<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFdsr+ teal iksarutn afml fictrtf lof [last
it nt s
z ly { ,tll d>.**5 IK < fthonz,' a t;*Bt ttatrlsl itt titiSd aM l'nittiy' ,:;taPf kl 'Fu'rrtr tftitd tn fvf ry fu e, h "i} a'.objctfj) 'Q towp ;rttn htnc.tit for .myr&tnmtt nhirtki tt4lkJz,
Iijreg 'dt stirat s fiir ,tea,
> *>
y a
{ Sbtt 3f i itpxiij jW'HJ6 +t t}, ? rw irw' f 'a.'!Cttuiut t'r4 ir, It is i 1IL14ytfatttCkrMtII t1 F: 'hey : ask 4itnjaxrtial; trio t, amtMSt c r1 n,3d .on t}> : inhabitanta ZJ -
tVJh
'ItttYt li thsatl tNy',1 lt'
3 1Fs1tdsft '
; 4 the taltdl3 ufu-tfufu la a c *ijft t f :;}asnents art Iritrathct a c Wimnje{| >nVljf_ jl r 1. shitll ttr ri ll It e e lttitr h' '

tL j! the litittttt+l ttt M'1 ht f tUle matt rf r tttyut A switis thira irr4i1nte1 syainst a rigs[- not lr rrnni-l frt" *&v t-f t'n t' t [[mail a r For i iyf thruI rff oar trade with all pairs "

r cti1i at. ibo *i <*teury k an much s t'tti; !cEr4 rat;+ilrttUdi ; nr,4 tai't ti l4 1w t* uaicr fC; t1 itt aii naiMf, :.t'd ttI 1 Uic worM: ,

x W r BRtj ij C+" 't tt4 k'nttrai taft as thaw l>*li a- SEts Iairrt 6/r util* mty if hc'! Imi*. A tnsf'f)' ? !', lY u abrltb4 iritrtn3r Iia'fl3 1 For itHx> Hg tares rn us ts1L kOCt ft T:

A a AIC')>:k 4r 'P %t9 ,hrtl 441y' tlit'ii I'FtF attutt4Ucii irtl c tc rat r*- f.t t: ttSTi .likg11st take place -U wwi the .-if t k' tl.c tkir 2 tEti. v ;u Itaw.IIf vji7' 'if / i- JrfFKvjSFor ; : *'
a! 1t')1asLrs1
wkyr tftF ) iil iltt! 1ljutt Ertl lxiy thrcIairri+t }jnnsi5aj : c1nirlntass (Lit3 t inctx*i, y tvtt rh tr 555IN" Flr [wivmj| ts, in many casesof tK ; V ,

lgyfttttitettt>- 'fbtts.oor t t r rwrnattter', Iniasl fir Irv *'- ;rtttst of ft* '.r vi "is} i t hr (' ; I1 b jfiiis cf traby jury : '-'/ vFftf

+ TLis hil! t+tfr'ia t }$ rnsti414t1i a 'l rtyit=., *rT5ttt 41 1 It* it intrtltr M' fn tt t? F tt' faf pc>ding tut f eyorid cts in.,ter 'vtrtrrd

t art tv? tit tllt'f l+,fl, n's lr,1 wriI l, tlHY lttt}>Pt'Ie law, lo 5 if if U ,* rkllr'tt, that tEe 1 'tkittt tat.i',1'' fir prsrenitd! Ctwat !f; : :4- '
bat tntt iI ic + "t i1it t+fi"a',Ft call. ''
: ;
; apa :''it,7'n:11 lea' ttltsirt'fl1; 'iii| th} t t.nc1tk'ttid a grpst ?yferift f by .< l1in.'wiK'n Ease w Sis I:or a>wishi ;, thvr rf Jsy5tCTJ3 of ::

ad ;kr hftxc ; and ,4uae tuts n't isat flrd' 'f tnpittIkr' and &cit art44r, tkft;+ iiS rn' war> i'fatf # 117>t itlK r halt kw in a attthbownpg1'' prtixincet itr'i i-. ..
+d to r trilm !A r'nt In t
yin tgiililts v ildt, xrttgfte1 wP'e' Jth4IN.+ti fit, 8Ad k7 ttt ottrt, idgtir rn4t4 irlmt ,=''Mle i ftw', a siit, nat-1* ifiWt t tasieiusi ,atiiog thprin an atbitr4 grttYrnrroi t
< nt
tgi gtxrp tl M .'fit s [i1inrUun irtu ;4rt1llierrs Silrrtrit t xtlr'I', dill te ramPtl.t ra and ehlaifgujfj its IxMJtxlarifs, s*> a* ?o rLfi?
1.: c'int'lf' ltrua$44Yd it ;tetikuadc to foal .
ttttilt (ti j c.4; t tiiniw'f3 1st ac.hrtlt thw jAtrf.bs r, by Wlyrtr Barr a;+y L'LA1t1TIOti fPIXIJEI'fYd tl+tr itat Ynre an F'tiamj 8 all t) ftA iQStcft : tz fir, >
't tFi 4 bf be ta'tti ar itferr '
# d 11ptttktitarc1&i
!v t dum a'C'titnlttdkrrtrtr ltt ;aiii :y of /ti t.Itlict'rxjrutta ittl'lnrh jrniwL Uow mr cb Vncr i ithezlte?Wiav IE1;. M r rt'frtf introth'i, R the aarxi ,itoeInilitinto

ptrtal, Tit.- r'iitlt'ljtai !1'f4tnt !>* t'rnit1 l ptlk r'if.hkrplc. Gt +ttaf tlje ralann i .

,;.- i t1)C at aI( 4? t 4. f, plStrlitYe' Rcitd.1 iitk\It. AIT ( J Uasuiie{ l tat! QO artE'ii *'ti ?' jfof-j'trijBUotiiaulv oia4 *', l fie right *- For wiiy'S axay otir- c/crtrrs, at clifhin, ti Sl$ far
teirand
i +] ; Mti a2r; flulati? n rt rtitrti wtry to' -UmWefor { 1Ai [.iflK-mily k-u-tnuiKxi U trite je ju'' aiff JrtrwiJ77Cttrtti ,, rrK t raluahlfr tat.c, and ftlterijir tasty; v "?o
' f'lii' rratiia itt4 (1
T t i.r, ilia; tit' ; ?} =tltattC tFitti ilt8lirlfuLttttte.t. t uury Jl1t f riaufftajit tn s cia sasratit Ii 7ri&i fCiPErit'OtallP--tlif, ffntrat lif our ontr'ftini* .
17,1' ) fi&f t.'rirtetr.I
,4aici4 1 II z (>i* *> ,
tie i.t nyhi tltinf byr (
; tUtp t any Without stt+lshrrj; to iulorpalate ; ;} :
htc 1 t :
eh tttmldtuna rr Eats[[. nct'rixiiit, n it inol trttLt4* >i ns, 'IV 1 FKJki? 'i Wj t jfema tip 12rtng 1Ltrf MltC tntr rtd with jags' to ;
riizitw fn't ( lle! 6'ttttt.l4C. i iuc, in .taw. COttJS( tf Irian G'ftt Ir,
Ytta ; wit t itf ,lrer1)ct' iiirht; wtwl'1 biIil tiwkki +'.latinn TlurJj 9 n(>l to l,t fdnnd. ah\ for ftsjtt all (olio ;b1ls xgft: ;., ,
'ite eft)1) it.ltrEtA I iaslFPf4st fiy 1, 11btnPtratktflt it bt.,titel kl'u: .acy'f+rr crtirs l>Et }'1t (e, drij4hetfft [ r
? n'1 'Ietrt ii aypuiu tAPif HS; it jwV : 2' ohtar: h nocsttea f r a ccntfrntamii t EIt' has aftlicatsi ranerlrtnent 3t ; (
,,. a'itir; al t ) tthit'h }
oin i tttaatttJ Ircttfus f rti ; >s) = r '.9te'.ctn.
tit ku > 1t .tip Sp nt r rmxltituitttd .Eerlaring tta otit of 1 Itt
jt Ottfr 'Cfif"n Wj, iwrr f'Htni ltf ii ? tno+ecttt1i 8ittlInti ,
} 204r'I fait[ tlf sacs t, 'r (t 'cU'd [slit aifolhf ailed so axi ,ni{ .
op'* arts ( naccnfnx Vihoiiof Ti'q
c'ttttt'&i1 %
tiflex
Got tattxt', why this wll Y > otu1Qtel. hsi l the ; l'i swat 11A Qhz1 ar!*
9dr1 i xurUt tf tix: rith rt'ytrulxit anlfngtheposin's of Us earth tbie e nra'aii4tx '
ie.r sat ,
; 4 The (mattl Ste' to bo fiuttlod ttt 4A'tI'rYu ,1rE'lrn5'i! alyrr ix},tttttrtoltkard 11? has pJuJtdfted our fZ'9,4, rata 93 f j
Ihtt tnlmt+itantit At fr D.tt tm. { aI M 1 ,,, wtttrlirnttr l : $i1RiiutnyI ; al }Aatitint kf/ wljicb .ti* laces + brunt ia
nrr r lwJlr '.1 +rr wxaG i. c ,, ; 'Prnrr;, Ixa :itnfsts, $nd u+rrtolinl, and Mf14Yi
w site upnl>enk tff theutm'ue's, wlirfft > in uaiurc a I't f t if1ret o.t. nt3tirttlrinT l4kcTnt tIll
Jt'fn th eI tfrf.tn' fe lives cf
A road < iasi', ;o a ss rr tnilkon to rirfjt tbcirultt1ultsia tipouiU

t&t bttJi G r 'r with 11tYstnit'tae ii g-, fjvij liJiHt jurwliriiofij 1! to ( ksngrcs"iPbLs K reap+ ct to the opriitarj of trU :ktnifsreiturea : H at this time tran arting large

pf 1? ; Uaim!, tn ay wa'1tr lave rt l (Lee. tf, tart.lntrGault. bestir *ts it to two ; hjs JfCt-n do iRt.JJi psrt. t l heft [ caintfra ; that tI4 y slraulr3dehTC the c'fult'i liftlkiCiC r.f'fottjm: rricfCPiraries to cojnplettfof .
1wwrI ii a I t.l( as tttultl exi httlt't \ilix\t: \ m. >cl then to the. yWe ,
b 4H ; 'Ut t fl t3 the < idvt'mtflt=nt nutlit % twoo'S acv, t-'aykwl a' :enfirmati a1} ( 'de' provkl for thk Jioid f littstj trmtis to htlrti tY; +qr", tmimy}
t tlatt! ( kid: eyrie tf-fttiLJir it is ts11 rtf dl f.biti; uhsch had recital tl.T favorAl a&t'xdvtrtt *hh crrci instance of
tngfitirtatin of Jt4 Jt f+Iakttdtfl o! equity, that-ail merE arc (ware[[ ci &ttliat ttt'
lie. iW cit iii PTJTUW prot.ity ; Itfoie a iri- e rttt rmita4 li''tt r>f the C istnir aojierTfin : 2nd [wfidy,scarcely ruraUelled in thoost
iwr l th.} If fhw bitio arc t' ulowiwj tiy ilidf Creator t tlJt 'ertaltttnt7trnabjt'
tntilt 1'"trtlg.
> rt by tMrntt tr arnlk3r'ns t'r th'lrid4 and Ixsih rU(4 was-lienlKi: TliOrt was iao pnw'tleta.J harhartms apts,, aril totally unwoitlrj'bfddcf tht. r
firthe kaittah tnaxltrc Ifan we tljit, ; that 5iK aami j .i' tart'1i1
yr } ; 1y CfiUfitl, tiicc s tnrtfIlb cd t'8 is bi &nd to ut. let i itbti rti the } itsi>jt of fia I"ri! v Gw
er *
<
l
jSt.niatkm r.f such: a sJwi5d 1tt k f e nttJ.-- Heh.tsvak ciustrained nt1P'fellox=ciiizen
Irt is cwt cit this
lifr"l ittik1i4) 1 A gtati>i as go\t ui.IDit That to rctrr tlrs c rihts + (n! !i i. ,
M o st ( jt ik tf
s tno Je Uiwie < \faiit of tbmp3titJOi
utLlt l tlan' This totijd tot *> \ cafilim on the high? sexy to},car t
t ) Ir 41frtn under arms
iy insSftd then dtrhin 1r ;
are *h
'll of UHJ
it
+e t'ih orUcie T'faty m strtttnrp4atti,4 amcnj ;
yl J rtferciice iht tfitjiv rt
1 a o n !
tn r
its tUjluum de t against kcrmctmeat;
i u part o ta i public f { < by L, 'tU- tf the
il.t th Lrttttyi shate- just I ppwtfj Trom coujU gta4rnVFi'if
'Phis tcaa in.iii( 11041It' of their frkncfeall
agret'ft toners
bretttreQ
t will ncUln-if nnl of toinsnrrecfions ,
'nineai an
im'
mrvtry then of
shall cittllin{4.i i' C3artrmu1.= tar tdkw J tans ; anyrkrrn rxe'1.1tir ;
ttfuw in Sen
ici'rtatirrs, ami < / ttaniittsbvtlefrliajtdtq
the era If ( ,
claitnatits dit f
or pWtmt a s
.4 to tli; Lurt t [lit vtouk Iran lfui'l lxcrxrt1 etIntetnr to t1re t ridH, it sa rttsikht f
lzkti "thwi'wuiisjsorfta
f ,, out wbai JI hay emoted '
cafe U i
au, ? I n .
i 1 trsidr byibfnk, ills f tittf vonid! tlf >
Satit I1} it Pti-i'trrri'lar'1tKtIJw* i : tit i opk to 8uar or al<*]?!} jj awl ,
be iit to lstr at bt'iw *' tluW Inly Use v si*ft-5 rf tfct1 Srrtafip, gild amo 3st us, end Jason eridaz cotrccl to bring
ct ttit' sju oa
Ct'r'i to tw. & diiUil, !tit xlroerl lra to ia tflatea! tier gttetnlrcattaat't itsj i itUt'rfij9tR7tlrrsich te
i Iraitfnd that they jircft-nwi a'4ttat C'oui- the .ink hitatttx < fluw.ilej'S' r fro rjets
;
: I tntaui.tt tf TJICcoaaUy; .T'H >e I:. } tl cnt the
thin Tr sty, rrttalr+it + [actuary ')t Ct ulrrt'T1ytltrtt alt ti waakld atliunajuf stxtwwtltttalcitlaiw Iitii, tlIrr,' tp tit here ai %Va.ttft! era, rtAt e, pirctly r ir Imiian sata cttivlttr 4;, tnocnetery 'f<
ale t+ to
iziU its in Fuch farm tliait
tt1rl tAf ti ri tmg U if left to taut tIntlectl,9l ? |IrWs its to :
totity d' aIf of werfqc'is
rule
+ nlir t stitt, aostructlon antliQJLtiyf et
UK af i law 4u1
: bUCie a jri4Kict<* sail, siiaii vm m.t. yjtf'Iy to efHrCt heir fiaje1
Ji nttLeby
tt um Ll 5 got STskt tar as my t ,lutitt;+xlts it'cre of all arts; smelts+anrl cr1'tdtttc s
.duUlRUUuU ;
bt sslatr'sf; Qt a tnts3Ua} rust k, ixtanw4 awl a OOKtapOuduig tiltJrt.y and hapf ino *, Prutlericf, .btlk-H, sr i iI(
concerned to cube it thou 'rtgtii' to trus In etery Safe of these .
ofjprcste
l'q k',tutd v W taisybj'.x:! to Uie nn- dictate that csttilAbty1, we
what is tbtc and rtil at'nS 4ink
tlixaua | $ iitatitit of ? o t thUTin t twc.vft ;Pout). '1'be subject Avaa ditfeS< l, MarikirrrfCtitarta jjovetead ; hare rx itiom-4 for tfibff& m the moat laity;-' '1
To ( having ? yj t?- not Ix* chaa etlfozli ht and [sariaIitiit
nlzEir tlnotatuufgt
r tihft! pthprtt c, [fits !
wrtftl. Chfntnki aixjjrc '.tie
tcnns our have
try' dirt' kit hI ; : fpjated petitions been ,
rta lai n !? trtats, nit Lfl pro- and $ all ,
: ti+ f ,ilt ;twkQ $q ,vl 'c'al' rntfrt lN= ca The Criot.do ntinisS1t1i11Sftt Jan
v a i frr t 1eci izxt tflirtt i} ,i'rti dTc ,rons( dirtcoiijurtd up. t sin that ; jjivifti .So ili jS njuettte Co. AJ lc ;i latttt; bat the- courts u&t-1tt, +tn, mcirsijid are more di p. s-t prtrtce, whose chamcu-r is thus rriarkedby, .
dirt i ht rtitxl !by ':t1 to sttrSr'wfeitc evils are sufierabIeiiiaH
iL kj a rat -sit Ttcvj kdkian''fliat could us! i e trded1tf act whtclt seine
kti/> esitkttbxzialf Any tdjThtr any sot 1 t.> improi 4 1.1ri ti?, at' to vfebt; tb-msH-kes I.y a>H>lisJjJR rfi e! furms may a tyrant, i jis 'oaSt 'ft -
taurr chat to"betjendW v'f-ii
r c fi t bi at tljj t trtrt, and they *f a free people,
wiucli unsex of & ; wu ihttk.tt nv- of ilx, hist4)1 uf r>rll': ttilaitokt ? to t4ltiCktliCyr l are $9ccRfetoj j. Hut wbcua
: tfi rdkrtleiil luat year in tl ? &nje, lw! texnj. Z&lat1 j jo peat wanting in tte t iti'niitr !
tit 2a1, wttb4 t VA'apI.eUI 1) !1t' :a.4 tth aid, ''Ct, T IP treat .' br rbieb +rra(1'thand tJ t'\ end
*tie Ctnnrt,uuttu} Vl tt I .lout! asii wtltI l \ 1 aerlitiYd+ mf of"tI or) rnr giltttmw ptrt+rtingin arIaUyUse +nsertt rcteri,4e..:
Wx arc cat!**! upon to reject itj altltoughf them, !sari lirkr Jor tithe/ cT att CijtIbyrilt'tr
!)i i P4ie ual, Wta'twtet in' l}. 4itii ; +-t the dtotyot ratUVtrjgofuliil a1Ii: im; d 4iical >S5Hit! two years.f I rosy he pft- a [lain trrwltre thera uricr a 1nf1 !tit lsilirg{A| YiiYit) 39 nnwarrantui }eJ
;
{
R : / q ot arty tintt'f i i tft; Brut theni takes p** fit U'the Fti trtr and hultth gtcertktireOl iltitttyll Fri *if jwf an niteuaiifiif frosrr ,aIsavc (Jes| yiat, it w their ri?hf it'li, ttoir; Ji.!ylUr +diaitori rrYt* tits. '%% fiat[ IfmiTliC4I

'' MM e. tbcriamia/it can st'rt hi.* 112'ht thu stapFtlartcltr 11 tEUtyri 1 throw off ,<":ch snvrsr.mtlir/an'l 1o p;;.I p pr
fsit'k t all u.- dr LL; n% jJay; Yt> }.esr of the tarcuJBStantw'of our tut'trif
i \: In P'ratt, vii harry it)* tit}''jswlicwily inv,* +[a+nt aryailrzEyl i a 1?ca1 Cixtakrt; :otne, let'Nrliatittrinv'IUitituii *. fl U t it' jjaanl-J fair'L -Jr 'f'utttr' *' bcclritti .l lich | ,n shd! ASlcrr ent ht t:. Ve}have appeal/
'Fodretktiii daimcfiarth.nf- triti: tifrtit1l ;iid CtsUlitttd their ( ha r wfn the fatknt &uf&i-aricc aft
: eltl. 1'tftct'ts,
+ ntrt 3 .tstttlt l?rt iicc how rti to their naiiv j jsttce a'l" Manafa'ircfcy y
t; upritiiiwets taca 1'trtt oraniu,1!, with}I Ihavci rF"pfl: Slits srrultf tanrt. 1'U' IxiKi'r nt1Ctsh the & *tans ate tale, an if is, tlwt [UAJiall tke ecotoniryt; arttl tch r3 new tler'rcrs3.1fin } and -neJoro conjured ffbthp"l? of ,

Kt d1ui1 tr.'s fiat gjninls wttic rtf 'rrrtj to 'ir lgr's. '* which cotisrraitts tljcrajo, alter heir .
C'T to txt tJO.t "
tsO $ IKUiaeU:. FiM jjt'iwralilti<-t is thesfijrws our ccunn>nrtkirdcc1 tutf>s w ttccettture! y!;
'
t q'tttC 1t 1* Swrt&y dftbe Tia5t.iva ntde fr'nircr systews nf gftv rnrScnJ. t1rP Ai9 'd
aenhy C t'nfRl+ S1tRtTtkritlt iwn Uie ttrtstits,'. If Ui:- tarts -icy patiiins, whuh trlvxid 1t1'ttalty inttirn *

thin ki fc vaiid. That t} rerxjrtUtJMt aaettrniiOT; tity trprxlrt' a tile..drctd !fj K'lofuj to the t'mied States,(tqry ref he ph t 'vnl Kin4ttf hrrit l silaip, kr? connexirpnanii tarry rnniltnee. Tky xttiu

valid grants u a Urj: +f aaittiTv t vf landertr. ,- nf UH pviwer.ora tany"stnnd Ctnrgr tit:, tu ctiitr>eft ctdf "cli it if rtlisey 1 'lnl. tohtdiaithiL1 uf n !iisor ofrq valt d injuri t aii; II jtxl lts:a V en + r xf tr }I. dce tit jtz.t cu' ''

) vnr ran Fat} alai oy pOon to 17 ,tlrint l U? ti t c K-fjt. It was' 1 ty&I4 ,rarweo1 vidf veil &r cut.titatG titan, ufr'h* ? aw* indirect cfycci thri cc'Ktitlishtr arid of cuft, tita diiy,1 tr jZlrst ffkE' fr; ,

wellan ?wsdl i iibw IMpn ,1tcertduLe( that }.Li* MS-S sn .glbltr ti cart of art absclnte ryraitnvTo ikwf it tj +"
*
M'tiy-1t. g' a 'jjnnijs tt tio lung a? itif! bticJfd ia tliw acitixtesew'sn thth nt cett ><}+rt t.tnrtt'nctt

ad UnWd Sa Oft, (ft a lxVix 4.th,2t limit frail slant ty &tn, 3tr 4 ttuskp tlkrttiJ tYBC t hkc tt4e irkr.'ers fetatp faCte+9 ttatrl. frijve tlilit facts be" su'.4rriit= itist taratiofrai d a4% fira weCC .

