<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida herald and Southern Democrat
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079918/00180
 Material Information
Title: Florida herald and Southern Democrat
Physical Description: v. : ; 57 cm.
Language: English
Publisher: James M. Gould
Place of Publication: St. Augustine Fla.
Creation Date: March 19, 1844
Publication Date: 1838-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Saint Augustine (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Saint Johns County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Saint Johns -- Saint Augustine
Coordinates: 29.894264 x -81.313208 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: New ser., v. 4, no. 22 (Nov. 1, 1838)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1849?
General Note: "Principles and the people."
General Note: Publishers: James M. Gould, 1838-<1845>; A.F. Gould, <1848-1849>.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002057498
oclc - 08822160
notis - AKP5524
lccn - sn 82015285
System ID: UF00079918:00180
 Related Items
Preceded by: Florida herald

Full Text
f'ff -. A: fc __.. ..J'r. c : ,. ,-...: -_ n ;.,, v. ..... +. ,.1 .
.

.
i

.. ," I I .
'I 1 1
: :. '. ,
1 I = ,
,
i 100
.
S 'I
J ,

; .. 0 .. _., .A -, -
L. 0
f" -
I
{ __ .. --- -- -. '-'--' --- .- ; ,.,- Intl'lOil.11UIINUtIt.uJ' I ;.ij 1UO t3i.l1Jyta :UIT tt'
.. '- .' -- --- ; -I' j1', ."S1rr -:,ona JJ .LL'd. Jltl l ui-i'l I
q () .o '
'r i .10.. c. ,1, '
: ;} tJ94n.y.I ., : 'Jr .'a1roli lion utt J \3vjd* h .VOJ ,

: ". fflUQ" '1a ..I : -1, .W l1 'fIQ 1nd.. :.12o ilfi1J I to.1" 1 ; ur.f I.>f. f.tJti: 1ttJ' '_ td'J : / ::_\ etitrt.l1Q.LQfLtonltea.. ._ pe.iw., _

. : :11"Tq tV1tlrf'' fp 41 f !R?!" 'U'f ,t.n. .> ;sort t fq.1f 2 eO lt! .IuJtsT t t r.?u J i./ tJ L a ,.q-i tf .ft :6; tsu s.tit'tf r, :

,aW.t41I\'Od9\ ff J tf (J1 1 saw j. etas n "'Ii ',1 rfuS" i.t I lzo& .mt'y ;t3'' a tttOJ L i' ct<,;llS' Jrrf3 n I- o .J3.rt q0GGti'lt> : JI ;

.. ..L 'j'r r .r9.PI1'1 719x1} 1. "' t', nut a.. ::4"i-rnli.t-\'tJ. 'td 't'. lil 11n 1 {a t Ii.1 r Jni TM ,'fl. .ClJ Jxr 'baS ;JUJ.ytdW .
C'fif.-UO. v. t. t. i .dJ' .1(1' a Ja I ,
t3it1 i1t+ otdfSlP
Ititlttb4s' + 1. .;ah.l btlt: fe; n> :d:41muu"II.Gd: il' ui ticaidr,'lJUttd1. ,
hi :
.t 'YhqID'JaJ f'+ sin Jttt+ 'r 'stns ,V'.D I ,
iii i miff i ;a f."
t't w-' "v --- -f-* ;j iujuv u .t\l.n ;git .w 'lita"tit. UI vjceiaw titil r \ 1. .
btic
pdt SS i-7 il2: K'1( !tfi'"' .1H"9"" *utalv9'1A to:)i*.(6 4ii J(l1 tA t f vJ' "r irLttui.J \\O'f\3a J u t'1 ti.C l1 r1ci1i jJS tivrrJ.' 'I' 'N; i 'r1i:41 if t 3 NO .

r S2U-P? .H l etthtI ce 0otmtb8dJ 'izo i a i ..n d''lv ft-07\M\1Cf Ufa' 'G "UJ : Of E' ,W_! vdlsJ oau.t mJ' 1r..r ,lstJ '_ .l '. :d..tr.r. : j1. 1tttf .
"
: t nlpt'b'rtr+rtft l .1't10Jbrtj-,1, : ', : J'nqf'fpr$ b {,niI"f4 801 1,, .J 'r _" .t.(1.lt 4' lar..fd a !.biGrl1 t' k : _: tP.1:1? i'bn ; ..uh.luwo'1JI .

. .I
II9i.dw' ,n'1f! l' 1.f d. 'i10tn: rll'1u' Jtatd "nnri; l"c41 So.htJtaarr ur ,ti t",. ; ;.. '\J .- -' :' : httQ1'i'f*.l l..c ..a luq J IH J( nf iI I 0"r'.
U
odJ"' ..U litaa c+t5i3 dJold- '9-f 1 'iQd. ':..; m.I.I", ". rilJl4 qp: 'r-i t1JJ. .r' :tfYtlLltn PJ'lBstdt_ t.tr ., ydr. T.. .,.,-. 21:1'Wf alicny sat Jttt oJ > s ..itiJIUU .lur"-ut ,10 o/Itt ..math 10 aJtoo. .
t o
lrtdatll \.f ) ,- .r H ,. 0 I .. '. i' "tlmmi.', vuuti'z.bd9.. 1 ?''" ... f b"f' q l3Lt1lt1L.9Ig
-a. : -
:
"J "St'jiY2Lb.nil ,'.:.ts tctJn95u'.1- tt d : H .B.l. y.+dJ .1att ;tt.,(1 :: "Y Ybi iO *tU..no gOlD onu !u t?r 1' Jt. e1ittt-tC1.J.( oJJO .i,1"iY 'C !t.!n t ttIt114'U'*:,ittala: >zarJ jtitc.l,9i UI

I 1te4:t'.h .lfBtfth'll ooooJrr. 1)AG."t'\ .:: "'t..I" .A..aA.. tJ. 1 oJ..f. } lI4AJ! j-vA. 'OJ tau 'zt tissll i boa. ,*,u;l'ttnutx .n.J p ,, I yo t1. nJ.JI5.
I v.:4.' '1' .! ,: r 'vtlu1 hOq b.'I.a'JiImbx :0 {J-fl 'I. / { ,vr i-- .. ,' .; -..isiy hJU U, < i. "

t" J TUi n T t-Utt/BW l7iiGrj"jnc7VTi t* v ,1.> ,11 LIWu' Li. J.du:1.Jl: iUI ,..flu., uU I tit ; .
'irridal la g4&N4'At >J <1. 4rt* tttsri aA AM u xJ.ftK ,( :" :.t si" t < '. -n'M idl r '1HRnl'm )1 IS ..11at t'CDfiItW 1Y.a to',1.1u1
,' > }r. JTG'8 ,
a 4 td J ''ll4e111 'JZ''Ilare 4JJats f t iv>y:3 9df f X01.. d*'?' I 'ti ; QL n1Lat1 'liva h U ofli tfyt iI :lM_
h e t bf'diAM iAYttllee d 1 tcan s a eat one whii ,ar.det0 i the v r.V Jan* Ltfl TsufrtJBNT:a .9'
.; r.lar a s .a ulrtidto i.dli tii1 1 jlil lorV Maid'g'lfirV ct h0" AND, RETAIL GROC$&% 2' lie I III l tNt. .rr.- rr Yo .Mdi ;o >ajrlftSleMAi ;
m,p a ruidAr, ktNto .aloP4ls; bfe,111brakdK will f 'oaJ.r .UBI'Uj.' j t { gCor
a .
t y, tM19t1rJllNgf s ra bent }11G 0f1J .J a. ,J. rf i 1 ill, __. -,I'- ...- ._ ." ?i W WJf i .
'- .
r y r i1s :t i fw t t., .''Il.UfjiU 1' A& piaArricantp ; 'i'' 1f .
>?!tt w thtbY Ytid4leeh.eriif tax lirF tt, Pp .i" .Uas- aAl2te. '. .
{.v f 2.lit "
4 w veto( k ftPI! itb'tlrla itliratarOltalMdtitht L: iiDt1te' + btit itV > iat l. .- ,- rlrovls 'no t .

I 'b e d+tit eor o is b to U > l V*>?5 iha--i8! ,f liFal 1=r1iiii Ne..tX! 6a.1 ': i tiJ'tt' r ":D.T'd n'l tAkln J ,.di'Wb,uft It\JKEt'Yui& "
.Itf > ter tittadlboatpetect 1ae'ii fa Sk p lWri !the tt t'lutetid' JchwMPff.MMJi AlR ttr J"'. nit lo ct,: ctnnSt.: r J tfA i Ufi
+ 1e er fit'rln'tttnlib IP ;'lsallfd ; 7 ato f N .r..1-1 ia h dtiarnrriitm Due
., ; mJ&Z .t f- = Lhn Jl't .tlli
'i
bpd4; fon rt ? sy '- lt aeil1 tllOy i Cis.

.1W..iW.w.w. '. uq ;ei! W 'd f or..11 ..,. til'- 1iIf i


.. o ; ,.' .'Ia .. .. .'.' ... b' e .' ,
... :1. I. t i $ !it. : : : tt- tiltiM
Qw.. +
> r .1)O;''Ifi. ,
v.! & if ) ,
:.J, ; !c I" i .j 0 -
-
: 11 : tY tleb.. JIIIdit .*1Ai dl"IN.lht t1 I Ilre ; b, aHYWr.! tltydbn rl a"A 'i ?
t famo
J r \.-" .. :,' t l J i1 +lI : -"., !...t J.a'JiI'Jp f: 1' ,.ruu xaw;.0", dh utid', -:-1rsrpllalelfrr ulf .1:4- f9. u l 1 usual edifies and dueoaot. We bop by. *,U_.. zttiraJJ.q tdoatatcta y 4tLNbiibiioftmo"1c.. 'ttr t:,

n'f .- 'II i J 7L.OJ. t 7 to ""and the want of the cutamtfnipairontV. IJ..J. Blister Ptuter Winter gisin f.1I f"I'ke'I.1ili lhaLThr
r't JJ'f1 n: i- r1.MapH yla ftiitl.'W.\6tlriet, ,a su p ih few-fri j 1.,, rell: 4"'cmb ,r !
.I1b.ar .j l Fl'p 11"\j :1, ( 4lydlt Wt1W) 4Iwii tt.i.rfi '., fWar" belefd riat' public TIM b a douo it -\T.i%.1.'bid' 3IJT lVI o a. Xnhf. fF'R9lrraal' I! : r follo.inK 4dltl ot I&etter 'tl frMttct
tiealirh t,71
( tItJl .rtc'
.l! "Jt:1'ff1'! t".t"t1r'1Jt tJR ta'Q Jw.lt'I"tI ,i fptrt4eoituTf '. 'ittilJ sewn' r.SW98o1r. ,14temanedutpasxui rt: ir:8sttee'+a, '!. ItT of this ,i 'nM frW1ate .
fill idt otut.!rr J ijouth .eat 3 '.eR'.fOna.! foortetn p' j Jlh'r ? 1 l fPoh :)tla; t h-ntl/ut9a fifiJt9
J 1 r 'N UL T :, ei1w b goo nnlr' fft''l4ek JL"; Ji;' ,;rh rD; t; EtJ i.tonfit last t (
..' b 1 ..ni. North Fut ,&! twelve burton i
dt 1 -1 Irkt.) ou f f"lii .Ij1Mtt$.:a.bK.Bnladloattttttdiedde.,11U lp Idep .B.-t
? mot "ul AMiut: ft1
t i )V!Y Pest;i'p.rII1U rtbitags :8 O/I"liIolliMw'eI I 'I" t 01 'Indt .J rrP 'aribr'f 'ta'J f I Ir !
Vlta oiia\hnfl
9 '.h 1'7 ,Dbt. 6fIMrjl I"D; ., 18.t..I..aho n 5 A,, lilfir. .; cB 9. (iWW* *f rlgao'ejytFll P"ri'TVetIndiaJfolaeie i Cuter P ) 7'tufii ,'tV01II.Ciiat! H wwtt&s
.t. noia, ; H'e.rf v. a .t'I *; U ,;nab Honef QtUtt;. 'Mp'i 1 ( .r.- : '
it f"sJaoiirfWHbn '
7' South
'm" Wit W rthqi aDriCooeoIa7 i' Utitaodtlb' 'III tni1Ir' ktA a C ( yaGiee0db.ftf> *; .ll r i lion. D. LfcTrJi
iM. t ,
'I''I lob 1\a p.I'i J SrotRMeat \ .,. : JUftl111 1t 0 8't .
1 Los.JIJ 'ICJ to '1' n-lJnJ3 i
..Lbr _.Iuo' nt,' ebeit W.a08 ,. t,, } Iti1Eut.M)5ttJwIJ.tttIrl 1b1Rt.'eu t ijBJ. fJJ'Ptt' P'I r.lj3',;aMd f.t.14 .Ji nutA1'iatDi! Hfi, r uttqu I Washin...-D.-Qt Eio.UuS .lo !! riUaI I

eJ". 'f'I .iJ W. ''1' 1)1 I 'I J .J ; J t rltTfI'" \. X10 P.f ( ,i"9JrJ E o; b' 'rA+ '..a'JII"' i. ,t16 8(Y- I httv&TecgiveiilfcoaaState -tlter tM ter '

ye'Atltf In4C1'srapwtyartttaHt' '.n aivtl c. '. SOAP.. 8baing. .hU* eeeotedt wkgiit + f\ittt ,ant'rwe. I'W "1u.; tlU -a c tltttcdt ltJOJa_ 4JIdui4rronaYdu >
$ n. .lan.entth.sinI.n4! t.hi itd''bet tfie tI.m( tit tdltr'afIOa' t I.!cotn'Q ;u l. 11AnJ .u7Jds.ttt twa.J'Ioib'1Dmiht :"lhJ, drier VS31 ; Qgt

.ld t. ."*-tApAd1honIn! .\ftfte..l.Iimtti .kind! ohteosWtatetaeieetl ila.lhbffl.utl' TU .CCO.Dry."Jul nYtJ ,tJQ1 Jtit na 1St ot/21; CUadll .lacl r_1 t :C tp, iiphPla1r H01 ttr stud GlttstnFx'u .1 :1ni I -tw Ho i .sltiEdlW' 6 ,M atioa t' '

'" ,vftf M iuti. ,.eL, c1a- l U J.r i it.! e 04 f\oa h''" I'I. t'; peti fobAtC, Moubo 1 ash's t tthit Cinnamon Hliubarb ,.ut' .,I.) to to an irtottihiallc/Mtmilc' f Ihiwgii,. the

_v t 9t" tf'ar 11'11'- ,r19nt I .. t" ..< I '.9t.Ii( ? aeipeafndooamwdgorarJ stiff Clove. Iced t..en8fa1Ia"bJtiiaI .. Iho oran za d r.edppeIW ta ;! ,
./ L'oaittptal.aar\:; 3nr as VeWlfi .
U. fl I
t
r fI/alterUyPLJ.
!
.1 ii '' Ja Ai4Jt -. 'U"\ '& 4\ i J3 J\1r il hI l 11'o rf Don a eta&$.li 9or6eE44Nl ri".J1 4 ':, II4""JOhII I tf'i1J1U .IIUtS1 base ptadrad telI"-'r.anta '' ''I
>. JItlooi :
I. i .iWW' :|tuU'fear3ttii.aii> aiidfildeiianrmTWnU eT ors ; la I :. IIHJJ !al/gtr J l'rmid from :China. ;11" tmi.we.J"t_ 1liI'y !!
'
&: I
t. RIII U 11111rlP ..i'l8S&fh.i tldN4oiktlwlrikd' iJ4ounu aiorriWINES. I utttsu been made P ti-
? 1"i' keJtf: .
.
t" : atXtE; a Mafara. Howard ,,','.ah.Co.do; JJar: ; .Waau 1)7"\ zn..PiI .tiA"ditt I
tl. > f At. t ., IJM.. f'Ia"t"t.' < J.41HWirWlAaTii./ikfelt.d fhwL'DuU: Gorton' CLroiue Yellow Seal .W.! .7t1MIJ.t.\: fie mca fists a .lams' M1 eal ire is a 6r '
r I 11 r.', t.w\. abPye. plel'tluoeu tha the or.w hallCoaKbat '..i"utltJbfaipaNdllltkk8paikti1ti" Chrome Green; tienmi,_:. ; i i2I cotiMJ' ,il' .rJ\\lAJ l > ,.-

tI !' c.ieT. .Jttt bi ent HfU11' teftcf''anil' tt1 pltt 'r 8otv'er V.t.t'b" 'A 1Fset Io'Ja" 'r Y ga& tAg J'vattt .!.f.1f rw r..1 1 til84.1'" P- od't' ti nltt fil. tf J t'JqL"'ta;b 1 Ut I L :

I :: ftt r .D :I' 4 DIfWo'l"tJI1E yNJi BXj4AzftFr+.andikn the:'d-ofl1 ; .'lIt: s diay quva, UD HI as d Leirb ate .y' y Au J1U1b- tinea" rtd t" irtltur .ttt '1 51H lt.m 6ftNf1HIP.Jfft1'RllaL'VP
IH Jill 1121" Jf9-J(1o.J 'y'hl .t Hi ri J.OJ aU 811iJ !
bJ icy Pt"4b.o'
jl.t hft' /1".1; CIt II"ng1la \ lb gtthaft Jl.erncJ.lb.libec'hGWme trd" rl.Cl'rbt.iltlj 1 tul 1n rrlJ ,
l .IIrJltJi l j i %UrM..w.b\i\M\ J. ;,iiJ ittab.ld4uteapppositalbe i UILS. Olite, Sperm. uttltS+ adsle 6ettttny !I:aa>. ahyrtI.brta\0' ,Sayafabe/-Unltnn
f Jr! i ')tlbeplm1d'bt4t.n.7haaoapplicansy' .erefore, who Q, eitlemf nla,ar I .Fl II.:.1I rrf..J r ur..SardiJae..jijall. ,. ..,".1.1.IJ JI.ana: i f1 t SetdSpoII.e lpb.Uf ItI.P1Jf.. ri y 7! ;,ali &t fl lb Itl.'t r M Itttdtid :

Ht. rowfhipogrert ngttesie 'et PI'Wil M\1.n,' .erl rvA YRr.ZNttrKlrrs.rpn ., td l at'rtktttii I I t }Jillill :u 1 1O Iyn1ui
'
; il'RtI ? tbd i
s rs d'DUIt11iR( i. ;sP.rk+.B, .Haiiiii Flour; BiUeT.'te ) 0- 1e ir. : ai l.rt 8tli..r; 'IttIo' tl; b H
J .t-1, .q r ffiCh'' p aQid4altidi Mtis WfAPr.iWf1IJUI'ui IAy I'J* r.uiremeQt PtJAWt u .. titttt i Nat r4p tJ'fiI'Jlf1 M(1 $1"1'Iae.L, s'(1. .> n'. : (fJJ"Ji' J ffl J
.
4.ct! : h il lit
1 t J : tjpf L t .
H + 'wti. qua Ihr, ,.' .11.. .t ",'dfto r .N. .o.tli t. ctri1 FSff
) l nF 9 fHrr'+go f' Jrtqt.b a TU. .1t1UTo. Ul''U1ij SItI s r bnv r Z,p. 'Opipry \ .i J111 u '
j u ; ltaJi PPJm n"1fl l RWrt a1P.1118i! 4l91YIbp.fJ'1e4ib.Jb.'i"'t\h QIQ.r;two otl : sil,' CMrani B[lhl*irt brill{Pin 'n 'piq hil1itt' OIbhll1"'S! p'C'i8 udi: leaves must be cleansed .by throwing frfidi_. !

