<%BANNER%>
The Weekly Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076101/00010
 Material Information
Title: The Weekly Miami metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print Co.
Place of Publication: Miami Dade County Fla
Creation Date: May 29, 1908
Publication Date: 1908-
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 12, no. 48 (Mar. 27, 1908)-
Numbering Peculiarities: Later adopted the volume numbering of the daily ed.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075059
oclc - 34299189
notis - AKR3414
lccn - sn 96027199
System ID: UF00076101:00010
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Related Items: Daily metropolis
Related Items: Miami daily metropolis
Preceded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)

Full Text
W. ,;-........,)iJI: A.:'.'; ., '.-p or .I'b T;. I1'.tcji 'Y1JiIrl l"! a-- a.. -<.f : .. .

... .: tI' :' .. Ir '--- '.''- .,.: t1' -, .. .. ..... ,.. .. ,
,
.
r--.f \ .
'
.'; .....:.... :. .:: y ..".- "
.-s ..
.
.. .-.. t. ...
I
: t', .
-1'[1's '. .


..
I
I.t :
,; t ,
,. 11
I i ..
1'
If" I 1


;'1 tb: The Weey Miaini Metro, .1 o>1 $ f
; ..
I" a ,< ,


I't t YOL. 13. NUMBER 5. t MIAMI, DADE COUNTY. U.. FRI AY, MAY,19,191& lIZC.BT' .. i__4

.!! i! tiESFUNERAII I A mm Y. i iMERGillllJt I r UR6E'AMU) ENIHUSi STIC MEETIi<:' 1

-I f: COLUMBUS[ ,OF I '. Ha ,OFBROWARD N iStOCNIBNCI: | 1''tI; f'' ----- .


r'i ItpRROW'J B .STPtnUD, 'J lEnERSf,._ BLOOD 'wusaar 1' ,at- ,Inxpieaa- :BtTParloriLaatMfkr .{ 1 i F.


<

"t kortecI. Train,. by. Veti Expired "Suddenly .at :HoSman' 'j to- SENT C irrAGUi ,. f. 'i; .. -" .,_


And .State Militia Houae, Ifewv-York i Tit DIUIlATII'
IS l L. .1 l r
-' K ;' i ) .
\ .
t. _' .I N : ,:. ,. .
:
.J
: N : '- WWHSirkaary ..
'lfITElFEIEIE".m.1t.
: SKrBll R -" ---t.
.
)
.1 ; ;'L' \ f ( '. ., <'. iJ.sae "t, ,
.' .
4 "'
; iI IElI.1f.1IJ PU tSohasq Irq .- fWWr Ktori\ .'. tI "' '
J, : I 1 t O'C.ls.t.fl"d.ta. raa&jt Ot Atlias .f. q, "
-
; *C \.' '-. ;: '4: \'? :,'>J ; .\. 't'r a l .. to. War: ..*., Aitaraar "TMV I .i.c.h. ... ,.. WI,.;,.;,
tl t .
r # i + '
.iSat 151. -.1._. &:at Yaati tG.aara1 Aiii M BmJt Scrml Jbmtt XUBy r r 'f 4a ,. k o wJI t Htakton' ... tofey.ttrMtMa t wl. !> T1.. Dtf.1p1'tl 'q1"1 i
; : ....
r ,'.::.. : <'. .I ; ... wltt !.tM'tottara.VrtttM; .
..... .
I -
tiEm .. ,,: "- : -- .
-"I.... ... t >tA- ,.:.tiaald.O6.__ ti. )! '. : 'Ji' to ll .'sal vnypai to araaa.atat t; .,.._.... ._.,
ip'If10t1ttlllM. : t -
0( 0."t. t to* ttat ttay
DMdt'P Wt i iI .. arMrt4 toraaataaa ,hitr' ,;( ) .
twit I ,
: d 4'L : } it,Mary .
,'; ...\ '.. ) ':1" ( ;.t CtojrakWakaartfa.a j
'
,.. ._ -' 't '" % to ta traaadtaa.Tta t. -. ,
.J. i 1.,.. ., fetCar !t 1 tw
'.l '. sWan ara'tta ,hIt ; \
z. ;t. ,' ;: + \ w tit tta tv. MM tour .. sr L ..

.....:x -.ft.: .. ....:Yft: ti-'CtarlM B! "wrlett'aralfa* par*.. -aff. Bta_: ltO.t. putts... MvabM1'p W .tO-l.as.'..,1/b..... ft6.

aao.ssl- oS .ULaa, -an1 tts4nl.pteat. .... *f. lllHilM tta. at t .... b. b.Rs rBMd Lat ',
b. \r kr. it a
& ,. \ ( .4_ 'I dt5. era*! ....,.' Tkta ... .
M.a.el1-1 W tale la d. BoMw lsaOa .s.alaRNw ftItIIrMIna. << j .... ls .. .... ,a.taar SMaa .
.... { ton aaa toM ......-O..... ,. a
.. -J. S1 r D.rea. tla a tr.a 'em r ..... 0.'r. a ..... aad ........ ..".'*
.
: tlolaal. ta ae .... at lie ter C.- tut aWt ... M taju. teMr eC : o..n.r Bud. -tr. ..4 tar ... .... w
,
.flan... ....... a. rtsutd. WID tk* B.u.a..... ItovMCUi 1\4.4.t'' ...... .'wm aec wia tM ;alstaw:ar .v.. .W'.
log bard .
I .' i
"sfflOrSirp
,4. .... aaep...: ;.., m tec 11. TMt "Uto ,,-1 : awtA- '
)) .
list'at1 .
"pOetR ... '
tau a eat I"LI,.. ... ., ; .-
,
De .... u
w ........ .
t MO OUHOB frr mil' 1 t- 'fte 'toac.'k9.1 Csrr.Md, 0. __ '"\ ,wt 1Dr.. hM aW w ... Ilvwwf Me........
.. co-. < 'mOftf.r ..5te .'Xow* bw ; : = : ". a. a Aa/s ta..b. ftt..r s', .

." _, ,-. .. '- u.a.. ... Itd A : nro D@ '. 'r- I. et algae +.. .. as p...
if< ..." o.tea. JIq. : ... ,Me : --- WIiDI..50.lash: t' ftXID a..rasa 54,pay 1waB vats: ad
'--a aat'aQ"""'Iag 'W1D ... .J'oIL I } 'i''i rap Mwi ?AL ;.cotnq MN34.eS d ........ ... s....

1. ;,rot ktavt-.1M ftrttao.U \. cOne.. ...1St JsS.L 0......
.- .
'* hi .. ......... fi
k M. ata. kr'4ta .MtkLM. ., ......nn. 1m..z. ; noa.. d' fta -.T-1. ta_ MMMI. to .. taM Jm

<. : ,GeMraI .' 0... OataB. M._ .(. ::. J) ....... Mt''aMJ -.QIa'me- .M1.. i BMC Mr,tta MMM af..Itoftofltorr
.
..4If tta ., r--.. .wm..... ,l8.sl.t; wits rl.aN.rb th.t st atesasrfN a.abt W.OANtin. fit.,a
M5
J
: iii..tslittris ld shM"
K TM.IMa, ,
aata. ,.
a.otbat
M't ,
: CIUeIJIIWIaI Ctarita taoty M* aag r.Mt.a< a aa* at *. .=:.
".' & BotM.. tt .. ., ti .- .aAa'w.all td i:
.:..:...... ... drnst' wM'4Se<<,../ .BnMata *Of I ; tM p W.u.ua.U E.rt.. vas vb $MN.-... a .

$ 1loR.w BMM iMt attM vfli I T8TItOTi1D asSt ......... asP srtui ,
.ItratAOtt--;.01ra104Aaa '' ...,...... ..'........ ttat.kl > ..... .., Ajctar. a N&D Ww./lLd w tIC Ibi uMr..r -..
.
:..., r totatecjsttatjvaktac D&t am*t ,..o.W't.a'_>t.ai'"' :1.:........... t iJ .. t s Mjs-1st 01..t.l.r l.e.m.r bolt 4 wiry, 1st, t.l tf.N Jr..,. 'iaarM*,. ,. dr wwMr 4.m...
.. t'
b -- fill w .... taut ... M.M.p"; .... Il arttoV toAmerican
at'-Cb taataw .uJt Y{ .rpsM.ge..W sMtairrMss
; fit 1d laptaltkto to daOaaa a I.ttat.J'IIIwa.cr..... MIL'BAB..,'tta i'vidov. .wwb .... : .- 's',' .; .-r\ .. .... .... ........ ..
.CD 1Ma1a,",.o.. ..... ul H 'I. I .. tb Mw1Mt.r' ..... S's .
...
..t ; ,0. .tota ........badea)ac e.eeltat; 1W.i .. ....at. _"" 4 W'Of ........,,.... Mlle FL I.ERJNflEATENS TO CUT OUT ASSII BllSIESSI N M Barv b Ilwa atcMa. y.. \.Nlus r.,..a 5ns....,....... -..-.-' .-.,.to..aat....................54.'twList ,

:. rta.s la ses vlsa.u 5.sin >beD ; I iJ'' belts. J.. .. .. ..... '. ..

'arse> ftvrw.. .op tta, o.a o..w..;,............ : 4..... --. rs.n.' ......d..M aM Ml:

'i x ra.eat... .sP.@n.Utta. : ,.wse tlckt to tta kaattoaaT !LESS BRIIRH GOH G W Hli GFPBIMN .CN 6E .a- p. Ie'J ta .. 'l.......t'1 ..aatl aCrt
..; .1 = .
; : .c.'Daa\.1aII Ie :' .' M' ( .r-- aoN M -tw. vM ... pM1
.j ...
k *_ rsa''s +
t1- -i- aa1t5. fM
*4 .
GOB -
IA
T I
a .. .
.
,
'; ;;: 'J I '" ,f \ ; 0' \. .T.'I.\: (. .t ..:....,...\...- ,
1 x; ;' twp ie t .t I tar, Deiflt t ::of YoaeiWoaaflNotan Relttire to the Ceetrtct t .. _,
For: .CarT7iag''the IbO.' .ThretarelWle Car mtJose ww.ltw Mt t ...s
..t} :f.d tile .rdq.Qrwk'" ti.. 'I.$.... ."Mobs aat: .- f .4 -- 4 ,}.. ;fORTY' ; W O s I aM .........r wi.*..,. aO

,, ...abbas'.'..G.wy. 0ItIua. 0--". I . f Tgs la the Deaw1cLO e :a .Fire';,Year EE... 'lww'oaw., rap 11 ..
'
.t. '..... '-vttk cottM -... .' trata.: I t 01 Tai t ,.. Dal.t.....W,... .. '..
+! eu Coatiut ldeie Lai lK t M '' .
J tuaadarti off tta Bakama totaaaa M pd f fu.c {i8lZY )DF.i F i [IROADti R Many B.r..7./wlat ,T.' .
Ri
-
'h1' De.c: .n.-.. aaa f*. ,, .6 -... \ War. ; ,c r ,; ..?l. ......, -.l ......... a..
r""Jai.M "
.ta at tta arv ...... tract toi .. f pa ; T J U,Boa te .;StoppUadssd'OoMHotels Sal ..s.s ass .'ais lac ..rMr
,,
i aamQ A taat vtta bur ; & ,
) =-in m : I /: ;' I I baa wwY 'e' '''J'I
1.ants af tt* ear to ;AccJde'nt v.Vt '. J. ,(, .
: Cells t, rubs I.ui .
to'J.
,
ilatac.-.' '''Mt lktls > I .- flOSSTIES : '
_. y' < ;.1' r > \ -; ,N I t J.W.B.raq -; !

.: : II _. .- J -.- -. ,... .,- r .. 4 r. __ rt b'-- ..ta Raub w d ..a-- '
e.a
.c ry"k", "' b.J. W 11eri1tl'taolwl8e.1 .aataal ttatreai .........., fteIIJt;::at .. e<\, .. _: .::. '\ I, ..... vas. ,....... ... M.. .... '
'I oJ'
: peckre Proaecfe r la at AwMklr. ..., to IIIIIM to KMMI. a& MartM M4 tta< 1M.,..- -t :Rte ...... tIC.,........ ;
3Brvw4 ..
( I >K iraai cartata MaMMMa4M ator 4If tilt Y-a,tatvMa tta thepwta FOd tSOSd1Y 1 In Siberia. -While. 'pa. t -... M Me M M a11
..
Ji. .w 1taK .. ....
(
bar tta r. 0.11 L Mw
.
: low -.cJ7 .. ..h Ja
tttud .vm... .,.. Frog New'Yor aK larfw a waatlr lit .... ..
/ ant_ wtt 4r* a Lr ta tta Main ay. aa4 va ara a.ttutLttnb .- 'ioitJi rnm k<<
J uI I a. 1n.... Lam. ...
w tta MMMtMtra. I'aw. t-_, BMri ta. ..< a', .. \ Utiled' .
$b t ui ttat to naty t' < "- ..
tM .. a ...... .
t OotoatoJ rlaiU .... aa4 pep .....
ah rt iMt .MMM' To I
a
1 aMTMMi Paifa 1
t a-... May' III ....... nIedae. to ( f : rIO -.a.u .... De ......a m. .
-Tta toflHto''report ,_"' ..: MaaaMoa *tt ate M tta aaktort ky.... .. .. -. .' : : :.
'V' ..:0.---- '
.
'i t. .
.
< .. .
fty4kfMMCatMMata pMAt 4artta > M SrM tta MM ,M H toTtaa tatt at tta auMttrt Mr 1.. .
Jtactoe aaiarM ..... -. 'I ......',.... ... ... ...
> at' ..
Mata at aaaa. Tta.iba, W -Tfi ...tti ... teaww ... ..... aaA '/ : : ;
MamMly '
.,'k ...- -- .. Lrdes .rba.San W Pe.err .Lot.Wta..L' Qa&DePM7'.MIt- atabtcuty r-'I. it.; .....1. ........ ,;:.. ,--.t o..w... Invw.-L. ..r, tatta >
i ........ iM 1iDI'tp4IM'': bah f1a. Ie a1.p tbM tbs iati;Bar 7tt S> OMtMar..arMr.. HOr. art tovltk ........- to tat.w,a.-.,Matnet M- A Irate at tarty flat w.._...sa1' MD.Id..s.' ., ..,. ttat tta .a...P ld'ut........s.. tM ,r....tM
.> ','A i v rs list: aaQ' waasW stir few YuleSik, sarl.t.at b' ...... tta buprs.S ....tta yyaia. aatattr aM ttat to lo44..to ta fall teal vttdaa ton .r .. tta H...,Turk a J'IIrtI 5W'a'JIq M ..... 011'. dlw '

aal.wwr .apaf.t. "5.-J sww krwtaaat .K........ 11aIwwIUJ. prUttoa tta m*& wt....s ta- ..0. tta aMlraa toaraaM .. rvfaiaaat >*..' .f & ttto t 1 1aartt. as IM. jn .itm UM. tta r=- a..f'tit tit+w3 w

.J. .w:A tFlStW.: ...u.. .tit '...... .C td/wt W .ta< tn- ..., ail $.... .. tta lust aaly raaattf tta *Oaat'ta lac 6ta'1M........ "'.'taap aa OiM4 taa ta4M 'tray MJftW''.. u
t..wEatele u. .ankh.. ate r,... MarM"..... b1IMt u..... 4 se 4i u. :K ......' aa4 ttaaamta |.wUl des.i tta VMM vatov vTU trate ... arav. ky M* :' b MTtUQr U> M 1.YrM a ..... ., w. ....... ti.....
.
( tta lat aa. vffl{ et, ca... MY'....lJ *attafc, vktokTkto tta taBMt Yta'rM4W4. r..Mha all .. ..... :awe.w8rowut
wtntl..w
Oar .
Sac
yr .
1& :
," ; aM41gw YM4 berJ .: M.L4'M asdEstJ fwd t vttStt dtual.,;'., OM tta at l5 hour a tile .....
1'.f.CB8". Ma
&IPI'IRQ taw iiintlnai to tato >
.
'w w ....... atty. MM.HQt rn
1., t ,ft.' w :..asssd ts1wW ttatta w ...lst tIC Io' Lett tract ft.,lea_ yaara via. tt* BrtttakaatV.vitt ,Tta.attaattaa tkM ........ U aaarakly "! to aa* af tta toaia< tt tat .... by M aas 'ou.p's. tnla/M; ** .551.1.. .......1.loses a Mari. .and
appat.t.wt e ... ".' __ ADiUijij ,., o..w.
!-
( u. .. 'Iibi..s a tw
+ pwMtetJifoack r
t.1J'WeII : j t lasAN t.
.. toatoak IM\
tatfortaaM
tt RwtpM .
a.Bst.tb. M vttfatty M tta ,
-W.GII ataatVM'Jbaat tta sa...... Mlaatt TW ttoa lad ...... UI ...
: prtrltoca at taM Hi1paf. M
/
W.a117 aaa ta to adMtd
tt WT atoar y
VMk..aaa aat .. any a .
prtMctor ..
.
tta Bratta a.t II
\ .
.
.
: .ltp.at1e.. al Bd3ft..dpp1s1 Haw ',Tkto,It ly teMV Brl.rl7sI1,, ta4 atvMUM nttara frMi'TartoM. Mteta M tta Ita MT M tt to ....... tta...- we'o1' w.'bsiilslu ...
'
.;'J .aDCo. to tta aaaal '.av tar kady fDIAI'DBsrO Mr natter aM pot vaat.aaa.kaa M alt aU. toMM sal tmUraatpttoaa. wtd.s, vwr. o.r bad Dow .. ,.... .. '-'7L _- .. .. -- ftKM II to .sMto4 ..., 1IIIta.! ,
w.lpplat 9 Icia. .t wMtl' !?;; .
'
... ,- '1 ......w'..... > 1aJC dw' tII&wIq .... ..M kj WeUI ...- ...... tor tract tafUIac. aaa vw* IT iSnt W Mr* v. ta*.
tta OMnta T psi If .,. ,"*tatora ttaatr. .. prMra to ..*.... ky ,.- tatac aanto4tta pdata.afciaa tta tta .___w u.Mi b _..... sal
4aai aat tatortora. K ,,... -..& af aa aoalttoaal LIPS pay upper part af tta raaa tor M* to ra* .M tta d-x.esllwa*
fU'va ta tvaiVMka. tawrar.. ta> Td Ttai poa.da lAB <1 era M4OrWy .....- .. .. ... ...
palrtox track J / I.
.
.. Ttara
,, .. tta M lot iva JMH par ....a tta vas auay SEND'AAORf6A110NI
tar .
tM OMTU% ,, to.... = aMttaaaUafl af vapMaatary -
-VotaM OMatyAa ........ tMtMJ e( yMia- '' ,' ..........', MnatMattiac ,. ttaaamaa ....ta tt* tnta. ...a. D. S,. MMI. M4nor <...
.
.Ttat .. T ttatt Nag d 1MrYtt. ...
c tta amtaMr aMraariattoafcr' CTMI MT taartol,traval ar ,;
teM rltliiM .. ,tta .atoO' CMtraet.' ta. ,MMM toTtai M lt". Mr tta lack at Ua| .... aM> i' z..a- ,, ..' of
ataaU an ta : ....wh : .eai. p.lw kr o..n.r. ........ ;.. .....
.. list to ta dgrtf.l afto Na altoN t A .
fIuam..wD .. : .
tta .
.. .
af ; tar Brwart. ta vta ......, .
f taawut.t W15..OeuNL1rv.d..v1 ....... mwm'WRECKED:: tta avatar tIC teat to aiK M. tta .... NaaaM M avtotor O eM. aakua ....... aM tt tta. to*
M
tta rf .
.. a ....ata tar O. af tta atMMr Xtoad ta' tatrtr"'j raaart McrtBM4 .. tta ...t.a |, M ttM4 toMM tta tNsSi MMtem tuts,;.Dolt cut to taut "_

:: t .. __. vffl aa, n-:. i p.aq .* tt* toat to* yaara aarvptty Me. tout ....,.. alsltOES1' a.Mttoc-ta. tta "

.. hsee.. alfK to tta at* Matt Matraat ..Tb.O'wss..,.. Owes af tta Bar akaaaaar |f' BRYAas '' -
'. ato aiiima ta tta BOM f-Ttar. ar* aat trv vta FOR f N NI "CLOW
? ,TM ara .raa@l, tana- ... ... ... .. ctopato iS 6
> .' w lilt fsltl.t tt* ........ kMiat sweet ".IM :;j1
S' I .Mda tta woo M rajMtoaV.Ttai \ dry, aaa to tta ...... .. tttocKy F ARES f '
wktoet taa on.W a MMankl to aarttoalar<.traai itta toartot :
.
.
.
.a d"r.:. i. i ... ..o.m..l' mr pt_Ta M .....* aOr,....ta.0.HMM,:ttat*.Let..rtaitorlyttipiaihi tt* kMtaaat ttaM-vta aaa w.S an ttat.....tt''+totaaai to rums aaa I owooaw_, May IS- Tta gut SALES Mtf, I

........ .... EMMtff. rMM peter Mr af' tt* Roll ataaM 'ta Tta IMtovtoa .....d MtaMy taM ttalr NEffDllinS .
!flue fSyar ::.. .. .eMu *p> BUM Ita Oclal MMt af tile prw ---.
l' M a I.'t CX-BaQvay fUt fra tta JCOur' va tattov* M ttalr MB... .. r .
.. tot KaVoTark atoacar .*v aa *.. .\mm ft4 BAkAl.s L.ts.ltasp 'Ap ra ttoa.alt tt. ...... vffl ta raa. auTu. rvtan* Mi.r..aj M

.. taataiat tats .'Tta our Vat .ht a4..s.r.j fill tta Utt. vfflttrwtMaa tt* taut vffl .. *wa4 Vra K.tta Doa aeaaet ttat aO tta aactoaai _*.. awyh.e.aaiS7.rsOthIr .
.I arM aa4 aaadat trata taa tWkt M tta Mktoet.tavUekf .._ ta ft Orrrtaa4 4tocatM are for et,... Ctaa
MtaMy
rafMaa. Oa OttarRacUil PnttaIT at R....... ky '
BM* ta tta .... : .' '. I MUad ataaM atoa ta teur- r.noa..e..l.te..r: c4

topatctaaatrmtta Oaaataattaapto" May,clap... bwwht af Ba.MM .ar De*,aakMva.stunk.tIC ta*..t.rparta.. asp bras tajval tb. ...a. tta toartot- to traral* -.a.boa tttoporttoKaiMa ..fast.....*.vkaftTMaaa....we a* ant GIll..ttto aav..Salad sept ttaaOMBtfea to *, latWan. Faacitaaaaa4ttafi J.4 sad .I". .mtu BtB.'Ma i I'sad. ..J...J...MayaM. ..*... ... 5fUa4U Barpda* Xn_pM .
'
jtt
r aay. ttaf. -aai toM ttaa aat. fcaaVai tatbMa MMato laatoat. 'ttat fek* MM*,f tta ......... af tta MrrtotMitoK tktac to V 'V f* vtal* cwthICM llaidi.tl |MttoM af tta MPTMM eowrt. tW t
aa4 any vara kfltot aa4 av aetUaat 'to a ptoM Aotaatttto .y + 'von ........... Ttaar -........ JW-aee lit,
..... kat ,
.
,,.n1, .. ,BtAttaf arivHtoily May'foals will tot v* Sa tt* ,aMatta -
at row *MiralaC t dsetlw
,..f tta ..-....,'*lt. San M IUI A,}ajon 'ftaa tt* ta ,aananr eft Ma. !** Mlaarfjt' at Mr. rtector tt. taaa .t = IDnt Be11.Nan ",..
Awls .
"t rv tW ...., to, ...... ours fb& AJaaktoet i .ppea..t at tote tottaPtUto paay tat at tta tee .. i \
tiueuhl \lie CHU8C.1' Jaa* --.a be
tMt a owl arm fTJRNBXT .
s.i
t.wtl totai. tta tta
paaaleS we. stlo.lt aatoa af aaka --
.... far tta tanataattoa *
a
: .......,., .. 'c, I Mval 4If tta Matraet vttt.tta Jan'DCO FLACBDBVTZR bas etotala Mme'\ an ... .our
ttf paaipaara MWBhna vKk
A rood ara 4aotia aaU srrt'.va.'day .......
FtorMa CM at Backdate Wat*
o..c-a.tel.QIIIPd7 M
far tta,w1MrL.U aa4 1 .aM.. aaa tt to raaOy |riaaaiiiiM tortoMiy Mliy ttrntiaa MrtoM d.stt.. bat*. Oty. May !--Dwtyr vy .. vklek .wnr art ... ....... .

Mfctieits ....... ..... 'Mluat aa4 pianani Maaiaaaaa tt alatita ttat I a -- cf less to s+'w..t .t_ pr.p.R7. .d.etd to4.y M u. MMtla ataraof at ttotklaf to Italr ....vta ta p'
; JetoraedCsttei ii'1ke f pMttfaa aaa vaRa pf Mr.TUc- Ta ar .. tta ant (*.**.! MMT Ita '-a_. tta Mt
tar tta apaitac b' ..... at Lot ...w to *un 4 at aMt w w tmrmbtj *f tta Ttagtoj i
,
JrrtoM .
I'ever tile tfotot Catoalal dabs tta Bah U..ab. af rawrt aaeh tor! W tar ....N.tabr ttaw tt* ... Mbrtortaa* Ckvck to '.. Cmtte h. aotarwr c..kIf..r. ..."'1n.
,, averts tta.payawat afaamatttto tps4.u fv>. ... ta lured ... abet .. arv Ma_ MlMalt karma
aMaflfi lrM.e.r..gwr u'sru 4> 4Mafta itap* .... | AMta .
<< C ? f ... to k. ta4 tkto ... .
'asIracyCaseJa, Year 1 r.eW tta HMM "Kw to ttar BMT < far ttataltof tact a '-r" taartacv 0.n I a .' aa4 wI .
19.f5 o- .e.MS traat Blatta a..a. : Out vtttavt tta ffM MUad < 1 r*.tafir rek*<. LA&. 7Mr w LdtN bV,.consas ..cr.r- Ist d r=*.
M .. !
.
es.ud:
win golds. ad
laer o..w' tMae.lss.e.b.t 0. Mtoktar *. tat. aMrwipablto tSp
\ ,) -.-.-.-' 'p.st. Qat.DeMar- 1I'IIMI I w tkba.llt..t...,. woiwa. .M.Oaa pT5' 7 arnnti ttlars ln. M4 M tta'toMM *f for __ fa w xw.p. 1..W stn la. ..

