<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida herald and Southern Democrat
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079918/00147
 Material Information
Title: Florida herald and Southern Democrat
Physical Description: v. : ; 57 cm.
Language: English
Publisher: James M. Gould
Place of Publication: St. Augustine Fla.
Creation Date: May 22, 1843
Publication Date: 1838-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Saint Augustine (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Saint Johns County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Saint Johns -- Saint Augustine
Coordinates: 29.894264 x -81.313208 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: New ser., v. 4, no. 22 (Nov. 1, 1838)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1849?
General Note: "Principles and the people."
General Note: Publishers: James M. Gould, 1838-<1845>; A.F. Gould, <1848-1849>.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002057498
oclc - 08822160
notis - AKP5524
lccn - sn 82015285
System ID: UF00079918:00147
 Related Items
Preceded by: Florida herald

Full Text
1 1SF:"' ty'+i,' y4 .;!+ 1-4 '..+
>i'JF4'rr't .


I.
)0

-- --- -- )
a di I Jr w -"" "' r" T +""..".. "''" - jnpm ? t t.n3war 77vd i t ill1 H1 >! ; Rtpit +19n i r1R C.+IrRf+inGfw' .ttni. Krt(9/116atJllyttT( ;iy
*totWm A Ita; lta p1 1t'J Iii1 ,. ft .-. itJ, t ? d it nirtftrtt 9i T .p ,, :'. '' WJili >U< i!
uwJlf ;
s+< ,. 4 tw-wQmMtdmk J; Mi& B&tf lit- uwft ct ,lira triad wlceKlh J u'I, t hu "" Ji9
w t t
< nw
p a ? ti ,dt .n Inn n t t 1J x,t,;* IL +r i1+ 1. rlrt>ii c..ut.yr n oq r
/a0ffji,>* t i4i<* rJlp ttl ., ,h1't? ii IJr VII rttsl dt.Jnilt, urt; i'i+ n 1
1 Ml "
W 'J r>.- .n. Viriv> -> rt H.. IJ 1 < r < t Bi .< f trillu a'rr/ i il#ad ,,, sirr 3+{', fIW'tb vt ? :alr.k.t.lr e4. i i ii
ty Jtsttebt frt'oyq 'tug tto rntl ,Tasae clt' lisldu o7sdvt: b t ,
d ?ntA, 1J i q >f-T-ft 4? >Si!*>$ 3
n ;Z'C ei q tti b t t'ir n 44fl, IJudafl t :u to"., t i .w'vrncke i t' b't1' tltttlf # aIffi ) rtf der.! M
"
awd ; tr tGtJrs1; se'rtyntrzta ru ti Isnfstd citt tb Intr
11I.4auldlfir 1 Ip') ;lI u .4 .ba -not t Qtit)am o o U i at t mo -- 4 t 4
> ttop rt tni etlbnsTrtl.p :{ L .. r 'plrrsr r'sn l, .rn r ii rN la. ti1It ,, .; ,

ttcla >JI1 pittttu(3obniItl/ ( cdrt 11 a ttlr0J1Jt3 t tiara .bn') 1Ei1o1 uit'ddi1 rtludedf,1o, irc aaocfa inhi rtib' .4tryovlt'ttid trto +,ftpu# r.t it+ ; _". ,:
lyltrr0 tt' .' tllalttl IMta +Ut' -. r
+3tt d b ,b'bnyJn adtltlw ISUGf
r ;1' na1 mlktl + + OIL <
yy">taon ds x no srr+i try, Lfttufd ;i': rJtl vd let e II ;a7iplt. ,int t- =tti1 .9t1t1o tactn.flla .
>s
rt t httn .. ,, .f' :' s7ru kcrr't,itltticttFr, 4t. rf r'. i+
h l It t x 1; dlllt.tr/ brio iy1'y1Jt t tats t I t d.. ,r r< rcf?dJyr,7rRbrc,Jl

:z hitl3t i ri I !ldttliW (pCrs LluDll t '31r>vl '%R 1.j t ul'J; "fc J. (4 t1'tldtJ 1rid +, !rllf t '' ps n n n')dttltdritr ,r; i --r qt rrli wt..i.r. + a b..

.' vibV oitT >mrt a Nu *ii v t t, ipgtl.nJ: tiratrt ago k "
1 d j' ..tiupitif a nr tat af t Gkr :
r I 1t w xl t. foulnJA 'Iu1 '.,d.t 1u ha tli tnc In* tit fQv t 4_ .u'aicdJ 1' arJrrtcd'I'r -- .

r IttgL# i!s t a ;df 1u 'Willi_Gift u l ,,rt/r t Irfl 7 '=7niE .

;; _I+It Ct Iwtsnfl ,111 'tu lny/irniyYt7 ._ .. .. ._ -- L ,., ...
. .. ... -- -- -- u .r. a w.r.t .z.r+t t/l1 t. tN ?A V d1 ;?.
--"
-- ,
f a, kgdihtlttfhitl t3t11 tit',1SinH t1b.AJ BDiNAHCZI to"prob'Mtt kl fM t'r4ans < \.JtJl.t. "limi6
or olber fire,arrn5iiftfuiij jCi dk errr-of 1) PO I\\&lrweib ocTorn noqu CROSS. ttff.y at 1 M ;i"[y"u 'Vwna'OJ'fn.. IW.WJL, an >tnUnglj =' '
,
rr mtue d.I NtJ1t1 The fuU wing{pi ectnvas .' Elliot 7tw rye i ata e f'ttri>' pieces i ood laid tf jjlfo'lt qr'i.t) I i 1 _,I4.t qt 4 '
i1r ; .
( mater/dH .mibm tbe'limiis pi St tt :'ptlcflgaseali aitiullBllil .a Was upon cidgotHerfat r ny ;angre 'Originally, it ,chbbl'i} .t ti\J = .
11 i tjbt v.'I; iu r.&Bjireeprtred ",Y1 1 otp. J 4P .
;
?y *i 4i* >tcntci ; < L1afr :. lJ.J D.MD\Jrol'Nn"J w4ao h!! n oreHbA n tree ; but it afterwards rtd .
1 s' ,u d t nh&w'ta C J bR4a,1, lHqOr"'ej"4s dW *JIddFWill3dtttlicd 9-J pO y,b utcatc,m b ,i( i t & I asstfmeil a tear etwof' fonrar oh tfio
'p tit w tl3 uftnv, ctT r++YAtn ". U 'fifJO tiiJ 11 e1 IU.; f + : Tlaitr can'ctl \ti" e"ti, fQo IH' lowing are thp most seful eAt>> lMe'X'1' f 1rn'i rs'rct dn( 'ft Q.il"llRI! bt ": ,
m tile
a e. e.l tbu IUrd1'IlJf.erti'i irtp .aU "nA ", ttntotti !t; ilfHl. ili\ Thec asn verygenenilr1tibfrtried pin t:+ rarr ii M *tph
1 '
tN Liwt.wrot
; r tad lP C .riy iot Pe J._fd'd\llcLl cfY. b''fe Pi'Pfr1J".ocII1If', 'b tel..y Adt11W of pun! i itiquity ltjtsen tly aln ost all the nations'M1ttit< slttett. '# ''"Wir+ ld eitl ,
v fid fi kR1 ilf::rutldJrg ut'ctitietdettttufkldtt iii Jriusb, oblWy 'Elliot' will ; fatm IheOiaili st period of theirhr tior l* & g. ttrt3G;m. ..
>
b I never be aroBtft$> 1, JrOUlm (r'pr ttrs'fa t <
1ftt. !W CJJ .f
I'' &rlJ:1r: bse: r Yi"'o,.'t oP U 9141{ Ainoog thjQ Syi idJ ws, Egypriatl pi Ai g ni9f f'Jnilil! f fi" iii 1 Ne .
t
>* s I sI& tlubpctt.ttt ..J6 .F'W.s' is ftirtl.apce.'highr : t gspbciallv the C tbaflnianiy''it; : raz b'ita1"1 tcied iitlill'e l _.t ,J ,.
tCU'a =6 .8 i
taremcap b4ptte
Q ,,, .p #feS,49 nt: 1 1i of the Great art "l6 WI 0 es : uIfu31 r lilitary pt&Kfhiftht ; and hey ; "4rtnc11flt3 t IIfU '
g' t iW .' 2i. :t j'JMeJit'f1 t: (f1,9_ ,111 .: : 4i!t of a not -n to' the Greeks,the cruriins r ot lempor.

; {tt t iaIt!! Jli TifJHi J1 i"tbd' E3I U&\IfijJ n.'Wrw1 oooohc i6, A. i.its gltla' lei ioh n byAlejjaB4tiaf!+ after i ._ !

,l''SAM 1 ucI' rtd,i ;I""i'. Jrf1'tCiW ti1i \ u, of ct y;iibundentt ttdtl &I..tca. '
t it .& nibs i 'Crso era ,roiheroofirttlrraeb ,11ft ". 89.:4., Bat in t acket 'eror d ; Iltc

-t-1IOIt.; r f ,
.
.
r _1J
.. Ewe/nagJ dr nt. J an pare nd the J' :, .
dM g llIftI\ritf18 _Ii&! r rarlyr Sal a .
UMtaWgaF't A "1." 11t l* "'.a .b,R1srr4'tft', +3grlltt'cdof! r J..Lul... t Wsi le',- .. .ta .i overu 'o r, t fexendid' tnd io : .tbge/hortfa a.. 1MtfIr
MNt '
?# K 'eft ut g '. :3-41cW fli_' A1j I J15I"' > at itttterlj Rt+ to tee I ljt ?I( 4J _.,"to' .
mrsTiuhthmetk ICfteMt.r
\rt."t1r a,1.ih'ri Jilttf ira t''J w 4tipa' y r'i&.:!ntl tb l' fnruouq :1 P + ,
I of
Itl9'M'
b'ldNirtefdirld'4ri p 11H t tij iJft 5fpvth : LijJ' aPlztitAltlSltd'
-41 ': '
ItiiiOdfleijd
.r' ,
tefl'l HQU
.Ilb & ) li'1 '
.r etf.J.n I owariq "traAl1ibW _}p" ve in itln ft M ;
otmaidtdittkpilttbbrekbd1 o wa3 infictod ldtgf dead U pbtla31 a3 GZZzaiioin;*n "
: tfbft2p9riratofr '
1thtJ tileppauridpha! JUioeto I tec.4. Bstt farther.Or f urJrhij utua* .ld1m1 W." I ri 1hi'jJ +usittttlIi'aEE3dhycdt .psipi laves o, e' 'i t ktactnrs. The.; : atfaibin tt ed baits'netki t

/, r' r 1ntnctt'rtiti I"1 ,HjJtjHdl .h.tl I. W op o iabn IJ the+rr itr Inaneethb J 1I11 I kJt t Y. riJa kwec1"'oWcoH 1L'. lum ban, ..1Ndf nd borko in {,, this ir' Id { J\(M 1/' ;

IsI ,. ?* 'n9 crfui&f lrbaUb'tlee1lt t@e&Cli3ft pe, rt0' i-.dJlrDmt ilrtt4oit i' lastlnybta.erc y the Bo na t evident' ruin? {{; rprthet : ptunhgta'of eraF.n er8 D r 11, I .ti'V .
'tlt7u IRfflPIG} > 0' )lIltr", or'per.on iGJ"F-IJ.tID-"1..1t1l1"'JJJ' l $ lied test b Cicero, rut jltli>,+Jy Jctuft rt !; ..}'l- Pf6M" r I. j .
:
t 6 ee. 5. Bt it f"'fAtr'Ordained That ehaII! be lawul To rpynl,cars-wcrc:nlwaya.dear. _,wvi t teterr wn"l( iJ uiand brulrb) W "th7 149glisWrvm todntbiet. :11' r' : .'i

IlI aI$1 3UUftCp'a i iur.itr )fto> to mike complaint oCanr TJojaHi br -, rum 111 EI ed syno !4! igyp, 1hJltLitrJr! ,Mte a ",' ,pT'1?, s .
,r ''till t4ftl li Bpl842cci t'P. A/4JRincJtlindtbbtie.liatltt) tJl Up kl 1 ll fma"A jo bt+ :d crtrtyfcdtlrtt; '4 'd'rrit,7r4QljctK estrum n of p nwhnvint itsmlisucu 1 ,tds4tt ltIL9JIPq-lIj { u. I "

ibalalau dstdetAatlctiy dui calf il!la lM&fflBttfl&& *f"!*#_ liJt"JttIn t I .fit Maaq-tJktJ 'n"'sf. 11&trAAi ntelix, iafa gn du.From: the rt itriplicity :1'}> J srtlctsai P1 Hb r rr

t3lldttRltetigit44 14116i1't111ct Brfa 16 j!&Z /foil**!n# Lt r".f,1 Troi. ;Gd mniU.l''' Bi' itwld's JQlobherirrip" ,!tiy t co tin details ?tf, du S;tatigo3t, btxJasJoitiStt: f '
sc
hl5! >s ,. 'U ffiw' t rwll }t c yi iJ Dillh4foLc! t9toge4issatdtpbea's e' ctJEmfcaD8OC1tiptw't1; t1.! q1Uq 9d u lire t Utle of uniformity I cr0r% it a cleyt; igiq'a Jot peace ; and millions, as f i't\ "ayty .
<< observcd. ftffflyrrving it
it o aTof1 J1 pWAS1'1Uathesfd
J I Idl mdftMfed "TarPIr.% W a n are rtt reHiWAMft -.. 11..tl'fl'Jth gall";!tail! llie'' f''tJ Jjp'8!.m",b8 p n./P'c.ibe.i1t n.aPtf e :,\Tht1YacQ Jq", dsdwrpgJtgr'tO, its j 't8H2u Iqa n Ito effectBy ti o nan law the j ., alitfi r x .CQUtftdfint f.-oJ4'1 i ,i 4 f 3 =

wlf h r fit IYt f iAI4S'fo' mlec IJ'"O' tP rte u tut I,fyin&t Elie i r+ ttirw1"h"l.tJ{ t cA < .4lpnpJJIm' : IU1Ut'm digeJOt&t.dJ7JJ sd1 n s hew cal he rr ciariu wnsclr4 f.} w, indeed, only on the ground"-of tb#?, Mi 1"IPA c:

1 ,fk# 't1iAID(3k'NFA 1 t tlJarge t ilia'f, 1j I l 9 ''ltm,j "' il Qtrab t' RSI1 s'td ahad'olgotdlriaw ig lJrl staoJ1 reviousl th uci stun, etthe*?* t'U j( gJ.teullat r t PmpJ ?"a TthR'i
: Idl-\1tdlror.ffllO. or the Mayor the, tier.vfi' o'd',.. )ruin' th3# y the place o ex i! '4tRi ll Q3ftlrlviT.JtAPt i 1'sr
llJ? *mm\mk. \ ** g : ,t.n or.fre.ar r'n' by J ctrl''.l' ti h"d..I.'f' ]I t c 1ph3c9ifi11nilhldfAIbedJ'rrftf( pJolutts" o'Atwo )nhi3arafatf.tbenejher altltr h wus stripped ofhtgflf b9ft'lttsaItltboC.r i + ssrofdhd 'b
i Jic typ.i.4je4rnpco at1 ;fotegbiogpLDe4 I.II.1rnbille ;taI 1) id dtiW'' %Cjlq qd lliw mi to | Wiled !t ritltor #1 \r'. d'l ,
: t
r1 thee
by
( : J Ii.b tot d $ G : l rre$ i411it Hg.rl&iifnt'lJf.WiIg1imitt! fn 1itfU
i n e incurrcJt t b rot '
t r lis't'' (oar' iii? rCry ', r to.').'7:11k't f'rttiitll7r' "aiili .';1'I iiifkt fi rdIHance"tip I H'cJ t I t 0ij;:, who f? n'r II WJ a :'lW91' ts'VIm'qOlq. Ob 1 ; ttip ros'roTr, as!f ? iv ,6b: J dttlli ftHi '{br.I td'1 "_rlmt41lt; : !+H. .. r.,., t
I i Frl aN, tlNilrAJ' of1d1 bets.nfpd ,. nns ht'nr. t nrnn.n's cr.Jt i I ffistenetHo iii ropes: In'ar r to 1t al i.
11.+alLipihhlbitita tIeT 6Huif er'J } I r edn 11 'i>l11 t'iertti -b'iu +0 it4l l' l'q'\i ib > T,lOU, IOo-aost.stl, eatb: it wftSho the cute to break the'pierce ,
till t 'tsclcer! p'n fj fIt r6o.jhJ1 iMVtI) UtOnJhchro8t'\ l T. oj 3 df bdttr.fru"'
I pall ttfebodibcrsbajrfc'insjiu. :
dikd iwp aderi t hc rdfetalW ; iliftJ} It"dM'il\'Irlll'l f \ enri and Iiflii; I,; tats $Jt f nont' round ie f thesuflorer wi'h' a s$ f C.pqmPIWld+ Alendhi I
vgrsest'had
t4n 'i 'mt4alli3r ri"c"Er
Geri ? I Im.ft'l',I I'll _In 'U''J .'tfi ,rrr : 1onq I Iis [entL but this was'not !
ttl
a rirp' aMtl'gotpfieNlis kitia'lbli.WiCHt= i ir .1'J1 ,
r.1rllUnC. : ku l ate .Amn"'S f 'e tn Dn to' }; 4t'lI u11rt ,witbxtutrfisecl'tm\e@hfelkd"V ,
1r Pti1'i'/1t, Jbt4wtipJN/ed; / +1 hv ePd'e ."t ++.;y .- :iaram Ii ;./ibrJlttky' i I 'i, .nr. o "HWCL r f.nt f "M tfcllhtT1n' 9'0 ', I' nc ; atd| tan have occnrrcd.ofpe so Iernha u\f,JJjj) Qfdabl; be IMJ i1r.P
r 10ta7 'v b'o a.j thc ()rJncelv rl" \.IOP attqr Icing 4 dad-fur tt ,
? trltl J'A/D! t .ultr :, t 1oJ.1ff'ltt l'.JfuO ''" 1(1.,110 ,.i_>ZO7 pc some coast lttaeOl> fltylleh;tj '
+ ff1It
r YB dh : i'elllttfl .
} ppe w e / rSs'tyt ,IH% TQdIt.$ ofT Ic time itithei; Were takeuduwnIhw JfLotbA1. ,
;
f, + d .-''. .,jUd{ "tj Itt.a.'Db'f. ; lr": ,nr_rtlt I 't, cnulhJ I )- p, 'lrlh. 'li it tatul4 edt 14 9'. ived. BjOthe ''h it 'afj' tf l1ll! (r..r la9t>ddbticfitmot.9btt ; ? j #
; i U1i14 d Jr'mm.t6t nt :!' I I'"r ht'Ir.s is npprC.s IUI-1ncrc..F.xhinc. ,_, 'thu body ; was ooHthetetitarit ,tt.n lat" ,COR'queo.cenjf( : cim' aVltl t1Iee:" a" )
I .U' ffli'" i I; 'J ,vru to-SUPERIOR' FrrM j ft'f nferltuj should bo r2mnve mt Pt4tttt4d, '
IIlcJttt Wi bniowinih 1'I "
rfazn0l um htf'i tl1 JJ, eTttu r_ tTJ ,1V' -T* L inertfttrhiJ: 1 1b
cruciVi! !
Qt' t the IdfeV'of Ibis cuii
t ddif4MitAt1b' l ih I la t > $11RiQr11a9P' EAQ'PuFitORI' ....\. !t'x"191 u o n u e f u i"
? rP-H f
:.,Ub "n r'Lai5'tQ-t ,u.1P.f1fb.IRlJiI muII" 1U' I u omm t .JHowed 'it'WML' + R LtMaigntni.il..iri I
Pea{, itulea>art. ):ni k4JFr J ''rft171qllerlfl'M, Ht! al tCtt7G'J.b'Bwskki, UptI i ; OII b cb 1 l ,. 'AII XTH; 1a'PC. rnlt tl\jail ftY1i ,Cttal2.OIiteU1) edt> I
t q 1U I (1,1.deUtIjlo'! = ,1 odI' "Ir.y u to Ur, Loan (JJeSeJriH6'kiiFitrfh r Qf.ra' r.u"rJ. U" II1'J f: M aiuri: a iifllwiTOia ld S3oi-j {d m> "; geQUI1! t .the ertfandjonirr.bi BbglttaAdarlJklfirlchadtla4ataf
j'
i ++Urf H i.tot' Ji"1 Y OQUlf.hS.lnl1 + :; { I =tl'tbh '+isinitt1) t1 t't a I +.tiy' 'I'HI ll t uWh.t .!Vrfq((1{ a.:: ..r. JlIRtv.t>".l.nn..1.< "! wW,rji g 1j| p Suffixorif Ya\%r ( tbus cm hKtnt"'ISrrJiilel'<;a4frGtohltle dali-BoterJ; 4 itM+'( 'I(riki< .
: tS Ri 31it of'tl ; )f C t\rt. dild'hBtk ti+.d.JtttEHril! w 1'r 'v )t i iifsuam s.'s.'pulturam wn-ol' !
Shrfh
ii'l I 1 1\t" r ;'... .,;.1..L I' l'"k' 1,1"r-e !\{"rtnr'Y.I yr t) # uj ,If 1.,>' a1g'f 'O JI I.j anVnomongrA V :if'fffliMftjH!GerniinSreod: lwnyiffrx"110ur n"*K lit .|ltierifMlie'cross( was ,ert-ct tia'f.ra Sof jih f: ) has run nyfrumQVJ11 d;
1xJt : abr Rmt.p
; .ii hr.iti. dny'uf 1afl ,rlotrtfinigohi 1 E Mft fcjttdj tirlfd7bt cJth,+fJ' \
megreirt-road itT tlliH''t:
xt
ilh, : t ty rp Tjr-highivay. i h
tar I di/Gt .i' Atld J Iv> r t 3y irlre .{cb '}' But Engli"h.hutu..lnJ-&n"Ii'bred> I jhC HP.fltI.t! JY 8gtlji : '
: nU.p. 1n \ J.r ir1tlJ111.; o r ; c ite more flisiinc? V the ignominyutdao i1G' 11 f ; /1 1ittt"
i'l i'li J stt"; "'lyla. Um J"III'1I! 'r1 ivJ 'tcdJt'yliv?'Is!.Aa+:1riCrJlyliaii: +ifilJ'aet' eV"t t"tI dillVCllllf' fl'ht:cJdthdnt "m\athl1Jmii iM ld, ono "t'i IIJ I d- rityofihw| dealh' {X n' "jng no"n.'' dlfiot'tfihfJ 1u [ itrf'ro
?"r 111 '1'\"'" WJ': k r"III. I nllJ rlilicn l 'hlnn
"
ftIIII 'N1 !I 'c';'.'.'.t.. 'iot4 e 1"tt''EE' -Ji;tlUl ; UHJ1' J !.bdgtltdptukn lC; 'utgttHIH ?ttl! t tsnir'i ill J Aftbr Jiem C hrist4)a(]( by, ti1C\'*,)1t11'3ttenceened n !r Hj.peuce..at.PfCSe114 though -
"
k 'J
{ 4:,t N4(i" flf" .4{ "t. InIll vvn anehaY t ; IfWl1Wili"
PDri'f x,1ul '
i ...,JJ111'1 L '11 HJ r1'-v '11.J",-I'': 'l'h 'UJ1icr auit'1>;togIftiYdktl! tl''tr'P', d A il i se.t. nrm: ',Um,: as ti i"jJ'Ij"+ Jill Ii "a1oJ a.(1 huts J' .lJ' $ 9iW he iftfcs and by his death: nih1fe nr"mdOCS .,.I Jh nt; t-. .'. ,/ ,
I I h risteu t.bl1lx% Arohb f'plfgjdbraitt f1 ouemetitur I SStransgressiuns df.1JtiUmJ!) nOT. :"JP .
wfi t} <' 11111:1; LJ Irl"JIM : t'9'\ d.a"3fiteeot.; 1 J''I e.dttleel v!, : j jA ; R.A
'1 .g pr t t"
; from ah
,,6 eggpas ob>ct of horror'tme l ,,t )

