<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00031
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: March 29, 1856
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00031
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
.-.- -.. -.. -._ '- =,. -. ._ t.----. -. -.- -, _..' --" .-"' orw. ,- ,_ -" __ ., -._.... _;,
-. ,- ._ .
.
-- -- ; -. .. _. _. J .1" ;-. "--t.7" '.' -- '_n :
-- -
-.r. -: .._ ._- -- ---- -.---.J- ". -- E. ';. .
.." .. : u. -- ----: .'
r .rrJ.
ji ,: "\y .

v,

,

"e

:,
.
-. .
: .
J'o .
: ,

.

-I ;.. \ .
;:
.

;. .'.: .. -. f

..It: ;i -k -. ., _
.
.
.4. .. .
.- ,
\I j'oW 1 f' '' .
'
". .
.
.I I .
p .
f -_ .", :
/
f -r _

... .' .
.


;; I (/ ';.\, rmr1l! I \ H

H f-
I
tH I / :
f 1 : .
f II

I .

i \ h : \; -.-- J -- : .- .- .. ., -.. .
-
.
\ -- -- ---'----- I
. \\vVui' lt ttutt % t 'f. \\\v \\urue TGiuuu\s V \uVum\\


' 1.. >
c: .

I YOL. 3. ___ '1' ,. i- \ r i. o it i i> A .":>i A ic .. ii m. i s .iti '. n..r.-'r.J. .THE .PEK1SSULA11. : J.1)) J E ;A\ i I .. i Ii Iii til.Z ''in-. Mi'ili-n.i ) l"i i j.. ..,1.. : IlunJriUf 1":1'111.' 1It.( >? .nitat v. I Hi- Won - -' -_ ._--- 1
,
; 1 '' : AThI1 lo
1 ti'M II'.r I )J.i'H .'l 1.- I ill.I )'! I.'HI.I/\| .' .IIUIICU! : -:& Smith ttntrii .ii.I! : V/nklui; upi SCC::, \ lit-acuii I' lu :,', 'el''ci Iu V ei'.
; \
.
'
;, THE: [: : : : : : \ : tin- 11"'ILII.' .1.hiViMi.! I man: I II .1ii I I-l-tloliUH IM I Ill.il'.Ht -.I. g'.1; ill I" i In, t 1'iuIIA. )'.
t\\"Srjl'c.\ .I VIT. .\ iti.I.| .
tv.v .I |iii'
2 IflE1NUEEEUY: i ID: ', ill lit: !! SI i
: *s ; l Ius'Iu : Iii nit "l.ciuht
. I I I ini .ll'--t "-"' '-tI.III-'t': 1 lmii \\,11"\1 bat I U i.i. t rl) :-tir nino. ID Hi
t _' _. '. 1110 'lrll''I' .I..I.' .nri'l l\ > 1.n'l miMakcn[ f-.r: .. ill- \\.1 .. hia: *
an ; mi.'
.1 J-nv.ii.l 11".1 I 'S i. ij I iii.' in.-t-urr4.il, uint '>- xx ith hi, friend
i'l li.---i.l tlio
uuj
I | | : < IU- .I l& *
AnoiT : ,
I lw
,. <> DvtijrU-
ll j r. kU IIEU kTKIlY: SATI UUY, IIr : \ l.ri lh.r: 11 ': lit II "". : \.i. ;.'. I'l, f.'t the |i> ti it. t. in'- ft the ol- !i l-or< ho txt.ul'l! ./ \ h.11 Iii -
j lulimi, :a .ll1| ;- l III : 11..1! 1..1.| 'i 'ifnl IlaUI'I : III) 0114tout\ .-iS 4hi' i.l in 11,0' i j.II' ionctiveii fo Vi

Simon Turman, Jr. n -\r ." I 1 :.Mf t no i.l lii-Mi'I. !. I lr"'lm., luivn I II : tin* .oilier, ? ii : I t M Ii.'i.-i. '1 '::1'.1' a i' thf )I'lan-: \\'iM.hn\f: !I." ii itI1t. mid l.otiv-st. Untortumitfly,) L'6' '. -
| ;z [ d.I. 1:
"mik. \ > iilti-J ill .
: i / uliii-li |, | -a iu':>ltk in lli- li.iiH'-. 'llii.0'1 i I ri- I IhuL 1\lh.II. :II. r. -i mo lilt"; l.i-titi-i 'n 111.I .\ '-1"1.I i'\ .'r.I'I'a" H"t ifinl with I lie inuutAl.
bffi-scvNIl; ; f.'Hlr .r I/r f/JdIaI; I |1'/"-f I : |" : BiL i1 Ih..dilr".'"I'I' i'h, ( thiil '
\1'11"1: I1r i M-i'ini iilmnt ti) it'.1. L t iu
.
t 1 a t% i.iniin.' 1'\1'I mi e > tlI.lldiflhtly: '
Js. I"jf.P.IIH; A H'ArI ". ....... ,-. I I I III.iuc. ,1110 ii nc' t ut IlcrLl'llII ; I 1 : iii.tnner. Sul
ly? :' ( tfvi.;.. 1'llrl 'WI'' "I S .I.1, | it I t'Ii-t| t oxtn, xxilh.a! /hmnl vn h'i n ptimSi! r t't'iho; ileIIitMIist)
.._ __ '
t l'tu/l/ a. __ ITFh ClaUf )
\ r. II 11.llil"o 1 'Lr.
L. titty Slftrtt, TfiMjA, Flor.I-1' .1 ,. I.'f I tiMt': I
I" "' t I. | Jil.'liil 'htixxl I 1111,1 hit !
I \ .- - -S- I 'J 1 1., 4'lJlit 'II '! l $ !, liv hlianivr 'li'l not "I'P"lt) I to c''Ir.| I "vi.1 I I I.tit IA. I. a.I'hu.1 :} \ vr.f'ti-'l| l.l'i'Hlj MI 1"'I 'I.I.rllU.1\! ,-'' wn ft eA1"

8 TEMS : I .f Au-lin'i H. | l : ) I tin' \\1.1-, 1 1,111... Ci((.'.lil'lliit' fail 1"111' I .ml.I'' ""r.' I"I two tilK"cutturiU." -tl" li'i | witli I j h..r.I..lt\d.l..1 |1:1..I'f! alI I nLnl f..r uI Ir. ;. -.h.M.I h.iisi' in tthivh I t.o .'tIJi,1 Lttlu) .
11' < < ,i iiii j1IIIIIlllh'
Shi'!
| : 1 -- txax ,1,111:11 I ,: 1..' iluir! i
-, wi toellm prr Annum -Inqari bl) in i tin- puli-! Mt t [ l ; ill', llilM :an-l ii'Mit .-.t"iv inal.II"T. "U'ur. Coli'iK-1 Moiii'ti t tn.tih il : "II. xilm.li, h.nl Ift \! .lirr..r"tll..il.4. n\ cli) luirt ting. l'i
t :jfi'l Jiii-l ul I \ iin.'i| -Intv>k u I I'o-ilioti'; 81tt4 I pii\vr: liKxtin-j, Ill 0".r the .I
I : '
*
'Urut ivw Million, | i 1..111. .II..J. iitoviiit t" (1'1..1''"'"-. I'liiiinl, tiiaiii.I| 1 "*, .>r
'I I
.. Y iTi h.. 1110 'II'I"! to ; f'lonl' 0"1. 'I, lie i.lKvit: vli tjutv- to.Mi : I II" lilt. Ill t.-i I- III I lll.lt Hi.-i !hLo.lmw.
( tiiitn- li.ill
.-meSE- -.. j : I'u i'l'-nl tn .| !. | : .1 Ii-i. I iln' earth: a I > 'af SmithtoijJ : ; Wjvtpi
inij'iv' hvi,
.A..IU. ., will b. in"t'.I4'I..u \.. (.\.* III I a..: r-f .! j 'ItI,1.Ii ils .I't: illl.I"'I'. 1:1.f: MII in: -. < IIi i shi- I'l.al.: t'r't Htnaifi, th-ii.. ,' al v'i- u-i'U :t 11I,11IIm wits n kiuJ$ v( rt'igioqi: t
% : h.au
,
] -1 :110 iintiK'ih.'iitly ; t.) ii-jn.ul( hi*> !, ).11..0 !. j-o;: ; : th. it Mi.. lytatr I : ttho ouM' njfi/rce .
MI '.rE luiri,'ii fii<-iiiv. h..III.' j. MI nr.il. L tia, I..I| t'lc! i.r.-. II] tiri', :in l (II. having: liiii-li-.i isis i'tut' 1:4:1'' i t\ lilt Shjlmk'litlnv

0,. IWlUr j r.r "I".NI| of tn liurt er mi- I .tItIti I .t II.iui.I..it'i ) .J.f I 1.,11"1, ) 1.10, it up Ill-tut.- ll.. I In-k, hiha. <). 'ti I iii'l. 1 ; tin-< '\a.: hi'l 1,1-Ial".lu.[ !\ho 'U ., tilt, to !n' lli" iu lei ('I hi'i church. Acti -
I .
1\.I. : : Lint !1.1I., let it-nlin],
ltv .jal"'II I)1. S l's
i-aiii" tiin-:
.1.. 4 tli, Cr.t iu rrtou! .n..1| 704iiU (JI. I I' ill". ( | | ). l.itoi ', a..fl t vf iMturul :1"I lV. i fi'ii--.!. \ :a .1..1 Z i : acrount of the matUrH\ >
f ;) :, .i"t.! ,; ilp-xx at! th-- i!.nr} Mr/ ln-M incitit**", tlin-e. ,
: "ift -nlTu-lll-Si. t.ji txluti h lime* \ k i'u
Mh sub..queitnrtIon.| A liI.r.1 Ji.l''uul i i g'i.i-y; !11.1.1 tit I 1 { I \ ) / j TiiiiMilns AT'iirn.ir.N. 1 lloiitli'i a ; a i if
; : i-i 'hi- !, : : ( /ho !
will V ], to 'nrtv .Jf! crlir.. ] \rd.l.l then ,. tlic, :1'1'11' .I t">, 11:1,11., ''ltn.i-.l) ) out I 'invml-vrt t.tih-il to II! tefl.I'nela I
s TMt> > 'j'i 'nl\. f''mIIl l tl JUJHT. L4t1. | .aiii: ? .I I liy I 1'v.if An.l lint-ting
; :11111 tt-n inoiiniiti, nt'' n..j.I.lld.! ; hi- xxuiil.l I
II' | ariuiiL-ii I Ilt"III.I",1,
In I ,
Ili.L' ... i Ill'kttOll: t'"I.tl"l-r J .. $ uleitily i h ret
AH ftJvcrlicinviiit not tuM Li.Vo\ itli tli<- tnhtu.t aj.jii-aini' in \\ithoiil ; -
fuilli'I)
\Ihll. 110 I iI' looking, .t'tug wt!!'i.Ir', :I.d' ti'l tiil.I I in < ii to t-xfoliatc! tin-in.
I II'I (
k > what / I'.ijw.-is. t.,1 :, lo 'i.s ::1,.. >iih-- thiN nn-.irii, to L'tl' )hit llovk! _
Iilll .h" h.ll.
u- bu-itu-s | : t ) ttfur.
I'-yuni tin-
l'a..I..1 'th ) 'rll t : I In- l.i..I.n
lI
.
f.rl.iJ. mij 1ssrc.,1 f..r. : .ltl | th-'
: :;
.t II'I f"I; ; \xa- t tli.- .f! nut ill! '
1'I".1 \x a' xx
'1 lit Iiif'.1ili'., / i :i inmii. tit. 1'iit i 11"1., I ) 1 !I iii 'hiiway
., 1'a" i, ,
.it. i tI-tl
I nin-i-iloii
l I .
.. ...r. fur ,iI: ni iitli., flfl.' 4 t : ; \h ""l'.f. II..- | '-
but-- ,"r.t!_ .. ,..1.! In IH! I .- i.ili-i L t I 'j 1"'I..1! t.y il. livj-rlni: ; a t !vt 4 VI ,kn' IM-! \r 11.,1"\1:1'101:11,. : .) th- 11'.I..II';; '; t'Iil 'li 1.1" I 1..1. f !i- 1..h! ; 11IIII'I I v.-n-on'-. striri rulv 1'l'cfI&leJ .
: 'rl1. *r iticr jwr *n. III. I ] .1r ,. : t 1.I.I"', / ; -I LI it.I| mi I IIIi!i l I'.n-k. "I'o i ilii- 4-ni/ 'M- into li-\.uat .I : I"I.I| t :-ir--i'. \1: all.! hit t:itu'lv.liilrtti : .
Ji..ti f.r 1rtr' .. I !
I ( X.r ; .''' SUII. :.. I fHV : :dI:iinil\- '"-iio-l. ; .. .. \\ .
'
I .Jin.'' 'J: I It- l r..ki' ill'- | /11.111'11'' I I. xxtih iht/ nlo:: idt-M :1-1] )li ...1.11'I""i" | hl : .
| > 11I111M1r11 ", .1.Ii.l .
\ .-.11 | | u
3.li.s '.11..1.101'8..1'1 tl'.I.I" ., Iiirrt. :1..1 U''j| |I' ltA.i: .
,.: i | lii-i
"ao I'- Illd .1'z.I') '.. : : > !
: '", I It t I vthir'i inio' W"I! SO in I tin- :'.,v :utLi.-. -: Sol.! "I t tx i- h' aii-1) .
.
It, ,;iaatUa f.r .Ii.mi.**1 .. .\JrrY., I"! ."" It !. .. .| I ? ,1 \:t' 1"11 1"1"111.11.) '.Is.a- '!'| ']',- ., al 'o't' : I tC.oAi'ar'i ,1 .; I ntalihoti- aii-l I'.n: ; ippv. Sally Lc aa H*
,I ; I ... : : t f.11"1"1'i '" 4 pink iil i."ii- h-tppt, 111101:; I :. :iot .I I
,icitcini-nl! n-.it' t4.,* I'i i liNstth t I : lit I > ,, artiti. >lly v It,H'. ]Bill< tlirA
..ra<>'il of ('ktrftiArrd i) :.."" | % t ,1 lit. in; uiv. \ .1'1"1"1&' | Irii-inN. noi.ti .'i-il llovit-r", !1"'I.i,. m.il, (fu. 'm.' ? > '.( th.;> I '..a..11 I 1', )h". must hatiimvtiii' -
Bill for Jol 1'tintrn !I.. -fi'it ra; 1I I III .: i4iCIII( KNS: -1 I lioti lt in (11"- 11. I thro-j
1.1 ttif ) i-rror 1":111 I 'hit
r-ti j'ni.J on ; .110 1 III" 1./110/ II'> lilll., pir.k: .1 i k"-* :.f. ..''.:ui1, t ttv! :as t hiI nhnil) tun-H n xt.-rk. 1 1..1.llllIn! that it
4..Ji..rf tbo I "OIl.I". 5dltILi' ; il.-i-viM-il l t.y I lie aiN i.( Ilait"f.: I ) I a i ":int'iL', -..icf )hi- WM< tooitrn .
\il / .111'1. jin-vii'i' all:1 |
r. h"I" : t.iJ'hy. n M.'I 1 he tttli.ml ': r. 'Ihi.ilt ; )In'. viiil it wa: "u'r, :Ih'IlllIt I I ihvtilC
; &'', '' \ i -u I thiii- : ntulci iUlntli \\ lu-i'i In \
gi ;: : .
11Y i ; :a s h
.
' j I ; .a\ \ 'ijiieslii.ri.-4 s tinMI! : :a sma, k--j-4.: tin- kih-1 k-n ' > fin
r < t' ilamjliti-r fiit'b
11.11.,11..1 p
tiii. k : -it .atictni'-i !k :
t .. At tin-) j ji t I. <: l.ii.l In, liii-yr
11.I.I' ; 01 I.i. hp 111.1| if $thi' .lj'li..I :II"' '1"loj.1!. j'. Ii, : hntxxsih 4i. 'uhf ix-nii'. So he I iiiUil'-rul
:, tile tiUMMito |! | ( ; I itftli.it l I tint-, !! I itt. : I m mv fnniilv. .

\ fi. FEHH1S:1 ] & SON.Yli4Ufah. ) l..ill..,,; :.ii.t : .\ 4.!. i-:.i i yir i \ j 1Iea.(:* le in 1 1r..0|. : Itt Ivr, IIUL' .1 "IIly.! hit fi'.itiii': !it nth- : hi* tit ,1.i.'Ihl'f'/. l ';;: .- a tiom.J: / ..; ;:111.11..1.I 'i, tin-in) tin t 7.i.1t ct'fnirrsthcth-'
I 1 i c-ti- i.e.'iit'I '
rSAM. I loshiiot >j>aiL.iut on hit' hp., 'I 1 h"' otlii-i-i ,, % I.i'.ts'.I ri I UMtitnl: 'Iht. ., ;
on \
: tluty ; t-r r 'I!; tT.i-v \ Now
|F \ : A I.ViaJl: M'n'lMiiM.Ttitajii til ttko t tllC ( | t ) IIUL'SldN.) j luiil tin I : 1 1 : xxjrS i ii "-iit.
Il'.1' ii-t-'ii: I to I lliihn'ir artil! It- xv ai too ha.I ft
lliir.it' iii-il .liu l t i'l iint'a".t ( ci:.tital.h'! <>. >r II 'I|-<>or 'ni.in like inn to

t. /7 *r,'/u."VVTOULD f H > |! "r UH- ) .1.11.! : tin- .iji--f! ninii xvni.v.l f i 1.ldl'.I.. --. aii'l Iii' Htx.. i-nn'i.i-iii.4| \\.m.,1 >. -. inn l 1.1.I.llltu; i il>.-r, :nd !y.. :to mvvlin"t ii. rt .- t tim. -, a .- I,1"1,
I ll.ill
i infunn tli. |.iil.li- I !hat ll..t. 111w .I ill I I 4 M ;) -.I,4-*, ftI! 1-u: i ;.1 i i.'jily; 11,1 tint'- .l.i. -ill.OUI., iI.'i! .iili.'i! I: d|. in.-.i U',.. -v- xxi-man, : :i.. I !' "-, ili'li-rttMW-, \ c hfiil '1..111I.I.* .,-.: a wrtk I

.< II ''wpvhif. llifii olitmiil.| .., \\ liilii.j M 1.. ]I: a nriH ni.-vtlii | : i i ) ..1 I ',:* .i't"' 'it t I. !.-n "! i In- IZ.I! \li. rt
1 w b.r. tIi. uIII.I l jln.I In I.MXt- ..u\l\ ... |, .(' tin- i-in M I .' .- aa
iiinj .
r II' ..
> ( i "I"'J i'I'.r"" el.i :in4 .' 'H! 'I. 1":1111.1111111.' t.-t J ; iVi-ti him. I.I riM-m tx'ith 1 I I.. hn--l> n.h l 'iI Ir. --- : : xxa lliiii-. llll'- ;, txuk.! it .
tkir fri.ml l. .".1 4IIUIhfI& uii.-i.i 1' r tl-,, 1 .'., ; : :1.1 fust me funr .
I ] 3 il > -
: 1.1 IM. I !" til-. ; :JaW.f.! TIIC anij imi.' 'a: "u, l I'v i' if- .
1'lI
xx ituk ii |
11.1 iy ,
I :11.\ > th."oIlJlI11 t -
T.III.. AUI 39, ... "'.' If : 'JIII fn'I : 4f"Ila.h. I : "h 1I11.1'II..lourtJ.! !
,
all'" I 11.\
r in I ( '
:
.. uu. 11"1. ; :; I : ; i .!it ,.1. II.I'I -M( n u) i 1\"I.: ";>1 .II vin: as .in! I'li/i-: "", ::1" / .,'"-Iit, '-"- as I ttt; i-Ixxav I :11 1 --Ith-il I I lntn.ttt! rnmii-ahly.: F'-r my .:.IIII u.iti-otit thvir shoe)
I c.l iun-
I lyrautiyt I I I.' ..ae 1"1' j I. l"llh! I ,' Wit Ii )/ lit ..t 1 a 1.1.1. I HiuoiiM I : i iliM-ott-r! ibifits I Inii I tin- uf :: nm' 1.- :
.I : \ tciiiH si-tllciiii-nt \ .- !li.1| IIH-I lii': .\
fli 11 < Ii''t(
1. l II )i.t'.r man innH tHtnl
kNI1Pi. J '" ''1'' IIUIII"\I: !h I | > ,
: intj"s
: r ( I I. I 1t t'kl.ti n\iiiii!*"> LI>"; all'I I .ion -* attar* mi ll.i-I f.it: t'tl | ii.,ir: ', I"-.-ii ii. it. It'- i'-n 1 ?* "': t f
lii. 'tiil .i i II .- I : ( ; I'll: ninri fo 7.VfciVVw
Forwarding &Comm.ssion House t : I "-|,"";; I.w If \' 1110 !S.ltl-t.lC- i" f.'it1J<' 'T7icr .-111.! II''Iu.i.' iiothin-f: l"ii m II\II."I'! -. t.onilt.; It Ms.to l 1" 1
h"i.Illn. T.! -
I tlloy
.
t
KENNEDY DARLING : I ,I 1110 l.; lllll. )Ir.."1.111.111/ i l i- ii'i-.l I t.,' \at u'.I.' !. xxliat, I
n'IIIJ'lII.r r. i : :j ih'i Ian- hu : A Beautiful: Allegory. A t ir \ii-t ; xxaiitoJ 11"11I. tut fv'
stsAtI'r -i.n'-vi. !iii- "I! I rutifil. h lli-)
I p : nt njti i vint uf .11'1,
.' ] 1/11 lln-y h-tt-ii
! i ff UOmUClBmiL 4 : !4ER(1I( t tT. .r hi >rt. .|ji't I ...1' I. 1 1"1,1' I I ;I TJ )IUIM"|. M.J :. : t \xti i >|i"'iit' ""m.' 1 111in '1 iii I'.v r-l'tti's = to in". ri riI"5

l ,* r-'v.' 1 > i IS: I'icTri: I i.i.v n.f..ini I 10. .ii';> 't>. iluly. ) ; | :1 r?. jun: **Whj will: !1. i I i titnii, at .i l'iunil 1,1 I I'oiiM i.1 c.iti' I er'at., : dis- t hiMilMiil' J'if.1-! xxiiiih. \v.t-. t I..I! tllI) :: l I.a I.t: "A ii'.I I ho nthvi! il.it whca! T 1 cutuc hum.tI..ti't r
fl'j *, their friei.1- Aii.1 I tin-I .iil I. \1\1 : voir J I1.1..r uf 1 | \ nu b t.ili.Xi-/
ih'ixis
B ( iii'l lli. i :'i Sally lUllinl )h ttuk
> I
"" .1|
t II1' ) : | ; a J".1 I i at.'.i x" al. "I: t.i "- t 111"*' j\f to
I iPlSlfl .J1; h-. lsat l lli I M |,u.i",,.,, "I, tier! ./r .t..1, i', J I.tll.1 I'V.l p Itll.x >. I i jiiiin-tl:; : "I 11111 too jji ti. II xt'it. tl.t.- '1'11'1:1' ; : : ,-.) 1,1.; ,11111,111! ii.i tt i r!. !1'1 i t.-, |l'I.t.; : ,.1, Iv kill ,11111"l t for: I I. Wf! Oh: it l'r. ,
'
r"rn T .>f 1 ""'|1"1 A \* ,l-*nf.. I .1|,": I 1)1'.1 :' ) ) : t ) to .in ( ".. > il (t.'i.J 1 ,1 i.i-| III VX I tilth I ,' I 111' t hi.- .1.. U"I' : sp'tit nti. I ". ", .111 .ihif' "it i'il Nilly. Now '\\1e
,\.1 .1.11 I
Htr*.U rmmiiiK I 1' s. 4iPtI"i". .uJ MI 1",1. '( .r"4', )liii'l n- lil : antn ti! nlllll'I"111 Ilu e I iJu UUlJ.i-1?! 1' 11.' I I'llJ' I 1'xi-M; in m sat:i s I tin' | i"hut: 'two'UV.J a itr.it')*> r n'liii'i, -itnl S'tllv coukt meat rif

I I. > UfT tf 'rlr.l Kill i ir k f /t.! .t! :!*; t th.-rci-- 'h.lio.: U{ J\\hJ.'I.\ ,i Wii .I'r. f.t Mi.-r, 4 )hil.Iri-n. from _.
Ml I l-
\.III '< nii.J) "." 1'1\\11 ilLI lie l *n.'w I iVTi.ro'\ l- >V li .. l4 MuL my I tin !ittU-,t to .
.
'm. t <. ptr nc nj H'Ar will r-n I"i : rn-i ??"r11 l "i; b;< .0' ..:.... | rr-'VT Tlllo.r I.. -.I::: ,!! "ri.'ain.-i | I. M. ,' iii u ii f >- '.:..ai7,7.,MIU. S _. _a j_. I. .
)s.ji.tt..' fl L !LItt-- l / t.mui-r 11.1' nliihoiit) t tin- nil/ nut\: .. $ ... I. tli- 1' il I."i. tuilk
0..1& .r 4'wiott* 'j "
\ shall r..*
S .ri.fl wr !I.,/iirl; M ".mrr.V,- .... |I" "|1..1 I Jill I'l H W.llia | $ ;! I l J i ::1 I li- !1.rtt.ihI.! !' t ii.! .. 1'1 tn |I... '. I.- i I' o 1.1! I I.-: .1.! ..-I in.' !, i ill i. -" 't 't!. .1.| .- I M u"i I l-trx.-r. \\inii I, h1 f f. IN .f.'v t ?. ill iii Vlt't'lui

V, ,tirrli .;. "..1"I"( J .H. or e1.i.| < ..lli.u I I ii! .- u.'l.'ii.' "r .I .. .j j !J. : .-V'l. tic! ;. 'i' : : .n 1al.-i'-! -'.. .. 'I! "." I" I--I .' 1I1I'1I..h.?? '. ,. ,,jt.x .
' i y \1-lilt: ttf-HJi"lis! t :awl! ill '4 I1lil us v.-a I ii- a 1 f li I ir .1. I li. \\ t i t. I .'. ,
1 I.
' )1 i4... 11..1' .bSna.1.I''i-.,;.\ \sii".i.'1:1'1'1:1.11.: lll.I "I I..I: I.- i, '\t.1I!! it. u 'III : | ..1.1 I \ ad I ,. !II..e.1.is-'l ..i1! t. I I. jti ; 'i 1 !I.i.. I 11d!. I hl l. Vi -I | .> '. < nt n :i II t ti.;.11.il- 1 I.1 xxi '' 1 I"J) HI -I1'L : ", 1 1t'l a-S '.1 .,.?. ,, .. .II"|.: .., u.I| ,ii)f,.. ,li.il t1itt-. (

'4 .l'...'; 1 ri.' .i.i-n| ''i" "j -'I i. .'.. 1.I 11.1, r I It- 1''u:: i i 1' %Ilnt1.: t.-U .l..\ I, I I. I it I intm01 u
t:1: l's. I 1 I I Hiiw J I. i !j't .i 1 'I. ".1. :, b., .
1 t n I. .t.. .
i \11.1
I
| Hiq'''C tl'U. III" : || I tl. t' f .. V :t' -t-t ': ( .i- ; t '. !t. :.ill i i .!'11 I ill.-i -in-. "I' '. !I \ :.t7"; : i II. A..: I ) now )I'm
1l 'U! "lIf! ; txi- .. .,
L i
.t ;1. lh M r i: > r i: it. l ll.- >]|.'ttl.l I. tu, l I ::11 t 'I-,. ,1./1 tl. _;!U III'! 1.1 I -.N \:1: .1 .t .1'0'' ) i J i >,I, ,i' i lliu ,nn', n ,;, lll 1
I 'j)'| n>iti"i). : In i-Il1' i < t. --L'. M it"* ii I.t: { .IN.! I 1 t-, ',1. i I I1'.1': : ., ' i i.. : ;j' t t t.I i.i.-" Lfi .

lPCTIEEH.( !1 : i : M.ilJ"ii Ji !11 .. ... 111/,0| : I. a v |1'"I 1 e >I"I"; ", tii-- IZ'.t' -ii. : t' ..t I It' I"II.; i. -i-i .1. :, ",-:1"0 ,li.
> ; i : ; ; 4. : % .:t.4i.I:; > J-! : \ 1.1.. -i-ii ii : .! ,1/\1 / I ', t l.i ; : !I- i \x. < : : l'l'J
.
\ i iiMt : ,
-i
t .
1 t -i ,
1I I ; .. MIA: t.i \ ...1 II"t
TAMPA 1 i.< % \ in.il I .1.: "
lil1)0 u n "
.po I jijoi i i u"I.' j ." i i 1: u I I t-i I. .1 i !>.r ,1\ 1':1'.1: ti', \\ K> .'.iinliiht _. .*- .-- I M k'i*' I.. !' j' .