Rsrbsba-- tlatlTis.iw.- .lawn < t*_ a tel a* artrtiM* af raacvtac aaattar* tar at aay Cart tMaaMaraM ..... acktiaatta tL.-. ...*.-( Mica, ta .a.f tta Wert ta ttf 4n.r .... d J.autiNaa ,We". ''."..
taaay .. aT tta _at i toartota to aayaa* ,... ku Mt ....,.. ..wapwwabrr
tta rot U toek tta blest. ,
Ter., .... sst TrNert A. rut ..... tt* waB4-tar a torn *f taMBar t.1q tta attaadM M aa .
..B rkaav at )rv,Tark aa4....... .. 1.c.u.loaat'sss: ..'MarW. .. De Hv {avHankat aa Mattttoa ttatttaMaataUy Moon ttailvtttaat MMataara'to tta toy ta < ta tta vvMtoc. vtaa afl ... AXTB n.aoJUB. ;t.n. .'-
.., Jr.ttolaa sew ..IMuat ICaU Tta : aav ....... traai tttola Ontoalil tt* atnaai *f buM vaaMaat laassN Lou pass! 11--. will Kaavm ant af AaCkMi ."
taartM srav aat at tt* ...... OMT BaBtTM aa4 J. ___.... lid PenfaNtt
to tta PM**" M -Acrtoal.. --.a ., a.wt N' -- haw. JIM ..1'QIG7. atrartHl'torrtar' *. A. aamfa to .... --. .. a (raatatoacklar '
.q.wn
4 tara.vara taffeta1 ay tbs Jatoral tut atattoOM aatai at (*tra- taM pool '" ...... a yaarty te aaattar aoraan va takltok Mai* Ita ar* aikUta Ttatr. to MM .a atto af aO arUetaa to taa*,

..rs1 Jul b tta Btotrtct at CWM- ..,.... to ..M..toitta.. MUM arap tatiat af lilt....... Tta pra' *. Mtraeta atavtac. ttat Bart i tea to tar taM aced ky aaatta traaiatrfktof a sp fD taaaaii imilUkaiMiWM. .ttara
.
af toaaaaM ...
t t. 'Igi.. d a t' asytrM at tta .... ... t t ra..nN a Raptures to ..
M atata4
i' OMV }a arcaa Vttkaat ttto tetortoadam.** tta ....... tjeaMet afar ta taMM -.us.ar .. to artoM tSs wrl
.. _u1.'crn1aa .( tta .*(... ... ratoaaal aa taaa t. Vttoa Ora wwMw1s&q L t stal tta patraaaca at .... 'vaaJartof t .C .r ry artteto to ttatr ----..5..;I

.lot s s Mr.a1 .aa to:.1KC., to* .tkiMitf ........ DeP'd k sal eM Nablus ..cu.. toartot aa4 rk..bauh. .. tile aaM iMtrMt to tta-aOBaaW afa _* .tail.:wlla. tava MS ail ..air
i I:\ 4 B.1 .ii-'s attl tMrtIIt .tol ......,wtd4 CoOov ta.ato .... wM .... to* ....., afM taM said 4ava M to ta vtta-J
jRDI.RAC ",: ...: .ftII&/_,at. tr.pl M ..... to aanktnttar **/ hula ttat ttat utoay h ataat to ala watl't ,tp,. yrnpaaai ft. Pvtorakarx, May tt-+Tta *MMtlMil ta tta tMefc.af ... -'/
irt .
>
.'t-d ",r... IUI" ,70ILOt"115LTO&: htoitanag .. Mttoa ttat II raaalra aa w....a.. ..... .. toM Oas MJM ...... to ..... apes Mtota4\to' I.II. Tato Mia to tor tta |.niM af taMf -.'

: Tact waM-.ukalum... ta-Jtav 1& Ida taM frMty arcM aatatatf .... tta totea4 M ...,..... .... des. totftoattag a .-. 5s*w.w /sect ...' ..... aMt '.......
t'i"' ...do ff" Tark X---: ........ It I rat.atz aaaatar.',M aaaekaxat* ataay tkUM) dtl.raa O..p.y tornaarL.Ttat tato:to pattoy .a.W w 'r..D.a .. ar Built bad ranta. to toir*tilts .ag far u.. fall aa4 ....... ......
W w
> '.. taMMft BBj* W M BMVVm Wai'Ir4..d .!...1 tor aaatt ttto O.ItatlttaiMtaaVai ,.... .ws.eat vktofc aaa karOy tafl ta pouts ..... ...... tara II.. MMai*. Oat tile. Bkak nile Bm ato. taa a pan aa to iMplsu..rt.
Mkka tVtar .
f atIM. Owu.o' .
MM 8. .N4r .... ....
vat .....
to '.t Qe1 s.t ....., f w tta twSSrbata. .
Bary 'MatMBtoa taaay. vas tot .t' a._ -- ... .'.!h.1pl 10aM our ws .vulg....it .m usQ'.s' De TalaS as De ...... tor* tt* ..... MtripaHa. ttay ttat totaattt ... ..
.wr .
I ..call.. M s..11eu a$. It b '. d t5. iL, 1 a1.tw 'Paso. sow.as .
.. J
"'- : .; ,' !c { -l, 'f 4 ....ja woo ....... MM.aaa&
.. ... .... w -' .... .
..1... :: f. -:.. ." .. .. p -. r :
'' t. .... $ 1 A.j.v.,.... fro,;;.. '!., .C.: 1' : ....' .. .,- -%- ** ...... JIr''r J ;.;;'..... .. .. .__ t JIIIlIIC. S? .. -W y: .

.
. The'-'Weekly- Metropolsi : ALL HAIL TX)',NORTH CAROLINA 'I' -af ByraMr,-ItorkaaM aanratatr witar.. tkt'awfal aM 1InDIe.-Go '
Miami ATl
I ttaaa turn atrcalar kttar aaatorad .p (or aar Masse ..... ftM w_ warat Y SESSII .
/.panel W rt4..1. vu 'Mw' _
lworlrt
vsn sad tae s./d..b.
L L B. 80M Dn* Baa.TttM. Grail iQy tkt probibitioa wart It tpraadia ono Ut auoof tktoaatry ,....iw.td not wt kM MJy pat tram M aa plus aM trattt aM .* j

? TataawPrTMI MIAMI FRINTINa COMPANY ,Sr coanty aDd by .ata It It a ....., wart aDd k,foUiagaat JawM taacy to tart ft ... sitar ttt WM ftM sits at Ua tatttr wtkM L cfJURiILa :

.. _die ........:......... $LH Ole yaarTkaat ....................fit.csi and f triovaly' ... Iac oat ttt opta self of llqaor Ut fraaUatan ..... I! '
'
parta ta Moses win ttcitlTt a1IeertJtb Cor ItMjaaJ to .p..1tl. -Wa rtcaHid tta net rbI mar nora towXftM *f oar fur Man I' ,,.

atx toaattt nkaortyttaa ear n aaaU This to a Visit diatom to ...... OaTi taadav Ut ttaU of North Carolina voted 6a prokibititti aadraot to proklkttloa torrtUry. ttat aa aaaiptaat to kMr af lack of ...... rot .
'VtrtoOy ftdrata jMyawata.afetaraff J from bar to dry ..... aM .... .. that an Ptarlda kM mad. a .... r Cud Dlsps.sd l-nat IlY,
dry 1 a majority rota of for f, Uoaaaad ot awra Is'ta .1i1gy dtrfal grtwt ta tka fact tow yaact sit ttat ttto grawtk kaa Maa M.ap- .. .y

at ttt ,... at kltaaU. Florida MIPK8UT. ........ ..... pit is th 1'.... asap prokiWUoa t>;orp*.WUmiagtoa aDd Dirkam.jLod tarn ta'dry torrttary M B kM kttw hi Wet aM ttat tW' ... data Mt err fir t'Raaab&.Gaa>>Jat

t ort train it a UU ia which at;..q liqaor bat 'baaJ maa- ,. ... taa patet to ,.... aM Prow tkt tttkar toMl ours or praklktttaa s4fat. Rea r..c-JlL (I 1

MAt. M. IX*. !;t.et r1.galil.ad iQectlly, goal tUta ia plat CJatoa:. IUMopU| dMtroy tadaatrtaa or cpopaUte ....uJdea. at. 7i, ,

r I bart had iat* tad opportaaity to obarrrt 'tkt rrilt aDd cuss >Pf tktiraflSt WUk tkttt IMU >ator. muyttk ... atat* *MM igtrat atartog .. ..... '
-
.s STUD BT BKOWASD FOR TEX U. S. SI I ATIIf ta tta .... obi pta Sass at tkt kamor'te ... Joist Appear davatdvpta ,
aad vhaa firta tkt oppottaaiaty ....... to pot oa a abaci plat Tito
aM .. rtM k hamar
M tkrwtgk agata tar tta B tnaiitat kaa barn a k-r srrd.a W' .
:t vaot4 sort ran t ia pooh Rood Tkty wart)end of draakaeataa, L 1!".... 71rst'It' to ........ not Mate prokiattiaa waal* drrrt away barn 1M crtoUaal aaart at/ tassel aa I....

tka tilt' tkbttai peOple toy atldt p"t.arW prcjadleta IBtkt OM and i affariog broagkt stoat>> by drul. AllkaOtoUanL \jTh. Ptarlda a.>iat M par *aat at tta wtottr tnaitata.' KM tka wtottr loartatt bay. sal a aai Ie ka ...
...... '
aid tar lor tkt MM kMt BUM an tkt Matt mlrated
prtBtary pad
la aC Ja.. :
Btatta K. a ......... world M ..., .. I Oaroliaa ... .. n-wai"i tta MM pwptM of -1gM1a1b1u* dwtaf .ttatt a. Mataatf VIII ...... ,
Staator. w/atataftoa wlttItec Worth biU It widt aad poaitlrt ia Ita toopa. tit aot haul aut at ............ ....
attar*. Win a ... ..... kit- prtalttOoa ........ to faittfaQy.MkMOavtnar sill ..... TTTl..tTHIlV at Ptarlda dry aM a taaarttl pasta pt41s tar ... mm
.......... kt .....w ka pUead ta tta .... h. dross pall proUUto t.. aalt bat tht ....alaot.,. of liqwar la Ut ttato -koat* Ptorldft attammadatM. oral.Mwrtata ......* tkaM ..... J Ie, ... -......1 r tr-.... .NR wb3k-of........r.'' Joog
. All ifliwf... kaow wkal ..., wattr w. tn tor nor tty. All tar aftar Jtn. lat aut. ttaa mst ktferWaald *. 0. aril .... '
'tin.Mi kaaw tta porII a MOM proattataff .... aM trtry aa* ta Ptarida DIrtIc tbS... "
!bnt % M )t .. ..>owartotta. MM u look attar tta star wan at warp J 1 dMtray tta .... sit t at tka trust lunar aM frtaV br'tarwe.ad, ens Ip. fed' }
R.r1 tsar
?wM atat/fcr a. too boa Ut a MM atoa* tkta Bat katttr tea ... IS THE AGENT OF WHISKET grwvtrtJwjt ... turyktdwaald amp aatto. .alttaat ttty Maid lit r r b.w."
.;. t OatdtaK lbs a*** Mir ntrtda O* trwar w war Ma Baa* tMnlttaowa tnrmtlklBg kMldM ptota vase to WMk Dells aM vagtuktaa .... wttk? 7W ,
tta .wkoto aaaatry Ryan U Ua taattt ekaaAtr la Wa bagtc raw 113.
I Wt Wit tkttgkt tt B kat: promo -
tkara ka n.(
'
'.'.' B. Braward. U. vas ook aa a tag .... woald ka bon Ua wartd Tht' 'oUowiag Ut anadaUtrttad. aaqaalioad ehargt [toftl. ... may a Ma.gsilss/ 'tktaaat s.1p1Wr. W N 1 s1
tt tkMgktftl ."tetr.W ... 11
air aa Mac star wJtk fta akjttt ta Hit aM tku *kjtet U ..... kta wtrtty p. J. n-.a.
'Mtow.... Mr. Broward to a awa-wM caa talk aa'aay aakjaet totaiarcatly Baa that Albert W. Oilohritt It tht &<tlV tknrMttlj ... bi' MrMrrdf.tta.rr"I tMn1......,... t

t aad act M .. Ulka. Tka ... .. ka... kttort ataettoa. .. Deft & ] latcnaU aDd ta the high aDd txahad opus 01 (lieu makart) WM!| low thou taM/=w. a... .... kM tit Mpartaatta tabor' -- c ua 1,

./ard.s w..att.Be.af ft BUBoaatra.'kt wy..art U at ft norMa a tnrar-ttacatd erackar aM..kaa sar.a,.akaraetttMtoMaf a.pal- oITD u.. .ttatt of Florida scald do UtU bidding Waatad OOID. ... toftMtMrart of dgsn.1 bat JI.-e tbi.,'.. tka /kttH gotog pr.. -at,;11ft lb..4 I if IUI vbeelt W; ...,...... M .,'

.ld. SM ka .. WMklaftaa aM If ka doaart ....... tka It ....& _...ta ktkBMa vet rubs ... ......... B matt ka UA ciao art pass a tnatmtat m..r5 Tnb.aa1Qnyd.1 eDIt us a sja. ) .

..... tkaa rttbVklm tata pollttaal aMrrtaa. ;>VI'f tt wktakty;aM tt* grad at ctgar ........ aa tta grada wt wktaktyaacdy a... v tht apei-at7. 's. "P .
l. f Mss.at laMe aa4f all TlarUa; cad troll ...'*Ka ajlTaAlM !(i S la lafaroroliha wktakty tnffla Ha ia Wac tapporV.d n silts M M w MIl wktrv'tkat anli.w kt said !" "...,.. tJ:
ww.ldw ;,atoa to ta
tBft ft MUM vii vlU .. aa trot .. .a. Un by'Uakiakty ... Tht wkiakty rT..dMt ... _
ail art tpaadlag tolactalajaadlfalcetod .
':terns ..c. vaa tkara' rkaO JaM all Q fta. .... M... *ka sorest ago l ta TUtakMMa. (a dry tfta)'." to.gat 'Ski wktaktr.fram,to,..u Bt at- w. a. ....... tswbe 1s1k1aetnrlts.soak ..4
Wac Ja aiM af DorUa viva Ma kautac. Lan aoal jut .... ft .*. ta kt will b..tid.btd &o A..hbkfr |harts cut a art antrttaM amok*. aR:sorrel. nth RW. ,
.j"' pt 17 talk .... ... dhw kr pt t7. : hit. .li silo.. Tkto ttrtaUr tottor sutras aria ttaMM'tt sn. .. h ..........- N ant ....-
.1t n. k.ieo1s tops ef an ta alai ttacta ttota wkaa ''ow wn .
at .
aar warltuaMa Ispt WIII. .. ..
WbI U that u. tarsal ky stab praklkttlov aM amtag ttam ar* ......... ..I Its sal ktlotps
aUiM ta GoatroM Ma kaaa dawa tta aaat oaat txewpt to karta I whiakty sea art witllaf to tan a vast aDd .. matt ttgR7. )
,.:. : ran from tkatr.ardaaaa* daty WMklagtaa.. aM tkta tt WM gMtrillyta h to hit oUhatjhtytzptet...ttpalga.... Uty txpaot.. titan from It, aad whaowidtr t .......... prtottra. pfwjmatv Btkograpktra.plamktn. M.altt.s: r.elat..t 1.1IaC=- '. rS. tIIW ettt r '.
ft prtrata*MV U X. B.Braward IOM to Watblactoa ka will work WMa .aaldtat, 1I.w'.ab.t, ral!wly trataaM atav A''I -. J.1ae. aW tM.'j
('' bass BOOM drat raeM as adtoaraattat .* CoagraM kt win Ttattiry | aid dtmaad that Qikhriat naD do tat da.. u -
stars at w..M. ... atM&M tar ttt Utt.1 kat.tkto.to kroHtty dat /tad gt'Kh, p N N W sue r'
Ja pout ta eel ota... U kta toot wttk data ,
** aM g* Met to It tlaciad Oon ort will aad ft N d.1 ,
I Thty .:plot d.mtad.pfotk pas sots to tta taet ttat ttty
wtra aattkaackt at tkt .
f WMkUxtoa tack ttma kattar M.taatd M Ptortdat: Matter;. ky wrBar ratkar Uaattty 'warn Dmr oL'' sal .
JV ... orWa wktntrar tht.... .k broaght t* soar tad .,... It k Oil.hrkt lackM iMtiattoa wttk tka ..... .. I
.Tka M.tr.t.lr.as34 tttratora idyls aa slot tua .. mteJiti say praklklttoa> .ataUJaka ., I eat:: b....... Plw iag. .
'* ]pftttMtaaal ... war... aad aarptrattoa. ma"la.aae.t'b .... alas > wfll bola a poaiUoa ole hiraUaf to do Ut bidding of hit boat Tan_, tka gmt J .ran.t,15 tkto tatay el.... rftA 11" sr 1 aaotps PW M. p1aM rr
ka 1J.
et Braward iaattt
to Hta warkt.win ktlp aM aa takttotaf
,' n' WM JIll .wo" kata tka'attar."V' 'aaa lor' I, VrTbtaltcUoaofGikhrtot: woald .... Ut reign of whiakty.roaU ia at ,........ta'O.argla T ta ytki OaMMpaOtaa Macaa rile ;hors: '::1 Ieee ad' .1'I8t7:. ,..'.,..ar'.... .... M I.

: .y ,1 ,., :+ tht'parpataaUoa of Ut bind diw"trilla dry ooiadtt "Tkrta aMtkt tea tta rM;-fki .....'ttnetd..tsd: ..... tP. ..... ...... ........... '.(
: ) : aM awt a ayaiptoa af .tMtto| dtotraM ..!... ....... -
basil
; LOOO..tin BETA xvWUI. BI TEB KAJTaM ', w c jad |tt ..., of Ut dry .o.ttIp. hla a plarality sad by.; UM Mat a teaadal taltart kM ka mdlUd eras to Ut'rtcaraC ka :to'Hot tkf MW dollar,I'IIbM. I Mats JrtaNt7aw a1 bas- .

,_ ... 1 doing thrj4aead tht aaal of .- dalarttht'trtaoom'ortht a k.r'asp's: Mid P F.IIMC .. '
( --\ : :' tartar opalat ww-Mat" kea dropaM horn tka XSt+ ..... tt'raU Mote ta'OatrftoV W N .. ad .- pat

t..:;; ;'z. rpSI7 Mai d' "U Mr j Bryu-a .vtotarlaa, VStk q 'Atokuu tltetorato a del... Thty kfll u.. Will ot Irarr IDWa. kara ..rtapaaaa M s *"\." tMktoa.ar at T trad*.. no. ,'W1qtM.1. lN..4..n.ot. .q r.. .

., Hi Mal Mohr'crl daMtwi toatrwtM tor.1Ir7u ore. IlL tAMII&. .. h kt tnf.LJ.oae.\.oaaaoiaeiiowa. bom4oriat aad law..Udiajt of tLredo.os....... at a..... JMna. tar.a taw at taaaCto/ |ta.. Tkt trail. ..... IItn .... tie.... '

!bs-1.... ...........tss web veta lor tells !bra w .beet m ar'fIndtmdfi sirs r1o.t: a lid tUtioa that tha p.opl.lin (to gJ n af ttt ttty aaart k... dvtMM to mi t>irUtaa'>>''' Btonry tkt fast w N 4an.' ."
: -.II
.iil..itn ... wtn-probaMy ka tar Brraa. Mklac a pM total at ails tot, '. NEtNn: al 1ite.tl. ; .
tkMH Uka .... PaBowtag tkia art i l nta r da.r.+d. aatoatracM. ..... o U>;* .,b 1iiDi'aU..I": ,e. i ataat' .tka M at Juaarr. tttrtK A. .... M 'sK .. scwR;MR..s ..: ? : ....., ...
vBryia..4.; last ctM tar JtkMaa. n; tattrwatod tar Otty. <: 7'Ii.t. Mataettdy ;met ............. 1Iate Laa4iM, apses. crl .... ... pat aat....1 .... J1t aM ...u' ,
't;' daaktfat or rss.atttN,.Ml yttto-ka ....... probably ...... ,, pl.oi &..10"; of ot8o.a a splattata8 kUng.whokMaly pssasq. .....,... at kkar;attertka aa Mraaaa-ta b..* ..... tarn. ::dalrr. Prsldst: : .Osa1Nt' = .

;.7'... ... Toul datatatta ta aaooaal aaaraaOMV.MM. VtoMMry.t* eaaaag taovgh to pUot hlmaatf la tht haadt of hia tpoatonaakj eo.4ott soot worktaf are aM but tar tkt ftatnt taaatlal'wkkk. tbr4 Mt pay.: -, '1 '
.f.:t-.... aMar twa-tttada rata tn. 3-: .- .' ". Xs 1 ; a'K. ........... ...........:. ,,;
...: 00YwMr, .I..... kM TJ .digit M tkMt at\MliaMtu 'lir. :wUtpart Thy._Ill bt doat | kat diprMiid tta'toaatrr 1c'd.k..r tW rtjotetaf;:wamUft.,. .. tC t1 u4 ..c., It 41t .

,.*' 7a.1 re.-u. ass t. bo era ... AM ytt ttart'to a ttroac'kt* Oo riot to sib. praaehtr or Ut Faalavaiaciag past to laara'ot sib. ... ka totac Urtagk tka" Ottrgla. rattan. Ittaa- ;Mac* .>"' .i s K 1x0. drs......z 1W1. fi1M....... '
'jBtt. ta'maay parta at tta utaatrr tfcat Mr. lima to act-ttt maa to aowJaatt "j'- ... : :: i3 w"-.n. (
.. a* tkta .... 'A Me atraoja kM ...... tar aataatractM drtrgitM, rili of. wkbkty,bat go to the wklakry mta. Go to tkt dnrakard aadkti I : cu.---.':.Lawr a
iaat tka ....,tMlJl _".rv. toft tm aM aakamptrad .. act tar ttt looc aiaa and Lan coamaaloa with Uta in thtir rtdeetirtft&d Mlaaa kM .. .kita"aOataC i paa&a. kttUla< 17 Cspus;. ;'MOW wtu. nlssrcl .....'. pOt"' W NM .
,%bat tatartat af tta party tky ..... frokakty aomlMia a .aa Bka **aaW'Amtjftgttt Oartratr Brtwarf. ta tkt TX B ...... ..'... ap (.. .... taaaaaC aMtka !aa4 aoal ar N dyes -. ,
5
cask aM ale at Ua ......... k.....;.ta a toarktta* : tl.r'a'in ttU yoa tht wracking dtbaaehary of It j TbtaOltCHPTST mtaauOoa at w/t1MM laada wkal era:taa war pttpWuk jtaf WOla JI.. V.wtoa.GtWl. ..,...... .,

*:.J .. "11IIC born. &lie knot K CW I gkt "Me Oe o..rua. I hat. whiakty k. lytpMulhlt; ..for soon portrty,taco haart.riwaklag.aioal4bhoiTta4 I rniK; tint / : \
,.. 'wart ta ttt mtatrttr to sly aattttad to anamktag lib ngmlttaa .... aW aaa* ar 4 IJtF'r.'
S *SS'an dateol paint ta tta rheas at tta aattaaal-DMKieraty aart KartmMr mlttry Isis aayUiag ... oa tarth.and Uta c L.} L aaftr4.. ;

V ..'I'M... Et4a.Watlartoa. adltor at Ua LoatorOta CaartarUoaraal.aawaatd at Gdchritt sad rtntmbar that Glkhriat tUadt for wkUkjy.' W I1N T TAE PUYSO ADO : ..... Cvdtr. ftM vaa. MM |> tat.
,1 plAVEflS
tta ..- at/ arils tar a loaf a... Hta ptwtr WM altad apwltt rBaawmbtr that .. .la'to ba tbt agtat. of wkUktyMa 'Ut stateuo.eQ. : Y aaat ar ta toj* : %<.
........ ta a dark bras wktok ka aaarwarda Mil maaat Orrtraorlakataa I 'B. >< Pwv. alatelalaj t 5t..b..'\. .
I ot krtatunti Wr.. Wattarata, ......... as... ap ls.aw.d aaMttoa >aarafaaa"UDOthIaaaftokk cUo ;.UW Ie "'"'. t be ,iaa a< liitamiatto Nss .,' i

bras.nor daflitM tt tta.Pamnaraey.af.tta1Kaatrrta : .. Join rid at tht 'tint ratttmbar.that Ut 1 Mrrtaey i sib' dsAr/rtp "..........r ,
.aat .
o .
-. .. ; rpora. Jt'i OtILE ; LD'lEW E YORk 1ow ;, olds DMMS Wet
r aktrt ta gMtlimta af/ tta JM<. K yoa .. mtrrad toteraBaa. w.1+d
U riukot tha : c.t:: .......
'aR ".-* to a pardatf wayi Bat It ywa WIll taktakatMMMi n prayad oa Butt IciriaatseoQabDrated ,: : t0! rat tars. 1r

...> K..a *M .......'1ft will row* ottto *M tkiak a Del ar o BwU! him tiotie or;u4 that bt wO\ ba .qaaHy booed to Uiav, r PIMt'g .....,....W .
..*'S Taa .... Mat Bryaa at DMTWV If yaa: aaaU ya wwtM km M f ; .'". .-: > r*'*. n I'' ,tasd pp
'.- *ywar .... lanodarttoa at Uti., JLad Way ikta ttat; ...... i JTktoJt of Uaat talac* l 4..tt&SIdai'bt'{ Q tl'i, iaaa wkooaWfa L 1k1 .Tart/ May j It-Ot Wkltaakl'" kfaadty ,mjjtk' 'ta .it I w N agora tII&1.. ..
'
.. {1 wt """" Ton woald Mrt Baant ta .nhslb wkk; fttaaat K'w..... fo; yoarkpi>ortfarUatlaW: kiataV t : tit Tbs, Maadtyj aJgkt utaitd Utam h. .' -vr-nt ardar _>1 tor.,.l a.' Tk.artweksr.. MaT IIN.n .-...-:\#
.
; its'; aaid wi k-Tattow.PrM wttk a Bag.at Gold auyka. tag at ywv *... aaat bt Ut Mooad piss ia dtclaioo bttwt CheIa.1..f puManaa. ? ta XIV TtrVafTMtlay1 ..tug tar .......to tabs tk are'arr4:.tsatyY. ..I'f
M ywa kt D.sa.s.'g,4 aM Irw*. awaUowlmg ,.,. daaktt M wt kavtawaBawM .... oftt. \ '.:_ .. -r fa '- ,'k} ........- a atw ..... raeattoa wktak M Ma ta* b1s..! ....- 'ISrtrl I ,
>t' / oara, yw wait' .- t : "'It br. .10 ...\ i.. dion o< .tlra ar.ooloaia yalJ I ;{ ttr'ky'Taltaa.XdwanaV ttt koataM ytara. .TM kfit tar ttt kM tnt wtaiaf ,
w.rr--rMaMWMM. war ,
WM '
I 'l'.q' Irrtaa )r Nina tat ta.wl, Ika 'wish'I
sari. at yoa ta tkam tamM pat It to M trat.:.. at tt WM tMa? of ..,\ your Btata,a da\y |o aoowty and a TMaatkonHavatkat .'p.MM"a ..." 1a -.AMlaay :WMLar* ttaa. *I