.,.1jlR 1fP'cf.tIptt'h"\ QSS>.tM.1cI1't.P.rRP'MquJ 1JJ'Jt'U' .tfW Jc.ullt".lP)tile Iq tbrNllr s1TpvitttbdalJ: Je."Ltn a ..u ..mF'8J'G 1if..A..t./, r Ji rt .11id Bade r.C. J-A _Jh aU: :I Ii 1'rtMebaMk_lwithtA'W rib flr rblicM bi.&l "

t,nn 1. give the designation! of IhOr r P eTll fitr.TiO llf.l IJOIIPD.lW b i IclJlja lgte!.t laM.j ku,, .Ve. choice!:4di. #, r.\olll..qrt."w": i l "r.iq t,r."IY/ .,/IS'1.ID'Q,rtlaa'trttnl4; I > kidtl dtui b v1 lfa 'fi t liiim 4siw W
for fa 4 1 rltl8da1Y' lt, 1.'J.tf' .J add b-. thin 01''ehoke 'i :ll JUI : 8uiw A W..r. l eri1 bau .ln't".Jil ,
. if'R4ulre4 to1Q% { glipg t .plprt.. t..PftCinJid..tbe.f4\"pl 1 q lids air in until e'p fll':; :t1:) J1i.1E1t"Clt l\
; i"
'ftf'' fatlQ4,1.4lahG!( 'IOiIcl" JtAJnt9NI r. ..r p1 t.w,' ntu, jd e t tdN .f Jlxwptdt: J$1, ,rJ1u: tU1t Jxdvr. tb 1l.t n1l1'lWbtptr., 'tijr.ftie -y1 i [et ju t.mP1 l.PPfJ.1
d Ji -.MMe4.C .\Pn ar. ..'If.f"tt. aykr1d 'dllWhtnj tatbettingPlaktlzsls'; ftNi wfef iU 'must '
.n ,_ '. ., fJ.ti. "f" ( V1. "t > I"'uq.
.. RaAh too' '
", .. '., i" 6, JJacnr-p I It t .1'1n enib.lJ wrier'i '. _!u ; uiUhV1
ttr.tl tt' :
., ,3 if1lso lf tl th ihtgarru6 i
tll, 1l. I 4c'' .' 41 !: iftX, ,"' ) 'Jtr r .rIn'Jr ', Y11f1.n E rl Vt:8.JIJdti: 0. blrl t'e1nn d'i P'l-i r camlllun y ;:
f 'r11ti't.: ?tnJ" a t.) ."'S i r ,rw tJ"J' :f' l l'tyrl1'i ;. J't I' .eh.ftrM4it'i.y he11v1JdJtwltlUrnd dtAiWhI ;"JI." JJP : a nlstj> (jJ 1Ai'ril( c trro

,r, 1 ,11 I..,.. .. .11U'. rrJJ.\JI'JiAd.Jrirl u' oar ; f tra ,7t1ru
.
,a.t, ., .H J Joi"! .n" 't. A .ti etc .I1tillIL.. IlUbt.1, aH ca4 4}" 7rU t1 ; ] y
all IQl141'id.'J rn\f'-A< r r : p-"tbf.. '
.,i'.i. v'clI' 1 d, (liUee-IIin-r. t3 IPi:111w h 11 J..n'v Uf' I.J'. i I Wftfl .u .. J t rli.rt'; i: \t ? .raid..t1ti 'ii .
t1. dr Irn : ; ".fJqW. AlA.nl .1J.WJ1' i ><) t.V k..r ,i i tf r ipir-.7 m*fm.iiui : 1 1i ,..aomqq'. ? iiti'K d :' _.1 .,: ,

.'. 'pit .- .rJ ll JltiQF ,, :.3 .-t.wbJ> ,C 3 to e'r" r. .f","f.ti'l"t', & M< JMjry.fowdtfi str.l Aii.1.ij 1Ih st jVWI !. ".b u 1.ts.IIt.i..Jf A. .
r1-1t ,
.kiS' ; lti xu '- ; JtaUnn *I, I. .YeruijceHi I' npd mwll P f.fn'i" 'objW 1&tfSSm&toti&8jl&i&frAitiftl( for
tilJl..rtl
+toilr'J n. 1 "'.H O tJ11'4' ,( ; 1. OaHtVfi2.ceIrflB t .' I J''21tI ut. of : : }
P m ""+1' x'f at;.oIH UJ' tl Jt1: r9'. .1: l.tiiJS : 1 .d. ,". ,q'r; w Lonfcona_ iotledjwd.s !Cit l r_i, tar aut tJ3 t Bcd t,7v 'tuO; 'ei .m!JA.iJfI. a.t. ol'Sou m. ti
ai .
.. : une.# ; '. + '.. ii.lw Jfhrotet:8ttntytalt.. >rgi r> fflFjix ft Jl-E/1 .
I'iir ev I dlir'pirjceo'I ttc Pto' .Ji -i dj '
pIU "
I' : ; t. W aM4stontJolowr.
i: .cw''r'Tb.k '"-' ', ...1 !.. 'h tt .It., [ fa.OJ '1ft: ,I.tif l !9tJ ili'tl: 't tuHC'lU.tj) !# fu net C0.:,or.,i l.Alh' J1.r.fi.? ;u tho'p\a. dfl. \ ; t1 fl. .n; ice'n J&: ': -:;' H j. ;

.
. lpl .Eg."Dd.tt 'f."jI.I'f I i1U'ffA /. 'f fiNWe"i5 "C' aJ ;r tsp.taJsh,Sb.aG9ilS"t -
/tt"
.rt.seve' !". d. : .Y tt rqc 'OJt1I"'A, 1 'M 1 Jt t'S.sitl"fi i'In twin ib:atfd' ;rt1q if", r cf1Luf' -' ;'* '. h
'
., 1 tl1.T IJq ." q ll j JWJ.f(1; "ry' ''U.do hn..t'U :1// IU'Q 1844afiS r L.uJ
.10&" s i'jixo's: tQr:",r !A1 1 t"i,: a .U 1'q nt iLJ JiJ.I i3i ;:1844+tll, :fuar! Ztav; j.J .14'. {EET IL .'i..UI'.rellle ..'u blt.Ite. ,.tIf !HtOLd "tlmbm:YlafJllilIr!Jttin2Mt1C4.e '. ,. :t" PA8fPft ltd
'nbt to A41INi. j1l1.1&Jt. I"I" I' l..n1".P1"1. ,.in Uel 'etl !as--1. .r'etttel't .J.- :J
: MoJ8 r to ?I'' .wr : .ItPr : fff1f1 'I; mu" Ili 9ilW obbd rwt f i faril tJt, f 1 ,; ,
, .hI1 ltJ i4rind' 'VJ', rlIf1! .iitttittntt., ti ,1,1 Q'M'! : !KJ>1 A.r&P tpth f l ":' I ,;. ) I .I.O', 1' KLE8u !i"ra*.titteejn.J ltdijfti1 : ,afl m"; tit era -.ftHII& .-.: ."-' iIf.
N ..' 4t'i st $Ua. tMJ.S44mv1 ,';. elt4e >IY ltd i a"1."r .a' ktbititllt ,.w l ',JltltlbtitIttajhdl'.at4tt,4
dr! c' tPtno l 1f'.4U "etJen., 11 ; ,dU'' + oJ t .t"1 .J1rll : E ri ) V.e'W cdgviwmiaaiJltaiJa ( .
dWlIb
C : A'hcaat. ata Tab t; p 1rr -
r 1q.\fI."R J.- +ultil al* prl," 'Ut' "ttb\t"L"O\ ; bt, tJ\ll its wo,. u 9w tiC1ioei4ela. "tr9'tl'Jb .bJ J' ,

Ii 'I"A" .m' 'JWL'VgriJ! 't rub !ipcPefh 'r 'Itil r f't:) 6t 1iuli4".k 41 Jlh{ ice!ct iAi a a1 i'm : '' A ,ttlf C-k 1 1 1h rieiiu.idJlJ'_. &QJ1.:,, H6 'w.td;, tq1U e, .iqallbt .>bbdt 1I ''a tilt 4.g )jf ati. ., I

; 400 'l.eaJt, e.1 0 ., ,, 'ri ipr' iSatrl.'. 'rrt 3itt .rontrf4YS4$ 8W1b Lb44,, ..ttU -i tW4 ; i r.'I4i JIPr1'.r' f tr.,"rlp*ocns ittlwt'V, Castt.'&*J-t..L' llprir r 's1 'an,; Rfomalnin in ee a"r" t.,, iDe !". raailtelr'Mteti ltll .

'ems JtJ i $+1 re.l 1 J.\ ntl L .NaYi 1I"1t 'f/9n .8.0.: :J.; oP' ll" 'H" i" n, tu")1.t..J )'VtimetilceiPoaIb 'f Jp..raiaer_ Wn i.n Tntf : .r t r ,1d f W11'L I' y t-fit Mi iM.ilI.r itpgiMliJ.etJ .Y9 _...

.wu: 'i it* .', ri u: ;'l 1ilootyA' no (n r.4 't' i 1 'j':1"'Itl:' ugJ1 'n1. !b 1,844c. :.3tJ1: G.. ,1 I I Ii ) t flak,.CS-.aatllla it1"; ""! ltUr) Wrln lIu f :RtitY' JW r &nglaad'la. rtabCo b1 ih 4" J h UP !I

dhJ.r' pf"rJ t"1'1fe'y 9 I j"n -AuICUIt il8. '," "J:' 1f iu nk,*n4lYIf9! l ,aadJ}qf rm'wrtff-:0't'! :PQJty pu"I"tbr"bawiHn' : l mod. kOd.LINt{ ii I nin tf.t"1.. r 8ytrglr. t,+: ;

i1 tr.iA7 to f'Ihl1 ,! tx BW J\ ( : --aiL I a 'pt1TJlrP-; ties t.F..Inm.I o pen..Pi e. Cl ey.Uith elks' ;.ota IbO'DeaduLeUer,Od5ce. In' ihirrlt ttlitlrt fltIwftu')tt. :.IL .1-.m;,trtf'-fS tt ':.b7rltuf t1U .%!fi;
'fi1t ;t "MS'rtb1J i ", .sl""fj.cnj"f.h : 1 : 'Illiltri tII4 i1id oj {I ;a ttxJrocnryrwd 11 (J' (tt4'1 j y.M> fuuJ41 :
Uf 4''o.f; J't' },r rv 44J'I1t'9U' 'b. "I '' t" ", 6 iE Jo,1 ; 'ttft l a s: lJy nq.- C';ANt tlr 1ItIU'Yari' D.S".cohJ.1II1.rf8ftC8
t
tf l 'I-d. 1 1i GIA.W..m" 4. ., J.ij f1Qmf 9fitett I" .1J n jaltpe11'Da k w'J 1 ei't r, J kifJo1Jt1, b Tci iiu > : that .
;1t'f W f .. i & lf'lf'l, Rio r..s'tiH: lh"' I'M 1JIi.h dui" 'f'fti,, (ri}J a',_.Hf .1.0. It! 9 81 JMr.'.rluJ_..ipc qt.'d Ji'S l1ba.!: Adatadf,'AI 8tlrtaPttykit1liJ'- HI :P1.tt4i.dOA PpVltoldrgrd 6tdotQS iyt'inwtiitttfudamUrq jper 0

i # 1 .,.f') It ilfe Of'lfl i"a cSl1t f. dt. ..n t 1.; 1tI"J'I.i .. fId 9; b. ".t\H"W.! i NLreR W undNglt,'U t., eprcbptkiaj iy ntit,:t-fe..',' ftjU k JaIa { tttltatiaruttl't-. ort eeJijJ' Jo iu :
\'r.TJ ft ( IB,1t
d t' lq m if'.tr"' tii rest. I a.' t,e JD chd .B#>at3booaJftatl; .a JI..aam ti J1: .. .1Kd lJll'.1Qn..tian' biu hwd t-tit' .\mtd.h-.t r e.l.s tlY tJu .
P1 b 11. fQ 1 '( 1 ,.111 J\q i t tl ; / {l' I ,rl ,.f, f? .tttq; .
; 11 d4ilita
tJBI '
} : s> 1414 f. u dl sun J' ls';;lr't9'Lt 11 oltRltklJizids I it j tr' 6' bid( i:ale luhAHiI ,
'., fi'tfl-; st orfrI I .. ; _,.u..ft ..!....'.!., '.J ')rH ,.1' 'i .
II #1 TJ1TU1 r.r_l11JA E Il"OO'Uk1 oka OJ lr'jl j b.It j :. .l'xrrb .,' ,.,' 1"1. p *- 'to!" 31d'fAf1.I y rte alb ;" o, II. Af' II....... .lt U"uritfJt' a_ .. .__rei_
1" .r U "l1a r.c.j,:t J HR-'Pt.rtRJUA8IENi l & ietlulff IdfWtr'1ItIe { : c.j -rrn"i. !
'tOti,.11Q) ;, :u. tiC el 1 I $ ClM..! u ilpUWldbhaK'l lj"lt r
'MNJ.Iltlot. 'framA\pleirtrr .ttIn1ia .'t' Vjlt 1 M A.trPfj5d.\W'R tdi.tfMbal! I Ifjjt Lrrdies.q d TG"l iwi'iwIXSVAoirtliand m a"'f J :' oM'r 1 ft\ti It.J't' Itt1.Un' trUltJ'';d lfttUt'tb 1Il 41&tiH1Util"WtJhJiis1

/''1! .' Cab UaI.J\ t ., q f' !I r" }""III' ,rep lldo its vicinity* .hiiLdnritMr t i'.aIIltlaY.ith1. i. itoA w.u'h:ul, pd't t M ".m i )4 ) ) Jr q.; )v .

, .l 1'1.1",. '+lttatp /._: tnn/Nlire 1 iMaX a bla' the''mill'- J' U,r"iff'JIC,.'.:;_.;.:..tb-c..1 TII. he Win uM. DAouEKCiJTYPK LWEREJJ:*!?*' 0 Unyt"N C/I f u9itnnrox, lltbi t v4'j1IA J.i'Gr ..n .tJ! Bu'/j ttrai>ibltUb W s '

. ..''..UUfl' r"n 'tt'M.t1..PI-Ior 8bak rG"'Ajl $ ,- ...,.'. IflhDua.'J--a ",Ji" :,! ..,. ,..'.LI L ,'('i", 1 t DeW.!.Ui '.
1. i /rfiW g. "rt" Earl J.. '.it i ..qim A J\Jt.\ti'n., 1 X0+, JItA4 .bfit tdll eiEtAAldermtm eh.rl..Lir.JJ'Xa l' u.r.ff; ;"3 7. .1OTOmce 3 IrfPt arr, nil rlzlx4larlbjUeari23th OI : orbiR1 f 1d ,
W, .of I' rRleteltfAtrJl.lte .t If UO.dlll:11(1. .v.a l"o/bn.1..ttC(. .1\i tU Mic4md W/BI.rlftn .a t bbI J'W1 ( i3jt..HeW +
| ;
; .i"'r.7Itit 'raMis< Tl1'9T% .
OJ" n bUi' '1 tATipto' 1..st..oJiec .
'J i' H.iiiif'fti
t.1J. .1 S tt P.J : I.IIHII' w r11tJtCbwt .
r '
hit !
tNOtLC8tta kr'' eTrdndcwcied>uaalak.fibe. ue RrMJ' x,I. Crbenier ..h'9'Jt" JI Mtiibl: i.
; i' :{it Lit SGt 1 < : "y." > tiitttiisitrp'ldrr3tl
f .no i to be fipendedfoi, tb,e D"rD f rertid thnlojluw-) .,. ..aQu1.lat'18U.t.i'l 1ft.JMa P die"' aIg1sirr : lh t tff "nitrsMhr ; t :
!,IS,HEKEBV GIVEM;'haitTWMW4TH: In ta tdtiit. .r I' iJll 4114 \ y..r. : '. l. lie : f ae al'Ua' ,J'-rJI 04 11oftttJ.ll' ft ad .
/ 1.lri
aW _e'r Wuaa ':AdmMdet..,,(die : ..t'Ir- i li OtltiC. crane lien'OO"Udn i41e.( f;,.u .atf btirtsCreliildd.hit1 tttila{ uparlttftd Jht' IHt aVJtfg.btYv1'tt'fl1 tNllw.'a1lirit

'fit b1'4uE nllea4t.edttNlp. \ 'fflliiI wee&!! i 'Lt Penn hamgaoyemid' ( r i.!+ .t Henry :r 'I q''MHi a;'J :triri IIcJi1aDcJJ ldIt i\ $Pfk UIdfJ

, r Ill, "tp,Id > ;c u P'C"",._/;\.. ,' b..11.rj hon..tpdoU.n. -v.1" g .\. u J A .;Jeae.lteot'Columblet7oinly! b.er.ed. are Claf.ft ."'fcrtfc'rlC.'llft' 'VVai1!r\d..t '" "" + harrlt"ttIIIJJ1 b1.wl.r' t''
tioiea rtereTv. L.F'. i at them ,,i"r,.il> d C*, I.?' "DIaltltctl'tn1Gd* alp ,tAjIkttttPrr )tl1i. rail t>:+ra m. ,rrud ul nf
dii i.I:!WHI[ 4 'I io r''fjil.1 E rYJ.fn .het,. 1I.t..c.earri.ry d.lby.a.oh"l .. roiUd, j>i Mnt withii\Ue l ." 's 1.1.p.. ta4Yrlsurt ; 1ul'J !
( i.
I X'MUldrNSafle jl : f. oi'idbre; d by uiw'or they will be r ..vei baned And all thnneiudebted(9 C6IC' ,J 1Ua. I'll; ; }.r .. : t .u"I' 4rIf'" ;r'Mlt J'r.rl Jl'ut'll
'wfccti n
'r.J1.t'It'1aatr.tc.r. ['cf .n ..outk .tafe will make 'immediate C11.br'Tluiutae 'I"' J ,II 04 etw.t :GeU"1 r'titContwlubal \ !' ; ;
six'tIf
+tdt'kft'n, Juo i. 'F.fi arn1 IS ,;,' ''B.lr oid;ihea:: e.t rI' eli.easl 1 *id e plnnw Yi.itJ B u'oi: J! U\'fH 1i I
, I tcrited will 1 ,'ia' ] thrill ; itrfWNJ,1't1WNt3Elitstii:. .ijfn II 't, l .h-l'i t<>Ruownrnjiiepecca 'If+ (11.JI. M I
) add 1IftPlrti.' tear'" .t d11f'li.f diet i :Hi. It iriC a .r .' I'' M
.I !ii JURNM.'PUNTdNEAdmin'r.qtu beihedtit rtdfinyof'said' birriu ,M ,iMAttY ANWAlONtd*. ,L1r.Col. -". r't U, ."3Rat14.T.Umo t'fr> t"! ids rah
'., .. ,bla'J f .. :_ N : ufrty.nl ip' }slrl 0/ 1 : c i4 ,. df4ltiltl J. ttcbtofrt ,= tfl
At U-1ti.
J
.tln.ppli'atlg.td .uI DJ' tnsUl.'by'"tltacily t Q. .b' J ffej WWtA or.lS5 it'iS,1ft"1ftft'1 '
'' .' .a" jilw'tqtq'faid, tl' .I..1..i ;. 11 ; f f '. to,llt.Fall. t.. '1 u4" Uiau 1Jeu' -..LlSirJFordPrmV a'r'1l.'
$ ; ... .So e t ; .ro' 'fV '. ': "A.c..Q.t 'f8 ".S wv, r4JItW Jinn' t.r. (: I
c a :' I1r. nyYeIi f .ball m<| a ft iertJ"'ib1.t.h..IIIdIMlbllD.d..r.fa : "
'tt !r'atw4nq'; 5. "".i. C1 b.4 '_ v+ toe 9t ear-.NI- d Ux of T illl.lN.. ..y '4.WeetI 1.1tIl8T1ttI i"J'. o o. l trii.i chiitit.rorii'btritA, ; ?' f 1I 1i1 for f for !
NBf488tt8 fi, th.tL':l'bbtip.J. P1.ff1t5 yibd toile'.u 'l1JUrt 1Jl.tt",J (J; t *"ie I
tJ1
$ F loer +
r rflttf. .Wddlesdctau6hpy + "lDi 't tesltt' 'f'JJi'I Ir
MaW o.r.ll.Q the :, 1 1rdK -
pb4tMt Al9G
; 'WWr pay \n 1
: :1t.II' tPs 1 8.oage,8oirriringEtle etor'o<'IMf Wt.m I Iut4taattteat.rJohrrtPri.Mtvdeeea 'i r t'tPM aka trpti49itit J. 1 3' gtl .laidtI:11 t I. Jd ttot ..15rrbp
!. RN1andtty,0asa' IJppo !I Irtn W P.al.id tat.rpr I$' I.aer".r !6o dal' .xl beve '"Sm'$ ly 1 11 .JfU11. \ s ig

'1ft. ; s1her I 8pows ,j.qqurytt'larke ,lJ.1d.. ,I elJI! Otlaw[9 .(eS lbe. Cft; .n4f'inglt "iia+ ,ril ;ior.It rib GfftWIW..f1.boat/eti'tl\. ). 11' .naid J .d'ift\ll/.r.'wtcl r "b ,_!'. If Imtd(1Il
f" : lii l
A
I' t .n"iI"o, n:tomplep "( rl ,4 i. ; n I : I
1iun&ll.-.1 itil' : eryr ilr r -pun.Ao tbde 1,'if d1. ,dllalaod .1'ert4My I Or.tI'II6 <. 1h \ 'iC1i ( gd
'. c )- -IllAatSEMtr" fth M'1D JlIa &uardttbeeoil.wn') t1t.ch, .Pfi1'H-iW-t'.m II.j.1JA fr'ttitute! fir GaryAudrew. ,+ini'j nuiP&r * .' 1 or land and tenement iT and offs-,'s.J --TH.T-- : r. "I J .
i1 Mfatl M.rc. pith; oldie uiejaiidiu: In1....me Uttr;atcill(,>U.tneuitalrtiRZtoiard Gt/bamle-mteaUt "Cod 4.j4's.:9! ; lUG' r 0 :' Mill
: r, ( ?lec.. 3. .Belt lurthVfor9aIijea., ;&c.t Tl i Ljl*h UMnce. oollla. : till bS t o '6: edt Dnw az'tottt fF
. : llletNttilJCslittaartCaltJeibNtWiiatAte! ,rih.1 ., taiH .ildTerritory.of fcrW'ipritcineWrf c. .,it. r3lJr4AlwWtit: 113'1'w1'.rL ?
dI.of i it'ls'H.QyhllderaakotalrndrtPlkhlri Lu.J
tjt.Gun Flint Gennwi Ito>rii r'i q J. (biflr ice.,of pVocw., tu 1.pjleai, ,rail,aW.i to;jih p/uVe] }, oha! .: vt l ar.wJ-Jt Q J .:.4ft; )}F !f.ilv1.I, t 1't '! J
.r and in U t instoati.amrlan fulijfa I TrtuljbiL ."ord.thaJ.. ,Taytrr tr 9 .t1'riP.r !
H
Uick..tolf'th a len..I..o.tu'ut .. ( a '
t.neglect ,
DcId.. bairftktlully
r r.tr yjper -T r- g .t"l m 6 ..Yhful
.}::1. GMIDJi Wejt HlltsiP ; rlaild'or ...hl'ludol.ere.lperi6 uillv pfa*.biio 1 ll"Ad Q4..r' .'J6 .M.. f;.S ;
.\ ..w..nliCDler.DcJ kjl'a J8n! acf nf t f ).tD ..H.tb.1' tae? ,J .. t. oJ L I. lLntU M f t"Jd
l J3ie
t CAItK d'uCta ; aaid Terria ". f + U ; t .' <
., i. 1' t.t. '.A ,1. B.E,. ; bAthe pwnar.i.f. PCW| Rif a lo.ja; !f*!*.r>d jiotrr* All peiaoji indebted talk said eUlaare herehJrorL6A.and "'aH';' \Illf.Flilt1i1 i '0 ifiHi4Abirham" t. +,.,!!;!pn vpdat6dt I i"t"If t ;
T7Ji-f-vJUU| aJ U|""lB I T 1 *li>f1iojtq 1 1\1 1 I act4nt i !t slre ,. I etf4t awcjJtjuiihe'bja ; S1! aH"( V 1 qO'L. .
. t t T ft { tiVitbthhit1'8'i .
. "' .. to. 1 Ii ojoTjdi Aw fflWjiwwAH!"! anJ' .wu'l-'nt* p .t
< : *
NOt1 l.r.e.t'
IN. gd latruttiq'mnyUnipo .1. *'
\ si 7 : r" lIt'reM the .op,1 of tcndoTlarn'awihil or to, o..1t"OT.'l.. tingihe'huPJft.. ** of aidCJt"r, -:1.le rMuHdncA t re. .0' o. ViriiamWOeo'' ._ ; d'.O' .t"i i.taJ; JJn.c kt b-in. d btuiti
H '
.#.!ei ocsln .bteetto'ttWitdbli'lileJoht fa U ,X &*,7"..r; 6ikn"nu. Kcr. ;.V *.ajdf& LHarrnon J, i fWini4tav4in idNod tit pMy. ( ..id i< 'Srie", ltbe'lenad 6'' eh r t 4 Ja rei be-. .1 r"' J. 1t. -J T. ?! 'JM- ti d : t d'
>>? y .., ;. Mieby tipoti Jpiki M., t .*: '* -ri' < '* ,11() 1' I 4' : u lfeiW! Nr..t', ,_ 1. eWanltw M.rjt L sfcy f Y ir-j II
., :, T t.UI MiibM.Jad..i41&1r. ambonied u veil. 8 prorid Il, Bask rar\hatATiaiii d"d f.J-'Pntt.'thMr u- v 'A II *n4tasfl.VingttJem } 1nN-Teq..ir.a1 .tstSt "mBi :" f .W"bfflK- 1'. > 1 1Hope ) _.. ) J.. .I" Jf 1d .
sad thoM having demand*spia'I theleame within from ihi date fill Wa1UrGeCLA ; 1 if .
iht earns.) raWt-fiftCt'in .}firkt t r- J.an."rr.J8U. twu years or tbe'r 11m M (I. un t .':
",. IM l Q:t. 4pLtRgatpr!tiyaus : .nce Uto .1 day .V" ., be forever biarredr ".""T; PH. -YONG& Hatbway Geo. W. iWiug.Preeten2 J .j r J3itf+lu v ** -;*** "*J *** I"' ;
<
ilarU 11t1.ti' {.l I 5tT'f
. d 4.uhi..Ihe..JI... prescribed bi t ter, atrill f.&IIed rItt' .jo p1S n1! ,Jut 1 f "V1Parvivilig I IT+cbter.r'. H. "ird'Rklaitlr t"; !\ \ rR 'Blrr J **JM..u i j iirti J :7o

