<%BANNER%>
The Weekly Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076101/00006
 Material Information
Title: The Weekly Miami metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print Co.
Place of Publication: Miami Dade County Fla
Creation Date: May 1, 1908
Publication Date: 1908-
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 12, no. 48 (Mar. 27, 1908)-
Numbering Peculiarities: Later adopted the volume numbering of the daily ed.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075059
oclc - 34299189
notis - AKR3414
lccn - sn 96027199
System ID: UF00076101:00006
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Related Items: Daily metropolis
Related Items: Miami daily metropolis
Preceded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)

Full Text
.
.- .......: .: .. ;. -., .

11 1-

..I'I -


r rM. .. ,
I Irn"
I''

; j

I ,
, r"
;

::The Wee .1y.'Miami MetropolisI .


MIAMI DADE COUNTY FLA. ? MAY tf.,1N6 TTITCMEgP: '''P.A.G 3 '
,VOLUME 13. NUMBER 1. | ( FRIDAY, ..iy4TAL? EXPLOSIONON / MR. BROWN REPLIES ,- l,1.

.
t, ./ ... .. ..

BATTLESHIP AGAIN TO RECEIVER .
) JAP) : :.

I 7/ t f \


Went Hit Of f the.Fort Dallas,Ifational Bank eUdrt to. HI! ,:_/ .

r Cruiser Matshnahina ] Tallahassee u- / Y--I' '
I .S meat ol the Banks Conditioai and Affair.-Intertitlnj -_
DowD sad Orer 200UTes '
I If .At$ fti Facia ; ,Ii"aoa.s.

; Lost ; 1 tiy Tornado -, .

'
\ < ... x
'" 1 Tb. .bIG".. 1JOI. aftarvardatkraacit pr..ralpbt' + -r
.o ;o altar Y.bspdr.. araw. at tM coaatry.Oaa .' r (
U 1IiY\ t '- Today Tto rwearrar. n.c' tto Tan DaltaaXattoaal ,tat tto.aaaartttaa MB Mad to ::
: q ..... ta kto atilMiMt at' sss &U&, M w1 -'W t MCa M a ,
'r" Apia tt apaaartac ta ?.. aatamaa.autad .....'___ tbs attor haw vaavTkjeUar.aa4 L y-\
oi' .STOCK-HAWK v "ttot tto ilaaalleattoa af t.. vtoa I'Mt tto MW) ,

..... ky tto Is. nMttiii ... dsusWt55 .rBaaPy vkM i,
J. J' c ClOPS sj I IIIAY1LY. IA );BJ 4 arrrrad at'altos aoatwJtwa tod aarattatoadl nl bas sad ..a. .topUo4 boW 15 '
; ; 1K ...., ttaO>.... Ttol. tto : P Mat a d--Utaff tot aMMiat \ \'
:1BIII. Tra1abc. 1qu4na, 1t'ata .tI '!f 1... (' 1 MMainaaatttn carafaOy ....> MrJ Bvawa aad wW to awad/ '
1- ad .tto ..... piss ky'ptaea. sal 1 Mk sees da ,.. ''tklak at amv; >-,
: '4cbr Iaxatuc Easfsi.pleca.tl1Ald IaU iN Ot1/c R.ojeti,, Btnllap K 11 h d ttotr' nUaiaii dM fiat dltar ta aay eat. at Ibis kta4 aad wtoi raBaaMcaa < r "
...... aarttoalar fraa MUmato .. >iaaa4 ta aa .aavxal nrpan.okutaad .

:1., ,..:; .-., $' .D.tina' L ,J<,,atGCuardZxl ..... Dtvi; Bet M tint ivmIAstPttf ...wktek. kf Ill Hitaaiaata Brat .I..aana.....*..Botkat ... .5ssli Is ta let taavway..npat'vbIsk'v.dtt Tbs.iss1t <..-.

s LV&v1x d$tIr Was VtiwI M tatoa. aad tto laaarraf. kaaw ttoywara to toratMttac "I.. ass rt Ban y..
.
,/ tatoa wkac- ... .... ttoav T to ..... taat -- ,
: r15 ; -.r- y
.. .- CwtT JJ Tto bath at tto'aaderMI ktoarata .... ... ,
1yeUAtit+t .T..... \ '.... aa ... wlrt'chat Ito Tto.. attor.. atatMkMta, ki 1't'
'4G""fl-.l"If. .De lap.s5a. .....: tlms this _-...u..1aa& .... -.a to Ua! .araflton agtto "'
fsl .
.
.
Walet.stisata.a."iup.eis toM ; lrsL;'.lU. S A.1IaiadIIa., \ r'hfl to ta astir Jar My ....... toa*., ara M ......, .Ito. rwaB ri .
-
.toss. tto 1IIDek......... e C die ..an eRr s mpt t ttv .... ants Mrtatatac a-o .. Sass lsat kalbsl.i: yt'twMprM.1
'aatur .14bhNhh55L'4 I Ntb :,.4a, this tW aonlw dsadlstfst ; A, sears Uto* attar Wa'1Iad1MUrns Its vh ed piss-j -
II
.wkQa tto aktaa >Yen wb M iii tar sM'sl enin sales'wn CI WM .... ... this'--. a* to Kara-ttotr. tatafty ta attd.t .
.. Itnalirat. bstis .r taaN. M J pa.paa. r INs' .,
Itatnc Harkor at tit. Ir pthVMe to* af tkraavta Mtac rar *y Mr .
: : ; ,) :; sal hold crad -& 11.55. a arwytaM.ot/ .. tofaraiattoa I M'fw',' ,
: lld.mla::-; :: =. Mae 1ItMr. II'ft1q' asps ptalkO. _al. po r.1 raM at VMM sal _
be.dl5tty' '- toavl da bat -.a'toR
'tT,i t'pd.- l01I K Its ,TtoMAlOKXXM aaaato at mr ..... abed ttot.toaoaaliirad t
'UsLt.1a.w kcMn ".Mtto vstabr.Tbasta cl Tbr.vw Qe atoan as.... 'tJnadJ' .tats.Yi .vat at ttoM ..... aadttac rtMtawd(J tto ;'. p.51r, i
,
vhar.adaas asstt. IL..atA to tm.taa.joatttTBly .
Usa Lan '-" .. w i .. : ts.. ...... ... ..l4.d ttkhl.T :; i &..-. ... SUajpM tTto ta I
q" tto ....,atll rsrek. rs \ a pis:Mph. iTinaLiiaiatfttiiat taat MM ta tta varlaVto etlssa.p.uded .- j .
...t w ktsadM eM : 1artJ..At. 'YKXXTEU'CQXXXO'1'LaaJaa l aile .tat -mr blow aad this a ctoracta* fV'raaOM
-. Jiky..ttb. ...... ... d1''f t '.I L y .......t was TarUad. to ....... ttot ikaraatar ta toa''' ,raaY
: .. ,.l'. A JU a'MMttatat tag ibis aaamHtoa tow ttoy. tai tow a MMwatoa M4 attoa tor ; '
... ,:: "
.,... uur ,>Mts silo: ttol wtr'ttb.1&bt ,. ttoasaaadra naiaJnii3Bartaty ; I I S this stilt I toaraat BV WM lnmaprutod >. _lba to to atTa .kw4tkkv ...... .
ests ans... AIMBC tto .,... ii + at OMaMattora. 5 ta this way : r _t-- ... praoWsru: : ... tt \
.A U to IUnhsi OIV a1kk'but'smisMq er nr { Xa-aaaaQ ar .... vsa to to bailIL MM MrCtoMJ $ to* aar r1 =_
> ,',one MB.tto. .. IL.... It vN j.d1M b Itsa lair I t pjMMraada Wv to,to MnaJOad. nil :son'Detonator kta its. MTaa .
.* : "Vcbacrtm ti' flew ef tetftok wteUra b .e.twvttk \ cl woos. to to4 kaa. MttHiiMMU .
".a wt.t' : ; : 'r: tto" TypetnmplbaLQWs iW agartar Mtawt mmhiXa < : 55 S...... wh loos .. ds letaa

ZoIt k V3UCAlfL, :. UUTMtlOMlt"ths.nen. l aatM ar attor. aaarKtoa aaaJdto .'.._ Mast s.bas ...... .,
tlc9L OM.OAXTAIOX Dos ctC tto boar ta Psdn MIl'A.. A r..... ,' ', '' tto tawaraMau.ta pleas .*'
&.1'1 '. .- leis.- Tb.nfa.ty.lta butts aNL.Iylgalr.t.Dsb t Tto radar'--. M V*.Mjnafk.. Mat, W tto toarto at: loam'
t ) v1e.il tbasab :tu.N .. .... silk Ibis JMIkwatMa tl N. t+aas A; .
.' Tart. toAOattdldrllt a. WkW it'te'NS.Nanl"fa ,el.WW M'p nt C.scs Lfw .ar 1aMs-s. ; > atyta fraa* W k ta
'. > .. .. .
a :0. It1TA. a'aIDa paw eat rb SI11 i .blak v.a. .1IMf -.' Irda K Nsbask' < ar . ono boss.,
v dlsratN OMtMttoa' n .j.yes lUtwwl. ,.N ......; asht b.. 0. ..stew .... wM ,1K bias vitttsa.Wbss '


:;>Tart*_today ns.es.Nt'M'te ssapat.lti'.. -JIIr."n-t'.i;Ireastll.t, 'u.. pItM.....Mgat -. '"._a' 'Kt7IJc, .v 'AT'.OOax. >QeL'*"\I !"..j N; t. iimSoi' M: 1MOUKCEi.FOfl* [ ":j jt MIdExpirVd4Vith: er u..r nib Lb> ....add..loA....s1i act l.slRsaI.l_..sass. R..hsw T N Xn vtlsOMw1t. De...0.1.. .I trill....a...than un,...a kids. ...,1spslslA 55 a.......star/-.s..s'wt .


r\ 4e ... RtoM 'x.. p ...1., trw to vile Yr.ea. tk Wrswr er .. sass ral lbs
L' .T. APAI4NKWr -' .
-.... .. : .s Ivrtn, tor,toM MtrMtW U : ........ ..--.. u alaadllslI' ,............. II basal.. N .N.flit _
.7.u.- J'mC&'eawltTBIIDu roT"i ......- tote*.kr* Die Iflk. .....| t UDgEOiiHE ;GR1MlALrCO1: HI :: iasNf 1'bf -s neatest rl fur er,1M'an asd .. '
w T u ... ... ..
raiMttoa.at S '
.
,. ...... IllUnI:eels tto ltlnetJsslbs visa sot ......... 'fte raeMnrW > .
1 Utile.... ,4a/ts-bI.5 j
-
d rs.U, Vah.MtT.IaperG all tM taLtitt.al ... .. tad
JVpri. Mia. .. yaaa; b. "..a MMt" er ...... Mwtec tkU ........ 1 itAttr:3iTBet l ', .,... v>. J( ,.., ht.11151..5 III taWIc sat pato.s W vO ttoagkta ....'. l ttoraaaattoa '
1. t,. )tale. sears 1Jda .arsbt ail .....'-OTto ( ........,.. MB "Jo Ei ApIexy' flap d Icww to hi MM artiaaa halts at kto acjrtatotraifaa; wat.aaa .. t
a 'a' ckarfa at"Mbar- iltattctoeV 5aMs. "gaM.etor7 Isaiasn 7t\ ,>,and PdpuUrdateaForOffica : vbas alto K i5* b.,11.41Ma i t" aataastoaMU. aad. .aarr N(- .

t< .> ..rtka< I-.r Oratst' to ...-z'.up" '. ""., "vUb ..... ,, :. I. a. ,.... .Matt .eM a 0. saltas DftaavK .;).
'. It ., ... e,( tut aa4K f.I'rwtb.. ..... .,t tttorwOr : I. Cindi7 : 1 .SN eIsd .... Ski ....., let t heal thus s.ba a tattoal raa>
< -bB.'vru tend mar toLtto EN ,' aakaut M to tto pa "'" ,
,tsW.a De Irst'slice ....
Tn.tM {. vt4M'pna.b.wN CY ffluLAt; Gil "JIIIIt.qnhIEAWY --c.-:1. t
trial.
law .
aataartrMt Po tinaatex Ills daiMtkia toway4
aoMtr Wen KnownCitittn -
.
Medal ,
tto lUUtwUIta ,
s Toep ramk M ) j T.
.
tto '
.... most of tMMaakta to tto rtantlnMtot
.
.........: ...'It1M edit ta tto Art. qw5Tt. _, .:t ::'. ? at ,Arch Creek SlOW at w. 'u.... : U mr MM.t
Past. wt.,wasrLS'DEfl1COLT v ; : DWPH'rWacaEaaa 0 : UO LOW V t atoO bars aaaiatklM to aay>.....w "

\ ''WST8E B : j. 1PTiAslE31 t i SoddenlyjStrkJten: the atkar .........< watek T.tiaaa:L
?
'. : TO DID.. llFLOODEDWITHLETTERS .- y :1EMPERkTURE9IllOR1IlWESt lsaatal:' N la.p WICK at. ;.11--, ."

T _:n. "' .. 71afi1s Can ti HTM UJ uMC 1 '
10' E A bA ,tAtR m mm l WIt Wahlij ,' ,
.. at..wt.M'ltaedt "4tta.aAM:I t E Dean CUM sst axVrau BXOC Asa 1.

: tt.lr that. 'IA.u; rM ) ., t- '. Tear tClYUfItttty It dn4a.srYda..Trn Odack'' I Doato fro atrr .
t Last i.
:; IIjlt..HdIAnp
'1JroInrt a.at ss .... t ..eoM,)Itaart. t9. 'i -
r ..,.. t s.iaw1tb.tat > toAarO awbdLOItlaialT Snail "" 1.
U GIla > '
"cJI'b.'It'Is s.tlbat; 1 :\ FQRmS: ., : BAi .T Tkssd.ticnatl i ww..r,Ttew Sass u4 Braa ara datag a.tarr ktakaataMa ).
"' ataea ttoy MS. tkU AMMHI t .VMetor. to Mly to to tamae 900;* ttWt. nef : : \ I' tto : ...,. Aim CmUaUM. t 'OM pstjlttsr'>> TRAFFIC >1S BLOCKED Wrt1 Isy irlu set paopto artoa .rite.. aU day Tto. aasraJiWtod tea*..,..t.,-
t. Bnwl to -
-:x'Ls,7vT, waon Tat ffMrttkw to latest .N.. u4 ttto I.-4 the t J.Bryt I 1'n. aaytac karcBtaa. ail M tat Batar< 1
WNHlrtes. Sa-one HOBMaa day it VMjMpaMiMa at oaa tkaa
.
'arer to iMUrttf a BMT a.U sea Mtto :*> ', v .' ; 'aDtt ,f >.1 or,C*. c--.tt _antsN kaaklac sal drrassi ttcumtty I VM ;.Mo k 4 ibis tai. he LMMC DMY U L.sfi.Tin. .. aarra w wanac -... ,-- "fto'
trMCMt MC : R to hi*a Mat ... M ta44y IaIIId .on....to ran cf u.. MJ4M MUk atat to ua a ........,..........\
f MalMt
,. mI MI* tcv cJecbIM1De to .7tab.p11r. Ea"WWII ,aril IuftIt' ]ti: t -I I "ri uss.d tor tto *W>OM e( at u, & n.1na'tor, n tanli at .. ...."..,..tan ... arOcto mats .. to .... '
>ttp44 .....
:. .. .tto.MwrTrMto.4 ewtWy .b. __ _
:; ap .I l sprat t
: An
: :' :: 4"an ( \ TkarBaar Paflylr Crest at f>p-> jL/ '
tap t3 rl M. Tbs veto for MjRn.MI 1'bt7 DiVaa ;
.ttllll \ oart bs.t apM spas hNtft to thaw tto M UT4 ... .dock UA fait Mr. DWtoktor
[ ; ftlMtr thnnsbat tto aomaty WMb .. VM.apMmOy to'tto toK .( kMKk
:TiRe&er- j -f.dja.;.A MM Salt fcy BvtM. u"a
sad 1b sourswot a. 1 M DM ITto .1 at ,tto OM. .to TM Krtckra. M4 I .
..... r. ......... .....
"'' .. t : :: = o&B. ...mdT. its to .....M| after wlek to tj* tot law vteat I.rtI t>- t* (to
.
P. today kirnaia a sMh I 4.5(5 K tr. bcbn fill br.s1for
: .l tto. trM tk *r tto ...1 ,
; Rffieglf) JI 8IJ :WMkJaftea/,M,U.itkraa ,111twMa ute far. ...'. at Ja4B'at ttoftotaal MV.riniii 04 M to W'n" ttot tto i MO ...... AMrtct t M7. Ute Isapanpes

tiT aa4 Iou ......d lattan total ()aia\.ail ... Italy aaaaty. win to tAW M VM (.. tm Tr. I Daeasl lsd Ursl at AId flask _... a UMy thins -

_, I _:4 1bs. tHli b....loop kto aajnaananat ayaaartoc, Wes At t... 'IJL t tSeveral 5 De nib_W__K rasa at.vu., Gal..s_Jt_ M- orAJrtI >>-I'w 0. pwpa.
anaraaaata tto Minium Mr. Tiumc'iB BLoaczonc .1
b; K.v OrlMfta.. spit M_Tto..workr rtrt lrwl.rt.2.n..t( M r1sSS bbbn atoa aaat to Maacratary I. L' : -..R7a 11. --I 5517 11511 ran TH. IIOaTJIWDTJaA pals w a.lsIag sanra os a asatbsNaps. piss st sw.,

; r..f,ra" *t to tto rMMt torailt vatrvf *Ia ,for tto'ifMllMcy. ......... aa4 crau.w KM iiftf at ... M I.sees s vid.s u..., .. Dar praaVMai Raw *?.I
rBrttoa Ins tkoraaikTy ..rpafrN aJ8oI& bails Is ttotrla '.ar.a.t.as. St'tM'Ia -tJt .-. ; .... .al 4atrtur; aD .wIaI.. lt.55.Ira.. ..4pt.. koffaa a nafinaai tkto-
'.. ta -

( -tory ACactaJ'...4 : CTOM .... aw-'I ...$,. ,...... tbs, ...,... 3..tI W u S.-IU"bs flant aa tto aaVlalI. Pofltlcal RlGt ttoMral teat. bidhe.. ttoCattoOt bat a Sassy .... Morv toto prevailMI st.,.... wtII proaaoty teat a
'I-c., tortac taxis ctortaN err kto ,... laetorattoaa aa4.saps ... .-. kta .aiiat fM.Atktaaaa elartS .to ibis city; isorlsv aM Gal all tits brckd ....,.. aad a waB data*
At vast aa aoMtbto crt tto tajaratm Ii.Ural ass toffiwis osMas.L h4a.' to .....|tra4 MM Mratat alts) "IIM'an.. TtoTk...,.. win to awfpad awt .
\ totat ......tnt.ee at BatOaa'awf at tto aklMt tovyara ta tto ..... ataxyarlaaea rattor KMM4r a.deer... aa4 ttotaUm !
wtora tto ....... rand .., : .. 1'bMa na bas.MI any pass I "-I' da rraaaa. Marttatoai. April ..t btu U Ute dIp MM Interest GrowingIn I Cn.rd :=:-L. w lhalh raa-tr.IId..t
; -
'toa tona.locatai.r Moarj ta costa .,, (CArJ aak\ aractmoaar ta ttoaxato tory ky a4wtakr c....
., r att ftvWVat ...... .... atljaWwl sal > of UIo Nadoaal H.cto(
1a $ !"- ..aB! .st1n.1. : I",v M M.nJ ..... aa4 ....s'
a BMtkor ..ad.d ta a aoBaaU dtotartoaM it I ta rrpoHMl that away at Ute '.
..,t. \ F ; Strike' a 4toUacftoa '.tar.tairMM aa4 .... tou yawtarday sf usoa. AXOTHDl JAIL DCUYCH: Revival Meeting Kw York d.l...at.* art nIp kaltkMirt4
:-r-: .....1tf .. ',.... .... ......' iIeD8Ii. aaty ta kto aracUM that to MOM. totoa w aaad to tto awyaf at tto -' I. tk''lr -P1 OPt at Hatkaa
j" .aaywtora rtotwaaa tor teaai' eaS ... nt toaa a naUaat at Mlity arttJ'liAilD F.v prt.o.eTa said fromMMty Oe I sad tk. rrw..to ar tto torvrawkop '
,1 BB BWMW>'BMBmafML ..BOr.jaSC (. tiM ......ter'3taed.Drv. 5.f sal I J. ataea tto JaIl MM4ay tftarBWM Haan to inmalat tk. ....nac aOa(1aB >
iI '.on ttot;are to'atria WwrTerki 4Mra .I UaMacto City. Ha.to : HO's THB atoM Jtto Urn ."f the Wavy '--- I rrtm l.ea4.y Dallr e. aM roM activity af X.*
r- ,......... : '.. .. ilavav .btal I*- a"'. test ttoaioeru aa4 a tan tavtoai BLACK Ifovrsn.s pour at ral*. Tto KI-.." took ':" ".."11 Walt pr arh...< aaotk- York t.NNlesaaElaine \
OM kaa4rai ear.nos af tto IHtaaH tto tt<.... bars tto klrbsd.anted I ttotoltor aaawwM. COBII Ckt .. .5 K .Trost asra.a at the at last -
M a Ye 01551751;asllvty 'ecnc.wla.c ___ sal sdnL JIII.-u. (J'rea WMasdata DaljytMr ..... ito ..., ."/ .'atosas alibi HI. rab>rt *a.. What WM -
Wow basis d ;dl.slatal'Qoa vltl 1j'*n'IM ....Neat b I .... toM kto. *.M away frrm kmaa4 ..,1 It." b* ....,.. with tryst rUarai Republicans '
Ce lbs acv artist ........, n toIMrat *, X W. Bard wto bib Menai !. tto arafi tto ) nw WM 11M. .... < ability tb. m.iala. ( of T..r.1D..t
tto .... Maton vn ca a.t JMrt AftlMMj'U HMfer fossil hIT ........ tto Bbyd.Oat h.. oaa ly ctok 4.- They lb*. .. .. .
JLft Pistol Bid Maw ct ,aymyatky Arttk. atrfkanTto'aaAiaa act tto a sstl .... a* atov ....., at MtaatTi aaaalar. r tortto rasps n- s....... sees seat rid New'< TxtaaivBt. potatlac out Without a Dedstafortlaad. \
kM toMad tMAlaM.r
I
VM aaBclui to ..... a caa & { I aatkraak'wf' ti' a* t.vas MlM4 at It to tto attor. Ba Ua ta tto Nat. tees! Sal 'p U a UU boar UM alibi 'b. to ........uc... I" IrH forn
XarU Oarattaa. tar .. -
taw at aaa
;
I tottoaaaatat : 1M.Nest pss-s.' was -.bet as, eMr Ue ........ ins tM >il niii sees tin at UmTkto i lariat I'W'I. tad 1M mnB< for
-.nth s-
>H A. ..... sea Sal Iris. btlalo.r aIIearY7 via t 9AtaVC I to Ito uttomt MTSV withlmtto maahooil. or developed OOB. .
....1iDe. Taaa. Aa ja Brtotat Ito lt-to a af MCB- Atouadar Ua to u .albs. af a M. April J -Tto Ba, ;
,...-...,. Ctoaatck Mya fist, to awka a deea...... Ha via totto Aabrtll. ., la sat ass ell Tfc pr1.wr that near It *aa clvarty shows that IB* pvbllraa atat. _vBtlo ant ta +
t, yolles.n'W.pbsII 1I'CJ1aa tot rlcttjaam; ta;tto ricktaUea.AIUMiqpKKAL. J boa tto, List aaa oartor.......* afrka. Wtocrapk 4 bvfora vs. salt tk. .**t day Onpd.. or .III of Chant ... ..p.rta __oe b.ra today wltkoM a ..... -
af"a ..... f Oemla B.a..r. law of MOM aad v. UT. ....... '
," '.. tto raft fttotat wa M nBtra4 tto fair val naiila tiaDaBfBJiy : ?OK IBXUITNv 1 sal pal Offlca. M 5 km taUa i rented o to > .one Taft I la IU
} .. ta a 4ssl wG atyas.lc ,' aaN t I net M vkaa obey ...... ..M aAM .a tto laMi kaaaUfat raOay af tto Bwaaaaaaa today cane Cnft Mr. WklU 4. I.... It I. b.ll..v..<. fcow>T>r. that
..... Isis wtoM arraat tto .. van. ,cnaadawt ail *-.. Ttoatoraa faaiBtlp aa4 .....wI7 to tto ...... wtU flat __tall BMBOry ._dBC C po. tN aam.roa.ltvoet.a dared that tb. Brit was 4..1..*.. prl sots a molBtioB will k* o(..... aa4adopted
y kai a warraat ckardM km, ..1 ] fWatataa to ...m.kto to tot ........a r atortC tktoMtratac kyUa ta tat dtracttoaa. n.-. alt ta N.w Tort ._, tn. marl y for '.. temporal wklto tbMoBi OB the loot of Ua eoavaav r
.: .t baI.as.atoodac eel.. IGitai I' attkortty. ifs aakxavlaccaaM aaamanMiMt at Mr. A4aaiOnrran. fs. 1M T..wJt pspdpy. In II'. pea W11)tam K. Vn rMti *aa for tile iptrltBal nf* HOB. x
<>ry aaCta BtooM kaaCBARGED drsppssn4. I aVUtor tot taaktaa. Aa tatar-. ,. a< tkto city aa a Ma Mato lot .DOB rraai tact of Black I.t.... Ml4Mra M4 *_.. *f twits Parallel wad _,.rttto.a b ....
auto mtaary tav va U- ....." tto ... r s,1 If adtaa frwa top of ;;MVcb.lU1U IIT. IB '110 ir.-_. atmoepbr'twat ib. ewe wen Ben sad IN dla-.
ell Ie'tto dos at tor tot aa4tpodal s will sal ..4.r. way was Ulhc roanw ..*.. Mini* Imatnwtl aa4rdirylac
**."** aaanMitag at tto teat MI risk. M altltad of tjrn fMC BIG COTTON MILLS
WITH:, A\ ....... taer.... tta *B M'Xow Mia. )Ir.' Oorralt arMateM to cat for to... Murtaf !. ClOtttf th. Tk. iakrt) toaliM will
or Want ": tats a leva ta'Ua_..... Ba II I In, B. B. OOODKICHBBCOMBS 'thlnft 1 s that na oats rnvt'*_ p4-. .b.. TaklB KBowl...lc- AD ar.
bans dtlMaa ..tfy wMk tk. tlTBpU. IU.- Ibis I. lBTtta4 lo b*.r Mr. Wkn
Miami kaat
aaa rt : EXmXSS AGENT
../wiOLESAlE: A sad la kto aaaoaacaaMat ...,.* i I I 1 "nkr ..MMK. from a hiss snares, --- WILL CUT DOWN i
; Ttiree-Cornerd .1 a..... tor aavaraj yaara vttk tJw (p'ia WdBi.4ar't Daily) ISO treat rk"- rsn.ot beat snot I A BIO POTATO STORYMr.
XawTark aae. fBraa M a patrolMaa. -I ..,. B. B. Ooodrtrk. of MUml will pl....r. X.ou1U..I 04\\ U A. DOOM, of Raalb |a-
Eats Wtac vfelekka via witty take tko po tloa of nprraa a..at Tr1M.. laud. ....," (bras T.r.. small EXPENSES
THEFT Fight Bally II....... PJf ala BVaTfMMon aOC tat .... raraat ky to raalrnatloa of I Ii rw.K potatorB, Spews by an oar
err ta ekatartat tkraa karclan alaDa Mr. IterIIr.. Onodrlrk I. well i Tb ..B who bays .1'**i, -. Not farmers aa tk. Kr? WYam..
---, I ,. H.ch... w'f t>* 11.'eat nf dill or
toadad.Mr. ; ..... IB tkla city. ...bC r ald 4 a] mn *r flat Altar tk nplratloB
OprrwtTi ...B.twltk pore Bprvral I y..r. onto aad) win b* : rr..J..t s r. Brow tat-set .5acylli alas! _,,,.. 110 d.. 'II... k.Bdr4po
...*... AarU Sa-WUltaM T'Rarvood tk. H't t s. .... MaarbMtvr. April IS--Mewtiss
a ataUaiwat af kto oapdajcattoaa a..Ifl rtadly wcleono4 by kla maayfrtaada ( In.na nib > of *B OIa't
r ft _TCMkrOla, TMA. A rfl la-Lo U WM aket aa4 daprauoM4ol >, tor t.. aaVo of ...,.lf.Man as. -Ori. B taperl aa4 CaaUaa Davarckia. vart ta a Una caravrW ptatdl .l.r.B ra ta tto Xrtropolla I ham tkr*. .....t rntato.a I lmaIB < r. .5. larpe.t rMt.5 -.rar..
'' tora'today M ttoy koardHA .aol ta heat at tto CNeaa tkwatrf J
rrMta4 .
;
la tk
rvrarda. ofwest 'irlag w r11..pry
1 tkla bata all rampaay
I Berlin. paw 4etaraa *
M. J. BTAN via '. tot wM teen to .wd tatmdvrtlo O.at.
trata aa4 eoamtttadta'Jafl. this BMralBt. Job Marcaraa:
tiawOiiMM wkHkrr Bettrots potato frt>w1a' wad forr iB AC rev? liana baada. will >oziIxrBd ,
Bss.e5s5 H I li awrrwcBfBl kwaiaBB that I. ta aa kadi aa
Tto atta ara etonraj via raarrad with tattetlaf tto wvtmTM LMt M > kvttrr tats a :
nil af rrtallTBB toal M.Bwr4ft
I.blar7 at Carry. Rest Tlrstala,| ....... ,sass B. ..... sib Uaa afwr. Mr. M. J. Byaa. oao eM was of tkla city aad ta liar la rvaaoBV: to Mlrra bat la OT. OB >k TNat. Klata too -,. win ...... '
1..q tto tbs .u..tSott .,.th.ssads at p.apt. atrry say *o B4 M| sad I ad all r .Jt sly
1(1uII'I. varkvr ta De.oetwtl
bans trtoo
eI tto aa4 trtoai dUBaaa. toda psi.ay.
tatoa CTMI tto ttoatra.
.
vtoa.: HMM -WM 'iMtBtoya .. rebel four days wnS. Tkto alQt .. "
tad ___ ito ianBBiBMiBt for sa.etta ] Ha vtfl Ma tart aa kMiat was Uat tort ..tee Back acalaati I(ttot 1Mcw. of potato big Bar -
..
a ipitl.ltilar "_-& Trtkaaa to Maaau. BJ*. TT-*iadaalfaad I a lad.laltey.r .
tkto ,
ssraoat Is
dldlct..Ill .
)i ihiil_: iM: L _. .-.z.... ..&...,;. .:"wi-<_'__'_'_."Ii, t. f.. 1"e.:-- -
-- -- -- --

:' i cynuoa ACfl 4 SLY.or SPTODW TROOPS, ). -- -t Teczzei, M THE LOGICAL JOB ..* -

Weekly Miami Metropolis t

la VOOM oMrton Oemaor Brawl to MB* aoBaftoa! tor. ...... Tko PR.aor .. Tampa Mned- -
pspsru at* W dtoacreo. tad
JBOa to5 proTMt dtoordera atteadtac ike otrlh* of street tar ass ta PBBMU ...-
r mi: B. Totaa. frMHaat .. Boko Don HoTlon.TMB fkto BMioaaiBC of tke chief ezocottre. tuana Bwtoly frj BOOM It to set OB tofresvMt tat far .. to ...tn ae tko tithe Tkey kareteased

ti MUM nUNTINC COMPANY labor orCBBltattnaa wklek are la ayvpathy wltk tke raon of tk* roaMl aad ...... .. dug water, tko respeeUra pepeJarte of tkotrotttoo. Echoest

I -.a seats ................. |LM Oao Tier ....................HMTkoao striker AJ .y ptktaerO u.., OaBBOt M blamid.U e\a. aad BOW tko Jewaal Bad Trtko** are -iflttac" ** wko wfflbo
: f"PT*.pa this rcaaUattoaa Mrs toga M far M to dm lls roaotUOM OereiBorTko .
aaytas to ....... will .....,.. a yoaft oakoartptk ) tat |LMoa4 iosd.a.l.g OororBor .......,.. Copte* of tke reaotattoat tkey From Down
OU rests Mkoartpttoa Ti ooato Tkto to a Bkoral floaooM to to4aootrteCty threate a. Mad kreadeaot orer tke -.... Tkta to ...... r a PMO of TrlkoB* to aa aowe4 GUekrtot oapportsr ... natty declared t

...... pmyajoau.atarolottko pottOcal Ikleeaery. eclBered ky .koM ncpoeid U the caadUacy of .- that tkeco writ ko a* Mad or JOB primary. ....*. OOckrtot sin koBosataatoi on the Farm

erBor Brdward for tke U. B. tl sar. aad tb threat. U aotktac also, *ko.idko ta tko .tnt primary. Tko Jovial W." Jot M mack of JokaBtoektoa

Pl Poototto at knaad. nortda. ao i.......t dMP ..attar.iYmtY take*! lor wkat ft to worth. M tk* Titk*** doss of Ctlekri.. B4 says '
Bs 4 wkfle BOOM BMB art -IBac Use OoterBor for his attitjade laU4
FeBaacola otrtke. Bay otken art ........S aim for taJUag thx. ky -Back talk to ....... Then may ke ao aeceaetty for a Mead Pearto T..4ay.yoar '
MAT 1. l"t tM Ian*' sad auktac etorta to protect Mo Bad property which are prtKAiy. bet If .... to BOB. tt WIll be ..... lob Btoektoa to ....*.. __: .
ta the Int.Gllckrtot. I let todder ceotortiy fnader
ofte OBdaarered by at k.s The Tampa Mewa, a paper that to ctpoaidto
AUTOMOBILES DESTROY ROADS OorerBor BrewardB caadldacy. Tory' ably aad elaborately deapmoeatnkee to a coed fallow aad ke kM maay ...... tris.di. bit fewpeople boat erne* sots Bad I .. BMtcBabkVUed.
apt *oBMde tko Coroner for Madlac troopo to Piapaciila.I serMwalr oalder him a wtaaer-e4 osrtately a. e.win see t MOM ... ta yoar' Ids ;
Bayt'l"Tie toa.iy laUat not ....... MOdeat streoctk to beat tack of kto oppoaMta der dot yo* ata'd cot knowledge BMmdeowy >
p J Tampa TlB.o ckairaa ,.-. to rripoaal' : ta tko list primary.If ..... slat km flit torder
... tTit of road aa4 btthti..I7ja It ayEsits prlrOrt of a au to cult kta Job to BO greater that tho prlr .
.cUoo, $ : MyoM kM tkaf meek stnagth. It to Job Btoekto. hot It III pertUteal ottoratto To* at**
..... of Mother BM* to take bat Job U K offered him I I
la ad tk
*Tk rana that tbt avtonoMtc to ao otractlTe to ,.... klxkwayiHot ; ass deabtfal If OTM .. oaa eta sew tko two otker ......... ta tko Ira I, eadenUBd tnt JOB*, dot der BelKUrtaaa
who Uko tko U eatltled to
Job jMt a Back protectioa I. ...arwtac Its
ta tu "bI".u.1-tJre4 j do sot BM fate kop **4
"d.M.
apM4. > oowa tko ..Ow a*4e tko maa wh* .... It la exerdaac kto ova rtcht work primary.4ve !,I 1
' .at It rrtadi, la. aato wklrli H tato epee to kxU at tko rides of tko WOK >LTie to !O" aot oaaaot soak for PoW Florida bet If oarfac hvUcatloas eo at charity) but taetead .. halo.N'

, rod aa4 taapprar vita tko I.npt rala-tkaa wearl.l tko oartaeo of lMrood Mike soy BM for Mitktac. West Florida wffl Lies Jobs Btoektoa aaTt ....", ...* .o. ..
BMBtfeetatto Ttatooce
Tko, ..posed larger ...... arc tkca pond sad atotarkoa; aa4 la tk oC o* w part of tN BUB wad ,vtuacalaat tar rote. Aad It oocht I.. Bo to tko lacteal rat for coroner.Fnoi .- 1M mostly soft.e q
wko takes tko -ko
BtM lob kai TOlmaUrfly rotated te a4
a Uttio wkllc tao rod to to ... _dJUoL Per tk. aamo r-. tko alto gnat : the too. of tke more coBBerradre. BaoMtroned< sad fair deaftac e
aa latraotioa af tko law a. sill W chills
a allow of rtolMC 4. tko
.... tko I make aottag .. .r 1 4er dot.yo
Mrfaeo with
la mad
rift seas npWttUa yo .'
a tko ormlaaryvaavo. pan fit tko Ma taUic tko Job agate i tko ass *ko Ml Its peen of tke II&&&.. wo ........ tko JoorBaTa .......*. of Btoektoalstreagth My I am fall of PntU H.1e
aa4 proro* luott aa altocotkor acatraeUTo atracy to tko rood M
.ror Rill It ally wkJrto. "Wb BM* di Mt llko tko nrtfatioM IBVIM- pom u... .j tkolrt U k* tk* Bsoreat ..-net. sad from preeeat todteadoae tkere toBtUe OMjdot I my ettM all Toll t> dov'f I A