\\ r I .: I: I.i, ju.Uli> il tinpt. ; li. '> ,t I. I. .f Il"t :.1 ,j I', I I r: t I l't> III : I .-tt !t.. 1. '.t4.'i hft ill tleilI.II'| vII v- L.a i Yr--- .\ i--i -i-, : .. ;' .\ 'h I, .: '- not t V: .\ : i It ,r.iitivnl., f
t
til! ti., ..1. JIv : i is.- I I\.i.i : Via t't ". :t : .* itt I : .. .
i .I' '" tl. 1\111.- : n -> i II' HI '11. 'k .l-XMI I '1":1: 1 II. ..rf' ;"i J"1'' i it.- : ;, r 1t"'I' .' I .. t
: l t. .1..1\
.1. :. :Ii .. : .1\ ; : f IlIrS" .
4- ,
*t .i .uvi; u i : It .
I. .\ ::1 ", .t, ill : I : \ .1 ; i.i.0. i/ f \" ,. -in.! j.iniiH-" ttiut.H fI. ,- "Mi i'lr.'i' x> !hi. tt i \ \ ,. '- -.S .., .. t" .
I -, : ;
l liv ii! tli.iI h < i: 'i in -. .:, ',1! XI I I..- \1 "iMti j i| 1'1 I. it ,
I 1114: 1111" \ 1'1' ,: i \ !. ( : I .-./! --t( iii. i I.! "'ij- .t. t. ', . :!. :i I""a .
lie t\t>LtIiI l iii'ti ; .- '. 'i'! ,I-4' .. i ; >,a i I''i: :Ini'tl hv hi /.1. II. .r; \ I I..I\ :,!ly
'ii.- '
i.r 1111':1_ :llttu.1! i i t- i ". i4"> I ; hHi i-t < 't t.-: ". .. a III. .- :'i 1 x\ .. : "7.- .!. '\\ il'IIIUll.. ,
It.I.r '. *J.il" Jinn ..- *. !I't'; *, .I..d j i!t i-ll..vt.n with 1 ;: : ti.ulmj |
) I : ; ) t i"i: ;: u I.I l 1. ;! hi- I i I. ,
i 1
.. 1 l'u: J
| I -
I.I.I 1 > i in I" lh-
'
-lt.
f- 1 ) i MII .:0\.1
)
E in !lii: walk"! itf i \ ; : I J .. _..,- ,-. .f I hiu; I Ih!! ,- in..m: :illiinti: .i. ;t'jl pi.'n-f ih .I'I :
.tol,#r 13. ij.LAW I.I i. -! i\ ii '|"ri; :. t I th' 4 var ; hi-: *it' i..it'l :i. l j..:, L- r i"i .ir\ lift. ; :> c; ti--------. > I r. .I., ... : 1 1i .h.-p.'i, .| i i: J"k.' n L i

--- -- .- tli<- |I'-IM ..' 3 \ I .i I r\ (.'!"|V ".UU Ht .I'-l; : I..1 ,'nlI..1, Ky I h ;,. h..n I '.\ OA.I afoji.,4.1; ; iO! .1.! > ,' ft.i-i '10"- >II"i i i : :f '. I : .-. >..i\: -. uii.it Itoil I tc.t.
.
1rhll' I xxa *
1 Jt"1 IMU r i..It.! I 1 .! l .!.- -u. I it i- I i..v ; !,. .- >.1! OIT.: I with. tin- imiii.riiu- | .. .I 1'1 ,
NOTICE. 4 ; .I'I.dH'li",1 "I l t.: i > i', ii i I- 'tn 1.j i i" : t MI. I ,. '. : I ft.V.. :II. I'put) t II... htiille old! I
on
ii\. : t '! 1.i..i. !' ,lit. ii !; it i! ;init ii. "'i.-\ .r ihi-ir i .
1.1 \i.I.II! > \ wits /i.nL! : k .. ., K'o-tim.; ati'I! ..
; ur wa s lll *
T.i a..I..r.i l ;nl'.t will) nfl'Mil to ltti-iti; .. in- ; < I'Lt. I .li! i :.--l. ,.'' jj t a IoulI.I..f rorn to C'"iu,,
"If ill .
M.j.} > \ --iJ. Iii lo l.'tl.li't. : l I". Vi> ; ill-: : i I. 1'11' m uuaaitK "r tt', : .1! Lituku's j I t t 1 [t" 11ila, ,
\ 1".1 Ai '\ anJ
t d4.J t. him in the C".rla..r 4< .1hl..r.> ;li tn.lri .. \'II.I..f t.fiu.- i f 1"J: '..,: : .illv. roin of.tnnJ: 1
.o.l. r.uoti .. I ou I"- ill rii rinrnl 11., K..hi, ; I : IU ..l 1 : llltl$ <.- .n ( Il'J ttviil; 't i lii'l.- of.'. 1 \\ ..,in-f) "'jiiti\'liffi. ( :' i i' ; : !.'. U'J.
|1. *| ,N: \1" f.u ljll'" 'lll. !! .tlkU"! uu- -:.III .t.i rt''J. h.tt. >>:mi iitui tin? fi.ID, /1..1] ., ,
\11 will ri iit .ttirr (*oiinliir. -<. t..1. tliin j.l i J! : I -ID :ui'l lo : \ta> !" } '. : "Kii 1
\ hi
itI)1 ; I m tin j jtMftMij 'l't / .yii: i,.:" 1.1!.' "ii .::11 ; x Vf f 1.1 .u' -." .i, :. oI..t| I ,f. .M !).' <
JII..I i i.AM'A-in:. : i. tvli) -"'iii : I. : :: k-\ t- 11.11 : :li h. \Vii:" i h .' -I : yt: nt ei.j.l *. In all* li'-i i.-it I ih.'i- ,'. \ rjj i .'> I \ 'II. ,,0 I I. 11'01.! that I loftly I
l'I in li.ii.nt. ; rotn'ti'
I TAJOI' .j. 10th.. I is:... : I 11 lli i .j : ) ; 1 "Sall D id. ,

) :ZII H.l i. 4..ii! ; .I I : j ': i n". tli.it i .,1 n..1 I ,.. P :.tl"\I 'i.II :.ii: 1 *. '-I- li\\I: I IMS-: i-ijn'iinx, : ( 11' 1
('I''r.letl l'it't !h n.i.i"
t:
>i".t -w I th-v iji*. U h'. U .-, u- lai'd up )Itostitn: atn! vii'l! hnit.
JAMES GETTIS. I ', : :s; "..U: J. i f.t :.itlh I i iv' W., J J'l."r .Ninth '
I".n 'I':1. : !IU I. 11,1t. i '. :.ti a i< I Mul 'it.-otN.ip' .. ; "-ii-i. to tin. ."p, .pm" of :ik\t *"* .icin' lnrIf:r-: *. 'In- waAIM! I hitfh.1 ), ,
Atl.re"3' A. i'oiirt .rtlor nf I.iT \. : i'M-1! f-a-lii- :. ; : : .l..1*'\ ,1. t i : jit.in 4
!t. .
.1 I
!ti : "' I'.- .r c. ) :,' I
: up
-i t&t. "" h-tvij
.,'r' <' ', .; !it- :Is : 111'1'11 :111r' S.illy. Hilt I
|I' .1 ; 1 ji-'wr )1r'.i T .4 J ]' 6 It I. r t' ati'l K-i-l 1'n't. i : I.. : h"i!:..ltl IM 1I1..r: .tI. her.. so I 1",11* frf .
"I I ,
I : < :!'' t ." t.f S flTll-: | 1 j.imr.i'ti' :iau -.v.
.'lr, & ,1".1'1 h:4jh:: I .' .
c..u.Io.I'J..c. 11.:1111 t tfl "' I ImTb? Vn
fd.e. : )I' ) to ..II1I11.1I: ,0U \
the Iiut1.!! itji'n.lit; : I'I- 7 ,
{ ;
"
!Pi.! llmKini. at wliih
; ot : hi-
1 lvv "Wr. .
-I ,. tvi-K Very I.iks! J1i't > '
VI'- i Ii nit.I"I', BuB .\ t''*<- ;tit. < r >!,ii- I.-i.M f.-t :. rU.nr ,Ih"III.{ .
1 1 (" ( :t ,\' :' h.!, fi' "t'n; : in I Ini h -."tfc'-r : : ; Antl) ny
r.t loth. U.-.j t. 1..1'r. \ tl J vi-awl! -1l \ !i- '. ,
; II. : t"\.1 .t ti ,.
.1',1 |1.:1' I"I .t .i-t, tX.-k. taI .-," :..llPI.I..I v : >., ;"u. .j- ,tik1. vn In", Vmj {
< J wl I I I. \ iii-. .;i lt' ". i- o"II I i t j. i !> I lie ,Ic, <-f -I I. i>(it
iuilay.. : : I. ".1 I -' p my-.ti.rt ti- iti I,4t-: tx-.n.t, / :t. .; i x -t.; !: i i I '1'.1 f< ". h "-ti, t. ">:t. -xt utt..; wa 1 11.)01. ? -1'1"111, ,

l JAMES TVMAGBEE i"iiuth4-tii<] .. :.' I fittr, : iii .: h. .11. !i...> tvi }h. "hf.4 '. : Y.. !, 'I. .- '. .. Wiwmv
t : .t .
;
tjix-t-t'- !h. < 4' > !I1 .
III
tIorflr A. ( 'oh isalui al I.a" t *'*i 11/ : { % h: .VI: ; ,. \\, |"| s-ill'v: K

-' ". ." '-. I IIJ ti ,-r. "UII.I] ; l !i ttiiw .i. -" '- !-i t !!} !> j, .4 t\ '. .- : i" in ,\Ii, I "' -.u. '!'I' -i i.-i.t, f in.-an 4'1.1.| | .''UlI,. r.i .. rip".1? %| 'hitic. 1

Sob/' / 'niA) ,I1t' .-"JI$ : }'. ai! Of a ->tl iti' 'tub tv.i: '; l. I tn.. V.tl' :iif ;i 11.I'I, ('llhI ii .:. t tint--- .!t. !'..:i-. :.- .1 jfltV \1..1.11; ; ', : J t-- .IMS lh-4.M? thin- I .' !It.
*t : cxrl ,I i j' \\ ; .l. :tn j j'\.t\ ?
fAIII'-l.I e. W .t:!> <-VUi'rt: 1 ,;, :. \il :4 ;l'. ,T. ,I'. j"III', ij.! at 1 m. I h..j! ,? ,(ll it
I '
) .. 1 : 1 l"Vif k'l" Itli. .
: ll
( "L. fl. kti'M-L :1 t> t" .
J2Tf Ji1'.1. "I'r..ite H > ill ; > ;i .. \x.o: ,> !r' !aHii4.1 .. :
ux I. \ H'.f 'i. "II.11,1 I It ,
"I }
'C..r/.lf'..,. .J&.1 ..4k I I: I I t :Ui il-tun i t "? ?: | ,r. :I ;, ,1",,", JM. I.t. a t' : 1.1 mornjot it on till I .
1 t.lmi"i.u I. I. t.r"l' i.-it % n- 'i. 4. *
: ; I ..t ti. .t i 1.-J.) ,", t II ), .\ / to-v :: 1.1: !, a\ h.j'.1" ili'-ftrnnl fi >r ,i vM.or! I'ou.m'. \\ \1,1 tnllltt'l "
l> I mil.) 1 III S A.. It -1 ''t 'I"'U t ; ) "i.ir-i.l! !f-!: !,; !)I', an-1 killt-n iI$4' tii'1i. : I"I. f,1:1, H ||MVkill l H, \ I Jo A
IIL11
; 'I
: I I. 1..I'd 'I..I. n i -iij'p.t-,! !b. h.vl artufd.ptUI thin'-I to it.a. -..11'. I .
an.l .
- I.t a- rim il}
1 'i'i.-: :.i ,'t.! ." ( iuiii_ trl' "1"11', t..I j-mii/": in 'J
1I- 1, I."P. : '.h! "I ttl. .
Notic i o. I : I..j.j. \ .i !-:! :1 I.u.i! u.jtnr'. ?i., t.1 t :.... kill: lu.ii'; hata I L. ,1"1 ,1'Ilh! .-::1 t.. lil-lltl-; !. ht-il. ati| | |1":111: I II' :r'a" :1\\ frI I. 11.

*ntit.-I! f.r:11 ( ,'.-at..Ml; !I. do ill, ,, I I. ik. It-it: ltn.l'tt'4! : l.i- '-'.II,''. hi- r. ruin. .1! 'i-"iii4. nn.i tulj ". '.' -
iu4; 1u't 'Ni
|, >
&lk II. /s.\vt
",'I JX WEHKS: iift ter .Ut. I il! api-h 1t1.fHon. lie! tin* .,' -iln-il 1 in ")1. ." -..1.11.1..1! M 1,1 1 lit.: 11.II'j' :1,1, to 1 his .-if!. ii'itLirk't..1; V Vaihihhrnax
| "- H-lls. ui'hifn ; i n.-uit..r! itof t ,.11.| h.
\ J aImon1ar'.iai. .1..1 lc<* "f I 1'"f.\I" farr < : i I- .'i.--.t I .l. |1'1 |1'1 | tritiiy. ; ijttfo i i'nir.' vf ,
SI". ;. of u I..f i .U;it-il M. lout;: ; ; ) : j. .1.I"IIIIII1'; "ihi* N .r i i- it iu.li iin.I I : I. lint tv.ts thtiui h" I I e *
ontr. iu.I..r.itIi. 1'11. l. r i 'r, p-'ti-aMy! lis..t! : (' : I :11 t. eli-: | stu' -rin I
't **t
'
:H. : '" \ ) 1 ha\ .' I".t tnfi: : wr : an
1 l.t.i aii.l !11'
A4..i..t'.Iinn.. the I-Ial.; l'a UlL, -*1. | "I.J. ;*:: i h... ..- .h., .I.II.: I tir-i; ;ii it, ilxll.H\, ; ; -j 1 ,i.; th" i'ar---"\Vfll its "- v.-rv 11".1| :1,1 1-Vi.; a-I. i )pn-scntly! : Hill I 'M-m,', 1
I t : I :m. I i .uy-
-
n- '
uf I <
%tl i..1| ccuiily. !.1.1.I' mi 1.1 a : .1 I 111-41 i. I thought! l !,
I'
; wh's :
II\ .iv. tn- '.k
.jiuhli.-al-.Mti.s t..i .iily
"ttm '
t rtl '> hlir.-inp..w TfiilV! ;
.. i p.0,1 ln.nst.k"i.it.r : 1 J
11. 1. MU. I' ;t t4 !I.. : : l J ; .: 1 I." *- 1':1': -ln,,4t. -in-t i If i 'h-s} :I i lh- Litj/- : jnma !
xi'
:1 .% .v. ')*. 11".f) J"f1 hiU; q \ .1 1. I r..t ii.'UHi.Ii; .t .'.i4''(ifr lh,' ji."$".do.'t .'.01 IHS! .1'11.1! :t'. w..l'.1, t MUnj| M ...i' .1!I. ,' 1. t. : \"i-n't tli.i; J.4'ni'-t-> 1.I. I i,-t- -.to..1h.| wottl'l '* !! fsy}".'! U.U. "" '. : 1

: :I"ti 1 .1.! ''"".i.'i"h 1 t "!,. .r )IIII'I.f' IIi' :111'\\ :1tit"
tin- ) ,
all .i" .ts !
a.
', .\ ", !! lm .. an. |Ifi' : -. -- .1! : fit ,.1 I -
JOHN.R. LLOYO it'4 a : } ] !I l wa;ia thiir.'tvt 'il il 'il"l of (lioii-jhl. \ 1.1 ui"i.' nUilv' kvpt I !' : ii" xtoii.|b'r, e.ttI' m\

.1..1 ( ;,1"1; hilt: ,Ia, f fiLihil ..i> "li'i'i 4 i Ilrl: -luo-iit ijottii. "
Aii 'tlonrrr'A ( oilI' 'lc'I'c'hlllll. a \ >-n\ ; $ : -!!I j 1'1'.11'11! J throti; II.It ''lcxa :11 I I' 1.'III1) i U titt'st, UtipOpulir Truths.U i i. A inm.In'x .* :; aii.l .Ii.Jn'ti )
11.ir. : t I t iti tl.I ;l I f ? '. I til-: il- itt .in-1 '" .
'I u ii'-l. :11""II'I'! nhuiiiLti.TaU' ; 1 .-, ,1 i IL "i P-y n a t.i.: !.. I wai .
Jffcrt'Hi .(' .V'/nr 1 I. k I
Cor. of. 4S1.s, '4"1..1 iii"t. t' : I { -I"( "p'uii't: 1 : wii*" hlo.'l I
I I ii .I 4 \II> 'i "' .'''i'. I t.-il l \o;.. ,\ iiI I 1 ihitv.n all! ... '
txvll Y.vi
TAU I'n % ... of i f.Il'1.. : I .t 4 *-ti ltZ.! .1 U'.? .r-.t.i! a"0'11,1..1! a* .h-I.la: y.-il in th.. } 111'1 i "p> I I I d.! '. I I-, .'". .M-V ;to .. .. i
tiuiMFf. I l.
,
11"10 no. .I'. *! .i" i 4- Wi-ll I <
'iul.'l .unity. V
: in, iff! )J-i i< .1.I In thiIt ll. .1i..I.. | ,- :'t .t' nc :
jin'N ; <% l : I I.t rll'1| MH H >t- 1'1 as ill a. ;, ; ,1' a n-T t :m vi 1" it'v.! > '. '
IIItuti"n to .I U Vtml : 'I" : {I'r )\ : .i' i .
Wll.I.I'HV J'lirli.-iilnr ailft-tit : unu. :ti I w. a': w.is th >' lilhl..r: I ]: mia'n.' '; '. i _.I.! .I" wii' ; .* ; .II'fllllll.11'.11 111.1,4! ,
MMIIU"t I I II .llm-J I pun i f. .f''t' '
( | | (1.r.I.1ic.-. n< < >rnnir<, |.*m' 1" |I" p'lll '|1" i'ii 1> i- *- '! .>II 1 1 .! lint I

-.at, ,\"jI .kq4ea.. U.U''.' -O"II"I' 1.:1.... :=.iiIr. 111.1 li'ni.jitf! : I -I ", : -- t. ..)lstt .1' I 1$1)I.: : ; i hat :1.1T:; I--kit I l. ,n I vi; II'i' "' .1k- ..\... .1 >1..L,1,4"?, : '.'. !' r. ,' 'II. U-{ ." 'r .'I, \ I v1 ,' u 'tt! thin: my. .n I f p'iti'it,.,' jjui I SI ,
r
A4'. e."IIt1inl'.1 1. ln" .'\rP. 'in tin' .'i"" all.1 If I 11.1; II" )$ ) t .1 I 'I 1' I ': --. ,1" \, ,I. \ ,. 1.11'' : \ I t,1, .11'I l' ...% "I :u ,:_.,. ,. /1. i i o' : !" I .11 '.11.1.! j i-1 ', t ttl'i! r il t tI \v- Si t If m it month. f

\a IUnr.1 A Drnl'm.. >t :MurVwill .Iill'. ....- ..f I,,i ";\' nj ", ).. *. t I > !M I I 1. i ', ,', I' -l'i! !I" r"-,1 i jt i.!.ht''I, v.k -.i- ,t, 1i0\tn" "1'1'; : a ''r., (1' I. -i. I.-H- t. -ltTfl. .t '. i .It.,- I.. :,:1,11"1. i-otn- to ih town anil pot .

nil' to tli' 1.'l.t"I\.IA! ;;" I li\-. |rirat*.iii't! rti.4. nii'1; ii ,11! I t .:. 1 .1) 1:1":| |-'If -I| (11\ ,t*" 1.1 .. iu'i 1\1.-1..1 1 KM, 1..I.r il-t i'I .in'u: '.ii-h" :'i' "iiji'Stos\ I II Il.y .i,. \f-u think
$Ii. .I" n..,":1'r"r.r"' .1.1 I l "I y.r W..I I : ; .1 ---k" P'1? Why' iii.t I.} rr.ilit
I ,'il.1 IiII'!" il.. / >!i"'I.' !1t..i '"'! 4 iv. in.-j i ; ii :1 itli I .iil'i; .-7i .I nl! t I'fhioit Jti.l tt>- ,tiI. ui.I l lx '
.IO'wl'4'rl') <* ill lii,.) nl tin* niMrki-t M |1.t..til- j : \ 'lhh.itm, of U". I ... i U inthv ; '11 i I 4 .u'- :. t..xtn :tt''.' r r.Y I
?
l I.U ...l rm-l, .,1.! .. .v.llla I.. H" I.r.'t : ('i..u-"'. '' .i'l! 4-: .I.1 :a'. I III! 1 :i: t tfl-| ail \ill I .>ii"|. i'. &i-f-ow.i'.iiv.\ H", 1,1.;, '|pi"J) '" -. ,.!:\ :i4 t i'! ;;lu,1{ hOII"il! nartf-. \ "!'' 1 in l.uv sop'jMo.Ii oIa"n.1".

:,,,n.lui"Ati.tll l I.y .t,'AIIl A |1.1.1 j l % llir ul- p. 1 sj<.r ,(lILi 1.0 ;..,.c. l I. ii 11.1.4' 41.* \ ,"t..1 1 I|.- t 1\. tiHtrt ,i! : 1"11 ti' l hill" liiirj-; '. :t\11 I 1"1.11).1! | ,: | Ill.inait. | ii t.'I. i whnh. th'' > "ti-fui I. Uft up, lli'-ii I.'I' li.1| tli.-y i i.-i konnl, I Iva ainl, tli.hrr.Vo"tiiVe- j jIII

: .It-t i -, \d i h 1 1".1" 'lo I It. aft \
It r f r r c ii c' iJavK4 'lItt'| I.iti- su- :I 1.1 !on ; |lul.lc'! ".", thinIrov t tI ) a: w'III.., | ii'.I'-t.itii;! .,.. it--ti ,i I I""pay r..I'III.IIIa \\It:* f.-M I .

(',1. T. M ...i' '>. Turn pa lUt : .I, aii-1 l.ii.l )Iii. I ) i : ...*. t lr pi t H'j-.ti; I.J i.t :1.1 1"uH'; ;111.1, 1 IUtIr: ltIIl1"n. ) .m nut to rrnlit& "". Tlutt\ .

T11U4. II U.' "n. Mcfli't! Tlillnhar.; 1 : ...' ,tw.'rl4',I *' '.ltth,> I".k A iluly kili'hi-n. ntnl I'.i.l: vi,kinf" I"y"' ih-iation; i-oiiM't I a p...'1\\1..1 lien' I IortMrt't j
lip aI i \\n il/ fj a .
-
( .l. K. A. -0..1' < -l-oUt'l I ll'lt i:1 un'l \; .'!&; f \ilk- tl -i..wt! .1",1| ilriti,l n \' .III "ii' I I. 'lii honi4. to 'I" k f.'t -- < 'tH' .I I it any lonj/-r. I cut ttirnri'tti a

T,3i.&aee. ria. 1k'". I. '::. <7ni..C.x u | } ..;it .. iii, 'Ii.; J.. .1 .1' .1"liy if ( I onitort an., I Ifi'tiMift: ) '.ilIli'\IluIt' ..1.... I H-'Mti! i in 1. \ nt'iti tvutinl! 'h1iutu: t c"-nntry ::111' | thi ttw: A!| .uAi1o' hnintitfi .

.. i "\\ .nr" ynu! % it..; M t.-1a *,.mKv xtns ithot IItl' i .inl I in fanult. ;
IiI\ I Hut I
-' li i.i iiii'.sMn, !I. \ | | .' i'HiI.at liiiror.f'my i> .1 'Wi"II1 II ". j t l-riiihi-r-.n--nv., ; : I pn-j

l 1.( \ \l N. JO\\ '\' o.\ sttvr. mil. .1 if v.u; i I : j I thi'Slit's tl I li i n -i : II.II.' ...\ "mini1 .Iil', ,' ry i.f I lit'-. "hi..1 all. a. ,.' 1.'m'1 i 'fl \j 1 > r I lid:. at r.1.I..tt.'i Itoa: l, S. U:, Oil l.a.li.'l hi'4-u j;oui' loiiij '(. 're S.illr) writ tom -

Allotinat I.a\", :IIIl "t ." mill th 1 _. -l '1.! '';u. Si \ I to Mn.lt :1I111r'If'| ,'-. > "IH,.f ,mrv.'llf. ..) M.I I .,1.1I, I till"th 1 iti't. Th1 Wi-ap"ii I,,.J I '. nii'l! 'Us-I I-h.' lotnl l in.j hatJi-.l* than '

TAMPA FLORIDA. -"It." ,'1il : "11" .f i I ( ,1! -. \ i .\ -S 1 L-11' !*iil- 'ir- tit to (ti.2 m srru. until iii.| .\ a t1u ..1'i! .i i f'in. $t-vkintj! "tfi': 'd in thr. )Ii.-.., a','r sin- .li'! ?! 5I I -otm )h\\\Mi\ 'n.l Sally
.jj'
IMS. 1C v. .1 t Iii' titi fr f. i lii.-i. .: t'"l intli. *Ii it- if H f--itful, liil I hvi* nn, ai -l h,.. u'i> lo iliJ anil I loif'l P
Arril fl. \ ::i ijr i' I. | ;,u .1 -... i it?"! I !'t :li'y 1 u .11.,1,11 I lit.- ii|I. oj 1u nn.l I Itti.L..flhIi wpIIIII :ttti* n .

-- -. -- -. _. I tho lull ..1 lti. ; :" ..: '. I.-li! !. i I ., ; j tmsurii. ." of ithkicluni.! ..1&"IIIIa.11! : a iU! ': S.iy. aii'i I th ilul-h-r! .: th..y l..vi-.J! me and I't

; SEA ISLAND COTTON GINS. 1 'I h li-rv ) ( h"1 r i f,, .". "i i. t i i S t' t t.. il. ail tv who! nf4> mothrr*. tlmtVOIH -. -'.'--- !. .,, .llh..m. n-i.f tl'-y <-u! thoir mu.h : .

1 FfcW *flh' M'Arlhv) l 1.1."t linj.r<.xi..1 nn1 wao liz th% ,' [ : i kU. '. ;Jit..1.; I \ I 't. nil -uinhri.Hil. 1111.1 I Ihu't tt.r out l>ut tin*.* .I

J\f I r .!.-to .rrlv.-)>v. :' n 'm .IIhr" 1\'nmllih.- hj.n It.- Th'.r :t'.- t--uly! "Uf' IlIrt.rl'.10; -: I'vH'iisi. worth i.f. l-nlhi-r n -and thi'i 's
"I ittIT ,11:1 u.t! < : : :M I : yr.tr
w < ;'. i FCRN. .t'v'TMa. Cci-. -i. d, 'I'i 1 T \ili.t tiiH.'tital! !. kn"'f.I; ): ||,JIMJ. ,!I. 'hi-low: I J'suli !I. il.h j Mitniftuti th. !J' nit Van. ,11I'r.! '< no iiKflin" thrt'o timcn %. -

% !'"rt h'6 Iu iitn : KK'n" u .nii1 \tnit themi it i'rv'' fi' d\ : m J kJ'inpr.,.-- / f'r1r ,{ y"t> i : itijr ,1 f tbr : :,',' r. t" > r. fh th.: citv ot't-' 11 I i \ k nn-l r.v>t0'Ij) interfere in mr t'ama.t !.. i-... ----.
,
.

.

-

,
,
.
.'

( ,.
,
-, .- -.
-7 .i j. .
.1' _.- .
'Iit. : : --t. -
-
& -
.
-
.
_
".. ..', 0 : : r.i.av
J -
<. -" -.-
,
"
CTv'.a -
'
..

j .-=- _- ,,
-- -
t"t' ; -
.. : .
w _.1 _, ,_.t- t' ( p -
fie -
'
.-. '
= : Ic----_ rI ; "--

.

,

.'

; .

.'..


.
.4iJii i

.
.

'" )


I --- _- ___ -i--- .-- --ir-.l _o.--' .1 .
-
-
=
_J -
.. ... t ,. ,' fAr. I. I'.
M I N I 1 \ T 1 IM S.Tlii'lMliH li.H' d.! n.itllle, .1 i lh! ,. l.lltl" \ I I Ixv L l'II' !Ti.N \\ I t
LATEST INDIAN NLWJ I (I M iliap", .1' i It ;" i I pi1 -:iiil. "II.t t, i.s 1.:1: ;ts ::1. : \ I I'I'U.I..1I1IU': 'A.

TIlE PEM1SLLAIL11ZUN .. !1. .1.! '. :,. I'Hn1l. :
,
\ IH-I- i" .11 ;.mi' : ii" tt \ -ill i n.liii.t o|(. U.i'-i li.Ml -' u.i.! II,1r..1 .'-
'
-- -- from \lavliiiisluii t : Iit4tliiS& '... < 'out nilloli.xMii .tic \\ a. .pi... iii> .j i : :ii.- n.' d. o.. :.nod Mil, 'Mun-fi.ii-t l;. 1Ullhlrlllnt 1'11 '. : :. IIt. I J'r'I"
.r.lt tIL
'I[ I h .. M..tji iMth..o. ,. \\ .tu't.in : 1 II.\ I IJ" .1 TnT'', /ltl >/. /r//V J'I'df'-
nRU. Jr. ltIHU & I'lillrlllul: '
Ul'\utnl fur l.iUtiu Indian* : : .\.Mr..tiftT vnt.- I MilUT in Jour JiI.- S. 1111:1: .iinl I '-''I!. \Vm. ((.. tHX I', ip- n< to oui xi.I xx ; how 11"d.'>' !.',> '.1 lttI1.IH Lattr Is. ,//',> ,,,' /n.IIL {u/i/"".I,'. .,. ..

TAMPAFLORIDA.I l.i_t that there i 15 I full nude tor :1'' ; :1..11'i ::.1:1.\11: i'.1,1.01 t In, ,nii'l'n ,, I in nit I.! ni.mmil...s td 1.lllllll, yiii 'I the atnx.il i (..ftnM t !i 1..lInl. r Kt'ipirruv" */i .