+lsktti4 1st +a, ht'st hy ant? ortSbu'sueV' otfifetT f o\f fn'nt, tt'd to a edsaki'VoiJt" '
ttt ti. gueatlflt Iankt
to kuits f 4i ;,ilea; ilk, w trld. I dal M* r e rr.eci
>4nhikaI'lb the Barb( n t>y this i ilss it Tii }r trtkiskaUiJ fed plorl dom ift.ai3udebateraaftutr. tlratesttatt lie lass ?feud his L tnt Jo"rt lyre tlrr, frn nds .

last, its t ,'W th,a iwr exciouii, far ; of the Fwuchp ijwiiJ, to&x' crhtcit; brie to gr>to itt it mt'3s"-igift at titirlatejrfr'.tsd rC wh >IeOHic atu titer tribe put.17t \1V 3 411i

,ah1y n'say1 bi the irtttui: +rtiwtnfcati... fP t# of the iitl lfs were hell lj fact it : : ot't do Uf session. I wiir( t tv tV it (5of > Fort. r e, t1ttfv' t, tfiet ttats pf 1Xi s ; '

I ixa taut t4PyrfNxt yiacrc ltrz n ttf aeetilaincd tlwr< the etaty dill t, itsdliAartld t1}# rnll iot 10 ibsciws ftmittf TJe* i He FjaV (orfe'.3; ?Qiteii tiatipi.; Sut gtiwntf

the tlrirlac, rxd t thut .s t'ti'i! rhsnt ts"9 antt:s ani} tare +tlfac'ta fr tIc mis-, 1 *''ii S'ifc. unde.otauls.it-ftUy.* I Iwl1 11vt of im tt d.atc at.i1 pZj Ir1 ;ntjx ria.'u i ,!t rs a s n Met ,alspt r the rlpreric

:ed utEsiti tiext'i? 1nllt4I Qtf+;PCndtd in thtlr oty titan, UU Jii* Jung[; rirtkorlil,ftH sitalltzf frl. :
Tf iee tIfsnarX' 1 }:4+,tc I ()((arid t1 -'fly M; t' teal(' "tit 3tt: rtre, itat the
e +pre my }
ilrq+ ftd earl die brrrrill t +)iflkc4 ('C tslb.a 71gifl4 t ft ihfe ef iron t3> ttF1'b =tntletnttlt-froin I +ttaiimtt : thi a t nhir d:13e gtr d he4isli iitteitlttYr ,' Oki, lliP,; k tY thhOitf
;. r oplxts' 1..i dill haa'tittcly XC hC 4't art dIn runty t-f the good}x"yf F ln eoi iae
rti7ah tt-t1
ennst'nq trii v bite oniidjctsttd'f'+r twejyxattrx f
4 trc'ilttg ;
a uaPctif
ani i 't'Frith i irtt lt x a4, J lt kltuTttfy lsznltro
!' ihs with ifJ&te: fiK>n of a Anv feich tni them; He b& f :atyf Ui pu M s 5 lauuily;' ihkttaCufFte11m1.thet3itni._
!
s
tittjttd ttssljlrrtiar tnr d pf j h4 f t 3iG t3f ll f Mt', i 4 *
41 djjtu'n: trrn nNr iron,8fxt i &-: Y uaiy tirtdc m tfns ijrsq e', !r7ll adoi3 % tii laic! r0r-sliwatt"tt lm ti lion tt )u 4 at3t.istst ter3 ct trttie4t and rt gflt'oaghto.1.ee ,
: t kI31t u
t + tv } tt 1 a t r attitt&e. tvburrftt : rtrrltr'Y tle, }ink: the ;csl i ?Uk1rtit free aril ftidtltktfrnt stLatta; that thoy arc x'b
ttjfwt: +d hr'ttt + -sws ffrtjMri*,. -Cantf' t F tric'rt tar, ; lib tf'n. ref itvte of'l r ir.claims iblltat frwii1IfT1 nhce
.. oYfti '
tbs Ui kl. 1(1 wn4 uhf c rinl ItW tttltts, by.-ycmsnon inw tl lltiiiC3.e 4 t t rate ti; t iaf rpr er i f as fii}f feIt to fti4 yt4

t 'ar ttd w"' ttttf a= X13 iiwst r le*.pN3 to 4 mrneTl s xx n ttinti: s1TNtr..iridfK ; 't latch --alttht it inairk to tlttm, dl iri ,

;. >zt! n"r:1a+ ur (''mllsatrid i'toto }fs+it ;u xt 11, F nn?'it h r f1'k [ Mr. \VLite raid tw extract* tr Fri id tale"tri tri8ti's 1IiS. tote[[ t+trlrrl titY tINidjte o#' itikt flritaM i,

:: r sdiorip triT1u lx" th f ftal nsti rr irn <*}? 'dt' gr: c s L '% rise iticiunt 1.1 J Jf 11 ia i1 >to et "f fflkittt t, u3t } and Uri ht } > : vtd.

lite Jivcrsitf of bt'twre dtat4gtMiltlftal dtamftsztairlN aiad ftlts ;, ts'T o taF3r Frr t t '
thr ttlt'a3ri [zitrf tkCconi tit P' r4Ftl'eit1tikia uusffoJueti ik tiria'tty f tlrinitt ec't trrrtt ; l > ;I r fi

b&i c'f hiittlwiun t. riltalatiitit ltpiil IGRiitt#& '('ire clitiuat an tilt!' 1e nilatu f btiStc, tan from thee r ita y of 4t} Ir, } attrcotd tsfut w aiw'gars ttebUlape* t- '

COtt Y'** '1g3 = txr trot ,t frail rPRt trtt z;a h w l>ftjt' a ty), t} },e1i,1atur; hs'ry3zraav ai r (rt'tbf? fattztlh thdo uri' n'IKS for *.Jw ,celw of'ft it I '9 +t ?! rit
ttetnct ai the f f 'thews r d! them mttrulttiphnrti.wltfi .1t 'G trhlt lftt'i't8of y
} } crttti dst rr tisfriiaii trtih ( fljt ThM }'r'3r dent tttxf rri [ -ttrtSip ts ulaltet ,

a;, cd a4 ; t ti ita.a fet ;mjf-ticc, ami Ijsc Pre?s4+ie Lt ha* calli l:cllaiu)S t eowaed ,fij occnpsrif yfo Uitp'iJKTlitk's He. has dix }E1 : 'ta tirc Est l&1errdcnrsltt. #ty ciffit.doliiQr

? PIS rr'tf d trrLt.l Tirtiri'tifiS tr.r4d r'n C ,r 1 try txixtltj' ?in grw-xl 1"xif2 czar : from tiic crania uos the t't t i ed1 t, t r+lr isint?, to ii u rua>}f yfrm.nr1iits'fl & a ;Lbr ;4tjtg

ialeafrar f.* Tl* Wtgcr tfew kpcrV 's jtl>the L'sEittat i Xt4ttfi1'1 p+'p fan fc&&r F & tluf W&e0ttbni j.(
t't'ani ; + ;
{ t !* hvq. Wtt= t're xctrl4i a CriitrlP121'fet' [ ; s
t cit of frt Prgr t > %7 ttaJmstits right
Ute sdon er
of J. jiss ia ?tnasa tmtrth'ta .
of( ; *
yhe *
n'rY 4 f'kHt (' is 'k ci On of rhkps fc t*, J***"" fc. i* -
: .M},,, q P ffttkt t1Fljti tti4, .mijil iItt'sutn ts r'tl{ toaabixtstiia icd *"os fecosPWtfl R<;i I V "' Mfr T rr .JV tatt4 iir'ratrd i

: t +tr it if ihis thttmhngoo4 hs mina ifs ikrive any bewwlit from seer'; bttttlrn fir t tir it c 4 t kc i cJOiLV
3 : } >t+anvita a i > ts tlf n,
E tiles' i tas4i f s 4 i tiara uHlw cv fiaaod? he 't'uut3JAi. ,sistttzytyt.lit .t the hnd. P td; alit rehr i 'kj 1 Yc'tal erziiicti is CtilCtlPniuitii 't i


.
v- '
4
.,. i Y : i4"IijL
frr i li i W"J"**!- --.. _. _,_ ;"._ .",. J "> _.- _... ','_- .,_. I11.:i.y 'w.- ..:';... ....,,.,'' '..., -" ",fJ if OK,I ..:'' -.* I :- r
.. ,. ". _,.__. "_-_ '. _. 1' T 1.I>i't W" ; :'fI" 1" j"-\ $ -ii '-""" ;Ml; .n' 'f'",. ''' ,. ".o-r.- c'l' ,Jktf
'?
; .
i '
; > 'it :
t ; ." H' _' : : .; 'S-1f"k
t1n o'V'h
.
: .
L ; : .t.'f;, .:... .ll- ,. ft ., f .'. :; 12
.;
; 'ir..
'
V ; t[

,".-* ,t- tLORIDA tC1S. 't ; th1 V&r J.t
'
'01*. t f" v .- ,i$1 -. '' "- ____. It .. .. n 1. ."_... "_.__ u" ,,. ._. : :: JJ:. : !:-_ ;. .c- 'j J. ; .:"
.r. I. ,,, j b. 1 tun"J. .! .. ",'yam.. ..... t! ... r. ------ --' :t)
m -- --- -. ---- -- "N"J' ale tt.'L Y2 itd'rs; 4j. 1't* is tc.t r.c t .*"..

afc-f -, ... .._ l; iT_ L ..Jtt1fit rhiidt1Pk :Ri+'w Rrr.twy1} tY l..11.' r : P uY'J.atdt ii } .tmt: ki8. ; t ai .iu :' ..Tt' = j .-,.'l-.'
." '
.
:
m f fby Pml JJrH i' tL'.I'.Lj ,.trill..' 1t.-- ,. .
tlaie trasht amt TLe l .'. .
A. f111t Of ; SAMJ U '
DOM11SrJOrJ .
rOR.C1G' j J ": .um .'
I. :,
{ C&U it(11 tnr, w + f'f f.t'.pr'.t. ; t .c... .
INTttLLIGENcr. dcr ut 11"tile rr J. v..il rr 1t. } 'If.Ji.ji.,1il. .. ..4--. {-- Jt- :
-.t cr
n ....,r" .. .u dcE Irae hilt tti q th.j tY".IJ desalt L t d..rwtd /IaY Cit{ .
I It{ A.'l1J TI.n: tY itt 1Il1 t 'tint w I t nl t l1t .rt'r1wtin; ofItatlcreeitxititt ; f ? 1. t Ur D-Qt\RT rTJTh TDr tM}
I a)1iJaod ia rom 'it J .1.-J t'{( ,(, artl cr ftife.t.'d, a,, rr iUf fu thfI # ll' :
-- 1llun aaui r q't s hztt: t 4r-cTte ; it a ',t f.Z .. 'fffl; LJ''aTI:1 S't ATE. m t11 1 t ttrttxtotEtrtiI! : W1m. tt '. the ..pAJjt+ 'fn'I'r>tt+jd wiJ.1 kM a.t x i.- a'c: Ok ItS.'n, jpcxitot fail r-tt'uf I 'rlU-h4 t1, h ur..re2 t. '

,.. 1 Twrrtaiiu ) ,I tomM l.a dtiby t" 1..1 dJ 1.tf ;Jt" tl4 )444 r. ,:[ Etta (i tri: ft m 1i (f tip f 4cr ir1t, rr '\\\ '\ > j Otth1"TH'.i.
art to bste 4 *11 1.m\1i" ftt'1iI1. :rI'tts th imily cfTem oJ'tf rt! &mJ icr1R11inr : ct tll1t't< tt' w(I1t.1tH''t ( { t.
8;) 'JiJJm.M. It 'aalacwrrtrl.d {. ,( .11I\1, try %t Of ltatI %try 1M fret r,t tQt"1'tf. cn I ; r.i W Wtti ftm ; rn.fi4'itl".1 ; br"f"i1i'raI Akwdrt .11xtattlt, by <
5: tl 2 iiJ "\JJ ihtt t lte tils rtsa.iritw hat!' f.A'n.t jf tier a.-m.1- ly, mt'v. f U .wsinn tJ'1i\t I'tfb +vtwi j'ENSA+( ()}.:\. l'ti.1't'O i "r has al fffi-ntu tbtr.f

hit ptpLAc t tdrn l (l f thfi Prat, 'I.j,- rruastd t.rrk'TI tJ *fort tttfr cants'Pitt frt! c/ the rite:,k4, etc: TVto ;m$!? Tl'I.nA\: ,ioit)llt.lt'IX 1.1"-2"\. I tbi T'k awrarl rl tl.n U'ikrrJvt'd: ', a. :t{
*
tlw lith May-OW5 worth user than tIfjI 1 tk Po rand in *?LV;.r.a.14' +o f t1f'1k .M*. !v 'fM', rt xt tr"I'1 ttltft tiTt'a.:;' /--f J ,-- _. ...r tf T'MW1'It oi t&tr + : rof .J':

I +,drj I CJfigmllty dlt rititsl Ufw.J, T.'tt tt .1 j: .Jm (; f. Ard11,.i'V.1'.IK.I" hi .._1 4i.calit i J'f ;Ms(
I ta. awgard : Hr*!, that Nf-h<.K ht}j jil'f1a'I'flaJutA1 :ere Ih N1i4" I( "t"fj'f' a..J rnsirttill}w'1 po..t\ I wrwk Ua aJwswh1. been r* 'i arts.xi, };i i.4tritr tk ILft.HJt1', of l"utrz tt.q:. tsAi4s (iizc Reel U71Q Jam wd' tilt dttT eu!>ire at> '; :.1'

' : brxxAC k .nb1)11j grail!cn the A.tf i atC. 4lln(,\art Jin.c..r 11t[j jI -.h t bcc in carry pI Tat '. ktod-t toil at'ndtrttat ''It.aiOOt; \hlt.r..tr.tnl ,'', ;.l' .
k'rati4u6t=d tai s ; cx -.1 Iki utaitire J I the coX'St* of irIJttNtra.ANT'Till1ttltlt j ef Jr z.;Tfc? ?,t't fit Ibrr.ittdt .. TFaJ Ifs rraitalo cf July. a h.i"r.rlM it'nto, c..n f.rJ1tJ.! tl" -H .r-Hr.e with d'tr. t :ttdnet" f
1w cte '
'WU wl'Turlte'y s A11 slsitln, air jt a;e tri I .f I,1 tite,1 at tih" *jsrfti.<* *f r11 $tt.1tt'irea. .; t)4tjr Hat-. to t and 144 text it wall Icarcdy Ks t.ot.g
( thi woriJ. 'icr tlr +thi tlltH that tJ.i: ': ; YI:1fl fr.S"(" Of'TIn::: : has l frt mIlk a, free ttrtt isyc ttIIk i in = ( c'ii'1.pA i i1i tt.Jfrl 11,0'aljrr's of his afrointn'flU. .

" j C"l&f.1aI ,oac a littV? l'a, far to i Its(nv a- J t.IHJV t"HfO, '. (i ff Lt'. f. 1ItrW (1$ OO .e!t.ohc _tuti. 1'hik tap' J :t'4"l't irle sw Irf" be1 'nn rd lit ,:t i-.d.t.I'M: '. ,. i t
1r ,i AH of- ;:1. itttarr hi.tdfr tk.- raetitriar4tr zeal Dad herd! .1t( .:Jjiclj; }ttiil i
" Itf'f1U'lt at tteUt# l {u. 'n r.-.JE ,"WJ'dwt + tife uct"mt"U'f Ter rl h edm ttie6fua.illI ::61"1i JUa. t, 18S. wt : \ rtG ttcbuKtrtuI
tn-I
i4c'c AnY rdiscwr Ot-.m N'd.llOJI ;'in. IRra,3 i: 'c ft'fiVh tJtn rin. arcestniiof ;a id.1dJatd drttjtittirtt, wilt h'ff !iia ,; ) uh If"d.1r) a n..c.hntion of.-u the' (kdc n cf cvenr jt9cC u1 .fj

So i 'J that the Way Disc( +' frt't ',! .a lltfIU P IJII' tltv r .+ rtawas bY ttr wfni !itnit1Nt t r". rot rntf fi roodui', 3s "t!4 ef4ePt4.: milt NI k\ 4CtCttC tl eQRtt i 'the ,\rrn '4 ak 1"Its darse: ..1It" tJft' 1
,
.," tqR t'b tfr t.e k tJl'f a.sJ the JJii.tu./'t' ur''O' apitt'14 cxji ttttui.iin 'cried Atlhh'tt ,1 +nxitlilt t":'! 4t to'ant t. rrtltZssdir It't'(1.tJ6P..it+ eM btrtnQ Of! frtejnddnf tIlt htIk wad i 'Ill f d rn j

/ a tJrH'tM1ltH'jJ\ toilet' chuff r *nth, tit'.w!1,i ti F J', tv aotfdf'llC lpain. &U (Wfgh r.ii tsiinttL &.a r..sfJ.rf (!wt; &lW'h.gI' rn1 ti ofP ,f i'r chQai. the 'f1. 'i and ttDt-r sur- rtif Otttcaromtn t'r ;;

