rv iniii: wh'i I. "I-IIJM nl'.tl:' hIlH-"'!f n* a 1 11.; J..I. I : '11I !;.I,1. at, I \IIIrL! : & 1o \ T'ml!.!. N

1 1 S.i. I in oon" 'ijiK-ncc' of our aliHtcmioU's notioiiN.whuh ; fii:iuvy alavtf f" .:'1 i I.1 .-1.1:11. and i profits I ] '',: 'mki : -. ...1.! .., i('.', .ii,c ;.. ,I :. .:dl! ; \H''I"! :Iy t'o.tiirt.', I\:nt !h .iinl, A4.Uhi..S | { :; ( ;Ji.t; \ 'lIh! (w'rj: n.! .(tt(?..* an.! nul1. .). I .

r.'f 'ired the nud.vidi'd attentive ..f'!! .-1 I t-, I In. :i1"!: 1-' t i : II.: .;nv llotnI.till. ', III :, I.,. r.li. 'r ::111.1 i t,'mi:istii ,.; ;i. rrv, \1.1.I'la! ; 1\>tt, t it 1\IpIn.; I.1 l.I'o-. .i I..*" -, A r., .\t... A-<\ .. \
Mrs. Blintz was one of our most ptpular.1 i ; 1 '. .M I. .: h ilt..l'a'! |" :N; n".? I .':u. t .
r the as*>ctnblngi'! fur the! 'pat-c of thirt\ lulu ; \ ill'j..t.1 : ">\I il.f"III\il ulIoo ; -'.'--
"miters All her wotko arc \fUCIIitll; 'lJk:9 I"!. I It'l, \. y- 'n 1 I.: q ;.. ,', r. ( ;"\'. l'Istk, .I.tNew f u: ;} !! ; : '} It'llluiv; i'II.I'! ::. '," ."1.l t'.':'I/ .. : '

much power, and have a cla".io. Lenuty of'' \mk.i '. .i I _' .i .v-. (f the (:in'UIII'I I ; ; ': ; r, r 'll>'r. :.'! '. \d! ', \ \ :. .; m "'';i"l- J ) hr r 1

diction and ; In clue! tim% tfiJ" (frirea* :no>r'-d) : : .!tllr'I" vt ,itir i',.-' ,,1'J.i \ J i Cm'In'min ,.. I '!.iit/"! :, -, I I' 'IJ'I"I'II"i : ". K fur h.l-! : 1-1". ,.<. S L' ; i 1.1: i'v.: ...I.I.. ... t'tita--t'a :
gr.nco of style? % which cannot i j..i : I ; : v tt:'11'. 1\\ ..J.1 .\11a, ,:., l'ut. t
.
illo :jthe lltJUborougb !,tort, And \\1' *i.r.i'n: p!:a: !I...i.] : II'Int21.i., r I I. (I..t 1:11II'j'* ,11'1.i x> i ;' t ; .t1/!: ll.! '. ., !.'"'1 I. I I..1 .M, S1'.e1ty, ton ;ii,l I.HI. I1. .
j give them all I a high; place iti tb vn'fion! \ ( LI II"I..I ; .. I I'M,>..,, 1'11.' i''. l'I"hllllI' ;.:,il! f..I.y iI ; ;, ., .:.11.t.t ; '
; I 'UL"
terra .nnn The ])n.i'a.: > ;mouslv \ ? 1'1 : : 1..lr'lt"llI. ; .I\I.ly..I Jw ; I';uitx, t.f" iMi'ii', tu ,'. .5.i l lj>.H'Ii
1 literature ofourland. Her characters J'ave I "I I 1 't . :, .I .tti;>, I iii; .4'l. 1"1 Hiv ,>. ( .t"'il t II'! !! ... ; ;
.f I :
; :1. :
I :ti ri: '''at U;: i. t t | \L "i:IleI1D' a: I. r it' t-.t- 1-,1: ill. .;ilk: IIIIN.ill,..
awaiting: uj r arrival 1, an 1. aftr 1\.1 hcrinjy : .. ( "tl.tln| A t*.lle1irCtCVatr.lnJh )
,a fascinating origin.iHty: Ill:"J.cJ {tecuii.iri- + s I I"'' I : .i tf iik n; .' j, in.:>, ;...u..-h! :1.I: 'r..iLiif.iuilii.; ? ;" : ; I alt.J l i 1.lulk..
us into ih : bosom of--ihc Je.nniuI'tr 1 err.. 111J..HUI 43f ai! .k ,.; .. At. 1.1.... 'o ;; '
: ..
), r j ,ti<-, and nn air of truth to nature about I t\: \ ", ; Sinrtsb'tt, '. .'. F.Itl il.uiiK-1. (htll rrr'a).
0iem. OJKff, \'ererv treated to a hat.foil i \H,Ittjui). i'lli.IIII.a! : | lilt) Jl .it. "| jn0ili>i<. -. ..-, \-i: .]lrl'' .1:\ .\ 11nct: < "'\\ il1.r 'l.Jmi! ''; I'mli-r Shirt* net .,.!. w.-llrii '
ilcr wotk *Lould bo treasured i in t .n, : n.1 ilk;
I >;.'' 'I. Il'tnt, I. int.'tv!. tH.h'r i ,.t' Ctti"tivt}t jllm n -\ Ii.w.Cast ntlirll anmtr.il! Leafi'iH.tti'1,1 ; Pfswfr,, ilu du! .lo Jo'II

1f the South n,. a triumph of Southern liuifiture Thus '' fi.uii ihit rat', uid i I ti.., M our vf the C", ,i'\ J1ISCKIJA\.K01JJ5' ] () *|"':I'm'o; i'. U' sUk f..It
.l
j end, our ttip l Ih :Miuttes, iu 1,1 .. ;iver, *n \\sit.1 I;
which has cndeated her memory to t ., !. b.'tlr: o:' whom 1.-. 1,1'1', l.'.'tr-. !1)1;; .Pil'. !f.v.: Mi.tM-, ri.lni( M f"I'r! ,,t'Bt111! 1, 0.11'. tirArr! c'otfi an l 1.A"illtrr! j

the world wherctcr the power. of the pres* .I when wo resume our tr.utib, tile .pnl!>h:It'i i : lNar ji'litit'liH! !li \ -"11'\ pli.iiiji. 1 ; and I hvct, tiutts; : I'. ( I In 1. ',' in", 'JlaN. I tI"I.1.o! t hiul.ri"., il.-., AtVi-. "k.tIIt., .. .u,I i .ttoi. (fuy A- jJin; ) '

will be advised of the f..i't and! r..tI,1! .f) fully!! ,iK-i'dati\! t''at".lh'Ill' 1 '. : lilltktl' -
:i .j\C1Dow1c\1e.1. a t < ti in ti! ,ii \'. "i-r, attiir IM lit. .HuI': d1.t 1.1tnnl.r..; I
c. our ftdreiituria will be made f--r -tlr'ir! ; ben ill"! 'Ir C...hraiii'that iH;r.uiliw.w ut.int \ItLIiaf" t.:11\oJ: ,; 'I ltttrt, :. .
: (
: ... .. *:. .1) t ti 'D 00- 4
Fqr the! \fl. \ > .
above
: work aJJrcss T. 15. IVtcr tilt and cditica'.iuq.: j t iy hfld) in !!iii'iy: gull! cuplJ b t j"'J"If' I',!]!,u s. MLtr'I'jo.iHn! {&;. :mlinI l h', 521; 1_ \\1\- \\ Hior0, t frl. 'I'll. Hrl.rau n. ( ;"ih'r- I

LUI .on, No. 1 82 Chestnut St Philadelphia.iaj !'I'ti'er'' \Hittl,1 1 In- no d.d1.'r!: IhI.i"" >!tul, l!II.? s, JLatiip \"i.i i.-L; \ .
r J.nuul.. 4. lil'I-.rt, Cloth I; "h' .
( J
J y t-_ -- I Idl;"..t.i/l; 'i1111'luiuu.! '?i.Crhrnut': I.. I I" I5,t' (tier ncl ..snillnp's I ,WI'Pf'IUg; 1 .tKr: *,
I jttT On SunJ.iy 1 last, two brothers: (Jolt 11.1 ,tom VM call th" attention of our read L'' mnniwl in N.'\v 'tlftiis 'ud l itt tii-iluh' I: ir.tin.in: rte*toll unil Itcntp; (11;| ( '.1 i.-: I p.u", iLtfuiirpl.it. :+ ; (1i.\ll.\ ., tin ., ,

done) 8a w two luJians lit Mr. 11'ya!itsrrs totl-c card of Nathtntci Hamlin Com' RllOut ",'.k. awl! dil! ..ii-tiil\: I"tlrsllcd'I! \. I In! '.11'1 t '1.1. aiitl-v! 'intlli-1* IH"(! ; .,*. IIH;: hu'i/-hlt'', Mi qtr 1'1'\" ". h.tl'a" SlDILpSaiMUs)! ;i \' ;u11; i ;&&SE I; [Qllr.1IE\n.: \ !
the ( ":111'. r-ii! Farina anil fJyKlett; Hdl!l li\| ., .li Hif
Mi['jiO* u tt.u'i oi Kiiiititppi: ] PL lmi, Lid ; in iti : lallll'.lill llh..kctc ?
place, twelve miles from the lower \n.v mi..i"n Ilrrchantl.tc:1utr! : OrleaiM obi i 111 : -.. ", JJ .tWI'!'e, Wllltlll tIp I'aIi ljtjjli-.il ml! rU1ila ; ,
tvith'itit tinie:it i..411:. nl tun i .'. J JIuw.itM' j :4IM'l' \san'jpar ;;JtlJnis '\\" ", .\\l... .\c, 15iKlc-!
f &el I'rnent. will be found in to'day's -r. \ i t.l 1Slil1:11.Itid. .I ", cUIl.1'IIIIII1t', injjl, A II riii., rein! y11artinnl.'A
teo The Indians appeared anxious pip veial times up tin I down tilt ii tr, 1'\.1' :11 h I.l\tit.; -....- ". : i .

to crag notice and eucccctlid in s c- _. _...oa.t ...-. uiiuiv miles', \ i"(tin;; dilFciKUt tv\n- IIn.1 ; I : |\:, hair, horse wlolh! **, tooth whitewash .n anhtC Spn.r-4, tt'ngnnd.hurt, map rued pi i.\\tl:iiiv?.ring; j

The jiittofuion of the I'f1llali..n. w'hyraiL l.ll .1 paint; nail, :url i..h and shaving \\hr"iJ" ? ;
.creting thcmsehor.iT ;: public is dtructed i l 1 .wL.qU: .l,?i Ihp}kid. ; ." iicin;l l's titid (;itll,., Ivathcr J' : l
I ,' 11'l'I''oIl1jjllJJI;' ingtri t I H31 I 1F i Ox & 1Sttvfi4larr r.tw.ff1rOJhPI; "' It. : ? Jo 0 "tlLilli.,
: : 1
_.. to the advi! rti+. rivtii! of MrsisV, ;; : ng t1qfll\S i lUltetsi, Loather i-li.iiu and
--- 4 i H anlvd 1 [t.\ a u 1't \'W I I. ", :I (I I', n'lr'1; .1-W'. I b.,..: l 1'4lf.1itrop.; .|*lHo- AXI'C: llErtthewlttttcb'tzrsllnnlllltcsS t\"Il'| 1:; 1
IMttt
.G. rl'rrii.\ ..
curb
>"'i. ill ill.+dlh'1l' 71 ; and snaJlU- '
JctachiKcnt .OHIIIKI. IH-I
t A o( Co. A, 4th .At;) .l.\ :sins Jn-l; \I',' aA'i IKjMi'x Jt't: <.nl 2! ,It''t. I "IOI, ; Lurks, aGmn s .Irad J ), Twkot, Dr.) .win lriill] r.in ; ".
,
1 llcfl Camp Smead, Manatee, duiin? tin' !!?' bale re OH"r.i '! f th. i u t>!.llol.'rr'| :11I.\ n ill ,'on- 11Hlrj"'iJ.1'd! i\t \ t w 1":11"2 [ i .till".\ i 1..i."I.-! ; j tit. -'''<', !111 k, !,' I tun k. lhinUll; ;.Utl! Slrnp llin t-s. copjuTr;; Stinnpn niul; 1.:111",1lIl'rsU ,

ter par of last week, and ecpim-.i t'i'!\ .-n tiiuel".i! :: I ( :: .. 'K a': in.lUiwit.l! l..f l"n. *"3'j 1I"",'>.f 1 ji..,i\' ;i. \\:11' ln.jt'n; ,. I it )II'' t .. '.. SM > H.JJI', :! ii.i ''NE.tpit(1crews{ au,rr'. Coll.it Stirrup ; 1

f m.iiA M-I'! .'MI: !! t'HI\ t1.rli .tiutja. iM ;H: t1.1.!, \.11 i '! \ / i L ,. j '.t' i !r n !li! ,%,' 1.1111. >1'" ', ;111.1 ( \"' '. :, ,1 ;!: I. >,... t.w : !;., I'. 1,1 ,'.' <"'I't l'qVt-r '1)1 I [ ;
trIint1Io"id\lityof Saraiattvl': ( e :allltI' 001II I !
n \.1 1 :, I' \\ \ hiotal. I
: dian Ile: l't aii 1 ii! .nn \\ h.it tL! \' li.i\i't! '.tlr. \vi i* ,,\ > :. ;. Is "" .1..1 l ; | ill il- 1. "I "ll i \ ,1 I! """I5*,' -,11,1, In\ \ \.", ( t tit. '1.' '. .: '.'\\' 'i', nrJtI --" -'.'- I

: ..ins'ere discot i eri}.' .... f i..'s l zItl.! in. ;i 1 ,.t! t iI}., J '. ,. i'tdu t'liIt ; \\ .,i'< i 1- N ':;(. i., >.., .' ,; i iU ,. .'. '. ., .. .''tQ\V. 5 POI: T / X a -,-(- : .

'-.r JV Jetaclnncnt yf fli- "'Itnt'.m" ;".... t-j'I] ;, f .'i : .1 u:, .', ( t. !L. i Ii., I. .. .j'.I! 1! !'L/-:' i:\ .' : :: ',, ',> ':-. i i', : ,.,.i.. : t1., .
.
left Ci\JnJlSm i'i'n;.i 'I 1I1'1! 1- I". :,.. .:i;::, < 'i i tit. -1'\ *:,. L.tI(j-v! nft'jtniM. ; >r l Itt.' :.''i. .. .. n. ',." j 1,1,i > ti: \ 1:n' ,.1; !t., .'" i. \' .,\., > ? v. .i, \\ ,i\ I',, ;. '. I"" I'I', I :. .. .. ,: t(.IL''tuts, i'1.h.ubto!i. and kindle., nltJ rit?U.; 1

on the Mink. i'I': : I 'I u\ .\ 4 \t'v \\ .M :..-jh.llhJk! ? "!,,ut :,. "11r., t. !1.1 .', 111".I I -. i r I' i i\: w \\M-. i 1'10 (' j i'i.i. i' ;1' j 1':"x. .r K vt. !, '.:' .-, j : :. '; '?Ii. ;
\ "
from ivn > I'l j "I u:: < : I"J': '..'- :. !I. x!1111.,1 1 Ji'I.i ; !: OH t-1 \', j"iifniii-'l .Mr. ( iil"t. i, r : t i jl \ i t.: .', til; ,.1,>--H. "T' ,' : .\i > \''..!, ,i I < U ,' I ,1t..I'1 1' I ,

i them., '., '. Nil lili ti. t. '.s .11 1 ;o\.I"Y( ,_5 !L l*. H\lt: 1.f; -. {flf I 1.1.; '. *. .. *I ., > .1 1 I 1 Il'i1') IU, k1.g s anll CftD.tt ; -
W ': -C I : I.1 IJ.\.u: 9c A,Wrtid
\ dl: 'I".II! 1.,r ',Iij V.l t :' ., /01'1'. .< I 1 : .* 5.: :. : ''" .,1 J. J I.r N'I 1.J '..' 4 ; r
t". < ...Ils' .I t i : |II] M. N sjjiknt! ( I tu.IMp .. 'I' 1' ,; ". J WI1't. Ctn"tkr
\; : I.' 1 ]J' .t I l' t ). t v -11'; ,,1jl" '_ :( i ( .i.- t,'i Iv...-, I .: f. I.; .. ". x ; n..IJ\in{ !
t
; ,1 L A Crying Evil. .' lit: : it!,". .' d.! :, ;k. .t !1.:1 Ii-tdiil: ) !.' \\ .It i" 11111"1.! : t .n t : 'I ,11111' \ ,.C .I!.i :', ; .. St \ .I I' t ttW''I h, 1 ). : ,

flit : : ,, 11 tt M ..j!, Jl.llln,. ..:It',. I : ; .. ,
M > J'II
Kiz5' -; )I:i to whkh thi't.: t.II'.a, of 111,1! 1 : ::1.lj" : ".: Irt:! ; ly ''IV' 11 "ol'J' .' K.II -I : j' ; .
.
a \ I i' : '. .. .. : :, jMtttalrrs, 1 to I Ilrc
f
b f. > .' 1\ It, ,' ; : r ;
,,. '. ;i'.anJ; ill 11 Ju: '. 'hl.t I t titr: t!: !I.. ,,
J..f' ICtJl3I.'Ht.j.1Jtl tt ttvpaitiiiU I It : < :; :' \1. \I.\ 4 ; : i 1.1- ] : : .'. \ '. i I t'.. .
11 1.. B uiTcrer iv tlr ',. !! tJ! tiitintL'i;! tin!, .!lt, s i.t t ih! ,' tw'> iU.I": 'rs' ; 7 55 I \'. W :
j "
t juic' tit!! :'j 1'.ii .\ "..it.rtnjittti '; I..t.-. M.! I Mtltc..
too common i1l1hi.; ,' 'mtIlHIJY.i s < .f ,.w ;. I.* Ji iii .! LI-! ;''...v u.;. !. r *,,. i'.;)! [ jus I' ., .. a \' 11 i .. t I t I..1-I; ',' .

