Citation
Florida herald and Southern Democrat

Material Information

Title:
Florida herald and Southern Democrat
Place of Publication:
St. Augustine [Fla.]
Publisher:
James M. Gould
Creation Date:
April 28, 1846
Publication Date:
Frequency:
Weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ; 57 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Saint Augustine (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Saint Johns County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Saint Johns -- Saint Augustine
Coordinates:
29.894264 x -81.313208

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation:
New ser., v. 4, no. 22 (Nov. 1, 1838)-
Dates or Sequential Designation:
Ceased in 1849?
General Note:
"Principles and the people."
General Note:
Publishers: James M. Gould, 1838-<1845>; A.F. Gould, <1848-1849>.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
002057498 ( ALEPH )
08822160 ( OCLC )
AKP5524 ( NOTIS )
sn 82015285 ( LCCN )

Related Items

Preceded by:
Florida herald

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
-

Stl ,
-r t 7w


J,
z(
_
r

/2 1 l f

i ,tn wF
Y : n
F ? .


-. --- ..
.
't Etc slid. ...... :::: ... .
\ Vfr
sw .. I *; iib. ..PieifiN .j.j. ,t ,
tclttn rbrI .'.' t
'att'W tlj AltEn tale--a.-u.'Ibep'of'yutMt ,

dro r'biEiffri" 'lN ''fltldlb'M1' & 3' rMlow .1/4'! tkltai..al...vt pv j jf
..
h'cNNirris f,+cttiitjf', ns1trt+ lla p htlttttfhet' eYmI olCtttwtit ff11l3.i11; ;t* .
: hIr. Cepiit toe. ;.u lwq d..,..;..od ti
; .
ye dte ied tiar ; ] ,*f.-.ft. .* -t'..ibf.h.,*i.I4ht ..ir sr a.ltrf ,: ..
z --
: '
EJaue rRttjrMrwF -- ali.ttl. be', ,.. aassilfMerl +i
;tC* + imEprdf ,p.ii .. p.. ..
"Hest Iq1k1 .___If.... 'G ".."" &
/ .a .. fauT
r rrrstl tbv"Ilkhttr
w.t -* iinara.ola. .'I IIII '.
point, 'artn ifW M "i9 I
p1crli Da..4 HMJ<;.aHiUma! itreel. p ,
? eeV pIJint.peekwtter ,< fa i'* Mrfa*...pals&uta.;elr 4t i r.' h __ .f .

W_ m.4; 4!;ca're' for," slri tAi ,i ,Isila itliVtrkftk.. -wt H bat f1rNSt1t1Mlh L1.
: urn h b' the : d+1e+M.-! .- ttfii/af'lii}rl '..

1v qua, re wepis+fpetdr ... i'JIa.f"" kr_%(_ .......... .... _'
+ titret e Ht. of ...u.... '........ -: :: -t "< "..""(04''II!;
..
.
ir iP -- .- Mt'. l
tfA't s (
'
;
fee 1
'Ip! rlr 1'4i, ra $f '"'4 '" ftt ''Ir 'I on ,ureral&bt.MJilrbrll juetiparhtf' +, ).. 'i ";. liar, II I. K I"'K' 4' '" .tw .i t$ 'iat a b i1 11f1 ira ti Y zlMr t'- a i .
V flud lfifi pAl, ..i11laY.eeta.Nsiti ,, iJ ;; r.H "tr..j.-: r
!UCtfhedillltMaiatet t1 .r' + 1 1I r, tr s b Zi ir Zttt 0.' .. ,
.. Ivrltit; +iriaill;IIIfIjI; +n /rI a+l. Trtt ehcI; to b.Aectoi'Ihfitit Ilt ,MK\. :\Jrf f. ...r... .tp: .,tr. icjil ldlb'lhll/1t./ ,
-/et/ t1I ,M1u tNSit1 1l IaL btti/t0, pf7ifl :'til :'dr "un t any Catt 'nJur 1+ +'tiJ { + ..hI. :!Pry; "iihff trs' r. kihtin'pal'toflsetrie brMy.C. ? ,
'litilrlrf' t''P' +ld r,4iirb of imjortt+iif1 biil1"1Rbe ; .u+it4liMitlBts. &ajU '
jNF/lr k
If leen&'ik4i ? illt l < ,
hitrM4tf itt.aMtVVin
J ;
Pp ,
; il1 t (t .Thii iliit'bD inenar tark'nJ ..eft#propmik>4i'fee rctf wrai w'c..H*.r.H*.' S 4 ifri '
: y'jla.i |
fitl
,rtlt u t bll lrrtfi++q!ai'e+t"iaf>"K.t l fllr'eCw r afrld t.+ '. 1i.r *a+. .ulgreitari NUkf aa> plf.itt'lrwt uuih.tsirrlifl.ullli iirv4ibjM&fB
iiraltnt, bdoeiiW mab ilo ct: IIrfill'o ekthr t. r ;iati4 aliari-
w job pruf CbaikstM TnuTy iru< stat+ : fta ttij if*", 4tialMtd Irf
1 ,I 14411 obrll61v4, .!4t ins teihlei'6' nllldl i bthss7a biJ lip fur ibo rvc ti rlcu J priaf \riew i eilf. r. U9' fl'IIiM. '. flX ** l. v* B nvPBv v vivSfiSaS

1rwl yjNw pifal'I itiLkt1 .J'an Incrisase..f dbi'/r. rran urje t r, wbcb tereivre roooer. i.1_,_ ti litiis fegrct. Ibilt.ln Nygl.lfiels.1eipelkeilJijs.ra4 ; Dr iirf* HM U > iiia* :s mi tY
l Itacl/ ( NrJlilbplimil / the tn.jnrhyof iMb1Iud e11f RFptrfia n T ; ; pi'stlusei ;..t'.rrat ,4 IWail l1M tr tyr//tt! !
vfty *Nv f>. ir f>4l *r I tatiw't did iiu'1 miens) lu'fiiflitt:"'* A uc-r..t 1M + .sitar.) {f'I i M.iu'b i.uJ% ac:sit biat"t'fi.v.f Y / ;

; '.Uall; vjaa''eelt; I The!'Se; isle, we,W"!:nudOOD4 WU utcrs ,alld : p&.lHCt.cA t3IWNntiplN:fII'''e''cw wf.ij bq It..lard' "A .

"l emadiulitr lurgl ; ,,1f.et1i11/,1 iiiotnlr'wltti { fk itrt131ntnte1 !:moh.ile t r.n dI -. IOJIwt''anj' +urttnuw, 'hut..iwtl U. 1'wt
$ ma 'y s4: ,y, #- I fflerrr'M'tinft Q' ,a newc.nd. 'irhuslrlr iuflurg. ..II... .,c.iM'."Je._.NaJ'..hcu be MU i.,>a'J.

p ,..our t' r r.i rt. t'd 411 thnt.rt,+od. Tbf lfli> firr*' will ).n" > etJ prtc'1aOi4s' mranie e.clal pot Lprl.auJuJtenlaeli.iw
'' yhrn tit 1t. arrival irwu'.wurd:itht.t kuwt
f .
,
x order hit* Rti.nJi4 with tlkPowkJge aU ,
} >> : Ldr haar1r 1 'M I 11t 'x,11 ,
a ev' 4f/'lrr Ihiiiho' co ton hou.e r --qiiife; *IbGn.nd will al Ju.d ;) bti r. nbf of 'uur iUcuI in..r"'w1'b' 1 ?M Ar ""vtlwi
,I''t ir.tlce> 1tre bil' !'banJ1fae p.rn ic knew :tf".et"p..r..c.,1iuO'\ wwlJ bid r.-J:' tfal JCiat / i iwrr
iirti'tfr.l'mrb dn 3f ( 'N, 4t. rdtu, keep rri.la1/f VK fuakrr d11" t rtdit;
0d' .( '' wv tsar! ib, wi;' uli4 cliu4W'tlfprudua
ct the tlutie )" cW'fittj\.JftJIf"-:; Iht I""' "e ,; dfN.
ulun Inir' NM
The! ;;-iII'N" ,vi ;IUI11 ."lu'e.I ieit.4lwiZIbs 1 exutvltta+, wbtu.J
r'eft1IHTIWoktnrcA1wildifi vtiJ."fn1 ; mMe wir, .r.ajr rws 't li tta I2Y1, J Irk
/ortutlhb s
N
+r> ,ban n'IMflI; _,t"jh..rAnr;; lMu'tse la prori .... Mod IIDM I41-rc'.d lliK (..pvr..lb;il .w produtni.
Gild
.kill.- V 'I' .. c r 1J b tt N' yal t4 l4. ?.ik>ekK.ti
r- ,. .l':I rlf1r .- rWGwsucatt.u I'eta: ''...'u. .bhelf"uddrrgatJs..g
(
dent Ib.pw.Jr! o .tF l' J ih r
y'theee rrr. d"fa h n.lla, ,btltl, +,191jt9h1, iM4'
durJ .carcled'u.k 1 rrsti'wil) ..... let:uir'.sJ pi aiuctirlrt'alfPuagtt r
ti 1 fmi" w this ar'ariun .Il
!
I ( tlwk.L u.1d : 'J J.' b.I "' ,r' 2N>U. 1.Jtr.fKrn. 'tN
,, rras Jin ; dcH-n r .ltM.hdm't..f! ,,llin kfliicl+ tnnu"l.Ikat urJen' "' Instils /runnels. rol'W.tr., ..u.l"i Je iAi It.r4Jtlrr.

I. lij nobler Soil, enlvurs'wtrnluimtlibrar ; ,it e, im orirrshstludn, nJ'ci;:catial.1ti"tr. .... know 'h.bto'; ...,. hOC st"'krtiwd'uur'' ',M.tl.tw 611.Itlh 21Let ), ,3tilt9ld I.tl.7tU/': 1;e?
-
.J4- "'" .. .
.
Bala .
-hi till.atswk.lik10. '
a pan; :.n.- fire:n- i0r parii .;whose inle/rKttf! ,am ditclyd:. : rcc""Tya.w" 100."t .r.
._ .1.... .tr"trdby.t1.; Iliwwotnraoalbedtptiwfinka ., A, ll<< rode .ub ; r.Ird It' AuIt I..s'Pliei. ., t'.tl i I.cu I. IJftlkl, .6t9.i>t. '' '
dine._ 1'hurnsull l, >! h".I-ir: .!',mt.Jll"1k1.lhalJbc : S'imj t "d d uncut lbeiiv Itnpwlant'II., ttMr+ktr.o iJyt'ti4'i
,1'J tl. : V'Atq tih : ilieb.Ak".r Ib. cbIriuJncrnuuftidtbcIrIh.n.'t II lit .lIsulu1d, ,,, -.ur IILYluin'Iad. .
!bpnd brats, tn/'rrnfn';nt, ."piinrJtirie 'I' 1.7.i
triru 1 I{e truanrls' Ira+; ( d..han_ in \e-*,,'<<. hating suit bni b., r.-.L.uu.u.. t t\.Uf t..

Lank'.,j .i.ginKy'awl/Axe//tits/ 1 ,.. ,\Vhcn Ihr, new, -IawI 1rIjnwmIix.! ".tkn. iLl,, ace.au? d.i ( -'nrdl Ibe dUd and must ci ..r11.Uratu..is..1eol91.Qd : feutXla l't/1ttUlFi1ttUlF t 1..1I..BM'' "

I.rnl itilu urabul'.ul t tkrrt 'ftf.nf01 .a the fl.1..' ft4!. 1'i+ ., ,b 1tr.B6Plllttl'ciaint,r "'rrtiAbama
in npncie aiU i. ..4, I w"ll Nn.aIlI'Vf1'IfI'l vf rich ter Iu I.bur a."',Ilstyrll ? ,
from ihtt-liaAkt itant! 2!Llsrtument, AIP.auwlPln, x 1&X* ;la6Z 4k"H ., i
lof .
Ibr'Icix uHis; .li{p'INr tankHfciid I")" Toe CJV|' t' 5C41J1114 Ii.ulllI"'aUt
tie .. rfcirnilorihcttirojtt4i.i.'ih*! -. 1 1I. I rsr nnbf : .
I': fitugb''hi'ifl fwull Itaujtehar'et1G {I. 1f. withdraw' :. uro'!ip" Irnn' s.'her vr, ..1 'rbt' ,g : .... \. at the ....U... i h.?in rd j "'t. 4'%.tW".U,. tlanii 2. ,f. ,.IRY' 1'21 .l1UtJ K) 1r9.Hl lJ M 4 Lit1 rI
.
Iui iL ywieihrll dN4h ,..iut< The PlTrri.ii.H/i: n i"'il..I..!njr!! l'$ ....tint j 1 i .,,,;, ;; l'a..owrt1p nostattal Ines tbi>J jrur ,4q.s ..I.I "
ii Nr y tiluslbjlN ,. hloeI.kan h.,...r iu m ,ko jti auyulllrwunfe'.4
Md frn -t.it1".ic: ; nlwaJ nc'41ib' n -4\1: I If
'Il1Uit tlc'tl.11/rr 11/cNl/ t &N (&. : .J'f'-1 I : : rd >4>i| ol'jiMtr la *K < : rJtui tlftf'J t c' :siq. 'o4 utW j
tie I Ic' "I !"I I .r m bhr' rose art. A' ",,.",1.--.1 : { oof ; } IriMa, < kf+thrri' t !
J'"tI' there t! call: nn lhr b1ti ca'h.r e.M. .."" ,1 Irfi d icrip.i | : .>f ,;>ciitrul, doC apJilt T rA' pl. .y ,i.tn.btwt'I1 .. Ii. DrlMci t .... ,
+wf1r.1'LrrrJ'hot4r"rii4p, 11, cki 'U. !J.alr .. !' '" .&le. pli"rt c.. "t."f. l'
the ba k. .t !,prmprl''tf"d i.nIr'act r psl'u .."' \-a 'fat ad c..1 an.ayi.iitti+i J atlilo c
Aflla"yru11Hhliiti3, cdmnattJdo.-. ,,,,.m"'clSl) ntrdsmm .. ,.abit: $'lblol C hI". %*.f rS U.1 p4 n
rim I.1.r"t'
} J .... .... mire.; ", ;"i .or.Q1sItill, ''letl f 1t/rIq ;tritldtlef J
.
.
.
r ... e .
.: a "trial t ,,4t I I'
..u.twndj.elurnsf4lnw... ,.tClI.ue ,wtitpttt La
lea lbw, rultulc .1.r ,k ; et slier'It1l A / It
) 'ur ter : -Trt llm jffniichl'bfl ao.'wAmt, ahei' the,wjtjt. : T'It"'. S *fAJ ...il,A pi c. iK,fouitj, uf pfHtti. 'SNJ', ('bee '1' t tit AVit y -

)r ciA r ,ci fr,+au t urtt1N't tirir /: drawing uf+.nnn..Y,from U.? I.'uIi. 'r ifv1lr. ","* lf..i;.frf CkUUmJ" A ..,n 1u .b CJ evr :;Iitte........ .;''c .d't11it J
at bars' .G tffwirti.i.a a s.. trn.l i"(she P''''''':'. wn.cttflr.urpt. CfA. rhetaf'M .. 1
4:4.r..t '
e Ima1ciar.'psreni
"+ hrn '
r /l ll' 't ei &t1,4; $, ,. p". ..u ...,. ..rJrr.ra.....0 ( t f'
w MC'wtltl't $41 t'Ite'r ., .J11t'1 Ihligt. (mfn. ..et.dinp it .ad tldotC ..'tr"heJ at \tZI4! urL1&J'rrginf.: i
t0'wtuJ .tali .enrrr. T nnec)I..bieh' i. dram; IIU'-:.L il",1k "'AI; + -,..uaII"._ i'urltyrju1Jtnusut', u.n' 11:' ;
Cfe wM vilbf' '. 'k..n she .. aTd..tc..! JepnMtfiltHrhNfHi ........; beta _rul.J 'G kaaf\I'". t"
a t .wlJttiat ten u'e ( ni fn ti):: IN pay *, "IfItl1' of cgual tsb13 q' ) j .
7amprau uI k nieiAt: t/ t in:itt, !.....,,'".. ,'f ancfhrr aftk. +1ib1.C tO : "( \v..o.c. ..y.. g..r 1If' Lid IIMJ IM 1.1 AM.t ** 1 !
d ,w,1l t 4' ? before?the t/a/ j (ut"f1 tif\tcr.: sb.mt'Ai' .t"f the tt"'rninmf u r >4.1 w' a.tt WU"P '1NJcw''' York II. ttJ ;Ydrirlutl fi ,