.,..... n womU .... that tko aotooiobtto ..*.... oockt to ko uttou .por*tk tter k.a a portoct rlxkt to draw tkHr. pay sad a. ut la diM ko wtB ko kick maa ta U. tnt prtmary. ta Dado eaeaty MrBtocktoa lie cWeoM.1 bat 1M a-ensB bart
to raJoeo war .... bon an _: bet Ibis VIAL torn M* ctrl with It tko prirttoco ., laWffwtaa d otyitok ...... Tttok to owls ,
Aaykow thy tko porter otemtoat* of woo recetre rot
a Tory booty *--* majority over kto ..
W'iUa tko. wk .. slut .. .ta
ta oa Buy ky tko
oaiploror to rvplaeo the .
a.nil ... .
IraroUac ta tkotr odoaiTO poonojloa. Tkolr BMtko4 to far sacs otrtHktkaa ta ........ 8C Lacy .Bd) ;
la tko ......... la Pawl ta a ..takoO. u It kM bon
Darr **d I* Prettto BoedtaoVt ;
tar -
aa4 tamt
ear otkor. BMTO rotroty ortokto aa4 tkoy oockt .. koaaurtoa1
Rick tkaM .........a.. aa4 set r. ,...... aloac Vko a ktoao ofKatatac. Ik. ..atM ta tkor dries .... rabis: sod who tko axkorltto .of ro.. FORK one LEAGUES or nuT ton a c* to saw ...... aecs*
aeola otaxf M4 butt aa4
kunac ao4 ""Ia aearta .. taakmtj beoaptaaef to copo with tkoattaa; lhset t ..... yo* oa. rib 'my
ooca poopto but to ooatk. .... a -
boa aa4 tko ..
M protoet BMO. la oooraUa Uo ,
gnat can trgr tko
,1aeC. away aa4 ktVa a fw BOW aa4 this Tkty eight to koaatlaaoa'wtta bass M tko a>oa ... tad. of tkotr .vm ....... akaa.oao4 tk* can Tk most of tko nodda PTOM Wall mighty wO of avis LMCBSO.BOfoial sttts.akf Dot* met alb M lass M .pie Tto*. ,,

tkolr oxeoOoat aoo4 tortaao sod sot hilt oa tnr.not. at a apoo< Wes va4 Mly .. como vw ta tko unoarfrnm ., gases aa4 .H.raa4 seek orcultatiOM kartac boos formed ta tko otato. aid aro arctac 5 o o

that ooitfoyo tko klckwaya. roil tat they kaow tko rmrallUo wffl rate tkatlooano ... tko aatlotaioat .of tko nab laimia. \ tho cearBt arcaataaUoa of this* .....*. Tko Coco sad .......
ttaai oC tko roaoa oattnly. aa4. It woaM ko poHOo to ooaiprt... oaBakto "..,.....,.. n sooty tko aUoroon kveUnt to tko (trlio XewB aye: ToBTWkBMtotoUyovTkytoB4.'
aroaraeOoaQr Satt. dot Pnakto !
-- Bad Owr' :
caartoa klckor qua too arks aa koor a Ttototlom of tko tow.IM .
BO kavo.poaco.Afl .- cart; .... of tko mops bare bus vtt 4rava. bit It to "!" toacMO aro smn.c tto asaejiot of>..... taeptnOoM tooktato .. .Broward do ** kcr. tfM..

tnttt tk* part of vMoai to ataiaUla MOM of ram than. aatfl tvorjrtktM. pooeJar ........... orortkrow 'Tetoraa s'.era aad abode kMBUBsJac BO ........ old* *r OMB ta poCtlest
.. of wktok to Tory trot bit wkatl tko aaa owatac aa aato tt to aaUrtaotorOy a4>Mtoa.n ....... sad tkey aro aartteatorty ......t ta ketataff to r4 DatatoB otory JeVJBltt. BlccaokapUn
TOO caat drip It? To k- wttk Hf aa4 oafoty oat roar to tko aria >r-.. of tko troopo nJoakUOy rvtrateW goes koai qua of too imicrcsi sad tk* blstbenklte. Tko more ..... toacwse we kareta yet to be ..... t Ia dor tnt
of Uo aato toa4 A coa4 west tow aa4 *oo4 .. to oaforao tt ...w ko d3 latarWat tko peso aW that witWrawoJ ibis tko Better '
wotU. aa a logical setenoa oooatry goes sawt w*.wn Mos lie bettor ... wo wffl 1I... uaa. Peat aid ..' .IBM i
tko .that twit ta artkr ovtbroakan meet to ..... aad tko fewer people wo wffl karo wk* oaa ko tooted ky TM ......... fa.*r aocattacajtt klMab.
Oororaor. ta talks tko adios wmka .. .... ka bewgit .poa 10 uatnpolo** Uses sorter ....... .......u, to premot* kto owi Kiwi too adderrto* sew wart

;: BUT ABDULS WHILE THOUSANDS START kteaMf tko wraU of ortata arcaalkaUoao: bit for oaeo la U ads .... b y appsattac Bopejto d -----. P.,.. BrJdto*. aad ppd.M lost rtoko4 to,k* dos eaodc ofder
aUaiotraMe. ko kao a tW sad .......
;'A' aorta appeal BM BOM;Mat out ky tko director of'tko Now poepio .fco k ..tov* ta tko ari oMitluai .f Uw sad order aa4 la tko fprdkioHMlcklaff 1 Miami kad :Dad* Ooaty bon wet a .........o4 attkowck ta IU to dor bar= bow rttek I MMBBBdlkat

York Xookctoal Bodety. Bo aye tko BM to abort ta aatoaala aad that ., Ibis YM would .v.A v. IotL'W totaaey tt BM already .... B mat deal of rood Lad set ta ailo It1svbsr OlCCB basis ta' Or- t

k* b.. Ness aatkorUed to aoBott oBkoertpttoM to kwya few .MBJB sod ...., ...." tM aaslt .... is Tidy y atrtbn 1po. soar ... ek Bnot ..... tk* CMral sad poUUcal itmiTikin. W%, BMot ,toad* The. 11. tad ..odk s.d BB' iono4 <

bean. *B4 a* .... Tko director OOM Bet mass Bo eayitTko epsrltad IIr ItrIb b ibort sod De ___ ........ of .... s.ascI koartliy sodono tk* ptoa a4 BBccostioM to make om* teacMa CMeral ,.. b dor bar *.* .
BnMBt. iatlaaa to ao bmcor ....... tor tko w oo d.ell .. .bows a yw .....t a scrim .,.. pr.p.r.d toe gs .... Ureockoot-tk* state. v vat I" Miami ... f4tt4 dally :

.aro BOW kotow oor owa .....,.. ITo soot karo. a apoclal rat of at tooat t5o.gb De alma sewn asi.nd a c.traI fit w IItaadoL B" 0. .......... TBk TM BMat to pot *

4 I1N/'vtk wktok U poreaaa.* tko foOowlac troop aM bats seat a. .uusool. late Lnbp..sta ._ UBOX.JOE IXOBO TBEBpoakor noPJIZU Calla Beary add 1Na.... Cetoery > '.
torbala4 tk* Ballet that tko dtoorden _....... tka wsrriato bYe dUetr..atoc. o4etae* r,
t t
1 port tUM: Alptao ftcx Of otn aaoaU) I7M; M BMakoyof less a gnat deal awe aortoM.TM '
abet Bttooa mpaetaa. $Wt; a fktmpaaiooa. tfW attooottaaoow amaflMt .
? i.Ramah, : S loath arias oatr ebsa NOt; total; I4.0W. Metropolis oadonM. orory word tko New ..,.. Md BMt Be- Jooepk O. Caaao. of the Has of Kepiseaatatltes. gave sr.-
IS... cal say tea or BM*. wk* does ant Mdone tko actlo further orldoBM of kto doferUoa .
'Tt to tBipoTatlToly aocoaaary that a apoclal aatoul tail ko ratooa of tk 4| ao.Ia .- tree tko -BtaBd-pat .... OB tko ; ?
ovUdo tI l tko Board of II....... BOOBOBO tko __ktn of that body bYe, ... Ato effort t* prereat disorder Sad ooaftot, BM B>*..... ta kls UiUL oamtloa wkea ko tatrod.M4 ta tk* BOOM of -,- ... a Nod ton d dor KB M. BM '-at.. xamo> ,..
soil....t.. akta to aa eaarektot. U tko POBMCOIB etrt..... labs far tk .. BOBM makl. '
prorldtac aypolatmeat .
....U7 ookoeriko4 a rory ainonry ..-IaI"" to ,....Us for tko dtd. sot of a .Loa ota to Brreatlcatoaad d.I'
.s moral .POI.... of tko ooctoty. fatal rtotaacsw tt ...-&r7 to Miry tkolr petal there was ao possible oktata atf possible totormadoa M to tko naeoM tor tko ....... taIko b.s. j 0
karat ta fko yrnian of tko aUIin ta Ibis day sad ao offeaM aboold ko ,nee of wklto. ; paper aad Aw tko isvaigdios of tko opendo.. of tko By tayo. md a rw-.aJU. .j
Tkto W rO aKra. It _.. JBVTO tko ...... bart to Blty. Tkoro to .. cloud .
l... ..c ..r..aT 'This to a potat oa wklek aB tk* aewspaper pskltokirs of tk o e e' e' :
smam
tat -...--. Tko propoatdoa to worry aJooc mata Mat ran wttk) .. I
i feel deeply for bold Ibis Ik Dee aftenaI 'B S:
wry tkey oxtatlac dmty. wktok kM kiss few awa k*> .
VBOW polar troatoi boor t odititiooal rktaipaBm a4 aay a dooaa oztra Btnoiijiw TEI BIGGEST B4TTXZSEIP DDS DT X05Zt alBtstaod BBchaaced orer otae tko McKtatoy tafC; vast ass ..-.a.. 'sd *.4 ,dot dntaUgo-TM a kat. / .....
oM ko with Irw .3
U oxtra oaaU
sera a *
ooora. wore tkrowa ta. kM koeooM ..... '
a osorco Iec tajMtte to tko wkoto prtattac trade Maria dot n taw tiaco MM ta* .
.
tkoro s tieoaaali awl of work ta Mow Tort: km4reaa of tits itoaptM had a MrtoM .........t to tk* i tar.sa of tW-aokB* ,.... to .Bet rest of yeOow. 04 at .rct ..' ,
'. to tko a4 .. .. .. If
tree koMo
Aorta llac oa. .. a4 tko Uko to Iraq oooloa .. .
body ........ \Tkooa.of..... aiaot act ko ........ BtQ oaak toraMd bow that tko Ualte4 ttotoa hole kaOdiac a katOaakla.. tkoiNorU/ Brack Bead far a* oxtMled tarsatlcatto, far tko facto ape* wktok, tko .imoaetd M told. der 0...... dot: ','
U but Moth aad OMaktya tat tko pvMle.. ftJ' lot oooiklao tko Dakota, that writ ko ,tko kvsoM aid Moat. fomUaklo phial atacklaoaSoat. dean at tar cTradtoal okaac ta tk* tariff rates sass Moor aad) wood pulp .M TM a wafer **4 a islets w.. ,
.or th Croat Arttlak to baaed aro Batons. aid .,.... of easy pest M to atoo tk* rmsmtof Ithess ttor BMBM d Ty I
H*.... wltk tko ioaOBnatal aid fool tko BOO aatouto oa tko BOOT a4 ta praaaaoacM. oxeopUA. BIt __k to tko _.. :
..apIa,..., Tkto .ooald redaee tko .....* of ,....tat..C.1M aaJaatoa4 eaM. aaA1...... Ibis aki*. yQ own .a4or ttr. bas boo _...... Ik* ABMrteaa !Paknaken .t"IW- fk* sUOKleo oompOe4 ky Dke. aftw.nc ran* FnakW *
WOB* ...... tko BBBikor of BB.ptoy>4.STKOVQ tko JlMorlcaa Barr ..UI. ko Moa4 oaiy to Ibis M GrMI Brian U atroactk.TM tko Baroaa of tko COM* .iMnsnlic tk* ..is sad prteo of acwa petal p* taut to b* dor stories, Dko* km 11
., c' sail "' ''.WIICI.'' per aro. iriMioo i .........itecooiBtet* tao! Tataetoaj M rvido* to ugh 1Iea:.M cot sad of .....* ko ....... ', '

Korta Dak.ts. .kaa cooiptoto4 sad r4y to p latevtuVrprMoat eoaaa-: .. PreeHeat' Booeeren ... otroacty Bjyed toetototlo* o* DIll goktott4arUc ItaFJ... a cwt a. Bo .wroto 4 .
JXDOKOXOI FOR SlIATOft EUDSOIOooo'kefore aa toJttal oolUy cf tea adlUaM oOart.' Iko irmat MBBBM of tke iBctototaro, B4 BOW tkat Beaator Ca- todder BB BUB SOov TtUk tat ...- 1 '

r -- ': :_ K* rty o.. aIIDaa doDan of.Ula wm W ap t lor .... atoo* 'Tkor* .... tkoCkilma* of tko 0-..... o* ...... to wklek tk* ....... kM oktoe towror tor dor SUM ta. Taflkerkasey. -

i rip'att .apht to Irate tko BMrtl- of a ooaatortol ..... .... tea U.tack (... at MM* oaca aa4 tooitoaa S alb TtAaa at |1..... Lass referred kM take a* oetr** totareat ta .k*atatt.r.'tfe to a sales Bfflto- wrote Pnmkto" toot J
see} to tko aula h ar7.W. .. two... rapU tro gut aU meet atocoa. last tko PrMMMfB niiMiBiMdiHiBi Buy ko carrtod .Nagel dot k* TM Borry, too 4 M tort<< kwt-
sari< Rio .ro oao kroaiaUo from tko aUla kattory win ooot 117. 00. nakatrooCoMtof Tk* Bpoale* kM bug ..,.,.. tko revtaUo of pii4it. dot ke Fraakto TMBet Thai, dereBokTBated

aibtiisag IUMn. Oao abut tnm ask U ..* M *t tko troMtad.'ota4at unity sad tr to rrattfrtac to Mid Oat keto ( Praakto kid! dot to*. ,1

: ,,,..... ..oontkm la H1&... wore ail tatoroitoOot yo oaa tot koto fish. tad vat. $UU.. sad.froa ....I tack r.a *4Mu fu ope*.to non*,oa> tkto Mki ... n ooBMttaM krMiiM a ..*. ... lot drr ta dor dark secrecy of ktousockets

t ..Sala"ae aUax.attoaOoa ;...tko 4oaBjBaB kotal .wa.W' for Mal rtaitwla Oaof kroai.U. tees tko aria kattory .....'bb. dug .of 3...0opouate MB efbly-o -koi ......... ilitoiBil a* a oaadldato for tko rtaaliMty.BRT1B **4 'mad*. seat tot.. I

tko Light.OBUBII< of. teoward. Dado a4 .- toamUoa, amn tM eC..... .... Tkla .. MM ... you.i of atojoetnaa this Dtv.la did l lot M, ekoat to fool htamilTBgr. f
... to* oooU Cro at tko kattlo( Maids f .AID THE IEQRO DILElCMi
tw.tilrn I 't ,o
Ji. sot oUaanrr I owoBm
a.. abet trva.a. U lack ra .ul roavlro tM yo.a4a of
:" Tfco VfMoat oeaator'froat tkat totrtot. Pnderlek kt 'BBIMB to ...= sibs a ...... Back projoetflo for Oo U toea gas .....!(%. ykot rr-.. TM dir. kick ,;,
.'katac aypanl ky JOB W. "Wtaoa. tar.BMBJ. roar* B ottteai of. .Oaoeotooaaty. W/ .. costa Ml. Btklnt a total Boat of fSlt tor trek akot To Arcs tko UeottoM red :;WVtoai J, Bryaa IB Cooper 'Visa ...|...* aa dir Toteo TM kooatad "

:.. ..B.t rocoaUy aaored t* Dad*._". tab anotko aa4a4 aa aOmraaeo of KW for torioraUM to tko trio u rutlca irntf ate Bidroot ta that kJatorto ball toot ToMday. tken WM oaowhlek ta dor bow ilirHi tea .... ,.yirtteh :t
-awoMr.Wtwtk/ Java IN ..W flat 1.1. ... Qe -.. 4Btoof a u ark Iraq ptoeo to pnetkattf alt tor tense ao. ball la. taowtodio-
.. anet aarei Ktroa ktai wry rooks OBikamiMiiat. Bay IkoBreoUya ..... tow (sod adderrtoe J
) ...t.
s ,' Bay poBUeal taeUoa or laaadal tatonet ta'that McOo. p4 .p toBM Int *MttM.J af'erJfWaa j
.* tk* defeat of lassie B 4aoa>soar: w* BOMBM* that >e ,....'to TM oaot of kapU tko Nortk Dakota la ....... Tliaea.U p...... tort M dor rrraer rttokxMye4 et

: l"* M tko ....* droll hearse. of aa aBUrffloa to rye klckoria tko poBf claaa IcktlM trial m ko tUOMOO per ...... TkU 1ac d.. tko foollaiaa ..... wkotker tko BoDcy of dtofraachtotac tko ..*,... M peraoedky BMjbe TraaM ho .By 1soviet

..tool'tams elf tk* atato.Bat ': < KTUV of bar eriv of tot oOeon aid ass, orilaary repairs vlabia Uo wklto. DiotQcraU ta tko doutl. aMt wit bus approrai It sea a Tory ko "'t tier BtaekotoBoVoapetooV. IJ.

j '. -- wkat caa ko cateed ky tokfac fkto rhaaga-ntlrtac BadaoaBBd ill sad Otkor ship ..,,&lee AM na&ac. awkward BMdo4 far Jeet at preeMt tko ...,... aro ....... acataeltko t"-J. AtHMT. trot. JIM .
I," : otorattac" Wataoat Mr. Watao kM toes a BMmber of tk* otato lei>> / f Secretary of War. wko to a* rave caadUato for tk* ..,.btlea* *ooO.Battoa alsse .. tfev.et viol it r.-

'r toUro tor* umber of..,..,.. WM tko ipso .rd tkoBOOM .. torr .. I SZLBCTOrO COOVTT tat tko Pfo td cy. kecaaM of kto official with tko Bd hat B taD aUttakow t ltr Roo.
!r-. tB4 J! ko oror didaaytklac Tory reoMrxaktolorkla otato or ta tko tator* COMMISSIOVSSSTkoj I Brvtantda atatr./aa4: M MeOoa tkoy kare MMed=. ptodctoflM .4 dor Carter rite ladder tttok

.. .ota of tko CMUMB ..&. of nartda. tko kUtortaao BBM tor BOOM no, tJIaueJ, to war; tko DBBM raUt ticket If Taft good ko tko BopkUcm ko wrote to Pranks. kQtt ikoa*.

'e. IBM wortooxed tt. B* kM bid amps epport lty to 4oretopo M a otaloo- Taxtpa Ttaw BM boos kaadtac oat .... pretty rood ad ee to Booitai x, Bryaa .,....... tko ratao of tkl. addttto to lie otroactkto toaoM ta bibs ....* dor CVTBOT toM #

v' BMB sag OABtaft say apodal nrtaoo ko soar pow to tka*.da. t>a tko tko JMbB ta ........ wltk tk. approachtac .[ribs. wk to Toto tor. sick Late M Mow Tort Bad Okto. Hon tie cotored view bold tko rraakto dot. ko TM. total* ** ta ...*

;.blr bad Trod Badaoa bas Mss but two torM ..,...sad to that tteeka ... Tkojotkor day tko HBM took tip oovaty --,--eiv. aad Tory kisses of.......,sal It... ko readily aaderotood that ko aboeJd W re- otoeUoa. dot lor TOM a* Taeaaey
1"' 1 BMBMUatot fmQy kto Bxparto* akOKtai M a'tia.rw aa4 kto BdoO> abty Mid( .1 beset to My aaytatac that algal tad to alleaat freoi kM tk* Mpportof tar tkoatto of dor >oeo,*. Suet

L,.!"'tr. to JOo tatoroMB tif tko peopleHto, ,.... la tko otatooo ...... t wdrn Tbs lUnlMlMMi an kotk.tko toclalatvro 04 oxoMdro if tko tko ootored ......to Oa tk* otker ..... tt to of creator tnportaaM dot BBM rraaklo tar aee bee* Me>

tar'xats stove tkoee of kto MOOBCBM aa to attract tko auoatkai of tko bas oouaty. 'PeraGe sad ........ a rory tore* saint of loa,. Meed aka ko ....w Bay Bothtac tkat akoeM lilies ktai or taper kto *tm.tkwttk toe dor rrraer'B BMM aifft.dtptoB4 -

aad It to Ibis ibis-laakaa? tko wkoto sew totoreeted,.ta tats peelatWo ky UxaUe'' .Tko rate of ooBty UxaUo to/tko apodal kakoof (f tko tko DeaMorau of tk* ..... wk* win Bare a detonatato- ret* ta tko ..all..... bale.to makto. W TA dor BOX sirslbboos OT.
'.aa salarW .sierra. + 1 wary tojrory kick.: ail tko oaoy akoaU ko otyoaoX vttk tko Wt of BiBBlBittoB of B caadldato rat tk* PrefHiaxj ta tko Ooaror OMTMIOOVtt
l .-. -- OBdono. koartQy tko t iOowlac trikoto to Boaator Ridac.r ties basso' MavoM sad tko Utotoot koaootyj!, turf fuss of osaooiUtaraIfiiaii WM a wet awkward BBottaB that LAS rocklOM auditor hag at trat.gaW. aot TO** ..,. ,..,. ;
) Bot Ton Fires ,,..... of tko IB tko S r tko Bueatoo MMttaOM trots but' k 414'Bot .
: 00 spat oaatort dtotrtcti ar.aOov.4 *y ooomtoatoaon show *o aeradalaoC out tko Nibraeka. kooltato toM _
4: ;, Tko ptoUbm of teattor r. M. Hrdssaspan .. ibis hoooof BMW. akoojato Mr kat Bot a sadist gets away wttkoot a fan .**a.atotto lor aa ........ Bo .orUoattr ioeHid that n WM better to stick:to tko Joak. dl/ Tea read' ta 4M

,. tke sTrlkOBO. to aaytktoc.kt a AaaMjoiBtaoat ta tkeaa wko bar tao ea.ty..it to tksrston to tk* tatonst of orory Uxpaytac delis toBUko M..ta ko oooJd ..,... o. ibis to taipora allele Moadakl ky trytac toroarlltote 1aoe Tkat tae Oawteer 04 ..,
\ tk. BUM a4 his ...... Uo dafoadt kto oeU ta tko sea wits ft tock tkoiBMOt .ol aa4 MBBUsral* Mlietto of. tko swiss for sow Bad aaoertota w.. a4 tkorofor k* peaatp.otl1.d ktoMaUoaor ...i di ....w kekoatooted koomrjrdoaorT

.. Mat to ............ aad kto leBiBfx U tko platoeratto powert tat dose r.lt. .... ....t /|twkoaiottkoooadM that k* koBoTOd tk* laths wkttoo wore jMtUil ta dtofro '""" ltr ,. dWaX. fo4 .

4 '..R tortk Ik* adailntloa of orery dtUea the torw Jootto* aid fair per ,.Darior tko tow a rotor oaa vas lor ko* tko onoiariMlnarr tut kto ikutag tko a sr.K sad the arerttac a rites totke tenth dsirsiUoi BOMOV wrtok toad '1C .. .,.. isM
..1'fte': Beopto of tko Tktrteeatk .oaatortol dtotrtot ... It to tkoaMotret toiailiilir. .... inaiaitoalnaaf alotrtat. Wkflo tko oattro holy bYe oaf wl .dlofo paper dot Iff ko too ........ .....
t r KHodMBBOtkalrMpcieaBtaUMto. De lists Boasts Be boo .OM> tko omdro koataaaa of tko 00047. tko rotor kaa tko o. feoworto aatkortty > -,.'.. ... kaa te tko lo.t>.- ko Mil; -kM dtefraBektoed tko MeN .rffl toako kcB ..... ta die Botttac

bas bas to every ins a rlcoroM a4 Meat oxpoaeat of tko Mgt ..... kto ckotoo for bit see glass .moo. tko a... K to tkorotoro oa- ta Bftf-proteeUco. aad tkoro to Bet B Revaboea ta tk* bomb wW wield BacaJowB aO ofsr der.busty. occpsdafly '

.BB4 a loges a4 BBroieaftBtilBo to-tk* wroac. Bo to at B d......*o, psd.lb session riot .tko .... palaa sad tko asset boots .ssMlwa. act kare ... tM .... wag Bader tke,BUM BHIBBHHBUM. Tkeo BoMbOcaaa > deN ntok dor mmiMalrMBOM ,

4 ,... *".nDr'awt.tM.Boopto.aa:fattktaQy.. to. tko baN.. ,*. ko _to Uo* k* ctrM a aria ...... Bilirtlsa..'.T.. for B* BMB wk* to BM BB- ta tko Monk wk* dispose tkto My that they are dUTerMt frooi I to Hay ,.... tai mttt <4or*
." tkotaot.. >* :... : _V7". ;)r >- -"'* *-< } ... .. deulft.dt7tbaust. tatorflcoat trio SUM for tko hula of tko poattw*. n tko bib dtker aro aot frisk"wttk UeauelrM or aro iOMBitac what to ntotto* and die Ices mitt affllTorBakes a

:Ko fair IktoUac kBtt fall. to. But tn*. Tko watt* ass ta tko lotto win sot Rate a few .. to MO tk* at tea tilMto** Gear
ty ..,. .aaao. or .. oaa aadarie. BBBitHi tko:oils tint w.t soil' tctBortoat dies to coaiowkat toot
tko akoro MadaiBrto oo akty tproiiiL Y..SMao log wore! kto welD olckt of ta tko tatoroat aroeMd ky tk* MBdtdato* tor tk* otker .... ooCd hack Rosa to fortker tkotr *w* Baaadal o4 poBttaal tatereeta. A4 Ktttoi nc.Tkat( 'ni| 4 Ckoaalo OOr ctrl
BOB* of wktok to tocporttat to tk* people. Grre It sirtoM.TkoToBBM : that tt .... WM eetac do** I watt to My rlckt BOW tkat tko _lIRe sear Bntttoy okoahl der.battto)
r ,oa B otato aoBBlor. sad bin caa ko ..toot reaao wky a rkia.a akooM ko aog s. tk* lout are ktnac tko ...,..* better tow this tk* BICTIM wei4JTO mtttjbaneto *ad koMo stordst tot

j ..... w/kea BMB giro oatMaotto* la'ptbBo offtoa:;;; "....,they prey tkaMtroB > -17.. Tko TtaMB ooBdtttoB....that to tkorotoro oxtot ta Bmsboroock Borttooat sod oovaty. :ooomealtkopakm oxtot to! Dado to tk* wMto tau It tkey were cMktac tko towa. Way Ali ta Waaktactoa Oa*>or.ko otoctsdt .
.
wo It.. .. ..
tahkfal Borraato 04:wko tkoy dtofraacktoe) orory Bcro. eve It soy bid to dtofraacktoeBM
*.tkoy;art bout wttk tkoBMoltoa a4tkatij wttkoot fartkor .. .
oooKBoat aoatJoo K tkooOJ
or Uo
SoItoWBMa .tWy Bkomld ko 5. ..... BMB to do tt. Tko wktto BM* of Ik* Boeftk oro I N.yIse paP.n dot ...
rotatoed ore*.tkoofk Baotkor keoiBany :
: BUa, \ that Iko a.p. tern Bad afcaU k* dUtraaeatoed oiuokeio It to a/'w''y ....... *ad Ckdc Mtttkaff to.'
'me.p.wt.' .To BMB*' oek a ckaan to poor rowari to a food t PUT,, $' : ASTtXtlSJMQ I' pretest tko HCBJIBBM of tko tartan of oarpotoac rUe. otoodtacPat..* dot 4kr kaff beads

a adta ? 't' ....:. 003PoMarola ... ,...... ntek heM tnoj Riescourt

!' .r ,+ Tto .J...... did ft* ow* BtUe 1 art ta trytac to torah awa It IB add. tSMOo ltd k* apoat to defeat l sates Radeoa. Great ".kow .me".. dot toe dot ta dhetr seas Mood foaBaff tta eC> ..,t

:- RECARPUCSS... OT-' JTXIESS- OR ZUGIBUITT- ,. this otrttiportteoat ta tat.dt>? Tkto to tk*'way It did ,It. Md the d ooot to cot apodal awes tool lit Bar |mitt ocrotteoMBt. Id to* SM> '

IIM'm u Yttl--.. IBBBM Out wo ootaBMBd tt to tko r-eo I olefoBed o* der streets dot Pnkto

Tko dftoref tko Arcadia CWapisa ... of tko koot weaUtoo: .ta tko aau aad feoafBeas tats of IftaadBtto : : Wise BM tke Brattokeat of tko etootloa this mrtacT Plat .*. caadUato thaw riQ tar der korts Yaw

; Btoto. to a'....._x... Hon CkUta a4<< alb souse. vv.es Ys ales Ulktac drib aad yo* dot the of It tkaa BM left .. a feeee trtomtac Jera.y writ a lull to kto pe lot ko ret dos BooriaattoMf acata sail ,

B deep tatenot ta. pentrs. ..".tt. ......* It Bad. adreeatoe .. Kot oty aetB/BBdiwkea.tssStiw tt.si yoor adrerUeUc' pot ay BOOM aura Mthaalacm m a t.Mkt ..... tkto ask Ass.!dot. tnt k* ko cue* der shah, flo
git tawyer
a to kaDaa,
tkto, hit afb toaay of tko Btoraor BOX poatac oa editorial ttyoda, ako It aad yoi wW dif.ress. BaUasUeai eoatagtoae. aad tt to ..... .
BBMt.alwiyB bowl what abs to Ulktat about aad Ik* tooidAUoB Bpoa wklek OTory rood -.**....-..w.c- ad to bvlttjG OoadeoM 00<,. Browsed for Beadtoc troops to Possess Loaf .
was Jt wkat BBOXaova ,- *> eves yet abet aad look at tko pretty cooda yo* hare high tko outker KeaB .-.. B* wail bar bee* eode.*ed by lie OOMOMUIf '
3' Tea ask do 1 .. .....
Tko foDowtoc to ondeaeo of this tact: < aad admin tkoai ,.....u.- Coartac yoanotf that tkey sr ins tko prettiest k* kadal don. BOBMtktac of Uto aort If IOM of Hfo bad .eetrv d. oo- mo eta.
i" .'."Wo Bare ..... tareatlcatimff tko rai.a way Miami odtton of- to* karo. tror MOB. Allow yoanelf to hseooni tkorouchly imVoed wit tkelrBBtrU then yo* ..... Coad... ktai aukow. Coaatttoacy. whither. are flout BewTaOer faerer Teat to Lemo Oty .-.. t

otato are seek Mttor ...... of tko Oororaor. aad tad that wttkoot o. aadHkotr, soar setnac .....ties aad tkea alt dow aad ton tkoMbHcahoot der 04 beet TM dif bon a iliac.... \
coptte* tt to penoaal croud*, taoy karlac eoacotrod tko UM tket ToO tko pleats withal seta rabbit naalac* ,;
fear wkat
fee flak of tkeee
good ., .,...
vvisedfw Tk BM 't1a41 .
A'' aura Tkaipa. poOceeM* of toe dty tkat Thydo; yo Mk oaf fwWhass.v.rf : ..
Maw
worked tar
tkoy rowelsa tko prrrlOM etodtao Lay tt oaftktok sad BBlsss .
ko. J'OU..catr. aot ataad for meek tk* pvk- they .-.t of far aad Joekj ,
say oat poBtlca. M M acUnty work ga.A Thy dote der tnt ttac I toarwed ,..
fko t ..
er.vwor..gosld ke >
obUcatloa to eater -.tawllta lie wffl koOoTO
.. o tkeoavocardtaM aad nopoad to tartutioBBBUBMT
you your *. .
good preeedMt tkat akoald be Blade a taw. PoOceeM* Md Stasis Bare ta stool ta der htotery taws
-
of tbelr Itac* or elUIMllty Tkl tke Ooreraor decHaod to do. to kero sod MBBKT coods .....a. ray
an .
Tkey be ...lB. Iaoftueaaaoc H. tad CM 1
BO good effleleat
i. M e* aad work If tkey BexBiVy TM Ctffeamettal s
that oaralac. tketr katred Tkore.. eon. people' ta Florida vii kavo ...,.ttoB.kottttoBBtotk '
BMrckaau
a* to start the ban .
roOtac. dos What a Mow tt weald be to BMM JOIk...*--tbeee ., 10..... tIP taavB after der fssrer TM ef...
.oxampttoa of dotac rtjbt for rlcht a nko tknvfore are ...,..... If tkry r Tkja to a rood opportaalty. Loa .or..t shot .
*.. were tkey to ke rod* kaado off ta political aad proelbltloa oooteoto Bad ICkee Dan TBO Clffo* a eew*
arc aot paid aad see .. rood ta tile wko days
ee BUB does kto dry recardkveof oa fsokoBM" adrerttelac. CoaflM roar adrerttolac approprlatlo* to I I hide adder. skeepMkta far .,...,.
trtood or roe.Kn. tfs kgu4ut.ldw. Md seat oaf tk otkeaes an .
of vita are aot I Eferybeddy basis -
Chide erMeatly tkoockt It Baaeceeaary to mutts tke aces fwcrtk tk*. price of a postage stamp.Btan : If a ... kad prartloed BtedMae. dvrlac which UBM ke kad kee* '' aad Ckoe Bad Cbo. dot ako4 ... '(

.f tkM edltora. TIle pabttc kaew tkeoi That. nffldeaLTrkeayo ;: today lacnoM yoor lectdmat adrerUstac ... watts :fist caned to MM ibis a doaea paUeata. Md tke* Nt1N4lie praeUce SC

a receipts crow.* of OMdldao for Btreral ,..,.. wooJd yo* door htm aa ape eaeecl phydclaar I Bay I.. kaff yo* aoOced Y\at.:
.
bar a ass..bo to partlcvlarly aetlre ta dtojooactce ; Wield foe care to ton ktai treat ro* ta Maeee? Tke .... wttk alaercr I evrtot. eay. dosTt c>ff a cook ecrapreeeto ..