.' ,. .. *. '. I.. .. ) : \ 1 \ : :rtan'r
;
t'XT } ih,-.r t.\.T :-. It- I" 1' d 1" .: \" ;._: I hI". .' : ': ) -
I .', .i1. I" i t, 'i' .'
.
:
.
.
lliretbeir in ,. -,.I.I. I. .lmo II. j1 J 1.. \ .,.!u 1- : .
Oftjt time \ /'u,:t uf :,u t.., \ v .., .' J ., ., '
; n
I : ;; ; -, \r- ". itnll I
j./'mp fat
frets statute li> die .:- :,..tu.4.; ., -MV.
,tiUitirta; and : ." : .1.1 t ; .'rul: "i .:>1 I". .h\ '. -, 1 In : I! ;"I! all': I' _.. \ : I.. .. ,', I. .: j .1' :. i ; :. i i" I \ M! J .. I. .' .

.1u I.i. ; i 1. \\ I :M! !! .'. \. .I. .,.,.' :
tl .
[ etrecti; tq say no: P ;' t' .: !:t. j < \ '" ; :.1, 1.in! ha'f; .,:1 :I. r : "I I' .. 'I' > l" "').. '
\! < f .' r. V t
.,lttttudantupon lit ; H-. '.,:v. cf i 'I' "I"C. Tloi I .J. .; ';:., : :,. .\ : \'. .: .. : 1n '. ,.. ", '. 11.10..; : .

FI '. I t. : .. : .
,rQ l"1pulatill1f.( i." "' i r t' -. o : ''i, i : I

110 particular-di -J: I J i i. : ; .' :1-"n: h. ti..; rite'ui2.tauces. 1.,11"r'" \. ,' 'i'IT .; J, : ',';' ; ." It. \ 1 Ji c-Mi( 1-:1." J'!>, ; jvjwitoLisLi 1 'jr 1! : Ji I s t t < .

.. what is the I'pec. : l..,;;.us. # ; :: : \\:1. !h r'i.U: <. !I"". i II{!. h,, i.-/:1.4,1.] s. JJV.AO '. *'::1'' .\ ".,'i* t :ITr |.'' 1 : I -< "I"., .., \ 1'\J'Jt' .J" 2 '' 1I \ ;
". i L"; .
dent it 1 : :..'" i I., 'I J" : : ;.1 I'I' ,, .
( Turapa : w :.M S'\ ; : } aV'C' i. M- : .'. . \'r : ,

; i<' aid if'the Antltoi.ulu'u: I . . I !, ,
J :, : \, ., :.. ', : i.' i I.. i r .\ : 1 l n I :. !
(o MO that fait is r. ': 'J".lk.{. ,i" . .,:.. .: I. .tl'm:1t"L..f4-t\W."
.. ; c.it
: 't 1 I .: l' L.I, I i! : .t': 1v. G. tEl::. c
.
ticukir notice to Ili > \11r" < : .. -
...." "I'.v ......_.:. I 'j .. .. .. : \I : i l. ,. .

/ toner aeteribeJ wilt 1)10.lie' '' i I".y .. t:tint, i i. Ltc!"J 1'uio Jiiob:4t. {:,tr tIn At!; f .\. 1 u. ,'.ldr, In'h' ,'...r a i Mst triltlf! nfT' .h.1 :; .J'I It'r lzs'w.: .tjjt.:1.;.::1"_!I ,1 ,I J.,. t',_.' ;.''\ .,1' .. II I'. II. I, i ; \ ; ,\ (IET 1 I L E i l POI( I f. M. t ,

if ,Ctitt Of the I !lor.! I.-.pI.t., With; :i t !. in i ,'- >\ : I'' p.. I I. r r. : .11.| ,1 .:.\' 'I' : t ..., '. : : "

list of p oirt ts'' i 1;. .. ;.1 I I to I.1 'I i.; ii ; Tr.. '. '. ,'II'i .1| n.| i I'; ,.. .' 1d... \ '
( \ "
: I
.. I' i
,
.
'
; l.! ;tlut 1 '.: is\ v \, b't
'IIh!, "i",1 .1.I N'! )' i

I ',"\ r. r.\ is ".. Sn4 a J! 1

1 J
t .It I I 4

t
t
I-

i.rI

: :: -

.
.
-C1 -.T"' -

-
-r .' ,' 'N. v w ",,,, ._-' ,' _" .-.- rLij -.' -
'J' M' ,. ..__
.
\
'
:' '. 1" : -,
.- _I. ," "., "-, ,
II Lij .", : : : .: ,. oc..J J i .

.,. "... "'.0"." It. --" : "" :. ,I .-, ; .
,: '. .. '. \2
f, .f'"I'
'I rr .,
, i. .,' O. \ .. ,' v.,'
"
.

- ;.


i .'. ,

,
. :
.
\ .

,
I I
'
' .

' I'f .

-. .._' .
\ -- -- = = i4P.l..t."": (. ":o .h._, --_-'- ._. -!=; .:- -_ -=: A-: :- '.."-.r -! = --r '

P M.M lr A I lTIO 1 i VASf Tiff ((nrrjx.TIUX\ PATKXTPORTABLE t If Want a GOOD PAPER
A1' |' TAMPA: fW :iiLLiIN you = CASIlCASIlCASillj (' \ ,: ;

'J he fuibwing I coir.mwcniion | m of the C'oinnv-r- ; Subscribe I for .

,,\ fl1jL us in due time kit ;i"l'll n dcHr p- f I FILL 1L4T i i I'I'W, ;irrsuAM 1 :.\ \Y- IILT. ,. --,- -
nit we j : "TIlEl'j'IO\ \ '
t in ( 'rnwol 11'- \- : 3 hitler an !$JtiHytpott < 4 .
LumbiSij'Mrt' !
1 i: :Mill tlflStuiMT-al admiriitmtti"i

I fQfOlW tl.4'tic| Ft. pre; '|." ItV.,'t.kly in '.\merira: wliu I. 'i I I-JiII'llJii( i i lIUUln'U. : \

,.J' : *ttll unprotected( tnk c jiVniuro i J ". 1i.1 "1:1111.I! ,l.o..iii o 1.a.\1 n tIitflItt..,.! {"' it illl.'r.'" I hits ilium.tlmt..! \ up.ii:' i' i>.,uc, >;'rntiginto .
hIS it lnforv the i in the lofty dmu-. 4 n. T }JI i r !K 1 BEt.!: 1. lh !.I'f .in' n'tiiiiiiC fn ti *\tM'> soctiuu of ttiU : nu -
l ; jHU.lic, thai tiuiitli I'CII.i i rKI'-OJJ:': :M.inctoUx l tWceb u4t
prox| : C1I'.I:111'"IIh.'Clllo" nii-1 *
) .t A" .
itul .
figure in Iwvtity ; VOLHT. J it 1.r.I.'h <-n. Unit Meal IJOI E.1VS R ('II:C U L.; t rio '. A .
Utal in Tiurol cot pay I.r.:4.. fl r* iteld tu call .
! snay ; t till 'i-tin.ie. ; \ wit! !'n "til Ut !Ii Ilw I i iglit hU1.1 lIutfituT n \\ h..tt s.i tL.'I. i. I .tiIt,, :' t.. l.r .\.-.. m. tIatI Tim UI.i.l| MM': .%
z i Mr. cir"t'u.tt.C! > j js <,,w Of tie i it | ijj, mid tti' Jd'i.1I ; ;\ 1ELL'S'Ol: \? .. ; .' \\ I..: !!.rl1'I'I'. Ii" \ Imi.i. lu W )larci'" t'i- I.Itcrl"f. ./... ''Ili.m./ HMlfift .filvb : ,t.V.. UU.XMI' ".|'j...vtt-1'. \. I !UrC 4 cO"'.. .. f

I t'I'tk for Jii n-tf! on tho iut itancc ". On tl,t larini 1 I doni.H.1.! l".j, .. tttUttttfla- .- tic.o.u.Uil:' fIr l.\t th.-'uot thnt ,| cl'h'l.ti'ftlt *1111! vxuiuiiti'. the .yti'V' 8iiJ r.'v"mlv$ pur:kii4\
lUf i tii.ii li. \ Out uf ..r-l 1.r. ; j -!., I k $'tL:4." 'I-.. I."', univiujr ui.d h*> '
\\r\ \IMf I.III. v n-
t I .itt.d and hilt o\MitJ !In i n\x 'I',-:'.".'d in l'Ui i: tln-s t MiJIa, \ -t it I.o'lIIl'ln.. it'j [:
t ", mg aiimft_ i.rotv'nUi 'J 'ttie! J-'t. ; i.-deR, 21 '; i.i cvliaiiu.. <'f t intl J 1'"t "J" \\ ill bi. mini*;. af i ..Cil,. -I julli..,,|I.!: tU I till II 1/11.( I,lit it a Ill-t us \.itliot.t rrgurd. to ex' *'!. cintlin"f ul! Ui* rv"Iitii ,* an,t nvc wm'itf -4

&1tIT- v: 1 : !{...l tm to form let >ttfuiil)LL\ tin M nt.T.iiuraiX', l!>"7.xt i ':..% Hittt'.uiti "! 'fI.'J1.. ,.*'' ''\'ur.1 l nll'I' l1tt&. t li vSTA i .f It'I! 1Iu" 4'..,'k i* .,.t only( 11\11", Lut -

r ,' '. tv : j : |fl", 'm I till 1 !I.ilU-r 1 HI: "i1 '<' ..1..1., .":-1! ",11" "llh'hh. ulnllIIlnlIIc \VR1TKRS\ ( P.-i.UJR1e.Vi.1HU ..!. '(il ]j.:t!t-\Ilalt.\l f.-, th., 'MttfLrt. wJ ,.>
F ., KT. Gtr.t 'I : "'lit II.- UU.*- HI-.S\ Will }if ut.l t<, tlil'HO tlliuAijUtn '
t Fl.\ l\-r. :11 j out 1 t4; ., :; u i\ -1. t.icii
2 : j diapi'nr ,; i11t.j.\ .t.f- ;:
: S1'OI.h'eH' NATION; i4 the ONLY IaItir win.Ooii .li
iixi.io.v i ; ) ;'ut'>'1m..i- !->"I'II.h. liiulrr' .fHuntrv |>roti -
I .Elt"-Hult u-I"! t I : ; lit::.U', 1"/1' iJl ../..WJtI.i'ty..- B..th; I I : .. nflI Iw.1 pIWI'r in5 Uivtt\ liliiiuiJi'Ui Qui s.Iu.qI.t-! ;...., oi, nnthmtr '"'I j iMii$ iM-si to jt t-t, at pri .

./ ut Ilw) l.t..I. -.I bitt.I.t-] i>itl.. ii i.., "'itr, u
ttlrollgh.your colunui% to NtI.:1 ,I i I 1\:1'' l'j': i 11.! :t3iI.' .. ,.. .'nJitlotl.. ti ,'. J.i, ',i! :I' ,ilifv <'i\i, < nrupK- i \ \ %i i.tu tit M
,to(C'How .ufet1 $ on the .loil'! .1.1t., uf !11"i cn-J o! whirhi A 1. nELL .(b.'-..1 thtil),. |I.n! tti'jiu "I'[ lid i itt.i tnI.! ; \vitliuut :1 K.M; )JHT Rl P- OCKhllJK! : Jf l>. s. I r. A n I'
C1. fr'llIliel'. tiiitizh 1 I I i 1 : :a I il.: !i-:_ f.n.ln-: !! \\ i i t t. o I I. tJ. n 4h t :.1,1 "I'i we !I11liI :! \ .I Ov lii.h > 4'ri.-A, 0111' ikttoh alotip !i. wottli n!.- I' B'.WB, ">r Ui linn ,.f M. l'. t. J. W. o.I .
rip )
,
'"/ /.l /. /II[ 'II.I h.,1.I 1. o-t itjliKmit ,.
; ; \1 ii: !"\V \, u!'< o.'ju," '| |\ .i",1.; !| tu cull IInJ .
.4i f'\:1 I i i 1 "d u.: > tiiiu"<' i- "ta-<. >/ *. I .- iHtk.. :1: '. l.h.1 I ItT w li"e! \"lIr':11.%> ijitimi. .
.. "' II' i \ '| "I'II'I just : ,.: ', :'f. i.i.ii. .l..it'i\ u tin. ,1'll1It.| RVU-l
._-. .i'n-4t. 't ; : 1 S! ti t .ii/u-t: : :ti. 1..Ii.,' fV.:'' I'.1, I :. ,>' .**/.,. \ .. :. i, 1'':-. i-iidt- zt :l.- t, IK- iii"Vv.l lHI TILE; x, Aj i o x !.<- d..1! Il.- 'l.i.i; .1| ,'. .' .l.IIl.'I".t[ Will .