'. 1". > b'7o "r b..re4. +r r1t-: Ii. ".' ., ilj.i W.FU&W.H.J' 3DarteaG } No {l8(3.>',,'i t.t\. J1t.w. 'tU at U.o..U.I8'WlJl.. Whi.ehntD"ii1f td.f10 .lIellUjb" J t
: ;
it.'l"A.' J y G'1UMrIlRE Cti.AttLin.'_ w r JP'I g .:itftifn 'k'ij i 't. 5ih I. 'J'. '. .. ".. I ,.--( .e ,' .,. _... 'f'..r basiltttioa ltJoynerJndara$ oplaiaJ W oit \ ...n llbl1nJc D".K'eU." sate.lot rat_ttitMlti.::1 tmytitabpir.oudlottlilla ; 1:
,
""fit roraARAH H"N NAdmL .: ii ; \:;, 1t : i '4: oJ' t :f' "3 lttftl yhUW ( I,, ?1It& J ; '1 lV'Q. r Y. / l. s ,d ..tel1 4
11 t 18 . J. Jt, ) J ill '_ t: ,. y..leo H. I i'ir
L : !ILttpe' ilia ihtiXitH4er )ti iWettjiin :: ,. H t" its ap:pr! iJ1tt tr 4r I Ie,:r --Z4-
.' iQ"R. :tAplA tr 'tt. ar'. .bLu. 1'1\.O'n, I.\W"h&9. "F.p.411! +1141., ,4 'Iht aitt .r.JnlID'T-/tsIK.+ .tbb'tla;dwor ; Jydroptdw,Z C .v.,OCrocLcry 'Soaapslt .IHiT cdPai 'N.e.t oad;a, .. D 4aat .'r'.' *

.. 't ." r.1JF4,.l'lMnd ship"uiutogReass t."btIClih.r.In't as. :f:n&J tr&IOto"_.,'w1iJ. ;.t.t.-of .SLJohaiDeceased.at&r.gBre47lspree.ut tt1Uti .tbrot .,, v'm : .JO.Hl M.FONTANEPo.r.i'i. =, rfeoL ?., 1U.d "1..iC...,, 1)1 ttut E Ey1 a
NI : urf... d Ir
L 3 tt 'naii; pay: .id'p'foierrWidtei'rest Catdr''P4yindJir bas actltadn i::4 .a urutaf Jaq .f, CoastCot *tta..IId.nil witMd t's1 yeaav'ah m tkt.pert.dJohermae i..ISLAaJtneJttny: rYri6t 'LWtft, 1)1 J ...t'otdetelarYlio mrte. IEi' DU.,1PdJlii "CH. f'4I.f, JO'II 1
, 1 i
V.etm
." ,.' : IWoltit'Ptlettat BN nk..CM..pCOpntGit i .rutadjesumrat. a4tf in.tice.'&'hereby:fpttFerB'lX they will be forever.UrrW..w d.%U'pf felhindebted : Gtaes au& Chii aI bile:.idi aFiei 1'.11 I b ....1if
for 1844?
I4laiitoaa do giiae. that : MOStnS' ifter'aata f wU a,pit rut to aid extat are jcqairedUjuake iatnedute. 1 II Toildtd po err derrsbatiJt twiaq'd t b.1dt14. T..lh;.
printhi'wili (
; .,Wue ; n. !
r"latterdotFootsCap .
:
: ; i: J'Of..p.| O.S..hnt, s final din>Wrt tu Hid.Aduiroktrtlor,tr. IMthitWfrsiia f.(, I. ;,' .l '' .j. f\ '' 1t 1 ': riaiicp....wtreiel, 11o.a wawrocaag.Ilo. +per.Ib .itlllJartifep.J I Iarp
tSifalep-;'TSittoCdjrt u. .i8p.q4id 'me eopt
i).Jt m dull, .P,i.ctKBitelfWa.; ,'At., for, *al| iaters.t, d*iII luM Ti1NEdoistittrust trtahti ttetiae. IP"o\ .,U \- ...VEN. I wi b: 'L}wall. anuued' I 01A(1lDlftiltntor -' .tar.fa>bj. -CEO.. BlJ4) Cp,; la. dlietaN iQb,' tlt>tit<1111.; J. n 1Qc..IN3. Cd '
JOUW It RU :: .It.1.UI CAK&&
D. & Co. .
,, ; .G gO. BUUT A CO. <, vv :
J1 ; .
'" Ji' it J I. .. ....- & 18+13.a .
...
(..T.. .1 '. .". It-. .uOr 1_ 't., '.Ii ,. J. -

,

G tr l' I I j' I 0 'O.I j. f 1i 1it

_.1.,." 1 .
j
.
1 .
., ,
'. t S .
I H
c .1.
.
.j. ,
toI
r '
H '
!I R ; I '1. '- .' F''
.
., .
.
., ., : -
; ',' '
"w -.'.-",a yn3' r' .. .'."' ,r ,'M. ._. '".- ._ ". .t I" -,'f".$._ .;",' ._ '- =. a \


y .r-l_. .. I 1 -b. ._- .. -;..

4 ,_ __ __ ., .' -- _. .-- .'. -


,1. .+ -- L. .a_ -- .. ... ,..,, r0:3.--- "s_ .a.1. .. -. .--','< ifi-.I.. ....- ..

,r. .... ,htII' IIiII rW. J .-5; %

.,'-
-i
-
.

L
f.
ayt+ d- yet,
J1

1 71 ,
{ ,1h1i ,
,, I,
I
r V. .

I m

+ .' .
.
.f _.-_- ____ ,/

.i '" .... THE SEWING CIRCLE. hors and told bow! her virgin-hart- bad bcenso--- ,
filer
i I coeval. 1 she wentfowajq ttMgMiro! aod| From the Glob. '

; I".: :''. *J cannot stop to alter words! once written\ Ued him wanl unto taMBwghlass lowing ich we T NERALhe 068gU1

i.( !.... ..... ad new b 'for h aM prove VaVu)o hadj 8stn las t htaw '.
.
+I i 'A Reader,did you crer go ye atletdi bcr, a :Niataa ten or 'agnis wbolatddowa

;f ,I Where the ladies meet to ew'' ft htt Hbat..b Agim talk was J deck of Princeton, Tbc ',

r' 7 Need| ibtoblc thread Iii braC ww rriMrtHMbbiri4BttW, aDd Feb: t ion presetfRd the raoatwa,

Old' .' saw him sndMehitable whisper together: as dtbra | '' by.calling Doctor I tog scene ever witnessed to tbN
I and "
young,a happy band old Zeetiaft;white 4rtbat U inn. The'PresidenlYHouse wjiJ
can
I 8W led ( ] | chairs.and'appointing j
t' ; Take a sealant) bear the chat, "' coin to the woods toge\9. L on the di'mbe ofGeneral Uarti "

I !i New of tbiaand'then of .c .. she. leaned. oo Slgblq.lIrm.! : I receptacle of death. Instead of i .;
a ; _. '.1 tli!?_A ,U.
-
.
\ OS C9 .MrRBf",.wStl p -- r
*
.. 3t dU( .one in the. parts;t.and bliss Floy'd I .aataaati t.back) of the room of that fair mansion;whiafc -
Boob or dresses lace or
'' '::1 I thread that ings_ to the fee mail'corral .reform loci_ !. I 1 in appointing Meae rs. melancholy fate which there,, awaheJ ,
.
I Meemirfcm procthtd _. *- : J LM. & .* ,
/ i'-It .J.a Iiarr
t > t1._ d tH PeC -aeeefh of
1i : ktCTL'BnF g
r' Dickeo'*last,and,Charles{ -O'llallll d< bj' rery "b get hfcV put into tbocOuoI1houSe. i i Morrison hta presidential term, bad ? '

: I! I .. i." i +d .11fd._ and their isgoiu* to have a trail{tf >) cL ,conn with >H nod. HM9enty a i a
I tit acooi it. l' lO and report fully -'
4 JJt.-h""W..I"J-r__ .__ .
Cf'"IID e want I odd tit e } future period. almo tntoaarac : .
$
4 Workgol! genius gajBs of art, a.I 0\t ( I eri
I jJrt Ynj Jlfter. t J.ti'{ '1'eL'iOlttd."
"
J' I oat'. R. .. .. II iflH calla, l l l I grlttteriili / ,
1 ate 2 6dJAr.J f! r rn t b
'
Cr '
/
I", I j {L" .tiJ l'tool n p'lieotl61 "! ;.dWi'bh .
I I "UIO 7. put iJ fi 'iU.1i 4111 9/bJs tl it 'bGf.dyr rcataiatelfaartta
., I 'I 'MOM lbttie' of 1'! t 1 ; fI\IaI :\ J : ; I th s ettxul'.J tbsbodi'sof lirebett ate t

.t : V3RtoHi 3.d! *' *_ i I ,, ,. snUA8H. / I :' >1b8fi aeftlelS11r tintttraiof'ltbemtrkbnr'ribii '

'I ,. intr ,. } | trt bf'thedatn' ait.'tctt'i t hold''' '
f I f' t DO ,- Uy 711 tyti, ( | C
j .. _!'J u .vr.r.. I I" .. U..liIII. : It11L. : I ,,A..I;' wtwtwepatiea.: cloud w'th 'btllitlt'l
... '
'

::4 t I .i. .1a tf-.c t .!l. IT JlII to.A,.ta.3" i'\J1'U.n I' Tats! )!arcla 19.. fI'.J!toPr i' ; of l ftr; u ,,fifty;..lit" .I'.'

Idled Yl. l tout ,
i (air ( : d '" f lA' tU ti t ui'u bltr
... } '\ Ip.p IIH ;!t YaLt. .
1 I J..Jl and the '.",; .earoUedJ..L, :t 1 ttttt tet tttitirwed / 'wt
j .aJ'n J..I 1 ijri trlnairi4 '"' II : ,. P "tff\b t.. I 'ofteeW,trtolrtt' 1}' It,, b. h tl6+at lls.allswi>+ wbir

d i I:4. "" TIle .., S1l V V
&h. .11 NiWllurday_ pdw. .. ,.
5. ,r-rt. 'i nq --
.
l .
j '
;,. I -. SiL.'A r.srm1! :.'.i"M'1 paper,aDd i'4'. $$&&l I .r. : ; 1 !:ceillutba! eIa1t.thusJ. o 'l .e ;. kd 0Ir-1)) j';''
Come, air, yba bad better leer a. r J' /" ; j : ':
I ,buy. j aecompjMQung
)JarJtfJHMr 1 I II n"t1,,I&u 7To'thcWcb'arg/ 't'3rI-J' t flits:u r. l.lylerlet 't 4i.leut quar T 1temrlitary-e '
A j ,! IA 1$11 I : t ;"" ; nfrAQtyest, ittfabttyand artillr '
l"f ,+'rstr+fK4ttlttLtan.guwvlta1; i !fl1T'r. .i'E "ilr ;' i iI atade
GIVE THI .. srct'r+ gfgp Gorta2tl3 8 A. Im t t
4 j++ E WfIwTfftrf Mgtapedrance and't1h
7 I I !'11Z/ "p81ce "> "Pru: dli a I{I t | ; flgttla
; They arty JASSUAMICATI. -WILI'VLI1j.JI, .. E? JJrbw '&thj.SeN* whollowedextea '"
J Gaily welcomed a* they come, .i.u tin 1 1\+ ucious FAwtttiWifsj'lnd the writer D this Uill. j I B i., tr'fits' 1 Y ue m d, ban at ni1e. Aratid n't
Fat. fitieildAslluver eU r I '1. $0,4'1 I r. .
.k. I:1 to Desuco,,JrfftPlsnYU t them to 'ihui)08MOjat j I : .. dJourn. hcbk, from tht;>7 g t nrm
Y _lfiEHl tbo rarer, : / [ | bpd a dyJ gct entry. dl1 ;t '
1 I DIIiwoftJI.HclJiwlr' for publi&li't ,ut-In..j I r r pt p&rea for the ,sigact a .
F I Help, ib swell the careless riof&I ..Qt/,11 i I \Ye Clt4t t'tINh. TUB p onF htf .;: '1'1 ':ft' ted!' of cgp3by be ?e ppcession. o1Q t
J"TT F"N"p wppt '
Lau C1iaIorai 4 "lfr.1 6'0 a1Istlident'n4 itnF
_of ,4i'.aidtiW i upon iba pfia4lu.produce jl, th&tVveorbncXritb ,.. I t> + :abf"DcIr:1invJ of a1r fatsttthesarirton coulrtuTia r F

lo fn .! Ia..dj-/ } rbohl\we,. are coaacctE'd'. t1"h.; ? {{1 section of the I filt Ytttkpft e cd'
moJWGUL1.. \' IS :,'f'f f that letl.-hfz-uco, f untiling p ,'bI1I1 s tr..rla 4 t> living current, in slow movement to then
"f I\7 ryed r'
t nuitrat,. >.lIbttll.oa6 C mim&t.U I it tJmHrplJt : Jlt aceltttaurtsfitllantraic tof 1MWddthernoP
t Hu '
4 LJacirculation weel ; [ nct ;
otht5icitya grows diataat M'ti
upc
.
:1 1 '.A..lft.l-.WIIi.t.ouDIW', HA ftfI or two &a '=. hri'f 1atrnnt'1. :' : s !;'&-lsJfil0a'rd6ae 'inklts;' blot>-broad tllet'bn8'Itir 4
e OJ, bl ,lta_ tMht 11", .Tfi11.'P' ""I 1
aad-.aY.lUi10
I L We age fJJ\IN uuyioc Tug rRooj, ..mliio.de !iotroducyd upua.the mess-- crowd was.prfcqijwS y mute.t'n. {

/ C.nR_$ aYeealfaa.ehal1I1., U y r f ':'fault tk reaft.leUtftabata polroo 9rMd}s Iet. I t l ; )'Wit ')\)\'\ r Set i iyt IiArkbM i r a
iii u hedilr i a& w.. ''hi.) Ili ttBL h'f! befl1dtt '< ; l r;
1 ., Gv omiDal EditQrr'p. p91.. fP ti 'R r ** *
lu.,8eJ.liJ fJ'et,'.tteare + ob ntf II J victed 1 1 \ # *
of''brio-W..s.rWlC&E axe ilatstitiakr I bill* and boimoredeeply '
etter'd1tue +
I f" r i' 1 n. t. "'.un "tt'! CAL UMHT. ?.II prlrla+% .OUS ., ., I a"l E1 f fifmtprbctaitlonrtbe
t 1A .lfit !1 t' a ) I.( P h.4sn u
--ft'1:1 : _8., utJT1Ur.r. ...1,.. .. ....,_,-100, ,_......., :nI/1'. ", I, 1 ''tzt 't1+ ;L. a r. tV+ ,

d'' a r The .vw**w. att++ckrll 04' last WNJ .w: 1bt'.rt : .t .k IluipatILrhprZ fblatltetlr& hr 'c+liacd of ,

ud "pct 'papeX'aa' d'ete'rei 'i itl! j i usual J vehel&nce ,jrjofdrove us to i fewi.U: I' : ; ; Uif<6 til-t'>eceit y f dwNlin' tltieGf e
; ybb te'1 t ul6 I
'tats. ashli ililteD man', to what we and doottfeWhot I + ndf&.f1fl': a:ttft! 'Alfddeftt a nl rya tt
iritrtistttatJlriowUyt+t re{ say ( .ti..J ,
+ : :
\ t
.e Jonitli! :
4d lf wNdt ptta uitt Xt!! We hat6eV;! # ttijjp seen- even a J ,p. c srf' "t" ''I ; : ''a t.f&- .r I. J 'fit,'l! ,;ttkgt''td6rtajby'tlrireity. I kr1S'6+ rend '

I to t .tlr e',tX A ., !lt1p.' Bdmonston 'lej r, Pfl't believe to&6foimW.Wkil
t I In it nod baD + and "rcsofuf, iori fewdtt fP1trRre'wAeh'; ,ii r'raitfidC '
aj \
htlt ddbdrPWI1! ttftk'tti"idi' e, tai tAJ see b t: nuts. .We did-not. ..r tee the motive bt.lttit't't ( l t\ + ; priste';1 r 1 ler In thjjjpr mft 3rilhbu'cJings and adopted. I Our street', opening t ejr
I rbwl3ttj tiwota' fr*4l9O,, tutn re3t yH : \ : !'
/' ttfUiP' d1!t ji.t acid bringilt iqtilt t htf !! '
1>
and do'jbut c rrtlal
t
I .i S qtr! t ittttla nu see.yefe oolcM it was!*iWicaTy-aw ; tiuctlyd'tiithebr.:s' Fetlndtr srAettiu3Nt '

us ttait the are dreg I kindness 1' d}1a1tWeJr.t8'Vif'jOpiiiior' 't r t i :..;' !,>r(1j\itr' ; JGi f &viiil "i, pniffin*? S',f fU SVI'r firtJi ad'iid tln-Vu-*

Ip f a and b uta'beea. bf jeJod,'{flu .a f then, lIa I ex PifffJs! \ garn! ,that. i &MforiamsbfittUti psAUieu uyyw 1 Thd I'nriumr if t" rttodi'1b1 1 '( t1filt' T' .'

t4aet lplaltre Iy'mh5eye tAd" oiI s&--; .o.lfeeQTgnMually' broken !t i ; di''tielrrleiht I tatidtd= +WNerrttfti dily, 'wtroehi'r ciirliiif tr) I'p',: .

l bet* iB Uttt cbhldtiai4s' ac h r i1Ii.l try, and we wen wfljffng to censi cjicasjoo to'lb'J,1 I J 1tj-tr1Ul'l"i"' Ri'ai'" ,! tttlltttT'rst'lttottler''tktt;cTZrce"t: _)1t;
i'C11 h
ofisuch.reifHitancB. ? V i Yn ldagistrut binM U. Xs M cl"il .
.l l ,dttw Our tote, + e.s.r..Pr"'H -
pontt f' .! upbn caniage'alts Ynle frf', the We '
ell ,
t know what Irate bee'Hlhe the c rlcrw': t socnrS l # or.Jnt.iim ,
rl
&RD l et COJmtS-bJr
t
l! 1' >
t1 cua at ttlel.oDd',' .Jl'LJ r : { 'f-grottll ,. '
p sttd ,off r het't .""tJ r"f' n pp cb.- Lci IU t 1bnt' we will not ; three 'mlhJf! >in.tbe fl' P ntV' ,l;, '
,'.. t'Iitdvj 7tlYllifnl .Womeo -no MHtrWcbIckens go _j bid l !! lt v ids*) b*, plants or .S$. j$ 10 0h 3t1t ftIt.a d nut with', to

.p di110EA ALl' timo'Bi i.. jg.t towing /fcome.' 'Utbc .... 1 t t l'4' \ .3tn .,Bcia"Couiityc i : r ii.tlj o liiP.,. ;fille'bitJj .
r t % J ,iij'regard to. rlageig; "lt il OOarfealin ; .
'C thing teootthei ,;,,.' wa bci IIIV I1 :: : iW
tee reertbe
aadd- WereNokeD
htd' ate :i : ul.-. : : III 1ItY t
.e ff-
t: -
I '-aM : e'lII of,'Jt. \Vict' li : t 'I restrain theilt'tln llth4t coutil3trtsj' : 'De :
J rse
If to IIehitabb t ")ats.tltri *' cood i tptretei ; ('i i cohplttef be ape to givo roora'tdteir headlong flfife'A.'lbet,'a.
: '
caustic.o : i.- J i" egate in COP- 'approacbedffcfettfVn in "
bxln ; a k a h : .l # the end of1" "yea_
N !"
x k + ; : aik'bf the General 1 | obstructed by lfie.PresIdeniV'sAc'e' "
ittbttt': same.lIIiIIt81l4.ltllld. r "":
b. w_> Mmrtw in proem scared at someflrin iSnd
\\ .I fl' .. I on one
i '
.
t. ; i(1tt.Lireet.
; a r I I 1U
+r : 4T tr. Kf 'R J j } t'1rt'es, plants ahR'd'loSr-tfy.'ibeir course to. :
} cury-K@ov
; i' i k 'ttt 1dil ire caD h.h. _..ttaia'rl' r.Jqa t :I r d1lofriaewht re,so on the otber'1tIb'Aniiich' gave theratrSaiicft

y t h "' lie detop1'ttl t gVeaf kIU which an intrepid''colored. man on (fil3n'iltdf.alitte I
uld tits l i+i terns ,r :: cb''tihe:introducing seize;then? by tin Jhort rains an3'* 'i
ec s TMt1$44lw1; dN19 ltfBbittits6beir motives]1it 1! 4 : top thf ro. A i
'
: ;riucbt'plicesasbea t little-beyrmdi' ftt'rhe! ;
direciion
aelrttt sOlc ; the? 7w1i
+ ? ; ts1( .7. ltd
J :
It m.' cirebmstancwi, the i lay masses of 1ton !
cols tdilltGi i)
ittplte'$ tiitKllbiltbli ttle! 9 .. e e \ol res nto r. ; { + rge xlone zomtba'. '
tI
tg9usY/M; tt unit"ud, d uaau '1linc tlaltn.itied.1\ if; I'Hf;I' dh r 1111 I -I : '1J4Ah'QAnta;! ,0.8. new trcaii" 'birildine. near tlia3t' IPitinet:

8o where giro him the Brat.bouk. b5"*M1 t ebttiisvttstitaF aflDdt tYuditd'ltrlh ; 0U&td' uatitute! that bank on tbiSb\if'of thePrestdent 'riP JW'

and tuniedx iyw thri..lmava'aud,: Mebna gt" tuttlttttmctt. tlit s:bsp'py lUsutficaTo f I,not._ the,cartef' f?>he bfJJ .ttt-tltf;i'

4 wiotcbi i t aM aia tias +iad d'klt bhia ionjo taste, prud'Jce and consumption. I cosier p x Jt was resolved moment:tbal, it w tb.e, ,, rect.

bM11' rh8atlds rtbatmd'o .tbu hfik f 'it, I rook!{"!, &'lMk,(Tats {;uatl jrssoaage in or arbitrators" ed. the cirre' 't1i r p rtrcr ke".

h sadds theititartoAlQiR'aJlallttltlh't: r. recent r t dU J twA' *vi ia&aot (+otIthir ,. : orrofiu, ,. "h'er. ., bebak .p". '
,. uarmol tbatas he : .of me ., '/1' ) < .I, 'c li4 l I I
ws so mutdrtftftyttttttafc prrerjve eov gnat erimollrlCluJd com. {! ? "
'I \
Then she lclledJuaLSoaMbat be should Tike raiU d4Aiwrdi99tteltIetter." "It is noHnkn&f+ i (; : j&. 'rc.\l rcr.bt trill I fliS'U
fo ,
49. end wo mArer called : ) the'privilege o r.'r' ili"! 'ir :
rt 4 '! +cliBst 1 so. It is dsa'fb o'ttb 9rU" TI GJ11 .:.f .
er, wdb -- JQJbBI..Ajlr.U f tJ.
n9 a itt 'R1 u'Dtloa Oflb tdWriter' -- .
a ,, ,,, >.Ki1 .. fdfJ.1efI i of settlers whose I r. e
t. .: @D'tof.J4d,1
bq ,2.u' tf lt1" m-- : .CC Jt ) tr'f*{ 'I RtI f.r Ott:
u ttittei tWkr.tet( N hutat l atrdttbe'u.- rf HblrY.. hid'..he.dhBM.- .n.....< '" Twas i an act of God'i'a ''I t ,

wrupntpi jJ. 1 Jt The iaakti+eglOj;,of I etattad, id e'L Mrs. AadUoo, Mos 'tQilmer,'.real il p -'
't t9tu { 411a'' NrIMMllltl trN t/t. Miaat's UDlhur. .RI"pw ... ,__. .
iwuk l ir'' pl.cconomicabt ... .t11 .
-- ---
"fAOIU *" "
bnJl- uarg lacr.
; .,.: .
} } ",11 cmerailj;umlontuod and two nujiditxHowly! %
t9Y11 'i + women
; >' r l ttl' i re not
.. t0 for thejBeeaW, t.Want to be a1jt 1 w!. _'oWere"_ that' 'r7hst't'o*11 ri.t&d1'1"1 c+, ._.tiltn'be J
Z j .
hrslt+w ,p e ipi ;lwt111sra11d in Ibis ratotter;I. much for yife, nod you I d Ink"Dv 1'-\I!.* Jiit"A l 'ire was after cu'iott -. :

>7> kmrir it wUIbddAffeCheerfully; : *,-*!' 19tHtll* I I > "fit'S pitta been grtttitit l-d. and it beats Providencfl ordaiar

J t htl! $. 1 HR wMAI 1 'bo Rext\Mn1 ti :'t lib"a, rk" 'fC a 9io ed that its 27, 00tlb*: (iron.; shattemftd ";ioI

._ 1 a urn*LvmirWlM fill tf ila ;'laud/kih0ne Lw'flaSffi'S&W11--' Y''Fft-Wfo I ;; : 4ta t.r'"e U' resp'g ; fdgt aetlts tdtl tlwrt! +h ) rJP6" bid .

11 1 for, deafeful Joinim wbaijpu.ir> I ; f'wr." YI. nwcy Ifcoo hds '.ulrY Mt'
pfui i tt
: .ki..t ; 1 ); ; '
nod buniin : _Glutir !
I ,4It / Rtyfl.l.itfbb' .' ri'att1WUltatrkAttitcrlm"JWb r'
1 t!t njcaseyoii'cus.lpr'tbfllltn' ,, ,, : > It iA !
to forward hits/and axed him it he wasot'sotry>> a- *JUK;t,.Jl #Wp /.a poke i iil yo". ".,r J b. atI 'it ., 1-'.: .brairdre" bslitti& frtifi. !' cr !. .

-} for what behaddocoaDdJor', bcb'.a gay d. A'ranai wAo is twice el<'CIPd speakcitonee *
t' '
r r V YH W I p p *! d I P1tdi4 Eft dr'poaln"lalseeIltt' ; ;n t. ndlhtixothe'intbtf "".: !, i :;a Ji .'I_ _-t ch!.f I tiathv c rr I 'H4 Jt1i
Kpat, ,a I, t lraaevw.ltt '>yd 'ace ot dcmocrulic majoritrmtnt11 j } /Poe': re aD es. ; .9L .
? | .,kiUeJtiHe<4her. Jof V'llr.1t tr"U:11Ij.
1 expected tvl.rieT'Bb+ cut to. popular : :Tht."i t' !mile xrtltt UR icb '
,
the
forumS : infflD.khui; acccm-
akqa td Y ..a"...well. .1.: wq.lifttatf. d' .ff.J zC'.,'.-Hx! 1I IU' ;i b 6eiagt9atedr They-' lishedGiwerhad. greeted., me, 61%ect 'seJe"hed'ae rit,
i : '
hrf, .: '.'.. '. t I : r;Jtry'j.;1Ht j J k : -
Mi'sUtd ai"th lQU .:: Hrea i t .. t .
i $ 1 : ;Whrtt 'tiiidttt'of'Re : ( "f'rp. ; K > BV T i w v
ISda # .
Ica t ) :open fur bM1adago iyr t + t1Ie >A/itlat' "ac' .
; o JC cannon ;
duct, tor, be laurt muitivrg. "J penrf 'KilesW l .
ine
Ier'that be serer lateudrd t o nil %Deft per ( i\.k"rdi 1.'hUa. i3losed iid'tldtitB'orttteka .with Sits 1;
a i 4ntiuducxs a.I I '
'; ultttiuit1 l "liriBiiHlnie tl "'a1'lt tbQitbtld '
n ,, 9 ltfMf "
latiou.,10
.
thihtiS E 1 n 9 Yr e Trm ithe, t't'rticle, l.fIb I : b Vl1on P h + : iji1a W:,'I'} 1tiiilfu': ,attdn"brst',lit' !"Ir \ft ,. ..dY '.v IU'.t. '
.
'
Newt"
; + ,look the ,
oemsiwliotroen ( { J"tirO 'Th gthlll\ff 'iJ tryt "
tbn t t .to."t dsparagcfi&irutyced ., :rbii ; t .. ,Jlf.lfJlJ.06o"r W. a I" i.:1 .
at resoe r" t. t Q e'
i ..Utbi t,1'>! "cur 'I
h 9
injures 1 w,a 'ihe tbo to add a v I ty biti aid fi b' the Jl1 :: ( .f "1. hl J hI Pr .
laid u on her UoUIo.n-fetred 10 the cumiqjueo plr.Fo _' t k ( : pftrtfo.topa ': aJ t\\ :
g b thatsncididiifterjr i illttt' ; \ : 'oC Jy taoJiB -.
ioDl. tt
\
; *
Jfiti"-'k'ifn. ,, tint occi1dti> '.?hii t1" iijg> +M* uiu. cnAae; '
plaiforroffeehinAbi .
d a tak' Aa' i 1 ; .gednxjiebaot J1! ffm".> .**! n ,.? ,tra..t 11a1 be, 'or i it ift .
+ bad'cf ..t : iftr-4: i1t.fr'*' ti..Jt I. If o
just / '
.IDJf'1& YieWIWId J1.,7t J rt "
he 8o 'bW! W b 'wit ; .11 ,ub ,.jfPte Glubutre' : a; ;'Ds : r.s : 'wltb."Iff; "Wad- Cose of A.CHAICU t>:wt ITHXsiaicd : :.B.G.uvJ1..kia .

- -- ; .,I It,.& week' wit qbJiJh it I e .t'of.:tradeV;f bb is tbar.tJiv nnlount of p wtJ.r usdd for a,
d'll1 charge, i .
t Ir II ct/.it1.1 1. P -1 t. "' tatuading.-the of the
gun gteaawr
round DM neck and k titie8'him'ittttlllltb' e 1I,14IO 'J'p/Jhought II fUW'.yeataqo.- ; + P. 'D ro,.fe Princeton with b
tied : ) i'Va" five
that ?thirty
a D4..iE.ar; iwovld make ; .4.n.. iras the poun&
y a L a pci-eb that '" l-i.,_. cfeai inae4wbenj.1
I :
i theta ttll :
would' +
Hgitaw that stAistn relation-! :i 0u. Iq U w. .but
:between i "i .ten.'M tiref" ,,
:, II ;. ; at a tSCbs :
two of .cJ\HilW.\.o
the 91.E,
brake r gredlesiWwers on earth' r /! : b ) 1lbahaU.1S{ :
'
,y! ;i _/. "i a f,J .: *r ft <( t Q r; Id",1 aQ-k.wY $idI u.betttlollAti; 'aad llt11it11 ,.
_
t_W ru tea to' ntrtnwi w* ** pOtiads% f, 'I I Kiu1$: t.A ( "dJ', i& "
+ i Tbeli& s/r/ ? YK1b.as "smtr ( .11
.t oQ t 9t TWury : ; : j
a ltd P
t N M'tf ti[ 11t&'of.jcaDdOft
tho 41eI! a" Jd and .- powd r.t' ct J l lBh'l.foI
on
j : du ( Iftf. 144t .II "
doov raycx ', it wb rrxt stttndtn.U. salttao,4t 23. tter/t" 1t IIf.II'.Ie4f. t .i I 't.'on ineTnind' 'or 2' !r eh 4tr.tltft'd, '''t"".'2) "
tteJ#rtlitatddeN het'f iatd'jbu L ) : : '
,-'rUII- ,_ ; tbat be could" not .fffl /, *Wf* t .11"
tltet was is jnuch W 1o"w e9, d a6B, 'pfaa ik fI' it t ttru t Th
his 1 6r Id t iille 1 t>fl ,h t N,TbcidM1f_ "'r Clay .lrerta"hr,"_. "t r and that, too, .in c '. _.,.1JtJ9 .
,: "' '
Iba' B&l.
off towrnt e W" 1 ddcl''fif P IV at d J. ( ; i ; ti rf- : 9o'
ICrtiun Contetl4idst "h-rIJO ] a. affiTctj,t''-i'b. f .- T rJ.I"
down bet' ; .
tq? : jetted I .. c ', .
it. and don't i+Qlir'v Ipts t, ffQ J-'f M! .1t'Jdal' :''U",,' 1.r.13.1 1"' o.it) Jl..,.rn to.q' Q;. ,9; r. ,Ya-n..t! nR"1" 9 '. .OJ'.'' "T't.ilr")1ZIJ4 1

Sighlas dedied tbetbtW ihogi ttn4 $is 'ua1t4t'tr d : '1'.t\ntM.a11 b1 t ;
hJ'otJ..JjjMia, 1 '19gt TaI nr..nttR' ,It""i"u,1.
s the Sanders. [ >WWnrroTJ.? e fi i: !:
tnhatrlhttlik. n."" t gr, rte,1171 tltff"l'r.de Ho then BOOT ldeiifiWM I t** 41&Cn& l ea4le'o ti'j hfbkhi M .,' not '.wJucb llr. .ne' 'lhJ I nJ.'l <1f1 .' i
A JiS/'J J: ,U ..t1Mta ;: ff Sa,, I tin d .ofJJJb18t-aertll; ;."hotrlteskiha At
%
: :I !, *ttJc hoer0
?* on
.tt ; .
steamer Princeton.. '*! .f.1


.,

> t ., /1 a

. I .,', : .1 ;
.
.
: .J
.' ,
i: (
'tc- --1f."
'
\ < .5>'/. ,':.: "J t < 0::i. :;: ,'. : s ,.. j
: Eil
I
.. ;
.,. fjIJIirc'. k 11 \\. .. ;... f. .
.
,
t. ,. ",... .-. ..'SO
.. >. .. \ .' ; ', .
'
/ ".
'
-fI ,".. ... r / X'1f.."': ,''d:. ; ".(J." E
% 'I'i
: -,- I --' -J ": >.-_,h\ .;7" \j-r i !it, X
.
'. _. .
; "- -
r -
'. ..
,-_ .
.' "-- y,
: .. '.. .
-l'. _; "-' .'" ,_ _, .. "-" f ..'t". ;. _"., -' ,r.1 ",;, } f C j x

.. .
,
.
..

.
*'
5


o ., ,.
r

X .
"
/ -
., -- "
I 4 I r. '
/
I '
17, -- +i o

.
'. .

I
::

., t. Lr' _. nL .". J +_
'V"!
Ci 1EVANDt3,fun r '"otwi4. '- decided t htl! -.U t,1. 1C"r .. )iUWtl4iii :! uo J .. .
Mr. .. f ,an L UL'lia- ;UJS iuI "> 'H i'
,
C0 be. or.t its' ., drIftuut4t J .', .9ABbaajartot; 1ICM adlydbtlr .'IS Rid f Th of
la1llttlttult+el t of Fitzwtltia M'; _! '11I.- :J Ie t .JfOt'K" .au rGGDa1lt1D f Ihttt aDtYCOIht-t' I a. q i
t.im
1 ; .. \AHnwa.t4r> M4f"'J.I. 41, abirMjotdfoceira 0&- !41ri';, tlilirIfJpCtuo f"ldD" + atlm!, ?fif.l&.$etitte.r'Tffo.pt> .
le.teou their tdoat tIIJ&ea.Oetal lettt1jftfttm 'd e t .
r The t'1l 6IU"'t&
'the''lddgb'
ti b U:8U-'lT. the ,
a tlfa.r rat igo't taa qua ei! It.reo of 7 the ru la 61 /luorta.11/19 1t'1u ttltfn t. ;'r''t.1' +rw .ir: .- 1 'A ..W&JaJ8c..f..f.u.j.t'IlJrTf't.J.ft Co. ''Cehletffoi'tAjtltrtdieilf'tbd'rtotSNia! fiareby furtb- .

.tom 101'huue 'w'"tthe 'ttb th a y ? ;. tttilalt"'X I 'tJmfTHS.ft VBiti't .
wilt
l
:'E n: Mihra too} but c t pt rt ..., .1. "I:fl.t1LIIU'UI4 ,.u '01' 1j 4 pip for
I !I 1 IIPtBOII8f1 Mil r"II7tb C$: irirret f'. ,!.eb 'ihtaYVLORENCl, Straw,Silk Fwd PaJl It a>Jt "Ii: rl.tWdY WI"! pl8' fait DO'bM. o

.A lIaH8'Wre6t'firti6'!. orkdaaator8'ripgGo.dl ... ,Ia\ofrtJl..P}riIe.lnlt '' 01 ,It "j1d3 "BUTf.t1fi'8+ iY'I'A'' .
c age ; 't'"k' B1.tludro{aolbyt, .rCxEtt+iB) So. J i 'J2. SOi IttH'ItA I, .f1d1fliifJ It Jkluae' : etc -
i .. art ; IA yLt! and t rtendi .A.r.wJ i of f4l .tJ'aYiiMwh. fbi! March 18tb 1841. n .1,1.1-J; i h.1f.'f1. :ii1ri veers f11!. gill IH w 1 HdIuu ; ;
a r; trT ii e ,Icyglr P. "nse isIf q t ;tl W. D..Qt..r! a. MtuI.eta_ tto'4r" Mr y.l ;' HI I JI.. }1.9t11/Uttt; ;1
erftrettttlte fktlt ,Pc/it1 Cd i'ttbe Coitl < a CilifD :"'f S' .r.ati :wl .C dt ;I I'Dr.w a.u.\nm t' i Of Oteii'; I.1IDeUI"&Jtt.I Jlr tli ti laliJtl

# C yae =erltt ibe 8avwtte w p .{ II1tf\.kl."ii j L 6' I3Jl &N8+SEAT'.Mt lII.C i1d1t,;jitd"! 7irtiihroEarC '1ru!ttrtdfiaal tJmaehttfad itlU8 itiWi'Sqearo'

rt IMU4 t tieb *' iramodtete- tb' es; wrote oN .Jitiin'--Qt., IM eNlhmdttwltll'k'; just r Tlia itflkilbrdaaJtilabsligittr' lIre11t -
to a '
o calved and for att/'b/' 'IJS : j.
U:: DUBTI6ICOJ
a ebbl tk6 '' {:13pob, tt edy. note'auothcrla ; C.'tI"'i twrli.au'ih.a11 J 1. 1i tlt1)1'. !t.Mateb'18di144ti t ")1":1"01'1lu:i ) .IsT c, !Ittt'tsaett'd fey ih*JsaysfJeMftldeimsvtty .r ailr
If'I' batit aM .
'r "
i ( ; b..8aJ.cJ .
Wt % Iiji'1 ; :r t, __ 'MIaenb"p.IRiUtJ.
I .to.latttke' '
; o Tw 1J1I1 'laetif" !rut.. of
.t! brtttsaa@.eteplbtl _
NcC1RrQes Caitreaalitt>_. tlteiitit.faacE.I 'nOr
Oihelcr .
Iptpq.co
us'
r : ilea t.lta ,". Ot 'ft f"t.j1i'U ....$8.7 3tEtll.- 'I[.aJIe.ot.id'.uwt' ; oaUafootwa, > 1
sill o''b pbogt ttstp klva trodx tharted attttlb r.'UtriCf'BWt ,sty (I II .I) "I1 ruhnwtsiilliaraa?; ,Bt: /ttiltle iatttbAortb'rl.ateetarer'or'troidlgntte .

,} re .r iFi'Jotrt, 1 aln4 Hw niom, molltef aba ifcV li'ldlea bet lhd .rDfift 't'in .,. .. :.; A"pt i'wu.-.aM or..IfGfltIr eCtur*,'FVurtl. Ed ,JbI1i ;JGeo'I.. .., u attttb t.iotI 1I'ete" '''tubs.aea l '
it, edltiob rither.'o' 1ec
appotated'b1Itobi e c,4tld reAitrrat4 bortv AIIo.aWuuzd vtx"'It' fr s ItllauCa.eU\.anUJ '
U t +l tbaJ'allu.ivgliA&wAnd Lia4 .tiu. .18 1 ddp"U'hivkJa) tb. atrptrPlotieblsfet 'tfaks .ibe Ihreeor I:11eoaN +If'fl 'dt'f i aID..rJW.&fictioJt.&u. t. rbddab t I I1Q.C' s.tmI" pro-
f m wgp**'* toglhtirt rrittltnr ihota.tri tf : .kltC" tie i'B" & AqUtwill.lQ +the tI tCbrttrtarodndl8eoie b"t& ''n'l, baj tr..i'l.'t .
m iaifet incat wktetfc Hmales1ffl ao4, llle' ;well with mlty and i& a I ;\ lib ;'-1'1- itridd I W otihahai.sti' "'. tb i )tlId,&trb4l[1J"n.1Ih; 'per.
r+c' at-i'ilM'ba'Gwdtt + I 4ayf jfte illuuCnfed.'J"rl'IW I CO ud"JttieJ 'Ttia',1Jninli rtu .Ht+ ed b+rltj4tortyietFbr OCnpien .loiaAheJOi
ed'bytodjj y lW?3 l KtPaofHEctcs. -t1 W . | + a ft yt s+ah ,>1a/tW t HM rt YtKiaUi dl .btwMi ..ad.r.ti6ii i itbn bt "' ;b'' roo;.bd Mven powerl of SatireTbemtbof iot ttbAraeutit4tilrk. >3drolMeidt'I ntt ...>,.bli,r '
lr t tlere +A \ :. tfevrndjtopplci iloio.ertJtlt, WI"Ab.aoal6"b"mH'
gJLj :. tt' b'f'blit 6t1or,,.T fet t.i idotitljmiwt'baaubjdct &Avii. ail'a1l.ld'UAd

s s C '1g, t !( ,' ) sec. r e XP ar1RiltI q I fit efirltfC .Ul 1L.1\h; 1r'.1t .pm.c& dlaaGo..a'd3co'eudridet( 'ttrtl6diin. 'thrpuwar1f e., r.IIner.IIDUI. Naao.aorrb 10 ". I
I r I 11 'la'[ tbry'a*l ttddbt" D.'jia''1 '' 61ic ?I pD ndi JioeiDIntht
l teeth "tI.B
acrd hi\
It ewtt Irsborset'Nt31 h6tltinot
I Pe i art= 17\ 1y_ ; 0"7. ,. .,W. tldt riaervK U4 timMhybemrfeAt.Ibrwh ryIo,S. atPalJlsttt1a,11tttbeateialltaardtpiittNtlid dil8C"f lt
11." "rft r1.Ii" .t .t' : .WD from tbe aibreMid rowU /
; oftaeeaBalrs"
f.M.r.T erM av8a'bahb attas'r: .ttlt't,-. tal ,
.. F tb'.t.ti iPt,, ,tda. !'.b"t ,