s of Us Ci:. 'T*his 1M prt4b t''fl"" TIwuttd.A'l '[ It i .1t"11 (101-1\ a J4'Utt tsrttt:+e hV'I fIr& t+r tNtfftH It r,f tja r.apt..i circa s terof .: ,- ( tjf thf* trr""ftll', a* t t1 ,13 in xrncujrstut -. : g-it
tt 'h fnm C hn c 'CJ' of 4\t'"t "l.t Plt'4tittW dtG (1Lt-(, > ,' f'nt'n'' Si1! It rca itig tt. i g
t : [this l 1'blttndar (kant rr 'ctm rjnr'Y'ttf '. lUltt' irr'n prrvs3.'nt tent f
ff'ff'AA' thus : .r.rw w.wrh14'lRx"ooL11Ab11ai Ii IiI Rt"1''nb :r3(4 in trpttdtllr 1t1 tha.mk.r diPdptin : \
C tips hi; l +1IsCiyg on 1k1 tattrl 1 l 1azlrNt1 (1 < ,
at I >) hpow. '
'ls..rn- ,\ : W-Iu f' l" I* * rrtiiks aft KS tl .
3 ? "Tbc ..1ttALtr .tir\lfm (1f bihl #: see pat acid f't 000rfr.!, lrr.1rtttix .1'\h .
: r (;.KtG. A !aril nt'r: Il hr.,1 S ttr's';. ; if 0
1 X -Oftoan
I $ that !ba Ba. rv wlscb 11t'} >
: : Wi1htH..t M.fi"rycsn
a :4 A E.uUtl'N.1t
: tJw rrf' .t l r
on putt spun Ito ttTgt'tJv.I! I umt GT'rZt f rtwDStrtt tel"..hrlsai l.J\'tJu'-.L. )'fit J.. ; thtiet'twrrert s'r-
1wwd.It d. b1J' 41nD IJa gTVasar j+U1p ti.'m ..1 f tu a =tt t4.ttiAwi tenaa' Y r i'Jt. are aU tH\hnhty. Wt.-tbw-r I b? uritber uscfui n', trc ljtabkk to lie .'ft
place tTn tbte cant of'tiwwk
of tKo) shy tl\ jp it as wit l tha!;! ; in ? tW-f : $ or b. W,'at. nut tt rL1t !lil x3hlt; ..j
ttit'qtstr.lit, 1' to a Uu ItlJilt drew t 1v- I j 1larkct wu 4i IL aril ?rime WPtr talatft I} If kOO"\1'iti to a crtai tjrefj w rued Frtsl tieatenant +irsw.l 1 CWW T, of thu 1r
{ :
f 1- 'at redaction vf fttm-tM-:
ri | .
I' i, but IN otbcl to.tl.m.e' un 11" .' [j7ts3fMf fet P .,: S' t.lJt .rrs !l. I-1Ikcj'trnd brat drrlR2tJu' t"'i'tvt 'l a trwlth *tiof.)? Q r'Kit City toir :4th Item+ ut of Artjifcry ui 1 -"' lllijftC\ liar do the h t AN'fltftb ftmmE HIU'I.oftt'P.lu wt* kl ; U rom a- W. >J. IJ-jjrn d tLc urBp :jn*at l'
; t .c bdashn vf all ; "
iii114
. [ Flfltrtll 8aJtKJ" .
w? lr Hdu I 1st lhjkmi3d 1-r ( gate :
iti' } days haS a rz ocu arattixttclsp '
1'vtpl4hE, w'.Ji M" to the J t 1Jt i,:. rotejI urt :of Infantry arr :itiT cff-cblctl Akb-d r.. ; :
,
!
:
until I1br
xrt'r 1'IFlfttt, l.u tlr.i ih : dipenred Kith l
j I.c Lolls arc( ; cuJa.U1f } th't'A Jrd t tlwv4JO rid. bU ten ,
; tt!
icnrra!
if *
; r'IlIbk WJ or cOlt'noirct tr i Camp Majnr-f 71ry.iU; .
cf wia wialari&A I"\tf11fric.b ) t r U mot: a'asl i are con" Juf'l\tl.I' :
)
tras'Ik
., If M' Jut front t1t,' krni'.fll entr : ( aix print tmy firi4t : tM..J.i i.-l' htrtUl1 !1f (; .' 'l lead-Quail rtratatKlrrlotttFUetti. '
flat Mb1"t If1 b/Ir tP catptrL! l4'tong all! CRt i sktrf of 5'IAn 4. t tJ tft its ltltlif' 'ktrtl t#+et.yit, a* 1t' r omr of U \nT4.-!t'Atttut h! iI, a !.f'b atii ."r1'tt 6-ortitriglC. t1.
ia il' e1 i>t ty,nt' it. afi4 toflurfrrr ftIfpnlf'" O'f'T' 1'h,' T"J1t' .Pt.ar d.'tK}<-diy iiltjkv iii toay :fW"t' ) @'' ttljs; Jflthftrliatitlinr : ,: :
ir d of tt 'm.ft.ttH-y r 4I.rxtMER
b
w"i :r on it :
t tom, ssi part : L\COl\r t
ail: retfira it
; u1I I IevI t-.nm ft.f" > Iiti .
r"-1m- at p&t 1r F, a1d tortst. ; bntir (itk' < = .
f ttiw'iWJL 'i1Bhb. rbetnw4Il1lctitdi, 1 + :i alvjtr; lrnrlzCOTrrdrih t" 'ti
f'rtf (f.i f. g
, aitta Jr.ma.ttti rl+l$re1nir .1l'1".f. aad thtA..i fCffINIetttv1fJ'lh.t I Ol1. .irprir+ t]QriRgt j ji t .'''fxH rrym! to 0,. fttiry of sttspeldirfi r
i I hall 4 +*3>>I ?t1 in Ujr mir( -413. nt-ty atiltiwfjUAtxsitA v&M : f"I .
! ratios fr* ai Vtesin armed ttguiarlf as't .or trfinuritirxu:. 'flvtrtlwly >
lIIuriog a prtlt"1tttf .':. flf'jlt,6C't', I If war{ } r.. ;t.fc1ft'lf"t nflus dr 1rn. Cttt .t Laic Ft M\f6't.\ GUXl'7S"J'I' I':x iU f1; rn$1my' to (Jll'rf"tr ati upiavhI'ortsstety -. I'ot'Cn: >; In".R1'tnT.; '. J; l
'.f rtot nty tlwsi }>'f', bin that ; inebib : ,
if rindp3J '
witncssw- lithe WIl\U
('1 i i.c) t'rir'nhci41: : tfifi Ewtr *! Cay 1 ; tont.1bl.2t\$.
.. ith 1r4a has
': .t c.C trs ; t1dtxt&itiut tl" we ('U r ff", :2iJ. trtwtsilltil t.f't tartC:t.tf.no $.atrliuoTh ,- How t'AT", I jt p- MaIT,anrl \ rr.oftL : A rcir'u'l bace tbt' u. n.orUtr'tb \bj'Jr. ;tnt'al M ;raph, I Jeaymg tla; ; : j
''Ax!* of fflw:Y avN fwe.an. ill1ut'a(' 'a'latsIAr dKiI'.fIi'r Ii.HUlI 1.T.yf f'rt.vjtit,m.li.\\ !mffl" Ofuce tf ( hjcr Cn;iof*T,sr&ieb 1e fai-Glib :;
,ff"1'itt
f.tT"'I'Ht r- be the
L 1 )1A'nttl d their' ( )JfIJiltt 1",1 tare 4 ; # rtsrvllti0rstd. rowe it j* t0o opt tr !'.f'ft fit t1:o las?seven ccD'D"ttd ; .)
the '
lc :3t kltk-ti. Z rf v'ayr\wen turn) ;.itn \. arrltx on 1 Jlh IRS'. j tiI rrrr in tjN*> in.
and
lW; tiinirawiit. All .Jbw rort ifiFf; that met d tt.l't s .ao-Jhip: or1 A"n,, f'fJiJtftt an act #+f jistlcin ;' ;
jI.: j-. giby. 1ss of lhPlrLlCIN 'ru i1L. It'fY c(1risriecaITtw :, 1', S, sfcip r..lm.)111ba.ntl! rCf1 Itcu' # t'c r..1, 'tBr
1\\ ,pf ,3. ; ,eral t\at ht cw- 'Jj.rth or I-J't'tlC'; Ltc," t l IkatbR of ttwj folio nqiTMere! t: t tuCJrfc in a towa, ri
." ., r. ";!.i. bt'i1 uritelast [lief''tiw!ag. .it lot afbnrietiicct9 .t i ,* I We p3ilf.] tri nTrurttln. Ap4'it l h.,11t! i its manitip&l oir.irs to inferior. Ln 1t,.\TVpnrtrr.f-nl, irTxprc.'s tJ.iyjrftilsanjljcticnL ; '
J. ". ., t "Uf1.iC.l' Tbe.\.L' 'l i wtsut Dauaiu .'1 h "f Hrnrtfi from (heir rralctrf .
= !!t O\'VIi. f >TUlCTION IN Pfl la: ra nil of s&*ulparilb, bi kia,;\' suar ici,jtlan t + U the drutJjrtry pf> : c-xj ,10' },)
I* r K&5&-i mail f.uJa1t1+ f.r.r.Ud.i"fJu1J., hair' fi1lrnjA + ;lxntri to the H raoi, A. C .\. M. ou the!;them t"f *dy.nd! suck indeed. WI t vfRcw>nt<.or*?tat!{:-n b dry branch of f}'C ";,
m:1 h u.r.kf itccir Y-'nr vane, h.\t it note( The Frwtcli :M lint :'ef tfja ifiltt Ift lw rr 1efn fi.t'1ch Fcrrifc; f/vjirsfrt<*d with hi* duties. 1,3 Jj
O'h. p4.oN'f P/-JlJlt; tl! Cii for tf'[ ashes 1 I" rt ccntiy 'IIILmtt1.1J ht, rL1JQto tte'mr To-the ()ieets of tf. of ||SQfip
lien blj.
< Kf&tfMl r Helen tart ( a .( tntt"1"OOIf't 114'trtl i, bovwntr Zi' W-\f $ 1*. ). *s'ase IK..U.; !tar! r t4C ucn in 'essic.c'wyttui tthereistiot.egr Corps np-
.ul1nth. j (..it a 11 'aart taiirru. It is a uct, winch t. tm t1w ftjlesl t..iaotileriymcnts ji fe
; f't..I ;- i f
- ; and l'd'wa. Is-tug K. S 1C. about
W put.td"Of-f 8I H.j5 j raisinft the
+t :
. 't- dale jrtcitar f"-Mll" t4).lanclflh' f1Jj1- 1t'n.", that nodsif: : ? cpfrsion,3and ('r and r itlfitlrtrier
; IqI' u. a fli.f.Jdt'r'l'
. iinj4hesaan'' h
.
t in it said tlie fribpxt t-f; rurr4salt"antrticet it.- ilistait(1ty ; COWVi. bflt 1tw- : we trio that nsiDCraaenifarr wiH a.i i'rnt'icit.
" I < tt : +
.f&*:* >. + e'J Ii ts can 'P;; mi ia Uw i'r.ncll\\ alxittt inwIikiittirltatt tliitr.ttil: 1 the eonstructica: |. ;
f 1'7.'M1OOtLr tnG : as m; s"(ipj<'' to t"lxt tas dear
Hut u01y nit l1u' : i;5 mam-: t .The City,is, at tf.w! tirncper
with oft prf T the F and other worlds
t : cap timnr vt;H',flU ac "Jr..J.:1* coinWod !L .
: : .. r'Ki>p irali: Hv IffT; etaut f.f tccdct} ."l tent of tlr.ir jf'carr c I"\H.. adthntr'ctlr h'i.s1f"C1 011f "OJ/.t1-i whjd wa. but tultwxl itt.ctly healthy. TL *ea-brcezU 'rPb l.\r. tn ilwirsiiptTiotcntlancc, anal fcr theirunoasinxcfthrtSMj r;

t*fei' ; -. The AIorninHwttJiif he) 3 tIi: aoo.\t'S ; : rc.f tI.tf iiiuff mef,'tt'lf lIt .br hotsljw* tW-irj, and J knowing tlrr wcn-i t the vrfulLr w t&lfraMy, tcmpcratu f'r the. ri
> '.:., .' !the l IU*( tl I'rntie .uu tlonbal.d; cwt 4nr,heart c TnniHod! S t IMT! imnfa, 110 mv:no towls atTtmrillrt, uhen veiltf, ui that jac a9o:i, t.n thry hare hixt phases! the 1n ; tl:'I'ij
. 1t. t rr amtil titrtirrisl of ihf "fmH\i'llt If '( u.duUng} ft"n. lu'l and rqwtaHon of the Ccoy '. a
rn'1 nJ'O
.' .Iti.tt. df''c.mpt1hfl, C'Otle1'.J(,'d fly t tl t lr aetioo : attbtiv j r.-.t purify. we have ny Aoul't If.1bf'l J-
.,.,; f\h; 1.iu.h wH.S1f'Ol."Mr-.. authwtic tire elation tlxr be-vtfjis < f drat frfstt } '..lf'f1.nd 'rnsMet1 TIc () ;r'ij of. dot&'fo phia! Ir.f" : ; ,
l1rotf'ccortlillg1y. $ fjr'MI
Imc W'fC wtt t tq a weekly aecu T
:cU this !a! hr iJi t\'nrkinl cif .ttcgr.' Nt that: mner'teafid tOOff'\kt.u'f; t1it linN.t: .
%rah on particular *a1t.t i l e
t'ciarEttstltrxlliaCsi
: Se \\.md baJt ci. iunt& tile'ftiitdtGE
:, nitt4,tliw d hOr ttl' J.lrd 'Ijjt .n of 1)th! n wr to d }, (. t* isitiinr thrnu.bout '
the assist tK t :
ia *
A1J11 tat sunnss aisdr
3ec1. t north t.lJH.1t tIC "
tI\) did ihe :
:* tf''t' aod which w'ill reitftfT wera'i such ; C- /Jivr :'. ', 'ii
.1 Tbcc'tr4aror: Nth .1.u cca'i 'xr..tt, a* k k-t l .IHiMn rt.btmg to'lnltt-a.: hr.pnr-(.
''aH1f., !\ri t t'clIrtf on !'anUll ab.-,:it.
;. U' on IH about tl.' Hih (f Alay.i tan rrf:i"oa the n'Tsir of Europe. ,l'n- Psndm.t l'clttll'.octr iirtrl } !nerd, md tft ll a HM\11rmt1i 't"J.o tat r net-- t'h
is n al+ #t tacktrlanti
., ,n..n.\\"ANtW; he v.ts to pr-w,;J t.) in"r y. Idt>r the f". $1 inAlJcy] of Fra.t ,pt.1 1.t {t' fttifal; irtck again fin Trnxdl, ahrn the;l' .tarn=aft aivfrtisestntt'e iu to-j'e Id cis Cant F.n:iDIrr!, !1aj')r-l nj :J;. .I

,: i (e Imu+i.s? flf A't.trieA l.olanJ) ttt I p.rr! fnf.l ftbte't' if I.-ng the Iltgil\l.-. wi1! ;:NhOllhf} niatlc si p iwls to t'tu-i .-ijcc', which;ip'3 'r a l< ftATi3erWrrifirAGC,1J (abaci! I i C rnb In like r3anrctttttieii. .ms 3clcnowIlu1gor -. : :

? -twrt"tlw king nf Pruvi, an4 a'.wdma 3 toy ,,I part' that CAKintry in nssr of manyf,_ .q'1I erid, arid 'tl.+1L rtl: t 4.1 are}1 lr.i1aJf" i'i'i+,rweatrll.eIIt4t trtbltaviteac "';. ._ '. t tTo .,
Prifjtv; MtitttrnvjtVtut U'HM- tho ot tsrhhotittl" k1nrJoms. arA.l..i ter.: the C sari S' 'i II
Y'p-rl. tfjMil after fast i. of Pr jlntn'ChJO&t"r "
< : liold ';* us.jgwiung upon!e;lIOOu"h ; : ( cttl.e UFf\tlf'tmer.t uC'o- I 'i
fe .r i :, 3t4' .to talk! af,'t t.t(.fl Ui crn.i.ctuwand. bet ttfUm 'eUIVJl1 rank t}.sLe art s.BO intcitxtcelitertttarrrarsi ,,tlie wad at thi,time ttt'' ory Iigh t \ jcnalx 'ru. The s41 arfcstcr.th. ii'tatLe Bay about. anf for !it'i ing ont mIl c1msfmdir.g J'f ,.tttlit'

Ih; A' C.JLlJt"ClUt nit1 f-M1o.C tilt'tltkrt of If'tIt l k ; bht 2 ifiUts -
!" i.. I i iie no desire& tu i>j4lite alout the cw*-I ';av-ly aLu; they trey.t+sJat uslr: aaitt; 9nd'tr tire. rstreraity i* about 10 fret, s d tWWfcarf milin2 a paUic acknovrtJg s aitnnd ottcii :' f ]
ai"I vaik Hat may take plat when tf KVg5 +thr I Tdfl 11&.tt'tn (1)nr: t 'j hive tmeiwl a acli launched a Uat full /jfinrrr,aid ft11k'd faithful valnaM erT&M? :: JI
C -;i< star f9 pot tVir heads to-1 'Su attbrith''ntl the n;tur4h. t111 pf all irNflnt. ift/r uat Bonaccaj llnm fior U*. iy XajC r'j\tl lia* HeeT oredand i.i & iw rtttr-tnYI 'l'rr t1.SstppsintYtt 'ht and Ottf'J, -!

*xr r bllJ.ti} r, 1 1t ?, if' "a rwH lacy 6fto\.tJ frat { t leigltc dytant, and from Troxiilo Xt!St f jb-e e'it an fir as C,fret, watirr. It Wi posin= ti !.+d'of ti.( S.m U,4cdc.mr <
I 1 TV of tfetj uf tlil n'Ul''ut a lt- cent the [built: cf a losses cf woe the durability ef P takt" a.:.: .
: npft t'oig l"U1tl 1j A1 Jx < upon crraet 1 70 tu Jfs. My mate and na {irofuswl Jakiij great jw- : In ept( ?fn IStt t
-. by 18,000 Itwiaurs, of t1rerr. "nit 'crirt 1 from de spaamn f l..at.oh1-\ .eAIaicinJtx 2 tin tost anti try tri escapo uadw iiiourof ''Lk there ii co known titbit. h u aid to sense fIJ f't1h ;+ 3icd andRlcecst4 ,!

., aJoot tii ftwthratt fajis! of tj t rt-r, attu I gltetltgtrct (rJ'-'.- ilie Eorofxsm pea i ,C3pprfacliing! night, as U>eif lira,tbcv hat been tlUinjeSy! ;aJcertaiacd, however, exnbot1810 dente and maintain t1e huttf

t Blair Ntun1tll; t.J .he'lf qwuters. isRj tint j air, nhI't ; whq b.d l Vctn cfftlcrc+l U :'iearc itss 1Lt1Hre dirt >iJuaI>le than tt,1l the prct -}that the Csbba e TrctrwiH lat frotuiO t-. 1c.ter of that call Abtttrfxtjtutian. )

\,..itJ(lV1 1 tf'Y M a, t ht'O.i1nhe.: eo'ttirrp, Ixa whlhld: not found aeouvtg* r'ftJ' I was of the sain oj uuon.UK ,and i4..ICin. -;' }til.n. Mcrh credit M due tu U.e iiberaity : A IK! to tic imbibers of tbc.Dia-J Et r ';I It
; ; ,. t'.,'will t h; m .un 1ja ble as to iecruKS ancc ,to'1 iri 20 lta jvi!tt i into th 5 l!tt"or. ? .ncnrly dark k.7ri the LyU tJQ t1t:'; J scf 'Stif uurcititcts U aulscribt' g11w'rt, for Fort ficat *ai.ij 1 Jnfcm.'jl IIQ.-

." 1 itel day.i ,' b.uncld ..UI on tlsc rglx+mt ice, put llrely for tStuck.. We call it liberality, proTtlXit'errstoamttt'h'caluttbrinilfarflit !
An art.Jth e l Ci+aitte. Avnl! 9iliye: N'w--YittJ1.illnB. my tru.tnd J pt4Jt1r, lIlJd wtwrwprq!' .ts't-. industry .ir1irteltjc wtH trhic h.dnot I.t
Uht1)t
w I. r jJ It i1i trthttci1 hew. tbt t in cae }1j11itt.- Tb "f ve tnflSliMirral of Malta ha*iss, ci.i, and ir u thin1.th aU! tlx- IAuicy 4' 'C1Il'.. psi we tjett} we. it 1' now.asCertajae4t.at I her .hale wdar td the iiripnrtant OO at- '

i tbouki ttCtuaJfy take talcs on dies ptJl o! tlaJrllnJX''flnttiJ; ; marhailt {+'1401 I had on freight and; Ii.-ft her, and! puU (l in the \0 h.rhZe'iU pay a )! duties C1flTtttltjdtotLcm. :r'

r the fii5 uais adw-kwtm-ofrtttlrality \\:11 Tc14 'i?:de5tl Gibe ad'nittrxi .tp prafkue| a iUrtt'tkxt W a* to *..cttiv :> the bcOIwr !l:. bb s.aT1 per ce&f % Ul j+oa the n 1ety\\ lard
: : l< t.yll' !iy tii** csMirw of Pretktt. f..r ,'nt'r *diva Arbor of Vu or, Mn|I n js aad.Ux.ir lnasarut l tines faiuur YCilfJ, yetat the time
Vietr aftd 1 Ktl'a, ml UKH tf e(io, It qit*+ hi.bl to tine the l3jfM. of ) of tla- 'nigii eJtpr} !. They: b&d(1) f-"cr.,token, it was 3 mere ci riaiesit. Wctrnsi.such tufuriWn, the fact that: duiin; 'tLd penlid lot

I, t-Wti wilt[ tuRUiii : g rftlc f-wtn t. %tat'k: +>rbrtwt rn..1 :U4.1 ibout beak MiKjecifoj! hr"1't aini! finding \"w" !ted ten JAvr h tip b'J3.t,!tta.l cxjKrripejits mazy tcreaflcr beFatee |triMb fce Iii prp ied! over the ifrpfcrftwfuV k

" 1L .\ tlr I 'l'urk's. Si Hill J. tlr'rtmr j"lftt'ret may have b; u do p t took what woes, do1t ,&:(. tk, waati.ol in tLilf .TJy favagul pot .: no loss hw Ltrn ccca-1 ionctl fo t pufic 1

: yes us l e certaut, that e. );1ueatl Li lurk J HfJ1rI'f l stay to Uiepfij7K it of port d rt',1 and K-ft jw to try to cadi hs but; a'k i f that they may fye rt-winJe4 in a lirular by acy dciacalioa In ton the part c -' 1

kind J.
other court ]I Into! 1'f.'Q: TCsltcirr1 cr tipplu& IIfO\1dE.J R..uti1 oflltdit. tel'n try thin; a'i Eiiid cut!but as whiSb ta-beea it to the DeporhwiU and te i -
Ai at>,ttW mratralriy or of As1n3feT W"! that no *rtkl It'nt lxtr.)n2Mdi hva"ta Qtab. tn4t" sail, but u f l tlc {\ At 2,'hw1Ir'Garr eSpercxceritT t integrity cf its ,&i. rm# o cncccc -
f.AaI In tj- Porte ami her| ritvtf'.! hsd t i with such i rtsj>t liVvrality, a' to occisiouia ally wJ." it ia ocmarieiv ifeii the
: cpxsilsp 'a t>a ear or nnr atljlUtftXJ.1t the main J iTeach, the f.-Ssicca dt'1cNianE lJJ1ou3t I
1- : at$uit tuv' \1'rtlt llif' .\Uje; 1\\ sif: orhtll: of Jrr ]']*'a. Vessels entering un- ttn, tayini? U, ht'ad in liore \Vcirv puh(J 1 n* that istere awl a.nxiety.rr, to of s?ix L mOO!* of dollars a.3 bti flii ;d. ;4,
11 : taslakgtt a SiaaniJltratcrtwartc' itt.1 the abc>.> jmxlxnn&Ki au byuud io off >rc lo Uw; wtitxyaut; saw Icy wear)ill j>era? i* fir the'ftrcHipcrity tf the pjicc in cd in Email sum, tnd for'if
"t. -s C'Km16. ami whtt\r t W'ltl *1n I:xncirrr! atati! pbw and ac 8uti!j*'ct toswJij rtia1r1, avid )tgI.t L\ry kal 1 Stu Ul, brit ',vbicl they live, :d expect ti> di*. that requires Lire greafe t "arennd atfrjsiifYii _

1; eall her, th111ili s e |po. AtM prtrstr.l s'Y I nit rit }} s at* way I* jwrnicd out by UM; ? Ussy !w(I toljr vote in c&us quni ,f King T 3t FuttJ of WJ&rf je lave ajao beenrriutt4 to itbfy tl' strictness of flaw acxrotmt ; ; .j