i i,ti '"I '\J1i.f\tt 1 Cb..n"m!l.in111'dvJb, 1.,''tfl M,Gt'"I 48t!, w :rl' M' ,t5= 1 : 13116L : Tkh'dsirrs.Strange' servant Rd' oI.fbe"'owlrC, u r fro IJ.l r1 I 1 s1a; .-ew aAo c prld,,03 and ptWere&Mi in I IjMlithsupeTititioujfienerilion t 's. Vmboi mo'io of'IJwt'Wk tint ink, r.C.r SlHSfraS /1 Ir.g w ,. r 'lM-4tdt, 7N I., -, ,

u T II \ r, ',cf ,;ornj 1" iMP.tiir K i1\t' t 'F-y,fa f' tr.'d1 In.bl ti1onds tt Cotutant m 4 ?.TIfc tA Alhni t 'DiterlffSrS; f md11'erit b '.I Ii '
JI .1 l4U'I-1I+:/ +,ritlw'ltsrlrr 1'tdJft Fj" 1 J : : nli1'
: ilgi .. ,; fJs y, rpcdtglyti6loolio, .vdrn! Respect: f r80 ese feeling?, ,abolished thtr .. & 1/"1 $ liH\rFb d'gf\1Jf 'o.lf R9t( l1n.
OOho u'l. h' "
P \JaH; !J'fC ,' 1 t'u/t16/ W' ( ( c. I ofj r ligr '
E cot erucif thc'nm3t A"'or.U.BroJlde' ; i"
/T throughout -
It 1 AIJlIM (1 llt. JUpn I"
'1.0 :n "a1Jdanrr9111.1 i Lr-o bali'tllltwiitld St'.iFldIi';lnUil f a IWJ1a un' e' j' Afay'lCibmtl tft1jJi EV td; ,1t'b'I"t, "tIIWti l1' t .r
fJr
eaoq'rnd I + ( ,
1 ",1 1 tit ul 'u'bIJto. I diillb'idfbYt to I r. $ .
lr'i' 10. pqw rit I I QO" IIr.n I1JC6\i'J # -
wU ( .' L q"' -I JJOum'ffdfJ.tf; .'.d xrw.(1 :non G t ( Pm1S t anidl .rh ,I' PoireMia J ore Numerous" L !l dmmoners ? !tine -the supplies; with ostis' -
1 \w C' 41ii.11'' ; Jp"Q I ) 6 Ohl, A "arvi 1fi\ as,you.rt '
I1i" u r iil J or, 150 b' .I..UT.f 1 riflu2. J'o ,f ridT conoeive. h iw beuu the i! | ron1 nJJi.bnt'ihal.ri tn ftI h ft .3
ad01 !
{ : troll)'tq'r1I i IT 11: ) )t.lqm n tuo annul 'CHI'ftifu)1111 ay pigriniag f R( I .i,1: 1"fI. El'r.ARR-1 hf'1l t 1L\ ItdnQdtslii riltJjniiii ,{t'jt1inl/tu/i! ral : !)11 .1I'ItOtid nh" ? "l1I .1011+ dT u1uli .1 t( Ihqfurjfamed/ lAjfcelain tower.'Joe-tua*;MM k av.rivei>Ieforel 1hfJ'-tittiifl.tiJJ 16tr '
ItII .. Ar.d i neon *'flBOY'' of.th8" tr tfl r"II.aI.lliy; "> ?Ihw-l itch! c': -' ""
,
mo
,j'lIg C.br"nn. tAtJ oJ JIRn 011 orleet1l !.unu': 1 ti i [ .u J\cnts re. 1
f
\ : orir1h) { n n n. lJ t ,1I % fi nancuil ." J11,I I1 .itffthjc m' 1 i@ht1ncs ssa bmma i'set ,, fll o IDjil 'nu disappuuitgleplL At c
. '" i 1 11.WJ to JIbeHaRM, uittOJsbG ls't trac1 ?,ftl'N. 1'11Ir1r 1(v :'el1q'"ri7 'h t to toaktctilpl'tdbtllibir; rlit;' nl1'1 isle l t I it'I coin parln,Il> lj"j 1ona lI 1 IIti1.' !udbr iwitblittndlii f ttt1f t. :It .

1e'h ''l""Ilt & !.I 1 I4J"t' f tfsss+Yelf P1pacJk CboletteJ,ind raftiitte/IJ J. 'fbaHm RJ-oe .ncmJtp'laavoshed .''ta.gb1i )ae8 aiy iy wiJ1iJi1a7J-te legends of'tTic boHff AClu-j irir7nir3 ,nraab tulsJ.'BdlJ\ va'*rvm:'BUJ; WfiitWCWI t.tl '
J II I t IGrlEttrYlt41r)0, in the consideration of brli Cbrd describe 00. ,,tc 'pnulwsiitgHquuBaisensationp hiiMng Inh'DBs ]y'' .
W, w tJif QM 1 ./ 'I "'' !' :' mankind than the pec ; to 11. a : t 1
: 1. J I t 10 q t: i..1tI 1f tt tie. : 1 is' ".m ,tlt tj OiW1.kIUlU 0tir9h !jiar ardor and temperament known.by the name t elegy"iitindj ulpr'structare'n:4At1' :? rcnwr'proportions iers.)dklwar nilrongly.dpplisPn' a.Wdriy: 8't '"

.tQt: '.u"tu OOJ ti'fEGU ) 'u'rJrtb ofn",4 I..JM'IPM Uaap a J. :pi x' .. IID f lHq rlJ C JIIA\R,1QlN, ( t9, k.b ibrita rdil as.J..rUH' rare CLsi. fs stiu dd over .a" J'nf. '1." tSa: en'J1 IIdJe flf the COUllU I ff o I:4 lima "lu sQ't\ !!. con t'J1 ,mntfcriaronwpicr-nT partly com oseif..A A' S : t'ic.lertr iItIJtlctglflttstlitati4hlliittttftr d'k iH,.t.'d' .
4R \ rut ntCuh yl t 1'. II 1+"U l I it 'llfll fa u A.n\i GRit'Ot' o i'rQ '9 until y' tilt St' porUi H h 4d cri a tf ,i Wrtly ; bec4isetbKna8s{ of the tui 1 4 4jiiheHuuscof: L.rd.sfur :a vote of'thanks T 'ttt .

1 s "k fr'ric tl. i +w f.q"r Al"3111 ilaJJaI"1o.btJatiri4av1Uel'h 9UfflVIlf IUII* >jroet.ftt,9j ijt tbdcomposed d of corrirrinn.IirK-k.! rdf yL Jr !'l\tt Ir ,'ItttJiHsbtokmaitaofz' 1boin; MX "

; 'I.SiIHtrU": E$1J1J9&nJ: 'a'xtr 'tft& fdttiiirir:>t April at.12 a, 4ult f ; S} 1 /World has been i iuctttbJWI/ fntttiaauleslpggavo. Im a laciajfandlkiing of Lf'.aurifulw'b't Jia -ht!f cArrd9ty' ,lWtriri 'hftmdairci lWdbOU1 A1 ;idu'1'1ftL8i _
nI t t IHe Ee oT t iel te'lohn 1 r wjisdom and humanity which hare- had such a edj porcelaifl bricks or slabs fixed i ii7tovifc? 'rhi'4 I''Itr,Nh1tnIJ.sllor. otloitaf she 9IQSQ t""at ti b
or 'aint ngntioe and'tlhei r1,11 loa a li'benioUl": CrhriFht ni'i 1>!.i.fd;I b dlb6IICsI I bright influence ppQD ourjdjviiiiieljbas *onndflCby[mean t.J Idep keys or should'caii tI! tOifhE/511 t.1tltitlt4ttl"11i1mili0lrDdiNtftdtte'itb' tfl' ;- '
praised
I :ratlvtibat l lie -ha* newly fitted West\, Bide. Take o \ .JuJ14''it"tr"\ ."1..o.chtuOcun. s: ** Jt 11";g w** **lj!W**-pS.j.j.A.. ..i._._"_ .A ol lite a bal 4"- m tW-4>ri Jk. lis for '"ii'VJCtagfynal ofl rtl'WllC..Pf! Wf'lliJU't ltittsawiit ah 1 1Jdil ,
; } ,
A4rttK,111ietQn.Ut tbe bcnefh Ih:1"c t
. IUf of the, "tj... i ; reserved / |I and { of the lH"rs''ii.i iinmildin 't 1tj m9tt+r' uail!tJ m1 dyt b'1Iaf"elstifi
'
.4.Jtt..beG I1 oN.I: .. ', .JnUw- i a11. II ; :- .fn"u .A t 0 f t err { i ilfh ; rfiiningdp cj.ch angl pccsafr
s1 >1IfUrffttV' !' l j A ".. CRICfTOVr- eta h h N nrsb 80IPti 11 t c e a rff ; p: large Tiles of very fino tiny gjf. .; ( ; ?3 ktif1'f1te,cth. al pftaJ{ JUef) r-1tf, .
i t.ll t4F, D"AI Jfn' IoCf 'wl'I.> j f4Ddarit I. = G1..Jd'l vcrsevpen Ibis.b j Ct&'wbntcle\otrtPbij& I 1'O ,JVbqJF. W aSd colored rail find green ulteriia t.Y': uulUi'ntrh t QIr.n'p.MuW: rr.1st> ,I l yal.:,$,MIeJbttt.jiazmnUu

4 c I f.j t J s Nth Jf ,itt !yQp"'fhe. "-8liSllftlSrt'ffiJa' sale",II\m<:"pottpoaed.untiVrtiyadv.2d .' :!ll .r.H.H tf I ; 1 1lf1g"! % ..'b .tfaripnttt's 'tor -rats 4ght' balustrade"tyocmed.qrwhich } t 4.7"P,''trnnhJj r p4lrtrl Wr.dbtJJprc.om'fD .

, !+ ity'11a11. wt ti'I "J,I1a '''t \ >rMyV elate, *I&Mr ird ir'itttoll' I' due t Wkmt hyYltciic44NJlnd! O }tiWttth," J.leefk-nr C II. &, tour arch ffV i't: ,ly r}I.wtrnfpj.l \' llJtltui tlatpucdaaicirdi6;

1 s7 I\ I&jUu' tjiil? hriib\"M"' ? f f >'" *.>'? >/ .tf/imnut 4''Jti lnoApfiM74qf | tvi; t >3 Df I t tlower!< of p t'mI I W !ya opeDrMl-to 4to.fi'Urh c8rdilht 1. thIS I 1h14.;1H Cdr f iNclaltQJ'JX' Ab1pturkttadda! .
, ,* It '1m l nu tIIJe ii l "* H I Bl B Ht wilt! tI
r rew ( g B
i f MQ"difil hh general approbationn'matter :'ilt : being elcgqOfly' turned with! tar g Rlaz- H9-Jqq 1JJ1'II'r.d' 9C '.1 Ili mom :YP.j
ibm 1u riaiw el yiult .11(00 s JY .
> I
\V.'P-ROSE. v -
I o nO-S1\l 1tiJtJ'i &u tiij'MIu M ri edjliles, ca* m.aU1jQ| idablefinciMA! sign : hu4 IF.11 r' ,tr1r +Mt'Fto4eXutttcnt).!.laegatrtvwl
tI'Ib I 'U iilVwm Yllctqu0 fmrl f!ItrjHg11inl(' h ANW; equiring NTf 'U!!qaio Ian, duratel M-a111a\'r\M'P 1 4t "u r.ifiueidtirrits and( OSariegtttfon of color 'represeuiing wildbeasts HUgu 4 jm.s{ .DQJ .lWjJQ. JdaIlJJu
f
I f .DJ> { oappl!i itbittlib d i ,,;ta" hr'HRg alb 5 n:F 8 ,tf op nr)Dpj., 4trid' rabhheiJ'thMtMtic i a1Ph s1iro& demands,J teiUe5! i monstaTAoJfc t a p. I, nlaou\Jli, \ M1b1Vc.usnlfu I ; i1) 'l4r j 1.t 1a I)barn CdJ f.o

: Count? Godrt.tfbti rl iq.l ,lIh' 't7omtJEt tlf&xaltdgtrewltld'tihfit Otto t'61'o'J fl. J L qbi, gt gfZtsOlfJattc,'tni7lrtbbimaanur!!. rJO be ftifsign amongst the Chinese them.efIves j t rl q'j tMIJJ.! ;". itt9Qaafl t ncn' .V.di .-

tJ i ; df ailltriidaal; 011 i31"sif4il .IY tk q Ui roW J.uJoO; 7tR1 ,qod 1 1 cRrtel Jq j 5'ir!rffA1 iY.p' ri w4 d4'p.J)JiF? t o for there ate_priests o'r bo b.fT fU>4cbed ,,!f. arc m is bL-ticr ban the lair, though ftr.i -z, '

d18 C\oJbn r ciaitdr.tl'AM j ,. n..l CARIJ npex of lorlune. ct t'ore, II maYJu\\'e 1orl\: tt\ he26uildtng tot ttt'pt it in order who earn ltron! t IH,1-rr ;ft 1! : mp3 tf.;' "i 1l j .
ROSE C OOPEault' h. ** Cq.-u uf'itl \ tot d ren'af'U fllI '!1tli?lircltn'iderttion'by-drtribut grIArq.2Sfii\ flf' 4he'w .
: oiiuiiic ui IIUIV.UK, f6inOaJ h ing t.th 'siter I ,f1 i lii mD'..'
1 .ITfIj'.n I 1.Qt iJtz,. 'lIkelSt aSr I a if1 even in the dccruding fear of lJullishnilffl ti 1I 1 1tall; bed, levatt> of the tower,, wit&nK4.' 'iwd taxt's1i11Ua P.A c,7? Jj.: +wt1 rett> luai i "'
).. 'N ; f O f8' t c.- I this criittlachedaud'whn I mad. e p bv.b, Is.Cl I. lnr.ntt. ilf'nM""incl"dinz.fat .
But we tn .
C tui JI& .' .U tSIlo' ["t11ft j : km-nnd thc-expel'# ce' u'plan- : Sf.Cw 11J\C the ill :J .y 1, )\""
>Dli Yb' J
ilt i:t, .! ";'I\a"iJl ) ,,90'KJdfd > kind amply t11futtis'( $lnQ''lmi'i6d-like! Jut3'anWt! 9 t onof.llIurninating; it on gala; I a t 'ICJL.8JW1; \ y ,. ["rq 9'i ,

) ttJthahJnsttab dhD( !: I.nket'rNeRryyhlanketeatapitatirtioldpt. -A eill quqJity..qf-4et''ripgtuodeatyez! : tGrandl tua.F occttmtas.-Tititr-iss it bFn >tli: '-cfT ; 1 9n -' at1.t. J!***. :} 9fr'. I q yp"jr dnwc: J.mqrqj; '

!bRib 't..oe..to.etaaltoh) : n I'f -;*- j 6 Z..T( .. UI.n cbatr, : ..be.- L"..: i'1; f."j. 'n'i.,.' d, 1II I' ball. ab1j, pi.1ri.l.1rc, ,is 4ag1'' ;I.-erf r.-r lt .,4ifly/ I ter'ns' made, or thin oyster shells, USSlidEt'ot -reiunlttls' tM.f94lf13ated.b tho 'cn1a4t i 1f/l'} p' ','

27lh" rofa brown black nt8 fairniny1 1hnd'p6t to5 trtil'dr: tit each of tho eight .' and 0 l noon QOU8rlCr.It.t
;2 4M4lf, 't Crs ls4 H'r.C i .I'J'1W "ai i'r Iltt.h! Ifl '.fp ajgs pit? vyryty y and m. I"t? i '" ," aI.
6fL theffutebcad, hnd.h: 5 ca.e."o\fI.N"Ctq"hoea.i set vowfa! iclk'gives fpeacecbtnldehb i ll'efd .ko( Ihti effect of whose iU67ivu) lighf 'on the JiiehtrreaediOBiurtac bettert.ldttheunlys f lnrc q.o'tl.L Qr14'f kli,) ,
tsotr .ilhMdclle ai1cL II \3I!'t .a ado '. 'd r u'ltus>,1tt ,,;, J y l*. (1 7i I'1 S'r'enity to the mind, Bnd'from\whic.b ht eltul'Li Af'tot? *tt W"ifiUf.mfvT? ,' men tvlll bt-itqlI1C =JJ+ >>w 1 r

r ,R 1o5eau ld.. IU'leli n% <(r i, jv-. : HW ,BU., ..,.1',11'C'! ;' .T i ,r 'f rmateiy. sprung the endless vancticiof artssci. e tnFei g{n eiJen 1di8i.3Ebnr 1i':efrlr: ", I .> 0VIV" I

dtadri .rU r"f'i is 3 '& t t' doli, 1,,"ht t. QJll(1liil\ n, ; +r11! I1It'1(.-nees. enjoyments an l, t9+ft l4/tsures/ which } 411+J 7 Wbdx'1trb gildS ,a n g'1R of Abe \ \ .
t r
tower ayl ohrrgebriwithin .I.. ,., .. idC, it charnel r'Q :xI.slence of ..o cJt' 'of-life > i
,4 # '! .1 1'rzetr'udd' 1 I\hc# 0, m Jdlo ranks ; ti Kooa: rejOM O vg :
tf
, atac'JAl't'ttiltutJiereatlcrtlt4'I ,1.: 'osi.. 8."sC" tt-jrnt(. urffr'adbetfo1d a1b fh Inlt"' fi flir&t 1 '
if Iatvi a ,, s tit W sn 1. rn trot! ,;' hnvpltoeew tppeiQrilT,1r ftUWvitt ta hll : ::1 h I i'l' 1-N1 :r'r .utl r-o llu1 wta. !.t1lOl-U iii hal'1jegrlilwha lpli lit.JJA cu! I '

j "lit 140+ff'Bli ..iUMASks,,'n I f 'i'iu'' ,fits tto I.bi icyendg rrdlt { : .StEthIIBii} d krltG.iI At't ch.i'Itidbii tibiilcxpvJi "w '; m1blliro.Qut h al. ptufngb dom:.\ .