.,.. ....lOS ..... W-.r.Paag s 1"wssM .b w -ocnte. d m' roanalf. t4 tots lot oJeu'ro rsa.D&. and a tots for Gikhrkt Wa rota to .aek ma'.. ........ tkaaaaaua ptarM tl '.wktak-akaraettr0Bf-Q ,gait tMMt '.dartag ap>' \ .
,T.Mataor aatY.e7. a&.>>-...- lwt0. .poar.aNnal; !! .Ms7' t* 'CIIak'R7rflraM.1 .tf' f ')f + I ar ose' aaarft ..... It towa Its. aagMMMat'tt tka Lrrtt Tka toat acar.iaM t.t isatf'aK
.r t r. ... :- l- f. c'.t' i r" ,!;ifa.r r:! -1'( .. l ........ a'pile.Oa& to aMatotaitta acre tarty fa tW MaaMvH' Tkt'tkantaM vas Mary; taa4 Dar ttt aM"MMraa aaat-ar M '" '

is tB.LATBer" .FASSK iiro' HOW'II?_a TAEBO" 1t fTHBVpTB'POURVYBABS ANt 4' aa tta'atraatara...... Ja.tMt. Tka,. ...aaaatraattoato .lbs .,.. ta tt'*MCtr lid* Dad at '..kto....Dadew7...*.toagMaotMdr lit ta.;..gw.. i.psss4 aart ar area.. 4ay:%=- .4 '
V" I"i, Silos ..... Oat tka kaokaaakl v "
r
.
: *t kat wttk .
\ .. : : ktovokat JIeeut.C' pill gtdt7.W rM
v --r "r 7. / J. -" ... ka, aUTM wbk aatidaaty >
:, ? ." t > raiaJUITM kto draOarr to tt UU hrMtottttoaatart 1311 ar i'seWt. J
: ; Ba told ika-bra .
< Baparto at te ftiapMM'toatkM t toylsMi 1 mm -c.'bftatm w.kaat toaaia: n'aboaata tataaay Gal hh', .
--!<..!s ot tka Mssr .... *a*>aa traai hat Ototaraaaota wklck. ...- ;pn nfatm.tloaojiboa !ho.ilh';tooss eoapatieoot'dGO. aM tamtouta aaaipaatttoaafcatliaai tM poeanartttaa at Ma/ ...nttat kMry.. aM '1
'.aaa41. kaaaaw a Mat.aaearrM at tka Laafekaava .... __ yba bar tots tat.Ia tb.1 o.at pdmtrr.Ul sibs tills for thu 1.ism+ ''ta ..Ji. '.p..... at ka M aaattM kr tta pnttti Mr. Bttk.sass tat* ., We' trptaat duel M.... .
mtmm fttdrM ta, attra tMkteaaMa tovaa MpftirM tkara. B .... i|Tkara ara aa-auttteml kto*- Wes S Pnttr grta smky mattav ataaaa .
Mpattanr
U b >! pdtiary loaf 1tmtaamla sass oN .
M aka :
tkat ka IraMMlan at Baa 4S to Pita tmaaatty Mranto tkalriaiaat oft IM! ytan qath.foUowbrS.-llnaa .... axptattad; aM a tamt ws atkara..'.tta ...', line I..vM ....... -..,..-4M7 ... ..
traatlaaaat L.1 M.ps kat tkto tima tka toyj.s7. vaa.ass artat. ,,1a { piairl'aWoa of Mty._ia:.1 4.:Ut To4a for galled ar .... I.ptamr wka "..,t ..m M tka part ta. lath>.... all play t a ..iwatar... .?. .. tterNtlss'swWdt'M ,"'
ors'tar rarMaaa UC .... war MO Nest R: &tat- jator a/ftt'ftt foilowat JaaVca F.TaBafrrro am;Jtka if. da-wutoraa. ,Tka 4..akaraetara araaa swleart WI Lars 'Res..,''U4 ova tarlatallf paw -
'
V vTV cowaa-wara. aa toaOaa tttktatttor aM ... raaaparaat. tkat ; at today. ua. atary nnNss later aa ttarrtd ta U* play. tJ* fiiratin at tadwtc''beeGw" ...
sects at "ja aataokan rakkM tkatr yaa ta. vaaaaaal,. Okw' klaakatikatg &Stooktaa: 11.771;WllIU 8.;Jtaaiagt. ,9llsWilltaloa l pa1I 1,16fk arose a yaaac -aatrtiaTwka bas sir a ...... ...,.. ta tars at 14actcn -Ktarty a. BtttT MM af U. lost

.. ...... taHlQiiny away,. wkfla ioata tea lapse ftM tonM. Tkawaanra tots( tat..oata si1t06. ,. # ,' vital at apara aM .waau ttpraaaM. at kkf..,- Mr.:.......anttay matfcal 'itMMdy '...... rtkat tvtr >
5- 5 kM .... ...t fcy" tkalr. s.,r. ta ftdrantoa tka ..-..u.. akattk oboe -Aa'seeps pets dons .WtdaMlty aM aatatdar BMV> raMt roN a sib' Cada.r" ilr ;
."' ...-;,a* attoaprai partial at tka ZMraeialrr tacktoav one 'a sst .-. ''For" t of QoranorUrToU+: (or u., aadidatat ttdod M ....-,a Mr.patottat'kMBa JCew U tt ctrtag kit. wagatMMat tt Ikt plat kto vaakr .... roast- pad, ..

iaaal.at_ tkam_ kara a.rrUM aUrt' kawlac ,tka. ass, ., at.tka towarkaoUM oflif K .'firo.u. +d13t47; ; BoU.W.Ikrw.U.QSiC.K.Brown, Tart, to aaly tka daacktar. atpoaalra. a sILt slid. Tka km for Ua i.taadwm at dl.ewta at Tkarater ......,
F .' to ... ....*. Ika vawvaatara +t.t' ka. -U t War* Kit ,' Is. kMa Sink.s tka CMtoa.Tka '
r -, Tl. osI.... _'. ttat'tta tone war* akHgM'4con. ra- p.tDLMate,156L; '; /' ( J J C lb s .. af ata tof Dartaf .0* tttrd woof be...*"'I aaoaaaa ,,* dy a rtafcaDatyli ,

w tort va.s* frma ttt ......... .Jk ktatklm paUMmaakto f_ IaU paaOBd prlmarj, kaU Jaaa" 7 1905)'tbt. rtaalta terra, at tka toMlac'rala, 'Tkto au agi : lto te a. wm MBairt *ff TT ail.r. .-UMtaa ,"OtIW".. a& to itmtOmwL (. '
....... ataak arawM. dMdtd learnt aM waataetM eel are wsst. a to sits oQiatd.utrlt, mate. kat r.tsstd .e.paa Lvar.. Eti.R' W 7 aa rtlfaot.' -.n;.o..arteaI J.dgsst
dosa-s war tatted at wat die potte aaday dad..4 at to act It pudt by tb' ttaia azapvUra! silos crow Res'a .-.. tatatiafdoa. '. Car WkOa ftkroM Mr. tkakartaifUnaian ksrwd .
'' MNfltmV*.''haT'' CmW 'maVmmVlCtpaal police ..w,'.. ,' ;_ .I : ., r IJ artaM w....' tkaa stgeFleb Bag rwaaaHj Vy ttptatafly .. ) to Oamaa aHM ...
'- Tt MMM tea host art ... recap tMktaa. t ttlak OMB' 'oils*. J I For 8oakri: '- P. Talkfrrro I dell aid tka Twat u.del.ivie ... S argMtotd MMpaay. s sltr.r van totfrawM via tka ,.....
) ? oai ,..21,066 J. N. a SUcktoa. sd'Wadattday mare at tttBirttlij Boat rush ka aatr-fka afOria '
Wkat.dartatvkwttt ttto tkt ItysmaCr.br. tkara aetktof ator taaaid. j to arrtatriBto aakMoa.prodMakto I. paMAaMM :
.
.'' '" *,- wart.* ,..... a*< ...- '.., a pwp 1/1./ ..... ... .....

"""W ttt ptaattr ta ..."iulgtl .Aattra' darlag tMktaa ..L.aYit For fynraort :K.B..Browarf 12,87?,'i;. W Dam 22.&IT3. I aUratioa for ... >..wa._ .... ttr.aloe a WM De atrptaya attkcr ,Tkatr af wktak'tktto Ottaa art. Mtrt tka.... >Mt tka ... Ie ...
tar ttt pjomMt, lid tkt ward wMck aekMa aM Parr aa .... kto alaatM aaaaa at .....u. -0. ctsspfsl Nat Attkaaa Maras
ta ... Haw loaf wffl B W baron Ut ..., ,taakta apes kiBiaiM aoarptatanww. ua J| .tfttl VOM lor Saaator I 1ft ,.;. Mooed prioiary WM 44,73 aDd Ill ....... payckutoikal turlawktok w 'lsoss.tmt tt.Boad.Tka-."all tttar Btnggtart..,..r. tout to tka aMaMOlrW to .bra
err ta Ktw Tat; aM taaity at OilgtMr Btattaat The Sow Tart i IS. I !Iat vItel ane ts...... W vltb .wtf.t dial s1w4 tkara'a.aarr arUaaea-
) nay
: se..s
.
MH ikiaali.i., atyti 'H.w tar to tta atroawx to g* ta tka ttaaUy of.<< patio-, ta Itt lacteal darator 'a ......,.."...... TN- ateytrtwk ruse p WIll .. ..* tkivafkoai. .tkaaa '
ttawma to toaal'dtaenmtaattoff trtT Tka ...... wfttovwM a TAN a. aM at/ I may' ftaadaaa, amttiM'tka. : burs aar.r *
MaaJt *a"mateaMaa taawMtkUtty., d fan1ai CI of S5.t'O&eI from '-....... PrMaetac OMpiayaad 114.1.to irraagimf kto alaaa fcr 'aartM i
Op.a.wtaaelta.a wtdaaadUaarMtk. : p Ita;a+ the d M prlvtrj for eOetkaoarillt AttM Mtodti. aM .
.
.
....... .
a CIar'- br
LMd
aM attaw *tet.M akaat Itttakii ktat:, It. it tkMa '....... af f .r tka dtractto at Me M. P. Orakt<: n:1: .
tt
TtM a awwa to adotd ttt tttatraoktd tMBrlptkia at wklek .....-. a Igovtradr- ... ... ......,.. .. ...... CMiptari Miss* tribe Kato Plata U ...... kto ttaplra Tkaatr '
Panoarw/ MtatMtaa
..-... maw, sir dtaMmarara wn kt omptata.. .AMtadag test aQ. art From httt fijrtwa,It,win bt aaaa that it k aactanry fag Ut tat a are. ta .a kMttoa t*' tka arMs AgM Kara,;Mtat Ness ..., at art.;tkat A........vttk." .WlOlMi.; tkaOaarva anfoutrl s lbw
ra ta Mawatlsa'Xs7'i1Yw bats .,.Qe wtotat ftM ka Mat AJaaat \tkareaUaaat tea
.wa ...*.. to katf kka at sits proptr.dlattaaa. aad CamailMlttti proparOtat, .Btag.kaat win- to Kef bier for u..aaoood primarrAad tkaaadlaaa dtlr.. .... Mss dtr Bate Mir than.. Prtaktt tM .1 A4a' nmitftfeaiBaya. -..- ...
I i
"
.. .... Mr. Craaa kaa sly two
atay ttt aaad. at mart BOOM to torn a ashes .ataad.r /* \ ara a .c: AaMfla '
maa'krata opkla .ra dts Afea TaaBatoteld.M T: Ota tkteaar to kit tettrpraU'toaat .atka ... t* ...>!. at ... Barfra .

'.::....Lot.... ot tetra klmMtttakaar wffl ka ...wkat... ..-tta..wtktr; kit tot aUta M at lots ttt Uat Attaattt tkto x- It all Cftmt "t IB tkt waak" ... aOarHaaa, JC.......... WaKtor Coloaal tic PkOtapa tads*. ta tttHtaar I .. outs slam tka .(nata*
at ParnOy kM atwa tM tort Tart tHaaiaa ka W oar MM
sad
Parerral, Jaatpk
PMiili atQr nit Mass a Pads punnMna tt lark spit ktf .tstMlty I. ), L 4Was( AaiarlMft ..... tt* I at Ba .. .
vary
-' '. .,- ... brt r sae .ntbw, writ ta araar k.
< ,
kaya tka dIe k ..
'Bmtt.tt; tsW' 1o1.: CpJ( : way sib: KaJOl..1.ntd'u itch that aM BMtOt anattoa. B Ma kaowt' tan a N ...... .. .....' "
'I: ': -.r. : -t 'C.dl'Ip..r wka has aearalat ta ...,: ytra; ..Tkt ttory b ...i sibs Marrr mJaW M.tas of
1 '' raoaatloti, aad prtmkM matt bt efeaaad aad ktpt ckta. Down tktan tka LUeato ifaara Tkaatra. pra.awUd .f tk* Mat ..... .. wrtttaa. n aaeaay ... sire at. Tka X..r

SiLOM Euyjart kikaTA kisTiri'. ;;. ,). I w. ordered) tent kind woald .. a thbc .. on1d aojeoavgrthtDd. Tka PMurr. ftM tka Ktac." to aa fttoetotaly-" hay ramttia.aad tanftui Tkaatra.Tka .'
.... ....' (J-" f ; : t.- ". a tvaaaOa drm'a.' aa sibs uaoalwaaka tkara to rid a.snit Krnu'h ttato Taakaa fflan'_ Kfe Ik* 11
::OM d-tkt roMltt at ttt j ...... .!1. .'dataty ,.atarkaa --. .tNF fsss.tkl;. raaaflal Catow tmny.: vQ ..aOaa .. .
:tata
primary eIecaoa'a.* ttat u aapUratM tka Uao s fttaaraSteatato para.. fka W. be ..u.c. ...... |a ftttract tka tavara ..atMaataUaevMy
.11w11tat7wp/ap ; KWB aM mrowM prakthlHatatu. 'wtra'attktramitoi'tti : ( ftM to ...,.. at capacitykoaaia adlrakto work at",,trtry ....0 at tka Kilekarkaftar'" kaatM .
'w..LO tta .Oekat. to.a'WkataMlt *taaa taOaa at prtklhRtaa it Aboc' tht bait aTraagtd sad tabalattd! eoaaty ntaraa of Ut pri. drat 0.t Islam' at kar at ... -JU7.rM.. Boatr .1 tkto ".. _

*M'prokmttaataU' ky tta ..... fa"1't; mary alact aA Uat wrak wt hart sea WM pria tod ia Ut Miami l.Tlirpdtr. .rc. tear wacka aaotMnac. Tka Uaaaar > tM Pamflr wM rasa at.U. X aps Baarf B, DtMT tall tka Jawtkvarii r
J-,'.' TaU ta ..... aM aaimir "' '; Tai.a' o".. that aM tka zest? kr CkartM BBlaaay > HMI for ....ftVl VMaUV I af kto sank.. aaaaaa* at tkMoafer .
j .5 wka oppoat tta.BfW,traae.aad polk \ & tibia katw Bit. ba.Ja__ aM 3. BMrla Oawtoy. toeeaiaaiad. a Law Ptaldt to MW Plr ..... ,.* Tip

tkt aatt-prokSitUoatatt- aM taros. ass da tkalr aM harm tatUMat ja&aoarl&VUttropolk. Thaait.THI raauatto sues 4rtauTka Its SMtk ptrlbrmaac ta'Jf'M4Pac'1.. 014maalcal L.N.ar d.- X frartaa Kaarft, j
.- nesJIa1Ia&.a: tooatag gaa* aM art tkamMlTta rta..... .' t t'J start to' toM v>t ... aaaH attka tMnly MBIIM. Tkt I

bra Wkfit.maay at. tM'*......... w:dadarM trtkar,.'.r'. agaiaaikwaalktttoa .' ytkleal fclai' at BaTtra. tawklek VMdM eel Caaator* at tk* -= I xoncai TO CIGAR PlcrotT
0.- kaa bas toeatad.
.ta. nut rapa1ptrdtrtld..WM ...'.. kwaa aM ttaratortawraat my plies par aqaara Tktttra aad UMiliit to aat I ; LOT tnJ. f
Tka prtadpal aneter. tbd .
KSSXVCB
OF BUXOK
--'J I
ttaat todtftattttr.. Tkto -
aat .... ta tar:aoadtmaattaa.atttta. u.. Oathl.'sbelrreer ,- of Lala. tka da.ot. u partrayM ky alteo la tktgTMtam .1 fiiaa
Jttrail Miss Ips.a4vs sglntd kr Illadls.a all i PtaWa Ma Mta
ataartofid aM khwtrk aa yat kava .. aaU ....
.. : ,-Tka.Mitta'ilMiM4.makat'ft graU aWaki., tta latoltrtat aMtaiaaparato arrant dart art'a apt tatUr kaadtd; st*J.rt Apatal (WBoUt w sibs acWarmud ta tka Lit Ufa aM caraar .at. ta aradaetag laagkltr. to ebb sit I.......... aftkar k. .... lam
MaaUC aM
darfarhrloa. .fit tka ...... wk*' appoat ttt wktakty trade M| BMUarut BmnloyaM. BartaMtnT Afflaaea. Brtwtrr WorktnM Mass tka May at Mow oaa, ai (karU ....... bwai. XdlM.. Lwn.1JneMp. 1ysN1 ar kara tkWr aaaMa Mekraa .
,Tkt'proklkWoa MM* to kar' aM bas ta all tam tta toM b MtttodMakUyaM deal makers aataaa at riorlda," kaa ........ Vkanl 'htk' ktoM hit ta rte wKk tka Lattft )!..d. Tap., IIecrW at. tka rat
MT ...
tt to'gatotag'atrwagtk .**ry b71a"7..It., tka toiat :any nil raw parUMM to ........ raU .....t Oat[waald ...... playtac not ...a stn' his Tka Masts Itektoc Boar Oaorta wltk.Palm MeM Join I Tito W1II afal tka |oM MamIfiwa

abort Mrtagtt taerMtM ky tta !!doss 't.acIadoa at sib -' taUrMta w,.......... rtiaiir ta tt, treat wi kat kaart aM tka ftffalra at atata aa to .--. altka BaekMtta flout ads Bast aa set tar law..,.tar7ss.ka... .... sear g

i., .aar...M ttt tattor hM..*otttagMttar. to tot tkaa.akatt atM ? gyptw'P.wnkla.. ta florid ref praaeklac to ant kldldaaa aM Wtac* amt Tkraack daw* tka Load wraU tka at..kto....eafcV. attka aon ....... vkar. B. to aaw a* II4af Mar -.L.t...... ....w
'
'
atatm. ctoar IWMOM to praam wky Ut,Bawar tide akoaU W p r- fartt tttIoOtwtftt| ftrUaaat ... tetorMttac retI7'trIa tkt day Uac. wka ....w..pa a ktavaM tta altkt Mr.rift af atatorraptM aaaaaaa. : ; moa COHZTtTaalaa
mtod to toattaat at ta ttt '>B T'ltirss rTkto avartkraw TtoanaVkaM ptoy law a MJaarf Lard at TTMa ..t'
patt. to M aktact Mstss.. at -
at tkt attaoa cMa aM' ttat- aria Ba- atttmata.. -dMtrartaaat ,- tottar atrack .. M totMaaly kt....... Meaty attttB Iwt. aka wtaata I* Nat kar aitfUk rayal .twMtkaarttor ....1ne1. aay dram pradaeM Ibis .....,.1 Daatft W.. O* Nto Maato

Jt w ..... = aoatabaX..* ,Wa pal It ttrwuk aM Ie..r..... .,. MM ta pfctart Ufa. Tka ..... tataraat to art partamaaaa add that vaaara / '
.. v :>- >Tka patktttaa mitiPMt to .....tktraagkly aBrt ash.aJi.n.. tta gra fUaaattoa. aM aMctidoa nit waald teOaw ta tta waka at stab atatttoc.. altowa at/ tka WO' ta tka UIMH at .attaatla ....I i.... P. Marrto at >1dlfrR 'Ta.ka4 ..,

} Mry;part at tk* aoa* ry. aM ... aadta flat ....si ... mr aC Mitt praaMdoa."aMta4.td It ".. aa awfai platara tar .-- tot .. aMay dltaraat akaractara ky fIaT rap wka ara .spoof a a arras! tall to ... aartoeaf IM.
tyta If ts .... tkrfr aptatoa tkat tkto to tka big Jkn; *Aa attack: af/ p......
'F' ''t jPtntogtoa ski dtaWkraUt ta wkkk aka tatradaaaa
.tUU aoaraaaoa kM Jaat adapUd i Isre ppaa ,ira aw war.aMOta,. taartot roars tatpr aM Rout Uflataywt >S dnMatto.....,.. af tka rasa ton aa aa work aM vftk. aaek4aatk .

MttMdtetortag; tor ... aakmtoata to tta., ttortat( '' a *natt raT.- MW W tteat taatartat atoaad aM ..'...,'warkawi than .%{ *MW ....dUaraat...... Tka tparialtUa fbOawlac ttttM well kaaaaPwala fail ..... ../Ua... ana .-d... t* k I hr1W ...... fad IIJ' ai.... ....- .
.'J i.ajrMrtfttg tka aUa aM maaatketara at aptrttaoarB aorft ..r'tars aWartd aM N prig grata to 1M tvldaata of ladaatrtoaa aft to tka'MpaaH' at/ Mtofcaaan tka ,... at kava tka Batkatt Tkaatra. ... ...... ........- lad M ...'

a .wasot t at nIl akaraotar ass poor kt aiiimfaPr.aMmkatad b tile ia1.Ri 1f".I'-.m..uae ,.,.. MtrtM. tar toww eke &, .Oars* Pair Maara. Laatauter. ma paws af tkto bas dross aMda tar tkawfikdrawtf "..a a* r kato> Thou f waaa
sj tIMe
'aara''isrdlfrs ,at.Tkt:wktakty' MJaru' .0.'.. IBM*.tkt'ptoptaMlaMtrliil .,. aauttad at tkalr ptoplt W.Odts.hllt'Dnerrl' .Eaaul.. L W. We Mar It wow aaaa) frwa tkato ..:..to... II DtM prows T i7. *D.try.....Dr.as Dnra.....If..w.