".M okjuk satl vrnJi Blyfar .r+rah t'4? !fn". gdtrit r'1Tatino PolicepfstJhaat j too nee the Lt dl.1.1 P. M en tic!, : ia Ifai/tt-bil Lrtn, atAi; copies Hwcprtsume ( ot3cm,1UW ccmply uitk the er,abtWti totr

i'J. to tlw anus cf rite iixitat, a* tv ill G"tCwr'br 1;"ry m *hilt or scene tm'etrittg ,.rlt !f zt"ri'i''s}at IVtufllo.< :.* ltbet may. be lad ty apj lc ubtlm J the D pattment.. )

'. .. ..\ tifah+
1f1ltin. 4'tra! bot .''twuttl'! 'A (tom dlt-I( TYUI"UZ1la'rtil.I ira\ir'nt fHcltho.I use, bAtts-lali be j I ili7b i I prosperity of tfi'ERgm tr Ikpa rtniea; tc4 .
; I liyt.'t.; pay.at it (t dire flJ.i1if i 1 1It :4.tPPO1NTMrti I l wo.J-_--_- ,vrisofsr! as it may be in hb powerj Ien4 .
. : > We ) rw b'i'c I.t cylran esotiTiii1l ; I( : : f$tt' Ix t.o! cl1t.1h, fir eeyT dye S hejr3' t Tii DVPENT. TIU. : I'Itl. ,! .\r.ti I.Jt o- "t.:5lh ult. k'riy I'nalit I his !ld to prt43<>t tt3 tistrulttts, and, If J

> OQptUJ wt final: frcuA the mi.t'W tlut t-.;ItY 1.n ig port, -as a reasamiimgaud to;, JI1t'htock, 55 days anal 5(.Yor";, 'ro :big, to increase its 'cozai!-iTStitn isMaj. f :

.,: to this Kai'jiQ in .tt'i ..11w: ', L-:[ ml jjxaf Pjoits; and, lacaac of t.!;! llreH:. )hjo1UttU1 Al'.d'rbtl1ot of the',!"i Key Wcit"'pasetifeT r:: .Mr- ape Mn, tear public e-timataoa. .. ,;
: i .J l.. o";pix: is t*1 re.Tlltanbrid I IB :F'1-T thitd aril lervaoi, ti1r. CrMIcr and : ..UEx.1L CQJB7 .j\ :
._
'wii&' the <*rartfj <*T it'\UAl mf,1.1.1t the a"Oat3..t u( thus WXlaIi.t.; h". i 43 Ini1.clJ ). !' .. Gt*, Cliff Eagmfer-V. 5:

..ir 1r"-J.41t, ta SCTJ* lRo? j uo}< as aiSr ,i'cLM1t!, tsars,, shall tafrt ovta.-feecOijt* |s 4o locf tJtti1nestt TiIt.lnre 1' of iCt t"t'Y-t, (j!- '-.I.. .i.t 'I -'Ii;. .. it.; .;
.; ;" tfac wdutof* e' cldl.i 'J' :1td-;a' till! usual Qrza auntie Do t$, as[tG (e wxKitl Ijealwofit ia tL:.:Marinp.Cbrpfc .;I i ;Ap4LCI OF 'nIE- $II.\IU:. r s
I .1 I r3.'satlttf
*: t"aifa Sliv belie t'l1Z'"fIIQ'Junn ft.t' nt waft ash Pod ttraea..trtyt [ r last 1.4r Phw
f 4 a:risi oi"llicf 'ru't'5l f iuv wnrae&U Tfa "1 '.Fatsirs ir '1, .g-1itl': 1'C'| l, pt.Joi;iUlviihuU>Lu PavmssUT f..f l -Th)&..U S. Ship SIUBX I/j. CoBft 1. "T& 1lcid marifetto ,tom 3 +
fMxttti
aiaf may bt aa t'rtexxlte,J ri .rrt tQ iJ k(1-!. to CbmnU3e;tf1 J eftUsdfeg tJyfllirat Ibr, tjtII, nc CQ1'P"0 i tsast 31cKcr, : :led front: vit s Prt. oa !political prepecte of tlni tcafiUosu'edbusb*

a 1Nrttt'r'tirr W'tJ cs3*1 ta ' lli\4s. ftiir tiislm ilt+, ba'raRsin z >x''t9tia\ 4a \ of 4wai aud ht"rlf'\.tm', and tee.- tr! '
t ts>< six ?* s eight rptr to s mtcidta 10 tti ts ead#pnlak ,
i ied by tk I\r.m tort calls the E*:Et+ -Qi,lit.' ditri-n ; ijiaw:; sUsraay rcnuia io tl : Kijcrf f ; .mph J. NVed, jo be OF Tim HORNET. sue, gad T f 'cre tes icI>at'tIiy. find

*> tin sale txf tlwir mta: *.ips s I..,.yid (r4 iItrlxwr, felt "m-y 'a.t.oo.l QU1I1lb mob'h; .M imto Cats,-*, The u. R; &Jbp, llocNrn 31, ( t:11YJf t f3flia'_ by tttwtri it\a jCnned t 3' ClI

OR ale !>t-wMit hss Iw* r ery (vw; \rxow rbi cH the srrjietjiicamt of Q;r.t.At tuayt1O L, !_L .t!! ._ Ctu ,I13Ufd or.f thi4 Piz M'il:' tQh I > w to fame, f AIs W1 to- V'..

i: the! 'J g ,tc little ocmH} lot tiborcicraFBOMTIIE t it u !o pli'e c :Pdt; a ip Al ,i., RTLD soyp.fcl :,oil.,00 a ixnize. .iDZSh1 '". l f Every and bas .n WUck'WitJi tee.-

Ptdrnscnt 1 Ii1'-M, far tea rri + t cf g ardirq'c ;nic&aur.Jni \ : 'A :J1n .Grsca T.CUTJ.E111. b bla okuHtioiiifiijcfr ..tin that

11111._-_.".- 1.,. tsltl aitlt the tq tsgra ira [.11. -rsrC4 at tilu CQxtaciuilaita won ,r .: t.; i- :. -. lr.Tertnbclsall or.\h nu. ''
B.\XKSOt:1J.- .\'1i tJI2LAnmkt ,U1U!' uJ wIth Ibc s'? its ;,6nd, ot.JJ [att I artb:of July? ramilit'l 'eia be S'J1+* T PWAtt,JI3: $1'1mt. rreF it-oo1d: k tt ykttiahon r rctoti
i it : f'.Jip-1t' VUt l 11.1T'e so i Jcrt tl tin!&ild :pate slit!Soup at; $ o'clock. i .dir.'. QRD1"lJ 0' j + ttl: aia's ''
\p I l13, f tinpr
3n1. HU\J r, \il3 out a jststtAzrtle zt5e Jrf GAJCttEX.. .
P Brevet rilt5rr31' \k c'er MiTK 1f,mitl.tJt'4 t ps.tcd;
tstaichiY this ftY1' Ut1f.-e41:, ttc'S'tttI : ,sal; t n' .lw 1Uil'.1 f.n3hy .itnO "by4stta rc < a.JIid11..1cte. c ztb. kin.-tf'P' lnttctf hJ' and with the-&I' it W p JJc k.1n1 R roucing.ce .
.
'
m th+f WJT: wiki.tjhumtibs. to dtftlralrrael.tinattrtadcittd 1itb tb rtc&tof
alai cons at of.f o:nak' ) I- Thcr.n1.\i ; coaitJCB,8
: b- *k rrrt 5>f4j '" fints ?, is satin: aUne&WUY ()c3tter1OM. ( "t"'IU, NOTICE. ,; co I cf'tlte 4nriyix#Uin axed t.i 1 % tn1't edon! .

f i + H'i tthe t'ait u'tlI 1" t:kid 9ft' ljctri& rm ja6J5 s for the By e vtrt.lO-of f tics utltorUf. in tM cst., L\it paintmcnl,1 it JW tf tt.J to iuntb Jait6nttt'll A&VMKlAJkIJ atth ,'

BJ tt.1 b r.lit f'l} of 1l* ere*, fcr rl J1-t* r ores alwaor : 1 a9 beniJy r pGiltt UsmqiE&fT. co r rnr ad of-.tbcAciny.'ij d :tbe st: :>kctawt.f.uuutil-l.* place"m.AaQ -. *..M.'M .
r f.Jttt n1tecla tfa1itowrs i11'1 tsr'nt; :!d >nz Iriklyt 'ftJfl cats dfa'? th )> \ Lion tbd .v.t.tna flair 1L:1t1 r\oA.JI slatiea w> 'OC Up.4 y iLtjur j- Irth 'tisLTC tky Irt' Vifi.1tOiim' .

f" tbe Esdtawijn, the .tmai cf13QLOOO Tu n.\. afttyai''t'.hjf.Otv 4iat eitbMJeri1n..1 II Aji- ;ter Port Wa ius f lJr'u,4 durst th trerai Brows, at fist tafteolf} Vui dS a ; M L I 4t"-iftbiy 0 lY' t'

4 S'3Iy'1dtZ: .aJ CJ'03tu. J'JR.1 IiP .j\e-n 110 )b.rWuoftt. or.lBe: liarb&aT of tll.14U cun.cnt: .Y fear. the ,:at cr GoTern ti .tJ1. itfl cs ri Tax"fir: li fe t' t. 'r.-#,
oaJ
1214 oot a.'xironJIW atlos.bailttJt: :qe s3jtKtiitx sabf -i' rnII1i- JIUIP.lS\"l.. std alas .of the .lm 1 .ui Ir'o.cm.n tbtt set t '" its t is >E..:
t S'3 xl oa tl* &d't |j 1i:1 od' v < t ,0. t d Ise flI1J.C'ut'c Jtlair.t .I ind d toc6 yjyjd'rcyf/sci t z n ac t ill t ail B that km ken su 'It't

I r fn !J t11+r ; stir, b k tilt' 17 > Port
; fjrP.
.. ., : "
-J..9.. !r. r.<.t.I .q.it
'' ,;,, -,' ... ':. -' 0'-. ,-. .1. 'Iw .'Of1'k-" -.. ., ..,.-",. .'_ '.,:' : _
(
.: '
'
V
.. a ;
'
i'i"f' '} to' : a.R
ft ,
'
:* '.; .i '-
.
-,r .. '.

' SVI !''.. ".J. "' .,'' r ',- ., .."., ... ,. . .
r .
7
:, ; >! .'" : '
% -.t 1 "
: ?> < 1:2 -.4P"" f'c">. r .r .b.. f' :.;..'.';, _'"; : '..": _' 5"'' 1.1'' ).,"-;, ". ..'
; i' ..' ) ; ,, !' ::, '
'f .
;
it" .. .

F V f. L : ': i. AAndTiS.. '; < o.

s ...._. .u__... ..._.._.___ _..,._ ._. ..' ,
tJ .! -.T:, nII'"i.",. ----iN._IJj._"... _._' "'I""_,_.. .' _. I'.' : : .S ffluMMr'TBEWftg*,-*.->**ii<4.Xv *.fc *****-*-**iwi"**:: !.. *!5-j jgyiiaa. .- ,,jjihi. -,*,*. *.(.- v -* ""* .tHi-; !.I .. .I ._" I ,;

*? Jnt t ruert4ttt. Hf'ft"h the mnt;"I It) I"u ttn l'l"tIb"Nd \fW si f 1' .t ffl to f4st mart Est \t 14i4 ,.jt.I to! t-i\;tATlS or WHAKTAGS. t.ft1 V mScrttr..iU kr tL

icty alt h tree trtartrE'idititrtetart ; WIiuJtciI. Muth. \t ftbL miler *f M.'lilCm .;d "t>t Ut G.t! ( #rEt Iir>tnt i w.rAI1' tt s J I"i ._ rstx d ibo iii tad..r tU DIirt ;

1 tiJrttori t1.su local ttnxult' efit lfat..t.tc.' Mitt .V... *liSk .. t;;it t i tt t a i:tf'.tjf (, flit ; htdo."i ) 1 ;ltt .rt i j"n f. wn.fJi(iF fhbU d ;, s ttzatttdtat tW + .

of loIt .d a Wt'tie pods Jsi&If .f1 )iDt. that r'lt uw t attar"uIR J'k'tihrrtJ.mt ;Jtrfait2AwtlL 1 tti .f Ott9' tif 1 tq rS'3Ifl tothi..t. tta
Ukt1 *f, q At4 t jrtx/tl *.A isi.;s j*] a "f .. I'i (1r. art HI l U dear) 14) t.fJ r'rtIndtl:; \tU...w tJ.A Itr.At t f rte i1 vr .ttlralrt ri "..r.viQnWw. : ttsat .l, e s t.rtr h3 plK'kett.l1"ft

la tlr astdatat. pta rvotitn f.f \ve tt, :1t. th rtrKC -'! flk? tatp waft b$ r' 1 J 1J1Tf.J 13tiht ti S .} t't 1 M,1a mulct tk, r+F Ifott :"tts ,t''iaa states ''tit

shitb1dfrw? th we !Ln no fait fr* to etattr14 r3JbAit "'i' t r.ta Jruth 1ft the i it l.trJ..Uy httrrM ik H-f 1tt itrettrt J\'f ntry -fCt.-ttm. iii'tt. ; ward I L1.,41 l'trattrt uA$tlt'f f'f'"ut 3dsdstflt px t.f+ Ivt ttRh
t nt' *
thy. fltOU I t a
1.,, 1 1J.1tWJ..'. 1tbnuhf..d tiral intl. i rr7ett cttl* p &1 Ystiirts: : > offitsn t f : Iiystr- {il' i1t. "01" 'lf'J' nu !t.mitt t lcatt4Twitt I b. (IcT:.tr tW f"'V1. tr +# ttd

3 ctttrit! fur ifaj $lata '''n !<.. heart miiirrewlcm I flarta J"JlN', April JbTnrtiWt. ;i item fr.nOO (rat ttC L illt thtJ) .wtrFfl!t alt t tt ; ttihsttnttr,1 frfi} t4f i pry to aia parit t s.ttt.., h.ftno

:.I. i. iKiift that,+o idt: **f dt{ iwy 4''v* *'n ifubfttMcV : abo"ltili1' 1r. .rut1t'ttstllh en HI 7th.! f vsl h'-t'J,. f.c 7i sot tma tJJfirflT.l.f|3L Fv-'try n IJ...Cailt. IWGi *BT teriattttf'tt'ttni. -'

{f *hw|.' ';Ht 6 Wgg with !qys t t.\.e t11t1'Jft at II tM t+t .,w d:.w. tfl 1"ra'rnkrtt (Beets,) fJ"itoE.'f11J t d* i or P tk friR r-,ttfrrct sndfs3r, ?.s&rr witas3 tt M41.-I t 1 istk it't

1. wjfrn:* ,,, 'fryy ,-m tit f .tit lrcyt -.s'r.It'fUW-l.d'H tt.that his wt"ld'.It/f' IiIfUld t j'm tnlp th J larl.ou-.r. ZlNttetit I Fn C.:tt. fqrr.cu'ic '-. nday jtst briJ r t.c chef,c.i'r'i.PiN& with nrfl tACk

i'Cltttlfl.i) IKJWllai"J, -1l rfart, *. "At .,tt| '+< 'I'4 S" Hours ft b4uk, And ttttt tt* 1',.,. 0lJ +JJIn' f:: _nd a fbuJ tlf tit. ? 4 I.t"'tIJ''f Jtt. if f PackttatiaJ11utatrtJ.ttf tl (aisrn?
U"m.t stf-
I a- /rsn5:>jffirtu t.fiAt s rhtt"d 4XtO': 'nt1i fw.n 'flH1t ila+tr n "Hh ttan.... r.f1.fjIt'1t taP t' "J&t hI tlv! 1Rterta1b ,L_ It wary kasat. Ertl c. l'rf'-l4. stntTk3 at.rays Irtrtrtvmct tbihtr b.tt.fo
: Fr ti,1'sittik! tijtt.ltr
tb rffV}Jt. Oft tJ.wr b.tttarl, eutrck ,rf tlx* frtk'f Trow Tbkrifi, sale d *l : ARttlrart (it9trttlttrh 'i Rs,3 "(1nru ett.ct'; r .++trfrlrPg+rKlttraEef. i<. tti I ftittcrU r.nc \1 re tL.ttk.t.Mbr t.

< riser Ix: eJ40 Y' 'otbftt rtit4u i .tU t U. :1)w.yftrt.tv ("trjft'dtI Rtin'ttito;; ;I.rfl iJtt p cl' war Mi'tt v.h t v JiOII.hlt : Tor fcTi-r y fcuAfrt rTf s1'11. ihififte .,-! k t cd, .' 1fi 4

i lrrttr4ii ih"J cf ii'-1i.,. Ate -JLij -* #ir ..1I1i.1 Ttr'rir4r'1'currt': ; '+r lip nr=t t.. fi\Jli,: hrby Ilnth ft tftIf .fin }'"f..k nS .f i r" ,. f9 Iatnrt > 'Oral* M j i the padtetthxo2JMdad.rsedc. fJCtt.4t1Mrttlw. .

. nil k jtafll! lI. *,.- mt fBfee t Tr% t* dwt. r.utf"-1 4 ft Jinmsi'VI taut. but;tJl'f" 1:1i3t'f'\kmmi, Wh1f4 1w', ttiH tntJ' ettftrtfal :, r4 J' d. tt trjrflJ- i'9 j't"17 e : "
tosw wear Kti&cii liHlij lint. f w ] that wind :. E4 JraaLd4J Stilt ,. +il I1-2 ';,'tn *t.rf.j"n.Mt!("ftc t > trttfLr: >a m it ftt-firt it > tie Dace i tl> JkttfOt 1411ir.f. 'l:'tsrr* t'zMtIap +r e'r(ry : ,

.'? "MQVJaAno.-M-'t: irttmurhcuu al rtt \J.t.d of Apni, !. J1tfti.d.. Uruffirt I ;eratrs fit. fxtaad"!.r"t.f ''t' f +rcrti'trtatte'thefi. ,11uw ,f:4.mrrbytbs Jibtr J'p i .(tfsancc!...1.1r'tlseyzeefLir-t-e gtnrsttutsPritttrr t.

r, the, 't Indla x ttK'h veiaiaajI Ttwro art C'\l,.t ilJlU' ton tadrrtwnr'i iJICiWn fbrr(4ti' 1trttp + ftflf't-mt. (Adist.r1I'r t rlH"4o : 3re". en ti r..ml\ pay the po* .

fi'N"t.rlli i1'fJ.l c +rrttt t l c tlr.f7raf I't { I Itoont tshttu. to tlwraj 1 hit ni ht1.) & e"a'trza:4 Xfditt"C1Y. 1i'faZib1ti1 tf.'bLi"gwltJ.S tfitndt.. .. .r$0031 U f. .t.r. lieia : "era,@! b.uif,3 fur it,.t stvrid. .

I J. 1"1.-t wt mat l tJII1 J tt tfy ront1-t! rti >au rasa! i tAI ct *t* wof l t't' tt'cirtd tlihitz k 1 ttrtr It.IIniltl ..kf hid!" I.-,Itlitt11 Pi.rt4Ira n3l gttwr'a, t..l tW Pl'tt..Qf taw Oa tam pr6iicLtrhM

., '. f\Jl'fib: 4$ tjdiu* fif 0** Cttttdatiet{\. Jm.=fad tL fj ndbt4 W4 f11L Iay, (1 ,gnat cspiartrrytr ra #flavt'wtsb4'Ar"; 1 t..um.Jlb l'tpe FtiJt ... ', ..,! it tuaey be J t'Wt tit dcterniinr' rheth .

.: t'YW" tor tt.t..httt..n wt iI ycbnn4 a>aI Tut j. 'TM i.rrrc rt 1itM IltrmtrI1, tFtgrn j tatatcc'4 I4"t'n ttrC.h r+xtIt ass l#I tH f. tJ f1rf 5t1=Wl tr Xe t''f'alt t 01" ratttJltt t.t tape,1 eutd

;.1 1 rtt'h mare thin w Jaa re axty ttl tfC'f-iU Pad.a ak "Ja\i iq t 1f"1Ilt.tt.iP' tti IT'IJ'Pi&t.'i ''ttI'rftau} UIJH") i .f"f'W J'of.1 l 11.cha'.ttfzfidirr.lrrr.ar/.4. E I b ct srget3. 1r.a 'crwspapet's are 1.r,V
r CW (''netsA1kt't then ttlINt S latr*. d'.Mutf'A m .ti #U 1 fr f;( the rt ra"rttrstrsrtrt JE.rrdNf'r.df' t HJj"t"d"f\jt.i., rarer iJIf1 I ti.n.t in i'=mrt.I.t, farm at."i4iiA Tf' ;wrfr"t
fh.: ; thc rartofopXna' tM. \
;
.sear!, Oita, X's'J.Pfd lilitn.C! a lardc th; AHi; j Port '; Uw I 14UfU..r Cteturtktt iirodh b.s n .n"t'\f H#'I If1liN''i t; 1'nrrsU) fUJi1.ht'U1" ., fI ntltitf' 1".. t hcttapcriirpubi: rP.!