4r ] 10 .ljoI><; Clack 0JIC.n '. .P ilt'tJI II iiit' l J'fii1eoJive' ''I I aD alitT11 e t it rr, b.,,9rfH t D-' : +titwttkr ttie lata>und i*,nabs) lsiiddda I reverenced, toy f1 r: ;R ,t I. \ t > i

n''( I 'r IU"T Y.M i.r)' J'JJ I 'J'ftutewooiUlid'RM't 1j : :. t. .:::11 .dnu 'Resolution of the Banks to refuse PJ.j&bVl!i t ,.,'Inn' :t'LJ:., .u 'l"Ha pecttd ;,uWvd; JVb9J9Wi' i I. 1 i.'t
l t IQ ocmI2 rrl tu tit:! 711 rMii and Ibne btd4 ii'; von 1li,d .It .IyLrin ters shillings i and! sixeiicus excet > t Jw ptdf } estefttiH4ttnulingifjr pl isiGii,t '/ dWfrn1

,#$ i 1 AQha.lu. 'lnd pti&Q.t!, Whit :Cti..c Fanbv'ArtiNer;a':crh "1'i }= 'utd ; mIl.'" that 2:1 tt1ltQlh't tt 'rol4\llh I nal10 Bad i tinq tttett'tileakada tmdu her ootlsftner;tube !

i i t/l t Y tilt1'; ):'If..,_"% l'x.\d: r'ti l t: cXPdreeIAinkudglass.y'Uri! 1" ',ixf
lJfb, n; 11 taw 4' .itild"shl; : 1 II tC"'btyiud **erf n>e
! turnrn: r 1UI ,".td ifk .2 pritsboeaaa 9fpl1'tiu adult tulrin, ,'%"UHHl.'m and wear, and I in ,aofpu I 4ft90 t lbiS :M ot> \ '!d Rrtg gu ld8fidoiriHstia '. :tbor Rfqhfl 'mentlH"i., !

b'N' ut6. .jL'')0 ,{h ti '(t I 'lI98. .t 1JIWP! t.4.9P'. .ti,a ;Jil : ,.' ..sweated, has 'led to ibis 'd e\+t !allJ l'r, td' y f !genW ,>'Hii'il/'|:"''"te'\n\aMra.\ !: : !

# / loc, btlt.J9.tin litUtw Ii l n.i +.nFt.r.h'! > ltlfBt".,,, d aosk d \ ;frlh:' JDt:. I,h THe'DanfeJare' rurnlst 3', W 't told wit ro Adl htm.lon I bis ISIi Ire;14t tiUk'+thdj f cfet ffe1 iflhetppr i f 1
II .
&h
i i'p tut 7tj, +dn'n'thbitbtiltpdA' lit Lit. ttr drlr:, 'tl r 1P. n.f ;et 4<, LtI1 'IJII good supply of American small coiiuaW At .!tQ j SWlftUbf I : obeingaTtarioJrf t : !
tdattt ',b ''J.cAtt&IA.tUWU, r'hi.IV ie ': 'Dot no others tM that soon these will'till the cir- the + i t
e!lta to folr ''iE btit' I j At'.n e'ld" L tjvi e CJ.3't! 4 rvflf. RI! 4f t1r i3t! : ;
I )111m t d. .bftlt. Uf.1"1TU'J .o wfnll ,t.e1tthJII J.&r t'r"eB 8EI Aft '&:t'6.. dtilRlioA"', t at onj o(jo: adT- v.i so aurru tb a. _" iiwii vi %uo lu au she luvi*'. ( : 'tI
O 'I tOOM.,1 LI W 'J ?" "M 10 t:1: t1yaa a 1u+t" ;"fUl t'': ;.l'bQt\9l otIMStptai3biagtallcointoflnihottrI'by >Asa mother web b r JheaHectionaie, e aior i I \ I

1jl 1 A lIJit.tltrr848d .'Ilti ti i tl.n- I' UctJf ,, J', .R' .u".d..1.!. '-it.' \tgr4 Ji t>.dhsi ltpka .nthJaaHnririlJ 4"; .. spjflbtrols lhdrelhlEreHith'e1' lids\ H Jttl l

41d Mt Abel"Iliad]) WOW dJ J t. lR.i ** ,! "%l 1'1'1111( JW IQI\'hf'1P9') } >} ufL} ,tJ l be elxnArltae4heJr tri,m.t hf ihilstisatty,4ltt/fttingtttuurifttiriti4jh' J + (| i;
the
.rlllr to
! I ; \ ''11b'! l(SIXVeek* -, CoiintyfTJcnr.of dajejhibin apply St.: 1ill. ? ,,I rece .t t'jfl.wi n>11'PFuttdavhutllahrnoir pau i and.y\qe. ,w 4f t f'jPt nd'J{ 4trly.ono ;rriddiessi t ;

, 1,putin. plC\tQnnll VCtl its ff4 l l ter>ti of. ;tmmll .titiOn: .tlre'e'bfJb: i allay ttt for.hnf# .'{,nua'{'t1Gi J) aidltuttttl Lit hotI'fc I t em. s .MeI I bq i { ,, A P4 l1'1r1 :' ): :
Uj 1 r 1bFd\ M ArJe4iKWi rtf..or.deunbtv'iee.t*." l>> t. i!bur I k Jb ; litta J{4rAlintlawl'vllycurr; tb.y lnle"f.tUlnll" ure 13 dd o to their i
1 ?J"J :
J; 'D1ir'1t '.M 1 :1 F:I- tAt t-J iw 1.v'r b iy (i,'*M *\J..r..lLI1\"lt'l. l- .li fYgigphQtbttei.e.oItb is DOC reD mic.Mecb niCl' uk'WN.. .1ri Ikb"'tllentiesi''t : 'a

: }. A S, t JerK or .''.cr. .I., ,.,Iq. St Au u"tille. 2jlhrn118tJ.: un .( : Sdy' for this loss.-AT. Y.Am ericon* in the world. "t. I: j :'wV ; 1l Y r

i 1 r rj. d :
;, ." ;_. .
,
\ .1. ,> .
.
,, .
I I. ., '
il 4i ., '-r
A ,
; 1I 4
!", .
I
'
I j 4'5'
1 "
I
., : 'II t tV ; .
:. I 'rt
.
I II I >I .I' I. / ,
.
.
;i ; \ : .", ." .I / : -.,:. / .I "
; 1 1I I ,. r R *
., *
'et V : ."; / :
,. ,. '-' .. t" .- *
t ,, /V iC ij" .4 -
'
'- I
, !, ,"" -

v 4 -
: u
j' ,.. .
.
i .t'' ,. I ;. i I- ,: JI

V f- &
V

1 i! .Vi V V : iV


1. ,-

V- V r?
'\ A-
,.- ,,. ._.., .. ", .. ,
.
+ y p '., '_r. '",.," 'r"" ''I'S..f .f.'t". ".j., 'fJ'.. o.. 'F'. ,..-, ,
1 2 If.
Y *

t I IL. q.
1
.
[ : .4. 4roW

.i t T lteIudeelton1nthe monomania nrir- neighbor*,, *k fur trial by jury end open municipalities. .!SEC Atcigr0ft G! .'. II .it fb.e City Co have ,,_oded Ibo ? strtu.Yau aboulrtatlm'

1 ; t ft4opgbiaothrripecknenhasbeen furnish.o4wlMrpeMdR i. And racist oft incorporationsrnrnnyioWfe ?- I arant' wa 'ta .bug rant of, : .
!. Pubfc kentiott ba been calleJK'this r
grafetclJ ce'U iiuld art :
i mcssia tenor
;.of a''youth :naiwd.j"Swiii ox iuraul tatf' ; ;the : "you ,
;. !.in, SJ4 Paula Catbedr. w ernrn N per.fBfffljt 10 bold K vcY>nBkai I.t B prpperceive that theJgprncy* .f? ft 'ji F ra1ll. ,tk i worl furaAxour mind4ai4 '- '

,S. HAOU.ST, havj| en. notifg forth as 1
'f, large_feo sc pistol nn&lpointed'"h at ft i. with ndot/rkWM tu have'h : I '

'. .: '..: liag.vIe'' snail. It* was. ,fortunately l : +'! y isBunlly; = thtit- .1 ,in some way'' .or ,P Behold fJo, eked very > trap, dR fac9ot hi* BJtc$La "

': ;, '' oat of bb b nd.. "If appears tbat hfmH| .oI' care t_ -,10 confirmatioof tley sorry= quality*aFoos ud happy in the sf o of ornate: greyer. NVhall shaliitevorM> '

',11 ,: Qarea, (o bean urperand a't'mBiimc We are in possession of,I he history of this. stuSSSBtiBtiBS friend. and 1, the esteem of all who knew the tree land of'Columbia. one IBM,
.
C i W' aside her claim in favor of'sMddler name s "s -- inn tue skid intelligenecvblood. btoarte ,s.
r f1 f totempenlncc has rum .? Fie! FieoDOft suck

contended
It i 4 il, Stuhrt,who,be was a legitimate IfflSESK : I

: descendant of' "theStuarts- true beirs. lia ,; 'would.m- d bf ;- 1t'lY stow ,ot3 tplidiotta.tben T '

, ", hews been committed)b take hb trial. '>v Princij&sand&CiK&j&ZpWHH bo. Iv u settrdnithln s an then ivttlt e ; Wotdswortb has.atx+!. pHHMMMMMaMBS"MlH'pll| B* BIVH 1ST1" ? .*, -- -- tioa. : I'shoo J stamp hm la the forrgroocd g'* a'
p look
t ;! tbVjt ndar of. btt..f 1t him down to desta. As .e al: Q SL YL
!la .. j tftA. arc now Jnafand, the'pirn.. a- L OL Dk p & tea.. WetfeouJd .
; I tits,,I belicTc180. ."per.annum, ,and tbo bogs ELECTION .RETURNS.c. grant.is.annu cy its own terms. The very Jim iuhislulleustate_ rn>unded-br the;:boot* our meat and'our drrakperst .

,; hUd. nC'cl"rdor some other jiqobr. > .-Bvlow.are allJhc rearms we bare receiveJ; 6etoftrDsfff- :the" 'Do"exof lii&on 'to i1rnd infill orihe boys; and possibly' war 1 1'fow tbo d'' ;

". S.To *" 'h"d1i6m Ha Jtfl the mire of the streets tort e.
The Th l'lsttatir ip n since last. .tw.&rnDtii I the awine in
I our '
wcjtiy.tb 8d iJCTS ,WAjkldailj id .X9 hetitt 1 or ir anotgr rte:8ods o_ '
' comment of the_Uniled.Slater will Mvt.-T :hoW'> t.'It r1ft'e''ii005;Ginaafzhtng'Domo '

I 'r I'ttar"rtst.;' tJt W t rwat ilrru}> a<'UBd toc""tue c lCklf'ftuitrt'rio "s __ _ -- ,-.*-fJM .-Q '- cognbe thb grahtVnd will 'not permit settlersnPonhtobedistatibe6J f :.. j "Fkieth1gk{: ;on 'ansrters: tare iattwtiddsant.orkslsoplreLrah
"I1'JIJIA' .
; an"*!fi.T"limschinc f* which' b lo carry ..", .'n..J ''.. ..trC :ILA." r.Ot .. tC: a. t'wOt titBt': a :* ,I Iot tina't tYr"ga tiff tt

'i.t1fAiil- -f i ..t's" ao.llo \mcri in \' ,' "bL.... .., '.. ',: -, 4'1 *'-" '''_ ''1.' '': f this' tdcte o 'hatnanit at its.

'w.1 1iet bstiid J"I'J 'SianA.'f.tr .- u"TI&I.' ," '. S! t' '*I.JJfU.'L.1V' ', ,_ I3y Schv.Stepben: ti-a'ii Rasettrri' ; l'daf 'n if b : y t
.,,, }rt Ffw "' 'f% .' ; 4"t, :. d rgIgtcmpcrtrdop wh b .rare.ia disgust$-
.
{ she' abs. lrd"! o f ,I ;',": ", U:' ', I f\\.. .1.,'. iPr.-.1.,t., IJ .JO tit tTI red.yrday- from, Chariesloo'. !. .,. .f We'hare"rect;.-., bjbfr no Lniwuis Io'\p dtnent : 4 '".
.
I\S rl'lrea
tt c ,.tlf'1 ; fan bz ;" ''11 B 1 n: t' .., .1:9ih.J # of ax sfealf juar f J
L4C qiJ : lftf ".. i YQI a- rleiie... rmNIo"'la. (be, 3"SB'IL ibc''females. T tshrtnt, as b 1
.
: :' vic..L 11r'eu's
? 1'the a., Pf-q. I. t r J ': t >' ; IE; tf 9 ." J' m !r- ;T1 t' r '""! % among ; ., ,; do rtoTdut. ekJGlieuwh'
r ,i.t JtJj H'" "tr) bJl at.ApgltstEnei' '_ ,- r ';181+ ,.Jte5 .'' ': brl, $ 5S ri:GdJ.r.)ItJrtromdkftllDab : h boa trtrtche na
"a_ 1., .. ins '; ) : ? 1": t snx. f p'l ..fumJ I ,,1
lit&dI'l'"t k:1.:nt' .81 If !lo,i.Y'i.:. J.1 13 PJ ,tats,'i>e '. .# '2.1.8'!, .of. .w",have reeeited paperetf'thatctt* f\hesr>Ida roaches of-the de3tro'er I wbox:' f IVEte. 'haute J
G-; 'J : ,11 .,. irtr r. >uyne4igrau ,
.ussrtatrs. Ia.b'll."C, ; d 15. :: n4 J1 v*' '* z : .
.
MI ME'tai' / ..fro1'1 'tl c ; : jkr H' .' .. _,. s fch tnaltttarte or1 cr. ,.if, .yQ' .
'I. c' ". ... '!I t )'OOi. Ij Nirtbg1etts'a; !V-'ll* I. '., ,ntt iIrroandtrc I 'C.' .".. ....0'. I' -. ,. ,rl' .-'Yf" '.. '" ..._\ k1"eigr' .' ,e.p !,, .la ae.teitgr>s+esatl;
.
": ; r In 7'Itr.j '- : ;(' .t bjt.thai *snares.wkich ,entangles :'
:5ttt\f I YtIJ Sa''. $ { .o.njl L L '4 Hae ,dr ) .1 wpnaan escape ; itsfa niit Abe ja
s e2 ,''F.....l .- t j' 't" ', .J. .," Ii '(.'J I .1 if. :1" \ or he itro'tisfaMT 'then
4 I. 4 so eyeD ; ;
E C' : many
; I.ft' ratttit' o 'Settlers .
; frx10tl m'.n A nomberbif tbey; 8tdus''S Sp-d 4 uw-n-> -
; tts 'arnyg4 sa **
.- ) *. % 1 t. IIf'i' Jf. '% h-.Ai".i V '
I 1 prf4lpsa she U. .. t j. .. :? wisest amoD I1h".Y. : ., Loaau., ..sppef.ipKettbe .. 1 : yIAa
.
.', r 9" .f1 Da .. ( : .- fi : : qAna 4'. wa i.ffbChar lest on ) It1..IJ' ...'t. ,Ai)01"1 1' -
'., 11 r. .. ". Dithan4. 1. :it nut. besaihlU ; t ( )nt
r-
: ?
re = Jaen.eriJle1J, rli2' '80 : : iDa ***? **!. *4k..tl fiisilh :"
Of J Mt. '' thee Law ybet
.J
f? A-, 'tJ JJfIIIa.fCt4 _. l'b a' ; :
-"' if : s. n' iU' .13t01 7I -,..Ia It'd aty, r frFs4 -- t..t '\ M Etht
; '---F rr BP' ki6 iM r0
.
= 'Ie W. 'w TfI. 1
: 72".r : rnaoecnt '
H ; .. e.this b'SI\C, was net. s >a ssa'
.
car "'- .," '., .il bO "ti t. $ ;a
i
.'fLa. : BiackrCreekr 4I. t1J. rj5:; ?. : : nature's'."wi docn '
be innocrnt !
And
to
.
: ... : : j ggt
: y iJ _
Fvv !; d' a16eeoastairtlwferi
i' 1 t : .. 11 l.
28 28' t'F'
;" 'MIII..J. ,j Jf... .". -01"1 : The fli Mfore'knows yeti prDwten ;'tit tbetur, able Q!tr r ll ,- t 1, rrx
,I. v 'AbelFortHartfceyj_ '.313. nnteler .ilzimi' ytteRin ",brQiJs;'a: '
: tftM.} ttQ 4eaatlarenty.,.t .- tutiof a t.tri'iq reTrcrtt hL decl'antb
r back shelter.
r psi i :/eared'sbr>o as>seen,and flutters .to
,
.I '' .. ?er. ':4 meager"asdP ;. ;21 l' j r. t'h matter ofnbj rgain aa+d.sale,'u of.merchan- : "rt ,I Well ,<'fruaatics.awap! wiw- r
cl_., beooging| ,to tberlvesiel: I II UicuDODyi..t. utl8 _: O purcrjbaususpicioa'sIs bundnd'e.c7." Circu Court wbtca
P :" .a+' r. dixe, the scenepfrefoluuomv.of war : feod ; : I tt ; +totrt; Jtadgisides.
;
I 4' ".W'1n jio Jppk;;frlacelawweek: ;eiS :Fort-Kingr: '. :18: 1 murder thai fine seine?whuBy h-t\b .t1 t,., Persons therefore., who .*(reAsbfoefttoi'ibM ;
". 9 ;rhHe sil'of Fort ; :M1 ; .Jf '1') shed and .,. 'TberJay:forthcso tii ngsi :
i W11. i; ,* 3t,.ttllepl fn King.RafCfHfeSpting th fair will he
for now
i 8Ipo.1 : .: "' : '' 1 mere,.oppju aancy of;their owngoodL! ;
:, .'1 dt 1' 1 5 Ibetbes dacs '. *:\ \ 5: 11Wae4Wpetj"t ; i have ardently it..to. beb'. >pd passed away for .. '- .-- v to prclceed *ilh6utfurthei delar
J 1 .- : : ..a'> :: '35' :'t..t. 1 : r.ever. Reveals the:approach of .":" j .- .
t. ._ .he'r1r.' .,-. t v r. .. ,e aior cte .p t4.'L.rng. : .I '' '' .tT'r-J! .GWf., TW .. : .f. ...1" "' ">' V''b 5 '
'
't. i.,j.}., .. 'eetira6ea't e.fDeIl..1 Nernaiiaif!, .' 71 a : ; :' ..CotEBIDGE.: \ Ntrs*sojrAfifc4+We.cU tbeearaoti

.. I I"w" "" > ..) ..rat.; ,J' ,lb0..eitlde' ..T.: MI':''Little Oran':1-Creek' : ','. ;. '' "' ::11Fort'Crk' ,1'iol''J1'11 a :. By refrrencC;'IOOUY l adTertbing: ;oJumis' it' Bui I. ,Ihaagkf it b seldom that womurf* f 'becorriea--,. | tcu o lout Ma4'r ttf tfe socrclk. ar'Mz:

':'It.' _IiatJae? ; place mf17' .t iri the British H wc' Cae+raa eThvtiic 3
I t tl t.. .,ioav tx c kakted at fberx. Nat. .'t.r.a11: .1 .ii Jl) t":;1 4" :v.j.* fill be see! lir.Fu gleDetatist Saranah.b; tn in her uta'erwii1he'vkiiin': of.inteniperahce: % 'yife ttt the lSarr'"tef.dty '

I .1,mv" ;t+ It aadtbeelo1 of'properibll'j4U .. WarmSprJnr*, ..'.r,11'i '. ibis city,.when be:rill' remain'a short time for;; yetthegre borroc. ,and'shame-which,in her J inte ins compa tspn"therebi dTd ti'

',.lJ ', tfot tl fir e .. : FCJrllFc :!!,, 'J \ :4! ': ':', 'j 90U J the purpose offavoring those.who deairtit whii ease attcndi tkiy vice,-should'-urge her gtriri'moje the igttxQ oCltii g ;

1'I. OJ'dae.Dake'oI. .. (tbb I: ..aaL. .. .- 't: "., .,.. an op|(ortuntjy ofJiaviigopperations ped rrtitd+ wat4u'I; y*. o tnsLwbatevercan lead.I ,tu1ta'nd 1; bw* 'dl aQnt"ba iQtCrlny ltClthftriu try

.; QuecRsRpc1c.J} i1 aertat.l;ill of.an attack 'of3f "Court Housed ; ',18" !r;;, 8', ,. on the teeth. ttbe-pner41 satbfactton Sly more'icalouslyf.M shunrevery' such are1nue aa ':triter ,rritlznst; aa
r.rt r. J f pirrinaiDa.a 15 3 .
Cry i'ltt'1 htKit; l ,1. : belicyn t lhehistnry of magi
1 rJIJIA C I! ,liOft head'shola'ctymadef Bn di1ia.u.".',' i .f'. : t ;'.' i.r'doV >"*'; Fogle has guren' in the practice of his profession. I .by the;practkeuf'total: aWiatncirfrouj. all, wss verily erg ejeC'; aj'SrItn mdtioo3 tai

ng H:fnotionful debut.an Prmy Uioei in the KiJ1Iar'i. .,.. ...i:11. ,* .: ""bPeak ,. :, we venture to say/that: all wb-''may call upon 1 iharcan' inUJiicate'4 JCS.Exrmptetas" : .. linn !- -Jn*act tf want and tdlencs

'. t c _P pp tbitth..4!dls- rilccl:trek.I .. '.L:' .. '';1' : 1 ,. him will be'pleased with hb.opo. !ions. Mr! F.I, by >are, ;hi'a great inrasure,;1 tYa tw'ettraeas. rra anti '