,'. 'Ftc..: elt'J.- .' j : ; ;, i 1! .,. ..I.'fl! : '. /,' If I'llll'- I'll !.'.II t (C.('"' 1It1f.1! )It .1 j ..:>' t > |1.1"> .. a- ii. :in!, flt..tflSLttth. 1 I-> I.MI :'ti is. : -. i-l. t.-I t t. i.t. I!.. i. \t iMt;1 I \ i.l'i. tIi-uecr.s 4 '

: . ,, ...tul 1.,1\.1 t1! S 1.'I. .. !v.ihi JtttttI -I |I. .. ... !
.}iie1ttniIievenoU! : t fi. : 1>I .',< (t f I', i .1.t U' 'I K.. .<. IC' l i !t1"
c \ r M. .K\V.; ,
lh j.'h. !: .' ..! :. '. ,. I. 'n 'J.! t tiU. I la'w:
; : : I: I v ../.t< !; // -
:; .1.u; *) *rt not ht1r >o c. ( 11\ : J.'AftlU/'Y ;I1 I. '1. Ind..l !. t.r'i.J.i.J !.- \ 'i'"u'I' \ -'. 3tt ,
'v-- : :1 iniilc i.: 'xi i \ I.---- / : : I II '- ._
!. :. e / the'Tact Tmt i' : L.. t -. '! tui -' ..ji\ .,1' :.naiijit-r. iiitisj.i-r .//.-. /, /. t: \. ,.al11 If (.1/if --
% 'Qe1l, rom w sr" I'' : i 1.1': d!: : t t' ,. lit tsIj
z -- I } : c. it f. 'ti i M/ ':/ :. % ::1.' ., I.ot! !11 I I" I. '. ..
4'tecn- rnTh'ontti;; of tIle lulltAr1 : : 1 : :-v :1') I !..O'" c.1 Y-. < /- ./ 1 1 i (1 1 'it .i i, ,, !".it.tt. W ,: !i.",t! I. !'.11 r. .:/I" :t '<, i'ltiHH lit i 11' t.I '/" b 'l,
'
: t\;.} I; : : h-t ... !: ; ', j / ,ii.I'rir. *. MOi T I'OJTf.AltVniT'i( !:> I IN .\MI.Hh J\
if' ::Post, etaAWed for the t 1 I'Oi"o.b :: 1"1.1 : /.' .It'/i'tflY I -I'i xv i:! .. l.i ter limn at.yi.tft.
!' ,',,' ,? .... II :Iiut..vtjic 11111.1.11to the iiljiA \\ < I I. .., "' 1 .
:! i 11 .J ', i :.7 I 'l.fi.t jL 1 Ii,' 1'f till' IIW U < 11 "
T 1L'3i I : i | 'I"| '
vrlrit ,-in ftdt I dok'L knoxrjooHiiJiTcJ OM U! XEr.rn ; \\ r
'. : I I : .J 1 :i'. !. i-I.! oj II.. ;;: U'MI .1 S .( II i ,tlm.i-* !i-i1' f:l',."', n lid the friil tlVMft lilt ( tiutul,nt.i.: i'i'iir\ "-

rxliitt*. from the action '( L : ; ii : 1'I ".. III.It.III' 'tJ jJjnTfI/'S.. ..I".11.; \ IJ tlll.c iJttUrUIS lit .IU IIK.ll j'tTslnJ L'LAK.l! I/ (itfl 7'.V, : .

,tit the gentlemen in clfsrjja of th! cni!, 1 < :iii'x! : \ I.I l'lU'-) : .*> il..I,1".oI! I I" tfif r t.it.' .f! !,.-. "1tt-. at :: IIIV.IHIIII) UvJ tboy will HhXItY ll' UKltltKlt't; ; s Mc! I I.l ii : t-iMur ,. ",

4 i .. h". *JL j" .j.'i" I n. i 1.1. .-"-;I1.. :i.t II! ... .I i HI.:; ,i.in.tnjiii ii.! tiiiuUifli n !tg' ?-t fel' I 'HJJ in a(tout Ik nrcniui'iti I .ALICE, I'MtY If. W. Itt:. /111'11. 1 ,"'.-' '. .! ;'. itixl re 1
!, ,
i : I I" f. lid 1 ,
Lare been IiifSrm 1/'HI..11hlI.lIn.t i'rii,;rtlitil.tta knoviu tliv.I'ji.iiict ,
lliat .
) onu : .
,; not loiijfi ,i 'i>uiiix d)< t-i'i. .i'i IH'r.'lov l / ; any > i 4 ,1
: : i :'."t' t ti! .-.i- .;ji -ixci II; si'i'i-, ;:: I lit!h ui.jii-, .,;m' I on. "s 1'1"! .. ..I ufllirliiiilsi i i .1:1 l1h.u'tc Iluw ttttt1tI : Jfwl.I..J.tir., (I. .1 I. I'up /

gentleman, with) n lot of negro? : i j.' i' ". n!f. -t-- i.- i !if'l>l.A' till' };. 1 : li.: .I! 1 1'.1'11.1'I"I .I ,". """Ii,1, !I. i: -A':li ilinitl 1... I .tis. 2;'. Jo'. 1'll/n' /'. /. /. t' \W J.:\' j' ;/ I; ( fj/JS, : :

) ; '** igJirongrr-io -.iIattaloe- J :, I I.'.1 I li,1"1111".1! _. '. ,. .:'..I1.c.\i ; .'.< 110"1.I : .' \.IY 'i...!. ) i/'f !CJJ.rl'I : .1"t.t w..d..11.. 'Ut.Ifl..l.tIV I /HK.r.j.s's'A7 v j i. . -- 1L .

tW4tnt I I tit,' ', !I. !I.. : ... I I'1 III! 'I"i !III., 11.11"! liio .', .
u.irj was sent fut ; .::1 I : I I'" :" i. f I" :- 1" tz.1) -t' I : ': I |hllar\ / I IlK rK. J. \ .\ IX, fI.t ..' I/tvJIII ,{
f
i. ."' .11: .i'u..l.i' P'--- 'i'! "-i '.I ii.-' : '1".1.IJ1 \\ : -, :ul tin- .iiiti.i t ,," '" .' .I! !". "..1H Mull I ir. P. //AM.VAMA I (JI"'J ''J I:1 Ct
.ccliun. TLU ktn.l of 1 r\I'' Ij '" .: ... : ., ., 1' > Jit Jfc.Je, .
'fy/f iffy
tnan.-igt'tnent I .' to 1''II.d' 1: i': "n"i-L > .l.n 1..1 it tu mil / II 0.- .

to me that the official* inUit Jul n"t, i.r.\. : } ) I 1L: I \ .,.1:1-:1. : :. .1." ,'n. I -'1.: .I I!: A..ll : 1.110:1.0. ;Hllli'F.1 ,1.11'i."il.: .., ( ,

there is i :' ;., ,_. .,.4.. ." .I JaaUQ"'r- J .10"f 1U1.-\.lot.l.' i .1 ; .".i' .k_" .t.l .CJJE.J.J \'l; '.' ,1 i :. 'j;:o ...-10/1 HI. IIII. T o( T II I I K i F\ I U 1 h EX. ; /) It' .-. ,, .
1ii.&ti' : !
:4 '
linger. I : 1 t.. 'f,."H. with fauncfji, I ., kyju t\i M. II,.t.g tllfouicit f.iJI.. : -<. : _
\- ... : :: \Ve p.iili.-ul-iil\, i lIltlo'h.1 l lIt .1.! i HKJlijmi I -
'
The 5c iiarc teJ ,! } aV- 0 7* / c1 >; ; !1'1eteiid r .i : .ft -u\lhlr. I"J: ) :1".1 .Id" ; '. -if .
j (.j' a bg go : ': .tliI I. 1.1111'.111: I i'u." u' in -: f" t
i t 0/1'1 nr. t.T1H .1QIX 'r.l tor '!lIi%! %.Illlhll ), i. 01.1) '
& ; ai..l I 1 L.I I > 1'f, ..' tl [inl'
: I to theJiil.o c'i'o ; \ i'"I.-' r i i' : )J- Sa Oil .-
cJ nfu-rvlutr \\ illujM-ly l'.l
-in factiliry havtt l ,tnj (\ AVnr.KS r ;
; ; tjii'r .\ .
)nth.. < .. al' I lIilI-UuuMsW! ( "' >imtvfur I o GlGaO: \I' h.:. 11 t :'<' :. .1! t : : :: .j'ciis! bi-n'-t', II-It aaJ
Cutltry
Ll i.fl'n.luii-
;d that has suggested Usvlf to their l !' Lv l>.tiiklS. lrk-: I!. lilt l tnt n( 1: 'ZIt allv' I. .% .,.fjtardvtare ., j
1 1,1 U .. of .,.tllli"jlrllltclil i mi > t Tin- Mill rwitiiros 1..I.| >\\'l".I..h. it tItan! t-1 : .

& get jirofaction fur thrir wptnt-n ant ; AU-\.tiiKr\ :-i il..I.1: \ :e. i>( HinH'irit; .. .1.! "I h.r i inii! ,nuj the ''\ti' On ui-licJ iii uHU-iciil 1 IJriM'ntut Atti-aclicc, lusttuttive am Oi HOOTS tl 71 1J0'1.

.\..!nti./n-Moth\ '.l..e.! J." > McKAY.I i<.i.luioxtri tiiiui.ini-iy with it. fwJJtt'"hl. lICltt Got i' np6" .: i i'

Jrtn, anJ all to no dr.-ct. 1 l:1 } 'j' : :nudnrrtor !" I J.in. in. 1 --..7. 41 Ii I Tim I'AUMKKS: : AXI( > I'LAXTEllS' f t'-ti. Ctnbrellat '
1'11:1"S i ; ; : '\1 EXT: :SIIIXCSLI t ; MILL, I ry, : .,
iir1 ten tuen, after *lieir4 jvuiic i : I I : i'nl1 t I hiv-I Hoop : COIIXKU I: Cruderami Jttccuxtntre tfltitiont- ? -
:Ci'n: : 'I'\J: .\ \Zt\t: ..' t .
I : !. 1 f. < .1'1IUI i ) eltt.lL. ol viwin;!: out from iA
*nJ w fo.not nllclhllt nvituWr. !, .' 0 K IM.7.. I: tu.-iiU I tu thirty kliingli't! ]l'l'I' minute in the- Will couliiiii I'l.i.-tk-iil Sn!gcUiutiA nn.1gri.. ry (wJticilrif, Cttttan Gin _<

8taopA| feut would not incur the < I I -- \ \"I.' I t.i..t nititiM I j .'.ii'ituru! I Hint I *. Viiutriliutfil! :unl L t'\illc.l fioi (rt1rjnq', JId Strath, Sir. ;' .

( .1 gubiKt.ttioc I ; iu the Moild, yn: I AKOTHER EWLAEGEMENT. i 'lliis. H ho eh.'III...! and! iiuti.t illit-ient "hin.I I sour.-.." tint niixt U'liiiltlo. :11.1 t'Iolaiuing itifoiiimtiim /;!*, CVfwr fiotletr, Jlurcuus -. "
o hauling fonjrtran ( trie null tliffit iii KitKti lIlt-I It'll. t \> lii.-li \ ill )'n>\ \ tu lliviti in the tours .
nt o cur \ l.n i\D STILL CELITKR: \TTUCTIinS.Yuhtl.o ( (t rttritlyoS' .
rry I .
"'i ;{.} tt'l, uwn :tnl b'li'! J" j I .& wloiijj. l>vi'' 1 ,.. KICK'S: : PAT1FXT :' : : (CUIIUC. uf u -iiiirK". 'V> nr, <>t IIIIK.--I! iiioalctilal- U \ .t.dI: \ Nt'1I.I.: Ih.! .111''U'dllt'lIl tit ,
""i..lll; .emiliet-oll'| Cfiy-two : ; ,! j:' \"- ..t tinli'l UTHoUMK.: L l tinui .\ *...\ tiKtlioJ) l'( njii'fitting, i ill.ltl..r *aws,
n PU&I1. in.ilttrr com pa nil w ith |tiC 'I ,-. .-. -'- '. <) C jji-i.lii>i.a its t tIh. -i\e the attoutu.il thry I "p ..fli\t-ly d.mmJ,' 1 c(-(. ALSO: A tatttStock '1.

.. u-t IIr cimiluii ." h.1.II1TABIC : icli tn'iui null niri-I'iilly >rtr:I .
,,.1.11 :.'.1. ii* \\'I'i iw ''lthZ4'4 tn-in t\\ ti : c-pocnilly j rj l"ll!! fuaAiotlau'I wiecI -
1killg inattiiully pltreitcJ in tllif I: .\ i. tin t. iSi.i.u- n j -. .I'nl ..U afi.wti.i.i( .etII., .| I 11. .II.tet-I'Io.'.. 11M' f.:rn.'k; 1 t., (hcet the tarii't! tn"tosuf thu .wvral clws.iiot i ttJ MiUiatry Ga dir i, -
of
1 Juvfl cxiniiiK'I f Jiutu into lic ( ; : ._''yli iuJot.. I.)' I r: 'v. viUe fit'c i HI'i j.1! Y" 'oj'.110!' Cltl"T UK !>, jt-J roa ltl'1'10:1') tU.'.a u'c may 1II lttiuuOrlfI,1 : .

I 'tide ..',.1) > .' -t.. li..i. I. li.. f':. n. .> w li) .. li I, Storits tntt Put n t 11\ wliit1i IIe'IItlt'lItioll of the In lie4 It mowtre

'- MI.II I Giuliit htdndt 1I1.
... tll. .l.llJIC J'lltll'i! .-I'i.i'l' i t II.. '. r .11 vu \\% 'IIU 4. JJJiturial I ttz.tI ,'iatninc hl.f..rl. 1TUnjInIiII1. (t-t% ht.'rt" 1
time of ttjallii thc :ll\I.lic'I! Uon' ;%I : ; iu.ih of lliis!. j.!: rf. -i >i-lMlj l-i u. : : i '
ww "o : ;! tounlrW itli lit.' n.< .' ."" .'f |I"'U.( n'HI! tli.. And ot!.cr: in i tut ul t.isulniKrv. for all pur- Sny.1, ..S'VCity( ...Ve1rtt4in\ '.- I t' ',t\lllf 1))I4ts tii.oili; IwVt1 IM.-I-U tastefully nol '.1

fcrrvO to, thm) wvr s w JI grthi : \ --_.. ,t ..utiutiiivi'im'.'* nt ::1.! M '.>"i ti..111"l tin- |.!tl, ,. j I'. .,... "' I i hin i"S';ti, XCI/I' )'"i *' Chit C'Iat, 114e U',rvfullV kt-1t-1I f, find will !I.. .il.L fur ( "I vr'Tuuutrv ,

rinpfojcJ I. tin- Stale for tf1U1 .-1'. : IIMT: ,."nli.kli\I\| 'I..,li.n- lli, it 1ilt: fliui ;I Ifu11 d..ttrlil.ti! ] j.Il ..f t tinf. iinliiitntiiin )liU) : Lnle fitfis fiithiiHM, /'ractifiil 7iJt- l'rut1\1NUdl as t't.t tufl, I I 14i, Tutht'Cfl -. I
;
I ; -It:1 M 11I1.IJith''! :' !iI -7 t tli.i\, uiil ;"tIll1.t ttutl wnr
aU the n ..x*'arT *munition, and 1.1" ; ) T, i 1u.I., 11 ,:.F.S K. ; l tI.'H: i-t ttii- iiilK'i-ii' \ .h> iii n ,'1 ''i *'.-iI' i! III hitb 'oil'ect t'.i.\ritnf-, mil ho liinuslK-d! v itbthaMtii : Cr/tI.tlsr :IIh.r.'.)I nnj .hip! ,'! A I'Uiinl uilxaiuitco'r. lt'I;" .. .I' .

liiiHi to have -uj'jilkil; 1 1.if* jxiisit \\ } .-;-in ibin! ji-a !fatty *fa; l"II.li.,1! "'i I In'o' "f tlu .\:la'iif .I1t tbi4r; C. 4tl "1'1lh'all"", 1'1411 / 1II'Ii..'b (.IfMt le yin J'toir unit J tlt try 1.. ;
i. .
i.lldla. ,
,' .\m.. |* tv! 1.tI.\. I : ) : ,,4 I
: j t1.U: )( : If! .r -W\11..1..1"1 tll.11
t Uiotis, without tiM-t< : ",in,* t1i-vxp" >; ; it vrili I t-ti'lir.n< ,1'0'! 1'.1I'lI II thine ': :i-tof tini'".TIIItl4I 1 1"ujcr'lC Guttle, Jli
wnt; LcMtlrf, tin.re \iTi: : t-urplu ii.{; -"------ i i UK: LIFE of. .i j:. Iwa.; : \i-l\tiTt N, Itn ar/lt ','iii'i t.< ,.IIIII tIff! Vuitlikrtry \I tit-.tvljn >kr trlll.f, Tntn-'l'illimx. ,('r.I -- :

IIAMLW I irprdciitMi Ill"t ,IM> tinnu. !He t.tlF.ttttt.itbtt ,, .it i. iivil in \Kut.. \.,' ; \ ( \\ X N A 0ft 0 .NVhaUsac \
II
: tariotiK p>int|, tt li:\' u1'l1ttttl t ; ; I'Jt 1'11,11.\ ,1.1]i tiiit' lli h.1lIIt tea&* WI i. I The NATION" /. -
.1 \ ..:: "vr ii.i<. ui lilt niil:Clb.hIr .
\ ; i Oi uttii acb IIUIII111 "Hlhil ,
ami |i'u'itti-y% si.ili' ,1 ItHl I.y iUll>llll.ft..I.- ,.. : ( igl&L (p o.1(
'-- .illi fitv tinttb the ,;isssts.rtli.it.4&j.tr yfn ) tttr ritii.al Uiitr" inj j *, thu furnU ;: \ V Sc'\.1
.- I 1\1'I.'I' :'i, "i.1 I1h. al'I"1 Judu; iI., ) ('Ir O' \ l" i""ttI. I at l -. two ( _.
?""* the c'1.U'J f .: .1. M 1. njKijs;>;; A < es., ill; '''r III''r.I.t.l\t llit-rml); of thfr y ir uil t1 I Li II'-Atl., IS IF ,