;' 4x .Mmyhf rilut"tlrtt 'dose U1 bCn JiQ1f"'f'o., th1. them fbM id I d JtJ41mn toPtzatttalt t tf tf.JlT nt%J' .JthJ'f'4'I1; llftr.j jt f I bait fir S1.ut. $H tot I pt'rk'dwail1onxiar:: '* '' t t in the r.t'
.c; .r i114'ou'tt1. prvpnri
00t, 3 for bv tray t1t LaI'lruttt n.i tt tytQotxri star btu ('b&d tA lit}A. (' . rLFi r tirpatrd iJ jtrtrhu. $11}:aLA n.t Jn'pwwuiterv it .:0uS! fce sofcrj tuttli.

t tltebt? wtalt+re. r1-iU t t tie f I Id, fig 1lID o It'tp tdNt trt"iXtlnd3ttr 1r ,-rficattIttp t't l'lpr.orrthAA ,, IVffjfrj NI'r3 ;bl j'toae, |rat! a dens lt.cre Lhllt |* dit'tTflt, the

dIa# allbouh satin flitWlfrd. pit> bt'f't t"iJt V trrtt itytiA. Ul tW ik t(1tt: Mxt.r.Ae } m-i..=l ftt'ftnntt; jitl ).'fft,ttt tl U.S'4tt 11. t"fC''itYtI9 Jt>kOt. abject sitter In rrst d.tumia ita'drtrcc:

't' t C11--d il t tt. .Adtrro, ,W EiIkphtatt : & tits iI'1 A 4kta.i) t rt errtaxid4 t .Ji}tea Ilio Japc"m 'td,. rtli tft (it isffi I r C w or.<,ttt r.;. ; : q tYp) ?: IfL.tr ..; tr. ntC9.\n J Ira>,irr: ittii'ecfdlii.

o f ttfR tc u.it6F.J tUnf? J ruin attho& gl, ,TtrJwtirappr"Ir tJ harpl prt t-dtd, 'i1)W1 sJ'jdi'ut'snt. ic,4t.. ...'f'hc let 1e eTer1 td 't'od, Sj 11Z1..z f".4\ii.. a .U1f\ltrlfj. d 'p tffMt 3 vettts' ctl
Guest Jattkt4tk JrJnt 4J. \n farther dram t. ertt3iti W f'wf nil twnil 'FinuWr. fret :crc ttvteruedts& ii hyab.
. .t 1lacx I..ntt.1 V
f to 'n ff."Cetn ;: ntstx Mi:1: !. JJ. y w
1 tthVR cmrlr ttiiyt,p.t tlHJ-d' :m?ter mfon t oD o1tJt> rb8'ttty ii lit GfUfJiItrQfJft' l'wrratIu l(..(rrmmc. -f".n41if ten fay!i iIrg, ,nf a 1cwsizpr'. \.Jy4'rt xncr.h gee verve''
PHted..f,1 !. lie c >oal* t'Jib 1b M tcia tCa Jfd taatititnfmrnl fY'Lt per rtitf!; .:
tl < mitt etc
1 I F I __ ,- 1rft.d rli cvntxsnedin NcwrfrperttJ o' *tuld sr
01
r All f CtlUcn 'III.1..uUt rr,
: rxtlr -. -. -"- -- -"-'---- *reps
i WuI "i.n (natai1.;: la "ri.tJilri ofaw : : to cnrn.llj), : : ( I 4th 'ttoanadtlifinilrtttr* t'oftoeatyitsrt44Qt ut'TC'T..in F34Dphttt*.

trtt s kS iJ.St1btfl, Wt triad .'?.. ve ,itrtatt ; f; 'C() 1JJIl riC'I. if reraitftj 1)fJ. the wbarf tf&rrfof3ti J Q rates kit strung dhnltt fI'fJ-.in'ft tat

OOcl t say that wtCtr hoo"f aitrtiyc lfpPCI'' LA TlT1rylOM ;1l'1\Og.: AYUK.Sliii d110's .i, -..__.s ... .... .......:::.. I\thii %) t hc js g..sM for Cattoo i>r tharac r fa kitl'f.e puttiCatraa. it -4.Ius.

i; Itriittr-4.thy *m" lk tmjsly.I4ttatt ? l: 'Il-O.: : 1tu.li'WJ\.Jtrrte !. 1.triolcr, tweet and s half f-ercP.lj.t wed to chart the rnctiirorable 'tat".until -

". tJlt"J" Ire '.iulifitly ctahtuxi bn tk,, fir 4lrtrpf4j :>rit4' Cept. I'atttr.ctf I tOTTO. frlpcat >m_ tIs ;#list t lLit aid C itrTJar.t- ;e'Ut.lal c.t JQ ncn1 shattbe{}.* < ti 7th irsf.1 ftia lro ; ortlrl.areatst h t.,Wti'tJ\:7, ii Jhf AVharCaaVt* it
Net ; + Jn'lft.
i&rw .. U\C trig l :/ itJinttitfeir seta alteft W"r J llaa
; ; o tttt fIT 1 b a greater .ftht'b franker x
rensof# j the WfiarbJgf'r, 111M i.stereb7 -
. irt'tn '. .: ; $ t6;$m&r!i!.a 472 ji )trrr :a tielwithoTftes
'. e ;,'. 'JadJ Jt. At.dr ., J r it+:fijiie AJKS-, via tt it8vi GtHvd at 4 to the Ii' prxtsgerhoni3Le J charge
"l 1 "W' : : X1 tis seta. n'C7.I ..h1 liFty I Q.U fnirt"dCI} mast nt for .
the
M
: rwr Jf
,
frroo et* the
t: t2tttl't ." 'I"l'f ", ,1.0.W Iwxik nfttvcJ AdiTificy ll) r'ettlo"tfjfi.t ll)11rnHtt tb tim of fifty ctJnt l lM v packtcontaniod.
2.i .
: "* lirtn-t l.l\ : 74f1 r. [n rur tc.'prt I tf th te3M J iit4or $hcr article, which F6if nci + ?
Ki fw- \Hrli f fsbc'' to th(' JOth ApriJ. +1 ir; tri r I1 idtit. or sap boUu'lel fifty cf'nh
.* 01', tI\f"t '. ( .;I.od 1&t.trt' Lt "U14' t tii'thr uhfkrrtiiirg .: 'jJ IM S t'1CI'fI3pcn..Qf I'atapLletrX &!lt: *Ja
!Ujftf rj'Y J ita'r. 1'I\t rh"T. P"lr
; \cw Jt .. . n 1' .
r. ei"atout 1.4 .(1Ttd t:, tbe uf..r
,. d'J t tfart'ri IJ.I.--O tmt trill utd lute.1Jtie stuace a
'k > Sir, .Leatlps ( kirs" +d.\\1flhM elftheitteftl ;
.. ohtktwftttr Wtet '
n a.
J\"tln,1. ;., .J ." :c...".", '',, ." [ tiatrat 'If(1".t>+:'llxit' wrol'l IIt\d ; ( ;- (.tH tike iy4"tt liKl''rklt! \\'t 16tiF I !: TIt f!tnnm(./t 1 T'/S *thrll tfJW cWrst J' CxlpzpersatPtunpUctstlterstto1th ptraP. uf? the exccssc''hiaof
,t. ,'k ,t :v. 4 t .' ; JIpfyro.p.$ tits J.L.1tt 't Jt"C that tits: 11'91i fl.'r t't.4t tying${tie fllM*& JH* &>y, .
.1 aceuunt.trf HlJst
.tJ. ", tJ.af.CitYJ1U : lUi lad tic clear sett.krrry -
't"rtfl'. .Q.. ... "I'i fitrt .. '. ;" .**
V.i '. .\1' ..: "" rccuttaltt'tH lt'8 tfnL M ; i 1chanrt' tws cit + *t ?dr. I1,4tt1s; as -.Hi.l uplrcata :f.I'oreettjf1 'attrrt'rxitVfaLar' '. ; thin; zeta hi this mail,Jrtk & *' ;
.". : ..1 of' TV l4tiscaoir; N'r Ytwnr1ijdurntl the t es3rti i"r'Jnlt.n\: \\-Jt thrrtt I>; w>t corns urvter t.t eenomtuati h cf XiW*: far
,: : : jfir. ; r' tlY ., ,
'. ; North a.rt-tIlV., 1 F : ;' : ttin' t t'1 t# u.g bn tIT :
: .South fC artiito: f Yl .' ..' ttial .:atltrtdrua on tl.it.tjdla} : TfaNrgtr tOf 1i 1hf.r tAte Ii .f6t:1' t4 jt t.jih ft.ft !r.'rtI'e Gt e ai tttt ctcte ,' papa N oz Pawpidet r, ia rarbject'by law*tocujoifi : 11letterp

"i r. '."; Gtr-I-isr .....' .:.1....,.,r+!. ;., ',. ..r ciiffigwt t II. hrigyt' l. ;Ian, t'H 9'1'f' t-t-Mtty "tnl" Irate UsKI I-httt drttiR. ,: +Iittrn. try t ,. "'".w, cet'For .. tat. .
The
i,:-- .11 lJJQma.t i):"oil, ,',. :.f.t ,,..m"jth ffu.tUM ttntl.ft: tl 1 am\Ft. Rhdr.dt'a I *is>; I>+setb1-4?t*.<'ft'it.rafc-fe t arm;be! liUVdo nl( r.rcr ff1 br r, tn' sway tJf'At rigian I'-.unLJik-r<-*and impartiality" '' ali*'die..P..trna.dtfI fits

'. E' U. rpll. ; ,:_; ,e )> (ij'd lei title aifriln, i di d 1.o il'. LutI iIart ttt r r1lf.j x ttrtifeT'CAT .aAAt.J'Ut( ;f"ftf" not!! twit rt PttifrxfitcPf toM, t'O ;! the perf.rmaitcc of thL'V"dntie8,. ''"
.' tr I prn'tttf-tT tied cift tas tf her dlaitsliC.rt, ( :'Qi ese; r;t w.cl mcr ,tificf'nnt lr..1i ,
mr.s. A.. JJ ". \ ensue, erulit4ptrri ana ht'l00t owitueat a .
't' te.cucixltewultEt
ill faix. ., .4. ... J'. 'I ,.r.:!'I.s-i -..' ld\\"ffti.1tt'l. ; Jit'Ut' :nit d.t, t lld .tW ,;xy- v *.".. >, tf> 10 a 12 i .t ":u''l..J gttrrntq! tor,*, $0l OcToir > or 1Ltir cyao n effort, by' thtt Pf.tblie drdn 6.
4. <' -'. : : r1.MJl.f" to'
<\r.1'ff.l f1.' .: <, ,1.. .Jlt:1II'v'..-" ." .;' .'. ,'tl" ,c butt 1uit &of htJ Ur.ti Ii 1n cI=tad l. .i4 trls art< ..a >. *. L II a M i. I.d eve DQlf"C1"lit1gtJ.aJ't] O'\"ltwMlty:.t M'r? SQJ ,SO hence r4.ed iQ 'aMy vflitteljiy tbt maili.t4t

;', }';.:<: :" i ": :)U. 1 1O < uaf.. tnllfJ tui-i?$. rl w cker.. b.d iflpi j Ttf1 t" .f"t to ** J.l .r. f'o; ,'vir, ..W&& 6vt"r t .trsyAfduute olin %f c>ti.PrinJers ,

". .. ;r. ..'. ..... 0 ,{..1''I. -. tht'tlJ 4 i- 1.ILet.vnt1tc /1 1 xt "l.) Wn r I IlabIttr, -'. ,,.IU a 13 : e"tcf''flmjttfury-he, $tUJO -
:' .
14" "4.. ... I38 c' ,.lIne '. 'UJ.-d' \ljr. uZtirtf'i; wtt b* &IIiat, .. ,=etostrrturty. rc' (Q- arc ,respectfully f 1.w skid :
Toranil
.., > 11f. .' ..". j,4'. t,.,,_ ., f.V.' .0'; crrtinsi3pcrI: Ctl 2 uak it 'wkf fl ctt*;t. uVEiiroof, ; MA'WVBTB, MW,- ,:. I rwtrstPC J;' laualj hIet1 .t ttiittt. Sort' f tle Nttn1t "L' Fur o'rj vessel over ittj ar l ..
-- '
idt4,itt>
':i t'ntuclc.y.,. r > } ; ; t;. f\TM5k! llc.Ct"'too iriC} *G.*.dtlU,alxi ti)", For' nvfff.f sel or er or. fcon .-
4 ';'j .i j brt i .ng ftf-\ht.i S ,
y.m .Fvr
,
gatt 1 ajktTarigitsg&c1rrtatb j wot yJJ t"I t :toU.k.m
.I ..Ua,111k"I. ". '.''! Injur."tf.alrl airarsnlrreLIeporit laJrJ cn/maiie "' '' Bier Ik frtk i ijc' jirktat entrust Iwt nerk, : ttiltflffxl.t2ti <;t. tdsli3, $n 50lfor 1KDCP! iDttTILWUtheistTO at 1'trt.S eT6C
oiaua i .. } ''
'f ti.i. 4 ; .wruf !KT crew killed! and aren1triuelrstliiit e"'urJ:, c1er.onahw.. Ji .
.d .. '-: ufrtr S1te .I.t tfr' ,but! dnrug t.hb'o .1&51 day J.t.ua.tlli dte4 atJiififry aJTtf'cot eicee 1- '.
f ny ; tt i '
C, -. :. ... ..' .ti'1.i rttfitw shot.' If r 1i\.t\1qrn cl".dte rintrcapl ihaj KM uatutt 1Wt&41-fl cnlrtvra,etc+ .: 'WCi{ \an;lrwl 10au, .Ill GQ'ftaxs .Dothan_ _. t bstrbU-j',..; '; ,' <-ji f

: Letiiea1tuy, t j.11a sr tIrJtrz,: E 't1t: foulfreu in treat, tnrl t14v'rnto : "edut,2.000 is ,1ttp'pt'it s "y tlentltapthn shall bwtbfco t'.f'f" + f. t.

, i{ /f fyirttr riiritui Rt rJw D J LJk tJ1oiit. 1t >ybilacaicongfitltitthr IU"'Y..tl + 4)\'tt'dthc tsta'ud atto thc'd j sib! i$sTU sue : rmper COOIi4'net.i.QffIdi. BV V. t.4\VJ\DD LL k 'Ctl' :' : '.
tit soul Ktrtcw, irL f t J:1wr k Tfiftlrk'r + d4 1yttlthsal t.11 {trhiirfae Imis. ..rrovidtd"l'ia.t r- ,. .
: .tieas, IUt\l H tl..l40 ei& S:4ttat< lCbt t1)1'Nj"tm.llut .. 4.:5';. 1
rHrtirtarsJ W
"reU.r
:.. will only lte, 1251lutg 7votes *k* cf i wrtt i t..Cue a wl ha: 'ctrn.Itatitutts. l1lJ > < aiulllu C' flee '. ; pC ; :

.. ek' upjt 'rltMt1Cco jja ',J LI\I.f Or q'9 XC ath Igt.'f atvt,1tMatitei .ud qnly! "cry F > tdssti Lt '. Mutt,i't. 20lti: alt, to tlf }lust t"tear .Pf 4ciJ'J'' .of 1) fUT.1 1 waroitbfcy throw lhea>seir$ oa .
,ficliact "o.Jtd1n < tltrr altditathtras w iehcd rstrtt: '
$ i dl".:iite, l''r.1.tba lol 9'. } .;tc, : h..tt,.,. w h ntt'rffY-tr J Ithe community pstrwjaje, to state th _
1Z2 J,00 ivi to \1t. -tar.l aNt, lrii'l1'' Tfce Braitili taigte, r"Cit Ire rr rfr 'c )ti- friKcifdi r by which they will ba ernedit
ready otcrilwu ift* statc.risM is ltd--ou1d i if p. w ithta iil lsTg Wd act>rj'f-M i;all cq '2}Q'': "a.iJ tai I3 a s.fa .' 'X.I-uT''CL'. the drtcherjr of their dutief. We gsv 'era- rem

tit'Ibis you'Itltl Ujit c.ha sleet"u\t gms,. ()'sea fran }tart* tit1, u' it 'reucll 0 f i ti4teeiVti II 10 St rip)d K .. 7 34 'a U I compiiancs; tiv$'ClVGetJ MtheTeri'tory with ah act of tie atFtotida LcjuU--: p'tblieatuf cf htitud44airwu'. east are EspytI <

nr\u .M.u1lAnd 24, the 1ln c totes l'.t' !r; JMaf rt-jj.rt was ciirreut that they t3lJO.trf. oo" 5587j. .' ..or 1trr.JiT'flJc1Z.: be 7pent& far 'theurpoSft to.tLe cxnttuctioa it'
c.f D4artarr11t.t4orI voc* "iNew, y Lad tj> uJ'ta K\ 'lirrzlliarkcuruitc J tJru.ite -.IICfgtcMt'P .'
ewer ftftWfc ii ''ftsawf 1'.bW rotnl t '! ,tlnd 'tMi: t tija tai triMcwt.Atajtftoitart3etrarkt 700.Au.b lnu R J ,5J4 a 7 : rrprseattt! PNif'l d.tb Cewaty, if the swned by t present Adminiatratitfn. We4tv '

, j V93 tit 1EG,3 tf.jrtrl' il H trn = )its ,dsxshtrir4JaJJ; thtrrfiopt 1:7Ii'I.ll ... .. .. r. 1.3-8'. a .f31 '2 necfi lartiue=(o ci.O thU :'j rrritrry, I tercel)y the power of Congress to-c rry on ia

grty) rrvitltout.iuc1g K fcttckyl I'llii at Iotctti h3Jtike.ri. r 'tbQ. ript&n .. 7 > 0 ._ ,. atTh j$1ectiun to.l e,heir irt#..the Snt.\ttmby it jrupnyetJW1 their' consent la arty erf the state '
: but ia
.1 .u tlw art'ctLtb tiztd'&hY:1. '90 '.I n ono Rko *;" f i tf..-_n in Airgitu tealt:3fl'ihe tf X ., ; maiiD this
lirta ;+ F. tilcf4clu t coby fraofc
, i i t dx.pr.1lt. ) : f Bfcf rfct ajowal,, cf cur sitim Qt, we So not
Ircc incA
,. Bc,mind..Wu11>*.it}vet a1tthtt .J 'Am'U Bta atuclKSi tat 'n6t!It tftr ':.,Qt""{,j dii'j.. ;%, a 734SmsJ Ilai .ikcathrbousfffM2datne?. nc $tt tAt [wWi w he understood that we are oppuu4

. j Jb lr. :d Isis putWutt: e, bU8T; t n.iIJi.n t (Mr.Praz t)bad ficl ,.,37V A &eneu= '3 J-Z a 134, .' I&theDitrictfo'I'irrrericta--a turf pi e oi .1tmp"t"\jp'en.abi

.t ii&t 5t1. witHI"t die Ontl&tion O tiiis' ( t tie It dttsjitas oCtltc BraaHsminn o.-; It ?'. -: ; .lei turlitlTt .;. -\1 ttc t3i ftll-Citlle. Ill l) t.s ttaaocr &i which ttcy we ur.J

I dte; 'Stot tlr Witett.m tI 'he jvi d1i'pa.tt.b el ipt7 ,rartcullaX.'b-, Jf'IoI'\' ;. ., :" \t J.Hl Um-a ,pot PJorih. ht'Q on x

the d rt'( :-;jm ; t.nt kal.f4r. 1Lep1.Jnahfl1 b,1ib.,t u l. "' 4 "t.ftlf tUl# $$JsR1 1U,4.3CWgSit Hti. ,c. j ,YJ, pu'tl q. (. *t side u .Aa of oaUve Alabama of Virginia ail adopted d T

I thlhtc In h ti.: t tkt chm J,irlit'tQ ttregenentl jlr atiEv't fpllU.i)1 ibru't11k itlti,'vortm'it+>S'n'"i3I8z, EcamWafji ;fir zees cicDctomly we are pro;; that wxi cad;

ycZtiort f4tG ; rtt4ttttts9 rli fyk.soa'a )i. ame de.J 1A with it requt that 'l t..ttg 1n f 321l.lrt ptl J 7 i Lng- 1 t"wt .Pi'Gk'e, .. E t1t siJeof the in both state, acd support at H&sthrox9 uoctrinos cormott we wjJJ. if

cause:cwm jcsj wu.tiaslva ; rrt, anJ h t! awotrf i xp1s.tn.ural! place T. for.ag t.n( .f# 497' .1 i. -. Aiid'tt Abl. v.iuritS" ,O/tfeml Tlat the strenuously ediccatcr the latereits of th*' U

.1. u1 m1.te tr r f 1!'1r(:.,{iS Cett'atit .nt"r; :A'1t.'tt1Cw1 '1 : .,'. \ -Qo.o' ,- -; senl rr.meE1 7&JuOt$ fa the following efio-per South, ai fit as mal be coasisteot with 11