.r.- 1...Ibslr... ." atiK. ,'ka ......>' :,,.c ;, ,' aUly'dtatrlkM:(ktfr.aoadltloa."t. .tbce-r:, : Harry. n.rt.e BaaUek,or--Aaaa KeQJacw.Job JI Woo MaaMalto. dato.,Cbt. t ptsa1.W ........ If. M4 altar toktac twa aM kaff 1
... .. .
'wt rm,, wra tta dif tkto ....rn WdIIa I vas a van as acrnto.-
nra kaard Made WMt Mats ,
tkt'crUt Bfkka.
kalKtarrat
r vfw's./ a.'
.
'asllastfa.rtlb. ..
*
Atrr. U.au7 to ... Sat rid Haw W.... to the
t ? to assorts taat *t 7is1 todtaa tear at firpaM'ttr.5 aawark tv ttaai Tkai ttty aI'4:aafi .....'. Kwaa Saatt aM aAara, At ......... tkat anairekt ij
( N" alerT Lot( tarne47 fW .slats .., .....
,... des Iasi Mir """", \Prfph'tMW.fctl' lark M'M.1.i\sits S awa sq jtottM hen Mitokiac te a rtoa-4avtac a tkim ttatvatorvwM .,lAW.., .>.Mii at tkraa'WMUtraai ...uItiIIIf.QJ...... *. BMWaari. tr.1.f taaStttwarU.gaanata .- far ....

tlit11/slat:;8kctt Mrs.aq.li a.stfrf w'ar.lMt'. trash aH OMitk Btarany *a ai* ..ttt toward *. - shoal kaw taat \II at afl dfUJtV ........ 1/I a.t
;., .'" '..,.... !'#; .... f" .. '.... !I\ "part 4d akart. twa.1'M..,fb..c; da.1a.7_ Marta eu17. -, -Her t. ay. r *.-.,.>, Ziti _.... trot : .. _

'. !. )$.,. .. '. .. : : J ,. .
.1 ... J .:tti.. : '..... "\', .... "' ... ... ) ..... .. f ;.. '

';',.: .. -' '\ t,' tR a sit 4' T. '.: ; t .v..J.. .... J'r. ".

f ? ry t.: ,,' .: .. "_ t. tLw.{ ; < .' :. / .....;.- -

1"- .-.3t.w. :'..i\ ;.. 'I'C-: ':. :; : '::" ."":. .t. '' ._ .. ...' .' '..' .. .
,.. ...." .. .. '' ... 't" .t. &if::ooc .; .-..:!.'Y' w --...,.-. ,'. .- .. I

d ... .'. ," ... .. .
! lt1iH? TA01! '" 1. i WTTTLT'MIAMI knmUtfoLM"'1 mA;.. MAY;: ": ue -.w -- c { r ac *_ 'j

.
J HOBS SOUND POULnT' FAa)( I' ,
rer .. .- ,.ar aU aM.. vktt Government Bld'g. ) 0 ,
... 1 4 ,
v' rJAe lattirr aa4 bon Istoa4 -
Professions \ 1 AMi a f.w ocar...l lT. .. :
i 1 KBWTOK BXHNCB Location Gossip ,
Hot Soaa4. fla. ( '
4rf. t 3 Remnant Sale ofOdds and Ends '

". BILL FOR-DITORCB :, i ,:

AUoiYS AT LA* la tk* dreatt' OMrt.\ Ist..tl }ateUl I '
< Uremit. Oa4 Oonty4. .J'IDrWa .r_ '' ''I
Ciweir7.Aso. '. :t.( "

vntIUI w. ownmanor -BOJ*for 1* Dtrort Bek Ta..VOlaai. K. Back Local Poperty Owners and FOR THREE DAYS ; :

,uo caooua, it uw uaH. tt apMrtaff ky aSUarH a ?Mitl Citiz are Interested J.'
n t
to tk* bin a4. la M aMTut4MM t -
IIUCmI taumat tkmt WIQUai H. Back tile 4fM .
w t.r1e pnsli < at tkrn ....! hi a ao > SATURDAY: MONDAY and y
.'11II..-..-.... ttraA 1MeMr fMt4 M. a.at fMMMt. ., tk*of atat KaatArUattaa.., tatters' a4. la ratr if tad SumisUf wkat TUESDAY ,

: ...-- #r aa4.r Oat ta* aa Den. af la tvatra 'SU wlLk.CkM nAn Actk MItI 1. '. -n.- _, !, j _... r 'I .." .
TW: a* yr
T.At'IDeaLt' toes te tk* But of. DorUa tM ... S1M14)1e) t. BulxM catty .. *
\ rte* of a bpaa ayoa .,... '- I ,Y '
*ATTORNEY AT LAW. CMI4 aw ta* 4.(*a4aat tt !. tkr. *ftbCtty -v :
-..... for or4r4 Oat aai4. aaaratllMtta4aat : ; .. ,,
:
=. E.BDOUGLASMiami ,
.w.w toys. '* a* aa4 k* la kr*>7 r. -- : ; J :
--La.ai.QtwMoiua.XILbli airrf to arpMT to tk* km of aMvpialat I ,' : : .
a>4 la aaU CUM oa or fetor KM d. past. erftk* km ty .. .' :
:
0 ; ;
rLOJUDA.I1.P.BRANNIN Monday tk* lat 47 ot Xaa. rtetlMctt* m 111_ lsr :
__ A. D.. l o&. *a- tbi"aractka: *.C a t''en hIWIaI '. .' = ; .0 t. :1 ,
i' .wtnsud Uau, of MI4 b, .km.w deteudaat wtJI k* taker.' .M ta.tt1..ltbsrs II iwsM..-a. spitslado. .; .. ..Greatest- Store, ; : .<

I It ta rartkor arar4. tkat.tkN or- at.> Ita proUAK ktU
: ..r.-.r dK .*, psddisbw/waDa/' W Tk. p..a .Ptmle U'OH tkklUia"ikMU .JsfsatlsiKii.Jl83tt ccei1t.r ; :
air oaaMcadr* vests ta tk* kfkuai After a i. : s SIIr'evard HWII.: h me:Groat.M: t-.
,.... ....It CIIdI& '....t Motfoaolla. a-awaMar vakBakolat k* 10MU4 M MtMr .
:, ....c..r IMl lilt Ml4 eoaatf aid Mater >Mi... te..* ....... sal -- '

.treat Palm Beack.; ,d DorvU 'nJe.Mat lat. flop ttmfl .**itar *C tk* tty M a.aa d Yellow Jag S&) wHch Jm kit BJ wit way're s- (i a d odd fe&. We tafe;4 iWaTkreellkyOe'riajjopSaleofrepaiiiaadofcuderii. :
.. ..... bBfTkte
L T. ktkJUUTT.o Isr..e to Ik* :

-.1 Ctet'CJreatt Cab. w4l*>.t tt ttkw a *r to to g i : wttprices M w IFive ; :
.
r 111'1.' trt _... Dapaty cart .los. irate!* to Utk inert' sad

'JOD.Ln ,,0ftI.,0 Ut .... .i' V ATM.* d.TanIn ..':., .. '
Jr. '*'-'C1VJ;ENGINEER. ..,..., AtkIMS.kottdmt ; ':. i let s us bslat ....... IarfIe IH 1k.r.. I" ., :
AND SURVEYOR.rrfort ,
< ,torjfona Os.pMaasL. ... :
..... .. ..... .....,. ....... sat pr.losw tad Ia acnMW .
Lit. "... ............ ..... TO cassnroxsOvarl m4r'K spat k w tile ''wf *. 4r. '" '- pr ." '
........ ; 'f .ra 1'-''1M1 kv:TWr w* .. ..u.eho. I f f .
-: 1, :. JU.UU.- .,n. JaI.I., .. air ik. Oa atjr'l. a-. Data I" to tit*. jMt VkMtk* Mto .naIt Hundred.Remnanif; .-) \0 _. .
r's of rkrUa. ta iaatota. at .W. O. *. to stab tk* Mlirtlna *-m !Mbee I : .
( tk ttKoktktr
bon sad
k
kt ibr eat
; : .t rel.sL Dale O. att.Ts 0 0' i '
\ a W -MvNARp 1 &I ..........' sty. soaaS -.m MI k* Loiss.tqban. .w.r.iw.WaaJ.; ; .1 1&; id".M.; tatu.-.II.i

!,, ...'aM all r uor bs..tag atateaaaU site t1wt.sfeetfos. aINef7 all pos.buss tics xa M." J 9I. Saks, ; ; t.., ....6BS, LawL;" :-.".
K /LsM. apslad Marl o -
; Thu. aa4 Mob ., ,... ar. karokyaoUS4 one k.spproprdis aslabfi* sot'later au..o.&M.wtD tku JhV : kaa3;Icy; t t'f laces thfeids des TMe ,,1k.i Taialif. ui t ewyettairftk, ':
.: 1 aa4 ratatraf M= ass ....- p
date aa4 4Ma4* faa, orIiaor.af at t .rtw
raav tap ans.-=sam tk* YUI 116 sloth. ... 'te'IMJ stare./ wfecttei I W' wll W < ta ItaL Fw Tim '
f-j w .. tea :lapS
JOw .U I :OPT10AR. aatato*af 1/. O. rw.m.a.--.. H ,tTSfy, ,, ,

It1.....**} ...... itaMM tabs aalarrtga't at Daa* OaatV a4atfalatratrts DarMa.' at ..Ik..** tIE, G8LIf8U !II k; wl sel rt t ill uriced\ : \
at tie :
:we pkWy : jalaf pose.
.,'a>it 'sty a....--l.; lr....esr a1w. aatata. *ttMa, t" .yaara.era' 1 1mmmmn De 'I KICK not' Kidyoaterday' + .l ,everyre akeat kill .: i
sirstpwatss aM tarts eQJII'IIMt .. "'
I
r'I'beale
.. ... .
m Is ss tfWL rrf'I ,
t \'....a.a... warspah. ......... caM --. aW.-'F Taaat K. V" atab SV .Aamtekrtral.. tX:IMS .. :CoZa.bit itiratd Or''" J I' -." o -. 0" : / .';: _' "

.J.srrti lpaaaal.s..A parsl..l. **%> f VW. 0. rwatrat. *IIIMIJ.C ,afUraooa: froaa ,IAki i
.
,
ara1i saw tar: L.eaI.d Is Ar Most-Iaterestin Waist '
Trtr ; News el the Ladies'Fine Stoat
.. berg slit sat teat rrUay .g SbitfWaist ;
.f.y w D ttnNn.tt. lsil W list IN1.c ., "--. JI"MLtrtkle' ........ j. torisr 1forUl. oar',,bugs;tkat art..tie : :

O.MAVtWID'r krMy:.gt aUe bat .eta'.alb used Ie ac; fstptst.ats to Season!, ,Aliest '

,...,'... I aUatatrator. traaa af tk tk**jag aatato..af.floraa. aa a.*, tkWU ftoaada at Yale Beach '. } t hall: price. I $1(1 l(Q Silts'SRBKWfflMWMSEiI# \ kr $(91,

a. ..... 4aeMB4.' J *ffl VTMMatfaoBoaata : o "" t'
... TMOMH to Boa &&fflpStaitliii.; g g. See =
CHUXCH "
,... H.7....:Ja4f,of tk* Ooaaty rAwrpa mscofiL : .
Dean at DU.OMt7. ties' da. aa.aak ., ,-' ,,- SWS&fc :
PATENTS : -for- a sal ilaeaarsa" aa* stet.a*; .Iti'JL' 'Ck yiMi ..'''' : : ,WIndow illnvlM '- '- '"" --'I 7
tar. : i a.Md iU* Mtnet to Mlat TrtoIT > '

I is DateC, af star at fwd. A. a MorOi.IKf. tkla'JOt.. .A.r
.,may JAMES L.. KTJOECT., i ''I ,- .
I A4adalatratar af tk* .. .'afOM ftIft :: ; Salt or Dotted Swiss Suit,"wUl>find it to her s4,....., '
Q. irataat. iinaaii.TAPHfOTKBl..- S 1 ''tes 4 ;: .1 $3 Waist lor 1.39Nei : '
"
\ '*t r- i X -V .p to'see: this lotoSolaiat"alfpricesemes**
'' ''f Batiste and India Unoa 1 its""over i {
waist
''' --- Fret esteM ? twenty '
Tkat't M -11M Ins TbuiitiS trim : fall aad'.
skirts
'I 'wane 'entire front of embroideryiad bee, .ad'p1a1atunorod; .
ot ,su ..1 M. or aa .... tknaftr. styles; 1bargab.

r,' CA-SNOW .us oa I tar Bwrk KtekaN* Mardi shims apply .for..k*a.psh.amnetoi -- ', ,, *. tocked.back.both. elbow-and long-tleeres open:back \ -. Be tare and tree jiem before &ef 1110.'

of rap at ,ZM:Oe*sty May 2 -.TMScat acid frootso. dainty styles' that we,cannot even' t51te
at tile spat' torn'at tk* Oraat il.ctlo. rrrr'heWl; Hoawatoad I \ .. prone Rsgolif Yilua o{ amts. t .
.
wan Ia 1H4.'. ..,... aMtrkw aw; A ta :.ot' mention them all Here layout: chance .f,< I
Den k. b.srd'.s tk* awrtt ., tka paawd. a pralaworthjaualfi4 ooir.$1.39 > was It*. yak pe.. : :..--S.4. 8: :
... .: ypaatla, r I surer A great last of qu et;.la ga a$3 .al fa i J
WIL iZ lsODOEiAttsnq tomtBoaMttesd aa 011\ o ;


,1 rt >r"' or AL"DgCBA&01 Alfa' .1Iar Al.*TMfda..tIsDTC I s1V roa ab .caa
:
.. I .>. - c .
mind Maa.OD.A oritT
over
'..a.. any.droal'tkal, .. '
la k
,
atBMatka 0- '
attar tk* Bm-avhBMOoB .. kla, bppjuieat tat eoaatj'enulsrioter ; \ a i )
!
'. this skins I... jiiaiat.. mj. Saaaoacamta Sa4 w* coafrataUta, Wes j ,At-ll4: :: .. e' .At$2.9,8";:$ r f f'Ldi '
aa4 ..akon aa4 aafty tok sad coa rataLa oanclraa" that wf .

.TE1....-. ,aw'lf/u.1B...WGIDoD.a.a.r. -IaAilaa .>*..CMatr.., .:..,JM my*.Saal af''04a alaekarf CMay* aA4ariaUtratitx ., bite acoaiaiUaloaW,.|row.tkla, .. *od' I., .kMoctMmt" ".tyk k( Rbib UMM Skirt: .rlald wrier: I AU u... Stirta N fiat t..ntf ss.: 'IaIIM. II

.tkle'r..... : ktai.s.prb'' af<< n* .... of. ;X ol tbt'a4.it7 >Mtt 'for-82 ud ISflc, 'TWy aw an t>.UU t. tykAt arcked l'MM with fold 'nIaj!ak1t>:. SZgIt-it$4 Mntt :
4 .. Mel ...... It L..Wklta, Into af DaM Ooaaty, .NrWI. Thuqaagt aid frapcfrait tree. ; .
... .
..
.
.
,.sus tape ,'..
L.u. pWa.
.I'OO4."I.
4".4.
.;b ii. ......w.wItIa,r.r .:......... r an rtoC*. i vcad rtal frowtk .t-: .7 1 .M .1 .f1"r-; '
........
_... &IOG.ter wp1er IroS I a:Q.1nB'rW :
"" .' 1m ... ,.... Aaadaiatratrtx qapla..It" a pretty
.
Mate afiiaiMil II 1.
,a.a .. P kQaatf.. nrl4a.KoncB ; a u4I! tee tky'.belt gr.-*frait t.'48cL.dbort At98c:. At;98c At$$214' -IM- $1 9S':
+ ... ...tsIir C..prp'wilts aLL D.,;.... *Uooaoau t"Ctkr.OatlyralaaaraTcrykcatldal. ,n. I tta& !
:
..._ ,...Y-say. ... T .
.
i ,; '.: s: or SToanKmamrWoUa Kt < one'. .. Zantern. f 1C1.o.'p LaAiiea'loer i1.ona maatifit. i Uw.aleta .' Tilactt"Z ..iMwr .......

4 1 1t iLTieO: ..- .. pan.ta.s'plessutt ud t3.gta..aMIgarellbws. 01' vtry attnctit! styles tn..W U ... .... \mtte thick, lt4tij ....:or xtnawa '.....' :j
'tl0 TSARM. ::1 yondaded IUM it aa4tu .. ...;: .....
la karaky ttM tkit' Ik* aaal ... to KkeU,aoa aa4Js.ny. .aa4 ,, .; ..r7Jpria .Ad{ol AM ctorad k+l4ee7 leer a4 ;; tJ" .
.
...aa, at tka 1IOoUId4..,fI rrlarael ...a :; -- r' 1.Mr. :ct.a tal.. Iris I law**;'$150Ccteredlwrat else:: sbert' aJwre.;; SUO J tacked 'waatJa : 'J. atI*rtbbo.t 11Q.
bugaia $1. laW 1'a11e. ... ....
tk* LstbolB..lb.Oeavaayji'oratloa .*a. .kla,.aad ,laatDj hat*arrif .. .,,. .1. Bats at i
WoiToBetArfldei
f PATENTS y. .i..yAt SalPricS glee tprtL..r.. 'U24As .... ......... \
y ; .
r? .... ads .(k* lava',. .4 oa treat..... aad.wld k* ; ? .

tile BUto sRlloefly.m W Mid atOja (lath*;ctioa ef a rcaUcaca'U ,

. Y :oOeatat, tka'esas"Iim'I11" waak.'. ;" .ISc ,. =I 1 t .:; bdstLbMova tJI T Iwda' I I'At 14INn. .
aai SM lMatrot. kQaM\ DU* 'Mr.: ', KrooM w.i ap Ta a i ........ :
11. Mena All II'
? .zVs
..._,.... .. wMto ten.C kill artUlM tki **4 gsaal1 I..b'0arlsia'S.Mj
,.. .1 0. Ooaatr.: narlcX as,a,1tit,4aylaa 4aj troai tbieztestaloet ta iota 40 ash' > f Xxtn, a.
.
.' *. A..D._Uo< sill aYtoek aJtor 4 Prof. Ian aa kkTtort* to U* flMipUaMaW4.lt :.... nlM M t/.ti Rssd, OstMna.ran" eel!.. -tww-tsa IrdIa .... ., Mil bass ....1.11 .....I JnMr Ms ,

{ .tk*.yaryaaf*f.<< iliattmc aVaetoiafflaan ..... aerial. eery ''rie .4"''''., press....... ........u" ,'aaaa**....prV*..li.. u...... Mls friee 11piiaaid De nat mall pelts, w ,' *,"lee a 'i-C 'KleeMti ;

,. 1k sad ncoMac raport ioe ill'sir 11zbh abdd. _aa..sl sl aM bleb p.. . r..lb .
aa4 tk*'tnaaaodoa of.:aaekaOjar'kaataaaa'aa ,
t'. l' JhIrkIL'' rq 1eepirtl .. / M/ **.tw BatoM*rusts_*_xtraMr to aa wire"llaa4akkM 1' ,Xt'fcA I ,..T tIII! 1Hiaa',I ,.! Belts'I!, : .SteetiHxWMaatl :. 'M i4 '1
;- kator tk* ....OsLIrl..s' I
V .. L ta.pb. r J lo..tdid will iusalsw RMi /**Nty.vktttww4 Rzta' pw leaMtl.lea tsal Md'ud a... .....1 Issas sells .a btlsii ....' M1I I
tbt.Mo.
.;' AttMtt" .. y 'JVaata- tr J. ...krrr4Nadw. 'Bk. toaalrM .a*..i u...s1aa/. I. ...... MM IOC tml* ...toss Mfc 1 bill M: ftM a .sir. .blpi IW.....asIles ag a NsI tM tale.al .....(M4.**ltj toe stem YarMOM iwpLU ... f

._ ,_ tsnalw.a,1IOTTC.f .., V. taeltdnra1fl..C SaaroUry.. <.UkUk4lftkk tU*. #, .r yfiA4 i.- -._*.......r ..-w. "trW'. .... ...; : ,eels.jnai_... Ilp. ........JIII nllaJe...... p.. Tte .._naa'MII_...:.:..,.p'W"'t LM\ '; p

'. ; *kukiay; 11. klN,I ._ : ktr.Blrtupatrloa Wlfem to .Read .. .\ .
tot PVBUCLTTCQ\ 0 t..ba. .......pe n*..='ap.Usered ,
II'u' .. .Me.. ..* ..'aa4...*... 'Ati212tOarkaoUaavalaaMh J ,1JJI YO J'- UskkeLsdIM Sit At 7Sc "' wtadteu !

I: LolOEs.'at0ahw._, t 'Oe. btortav+8M "Via.MbttM C.. 10 H. P.Very ., RiI"t t tA I.mIce ad.m I.al..nay 'hIt. .: he ..... Lfel* vM.0k:ape,toetf4 trip .......w.r.- nil. ... Wit lead jeans, s esMispe.is C.uM iP saw ''
with fina
.
.. lafw.a4v II ., cat teal oac* .
Lisl.Ib.r. .. .. .,,,.... ...
,'1ML -r bills ........ .. sad wnee. Miaow LMvato MTM. sir b0.a ui ,
e.;. bytl. aid tax*..... :_ : to aUtr
.<, U mtCMrtM fkarrm/aC lu << RofiaU.kta. ....J1Dr,tb& tt... oIIe ,,It, $475 ay,.IIM Dtsb IRlagia. wbs ape.t ... \.._. (.;.v.*.r.... nqA(712c iftJ .H*nl Ml OM .. 1! rtM MM ,nee..1Dldenrear .sl,nee.. etams's *Ml pries,. TV* nIMal.* artM.Oy 4 #

.l.o.. a-ka. oa "... .. 1N. verb viator wlU bee........,Mr. TAJtr.tc. .Xlgpia
...... oatry Ka SttTa tar a* ,I' .Bar ere bw M..Is .... 'ht. I l'i flue \
'
Corset Coren lese
1-4 otcttoa at, tovaaktp. M ooatk.raaaat .At HeAO 1

aM aottoa oaat.Tiniiiaiii at tatoaOoa atarUtaa.ka to auk. IIftHC''''';'-..'ra..., ..... des, L_Ilews${ (""0..ui.Jt 100 h:g.w MM ...J.Jt. Ladies 0erM. c...,. .....'...,. MUT* fWNM fail klMft K CklUrtMkH fast Baoa ,hMMMtokitlk ..

;, Real fls roar proof; to .oataaBA 1IR11 '1111I.'wb.sta na4 'Tibblr' sty. rWdac rUMtM: rate bass* flaist Mel ...u,.... ........ :=:: sad wUm nbbd bm I" **!" M4liM*. WUr sir bst .. ;
data,to Ik* .;... daerlbsd.Islas. u. s.bsns ds .alts. At: ..., ol -. l..*lMl was .... fie isles sate prim .MiFreadiLawiu be., rim all*ee Ml
to taa4r. .tai... psin.wGaeta ..... .. y
salerorthSa .1/0 *
Joba JL U.1.O.eai. cu ns ''Gde ratbIM Tadus ajqn .. .'prns _... .....LTc nM.al.Orbs.U ,
'tIIoMtoJat kOaad. IVrtU,: tk -
aa ,
P
... d .: .. IMS.CUhat .- "' ssf7 bItr.w. W. .VWIf. '1
day pa .' 1'RAllf l lfiflt .
BMM M ''atUiMiiit XXM. wad. Flit TIs. ,Ti.Bda, 'I \ At 4Sc I Vests Laces Fm rral eifessMUay .f
.. ....... W. J..TVMMfl. B. A. J JSto ,
.-. lisle M U adknb..1.in.rd. OM cue 1.cdres'Gl.gba.s.
Irati..sM.. M t (MM* M* O* f4 f
rWe.eta.It
.. itI lifc
aflkb..'*. H. ktM. eC ... norHJOCET ,.Aa. r X. :*, w rfc rail sbO.Ma.w.taw tn..u tow .
.. .
,1/a 0 t : :: Islet sect aid ; alb .i1.N sells tb. .
CHTBB. titml .. r
av tag d a wkooM a4 .tM I4ea' .. lie
R!I 0 a.cw.. .. ........ esau$1 1 m ...* lie ...leeIa .M ....k, 10* nlMMl my guiisi paps, l.4 rags site world ant an,5", ,
.1. Mrsy0.red9"w11I'
all tk H
*y* .
y SerIous al.'gaug; 'II litsR nl aal iwt-"i ..... .10. plea .... .. I* also Ml plee.. 0*, play ., ..'.. .. We pr es.t ,:'..1Ot '

'" [IJ.mcaTO CKB HIXIKSU ....,...,..... sMM .wt_ ) 'I


.;:'" ': ..f tb1It'dtL'Cray riorUa.t ; ;to t*+a ato Z.&qc af. ,"61 eats:'.IX"Want '. -.lit....r.-..Edr.."tT p..' .d,tat..:'w buss, t ..tier 41.Mu .. car.: leis '" '' I.. Big Redaction| on Staple Domestics, She tfngs and Pillow Casing for ...1.1:

Za4 Owaiy.
WOT ENC8CXACBBRT
l' Ta aa arofitoTK.. tosataaa. 4rtka-- ..tagna.tt.r.M "
..... aid all aoraaaa kartac'...... ;;:: j Three! Days Only., Read Every Line
F cer liaiialla acala. ..-....... 8O.cK :stn B.MMr wbi n: !
"" Mass. ... of ,... ar* limb "" I iMVk aM seek rws c
f. tottlsi sad ngilr.tta priaaat. air u.r-r.MM" 'HE. ..' tka'aaatm: far 1j

J'i. ',.LIr. SM dttaYia .vkkk'raa' tk or I. I. .... d..Ma.....w.:.... .. ..avteary*ka rtora4frMiatn0toUB loc Standand Amoskeag Apron Gingham at _._.. Sci 1 SC A. F. C Ginghams dewy| patterns at,......,Moe, *I
ttkor at yoa mar kav acalaot .... ...
of 'oaM.Mtat* af O. D.'Wart. iniiaii.lato .: ;......... rs nkM4 W ta afXr. (i-ac yard wide!Bleaching and Cambric:' at ._..JOC loc Unbleached 4.4 Sheeting} good quality. t4 ydur:!f 1 '
;... af Daaa ,Maaty. TMrtaa. to .,...........'.....11III 1.M.n swap all reps tk* giMHal
...- r ............ .mswtiu .f e,.4 aatato Del+ ..f rd-i.L ..a bare- as .Bar4M. la...*.al a ,:: 'wlrta i ca. y.... has ska Sato korr' ____It..... ... .. .. swdn M taMa4. "..."! ; ,I ,
'" ( ... ",I[ .. "'f 0 ,.'!"< --i ... .+sM. .... 1. : PeppenU.9-4. Shcdl-.'.-.IuD-Ridth-at' ..__:.::._26c" ; ., 37 l-JC Foil.4 Sheeting, god quality,.at'L.soe i
.
: D. ester....dr.II_' l- ""
DMN 1hMny It'L. o. ,
r.rt 'W.Tajlar.;" I r-
.
: F AMlla, I.. tt tir&..iweltRMall; >l0si... 'I's'- .. 0 r
.., ,..., 0 .Ma.ttWMr1t.; .,
c: a dsasart .. >, '
,t kJ-o :" > ;. ."';J'
"
r.
1I i IiiiI I hr.et'>O e t- t K Nwiww _5 'i; r 1 -

_. .. .
.
,
-
.
I :-i.:, 7'..- _
/\ 'i
,, It tc
I
:If
I <-;" ; THE- 'r 1i: [I wER OF' MONEY i r.
r .
.. -
"" :
I IIf
I A ..
-
r ; I'
-" : I' t I' r I '.. 'r' -, ...I. -. .. "; <
:'1, ;'- 11 to-\ ( ,, I \ r_

$ -: We have just finished taking an inventory of our stock, and ;find werhave':seven 'to,,eight :
.
i .-r" .l k ;: I a
'
thousand.donars more merchandise than on the same date last year. ';Qur...stoctemust: be 're- :. ;
<
r .
*
$" I 5 I"* / ,

:, duced. We regret having: ; R: slaughter prices once more, but this 'haS 4o }\be done to ;:get stock
'
? '
t X r') 1 r 1 f! c t '. ;

; ,down.: Clothing- Ha&:'Shoe: Furnishin Trunks! Suit'Cases,'in' fact eVerytliinjgfmour "
: '
; V f ; r
-'t.1 > V-/v-\ / } ,

'i. store- to.'be sold at*-prices. ._. : that-. -- : ,appeal. to the most 1 economical.- +buyers\ ..-*,w,:- 'Don't' 'ask- :us .for ':


;; +: credit, VKr," as'' y.at' ,the- 'prices" **'V'? : q !not id,;taking cash: is d like swapping dollars. :'Lei:Ii WnJ' keep you.': : : .