-'.'- OFl'fciAL.v] I 1 I! ,-,'\111'1"1' "n. to U'' In Id :11! Mr. K niKuVi> I i ',;. i pf ::1' \II! :''1111tl',,/ ihiti.' ., i'l' '1111' ., /rra. \ill lat; "-.itil. droxi! i tl l. i ;IltI .' fly O .inn tall t \1 ill' II.., w .. hMe rcc.i .1.1i ljsS

I SATVIIDAY: ..11AHC 'l. | h' C. tll! ,- Alil'n.Now 1 Ik | .. I.: up- .. s I ..ninittri-' t I.i; i li.ua> < r.1 I *
1h.II.111Ke'I.\ I .hfoiMia, .
link. i nld (
:1..1
-- I Xs ml. t.I.n..l. xx. jin. .'Jr- tit .-I' 1 11.I x.in i unit l'-irr J
.
0."II
tin. tv is 1 f.r t this I .1 1 1VMiti. ,ii ta'i whftii lit ,I" I II
-- -- II.I \.1.11 t ne .s"ity on :I.y i x al'\'II.1!| !\ x .. --1"1'i .,
f\\l\ I. C.\ :1.V. iii. .\ ..t.t t f..r I 1"li.1II1| ; (i.iun l.-.ks ii.id, I (; nl..1, i i1'nthk i ...11.1I l la: !" nuiai rnf t I 11.1.11"I
; ,
CHANGE OF TERMS.- pries I: )I.bI.' xx.i 't "::1.! ..ill 111'h'! / 1'1 j| ni i'tii:! ti.! t'\ /' !1s. r t:.!; I'I.I..I I111 ,1'h..I'I. .1.1 ul'n'lillII'

t V .t.!!.iii' in I 11',1..1:1. i. nulioiu.d: ) .1I totiVr | '\ ( .li p".pl'1 nl this! .t-ilX, ) to-i[,1.li.i is al'oiii (uI lit- I KM I tliu _' lii.it ii! .\ !Lttat ;; I t ..1 ,' in lI&tt: jjloiy. hitdfii, (t.) \'rI. Uir ,':i.lt is will lin.l the 'If
of y-I.lh' .
SnbEcription to PENINSULAR i iL ht. ? I .
t\ .I: a j" I'l'ajt"' t 1".lr.r p. m tun, !"tI '. ;dId xTiili I 1.11.: nf..i t ix-'s fit'in }.eI5( 11' I" .11\,1.:1'1: i olKl,: ilo i II| I tn.'i t to :>pa Joe. xxhorriiiluh! ,. .ul" -tut 1.f 1.\- ,! ,11I1t'rtolt t; :..1 I mijM riuit. /t j

'IWO DOLLARS per year-..-Inva I ,' I. lit iLLi ;it w ; ( 'I.II\i", .-,. c.f |II.i.] I-M lit-tioii, C-i 1 r : |r \\ t' riip\ tiom tI.., !".ttatti.i Star thy v-
i"II !
I ; In.1.an x\Ito lie .I' .I \I' 1 lector" MiuaMc! aud! )! 111
I ix ;n : m iy -apiui-.i. portions >ur too ( iii 1'lh: )1g. ; .
rably la d. ii 1 : his, ih-tiu iln' tin- i.\, lug itiM stn I Intdii; me :
; Ad\raac3. lilos': iir;ltlA li. I'.Mt- Itihy fiiid \.1' t in t'1 t tx. 1 bI! !I.-a."- jj

1- sendIng j ..imed t to > L-III' .n, t.ir t miration to th.V. :l.-.itulv. i.iL'* Mp '11":1! :! I" *!I. ''I'd\ imu.-li I'j .I' ;'.:&is' lot tin- r. it .., .1. I li: \ i to ;i'lio,iIn I I' i 1: g.-zt.:.-uIis. ,\ I h J', dutiii.:;''"I t\"I.I: tain. |I 11(1.1'TI..II.I .lJlf.I UC.I.I I. I

CLUB RATES.- Any pcrsoa \ ..M. l lt t! I 'tI''..thl j<- 'ition I I .: I th-- wmhl 1 : h..xe ;' Li j..1 1 itt .'tI.! <..I.I: !" pi:'Ml- I'f: :t'.i.! ":\'If- '1 I, \.t- ..tts: : h : rI :u >..) l!,. i i* i" mtifai j I I'r..mlit .1.lii.mI.i. : N" -rtr.xxc h-arn that

nsthonaraas cf tea Subscribers, 1he f..III"ill: 'n.. "ill h. ': itI. l'y 1.,1.:, Hot r.'ll: I th.. W" 1 1.id Jliio\X"d. II till to I I! .r. > KI: .A.-T 'r 'l/ 'r. t>tft, r.t\tr\ y < >n;; l< f4. } x' a--. ..).," n full i, kn1, t I.HH I.. s, i j. x. iv tiillNMI,'1 t "
xm
accompanied will bo cuti ,.t f tin !I.i I..'\ I I o l' :
by $20 the bl"'z" _
'.'r I Iii'l'.u.-: .dtlixt.r"d 1t. I lro! k.str It.Tor I. Irr."III! 1tut .II.:. i\.1\ tt.tii., f.ir H riumf"t t ( 4..T-i\'v < tn' m.*. tn-vi'li" L l'ioi"l: m,i- .*'****
I [
tied! to tho 'TeninEralar" one year. i ..ll{ !tl.jwtrs 1"1' I I.JtIh; luxe we i 11..1 I i MI'i \\0" Col'.ni. t'.r \\ lk.-r hr-l
I'M : x .1. :\ VC. iKiiie-x'i I rr.l: < (I'O
: I the I I- t" .
M1 .I'II'lh.I.-.I
I ". 7: .1,1 that *- nt inimt r i I f our luipWOIIIMU I !ei.lin-: > d..y ixi-
$ .. ._ _. I : 1.li.. 'Ihe hlllllt\, ,\.r""I11oh iii'4
-c---- ':-- : -or : Ii} Mf.'fur; Sii.- I ll.ixii.i: r..ad t .- 1".1 I t..II.\(01 i 1 "
,:It'111' I t't f liotn, :.?5U.O'') ,.t.nO.ofl ; 1 it Mii-1 <.III\oh'I'\ L Moo 1 ha: 1"1 ; I. :tri I u. ;.' ti"xxal.r! toxviit II "1... .'...i.taiound thur nc.I! t'k' t!
S -nt..lM I i.ruiy
1VC flrE.I .- C: ...mu.. caiu>$ Of .1.-' I "pUd.:! !ty' llul l II.ItI.t.< ft 1 I those! I.: !.'." | : i. I li" 1':11.1.1: l hI. joii, jti .X"'ir x.iual! !,- ..' ,I' 1'h th- -
\\.IJIltI.: l.'i.t.t'y to .'Uo fiij lr f 1 I 114. .1"I.' xi II. . .I.u j t.I\ t rv.urii.n. ; :: < r g."11- ..n in p rty
( .,( h.lIllno fin I n t.' j0 notaid t tint siidi" :. 1,1 .. i
; Wi-
'' ".II" 1.1. : :p; !" r. hnl: appt'fi iin! II." jt" t X l'.I..n..1 Keiin.y.
I. l I'-.y oxer l'r.llO.I'Ol.to .I.'J.I"I.I i : 'tl1.11"f \ .'1 tu. _''i I. !-- !.t. .>..h : lwrew,.t, .if'I.tu'.s.:
.:UN- I11' .. .. 1 f:' -., ,-. ., .iiuil-.r if t r.r: u u> tl nnuij tiiijOnsnnl : I. Walker. ,:,'
.rt ( : : I II t .kc it tli-:: ,,1l.tt-I.-s: N li.'lrui : ma Mr.I .Vu! tin ha-1 ;..r.. .
h. h'je-.t: iat% /1'\ ..tt. n will l I pat': : '!, ,,''.'. n i.'i- U''ii .1 imh'i ",l l\ I I.I. ii-d and .1.1 ':11'.i'f_ r ;I" .j. z r"". .,t.J Iti- h'"l1li i4.fl
.r
i1 ..
1"1'tr:1"t'i"'I1' :
'> ; I .1111.11 1.1'I\'r..IIII.lil"\
ili- 'lil.Uotitu!
I Si.nl of
t M.I 1 IT- pi thr iit.ltl. l>ci rid IvU: ..:"l Imui--vl 1 ., d'rli"! aim-it "' ..IIIiiII .', 11. I\'ar. > u!tI ili"- 1'ii'ttil i we ttild! e .:..u;;. ....f p. uj .. Kisi 1.1' Nua'.iiu.4tanlt. -
._ ; ViiettilI.' tlc Al'.intic! tt ttitt.ry
10. |
", !I-1!h rat. not I I-s-.1 I luxe xx" not .1.t i t tint tl'. JJili_s _m_ i1otlT I .'tat !.'nl Is!ate ( ;. i:.i-rtinu-at. x\e .rrwitli f .. .'-
p- st : \\ a .tll* ( : i {.i''IIIt "wt.I;. ii'vuij; us :t. i. a.. .tit. .a | .> tn.Ioax.T to .n' umm-te ;
J C ..trgii! M i.f IKi'V.; n.f !h ( .- .. 1 : t
OXVIllmt.-l .
> \11. | i' I'lu-'o-! nf
I l.t ,: .'.. l.s.x,1.: I.: .In us, i.' i ..I'r :j.'t- "jlaa"" .1'\i') "Il)it.! t t\.J; !5kt. 5-\ la..rI. 'l Ir. l.d'ior..t.i/-; I toI .'. x-.1':1 i i. a "'"IIIIlitlj":1 i j i hia o'1) horsiptivxer :II '. I II. I b. ':,n xxtth 11.111'111.1.11'.It. ..11\:1'. "' '1' ; I th.- is.i.knt.I'h.

r l'i.-'i.. K .1.'. !i.iti- t i t ..:.. i .11' Ag h. '1' It".1: I xxhat \onl.llk. .. .rw"tI.II.| l \' M-, I.. our S. ti.ilots: :.iid! I It.-p- **A. I xkitlVt-.J; "ill .,.ii.t aion-Hij. *. I. i n on.i .
know mure woan I !I.,
ihe li'ci irICI t .( >i.iit.I\ xt-Ini.-: I say 11.1 "il I of W.ilktroxtin-
nu : --.1 ; ul i" i; Th.- --s."Uhm.: i.t
5 !IIiII lieial xhaxe t.iiii'xaid f.. iiititt! -i. .." p -r t-11'lur-.ftiK-tit' *. t'fuiNjIaMiiliuliitititt l Ih,- in-'iitli t>t M.ix. .
ppi
tifti..l 111.1.' !t.r'i '. -t t'lc: "vtii.ii t- 1 1 I h. :L. .1I:1".II\\\,1Il' it.l.I ; te1 i ,"I..i1111 ; \111 is -.it'tt1i-rt-'I 1 1 t u-iii t) I.III t I. h1,1 1\11.. .

t1i"r'.:, os tlicSl-t.MHi.li) 1".1. Uj : : ii.I I ttd.! ;nl I ( lofiii '! I I : of I IVohti; ri" I '.. \ 1.t .1.11.1. Jit i- L
-
;Kix. )ha I MXuk .
I tin* ( inn; nt j-onic t> j]j.-i tn I t.:1:1 Til .,. tin .'i.'y! I I..M I tit s.I
t sL\V! t 11 1l.S!: I! ir.cllts 1.II.( I .1t-.U'--? of tinpi op'". 1 j i' ,-nt inh.iUit.itit-! I lie ( '. of M. .1. |, | .\ ztt.k.tig up i't luxin.nt :" It I v inn .' JI.'it; l
h1. :! dl. \ !1"'c wii! .j..i'c tj tec the Iiniiit.-; : Ii :, 'atv- ..II<> I ,...nr.. *.r"m other "I.I I if 1 In tit ,
lIt .sra to ,i.-.f. lli.a xxc haxe ,.,i.! 'utJi t t t A :' ''ol\\; I h : :* { .
'H:11tu l I.Ihl I! : 1 II. 'pi I ft fully rail 'I I' utt:ttti.; .:; of: nir S.naiii \111"il..1 UII'IJI I 1,1.. i.r.t' vomin! .town! ii|1..11 luiii II'"
:= -- r. rr.oxcil fi',in i' HKVISi.iro 11.:1\: n i p.ittii-s I I., art. lliil <-in: It* inll'i. -
t I hIt 11 I .iticitiii ude I and I our pilot "il" I llon.lnr.i-I loiisistin-ot 1 tlxe 1 tl.iisin.l roo' I
: ; 11.1. I 1
Al"cr,1in ..,. no'.icp i .* h. al'iissxe. an i l :"-pr.-sintatixcs HI '.\-ultt.--- | .
Z-T t1' .nlh t jtId1I';i:4I.! 1 fear this policy 1 .I.I. I Hii-'i I l-y oi |1"'I..ua.ih
y"e \ more upright tu Ins .IJdl... \\ ,tk.. It:,. I '.flll Ion i tun.'r". 1I.111 COHMU-
.. titiI.ll" : 'U.I"c t Ii:40 iiu r ; :It--I liII mt. :ttit -,' I ijiIri, jJlH'il! [ haxnj: lnt lifirH! 1 t j i ie
*jvr' of nil!) "lI *cl .Ts, who h-ivo not s'&ul dit '.LtJ-t 1.)' hum..ne: t x tnpatliy $.tIJ! jl. mi, *' i- 1. ; ;Iilll.ir ,o..Mc Itltit" ie.. ami with! llio i.ovigilant <
\
t t"1 iiistiijssiii'4 oi.r < ox.inm nt., It t" i iit I \ "- i- fr.1 the pr.iirc intt> tht ..
:, \ tl.t.ir. 1 lIlul"p iva \\illl.c\]\ \ tii.,ft.itiuOid al when d.-:.lliig:' xxiihJt iatinti.il Io t., .tin i in I 1:1: .lniiii''tin-." l.i-' -.'x''ti .ii'.ni's I In.li 1.:1; :! ili..:'iphi.e In- is iliilhnc :iiI kftpii' -
1'1 ue. llie :11"1.ol Uio < ;.\i i mill nt in r.V- : i.Inl I M'Oll 1\11 Uo tt--. l11 I.U li,
p.lK'' \\11 No
l.ui th" I i th.-m 1.:1.: r. one gut
I .t(
nflerthis ilate. I It will n'Fonl \.11.1'1" : liHIi.ipth'j:
ujrrat > il'lin) this xxti. |
"pel.t: r. iI1"1lh'1, <'Itiro to ih.-v Ili l:;iu-, II,- IH I ii 1Ih in i .
.1. .i.--l in 'tlitiii'innei- .rm-nli. hUt pi.xi. i-
phnsun to JI'.KC th..ir n-tmos: ,on otn .- uJ this :H mi tmtiortant I'.'.... 'thu-li !' .h I. \ti.-iH". I I'litt.: tt Ir. Ivlitor.! I Ihwi it.i ui 1.1 I lli'_a t.nii.h-: > ,"I:..i. >! !Ir, inu, )h :, ai i .\ n, h.'ti'-y -xtr.i. !i iuiviiwre ', xxithoiit a "I' I Me iall"I tIiti all J
I 'x' :, ill x. t r1 time*
t t"I I' pti-cs
; ? tt> 1-ttlL.it :
: :
r. ;:'w boA I ((itt xto pndut t.) i litlots tint vtld! til r.in I I II |; 'hr iti/>-iit will, ,.IIItVr- jI!.ir oun lal. I". I illll'V. .1.! ,., t to .." tlri;. t. : ..1.. i,":...I! 111.1 .1.\\.1 1 Ii'" ih" ,.IIII.' of his t f.-" .-'.
*
I '; ,ut-, lit -v !:.i'l I il.n: II..- ( ;cri>$iu< i >tor tt&'. tir.' I"'t' annul I .U thU I 1..... i iI ,
-'.'- -- I the "ft J &" in Honda I xxi.l! H.-I 1.i 1. \111 I ,I' < a li".llh! t miniiii.-ii \\t!, > -i'if: iijunitn I I In the a I...-II.- ..( our n'ril .k "H'ril'u$ ,
.1 U .iii.a ili.r ouU :\' i .1.l (v'i" It i..1 i l:.1 l Win.l l.iU Ust the '
] the 1 ..
S0JEJI; 1"1 Flt j n'.1 j 1 l.aln I Ironi IUsIiirfto.
I i I\r ti.! whi'.i';! t; vi t tli utI' -4 IEIt.Z* I-
induetx; '! ; > -
1 iiiiiiraitjc.biht\autl
i
.urxeit" : T in. niivM-'J! t.\ f dl I *' 1111.W' I. Sol. ; j
i iTtittictit 1.iij I" ; il 1f.1' of ii h-le |i :.iI" ..I'.r. 1 llviulur, *
.
"
olir i-Mi 1"1 "sit lint ( u iMinl.i. MII : /
They\ \\ <.f lut urhl.; ? at lli"Hoi.! ;J'.t"1 a ft-wait-1 ft.r t ry 'i.di >\ li.t.i ..tiioUi- Ilt.: lu 'I xvilt .liilii's. I II
our
<:"a llotist., 'I r.i t I.,. cftho.se f.fiu. i j I t j".I.! 'tn in > I. .' id.r: ( <.x > nun :. ..n'IIII' the) Nitaiijui -
Ill 01" This I .
/ \
ill 4.ptuitd} ) ( I ( '.7 mn. i 1 :I.t s to, Ifli xt-- tfu- Iifl, .i;.. ,\' n. ; .!:1'. "." r ;an.l .UfcUsixe I sennit
.ur.icns whiih; ,. I 1'1.1 : U '''M'. I't ] II. .. !1"l \ j -I I hii i. x ul< nti th kiy t., t tlie Mi.ik.i .
T: il iii 1.1 : .rIIiltIlb.'I'
W '
OUt ilki I
( uv .1 J.ldloI -' a: hut I III! iitiiiivd'; I HU 1 l'I'UII i F1: t l.i. a .titH.iri.; t >n >. .i! :.r-t r.:.. r ''i r "
111'.1 Ii.
dla'' .: t1. .1 .Mill-, n.l.f 1 I' 1..1..I.: I 11.! ( oltl .''It/! I.- I' I 'urr.u, . Mctin
I iir.g. ] hixtory ufT.lwpl.lh.] .).>dv tt$ would jti.sti'v: PtltII l 4 touiv. lii.ly an < I i.l... .ii.1} !t'!" t.- III.!, !imv' t 5 ., .,.1.11. \, "!"ii-l! |h. intKtt t. .I I t tli. i I inti'iitiwti'f m.inl.in '
1'1 i
cf xvltich will t-vir i.-t.nil hevrinrtlWtion it xx.r, :'H $it exjtl, t r'y ha: tiiut, anil i i.uxv in with t the :
UH'tnory t .\ tit.- miiioh- d"ii"! .. .,. I... ihl- M 1 :' \1 I lit .
4 likt IIh > '. t'ans t I. i t Jllll 1'1.1. t S. ..i tii i. f..r Hi- pi .1,1\ :ion ot tin I l.ian.4.11.tlrn.r.il; .
h Ii. .. .i.h tI. t-.1! I I'V the i I lu'ii..lls.: I 1'iee I tree* t tit jj-imst :
1:1\ .l'l l
$ lovn jVI t ipatit. !I. l.vli. s in-I I iit'-r *\ n'i) 1 a- I.- .1.I i.: .i: > '
t -i i!.:d I xx uii !I.iu with MK-h h-inly/$ I II! \ I |j.-li.I': .iii-l 1..1.1 "I"t i'.1! : .t.-<- : (M-in-i'. who f',mh'Oow\-!

J) ar. .lie criatL.ru,, witli tln-ir J"i'I.in,: : .f I 1// .' ). ( |iu I ,. iism 'uiwi4in i niMtti' .1. : ii Itol two xxit k. ..il.'c hate sun, Jo. I "In.ti.t with t th" I 11" A'lm'l""I-'i"n.'
t1
; ;L" t.llalu"k..r.III.il j (., ItiH'; .t':. i IP iirri! \ui! I 1'"t. .): -ia.n.. n' ih. .
\'lltr,1 \ "r i.iuMif 'I n inot
f ir.iks' : aul Judy ,I, !J:1dll ; I" j | : I!:" r.'i'onl ,.11. h.ixe .l.lh.tll..1 t-xcry |! It"" }.illC'f\% the .I'n-.1 l Suituniiiiist: NV.ilLjer.
1 r-.t 111.1ci"1 :1:!. "lwl a"i opportunity ..::1.-1"1 l I I I I \ ,Uoic r-il. .in-1 I'lH..'. r. ..1 t' t ti.oiiji jjitikt ];", -1':114-I fintii; ,,1.1; I h'X'.,.. 't&.t; .lr:1 .it .
th j ir : I l '
: t ,' .f : ve not toltljouMr. .
.Jn! > erme.l !1. .git. Ia
cr 1
( < nvnint to tll' 1. Ink <.r. i"|. !'ol l, a-.il "" "I i !I. i 't.vl.I.I i' I.
: et i an I .I'r < ; I.
.-
.1:1. .. .
..wit\ upoii "I l.'ftUFl I '*t tti. 1 l Ill's o.l"u'.1 tn ilollf I 'Ihe i liuitemal.i < ; \ ntu-'tit r."'-

: vtlh JuJ..ition!: :.I I ,lral'lillm'loi, t'n--\ ttij i} jitLioujjli -. we 1," tUII..1 the i : .11. ..1.1 i we IMX.Jotrn I I I I.tini'j. "tL.I: !18 'r> ." .n; 1" u ;''rj ,1,-; v i,t.t4| ,to tin- att.ii km.' th In {.;'t'i wi'tifhin : !.- Ji1' ]. 1 Ulloi: 1'1t.u..; l l.tII.; l \\ 1.:1,' hlisel vUlle t .....!.. "ill.t th") int ntioll tC

; the UJ' ty J..uTIll' dl'! ,'III1! ; of his iK-athtul L.I..I j(I It- !. ; liui">'". iisiil.-s .n i vx 1.1'i ,"ZIItI' ", ''"iirlioti : !1'1 ;i. ii"r itt-! .".'ks SXV.HII -nothing' but ''-' piii'4 an iiu.tl f-i e in I 1".t li.nl'orMie -.
'
tll.i"lh { : HI :,!i.iiii-l .II' .-; | ,.i',1 I II .1 I> ii'>il-in. : .!, .1 ii- 1..lt .
I It |t'I"I" |,11 !1"
--tJ'-i. l" ami I .lt illll'. IIIJI' .
; f JO* (( ail nt ixinreil! th" i.i -t i : -t! r<-p: irt, xvi.ft "n on tux i* inrriusii>* : r :
prw pnerarjoymcnt. itid! noxr, with ail tIP! phtla'i'hr 'py of ;' |I I.>-'i .1- I'loii'Mit. at.-! !t.. ,I "..v f "n.-tj: : .iI ij :a. t'l.-x' .uf a.t.! ]lz.. 1 .., xt.I! .11|u 1 h. If
1 s
.4."I to pta e | e mI
.1.
I I .I I I. at ns.
; t l 1',1:1'1.{: I : \1.! III .p'inn; j
.
; q 1 ht' b'J.ojs wire well npnfniiteJ !1iti vI.tt'tte.I .,>in...l 8.IV I in t .-::1 t \ 'a. M.o. '"' / .- .
.ilt, .iitr g "crhllt.ut il'j I I.'I \ 'i: r.. I. |: r. nt points! -!. .x f r'' I i .. li..u to "1I..t.:1I: the! L'cntril! Anifii-
t f I I .. ,111. : .rll S. \\ inxo tin.-: l-I-1: for din ,
1' .
autl soetnid) to bevntirilv t conxinceii iiil l Kin .1111.. uji in.HI; '. JM 1-1 I JM' : I.! g '
1/1" r rrtrrnntiandv : ft.itile f.I}' o'j: I .ii'l! r..'km-4 : ir amiv th .1 i":111 tt.tx. .
) ,f'11.01; ] :!lny Jirul I lo Io," IIn.l11: 'I. in; r.'iUti..U'1! \\\i-t\ t thil Ji.j'Jrinli j :1. \'Ir. ". 1'r. | 'I t." I 1'r. nee fii i'!. .I'I i I Aml.ns.ailhal I I
this ni-1110'uxt.r is MIO'I:, \nthi'ik! th ;: tin'i : I ii.to: : I II linli.ni!; rw; t'i:-!Iiii-4: i It It.t.ttitts -in I i nuking t th'.u ;
I .unly oj H .. with stii t ,-t
'l ,.. it with ngoodxill.. ; a.l.l TiH.t.k A It. on-r
Mine cf I'.id pohcj "il! h:no tViii f'dltd''j i I hat I tli*? ooiin'M! not TO lily I'T in-li li! :: trail' ,. ill L'om' !; w :' 'b.}: x' .in'n! : : lil.l'Us:1 . On I I
I I.1 I .!I | I. 4 1"'\11 : : r \1..1111..11 :
jut .ny
fI Tbe rt-fiehi tnts consistiil .f the Hnnli of llc Fit > lioil > rx\
( .iii.l !(hli'\I' s I
'
:ind that :L change will! l he II.t r. '1:1: ixhlthj: j I, :hil f> I'. w. r, iuiij l isiii r.. a\ n.itiiln, r, "ii-f !f".II.. r.: .rm! tilt to .' i-i--- 'i"ll lit f.1!I il. with on .tllt.liII.I*.
hplct- Jtlieaeics and ( .!, i ..! I f" !
: < ufiedi-tl credit ('". i I ; our fniiriiiiii nt .1 .m vu'li.- I J..Uiofi !
I ill vr.i.licai"lr.t '. 1 If lit. Th.I 1 Itohtoti: Otn.iilf ?
i MH.ii t 11f'( I I 'atnl I fir ,. .iii' lisit -- a i ,
n..iniitiie.l l
.i t. s" -
li aswiir.
t
[ luiv :
'I. I lri
tEe! U.I' IIIIIIU\IUlr taste* of Mi. A- : 1ti.Ii.1li, haxi- ill! tfiiniuc.) ] to : in I'I" ; .j iM """111.11"1'1':1'.I; t w.n 111 IITY i i.i! \I is; i.osi 1 : : : : Kiea, 1.1I.li..I"! ; a I h-n;!!') t'. f \.1.! j jI
.
,
1
titr '
I 1.1\ h.I. ith this
.
t t-
Iroin
our ; m : : xx xxhose i. in
I'OHUI"I.] tIl i- t.ii tan- i ith"
I >ukr. The diii i it.utin of those Iiti.p 'I .I'I -_ 1 .Ir, p.., ,1 i lo11I.. Nt's.-n.: II-ij.: :uIII l Cap-:
rida, tliev xkil! ,.it l.t td.l'l alive. I l- I I ;idVi U lllllli'lU lljl i l.ljkji"u..1! 1 ii. IT ''I..JIII l: f..r. .
j t j--r.jui.ilt. dining inierx.iUin t tlm ,1. ,imd xxhos.; hoiii" is ,11"r'j j[ 1'11, XL .11'1'\. L..1 lit. -- .\l-eit hall'' SUM St4ttt. t-jH-L-I4';; a- .il. ..t' t th I r l'.unin
.
,1ulI..1 I .ill Lie I lil'HIMtnL ioll'M', $llt l ; : : -. i I
l .
II, W4" r trial "I.dlm: tNj'kureight: not our t. j..t j tu furesl p'lhhc (iuni..n : -tin-- < .I\h ni:.:Itt (v.rtakes; u tI.'lf. lIlI.-t "in |'1 p-ist nnii-.', lot k l.f! n'jh* I II h.. f. nv lm.ii :, K::iilro.nl! ( 'iIi,' lilt in I", iiti.il .\in.riia.to t
-n (
j I 1'.ut"i "wml xtttli Mififi.. 111' tI4tI!c t 1..r"laro'I.I". ._-_1:11.1' f\'I'flll""I. n. "UaoicJM"iiiJri.._. -f.t--. .: -rr r tI i I \'Mw;. J.-._,_ ul.Jc: .iii-u*>.t._' : !I!I the I Hun. l I'. :\1. .1. ( ':, -IZ 4. Mili'sterof
tLtl.b\\.rr
$! 'y. -- /. i ''.illo.tt.1 1 ill.rCI .*. --" .. ..1'.. I I''lilt ir.plantation- *, \hi ii.! tin si I' L l'ioo.tiis"aC | \ s'.n .,11. ti.I| .... r,'at ihlH! T'r.,f .i-...".:1I1f- roTinrniiTiTr'!fr"r.ffi1,1{ n_ .- .. __

JI On i\i\ xvl.ot-j! 11L&.]' *'. -i : : 1 .. ,, "'11" { 11.II/I. '" '' I' .' -n ," 'II-: I11' I- .,-, pioxxii.i-4. al out ilh I I I he wiU I ; ;ii. I
rl. __ _. J .,"--' -" .I; \. .V1 ''1; ( r"1 I .., I..II..L I -.' -: '. I. -h., II Iii-- .: .II"| I \ |1.1' 11"- .I I t .is.'i! iinn upon) she Im: j "u.i i nn.I ( 'i-ti'r.l: Am' 1-1 .1. ]I'" iit.nt.: _
A < : poltof ]II, *ok-|%, d itld. )!I.-I-!It / I. 1. -- ,.Il" k'tij; ;: .\ .' I'd. 'Ih I I .. aluniT! I till.-, a'x' tlrir .,1.1' .
nx
i p-- c.'*n\ince :t: ) Iitro1I: of'tliutilitv of thtsin I 'i]1' 11 I 1..t. s, I. :i do'i I ,... I I' xx ,ii I! l I.. l 1'1'/1"I I "i. : .I'.t! on* of a s.- : al oppoiloiiiix I -pp.-/- .I. > \ ie I aIiti'-: I --i-.111.; t., ( :., I'

iincttit amusement, ti >.iii-d visit o-.h.r MVhlV.'h t 1K.V.;. li it In, d"I'I'.I' .in.I lwl't.: x ,is .. n 11.i iI t ."Til.i'i I n' .1 j.. 't. xxuhuiit tbtt-r, tot|. 'Inn p..s> 11 I '...lr.l; Han: tuiujH..! inti .' !i -1 !t.y uI. opening .r t f "n-'i! -t Ii -.
nij j jJrejuen'.ly
I I 1\ I. 'I \
: 1 rc''' h-.1 to m -.i.t 1 -js-4.: .- I' IM I.ient. Johf) ) I lUik.-r return d! fr.nn .1 I I.! { out ." I ( .:/. iis. :.1,.t..jI ;. ,\ I. inhs.. I I' i. 'r...! 1..I'It tat: the I Inu 1: "' r .r'"'r.Xrl,;' 4 .11..ui",1'I',tun..es--s t..pit IH-il<...; of.Moiling it': ,, at I i California 'lnt S' Mi -nirp.

-t ]: .. .in- .. | .. -.. ,das"c t t1i1.:. ; !I.- of 1 1I IVi i| lien 11..1$ y"'i'', :1.0 I mr 1"/:1. \\ ,".d : ; the d.-'i! I 1 'I
.
: :
tt rs ; 'its eti-.1 wr.l: tll:s paitv w.;. : "I I s nv i. m.i'n.ii at mo-.t "f :. I t i I" :ISM it.l; tit.it oxi i thirtv .
no' i.'a jiist mil ,". ; ", ", .l)1. ; I p.ivti f: \\ .- t..I.. II." f..rII". -nmiiniTiotii/ t

0 "OIl.ll1r.tl,1 a !.' :1"J ,'', with LOIHT tu ;it I 'r..1, iti ll.c Tiamp; found' Indi.iif -"!I j :... I\'. r.lUI.'Ilt. ;.fl.Tt\ .ai tsI.'.;siijj I tii.... |..'s <..i m :, -i. -i'.d i.t.,; ., dl ild1! "f th-. till"! xhi. \;! erxx,-ri- ,I i," l..1 .u..1 '"llt. 1"1; "." ..:,: 'I I ::1.,. .1 'fs (,tI".f'';''" .-t :h"I:: ':'nth' n...r.A 4''

I jT1'3t<.. ".)U:" J.1..i ,; 111 title* pll.. .i c..tJ.-; .' .is ,:i-,1, ": "'u vll'I.,1. ai
-...----- \\1 I4' luiml'i! r.f tr .., w< i. !.!!.1 d:; ii :1. : "i 1 .lit- lol'ii.!- .f ( i "p.n\; \l j jodl!1 know.:"' :-t i .'\\ id i.oiii-I J 1.11. e :. > t.i.rI": .': and! .gather i-itfi.til to anili-u-ic$ih.' wa!.n.i\' .i.l-:nl-. ,..[ I. I I.at x\as hetas :,' !. It m this itx' on. I ill I l.-.t'i i n\t. ")Ili...