I (ttteraydetRdttie r1 aJa1Lptfitt i1 ,IKf .. 1*, ."t"3'. ui vv. "" t ua 'at tech: hijuufjQ secupir+dtEee basrs
j. .6',.,.f.'. also proposes? io"a few diy.'to commence tak. ? from.the. charge .of being,dJ.c. eta th grtwscr !
'U
." bad su n' t ltala 44 .
arcs 1'bo..Jlell TbeladJ beau'wded wkict JthepitblIp.A;
: $
Itverj
c't: ;'1 :1'1. rJill ing mintaium t oW the Dauerrean tem.- ,. aces, it is the l lot of female* to feet the'
.fl''JI S i.-.J,, Par b dyk;b rf t 'ARig1f t f:1. JD .s dim ci the II useTfdreadto Lrsed:4'flkt
eery
eacoc ,ItfstTddlt aodiencd.wkbtbrr. own i .Carver's: -'U, : : --, ( ,... : ; .. 3.. I. .."...I .1.: .t. ,. I The: specimens atlah: stCttl j jn this art"are nfr'* deepest of the wound which: aie.' dpa'li bf'-the 1 .+' Iriag aiif}eit tbite'etllak'attrac

t. ai rt+; :'I tf1"? Cnd.Ut1 u(nhK{| ?.C ds .-''f1C1C.. .. .ltIf 'V 41vio; '" ,2 :Ui'l soper rcharacterI e ti i
'if"r 'If''. '. trotd.,tkiltr- Ir', I with the.:.1tr: "." "1 .H : "j.. .r. Ot. i ; \ \tl : they are aflordfd lace ft,m_!tfee "power:of all t toprosessoneof'these 1 bleeding- 'humanity. -Alas t .! they are. $trtlcktbruugh :! plxtu pt''fHusstht ttt rb't4 me -

: w SII 4+al6flt(- '' ',.itbmt ea3hrdrttit. JlrtrJ.', I j.l' ft, ., r j e N "n" i i thirTwt'ottlis iy

", lady.f9BfedA;J bads joc too. 'fur j'and'{ihe .Br r,$; I 'r ,.'.l' '. ,l.JAl I 1:8, . Ravel 'meturtt.. '.His+ .rooms, ,. ,.tip persons"cjf others' *to..1' J.ii'iiiey. arebuutid I of mo wircpic } -+ hhl rtAt '!!Y gOy t8t lj{
n"
'
( .' ,f : '.coi4tl."l dfM.IR IiC.'lId.lo untmooett,ihftt tEII'1'. ... ; .'.1., .'. AI ,' .. '. 0_, "I .are at the Florida B. .. by living. ties of-th4 teuderc4scnsibilityIt :# tyrant Q'*
C" -
w. oJ. 't "
:. ;
t j ',laeltxlteet6l. _'J.dte c l1W"tfari.Ncnelilu. .:'IJI'I: ,., ., .,.H.lj '.,..tllto',.",: 1 I isterithctaihjbesonocttb; .. +; bt.tb.r. r : Frceanrii.. Lt 4' fi_ n afi.taa'>tr -tk*
i JiJ Rit.tiOl A soft M;.;lid New, Rlfer. '; ;I' 28U" ; The New says there is too much reason to '
; ;
s a .
t :. < ::1 'J >; 3a ''worst of ajfrithq bttbnn becoiikis::'the;'brutal I innt exl :nand, chtldra tuetptI *!fs-tip
+ E.r..htltli+ bhtrasdr;." .WIT f pt rK', neiISP t ,D.' ,1 2E/:. ", .' fear that Floridaffeas'dssgradfd her ctttand the ubuseaslave, of ;anti ;Hecetcre) ?thm>'. a ldiieg

I a 'tstln 't: .lseesaa''bee,fcfilA hoed'. North Pmng::.,L : ,'t4. .t' I-- ''.4KttI nation by elecfingrrJ5crif !'ry. 'This 1s'but amatterrtrbpinioh and, oPappeitte'-inavthe' < t art 11 rents he resptitisibility 'of pcrp-t j twjf

I uettttltepartieibtrGthe;: Gadil' >as lyd's1 sI ," I' J'.. ."'I'. .. ,'f .'. ,.. ; .i,41 1Dcre 'Tbe' leof Florida .woman.break's with pang*of unuitcr:,btcs a gonj I *nnd fuh tfcHH SiotH R -public; l t a4 Ht

; = !t. sos' ;{r.tiBO,'ar i&If riJtJ.tiJ''IL a!tteitge; .f'ID'a, 'r "jll- "' I" '. .R-L. 'u-a ,. .. think ri"'titof The bitu-rv l tears t7eurted by? his 'vice urea. get all miir oa Aftta'tiun+rif >E f..arid '

i burrjiJend 'tr1t; nviQ' JI\rr: U"lg. V v1 >,f U. it n I I'1I, f 00Ma \ 1ba"lcfruclattec 68 } Tf ry difTeTt-ntlyYiind" {' 1lw'y'lvi' vc., letr .)wrung.from her., Shy drinks the .dkepest j tutu, -. uu t tm:. ibfiiig ossavar au a r;
; JaI
&. : ft ; j P.-Bw Tba+ itVi fft1.1i'vbd ,,I i""anI t/ IIet1fll '! 11_t ", ,- opinion_ ,. ..ton-:'_ .' r the'dregs: g i tVat ;:'nun ied,uf. cap. f li f, ea.atlr>ttbsitraet'titt-
I 'TT .. :-, .V L..T-.A_i' .cup beggary nIhiny I
L .I"_",. 1tf'b 'fbf1. lattefiaa _. ,. .i : w. ,.. t. '' i I .. sptwreand icJtiak-shall.cnJ ribltthis
,4? 4 ; ..ofr' &hil'moath: s I. ro.'p. :- 1"' Cedar. 'Le flt." fJ '... ,.'' ;11' / ,0' 65, If. any one .will, wager ahead, .of.cabbage andvoppressi'iri, which 'inr :inpcrance ii;I,.everysibilil g' 'if- Tree gtvee stir.; 11t CI

:LiodJ y. q '! 1-y U. "tllthl' L; ,,' ._T" ...Haatllf. r I'- !. .. _f'.f-' againkt a $Ulof rinega J ,we'U' : iiiip; and i circling through_ socit'i v Audit aggraviti2>is tbrtaueltj'of I axis n Ntipe! up'iu whJai rested' reat.,

't.4.11fi111 r.I!. r_w i 1 +v II J fltC11 .!"... 'IU ,4 )0 6' I. r t',i482- ;ra.t ';., tint that M Vtxiori" in the_tfetcs is a ntteminjeIIiC0Qs.4Whu'U I '. 'Far'auaarllrr't ,.tnatsihc does 'nof vuKuninrily cs-the. power of un.b 4 L

y k+ Wem ( i i R.' r' 'j1.J,:....,','1."u'. J p '' ;, '141.:31 f ; : .m -uuU. be;' ; 'Ih. tN ."'> tastctlte'alelidl_ )gym; .ttti| bat thevp6u 1 ''dueni.\ CoulJof K

.\: crir ,1'Phi 1r t. ra I I .. ; 1'', 'to" t'''.''j j.v-as i ,nh ll..I :J ''S '. JAs men-oar lase
mt .
'!, .k., ,J".f" . sorted ehlllCC, ,ll f d ifpsri Ji Ut4jae.'whorv perm'r
.
I .' 1 ftirurlititlP.. j tctui )1f... .J' .tax, [ \.) Itm, : ;I we are" fl" ta'opeL o J&f'"' I1rtt.I&eogf1 J"1 rtt-trnl paver.Cu0ri i( i pu&a* iula'aa 4'
tjboiU3tU. H99,ugr. 'i. 4f 5'm t \a.i'tcJ{'I weshnulU thank"anyqroHr friends, who t TreasureduiU to th0rearnti4l1iiing + i
.T:2 may ( : ,.. n 5. ewu appealing;
I seems, f nom wIIa1e. Uttrttakei' irik oJowq. ", "" U1 :. .. .en6 b>accident sttrribJe' orer a l: 'tt'itriaatIit(their I iha Jl'iJ"t red;wealth,: ( i hilt t waste psirem nit+;wwdom ii.ijtItiiJgr

.! 'iiMi. n], ';., \If'Mft.'d'"" inn.fi'. ,:: .'.1fIJ.,:tterTLiake : .j,". ,'. r. '. ., ;, ,1' J--18' t t rambles, to secure*trim'ur'o especisI b<*netlu:' 'her 'hppp ittt "c'rbe"vsdti ...root; tcij4mperugae f ;I are lUsarmiunted: amortj!

ratwtts.. 'M'pig I.ro:as 'rtctyai iD43e .. e r+ 4,: .r"'I1' '! ..tH ., -' -e t. '1u 1 1rd' rweeUlay him:up ia Lavenders .:We would'like 1 the .l 1t 'befworld. I man c nz ruhLn> uiCr dar '; j r
.11 tC" .' Ctnli ',,, It t -.. *, .. ".' ,' .are greatest suflfcrerf its i :and d
bat. .IP$ R .. p .. '" v v \ .If7'. -69" 1b bavtRone or twoJpprovflqlfuturej gesthaltadk I ; lob .fotL"wi-a I. 'or"wl.; fE
1. 1I' ).. Jeffernv. among 'hem she,!though.innoct eutl1" th4 tta: i {
1 toerG-ApaiachicolaAditTtuer. rt.rift.nl
t .
things hicutt.
rtO4i' m rf *
,:aI3'f + a g. n (',ift iO:1: ? h Ill s 1 'st0.:' t .. *
7 : ', ? v.+> s. '- >
r 0 fl" Of aotwd.adTicb "JlciritJ.rij. mn: :UJ.t. II. r .1.m '" f3'lJull .' This speculation turns_ out toj>ec-omPec! II test sufferer of all. '.r. -,-j at 1*.to .

by i .\ j4lbm f dmtlLS+1arastneiv i,"X'b, : t I yJ' b'JIlU'Il .;12" :fililurn. Tbaonly- nmdtof wis himself. we Has woman, then interest in 'Ih. worlf4) aples ?r 4tuuritas ar tife"' ct

c1"l.t
!
't :
t\t
., t t'r to i\n LBD 1 1. .: own permswiththe OrlQ+
couiluVlUbpvred cif't
atI
T''his.1 tit raw bett .
1+ W 4 :gym sI + --.s
!n r relt t
} l.bJ..I! .I tYlbga" Lapphtf rultvly, : U ;: : :
r 'r4t not the dec iuicrrstat\.t,tef D "tl'riaEbcotiie '' ihtytsext
IuliesC ixiQsly4ai! : lo future I'I he will not pea : three tu't''" wn9nt.
m } ; iJUIUS.u.ajt{ ',' '1. ; -' : I: t. : aoHantesceptio
t cveut ii M&MJfc'' ,,pf"ft1&l Pruices;;ul Gerinany .I.,Iort? ': 'n' -. .I_ a 1j.J L.' .t. _l:f._'Wi',I .. I .'r' .i hcr,!for.ihe' ut ber-afleckJ"sBtersi- $ ibeHM youHfi r f !

'l*1'11-: ";tDtlttlCnt" r*.ism'iafac'ion! bore.t r" :.';' iUal; P. '. l' j::1 ... '"; ..., H sr-f 4'H r t .' '. ISt .. in deep comm 'oItioRrf '*'tt ir woes ; forQd ywtr, iattt ts foar .uD, Ietth&i

green1 QJ tJt MlbJ UII5a'1JIS 'to be-: .qoi ein .' ; .r' uy11WrUnrnnna uM'. J namecf a -. t i hrr'bad hl eaoris'Qtt yeur' coodfucf a'uJ yotb,6l! i1'zcii't tE '
T
IJ ._..' : sake whose if' 'J it
Aryourg : ; happiness J ardized
J .. .
., t ia .
4 tbe'or rlPbG.: .. <>nirurEurope oi'prei.cnt. -----/'r. -' i1: h 'A. U... ", i x' H ,
i t
-1 lob' IJ j(1I't"t, r ''t. .u''t' 'I JQi 1'1 H :ttrm''atrttado oo boa rd,the;brig a dayi.piitk 'rY'"dials ;relative :?resit t,tsobceon t :1l'l :\
: ..tr'tf ties ",100'1 fi 47 101 t. 7 1 u-it. l-' -, I' 1
I Thelritteeatitatxett .itihu\> and'tb'efr i BassTfecih'cC! '., ,I' .tr. r 1t!.; lJ: ,.uJ'IS 401 i, ..iI.toq:' :orti fp a whiJ'fiiDg'aialuteia. ;of ttbejtaeinonr her-logiest.- iO this ''CIt &I be'tb. ti} 'CIirhiclrt }Vie I lts-:1 6tTSEf I M? .''tQ"z D.1 f

; l'u i1t itteta p1 Rd'!n tnoifbi>t'dhb; Canf.e be.lopt* .. .. .. ,' 'f ': .SillaM j : .rt 'dl : :of Commodore. Porter. .:. .' .;if l' ; 'h a custums.o. WGc.. 'act tc. ,:p r p ,1 itta4ndt. q '\$ ,
,
.
tj Uie''former' "rwb1 .Brown:* Ferry .. II" Bi v "J 4 -. t1[: I -- -- -' .
I I bright!pnjspects w tslehi y tins Ocbcesec, I ,,,10 : '1" I I i | ,1, I. r. i" :o{'oaiure; olow''t:, Where, but 10 ,her,'nuohtilookifor < /'ri upprr -r ; /t iCia 'tn I g"" k..okm.
'r td ,
tI5I1CI'I u.llia1.1eraae.
I\ t
; futidaihcr
; .. -aw o.dOYotiDis.'tatkmeta.uliout : l.'q : t t t Ii .61. : f"
neat. l1u.atibe atilt more. Cl -irig vbstituiion GdUa. 1 J:1' !!- mt. 'n, a 1- baaM; Urtt-tereral nbe -6fiaiste andCharjjj cj to tine itg inest'erohl'i1ersCvertiiD -rp 'cr' 1 tT CIkriT tlitrlt..Jr Jf a ;"

.troths ;r. rl o !lgovernitien6 St.Joseph's.BlouritsTmrp, .' ,8', ri: '11I ti : '! .'' abroad hard-working zeal i io.ahia lk'shri'4that tie-rdhatit '.
raw haT a :been .ootified that .
l lid are r dtsap-i Inlsi. .17 "rue: 2 ,. nobleob! .Cr.
reprweotdt-Ye-'UeftUrotion r' J vt ; : .1. .1. ,ref.it'b i-JoaliJ' f'-.
willjbe
ed ,. : .
t2 r CJad'uR1W >oMW>and most uaromaottc< : r 9' : 1 1. J S8, the j to return wbt-n their pres -il nIY' ":., '.r b.fdLtPtitWit "
It b resDueifuHy/iubmhtcd'tq CaDtrt
must, the,amiaj \ x.eq
franklinApatkbicola. .
__ !
tvtutr niwtidence in"t4t'b'Of i II" iI' eDlcoaamllsioaisupire. Mr.Van Buren M "
: iat lieaJ01.. adopt
\ passing ; presence ,1, thq t emt ,ibecol .
or&dEd thin: tbemset .* lOt i48 252- .' btenid d.idtcll"'ntladkspt. ; thb'citylwbo may =
.allak.'wU' u 3i ? ** *m ". _.'' 'taI WieT(system 'of &itii the. commission. ;,of [43aicedititpttttatrr.
: .
0
i : i ned.ftd the giv 1n oralllliDk they arc me--, dt' ITS. tCN9tt. : 1'r iucDtc' 'r'lo ''> ni- I'V '. < t u bsop,h!:_to-'read-- _- thejy* rcinaife_ ?.._*. .her tiivy- '1.W'm.-sd, and filled by OerlRothtllt.Kui.a 4v i.
y
two
,
o years. .
) r aced ;UI4it.ollfl fur aespot antll.l l".>iberririit!i ;' xt tii .t ;4. ;. tt : .u'1" J..uuu.t .I'. I it:.'it j, ft i -j-|'_ -- .,' d l have not a duty to pcrftirtnv' to, work of mercy 4 UO v'-1 VJ --rt t e ft.rl

naryi; + naew iesiiiDoi mere \Il.[ Prussia wry ttcer'!Isi'eetasito last''J itUift1 L t ._.;"',Jp&r-! .' ,..' --, I,) .i t',(.''- .>. ::10*I, IBVBben:0111 '.iQoHy KIICBU :to accomplish in respect' ;{ ''thc'!Tetnpc. ce,1., 1 tCcTOHTT b th r'deahlkj\d. ."
I "oew1laeirUlitt i 'fJ 'UUa..tc .
;
k : TheiPrcii ieot of Vhe .United States Retomfahoii/ougfitthey 41pxesT f Cupi iIJ bfheUtah ofi TCvT. sw _
state for German ? RosE < P.ut .tq atre ,
*ftlhe model peojtfe/aBKTbc: udl.isJ ;
'
C idil ibsIte&rJi t,s
i4ha
uoiit
;.\tar thetmddel'gorcrnrcnfi r German a'"Pr iu: of.:7 q, >23"" 25 Cabinet fts<&ih Governors of the I meeting.fpr.tlw.di i cua ioa of t be subjeei,;O.lit+ j } ; :
r. ;*&t o'tr: .ff; ; :a "... I b 1 t E, <..4. : .. ,I' 'ilJb paaHtllio tt.W4Ja"esia4'ate ;
s 4:1Sr: yjt ill : > : UnkWr, havebWn i invited.li'attVnd the celebra* they not at once to pledge nel&d'iJthtausit iilfxreattYs le.Ntii
nltntrIi1l l . ', ,t- .. 25* 25 I tt3rslsatys .Wi;
.: ; N t pjtcingsbdelcn.nnduhproV' I'' .,._-,.1.llfattroe 1" I'' -" lioo'of the,cumplettoa( of ;the ,monument Dhq IGli'et'all" th:. 4ft.I&o aetht. H aoeBLamo Au (iOt.t: .: !;:1: U.JI J.
: I l .
of ih ; 1
rGtlitlidns't+ : presi '
d tfad'Uberly "thy
ed 'T
l ), Uth.Jane. t ,rA1l il .,"!, Ii -. J..
I Afla that t'ach
tod Key West, rUii 6r n, > -
rebukes 'of ? :1' 126 t
-. { : ; .lootl iPrtesia sternly. one pVb.inci1lA v 11.8:1.: ::: 1 .4.---- -- ., L".-
-
--
-
cmbries for'making, 'known. { him: l a! J least de tJ iiDite in thtgi rntictest e'em iact t :
; ;" : .R y.I..le..ryJBrlie., I i 1i i R 'I.ic.-Of all thet'Sleots' that 'oil';;
| wantsl' otn'like nautier, I : Hl8 1369 0785f a \Ve
ireohstItutioeel t 'p them ;
:r : 1 t. appeal to as to-the-Pr.o r cat serraorsottha .i ''
; l A bollowaitir bath wag ttumgaletlfoc+ t bards orlr4ag' .
I1nw 'Ye riii d crate'I liagiiage'uf I : reeentlpresented
'. :, '. kr.tsRideraliit I' g rj} f '..1ajoritiea.: t i peace and purity ot*, th,.ir; )u.m_j*;':asitf after h daily,eou.l :ilj'bJaeenals.Vur.1 tl
:ia .quur to the New York Historical 1 .which .
Au sb j4ZCltt'MIiS..of'n.Y Socieiy in a '
I. 10 .
..' Estimated 1' : guardian-angeLi, ,who/a/u set to I ihuW like rear leagr a e "I use ,
: ; ub-wita hW'vfcam'jCTs-DccaTTw t ? .i\ey wish 10bow1xai Uajoritr. :. coaiaincd'recovered -protect .
: note Was. from, a spy cm-
"' it
-
_
I 6t 6begtfih : ," '- -= ; domestic circles'a ;"'the* irrn t't ids otbco ealtetirawttndillazatwetofIst .
r
: Iarg4.surplus '
iltf.thy '
k : he does Lrvy majorityso 1961. .cjur. T> I
.
.: ployed |'y.sirUentyCliotunduringtheRevolt.ti 1[ :s raatty'had rt
"
"i1l. TOfeagsSMsi3iyJ! i'iR?*sw! ? _, ,For lbe'MuroS' laiEast; Florid' woareindebt their worst enemy. YVolAYp! H I they tailol t iti eaougorf. '
un..o.. fEW JIIC.UI., &. ._- If."-.-.. +watf'*ar. .1 1l1uch + &Ya rbisbuo' Af It.!.
I: \!}: ,: .'ryN.'I7 Vyr1a1',i. : i. betters'punishedMAba '*d lo scvtfal Ir rjB4&nn>the eooatry-wbo bare their trust. There:will 'beudescape for thin .then 'dt tlaapoi'ts.ftHa atooliftlidti.. .

s. I,. .Kf esad .' (.t'ii!"I tid i,ag I fie_ mODel'1', they i imple. meaM of;certainiag i .the trtres'reeliphilosophy ... '. ,:Forel e., {t '. I from the_ sorest of"the 'th"'f'e1's which .mu I c'iytir d euneerdivessitied! -and 'JattmliBf i ttfcwa

be (. ri an fctryaifJSi' iQg'iri: '. ., .. '4t.. The Steamer GREAT AV TI arrived u t'iom their i neglect. roan;,and while IISr-ee.1ytt 1tiraeWfcirget ; s '
The I" I K. ; a.I. I _,_ ___._ %AQUARIUe._ ._ '
r" i toyln; aain 1 lhe municijialiticsa ,. the QenUac TeecciTe 1 JI j i J. ; V' the iilsofth pr'went rooraenls '
i. ; \ .
T 1 j" theYlk;( eHjp>' owmucb, be enjoys a rvsidenct i s the defeat of J|j.W.rd It admirable New York, on thel3h..inst in-12 days and 13 Tao OLD 'MA.T or Monnx TIE.-lt Jistatedlii Iiucbr if be were ever todrjnJr wil..Tteti*.