A, I r &f' 'ti 7"t1. .. anent 'Jtr pien,
r a lt-Wt
i-.dI ) W ":I I ,
'tU 14' : liaeal( iid become 'UDivoeri a'ea ete.tpowr st..Iu ea 0"
*
,btlrt i Jl8r.4 .'lKtlttlYliBth." a .. oi srgi.. aaid root "eirrdlWsuftb'dttitancea
t !
j'ff1u.t1n i.:
.n + 1r. d4d .."O"" u < '. J.l4.u:4.\t.arT I' .
o "; f"1t \ I .1"-.1 Oh"'II"-" .trlfrl--+i- ,r-Tb Tfron>'iasMdllf'enttitl'bnl '+tyMr t !tray feiAUo daryli lsetitaldfoatwt,e.
<
"
''
t, g 4 >4P ,IA ..ler..Gt. .tHewlr' t1P.'F .tllj." n J It ,'that,ttttsbolrkOst rfaJJaadt-> i.JUrebr
k t : r. WI tiv Ntb yt J., 'JI.* Kettrft'tolPWafarkwbiy'mellidiomatic pert -
f>r t.7 J.!*} .. {, "'11 grit wt C, 'A ttr / au1 :a teed rroraatrlahal' alrt/ertetert--
.
4' Q egdaliidthrreaglabtgtbr' tllp' d
1 1ri itAkltlfflf Rtt.tIS1T Ttin'trligb Ie
e .1. rlJtttiLTn
feWWj fej wY 11.tl.1diti"If-Jz. '1ii..t!. 4&F ,and pointed, ,Not one mind ii i tttift''1i 18QlQOjD.141 tFlrmoetalta! + .'., ..'iahN }
n iItui o'MEi' eh bi3hf u .. could /iAielilMpoae4io
blue fei
otofi
t Af ti sit,fla t 11, ., 1.11 turt6daA't, ..l8lribititf_ 'id Pil'., .f{ 1,.. 1 oJ.._.. .'ntbi\li"t 1f: Mliur: : and,' il t4 FldDtdd"twat''Jf r. 'Ii"inrtsfr ii?'" ,if"Z1 fk.PDJ14 r91 'n Itt I.u I t >l..U-i tee*M..ba.pnl J shaJi t*trvid.J.rtiotdtrJxA .placer! < ,
i..m !! .L L'i !': I ,1i.lfl -itaMlfe k.JUtede/t.tn"r'id. Y'JtiGirnttmi.tll tQJ4Id1" .
Cjt. t
J 'f "dill bee'.ibe'keeWe1, lDDI"1IIe .tldbT-. (
1 ,#ti Br/tTky/ r t, & i In : : .t :. _'tft..l..DOm ;' anra'moei'Ibkie P ,ttwtAltittrutNt. u ,
aJS i = ; a letter dated r'fcofim o ;<. U''J&ks F0eMc-d"La aaturen:upon .Univer aJi>ni. "e_ r''iuaei( Aofhhha btultts *,tt..f : .itl ter'i1 '1
4aaq 111 t1nt: &creta oar c b ..\Jtc.! rIint. 7 J Sr tttsgdCeatlc' .. I
rl7T4 ttoratd.:VYaJjioIfi i ;t doni pIt 1i b o b + i'a iit enrbt! H ? '.! Ui'rlVork i1.r riP,4dJar '
+1h Anm \utmoutrcriBSrinatioo tot';' .tha I frieoda, of.the wretched'coaeMtlon l'\r ltiMit +IK4id p.\- b l'ti6a K\iii1iUd" .J'p' .wa mrpgbbshed1id'tlAidolrnt' ->JnVhi ii ,1. I, ,UI' < .J .,. M.WAa.o.lJa1or,

,,,yNr 1t',.wlK'rtNit..Ucd ihla a-J\lAwuht by\ ll' refer9tid 'E. tt ur+swtai l.uaH.tH' i tiT-., ul dODd.;"Ala' rHir'r.trAi. lOMCiDfllO'b-lIHItti8eitio.'ttd'iliU UM{ {,Oierfcrtftb Cuinettf f

4t, erJM IIMItt7 a ftrU 4\hfl fetid .dJrt" w =1lbJ mlf'M4".d! :q..'terb.edti'tr o'F 16' i'taT Q'' aft'til m f .' do, Gab Ar* nJj<> AS / e +II il9' .r.rA. ti.di.J ,
t. e w..trt"t b D. atidtu tho ''edo 'IMI Oli.ft Ua' 8d.! t who bat*toot -t3''hirl&JaI j "/ p. L'U'1t il'.

tth 'brc)all. ,1heutoCbtsegti i.. .ncl'.,aulmti : l'ut''i&td A a IIt.A..14eiiDj. odd,J oJ' Wlnibl.tai1ltit"! Dcm fjW.Zf'_ "" ..ssll' I 1'n.ihll1ffi1te iflm-f'\h\ ? i''kuorrii

'f..Y.Tv.el' .1 1tril ii .wiiciwpgfcxy +ddal odtytt0btberr'! .Of""f1 Ra' *K3INow !. .'andilo.;'1.oW"Ar [iteluebtlltldlINlt .,:11' ptld/tit! .lhQWlaicHr"' ," irrtu;;i ii;tuJ)"]'t.' II d IIoI I ihl.t.rti tri-8 i 1"'aacr-olhe'u ,

ljWtNrY + Art dlt:H..f r N; \'rEedb do; liIW: Boy it and read it ; and ifrockare t1 dio" : ('I"'bfI1C"P. th'hcJrffnUJ "rdh thecity
,'1' I toes trill"1Jb'1'A dNi rally Tuera M. .
Frtio
ot t Lqnil. FtI". tl"A d 4rraa1 p11pilbdrtelyd'trta'bieipYddwth! IW if : or8'C a ititti,PR,1Bittt/r lI tsptnsH .II ; 1.
Its rid eIpIi-a .bicb-Qre 'ai-8ew '.I l I',
!
; 'ttti8 jYtirkjBttti' 'b.fn +' t1''i ifiNiiiniM'AnMeoofr1ikidifFsreandu'!;. &.Jtdt'AltHDJD'DL1N' .i/ tww1&ddid oatn;; tbtt'he' '>Irilrtie'ttlr iri'etl lit ma Jg6h llf M"'df n
;
t ,, ,. "A1aemii.r\hlt .
bT. afid r"t't'
pf rnaftotucy.oi the:: MWItl .: f1'1"' / J
'MelIIIJ; end a 11- !CI
., t+dtph1 Pero'Att: t ; .. I; .dd'Ihhtbl .e"r bUto*rnddlffXi' }.. Nnn> y. mAn'Bfe.r tttit'r" yb ii'
,
.G s'' t feel ItMeaC't r e T "( \ ; >rWrf APt'JEIC n.J b ., .. tiLtl orettoiwiding /
"I1""M ur jYetfjj : L trill. 1'birinlsb I vet ( .tU i' I1.' I flit. I j { IL Nobw.iHiD'\1Jr otW.EiMte t1 i6rb1'eabt5' Yhnl
WttiiliettGhtrbebNhe16tf'i -s and a ri' : ITif Y UIU t .Wkp ar' S rf'N.tiht3tti4 G. t,itreci .n t"iilfdltjte lnft '
t Y.rleS
.'" 'inemtgdr'ttd'i/ldur \f fb Idtita r1Ji1iHJrai .t.ttl..1 t tai brtnddV r filwf h>W tabfforfm 'affiiJar"ltu .... 10 tti: uu 11.1 ''JohIiJaJ i r to.rtt.awl/ilYL.lditur.. .TtHr'. __ 'uLt.."''_rilnb.!__ nur .''.:_._r ,
rtnltht',.f.tk '"'IKf''! J bet"d ddfr lUdld I n '- uv '
arid
jf b
i orwbkh maybe
;, 'Nflf VA r Ii.ir"I'V.i without the exactly: equalingTbucydidea P adpptif thai'Jo hTDli.dr Ettaer ;hl .; /tryerdnltrte 'It '.. ",1JJ.' ,P"R.Ie".H.I4i' i.BT i.- t e etts W$ ( rm\6W!\ mot beWteVtfttWJiiy W' I1tt.I & 'Which or

La1: I ( greatest of bUtorianJ 'Ofl'-I 'aka ..'t'edondd; IIO 11i aat rai l' ; :'UGbtJ1'ItI=A\tr' ID 'oI '1 (RH 1EItJ*'df t tM& ra .
1\a a 't" 9 tAw sing 10 Wfctoertfow:
XiMoptepp Dfttb4h| frt -D0faiA d b'I5. fYaD l, bl K1iW &ftef
p; Nl'et is ltoj< of fd'1ltf!b n"nWlt"'
J ILl J" hi vi' br9tr! YNI..YI ltd.t.1t l/eLt 1J. It b( ria lv.ool JtlTtdu rcraarJmblQ r tbat. WaUdifferent Vuunaf*:" 'f "- CJ\lo dn'Arrj'4oVdo \ ,T J .' n 1"l"1i &j w l+b'e'Ytltrettilbo'oF!' J .wbltt
lttD
; .
aliy tIJ y "CJ.wu.q't perlQcl.ia .xu t ah v t : d,N:AFreddd ',I .' iif"' don :.. It .thQ. ... .Gt. ,.elii r t 'l IlIh\p(71I d ftltw" f lWiq ,I ni''tahtttttte'tflr i IfthenCtit'+ lbt>::. if
,4p4; .: {bra tts'npt bfcMtnent! abil ties pet Jfir'e l -wrl rrbt.t: oNAtkedt .F'P !sl49t.au : .Tr'beub. t ,46tid'bi' W &iakai -*
,) X'itfii' M +ttdob# na' .rtl t ,1bez''K"'cfo dl .fP.AIIIJ'f. "e-= *;antnlUiaet\ .ti,fH &
"ffl&trttwaunsrraruw9oneeasarrbhbe'.' are e b\'rbk'f} 'app c. r Panliado'At'lebottdo';'FtlWl 1c'' 'rr"".' M'C, iaa l. 'ip. \attteti a p f neJhtrtngbeer.fl'ttQdaA hFqlp. II 4A.P ... .t 1, .?; :. rp..). 1'i.r \o;, inryw:**T u>9 tune #
-use.INAiUWIetltlrtiL'k ''te .nbrtrve'ot''Et1g. At rrif doodoIBi f 'AneWbdo1'il trr.i' ; $; : diftil' P.qnJ.e now 2. l3o .
I Aoofhcr' .ghm' lhto : &er erdatbed
the ; .ltf..r .
ure much ,' ppqWl;.tb rtictjptioq bitb.i .fnhtit1 erirl
fir, :
ktlt. p'ttrteri'+ettlstttilt4 Miibfn"i.tn 'im'f ;, d. dd 6h I 'faV9'fft!! .1iAq.PrpRIJN; fa tb
: >
I. 1.1.1 '' .'.-'' 'r""iliaC, QUutr nUM'Jfa 'J Pi !Mi Mttlfe, ADllato5e ..A ro1ta o. andor ri'ma t&tltina'l: ,.. ctudpye iJ. t, tp r rf IA b UP t mwtifA"'io.ItI1!tiFattpbrlbeorperse}
=n 1 'tioS-alWW0 fJ ft,4lk : I...'. r T''t18W9.V\a ,8";kign" JJ 1 tfs ptblr -f Arredondo. Manuel' AI. .aaaeapd i9 .q wi.PAy 1i9.hu=li4vP b P'Wpt nt.A r61.dillt\Je"aII'jf tibine<'dr'pntpZrij artkfntbr'.v; ;publ'
J<' j' YP JQI'n 1tcUM..1,6fI7iO.t.A't11( 'f toj give every e IfPP I.illiol. -
'l1arW\t
"
SrQ A.JSWW:to-.frPH, bepce Lbnt 111Ithtlrois 1.dafrtlfNJ'r. 'a&i9 Geef "11 Arrdond .. iI.ecouutr1.frurcf suxtt llulcetll/te uoltt .
aW4ll .
Ji. rlttthcr lie (rllll* that in .. tMQ" rtirK t
I
.
oPenedtfDfyner Vreteriea |
.
esrkgt
ianjif
I r..I fttDittrictaa" 1 1J fdt
IJt' a .b RQf J.t do, Pv IWdJQtto.IJat. aspect. You have seen tha''aceottausfimmB .ll lIIt'' iI .Im laqdo' .art&At ..thrt ao'eolae !od! ., } -aito recall muAb Q(lbf) ife p trop ;r'i+ oi'tgtplddlf,tti:"JIfW'? Ntf, r'd'o'tprdperltr'I ; ;

rr, 4Q-n.fame.. .lie flan nut,snug t. slon v !TbeitDCsitij ifmi1. UrtoWndeil l ,II4igce, di dyror k ; III.to i iltjteJa ding or public |>nip rtr or 'n"l'6n8bc '
duCctlyilrloricttilotlAwtwaundc fnr ; price
pt.pbjab.hA.bavyatfMl
yto'Aroortal '
loe.wertak
'thade : ;
than y'nrtiibOUI"l'tbat On Moii.41 iP.aP.ij:iaiuts
or 19YhJ. MirZbtlraphooyiHlbjl
$., .ttpprooQfccd'' itPrIItAtttltrr4j I lit,it order i } u > supplied
., cb'nut ui' :lttd fadcy',1''kb', W 'eriiiV r.'d .a ed tbal not cep trf jlrertbryn' tiNt I ;'m'IIII"rob'JMrl tM public iUccte ofwid .
>N6l 'bri- f ;ttetlrtj'rC'jiektrt ) $ tll'U'djH' 1ft..lr r'.. .ip ogepf thftL' l..hIt she.chvuatftsb 'n4la t7sa: it i ;ahitl<4ttt1etiidHandeab I Jr 'dtyvh. *. tlwutfWrncwvicwpwTmunev
+lrawa Wernfft67torpr baWiaw :tj. er. ..1i d ,"lru"'III""P'II't..ill.JJ l /' ". .tf.1fT.' 1., JOftIl.'lnl/ I ; ,II4andg4,Auetmatbe! ; lp1r.td theyWNlitti' :' hbf+ icrtttit hi. r

," "'_'tra': 'Wnfrtf bkaH-ay ; icAtta gttitw ., :. 1 Ilf' J !01" p."p'ltr; ... .u 4R -rnnl''lIt.- ,i p nydtct".t..pJbo.te..b; iityn tll" hatritb i +ltbfl'infplltsldiidielii .f
=' "} J .'lea! ..flfc4t''' 4l+f . 'l'
. rt ''i i.t h.T.. ,t'4 + J I. JQ 1Jt lailatlduer in ltAd 1het I'IUtJi li'rye. contr ,1.1hl1. lM i,1,' li u eotuteeted'wttbehe alabMIlPrwgt,,ixt.,,lrrith: I' : '.fSmibCi! fajiXwwTII" ??* .
+
S+
.;' '.. I t4f h 5 ni'$ AAU ;. .PI t Atw .t" 4boatw, .,J"'A. :.r. is. f, JfI. ,.. .J.r'o.. .": I 'iKtnQt and 1.tgp tlttsctt .. 1Fi i"ettbe"ft: 'irtitM9e &lTfeRa FI! tltt 'atrt 'rt,

t:14Wflt' 1'1.' "J.. .fr v I.. J J.,'Leaentt: +t+'N88hit,;, "t ':tlle?: .' I.I-1-'oW it .w .) t r'.....q..1\t ..11.t1l l.tIlNt'd ""'7iJb ; 'JJ l t .rtt i' '. Swij- .
,41
I..,. t. t i ln .., .( .!t"t ".tt It 'rt e Old ;pJJd 1 tk'ltintt. .t. .,,'.i t': ,. R S. .. .] 184t y'. .".L.WaI. ft'.. i /l_4sni b"I,,J J. ) trot hlltfits e\l1:, S 1'W 3 i 'tni.'Ba. 'm.wlffjtu'.i'i.oj' -'
t..t .lMCf: .JY A 'l' v"- 11. .n} i'
MttttlNlitk tati tl..c
!
"iIp 1 .1; "
,
ftltr'. ; i. ;
'f" t. .Ii M .t .if a ttdbti '
ait 'jr.f k1diQ t_itbe. 1
A
.f.w ,
.Qj. l' ajltuwotivti r. K:1"l' 1'11III.\ I'll. .tl&iiER8I'GNiD f f 'imbb9L bt't s I.r ; r
diIII .
,' 'r
;
tiJ : *ffridttffct of Virgin t'tll' 011' r if'lff"11t... nftyi' f .J,a IYJi'trr /1 J!1.*JL mm'.tM"'putfdeJ4lwfirtr\:6fta? : 1fs: brd.4tt: o 'tl is ad'if

..'t- brio.:.l4tyYtr &jtty .."bY.'MIt Z1 4AQCCM.. t, ; .III 1J.n..rg. .,1 :. 'fuKtbVMte.pJppR.V''G ; tritt riJ 1 tti.' "ttrt" gtelnberarthepltrol. l, fih. _l abet I
l : : Jt. f' M fllai M.. field adininutrauix ct Hubert .Ba/toend" .iDa"" .. rJi ofi fld .
.lVe arb Day ati JIh'1ll.
.
!
ati oca i t"ulGY.Ua&\lQO.boa y i IB'" TNI'"r1 h '
DAl.io trey
: v
;t "MMII rf\Ur flitiqt t Ud"v f. I .Keddb, slwd.wto. tataaat. .' .1 sIt'xl' Mt 'f ..
III""l t
i&.orStcmary'MmiNavy>ha to UkiSefi 4- J -. "_1' .Lilt. IbrJiI 9f
ooe 'I tj AOf1iP4 i Iritla ,ttealteltullt tQeJr 1 .ai'jJI1'Ia ., 1 J ,'. : f flr .ratJ.aI._ tr.'df .
Jl : ..
but t
; awrortbf .to think it quite probBbk "u a&l_. iLa..L.ot.nar.... .
,."'lLvea';,aGtbtrintcrid'iEWllrutr( + r d' ttliit6sT. Btdfcatoo r; WaiC + ZL f "''' 1.
P'Ktnc.WJJo tfl
ibal Sir. Ulason will bo ndftalnuteoV*' '" ,!f'' 8idtll"dtoat.L t'W". '.cfi J.tprrbmbab'ny, 'ij;, 9111frfi .f\-f..WsIt4: "_ 7.;
i '. iW U..IWJWa&l i :r.1
j knoYbttt> v ftibtirlisdfatrr'tisurpaiiona' of.il. St/'J1aciadct 1i I.I. t" CAd' a4. / .
Tho National' tat t r and ;, '&kJ..u:' J J I iArtewtsP.t $nrUGjiAB'bCt sk'o
Uigi&af' remarks in tUI..
'uietMtng'it +Th tit hR aptoietibebt 8 i I; cadi la nics m&Jl\b*let mtrlu''AsI'DeiiflvWoXH--rrrtUes; >o'pfpjiie; to Aroeri.are I IJI UI '=LJJ.uprre: 'V$tiatlllwa1.' ; !. .;tt .J/.tI'. J.p. RCIiERTB. ..f :... ):! th.tlalll, t, ,.it'j -.

wMtti Wc can c 'e 'liibwily'congrttutate! t \I"ottremefy .likeJtfho ''oro V'r/fcdefeeMCi aoo 1B. Boll aud.Co. Wil'.itsa: G 'gen''Y'DIClOJ I r.i*A rt t jf ,Hf'. tlSRfOtJ;A !.j: ...Mat uf1t d'J1t "\. rr r.1! I I
-
I *-r i Ji\i 11 i Ail'Ur.tf'k2tB15lHr' ? frwb- the I teacher PaterJJ. ''uwt..J1'Nr B.r bath.. J 'Reverattracts of the ,moat-fertilelands! in .
( :
'=mkU It q l 6TarnitirtTo fI 1Jfiflr tr&ra3et I owat Cq NTY OR 11ltt J WI!&i :i l YT iY. East. a.a <, t
'cIied'onim 1 P in' ;''t tili'nll'' &! 'f) lz T.', j o.alC' .sI'MIiaW..lW'ael F nta:t :t l.t rw.rf ri /l.r sale by the Snh9CrJ. I
\1'Irt a .. i ., .y Jt! ;;; ; U. 10 .;; rl;/trb, P =.;IYrttiiw Fdatedd, Francof De.owifeYJeme KI i, \t J..t ct jo .{h ,0' ber.'Cbe re ty''a WIM :bus : i
.hUp .
.tftP .t.IU..t 1."i 1 l.tu elbM.tp ;'**j'' t i1 r'!B 1W HlMM tIfII'J .
carcuta ntttes/Ire td tdalal tp. ,t""r '.,fJI4 fI" KA7 a.c.i; : '1.1'= .. Mary Fvntant de ea .
D&Q
-rhie tbe he'iH.Or' .rr1 tIito IDIsII. ( coapoaiaySrnrorB riy'i.adUuat_ rJu't.bIt.I ,Ulr.the ettatrorJ'saQ;bdYparlrM..late of t ultlnrthror tv
f1O..Utl, d1.id bfe countr/">w%tb A'also t kjwffn*! 'B Blik'pooierV.tt i.u ,,ir.aod Jos. Fiu fuaivMWi ri TiofgAn AdreiuiiirairixV I Ir..q St. Aog actin 0.' in lei d Coda 3'."o '.-1", '.;T IIQI1I4Jc 1dW"t hire of .'O".N'JAlmDRlCK. \
.,W"b"I1tH1'18 ill .,,, A. 51nh'i 15'k ,t.. .I ,1- ,1./ I} : r h \ -
rcmuka 1 '. I"b"" ftlhU'1 At 'W.iUia'HI dKII."C lfalle.Byrd1< I fr ErITIUN.ba'UlI tea "ed &llt.e.-J.rrIlC- ,', .
!i "'hf tbiauaion oh rj.bG.WI'. ,.au..8fUUr..u G.qe-.J I'IIJu'bf "e.11'Ii 4,. AlrIlaltiLatr ,.i 7, <" I i.JI' ft ," J-'I.,1t Ll d1Y'AI rrItfrt ."
r", ,, is ad 'UfJItHu.o r ? y .tt 1111' "Itl 1,1 # C. Cerr a A.4miaittp\et Cc of tt11 4ttPt ".rc
IOII6tlt f -r- --y erp tit to be .r! Profe.or' t.Il00gfalt0lnnib.Qlt' Cfi>sla: tb II" .&bt.1.a.1+ L..carr.. ,,4.o.,,+fNtt aaifl.tl.ttil g hand eroetlpttotbee tMeaalabu;: ,' t4.:;tl.l1teeSSal ",'j '.:' -