.
JI II'r j : i : .. h '! o tiia.-ll: l.l.itiieiU: JoXe dots! not t\f ,; : \\1\1 (p.-..p!" \v, r.- :,I"a i. I tjoiu I th, ir s'!:, an.l.
thl f .
xr anii'iunrt'l tflin1l. f.f ir.d xJ
.
l a :1 !(ip; to .x I I. ..1. .1".11 Ih, po i.t: .-: .'.:.I\I''I -.c:.' 'iir j jundi .Ii-tr.-". tlrs 1".rt'I"f"I :;tI| st'asa- ', : .p.
-1. : 'Xili tJi'J I I .- : !
XXOU..1
lolMl-ili- toy I" ic | : !IniutiiiU .11..1"1} ::1.10' .1"!t int.. tJi.-! ,
.\M!;itor. A'iirrtu. s a i'at..li
; CJp..f .! .' } 1. ( .t !I.. loti..it- tI.' In !H.i i .t3k ; iri'iiIZ; to I..*, t.. [1of H-.. a> th.i.g .- '.
:laj tr n ii-o: l'n''g uk-ui M 1,tr suso .1: ; ,; to -> t -, : ; il! \1":.. 1 X.-IX' I'.isMUti To :! i: ..-.- in tii's 5 1.3:uidint. : t : .. pa Ixt- lltfix. .- sii-.i.;., :.|,.1| ,;,h l "..
wl.ii t'
: '. I'(
.
11J Yvu; :. l'\ra. i hr4'1' i'i {..ur h( -,:; 'h wre, ki4!, by thleu. ,.- i I" ', j.i-i !'ha: Ii"U'" not 1 t-;' .t tl'1" fs xvt I' :1 :( i h.ii n"trh 4- >l".l} l-y a IH-.!. .ri.: .ar..1| I.kc .li..ll6ht.
: j! t 11 .t. 'j(, ;< : 1 f.itiittijr .du'.x.! ind.-p: nd Hit ,.f p:.J ; ,I: t.<-ti n-s. tt .1 !'_x th> ,m i! U us. Thu- :! i
A 1t4.1..Uf.I! s ,r"i *. Hind**. 1m' \\\1:1't t t.j..j f'I' .I vni \1. ..1. .I Ihal1.l. r. N- 111:11. n..1 I4t'Iat! ". ":. ,!,.,.
'
t I ": 1( .t ..: -Y-1''I| iii..t wi-xxot.'d; li-it l h4. : :in J rtiIn4. n !Murd I !>oititshoti'd: ::.. ..1 i*I ,;/ !I.!!. .iii.-: ?.I r t u- if "'1"- xx Ic fuxe \\ .. to wa:1!

:? In :m..tll r ""iitisn wl 1 1.? fuutitt ..1nJ.tj; .r. ,! .". ti'r'I. (11 ir I. : i .if:M!II '" to ..1 I ..' t I. I. | i"5i" 'Y'i hr.- : MI from .no
t
:
-j ;
I tl. -v.i :'i,'.t":is !fr \11 whtiit'if! roituxt :(. rtj i (firtiu'.i: t ti I .li.m .11"1 i'I. .I.I; *hid., i s -S .'. 1h"| .i "|i.I p WiN Iii.rt

I tF' ...!:: ..' .. i helu j jp I v tdis .ot.r"dx.ii: t tIIfl.5 n txtr'I t-- ,I f..r.'. I. ... I-:ttt ru...l : >-ain' ; *. J I" ;; 'r
? I-" ); u.;:* :t pulijn- : : ;, : 11r'I :cnsip/ ; l.r"j : r. ; t.t : .I HI -'. .. s, r. I k.1 l :It .t : .. i maiiy 1 1.tltII.iin! s 1

:1 .\tTtt.ir:: : .,. ti.\J 1 :1:. .. t.1: r..s.1t -\ of Ft. II..f--utr.: : "J.i'h ha I 1. I l..tlg.. ..: 4. 1' .- .1 1..iU.. :." I 111\ ,' ; I| ri ttt 't i ..IM.' : u.s.t :>: in-r ..111" iiitit. .-. s.i;, tit iissur. a'h'

I mai!.* tt't t'an; : } t iii- al!. \t. "m." k, I UIIT WIMH u :. M 1 iri-h, [J. !f fMr t rtri.\ *. 1:11 ,. M! 0. Ii; I'1! N"-l- .
md. ,made l, *. f. dax- : .I : :1. ,, 'tf tt..t \i.i Uuk xv-,1|! A
riat
.
b. a I.-t., : I.y K m :int n a \ ;piexiotisA.: Ii..t I'ou.l! ..;' wifU hiIMM i i i'l Is \ ti< Uii* i !ir i .. (. : ', : manx
itl. 1
itt'ilU'iV : t n ;( : Kit1 Wi- p .I .
: ** > xt'U excr in c.uni'N I'l. I liflu.1! > kt > tfinliUtn!
t i. i : 5 1. 1..1. ( p t ht. n.l l'lt1"
.H."itjZl'II''t ,J i".r I I: :;. ;;t. illt. tk'I'rt <''mmsiii'xi. i'4 j'Hn' n .. Is .N; ii.t\t >u f1 : 1"1' ij I n.-ti \r..r xxhu \i p r-i: .1 i t v r- n1--! i .si: >1 ,
\ f t.sl t UilfXf
1 t
: V Mil." to ll., .
.I' I .hl .4'
I ____,. __ I li.- 1ZflT4wcr,* 4-oti.;'i'-r.! .1 .x r.'ll....1! I ic:| l 1'1/( hh..1! :44 l-i'i a j i-.v i'.ill: .1! : r tint 1:1 rn-" ofour t jur.-iitli- I trips, j .
I M II1.'I! tt'i.-j-' ..t -A'I ir tare"! sijiirri-N; teciixfil i I .J-.' ,. !I. : J it,..... roxxt.; i' "H'r..t of 1
: k'i :1"
.CO.l:4hs- '-j V.411'1: Ye :' ft"l K l'h.1.: !1. 11 -.\ fi!. I U we Lax- :! .in-oiint! ill S Fran-
'lwJm",1 tiy tu
) :]:.1.q.. t..>tu i t !*!" -u j 4 .-, i LI :. 1 I i. .iIII'.U t.1 I ,.. t"Ii 1.'. iI i. 11'1: .. t.r ',1\1.: l.nt ;a repnlar, f ratht-r ni.n .I I I. ..td! .I : '. I .k u of 1 .s* "*. t
,
t"'il l J. M: "I % \" Miiiiru lh 1 11 '...( tt.. xt.iJ'i' ,., . ",
; : i .1 ,.
I -, ..J.d oIh C.1..j 5 > :..t.!'- .1"11:1' .' I.-. f' t 1': I ::1 it. .l 'I' ;" : 'I.t l.t ti)1 ",d.. ---: 'r. 4"\I iS! Ir.tintp, ,,!,.-r,' I ,:l -.ho! > tiii%. >h.irt .< An, ilu.., .' **. \ (p. ,-..1h' ful I J-.l.-.o in r-n J
I !''ilnh t.' at M t -''It.'J''I: '%* Iti !!ial .i i"i! \ p' 'I-V p tu :t-I! li'i xxlitinduce. ; I- : ,' -s i ,nnlI. .f .
F "I l ,) Mop nlVoi.l! .! ami ds] 'tttIe! l-irrt'S; Jn*. : nr 1..lf'1 the llth I u instaiif t.-r
I h" : ., 1I-l'I. 'I\-Iu'r! uo'i: !I. '. *- ', ,* ;
t ,tA F:. ,1.1 :I.l t. '; \ i iI .1 i n i
.f I \11.11 .IIIHn.! .
I'I' 1" : (1..tt'llt. : 1 1\1"1' \iJ .. -' l".J jr : h.dls WM ,
I 11. I :!, : l lI ,' J1. I 1 1 haxe not h.' !e tst d!uht I I.'J! 'I piof "ioti, :ttjt! tUi' no sixs..-nirx IIS-M!(. t'Jub.l I, .pl.I.1.; IMvx I :\', s. :i. ,1.IIII', ; '' \ '. .IX 'PUt. nf hw t(, th.-% :" fc

I} t., II n."r'r! .-pott; ..t-h-!"' 'in tliiim I '** J' It it "iir ( ,ox- I IIn..tIt'ttci aiixiolisloi m % ')'!r xtishe.l fur 4 '" it'I,.-'oi .'it t !,.. t'ii.;'? u :11.1 1 \101. .via; 'r .ul..t'.jt.n| .f
I tin- ; r.1.'r. '
'I I ,.ccl, 1av c'Jullui' l1.Jf"1. ,1. ; \ .' 4Ittl&t: y. :.,i.1 I \> h-ii.-x r it is >-nf,'rr, .1 l ir
% : "I ''Ul.II,. .. d.'L 111111 r.-iin.xal of I'.illx.: : 4o.i.Ulohn\ I IU.l. U1! ..:1 !. n, ..II.l! a 'r..I I.I .
-_ ... ,-- .- 1.fJi .i. ;I: I n s xxe anor C.HI he. :tiid! no1, tIt inrufiti.' j'IU1',*' \il1! I". ntif: j j"itj'tX ; .'. us a .CII..t. I I ii\ tiln i r -' .- r.-.I t I .
; is.
-f.-
i 1 I
t..r '
"h'it! j pt
t
on.
s-itjeid| rlitr" (i'.nt V41 II aIf r s.i' | i-nr r"dn11I.III..I"t
C ;t'fT :(' :" from I I'-trt M":: rs t11i..1| J; ; .1' Mi I..ni ] 1' the ,I\, i>f f-iinp: HAW" XXM! Tinloat r.. !"ti. .1 to th" )rh-UI.: : !lp!.:: t- ; : Hi ihls tltx.* itt.il.
in \inir *. .
must Ina -tue t utie ortli' j }1"1"{ !r, wtllinjj t.,1 I lit 'I. :tin. nyht..u the r.I.. st.I| ,. J
we < in our ., : ; : f |Ia'
1 if4t H-h ; .
: Al'ili lih! ah I Ii
lo.mmii"'it .
: I.- i, l; : i nhi ( /. '" I' -m i I inK.
w I1. .\ 0.1.1 1 l.l.io\ t tjT' I-.I\| li\ .% Alitt.jTciiv. .. : .tup DM s o ,'U"II'; l .d'| :,
'
Ji -' '-' .tlluHi"' will *usTir." I I I Iol.! iin-fU, flU ":1 1"11.Il' tn,t i i>tx ti! >- vx 1:1 '.- oi.| r<-.l in fl'H' nn,. ; i it" r. -ttIIr-' ft, tn th.i I,ii..it, t I. n.:y nnpiovi.i I -I Hittasr I, m.-iil il|..,.k Mtli cut t LtV tl.puWle. ncwx 1.1.of.0.the
J

} c.u IN.- J.IOH.UUII hush.I. nt fl I h> it .i.I. li:/" alr<'...Iv t I...I s.;..il.1... t I( :1",1" : f II : t.i.. !(o !"wi- .;. : h.. r. nr ". !* : :ar.x !f.-, xiixtith t :M t it' ih-mail, wMW? Is--,.Jr..tiul. hi.l.i. 'kr.|I.i....Mi t\irs.I I Il.xxI !I II \1"1.;> |, llO'-steua.r I':./,.. ..|, tc-| S ,. I'

; The f.-lioxxiiij thrilhn .f I liiiliwrl I ti. (l 11.1"! >s(1( t-) i. I!.'I in j-1 > < .i.iii .: t At I It iiist.
; r"I".t ei. i
hut
) it. i-iJ i .\ thi- ithut
t-toretl Hi-! ." I ioio) in Kh.stei) ; lo I"I; i Him ; : 1'[ .nil. .10'1! ik. Mrs. ,. I -
:
I I nt I II !* .iUM: "'' t-. I tllUM* 11:1I/ ).\ lb |. ,-. .j.1.I I I a "sp.i.l ;ul eiul.J! .." t,- I th.. utt,". A L..nt
I !
I :00,000 in ()""f';", cm tlr, !Illinois Ji,'. rtber5 j jI l"lr.I.tl..q.| x%.*fij y (r"1 an 2.irt <.r I i I U.tl 1 ..tiitiut,, lor / u) .tn,-nt. niiii-tia I ''li- j-'li.\; Mii.!..l ,i I" i 1,'u": .. --IL'! \ xxlt--I \. : !i I iM.n.il t ani' ''" t 114. II.I"'\II e.-'. !U.r-l.-J. 1..11 thiu Iixc*

I[ sre 1IJU4 .H IOO L.u4It! ...th.rjn.inis 'he fthiNI < iiwt/".iM4ii, tli'ed < t."h I, I l li .1 1 ii.it We liJIVf II t.ll/tli t 11"1.! ll.,-l>ilj ,, it.. C"1-'.t. HI "I .'tl lUt.: s., JU.-t 'atUIJjtit |t"'I.II\\I'.ipt, .1..111.. .. i 1.hll1"PU: | ..1'.1 l i.;tjfht Hiet | 'lhne.Min 1 ; r ( 'oT.m.l.'n. .S ii !h.-r Ia\t trip t.

( 'Hi the folIC; < *-m:.'. 5IOO() l.ushels; n" feat I 'lm"1! J _'h. 1 B r: j'I II ;I I' .% JUt iltMlmltlkV! .. I 1:1.: I III pillr, 01, "I"> ., ...- II -., I'.lil ltt I t I', .1.\I I is '""li", !t"\. j I It""tai I til-t'I'*l, thtj tn a luv.'1IiI.: !t-t .n&i.t. xvttt It'ad, !' "ItstV i >t. .i,, (ti ,
I 4.f :1n':1ti"u. 'I "Sin. our ro:ii'tr! mnn''."r li$. .l- ni I nit l.d.\ .i iIi.u: \, l ss- 1/111/ til it our ( inI 1' ; *, tu I' L t..- .t.i t'.i: i. .. 't *. tie, ;i;.. j j .111\. '. ; lot .t I.a, ..t, rroj ,'i,1 l {,..rn ,jljll

HlMliMlt ll.l "- b I. i-OM \k.1 ". t !| 'I 1 I""! I. ..,, ,. -
| fl. oil\ andi'' s'lil.u'-d x- II4t- !1"1' "I I ,flait. r.. ; of M.ik i .1.; Iii
I ,1.1 M flo'.fiHI: : : ''i '. M 1 n- .tn'o It.:1'' xvsih i: tttri.i. | |I. : s
i-'l -u'; ; h-tp. '
-- -- .' : tdi $ :':". .IIH!. < : \ j I .1..1.I 1t-C : "I..t I I i h -a
: l v (. I J"..'IH'. xrho I I has j-nt :ir ij "I""IC .I..I".I| | -I i. mm n ,.1 'I.r" xut,.

I AILAcT lUv.-'lln. L.tik. is t..iIH: j ,I-4 f..rnu'.II'.1 (,.nlll..,>""Ih.; tint) wht!. I.. 'i- I :e..!. I ..I..t ati'l uu; n' ,; .,: Hi- ii.--\.1j.t :
... .. : tii'. 1'1' .r. : 1 tin 1"'II'lln. nr :'1'Ithl t'" 'ijx "-'iimi v' !I. I ub.- b rh..!. IM.r. ..r.II.; ": ulit l-l.i/-. I j 'l\r 1 \ r. w.it "f ll.! .
I 1.1'IJ'] z' t.hl. 1 iIii tin.thaiti'r Il'ir..j t "t" | tt I."b or in ti' n uj ( ot.t ( I' c\.1 hI f '[ -en'4ti.-pr
11:1; : I ti> tion t xv ni j i 'ii: mi tifc 1 1J 1i
an ts\ eta
.
i on 11.liI'1! itti-r. ; I .!. I r"\lIn.h.lt\
.. \ jia'! I .. h". 'ti ex iin: I.lm" i.-aii-j The | ( \ stuxey t f.-r .1 r.iil |
\ U
I nn.I 15;:ink't.having : ; 1, .of,' "tT..t.d .1 "U'I..I' Ii t lail iti t-. .j! o'l ll :till I.IHill, I' :
,1 \.1
.
.IH-a' l.r."I.! i-. $lli.il tl i, will iit |I. JJ '
j i f. tlilt 1 '-i-j"i.;: ;in .u |" 'iiiy' i'h ;run. Mo to I It -ia.-a. I h..s |
1 IdI I ', ;,1,1. '.:I ,| 1.1"1. ..itII..41] tmiii Ilii,. 1 I in small l IIt ,\-i >\ .Ir --I--! i.tiu. I Ii ..,..|. '11i.. | j
!tin r. I -' 'lfl.1 1 fr.
I -- -'.'- i ,...".ili.\.I.I..I: ; ,1.(.I..win r"'li., t !I inV'ii'i'y lot tli.,t |.iirf.<.. .Hi.) it in\. !h. :IMII.-. iin',1 1 11."a.t, !,"It ih.- 1':1\1 ,'HHI.UI..III : la.U"'I.\: it: I. "'IUI..It..1 11.,1 II. rui-1' "

CROrLD 1'.1\-.11.,1.:11 I : < 1.1'.111111.1 "S.." '1..1 ill" affind at III:!. |I.. .s. ,.'j i 'i'i'" ..''l 1. I ;iiojH- !i"-x \1 si;:! I:., ; ...1. n u.r.' "I"-!''! i in (.t! /I.! ,-it, -sti't| -' .ritiy I I t ".11.11111., 1\1 \J..- C.-t: ." i..i..n, ;

f teL )I.,' I Hi" Ii.-hin on th- ,ft, 't''I"'I"" jii: n.ii !o Ild',1 I In .'.',. !u-ioii, | I I'/.'. ;; ft I n..'. ". -.1 Ih., 'lI'rlll1rht.T, ;..
: i l>l wv.it 'rrt..1tX' in : s. i- | '' hour- I.' I h. I. -t.--f? : .-."k ,i-j' !It I.'I"A'.vr. /; 1iOi I It : ; !
i. .11
t tii* A'tfia.' :1"11'' tmle. ".', 1 J littv oti' .1..11..1 .r- 'iti-i tli ii )i. to !II.IV'i ., I: s ".\% i"thei I.I |
Jut k tho Srst tr.iin: whuli: 1 t.':.liol! lit iliirty .I.r HO .. .. :: .1 1 !t iiiui". 11 1 r.'A'A.vA''/ rUI..II/l I r.
i
we : u-
f : I'-iir tII'.. one Ii "111. 11.1 thru: I ..llli: :| | il"",'.| |I. .. ,' ttt' r 11 ut.I .- I.IIC1..f.r .514. :i'i }j t 1"1 i t 1 1'I.OM "KI.S, -I Ih.r,. j i. !, ;

I .:t*%. ox-ci ihc! Ctntr.tl! ll'.t.j: ,'(m";"!.J) of -i 1-; h. nxx--r> I k 1..1 I .iiid ", > | .1. i.I, alii "11"\ tll.tt i .loXT-l i.i i-V!! .'.I.II.t I l It t innl :il ilisfotiti n.f(.f1:..!h is sin t" f. .!.' rit* I tI".-'"" !at-r th.m I ill.." s |

f l lJJ'c' C.1Io xxith! 7W pas,*'tijjTS.. ,1.1 ,. "'lla:r.-" and l.arl..irtti.-s! II.. !: .. uli. 011' ilji. I '. .uiin.ttr. \In I : linn. I ;; ro >4is ilniin: w. t "...tlt. r; th'' .1! ix. ... ..1.1.1.lil : ;j N.I xt \o ,". M41.*. !I :1\. -.1'1. I 1\11': I| "I, the Slh. nn.I t..twu.ie.l
1'.I. .. ni aniship' / nitro has rit--I tvithjI I i
It jilf'it: Inn- i.. t .1 I win' :tt
,
,I.I" .-vuld' H.XI-II'. "rte $ I z I out )I / .1 !) 1 b f..!.. ttn.-r. Th.ox., ". ri.r..f ( )r
.rnllll./ 1 x t .
.1.:1.111..1 | A !
I \ f"I .t.I.'r.I..tl. es th sjjj i iit't.
'J' "1 I. I 111.1'1'' Iii, this lad. are Miuri--, i t'ri in:ti.-.. :1".1| tl,. I, .11 ,t-'ii.I! I. ft.II"I..fJ..I' t l-rlti: f[ rl"i ly i JsMi.-.l "(Iflu'tn, i ill I
,f- 1:' : tin1 :.: ihv lit eo.iii r. hi: ; of xv tt-r -1. t>.. k !1..10-1' (h-HI th"w ,.',' '1\ i..1 ( /.. .
IS"I'-uso. C s"UF.lIt'1J.* .\t ''In MMICn: llj it..I] .i iti- byuI 'he .
= / ;
:a./ '(I.j.f.| tn l I. the ones who nidde th" ntla. : 11' ; I .1.- ; t -j 1" II. s -t f.l iz! .1, ;: .,ul !
.If." |
a j jI
lj Insurance Cf: Nexv Yolk has f.iil.sl.Jjtst k ,"nr Min-ite". \1\"I.i{ t tho athisstth 'tat'-sn-i.t/ i t It. .a.. I 1'iv t II.i..m.1. ; | ll'-xv il.i I _\ "u ..k'n- -. tnv x."U'I:: n."t. ; :I. IN 'O Mil the I Imiians. 'I I

;Vf"t wir the -.m1banv 'ii.1 out f I II 1,00000 ,- nienf: tt would! s.m.. !had 111 x. !nn- ''tlnnk! in : short t 1.1".1 t.: u.II": !v -::10! ofiTjtnpi t.il.' I I' ilu.to !I. emu', ",1 -nr. x-.ti :tri.1! :_1 ..11.I 1".. xx-ts!' "IJ.t.1| ; : .i..th it tin* I'.! aee iVinfcl i I| nisis ? pn.xe ax.ix 't'I -|,pulHshl'i{
r -
l 'itrd! to thnr mnr.*<.\ sid ..ih.! | i' .I ln 1 -In- iti.". 'l.lf./ / I.if .ti.l t pto ; t.t\ont.y. C the ((5.: nn I 1 1 ,x.
> k'i-s ,
protivt | ti t. : 1.1.1. ,!> J n t xxlit! i ,,fir. i rrm. ttf.CvtuoN.At .
h ihis tho) I.KMal N'
J < in CH :tn.1 I year !l' ., it1 their t1t.-s., i.n woil t II !t... >.>..u. i I :| ip"l"oti |I. t.J in...I.a -p". .-'i, xtln'rt. ,: I
r
onn .
1 :::-a.1 ri'aiLetl '.' OJOO., The.; loss' shy M-I '!t.I.sale." (ullic. com pa r- ; '1 h.- iII ri'ft-Mt-il \\II."t, Ilw.I' iiii I k 'I".'T", nitr ,1..1|.. ,'.IUI i iliy ; 'I. r* ni iik.th| t it w !hit. h" J."I..lt .rl"'iI'f". !' -' .'-
1 .lln'y -ay .. ritiioiare a;
,"M turn .ol.E'r"! : < 'ur ilis'an.-, ,. .1,* In tv:iof opini.-n fh-tt uI,*- 1I1 i'.n! ; shoul.IH I I the time ..( ; !
11 !last } car haxc L--(i. 'tj-imi'in" :111.1 I it "t"'II.' i j'r.'i', w.ll. lirmi t 1 to -t tliisiiiiU .
Z >1"' roller HUT < tho 1"1:0.\ }g. I >1 i -I'liiu-ss t ,r xvnr. "ii Hi. : aU.nr.j |: ,ilroa.l .
ri; dial Science xtLicL M> iuu<-h unjirox-t, theFTw hurst fY of indi 111.r.:K out- I of tl! (i.-oj.-! in iu! > (.''a--, in".I".I li, f mill A S. 'Ih m .ruin.: < M: < ,,1 I. rna-le J hi. !I Tit,. I lit;: h ,-i. 'n.= to tin- 1."r.'r. I : |
< : the of: the .
j'ntion I Il.uk
i Wilmin-
:11.\1 .
; -: ,
II "ill
tt.iiii. I I. i.u.I I M |
,
: II.t v MI it '-" :itivI ; jojo.u shouts wii" ixefioin
,il nn-l! ripiHly' ( .fo:1iSl"'I'IIl''oIll 11.1.:111. ene w.ih: !.I I on Tbtiis fay M 1 h '
,
!t! >o.ly etitiil/ l nny: "t-m to warrint, lxxe lr ; I tlnn __ \\ jt: \.t I-I.-". .- I 'if tif ; in jllr. v u A.lain-. ,I- ( '..% in.....n-. .
.r
.
t. tr1'I whii'Ii :
t ; t Xt.ry 1':1 our conun I ni 'ti..lil.t.I't l L
JJ tlicir H,1 1..1 'I'V.It.1 a>
|
; to :.1I'ly.f'r"'f ih'it Irlitrt the ii U* t luM [ \ JH-I. V14
trA. ,-il tlwl xre s'.it.nient -- 1'1"1,1.Idl.j [ : II were '.llIut (l-u* .
_. I ) : ::1 ahunilaiice; lii!< .1 1 t'xo t finv onein :r'I.! sti-a-hx\: m.-mx ]
i i. groundless, ,t. lorated) \Viinii.t 'ijnif ; ft. r : -I 1 I It., . .!,"l.t
\ e ( wtth.nthirty :, \ rnnirnu; tnoiva on 'tlllk.t V. .-rg. J.. ij"/ (-.iret' | ti"! j jb.iuII 'I I'; nn.rcr of IV:.n !II \.1! (-.ilVI iat, to .tf-lts tx ill I U- i-.h. |
.
I KiT Mr. MiteJi.-; !! s-u-retary of n rcc'-nt miles "f tho *-'I'n.f til** thprcd'ittons.U'srrihe.1 tr.li.Loi. .hootiiig oj jj-ins at/.I jolmi A. Itlili.ui I aetlxc M-MICX I JOO.OUU( : II.I'Io.! mtu Ilr"II'ai..n. ::I-!! of |, :
t to
until I! ne :,r.' tliat ,tli'-y ,tr>- lii-t.l.-or I.l1 ;111.., "111111( It T i<'ntni fiivinU .i ( '
.nir eis' I
DcBit'fati'! MiMinc. r'H>'Msu to statetboi 1"1:1 I l.a'.1 1110.1I:1t I I'Kflinxith .
.i ,) l.nx-e not he-ird) one wordtif ) zl.\ l I liillyVIH, / \ \ I i iliink ,. l iloxxn f.ir ., i- n..nl.ll.li..l1. !ll\u.l: Ui i 1\1., !
I\ plan cutn fresh i
M. I1-.*!. .\ I HtfLiin.iy.1 nn.l J..Jo "t I hunt.-- -I. trees :i iikit !1 ii. rnti.t.'r! i tll"| I Ku; '', ,,, itlTf; >T. J
tli? thnnijjh our. l.nxc : : Mth i:
nt.ir'e .x tciiiit-noy tot ': -iriioy. .' e.vit.on.:
1 h" t
110 I...
.t \\ii : Lldhi.ili" I ininrx'. ilir-etiun I hx'. lh" Tsi'lnns, ret v I ih" 1..::i.' 'jvorts U t" I-- '
-riilu. .. 7t 11I1.1..1 'o t !i. 1t..1 .f I IJ !. ; .t.. I I'I.l I. 4t down is : fudtf ,. jt-t. :1..1| auI l i tf tlp'ro I IM no ot.jvttion. I x\uld H"'f; them the r"II.\t'J. Ilussi.i: ,\o. uj.! :.., J4r-u fvre 'I -...-.

I.' T r'1'I* dl"' .'h- r.!<- f i the :'( 'pt .t!1' Mn J ,i.1 lJt-: ";tigzs I ...t ti.o! n"I.f t ,:, ifc-nilfiii'-n tui ;- c.-untrr. I/i : "i11 i! I'I. | .t Ii\"'j." I.. 1:1.111 b I FT' ..t rtt-i. .. -

Mw.hQfl I '.:f"'r.t : "-t" t\'f.Te"ivu. I I UIl -" 'tai{. .,, tint, ( *oiiiniii !te.'; i"I"-y :,r.- 1"lt'o- pji.!' nratic < >'ir cjuiIif?.I .1.1! 1 frontier r an- !

: r 1":1 "ft't' i :..(...' ni..frit. J-J) JI1 t In'',' !M"!" f ,I u ,. ,. ,1 !: : .. I '. ;. ,. J? Ii-: '..I.W--! .'.-./1 '.-'10'; : S ..".tuJin"I.t,. in t ;rk. I''H I 1Id.f".,

Ii. = ':r. Jt"t.n-\to- 'l .d.! h br.'J'\tf'. .


_
1: Hi I"t


'

,

I -
,
( .
S
-- .
"? J. ,p
_
-;;: -- 4
-

-- .-... IP. '
-
.
-- ", .
Iff' V
h'J- ..
!". ''' .t\o "_ .' 1f. ..-"-". 3-. 1A. ;. ?
_
(
._ _". .. :4b.' 'Y : .! t." t :
_
__ .Jtt oft _:.<.',_ .. ':3' _'" : : O a. .I '.' "_. ...I.. :.L--r.. .._.. ...._-._",- .-.. __ I ... -_. ,. "AJ


< __ .
-- :

....\.' tr ;

:"
I .' ,.

: .

TiTI


1 .


.0 .
.
'
._.
-
.. : .
: : .- .-- --- 'r JU1 .. .. .
.- -- -' .. _J.. __' -.- .- --- --- -- -

IatIniMliifrnrt' fiom Japan. I 4th. Jt/rff. 111I.i. ; !- li, Mi:4-\;c i | : |.j S.1J. TOJl) ) JI.! !D.) I U j .!h. 1'.1, A '1' sou'TIU-iA( J ; L ; i-1. ."Jnr. -- 1 L. V L' U fIJIPHU'ED \

I
( -ctiti\i- | | ;
INSTRUCTION: oF J I LlUm : IIIKIII ti "1.1.- 11 I li. itiiii<-
i Irul..IJ"1 .f th.. fiMiiti, 'ii r, } .1. tt. I I..1 1.1! II.LOM! 1 t KIji t: :: ; 111" |1"'lf."ilfll" || |l 'W'I\j.. ... ;

Tile American. TaM/ ti'lurt.The \ 1: .oU Ihll'ut I" 'j'I..11 II'>-H 'Ii'it.r| fi il h.. .SI to I tli- t..ii/. m ot 1 Jaiiipi ami III1J"IIIIII; y. \, / .,. >>i I.- ;iic'-mn / Lt'j'i'tr. C.J-rJ-tift.