A__, "lstl"sit oDrUi1 'a.e+cn.tlrm a U' v1 f taeiutinnate t.ti'ebtaplwinfed .end wnirir those the whole imion, which ihali be aparsrnonnt
---- .
t t 'LcttcitIi lt.xtt7triwdt ''- j. 1t. t4. rtat I'edracta i'onstctetation. xh
roop-1a1 > tePtvaide, ;rtfra ac te
,By .S1 refs NaIL ; h r You"W'JJ'.ttJjJlQ ne Of,'ourrtrtat .' With 'e'lp t.to tic tffat pQlilirn s-
Bet ihiclr trldiththeitsar j ar'fi&ttrtebti
t :
4'i
+ p : "
''liIt I ; '<11 't1Ji.1 l ;trig a $tockbottn its tl16' \'hn11.jf'l t'.4.f Bttra-ntq.r. lion which BOW agitate tb.U:1 oD., we have _
:'fIW S&giw. :$ tirt4'd.4;: "itf } : .
t ,'! hesitationr'
4 no
1 ttrc f high '- iZl..t&-nrit'ic. our $seotimcnb Li
,. 1..41RUSSI' aying ; rare : ;Tct-tieramr; .
.3 r p Gb! t P .fttl a i;f);t.P + 1st silitijisiaKf 11xr llx )ii1eJ Cayer of the people*caodHat GEYE AI,'
..,"l- TW.ttIk. .. 't94r, iittierfj.ittiri1 ; (Vpmt.ihCK ( 1zjgt5 Ctrscttfrtrl Tf4iaa3 Co r.:1'm'1lli, Al Jtnt:1V' ,CK1ON-btt f 1w cfu '
rJQ't fi&iir2Q low 4Jj;25 1k.CJfub tcretG >
... rarriJ a.' ',d Ut.UN r."[ rtuty,1ta i'fycs ce $&i ft 6lRc't%Bwsios per : ; morn ftt-th 'fOi t""wm.lta.teatha.Q< attf
C1 s6tls3ei ; Of d LO --I ru0t1eo ;:' .ll ..(
Force QiEct: iltuzil* r lat Co'j, our',( !:As'*?!bi|? tfi mmics .-il/,wbtl : ? r KnLa BOW stags whose firurae, de '
t W'Qa&1e' *. 'nO. .
,
;
f "- ': Vfcwjau It i k J\P tuI 1k .{$$ruche,". i< 4;:+if pralrthtnQtom; *?di. frjnylttrl'tltt..u.'tt |f '. -- >' .-- 1 }(-tti.. 1 11., t.'tf: 1.;' t. 1fl' hh ci'siul i.and t&ucdjadfnKnt, together \Tit
'"tbtr tusutzn : eht 3v 'gh6rclUint'tO fed ,P I.t2S2 W'' <*W s -. .. f' : _fj J; : apatriatism mb1eIatlJ qu
they ifeafej i JY "J m -itt"r <'sj'j-4-; ''' > **'-- -tcTT- ";rOT'K'IJi1" r<- .. :. Key tr, ; r ".' 1 J hub to jrewijj tko -Jeftiijie of the
,. iCJ ( fwt3t,; fl fpLtii2tc 1. sutra! ttt Isere ice : :I tr j .' f d t' I "crpr *
; i )1 on f,9:11f, r L : .N":1in S; : J 111t" tYptlU.1 8i _;., jjrcat rVjW IIe. t
has e tea ;SKwhskrcr ny; t: l.1 ,,1. i c f* J .> ; : .g r ..Marei .r. 'I11, '> *:'. I fa a coioinjiaity *freea 5: tbcprce Isati
try' :aarp cti : tnl UriJmSi cc al at Bwca'ff'Ayros,ujs- ., "'- 'J',' t .7VORT '. J4hri.l1ftl. u i ''L .{ a powerful ir Kifrnct- -set ihe great tee.

ht lure ix ttt4item ( 1:Aoct [tier! date;.of Mareh23 inr(1ftf the)Jrit thlt! ,o fi' J*LCit 1CAI3.2It 1YUliuD'rd.. <>; J ponsiifityof the 'cooducttin cf4 I'ublii '

.1 perf u t thJt\t.ttttrrtsT !lrn-rtoba.uts drat Utts. Ui1WI l 9Tt''Umll.'Ilt! ." ; ; :I, f" -. \ At ftt L. (ottc'J"'#; .1. .>c; JoorrnaL. Asntehif thai be ovrwzeen4eavorat t

$. \'" f:tort} lt4 r.a p .rlQ to JIdt hte : -1>y Josgpfiw; dash K.. ii. LrottgnifenjtriuGainer. ; j tom t'.tt the patroaagof aa cow
to taerl
Ths criaa t t1'f i kstiott r.. r1t .b t., fee Btscr.. /.i r'Ci tnn q i ii i ioon t-3u selii y,. ,''e w'. ". "ij. llriri, 'I'::;' ... ,1:1.. Ugb tlt8'ap t pc3tntrdity.!k'11 Wo in mach ware we 'rJI I
'UtS
t .r bcr frt s trot a to too P.:" -'., .i t I about Sq'cnilal ;bathpuby incbtrr.sad

i t +'tOt_ ; .t1dt' us tfec, h"aturJtl]p ficp% of I Qrders1-vn1 t f.oJtytJ d 'S hr-Uo? Enieiwwc, Httcl 'ocVi Kcj(7Krgtf Jarae DrMl. f Ac? pert et cnt e1o 6Utec-ed:

1 1\"eGr.[ Y.QI..d TrmJ y) dt-J.if ett J to tCGUmtof l irwa the Tgt,4e i. t "o-m:1l t uc,3tiou .. %Ye (io H: 1"rg t S. UsanUeEr Peter J.Vitki1 c I I 'U.19 'the Jtrtr eirw faw to c mm:4..

t 'Lts DA ttuu, tJ: e nib tt..ltfmJ.. I ,u ,the l trtr xltltC ahd.3llowin1} .tl&all k1"U., .' u ; ;,BiU J,'" Hl'l&ek i J. +C: J'oll t cbe'tjf petted -tpt'-O'doo1r t1icij t ..

a,' Go. ut.91.W(1. with"1&e ictttCftl mid ttrrpo3f9. f. that.. roetaU :t tfreeoftguty C: G.K r, Fry-atrdl )I;sterJ atrataiin n ,cif cfl. tm a cteick, iii.t crextirg. =: t'ihd.1&t 1l t m ti'ri fJ.. .
, RUSl44 G'rr'erni : ;" ,: .- wiih.tbiJ r
t's .JOth-SdJr 1V. Qilaartityy Tlathcm>f$ tf 0dtlia* of oar .
i c nt tMHt, a4 .:tat ist T e\'r, "Iid i itt t\t ;.in.mcuJa. inn.t o pro Or k YaeCIg( (0 S. lIuabltt J.A a .. "... '.1'..,.. ,'lTCUEtI. ;.. i ir this prospect Is iespectrrftsu. ei to .. 3

a 4t.'Cbr d, m cca yurnt .in, tr l kith ixis 'iai.d, "( Uiet Brazil bate &.1 iurer. J r C. & VI G; ;iciw ,lT'lrttrttaittyS <) .' J 4., 'C. ft.]. public lut t'heir's' inmj eiiklt& .
,1 "Da-\tt', aau! in ttxttnts ing .tie .UeQ'ttfda oeea ;'a xx ', '
C tM Treaty of the Celt d duly, tlaatwki [the Banda Oriental.to/he usdepuwkor 15 fboth CLEARED hCRUJirr..HtC1'1. ,. i the ftO eft'e : 'Ft't'.DU tte f rrxt '.J'
I m QCCokra
ny : ,cr rcperdif the matesit '
tOO mIj. ;
W ttre b1lJ.ren1 aud'at nd 'V
-
mt rre Dfuin.Jy : :24th Juno -&hT Mariat Bar, ? erd. J G. .D&A )/D. C1'Bii ; 1 f f@carhlChaae'.[JLit prrnktol1 vjasfa BKH
dsJIfcrate to base t.\eoo .
A Coagress at TSPJKWH U pars n } a.im0 : < uistagalt7 wat
tai
tt en &i&N tys#=cietf dentlY cu rJf1 i'i f unitug t3eif t tl .thfh# ire t;( Bra.. Urk3itr r=Cargo L3OQ Erie' (k,by. ihu 5faaicr. cm Wt\tt. >!9.1A Srr 'j'jJ I r w'4 7tJ.'I. itarito. )tri.li't'nanijty .. 'i.

)ae! ay ttfternfrIa at "J.h & 'Vd: "lre1 itY $ t this llAII11ltc.i the I1raziliai troops. to Rich ;>: {t Ias'rxb T."t j a. T tpwj th'f rottrn of these JdJAtl: IS meth .a tcuatc.Mt'tsa.ptKltt, :1'ik4ia,'&t. :2;t fkftr; Aiodta, i.}(ii 4)f.J ; :' ; J01hlanf, 1023." ,1 0) C. l'tfD1TIO.\--! .
tip in fh} h \aJ.tit-ts from tSci 'bs..1 i ThTst+ nf tf of i d'tlejrregtit' ,after *- J' 000 Brick%by A. Ijy 1iia. i, : TjtIF;Felt alsatetGeaerahas Iat4y.rv 4

tea if rmval- trt [too ;rketo,a h sat..rdt of goorC 1 1 YktMnQ.Lr NfEw-Odc: lU) A ".'ce iM. with regret, f'Jt imrwnt. 'T Qnrt? R'! fcr.the 'Ct ; wAUtp
r xyt
"* ( : 1-Cargo, t20001ltKkSjbjUIJ 5 1w' 'f. .' of tfa* lca/riape 0 pteivspeputrorrrardeii naQ.\U1'apt ja1 LDeit,wt .ate
t .* 1rl 'O tfiA aa6stircceit. dales tech tlttrn!! jd not k t fi"t'CUd {1f pt a t. j cC11-1! in the miuk 1.r'ldD11lJ s httadsomfatypdtpret times is ke.rl4t die

to t i Q4th uh. atc nfu"6 to W cli il Je bus.:owl to ItuMcass ki'tltrta; in cttti p:1C1)l'l ,. SAILED. the cei .of these ontpJAin are belie-r mothaiid ooce 'a. JVetk kt',9UYt '

tie and.skm* J coaifowd hy, t atljtto I l'KefO%tW'J 25tia June-U_ S, scl r: 14Ctt evertons to e ist-ia .the PrinlitltpO P1Ct'lf: TLeis 'p tncrsths;:t : tDoUUSt f to' : .
; P.Itt :t d submd L It;: Tef(1..aaiA g exthtt r a IdutYt'Cejred cruize.u. J: bavt. been ca U1lT G.\ and Sue AIi th
Bras sad thai Dnpe.fOf 1 ncis irate.C'orosititut .fat BociKs*.. pelf1.: k react. itla 1ntec' 29t- UaiShip fIdrrut 't1ast3rrj-a. t pi inky dirtctfa.. Bot'it U .r wed, that at u TnOsiiiriri* ftviVi''T9yai-[, err-- f.
liabed
ed lo kJI x: slur m the'+fRrt, ai it Tttt' W-ta aSair !a wfiil-h Q C ?rm'axv some, of-t.: thta mrty''tayo p H ;" beesrenthineasisuoth'Z put h1'ehiPft 6f.th* City' *1cisrtnd e1v tiae>aie sfs.'
S"9Gh'ttaa at Wa.m wI tafed'ia ii tame t>f ear rt Y1'Ut i ijtfi nut. ___ ._:
? J .. -J I.'. J I .1_. on lCeiifipap fpack.cu wire\the utstotae* nuL.sIaeat'ofxtbttitaiite.xt ,the.t'Ctti. .
u Tani'aec in the tonrSC of1 f ,t.lTIIfJ'.0nJ1 t1 f.a.t 11 mt 0, : .i at F 1 i'
.
& 1 itus Li
IC; ;;: had ht'vowe: .uclA worn at fletact d. sad p r' .fa-ph :
f .
r
ALL DS .
: art W k T.lei g 1bi51br gtmt-: tz pKj"ek town Jisr. lrootCidjg \ lometitn 'tatarittgfziiedte :vt\t1eptlpe ranci.- -. ., :..-_ .., .r 1&.oM".
this bI cerrds fi OTa b ih bkck ana w* Hy'.tcetxi nuid G th Dd feireryota -
rut, tw anywant.w 1 1ty 'O PE1Tfl direcdofttothCpicicttx. ToW-by + "at... ..L.. 4 1Ia '-..; .,,'
'Il ttAJ parr
1tU.mcr11I.L.T'1 finjb cLA tu J xrt'rfD4 : /
: fl The apaY.1 truer tiC -fr. $tn.t.'fitd <- B dd1t,.with t ? tle Am.Jajjicaf '{ ,}'otfrQttZCarla : .f otoncsAttealasnut \ c i .Ii:
BiikJjcs# d wfstch wtiw.| lice? ,7Tct' !.AJG otlU.t ; t i' tvab1 r< $31 i '
xi;j 6 r ::ta x i23, i. .W'c.atQOOj':sbip .p a\1j. IC ,. t '
> <
,
t f K : ." ,
.V t ..
-, 4'Of..' V'

,P..i"'t 1.-j j ., .",..,,", .' q'. .- .. ... ..... "- i' ""h j
L :' "j_' ; r"'d .," XuasAA 1* "_...rt"" .v 't r- -I ri' rillJII i.nlll"- jl ,1i'"Jili:JoI' ,''.r '1 Jl;J" ".". -" .",". ''i".a" ''j:' "-I ".. -Ii1 .tti, q "';" F"-'h .-.' ." ..(,:'> '" ...v % -


VOL.XTft
a tsa3Jte tt trpts, ttrtt} t+l +trs'L Til; CIHTl.cn. TAin.sausi : (Vl t. osdotparxr'li=Sfy arts,, iLild'ranrideri& < s '

rririzzt, 4-ocgfi'* eis iliS"ttwe ia tfc = !tiro hay t sttf, lrt.iiwpsr tt'n ttrGGIfdevtzl }. Jr'motU t 1t ti t+lr "' cuij F=r ptltl.+trr; ,irsaa tf iaAe 4a41 pay+ tvt 1iall'riet a >

wt of tw? of the dirt Y tly, a trw, tn*?, supxrrny3"rl4et I1+ C xrattr: iGree yety Fl a',1
that vhfa +ttd t iit; { cpL-e
pima pussibuii gtd
,; t IVATUI ron TUKK.I f k amita :t.f"ylfltKC Ott AtW std twit= ede, icI rrerer tfcci l t fre4p I' rg aI aTj, '
Irtt hrtb" Ust Jlirnr rrNttiprVittrlil, io ifiyjer } ,
ra Imtvnt cn tk1tig t'trt'frtsptatt lIi
CKN pet arit tltt i to 4e Err oArdrllat4 'f
tc From tbt "Cyprttrt 1lriir by Afro C.7t. TY tlr p irk (irr =11 h r
Il jzjrr. a man tue f artnt$sjsrijig t jf te tioe* r trt 1rS t =! pug 'Pxt>otr1uretlwiralr4f !' ( ;," t |pad+ l tfce Master or d>rftljsitaU ce1kl4rS,
.
ii-ierto wkn ra Le i tr4tt t f1R t r ar t ttgt thir' tht3U e- g IIq. I'AsT (. ref, oar atscknt tit th ra c rr': #is fleTti -

: ,k atds for U fe!-'jlfft partjnjiiajrJi ([if all td1'r cos f1I topwse.uctdaft fttnwa 'Tt* budi tnits piste, firP' +tia wiiug pig eueu %sreroi.U ta3rrautirc; ai4fl ps.

t: rdt o+rs ttc af Ur ttrn 'rsy, t74I rhkr tie.ihy thwt xt at; stir iic kit tL.e' U eat eft'* gwe, of a.n 'rip h ii eec) lur>aJ f dais ti fr Pter ctexery vclxa artiirgraitNtjritt,"

\ With Hk |a3t btu irfp(#Vr le ruse ZLe lci5ttt'riQ'4 tn1 twclfstzlslN A ini Hi* rel Js hod's sIone.Ss tit a ixi< 3od tisa t'i'fpirSi i3u isa4t avrentyt'fstir k 'bStat' Fiaisluiaatlrst< ;
A rio-i rr tint of rrlii; toathrtxw*: et a ra nay a sit. s' at &..ti.M .: tiarpitrt Atli a ttta 11c
t.id de'ret't teattf ttirl'sfI.itse fmajjin (rim ll#$ relitton} at'piieoi An;; arafil| }; chili "orawas tbrr* i; the by }lr bate r t' tt} {
rrety art Ofrr'v.
It! ;' p cCIatieeu r4kKa1Qctk) le.nteaul
beauty nntiftg>fn sold cl.tld mwtaittd Isv 4, uh4, nib-et Zrui1r C a+mcrc Iwlir ufc saiti of.

Wkntitct.tcrrigrfea ra&r ;. ,_ in 1Jtr n ot}prii.+g, a rtew f Cr tttce rf ihc'n1Itts.ue TiealoecRtia-CLrt=nnlc v MJma Jrar'uaL ,i tlzer3 $a hsattr, ci' c 1 o may fear c' f

t 'I i.tadearestlore! 1 lift' anpIt (if titans ranid.euit r1=}!iy on !ft odic" o r r* aeltetj (;reec+rtus'trT tIfsrthi-atd G'Ialttrne ITer traeih1sriAhdefer; Martcr neec: tYn ,

e } arui rtisitt: cnfasttttt; ts+ett ttitYttluit,rtg if* nimdtltftit'bjciendttp aktL wrla plc.cite tt c abuse a few iAX : #a bitty' rsR l'.p5fr.trt, tofafeft fiklitpi slfr i

#, IkatcLft'rtbrc'wlrhese'tfir star c $ tht3 fai1ts "f !fr'trr f5stutratd.tuts } End tSnrt, } t i-ihe stuiabrser 1tiw thitr ti trt. #accrmt.t
&%firs<* dimly ia '.*. faret far, ,the itlrrtL'tk.it rttt d l it;tt i tt tI'i > ( die irtt4 > attix1t1 nUik 1s\uilirttt', tarat t3iie; aodNii 1e'tfrt'r '

C Aid ttritigt"s f rnisttaa rtadosr grey : ( 41o1he awthatafltI> 'hgi I.it He ,fn .}rte the hstmeibA; ami ti OR i>iTO tfraftC,, 'wii lfjui Yo4erat btr rsb

1 tiS CWTO ilikrt tin? laU a \>ree* broad,er'koaftdt vrstew i play* bean; },. r1rrSr1% At cltird iN f}s+ t+t4lat !tic #t a f ri, rifd+eauntn! trvtr bum a b Mft t ur, t ifrar4 > fSKSKRtfi miAL'lH ff TliR ClTlT.d at a flit (.s s+1)rtta, t etec tdiny uric ht -
f
t='u ftar* -r -e }
.
r} Tp etartle rtenites leeelyitd.t ; tirn t1x tr(1clrvf sttrttlifir iipr: -t; rt+inttJrr a itht (tiV t arit.r xn tiiPr(1nlfe flr' 1A ,1OL1.h : rte. 1h. If any: ck A1t sir tst ani'put4s

$4t d Ii ?n 44I I+ in r 'FF1IryN tw ($ wpu! )f clay; a at nslvmtablrt,itatiaij tirrjur ;i'crdu(1. (-y 'fer i:fiwirt */
} r"atCat.loi e'- tcb fir theSt t f tbiu=lit'; .a crthy I1C r iS oil tit C t' ap.'fvipi' liit-fr auti'ttrI cute pf the LttSr{ shall wjll n twclte
I tt-e$ -first day cf wne, tmtil ttw twetty+
t Wtcn d oft' atd ii r1 ctnt int1w tar Lr i the f 1
tle cr, ar a, rryort nai *jicj sick to tie
., tser'r.wEea' ,on ltte t yet A II} TAfUtT1'1NC} ttit1Jayctktulrcrh i tit 3..evttieiti .
I ac ts fPr .
( tI ra'lic31 td t'rrtdtrrt fsJtli tkewkc such
naltt trt+" 'tin? fi O Ek1t f&erwu he stfo -
Of c).HdtwoiJ,*tom* cr geAtty tint uiirtb; "lS "s7rza a (i=ttttrlllnt'; (tlq (irlLrtulintrxtucr and tlicw*?, AK! tctxs, ut oGch aii art'rrJAa f tlstr tnlitrtrlta regNlitirtn-c af tine trbatj Hctlth h ftr af"tail wLce;; Cerale j,,a 1'Jby aician duty aJ/njtted lo $ }