OOTOTBW Broward. t..1 klm. "Wkat job did yoa wail sal taltod to fMT" : DEPARTKEBT OP ARCBTrES: ABD BISTORTTk If ko bid bee admitted to the bar sad had kea retalaed M toaathaa Cko Proas wk lass M hiss

U ko WM forBerty a Broward ass It to eafe to Wt that ke to atalBt ktmBOW B dote ea... Md ibis retired for several yin would yo* eoMlder. ,: facet I..... maybe Cko too bow
'r kecaaM ke did aot rK a M That to tke bra a _..-t seas to alt oa tke beack of soy cart tac koto bwatck
oily reaaoo eone see. : Tampa Tribeae waats tke creatloa *f a data l.patt.n! of a ep hiss ooot
line for ....... aad kellttllBC tke eil.f eiecvUTo.Twoaty '. sleeves rltek ala'1 pobttdty
aicklTM yet.
tad
history for the preserratto aad repository booty! ..... It to to ke hoped tke codl win BOO mire the matter of ckaaclactke Tad 'rke
: portraits cad other relics of prtceJew ran*. Tko Trf.... I ton yo* dot ko rtnckee4 I
outlet from tko rrrer to .
says: sewer tko bay It would e em to .. elite
Ire Ian .
poO- etnck ta huaeo&a brave tkey M messy ... dtoo ttm a
wereordered ff14rW. to rick la memories of gnat ackleremMU *
from the daysot ta UBM If tke coBBdl sold take this step la time of
sat to protect BtraH car propnty TIle wa were ta cyainatkr : IWa,.. l.r o*. De lists ud all the Bpaatok peaastrs don to peace preparew for I" dlt four ,..,. beet dot ttak I
,with *-h otrlkera. 0.. of tko gMt dlfflrvlttoe woi.t.r" d IB CeetBB ) < petard UBM.. It.... Ukewiae be fan of relics war WMa.eaeraI hose to M good ta Miami. It woald eeei a ripe time i" F c I ....'.. Tatck **4
t tatimately eoaaected wttk acnro to tanker eat....,. aalat Tedow Used
epldetalo. cane '
.. .. aa to ea r Ukaadle .
with tke car BM bora the vii!
rneral .,.,.a, ..Je part a 1 u.-. eoaipared with typkoid fever sit lee by a tboMead u... ape toetrUe
\
tkom. Tkla. aot keeaaB Ute atriken me*.
wrre ta tke rlckt. but beeaaer iBere
PmBBPOto to ao>> state ta the anloe when a departmeat of archlrte Md I x
MlaatL Aad. It Igmree do aot decelr tko deatk rat an this
,. .* 555
to oao of the otroncMt labor orcaaUed dtWo la ,
the .. iaboald
cooatry II. bojnore comprebeaalTe of all that goee to create taterest sod add belac ...... to greater ta eptdOBtea of r_. The savors see f
kor* ckarced that erva the waaa-woB).* of PMafola kave their aaloa ..I )to Ute world knowledge thu here la oat typhoid aK IT.. ask BM rkat dot fills Pernmea -
gnat pealaMlar commoawealtk. at Ute preeMt aims ta tke w attar that abokld ke ckaajted. W
Wk ky tke dotes Wltk eoek coadltiooa tb >at toUe < -.. la kiss ,
se e> the dlflcalty ta ssttda TIle todden rttck ks
fatrlie dui Trlboae snea that Its creotloa be .
I.. : roBaaooia. aloes earnestly agitated with a. riewo eat oaeapared wttk Ute loss of wife, child rat.... Bvotker. ateler ororo too ...t..
be
a IB It I* a nrrraaer to tke dvataadi of Is4rlttau lis aatorUatloB at the sari cesalo* of the .lectalatan.l .- to der woten. Bar
her? Tkla IB M laaUace where coot aboeU sot bo ooaaldered.tt .
Plgw Joel, '
to rea4IIJ' .eta l* Tkl > more that -I. meet with a ready ....__t Of tkeprrsi o.. eb af.g sasses 11,001ks of a child how Oath foo>Uha dost c* too far rest year
Mmcs. I caa took
of ftorlda Md the Uetropolla Jolas with the Tribune U arose ekokstvbe
J Editor nAkertacto of tke LakeUad New.. former .....4..t o'kttoaU. J law maken to coaai.er and act ta. this matter It.. ImportaaLt or The Peaacta i iBaiC *( a choke too a choke. Do*.
Newa. at Int arowd .
: aa eitpporter of Ho* Joka 8. otter
doat watt offlee. H. "No w will
ear: -- rum oar Unto print yovaaktooBotforBMdotl
a .
..ko*' ta tile fear of t.. LoN aad without fear of.... We NIl auk* AdTrrtlilBC to one of the creatnt factor la a rvaUeat ., ..*.aeoIa. to hie caa the world of boxlana lee Gorenor
BOW
Broward. aad ta a* aMe edttorlal
B hurts 4tH ke. mighty bard to hap a* ont of It. W lUKor Cracked tolto ;, efeatocMIU .
e.n. Hke
> other
afod.Tba4 maay thlncm. there U a ....
right a of why be kae ckeaxed kla '
wronc way I aisles The ckaace of front of the
..u- sprat aad .. will bYe to fawB crtace to ... New sod tke nepoctlo I '
or ao BOT wli| s'e 401.. It !adrerttoiac to I be rffertlTe neat rterh the ... aai arrays derHWBT
or wonia w bo ray friradly feeDac of t.. Joeraal boo Ooreraor Browsed. idle
ABTO to ptay tke krpoerl ta aa effort to be all : greatly to I sir.
tklno to all the 0041. .
BM*. a 'bye If oae baa messy to ton sod *nwB t ran- for mralt., bu ttrcagth ta West DorWa aad practically a>etro7t an ehaacve Mr
sear caadldatM are dotac today We kad nUt<< be tke editor of UL'B! of
.cbse.-ewWf worked _
jadrtrtlaiBf
by gnagrr who poekr< the Be i4 o( Mr Lear _.n.. tke aomlamtloe Browanl aid Lamar are'BOW '1 Sroiaa ,
BUJo eooatry pat .-balUlac It ap aad watcbtac K crow M aa hors *-*! rx.y oblatoed tbrrFfroa to .1>rid IB one other tow.--t. A wk* via a aatytssdsl
good tMceil
to < d the
r...d for this eooaaiOBity-tkaa to Bold soy offlee tko people of 11o i4 Ma _kl... adrrntolac' a tndy kaTe oafsdttrtaa two atroagert caadMatea I. the senatorial rare aDd wit k bevies ta Ckleac kM ...* sat .. t
: proved are prbrlBK. the trBgtk _.t..U
eeeJd kooor M wltk. .A.a..aa tale derUrattoa of ....,...ftCe! sod plattana faad wn eeattaM to pro that the sly aiedten to adrrrtUe deretoptag la all qaarten by Ooreraor Browardit jail lb.bI's..h. teterfered with '{ .
ta Md obtata la .
predicted br that k
sera win Bo sell lead
IB the Int
of prtadploa. wo wffl orocoiid wttk ov recalar MtrrtalBBirBt* *-na tke that primary tke kweiaeea ef tko Mbvrba. esrt d
jro: -sat .wapaper COM direct to the
coaeomer euateat. bat that It wffl be a laadaHde. IiO to fpeak. for him. I ISjaugMBi I I I partlee--Oerelaad Leader..i"'t '. .


I
a
1
to
a.i..* .. r.
i-- _- -
---v-
< y .
.. I .r
'"
__ or'l
r "

w3OHT PAOa WZTXZ.T MIAMI ,Mmtoroua' nuDAT MAT-I. 1) P ''t .. r ,,a1>t


1 t 0'.... ocaool II. U44kirrtala

t stg. oekool 1). t&MMama. WHERE-& ELECTION
.R RESOLUTIONS ON PUBLIC ae.. Mkool 11... .. MMiara
Boldtor. oekool 11. ... IU4irram
Mixn. orbool U. M...
I OPINION >Em. Martia shod 11. 44MICatftrU
DEATH OF'B B. 8 B. Barroa aekool.i..: TIN: PRECINTS UH /

at. C.: X. n pp lks..y TT41
3. K. MeOoaald. later**..... MlXdotf
rT.c. w_.was lit M.,1.1 I. ... ; ........... foal . Hi PROTECT BOOKS !IThey're K.
i HINTON .. w .__ W w..w ar Y.Mwy.r. ). W. Wood Yard ,.... . IM LOCATEDOr D t YOUR
: ...war.w t..1..r.f w. w ... _...... w... fro J. Casotn. tftaMYp. . 22.11ttla.t
..a.c.u..n.b w w Ma.a..w.ha.rr far*. Oa. oapptiM. ... CMH. T
too valuable to be strewn about the house
i A t..r ass.. M. Klax. prlatiac tTItaekot room or ell
-wwry..1ltlamL Btoro; ompplta: :::::: L14U. posed to dust and damage I Of course cant help K.if '
Adopted by the Biscayne U Mcftotn. toaai . .... at Least the Commissioner you your
i :Drab Lbft Co, MppOoa . T47 book-case Is fuO and of the old style solid construction. Better
r Knights of TU, April StElltor Theo a Cants ilk..... . UJt Districts ia Whlei
Bay Lodge MUml ItotropobU -.. P. EUcBlBI. ...,u.. .... .. UtI|I f let rid of such a case, or start a new one that%O always accommodate

Pythias I aotJeM oU.. day ibM ttMUal .I Bask a Baler pis o. . IM Included your books without being either too larto ortoo;, smafl- r
Ne....... tft apMUwi .( C. C. AtkUaoa. wood. ?. . 104M.
yr"t, Oeural ODekrUt. MM Utr Uow-I tt. tysaa. Mpptto. .. 144 one that grows with your library and always fib tt. The h
lag ........:. -H. $ata JOIIIU" : Boy BarvtJ. Jaalior .. IM .
r (From Moaday DaQy Ut k. wosld Win appoIat Uoffle T. A. MM..sppi... . 1-14 (lh.. MoadayaComaty Dahl..,
Tk toDowtaff raootaOoa kar* say vas vk W bm reoUe4 3: T. II.rttt..i.- ... . SJIB teem Z. T. Morritt. kMOtttllod
*.*. adopted ky Bay Btocaya .. kr a vrtewy WMtMr' it Hal. aalary... ... UM4W. IbM tk* record. of] tk* : flobe'rnete '
Lode. K* 11. KaJ *U of Pytklaa.oa was tar a UU or Mftftt/.t." : W. rVK pordtoai. ...... .... Boar of Cbwaty COMtolM"row
tk* doatk of tkolr hut. Maths Tkta at BOVM WM tetM4W to 1L A. r* JM>ck, pordlaoiaUI.. S1J ...
", 'B. B. Ktotoa.waoroaa ill De OMcrml U mtt e&IQaI forOwrsr / B. Aatknay. Br. pordtoai aUl 11M Ik* tottowtac otoctioa KVetacu
oar ..... trtoad eat sad. Iadd.ataW by way C. 1: Ju -. tru... ppU ..... *a ra od la tk* ..a.yirar .
krotkM Poiajak Bwti Rlato* .c 'Ieedee. Wan Ootwaor lliwu Mra HanaWtor.. . MJ dtotrtot of tk* coaatytDUtrtet :Elastic Book-Case
wa* aOot ky tk* BOJMBM ...... Bf aid .. *te M 4Uacy tar QmJtWTk 7. K. Otoott. ,........... t.. ..... K* J-.,rodaota If aad SDUtrtct
l tk* ''Val.... from kla Bf* of BMtalMM > fetes ......... Jlartoa OJawtoad. Mlary. ... U.04BrtOAL Ko. >-*rctaeto 1 4. I 1 .
\oa oartk. to oator lato tk* BUtMMBt 0<. 0eurII OO.ft W 1{. ; ;b tho original and and -
.ward of tk* rattkfaV .aadWkirna. .... r.p...i.l kr OMk Now.P..ord DIBTUCTBX I DUtrtet Ko. l-troctaeta .. ... .. f. ..- only up-UxSate sectional'bookjccse Is
Brotkor BMfttok Bark alPt r, kU tim ...... .. 1-Ofonla Liaary..... JUt U 04 it. f fDtotrtot [made by thfj tartest manuf acturen of such foods jft the acrid
R Rtss WM to. ate a tra.rytklaaft efsd wits usdlIo.a sr.d sad No. \ COOTEU Loary ...... Ko. prodaeta. .. II. y
.
> sg1tb wltkoat foar aad wltkoat roatwack. all ttdftfi M"L but .... w eo.- Jto. 1-w; J. Brwwa. ptaktac 1m Ml aad tt. ITS furnished in] a variety of
'y- |.u inilig kuBBMrakl* Ttr- .4.i that all Oe ugaatut ialW No. J-ASaDe a ......... DUtrtct K* I-ararlaeU >t 1;
taw, wktekw* akoaid adaUr.* aadtor tea. tt rtodd" Tit: tk* big .... No. Afte* ......, Mlary. 11... U. it. it. n Bad n. 4 trades, sizes >ham. pricey
......... u.. *, k* ItT prides rrk i ........ Bay of Blsesnin laaca sad tk* ....... B. or > -K U* DarBag. .... .. 44..4 De avrsl ....w psdada c \
eft Ife. '11.' .' or I'J'WU. b.vs d tile vale Rata Oat 4. lad ......., dlrtrtft jcf tk* tn a fltetnof, { i
aol ....... to BkKU. 0.- i.M .. .
IlSaaI. TlortfeAat toM neoc su DcrUft ...... .IM.4T eo.t7. -
i- Uoa ., De aspuisttT5 9IrtMe di Nrr." sad Ik* Bttl M.. tW 1- 1 unft5.each* Ctted with the):

Sae dsesrd. Brotkr. oat M a..Taea are UkUaC far tklr ivy sritau perfection dust*proof roOerbearinf -
dear apprsdals of tte .r. bark crI Oran ,ODekrUt: sad ....TKXABUBXR-B BEPOBTCooaty I ,
-t' UMV ........ Vy owcrfMd tile r.pwt. eaa.....* *... I mlxkt read Rumors are I Rife door. ;but eft' tb.flad
.1AIUe. M( addI a .... Ia w sap 4*.. ftlMdoft. wttk vktek tk* lad vast).. 4SU :
mfe'I
......... ups vmiek aMI lie IsA pwpl JMUT look VIM OOTWMTBtwartf. BMBtk. ....tttlM to show th you.tom /
Oto r..chaaRrdnd tk* v-KMwrri ..*t.- wll send bebutif Bus '
uHy
hot I toM ttt ..... tot I + SHU' or
s.ecsl. IbM ft* Mt Mir k- '.
.asa ., sr tads uy p Ar..1t1 ..... ..SMSvM About Won trated catatocuo on request ,
a. .attdka h.Qy Gd s espy dqk X* Ma wW kM ta bio De stake f
,' t-aaaaa bs oust .. 0... ali lac at tick ftft hsu sad vto. .**- 0... *B bad.-.i. ITIMBpodal fI I
> a spy Ie IN noritft PIhtas raor add .ftk* ... ft rtit.ai atvttkovt Itottlcu .
.... web .,'' De )Osalrpra aBtrtat It. Tk* taIesrf Cask 04. bud fait a>.. ...mUl inKeystpros
.. 'J. ..o..nl'I.. B. B. ter. ., JL nedoa law VM tatM4.4 to tspiso ....'" tkto BMBtk..... UCJISXTMA1 1 I
T1M.bs. flowlaes. tk* iMTifttlu yda ft'Mt" .
.l.ettB law VM ado ky tk* LAN -.naaU p........ AU ,1
II taUtv* sad fta lie ckftesM: kr1C frldayi DaPyltkor ,'. -
m m FROL n* -S nua was .... ky Calla .s ............ ... iMii: Agala ar* nauai. *f a r*>
tk* p.pBla.sad Blr lbs. ,..,.. w S- J4.1.1ak -.uaa of work oa tko nlMrtna :
.... : s kid... """" w vIa, wia ...... Kalckto B>,. Ole
Ii.STEAD Tk >wo ... la ila :::: ... tat ........ sad Kay! West,
'or''m l 10. I tkctr eoMdtatiaa .IbbMa'a nON aad tt report ar* tubs a tow w..Mall

'.- r r... kB kft.* rula. sp.paled. WUnatit.. .., Jut ..s.Dosat7 say a foaoral rawal. ,l., a%
.. p.wrL Tkwdra pmruours ...... '.. .....1U1LM "ffi: lbs Maotiaottoa ofjtk* of
4* tk* jftiaaetk baa.a Did........ 12.11tip.
.'f! :3, lily Anmni Fact aai wa.ggilsti. .*opl* ..*4rW 'ft ...... tab AU.. lit .. .. .... ac.n bits* ar BOW sad lays. ki.. $
fen tkrte If ur apfotatMfttr sow ttBM upward at oa* Ib aadsae

.-szs .Jattl4st Our tisa5ml ....... ky a vi .sty,. unatlatjvttk. IUCUIW'unatl _,.."... OB tk* xtoatoa, .. '
-
tk* ea tttaao r tk "". tkat work doa '
alroady
,
rat Ills as
.... .;PInnal aal. G *enl B to lMrty tk* duty .( tk* w.w- O .. .. ......TIt.JJ :r= \ It pomaaMtj This 'I ,
MrteNTtM* to ..... ky tbs .-. .. .. ... M.ct work wtu ass kar boa ....... t'
'.1rtwl!.lag SI latlnlt aad B to Dee tkat ,....,* ia.. tt. ; :
: rte B Oororoor a-bliadt'yak. utrE. -m: :; tkat work *a tk* Moor sad of tk* _T. :

-' potataMat'rocardtoM of.tk* MBtttattoa ... win k* oecaauaeal" Of tkto F4\ Bi4ige : .
"r y' .itra aU tk-to*,' BMnly k*. w work tk*Km w.. CmTbr .. iyss '
wJU
w.d. ._ .tpriI
; a..
tbsy w naon.aSM-by at.
.
Wort .*.. 9setk. .. ... .. We s M a woO atkattoat4raaim '
c. OMcV ..
sat MtoatiL-CL tM....'., Ma7kf ...-.rr.. 0. l.dditu,4oib.al. tkwkM ftV .CDIIatrr--.. .. 1..1,1//.40. tkat work oa a ..... aaaa f \ ,, 'J
fwtarBod to tkolr BOM as tltatla Didtteb.' ... ... 1511 wffl lie nii... OB tkto *a< at tk* : aYOIin
lbs anartUaUuB raUroad ta tk* Boar fataca Ba.
JtoTa witk lbs halt .
rtolt "
aloMBt 1 ttuyfQ ptwtdu'' Gal tt aaaB k
.11311 1: oar kai It ibM tk Oraaipaa wfflbo f
: -+t Mr. A. B'a wsrL Tkay wits sbsgd ky tko poopla.. '. ..l .
..... .... .,: IDa. !Wee dTUOAUdaV 0dMMOCdB JLTBCHOOC artMrs to atoM ap thgsa -' > -
> TThs Woad
n.TJCA1 bdwus sad Oe '
uward,>wk ;wm BMk aa astoadd _
f W.hrs. .. : Total WNT sb eetIII.aailq lIMe OB B>r Won aid ftftor tkatto ;
wttk
*
tott, Uadsor aal kakyiar.rotarMd TTXANCSB tiara itiadi.its W: tippled ok* wffl lie ..ro4 totk Used .
l herb.*.. tree a .... ON MABCB SW e Diteu .. .... IJ.M I rP ...... Stock Wad aa4 Find These :Articles atTompkins i

; .at' rtolt l ..a frt.od. la Mtoat. Mr.: ,raM .. .. .... an I Boos CkfTk. dor.g M tk.OIwo t
"i' Xladaor to ataWar ortoaatro:;lar 11.1, its,' April J; 1tOl\. -,. KM would give abo|) twotro J t' >'f
our). ............ *a ato koaiMtMd.Mr. BUt 'CI C yiarUft Goaty .f Da4e. ales of Mo,loto4 roa orroralBgap .Its that lbs oboe ..4 I tor tk* track. n I* MOT* .tkaa
\ BM Boa. X. T. out certify
Ktrritt. Grad
!d'" .1..j-ltd sal ott 0Iv\. "\ ..t. ferotolaa trao sad *on *t .. tkkoot ,, heIrW: after tkl* work tt loa.. Variety Store :

2.r rartodoaftd X BrapM Cral vatok wtfl BrowMrfMii kid I 'D.v _-..lla.pailaN ,wit) of par' kaowioac sad koflot, that aaikor a of asstrsdt.s Ut Mr would trait W wUk Makor a, ,1
,
tale to pro's Oat V. FABtS. CkalmaaB.
tbapear <4SU.< Mctka..we olnorUft. tk trackS'Wkb
sad
teyte | .0511
'a .. ..--.. -He" ale kaa Bckorrytroo v* lad TOT.korrvttk cwatkly .- _. 1 BALL 8ecntaI7.I .
I ITkroack
tattoo**.' .. \ .
lti
aaueUI
Maas. alubu I ) ; ,
tko-oOwawoBi: otoru ofJMb.X tk* al4 of ft Irate t5 .aka,. ........ sad. : .
T. WUftatoa sad Mr. W DiBOTBB M ld oooipUtod through Pla
armload rock road rata toooad for tko.BMatt oadlar* ..,. Lire silt HMOB .y) p Tory
ear tat r.
\."+. 755.....as... ..-.. fad.one"*-"eoartrtj aad Marck 1 XI.WJLXXtXTB IKCL 'ISSUED:4,1, Orders, f .For. State -.H fore .C ...' Palm leaf fans, conch and silver top" hats,; '.bathing -.-.

'
.. i.ttitlraredIMtf.'at.s-. T. 1a.I.ud .bIoat\
PIt THE CHAMPION BAOfSHTk7cka .
-.L. TMy wW work'ap to .rrria B. T. JMM* teboel II..J, ; E I'CapUU 'capent suits mosquito canopies torchon and val' t
.... ,/ ,
aad .eooa-et with tk* road Bags echoic 11... W.T : :
Kfttkrta ..... V. .ploa radish was pnust ,
: wklek to Batahod tubs Mlaarf tor Brady TIHbMo
4 that pUea. thus cmar aooaOaaCM : Vanva ekool ll.r..lOMia4 .... issued *4 to l-o UoraU irk fey ky laceS silk floss feather stitch and. fairy braids :
,
\ :; .
road Croat Homed auad. BlTMkwc. KMol 11.. O4tAgaw > Mr. B. 0. Coraau of Caartott Barkor. > ,
rock' ..... .' It ...,.... 1 14 pad. sad ''
) II aUtoa. 'TIle I. graatrtMj aekool 11.... 11."
....j ...;... lib wild Bra. taotaniaff Aa7 Slants edIooI u....A.10.01Ira I ( (<< ---,; wia grows ky Mr. t P. Jwilan OBCkarlotto crochet and darning cotton, ladies] shirt 'waists ;
-... its lass OTorytklat aU Moatafaa BMmlamr. Mkoal UiDfttoy 11.05Ftsaaas'IMnard. Barter sell H IVM Ole .
f aadtotarkod. ..u. to. Mttto *a ecbsd'11.. 11.11: Brooder, .( Oooipaay. LSand """OM raitak w* ever MW) sad tt : .
'. ,vtry .art. ...__. ..Now LyaMa. ekool 11...., IU4 .......... 'r. B. T. kM r-. add tko adBtnOoa ot Btaay woo under vests and hosiery, gent1 men's.sWrts,. ':
watck .tk* oooatry grow. Bob -Tty- BaU OotOlrt. oeteol 'ii;. ....; 000 elr4ofdcn for tk* aaaaai *a* MW 1C Placid oa wMWOo- ,
Bor BBC tk*.. rakbttt.woal lie... It. Oora.U.Jaaa *ek.al U...,.. ..... _...... Tk order to for tktaMmfcBac rruk BVMBn greed Battrday. B
Mr. wattor ,.... .... ........ trot IYeI1a Pet as ...... 11.._ 0554 at tk*' ..... BailaiMtat alluded a grist deal of *U.*Oola pants, overalls! underwear, sox, umbrellas, notions -
.
,........ at 'tk*" fair 'oa kIt >. I.... Bw.tt.clout $.i..* ..... fats' Dueot. aad FWt Dad, at ..k* ads oeeooipyta "'.|ixr. Coraai ;
.Ton.poutoo* sad toboeeTk ... IIweIe ...,, a4oal I.....; it$ Tampa; Sew* May n to SI.Tk wrotof ""To bow wt trror doUdaa ; r''
novelties
k todtaa .,..aattac PMt arBarattoM .. AUta Btopkrav .ekool. .ot.Wim ..IIM *.Urns for roerritiai kM alee *T hot'.. vror Wr t; W ftl- and cooking utensils, fry pans,
', fortkolr, 'stick ..... ... lie : KaotfO. ,acaool 22.... 4O. .... ...... to May .. sad ky IbM ways rats tk* lars.ot cakkii. tar
kold mday-alckt. at noanotMd C. L.n-.. school a.;eoI tc* tt.*.ft to oxpoctod tkat tk* eecapaay ..... aa..a. sad MOW .. ... rice boilers tea kettles bake and dish'
: ..ad aoocti to kiwi aay of tkkr B. & ftopkoat ockool,S..M4 why kav4 Tocraliod to a tore. .- forward vita tk* larpot ,, stew pans,}, \
a;. rese''wwada, ..a ta..c wBtertaia- i, X. B. Pvwwm, ocaool I....... 4M .*... kotwoea O aad T4 aO of.wkoawlO hats Oorda Hr.il.PENiAC0IA r.-
JCo.a'Jaeaoa. wed I......,.... tk .
taco lb. puttee .lAD.ar* wed cor4telly Bo to araaipoiMt smokeless broilers flesh forks and
I, haw to attoadx,.' ; a. I*,mtkorapooa Mkool ..;< ttNX. 'Mack ...... to koto. tale VyIk pans,. scoops
Mr.. ;Z. "1'.' WIcftiatOB ..1.st.dts .. A.: PIrf..ekid J.._.<; IMAMlo poaaB. .BMB at tk* .... taorgtaliaaoa. Ole IWSI
y Sour Baaday, ..' MlaaU JokMoa Mkool S.<....i.lMJ tk* Posits at tk* : ( dippers .water coolers meat grinders fruit '
sic Mr*-.W. a Bora Ur W Xlcktea wool L> ot... WJK. '.. ...u.. at Oil ..,aay b.toy presses .
abtsna troy InaaL : U Bokortv.Mkool 10..1 II.Mr. MtEtoaoa B. ......... f.
4 Tk food Bro ar* r MilurloaUy its- C I CkOta. Mkool 1...... 'JUf B. Waldta aad Tkoain J. DaekottMr. and silver pot covers rozane crockery china
:: aft. ,tk* wtad ba lag oaaandoo a. X Onat Mkool 1.....;...ttJntaaio WaMta WM rooMtly koaorabtydtoekarcoi 1 isJ.S.BUKDIUHIEDDOWI FOR BRo ARD ,
'fNIa ...' *' .. tk* :...*. tkMtk ....... wool feat tk* C. B. Kary sad
daqtq MWM ',wlt1M'say Limaa rurU. Mkool Mr. Doe*on troy a nralry NIo'' and glass wares.
II.g
... ta rnIptioa.. ,., 'rS I..... KvwkoU. ockool _L -n., tk* BOW. auMbori ar.
kfyrtl Hitter; Mkool I. kMto d* ta tk* sappy sad
Owrflft Owoa. Mkool.SI...* MA aUntary(aCalra. I )

.a..J....' Mkool 14........4.. We make of 5c and lOc both
IWS S ROTES F FROM BonU.BaoMB. ockool.lI.i.. 0Bu a specialty goods,
: T........ .... .....\ 40.54
Koto Bo..n.>.. Mkool IT..... 40Oortral r. iby Garrett Ia Eeaat4W ICB- useful and ornamental.
W....... oekool'1.V;'f' THE[ BPARTY
FO1EAUDRtE[ Ida W.tor4.,will.......,;: aut test .. wit CmrfIrf\\ 'Gina
; U A. r>omaa..Mkool I..,\. MJ. We a cool and neat Jap. mat and art
: J.-L Pea uy. oeftoat.1.,.... t.. Strraf RBMM WBJ Biwnrd u carry square,
Lkzl Kyi* ockoal .T.:...... S4J .UNDEO MANY .
Ibrtad 'Lads! lb. :4R$1-1Lr. A. B. Xlckla", Mkool ,I 'eoU40AM ..... tawBcftXABTk a few rugs that we are closing out at a small
BtekftH. wed C ul.... 44Jktwy .
Latootof .f 1Mla-
Ida Byraa' X.
B l.pbsn. Mkool .. IMA&Mft
J/I' ...'*...'.. Tkaradar ta Mr. IAII OoQtaft Mkool .II.,.< aut TARPON't Fwaoaeola son.ga.d..t I' oftk .profit. Would be glad if you will call and in-

;iartrhusk. te'T1mt Its.d.'brssr lads Xttac ekool n....... ..... jMkoMTtn MtropoU aadorat
BUMi noroae ......." Mkool 4J MA .
r. Mn. E.: B.trolaad aad daarttor ; of tk* TTtk. Mrs: I
ITtoakoTk at Now bans antr Lents .to..... wad IS..., HJU ." ....... spect our stock.
Tko F .; .
OaOy B w kMMM
*
,' -wd Tkvnday Blxkt to .art Mra.14raUad a 01....... Mkool ...,..1Ut .. I.
r.. atotor. Mrs B. .T. B3ac. Wits Otaot.... wool f... 44MCkrrt ,. Moadayrraak s Dally) sat M a drag wpparter of
S" Tk toaebora at tko Baaday ockoola X. ...... Mkool H. MJ. :M.... ?. our Barry .K...ov...Broward. ThIs for tko Cattad State
.a... BB tads on bat Batardaytlftff C. & no...... OCkOOl I,Ml <.JB. Bade aM.tkolr Catkor. rotanodka to afcraUeaati M FMaaeoto '
.. Btttkoi ,..... !..... 4JK. kM a aaadtdato lor this pahties
tf far |ko klldrB AkOOJttklrty : yootarday aftor aboard tile
ckOdroa attoadod sad tk. X Pears. .school' )...... 4.... tonMfalyacai Dorotty. Iron a kick ta tk* pnoa of Job B. Board.tafomaUoa .
boat was a d.dda oooa.c.Y K. U7ekoM. wed .1,.-;.. 40.05 ty: oajo akto .... laMMifol crate ladlcatM troy that an war ... ITorIda Store '
Mr. aad Mr-Oocar, BorrykmBttlo sal fctf A. IMrrr. Mkool .1..h.. II.tt of two yootai or awn oa tk* taws B. Laaiar sad Coatrcotaiaa W. Tompkins Variety trl
d.__ sad, .... Bad Mra a U.,Aactala.; Mkoot ,. HJrtaaen eMI ..... Ik r-tf4Vn K. B. Broward ar*
*
11 Bdcw Bjrrmah Bpoat ftlday la Mia Pay.< oekool II ..../$." TWy 'rMt 'M far M Bkark Blroraad .
\; '-Ml tckt BMtef oad ..........; ,_ Balls KBac. wool 'n.......11It ki....* BBBdroia of ... lucid l* a big odNortal rtor1ac ru !
1 ..., Rebut BtraaakM wW proaekla a 1: wmuia*. wool Ie.eo.; MALOTOM tec a Bkmbor *f Jrwtak. tk y ....- advocacy it froward. t|. News.
the Motkodtot oaarckMr. a.Mq 0cW....... 1{....... <<1.1I ... twotty ass ,..... tk* tanootMrU ..oaf otkor tatan. Says: Outfitter lor light Housekeeping
"' Oseoa .TbekOws r IC...1'..... -. < atz foot OB* tack totoactt "TWro an two rnsous why w* r
:t f aad Mra. Baamol Aadroai-ar* B Y. JMOOV Mfcool .II....i.tM... iM tklrty ate ..... toUrtk atf awpport Oorcraor Broward takla
." 'rtjoldac. wT..tk* entnI," ft lade ted, otaool 11...,,. MA AB Of tk* OCkor tarpoa wor., eaapalxa for Calt d tats .8..aatcr. -
.
: %. Ts W. May ink.. to tk* -.1 Katkrta ....,. MkMl, ll..; TMIftiimoi skits Ak* arorac ta tto*. TV I TLvet rocs .. that w* talak : 1006 Avenue D Miami Fla.
', .ootforta* Me 1M&r-..., ramav Vkool U..1MA* sat ofjtkMi wits UkM at BkarkCHANNZL bin biter *allt" for tb4 paaitioatbaa I ,
.>- aaorataf thin win k*>a fro trip Mad BlToakwc. will, U... CLOt mw. say of ate coapetltora. H* la II II I
f a* Kw Btvar... aftor daaaor ft katooaIB Acaot BftDarc ockool 11...., cut I lot what aught b* celled a podab II I
'...... aad la tk* oroalac a a* Ay BARU. oekool 11... ...* IQLa JQ I *tat**.aa. kt b* U abaoitt 7 tree .
M i NsabaL M Bad.cv y. oekool U. .. TIN t to a ,abut trot, sad boa eas | doe. WvoaUal Oorvnor of tkl 1 I *Wk_ Biaator Mallory<< dl.d k. but k- middy took a trala for '
rrtaoM BwvarC wool U... .... atoo trat 'd oa non thaw ass soera. watw 'I I.ad. ta boy a Calud State JorkoMTlIl. eo DoM Unw. orkool 11 .. .. .... Tk* }rwd(* Tovoka to sow atwork 1 .. H* b.ll.Ta la tho peopt I *.r. U aaotker rMOT wky w. tkrowcb kte appoaUa soak tad west to tb* Baator*. oldotter
a BOBBED HMTOITICBWarraau '. Rat Oottlta. ekool U ....* .Mtk of Mataasa etoartag I aad wkoa la offlr ka auada by tb* 1 l'IIaJI rapport tb* Ovrtraor. B* .. I power. tad talker to try sad _
r wor row wv y"rod I I:1 C. L .r.... orkool 11. MOO oat tko:ekaaaol of tM caaal wkor* 1 peoota. II'* atakn tb* people a ..Ul Bryaa' frlrad. H. WM .1 1 I "Wtoo. tbs yovac Beoator toy at 'oJ. th.... tad bear with the tk*
ta Jadr* Lock1* con tor tk* KTdra Porteca oekool 11_ .... tk* Mat ban ca.**. .Wka ..bttea :, prooi'M' brfor tortloa ,. faiana this tkal-b. wo oo. tt tk* boat Ilb.:i plot of Lath la Waahlactootk trribU blow. T. oor .. title ... i
of Joorpk Hay sad Oka HUU Co.Toatr. ockoot lk. ..1M.WBr 1 ......Ia work ab ... .. .
1 wm to to dry that pronto afUr *krtio. If than trto. List Will Bryaa war bad.Wbe w1r* brtMfht < rack Ins of tb- nMtBMt see of Na
: li.br'aa.'tabaml wU the rob- Ba,... oekool 11. ... TIM dock aId tile Boatk CaroOaa: wffleBtornifroai to It. *
l a way to do H* la ibaotvtrty a Gormor Broward tearaod I day to tb chief' nf'e1lUft. tslll.g pobnia 8ro..""' Hf.. What west .
: kory.,of tk* MotoBc sad caatoca I Lulu McOftkry. ekool II. TS.Wa. Ole yard act iro tate, fcorWM ta lbs .....,.. of a public that wm BIT*a wasted to m for ... of sack caaac la tM Hoaator'ieoadltloa. Will Bryta bar Mid mid k* kar
"T at EKMBt B>y. Dtpwty ManaalC. r. OMBKW. ockoal lib. .lttJUa .. coaahohio. fa tlav U. .... bowl! | tnat. sal ka would sot k+altau todtoekarr tatted Rata Mae toot yar k* w1ta-wd tau ..-14_ of tkotkovcktfulavw.
.. B. triad toft tkto afloraoaa oa, r. Morrtn oekool U. ..,. TIN I a* DttlTa Elbow Will... otralcktoood i a public duty If k. hew (...dlauly .1....... tk* toe tIa "Wb.B saws WM rvnlTuI by tbOorwraor tks avvoaoa oadlov
'.* JVfcoiiaa-' to orro tk warraati i ABo ......., Mkool II.... MAO wtk a cbaaaol cvtUac tkroack L),H would coot ale political fatar I of ata ... oaadldaey for tkto poi I I of ta* death of tk* Sna- of tM asa k* bad kolpod toatak
t 7dts.. ........ :..;:

ii6 ii"4'JJ:; -J :' :. } ,.; .... ; IAC2.y t :' .' >.- ,. ..- .. .;;" '
'
-
iII Ii iI tr ;rt r -',.J ", :,..-.., .....t.._P'!;. _..iY ..:: .....t:J.r.iJl,..t..:::.'Jit.. oI5ot ';" it;I t:-.... .:::., ,_- ... .. ='. 4\ '. ... ... .
f a4
..
f '.' ,

t WAS CONVENED TODAY DALLAS NATIONAL BANK "Ecfcioe's / Y! t


r r t' 'Alxolately ro

Port rS


.Grand and Petit Jurors THE SIXTH ANNUAL At the lime it Wu Cloud and What Ha Been Don on FromDown the! Farm J


Chosen and the Wheels with the Assets Coming Into the Hands of J. & .


Pat in Motion CONCERT OFFACULTY \ McDonald, Receirer: Since Then 1 aver Btayi From t ', .,

: '
'' claw MB tit ttor heist a. Gtapa,
$ aria r to a ptokta aa lobes Kk.