S.&u \\'r..n'iOl.i > ioirr.iv.u.l.-tit (If iL.- ; 1111111' lni l 1111'1..1) ] tt i t tin-! In.liaii. .-UIl! uioilur 4 ,..111111I I1i( ... ut I ih1. I i .- 'j ? -' iJ di.) '- I i j1r. -'"'c, ;"J11f: 8. I'/r" ar..if.

f t i : I. <. l'it"/rtt giVe 1\" IlA1etig n )r.t of the i 1.I.I. \ j MI. inm.i! )lI'r.rn(' : f.". S r"l'f / 3"(. f H'if.M ir.
"I I : : i b tx .he tniduiji.itc ,' j I[ \\'. "11' liv, \\ ill Lt'.1i "II'tallll IVIOI liui'll t\ CJlOf.F.R1) \
lllt'llii. <
i iu: : llt- I-r'iutlit fiotu l jv tintf f. inp i JIII'l-.lrru; I ( .
Iug4 J..JIMI 111'; f hir ..,l ,' l. .n.-I l i h..i.t. :-or-iii'-ti' <,t f lUl': : < itMl.JMt lIHJHIRr: : t vit RM: o .I' -:O.I i.*, .. ,.\ tiA'nvrDI '
"
I ill'c
.I h !I. i rij ] \
rfMMt -in ,
] BOUEL I ]DJ-ShAMv)
\ lh. Aim lt..uti J. i I Mnuni.nrn.ALSO :
111111 '11411 ( ( .
: r iw> I I
( .i ..11 g.: ..1 I lit' .1.1 zt ii 'It. I'l P I. 1 1 INI.I :", ,:.-: 1. r with a uppl\! of$IIJl.\I1RJ/Ut': ) : : j I l rt>,. 1 Ii 1" I-i 0.: T- rUtJ.U'. .
f4ili., 111 .
j.f1'U' "- Wf
:
MX ;
., 01 : \ .'t.tI CilU I ..Nt tllolLI', Mill \\C 'I I 1"\1'! Ii aititliN t : :.-. ..,- Ii- IIdl! % kipt in I'iug 1 I \ N f IT !L\ 7 .-f f '" TI I f .m'Mi; 'ti: s"p--.
You will; li < *4hfirnirtx t"1 (() JIAAVMENSTTfAT'C I I Ij .
note ; \4iiir I EDT) '
F'I I. ;
\
; I h.'J.J K i.I- ji| .uJ.) .hjt \' .,1\ ir t ntiic: I! Si. .!"-. AI.-IJ) .AlflI) II IiL\iYAIL| { \ 1'11'11. *V)r t.---I..I't i i' W'.1! \\ R-.f
( 1iiti'* that Ji l'li', iu J 11Itu.: li.t-t t livtii : lUl ( 1.1. ofI'm. !. th' .tu .-t Yh! 4. ? 1'. J8 I..I.t
.I II l -
.i' !
ilinl K- :111.1.11 !
ill tj.iti.'i. "'. t ti-: <- Ih.1| A : ; !> IlcE.tSE6 0. 1'11: : tt.t.;
t. ,1"1ti..f upon : t ? 'Kll. I0'.I..
to
11T..ff
1 1a 41 I
.rli.:1J; tk-MruxrJ in taiih'j'iiLiItVl -- j ? I lf
I \\llt! rrn, \ d i t.l i I ; .k>, M.itioii.u\ Mipt, I I'll'tun A '.. :ilI N .. ..
i ,
illlcI'. Ih.r p.tituiiiit '< 4 I' MOST fPE j' \ ( ) I 1'1 I f'i Iy' i t .'it" i T >n; tli'I |frq{
wi.hl'
.111 iiiutisiiioii :
: (
&ui'g 1'tI''! llhl..1a'c! : S.'j..I..t; -t.h! in Mimi i i I of t \\ ii tiIi. MM-otl'-ii iI 1 ".)r a'ik at \.1\' 1.1'111.l : ..r. \\fr" \ I ..\.. l ii.... .il 1.. .Lt..tall'

jitrf M :Oil wh .l 11.t1\ !irp t t.'ik l f.r 11!:r r.i ? j,...

"v.h: <*iiur laP; w'u.ch; S t.rll.i;! t the tw\.-, I 5 1.. Itn i/. lii.it tl,.- ti,... tt.<. 1I i!I! tIpI 4-\i.iiinc let thv! I I.\MI-\i l >rtOiM : I Uirliit i \ i \ of JariliN i l I'irlial: .arc l 1')1' ( \s t1; Kii'\\n' ti rr..i; : re rrnuu.ii." I : : ;I lit '1 OJ11'.1" rIli. I.l :tl>:H.4 ;s: If'. v J till

mi.l lie ** ." llitixH: t t.Ut Intl.- Uitulit iii lu- 4-iiiig. :pi .. .ah.lt\lII..I.\I"II. JttN IM.UCV.; :f-it...a .r .\ i-.. I iu..
) .1:011": S Inn !
I 1 ilti-I i t'k .. IlIlIt 1 11. 12. I k' iTil.: ( .t.L..rl.I..I'h I t I. .
; )'II.IIII" MI I t.'I..1 l'i..l.I' '1'1 !I'.,. !I.. "". t I J. ..I. ; !,utt: t:.,. !jLl.C- J.. t'h..' IP JO
I' -E
m'.u-l a t tlij vitcut <,f ih! .Iihtt r, :. I 1---- -- --------- --- -.'.1 1. IT LI 1 ti i. v. it I'I''t.i I I'., r 'tn t'' -ih.! I If LI.L i.t' i \ : !
ILI'-' &! : ;\.1 I I tli.41 \\ :iu* n.i U. Mi-1.f"j|I II ,! III1III.U! .UN: iS. l ll'- Mint h".t. x\\ Ii LiKL-cnroi..n-I R3Uut i\ UI.".r.IJIl.' --il I I If. tMirjk.iiVn- : .-.1. 4.1'm: ivj T t,.-V 1'1I-.1' :.. l..h! i" i"I', ,; i l.i: i I. "to
frt 4 lh. fivHii tli I \ :
>
".r .
aiM. ) : iiilcij'fi-t iui 11"1 l ,"\'-uur v' !' "'' 1"1' J.I.U'I" uf. i .':i.1v 1 (hi. I) -ltI -, J:MiaMIi'l.l.. lit-, til.I 'Ill ..I!.1JI', .. i 4tli IT r.LlIL\- lilt t,1'.r COLIC. '! It la :": Ir 1.1' vt.r-'. N!. r., i-1 n. J..ufji tutf. % Ui.1. i i. t y l.o tr.wn: *

Suiiihla' "11'\\ 1l..l..I.I.ji. Uttlif \t .i1i ,, ,.01.11.I ) v -. \\i. 1'1.1111.l j ... '. IIt..1 .
"i ') l!<.-;r / S.:. .illi "u "o"n ;t- | lie i i 5th. Irui nt:* (jn1 rt.' Momt\. '' IT toI"llls.I''O' .T-H:: ; rJ.t1 : f

1"lIt" 1" ,'i..to-J. J..i" .n J.'J" j. 'III': I '; : .1 .uh : .sell< < .ill i.j on til-. 111 ul'j\
ljH>*c Il l to ftmt.i.u fi tni 'J.U'Ji-.O'J J to : .;" '.' .4 11 r\ I I 1 1. .p..tll)', \tl i\ ilif.il>. i r M.tt. >WJ d .t t r Ink E'0li>. *V1'. 4t. t.

i I,I X-.M \. s n iot'1)' !I L""lt TcstricniaTp.: & -nlli.1 < 'I'.It':. o jOS'f I tal' > t. (Il1 ?n. !lfn'I.
Jo U jII1bi4fl. Ci4jl M. b.. th.wl .- ..' h"lorCt.J i A few short Txtrict-i from '.
i i'tl.i.
I 1 lit th' .!in tS!
priiif < ; Piiii ji "llI-fM'l'I i t 't 0 .'d JI.:.
\ ( r
JnI"ll 4-t )
iu ,...i"u, 'lu-UI\'" o.e tI,.: ,'il_" : : Rlil.t{ U.\I. II. (I'"- d'led( .ll.ll 111 ill* IVUl, ,t C I "Ilir.tru .< 1 Jacol/ii TiirJiii iu r"-\' "'. an'! '.iv. 'oin,tl] .t n '.a. .'itl'.di:; % ..n ii" .:'*. ;,* !I.- lfi;
14 I'tI;tg I Ii- .ttb i ih' il I iu th .1.14., /( |: : ui kli.Ju.J: I i ny : i I.i-.I'I\"n' \I' t i ri i! it> c.: .t.i}, i 4l d ::1.! T. iL If*ii
liUiMiiv: ) s'.ij't- y .rt Tatm.ble! ..Iv." H"". lilt IM "A"i-I :< ri!'. lu- i* rf nj'n--t, ;. .. .
.'itgu3iug] ..izuk: rai iOn j 1 .tr. ; tl.t u.'l 1 il. tin.- : .1: bt SflTODI l/. u' n r ui j"f' t11. '. J'I' !,, t'I ti.? t'i.-,. ,I
Jotl 110 1'1'11 : j I I "It! l.rinir '.:. to 'r .' .<,1.'. ( 'i.i i 1..' -' <0. I <. .', ',tt ivj .' : .. !
!" :n, ikjxuii; uj luniKxluuU', it. Uice'f } 1"1 ; : ; Ki\f. 1114 |l.ll'\'lrl'' in -\.ofi-i.f 'Y: j i.; It.. 3"-- : :. tit.. ": .O' r1 .1 t it
tli.11' :
-n 'B..f:1'ur"
< ii \\1UACT-I ( (; .tM'i' i:
ju ix'jiy; ; u ,1,1 fr.w.'i\\i ,'Jh.II.Ic-\ ii .lIm.! ,t .
1 j t"01"'f ami the vtnf 114 r of in\ 1.1'lclI.r. : it n I I.nrnntt..r: : A- <- <
)IlaLhli"u.i I l All ui \\hl.h i. U"lH.-4t'"ulIv; !11.mit"Il I II J I lUti. UK !., I.ittiue, lie., all fr.j.) !', mo t.j '\UIu\cit i I" I.. nil! tl.M i it '.ir.; 'i! t. t ti I U., T ;7 : .\ .'..' 1.1.1 NII.V !-\." :; .1"1"1': ; i (. T.T' ,.,

III narJ to or.r trr:ily with 3 ifnr, Opt. ) '1 lie, r..I'j if I thi- c"iii'iiiU4.-i- :< teic.v-: s'. .I_ kv ._____ S. )B _Tt tn1). j WII.. L M H!\, L''t>. "rl\d.1 \ .lU'lkl- 4'I:,"li"I'! ( VII. ', ('." ','..'" ({:I.., -:"t. :. 11 wt't ." t-t. S

M. th'uikx it i U a l'ii.ri! -. :".J tI h.&'. tn "Ii. ( !: i4ri: \11 1 MI. \' .7i
: : 4\m ,
.. I fl :H..I.] iij'Uti lfl'd.iI,, ill- J,n'-ni'l'-: au.l : I)111 4.1..l: p I "I takr ei..At p'fi'urv ill 'I'cmll'I1"il': iu/ hit':1ti.b( 1I.-I l ,-i :. ,1!: ni.icti> t w :' ; lion : : 1''W"; ..*-t* Cr tf.1'' >*tV slft
.
p r Ii.g.hitiofl Iu 1(1 I", .1.i ': f".r :1 g 1:11.: : ? ./u..iin'H: : : VM.IX I'inII "j 11 : 1 '\ "" '. f,T In .1... "' ,! ;.'11'| | -v-i, thi exic.1 .li}i.\"-.<. fWvliiih iivlioTe il to L* ii ioiL'i .i ii'.i I''nll: I 1) -.' .. i.I..ti t -I.;'kn. r tu 1\ \ In >'-t \ I '-* 1' J'IU:1: V' :. *vMin

'lie tlniA." a little jtowih-r fcliouU taui into :.riiv. :tinl un.. It n.'U-\! ;i.h>pl..4J, :.ttar i lliin.j anl A""!. .I..l ".. :Ii ..!.11.! P. I I i t\Or tlio'I.y! I lair.; A. A. GAtI DI'.1. l II'l.ut> \ n.\! <.f tlut'ji.im! Ii 'li<-. of i .! ,.':.x.I :- I"... : 1\ ',: ; ,..1'- j\"' <;.;1 t:

thf Miijit tHUtr 4t hIIq ,.! t ttR. .. j jj -. 1oM : ntul lti. ith I nil I 11..ar \' I. ti,,' .... ,.: : '; 'f.
!j wh i oil: i'ji4>n til..: i. ii.tht- iti.itIt. .uij:j 'UI 11I i: tiLxll'[ !I 1 1 linvi* 11..1! Jn.-f.li' Corlinl in my taiii\!. \t : nn n.! it'a rcf" vlio f .

tL.ll It WntlM 1*? f t. i 1 .. ,l'i til 1II.-.U/.I; IJ.Mto j.d.I I II. 1. ih; EZV .\ I t'II'I.s : ,. '( .\\l i ..LI :.rt..1 1 i. :uud fiit fur t .< III1.111'.11.11.., "'II tulcnt .1 -* vl.n 1 ini\r 1 I 1.i>il 1 I l'. n.iium! II'" tol I I.*!.no ih.it. i lf .* I'M'II .k'. the I.ml .:! (. (...,. {'rr'nar.iiiiI "M-r; : : '.\T:I' \*? r.:: ".7r rr: ,. ;: .
: i\
t4iinn.. H.i cuuJ! u.'t l'ar.l 1 hi-e u c.ir:w ill ,' I.. NUAih. "\ ? "S. T. TcDI'. r ,.' thkiwU. ui.J 1 wo'ilil us oniTi'iMn] 'h n'"' in tit;- ili...i..- "., \\hliti it i i-* i-omjior; !*.}..!. I 1i.; \> .. .. r-' .* |.. f f.-' .? I' '. '; 'r ::1':1... ".

-III..h: it "I; auJ:1" 1U'.h'1.11. IIIJI..l..u.bJi I -- I ItIINfiET.t M.it.'. Ir Doiaf.,. i:\I'.f! i th* Iiti.t.i tie Stftet.l ( ...>1i ij, (Iit.::: I I C ; "i :, ...-. ,. : ... rr .:'''. \ti- "h.\! t,,-.

-ct iiU l .u'; half 4-iui'i h tti (Ii in; 1 -- -:--- --:--- -- ..IcL:1.t I. .ITI.:: 11',1: 1..1 fc.rI *If tlii r i; an*' C"'td.Liit.illl"IOII! tiV.ni'tt; ':, .l.i<-.li's C..Ii.l1 l t.inf F,1! 1 i-n'-tnu,..* t..:.4- 1 ..'-, ::1' ft. .1 ,n..! .. ,:.i t AI!! t1.. \ :,.i3

r"II' : !. oaI. J. ._ '\. '':''. )\. !. I r 1"1 I IL ., .' n"wl: li 1 tin .. ':
I nl vtuh tlt.-r ', |l'nrtI': "!' l I..i UKC.IUI :Uf < tuiii } ia.c-i <>l' .tiibun; ; iiI .j i ",: ,t : 1 1 :h: t dI..o.t. t*
I. .J .t'tifllv IUliUUll. .I'l till I .
<> i| ) II // .l/ t ," l. 'It '. .J"( I I --- --- -- '-- --- I tt. tmi'i ,- .I 1 f' 'I\.' in in.,, .ill!I ij1! rte. .. it "ii:.t I Lv i\ :ijii r in r>!\ ".>.(.. :* 4 ':!?:' ,. n;" ,t. .* /*,-(! 5. *
'i""lt. i i n / I'n
>
<. I I'I
ihf nl-i tint.I I It : 1111. IH': .f L1I{ I. IIdJ.Jr..J. ill j" '
Xtii'.1 tJ ghiii j ;A- I I ; i- isiu-t i&iiil otliti' -j 1 ,I'"ut'pripoiat! :i'i.j. .\. I'-iM""... I .
J ,I *. 1 i .. ; h I 1..1.I 1 i-;.Ii.; ,, !i..r ':1'' t.,. h. H TLllJ: '. I j j h W'r.a '- :;k ff "'irfl-C".lt.t: s t. rrkja V.
J..tin1. :igi.1it i in 1.'ar.-l.I.. uf 1'1'1"11' : (:.' *:'u.Mniin: ;! na.l1'irl' I'r..e, .' U.Ht.r! (.tit! ..
; .\i >.: .. ,it v, i j'' Uh M j ? "i. i k ..t M:'Jn. 1.:"Hu"j, t j".t.--. 1't,. rtw *!-
f;.r :, I.,;,. 11.If AlIIi'tI.itI tlt.ti.i,. :t. u I.j.: 1.11tll! ) I t'.r't. ..Itl.k" .: --i."!" ,.1! "'1.;. i tjii! ii'I' ijin'" ii !i.n-'y) ft- t f.t ..1I'V i SM: '' j "st* (f! Iii. -t-J.! ..... ,:: i i.i". <'.. '-. iti-: !k iW; 'r I"' .t,-Cj"; f.'e.

lh. 1 15< inin I I-4-ii-! II I .. lilU-i III' c l.- l.;i! ii." ;.tl-i : l h. o. M LI. !I ,.1"I.t I. .r Oil.- < 'o'oll'! ;" I 1\.1\1! : )-1"\.: >. I. 1"IIt. :;'o Lufc-ia: -ml '1d.i. 14 1'III.,1.t:01l! I". i I''. d v.-e !L"- ln. i.'/ n Jefrr. "'' ui'., .1 Vv I?, '; ".. .--''. --.- it t 1 ',. i' tn4tr-! '" .. ;!ttft. ir liwf.r .

1-v I'\I.J'I"'III: i tioiu tit (LEtS k < ; r>-l., j. j.. r- ojl. Li..n""II', V. (ll'olK t .1.j I oil" :\I .J j',1. t. I.t i I I I I.I.I I' > ; i. ; Clj.* u ftiinftrtsr.-'T'? ill tin i nil {
.
tutu i>f ih (';II'P" ihe !.I..a..lot tit' 'iti Ciiiuafo ;, ...III4j.l] 1 1:.. ,tn"lt 4 .1 t Mi'iimitil "Ull'' (il'uPMt: )MM'\U1: ; >: |. r. :4 '-I ';. !'i; ui tu. I na: ..II: I.r H : TYI). .1.Ji] : 1'111'll.: :U.1. :. .' 'i., :. :. .'n..i 'j" '. t. 1I'E..t.t.t

:11I.1" Ti ,'r-, .IHI..;/.i..1 I |1.\' .\ ,.| .f list- ( ;..n..i ;.1: i I I I..\... t'-.r ." f K >-. !D '1 lt'I P.>i .iXllJln.i'js iJ.1"L 'jh'IL i' 'iJf: .'7'.111'1. : :.rt.-: .,< \.I11.! "..j..rl\o 'liIt, f Ve
l Ii 1(11 t-h. .1.1 l li .
Japan, \\ ;Ii ;<-,i in I I \v. ii.l-: A- {.) ,. .. 0 .' : ...--e .: If,.. I.. .C ,If'rot .flr- ...
\'my.! : ; I :.1 :. p.--4-.l I .1 ,' : \ I ._h__ .- -. .
.li..dlifr,1 tFiic thatl. ltt 1-iJv tijtoltlivj J.r I'J ", '. .. .
.
i.iin;; in i'1' : ;" :: .- : .f II.. f.j''lai.t-t: #
1 ..">::1. .iititl-.l .\'r t t" J j. i ''s i iI ..._ _. ....
'I".v KII-.III fri''k 1 Pml.:: v.ii kt I 1"j. : 'c7-:3.: -- ----- -u --- -- "1 I" n )oJ I .u 1''f--J. fe* ts i 'f'-4I'4I f'.

autile IUIIII: Ii. I)11e4- iu 'II; .t t :tin. .I.t:-."-.-,. 1 I F.II.I! \ ,' IJI' In,!' .1' 'f 'Li- .: ..'. ''I '. .., '1.'V' .. 1, ", .': ; ; Lh.t"'I.-i 3 % -I. .. < : v- t

,rt,. T IH-V 1t.1\ C .],'\I.I".I! l l IIJ.I l tn.l.li-J) tin- ) .u.II] for .1J I pmpi-i-,- .it !'Jic tjlIiiULij i -. .- j : ; J i4.\oi.., "-,. 'd._ : .' 1 ..f.," 1 L ,: :1. -.tl'' -
jK : I \ ir< : I.J I"' j V.... .I. 1 1 \\rEI\ \ I 'ii ._. ; :.;.".1. .* v .1V..s'J' J <.
\
II.r..i. t-t n tu I
}.ricd, dlarc: to the lirt .\ni< riui \'. ,- \ /,'" > A .. J! h i. .." jiJJY. .
.,,1'on al ... all: kni j .k i Cij,t..'n x JV I.:.: I.% '-. )jni'iuu !i I i.t.,,. .. .'. I 1... "..w\oitt..U.i : t i : Z
f nrti.-If! .f. (. -
n! : () t L-xp : j'".t It: t ;u : \o i. .! ..,- tii.- "It.! '. ,.' '\ *.

tiff jiun.IJ.IM.-M. J lltirv thinj tiiiist t"- p%.". i tot.a' \\lhk"II.! iu J..!$}iMijn.ouiinIV' !I, ii,. .,t''" 1.1.."'. :.t tin '\.t 11.I I Ii: ., u t I 1'u .\'}: W ( ) ;I :''I I'1'1iTN I { .( Xi\V i : \\ I ;limit i i i : :"mi.' h.i; uj.. } i 'f or Gt:1't1> I l.a;"":i .-; '"".I.
i .
thas l irut N... i'.ipaii \ ,Hir* I 15: !Y' :1"1a N l:. H'iil t 1,. h..r .', .il" ) a.d .. :ui
(' througli 11. ( ;"n'rllllwUI :I ijj'ii!. 1 \ I I -- : II 1 h. } I

\ wU ttun>t 1 hi Jiti :tJ'lI.] ., 01' :i I I"Y.lor I nllrul' wilu1 :r J l.t--j-4 r. its 111'1.! '! -' I .1'S : : ;' ; : 11I I. in-I I 1'.', .. 1. ,'f '1 :', "r hi. I..r: .i.J.r -ti. ., t"...* ,' :"*. Iv
) .
j i : .' 'tIl V J:1:1.! ,. T.-' :1(0:, I I'i V, .. 6i..11.! :
!I' N. l n' I \ .r.itb.-"O
fi'li ivr tjl )niitjotit ili I "I! .n..t :. ( .I 1.1.Ii.rht. A 'I I.1'I FI'r. ) <':' i 1. i .!.. -t i. ', i I": Lin.: ilj %'. ? t
jour > .i.\.It; ) -1I. : \ t '" \ d' II. :.. ..! \',t. "II' .t., i .1'.1 1 j 11 I :" \v. u. \ ( f :.r. .' ."fi;. ":* :..'hii'i* ii !. .1..,. int.4'.i

'ini,si"ti ..( the! ..|]i.-r-r. 'fit llni'N ..f iii.i'iut .. \ '"ll1:1.1 (; :i .\. A I t'1'y: :. I L. 10l: lf :V! \.i ll. 114. tliOSt ..i'1il)7 ti-9,>lti. 1t, .

I. I.url'.J mOIl..y i is .d..il.1 !I.) !III" I ; ., 111 :' .. U ..tl- .Illltl. IU :. Ulil \ i'i. :i' .\ 1 J.J t'' I ,:,: !I/tl', i ; /. .HY.vm GOOD i.I..IT ,.'.:.'j'll\k .l.1 C-ft j"r''. ', ; f .:.-i-flit mt

as its !h4r' of" the ti.i-1. .'t. M. n.- ;n C.HULi.! -)4 .1V. I I'i". m j Xi. : I"'i" :.Si'1'I.m: ; :\ :; l\J." :.".1 1Fr: r.IIIJI 'It"- T" J Ii ; i ,:' H* "f .- I..f u':"' C ,' .1.. .j'i"-eitl.-- t" 2i-t- f 'rw .

t I *Jlll! J. I'. t'.k '- .-. v o'. .( ; 0"111.' ,.1 Ih.... II". Ii .'it .... ... I., 4Utt' I. \IE: : .w i i 1 ; PhIl li'i I; '1:1: tl,.. I. .ft: >. w-i.f r -i" ,.1 h f ff-r c..e:.
j jj ?* fftfti't .r
-tl1l! tli.ure .III.1 < 'iir ;
t.miiof
*tt?S v-" in t ,.x ItI"II' 11. i:, 'j .I 1: :: I : > t .
.
,. !, \e. j'v'i Jtt f*.
I h'4 I1fl9\ .tt.tH.: .': J.'f. Jut' .,, -"V.- h. I. -
t ufth '
I" 2. TIJ1II1: I 1 h.. t:. It '.H..J nf I 'b i* fc* hv 'I IIi i
:'t i ; ,."tt'U1.1.\m"lic! tI". \\.Iil/, t. r.lu"'f \ ;i i 1 1I th i'I. / 1. :/'/ j', ..ctns .. .' i. :... tl1 .
'W" it-1' ...f. t.
.r..I ill:: t' ." : V- t I" '
L ., rott'ii pl.mL fiom 'Iii- !-o\\ ,, he II'] !i
!'f (JT 11t'rlI'J juii -!.." (. au o..i V our, ot ,\ :.i1 ii ot<_- : < './tli I. M I it i !i. ,!t-.iU'i' v, I 'i.i-urt: Xnj. (Ij t'.'r .!. by x u Tt'liV.I( i I .1i. / /. .. ,. ..1"' '. -;" {ti' *. .n 'V .'v I IV
:. .
I ( ; -i '
: --- .- ;/..r.J I f i ;f', 1' ft .t\ t I { C.l. .t.1 H, ft "'I'| V ''8 I.* .
: rfs : -l Ji I .
t..ir &J .ju-ntiiy I pi <: II uii i j! I 1: I I, IJ'llVv': i iI. :: !U'f II 'J: .. .4 i. 1.1. I.' \ u" '. ui _
p ,1rcl. JiU-1 Milllt. (IKI|' H..S ;ip| .il e.Ill -3'IV \ i I( )M.-U'VN H.l.MLM-l. : ,:: of MVIMVi I SI',."*, 1'U( :/, ; <;iii
cupjier 1. I ''lt4 I I.it' -| .*..< tile III I II I III.ltl'1 ii .. 1 ) j:'n mi'. I 11] .f tn". TJIJ-.TI'.*, ]11. tt \ i"i .. 'I rf uaJ .1 tt't-tt ff.. ili '.t*1 &.f : >.. cuf $. :-4b .l..
idl'.flr.I l tint If'n 'i ne pla'ik! .it.l linn iH .uI11.1 '. H a J re Cut!-rb.'. r.. : 1.. II'h.
? f
I' 1! I 1..1 \4. C. Ltd .(ViiH'.l! ; r.\ I'-knf V. .V' t.-cj.i'i! !. .-. '' 4J : If.\\ : "'.r' tI".ata ; tP rs

(.,t lt- "vu.I.l.! tl.u1I.! t. ll < lilii.'u'lvi I j ( *iitU''li: <* Viwk, I'i.-!.' U.1 t., <'I 1 1""dlt'.n. .J.'. 4't,'i '. I : : ,C H r'i l E 11; GNii\oI'i. .t : I ('I'. '.; ... e.'j' .: !:..::
SilO S
I "'lll It; l.tlt It .1,.j \. ... ": ;ili.j/ tOJfjKr. t 'aJh1n \Vni II! K..whi..1.- "-OInp .ni 1 ll'.i'in- \. ,.j.'", I lIiI"I'r.-,:O',: .ir. ty. : 1 : \ :.!,; 44' iat ....- rr!. ..rl"h : ..-.

t Ii'urM %uait J Jr MI orr Io L... '.f..t !H.IH ;,1 util ,1 I, I't I It h.h. in I 11 I ru:ui-l.i main. J \1'.1.1",1.1 l Iii; ., '< lnil; .:Iit-: \T. j-k \\.nI.iii,1' I Lr \\:, : ;' Lj1\:'1 cdY; ..r.pt.. : ; .,4: "m! "..h: cd,: 11. r-fl';' t tT
'
IbT..ejfl.t N 7.ij Mr'iitui .' Hi .I..J..I'; .1'f..rhll "r'l/.r II.> .
J..J.I.) tthh-h uoiiM! i.ik.- 1 tourtt-i. 'livs- .. ; i :: -.n'f: tufol'turit l'ln..t: \1 "W'
1. ii < '- i ?!S m .\1 >'i .J'-inij*.. 4-f'tivmv v. ";*' .J I:. ..i.. 1 l'.r..j": .. fi*; -n! > I., .1 .1.; ( : ; ., f ,i .. Ii 1.'flH"f1"" $I<;!" .ht. '. //r-,;/ .
-&;?t. M.! *..iythv |1..1.) | .<*ar :IIjjuu'; to I'. I
apj -S T'JUl
t 1\., : \11.\\ 1.-"i; -i ? ; 11'U' :" '/. < ../:. Jilt ..
J iri.l.- tuu.I l I i'i': *it MI I .itn i..t.t IM "Ult\ I lr'ilh1j M r. ttv.wV f'.r it 'ri'i'i.-r: In t'.r ftt; ,r'f.'i"
fa ,
iir
.I..il"'h
: i I"'r :" i.oiirvr.tij I ... 'It I. t.I (;I' '4' ;" >.* /; .V .iI_'*. .-*>.!- ::: : *'.,1oJ' h."! .,f., 'Ir l' 111'- ,': .

b : f.,rr';'jil.. I.ut t tlu-ir ( i,v ..iiiiiu-nt h.i' ;r N'i i VTIIIIA1A.: M i i-li.! s x.- W, .,i I.I. (11. -t.' i .. ..H I I. i .. .. : ,. .
mij .
/'/c. t/jj' A'orA.r furl i > r i '1i.i *. s; t. ; .Si C < e f i J >
C tain !M. ,
\ kl. j -
;> > ;nti"N i i I .... .. I I
tIC! lio.t al!.idItVI! : .'! : r.'i! over thi-in, l ., l .- .. 'nj'iin I \i,' '' M'H t-. 4. > l V *- i\ I "in d. Jitr t I : '.. 'It 5 : -. -h. .:,: i !J... i in tin1 1 I.."->f ..f ot .
:.. al. "i, willi !" at S*. .\ J',1 h'Af4 t.ik nJ It.ti.' i..s Vi F t. ". t.. '. i '. '/ i '.jS -f fl. JI. .uu. .1Iuy .. ..
:." : r.. I.I.t'; ," f .i'J . U.U.t I. vi'! < :c t it i.i tJ4c! .11I.1'. 41- i > riilit .
.
n'l I. I'in 1.1tr ., I ,i! 'II 'JlH I X t I ,
.
1.1 i n '_ .
I i : 'rt- or "" wrtiil-T fiv. i "r r. d.r. ?1> *
>.'Illil, .1011, "% I:1 c'.p : .
,'n'I J I"lli'I : TMt ; ,, .. ,* .
< ,... ". :i-i-1>i.'. ffij fh# m nt v tat e : rd| .,
".1 i. : .l.-ali.! 1 il.tr. .- : r,' ; j ) ; :i : i ;' \ i-u: ;'. .- 1..oIlf i 1., 11' I.1 r ',, ""j I .f. ,' 1
1".1.1. I.- \ : not r.-- .IIjIU. :11i'.t q..r..t 1 .n. I": i 'ul. / J '?. t. t h..' ,<'")' I'I".f in | ri t a..w.It., -i.II

4 ,'. Ibe U \1 ;tj:,:\" ,c "i t ,.:\ r .p. : .1 it I 'I" nh,.n1 'ji,.ir t. ,.' I <-.'..' .-.,' il )! ",'I. 'I.{ v '., r \\ .Ir. f.- /",. ;Vy II1.i.l, / f -i r0 AI. i ti i Ls'i-:. .. I' t.- '""t: .. t L:

; pn-vii' 1 ,.th.. <.< ntii iti':..>. ii .- .:.'B" i.I. : ( n\ "d".I'I 1 I:". .j.j1' ...., fl... i I I it... friiiir- ,1..1 I1.I4 tr.t'
t :t I tI .,.- iii \ "" l .. .i:i .\ (ji ri, ]It ; r < 'I'r.l 41 iii'.ttI < : / Sf :; .i W./?,HF# ru (1:0. "
11 .1.1 ( .. 1
N \
;
i'l':1 "< 1- < I'M' i Itt'i' : ". \ I.I. 1 1-h. : ., ;: : r.') 7i..jI
ik
: -
f \
)I..if .!"l.r: Ivit.; in iuVT4! 1i.-\ v.u ,. I \ u in- > : t":1 t".1.t f < f 'iS I 1-.i: 1 U"i) ..f I b".1 .1}.1"J' ; 111.,(- i :. : .. t't.. t'. i.f flic, '. ltr .
,1. > I
--- : .
It 1 t.. rJi !( .'. !]I. .1 \.1! i ; ht.ir .-j U ,uijK.! ?L s : ,J :.1..1: MJ. '. !I. f, V. "/' ; ... r: J. J.. '.r -11. ,:. t* !i.. .r.t ,.... A."
::I : < o. ., vr pi.V i u|' i u il*,- I i. I.v. 1. j. >. :t .1! r > '.!. .I 1 '.> C'.1. '!, ,...,. ,. ..... .... ,. .
I is .f
I' ) I "h t'lt. ll
1 i I} II "II. 1\ I- V i j1'1";; : S f M U, ''n.:1.f- : : : -.1. t. : ., .. I'IIur.: tit :
j j.-.1..I \\ u. ".': .tti.1 ;Ii'. io tin.Th } ifvUllJ 4 4't; e j : ; if it .1I .\lj ., I .. t.
H j T.I'I 1 ,.,..tHi.: I:: I : "...". (. :, i v '.,... .. ,, .' S \. ; rtl' It:1". 1i7 Iifl-tutsq .
4I I -- : > t ",, k-r ;
j .J' j".T. I r\ vnr.b1 V
J i Ti! >- In.i'.I.j 2 \-\ ,'! ..c q.j. ; 1 ," j I /-i I ; '. t I I. ,! .1 tt I I. .', .. I ,:.1' "" .. t ..' i. .. l. ,
-- -- .- '--- -. 1 I j. r- \i School B o o h5. i ; .', .... -. i.r f ..rrn, ,
f .J|. lit' t.. \. *... 1 !I.. .. .11t' .c, :" -. i i ; 4 H'. 1. ..- ..17fi... T...l j. '" -h-rf Ir ...U
1 J"u..i ;.' : j t. :-r 1" ji _\ -jo- .:!, .1 nu 'In I II'- 1.J M .J".1.\ : h-\ .1 v 'J ,.. I j-.: i ..i. .\ I.. ,. 1 jn
J.t..i.a ; .I"T 11 .. 1.\ .. ;, : *... : ( ? ; / i.- '. .. .>.k il.-. "-p .!.->-. r* nt'.l Vt.
M ; .: i !
r I1.. .r. 1..1 I. : t ':1" '1' 1 # i. -1. -t .f"I'| | .' ,\ .> .. ; ..,,.. ,-., .. V .
.
.
I l
<- itiii- .i the t.own vI AjjIul: '. .. ', ., 1 .. r. t j. n p n-i 1,1. -1.i. .k J
I I. r' r-h j r.1 I'1' ,..1.1" 1,1 I I1J ut.vi j. B .\) .. imil 4 > > "*| .\ ,1110"i. it." i ir. l / ) ;''I i,1,1 t .. '... 4 -
I j LII.- HAIIII": ,' \ t't .." .. .. ;. ; ".111,' k'- II -i--. 1.111., < ., *.4 i'\' un.i Vi : Jlr j '. i I. i i. 'S ? rrptihilit- tln'w 04 k tni! S
.HIIUUI" !
:% .111 Al : : .1itJJN.tsv! I -tn FLH.Jl': i r: :.' .."..-; '\ .. ,1.I i.
t II ..- .f I:, ',' ..J .. 1. I I1 .
I'i the l 4iurt I II I "uv .it Hi-- j:1 .l.it ..4I f il.. .VM H. .' \ ._. ; 'I'! ..\ !I'} :I..".-rt!. ': "' .. 4 .-..I. ". .i I '" "I! I i',, I 'I" I <-.. :;.Vi':' : J, r, r' r-. i ', -, ;,. 1.1 1\ ".. ', i i\' t.r'r'. -". ,

M I trch, Its.>h.; ji.u.i'4, :il t. i j-i V. '' u.,! ;, ; - It-ll .. .. It..j"i...*. I'i .1' "t \ \ntl4tt j ntfi.i .I..d,' Ii ; ? / .\ !.' j.j\ T(i !" N .V/f-J '. i

w :ItAI C.ijil. 0". 1. T l e.:. .*i.j w.4 ..! .j ." j Noticc. j j1111 -d. -l\.1! .. .. : .. .. (r. htr I'r'rMc? 1 1.SKW ttru is :
.. : j jthj l< \'i 14.-:* t. fI.tewti ', t in: .\u: i I I : !<-. c .- : .t v. ..I".in .. f

iiI. ra.1,. >. 1N ill i ii ,ij'4., 'st' '! ... .. ;: j. J.t. Ly I\I t 1.1 "..t. : j'r .-i '. I..i, *. I; Jt4tl >. I ..\, i-:, \' i : I : .. : .. I '.' .'r.: -- '
.' i. .,-i .i ,; 1 -4 .11"1 '; to li. ] I i L .: I :. .'1 f ) t f;
I TdH1 cli..lint:ill 1.1.Mil' 4 \] ,,| cth "; ] % .1).1") ---- --.--- u.hl b. .t:1: i .
I. .11'.1'; "I..O '- ""I':1"'I'I"1 : 1 i : : !. .' ._. V, v .. :. .
ut'jvV. ui the 1ii.t1, ,. ti. ... : Ih;U .1 !' IrA 1'11 I i J T ;' -- : : r-'r, JJnfj.n'9Ct 1
Au- I. i .i MI i-.r" .I l C..1 t "n-. :! O ; ;-i..(. T ... i .. .
: '
r rcMt'iiu.; ;1:j.ui..lil.iu.tiii T. trt t.t rtjf !.J'! i..t. .1" '. "( .:: .1 'M ''r... ne 1 1. ; 4. I f : \, 4*- J. T ; ;,,1. i iI. ;: v.. '.

< ",t ot our Icl.-m 'Ui/.vli-. ..1 ilin I".,. : : I K: IvM I : ;,.1iv 1 tt'* itM !1', .I. \ i \-0'; \ .\,11. ; : I ; I; I : i : i \. L( \U: \ : .: t t. IQ .' CK"- & f.TGAR.

t'V .. m-lJ! i M.i- .4'-k n.. 'I r. i-v '. ; u< ,.1 1. t. -I.) : : I ; *-', I
.
; ( UItV- in i'l! :t tii-I1t; < ttii'n.". 1',1 I 1. fn th r. > I'r', i:. ,! f'ii ; t "I: ; V- : the ':3' of Li. r a;'* l-st n. T

4>n li>' :.1 Hi-!., :ilt>'r uimli. : "u "n' ...4 I .1 A ( U X ,\ A r 1(-SlT.\ ': e J u1 j'llirf.t ..' 1'r. il1'. tc'kty I I .'11:1 r .I.ri a' .-h I ; \ ; ; 1 '! j i "\ ."I'.- II".A'! ; \ .'. ." .. ,I ,.a' -- .

...111: c.f tib .-. 4-i.i-t'lui, nt *:..1} 11. .5 ; 1.t : I 'HI- nf-.r .' ... ,v> V:,. -. \*." .f'"r.,* .. t', 'L.V-*:" !.- 5.t! I -

I \\ Iltllh.l l Ir. A. 1 U.H.-X0..1.. I.. I Ik. .UKvr XVh 'Ir alr t, Ilcin.ll ; 1:111..1! !1)\,1-; : Iv t'fi vlir / : v. '- -: i i:....<%' I ; ; : : .. t-.I j .,.? 1.- ? tj,.. .. -"t l T' '. vi I ,' .,' :.. .'\. (:''* '.h if .Vet-...., .f '

: i.'l : l I. \l 1 1. I'Il'1 : ; : .nm ; '0 "'"' II. \"I" ,. t,. I 05; ". \i '''.t ,.f I :..>!Lt** t 'J..tl ;-ttt
1! .\. Y. .\ 11. .\ fll.I r, n 'I' : i 1.IT..IVr.n: : MI \ f ( : .- I. T : ; if l ,1!, 'I'- t .
: i.tHniitol.1 in l.uun zli.t .. nif .'; l'/*.' //... p.-. ( uliti-t, .(. ., ic': I I Hi; (I t...- ," .... !i'. I..th.' |!.-rp.! -.. ..f i I.:" ,. t I In i ..I'os"N< i ,! '. K .!j-,. I..",fc.. .. ', ;,., f I- <-:'r i \fI'-'n "i,.:r'i*:!rij- ..ftI.! r "",J tint

1n'1h' '' ; .i..s.! /'/. (!;/J.f! ;i i i-ii: :11.\'r.I ..> "' tj,.' il..i .. ,' 1'\,1.| in 1..1 : ;": .:f 1',. I ... t:: ;. \11 \V.. :. \i .-v 'I'.II"! .-i :> .ti,::lit i In tin. ita'lit. I5y I
1'n.\ r.-lutiitHi atI.T il!< llti- "\l"4i; LI il > .-' ..i.".." I ".M !J... : ,. : ,. --i.: t ,. '-i ........**n..r Ait;.' V
| nJ fn. ,.j.] 0:1': Jl'.!(-r" tin15: I Itt.'..:,tj!!"' ... T.. I II II ': t .:.': ,-. ..1. tt 0-1' ;,
; .
t..ti9fl. 'I.l' r"1".n..1] the t.n! .iti ;: if a...< ..! ""'<-j-. t.! .' I 1..1 I ,i* : i < i ...v *.j] ., ;1'j"; inn* ..1-.,: s ""h. in tl 1, / 'I..ik"t:' N: J E;: \\ ( j 1 '! Is !I ; ln.v: .t > 'Wn To.. :s : I' ,- .. '.' ..nit."t"' 1' r

\VIznI:4 C stir !fl..w! 4 i..4- 'x .f Hi!..,. !I -t '., il _.. .. !. '- : tl, ?: ', .' .. : 1-. : :, .... .. .

.;; : ii..:.! .3 > J"Vt STOfEi. I jj j -Li< .'. t1 1.1.,1.1.: .. i1'. f' i I. i 1. ."" :; ; c.; n"i. : T-. .III It't vf r. rt. 4
rvlh ; at
:ui 1 jijlilK: nuii.: T.dJ ll.f I- .. .. .... . I : !:) : jh : : .. > .
V
: I" I. : ;i. \\i- j .1'.1'' ; 'J .tJ.-4 i. !:iJ II. i /.v/ -. yf2.J f -x V yi. .-* tt tJf *.i! IP-
.
iu- ,
j.i. ..luih5iu 1&C a..j.&ItU.V] r.J '.. .1 !... % ..r. I.. ; .: ': ,.' i i' 'W .r-1: j : I .h 1 ".'", 4- 1 : V. v. /' v S. i 1" .: -. 11 I". 1iri ., t
.
,, -1'"'.'. ihi I \ JiiiJ.Ji-: *.! -"t .1.1-: >*U'H .. ; ( '> 4 \ ') J !.., 1.:1! ,., ... I.t.. .. ;. !. v : *. ". l S* T iMl't'fc_ .
.fl', ,'. .fif I {.! 'r" :.. .. '
'.
j J,4. li.> JJ''I\C I j-JU'Uc t ij:j.' 4.iiui at tllr '. 1.- )I. ; 1 U-it ., .. : .j :. ".0 :f." 11.. . j ; .- to *. .' ., 'd" ; 'i"t. ;. c' -4. i 'rt'i ..
'i-i.. !I... .., .1 ; .. .. 1 lIoti c > : .: L. i : n. ., t. ". f.l ,... ,
: ; V. I JJJ
tI1I121 t.u.'luu; tit r..j""I.- : 1.1.: \ 1. i I.! t h\ ; ; :: : : 1 .. . .
; .
\1.1 : .
: .
', ,_ 'A r! ; 1' I. I \ V.-. .. .. .
I. K- .
.I 4 .; ., :. .1 : '. i'.'. z1. : .t .i. I 'i! .t -.' 1 1 I ot 'v. '.. V. ? KTi \ .1'
rqii..ttt i.t iU'I.I: It' tt II": "i.1. I :" \hi I'l tI t . :. f"o.i j :: II _.... .,>u,. < 'j.i : ,<''. 'Jv'-, 11 !I' .I.' ..* '. : ; .I.. r.: : ,! -1; ; :: : ., ': { .. -. "I, Jj

iti.1) lull-suit hu. i".: K-. tj.i. : :1- ii::!v1.; ., t L j \" : ; V : S ter
:" ; :siIl'. '' .1. : "I .' .' I i :L. : i I. A. t

1.r. lailiii- : : : : .. .. NI ; .. .f ..l1'1 ._ HERE L .
\ fllll : llljt t Ii. '<- 41 I'll. .k! t. 1 ;' \ I ;I : '. H n V *. .t. ._ c
.m J I.'f : .
;'*. ; 1 '. I I. '. : I. '. ;'. '...: .; .\- .f \. U-1I 1/I.T. t : r .t' t t : ,i : f:, '. r .' t t.- ; .
J
In imt \ i-i th.-lu: ] ...ni.nj.H'.i.. 1 i'jiJv fifl} ,, i n a n o rricnc1 ,. ,
J i. t. i'/4-t.j "x*
I
.. 1 h ]l.r.Ir tiut th- ]J9j'I.} j.li4! ua* g.vj.tiiiiio iruiutYur TIIZ PARES .t{ 7-7: ( vf ', s(" I Jr. uT'.V!. l. f'f-,7.; ; r.M\ ; I. .. V. .: .. <' '.,V'e I I'! r i : tf

} .'tI} x.uii: .it 1, tliir -V. .nti.ii.-n .. ni rnilcll _t1L C ?T i. J) R.I" I I ( BK iTm\s) ) \\\ lC- t ) .' : : '.. '. :, f '. ; 11' '., ..r .1 "
:
rLOnu.A"uuuiY i .,., V- .. .. :
tI' t
; 'L. ,
J ir Ii" ; :
; lll.ll.frr: .11 t" :4' loi'Ul ; .i 11". rJ: Y/7'f.L r ,T 1'0.1'/'' J"- J! : t
.
"J
TUb: /7.Jli : "P"1! -1 1. r. ," r'. .r't V
4
vlotllil: Ult| HI ln- ,Mll.j-i-t. .-., .. ;.... : .. .. ,
f-rA < v.l t 1 l.VUJ.: H 2KNt( .It 'n, : t j i. I ,',('r. \ihI :.

Your u'lluitk", tluii! .!". rit, r""tt"1.1. I'; \!:: -1! ;" T n.'i.n: : ; 1: : -1'; ...:".' : .. ., J; I ;i .. .i.--I i f.. -: v > '-' H. )"
tins uJtl.li..1I 4>l I el. ;4UH-V--.J u.u.i./ii-. I .-i < ll,,1.I .1.1-! I ,,'f, j *! .: ,? \ ''i 1'i, >.. ii i, .s.'li: .. .:.' ,... ., 'I' ...rP;t ., < ((.i. fftif iif- f/t>-rjirfm Ic I'd'; .' : i. .Jr'

,l .t. Jiii. ./. 1 l !h it whili- 1J; i.- tiuih 't 1.1 !i. ... ; I' ,' ,'" f': ,'ji : i}.,. :* -.,., <., ! :'t. j : *. -1-1 '/ "'fi r 'tit ../. >' in '. : T:., I '. '. .." "*. _'

".. .j i < ) .. : .' r- ,t. "* '. : : t 1j .. > I .
"j .
til.uw.h t..1 1.1. I "> I.,1, .1., u i' "f-i : t." i. ,i f : U;: : r- !.. '
:it u f.'w inijtrmnjifftl 1"11". < -. :. .., \\ .. ." h I.: .. .! ( '. .. ,. i .J .t i i'i "i't *.' ., .' .' ",,: 1>V l!.f.1- ... : :R'1 J.I': i. ( vf. -.. >*! .*"" 1-- :"t'r; c. .-
"
1 I Inlitiix I.H'll..1 wi hint-! tmj4., ,;... : _', .. ; ., ... ,1.,. .. ..," ,1. .. : ': ,. 1'/( ] .' .
tl< i j. :. I : .j' i ",'. j .. : ::1' 4 n j I:% "t, '. .1 f '. t:t-' l'' 4,4. .III* ,. 'I t,." :, .. t**..*, $2 I'

l\myrcvt\ tHMJ'trity, AMJ w ;, tntttiu: i\- ..: .-... toO'" \ ., .,. : : >/ :, I. .. ., I' : n . d t,. I' i ; I ; i : ,. ; '. ... :.,: .

I.In' |H M.-il, WOUilll' (.H 4wV, tilfin f// '. ,.._ t.j, .l.. ;. j i\ : ; J I '. 'J I 1. U ': .1:. "1' .. 1 1.. '. I l' : .. .. .. t Iof- ? i I V" ., \. t .t:2:

.lrairs ihfir; .lia'' IcuH..l Jj-nu UtSi.l. fl-I : .. : .. ..f ; : .. 4 ; J ..1'\1.. ;1 i- I.. t. f .' ', : ,, .. .. .. .' V ., ,. ., .

; .."..01 t 1\1.: :. .1 ., :,'lt. 1. ; : : I ...P.p.. i ,.-. !., .'.It. .i- \. ".', ; 1 .' I. v ; : : \ Is ? .." "' I 1 I. .I.:.\. t. .. . .,

ul.. .< t r .i .:LTI ; ,." ; ; : ... .. '
t'.l AVhili-lh.- .- IP f:. \ ": ; ; .& .. ,\ .n' J. i .' 1 :% ;% : I '. t h i .* ; ..
J.'l' i.i.--n.j I 1 i -,
.
T'i.a.I" ". : j. 1 ,
I I' t' : '.\ \\ .1 'hi'! ( I : ; ; t '.. ',- .1 -, '-?. \' r' .

.:I')Ji-ji.wih.n I. r' "f'r iha..- .f't n- .\ I.'I'\ {, IT .\ T' '!: :. 'Ili i T.:'i .\ l.b... :... .. .t(\I(, : I : \i n'vec. j V ..: U '. .> '1't;.
l t. .
.1. W
.. i 1'' h- ft III* 1-1; 1' .1.! M. p. -
rI1I.h.j. : J4.1 J- "i".i"1 1'1..0 IC.. f V. : !I... .. ; .. vk L: I
}' .
; : totntni! -
: v L .1.! J ,
"i ; 4. .L I 1 .1 '. .
ntiu" thit! tb.- ki "" ii h1.4t ... 't.r uJ! .\\1.1.1':1-\ V. ,, 1., .. '' !"I""r. ; : : : .1 J> .t-z------I .-rTfi-f. ." .
I I' tt ;jj ; .f !!. ,?, .r- t A-*'' I '-i. r.I1 I !: "ll\ I I' i'. .4. ;, -i .i' 'I' I :". '. ..'. Tr. .
% I 11.li.I!'" ,ulit 1' h.4\ i': arl .1.! I "'in .!. :* \ t" . tll s'Ui.c l 'j..1i.1HI: : ;: .; 't'nt'I ; !-. 'iJ ..t| Wi. ri\ ', !.11,, C'.J. % '} "
"t" ihiUti- to li n. ..Ullt 1l, !. t.i ; ,
4 this ; i ill'- 3t't 'It' <- UH' f> 1 4 I l : i l
E.t11i" 4._ I \ \1. 1 t- ul's : .!....... t ;: .... ., ; V-i- ft: It.- % v-k nr ; .
; !I. jiiMit Is.1: ,1! 'IlL il.i! ,1..1.1") t..11., | I.' n- 1 Florida }
lh- !H'm'u u J.I. \ '
I'pKi" t :
i.tt)nij>llr l'. .un : ; .. .t. ; t..1 : '. ...to, : < ',. I :,. .h.t u f I-- ,. : \ I'j ; .1' "" ''o i ,': U:: 'v.t I
I !14W n? )?i \ .1 H! 1 I" )11.! .|.t iu i af ..J jf. .f 'I."t. II
ii-ut t.r. .- fr i'* j-r-'f ti.'II. au-l ",'*'ntiix !..... ."n : it ,-1 1 iP JMT.. .. j"|I..I.! !,-1 1 f. .\1} ?.. J i I I I 1.I-, 4.' 1.t jH. f.. t., ,( .. J 11| ,.J .. ..", |. ; "v. t -
t-.E. ., J i \ "ri'V.! ... .
tin \ .1. .
.I .
tK.iur-ii.4. II" : r" f f lrtll -- -
ti. .1, .
:
.. ,} p tI'!
'jl- i "t'I'1..ttti. In It.al.. *. ? ) \
1 .
11"1 '
Hi.iUfJuuJj : : iui; .
< .t
.i '
.
.
.
*. .' "!" l.t. ..J ,. V. \ I | : .t; I 1\\ : >' (I. v t. .
tin 1 > : ;'
l-\ ', i : y\ _
: u.hau.; 1.01 ii'"i ,1) "j -
limt .I..t.f .1 1,:: li'-tihtsy \ t j m'lp. j' jf r -..- II U : \11 !
'(01..11I'J r i'i il : ,, '. ,!, '.'n. ( !: \ Hr'o \Y!. ,w
4 tiwf t r MKI, ** j f'. 1 I. i.M .'. I'lu'jl ; \ :
( J') ,IK- 'I I : : I II
.it-f.iult u iMUiitj : !I' .1..1.1 I I 1 Irrn. .
I i !
;.1.1 iu n""UHI i t. .'t 1-t. I ..... h. I I.1iII.VI.iiL11fllS 1' M-I.: u h i 1i: I: 1'. J
I .,(tin HKitnMi4.4t!, ii\ } ..j.-! } : '- ; ;! i1... 'I.. '-.'. 4 : ...... ,... t \. fif-sa! t .if 4 ; b t. ..., .' r.... .. I.fjf: j t

.it.l tin- iIrIrL.- I; I nI.. '. ., "" w'J'b.! : ... '
.i ; : k -J .
1,4 not l jT-I'-r n .1" '. - (, Frr-! : ., "I N ; to:
a..I .
j % 1:1 : .. !I."jfAmmnl, ; ., :" I -.'. f- '
>
.
tnh.i-5t! ).1- 4)) 11-.1 l ) ) : i : 1 .: '.' ; \V1 1 tr
th! In.ti : ar \l NOTICE. > >>
] i!-n nn-J Jlrprdl ot j jjint .\ ,.1..1 154,>'n.ii \\%..>ki.. U',- ..l Hitltjn.I ;|. ,'i l. 0 I X iii'titbilrr .! I.. ..... t' "':0 ) : 1 1 ? -. 'j l 1 l.i\1.i"i 1 r- \'' .Iv
LI"L 1
*: Ir i 4 ...1111. 11.'n.llt.' .1..1. .11 1 *k' 110' ., v.r wi | "nr .'I I ,1..1. ,. ..i .. !,
1 ) { l H .1' .i f !
H.'tt. II .1! ,, .. u1tl ., fmm ftNWr's U'otvo : PQ 4V :.
.1 II. J If.", ,,
} .
.f jjrfr
thi- .. .. .. -. )Mail. ..
JL"J. Thtt 1 ill ujl.i.: : IJ.ltI..ll.r.; .-. tt -tti tt. tti..bi! :,. uy t. 1 1 .
.
.
3.1 l .I.. in nti-l I..r tl. jii,uicfni ll.., .1.: 1 L \\i-' \- 111.t.'h.! }.ti'-. : .
.a' ,
thin r..tiu 1t.. :i-t -f I H-.3 fully)' J"'j. Itl.l.ni"II"1. fl iIIItt* IU'" : .'a'- fi'"in II". .1.", ftI,, A.k t., ).. ..htt j. I .i. ilir f ilit. ,.!. ..I..r h. : : \ I ". 'UI ,.1. Ii-: il 11tH h"wl -
.
: ills" .'' *,4 will '"' 1':4.1! i n l. "I th"II'! i*. j"I'I'n I i .
) >r i > ] 4r .ft : .. .
lie .-mth..im mlt.i..h: ,1t}.. : 1 1iirt ; .
.Ul) I th KMurn.th: : I jin : .t..1 \\.1 J. : H, j ," 'rt I. !" t. I. to' :-
Jt 1"J iteo :e...) tt' ti.1 ..!ul4' \1'.1\-< } W ; ; i : .
:11. .
.
jrr-iIt >
IIt'f ; : '
; ) !M
'
,.1. Iii' : .
.11 -tti'I ..-ouuty e j' \ ;' n' It f I. .: i *L.t. --, KUTS .. ttT.
u* for th.- j't 4;:"I' bT..t.'Wt.i i.1 t. Wl.'C' W)' c.Jiah <"lt 11' \ .'.'I'h iu : : :
.
.. f'nYfl1 .'. .\ .\, UJ I.K. .i -t i i.1 ..a'.. tu' ,. ,"- I. !I' '. f. l..-'
I h i-l i" I.f. 'lii' rt .. :, Mv I )
I. J
1 IIs i" 'J111- f1. :i.} .ill. .
th .
frnti'r. \.Itt.\.I.%-. t j'j'l 1s 'F" > IOTICr | *h- m >ti, tv I i:' "- '. : ', r'1 j"
lh.it auiiioniy.HIIV 1'i1tP* r. tNNF1fl. .".It" I I'
ti.jii; I.- 'ii the \1'r : -- : l 'I 1 *.t llilMi It .1 ." -- ., ,'bltll".. :
1..ll. I. ?4Vs
&C' 1'lir..1 ,, 'f t...;" wuuUh.4' cif '.:1.1.. -th1, f'oJ::.. :t.rnr4 f -\. ( H 11 Ih-! i !!: : 1 L V. j: : -; 4 b 1 t''f' It,. 11&' ._
-- - -
-
II' ,
.t r..l"I.f. 'I tl"! :1. :,iI} .m.' t j'-. :-- \ TO} \ '. H. I' ; it".j.! ."!?', h- id;11;i. Ut I i.i'n p-' f-: : ; : I .: t .
' 1'17'111.:1' I ,' ) 1 I. _. r "...-.
r J"I .
'
.1 1 > i a.- "i 'i> < .JrH'1! ., ; .in i'"-it''V y V .-- : : ; II v" i "- J
:
ih- liv <.-" 4tJJ pr"I'rly 4cMi.>jv. t.y :1.: IZT: it ": "I'l't V. jnst r,.4WTt-.l. in.t n.noP du" ii "ort""f.-J"I' t liil".'. 3 1.. .. ..1..1"I.. i. C : : : ; I"" : ,! hj -. ( iti n;! .
-vlLv-
ln,hitu< ,i.j.t It \ ii "-rfi4-4l, al I'-a-M 1\\1 :. I tJu \n.111.t' *?tr..t. A" >rA.I! lie j 1..111"" W3.t.. '. _;; _.__ i \ i' : ,: i I .. i I. .: : .' .. .. f.t "',\ t".'t i.t tt.-

lhcr:: triuuip'.i.iiit' tnrvti ..t" 1IJ'.I.! iniiri I 1.\0' J, r. ]r.It.: I., JA' .rn'f. *1 ...,.. .r ; :' i I.- I .t- 1 .. of -f t'.. ,'" .,
: v
I.k !. !" ': 1z :' f T' !.. 1 'S r. r. \rAtji'l"
1: "V. l; ] : rl' !1\'" !t.h } : :.' ': '' 'f. .1 J f ris"! ", ,' ti ;j : : \ S ,. ._ _.,'_ ..-(


,
,
kj.

.


,'' ----- 'f. _., .to _., I.

; .


: _' .. -. ii-ii : '
t c "
., ... .
.
-.. ) ., -
:
fir' /"
.
_. .. -
--
.


.
'< -

". : : ,,, l'

..-_. J ,


:

.

I '


,

I

'

.
I

.f


II_ .
-- -- --:- _. .--_.-. --. -- ---p--. u. -- .-- ._--- . . -:- - .. 3 ..
--- -- :
.4c.tT1: !. \ (11I'JTJlU' 1 1I ..t.' i *Vi rm.u; : .. !hd .. .L '
( A .M I

I ..J. 1.1.: ; -i LItV.' \v \ \ \ ; 1' l. : Come: ii! i -.C ,0.IIl. tJ ( cut Ju1Y"QQjO1 -'
'at 0 : ': hi Lt I. .1. I. .. } .'" V i OI
(
'j' :. ,. t. :: \ I. i
"llio lire wu u\t. n..d, : M-, l.>... ,ih, i ni.'i" > \
: uj.$ II I ;j' ...s : j -( P-

/ A fr Mr) flulue at..u".III. :.11'1'' .11.1 mil.M.iLinc I. | ..I ". i x .. I h.*' :V.H ( I..H III.IV :..\ Now ( EMPORIUM. I: \ \\ \\ 9trI.) I II

-- ; Mint h.i.l.'w ... tJrtiilitiii iii .r.n-li otli.i. *tIEtI ;naif ..II null., the l.. '",ht n ; "!i wi.taUain : jOls I r (ala->--- I IJ Drs. JOHN '& BflfANCH, ..

T. ji. i:..iirly twihc ..\.1..1., toi'. in N.' (.nl..I! : hi.'n full irouii. Tile i iuh- in.it; i"-.1'.1I : Michael i ;V'a.l.1 I I I IP II O L AL: S 1 L K 'tC1: VTA f L K .