.Au, er ty. dn",'., et.'be ban1'.Jn t p r ifo. _f"'4 m..L- and ..4brc ; .. lt Ld.'a4J U.rc...iult wiut: btttstryf.Ilait.ur r'.1.I fl 11'j' ISAI)', u Th : ie'

Vt. 1"IlH ..j 4ffi Derr *niiaU/iRerer! r", ihe "tI."nbif+ IIi} IIIr.bc1'''' ; .tMitiM: ilnr. .h I.'kwlwn'tu. rj >mlrht'"k' <'" "i..4)n.b..ncI. The Treat dffllienee .;'.6t.J \ ....$'111C'i.. : ...... c Mitk law ';..C h irnt1thl.i .w1 +1 c. ..TfN61" i

i w/.old bf occaaionrd.bf the demand fr, 'rt'C tclopijr rier "itFt ;....... / m..iri Hiur; llMl '.... u"r'.ef."rii lit aV.1lftrlfklM :.. '
r,; the>duti *,on Jmp >r1 .Umw \VhiteiE NN. I rte' .. U, j| 4ttr Wy'.u regret m.4 barnNid' 'aO,

Lfl'fJ !i1RLNNt 11' oreramrnt-is"IrawMR.it.tondf fn.m thhtU 1'1 O ice:1J: to,0.aftI.tfia"e'+hffiir'H11a/Ihu.li: +e Jor:: ;ar: ,1j few-2b Mtw "j
till, dv.tl 1a, i tbe cefdwil1_ccafnu1iiie-iW tho raulut ufttkc'ret .Iaa.11"e,., .dd '" '
*f I 1''It.ni.'er C sn It.r.r: ad' iT tlsil+j'.It'IuigyEyNilriti! di1J Ilili ;{I( .
+hrenof.:ihe't' mrnmcn w 1111.1 i .nay bo ...I "" ..! -ad'wlllrw"'rpi.. l.,_f, .brlilt:
;A i IM f 1 '. ,I "IILh ,'61". "r.. _, rr".m
r | i,tfei?Wle;! r'1 R'-bank_* ''to "tiki 1 ix etipga. ." "1IC1t""I :
:";t + ''''1 .cw.i'.c.1ia...fc. &rffaiiu'iw1 of.lb.i mltrt{
and they hae)7t *h rn"Ttiucb mcNSf"f1\ hie.cc at ; prtrrnI X,4plp1r11i1i! rts.r... .
kttting-t MtnriritMM ttry-i.tr rh' tMtMf.J wsib lallh, ', & d: .+ratiiw'u; tbgt kka I clia& +. if r: eate: niruGCuaflfwlGrdyr! J tttfpfugttrAbaN'Llpijs iy,,

t""r "ml.111'.*kr "'ft"'hotn."ith.htt..n brat; : I +.. IteKk.pttl'tr45' s Zty in iftaYexid 1.: rfkrn'd, t! t -x+1.1, +!'In iw t
'6G'7! irge, .flit7TifC'' "11 nix I..p' V ybira > (a*.ricoltralp.jsr; ilnrGi Mt*e v >%friKrV," She
j
.fffbf eK; .. .. fln thl jpot i, >' ;' Wir+
rpr 0tiHiVAthai: Ma" ,
in 'f : Ihey NIw1'eG '
''!'' !;}f'( ,,1:1, irrlfke her ltrpotitrdA =::; >. a
Yiltlt af iIral.i { :Vti i '
,1bc.liitl
ahr t. .ttu E,1 Mtrr-.no1tn Thfjr- I. The yI IMt".rt1.r\ .tJ t'th"
line,' t It .a nai (.hr"*.... 1
4V Ab W tai t.i'ti) f>f: HU f iftj j i ''tiy<'?';r1' were ?'IIiiain t $ ; rrtdg& ftl1,' i .tt a* tit: uM1Mslb
af'lliinN s
.r.aiinG B>fc fth .intpB litfWIvptrVf'rlb'nre .. at 'o..' h 1"r, ; dMcuklar+i,,1a."J.isle.,BikkaFttl'csi l = hrt1LTb s+ l dt,1M I '' rrSwt
ertrtll }'tg IWryD: t.st o'itg .ua >V-W) >,.yvftairr .iiprrad''notf'fljrJrhajr! to .ta; ti/ ; 1 i ,,;,M.'. bcftiwrct.r"1IoIftr''fIffJ'! r.ddi. 'c* '.h.I' Iillinr. ,

_. n44g. tiri i a'r'ea i ln..h",.'..'..h..At". .uicJ. btftf in trrlfr f i.t ? d rarM.cit..rnl... \g swi ul\! c\'i s .pfrr tid.J
9r .
tfK.erd'aaada t.WWeh're.iirAd..frurleCtn..bnett offlftcr And lor he ,,pti, itVri..itll 'p il'-1 ';r.pc1'\'ff. 1 h ,law'w ettird"f+r Y rte ; lr+i'p ;a>n' "
soy i r in"' frtfi" rtdinZc" ..','at..ft--i..'.tree' d. count"Met 01, _'!ir'I ,,...,.""t Ci-:1t'it"'Ac' .fycblsut lelflil lrlr ;ar'r iH 1.1 rite? 1 Ilu "

tfru. rt' lilt, g eenci31.i1iltandffurehrrrwM.'d! to krrpnber ''J'fI"rfttdf'f' !(ratty: 1\)11.1(',. r .t. ilb3t"lrps
'
fiuffiir l i.perwaps' e ;, orertia+ert ra ihsnatuetnf a ... .Tr .,. 'TJI4i'f .J.ble ", 'r-.it..n""rJ.. ""u1C I 1H f tt at ml rth :;;: fidmria

/ fWlr% .1' & *a 't' ...,: ialfdr'l.ilrwwfib'iltsaklff" 'l'itka Vr niul' a'nv 'o(, It.a,. I,':CMo, lieretv! KvfiNrfwftl ..hi.rLdiJ.. ;! (, ',t ibg1utdodbhst" ? $ t ;
/thb praiifit{ a ras 'I aradq posit ut it adrirews: KoN tredr:. ; | be. i 3 YtWn }I rruli. Ir 'Xf1eulhC+ilrf='rJ'ile iiMt, t j''rr 'r c. ,
::7 vas ratlellinR iptcfIIItftf3e ;; uw .m ** :< wV tfw. ifrN! 't.u'e.aWldi'ti. rt r
fltt.ibt +Yorft'tlme.dlti t' be. n that, sM a itiri& srf u raC YIrr hMthrlbl tilN/1Kltt1'IfNWINIMV' t i
$pIca of M 14VIM.sr fi arp 'rbnMnltti lite me'.Ifnttmortnbliged 1 I L'VfcWWlw&y i *.r4VtVi.*ija"W iuii ,

yu it w N M;', $Fla;k 4et ffn bor! Ibb ittit 'IIeMR 1' hinn'' bn hertet bf1at., 1
blrng.futlearuw$ ,roN I ut rih+bslkttelrttloafafa rFtlt1 rz} HWt ** t
: % fy sM % pt..aR11b eertialtri+dia ke u4aWHf trl l la t 1NntadlwK

r-. ; r e'eleiia" .:feel ($ h18 b'rhbs n 46"' Ji* >;ni4-- 1M 1,11' "rglo'Itr' _

r tigs>lard.rl1ApNiiyAtd+/eiff9dl.Ir'arI ttaftfderJt tla {41' t'kt'thtL i. iut.r y' 1.ur

I V&e i m's, ? M V Ur>tit an I iimftM ,: 11 '42f.n
; M-r;tb/t't' rt'iK ,t 1
.
irttr-i t f, t ".tern'. r+a'' c ie lf4airfI KirH A f iiiBr i.t u,

4 t1i r b 'h+ IIKIIt ui, a fy7fri r {MfUrfOl" e"o "' IJMIAtll' ., ,
-
w wa ; *i m> *m
M *rvr-_ r __ Stw. r p4 1 ,r -m rrryt'ki r
Mo.i_ dl' At+ rtlrit tetldrt


oue b
1"14 r
.
M F 1 ,

.r.,, Div i r'


,rb$ utr Qie C ,I+ilt r Sir!

4 1 'm* pts ,

1r 4 '

tA

: __ I r tl llt / :--- ___ ti1 .u l
_
; *+w tV MI"f"..,,t'1Tr I'r,, tt +-.. __ .tat fi!tl>,, 1,.,

... ..' 11f..w ,
i r

r


...-
M fi ,. ; eL


i ,
; t.b rt l.'t '.., rte r+.,rs

1 4 1,. ... .. -t rte...:- --' .., \ .-
rr"::' < .. ,- : -;, __ -
.
: ; a _
'
\ L rP
'I" .

J- :

A \ '


I 1 M '
..I"' .}.! Jt."W, 'VJ.
t. I rc

..tt


1 ...... s treads
.. Oft: ..,i s
.HI' .. ... W'
t: : tl4ibit.. .. ur't pt.Pr.r
Ot... \.. c.' a.. .. (.. T... .,..-<" r"fI'-- .. In ib1 dlr, ,
"" i wru. .'.e1a",4a'srtt: "wyp. 1.. ppieit'N.. i! ...Ia. ,..CrMtAda
Tit; W. tW'I.. hssd 1Otse.ylAtfI01I pats I, p.o".t.ir N I .
bT u."ira.:1.: .. ..: : ."" ; .' io.IiM.1"'"
.F lINW<..I sa 1&Mk ....,..,,.l. ; ......
r L th. I'U4&.:Ttnw99A JO,: Yr's Cr tip f.'.Yfta1'eo -. ,lW14 dHipt':, ra'
'
3
'arttalaO.. .,._c. ,sn4om.! << alos c tbia Casa.l. 1"t.. ... Q.r'I: .
ftaay M "an 1J11''"to bese.IoL ....,.'.... .NI.au' cutrNtt4y' I.dui > pfr

tatet_t ssvplm .hbaUecurvr I!' N1ra
.. -.i laa)eemata oftfcafrUU.nd. o(I.. r. .bet abne4 Honawtni ; oiit rr = '. a4WSf. *'' *TPPaBi .etMilydejtttaill"vise>befiy wbtcfer.iotbe aid eMIward;.e ..... 'ttet.ft ugY'dlawer11iRrsr'tPJrtiirrr.bstraa'oretr M -