.' ,.:. I IDOII5J; fanid b y'rejotved. be lSf4 remain it acknowledges i i itself in J bj'ours frcmlavrrpool.. Without Mdoubt';lbb .b a* "foreign 'paper'that the "cel;(rat d I fvuntag r..Jiaamk bu 1ise1l the neatda.' .

,.. "! ... "-' ,> r"j .\1 ii urt L'";...i. uk,. ..;.of. Sute. .' .t.obo4irg aDd candidly the minority. the shortest passage on record.. -The. 'news;is ot t Thos.'Parr1 was Uorh try.the:rejgn of.Hehry'. tbl.' Je ey iD b-is ptcker. or at least la'tool ..

t I ,ud-b e.w.) .L Jeo.r"Ie; t.l OU\Ul.CU'.Owu'a. : qaote: >eriiahre sutbonty to pryre 1 it. party, -. l Fourth. He was takeato 'houdoabyllurd, ,, A* 'l ties_3 iyitbbnii t JfU f': '
no
1 'b1Qs .1 ti" 4. I(# -4." .1t. iu the/i.1 hi.tWe.w1! a lt'IZI&q ,IS'po tioa consequence.' rundel, in 1635 ao.J'ii lruJ cd Charles the miseries of m1st'f aii 111 attt i < .1.7
n .1-i\ : 'I -I 25th' t tai a ****** /* B ** .
idded'tu'tbeStock
'. ,, .. 1.. .the.7. \\rl.m' o>es iaCjcrmaoy t. .areonthe* .401' Mad ..oe,ld.not_ deprive it of.aught where from .. Off, the April,...the Queen f : ;Second ; but the -pJ.ait Liuu and bb 1| Des- h,.3 to hb nest day WWork( ; and ft/ -
*
h' t fiber' ken-or" h.It CyosUtutiooal, i iicanderire. tbo ce esolet for' of Royalty another member, a fine little wrested mode of life, particularly driokin vibe has > 1'rea'diug be an/tbuyi above.tWJ .
the
.
t. ;;. y. I ; -C 1 i urn U"JqtlU "b'' :mind' be scoot emJ.reminded : >r ins said dbappointttkni girl,so the papers sa,.' .< soon proved fatal to a constitution 'accustomed I W. |d.lig test;it gives i ,him souicxhiog t-Uuali If'
lufcolleague the Jfwr
I has ." ,t'baTO, FrederickViI* ihesaine / '. takes not Trade is iBid:to be improving.Tho to mOl e abstemious hit bits and he died the same I stdi, the weN inechauical_dru| ; tf otil+b;
-
'
.. ..n'o(., : ::rvspeclfully rated. DbllnMnnhtrlaI-, _I Kier <* lhe, atat t e; It Sussex year, at the age of ISf On&bf old ParrVsotti I ewer]; y oecuPatlw"fitl J ae caD

,"C ." ''', 'Iut.P \Pfocqa, cwadd'i".r ihrr. be| anotherjjC remind*ui oft, bq. IrtUe Boy who wrought bfto.Half ,Duke, ,of, ,died on the, ,.2lsi .Aprilagcd70jfea died Mites et1lam ,''grandsob reaj d I[ 'V -hi I absent wad look' forward,with. p
.1. .
% ,: ,,nvucatloao" \e Pturtncialbiets" will'..proIJcei feio a tremcndow. pas5 >o.. 113 ; and Robert Pirr.great"grVyjdsoa 't tojotd stunt If't weds,.to-pfay. for alaste'should .'.,

l. : ninon" '.I'tl.. .rrQniU. ,,;,partaofF,: ,Pirujhimbers ,- ed iherc.P biDt ani '. : Tom,died"at BruJinorth, 'pn ijcbiember''21(: si aadaae/iaslead. under every variety .

;'a'. ", tic rte v U1D.r pray lorjiberty'bu j r--could*Dot-- gel, ..U.t '. ,A LITTLI csacr.-The coons are making w ry '1757".a ge.P2A.c,4'pecph.tr i tratt i't4 ?:chuic: cireu' nce/.Dd be a source of, bapfwaes t *.'

?f. O"I\tent.."n, Dna' ., ithu. ,licityjof, all "renre.jraimclions. ... ot I. fAces. Janus faced, politkiaBs are' becoming 'tcr uf these four; generations of Parrs was' tb'eii i>R i13 1-eetiy. _-tltro' lr IijbtB4 a she t4 !:

enlativep ,.' miQ! l l'beazon'Chant I It :would bo.extremely, gratify ing,to us,to ,be raeally moutacd., Imitation democrats are: try'.temperate habits;, lcalmOit to total ab I'gainst rt i ilb, h wave r' tluey* might p..J* 4:

I > bya void'.which.would, have : enabled to.publnh:ibo ;rctttroa from every' pre-' log to fiuur.:th ir spwches.. Stale beef I loafers, stinence.. -' aiid th 'world 'frown'upoeaa*, it, acid Wr *

i" : I ocr<'D unanimous' nave, t-ura: ,minority,\of. four i ie enter aU he--7trrltory-- We mtend to' asiheraiwTntfair I jand compressed toes are getting corned. Ba. / taue.tar t'o'ad'Sir' ,J.Ifrrs _

,. I rutea fiiC1".. .,... CJt 1'i i..ft1Mde.. ;thc same,.do. > H ible .Dd f I .t[ biea and 4d maids mumble barley candy and lbeNaw'Orlean:* 'llcrsld'sa s. thai; lhea... ./ I > 7" .., l'j.to
-
,
6' p 1
7 iuad. ..r I .rJO. 14a)... .CQrmbcn'oftit I'I'f. ? a |lit bcon Jentijr asserted that t'dandies d damseUstttreitii9trstobT -, mount ef specie received in that city doriu theM
:
I '; roc'aattd' : ;- :"Wha icseiseel i "foa t ,
.f. 1 : .rend en air, .. UII. Win.l ba afold fret. nt pt t
4rum... 1 a [. ". 1Ii -- 5; eln with buck-wlwat last leis months may be .Wjr set down at eight ,
rooiv'freedom of th.au tht Ir'" '. ...._.. ,! ., ": .'I., Mppi thtqu b11f... WhT :ac4ut.UTt
,.. jj 1 Jt&r j: ibie'presV. u. | millions, and a half'of idvlfars., .,' ? gentle 'aer ." '. ., .
\ -
'
4. :. i : J I. tr
-. ."
r'. ,< -
.. : : 0 '. ', ,
.
:
t.. .- ,.. .' _.. k .
l' .t \ c .
] I .
'
,
; I > .
I .' .. .
t I''I. II '. 1's r ., ,., : ,': '' "- "i '..-
r I I I f .,: i-' ;
I l ."", r I" :
l"
I. I I '1" : 1 ,' : : ;. '. rX
I J. I i ij. : : ": <. I. "' Q .
.: .
0 I .: iI I ,. 'fj : : '" r .
.
.
I .
I 5 !.' .. .. ,. :.,1', : .' N ,: > ',\ '. .: ,..',- '.. -;: ,' "...,., .) : .. I.
.' ,." '" u. 'j '
', ..iF.,M S I \. t: : t i : ,
r 1 : 1 r t, '' .' ,t I
-
t 1.1 I
..' '. J ', {f 1 ,
I .,
I : f I 'r .1'
'I t !
I I .'f .: : i
;', -
t" .
), / .'. i '?

71 4 1 I. / .r I I. 7 ir': .
,
t
I / .
ti .. t. ; w
T ,
a / .
/ "
1 +
t s


+ a.r ,w- / ..... '..'',. .._, -._," ''iUh .. ... ; '." .",...."". .- .-'- S ,- t t. .
: ; /yv I

S .
.
I
/ '


/ ..
I /
11 L __- : t; iy .t .. fvT'fJz / h1i 27 & ) 'isso3 9g
D t't'a -rrt : : : ?r-; k 111tV ) d so $ ietl'g1P _, IL.I

f1 1rf rlhvIpmi. }( : 'iII 101 151 .ttit Nc: c1\ ..' i.. ; .iuiT1uj S r:; .

ols.-j1 woman wai ffpyft "r TtofifWofre1SffiKM ]I j d Jtaw -t ar ,. $

vlpI pec1 .! hiIaWHJi ti'tch 1.4 i.pcrson9 indebted totlw ?i daof7i4) ..,, ( : _

:rik: tir arti Aprfl Jn 4ttM 1 i IFfli' i t* 18 CANDLE Yi, deceased".- IM uf AlqthuaiCouoty v '
: : qt : : :: YUQJA1EN1 _
'
irilli'tiiaktftlmmedtate
<
p l ; payrncht .tbtha:; Ul
MiatfeMluiton Dohbteb It Uttfl OT W9IIn! !' Subscriber ftind'ibo&'whd'' Ttttf n 3 1 I U nti l :* D V J S
j : T >
? SWAJ yff wDpAt1Lmlre ty cldjrrw ngalim i ; 2 4 7' 77ft' OL D 4thjz' _______
', 1
AlSffltto said Estate must present tfieb'fojrpayment to; ."! "r .i f H\f> iti Sl-'t '
eVcryr
1 mp f ficjj ; etlMfalfaar abattdt S the Administratrix time Offer for saie*eb'iio*fuid well selected atoorjtacat pt CLIFW t3j1r13 ii4I 11 lM 1u ..1sc'" q''I I law witbiqh .requiW bylinen : : _
M
will viand -
L.i tH% i i 1 4r ,lw..W.V 4 "of recoveryIU > $ugart,. i S vb i IP ______

'.d J I.-T ( Uviarttd. YU Ic iti'. (Cig3A 4ad *dsta1eI7 ar A !9 UDds scUyprm.8i.V.u.z8u&er. -- Cb *U kJ lulf efo aitra fiiU .5 .. :
sILWfl hth Z.J < *i !* W.?
&iJtLJdk4flI I I n ngI4 dnd hea3Jflue& S .,,. 4i! : t 51hJ&1

; f4J (
L7a'r't it

F :; i !I t noL5 flpiah' PTWE'Mi) ;c; 5- % tt'i id. :a s I _
9r e ''W4kP? p tmaaIrihttrth : tdflI
&scM LiiR 4O3bee1fauhiMd : ,t .CJP U .5. \ C S g S : _

ft'- gUM>
; agpU1cent dress whi stie worqpr th'3d In' rmSwrtt te EYI'I ', sdo\giMrauiihiu, .'rn q.us JL S !d.' ______
4'. M .sI4Re j ; n a teppei 'bkh bito'paper Rr qL I u iM.LRbI;; 3virr 1r1' 'iI '- ';. 'Itt I.Dtd d'bbthOj S 4$ '
.
d6IoIvr'd.1Mt1U .
MUelCiiiid..i.'isi .
I1i&.h *
a "Th11i -
_ i
& Zb5, LLt $ 1* I __ _____

zi.; : 'U riniBt&ZriCtfIsiIiI to tidlthosi ac.CrnP11Shd. .p Eztr Me'u Futoftt Y t'

o1kM ep'i1Iff'; M4i: We' cnnoau ( $ ( : %r8i1flflJbOd1T thdEfl1 th 'j i rtJ 1tk4ni&I ? ;1:1: ; 1 }'re5s1i Mice, ?tumep.CIovesdinnam.x.. epic., & i iS

/ ?! LI I iASCgr$. .,
I; Efl11 cI I M2t _

; ; tzn guqq 1ud.QL ii I uisitn&/Ilofli: hohp'y ptis ; flI9eft'In' 5-- 4.f I I fQfbr'Ji

..r .'ibt's th ccbbi th u nf 4t,.Bt3n : inentedpflNI1I L Pj' + ; whbwe ,

: ? .t Pflc'P! !. tcitj todiI nC&estAMidtzed i'Tbrjtb1 iiS83IL h. prutEIi tar. 'dd iAitSS : Q.ne:1Pai*AphCftoa, .

'5 k ; 4tyud7 *0 %b1tIVO U 041d1 I t 1iIifelIN i4' .
L1& I of fvbathc stiyi. W Marcb, W43. s.* h SS _

r )iAL I 'e&It1uIg w pages,,,p &nIed,oa V'Jdfib't, ,'fri; Jfr .5j .
-i4 fft ) tdZ'i
) st I .V.l .J paper. ?. :of..fefe'ifliv111? a.ioo4i.-' IS SS.II* J. ; ; raUCeiii;; .*4I*. f- 'iq. fi c. _ _
'M* od& ra.tva J UrgeAanJ most hjghJrfiui WantCazupMushoq.p4j '
; ai hi < > <, it, '
e /- > -o j w .i !

;!A ; : e iihed S eHddfeaIHaf4.ENGHAVIlrt tb 0> ( fiSB! ? '; by"? frfete. VPTOWiH'W*! nut- .,- IT uTi t-., .g, .,a..5_ ,. ', S Lk .
nir '
= ,. ,tevohimu > < iP To
.
,
coztahed ) ? w9? l\M PP? Mto>f I.ai I. 4UbhliqUqwII3g i Iq pw1O tLt o PkcZ&Iest's -r diiti : + .. jF I iiL.

,I hIIgaII.i4qadstsGb.it* .,'( bthtt1 ;i4 .5a.tI 'ii' 5 .J'i _:I
essr$. M.flearn, H. I1arn M. Rrn iignedft Amcmi, Fnd'WaouCub1sa.ls "
;,nIPLmonkeyluuJ4iprtibJy *ccbb iit1 ; Mujo.s.Otheas, FefT y1iph.JiC.p.r11r -
Jun I Olives,ibztir&3auii*: s" "
K7g & &f *i2l I Pethr.e. Chreierietca pateribrwauc ,,teachg j tpVu&Oil,8perm

CIUa iI&1rg o' ) ixhc1 IL1yap4, ,; % .9 'wHb &eniUfaoUce/c ciWPQr*; ,k : : :ttc
: amn. Fhe & (. AkeI *

;:4 j1iF( bi9 dhfj p11 dU the : Sch.'I4ed 1' l l'U tbItren)'wtb[ thni apupiU1ppbE.hed5Jp Lws. $1 r.Lk1i; rkt tand,, cne iI c* ntde i'ee: a i'd wdlbe dsapoaed. yr .. __ _

: Mbfll,'Wi) ivca4t) jkL4etfldt.01 i donL.p/ ti hnier d'b'get ffies I F'h 11 '

_- .._- and Yav is.1ie' ox8'e4 -
: qfl51q, Wu (i r-: -' --_ I u.j
Plate. >xpreaJj, fo( '1 tiLs qjer.4qa Qzigkal; PiE-I 1 J TNCIDENTS O b
: CSji 'iL4C be the ecram i : ? TRAVELilWTUCATAll
tufiaMfi oll'b'r tl'o moi .. ; :
.. minept AdUts-' f6 : ,
>
7y w' iiX- r*' iHl lucid' ink1: 1, w"v LCKMARf. 1 ; n- --, S _hr BlRpi'we nave.TJ ..s;recejI- t', and JL ; Wft&> Hdfl0ctd l. Travel
firi
Mr > t2O 'iju'tttlrillfe-lthy .5 .fate'fi WjVipe'nlnga in : '
Assbrtmcot.of
,Splendjd "
,.4' ;q ataringtakc fclwnp'orrjohf Ypr' bVcak;.' ,: : 3URIV2Dut t j: prleaoi The property ogyaired of ;boLloar.by Dickf-afwir xBalie i ffraj PByirtn, 'f Newtr' A''r S icles, as berctofore JtepCj>y; us, which will 'YnC nti.t. 5
t
: 1'.'* 1 1t1d.nefl ibe1agc s reof.njirnq iln, t-Sch. Stephen &: Prances, Rosf, Charles'V :13 the collection. of.JuaQ C.tcvkatE.qb palntlug* .I 11;'btj diVposeanTnt tho lowest possible.ratefend ';Ac4 |llo8traldfcby( 12JI
-
ixiirte4ir : JOHN BA3CO.\IE.r" "" '' I1 to cult the 'tinrna. >,AVe; solicit theaUention rt( r aIe..bv i iS

'Iy c .:4i'. .' .h "1 f5' "M Mli: i ? S S S.. O .'r S, purcha eri octaminevour! 'Srbck the
; Trade
vW8t TP 1ftli ha4 ,"". .MQdwm1ngee Charleston.: r Thsiropetty 1Iitcb.
Ua' dc I t
> ; ell, Alt. cnndepend upon the u ial l 'fuci'ilies'and tlbj
.. M t asid I Steamer Qcti.raytor. P.6k Savannah. S 4nrtbecoie'ati; Eagrtred icr ftovo't i>9\ul\nft\ \ count** ifM ..i' *' i, .-
of ,& /
.
.. _. ner.
: ; -/f r' I"V
\W ;niWu5ieryrhuayMriM killed. 2 : a. f : iirt itM*I \-T-i '* ;! / -
a )*i'. .n : ;; S ft%* 9 1 'TKASYoaiig irj-ioo; .o'I Ji. T iikay n-* SlindlateI4f qedUAIacbiia Coon. i
-nHgi ( 5-
GL1E
JIc uf lK 1Wyl*' i' iKk jeapiltc- rF' ; ntI, The' rnpety rsiie latajawea Jack.an, E.qef powder- folperMl Bohei. Pourhang Sguch njc. !tywilliaak; : TOfiafe. mf jor
-
. .?. -. -. -. '. S. JfAdiltken Rnomi at thJ FlorUa iI.vs! where Florence, Ala.,, Engraved bv Pick .Aer. 1 L'soye'i I 2tc'ARyfihed'Loafjpruned; do.Mua-' WaIicr4; ; .
4 -T- ( lbQ y2! ,165t.tbe1Eiiv: JQL-h'e fvill,leoniia for a twrt1i.n.nd i'prepar- 1; painting, in the collection of Tboaue Kirkotao1 ,. covddb tigY l.jq'uori Pe.e, 1ock ,Cid! esemuipreen .

received I ed lii]pcrr rm all operaiiona req Company trcw Utfii canisters preserv&I .
(ainTiW $MbIJM| thtt.TEfiTl'Ht. use insert The of L fetUjdjrWZd. ;bec9.
to
property Cot. \Vm. required
R. Johnson, of Pctari. bylawor: ; wiflbebfrrvdif'1ieoi.
ounlttWiw 'I'Wpnunrt*{>{''Ion f nhd thl jJi'tfeliev.d : lateprepued Cocoa. i
,
TE&L'IIL burg Va. ; Eiifrived br 'th kafler Trdye'adnt. |,n, n- 144lvi ery.. I
' > tohjkvo been the flat iroportaiipn.; (X h'is'&r* Will aUo.be prepared In a few daya to take MINI:* i'ga in the olleciiQu of Opt, R. Lt.cktozi'U. 0. SPICES tc..GingerRace ;do gionndrBlaekJ *Ppei. t

:: tM "'The intrbffucnorf tr'iliti'w.'of ,it as'pij. A UJKEftby th .ue of, the Uaguerre'Atypti Nay : ''j 5 P pie/41iin| Dtp. Noiineg Cloven. tAlaee.rinoar WrchrjMa'j HELV87OIAZflt'" S
rnoiifArow5
MeriiJ $Ant u4 Sl>ecjiiien juiyibc alhitMaVSW )toot/Veiuiecili.! JUaccafopv-uCorrjr .
gm asapp.r by *cen IS u1 :
j. t IJintiwi dpVtutiaVn ,niuiitiiduih in tho diary of t' : s HEDGFORD. Powder;Mustari.in jara and botilei,! / ;. ?,?A ::1pri2osI843:1! : : I IS.
The
< rty oftlie liile Col. J, RUIT Bloolfi, L
t
-' S. itrop It1yro. pt &ba'cattIpbd Sultana' Raisin '
55-i -s *
*I J4 &CJ'fntBWriy! tl ''W ftdmiraliy ft- /. ; ; : S S Lexinf.nii: Mit nkiiib .
.25. I861.1 scnlJqrucuiSMuf s .. ...s '. For. a1e .'l > ; .Eugravesl tij Um helwnoj i\er( ZJcte ; toft shejl Alaumd;;ttm>nia Figs;' : 55 t' 1 tI1 (t SI
< jcaq ChincicdfiikJ : Trove
uilheiUffiee '
% iiuiiug. flf the SpirU.bf
M Tiniei" the .Cicily FilNcrtt ..iladclraValimtar Brazil Nuii>t.Ge>
t tD rid.
aflui.COI,1. : -
te7- .i
--
U
!, o ; ifP? ">4'-.t A'l *.V *U'i
j1zJ 1 ri1at, tub Julics ' -
5 on tea, and th -10 ; "" ,n ay p BOSTON. ,'. !'. CANLE'Cquiicu jiens, cud Tallow; and : ; S

' impbrI.t ittrr;: ; h)1 I1fuiII 1 Oo, .fr Usi* i1ht ,.. .i.. .1.vg The M.'pt riy. of Mr. Jifaiet LHnj >f VVtsbintton/ Wick. i ; j. '-a' .
titj
J,v which tiinY'Ea India iComp* j, ..firsti Eiliti. O' ofl tiori Wigiui. j. ,,., S II .Ci.y.: JVmud'b/,tt.ftr* rr'J.i,5 ,R,4bujo.n, soA l-Sh i'nr. : ''Meu/rjV'vaVreettfd/ do; ) Otj45IU ,: SS