; . 'l. :Nw; 1 .rii' *' I..t.l'W )",'k. Milisiiu-'culitaiaiii 4(6( Inrgu lt', 11\U'tlf'lH!! ; ( wl" ll".'I Cntl, r tf1.i ( .
t.iI .: the! ( 11\1 .: t' l rJ '> 11'11 n' !r. .,. .
rrlh'
i Iercit, : OR1&D.lr..JLLATRZ/'J 'qEV.'cIfltUI { -\ct..I .. .ii-i.t, It M. 1.otfl. : (.,'t
w'H.o lit ttI'l.- ": i 1 t t.rtll..ll.aI1e '.1. : .1. ti (.11J1.I.' Jor
1htI 14- ( .. "lItai;tv.ll11 no othor SJw-rt''nv' ill tin will l.o : I lv .\. C.; iJi'.At-t: ,.f i thai ; .... .. 11p"tJ fri 4
I IO" N"nnnl1 S1n't'.:. tllll.li"I'| u.\snaAs f
I I. '"tin.
-' '. -I I pti ( ; ,. .: 'H.:"-.' "Ti. ..-, .w 1'I.I.I ..E. ii...>,it'c'iia1., .tJ., .1 1 place. -:4ki'w \ ui'-4! .1..t'I'I'. tli at i It ...." tit peii4 I
.t LU $ TIII n mi1UK
: ; ; \ igt..l.tT y Tiy t I IH"'VI -_. TO ..' ( .
111. of lle "1'iuu i l \ I .., j- *" .. il.\J"UJ\< I l\ Iht\IN4 : -S Tui1Y! ,: -NAtlu.<." ... .;.q'.f'q' Tft'V .-. ..11:1: .,. .. .). .--q-- ... .. I.

t'.iI"l'UI 1.\, .:ti -lr' has JiVi> L?" ," \ P.rlI ; \AKVH.V: f"---: ;; ?".- .January, 1857, ,ariaU-l t,u, -SI 1 rn''l'lOl'rh\ t"- II"q.. .\rff\'ir-' !'''' t LIE I.t
I ; : ji U1NU Iciit.x; ill' nriuloI mhtisgle lI.h.IIt..,. t f".t' )'H, '. H..i.i .bl\\.II'.4tl'.J: t''r'---'' -)
i; 1"'i. i.< !lI."i;: ':li. ttlil.li 4 (II1'rttiIt1! jntii'ii.rol'UMN : .. .
(1Sh Of 14e',' vffi'a' ( i j II.: .\ ( i I.: tv en.. .1.1/11I"; ( r*. I .-, .
-
.
: l ? i .:. I,''t1-tV, I ; -*. '. III 31.IlItIS7w I.ot .11".1111.t'I I, tI-I '1\11:'' r. .j I lto t .I In. ,tti.
;:! ,\ InAVMM.I ; i.-ui-: J. Coj'HIVu I p"r
h."II.1., ; ,' ft | | -. I f.-t .11..1 l ill ,1.i 1. ,.< .1! ::1.! .,, .!% ... lit.
'O'r. an.1 it i. his I.u .jlltIIto 1"111..11| I Prawn" t'loJ"if>'! '1 1 f (ft* III'i"/I": J : I I. IIt I\.l.h.".) .; ;. Iit -: : ; ?- > ,
.' ;; J \:,'\'. ..I.f.-r." ( '. fro-ii ( ''t..1% .1.' i"'' % I IfiM t.t tin- I'r..h! !, thr tti L '. ( :"f>' 1'hrl' : ," 1 it-h -\ f"IIII.!L< I ftr.., t; h.-. !i'to'1 aJ.|.U> l l t.y I '
1 < "i ji : ir"
of > i
i
4.l't f..r .t l rl'1..a. c.\ln \ :cr. MJ". "1',11.!! .>'i "- I" ll| .( 1rJ" t.' i''.. I I.' 1.11"1"11' t L'l-, H.'4Jfllf ., 94z-) 1 l'Ib'I. p. r-- '.1 lt"iiiif.' < >ncHI Usnto : i .

:Now i".lt"wl t of tSti voirof Jtn ; 'f'1: 11/.1..1.1'; / .. t t i l"'j"I\"I'\ S''l": ', rZlZEs r.\in\ t.< '. .. ".v :.IK I'J-tWV I IOl 1 :. .,*' ;;:iinvm I i tI!I.. \\ I Itjui.r n i ,'I\ 1 tutu a'mlt, 't. kf '

I I : 1I.It';; ..:' .... illt! : CH\< !: \\\I\TII! : ; \-l: : 1 (G; It'.L\J) ::4 1 ,\ Ii1. t M I) LflTTKHI J: \ I J.g"Aiiil: i't.c < > fu-v to tli<> gutui up ",I f '.1.1! i>u 'l.i'i t 1.1 .t. t i I. f-'tc 11td Itfim 1 -,
$
ih, jHxul .\:- tot unj'lctl I !. Mill.-[ ..* t'.. flll'\Th..r". ': i
,
IIL I : ''II\lU'; () 'n: ; fltVt\.t I'f.\ I tinfluh II f I cfl.
tlJ ; : : I II.- C<>. ( ..9t : I J I,' ". .,... ;Ii-tf
.\"0"<-nt, to g' .>ul aii-I\ U-ofto. : i t i ; } .. .. "iii"'i.: .!! 'j.! --- :3f" .\11 I! th.wt1! t>.:ling vilncrijitioi i fro,11'lllllt: -- n. ------.- i 1

'.rL"-lfli. :It 1m unn-oaiy (-%I"'II 1 \ .tn (4/\---,1111\11'11 I.n11TlY: : cr: the Hiili-li) PtuMii.i.4. must fiu'lii i ill utMitjit.tlio ': \c1LLi\tIt11'; [ ll.\kRHL ; j
._ y.- 'iXii: !' ; Mi.yo'fiUlU; : [ \ MiKlr.M : : .\ )1.\I: L.h.. I sil.->-Ijilion; piico, 25 cnt f.r vattti) fO.t

.t"I'.r: !) per Jar, .iiOrcMr. r<.1-. ':KMIN: : .\ 'tua'II'TIIIY.: !! ]: 1.I i',I I I ,ci d..aii! 'II'.. an tumpelUil lu j I'rclf\j' tl Itt ': I lf--I'I t'1TUI.I.l'oit'lfiDI llui- ul!! Au. II I .
j < iitlt'il Mati |' >stiiirt.AH i I ( ami II i'I1.,. tlmt tI! <>y n" : Edjt rfijH\iU nortt'trC',] *'ikf "a'i'it..i/.i; : 1 tcif 1 \ N \I 1 1J i i. 'lu Ire -tlHtt HI 1- .ttin.i'.n". \M, Sit'il Jltu\b '. k-ttor iuiituiiiiu< Ifl"VItV Jilioul.l l.o rit t inc bii'iin'- a* I!!iir M ,lnn.l.l lit lLo l evil'I' \ :

titer. \\iilHnm.a*ul-j-, <.1* your I .oll ii; 11..1..1..1 -,.:,", I Iiln.i; i.: _' ',Mi .\ --1\1-1',11'- < T I I jf Ki : ..11:111.: : !1.*. I IN'M. i ;rc
l;. I l\! .'l.F.U. V j at tit' lUk, otdei IMSo tire ,i ( .IIAT: !; MI.X: 20,000 Tickets! 1- 1,000 Frizoi .
i
; (>f the ro .k'" & j II atk'ncf.V e f:" ] 1 44*> i f.y f : .ibl f.>r ll.fiii. I "> '))1 ,
that iffl. 1llru1 *<': .- <- -- !! V. Jilt i iI roJUUAll'i.i _ti' I I t .t' 1.' I I :. I d v I'riw 1IIItt 1101 .h-nw 1\ tT-I".illlon r iiio' will In' "cut frmt t&b L Fur Ilp.nr. lii.K-.. I; TL't UW,... *S; 'V.If C-.

cvM.fiJi-nc t t'rn- ('(,I'S'U. f i Tif 'ii-' Hr.-:,r- .:-11] in .j.ti- '.,j'fiit: in l1 I.-. L\ viiu1 mic, .t, ail I the I'rist itio Uiiiwn .iui 1It I 11'11In..lcr,. .\.rth'. 1111.1 till \ I. w'jh Ifl :..t t liih.s. ':; I'II' "":' hitl.-. :" ..t..: ':n'.it

ill ccu-il_ : JangtT, he will *"uIu' i 12tli 1837. f fI ;"Iu"1I'; I i- fit.itl.\v't; "i])t.-i tli.. '1 ijii/.M". 1111'\! .'! the \ 1t.,1. t It:1' n <.lul l.--to nil .>*ihiT, .v ii rwHpt ('f fu'iho II' '.'5 ..<1.. "!nJ Sijuirrel 1 huh*. VJj .-thtI. Ioio.t't t .S"I

Jctaililncutof troop for our J ;. i' itriMiiuat; ""! <'t!! lip .!;- :.. tlmt, i ihii i: ft" T.: II. lit j'I'1 i" A V'n. art: ;u'-, izcd jj,\ h.It'; b .tun'l'' cxcuso .f ici tcrit IIG .. 1'U., \ \ b, %i.n :

I M.lrn. at the CVnri -! i..>! L4u''.-* tii l!.v aif., M.: >ir'ii;">. "' .!:- I ::1.- .1a'u '.. ..1) !t.;,I lnl 1/I.oJ.! oal' .""'\111.. : -- --- -*-'-- -

\VcJre iilI .itt-Ft. Grcnn1, I tin.31** ;"n.ttUul i(. I "uJ. --,----- i t AdlrtsCUOFfT: .; HIli<'KI.O\V. "I"In 0 R I 0 A BAKER.Y- ,

lx .l>1e" to hold our position.Youp i n Tiv lIrt't. an.! t I ",; ; i'fO .i.... :j t ',. .hI, : \ ;II MI-: I t-.I 1I.,vk tIcCt I'liilnJelj.Uiii 1'iu : :

t i 1 i. in t.f onr< 'tNU'. ,.:I. .i I-t! ;|.ti.ta I'll t i i'-4. fit: IHT as.i.ni! 1 i (pi/* i.f $ r.:( i .\IIItn'.II.I Iiuii'lroiU of i'ont].iiin<'titat.uticos : .y .IOH F. rLtrrClllin: Tropmtor. -
*Mth 1 the 1 lit lic tF rpti t : next. 1 .:t"'j : i } ..:
: T''o t "5 ii'* t.mut1 a.-li, >-IL >. |1"1'111'1:- 1 i ri'f \ wo h.tvo n-ifixeJ; ftottiin 'r. I. 'toI
'4" JAS, ., (. I J J4urpru1i. i-'l,t ( 'j'irj tvwr.Cj": ,111'0! tO [I"-I' .till.i.'ir ". 1 l'l'h ,.1't tI I I\J II II:i I 110\\1'1'11 pI. '. 1.
.. I '. t tii.ti ..f the : 'c. ;l. '
; 4- t : I'Tit.., ,.f t't.ttUI I I etcrv 5i' country, cillU I Cur. Jackson ({ Lafayttle StftetijT .

,. ..... > fxtracls from .
tlio
: .r .OCIC following :
r ---u rx, ElY ;T.TES: JOl' J'iA 4. 1 1'1':7'11 T.\ I'L&filBA. .

:rlls.rnoroor.uCIU is THE : \\ } LI) n) o at t8 5 1 I. 2 1.rix..1'uf '.I.'..J'"*'(I' I "The, Nati.itt ttnjH-nr' in clvar Urge type c'I" I. J..-(. 1 3, ';31;. 401VDANCING -
Vi'r/i-i t Mtow \\'lute ':{''r. utnl i i"li i lily i id.tinvil xv'iiH :t ----
I '
--
.\VAII.-A writer in the Xutlo -&, -i.n nnil .li-'i1! ,' A Ia,.-.'" iIIlrllt.-.l;: M M11KY I'.M'El" :: 1st 1'i-iz."t I"-, I I trati iI.:''-A"t;t York 'BH, SCHOOL. t
\tef takes imt tl>e I cit u.tU I ri.ilnl.: 'li ; "h: : ( : l'll1.d. iiti in the 1 1I t:it"I'-- ,
g grounJ ng i -'. -rp..inl 1)Aii, : I. j' a nitjulMfrroittuii.ini .U'I'I\OX'.s ( 1ilI attain to .t Ui:h | ''n I I
!Iiifi"m ." tiii| ililrs-tlif mi <>ir! I of Ai'.rw"x' !'t\\ .. .;t: J'l.Qf ** J AVir T. AM!1U-\VS: "it.) 'if Iou ,Wnr t'1I)1.it;
Jijingcs U. the !as governing : CllAUl.l! >> LNI I Ii II I I. j j teen | < -mure < : 4 $ rJ. | : a I *1'lIr"flrll1. rki'aJJfkia laity *
in inaritimavrarrfarc. s t.U11'Il lIf tioid" | .f iiiaiinr teach year tliuu faj I. ..hfftiu&J f"' 4 i-if-ioo" .> 4< ;*.4k.. *#.& ',. 1.IU *ft t. onc of th.- Ujt'jjWirj; ; lli" l!lUift. 11'lIl'il": I | to /"'!'. ojvM u t)nnctijj! S rltoolintl.i' rIi.