4 i... ; 1;W _'Vbiifi'. .! ..ff.. n.. ,,. withyou* ..-A f.. r1; catI -andJetusshowy; ;, ;:what. \\re mean, by;the" .:',,.:.. > t: :,.. .: '.
.
.. .
; .. ,. ( '. -
'J .
-, /, "". r ; .
\ ,
: '
.':f"oI;,1( t :- \ .. f ,.:. ;..',1'''..." / ., ". \ ';.....t.' tWf;:' -..".,) r J r'" 'f.F." .'l ti Xt 1,3 . I 1.; ,I .. ,. : I,I ')" "I;" r 'w.':1l!ctYi ; .'' .'.:' ..4" ., :..'. ,i--c ,L.. 'it...#.>.\,.' ";'f't....... I II "

: ., -- '(. '! i e''" !' .: t"' ,.... '.. .." 1
: ..... '". P O.rer of oney. "rr ;/. 4 t
; -
"l' '
( .. \ oJ .:: < : \' Zif. ... .. ..:. t ,t.t;"'" 1to' ; -
: :; 11'ff ,
.......), .... ,.;..c"..dt .q ."H-. '9A\" '.,""" ..," ,".' ...(.(.x saG:+dk i./ta,..j.."'..'"> \ :" I, ..' ..l.. ... f ri ".....! ... n'wr -J. A, .. &1 11< -.j);:; -A.( +/.y.1 :, '.k'x.\ ',. .:: ...', .. ,. J" '-* '-r> .......... r ,"It' '..-... J
-, t ... :'
/ *- 'V ""7.i. ) "' "/"-" -.li'1"". i-I J' '" I ,J.k' t : -..i iHatS ,1 ""r.-.A -; : -"" .,i. i.' ... : : \ ., ',1 I

,. : :;. Ready: *fprSeMcfe 1 :Trousers: \\ :, *: 4"" ;.1 "" and !: '.' 'st: ': ALFRED),.''RENJAi. ,!S,:CO., '';and, SNELIENIERC'. .. t
\ Cap i' : \

':' .'1 elaererydetailforthemprtparticakrcotoaenu miXfauterbacaV Famoua_ "Parajroii= 'TroujenjB f'tilor35 They-' { ,/,.':)"!; 'l'I" ., ,.J ..:.!., .d. "<-.-' '" .', ,,.\ .. .., .... .;, "-"j' !>, : :READY- _' FOR. SERVICE. -,, CLOT, .INGftBenj str.-- ," ..,'
.r .
t
t tJbeir>ktp fkwear and tneyery.respectw :: ,I .tG.lt ,' "
i : : 5. :> : .AWay: { Htnd Tailored G 'oid ff Ito /
j : xm t 0t ooly I : .
"t:/" c/111' ..I'pertetdr'they? ,. ,:'_ sell everythero. ._ ... .fort. $6$7_ ,'I_$$,n.t":,P.listless I ,.'t ("; .... ,. ,( .; .the.t 4ri enla_ the;;Ual ted! Sta W|*Er ry, f*,V.4n.\. ,1 II' '.
;
'; -Troisers<'for Bgslriess1lef1 j;'j : 41 t. ;' 'FREEM [.; I'l. "- -,, .j(Suit- ,'graniBtc..d-' abcakteiy.
: I ': IL t'4.t... .... r .... .,. :'t f f l',;,._ 1 never fo'fade,eTta'\tboogliyDu leave,'them.la salt;water for/; : 'i '

k t ., Tfek. 'coa-rkeso' blffffet. line-. and{eTeryki4d; of.:s .l 1e-"', -. &. I' '..: (t. 1' _:'.)f:. 1. f.-. thrte \.moBtbj 'or-morc, ::The: ;res. C kr ;tt ceof these be .1 .'
d '
=
& :f ,and: iMetW"'ire 'here.; AHwere; : :$X5ty$4 tad' :> 'r i'i : :eveq\!'\ 'pirCIIiSe" ot '$5 ',we :wffliive.yoB ; .SJtt ln.58', '' -.(.'' =-I'' ?Y ,t :I

+
', '.like,-.'.''' ....the.. .r prorerbkl.. hot alcay. -- -.. ,'"., .<.. .. ,. .-. *. ." ': r' .J.".,!,4'.; ', ,yoir 'hofcfi o La| -1' aor, i iPcap :;; f(Are Poll: 'Fron. Philiddphk,? \. .,

'. .
; .., : "" ;. .' work5Oc 75c'et $$1.\ { ; .
\ 0' 1I' \ ; ; > sselibie
If =
abyoa IUKJW fcfCbwH
.:: B ( Knee( Wnts I 1 ,; .. qf j pots. Tte <
... ,t. oys :. % '. tin':our' store atis lately: :... ideal. Suit.ietaII1ig'$15;; S1'+sl d$17:*e know cL E.etr: .
; d.Mc. raf r>. ,$lndL25Seer for"I'.f. .' -. :. all wool aad f wide .: ....
yard
.
.. -. ." Y:'i" ., II .- ,. ,.;" f one_an. ; garment. Jf-yoa *
:;r : ', $J:2.t-40.:
t it. SSe: k\\. } 90c.i t 1" :., "FRE" E'. : .:T" \ r-'w' : "can't tray'our $ salt. .try, .ourlSneflenberg. ,at: .
,: .
.f.__' ," .... .. .t.. J.: ,1t .. .... .' 't' t- :. ;' ..), p J. ,", ";, Y"" ""') ;..,."1. f .: 'l'. '1.' ; t r : ) : :
1. ,' .. ... .. ,, .
--:- --- .
''. '
: .
: "
"'! \ +
;
"- .. '
.. y ,
y 1 f. j Ir'sI c" .,t" *.")? -I t.'I*" "r. t y.r 1 'x2 '' 3
r ,
i 1. ... '; ..' ..',t;,I 'r"'.:Ia". v 'r I 1 j br 1t : e
"' ,
> -- 1- f. .
I
'f' t ""!> .., ;

I


I 71a

{, ) 1 t ..Ji'. '' .... ..
i1d <
: ,
: '
\(: 'f.. sr ((1 '. \, ,J:.1.,. ..-t .... ;: ., ..,., .. ,. }
,,: *< / -I _''':'' r' ....;,. C 1 ; _ ; .. ,

.r- ".' 1 ,, '; .i.. J" .J
X' .I ,t 'I I : ,- 1 i t I"A yq

{ y 1,:,:: > :' : ; Gnoose'11 -.An' 1 Style Want' : :'We.: Y1 : 1 fi:' -ivGot s K rj. ''w
ShpeYou >
.. '. ,\'. ,' .,.. ; .,., .., -- ,
...
1 ( or) t .tc.\ .
I v > t.* 'J. *.. '\ "i J' t.; ,
it
,". ........ -of" '. -. .... ," i. I I t > '_ .., .. ." .''. r.. + wlli t <.< _AEadJcot .. J '.' '.. j ., .. \I ,

: i '.tIt' ;. ,Normaa dC'Be stb'whe' .H- :'I fta S 'ecalOffer3n.Iadies'; : .' t.: JoIinson l Ca$2.50 and .Knox. aad stebon4:45Youni .

I ,.I '.'f.a: .Sh elt ts{ ea' 'caaTa ."" ahc et; reg kr K i ,f' ',.:an Clilldi en's':Shoes (: 13 Sboei=t b18=llnetoF ';t2..15 .$6 fe1. .h.. : .r-.. $ :
8 .
!' I
: : "* '
LdOie "
_
; ,
... cad $4.50aeUeils F -
j.alewto t to 3 ft ;- ? ; i i .. k x
.%", .-? *. p .. j. I close atl.-/ .!.. -". y 0v : :One line of.Ladiea; Oxford.;mint every;ahoe In., : Bm&3 .
cans & $
:, i I ;the'lot X50 an'd hoe the ": I I One line of shoes worth 50"t2'85
+ .beluga: $ $4 2 ; $
I I $1.90 l- felt hat_ at,. _. .
$1.75, U.r ,
d :Stater &;Motrif'si"an450 w tk.ovei. ,&, fl,club' hoes.: ""cheapest#in the lot $l50.Slirt;: ,33,4} '. f' A fete $3.50. d'p.5t'.t linen'oxford $1r3S I .

( .*. 'Sboes.-' -' EntrCK. .ct-'$r BIj) ic,of$ .$..dHI ,t1.fT 90'0' ;'. '1,,"" < I I in"this lot; small sixes Regular lines of Straw Hats- /at 1 t..
be s9ld at.-: :. :.(.' r ::., d t"f One'line of Chlldrenti Shoes; moat all'' being' one onl!. 14 per cent dIscount. ;
>
:or taro Sandals; quite umber:of white: .w
: SLCMfuCl: M hh um:S _.._: ...:.....__.;.. t ..- ) :kid.tadwhite canvas in this Ictalus 8 to 7CM i $1.]$and L50 Quaker City Shlr a A .......__.._........_..OSc

1'',,.Ir I ',$1.75 T',and.- -$100 Siroy Shhtt.-.>. '.-.:-... .. .,..;.;;.;.-.":: ._. _-:;"-"7.i r.LSi.45.. .: ;; : Jii'All were $1,25, $ .50 and $2 sellers ---, I 75c and 85c farborouh Shirta! ...._.._....-.....-r---' 5c.11
t
.. .. .. '' .. .. .... ?_, :
I t r'
) .. -. '
.
'
I ,1' .,i. 1 I -" .

t :: W ; .can't give 'fu" rice' 'Of every'article i this page 'ady practically eve rything in our


: store, [is alwra reduced' irl an it; will pa '' you to bhy'ow.. Sale starts WednesdayJ May 27 ijL4 "

'I'" .,,':"'. ...; } '. '. \, j ..
.. I 'I., ... ." / "';"Itt.J 1 .. ,
\' .. t
$
.
.. "
.1'# ... I '
: : /

jL4::. The :. '.". .t'.nthonI : 1\' I .


.

.. .. .... : r.
\. ).,. .('" f\\ l' I 'j \ t .
1 -
I
11

.-. 'L.':: .a-J':; '""toT.. .' !o. ,'1 '--,' J''. ':-"""_ "to : _" "" .: t j '. __ ,.,_ ,.,:. ... ('
1"
J .. .... .,.' > .. .
.t.- .. f &1. :; .. ,' .
:t'l.' / t
'-1t.",.;0: ... ;:"'.-.. :: ,." W. ... 'J, 'L .. .... _. .. ..
t::" ". k\-A,:. .. ',. 1-.r.u...:,.. j "t'k'v: -t. % i'
j.'If;:: '....'. :; ''f. 10 ... .: "" I
..-",""t., .... }, t:.. 7 .'..,. '.'a' '""7.t".. "..t..e.. ,. "" Le" .,....' ...b'.' <:JI"'Of --., :."".! t._. .. V ; :i .b, 4 r 1* r t t( y w
I.
t
: f'L :V"': t L.r*
I.'
+:4. Jat.r.--

... t. .. '

/ : '" ?I. :ti@: ( f: :I: oIDUA... (.nt LAU at ,tlucsm.s XBJL' JW, OAT MbilLTt31Tr3tTADUNO BJCTTAL 1

, .... .
.... -. -- -_. ... .
:' r" Rfown J- Dab: At ko boss of Xm LOr B* aa l- ,.
gfOIJit Tka gradaatag ..... cI Ika XUral I.*... A oa Woiaoacay oroalac.tk .a 41i

.. Blgk. Bewaoltyartorday sJo7M .. yaida at .., sW.. Mrtiul ay --,

,( -....: .. :...aa.aa'..'_' :" .......:........-.....t-t....:-...:-..E-- of*tko raootj doBgktfal aatorUlakleklkaa Mrs set*Orals roottat (avo a kttatyoatortaMa I't '
asU :: ..,... tko otoctagd
BATCROArB{ OAILY) af OIeti aekool Ufa. Tkto waa skirts tko Ro.l.rtalroanos tbsp
tntOX : fK>IC AT 'r* tko .
bars sal. drat psd bra.Mrs
an d.y atttag at tka b acr. tea f
BEACH SATUKDATAptcMcptttTttOOCMd
THE .
., of tko hWIe Bow lath ." raid toj)fool
<>
Xlta Aim dond ay DM af tkotr aajaoor, KIM .. ..
,4t Bckool. Ion loal algkt tor kit, tfraaor p dasslapwtWawa kor aapO* ,. .
Bprtaca kor ke .. : *f tit ...... is ataa* dock at kit tko ao|.al. : : ,
i.
"
sal trload* vro gtn aa ofpor- /.
J ya1 Pppr...".. Mr.rM llls.117 .,A't PV* aIM te .Mr. XilTB OOMBOMWJMafarUkly .1 .
". Xr. X. >L Ia..,. ot Kev .IIQa ?- .S tile 15s ..... Mbo VqI. ... boss. faralfkodaln 'tnlty to Botoa W tko ID,1IMIaI : ... IJ'
... .. -rtottor Im UM elty. a gaoalof. "' tA'...7 aM ....... tky : ;,
... ..... /
ncaJ
Cnoa Tree laa. to ChIle jure** Wfcftba.ad OHM arrrnoTat tk* .atriau Cit Boat- Rowewin ,w. '

.f BiiA"amn4 AIat assn. MWr YrlmSwd.s.. Mr.F .db.t ..... l/fwr tk* Ala rr\: sal. -Xra.i iiolo BXorrr .. //,
P
: boo.sdsls7 CtMcy.'jaai
.. "Xta Ltllaa Jin. Ourka::: NO, Jw .." krtag Ika koarodrttar .
...... fro. ,Jaekao.m..ler. Mo&rav.MaoHFoMli ood tJorolky Bode* taaaj otarwkon. a koaadfalrapaoi B1rd.-MutsrU. Pea r 4'
Toeai
F Jack OrakalaHaa
..* kM kooa anoMlag'MM I *** ......n, arid ........ John. Xra. mkfor4
rwat*Map M.M. Mow Aftort CoKkWoteBarCk. ort Boat-l si-L.q
... Sarissd tat, M. ral araUss lag ., trtol oUekoa. potato MlM.dfrfloi \. 7
I -. Bit ItrMM. NsrvM tlodv ate sad Mrs Bow. iGoa4oHon ... .
) aaMrteMs..llvs.plss. :
:) ogga Bn4...
Oorotky
Boac-
Battlo ..... *ka bar konapoadtag '\ Ma aM ..... kJMa af aka laIk tko Oar4* ,
fco pad tow 4iri wttk lot 0nI1'6iIII 5,51 till,.rt.t ptnrl aftoraoaa. Walks oa tko koaak.oannaUoaj -Xorry-Xattac Jan la aa4 8w. ? "
Xn-J
.&3 aMtkor at ..HooiMtMi ranod toXtaaM red nmtaloroaoakatktag. sad '
olttoa .iMtwMCriMiofatorci port W.ltr-oleo tYWo- a
Lanai '
I ..
.
jar4ay..Xn. tM alt kolag -nr ..
r' yo
tithe bars nidi .... 11ft.M Mar .... nd. tI'
XatkorlaJ
.ao, vsbl.ln. la. Boronl kodak Otk.koM '!
Ooota (A sad B) ; .
j II tile M.1IIIc- Fsaadsb7they -
.; JCatkaria Barroa hR'7w patties ws pktand won takoa katMtmaUr toe sad XlUro4 Callow ,
t torday asoralag lor DoLaM .wkonakowin kU ,.w. Igatly of nil.....aitiOMO .ekIT 0. ... r.stt tM vid ad nr..b--Mart. P1tckfor4f; ,,

... JoIMI tor ,XT. Bomo oft*ajodang alt lojrtinHua.MOomVM .. twstst We Iappyall M b-ZdMk IlaaDIDa I ; :. r
R aM kcr panata. wko wta aeeoov wMAdMt ___nnj BF0wB...wf U as.oYtan' tooH/tk dos ofm road Solo-.Jfr. Jock OrsA s. f I ;I .
'tlWl to OataotrUla for ft TtetvXn. aU Qe Mick School UMkm.vttk .,. .a1Iu-a-Ie-""'" .. .l.t? _
Mr. Mm at --'wi "t.4>' ..
01 Aft
Ufflaa
La Ck Daot
J.; C Conor arrlrol on.,...,': Dr.0. EaI I. of MteoO, OM of IM awotaroatoMt ell tkolr w y """"'" Tkl was aa4 Xra. Bow.M t \ r. > 4

'ajgkt t* JoU Mr. KeI1w" rake ..... to OH State, k la 0.cyttanJtoctM .. sal tatswdl a das r.Ios Polka la Tklr4oTr1o-XrUro4Gtbboai. .Pt '
w 4katr'aoraMiaoat i 'kpaM. ror-oma* aovoBOoa of fk*'oandota .Htw I.1p, R11tw17 Must of tk* lap ...... B ftIae aa4iDoroDAVQHlaJtB : +
kotora gwtag to M.J -. kaopfci tkat BTM at tk. BIgkctool bid rtith Mary tit
>aok* WM Baya TO that rorri pot! v'r
.. tai 8a4fa. I'
Oein ko tka'gaoK >...... .tile bta flit of tto woaVTM ,
bra :+ faoajtr. wka ka oa tkoroagk '
.... .... fww Ma t f pka1 m $paco .. h at;
; .., korNdaagktot. Joka.... BowoO.. kroMoaroa konotf to tko koarto ofky ROLZXKOCAKDT ... ,
,
''a*.IK* atiooc ; ', J1 ill as psis swiss tr d.4bd aaame AKX CAMS feALB C>if 1 b0 t110VOd Ot10 if 1 t Dt Q10 by .:\. e. (,
., .. t.
tk
tk aM tatoQtgoae *
\ *
1. ... JUtoa .. (..* aa ... Fort boofci-that bpradJc "
utthout the .
Xarbtta. 'dbtstinj '
N .XtaoM Bfl* aM Xary rise I IU15 of aa aaat ta vs.r1 XlM Today sal t4nauriew tka X>a.fkt* person ...s-. > 1<
at ... Xtoml PabUa'Vfckool.'tottvi LoBMTMtofMantof IW ..* "oa a .WItoMraMorMn.E. ..... xsss I7' on er'W_ & artsij4} and tAo ash pafad foc onel 9 : : .

->,)afaJgkt.to.apaM tkolr.TaaaOoa, A. Dnka. Skt caa* ako aa4 coady sad ........; aakwH ..;. ... r
r< > wttk tkolr yoroat\U Jatkaoa40o.ft .' ... Bw OkkkoM MM,wkm Jafc Bryat Mir riidaor Mm.J1'O'N4"""" tka kalUlag noraUy' T.eito. kyMr. xxjkcmo fnado. 'fitted'ufch norvWmfce. rofef ', -.4,-.J >>' '

Tka XtMM MU'da'aN oxtnaetypopvtof k anctkk*law aal M*OMOJMT''at;.Oa rod tkoagktfat aM gractoaa kooVMCI J. BViiora aost to BnVofcTa. aaUtk tooth; brio un "Ihodr r odt: 1 .,( : t : .. ; Y&aw
: ':1 kora la aottotr.aM fm bart &..wN." xma .... DonXc.BJL.XBla.tkoM- .atroot. Tka. war pr oWi war \ '
.1 t Ipwtb.atrne' 4 aya adios.-v.wa C9aw .4;" :- Wt Kma UI aUo vn .. toward. tko ,aoaa- 1. sad a0tliad41n4' rl tof/ aad,, ,j.

::: MCI ye. tl1.t..1sn '.t Geatt1a& sail tad aa4 tt t* ..... tkat tk* .
't .UM KoiJJa JIBW'dJ .fca ti 'aa: Mr.M4 Mn... Afkbr/aCMapoalol ay ...., ... One Jar kWte

\ ,tko oroatac ar: tar -To* lira .... Aokti-a aMor.-bR'MoorttkMMtrato W at Wi 7sit. 1In. 1rlsr. 7..da I.tvnLB11tas Ma.. 1 0 "tt lOln Or fetid fa 1Y 1111EIiGf I t_ ..
wm'r f'0
r. rbu. I1. .tll d.w J.....' Ttotm ,K Df aULBM t'
"1 tar-,b lrn.lil SoitojiMn.OBaTkoaM.af M 1. ,i w ,
attrtoMa. '
1 its; taw dayaaa. Oe'.cwt lltr ITOw. Ooory BaOj. TKB .Ns. +e
;: Xarly that wit .ok* 'WMaoaUaaa _.. ...alone \ 11osu(Jtrr tt'aa4 Ckt toaekon; HELD MJEAIAKT tpC1ALT1a .. O- d t

S ; J kor. joanoy to kor.aUBofara w.-.;.... 't.1r! _\\ ttsa "/ Mir xmoaby. : _
booth a Cba far.- ..' +. Ikto ahcalioaa 7' talent af tk* OUo kodotyoaJayaA :
N' fotantag. ......"XtM. Terse '' 80CULI aaataor doBgkiral faaolalfaaattoa
.axpoaa .. Spat ...:r'"* wtttBrtaawi era 11..11&- .. O.Y.{Plrl/1'- ,' > AT BAmtT rAUOKAOB ta ta* atak rooaia loot -

-1 .laW Mow.BafteM "Utom.l lw !Ii't; ,, I r -r! algkt. A lets orowd waa talattoU "a /il
:
Hr
!
neT.t. .
: .AI '' .rMnl.'t foetal at ttetk ... sal all yet Manfly. A ..rMs' ) ;: '
:; L B. Trariow.rka ...a *1a ,, .
.t ;ltrs pSRK Ptrs5 ap Ira; Malt warn er s.rat Baas aM std a
.aunory Ltoa to X r-ai art Hovaaikoe ..... a1WsI sad aetsrtoatIgUiL ,.... wart aiifHid' for tko oat- .-t
'. .) sal apcat tko vtator la Xajal > ; Lael.libl W/!0.'a11et M W nil-' Ua.oatorUtatM ? yroaraaa at OeM irinat aM a.. era

I' "- aal Coooaaat' Orara, via ro-1 ....of Xr.aa< MrW:.W.- L .....,' Y Oatbt Ndtat3. naaus IHaataK vv s.m.... !,
L'tara.oarly that tell ru' Oy4a .Ha i la Boatk-oM*;Mr.'Balpa Iraoaa Kl$ a sale oartot. Via ear ..
."II-. ..troai JoetoorrtBo to kwkoo o atCkarioataa.'W. .. DoHctw nhtsb.11 aloft ncmc WAS
/ '
> ., Ta. Xra'Tnodowaa eMU sI'Wa" aUoo. aa4 Yrs..XakttWwa '... i
.aD -
wire plsaal$ -A Dauaum7i.A>vAn j't bt
#: tmmmtt frmn.troa oa' kortrirwai .I it ,af Cbaelslr.-,.0.laurrloa1' RNS. ..tlsrf 1 ,1.. fat 1.0.'" 4,, ,t I,. t TVmwsmt a t j-,
.
v''crape 'frd..$, ..,.. trMI.i"'l, i"v ML .. \ E ft"t" ... ('1'4' ... >> t. ,..." "';. >

pet, Ia aa IrrlgaiMa. plaat ....1, Tkkrl4ovM Wooatlaglyla tr..e1.1 tW;_MtUMoa. CMrtatto FkaMl.Kb "'UIIt x4as4 .. De 1 : t" J ';i b. 4. M d pSv

k .lartka !....., UMkol: .g roMy M I aoft vklat wkll. ,ko groiaa won Ik*1. ,.,.....IEUM Bafl..AOo* Oral.B.rw ..,. .... Abu H:1. ,, .? i, .yap', Lam. : .. _.' l.t.. .\ ') .,
Qvartormaa-* HaU. UllrHa at .
Ckank tka Holy
::J'I aoatootioaal diet:. Bee..Eo rxdoaatoa'laianodrtly -: aorta
% Bifrbard. JdouMr
.1IJIt: napoct ..ll
... \i OTorr ,
::::: & .red. ",.; awrrUf.: .a' Mrs CkaUto Kra" Ooatov Mr*. liras 1'e day .."..... t*) ta tk*

:. Km. 'Ooarg* X BoobtaaV tab **u i anal Wpre....i of tkortfaUvMaaa HaO. Xr%,x.rrt .. stra'.ataati. least Bar tk* porfoet ploatara'at
If ,k_ afcomt for,afcoat.t t.etaryt.- : fist Mesa!'of Mstd Mow 0..;'BOOM..L1o .ttX. 0D0Wf tko oeeaatoa. Tko panr Mt tk*
i Idag: bur 4or, Xn. Aatkoay. at IX.Ook'y Bart' ''ImUk dock at .:" arrlTtef at tBoUlorB
<, .., "rw,, thesis Joi"14I:RI.i .. :
_ ', WtisUgtoa. Oa:T.aM panata.'k 1krow16' Orb lUteUa OtyKjrrrlek. >y ta ttaa* for 4teaor.-Anf tpraa.tag
.. t*: ptala aM Mrs 1L.P. P-Jdiona; af kr,.KUckUl..Rep bee jooofBMa.aa4 ',.!. ..Costs DarU. W. J. twa fioan or at at tko Mat tkty

t Totat'CamnB. Kj&to axpwstot MOM .taWjt tko cototai. aafl, aaaa* Rspn .>>..-HlU De.,.8taatea nNoss ..... U5 .stsn'titp, vat
'tkto (fTrUay ariaraoea t* rash tavTltarrffl .... .., .IaUe. ... 'ri'
af an,vtU vkoai IM aoava. |a [ i ..tlrltiilit I., 1L 1

k' aU tka asss..m 1ItL Row- ....... Xn.KttekoOit*"t ..-. ,.. .. ::i-
bar sea
kf -
aeroanaalol
.
"m.
*
.,' ;,Coarse Maa Sal.Loehr. aM.sr.... Mr. .....".;A.,Vaatrr, vttk vko:aka ;AN1tocltc-o i : : > -

I Baaktaa-ka* toss.t. Ja taoa' B3* ta ...' ....'1st JMOM,V Mtml _.... :1 _. -'" 0THB.-f I \'

f nest '>* ** f'TlsI. -t'. A4WUft .WIe.. ...Ir Mdr.Lr7.s.r.la tasr'ssab7. attN .
"""' .it Jrls. wko wtok>*f W.ftwrkoBbaM .oa i ., -tb. krU at'J Ula playas 1 .' : 1
Mta, Ai/MM I.ee aM Xr. Utkor ''r r. .,
.
CnKIK SWC1ATLWLT) amok kappteoMi | K. BUMO.'.ate* .( Miss tail M ,l PARA 11f S '