; r .fiUeiiiJi.n isji _s.: I S S .-. ) '.s.1c" i 5 tlJ lull .IBrov '3 t' 1d: .. : A LL Person. rei hereby iI.S ;caulioo d ''i1ist ,
C 'rAc
brcfTh1!'!; \ f 'ikril1j9 ii'l KLES; i Ia Xl for S
t sails Higglng &c. l 5. ':, S. -: lia|| || trading 'or.receiving t tb'ho&tfof fcaAil
, gdlun gbw'JaMf
do
pr .s ?_ fh C Botier& C*iaf OIJTU- iii4wttIei; qtrs, drawrt.bjWmTav r'AiWiBelUdat' 5
tg ; ijcii: "! ColruAliisriJ C ;Jruiatad by Troy e fur Col, H mp.rravod M i.ishroom tatsi,p. TtiItiAt do! ibisce, con, Ga oiror about the'lirorOclT ,

4cutlntiy! tit ,tea irpppried. IuA72Lthr IIcIWnd!r'b&4n,g Ion,!) a1geqjty tJPIJUO4. : *started kiaJs; pHpper do, dToitghiou Bitter' *! S

r il.fr.Hpi! jh'ai ihuimp'maiiopcountry ; I. ; u ::1 5 .' oo Syrap Sogarof Lemony Liui 'JiiiJe._ J:.' ., I Ito
r! ; .' P 1CitUCO.. din Prraerre.; dali.J oIAucIidv.l : u ; wiunt otIfl weeoltetje4,7Aa d1dM intendliideir
.II4 aUsUIjIpUuu44 ,toa r.has 'r F 4 : -5.J j.-- I.. I IJ The $'r3ierL ofMr.Jihn CaiuhrI1. of Niw Or. TOBACCO 'Pl-fj'IWanif' lB ceIdi4h5: i..e p.a.ysaii! ;

1 bicniiutI I I 'S I , -. :i i& c. .' ltau4 : t'.kifl4jII. VrnY. fI.r lIeMwner, inI ''en 411CC TWiiit. Psj'vr| 'IVbacco. BlacqUiy nnfil Sc'oicfr r faf ftrvtencfa vUJCliiifcluBIlJj.! *

But few pcr tni nro j rulwbiy'nwitr.v.'* )"'//Ij6 SI VraU'Blucksu i>h. Apply In' S by I'nid'liciii.ne from the Urigin-il Pictlire; iutho d loRezalia. Principe and coti/tnSn SJ.-laii0 o't PnIisIkn. E.-F-ij5 f, % : ,_ !
[ ,
1intnne wti) ninf )fie rti-y' noyv11"jWl VyJjfy 1 H R- 5 } OfBw ;!if thfi -1 dpiritDrtb.Times." LlQUtttS.a.Drndj 'VuirJl UnJiiy kt oJdo t1lM S sbita t'i 7I'1 .
i ? SS
ymrtc ih\'CHin'fi>r tcuI'ho .qii ijl\tyMC;;\ ; .. 1a23J1l&:31. : S i Li I' : ; .? ). ,

tbft'lertf' tcW Hicfftn'Urifill'Jiritain; isVtrulk.ori.. ... I .- '' : 5 fhe'prc1ertji5 bf .W.&deflmptoi,, oIJ.C r p ro'f: IIuUauJ anJ Ikie ddiL'' 5- 5 .iaitV5 i1 intIt
I
.Painted.by' fur5 th)1e. liii, *nile ) iikiteds. tic t14LI !1i S
vtmu1n i'usei .. I 'oy'I Cu! lltuwwn, udsgravedby.JiusbeIwbi. '
: :l : VckLiLca41( 4 sunung1hftnceua I 'ei1jU4raoa?, ,5? el I E.-3I adeira, o.arseilles .
&Jfitt1P.&cpDLaiIis '1 M and.Itsait iOd tlua: Du (apr.on $ & *
iUIeor no nIIrjmrnLU.1i S ,
t S d & ( lL.' ; Pon ChitniPa'tI
u44JUedty .i4uriuuE .t % ; ON'S 11'ipeny r i' Blame & C4ol hptnckv ,
r. S S otuItag., I P31: JurJeuz'Vt g V IAji442 Po S
: .Kiii .
i Fai1iri id;' ,I S S F. MO8Ri 1lstgraye4Iy cn ctio Duao..li.aAfrruyo. iiist. I Iii4e .iLjR1 vtai and qiirts'toia: n'd'i.e hh i%tc; !9 McILa; .,
kipeb3 rIi1i\\ *. 'S ; pfIiPud.W.E q ', I I_'tatetj'I (I t fi ui.'t

lipok nut licencestoselft iVnlrif4hf.jrcnaricrv qilEV KACLK. 0 I ..soiifspfc- W W"W&I1 WsjK1; T burdayIheQ6i .

: bjk kJi4 *n'iis ;; i> : ,,:, ., .-.pay wyy5'? '*iwr*' I ,?:lie.iw>fistiLof \\ L'<otwell S'C j of'k/J' E i- Fa U erltiift'tfaralaWtftlffl&o:WkercUnd Je aveSavapijab evqr 4'1JtM "
: 7Vrfctt graved JI4k
C od. .11
TaeE.4>fJUABSr l tf- unuurne-.Sing1e iiiiizziu.itoiiyt1aIpi Uk :'Jordiiii after a YTUU'J/-
-.w-r <>< i !! ijqtrciI.It
lnI. RIwnila4lraIhtr I 't'; # 1 bsIuriers: : I(1$. ei ti1 t :' : ti 11 .4 1 I 4. I Al I SC E LLA N fjue.iRke, P11t Bztrley. 04L

1 1P va,fai1tre.ik.i H170 J1gIwJcr.L] .i. ..Meal.! Aluui. Opi'>)tf i.-Jli ,OUvBath_, 'Brick*, St
cuce4h&4, iiriudUVP ,
1"1
L'4&M .?
BW *l
_
S. JWHW' .
%*iircoii.uieuce, on hia own accoui.t. llieudiin ; Ct7tbhIed 1rutIer. ,s ptaoulvJiii. Fi tfl t a i .
( .
;1c9, ht: l IIurn pan' dfl rink: EWsJLIC' II lit 15 ) am matith viti..har .Blac1tfl1.4flIhII? *nI'qWtiVa'JuiqqieaiIiqe From Sliyannah {o :3tv): MarrV" > > 1' 1ls 1-
fu tht ihti Idt iIJr .ioPaItart 1 3 L
t b jtJt p *ui ettaeIy. oiePj ii aaiEE iabbhg1risbM 6rabtstti A
< n1pnte no'I "%hin 11)1) rft $ 1nt4'4A'1! $ rn ery' nsnbAtJd I p $ ppaJi.cq. 'ofJ.io&i. :'do VVb'uki pipes, do german,.>'j&hi'lRit>..* Door Freight at the old rale*. 1 thutJ '
cnolaiiUjoa$ fife htndWT1 housfarid! brjicik'wnnu tIHII UI bt* '. *NWI A3JdltIO 4 rtj.II ,
hnundS VbU.titi ? itiijJ;'b1 MataP; t mAIatobw; P reaMioti 4f..W'ponder; S.
-r: .t i at JU tt _
Hyj Wh llrdMyHbM V 'er'mw'UadrwtrtV $ lH.1 sel: .F.t: ) 511 Jitnodhc; GH p< dei.l>fHifldajfnib4 d'LiTBrpftbl'3aTr.llIT1'hl1' -S
,
!
1he4EJ4rnIu'IZ.nb. .
pWWirS 'S&&WwuiioKUfaix spvi.w.itt .pp.u' hh'in4 tflkbi n.c .eVfteJ iitfle, is i .,Crof kujt 'iIikGI.r&, a.tortd: *5fei '1I" II1 t( 'LawN.tte.p ss.gf3 S
!
L1E.U
u T N'
1
nscuIuERra
!
;' sfudtlrP.1Q4iMwgiLiHg Ivfltflii A'UQYIdWN S.'Purk fler1Ftu f-Ib nft' S .
Iise .
S $ ivici 'y'th i IL.9WiUiibe l' fl ) ( r-* ( ( ,.: Ii 1IULcftt, 1uIet L.uerahip in aid wI.pnc. .. I

JI I dPcIP t TM 4u" nrnsher 4ifleauhrfli 'FS celebrated DI.aJiVg f, ;' ofi Sh.lfanJ fdaeI .'
tifqctghylttw'' b originpi ))kMd I EifpavpJ a I ty.J sr4vai.IIn Wa %Veod.w.t/1IatA Cirt'; I n4rICt nfFiursda; S

)&e entr i ftTglnl'ftWQyrr.h' w5i4 Mh4Lik ,UvItLVIS1 ingi 11* m d oiutaaI picture b'oU.ctzue 1: sL1iu.1a.'is nnd8oeSt&i he OeIJIILSI 1IW1 I.n 9i35qIa9uIo; ; ., AlubiaMilIo.

1r"rtsur1d to Whumpcteti tk / !wch iiju1ind; !wbitbij 4cflidt i' *1 ihUes1kitk c tbb ii iii *'UmoU. iE's.t .UrderaJtome Country Ist11 histlention. .fTj'MM; rV? '!?lbl3! ..tu&1Ithiousin'Co< ; utn&ColtamblaL.oy.

lhlfL1 i ly of forty.three mWiimf p ;' 0 h..14-.: 41 -t% tia aMsh.Ifa I I It CARKtfipO'1 I '

und fotr iP >( ;ITjoiOiuul i: ivti'huti. 4,nU.1.;;$$8f ofi cor spnbitIti2.Wtjtj e- CUi:mnieiictap ihK p'iit-Vniitri'ft'nf"Uw! $VitOf Mrf -i!ir'irriA 8 ,O.Ir'' .. 5 : ; threie4o Wa FuWd58t. .

tlrc4'pnur.ds- of'iItP"8j'S( r9scL4 or lh.,T feY-. 'lh* Krt ''MaPcH'lAVfiif' .)t? 41t13 frII P JU5hY/.1 ) t&,.fJ9Iie.ot, Uqis Wricbii.NtfWiMiiWTaWirrfJU.;

( fl L1144 (.7P O1L 1or.Jreantbsd'eq ny'trai IaUbniaI .aed S i' hsrg. r 'Mf Vd jpdjAjdfich, itfr.pfacft; i Bociiti*cea'my -* S

tftPild If41U1 iUt& the 1 ) $ Df4tbet v.iitsc bit Fnfnle, *jid :; )L.Vj 1ti1t i ; r. I"st'-4'P ) i,W"i I 4: rWVFl IVl fi R'I* n r*>nv trivdii In II 9mV 1*M&2 lilreoeta, thaU5MIIs1of lHXh.n.., : I
;1 ,
spcfltor4 ii t'rc1.eo' cO1O inTh.Wi(S b134 AH I t *t)44I i* ?e \
t f
'
nverigeqt e9ILfi 4 S : .r
iir
YVJUJAlltA
T teri'tstead4rih hneh Ab S. Eiigravedbv !t L ic u fine, afler an ,. t hey a re 4 j eb ia cjta. ij fltSwIgJ* FORWARD.f M # '

(:,% ) .fri r 1i1 ocit' '; 'i 838, 'f eUqwlireti in th*>iliier ry litii to&o poitrnit, 111-9)1) l>yhiiirjf.-Ipo)$ ,, Esq t nuw-iurtUfe C tt'ty. CLb'rtifuteai1qii 1e iitjIsuLd4y o ;4uurt.Xtl. ,;,Jpr. .94'i't .Sst.sItsu acts II tcrus S S
I AiooriciMi reader-a w kly'ijofirijal PubIi* e !> uu at ulB,.. .. fl (I tiU ( gent* ( c
thif
1opfAprIL 1837. 1 Thghirty IrtY mit. | t'P'iiHtmir1 5ti..flitU)1.c.Cix \f ddiirethiur sere ) in tile '
1U piireb4atag d
'
5g feaL%* $ jianniualteticilleDte \ftirdd4 S S 5 si 1.
Jkn two .hundred i f 1i "' I. ':' t'A! ,
: and kven 2thhd hd S S ; t
r4 I mere tiainef yViU/be *ediiunVlf'av9i'JjMj.i'The.'MMh'"ror" ) Iii' theeouMe of he !$: i t..jL'54$f ( L ,
rescutuVPluiueof'1841J: : .
JjundredB d i S r : I SrS.
iirtytwrjlirveo '
nthid4f hhe will do S :- ___ I
] remitkablti! wa hopn. rather'1 for'i'bod tvilaUu| be gjyep. a, por.lraft of, '; t GranitQ StQUe -S .s-
; bimJ th ? .. ,
4 proportiornd'ft tTtze ticIcmfrithb.it iiazeth'an Jui with S 7A ? .T.CAUT1N ft'
? -lf-6'rib6 black1 l'1d kiguis1ed nsme ftiIta'1l 'axbreoInie..dajeftneot f FASHION, .5;;"' a. : 1Thf QWTABLE for .Foundotioii 'ops, Sills ofK3 I t/persehi rtriMtrebyTttr r'iMd ajaiwtVj

I fl.bl. i.i.,, i..rj; ,.; .- : : oi eI..gftt Norther",CUattipiriii.vanoV such other ungni.ficeiit S dopfs, ond.oiberA p'Tposfa-.bein the en t S I.

, & A2' : I'C riaosucc ako&ehe tot btj Iy'ahhI atii'4uIiweI I IIu Euib, lJi huieuia is will'hvrrsi'ierWdeterAiineTfj lire cargoi>f Schr.- VsnLts-lil.bo sold 'iri'quan- !*LAt/' JOPITM [sLAto.1* and' som.tjme.'flcici"
.SI
fjj. .t 1 I '
s
L Eu .5 : apd teiery 4uiy *iI Jtqt nVLje ) '" S Zt : tiiirs as required-; jht'y can be ren pouih.of the io I ISLIXD, 'ah..ub.erjber is 4termiii .
'gudtIth 1
S
'
tI9Fp 1p1 ; (
.h thIcios dish. In sow ;pan tof ( )) -WestIllfco rope ns ;,fleIii 'sod (oreigu -c rp'khile1t w t ky1iIej5( j! The Spirit of the Tim*;?' w' 40 will'.k'nowut : Fort, first Lot, i rM; t 13 CARR & CO. .i Jibj' o& jp I
Wit and ihroughoiittheo >uiitrf ai ihe'nck'ilowidgedaCfirai| < : The-dbuyairactoflaJj IftiLrFeb,0tb 4 5iahingtt
; gKUce, bmnoritnht M'lniy'goaifrri p' ii ,] May 15 ii for.il LeitIia
4iIfldtQUtflmerkft; be I jicle i of the Tu.-f. '
; guan 'iiok' .
Fiild Ut'i
thej 6 ne .uts, sndiIiternty'mtt1iI 'fn'd5 dp.iru. ct.fc.ilut, H ,
: 4rimatiS '
, lizard,is devoiWcd.=wit.h I1QrnFt* ? deemed to 'go' iiiw : [ii.t :3; r xiz1e : -: S .
'g : flt iwis ';ilia resvWoI Wlllbe cireful, aeceatry uujr'tieiaitjor it'pechliarcharacteiMice. ;, % ,. .. 4 ,4EEWJLU.U0 S
Sale be""KI l.
r; fLblt4S.L fl'dt "' '" bow 1SI *
'' S It t 05 .. '. U.' ,. 11 I LOTS'For S. '4. '
( 'when J,a Hur tU.e( ui d}to isWiaist45ctuisry. 'tr. n i.n ffojtliCm-, & *&% S.

t fen t on a buffalo's -bump a monk's ruuraer,. a k s I'a leuJewcr will, btf helerful and enUWning Tern: .fS ieflj.itiu J'i'" 'r J.i.P'suiIle' !Roid.k ? C I Ss w.) -S Etr S

I bebr1E1flhl.: & 1klt't' '. jtrQ'1 t aa wtiles ii f ioting. ,It witf eek1Ug i|: Foi4iie j ear' v.. I cothddredibIe( luxujlcCbiua. ,a ucpmnaodeuoi fi every..refined tfti'bit Mevtr'loroffepd the most one .q'iAreof Wnf''priate'd' Hneit fSr' W.word jw:5flS: ,EARRCO1i:. J. ""'Miarrw, l alh ftturneJiomoutoj. ?

f raous, pcp. .; *hero ijaJtu-doirs and I V astidious: and it wilt eVcrrel5tlut r tuni .. ...)iTww Dorian rortIiert4 inseVlo, find 6'.dent ) > 4 I led-beforo bim,>ntb 27lb'day.otl'e rtt*rr Uui S

casarQ4ayruodn; dit: is affirmed by Dr. I tS hsDaIy)aido uf.tbisigI'tA tiiT n e 'h fore.'chinb.ieqent ihs>riian. and Imign'r ..ojrahort 1.;: A-CARDif *' atPicolatann c lray hone, of a browa M? 5
.
3ank I Tha "ork will :puMUhrd eterr 8 nnriay.1| innqrobereof ronea in'tliai't rnpurttani L athaii6v) word* .?f AI color! wilh a whitest :pntto; forebtidoVir.5 5- I ,
Joseph Vittaidngs flesh will be considered ha(1.qIierenOrthaii 60 PrDUVAL,1 having'I oca ted himself X. *
: b rerfiarkably sweet ami delicious.SolanucT.and LI siiieen. largo ociaro'tupe 'rovkl pagca'lh 7 *nq'iare.* .._* V v St. whitttHninop.tbeifo; ; JnBarr fc' ** 1
i At Rome, douM. celn 'Mmi I'd' eVkM' ed in'a' licit j o'adverIL.ewuta wflIti iasried A t b &f J A ;ii Augustn( ?,.tyill| practice in the SupViiir hornwS ,

I .ez mphts werthe ch< ;leesU t1IbitTot'tn ep i eu&1oves'iItwjj1 l Strut at Ihe rid of ihP yeir.'lsUperb unvp. dvazce. .Gentlem n 'in the il .eiiy as.. {i Courfs j of' th-* countib of **f f.John's.UuVuI; ,I The ,-believed to be 9 or Iw jeer dfli; .jk :

. Icure Iob i ,VV ttlei** tongue* 'rankrd amonj; yalnm'i, ea h fuur.. huudred and aixleep ertai 'tIe iffiou lit p4 r ci 4 AlacnuaVaVi') COluinDio'tf' t1iMay 3. owner fof the nbovedescribed.li0nQ: Hit -
: sbs4acsiteton nihe : counting the words o"I SL required t1prvep.oi-p| o ar Kiila'March S t
middle century p.ig i;filled iWt-Ui gennVfMUeTiiiife'liih'd: thy fins'art .4 ; : ::7- y ,,
by Europeans, The Can>eaU his If on for food,, *.. I '' !h|' "lfc*"' :' r' lr ;
and Abo traveller Bruceaou sgtlikthfai h&1i S The irery-Iow pike atwhicfrt'wI1i bi' hsJe85.ren*<( S taty t "obtai ed n't the"ji'ilbflcatioii office"alonV I .DriTh.m,4ha4. s ofdesThreetd by law. 1 I 5

stcak viiKgre l relish dar* it |he clieapt pcriddicMt'' in'1 flii'oViuy 6lbor Ur each. They will besenttoan* aect"v p Pj1)ej) F ianpi'J8auhez4 1 : I '? 1 "S:
.. C )l1flhiy u sider1N the ctstind 1iAflj' 6t ; n io'ii'euveT'ip'bdltdtsithIthitiiciIeite' a> to tire thenL'froin inurr. S
: oidieiqdiaii? Uti mpnkefurnwhcdw :piaT b id ol It'F/j 1. (Ln * -f '> -a. .tr..M.: ,; '- o "w Atlschineiit;.-.t.l rt S iCIerkC.C.
I shepe; 11 Iifl 6 ntcr i 't sooseRvarip: .adihe iitrsb'ic'aIu OttI / ,end couanjiinicaliana4 Charles.Brancb. V v 'u- ; -u !. *$ V S 8.White. S <
: bv4Th ut.:ror '
or oDteLrn4 rrho.. iclaieto'ihn editoriiif! rfepartment | Pinev.La
'l andj .tq : Rl1itir.Ied tto th'a sui1hai S ber. ?: S SEK
ut oi pieu S iYont the comhien 9mei.t; W0r haW?t pimctu'aU/ Blood tjtbck be- ddreied'lVa.. T."PosTit. 5 all j taeeaiuditated' by the' : i fefll Mercbantabta' .
v-1'' > .v S S sidF.tt'ihbe.
; .
; OtherstdJ.'Uiei4ii
S
J1n <
their niddrrtwapeu their;IbriktJiIgi t6' -
r idusers
EinI thu,-, Chartel f
g flftbCh idchh2&1
tI Poiia'se ( % Litb ;
.':. ,nr-l iRid t tre 'otxpe S ay The ftioiiJ0 v.-: paid I .i 1i 1tea.sIr. .....-5.... 5)] Court alur iuid 40j that a decUntion* uirWdU iacb PLink 4l: ifI
t '. S ) $QS f I1$4I dl..4lL2 M S
e $$ May 'win tf| majiba Id'euumpnit, by the plaiiiliS*. Ap ) & .. S
: IaabJLJM h tho folfowjrrg Item I''" I>-nirtJnclorrij'thi ahjnnnt of'sube'c ipUan fl>y, 1 : all tnleieated and plead, 7. .T enj S 4 S 5 i!: Ut':> :

l. *7 the grnlU toad wbo(wr iken the c n lra of'theT be AAbkeil't'y'iill'' pol/inaitf'r'ii jcnU, carrjera, : itfi.s; ; ;...ss 'i .* JOI1NL3 I5thaETT, a ) /5. ::-; Boards j ?