St'Iep skt p La+tiill"d tte tmiiy ucttittitMm)(! Scby r+"w% i iu; tIit3{ can Iis atrriarte i gn't-t sSVhar ifvr C1aC ptcenation tSec. practit in wlkb cane U e rcporii. ,Rll; > e ,'
t Ofptltyfui; *iac*> round w r earth, Ip rilWf crienyixtsly irito mr fsnsrrst; i : machr, \d Tfeysiciaa kirta<:elf,4atsl in a+ri.t
,
h
t.; ed H. cherai'tfircy fcti lasis, ktisi warkittb t1e ectclet'tietd,1lft I* Tie eaU Board ft atlitif ap'pr'itsC
A .
iv With trams tfcly claULoftd krlatr4, ; 't!. li boy, wrliocan reaJ, a nev jsijj: can leant ixwhiiig; ftc=rr, the livi :" frtrf theirbNdy, u3 manf rneLtlseri-itf ii avttntreirt hdtkrta ni f *ritiK
I iertand
gfptcarrapt.-cirysttnr- Irti h < ua
f ltpeldearezttare, *. I watct for il***! Make i: Hw oven }ju>fy.. lie yrU la &tt 1,' inti4eitR !I 1 13rat t1.,1 bt h'rc ly. a i nearly.as viva} -t,*;, natJl tfce next; tc ate PM WkiM&fti fq !omit anti.ysttttt r1.as
2fal -ittsei4 Fie Irrprfar nieHr of kid}Hoard, i& tie 1 pay-
tin ianh1wt'Jrthe tttt the' IP m,1 th4 tjs4 t 1<}r a rncurr( t. 'Chi Iberttr iT (}f tertrillrs. 'fi..sec .
t I l-tw.tiforti H--Hgp *fmytticarit' zt til he hajiKHl to ltc i OT iW of Hacw>- aisd Jivt .taiet te tl4.OBii+' 1rputd[city of Supervisor os tie IIwKl tfsait :"31., tit Iltth ai ,
c-irry 11se (3rtviC@ rrf tl
' fraw tia cruwilfd inert Ity. tfffs3 t r MertrsaerSrso
Retur.i4t; ; rdslt$. the ptnutl, leclrrt I1rtrrldtil;I .tits }(t lahitf, scha + sb.11 be tieiirr ated try thh cr Px>urr, with thjfcf-oRit-fit td 4e incpit
and i orldlystn1 t n tirlly{
otweridty '1 haul Jvtrrmififtl he 4e'rkira'1b(* tLe'bsw' ider i wbieVl ire hfr daplciiyleL
talthe tufccUtsaflik- r-j ;
} A iftfcy_"tow wf brj ht rtwmlc" tr+ zr, mutt iSSf. U tlsenioljairt tsrI ottsj pJtilsniJjrcf f -multi .the Hliolar aljf *-,?The first naasc*! to strut during tire first piSFJ ahic2i t4 itanptf 21iG'c'iral w8: ,? iiat kii cvatiius3iesrllrznatfiri ranltrse,

urtitrat'sppacc, ttt( stlttlr of rsre, 'tinimr tq thai ia tnj carruwto rt1rn th1; tn ?> Ss of knosk-dfe* lire; *r C!;, aad Mkjcj the rcsU > day : f. .r _,
t aa-M thai gti**>. chart y1 crrcuuit&ncts lr"rrhtr! i i r :+ctv ettrar4: ; r' woild Use of : er.'Z..The'j1"iaput, and Mea>i,*r Gay dutS r
of
.M1 t i; the ; true Rieaa.4 jtaj pi 'r: ifocv I5t. city r c -ttfetsitin t6t Quaf.nfMy itrabline"dhaf
TIC raintow of the storto to heat I* iijqancd,nw sturc a t)( ibrcustolnu-# aft tlsC.arribitifit jor ithcr? cftJietn, %haM..fer the ijjic Hit.g,: -
,
: tit hest, tti4aett atttt b 1' dttt'ttfur
>- r q ; fiiiil iu# t"it td-v t
imde in oilarr hafe-a rcne'tat Mrermtejidaflce ectf rt
-. -J---. be fitrtjwi, or fJAimrl faatt i' of ? kt ,if nae'biitkdr 4 atiar tote
------- tfie r'U source* grcatftess him r tt 4t4ETd tlioftIP g diacreton tirt
UPbeR
# t
, 1 / noTAMCAi-ir ULllei. 1Npnd iture ., aivJ e fr(3iIi-11* living aria cerEimime wH 1 UiryItej erytbiotcatii, rf-ft ofofUeJK>; ,.* .aH J.'pft ..: lPyNarc r, 44 ii-ah ttttiel rrJ; rM i twit ttts
1 in.n.rt .i a3ir wife, wfjtiy by lisewavjiia t<4erabkiscktaivJ ( (?; : '- :
1'! (.irrriarn Mt: 1mllrrl picjvo ritei es tho frugnof ( f tin! an excellent} ti-coTiornVsU 8u'liwfao Ctottrrl hril: tr ffjKieij tr4 Gi?f, lie feuj eT.f i
> To obam s&U&stt Our ia'e tote hi, kf and
t (.- ful pn e. Runt War n11t o: otst i t i-rttl'r re'rtairtrtite ,
it rirfd to is uur tfaa&ngtonjnuiUo.uf: vitys and l ; st4rL.l? ?t) ; at the f'tgcirtft! CfrarVaiif.
,' m C.nnaiivMJ-yon roust braize ; in on s OIIHIIHJJI csa?*. Oar mistyihu ucrcipxa: +,r a:r= of r-acii ittidetrrFloftittlr. arch vetst1 *
H l i, i!. 'IV woUeai mc-4fl was rt+per"sttd t> coaisuka' the! suit Cttj t $l.'at least t'uQ to ufttior;*r ;
fit fi<* it couatrs >f+ (t trawl in the same path, for t3qtn'it ; i4 land rf.ntr'arsd Rit .IIe11th( V"anttt Air.!
t }
I.bla IrtOOk11; t j+t't xl re-port pcctt4 lidee. iato racft and f vtfj prUy Ir12raaidhtverynodlrni '
,u4Ittatfcl :
ur 1Z atfui lAir <
iLcautifufy tonuifiate in one is +:e. f it j ctakr chaise of aj3 vcs et. and CJ UM>
t, n ltwant this time D }ha l1Ct'6 s atietit maid ; (1I-Rf facilities of tartiits f.rr to be strait aacJiort-U
''Tt e treat t.rtcejnjured j ntLhapgstttrr; at tieWarder (tnarar1ist tt -,
arttl r1 the Re'i'n +trrgtttM>t1x; :lsoGsCu ..ihe .
ah .1u4
mtenspf-racce a
on ,
ajsj
Thatri1+++at tttewrorgaofinert, aid ttheat you would thcUL gttp 1l;} ctestroctau sir rt rnsat f aGy irMud. t .
t 1 bUHi in a-c hrtttzi'd +iw wxutttal rind Mr. ll r str'tt j>re.t.Ki.tl ?wC ta.l note 5 on U* tClinn and l IEWIUt 1. p'rtfnl rfFa.i
Is (: Fyam your at i, : vattr pz ulAr?which may te oPt n51tc <,r eMpf svd tw cca-.
Of Ue Cinnamon,6 rirut hee. sacr! st I rct. 'Tim'e: aSltsttlrlthe CYimm ) 'r"aioy c ur bopr. sat tlriS wnalrt faftititi, taininfvi tlUfs.er;walagt n* i&Atter, awl if' tGt.iltaczuf Ileaith *. ;F4y ha1 JJ
ThL1tpialfhf, +( ,. -its How. teed }tit t=n Ue sutjecr of imx-tujjf the tuthy ; this stetiuu teiOt shay :JE or lrrs *iven therp t'rktl+ ;? r +r
t uh'a the s ars r re #brning bjsun it like the t1 r f'reciswtss'vi iprl e- i

1 chi sr1W in'vli'e tma tam-, m ttie f tsn 4i a pase vmytifw-ta ocJKSieiif'/JUHlaotwiJ- ;ionuuj Ruins of rg rgzut onthe mr.ml Eke. >f dbtelj cori trj slit, the lies)'dra:iii r; i r t i artsttuectllsP tin ioffcnf J f;(a,3td tf Ht+ityrrreiartef. eI.<'U.YatdslkaUf t rnfar at T
t diahctiuet' p tlrrilatl. 1t I is rjrctrnrs juptv sh} +j refit>rtt d &cjor>g@therttnn ,, *ihaiahhoujjb death. A i !cirturr of ,tCrt}, 31ai1 crust
; ': 5 4ip4 VjjJnlbeT; XwU nd>aJi tLirardti'
, } i *
; five to the ilj a itattait'ig1ta +fwngthail's we crest tr eiy-i njiert/ii/ the ; the eawe tom ff6til at titisarNta tf ti'e flihrroClHe : fot" ,

ttM dtstroy'n:r ql1 rttttrr plaits lu nt' !hI r- use <,fir uifs anti srdr! : .' rte 'Jo thefanjjiy l'ct tit i"i"f' crg-SJ v >failing cr rcfiiMBjf} kho 'tiohsiturluitkRIieaJtLI.ait 3laytarnrmrrirtsercity ftfsfceC
fni IxdtettifbkBV 'Ust f ] irt DL' nufuile +(tt lafi to do 11cm f re.c'rdt .larrratao heretywutie UaMc to fia* < f i4e >l
hL.oa. Cts,11d r'tatcr} a yet fey TCSitktittf! use < } ftn a ywau ** ty -. *,\\VartIer tfijhap i ,%r toftrresl1

ti' 1ar( r, Whirh t'bhisafis the inurat sirens,;enaI1 'd"grw, arid omiurn y to pace them de defocto tic}>c nue irn rid, qiiC [d<4an SvCjw Erie-T1blttnraixtmtir'iftorduty: snclx rct J ttSat l er neglect.. ,. r'nt"De'and carry i&iKc<}ir2ai ir.ft fi i id3;

+ rat .t-et tti fa H not Lrfsre c+atr fririrds as a Scrit of wCiCam(', tits '? wr mwlaUe\y uuijca }rrtnatccrii unno tltfer'rf'lt i en4iJ.4 J ave +er at t1e'ary pmnn a tam tie McjorCft vrctrtrrt eroltdtry
t pot
caicrilau& '31Uing dt tnictxin Up+nn tfittM adotJld! injure no c-ne. V\"e might sane in r. l 1rmb lucsJuiii'rtZ (; rt't 4ckd sash'Persdrl try i>ersen a( tray t eFturdrlfJn of ittit r y{ tnay dirtirt to aLr. .

; tl where it eviwtsi 1Vw not this It. It aE% thr.M14'
t>f Ihyti. tine of the canc {.tantcxi Klt*!> cxpois* of t vo j p rjfor our an'r, and"AJtho rtcli&s irai tea.--, sale coriio tma flor, y lgo( with auk tieatiletUal' or int e twus'due t j t+ autrnt.tk st! t on e it1Ctrssl'tt a tir ett t v(! of. '1 r

"More lonely Uan tl# doiidfc in ti>a S!cat, aatnctifrrsets g ,
'
I y rI
{t :_ \4 Lrrl thF *tla, faintly tiagu g Uc wave wiifiLuuiic rK .' 'braty nunca jM'nftianocect on ni; mn ttarle. ,- rnoye : '4Atcat't1e Iimif9 ir" f the fjfj toe (- tlt'; tlcatr, St'at3sps, rnsjrytors 'rdyai'd

% *'Tje} tf'port 'a$ accepted jura. ron.atd i ia ." 1Qur c( a pii< s hay mil titudat=Ir? ct>atgnent' (laces to tlte Lazaret frZ thts Citf-and grii'e such (iuifrs,

i' $ink$dusla iu the oe.an to roitr '. ttwh( {. wfxl I to procure the hays-nUI >icen sine eJ Camaltniit -! iu tnolona ttna ttc- ta( itb.crthrrn,titthf; layor Shall atri jatd uwtntlcr etacit tray ;tsty, or, which tie SV areus s-aee f+cecucd, a* 1theyttlap

The I'glatttii i 1:>ib m in P4wy. have accordingly enclosed two (}(itare.fir } 1 mudo,: )$ el-near' Ititira cs iu& j| the ffieifJ* tfs such di date r ntr srpertr pct deem. cr ary ta carry ittcjf,6f t

OHe; ,MU1d av1lptwC that piie y ought to winch xtHitll please! st-ml the Mar- n 1o de! ronchas inwdsi; kh l.\na uric i: "r s iliitll t prefer* .Auj ftritwn trucAi itci erg ig* pT&ytiujjtvfiy il 4 ;.up tHari p. >

b 1aatr a vast; variety of eml Uins, inasmuch;for one year, dir> ctfd to Mtatc-r itaia cna+ia+lia std ura, ;11a; ratrciii t du)!irr- }'iFlCiittita' tlid -elf tlfrt Ctkuit, i &Uu c, S15f5-Air Ordiimicer&fc shaft* and l ,cualiw t kttsfi't w Varrsn pc red\, ;

as it weN a touts fd fins WH! char&e- [and voti'ti-oblige your fjrk* +J alrel (fto part Ixs rnudanzasi h(imbtitllVotbwt ?- (i1 rs Wtarfeita c payt lnr t> fiftTd'tiIti's' C rtefar&U rtjjk ( the 4
Of sad and KtelauofKtly # ng,Uit cy- tantaSti'sirat tecR, There Lalt b kL Fttafth OtCiCezpnolutcirfortheJttlarantinr ; piagtetirc( itfa
t f. twidot jars Gcmc naine ahd lair lire tine of the Ort cf i'e&saco,
pt4.!! would be a ftt type; soh tkedttks rd his orrice
poetry, we might tike Ute ntdish fur an fcjnllfe | EXAMPLES OFWjjfn 1UG1'.NC1;. Irajsano; ya (c'wift'n'.o, ya vie uWtCUto; 4'u take- AB; kmflj, That, w-bateter may he hi*, 16., Of all cjonie cttt'ecfcd aw? recfekcd h 'a
sold tiint If JftXAJ ill fi,'S I aQlJSKlVI4siblet Wte akgreyateinrti'S twiiadoji byvlrttie of tU> OniTr-ancc, a.rVgx+
ll
; tiie eesJoi'3 and Jruljrpreacbor t rtlfitd r ,jTi yj piniua ifreegrd tt1 tiSp origin &t3 iafecnatitre '
at leo, aid tiu,ra tit'f Y low JFettrl e will te as;' ,1 lar tLa accorirt ltoaid tihatt' ;fee kept cy IW ,, 0rtaryI' ;t
} asltalt # 'i i tf 1. t t
I
r t
Tln tee 1tnrrs.;s Cxlsllrs aho.< f is ; ennh. e i prmdKxl from twenty tntiyristin.ta3tritreatudafyIinC syn ; ja qwe \ ) {| } Uradiwjcl .t6Sthotsrh p&ard st flL rerctirr4 .
trhlehirutttb: typified by U* village and % ,tr, r ctrelrurtsjfhits hen t ta,st rninlt >nb ie eurel'i4e\ :> Fi-1 eheveal to4 be r 1bnn uirrcl -s y n J r- lies otli& eastsa rtrtt iert5c der wCers acha .
"Tire Wevet, mad+'| ntditit wis ,einra :atltfull 't 1* trc duttrlscj. ( r
rutty ntk tnritns tarn
red i rrn2UarIW'atCrlfnteaettrax.22nat +
it'
H4iv> jf'pjxtr.( > constant rcpp'ca"Litme! : taltour eiuapCtisatiort artibaIl be de pdras tt
1 ii.rlladc : lieshallresidkattbl Q ar iitiat1lrtlimd }
arwl spirit thcti
lyw ovni eetioTtlo'jg as!.*, 'i Ijr 0 c1oiii i* at hfir.d wfieii I ball eadahtaiir wlten if iir jtcdftsiir* in the
,
laiBJncunder hersjwM [njlc-ctioa; six adn untl'k try rna tk fh nialiera, J.(, opini o c; 1 71 S c.d>iat '
,
Kraar iiflt the Uu rim. Jrarelltv,1i vrng Otte itastrd. 1IE i hall t1ard all cei icls etsarrio.t1 '-'' "( j iHHJSlHM.nWftJ| '
4 gftit! it to tLc {-oft is paiMCsilaar prDiV--r-:: witao etl ..Lai-atcf diI1 j !>iCi! jty tuds, rt- lat4r} l<; da j ni; : lo pct ant : Jo titttl14)vemdttroIccotl (! baUt, iiesliail, faiac tstate'uftaftaltlr ly a detailed: ttcfeguut cf Hie' Vtr.a I' ,4 $ ':;' c

At the Vloreal i4aKtf, lie: petty? rite ; ihoncitacien< + trafitlthrname: ;tsepliticniiatisff 7 tarer %
ayt.
ty. I siting$'t'tickIn"irlir|(i Bg 41**>r,grea ft'lssipe -it--h4nt,
z cca; a gtdtttcai cgtaaatut .. [lv) ujpnzcd 4t his C i$tnult; and activity, 1a! TIVCgjjta< ti trab3jo; gi In here, r ritoitr5 ter>gtiirc' hsthtr orayt c di 4 in 1i_ y 'ea# #eof'wt-last+ie abk3f'ttd'deceaseR}+h&die4fleirtzase--bc; ,ttfrdPIj

': Tic .irrcirFt *: EJ rm of Y V-tvrc.- salt} to jani 'NVswyacei sn! h\i much pieidf, condtIor* 'trfs't1u : ages and at wtsat' port tires th.
you
c .Citj Gird iitt J
V'> ot .
tht : & B4 se
toitclud. Her }
billy yuthx: not w iuiias sueltetrntwiterationesy ; fafrebyempowered to; (F-j '
s .
\arri a ag leaf $ Si'rD =tri igtLitniAlrrt ,I r tftndtiruicetn y gnr Irart- estaiftvicntosy F( VA.wJCvViir-krt; caybuIxftctpIattG
L law cuiib 'answers on oa h ttr questions of this ri&kti
strtahk ;
trutnsgbeisrs mtnlanza:3. La ;
sbirlinghis r( } I4* fnenJn h< rarely ants : tnaruterr ; i I
My replied ?j'nvin p f3adfau+l*res rct in* .ih iteriitips{ af. t1/e fessesK tv ,w
''i cr bwirtg life rivtT O iI l C-ej, ifjtj'-aad Jasui6t.cr tl e power to txalr,,yrhr=fir' fin t1e da, (fini qutando enttareit ltrS,, tt711r ; rtsselacd.tlit| 'ici i 'oJT cargo, IfWli ibaitfat + + i1ryXfitrp: e

the nyraph Uriope, Tai ta'thr will ikjineirel tabsm in l th irgemy nu aCi% cos coa la t irtie a Yi0| it'Jjc&imoe afiYesieti'wt4cheutiy ktexx I+ i" f&ta +pei K.v

pjypitet, jwoJjcte 1 that tii@8,' btrflP nS2 +a tnllsIitl tndie ability atr+I inrltraty tni M-e bay niud nxt't yaomtti ita +! t (d beia fsxtjcriio ectedrand Leis tti3t i C'Ortie SsCi 1' .I..leali.rjttii .

tittayrtt; would G3 tr(i 'is deft. Tli tray; tttolxl r'd.r. nd.critlirt m5c1I" :F-a Lteil4e.CrrttiatLt? ;j ti* iicduiti! tt ca rito ibe-ineml erwi {twclxekrmrttli i'11sticreltsar rItt

fore thtr uivcnUon Sf },xr'1iu?;It trei The Lttiloci 4iron4r f jluldutttoti bd.drr ttot U> a J'oriae tie fcatcliesj.to be '<* rnpivstriii3 6e vedorl tMJ .

dul not die tsr. he first trwunl- Ater t l tt C cas o ilsclargrd; aril the'Cdisct parst FratllsSKa. pliy Giitlia-tlri ItnitstA
grndpinan t t1u cx1 iCn to lus t3Ui. the :
r x( t M i : in O y,1nh1l) pert rkj ttLkt ti aiitadiFtspu
Its poLRs .rstrl. He jsfcall 4eiaiatbpct atl
twin rrunrit cu- q6iri"11t't
rravat. 1 thi+, ngrph,
.a : rrntrtrv,With hi'tlxrtg Ix+E tt'iOitt} : Li- REW1A trir'far i Qnlfifntate (aleilsenplrv1at f1Fd,9 ,
to
amhYrtf him for liis voice pryJ a.blF;as*>}# } tw/r labour n ih ands Oiiii t! 1 hill N + Dgpitf ', t' tCitiF "
? -- to) lsl S1'tiY.1Y frut't dt+iitig'tba time edjjy lars 4fei liVa --r--7* v* V**' *r +**fi?* **f3 l4 't l
th 'i jwf *- '
fmque1itiy trasin tc rc wash Inutidg, ant anar.hUut fray tjiis for pwrr efct; !1JettiCnt, tba .srulerer 1)ttt ascn't r,caHatartat pa poh* to tatclc f sswis'as arc fioHiiutiuaJatitiDe"t P:1stx s1'*9 Gziefit**, ftV r h,

try ntnnQAtar strism} tritc 1 hex thr- Lord fart-a 1 lei uric"nut 34t be;rtes{ the 21st ii'it. i .Nejro1 Gir/, gctto >r-"tliatiave performed 'niiiii: "

crest with scu.n, thirst was lies rum, ; tlfi.V .inilcizrit4SCheJathrlourtid; AfJ A3i18 1ee tanre, a le sbaU, ay to[ Sec.1L'.. viiryartlrrn; V?jset oxtrrzzjsteelsisa

Ib knt IiatiiM| l VJK one day to arf"td ; ,3ayt sal z svcu JJKS jnjrte3 ytlatitxsniitatintoiuyhr T' tkseraberorrsb? tjr,twlkllcijtdel : t t- I deli v- ;<_etidth; (!Ka$, rcyere=. ryrrc"s: "" -'

bi xprlnafJ HI ia law with Aw era tit 1ltssrtnIhrt 1-s y+rars trf abr' 'A Ke, vj $eI wb'i'h i } v iii + r x zf ty f to a brit iwltret a tvtI

as stndt i tntlxrClf t1i ssoftiief+u!+tan. [|deU>dintny+ He whose Itifi.tt3W'e1 ratttxam- ward W.FIV'B DOLLARS willbt.trailruherapy tcL t itdthe r "
4 the rebeusua I itlrCitldseEta+ tittr' }
+ts +
Thptranmasa Narct ssesd& pir ar satl few dtjtsxr tt1 ,ttJliltttiit tsrla fur delireri ; 'rer irr rirglretiae t clo + o '
< ilb'x rM" slatt
.. ; ienutcrllcicatrxtnrif emu : Ilc I pii dtR. M, Ci1i> 1'Pp2.' .r tr 'tarnbdr'Qt k 1t an tbH iti il ite # 11ft q
ar
tatatiit zsor =
lzitTaly Cirdi
,
t37s atCrr "tar the
nlrt txwts3t ta'l;u ttrarr n 'Fet>faeotaJupe.33.IL".tl., ass dupia, th v y mac: fixt t sxtiit0t :
' tot4rath nuaer tl* iuqueact St rtStl+nalc ucraM t drret y t1ie titsre r y dance" liatp fufed ;eu-k tJ dbZ2ais J, r eve jsu'cltUtcilces '
aandwasttnt&dintoai13)wrryT1141uM4'r '

} Wi4 tDFfrtRCf811xt to ttlatrliCtl ihra, DLO Ls ruA Fr'Ati5n1G1nE C"Px'h'v k if.COi .' w thtebSirtPeitfiNlBjet t btjtlarasiae. itsal S iCtsrii( trd{Og.t+ $et.1t Xbe 1IWOffce a rr c h p '

j and was estwand tbtartrautli aroculd tlche1ixtfintud tlitsr 6rrarf. Ito' Pmie! 1A(3firil .:atf Jtaluur; rf tu'.i j, ? ;:t,(wC ;T fLutltp it;' sit\ trairr1'ki'La Lazai t }fftUW tt a ii t p 7 rstis p tl rG rregalrtu efer F ird tnary cdkti E.tcntir..11d otn 12 O)1cek fpeaafldrs(1d,L M, arse_ (ri t s tbatre rr at to,4'Priihi'cloc1r$ n

t1h'tttrllt1n neat t'Ttas'of the I l to vE.fi. :xp1 't61 BUrnr: sta1t' rlriirt,a16re' tLisami Pava{:, 4r1ft"fartr1710'r SItbaiRtirescsspiti

metniirary '1lraenlr t v rand wt,,=rc'.trotillYtstcate, ..3.brLofIDA.: AR U ks f srI pseras'stltl, iit'rjgtrayvpe ; lf>4li wpftU, 1t1iALI'JLFri
I .
Ihttt Tt Sc'acre t1.=i1r sad tan at iu'ei; tftc'at ; and;regujauau*of tfjet Quaraatiiaif. iFJf; ,: .,; < v .,'

I'Tfte C'gl'rert; Emfom'tJ =cC141Vt,4 :fl* itnhy cltrnv uCrtst aett p eacf, -. t,, rn ?ciai fir w: .. "rr &Co.x, AQ vrA wfefrwa fnterrrt'is)' 1lar- v- 5 air s* I E 3 r4tt -Kjn8J.nf ,'' Ricf:
is as alit gri n, Ik id it trans Si lerc c tr>'t d aft r>ct ro tauart',;-,> r u 1. pau* jj cpjjwt Lta4ti4t tr waists ftyw i Uie"rr6rtwf' fcasi3a; stsi* Jafli*

i zn4 no nst eccr axrn1Mt} itt.rt, ttralnot ti.e t6,1ut ( i'f Cltrets F prE tentls ; fttstt!', tre 4 tjrlrC _11 apyearsu iursjfl yi"iairr,+ itKx. l fttk J J rtiaM :f3rjfebfi'Ire) 5ri' ?