:tUtodwec, fhb Mm' ITIt fui"'ouat\ioteiRlal. iiol '0(1.*.. I, .17 r .L'ba4 atda tllI' l'it "nail'tp ,aln taPMd 1.i'.Zh urbettii ntNi.id. :'fll ILGbd 4tjM i lid "slut r'rti\J f'' rrtititnfd!ri... \

1 OU }a a' heart! :J>n' ,.tViPltecp! Mate'.leetrbrai'\tI' II -l PJW ,a6Iiart.&of, William and puiMd M belonging iO'tfai& 1d ;wcdt.it;', 'COti''ifcroJ at'tGeephrtikcNd.'S'tl! d.r \
,
: .. i'or.-ana. : : fir AY I e''tt.frlt. # tltld .hix3
\ I r known'bf'iMJhikory 6f 4 ieJt.h -t E8.aqriMIti ePt..p k-U. 'ATfA> adtappretatuteut/eretthwleritfletti': thi 'ir tiieaAuoosTtt.W
: 1 : to'l look iJp ifaklEid T" en r lipiaod,'BjqjMwaro'o Usa ftfaiabal aD&JW < rt. itdltfc t.aifltatbeliliiitf tLerwf.tW'aaid.Ttilo* \\l: .4titoratedflt, re ratmrr.r .
., ... tWafB'W bMfejKffl* 4'4prciaj'Jtadit ha daimrd by one UanJ4nwrll. fi 11 DCCup1e by'tllm.ltt
o&lcrtt-tt Uewv
"' :v.tA6''Jr t t not lir r':'' \\ l l appjktriof/ that a bbl i -
.'1. I' J ,' te h'l.ia&' tba i' 'e baatteadalj filed hereiareDtbe parfef tutenUfcom-' ckQleits/iJtlarrtbtC.rallntt.i'lratt pdeh be-. G EO. 1C. t'.'Ui AsM 4a.e.H ,
w
.ii ...u 1 dTnN l l1i1" t.. i.. 5.11 r ",, .,. ,, prior .)41L,Aau; m'ffl J rCtl. a fldrepre .pJa tot ands I PM"=defy-.need' tberHft nd itappearing btlfaf"d W.OInlir.CDrrssetv,WaodrutTaodC6si.Hato.BenotlMelliu : il ..f'if i'IUe'
.. .
.C > lit' .tfi tt 'J., ik1JM1P by t aid dMtkat two of the Aid dep. "\V aff, .
'
'ztsstlkidktidtrMMd.the, TmtJefllfolthagrb yrUtti q Ct i. ep4MeA; I d .. child..Mib .id JeaWifbWbbdrtAf.dec a : .f 't'1\IfJ um4l.t t : J.I '
I &Ia ;iAQ.eVIf Yi quf- ,. iljiJPJ'Df'14..rl! ''V' p"lHPih. t and hi( J :. f1JI.Jt.. P' .. Y '
\ 1BliNtI8 e Ito b.& tb"li ".. ,Qattipbef1MfotJ+ :, ri. tfl deceased : I 1 M u" !
1 .q; potrthe pJlllllUe r of. patt ; : fIt1I..ancl J.-\Vflf b. < tIhe SHperi.r 1I .
el.8. .
J Ibr tlte'"\rut:6.bf <,'rieDdl.'t.r, '.id,. l80 V.fW t fcW 4 tlteflQjlfii; M aDder a callus dTral.akidltb' aril chili Tn 1 H1WIU -
blti'1 ;b i" '''rlie .t.addttttit .D 7011 .tfhdatgrAaiJfrioslmban'af* bnn the Aid Tbonoaa AI: .
.. !Ya little chttritl the tdeeeMtla .r' (, I'
; oIl8
.irWiLt'f Uri .tf 'be U"I'.DClU"= 11i0a. 'II ffC the SfeS ;BSESfe Bottjtlea ts ite AdnrfaiairlUbd UfiBa'MMl"+ estate{and I : 1))84 l. M
ir/b JI'J tl' be! \VIII. Ar.JIU *. I-'f., f I .
r f i4f1 ffh' : .tbl' 'alth lbY .t"eT80" ifp a- b, having tberefortftnored that Uwaid Benjainiir O. .
: t.t= '
IbM.'i'';:It 1'b'l Ii'p r'tb ,'. t ": WNi.1 toms oewt laperpubJIfhcd inlbhi'Diitrirt>,feoaiirinf Herio* tar ,-,Jr4 Frtirs ;;.q. erned. do abewjpJprimtnaDi.jbouiJ 'fI..h.U-- ;.+-RAt- ,a''LttY.; t :.

'W'liI'lelli'i bi'tftne bz&t'Wh I'et''l'lri.' je li ; /I"P'" ,'W& said perabaa"ttf apptur)p udatt'.wer saideompiainjoiaetttm 'I !!'JI ? oatge4r w liiherri&1lTe tHata Gi y' 9t 19Cnf ,: t I I
plll
pi a heel / tam k : bear -! B m.D Act r" 0
fl'8'i'wc' '1' ; 1 < '11'1n"' 'Ir" ,1 01. laiotlrt q ) JlI'Ij ''' 1 1J oat-. yeuljeJ.M a !q .r = I l :
I T "I o 'lb! t 0 ifI elf Lt ..Ane.j !IU' 'rirllt4ir4di dpt0eorfetl. ..hhlaHa. : If i.4 r. : .it1., 4'o48ro. M ,1+t16 k. Y.t i P. '" .11WtlJ I1 BU.'kKT 1o '9r(r ,:t l '1iiWJ..te.filtr '. ): ,'.
t .'if61ffe
J ou 'f-
tb81aM1rddtpt tlbtleW' nsllt rilt. t'Irtt.o'Jnth. eb ua { taQOuoa, ,.I.tl tpntSdand "I wlsaptd'rlaal iilctlfu' i i.r ;
tend 1 Jt nd' iP x"fRs'lr: BfjtK of fCis8issiri/-- Thc. ". .fTiT:1tTr'h ,' )I 'rrpiiotr Co'ii/H 'fil'd'c'orsY' ,
lt hrcj 't J ( .{ -! /eon .: kld : "D' -
Xr *' e"rna. CJI in'his remark*, ,fI f'tfrT''i'>inc4'vbj| >Jbif>.BtjMttslppi' Lcw2a.> o (rwd rtJfj\'tom!>fd M4rcb, .f... D rtd. t4|'a I wcpnwfiM es r. oil U'i irs II'BWf' t, '.. e rflb.J.

ra exoeptiett t'hl'. .lit. .r alluded.to tbo a TtrnfA,. inVMtLrfitit. thA nflddefl rxtftbaP 'IMffU TiA t.tSUii,Hi !n m-n k taie qr rrt,8ot, 'preteoding Jtpjbaf e.aoj.elaitajtere- dt;:n6" i t tf ,t a"PW:1 lit ktl"W et ltit nk ,.;

till. t,! oft ,.JK i ji.j f. n L -kbnw t tQtuf f.is iiwOIeI" ..i" .:'>z M > fMpCfe'R ''PAlRBANKdie'it raoi'oa; appearl (oritbiacvwt tfiJ* Ju>ldVaatBuky iW,1t h. tHbOn. t
Y." %, . !.>*; i;> .. 9 T r .- j'V .. ""r '" 'fy-- -( ,'i .e.tC1AGtl J 1 ,
r > of
-
Si lW.
01. Y IIir3lra, ._.. : IlQ pgael j} ,!!1:4tddR.C'gYaqa: : *tj;I I .9'W IfE'
, c'l,1fJ, a C B uud1 tBje.nliftdryjliterar-J'flMd'ttatftf.,' '. qt .&'l' J''J.tw. Mooday of JiinBiiciueotnmeocinjtt' (nf:!.'!! ;k:$A ft i'd deli,::2i4.# : :.: 1', ',iaulJ. '
I .. 'i'I' W7eadVA t '" .i.t) Uatfit. l -U.r 1b1L 1.and here"a'hoH can i.t..1df"l ."qllr 1
b1. and' 1ottdkt'tb& : .
rb fl 8ttekoie-Srn.!! ;titibrli Superior I iitfrict of EnCbaocenr. hu f1 aFW ri1Irm..aHl ttu 1i f i1."d a t ; <'l :'GE J' IIJ1' t' '

: __ 1" a 1IWjOUtbe opinion ei'i- I.**:, .* -, )ti M *.i ,,r* ." r nl*(r 11 aWff.8tfjL]t. | t\rr. :.fl prf,.tehaaldavot'besuonddtll' r esblbty Ib I Iprajer 'ftl+l1 tn'! Mi 1g H
MI a.f4 Jtt unea .t T"pA61aad PIlter r1 M.rtha LWitti in.. 'AilrDi Vrl r.'f1i of the : : r c 7 f. .
1 vt _II\ I : 'I pelitiqofr lW .3h t 'a cop/ of this orPublitf liTfti t .) ht tt rfI et" G ,,
t. .
"J :of orlc.JD ,ti9a the rodwelt. t'i't' {+ORtYaOtTR1ndltW t3J't trt ;tdr >&Ie w l\Ji..h"r.U'.AA.w.r r.Yrf.ou..tta'1: '.a.'V" "MnOSfJ

1:. .!.yeti yy4fsb UpoD i tr Cri'.Tla lot .. Williani, hgtbq. }( New nrn"'r'papeV printed iifjkia" f V.and!..twt '.o, 'f.:. q. .b ,fl rfA'i' lb. i iti
i .'H'J ,.. oi. .,.titt.JiII"1 a' 'jl" ; I, ., :./ \ I .:mnh
titl3t ." oCraplpt ssQawPtabraj ,:
e.'llt ,
t r .of "
j, bf Inquiry rde =:PctI' p ; r..er
n.i .of lea hu'been o Qea'MIB' .r fin r.f Atar ef t is. .J. ..r t' ( f QTerr"Qr.g n rga\ e q apy'ia! n"d tb I'a.ft..Jlt1
Btltoa, : .Joghbtektnaon.ud'JweplPw' ,' aD4 ; : Ii .. ,. s .. .I. to
JcJl.d. : J !
rte 1 rryrot r. xp. 't"J ,
id Un cis the It ut! O4I' \ !T.. .. I % p P
r. ,
.m ;, "tJ.bBf
poptt d. 'tt : 1Jr 19tr,
i l9t1t A.
to resttgate
._ / p'' teat. 0; nptwi BJ"tI1',
yon f .
: !
.. ia'FltR1cIfi/rnstit.' ( t bard ; % 1 .i" 'itty 1
A bea'aUful .
.. 1 Q PrytilCnton., ) P.a8u.tfT to a Decree bit{Utt 'labori entitled 'Given cue;e r mr band at Cba mte 1 n&h'I' rariety.of PRINTS i .beddn:
affil '. Ala. tt" ct\i 1IQ ., Silftfl. ,Wright bate beec.ot l $- rodlbe r ; I' ufaalaetpubUaadetioiI illoaJ.k ty, nl' A to..An n Uadthtt6nt4o p II rcb A.IIr1s.uJt Fialitad 1KhileUBLt tJU ad'f'
: ro .
j
.IS' ttdt'. 6Y:. rtes Gp.'n.:. .i apeatba Beach 'of ibe-Supremo Cocrt/ietld'hq ,e'.Coart'UQQt .aJiI. AU / t "t. ( ttIMd JlarcJa..Nt.oU.{DI pralperty..to wipe: JaJteof, theCnopt rQatton:4i09B; t"af..JB OtMi;S ,
l.. free da ny tpfiolbs posith'ely,4eel "" "I 1i!AII.t!_certain Jot tof. r d.wrw 'r e ourp. ,Gem elastic SUSPENDERS'
ice_&Ii I 101 VI'indl IgnatlOD in -pueeJ Str1snd'tiithetity or..1St. J9.Ia'. ; Aieonrd GfMP: .,
:! ,,,t.l rt f9nl c CJI )9 form serious ob-i .f -t it II.ttlr, "' .. ,9; f' I' r I iC&.,Avgeeune&oaaded H,!.; .ttho Public A &rue eop1.:. '. 1f'III .--' 'l 'IJ ,:.tr'i.Pe.ll J .,. .nho rraigel>';It't'ti bltittt ir+ WT' J '

o.J6f-'frl. nchr ft taInD oanfaeIfiitW .r.-e 01"", .1'1.art.ltrI., .c', g'auvaith&iJKtuUi&rtatkfeA.betwefla. ---- --- -
Id bdween' ; I ", ,. aij4 Uw Hem ital;:ott ..by,Cbariotte ,. 10 ;C'.irLQIUDAJlOUSE61 ,a. .UI'IW etripx Pt i tttl8treeL''' r tHE UFFlOEOPTrW+ c1HlFR3or.
': i."tji ; t'r ., ,A't,5T : J y+ IH'alit rRVEYOR GENE IF'dtair 'Hf4HtttttlfltS ; axltaeb'drlbtl3roW'n
:
b
j .i -1ti.1: ''. r". HI. tt.Kr.H skeltt Pak.k'. ,!f, 'j ::Irlltt'1-.t.I d I ii,.ttl _t\n.I.q...;tl C'JoUN IlEAaDr i' -nte fts'Jt'raRAI1t'arPOORIUAm1M! bbiWtfA3' an' ; SHIRTJNi1 A.1b + i
u&t4l Jacboi h .. Jn ;tkt .\"Ufa 34_21bat: DSI. EaatFlorida. .fTeeitirtrd n ndltdw1bab''O -'PMftdHt'of Brown',H\DS ; Swi! ntlI l
MrtFrtwleri 'ilhJ. "I 'U'I 'fl' Jtttnarrl6j84d.; '' Lebtt'ruu, Jonl I Uhr Umtetf State dated tile a".i'OIA"B1UfC tt"lf i1 G'ti :'
AIn l \ ; fI"; I r f" .Ii ; CUTdif.of Oct be*:1843 r #
I.muwL '-r e ta ItYc)o&lce. Mr''Elfeiwo.tll.8_ 8prmp.: 'r.r.1UtJ 1. U: Tbe_la ofiihe aboro proper tjr. h post} ail d hi-eoHforrtiHr 'witH.ueati6A eiififlaitti>di a 'Tof etber with andie. ''ttts J jpCh I."et+'t'fillhbMs t' Io-< '

t'Mlt-> Gl oreff'11"ab oi..rJ'tJ U08tt g J 1J4m' :i ttJj il r;.. 'IMf. keel, dtrd, pond until the first Monde Ld May iWn.I : corinnat&atiofa ft.**.rtiea eoAitbtsfid rQe ., Hook...ndS,jlrtY:' ''Peit1'rntnJftn1Ied. ,
11 41)t: Wed"iV1A6hi tet'ita:: 't !"h.a J **.!.' > '* )! .' ) Und OlBea'ef tlyeoidAttedYro'hllattltiae3le'13t:11 Silk .
.dJ.nielen, ,11 ersy.l117.!: h"f1 .:. W Ucto6 r.f ffq. :W-1. >perPt y bf- .:Bridlet.pitoOiti

ett'bia'isstietr'. Me ,inttlMrttM '8fd. ''ct.''". j u!t i'Ji.'$. 1X'f"1ffif 'r t'1 CI ."UIO.I" .t r liee. .. : .d tido-tJa" IDahJ tt lIeejWici wl r :fito our form.Jan. ';

Olt4b tell i l ".Ttibit.i. d I 'fT.Gf,Pb Q "t,I Q. ?Y1't.Pedc I LL L. I'demaJBda'f.t. "i, :24UnU?fcff ebnury;:I8 (.'at wbkSphce if mM bieatabfiab IttIek.r..IllfaU..iti.. i"SI1T
.
_3tanitte persona U4U R fits }-cYeehn of 1..JttC-r. it.. .ElF. the estate...f JwitA Foftes lite of the III
-coo, echo' rAt J. 6IlfIDltJ ..
tbeWproJserdeitl atibtr .!epl ft t' 3t 1n ;q. 1"H
Kits '
) ) ; terROibb8 q "cm.QeO"UiJtl"JVJ of Vit Joki a,U MMJt. Jradnt tl !
a.. Ryt 1Ir are.Beq pcalatiin :f\t':1..h '' hL lr.t"\y.ctIJtW I .27tk 1844. l..O'
1 jiliU'tRPI 'txx Brmnt.JacfcsontiHo. t* ," _.
% ojn"* thf rijfMkJiwidu4
1 wo ireanelmtt di
: "&" ., : : -IMGd t. '1. Hatch 3. -S ";.l '. ite.Lv' - -
-w- ; Hft better Ibings'1t'll A r ,thenrjae .y."iIUJa.o.4..NDa.+ t '' !n'' t. r f t '!7r _- I Soda a.flllM iiHifxPaf r.ier8. -
;
.1)entllt '
ifpectedi b utf ten Q.man sent toW WJ- LEBL11 b lad4bted OMImeetsstdragvita4o _aadtdtr .U'IutII.olJcF Or S ilc. .' CFflALfO SNUPPLttai iI 'dies.i : :
-
";,a portioa C.tbe American people. ID tit:"qu.une not lower than payment to ,& j.t!oticq. 'ifSr*:HUJ. wi .''ffutG1\N AairVf Uralr' brakV WUIB8? ? :-. ,-eB.Od.'Hatr'Cit.c'Nabtitw'r .lI'1.b. '

4-W r+ eref.VO be t.le"ea1' Mr, i6'itset.y69 f eli{be'r ll! .611 + t )Jri"i i .asVEiNAHCIp Aiirnintatrator ANCflEZ. f .J lA* TliBif Wv Aa riHr fab further n!e loi'tTicw.they; Toads Powder 8teetfe; ., ItodeBbJ*;liki* ea ;mN r
with
eapied.by Major Vanncu zD" lJIItatllaulltted.
"M. I, will be .old a' burgaid.P Ehanire'nf I.>?Fr'.iUkt
repeatedly' callrd to order,irul\1iddbc. I March 18.b lea St.: Ang nstina E. r. Dee. lath 1841. March !: JOHN' J. UEDRWK. t! iW&ro* and Medicine f1A1'Mt6y? .

I I PU F. 8.' WELLKB,.&'. CO.

-- -. --. -. -. .. ... "..4- .. "

-

1'1'T A .

:
e '. .,"'", !.L,, //; _, :''L ; ".
;[
t / ., ':' '- -" -.

.. ,. tI .
.
.",: 'r, : I '
,". .
... .
J .' .
'. Yo ;. _.. rr

P ..._ .- ,. .- .. -. Lfa'i'.IaL,
-- -
..... .. .., ..-
{I..rr a : 1.1-_ ..' : .', '. .." ,._, .- '-.. --', '" '- .

n r.->r ---...-.--"_------.-..-.-'ryy5 rr8.,44t ..i>...r Jf ...
*i'* Tw n- k
?
<<"-
r
r "IR

I .
-N1

,
,

- 11wili i.F

: 'J I ,
Pp .. ,
/ I \ i

/ .' "
I

.
.
1
.
I wI J .

I 4 !. ', ..., .- _
"
/ I .r7i TiJ'.iit1
.
;
{ I.I .a&i1 L L : *TW ?J2Hv *,1 ,r / Dt'i o&
-
: ; f : 1 tjgtTi .
Jr. ,
p. .
i1i1 f ; c ,e. ... r A:eau t I....tJkf7 1M..w.el."IJ..LNr ty .;. tr.. 'iwfB- ?* jcummeo&d .1 *'h t iIIl...."I-_ '. ':
,
.. .,.." ." ;'1' 'AI :C8T, I161t't't'r4 .:( .iIw .) ."J. e .. _. ; n ta-d-S au'rwz t1r ? ,:
-
j. ." "... "'k. ".. I.8,, aa' &. r <, .2VA :.; Easy' L Z4 > l<, : '; 4" -.. &. ": '1f ." .
es t. a.- = L: t r d .z obar 'CVirteal'Ed.a1w., .
("M. ? JIP.J.w..1 .i.... v -,. l .ca.i et ity:COP1EFUstTWWTTIJylifc + #. .
x( : ; .t Co'W .pttlaa6 VIf""E.1 i-i q. l .rd.s.he -tt !!!!! ,i1"H.I'rtrtaardesta I 10" t
a. a
1Ie.
I ._c 1et J1. ;
r, T' .re i '
Oi tells
the iec.r wboaa.4g..JiW 'qtr
i I ,'.: ..'1.'err. tMR a_. !*!!es rmMFrN!!'fckkkitla "S UUf fsakaittiti&b u .0u.a.' CUI., ttaa>rrartatdy, I..I.. .) '. w:. a ,IBIS elegaaTirritrr. adtwiilsaaeorttseta'nbt4iel.. r. Wr.S
es
I ;
t:' J .- !, 1"da.1". 1 i\ + : ai list ,_,. it.f ::; >aele.
-'W.dtiiL .. 1 ..>u jateeltod J.:a! : a'tbq! ? L35. .Ir .
' a. ..,' II'1dlilaV.i't fr.l : ".
&d1
_
,. : "".r "r.'q lli Nteoil 'lc 7. -.c J.J5. 1..l,1Mo..Y; ,.are. expected je 1g1i r3W.e' -- ..
I : aIll.'io' .mitt. 1 1to '1airdEalslea. "ae fll ; +p. :'trdr. .- 4Q .' -
, fi'j AI'.. .. P l '. 'T1V..L1. .r"". ;
j i bait ofpatablie paattsn'gat .iTd L' le liil .T.te>oea Aldia.gl I :lMir i1..n I.- ). ,1i". + : tt4_ !: r tl kl.rtapes Jest r 1I.;.bra' iIlMtb. .J

j of bat few of tW nicies BOW keg retched sadffasviaXawaBBBatr T .n i -Th.hews.- *d siii *"..c i tpatoteloatia. Mb(! to st" :. ..
F/i1ntI.i. ; J
: t "illni.j Of t.snattai.1 tk 111pd;bei b.al; .
FAaSH10AbtipEtLlllilltwllf a EK 'UUDiatlar$ / ) N, ,1'i.aatarigaAd ; -
; ;B JUT T !, sp ,"
free sad. L 'trttr itsi. Mate
g iby. p..b5yp '
r .: :f J' '.A .1' r.r"-t-11T' i"J1ir ." .tlf" llyeta.ld... "dike. _. frJO faster def pppibos tll r; The easasJbalsedi lrnteitypl ",
i U' .w., w.- '
.., ., = e -
lbe
.,. l 1f e idid i II Jt-'f
0 t ; dcs-'Mnd. on
II a.J" IIAJ.'SiiIIG .Ui.
V :itljeia $
'
( .iec fII. _1iIBk... abbes's t .utet .tjkatdssoCsleaf: .tk
fa U-c' t 1i1 1'Yt": 1 .
; .I ira. "Ot-i'm ibe aeat jj '" N. ,
I. WI"J"I I. ; I, l..ila&--- ejevjifra' Molar- : : ..
ial".c& >ioes.
i'' TIle r.ewag PtcUPt:1tTYbe r taagtaBNtabtargeFsaaae aMl (. "J. paaa e.Mtbgla .
Ur. 1.r"8r f.J.:.!. .sat pariaf the MwB; ['..hltteenieaoeWi.Vsad fl'E ._m tI
S icaa.M. Lorde..asdr .
.
f j .. ;a ws; .., w arfleradtlpa a etb.'itdsitrti.a 'Z.t- .J .x -i
.
r .rtta.Firbirotrsessaw6IrOfratlaeae p.- : Iai. H I;. Ia
( I. ; _. t lilenasa"tins
rod .. .... ptap! tttrasliacirertttEbawaa.s'.aap s..ppct erpaar.lea kas A*4 Bfculj. fl .; a.-"P HIS\jr.-e !irnfW nnw,.d'th ti4 t or to iro tech aste .csoa>eie.4 d.ei