l u'lilition to I Ix.Mlr : ;
if colJiskins (vcr occut between i i ., : ..., ," '' j I jilxjut thy lt of Jniiunry, 1857.I .
\ 1-e rrtl far tin t 1 t. S'\\i lti ... Ccit it 'I"t J f > :. $ .tuv of tli. t iK.i.h; !j'puM'f.: Ii '. i. .iT'llnatd. / JJ 11. Miiil.linir, on or .
try :m.] Orent Britain t-r I ] : \a4 iT-S .iLl r"l'.,:. .. :, ".' .. '.:. :.'-01", t TI a .-*8 ji<'r quartet ; L \Mll l Ito r"ltuirc.l .7

ai'lM out of lOir.C ucttivu (, \ ': ; :-1 J. .. 21 I ( '''.(-. In II-' ,i :-- i <'. ir .v -I ...: ,. :.11''I : 1 lie t.t'-nt mi.-.'r/s .,f I II." 1.r"I"'i..I..ri i l, tin tuh'I\ onJl ." 1",1t I$41! itIttirter ill half I.Il-: .
.. .' 1.11111" .-o'lt.I a'il tl,* Im IiI ,,'i >.J Jt.U' .
J in ltrrhoryiiot to toe I > ..f : .1 t : n-ijrisul anil i int. t. "'tntf ni-i I'Jr.
pritilegc: \: .\.M.' H -1'-F.! i .M 1 '. V \. I I ,. 1 I'.1' 1 1I 20, 185A. ,
l \ ',. 1-- .,i.I:. I 7 ..< 10i II. IV ..f tin- t\p 'l ij''i; .It.1 la I.11:' T.ltI' -I :;$ f
!
t-illior ltclig-r? fxcrpttlirmtgti I. ," 1: s_ ,1. ,.. ., \. ,. .. .: 1": : : .1. : .,'. : : tf :tfi'i.i-i ,;il t'.I'f'ullu"\1- II'.::m./<-
.I.! wa. If cither should rwolvc t..I.:'. : !. II' .., I t. "\ '" \ ;II, ( .. J. 111... .. \ i i".'i .' ::,: t > ? 1SJ.IH i I4.i.1-, II.JtI I'". i ..sA /; /;,IFF' S : .1.14 } -

vCuba, to kef]> it from tho UniU-d : : I H1 : .. ,.j I :.11 J,; l, \ '1 I ',-- ".\* -v hl.'ran nil I Inn, 1\I >.: '.' .-i''. I"no : :; ItSSU11ILIUTV; n.tf'o't in .
1:
relivred from the dU'} of -\v-\1: \\ I ) 'f f i I -. I .' '.i.. ,. T.1.i ; .fr'H'. j lu'-.i-: :.. 1\1url'. ;: ;.1. U. Mtwtit! 1 inu j 1'111' 1.1' I ii'irrttln,. i.---t ;.in. j HV I ?!: ,.1: "
nry ,: : I. I .c.1.100n.
I oI'I\y.
,, ..rristf i .
} Mirrvhnu"-. W.-.it' 111! I. f" | I .
: ,
hid 1 ) '. : : (
.
it at !a 'Q :- iI! in frwn..f:1. \
.1! ill fli 111 .
fotnnifTcc 1 : !. I la' I'll'.r It's'-, '. .11 w i r ti-i > < "ff'1tWiu ) '
t llaudaud lUe United t.lc"TO. t .. \11 : \ '1 I i flIuLLITiuiiSCHE1IE ,. ItMiU' ..,1 I.l. .' .1.! .",1. tu-fm.a.n. the fit,. ,I'.
,
,. .' .
: iu.au.
1 ; ,. .' 1 M 1"| ,! I 1'. I. I. \I. I' tolluxTiug Prfp-
j i' DI -t' nx (
fec ualf| cot vfl from A -. ". iit.in.n writ ? I 1'1' till
lr'l\H : '., :; .1! ; \\ il:>':Itkc (\nit})! j i itx i'> a HIll 11\ '
!! cattl
.t' \ I. \\ ,; .\ 'i' (U,1! I Mt venting the' seTmr lntla.ll't I j i. } f. L\1' jhiam 'II..11 ,1 t.. ui\i' w.i; t. 11..1 I II t. an.l. -
.
'., I 1. u.i'iL. -I 1 m'S I II,.!. r .in i"'ooe car,
uflici ut\of6p\ ; L <; : 1 : It -4.; .I i'1': '\ '.\ \\ rn\\\\\ -I'1,1! "i"l' I I :to i : .
(r. t""S6C* it. The tl"dit 1'. -. :, !. .:-i'i"n. M.5: :.iMii.Ux! ', ,la.... ', ( ]>ijt rti .'t ull.I.>!,.I.It.li.,1! I Ilii'l I .U 4t. till I \ Htor. ..1 t I- t > i iiii'' i I' .1'. I..n'* ::1 ,' tin* 1 il&bgovk'it -.'. .

k. ton could catily co,:cr Ij \ ,. '! v l i" i \ ) ., .: '" : ". J" ... I'.. ami n nut till. ,! up wt'li I .nn. '% -iil.-i ? V il: >ti>> k --> H-l r| fti .mil titkoCT\Aiv tlr.* Jo
1 jlJiitttin! I .' fitli hi\ \ti.h\ -H'.tH.' I .l lit.h! ":..1\lt l- tt <
i < 1' >. !Ii' x' I E-! in-- K, .\ \!-. t. MitislJTl>iI '
1 : fit.-; I
!ti I: .
Htliinu .1 It I
*vf the .rn.) k ttixjiiml :111. i-- :r's> *
l' I i" .1', ., in si 'i. i .:" 'L i' "I i >'I >1'Itl.r.t. "
the l: rioll.IItWlI.tJ" ; : I : : o. 'S HotlC'C. !1"\I. I p.-1;; "It Il.t. t;. lini l t- 411' tItil tIt.tt.I h.,.tii .
-1 '-- MlviJ i : ."- :/1\\ ; ,- ':'' f44 : > I I..z--. ..j:.I'M', ': :.: .t r.it-.i ,! 'i t L tatr uf ,'ib .
I I'1": a" f.n.l .;- t-.t't ':1'.1. .10. i iil.iT 'iiI ,
; UepULA1C. ': : : \ 1 ( r :. .. 1 'i" ,.k, -
Ilis h'n .
'
I
:, ,. ., .. '
\ :
; : I-/. trti'it l.ti. .<'114 ti.il 1.at.\ ; i' .
:
i.\' at1 ,{ VlntJllu'U.I' .1 1. \ I : I 111'\11.1.\1:1.1.1: : i .Ii tl. (. F. :..
I ..& ( I ,I. "" :'' irlli.lld"r'l, \\"H. (."t.IT, .
CoJll'l' : I'I i 1.1 t : : : I't.. I t.' : t3Ija
I incrensuJ. .1 1 i I. f : .1 .
.. .ilK 1 tiuri' i I. I'." II fi'vitii t fur ju-t iih aI 4 r \
l\'C.lb ) :".f"' : M 1. i i f. : i '., : '. 'i ',." ...II .l.: I 1" i .-I-t, !iI::< *..111..1 l 1iI'.' It iti' I litifl!* 1.I.t! Stuttcriiap- & Stammering Cured
I t" : 'j I ; I I1 I--
WTT.'
: : .
r
1. u. t r : I j, h'.ll t i L' 'u.i\ i II .;.ltlIUhI! tlio t'I'd\ i t
,1 .1 :.I ; t; nr. \t rknR'nr 'hlUtare 1"8.
,
'
Bj
Jr- ;:0' : I l I" ; i .. .u > ", t > .1 i HVW.y, /'" ,1,;* I

t % !i.I I '. i "}ww > ; "'"v" :; j II j i i i \ 1i i r:;. j 1 J.. : i 'I .U| ..../1 '..1 "1lo'UJb'I'I l I'< i it ,I'--' Without pain or Snrgical Op ration, .
,1
: coinrnertia'i1 ; .
incline A ; r ",", I" t ] t"t i .d.! .'" 11. '. '(., 1.1... \
'p ,,fjH-.ncc than! ;I br .it'iis.T'1 : :"'! : ., .' .. ., I b" '. '. '...| i 1.1! 'i .,' .th. tu l I."| > :i- '''I i I \V lit I ,1.' .\\1\' \," "1 ti'ii', f'I1..tf ttts .
inU1 \\ U.-.t'! :. totit
!" I ; .' t. : tli r"'t' -
,aolu1'lIIJ, lnd I' IUlllll'I .. l h,< I II.'in. .' w. tu' fi'ti'-'l I t t H M "III (
., : I" '," t : ;L il t"'I.t 1 int"t dr ttt.kt
tl''ld'lr Ihe ; I 1 C C j' \ 1'\ ill.h. .. il'lll\ ....HI, I.I| I (he "> i -' :: "" 11 ,
r.. () 'I1'Pl. -'i I I.. I.t..i! : to tt
I I v : ; I:, -- : III" '
t : ,,'.
4 t'rc< from; itct 11l'n"lil' wou l : .1.111. ; I & :,;. I :
: a.
I .
-
.htlie \" ul C.OII"l..I. ." ,' ., .1 1 \ '" I .'. I t i4: .f '.
,! : poit.trrcfct .
I ( : ; ; .t..t. -I. ; ; .. ..t, .,. -1 1. .. :
\it.'r'.n1 tI u\"t.I : \1. I -cn i' A't! : sir 1p 1- '. .1' :. I.- j. 'uc Of'e ,-
I from be : : ; j n .1 ,,,' NOTICE. I ., i I ,..: .! -.'. \t '. ':" NOTICE. .\', .' 1.n.. .
uwr or X'I : 1'inatf} ; \ 1't.. I 1. '1". .. .. I' S .. H1I1'10.lY\: I ; .. .! I .
I t ; ; ; i : i. < i i .>- .' '- t S _' \ U. 1'1:1'-0 !"-i nV .. l-r-s t:1 flIt t'rodu.

1'ui.J ut tHIS tlO l\O'\4'r to ; : : : ':" : .\ .' \, ,I \. i :. .' '- ; : :. ... : ', '. 114'--. n1 \oI"il Infill t .: !1.-:1; I i.. ,i .!.., \\ ..i i "..1. fft; ,('<> ',. Hi.ii S 'UM.
1 .. d' ll.C3 '! ,1. .1.. '. .'!,? .: I i.. t'tr' 1 :,1'
.r-t-flCItt. 111I.1 he ) \\ "i t -t-t 1 .... 1 I.1- r it 'i' j- ..11"1'' tt-'i---I: : 1. f'r. ''. -
iu 1 4J l t w"j_ I' ,\ *>1 .1. .1 .i. ,' > i utt4-t.in, d ,,v .'!'IIIHI L t',.-t .1.... .i.\-\.i.Tmt V4 :tt- -.- -._-
:ili Sviiatc vr C\lIga 1' i It! 'I i">,iti' < f T... U.i.-Vi ft'n:: 4"IRi ttr.
.
i .,f : 4- .! A 1.,1! -" :1- *.' r .1! 'W'rtut\ , \
th'YI.
1 1ts .t'ttAitllr) un 1,0\\1' :: ICE: .. ', I I.t! 1 I- LAM! :
tkit) : '-a 1.1'. ai'V 'II '-.. .I iu.l .1.1." I. I
.
i u I.! .1'11. i > i.f l* ttjjhthv ori i \f\ri' : ,'* A.huini.trn
>
nI"" t.ad, rl'c\PJlt, i I. : -' 1 '',.. i Hi.iH .'I 1 l.- ..\'. '!, i.i\\'l; 1" I!, "" ? : ."..' }..'. 'i7, >". t1.1'1 Ul.Xf I .. -
5 I 12 -" f'I
: 11,1 1
tInt "il1 : : ,: .: .. ,' ', ...1' !. ,. \ s' i1 t i d'lil\4..I.te'
'.lit1icnll to 11Ow ;. .i i" ,'I- t' 'r- I Ii i : : -' .'--- lTf"-''. \\'.':t r."J I I /-" : ,' porr-u. ir-
'
: trt-ly "Ih \ I; .. .- -i_ i. ..,-II..I 'I .' I :I ': .1!! I JI.'y"r"j.: -, i. '. I "I ,. .: ,. .
a : .. .
t'nAk. h
J ; 1 r t"
\:0"1.1 ) ( .r1 t 'i .,.U\ .: < .: ,:"II 1 .- I I. .. .' s i -,' .\1 ... I !, :: ?'" \:' '!' '' 71.'i."I* nr |' ''U.i't'* ;n I.,,1'J I !'i,1". a" \i. i I v* imttif
I.
..
t1 Eurolot', N \\t; :: i. : \1.1' ,I I L. ..' ,. \il! -. I a:. ,_, .'. .:;.: l-'.' h.. H' II' 1I"Bin t .h.
tt-1
: .i. -, v
1owrs i .1.! 1" h:: l':' 11. < .,irt '\ ,I. '" i'. \ : ii j -' i t I I' : i.-if.\f "rotl i It. .. ,
1K1t. ttprf&Cut the 1\'t.'I"'IP'! I 1 i ; ; hot ."o, ,. ,', ':. i -' ,t ". ;II.I' Hllt..lm'. 1'II\1l1 'tI' ..limit:;'i Mhll t tliv 'rll\\ inc maiWii to all p;:l" "" -'"""\nvAXii"ii) x'i"Th'x.; ; -- ..,m. 11 I i' ..,' ,:at t thYlt i'hlt tt( 1\1:1'. prrru .
i: \ ',.
: : i .j I-v 1." I: rh'. :..':i. IIIH; 1.1'1 I.i _3I !
tlU. Mt tndJ :uI l :; : hnl. v. .1. .:nn.l. at t..r 1.1 '. I : i "iv* t. .i- -< ). .'h .n' \ af r ft I* ti-'ijr. :

I Uurat1 liicb the :*ntborf ; J! 'i .. \ ;Mt-. V' ii' .. I \t !a\ p 1.\.1! .Mil: ., !'i'n'II. i I.: :. : ;!. i n HI' hij.\ib: ..io "I (' ., .'. \V. HRoWN ,,11 t..bolf f .: ,: : I' .'" '-'I' ; I .- .

\'Cntion, Yo $ : 1 II.\I! '! :: \ ':, : A'V ,f'.' _- Ir. ', I .1 i '. 'I-' "i' r:.x. No }" I .,: :. I' .,!. I''" t. t! :.;: : _--L' : .- : ; .
..eiThautjjnlc$ o11y 1 1ot6et. ; I ... .. : -
<
ei.d 1 .
.
'
.tvIt" to &: !*"]" ,-


-
., ,

.. .


$ .

F JH' 4.r.. .
.
-
-
.-- 'S
--
"- -z---
-
; -
-
:
._ .
/
-- .- '& --- -- ,- _,.-..-.. _,-. _- --
,... = '' ..../- -J- -
:
-. "
1"'j' 1'"Y. :
Y
; : ,' "' .. ._ :,:+ ..' -, -',. ::.
.,- '
t ,., _L ,
_. ,
_
"-: "- ,. '. .
"- '
." "-- -- ..,, "
-
-
-
.r"
# = ''," -. .
t -, ii1 Ii-. .-. -. "
-) .. -' -' ..J ,
b" ;
, _,. '

/ .
"
. : ,


t

I r

1 I" .' 14 -
----------------------
--
-
j r _: 1 _. _"_ -"c.o. -- -----, .. -' J


. .. 'I "THE: :] PENINSULA] j, 'HAVE YOU- SDBSCKIUi-D, : a t tWalk Conic On !1 TllK SC1KX: 71F1( '. .1.WEJi.iv.TWELFTHYEAR \ ATMPA THIS DRUG Bll'B IT k WITH BOOK(.\IIE.STORE.

i.N tilL
1.1ff
: : If i { T HAYH: JIM' Kr.: 'Kl\H: P. dh -tt fiwMiituMKry -
-
". *. 41i'\ I Cosmopolitan Art Association .1 : 0\\ \,..L. I'rll ', 1'.t lt Mi-tIebe'. 11..1..

Vow lltr J'lttlti'li/fiitia liullrlin. 1 r< 'u TIM: fIlm! M.\U' "l'\\l'a\ ;\- h \\\n' ) lOX} T1l0t'S.IXb J'OLLJI: eJ.I1I i and M *..U ,wr"'' .t AftMrlf w hit-I.,
..
t \IOOttS : I }./(( .} ... : iu ..uddition tt mj furn.tr ."' I.. cvUMitHtr ut
t 'orK: TIM: UAUK: : 1 llrt i..MKMS'!-TIM. i i ii .'"l"I'I\'I"u'lnl\'lt.I the'.. ,-erI1'tr. ..1

> I 1.11..1I'1t'>jf'1I"1IIIII! ti. thf |1,1, a-trn u.1.11I1..1'I Up Rim I Tumble Up, i (; >o.l*. P'r'\11' W .ohiwi t* i.ttrihw tan du
t 114' >xi ir. p, At\ L' & (CO. The 1'.lfllonllu11 Vclunu- this useful
J nig tlmt the euiIi-tion! oJ \W"d l .-.j1"1 .i U L.; L \ lv 1\ .u .o upon I Itti% miln t'.a. ... j
.
r r ,. j IrtctM-d 1 '< rdi tnl>ini tii n.'">ti(; I tl"1 '.iit-t'* tb.iI -. Any way to CK1 Up Ji'st |'tii liintiuii toiiiaioiirt i.Ji tin131 l h tiny wlt DRUGS.Clomol. '
111" ool.\M'I", Leg* ai .1 1aA j *, .- | wiutir in-M. .
j Tiii' t.ili ;".1 l lt > > |j.I
\% imlllc4 arv ir 4\ !'IC \ I tui.i'Kivixr.: 1:1t..I
'I U"rS on l(.x'a. tnh and "uk". of Jtt U4try. 1S57, i* m"'> latt: i .111.l 'i .'<"-' so you Gel Up -- ..11:1.% : \ 1 I: -liu.M'lir.NTlFlC .\!-: :('.\:" i* nn II. ,