.f :. \ TM, Inasa 1N ......'..; lls salad ttMrrtac*, la.,wuua..''KBtaaUa ,, :' ,'Choice
tt 0.(; /1ra'OIM.a'. .Waa4 koralotMt.Xia. iwaaf'ooapto) aM :'a'MH. vUk a fL"4* ttif *'" 1. .I\ : J
... .0.... a Ma *aiol 3r. Btanr'toMBttoa; ,XT. aM ..... K1Kek T1rwdlttt w11I 1. a:.my prat'V \ : I l' > Lr ., ..
t. .Diets to.tko Dew .... at Prier' >n.vtt.ooBUaotortU. 'la XtoadiwkontaoyaUiatat Uo.a*' ,s Ut- dalre>- wtta.rd Ortr Eulnl Taowjkad ] 'ilauiiVy ) ::--.. ." ..:.A'T"THFj' I ..
taawkara'tk y ,wffl sp ..lto.v tab >7 tko r laUo :aa4. IaUIaaIe : "
t Ibis ..
-t Joata aaa> all'ta4: sat )
.V "'Ole brWo'a-c. :.. Xd Bartkml. I ... '
.q., .$. tr..4. .*ibof al. \ +i ajor aa burl U. less but.BoaUa tatis afur, lbs'.r..aq .. .1. '. \ .1 'T
'i' ) MX7.b. ._ __ > "'' : tara.attla ,, : : 'j{ .... .
'" ,
X
.Lal. .
..t Y( .tornd ta rrtaeotoov Nraan XfiJ 1s.I 1-: :, ;> > .>. .> Xr. aa4 IXimkB aa a ',WIll ._." 10 ...,
., '
( j.J +'....., to oaiptayod wtffc |p. Drakaf' TiUJULE HV'.*MB for JoeUMTlH ( bIc rest,tar* UTOIIIOI ,,.,.. tM- yyth t "S'lt'O'f'T .
( +TA.1st t* W swap for tv* orkr .Vl. 'tlo. : ;
.,,0 OA >r3n > AI itt wwttrs ow ( ."wotka. ((attt'.tb eb atbqvW <. > ; arle: : ore
:: d\ "
-
.
", e19r. AnaotWafton.va loaoa:,, -4 -.ra' *. M18IIII... .... I n. t j _
kid vti vista >aa4oo t. taOoro : 1oeMe : .:J.
AUuta wV ..BootXy I .- -
,)3..i ;S a gko xt wffl Wttaoodar'tor tab ...,.. ta a ....-1 1'j" Tea ,,-.'. CJaaraoairc4aaa t at711ri 11mK' ...' oloroi .Jota. vp* Motk-dortraytag patoaHaa kar .... r. 5r. :-: II d t-': : # :' .}! ;e y ,_ I

'," 'j .adlrotuao i4 sEbtet! >f alt fejrwoM4' "kat aa4'gtoroi,- lot. tooot' TOM tk* ocporUtoat ataUoar >
., aatrL ) c ;: pTl. at.' .Xolrooa BUkla44a ibis .1' r -I
of L sbmtlb.cb'/' ---x' ; ..
t, t.A + : kids u .Mta,' Ala rM J LIt teats. .. silt ad Uutaaagaratod Isapalga S f '; .1-! "
tamByskt rUlaC till tnrkil tba" doaat at }] to von aM lorM bon U Xoo4 > :i -" ;
: 4 1IUoo towttacca. taowa ky tk* att4kl. sod f .f. ,,'. ,, .-3' :
B.- Cobs aa4XcDav ; :
)IIs. > !
jwkoroka taaay yoanXr. aatkarKM acataot .'
< agrmftanl
ota .
..firlar .Tasala'ratne.l'IlqB. .. .
tow; JIA.LL. UbI.Of;,, z .'BaaJMO to.ae J"IIt.aao : ... .. .. -. .. ..r <' \ "JtiJ. .
: aail > .
"netS" arowa .
tko
17J187 ..
.' .c.. Rossi bad aW'Added to ti J ...., '. ., !;
= .t Crt.d*. aajoyal ,"" ( Martha wortk.-.M baa sir -,. tan ... ... lea dMtact nrtrttaoat -.. \ '. f 't' :Go .
.
.... ..pe E Oat aetfral Valukk booka.: Tkukaradaa ..... km for a lout dos tM"tk.Uaaaay .>ftanattia> fOM'aad bs.45Is'. '. '. ._ : : i"l. r. <. ...\ f' .;.: ),, : i' .'( .,

;" ria for'Ua Jaicrcat.ka'paUiUUHaflatb f>)oMs toy tar lbs a. bats ........ !: sick nprrmaat.Tk 1r.'Jf ..\\....: rI"i"'i ;, ., .\ .' L" \: / \t1
r xlr iliau _..Lirat life, af baplaaL :'= r Lip ..... k oa<4. aa wnaa ;:: > ; \.F '. .. '( 7. .' -i?" .
a :" : ; .
.( ,:Sat aat"asst far'kar .... aim UbarJ* 1 'dlU'f 'i twoottor spoctaa*colMty amid \ic 't, .'..., ". .!"... I ,:t ::. .,,..' ,, .. :. ... rjIf .. ,.)
.ato taiCkattaaaqgavalioro i \ fOf. \.: ... b" :v4sti
Mfr Xott' m qaa.car'KiTe. ,1 to t. a. cB k :-.-. .ako wm' Writ" Jrteaa' tor' a rim Jitmrj>> ta ao'w ''ta a .; ,PlcxtC{A8ucn catorpOlan ..4'' air knjgo aaUltkcy :,:,1 \ ..b. .: : a" :. ..: ,' ';
"J .'* ** *"? ..... /.roar./-tb. Iwrtntagtaw ; t .. .,.... "" ... .t ..
.r .
.
"' ; 1 .' .:.ta4i .\..... aa4Jaej 'j"r / T55UNa7,,?IorIh *. Tko tacklatd 11_ lay tkolro J. .' '"l" \.' ''i':... '" ,'"'. ., 1')." ;.. ,,
I K Xri, h..UTLaaTaai: kaarSW, \.. aD q'pte1I 51 u... bd.eb. Ieat Va tka oator afcla di tka. atorptnan. to"-' -.. >rt.'r. t 1.,"" i ,.. 'I. I 4<< !Y. '..L.. .. ,
.;:, V .... a/i oUjaotaaa..i j.... bays oooavwaac'Xra. tuiuozscoa a tb.C Lady IM-'n.. ....u", .... n to tk* ..., f, ... ,! .., ....,....... .. I.,. I.,'\ ".'! ..,_. .,. ....' r" .. ... '
xt > '
.. ... n5.ralIF' hotel .
LBy for' ,wb.Is t1j4 .astl.IdthRk., Nto' .. .. Tka tern lIt par ., > ., }: .
:.ar*.. rotaraoi"totkotr' 000. tku' .-" COLA. .. I De : tarts tk* skis of tko catondiar.ad ), ....t... : ') '. 'J'' 00;.(.....,r....
( .
11' & i -bits J.s 1Ct.ry.'Mw j.1IIaIK. loodapoa tu tatwjttoofc IAaotkor' AV .

1 Xr,.;.?.,Baa&Vr?.-..,.Xaeoa, OiBM'arrltrd.ia'tka .1 MW,.'Mry Waist. Miss af poH lt dopoatt .1 01
; :". m tT4 (... Hot tpsiaati: TIrIaIIt Cesis I JQIe,Nth. Wllts..by ogga laoUo tk* eta ft tk* catorpUUr \ ; ;
'f. ..TaV 1* to tka afoot tkat Xr. Boary Ur\aM naiajaj I Wa1WIIn8e ,1'artspsaialls." Sal Ibis to .aaotkor par.ortu It\ ;

{ a ..x.; ,flats.-elf fracOy" I-.r*.-.. ,1aykoOtk tk*aoattioa af atonuiyaM Jaaaaforof ART,IRb..Mrt. Caanra'lUB.KM a. sass idfaTtkat . 'i"4-7;:
......> tile yaa4 to oooiv.... tko Oooa Cola.....,.Wort*, r f.I. I4la IIdM...',.,.--..AJMrtc.au.u. toto tk* on. of tit taiorpuiar-aad'

VwnTi* .o 1ts ackX. T. tklaat ....,.....I..t.. ..8...." vka t aiga .. ,Xr. 'f"t ire Jh:,.... Mr. lay Ba ogga .......' Tkoftorroo oftk : w

r. :of..." aSatkTropkalBaa.:: ., 'JI..... .,.;Baakkqr vifl'aM 'fHD' ..... Its,, s7t't. Nn Bert' .I panalto f.od apoa : .
', ; tko oatorptnari roadyto 4
AfrUaO .... | Bnasos w/-fir, Yait.1n.taatIu' n.. c ;;4ypr.
-xn kto tavQrto. !II. aata, oajort*. ,Boaw .ecatU .-ais i ; ,
:
.r OoakBarffl
: of Br4aoy '
bTACBTJoYIA'DQ 1a + '. \ .k.-1 .
own koat aai J. ..... aorta aftka I St. P' :
tkotr 1M or
'
11 rociwt" to Lira tkat am. awitaJB1 ', :; ,
---- -r\ .' '
: :
','t'' yttk./ t.ttrar : \ : .J.I.nra KEOTIDT. .' krowa-taOod situ od thaw L' ,-: : 1 I : ,., "
.. wsis.at'xra : CHCTCtC CHOIR wponta-apoa tk* .klkoraafag eater : at : 1. .' ,\
: ;
1 =: JBlatTAIKB .
,mats hear tbs ,water this.h -.
Bryaa. IU
X K C of ..Cf1'b

k ........* ,an ta'tko dET today NOpjt 'BACH. rjtQH...r.,.Lola a. hth4r X'iad7.wt*l'cIueb SClb ......'KhaU8b to koOora ear that tkor la !.to. .tkooopanaltoi .w7 I f'. .. ,' .. \ ..."':. .;

c.' ii V 1147'N5.5J. tolgt5.taettt. win aoeonpnak A* yraetloal \ f .' ..; :
1.: i ';'"* ,..... Xorta..Caatala Hotak.witk.Vr. hat Ok4 ....-. of. Iko' dI*. aa4ot .",...d of tk* gypcy sill'' .. .. { ,:/!.;)P".... ",,
.
A X BrruVtU. ooa Mr. tkfUlur .... J :
..... Xn: 0..,. B.Ta at BoUlor Kroa Isis a* tkoy kao ta Karoao. 1' t.r .
"., ,- .7o: a "'" (1(.buia."Ja Spot. *yaatar. .. Ttoet,.........tkoira;U4 vkkck km' a tlma.Tko pimp Mt tko look 'Tb......-& nporteoat to retard .. ". : / ". '.

is r.t 1.R b.Ms..r.BitllsrRPsdmwet. I .**.\.., tk*...-... '..w.,ia U'M>raK ta tba .of koU4ay .. a* tko soul faiporaa, taC W .. j .

-wka"kaa.Woa i tko lowor'otiit; wlB'fHarajtoyJrttoaiarria l aplAtd, tldpaUq ,: ",. Wit o Met Mod' la lk. war *gi laat. i7pOr'tombs .:' I,

:V. '.a a nan te W aiotkoT at Coeowatttrov a*:seal aajr,aa4 said UWN Tko woken ot tk. **p4rteal ota ; .' S... I < :/. lOatntler
,..,... XAXT.OX It '
(. Cor.wMM Uaa Wit yaotaraay '-' aflet'fr.\'* Xn' ,..ra..k ;*jaW I :'. Slut' ....'.ka tacnd tnte4d aatvnV i .. I', i
lY KT | (
at
T t. IoS. 'I 'I n for tao.r ao*tktra bin to J ids from.tk prparteoat < Agrteal. ", J. j
f :' ?4ka paTlmj oa lltt itmlAvoaaoa tan la, Wanlagtoa. aitort tkattkoro '" 4Y :
111ft,' T It :jtotJk aa4,we..u \k.aaaia>.,; Caoa:tkor
.. ara arrtr 4.ktr*Si.2s.fmllin troain .. tkrrwinaka>cia.WblIet sb i I .1ICII8PI4J'. .Mwralu I ,......ta antrcatU alto '... aoorf.. tin ptovo to k* i Y as
.taornn. n< wiB W out bell tkb M..w. 1 ..!.JI"bI wit aropwty k*, i plsrabts addition'to I N'w lap J
: ,
... Ceoo 1
I M u.c.. a. eoqratOrara .s lIeU' .... aB fcoiaiportodpotto
..A, r.' rylst MY', r.lm1k& Xf- Palo W*. u I
,t _..-. t '. Hats mst+a,W*"*ata la1eawl I. wtdckar* foaM tj ka 1. aay ': -

Xr.:Twrtor m X;'C.. tsflt.roes .-WQ ,.sibbs.d ......... ....
.., It ta tka tkoory tIC tko atifattou past
Junie : 10th'applunos. '
aM'' Xr. Comfort of.Kw tony an \
: i ark Ito pancttoa kar* i Hae4 tk*

atopatag two Isis at arrtnla,bra .Curl1 ta bowl,...aM..an aa ), :.. n' .' rats of..the gTPr aM krawaUdaMka ..... :
taoauot 1
c DAVltf B1BTRIUY tk f tail M
'UU.atnot. :1To towor.ta. aamkcr from 1 tk ot fool ;
: v.i tot
Xr.J. H. 'htw'J' .{ ] :aa' tko .amagioi'tat 1IIJ'PIr.' Tompkins V a iety StOrefl ,
"
kto IrtMdt Xr. Fortor. aM Mr. Ooa> ) anworkitg ?bird toof '. .
poet bays"rwsuQ7 *rmt>4 'latowaaM I aiakatalrt a : Masse tko jloffoMri4ar ssDais.

a...opoadtac .toa&y" "acroMttk Record. .: JtMtfAootvtloi'wtobraUoa 'wm.a tkC s.: (IN1ERNATONA I I iOOY .
.. I .
'
'way s i'
I, lit W4 *a tko T ater or tko tattt at for Up Boa kfeepln$ :: .
(fir aM- XWJJtJMitoooi'Jrjfn. 'iI"" '.. I tko rawer of Xra-.B. T ......

B. U rouinoa. UM Baa. Bree.-gk. ;: c AmvedCose : I t* vMck.orory_oao k tavttoA.BXHwaoMM .- QEP' PARLOR SO AUSIS r"tag a.
.& aM 'Hotoa JkC .., aM Aaato vtO koorrot aacvkDoltkoro '
.., H
wffl _... ao 4olalUckarsi D Miami FI
Avenue
Laatoratonoa ioratoli.A fataUy I' 1006 ) a. v f
r '
,. '...- rartaraay 'at.Boldlorkoy I b far tko .. .orory aao arot ,
Bsktag torcratavXraM '" oat .Va ko aO.*o4 to oMko '.. : !.. ,
.. OrjtiliM a.
ft't WIn Pnbablj ,
: Mtllototoatoor' ;oatrtkatloa JVtota
afl4 Bear TbwAT .
Xn..B. Ron ..e.ePS; wm M 7 st.tswarl Mftpo plod af aerusa tad Other .
i ky tWP -*' XIM Canto Bop ), < W' ooaf odonto oaiaioat far sattvra1JaW a:
sdod
brod.v wtQ ko tvwicvrMd af .-
De of tko Ckrtotloa BocUIM rDow o es.t axUMIlkowtoo ..
t ,tiMo.'.Wi alit C OToatagl M/7 aM tr.iart Xn.Ktra : -, epdsr1. Pnfea1eu1X 1 Orslaain* ktp. Tko .*.. **. DI*"*. tk.' ky a mss ...u.. to a* IrIS. to ..... a ua.. feontv.
Bpartaabwx B. .. > toW! as.. Ckarto Taa tk* .t.. K. .. wry ta I.... to wkick *n tk* profiojlaoal -. oa tk. Mtjoet fluff ,tappMj
wta tatar ga to-Attea.ua- Otyto ., ;*:3Crpala Vat Koatk Carr Elvis: )Ia .... tk* post Dr. e!.. ta Crests Nor M Iko Aaxrkokj J. fte.. ta'via __' .

apM tka aaa. -oc. SMITHSBOOKttOltt lABkrcftcyX. X. ,........ a Jowkik noM. aa4otkw Tork. ,.,....*. tawy.n. tseb.n, brad kv two fold psrp.s, 5..;
---- ,I. ctotijxa ... Btorary work adlbra ... t\9rfjmr win b* t1.! oojoH Wa..a ta roork tko'odwaMd'pf

)tr: aM Xn.\J. c.x.o..a";: et. ......, at....,. Xrw Tort. Mr It- ass for or i ..... an ......... ta tk* .,.. TtUd. toUi1oao will tka pkltaooaky or'ortaBooj '
=...'.. .....a.-plq. aa UQ 1we.atl atrootaoar I .... JIlt ...a aolato4 .y I.... paIdaa aa .,..*" body of twA It to laws tkat lano. ._1Mn aad aootk r of trotatac':.
1...... IX :n. KoTtor ooriaUou." to to basis a* la tpnktag of tko obtaeto of tkotattnowoaaT tt tk *o YtrkctW pnMariaa slow k.. ifartwMte W tko oajor.
ty arrt.M kon I trora DU''asa aMtor Loekf of tko U.v. Coat BoatkfraDbtrMot tk parlor latoraaUoaal Boetdttot Elms atttoar*. too B**. X 55. ta yajpotky wltk HortiHiia aM I Slit ot odaratfcHMj Mnaiagoa la
onl:4aya: Ids aM Kr Batlor IlorMa.. roforoo I* kaafc.rie9 .I tko nti Hoa of tk propoovd .kMaaeo tile boot wjofkoito ., ooT"tk
... .. haul AlBaacooad to k* oojpM.4of D. ...-.. aocroury Ot tko ooaf toao > a>| > a woro tko data attkotr \MMIA for tko tooatlot .. Daao. a4 ttomaao aad aa af ills pro .tor.: ..Joka $ TklrooauINDULGED, 1& !' 1.: I-erA.r", atado toiiy at a OMOC -It to nioty UU propped. aM. plant tk* otkkal sal --" : '1
rt't.-
r.- ,. a j ,4 .
rJ ;
..
, 1'" '.. ". .. t'1
.
: .f. ;r., ,.'J 't'-. ...... ,,. /:.. r
.
-" ''
.:
.--' "r. ; ., .... ... !
1"I .. t
.- _; ".. _, -. r .. -
y ," ,i"-
w- Al I :l;' ,.. ... .. y- '
AZ1rrwiW' _
**. -' '
r. *

IEZ'' ".., V
rM18 17.zLe r v -
MIAMI mraAMLM l-BTfttV yA t.'n/L ." _::
-- .
t .
.


{}u fir it ", HUC.N STEPHEN" D..IEE 0 : EJ CO AMANOER R'QF:; U.U N. B'. BRaWARD' J, ; r
1 Boys'Special.Wash'SuitsPrices values in : C. V. EXPIRED TODAY HIofiowii A I :VICKS8URG; MISS UNITED Candidate STATE for?' SENATOR. \ ; r'---- ,
mews Coitracted last I Fifteen Democrats r-: ."-
60c and up. Il g an Friday () a. .


4 After Addressing Heaters el tbe Grand Army Oppose 'MQoeyMeasure BE ferried 5t r

I ____ t Pn-Bectta IP14
+ / ,
4r .
lemorage Was the No legislation loo c LA1eK.all.l ;

Main,Cause of DeathIOHIS6SUT r
Wood Pulp ) k u"

Known as Aldrkh-Vreeland ,...."' u 1 Tvtart's -1

r ;' k Jf ....
S (
OUTFITTER TO Paper Compromise BIB SIMS IlTI IMS

MEN Sc WOMEN and.vttkoat. -
: TO ENTIRE MTIOI .
lad WmStaW TaptkarIt ",n.IM..."..

303 izthmT. MIAMI, FLA. Until Farther Inrestij ted Pasaatt-rCamfTaai 14Jaan tiel; sd...1'Ihfr.I

i \ -ESTABLISHED 1896- DIncW tip lint Stot Find w' 11 the xeCOmaleadaI.4adastb. TaaMCTv .. '...... twbra : .
.i( aadtt a.t Ttoaa '
.> Ie. n1 .
ntld
r tserebral CiTtt War
rDadaf
-
; Sttudaj s.
meal r::titrplElw1
-f- .. I Tu rs!>t 8.atbCanltuilas1h fl.g.4 P4t4Ilr1I II.-
.
.. I ud P.,tLrSath1aMa .iitvfflto AHacad Tat c:.... 1T
Itr.Iladtis Mat Itfl.wn..aat1s II jrealtbd t. ,
: "M tlce. to Frail! 6 Vegetable GrowersWe fkcadla'XMniaf aftxtrr- JOaatlty Rao / ,. a& tkat .."... ...... ..... AaLj

., ,. to tto aity.CTM4 ..,..,.. ...., IIM _, line'S
'. cany complete line of the fob & 1 Passage af Staraaa BfflXay to U-4 M ."... .. Se De : .
i'ltah.T.I < .
e .,.. K Atdrxb. ....
JIQ u- pats TrN1U +
r.;
the best -
t ,, loving at. *, prices. obtainable ...... D, I... .......... tatbC I .....1..tu.ei MIL, WteaMllt. ,...., far
-..: .. j ,- at.,.tka UBIUd pod .... Tr.4lyt.s, tt-Ttos ,.... M .w.c 1sat.bl ba. ..'.",.... ...
Pineapple. { To fafliatGbCtbet T.1ersu. s01 w tIC De IMt arM -sa.. K ........ ... n ....... .
a. ,
,1 S. o..s.afq. vtft to ,. :
Oaaarala at tto ,. ,
.Rtrtrllg LJaateaaat '
C't I to tor tto,_Utit .t tto ( ,," ,
: rates' Get WI secant Mrbi.s. Ibis to t.b, 1& JJ-.. ,W __ r. ,_ ,t,

._ Be&D.t B .i Captala W. '1'. Uatr.airaaaatoi tea xew.pgar. TlbneWar' Tkla h boot OaatfaUd '-.ni;,.. "
'II ..." -" ,t," .,".r..._. ._ :Ul .nt ..u. .... JM&."......,. ttoa .aad ... latwtlcat tto s.1 ..rt at aa* aaaator ttot;aaapijaarrov. .. .: t'' .
tr % ,iattoa iat to tea rant _, 1.p.r ---. Its M br'INti ai.IMr'iraiiianCada : :: '
'
wm abl.5t.:
: E. a a1ntei F Gsrd ad IdSeeAsr.Isies toa at.loW aad;',.,....,. eaftM ... tariff sad tto aOcd aoaateaeya p.ll11r..aad .ff Ie Bat this..1..o.gl SataavBMatora M Ca.tt.e1. a to arUa. Ou.Oo. anSraato 'Caaal' to R ,.bbt.. -' .
a.G. 4..lt. a T1eb.e.n1 s11aatr .',
kr .p tDrateaca S SS
s ,
C tIddeI'sad' Getu-WbnTlbkt: 1 tto raaaydaa t. OfIa r..aitt.f ttaAj,today aakadttadaajortty ..,. ,'i ,. Bart lb..t ......... Itx Da .d wttb.s .aealw Rwltsl1 f.._' '
,vkkk Oaaaral 1M aa4aaarttr. niioiiACaaa It phO N' ......- c'I) J.
::
:
tot ,. be wl.r.1'u ;.,.it .. b te-FAWB---- -. \! 1 a
a JUt r T1..ydtr &Ma ,: J.
::1 i attack at a. to ........ tot vat at mtaakn'XOkw, at )Koaaa: BBT1Tton! w:. rr 1> iIG t ,La.. toaMaatoS1 pone aS fatotataaa.0..... 0-- "" '

I: Hughes:''& Company 1M.airlld U..VMk f TMtwtoy totaCwtac I ".1:11. ........ at *.* lot >..an .at/tartda,. aaiato.BMaartoaiat .' ", .. ,.
Iat.rl w 1P1e..lfa MlKGbls : .
.ps-,4 ... 4..tb 'rsa. .t ale ..... .. ...... .t. .
a&t' rctotk tfcte anmla.. Tb. p.m.ur t..ae ... tortar aad: .ator y,"."'" *'T1&, = J ;.
;>;:"' .1..ATea. D; MkmliFE.Fred'k. : ..' j 'rt.u{ tto ttfc* at Ma ...*.OMiralU .... tb.t s. 1eab.tl.. eet.ua '.. '. fcka .t .cu.t H Ia ACA> r .,' : -YOnr.w '
r. .... ..... i ewer taaMlls ta w.d Stnat ,"
ttoa itfal i1c .
'r / "C- VM tto raaktag *C aei.4't tw .rs5ta1 M( aa4fTMt. e'wa*
rrder. Bad aaaMrfva b... .......
.. ... toad 5b7
.r.IWMT. GeMnI AIq P. .. (
w tW ao.t oi 1 tMM tbst bi.. Caf..a sewM .elf *&***. ... '1SeveriA.cres ,
eI1. .er or---. < u..na rtNee5 I ? ,
1.- '-. \ a ...$___. .r 1Gthe.r an trfn.aMTh sotslndygo.y ."/,* Uj laid .4 .I
I S. tto aanlrtafc .el..., : aaattra.D np.ri .p am rau.r bets Sa wsltlaZtO.e.etbl. '
Horse taaaonl tea ... froa a ... ..... '.,. a. .-.... psstartE .=.4ot.T' ; I ..