Mi* lf"J a ..1.I 1 on. .1..0. I rriui inl I..r. I 1ii4'l,, : Iillila \\ut ill'lIin.. < \ ] & CO.I
;z..M n (\ & !"l ll.\ Jt:1 IIU: l.l\: I UI: iifull ij..Jy| of I
'CTLAI1 lIIr.GI3Ti.
I i .';;.ini,tit .f tl II It! xv :::1.I'! h th' t....IlI 'f C. KKOXVN:, t.'r..tful\ ilf.nR hi. ;
Wrll l. I had Keen to ,,.t' !her tvrry tiht !I .. liui.iln 111/11 I ] { 'Irllh. tliat IIIM I- I FALL .1- l 1.X1fR: (fOODfi, I
ith to 1 be ihrvi.r kvU, i'f a* f'i'ii a* It' 11.1. cv : I rrri: v i NJ <; ,
K-Vr thirteen and ...KUtt.l I.1lli.. biotiu. '\\'. 1 'fRE.l'vMuII 'I Ui: l'I"Cr.IIrlb.I ; ; t.lllol..r th.r! aiD .
JaJ liad a ncaUing nvlior.* i 1.11 J. 1 'nvi tiijj i r-T I A I thi-ir I.HVO ulnl i-I\\ -elii.t..l e
1.I.f.I| Iv .tl 'l;. ;I h-.l I..1 l in il I < hnil'S j f.n.iun -- I HUOWN.I: nu-4 tl.ht bti-u. .< U. I -. v .L tltiiiki. tu tl.." raiCI\t1"I"I.\1! tjiii .
: trmitacttilittulci i
public m
7.1'1'j the qneition thinking all! wi ri"it I \ii .: \ i \ ) i: fLOTIIIC i r .' ;i Mink of I ill K
t'ror'i I Iii- t..1! lli.llalr"1, I 11..- hoiii' 11ft iiait'o 11.1.1't )L.IM. .. I '" tic fI nrnllv.. t. r ,.-'' kiml 1 ie ani.I j'benil patrv*,.
I io'i--tiit ol I
And oner or twice lia S.Inc _T s __j in : in part a'hi I....- L leave !ii itiN.rm 4 tlii'tti hat they h.t.

motion (C. A: .1.Y. l B ) I I : list t,," '" ii-.1 i ihncctfiuiu! > ,,. Vvik. 1\ frd! ..1
: .
.
J tinIt.1 ; .h.! .4 t
\ F! r I : xx t. .; a '
Fro ) .1
.f' .
7 .
ovi bl. (! r. .< t C..rt.f. Hutinrftfc i ;, :tl! ""i'|'lof
.To take her JianJ and ftainmcr'.T. cwi /. :' dstutttr'.i .
; -.,.nu I.j loin II'i .1" >. \\ja'f1; it 1l1i.\lldi.: \ < ire tli.--t.TO i ((" I'.jlL' Stick Sttcliitttf I [
{ >, :* t !, .tTP trai'..
< .... ,j ..l.im. \ld Kaj. vil.et-i.. I Ii.y .. .u. I Mcdirlnri,
fhu'. 1f th-: : .1 : .11\ tt' f..tllI 1 '11I \Lv 1'J".1 I Cl'iils aiiil Onrcoats.TAN'IS 'I a.tntcnL pf !>

"Bat, norailicra, fcOtlint-; to tl''I'1: hal utUr'Jtliouglit I ill--. It vvlii; |I..k. '' ItOIM vlVin II II...Ililijit. ::.,\ :ri i1"1\ "l j ,'Ui"i' :. .. .are au.lf .1 !t-Ctvi1: I, 0-" (1'. -' I )t'lat-Uiu-4' 'IUU'ruu.t"I'; Tobnrro .
:
I AVuri- ,{' ) U'k { ,
: i'v i i. :. :. a in iiitn: \ Ls''Wj : -' .;t. I Ij" I ,, 01U.I' litHY Qc-di7.. tI3i. I ,\( HJ :, ,.c... Itt'i 'jIEr ;arKiiiiiin .
thii tlianof ton r ,.. I 'h'' t" 1.! UO ;i ,mrrr.uc; i/<., .1,1. ,{ rsirrtt.
11_ ., .I a i"'I" \ J. I""j'' rI \ ( \5 I Grorttirt, fi'trj-firf Qttffnufaff.ttv. I Fluid OEIs, 'ii
I liiuliM'_' rliHir) iitti rotf !.-. c b r I I VF."I"-Ii'tri.. .s.ieu ,iH. Alroliul. "unt"'
uj |
fiutrI
", fii.in i.l- 1 lhi : C"ltty. I ,w.J.l'i. ( 1i'H. .t :: -
I i. 1' .1 I t.t.| i t 4-.f It.l li/ol ::
: \ .
II'"w a l loi.p Urnutli and then LIlo:s I I1kit <-II>KVU': I ,.:., .4:: I .' ,.. .1.1 I I"" ".1\ .1itt.I.V I..k- ,! b'lld.1 :n ul'llh'lt i'7 ('Jtl. Ii/rnt'i&; ''llV.i and I ]\ 1.t. ,1 ?'I..,*. 1..1..1 t Cnj>*. ."'itrZ.. iii. all Itinits.

over, .!|.liedt and for tit r juinute \ c.i : rollt": 'I !tvx-"i.d.ILei: at h. -it..I l HI.t i j I (l.IriH; i.ri! ., ; // i/y J/arHillc.. 4n d.lcT.I.1!..... 7..o..1. fiu.r/: i I ..'1.gsaiil1'i'u. {
HI' .
I I III. : II I :11 .1 r .1 v\ 'ire. I :. /.l/I. 't.t.z..r'i. 1'.t.u I l':A'
lavr: I .1"11I 11..111.I..r. jJ(u. "*o lillii'll! Icr ; "lmT! ?- H'AiH; <* far.T cotl. Sill .>,. >it>, 1:1:1: i tf'':s. !' 'sHaI* 1! .

,.1.. >VJ u if b* l.iif n' irhrxt r.oxt .'at com I I.And 1..1.." ill; 11"t.., .:II" l\fll"1 ih. a' :, n.lt Qu..tuCIti.1; : : 'T. J/rrino. I'li'lrr-ihirti, I>r>iirfrgvtid /ji.; n .ln.'n.-.a.! -,/inr/rj, I MH1"ill;, :indiwk. '
.
I I II !FII:1': : M"luiir"i, iirwan :- : Mi'.Zintrii' (,' J,. ;: IIdc'( t Pattisi lICdihlq... I t -, r.:"
C "
inc I1
( ,
,
I I ----1 :. t ilan A }Putty ltoit it i iiMiiv lan.'I.1.1'i( ( A--.t.-' n tii ..I"I'in": ..f tl.ir tl!.r I. ,.. tik'eS. .: I

*ith) hero-it u.'n tli* floor .I'. drum II Spnttaneoas Combustion.-I'-inon ]In,''. I Ilat: .c l':q.:. .I.il'i'. ::.1. ; 101/ Llk i Ir/:" I I .\i No t.'.?'. ti.!.r with 4ZIv'' care.-i'.\ t. 'u..llr !I..i, .ti.Luiiir.,1u&rsui :. 'I'oo

: ruing. I'l.ik'-: 11-lj: :Illll'IIIHl! UNr>t.ll.l\ til.It I Iij !: I Hi I:i: no-*. .T'\\"I'I \ t fiji'ii( *. IHi.\: 1 ) (LU'i iis-JlurJ. U'I.yrfy, IlC : (aldit Jrllir VirkrN, ir. If. I I.t.1 :. nrt,eI... ,.
'Hie.
i l. 1-III--I. il .,11! -t t t1.. 2i1.. ..f jNtf; I 1 f : I IU.'I"tr -. ; I.AI.IS Atv f-nrticularlr! iniitej to taiiie.inni
< r. :i j <. InM-1 I'oi'k"-: i Id i! c.iti
1 didn't know how vl.. 'I M.'itiowry l'aill., I -
ti begin or r*- tIioti. ( ( I.tiS. :" ilii-irfnllnii.j.lv"i.| I'KKKrWKKV:I:
..iittoll 10.01| tli.it' lav !I..v i li.f-s'i'i! : I'J !UN gill '. '' I .f, 1 I'iK/.ii, I
I couldn't "V-tlif word wfrepeareee al11'. ) r.iiii.iii'4: I'ti-ii iN. rIH'r.- : ..Jtase. .Itj.ttca'. I r.nnI. a* tlii\ w.-in jut ..,d.! itt Lid. ti> L..t-fiti.1r.t: 1-

chlJ.il1 JM' imu-t'. t>.i I' hi- |'laii!.4: .. 'ii i\n I tin* "1 /.". ri \ ] ti. !1... -U."v.li\ -I.A IMF's':' < ;< "< 'is! > j ('1" (..' .i' P".ldil',. 1rjll7iJ"/) Ready Viatic: {) &c. 'I'l:ilit! \.. ln .I..i! ;t. tlit! >\ hiss i- "Trrv. llnntr uAz1 -n

; 1'1.l 1i-\s .l.i"_ s -.11.: -. '1 11. riittmi M .1 1 } .j.I i it '. -I L..tlixV 'liiir, 1 Illlf II '1'iiil'M 1 .1I .I II I l'I.ii ll'"Ill: \ll for <-:'.. nt th.'*r.lit. othing for. t itl"r )I tin,.l.ii"nril, in a tu.l il"i.< I IMIl'li >Tt KK ml Iii.i: .
; 1 .iiMm.x-e-Isecm'.l tii-.l tf tlie el.air jnI4i 11. ; liI.! i.Ttrirr\ 'o.
:\ luI.!I. ( .\ 41. 1
:
I t tiiiit < i.v.l] to llx- \Matl.ir.-iil w iiitr, I i\: >!Iii t"mh'!IK r I', 1 1Irt'I l"h- } rd un-l txil-lfiic ,td D"nitt\ct, -uiitix I'loilii--'. ,-iilv. n. "i/fu'il sa I>(.T. r t .
I hardly Lr""lhf'ol-'twlI-! awfullyjirovoVini: I I ," ..1f, /: .I P.l'I. ':>./ \ JOHN tt liRANCIC .
i.iii'I li.- li.i-l tt.IIIIII\\I.1 Lulling! ) it ;t'.% Juluti \', I J /urn ;:;
;
: ln \ .l :.11 Ch'fit mill 3 'rev.I >.;irZi,7: l '. n"II 1111. '..s.
'ICk 'Mj-t fAHVANVI
\
1b. jr'ptration from *aoh j 101'' cam oo/inj. 1 1f I tIt' [rt' l.ri.ko. out in :lu- j.il.*. .\ '! Ss\i\, Ell.1I'.Ii"; : 117ntlon .1'iIS., TMII':1. A'Li.. t i-- t'sftIl I - -

Mj 1u iii. and I'inin. and Jinib tbtir power I itM- ollil1lIi..I.I.! l "'11 4'iiiinatu i it watoimd : : { l.inijs -- ': 4 ON corio.v.
'Prir i

&t'cu."llinr. I ili.uuil I t.> :1.n..i.I'rd.I,' '!"-1'11., ami!, : A I tH i'l t H'tl, ,. RiU..n.f.( }/'w'/* T ,(- r.j/n. 'f (0) ]PLAi\T1ERS.4\ ] Mf. .t JV. HKOU'N tvill ..I, ..., '.k

lx.ro llio apjK-aramv, of t It.1\ ill; ln-i.u -in"lli] i i 'lhrca.1 1 I fiitum' toCut fan. Jft>.*irri.-, 'I ottoii .I.ir..l| t I. tlu-ir fntuj ritkr t.
.:"At l rpli. I nw n brindle hl.I!,>' ra\ I .t ) <>rlif\itl>ir>.*tt fintl (tii renr.c. '. ,"ul\h. t !-afr.On ,., > Vwrk.
I 1..1 l ill fur v<'me Ii In. Mr. I ULiki* :i>'>'iiiiu IuIMjinsf .V Iii-t.r. F.'f "."-if I/" i'ii i r, Any; :*, tw :)$ if

'W al1. ptiiruiR tip. Tilinp ni( to fat her ; > lluio$ t MH li- till ilou'it: 1'1'' tho 11" origin II j tiotiI'ml.M: A- ]ri.tin LilJ'nl"I.f. J.o' /IJr, '1 : 'Pill.I: M rt 1 Kir-Ii: itr.; i > f-r-Vt tI.! .. l folJ.nT.:: --- ,

>n ;.lca mme, ,li N.ct"
.. Mr .l"nbtii. like tuiiniiifr clnuJ*, began to I h. t lil' ei11.r: ...t'IiItiV' ..:II s 1.II'ltlll" .I.1.1tl: 1i t tllll : ..r 1llilai.: I a.... .\ Silk; ;\M.ititi'l.i: A: l.I':. r 1 'i, :' li-t.at in tan..-t: In rtllli li-ivl.i't: uit'I''I i-. i'ii"in rial! f IillMi j ji I tht Jl.1t4. M'f\fn, '"'. I

'inttir.I i 111.1ltul,1! :tI' ii'r nil \ I.. have 'II..I l ltU'ti Silk A' Mi.m I) '111\-. Aiti!:<-;ial*. I'bil ; J : H '' :11,1! &b-. : < ;.i'i:' 'r.M r.oMis."Ili : : Jl I I'-. I r n-reiv.i.i : |I..t (... -i|.tit.g'ot

reu.d on tubby though a rrtth he giveme % '" Mul I., iti"; .il'i'ttt t tluir 4111". I to I nu! M\i i i.i } I (C.nnl'iiiti: \PIV A' I ) :. 1 .\ <*' I Iw' I i ) .\\Kn-, : .

\ it. vilt f..,lit 1l1.-! l'icf"burj 1 U'Ai'r, 1 i iII' I :1.'I'11 i :| alii! t'tnv.. I ,::/. I ( ',1, 1",1 I;" .t.. 'Illnt.l. .I"| ..! .. f fl.*. rrt. Til I Ia MAI !iirnvn: :<.
!i 'IL"'FI'IJI Uu.'v. tn :ill nt.tt1! :' nl I : I 1" IVr
1 r"o'
And .i.l, Toti.e, I'UM, a-k Mary 1 if Le'll liarrinc. t. I II '! !! { tp"f"; '. !I. : t'l.n"! VK ,v I HM I < '
.\1 4-f 1x 1.t.1, tlt'V W ill 'ell ] n. Ih. j I.." ,.IlI > .t 11"1 t n i-il r..ll 1... ,1 11'1 I' .

." I ---'. '-' .. I'...t, tvt '.d.I.. ..I.. or I f4(11; <'".lt "ij t tI 1 (1","? $ I \ I.: Sh.!. -il I ..1'.1.1t: '...lit t.. j!I at li-j.t akMti. ; It.\ "I'I( ivi ; H.\:9: 4 4J 4

I i'OWU.GI-t One fniuit.ir.i th'P' i j.. j ""iiMry j-rit'lni-i', .1 I! %ll < V A.1 i i- that 1 II. ,"""I I.i';.vlI Iuo/ ,. I ,.,. .. I..t..r m.l I. ta .... ".1 ..-. ats..t t iiv"llnr 1'1.1.J.c.J ., '. -
Twa_ .l..ne-.t one, -llie murder ro' Jit out' I'pnl.ii.- .I il I I (11.11'I i-ii'l:I an-1 I r'"II"* for. I .14": 1111 inaiinri' ill I I..'n. ..!t..I| in tlit'iwltnnl I <*r r"r paIr t.,
hUM: (1..1'! [ \i i i. n Iii\o I'II!\ ju.t In ;iin t" ; v nnl lor .. 1 I l J "
I I iiii-x \ r.T n n
'b"-n!
k ftlf .
The tlii-UT wa all "l'll1in'.1 in a iinnute; I" th.'u.\ 11.il' C..I. 1.1 ,11 ; *. 1'1' j.i..lln w. I ;. niiix: : : A .s I: 1
11r. ; .
I h rov up its Ji tU:. r iln-ps a ;uni.iijj in:itikinda : i -*II.I n,' : FJlrJillr !: '(tiAlitics; roniT ni il !ii"': 1 tin-. C"II' i i nn.1 '
1'11' .
.1.1illi.. 11.11.11".11.111.
and UV.Ct '
t-h..1.t"ll.ti. I A
tw ;. 4
.1..11 (;
turning /
"
fountain hi. Ii will 1,1:1lit.: tliii .-t .I') : n..II 1r' "I I .- ...!. I I,..,' "H I WBII.1:1: 1to : ; rw'r..fU!! .1/8.; ,,. 4 iiu.irtfr .-.'...I". r .I--UH-1 tintitiv) "1'1 ei .1 I T"'I'". ::.I \., :. c.p.I.
5-aiJ. "I'MMi'. tIt him ',(.. lu-r foot wain < I I IK- lli. li' ..' I J. (;.it lwu.rt. ; _
t millii'ii. ainl w H gitt. to tI.:. who ilr'nkti&ni : : tirtn I t ''mm.n.l. T./.til' tipJ r : I.'I't|L' 1"1 I

ii' .1 Titiij.it, I Ila.. u\ 21, '''.">. 2rt tfr. t ../1 'V Gt'n.Th T.\\ M IP.TI !
it }jt'-ai-i.' aiii" j"V. .It i i.* kin" It..I!;. J Jtlii ; I.JI I'I.nL. I.:\; \\VAlUTManufactory.

The cat had tljil* fiaml me in}' ratenrv.AI f.MU'l.mi; of iu'i.IV tt!:i' "'"'I'\'ai..ll.: !, --- -.- .- .- --. ('bzt.l ('mtv/rtss :II'.' ; 1nlnnl.!.- t f"1 !s l h;trr, ..II..1| < I .f ",i ul
.
; tl !Iicre'. the ctrs.c of P'\' .tori.f i. ;. ; .11 lII.t; ." II. 7/ 'o ,: j'r.ir-i.t I'.Miv.j 1,1 .t i. n it nIV I: I'u.t.
gi'h": 1. .r I : i: i 'I i I n j j r i E; !: I !I'M'1 A I < lj .. .. .
1 ";" ). I f .tr..1, h. I I'!!I t't- '. lit. Ji .V.l\1 ,iv !
.
---..- J! it"ii, ..*s.I i it. .it'n! -> oil i !i;- ,. .' .! x f. ) : I!J'' .
,
I' I. .' I 'tnt. I t..1" f 1..I r "'1"- I i.11' 'linn I. .n.i. .u-i :.1 i
I" /II' / / \i. //. yjr;
'TrnC.-.V tIt <'lItlalli"tic umiivil i mnii, j 1\: 01"1'| j. j j'<.-.. < .. :'10It; \ ill! tt! 1.1 f ifii. / ., !. '>\ l' .lr. It -.1'i ...t..i1 1 ii..l' 1"1 III l. Kl!.11,0 : 1'1. \ l.i\\\: : ..-.i. fH3, tnfiirmtl- ,. ,; ;

1.;.. xviittiii I 1 II he, followirj; : :!' :I..tII..m !f.i'if... I ha* not |fl\'h' !. M < Fi\H, \ i\1\ IEH. ( I T'ft.'I'I.l ,, Juttt'tRit,. .f.: :;y;,,/;;/!'>. :l.J.; .- I'I"I...' / ,.,t,1 n'.. 11.1! .... Ij .. --I I LI! ,I'.lir-r mxCI.l .in.! .1.I i.tniiijCwiiuturf i \

.
llh) IlifrvV not lu tbl i-5e vi.rbl n liapl te I I1.f. 'j'II"u t-IJl1! '::1 timl th, ..1t li.h.! 1'11"11I1a.I.t urljD., < 11 UJr: A sr\iif I ":iv.:: t h.ilt ..t itI'i 'I: /i',J. 't,11.1"1 -< .ttt'. -I i n.nt., .1 I .,,01 tl"! ., VKIIII ir'l.ifii.i.| ll!.MI lien' ron taatU .I

.'. r I i iIban | io I t' rh 1 iu.r. the; woil-l. anil It'i.. t'l.; j Kii'\\ ; '<-,. I :Mf "i", J ;" 'is S-'ti-{ .I th. In.:1.1 ,- | i.iit.K t... I l-i |I.,1 it.M-ii'iirii'j "1'10.1.1 fin, /,|.'> ''I'r'4'r| ( ,r J I
s .
I.KI: : \r I KI i II \\1\1\ 1111 I .! i l.1 : "Ia. : l>v tlif ,tr 'iir jW'.tii. .iv.>i .1 i i ... -In-. t ii .n. iiu.l I wiil nilr t.. i-r.lrr RhTlLir
to .:t ti< nr the I mote pipe nn-1 tifkle! j .nrTa thy... .lf1 wl.r.. t 1..111" II.,' tlItI.ti I'i :: l !. I I ..". .I.ltl tk I a
;I : I. Pa'i 1' .
: .
-. II., I I .:. t AZ.. 1'11-i :. .: ..' 1.11 ..1..1..1':11'| :.in. i .I. i..jttr.l I.tit 111 tt1 :' s "-'rii-'l: i i-ti'n< H.li.. l-.biTi--. nr IK- 'It',i -i.-.tJo. fulT ..J ''r
u.
around tlw.11.1 ,-:111\' ...11j ji i*,. "ti Stfi I I .. I I I.titd ; tli.in ri I li.i'- I him st thy .
.to the 'c.t""pf lier bj ill tbe W"nI'l1t. cfAtiJti : C jor. I''I.- :i- -. .1. iluM notlnnii n:"'"' ..[ of l.iiii.Ui.l -, -iC! .t| 11. lir-e .TriTee I'ot. cit J... '

:; I((. I ".f'ttti"n: vxith tn-! -.: n-itiiti', antt.jtiny afl. I.I\lP-i': : "PI .\ N -' ,',' .t k. ...,f.I.' J'linil! !". I .b .il; ( :"iiil-s.: till.i IfTsuIr 't.t ..n.tl"n |"|> it...1 % ..iuil.rriiiinur" : ..I. ."Ia-. '. XV l.rie |I.r ,tlultrr* bllllre'f |h't b. % ". .-

11.1.11 I ,....-4..iII.2 t..111") 'I'h.- .lu. ,.:r:, I ii tl\ 'li>' iiiuiiioiiin iu ii..' liti.iii. .t..itli'tmi.4 I 1.1..,.. an-l I ..11111 \i l.l-.iU .".1) retail
tinf ; rliea
.
rii'ii: : I a. !
t the r.t'. l.iil ben .1 hj j'llUl"] en :Ire' : : .t..i. pi: 'I ni; I' I'I !1 :<. : r.\ (; .' 't ,
: : .
.
\t' (,1 \ l it i : I Iirn.i'r tint, ||.. | ll4ej
? l.tllt .I-.r.II.\ 11f| | j ?? illl..II..rtl..r. .
_
." 0111' 1.11. 1 I I i in:.l kin 'l'-Ri of tin* alit, th wi>ik< ..f inr.: : 11111.-- I
______ I I I I II I'tftimcn; N-nps TiMiiIi N.i'I;1 ami flair x .1 trml) .f thi< tiT'i'm: I ,::1 it ;n.f\ nnv n" ,-( |>.'iHHf .f )10.. |F'). l' tli, t ,;\. .
=. ;- -- : -_ _-; : .lll! the 111114'c reioiili olT.-r' to thw 'i" Vt'I .' I..II I' r li. .l I ., I $ ; <' : i t "."v to iiiinoii -. -. -- '
i ,! ru. Cfiiil's "I".I' ---
n Ii
.\ IIiI.V: ; ; .s il 11..lllll.ill\ I
I 1 ( :::L-, : I..olill'v
,
A Scene at the Gate of Paradisa.A .- J I .,,}>ilulitNMiiiO!i .\'. I Til 1' : :'. I 'o I. 'I ''t;!.,I-H..,. t ".4.'gn.! > ".t f nil I..il"I*, ]!i (l'II.t'. (, } \\r rOL1-IE.) IK5t'h'
/'or *ii'' IH larrt'* .i/. ,,! aiitl
I joor tiiiliT, Ii-int; rd.w.01111 n tf :
(
: Hll: ; "! IC i 1atl: > r :1.1: \ \ tir, ..* .
I./
Ti. :tn.11Innr r".V '
u>
/ } r".t/ ja 14.
*
..I""I'IlI worl'l nu.l ;, smhi'n! ; t\ i it.} :'I'I"'f'| !t tI 1 l )irioMTt'I In- I fitii'on' .. C I i I .1! r I' I'i I 1" .. 'MThtM'Iti-M'IlAlK tI\li; : A M .sIKRl
4. : : < IF! Mil i iI
0.1 at he!, pilo! of I I'.trtt.ii-.'. I IVii'r a.1-.11! I II. ...Hh''i''III''I..o If thj :;,.\ Y.rk I I,.i ; I ILL: "I'II: I 11.I.l'1; ; rai.i.! .;; ".llre! ( il '1iI: : i:- ,, I
-- t1 IUiy lituKK I mini Urjtl l.'l |. \ \ : I: I t IN
I.iin if no 11:1.11' tili.r 11 r..r'I )1 irMJILY
IH t. !
i.iNo. I' : UICIZMl
t i n !j. 4;u." : "lull:1,1; : ili.it.' t"<>. :al't-rl.;_. ". .:I..... So: :\1.1':1! : !.',.,. [ .1 .'t t Iv ,.f ."/ -. "". 'j.'. I ". .1.\ c.l. J..... I I II

'i< jiluJtliv tailor! .u; I inv- I. .: '*Iii I .' "; ri-pri'i-i't.i'no: : i>f >"11'"'i ::1' I Ui: ._\ 11 hd-: U'I.I.,1 I"r. .. ) 1,1., Hrl:" :> '"-.: ttr x.'iaik-r; *, f I'mf. 'r.'ij.* i'H'!' .1! *'J'J in.f /. ...,, .,. !I. .' l 1.1'\11.1..1111'; ; 1 IN MJ;. t

flaIteJ.: I Hi.- :.. Irs: ..pI!! ]> ,,1',".' th':i. u.ik I .it : h..l. ,1"1 I" '-. 11 l ., ..". : :" > '. i ,1-} "I.idl I.V t it-<.It t in |1"\' o fI I a.II.! r't.
jm'I,1
.-Gtl.! ahr: 1'li i.J] I J'd. : ,\r'.1: 1'1:i. 4 '! \1 .\c .\I.I! '," :1 J>"n>trtl to Ltlrriitiirf. irS" un"' f'ttlifMMII. j
--i n.niluiM: < nVI j V4k- ar..1 1 .M f Cl!.' i'! 1.1"/1'\1-/ [ .*' '. /. ,, .1 rh .. I d ;; -
.l.. Ht" : | : i.iij .. .1 I .-1". { ":1 I.il..I,. ._ ;. t' .t rt \U :J".t. ; + \ -- -.--'- .
too-'tii nil the t-ait'o" -I mi.""."IIU:l % u1I'f' 1 \mji.illiy?' ..f tli. ItIi.i: ; f.'rti.i: .ii -1 I II 1'111"i ._. IIIr s!< I\.11\:: ,, }t. Ii I.... t l-..t, .::1" ,>. tihnrt., NrT- iAi>r.. ri.Hiliirtrili wilji lh. -I __

AVnllc in, pour 1:1.111; ) ..tu ;T".:i.J..s tat. ., 1 11." ;:, 1 11. -. .1: I \ t :,' i.i i-! ( .I. .. '. ; :1".'l.- I- ..1-'..1 ,,1.'.1.I i:...tir.I'i .- 1 )J.iulf; .\ 1 lf"tiil.-r. ]1":.... xx ill ....Lt.iuxn .? .t .
;;t.lI: '\: : .:J.It.'I: :: :.i I. : .,' ,r r-- .I'' .1.\t -1"1',1 ,. ., 1'| \ \ >. lit vt-1.1 1, 1..10.1..1 |I., '
'i ) |
- cn.1-,1. I ? : l.. !h.. ., I .\ ..11. tl.llr.41" ,1,1',, ', \ I \:1.1' h..1 I .1! .!U ) t.,, '..U'.r. .II..: 1.'. ... Iei..a -
I ; \ I 1.1 V t MI_\ y.oiii ,1 iv i- i ;. Io.. .aj
I \ | [
Peter hi,1 (waroly' liut tic ilinir hruTut ;, \ .. :Miiiist i; rat I I'.iu-. Mr.1 MVH. h. .1 .in';; .. i i.\\It..r -.i t.' .., ... d! "' 'i.11\ ,\\ (. I'II\1") \\ i il.. < 'i.I.-r.'! "II..:.: i.---t\ to !*-,' >;- ..> :i l. xv 1"1 iii !..1'1" ri \i IUic.

t tunic] .i-atii'2 A'-l-rni: : :\111"' aKmitiffinian 1*TiT 1"1'. Il'a"I I 'It :1' '.'Ul I I-..ill I.I''' ivit 't' \ t. 1 '-i. i .... '. T I .-:\ .,'. -t' : i.ilI' \' ..lfl.t ::1. I'\rt'r \1,1! .\If i! .r..I.t ,i't,'it' : -ii. ]i\( ."_"*. ".;* '*.' *.;.i- .I .

| .1 !1.1.! ." :IIi:. i tin Tllill.t. :. :1.1 hi. .-v.'. III''II.,1! l t t. :. :1'i i : .. 1.1.' ,. b'i-'jjv: .11'11"> x. "1" :la :'iii-l, 11 win i TI.ta.t... JI' invv-nn:. dt, II"

: t ..JlllI.t! t.-How," he (',.1. \1"11' !.gl.t! n tint ::.. i'AJuii; >*.t1' ;a i i Ii. ,... .JI..j.! | : '.. ':. .. :v 1 II'' i c i.tin "t> ..' \ > :.\, NoHI 1 '. *;,.*>. :j.t( ,, '.- .1.: ':. ....- ::, '.f. A"fr'nfH, Wi:1;:1 e. h it .;iii a 'l.t..I..1[ M.rl Lr"ratmr. 4
.
I .lal. .I j .1.' .. iii.I", .. (I'late i't tlie I fan |ln.I..n: .! .'. .
S
the .!."-r. I' .. [ \ .j" ;" .! 1 J."iii'l : >: I :i'-1 I I II.I! I I.ru. I' rut I limn* l' i. ril T
\i 'nl
k. : : I'j''r.
," ;1 !F. 'I 1. ? :I:; >.j .5 t '!1.J 1.!' .,'.. til. c..l"rif.l: ,v, -r rtirt,.. .
'
: 't. >. .litt r tn"r' II
n n : 1\ -' I. I 1 I'-. i s n.' t. >,1':111..1 l i ut thM "" ? ill".r.'..
L Not .o f. *t I. ;,i.ll'tl'T. l 1.t' ::1IC' ::111 .11: ; ...' .. \ 1'0 1 ..
> : : .: >' % : \' '. .!i t !. 1..I-1 h. i I' -i 1 I-- '.1i !I> [/.a-..,' "V e j I.! >.,-. .jlh \\.1 I 'ltll'a..: '11.r.I.u.L1.; 1',... 1
1.
; i n "i.-1..t.t. "I.." .: 'n 1 .Her lv.-u t.. Put :|: \J JJ .' l. 1k\e & aii.l TirltNew :. t.-tv.i'. "
L i ; x \ '! .jH'.' t u.i I I \\.rrit'-I! 1 \t\\\cmt'n : y \ |'.11.1 j-'i'i: ."'.....I.\ tin *!trr ['nrti'II' a i |. [,I.t.. I r.."i.. ,v

I t.f' 1 I : !. I .' :'1 I. 1' ". 1 < ,ji..." :i I..r.:.. -t'" .. n 'li 1 .'; |t'I ij.>' 1 1.1 :v ."M i I.- ::.' .1! I.il .1 rr.n..I.n" i ii-itij tin' abx} ',-t..t- )1;...:. 'I., : : -. mrra ; flmt. ..