A Unftrd ....... Ta aatiWhalHaraa.or .rp..t"i: V I ...... : \ fi.u I
t t'r' aaaaW. ajtry to .Saatet totes ll-a..r:' .. ,n<<: .J '."yN ,ir7ut
tie 1.1,..j.1. 'at f.Itary la are tt lbst tf n wI fM.O".t: 1a. lC V V/vow gufuatb5fNafld.aaWlit ,t.ie.a1N,
"M.rprrlw. d.erni id'Moaid, 'aadaficror Tbfl Eec Ikftf adtjpriaed.af lt1I!,s-J_ atyA.Wc. is tit tbdlty J(1'&a' ire,!L via "4 at-, a l
'\ .k If J a d. s jc.j.l.,sestl. O 9ereot.fE. "a.eJt l.D J ow.'tktl.saP5 ties ,l ?ureuslws4aad K4pr'l..f. ;' hd v irrwalioa \mswsaN
.... .. c _III TIe( Cebsp" on Ib M oseaa;at jibe.part ,Nutwlu/a.daa4" aedthe s aot+lesVnt. 1ltlt ; .eilrjNl.tiEesl4ie I
.. II II s tttallat raViiat .taaWi I"pe b- I blued.tlenl: a,....rrlKil.ebipt,4d or: wpm! '{ t.laii- Cwrtwae.ai.(5ansi4arftiun .
_. /tf slld J..I,' ,tf aerai aatoa M a raat*. kJs. J!51.L i.Uartel.>pleks= & 'iii f1 ;foe.I.''I,. url..;: den il.slppsrS>a
tilef'-i Captain ........ st se eeesear7 'CIAJ' (bras tolwt;, t4riMad batt+els Q)4. \4!? anupft .,.IkaKl I.'aJaal. trsaglh/ = W hied its t ti
1t ; ...... rirsi... ....i.'f"11.. bfre.,." ..the Me/ah o -leeera, r.arila. reey tan.=T a. mntf' *awn d.ag.r, (., '*' 011," ." ? IIp
j & lbsIMs.1, .t N"I. .M Pvb4lo_ Ktl..Msrya A( {.frwnk. a n,9; 5 .-rn-atti ._ "eoailno.tbea wt'rer. ato kaAslwe-.k stab, fat
: Mdeeiaas 1ta.."....I.".Jt'n.prtaied Vibe psul f1l s0 teary .. t M.ot bonnet hippy' lo, bear_aby y arfoea tllNttllN
*
...: >we, aetf'4b.'ptp r ia etas..1&.1 UWeo ....cnm.are ibe'JalitaJ: *ta.OM te oescaulstrioErctrut& ."delia
t: publish any thing/wit,Hout.lbe .aafaaitafe of.,abiaeatee Merflia sit i :fiame4Mpla.ei4iPloyewliq.Ceali.sa; ec I (tebq whole ground Je wort44aB/tniaf. ,.aja a,
si its tristn/e. S. Ceoe.:. Fbere .re two el, ,Ba aa.. kid.: ateftfcriac out aa.?* eu ted pry -wbieatbropia f tiM eucb'at' ourt,lakro,,w\tooijectfo acct!''
., r Asirlr OiWM. $...rq O'-' ts-'a ... wb. .... riia.. I ; of,.tJ5d aereeapayateat ..pn+AktskIatM. I rvaaa oJ .'e-w. h&ie dnIuIJssdsei
.1 4j ....pt frrn... lie by U era.l T..m, and ..b.beetbreMgb for tdr iWreWadiee, bides at.1.ash; I..M,ask_It M1aadenHevtr / d eoatue oeab.hsW aat-';
: t s :If.it .TM.. ...tba susses: ,puts bIrb.asaadtissnNmturd>> sery 04siur one ettlp/earr/iajc/ aayajcyijial. bd.et-..the hv4- .aJJuntbiaq-eiftrtioo oa avoj..it u ushat ag,
... t r p.inthri.nentIItohuNlasEaL-I1ea4s.... .c OtrtwIU"'''. 'b'oont. a 'f:vertti'ni, seat 'it, a; profitable ooer. xwtiaw'aadiac';tao ofoS .a a oouadaryJa>o. ti.aJoKfili* :
+ ;i ghA.L. The last pnraw' ..ia.4.. 'a tbs middy Befo<. Oi crl :Tacon took ooikw. of aiaa, rb. d.t..;tm taetr G cergaw are fete ........ Araaaaoa (Mr.BemrJ hid J IAe.itlur a dea4taart
.'.ilt1, wwi.si ftyta4s sfeasts'wbnuIt sots ...a law, >r.no , 'Ilse bare af tfaata...W oot aw louk.n lor at all in#octJ Now be bat become the n Valid. Iltasewiesapieyrd lath..vialsInds ) woold'eTerjecede upto341OssLs( the f1riCeuor, (Cen.n t. Ref*.) end the put4icpr ,rVi%aa kfrlanitaM dui lathe Paajflcoreaa w.mwi ,..'..up out. wtads"euur. ,t NUiawnttu
,t J. ........... shuts at*that took quite ti <4 governed by his goorace...bci8f at be aa4W"..... I.\.dscntt.aa., our 'i"f ",. ....,alkl.
.. ....-.,'life, ad did MM l..o* on the ,. wholly' d irt4ttt..> nf,..y Irtrrmry,,......,..... ride oa the cvajt of CaUi. Per ..l-f tar &.jca.. I hotel:1.atIti r.hdi.tiaetly '.b"q g
I) ;; r 'M .W.,,.... Mwrvrr' or7wvrltAWarn al The! otbrr C.OtlCH'''- senor B.4rtp o WalasbuIISLUUJrtsbe d frhe steads sad Nl.esto .a,twt.b.n queettortihwaW, .
-
i.'t 4e.nt 1the i duty ,cirtrulut Ul.netssadraktawgb' gesttaW .,bet abuvt frdejbaadrtd: .guashwhilst' p.ace2"<"pWpli5j >HtnVr tbey.arv'.wsIe. I ;*
v yiltKr,tw rrist case Iw tbi" ''''''''''',..ol'It'! of more enlirtitrned prinrtple*aftd c.< mao'" Ut Corlbb..ua this s' tioiiUr" 1181 the truir.r. tboul fjbc.9;, itird, pe II'sadbo.orablhbygieeing
I ti" "<< tsbs, fr.*J ire J'r1 rei i Udoia* ..'..., in con sorts Imuwkdjre. DOt properly' fitted for*bU'vfficau Dumb. Prosy ice greateafM etbi.rt. jolsnt? ',boURJarl, sllyllls.iy, t-
f t. ,,.w.\rAin or.paratineT t mknw rmbeeee. They are totb hum tbe ,aarfkrr <*+*trj. "/ frommouth V.JJfri..I..saS.Jt..IoI.' K wbaxber" '.. ab.II fitjni*, a-wa -. whtetuGoVlAlmkbty np staia.
l( *..** .....II. not to belie tbwptbt .,c. .E.prtiHy and hasp a avtm ere on every p.od.s *.os t'1 of Uw ,Coium i&.43w :beta..ad tbt alone knowt'wbea! _or' !:where> il:"will "oT"f '
.1 .t.. ,.h. -bra .... ,..., **...... the ftI.m sense from. Crnle pea ; and wbeo they dad to Islands' .IJITJC :from ll.Jo..sgit/ days till terminalFor uai; l 'm"j '.. BcVrVt/JbelWre
4' 'risy""I baud oa stout a 8eW.. the Drat It any ibing they cannot und rwtll04.OQ ace uns \\'. of it, .bJtbcr.ouriwbalcrt repair /af,*op. that ifactear _0.! 6nel;Vyw 1-u'l iJtle'.lia J U w ,A fir at;
,w/1 t..f ha elevated! itHe, they arnd it under a.j eacloeare plies. dc:. would it DoCb, a4rl-,bl 10 b *. two reallr esbi. were"'preieuled''to'tbXpVbpie> of cot nwd Ibs"'te" j.tiitrWjrtikiiid.uMspdiad .
//lt. s I: IraO suers.p H would dii for ike meeting to be to the Oa,eri..>r,aid, irany rrpvtUeaaid : shied'-vas with,.at k.a oea statutes attsctad toe United dUie*,and jb quolioo' could toe pa" s .mleNn,
; I ";J ..larrllrinul sate aort of'rw pon. .f n m the ."U round l'ibe ritiac.. .uthor., ante loeacb a. a dispatch 'e>*cll OOM/C to the (light loerery. man 'wMih.tbe would gird up the bu ti rtj a,Mavis Tt Tbs ;,
,." r :i yppalrtp wen ward, and ea r..lcIc."tIC.1 l l<'-regit errd'und br M watcbrd most ''airictly:- vindt p.CTtlei>t .t !'...ma, and lQU'b.or It to country....beunJ- l".P!r Ru,tf wait- n1aK1oho. ,;T h.re.. 7.oa braid
? (1. r::H.wnea.0 to vpaaik in public, tbo bu.t and Ever ,ptece of'''Writing Uses u intended Inrtbe the line .>M ortb la MtutUn, three or rout net or wne.J bu Jr wuulr( deslus'in (a Ursb .ep pn.I r, %4'
vakl.,...eat a tpercb iM..... He prplacrd bi- |I.ut.lic pwc.r ciiuat be pfoducrd1'' before ibe_: Cra* months ofjtbe j ear,moeb delay KcAowd..frn cur or 4HJeitthe lrv.lr 0..1t ran) 'ahi ked'''at I'' The ete taata.k s ,olio wv trlantsri
.iSasarbef tuviof; ibe "'Ieo..uffc-d.$ and you n."r .itb tbs full aif' nature of"the pt'Jf1ClClbo when ailing Tt...!.reach the *....ma.l>>l. .a \, I I can berdly i-naRinc bow cbrrfuj it, luukN..1I!( wtit... it. Tbe Ce.,*r unlf ries that wblrb iinlendcU com"'Q.ica.*t, may be .a.oJ It H runty roro ha,e tpukeii- yf '''. """Itte '..J nit' ebsltw"syr'u GarrtWIdi,'tbe'oimaiaodor'olcerfirie
'. .iMidden.Pcuplf4\ Miktxi l up a. though 'th*.' ir; v. bJica..t ,. iroratwelre to three when. ci..l i.( IM .,q- mIrtiQ bacni; ,for the oat ion?I hnoo r and' she nslieoat\ libcity l :pie *,'in'which UM latWr.aeiaiaed,
I ,'.it last prayer wars: M m*.takc. and 'thit .after .1 I:. b'cl'ckl'. M/t7r." day and be eelecu lho.ethntf purJK*'. A. I bare m.niitiocU to you ia a f..f. Invosve1whereanfnui.witts_ ) b$ e.t.rigiinto, ) slide l.e., .* Sub e uentlyWquia least
I t.Jiae lather w.. nearer fit he in telliriK UM child iris | .bicb nef4ncira: ....: tor thin t tlut itertl mer I letter Ibe total diiect .rntae 10, OlilbrpU the elen, nJf i>Tliberty "ij concerned f should Sivut fn Et/tre'Rio he We eif c11fs
,,bi let +nothing, <'binder Ibem io their cb tio'prtfcned clieerfully in the way .il( duty.f m p&idl4a.nets Ibe broth. hid them a ctfertuljMtl i.r fiublicjition until ifit day-tbua often prr" north of IL-nett h r....bl"-'Ird.. private tine l the national liberty. d..( nJ.d. But r."w"JCb bad in'arched/it waf'i '
tresrtj.f 4 r-well,h. did -bnt b.- '&1MtJfcttta; ..wIn ochrrrtuhrthet afivr nil h would b*>vl imrn..diatr it.teret lo alUtihou'd and CU.u. in Pete; ... .:. I" Gonvenm.nshave' art WR#+e. and b..w t, :If" P/riMeftf 'Pnlk tleh.d'breis Idu;hl'II'*wbicb''Wgpt
r welts "4A"p.rtl.-l..I'. IUCUbtic"/ .. n.t" rch itewtpaprr pub li i. ear article of I. .,.......... sbe (:0..1 sod :bap .I4I'd.' morrow iraktf lhe'l imVnfl. "'at wa4ma : Iriiiud +nTU+rzunjak prUor .. its ;
t ;Mj teat sk4by "Mufiiig.the candlcM. news nnr trading m.aln.oteua any al arnae.esea nunder i ry ia]( t vo Paitkan 6 4 aoj I vo(Mtr "le br. )Itir"flirlfill1-A how would the' portttfni Irue.Iinc..ttittrbjrcrOrUr'ei;
,dEy ;';:.h".,:.." a glanced user the erenttrtf the ( *4 ule.t tWl., witbnl'Smtci, b>mvolml I in' iUMbouU to rntkoa aiand at lofrieia/vaagdHH tar?
>' 'ovegisst: ,.au"| respui ded Mail the gondwitUeaMioprd4aM t .e t>n....., In liable to a fine which ranjn eit>4tblIK the mall,imtl there are two .on the wn.ike.Tficci.'fwol,'that honor- b/ and Enash furt-eafgoint; up. the ParaftbLj.'
'1 s / if"areaaed.* .uUnt; that it w..u4d. noaioablfca r.m ft) to ,..oa. wbicb i- Ukco r.., for mo.nvni A'lans.c* deirin. Jaincmi-(brrb..", der.oI''"'."diagwhrd.ehays tivree 'oiwl befoe 1- K: n.s: 'reported; ai Mootevideo t ibVt'i*
/
'p an art...oo..t'au uiile. eng l04ri. n..tf .,...n Ibe i2TX fHMitrd at tae SecrMaS (...cu4 ue a r.ms.ll. ......114 UN bay.( Parss.rw. )au.. tr men of lliHT 'd IT utterly diirrgard' ihtalrn wI,1bsgiuuioltsrbe'all, its;hu pfjLyfJ'
't. 4 do be a......'. sahib Mparatioa. .. 'wa COM )'*,.flioc. and meet tie rrfunJpir bete" ib- estn' i.rahs-Js tl..y per g=tN ,",11- Oar ..ur"II" -' ct.mnj anal tr ir.>Gf#; ...,d..bfo TOO*** who 1 rt;. in sun J ,11 111I1J. awa-cntne a word about d iiv, th? .!I'*1s.4 thrm ,Jars ,If it, don not refund ",..".IIC silt empty,o-...l4 bring,ii .rillthug" wptltlit she 1Mi.1 stout la-.lt in Hlif t T*. hfun son !'ivrrnor Ruins bid (isshiwnd.leadg
\.. :. 'a-asdseNtrq- an..iaa; :kuaa. 'na porform.t cr, .nd. She nw./ asses $SUIi bare Wen Uk n It...... any quoiitj" tf ol. Tb enttb.rn I Wwew.r hkr 'tint 't.i-,1I ,tti'> "nJ untie. sbs.siy'tu defend she cis,; shut she sari
tM.a11tMtrbatt ......... loaaebaflHdcif la* the ajnount dep.st 'Ct. .ibe j-*.,..m\\ I. tifdered. Uf c.... h m .lcU w. i 4' a. Cap Si. Luctv (.*.*. ro..t p'i..nt Mtei \J' "rPiu; i'td hot.".shah ,q t3.iusw> Lug Ir.% wish illl'ltirntrtiat4an. ||
i' s f bwp_Ma .._. Y atv are live in I be dJtcuntioa.-d. El ,Dyer. M Olirr h*. ItIIltC"'P'' 4 ,...a ref c.hr.a.) Ibroc !*.Manlr*.*r. I wander if t:, hit''Brtisfr'.b.d.l' Carl her' K;en tires reinnvrtisn'eh.grewspiuk.d ,
4Atslsra afIMWai s1wa.. y erp.r.s.d I.... prit i'TIlte puUUbiug all the official no.1 i it .. eittH tlrrf nt ft***. |rp M which pUcc it !l'Ufnl"w bas int,4ieJ in %hirM. :..nfpl Orf. lAir pale In- tslkmy,to Luj.n. Then wbule bud F of
.. ......,. TIM WH Mfea bows akv neck offjarnaaaid :os., .ad il anyutber publisher>> wll1aet W cvpyiaw rth"1In .... J..d In lbet t,Jumbn I x'nr1 fawn bif more than -.."' 'er- drsn.adrdbelo.e" m Un sw*. iovb nnred.Nii{ of thu/cttyj
r ....... toa.a ,sad to she .n t. Inuit ok she '*ID..IOII..f,tberdhorM Ilasng srrtr4.st loot ye i. m crater to IM) bidiuc.uJreall Ar mtirm ih.ws.
'M-:l( ,. ......sAtg. ..H I L "..I i.p dly a. ibwiude.i ? not 014111...mn rce.. (burns, R*euha i,'
,.t..N, Ctncmtaii aad 'Boatoa are not a* urapart and 'be, Unug the chill Ccaaor, aSurda Ibe usihea theta ts,ewer, e'p'CIICI ,bo sea nil V._. 'AYFCi: OTr. or wA9tliYGTb & tiemiiiiM sups to beuoUuruHMatibetlof
+ aa flew,York... .... were ffty "Tof ,giealrtt .d..u<.g* tolbal ,..,.. ,.DeI when lINt bunrwsrd 11 w.- of tlw return verek.l ,I nol .1 Al' Ib."Ctmen '" ..f Revolutionary: iho,u.di i4oaJr jV.tr. Car.A4'c*
r ...' .'Q.n 01... Eaglead. and ibis Mb;r j"uruata bare imM.iaat foreign news, naturally 'e1I.purest aoxieiy uo acoHiot i.f m war ib.r. liml'ar C'./ Windsor, Connecticut .- d '- "'"
'., ._its > ..W..,tars er1 aaaaraiad by etmt which b-! Uii baa Iris rvoetved, 5rt.., Olin fcmilr. vbica rrvntioofxJ N> tits is rut ,iirr . .e. w "...."'. ua al. Maiiiuaaa friead, lea a e beepa UKIIJ back.*.a io preset ibetn frvtn train t'oduIk. If we Jo'knntynr i th !> iVwnmo. luxbMunrllsged4S'year.-< w 1ba'Nelitsasrltulsll
'. a1ywadrh. sa Iessr trees bima. went Ie'b letting' ib, atari of bki own p.p.ri wbieb, .. duty at, AapuTleti a, ci prc>al. it will ,Isk. ,.W set the' cnrarnuoicatioo by water9 bet ween thitpart lettet, fro., Js.1saiiriii.
.. au t...... .a sws. lupp.OII vfficUl i.'gan. alill.. bolda up it. MiUcrtptioo arr4bwsJt. ) YSdayrtlrom( "th.nI. M rut la a. of tbecoontrj'a..d Burton was Interrupted which, soul tuts wraieoai r
.. .. Itriesud.q... .. pfd la caw of tome. pries at f24 j-eranoum wken the beat jaarabiM J[ look 6 r.r4oit smvaH, at Caliao ofvVaIpaahoiorroHt /. by this poMeenioanf Boston harbor by ,\M, Bi F ao U. afxw ei+a sssysl o.reeN! '
I ea Mai." wrra.tea >.*r iwHve. dart the clay owl/ cu t bait the pnoa.Tb <"lows t roan yofa .::-t tUh fl.if. Maonell wi. often employed' l. crania, iU iM T' eaqu/1tA* w psihMlp 'j
.. A'itrsr.w+ ,sR aallM btinr bin Ha r JIM paper are |*iblatf ed wery day :A Vet/jroly.your, po t.pfOTfwxM br 'land ,..ourarmy,tyingintbe. 1 In theM 1nsrsi NpssM/
.....': .Wby tbk.'dea/.dry ,cheerful, of the sear, eccept ot Owl Pttltf. Tfeey .reuti.ig rO.11"21. 19t9 -Wiui a idUi pe.*iteni ."",b3rhnod' of Boston. 'In\she tummnr, 'at177X s criti ue.It a usut
let:tear\+t "d I.,|NI, pucuage WD ererptpef cudvlat biv'* 11.41.41.1' from Panama.Afte n days while thus employs'. arrived 'wlibln! a" j afu rtesrerr tktldlitl''
la.not all J Tbe raajrartic Nkgrr" b ihi..UKb the poit vraoe fiom any part of she I.lisud. .. making IM nwlc Oo 1M.Ida ia aoi.w. veto few mile of the camp at 'CamHtkIe/witb! ;s
: ,bet warn .ome ,.I.c.. and ns...e. IItlbe, r..e'01 tyrant/ 'he outs per wuxwwiioii oA Visit :t..t ka., and ba,rr rvrraiace bees large load irawn by a stout o teaoy lo spat sTaeAlbiatheI
.M"tot".n." connect alt our pain.erswatn there M more than ..... paper b a parcel rontendiBX.viib; light vetftlr.viMd. and drying of the road which w._.fime wh-" u", ."rtlri*. ofstatsAsgariillThats';
taw.way.. ; la.a .abort time the or I2| crttU lair nell vamle( paper. They are eal'fl c"rrrU-- ay frum HO M 45 make dad,,I two cariatt' Ich ftr whkfswas: p B..A iied. bds iatac.r
wit.wm be terred by"/ kmr atly also cbaiged.from 12| lo i5 oeoia fUr each par and DOt a ail in .* Hilf.d.r4 ibe. bAle .Ilcat can ctaeral 0&1& <<,. The orft -,,1,4"M forward Ih.isLia''hs.v1'L.ontlli '
t aa tbnugb he,.. a quiet no-t h-.r I C'-l I .4 newipaprra reoHved from foreign' aai4kiasd' ,....;ictttf It jesl.tbh,, ,Onr of turns alibougb the P. t Otflce DepartmealoVa :UL J.P.0. r of the window,aa kieSAS byre aakk and.,you ,wiak' lo treed not par more than .*. oust bat rack to the aria 'Hg++f"Mtvda..H 1M MOItII nuns Itatrte .t.1)i1'" r ... 1-: ,.. r-J 1?isnt riMiti;
oat W.*at... A ftwb0ttramkaai. fou in tern.f vra rla Tbe ..flrerlMemeata'ara" pablinr ./ smart asp ibriviac viHac, !...!... mile '-P-trl', P&OUlltaep."b .i i., I> I
,. 4, auda fl..aiiMaM'aefAo*. In,nttd ..l at very cbrap rato ipjred with o<*tiie*.lrf ""ciaI',,nY.. o.eia.I It n-cell' Uanarll 'Immadhtelr. af>d...,. t :s+ lounk yti'sisaa' it bs
t fusel a sespty/,Hi, _.: o"A of.RUeick.bod .'' .want ia charged ... the fJstitrd8 fer.. sews ed .. ...,, in in vbntge M 50 teats ,f/otn ; e.1.4tn.4. it 'Plashassiluell.tsi
:. / .' pinwM per qaare use to diggings v.e... tmvrf tbtn souse o ....n.- out J.tMlll J' \.:
J |a D.-, day eaniai u.M tait. sews. lHir in< 1 ......4.' 'sr'4 steer srM.'Ien.. ,3fip. 1'&aer..re vereral. otiea in the I..I.ndb..,. ifit lieD of.e rosrry. Tbe>Ant tender' was George Mon el in turn mt.ih officer.'. c."".. .'QrifOd
h ...ttf.ick., Mid M krrrce-ary' that '../ nUeeire'jii" publi.b. ipOww.p.per. There t'rgwoa.aow d"1r..d. who Mt up..it.CA"'II' out.nod Man ell kept hep.th.Tlseothercar.he .
''eruur.LCibr" irissidaaphould be print, are only rJ-prn" f,ew.p.p':r. ,.puMubed ia Cuba, to IS-A The rnt year tnnal'cae.d tiap immrdiatrty'eanw.p" having beat ..wisttsrih r 'duels r
'.M" ab4 .....'...getlo rsana. drp ot .Itd'ale. nf which aim; are.daslreti'n..loHowa:-fvur to hire sad cometencrsl .mim"r" The "tt.sJs" sdi'K'.dkuancis4C"wbEit! .bn4taiwJ. 'apd.lheoAcrr : ten aSriM'eartail ynrj
S, 's. his uusassa 8; ::.B.of h;di, II I'WIJJHMright Havana,t.n in I'uerluPrtnupe.srrseie3lauas' tbalbare b aofheof .h"'ict..ltI ,within. put hfthead out of tha vehicle and thusiediirai'at' NA;_Y'alld k
a 1.4* 1Wralbd off/? Thu. J ligi.tnirtg tai,line in KL J.g.. one iu.Trio id ad.' ooe iu the ruan.r,.r OfV;ihAt wo 'Coital, o-n J";'by uUioUunaHI-VT* t,4? p lat>:I : ;if
.... new iu an Caatera'depot. as courier ll.sscti friilou", and use Io.YlU. .C..,... 1'CIuIGlptoa..od. (Vrrlntwanf m 'itrnnelta. .,M" (rieimd.tbirrn4 .is ha.)!and' it'ss'very
+ t ataw.d. s 10 Yw.nd a I..w b.nsrr'rflnd. .- ., tNy. O Dtll.. Ftnrn.f-1uY"1o'"11..n buidred t.1t tm.im. rtdI'GInh.r'raI'nl dMBcult for ""tlo I\U1h.unwiU* ytni',be'stTgood' Mari a.a Wiis4ei..
.q ettiee the ,tun hor...and, n Irir d.,.....t.nt. 'E"... In brr V.a mt ieNrert h-wr s.l 'U''' IJn'e''snd'pe.a": \ b', l;bu IMuR/
:'t.nur aidr..Thw. !It dccJ: ..UcbC't-ul._, ) Stiritro J Joeict -Ti e e Ubrai ,' p jfcad e ITse.Yal.,: Aft t IIU.t| "It will no*.be ;bnlf thu., wurei to P. terii.bar, Spirit of Ibe wrtbio lbemihe. YecarcFly < 'tbe.wn kM. q 1 wnA'tbed-doutepib push hhr.nvmarl.brl :g..u+ ;r+si att .
r use Ur IUKW IV".!,.. it used io bo t.' roto- S... Titn aii? I see b/.ribef tfpirM y.ro k.vr had the nimene+d. It iprooo otl wm i *in% S :('. <_ .. .. "::. picture of raving upom .i1Juryrlwirr'Irq&tl .bsfl't wa bendtwl fail, a nd,by,ice a id Warn ssilltaitssrn'Stioetr t .. imttety' tudr"wt.citlY.'rel II{ lado
w1 wnoM a's, undnrrtnnd ih4t rwr clrr.tbetUtaiU day It 'Oh bu.bU-Tak heed h 'WMi.prt 'nil.'ketys 4hed'J (ini free of vwaiarA Soeufd A Ii w err eblf 4. ssf'dbyth la?1'fIM'u.: biarur i ew1b "" 't
I pcskry11b6 ,* 1 oil gttningf low I* Thatjaimmure, iiMw compared tau'c br sbi wttkIR dote.ft rm .f ad4y! *ly.io ibe prof OhIo tag iture'havinein si t Sl eli,>sd,'" tea' .k i .wgrsi .';,-" Yi ,.,
wI nges.ud Tat ibe pn pln.fns.jcI.rd/ ihse fat* *r a mao'..f about inar make; a H ds.cttirnpp. tb.7rniflH VvTb v /ofatoeraLaUedIdwrtAfiio.pMt prate SLiiDotthr rlrAtrof mnrrirSP wetoe '
( ,, f, a tarr lady Inuk 6t.irr, shin a ptrau.e I .1ba R .ck t Jilas.Maine l .vUteHh aatiie costs aa, the Jollowin.lmongyothJr s rui X N tsdr! -'
1, I Map sy: 7 ye t asl.litf eNnnase t Pf rq ri fY ice fi.r lrt'rtre let! y 'thl. cbidtbsi': tor'.Ig&i m.sed ate f eEtI t smut SI f
Y rwhi pl prter cnslyew j r mehshettiissrd working d*v. bee.rl.Cbrdwp'in.'esjrt'tiad 'Tb Pk 4bresta.etrbrelst.dt3' bed 1.Jb era!ii batf.taerdei, br iIeiLgistrn ?
r' lt'ilrflwm41d' !Wbjlhe'ialtberaed.. ju rranrt, iyIi (aW'b tend kirsds"bI .tat 4 j eucerkt.osichurchJwnts etr.ehsv' ,D r .I+l
l' ,kilo w IMsw eHusrrtu) p.olri; issss ; rpsrireiling iJ+nt ib l.k is as; t b rre 1 a uy rn ps ada prntect4rd.inaal ltots ptsinIi.wnd
i+IIR4iwsawnicbmisn; t Aad14WtrCnstbai .Ant earykng1 fuJt.rtoo. n.tWWhe wifaon wlseita
!ItNes j ; phaesWby.naa, pllraaswrad sue hatd.wotAie, rialtH.ppe'ttt' bSiY y '
eeMwrtbssls brswrhssarrlt r e ysaes a ihK add ea (aetujeatthekkdopetsphtiety e+4.yT rtlenelr yw ,
+ebssryeund ads? p, 'S rrsislryksY Ifti $ ,rs4I1 SA and RitM4hu4d81 ifrdvitNrb
1'. ssr} tb weasiti.l.1fill. a: aadwea .4ahi rrfeesiset + at aced= nlssrt! rlrna/
1 'tMt a A, .. ,,>r isld ,.la ati/Ae rays'' rye
(Mt t1 e.' 1
a ohs ct+ 's+f'remtillbs r wYo pnI,4
aMaAr its saMl? ( New Ytrtkg, .ltiu ttler ,givro'roadty'bwber ttr a t
sa i4m ltsiislaf tlbst ,. ..el vd.bt.
1 ., I- bnb ipNllutienl N by tho'r !t1 s" 'ist'4rTb.ia =
_
> ? ,yla. .. t _
salartwlil? a r .hs''! act 1latsaetI M dtt1 slat:stjsN


r r ont ta-ee* 'that Kesaar ACS. bo ,
i r ,1 imheal ''tie ( lbs h *Ntt+* Ms Reat liar:
rufbssea. ; Irittlui. ig aalhe aslry'b ti ;tt+tirAAMd bbIbe ;.ii: the
tar,,M ttre.M 'wish iittttiltt Nrw 1' Mtn.1.iAasfMibrtlbettlM' lbW'A' ,t ;.,s: era.ca
+ta *Wihe frwi?'b* iraf
the tieMt lease: ibe4in4e at ifT -Tb'W yt>teN.. jrta
lilsr .atlri iwi+ie r SYi, er iitetebl, ''at R istN 'fd lsrdtss
) ? tAN "ihaarN
<: nNM sieA'pc' ;
i'W tbtrtgtiallisfi ri

'fat BraraNl' t / tff'x'
nti1ri tbt('l+tsl+tiJIIl

1 t ,'' ;514 .

t'1 rise W5PW yrr % r'eb
ty7 1 + '* i'r'ttm&KV
,,w s ': V fr' I
I 't+'i4 w 2v af Wj >
ra
rdY
4 ** *fftiSiytF* ,
f$** ;* >' 'C+rf nf. fc.s H. '
41bM!;.? rayXa jy
< l
<
?*. *'
:- .rAlSi .
rtLm .,ra t ''
I d .yep : ar 'tit,4 j ay. r


+ -
1 y t
t1 .. __d-Ao .. #'. :I" # r
l s m 1 ? ; ( .. I" .. ;,.. .,t.. ". \ .
>y, f. H:2L..y.--kal: M. JI,'. ..... .".. ., .,y... ;.... -..,... 'p 3' '. )1 .
J --- .J- '
.
-\'f .
.
.' ( 'f If -. ,:. I.} .f.;! ..... .:'4. .- .. ... ..
-- '1
_
.
"
1.j'Y-a

c/ .. J t try r .
"
, -.'" .. ... **.w f".' PJ .- 1 L'J 'itMUefreaiJfe


a1st 4o ,....... j. f
..... .".-..
.A hIt1M 1.'ttti;Js.

sibs Fears I tfiII ....
loeS 3t1 a N't tksl we Mn !
,
r 1 flat Ceeil H MMe
+errdrrt. fF'Ta ; Co1Q i.' .*.ibe baer. ..f 19ft last r M '1 rJ
ads 'tkti tier Ike aide ,
a 1.l1 woe* Mmb Mif.aifH (
';;Met! ...IalFdf rapiq&t MttIM ....,... ..." ..r jV bwwm U*
*b di'ba1 ,i1a ,pl.a wtt. ) ., .... 4&11I.., ..Itfn. .. all "a'
r1.Ae 1 anrtbl *64 ink, .;. .....aad is C:1aa,1oI1'.IWlia

Ctt 1s s'rhe ants prtof I setae v.ri! !i1 ep and' sake a little the wd C'"tfJ of S I .......ff fj.,at prtxnl napiad bj
mgraeVey g. B"n'. Cal.at.o...ut ... d.*Aae;. Heeat aW
6dlted"Ntac. > b work cborof.
rt. tntbe Re: *lag <*ea .
trot'td .. ..
.
.a- d ..""' ... Ie. G..rr Sir.*t NMMrtj waCb w.i JfTIHfree* kl
aeelttlitir d'bylaticir .wttttn m/mi rpr ie d as.r..,. by t.tw r.... .rU. .' 0.....,. a*A esbinf b.xlh, d'.al.trret l i'kmiritIcM1'r'tew bal! i4 tt' ouU'i'at W rop rt 1tt'd.t "nptfy a j.df eMaUa fito/.f !tae.u.W. win prMNt hie aeeMHtf aediMfeim
4rIbe degebt iielof'ct l6uttithe .... &'C.. .. flimsy Wkrt t lad .....! "" .f ptb.w. ( ..u k.t.tr i i A yW t
t h .ba n r if.t to R' windowettn i1. ...&IBIC _,.ANDRES. PACCTTrTb ,

strum be r4 from stl ft+cn'On '0- above ..1.! ban.. ndiiatll the firM.. April 141II 18f. ,. ',1 ',ptl .I .