TIE ran UKELY ; pleat rift. April 14. It.. .. I J.. harp a ptokta oa Oawc lab.: the most healthful r ,.
r, tto CMlten It *mrlBf eon. to bow..... ... /
mr that 0. ft MUmc of, nrwt yoaH to a at Oawc Bakor tomate'
!. the pads of Mtiy of the rrWlton. r.wlUas tress critkt... t passed a oa a bar pkilbna oil of fruits, comes the
T TOBESHOBI OKE .IM> -r-Mfm>Mt of tto aflame of tile back I be'. oouii4 rrom tto: ..''ft watr ...... Aa ..... M "atmkky

(From M mara DaCy) UMv '
-' atTN ttoa UfontathM ooaeontftf tto o4IUoB of tto but. ties war tk* koaaty divided toot bias
The atztk aaaul MtcrtatamMt kyto It WM d eeC. M4 M to vtot kM .buss 4oo. .y use M receiver Vita ttotoM to lost pet r art** aatkla wttaol.dlt. b -
OfJy 1'.. Ce aa tie Caleadcr, I( faculty of tto Ulaml taws r.a. a.cta use ... rte. IV pssaer.loa.Li .

tort of Mad .'q tak place astaxt .bar IINeC7 p.bUMM. tto MMU were cUMilW ta ay Int i DAVAIiBAKim
. '- sari for Betas taa Grin Jarj7k laaray algkt at the FairwalhUac report M roMlror M buoys: ; I toor a tool *aa oa yoar Fr.*

;" *Joan Selected set Calendar the toltowtac. tile pro- AftUu of ftD blade .ouM.ro< (oo4. . .. .. IU7.TOMS fokM RM*kaoM yfUy.... Fred I COM wtoa : POWDER
fall. BliQJii M 4o>MM. tOt 111.H 11 wtokt toa ti
ores: wad
aiCftMa: tap., cUftw4 ft* vortftiMi- ... lJWL1JI Tr palmotlora. Gus Taakor
s FROOPJLM trot MO* Is raa a aakoa ap ta Ft.

I Tulsa MMta of all ...... ... . ... .Ht1.t1 FMTM WM* ta tan tatkor Icy'aa' Thtoatybddaspovdtr.
a: mat My at 0.. M* *at Fled Had
L
Bottkotva Rouse..
Far
.
. '"' (Tr.. .....,*. Dally Mr*. Bilk t tor. Ootto4. fries saw duM4 as 1004... IUIUI Ma rat** seta tto piaaka fay mad from Royal
{ DomMtalTotftl ... ... . .... ... . .Ml.J' the kaafoaorat Tatraaa. +
I
': h-. W. Loeb. Jaafa; K. a L B. K. .&. BMtk Ak .... tot .wdrtlts.... .... .... .... ... .1.. .... ..Y.... J.ITW .U en ktosr rwktta' aa taraia COM Thai tsi Graf'CreamCmaaM ohI
t. ; ;LsdMtssMrt. lOb F. Bom aiaraal Cat; FerfDlM*-Klaa. La* .tora, tto Net ..... Tee *a* ta y...

; J. 1(. CMM,.. atrlet attar; Boapir. Mtot Forty I MllMtloM frog ftU ftMtt*. u ac? tottor r .. *at ...Fr4 ...t 'led-

may; C Mn, 1'. Marta..t*tait AatrlctattorMT L Uwar MeDowaO-Ta 1nW Tto dftMllMrtnft of the sash M fttovo VM wrtroi at aft_ ia __ .*. I too cH yes a rtammtok
Row. h a Water UJr Ooaeort Ilk *. = j.
: rat 1
1 waato ..
M. a r Kiev mpnail ec MoMrm. K. U Wan
Bray H.
; ; XylM. crier r.
; AtktaMft. aa4 .J... iL CUua
-
Mutt Wia*-Mr. ...... rtttt .
lit .
xlsttct.d ktttara
tonaalea
aa
r. ..
P. Boaa: atoaocrapkor: toiMnttatoMory aa4 paMa4 list ,t4ffM oo. It* vabM. .
BotftfM era HN4. oOdala of 4. Nra4a.BiaToak Crk goal ATto.ar4ft. tr. r"*.. cerpad of ......, J. A. .eDaa *V t. Hacor ...*,. His.?. I.. BM4BkUa' ,I \ a
prtie CaltU Matea aJatrlet aa4 airaaH JmoatU. Maartcal. lyis.la t hL J0.P.. Alf K. .. DRc-.1. EL Olteaa sad Dr. J. 1ft JackM r ., > ry.I .. -
? \aaart. Voattora *ta.rtct. arrtr. .MM* Macwta-Mr*. Baak. Ii aeaJMC tto ..... .IOM ky .<.... aa4 Ootr MttMU I *aA.WU..aba.rliatmtofaaaMiialalWM; .
M Ja JOaad for BMralac Eros Jack ( Oodar. B.r MM 'from JoMtya 1'' 4i4 lot lilt la aay rat iW Mrtmiar tress tto orttaat ... ky tile .....* tkk .....' It a gesso J >* ,

,aaarffia tad at 10 OVlbo* eos....4 wltk TtoOa oancato ky May Baak. 1' CM UMJllttM : ;true kom ., tram die B...*W 1 I 1bI11.uw.w.ip.L.WiJ'+ '
,.,..... tana toralT teals trlto- 1 Mto Foray.C. ,f A ou tile sushi ten aotM -4 KB roeoftakl ....... to taatry yaw a.* krawt "hart ass

.Tto coat at .... IIIt! ..... I BertoMa*, Koctara. 'tot J tto tfflt?! i of walefc Ibis ten Meoroi ky eaOfttoral oaly |>CMl.fT. Moat 17 foOor r nctotor tartoettoa

!" waves clad hBrir1J tile ton kaaal ............ Btaaftto ( .ito eoUataral tohi M Momitty M rasa %M of Tory ..akttal e net.r. ilea .... wet kaOM*M 'at 0.- I 4 r 't ht;
I.tto 0atM.Jalsa: :.1. C a>r)-Jr. aaV a4 I tor* toM aWe to teaSe..poo ft rory ...a pooorUoft' of U Tto Mtan wa Tat .... r tto tajar** ,\ '
'__ 43BAKD JUXT T. Xdwar ..- TTaaaM ices tertM voro ftf Tory doubtful vales sad 1 tor* Mteetoi j for U* fir r**. to.**.;* oa.loettaa i
AMI ttoa dye 0... Fled
Ie .
Radios .. ..,
'" .. CkaJda. Ttaak Maor, W. K Hoary Tm.r A. Btopkorca DaM: U rdar ta> otow sos sgf.t of the MMr. of ky far tto .ser that. toTO fM an 'ttom wU... aatkor. '
+ '
r Faker. -Ctortoa eka f B. ..A. R TarckUckt *aaoa-Mr. Baak.ft. g fro- vii
of tto Aft ttom total Some Platiort ;
? ;CM h aa.J. r. sataa7tsvA. I. QaIctte_ 'Nrsit'-Less rtdte* Iwls..slns area of fiat tto Nat a4 M sat tto crMtton My to ftkto toot porttmaarkVto aa, ( ISsues'.Aie: : ,
= ten. Iii re osabw Qaaeee for artst suWaaa. ;
/
iy T-M, JtlekMa. '
ay Pwc:7. .
:::;: ,:: ,::= : w' _' .. I e.. .. De IoPo1I1It.C JUUeI JIiIt Ie p.a7 "' K t. t :'

",, .Bactav *. P."cUme.G..j;"Btrraaa, a. Lkat. Bkasaoak 3OI-to. Baak .1JNpsartt.p koaa af tto awe,... ], I... a ( japon ftt.*. DJs

; B. BL I-. T. M. U* I. w kta HoW Oa. cloned ta tto best. at....' ..... Hs'Iltleo/. OftfttMT .M M II s pstt' t *. K N used'Bj: Seaatoraleds4'HeTelts ,
Heat ........-. C. F. figs. >. a. ; Mataraa4aai acataat Bale** UaB Had C... .. It.aoo.t4 ebb r to ....tJ >1.-.... H....' Htto
r.'... voraoa least, praUnaT, *a* M. (Eves NOTES FROM Orararaa aa aoMaat at Hakyaa Baa Haut O*...: is.dl (busier lad '-. Trout has t .
X 7 11* teWnos' ft *. pwf>!' fiveasaootti.s ;:;. .
: :- tlynhptybsidr.a'.ut ,orEub.i ,To&l taa*lecher at Bakyaa Hall HoNIC..Iium&i. U' clines te M.BradM &adNtb ;'Y

+" .ky:jilii'tlac' W. B.. Chain*,. f..... COCOA IOt,6ROYE 'taaraa* to Ito ator. **et of tto BoUt Ca, to tto toak t Nees as 1...' 0IIft'e' I bai at What He Hu Done as ,a Public! Semat/WW:
TIle Jary. 'kacae toatooM at o.a : Den wife awtotaaa'tac |M..oaj, at trot ........ toa. ** Soatak t.Jr'blab wai toat aplaea I "
i;Ttora.war .tot two;_ tkaaa, 'etasTRTt : af tto twtt> s7.Ittt5b\wen bile, aa* pto4co4 oa tto i;! war. ,ttom ; Iliad Tortes i H .
if
to do
:k 'to oom* toforo ...*'. IAt' ;i' 1 '1eW ., ... Iota o t ppsy. Nptwaeetleg Oils K CM sets I OKM wat r play pst past 7utbia' Proposes_ Re-elected to the Office"Aa ,;

,JtRT. 'Ooeooaat Oiwra, l'
)!- ; rka faOowtac 'war* toa .. 18& W ai ..'... '.. 1I I( ft oU| 'i.M of. ... 'u.i.o hrs t.o.n Tab locus ....... "
t"' tat ,Jarra s Car* ....... B.''o. r 'c. Co paay.,...,..|X4.TU.4: tttb tftTV M* MtfanMd.. ..... *.
:
JluL''Ma'CuH1.tW.7DIr; ,.. eoaaat a.-Wt', tkk: 'aaaaoa an rtbieswe'K ...r.., tto fja bat, Otoat leo c., MtvrW ky ftTJk4 tff ft ,... te babbled **tate ...... X tor* ajNftly iaaoaaMl lapranalaarr :a :;M.toar alit 't hrust a,

.s*."1'.,--. & Barv'Wi T; P..... k. .tto1 faarrtoca at:Mr.:JaatMacsoat aseesd rttOt .:. .... ..111. ..' to kIa lit k WV Inlay'splus. '- atataanat K k knr.toadoa .s. tor tftHtoatan .
iTR .BUIc.;,dUpUm.'.Pral Motaalti aa*.atto floraaea BaUwtatt Boil of MOM.,MomTay em ..,.... .,...... .......* ft** tart ht.ft i vita,.JOB-OB* \ ,<
K"' B Ooptaa X W. Bay*. r.m Leads baN kf.....< ftft kwM of HT0 aov ......
"' it. bola,J.J.. Due wad J. i. ....'. w0 to t'sr..tstod'tbat'; Mr* A ctofuM ftoeoMf of 1Iteeb.....boNs lor "toa ..... 55i o" Maatanatp... rMl'aa tuba leas owe iiipuaalkW far tto'tow, ftVa .

,',Tto......... k'tto fatoaar.af .....c Ie ... at tto twa Mig Bal- .a'il,,''Ea8tCoaI& lea rpa/r'.1.. :...iI......_:.i.... 1 't bird Q.m:Drs .... BAKX rAOJDXBB bate hUaty/pra tDMslut:/tsttstaltttt; nossite'
I, .. wa.tk bust 'aack a ckanawmacftt .Ton sn a* ..*. taika ttrsta"fur '
teat ttoack Irwin prooaMy. .. toak/rprMattac/ tkto rat af '
4a4/ta .bur ;Boatk GoMoaat otorr std aatktac.. show fiat awek. tomii ....-.....tttM r tto : uwilioan J.kkTMt1 to."ttopaopk ) Ww>*af mtt4 suited vase'%( r.....
ky ftatac ftt tto' brad aay an ta air
.) a.... wet:omaator. ..a* ttor .. mot tes t. oxMpt ... Malls akarc a* tto boors 4 abrpse/sst' \PM.., CtoOV .rn.II at Daa"aa4 St Laala OMattoa. warWfeaaV! ) '; 4

t. 'COMO* 1AW \' .. .;fI' atam, waaaaa ar ekJMWto. "AMB sot. '_." 'tots at tto / &,Xaat Cess IM c... aaaoev**.... .1UOM( 12\Iq.laded'at Ito'Mt rMtwt 7 overt,wty.ta'ssa toto iWa\ .1 ..... raaiily tto Ikaatanat A4 ..to CktakT- tkk'aatwaa V artoatattaa .

.'Ii'wa. : tokMiKacoat Joy.. : :OrararaBa aa aaooaat Fto Ban Coast lee Oa....... i, XXd ,, vftMMC. f tie pet tot I propMa ta r wat at ,tka ,raflwar '-
Braitoy, at lT.lar' It.k i : *ataM vttttto .sttpuat
rtrj. kap** Mr. aaA'Xra: Xacaat Koto* ofttoCooooiUat '
,. Wr! ', ,. ,.: 'R t wffl stab.' ttotr torn* bow. W TO- ot'wklAJwor*, orWtt** to* tto Warotoaaa aaaaaat'af Oa. tto Fto.p.ssds KM& lobes. ur .*.... Owftfcy ..P tie lei De, htwra.' : ; t.- kT. >! mr basset to.TOM ......m."

",\t r .ANn1U"'Ti..... tar* oarty,'ta tto tip' Tka wtac CeIIJaaJ'4... .... .....;..:a.... ...... tare dome 'u.. se :-:: iMsuiuiica' or.BAincla'ataipK .DEPOImIt am tiBoal'toraalr;- I.rotpoaafW tatro4M4'far s MH. aa&.
,, ;; toltttttbsI.r 'PUM .tto JKk,etu at ; >; OMaoB ta4,WkrMOMo c... amty ft e Disks b. 1.1 Ie'. ,WIll to ..... tto kWh. .
Ctorla Brya Mawr. FOB* wtora Mra..Bai* W w auMall ... .w .. bb...sig.w Ia' Y toM OoM. tar Out. |ok CtotEMt bird. : .Ttoatea.k::.--. ) Dirt tto JUUrM* c-t..... a s
J. hot
af
sashed Nei wed .. ... .....' tto pay*!** aaaalttoaa at alp
: fit ,'.., T' vta, kM m kMWtlfaf ..... ,, +. Total**. of tto IM Co, to tto ....:.....',."... C.b.s'r rt'l.ra acta '.<...... .aaaka toaara'taii a*'aOlopoafta. nOroaoV Cadet tile taw ttomlaaloa i,.
? Q. & Tft. '.......'. Fatal. Boaek, 'KrrWKr. B.,C Tweyttan Tkto **M **t taetali TartoaajaotM aa wktek tto. a.rrytttddt ., : ; sort.
', .' ,'. ,......urua "q" I .u..cu.j ODftMrfnylaV Nava bet, t tuts .' j N y ta aww sea.lMap'ti. Nit .f
.Arltd to V.rrt..a aftiiuir; ar I44JO* at ion. tear -** to* .to *. tto
... TtofBaaMkoapar*':Oak n.absn J: balsa 1Raa jpiy ttoroa t-bulbul'. to tie pt .inmiialu to pat ar'
.l. CKOtlXAl } I ..
., CAXXaV, / I' iTMtloa af 1'.Nted.a4 ro-flaa" feet tooattka
bas *. I Itd.NMlw.st e. aa laaanaoa FaaaV M rW .
do* Ida Hi !
to -'r
: ... &: 'X. at MMmtitTar .ago WnBam Vrn..tf...... ....... teat "
toappOot 'I'D.a.T
;!.' ta. W.. B0Ttotoltac tat taeb'... lust ... ... Boaca t4 tto Jllaa l. Uctrto .Kaflway Co, vitea t 'weut',7sti. i.lMkte* tar I.. aokty to.ito pamoat at wffl kaat };
.. wits
.. ;
ittM Ja. .\It IMC.wtoa five? bbl tats at ky toak top *' He K rftHfti'u' Dab saesas katac pottBra at beaks hat May 1 aaar laps traMaonalea> sra;
MW tot a fair par tile from tto Da tea A, ,.... Oa
:
frwckt sad
$
'Q. L ,., poly ;JJorotky. a 1Re1 to to tol*:ta NoraatoA' Da aotlMwttt t Mr. W.JC Browa .4 bad .J howl pct.MOMMU'I 1t'i,H1Mr fafl ta tie tatara) 14a sue daM M a part SATDO OF au,. '

.,I U.,1 i wtttoat, TB. JCattto a BOMM.GaUwaQ. : Mfltacr ,I ...uac.:to ctraa- U lie'esttAsts/... 1---............aVctna. t.,...,NNM.<2o.,vkark a.. bubo....... ..._a*.1.....' ft..'kuMla..II 0k.r klU MM.*to t..C ttorv ttftM they-.m-te fu .to.. tile da'.a.arlctaatar at, tkk.tto 'Aatorteaa piaa: It I i MAX f totrWaeo! UFBL tkk,j kta-'M'tork .o:.-:',-

'.. wtttoat-a Boaaoa.: .- ': 1 k .'Tto.yaokt' Oak;; iac aamMoatto 'laid : troai .W. at.fcwa at t.rW >*r wfcfc* I bas.n takoa sea I''tor'asIii erMraOoM ftft' ... ...--.* AModaaoa. sad a* M ,Maas(I af tto Laa alBtara.4artar. .. .1
to axpaeU* tkat ttoawatloa of trat at Hay. ...s toW r tU me R..- mat a DaaweraUa aharf 'ti'ff. 'less It faOa.* af aaaam tka tnt
k 1Ttot .. tlea* ta,td a 1plrejro..../.: 'w.. ... .. rTi..... u uJ .t
fr tor h. 1. {
Man .* sot rat tr rafok tto of a. sca all 1M lard r lot W. .... 'Uaet( '
*a sw_.1w- 0a ... i Bamktac floaaa. earrto ta tto kopka .. .Jrv
>
._ ...
.
,. ojr taa **,.. ftftor walck see r. d1,1a/ tar rotara:to ba Baaatav'I steadssdair .* "
toM aaa,total patatWak pat ta 4to M ftlL Writ, hens ft aetht -This ..,,:.k aa horn o. '..."1'
aatotak c* ... x.aa4.'u..ee*,' WMt;ta kUto I : rcrtaMT tar to ..... tie ........ afa .
> ItM.
CM* rr. lor to '- TW ftkwr BX to Oft asses .... Ma Oat ar. ta toed
...Mat -* wtoa t amomito tto"MM afla ............{1tlj aoattkm aa* .
,-- : aackaoarlD' to kooM le..... tban.gl4.aalt ....' Bttka to tkk Bat/ttora waralkaiaaroaa Sek crtm* .....**' Rsyaq.Ts,9 tow M Mil tkid HM lace oaTacL.WABOS ,It ta Oo*.ara*." aoaat .aoeOoa ar
1 aotoi
PtTt -' aaMcarol trM a-.. aR,: 1t' .. AND .... .
ospodo1 r tto vtaatoa wto ''aN VMtSHMtKTB ate .tto .
ek I kar bees jjto .. ioai, *\
aaakl
t V :: t4J'a b .. gina Ute pHrttoc wtoOy ta oOet aaytklac aa*troai (wktok .. ., ....... > *
tri at.1h
:w .f.' at, vktttac ,tie .tatta ewer ao proapoet tkat ytktac wffl oror to ....... nee tttta -.4. Bka tkaokcy. but I 17! Tory >
t, Mwart. tt.. M.kX,. tto yaaac' toft Ma1ItattN,...... T maa tto Hat pest ....... ajaoaaUag tav MMJAN. tor*.Wi tai r' 7.t 'ta' tto paw TMtlMy. '_1hl 1& k trot tt k tat***** to eel at-l I J..w'.WD PrwrtHaarraackto ,
;'sirr.,. 'A alckt 8CaOIII ; IfIIt i Os7saat Mhctat. Air !. ftkleklftftt; :tto assnostn toattoa to a altoadoa ta wkkk a tax. Ottor''
at- tk* 1Mt1 doa at poatpoetanictonM .. : aly WMMH UUa,vaa *.tlT.4 fraa .ataek taraot .. rrary atttaaaa. afl
";f reseed key. *to>ara .. fwtq aft afar ta c aes',, rod' ....... R Bsu.II" tkoa ta tattmataty tk* rtat nimaa..
... ... .wnk M.. ? r M* W.Jt $n bYe aril lOw atocka tt aaArUoa btoraau Maerrna. tt I pay tiiai aa* ali ,
tut.... tie d.q. wkfflaa art to tto 'Wi. k to M Marta...sat ices. kt.....we aaatara vatem wino loved arar so M kyMf.. Bret .. 1& QomPtwes aiP'I'ipos. ..:" r t, II tktof .w i fiiamttaM* Wit akMlj der: "
'
.. blast t+wt c aaj.I .,: amet ky tto.attlotk aoK .. ': ?., assail/ 1Ir.... talit .toes ,..........t .M.rotaraa* tlira.. rxrMe p. Baaaa U* Prat I asp MUM M Melt ..11J.MI..t. <- ... iAa 11..4M'Oy gst'tltt alt'.bled lsl r af a .*... .-.at wtav to I l.rtbzWien: l Fraaekk Ta*V '
kr tto'taMMl I' land Jary' MaaUf W M>1.01lar'1' ; .s......,o.e |a T.B kaom. tto Balqraa Barf H.tal Oa, to la tie kaaJb/af;;1 odi sp Ja ;,7stYl7 W musts far tto prams CM*, toa Bib Mel. t aaawarto*.a kfB. ...... .
alkraaav'waa,arralcaa ta\.tto. U. IM Uaaa aartk ky tto .... Mi*..aa- rssshi .-Mpotalai fcr tto W.: & ooart.. sad taora la a. poaatklHty .mi-a tote his a taaW' hoes:it 'lestr ........* poworfai tatoroaUT to* :la. BMBM __ ....... af toa' V"

B..Caartftkto moratac,aa* *atrol toa ds..Mtatedtl.r.o.. Idle aayakc aa tta bbl man *a proportr k oaU bode, af tIIe af sot tes too, De t1K r w r' saM I ma-mar**! tar ............ TtoMipto aoOar par aDatt.Wkr M&* Wkat( .
',. PM of at awttty.7Attora wtot It Mb pot s -'.far a-..... a My aptato* k Nat .... win to vary awe resists ky .. ftvai Ok ......I t'w tb.r'1Wre tsti W 'hh'sd' ar* aak4.to tola* WSl ya Ie aattto) af raOraai wrtkt 'TtoMmpaika ,..
':"' y Owls A..WttyE' ttoa ta maaactacoo {rwa; ,.. bur := tka ajaoaat af tto M4JM af s. toMa yartknH ky M aa atovi alit. .tMj..,got',i ia he J.pa ** M sal ;non.tkaa .......J s
.... .
., esbM Ly a eostl.sre. K 1M ... roll aawa.tfd ot.e boar i > /v A t1qD blip W. Mears'. deansi,I dtaad dltafrl.rRirwt s4 Tkajkoaaaa l aa\ tkat 'taTiatmaH, to V ,

...... waa SraatoC tto aaart atiMtto .kty',ajor4 U* .'torltI W ,.,rest tto aMaay Debited bps BM.'! ..... vttt tto .......! 1 af .... on kfur tedaa -i tare, .. ,. = tor Moan Will des mt.r-.kaat.' ...
e too sew ar aatfl-tto DoaaJto ky aa atoaaa aoHaor ... W trtala LMBptratkr at itoarroacr sal the opt tar? *f tto ." Las .'. tto >Mt Jtto1 pt has .. I bass. to pay aa a anrk at t3 .tor : J
Timarj
:. wtabt'bstr trk* kt Jaek- sub ar aOM ....,... U* ..... tilted-..... ..,.... lit. >U> la tie piles sad Brat amtcx*at:...tto.. JlI 7 rttwrt >', IMI tor. .'1eeUae I tor* oaaa M .ortt ltorbawst L npr It awl. aa* Marmtaa wtotk> "i'

f flunea," _. ...,.1MIa* ".. ,,',*. .to pee ta but '... at Warroaa. at ito total o pry. By IbIs aaratoaa I seas tea naiia1aa af $4tlN unq.1Ite Spelt putt R'bwA te wR1 BM ataarllaity. ar tktaQnm.k kotac ......** aavy

ajatoarfar. aafMlaat., WM tore Ma. wtora MWaJwaa a. IDOl af the Brat au1gai beads af tto total ..,..,..vkkk van a4rartUa4 JaI Net lute err Dale' ills hippo/ to WHAT SATB i DODINi'P' '"Nu.'WGeId&De CktmT *-
iMl vateftkto
f *JTkT tri OiMaaat at 0....prvparty.toa takoa .* -- n.. ..... have bar ,...... ky total aiai.aay ta aoeata ltd aotM w tI00t. ANT M : m bubo ito arictaal rasa sled aa a ''"
: as of tto C. : : -w.Wto tto inaaatlas tav prtadptl aa4 tents | IX1'P H aMtfaa V tto
.... tl.fttu Iii aawaat ,... ky aM tot TIM oywtlo..Wi j
;a.a.\tiMaebtc De t..tip.trs Jaw. 'la klrta. aa tt tto bur' aoaa ta auay. t11a< U. awe aai ..... :Tto beads .ora aArartkoi tot eat tar tile peat I M. '"at Brwrar *. a aata* to to tile trat ..... 4 II'to- =Ma. WM ,I ptoedt!, ,".

aoDa prom** kr roaaaat af tto I .t aa4 Mra.Tkaraiar eta Lap aaM-fcotUay> at tto soles- apaa ykka nay bad toaa pMgaa; aa4 If ttoy kM bow pa> harry Dude kaaaty aaB* tar. Ito to* trod apart aa.I utf M w.a to*.a* MIl ta ... i-&.torav *:/"

Iwtr/M attoraay. > Tkt* MM, to* '''''' g Mbtie of. kttfmaaU B ua4 ta .. ta paR.'. aa4',ttoraky MM ktta. tto taala af parikiaan state .Crkky to Teal ell aaai ..M4 t+oa. I kra aatatoalaai ttovkktey t ...... tor.4>.....Ma ka ka ,_
fMoa kotara tto aaart sjw arBMI* ta .w log K taatr .a.Ir'I. I tor. Tfttaaittoy, .wsa.baa ..... a yell atorta aokat ttoacttaa : owl .**** ta tto busty tot parts Bto ae....., Del k to My-I I NaQ: tot If *.,. aa. wtatoa to tak. ;'
.
,. Tto'atrB *M* af Dya va Bcatoy .... Tory t MlaMly CII .u. &MIt hII r.. .. W..sea.t 1I1UII.lot... Int.. N s'y traai bet its to ..tora** fraai tto AYe ......*' ttotr .......0.,0.. ...... oa tt. I .. rot4y to aeaai... Poatkaatama -,
t .: lead "a1t
.Paba Boaek..wa; ttoa ptoaa aa I /TJrk Yarn aajoyal twaoraatM ; .Mat moc ky tto ...... at ..... ..... tot tto taowy r et toac wtttoat totes bet to ,pie .. aa tile iraaa4 ara ........ UFFORT 0 tr TMB !
trial totor* Jary. Boa..Boratto Bto.toa. I1Je cattorol .... to:.Brla apedsd for ttotr parctoaa wm set to.rotarao ass<< a .... af tk*. total Flat ft sots to en ta Da**.tout ky ... af.t.o awttrMt 'AOfttfNIaTIUTIOft BMOWAItO'" ,
af JackMargto property to oforto*. .
A ftppoartac Mr .e Ttoaa .
tto ptaladff, eat hip .W.' 1.' Mesa r.bust..14.tr.a.t Tto trait.....* aa yoioa I Tto Fto. Eaot Oaaat /IOB Ce. kaa.attar pal* uytklac OB aceowat af Bay Rtar. kit ** MMI lib kit la tto tie toatava ara taaaotafly raMat 117'latorMtai 1PaaalMy" ; tto meal patafat. WIM.'
,wai.porfaot
calf Tto for *.,.*--. / ', O.'tr;t at tto crop wkkk. pmatoM ftft4 !!tie ***t ti tto beak- atoM tto beat WM ..... It WM ton tmpoMtu M para r m tar w1e..abir y.* Ut ,tada la tto ....., laeal aptloa ooa- tkat 2 toT taflkto aa ama af i Qe. ,

taaalJ.rytr'.tni at ,wrk to to aaaaaany torj aa4 ......Tto .tie tto tapsay.to tto toaaa of ponoat wto would **rot* pro. bet y* waat. Y .... "Boat tea seta test la CMBty. 1 w aot ktojaa oppoatttoa k ky aappart'at tk. ,,, ,
bud .d. :
tta r.
t tbsa tto at 1M. I r
Mokl to
taalatMTat aparattoaa tto paya>Mt af tta ds twotr at tto -* "
trf la oa* of tto eUaat of kML watfl akoat .** wr wota ;a raaata ta tto taws, tot aa apaaaar M atan clew -.--
.. ntva.: ." oe a,.. MaarMi ptoca.. -, "Ha |at .al'' a tor.1M7,:wtoa Mr. B. K. Ftoctor partiaa** ito oatlr capital. lusty oat *o aatkla* "ospt .... I My atutaao la tto Latfaktara IiICrItIea.. .

I Mr. .aaj Mra. Ooorr4JFoto sad atock ot tie JM c.a...,. sad m...... at Ita.trat ragas.Iosd ; tram fir torttoa has. lib tto ....* Ihea buss aa. MaUbrt aar iW Gororaar ......,**. eampatca tomr i ,

\ ': "arktr.',-Mia:. LMM Fata, a W.toaklac. _tomm.. ta K. T. to wttom they tad .... pledged aa a aot M Mr. tanr ........ Tot ,avanatM koly to. V. M' kta 4oratoaoMataaWUcalo. yf+* aa* WM araMkafly a ratax.
1 S .." aa Ttoraday,far Caloafo. this Jar about tit iae 4. Mr. FtoCtorH pwrpM* ta parckaatac ten kHa4 tacvM' barters ky the : ttoro k aa ........ Bt* atottloa waa
,NOIE&FROMAI Mr. sad MiV. Starotl i aai JOee arrataa awek VM ta slim tto lea Coap=. M Oat Its laeaon atoaM to .... wr total. kaatora tar Unn.Maala .tort ta die our to prrrMt tto a..pty.atek.Yy a* M.*.......at of kto
: t4 tto
en.or FkOftlatpkU, atoa u.. bask pay Mt af tu debts ta toak. aa4 aftor ftO Ita aob a U I ..... -at wet r *oal aUaaloa K.a rroalMtloa ftamaaiaat,I at of ralatoc tto Btarite***. t
; ....* tkto ... Ttor kara.oceaOoeooaaT eta akaB. bass bees pal ta tto ,.,*.. ., tile Huh of ito but ta ta* katat a gota r rat. row k.* to to vota4 MT ... I".* Mpporto ... *ntaac.. ,
eraaMora. brt
'llSY-i.EMON L N Aa too t
CITY agraaaiMt best .
foes ...
R !_4 tk* Dttto,eattat Hxaataroa-at tto partloa,.............. .ar the ..... Bat to Qnanaaom Ua Miioaiat k la offMt that alto to 4lrU 4 lido two leas: UMdoa l* aM to MO tto aaoruk
Ralpk MaarM ptoM. aa* bas bad UXJOIM raaalM azpoava .... hew ..... Ibis Mr. nackrk ta to rapoM tie ClaD, toat teRN **owa atarM : 1. .,stat bt .. ..... ... taf ** wn aTaMw .tkat oppuatoom

'"'T oajorab* OBM.Comaoar tto ..jaM.. for tka Net sad beau ay his Aftar to k pod thus aO a' MB r aw 'at aa ptook katat fbraMMat af praalttttoa b dry- r ssstuat .........
aat
} 'x.... aty. Horn St boat Ralph Warns wffl af tto at tile IM Caaapaay k ta to tara4 ... ta tto roMtror, *.* ytt M I IMB r kottor ctt .... Maattoa sal propor r.c.ladoa to I ..,. '.
bait tor tto toaatt of tu a.dlt.. tkto ...... Mpport** CaTaraor lF1twr
assb pes tat kaoaetol t* lees out laproraanaU Ma4a tile Bat It k bard proaakk ttot rr Wtoa y total a *oto waf aeaattoa k d.ur.W ., suit,
........ aa4 tow laada sip tun- MBUBCT oa kl. ko M Tto BaratoaTMX. t.aa.* atoaor caa aaua to. tto hat flee. tkk extra wltkta .**. "--I.... aotkte Btawy joat drop BM a toctatotar ara-poSeto* (aot a3 of ttoaa. tol:
A ''t b ........te for anent taws yt\ yt n.'lies; ire aa' try r ..... BM why Fr4 I akaa Mppart an toctoUtJoawakk ray of ttom Oat I aai wraps "..

Tto sick of Q.ut7 or* ooavatooctac. OBOROK: L. BKANKINORBBIQKI .teterMU* list has bets a aIetaba ........oa Is a. Made ., ... ,.,... Helens iat nags tar Net poaafc s as'.. n..,. t* MeomaflMaa. M ttoy a, tor aJaUatatradoa* ...... aaaj .......
fie Ito
IM Catapaay bad tar oa JIIMI...
wood
tto aural
Mr. 141.11111
Bkarmaa Mr Mo- a yaar ta- W I lapses ,
M Oat
'' Atoa eM am. ..... are atffl IQS POSITION .*I bats what I Maalior die ... ....... to kottor Oat tta oarataca or gigs.clot Totraaa.josa.. .....rflac ma toa pat .... a toriaetM ''.wb/e1.. I K Lit.. .. b.be De, ..... Nta. .,
sttaadlig$21,101pp a yaar. all Its k tstts W pod. pswts' '
c awn* *k. or bullet a* aoeoaat af 4otorknttoa mr atata*. ..K "
bas
Mr. aa* Mr! Bklaaor IMT* ta B May frtoaoa buns will regret. to ptaat CAPTUBB BUXO TTOXBAT ; 1 Tto ......, af atata proki.I
trw days to BM*. ttotr tatar torn loan that Mr. Ooort. U a........ tie It to* aot tooa tto policy af tto Oomptroltor** aAoa .. .... ..... AT TOUT Ie1 UDRSDALIa. ky tto toctolatar to set POM*. W\etM ., ..duet .... ,... I
'to Kw Tort atat*. Maay frtoaaraarat ambler of tto DM Coat Scale eoaiOoa. of tastiest aaOoaal Make. tot tto attaadoa bee k..... raw oar CoaoOtadoa. Tto out Wrest r ttst ttts tot 1M ......, M
tkotr tot top* to Bask WMt Pales Boaek. toa nolo> what -. aa* n k '-0.... that tae saunas are oatttto ,* af mor* droaa TaMiiya Daub) ...... at a cmatttatkaal MMaaV i K w wartW t..dd... t. ",
;detallsd
.kar. tkoai M w11tr TtaUara. .4 but pootttoa ash ..... atortty lUrcamaUaeoa.itaumMt of tto aoaalltoaa Ibis ww14 to |*atlaa* aaaar orftaary Bay akorlC Oora test ap to tout to to TU* aa ky tto paapteI I .... rn.' ... M east pvawt: .