afa rae ftcritts tf tiun who 155 '' tiewirtntoiV rdtbe aupiilied bn th.i'nuI j-. ." 4'S
t" <
mil IA t*!rtn*< ; .T1AttortteyTorpWnniP"( .S S S T, Z --- ,
OWbehas been ibret 1CT Thei Caah S ateiii %yiabp, :*; NOT liih. 1842. : .. A S '
married firms; by : rifidly fdhere4 to S Switout 5. .i : .5 : Jqaa ntiiwH to aoitX ,.. 5
b r h'ec6nd wifaf h : my diatt ... ,< i'i> *'. Auguiin?, fVi.. ; S i ,
ld 4 SUch'EdIIQrss l VUJIV 'iheiaBoye jI1cfig 5' nff7lt practice |ii, .UiefWveral. Conrts. p/Hher : I 4r .
np&fh'd't h s st .maki S, piebj 4, Fnrnit re. ._ 1,7 :'! 't .. -, .5tI'1L'
g fpivtarding wnatkd' ,papr 'ahdt6yfe/Ufliaj; ib jiowinnijhree mosi / I DOZ. Harid omeGijiChairr.wiUiR4Ujn; S & .1 .5,.;. z.i-5. : ---.. tisS
Exchange"whlolijwa*. lut riiptad mach Ldmy. chtrotied to hit earn will be pr nbptty tt ndad IQI- :' | S hot S. S -
, : !. ; ofhis children'I by ciptuiitauCes.ov rWhic.I badn.uiroL regret 5' tOms. . ., .. ,; ; ,1 S 5a SS
J Vefry' 'aid. tqgids nineertbiysand Qd S 9 | il F SALE TT f I X dc .,Mabo aoy Chairs with HairoeaU. '
.: t1jI1e1ivng. GIN1t(3EP..Mut3I4> SE4 City; I>il upononeKi'va: aub f ntial' 1 Mahogany timing Table. : .
Hernarr in his 18h' jrear.l' and THREE
; l ri
r rbj tor.No4An letter
of!
'. .&T4remncd ,lu : '*ret,; : dwet1ngaud but boarda the whole bav;- !F 1 Cud Table, AdniioUtration* on the Eeiatt olJo.spItS 4 r
a state of widowhood three near Broadway. M
.rreuofluo. late
Tree fit Car
Onuige beating. For 1 ofuidcontd'S
: ara. .. I March 4 [.LIayI5j particulars enquire i Elegaut Mahogtny .Sola;

1. 1 of .. GEO L, PHILLIP8. / flay CARR A CO. St Auaftine,21 h ApnJ,1843 1 1 *

lI .
\r *
%
:

:"*",. -" ,i ? S S i S ; ,..*._,? 5 r: -. ',.
;i:5; S S
; : :
VL : : ; 4j 5,,. S. \ : .5. z't

'' l,. 5 : \\t.. S
.
Ht .5 .

I I 'L 1' '
S
I : : Li


: i S S S iI it i-i i -.

'

' r' .
S *<

\ -
-,
i.
1'S \ !
,
/ f f J!


; tftS
1i i 1i<
S 55'.

:.
q ,
i"f 't.


:-.
1
-
-


I j' s, t 5 is
-5 -5- 5. .5 5. - S.

: f : j .j HjiierC.Hrt EQSALaJar cjurji IhO U.d' epe1M1CtJ) -St

: nd --ted States fn m the Jutarf July, 1843,to the 30th Ibackj.tbreWtirnea *

_; I I 'JTV iNBMIT'WCYT1.. bout formerly five miles belonging from the to Joljn city, at Jnue. 1347. incIaJUy. ft lorida, will ber ceive IJOei1flen ,- wsskin t a pse cucke.i n;oi J --. igrei a toThebststtrte14n ?# g -
aidS O'apppin'
: / IA iJMtfer //kit I'etit tin's Phnt iinii.. It is covered ( *, & ; Luriay muuJ e
I : *IIdhoJdECI3 b4M4Pbik5AMttpb4taIwm
_ fri tth I ;
I 1Terent, description*;
i : ill known tha it f 4ui j JYN1 pr4Jj3,1fti t4 jecidexLby$ t1 us diy; MmNhI$ 5--
tIe ud.ridders1
t ,. .-. Fan the Eastern, DistrictIS -*) es* GIVEN $* *Ltfe Hill will be taken in I Iil.Ji
UKRtvBY thailbVlof T U. and Trust part pat. t -
t'q _ m I
l; i > 4 ity.Utf ra.Pttil*>Uf j Jj$$;&ii *rfwaw8 rfr menu llFnr Kerne* applf fcfcjol #TO \\I Irn tLitI .jtr 'IU"t; "iUy :Proposals'Tor foni houe'coach servicewill'b'etq
) r.ificatJivtTOepfaee lUth A. POUJAUD.DYPE .
; vu Wedo.i'daythe day coniicferd. S ,
: :' T\lay $IH43, at lUg'*. 'JI. M, oftlMt day at tU I, ?. i"eitttWJLIZ Pq int I11sti5I 1aj'8tM irpMliw azd Kirkka'16 -.- fee let to coa.cb aerrica if.No.b ieit ontraciuj : ,, -.5

r I c ;>inner* $'R1Pd'4)4' Itce _
.
nt JiAud! A1t44.ttiteE : week in twporae evacbe tb

tint azjer. IA LeAve QlJ'Augaitine vdryinMr Tdit1 1 S

Ihevhtve, Couh14IhaItfledIIs14t .
; [ Monday
awcEthatbomthUtflO P
mud ilea Re Isp epsiaU by iu MI

_ ; I chreSedifiCatea* *i Leavo St. IIrn'aTe )Inday '
i1e it ;
Datewi trury 2&1842. eb hiei'nI 'Sd ) PIA Uaa aiid'W., !!
Jchee
q *flt4 sr,:. .
: AND l of I
: >, lndkraUng 4nard n< ama 'til1Y l
i EN'thU. rg. ii,. Fairukiujsb p qppuigid byI the digerf lye uts ioa. Thence aritt ermac&,OB.ea kLcaid.ktW41J'1 uDua.6l, mile* udLback4cWeL .
Leave Marianne ovary,, Fri y at'&Vrti; imive atUchre 9 t !Wits,. ivhja i -
jr, nnrerrecbinx aleep. acidities..biItmiIthg, -- i,:; -
I n.'stea,or direj cbiloeas, clammy )s42WWoly3360 ,for pfopals i* Anaz1ayby4pm.
h banks riiJ i ut in Es Vloi ,$, ? carry the miiiifl '8timDoa& Irdui'Savauaab, Gato Oft V fl iP ?81 Al W&W&-' 'Wednesday; at.O'a m,
!
Ilateil itt thh2SLh 4ypt rb 1r clNY 0 'isk.enee.of Pilatki, Ft. ? fc/tM fi" !
r o*>( B/f taHfcBBWBjO totV.i53 no/i ',3I' $ ihm bowiI ,diarrhta, 9tgPi.conforab1e SGOS rctfSt gustine by Patto to St Marys,*:*, %; on.Iok( I,
-
seflthOUS* 1 93 miea

.r I IOU,.and are .1 and 1iLt ; Siiortnotl.
j'm : eijtjipty I1eU1e
L'rrn1M4MCLJffFOa THEIr Tbeaaret1iq %
1 I.i1v'8t i eWd1every Ijonditiid Fr4afat WIuirstOb
;* L4'r if circu.sa eve19wen4jh 'SIIISP1"T" diIThretidy .J ,
ner I )j i 2 ivea Ibti; aam diya b2p nr flo Wore
as sedentary em lojment Pdalfence .
.. i in 1.e. hat ia eitfta drinkinf. d ysp.o rs Btwngnsliira every yyi SattfMay f vf/ t iir.ropoeaJs.tachrr'y! in iI.ib1cua "ri'I-'be'' con J YjOU3 tJu4.uomiiI cuuaecti .
& J.rinatnf sidcred, ':.- ;. ; modiqiknnrnber
"
c
S.
)1.i&I16.4c.U1t8UA dangerous chkthr Wj c.cRp4ot1RtYIr. and
I ;I. Coil t emi flue, the coantbnanpses bck' nee'&: "k. 3523 From 8t TmnnhJl A tnliuLieol ujiks lr 'ior'nn.z.p; ;q .
? 5
I of iIse I rame and mind tb lc tJrPf*nd vixor; and ,other irvifle"riv.l : VP iqq; 1?" and back,twiceaweek.( .- rq certil ;

HEREBY: GIV ingorthe Petition oft dbeaaet
sid H4rri" f.i and certificate, will taSA. This preparation pOfJ.ebae.Uiif'Bdcttfear iffviHt! *eof -'I tat Md&IAe rIh5tkdflT. t 7 tpwiafll$8atjptbChIcUt&imC -'daya by- 3 p. *< *io ousz '

removing primary'tirl j of tbiidibi. ame'd S.. VJ'Oi ffivyd5.8: )3 -. l* 5? V5 J _.:: L1 tcnrpeti1ien wnh attlir b dis1ito

k : Jl. of that day, M HHffni Thtnbt't1be Hon. parting vifor aud{feSGrV MilA to the organs of ..Jigeition. I 15.X)4J) From Jac GtovjIte. by Tvhilft villfljaml:N rr >aV/Apna1achicola atnsid eve/yJlonday and,'?nat a af anet, ; nd whara abJtl'cttrttMB any'of t if .

: .. : &: % : Coti H01Ls4,. U iboa ijri> rp>fc y i qnffkiBi ) ioutfoihHV ..wq4kr7itb141 'ainiorriV e the 'Iij y/ MWPfrJ > diI14WPlM' W a.
thedIstreutn Dl.' '! J/ ,, 'rr.l .1! .ftinvH IF .L ; $

Tr 5JS\ft9'M93\ p eit stea'ni
4 6"ATflTh' cxi boats. '
f re 'ti4cni lira lime.vji.v lee ..said tphrajdi rrom4kki WedndatJackbilIWhVi .. -ut L'
r -- r./.Jtt.Vfitr.mr l | Leave Pensacola l\ii&&ifffVedrie
Jand'F'HttttA'P.fft
;; 1tfdtreztI: -. ljiep Ida& ...,j every 'day S.
1 tuna td t $ f I I eli ir ; Iwo : f? .' -UG: Bre.next da1u'y 3 dsr.na'm. and residesice apd the swe Li
t .
i4
di" ; :eIbhaI et"ar T.jT7rx'f !i'"tWJ.haesfe IJ'I. S
% 4toq4Iib% aa1kyuilL'b\f\ Vi oer ofth.rnnheiea
I '.'k .*nb Lea La T'h cuwpeiSy. ., ,
G
1IiWINTI( "ituich r&t&Sft resor ad oortenporaryreio F3505 P&ii ii ve range e very't/ H rfdaj 5

p--l L. 4 ltlli.iet t ;.. ;;; ;H a f n rd ay aA 4 'm att it g B t Pcaa 5Cfft mito5f .,.,1jt tI & ;n t1c Oi1Ieswuf1 S
i ,
h tU1isIg c g inj S lkiii'. i1Ie1eri Dh a4 It 0 '4'ffTX' p m. JAIdPHfll 3VtiAM( )e5fiU4d the .-

: 4 :.* Cd1iS greJentj, a cui1tj% Micitiopyznfe'ai 5 i'iii' ftot to be 1tPens4coT&nhIu! iatj4ered looeLW

Ill 'jnnT lj,. cwe'ibr' 1 tren rltg eduatiX. Leave Miconopevei TLiuiaday 6 pin, aniTa at ; -- &u --::. J :
I &c.- -t=
: MttJ1. ,, & 'I3.ZJrtbTp .ewI4nMA1t.n&ddy byt&Iprd 1I1 tii P'fl' 1 rijtpt tt4Y
% I the nUt 4'oY.a ( .* <*# q *C HnriAlligatoro'-by vLittTe'flr S 3525 From PensaeolabhnBlakely Mobile, ; tIIC parjiiei ihu5phiiit beIbIi
'
41 iii,witt (bUd ; Spring nodrQel vbux to.Madison; rback.or.cea 4c11ilS.Xitd ;ft/ra"/ J J fvrfnViM*' **iB:ateab.oats the _; __ t.rjiira't .
L11 VO7hftI't4XI andtwo.hracotch
weefcanir/.U XllOL es. r simmin
( io
y.n ofl.proirud
Leave Leave Pen. cola eT ry'Tue day Thursday arid "
; Alterlffl0 4p 'w Brri% at
Wi1ML I r..v--r tnsprriit UakKatablaf.ipoonnil "ifiS*-tfiMrfcft t- a s J !/: .11- : Safirday at.3'pOT'iarrivc'atJiliaiU''kiil dajs by 9a io5 4: t.r

two or three limns a dave in" double that <|ttaajlyomaneoBii VtgffcVWtt) a ,lt( >amrrLve! ,. pi, .. (.4 3 t .. ': &. : a'e Ind.4ai'neiI'piti' iiibJ

.. ofIaafrr. A' ,touic tak', ; at AHigtor nezt day m. ., 1i Thui4y55au4.irrdayar l'r c.iUyIig 'haJij)3I riJtt ttfUlfiMfe
1fribJ L'fT ,t' ),i srnaJ I Propisats ta ('cL 3 nvirrie I'scuL ,neat d.eys 'v 9a ? l"% mhf4r Geghfrra& ..fi r> 4.1 -
f cr' J eut
J 'I tjAt
: do4bjvillirt"U I$ ; in ti:31: LIS.J ate .bIitiot- $ ii1ieiasartPJ'ntjkswiti ;

I i WUiItE'tI VosddiiiIflhiJYtri oabove _.3U7. From I ;"rtc.itV IJI)))J$ fi r hirsnupLiti !.il ? &- ) gfld 1I2dUSffJStWDL.iireiiee -to-
) Jhj
lfJ1
yirin
i qhuhThId jttilier tit'dr,1 Yi1eiSiptiIcJ9Is'V, p, flflrI.4. rry 1. ti.1 1'I3'r: pz9PP4 .P : I -- -". J t.i5aII
f purtnm. 1r4b1Wsy. e. AiicaUa, to 1oiiIiveI.U4.3Utje., .jJ 1tt L9' I .I It r t.i .
? -
1 ., 4 b..ck1 ; .54E05 : :qniO' -.-:
t ( & .i 1.t ,a i i toCISii'2!
: ( s ( !() Iy dhd!
azthf I'repared 4ld 1v bd&ei4ti' I ti, C ;.37 mI iid .,uce 'M ; -S
;q 1ncPjIIt day. apd Wrgi Iu'vryt ld !,(, cn4 uq Poimuer Gtiierai, wish MW
Cuj1bji IS) *JpgscNJIe4tec Trlu ;bn'ni ; 'I %, ..r Z & t (I -'1' .14 %-.. i>l / ibpa1id wriusi. ouijo

C ouse, o tje -au"iL ictewr ifH&iH;; ) ?QO4' 11#?Jt t4ti't''f ; Leave Aluiiticello every Sundaviat S j am, Arrive' (t Loave Ku ;)VWl/Ota tab IGibIAlliJItliV.f'JiA; sire 1&tI I;' nI ,i1.usIJ'teC.CCLTtdW r.t

And that all per*m* inttresl hpu11. i'hw' Alligator every T' f f Jftif i>* pI.[ nrhariive fS.CJarJtituuiwiHrdl'i>*a ii<* Metff dLbre t1i&I3LkA4f 11tn1

: f ny Ihny And tiir FaIp LLit JII)4 fU t1tt1! 3508 PrAjIig3ir wl7aI; wjM.1airj Kck;; a'1I h. i'oii : I1. ( 'Ii 'j I .- I 4 $

: N not receive his disctn! 4Jrtiicate( at a HaukuLbAAeridlIlHM tTtieibfl $ 'ntn Qet.Affh1In'Yhfi : < on il> .4ttJyofcch mTtI iarrof le '
lt2.iD1I ;. tiaiui 1..sJ 1.,' ; '' P1'iIII I I ,_; :i fMt I? ,uoqeryj8muMai ... lJi ( exccnre-Jf fcelbrfc'ir
: arrive
av1- UaUJJ Mar'cJi'i: : <5IB ; a iKt-y 'Vesl jUjj pv 4cbie dci-arci.! .... K -a !i. r ii
) 1Lcitt a '
WyTJP i 3imfor ---i *;u Gouitby same day b/ 2 3 m. ". u -n-adyf to carry oiti>ii >!f7jiai Post OrrIdL .
T .Patrne(1 tibflG rW K'V V4M'b lVt V4r8
i/ :: fbf lmfffunr Anigntit nf-lieand ; oLi lilis 1jj ) I leeve GooUby'a eipf yrjclgy$ at 9 a m. arrive at and bick, once a n.siiib ,rLr bu, .r; : : .% .SCLU'pl.OtiL .
bi Il Alligstpr i dajt, ; '' I -..rL'I J. .51 -
) q. Leave KeyV tis.
Daniel Vanghan aflpjjtfi that said Caved"ip rSJ/tATh. aPJi sqi.5t1c PocTUt .
I 4*.. reside*at fernandist1i'Ea.FIo id.. ; .b biaeI.'i 'C'cCETRATED nitn: UUJ arnvent llie pdnt ofdeuiu.S .
.11 )1H Ii iiigil .j t M Utr tiuja .
t
? ItnW& week m tww liorna co !

,.l.J o 'it iviJ1 lol 1tL11 Lh. I1ot $ .. Leave Tallahassee.Lca Jy1MttAqay ,1IW't !' )
t4pt1P
i .* : F: oI1I 31RI*?, 111tH iJs tf .'! rfR4f.iP; 4I71fflt? iIri1it lO&apRJLL .. S t. ,,' rtsJne. ui vq4 u-'i', '
( Jt,3 v4ii minutes .
d *
t 31 lQU :1u jej yQi JUOUC JOUll ,iiU ,.iZ ? ; .iitt .CUJ I"C jjtv I' ( ., ar atloweVI foV'ftj&i'.Wa ilH cUIg.1thnua&IaabtII IitALi.t4j; $,,

l riH WWSWKiCoa rfc ifbtt the : ; rI( ;eijutr.I,.i 1p'I'I ; .IU e Bainnrtdge-yJSio diy.'Tlii:,!!-iy'and' s'eithd bie oiilrai1Oi4 thttw h'etI j' i t.Si KM9>]*4Mbfer totoMlv-tWfc.Ur l&aWSI
i % iti
LQHIIMk.lny.ii ( Saturday ai 4 a m, arrjrq atT il4lia S ; 4tiW ad ; ithini&Bjinrir, iiariefi AM1 llfc t' iAnA.a.foit>< !
i tn9loiliraW.ftiLerAlWM; ) :. :.3't4-$ 1 ; tfian:
I JMl40 iIth4.IIu i ODd Zflwhui. /. 1, .!!. ; Ib' .. t -' ''" *" 'av iver. iHJ iiecetirfi'e.9 ,, .,Ai> tT* iB6at.l pee4Iane.fI44sc.4tuI.
*
f''.. II I .' IrgI1. $I ) i 1't'1 .Ii'i,:'l' i."' ,,L UiIL1tW(oI.r.Iori t eonefi cavjc& vtnl'be1 2. Tho mnil rereivethoblj is io.U.itfcHre* > 2 a-lib ra: (|induction wilib* made to-k-ih' ffi

II, A, ban qupl:4 j rjiyuuus., .. ; ,.,H ,!,..., $ : | |* : ; --c' tI

U. UftSUANT to anurder zppiprioun oiSSSr J &P A'>0? ..ii: rpaur ii|< w j{)i.i ii 3310 I F.ImLAHaIha4edto Iqn Zfi i.t t ; hl In iiUeriiiH.( <,; p.1p' cII:1keiritPtt.Ci;'

:: for the East lon3a;' OTlCE IS flffttBkVtt i PiHlR.Mfffets. 9i.. l ./>" kick three t'unun a Wyojt Ia',4j.9ad cars. u. A preference to to U). ivea to Iar Uhi Iltiv AI.i.Os1khpeits
.
r t .; 1 HCLEBYtb of hr peiitimi of do Tfe. Wl/J'/ $lXh L.i.(La, .i. I UI-UV, Leave TiliHlia eJ' VaVy J .ud rojt.i thi4
tb. r iMIsCenIen4et G.tLbe
said Arw iseharge ard cetifi ffdd-uflKrrocHTuiijjia P u 4igwu'icopti.p lHF.HWHsfMWLeave byII -
.. .. ._ .5 *
J tealizo'-a
> A
,h1't'.k-.i II 11 v* 4. Prnt ) eh4i.j ofpu1iicpaj'{ roniniVnsaraie

Port Len every ;TuesJay.Thiiriay! anil air tI.e..Ppttaeitt..bntal wjttL UU nueardkngrnulWy4 -

0 r1IIr1w6Thiot: 3i' .# i.ti. ? ; !JI"likr!'i M'1 Saturday atir'pH !mrUve ATalIahfiee. lime. dapby -.. are., 30 he C413IOfILM *1 1
1 YP'. 'lur' 431.111) 7, 9< riU M' I .U- ti H.r:* C" mail lilIes V IJe, w iIteedqLu.th dev u.ii&nialf ) ,
r.s4ri(
1 : : : t !!' iuATeriiiliyJ.ti"Thomp :.JKlj; J>rnr1'aI1a1ia.ee'tI; ta'ke' LairraLfpSna.M! 5. Mail.admitting!; > J1cTffiV4t'I4Lf1Odt1 bVnVfyatice. 2 thflp'P). *t $

;. ; OD. M. U ProftsabVumieriali. non and Taloljiib.M4d3s.ii( uByJfcri taabe

: I' of am *rio.) It) once a week. JX'l YU tjiHf ) $ iO-I.6.'O1' ?tueIIUtIj4- 1'- I1t ati', ilie RetIIbj3a puib 2 .- 'fhceri tvber -due! pt ott jet.' # w t !wtt*

yiV9 dH1OWfIV wlw L b11'c t Mthk 1VI/IT! !IJI9*** cveryaainr-day at ft a mj anive; 'will requiru tlieirWipTnyS.* ( DY v lhy ''Uepartiuent> > *w IFrom; !tiVoi. JtlWicVlftwi! AodWltlnoof | ;

t : ACULTY ) *! $W.aSj} ; LIIt'1 dr *y.5p'u' sLeava t L '= and tiithti fc* .M sfpririile'Jipsrfnit'iit fortbi'drt.: from party' Jmtcnrq andifaMor.aivl a jo2I4Li'i

*- lao ,htfl 1..q .4fl2lIp I z Madison c h every Monday at'0 a jb irrrvie __ and .a1e keepIiitfe.tIii.iP'Wto be inr.Wde, o' i'e' 41sed

I HonoraMeCoocadio ,iittit1 (u.fl ,HI3i.k"11 r Tallahassee lieu day y.Je p nt ,. ., ? .. bX cpptiwcJnr uudor'tI.edIrSctjOiiof this provide4 the prneee8siiaottYi.i catnei.g Let.LrnrstWifl be t'
AMM, a Proposal*ftd riii; Uith'tMu' K6re cJacIies I duly ciieoukieijl tbe FlbrldV laVne> wil bd '
wiibiu.t firnHJivd
..MML141I.Iflh1l ., tvur or-.. ftn ;! U .1 UUa $ a s ril siu 'j tI ) -
sdeastPernandUrM El vP IUM" < ;n f i. ur ii n iUr.allue BirfbsBruli '
( j -iP jii; ;ll pa-wpthere dU *forft f rmaibri'afnrJye ail:
a itare df
DsJ.dW8I.Augi1MidIPF.lAO tbil I3tli fy ui 1.tft4s, 44.i. sFsiJbw eftrMfjctj I Wr'bL'I'atlMih&1 b7DIgS1! 1 4 1j.: {r..H ,tUlJii hn'ibtJfrtplunof runj'ii ltrfdtiiIeoS Ae'pkT toJian.oV and tAa ;nwrch>cj!. ltfindln | fc ? 'w

!! March 1843. bH1 <9rif, tn ,'pq celUtltQd e, torec;, alee, IaQf'fAI'f '1wr4 of.ir/ wh '.i-HiF rnnnroff'W rentftocis"an'4sjaietqf| ; ihet&arkei inidetita;i app ,
; ., GEt). ftFAIUK3ClvIl I u'i'e. and back twice "a week to 'Mobticeliu 30 miles p'riajeJicaiJArray 1iuioyfln 3iHfaind t6d d .
aJe
.- ;i'JJ! it'czruitw, ; h 'Hv lw;f A b fcind'aBi.airio'lo ai hi!tflflcts : p* Blt I' lffe l
and ouce a wrck the re idiTe. i with a "ftiF'.ffteP 'BUewpjMaajajB*: -
mail
lt depending and a loifrill/re W
: .. t IB the $usd 0Ml-t for thc; K uigllht in a high 4jje.1. daji jn"W" PPrP.l ''i a ;gtJe" e'serv.eei'1F IVrIseI d 'pa.C*!.,1eU1qa wtfnrti*fliW e&f :-
Sl BLXi( Uft.HHft at Sharp's Store>Beil da j1 fP' '' warm rteri .noV i
I > o fip >JJ 'aeetarianwv
? ; 1 j __ _, .. ,"::1rw Mkj;i'u n;tke inthct'ThesefljIq1 '
1 -tiq Itiw' baa A *J AMftifOatiTPV'' ni ji Ui-.i JL. bi* country and Europe, tint 2arespasi1h.tdIbsdiodI' '>tb! I Leave barp'p rvii > at6 a mar.hj6.pm1 ; ItUe4itIta, p.naIIies! f bigher'.atho n k' d&theipen li!|bAWbkb]&he. |h ffe1itA

iMMa/MB,, ri aMi/wtuo/Ueio/pJkfw-f/'f/Wn rtmttft fof'iheur tiikt' ...1r $iCi7dngI.ijhe iat.ura dr frJqtsei ui (1I ) heart and!purie (tie hn m_ Iiu
.Moi'l .to JOMIC ntnimmt-ittttim mm t m I --* U9?** 1 J i tn t Th i A9TwaBnrfL'v?*>Jh
,IB1 awioBoo 041 $inJtrtlrfl' ,4.cpfypligU *bdaU 4IyIOicMtdIPd1Dli 1intt. en4 e'puttmc ihnaait" I n ru u : 1ii

M3VA4n< v>.iHviMlir-f rtVatytf?IP'cf' < M rilJtTrtatU'i list shattered iaS VfP1.ieitbDlT ibiJs foflewi ., *, flH leer iuIpue rnhIestbe detiqitu 1 PLANT". a

: rirtrtifrJit'i'hffffi1'c I; ; I Leave Slonticello every S & 7.Tallabasaee marreit $ ((3flhgtp1oiuodih'dbe tiu.e'IV ftifirg to and" tocaJ DAw a 4 topics,rf the daytv '

.*&., HKW1YYmflgttIm IUftgItflDeTrnon urai ..v'Cdi"th'itOF1TLOIS m fame day_ by- rjp,4qIivut_ : 'dtrn t I Iuii. :_ It:? OG&OUADVdP
-
-
AFFECTWN8L I Lwuuec4 sdr.cebe1wen.W.a: .; p3 WirengeLtq4 tii dt ib'jiirdKt'ar'dcI' -- -- i ;i.i I Ifla-

t rtHtf JuiMn k o eo'MnrtdythiV
& I M1y3S$141&1O kMiri aawiM If.'ewl:jhceVfAi considerd. jalfter W
; *
denadtioanvey
f a iW
II")
at the Court House in.the Citv f bk".1'AVAiFlil*: n ihttc,41frI'*' name", but w L the .result bl"utdnperaUceV Vrnroien I 3313 Fr 'ra1ltheseeby Duncan!. ; 4icM. tr ,lItbalb.t wbiCk-tbe bnytoaeh the teriftr daytf November jiext until) eompfeiad,*. *.:
rCOflICW'fegs.1 a
show.sups isnjIheiI1L11tk1iTS&MI long rWtfneVln ?.iTuheai. iT elin*. yule Ga, to TbonwBvlhe.'SJ'WHei'an'isnU i' ,> 'i 5k .' baW i, A once r -.a itIx :L;! $ ga lb-vs'IIe. beyondthe ipOcifie1'pec ;inbesultey yfMrsfctMjnofihV Ptiriin |Tawpecttlv *
weekiti i
Adoli.bou .1... HelnerUps ,bpi ; IUI fi
(14.Inhla Le1LbbI.fn ffi1 ortiizM?II JKfZ) '!. : o s' rive at ThomssviHeirtnU e' day b> fl'ji'ni1"7* S.,' IIi >*wt, 1siidor onitueraaJ asItiogpor intelligence"> in'i.iiiivxpeMtiP'jri ad.iojqf W.theJpublicrArehives I'ayi' ? o.onfrTn&ithimtI; an d 8?. AngJsiinch5nF? **

AND ISEPiJhalCeorg8R.F uiffitiV jrirlues depend are held Trt ftiWiJ jjuhe., i Leav .L'1.ini.tsiiIIeeve1y1Vdjeday! atoa'ni.a.rVe' li> *> :: : i || [ ) ,penalty* will bexacied! eatialtoaT lh liu>Uj,o 'einir med U. tl t bEtS1iJ't
airb* k*. hit*been appointed"by case in":the Onidi "'* ; ) 1 f w; n : ii TT/7er-T'v<'nTrf' **'"!" this Hinorsbls Cotylf.MgT0iuX.Ufc Estate efaaidlOAl lined 3314 tvek.Fr m TaIl4hftyfoflkf 1 "I uMler amTuacic' S 4 eneral way -a*n ul\thd c ntraclefjurtajiirrroalugftha &fe, ',he, oralL d darnw-.ahdntk* svso4

) a ,Y.ulIEt; tufceP :!Post:Office ? 9>'!?'3S a Mti te.tkfl
.- 1flE54 Eori4 i I 4tc0Ia.tAj ct ?u,1 Epfidflhlf'.thiJ I.4iavTikhaftes$ e'y.TuqayIta; law.i djspba.yjin;* th,$ hiatfuctionsbf 4be Depart'in keepebrtPbflc 1, kLne, RnJerJus! band and eeat

.. 'Fjjbii42atbdy o1F ... ii z;tIkI.JJJl19liit&9Ri tMrcu1i 1VtE foZnez4tybyf-p t.Ia .1'hUl # Ic$ 1gIL'ive ni ;, tir.f qfu ing tp,dUcharg !a carrier when reqaW _;urnL'bed (DyJ launauUjpMlewiiientKtoTlnty dip. .
: e uJO ev.ry Thursday at 6a m, arrive atTa.q Veifqjre ykthe epaifirifii far-a, Sniveyor Of ditiictsn ibsth raid
J jilt 1ti :eaze. tftneak &Mlil ,jgg i ; | ;< signingt tlie eor ctainia1
; bcLl.L .Iaha.seeneztday.by5pv'j4 'i..: tract yajloutthftcpr nt1of ,Te*,l' uedite qnatle-Mnfe-t* execute'nls d-ity abde
rII : : ) ii Df4ereshrI3ing from imJ .il r' OILk Jaey.U41itu %1&cco.auke, 7 m.Les and back 'or r jllieknPostwaswr Genera hA, r4a* .. ,
,J1 'io1H tU4t kj.u 'T' rVeUii U4>, afoiesaid. .n iii S 1'
.t I/- aaexpiesa>a
pure blood ,01 once A .,,. .
dmini t'Mors'NotiI kl Ian? *l l Ci> j 4 -j yr c 'IA JfdsimasterGeieral; mar.alter the ; \\ Ut >0 4ois1br-aie.dIt-i. la Leave Mills j ;
euJjle Baileys contract
a rf apoonful .ri ,ev.ery.atnrdayal, 3
m arrive ilie ho&ffOdJJ.IQ11)4pUtJ
S N4wJA&JJf14rc: ; r ti ig1t'4 i lines a day. in tlie/mvt4lnshsfti cbt/ero at'MtciiOAhkie p nndtal r fvedalfl,h Hllowiof a p 10 raia increase'nf UYe71oana1fwW4
... or after same day by 4 prin j, 4, ,- tro kU'i j onipepjatiop, 'I'i'i tlie > fay down fbe privaUjlaiins.. dthjtdrwid t .

I atTib1icduetiorebefor.1.un11tkuccqgL'La1r.ipoM house New. 1 1 wwmF'"iw r Arlrt'feevil; ; ,J eur |vv'niiF'jaft-I1t i 0?* *f*B* Leave at Bsijev Miccoyiikee MLIUsaroe.everygi dax hy.I lurday p-nt.at,11%e.tZohcbe4 a m,.arrive bjwforIbedjoaJ d enricer required1 restricDoaaiinpoMd!, or Air the iiiUcrealed :bt- ;'pahlic'1.at4 th
ipe ,JjTi.b?cntiriwineiu ofaddJtiun ,.
iit-sek'
ne'rn thiinV r1 S
( '
Hriiighnd.rt/eptbjratnialit. ;;yhe e -
It
*
TMi I i thutrnot
-j i p maybe taken byifoelilttrHntxed1 Wirti' waterA ae, nulel Uecoace 1', / may 4
I au4 evc ,uij''i in yncl 4pf rivare'chiin obti.ldboiut
4h114iO yeaMBiaV}. tale cafp p.J qMi8l lLiaflo ijacton timely notice nut aj ) ideatij ,
h.lfthe above "anIv. !k'rk iGt iu.aZrivs at 'if he oeglnnfngicorneijorVacH efanrf.1*' 1ri !** .

th.tbwn _Cbiliiran L"j-_ uiidfir flr1wbf41es&aZriitrpwyJpIpn._ i .'ibiT_ Q.ikiicv iIam. day byl, pin, ,. ',,? ,b ,1.4, jijiprert orcu'rtnil A'tjesemwbaaJtov!) |he., cMng v.Ue.may iii i alan :di'cBn.iinii4 ,. I R 'lOfficror'the nrVe/ornft ** t
: in does uot ; < ;? ottv>nrnntb'textra .
wv ne to
j Ul41tfc.Tik: tfl&d is z diew ,,n p1I1ti; 1I311 944#4 orqni S gt aQ5hp iiucy ,dqby.6 every daySpndny.at;. Cam.;err ire p' 9n fnW; >t'dipena jiwithi uT S. | 4.j" ,i ''O.iB.lita W-aSSij?*?S
pm i ,, l
I aiiJ e > T ,mwjbLm.; !through d fta-4ri ..S"*l SIn M-J \ i ii.r3: it v
r I'ejire4 -I I : t 3ilT I'O Ch atllhu cheeb, Ochasea. IZs and (ufficesior ( tt :
: r j i jiraiie Fdt1 J'ut .post 9tr er .!rMev aitethe ejcptratiaoio&oach'
:;: ; uidrdJ beck "
-. quatr j Ira ? tSip -
Apotiie'cVieV vL.y .
and
'ss4 Diovem.i '
GBrt'aWr tiKJ3
? ,. 4. '3btE1 r '.1 o l,31J Yiiv.orwaurirrel.ClniiretttiU.Jjr.u- .tw munhs qd.ouq a wjeek xfotn hrn.ir *"'*Jll *

.' %;i :.[ II ';3t;nth 1'n the eaTn iAo ats- & 1. j ;t. Jv..iMWTWOT: URJiASl-FLOftir>A ortfor -
L'
AudJor al!* -CENTEH-RODDY tetba belt i II' vx3tatifr.' Jftapetuiw
J ; ik COi Leye Cattathchjee' WdlCdayrfl4j 8L11r formauon" rj'dt / MI?. tfOmry 'Lmdsnffrte
i"i i i i -i ii i r 1 i't i'"Ti i"l > .'voJ l ; bo lncreaa d pay will be allowed l. i., .. t declared a'RnnJrru t' 1 ,s; trlTd *
: a. 4
Rubb! 7 p n. ilays honlditbeyi.provie! g/eatef .lhanjs adytriisod.'tf.the JT1;VRVt1ro1st! order t.t51 $
c 1oJ jawWaJ&Ii4d ,oti, THE sCItVE Uts OF UBLIC-aLANO;n'S I Jave ji4fi1co1) If i: l : I {llaces atv cprrecuy! q4me4.; ,1 s" : S .;L- ; .Snperii'
44utFn1W4;
ry Fzi4ap J2, rr. rv .rir "v.jy jwi WBTicxc*
,8 riiir.lt :n T.he.1itmpszer f ;)< ,
3 OBoot. ()T1CEjI .flclpizijpn iftiereit nParnte Gpuet1.iekprobsbited hy bw h.eksdiy
,
iiithe.lthed, inI a Chadahoochj m''p .fit otoTIt win I RriSS1* thakearia L4 FWW rrf.
: 4fltULtJulIt clude4 between the Casloa hetebib 'ibdhe ) -- ,chdilro no y pu&ing,a jc q tract for I hjrranspvrtifibn *r. tffi
f .ua "tc service, of STrnM l ; Tampa BMife-the
) | ; )| ipeJjBail Couyd1!
9)11 !
Iw4uIL.ont1 1 vYhaaj rsoo-wbn
2casea6nr.e nktrcJvN j of Leave shall tiMe enter
{ *. ; ;rci a'biritii '$ dtl. j .CauooebIevpytWcdufiday at.lunrite fid into rot1gh;fur
anb )
WQipir.MM9chrtMnhId3'i ,b1 .U 0 ., (iyy.3VhienifcM.: Arre.ii at'AJJpVlachicbla! everyTrdajbjrIJ p w, opoil)juation, qr prppo ed to.enter intouiny (aTc .pI c oti: 24mof A Pan_ Jit1t. .iE *
I .mi .. at I
: WiteiProufBouta. all .1 the4iWst4a %' lrq; I 1tdtVOJP t'C4id I f.,.... ttopalichicola M< rta.0 ? conibipftrojajo pifevgul b iHaiiiiigoriiuT bid ;fora dock. A Mi atjtlie Chamber orhff0. 11. '
eyyy maj ,
nd ahapa, -WUT dani V Ii ICiflU4 y inaircdnUtct.byawyjOiher p riK>
"tl) 4V/tltt iflfcUCa*' I 'u I'llI arrive at laboochfe 'every Wednesday wb6 shall nii r/persons; or Who I flrousuu.! 8 fP.'aiw
S by !? nave made
AL3O-1Oc4O.B.svr an
C IlatsandCaM the latett'all I. q'i' % I. Lj IqVY In asaeement.or shall havegiv- that all
,. Fashion and now in use. atTttaitbr f IS. ;3519 FromDainbr' 0 IbfCqpthoochie'FJ.--S.-- nor performed." 00promired fp gje.ar perform, aa j; .
% contftWiaon rf au3theyhae betsruaz
Oct.31. %
rr:4 I'IO1 Miriana, OakeyIt Hum& $Jfly, to Lap : oj toJo[ 'amrthing'whateverJa Her biad,>sb>Ml "3
!
-- 1 4. I. I H .
; : ; agabl4t tro'ps. ip 45k anJJcoJ; :l.p.Jt S

-IBqriMOl ,,. ,. I. sins .MR!' the 'Iract of lan'l dj1oUfri1c** iw nnrn> cnvcne*. I IJ w-J ,Cb2ICntonte- hr .sj qs : t tia .i S rupt; p.l bid) -
5- r
k kayo Bainhridne bsre.the TaieIUjesuta tor IfaedtZ i -
jIAXTeCuWittVXiXIwriappiytoihe I J I "" "" wtBiuvfui v TIV*VU everyToesday. Thursdat.aj jhaIt be ( AUOftflP t'eai dvaJaanvya
lhaCoanty Court of Alacban county f riio sIsLaKD.." aah *M 5i jrA crmiied to pro- Situtda .at&; *'in, Brrive'aJ-'BalnbridK'nVxtldaia av* th enpe.edd by : S 1343: 'i.: LfiE<> AiBiuiffi!<;cek.
H Mite la the titm.wteir oUnyrpne Q fl idiiih J'ySp'BJilO fI A *.I..' 'i 4.O lilli: -j Hfr-l p ft Oe pe And ni3ice ,.further v *'i'ir."V, ('wgiistiq
i < givn Ihl'UoU
n* aiY **i f j l> i .f t4rn.IJQ TfttId$
i'f"tir
icod otsaidcountdee.ZiO 2 ropo" fhorte'coach servi'ckjiili'fie, .CUnLr* U IPoii&, pteen Iq.CI.vk 'he Snperitiiittt Ji lifer
'"*.. t c1iig
a f'Iiingtpur&ha. rnastani.Iv / :oniidiid.5 -* CT4 pp1 led
.noII i51 o.i by
;j.
e3jiQ
>wfr >uri '!rMi4.a.7Jiflf hhcpUta On&InX to s4&1' es$4
"
J iwb' JXAhBAft4j Fr8' .ijP1 CbtbaticLi Ilijialiju 1)0 or IbakbHerirLindoy .
;
f1' uI'uAt 1)
4 HWi4iiAf 3 alt tZ&7'tbc -
1 .5, Peb: DJi; 3I : i aria Icw1C.3QCL! make
: t soL'o .iaf .d' ;, ,zpI Camp.J ; !
S 5 / ,* J t41J I I ddrcte1thiet .
( t bvutsIo3tAcal I ,ueitimA: 1 :::; parmflt instaiintji! 1s pay ... .
; : h"
-; $) $ a&3f a1r.ie-.4q i -;rt. *) : '! .Tv3..I .:i iaP dr1; L .
) ) L(1I 5) ,11.IJIIIq i S : Ji"1 ?M
:' LI1 jiIL: i1L ,,ni.Itt/. 'H.

S.
.- .15. ... :... ... .,j : Si.
; : 1 -S .S. :
t 5
.. 5 Sr i.-. .
: :
/ S S
: : : :-

jj- -Q Ki .i
: ; ; -S S S S S S
.
: ._. I '- S I'S-
; : : .
'
::v .. : :; .-: S : S. -SS
.t -
e I S S
,. S S -1 I : F :- -i--I- .

ii
_. I '

c i .
-
... .
.
.
.
a I f ii *

.. / ifl/r i

I
/

I

::4 .
I S

5.'r.. s. S ,. .... .. .
? .
S i u w I 5 .- : .- :.S.r 4-1.