S BVatk.Carottaa laatny aM ... .
: e'ai 'Estai torn ta IMS-., Baton Ha datfk to bmu t ,
w"1.1. .for, ... r.. t I
: fle1.' awt awaifc to tflrabpu WAT>VTIOPON.f ROSS ECULLOUGH[ Rider
o ,Om..a.$.as tta.Ate,(sM U q.s. aad Md ***+* ta* tat at a*> of

2; '. ' : \ 'Jt fhrig :: Fronfi-
,...... .- I .&t.rsl-.s,N.4w< af Mattotim tto W d.rp VWK:$'Po::11ft-Stfttattrfl atssbt' ssd.mt.r.st b. y tr.atd.abet tit d1 btsiq .DiSCMBY ,: pertyr I

*. )Oaw. to 'f** ci aataoral < edocb tbM nor.la b
rssw.y.ad'
1 .TijJL.UDS.Ot" xX ,
JL ? wnl.s..i
.
w atubs twtw '..
am/artUWy tto da.11q ,T THtCQURr '" Gnft
uxa,,tlaoa..t ,
_
.'t.. Fletide Ea* Coast Baawsy.Co f ', ...Aa. KA.A..A 7 1.' h :' Trtdlll,stns b.t it was .
.
} (11"1".1_ :" : : .v taiorti<, caw sattly5.topped b.fors aq 1 I ____ : PM1ftcsn4w; _
'F, I ..-.... vualtt.ulfle Cans ard'Triutt'Co; fe .4 OMMatMl AMtk, ,vklca wctrrW bad b.s don.r !
Boated and Florid AtlantiflCoMt Land' Gork at', tU,afldal mHar* at i 'ta atrtW''tht. (5
;, \ ; i tto aw. Uft..IIb,1IitI .. ... W..Ex. '
: tie TlUrt. r Xattoaal rut Omea. toe tto .M. acata .riM. Co yk.c.my ) t S ... .
.. Hi trteka kat TAi 01 TwIaeI1b11G -- ,f"
vaa ; tats *ttto.t a '50. -
"\ \ 't .totowtajr rw ark>*> lat 0Sis 011 l 1 ... vaatto ......., 'r, ....... ., :cetJe.lt. lij e: :, Ge$'$f daMe t I a
4 to Qei rialatiata at ..t. ,%M tto aMa at FnakSpaaka.
'. : ........' .. to toitan -' I Yrr
: rtT- .per t.,kwMar. vaa Dee =:
a4 ,
'-: j..,. .... m >...c law I ,TtoIra dcpattaMat waa" i _' .....;.tIC '..u:' 7 ter1 1. rta.. faafo'clock'to at tto'...0. aOwraaatadaraana . 1
,' 1't. 41st- .wr.' ta..e eMt yaatatday sltcae..Yab.ti '. TIICerCq, J.-. Far* : :
"i".".. J: .':..1 tto ftoatk;SUevtonat ... tfM aUail aa trial tot .ttoauattu 't $15001
{ ,. r ':.. f : : ::r11C hi b syard htatUd tbt t nd.taf .IVs aftw bonne ......... .... ," { -

't. FromvOckkwaha. *: Nurseries 'I. omT.. ttonia..bit,tk.bUM wa tM Farr to brad ta a ... : J _
Cat at_ noty.'wMtk daaa, ,
,"tS v c -.'. .I,' TO Tii11 xATioxA. tea sal a coatral betorattoaloCtkaapparataa n5 -
*
_, *
AiaBtHaffCfaaiMtaatiafacttoatoearkaadrada. .lai fors. ,-: liar' st'.0.... 'Cnniaanain xono*,T& IUUUITUU, Seven Lots in

c'4a ftfccj aJwaja. crow \ttoy alwaya bear felt tnIe ta....af rartatjSome Lrss at,tto Da- 1 L Large ; *
"; t r J pizta st Tamatoaaa' ,c. T, .fa KCrfk Us.St .J
S \
: .
V VW /
; ills Ii It&W : Additioni
bib L.N araav to 1YMt dtaarWaf MADE NY w ; Graham's .
: 'L ;, dJ oa inthto. ( ,I-J I" .., lur.sI ,au IV-.' ,. DWe Ja .o..cr.aD. ..ere. K.r .. Dilri el. '. .
: I
I dwtk at Oaawal Stoptoa n. -,,. : i
,bi yki *f tto (atan. TI e.-w joist ta. Ik. bkb. ckaraatarlaar- ttoataUait w tet.,. .
:rf.'IIOW..Wak "Ieee ucaD flese k
Ldai..r "
I ad : stotrftfet
so 1 '
..tM ".>last Makt ao Miatak*bat coaM to toa|M lbs Ooafaiara REAL ESTATE 1eaa/.,..... nNtat. .. 1 t t. .
ap tto aaaatrraad a toa ttotto .
f e..et 'atppOai. roe..ra'w r LOl.aa : .. ti "|escaB> 4eotki. lt fe
{ 9 ,... Taa aad Nib af r ara bus .
11.14 at Daltaa. to tto aatqr -
: Headqaarters lor.reliable+ +ees'Thin aAoar C,, tto dWrtoa_ : DEALS 'ysw'cUlaM sal aad .r.*.Idh1...* .to....fraMataar y". : "' 'tMs.1 bo*? JiIec' I'-8Iiit.t.' .J

VaanataaaVto. arrlra at destIaitloo ta rood orde.J iu tea..doa" .va.: T S .. lttor at yva, .r' .... ....... ; .
:: \; :' Tr teplso. tbefs ,.n.Tnnr : ..r, patastp.sirtf Xktlar at tto tto lusts .f B. MWnktar. Jieiaiad. -t:hII S3f e ttf$458.1.'deL I We eIJer
> :'t. atadarUaT| .tei.a%. at.t.rfltlos i iad kUa at DadaMOaaatr.. 'FWrUa
: "I'' 55ST aroataaaUf tto at to ,.to .<.iiio.i adalalatia .
aa mutmiar
;e; :. Arldter.0:1. .CONNOR,''.ProprietorTftfigeriae 0>aaral ,IM ". Xtcftfer .. .. i C-Darm..' tto v cool aUd ...... vial. JIff ,tire yava 'i tkseseenI', r t* Nav .O4 aaa'A a.Mteb'>tos ..... dtotor ,.,.,. tto Mtovtofaalai floe W .... ...... ,
( HoiDU"OMN6E : ,.r.> Dafiaa ..,. ttot Omml CaMt via ....,kr kha Ie- De M *. ,now Mayl4tt.. A. D.c 1.... I ,
tvM .**. .. tto. daita af,a... ..,.:. twmtf atrf aera t *. to. A. JOHN DtWndXXXout '$1100J. '
fal.Laa vfkta a elect ttota. CakalUla > ar1b...,iTYaa: -.. ) .,, ;aerM A..lal-t. Iff .' tIC, B-, Dfcxoncx .
5- t : t :, aa Oa'rakbI'ow tataauuad to tk. ... a*rb.,MM: OtttawaOrara wfaaMrr.. 1..t; i ..,) 'f -.
. a '"tto' Oaafadanto. T'V to Cot tPlanoa.. $.....: .. 'nil 111m I'''' __ f. !8EI8tY 'j,
Ca.ImToUaa.
... ....sad tat oa-ATwaa-K hi B. TO :..: 'I. -,. .
; L a5...a. |7M: M aa Kk atrvrt torTavatar .. I. f ,
:i AND GRAPEFRUIT TREES la o..t., tto' ). N J'
: / ( a' Biaa tarfllN.j.LnaiuMa.Ti. I Suta af "......,.> 1
--" I' 'eF ix vxntr wmrna ta.r..at..r yy. tlNtww. ..,; I OJ'
:; :We >btre for ? ; T8kBJunUtt ...... a1. ah.eTi ,_ H. Tatum &
summer pU& i goqdj: ply Co
ag ; 1.... 'Xa7'.si-L lID e11 _4....... l
of sJelel Tre1i'grown and'two buds taaat /. C'.4. ,.wttk :) ...... w .. .,..... b..* "
one year, Ot..a 1.-a .'aar1 ..... .aN j. K.:larabaak tklrd vice dater a .............. Ml. ? '

In'all'prb tablc Ttrieties, wticb: ) ;::we, sell at .Araetal ctml tte faint.af tto ant atot prtaidcat sad kaadof tkar.K. C : ., .1 I r 'On the Ground Floor : tr r.
( tka var. R* va aa* ofat Ta aad aack yaa ara tor .. .
,. oleslBg Oct prices We jpuarantefi tnea.I' I l is Svatu Caradaa.I .,.left 8U Aajaatia Wad* oday kr a8M air to ;
; par > .
r ti..... ant to .......,tto aaiiaa.tto .: U tto yackt. KUklaea. for aaoatk Sal atataaa aad = *':=1 { 317, Twelfth ;
'Ir' NOr WHITE, FLY.: .. Bend for' Cstaloga*. dr at Fort" oeawe,.aM rtepr.t.at. De: TU.Ute caaalcaariaf. >XiWI ar labor at ,... awr-tora aoalaaid. I Sti et, Miami
.
tr : ......... .. w -.w .e M&7 tthau. tueusa r I ,
5-' 0. t.1.tt battatr a Ire aM r.i.=f roe ben to tauT bq. lat* at 0.... ..ClaI7.Ie natMa. f.
J11 HE WNTERHWEN\ URSERIES) aa tto fort I tto, aalit, .!.... aaaeatarat
... .
etst. vttMa en
; : >cr A'a uBJUT. yaratraai ,
-
.. Si& 4' WINTaHAYEN ptaattoaMfr.' Mar .* Maatn.. tto Ale t.t..cDs1.1 <
.. .
: n. wU1nte. t& ttoKplaaeial
.". ; "" FLORID-, Wf. tto .Sri ..,tw ., tto 0.- Ckarc ... May nn 1114TxAxtl ,
j : __ I at DIb-Q. T.BVDU8L
Warner, ,via atoead la' awaratattooar dar axt.' atorataf ... ... Read '
Ta-
L nnutet
the
.. '. vtoat tto daatk:at OaaaraltKtoeaaMfkaavB Xv. a B. Oarto vOt .... ttoatutxa. fa.eta..tat.. 'at Mary Waltor. .Daily Miami MetropolisI'
-- ,'" -, bsr AD af* torn* to atMad.trip. ........ : ,I ? ? : OFFICIAL RAT S,, 0F THE DADS' COUNTY ERIMARY HELD MAY 19,1908. ,


: { {d!Mr1.' fww.ft O.w tifr sL e $.. 1 I =' v 1 w Tti 5rL toRtlttll JNp fsYrM.. 1 ./ Mw M hW r

p t1iIItLtfM Cf.i RY.t rs..11Y.ti.5 1M.newe10Ca
:s s1 .-
i r tt y.M s1
r I _iII
ti.


..A. .. u t 1 14; M f. / M i 1 r t i e s r i a s
i :111 a f 1 >t >t 11 > :1t f1 M V 1 M
1 i. M 1 p D 1 a p ,II 2
71 '- 3
N ft
i
a 1 aa a s* T
.-01 $ ? a e. 3 a a 1 57 1 a s n s P' 1r1 a M 1.
a n u N
T
s w .s ,; in tr m i >t Sp. s u n4 ,
1 A A a 1 a /r s. 1 a r/ 11 >Ma
p.: 'uses I : 1 IM.
n ,
i. 1 1 Y s aS

Y' 1 fl $ .
j a Y u as s y
t I, t f a1, ': s 1 i tip s IS
to s: i b f 1 a
1 n a. *
tit n 1 1 f.
!!
M 1

,.
} r Ia 1)if M 1N R
IT
at. 111 !I ota W 111 *'

s.s sw.1.wMw. .a f1k;_M a r s. 1... wl.l..flMup ..gktAttM1..AtNe.t .1 M..w alsssilits r "

/, Y ( /-1. ,
w } is f /.J '
L .
a'sv r I.
/ } T xY L .J b 'Y'..
--+


.
M .. .. .
ftI..L.1JI.ta.: .

. .

f:r1 fffid&l Vote For Coaoty Cosulssfoaers I Oli.., jell Browne KllfiHI EIJOlil SMAHT. smF3.orj II

.....'. ear; isai..Calm

,\ Primary IcM. .Ma p Mneteeativ 1908Prodacta De l i es i IntiI AT EEOicjiY Ony o cnoata A. Btaaalm aB kaxto Hat of,attiatBraBMlarlato ._,.. Political AimoilnceraentswU. ,

;;* to totoc .... aa bus atvttyoaawar 1Au0ceolsntz

: No :2 No 3 No. 4 No..5 dares A ckaradac tow hat .
I cadet Ok.at. irffl W .w'k
... $91:
I aUoDI fata aOk of this coal sets aa arOBrttoa >
IMA* Rldat aad Saniaf !han auao4 aakt. to** width to to- Kg tsmoe nt dI" lassoed sit somas
1 .paJ4f1
...a toad debt toctoa wtd f .
I tto Bass ay tto Ytmac PBM|.. aflk. Tto yaoiptr WIN* bat papa.Ni kf.. 1 ... 4"

/ tdebyTlmct-Unlon That Prpalar wfll to JUt erfd taOa *f DIe sot *4ca4 will Markaatto ,


::I1 IIIU; i 5 g !II! i I He Wonld Support General oaJaftatUTkM c..JJe 'I 1 I ar A atop toraty. to tot wan to at chip tto Bhtoattoaa with tto. ass sin. i roa konoy COOKT toucrrom BBtMn Or BtrMif KKOkO OUMTXAI.a* a .. .... bd-roa..-tr COVIITf e#__-w.w!_.4!_L.Os.. .. "1i


'If .. GflchrUt t mwakUdaa toa toww of ,...... MaUfor Ole *>oi "l< MlWtitor ta* u'w5.J&ts. .Sust eC

r .. I! dins w.-.. IB fate shads of atak. tto rrtelBBl oomrt of read lor h. SA Taal'Zgran
a.-... City. May -Kn OnBOKOT Da4 Coaaty.: abet to ta* .....
Pwall. rd M.... I. .... 1'1 lifts, Woa sad craaav MtocM wKk ttoAawon of tto yrtaMry to to toM oa Mat fAi At.asps r i

..' L Stuft42 AkStTVAMAiCAft Coatral ElStryrtiS J'rWq...... Mt. MW" JoIa an" Atlaty ftiaaa ., ....... JIlL A. D, W0 BM toroky oolMt I h a.w ..... N... rw. ...

Xt 2. __34J. bar ....... aa Y. a./sa sat lair tartldaap cae ...,.. ., lbs pass of ttoJAMXI awl ..Usa M w .-....-- Nw
Jafttar ___ _
at tto .... Mir ...... Mta
.
.. W. Pal. ftoacfc 79 124 .T* Bt Wat Cna1TruAnal! .. .,. h aped Qe aa is. oaatakrmldai MaIF s, .w ..... .

>. 4. Bmtam ____ T 41 bar c its....AItbr boss Menua Sa MIeUpa.bas goal. toItiw wit k wkB aaotacto ta a anjJL .T.,,o P4JWEP& hint ...... ,.,."..... saanAtd..-

V* 5. Xwty:_.._... 27 12.M. = Ha... .bSLMrs root t ocMT: trot .ro\ :: TAJ(
....... a.rrw are WI6 ""
612 Mi soil ha
'.. D __. tpw .
TBBUH .. w 1sa.a
+ w ClIp K t
M* o. Ptoa. ,aM .._.. 36' M fret dreft.Daraee J: .......M rtlM 1 W dMet ,.,..r ClIp Tu Arr.r
Ludad.ll 101 3Zt to O w .rt at w .s..at a .wIto. :::::=-.r :.3
.. 7. :
..
\ awl at kte W la tfttte :train I.r1.r .4
..
.. sioju_-__mil 1664 Boa. Jtffllatlatalia .. loran, wtoai tk Tk BUT tTWMJ o( Mrs ..rkkaWt .. UMi los. L:1.. sad .. I I !l:'

V. 9..Leas qty... 90 41 1 "'.1J. tat ,.....J rtpriaaatiJtkattowoald top oat sk* .ua scs to w..i ...: ..:u. a..rt. ::.::. ..
Z.1S. Dial __ _____ 31 19 at thrwklaroacik .... this sphIs. lM has .... .. ... ... ......... .... ...... ,.. "
h ... .. ... ,arsi s lavabosa
Mat for loss ttsaTM w
.. 17. Or *tt Uo&fl__ 15 2. .( to G.*raJ ODakrtat UbkrBttoriiloaaiaatdaal4 tM: If 't.eer..a..ra.w i I,
Trig paipia au : := =-=
'Z. 1E. JDud_____.. 101 90 135 la oatrasaaslsW. eat Uttl m... tIa. sass (akisi ._.....wlb'at aalr MIl w sprMt. of w M : arrsw/r rcAoocr latl :'III.a, _

Z Zs 19. AlUaattak ___ 4 U 6 .pakati* iidaM U a to .4rm.t... of tae k...itir.< ..o... 5. at O.dpsq. M sass to.aM I Marty a..w..rwdMfDa. ....
..20."JDuaI.u.. 11 62 20 t U "Jaekaaoyin* MatrapaJto ttat toIB 4jta aIPte kyoa.... a kUtlu sad ..-.. l....1". .. ... '.... tr.s ....... ............. ..... ...... .. .. --

f '.. n. X1aaI.:______ W. 103 94 .. **..,*aik lafomoa. BMyt| ..mac ,. tto toy aadl rtrr e.lunar: : I. }.y=, iv1Dj
I Mr. Bad Mrs Frisk Xaaiwat adflorid.
.ll.'CaeBtnt Otrrt. 34 22 r I wtok Manes.......,wkUktpaaroltakrtpotol '-'r left Aatatday algkt! far Cap TO nm DCMOOUCT or : .ea-.a(

.u. Ce lt _. __ 11' \ DADI.COCXTT .
latorrtov ntv.b.j $may sw hiIs v oaO ao
..
s113.JltUJ*____... a 27 29 ..U toaaji Ttako Ualoa 1&.1 wtoto I lams! 'Myrow tap klfk aoorialBttoa I. ..;;; tt _

... ;.. 16. RIaasta.t.:- 51 1 !ratawoted it aariagt "1 BBT* MlrtonBlaa4wtotter I toay. aalpplac. ttotr ... .tr tk. tayatty ink I ........ .. .... wW.aytaaT.. ai" .
.
.
IDle 3. of UlUiw ass vklck
.
...11.CIIit u U e.an. oao < yoa oavoartoi at* ta ta*
,to tto asks
-- ... or ... I atollkrovvy lei Ito,
.
W Xtvhr
UtU.to trot
ttoa
.\.. 1DaaI _____ -- 'a", 19, .. afcpBon to olitor of ttotartwoa P w_w1D piss.. -.nW X,. ... la' tto artawry.lops of tiuolitat. oaaoanctot yoar' fmr-at**Jrtaam It Nasal. w$ ....... its a
,.. A __._ 1S;" S .> SW. ,aad wo dorato'av'tto* :
.. : .. 4l4atoi for Gororaor I. inshat sad Vtekly Oar, a.srj.aaJ7 .
= BttoaOaai to tkto.to ..... *'
I UJI'.206' us 273255 105c at phi .. .gpot-7 > aaata v
TI ?. ,.... ... Z39 k* mill prjojarr.: 7w1 o a s. ". f .
71 .90161 ,lass at tk* Liana City $. I' / W .. LOyrOK .
.? 'i .XajIddeI. ,.;._ [ TtorvHra*Baked BM to ,,-. IMaldtkroi MaaUg ytto
tank W t
t, ... ap .......... I ,..'.... O* iklrC a M tr mir* ctoek. viri tan 88D>rr. ... ., ...;.... .

t. It....err 1 bar to an otton, Mat body II trod. to k* pussist Tto !M..hv. 'as..u__, apart M.1 rw I .1..... ........ .aWr'.. ..
a w
w war
'ATHEiSON: BUYS ExteriskQ Ste uiers i- ass snaps M appaA Mill Mwdi *t'is bww risap t Cfevoty **kMt to w s.t1t. K w adHats fat a1....at

or taaaottorrfaad addot laal "ntoaafto 0'...s:.t.a'.. Nan tolr oirtJ t DaaMMMU. *. prtoarti rf,rspsttstM. dada ...'
ie.Q.hl.tMa1.yPJ. '- D&Jr LUamL 1 Oat hi .. Maw etI aM Dw1.rb .

f Sent i t to'I Pali Baomdv*otod far sat BJ*..won.....tatoWgaa.ajar. aa4MN TO THX"OCMOCJUtTIO TOTaSav I atl.Oaoaoi, c.. IO

: c fEJ1D.8IDl i U CZVat 09 .... 1sMpadIs J ra'tra. /of Orv tto'vaunts IrH cocnnTto rGt. 1CI'D'YDOa Gtr .

: -IeK1i /n&dag'"IB*tkB*rrE' aaaoad priaMry- -M ta-ttotf 'fo ky tto-toiBiaiin*. aM May....list. M reps onfaryalortla W '-Ill 1 \ aqa.i TZAToN'sp.slt. .
aa4Toinn
.
.lliACI" alt ...u..-wktto ft *aa4M. .to 11IeisaI4s ia'j. ...w tau ,BOB**** tto" *aa4UatoiCorotortC ._, Mt as ... at ...pskrnrbtra4

-..l4riafBHBU>oat wllk *. r.a.lvW's'ai.' itj'Ww.nr kr'Dlds. o..cr'fII ,
i .... a '
}
,iM aattoB of tto
asst. sad ass De
-
tiiar
d .... .. "t ad .that l.. at of oott- .____ 1mMr7..d Mar II&. &.... It
t ( Jt .. tloa a* wvto wta ?M.tr tto ... : '
:
.. .;. .t. :: 4'6 1 t r t r ij sLssI4 ... ,..llt ko.aaaiag /, .(, ", *-t .
., ..1.\ J "- J ,* )iat.ai. a.Gt itsb...t ,... taadoa'Bot M auto4 af twaa4 tae 7.; rat II...
'f With JarPe.. II Jr&b. Ia n.astrl lillltlaa l 'wka* aarparto to A"" Saza wow-tnt tI "..".... tAi 1r.Mvad'. ', tto ftI Dart *t ISM naaty..nullud
1'Jo" \i ," -1 ........ rrtriactnkoa hat retert. A MtMn at alt was ..r .. W Mi's. .... ... ..
.
r. 1M B M1'Oraukte.ftadPrra' II..... ....&SeII r... as.xariat at Raatov. .ttk ft 9.s If Maw-was A a M toss 'larair. Mzt..t Tot : silt ary atmraBty aoTTtag'aia4r .. Its .
W0I Mate VeryExtei; ). 4 1i axaartM*EagOaa,sad HMk wish tha.aM Pas; as.:s ... tad a.i i is tar eras-- tote* M saw ... O* ass .Ooa aMJor.. and W... '
iGraiait'tatoimflt I = tan arty .-11 .. ... M paodp' klstoH : aaaaoato ,I 5.e varlab ... anarTaaaat *t tto aa> .
*
'tire ImproTtmenti* w tttr-Cat ,.. .*... "7 algBV "ton far .. at teal. wits is. .......... .. ,.. .... II .... lanai '. yMtt.aoodaattoa .," \stJdah\M Aaw"7 JoaOAojtaota ililaitogW,

,rpa,<'**ioan to Maj,"tv ., bat M De ata In.-.i t.o eat wjatca. Thai eatta an. *. 'totto otto* of .... to .... to fam u.. dattoa of Iw,

t. th4 saT .. _.1., j "' '''', Tae ......* to toy. tot tt k oaay air tto et'1)8tetr.. aaalacl to tto atloa otto to wktok I BOW ....... ft* waft .
Alt \ I'
.
WqK -
: ..
J "t Jar of.tto .
t f. | 1101 ...L Dr w..w .cntIe yrtoMryn* at air BMB ta aoaaty.oad B
=
)\ : -i .....as ....... to work oa* for karaatf walort. g. \
to toaao
-- Ua 1ag.ai it1a4' tort 'titth. Tk rtf...af4 tto arl .. & ... Ifta. IMC U MdttwkLwaratdaat i i >
HMr '-. aa* nt WOM:. Uftt 1* sea i'a fte7..8CSh117. ar*oawrtTto .4 I aonky .... toy .raodaa'io din, ot MJaojClAai '
tassel
tto tztoaalea ...fro* Tlata-Cato., rtfernd tot n aabrt waltus ta tto aaatra ,
pnaoxt, atoaaMr fto. take M san. r n blat i ekart U* fattoo .of die his, latto -\11. tto sawn aatp i sir
yr* c.a..w., ........., arty 'of i .*.....,J.>tr4ayaa4 pr4aaa. tto lldeal Of s+ t4 ttoa to a basted aCalr toM.ta putts blue a. ta. tto.,oaot. to ns'best ttotoU| at..- ttava, '. ,
tort to tot M,. ... .. ell'tka. II swing. sad a tot lit raaeatoc ttoat tto akiaHar to wart oa H akfllty -t- .
BISTNKJlai Kay Wtoat. aa4 tear'of a. torvoAkarfto / *far to *rlckitto 7 ; I .aaa w'n.ss at .. ....... fit
.fUCE 1 1"r tor oat ky tto amaaaiy, aav* u.tera tatalt at Data CMSSteckCo. !/ .'1 It kM tow ra' i'"4 Kr acre) that. ..!lilt silo ., tto fraac Two suits '- JOIM ntOBOCatattoa4.7ta Da4a Ooaaty. U rtaatia 11r.| faaf.aatoa .
ass to tto ftmw tohU Ibis'Won ..tola xta4 oror tto atoaUan.JVDK May. U. UNMt to toll a Ira aa4 ONTO.. a* ,

"r 1iIn:.. tats BW alt, wtat A* KTt t_ oDy' _' } OIOLUT.FASH)0 ; maJlTl' Ti A1o stt of fostotradoa .....' '- <__' _'.
: ; '
i 'sproa f_' w. J
to toot for oaat* tai aaatottaf lataJUla ., Ibmwtea J I' '-- v 'I'W'IL
aav. calf iroaaaa to tto bs ibt ) WL't: h..r as a W..a. J....
.. t 1f' 1 sal halo,. ttort wa* iw"wOB... .. M .. ..... d ir.i..ris fVA IWTIOI ow ""
.a.r"radar !w.;pr..arb.aid, a&Mgattk.rv..laapriiatwa4 .(otbeWaflMay ft ..... Tto Motroaalto pto4 rue --.A.. .'..... ....,... .. doe ...... .. .. .1{brsb _. .,...*.'.as.d .'J .!..