At lIwhl"- My ban ..;,. \ p' ,/ Uni -:1': 11"11 I- nll',1\ "' :: I. >IUA'IK1 rKKUl: : IIC.\ t., .1"'tll\,1 l bi tljrtu ri"!, Jill" I'.
l'r.\i.u"
nrtiClc:1in.lijtt t oil <
uiiy \ \ "'.!. i i tot-u ii f FLI fi;.'..i. f 'tt.ZIitIII'.t.rv1ttiInc
'J j tli..i..t'
/ i t .
1 : the iuiiiiilir.itu'li ut rd..titlt1
'.' 'k'i JOSETIGIL'S : l> inlnrinnlioii .; _
t h \n.rl.I ill NiuljittJu --<'v 1'1 i 'TjQ'
) ; t ]>at ]IOOJMI .. they puff<;ut wnini.V: -IrilsVIng : (a ;> : I I ""'II ; lt> J..U t Ofthct.1'it -I\ M uh .Ih'\ : i IQ tiiii It'.hellt.
the (1'mitIt" tttiiintl -
i fi.iv*! .U.ul>li--i* th f Lew and !>. .tt.tiiii.: .; < t 1 vat"U3 < & itt j I "
: llic wouiflti '('('II Hw.'i !t I k. 1 of tlv STt.lKE.l j I l li ._ --- \\ill )1..IIlIf..dlll.L;lilllllnl.i .. i 1'altUl", Invct.tu.U (fffoont vwip. lid", ,

S t: AVetlttng* "H.t in.ltf.tJ..t! .. i ". 0 0 S> :'iq IS FAA'UY\ 1 1i .1.1Iorl" !', 1II..ill'i: tts1 )tI!ill \\.1 k. 1<.dull titter (''"I bnritl ''. 'fI'" I:""I,Tartar I .q 1'i.e T ii, :

,,.( ''i-$t. \\ huh t I height' wirUAl'lli \. l'II L.\t: II I.". fttbtft*, 4 i--atii
I! '111c 1Jiit. of th I Thr. C ;r..at ->fitt.ni.P i i FJ.I.\'A I /. IX ,. TKKKT, .uJt.rl""I.! '( t.Ah'ul.itd t" .td% III.... 1 1i {I Mugnvua Curb, and &'fiI.4JIrl.I '. :
Hoof\ uli! tln-ir rtutiH .'latT"iiltll .
] (flU.HUHI:' : \ rLIOII () \. r. fr'\t :.-|'4.iti. uf t. :. l'A'tKXTs: > aruntt-d nl, 1 I r.hto trt1llarl'tllti.. .
) >r ti ol.l casLt I lie riilii-st v. i.l"s 1\:1'\.11\: I 1 iihlii.hfd illdllI J Hnihu.Al t'AL.1.
; Inooux ttft-l.
|' c\viy iai ,' OFHCIAIrii.
j
: &reo1.4eets of nutllll'lItum- I !..'tl<- ( \'pl. ''L.. 1 j.1 '.ll l.lUt.: I J '.- _. vfl1l1 the l'A'lh.\Tl'l.AIM .*#, 31.rLuliaLlTht.,
ii-.riiM-l > >, togitheru
\ilKlK! 1:> ..nr t I : : : ;1"1t I .\r .i..
,t ]:nt"POI'S tut part uf wdio.nit, //<"-' < '! 'jl.*. 1'1.111 I : w (,r"_.'" I i iI.j, IJr". (."'''hlfll'1. <'.. ith intuiid IlIf..rIllAti"lI u .Ut. TJlOl"-\\U I > \,1.. aIiIA.t.tL." -
iii. olllEI:
rtUtt'T-:
.-.? Are lib the 11(1(11"S ofn ]> lJt'J Q\4t'e, i i ArOLLO AND DIAHA, i_ijlcitnthe hut :lot .f! I './: ., r' It.f...I ./. .,, ,, ,. Ii" ..'n. (I.t ( rttUOILOI1I'ItIZI. :-\\"IIIt. 1 Chioretfut it'. .' & J..1:1 Ur, .} .

_4 ,\ j1e omilll'ltiul1.. iv vuui.r:, tIn: ,I.E.: J''i.) /A..f" .\ SAw .. I/of\ s' '.i/." .SAirf*. I""iJ }: .iia1t1i, ". ; -
t
"T.U'.t: A t.\\: .(:oon slir ,s'ti-/ T''i;.thfMih 1 i tliif,l'I!IIWII.' i H' |',r the 1st I t.llt"'l I II*. T"abrl'fl. .f :;;# :
II' \IIUU.ti'I iu J j. ( J.k.. 't.i i. ." J"/. /0".111 '
iI1td$4uefu1FE14tv: f. 1 1, i ii 1 'rrtt.'i MaihU: -ot t th 1 .. olf'-u-t i i in I tiniirtrk.I i i : :. i tIo'., /,...., J H..i. ,., ..1,. tl'I !. tut the 'i,1, $ I l.o fur tin U<1 *>lsa (,.r lhllli .'I Acid!*. ': 1Ie.Ii.r ial .1.--' ::

TOT ncth, little ginsm.l 1.m. I 11'11.1nm TILE lIJIT.i : ['ait, ;a. (f. -!\!"\ .>: n : '. /''tH'-u, .J /,'.'", !J'ffir'i. I I f IIHI tc.i thv :.lh, >7: htr thr >th I *.'.IJ f.T f"I i''j'.1JE1)J'iI.l"i. I 1-tra h. **? Ac. 'i"P.T. .

I i \ csrs: AS1 Al'i'l.il.: 1'\* ilL j GOODS.1'''\" i J lJj/... -i.-. /;.??/*, tin 7th.! > 1111"r tin-Mli. >: <, d.r I'". vth. '-;, 1 (JY.4's. t 7 .
])3)CtliOO ion woman fti lie DRY I tin $ lIt- 1'Jlh 20 h'I' iti.- I Itth. '. S1TrAoljcDt :" or', Ck4rry1jjtmntt :
IAa.\u\! : CIU'! 01-> 1111.; M.V, 1 1\V .1.'. A- nn. M |1"1 th- ) 01' .
,
Are things to SHOT at aii l t. s, uJf. ; < -L.\ir; fAI11\K I'.IKU; ..aidWith \ lirnwu ::1II.1I\J. :t-h.-.I>. Cotton; .\MI! !.>._ ,.rlu-r \ il ItfOIHlir'i l 1':111. ..>r itt! ( Int.* .! -Ju .in.l uj.ivni.l-, lliet i ,. 1.'-' I 4I\h f'.I. 1 .. .

niIThetbe wLooor 1.1TfU'; 1'1t'.ATtj ,1. U [I'm1. d.I !" : siil.i-i1.ti'i* LIt- j""ul.\ ; t. iii. :'st...-a ..1, I I. \. V Uetmnn nitl" ,. ; A t.
| Imojtinp V.ItU 10. j Jdir! I'ifKiI' (, ir. & t: t Irom ,,uIVt I JtttI .... iiiitil JUIII.IM I.j. II i iI .}.t." l.tullu \V i1.1 ('L"HJ1'I. ..
t mim-tt$ woiks iu Bij>u2<.', a .d a culU.T >. I 11":1\11) ; > 1'idiu: : '
:eitIlet" useful nor tiniiuicntnl ; -.JlIf'- I !".*> :If lKr t- nre hut t.Iiai.ti- \. p<.. i.-: ..' *!"nl"U 14Ji1 nt. P4w*, U"dr.Utt!
: "I! "i.vn.it ''-\; :'.' Ct.t.tll1ft41,. ( ,'U"II .1. \tl'. I }c. f fV 'V'ifl'llt*, II }I.'lll/ill", j I-n/t-. I I' i '..ft'Ltfl-r I'ain }-it..r; ..

t I"'r'\\Lil d.'lu' "lJIan .,.':
i And with a skel,>t ,a flni.nland t'u**, .\ l! n.lti.u Ani J NVhhcZ & H.-tl FlaJim-1 I, oI.v I \ vk; t'\ 'I'IIIII..I.. .. ..,.11111I. 'c hi 1"&" "" !;.1iIJvf, J.tne'. Mcdicic, -

., '1 hf w ln.le .l, whii-h me 1I.Inlitrihit.. .1 .,' Cot I1. n hd. t fitI' "..I lc ,i' the 11 ii.. -t t.rs-" /.',.i for Cil :.",ti' I jifuurtu pugvi, I.MIII i ui; uuiiunih t :\ ."i I.iI 1.1.| t. ,tdijl'K'iidid W. :::': Sr 'a| ImhUucti .
t ., : MIC linn; *o tuiuh t< tari y, .II 1::,\1..1 kllinHf puh.-criiiiti vkhi .t iiuiin.r ,' I .r C..Ullr., I l'I..h.$ ".. ,,,"1 I .. .rullt it ]> .1I \ tituiniilluti.iiii'l with I.I. "-1:V U'AL': McLean''*, Ayr, MoiUtV! Jilt |.to'.I. tsriSP .

: Man finJsilhlrJ" ith h.-r 1.. '.:,q.; ; .. t ....ci' t'.ll'It/\'U.t i., tli4S ; SWiitii. .Iadt'"u, un Jni 1).ti /.ie.l /*;'n,." I..lIt' I IIIUll: OI III1.cJ I i U: .\ \1'i I ;"r, civ wf other 1'ilU, ,

: ;& And har.hr till t" ,..I! fir .' :., !! unljrihlli) tf Jannan: 7, 1'1 ;iiLt1 t' tVint-y Mu-iins r ; 1'.1111'.1\ :. I I. I I":,;.. tf ::ri ; I :1T n. :)r---ltl; -0..1., I '1 I i" "., Y.l'ArIIr : Vtrmifuzw.. Jneo1'Cor1dI.1lvInLoit's% f Trami _"

C i.ii.; IIIII... 11..1' 1111 la". .,... 'U -
Io1i '. 'I L i\ \ tii Jjuflt1.fl .erne 1"'IIf.1..r.
!
Hut hard-fct tifitll t., the l >1t1tsUtOlt uiilluko In'-.
: t '.. t.ia- uhdi | run-, : I Maryland Lotteries.liHN ; l'r \ ".ir 7>. :.i..iuii.utTJi".lnll'I.I Sata' N.1atic Hni& L*' -iiro* mulgenernllr. t ial JC'I l-J .

'.. ;, T1.RS1S OF T.>* IMITH'N.of : j.j.11"11':1. : .\ !NX I; !fo..uth"I"II. : -.:::. I iJi/\l". f>., .lv.

L. .;"rot" Iu-n A .tiij1I& II r< (rh in "'n ECl1' I'uht..rib..r Ihrt.I'Ina i.i ,-r' ..1 t I.II'' -*, ( l'iiI14-It.t ( o > : .\: T( >. A4nt... : \V .1..I.I, 6 o'1.1 .l 'flc.,.', or BOOKS.

., 'Utilon lte 1031 i i:1 "I ilolin.. I j to 1\ ',.t"' ttt th sjihtulid Mill 1 1I l.ii-i: .IM>I.:.:. HI."tt':-., -.11\\1.: \I I :\ i 1.1:1'1' : M 1: id: mi. 'iii.\u I 1.., Wli' J !. t I LDr for uUcrii>- : 'nuIe'* tt: lIuuuV llilorj of. }nct.t\lt

t t. : Q.I1iII'f'.1rt h ll. .t..a- I .- Cv ," II e' ,\, .I 1 n., ,-i I th.1..1 I I1'fll I !: t :!" "H'4 I t&tzgss&'jiinw ;i
- ,_ .," Goodml/n Wr.luri"l| of rj. 'll''. :>i I u"I' I"" 11.: ':: LSnillt,. "IIf' I ; "I II ,\ "! t oI'I\ 0\1"1'\11\.1.:1.1.. .LCttC'rh.boulJ l>c liretted (post pui.l) 10 .,.. .
li fill
011.t d.a.P..1:1 nr1-t l't! ", : \\ 111i, J ilM.ukcu. iI'( .i :liiu ipl)<'>i'li I" tuilf.O.NU t inUdMaU*. UiMii.Ortvc* Ancient Hitlory
t : : tin' .\11' .I." r.L mil \--nr, .ut.l[ .$ 1 I .. !-'! t.< IIi !" II-" i !1.1! IIi ..,. :i r }1UN.4; ; ,'0. Tlu '. Fr. li t\'ithi' -
I :al.: i Mutimh, K'dlin. -p M
To f ,. : IIIAL r.IAI.a: YOU \ ,
: ..
eltlt.rQr IUCJI
.
of.a.
< .
'ttu.t. : nj \\ 128 rnltuu k.T .
> Y
i A in.>iil 1 1t..lllilU.i. t.t "II.i .1 1 J lit I !tt1.! i iLjiil I :\"t">. i J. 1'J: run LII-: fct., cv > I I L.i, JII'lbu) Jli kL..' W h,., l'lInII" Vti L.
lie never can be ne? .. :: 'lIt1t'".' ec. .1'I'; :. 1"t.1 .i h. 1 E, Tl,' / J .. Ai q : t,;"rs. Mt'NN: A 0., nre extfiii\ely !i \\n..hin.t"1t IniuK"' COllll.l..tl lI'C .*--Jl oJ.
1.,. ,. i : ,I', '' .tlt', Sj'Undi'J ? N.1utn iJrnwini I I'uily.hXD in for Linen ,
...t. 11 '''lIoliI"1I1 i C.: :1'1I'. "I' 1\t. 'It 'p..u vngt..l l'Il.tlril1'1111'1'| iirw lime*. AruttIe''ork.'stIiiiuiim, t', 1111.1.,.

: : j That instead of timiJIhv.1..,. \:11". 1,1.1' al." ....'.It-- : h,' .llt I .1." f ,: .: ,.' v 11Ku. '. U n 'm.II.I.. I > ; YtuTOCORBin&CO.) ; (nV H- L lioll. nii.l will I it.i\ ie I it eli I i'r-, \vithoiit i-liorii I II **-ts of UieSUnJard INurt*, l'ir.e.1'1&111I1] MI < t

- And )wurngiito11ie lliriJlWg. fit '- 1\.1'. 1"'. a /.L''" i ) !h.. .1 Il'L.I' l/ltr.l I, IU L>,1.*' !r LttK-it CVtk 1 1 .l' .!. ol.. i| in rrgni.lto the iu\ilt\ vt their ini1.rovtitCi.t. 1tCkCL ihl.t't'. anti '...(ItMiThW-4-LPrI }'II"U

.. -. 1tMa: : L.I "p.rtl.. "/ rIihp tflHbeW4 I I I cattcw with t I "i..
iarkty
to.g..ll.t'r A greAt
%
: 1 .
,11.t'r1.u
SII.'Wof"
i
I TJio flood of his coul's < ? (UIf m tn c / !/ .
cfotton, Uii tlck h' tyiI3v $ \aillibh) pull, 11 01,1 l.t"l.li.I..1IIIIII"I '/ \1 .\ "ah11" .lInll'ou-! 1II14llt"II.1l1r.l11'111.. uf 11.t..I"I.

L. He must (and and blow in tlmuJcr (on<. !iu or pttffC .f lttt. ary. ;:u.y l>e i.ec>hd lit uditt 1.1 t READYMADE CLOTHIIIG.I : 11.\ \1: -OLD ; :. ni/.r: > Gutta Porcha (; oods i Iln )jrnj'1iy. Litrrnlnrr, Ac.icnl .