'. .- : v. .q:1 AU.;'*good.it- the. t4padMaadappiewbi. ..J."ke>iAAiaa'air" ,. received UK pslioiiag. tfbeads' "oesberr. ofC.agrt. 1 -1 st;> 11..i cri; nctiiS' oft'dei"l 'f.... It.will _..tjd. k.w.#ie.III f'Ii
.
u1 c. .
its tw .f Depart wr*& serf}e4tar__ *,. ..J.-rE' r
eBrriaatil.ttterbaycir
I'Aatsatidaaebassbl'3. as safe and eTurepellia ..
I't .iMlI&iiI..llIl' J'1ri" > .. --pIX3attees-Na.isaIc 1-1 tirslticr II a ..-.r "_ g f.ffce day -' y'v.
:: ; calk fc the-at of G. L. "
.ahioilli
_yaaa.afjiili.daaad'pluia.nJ 1M.. alir.ty. bpe4s64S aa.Bas_tJ.es.li5I f ; f woiia..tiJm 1be ipaaem. ne 1iftU-I.a4eca'bat: .Ie..wi.
lj.asdAI
alum c.-er' a.d ,Ih. 1'I l'r.. 't" The PIdI IA" .+aa t.lua.Ial l 1au..Rfttilt.lJ idmiitis .the csliiva'a.a Jibe IaIIca iirraa, raeaee r-
-J iicn1. J'.a-I: .WI etetl.r ..Ttppali.oirtrys :arnpkal'st*teas that tt> "i ;
J !! 1 rx.irtIdisrry" P+iliiii'liairblt! i'v'IIt : 4 t1Atearr .w. aaFja>:ns='iiaarfaiseasee. appqpwrt3e. aiyytatifi irjietibuibeagn i.4.ly moan laevtre ois aiere'tb'tpt'mlftW.r .1IIGries7.II. .'aS4 p II .1

; p.."i "t1.- t P!Idaf eieaa Iltiirlr.r' t-t..I..1i pwr !baas&: 1taisiwippt-ai& -I ot'Wr fecal.. cal aaqttr g'o' RI! ally Afflicted with'.woroi*.. citiiiery'"ti-hiders isNUttllj (uitbe pwN.-::b tiiYeata4 i"lietarytkr _. .f
.bf r' .i. .
j f a.a .aaU1 .aad quemir. e.fg a.l1atebftiA
1 dIwa..Ca4 toatk .. .. '' will act be the rAes.. }
; 1 : 1t t .d{ -IsteallelatlpirOf I'p'ai f I .
IiIII' I
+ acspkttr4eaJb.. -- 4
V..Vt..1J.A..rh. 1T a.tM.i. ; i read, bi'witcsaiaiia.iW dtoga: .
'i .3 .
.g
ttJik.f.miideitT' 'm' !. .
i -
'JP- ter e.ctf'ttiin -
; A
tAiwspid ba'setbe ga'Ct1be des. ,silts.eteiat purtoi '
1r 1'1e
catPa'tbisillsa1g. f11.8itg1 ,. ia"I. e..sti.s'dWatlitat ,
eL\.D.iaAJ-L : ; ; .JJ :
I .tag raiaaJ KsCra 1 -.Ie .9' i rPsiie; ir i&Wr Fase aj4o.ishe'bii '-.Ja.4..d of. .
ttslt.irde.reb'taiot aro. .J4no "; JC' ik ird Ii.t
.
dtba.T .
ctao
.a etpaaaai4 'p&ef tile. .. .
'; : < ..tiMJ.l rtt:'ep w ab 11 ,T ACS, N otaserrinoo=and'1to'itivariibI' jlbe j. JL .
;! .a>-xydi Beii.rjt;..b i.JIt ;.Af.IQ atabltueti.Ra! ."' 'ikfns."ni' y p kttbsia'dgeaid. .. w..z. ;. v,;,
1I.1.'f ;tfmt'S.. Bow_ jt. way fa.. ". I1Ujji&l =f ittd r.a e tsafth "- ..a-/-
> }
iy
..._ ?.t. + ..bi. a> t .laCsdser.. f-i 'iTbaqeg : astale atil'.M. '.R fI' .
.
t L PTIB.obtws olraeso.:. "'. s.&l" .. .' I fJifi -, ..,-, .- -, .. .
.t.Vrri.
t "f= .tbaipiet Wit.iaiB.c.lr ,
i' .'.( J.r ijfI w
.rhlasllllarer : : : t et6 ". .< ,reel.eabroet.'wbteb aambeiy. } : : :adasirr'religar
I i
r I t
sot Anal.i. __ ..,. : .i M:wtthaattt D1J : !#
i t 1I 1 Ani : j"o.10- ..ilk.MId. aba> "n6M': bl> Pe ireuatatjiPn K Iif' 1' E
I i I ttrgirk..t parcel.ria. ( (I .1'dY iapf."Jnii ferttslrticodcidbJUteectiilieates ;dsreaeseael"a.j.erIles1Udei. .
"> .rarrtil =411. ...1iIt. ..artetreRswi I patebeaaa.d s.d_ptuas of..lards 1.3li. .ipaitliibiM7tl ppij fN.ilcot ritgpinietmttspee'ara.a' -. -. aabioetwf .iiMi statements>hoodrrdiT' of .. TIle fad sb a .hot .
_'_ 1ff'+ dad'04.. : t' hbtlk0lopaal ., ,_, .. bsi t '
: :. +frltai.IM pseraa.>a:. Aa: ; fti ibc' '.., s!:Aide .
of
\ ,rirwM. t .1[ Bad IaradstsGr the Ir pervooa "dineITUt'psrtt' j kn-.1
I 1 '.,.' "U..U. triQ bsfktbaau : .tsae.'atm Ia' :_ every
iLl ,
i .datrrrj
I ;
-.r"t. ,'. r rr.dSBq i"ataal.fiarWeAiie,iF-i!traps itz 'peitadsaaf. C;: :'.t. -1{j r wbish.t.r."M.t--. .-...",aadCbnrjsky count"--
{ sar..-. parrrl.d itd slpm ,rz4b.s.Ir ....Ik- u' ti }- m te parr.frsse: ;III'' ged !I 1.'le. t'. keep, ,.a.rialpLl"ivitJ CJ7*c.. preparalialaintl &'It- : j a..one rag:aTti iaa it faiiidw i1.dtpigr J.
.s tsib J.p tytr!:isatiasi 1914acres .rLA D a u. T.rrtvrytpLtdfa.s t-1 '' I;jeajr.eaiMNts oriW'jr.ur wet.I ,4aad sK
4. ;farI- taatiib rlaaaieasbarete. .a th*...ddtauit..nrc 41801.".jaaa%ir.ut ;'f.diyided. '' fear;qnrter*.ff elevcat Ilia ball ministered Wi' PeiteefS..rJ.in Ua most deli-. toar t feaC.n veefc...., .!! I

:std kiipr.i/ r; W" arla.d IIW tad''bNretriia.ler ..w J ucq._ i 4Ic, r 4iaiiris eu, .iy.io: S;bused, ofo .vuaax ailailioo ._.:;!''P,7'ha ) .. "". -. "911' it ia the f tan: tads, .-r iiirk ifeiattin.f .

.I'"d: O.M fIn..tJ 'sa b''tka' i ,,,,'rgtacts. J f'IIIf1k..:.} et.t ''atlip boarhejCtxeept Ffcadiaad'Dratf- .. ...rnle.sti"lItJJ.-''. -:,6'" an. .Ir '.-a wd -Q. .;

...I't' MBitare.: .. .fareUaf : .o.ai.iR6w.rto a JfV bk<*M'!j..u: iyrfIt ;t-.-ws-' .baje ed gird:r't? itj d'LaL| s.r year .aehq y,.. '.&.d..iaIJ'If', .. .l,.,., .- .,.f Ilea..'* 1b.M .ppeer his -'
: !
exiiaindaki...3 tetjtAtW: .Fbi. +dtiteeedjidstharabbsar : JI>art'; .mad;b0,1 ...' J'.h"r ; arterp j Ue7il.aiee, To tbe ka9Jafr r. 1 doa thai I'-have used I iF&v-.h of B.' A.j I Maea&.m. I>e3ma.rftat: 'f"

v' Itsfaasewelap r petsll.rkdab..ltivertl+iur ,..dlaarlb! 'r.!artacaTu, .. f...h iU, .'iq.be.Terwmrded, open aepfockfJpV' e..Ibj'bxt. wbei die stfke ._II.'o. .

uJkIiaW'J,.lea a ck ..;. "ijb,basili less.:M.C,.;. rl tM,-.a a arrt ;f.. tioa to Lj 4-;.. 1I a arkable.aotsr ooaf fugevranjyawByTJtiih dk re- .r ob..1etObeausa d .Itee4! >y .w! t
_... : .l"ii vac6 ,a iretid.itt t+ ;. mj, ;; drea about
t j g sre4 sta i*IfIDI;ice ; ttttda.g up r;. wvap. '1! "rJb.Vti -'v i ,r > da.taal&ate. aC.iaa ibesweat disc.C. 4cs.j ,0Ij
.
.. = .a .to.. rb J'11d., .If-ma. .Johr'rs Lf.w;.w.tJ "_.f Kn:_DLCrats.I- ..1 +: ieff a. tWi o Ni .. .Ia.aJ! awtioOiJaarabsdaoi tapodreasteld.dte cbjrvd fifty w4r_+ frow one : a de'aa41 be..p1'f''i., .. w.tk,,.w. '.

4.J.It. "J1, L ... t t.u. .. aS 1, i -J..Jf ,j .a.wudsuk f..ti11l6 a4ari std.. a._ .':its pi i it in JW ;;tadro _

r n ur--C"MI back a/rt'aM S C! (Ie ro tRN.i.: beet' rt'i4: -."'4. laaaa.i l ... Ill..f .JI & ;so .aoaa. : Ih, : outer t. ttst iraytalwOlJ..cl iC ;" 'rJeeD J.aa..eH.r.E-C' it .- ;

,rrreadi;:wsr.taiIrsp.! ; f arcs terif! ;bsbet Ea-f, F".>., Jbeka saiast.Mcaaae;, o0.Akasasaaai 8umar.Weir Qai Bocae;LiPear. .; IasXeNOisrbauiiiaq;Real jo Ie rJh.-'4 tbe
'
1 'r't.ata4 li4.r,gp.Wrttfi. n It the*ap *.-:!(./ Voc<.JJeal,ar Loaf 1kDd.;Etj;$L \.I".IJ E.1?}Tlt.tu L: ate of,a'aWb V linle ter.twsidai:*number of'L Yt :O"tbrtroiaaa i .ails! efEaJi'.vi4,_.

ffd.:1"l... .C8SIOII._ >.r.'J7P'n. .. .$s1+ P-ta'i Kc Vapor .r bleary Kcr.. pack K y; aad,. L. Ble.I.lidI; ;H m. p.e Jaba 1J.ESSti IEJAN. wits grate tbc page*WM d w.ds we snot

; J-...trial''.-t..uIa..,, .. 'I s. pie! *&.y. ,, Uup. (".\.I ClaarlWV11e4'ean. !.,ba ,B. IGaIWMrl r.. &.,.111 Dw ,31., 1SUJlrr ., as. ,-r &. .**i! ffiattis's, .

J.' !4li. .._ k i a.".W ;-'t-r.r.a"a.J. > Lv*ia die City or & Augustine. ,k.a: y! a Wuao.dVa.Jan .1 t aa t Eq..Jj, .!i it,(4I ZZa. llyd C 1'.rM1e EC.&it' ,Hezaiat .1IIdL. will naf M.'CII .
-
,_ .. =
I ,L j.Hltnaadoi J:0 -,
+ 1
w w aat lien. '
-- J-5 sad s
**
., t"14"\d .w2.fu t'JJ'fo !oL'aliJ J 1. s BwA- 7- .ro. .. deBa
til.forl a L' .s
'.. ilofo .If !" I i.TT i.* K A>i.baiiadad relit y. ''Ciarlotteilreet north.'X.FC, ..E.q.L(1lesdgraaban( ,. HeV::larige .;i I.a' v', -. ::sa Ce'IUi 7t.iT: aptared rn.a bit "

.. .-,.,.worm, .lRbplt-"'., .. by. srf e >t.fJslrrt'twkresst jbp I t1.,. liaji....IfcnjybaWiaj;' Little.Beck ArM Henry..JUazer I 1 ..-\, .. '- .. .:- \ .T.JI 32!. i.. rtk.tnore, J.!_ .
_: ? .. : J.I Eq LtDvarterJ.feast.;Uioa.Leais F.,Liaa.tft, -o.L ; 0" 'tkll .
.. . ..a.s..=.tiffII.U. +dkbvanlfey'1 iP.' -' :1 r f DR. GI OVER'? aI ----A a !> IJ1, :'f
"
>
tt.. .,_ 1i-f"J o{ .: ,. .. It IJ. bGttb.1f rate.4uliln eq t.a-_ t GeaeveiveMf.tj&anew&; !. Esq.,' Lergeista*'<1 i. rt.t= orated.te: Wa bare abed .adrt w r
;; krewltalpap .!br..4i.d. fIgrrihia Gatgckad 5f5"tlt dtDb-lse.a 4e4 north bvI 'Co!.c.;Cct Ra bttd,P'..Pde..er1l.e.rte&w.'U.ICA1f .. J U.i.. It f1.5; '' ., I :c.t. .. ;4r. :..

1i'14"!! I". ..,,da+r! la.dr. iJ.fet J lCiirdrrm ._f Nnt ... rt:G+Piuty fiq .Jatks..rUV--Fs;ColrA ,. ]pkj.1" E'CuU&OFiT: i1'EEA3'PtVtzR': .....asd.. ..., wWis 1

else.tuaapla;a0tsial."Bud faaq.J5 .. .4..4 pew' 'liet f;siadtiinah hi'J.nd AdJer. t : :III 'UiJpiw.Ft.J.Te*+.a.t" lttru N...1 lilt F'tVEJN.AGV'E.> aljJIT. .I I,tits.Gum ever;aiiiM af Tf al ia albet+ras J v :

Vu.rWpt!. !I'. Wiet 11t 'IJ!' J' \'la ,: 1.1 : 'At*f.i''he _whet ku
i a ...j.lUaIlk. l..P;,I{..dMw 1t.'at JJ.sail oT'tbq Bans Oarnekc;rw iUiuiagia trout:MtMlbkailra tWiUUimbo We
,., .. .aad. .Mletld.I f5J h1 .tb:3t'';' .I .; hued .', / ;etut sad' rat I.J!I CALCif 8:11A.WELL,4tBlf OTI1 a.T_ .1'OEft& u'ry rattle diff erenee''& .+ o"Cetari- the bindi.f iSereq.+eRu 1.flatsb.e is..:

Jill GJGfM..III.. +nr.Jdn!ftll'l 6-c.bonhded .ItfANI ''nnh bj' Let er L.L: ..: ,, ,,,Il lwadris U. CC #11J1 thrn heat Bdioas'snot Tbfare prnd.ee'le- fig!; estrylrariety and aeq'-rte I.t

l C u.4..niSl.1', ,.+.ftterew f 1 1U..T. rsa IIii1h"-A.. P aJ4id,'and 'I.e.c Yv 'iew.. t. rodseSy'lb* iiaea.:w.aid dif r h ota nea. i k.:.1b'1Ie"._ .edtcb% .
.;.v. ... sri1tiae.Fr w. .,'r' t. J1 G B.O.*.IrtJJkTi "TC .., ".oily ifl tbv lade of,ioleace rid itbe s btioD'.c ei.6de.th aaate4 :I. ladies w 't i :

.Biatbir6ar. rt.eakowlsit.a.uwfnrge.e( 0.u dIe A .'I..Iis Oreet rrii. .". DlI1'btLBari.b;,..HAVE.. 'CONcTAiSTLi; ON 11AM) AXEXTEKSlljE ; bepar.sI' t.- tbe aum dsaA.f tbe rarki ;is finish 1ia-"iE' ;

/ "" "SJ tJl. .._ .1I iNata/ai1.g i.fi.S SIITh.tnd t",If Vane' acid isW(4t '' :A38qaTi3 iNT OF. 1 ';;.".aipmi>*abiC/iccnarjauaepdrot/ G aitsstsbeofKraitsetat and.milrtrtwe_Wjieu. for ear5eit. at ar"t. ;

\i"1 7. ,Ofp."I&If t.. i .J ,6l.ar i.t-biieolrsdei.tbyblid''r f-.'by i AQ... ._ (Yftire.are aeaiIr-.tbe,_eaoM;uiin folkst'report m adaaca aC....." .:

I arts.f .. 'i 'j 11iJ ,irk rt or .. ."tom;oordi,by bad:W'Dr. C. Cane.by 1W'Spini'h'4A..d :.i Cio.:...inf of a' *:fJIi."./,:-,- .' 16oaet f ptoct! AI f oiiUciU. f Lfncoar. ,. drawn. aid parlor sib ii'bg af rhea c..r"F. ,
*
c.ttM",1 1iiIp. .'sloes .1't C itdirided, 'rC ate area, kadaag aTable: Packet'Cntkry ia peat jsriety. Ilaassn8caisoir. .' eM.. .\tease'oTauneiaehmf aKf &.-his .MKfbe bekbkWeD.mW dues fast. r.m tpdaLtari.aC 'Sla.atlae r

"'talk .ia .C.i'.Ji. "1i dJCeC11y few r.rt .-,..tbe:kid Powder MM a. .::'Hur,.pad 8base kia ives'tea4a..dd J r."" .btsA!.Q'dlb... .J..;. nt. ".F' s osai .bib. pan..iI1': ,be ,taarlei. c .... .H .