*r. rarekM wltk kl* art**, foraurtj" bur U* aortkora part ot tto star Tory rMoMfafly. Fort Laarak toat Suit M* ar.. Ito Bate at toctotottr r-- ...... .. ............
Mtoa A4a ton to toa aeerpto a .or. httr 1. K. r..W Jee M0. '...... prwor.I
Coma. IMT to- MaDOKAIA ..... ewth hiresd .
W for talr tatar bore ta FarmtactM. aortttoa la a toaklac laoUta- 1 -" -- -- ...... Boor wnkoat a PBIBM akaB ttr my ........* aaaport P. N 1tN0.0/L r
UIIa.on.. MMara a U awl K. F.oraaatac. B* wffl a to a roMtattow tar the
K. C. Ttoy ara aeeom,.. toted ta tto crtaUaal MmtoOf
to* wkk toat wtotoa from aQatto .., ban liar sold oat tour WORCAMDEN[ tat Cama aatn kto wattkai lav t ann\. s lot ouch '-*- toeaM ; NOTTCB FOB FUBUCATTONDujiaiUBMt I
cry rooda pro*.* a...
10 rn.... oatabltokaiMt at Wool sad aoMoipaatot ktm .. -
wtmac to
rate BMCk to Mr. B. B. tract tto p.oNs.as' jto-
0of Ie Battl.ww when -.4 mnr MXXBBBB
sIt to
a of w Joka
rMtooat tar ,
ot ito
Dllaola. Wltk tk* ronotal of Xr. (From tto leapt at Ftorl** ar* a- tatorto*. U.
pas yin to Mesdy. Dally Hopkte Catroratty for KJflOHTB
*** oooa to speed ttoaaaaaor ) trot4moat. TCMPLftJtaFraai L ideal O M* at OataMTPl FkvApra '"
1 i. ta the aoitk, aaoac who. O H. L.P. Braaaiac Miami. aa4 Mr tx-ralu* ate... trusts J. N !Dr Junes rotwratac be... : auatac .* opponaaity to rot *atkto U. 114*. '

s ar* Mr clad Mra, Orlfla Mr i W of the Braaalac out ta tto aorttora part C*...a. o< Wart rtrdato, a.wlatorflatter ftator Cam*** WM oa* at Ml- ( TkarateTk DeN) awMtloa tad ta my optatoa.. ttk Katto to korrby. flfm tkftt .t
Mr*. kteAbom. Mr aa. Mra. Wet Pales Boaek bass rare aa* n rw.'. *tiaatoat FIT* caaatM tan ftrra w Ctortoa
Ptore two valuable awl to Bleat for hut Apt M .. tt.FtMtKCtmOM U al tratl of BoA***, Flow
sal Mr clad Mr*. Mar*. popator. UU. the pat ever Mes da H* etolai tWm M I mack KatoM TMftptora ta .... of Orvtw tai ..... oa ... ..
'fT. ut .. IMX. aide
Of
.. KAILMOAO.INTUttm
Tto family of Mr JM ttaaghtry.e BBT* ..... boa BvntoCM to D. COTHITIJCATB ornCIAU peon foltowlac aa m.... oT eon 1 k* sad family bad b* a roapeOM tile taitowtac oOcntocto4 .... 14. owttoa M. Mwaaklp M
--.
'" loses CHy. : NEXT BUKDATto T nl workaI her* for a aambr of ttatstH* for tto MMtac r***: a C. Ttoy aty" list I tor* pononto raaa n ...... TartakMMO MorUtaav
101II'.Kate Oordoa to oooa t* roar. i ..: ...o l.*w Test Bto will w set w ettetoto i of tto Ualtod Stales It win b r.....1.r>4 that fteaator I Barraoovta matatalaJac It bite for C O. C. D. KKtorMaw. A with t. '--PD,. pct BT. yes proof to

.* ky ataay warn rn..... wao wffl Court low tor toUtaC tile aartac Cam4.aj toft Miami tile latter kto prlvat aM H. WM aa *atkata0tto I tal aa* MjoyaM ottotka WMat 88n'- .. fross woo af tto op** claim to the toa* ato.* lu-rttia.Milt .

watt ash ozpoeuaaa kor eaten ta tins of court tan aB4ay ajoratac pan of Mttxk afur *p.**toc lb.w 'of tk. .* ...* sad bald teal d ... M4 of the oaactaT atttoa until acateot ... a 1.. blots Ma B. 1UOT. V. B. OMBmk"otoo .
ttoJattTto'WMaaal for Rat WMt wher tk* tna of .... tora toed arttac e.eada I Iatt.4 ..peet.torW ovrtalalyroaetad .
B* cot M far r. at Miami. Ftorl k
Ckrtotlaa r..pen court (bets wit b* CIM..... I .. 4aCMtte M St i Eeiett Cadre was a miniooalr' ..... Half aa F. Laa*. ...... fo tat tkto a.rp4 aooM '
sea vats rants la mrator .... I lay anralac. AH MMI aatrto4 or tac WM tiers tabs ffl.af sad .MUc* kla poiltleaJ. promtorar* daft for BaaiaiorTnia. I*. J wirer foaatloa; tot CUImaat -

f' '.*rt Twoaday at wkk U.. aa oprawmaflar .aclvpooM of at tto uroi bin wffl artac wttk ....L Dr. J. JIf.laeu. WM UftUt with rallroa .... .a* will spiel tto .__. M r..1 I ran for 8P8dk'atSoe.. kt Botorta.lasses W. J. M Tw wtraiMM...... Bk' y.

oa toaiporaae* wttk ...-k' lie _Us... or traaafwr4 t* obit .. Jai+ WM taMcrapa for *a4to eeta.*. oalea. ...ktq. ste. Hue Lod win ft* _.....* *T MIM1', O.af.J etort ate lot toe,ill rttek. A. H. Mar of BWIaa. .H.n.r.t A.:
'toe win to destb to a plaaao ko .
.t> ,..... p4* kr ids
4, romatakc wltk ..... HKNKT a. CHUM
tto Ut :
sad I
t win b* kocmly fatt whiten here aid Coeoaaat Orvr*. I l Name my Korea ...,.... .r r{ aJ

i"q

-- -- '
-
'
.
'" *.reJt B kiaC Bv I t SftVaiBiv I R. Jut1. .?o ": : ..'
= lI.i .
;. 1fK _:( jt .... '+b YtdilMi...: :''l .. --. ....... ..., 1:1t .. .!

._ . ..
BALL isQ&CATJ
.. ;-3. !ts.: !t-ttt.t: : f: f: -' T EXCOCBJU2CD BROWN GIVES LIE TO Caa4Mate let Sfeerifl ol Dadti =.

'M Cl "'17 !
i

':.' () ;OWll UOlit# tEEE I .Prom*. if. Friday Mail coaaty Day.aporte.t RECEIVER'S STATEMENT .r I )4'

: .ftPaklto Iarcttoa ... ... ,
to a radUato to. .ac.e*.d ....u. J ,,1.'
} / : : ::4. i;.J :M@ff.f"f.f.F5t.; : : : : ":} rataraod. .... Ibis __SaC aftorpaad1g "

natal .rroral day te tM aortkara ,
WTD1TKKD1TS
\ (FROM nUDATl DAILT I (TROM prwteote of tM ooaaty. tooktag Rebdre to the Condition, Receipts, Expenditure, Etc., .:


Laadordato B. P Bryaa are Tiattor aad wtf ta. tM of Port eat,I Z....T.* ftIek yaatorday sM. MMr atte .rtittad.tM........ .. after rays-that kto paBtlcal k.*...tool W toaoa vWy,.*... ,......d... HaD tadpsis .. of the Fort DslUs Bank s* Published by Mr. J. i


.y ad Mm Wav. B. tbrpbtLSr. eMit I Mona Da4 win *Ua4ky K. McDonald in Metropolis Yesterday
C. S. Taekor of Fort Flor** va kte wtU 1504 ....
tM arrrral' of a a
ta tow W...*..., *a boataimW rOotetag orr
y oo. hart yottorday afteraooa.Mr -
|UtS. J. TR ROWER I
a Borrykin Md wlf*. of Farttaadjnrdato. .iCkiAINKD AT CARDS tk.. f Mr U* Md of tk* taMt y*sr vtO .1.
rat ar. pcadlag a fvdayw C. A. wuu...., of Ortaado tata $ TM toOovtag to rptr ;
tM dtrW tows Mopplag at O* Ors TV** w. If ....... to tM artteto; MIa[ ....at to at toa* llMOft.
ta
1 fPr.. PrUar Dall) AttorMy oaiployd by tk moatk
laa. tM eoadttloa, *to, t tk.
UTO to .
..
W Hor tad ttanya.amploy tM
Mr M4Mm Joarpk r.atortatar oa *
B- OlD. at c...... arrlTWarrvrml : Baak.'wkl' k
Dallas Natloaal
tMtr M ./ vary 4 fort rid.. .
aad Mm Uoaard Alkary VcoagrataUlvd
aM t.e ... Sa tin Mr 'l.y'
75ttfday ep.rta boat oa tM birth eta IIPthD l tort arcmtac at lap,*.,. ta .... Ifrtropoito }otr Prvfjaoat sad vaaeoaary mldl -
'\ day .* ar..la>*a.Mr toa pooad boy ..., art. rany 4oeor.todawits : M7 aftoraooa, art* tM malar '. .ki bantac of toctrto Bckto. (I +
14 ; : tIon p boat with JipaaMa toaru. d. sot ears to mak wrath boat
M. & Mtohtor oaparrtoor ofBckoal of Romaatoad. trio .. Pill Hor "f. a.p1.w. MrAllr .f Mr. J. K. McDaaald. nets: Uto dar bsn kat may d* M' atL.p.ratc
J. U Smttk
te Jk*
w
BlSCatn: dUtrKU 4 .M to a tasted. art- Fta, April It,>tit uotkor ttm*)
........ kai b.ea la tow oa ......... twtaraod Barfoa I'
eltl JKerO1 this morateg to tM Hors tat. 4 aKMd tM aeor* car4i valek Utter Mtropoti- A attempt to tkrwv a 1t

W. DeIaW Mi tvs .a.4 eoatrJ. ,.,.. Vary>orlclaal M4 pretty Mel TM r/UtoaMat of tM raectfar at MCYftt....,.. tM Ptortda ElM
Mr aa4 Mm .. M* kartof a 4K rat Japueee tM Fort Dallas Matkmal Baak Imyor Ca* IM Cmpaay vitk a a* **r

.'. ,. .I04r.L of H aa* Ua4 ute.Kta tar a.e lk.dowa 4ayroctatoro4 Mr O... L. Bruamc. ....w ., tear p'tal4 ta Ik* on r aa4maklac cotamM ,.......IF U s* .mtotoadtag slag *f m.o. a |*ar | will tak
',..y.rsy tUraettT* ssy.dn for tM reorMi lew** aloud M ka
'"; at tM OrMft tM Dad Coaaty: lids State ofWort tat arm Ika I oa4r. n
s.1
w5n Paha Basra ta attoadmc tokailaiaj ... g5.lad t Ia7 day to mak* rrply.Tk ad.WU/ oarmte*; powar of
I.'*'*** ***" .. akoa* aUtooa ..... Ills tato artJ.yt1.
7"00. In. "" ptupaiti- Maknptcy
matter te Miami today. ......, U ......t.. ta
OOOM(NBurkakly kKk MBTMtaM eat K tkto vwaldMcrka
i ,
lXr.( W. A, 8.p r 14 Mr W. A. .. Mrk. W. a KMcka MitecM sat H to grwty tacarro sad m kM Moa moat attlala.By5a1t1.d L
..._ .t Wad Fatal BoaiA.ta Mr. W K. PaMr. ft aiaiMiBMimanu fair a* Mir be.a.* .C IU Xatatty p
.
klfktri scrs of tM ta4tosUa was from tM tauaMat.Taktec .
sraa maa of WMt Palm Pufk.to ..... at ISIs .
arm.c tM dip tkUtMtr t [ bat pakltakod purls
1v5r1.4 Iris ".... a -..ur.IMID4 oror SMH* of tM dpmItofa
aloud kwack. a.4Mm.C t1I W n, attoUtacJj S. Onset kor. tktoMm tar tla..-tM U. L Court kolaf tmeroato > .
flTar. for dtak. wkOa Mm sad' kwjtec
moay Bakyak
..... : .
wee" .
? sltatbrno. tr a t1re ; II. .. Nalaaa ..*.... tM ..... .ndoarwltb .4dos.. pap. M Baa Btol .... Wa ft*-Mated ky (' .:
..... ... '
narwa I.yL adrorto '
:- asst. 1M a Mt of japuo. vial bans MrSmltk aa tM raeorror. tM Moist Campaaytoady .> J. M.WOIIUQ. st Wet Fate I ssb ftelte
." .. .. V. E. TOro*. vk* n*.t tMwtator ....:tM tacky goattomaa aidtassdtos agate .5 aad w d* oat m* ptaa .... tM brat flTUW.. '
; KAtau Msnot sM Dalto dpor4tor M tM -r I
toft.yaator4r tM
XI' sal at tM Port kotot -
rerrd cat Mtol
gtaa sus.M. tah.at.SteS tMa patttec tM taI
tMtr ftloaaw er ... ... I .." k. wart ampaaj flat Na'.QdI.If..u..:,
bd.aipj.q for kc A.. ptaa -
1
: : pr. X-tNotooa cama sat ftMVM I tk ..... at a mortar to ......t '
.J li.ra OBstL WS plan bas .k. tip. sip for a fv vort. ... pramvtod. vttk a koMtlfat Ja. tat M tor tk. pa* tvkcatM sad dofoa tM at tM Mad TO TH DBMOOATIO TOTRS or DADK COnrTTl ?
lac ..... tkls vtetor. w Sib.,..... for fotaf to .., ..... ta.CkleatO.. tea>4aBfj *,1q.J M vktok. I MB ahoatiradyto aad s*. vttkte paymoat,itM ..* maatk OoftttamaWTkar. ta s p i.totaat Cn kotac mad to plies m* ta>ft'

'V aft I Mai ***t" tMtra4 sltrrr __ -'C" [ Mm. T.fWtaagM sad Mr l. K. doauro. *,.nd *. n 1 cats akbs'$1005 mar:of Ik* ........* fatal pomttoa Isis. Ik* poota ud ta ftrdar tMl I mar pal ar-It..-. '
!( .... Sa xaa.M Ao Vr hut I"., a .vr4.laws Uanm* VM tk* kooky glass mte ..... *t tk* ....... torn* ak'vttktefatty may aad bat. atop Ealeya Mal M i atatetr tkatk. ".. ,... may. ....." a'Vaai to -n :'\
Jiwrior of Wit Fab Buck'.Isap15uei ktar* tertteorw tMtdteg &Ua1 sal teaaoad* >tkat. VftMatgoteg Baa Meal kftl.-tkta Urn art kateg be. That I ft. ta taw of Coaaty\ .1aIea Lassa I kaftVr. Ik* 0\"
4r rrTRoN JmrDAn D&ILr) tM ...k ta Miami M.aaattoadaat aat akoaf aa tack kick.TM tab parttoatar I d.aooaetkom tM moaoy ..: ..... korfrrteg Ida at BOMB BCLB to M IM aura. aporoMk to ........ OnaramaM.I ,
; bat Mop is Mr. spa tM Catted SUteaeaart .pbyr> vr' Tofraakod drgam .. M a ...... tat**. I WO JO* .. vklem doat *Q> Midas apW.O.1l Lai vaat tM kamarat atom** to heW list tMy,via m.H. _
A tw vM at1Wr MmarMrATWMft : aav.ta aimloai kor*. 0. vuk a oooUag paacktod ..adoa. toW *t his atioatatetoaaUtTIM to toO tk* rdttor oftk aa to eat tram my *tocttaa sad tkat **ory ..... I paama* va ka Matte '
Btfekor .
W :. Mm* A. ,t'i\ tk el..c.leatloa ., (a. a* .. *. .. orteta .ltBoa ..
Ttk IItrM& mm immmmmm> 'aftor tk>* ooato Idadsas *.r swat tk* ..... at moaoy aaI c paratna vttk lbs **! ta ra** s .
-'t JbL Jolt niTkrmto. .. of 'TvUlo.Okto but v.is irvsL sits. kT I k* In ommltte Va* ft*. laid I t. tus. aaotMr drrldoad.propoatttaa 5 I Dad assail flat at* a dtograt, to sap list ill a Uaca, .,ta..Ja*' .J.) '
,
'VM rrrod e& after ommttte* kadertUted aaxrlta at aB kaam mmv .
,..t tM.vtetor ILL
Pabftfiaaek.ta : tatoroaVapply
Tttrnflr
; ttay ar
\O'antwl jrr.-T. T.towraf tM dip CIa ......' toavcft Tkanday for Mr km*. Mrs r HUNT .Try tta- Tkld' faUto a 1 .. ... .H ..... I.. atKagty oppooad. to O* dkaatary)...... ta Ali .*..' l.

s.1 If .....- tM **T Mr. ftt..aa4: limioan s.* *to Mtarnt tor korkooJtk I AT BUtXA VISTA Utemoat. I I 1111I I fa*. ...... Mata da* ot to .iM 1 oar aad mtMrtkaa. Jolt* .Mali WIG aaak... matkaa* tvtt! J-.
.. aad to M *... ....... aM Tkat nod aammttt arfaSyxamted DoOar. aeorftt of*.t grMofaOy.tk. .1. y, 1
__1..-....... .- I q. MMltUd Oat .*. XMeta..-.. ...... t (hs Pitday s Dais) 1M 1.sta ,.. kf tIMe ;. .. .MaU vtm> tk* sun '. .1...... to.oa* td rate te trnr taaaca- l.ti FMvk sa8ds15 5 "

'el RK''raha ctrl vtator ..... r'Yr. TM,ftmUr KkMl of tM MtoiUaftf M lkUattamt* did Mt dlffr ta dMIM"wm.* LIt fttead aa tkoat prtMiptoa.'' '" ..

B.scJr Mr. :J.'J.T.x.totralt4 ...sttsslat 'o, .ir. .a B.a..t tka Habr moss, Buss Ttata. bad w' material ,.,ue.ara.' .. m. ...... .ota:lortkcomteg.;[ armor .*.&ln* tMpramat Mr ... _anti yaa ta aa pa.buns ... I.MB.*** "..*,.'...totem' t

.StatetMtr. watt M" Sa ..... BaUk, at Cat Cry. M'featareEn.lay Moa4y afurM mat mad kr list ammlttoa' Tktoto ratT>r ta im.*id sad. tM kar s rlfkC to kM my forittoa w tko** tmpartaat .fawn I J'j
.' ".. ..07 vtatu Mtoml lamas tka alee ft hIM atateaMat. : j .. ... ,
6 .; WM .ft. am ckmrk awl Akoat (... at Kraft *to..ia.AaotMr : Tan T f .udy.
'r" _-- -_ -_ IM vtetor mofttM. arrtTW tkto mrKteg ...., S.a cftfUroa .was* arwaataa4 net tM ....MM.. ai of tits Hairy arJtoat _.....2. Dew j '.x. WIZJJAJ(L '
to __ __'_ -
''I'M"' ".o.f1'Mrs';YS.h'r r11dvu : ta kto kimoan ftU comm I tM u.e tital taVnk basso af '** Malt &,Botl CampMy is.isshad about tM last TM.. dopoatton .
I' .. dtoa* yaefct Clbsl: vU vmrpoad .toM kl .,'aa4 totor. tM.oaQ : K*.to1N'Idsl44aiss ft** '.
r'....4 '... eo'"t 55' 'rt 1 \ $ oa would Ik* to bow ailkti i aba.& '
f ..uI\e.: v.d Nr. u.e WM--. We.- tr, > w.r.1Bed vttk... croam. ft.4 M dxtraaty tatormtegtod ky" tM tM& It ta aa '" but paoatkrywoald ,
last : "LBAOt
.. t Mater bat I fk* tetorOM
irMioan BR0WARDCn
151.. N B. .
Mtr bats toakal vslt :
mtodtad
... ,. tkta, _",.:::....L ::. : bits ftk. Mm A H COM k;'.af X.* : II ... .. 'maBetoaatr ......... .., 'ta a* .atitomiat aad M VM :

>>. 'aad 'Mm' 'jCapar B fty' of.Otaa. Tort ar* te tM cttr tor ft day. ortva. ftOJC''A MOST BMI'sVi. atatemaat vttklrocard omitted._ Tkto ta tk* ptaai. Fat tMkaak .. ) I
.t tafrrkirjj Mr. Oa k ".... vltoam M ., .cama eM kaad af U4 plaids CMC I ild te forithTEt
van -.uu'1I1Q txtoad ,. < .' a ;: VfJl.'U01' aft'Oto tad atonklp Inds < i
U s
t .. dar tort U V. 1. Cart Mr, Oomrt taoervtery Cast Oo pap akMbjtolyK. bets '
: yatorday.. .TMy. as { : a-jb. .mmucad kyam
;
.r -.... vu8 /> Iff tM Xmptr Trut.ComXtakorftto 7 J t''I 1te.W'a / tkoaoaad SPATES
} '.. spt1M 'De .' ftlMtcM.isW rrrm, Datb} ,IaIsbMdaw d W. Br""a ft' ar mart SENATORS ;r
N7. : ftvfty tram prtemli pt sat a*> a
Mr'ftft4)Mn.) TMd.dd
T1s1ai vffl.aml
"I" \ Mr atnagaftoagMX
: sad rlgkt I .
r. :
oaata lab tadimiai + ate. .. .
.
.. .
Sass Dajotmtivka .. kaa ails _U ,
that | at kr kartteg "
v
; 8. oa "-0.1' jtipatlor':.ar*. kota* sat fr. Mlr raefct Mwtol ,i.oatM < sit ...*r 1M ,.edtr's .....:R.. stoat tor'itM towyor. *.vk*'may a* i .-: ,.-: ; .
'laOtaff BOorfttT" ta W atato. %m. mad. tor tM -... .. ..'.... yis. I keys ;M 'MM.'tkfM V.aks. antafl...M ttoa aartM tkat tortaaftto m..rt .. '.. favaral '\ :

F ;dovs from kto Mm. at Jaetoorrttoyaataraar .. fanItt vfitM' Xtamt,Co.nm> tarao4 tkta : somas aa4 vtH .attftM sups )aIUaa''III .Uto.ilW.*'ta- wits tM "'r.... awe a* aMwrt- 10 ; y'
Ik ...... tory X PatrkaOUft.Tkrdar Oat at aay aU prto; 'tMifacrrafivjajmm Ie' 4AN"1t
,. : tolfttta ftt *. ssMM.tss: as pull.>f MmmkHoar > Isla.daap II .....Q 'F "I I MMMC >
: or tM ... '.... .. .t...ft ebooat..4 .Tkto apaeortrmtow lor be maiair. Irtbas.I. snot .e fpi H*..H .cakut .ail ) bIt old pirXomtoa of Maknmtetoc '
I ,. ,k'Wq"'i -. + <* t* k* tM MM .*. tfraik taitk. Miami'rtvw. ..'Mr.- aa4 Mm plats ..Mnkl. ta;De bill aa4to4 '. .ud bask vrMktec It n ( : .') -
\ < .4k*.ti.tlty*f,tkto. .........!i> o..o.t 1111I ,..... ....'aMd Ip lOw' kto
'XI'. L Tvma, at HTtaad ...."":va* J' dips 1.41s Kotav. to Mtr .*...taiMBMtarjl laktottar.ttatiaiamt 'j':. .tkat IM Fan Oana>atom t. I r,
'.'Ttormr taJOaml ta*. 'Swtarday.T.T. ."6Mta.".-...orJ..J.rftotar4'st: WMt' Pa. -Tk y 11M... tMtrfMM .. :. ar4kmlc a ... .. tka toartaaitk. kaak otoaodkr i' ... 'J...: -e' '
wQ. .
.. Tarn 11\.. at.Ow Mitmtfrt Carte 1.iM. S. H, ,Xfckmoftd, tmitM tojc cralM Ira;,J.>Blacrakami 'd tM Ktaal KaO.M .tkto fMtrar-a rword Vkfck**; k* tJ}, ( ., 1 i"f. .. > ,

,1 ,tr+.t.gr'wu ,i->'Dad. oeat7 5dt..r.r Tkmv.'. Xtaftto.MeCwft;) f.O.af Airs Cvttorj '.' O.'Orllta. *;rvijCv alto aaSwalr-,taw ynaUaat .*.ftk .11-Ct.p.y'a ........ty ti1a.vIs' ttartov. U.maktef ta:sad tkto krao mry akaat.to tk* taeor- ,Be praa!+ Is ..s'public ..... '

tIC.tls _M.ae. V'N. .lt'wtt ? to .........t Ik vhok ari ....... eI.! ** *. BM
.. } ardato;..T;; M. Cear C. t. = t > i .. fA" ,*. fact. .., tvpf N d .'1sIC,1PK.ti' trwbsia'k : r.
\-y -- '" (X ....... of .........:,w.11.: ftD'GU.TM- :r' titraiat to .. ...... / vtra tateVty Moa. >toraai aMa ...kad vklek. t* "' of .
t .\. k ....'tMfkte lUoaBo. ; ;, .l..Jy \., OP TWOFrf '
btr::,,14''C taa'k visa .. | !
talc wMIe ss.Ond Ii kar .
ac t nS' Oat '
ftppoar
,?Mw Maw ... ...:.... .M, art'Isla"xlrslaat' JL 0. s r- '" cI .. :; 15s,1tyas.Mii. tI.' ,..tee\ ,
J
tp .
A.; H Brte of JitdtJ1f801f ; .. ; > MtoM4 vttk .MlMaM tatwttM a. .. p cwt saidas
: 'ta' aMiatisi s .,ak xporttec. kMVMa "Iftadordatof- >T ( ar'MoftdaTi DaUyTwtordir > Bet: MM* .r.. sot taWwtHte sad 05ar1.4wIs! tbs ftlarra at biT, 'Ike ff.d.r. 110' vI MIsl'M '

( %.cam. .... M Ik* tty Bats'4y "J\.r. t. .BAorMoftVtM. Mtoml ICWMI a., vast M s., UIe h lbs ran OaJtoalKftttoaal Baftk. I ;... I .1lH .
i .
'. ., .... MJ .. .......n t.te r plat IR.'n1 nppro..l,
/ to i J '" *> doaprmUd tM raM .f .v* alU, MrUevIartr torn,'B. ,twtvMd ,;Ie, Jbft- Pais.' dopartod 1 stl.ra-Jad.o. ttarU MMtlfkDr. MMptfMM>r 1Mbw .*ar to Mr ka rlnai (at __ s Mea1d' W-.---.\; <
.,
.r '- "" f-\. : } TBCTtSOAJS .DAItT) ? aad.& JL; 1aCoe.'A'.n.. ...... .. tM.rMtu -of ... r..> tatara Oa* I may grra a fir tats / ." .... aet. .. -Ai.-A. Jf'l.
1 ......l .. ...... wits tk*:..tatter"B % ... '\ a bawl
L. Psaaok ,yu.fr M alms UvarUkly ta !'kto] Ita": out. faeta \ .. .Uto .dtaMttaal ,-
'f LiI Fartot Lid t.oi.r'OMM444 te''jMr..AJ oa Vailaam.: >?, -" 'ta 'ptrpta ta.itk* 'aatir va ...c:" LM taw eIte ft rut IlalarT afar 'act) but kMteg ..*. ctaaaj .I d. aM > i wi, .... .-...... .
Myy'wt. kar kooa l ttolttag Jimfarter 1 _* .. tM smr.*t tM Isis tailllatt: '- w'bit It wald MT* bra a 1 wrist:Mwt.- ,,
Y. Bmdartoa.eotri.4 to:Uotr ".IIr.-o.orie.Bay of' W at ,FfttaiBoark. ad a ow crt ram vttk Ik* totter .1.......,. .ttM .. W,fir' Hiailag :to .tkto i ammaatty a1 sWvi&tbs. I II

.. ...., Sa' .Jae *Jam* ,rmtordArOaorga ta ta tova oa ..*... 4dT.prtsl".A r.r .tkxftv+a. tM. .P...*..,. ........ __0. aAr (M' tlnitaf crI ,koaatt to tk*aratean at die aatorraata I t I. I v :s
: n rc.- 3tM + .'... ,.. ,Qe-."'a'l'Cartoa. eM .: -,', tM ......... "lOt a J15t',.r 1141 ....,... Its nualiir. k*.a. s v ) ) ;
t. ten aatardar mlgkt 'Is'vYt: .. ''7 d. & -.aLL' fa,. iMai loss- *abor>mm4d.pateotaktec li... a t .
.. I
'2..t J ,Mm Part.vk ....kto atotaf., c..l W: Y. sir Xi. TTSTTTKO : V sec ...... ta, tMtamt ails kaadod aaa. aa* aoaaad at aa.kMHMftoa. DC'' BIS 'ADYIRIITATIONs: 1.1 '. I- /:
t Jt't : B. Fottar rataraal J < ..... .... '.. ....c.c.. 1"j
,r- I : ; "k ,PAXBCTB. AXD.BBQTHZXS t m ft M. .ftIIa to rmrd pr. Drateaga ka* ka .aoaft8y. v .
tardy ftftoraamv ins [.y W15t.sb.r. ** I MU .tM vat wiled .... tMLtatortoto 1 .t tM lars Caatraete Bat Caaal to SC. .Maivttkoat $1N
.- 'Mr. .... *WMT .",u.. koaaaktiWam & I5s { > its ton ,sic j mad. to sail Caan. ,
.",nlWbla :... KVM trot .i' a b..but s.itirtaM. ( fibs .TaMaVk' Dally)I'"> fMr. tM aaaitan sr1,Kites aW' KMtJM raOor tkaa.'...... kto aatMrtty mtaai graato ,ky *Uto.' "* I : '. : .,. ;

1.; --...-' trip,_ ktm Btod* sal tarn 4.-. Ma. i ,- Z.IX .Tfttamatarator\ *T.tMOty a.ettb.1 14La .. ...* aaVaaif sal tacnttra Job. Ka: Caa.* rtaaatoa kOI pu .4 vttkaat. ....... : .': .-, ,x
MlM Bftttt .as. rtrad
t '
.
'\:1t an 1188 ab.N t1. b..olat to M komotoa4 ,at Jlodata./ftftor: tarbn jBaat .,....",i>.ta otp.tN aeeosat d sf.sIytv15t ...:".... : 1.i. 'Wttaam prrrOog.* ka plant.. f .:. i..r .

;vkkk to moor. ..d tetfc...ky .C ltk ft .irk. ,gat' ft.vak! .st mrrte i tMay Ole ctty aa .ft Ttott ..'kto parMU, | a.4.HMO*.w1IIQ y J S101flC r B* PATOSS- V ,
'/ atmc Oft Mr. ....* | tam tMkt 1l'i Bar..ftat. ) Mm ....' LI Tw... ftadkivtkam ,Law* tacyamtag pwwor* of tatontato barar..s CsrBisrt.. '
,/1lI'- 'I'DUI'AT' DBAO'Prom : .B.rtofoa at tartS tar MOt .n.wa' pokvv > r a
Olomm B. kXTatam sal. DEUUHTrCl. 0 .. \ FPfB POWT / ..
1nIa1Raa''tIe'1 ,.>. Batermt ...,.. tPiliartua
i
Ivy a. a Taimv sal -vim nrjiti Mr ,
1 : *
'\.t. Wr. J.N'c....r5etBe ti .' .B __ CLCBrmpnoa a
yt.sdM.a
>
1L'
U af karMT. ftaj lBB .L '
torv l
y
i for Comttr'Jd MM TftCtoaaoM 15t.r.1 *r Be'IeJe :aeeo.paf.l ( TMftUrt Dally ,
A' % .
"r Ooi r. UtfBkartoa*et; tk*. ky \ :t U* b.c.MII1;.vk*. TlrItod ,.-.,ta* kiaatlfmt SUIS' -r IS AO.UJaI"I'r. >. *
; ,......... ....... .f WMt *.aim lt51f51 1ti xs.I atW t .si'.1W. Jl'" Mtoml,tw. 7an kg* vttk ktoaaV (M" (PT.a'w'Il. as/api Da bI } ..toagte* to Xtaaat StoOatky sad I-. Stock ........ ta Inn ..... ;U c.\ .
155 wW. $? 1rt ...
4 ''>i55.. tax-ftftoadtei I tM .Valtod nro.d Mr.'Cramltec vMIM ss Mm A: 1 ....... '.,TkCttr Tt1 tiM tktekki pep Bade kat ....... *nry.star. Ovar *aptnirtkmf tai liuimtfi kaadCorparato bra's- t... d 5 ,

a: Ittys .*art M >-* 'Mr.' 1absrt *. nut 'ta tk. aonry Ma :..,...*.-.aklwQ I ,vktoa Mr. at tk* BiMMkMa.\aak, O.sMtn0ror ooa Vy Jatar. Bade.ta>dtflartecid .. mmtral rpotmea.1 ''W .. 'ii. ..
.) M* may btaad tt tk* mmtkml i KtamL tva 1'aha ste. M promteoalr, Maatttad. ,' ,Ttaraiar.. A,rt. U. .taMMT W:x.b.pd5 ..... w W ..... 2 "
: at Dad* oaty vk. .,.. alwrnnto van t praettoaDy a av tatfjrvdoa.to rt ktm Bteakatk War'M. *> *, ta dad kto life iamti aat tatoyaatardfty 1
.. .*t& ,......* $ kirn. MrTr is 'teammamtemm' .. abash. ... dabs laadto. MateC aer.sbr .. ti ...... vas in K altruist at tM .... .
..*f '.lmaay'paan. M-.VM tka' oMIrmiat '.I....;..,, LS', BtaSorfaa4. atetor. Tampft. SSsaty:ft taaamtedIMVuNTMraky tM >to iattatJrra .nw-il.-I at'Ittk *tra* std. .Avoaaa D .1 : ""l-;
aommtoatoa* ktto* .Ottooto Suord.-at Mrv.Ortiaa .. .. .. Doa't Forget Us When Ycm Wsat'
tM:koord at oaaaty dopoattart ara ta IVte...tf e.SN \" De Jaka VM .... .- ....
v
"t \IC.DiI! aoaaty., L' } *. aad Oak Bffl ptaatarfra.La ami ftckta lomaad Mr. TaUmvttkta ......., attnatto sal prwysd. .. Tka doma,III tka paxy.VM :
: vara tM gvwte .C. ktm limitMt teats,' U tM ..... :tar. MB p.Q to 4ato ctak %... ta doa'aad M .aarm*. ta' ..*...... II
.
., :loontet.Watlnl t. '..,.,.""/ L to*' ..*... I IJ.dp.'ital.r/. fete- Qq ...... M tbs .....(.f 'ibisastir tw.s rwtitasat ky --.sa. a .. ibis atr**. .... Jt appaarad ;
". It Aaaa.'ft former rmtdoat. at ibis Wtyiat tar aaq May. II tor: a One moatM tk! ta .*v adweatod ftadktec .4.t uaaUe 1raF w tna Slav .* to vat -to C*.a* fartkar.' ,Byvttcktac .t.: '. fi-,
v r('-0. .t UIe L.t 'a.Joy.w trd.F may ta ...... aad tk. *. Ortoat ftad adcptod.kr.'kaBkte Ms.n.bl..aolt S Iaa. sBsk. ...... (but ...... Ptft tan JOB torod. R M
tapd'De....... WIle tl.rpectil'ppws ..* is'. ** Mm Orom to k*1, ill Mutry.TM to Mr trued .,.... vkkft ,wt C* to h.+.rn'aalts *r**""adAroaM RecordsSMITHS

Mp W.ds.T of rte.. tMtr.cast, .YUe abroad.. 1 f'\' : art sad ton* ta TtntaU orMU IVvMr* ft taU dvm sad
!: kJamagaft Bprtap.Vky km J. M.nakt '. ti.--. \ um.. '1'0 'ftkott ta*. Urn tM kattta.tBoak VM say .**.. yvalft .. _. t I.-

t ta koaor at kor ,..... Mm, )r.JL 1 ,Skarptor.. tr*.slew "/ GIn -.oat BOILL'TIB .r Jua.'was UktM ...... TIM pay. I ....... favorite ,
I. :w. X.,.u....' Alter M Mar *poattLkaaatoea of tk.* ...... \ fctoml '.pffteg >.'j t Of tloa-. MfV' WM '. atary. sip *et. toy will tk* ..... 'ckDdraa.
.' ; ''JIeMUt eodaI, --- & laiaa.rabbi >r Wi*. ftadUaraaa. ,_ Ta.4rs Dani) __ 54. 1.4 eow. s.4k torfcj uwbl. bat tM ckOdiva at M aeUkborModmafty 1

teat Moa va* aprrad ,aadkaartOyi .. arrlvad sirs .rortarAay.aftaraooa tadi.* .of tM'FVmoor OQd. .,t5. ,win kite toUjtM ta.ta of lira rldtag ... It VM gat
".1' avteyat 'ky alL. Aa IMakadoB oa ft rtatt to kto vv aadtam Bomootoal. via air s"Loll M.>" .... ..... sad. ..1InW..C ... playful. sad. tMy. took.* apaaIt
": rt atateg dr v w tk* partyTotaraMT Uy aad'tecUaateny to rcctotef' '..... ur. prvuy' ;Mr't' U tM .... ofMm bIUerI' ,tM,1ICI8I Mpu$4 .5s.a. .. ... of,tMir airbus t 4'p
rL. to tkolr....* te .M TIt. took after ato twtteg Mama. OtI vBo'vte Barrwr PUpalrl O4 ar* .... TM, ) ,..- Kato J Wa)4ta 4*
., TM foltovteg ta a H* af OeM vMvwr ... to:Kalgkte/S>y.ftftd' ...... to chill frloftd tkn tojtovtac.MftVMtlN''ftft4. Ucktol trvrroM ky MrM ...... ad MUCH ACimTTABOT BOOICMORI I