+th'811ar rtli3 U& Uxiy of taantuagsui. riiAls, dirt itirttsat tdiic5s.1lexis'air' patrsuselite pro,t tatyor conerrgs itparecrrna shale ';i"jrctG titaritrcu # ie obtaretiftorn'1le?UfS'OSwnJttor2 .
#
A "1hoerdiarecf lWese'rs tef tautuirtitddrabta } att t1c), era( (tt tylrrrz on hard a -
( t11' i
'
ahd tti w4 e la ) te d e rrtr ,tu;e cryll
( dark and urltsrrinrs'rhee tsr1t thkzh+) : ( Iysirit3dtci J, !'essultilt society ftriin, l dbty 5 311, y ltJY i t "' Gtt'taSelIy ery4in rs11' t; i3t tsscliri3's

r t t1e &ctrr win'n afie, fadl up Wt+owanSen1d, lier a White4 ;. a'wtrll ceau id, iNlejrQ1c .lorsro3l'ltwotrtJ {ierS e, ,it'p+Rrs Vrt4ir 'p'+1e21.'Ct rkvatry 6rH@.1r Auyt Treratn utPetrcrgahttii
it s3''t ( tbriii 1e librl eta thrJaherai' i1.ligttened vc9 e1 F11 re tiaefE1tb ilicr'rtaa ;iwas1atlrfned irlt tit cec
) b ft ist a Fitfikin, igs ; sj
(>oti tt mnetI fectuaiiy; ; io i spulatiunlf 1r'utrda ylsUrd.t 3tia rraltr .
peti rt dwithaitniN, } tr (, sift s 1 =irccrz;+ts ;argerl faun } G: ::1N'
t t ra (tt t ante aril tricjra+.lailY3atthf't' '1'+; 1.salalrs ,,1 sQp .chral twit.' .v3Th Ml.. ft is elf riccesrrarp' to r mat w tta'Tise .9nkraaitidit ic1i 1 altfcslxli Uii the 1itfu'tstfrezarito,4i't C, hr V1k aeQeriti ie;A. ?nt(3to i4ei7Fec'i1

itto3, URCa u1p'tXl 'v t lttlrl.(!r $1 fl.'t"1t $imiirrrrrysRtrtxt hallr.i,;;" a 1 ts'krti1TdrWil title taTF,' a8isrtar'.ZaltCtas3e

tt1ari( rtblti Lq}}a' of(tdxttr. i ig : s-icuttit t' d'' cornraercial i4trlligeic4: ( (1ttaai. !tine as tac'ct aset,yxi cr a1t1,3eGrprwRrtRap1terir

It i lefiy, uii atttrtuil.- It-aves kt.tii3eleriaclirtbrwr; ll* ob)< :tHyi *> to pnitncte thpfraf intef-: itiq'1'.avP,MiSitl, 2titE1 t'fef' } ptli at4 ea xhdattt ft a rgse i

r atu>
ttti.iTiyN e' t)1 % k C a (kl I VVUuceA 1t(1a High and Hefy One dcrrindil ; .cortrt illfirntrationp, ttsssnit It Ce.-9 orals {r r"i atr 'str lC i e taxryiiriitianceiet'rr

' ttttpltttrri.r.lttst at3 frtistlLItie7r tlfl7rrstft t e 7tirui .,sat tt.t t ihitysrf 1iht, aaJ iuc grdd cwJis foist ti.fr'stapies"- / m vsi 9tirrn1hizi,VtA 1itttts; brttu'' "
;t 35
r hiruttMtP 1ttr3 Atrt+r+ 4,$tIP tZ I t 19 {xi1- ;1)iat''t gli tcw, :!T Ul a}ru}}r trilling et=Uirtetiatt glailca'. /prwurel caccimtttjf tie t-tltataltxsi0 can rn t-..cha(1 fniiomfcetlVef Iii ra. Erca'rdtllsr'Qa't; rr tte flhlt; after ,w uyaslrt rStet a (+nmaYl raUt earttir
' rtaid td finet r1vraeaerti.; ht'Ee tertIt0'Iit' 4 Vine t Ot3Yetfie Yrifo v4x1: Con t.
r r; r C aye, tltu! ra'ardti; rilout-thbci>tpft of tta tam try -at1 tCitr

? iH1 tvtft !Ieitea.i5tlselacewhi're Jtsca izrrit'cbi1e the r&trief t pP lCa1r'au1 iLYiinlataarJi dictate Eet"tat pecittiarly :ub pstsd) shah re.C4c doilar a

tirrttblwy,1 tilt prltEer the I hair' isttt=stilue attrl Lwu rate tb. 1 tie( ,1}t kccry;p' !ssti t kir'iv 4n fruihal
tdi # slrsiagivo
e } : prates clthir s t? frritret : ,f'Js4C.
13
Prian4U flumlr ui rarin t1k rlsjc4 to tr a ,str vii1 Iof < ;
tt tlxi ;,hradtt et'rib4 A r .i &.iaed j eiutute, :t : Sc 1'lprictKlattl3t
,' r iRat is tf=e Terr3tur r pratfirtilarty- 16S t : cftp r>Iftlr, tfult ; tf urdert Attu-c tlar3? -
aas3r itk+d & ras rsitmatilde (1 bybPotii Witioif ht;s a144 tN tratttttzi alJIeuailata,
ttja, :Ve14rit; PL ode 1itaNeiv.O,. i Waslplrwyvtr 4tistrr 'n '
1r3er4p i"re'dfdlu .
r'it.a11 +wit cis Lta1 cvtjt -s( praise, !
fis ; _: aiularr ', Jo twt ;
i 1earj, tte tlttrr'icatityrf kttfj+iiriat tvFltiitit wae4JJ.tkmstore_. ONi ni!
mtlxdri 'rxf tlcueic its o st Grei u r ar'ets, tLef reeeirc1y

r' & Cwpar 'r1$3 i Nfravlit 11t'xnitiz the trbsh xlhiitrefprart plant:prssr.pt dttealus. Trftti:1.andiRletiiertce If A.1 t*, tO d } 1.I,1sltE.itYH. tVLr1rfatafr

: p., 1t It Iy "u I n cltit, .1''rt' tm? idati o''ri At I##t s"t: i;k $ !( } i.a11 of meet teeets (R s thr: F 4 i# i V sAa & js rit lads" i7 r.irteeIkufur. ,
'rierivpe dttwc. +- rrit, t
t 1>t e's' tz %,h t rn+l lbF tsCSttidrdss ii }+ tcta,. rnrr speciet rt,xCrtiCG s tilpi, txrtyt s: e pcrfiari I, the izr s1wf t, far t ie cgst
tit' r.Latta *- ail be d3atjrm #t! retidet 'ih, Yti 16ri isAr tAatl nti4pr4J taSriv r'-'tls; + 1 lteeii irk fez 'ads z Br
r.r as vusyr 3xrstary iiea,eutr dsta ar er :,d t Ir> t hr tf t44dt ath ''1 Iir' ; rss of tte Ttttri.h it ilgl9t l 2 fist G ; 7Lv to iiz
f i' $ ut Ilia cr flint in tio ari> ;.; 1r,
t yes t?,, r.venr-\fas5er ist s esfiar tti +'(fr"'iaericpp'akt b Jdjlt 34+' +'' c
}(4 d r&t beWi fm io t : y L ,
= t rzi'rte is e ; rid hyseaJrdtii- Ati'at 'Utrriatl atatest 1' !a JtIpi4 FF.IIL'} f1S.1t.t .
iiruees ia tho>1 tlTfgrrG+t 3'rsy', from all indiFisltrlsl'bits4tatom. sus prvas; >
TtN ts t rrrit gstll lt1t free fro $ put J4tau'w' a t i cst ee, cabin laatx6rr} '> t' aix rtJstvJbttt'ris' -B 10CC'i3t
+ rr'arts + W1i-&faifrast "neitr +rnditrArt a to (ierP 35'i'T itaS'QriCfJt ilfifiR ttd -
t'A t1
t si -- r tasswi wa (iliui!, fi ,: yy p ateguarrrttatlaniclrssrst-- daiir": a.ifarrrvfrtrn rd

3 tr'il! t"it tft+ tit 3 t aC3t1 ti'tiab'y 1lrteiltl. '+rttU1X1lGt"rs tiirodr1fSetiitz tn Ct1Ct, ( ry AR 1 a i4 vdei t.r tttary ra}iw taf.trr;, toot

t3B4i4i virl. try'I i dc e>A pareC. ,=rlltr1r r. P,1FYy

1,AY-'tit.r"; !+tiY4'v@ Cl% "


p .ti-ai r$3 ra .:.. i. r...

(Florida Argus, and Pensacola literary, agricultural & commercial register
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079915/00003
 Material Information
Title: Florida Argus, and Pensacola literary, agricultural & commercial register
Alternate title: Florida Argus, and Pensacola literary, agricultural and commercial register
Running title: Florida Argus
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Thomas Eastin
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: July 1, 1828
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (June 17, 1828)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1828?
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002054314
oclc - 33473355
notis - AKP2292
lccn - sn 95047291
System ID: UF00079915:00003

Full Text
tfli ttl ti k:,, nV !rS v t n.+ zr t.LLU.a t.aatri'r: ,... tvi [sari ,


..: ,.


: ; : :
':
.S' if aJk!

arc w p
:


a

3' f i3ijri J4t4 LITI R3ItY, Ac u4ct T R u, COMMERU tL f1iGfl Utxrt.

.
-
[

M


._ ... .. ...a.-
+ ?N
t ar ,
a. ,
; L w 1

tantt1n ia'tt* titattxt> +aiisssrtrj tia tr tt't ttp &> .} 'ti't? Ix# : 14n t+r.ttt'lt Ft 4 h 'CJ alt i*. a?>4 toTV krC 't ii' 1F. I s so tact t( y s xt itLtLtuls '1a Ca t 4i ti ri ,t a t"s6r} t '

j: ii;: htlftti T&uaftft _- t, il k; fu. jat rt ir, xa d i4ethpk ='nscif + s-nswer
't r1t iJf. ttri r.tiurriy ttrtfrrsnt frstkk sn *ff, wiho k& *i Cy 4rfit rAlt a. ff1Tii1 + tctse to tr aI xt tluy, It ., $*l the t tirt ,' to'tttx't

'IFk1F:11t.F..t/t t FTI }' ... ,,ttwg< I ctm f ifca? a bail tJtl- has .An tta t Uii tare &, or hd, h"- } ix ,$ sty ttutaraed of t sloe; tt ,'+aT fif ttlt 'ititk I IPp aitLMf4.

} px a' t t' r,4 iiit'1ttry 3/ # rtrxd a Ct61k4vi j **: t srl tynA ;"fkt t. I Iit ,it Ittabrii a a +xtt Itz rilryi to taaerxlary 3awr nvfi tip &" p '.3 Ytiit4tA 1i xa iftldr, .c Ey

?., *t dtt' Jar : tif*' LMA *f a ,fit lPre*, f 1ttr t ,}, Ai was 4frit dahlst mrp1 fn a tM net rjt+Stz 1xiFfi a !liftttlf:, t islc1:

;' i rrri'ttwAy i j>'aPtltel rr 'ssJ' +,ttstytr Kf fttctnJ& n }ltYr tartdt4- r; "taI b? farnt sr fray,[ k ;t witk tuff ag ti.: +tKaaklr 41i +E* trttrt+'R, a 4 perftitsutctta { Etattwfrurtt't { t >} h"Ai

+f'a'd: FtII.I,
fr rkt pro '//-TV CIA"h +iltiti3 } y fl.t (aefr l !# tiiadb4z3 CapattY t t tts' itrfrlirtaitr, rr, Jttitk rtg yd t a's t"k 1, kit ntffim( I+tlr tr, jartr iettttt1' "n3h

fur e'tCV r$1iCK7Lit 7d&-k. R[4 r ti rTt Iltk'prar }yltr e/Alli iJ ;w_ 1y apit ilt it rtf ttt e ati rtl, ya+a t {yltttlt # t? crtt4 ttuatc1in t fttrtr, trttt lmU Ck t! t? ICtttt; t4} !h! are tJ4jrfeia s t t rt iota tr'ttd i sstv7gt

haft k4 I'i'4 twltt ikltll| i ui1* lit ttif __ t+ri c& tiri.4k1 >t? 'tai ria of nt w s .

f LaujI4Th 4T tl M4! U3 Xhtdt I :Vie. thin int iuaiilan M fat 1447 j it ciizr r) rtty ,lr'cst, I 1 tft htta. fts, tIxennl : Ile r 'Yr..t rttaP ttartiitfiRL bf_
t
= CONGRESSIONALOF t
.
_yN JT ,.fl !x' +Eaix,3rxtrasrt# sJ t twit ; t ttParils; itta tl. atit at tfnltrt { tittir 3tP s14rr } L 4a.t2 tt,}_x t ky r f'ilit kk et 9+ t tp taas t rr

A 'tiftfsrrU tttt'ttrwrkrrr [fr as +t ttt. "(I 'okxtr t( trtl+ "1'lnpi nt r tf ti iffe ittufitlt } r itastott a tat t'om' tpexrt arts rttrk rr ata) Ctrisrr1clz + .lt d'ciatrttt' .

a ; + }r lt ratn"tl ter t 9rlti'tikBt'tlt ti, (l tWtfThI U1, .Tf* ,lrld ftu) the tialltat trsri i, tt if I bar+r, iul ? sA t tr 11 11 i s tlit3t2121Cri lfr-has diak'ltrd rs ctrl rttAE hwtiIl :

It111At1ti W 11t%111;} Ki 1 h rr all rt f 4, Trrt' 1rFtt1hl t toil j et tl t jx ''i Ilfe, or itiaav crth'-r t: t itt, lfir rii a3+,nt', t rr tarry [ratite # f tlt+"ir ; ,4 + 3

) s tt sa! t1.4rtrpi wi fo .i Its a 101yr lhtl ra ttttr l >
t, 04 l 11fli''.''tt d p rrttth+Arlt1 t7 Prfr4ktti try 13 aI* tf wr>r 4 m t&e >rixb l t+ rs fS t, iflla tC .hgsetr trt+ rtt, r$>t t4 la: "t-f t} 1Tn t tit ay p r if li, Jt rzt -. : ,

r'; Ta f ttaiait 1 irrtsJf rMtr.Wujtt '} s,,. (' ; ? tot >Lcat I kitrla is i-;'tiirtta i t4Ftft 41 tlt/'ri o is Ir rvatt1, t t'x'Ihr9 : ,;., ittaht Th t i I argt.irt t f t,1 tt, ,alt; r 1 1 e KM xdic1'tt'ntnltrn1it of te'rr; c(

,e ad had Ux-n faa tttty, 4 % ;< r+ 1t itt asrrtl ttir i ;ht u i sums wlrr % & fits 'Itugai a r ct ri'1i, lea fir t.3tti i.a t y astern a iJat 4 e it
key t o4 it t&u[ 3rtttta#re4 1J + Airsts.- is gfttRir Jiiy <*fMi t Qit nuvtfsr, T1ttiftl that; thIa l t11 S taiai t iy ; rrtectis n ftr: } sa wtr I> tidtttd rat t+3it Tei; :itlr
IrIS bell t> ths
itJi H= +iat
t wtur'4e'sre. T etrkrtcrFE'd; t. t Mtplrlrtk4 try *t # tilt irrfli at,. irtnt ,t t t. sad f.# 1 : r
( .in4tt tkr'
atIittB&itt44 Y
rtkaiFlun t, nlt fbr t+y un+tfta atiCSrv G'.ilx+At3irataP oftl iuut} I t;[t iaJsntans! a tit tr 1ra tanly rtttSf.cLA y 1Ftt t tra I4rfdk tL st Ile h*, a arnva + + in r f t ,

} a= h, pw = et at hs rfN I1 Itw. tt holly iti3; tltc ll ki tlir a.S 4hr } } d:: Uttrrttatr.r lallrt tar? .'f: } Uirly multksFlur atarx fit3P', c it;gut The airy[ ofto PYIj "
lass "ft .
iat1tri ttwtttysEnlfi ti}; t! iK ritt :.ss 1'.t} Y to ftf&w* ttf tf> jsia* a 1trlj rtryft'rtftwry} ulciCt t'raa1 tt,. ,t r _
'& + ralr tIclttdtK3
fthnAtf iSa U4w fY I1 ut lady nuts- ,$ +lrhiFt to $o <,ft ftt the tatrtte rofjr I v iK-j rcrltktvrlttttt Z htt sat of bm a Miry[ nt4 trio rdiAn4 tr tY!+ f J i :2: It1Fnatttr4j of tkot3Itb }1e bats attia i.tt t retKct !)it' itpl'L"an .'
rtty
1$ ; C ttp,' it ii tb trYl9reilr, r tliiMttztr la, Flt 1xxtrtrl'' t.rkt3UtI! or rflta t [ rI'i! ,el* rrts'tsl itt t1. clairitatk r3i r1 iii 2r of zn'I sF+ kr to, tise, t1 ;
1dttkf.1t
t ;Ia 4t it 4 a1' tit ; tiItj iIlsej9
r e i1 Srr, I tiffk fwft tft z2nt c 'rart+ta 4'G (TO, ut Fb xsM. tno. Cfrtrtk rti krtk Ittstr, .
t rflYJ 'ri t'XI'frtxtirtltr. r -
: theiii rft4rt' Ul fckr.rfijjeity t r',hititr.sk1'rt"nrw AIectitn &//t sit! sari Tx=t at t, taw clrratrtta ere area: if it i Z ePaa'e a Ft1.. v j&g lfe figs rxenairtI With otbcza ;4134
ftn ltlfri
-fir' Fl ttbui rft4diri'i'zRl This {kt4q' :c, ua $4' the tlaWrc t1r iitsan a nr raiJstj I sihrr'ald c'tltlnut fiat top > }.t'l. > % irs+itt'if };ett, rtt !rE'tt; iu tRrt ns U a jttri'lrctiew'i i fl+tr n to o'tr cC+n'tifit.to
Felt
tm i i4 ltitrle.tim S<*lair uitdry SLUtltr 1111 {y rC9jIktlll4khittut' !n.Utt4 *rr trig *i ih ti,1'ut 'tlrei[ actt ; If )}:e' ; 4 k u r 'to twinki of #.ri ic'wcf u, arkrl ttrlark file,3I xl by out fa'ca;
tr rreeitt'3
rtUq tit;' nifl f11 (it tuib'rxgrt rtltt3C,1fYi1 ( sikd 4 tinneb } trff'r ntr Or f Fla )iit kk'sv i h4 in fftt iwirtg bt t to their acts tt prdenak
titr rf tt+ 4il3st1t'ii1'
iktrfi ? ( tuitt.3 '
<'n ;Urt t1atrlarki, a aaWic ;? f,1>t ) t1 tattrt fifty ihtHiMtKl aI T'It of hay lama, t t} lpI C4r tt'sz sn! atrtrrta charge[ { 4Jy raps-r rW 1;( i

puP4t tt titlj hdcMt:4 ; !} } 4h: + lads wrJ 1if itr:=iaifls j I11 ir tit j|'' Mfy eai to prtt crt; tits[V ftT rtkra3airnY I am. nei ificr dir <:ty Yor gttartPr) hr btdie of attici
f
tltr, t twi iM'rlsEx.r srtw,3t
drr E; tiftrt6''i + [ tiGirrf rsslaft uf, I ( 1frd C L f trr f lamwios ftym Uf5r ing ,tut to try 1 or indii.'iwtry; pri atfly or fftifw Kfjftlly, tro4Ii eauana 'it: 4 ''' k,
f irtirt t' tit 'i.aias 4 hrt
aslly 'tt
,; t i ttlnftr tn tai fit or ini