!i '''battirna'r ge''P.tsr'' ,:}. .rlM ..... -.i.f audeayid. U i l.'tJfi1 hers'.been ::8"..i, FsaeyJIruries sitd' i.ieni' i.c Ck'III J n- ? .uII 'or"'PPPJMD" iaFiliseafe : E It_nil.I"r Ii. 1-. .eI.h-a.zrlsiitls_ a,; '

IAas. .M4Usag& ',''P'a' iryaent.. riNa'tUr'fionb Irf.id lol 'ruiaivf. fiesta BtMabta.s.+and ikrewi;CntTaekf, Ilsa4,'/fate bt 'rb.rai ofiiaria.Mi:.tie"1M' as i1idtofthEIJ'T0 tt.itF-e*.<'appea;' .,fII. .-. '

II Ilrl pi .,'.M4l. r.tspe *'0_ f r 1bu Cb3rrrliits '. ,*.BritpCrrrfi.r .- ) < -. at a111 i;.:..i>iaj Edagile:,Tdnyigi;' 6dpd atileiltetisiteEiitbeasf .l ttlrrdH Set. _. .,"

r tooth : '.. 3iJf..,J.ljea.. ..erJJ.lt kaa C.laAI1S. i Idird baatxwbetit.a .+ni.avaY tkrje predo -' "'1". _a'. 1IIi. )
I "
',Prf .. ,.. ..11' .2'.dars .i ..._ .r.t.i.t.4 .. ,' ..rJ'fSax/AadjSaiM .d. S +1 l .t"'stll'a. ._., :: awe tiQttl. '- ,k,rtptapaaed'tue._

: .ut .... Piste a' .Aiaer "(f... Cb4Hu0ad .. 5b' ;anfTBiTi .'._ ._.. t& -ih.'h' t.r'-w- eib.&, ,, ;boat -!! rr,aaU&.p :i
L i
y--.IiI'C. I wr) .' .( .,.t. .. 't &o._. .. -.O- .- ;" --t : _'.: we..".=, .. ._.. ....ri.,. 'f 1L''.
-
1I;. f' .W1" -t4 'f.M' JIIII't" ,iM I, 'tti ,a ads_ -' :,.j 'a m'r atlteta feiaR'tbe .
"t' ta
_. ., .JI 't., ..... 'J.-J. ..-... .'.-.,M aataaaa dottati pbeie, a ., .. .. _I ... .. ) ,
:'. ..."'"8 .' -. ,II'j.F1.ftif.t "t r'S. ;-' _I--41..ll'' .eit*.-,. .- r. ..P ;.J. ., ';." .' sleaess. ( -' J. :'ir 'r .d 'HECAJI. sl$
I .lu.u.w.: .. .: ?: a. 'i's .'] : j ,s'I1i..fI1. .5tltCt. a tlrrrb 1
--IL! ; JbectVl 'er i tcviat'ik.i.r r .11 9'b.Pdfit6eJ:ifi>eeriae'reh I
11f. j."1t: 4 (f. I L-y- ,. : : ,.'liatetea. be"arys an'eRW'lrith'abU ceal isdt3tiM i1lf
:____ eemilFaLL'ede.Iip.i.eatiieal't.of sI.
I "n.1f{ .I I *J : .ai .f'f 'c
______. _. e-i C ., I' r.Re.i : WagedtoTtfOWMd1'pTOMAIrr ..tbs ice 46YIG'.. _. '
a' ..t" 'r \ _. 1 J ; :- af lid.".eafcir ia tie Inter : : ? ;
.d .aad.l r rJIIfI ia.t.t.ja UE f O SE'rajHrraar.faeWe f .' work.4'.f eetbaTig kea. ShI'
.I'. IIe'W ", ,'iiti:: b ".7. t fr.P :oTgtamd. beUojiwgta i4ie.fltbr'fier* 4ragotlyltbeis: ; *a. ktda
1 ', .*. -r'f. >,. ." t1.i.FtA.,.. ..... .',- .f 1... tW becr etfriiaMte4f Awtati ctI eMNtbhl: !.tPa1zc ,Jf'lI.wr.eail S 4it. less than d.Mbk.tbepritr., r.if'
". -r- "' tladmr.Jam. Itt id.11 ifii luiif snihqrula-ilWaiii am.' fur ICU J"J UT 6' TBETOMIS.a t
J.
uv.c. .",'SW'T, t'r"11a a teal t1.. $ It t
MAIU i "
1 tatrm tfae tibciifarr.u .' ,"\ A.iO LD: 3 1M3C.
.dtlda J8U1J1. 4t aQpl |* NDR'i t CTkN'ij $1I.1':1U6.t.WE&8. siaaks'.pleo It a c.
I '.' l" -"" ._,x ". BbYAig9 l i11N1.. :..rl tJt i, &held"'? 1 c J.t:0J5.d1. a :. ,r'Ib ,a'lC>i+yBof tbia.eawtoltai.Me4i j w.. ..ool.- .J 1' '
.11 ) ,
.
"uf' I 10."i +: ,'fIr ., F r LAr" ( .).- ':.r .' .rly.ealtai'taJ, %fu" ect.,oCbil of. reifllirat aud iirf'crimUe _The."t. 'Cb fliwS t11'aa!.warq.;
.i..rr'r. 1 &i AeQ '
_
a :. .tie,. -w.. arc 'N8@t tl.f.V RIE:1fali U trS.l.CKO :I: .r J.i.. 9.6t > r. I. *>1 feTm.*bich "prri'a o,generall tctbat abofn' >!i.eret aey othr.- .. : xttw, die."
.
f C 1 ltFet"t Iii. aad' ; -.a.
YIL.IJ A( 1'1CULA.TA .I& .is qi ptart.fGeadeatla's -LarfkeoiAa 0
ti. IT N ..t .lib 'f fbs ; j part of tbe.coentrj whirb a aanjreted'tt ndu. are.ppretts. r..11Da"ed
o' t g \l\Jr d i e b. rah tnArw l1; eiiarti. TBt'0' '.-.kUllT'Tfl* ASOVK I-MCTM. t;.A.tl 40baesotlbo4aiesCtatrie..: farssl st elite of a miana*..wfcidianeM&MB. 'decayed nrla- I' Edarowldaaif egi7 Ikii'Pto.pedata'' :

Us.U itatJr'elty, and. .a Ua4i d1b4Jb! l 'I H BTo*new of die afesm-r STM JTrlfiWsbavecbaaie' pdreay :Rncw.br.t liEOBiiiTatCO.. ;. ale.atb.taporaa.' *' I '"" r japer Iircfe<|C. y'lE1

',..saVraeta**!*by iatfc-*.V ,t esrid: .WWY".1 >.J a 8.a| boat. 4.tpt. ..h'.. 4odrrgM g ;'*pairttV*'a lew, .. i4"olr-a. ;la tow.t -
lJfffiAMIWMW- ; ,, .'10JI.4Ll1. ," < : 'ils 1& 1. IO t.. .% rET.'

r iatsraal js derived 4 the oaiweriber aad.ii eof eft'.(0'... .. do berg fctnnd all. '(front quantity i* deujing jir et bl 'n>*Tter f*tbe aeiioir .to '"1 lt N > }L C>r tt "t 'ftWi.D ..,

_' .f big Fatbpstrwkl.tt J1'eek.Ji1i '8;. /jfanyCaaatyf aMack.. )?s ik'ag .. is 4ny,iaa eery 1i..fttI.er1ltlr air tk-win,wb'rrttgeaerates'tbat'peeali rrtie,orate; ;." _.A 1" j- ttJQ, %'
nired bTNir. cor tbariira!'Aa lisa fru jCtwt e.sur1->i ber i*t rtnaMC'. 1 IMCO.tI'.lhr "ebal4e'aM t:..rtV. 4
;.djecfared,.wbt>ai Ibarapa. :. t ay iBoajrfieia piayncos' nd the TU : *'iip*
*
.f 10!frt !.8.a.ilb-iod sU.!e< .%re"r" retMra will leave HaLitka rveryflaratoy' ,ctorning; HAMMOCaWsmwa-kiplkirieei:[ lt fwe- .oCx: ,.of J.iJi tzeter., T':aetrsity'' ofpciid : { .
'
fItI "r.l. tsad 1..0..ti., awt IWata oaitai day at It.; If rini*.L ;t I r qt+ oie,where are oetajaWo thntMeJAI.IseYesofbdagpatW ,itjj.d'ow +!g a"t 'H l tiriIltlbe 7Jwitbosnlheicdiosed. '"P E- pHiLuSs" inirJ;

I ,...,dJ".*f 2rWSlrldtlMl2 ffJ? Tai u..Jl.. .. davaaiMh overv Nhtsdsp.11tlas..l. J dirVtVkw; Via Jt.U. itr sR)Tx"o y o>asYS tpareiq! ..<: ;Uie dltb 'JntL-ibhanls.otib '('-'A .
i
Saatsrab-h .
>
r 'tefe'j WcK. nil tb Cbsrlesto a" -
eanaeei > 0c
h p. : .tiI t .4).fJW1 DJWE A.UEZl: '-
.
p \. .. l : p'fDprteI hD trOtwdua.e.. "brd..all I bofoandTax'tympteaH thIn be pr DlrOr" 1 tSC
'- ( tbe .e- ii fit t'<; < !>- iMt-"*Akct r
.J I.Y'.. ,. jive 'I1 ; r d :,-45 tsxTilOilAS'I. .. : *tr.\I.r ir.t>t ii; sassed, I 1'1p
: HOoLj.yteoa.ts a
I ;
tt ,P.a>esg./'atniarr.atreRP'ar htsiai SlrcltwC14IYa.gbarai.Cbirle.tra ,Dos.4,1543.: .. '. 'I '.- .iCia6 "' f.1 r.c -vied_ ; ,, ,iYw.La g.. ." ucynumter .
. ilawill .
WJift'Sn1 d.4 bi8bb&int .
J' lt-9Ii1J".LC..artpeta .." +NI5 r Ftn'tg6t.or1P- : : '.: orI BE31 S TENTkBIUOUS''ftt.T ER: : '.q 1 1J ii } ,
iiii' "It. it
: 111H&cU T ."t'i;":sag*. .)dJ:.B..> +1h le.dtaa at o# : c tt ;tfotice1 o ;r wbieb'-desote'thiddeieke.'are' unsicd.'rtaa "
aro .
.
t r rdn ; E"r."I' Y Sc c, .: I-.,: -I J.Atb..JwUiP.IaIbi,A.C'ULUNX. .&ck Cik; sAerdate:l will a ppy' .to wl tfie.Jndge' nrt'the-p*'lint.leeb'a)degfte of bnjoor ind fOfnttfi. JiO TY18Ultalll lllrifttb Clty..1JbE .JI-
10 4 Tc1ud1De
,
'U1._..d It..u" \ SlTvrtekt or '. J tIf> 'Tfi3G
.1". .asdtra.RliANDEz k.. UE i' D i fenrt.of'SL lo&ns Connlj/Jor: fc.f 6.isasaesss reebdg )aawausgkttttgtAM i
l t I Uj1+t1IE4''CENTP.R:'"' "> t-,'IT : .f. ; ,1 Kr af-Admintttration on tbejntale.;pf airo.. ..* L7P... p._;Cdlo ....:tbe,beaVatttr aeraRy ie. .;" Lipo4'. 1\." AnlCALiB !""ittaMia
( \ 1.1A.R; U.PJ." YI. 1 a A."tf tatalaDaat+ ii lierlatduf WiJ'cod. a T diawe..d' a 3 Tern pajiuli ";'bed .of ten.in 1 tae.todcaad loin., It, tt1rT 1 7iS-titotft+"=,

_ L. '.II i. A. M"G r.E... .1"_. ,,-> +_1GEORuF.HAA&Ax, u.J', 1 1':1 ''B'z'cI.: ., .;, ,rub a. djanneabja! itMle.in.,....ilofeeh tr gwAried. "i>tr ra ;

;.i i .L..4.-. ,. c. .131su..i' : ..: I., ; :;'a: C Joss ph"BJp ipy.\;\ tats .,'..ticFJeCS" _. _,' ." : .11r. .;._ -. a._. .,". I t.si ''I'ehUJjr: rah a4M ,pf.:ppeUUt the League covered I Ihea a qaarler 7tti1f +rt '
,. ., i tie. N1AU. -- a ,;- lpta a .ark' t ra .tlio(e.riytage oi lUferer.kio tint alvara giftfu F rthe .ii&. .p-DI1, ft'
1 A -.4 ( iVFS PUbLIC 1rfr11CEtfiatitae'li7ii; fet 1'Io w Notice. t.J. : ahach bec t xrel I .Mi: coIIoi iadiel4ter :
t 1 residence of JAX UIT :G
LL ladettetsto It. .:' "-'ed nil iht,"in tr.Hi-. label 's'ane>tl bV:Tf A4 ) erip'uf'wise! IUHHOTUC- *s dark b color tbeta
wa
.
; A: J.:; ,) 'THAMi.L ntft"y: -and tr'mviteifllplersowdMrotM n oi ;I'f..H;tJMirWO'JiONTU', .{ i.waaruurei la bat ; ., A separate ttaottt'foc Young LaSe*.rat;,t .'
genertllyVcry
u
r "' t. j'I"".u.e'.nlNci1tirr s adainistrataK.f lArhsm dry .r.'n. .ill i cotnmenpe'.bis
', 4'1J.e'1! .!D dIori. )ith kiaiaielaswiu' l. 'liW.toeafl ltr Jtinaipfd 'UATJI&.T ,. "- I 4* & aol' ...
t .to t t.t.L. _'.."; .rie a,taj. i. will areiMhDfdiite them whh ebe a 1bargine.ile .a-. ANN Gf.IGEIt.4eee."ift pru.i csajij. : The patient ,.ho fd.z! eotaaatetaettbe'treataaeMby; I at.I1mresideacebrlM, r rings.. '

'." :' .sari"pact... .! 6 aVm f added W chi 1nck iienved. rrbtit'Mr- !ItB.'t ., -w t..10 U..t-fH'... :... tM.I'fOl' ..t.-'nr_ja.A f inc tiO4t4 the attkBilibBjr Ptlb. 'and' if they '_.--. ,.. '. .,....,-J....
; .and hersbv farther .4"
'' 0t aobee w .
.
r 'q' .. ;2rntrf.:. >ftven.MUXTil U"5IJi1. pfe.8W.oi* the bowefa in that 'J..w_. ,.
frylywaftaig .e''l5 -. oct'. T-ttt
""j Q'attuw. r 8.fi* dates;I will enl*Sor a fiasl dftmiasaf r iJT '
.
<
.e.rngarT: : JS.J t f amffioe... "nwr--; -' abe i,lbey aftteire
iarctearid
< ; 8'1i -- ) liti8";; :,iu riw wisiaiilnlp-f, ra .iatterarI_ .. y ; .rvv too, .eggujlton Jl.Ir .1." .''Iia
t ( lot' ,4f r'.n --.hr ic.'i I ,
r.,4 .IuJ iCMk i& ,f\gt .'; 4 J I a., p. .p- 'E' s .
.I rOlpieaMJOHJf
'? r.' rppe 1g.sd': ,, bet '
; HILUPLAdatia'a'rtMir r
ER1.'O..ttaiipaetfaly 1 l ., TF.Silc' ,Lease, ..rALTUGEIIEk pert, ; :1""i: .hould. p4 {epuateb until i ; .an;tt..rou I'-i.. '-.),t _. '*?SZ&atee-
'
't R .. .tl a.d' 'Jh" I'.ct I on IN .pArra/To '*SUIT ;I hal'a,'Sale.Superior ., evacuaedrtbroeFiawaih do.etbe, aanae u djrected i n,WaAga cbiUina| "(i'a!ver.vii i ;a 21. .4 r< JAHEH 'DOfTflsPHi' -,

Vise B' {y e 'crn' u': ear" ; APPUCANTtf. / I ;Ciirf .b ricl.t; Jill* eeiy three anda bbl 1C.boors regularly,until the :aI'.o.'lIai' IW3.. s ... *J ** .

;:I lat, t. .. I.. rat aioatta.adlK H:AT Property .eaDedPOfflT. HOPES'rormerIt I I '..i11 .af '. L- ; feY.;dbnken'l, Irtbep antcoaplainf.fpain in -' f I .
8- Io.H : : < FLORIDA-
: urae...rite.'key i. '1 .fl,"at".. .". ...1. .' I :.w Ufe'he'id4J Wtk'd; diSt i ai"she: tesstatb and -\b ng.LOYE..VS.: :' L..,it
Field.'President. fTu
,
.. dMIr iin.i.taaf.ties n : De+relti leil 'tit George. &e 1 bqire)if'anotberdoieof ike J Jalir7J' "
Anti-nilfio.ipU'hookl
I or/seeds beg it t'._--'. .:ietbet3Jicr.i I.jrats1'1prebseli ''1 Iri |H i. deP tJ:;'aaaapiiagefs"ra uia;', ..t..1 me use the 8ortber. Lsnrolusurane y.:. .' t_.. -.. !.. 4; "IiB'l' ': AGUE, '4l1

I ia rf,11htlll a ;.n..ill. botratnlj, n attdAiher ,.n'".oDdit.p';"/AW af2.atool bintJo & 'f..i.C.ah'voj... : Alter armg iWo r tbjrei* dow. (the'Anti-plfmn.J Jertctiatiij ._" ,'Fr 'MEDIClN&tlJ1!
I IMeu :
'
.n' .J".d-t 1.'Cbestat resist by [ Oreneer llottaef. Ctafs'bd. Horoa (1af'
1" !
I'1h .
pl.a ( riL P'iUi; fresh
; "- a ,. : j bowels. ttieihfd .
.G" ,
1. .a CEHTAIS CURt'FOItfWi
tIIJ '.ti t.Jri:: **' H.ntpharyat.a J' A. AFO.J3AFE
t ..iritfft
.
peer I .
,1111I.1IiU r-Wi.A6Mtttttbiadt bi+' ..tl 'r Tbet tr|.37 acre*of Laed/ader r rnee.ao Orange1reVe '"UILSUAWC wan ordr-f'Court in'in* above CRlt1W.ai-flerwud..e Jf the gilt j boweUbecoa! icaarosee"natej \!. .AND.FEVEtt.' .IN, ALL; ITAGANfWCblii'lFutti3.
e.ealitledatpeJ.luallo6etktaleat 'ahliea.cwit.nt eo8ti eat:iirliiaedirtag i .: ALSO
rll niW' alms:K : AN EFFECTCALJSEMgfJ
)
..tltaq tNH Eat si tisigraf bipltrtsaiitta { trees 4 of". Co-rt HCB** ia Nevra Mtilleon Monday ')be.feret;.4 uall'.d w ofoh> .AJlIiBli..f" FOR ALLTHE'VAUIEtt FuJOla' .tl\Tp
11bi.it.LIe4p brkable
: M>I ttircroaeh the land which
.. tt.f1tC3.'s." tr j$ IItlter.J : u pen +
.. JCa..I for .t.b. the4ikr SI areb aeM.; .ibe feltowiHg prnprtyftn togaPitlp ,IitiiYIJ;j lltflclD1f tor.,I'reye b11TTT.N'CAYU.1iD11TTEfiTffvf: : .j1.t
ptillrOrtltal4titlatai ate al m iI it" .
wits tAll tbattr.. .(Lead bein t
... roc..IJi : r T!rnw ly on tla prenites a .( .diYjdfid lootelfof fl' .
I : fff i1dbetexol .
.
.' ,' !. J i a certtia tract ol w; I J+d 'f.'j 1 1.r.. I CERTinCATES.. J
ffir farcomedaiind
eitaated. ia tin debilitated cnij.
t called a,
f aw .tbe girSwaan**
.\J.U '. .1 ;1./jju/i1. .J'.iee. or '
J' Hammock in tile eoaioy /'Ai cbea'eVightallT dilinn..he.map e i inmenre wfihy be 4zae Mediriiia :i.eetiflrthatawife was.a .
8f' lit 'aby.watar: ,WRSU8.SCkJ ER>S bwGarmetl'If: it'ipj"lM Ersot-- iroroAJktefierh : I..M .et; eoretaeaTrot titaea
= to Antonio Ak r ex. 1 by die dpaaib Gov. Don Joie Magukei tbefirtt dow uf 1"1] Rhteb fiaae
;? 11 6I1.>uw :-1 r k"., nUtrNttt ( i a "r-iotIoI', j.aa.isad.iJlp t.1 .Ceppirtg.r' on U> J7.bd4yorOieewb 1817 add Anti i1ioua PIU.,or before taalir$ lieDu'tbirbach J jl Qrl rieda1.: ofo G1 e...An; .J i'

1rM. tnt .. :aWstipa'.ti' '..,_nral.pel.'lA.. ;syf lbeie t.tefn which .id Modivided moiety wail r. ly evacuated tbe-.hoctJi b.otfeerjsMdieiue.., Ha>ogress t.d'tbe'ebtsla... 1Mt t tIt amna ri. '
11M ali... .) i I 1. Jlaatrict'.l'Florid a. .. -1'.151.. lYe1. ed e tie s ;
J : pillat !CO. aid Alvetes l t' dnnkstaoaU.fiomdn "enjoyed U, aid ll since thafdsai
{
Ttfgvuaanaktf
1 fo1 Haaphrevs .ab root
., at. 74It+ I k,7 fJ dPlsua4i 1111 to,DataL 1Va>taaMt' A Alach.,illil'sDoJ # an Sat A> ol trsl0eil>ieww
< ; ca. &diS.4' rf ,U'"icr. tea, balm teaor 'eoaaorns4o;!.*4 when the./fkin;; i baltlfeiebdia sate! Mip"r.Jt
I ra r pub .a1dLafl, .?...in tb..Conurr Cetaa PM RD *u fcsfi.tr d yandhoatbepitient tnar, dihkie=; :>Vt r;: bit'.:tar.kfd i.t .) rsitMfI;sad by .1'. M
8-
JJF u.
_ J Ui sha1r .. ;
:
.: .. "Me'"" : j 'I sad C.,.... :Lenors w : : reed tbe anal
1Tit.
a ": : DjlLB.banns. Dep'y.t cOld ;ButebOttfdlrotbe eriwlr! aloes U'e pstseAt pills and in everr "
,illtntAan'etaALSUA'bi.IHtrllatrelr 1 : l aedtg.l'Nttil'' J..nt.8L _1'.. : +otsfreetr 4.js ) .ba.li.
Gt1zftUutIAIae. J.a.16,1844.d .weatiaa:ot 1dtleptle' periplrsfibft,, f f,tp Cleve ri p aU cool w.atae
: : ".'ill+10 ..Cif C_'a'lit iaM 1 low:(; "f*"***.. ...... 'ear : ; ; : t ;t$etne teeoptuia>ernI Ioig!' Iimeiad the.peottMkjreaVwtiK 1 b .f bytbe>D1Ertilaa" .:za: ,W i I '
<
'1. by .+'6EU._lfTdrCO.' either plee.vBn i-- feeBfido (, a' *. WQTI(E. :. iaC'"tapor,,'it Will:hapwr 10..G+ie;from,a persotal':.,- Mf.' 'ar > .

.15. .tt.t d- toeitbertwf JI ltpxivethettt.at'tooerbotb.:' 'e1Ws.p Hoa s be:rig daiBtt.or. deasaad.'j p D' BPPj7':.Muter io therigbt'side oraa:the'r ebeerfelly r.eoassM-'wTt Vai.as tt.best '

i R .'. J .- .I ,'DecejabtrlstI84i. f .,, ::?,.if. .tB'AeErtaiaW J.I Palmer,S last ot said Coaatyto liveri.oito the baek f lie neck if.the. -* od1b1 r iatax? know. ..t.f, the cirri'r' a.tJ'l .1I. i,

t. Ii 19-bW1l ; _Ie. : r.t"l: -. J.VILUAIrI A.FO8WABD aw.t;an .. *present ibem witbto that t ectgd,''Tbe diet' iboukf be figbt, wiri tot.. |abttiMtdicn lliY.;lEOUe F. HEN tR1C y

., 4 NELI.G NTipsataril.lt. brska'1liULE8. / .' LOUIS.ALDRICH. ton required by 1twHatsd toss mdebted vr'IJ plesseaiake idol from euimsl Wad "" ': : ,I. .. .. .ptht i :"-

d Till owa.t"aac8O.; tllllhet has r..thsywRI Jf., B.,F.& A n..K1 as:sga. .
.
..* eJ e.ire ibsirserrires) i ia,the panhuiag pAdait. ;.: t : ,- r ''3t1.4
b. loll k .sire.C. 11 & I.'' ( J B.EfCARRAdmio'settaiot. : .I *forjtle Y K.E. C.tRR dr' r.
'.JI t..4..t\t: ..IU1L'iI. UEDJUrK..it.u.n .\ iaEast. Florida. '...39 1944. If, r t CO,.' .:' I .: t' Il'TTbe'..how .,iiriw.farJ.. .'Jf ; !I

) '. II '1 t[ I : : w 'I... '. CARl 4' ,co "l.J.

I ,

L ..t. ,_ .. I /1 : ..'. o l' I 6 .

r r !
1n I!

.
_1\11.; '';i. ,. : t". I
y
P !q- 14 '. > .',: '"; .
z
: c. '
I :< : 1
I
.. 1
\, .- .--'---... ._-- _.. -- .. } .

-- -5--- __,_-- .I .-' :.#- .

.. .. i- F
-,.
p. rr .

....._. .' _...-. ,,'.,I 'J.I.'Ji"' :. .' ,:r.t' "., 2

._ ro ,

/ Iii