; prawatx'>>...... Aaaa. i. X. ,..,... ,kto **amor Sateri,, -. ,t tSL tartUdoa tarto ..*.. r.ditla K M4Cfcatt ,........ .. T BBOm DOCK
l '.oist: ..ouc..rt.. Bo ,, : 'J' -' : j' .* KTkto s.& "+Orialtasthlrs Roehfai ;I ,
Xx WL Btoatay.r .' i. :'f,1' tM ...' "ftad Mm B. L Truss .... W.ca.can
.t.- rw 1. CampkoH < > iWtruaa.. Hti .-oeek v* grr* to y**, fPiwm DaOy)
_'\, fX Cram, Jooa"Hoater. ,41s, a .. S. UM. at Balgkte lily. VMp :> ant for yo*.11I\wear, yps.ar Mdr.s.sd M )tit' *od.aat.k I Tkora. ta mock. aeUrtty at pro. *. Rt
'..... 't'wNI..1!& '.Jokaaoa.tvrraraa. .pmtorday oa ft rtoH .. kto .tarn* ..... ma>dpfy'r.ar.slat ky tvaAad i, T... B M.L sad )O. 05 .at aroaaCftftd \ ftkoal tie Barr
f .'Aagto), Cary: Jfniri.;AVB nyXvka'ar. *:flt nmdteg ta Ills -' aba tkarota vttk oar.*. w ptayod ft ptoa*. oeto koiatlfaUr.Sk Lta dock vktel ta kateg xtoadod
.. WOooa: .C. L..Wltooa aad Pea, .."... ""Ctck M ->Mr..WataaB topopolarty U ..*.!.. *r ta vat .... ptoywd., ..* De yoaagorv ..c'. pv va iMai ...... tM v
,),. c.r.--; x-. Bol.N.put; ,, ...... lot .say frtoad* JotX1oa tM avmbor yoa .... to ....v.. ., t. .... bra ..... ft .Jnimfty'tkrwagk See our stock of Guitars Man-
jroats,1.oaa ftftd Mattta WtdtoaM ben.vM vrV gtad, M growt IiiaBOtirtbs.t' 0** kop ttta' .amoftM.>V r.soil ft, tat .t good oar .. tecrofttod. domaad far dock ,

p a i i'' S* tt p*S vow" ft avmkor II. eel aad It VM bud vMa U*...i .g. aad varakaan. faelBttoa. A
4 't TIM Aadoraaa Camp, :V.. .C'Y.m ., M I Tow *W.;M M **.... yom sad cam. to say goad ky. Aaixrprwavat tb.s. aril ..... at, ma ar* ....... dolins Violins and Banjoes. ,
aad traaMetodMioioat 1 .... has' ....,... ,
F- os..laC STSTAIKKO Jwa'ft& OOCRI Wktek(drapMd vttkte ISIS Bttta Pius a. ... q.r1s.Gx1 .
,.'.. ImparUat maitor of t kvamataly > CUPBEMX .COUBTS '" ..,....' at tM ..... aad MmBaeM

., .--. amoagcamptatteg 'vSI .Ira.'Qe l- ...-.... ,___ Win' *9 \, rraagmmmte tor at Pittat.'Wsiada iMI SI, firs Tto alt v* ask It tat mac* Mat. DMgtoa4.Mt. U*.1| Oak toMr UTKMSION TO BmiSTEBFrom
I! '...... t amartol ariUM tIt WQ.......... D 'De ... Lad kardly aay troabto ... .. ,tM ......... TM.r tlw MWotaa'a

morrrw aft.&at ,paotatteg oart of tM otata ka* ] Bat Iffy.* alr, kar. *a* rootdosbIs. ,CtaM wffl MI4 la sat ( ,......,.. Daily) err FILED POR AP'ICtnc
at dilift-itii tram.tM camp. t* tML d toloa at Jatja Jew ;: tk*I= ..*T| ckarg. PM. .. _. .. Uot ta .TMiMr MlM M. A crvwd of about UTy toboror : MJlI'ORKANCE J: c. Penan MARES
> art w rvaatoa at votoraM at Btna- ..".... vm .. tb.' lioa.sL.psri REAL EaTATB DUAL
fait on\vkrky' 1 tarfiet! VMffrft .. a at IDrpC tk.* .... aad tIMe sad *tkor.. tram tM astoaatoa arrtrod -
'
.1aPuI. Ate. sec May.. L. al act 11.4. .. tor'.tM ptateOA ta tk* top "'rm ....... vkoa ?. List a.. at CM Bsstib..lal.t ta tk* dty a tkl* aftcraooatrate '.I A nit Cora A...).noa T5 Cba C. r
-. QIIan lo e CL-M.. Brava* Brv aadU at tM. Dad> >waty aoeartty Cam.1 -Aad vsi .. yo ills oaoa arm. tMa o..na P..... .c W... sad oae wt to th. sari o..,. MO for cpvcta .. ...-*. J. C /wrrb, rw1 .... dour,
1 mtL Bardte' vora ateara a* toes May va. W. H.-Plot aad acttoa ..I' pit aoa*| arts M MokBXOPBMQfd .. Cab ta J... I; bow to ragtoter sad pay pen tas** wa t4 I I. for cloth: offlc .( tile r-poro. tk. MI* of tb. J. W QoUorud
T''tj j........s. .'rIIe.&IIN..... -. : .dc. 1. Mm HOT* .C tM MtoW WOIIo ,
taretoM
mancftf .. TM .1 te ordr to roto te tk* eoaUag primary roust court Ibis -. ... h5.' kM oa Tklrd **... to a
.-..Mdarod by Ik* asp vara sore ats was ftppMtad.ftad fair'Hat. It.ka: OF A1CAZAB at CtaVM alee a..... Mr.. letloaa, Mr Ho '..* for ITtM: atoo. tM oatoof
V"-,, s.1 a prtTftte ...... .. One K. M....... ....-so. IbM. I
tr
_ : a .. titail tk t.>ad. Oavatyoearlty 1' i "WAS A BIO SUCCESS CARD or THANKS' (b* WorUy pro*Tty *o a.oaad
.Campaay to pawl .ta ftmor ._ Mk lay aa. .... krtac a pfctw .( ANOTHER FACTORY atr**** to A V Batt for ItM.... tip +

.i rwbCRlIC01fIADtOi. .. ,.r. oadttloa tat.sir. ? ,(Tram Taday-k Ztaflr: ) Mr ..... prvrW v"rr attractrr SCCKJ PROPOSTTIOMT Wads ar. toa4. ** Mr Prrto' Md ramDy. wfll tear
:; kator.*. Pattonoardt Crvta varaaoaaMl '. TM AtoMar ..... pith ofcow M. takl te tM ream' boat dorot Mr bartfK t..... aa4 appnMa- ntlt (b* Irwt .f May for tMtr MOV

,J.po> TMdftrVfiartj) tor pUtattC ftad, .0ewP.A. ... toratDy. poad ta* slat ky .4 to Ibis tatoraattaaV e obit, toVklek T ..H.T'i Daily Uoa to ovr .*ar rrt..4* aa4 adiS-. mar bn*** to Nw Tat sad vMr

.. : at..Tka ...* Maatlfvl TMm* Wvrtoy rise. ..,........ T1.-i'..,* Mar. Km-aad BJckM<. .... tM tM ta4toa did all Mnorcom Tb* Board of Tr4 tm tm rclBt i lion far tklr aatlna tMtotaar nm Mala. surly Iftt _
\f
.. .w.44Utti'd tvwat dato too* 'ptac* date Vack tv.' kr Ibis yoam. y ... ........ ..550 ......" of aaotbr laqvlry rrriP, aad kMa*** dada. tk* rxvat 111
t. ) .yMtoraay 'at'l'tM ivMooaer at .Mr.t 1" i bong vQ atteadod 'tkroagkoat tM OmCIAUI WERE: roa*ra la rVaa7tr.aU rcUttv. toloratlag i air sad dalb of sir ***r BtiU THB PI-IEArru rROP

t r aad Mm vaamd. Uttta BJror.vMa XV. ABTHCB. SMITV -- isAT ....... t Tb. II.... Mad aad Zoa PLEASED WITH VISIT I sad ...,-aU.. a factory 1a..5Isr.MR WU.L BB SHORT "
tMtT attraetlT' ........Mto* BCAO,OF.WOXXBr. : stow vrrk aat ... gar tM show a k.r... Tk MB0irr1at cUadlac of AND' MRS. J I MORRIS

r w...'Ads.'vM marrtod.tel' JiD' Sam ParVckoa. I, on *f Mad X tM Mad by rad.r* err.. Wsds..Itys Dilly) tk. cotxn .. BOW briar; t.<'I...4.
..' at ,..,....... H.-.C> .. Artkw X. Smltk L.IX O. vk*; tag arrant attrrtaf Mocoa Md Oleloa. Jon Lock*, of tk. Caltml Stair'I', alto VT tb. bnard bvfor* a propoal- 1 ICS CREAM SOCIALAT R'parU rr1M plaoapvia M1o *
.
't. ,...- wiry. v15 b.ssufefT iaeaf raeoatly .....8ete4 a taaitkty.roi ... py a ..--m. It.. tk* pwrpoMof Coin: Jadf. strait at the roast, i I itloa I* lubmlttH l\.m, BIENA VISTA *. of th h>.., rut rnut Isle
rated lIP tM ....... vttk a pr'*> oral mi ;,}il toataa.at torM aad .i....aad tM _.4ttl5.5..4hiss Oo H .ar a pup lr rooort. MoOtac bat writ to fort L drr4al. r- REGISTRATION BOOKS Prom T**.|KT.. DnTli > I.t .T ru. M la,.. .. ta pravIsSs t (
\' ....... CIIItaC.... a .... tan aad Spit air vofk 'fa Nip tM Tory M* pttUf** win b* terday Bormlif via solo. rmnxj 1 i ila CLOSE OV MAT I Wom..'t Cold of nl. MU .. .,. Tk* '"lt. kow...r. to of. i

4 r: 1s. .511s"wr Mwni. ..... .1rM i Tark dty 4artec tM eomtac .... ....., fwrrtklac of a *at.r. that la* oar tnwrr ,.-.-HBT aft r- I abs of tb. Holy rro** B'ta'Ia.. t '.rr h. quality. aad *)M afttf
....... vin a a i.tl1S ..,.,.... _. Tka-totaettoft af Mr. lotus .. sitar b..5J.dlorbI. to KMD* pwDM anns, an.r IlaY'PMt.' r BMist Tb m *tj t1trmtlo Snob <.. .ni bold *. I lc. ,...m mrlrJ nn will, "n.. hood ..<..t pno.a

: Oily ........ aad a tov .** tetrtoada ISIS tatportaat ailialoa eomoitfcroack Situ ell....... Iata4 ofth plant 47. 4.rt.IlkII lkr *1I (In*. no tb. ..*.1.| of Yay'. an*., 1 lb.. church. less MA"y. aforsanaawn
.1I.f ...s, ...wr*.iruiat. Tkaad 1 tM rvtiromoat of Br / *oaat.at OM af I0utratd sat kip tN _at. 4r4.. at work "tUkc _k tram to U,. tM4 all inns I from 1 to t or.tnrk IP* *r *mwb M> j c r n.. wb* r wifyNI.
-\ ,... 'gmam 'vffl ,Ttott arroralVatkara Cy froai tM Mad at tM Mr V4wolf lasts w B M tatoreprioai wttlr.dtatlol. I a 4nta (. eaaal. lilo (II. Enr.ilad. who bars ant p""C111ttor..t., that and cabs wilt A..rr.d sad a pawn !I. (xuilBXH, t. MUral I I. tM vials

."a. ctttoa! aa War v,y to tkolrMtara aad win M a agareo ofr $sssl **4 Rib tkr tt.mara1 .. ... I.'e ...... a.. !!_ "m
kama at Fkrmtegtoa, X..C.1 l. to rnaay MiMi ta tkto Sly.n that .ptoootef. M54tMEN.. I Lary 1ittoaa attest 7. public tr* anted U B owlra-rUI*. N. T.

,
S 1.
":;t' \; ..... .. ,
e
t; .
r. n t. ,

? ;#. t. !-I- ;. .it ..... '"...", .": .. .
; : : ... .. .. -
; 1f'Hf1"i .ct.I": ..r....... -..: .J.r -- .r--...,. : e.L, 3K *?4J t. ...-" 1. ., .:.. ,, -,:.;,- ..,..-1"I"t; s .. ':;-': -7.1' .>: (.' ... -' : < < v ... -
.
.
f '- '" .... ,

t" ,* ; j

'., A L $ ES3VT!! AOMf
.& '9%' wmcur kOAia mnborouv rwroAT. MAT I. INNI TAMPA TO HAVE I WTR[ TANK CANS,l aoot gaHaaaiK'' ot 1M Ua4a rtekwt tori of*tarmtot melts Comptroller) on the I .T '

l toUf tmtof at 41f.r atpotau
v..a tk* matt tkat. la a lav I I 600 ritier
I1 GSS1013S pars oar cast win kava a *Aatl. ;; feet of r
NEW BRICK HOTEL[ UrrHory eor.rl with ,.,.... Daa Payment 01.! .
r : TO EPLACE eoaa*. of kr ncaattoaai cllaiAl '
I I DorMa va to tied .... tot: a front
few y.an, to aappty aa* .kaadr.4'UttoM Poll Taxes propertynear :

-. Mr. 1. R. TAtam, Brother *f tktKecn. of ,.,.. with alaUr Halt
ATTORNEYS AT LA" BOATS sal wcataklra. WJU net. a vaatpepalaUoa

Titma Ben, OM *f TV to fc4 u4 eoa 4 -----I II'Iwa Miami
tk* Pallid Urrttory vttkla _
WILLIAM w. mmcwmut Parties wb win Build A|40ooo trait aM v cukla caa .. ,.."I ( 1ky'D.Ry)
.i.Ats..J-l la its wtatr UBM_ w4 a.*4 ...*; 'I'M... rnMntkwa ta Dl tatateb* warty 20 KTM. PiriMfbnaeck .
t5I T w it uw Lii EattleryaVptaaitor w.rUakt5. (aar at *.pro4aettoa u4 swat; vtn .....t I* aovoral ka.-
IIUCZI'a' o t5acn1w eart few ...t.earI'J'Iac water .. aMTkft III"wtll" to a am4-.iD> died Mt A *HT lart rofortla sot > with a nafehl part if tetttlsl -:
i tIIe .....t >oa.te aM -,. .. LaM N.... tkM kav* *ot HU ask yoOu4 .....
, / W rwsaR IIrwI *xtomaloiWt_OB tile aatslaades4 'I solo tk.r 4* M ky tk* ttkr BTB oak tn s. A umber II
Itch IsAaam.... .....fktiMii 1. TuipA win kara A [altktsR.T wtII wits ... BIO ONION A*>t MAtk Get .... s ,
haa4... BW tkr* *r tow atory from tile erU vttkla tk* a tt tad coe.Iac palsiriii baBaaai aad MOM beutef f 1.dI1 ralt
1. 4ar aa4 Iaa.dlatsy pat Utk K. Marvel ka. a fam. tear. art.* Tkor totaritac a ............1aC h
brick kotol aM It to U to kaowa M aorta AM sort *f St. .....bvS n .
.... tk oIH sioaa nlsed
f -rJ Crop ell taaliEtae3 tH yeard* '
.LnmtDlI. Bt. Nfckolaa .... /
Tk I ttoaaMMaerca
I 11; tile AX XtekoUa. With faunatto of<< class ow low tat like < to Mrtetyct te tk* pstsa r. Tbs*
will W U4 mat acoariU. kotol Ia tile' me.h aM Inlet task of<< toW about M. 1--. ..* are AOABakt. *T WWM 555 most Rrfflcat to pay fer the pbceliitte
ATTORNEY AT LAW. Taps aM win to aaarty AB.MC tk AC;water ...,... kr ...... vklckkM ...... Mtaaa la tkl* salt flick v***, Wt toss cb.I, are BO* Mwtar .
MM< ':, belt ialaka4.. kaet. ..,.,..*- k.*A OM of" tk* tr.Uot prookmH na tkra poaa4a. *aek to weight tkolr yop tan price liked. Guy -
Ik soot h U* atat. ootM*.4 with U Ik* band Tkl ,., tk* oaloaa ara sot roaaiac U near* Is this AMttr tax e.V ,
.:::.- It wtt U toeaU4 a Tamp Tins tAT.of" tk* ....... wtV kav eaa4 M .... but tile crop to foot Meat T. X Bart** BM NeKrW tile :
nun FLOBIDAtt. katWMa NIL aM Xk atraata. MU ** Tk .*., aame wfll sot oily to aptl at" tka araackt Ba lattwttk IDUewtq httar froai. eta sass $2,50iJ.
: aat aU*. M4 aHI post about to f Bar* la IIadGrF. kt taa* .* M today ao*>* lutpto* what troOar CrooaiiTiTliioMa. .
I4MM. Flaaa far It are la ttoBMa poAatr*. aran tockaa to drcaaifr aoa. AMv I I April n. 1llOtL ..
P. BRANDING 'G C AreUteet & I*. Parry *.. OM Atoa..J.eM Ootnkla. to Uk about a paaa.. R...* piaaM MxklatUoa .,.. tk. ...... TM OAPaeton .( -
..... YUI U oB14rW for Ma orttoa **- dip to somas tovtac waist teak e H Bolakoaair aoox pot I. tk* KUU of norUA: g I
..
\ AtbmajaWUaaMvAl .n tone aitkoack It 1N sot kartoi tram JfaaAtoa Crass to tad vtk aM sos our pMMa -- .,. from '
; ,hafttdi... irs sWeit rat ton .ed4" wbotkar. It win .. cKcrmt pout as tk* sxa..iso. web. N,. .tax.d aaya that taw* k..o.u.I'c', fkl *fl.* tkatUor ;live acres o/ goad
o .. ..c.r...... UTM cr four ctorlccTk but with tilt Aitlral ot tk* task la a* son Ik* that of oar aMfarralatac | t* a Blan4rUA4A IB assn ,
hoUl lmlUla win Uft a CAT*, ak* vfltk* laW ... watt otkMTOAMtoOf Tatatakto* aM to aa aaaa* MOM a* to tk* KTWOAC *C tkaapttaOoB :
pate Beach :: FlondiTOOLrUDXUCX I fraatap or M fM Taps attatad tW AttA IOA ..... at Boot try cli'Tt..t1a..I pxwANtoLllcEEiT I, or pofl tax sad tA *N. land:and- a three fA.roomhoz
a dpth of M !.... M4 win M Kar JIar\or.tOM of" tk* kaot taa-' ratorakarg that tkor mar k* AO 'M *A fk* .
vttkla M rM of tM OoMt HM bead karkota OA tk* toworOeeoaaL Attar "':* nee to Mria Oat ..! f "
4- _ag.r watts to tk e bouts t.M | tax kM Van AM4 A pr-rmlan $e | ,
." dtr.If. Tk* enroll n iyaiy k atn pour vattac AM aiaat to pa4 .At ....1
CIVIL ENGINEER tkTM Mort S It win kAT* It matt artaaUA **B poratioa* At tea days tofor* tkattoa Psiwr' ... ;
reed WtUila tf
SURVEYOR. 1'OOma. U tour >torta*. n room firsoai Kar T.... bat A* yt A* raomlu ta Hr that A .**i say Nw' Otll .rnet tws ss i

.AND.... ...... ........ UM. J. M. Harm sad<< J JU lass ka. ....... ,U. oaOdoatwppty E IRVINE cue ttorala t Tto euua: ). ... Ore {set eet.bi yI
'C. tt9W.r.r. -- w &M rJLO&mL- Tat... two of tbs k. ks vw Soak ot tir* watt to *ktate 4A.tkto OF W. << eapltaUoai fill' poll 1 fetf t.
........ 4n ad CtdMAA*f TAMpA.' k'T. AMAAAf K to pfOkAfci A pip sot to ...... or arts. ky AAyatat flit treat A if
..;.A. : ..... lb. its A av' V.*ta A|.. ItB* wm oftol4 tk* soUrs toactk or sooty oBMalTaara 1 splcfid'crop. pep-
tby assilated oar oa ltin ti IA Sri a.. *xt.o lo*. OUorrto tile i traly.CJLOOtt.. rots tit
ry pen.nlledbe Oe M-
>> ....-t acv to. alfkt to A coattAAAttoA .
tk* loW proMt sad At OM plus say ta11dd ......... aol-dss.1 .&J c. .
... ATAVA lot K fcr ArtckitootU of" I loaf.sappy **ear- I8L DllII 'DtUe bf.ketl,800
O, MAYNARD Pwr1.n w'at IIU&tM ertsL TO TBD DEMOCRATIC Jimc.: : ,
)
ttmU* tk* atMtloB ofABtMtlt TOM or rLOUDA: Attar |4MooaaUorattgai .. f... >- ... -
tIs tNJWlaIl yin 'cmwBkMO ;7e ot tk aoflcttAttoM w. w aatatiatAaf to ....* *
soar '
... VOkl oats ta tkAlMMllAA I State NewsUTUTI0A. of" my blade aMaaata aaaler tkat tk* JaAaaoi ., OatflA. are k. )
...
; \ ee.tac seQywtdl>w so tbspvisitsot
aMCIaa wt5 M foOov ky tkof tkreafkMt tkotato to) *. :
Mrtq oUor large .traotww. r Mss a *aa4Wita. I karaky aaroaaea itthou lasts aatd Borne ab .
.tt ) TuI.. *"" II7'IeIf A AA414ato hoc I tk* soil lsi ,iii .au.a '*' ....! : I .

t. ;J..... A1IDOPTIQAL Mr. Tmtrnm. A kfotkar tt fkMom. .TWO'BAT CCLTUUBoa. sacs *f KaUroM Oaaiaiaeeial a to -- ; \) I .
.'Tatu*. of" Ute dry: sat tor C. l4ooa4rkk, AA Atpart toAM Cat Job L. Manaax laaaptrac -
..,.. is..ss. wt'..that ilwm. .. OM of tk* Mot etaoifAl bas.Is. Auaifiomt treat tk* DvparV Jo sold sea I tally ....... Tk ass.r'.aaiiA' vftkwt.AAJr Tatiim &
"' &'sr a g'r.s ss.tat ;; fltkra ...... .. mm IB tk* Mat*, ar.t-of. .& Jed1n of tale baled I aaa ........ tka 4aOaa tkaraot .*l tAryaa tA tkJ* vorU .nod J.. HV ; CoOn
,."" ......Wit AM Urf*, upmiaaiWak 1Stn Ouiai lataat.After a .aa...li rritso'dya Byaatt ... kaaatt. kar. .*.> A kot ar loath Mrf' .- ,
.
wark. lrr..i. y pwpllta OUtoa Mirror. .
t M MM vftkiDlractor P. .f{ ( t- ... > "
,. WB raaalr Watokaa Apwt I II
4.
,
._hwtt aM ap-otsoll.., A psrWou CtoakAj.. Hi Rolls At {h5 rUrUA >CcpaftoMAtalte : I akafl sisal tar tk* fon.st t ., the Ground:Floor
yew Arato aa.4 P.. ........* A.-: I R. Kellra For ..' .h.l.... te. Tampa Mr.UAodrlek prtAdplaa AM anaaataa I .wsar.W.:dncmtTtr .t t tCAA414AU ( ,

< : ,aw O kaawwi Utk aM ink... r ; iI'._. to'earn. to taroatteat* boy"I lat. Tka jMt aM raid Mfkreaataat 'for Ooroffor.of,Psrida. "t '., "F' '' '
fcottaro
11Mspsbmtys of tk* son aM rdu et tkakoUlac .t j .. '
'aW.MAYKARDPATENTS tk*aoO sad *a4tXraetor ..._ tile raaioatoaM .317Twelfth, Street Miami
.. _
ConntyJIoifflissionef Bod not "'9M
J. ...aaitr..a.i .".;J. van ptoaaoiivtu i tk* rawn.of Sic aaat An aarparattaaa M tamuaabj aaMaakkrtotk rimnli .. J
taiaonc (t a>; OataonlT]* has r
lac At afl ttaMB tkaflckttM aaoaa.Btty
'. .
.
l -t at orporaUaaa to sits ft* tk* -
I A DtSQlTE) nOMOTIONtiapt _.. .
apkatutac of oar aUto aM *DM> #
OM? M. ljra.... prtadyal .. traM tka aaaraalaaM .AM inaaio4adoai '
; 'f tka 3..,. Vonul IuUt eo ka* r* at oar ps..... ). r J' -
\.wbm/ a 'tM >MeoioUm' thIs ......Ok* >>norat--ort of 'Hlfk .JaL .I..... appaw tka tT4Ty ., e ; .'Tfie

ac..oa .appa,ri Qa ........ ..... aTvm'far eM 8tate K1lrstltu" aaraalTM ay raadac at .ntaa both J. ;Best' c ,
aalar' tbdslso eC'tnO* AM taraaj to I.or 0
apoa aaaaaacar
Mr. M. K. KaOea _
fur ooaa
aft ty .oaudaaloAr-tatMa of .' 4totrtet. III M oO. J.* lac- B. la sops. 41rMato ,*a ...... ateck.parperttu 7' J I.. l ;:' "
w sarsr i Z.U.IU'w.naM 'fa"raWj ii.'Y107 Boa for. thou io a r......w win k* (Mjrlfkt aaaa b tka rtcktatiaa tka so.rtr.etlaa.51 aai4tra. n.DroM.a..
r-.n.: ';.:. ,..;* V's tty placd '. Ak* aeevptot tile r akaO. *a4aaTar vttk alt tk* : $ISH..RTS

Mark of Mtoal AA4 U mav A .... eWP et rriCaaaor of MeaaAry MaaOoa .
sa.a..ours tr..Ia tor ot tk* etty.iioaca 'Mr* Xok la tk* Carvonrity ot florida $4-W. I
a sal kaovMsa ot paklla hairs M!'osb.s'ts.V CapC track bra .
.aka* ides parUealarty M4 for eoagrataladoaaaa .oil ,toouvtakoar ... |tat AM JUM* rat M tkaauai 'l; '. .j>
i oUwtttotaa41ac aw ttf naP that rt4r, A kaMrM DIe ..*. to VA.k. .. aaptraa sat 'on.Eartht .TrY'Usl
CASNOW k*_1t'tB. ...... M 'wilts aar- sale d tka laaa Jasper wfll aaa- vortk. or toara. ). !' }
... to nut oa4. taU to his 1e. sal has oar la t- 4tk. t aka ...... to tk* a*.
tat*.... to.a.-Jaapar Wrra.i Noel tk* catttac aM aUaklM,_ wrat.
\ II ..5 ... koU f p--tar ... traaU.toroby .. : -
.. ... artppUac ito fl toA4V oftk
.iliiRJCCD "
ran oraomIMc. ..- "

\ -: '' ISIDOR: (.COHEN IS X ...rn .. ot .... ...a* la sinks. raaalttac at tile ta rmOroMa 4aauc Is to.both tkapaepla. fxtloA.. + AM...>, or HAC.kroAikt -t .I' 1-'

't : -" oar ..* Ikaraaay sad tioackt U Its popl AM ran.Ie .-..-cabala* Vm Mt. lie CAAM *.t a*
v tar* abs opaftann ot ...ado ..- toaai tkataky aiplay etoap aM A am4Mat AkM .*. _t* kAA44. '
4 r.- ,\ oUr) FOR STATE'WMMITTEE .... B* aaya tkatjtW eta Ie .. ......t AMa wklefc .... 41* H* wfll kCte4 to ,.....* tk*
: 3r.! : glows Trttkj grout ...*.. to oar Aator-to ail AM 4aacr to both JU. ..s51 Ck* oarporatlMA, of-tk* .
(
\T'Ii ecu sad tkat '...y;" sot ra.alr AM property, aati-oar/armtkma. O. proAatUoo- :
**ry anek J lakor. Mast' yoar- Mr. alt 1 akafl ...YOCSte.eat 'aaeoanc* tots AM tk* AAtf rokTkttfcMlatA ottk "rc; VOUTfTTTERf.TO "
<.. ," I Tkona vtq pleat oa a tore ...... ....... At AQ thus, .__1. tocAl ooUoAlotat tk CkrtotiAAAM4 "f t ,.
\ ,-. .: Tm raral ka A great auay Bar> .....M AM ;sot aorrtoav-v*<4 of4toertaUaaaoa. << tk Jm. ... [let, tk* OoatHoa 1> \ & WOMEN
T .< 1i4- r.YJ..A15a -- Asaaa oleo tot tka K w;Of Trot Acaiaat paraoM .arAIMM tkcTibUo*** AA4J, ........*. ,B. .M rhL .
varkatA sad kar trackar. lad It a proaiX Aajaalaiaat .. ..U *. tk* npoort fttk r
; *
.1oc\ ass pysuet Aeetpt
tag; ..1.! 'Owtq to ,...-.,.. aM'4aatra tW matt ......).a..,. norUa kaaalraAtataa ot skis aM 4amaca. n5 --. 1 5Q::, wtL!)' ST MIAMI FLA.,
/ / .oNS toot ail'' .....,. pYsltts Loa Bur ... as I riannlia that ckartonAM I Tk orporadoM .baiao45 without '
.
:
lrf -
,t'rie.de t"OatIo Rpabt sit ". ELM-that Mr. TkaaaaakM .BUSHW 't89G,
eats, tor Ik* tapartaM cm1 W AT traAckiaaa araaU4 ky tka..atatoto ......' aa4 a. p.op.s ...... I"r t9
k ..
+ a. dues M& taroai I Ala .uca towards
... '.. f salt oorporaUoaa KatttorakaaU : ,
itttssmst DoB' DM are aaaUoaaat Ym..t tka aorroraUoa l '
*.nrlsdsdQrewwkksr ...... ,
tkctr,
sU.s-Oeas
,gn. tk*. leas aM, atata'A (k
4nM a..4 sue. ...t..rplst1 -.y:Mr. Idd.tpobas MtkorlaMtka .. tile ,Dcktto ka ADowol; to approai *
& 1U** atatiBat tMay riot k* O ka. i : s Mtral aM lama ttotr 4Mfian attor. Capttal la. 5 rfXAlaa4. Jakor .
,' ;% priea Jje.- ... a .*A4l4at* far tad sees I WU1'B D1Cw B>rltRlllt wit AM<< tt I cold clout _._ : ;,t -
R- 4tPAWi.j c ; c..pnj ti Mr. Ootoa ail tto kJa apatteA.Uoa flail SAtaHay Mr. X. U OBrar. alWAkana tad allot k bmaticAdoA. Tk ..... tax ta* BMMtic.**ek .
for a plan *a this affleUl kaMt )- OM at tbs .a...... *... rift alnMy 4ilftta4to BtOa MtarprlM akaaM ka Aaaa4a4ta
.-lilii!'" .M Td Ot;. with toerMary r..... sot i Ik* .-.-.. ara .......- ....,.. .
,.. .... I .. std highly Tala4 ,.....a", soil ; radar Oat taxatloa M k *t Notice to Frost 6 Vegetable Growers r
-- .
-? bata a eaara for the eOM. MCokM I to tkto vfflot abbat a Bart of vkit, to aMt oar sow 54Uou. I akaO ap. jar* aly.Artlel : _
to a god dusn.'a toaa ofkaataaaa esitlvtt.t iDv Bntk1' ...... PM U tk* Udalatar torT, ttopowar. XEC t6..* OoMtnatlMprarUaa
90 TKART_ catarprta* t aM ? ...-.'a aaM BKrrot tkoai oa tk* kaak traaa HAM to dad a* ttoTtk. for IMB OpUoa.Tka JBAValaftora .. 'We carry a complete line o( the fot1..i"l +
wrist DMwerat AaA aoaadaAttoaai klca var.V A Atoa favor sal to* =cs ail etnIaIltUlCt soot 4s. .... (aot tka Oaf araa ) ap> obtainableGrates
f >.kto .tty Ate .;. ;; Ujrrtoa. n.*.*. la thus %waaMDar poise a 'do .ut.cs-.I as.4Bsota. at the best prices
J f Uaa>ta tk* ...... d.sbisyW I vise sb..p.n.s.(o WAKTEO! mi ;"WkJfT DOANK Ckty .......1 torsar. Ae- tka : ": ekar bead vi.oa.B5 .- "'
to. ,taaU tar actor rwcaw of so.ppssoils Pineapple, Tomato.
:. :D.daN( raaaa. .yaatorlay kyaaaiaHttM a w.Mats totka atra ..rrywsadd vaAT Aot aeorpt tie ., sassed vorttAKnorUa. sOases. Eg Cucnmbrr "
at!'A ot W
satin '
or pkyatcUM Appototolkr ass At tale Mat ot" trMaeia tk. '
.n' .. Jade RatlM to paaa oa; ids srly *prte airs:;:aO would soap krtaf; oa soy A aptoA414 air!- .... stmt .t altkor ., mra Ap15 .pr south,... AA4 kOBH.. khJlfT. R* I .. Beta, Onn$0! Boats
.. .
I ;::. ). .'.JL A..A4rko4. AA stud -s-- ,..... via kMt to tka laaaaa at A5tl5SowMa. .ea.y ar otkanrtaa. I M was .. Ckni B* ka* BATTlH. ... E
-AtyJaai 110.150' r ** Trot .... f. k kAA always k4 ... .$?. Painter Fertilizers, Garden and Field Seeds '
.r 'he hose sallies .... ptfpaf4ay : U.as prtAdplaa NUt .. *
:_ )*4f* Boota Taatoraar.AM tk* '. i '. ....a .-. sad you reel vamat AdOAA. Tfto Bf* ..* bow pAt ,.ToaeVHcidea and Gona-We buy TOUT vegetables
4 1 ajtna.aakoHUM AoUtot""toA. .Nit r;' .4 la Ktrta a*> poet rapport. I win -* la tkoicktfAl oaAattfarattoAUor .,
was tar tka :aarortaaat BBAA.OoaapleaMa oocirrr OOMXNO AppraeUt ft M',*MB4a. rainaiiAM oaopl* >ass ,tot ..... Blotto
.L caaarty.. tnt cvatty la tka last k via '... IT .
at tk* aaart kooM i eat fiend sad pnaatoayoa MT A-*
oust 'parto of tka atty AM pMa. mat..la tka .....__ of paaekaa, la ratara kat you BAAQ ;>ararAT tttt soap Tta" Se... sot Hughes & Company
".,t. ls M. otl at W ca... so a so.dMatstor AM ta tk* stout raak la dtraatraiw ... to racrat ItT propoa to frets *C A .... ..... ..,;
= atai* water Mr. AtorkaU .Aatracto4 Mdsi fair to ...... to tkaMT -? raapMtfaPy.B. Tkr to barer to I Mast OTAOCtt .
:: : 1" aoaaUarakla' attoattaawka n tatara Ik* ,tenant acrtealtfcral W. IXTXXK n to .... wttk:rakaaiar k. tool 1404 Areque D, Miami FIN.Fred'k. .
kaaa tkoackt for BOCM ttea tat ....., ot Doe outs. Pos.NdId Late lea rVrUa. ,... T.. IPAJ.Wa Nt west tk* .... ..

fl kla Bat4 vaa 4raa4 *M .*... ..
tony M tto nil,. of pestles aM I. t_ r : I ..
:iTO 'THE LADIES deer .kaaUBC. H* wow .".... at o _
:
: all kora of tile day aM sight at
rarlo .. rmaaraat aM oa ttkonmaiuam S. Morse

Well glue you a large package aM mat* .apxckaa.H \ Orange 6 Grapefrnit Trees .
... armt4i4 ;liloe', sight aI ..'
i ..:.d the Most Beautiful Mixed! Brtl sad *Uo4 la tile eoaaty Jail
f wart Nasturtium Seed if seal
EstateAsaesss
you ,
plat aa xaalaaUoa TaaipaTrlbu Standard
win send us the names and ad-I .L : Fterl ides' aid...See&ess .Gnpclralt, wWch are Dtiatie

win C... ....V*..11.....
dresses of two or more growers nk T POTATO TRAIN l ghost prices te tile jurket. Ah a fill'ass&rtJ&elt olleiding sop

:of vegetables In your locality. flu Potato BOW coot to tto Ones leas lines ail _its Miami. Dade Con Florda
treat rvoocaltiM ... ". la thIs always on

,'it t" ;. coaaty placed la Tk eoonaiaftoa IJ'It potato yat.fetes Nay vaa aMa bam W2 ted wi-Rofgli lei "Soar Orange AGENT OR LANDS 0'V

...
.., of cari Irwt .,. .
Mt lUrtlmu for tile atarkcta or tkoru. tls- sod &.-. ..... Sow Loup VaaaariMa Uv ass.i ....issi, s. Honda .h. mt Coast Railway Co
Pi.. (. Tk* work of karvwtlac All at vktek. Isis tkalrvaatAfM ...
Luis ti
tk* Pad ot our Maa Wife AM '
ply a.ttor
'
i-. crop ... caaaiae4arBMt Sa wtoa plaatM apse Kli.nHn 'naat Line anal ax.d Trans t ori
aM from BOW aatll tto crop Booed Oaaatry. Ato 4a la M Wklto PTy to DM ""
laM ;.1* chic Aay ara bat ...i. n and Florida MUntir Coat Land .
Id I* 41aooM4 of trala loots .f trtoapotatoc atop K w.-ant..*. lab ....... kM Mar Tab w R LeeIe Couatlo wa
wffl BIT. ky ban .an,. L
Bom of tile crowora wtq wait a anaaa>aa4 Boar O ea.. ...., fort aMM kick Mss toM tats a* nak to snag .*.