3tld sad .....; ... 'ta :aiaty ..taataatotIBBldOBB .Ptal.apa Lnssp o hai .. M ilia ana* of jMoaar at B1t 1
: r:1f
if 1 l ;
leab.Ma .. ..
.OM fist lat f Bttaf .,. alr. .,ab .jar.. :sass It- rOIBNlB' Ibis V ,**<. .. a .,,- PBiBtaU oaaojol. to tto f fBMBaaar r.-
u. ashy daUcatfaOy ototanavaa. .. ...w. ... bar.r ad Mlb.M ,, '. \
Bkto4 ky pwaan silo. W16 .. ........ .......I
.
yam.
tW'i&. Tto ./toot vat .aaat faroaca ttovatar aitka Ba .* .* I a**. .
:.: ...tMCt; raaarai !rasa Ttow to/Mr. ---Jo'err t..n Bad tile alr.na are tktoc d to t&SJtrmmtmm tfc* OMMof _\...... at to* taros
..
.. I .loato..:tWttaaaMTtotafv toiay. aaaotatoltto. Oaa> .... TU to .abed. tpartol. kaaaty. Ttoy.aff tkaoat torrtokto *- tkow aM Vinml a> MiL BMM ttoaj a yaa* Kataoaid |
/" ........ .... ;......... C, i alk::; UaUtoM aaoA 10-tow*ttoMek slaw Tkk' aa4 'TraauOairoaf.arof BB...fcOBV swap. to* vrt..0rly .taw off tto tktoaiat .......... tad W tk. iiaatf t pi. ijkiijtky aaoj* ftyia-. M!Ytsss, ....,............piiafraWfl f

""' MapM avroralaaa4roi tto at ek'at tk*'krokarac* .... .* ..B* tto tiipI,. 'alts ril, ,sv an amaaul ta aork a. ...... that i p./wrw_ t a ant u S... task -l ..g) Qg0 VBtkV CC.. .... MHBWk' "
'b.3turi:
... ;.; yaraa of a.et.otl kroaskta .of Ooorrai V. MaoaMDoa A Oa Ttotakffidoikr raitM Ia tto sear .oujj.f that pasts ikr wtol to Waaoa oa '... at as antis! eC ... 4
.;. ;\ .. ,, '' .. ...roai lilt; _..,..for aa*'la tto taronojaalav .f lUOI.It anti a..ceA Lsitias.ti 1y5ri55 karv to ... .... bat ....... w dnpi le : .- tap OBCOC&lTlO VU1USOtadaaioa -, L .j.- ....,
aa4 aftor "
y. .-- -aamortoctto aouee wss'p.ud w ah1.'ti wt. f BBI M' &t cbst0o.ion A VMtot BOV rkOTt. tot b of alaktaacaa --or. QO Tr .& :
torrw at, dear taattiittnaatoVQ .... axaolVla = ,...... -1 tJ A"nJCI 0. .a. 1. ry
f lap oa tto wok *to. .roMCBUr (bat ft atraw. tooa* shied tad toolkm Tto at \1M \ .
.L 't. to rotaraoC Mrs aa4 lost tooktatMUya. SaafoH .run a ........ of tto hail artaMrr atov.ttot'. .. T 1c 1.us, =-= tapsst r,
: k. I Va.
tot .hutsWT. oftto
? aaMrtai'tWItr Croat ma to. is a araltov ta fxoaC OB rah thto /
.., II. W.toTrf A Wifkiana raOaMy":vto waa vaVa to amatitaol. Jto Ctty aI'of'Pals Kay Vaatk fosstin trau It to .14 la* m to BtorVO. .* ._- U. :.thirst. nt.,wn krlai. to taacft otttoy ptok. 0start Ooatfa tile* aa4 kraal, atyaatt'w lava tto..rM oator =.... is.:...:.d:"..... .1. ..n' <

.
tn'1t. Tark atocka. artonry. aaf. .
v u.. tn haslet of whIsh airs raw t
.kl. ptepsrtj at Ooaoaaat Onr. tads p>* wort; to* tooa oo toU4Micb .*_.:_ Bttr Tto rr wa to oarwrM wkk BJOaaBa > 1.s of oaaaty tnaaatar sad I vtokto wry swan : '
rf.oj
/eat wto to-ata atvork. *. itsIsprenawa'wn J tto tBlUteoat e( vrctofT .to avsa' rMioa of tto ass atod Dot taNaattaa .
r:: :::: : : .
"_ ,: lrpt.prd iat.tiii: a BXACftOr .w-'ea_ .. ,pal dljaostest aadlac to a..c aiMs oooaav ttoak an vto 't u* tor aw tatto .. .. )

.t"'.. to DaTto erica at tat at (Cap : -lfI" BSABT, TAtrroia VkOB It. anal hat "dul art to to" dad aadtfOto cato.at ." --. ,Brat..,;."arlawrr.rt ta tto aM aaoaaO acata'aaftIkatr == .\, ... ,2: .

.rtorUa aad sup auk lamiiiHMttttar Wsrk.UiderWay ; MB trait to tto Mbar -tot wand 1h... tto ..... vtlto tot. .ihja.MatM.d'dsA.vhS. I torrtiatfid aaomiaapport .. 1 et I .......... -. .. r..v
; tai sin Bkato tt **. ot.abs at ,, ro. ... <. : SatartarV DaOy) ftftor ... ,b/lbdas.' ( .',Was anBMraly tMA I ,fiat .wm : _. '
aaaAjaattoCt
,r 'arafOoaa of-Oft sad OaaaVTto r '.... rWekad tto tty this BWTB- Itoy B& stud sot M shown, mud doaVta faraad Bit. aad'otflladMra > gaM got kdVaft 99aMaBV IHlaMoaf sad : :roa covxn c.-- _, .'

araporty ta .taBrtoa" to at- / Of 'Tie be that fl X .nh.- at ,'Waot Fatal ttoyrk J. an pits let wkk a Midst of I slit to stare;Ib. votara tkat. I .r.sr .,...., 1..
BoBtk W..I N, .. .. ....... .. ,
toady wan ......... Oa.tt to tooaUIt ...,. .. t. .- .' ......\ .... .ta',his boas *. rap tarn aat or ....... > than teataoi mr. oaajpatga te ttoao ....' iifS'r
totoaMto .
t..I. 0.' lid tiar.st9pt!itaara It., ,j .l.. *' 'iii ah......,.aJ_ t.t.',Tto aaaa ot to>> ,sra vktek.VM' : I'Btaar.afttovBrW.aUrta,an;Baoi ad 'pmtaMry ',...4 at.I'did ttoliot. :==.. t
........ tar asap psisL i.t lam : daub war *.. to Mart taBar .toflWOtoc.K .I was to) toaTMto wits' set .....da ebbs sad an worawtttoat ..,-..a.0 at'a* ...,'sad '
:....... mad aaJsstls rs .: Keys, iTto : Mr.'Mama was a aattra ..C lay did ,Mt roa tor ebb**"!* p. aims M ..... to attaadtagBtrtetly .I'DJL:co.nrn to1 M1., "'"

: Mai S.s E. Qe tat" pa........ ...... ol.. '-&. j. had aM aaM;ta. tkto, aontn pra eat .o.I4 .*. orit 9"J4." Tto slap iittanata",.Tto. aatkraOaatop '. to. all owal .....-. at aesaldats' t bss y' ...... apm'_ sans eiWde
.. .; '
'," tkto peat of toad .,..y-.s.t ... ; Mal twklr yaart ac-kNBttag to ,BOB* wit .9 vlU B* sway tltofettoa :", tan-tr..,......-'-, Me W "'..,eI __ -.

oJ -ta. "O* ...... tt to B p4in.ana. ., : .... ,..* Pita ........ wtor.* to tot na ...... this IBM ute start U for groaad* t roapaotfaBy I .5.5M sr a. .............. .

... Bad ktokMto spit at toaaat, tt.aatoouotfyt sass '. ,' ilea ........,.Bkad asap Made oBtnc "toss B. all rtooaoi IeasN MIl tto aaraort *C tto PaattiiBrttof I .... CeaI7.\ ..,....., .......1''
.
.. TaaaaW'. I. -work alt 19 4/ht'tls ii.. ta Dad poaaty.wto wta Jean wttk tats. Dad past r Ls .atl ,tC ,0. tllnolaNawr. ..I'. .
atom aa4 ta tto Mrs ttoa,'BMktag ftfla aad kBprortac tto rF Tan raopottfany, ..
,'- xJet' Map,rac t of kit ,.... ory : "
tank aloag tto rids ot f f --T-, '.' A. niJHu o "
-.. Wtot tipvawwb :XL faasV-.X. a, 11 1 1. 'r' ,JtL W.O*: "
'",. ,Ttmn.tem ....... aait aid<< C. BaOway ......... to irnjiaaatat < _

'j >vlMkr Jt'to aaM U to ato.totaaaa rapidly ta* ant .c',tto work atMOata Tie ireie: Mikadoli i ,. .
U I aoaVI teal that yaa warp pill T' t J"
f', ;. tt apoad Cdt tteto tortaaa totac.ta tk*. .tldatty ;at .. t
...
I roaU Moat Lne tW1'f t*
... .. UwarSMotaonakla .
ta a;. to 1stlist .. totwoaatoac
". BT tit* oat Jaat tt It ID.wltb.a .
eat Kaltkfe
-- :...... basted ape Xaya.an at work: i :Ready,To ale klttor ww.4 t. toy ,

eat a* ......... to tto taak-tkat Or Auld 1 aooM wtoa yn aH'I*a4 : FOR: GQVERNQRi

'ffJrst LukrT tt M ..aes..& Mkeep ttoo> .... : Or ooU or warj-drat 4b. *4T /'

\; ,Carge .4 tto' sans .lataral ..oat .. Tkto, : __tart yoa ta ento ...r. raBy .;
11&siieTai' -'
.. '
of aartort aaDay. ,
work to aa] ta, tk* aaojplatlim oftto ,, .
.
"
traaUaa. Alto aa4 .track of,, ttoortaoatoi .,
totoac- hktt'ad"toC\ w5.,, s .N '
tie NertleriMarket' ; kotwaoa Ik* BMlalaa4 aa4i Has : ;
r
kU Kay t < tog to this" oncvttaa lad wktok kaaaa4irtm Won I tot OBT. yo r Ay *M i .AlwaysIodikItke5 :' '

.)'. j.-..; hasi iubus' die- .JUt missal fteta .......' r ... 1 1 ''"t.
; lpg warn rapain. iBOW. .
:ralBtov or ky rrvotTtoa '
,
y : InteretingProgr'Is4rraged .t aMat Jabta novas oponttoaa. I ...w welt W-.dii5t.al ,

..... 0.. f '''". aa4 aa. aooa aitto Or did I kaov Tai Saws ...... ,. 1
nails Ootamkta rotaraa ton TkOBtk ooft ..., Tat kt tO.. sad< i :(

.ct .i ," : ( Fop bas.Fatal. Boack, ato.wOt tow tto4n4g Sats, to ..... yoi rMT4tofto I ... "P&1tk$, .. '. "
4woa lair MtaoaaiM
t* tton baa Bn dart ft.cnf 0.11PERfECTf I I j .

'r:>%. 'Taaaai U 'Sett Oat.TaatariUy :June'Third >Owtaclto y. f tto grist: has of tto Bstknvo '. I. '

''f : : {, ImaM. | "ga.-rr.. tab {; PriiacI. dsI j Ie : : ,
iii h 1P.M'.1'..... y oci : :. ,
\ tor dews tto oataU Bart Ckaa
or
.. ,
I\ ;:.:, THE ""-
i ,, : aol rwrta, tt'batac "taaoaafkl for. AY
t 4JiyDite'P
: .. tto .vTab of JOB. tkM. aaatronary ... Ma Va4c t* aaaa tkroack tkaMargaret i :
of tto atrtk *f Mtn < t* at die. ,.,.... Cro*' Sfand'IeiNiw r.
___; Darto., tto Daacaton of tto Cofolaraey o >
... > MaiIn.. t'WKD' -
\
via toM.a yoaapOoalat tat A palls.u-at ... eft .., MIaL
BOB* ..I.KrL S.>< OmalW,beat Scores of FloridA Citizena r u..a .barb.os a a it sisal '
Tto *ctoaaarv J.vkkm. orory.oato rHouserHiippy is .... a __ M IMI aFis. \
.. caartor.U B aartkara Arm biv st.r..w tla0. ... M ..a. '
ooHtaDy tBTttoC ... Bare Learned ItTton pttqIeI alt t1tit.
eu' .r.u.w..... .... Tto WIfe kira arnatot lati 'Winner'' (' ast a....... r a.. w .rL tx ..'\ '

.. hat'bOS. Mat to' BlsatoptkaorXM. attar rocraai. wktek to aa lanes{ 4srt 'af tto 14 to .*. apptoala tti'nII... tom.
.
S.! J. .... yaotanay aftaraooa. aotagtowad > no-CoJ. a X ,Wo* to sap as ws M 1C tact tto aklrta a aaytatog earn

.. li.a nd oat U* toy,ay ..,. ,' ,. r JofMed&i If yoa omffor tea towa'"4 at tto foal Oa* .

GIll tag BoajAeoar*. -'J ,DteU-Mn.. C.: T. Byteataa. 4 .' Tto aortacc way to to < ; ttokl* ,Data ar* aaaaBar sad sib BMTptqoaat otOopeefloN.

A Oaoor tarrtol atoat....... .......taI aoto (aatootolMaw : Tto plate ........ la* oftto
.r Boat of .... tkwpra4aeOt tto mua MoOatoyraaar -' IFI.aMtwali. Oattyt A tod fwd .... aid kitaar*. ..... ... tooa dtoptoeid ky tto ,
c ?Unto Ma Copay at PrMs. ... ftBaroaa- Ds,1a.Xi tM&7. 1C "Tto cioatac oxontoN of tto OnBUT '1iaj:ut ... artaary taws now sari Bttto twto, to oa skis sad ttoatntgat
.111..... tto Ant eu' .:,'crt yoltow' .-- ottoo] toM ta tto ....... eu..1tNMF. ruts ar* ..... era, mOmrt. trtaadac of algntaod d C.
"' phi labs to r*r c1 I troai;tubs Toeal'aolo< -aatoU4>>b:. T.- ,"I rrUay toontag. tostaato a& 'IJt t4aq' -.* J I .am.BBpartaDy. Stockton

lilt to a a.RMrt past. b'wstar. udi.. *elock,| ... van, ittaaila4.arro4 eat .** L..ra1 son ata grits r
... : to fto
BBi .rm to foBowoi.ky'ottor..... Solo* !U4iar-JaJ* *** }.okaOnaUtaaV < Hry' 'yaklo4.ta4oi, ** u Atafey' atraot. T..pb; W'1a. prrtty unsps..tK
-; phi ot actaUUr aatara V5taatroawatol t podaOytt. tae tans of tto aikeolkQaa ..,.: .*1 sad Doaaft Cdaay MB. tart h Ibk bras Ttooaaatottotar
oat* t.labdy-MA tail an sit .d tile fan toaftk l
Nut Ctactolr of tto Cooaarra eat wad of ktrtttiat aafdtoordor
... that a.
.
Tk BJBI>W too**! at tto
.... 0.n4 a.IQo" tory ot Maate ...*. a awoal M.ttooatUf ot ,lilt at ., tto waM sad hire tto sort of avoat. Ei Platform fee MIi
.leash .' B4 aJtkoark>ttoQoBfir Ooatat... Am. 'r. X. Ri. IIta ,1M' cn4 Ie > to 1 .wtoa tan. ttoM oa. ...tltwLITv.. ...1 wkl tile atort oaaa at tto ...... mum s0netM&g '
dray 11 toot otYatr; atowoat '
... j/ -t >*... Itartag tto yoar tto .,... ta bad 1 wr. Mf am a ... < ;' '
",lewd .gnat OBtttotoy.1WaaatagtBB. tat oaaala",...,:* ..Ca,C: K. .C\. Mawffl" .to -awatoriraojoatoa. <.. _pat ta roWlaf. The Bt4al watt tap tat -aa .ye. s.as.-.I 1 JftU7n:1)IO: CIIOLLX'Lrptlrttj.1.alarM Jflit like bb, past reed ,
} ftC: woa rr Maraarot Fosse
.
tau dos ...o katoaya wor ta ft
BafroBkaMBta wffl toarnV 'aalotaatary of tto 9r4 .......-...,..me .... tory bid CBBdUtoa, dark idiots proves
ftniw.'x.t.eDIn nUsIt' aaatritaUoa wall to aaoptof ....... '
aa of M Hr ere Mir toauad ...... toom oftto ,
____ a : tto aratMBt otag. LaeOo pnra .a4..tto Mat aUVt I' A--
of I Mad '
totly. tarbat
taad. ..! iiaiinni/ roalana an rum to ao ...
: May'29 '-/o..ni w-ae.a.wt :1 .. t ta. totarofvatoal/ ; n ai ........., taktac waat a.... i where dad js sad nlarattot. mazy ttoa II tanI inacdse Tu eft Liflrads. :.r : ,

"Aitoaaalor.MackoMto.' tkX ot oaftBoara TSa1>
:, to today .4 yaan oM. ere art a >r ctoat tor tto ,..,. was pat e oa a6't aotalac Daaata KldaoyPnto tolpadai 1 to asa of a* boa g..... sat to Mir lilt slurred Rates. JUteflod el pdmrj I ,
.far rottnaarat troai .a-.me.. -eaK/.T.i UC. Tto avorac* BttaaJiaoa. ass : amataad wttk wkiu. TaCrta ta dark tifOMOiBo
fto Idvlea of Btrtaad otto
.' :M Ito TJattad' ttataa aipy. H* gra4I > At a ...a.c of u.. elsdkj wBk4nwato.. U. aar oaat.Tto sad .tkai | te ..... ad alack; wtt to ..... *... ,
I b aartak oa .Ttanday alfW. fiat ,. ; IK *t wto raoatvolrkaoljto aatag aoaadtac ; b ajtiut Fnacteo Akets. lotojty. OrtmplfitHe .
yapQ
ata4 trott Watt Total lift amiato loaC.IbiSfdb.Ms':'.4Un war ....... ttoy oarad aw ta ft .*ry I tor far atraot taw aad asks tto ataataarrtoMkto I Isa
-
tBnar.alaaa Ca Ttte* kaa \ -j.- to Rick tat BtO If PNros&L CompIIC Idiots. i
:.( amy .. tat: Ja4f A. L YapWrda *ort ttBM. | r) \ \fj aakut caraaatokBactoaMBjrkat '
laltow
.'jabs] .* B krtmaat ..*.lOBtolaaltoa. ta'fcl tor i K.:f.Waroaa 8etle;-:::t Jul Baraoaia*aa Laft. RUa: Clans xu-,MassTIbka 1 fail aai..., ill aatora. Prim. Ma.rcMorMntara alwan tor*. draaayappaanac

4 apoatataMBt aa.krcCr goiarw4 ; Qatar T." OaakBa. SOB, 84Traaa jWs JJs. Ckrtoaa* War a. Path, Now +*a*slat tow ptatety ttoyar
: ]1' > .... oatot ot oast-won ka IN4. oa4 Mtoa laki > .. try aad goaatiny pl.y. red
; M. Oanaaa. tor. B4Ua Orattcay. Jens WaiuBtttk Kork so agoato ta tta Cakad I
....swtrk N = w1t.:tivw aaatotaat.tfoaaanr}; Maaan fraakT. ....' it.... Ala Olkartaoa., Hatat.Baawaitor. I Ia.-..& tar abs ...... of ....ad Should Have Your Vote ;
....tartar .. .... .
:k.t
! .
Bole aa4 rtotk.. a. xer+b. PW Taytor. slew ..... Jut: lbs Bfn*- ,--I .._.
,
t4- trit+ e tM SMavy.rte .
? Lnea to.altal .
'
AterI s t ss es. ,
$ hit. so iasL ,
; w ,**, :.iri-- +. .... -- '- '

_/'-: -, .::: .....:". ...,... \... ..4"r..; : tl .Y. --.1 ... _. -- ii. ;:;;.: .::> ..t1.4.I A :Jr.

: 7! Ai -
-. ,. .. q --- ,
r __ ..- _,. '"I t' --- --- I .- ,',", J :.I ':-.r 'f...,'......-.. .' .-' ."' <., <(
t. .
,
', { um ICIaIn' W'EULT KUW vrntOFOtn nuiUT." !(1T 11. MM.I .6A'f tlJ ,
1 \ r
.: BIG 7 DAY '.. I"t I .

I".
I
I ;c:::. ? CLOfIPHING' :. < SALE<


\,
1 .. .
Will Start atSelvfell .. I : I
i -.. .
.
"
III _. t .)\ .".. ( .,. I
'
". 1 ; : i i"' \, i ii .
; & SewelTs
"
:
yr
,." : j : Ii ; \ ;.....:r : <' ;
: .
,. ..:. I ,. ..( :.,..: .t' ....
,' ) t 1 \, .. '. j., ,'' 4. -
,
: :.,_. : ':"'It. '' ,.1. I j 1" '. J. ",:'>41"-:". '
." 'IVIamrnoutli '. -<';!:> :::, .::f4'i ;: '
\ Clothing re .' :
c ; ; ,
.
', ( "
1 p, "t.. f' : '
: ... :, .. \ I I [ \) .'' : .' i1 i\.. ,
*
i *
1 1.\I I, r' .- \, k. 1 t. r. .c :'

J :r f'/,. .
... > 0 t \ :rf': .* .
,..... -.--r ,, ) 'J.: ..: f (> (\ '. 1..1 I i-J ',"'tt .;'" '\. ,> j\' ''-. .,' .
.'0.....'J I I I J.. t .1 jI I. '. \% _" ; ,;. ,
.. .... .
< -r. /) :
\ I
J 1 r. '
:
E VERY StJijj in' the ;House:to'I be put Binder the; hammer and" sold." regardless of{ cost :

.,,. I i \", .. A ( 4'-' ., .. It't I. + L t : : ',*,\
: '\ .. )Fifty ,percentoff, | or:just' ,one half pride 'for 'ill,; Clothing.' whicharrived. ;; .intlie '' '
-7 "
-

.**P; : ," house; \- :. ({'before/ ):):. Jaopaiy: 1st (1,908.( : 25 t \" et cent off oii;'all...:'dothingjwMch, "t },,; lyediiithe:: |, t t : : yIN

\I. .I*.* house-since$ ;: ;,Jahuary.lstii908.; I Do's?yotrkno\t fe a g.ood.1;( :* :;when* f you:: seeit: ? r t[ This : is ::

; : :' ; ;thee/best pppprtiinitv_ ; '.thfe:/people ',of" Dade County. ,ever :had ,tb,1Jui'th. ;.world ts' b st I aclothing '
.
... '
.
..I 1 r *>* I. ,', ;'ot/ I' '" r ;.'J I A. :- r '# -i| ''' *. T *
z. ./.. '<. at ftom'Qne-, ,! to,_ ::three'quarter.. valu e. -'We'will1hot: ;; carry ,this:dothng| over ,
*" .. I' 't'T'f. '
} -I I I" : J l ) t .t. ,) flI r),1. :\ (,, '" 1-
; .until.next: : season.: "We need the money and it)must be:'sold*.'We':proposeHto;,giveoufv; i : ::'
T J. -/ i r> ''* 'V I \ .
-

.. '-i--...! t h. \ ., :(....customers. r*.*the r >->./greatest-N-. -' t .. \..' Z'\\ 'i thin! /r/':that'was\ (rr ever, oered'\. in. ,'the. .'.,.Statepf; '-Florida.yHien'you.. ".. : .... \ T. can. buy"
: r : r such. .as.Hart.S .MarXs'scbi 'Bros. and A, B. 'at. these big !
; clothing; & ... Kirscchbau1nx' discount. prices ity
;;t :. '. ..., ; I ._ 'fi' 'r / r r- _' r : 1 H i :/ .-.\ : ) 'j. ;
-,- l ',* 'witI.pay you,to,call,an-dloo, .t'.t'4.: !;'-''Y9u.wilt, find' in this- "'stock.of:Clothing')all the new things in style'and" ,,.J* I
.
: :. ;. 'I \ "colors.R 'Bro W- s I Suitsc',"*Stee1, i ,'.\dght, .jGray'Suito, ,''F t icy. Striped(-"'SuitsWhite-'It ,; ; ';Flannel- .* ''Suits. ,.;:Striped'G.Serge ...
J* J i
?
,>, .,t.:Suits;Blue Serge:,Suiti;.Black,k Worsted_. '). ,t-*: 1 !.. ... *" \ l'1"t i.': : t << \ o SI4";c. ., ... ... .,. ... ,
.
to ,
r: ..rIo.o4k,--;- )0l'>-":. "'p 1f---. _... . .( .J.. .. I'.. -''" -'. t" ( .J, { 4 t' 0, "*" ,' ..J. \ 14-:....r-.J' ,. _1 ', _,('L','-.- t_' : "" '.
I"
*, ;1 (, CM.Iqr;, ,& $$18:;:M ferlJYMCilfyiJ15M.J ; ] 'Telsl,-, ':. ildsI'" IIJ: -'f aL, ,. take. ce:.>J Ail "wttte: :I. : Boys1'; "ClottingS .' .I \ '-; .
.
: $ f_', 71' : .' r Md' ; FteftKl'sus to. be ..'at.sedJ, ;
;> i-.t strff j4' < ,
,:;l.. ,CM liy",i'.$21.a*t,tw. ... _. ; v'lefr: volv : \ J eJtW.at _
rl .. --- t I Ir R ..OB fee defer ; 1;: i&e.' All( dtMs s; '
'. / ;otjict J th&U : ? seW
r "- '. : 1.Ja. : .., $25"I. Slit', '.. .,';": .i' 12J1J \ } : \ p$ 1I.othw6eys' Clet1tlq toiC' 'at
...'i.1 -' :. 1 'T : \Il. ke.l.fi- :'- .,\fgatees I .a.'J CCU IIgEe, ,25, per teat: tit .i_ I t.'s Ii '_ 1' :
f \ i, jtA t Bpy : ". :we-bail t ,
.L'PatitsPasts: : fee I f price f r-J, meu. ; "
>
-- ;;.".'-"l.. I.. "' :-" :: .. .. ',\r r t Me sPith
::\ I ,.l .
;;,r.'1'" .' [=' fc'Shfc: see- ev;,...:.J.i.s- > '..; .' ..} tv.I I : i"; '5N:pin Ma's Pats '(tobe'sekat lid I -price.It aAl
:' f i v .. rl .I .. S tH St re.q ,- ,...I. \. j \ :' -:,. b: .. ether pUb to goat 25 peg ceIt..dhce M i ',
.. .. ,
; ,-t.
-
I .:
\ t e ..::.1 't I '
-I ._ : >, 1, : __ i r .

J': : <..' '":' ,,1- '-. -" :' \ >- -. : ." : .t', ....1.- ,. J" $t' ,. '> '. ..jo-,' :' 'r' .,. ,.. "

; : We,delI.t4 .fa!ok( ', giviiff: tkls. Clothing away iiiogethe, but it is lust simply a business ,proposlUolIwlth! Ds,we' .=
: ; : ;
: :1J : 'lave: k-id GIF:'tourist k1tess1and 'aid, out .Quite a'lot: ',of?stock: we bave ,bad our regular Spring .business and sold wf ''

a Jet o!:stock. New we'.have ab 120. per cent of! our original stock of nothing leH on 'hand,and it is inch better,for ,

if: .is,t te tirs it. into! \'.mosey than it, is ',to ;carry it over. ontil] next ;sprIng, even t though we loose money on a lot' of.It., We .,
\ :
*
\
I. t cat use, the,'money::to',good{ ad vantage! :.and make .np; this loss and buy fresh: stock next;spring. Tbese goods ill be sold ,

,. fir Cask' and Cash.'alone;'as,tbat" : is why we give, this i great Sale We cordially ;invite you to come; to the Greatest (loth..J ; :

,
< .J if : ..ia g' Sale ,that, 'was ever- held t In_ fip ida. Yours :lara' New Suit\I at half price S ,

..... .
I. '- '
: .,._ : I' '' : .
\ Y "

.,r <' ,r.'..... '.. 'f.-, .J> -, j I I'$7 1.. I l' .'It
.
; "
'.turaa an STOCK eJohn I ZS IIIQSf ;
; Sewell & Brother
< ; .s '::"' {' ''-SIIDI! .. .. : I r'V
.. ,.
S .
.
i ,, ; U:: ; \ : I 'k 1 \
: .
I
.' I ". ;.;, ?iiM" .;...-,,-.,.'.. v t -..... .-' 'IS '7J '-' .__, .... J' lyi L.I I, I (',". .4 .- r t. _

; -)
V
M
4