41: w bir.ft Jbeo Muadar Ie Na7 DrS' .M.rcb 2. .

r .,riifhts,o1 tWt $ rill a to the floats edi .4.' d"f 'tr nIJ cW \ Tars l'.ileetilr. i. '

wh t b 4.taln J4eM.tri pdtaiill; t 0. ttilatitilorra or '*. V ,COURT Or f.MOB ATE, SI Calt r i
,oa.se Ittuu i"abe t Ap ooca psP r & >...J....'. Cw ; k. url.Ib' YIcc. r .; '
} i ill liie sdr&R I.. libels 'llcsr+ tat sad t 1a .........J, ).trabte.JAMEll i.4: Lai wA tau.r

t11i4iieU C1111t1 pa 1.aod -'; :bo.s great Fwslulls. :' .... ... M tr usdkiii 4 54j .
aaai iR aOoltttlt' .;pair{.. i. 4 err; .. .' r %Wt4/avE III. r.r. "''
.. N 11f.'Malts O.
_.t 1st t!-a.rAUIU.:
bilrli
W.lir ,tilecte 4E'wr 1r t ett.stbbE M b.f d+.... p... rt y .reI kr.oNe 14I, 1'al.a 4W '
... ..r .a ... rN.b M all id list sail 4-J in M OkWw K t+l4ate lIfII.t11I Si J .
M.irt1110Nd r r,..... tlssM /t ft ei.eae Mfmetf
d !.r Itbe w..perrw u.+.rv ibe br' 1 1Ne 1 Mrs w striuLu1 a .tMAsua .... K stud +tl tltr y 1 .' w i. '9.tJ .
'r ttiet j W .tr,was .......,t.c- WaR ,.. sat tttasde !!asst ttt.t. 1. >k iuj,
10 ut A k t4elul0 ;: =M /Ie e. sdlraly r sM 'atria., t:

ttlM +'. v.'s lIc f ( tuwt.fi.rd' cl.rst af,Haf eaMl W tlbet N..h :

':1 .s Mir -, M live ubb p M'tRa t rir rt'4I d sbaaee/.t, '''. u.upttr paw 1rsi d
.
,
boat !nil dr'tWtl tab 'S ,1l M _'1 II...... ib.iathrl +4 {
t. f tbs KMtl. 1rst..rI--.;.t attaeseL I .lltriW t' I 1
>l1 .l Herr tntioM.t'7 ........ tla llt.'J.Itt'Jri
M tar... Mtlt.1 ... .t .4.
SAri t NlRwbbo.bdtndtb caba"twl'Nd.w.ot t'hop Won .b Ms4 -
;tllttrrM
+ I- ,m(,*'j:-? .:.4t j t! "
M sails ester of ts.'P'tdU' I f -- ,
K. 7 r }
wC1ItbtY t o tiNa.tr
r
.to.
list tilu.0 tM Ikpittucat yfs'V .i .

wrre, Iklt tta ,ettendtIli6e kIi. ,.;twrliwl ., ,... .. Clrc U iff ENr4t 1i 'v7't.
,rctlo J. )
ti..k w tb. Rtli t3ra.o? rip yMstla.ed I!y ,,.w aa>ttl .cs .M>k1st .3 ""' rw.CCi .. .fa1MCo ada c.n .r.. .,.. .l ..
\
t :, Did M Corpus pi(.*dd ;i'i..MrJ :", _, C J ...'aad, da.m r 'I .:

it ar 11u titrt m a Rrort yrf +0't.1 ..bend( &, tr.4 Mltlu.; w .. .... ;'r-aa ...1 .lII'' t Cx.ewt.ja ibr, N.1 r

t4telr'su Ruard rsav'stud st fart a peW ei IM4.Nvb45Ltit -2 .sat ..ytc oK w ,,, .. .
MMsM '
tiMil l lbti'' .P. 'f.! ,... .. .. I
..L.A (rn..i k.,1 dtataai (rtAY Ira. : 4S"TirrCrone 04t 1laust. .. 1'1' :: ..u..ei'l.s.t'y.
: "j.ft l',.; _'--.W..n; '..1 ....., .,... I'" I
WiLpeb .SSSSSuene tht' UettcIic 1W'.JpnliaiJ'- eelf;.tl'dar.tubem.litar7 r./..... : '; ** T ..."* ..
". teMb ( ..I ;: Mari. Adi'i' tibr teatuT 's.1ii.., : ? 'il'.c. > ajffitf* *tf l i \ '
Ere i "
...
poWIO'V U'8 to --a, fell M .
.. '
.9 Pith aWtf Md.AaMiatW:WaaWr. WBPRWAftT' lr.. '.erd.rNQ'tbi iS. *
t Mai 41' V
K
,8"1 Ititrt I +;< L a M,1.<> B>
I tbfeprot.JMatt 11 :w MVJ'P? ,r: Ih. I4rri;. ... *
( tbey =- -. ,.DUI.UANT.c.. : ..* H.& ,....aU Iit.: ..... j :.t lINt > ij.;-i A'iPr; >: f, '' -M
itiliw a 'kittt tlld' tM *i .vfaJty frio 00. 1 ttao0 10 ly s .frte +d'y ,8IfffMaye ,. .,/j. uf.- to C,i'nd .another.,. mssre s. 4'tlei4.riiJ .... .......J... .,. i.ataie QfevrtW Pbrtairtrf da 4ilrtlJti/ae'car.b..rie ;li.tts ton .J', .
\..U!,I>.ec _:t ;; cold brNsebtt for u f r Ibif'PiDdir'14w., ;. 'ibrtf- ....I..uaa.- 1 --": '.......'. ."' ''''' '' 4. ...1...a-.i":.......... .... ...: ...,.fMsta,1Ii .......' +t1R; 'Fiw; .
'r1.Nr.M Miielrlrat,, f .:TM Urnit.fnn'; j( e fta'a..d re :: ";inlet is D bhI.'da/.d.4.akb' ..,. Jh 'iJ 1. ;- niiar.t ti.atR.Uanlalt....... k'A..e dMra.n.r.I--.JA. .; ';."1.. .
et.lll.' thRd.rd ba""Ae.ertli.x" .ettei+drdtrtis .tie: sr.trlbtnttmturakiI1td. 4ke.. su4olwools._ "i<.-'. J..4 rw t1.. .......(.h-.I.ot<< )'sajn\ Uawbarj t4 l.) .. ,..,e4 1O..u. j. ., _. :. 'j.
t .dr111r'ifue'r tN' pre. 1 ...."tiJ'ink. the'Attttt 1.7,...i .. sal ..'.....;..... bJct i ...' ..
pubUI Nsreti 1 et; 100. T'Itt taA+tatlrorai: "CI.U'" .1 ..,. ," .1. ,..w....bMbfl... ...tanb.er.b.ts oa.e( I :: .. '. : "
i..JtI& a Mw:a i"\I iJ wDltlLUaIOtt:' eeA:O.Arrff tae CTv. l tfc-' .tine that,. Ptr-'trt LcI:of tb.3cbb'soJ 3-lJ t.Ritsteabr .4-.r: -ssiib..a..4. t1.rtn..rilia Can.at, hi..set ef. ibia.. ,. Coot. .. bU. ...eWi.* ib. Ctsudbet. I 1'
::; :- Tian:atiFps.ttoaitthtt .6rptttttit.'laid. '..'teri 1 ; : .1" c..rt llo:.. i..... eiit.r at'= .; /.;... lit..(,At,; .I." &M" ..\0' ...": ._._. _
.
:- ga,llitts+c.tortxltd': ltti I !;to'rt" taste LAflU: :l. '--.. _. 1.f.n ... .!tits d.i:>ih.ats'a. 'd.fa.hNwtMJ ,..i..U..4J.. j .

:NIrpill{ t.II'h'I ...e4.... k'd tb. .rtbe tOft.w'e! 'bde I : fine ct.f f, al.fii.er went roribInkj.mo w'* I. .,.iR..%..l...4 fr.. tW b .*. fe ml Mid : 'fresh.. .L, be.... .tt"i dll'C''tt..r.--: '''rirrrnhM Jt ,
1..rii cf: : 1 wbre iJ ( \GCOJLGC K.rAIilBAltit: < f > ,.<.#.,... "'Ut'&.' r.H'ItS I t I
rtM.r+i isrN. ryt a d jiiattbe 1'lrw.'iMti; b.l qpe in.:!." f rd.c Inf. be bad hired, a dca- RJta'WeJi: .. ., )1
t .. l ort"'.t-I.?''ill a 1'i I e .I.bnabttner I P"oPk) ire to anktt t ri trtt' i:stwtlicr dotard!* dram..- llecn"* upeti Ibtn vvddeo't ._-I& .A.....;....:.,. ."_"" t. 1'61.M.n.(1i.- a> 1SJ..c.......!!.*.. i t 'ef Aaflutil.orMareA-, 'f&. t II '.rlti \ .. ,I
11 MI
.
r .... n-. '" /..;.. : naloa l A..n .ppa Catle in try 1 r.tea.1JI ..alibi, ; 'li".J 'aad' M,rm all .yin: d-... alder a'o aptrr 4pM 'e :.t5' wY ," :

t. ... ,j ,. Irwk tdenoewr.tlta.tub.'tie'uj ztufwb.lt ,, *, -WrI't""id' Ihr" irtdif Jdt 'ftrnvf.JlljCire .' NEW=&W.YOUcAovtaTI"ue': t ,.. x/Con4abtaVS; 1.!.:"'': '"", ..,;4.1. .. .. .,
'F& .1' !atJr..d"'N"Ir-u'teiber 'n--e ra tirrn ; aiiestra half a duH.r.(or" tbe I..xie tell ;; vP.I TI' ..'..Y.'; r' 4 envwr* v .4 '
.; .. qu }
.. .. ) !vlaTlJt.r.a: +' 1t1..cr ii i"'r ae Wfe.iiilV:.
tbiVlerna1Zvn :
I" AU
-' M" L i &bkrlu.KeI1.tt.thn, Hramnn: Jr jompJ t.lletr ket(; !Irrleg .jle.; J S.a.'j. & ;
...
<< .ar._...IliatA.ra", tru.inary'rllostcu: ..re al'1s" httt l insalrlfoa,,'friiM..niWri'bt'y 'ttf m.r.tnr.n '"r..U.nb.atiorl.. tMat4J""a..h laid -_" : ,LEI: .KEWsTEL' :- ... ,.//eiftettd. Jn.rk: rt*.p.C'mi irM 'K ,- :'\

4.....soi.b.8al.rr..1''esand. ..oyer.a ,. J 1iai/Ce..C..1! ,Er.1o'make1tnlt'jtliub '. 11 I iitl$ iAta:*.aj 4, Ibl ,Urmer.. tatl "fclkrw.. .MwI1H '-''''' ") i\ "<< .".,. ",..( -or j1II'T.. i" 11.....''dole. i.',..at. cis P.1W.otducti lltt .A..I aisftnitaE.,Hii _:it' ,,. .1 Jt \

"" fII- ....f'" IJ/-tha of T.iti.ulip. <* { bryuiui ibr ib miwi 1" lien nr id: ,1.'r-'iwtn.wlet. E84tATE,t'r,I.4.lJ-.tht! ,. i.,Dry Co.rla. I bO '.fI'.IOa: :fl it.1k :r ttlnwe .lw' ,.,
.!...._... __ b B "" fI.l.ta. t
dtltlr.t'k, +ee. tt'OfTed.at,1Vwi.OrMant'Cr'ttNtes.h c' : ,!situ( .i; '''I'h. rciuMf it' 1 irkbut.. TI"A.' ." Ti.wbKhIaJkocs npl..i.d, ..\V on1 last. tLi hit.r.taii.d aid arts HAW exhibit' mfi t \ ., Mf..ll'1.,.. r"a;.".....-i..tItII( ,1i...."r.- ., .

'' ,tu rtMitA: M.rdl. The tnlJTbelatKl.. uea.ptr4 Jt) 'the in.lhdrn: Co)| tno"; .,. i it m mr. +ock.,!", ""'!r ''' > tb* WAltKHOUflCJCCLUilVEf.Y CAUCtlCd. _, : : FOllPK1NTEU I ar VVuABTU bad INI iW Nth Jr- .f Oifc- -': A. f.'<- ,. .
)
t iun.;: inii.r y the Mekkuu G'iv. ncnt to on/, and in.r**..nu r n> vibrf Prrt.o'nt if" ... Id.1Iin .11 &h1 e.ilaisrittar-.-aId rpr..ia. i
J:4.; -'; ,. -. :'SAeCaaea ii. ('...,;;..* titrrtt.IN'fbcMt t "
'tadslb.'tbkt.c.rt uncru/trnt : hat t-aenttI rdIa. .rrl ctl.. --"ci'7. dG'
ri ibe AJ Jil, oe r"C4Ir. b.ret 1 +t raltre- .......: :"
'' .ua. :hest ......, ..... 1t.'ttitrtlattd'YetAia Cnu" a. iurtrarN .. r*"*,nt fcnM i f by.Met.rC .. Gw.: e4 I
iatlf i 'v'". '0.. .P"dt"tl'llIul' .4irt"d t<* 'JI""l nuc r"l'-t f" "lt. K r'. n i .ta7'h I\V.rtVWl.NU >8TYLEH t'.IP.;'. ; 'I'

6rtn.ib....1irliUkaof',1d43eiitrrrd', + .to while a CtKlnlr"l wi1b arr>*1'7 nail, b '* n. rc.. i. t?: ..J.'t9.rJ.. r.n.I4ftt..h.llno., IJAn 1.. .r ".RITIlllt..Jtr.: cu sal" AiltttlCANi ),..... .al.rt.'jodln..at....rt m 'n..f A;:I.nd.tid'n C.," i." ..'I.' ..... .. Y"i. .i

its.'A na':-.. ,0 jH/wftr, but upa t' c..rtmit cun.to 1tr 11, 'f',' "1a'r.. '%,'b.. l;(ujet)*. .rtt M4. ....... rw..r-J"erid.I" )I'"t Na.ettC., Diuffaferorllo r.tir..t ..tCJt. ..m.i s...... ib.ir M....| _toe".re.d .. I45,4 U''I."reltCl Rj.cationtbai 1,.;..U"1".. .,.<<1 : ; ,
:+ biCb the,:YuCAtecoc.tio'iM not fur.t froot the ..uteKic.C4r1ri: itlisi. iitJ. iu pity, L ._._CbarIr' .A. \\.ickftfr. .,. ttwir .....iat..M .0.01 .ho. ....... bP..ir.tt. ..s4attrxtite i'biU.p.. .fi' ''A:4U1tE. C: 1 AC6"" : 41

NclIt htc.i.r fuottan: IherrUK fmrded CfCIt",of,.tid'.'tkI'1'tcr.u' '1","gr: ..... ." -- .-r: -- I. !*.. CHJ t ..*J .btd ...=J..4t bias p'uc".. 'Coattable& LJob, '. N.i' + ; t 1 t tEa.lera t
islJi4 i
tiitir.depardeai, ol: *ll cvtn..oti' u wish M+1. rirW., tht.rv renialtlil I W I'Ip N4b: e !.Jrtr lwlu+r t { ,' SJicrifl"' ''f\ for- -."rcr..J3 Ir.J .. .).-. .... t;:: Jo'l.it..,.' tf

rl" but'riril.%. ;t'atunattlyw.+ Nr t"Yet"h_ dW J f T r IKTf C .. .wrU af "ri IWiw W....f.ia ... *ea.1t Jiaii .hor I credit, ) Aarrw1LorpJ '" }
b..1tk.'h il.fy. .u.Uncut*?,.vf l..ur a..ua.rlrUutRt'rN.OuNiata ..pe:h.ri.i -:..,f .r. ra''ta 0..ttict.., ...or.r.J 1" ,-. w p.cba,a Y. IM tart ralwa6; r .i t' '_ 'iJ .. J
C Yltlrtstr.tbe:1Ssb \' n.i Citoia4t.bt..J>> .. ...... -a r1.64. If A1.e4..N 8-....: -a.c.r w.... .. blow....(.rtYi.r. .r pttrtr.. 'M ea 11 TtKk.r t sad' I.rraea.u'Ctr.Y.. + itM .' .....,.... F .a.;;. C .j
.... .. ., ... a ?wkuiorYr
1.tk ts.ee,oils II,.'. I ejvset Re.. dnMace M( -vur tmiKK. ..141 1.cC.re ow n.'.... M ptlrie -'c y 81" ..wi.f.Cbw.el.rtrt Ua a c. o p' .' .n.tt J dtiNy 'at. J +M.n. ; .. I'" r" .
liff aitd I Im prodrrKV.. If 'u'br alinrwFen' t.Ytt-1..r IM...* q rfce - p r .\ ,' .r.:1.....J ,.
irtit "
tivbdi io< { I'
eiwt prtyts.etl b1 It. Cr6tr!dt'at rs. wboibrwilctl us, H k/'ntcea.ry .It.... I.... b....,.. ear la ..d'tw. --.r .... dj O II P.rtM...t. rill laferat ibaaMilti.af ...aaW .. ..... .....11.1' '.i..A..: ..,. 4 I' ..L.. ... ..l"1. .. I
.1. p.Aliitr'.trti to bf a;Ute a i 40' will .. !'t up a t is.i. w(N was ...." .su..d CallI, .....< vtttyKICIIARD i.. M.rfct sad i ba wal repaid ht.. .t.mi.t.... Iaarlsr. ...Easbttttra'. -__. o.' ...".. ... atk -,., j jIc .
.
pwrN'dyke.f.'rel.'we twin' \ p
nhHir ... 1\.L.
.
.,. .... if ia d. M. poeeb..a. .1.-.1- _, l.r' l-
,. ,. M. .,. .. -'t. .b.. .....1 ....... h a. tit.p f r .
.fl 'w.f ir'r +' .words unJtrft ihr"r |"u>u<. the iuf.Jat.wilttarpthetraittit'Uittrdtolmi .. Apri' IIUwlWl. -f 11 trr Crt. >t)14ra. !o it I I
J
;' p.ty.t r CRiJMi por..t. .. : ,..'.,.." I .. '.,. #. -# "'1'nU"II -1... '
t ; 'P L Ai'.bR. A4beruai ci4 aq 0r.1. If''e ..4... .iaI, .CHtai. ... _"rasa' .
tOw rt Jsa.rstaLe ,.,.... M ai srs4 t...'tIaJe. "" I'''''. ''''' .:, I
(t,4 ''Q twit, CAlin.w taws' ..itii of the P.a\Cir base +etcn i'rt.iwrtaltud.StIt.a dead ia .... It-,""", Can s tb1 rid c.......Mtb. Et t1MatFJ$4. 1 if IlreaJt. -S JoJ' .. '
% tya1, atlMt? M gr7IuSiCurarisCtti; .itesrrcsabierrmrny! -w.lrr tth day .., "., i. .... '.e'., ......,VU6.. Fasten Cireull .tpl.dddl.Is"Cw.sav. 1'lwidii. i. IAr...i t.starl,1 :....stir .d b. S _
raib..rl j Ns1riM, K (it s.e. Mywsed.wua.lAl .' \'IIJh&tCan-.alor, ibo Ru.uf the, Hrotb f..iw..f \nJJI; i.. BUR 1TF':sad .p... aid ; .(...... MI.-siidkir.11(. .w.ioje. ., rIC .
..U bewituri.eiaf. ,,- .. --.I ..... ;: tH.A"'Tli" !'Lr 4a
,
t +e'its.iuicar'ul: ; be tt1iJ a'CIIAaU.L ttCRUX.. .r4 I (wbaii.rk. wtlwl'? % .
"1 ':'; M{>r'Ihe tldnb:..n4fbet'drlrpb.atrt..b.lll. ....JA.a K:EATLZ.. ..... Il..a... bw.11.- rs".rr..f. -. i-.....-. _- .I....._.._.. ,_.._,n.., ..,oJ. 1
.Iit'le. ead..iii.A 8e ft .rw rpa Ia.f4J 'tbtitarwny' dare r w 8MnI'e(........_c....,: Cwaw. ......Ea..t .rr.A J to r. **w Mbta dbe MtonKW'oMaf 'P! &,lie If......... t ; 1
t' ;. .eti ." til.Rtbem. s I f1'I"'tr'I'". B Yj; VIKTUC*f.a M..r.!!..H...T.v./.Baea.. this Cartath..ttlet; ; .1 iW* fct,$o./s 1. .... b, .
,
#' P"t 'TIt''c.Wtoft'Pa'rtwr.ti' t' !'.. J.d|. .f ... tUnani OUMI M FWiaa aM4.aad .d,er Ih..A.........: a.. .r......'....".1CIdI "
tti.LslarKH, .. ..1...,. DUr"'na.w.I.' e .tMM rt/jut**;, :.1 I; N ci le-' t -- ...... bi taa .*... ........ '..iaa..' gaj tfkaM ... tit.tMMd.GYt/titer.Ilt.Jrwsiib.tesatltd.4r dttf'J. I ..1 i'

t+.-Miter+ / t ttset Ike,OMOX'prV rpre- $!"ru>.fciTiig ut rtyT;f i.4..1 iw Q IX WELLS ./.4.te .baB w\ ...J.. .I. days M.fcb.l94eVtA-l'ail .& palit; .....'..1 bar t1. -de or daer".; ; ..j
,C..., awM I y 6aaa, ecbuV Doiorrc .ue tru.r)| =wijr7t' ,"stud' with J.3. 'af p,.........i f.y|.. a aaty af ,t ia rw a... M.......,., ..,'tba C**..ty af Uaaf"a.,ib..I fn. f -,., ,, 'GEORUi: R.rAI:8.-\NKS.- ... 7'It- f

$ stgee.. .Msrnitta' ,,lotwrtan! abru:.tiu to I"9 JIM 5'A+.... .......ta.....a(.Kaarj CLAM ....*, af J.aa a.ztktwa.'tb.b.ro.IOasd. .. t. 'Mwn.to Cb.n.iy E. cFIoriI.; .. ,!
l '' ,,'epp'M our.ke.tH..t.i&' kit .r raid hee41 Milt i.I..1 .1 'd.so "'w I..(.... .r tbal 4a,_ aJ.l'...-"" *.......... iwo.twlial .at.Aoisati.: !. .;1IcJa7! $s&3, .4 ';A I
) : tb..id :
: 0artiIe'.r '
1 te'oalerio '
.
MtwoippL P. .
r -. : tr -J- IUIIPf 1 CLIr roL ..
i; b tlt.euie.tt 1!, U **iUQUyoHbe. 'frontier-we .re-not a"ea." AIi,atar 14t# Apr:! 11146", mss- fEtithte.rK.11.lard 'T -.- Anadpada.' 'B.a. ...'.. MMf lI."Iris' ,: ii fetal r-.I FI.ridaCart' ''+
jfaiei.:to. aiuurora t.,........'. ..td Alred....b.I "tb:6.h :Ja1H1'ii j'oJ
'
ttfg>n> b0 r.m. Ceriwii day ; r t
uf .
d .fM, 'PJo .hM fMMBt .. : '.. '7' el J.,,; 1-8M..ie ... .'..\ '''J I.I 'a'...,..,. ) ..; ,,7 'Sherilri .
flair 4y lor,4ur.Yt'cYftt; B I h. .
.. ,ation..LAtiut.It 8y7Ct3N1.tN. 8in.liIbalC:.odi.+... bair*. sisal. 11.0. ....... alt
.ut / d i jc"Afinj, and one taurcd't.ar I J.,$.t a.. .I.ps....N tw..... i. ... MidEbNtbtaa.tttjdt .f.. ..I/Ib'.c M..o ; .,....... ... ; .!?a.,aai:: i1.1 .
yaana uthftAdroii.de./.iy ia raj*!!? .CSYI.ItKJ"It-.k. part lit UI-tOI4te"1( ... ..,. ...., 1wiHffll.N Ie )I..4 A"....... tl..r Ihii.y iItt .4' aer..- 1"'K-'f.u..." fist tt1Y EM'"_ wQ
r .ocr wuHJt pjwftijul sit .. will,.*biainn UK .,pIj"tb.'C..nJ'h:..,....,.....C".I1: aad. Wi...tb...... Mf' .....' .ra..ec1 :1.'ClMC.Jb. ...".(et I ....,- C.N.-o.I! haB": .
tittles r )arts complete .victory But la tb-9-tnraeiW'. ; "' :.; ..-......, ..d...fI.. ..... itttH.are.uUait.LMt14tMK6lFf of :.. ...... ...-..:. .1 I dMwwra.in..+Tattla.it\ K4 Aaat jI
; +e, : u/tMk1rJtt/ ucr tb .t UMrianxkrUtt'tLg1\ **' ."proadu..:' 'o"$-j' ta _, (' 'MI ........ r.,.,...... .. t }:!f:t ", ......$... ..'..,.. '.... ad'a'wsaaat', ,ba.,. ,;,T.L.t. ..,'. r.w,...aaitrrr., 1'saa.. : ,'"5-.I' '
tilt'.1.dpiWw11 !aafe. .tee'f real Cstnptiftt to tavaturi.11'Iblf: .; ";,;. "'.....,- '..... w.....,wt.eta n.. last b. I..tb.ariddLIbi IL.awujit ..des ri..u'.,..w-t'V"ainic.: "
41M y s.ett; .,r.. asid taalbtiF't ."l ril !' tM.A.rriI >:I'{ c ; ,,..i a1(fee .M trwi .. canArwad br J.4;-d r .I ltobi w' r' I.; I, 11" I .
1'.ttrp.4itttMflittinA -" a ) ,i'll wI hilts tt-f..At- ....' I 4 ...,.,,... eN".t... (Jailed 4.tar.ai: J : rv !. ,tpnMic:4sS: ., ;( 't'.f" .. ,

we* ttr.t( B.: i.. ...!' ''.bf.!. bar".tbe"jlor -ell. :. EitaftU. rr "' JN". Clarke T.t-' >' ,;. 4 *jL'4Vft.rMRBAfKB\X*. WilC..S: :! IM. &r'.a.St-..,. ".. '.
Ii. .r kNtise '''' ''' *..... i.Cbaa..t.A.eisa. Mal'atst '-'1"tlhtfNJboiui .
-m.i $ --etf 1 ; ( :
iii
> '
., .>,llauJp,, r .Nyy;.. k Jt awdt41b.dt s s
situ t 'r ly, '" .c.-- 11 '"011 c t t. .;.\,..... ....tbaC4rt ......r Lr.......; IAA .Avr119th1@4+V> ; .v y g /, .is ?''Af'!:'.JI... I r .; :-1. t i

k 1i r, w.dbu .. Mine, redw-ice. ,be 1 1" ;Cr.dA. + .,,,.,.' .. P........._,...,:.... .. .-.J""!( ;M ,& r"a. 1 _al .) .1.:.',<./I. ;:.;J., aR/odd CrHM.r::J, 'M iwsiwrtte"'"! "t.'r.i '!'i1I;' 'M' ,, 'tic.{: .
.... f,. .& \ .
jharaMbsstr.o + _wtjr '. '1'.1 Q .a. M.f. I .liaripI pisit.. EMtera : '" rei tr.l...
Miorr I4A1Iw.ita..4tuW
,dnrlry7k1N! ., Pt.b.w'rl J..... r.r........ (Ireaitt.f FlerW--i .t S .",.,L I
t "4.ad .9 iiA.'a..ot'drknoe"ones' dasrnrvittrit'b$ ....t..J.. .... .. \.4..... .......l &.Ite : ''i. C.A'CUY.L .- -r-. 4a4. ...... b1Iobt: blMeal, ?e.W ...... by 1f.i.. ... .' :::1.
judioei.b : .
J id
.. _
laeltirantifrtnM d .. 1 c oat alts.tb.ap.inlrt./i, ., '.
"our"
; > .'btronel -- ) M.... C' : wli
"r'1' FCkul. .
ti .., .... J.. _" ... Ly. tr' bsls6n. a ti ; s .. ..
J. ; j .
.. ...
1bCparie.( :rris4bt tom. 'iII"r'ei"'t'iJ.uoeaoJ' 'r1beA"V'lhi .ns Ma ?- '" l---- J.W.HLVIADt2.Y'sl..l.yo "' -- -- ( I ',.. "' j. .E .i.J, In.IwiuiihAautti,.;. jf":.s t .r'_ .. ", ,,'
way n id '! ;said it 1 '1 sprnt..i'1a kiln\tihlrrited t ; : 1 lium, ru rJlnrtrxr, J 't this! .tie/e! ,, iUlAptrrl44d+ J'NafMrst { -.. Rai4.t. F.ue.tot.r r. H.trted.iwfn, ., *. fYr" hr.r.l !!. S ttat' 7Ir'rati.f! .;'t1,.? < -(4&M '

: w coud art' flat iinr'ekible! pities'; !I'sd! dia,rear i(.the.ut&1 srj .:BT VIRTUE( a. orrfff.f ii.., H t n.;... a .re.iudf fi.or.'" ('wN-.. i..a' '.. .liaid ...'" '

t1 a elit fifttitq+rltttt4A btitiprl re porm'e Joc-umUmnLaIc Umr.cU:J ..Mflay la ... Undet.1J.dr." .... WI".Clrcii r..:.F...", o.r..a4.r- ...--. ....+ct .J1.... ;.8AN. t, 'Jo ... ,..,-.' f
'MN .. i b t ,VIt Pa J. signa..Atd.wM' ; M \YItfVVE .4 fwlrtFrei .eOls..r id.atad. .-4....,.., ia .w...........""', ..... .. ..... .. .. .. .. :"u_II c-: ." c "'1- ... .
$ &itc.utwurihl'uttheii.me'wrttlkmilta -Ih ::11"", --. _. ".. ._ .
By H., ..... h : : -
.J
1MtJ CoNent bim t.wilbuutcombaulr"f ... .. ...r"'""' .:". .e( ...." 1 e .r..j.r .1.b.&1..1.. ..... ...
ern b, su irik'raiattt rfiiraia..etrbl.r" btei.ca Call uom. ,C ,,...4t.irt.tlttJsi..: 4..J Ii..6M( .( tW*C art '1fd under (We KK.ttgra&feg .f .. this Caaat/>C. .Ve 1 t ,
f"1ofNi. UiMb
r ktw t'f eduminljlerofRw'.iroMir! + ,NODe .. I wam LU Ilb< B-'\ EN'TFWi. pl.... aY MlaM'b
Th'i.krekd iad r.Lr\lttl.t v'A .tIUON Laq.w..f ANf dada( N.y'aeetktw..twsb ko.r..un dt+.. f lc yl'f.. i '
.enlirttent'cit'n.tivtialhotlotdamSnattii II alw.ANW.... d+.hs+I /.,...,..'.Jha.a .t.t+.C.t iMt .41, ,t ht;di..S ia4t.a R Tu Ma. ,, .
? Uaitrdti 4n heIfu.ret.d from the nn.f finote 'wafinel .. .. Jrtietl' iA. .irlr alas' .EA.e.i ti !lief iii't.
re' 4 kt.4 (wdt.ip... Mal., rb. C..it t.1 P;*
rlMid' ltnt+cJ rtltti4 pr tb/iRcp; biic'tbe rwilrnj'toter ncu : u...r'S-ot tl'....i; .,fJf twig .:.. ....., des.deto .dlal.r tb. e,1. a!

tl f IhaM JtnJ mi1ht i ( trues. wiflhi.4'whb tlt et% ih. 'ttC Ai i..J..,...'ywi4usp. ...,.,....,... n ai.i C' d.e 'arbad L'.t Sib day ..
!! l:. tdant-, A.n tktifyatllsip'brtRlt.d at'" ,J.1y 1 altl+/tert.is'fr' dMads v

ftF'1.1 t w:1Ii.4.....v.,............... 8c, 'A....'..j htj .t.ra.f5's :
doll { -, twioH* ;"' ...JJ4..w...., MIIM. adet..it3.. b..41M ii(16lbl7 1.
'
T d. to t 1riJii.raS 'I4IsriI.tbMtwe; r. u................... the W N..d" Mi&a'A a +r Ai'
ndetw Iii b1t4..Pm &.t'ysN.r and t1'J.,1114; ...Iwia .......h.hW b, Psbi. w. .c, of laid .itw. dstti a
iIIFperi 'id :LC.aarM..tr.'tt.pr.sc ", lkl issuer tt:=ts.sna..rMe
.1 l .tom
yrc n L1 C ir = I
MAer7 r t4ie
m'/
i.ittpta.a ...nr dar..da.tslt, .. .t M
t ty sMs kt ,tton+uaar''Y ,t1eor, ili'r'il e W'e.w... ., ;s.a t.w ....'. ...+

,.,.- k-J.__ .....A t, ... tr..4 ,,test -
.
pia. ,.
1.J _l4M. 1 d tle'f N.
+ .( A81a4. .
J r r'm
11C
W .
:CMI

L. 555.1t'RA
n, Ailk.

1 : I"fl w>


)
.


;-_ .r -1 t


i 4
:
__ jEFllf! 4 1


t
1 1x

4SAi .
TtrV
S .
..7r !

y 5ti ,. : #if --E : .

1 '*'Pt t

# .. \ '.'
J'n A t r /tip ,
1 I ,
1 r a'..

u'
f -
;trjtb ti
t I -V

t' !.' rt -. .. .. .-'....-:---...... :.e: It i- "" .S ." \ s11. ,'"' L4--, _f

.

N


'.... ";b'; "- __

;i

I LLbruapE&-


,. '+
,
A: a'

ac, r
.. R.1.ri >a
I

.id a. J.n l... rOt( ..4 w8..th..bolot .a !
Irtttlt
_
4'Y + cia tbd .inif1et'.t'Er.,T.tiIWN. 4 \\.... a,.. if tilts'tarty.. wdrh.dstaw.rtt
Mtt 'd. SDI bilifljaSN.r'l.twt. M t.tw rB j. rr. nt, Jx.1fCui

.1M1tKUll Jt4( tip"f,,,,,,.,,,; .8.ttl.... c....'bode!,Litapa, I Tlarp., t.ad.' bi.,4; 1.
_ I .slafi:(J.t1eatC 1'r.t4rrt.W, It .' Diehel. hb'a.a' 1 _"fni'd. Coen.f.d is the CMi.f .f,t ,
.... .\ .....,;,,'-"''' sal .gplr ... IT M Ttltahaa.aa.ttl. r e if.t, : (
bdW Rf.Nia.rr asd.s.wtt Nid biiI tear
.cb.i j' \ ii \ AtC\' dtrtfldal'tl *.
l.F,.+ :. ,rr RCaMtRD.1RTICLr4. : bt
a CMMifa fw nr a rrf irrwep.p t priaW f.rn.i. ti.afsr c. .r r -1 r1 IrA

a'. Cnt/ aaA I'ni.t t ha., .1s .155.1 '.a..ert...&..r J..1"?. .a".t d nl. ti/.stbf, a..r. is tali j4ylt ft., tKWs
At tiatM'b a.'plaisa..s igar.ata.JMf.ad the Pest 9'1 a..1r. ..th..C.w ca..i... Wat ..Itry.. .r 1#.dot. I.IM( ,'
Yr l.tlci..M yni : A d it b ratb.t.4d ted,tb.t Jest J
."......nd att4 tItuwd F-aM' &"'p. 8r.e. ,
albs b.. tiaabw t.yty 4i... ....t \\i'L.' ,. t.n4 Wk(... 1'/ba. .Lecbt.. .pp itt.d.wtt tbi. bin' fita.andt h bill s c. fni/
? ;,J ,CLU It1Yt3w'.r ..it.., T....wM.efrt4d.t/mrilret' rpfa C..... Ftsa Iba t t ptri ti.. t) pwaf're4
,adr atdt'C.btiuat al th h..elrr/IJtt.... .F 1Mf /a1.. Nan sad ...4 Orn- .s ia wd t a dKrM P. tlla *k t'!

.. Utofti4, ..* f tl)7'etAaebal, L.a.t.. 1 eUi&... rl.... Lst w CM .......
!i ..a Yp.r.'IMu &f4.' tlilfltp ...,.-' T.... ..... ,... tl..ay : ra lYai l. the Ill/

M .d C.; ., flt l w ;!tI ,. fJ- !Jt"...k. :r.,.,... IHtti' + at 415. ..rs iat
I i od.r+ 3c r Th441It' t... M.br1" ....... t..wss-ta q..e..bd + n
aN! t lri" ) .... lerta.""'*,r atrlIv ....... r.. : IxN.l
LP)11. II11 f1 wtsMvw'Mlslt. b.. a : 1 17
.. YiM t'M. 4t
) I J. NN.Li ha.......,.Jf&. ,....+ad 1111Iw 1 t titttI r 1--'
.. g; >t r R
eli1ea
(3.atk L bt s h plnhn 1 1Ctanri j1.NewwedJfarY. ; ,
Mesa. ___
I.1M/un, 113 ..a Sy.I 1M...#... .; ............. 4tasrIp Y src QL .. t4Auobi Mr
k ., Iata Ir, fMAfiI : r !tool. rKmesl .
w. !;aa ri t /Ia.nSt.n..Rtr aj qa bltl' ., "!" :Y. die+ladnd.fJ. A
a.a..rtn..nt" f bM. .aMrtf
$ pM1.
1y.k +tw t* .n rr"r'a"' "Pgl
i s Jh Li n'x ylt+1 ..Al/ydli .ap T1nILhrt -T n ct + N.43tua1 .
e Cara +nc. 8w.i e N Jit iW. wu'1'ttabl \.K ; wr airl! / fA

f f p.Y 1111 1t.ntt p4r sdGn + It oW.,it.tItYJ ..-. .'.. I: X41. p.lr.nl J' fli.fhcMNia1 Rt

J a/Nln. LfC'. //o...!' _(< -.. Irf.r w dd rk+ ICIarq
WwBIWrtm8 r'."4 mp d U.in! Ac. : M1 't'.aA 1r

t LUCl'{:AUD. F.milNfid.r7WPt .

N c* 'rtw'lirffi *'! R: .. I Y iI1b
\
.n4l>. | ii.rii ,ty9! 4o4 ',l fft.ymJ'!"! '.arl..a..rn1 + v. Ir.. 'M'"M
'
\ ',
nlb: 1bIiN..rs X55,1..
fIP'I"'" $t.. rht L'L.elba/l. 1 t t !
,
rehjtfVjste 7" S__" f "" '
i ia *** 3i """" ''''t
ljf% J T/T :' .. reins dllM tt tdl'k.. Vlont :. tl
d22A. AMriM M-MHWiJTI W y 4 H $||V ITMl Itri.lia.a:4I i'L'fIf ., 1'u a T20
.i...4drTtNk; strd T gL. ."rlt...RnaR'.;!4 E 1. ..:
'Oitidbtlti tir ;p ..... ;...; .......k.:.1)d.rilflef+ IMt'-j; ::;C..I. a.. slAaN 1r l4tv4 ., .>Rarttali.ln, n11MH11!
<44i Iq..U........_.4h...d iIIHt l .rnR MrMII ,rl. p ns t

I'- :-!1Mktltita/It."""" nitltla $54 t'sf e.r. IW : ,, t dAswbidf

r .;......, ... tV k& t l r4 1
stiw
4 b uX I Iu..4........-. .... ,t ...i.'j- 14flde. .raian tlor h.id.w r'is td
ffiw.o C.aLv'.sJ.. ... 1 arnr RV,
e .nn.eat. "WriMsatq r .art.C..i. a 1 4
.wftd
%. .I...tifr4.anbpl J ih.dia., fitdit Vt ta p! -r +vat,0 yr' Mer. P r!ienla t, r P ti il.rM p! r+ r

't Nr .IrIN wrlatery k IIFWdtIiit ,"old C... L.iwj rMfe a il'itMii( c.l'Tf a..'rtftLi1Nj. r;'1 la tt HCy4biawls.e .. p it t1a !tle..r. tar hs b.d.,, i r r.M f' f

+a wtinj r ,..rtyrrn t'f .+rd.ita.inl$.i"' '' ..r.__r :l !!s, w.i_. : .f, uFU I"r 1'r? ,
1I a'rin; + *4M,1N..1l'ltr .,.,.., h.\---, .' ifKt .t Ti .u iVE1EN'IL'E k r is _5I .n,, ..! r., 'rIrr
t.t. 131tt .rd &a f'Jc! ti ,Tl41T1'M'IAT/A'A'hu.'"odur... .w'ARr.e 4 ) I+ vtf
,2f' rANt Y,t1lR1.*+ lpin..s': r.a 55+1 t.IRe.(1-..wy'.i'KRtNrt;llatisln4
!

J1s il( !liNA'tad.! 13t'trliitir HNrkpta.rrw cawjrl.Mw'r.A.efi1.'rw.il.4.. .. TNffir1M. ; rnwlrb/......"'-.1'.f..ik'"'....;. i' ;J\lil': =1"J ,.Tlyl... .' f.'f. .'. ; 1 fi

Irr.M..rruai.ae \ ararLt11Ii 'It5.'t..tai'thernr '" ..(' ) : r" .---'JI:. ftlhie'tRe1 d..Aiflrnl..taltslor
( T'
; / Itpttk! .. l"frenla'rjt"u.t. f \ ( J4:0 F''A +'irMx' rnadlldl toJ4t.n,4lr I t tie+r'lh tta'w
f
uIi.
l.'nl.blar:1afrrr.; W.nd ktays..1'plat..ha.tlntk. tEPiii S. odws*' ;frliy ao t i tf p u Zt beiihtltles"dlktl
i/eANtaojlt I.
etj.eq :!Io./I..y; _
d
iLkm
+ irr arlt+ Mee K'' (H4M "a.I'.aiTr.ll. ..aa! tll'\v..u j .t'I.rinA ......f.t ..t.... or;;. .&:r l IIIC' RiuetJlilH1 "rr..r iiltdreltd+whetp) ashvriarf'tbate rid M r' r rt .

Pns.b1 iidrl A..lean ptl.te.N 1 t3' ../ KU:1P1 I'll; .*, MI'. ., aTtrts f4'RH VV. I'tivr : ......i.d,1Yr_.i.11.b; ..
v .tbi.MM 'tH Wltl ''tllhilA4tebtif ipttb'9aat.t tf ll.nafJ,. Wk.i- rl.er,.- .. .l.tbe X.d.I1w.1.N.........V..W...It. .c.r {r1 M. t -A'f Ir Ill
laid J Ilia. of MI 'I. tar re t' l; i. aside... .',.. ....- f\.J '.; -- a. -...,/w4N N er t... ......... t.: T" *.- 1f .Ir ji 1.* w 'bit : l.'C
!' Aral > 1I"r.JI" .. fIt"" ... fwg-r.ijIU CH *;ot unhurt "
C tWA Mi rllhn R.,1L' L N' f.tdi. r.a;o........,. 1\1' ttnN, tsirha.V..,,d a/R' ..1.. ... I....,. ., .... ....t"V. WM t iWTru 4 Wc w Mi .retIl a b.a"
nrVhrfla
.... +Vw Ntt + a 1 h :r4Rlonlba
y ... ..sr1 La't ii-m fc/lrt: tWTl'iWic Aei.IWtjb yr
MiW.. .+ Cn Clf.S tAi
;../ ,a.INtlr.sabitpt It..N,tl1Neel r. .f ...ltr..ca..t.. i,* > .... ..--. w..4. .' ifrilidbut't1 4'ehtk'
( .barl' $ ffp'N.dlt'ea ehad tt+4taudal. Pao. ,..t .....;,.J "a.l:.f d l imo:i..ft.o..rl.,3 t..rti. i" ttlnrR ttal.r t+ T r etwlfrA..ui lif 1r.+C T+iYa. iFt' .
1 lt' A
d = ap !
.
+ .t .r
1 i..dH' Hoe 'lestab
t anJ I ad .., ._ ..r tl+yi .tt4 sl.. t .4WN$ J-"Id rlitti
and Unlel. sare ,
,
ti ifrue.
+ 1'I
i1 t'treitd i 1Ct.abbrl
i' + + ftlfre 6
; ; P : \ ; rt'R.at Ca1.tw fwh1 :rtan./ f
'+ iI4 ..N.nt be t/.ud llrtgiw 1 f. trot trwdrul.Z"lifiItsiR tthl e1a4tt.IT + .. M I'rr t.atte4l+ rllb Te AP \
U' ,t M MRS hrJan -
.. life ; .1 Nrt.tsat tw.M.nr1. n ;'
,G+p. 'fbiHt.odaWnr'teu .iriIv. !. ,4 .a.z'u. L.1..t! .. ; ; -COIIN.A B QI IdLIt. ndEiir.'er
} ertnirrl ttlhdif eIri hLie..iM.I ......' .II..Lq; "'.\ .................. f'J&jM'tt.' :
rr 6.ANM MIwlwr'adah. MM1ryttf ;dIMWeIlarf.r. .. Lad LJ..Mre'ri.r.' Ar+ ...,.....la.4' o I r art 1' ,
C-h. \ ;
i 17a..h' lJil + + .. .... ... .... ,
.C.1bn.-cI'n..; 'Gina.laaklrtlit. Na1I. .... .. .. a.y1 '
1 ,Lal.fia.d L.iwf1).ap.tr.1. .". '", 11-- C ..sus.f. ... c. IIt:....... f S! *J553ft Ja tttl _'juiffib'rv5v
rN>,i ia.. ;Terrul fr'i ,."-a 4;,. ..qMrFreaM.Vfii.iHi,*.curcm, *.*.*) _
rfid W.Jdtnt H'urai 1, CrrrrttlrrNw1i. y Giltr1fa.lrrlluAi' aa, R '"ter NrtAd..w--3f*..t s j 3j !W'SjiJiWjB
1 /tf ; .\ .1+I ......f"\lir ..r rirtr : 'aeid ...wwtr.nr 9C'' edit 4/rr-wcj, .okrrurJMt/. -.' t .4i"I full. f'tvf'H ,
I.aNp3,4U/1t. + s 4UJol.; ... V1-f lb.....:..t. !)...';' ,_ -i wtmfmrm*.. ..._. > ;..: :..1.: : a i + ir /gpicgMh' Cft"** i il'Nj
K-tIa; :C"o.I1... t.as.th., .(tl..w.. r.\-.. ..M. ..... feff BHiM .t iSu I Awi .' /fll / it ,tlte iN1rrl b6te ...><;,P l **f/Jphi n
payTury-t
..,M+N a ffrl c tntir aMtMfl.I, Ii+n} :t1ild'ft' ksArtg 'Wnp... C.wb... c..ri.rs .ltcr.jfw... ;>f..iri*- J CTr*"* T"ff;* ..J, r4 'iSlVit ift 1lMfi
b %
"...;pi;I.M ihrfel C.Naa. Yatt.n: .,..,.,Acrsf.aiapq .rx-Vf:." i''sI Aertbfw....Wrwr Mt, .alNpftirtiilb.tt k i.lt1iJra r '
"a ki.+ 11w., t"'.i.tkwk II.n'.n., .,f.,1t.kLd.. IUc r ....--....".. .......,...k.<..w...)ftc I'r. ;' ,-:""... .- e MiY n *s MH..Irt a)17r ., e41 1 r rW w .&?*4h* iMl Irb >
rta.ri i prW .: '. ,..rulM.i.4 -- ...... -- pflr...lv**...Nat O.**.._......... 118eif18rawn < HMiiwrahi
It 11t'vr't4 lddicrM... ra......... ......#11........................-.........--. ..- I wpi'rt t.lti. 1Ina a r rVs ,5'I
i', aNd r r.v ... ,., KCri.. :'
r ..'Tai7)K..IC1,, ., % r'petrttlttas' .IYCat l4 ., Ri/
1 W.tef6asR.AfGw l:.lltrt'tiA.r.d 6dr r e.'u .-. -' I .J wmPerzruv:11r -.' TS,11rrrl.. / s+, Alt 'ix+' f A .. ." \ / L
< ,2)1VtIb' .,dAlJ4TAxIU.IY ILI'I'r.. Cb..ferit fA+..ve 1 ni Ulla.f fl. f
tka.trr I """J..tf -(. M'rC' ;. r er. ... .."' &.. ...... I rely .ft'' (1rr11t If1A. ? Il +"bNn t
'......,.' ..ty-I.rteft! .nwwt N nwNd ,tt+.......... M ttlfiRr, .ZItc5lNqe. .+ww.gil.frll Ndf '.lifi quy.nfMIIM. r
,
f8r :
,1 S \ ..... ti t uiz: auWa... u5 ..'p&. :
w nlff+' tt.lftt, trd 4.: :\f lI..kt.f\, nf'E..' .. t. .I"I-. !.1"J ttilteii. .. 'n t41n1N41+1
fs/Mt' fetP N.+ilt'4f+tltalni, r.... S.tt' ).u'r.I'.r. ;; .tf.d.; .. LJ.. .L1S.'I'a.r'
aa'"bla. .ede. Ierrlr.t.Iedh.. N(t/a4MI' +M. : Hm' .

( ;r c Ir +i :r.W"" d. tfl..rlire do .; Jft'"Y M'.. ICt'CI.,. ,,jHw k. .r ttxlt trIf i; tM 're.f
; K ;rl l.aw+!nAti; a Ate.r' f $.at.nt W.I? !".M'. ",","taW :k+.d'a NM.Mn'A "- ..oJ ... .............. ........., f.t.. .:,. r

'MI Mt d+.i.ft "' ..tl.Mdpva1J'. .'ltsd'atd lNnk f'e.-ita: "
.
*dtltoHMrf PafcWT 't'tt; e'J....ty ,.) Uwfb1.11' C"W'. 8'atk' sw :--i-- rt Loa.te wd t.rit.Iili .,
w lRY 6LAtt AND Tfll.VA,WAUH. a41 If..r..i.ttfmJ all "s31t..ir.' .a15.rttreM', rf !1'dF : ,en ''ttli ittr.l lMl r elA

,, ,; ,usNirl..af Irf r.1 ev rr Mlal Ya/.rj'an4I Is1 .N '..iaM.rt, ?ti:.>tr'alldww'1fri..ut.. ..w'?
, tat v. tt s...., ,1\1\1I'. AMl'CINL ..-.111 t'att.fritan.......rw.., .._J...... top '
NiaOd+ti.t rr R'alntl' t.sltiiaa'1)iniatHR. .. ... ... .. \., ,,'? 1'
{ -.r r..biili.bl.,Itit'b' 1'Itt--.a.: l'ttnrHttt.L'INksdNMt .. .. .. ..\#'. 'C" .
m s, tlta) "A.Itbi.slifglankh .... ... \
oil ( ; alesp'sad" IlanQeT.u y .a W+W .
..tt' +l.wdl bawdl11It1Ntfiers : r +.MMr rNA"1. .ad
tl .1
A'"T'
,, b1 S iIh..r'Kst ,r (81"M NAt 1'! "
Mat .
.t 8.a. Crr % pl a+l'PI ), 1.rInb.n ar.1 liar 11'/yd..Md nnlll leL !; .!!tK ''ititMrrilt
4 a. t: a., ,. .; reJ n"iJt.' Pala. I'.'led ..WflN1r.:AD.cv.rri.- f $ A'1tR+. *?- at8 : sou, ftlfr 1 1t'P

U .MI r ,1! wla; >jrri.w Itr.il..nfa.N. ALT* .YIK a. ..'fItIeak _p, = M, ,,lpl tMk ,'!aft4i

t o. .M pr ped. {.ar'IierA tr cwUrl, t: iWtrd.: far ilit.. City ."d (CoMfy.. tri ...t .........::n.II H .... I> 1./f kt'',... ; *;H Rwtt oisc +f j i k e wjfcr\ri5rs"t '' .'
t1f+.N/.1/aM Aifrdrsw fl..tstb ..,Y..' -itb th.is... '..) i.o.*.U fM4 .s4" wrfbI.i .... ItJr wi .. M' S iatiw.cf7unw? %> r .e
ar r.
f 1ib t.1l' sbMcln h.. b..t.it-.4., ..4 M fWiM |iM .... 1 afih --t..lraesJ P ..... ...ra t. h41.4..tkid l U , 4Mi .Iry l.pb
.a -<;r.U RG R HURT/4. ff", .erttisrnilgl...t J ...,.._ < + f, / +
.. I ,, r 4e il tyiat n iY'lti .. .\.. .. M--' ._ ... I rf.tra'r TNO.
\ i>
'i' 11 r'1 ,<*. 1w| awI i>r r Ji tt-Vif
dewf tn. a5Jl6atw..@h.w
A11roaa
vIh %1'iKE: J di. lc raw'tba .
.n>t.lt+,'. it.s till$ {lauMisa
I

'r-

'. aarw' -
"etrs. ff
*
A ;U trQ

j'+fnnrtr.tM .., aMay7..akaftt ?jl t t
M tN r/n .;,I + r.ptrlr f dr.... row. dk Y H +r ht
e -Mj1L
="1111 :, -
y.- s.,1i {3' 1&1tC.
.YA1..1 :J RhN.
1. ; .
8( t,111'r flab, Cl.r C1 Vr .
trtt ; u:1., : .a p I_ .n L.h.n..d.t1ttt.

f' e.b t1i.a !f
1 i:1iYllrln A i.J
I A ta/t, to


fr aMItllt 3Ak .t
fW' .17t lri,1r I

td.

., dl haL.A. )4 r a4.
r.rtr al+.. Ytt."t A..artldr o t lCN1 !-Isle' L

al..iy i
one crii/,
_
t iP tddw.. itMal t, Ali
5 ',l.Art'. iflbt lk.iiylttbfU. s
i. +++ WIn.I .
, '' T1 + kNJ1 d

pp. do
1N!! t. tiil o Aeff4 !tIt

: .l (
hirr ,
f?

-r Itr r' r
K
+ { ,:
Tit
ltar t.itlww'sMy A


r


.a hi-

t t

1 ties


i I


l 1

c 1
t 1 rr +

R r, .

; ,


1 1r -i'4&I
1s l
F-'

r


r. y w 4. 1 w 1 ''

,
is .1 pf

1 .. ... ., '."" J.. ., $. ,.
.t'! ..,... ,.. ..c .. '
.A rf:. ... ......f' t:.ti... s r >L. J ,
-- -- -Full Text
xml version 1.0
xml-stylesheet type textxsl href daitss_report_xhtml.xsl
REPORT xsi:schemaLocation 'http:www.fcla.edudlsmddaitss http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitss2Report.xsd' xmlns:xsi 'http:www.w3.org2001XMLSchema-instance' xmlns 'http:www.fcla.edudlsmddaitss'
DISSEMINATION IEID 'E20090409_AAABYJ' PACKAGE 'UF00079918_00244' INGEST_TIME '2009-04-09T09:24:56-04:00'
AGREEMENT_INFO ACCOUNT 'UF' PROJECT 'UFDC'
REQUEST_EVENTS TITLE Disseminate Event
REQUEST_EVENT NAME 'disseminate request placed' TIME '2016-06-03T16:20:31-04:00' NOTE 'request id: 307929; This is a disseminate from Randall Renner and Chelsea Dinsmore see CRM case CAS-64291-F0W2' AGENT 'Stephen'
finished' '2016-06-03T17:30:30-04:00' '' 'SYSTEM'
FILES
FILE SIZE '9900' DFID 'info:fdaE20090409_AAABYJfile0' ORIGIN 'DEPOSITOR' PATH 'sip-filesarticles_1846042801.xml'
MESSAGE_DIGEST ALGORITHM 'MD5' 329ba9d7631656e2d6410386d0c81b9f
'SHA-1' 1ebe7fcad67c2385ef07f8cdd332328b07d1a12a
EVENT '2012-01-20T13:36:24-05:00' OUTCOME 'success'
PROCEDURE describe
TargetNamespace.1: Expecting namespace 'http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/ufdc/', but the target namespace of the schema document is 'http://digital.uflib.ufl.edu/metadata/ufdc/'.
'2012-01-20T13:36:10-05:00'
redup
'2016-06-03T17:30:07-04:00' 'mixed'
xml resolution
http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/ufdc/ufdc.xsdhttp://www.loc.gov/standards/xlink.xsd
BROKEN_LINK schema http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/ufdc/ufdc.xsd
http://www.loc.gov/standards/xlink.xsd
WARNING CODE 'Daitss::Anomaly' The element type "div" must be terminated by the matching end-tag "
".
TargetNamespace.1: Expecting namespace 'http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/ufdc/', but the target namespace of the schema document is 'http://digital.uflib.ufl.edu/metadata/ufdc/'.
'1621295' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBBR' 'sip-files00262.jp2'
7a8453602276ed487367e4347ee47f97
5e5dcfc72caaad76a7c9fd1c88e57f362a181ff7
'2012-01-20T13:36:12-05:00'
describe
'358537' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBBS' 'sip-files00262.jpg'
11e374a047381b54f4b0c8065254c99f
1e96eb88dd7de7592e22a4728427b8089d202113
'2012-01-20T13:36:14-05:00'
describe
'48453' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBBT' 'sip-files00262.QC.jpg'
22abf93cc3b1ebc90ae798a72dbd6bdc
2eef6da1c14542f9e3ead71a0c678ec78da7709d
'2012-01-20T13:36:16-05:00'
describe
'12957026' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBBU' 'sip-files00262.tif'
fd9814165badd325459364323f2102b8
17eaec29b58c9559cde8dbfee554a9ef9ee996ef
'2012-01-20T13:36:25-05:00'
describe
Value offset not word-aligned: 293
Value offset not word-aligned
Value offset not word-aligned
'47775' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBBV' 'sip-files00262.txt'
e5d369eec77b4a273f068ed7b27bfb90
2b9ec416fe788a5c754b83981956061836411b95
'2012-01-20T13:36:28-05:00'
describe
Not valid first byte of UTF-8 encoding
Invalid character
Not valid first byte of UTF-8 encoding
Not valid first byte of UTF-8 encoding
'11155' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBBW' 'sip-files00262thm.jpg'
f89a4659a52c34f72661ac10a96a82f8
c57ec5e23a3044891e7f1a7534f194043f870b10
describe
'1652223' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBBX' 'sip-files00263.jp2'
596d09b06915a941125f69491390a6ec
166f44933774f5600fb4cdb40c3d22598b21904a
'2012-01-20T13:36:13-05:00'
describe
'386424' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBBY' 'sip-files00263.jpg'
bfed715b62034cb2be951b85368e2378
3de4146b871ce4669e79481cd5b3da9e445d0c8b
'2012-01-20T13:36:27-05:00'
describe
'52669' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBBZ' 'sip-files00263.QC.jpg'
4249ce4a102653a834bae4fa5c86653a
cc27f259ca5e5aa7811290dd428a2745952404b7
describe
'13217929' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCA' 'sip-files00263.tif'
ffeb4208d5389460108f217909c25260
4eb4062086c25804e32ebcc4bd20519538f0e649
'2012-01-20T13:36:15-05:00'
describe
Value offset not word-aligned: 293
Value offset not word-aligned
Value offset not word-aligned
'45268' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCB' 'sip-files00263.txt'
81d09034969087a542e76dd446fd7668
119156840e00e2d2f3bc72315a29639b01d7aa52
'2012-01-20T13:36:11-05:00'
describe
Not valid first byte of UTF-8 encoding
Invalid character
Not valid first byte of UTF-8 encoding
Not valid first byte of UTF-8 encoding
'12002' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCC' 'sip-files00263thm.jpg'
db7601bb3f1dccd66f5054fafdcae345
b98dbb85bf6f38f7623d8b0562348b88cd7b6ec2
describe
'1628400' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCD' 'sip-files00264.jp2'
a6142317c8c5e47d0174ee111e6081a5
001772003875d693a7ea9bf7edaf556d8d353a48
'2012-01-20T13:36:23-05:00'
describe
'383209' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCE' 'sip-files00264.jpg'
ed50745f1e243b510b4e401820420eb7
c65a53bd011fe336f0ab7bd493314c547d275230
describe
'52457' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCF' 'sip-files00264.QC.jpg'
67ac020876cae0c949b12e0f2d9833b9
62dbdc44e286fb4ff492157e25473ad06728cf76
'2012-01-20T13:36:18-05:00'
describe
'13022589' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCG' 'sip-files00264.tif'
58a31a0754b366281b2d3d9c29c3ab59
1524c071d93b8b626dbdca0e72167cd4a734cb7e
'2012-01-20T13:36:21-05:00'
describe
Value offset not word-aligned: 293
Value offset not word-aligned
Value offset not word-aligned
'62115' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCH' 'sip-files00264.txt'
ef94c1dfcfa2aaeb1706bd9da8b7f20b
f9bcf1e5950617e5e42679cbab63ee23ce0a42e6
describe
Not valid first byte of UTF-8 encoding
Invalid character
Not valid first byte of UTF-8 encoding
Not valid first byte of UTF-8 encoding
'12143' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCI' 'sip-files00264thm.jpg'
185247de2da568a9df2d6eaccf8f110c
e1fc299da70f48b1513936bfd08a4a3b89274d91
describe
'1664992' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCJ' 'sip-files00265.jp2'
deb271059ac8c9db5ab1b72cd1f7a17d
1dc6d16486ce1f1c9c87190cf9d0d90790aaa500
describe
'315169' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCK' 'sip-files00265.jpg'
9d61384c8cfae72d2854f01e957e3089
9c42ca3dccb4bdb94e0ca30662407e08f8ef7507
'2012-01-20T13:36:26-05:00'
describe
'43812' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCL' 'sip-files00265.QC.jpg'
1247f1fe71295c35b2712f56ad65b765
191ead54fe6dc628dc954a91f69b62ccedc946c1
describe
'13313167' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCM' 'sip-files00265.tif'
ee526432f32d8d23ea7715f99fa33c7f
48171f99535a245a28ec069fb0e07e9245aaf81c
describe
Value offset not word-aligned: 293
Value offset not word-aligned
Value offset not word-aligned
'54371' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCN' 'sip-files00265.txt'
23d00cd649f78dff9ed30f2264bd1734
6052a8780311bad19cd75012984a0b21b51ad35f
describe
Not valid first byte of UTF-8 encoding
Invalid character
Not valid first byte of UTF-8 encoding
Not valid first byte of UTF-8 encoding
'10357' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCO' 'sip-files00265thm.jpg'
9468eac7d3bbfe02ec79a42070e4c565
a7580b95f91b529f40219ed66189192a2e9a36bb
describe
'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCP' 'sip-files1846042801.xml'
329ba9d7631656e2d6410386d0c81b9f
1ebe7fcad67c2385ef07f8cdd332328b07d1a12a
'2012-01-20T13:36:19-05:00'
describe
TargetNamespace.1: Expecting namespace 'http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/ufdc/', but the target namespace of the schema document is 'http://digital.uflib.ufl.edu/metadata/ufdc/'.
xml resolution
http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/ufdc/ufdc.xsdhttp://www.loc.gov/standards/xlink.xsd
http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/ufdc/ufdc.xsd
http://www.loc.gov/standards/xlink.xsd
The element type "div" must be terminated by the matching end-tag "".
TargetNamespace.1: Expecting namespace 'http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/ufdc/', but the target namespace of the schema document is 'http://digital.uflib.ufl.edu/metadata/ufdc/'.
'11576' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCS' 'sip-filesUF00079918_00244.mets'
27ee86dd71f956f0bc0fc7d905e01e45
7400036b839585edc0616df22e670eaa1dd99589
describe
TargetNamespace.1: Expecting namespace 'http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/ufdc2/', but the target namespace of the schema document is 'http://digital.uflib.ufl.edu/metadata/ufdc2/'.
'2016-06-03T17:30:06-04:00'
xml resolution
TargetNamespace.1: Expecting namespace 'http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/ufdc2/', but the target namespace of the schema document is 'http://digital.uflib.ufl.edu/metadata/ufdc2/'.
TargetNamespace.1: Expecting namespace 'http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/ufdc2/', but the target namespace of the schema document is 'http://digital.uflib.ufl.edu/metadata/ufdc2/'.
'11753' 'info:fdaE20090409_AAABYJfileF20090409_AACBCV' 'sip-filesUF00079918_00244.xml'
17ce2665aefa9f2587cebca85ab9671b
9316d4a83231cf3a869180828dbc0f4fb73c7952
describe
xml resolution
http://www.loc.gov/standards/xlink.xsd
http://www.loc.gov/standards/xlink.xsd