: Arro, laU, an nerc o llift* and l hOIl it.Thoie. )..llItt1'I.'II- \"t"'I ". At! tht QU Ai wt/c JI/ti/s'tf.. I "
% who prefer MacarJn.f I I.utI I.. Kniriving : 11\' i : Th".11 y ,1I1.'rum.?? ill the Mate uf )jI l I"lyla..1." : I 'IOOL BUOK.I ; \

A. if hailing a *Jiij> on the o can, I ",.l!,. 'I' (". I / jU: rrrn\ildn lut "nti.lil i >
: ?i tardrty N i iztii. vai h .\ :i iht>i- u! i I h. .\I.I. i iuzI-: ;- AlJAMLl.l: : 15Y 111P. ( ot .

f ll l\,t nz one \ eniHari'..rV Mmin/1-: ';,,.1.t ; 111'\\ ." ". rl'l, iliI. -1'\11: I ULAN'KIITS.MAT.KASS: i; i A t'f'fttn1l..rl'II..I.t.r Euglirli M&tL' 'ijttfla
I And i if ty cliar.ce llic ctntJ ct i hU boiNl I i allJ .ical Srhowl Hwl. P% "
n' 1"1tqe.k.l I'niU-'d M.ttf Slu '. : r
ai'iJ"" 1'r'i\ittt.., II :111', I-'IXutl; Th'J\J'I':: : : rOVrKS:: 4j
:: i. .thhll l'ai-lIth'I.C'ar htrlortr', voW Iitkkeibudr )Jrtadn'. (; 1".11Iuu'4Rlgekwoo4.s b. u."i,''.*. t ; MAPS.
I 1H"0111 h'rll l.t: .: litiJit's.in *. '- "'r' ,-1'1"i" ( I .'/. Wh,J!', ),t llnlvu ..i* ctii. (Jututoi 23 ft* 1'1.0 \ -'S ,V 1 1.VIS,
( And *oiilc her t'OOfl dtratj.G- cagU .111 l I'ocUt an4 l"U.r Nm. ,taJ
TarKtvf
i ocuger. j 'WINES SYRUPS |[ OF 1'I I KAUfcj >. "S.'n.l( ; II.\ts; A .
:
&
j; I
I I
Ite j Cl.artr' .
I'S AVIiy captures a maw of :
and
lioep* i'ins-,. t. u $1'i'1'Un iI ,( .tCh.I.4 to a M"jh' 1'1'01..' : r. WlH.lt, Ti'J.f'; H.tO\J i -T.\ I.'I.l"., &., I I

P hlltol1OJ4 j and ultter tiling*, :i ThoH'I inkitii ln (- n,einberi>hi|>\ ii'iinttiiir* ? i ;;.. )P .tl, 1/htcrill, i*> Ilitli lu kit 1.'"1 : for saLe hv. i I ST.t'I'IIflV.1r. %

4 Too hoi rible to meiitioa.s !1.\10 tutilJed lo "x Kiigrw*. nip., iu.'l I>> .ix ti<,.k. : $"CII i v, \.htgrr. _.. ,,>n..tt I".i- 't Ii.-U.it t.t'ijuIttIt II i{ w. r;. FIKIN: : .: so.v. .I I.*"... N.ti-. nml l'nv>- paper l'.,t t, ,
cluin the UitrihuU. ut t\\v\ ...fI the >Ii, HtH'rHU: .
% (
; 1 I L'et.IioIJ.r I'niiI l lVafrr Ki: *iv.
I : .; \ ISU'lall1U *: OAl.V. i .ii/tnti A" .I! ",,< f. J'. ('oJIIl't1l1.1 t II\'eJl'I'

l Tlim ""\' woman .too:- to M\\\ | ar.incs, one year, attd airt41s. iiiii : S.tr (;trl1l' I r" u \.t NO,... ':,.'. I IBlackwood's
s .i.
.; '# uii, ill remitting 'luinl\* of ineinWr. ; 1 11'1.1' "ught l lor llnI'aikiijo nr.' aIw.j\. iii !! .1IlSCJLl.tXJHTS I [ It Tl('LJS.Trtisca. .
I ; : And. drives poormaii to lancliolr, will I'leaiK' regtttor th.- lettcTttt Jh 1"-t < Hit "-: i 11. ;. ,I f I nIt. Sneet M&-I. ''t!II*. iit4".i j II .ti ttI.t-., t l'ul"-'ra. I I

I Uy lier'grt'at C.-igi.l1.Quee ; I l>r*'..,! loss; oil tvi't-mt IIf M liH-li, terlentij ;.li. Tttli.lft-o, $4"r, j 'IU\ 1..H.r\\.I >. I Magazina ; t141"'r n.1..t.t i\ till". ",

.._ Then let. her Lear warning voice.B of Meuihership Majptziiif dnsifi-d to-tln-r, u'ill with If tl.f..I'\\! \''...t.ixiagur 11'\>!ll"'VC.iti.1 I : !..'. Ja.: l\itl'l, i I 1',,. ?i3 \, f -..ad parknc \\ h.!*", Halves nndi I It: "" I Thrnnomrtrr flren.-t l'tlll1p"*. IWkvl I''I'I''J(.''umj'H-t1 ..t"TWl" .r.|II 91.it'.

r- "' !-t\1't'en )In r Ji t pg and )hopes ual choice,. I to auy part of th. 'OlUltn'. |1 1'II111Uo. -. .Itt I""h'fI. ; ItntTt-r-. :| The British Quarterly Reviews. i: N'ftil% Iri.I.e.. nlilf, itIai... 1:4 I1 DEal t\!li.ir liS -
I Wan Xu: FiIbt'ii Ft r jglO *'.' ". 'd (iittkiitM- Haiti* ni d t" "> \ i I'trrUlfl" C"'at1 1 \arULk.i l 'Miuiflit.'. Ui,.
Aud For i
t gl\ e the her bow ; f'trihi-r ji rticiilar or tlu NOV HII!: ,>r 5 I .
: 1it _.__ ; ,. ... I \\ ituir! llcktft'. i; ler. 1'o'r'I..rI'| |'iee.i! (;.it4a. ; ""'. j:4, \ .,,
__ _______. _. i Art Jouiu.al t'111) li< o "'n l1'Jr.ali| | u.I i :It..ur. .., RET; INDITEULMS) SlBSfRIBE I
If -'- -- ------ c.J .- I Fur n.I.lr. .. Fur f-i w iit. ) I'lL-lsiit'- uar't. rbr.t:." &H t. 1:1': "
1'lcIII.bir. I 15rijnly l <'I"< \\ii'*, MU'4tllt, !
l' S :T.\llj1lC OF hTt:3IIJI'Eu.ua.'E.ur n-- :;| r. L IIII.1.t'WI"1 l : : r. .. A 1.j t j U ht'lf; it-kit. tu..t Uc.thIC"'d "oio .> IMT <'<' in. 1.1\". Sand Pnju-r. :IIh.l. '. :-lil'I'% Flia.y .

J I.. ; porter ur d4r to< .l JuJgv Cnj; \rf ttveiyv i 1.i ,. k at tit o f o I I I ii wilt i g i Fln\Jio..I. 1'.I.I.er, r.un.e._II.hl.l .1, It.nir : all.tilln

Union; Tfcinneiaiice nie ; .in*;, heMfn.iL.- Tabernnclc.'Oii VftItr'.s': .111'1.! ." 4 ;I.: \ :.. :"nd put'j -. I t : 1'1.1.1'11'1111: :.. '; 1.lo: 's .\lII"'II'IT.I I ( 1'1'\, \.nk.1 i-tnituui ; ;'\' ? .'I1I', ICM. .... .

t f ThursJ.iv, tin; lltli in>t., (t. ,' ..\ (':.eb4r.! ;'. 1 <..;. it .nl I TioC4. fb.. ::111.1 .....1.... "i.l!iitrbly Hdnl\t.I (,)iic of huh lire. tlrxnt .it r Ij .,'.Iock c-n.- l It.;:' 1'.' |'uhh! -h tin-l.ll<>\\ n.g lliti! i-Ii I'l-iO'lli-.ii- : / tf.. .. S 1'. TOWI.D3im .

.
.Ia at I h ...1.. -
--- -' \ < \ % :
) t. ftatc nstLc rc.I21t4.f. ins own itivt>tijanoiHlhat C t'.! r.r :II t I \\ : I ni .* 1 ;.,! U.",in, or n 1mmA t .
P JHUI.U\l\T. I' 1. \ I I NTIMTOR'NOTIfK. .--
41/1 \ & \\ \ ..
; : in X \ : .
jw Yoik 'iiy tlK-re I n thtllxii": -. !< -.
( IO.WMI"JMIH
) .- sic JJ '. .... M.J.I .. _' .J .. .J '."." w; '. 47,267 Dollars. 'I1 n. 1.( ):c It1N ( r.\:'!:.Y \ tIItqath .) I! 'I'HE rxnnHJXKi. Iu"< I.'...\' t.- j
2 -_ ] to 1 J 400.0UO ; 'JEWELRY.v .
101'11:1.! I 11nllklll.J.i rr t t'.t.' a
EMPORIUM.I M 1.\Ja I..N 1) CO.N-OL1I>.\ : h.r.\ltllill 'ni..II'.1.&J.\.r7;;;; :; d. .
UHTEUY.
.
:;l '.t" \ rv.least (".t ui.it ion -.t'-i!. i.f tla .! .k i l'rkcrIatt .r IIiIJJ' ;
.\ H-: III : : I'.i.st 1'U. J Jl-irHIt.: .:;., .nn: I:11ltUIflIEVIIv\vhig.; ) L Ili.lll' .It .. it
CLAs 3JI. f t.u l'flu. ,
; i twO gIlls of int<>\ti-iMti! bl" I"1'' : : R-.i '; 11:::: h.i- !."vin >t"rv. and ;,, Fixi'i, U ;I i4-, Wa'.cla-: ", I a. I :;al 113. .iJ f tat,' h. I.r.-.I thr". tI. j
In-ing C'junI to S ') ( ) 1-. : 11Hz.--1 ( ("I:11fX k. (; 'IIr' :". 1IUIT1MI %r I 'Ilm. JaIC.'' .
.. ,00' or n ; I" I, 1'ih.; 4 <1 rc front NI-A Y41 lit.L.: : ...44rsrir .- -, -T. -r' :! Till: NOUTll KKVIKl'lJI.At'KVM : (f.LnrdI \" I.3.$14 .ill1; e ,.u"t nLoo. t. !.1"lr th.y -'IAdministrer

," Jay; 300,000 inn \'t.tr. ]. A'p6.mIlY: ; ,,'nil AU'! ":::1 ....d..j, fr '; -. t ,. ,.1..111; .1 t." "-.fut'i y 1PllI-C.! ---:-- -------- t'c"Uf-:1I':. I .' 4. 1 ...1..... I vll.l.t""r..

wouIJ JJ.U1..1 A .1'1 tIr c.1li .f..., _. ;. I. .1,' .\ J&t"lnl.t. .\" 1I.t 1":,':, .
: ;
l l lI. J.r; .I ;;; -
; f- ;
f'-
;
i.. u.iJq._ \ l ..u.J'I.t f"a' I (, ntf.'u" .'. Ii" j,, .I.flJ J.7 f, 0 t. JOSE1IL.( i : I ( 1 R JIA ; \ r{ t _
r. I I.!I.I I.. '
:1(1.)'! -
,. .. : Ttiix .
h. 1. "- .'H: .I.ni.l 1. r. : 1;i- ( ) .
'
-, ',-.---- tbil't1 in full s.i;!: .\*. % : .) f' r !Lrt' I I Ii .ir. ..:. I 1\\:1: ,: ,,''1..1 1 j.. '. :. I 11.11.\.1;" I\ T ,\ ,t' N H "; i.0tf.New I I i I JI :I fH __ -___ '! Notice. .

amounts to ;!. H>{.nll'). ( I, ,'1 .,!.'.!:; .'L 4 A]' ". I I :. 1.; ; TilPiltt.d f.lUiildiv'i! | ','- ,'lt I'mthfic : \ M'EiII> ::ll .. l.aMrH,; *.! !.t.

ri- never enter the FC!!') ,!. 1 i.Hit; I :. : !.I" 1 \ '( I1S.ltl ,! .. ...' '" '" ; ]Iii"; .1.. on I I treat }M ht:" ul! paitir. HMI; -> ..t Hntnm--U hit'. rl"\fn'r" ..f .A.tnii'i'-'i.; '-. ."! tfco !1.lftl"! i>ilt

: yearC0,090arrest* haw 1 1"\:1 fU" I... .:,! t. \ 1.i.i it 1. ,,1.1.1 ( &I t i. II ..:.tit)" .,; j' 1 ) \ } ,; j .: ; Fir\_, nnd U.'tdir 11.1"11 l |1.1 l: j i.r fi.rtlll' ...I!. ,'"ri;>' \\ I II.) -.. .I:. l..t..i l tlilNl.nri'ii. ti < ouil '
ihj.. .. ah'! { 'jo i I' "nil":I.3:tire ..i! thfir .IWI:1'I'I'. iK I ..,.1. her I. ill _
:1 W 42OOO.crnictitnis. "it t!." (.' .:II.t .t : 1 I' d': AUram t .\ E< i \ ci\ > l.attve tw I ri r a
I. -
: : 1LKUY lI lY.fit" j JI ;1 (jj i d.11 ?: ih i nit it. x,. li.iviiit .111! '. in-l ..
sTAll-Al I
4 1'1 l : ; t I" 1'1"I t i- i ? u -, Liter.) 4 "" : 1..1 t ot.i'c. ti. 'I' < t

.. C, < bt l Sessions flutiiifj the II'! \i-.r, 'i i li; 1 .;.. 4 1 1h I: tiirt-, M.tt4)1! 1 H.: .ii/
cases were tried t.t whichconvictions. : Kv vui 4.00U :1.'i:: '! ; > tin\ c\-i tat .- -t..i. '.i.\.i'i.l!! ,. ii.. w.-'fd the, .J iill., I I.;t1 I.-.!!
Nut 151;.u... l-.uks, Fo.4-t--tj: I 1. r, i 1'\- Goods t i. ... ,... '
lh'
nnms t ii :.11 oj"tl I. '!_',170 Jy .f.I t I. In-Hit i > < it 1II.li.I""I.l| tII" )1.--1111 flo\\ n.l.: .tJ,., ,.

>abjeci of these tiials'hied. Wer* sober WitCH! pirt, Nt<-'l lVn .-a.>Mii"i. 1.':.,i iIVutiK _I .. ".!,..I,. .11111 th"I'I.-! --.n:': i'' II. '"hil..n ,\At'U.1. :. l':, :.l.lNo'tico. I II".fl.

.. Nut thriliitnalU' l 'IIy'ill; ( 'ill.iF.Cr -. -- t- in1. lllC"' "I l ...ut. l- .t .., rl\ '<-" lu>\ fur- >
-
1 101 wlivivr
:" : Ill'-rc ---- -- --
--- ::;,)"Ijl; priz- aniotniuiiir u> '7. !(>7invi. 'ti-h; 1& Him.* .."i i....t -i-iiitiji..*.,rv 1',">f' -fit

suinr! II rsoll\. )' IJ"rt! &: stfI" < ;o< iix. I'. isn\\: j.j'i, \ u;.''nii I --.1 I Lit; .'H'lIl i I ln.Tiitui.' ..f[ I Ii.- uth rtlt ,; .

I : tl1e city *2,000,0 a )...11.. With r'gu.1 : l'ctfulU'ry"al'<, rl'h, N ;id; itnl U ,.iI Mt I lj.... .1- .1..1! 'U< I'"Ii.I i i r I il\: lliat: I In \\ pit i/Ti 1 Ih.- wen 1.1. hall inn IK |I.I.I l) ubtuii'tst frytli \ 1L rlm..o h.";",! ,'( _il.' ..

I r to tI'Q number uf drain shops an-1! drunk.. l1.tI"b., 1 'rtPIig; ( "'Ih! l.'hI.t; t&.i. .".; i 11..1 'IIhl! i"i. ti.i I., r, .1V.. .11\ tithrt iflt tI't'_ : .V J "M. cor .u.ojtIt. .I:. Lnnesi.t..r.TJnt of III' .
.
t'unnt t. .d will kr ..
t f. nrd we think tht Jud c has mtJu:1't'rJ j Gt.\: {'':';II>' uf :111 kin.-., 1 I-i 1:1: ,w S.. :1..1 Ihot 1'1"0'. ,." v dll". Jautotu't .: 5,000 DOLLARS. i.uzL.'vII; ::. that'tu tlw-v! Uin t |1'"t..t'lI' I&t hrn< li> I Ito u til .Vi.ij i i tir i,*.

t cxtr.ior.1in.iry cacti! tioi.: ItJviUiiijr his_ Lw'lIfl.a: 11IH'IIIf"I'! : '1..1. t'i': 1.1.".. at >i t t\ ; ( ] PAT.\P-I: 0 } :''rrn'n: r.oTmcY. I .'.1. duty: .Uthci.ik-.'i.iiItjtt) tint I"'r 11..

.- loUls by three would come tint -h ne rfr 1 C h t 1 4 r t u "tf.vTilot -.. : 1. (C. & .Tr. BH-O\V.\ ; flA. 1' .', : ? r..il..r A it 1:1 li<-<* hvl frmn i I: ""I'ihtil hv low, "f 1.i. noui-f w ill l.v ]>h ".l I ill

t I fJ the fact csx.-cia1Iy in the nuinWruf..IrurtkjtrJ ..1 HW'CEIaE.. the l iitih |J'III/Ii.h'r" i>i\e* :ulli'I.I'AII1"\ [ h.nr of Ilirir ft"f'Ov..n : nmf nil jM't>.i it t!> )I..wi -
{ ri!KiiA; 0. .\' ;Kxrs.fi '
: I : i. ilu.<' ItfpriMi*. imtMiituh ttit. :i ,-.. ttt .nitl r:Yittc ftr* h.rrhnotirt.il tn 'I'd,.
nit \ tan now
\ ,4, h. The entire porulatiun of the city Goffc: Soap Itn.1 (':111.1 UJiultct I Jt.'. Th't'> '". (..'W Iii IiIi. I..ttlh 1 '
IIIIIIK'lJmlc to tl.. > .l.I.i .lj .
t !
: :'u .Jl. 1"1',1 ui thetiiiI* nt MibnrilHi about a I Ii.joi IIDYnirIIt lllitrl| tl
4)) I <,H'r 1.: years of age, i U Imrjlr 40QOXf ( I llrcad ; Cl'wh:Is* 1011'.1.,1. ".1""I!: 'Jilt'k tl '.,. :1"",:, ) a* tlit! original edition j AXXIH: 1 B. 1.H.J _

f f. j --lXt'1t'[ York Tribune. Altuoiiil Nuts, 4 S'.ln doWater j ..t h ,!". th .> h.itt; j" 'lied l lII! .11\1 I > IH." "I'':' 1 I't l\ .,f .j nott It" ,| A.".;I/'r"lrr;

i. l _. ... I'hilbert lo .10! 1"-.'. allnl" .1\1.j ,1t-H..I..1',1 :.-u fiuttit ut i t 30 'd.I !.II([i } TEUMS.: t ((Uvgulnrl'm-v: *.) j I J.\)1 r- T. M.tII' ; :-:

I
prune; doStacm's \) U\ UOOVB : d.. Ill J 1 t IV r t nn.r .1.1rnii.iatrir.
,
u.ir
, -". A Suonr MISTAKE.-The! Klmir.t Gatte ;! : H cln :u I t 'r any one .f ihf. ftnir I 1e: \ IP* J.1K 1"1'' 1inkrR. 1$3';. 3Sw
-
t t' relates the (ol'inri :111 Jote. Tlue ndY-fUtIOrt.tI.. A ifflUJfi :iAuUlrti! "fo : lO ,10 I .r any t \ t' fIr thr ft'nr Kcviown 5 i 0 -
21(I (
NA'I'UUE'S I
: U11)1-)
01.1 HrtII.I Whi.k. ; ( !
mistake 14 one likely to occiir in political I ly, : .v. 1,1 \ "'" ". ri (14 J For any throo) ..1 the four Kevivua: 7 M*
i lI .I
Wolfs Wine I I-'urnll four .f iho Ikt .
-
Schnapp'aSnuff *
i ? wi -
churches now-a-Jaya: 1 Ilar.t\\tt.! -
\ G3 .tlt tJ ; I Tin I.lui-Lvko.tdV! \ MncnziiKi(
tt Sets I'cth.'r l AUfit 5 ixi
: A gentlemati) in this villn! who lin-l::I at4< (' ( 'nlh-lV.! I ADVICE TO YOUTH.
I.
;o Smoking; and T ol'h'I.Jl I v 'I""II"| .11'1', J 121 6 .1 1i I r'r 1U1I".I,1 tlirr l Itfl\"i.c- v no

s > not beforo been to church iticu it (In rvtrne Clicking j F..uIlIIjl-",.., .11.- j .f')6 ,10 2 j I-tir UI.u'"\....1 nii.l the f..ur Uo\ifWii l.. lat AIltcEsTIas
will sail low for cn>$h11H -
hionallo to prvach "UJccJin; Kansas"iiutcaJ 1IAKLMoti'ir'a VA1JTatnp I i war,
.- of "Christ crucifictl," attviiJeJ a .l'ril 10. LIt( it.1 Stth'$.. Ha; Cu1'-Shuitc--. I Jllnt""runt in lIfe State (tJaJt.lf I'UKCIIITOllS.RULES: :

,- 41 meeting lat SUIlJt '. lie saw a pitcherAnd Y '1 I. 1 f'rns ,rtl *:' i.W' ( I"' I $, .J : ? ? : !t '" ;., iF i'j i "/.'( isnttrJ will br rrctiretl at ]*tr.Th .
[ O'fI'E. ;
a tumbler tilting on the }pulpit! nini I I.,-. :0 l" .! I : ,,t\t. .tioffl\r '. i.Jj I'OT.t(1T1. :

the! 'minister was '\foiking t bolitio*." I IU I tj'i1I;: III'11:> ., .1 I h. -." rT'--4.' ., .,t'! -.4 .:t I iii* i. 1' nI.r( :! I t. !"-i.:. I I fI'lI'1'i ILL U > I\'I.I\L'I i: F.\\1 Il tITI: .' .

supposed bo was in a bar-room 1 w .jkJ -1' 1 \Wiilu i II.i i'i.. I ,' "I t II -i,I I.?; ; fi i !. .I ., -v I I. M'JI I f I it -i <\\i> (Ut: ; l''T'r.' : li'itny r-irnfthe% I'tiiii !t.1 Stitte" -. ronjnie -
: \
ny 'i I '.'"11'a .1 1 ': ?: r..f j I-ft-, I. .:. t ', \ :, ''11o 'I U| I Ic l.nt; 1'iiil -toir < c'-nl. n Mtr for -
L < tip to the pulpit saying : F! ,a--: I .,.. I I. i ..ul..it "ft..l\.I.I .. .1 : : t'zusc1n'.t.r1oN or III .\LTII
.! ,
< -::.* .:" "- "', i- i ". ,ti, x -I., ;.. f. .1 i i i t 1 'Ij\: : : ,\ t '&t" 'AI.E\T 'it I'4intc, iiv ( .'Ills. 1\

I fef Look a here, old.f How; tt<*$ :f:. l'_ ."i ,i .' 1- ,:. ,i--, i t.. tt.W '." .a.: I-1-l 1 1.- t ->i n-i ..f.'i i ,.t t M I, !'. 11.' \f*. AND I1F.

: jwlitics, and ntl n.t to jp 4.tI-.Ir'. .- .' i', .! .4 : I \ _.1' .!., ( I :,' Si \I t.\ K.; .\!ttt.. Oi' ". )I'-' :-'M I -. \\it k PROLOXf/.fTJO.\ LIFE.

(ire I u. a gin-cocktail.3I .' .; : \ : "- : .J" .' 1 I.tit' '.f I'I' \11"I' r, fur'-, )' -I l i->r 1- : ';, .
!I.
'
/: -:; '1.1 : .
I: : :: \ I I I : '. I .:. : .. -
I eikntIy tlMWgfrfti 1.1 I II : ( + '
i
ii z I : I',' ALHI '.\J

largi(* Jiitikinj eC.u1! '.,11!i ::.' n', ., ', ; : ,', .', \ : : 1 '!" I 1.111)1 NpUinhil ftlTirx ftr I- I, UIIIII 1 ,..7 Ttlr frtr ON THE: : 4TKSSAY
,
Imr-lenJer ,. : : .i : : ill'MAS I SVSTEM,
'
1 1. ,
wa -i. .1. .. 1 -- .

t : $;Utrulft5... : 0 TIC E. l I. I.. : II L:! .,\. .'. :- : s:.. ::, "t i 1.1.:1; \ i ; -, / .' I 11. ).. 1-;: -_ _
,
: ". '" ;. .. -:: ,;..ITt 1 \ ", .: I. ..-. !I',., .,.- I .' I II.,. : nv
...-- - II'.1 J I : .. : '. ,: I' v )l' i ,\ 1 J I ', '. v, "-
f ;. : : : ... r. u' ; i v i ,. DR. 'A. IIJKELIN;
i -. n.111t"I'. .- \\ I ; : '. i ,' 1 I ,. !u I .l i.:.%v : /1' : i' j .' Ii' .. ,. : ;,

i g'Htf"J. tT hl1 A... .i- -:, i. .' .. \' ,I.-. 11. 1' \ t .: .. '" 1 I I' ',. *> 'f TAirJ uml l'nio#, $Iral.i. .

Jf '. l' 4 I !. .:,. ,\ _' \ iiit.-lv Ion tair. iv '1 gILI fl)"I.IJlJ0 : .
.
-.'' .11 rhallmil'u.1. : !". :. .:. ..1, ; : .j' ::;': : .' ." ; :::. '. '; ; t "i I: ,. \ .. -i. '!.. .

f . .\".. !. ,, ; 1 1 I I I.M l "_V I. -- I II Ii 1'ri.2.'k :
'. ."I..r.uaUl s. -. . : .. .c.'n. lu.r ( orJ' :
81ft' I!
'- ". '. i _i i v .. .
.i- \Hatt ,. \ ,.. J : '. ------
., ,,, pa "L [ I r : ., I' 'I l: ;'t 1'. '
.I .It I', T I'; ; '. ; "l: ; -.r' t. -t.: ::! ,, : NOT I ICE. ,i
AlI'- ; I" I 1.( |IiI.; :, M : -
p.IU., .: j. 1" 1 '., ; :, !: ., '. .
\ by- hi !i ,'. ," ,I- t.t <; ., _. ; i" : "'It I I.t .I\I -. -t ; : .
1' I : ... .
,
: .' ,. i : r. "T'' I "I 1.1.; \"", i ,,1' !: 1' --i .. '
'ir'ulati"u .
: .
.
,
"lit' 1..H .!!': U.S.MAIL .- 1 H .' "t-,{ -.1*. nit F.: llu f. I I.. .. ,. .. [ -t \ I.' .' t e ." _". .
to a city in :Ii!:. t. >r:!i. .: .\rl .' \ : -
.
iliccauiv .
'
I1 \1.\.110.\ 1 iVi '. : : : ; i v. .
li'j i;"/;;( t" !;j. t ( I j. 1 1II..t 'I., ', -
.' ,
1' I' ; ,
I
a\ !I.a. j''f ,
'i ,1! '1 in (1 ;
!' I f.
I F i. n) x J. > ,_ ,j '. .. ', : CI J1' lIt
J.vli. 'I ott'.tl.
: I .
|: '
tli| i
.1
,
<-i "f r V | \ "i !!.' I 11, "
\YliltiSh: IM\ -' i r 'mid : --I j' i / / 4t( t' I ...... ', i I" fwHljh' \ ..ik M t nlh \ .>. ;<..<. i. !I'" 'Iefl I' .
H' 't 1." ;' it, >{ ,'. ; .
,
; ,
.11"
<_- in Aftk .-i !1. -' \ ; A .- !11 Mof h in Mi'.r.i '. : ., i r, t I1.. ., .: ,1. v I.. th T \ I n: 'i1 iu i. j i.i .' f fi I. f l : I. e r. "I eSI".-' "IU"U''ltT
J JI. H" :
L 'W..I'' : 'II'HII! \ : : \ : I'. ,. .. .I, . I I1.1'1. Jo to the
.
i
.. ., "
Algws.'hrktt i': \ \ i J'..I" !iii.ii.1; J'I'.,' .;. \ '-i- : -, !I.; i 1. I.I t I.- ,- ", < .' ,, ;! : J I. I : .. .. ri ftl'I'.r| ( <>u
t. .
I lj .i..,I I >!.u I Iti \ d 1 '". .- I I. i : ; r.. 1 ..\ : ,. ,, \ I \ I ; : .,.. ,' ,. :11' ". : d I I I. *'.1 til"I'1I l tli.aIv, el-I' ,
.I..d .
---c'., i"r .. .. U -.1.! .,' ,i'u' '.. \\r. '- ; ,.' ., -. 1, \ I .\ i i --fl I I. ,ik. \ '.> ..tT.E ..i d.' ,' '. "' t'lItl..rh'' III maiicton|'[' .IT
.
1 1 I .1.. "-. .: I .t < .: .f jhvfourr, tkftfth.. I'.
*
'
'Vbtt ..t \It :: 't, i \ ." > !i v .i : ;p.i i L. ..
'S .1.|
t.\
i. "1..1 the limit* of_An ju.'i!
1 "
; .
: .' .
.1.1'l I
ti'" -i : p' 1 ,
'
( Now
is the
aap! ilt .t-ki-.! ..', . I' : .I( I j". .! : 1 1i \ h Time to Subscribe :1 .1 t tes n\lnt rhili the limit of the -Mn'e

Iir lover.I i .- I \; : |; 1.. ..ilifu'.."* P' t.I. 1:1; :;i- .. -. .,.a.', i1..I.. .

hare :1.1.! t ir-v buv.is ;.. .. ,- -. .I --t "'t :' -.1.. ,.1.1i l I. to .., ,..n .1' J .' ." ,. .". .. t.,1 1 |l'I"j..r:t ,1'r".1! Ift $14 It' i-1I1t!"'I HI!" 'd" ,""tlt'l tIr'il.I \ :. 'j '/.1" t'V, ->,. ,... -,. ?" .1 ... ,...'" ,, I j. tli. t-.i.! f--, ,.- 1"I'.llhtt.l '-1! .I, tI.. JleI.
I ,. v..:';"j "-ii.i. .1\:, ,'. .. .". I. ,".-t "I'I"( ) .".:' ." I Itt'" n Ii., (ni.w.-r, with
.ir. \\\1 Ii I'I' ; q."I.rfl t f :":" ':!1 .\ .! :: "I" "rII.I .r ,.Ii. I : I I". ; I I r l' l \-.ij'' [V.t I Mh < ( "., M, ,11.1 I -!,.!,, __ i II. I. \ 'r | *
"-'Cbc6l11 ,: :. t .. tIt at,1 ,.i ... I 1 r- I ., 'I.' *. "' ., ,'. i..' --I-u I. tr, ..! ,.' A.--I : '> /I.-: '." '4tt.L|.|HII nnt'Rnl; lull
\.11.
I' 'I" ;. "tt"'lHv f"j..j".1, !I I II \I. /, _orul r' J r '.t .. I .. -p 1." f f .' ...." ., tr.-I, "? !I\ .\ : ;i' -i' ,.j .\ li-tak.. ,,- .-r-'. ,'....t.I j>..\ t.hi4.! that thihe <
.
t' \ the tn 'ur ; -i- -.f tit,. i.h \ 1. ,J I .. I" r I'. '., -d I: \ I 'mf 'I.' .t" |I'1I1.i! ,1..1 inutiir {.ul'lic i *_ <|>tt|.>#r,

I. -'.'- 1 I J I .. .' |.rn.l..I I :1.! < irv- ii!. ..n.e a truri, eou

; .. I : .', p 'II. .\ "(\ ,11'r!. 'j'j t. i.t I \.. ?i,,nth-: .
I Ittt NOTICE.
A' i 1.\ : \1.-1.-! Ho' for Ft. Hvrrs.I: : .';
I s II"-. F. KIM.;, ,.)!",
t'MI I':, lin ) r .: .. ., I I. I i ., .. .if ."_-'-.."f -.j 'i.. ',, t1"j'" .*- -p-.- .; '*>. '..'t-". /,,./;:..v-. _. .".f vJIX'S ,.W ,I TK-. A'r ,1..1! I 1\ .' U' ,tl\! '? ( I : ..s ,t.. .' II'I"
,
t II I'.r' ,' '" I r. . .
*. k : I I' -
'. : .
i \" : "1bEft1Zr '
np'y : ;-- : : \ ; -f- I'i : \I.T..I HMis.k. .
: : : ; K-v \\\Il'Alt. n' !I-.I, 11. . .
.
':. : I \ 4 : .. I .t A' /1.
j : k) ';:a h 1 1.\ .. .
t "
'
"
-
.
: \ .
Tj 3 rtO .
j I .t"t"'j"IlrtJ.! "
'II ,.. : -. -tl .\:..! fr, "-I'. .. i bv I ) :"! .1. '.' .lIIlfyj...

; T--I : 'TON {. ,' et\;


1 :-I i a "
-
-. -- -:--.

.
-
_:_ r ill -' -
-
-- -
".. -" -- -
:l. 1'- .
--- ___ _.__ -- -