-Nt. ; 1.'rm'1I1. "l 1.l1t wh..j u.\-:'' '. t- 11.'I'i: h. :1! . .. F R-I.;.",. .!..{ .-Ii.i| : hi.!.. iitllit.'c! ,,
I ":1 1.* t : '. .' ,. : ';' I. i. i I Aeok) Moro "in- v : I I. -.n..! t | t n |I'' !:''' : r- | rall.l" I.I 1.I.
;
tint) : V iii h;\ .' ju"t ht in 1f.t! }1'" r. :. . f . .H \ ,1 l\i..I.r.; .. I l. j*. f"i., U.J'II-h.i I I ,-..! 1,1,, -. '' 't.:. } .1' | :. ix- ..,ii .!. .',li c 11 i i.r :.... 1 i.ixx: ,.,1.. u .1 \ iv M 11I.i.! ,
i r : .! !If -. ". .
,
\ .I. 111 1. ,q. I I. ; ( 1 i. "i 1'11. .n I I 11': 1 I. : 11.A
.1lr\.1 M'u"'r..w .f :, t.tI.UI': In L.. : '! .. .1 i i .t iik t : .it! I ..7 : I : ;,,1n.I .".". f""1' tr. iIir.I t,-i, ,I.;" ., .. 11IK! : M i !I.I.I.:i : !!.X4I; :.\ \I'c4s< ; .

..>.lino 111010 1'' J'III/'Iry tluiti inv. ll I '1 \I ... tilu tw.- : wIT: '1I1.r.! ,' fit r'.t..1| .
t' .M-: .t-. lit.-: Miv; I ;!1' .: "I" 'I"i"'I| A GYPSY'S LEGACY ex [ .rlril. .f ts

"Iat h.- .... !U -n 11."i* i. .1'." t-A' \ I'd. I .I .: .. t I I (.vEV1. j% ." t ." "i 1.: :: 1 1 I j ,..',!.!.-. t'.- ,I''I.' Ill', i.:. '.I'.. .', 1 I ,\1.' '., \ niK: \\'< >nr.it. ...!.-.!t.,1 I ia'v! nutrii.f tl. ';aU. t.tir..r- i

1 "M.iirii-i!" \.L.i/ll"1 '! ill-t Ai'-m.; : i. ,..:,- I II f 1 "n\t, ot tl I. ',1".t i.f : : : i .ii !I. i, \ 11 ro.l I x a ith n x .,I.'t.\ .>f ..tlt.-r lu'j: :rU fOr |.. "
t>
I *' I i! .,t tin..i" ..1-! ..'i It, : I !f. T ; I \ 1:1\: : 1't I : ,::1 I :.i.!' ''I.., ... ".. ,UI. ...1111.t : ..,.
.
I.\ I 1.:11..11 III *ri'f'.i i t tu I < : I I
: I -' '-- i| in. .t. JVri".li.-n; :11\,. I. I jo.' -p'. I 'n jliii. -- \\i ,.1. \ "llj'i """ ['T-.'' -ll t lle.l,.%x i "'11'". 1 I .
'" ::r.l: ,K: 1-\.11'1 I I I ';:
.
_
-1hviIil \ "% li-t* -.ii 1 l'< .s r; "ll.'ii. | A I" i I'H-M: -XVo-iM! :'k.: : r.-t' ;..!.ti...il jiiiitieiiM'i. .' l!nt..1; -- \\ !"i.'. I N VM'IH.; I i "\ t 1. |I.'t: .' n I I !"i ':: "I'-'. .} I Iu"s ..' f!I.. j T..I.'.. .' )'\r.s, V 1-1 tee, H-MF. : 1
: : 11 IM. \ '.ii 1
!1.. i.lf vvilli j ...u- '.: .ii4t itin 'iL.-i- (-,1 i 1 l"r .ifi-1 I Ui.! "-I.I it! 1.'i'1:.' t f"I-I.i .!"I! I .J.! ..: ,' .1.- I r.-> 1.\.1, I t'i.. f'.1:". .. .t..1 f.-<. l I I'.. ,' .i S \1!. iii', tiex aU.iuir.S ,:, .trccri.ri'eI..s"; .!..'. .f"ap ., )"...., 'ar.
"tll''I''.. I. .. 1 I \\.I., j .: .. .( ibi'ir .' .. .. t tue-.. ,)\.. X Fi.Ii..i.. 1.1i i ..
r f.I4.li.: 1.,1. I" l"u..I.1 I If in .'''! ;p.-.I.-, A" I Hcai" f .til "-I* I. .-.f'l .t t'i, I.. ll,* i I. : : 'iit :11.1 \i i.I. r .n.t.iae. f.r I

--'.'- f Ik..'! -, .:- .: ,/? :1"1.- 1 I I'ti i.I.I' hoi. .|;( M h.' mo-t pri'totiml nt.'.. .-n *-. i..in','. I.I .d i I.i lir.uii a.j! I 'ottnii, /ru./I lt''J.1 ." ./ I..j.f. 1'1' (, the lui iitli.) Th.1 x It", .I.c..n. r'' .11..1 a.,

\ A Illustration ... j 1'h: iv.. t<: '-. I t.i.- 1 I'. k, ti. \ltil t !u lt '" 'ire. Mor*!.ty. nivl 1 IJeh: \nn. th..\ fi.u.!. ". ,, Bh'a.,11 ..' tnxl 4ftf Aft/ J''I'r t. tIti .. In.a: :h'.t :at_ /Ib r A ..' I
Piggish .v !I.TI\ Jo io! iK! .b 1'nit' : I'tsri'trt. Aj-ftxirni'-' }> trf
1 -! ,t4r ] ii tho c.". IVii"i'! :
nt.ri v !II i iI
; ni'r : .
"
.( 1!.,. ; ; "niijji 1"! ii; h.. \ ..* II. I. !.Ujj i j I. ., 11"1..1 t i 4 I H'tnuni't ib'* .I lf'; thf
10"\0'1.,1 Illd : f /ifw
i grl. I .I..r. 11I.11111'1 i ; : I 1.( Ji-Wi-r- ,'. d 'I 1 u kut"; I> < / (tf'ipitlt.Vrr. !, t
I' i .
TIM;: \\1 't III \< ; 4
il.li"I'I.t. : :: ;IAVI.\I: ;
l-.i'1'v. \.n. alwiit In.r-if! to lak.- tin- 1*. .>.-. j -' .'- |! 'IH'! Mhi.lnnml tls.|.". ...- ." l intin i 'l : sl.ui." tli' tunfa tl'I.t. ninl jet rjU'n I I I

"How I iljiri1 toil :-t iinrrii-'J." 11..1: l :i i St:ini.. .t!t.i'i.I: lip.| .,1.1 1 I I..! 1' vwlui ". .Hi'iUii'ei: t n3.T' CVrrv cln*". ttl-\ fur I l 1 J".m"1I". I /cill.iI; 'fl,.!,,!h' 1 I. C 'I."f..t.i/I. "t Jr"I 'iViH be fir tlc.- I Ii iphe.t f.tir.t. anJ bT .or .-t i4f

u'v .. i I. 1 L X\h I 1...*!'" i'i t",,1 ail ....*i-t u-i.iv r" ,:,,t-1 I nF.IIlr tot /i"Utl..
!h U-us f-h-.t-s-i
((lIIfl:: .f ttiftit h-ivi.i; l.rt'-ro \ mitho I ; : irif tI t : '': .aona.I", : left to ill' w.rl.lti.t ei'e i
I -,it Ii.-t, ..! .'! tlie .! ) ( .1.01.1"
I ut (..JtIltrt!"' i-xnnji'o ..f \mir "'-'.'r-r ; I !: ; ur) II' .t..J..11 t't 1, l.tlllli'l.r.w. ? ). hnt..1 I.lr'.' (:iIPI. 6r..! ;..dl hl. $1"1 Ir\' nil: i.nn\iY: MAT in:
'1. t 1 bo "'.! !h nbtainvd It ; \
".\ fll.I.! ;.. for t h.. ..\ ttit.l.. .t' iu\ ..i.e' .,"j I".I 1 .i !'*! ,h"\ Ut.I'.IJl a-> '1'.0.1:" r i--'IAI.11 I.c. )I" "h: ;: "iv-- t t'i .. k t V.i I I. St hrt.; .''lUtte.l t.i-aiK t w.l;1 "' '1 t!I.e 1 1.11"\; I.oittr.utjik" --:.' Wi.t p.'.ltIt, .of lti-ti.n-il.. 1 1'rt''I; |,$lnr, .1 I .a 4 .
.It".I. thO \ I :' :" Ii '.' 'I.Tt..I'r.I l =% -. .-., t. I. < c.j l Irnttl.I .
scLutiKil t hi- :;irl! uith .i.irit-.f..1.-.. !. "\\1; .\1 'I.U 1 r: t: \\'h.lt .!. : : :>. l \VliiuA K.-.I: Fj.tnnrI .ot .. \ 1'1'\1 1 \ 111'1' *
tilt'III (.. : h :.- ''Ii. "-" "'.q:. ..,'! Nii Art..a d.. In' Ui iiiai.iir.; ate ll.c P. .... .
r inik* :tii-il I I ,1\.11''. l'i.1.u I ..\ r 1.' Tre I r,,:, j ii"; 1 li'< !. ll.-(-s fn,t-> I 1njIt: I! M'n., .1 1 ..11.I I '"ir.i.'.,,-V, ft', I s" xi .I1- /1'.1! U..n,ane.. ..f I.l :,1..'.." nr. xtnn .r'-,:. 4

) f ; f. i i1' Hi..' I .'"'/! k.' t. '.. "." 'In- !:'ulh i'.! ..1" ;" ni I.r..u.i! v.i. ; I U .
: <> \' ; .IIl1t:1l; 1.i a trni jh < !! 111. ..tit } uc ju. ..01 i" 4 n.nI.v\ t- -l ii' '11 \.1!: hki rj1. ; 1I..I."I.'l..II.l y-r-l! ia UmttTxn I i.. ,.

The"! tir-t "iii' MH kin hi. ft..c. f>.ts j it "'.I,1! j :I! I.. ( f.t.11 e.> It. |'\'iit-, i 'I'j| i :.v.', i 1'11' tl.i'pmci.t'.iiiu2 '; : : M.Ii: *. .. i.,-b 11.i'Ml I i. ii.. 1''it1I'.t ; c.tn-% i.11"1. ,J-'i->li-l ..1111 AtnrrioTHK t
'_ t .'f I uiTn'f i'. .1.1.t.d. .
rI li
lt. 11", I jT-nnu .\,' ". f"f tin I *.i- "iInt. \.j 1 I ii. f .
: 4.41], nil.] tli'-ii] .li-ius I |,;n.k :In.1 I o'III..I.1' !*.-- 1 ,. 'I-, ., I I. ,:, M : bJut.1t ( .1.11.- : I J-111 l ll 1 ix: '\ HI.1: )
| i Tr."II.. L4.j l.' t.tH.il.uI! : tit. ,\ :.r. I.'"' | i I' 1. Vi'1vj -I'i iI t.1 .I'i.1 t a- .u I b !' t] it M.. .ttio ..-.i
)b,, ..(..n.1 litittj* 1)ii i..- nti.l Niati.U :1 I l:* a'jnut' ., 1 .- ,. : I \: 1.r.1 1."j' ..f Hir, ."'. "Vi'hr. .
i. 111.it ; in. t .4tl.f.tIv&l l J'-Lii : 1"j. "% ) r. i 1 .1.f""I.L. fiir ranttnl!. ti.!!H .illy !v..t !.,,,..tb'.x .\ f. f ... I...J [ ; r 'i.l Ai .- J ;

"'ll1dill;; in tiMino! .' imtin.-r. .111.' thir.J}I -""i.iU I.I N...-. Mr. I lri: i- i.'in-- out\YI.-I.r TE\I.: ;i.thatlt.)( ; !.r v '!:i !". ..I".".. I I. up'11 ri 'it.! .1 i xv.'i' a I .|..tr*. ?_'ie.c'i, !I'..s.--' !t.. ,!'..l| |I.ltei arT (. .*-Mft, ; \ /

(*41.wc "II it. : n.1 hf "'1111':11. t... Hut:' Mill I "" .1 i\ : I. i- Ui \.Ih I'd:! ..it.? <.v; .t I I.. t.-tIi'' r.. te

it m.ikci.o ililFi-rriifi'' with tho-. In-himl'1 I Iitl. Mill :ii.1 :tlr.! *-VoiJ Jl.l-J; t..t..r. ,"a,1 1 am *>JKnf, t'p.' i"11 KIM": j, wI Mi: ... .\ Ptllt\\ .,:. I ... f,.'X. .. '..t t.-!. 1 II"' Ill .Xc.. itI I ,I yA .L f"/(fit>, S'tintrmri/if f'trrfnt f.'rmttI'tifar. I P.p.- ,.4.

..n,. t a I; ., !11.t'I.1 I, :'! I r.,. nttt .' ft f !' <' t f. ''i 1's C;. 1111. t.n t' v ii x *, n.' 11 .
: la. fr : .. al |1'1"1( \! \ .>.11 \\ a.l4M { ..
J1"'y in*, ir l like wainni: < f thi'.i- l-"foii-: '-1b:1: "I ; \ :. pix u <-r>..I.| ..J I t t
.
\ : I Iln e > t i'> ,I"I I:. -. : 4. N I ."! !I.n. t !
\I ':! 1. i itxv : i J k-ii' t< n i r ; ni I. j'ass u.ii.ij ,. ..f .
"ul" a.i t tti\ n -vent*, wln) i.. Late "
-. )1-nt all. in turn. thru in th ir ni"-*, J>IMi 1 1., .jit: !!"fji of I. I I.:, x.*r\ 1 ,. t'.I.j n"4ri, 'r.x. \ : ,. .". 1.1"."i 1.1.. lit; t 1"11..1'.1] 1.1, .!'iirtitg tit, .. : -

_ __ _ if th<- fir'.t I.I.III..t! !|(.t l.nrn or *.])11"11!I -' '- i ". I\'I:! \.,.. Intnl"."- : ,'I 1 1'f.nil.! *'**. II .V-. -. 1.111 I i\M >l-. M I I II 1- *S, .h.! :sj iti'intliiiu pr* I I

si .it all. S.. it is with :iri, in r'-jai.l to,; \\ hen iliH-5 1 a; Jti'lj.-) : e..ul"mplt.cm,111.j ] >)'. I 1.1 Uiii- kwoul) and t 1c. I I.: % .t 1,. .:!:,i\ : 't4.n.; ,itc Jr. I.ratiilrel, ) 4, t.' -ni.:\ tN, V. : iivn.xvs:;: : spHIMIKB ..

l rou-in. 1 "! i"'i'I! ins. \V h"I he t.ik- l! iM i "I t bd"fh"d -d Mi- i '1' 1; 'lf" !. .)' r.v., 7. 1..1 t-\ ; "
1III1trim"lIy-m.l tl"W. hijvousrc } ; I1'dk'f. rr"1n iir! ..f ,:,. .
... : i.ii "riti v, r. r. "hi It\:
--
-
./ -- - ,
*ati-fi..1.!:' l l'ci/miii ' ."9' ni it t < il nil ,
:
,'. I t1""
:1. : r.Taticc.- t 'f'
-'.'- ; ls -'.'- ;rrr.'i'rv r'rnr ;,. f Z.. S.r\' 4 Un[ < -vn.I Jtf I II I' 1 .1 iii1: i I' \- 1111111 !
"'. 5" % : WIJ-:
"\ I-.I"l.! { -. -
.
/ /, .. '. ,', .'. Th.I 1:1: !' :.:::\ .! !t.. "a\ t I. itf..tlll I : : :
.' .nll' f..l1."i tin ii i: ," '1.r-. al'houjli I: M- i r <.t > ir. .. .. .
14 .\ Ijf il. ''Ih' I I' '- ". ', .
; p ( ;1.11 \ Tlii'r.- j j' I II'* .k.:').1 I i IV: < H. It'lMiltl"t'! l'' 1.1"1: |I'. j I l in j'" -" rorr.t ..j Ic'.nu.r.'Ii.siaa )11II
I
: hiv is:ii: !.' M* ft, Illj.I..I'.n: h ("'tmr th.i' ] .
.
l.c.tf ihf In:hist i r Kr ut" tin lit 111:1 htti.iiv I man \ 1 lu. laa. l',1: l : !! '"r i-i;; tii! ; 4-, t I.UI1UNt. I '"liurnibicll.is:, I '. hink.l i! | p II.- -ui i i.1 l'I ntw ptI.! .t I.
.1 1:1 tr\\ tI h.' hav, .u ) .)t-i1 ]hs. -tw .iti-1 ri..t! iiu'SJitvl I I"r. [" I.. I I
Htiutofuvv. .. of \ l I **! '1111" Mai.laa. ---1.1.| r nibr.i4tiv -f
*
: | UKIV. .n.l1I :mn. | in i ir ( 'uni! nnv.hsti' :tnvr l.U: \ .ti..r1 : (- r < .T' fr" n tIl I .1"*Tn l H''I' ,V h-H"i .'f t'Vir\ iVrttt- .. *
x-truty.
iiic: 4h, m" f..r K'Ti r' of 1'111/.1.., h..rei.... NI.I : ; .. ,:: 1. nlioui'l! ti'i 1 1H'i,'rj ij .' ; : : t* l.r"I..r] .ri to lit! I'.: .* t"r i'ttttin-r, I ftinl t >; .m-l I S < "r\ t -i'. r-'ttsn.; to ...Li.n. vfia i '
I.tli". 11 \\itii anil Sv 1
\ t.1 l
tic -*< I HiFruit. loIn !Ii i. ..
ny '
tfrt
.. .. '
in'H'1 1 ; .of inv i -i tre .t I lli.' a'' .v .- \tl. turn ''tf r'fil, x iat..1s.: ;;
il1'lIl1il .
tl..ir : ..lot- I ilin*: I r.,$l' ,.. .... 1 I, :'\11\ t t Ir". .h',\,. ( .tn..n.-. I II i..,: I i'\TfEI\S }
I -'.'- .. .t) nlld.\.I. .l r : \ Atr.l Th! l-> .,. t.hJ.: 1'111: NEIIJ-Vt:; : ii: : :
A Cuu;, Sinni.Vi- .nc.- ":1a .. 1 1. .. Sw : :Mt-it-( Ti'lt.ti-co.! '
t I U \.1.1 vt
.
\ I"---: >
iu l lv. I '
i t T i "in a !'I ; 'M '. '. '
| 1!
,1 l .11"t..I.r.I.
.1 J' '- l -b. I <*. Kerllialiiti. -
'UN A. UI' T.:
lirin l7.il11 tho *M hiM% ,vilhf rnr I N 'HUHIK rmA fir" l .i.Ii. .. ... ". id. aj\ ...
Toting : rti : I..i. 1"1 .i ; .! n.nr l; n. a ..1 l |1.L. I 'I. -. I'ai-iti. Ahiii'U'U Siril'iu". 1.:1, -- ',I.t.r..h: 'rtc. tor n.leieliif! | ; (<. *ij _
JI ill 1 f'- and a -'- "f j'Mi.; in tin- ,, ; I'll 'M'uni.t\ uhT! lil at th- .\ !\ V\V o! l.ll, ", ..} .>. I'llI ._ .. .
Ne .
I h t ; N's.T"n I ) -'. iVi .. iiu.l ut inv nihi r :, )h ii-ier.kl i.le xn.il, nr.- T.iin'ert>it "'! b ".:
.tb'r. \\e ,11.1.-""t..) t. nit i net his :,, ami n-iiijj *>;. ,.;1> i.1 t f.n ;"I i t I I. vv .' .'!<:.. I PI ".:I-. I..i E: % t- ':'i, 't-to I ui"-!: ,.n. \vli.' ;< '!'i !iI.I..i 11 I .P. ,.1' 1. '',I'T > .' ,- w I. Mifl \.. tltniiv. .lejic.i-.l: i. ,

tentin lvir in 1. in a !iuj" r w,' 1..1.11 f t.. .y..d. ti-ij..tii! .. \,;!i .t i...II-MI'I" ; 'i il.'.. i", ID I I. .lli! 'r.: ., >.1! ,: ,' ( ',.. ., .1) T. ,.v'te.,.. .. ( .!I.* ', oi' 1' ,- n,- -j I f'.I-J 1., 'I: I; 1 :K; I il'l I I. T i T :. [I id \\ I I\f I, Ml >I. ,.

.. in ill' r ut ul.r I ti. .u1.-.- l>*.-jiuij'. l.i. < ii" .,' 'w, d. 'J i I. .I M j :: i i i i I', { 1'1". "*"a e. at a V-: *i,. *f"re, .1.1! ] r'Mt ..r :
our f-tf. rdtitJ. ton.tin_ mill :11' .. '
: 'i. ; .1.\1.1 .0. r t'h.! .i": '! w i i .,j. :. ;.I"! .. : VM i 11.\\I ., .. ..
\ -I i .I i.: I I :, I 1'- : x .1 i '.. v ; rIi. I tI'II \ 1I\ i :l. "I.ft.
1l that { ,.f country who hil kfl lii.tn.-'m a kll\\ t ;,. i -. .i ,-. I i iin.iH ) ,:-Ii:.nr t'. -it'i'i V, r.I., 1 ll I.M-: .4 r.

4a'"' of .1'rlIl'III"I.1.! !11.! .re'I'IN') ih I ;(; -' .'- lolll' ( 'llls .i '.\.1- "i t i-I i' I i.:' i. ....1.| B";>.1 1 : 1 ,... r" /> !} _
.HSK f ) ; VHilL\ ; I ,\ < ; \fvs vo u r \ .\ \.MSI'.IO. j'x.. -ie ..x e-\r, in II' a1ec. f;. T e
-.!I'3! j i-'r.'< from It-! JT'lr* r- "". \ i'li th. I;i jff. \ 'It/lv f.I Tow: ram.i: tj.' ;' \ 1 "i' lui'li-4'" ( ruts : '\ .. t, *. !/p.t( 4 '..1.i.--| ., ?'.. flX' "1\t t" 4;enf .i :0-

"It i j. I of whuiti I"r.. a.I. I h-i.J: lift im :.1..1 I.;* "d'I..j"i m\\\ f..r:1 : tl.' I Ki'n(',. 'L '' It. 1. 1 L':. '.. ;, "t'ti3 H t- \ i'ulh "1I'c'c'l. etlrr tj' 4 tin ( n.i.. 1", II ""I"anti i P..*
}
1Lr. \ .
i
!iimii14 fitrii3kn.xv il-'srn.; 'I ; \, 'I' : I.L..nf.. .'". t..r *... our i"t-\, will b* ,",t r
itt\ iuv t i'i:: t J.I':1': : t'. .\; : ,
tliii- t I'I i ; 'Hue'- Al.i.t..n, lnK.
.I I y. ,
4 the
e.ir t 0
Ii.i'l .I 0 tin' i**' *'f 21 :;irl I who h.nl! n-fu i'il) i i.1..t :t ifi r: -,ii.-" f\1'!' :nj'. !I... '. ..1 1 1.; ... The Farmer's Guido ion.iVm) I L\\ \ I Will prai-lirr! Iii 1rr:: llif ( Hurt nf (hiiias. 1 irrovrrulr lu'et I bib ..enS.ii .. ft ""t.

:2ii--IOt'> nil' hut -niiliil 'u.thir.I .1' TlTI I'Ta ,< VM' irvvru ACH'lllI I n rr.Ry ,1.: ( I t llatnix I'ffitrr' fliurt\ .. .. ,.,
vjioti t., t :ii: I In i ; .1' "- .' ;,:i'- j j' \ <. 1 t I lit ,"* -ni':i '-. IU I of I r.ti"h"dl: ; Unli..I.. | uiu-r .I.i..[ -nt! cr-\! \n tl) oI.iir l.

I .il Ill-till flolll t'lih! .itl,.'. *!:t.tiIg :ill iin-1-.ii', "A.'i:. t .L tr_ L.tl "i- '! 'h.: !Ln' t N"i |.,v fr.f..... ,.f ..,. It'1..,. iint#.I i"N /.it -I'" / / -> 'I. ,i'j.: A'I' I In :"L".t"IIII.! .

:1" il.1 tw tho'C')l of' !h.v. :".1 without roj !I.;:L. tht: !"i iii-l., "I I'll k- ]. .. iu 1-5 :'in'",." V itifiie .\'Ii,..- I.n.' 11.1.|.. ('.l-| ,.. N.w I 1"! I ... h, .j.1 .. ..: I i\1 t > ". ....it Ait 1." ," \.i (TToN- t.. !be a.Ierp..i] t. .I

.T in{; to'tlu-! <>f mv iri .tJ.I.. Mm.h ri- '. -I 11\ .,:. : \.1 F... lt.\ :i! ",'1 ,,. IIIIIMi'hi .-.,- '!I.I.ll. l!n.. ,Ii." I :!' V 11.' t 1.1a'., II' '!." J I.r. ornt:4: AI'.UAIIAM; : 1 11. SFE.S5 II

with- thin tc t --.i to -. t\ .1 a.,1 t. % i I' '. t l t'n I i ''i -\ t 1'f.r.1I "r... N.'v :nt;. t tI. St VI"ik.
f t. j Ji..I..I ti put i un 1HUI'lun" : E"CI" : : -.11
Xjcl0.... f.:1" has n<. | in thi ." Ludicrous Mistake.- Jhv Smliu I ,. i 5-. cifct. .!' \ Ih.J,.. ,.,.tI,).I..:<- w.'ikM I an: ;'.I Hi' ,....8t 1 -u, .I. :., .tint th} x ill!! 1"1'| : : j
i .\I I4Itj'e! cvt i ialli..1; I. :u.i. I in .. ..,i..i. coiii'u'th on! 1.1'I: !! t'i-' :nitt I. iiMtiiltv. -. .1.1I 1 ; LrrrtLs. r- ,. or ; [
:: .
..._ 7i' '< *'iiifc ;liHt' :at In ,,- ; % .
\ -- nl J -O' r."tai.1 '" '.'.. ..it. vvldf-T .n. "Sli"i! illibh i ]: li4'i>. in ibcir tine. I 1f11".I. t..nr" i Ie II" N x t. \arii.n t
., th"1I il I .,' tin I I Ii'e, .. '.. ..! .. '. | .. ". It '" 'tin. i I. r ," !
wiil-t -
4t.p- liI.T: .\i.ll ':.11.Lr : tir I. t i' "A ..v..1\ t. .1"( ; ,. I"i |:r 1 11! x i'i;n MI- "-. >,ti- .|! :' t.ff > ri. rn BOAT-BUILDING A.C. t

I .,'tia. ;rt'l.H'r%' ,'..rill'. \;.ink-.... to .1 !tOt. : \ i-f-Tmt
tf"t'
| ,. 1 1\: \ \ t- li _
tl ... ,i' ;
\\ I ) .1.) lhI I Ih'I' .b1 Ihi ..' *i I I.I It.1' .t'.it '''. iniJtn1 III rAt
1 I I' \ t. )
n l
:
1 .li 'l'III. ', "t" "'I i iI.. \ w .I' 1.1 \ : 1 :" 1 .r.- I "i ; '. 15r"I : \ ,
ili-iitificil I'V In* ui"t '"ti, "J I li.1; \.u .' t"Y hoiiiilioiji .-. Al 11.} II.r'11 th. l.l1.' ? \pi doI" _. y.. \ iifi ,i'l!J kin-Ill of work ui
'--r :i.ut n( itn- 1 t ( ii i ..tnf .!..J. 1.1 1'Z.I U __ _. -- _-_.- -- .
-J .. ami l ill" tlint *.. tin-I III ,, Ii. .if r ..n.1 I .liaih.| .
r Hl:1il! It vvav I.i.ly w.i. .I I .. ,
;1 .. ; I I.H4 t .: J.A v'.1. I:' I' !.u..' -- A I I'VN'L.
? ;: .*.t." I i ..- : '- :. ;. :; .' ::1 1, ;! -:1.1'! A ]' .'it'sj'MiM'm t IU t- I u".1 II J,trtH; f ALSOHOUSECARPENTERINO. r I- -f fV
I t
J'I.'r.:. jlitT, in hi" !Ip1'tc, u j 'o.1'lt.-ly. ]t,1! .
1 -tl- ', l L:: !14'{ p "' |''If.t 1,. 11jI t -I'I'I I'I Y .hn\'., I i I'tton i.n.1. >.'her |'V..1.... l"ff 1111.1 1 ) \\ ill I I.,. i-'j-. ofcl .n tk*' i )
: tj .
.
',11.,, .'i. .1 1 J"n1.1 ',', IfII:' 'r.II"i: nt 'ti th-- tn '>, :.:-i \ .
t.
t- :11'
.
.
,
1:1 : it..' I'. f-r : ill li.,hi t, tli. if fit", i .f H 11"v r< n 1.1 t \\ i. _:'J 1
14"\'u .. 1'.t.T. t-\. J .. .. '.ou .n\ ,l.ll t O 'JW .*. !111-. l..r' k.' 1 1, ", I ;i ct rk-. ," > I !
I' -i
t' I'' : 'I \ I i' ':::AII s < '' .t < ** t- \\'nuif: f N 'li.i K"'on <*r -:\ an' I IV .MTiAi mi 't 1 IT 1tI.YAr.f'\

__ ,cr .fu[<..k vfl'." 'v4rn4.t i 1y tlB: ,"Ot: (1 ti" ?.:y...." .1"1'; .. 1 1,1'.1 .1. ." ','. I. r. : !1 ., : .' I. ..f.\ \ rr. ]inI-: : .\. S rl\. rn"fe I" U -. J. S

,
: .

; / j, ,

: .


.ji

4. "


. .- -
.J
". .. ,. .- < ..
".. -

_. _--_ __ I' '- .. .

..>. -.. .- .,' .. .. ..c ., .
'
.
-
.a '
.
-
,
: r .
.f.o-- I .. _. _. .i "I".o .
.. ? : 6- .A < .' ._ F