1 vk or a* loa.., ,Jbefora 4mtac.prrrrlBC tar ptMaatAC thou. toat j.ant| AMT You aM LMIM CK| tram Tkor. kt
t* 11 T. ttoir potatoes t ot 0.eat w take Ato M tk* ...... &r.*.. AM 'Malt a _
ekaajc 4 ..rv.. Ttoy are Ja plaM brtactac trw fraaa sits oar RANGE
rod Flora AM tkarotatato
la ... are AND GRAPEFRUIT TREES
MrtatBC
cHa.4 to tblak tkat ... or tto4tR ara patroaa poatdoa to faratok traa OOM .f 'to sea rtor Oil I
Ti art a BtU prvmatar aa. who lara la doubt a. to tka
that totter prtc. *. aM a atroa ararkot tsa.a.t root boot AtoptM to tool atoptM to a-.*.. MQa a..4.d .... .. IsaasalbtsrrMW I
.. would .... ...u mat If tto thd PARTICULAR_BOO. ..41Mat1oM. \v. hare fb summer planting a good supply
crop had beat .toM at lent a weakIwret. I
Vnj roM prleca are ot. ..I clean well, grown one and two !ear buds

Please mention the Metropolis .4 BOW but Nay break U tile Bart-
in all profitable vari'tie which sll
Ian pott ca ara aot." to tto w. 51. V" 5 hi1 ... wP4dt we at

1. aIi1ejae RED .aiark.amllr TboM aMnt: cblppUx that ttoy towvrar.ar act'ar I Griffing'sPpmona ... Is=.a.l -- rliHiine nut mc*I; We jn>arante oar trees

tar wtMl7. 4wp.U tk* fact that "..... ... a4apt4 toriorM .... S WHITE FLY. Srnd for C.raIOJtU"
..
ttoy a** I"t.. aiaay trataalKy I
M ttoy weak a AttU later *111 ar hltyt.-

l ::1- J. BOLGIANO & SON Tfc* 4MBM4 la good at priwat. sad. Nurseries crtto4 la ..t .*rt. n.ataloca. .- THE WINTERHWtN\ NURSERIES .'
tile kayvra Ar* M tile croaac.. r*. '..
4y to Uk tb* U prvraltlacprtof tn... owlta d ***
1i Re&rble Seat For YeanBaltimore Yoatofvay crop olesale and RetaiL phone 129-E to I
t pasta sold ta ass ..Nkafw WIN ERIUVEX, FLORIDA
ear toM tot At li-W tar karraU tw _
r ',' ,'Md.. ..-.... Aacaattoa Baeari. t t

.f' 'J: .. 5I
....::_ .'. r-.. 1If"" /tt..r. ?r rig' < .. 4IJ! (N'Sou rts.. . ......---. --
X
-


I I loving 'Tributes Paid to Departed" I WOaJC>< Bataoa 0'1'Bam sUm..BaBoaaeeiaataater OOATit11'1' I I :

Pithy Points< dots of AprO f tkat a* lei; aotraaatoc tr

tor. lenraor looks i ilk* Political I Announcements ,:
| wkat ta tars ta 1M St ardetai .,
Heroes of the Beloved. Southland
< o PoliticsMAT' Ckrlattaa WW.. tk* Cptaeaoafptajatkook ---.t- .. '
M a *work of aapofer

r -i tattoa'-Taava atlkaaa. I JBMIICt .. 14r ala kes g vffl k bated fir 111tadu ,


; Appropriate And Beautiful Were Confederate Memorial I )Uxx BODa WILL 'TAXB KOT1CB I Ne tueaE At wm..luerte4.... paW II IInxe.pva 12
altu4nOat
.
tr Fraak gait eaJr Mr. BUcktoaa ppaaiam aa* a* .
1/ a_ wwnrl tor Ole iraau.wvaldat eaaBot surd Dwral aaaatr .
Exercises Yesterday Afternoon at the tajkto
s( ben mt fat W* :
rue for ao..... Mark aot-| bat
toa ta ka aar vies tk.* tee RXAl'O" JaIl DttTa1CTi loft cuunrr TSWQU
*
<' tk* nit k* recetTM ta War ,*etloB *-
School Auditorium tk. tk aoBtteal beq ..sSITblrwts Ye Ik* /i-.
outs aNt ears es wit ***** to* Must caadltBU* :
=
... .=e.- a= t bear s..re t ys.lf as a ...
kartlaca.1 Tk o..w..11I U "aft .. ... take SOUa'0sasrtin. : w w assey a....
::: =
Kto4 Mr. CkxrtTi woN M ta slat tens rw..u i IIrtet at n1M M lb. w IM
.' tkf terra .... U ... west *pr ektetOaiaMTtn Its ...,... to ..... w De D.. :': .r: Mu. .ywn 1 .5w 1..

:.. Y..t day WM Ooaf4.rai. MBBBrial *- ,. R. R rrer tcUrwrrt sf ....tt.. *. sad .. a&7" LIT.x PLAT BALL ate wtf .. 1M .......*. presr .tussahs. lb.b..Itlar.D.4. Cu.top 1).t.to .., '

:a Day aad ttroaCkowl tb. llatrrMtlac sad approoHat' k* tk* k... tk* Mthraettaa *t ....c *: for 5M.. HCIM.ritrca as uraep 514 ---- eal laar, L

'Boatklaad patrlotie aarrtrora. taack I' ccaatoa.. F.iiowtBC Mr. IenMw 5.p an loo aorai .r* Ik* tma4 May n ktwrB Ik* wtaalat sat;; tk* = M h ty ::
'
of Tdtraai commrmoraUd tbs aatir*** aaaf that wD kaowaaa4 STATS lENA TOa rrM. '
ton aad Boa taapaya OmlmTtHS'UW dral4 cadldAlr By Ibis tafaaatonaara w ,... .,... sd If ...... .... 't
tk. krar ..* wko fo.ckt aovalar krwia.. "How"" a I;l lM aUctk fala soma aalafa* Ta tk. D aietr m TM n aC tklltk w w sasep 1 Ir....s .... -- ... t
aat dtot (or tk. CBBM ta wktek ro.w.UH xt la OTMI WM fatten tug .-"...... w b 4 alto :
I! ROM .. ... tk Bar" ProtHafl. I t1.t ky .b alas oat tat sorts.. k. ....... WM..Tu.a
they kBvr4 tky wt rbjfct ,I a \" ky A 1TTLBBrw I r ar airMtf a .*a- I > i
l tat
iMMtf lfU'!' pojrau to tk* poatteBTaarpa bas UaU far ... Sites at SUU Isstotn. -
,That XfffffdaWl ben w 4-f4 FOB COC1CTT ,
""* W kM idTa norIIfI1e New.tNWIr.. TltXXfrKXK .
,aat torrtr stt*sJ.l. Tkr I w.r* Tk kyam "BoaiMakor Ma. 0 .1 ...tIdaL A. Ssadllats [ tka ttxrlet _>M.< af Oa4 I tk UM* .ittil .( _e a 1
,.... aador tk* aaap4<, of tile MUkty 0...- easy ky\tk\ sat U. a ass (. at. Lao aa4 BrrvaM. ....aea. sob aee+45rF tar tk* ffma W -
Daacktera .( tile ec.r.....,. ... | tu. die kMvtif.1 kran 1Mf w coat tk* BO. stet TOtTNO MAN jest U Ole will tt ika P ami>tto w ...-.. a w e.lIse
o--ua.
tlowlat' trtkwu .. ooac aad ..- i My sod t* Tb**" by tk* Mttoaca bit .... ta 4* tor uaN u. Tk talk ta tkat Mr. Bent i toetaklUk ..*.rt at tka i.ail.t artaary. r.MTT.H.t WJLUrTOJI I: }
I iCIItdaI\ .. .bers ta kp lye
.,.... "...* paid tile 4aparUt 4 atTk 1 Sal koaottatkBi ky Br. A. M Ckk .a > n a 4aOr paper" AttaaU J. V. WATSOK. ..
........, 'fts.-. I.. sewy4 trick Jobs TraiBta Oravee M e41txwe CXKnrrT
cnreUaa wen bpd at tile Atltadaai *- bobs, kroaskt tk* rtinlaii jk a tray .sus
_
wtuABt I
aUcktr aopaUr watch fort
..f.au.se. slat He dip totk
sad op4 wltk prayer byBr. e1o., FOBFOB ailaitst1ATWi 41Os.. M w ..... w ___ a
I. D. Low Tkl WM follow. A tor** par Ios of lb..oadla.Matb.s 'IIf __ apIeLt aoetk ta Wtter BipM4 with a Mr.t ...... ..... L a. >M* c..a>. star..e .. 11M __ ,
-UI.1ea" kratort olat to carrlacoi ta tk* Ali ally pre tka* AUaaU sat tbt taa h 1M n.-nu. r.ss w Dad. Msusiti. '" ......,..pier. :
kr tk ateftac of ass
4 '
... .
BESTloa. -
fer1M
ST rooa. for aaotkor paper. If. Mr. w. m. bloats
BBBkor ot aekool eaUdroa.raadar atory wkr tk* yeas af toMtwtaraaa .re.. ., a.hi.itti.. at ... asrrt.si -
4.._ IIn1IIr aM ...opht"era. wr .*-.. sad ..' ..* ) F. 'iC- B..... *f D**. Bearat kaa tk* preoldeatlal ....|IUD I ... J .a pre.a. ... M POR 00VTT TSZMVUR
.! by a aartatu iU. WBJ trod kr tTk .. lastltlba eoaatr aa4 !T.ia mr ..... tk* UtkaMatortoKalatrtet. betas ta ale basset- k* ta a Varyaawta .r s.. as us __ u. i 1..ty as-us. all ...Jttr.y "
1117 Sorai-trikaua .. w at tk* .*o yoaac. .... B* ... a.d .I 555.4 1 sH espu i to De w at lb. sib.. : ww..4 IMOs
_aa- af MoaarB. Saa4ra. Kill warfOereM.ash' asp sat sat to.hssW ware, M .
'ep- a.w..w Mat
,
Brrwa.-BBt Saatk. attar wktek Boa ray koaatitaLMr. lt sad k4. ..a to ik* >uta> HI swto wbaass-at .. trte soarl.ty.Tsa.la : ....b ... assa aseIMF ,wow.5 ... ....... N *,'
w.A.WM14 k* a toat ta tk* slots JsrssL .... ........1 1l... f.w.ea a-
1-: Uta U .4elM k* win k* ,tile Twne.p..prwt W stastYrs : r-:.. s =::

and'Lands : MSt fn*..iat M u..u. Oar ONLY A rurrrr !-_- aV71.aa70t 1- ,
:} T. W. Mather Discusses ...- ell >aaal.. Ba4.*a to ...**. Bow Boa MfcNaaM ..... BLi Potonbart -I a .L aomaow

.. fWIGUI) f ao aatoUa aM"* H. ....... its ....I coarn JvDoa FOB 'TAX OOtXBCTOBFOB f
t bow ktai to .a alls sad bane sad the tk* *r4r of affair WM ta ktoet I ba.Ir assts r..c 5 ..... I baby. __ ./trf 5 ..
: SoMierTor I., w wall .tp... y J.ar. w ..... M 11M ___ w sue ......
tkeJshWI"' M e. .b1a .....-PDIk Ooaa a bsprssNel. Au.a tkk .... *t t::. ky aetyas 1w DaaMtleasbs 0... casUM .
: :;r.ead tk* oaatr.; B* aaM kor pet ap I 4 s. Hs1M.. ... ......s M.arwrrMlles :: :'
a toot froat. was aaal ta tk* V fl. flab. aARta'li'
> ,. r ,tw fel'1, unKXDk I sun sad tojanalately ....... a.BE CinfiKiL COOtT

_, : ).. AND wltk Taaipa *.*r Ha**. B. to hew Ikirihr. ....ae1 av aaa4Uaibr 'TAX.OOLLBCTOB
Sprteri i OeatoTBaaarr aart tat O.a- acatoot ooMty '.......' bifaaia; tk* rMtoeOaa *a lie .... K Got T. w Dass. sass w D8Ie +
Per
Irregatkm Purpose*-ItsConsumption Capacity OOekrMwa* dtsa sad sled I laM tar .s5. w .--.
aral la ,...,a, Bomtdaaa Bay IbM "to tk* paK *..- K tka OtaUaal Ctoart at hurl aDaia < Fee. .... I wa ts s ......... be + .
day '
ti \Tt\ J wtmlvriAL low ttor t ta sit tk* rtac akoalt Bay ttft4 tbs Oaa,. MktocC la tka acdo* t( ==:rDe w t.. -
ui
B
Per .( tkeat = ::
I! Waa4r tf fee ka ur oaaty.. bob staid take *C aU'eaataat Ika PaaioaiaUi .si 3 son .
l-;; law.. ttaM tkat ka takes la a rar trtaarr.JW.a ..soy sM I r..r.s sad ... w. ..
... !t"f 'I rot yw. ale fcirt. aat! ktseek. III1LD.. ..... M w.a It ht .......
." t... k.,. bit tatoj ta.et-.t.reA& Oaao sad lilt I* divide" tk* p... ....... .. De __ :: ',
It :}'t. tI. tom, ty. B* .. eat a........ B* ttk __ lOS'CuViist ICDO THOM.U I. II.UmD
"'\ ,J'r.L tTasa W. tUtkor. .,.,..- ...1 per boar to keep Ua ajprtaki. es ads'to palkM-St rttora- X baeb MMM* av rr tar l

.. ....s.,.., alts 's.tor ....$ I..... an natty at oaca-v--a:. '.f LDOWO IT BIOBT bag laai *B4iatIS h-fae* a **Bty >* ;( b*. I beery 705__TAX_AWlfsOa..MU ....... /,

,glen' ell. oprtaktora tar Imp. Tkto akewa wkywwBen of oirUafe, .t O*k*MUM M4 ft Ik* be ...... ., Tea _a ., )
flat ..,..... prtua a* 1 tsusw.: atoata ban kaaa caaoranrttoappolBtat [.V ,.......*.- eoaatr. Tk.. aatl.data TntrFUAKCkT ADTOCATBU
...u.. r-Bfc. .sad Ja ..aM4atas aat wkr Wrlcattoa for tat aoaaty star .... acraatpoaBB. to ratkor too late U tkJ tar _Ia55wns... Y 55 prssry.y .It 4 aas IIQ.are 1 r.V-.,

..c.De.."BAkua" aprtakton. fraat proteotloa. waaVI )arer*', la. ; Ktoorary sad ka.. ...* for Woektoat ....deaI..we to souaTog Ctil> pw. : -
;::--t.
JMRof MtropoUat .racttoalwttk a'koto .. tort*'4.\i ftn > their dates at am tk* bass lad rUto > try t* prort' eat k* I* sat "UrnPIIBBM CXftBT =arw:; f 4.-::' ; .

t :, ..... tka nakUB aprtailor. .avtor bob Vttkoat Croat ,....capaattr.aat. .. ** tatkai seaMY.* tky win sit or Del lie *ror to ktapBbt I kmky aiaaaac* tip aaatltacy- .54.:=: w. .. ... .. ::

'. '' TBrloaa ...... -tor Bwktof .. a tore* wator.atrpply .,.T -r at sera s UBM sad preaaat >.> Its WM tkr tkaa s 11.pert. .. fat tIe .aV. of Bondter at tkaCrtoUaal ;r. 1M2 tAaloaOUas' J......

y..*& aat to Bkalr to '-.. wit it.. wntor oa bpi....'.*-:kM plat, tl Ill tot ... AD.... ta4B ..* adrocata. Oa aia>t bow Coart at Board of Dad :
puBcattoa'aa a.taaaa tor alatitkwtoc bees WataC a its 4f boas aat '.v valor ...IrI1raUOa........ tk* a pi.aaa BI.a of forty poaata faot .. ebtrsaa ft# 1M' ..,alp, -st. caroar to a* ...... krt aayatataaiaau o..ocnu. ,rIIur7.: I ..... MMMM ..,...., *. a ... .
IW tar a
"..wrttor kM bit auklac a ...1..lgafseaa .* of tow tt." oar takto akawg..l tkat you too ....tt $..'* a coot,aattoae* aiat to Ik* eoatt4ry- JUJUTATLOB' J> *_ raM Mhjwt ft I*<*a tk*.rs.r aruo

wttk tt. tk* raaalto ..atwklek k.. aorea. a pep kavtat a aapaattrof .r aaek apaalrtBC' kotwoaa tk. esadhM Aicatto QuI.... Ik* 0Ma'd. ii lairli*

Bwr'k-* at Tiles to'BOB*'.af -.tlz>4S oaaata llftt anoaa per hitea;WatwovJt.Uk to,, ** FOB SOUCIT oil cxnrncAX I CM55iw dupamL KMDOXALO ,
,,'fraar road ara, t < bar trout ka ...*.. .'nIII .... ... ..kvUJ 'to .s.-I1" TWO GOOD KIM: COCKT Or BJDCOBDi ... ,

r.--. Tk aprlaktor. aa away. kaow, aa oactaa.capakto at tTatoptac at : >.TBaafrta. :. Tk ...... pc; af DIe Iris taaaat krky nam toy*. a* a our' P r
70aOQIyy TAX
....... at a amt ton ar apooa.BMamtoloa Lee. 4tt. aon*...... .,." V1WI t ky Oar rar Browart. caatV fiaatafer W..*.[r.c MMtar torIka Ike PtMjaaUa TeMra AMBMOBT < .

: ;i a cap aerwwt .. tk* *HUM*.'let US';.'.'T.'*4'tdb* J.::UTTTaW'.KX&: QUILT tau tor tk. TTattat SUU* ..... ert last wart f at "herd tor' BfawMj aorrW tk* alt ft kTkMd I '

-S top of a pip* ikat.Ja s.la.et.4 *. BBdAtaetory. farataktar-aav aaaBipi wktakry ...... *f ika atat aat Baaator r. kt u-4.... aaatvtat .... Oaaatr aakjMt ta tka .... ap-pp55t. .ao txy ?" *-""* "* ". : ;;.

.' tk* : water;ompplr." Tkraatk.; tk eappty at wator, tarUf tk* yaar wto .rtac It koa*.a aat tartk M tor. tk Sut itia botkgootBMB. ; III tka artaaarr ta M k..4 aa Mar .44.. -::bl1stw&. I ,

'. oral ct tk*, ey a kola,,ar. akort tor. nI"' .wen .1It.JaJOI\o .... 'OOekrlat t for,Ootaraor.ap Thep aat,tkr akoalt raoolTt at awkJCttr ltk. A P.. 15*aM krbr. aaBcn a w ... O.s. If wM1 .

-'ttils.iwnw, water .taprtaca aaTa vtppto 'WltkU' tor ar* kotorickt ............ apaattac tkei .... at tk* rotM Mt Loci MB* tH IIQ10.1| Nets- at Wsw.t7 _bu, sub be 1st tHr at c
I. ... the apooav,....... tt to rout* a* Boat.to tkto try....... Bat kaadtac-oat'koMa.. Thatr tr. Tky kararBotk' Iwo 'a ta : tor said ...*. V ce o-.tiI twY..r?. M ao p.etus :
'f' raplttr.' Tai apoao to at Book-a trawl .tk*''ttoekarta,apes a'amaltor eklat'akMk y to trat to to Mat JofcaBADcktaaraat swirl ....!.. tkay base BM4> ..tkapaopl JAI: y.at IAXDD& tl Ta& /A. ... SJAIQ/ P. uUllO '
,1
('akap* tkat Ik* water to Bat aaiy ta.aooktt ara-at' crawat,1 Baftor.troat tky an set attakBacat sad tkotr'carra its atark* >:

," aat krowa ...... a.waaaUora.'kto preaa... K"-1 i-wtD-fca .aioianry to tbs ..a.a tbe7. .*. rot tk* at ky ffctikral sad totaOtaatj aor- lOa 8CBOOL lt7PRnCTDDarI BBTrXLT-FBACOCTC AM>)> era Way amts ;-
: ttotaaea, bit to ataa aatta aaV fit"aor. tkA"oadr peps I bay ........
BVM M
a
t',' -- tola Boaatr. ...'. art of Ka. 4* or oraa.alppto sofa Wit sb.M'b dtados ler fW tIe ... d o..tr ..,. ....... a. M .5..s dm..bM M X

pMatt.t&d sdtt .koalt kac. Opt to troai the"twktakay .........'w .. af rakBa taatraettoa ...,... ,u..4 tw.sut ,
,. S.... .....' ere tt torcarkra wt at wfQ tkty aBvw1 It to aaatrol tile a.au BLAME) rLATFOBMSTTa U ... iaaneratto p beat'. It ... rudoctCM.s Orwe .

... vita tkaat IIIt SIn. **rtnaa. V fTka ,.... ttteroat woaid: .... ....' fare I. ,bus ...... platform IkaTa *....... a...to BkritaUr t tkaa .. *-

/t '*........ toowj. .trat.atwkwt. ....'.is.e7 wii .en M. mLu arpartoMato better <<' W bs7.', .....- teas ..- best Hey. body tkaTktna.atac Nit aatlM aclka Sites I roa' QA.m 1IItJIIZ( ". \
}'est.r .... wID" .Ma aa elm ..., atkor aprtoktan. ,sad Hrstse; ..'' W; ", r 1a sited a.ttor*.tet aaadS.tat A.f!A stxnoicraenfBy I laay ua..se r !

t....b UIM alst' a fT.ai praam.*; wm k* ctat to tot art Was Mat 4 *.- tk* otkor tay. -aat wej! wfflkar I .. .. .... ".,...., ..., *
:
.......... ht'aIUt tky akoaltk to, kat et tkoa* .. lie pte4 *a top txcoVIioild' .1 ta kara .kits prbaarla* beta* rea comrrr 8CIIOOL 8Uft.u. t lb.ats'ICDe

4' pte* t to ooaipnutyor tfc. ., Torttoal pipe ataatarta tk. "HkUP. b say bop sea CH aeortaatat I pat 1 1ta.ty. .raw b *.*. wffl aatoraa *
_- kMiaatl ,'WItkoat ato Oats tkt BU< kM proret tk* Bwat aattofaatory. aMattaeaar taporU aaa rerytklBC I...... tktak of ate aiyptottona .- .. .. ... .... ., o.-t7: Ia". ajwin'..rwt* tkaa : ,
..., ; rr- ,U atattk <. ra ., ..... all
'.at tk* Yimplac amdaa. ash ,,0. .. DoakttoM QIet.e. .. Oats, : *xerpt aoaaty ttrlatoa sad -- atuatkm to ills '
ta eruat a.aa,
,5&IaCIU& eC l-.c a.owrl aRSOt prvVat non bon to tk* mattor Sttteatr ttfanlt* ktr.'BTwaVtad -: tbs Cops> eaaa. aat rrrry dad ::.::= $55 >>-- W. A. LOrrON. J'Cii'J

if' aartaialr. W- kaeva. O5.r.0 an Wage' %at annkiilral .Sob. aaer tor Oirwaoc. It to KawaOrtkat ptoak to R *.. BOBM talks to ,kickto asSri BALL

tat U ka ..Mda aaa.toal .ealy4toa 1UWIdoa. Maas tMft'she d/eeMd ka.vta tad< tk* aaa *.' If I ret *.... Ole tto .. I Far, taaorvioar at MiLhsebs
..4. Ie .aatotanaL.. >1iva ._ sIss b... ....' atkts -.tka Mcani pan eI''tbC.eIua'eI! TOUT vka fat win snit bra* aaotker ptatfoaoi a* 7Ca coONTT auzis I
$ er Gifft"' ,tyBtaav' Wpslasl.4 dy yariaaal antlers sad vat tot it La.Ht sales r 1W: titse bash anew aiyMtf aa ; I
.:Tto boss for so tW ayrfaktonaa 1 raoaiu' at wktek rib W tk* caaG4Ue west {aattft4, IC\W toac..aa I.BraraaU Oorda HeraldSTOCXTOM .ies r best? 0.5 oat I eta MS aal4st* tot tk* 541.5 at ..... ( .,
,<.. .bro boa a.rtk. catch ss I *--* '. sraet err .aa.n a to De .,... tf rackxraUoa at Oa4 aoaatr
la a later knur r tk* ..* .,...t aaaaartM. ere GO- WAIJ41 .. ...
.t. abM .a tcktk'd aa lack M"daa.tsr 1 '... Mr m AIf w w w wet .. ... eec to tk* attloa of tk* ... _
: ekt ttoektoa Male that
bu ....crack. n'\too ', THOkUa V. MATHa.. say koty tkU tk* papatarl.ty :;:: A ...or.r rIaarJ'' OXOBOB & : )
.....'to k krUUaat maa aa4 wfflaa a sad
(' aatoajary to Isis tkoai wat to Sv.-: -;.Hrtrwdi KBctoaar. xisa 1". Tto. Oataraor i *f Jobs Stocktoa to Oatooarnta.tot ....... ... 1M -.-. ... .,
.,," ,tabv.... at aa toek :Tk* wrtt'ara arks ateaDaat .. *tp.kQtk.p. aim auk a aaaaal suit,..f tkTotoraV aM etas .... w.a.t h De SeaSc Asa $CTZ1pQa 'aaa
,,"""' araetlea, ......... ka* kaoa to' '., aat.kto debts w rot ......... I.... ....v I bash? 1..55 aHdf s ..... ... .
1 sWA1Ww a.S I. --- W Is ... .,...
.. w w ..p.ws.r w a.to. .. '
;tyr't\ Btoektoa win 1s.ansva .
bets that tkla Up It p.ue4. .
arm a tartar TB [.......1r.-r.av=- ... ...,... M ..... ., "
erg,' aat brat able. aerrw atopto 1- eoaatr for. Oororaor arty kotk onckrtat ; sad sew Daotls .
t ? taraaa wktok a koto at aay twJ grow 3rd a:fir : .... sad Boa aa4 Brwwa*. aat TkaBaaprottota aB tk* a..wn. ft tk* .*... id iii Do
,, I ere ., DM. Covet tar --....* rate + ;
atrat atoa *aa k* a aat Is ibM way to ., '. ..w... toatka flat k* wiN. k* ao.to fot .,... at De tot ....-r se.I .. sunuttiaom. or UQUTU
"f it "+a t sf 4 IJ Jtei::states .eats aa4 Oarsrsr'd '* tka Snt ,,..,,. If k* tkdf. t* J
.*"f"J, raratoto' tk* amatitr ,atwater 5 E s1dab. .. J T>rUa txuKlntr. apaka t. aa kto.toat WIll bees fraal lost !;., 7. MMourrromgaccrr I lay ........ avaatf I.. !t;.

to a* ttackarsot ta a, gins tta..'.; f Aa. eki ti'".'' r $4-lb ?wt n ,d. Braaa4a'aaa r It wfll k* toofkarty ,tit lIst]MSt J'O& COCJfTT a.&a& ; 414att for tka aaMa at ...... _..;ow

\-fTk. : aiXrtoMBUt .apparataf' aaatky :) ,' tit j_ bits TaHtr '.to MUll at tkalr4rakt U eC ass .. sate tka iiaoai art17 JIJ -: at rKlatratioa aaktoat to tk* as t: ""
l' tk.writer'waaototo at a ordeal sad 4sp: ="hat'.De IIMt wary-0 reib Ps. h. :. .1555 : eataassb)5aMa.w.ww4s of tk. Ptaiieradi rrkBarr, oa ..

of foor tock ..,. sb..tUfo.r. '..,"':TWe'fit tk .irs at, boast Lei. Si- 1 1RL *
fTftoTk BMte'rtorita & wswtd o.M r I.-i4 swrd Of.o..MM 1
akwt aaM >torrBa boll d tbs.-i.oU m TXLLB TOO J raw 1 ... =OB8T _. TKXLat: .
< ....MBiBHt Ita kaa wttkl srs sit ..**eraor.-Ito, ,.....,. .
.. lb. .i.3 Law.proparty. Ar If a aaatltato ton ,., that ka toa ,. &o.ftnI .1
'. ...1 k &uk,_ M.:s. Brawart aat tka aow aaaa | FOB SUnEBTBOB or KBOZBTBATMW >
.. ,aat oatlac. at,tbaypr. ribs of a tot<* sad af tkto artkat d
'.. .. aw.lstble.n.$ ..... ere .,.. :' POll cuaut: olcorr bola ; r
,ssl.III .alpptotoo. apa' ... .1IIIIIt JCI'-L, G. ..... at Jack, iiaiaji crop THHX ckarck Mac tk*. onaatoattoaa Ise. ,
.'-.sta 1M'uprtskluii ".... awM.rA'isats _.ale. a& tk* Betredor ', yt / tk* atiOa aftiVttmt aa k .... t* Hfktaiaff ta> MFw ==;,. :lb&.aw I trey ..amifn yattt a .
ssaSelM b De Miss 0saaot. Browart" barn aata tat s.' b Taaaaeoto.caa414atM .. pakn ...... yoa bad '.... drop a..WM.ers.tF ...,.. .toh day for tk* .... at sop .,Mar ,

a car tile prone art 43** aaat totoraattac aareoK.: B* WM to i B.:'wets sad Jk TZ. 11.MssaWsitWp.ptserr. D : r.W.' JLUDe raftotnOoa bet Dad Cowatrr ? ,1
', aat a tooktec: tor. Not test tkr tort ta tits setae at tk*
tea..** brr tk* aprtaktor.tww .. kJa.arty d.h'a orb a a'rrrar .Mlute kisss less tiers MaMigaa4 .
part kot-wM amatol. aa Oat; .uaajert tkaa kf cot...' ... ak aw -s.esj. : k Kk'4etor-tkatr proaawtaeilr ar* aay okjifUoaa. to'tk... *naalifloaa. cocrr CIXKaatltata :: prtaury. at May. 111k.1 son

at aay ttaa tk water aoak| ..s .. ... 'esaK. aat (ala4 \Mt a toees.. aatMaa .. bat bifa tkat of- I troy .wars IQMII a law Jests otpatr dork at tka

'.-p& .- tttU Met b,-....-- tka bat .albs Ylds.KetlvpoAsj1,4 tar Its aiaaibanklp et a lode* areharek for tka adte*. at OraattOoart nit aoart at tkto essay sad
,%tk* artaat-of >JuaBl orarat brIbe Tkra Frtaad* to' ait ee..tile Cakaa aa aa tod at MB tat far *Metla Owl wart to tka, aettaa sew eentq .....,., tu ... .

; ?.'water kavtac trafk*.aaatoaV. Tfc rwvwiattoatauBtUI i tour k*. WM .(t1CTATR1trsrioshoeM Ie! pUISe.II too peed Mass albs DetaocnU prtmary. laMr 0.0. Q. Pulse lad I

'--.. ......, 'ftft' __ tree- slaw of Daral aaamtr aat S BM**. .d r We to a* traatot will say rpoaatktapaalttaa .A. La ALLECW 87 .41.l.1 tiirfciin ot tk* I t
t beaus ftWa r a i0dd.stM Wr of tk* 'B* to a aua ...eeucS.Y'- sleet -n. Mt 04rttsr.CANS' tow ,.,., >jautoi ash to .lalaUa*

,woait taaaa tka apray, U \drift to was toaj C-i tktok'k kMBMt tdg. Moors ita.rats u.,esab sad riJEASB TCMTk POll is IIIIZJtD7'_ *r 0.4.Oat. o* k* akto to hula tk* d.as at i .
.a'-s.eertaia eatwti' W flails tbs koar fwroraor rtorlta ... tata.Do Mt.tot, atkara toiaaae I .rwU .. a *Mdt- tmse to wklek I sow aaptra. aa
'j' traa-vatar Ibis k .t akaaTa; .*,...-. ...... based was'I6e' covwraor rfv-kr vrtttg tots taapaipUM. taker ....... It ......! araTory M reel.41w. M i lbs was, *( .*....- M ay ass ta tk* say. sad _I Y

\vaart aa oaty ajipimlBiala, ,, alp oa a pi the flat l$*tott EM .'; B* an aa4 sot Ik* tool atpamieal anal at MB ta U* aoateotxtorCattM os.t.MMws.aewwburaer U ewe i wSl .... at4ltloa to this" I aa a |iraia I
fa Jatftaoatm pa..rp
SUU BMBior.
r. KatBTany'tk: *,.matlty ttoekarcat'tkrwack karevlaaa. last t of .raetaUttoc" tk* trtrkaura vka kara use ..,.. "|lk* .... .. De nwS4ftt of MtoaiL Ole oaatr .. r'
fi a bets ...... apoa tk* ........ map laMa .,. Uw x*.< cwr,.. a ptMstst tkay aro oppota. D.ekr 11.i list- **** .*seal al ,..wpq tk* rton aaay aotaa "
WfaaBBra tbs+d.taap U* ,waUr.tatkrooa orctad**; a BMaaamk.awaaV... battBoi k* fan d pos d toftr __ FBOHOOCHixaoK" (k* lisle at an ...... '

".. ar, the tkiww.' ... atoa prtalac kantoaa at,. acre. to tk* "Ti'BI AXTfDoat.voeT kit prtattaff to sonata Nos IOIWt tk* TOM of tk* ......... I,
.!:'tkoatk aot to aaek a a>ark tvnaata aaatkera .part at* tk* 'atata.t TtoU "T aboat tk bad of 5Man' tad tiriaaa a* ...... rat* rtfak I Mebyb e.M..n.M'. ... D4 Ooaatr. U .l...*.. I WIll ( i
Ooa to a kr a fey aaaatk ., A
klfk H'Baaa/a toatlat to auka a work II. raw Lhlg..see.e.hlt7 peed des .. i..15. w tbsld D.O.DrasesMtloirta late to kp a ties aa4 served

'11\ Baa apray tkat ajatokly. toaa.* tt.M. prooaeaut. aat at: toaat* lieS.SIf Lot aafiaiiry..... lot ta lbs ka lUte Bnaialarinairof at Nora at*. Ia>Tampa tk* aatoaa art* .**- .t.\.M5. + W e.as of rvcMraltoa kooka. "
Brwart koea k .t
*** *
.-'t* aat tore*. laera* sip ka eeararUt tot. pM/. postal ...... 554 e1si. to Oarbew. iMsaes. Y. M.
.--... 1 I 14 famlac MSI .wqb 4*. Tkara-paai kataar. Tk PM- tk* troop to ....... skis toMcoto ..w w wow fttIy.
161 f .
111sULTla. a '
toai U acrV aaar > ? wtH a... .*r.tr t'"- t *doa .. Last. ..... ..,.,... 4 ad 1Is 1M .... pO.? FOB juanca or TBB FKACB :
tkaa | aa .Icaa* *f 1eFA I
; t..I\- Ml tock; Ka.na MIdi s toaeatoa bribe* fMlttoaltTaraaMatiaf 10 f
.- It ikat'a fwtaM/ .atk* ataivaa .wa because tk orporaUoaa r.; oar. I kw.kr mi iiiii .r lt 5 ... '
'JI toot ....'De rata M_My,...... '. tbs UM- Taaipa pontoff kba." n ewer Oat f tk FOB BHxxiyr .*.. tar tile ffStf ., 1_.... ft { ;
'?rsearo'' Dtoekartaaqr. T1rwW tag las crops af tomato**. 1t-will -. 1room salsa art to let toctkr 017:.atkaraioBla I ..?. aaajw*** wujfftt a* fuss T_U DMrlc, Nkjwl I* :
let ..., ...... fr..k..15 .\. test ata* praiae* aacar ear t aa. lob S. Baart-Jatk. ........ tar Ik* *raa* M eases *f D Me MOM at..* .........M* prs5r7.
t '. nu.:: U' 01&-. Mat *. 1. DKkuooocx a w. xsto opt CMty Duowat Mkfart .> tk* aill* ft Ik* M** .... <*lkr ., tM Iou 1 (

.3. M US ,MU Dorvraor BravarTa pi-w.- I* at at. ttoMWVl V* Uel.. !! '1 JD. x1LUM&ro. n.. lioa 5 p.ar. 11 N.et.d r a
: IM IT tall aan10a to akaat "... tk* 'dvatatocM via.far CTCLO1TB m rLOBIDA IS SRlhlty aM tpsruaay Ie -

11 _, N IM Uto. k* to ass a ....Wati to'aipir*. aa4 bad aa u..|>otte ben a.*a tk. A eydoa* Lipped .... akoai tw* amauFF: ..u-1. UM muttrt ft lie .rtlc*! ...

fit "".1-1 M*. M MI ....... kf or. tk*for.yaopto tTaitoUtoi tok Lots at tby tattalattaa atalBrt III.ur au. aoatk.aat of k.wa raaiortarafuraooa Isle I kmky tar Ik MMMM* .rae* *aiyaalf f ....a* ft s MOs.Daf* ... ... iiiml ft Ik* ....r. *, MM '
.
1I"Ut It''It ( pftearlM UI tkattakeUc: > *xprk4 4 to sad .... gnat aokotaT'aattoa. Ca.ajty. Mb>rt t* pM fttftmmmmtm i. II"H.. .. _
to tie lIeN oa tka IKkof also 4. : ,
battt tk} ..aUtavraat .. aikMii. ''It I ..
rt IM lU. .. ap sal sad Jar ha* ., propoftr to
tktok
III' IIII l kto'kaaoaj. aratk k.*... JM ,Jwn the capital to tk* tk people Brtu to Ito patk. Ii reM Ills MMM PIMM a* teal .;;:rl r. nm JV TICB or rcAW| ; :
that wfllM .
., laY to De....*. ;'B. BHtv K *W were t sow: I katatii ..-- .,...., ..
M lost at aay atkor protaet to -
ISat win kkva'tk ills elMrtaf .. a atrip of Mat wllkaa *rr fowor
aetlTa'Mpport'af atoapaototaa : Mat tnr tka ante* of JuMIra of
..-.P kto WS tock. B.aater Mntoo. .-wko IIi tile stets at Ilk tIIM.*.. oar treat bait a .0. to wktek H ...* a(dseawi44 "7.- -:...*. of ta till BWOT.wtn a*. 1- aiac. of tka loath dlatrlrt ..b)>rt
err UM alMU .
He. .. fleaetN k-* 4reiep4. aatwltkoat ..... ty 'M sell. K tile -r.tle _
( III tract
watt a ...,.,.. .... kntoa 4bc: rvorp' a blowaNa i east ...7wrp M 5510.' awl ...... law. far tile ,
Hsvin.
pact
,
B .wW
n M MT ter. aerer cat oar .Oa* .....far .w w las shut a t
sal la to Wauia
sure stay tan. B4I : kkt rava wltk a vtow t* ptwMsg. I "
'It I' tee kojy-wttk I kto.* kaaktoc aaUa4 pUe la J 11 a.. iU i tot a* loaktto BMB lay sat tomaOty boll kiaaia "..* .. 5(5515 1 prnmloa a taft''''l a.4 *
4ato at bola brie a" a&: anv ire ,."Ie' ....,.. of I
tM .u.
.S UTka tips of a UUtW that .......to .ate.rte. .. captot ky ...... fma>m a. T1.tyrloss I km>/ .. = ai ta.r oa Mr ,.eras apo WM. ( Ifally.It. <
+, atotaaa war to tkrvwa 4- sloth k* totaj gist a katttor a* aay, f WM aa ugly tooktooa*. dtat for UM of akonit at tkaMM lt RAiiT I
Wct
..... eseb ,yea Ole 'ead ..... TaakM. *151.1 after tk* Baa ,.,... Dt>
: aaa.taa( at tka .....* aa4 macs $ee Ire a* MW a rtn.. t*.auk Ds-s.4I.t t* 4bty porooaalttto* H aM ala* tk. .rld at ....... *-- -'* tar xM : .TLTiTFOB 1 k.c'by mHVBTIC aniMXiac* Or nr PCACM*>*f 5 ... I *iK

t- aa kaflt Wy -r't.art ...., ta tk* are toaaraao ktataaaiorfmato 11 a'oIIdeIIIc.. to Try mack ty of its tavtracdoa ".... B did I' ".!0 fnr iwtwtki M tlM efft>

an was wroanr **. eat .........&tJ .l ..a..... set : = aatL.aao.nat tor. to atrlk. It to wiy hacky It 414. art rHKiurr tIN W tile _. t role. .asset. nb) !i 1
." ...... akP.I.aa Sad".... SIL paay.to kU koBM late n has bee ohs:: t padSd. soot sot pea.to kappaa ta atrlk a man po*1 loacdoa B..karl to Ik* *rtlm af tkacraUr 1(555- t*rpin tile iil will M(UM tk* easing DS.a.rralr'.t.rs jrtmurv '

Tattoaa of *Irrlfattoc'ptaat oa a big aaeeojna4 kaa-auA* awary bssrseu4atiC. n..o. -Ur* Oak Dusoerat.OIDONID nMm rtt* ft D 4a.CamtT.O1d.1. fnr I krakr tkaTV t Urn. W. a. tI +

%tka writer", ad at atkor plea, lie ,... tile atait tor Ita proaotata. ales tit' a bet sew tor'tka BUBto 5.sws.5.y..If* of aharUf If 5.l.ct.l* I wUl tale '

%kaa OBM to'tka aoawtoatoa tkat toMorpkrtoir TIle ... at aa, ....,..** ..,>**r -Is IIsOP ta It. Sad a. akoal4 ? : GRANT Ua ...u"Ie offlr kmaatlyM mil rrmrr. or TH: P1U. I .

.,,' ant tk* greed .prtak.Vtora .' bath to aa .bev* Hnatkafa towa 4SIeioerttY L I-IJye Oak Maol Cll bl.. tIe yoaac 'color4 tmrunm I t..c tt. aaoie5 t.e.t4btey ,i
THoa j. prnM'T. I ,lie sew of J__ ., t... P.-. I
.' web: aa'w* ass bate akoaUXaot Let k prottaM ko<... Moawakaan. slit rkair with potoonla tk* IIIe mtk ntnc( In I Ik* 555(55 ,.., .
ka. Placet non. tkaa tktrtr testrladl.t sad 1ft Btaatar: Mntoacoawaay. laraat eblU of Mr. sad Mrs CraMHabkard : POR HRTPV rnttt fr\mrr If tees for this
vktek to spiraled la a XECLBCT orna wa. today boast ow to tM D weerab .t D.-to C.45h I &s I stall k*** BT Nil thiM ti...

":- 'At this titsra ee. tU aprttktorak kept caaaemtlv. way kM patraufraaj W* ar* aitlaJat to'oar .WB able. tat dirmtt court la tb" aam of 1SXtwckj. > far 11.551 tk ofllca, 555515.af *B rlfla w7tNf.f D.A.a .as41i.ts,',..M7 '''1- I. B t L6afnv.MR : l r

a ww14 rvqalrM tor a IT* aera Hate* to Caatorato ... aajM tkat .Oereraor, Brewart win aot ... TW girl war gives a harki > .b|>rt* ta tWa win af tile _... at tk* -
tram; sad' a atepla aralttpBeatloa h* .l kr rib kM a.*."t.'oa* dct kl* *4<* .. .....-. Mof some ( seas tl** ago b *ora adc funklnoUm rl"iry .l I ('flN TARLS. .......h !' "

WIll 10 aa tk* aaaatnr at wmtrrFw se tk* stall earttol of rwayrraa oar. *n...... ..*..*4 t* k Brkot .. Cooper tad tk. caa was contiaavd OCOH: IB B. BAKKK- IT.1 .11.. t-.b-s ira....rafts ka ",v.,iMmiv_, th. r

..e..sTT. .axaawto, wltk tk* wnt dolls vkol taty M ektoT I. ...... that tk* body of tkcblU. row COfMTT TBKASfHtKt : : 55 U rsltdlbts f1W ass-sat k'n '" /
e.s1er HJ ... a4 a araaiar. Kw At say rat.. It atlckt k* wan tap ...u.* of tk* out *f PorUa sbea.saNleaitItttclots. b.* n._... sad tb. roatrata at U* k.r.ky ai,_Br* ml rambuary fnrtk sffi..f ",wataMa far th'. 1-ith ",:. : i

.., Joe lovK.. tt. avpptrk .> tpoaa brit rvrlalaa aatn tt ka k4aty *- aUMBack aaalysd. The bolt wa* ofBra.af away toraovror artiM of of DMa UM sublet_m. la vrlmary lbs win If ft 001.tlx.....Tat.. I.win at 1
t. Ik
e.
....e.. .wK I ...... w t aliTr- ka 4tBluty aaeartatoW bwa .... sad Ole Calt.tCkaatptoa. ..Itatft ....... al tk* rdr ot tk* eav1.It. Cat n-.nu..pr 1 IU mj afOea t* lb.srr of my .

'; tar IKxia *Dos!._1.c aloe_ii./0/ _ai It aura .. ti.p I le s JMI''l" :: Aaoatla Baeort I 7. N. GA1Trt&aIi ILARKT ,


,...'. '" : .;: r'C

">' "" \.. .... "' ,.. ". .Y .

"'; ,," .
--
.. ..... ,r -"'- "-- -
.
-- "A" .' '" '& .

::r. ._ ...J -:........._eo. ." ", .... ;lo- ::......' y .. ,..'............ ..... ._ '.r'- .:. .' -'- -. ..--" .'_,-- -. ......' ". ,.....,.-. .., .-- "t ..,. -r..,. ..,.. .t.-.p ...,.."tt'-: -
J -.
.
I' I' f ", Iw' J
I .
raBT tTZXKXT MIAMI MXTKOrOU nUDAT. kUTft 1M alO1IT PL.ir y,
-
'C :J It i I BIG CROWD FROMEXTENSION May 9th y


;

t TOREGlSTfR ,

,

[ [ Remember \


,
k
,
(Pros Wedaeodar Deny < j \'
taptoreee aad werteea oagagedea
tke r. B. C. Railway ">y WeotextOMtaa The Great Glean I
Sweep
an ukteg Ivoly tarter
eet to. U4 appreeckiae prbMry phil .

t I'I OOB.M ::.ovideaeed a terre yeetorday aoeiboe.: ifteraooa ofue Sale closes Saturday May

JI =-of u.ngUtorlag.. s etty far tko psiRot ,

fitly[ t1...."t It woo al4 kyevent
Of tkoee WkO eOM B. tO fOg- 9th. If you thintr anything 1 ,
tour that aaotker party win .... ,
Batorday ... atm aaetkor out TOM .
u,. It Mac faopoeafMo for id f totoevo I of pour :
tko. work at oo* dIM for JtttoPVpOOO. a ; \money andR

n to ootlaatod tkat Ml tinektadred .
VMM win ke coot b, .... want to/ "* buy now '
'I i save .
I _,*. aad tokonra oa tko ertofto ,
la tko. approaeklag primary. : .
pots a aamkor of u.a.... faavOtoa
,'. "'- I AM Tat property to kUa Mkwa .e. ;the, -
.. tko PMjortty ef tMM wko wtn pot. t \
\
\
or* soil to ke aMO. wfco bays Mar .. ,} I I*"
I' } tko ... Sal eeeaty oaty a ...- ;J. I t*. *

,. Meat toagtk .( UBM t* ngtotar'aad Clean} Sweep Sale .. .
f. # ...... voter* tkoagk tkey aar.,'ta .Q.i
'. ," boat ken} : v .
or property tateneu .. .. ] r .
t.
t. IB ef totes ".. maw a J4 w "
yetter
.
-
:!Ii' On ;, '7. f I ..
dy aftoraoa -.& M oeee to j j tke ;) \ } '
sort bow Md i tto rsi. A pM : *
.' tal crab provided ky tko ranroedooapeiy ; :


r; Going Tp JXTKIMOX r v rk Mom LABOKP tko t. aMa kael I tX1UJD tota Anthony-Romfh 1 \1 Up. : r' >


.. : TBJI mC11LCs. = .. ., .
; .iI \
,
( ;
.
.. .... .. ; \
t. : .
I .
.
p( Its a; s kiort. 4bla ./ .-:: ....... T .,. ) \ rj 11 '
.. U tt. ettrMa lwtrlai site '" .. ..
.t.y.s. t f.
for 1M ,MIKM at rwM na| J 4' .'\ .!. .) (, .,t .. ..'>
: to fear to T.U la O* eoaUag tprtaWy ,J '::1", i4 .... : \ '' :.. ... ''I '
SEWELL SEWEtL to tau to M"ea L' ...... .....
wwt tac ,
8 MP ,, b m6' 1ITif. .
,
t .: too (< *. aa4 a* a ttiali Nrtrd .. ...... S" .. .,I' : 61Lr:: ." JIlatr.a& r, -', .
ta. ..... trala atvrVMto _,. ..'.. .. ,. . v. ,_ .- 'I"_ ,'_... ""'. .
arry ta* tr.v. katk to, bdr
.' .' .' Soft aa4 appear** .* a ..fiia.aatai
id.: : Oe aoklpsi .5aft We imrttsissiworhoi I +
: .
1 .. 4
J to U4 caarga ofmk ..... "
'
-
t .r'4t I ? 1' 4 4 aal .toor...,. B. Sapsr < IE1JW1. :i- ; ':,, '-! .- .- '
( ; sad af aa4 .
a aa tuI Me brit ) :
: ta "tbrwItk to asks Ito .oatrtkvttoa \ .",, 1'

t i Gteat 3' O ]) : nrw 1 VM to'JaQ of sat Car to*aM*, tfto.oratrty r .. Of"-Y' CIBI t't.' t .'. ;

> : < ;y ..... vt* ..... .. latrftamal ; '\0 I t '-l'r ".
Asa. Wag.Ji .. JI' < "'
.
: ; I
.
,
: ., -: r .... .... ,.
j' '(: IJr '
l
J) \ t (....., j4 p "- ', I PUCKEt"FbRTllEtUNTY dsss.....,'liar Qes'J tko scans Saga of k 1\' .'
: .
; i d c to, .r Ct F R tko .....* eeUx M tko .ktoatnalJockey '11'
l' ) 1 '..... J Oak. .. bids oar Jut I Mdna !.' 'c. It' "
l '" ... J. .... I. I to JaawML.*.Tko f eater*.ef'tkeptak
.\ :.t... .. .J "J : .. ,! .:: : ; *bet to tk* kteeat Jtoyal BM j
.. .. \, ... ,,,. .. (\' c-. n... 4 gaanateed Tails ofKMT J ''-; .J.. .
t. ,. iiII.: aad to lor I ... ..1" ,
/ .i. : year aad. P"ward ; II;
'
:
: : / r
t e .. sad tk*'dtotaa** to at ass .1.- .
f .. :.',, ? '. : f, :: '\ Ir aad'a-ovArten. .TheSNeI& arm ,y'" :
.: aa attraottTV ovoat to. '
.. tkoM/wko '
I s 1'\ It
; w 4 4 'COM 1'-
t -,, ; '' no* ur'tt. ,MonadatiMUt.aadtkero ." .
.
.' .1 ', IIL rt to Bttto i1oS1(.tat, tk* oatryBet .' .r ." \ \

; :\ : > t ........1 t r 'A wffl Vttorg wklek toeka-tk U ; '.v'value ottk .' ., -" ) i
rat
'
f :. : <: : < l' : ; rt r/ kTr. J.'C. ,... MatlyaU,tit Wkkk to faPyof :_ t J

\ : .Mt torn .. oes.rrst.Id, M ... totenet to tko BaclTlato. .. \
.
ooaa/U a oeadUafe tar eooatynipt s.afttswps ... a Tai for I Teas.al.aad .pward >
.. ,>.. -;" "" \ .. yDM.t S 11tb" l.--. at a toflo aad a_psrrr..Tlr.r .j X. : I II
'. I '. 1'I' Ia4 111 amc.to auko.a a ,... of ftfty ......' gtvea ky .. .
I ..
"" '..... ...!:.. ;'s.t..I: ."'.... ".':OO,. .. ..., ', .... .",..,.. J, '.-.f". ., \, ,, tiWr is r..toieatalo.. for De ky..tra4.. ltc.r. .n| rcaUj' ekor pas ef Iko.w.......wklek...to Mss ibis to tk tk**ktoor owaer .,. I, .".d'_ ." OA' r-;: ._ J.. .J ....
'
1. "" ;'".. ,; j'' : '1.. : 'J1j' "" : ) ,. ;.1" ... ,TMtcM'3 rvm Oo tttyca ..... treat Jockey' Oak 'add* IT**.' A I : /' \ '4 r
4. "
.
." ;Jt.f \x'1-i'J '- -I :" -c. .; ; "y Ia, }t .ot t ( ." /' : rr t >..tll *awTtat ato.aiaoa* .srs teatarc.of tkto race to tkkt ttta tar ::1 1 '1
''r .... .-': t,' .. ''Ii, .'.,; "ili, .-rt ,. > : 1"..,"'. .a...;.. "l"tp: s ; 1 ..'ampT >a"rUoatoa4 4( ....... br.... .......' ,..d.' ris...aNW : .: :
: .
.l :4' c ., < ,
.
.
'." o\ r. : "X. "I". rS .at fit ItrM u. vklck o..* k* I \h tko rrvrMoaoo o. Qaokeo > :
., t. t'A''I' !t.... \,.,,;; '.';t! r ... \ tow r.lltaw-Ztf. Bo WoeMawk oa4 to wMa rivalry ..... tKEFOlM'
\ .ltW.. # .', f. ;. .. '. -- I. ...T' .. t',, ... .. '". 'a M$ .. Iw.aa.CCJLrLi7 t tko Caaaflaat the its will -.... ] Et8EOM0 D._0 :8rCAU1ER A !
.. '
,
1 r..d. !. ... tfr IW boor of'vteatof 0. ts..:: '.! .
.,, "t '" '.W t I". ", 1 .. ,
t "" .' -, .r. .. .._ ).f. .'. ,t 1 'IN BCD Olbsr-noli.. I ,yee oUpvar aN .
\ .'. j .::: f .* tko. Ch*.....
.. .. : ;; : ai S feekey
: .
: .1
... .+.'!.':' .,.. .. .' ,I .,..., ,.J. ,.'... J .t. ... .h !' 'r at a'..0. 'aa4 tartoaa>'Aa4 M OlClT
: 1-or. .; ....\" ... \ U't"i\ .. .4 ., ( 'r"Ii '- 't: ... (, M':ateetleA I flT* tk*JacMLSaos..fv *J 7tpw .Carttor. stator:at a aa T F. q !
J ; .
; .,"'<#(..r f \.1.<.. .. 1 ... J. -, .:: & .... Aaftootailoe. ta $ 'aattoainoo. ears W a nanatoeC;valaa dTTbb. Y :
.Po 1' 1 ,
.1
'1' :. r' hw doy Itso law ltd b a. twri.... i : > ;
..! f'- if"' ..f. 't.. f. t. Q.t tkat to .. :.... P rsr.lli oJr. tat.. wi afla ; '
/ ;\ ,. tor r . l ," } r #I 't; ,' f i .. '1S t vtlek I'" a* ......?.... an.. wUKsa 'kM lt M ........... SttndjFor Pro Mtla County bfrtioa ndEnlorcesntr, ,
t r Il t .
.
; of ; '. .. Y 't.,h ; : ) { .. Uoaal fMtaras to. It. to kaatlla ppd Tko KbWercartoa M A ory approprUOiy <. ".. # ..
1'w "t ,
.. .
/a. t .. :- '''. F. r j ,I+ j. : 1 JaM that ..,. bat a fey Mtafal Sad atako for tko yoaacften. ,j. \.. ,of all the CrimlQil'tawIAJdI.
sass t... Ik. OKI**' iris Vatalacoa H to a ortot of ten fartoanaU .
Ito aiur. aa4 la tia. tkof ..... kM U0 nanatoeeV t> .
I it kai tko am* la U. ..Mpt .. ., -- -I-1 1... \
: ': Ii cwatry. Ow tocMatv kM M w. kato ties 4advtoe4 to keep f {
Free Luce' ?!oltld1nWofvMa) : 1 : ka4 tko eaaraetet .....' of 0.1 tin "..* Ibis to aay delay to deBvorj .hiss(. na.. AprB alt 1*' an mr powers la mtar ". .iw
.. .' .. .toUIc..o'to ..mk. boil at kto of tko ptetano wo are afcow ,. tko DotoOtfrtlo rotors of tMo .......WIt&I-. t ,
.J' \ t rr Jest to .a kroM ire a4oc ftto j-way.I' lag at tko Atoapir. tarn. of oortrtoad CoamtytHrta It to pv parpoM to,pane .mUif'elected Lt
:Convention tot 1M cases of cool ,*... Wkort oar. doat advorOe tkat. tko ,Pk.et4 a7 BMM MMOIke f wi& eerrr oat tk* fob. 4.
Bllag{ State t < TodayI i s 'to auy. aa4 bore today atfl itwrss. MbUo wtB tad Hoot ooo* oaoagk.W of the oooty M a.eaaAU a..tac-.aq to, aatamata.ts' '
.Its' "let"w-7 Slit ko omplotnla bases,' tko a.kBo an*, oar :lor Uo eeW af tae ... ./ Ii
... .' "-- liS'I 1tR-Il .... ko.toy, potto to ,:
roa.
"1 'r ( ( .. .. _\ -, tb.--l5.r.la 3wrssiCOIFOJING'ORS. Mead pad wkoa wo deal piss tko OrtoJaat bat ,
: ;, : tilt tkm tkey ifs M ow ..... tk s'ari.rt.d Ito ooort M rap1Idly ,
1 /, d .. n bit proper sal jMt to tkopeeele ,
'
...... .
\ \. 0 1 Data ak. tkeoo tkn M wtt* view.,M ..- \.
illai w. boss wa paet
ywa I
IL \.. .' \ Tdo4ipti'ib'Dtti.Z vtkM (Ulo ,at poaltJoei oala toan .... < .
.. pksriaTb.. leiieary spi.all. .
.
day sass very .u. a IrL
tie Party Afiicted With:W.. H. Bunt, and_vrfll Kcme'tHttteatlTicketThliTear : Otha Cnfti PUiM J>aiq V Bepkaaf* Aeo the' tko jkooM.toparOeatorty tko *WH'M4 Dry ....*'1 areU'tiHgliM. takan MOto ptoiesA.s 5wr1 t.i5wao od. }

t ,'w :) Is. ". wen tataraved. dad try. Tko aloes ilieiietto MM ...- toM tko .
/ dWfw. r soot tkrg*I
ky tko spew empM7 OUo awr .
,J waro ot k aM I a* vfl&M IbM -.Dee.. eM7.s ors .r aa.r arse.; '_
'
-
1 : ::1 : 'izad." Acid n oat daw kidsad ar- aa tko people drill bat .. sits
tall ofWaaKtogtoBi -
we
"" --. \ ICcaj. a Florida Household. ..,. wOl tB pp trlMH IbM I Stall tf l I MI :* rroafMOoa.tot I M.' I.eart .adMvar to work kf 1i
'. faad t-t --,- t yo* year "to aa4 tke iMJMiMtaf TOMO*,loryuttkltktf i ..,.., wttt tko ikeiir. .... regardtoM -
tko otopkaat OOOMtoalgkt
;.. \ ,- A Win Find Them tojT kvo sat eeea I :t....o K towraaf .N of wts-N. B. kot K *ka
J- aysall.taal cywkat l...... aad tkeam. robes tk*
3S-1Ts tUklag IIBMIpealed OM
Pre It-. a ... tor a .... or a awes to B- I sot b* s y pedey 4* NpM wpo B l..1,
'it.11ab5a ": of.f.pr by tadepeademt'aoKtieal- e ae, I/. .yss- W auaorven. to wklokIBM \ etnaai of: ate* get to Bowtaf to M'rogmlariy saw aa em. Oeo4 vreraateat ail sr t.lhoi peps tr r,
.
.:I.. $ .st&evev cr,eai.a .Lb.r'aM .. umTko wan eoraer. fanaen:sal ...,.,... Ts/.1. 'bob 'rwbas., .... tko pete aai said afkU every alai wo aad YUI.ua.win: ke (tod .. *M* cod kiw'preat k saws .*II ,ibM reperttag w.adlttK 11"--:: =- wkerocrtoj
,
.>om .. ...aik lor todat la what BOB prtrOege ....lig ..... ateri, win ko aa4. bill Niter rail arlak wta"a.tots soshog part. art reawved: to ko aatlrey fmtnM yes at tk* Ateatan # togtolattoa keDof r kv*t tkok M eal Boeaetac Befag vaakloto ef aaerO I ko*: haw R MU Gel tko p..
'*to"oaOoi: slats ..... of,Iko toes Bofoojfmo ___ 'dlrUed':,'ko- l..YF l daatetn e artaary
; eaatk. Jby tke >prtaeat Tkeektoot /roawdt to>auk kM- tkereforofr *o sot bolero to Be netlpjeit ef Ibis eeemty tror.
.......J_ M tadl d ..labia.1t. tees tko two sews of .tetoeraey > to to perfect .a ejoteai of... To ton oay bun Weat i1 tko toelmteaaaee of etty. ooaaty er ed tko aBueaauo of r-. Mass Cg. .
ooavoBttoa'win .... aa sib aad It to tko pvrpeeo of tketadepeadeat I !q.' ISt aN I, tor tko. 1. Mh-lid ... sly parr crateral. k heir, U lay x was om'a&toAi Beeaee pjoaeyfko sir gMtk.ag> IbM A .... favored tko
--. tI*tlf. ....... ......... to k party to pjatto tkeeetkno I..... If Ibis treat ckaag sit *word tokaadjed mate ef a aodoei am aa toieraal pS.a wS of roar aad war aovk
/...... ooavoattoa ail pas tuet a ......ta atats ooatrni o4 i t Tkere wM .ke ketweea forty ad stop wtn prevo ooaUorttoc The Years Pasta rrrea..1.aa Mold asalaet all pew .a ....... to a -.kto sPos.
paenkaaeat rgaaUaOoa. Tko party oar ....... wkkk kM toa|: VKr trkOak craft to ..-.' of af ITtorlda reaoera.UI t. Bt, : I(ooaeOo cttaka. ... bat tko oxetapUoa Oos fee, :
w to aOBated wltk WUBam eaa4OIp1 boss to. tke bows ot tko nprneaUOrea Oo a 51llael. .rracttcefly aQof A OorUag. aeaawa, ef .. Tko people ., narwa..w.. soc tar ., wait* .oa YM sssaoM'Wbfla.
1-_. 715., taD bat to (to
of pndatory wwOtk. hotter M I \
f PeaiHV ladcpeadeaM loagM" W ttlfly tkno torpecotoetoaai koatogranakto d koeke4 U tko hfftoiotar were s dhrW ors tkno too.tkto .
t.vii act\wttk tkat kody la aattoaalV'pleoUoae. way caa we ban tko govern. win ko wttk lib San- toy ipeilMM wttkpoaaa .- r tans a -as... Oprom Jsat' tke year ...... r blew. .'y..
teat of ...e people. ky tko p.ophi I ibsSdss aa4 4eTkno Xldaey PUS I eaa atreagtrneoenMOd .
two1
Ita ebeeu aad parpoeeet rna yet opts to ethos to tot few -
...Mi fortk la tke foOowtog fay U4 for bt .....- *rs srt MtaMrtoM ef tko this to ../..o to aeedof fDOowtoc 4K oovertac a per.1 wane K eay. for flower ta AoiertoaWkea N ast Saks 4us. ...s'k:
t ....: ripe d.jvIU.k parity bells a pmt aedletoo tor tko kidaey to. <* tweaty yean ban teas coapfto4 > tko Uftelataro war I atetf sky ka* wfcetker It dM er>
i -Wo koBere that tke U_ kMMeM I two of O A<4er dais. wltkomtODatiBg KU .y eoewtaimt ee4 beckoeko OMOed freei tko weetker kaieea reoer >, kaO .... tkennra wkat shoos sot I waat ft tkat far
'.\' tor U4epeae>at potltleel aeUea 1 Big jatherlng Ue Octopw aaa tko oUVoIUa4. ate oafertag at tavrrmto tar>oart. .- at Japtter. !bit are heal to I kavo M a ctttaM tilt oor tostototort mi pert tken ::t.I' s
aa aa4 tkat a tree aattoaal party Tko trot CIIr eeetad: atMk t did aotaot .... tko eoeJUtoae eat ..... .... to nt MkaUttot to tko people .bat tko IgaeraaioaoeT sad Ik*
f. 'to tojpenUvoty .u.!...< that wiqwatte f Tke nWri. of tko aMbtHMtloa ..... bit M tteo Test kt tkey Saw, vrtac tko toeatk to oeeUoo. -, aa aaeateoat to oor eoaeUtattoa gOded geaOeaua wfco nw Ik..
how ootU pejdau tke r...- of School Teachers bin ko tko 4eaMMtrattoa of tko grew woneaad at Uses MI4 was .p.. (or tko ..... pertot.of.yearn prorUtac kr. .... proUMdoa.la moiaiHlieai. aad fcrOQaU "-II....* .
tko waso aoa- VeiM of tke oakeMrtoo for oooet I ooaJd kardly waDraad It bit maet act ko ...-...* M a tore ,tko OMaty Hiteiee adtattoa I to wfctefc aot oaty, ar> tko y.oaeej <
'r 41\ wO5ie s.c.rMr'-l--&M sea, 1d..ee petpoeee. Tko aary toperfe Posit to otratgktoafW ptaoptap; eaet of tko weetker slit,. for .wr b fair II ......... ef Ibis stub drewx. hi, ,ssoei J ;.
t' thus ....ta rtpneeat tkewertk rest ooatoaipUieo MtertaUy laoneeiag wkOo iko kldaey eecretluawen k- tile ..... aMotk'of, bit ](y class br Diorist M.Ww ef wktok yeaag atea tees an .
prodeoera of: tkto eoeatry salk tM atOtty ot tko sobs* N .Jar aad aaaaaraL Doaa** pas /- T.apsestrs-Hw or aeial per of this tattoo an debmekedea '. _
an tta aaekkoae aad dhow bet ...- Jeckno, MSet April *$ 4t W eeUaaud ftaM by .jpnrMlag eock BodOa1U rato oared at* Pros penoaaletpertoaM tit Tko wanaeet awatk .... bit >- I. Tkat M a Matter of: tojqeo toIko wilt ..... tko .... IIMaa&
o pjartikU M H say ..... tkey fcave that ...,., LOM Uaeaen, wket'to teme4 a "antkerhip. I bow Aat Ibis neiityeaa ot 1M vfliiaa swings of: ILl ea4U people of tko oortk oad at Wsat1 I ML s.... ..,.,.. itery isw so
1 t .ao'ekoiee to auklag won art U Jaekeoa this alter oos for tke .' Tko gvakeet Carttae. of 1111twos. ko diee.lid Silo to taU. tko eeUeA Meat* ''wee stet of ttl i eeoeUered that Its? ked tko :dads ...... wketker K ke *
'"* ..,.otk tko old parks an eoatrott- aty4klrd aaamal eooTeadoa ottke .. wffl po soil M tocrkor ekip. rwsstatla. ..:. tor It. will a ...,.stwe of '&.6. Tkeat a rlgkt to OMtral tkelr owa ...... geod lily er a bed .... aad regardtoeo '
('; i.iq tko aaaw power aad ao gea* Kteatarippl Tcker AaeoeUdoa. Tko greet Wreatage ef tko toetker 1bras ky an ...... rrteo Ma.roeUrkfObera Wt teejpentaro WM tLM oa ky .epantoty .... ef wkoai It affect* ko M frlMl.or q
k oteo reform vklek wffl epea tkto snort kip via be tke awrakto boss wkiekft t7... Baffato. N. T. tko SlaJ. till aa4. tko I nIt U a* wa.SS&Kpu...... ray do.etnd foe. a diet toaa or a poor awa-..
WttBeea tko ea:1: I I01 obi Ceatery Tkeetre, aad awnan win polls tke MbeMrUMe.taenby oU ageate for tko Catted Btotea I tke Ilk. IPta Wdoee. -.... I....... that 08 tow.
+y 'deat, Koaamit to the. lUpmWteaayorty. ; expected beforo wTad work toonaelag tkelr radius of M hails tke seaDaa1'a1 freetpUattoa-On ...... rataUn S. nat M a pnodeal pnpeel.Uoa. dull ke eaforeet tkea If... to '
tko tattan. to effect retonawader ot tke ateeUag to eoemeaeed.. Do- Boa la a eery large degree. take ao etker. far tko tooatk WM Ot lacfcee. I eoaeldend tkat It wise keketter ka< It eaa aad war be npeatodf V V.;
t Drover' devolaad. wkea tkepeoaoeratto parasol BeeUagi wU ke bill toatomw -! ( AUe fee tke practical teex*. TIm PBJOCU.T FBAK Thin were tea dais oa wkkk tLerawre bob liar tko aertk sod oowtkeado R to good eoMaaity wad ko bet i .
'.f party wae la power.aad 1' BMntBg aad eddttloaal gee- tnttoa ef tkto saw Uea tke eebeMflaco predpluaeor ........ Tko, ef ko oeeerty. U k wen divided proved la ,n,iiUua to M ....*
4 tko paved Mr. Bryaa to preveat oil oMBtoae win ke till tonemw win go tkreeg. .e jn i tko ... of Jadxe Parker! an.nooa.alaI aad BatardayTke M4 la approaeklag sal Seelag troeiko holes la 1.... sal tko Mat seat* I ...... Bat IU dedee who i iwepectnBy lilt tko evppert'of'
i three. yean .... aad MbooteeaUy ....... prmldei for iilnniiaad ( Miay 10 H. P. KiblingerAntomoble preeUtUdea. WM Lit lacks I ....... sod carry wits this keeryreapeaelbmty. Be'... wao de n tko fan oatono.toeot .
r bI.-k ommodcr to Ik* poBtleMO papen ky the tea flag odotatonof 1 Tko oitttaUno. ot tke 4eetnyn it/tTko reoteet aetoeat of proJpltatloo -, kM I proeUae tke ot tko tow.Tery. -
te tko t.Sa11o..1 gDveraateetMraonklp tke Mate.Meek Md tbs torpedo boats win ke rpo.phti reeore la aay S4 mail, people bat It etoeted. to ee. mreaergy tnty.xxDnoro .
-, of ranroeda critical eeriest to tadalged M tket ef Ito eekeurtaeeMd at $475 ... keen WM bat hocks oa tkMtk I la tko work of tko ..... aad a OAVTIZSV k f
., -Oeaalae lotorawi an kelpleee la by tke Ueeken keeoaee-oftke win toko plaeo at tke ornate ea4 SIM. ISTt
.>.10 oo .., ..... .. rub taltvrt of tke Mate togUUtanto l1s cases oa4 Weetker-Tketaker ssrsie
/, ef kltbvfrd tko old spark. ead It Hake ea approprUttaa for Its ef dear laps were 14; pertly '
kee tea tko pettcy of predatory eetabUekaieat of a aermal aad trala BOBS B CXD fOULTKT FJUUftm efcmJy day U. a4 ctoody gala : Q
''f w.dtt aad Its pottOeal keofkaieato lag ackool for aekera Dettr t.d ready to rev Btaadardgaege. IT*. .1 L A. Robinson Contracting DectricLar

,;; keep tk* p.....dlrtded toto two tat Mia. wkeeto. soul nbbo- WU4-Tke prwtJUM vials ....
.1 ...,u.. beg ketag aader tko oa.. Icarn Bkarp WlPlame '1 lad.,.,. kueklag Kkode btoad Wes, tetPavBtetk cOos A.todyraa a e* froei tke eoeUeert. tko evermcekoerly -' :
... ..-tleL... M lost M Ibis cea be Be kM tile Ubeeter saw vkero n feed aa4 uvula Legkorae' |LM **4cdty ef Its wta4 to M I I.a.e. 216. 1 ill' A IM .1 .
... an the kM aad cry agaiaMto trots Speaker Caaaea .,! Dads per pettta* of,U sail, .. IU Ibis ocktia Pasbwor"5D7 'Tko klfkeft Totodty attJae4WM Twee '" Da .1T. :..

.tN .at'' so T piles w .,edIII ** to BOOM caaeUe wkam, .... to,rOodATHata 1KXWTOM T- BAJCCXS (aatrN//1.. w. r TNswest. u Mtoe tree, Os aortkiMt. M |, 11-. .... .., ", '''' l( .r .' .f .
"
1-1. '
;._ ,mtIIpa. bat at eneaftot kits .. .'rlrt Plana. 11r1h. ... De I7D. UtI. y." r I' a 4. .\ '.t.! .1..
xY '. 7 l .
i.;,Jj', ..: .' ?P iIIj: j > tIJ _w1 s "''';: