<%BANNER%>

NEH UFSPEC UFPKY LSTA SLAFThe Daily Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076097/00324
 Material Information
Title: The Daily Miami metropolis
Alternate Title: Metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print. Co.
Place of Publication: Miami Fla
Creation Date: January 19, 1904
Publication Date: -1907
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Key West (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Monroe County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1903.
Dates or Sequential Designation: -v. 4, no. 177 (July 12, 1907).
General Note: Editors: B.B. Tatum, M.F. Hetherington.
General Note: Issued a special "Key West edition" on July 31, 1905 featuring "... the prosperity, resources and the general advantages of our neighboring city, Key West."
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 21 (Jan. 1, 1904).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002075060
oclc - 34299190
notis - AKR3415
lccn - sn 96027200
System ID: UF00076097:00324
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)
Succeeded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)

Full Text
., .. .' 1,.t. .- ". .. 7 .... ... ....""" ,,-' ,, ..,. ........... .. '- :.A,
1--
"


: : : ; : A'b fi l fQ Li'I':: :; -

: ; ; : j
's
". : L
1DE .I. .n: .
,: ,:,. I. ; 1. : 'tL .- )..
'
'
'
'tr .
'" rT .. -p '. . i f _.

.. :

k ,-. 1 'The. :'Only: Paper'" >fin- 'South a t ;Flpridal$2UTyirig; Associated ''Pres 'Dispatches.. ;

: '. .. "' if. m.* i "i v.r *, .

'. .. -
a = iaa+ :... THURSDAY 1.9 1905. .sua........;' 'i )
PrICe
sett MIAMI FLORIDA. ,: JANUARY :
LCests'
_._ _
_
L.2.NO.36 "
V ) :, !UI .a"";; ?- ; -r : .t ; .. .
''''
"
'
)<
.
':; ;;._ -: EXISTS .".ROrIE.I L. : DISCCSS 1- A'f GOVERNMENT' QUARANTINE.EtUbtlthtd .' :, THE ETBIRfUNMECEDElTEi T ;,

PLOT
I. '
[ pum
IIDEP
,' ; .d M fn' In .i &. I "ieatMrn:to KM Ca?.Out.;Frrw.:.plinttk.e. :I '

.

TO- Mfl55lIILEBf! [ [ :(LIFE r I'X New. ork, Jan. : ; f CIrY CHARTER WaahlBatoa.. Jan.._, M.1 t :-TM d.part 1 i, : ;

i who hatcustody.. been to a : .. mat'of agrtcaltar.',iiaa" 'liM a\r'Olatlou : -
ti and ordering from Nra&rr'1.I'ederaI. :
tof hit narrtar* 1 ( C'i
a I bronchi.Brooklyd. into:;}jh. t a .'oaaraUss!|acalaat a'-IarP "R ,-

;Outrdi 'Attempt, Msdepr'to'Assassiaate: Emperor Hieholu) ''toils{." : twill I: Brosgbt. r ra part of tte Boattera sad' otter: Stttai To Nit ei : -
;, : ]'bki to prareat tte aprcad'of 1- siitlrit.. ,. : CM fir; TiiiSeia .
:- tf l \ aDd :Others'Who':Were.a Hi. Pimp: of kaboaa corpus By Pres. Hibn. ....... fever amooc atiTb..gaariattee4'ter'tttary t. ." : '+, thYw' '-
\f'f; ,' +i ot ; : ,5
i1 : : tedadeitte'cattof .
.
<. .t. J.l .. I i .- -i :,,:: :. by ; .1' part of NortS CaroUaaV aU ; '4"lL : >,
: : .. Qi''tarcaatlo retnarkt:to toaka. En-' .Dat..1mYat.; : .. ,I _. :I b.. .
\1 ::0-
: 'f1' 'I. .
.,;, ,.,.,; ... .--'.p.SI '. > .smooth '"aa.eryttal, I : of.Sovtk. CaroUaa; LdIta''hRItatl... 1':
,aa u I .. : *uh...V ,
( ; : .Mlaalttlppl' 'aad Lovltlaaa; '-
t 0t5 t D. FROM,a..'""' t> from .1U ;;tmp.n ittni'oi.u: JIuT"tojaI :ToWo, Janj;: ; : : UR, MIITINCi.TONiGHT: and a part of,V1rs1asJ] a toWpart'elCwtla.aad A '''Nn or:>::f' 8.8.LNR, '
l .i ,4' sf'sA ."-, "'- rrBOUiSf eli Verdict' mot:iTffltjrrwder l bjtW 1 Brtd* t;; is MUKVEO,:THAT A BIU '
= ; tartd.lte psetiYd Teasn..i'aa4k ARE'a01N0'oUT"NNTN'RMtkY,; 't'
.' ". ,:: -- BATTIRY itbsader tnatroctlo ui .fraaa"'tJJel Bhas6lmi.'Btr .': : 1 $, CTOIIY' ;To"ALt.'CRM .. .- .. '

:t 9-,: wy-,1111., ".,. k ,.- .&- -- o a pt"npoiinoUoi. "of.'counsel for.UM W Cardiff |: CANI&'DRAPTED.' -. : .caatla..inbsrfares MRTH. PILLEDi/A8.T0 flittl!:
.; .. .ct.. >, :. TM eI ",Tte-q .. .
;,.". < :;. .. ..... pt, 1\1; ..'I.ti ( ..,...... 1., ; .W '. :;;" .. : 'i : V" I ;j t. -
"
"",. '" ; .",.'- .,.. 'f9, :, aE if ,, .t HI .. .*.....r V vatoai tte'eoadttlou. 'ON COTS.:. ? '
; ..
.. .
t. ';! !.:. '_; -1f. Y ... .e' '" ', $)Y 'AwnILE-pp .I' y1i aril; .. Ws1 plat tt mersaimaBgrtbe.ddeoe :. : --If '...r....;; .... :'f 1 1 -;,, .;f.... .Y'.. ;t;'
to
cbqe.: '
...".i"'r 'U'"t" . .
r" "
,... .. ; : of,thiiu :'lbtdead1 t. : ,
-- "' :: "
4- I
pALACE n ; ; :
1cAru4"Q ,
aGL, .tiat:-: ., ... < : .I- '
<
; .
.. .
<
"r., wft-O-RoVAt.AiriY'; th. awe ...an.u..ft, 'IN"Y'I" i aiMtiac of tM dt,'coaaeUaarnb 8I6.1$D7IIOI0f: : Ii, ''' ; : : -r. ;. "" ': ., ",

4r aid ..'omiy'o 1dMlea.d.. ; a of taaportaat aiatcrii )c' N.n.'b.or.1i: .tM.iMery-II" sr
serr
.pIKPOLICEMAK. ANDp .pa61a' W -- !: : '. : ;:.p' for ioadd.iatioi'lida.o.E amt >IM (W towtet triiei M Bal .' tNasiriM'otlr
'' ''' t.danti. ., sir tS. ,
'J" ' 2' ::tn :!' to ; I '
Wm third
: '
.ilck 'sPMJooinfOOrios
'PoUW' OTHcMt Ita oflkiaU...'eoaishaeM ."'Ja.tJae S b.'lb Mnlw pale ...

f:; ; t.;" r ,: ; dtsebarp C.ti.k 'to ..Mtt-.: c .... i. ..'J t'' alyd. : :tM',o.'dlia.a .. a* bis, gtkl..sitaw
< dep .. .
; "; '
....,. .
...,
-1- ;
"I' ", 'lit' aad .
B.
a
'- ;Jf.il', xf. g -O"1/;; : '" " Badn ataod 1 .. r u ktis .;aad avar'atoM. SM TO}
.., t'X: ... ... .' !(.'';. :.;"'I"., 1- .; ." .t ( to": -".: tetoMit'laj.MIamt. ......... : I, ibi' '
'
.. "" l" ... ; : / Mia of !;ilk OL k.aVlaWte.aa'oBtosi ;
'.-. .,. ..'' i -r. ... .
1
\ :
'"
'
J',.".,. .d it '
: "
\4. 't" <
[1< iJi"'''., : : "' :. ..ne':..- 4t : aslr 1I1ata'......'_ bni MM'\
.... t $b 'hL.JLDrtai.,. ,.... lb.a 1Jtt1 iW'. :"' -
_
$ 'F kaaiatoaady: .tvo
t. e iw. v-'t z c jjIi _.. "'. '. TO WOIMJ t' paaatd rtad- MAOI 1Y wanM: INBPECTaIth _' NT per....ass
anti:: .. 'dlttMd .... .. .' II' ;, '. :.,... : ioaldat :
..... ';, I "'" ." 1- : 'r. : &TON, MILLS, Jar. 8adpllt dJa& ; '.AT.KEr tIiNTEMpNALit38: JII' ::_ ,; t1Mt: tYr'md. 5em stafar
; '
1Aa1R Sa. ;." ''''ts.tbs"astir:' '' :;-- r<1P.> ..t i / 'fS" O.-J.t l' aowuir'r' .t Mir toalskt.1 ..:NNL\' :: 1M : teat pan:v s .> *.
s1 LTQ4PoM' r .
.., 11. ... 1loHME.lallydeiea. {.' "i N t> ; OMtMp *tortrto.tti .** .
'
.. << : ;:)< ( .
fJ.-:.. ';' ;<':"' .tf. "4' .V' T-' TOM olrooV. "Fi. ; 1: ,.M,rytbflr 4IjI.AND.dflTYf.. &t, ,,;..} .. .. .. ...... ':
.. .
.var.It"_ boM..roi t1i Nahs, t!". .f t."i: ... ., "' "'. .f-.f.T '...;-,, .\. ....... . ka'.
) :LQ ate. to Mtaan fatar c. ... ..' .. .. ',
'.. III "' : ,4 y' t srovtk L Nlian ttat .. pstk "
... ." ...1T! t .- :.,ittiltati f '' & ;f. .." ...; ;.... ''.'' .. .'wffl tM'ill c inat.'., ,It. .. r'-1-'t .. A711.,::'.... tli'W".IM" 1-1 .ui, Or.S.. '!. .
art,": 4" ... I. .. r
..ab ,._..' : "- ." .. .a''kTM .:: .".",,,",.",'N'\;?:!.'';tI"'W' 'St'"J/r.7.. .: .;: et7. ........,;At ... ........ \! "i' ,. ..-.......- w t.rla'....'.. .... .,. acid 'w _
1..........1 aowwawfr' pYrr,1l&-: ;; 'iV.f-':... .:,... ::Oax'.tmlt::= aa ll JL .......... IBUV'( ;l'rili. i1 :.BsM I M.lrsp .s 5 ..rasr x.r".WIIt;. r1s: ...nI.-. .....- :ItM' '

.' ..:'_ r" -' --ta..Iwr o.....:... tali,..aIl tkat JaL :. : ,- .
.... 'i. d.Oplf tN JMvaaU ktiag a* KMr. ad.Mn, Prod. Artetoradti attar Wo* 0srt
.......... ,
\a
ri'ir k T#'_ ,17. .. '.. *t: a _' d tktoftkat ao.edag .rrhis.d;aroai ttrk lridd;be- "tut'dl/i'ta1s11 ...... ill
.... a ......... ,.-,,......- 'i.f- P ; toalckCaad ", ,: .
caw.. itI4e. t 1 --IJI.'*. .0." I. '"_'I.. ,. .<..-.V'__...'.' .0"-.. .k..,..._-_...::: Mte ta .... a.ckiras; 1abr. 8.t id 7.rf.V firth Mka iftrirMr. ir 'tuso'istae.M.aA'i/d 5 .1 u ..

a. ssp Ihhl Md .Msdtks ...__.....____ ,.>>........... -. ..u.., ...........'il-1 ..>.II. tbs lr HoniMT PCM f'f; :At:; J, 14 vkt.Mi'M XtAbtoleaipj: Sri;; ; l"i tkai toot! th"a1..r: lkatl/pn

<: ...4.1I.:%.t 1 :. tttNMSrr -.... ... < .i ".., :'....r.r.. '.1'r"'t :-.'...-' ..w busa-MmcastatM. { Uas.aM '. .U.U'.B: .aifS. ta;Urtst kte r. vat set 09'-+ritii... fc a. ot tee'

,. tflYla .< r'&M 11M..aatoof WAs or..c, ...,.H.-.... ,... :.;,'.'.:'.' .."} .;;,:;-<1,. .. "';' } tkat.'tM'"... ,., .... : .I tn&.iP.l i'MOOBd. t.snsask5;
.
.1..1
.
j;. > .... : {",J"rr.,"....". z' y. <. .-. ; ....be'.. .," '-,-'..,;,! !-' t -\IIMI'IIM, ( iad tbi '.ilea rj:E1ri;tMdt, ,, BeSehigta7 I "d.',,,Be ....Nte' :btbn.a. ..'. Uoaa fateVaad to* i....- atlepbrt.

;. : leer ...... q ..lb. ....... : ;; ,:.:'.: .. ..::__. .. t,tetttad*,!to .. .,-'' baadaampeottati; ,ttwr:'J.III ;.'eota .Y thi .....'}. IMateateoaa'van
<. inlet ,..."..'. ,./. a.ar.atowr:::.::: :; ';':-.a-trx bs $ ) ;Ia'to,atnaiia tba.'pS1VU.pe --iKr.'iB -.:": 4J.- aaUoat-trrara.sla k ths pM,

.. Icr.*. ,t'. ;.;;S55 ; *; 5io ---1 .. a.v:ekarter.to propo.sl;aad _, ,..., _" forK'aadYhr: : '$54'aME ar 1& tsN ila ...h h.
;: .i..;:r.r..T.s..r: T.7 :_i ..xLt --" :
IiiW p.tq :r. *"'- "'' : L a acBttotadj I towkat. tt:?:.a M.fca'a ail : : ..r. y '.> l-]" ClM MflkftOtta CaW- nMBai Bal ttaf .. AaWlttrfatka
; tte i. c.:=-,-. '.151 7._ ir''i:... -.-[, b&tttr os'' .:srti'I" 1I : ;: .
'. ,ra.apa/.d i tmMM! ... tNs :;=-1 __:_'.=.;:-r.,.., .,' :- ......1rNl.;'lMftM. ba; aaeeaaafml: ,..... .7ielt AttMlti, e..... ..:Ti IJaed8 \ .... Maa .flltetoad.
.. -p -11" ; .- .'.'. -;..: '., ....., ..' 1'V'I birN ,tMi:+-.fn ; meow liLMS .M.. < ' .;., ., II" -....- -. '- -, = ''''i ; ,oMa' qca at-.i.a VpOT WWV. kV
r .-----'J-r.J-: .1 bztvns W ... 1'd; a air. ebirtar. .JIIIi- dIIIB7.-'.;...;.. .. <:Ii, .< A.of..... :-.. W 5 WeIrI. w':tai t ... ..
....... '. .._ .... --"J' :, : ;; ,-"< ;':" : ", --' ;" : .. ..-. ... .J. .:, .. ..___ .. .IJ
"t _.fW1tf.. .'. Ift. ItItJ mil:.:..

... :- fi w.. 10' _. _. :reelml fa..h, j.""' ..
-
... ....- ;-. :::......, t ;. ;. ". : ..;- tM......I ;..... tea Qlrtos;.. ".' "*' "VOwia :.r TMtrsrstse.iIl1R:: balk,.alas

;. J t''' 1IiIIIII*r '''''6 "": ..., 11 r .....,. -. ..:;..,.......... .........,- to .;....:.!,J- :,"' ". & t7'voU'oC IM-psopis,'a1/ ':'; ;:to UU''ita'll] i tW.lkl: KaMM'aa4 fhraaa,,t. MM trye.rr:
...- J i'. -ow. "A' -. y.t' v .: .JI' "i. r"R. .4P .4r 'T'aBabaaa'far. MoW.bp; baa K valM for O* taaC.three Iar* : ii4'iM..' i,1trp.r". .
"'1 palleat. .., ........ ____ :..2 :_: .. th. '": :--- ..., l ktmraid:approral. of tkaTM ta\0 VN. '4MC'teal'bMA.VBAateto' ...:tM$:tba __' 11:111: at'Mf.iesprs .
+: MJ"1Riaw .
+
r4kat"VMaai. tIr sisr 11M ...1 1 ua .1...S...w..ti'ww.,........,.-_ :..: ;_'._. .'..".. :;.1::.<< .. } .. I. : ; bOI .aaaaiid tk* lafto- i raiclt. ,'t*,*"-wn.wT, i 1 itiaaur, ** A* : ,1;itkatwoatjMrvor; lt411t........'gN. .,pdanrabit
............ to a* ---e "' .. :,.:w.......". "',-4% >,<.'F '". .";... ..... areii.d.BX .... tbaeitesn: daabr., j T...",*.. .. ,*ilea IM.."qua- 60 lei....,.......g' .
wprld ............___. ..... .. 71' n. :: ; < -
1 '
.. .......... I II <' \, ,, : -,1-ta jkad'kaaariaada'. >to .w podUom U4 .. do10t'.. "'YJ :
; _-, Awrtsr........L::;:.' 451Nf..Ir ?...; .;... i"::! b '#a't : : II1..r -sc .
.. -- ........ a..rawn... paw.. .. \::-4--a1 ,,' ;,. ,iMTtac'.MIaad.: 'O.'tblt; -a .... dfi.a,b.r:fiMbe.'ba'W l' < '.

'*% .tM* aM.at' hasMd. ................:.._.. ':-'..,. .:;. w.',II4''..! ;: M',>.... !t riuWrt- MraoM 1d r..r.""'Tk.' W;a: aathorid. ',..'u.. "STATt ; ..
U .: ,. t tt';, .. ;.. :> ; 61 k'tka Goran- ....... ,t. 'I\!! './ .
:. f....... I ..] .t: v. .',. _., .). ? | & iai of u .a4jMMt. )wy. wanfnrjvTt' ." J ,' ', .r- .. .
--1" .... *. f.- atr.zk W p.. ..... srata"7. aiowwtatlOAR ,...;.... eM most" .....'edad to (tea' u.e':ckar. "......*-ne'tqI' D ft/ .W.C.:\ KntenCiv 1

: tefal. IB Web Ole atetMMr!' WM m54 M Ik, Jeaarl' a:...... bt1WIy1Yi os tM : : :!:' 'f- "" >: .ad'ClibBl, -.U.yt'tOPSla; .tbn.eked .... /briarag as aiair.t\ a.' t tJutkriaaoW

$ .... W. cat d ..Iplaal.rflNk ,aald ._ "'111..a." thicti err.t pea ; .' .'by,.Kr'& .> t-i. ;, ;_ lit. 'tN nil. :'.- ...;.. :... .....tlUS', fro: .r
tti.mi s-.s lalrM, d-cacti ....' tan aI thou'. .WD chill H toaay raapacto : '1b.,0.M' .sale' r la'Bearlsr'-1 Aoa roil tiai.n. ;'.......!.... frs'

_$ ejr: .thra BId ./'OM _1I p.tp.Msarq.It : n.liNbbsr oU, aa4 a)jray" '1.'>.i io CIIcI-_el srtirraci1.that'car; I"Barui'.ith; '..;.'" Jarj .aaxmat".;;' < day$irtta.'Btabua.rMM :.Mr.:Ns

'ilttti: ._. ..... .rota ds bleb owrr. .rt ahraai e wia kbur aMa.art of 'y8o'If 71i. .YM opyoMd ttt'adopttoa'M. Ste'toft for TmiapatM was i ar4 I ports.'t'P'S( _:
_ : .,.. aboard.. .. .. --e: Sw
'
t8 r1t1I Ira MME... ... .; ttka:; : I,ba4'.timiaat**. .. Mr.wBaka dn7'. r ,n..t. ..:tkof ........ Ire..al. ,...

.:.' M -t." .- wau.1At ,- ...- b.$51aa: r .':., |I..wI7.a the. ... o.';t1..ltarttd4s.' .. ,'..... .. ..,....... r..eI. ; M.a8n
...
ardlat ua tM1r .... srta5ud .. .. iov Mr. BoviLJaa.e .TmiW UrJ; :Abkott. Dirdoai'i tbtfvlr b iL..Iitat
firs ..,. kid JIll' 1 I /ba a.e toobMt d ..fsotd : .
.
;4itbpII5Ieerk': retti ....., 13.81,. a...m'tila ajNi u s. i ioid all at.eoaN
d tb. IRrrlasarp1i ":.MJ t tM j < at Mattet o.w P am ,Mn.:BolMM, r '
., ,_ IWIC that M ;...ii ouslosSi n..e ; ..... tacWfton ; .; 3kYa's-i. "i-Hr R.,..
,:;. ;. talq o1NaMLi tbs OurMDrpasLSe. .... '+Qitta'a' : .'....: vffl M aaV .11.. H...:..K <- Mr<.:'k '!'" Gala- .. tff'.... ,.y, .. *.** .-
to aS coaearaad/aad ,vUek lH1CSr : .. .. ...
_ > : t : tota !.. tl>o+11.1t k ... 1Malse7 7 ,nil ,
D"'U. of tte teat aad. of aitck rat lataraat aad ad.Jaaaary. Kan in irtM wu barb *..i :. ,.. of ttoWtoMa. Indrtx 1+aplYt'B11I1a1
; ..... 1t1-4 \tf' of wftottac to .. UWIItkas. .... : Vi _- "I- par* .
.
(.i .-r "'"Deibitails. '. ... .to.for.dtT'5. : .eruct['..' dIetWlt"ol.AD rh avtoUuatWTtoax : tW eramn'oC ftoHdato /' ,
.
.. w.
ti -
._ .... tW I a daa< e, teoaarload''t un. Otbul/a'..... ,
arMs4hss ..w Irplfttbla aarrdel! 1' ,
: '... .Glint. N f .. IIIIIC thsei was T---" "T' ...a14a aaiiawtbre4 .t.v'-G-:? tar -: :IIARK f;, j !;..'kvala ...:.........aa4 the7sa' :r":.. ':-- ."... '" .. ,:<<;:,
iis.M I t ; ; .soasMatl.' .bost4. aor,
Y.'J.a ,
.
1 et.. ... arat.a.L ..... -'... ., p r Maws csaid Itte.t.dr.ar; rj sr.od. ;
.: .E. "" : ...... ( Pr., A.A., ktoratoM of,,TO., .
--.r. .. :-0 ,; iai ".. r3i & .' *** poMd'of .. t.d jjj
.
IaaMdrrt M.ri
: : as. kissNhao W. 'rw.oilari pi.r,. : ala Mr !'Tutee' .It: iii Udi'May.; tap; ;pMt.'UspMtaf rAadr..i rad.:laip.etor11ta8.1 ......;. .'.. I", F", ."... ., ..,.... .

.ijA .' .- awlla: .CIa drs O.1SVA. 1 tMCtoary.hoer. ... : ;:: :I'm bpat.; 1Ha :as'T1'.frti ytr" Mla <,aMr +af..a'ar;patotor: %. t ;
:
: _" .."1.,; : _'aad October nlbldkD. of'eoatr.baa4oa tools of DttaadV-lnaMnr. ted iftiallrrs) i .
.1 .san.aaat't'eal, Nt ...oral.1 r' : .. a1 Me Mlnr* ", < '
'
yar a..bfitr .'. r.' M aM I.r ( '! o .bonttaahue ywtarday; at wklok tt\VMcattot.W aisli.d ..
-itb4. '. tM ir1.8a4t7.r'Iti'a
.1. &IL ....., -. .. ( '
.wI t ..V- ; ; ; ::. atorlacJB. :P io d1a8a .. ,.. .. pUlt.,
,f. MB.. 1M W1... "" i __7 Aa .i tM otirl*ti.iiaiavq'ryotti.rtYoek'tlsas of '- 'l.'t.. .. :anpeted tkt,0nato.for cap 15 r
11 '
.. .. JIIII '? i.1W ....r.,, 4
..
ale 1LNrpsd :at to "
mom. tada7 tup etor b .
USad
,;-: :i .... ....-; t ... "' : Iil"alz..t..1..T. ; .i .t ,,,
.
111118w'ft.' bi1M .- artM far: ; .'... .. torts; a4vvN,1is', n.r15 allrs
.. .... ii .; .. !K.i : (Nat. .CoafMtrato\.* dnft'aa4 1,1J$i Ur aadsatlotoiib c. 5
LCaw.s1Z11: t, ; bag' arLaloas .actb .'toliHtr,'l jtovtft i..-LA f" Marck'of tM VMMto .:'1fYI. of tte,_. :vli.. ttat.:0 t. 5
.
..i St N'UI1fT" fte 7rrt aarsrbe L4J lIh. N 1'1 7 J.; rit teaka aadVBamter| ot otter .tM bole bMp....11bcU* ul c aad.r.. c:,! 'Nast. ir'.eMfritaterlKidRon. .

;- .... "' 'b W:'OIMN! : .. .'. ...,-. 10 IbM tMre.wfl ptoew. 'ara ctoMd'to'eommamo-' Wehen' Mttoed 1'n.laaws'1u>t :. :--- as

', I. .'Ii. r 3'3'BtVi Gt ..1r oaMifltN;i *.: Mr'J.; ...:tht".' P : ; 'of:tte'triL;wWckta;Nag*. 'toi Vtklmktojr'' l'.tM'.W4' a f*. t:' ,,. ...;..,;,..' '.
Nnr 1 rep >: t
NTY MINIRUa...j'ri. } ..Lila.. Noetbsti ....... .I'.ut.cci.lur. ;; : : : ; tte IwUk'aad kraadA. of traac* atoe*for Rda I. arUcto''.toTMtlfatod ..;;.... :....: -J,
:,-:.J.\; ; ;RlbatjtttJ pti y bT tte i b.>ft tk. piper' i Itk'j
.. : BIJIsit :4SeIi: ,aa4_ totptac{wl*; eaa- Mtba.ik'. tM rail '
; aM '
.4.J'. .. tit DI.... .i'MeI W fi *; W BWfe :PKOf.tMapvctalty 'Crbst"o' ..- D kt .. aaek tecattoa> .Ibt.. .
.. All .. ; i'.t ; 2 .... : flt' Drub that tMy bro aft to > ,.
___ ,t .. r. a.a'.' fr 4 ff -
; tbLM"N .. ... f< .+ :;s "", .X.. ., tM"_ : .tte CoaMmey; to.teldtoc a aad two.rattM..p.eaa tt* ;: towtta. > .. ,. '..
'
,
.........- ..-'i....< '1 .! '":J*:"*_.'**'---"."***-.--, V* ',::1"-- '" oil ate U p .,tba aftraooaiat: tte.nat.; ..' t". "*' .h .- 5 ,-S5 _'"_ _"....-_ ,'tIL .. -... .. .

aiaMt:..AIri at:OS..IStiI ',' itir 8. .. pgait, dr.. dracator'tM,,' : : P.;,':y.;.O, : d Yrs. L: :HHLA'ididlskt.: : .. .. .,.'.., .: .
: itadld }; 1 laR.liaslos4'Rrt: tnbebsi. ; bn .. ... IItr .... put. ..\. "" i" ..1 proiriM. la tetac'rwitandWoriiy. \" eirt tMtafmataoa. 'ofMr. 1iII1aIIIItI1IMr"IR,; '- -,;

.*. lbaaddl. ....... a11aellhla8 tWo a'"tltrii' rfy1't9 M.. tl partMlrte "' .. .. 'L > d '"."-. .>..l .._._,' .liieeeralia. ;; :nil JIlL.Job B'.ToBpatoa, dtodtkto ...eJ'-k'....::arrariliwa.d : ; .
.. ..4iI..UIHI ..JIIt ... "",.. Niiutdierawl'' asedoiter rMt.
"r-I. akrla. .... ..24d0.1JnK'... ,<..'-1 ieae- .... ....."'*. "1:111i.: _;_ kto! : :;A.>, .:.atoraty. ''.tor, K an tatutui at:. tM toaj 'reaiatoaefOBOMT patrrMf:1 t aiet, .trek, tit.Ind. .. _... .
"silNWssi is ;pWtiHf ta .tM.i -- II, _
-or.la!j ...,Tairt atrMtaad ATMM ,.n .fla..I et.r
rrt d1Pa1srlb., ........Irlt ih.t .! HaISy,..... .... r11.1r:. IiedrCiCl! rt.?: ; i ..."... oT.flMM: acalatt'tte aft r'aa cM'af flkrai;daya. 'TM, vtkft afaBCH h l tbBrrti *. wr."fjdUBi*f...r,i ,g.J .
.._
:.;... tr i ... ... .,. ....'hIIMr I..i. ant ......4.- 'd!.r,'Bb1'I1a Orora'. 'tftVabrrov. ? I Motri Co.: far forcftU' :iW- foetal '.i< .t.b.'rau: : i"1 ......**. .-UfctoaMtefc". taWafak aL '-,#

_' :. .... tnf plsi1'ittlk tb.lteiltMr2dM Sad Mra..' C'C;;' I aadlamtt oa'eN grwndt Uraooa at J' fctoek traa...* nattt .1 riwt/ad. *

J .. are ....... .... ......oe .. i.'f. I, 'wastllr' dr>'';i'bi b.wflIM' : Boral. wf.JIGteIat. Paba ....;. >w" aarrtoaw'.w.c'COBdMtat'. i VA idle / .ls'iM: < '-'
'
.. J'.uSilt x aMtprhat 111 tMrlra."eoaalt71. to'tltSt. Ua.aoa! ; dertU'the piaaaa of.11*W by tt.i=r. .>)r.,JTaHfood/aad '..i totor-. d.atb ., flea V.aa1rar.. Mm.'oftad ..

aril rout..... !-..... ... .."".-- ... .......-UM, : 'ftreet:Ia-:,...'-e die ieNt:Web&,.."..: 114 IIF I tarf'bDaiitatir W.' ';.n::V -i.W ijMMMt,,
.
: 'tU ;:; attr t;""d;81s caK'cont' for. ; _V. ft; eldatrd:.ti > ':!. : *. .. : Jaite..os
.Ie....... 111& 1 atelar vM rtotd M May : (, : &JLDiC.{ ,, b.a. at', .*M'.M>lL'/.wK, ? ;
11 .....,..... toadds bad tiles -.c bia't.t.aaei4 Int";.1to1/17'ta a ; .Jo ..'at-tte. :ra) a-fear.daytaamtf .. .'-.T"e. ; '. Rbal tdareMk. : .x r''f .." .j

uiatdtrtlta.uIa...sk, .. .eM k1. .It1Mo.nt 'u dayBtorakW Mr. ; aaaai aoUoa..tIl1.a. aa f'O'ne. aaaT'M.di CJI J&;, .AJII& .' B._ ". tttof'hi ..*..Mr.a' 4 lav t

M.tj ..... ..tefsfi ... ---".....i1..>'..,'f ;... Jai. Jots : : J&i: <<.PfxJI. ,a.l.: P rt*:::wtq-' 1p iasr! tD's.Ja'W" ...W, M oat,:.\i\iMtf\ .kto Met ,

.: dWl.- .. teat -Il.. ,.1..sail. : cat ate h aid '.' rW '!te' '' tor the'Boat 0ompaq.; ''Tte a'.Rrsaletat ttlae;wsr.e.e5twlrradt i.... .au.waawM. St.. 55S J-;

... lrrallalalr ... Ul..at.. b 4atflar'bcl1I ; ... .._ a'. _. I';; : :.abbejlkwtlu't.ttet'; herr -q-N 1t'M...aS ,. ...... ....... .j
".. II !' .. ." '. : : ...... ,.r :! .' .,.. -* "' ... '- I'''' ... b. ., ....' .. -. .. .
..4I1 I1 II ..,., ......; ta.-...;'} ay--5'yn'- ,...: "" 'n.y4.,:.i; .RaE w._, -.,.-_...":to" .._............ : ...... "" } "TlC: ;; a .sy 'jr : .,..-.,. i' .t': ''' daad.-,Taatpa TJtta: 5 -. -'1 d 5
'" :. jt..f ;;;M1p Ye ': :< fffe f ,
-I ". : 1 4 ';.;.. 7NA37; .... 1" L"'I' ;; : .
r
'
,,1' '., Kjf -it..S. ...
.. '
., i
_.r. : ."" .- 1'i, :; ,....., 'i1 ; : '. ,j H- .J;-i...' .
J'I.... -" ..'... :; ;;; irt 1f: .tf E < .. !..t'.
'.; ; .. ,... 1 < :
; rilfi! N. .' J tJ: ; : ": ,. i!4: .
I 0 4"'' "'
.
J! ,
.. ""' jJ
; "
'tt '- '
'" . ffi..j ." +r. '
h\.S.. .' '
.
; ; ..
.. .. .t.- r. >! 4' '
: "" ., .'. ... ..
',; I't .>", :;.-- : r'i''" """i '"';;,Iji'i : ;. 'f' .c' ;. .; :
..? : t _
: ""
I. <.J.- '0; / : '", .: '., ". '. :' ,, ." __ .. 'w
; + : : : : : ;We :great ,reductions m Blankets and Comforts' this
; ; eiijh
: : :

'l'h" -Id'--e', a'I'I' the largest stock .in the. ty and can save'ou money :


:. : ." t .,.. f I r -
.. .
.
.
; ',' : I' .
.
} ; i

;# .12th Strut 4> r ,-:;. !: E. B. ,Douglas:

11', .._ .. ,, '. ." '


-. _
'

1, i 'CROf*-CONDITIONSPrevailing" -: j. c1i11! wltk.th; s, rlew, :being double-; : :
:
; IC DAILYMETROPOLIS

l M I l 'tn :.Florida' Throughout. the :: the lined Inveatpr wltbjfelt.ol the'systemcUims No Ice will bansed.'as that [ 'j r- Residerices rr .n --I II :

I*,. ,the Past-We- k.. ..!i the .felt i. .111 .pake'" refrigeration, nanecessary. -I II

; o .Published...4;\ Kvtry.Osy,Except_ Sunday... "The tirat1putbf j : : tbe: .!e -k''.'was I, ,The.'Gainesville. .'and"Gulf, will :use' .
'. R. L. Tdsa M'. : XMtBea.Sec.Trtafv pleasantly warn with aeattered rains their*ten as ta experiment although 'I !
',' .... "htutu :,cotIpIJJ.: -mosti77. ll&hl-: tcept ,'-orer the ex: It', haemowUated perfectly '. 1
In. j.'&&WMI : : .
-' / I> treme 'west 'portion, where the practlcaL. Tpirrice win be !buugn o

w'ecI..Iat .Postoffic at Miami.. amount*.'were-bear.7, on. :or. :"near. ':tbe. nted'on Ion lays,and:Thursdays.'Itwillbe "

"*'*. ,," a,-a.*. second-class. matter., coast. ;; a str J ht.schedule:;to, New "
of. t I I' The; latter part of the week was cold Torli.and wll*I be operated over the' f

'SOh, mody louthetB- newspaper. pubh nth.macbieloadleu'and Client': rain Galnesrilli. ao : Calf,,.Georgia Southern '

llihed cn mainland' << of"tii. '*,"United,- over the,ottthcrn dlitricL. .The.week and Florid a E athera and Pcnnsylra-
,,,":zSt&teIL.,, ", ,t, ,: clo e ed'.with: ,.tnedaj;' :temperatoreeorer 'Dla'nltroi ds>: and the management I

the north third of the State, and Koaranteei' to dellTer freight in New
.
: .. .
s.OO
t On*.Tear"tiy 1I- '
"';IbJ tJaal.b.r.! .._;'!...;!.._. .;..,1.10 clear sklei' exceptover.the, south poi' York' by this s rstem' oa the fourth day

.M ..h .. ............. lU tion.Thecocd1 from FalrtMd and ail, points north oaara'cuaraqtew .

::' :.'*.>.ne"Weekbjf-. ) .Carrier.. ? ;.. ." .-!..,!, :.JO over the'creater, nsre portion been-too ofthe"(fruit dry ,This'the'line; n'be"the.Gainesville; anl. j:twenty-four' and tours Cult 4 R
" TerUslJlC ftt** made known- "oa application. Teietable! belts, and rain Is'aeed- behind'epieia time;aad the products 1: -

..:. '- ** 'f.--_.'';, ,.1 .-..- i ed,very mncb oat;:uplands; -' the central I to be .la better preservation r
sad ;lIOUthera"4latrktL. 1 'en oale. GalnesvUl. Sun.,-i "
d14L4FFICLtMtTROPOLtiUILDINO. ,
: v.i rEf&ItHONE : -Orange lilpments bi.'bee4'ud 7etam.
:
o : *'.:4U an* 4MtTwlfUi street.THURMAY. .. moderate'sh1Pmen; : '''oIjy.J ,Xfew.weeki i i ago when Sheriff = ir-
.. Uble. ,
aryl"tSaladforwrd.'Ceaera
O'pD at t'-CeuHew..' ; rbe* moved blito'Tavarei furniture from 'r

_, t. '_) -. .- tun WOrkb:6eoomlogsc, tOtt/lIl: ba broiht. the.pet,boos* Tt

......... -.. .;JANUAIIY.Jlt. : ; &. ';' ire'dolai rery wtJl. ; some ars beln( eat alone' nailed wp Ins bet;; ,TIle' cat -!",
planted.;; Good;shipments;"of ;ftrawberrles was f'e4.hose la It* new bom and '

,rGepugT, r-late4I.to;(*e*.:to 7 :tt *'.went: made 'from HHUboro sooa:idlsaroeared. A'few. days after :J.;. .'

,tobod, '....'. '" ;e.;Spre.eit :??,_:,-.wltb},;a -c' *UtT" ;,tr a 1:1:i f>;f.'l .O' IT.. ; 43: >ward*:Mr. Uarrbe. bdoeaub.Zo; .,.
to" backb 4 Ms oU borne and to his
fou. !iptay j I to
.: .,. ( b1ARCH'OURY Y OItAWM.r'4'r4qt : ) "
-h."'" "' t. ; '.. ... ., satirist .bebeldtMIat 'e1lM '.
r-i.$ ,'., .I .." .. ,'.....,; ;: r1 ... treat;
''" : ,. ., ... DCw=,. l QjI: ; ':CoMTi1; 1 and,;tkereVai a. west tateraovn.atimUM .f. "
"
-1;- :- By:Judge Jones In'Clrwi4 I looks aekaowledcrmeiteen f. .
and
: d'f .;. ] i aa .' .
far. OtJI. rCewt..a Oil reeogaltioB master and ... ..
} ; .. .. .. .
;,!'.:."'" "'._:'T"II__i..'"....... ..........))1:,4...., 1" : The.a4JOarned iii't tern"oe: .tb*:clrcnlt .1k"'Ua" I (ot_U* eat .ta ladfsg rte'br0i :.r'-* ,. : '. 'J a -.-* a'
:. """ .! fo.De, ;J4tartrntatl : w.-a y._back 1 aetLtr'1 emi'alsast super '*- i'-
'court:which & been'.bTjaeealoB'tbe : / :l' j Business Wockf i
aro .jatemorta*',- ati n.HenW..' h : : : t
.
.
.. past Iwrf weeka"practlcaDy; erne: to a .. :_ 11. : : f' ,.;.,,.: .
oCIee Sa oSee t. 'cloee'tils"nxir 'w"\1I*''J 7u I ; 'j L: 'tI. : '*' ._ *, ?: ..-i '_ H' ... _
.thaf;ill.ftJ'Q ;,ebaso ,at Dror 1 iSatpiM! o! nabocaay loc through ..
... .. dl.rbaigs&andi special -Yenlre'ofthirtysix h ,..... ",
'
<.l "' ineote the sat A.,
the port Pi 4urta -
1 : I
t-'fif { met draft from tbe' 1. 'f'
:::fr.; > < jury -
.
.. ..if ... .....,.,_ *"_ .. .6. box: to'eerre'as'. raad',.>aad"peOt': ji few njooU. w1' b* hetrier than ever .
.',.'IRIonUII. .;.pk80eopher. 'tAlnbXttilnt berora bcitra UM hUtory;Gl Peaty
,
JrtM'
<; "r i ran at Ibe jspttec'team eomrtwblchwin '
: ". ..to: 'aak.t00tnaayjpod : .k. ebnTened. '.oath*" firstMonday' cola, la ta|t t M next tare nxmtas bltablao 1-p! iq J1. TIILIIIY
.
oa'Nr.: ...Teaii. DayMiitw 1" .... Vfttaew tte"ImportatloB, ,ofoahoffa ; .
j ... . ; ; -"" : K'i"bfktbe '?/; .' ," .)! tlI ;. ".
_. -of-_. ,.st. '1';happens' ,.. ",t,?:J.them..1IO. ...,; 'j +Jad .'Joaei'boirevei; : : wtri':'i'reDia ,,1II .... .,.. maAa.A %': ,' dutlnea 1
after 1 5
.,.,.....' ., .:. .. ; *dty tutll.'kt1n'da7'141irlU' : '
'
.','.L'"'?''''"." ,. ;,.J.; .., .._j;";,""PO''i"' '::t.r.! which''Urn*'i''W11 probabljbetr ari :.' ;::nae.c.:ter> ,cl 'JleDptCoJ "" '
W 'd'.... oat..wJaat tea r J.oalmne.; vUekfogs bat ,been. Importing. -
..*. TTJFTi #' 1 r '<>r, V gnmentIn rTgt'_ fOT"' *fi/sad ,., '"
:
4 _-- tlaemaa..ill4arytime. ; ; through Peuaoola,iMobO* and
ofdera ?
Un* effeeting'othera he arrmnent l .,
: # Todt a Kr JsucL i
.:- t ayb14; >zardflew NKS basaaboetdeeided1o x r
"fax the
.
tea appeal ease: of 1Oami -
;tarn o and the'restapjB. eenteralt fit t W bnk&ea at,thU port;
tolbav
L!rat .. 'Transfer : a I rJ
o".-.-; .' : .-r 'T r -_ -'a_,:-:":'..T"'.-.. ..r .'&: .;;:Co.Be plaintiffs Jr..wcJaat:Iii(la nor.er-, .:nrln. :;tothbL[ It jnw,be. bar. ,I ,.. 1v'ii.Y +
'
SiA'. .. .
.,.0. .; .. '" :L _, : .;"" p'1ni ) inn;,&' 'cf4eclr lut'\'slibtvtadtaken ... .Ad Cheap ipd skipped direct to tli.
:' ...... tt' ; Eactori ol jU compini"at.Lonfi.di.i -
.: <, .Ii'wu. a. under ti4dienient'bjthi eoort big .. ,. .. "
:" I4"'he" E oilie,ibs"anaaesslot .,...-. -. -'-, '. -0:" "' ,- J ___ I
TtU\ -4-
.t 1i ;
.' t"
:/, ;;w be}\ _;fcr retirement ....!: r.t5.7 A'. ...TATLNEWL' ::. 1' t' '001 net !nea,,ee there.wIDarrive. ;.
PottPa :: 41 '"Irl.t'J .." .. .obere weeks .iomfl ',
xw tlr.ilralEbpterettbttAa "''' ''' .) ,'''' '''tt.. t"--: '; during tl next few;
:--' ,,.yet, .L 'warJaaY..io. dq..Jt i .The' .Gatoerrille andtOuU;RaflwarwnC tweJre'orrcia.c.e.me.wttJa, ,. .. __ I _
..' ".IJ11a., .t t 1-.,,"'ti."i'.. .t.,4i"-" ''! :!!' :t.'"'',;;'11111 1-r ,. .*beglnlBS;'n artdtjr-'of. iie[,'com- hosant,earta r -:' -The,eompanj.,-doer
,.,' """_"" "" ', '' '. ;"T',-'','.,f-I./i, ,., .'.). }rag ieekbegha anew'J systeavof.kraal.portttioq U--'nr.,{' ( 'bodneuIn: ,Brltlrtbjui' 'IJ.

.: ..bOtIter"" .2.iwnk bas bees .wliigk; Is destined to pro. of Honduras .',. : ,l>een' shipping ---- :-
.:. ...led .and m. irtbrowi"paperwaitlinantpnlat: treat]beneEt4Tsstaie;po'the?' Jbrotica'this. wrt' ':to'_*.'extent for n

foaadt "!: several shippers la thy matter of tr'elgbt' .rateL toworthriee'derttood rear' *'but.ltJ. now,pnafl ;!

:.. -f>tlati 'aTti iI\\tbuiM'tbet'istrut ) ; x-ais 9tNwtiitbiltaows as the .tit "of tie"bnstoeu ,1fI1J ,

7' SMT* iylpmnt, \Wm .reteal felt ystemtheaseoatiticte4espe.; .i be don be!>e.- :>Peimacola JoeaiL':, -- :
:i+- flb.!tat of. laaka. ebe'bjuj'dowa'for. t
'. ,........:. :-'n .
:
,.' -.-'-'. ..., .;,.._ ..'.., -.".!.t .. 'a"t.: :Ii).':Ita: : 3' : :tt.: :tt. : ::; .; .. .. .
_
f
= : ; I' ., ,
: : ;. '.!".- 'S' >
tli. ttwt CIt
at.the dmBe' *.lBfly.Kews : .. ;:.RARfi/BARG .,' .. : ,
_e then ie.ei .:. ;oft .. INS' : l ;.:a J ;
tte ri. for.; ,.) I Aloiig Twc1titSiet..
'. !< >' : ; :"" '.i.-- '. f
.
"'Ii i..., sad u ... bra J ;> ., ;.' t '' Ii .p ,
( :t -
: ) : .. .. 1* : .. h. ''J 1 ., .
_
.
,
tYtei.ba iaf tlaiput, ;'!f irW b.'de: r '! ',/ "' "' =-J."I' ,. '
.
:,> : 1.: ..
j; "t' : > :
:.ro.. ", ; > iti' ; .
t.o : .J. } '
..... b "' :MWS;and'tgosslp''at ., .7. ". v T'r:::;-' .. 9- ; r--
x. L
tML eeeoat 1ft. ..wsWaMy' :edited .1.: ". f. :' ci : : 'i. ; ; -The above ;illustratianswillF \ : \Ive rof'ti; ', 'j good; i the ,

.h ]lieaiyDNW T.iwfstd. pobitehed 'Wi r ..: ,:. "E-j' charactcr>of :the 4i residences. and to :-
.." IItr _,_ Ca"1; ? ,!'f'1v"i"rJ. ti\ t; -1' M.tDr.u. "I""N' '"* ,f.. ,_ busiest; ": .! log.x : ; .
& Miami's .thoroughfare!
: 'Cjal< JI1 ,
'
: $ : : t" ;I .
'. .....ief tile Duke of Norfolk ;; e."J" \. 4TO. : '#A.V *[ i 41"

;; te tai to b. froze IU.MObetook,''t o'JIIMt' :",I')";.t.' ..,.,'. Gf ,':. ...'\\. ,.J.. /:1..... ., _', .' '-'''"' ._ 'I'. Q.I..ii ...-.,,...! j&fc I.*' *? f'A. ... >> ." ," ,",-...... ", .. d. ,'. .

1: > P.* ar.tfl ; : : kte-ftnt'; ;:; ,- .. )' '. \r :: \ 'ffkleaaf
.:: tatoo.Mt. Weed ':_:well ." ": "':' :V...... '" :it' 1. .wm-01btt":" ... : ', ;r..... !It-- ', \ ;j .
: ,
; : ,
"I : :! 'T.t ',- ,.: .f'J't.t. :; : .: ..:.
: i
\ } "
,
.. ... '1 ":1 .' ."'K.I. "1' '' .1. .. t .
Oftetomied'tbat --"L"" ,.",.... : "I : '. ," ,.,:,,. ii.f:1t; 1>
:; dd ib ... '.,.ro..."'l ,;*.r ,:1, 5 ,- ''''' {. .. _' .,.;.I.._,t'. '1.a. '...' -.'....,. ..'_- ,. '.iIT..t:. ,. "X" .
,'r;::'" t'Lr' eb/t .i deeMed:to':;wait mr i. ", '" rl6ltilidi" .foft ( ?!week.., .... .I- .."1. .. ; .. ,' ,, t'.f'.) :' \ ..\ -it
,
<
_
!
, 5
eMir -'cheap.t. :;fta :la :..".. .:.;.t"t'- "' ., ,' '.-i.> ". . .:, .
.' as.t.e4iat w hri. Oote. ..,.a.DntR'. .,' .Y ? .'i:.' I.&. "" ,.5 .... 'P' ., :' -:.' o .;I : :. ,/{ ..: h--
.. 4 : ;; "'; "s : I
'
.. :", .::1':' "' .b .. .. T'. j, J i
I' !f" -.Jt..... .' ...-. ; 'Ji'f"i .'. ,. '
Aa nary eaasytvaalai '> aa ..1 ro...t... a "'" ';;; JJ"-- Y I'W' .
*Ueked ctmCsS' sad told a! ...;.:.rof'oN'"1't{" ':f..'.? -" .... i'j-';; : .: ; \ : \.. ,U enly few. bleek fres'the .......* '.eaiy' sad, I* destined.. %* neme the ,
'I '
" : flaael .ew.Wot7 !.: ;f4.W0ii4W.v MM. ',dI .. :-t ,r : ;
;Si* { f fiCA tr4/ttee,34tAllll,
yfsr.3c.
.
IItaP ,.YwOe aboattpoMtsal1LaMS ; 4
.
'f ,4' J ,.... .., -c+ .'., ;; >' eweiii '
0 thirty
t .h ':Ii' > % Last'y.ar.hero were pssple retietered:at:
f.itS' i':1t.1it" *
'Huts said derIM ,
.: ,aa.. : : .rr :.: = .
I."' '', White lawn I and'.madras' biokea +t' ..iij.es.t.Iq.mf'twe4hird'a
J JLh'| ,!i. ; : In thle. + the"ether'pepul'iij t
o 11-4 VsjPv'wHB A-yDBUCsU JUUtVof !''.';T ;- .. i lotvabd all : .1.! ken F'I' : ;1'1. .this elty7 toJDOQ vWtm"a1*.:\kIs! tt'b. believed Uat'aearry ::1, ; .
\ htlYlmpleds' : .rakle6 [ year. -
: MM j lady beqwalbed.ltwi { ... g ; ne.UUfiIj"; .
.'. 1'ro ""'' "V '* .- %-- < r;--.- -. 1 -" hW '- -"'" -' ..... .
,- '.. 1M .0.. .aeoNeCII'; JImr., : iti- ;; afEpr tie"r 0ur,; eatlne'itOC. J faailor. ; : tv.w twte' that many poi feratIdater..f |" ... .
,
.
w '
...:....' ;.. ;..... .ito" 1tbtNwu.id 1 t,w ,''; '!,matte.. skits and Jacketsyat o &thlyd off; .. ;.W r i\..:'._ '. .t ... 1 :Maay.f theM YIeItor8 p/rcMN- < .NUd1sp;aIte\:sM- aet1,a,'wIaW'. .. :a 1." t.- .l.

Er' p s a4B| :a ;
bat:11 mt Urn:i compared wttb som .r_ Mr.o "4''a1d.skl! ngs.athafpst; : ;: .f". ;::: 't!:: :Lahi X; ;lt,.,(. \ j If sred; w- '_"" : '\4IfI '
.
;:
'
: .
_'i- ., J.4IVI J--r.:.. : f ., '
: '
. -' ; :J : ;' V' We have, been advertising enf KlVERtlOE far a hart time : t'I' ,
: ._ Y preperjy [ "
> / ;
of., : s ; .
I : j5t-irV.-lot : FrenchGingham,' -worth, cat. I ;; f' .
? *- 7n'farmpMunleirbr"r6alreei 121 "" ; 'Tda'y, If7u' .fi.
and
-Qor raotifenraTd'WanU: ; ;; ''" 2j.( \Ii '. 7" are 'rHabl7'Ia..wttbtltepNlftl.-: .
: .. :;the'v" ..,:Ji:"rd."t'-ic'n"i";. ,." .J.: .' .'.' ; : "-.; _.,.'C. '. .co.; .J"" '-4 :: ..';' "t -down to our property you w It4'tee'thai we have carr( cut ..... _'. < ::.

1MtW. ..sfrft?than\\.be,did'on' M1A): ;.o.Fre ncltGingbamlroithi. caE;j. Vi_ '.: 't., :. \ 'jremleee.; .' -You will. see- 'a force of lab, erltra'engsoVd*' 'it :the' roUer"'.... *f" "-- .'',,: .._

Oat mo **. u the St.Jobna river.flevecaor : i-t h. 'i!:' .fi'! ;; ;' ;'.! :-...:"<1' i..i:1' .r32G.., ,1.a ',:': ": t= this! t'ct'wftICUa: fastbeeemlci- _! tl_ BresoVayef. Ml AM. ,Ci : ;" ;t. .

Iw Md. 'tia4totioitom mr"-; ':"1J= tiE) :' and torchoii' }laces,. evo .s.;,.?'S'. ; 'r : ...J.- ac-_ 'f i l'{I. 4, .. .. '. -- 'J-
... ....., ..Mi ; viC., ... .:'-Itl'W I
I. farmer bis'a f iiandocfall. to'gosiatper'yard; t ; ,.: ,. .. .. ., .. .\Ai '-

,.'.:... .good. ..itatn.u.... tp f"-t'"bet".f.'as,,.,w.a .."'' "be'W:.... 'j*, i-J One.:*-*-O t-,.Val:"'1"I i'laC:!.....:Wott' .. f1 '...*5cato,;:..: :...g6: 'at: < sL'.iiL .2'c I "ii rBuy! : ,now ;aitdtgeton" ;; ;'tlie t ':ground floor. ;;:$300, .

,AOada wjI1 A tbbg.done : t., 1:. /.. : f. i, .4Ci.I, Sr .Wlfl' *
=3w.f/ha 2' 'twodI1er }KJ, e fDew ouang flannels aE: .:' ::" ', .w ,: -jW 'r and $ 5Q. j-thiird 'casii 'bail.' In 1.2} 3yeai-
; .
.H.... .. .. .- ... _, ., .. .. : >. %
,
gO.It.cUrelr: l1 ;. ..'IY.. .f.ir-U. ... !; ::: .: : << .; ..: n.. :
.per:. .. ..t. ... ..' 1'1. ,. : ,; r.. .. .
-
L $ !
i tt a t tie ..* osed..ubi.t. '::1.2W'j->;\.> : : .. ': : : ' ;' :. 1 1w..< I I..
smooth Island
"':U'J't&lQ;. .,W1Q. : ea, : .. ;Done tic) : .r: 't -
r feswte sW t kw blfk eOe* te.Bovcader. : ;H..:::: ;'." '1! ,..., -.. '_,'.. ";;. !. "", .
.. hoa Eiapai, :wibmbtb ...... :,.atlV"t"d dtri,.. .... ,... ,. .".It. ... ... l. .. .. 1.Y...' _. ,... ., "J :S.J'atum: &boihl1
do tlbai :tbe :l':W- TWO ; carriage -.iObk7w; r ( --r.-:
say .,, ... .. >., : '" : n
-
It ..*leek 1....*r ,eparMe 3-.ooat.-t".1_ "" .: .1 .. "..i'-: '.;*. C1'i00.ii : ... ,. ,"
't,. .. ..., ,.....,.. .. .. .......,.,.. ..t. .. .." 1' ': ..' '' -' ; ;:- .J" "OOVft" "" 'F" ) .
.... !__ ,;.<'hL ." ,' -L. .. '!" .'; ',"' ;\I"1''! :: ., :. t'-.1' .. .. .. .
> I'P.' :.tt __, ..tif! : ..fJ. _, .__ ... ffiri . .
.. ..
,
,..) ((7..; 1 ';t ;;5 'I'.II. :
.,; t>J. '-... .... '_ t::.."" .:f'.c"V; :: r. .. .
1;,; ..;t.r'l+ :,is fi1 ', :' ',;., n'" s2 ,r I ''ft -' t.- -- ... ,
sy.1'S
o :- .,.- ." .'.... .. "i- ,,di- .. .. ,.. ; $a... t. -.,. .. ,.. .. '\. -:- :; "i. -V

_, '. J .'f" ;.; ...ti. ;., r, ,, .-.:...., ,'". .. ... .';" '
T' ,.v' 0,.. I ."'t... ?..; { S! "
{
.
v"'" >I <,< """ '> .. ', .10-.0, H"1'" b' .e' "t. if -t u
:': ;'L" ; "" )\>I; : ti.,..': .",:v_.". ,.' ....rV"4V", ': .".....'i'Jl ;'". 'it; -.i. ,:......t... ,. ., .'. .' '. '.""" i<>' ""... .. ." :

; ;:;'; ,. ;:k .f '"': .....'.", ."'" 'r.."t.,,,.,..,....,....: ..,'4.. -,. I ,- .r ., .,p- .w .: a a >i

5' %, .-".'... "!:"''"-: .i '2 ,_ ..."! .f...:__.! ." I ':".:!I" !.w """," : ..o..A ..; ::4-. ,... .... "" ....:.... .. 9iMMG+--1.!: '

'..' ; ",:". ,.. .. -. -' Cornell. .than.. "baye' .eontTD140f.r an.the. .-' tkm an I' bi.ia"'d. 'each'compaay at I .. .., .... ._- _.. t.>. : ....- .- -r. 1 t. '. ,

f'RLADINO pPFR. property belonging to the Department the Fir* Department shall lie Submitted .
t}". ;! rr ):--:-;, for the prevention and extinguishment! to the, City. osneu'for_an'aaproval \ t';. .t. '1. ."!.',. .,... ...: f..j'jf'f J ;
;i'; c-.Th. >ally .and of area, except that.whlck* tfc* property and Ute BUM oC'an officers '
h- I > fearing of the several companies, spas election der Y.t
SimdayTtoe*>lJnl shall be certified to tile City Council NoFre :
cpj4 for them. : .
Associated Prew dispatches eomi been bought by .'
for ratification or rejection. .
1 '
';: pjetis'Sja aaew.orriee' free deilvery.8sbacrl Section nrel.-The city Covaell may PaI_. this 20tn.day ot December;, I nzepn'anr 1C :

)1i? : ( "td enu Leieat .t the at apparatn any time of vat the the Department engine and under other II 1104.I. '. DN 1LUlN. I e

'-E. '..bSUJ1:: fJ&l.beaut1fuJInWu-i rack care and control and management. .. President. ,of. Council.. Estate k, for

p, 'traced to cbtors.: 'Th1a, atone Js worth u it may.determine. Attest u..R; KeDam.k ;I j 11 Real we have 'safefinancial :

) :ere"Ot{ week'.r.subecribdod .Section Bias-it shall not.be lawful atiltAD . .,
a sty ,t .
t -- '-r.t- .
.. ,
for organization of Bremen to'b. ... _!
any o. .
of Decenv
this 14th day .
current / ..
"
SnbscrIb knd 1 eepuDrith; .
t-fe < ...
the ore
coneeted arltlt -
__ :':-1 ":Went. .ol te.day." Seven .papers. > Jnj lea accepted the City eeparttnent Council.- ,, ber.. 190- -J.. .JOHN. ...BEWKMv.Mayor.. .'.! .. I ..
'.J/ .e o si centi..It fi a good'thing Section Seresui -Any-engine tmck, f : i 1'"
j Y da; for IS .- ,
"" t Call osTor address$;B.X Blacksroan. hose cart, hose or othersarticles used .t J.- ,- -:..::' 'I .

-:0: 1: .'manager" Tin-.es-Cnloa: ,Bureau. by the Fire Department, not The prop: ... ....nimumiTfREES.....,... .... ::..- :;.; '..
; ,' ertyotxtheat7.: >han.only_be. wttii- .i" .U -- ,
JlJami.ris4 .;!" .
;. drawn upon atxtydays written notice ,
:- ,1. .Ii to.the Coundli. od.so engine, 1 : ? '
J! ,. Qtys QR AGE '
't.?-<* t ,:a..T.. [ppertntendent" of tte F,. truck,: hose -t. or,BOM or other are ; .' .1 I .J c. .,_ ,:} % l"i !4"d' I< '

*jB."cl Ry,| +i th headquarters ik St.'ABlraU tide shall be ret lved Into the service '. '4'. r :RealEstateis; the'on ( oca'sound&: J .
of the Qty except on thl.condition!' : 1y; Jo.d.a.tJonj. \
prom1Aelit;err if
&nsUne." 1among' Ute, : .
Section{Eighth-No engine or:other 'f: *r
IrffcSr0 "'* fa flxb city today;and U a.gueitj apparatus used:.;for'e.ungalehng'or : . ,operation. -''Tbet; is'. some t ''build- ,.' .
on
;
.
.
; jai the: iPalm'. prerentlng firea ahaQ be asatgaed'.to: ,' sub :
-,& '.. < .. : .
.any prints nee,or enterprise,or used A: ueauppl'of'Omgean4 : l[ .. : ? : :
bV :* .tl'G" uiJa'Dsmard.' f :thereinot.carrted.beroad>> the proper ,Grape f ?Fruit Tree* T AtiivIUr:
pUce asstgaeCta;;except :.repairs '>. 't.
on rarOranceandRoag'h "
othing.4Virlaneflldne ta Vdemaad V tkaa o : !
< } *- .
t;' i- -1linentsfor meets modern regain- without,,the:,:written.consent: ,of.the Legion .stock .in.
_. Chief of the Fire Department'and'approral .- 'condition! nt} :
; "! lood and system cleanser, by.the.Mayor,; .. : : ih : !! F 8el1 :
.r.,..',. h 1 such,. u"tIIt.' ---"""v. ...,," ........ _......... ."..Section Nine.:-It shan be Ja1rfUUW} ,Wrte. for: onf.i 1903;; :' : > tr'S11tg';

'[if! .1'ei.are lost-what.yoo.'need! to'curs any. ngine.'tmcfcor! other apparatus :tog d! ,.whichgivea mCl'j'l: j'l .- .. Y'O. 'rnft. y.
t.. 'u.wmada4 Uw troubles,. Trjr them drawn by has; In going to or:returning l' pt ions .and. price ... :.:TV- -.. ,/*-"- ,
a: :
!: **' from a are to take the moat available and Grape' 1" { -" '< 1 ,,,
l. ;:t.uaU dmyisis;"K ,.'guaranteed'; oranges; F f. \ ; : ; : '., ..
v . route.-,Any drawn bynones. I I. : ; : ... 'E" .
apparatus otherFruit ,
.
also .
"
'c ii-j < fs. n. --= '-i: .. till on .\ "' \\1.(. t..:... : : :
; : ::11; ." ; :,,; .shao keep oa the public hlgVways. Sli dc:Tree, 'Rosc anU<< -> 1"1 .'tt.., ..
'- ;!;< '.n.-- r C' J! ri'Anr .damage! done- to.prt' ate mental Shrubs ... mal'rr f .... ..

:? ."lfor Dyer jnabies.. .". ant,.contPa6n. property by any Fir Company.through 'prt ,. ;" .. -v :and, j :. .g'am' : e'U: trtttJil
". .her* IsUttle -s' a -'better,than: twWKt'sRiervtbfamons' 'ot'bfSlectl.1a., returning 'it..I: <* :.< .. .. :
i
'. .I"j" >.S.i : :: ;; from a'fire haa be borne and paid/ for GrE t t.; Maar Nersartesr t 4 ,
Arir ,little .
x't. : : .
"" .' by.the member or memberm at lattU.proTlded. ... .. ** t
::.. ... .. 11JL'.n, do,*.aot. .weaken the i stow, ?always.that: no Fire' Company ; .. I ; .
'''.' >1'0.jton<- *,actionon:\He:ttiit- i : ball be liable for cany damage I ;.G':: 1eber;', Prop&torEox .. f: !,: '.. -tfar:t.1)at $ ;'\i\j :!t
!4 tt; utMbr e& done to:>>rirate or public property that : !
I

4 "MJu" loon.otU w I.-",,,_.;... ;.;-_-f'ow?., .', ,encumber! -street...=Plr.:Compawei'*?' .shin:|J"BectiohTen. I :. '\ ,,,,.," ''Geast'MIrj 1'1.. .;_.t'.t";nfilda-. ...:j'i':'tI ". aid send :for'our-price.r, : list of;. lund.Mi! i .mt:tal l, .'
EarlyBis-- ;;
r' k*up.talking ,JDeWitt's Epee bit-responsible 'I for'UtUproperty: {be- ,
?!*" 4-1- !do *Mn w kf',I Altfoikri_ >iUs.'l tanking tote: City In their pooeaston '- -I j. : t'." .:Instate F ..bargains. We havecome bar ins?*it t:1 i' "
i .V/liaT* nsed' "W me and make. me sick & d..UIe7ah&11., receipt.'to the 'City 1 i $_ ::
.. ."ti the stomach ;aad"nerei. eWed'' ne. Connen therefor at the time. of deU- ; future Gall I 'art ; aorta land "
big
n ery.J Sacb.;properfrahaa r
'
iDeWtti'ailKl la.en'o ni a tot
:- : : Early, totaenncpeetlon of!the Chief at anytime : ;
? fl" *>.the. long" !sought relief: ;They" an 'he may deem proper.-j The .Chief : Railroad i 'f6 : pleasure' ,;in shbwjngiybu some.of'theli, h;

,. "'"-. ,'"".: : .. ;,..-......"' '.i't.--, ............. shall mobs completereportrtn writgag.t I : ;.;. t::. .

.; ?' %.:i ;tindUtue{Early: .": Risers thmort., re; ear o'the meeting atyTCouscfl.at-the*atter|any CBy elee-first i.eStJ!i iacanilRQestSeryte t Jf \ .'L .' for: : 'INVESTMENT'. ; ,tiat; yo"': Y : $ ccs,1. I

;, .. .'I!.i'h ... .tt Wid,, "" '._..... .r W;:;,:4., tied X;
'1" '.. ..;...to-"_ ._ ,", DniC''co.. ;.'l"' r, ."$:..." :;; the of the Din Depnrtmeat.BocUoa All: Po atINortkWootJ'ry'a } '
"* :L; :J. I ....-.m v-.eq1a .raadpaitneat .
;- S "':< : ; .
"(" It' \ i'
.
,. } .
.... "- :
.
: : < "" = Ia-.. + .i.: tIIIr....pa.. .mad:br..JMBN_ 1- '. .
c .. Ottrtff7lilltt. Nortkw..t .
+ .-r"1 ;: tHt ; t ? oiIoJiliAi
., ..;the aerrloe'.of.the city : :
AI I ...... 'Twelve em .
.pT. Ie ;
WiaiJRooaa .
; :
"'1bI 0r6 shan be kept.larpsWby'tbe-City. !Tbrooeii. Pullman '.. 'I .
-.JA12W:4M.: :>> 'IIIhaI"II' )riftllW''lYt 17.1I riii&i-:!ifIaD :.\ ,i: ale pinff can: daily from iv I : "I" ... .

..c : <;>: <, bi ;-.i twler' aatbori e4 by.:the .'Jacksonville%to,:Birtninghaura. ; .i;,..% '" ,I, .. ."". s-- iJ- .
".... '0 : 1 of.1 [ OIJmOO
? "" ..aIr. ot.tMI'IN Nashvn4)HvansirnievChicSt ) o .:;:ur:3'1jilk'I 4il"t: r4l.rd-i.. ,'; -. _. ..':_.' "%*- >>>-'.te.j.V .iV. 0 .

.... artlel nteeteaa ()l) of.ts.. Ordtn- Department akaB.hare power to ... $Louii. ;Pensacola.. MoSoitt !:; -.
asses ot the City o< Miami ta relattoaJtoatreetsaad bars repairs made to any encta* 'or 'r; -t' '. : .
aidewalka. beg aad they other apparatus ia ase for extincvlsaInf .d.......},' .t't..J' .."" "'.' '- .....":''01''', ;l- :, : [1* f. -.: : : '," i'. .
.' .. .......IOU to N4 ...'...' to eieeedtB .of iIIIt: :l ; ; 'ik -.r .
BMcav Is M not soa s ; ; ft I / \. i .. .
v|t,as toOow' ;f.\}.,.:{" !;;I""' .' <,'iY"'I'I'.",=". I tweaty-frre ....... at'aay ooe :ttae.Hevaallreport :<(p qutrerecfiaiiEcMirsRontsi ?' ii' ; ; ;y .:- l.l" ,"Helt9ot lnbtitlelralb'ttostarseUto to tile CRytfcnnctl! an 'Mj- .. ; "
?'.3'! 4or ....1;:': aeeordaa.. wta tN aut lurU..tn.ae..qWi8'to11Mb : ; ,(W the i fuioaa. *! Chicago amiFlorida .' J,'C' : l ,tl'I:I"S' er- \B O:1(. ..
regatr'eesgttt. d tide;arUdaswttYia exeeedta* tits sssO orders A'JBeetkM ,.....I&CU.,t.f\}.Be. sure':"roar I <
'' th. BB..tsWtk" lair: at wed abaBb t.1 Tblrtee L-!In gel ticketaread via U'A'N." For rates, ,.. -. .,. :. ; ".- . .. : ,
the appaiataa tea .r. aa qatckty aapesXHe .t' .,, "' .
I ,
b* ooaotraotod of Btoaa, btMc or eeav .cb and fnjt 'informaboacaH. ; i' .
eeMM ta tM ; Uf...... el oat eoesany "' :
eat. and oCa wtitk ss ao- OIl : "
t.Iee|* vM M nor to ee eetfo tea.(10) of nay .. t't' .aydray.arr.'aaiaial to ChlJi.Herringvds ; :s t.. ':Nosk : neH if 12ihrs : :
.... draw.aald apparataa to the are,and l* .,,.' .. ... tMiaml! Florida
Ole UtIeI MIS B b* proteetod bjnt : : -:;: ': -:... .. : ., .:.
",a IskMIr. rat ..... Hk Mtarialatk oa the approral of tkeokJeCtae. owner' ,. -.<-!-L.' Q",',,,..,-' Y" .. ".... ..'.- ; ,v .......;it' "I".I.' .......... ;W: _'. ri",;" air.; :. 1 ;'
: .G./ ;: .
; '
; ;
..... I'' ak ..
animal be pkMby .... -.... ... .-,tin-dray or *$3' twwto. tgrv
,- w .in ......ddi the mdi lbs city tor tM ...... mdered. ,. 1' a;

street* Sack staewalk abaft b* aetebi.la.d not to exceed issrienr-Aq two deUara (Ftre tr e).OOB:1$, ij..SeettoB 'y'. .. .--. -- .;; ..o '.'".; ...... :1 -::- .. ..,......1.'" ..... ,.. __ .

to tie era** and Man to b ) paay gafity of,wOfat laaabordiaatlaa "..."' ....,. ......... ..,.. .._ ." )," _.,._r .i. .. ,. I .IIi'a,. ; -- dl.'tb.it.- .
= of tk* CttjrBsmyor.; lor taralskntiwktok err:tbat"hits abort of-ta Stttaataa T 'Y. 't. '' f..4. ::N.fl: : .. :.
JkotaVsmaror akan b* pM bj rl.t.- members aeoeptsd.py: 7 ..f ,.''W'1\ '>. ; ; .w : { i -.L ( '

the MpsjtkMkt a ear not exoeeAag twodotWs the Ctty Conned I, or aneesA baa Ibis.. \" I.:; "' .., M.'i. gjwe #" Ohre '; '' :f' k rites
(ttM). Ike" ooBBtraettssi osswslijk <: ss.eatlvs .......ehaR bed .......... t. "" "" ; ,4.-,- 4-,1I\---:1.. ::::1" t.,,,.;;t.t.: : : 1'1' -' ...'.....7... 'i. :'. ,.. .
: .
.. j .
": '
... akafl b* II DM. aN eM QIIet so.n tabs ...aeeatoBoCMkcttytroierty ; t -
.
wegesN '
taaaaK pdal'N.1 Mt ... w X say Sara III'' !\ )' .i. '. caA deIvEr a Go6As 1 ... .; ..., 't. :t .4.>.
(4) at thin aracte;:iaad .....dM *.. *: '' f : .. .. d; I : t. 1Ii.. .
ehawa.ta.vtrff. & # !> ; ., "
tirereiq aQ "fIr.-.at ..$ sags :- Seetloa nfteesv-Ae.CUy Coancfl)1' .,... ,.';. _"_ .'".'1" f .. .- ::f. .'', .t t"'t-.w i'i; "'*, .t:

by sa, BoKsoa, fa4 ..... ties. r ,temps oW Nset a sire liuOM4,at to nmo ;,- '''..' ...... ',,'. '. ...,A..': ..'t ,.' ';' : ;'I
tatlon, b* "I1IT"'t' by a-tnr no) time antis .. maser, as h+v.bftae "1 .... t. ..[ ,.. ; '.-t.; : < i : '
($s..qor, t"L' -IIar..eteetlosr of s caw I if:" ft'{ 1' ,\> ''-'''' ,;: ..1.:"' ... :f 34: ,,, ...... .. ais.iee .a.N.ati a
rf .
= = aaaM.g ua t>iMPaast who .... fcott ...''" m. yer.r I "'t" '' ; I t AI!'..... ,.... ...... .
-- dilL', ;.,.", .,- ',.! ." gf.-l until Ms. (Rnf fUr Its ejected .aa4qaattned. !? .t.tJ8.P.CJ1.: ; 'meal'lbl Ipujingv> !: 'a{.ev: ..... udsrr ... ..... :" ...

..... :aetk.day ot December.UMI The FU. Karaaal. .. the :-- uosatisfactprj f. 'breadJJ. :iOnr .w"t a pert :lst sa MIa PS
? >miP ltemptingandVell dr -n .
' f11' I,,4-; r"B&JD'"t. dtrecdost of the Chief akaa cooperate '.: r. : : } -.. i
::.:;1 Ulrrsslioat of CuonefL x wftfc.tao; nfvjar.......tee*. of:the : baked loo ese a ;:meal in.y : : ;'* "' : .. e ,
k .II; ....:CIti IeItt. ? rA CHy.'to taaare order at Ires sad to a .- : a -
.tab 34th day of December.I preheat theft .aad other eromes.;;:.]. He tbemseYesfor 'i tliey dire purevTiourisK1v -: : J ..

S__ ._ ,. >:';,.JOID. I4lnalfa1 ... !!.:: shall resttmia aa4'prsrastt'any'iatorfereaeo ., .* -._... ..?>* t"."..ivK itrir-iw ri.r.\ -- .it '. 1& .=::
;
; -..-.r..j, .'.cd... <":"."+.: ," '.,-,;j,.'.-..0"1---"" ,'....,.. _.<.1.<;;', by the pabUc.wtta,the workot & .f"7 i !. o :: :: ;. .', 1J'..... \ ... .:.'

A .'.... "wx"'?:-"? the fir Depanaeal. and dispenecrow4sv .,.' 1h i .' { dASSN :t.t t. t. .. . f'
'
I' f
AQB and itetow assemblies : .
:r.r '..'j&g .;. .- ,. f M}: .. 'II'.... ,c : : :, .. .
.a ttM..Do.a.rt'a .; at. 1t_ .. tt-: ,.""" j'sit#$ ** ",O'"iL.. ..lr..' A -o\\ ,." P .- '
_ :: MIl ter 'CleF' d blh' .SectkJB Sfateeeurne Ck4ef oT the ,.'. '1' ....-.. ......' to<
Fir 311ps.t eat shelf ."power! to .
: ill die DtrWe Pow n: .. ...., of out. tarp -tnbIiI..i, b aatlsfaj lie .
., -.: wspea/ aay.'BMSkbr or tr f rt c. ;,
;
rrujIdIq-.P....... ... ........ .: lb* Din Depsrmet for any id aieoi ...: ,T aBakera "::- : demand for:i a.fint,ties.* .*..'....*>r :.- ,
OIW OIIMN; .... i Wed to ..... a .......or bring ., .tor.AUTOI: OBU.ft.a.u::
"! ,
tank PspMa.a fer wCaeeils i ........ tile t, ftd1 tI a s c,.''ti a'4 I" : Q nu. thai. 'f.*BamMrt'.to:: taekar .; ,
".w111... d nail OrOiasse 1 time a* he can brine the matter b* .. .
...... JDII&-IIe! 1& oN.Wd I by tie lor* the Uy.CsadL" .la one of any :iFr?> 44n--- ? --x kri3s. _- drws". : s .4_> ,3.-----' of akffled" .BMcktalcta. v. en.:
Clap COSMO of.tk* Ctty at...... _.os.t ........ -fCl.ae."' atyoarserTlc. .. *. ,I .;
that FIT'* DupaiUiBBt. b* u4bel Keen or-...... oaaoeonat of tesvbonUBattoB : :' ;' : :: ,:;. -.i._ > ,
... erase and : rf stvi f: \ .,.
i ta kknby negieot of daty or01ker. ;
; .
.od la aBdiartB* Ctty ot .....< *'f-. wiae.'the same aba. be r referred.to 1-: ; odel I' Bathroom -JJ- "; --" -
1IeIUIa* -TksaldPlnDfart.. the Sty Coked for Its aetIoL'. ;,;',- 1i. :1,1 5 1 .. 'LOFTON d.1'

r .__. .... i ot i on aoaBtsd*! or soon by w tile*1 I BeeUoa Sereaee Lr-Tb. *Fire Ipartaaeat Je. *{&!*&:. *ff".... !'J.<\ .. '.:..' -<1' .rl'.4"f. ,,,. .-... .-, ... .{ -i I .. .. ." -. .._. -- ; 'HJQ1;;:\ '
ahafl bate th
; aI1rNd ar"remeatd t.t' '
; ,, ,. ., -k-f rrn .,. : ," ,S.cesrots. 1a. .Ga'6J"i.. Peet Cdi.. 19ipdr IIL'
.
gdeN w '- aIItreIu4: its oOeers may prenntis. "" .t.> r : .
? feS ? { '
"I ji
n t.atom :three.:-TnrBnaUVb 'iaterf erence'with'the Department .r.a : ."'.-) t -, ..: -iv.'i.: '.. : "'tl"f &Ii\ b | 0.jt' ntal.feat-. '. ,, < ... -:.: .. f P .,1": !i",-., .j .' .
;- CIIIel'bS tke r*: Deoartmeat wfcoBH or say oC Itsxompanlea or maabenta : '>. x 1" ... ..3;J;.;a .''jiire'rof |the''modern.house.. ,.
stflCtsA by a majority ot tk* -h. j-- 4 ..! 'J '' .
die performance of their daty.vjUany v ]
.. a.i'Jt'itanecessar7' om1oblto
car Oowstfl at th* first regtfar aeevtec and aH 'an be ,' 1
fires
persona may wrfi
- .of tM Cooaett flMrtt* fkf* De-. I roaatna--to keep beyond a oertaia line .' _. 'I ; anybaneBetter"tn C rrMr s b'st
pr .st has bees otS IIbdt tu+t .e4gee to be. deegaat by tae Fire Harkhat.or i J-j.1 ., :' !. t'tnaoe') }n "'perfecting '-'" .. : ,
saved krtlk Ctty CoesHfl.glob dab asttuilma aiaisr of the D.patsese .- : iystem'thSre. T .
.w=the irst ktajisay attar the avUng in hts benaif and any F a ; .tbeiaaitary : i KeY'Wes 'Florida .
city ectfca,,or,nnta kjs eaftasanr i* person renaing to do so..or who ahan *;by in :'ng: the ea1ta..aa! f "
duly elecssd > aad wslfi d. aad tk* I violate any;; .reaaonabtereqolremcnt lIrcom, bf 'yonr' tamii/ t 1 r, cb :HRADOUAIITRAB, ( fpp() :t l'
Cktet ot tfa Fin Deyafcmsn aka be of any of.f&e oars of any fir' Como 't '- '
: : than pen r"1t tor five
sleeted a majority. fth* city eons S ;
by JUT or*('the Fire Department:in regard Chandlery: :Building: 1
I
cU ia Uk,* ;:mawwr sac at.tM aam,' to the management. si lire orthe : !fnraihrngi.. gt..for theal j:
ttm as vtvtUtA ky oroteanoe lor tk* :yroteetton,of: propertythatlba; 'MaterrIals .
:
otoctkw ,c\QvAUoe ';CK7' hJ'Io ;'f.: : ; : :( Of J1Kf las:
aMQV$ ..Pkyddaa.'tto.1Io14 !' 1 been,tbt.itened'wttb",fireA Ball c csooaTidio4 ... .. ,
wa.or befined not;-exceedingfifty '
; '
sir III'f'PM or atLMrs' anew doBarsv or.bo l pd.o.ednot ex- : 'R' .r.I .Coal, aa4.kz, Stain" marino Rail ways;'Machl ll_ ogiPorpsi;

__ to-etocted aa4tMU.'iTMCIt.1 .1:ieeedtlle'.WI't74QI; or by b Xli"fine ; I '; '. y ... ,
_ Comiell dan .at:the sam* tint and ImprtsoBtneBttVat* ,dliereUon .--,'. AU fcindi oj repairing Boiler and kaipFittin&"caa'be dose .itaje
aad In Ha* maner etoct.a nret and : *. .. .. ;; A' 'tt !"f.:.. '" 'Jo.- Tt=- : _., .' .( shortest notice, in the.m botpoMibte
.. of tJaeKuor. ..',: aT< ,r H5>'-H'SI* manner, by expert skilled mechanics- _
... "" -t qJ. ,t.r1' , i : ..' Section!""" --No company or ,c. ..,. ,; '..i't. ,I" "
; ,
; 'f- -I :', .
\ 1 .
Ctty Connefl :
may .Jf'
8ectk pnTh.* '
.member of n eompany dab open., ; '. ,; ;I ., _
Borokaa* *iiuel'tmplemeata'eadap. I.water'-hydrant. the'*Miami..>Vater ,; '.L., jM: c 110N. bD ; : K :T1 ..c ..:. 0 =
Y
S Uanees SB are used 1a exUnsolsklng Works'except by'CII'IIC'of tb Chief !f: .... ..,' .!I ...'tr,
sad goar ac ataiat fires from time or oficer la ttouviifis&fr* *';:5 J Stti '' $ J; I' ,,

-- to Urn11 -rdeea1'.I..t.; .' 8ecUoat.NIMt .+Tro;baI14f11C'_ : s t'ft ''ls{. .- Miami... It. .&. ride.PIFRW&1iARDK..> [Cou.TftleIuslt
and dlatrbBt* tke sam* amoar theaeieral lre.ortJare&teDecI.-.rtUt, fir- shall be ;.. >" :.t. i "" -.r' "" _.. '''''_ '. ..f.-. ,.. .1- -. ,
tfn "eamImIIM"-prori4ed. ,blown lip.'pulled.down'.or otherwise .
?
that svdi'ir iRBtttc apparalas than :destroyed by the Din Department or ..;{.. ; '.1 t.> ...:"". '; : -?. J.-:: "':. "' :"...1"\ \1 ::: ---" i
''l
L : rnala tHsisvatartr;; ot tk* city' andBforlded &11.7.Company'or memberthereof,'except :
,.,.... 'J-aaeh-sp; by order of Ihe.Cbief. with the :: : : ; au Trjust.C0 .ofp/iia< FJ Ian
.aaratas BW *n kaaa, the property of : approval ot the Mayor, and In the'absene ; ,

tie dty. may k* Mhvoljto any FinCsapsny : of the Mayor by the President- .' '- :!i"IT"i..'. 4v; : .,..-, At". ,..,." 4 s ; 7 +,, ,
: koroattor ergaalsed.or r tha CoondtVr ,
mOw or ; of Ctty ; ;* '" J.
,' d.trtbut.db.twe, ..,...reom- ;.Section,Twenty-Tb*'OtyiCovnen, V : itj."f..r: ; '3i I'P : ..'j"" Up IN....... .1It. : -
; ; ;% fi l ,%. --s.t- -- ---rt W"ls-' %>(* --i' : "!*t. .. ;t _, $i2..... ;
.-- tkat maybe orBSJslsod'ladera i shaQ pravM. srttaM aarten for.theereral ".i U ; SABSfc l rTJ'RS' Iti'; ,

.,.-aa.<, odlasees,, ..tko Ctty Cead1tIIIaJ1 companlea'of the Fir Depart- ... OUSEfP,, ., I. '! ...,. tat ttl.ipr4 4.1 "bstrate.d,...-....: .,ioerlgaee.r .
deed proper: It lid be;the :. men v aad may make sack anpfopria- -.".i1" ..- .": ......... .. . .: ,. '- '''.- ". < f ea tit Oft aeeoDt.-.. .:.,Acerb M ..... :
"
r
>tt.t7. at t4 At7 0eudJ to ma ikat Ne, a. for their upvort' a&4"' ' I waw.F. .
: r.: ;\ f] '.. iV" : '
: ; "; aaettel
..* OSMUtaioBt 11 al. ..l... { 1" ;"." .... 46Rar; tMeMdiaq. rieetiar.a:.isar1igAWwibleea.adaett.e. 'it
Jt Len ft o .y : :
aa asay proper rang :r. I
; 'fj:
PglaeZor ;. .. .
*bO 0BBCni ttMl ... :,..... .. the puree fit ri.ttl ml- : ... ... ,, 1.. .':'::>: JII'- ., 1e'1: !t"i. :.1....
'. net tk* Poaartsaiiot and ass that all ;sties M tie Oxoni s.d rsrbers' adoSen << .. \ ,,. ; .. 1'r" _.;11 .... ; :'
8'iPA1ttERS.
laws relating to trrs ara proysriy. oecated. I th* nre........... .; ;;tl.t.-\i.; :- "- : '-.j .. l.....,..<> &&!;, !t .f.-: >Nan f'Tre: i: / .

Tk* City taali own and the3V Twena-tfs .lit.'...WJI-. .,..... .'!I. "' ..... .E ;.. ...--: : .tr'.o..Lt....... .- ..:..' ., .. ................. ... ...... ............. .... .
!'. I''i' -
tf '::" 'f.'E ;...4LJ1': : ;" : ]J'f' ;,:J.:<".::1"41 .;.; ). ;r- -/rH. ,,- .. '
; : \ r' ,1 """' ::."... rf., .. : ".. ,. .
f .'.." :r q. j .." ; ''.t"- -
: ; > .
: : _....'frt" ", .t : + :,,; -- .,
a r F. "';. ." ",' ''''''';.'''.;'.''" "C-::' ':, "':' <::11':,' :'" ...'... ... ",. '{, ,.,.; "" ii.i v ,J.-..." ..' '-'. "r'--.,'.. -',. :" ,.'. :!>' .rr. < ., -
.
'Ii''l.t,4'.,. "'. .. __h.. .. ;. >.;rw. ; ; :; : : ;. : .: '.;
? .
.. .
.
c ...., :.;: :::/ \ iT9 "" '1"> .
#
,. ._ --a :t1ihooldtbi
'. b' '. fJ... .. .. ; j' :.,i T


..
.' : --- ; .Jfa0! m/j MM aa ttoraey1an3 jo'alm ;,m' m -' mwa ta*. are ,,'ne 'R ( 'tine :
*# '. < kLnRna wi ,ix;:; .'Jt J.XtIl. ..
.!lm' S.f'c: : : d a ttiedn; fte# otfdil i IO" rt l yr 'l I>iMiiw tiiy (\fMaaa Meihodlit Chafch wffl hold a-JmbS .. .. .ti' ,
r. jlJ.t'ict. : ,. 't1.* -. 'I ,*_ '" ...... ..... .
b .'\.4" Qeaeeoa which BocUT If..0.1.be at th W
.. :'st1/ a raIdeac )IJ' v :*s .4f.L we,dKr : ,
.
: .r"'t. ; Tbeddectlie, alq M occarfed: Saaday moraine: of- tale of Mr. aad Mr Fetor ..... YUJ.. -.; ; Webb:11 ..
: .
"MM'P w" the i tact that!1iaua;to tetenltet the coast.. aU'mfleajbdow i :the day To-: oa Math atreet. ,.u'.... tartted to at. DiallwtI: .... ;
,, -f : ? P -, KM 'of ratef prar., which 'lacompaailnc dOT'.la'.company;with'a peitl of'en : wyee' .ydu::
.A. .
t ,-' 1t 'Jt. 1 "f 1.'to 1. :;- rt fIt'f, I Ir
? Uema..1IIiac. Mr. beaatlfnlUnneh.
,.t n Weeu\ mode ; ,la 'frontrof ijLetfa } .,
'_ ;;1/' -'Itl .1 ysrdaaid iJwna. The' 'ordlnaiicewer .:Mr SadJow weal down Ip'tbewreckvre "r -, : 'I'f
.(r.' (8F AGI' ())1w. committee;;w ;*- Inctrocted. 'at'afor I a'vatnc" this! aftemooa.{' Tomorrow .'f : -
'4 1 .
,
I
.
; :t. .. mer n to corer that point la'to he wpliretarn'to{ th4 .wreck .

: f= A UARY'17MM ;: ...... Yr..: tbe ordiaaaci Ke. ;tatrodnceA.''!''' and eaki a,[ formal .surrey. after f" ,.
f.1) :. .. ; ., WB which1 ...will determine what'loan :
.. .. .
Jii;
grSljafe"4. ; :: ; ; There < .aereral ether matter* -Sti fiKitf
)< I :; that recelred attention roch .aa'ftae be win take.aa. to.the wreck and her 'SteI
'iteel' Beach; *,.3.a..iL- '
4ltiaa. )
cargo It-la| eappoaed.that the ship
it : ijht at the heap ot the ,
placing a
Th dooBcQ taat nlgHt In
-. | cItt; met realar *- wlU tto to pfece% but bas a .Tataat -: ,. ;
.>> I ahe
hydraali .
MiiioV Pre.ideat'Baker '. dty- dock new ..... .- .. '
'
-cbitfpr'fddtoi ;: upaueotiidA'cocipledttai where '4.44 and 'a." approprlaklodporcbaarof >WcaiToaboard; : -over' "e-aalf mDUoa ... ..' ""4 I' "''_; : .. ....; ".}- _, ,, _

; z feet of t,mlie and It la'tbrpwpoee ..
:- hla acea tomd. duty In aId the a Ore ben Mri.Sodlow: .
of to'make
Nr :act:'IniprMBiTeDeM. l iFreaUeaV'B: Chief CaeathaXofjthii who wu present at that., aa r
s ;
ran-as ,eslbit4'recoup l j the, tan ofth Thata oQn"tI
.., karVperaaaaltty J* 'alway* tepreaaedapoa the meedac.to'farnlah iledf ed;the departawatlotlnj ':aaderwrUeta,. egoodsIre aft.: d 5.

th* body orer which be preaidM.. i oo.rTbe beutltjwlata4ala :.": piy; the castoBaers< are Mtidaetory
Yratltatr!
: C sad,derelicU:U : 'The'aetloa of.Baffalo.1 N.Tr., are 4 o .t i
p4 teraaboata.- coewpr
: oOc*.I* pabiicirmt. : i S&'r
looted to;the 'rappJe- htr'aad'w01; contlaae to'do ao, on*
conaet .
\Tboae aiembera of the board S'prksi C- :
At t' &
The .. ,
I amoaat'aeoenay'tobs ot.3tj.! tiltOf r''octtitn| e.'Xvsrsl.r.xr .! ,
who 1Ia.a"t their tompa',trimmed aadburnlnrar menthes at\ubifl\** . 7 : 'p 'Y.Jrl ..- -' r .4HI: ( .

A # ... *'..reminded, ..that''thjJoor, Ian. ; -
.
'- ** f*fc a ) "-- ; '
/ 'u' 3g&s&, :* .II UO.&ppronI.apJut: : W.:fcharidtaQbiaaoa .raeeired-tb Obrs after,aaf absa.n i t. ,
** -f l 1 j..<-;.-J-! 5-li,*.1' >2r-af e'f !as ra 47'1..tM bj wire.L the,d. thee *t. Mfnl MJaml, hen retara- thatwby ltrt"J t't'.r. ,. !'
; ; |
;
: -- : ": "at MonUeeDo-na e4-t.'his, horn .ia thin aad.wfflremala ". {:'fa, Mich ion ..
h. \.T: 1Tfc* btrnact.dta4: Otto C. Re4X4 : day : .. .
.. J" Y" : .t; ,4t.
.. .__ ._ .
:.it.
:... '<,. 91"1ss.itl. .4 than''tontlB' *',was"ra* eIsetlaf 'of. which'eocerredj" Monday 'Jut.lit, her*.foes. '.,..Urn*... '-i?-". _i. .,, "Jt8Ai.8ttl... _
I r .
M-- "' MT.T 7Qbnttbis; ; 'ebLt'of th* Ire Rail waf a bfothar of MraV: cbdd'aJ8 '.Jiai, iBr'o.a<,sat: .p._, t ): ptheolsad.! .oa '.k J. A A ,;
of
.
: J -* lf1iaee.thM ,
d.psrtme.tseoellrortori ot: jot' ; a ;;wbmt tw ; 'colored tinem of rr hWa '
,:i' ,.,:; : .r.' .it; .:;;, f ,th.*:action "' r.1I1 -'it.worthy' ,,; I :" any moi4 hia', I
.
..14ProP14.. .';:,,-,\ of the department. ttatff.ml their. .I nw" < '. ;Mr." er tak:a Bar g hreotat: ap-th* ., -.. Tjj'T1V'rt It." '
.
<1 'f.1 .( -.h '. Yikat ;... B IIr-Qt; a: 'l-t>: cnff a; o t ..of, ,. :1i iriW. .. riic..:..

Fwnn at7._v. j :fk -'ta L?' ,. .iI itghaee far. .! .. _. ..'>-........ .::.f ,.......:.;.:rt...".. .' ....J' : .

..1I........"+, I .", ',7". '-"+.'(I' .'. h 6ltydo rWln* aid'rolW td roe tMtbD a/ It : : "lJi, W '-' 11 .. > ._....6 .
:" oj r -" .b.tbiI.acJft. waaa ettbi eItt.Tlw.edlaiae.'ai a.edLdth1. ; rtrlckea 'FLartei j ..4 i {
: -
%
'-\'h" l'fnt
.:.:! : :$ eT'.v7rera: Y/ ... q.' 'I-/ : V ,. 't'Ia "are'iMiele iii "" ''''
nil : ew't. iatndaead byw .. ..
.... ;, ,,- "; 6.. .A y ots | ;I Cc u'>ajij>een afttet-atJ e h, 3,......'. ... ..
.L..:. .;'j"H 'i.omslttei laadtidR ... Osift4 ., :-1 : .J.- ;: ; ii; >
; .1r.l
.
ttaaae* .
... t.' ;;' : .1t. "" .. : r ? I **- rne ,iisaiaole ..eerat,days :.8e La .. 't

,, ,.. j-: : .l poudonrtf JnIeaM; |'tallroided"tiltro" tnt.atet ot;:the Kat Coa: t fast .Jr f. dt j IIA..ca; ..i .l .. \r:
,
"' .ttwodnetla.eopart. ; : ,ber..:e0aQ. 7. tri.fitthS dty,! today omobils racethere. ,, >' ,
.II c.... apt Th aawladoa of that policy I.Itimkii .' ...- . 7 i W1"*""** oaett esJ.eare': '.. -
i.. ..ti .
tt. *
01 with ;
the
; .co.y' i".u" 1 ,...... :;_- .,'. _._. __ 'atw | TT&*&. &&; -t J"-
_ \ i at <
.t
: i'; I"F h i "
.. .. ,<. "' p. W! R.t1e:ordtaaac;ftMIf. ._ .h.t', L'I tL.i .t: : '. : "n.:i _ F .:" /:.. '';: \... ... '.. It.ia:: rd* ta make ap, aaapt' phra.>,. na..m1ol..; Weat. Ja ; Mi22l.i 'i;:. f'i'rif..i
....... .: .cjatmllidIooAhci. ,>aaf" may' 5'i.; .. :'Y 1-:. ybdd..dS; Daal.'i.'.. '.M 11i;.haajrecelTeJra.telegram : 'T'. H. .. ..' :'Mfi;J 'J ...- ) lik'

"" .... .1"1'" :,. .1c1../-r; .,;,:.1"". riin4to F. {= oDfaefInb.didthat.pf'tb. =1'1'F feet. todr.. ; H0 dAjr brfortjravt6fdfty I 11 _.... '-the.total :(desraettbyIr'tteCblshotelLWnapColaIIbl {. ----. '1\.. f". ,n.t"" J'. '-"- A It. ., ": '. .,

; .. ':",'-1 0"-1'3' "d Ihc'ald- : vp ;ACftift':.ftfcifmoralax. I I.j;. ,. ..,, ,. .. .. .
;} Jr
ma .
.
: .
O. '
.....:...;...(>l: ,........!J'', a \ ta"Po: 'he i. here'on"Imal.. Any. .t.. 1: .l :. \.t1. ':t .j; < 'J" a-.' ': '-. ..;ft. '. ,.:7M: 9 -t+. ,.. 4
'i'$ J! J9Vf" .. '' ..J' .....(. ,.at f'' "....tINod. -., asap; [ ( t. t.

;.\'#;. ::.. '..,. .:,'! aay.. r..,-old. .V. &1'may" j be r pndrnatea .-a-:'aadj.'uowinnln ;-per.onaUty.h Immwsi'; 'holelp. .yUii.. i4t .'y .' .. ..r ,.._. '" ..*. ,
1 1 :npoa't5e atdewalkll, la'tai lab .' oeeBot; faUto.keep. aa eye ito WaJI rf.. ?::,'ne C IaaWa. ... ( t:!. ,... -:.. :.. X- : .' -.. 1.:

!.. f .,...::DttJae-:aeala.see, N.7tLArsing. ; %av .1a\\:' *t i w* v'Jt'may *ai( IVVKIMV ed hy' *a. BMiCdvaird. Laatarbaekla .... '...,. ,.., ,. .

1 .?L%.....(..... 'J last:fi'..x'-w; :chairs thatheittsrIhe; : :' -t.-irNck 1.Hli riM.(....;..."'..y !4 't..J ....._ > .' ,,:, -
.. i : : : '
,
: -<.1. Baadayliaornjiv.toot'mBei .
; alioeirl
thin *,; yeNi'beasm.tti'moar'riaartiLsdlt ; -
the
".,.H. ware eels b'1u. writer park*) oa '. c.fiki
ran ,
-- :;below?th* :.Junea.:Jadfe 'arembars'ortibsbar.;: I promfaeai .+ ;.t :' ,, -;;" H i I .: ...
"" iiliwaercbt ieeetsli itnith w ; .' "It' ''L i.,1(, ....._ __ .,_ ." r s. ...
wbloh'ba, owu by'parchaae tromfth ,'theatrinf lioi.aten''tid eele'.
.
ft&LW: JwtUijUtfiarthii: at pellcb .... .- : l r ,
-
i :t:< -' ::: .:;. ...':;. _. Nli--_ ";" ;' > u :3rBieiwrtiapoa flay brated '...'t.;th -fieftrteBce.tnrtorJtb ;.'" Few L-i1-' v f "\i J ,.,..,'.. A'. ." _
i .flp 'iiff t 'YS t -4e
; :
; ;
:
.. "f,'j'f..i<.ti-J tli'' ; Jhl bead.; ',reatoraBoato :hlatrlp.; ;>;We tBeaca ; j. t 1' 9" (:;t. -JMf1'' .f i ,. ,
"
ewperiot".a.ydtbeniwelklei ) .
.. .
_ f' >;.0 oe'.sbi.t .JddIa'w. :IW.howMrj'1 Psbrt ;reiDOTed ererythnc f.\J" c.." .. ..>.:... ... I.., .'L\.". I itJ. .. <
: ;'".". .s"," % ., : :. )- --. ... "' '' '' .... ...> ..... .. .-f-f. raiai; .. I ..,'. '. ...' : '" ....{ 't'l":;( ;.;, ..! -. "r1t' r.'l,:. ... ,
; !-GJ .....t. ''paaiwd teat.alitt'Aecaaaepenal; tot7i ... f ,f- : -,; '" tf to h1s emttlaoi.j!:hotel at JtoeIc.awajoLL" ... ..''.. f :... r'. ."
'- CH aanc* >> ?"p>,"'J;. ,' .;,}..,,,.;;, (:. .,, '\ '\. !. !f(>: OotamMa ._,1 : ." ..'.L__ __ _"\ "- -
r; ttwsa5ioi.' '_ .1t ,.ft. ,.-; :" H1i.x.W ta the _. .
Ri. '' h. f-2 .J! :..ward. __ ._... .f.. .-. -. '..., ." ,
'
: r{ rtr..... tbe-ptrpoa.ot' rrblek'U Count,,'. :3 ie.: heart,'of Arrerae,. laaeetnt'ao.pi. '." ', ',' WI CAttr:'"''.........ttA1M .._ .
: ... .. bfy': ,? :41tad.p.tfor tla4: oDeilni DeeeraUoa Day't+ '-. ; r ......,... l ,.. '- "
< FV"r. !! arriving, been.. ,j 1,mora.na; 'I ,. ......\"Ju&_1atanM4 .. "' "
,
{.
{ H .J* ally .-..._- ud" .'deNrernd'thnetsat.lt ; thatttomarrowfhe: .'wlU> .hold'i ioiiey 11Nwr 1rMk.i'r I,.",M.
{ ;- .. ,. : .
... u 1 .. MMrtlh ...........:
bar.SStao. "U: r; 5pw tt'irf : ;
aad' tes..diMtra''tir ,stj.:. .) "HoteI,;..C.W. .of th :wrecked. ahtp.'aftOTwhlch'he. ,' .. ...
-r n11ttA 'adetpn/Wo; ;; Bchiald.proprietor.! .'",:'betestb f I". ,. .fall:paftkalars : '.' ': ; ;,! :" ... J.., t 4t=........ralrirly .. .'
; l. 1 :'t r' M.......,.!, ...? .t... ... ..- ...:: w
a .. -- -_ ::..J..r.. 1 +'r :- f :!: ='\!I i .halal. "b .lay.buw. $SR ,a ... -
i I. "t.i'f1., .t .. .; .... .... ,... ......- --.......?.i.:. 'f"....:I.:..

1 [.s' H.. f ,. .. 42i !; :,1., 1 ..; a ".!!I... ',.,;.. ( ,., -
q"pT1OnceTher&wasapomppsr !- r = .
r ra x 2- ... ,s .1..i"
", _
.... .
q ;. ... "y- -.", -. > __ iD t .. '

," '. .... .... ,.
.fj :" 'J' :- ."'.";:. : : ;: '

tEi1fS. :Na.t oii lBank'f :

: .,. .. ... .
.
r -- J.> .. .
-.
:.: .. 1> "' ; -- "-t. I AYt
.
i ." if;, .. .. .'l. -- ... .. '. i1' -<-"- ,
T -I ..'; "< -- !
.I it ; ,; '. .: '. ,); if.'I .{t .f.. ," .or; ,
a 1
r : y !
!+ ? 'S 'SM"C V. {{ 'w .. i tt .. r tr
'
&
;IJ confided rp'a pidweata& 11e a i> ed la tDexorldmt ut'a?tnt a[ y Iodar hehad nea .a-million A ; t r i fD $ itota lwt y ib Yof loililal :


r ber1iteeel'rinzl *1ed.t e-pohoema Th are sanlpayaof.gety. ""r'iick $oihe tone "I&4C' 'I epo" .T.-. ; '""" t -. : :' .

.- fm'\t'-'' .[ *v"i. % 5r .
% .
MfbetTic : tii4e 6q rriourid'legntuathoneetmebtids tore ', ."r t11'''$'' ....HTOALc.., 1 '
ef.the ,
8 |aagood storekeemagjwei'a ; : Jill(< ""f J <.;;. ; :
-, ,_ \'<
:
24 f-i- > MEtiforto.1 ;
\ fi Jvj f.ia'
if -i *; J' LM,; V: 't 44p.

j _z4 j) ter -1re M' +iOecseeful n.tL' gr'C } + I".::1 .... ', wJtL..rra.V1oe"'If.: :; .. ,
r + C a q'r +s tq : 'L'A.'WAOOCU.'.':.;. Je.JIr""I : y..J ,
C j. t LUMMW., .. .. .. .
; ; ,Idt 4 A
I:
-. .
'1 I- p. l i
'
*
k -
u \
.> iwlttwLly ( .n:4: } I, "' ,,,' ff' \ .
j n'1( IMaaii .
r WIfc; WROmtVvTi'. '
r ; Me,; --
i 'i'o i. ,, t
+
i I / He*. WM. K. OftAHAMJatMefearalsPa; : -
;
"
";It ", % ? : ; ; ; ,, .. .-,.rMMat. MeraaalM Traot,Ge. of' .
O 'Knot Sic 't }'. "': 1C K. tAUwUHY.; flMetarjH, faPreaMeM "II'
+ ;>] MWMMCel -' : '
J-J.- t'- C*
.} Aa5 r -.<,:- t a IC.: "'I"'LL v-;,'. .-..,.;....*: \ti", '. 't -
+ 1\ C C.: OHILUNiVll tlTFI,'_ "It.
d : ''' '' .
_ } I; :f?'- t :::' : A'I..AH'I'HOfCY, i 1 '
9 lpo'AatAIAy '
91 f4 h' : -!-;'- "" -. .... vp
Ir' .'4. MJ,.HANAHAt ,"'.....#ftaMa7B>MkI '",
f it 1cr:; ... True /b..lyaWrseL .. .M 6* : 'f>' .-"ii( ...... .:
!t wc' ,.kw' EOWAAO C. MOMTru ..!,......... f _

-... ..... ,' .. ,
"; ,: ; \:; .-'. ',< '
oj. "... .. ........ < '"' ,.... ......, ;I .k'. ". ,., ''f: c:..,. .. "' .. ,_..1T -
>1 i ... .it ',. .
; : "
if { -1- : I !
.". ... .<: .. '.>.C. : ...' .; .. .
'
4 ( ; '"
j ..
\ -- ...'" ,......;;,*-- .. 0 ......$. I

'" .. . .
J. .... .' ..
-
r,, ... ; <_..; (.' -1 )\. ..,; J':C j __. ..$' __ ,, '. _.'. '--_ \Ii.._

{: w-- .taSeta'

'; t.. I-
4 k

; y ) '. N a

t} y$ tw a N ,r-
oa i-, j&i&fflfea A '
: T rr j.?* rq IIfio41I. .1
,, ..."\.
.
.
..
6.. .. .
.
:c .r "I
"
.r4l -
c : (
p 7fe : i:' h aTy' + ; 1 II. .q ; '
':'k t .... :/
-Jwsteenr'-'JM .
.i : : + .... .
iif. ... "
n" ti. ,
> + ;; -.i.4i. H'

: % r :cii: .i LM ift awpswctMfcat'innnfivr *-"*! '- aIt" 1 LX t"' !4t 1. : ): '.

r s< Jt'Ia; t"1 +. i'tar s 1 -- ..
se! '!' kaL..:'.'..
;
.
... ..I I. I > : t .'. .
'f IhCIO'' UU i ..l. .
c 14t3 i'4ti to kwibthQ: : .. .ray brlrl.abrt d. : .rob d MgIEe'tr tewStaNo .
;- : ,t. ,
PHARMACy"; ': IIa .... .
,
tl; '.. .; ,-_." M lkt4iirlIi Qec.. ..

.'iv, r. -1_ : c-.J+. ''! ..., J..... .. ..

1 : 1 .: : :! ,- ( .... b., '.L 8rwdl.t. asti.l'tIa.....r.tl
-- ..n:I !.. praWca&.r >M....., r.- .

'V
r .. '

t .. :t j .-:A'.a:. .i..jw w:
"
& .a.'It. ..w.. .nwa
,
'
: -'

; t one o nfl 'Fe taII ....
yi ; ... ,t .. ... .' "

r,, ,fi ,., "; "J. M.ati.pte.wtlbrt
; 't r'_ ..w hilt. .. .,.. +. .
Cxdaaivc patteraaaod dt4ffa' yPneefZ.00. ,,.,-" j I / <.\
-- -- ---
-- OnAr .;:. fr.ItSyitk I'inl ..
>f1.5D.ad i3.9i-' ,.' <. .t :-t:'
/.. : v x- .
(" :.1> \
J+ '
1 I

...,.. 'If '.1,>_ ....... "- "
.
,; :' *'

j t, d' .v ,
'
a.. ,. .... .
: J!' 1 ::
t' '" ,
!.. i, ., l 5'L:

.." ; ; : ...: 'f' ., .4 '..' _. ., .. _. .

.. .
_" ;l .A'tCQtll' ( J,! t ---' i. f i\o 2'N; j i nWoQd; 't: L'{ "Revives. ,old' rood wog.l..t A.; f I'' [ -t s .' )....

:1 .
L .t( .. ;0.,1:, : r < ", .

It ..; ,"JJ.t.: : I ,I. I

: sJJJt1 ... .
,, ; -
.. .. ,, or'
!.II ..., I t .
"' :L. .,. ..,: ;- .. f jJ .J\i.. AA" ,
.
:. .. : I' ) .,. ; 1
,J, .. 1>t" ,.! ( 'ii"'-.;# .."... ".'..4..,iI1 .- L
.
l
I ;
'


_ ??:" ...., .t. .. ..t;, .. ;:' : P'R'
I=I'\D .
: .
,J: 1.Uft.{ALL W.ORK' '1 .. '. : .. .. "
,, ; ,., ; ,, ... '. ..,, '" f f. .. ...'1 .. 'f -W.l." ..
'
;- : -.t --- '1- 'PO. T' .. __ ___ ... .. ... f- ._>

: : : : . . .- -- --. :
.;
.
.
." .1 t' t.' T *: 1.: j" i ''''io --: 'j; .. :.. ...." ,.._.. ... . 'h.:'"

[ : 'H., /Mi KING 1 '' .. ,' : -" '' ; :''. f'i'
: : : ;
,
:r 1.:, : fC-O E'
.
O-L Y.o'1R'N'
:
;
? Y J> : tt 1 .
S
; .. : :: : Ait"f'l
Undertaker"Md" Embalmer. j." 'eaDa.: I. 'h' .,.'"-' ,".:.. .'- ". '.
.
'
.. ? ,; "'". ".. .-. ,1 "' 1'. ,' ,. .' 1 e .i,,:0'. Real EaUta13tkStreet I..! H* i i4- i". "t; -.
.i : ; t; :1'1, r -'' '''' : -;;" \- ; '\V ,. 1, .' ,, < 11' :

'j... 'f-." #,r .: .f ..;' 1300:& R :};, + 'SI. .U' l Edward A. .TuftsA .'Q.:, 233 14U. Street: '. ; .. .. .Oft-. : r.;:;t:N.. ,.Opposite* ** .iFant"N;; ..: f;' r

t ? \ 1 : "t'; .Miami ria.. ... ._- . T U. .. .; i\t'l'-: ;. \
:tR., '. ;' '" .. ':. ; ___ I .!L-, .*'_.,- ;.:;.... ; -;. : '- ; .. 1:1"itk -
,
f -. -I .. j'
.. .. .. . .. r ,
.
...
.., ,
; '
-
.. Ai't .
,\ ? ,: .. .w/fi "" : ." !
f'i 1
.;... .t -- :: T '\<1'': ', -, .. : ....
.
< ...
$ ; ,1-: : 'fIr ...
/ 'J.t : ;. ;.. ,. 1.f") ," .':
.r-.r..
$ ? ; ",
It .. 1L, dies:, Please > !J'aket; J.r"-t'I' .. eiIt 1.,1: ''0"--' ... ....,.. ... ... \I .. .",f ..C" ut. '05a.' ,.:{"_.: o.<... t ..... J..( ,
: :
,
Y" "h' : :. .. > 1; . :,.: '- .. .. .. .
.
.... ....rj't) (.. .' \: ..... 'f.tl': :....... _Ic.t.; .., .. .- ,",!I: ., ., 'C: "'" ..I .,.. ;'#-u'tr.i>. :'T -:- I, '. "'" :r',1i.r' .. ";... + fl. '1 Jih','' r. r ; .; ,.,.'. : '"- vl ,r.;.':" ,.. !I ... I
,
; "
; !. "' # }),! iJ L"" .-'" ..M'p! ., N[+ '_
.: il .rfkt. 4 "' .
.", ....;jJiSt-"a", In' 'f i S ". .,,., '. @ .--tg-- : .
f' )
,. ""' ... '. .. ,.. _... ;.'O".r-, j -, _", -"t.J.- ,. !OJ' .."' s Id.. .ji..r(1' gs'.... .'.. f (fT .... ,f.,

.ff >> ;! .,... ._::1! rr' ..... .'-: ; :, ., ..:: ... ." ,_ .
I. .
... :- f. E : -1. .. '.. :'t . -.n'Onit ; ;..: '.- .... .. _., "'t ,

11 ; .. ... ,.. ,. '...u' '.1'l1flfi,1:. ..... '. .. ., -JN.. '.i-_ ... .1r'. V,.=. .!"'--t'' .a-J J' ; . ,. '" ,' \
"" "::1. .' ;rs: a. !:' "'::7' .. _1" "' $; _>;.; ,'. ., ..... .. ...;) ; :. J .'
.. r '. u.t .ti f ... ,,. ) ; '
P
: .t
'!6." Jfe" fi I-'W. -t. 4'k41 I
.
,
.
< o 'outEtonri'tlutosses
\ :i .K '{ ;charm t chang4ourtoiuno\. ". .T'

..' ; ;" ;. r.thixJ4: ido6i it eVe-Z ik1J.llie'JlelJi: oods.tit l1iiJ'H" s r ... !\; ':t>.\t'f'

: Pi; i :r ;:: 14 ''' >0(, I
AYES r p't*vijf:da'oohaas: /irp;uelar nwii Sr1ltO'tlt 9Jltnifl .

ati ." t.."" ;t: "AhJ.' ".. iit4Mdc.... ..........'::, 1ehnd fs'a'nc&faeig- 1! L.. ).;.alteayti" .meal{so' ladies. ,, :;,:whq;,pf : .:
r' y; ; : .. ..
........ ... r : ;),.':.'--.. _. : i. f', '" I.t'I': I\J'\ ',.' .,_.:711eAltQjitQd; JlAt2 -. ,.i' ',- ,, : 1' :'.
4' 1"J .
--. .... .
'-. ., .. ... .. '. '.,:'.....0."" '-"" if'! ..,: ,-.',.! I 'at:';0.." ,;.I:1'r,: ) IOn. .' -....,, 'I .. '. _.1

____ .,., ':!.i'H f' : '."; .'.' ''''-' : ,""I.-J, ".
-. Ii ; DOLLY: "V ARD N'j"'M' UIS" ., '
.
< ', .' I PIt -,;'!. .. ; ; t'
r .. ._ \. ." .... ... ,' cs
.... "J'jIj. -'r- ., ...;, J .}- ."Y.. ... .' t...,:... ,- .. .., t :to.. :
; -

1 Y' IA I NETRQOli$ ,. ": ..,:,;..,,::.. ..w ,4 :: .lfR, : .'p:..... ... .: ,.: s< :1':: :.4 .: 1!' kat el>!. dr oine/ oJth ilar i ra 1 ya r. Qi 1 . :":0' \ 'f1I'f 'i : >I' l' .t. ff'\.1
1wuA QAY, fl -. <;:!tt: : % '''''H ... ;....I" .t; 1i:.,' &r a Ili. iilig.1 l ".. leo'ecl'ttZaOnJIaii, ;. : .f/i. .".f) { :
;> ( .. ,,.1, :" s: .... .... '
,....It'f", c ... r. ,
a. .' '' : : ; .
.
'
:1' ': fI' ..'.' i
IMERJ .
.gt
: Y. ; : I'WI\ .. ,' ir' ) .. it' .' 'tJ t ., f. .. ; y! tc ,:... .. 1 t. :7. 't
:
i'A -- ",',. .. .. -1". ., '\,." ..' .. :,,, ; '
I : ;. i }"" ; "'-":. (i". *. SIiir..t't.t IiWiM W' ;;:;;a"J-: ,.
.' TOPtCJ..1. .. ".t.A '"' ., ...rh'', ,.. ._'N"5.-: : .44., ., ".'"1. aT-.r.. .. ,' 1, W' # r-l' :'! { ,1 W8i9S'' M i a- ,, I,' -,,;' ..1g1i_ .........' (-; ;.. i i.rr-.oI"1..1: ) .i,- ,.

.'!..: r;. ). (ye J., ... I.L.L-.1.2; : ; ;; : 5' : A'i. 400'' !, ., .,\

... m'!!f>.,... -1. tq: j. .. .. .. '<0.; '- "IU" .. t -..;:; .. IIt'
: pr ....t .m.YNMspI I j -_-cT i *- .Jl.vLi-l '

-: Bojil JSte ftriv r? .*.f' ":. :*> .".: .. 1w itsd.aloins is WV fcj ?let* VWVlowest .... ..if ::oa Seava iRD 't.L\o the: : jen! t.ails tneet'er lie.1J i..iMia .! .4.. ..;: :.'
.'t-..,' 1J' s.. .:.taotber. ,I.\f .'..10 t ".... betllbs bt > Udt;fin 1411 1at } .. .,
I ',I, "" ':> ;"'H" 't'.h'. : ;. : .r ,,t- .1 ...
:"". .' "',"JI",,,::4..11. *7Ieettaa f-- ..AgAatrl : e a sal play.; scab;aad pat """1'L', ri't ; I
'. ...... : 41tr ._ V' ,.. 1..,, A', t'A: a;: 1 : : .t < I ','I. tt.V .
_. 1;: ..q Oft. DeII'nrr: t .
lira ,- dtrv. -- -P- :: ... .'' ol "
sad : -' : 1 -- 1. r J. '
fg'T (T a. 'cu.. f-: : ; ; '',' ..'i'. ,' : t. t .>, ,. : .I :
'' "
.
'
:! '' .
'at ) '
r. r4 r ... r' r t't. -J .nkt. ( .t. .. .
aIWStlii ...Waatsd-At trtees strsst ::1 a "fI .
-Sr. t'aobav k" > t : 321h7 : .I0 \. .
.... Na. ; 'e <'3" l <1.- -' > / .
::rr"r + pit''leYuaI ttootki btbl.bltl. two wb I tibotho4 Q deeo. :; :' B"-dine #
; Q
eb ( ... .... I -:< ... : t oa.r''M".1It'Le ma ,
; I [ -
) t
a'4ram atlfr art'ud pttntt ; : .
.
g.jr ...
-.r- : i1. :\-, 1" I I ,. .. .... : ,,,- .
"
", .algid' t r '
.J q"f .. .. .
t. 'II .... .. % ..,. .. ... .
: .' .
;
'r 11issts sAlpaiita'. for bOS S sadsYss11" ro aI : uc1 ; _"'" _. '- ... .:.e. L '" ..: . ."_' 'T .... : **
;riM' tL47a.1ioarl .;elatar'1a : : ly y ac ', :'" .
tyj
joot
/
/ ..,... '............ ... ....._ "t' : "" + "" "..'.'.
; '
,
.
..' -. :: .-: --;;: ,,--. rlferMCM..i.: 11 a IlIlhe .. .. 'J. .i1"l'- -1' ) ." ,'ii ..A.., .
? > 'a Y"1" ---:--
eM ::: :; .;,- .... "'" Hai etd 4 itutof. f;iooub aad beet : "'. .;.,: ,. .,. .
"
"
:' '' .l ;u ....."'. :J'" ..... 'f'' ,,"' "!: "" ,(
.: ... x._... : .D1.8t
patt. of JL f.wn. JW.e.i uMmrttfMw'r'ptJBMiMvita ., : '": 'j., ;.tA".z f::-r ,.!\. ,_ i. L .. . ...W J -- -
>Mwnoa!. *a4 UMIlaabffiqr to"twi \-SssL.: attoidbdaLeg.air [ :
j .
: .. ..
.. -
t uy1n at aM istlr l'a1al ; :
Mind t11 Nstdua ..... a.1 ''s'... pat o&"buwat ;J't: -: :
darbg ; ._ r :
ail 111 -L Jf.,
-
-.. ,= ... ...y. .:witit -. '-.-*aiS- .:_;-;'-:fc'JKKW,,;: ,..':ir.-;, -a&fi. .... i ... ....,;::. ,. .toi'. :;.. 1,.ti :r I'%""* : -- -. TRY'l" '
-tT. ... .... .
.,
tJ"...' '" .....1-) \ Wj ; ? -v.... <
'.. t1u lAMieet cat:.. tit.C. it111a i'3a0eb. iop. ,!ot,11S"' .+r lttttlsr '. ; ?i it.pbu.. aa.Nhtt ha eOeriron4 ';:';: 1-"t. : ''T'''f.' -\-." :1 '"I' : :

_1 ,IUii .c.-r.,;, w...'" : : ; __ sad rltttatto ;' \,POPULAR. .... .: : was.. _
.
...
.
fytslt UlhLY A4- -t. .
;
.- "
'
: :nt .11.1.Ik +44! 1s .a dad:4rthsbs ; dress" : ?. ;;"';-....,,:.r._ *i 'li"np. '!"'" : .d'e pleti aad'cuWaBj related stodgy Wa:.b' '; -- Y .
Aran.M1. "
...., ..... dtt puR ... or tw .... lower..OM<:VM.tab* tii M:1'' ..ldaeJIl1tb'.. .:J ..aY... ,_ iJL'Jlf- Q' Deatistf' i ::1111I&I1 aaatfea aad often. *o we en aJwaa"" bb: a4 .

,_.--11W". 11; ,.r-c-f"-.. .... lie tIae:da, ...;tareed1O; r.t ?..,. :''Vl''J. 4 .. ; .-, "'GIrti ,: -i tr -'Oat.castometsget. the resent of tbttad are always_ '1C.4 ...
r. I ., .-dti.--'.. ',, n.i6is : ::r ij.' 330)j.>> : b 'l' rdft1a i street:;:: ; !. '
;
,
: 1 .", '' '
I : : 5 ( t : (
I !; _.. ;.J' : '1t-1" 'f .. \' : .t1
rt
Ihts.r.-.Jlpt'-J" -.J. 1IaI I:'. .. ...: i'.r. ..... farlaffJOaat fnst. .. "\ "' ''Ii1q _.,,, UftV''' ..
> \r. .j" : .J n; "
,
rbO'snrs.trltbars .. kt .tllJlfl' ttdo JierDIIIt bat .mw fOOpM __ 1R *,.", "Tea Ttara'czpeneace. at 4. .. .... ... .j,. /_'._ ... '.1

tad ..... JMt,..r.... !(iUt"bi'isrsrs i deja 'kitoraf-ttiaui btadadtmanba.N lad. ":. bsrtaltontowt.:1adstat .: t::...J.".>..Detnitt'.,.,.,..,./0.'.......... MV.. ._..'g.. 'i'. .[..'*' ,,>. -iit) ',:\ ':" :11' '.J' _.f'.a. ; ; ..,;;. ,:" "J.=:'" f" ;.,. >.
;
tirtstf ofDS .... -.. .._ ,' /t.
,
D. _
- Id stab[. l:rar. .b.sss or. rsnmed'tliyzatkmia.. .. :, .1C. ; \ '
.
'b at tIo3s1 PM. : 7.' iGl'.e-, '": '.'" : to tIMI....: 'cf tW. Dolt rttwl -' "''''''''''' .... ......, ... .. ... the: soda foaatalfspe&i J tU m.aftemooaa .'slier0tb Satrda,-. .
... Z frmt MQ
;; : F" ,..i 1WVrt_ lie ,,,, 'WW .. )ad .erenlag.-' We' 'WUt"JOCIfpet sad wit' '
:. > 'q y" '' '
,
"'lIa J14,7W$ 'Idio Pbaai : ...,per II la'a___ t* tsar tfc ;1 I-:,, .. ..., tais7,..eadea.otto: <'s. tbatet"tbe. oettin: 'oocl& ,, :
: .1'j i4TheRactet t" ""
.... .-";; 3sass8ii? .: *fesaAMhoofh k.I"; :: "Ei.-' ''Io<. ; "" -J, ... .. ., ---t" '>1. : ,' '','
W i..bd.r: Q.st' ....\t ... .. .' ; Storea J / -" .. f ---r :. .-' $
: leaaq err'..moatat ..... >> ";.,,. ''\ ./ '.. .-. ... .. ', t.............-\:, li...;<..,...q. 1 :. ,& ; Parsaa., / sdsa, t "wl 'TM ...;.... .rr.aCoille t
.
die .-+isa, {it '.#.s sahl ... K-wa: net tateuW- .to.oroa > .10 Oarno. ; Moa.'. yrapsry I iritfv ; ,":; "* ....rMl -- :fire*:toafl pre:=.r'r /rtiii ;w. //YOUNGS.; .,.f':PKbP., r
:'H'. j.illi-M-._=.. 'UIe'-o.:, .. worth$1L0001ocsta; loct frombtsq.siatar' ,.
JLo8IM .
_
'J" 1 .-..' e. 5t. '. ." ""Y.__'>1A : >0; JY-- -. .....fi -, :r..o ._ ...
; -.". :", -,. tl.'r-a.: ,1iMT.ea.Jurr aadcaaa SoNIer ..:--a.. .....y RTr .",", oe.: _.!. .1>. ,.. C-. '1' ; i

'. 1IrL..1Jr.d" -; "" & t 1a asasosJth.jrluRbiru ... been. .._"._''.>.- *.",.....'t. !..'.. _q'.I._-. .. ..,._'_.,..".0.. .c.":: ". ..> .'.. .r........ii'.t'. ., ..t'I -J' ,:.-... ... ..t. ,....::::_ :.A-_. : :. ..., ...Co .. ,. ., _'-- "
K. T, vte w S bfl.aeebrii rt aad th#Xoatee'veaiabort .._ f:y- t-A 4' is yjl rA'\ of J=t" {;A; 'f"" ,
"
..... .... ....1MC.w.bN .. ":n a}UO.'.-. .t.<', l. iTtBCta* P!N'o' sale lJ'or I '. .: __ ..'. ," ....A... .1' J': '7 ;-t' 1 rt I :. :I .. .I'i.. 0- \

wets aoia .... Lote&4 ool tt.sTut'and'a ojed : c' ",;: : t'S'. ,;".;: ., r I >, : .. ._., ":' .
'RajalPstde .
.. '
.,::f ; :. doit'a:noasDe't oti DWSepairtdertof xpg l'l: > rtiRWftifOKS < '. ". "c. t) t
.
& 9 9IaMss <
/ .. .
..,.;>':.aatbsr.. ** --.-I--Iat -*. /. .... .,,,,.,... U ...> ...( :". ;.,....... ; A6lrw.,.... 14 'D t Or ltet L..-: .dli'.7beesskid' ..,.t'!,. t ,.i '''.'' '' .. AR". .. ',, _, I ::11- ('" ;
{T&eMJ&fU.h tb. Benl fataa Rat l. : boons" i.&R" ) I
: ; ; tat w t bed-rooms: a odsa. ''''I .... tf t- ......' = SOaP.,.,.. .. :'
: -' '
..11 .m. aat dws iartt jrf af-Tlil8tf owlof .. .. .. .. : )f" ... ;'T'n Rf L 'i '" ..
.. .. \
.;JU ,, d
't.
.JJ.f' .. .. ...
.......,1 trfp :r oil : sad .l....,....... ..... .. Ie& M jO.'J > ,. -r
.- t tl t:lW.f a, aP tb kT. _!ol .;,; l.. .' ...;,. : ..,;,; i \
... T: .. e"f 13G "'
-I r bit :
r
fo"adPa ,
r .
atsk fsr W. raai ttuwt acebaat tt vaa ,tooad''aeOSS.arr ;.r. .pa .,/ will wait = .. nv., :...-....:. t'
u
Jpsq 1 411. ., "
.
a .!Lao .: : t taaEa meal i ;: ot-. ..:.:;;. ......, i **teats;to friend I II { ,. .. .. .
ripe ba t>lri. I' b" w pMy 1. to LAaIms ar .-en. mvp .i ., ..,.. ... ..... .. : "-. ..( }, f" ::.
..'. 11 .. '* 11IO". :" IafNt of a aaa&er' teal aa L -.tad .181' l' .....b.. -..... ::Iov.'j.'1'"-: "tt I "<''...-.... .-<'".':i1.-&' ..::..-. ';.'.eH' :;>.:.. .. '.1A..: }". -"' :!; .I, at.1JoaJe.'coa.eqtICAt.'J.1Iaft.addc4a!,, 1 r :........ left. : ;.

.
,
'( t' ," : 11.ISssalloa., r .-f-n ..TPer. -" IDr7I .. : Y?;; : ;: f 11I : '
japleadidUmoftpooaa}
'-lIlUi,," Ai' .11;: ./r./l... c' :- .- : .a......,.. .... Bsas .1..(., .I/.t.:. ?' !. it'.{. ...;.. _' J. : 1 :;i':to ""..toQo aad wilt',. 1 I \ :=1.tI": .JIII .
"t.: .. ; : ,
'j
tIr. ... It IF I'aM J ""' ... "--" I: qg1k1t'tbe; I flee of -' ..... ..
-- ,; Ri.t Mew &lit [boot eaifstadbeeq ; : 0. "cbatge; .TIaeIC.poc" :t.:
attars; *? .
.ml
ate
s'a '
tom -,. '=.!1&..' ai....7slatt ttnItot.; i: >' ? . trill make > aa appropriat :I-ree.Del. .
at** lyatte .. ? .'t:1 KL .. 1r.ifsr ...A.... > .t .7! '." '.t'- .... '- *) owveair. .tra vt"y'Y' ., :
+; : ,-. =rr .. ,' ;",.W..." ., .i: ,VW.: H; cAmea-s.; ; ..', Pn! *.: baring had then made t "y1. .. .

Let-. *. ...' ., ".f....:..t ..........i-.,: t.:"!;3t: 2 t y'I- ."l in hj"'Ii."' .. + ,, fNdIIc Ret.11r soots U4 aa tlealabsd}att, aa4.roost..... .. T--. -- '''_ = ..-1-; : -' I eipreialj :fot, that ", 1 ,- I *' ..

.j: I .x Mk"I ht L' [ ..yias .,..."..... JW. ./, ,nat........,..t.,:;ii1Tulfth ...< .. '"....BIT.. ':AltItr'lftt.f" t... :parpoM.', >Yor,....will find. }1 = .,; : : "
;; I'-" "' 'mow .ir jj'u. .
.oete.
rr t JleQ'.t.i; -:; "If" p ;
-
JI pint .. .!. ,.. .., .... :> : s .1"t "' -
p.rts;aboard.tfe H.t.tf,. {1"".... ..:;: irm ? Tjqjj'
sal a : ; i :
"
.... 'ii .. r <
'
:.-.- ......, va.- dova. tti.mor. ,' .tara.. kaowa. .aa' th.bad 'at*XX>aa A : 1 : if,ped + ,.:

:-..- w ibm 1IifIMII":r'r"j';: :ca.T.i .- =""f reawf : '.'i.t.II I......'.. ,'" ..,.*:r: t.i ;;; p;"'JJ.. .. ...fi.. : 1 Optical( :Departs>ent Tin! e : ...
ii
.... "...f .:._-.ir;; '.t' w""j.-, iooommodats' totrteea tae-trig,, f 'if.joa"4eIIre':i>. *oi or not- i beam fallcopper I dwrge ,of :Competed =2 c 1
> .feet ;
LI' (- ,
; 't 35 '
".. N et 1' leo tbsadl4tsetYbeiai, ; .. p'
.t3 ,: ,artjriltt; :tt -1\1 1:4: GttUer."Kaale :. fastened '
: I Ii ,
III LlllIaat *"' ,........ i oa''eoadltJoe. ;:'4,1 asriioiQ. ,'J 'r sit otat* and faatal'ftr 4 ; Cabinet- of. x |: '
., ter "" '!" 1:".'' !' :_......:... ,: t."carded.. i'
port .it'
:
widds JI1aai' : raonojjranyhaiiH
Y badUeea< : : 1-- battlt ; 'JflTa
.J ;: "t. :
7 aftero ". f.-i.. :,,; '.' _.. _'.. _;'..-',,.. '':''.''.J .0. :: ,.- 't.. :f l r} Uv I ::efld 3r&T '
: 'l lavpryfgaHeyi .
:berths.totlett.
ear W 1 ."1".t't .. -. ." -.' ,.-' ; HA Sleeping:; %, ; The Miami i'
.
.A-j ,
.. << .1
h s yir.' x ,\"Jo; ''' ... < ., a' ;'*y..'. / roowi. eon t :GooHtruiser, '
1
will bs OIas .st. bAm .-: 'i .kattxt-oeitd. {aaatiy"' tarnished.Deaaa 12 IQ g..Dannerinotor.! Now w I' ..have- trig.' -J '' Mo; fC: "
Tonrpb4. :sad pet!, vftoOara tom;a hrt. ,eo m.; too .Kb piuuvfor real. far aeaacu.. :;lpc4 ; :, .goo-. 1 ,

'Ibs --c.. hPes.rai4enSad' !! DIoeItdoII: } to.1Iat.; h;:facUC to'i ""Uda'. '.Sato,. it;k.?TIE;f4: .1 has.: ..." good-pay: ; 'tt, pos:: :: ,iLSte :',,: .. .j. aaaooacea tint i'dslii'ir 'pfcy Jea:i i.; gdirecttoa

--r.. "" ...t::>j I aoollst: igt ahostt',)J'!t"ast" ; ''eb.l'to11af1fto,4 2...,.. >'Biiiir...,. ..Ai... ... ..* Baraa1T1iJ. .- 't,'r.....< Caitnr ,"beta'cY", "der t5 .'
piitq' wo.ltrsdcbutt. 8tia i1LWt : : A ..-....CGilli::! r'> _- ., :; 1 1 t- of ) ..,i UH* BCuJ;: to\tfl,
: .
: .., : .
.. '""':_- Iil.. ......,..;s MsWpolts'jRloi rr Maywrdr 4- : ( begin ...: \ r
; S .. .. > -,. -: I ..... ",,'.Two Jeo. 1417 l r.raa-t..."ldtb/' Addrw_ .-' t'I', 't.j., -- 11.'. fI' i f 1 ; {wor. 7iaasry'klyN_- .,,*,
*Hter ajr1*.,*.* t.- +r + 1q eia-iew"Jta"W"Sr1 Tel -> \ ,.... I 1fte4 :
pent : ; chartered by aportimea ., ,.. ... F srrJBjl: :'t d Wayranke'estt! 1fippliatloq (
at Clyatfafir '
"c"I. .
.0 t ,
"
I r "-1 ;: ; -..... .. .... t, 1AiO \ t.Std
ad .tIIe. .. % Deyirtmeat ;Rb.y i err'table MaO Beat N.tiMCapC( ;PniirMan ;t'" *''''"' / \t., {
..... .vteaTAlctaamralnlMhid ....'., : -\o... ..
.. tfttf'e1 ". :.: :: '' .. boat : bet Munt ; aad PMalerAraaaa if.NifA l(1t
# "' 'take, ; ,
; to patdost0 >fcatteil .. =
sos'l1' T. sad'wtbl :" a. = AaDoattsa; \' :....v his F: <. .lsua.treat .Bu'.h' ., .. ''' ,...!! ,i."' 1CnII.1a.: V, ca Baad ra sal Jtandajra. .____ .. .. ....
: .
-,.,.-. ; t: 1''>.i", 1 i ... .:. V-.. -i-.m-. -- >,.-- .. *Vr j -,,. '"O --'" --- ; b ... 335 .. af'ISI' .i
-
l > ... "" -f- ."" '
o'1... .; ; -I.:. ; "
!. V .
f 'iI4 c...' ""... ; 1f '..: "z w, ".... ,.. ,.\ ,' ftJ J .,. .fe: a
y'
4 ) x
.
!.. '. ..'. ," '.' -:- ... "-; '",'' '' ... .. ." .,;-. .,. .. .. '.. ..-." : t. : .. ". .. ..... '. ., ...... .....-.... ).. ; .', ,. it01' '. .." .. ;'-
.,.. ,,. .f: ... *' rI
: :
-
.' TTh.
., c- I
.,.}, .. ... .. .... .. ,
.
.' ri '-l.4 I r -. 'C- ":'; '';'' l', 4--.r..w ..r..; "' .'. :...,i.h :._. .


r ... .' .. ...r.. . -
;f. IE,'COIOREU' PEOPLE: A.-- it, I'tpL' ,'has on 'r : I '
i: ; aevenil copies that"persoiisdered ,GEO/5H: ,: 'MEYERSCotttracthig \ "
<
HERE\, : AND: _ELSEWHERE. and tailed to-tak"..; Bile. aakathat'

...' they: please come,and set them W- ;Elecfriciai:
I aa she: la.held >.responsible 'for' themind : 5

= Eart"ttshi Lodge. No;KSO;G.'U:O. mutt'pay for them whether they I ';' Supplies", I' }
met are'aold or lOt., ,They:only eoet. f LOO Launch ;
f O. T,. Jut .erening'at; Barn-J f I Batteries; Spark-CoIl..;Etc. :'t J
r. Half u.eaat.. Ate. now mem- and IISO.; It ta a book that all yoani "
a were Initiated into'the mpsterlea0dd.Fetkowimwe people should have,'and. the del too. '. Water' f! 1113 Anus C Miami, florid*. Write.for priceai4 ,

f are. told ,Rer. f. A. Hamilton...A.: R, b BOWto -r---I -----y-------- '.'

lira.: Minnie Cato,,'who was expectedwl ttrlv1ug learn wheel riding aa thereeews'tobe t ftks'P. . . .
,'. Jhi the city. on*. laic.fight': : much .enjoyment and : _.-.. ._

tflt .be r ,rooU er, 'lira.'Smith; that proflt In IL a See orlYrltB : S.m;$ lIi '
I x :
: "
'!> 01 >
STIL
< EY ara
wt>! notj >ma.mta, next,creek B 0 H.M Mi > i ;: a.........-Ms..
,.r aeottbe moat beautUul cskesit .i :ATTENTIOri TAXPAYERS.:, taomt ..:,, .. ', e.w.
+ __ ,C, H. PERRY, 6ntt.; Ikdda .- r Hvere4' .Freak
..
t.
.
'
.
,
2 } .t ;. ,iwrJpIcaaTirej. to;; ee"li'tbe! ] .i ..'.'. ... .'...'.i'. : 'r i
the show window rI wot be at the following points -
displayed .Inv oa I ,. ..
e'peopies ;Bikery. i,' 'hhls' eab isle<.dates:named for the purpoae of -- --


..m.'ih baked ere, will.etpicaliyora''be gireiT.! on prize Monday cake. ,aaceaalnx.Dade personal:' owat7aue.nalad..: ,;IG9Jllriicloi'Si'o an]{ 'MperjyDinersIf : :: I' ,I'F.>W, HAHN

at': Barnwdira Hill tie'lateet, :iStuart;January 17.; : {

.. nt.1 y'a pew club just formed.TiUi Robe Sound January If- 'h '
.
_ : wlll,:be the';Initiatory" ttep.bt West 'Jnplter,:January 21.' n. '; meant yes do.'f help;waatitoSAVEMONBY;:oa.' "If you do,:CWMC to,: I'. ... Architect' 'and 1Builder

sl' K afSCJubZ i_}\ JTOfZw 'maT' bwIaUadedC ; West Palm": Beach_ Janus 'rSc.lI. .1 .
r f 3 ":" ii l"1irinrb:: i enioirittal%: 26. n. II. : _. ''1' : : .. .. .l -' Y _
; 1teyJ:M1\ J tCDoria1dYCo "' .JLnowluTeiaiii eaipioone of the beat- -.,
_>f fileiloilSiiuibe:tenfuletts 1kwer 'It laataaa.Jannary& &* & ... : 't J draftsman ta the South, and r-
am better,,
"
; ...",,. .,:wlfl;b#> 4..boaW., .irand'"affalf" Boynton February 1 and'1.Delray .. .AND 3UY YOURYelicr : 1- r I prepared than eYft"for furnishing-pine.
'.E': *i- .J
tlBoen :: ; .
Sand
February \ ddetails :
tomorrow, ; \ u toroodbuildn'gs, ,, &.cpw. \
:f" 1 : irIa .' TboiBa.;Hail..-of:Lemon-City. -i- _Ratone,=February.C .,.,. : r dty \ February T. ; ( | for turned'work! scroll ;'sawing aad all
a* onjyeslerday.
t.! laytha .PompaBO Tfebraary s.. work .usually done. la 'a' nxsT CLASS:
an3 : if$16i

......=. .J 'th otD4, triagera.abo4 oar jo s ttieetL seen fl.t.J Feb nary.r-kad& JO.);, ff \ braining i' \ ... -rr.; Leer ru e 'CoMt .<. ,. & ?I_* 'J tftvfi** .? H* 'WliiU t Jc.':'rf't* J41'oq i

;acme'of t ,poet lntenideat' Ionicspas &,Fekuiry.lrL: u.i} It>> .t Boras' Same price.. We also lIJ.im Bnc f.rkl11 4 Sec! me your'order. for.:dbprs":.aad' win! =' "

"! of;jha jJorth'tome'down. daring. .. .:' Ce neritSash, Doors.rouldn; ,( ; an ,whjitever:elf<; a : ,do ; tram"," etet !
i1 : "" '-' .. 4 Fniford'Febraar: : 11 :_ r" :- :; *'*", ui ) usterSlIfacJ: : .
-= -" ecr ttU.Ww..:February tad 1i..< b iI.r-------'I'. figure and be
lad '
i"W I :evenhtr'perraaat to:&call : f! r ,.-*. : i :',' :conYlncedlflAJ' ; ;'FrA, .
uCooosnnt .
.j'Lenxm City February, ..
f .. -.I.- -
'
: ioerit.or RrJ, JL ;
"
; ; :W. Brown.pattoulot ;; ,:: :
,Grove,Febroary 20 and XLlirtda : -
,.. :t=r 4 .tchoot NoJ2' 'met,eft the ?, '" FebrBary! ll. IolIlloyihereIc, .: Aii. ?: f4iicIiaiF1L;
boosi : ., ,, '
4, air P.- m. Manyzaada }C Uer.February*4 aid i M.: "'
011t]
a :t: hers tbediscnsstons t 3]? '
; pro; and / n ZSTryF1'
: Sttter-Palm, Febmary,It.j'Hiamt F
'
,t'tF aa l j pertaJninr 7to _the"welfare ofcboul ..#,mI.l'ebraaJ7.U to Apr0,1, : 1 "" L r7&TiTE'RAL29,190a:
; : : ? R Rt.
aid'wnat mnan'aI
klnd of I OeaaBatier. ; : 4 ,
: ;
? LIRA t t 1
Daps ee. \ a e1 br.Itb"L
',-' 'I i operTli<">r .bonld be; and a'thort' and '. i| -' :Ttx.Alumr.:: i >tYt ,, ..rPi'J .. -- -XNI.-* -I._ j, __ % ,

$,t". x? >lol.ted.;f Lent'to.heart: Ulk ly hits P..0..Address" ; Miami, J1&:,: box 4ST. A i: i sk
: :.tcitu i Trr Stephesai.. latvud.taae prl# .a.a1
_
"W' .J.. :f ,X 4"PoNwoTicz.Vi err Ise
:
:
.' r l: s+ .eoaeeraing leAns"mdet'jIIeiebool : F.! lawj : 1 ,: u ew .rr+ /.
war
i tTa rpulPN.era7
.,:i<, t.; ; kpl repreaeatattra of the {
"; 'Is.., .r'i riEkgoa affalrt" and. ,entreaUnx improvements them awaer."':.to rttU: au ...--n.r.;tal ace/ I f ! 'J!"' 't-\D' try'aSid make tome .
anonaL Watt .for that
,
on farnlahed
a1= .
?'Jt. }TWa 4 beiajr done, thewU
...: dee4redopetxd.torele.; porpone,:>; y.r thi'arsa.oTh' ; u : i _..._....
'. < blanks win be sent by malt to alliespaat"who tf f u I
f' t o.of.ii'.nperTisoc; 1tL ArLlghr.. I 4 f
_ fan to.ateet the M n
: t
"- "tJi.. t ...' f of *timppf*bstw.i t.ri .bed' ."o4 robot at'$600
....;.. =::... oa receipt postage F ORT 10 bo a* to 10
.
.
.. 1-- -- '
.
: .or: Aoi.-v.'u.e M'aJatf ... ....a i Gf Jaaaary-aadtt: e M to $HJJia h-Jorjbe< TostL8easoa.s2Olttta
.: : c"1; tiea t:.wlhd' -! Jt: mss''Jshedrooms; _,tt4re. dollars, to.$10 per week. u rrw..r /
'd J ar, 1 Bro"'I1Ien'as,. : end; Ittq : -'
oaa. r.t1eIt-aaeat fan .to return f $600 ta
st
at s roav rheLiaaafSky.kcp .*-
: :ft'; q'atitooe.liil eve7 PUt.b belr propertr lor aaaeeaiaeat.:aa raulred.by .fORiiSAll Jsue"-aamt'Ives.$1SO.to $500.- Awell
; _:' ( to te a free tblaker and totwhat'pr law,;the\aineao>;Ia:eon impaired'farm of of 170 urn lets Miami; all lat.claa* all anmad prop*

;: ,',1K',.... *4Tbi 44.d nJ. :toW W landed to iaaen tt iai ihtaoTL: 'ertWTh: la we will divide rap for a aettkmcntof 10 families together.Wa
t.if..tio-al.d&Ir.l"Tl1e atorm blew' ;l f t fa.1 aot the le al'duty of.the 'haTe raa ;V and grape fait pica..u'kioda"6f improved Ud.'aniav net C >CcE ilseYa LhIW.+.
a'r elands whicVonee'thft.te. : proved Bdanitabte for frnltatracking and farmlnr..An of these at tbOWKER'SLOWEST 4t 1LI 1-
,*; ; th! ; w'l
': -, Jez. ., saaor.to:examtta.taafaoorda of tile u IIairtiihiM ? a Msctar.r..aa..lw .e.
s
\ : 'TERMS condltkwa prieea.irfZ
govern- .
tintt l at.L..4. I:===
sad
;c.. .. 1':f;r s .a d..hi tbe.ahlyfa xmty far.IMarpoae' aaoartalatatof .GeHrar ara..e.a, s
.<;I".eehoad.la tM hales of, ras.ud. an tp. realestattlt.id.ethat'i ; r Sainroll a p0gntiyet
k
A.nee ip
,
AttiasoiilUi
.. )' ."'"" ,,>t.:,", feellaslbat",u.q: Std"sxer' area'tbs 'proparty tolls .f' : : .: : F: W*,: ,

:-, -":, ,.,,,',,,,:,,!,1.,,.:=::.-'
/ i-""' fi.F'v., lmptovemeau-w. r6. .>arlk. W ,says owner:': : stblR;to.me.S l ITt '

' .
'" $
It :T.sTM ,r. & rs.. ..;.t, '\ tJm or at.bla office ta the oonrthooMTWaIre ::
,;,, .-:-''rt':4.: ; gfu atLit"an Oybe :I amI,....:raral:hiatptvp ty : -
i5 1T:7
\ tea, .t; ..;JI .Ja:. : p etfnnyarf.an propartyewaea I' : : wA _
,..' "..''f--..;<$;-.,.,,.."" ",.!Lo.tasofrJtra.'Hatidoa's.mtt" ... ,.. '.:... to da*.If the'property mice I fr tyiiothy: w Lt.n.e

::_ ;"i'Yi ..t"T.. llltabeUfbe as ta:arrange wmreooperate"wltine; ,'I'kopa',tb* 'r aarvau'tttuott wmtrs:.

: }: ::1 toripr.tlnts 'tJWm jeer lr heri cosyletedt resat. will be ,.J.p.7''UUa,......yi';: I" ": ,;;:,, ;. .. tldWs a

.,.....;. ;y ,,. ..."".....i-1.i,' "- :Jo ;.tt."o':: hll..1''thlti.hop;: I' J J. t.W00.T,0 '$titlK, hA : 'i ,a j ,

4"M ,welt': She has ,.'. .. ...... .... .". "' ...'.... ''-''C''. f + -4 : ._ s
Y: ;;;s ; f.ftli1sW Jiratutltidsti ,Y. a .: 'rf 1 a. 1,6Lt
; but
,.' au. .a 'J.P-; .. G m-Tseredy.: : _1 1\ 'f '1-' '.... ,_r_L .. .' ,, A :M W > ,
r'
:" ,,1A t nPeet..,' ...4.'at.::.:.. . ;.JIy.... y I. ./; M y ,: 't ,The"f ery'best hay<)that,'grows- ?This hay' Q.z.pE&ffi I iiLTAYLeiiR L.
: :;.. ... jj .. ')I .ee. { 'ta thousand ot lame MOCrlS .
..,. dally enacted 'iL tH MMAK. fi,
&
Its I In: carload| .
a f ;ff, r 'I lJ, h.e.b. good:"r she..m- i an"death'eWirtft;ta..aaea one'another j Ji ; !:\ ; ot*,:and j* mmmmi immmmmmfmmtfm -- .

f-! i'J-' i } D:letter abW 'to'diiplarlbi. fan-" !1'Ict1a..c1:fontampth* or-peemwml*. ti 8 dOD: 'one. ar1n;ihereby ,you..geton8? ; .
e !$
._ ,.1'I', .. -:",.,. .."etoekl- .;.canoe; "'- B'at whet aught:: and'colds art prop ,: -quality4he\best.; < We 'Mll. ship in,'any Atlantlc.'Coast= Lihe.iGQtfTLBCB.
'-," ;;. ',; 'hat UtI:r Iupect' r neW.UK ."J. .rty' .t.a'tM tragedy ..'aT rted'r. s; idii'7 .

''''i1'J-;; .r::,.n. {.G. ;.....WW1ams.. : ":.;l d.,1-:<1':toooa.at; d.Hn tlyf"ot osklaadon'fad'wtitM;; : [(. k !quantity. ;',,;oily. ..P.. .y.. ... Tow, I's'tnC"J-.. .lowest. ,, ..
'
:.-y' aLitre...11.>wala"..., ''', ....,1M...).":...clay". '!-.t".oayat;"..',, ,!rdayoaI'may ..."...,-._. .. rjywlfe- 1I&4t1I' : her"eonwunpdoa.rap.', .and ah I) 'f qJ v < I .
-r ., ::f1' ". '" ::- ., "'-1 . i'a 4 .
: ;
.. .o; ,1.11"-d {',1I'i1t1Q. ,'),[ra.',..x... 1I.rrT..rt -..,. ...-l1. tOok:Dr. JCtq".;N.'DI8coftITI; I rlsnlagl ; . ..... -. .. snarBs.t lsyle.'fartl' last aadMMnW west
r .". iisti4,; ;f.. e-,"4 I ,, CoMomptlon;COG. hta'and eoM,which I, -"' J: t. :'ATLA1md .' .'1"le 1'aII ,,VjM JTWrn t..-* ,eTWIX.K'arrrfa "

-.. --x( .;..,: hfz-Hues. ;"they 0i45 }sick' =geaUemaa.Tt tired her;and today he;:U;;w.j and I' ... .Girf"" 0tad; .. i.. _.:......p rd,l htraeK. t .M... ui.-;Hal. ... ,triers. .. al_a.'iwi_I .+ein ... i "'"IOU ...... tralaofi Oapsrtriwt tlferpb Titans, Ohaan.ttaasdsettria

'.. l.r;.i UH'needbng. your. .. .asdatanoe.. ;. .Call tranc ,It'kJIU the xm of an'd1' ".. )ocoooai prlted .. r'JIaftI R.Asrtttlt4ss deb start asnlq d
'. Y' ., ," f.as: "J'VCU' ....-...-;-:::._ la'eeedet -easear 'Oa doM'nUerea, Guaranteed f ;: .. ;;: Mew Tertf <:. P. 1L taUowtec dayj!: '
.
-
'. '.::,> a_.r'.,-has'rail ose to"41 o iaiihinhence4.r at..lee, ,and,,,not baU... dr.Utst&, .- ( I :: : : in. :. f-r- 'r, "'. 'i>Florid 'aad Weat ladtoa>I IUd.earrytnc Drawtarfialav/I-1 ...
;;c, ; a.r.bii: ,eeedi.,,;;_.:: .!':!:". --'j.:.. ;!:;, :i. --" --;< """ >" : : ; Oala:'C :Ware':'JaefcaoarSe at tM A. 1C ia .
,,.""... .' $ ... "' "'"'"'"''.''':, : ;T 7F; M.- BROS.pfI ; arrrre Nev Tart I
....... '' :-LeRoT Stuart'. 'is.un;oa' the. Jn it :.. s : .' ,. Yio8oihsdJ, f F..
.J. .Pi :
l
ti' -- t' '
; .
; { ,. .
;. Pw.: : ", iT i 1 b : ..ni bxistfati public: t. can- ,d" '/ "" t -IP; ,Vb .lie tad Tleddt UaKadsoBd.; Fa&aaa train ot tlnpara;.....
,
/r <:.t-sJ'''; -;', itim' \to'tri.tt lhti:joon6ma.u' :$mtse..e.Etsssd hee1 Image. \ 7'-6,S"'
'}. ;r'J.' ..' -be able to.aecoinp. lish.omebrryatiat .. .>,- :. f ac" .. lA'e', .0 : P. 1C fsBowtaj'day. .Thai truce jonrrfeC't. Loon Beeper armtaf K1
-1<: ; f. -
-
'' :- --f ,w' .'( ; _- 1 -Magi cfryr' I } lw P.Y.f r -
':- : : : .... ; JsV"_ ; ,
"'."-.' ,- :#-c- : _,:.... .. ,': .:c. laavea. JaeksonVffle '
:j y'':r4. # H.xewmeswf.inx3tyrod iBWe'nrer $:S' P. ,ht. daSy.. earrter-: _

_.<:............:: .. \1$' '''.'.tenor. .,mornIDc.for-.. -Dru.g. .Store.1'roprletor _I = ; sleerera taf Caleaco aad S*.. Loak'srtlrW'Chteargn.tHP.X." :..'
.
:.. .. <.. : Yl e..y-"be:1s.reqae.te4+-"t' : ; '- -....,. ., .,...,,.. _... .... ,, :,..So Gasolene.;}and KerosirieEngine:: .I' 1 '"tUf, A HJteaoviaff aornln&:.1. ... ,
ty'i -tf} &ek.7 spei tai:: enno 'on:Bun- .f. "1" '11 . .. ''.. ;. ", ,I ,ft.1'I b:: :or. t- j-A UOEOTUL ; 'The'vdekaet Baa by tear aae|a..... boara to itf-' ps._ .ss b.irae

)P f. a'Jand'oith4: t rnh.:'pe.will: .f'" J. BUTLERM 1U.- t; ""! JRepairing'a'pecialty_ i. .. :: '.t"(SiO li Vk4 t btt9 MIr,I.' Lams YAU B AtYATA -

,,,:: ?,. ;,i .tbe0r untlrcaneesuoo; at'Lttd-: .' If t--: '" :; '!\'! :. ii. -_ .. . h. --/ .. FIUNKciiVmjTOIJ ,. ,) .I'ttt.agor'AgsnL.Jaoh.ontlk
-
t "
-> /rsi. i I.tdf.i : alfWirhoaonbletbod :;.he is r > *
:-. !*; ", DrigsPatst'dkiia ;; r. UPADJ. wmuc.. ::, : :
$ !?!!"" 4giiyH,.,. .., ., 4 i rrHe'wW. :be-goea, >
., ,;:: ... : .'...> "s: -.-.. ArtidSudties.Perfnerpr: l 'SB_ ..! ..., -- ... _.. >EBr..:. t1 .I j. ,1i1Hiy FLORwLa : .. "'" ,. ," .

'.r..s. trl: -.',.r.". ,')t-; ;n'. ,- ,r', Droprtetor, ,of the. rr':: $- .' '. 4. '?W' ;t':" : _;. -. \. .. .r.------ .. \., ,.. ; .... 4 8: >E A m. "Q A ;Ri

,:;;.:.-.,. -- o.""-<, ...#....ReMa'lmt. > ;; -bQ. .. .-OW'--;adtr -' ,,-w:; af-. a._.2tiABer1'., ."h "'t' .r J . _1 .. .. ... : ..tto., '!, _. I .- "' : _. "
.
x .I;,wbicb."b.T is carrying I Only] Drug Stor"In Colored rTowrth" J ; t 100r i.;; I .
j'F
.. ": :; ..,.'i .. ptSCTgrooertes.s, oeldr ..com ji'Ti a AJtoran. RZXR. tanmr 4 mlre .nuilSOnGcle': ; Co
'; Air
"W. 1 '
_> he hat can on him. l' LineRailWay
...':: oa aeed. aayUtn j .. L : Y
"
,
,;.( or? _.."'.. ..'fu..." :JrudU& S+ e tnK..Rbo'tio11' ". -f i.y.c ., .' "1.'. t' ;

.. ...:, ',;:',: -i. :..t= 'Ti U4 Work: 'of.proL HookeeT.:: ..tn MWYtes r/w..n........... 'i< ,o; ;XIAJItFLA:, : \, .
....,""' .,".'" : p'cx ,
: .I'
' ;\: 1. -' ,' .h. .1'... .: ,So.IIEf: -1 -+"'t : : : :frjihi'for' Rfcycfe Savannah Columbia1: Camden
.".,,', ... 'V' ;: .....;. "<-. "" .;_ ,- -c t.n. ''' ,Southern ,PIa<
:.\ :i? t"t..'*"' ./% '-ft.l,' 'iit.\. .!"' 4 ss't" f %Pi" }% Raleigh '
'.",.. ..... < t ... O' : : :; -1t''r. Richmond, Washington, Baltimore! ,
: ] PIW.JC
:.....""" '"a!;j .i,," rWr; .w.4,i .:Ii t): >..' if ,WantMOstkcomlort'andlasan ; i4 Itt '. m4. : 'T--HE_ "\. "IT' ;,' 1, 'Philadelphia. New .York.. '.,
; '" j!' .
-> \
tI' I .. .
; .. .. /; .
: remi Two Elegant Trains
.,. i.. I '! '::: : ;z.t"f; : 9t.; t'ciHC : :-',: ::, ;J'', r.. ..UtWTrM.a.fhwtrroW. Ssbi ,t IMJ.sa.nitSt.Ufc;: { Daily V

: y S;> ; ; .- Wealethe : $ .rlreti.. Tk;,iii es' strptbtreih>Fa.;iul nisi w rta/1.Y/4 pryd Who> cw tnnt tieae 4eaire.Oai.latnt.&iaad' ..)* I -
1.speop 'J7Mtbe' ; *

: 1',:. f'{1;..'" ,, :%.g.* ';'airiTed. ;.Yoa: juat oujht:; to ace tereiinprost'tubloaabkafa.haye tbenuj.;?...i, > <, oShoHof'CbH"-!; .-....> ,".-.. .. :Goods. -.1 'No'\'Sh6ddJ,i '. t or. : Cheap' -W. rL S l.i ., Modern. ON'i" Pullman,..'._J ZrI1, EqaTpment.T..fci'./, J/f jjT V v1!(I'dilillrOa '.."..,.'.

'
'
.i c ..a T : Oar tailored::saitt<'ire distinctive-: :' '[r"t, Ai tereii" wick is*"*serilir g E 1 ltrarirrtteed.', Ilk. '" AM r
,. : 1IoIi"
l
< f .v".t.t,1e.r" { l perfect:u4-'8tindspleuiag! ;-t it '' "" "" -- OfT4UL ;
; .
s : L&-- :
}
i'.i ?' ",1 .. Y" ,."" ,,..Jr'.11tidfec!.. t, aTret.hs,..,...,show...UM ,.fo'JOG.. :" "...,;. ,.;: 't. % '.4 ..:;Tarti. -' a", -"; ltiaeluaa. 7
'
h. .
-, ,
<
-t : ? ,adtaNyy f .
; : :o.-"" !t. 'G rsat [ a ..I1."T I 31
f t "ii\:: '''4'"" : -s.'" : 1 We'It' \lUfiake 1 e t4R4 ht For: full dorm, ;Jen a-dj:a1 per rwcnrauoov call va anj agent oi;,|
; ..... ;Jl'W" .. :
.. < (JRIif. "
: I ) ... ,.; ,. ,; ,. ,1.-..... .,:1. ., ... ?f.'Y'-... ", '.,- 't . orwriy: ._. ,
.' .. .. ., ..iir.i:.. J" ". ." ", :t4; ,:, .,<.. :< chu-cat Urn _' ,...J.trow..r'Oar' B i 'A"1 IkMrfNELLT. ," "'''''.. .
brass-plugged or: a.a1.Eithe: 0; ,. G&'PB.Ift.j lIftw Fh.t .
', ', : .. _'.. **wbe or G &| tirea.'! "Wei<-.kube them and make them new : .
:
'- :""- .. ... < {r.wa..r.'K' ,.tafr..r-N'C--! is. 1i.r..r? t1.1'\ .._a.r -;;:.;.. ....._ ..5" "" oYLS'ON ... ..' '.; ,
'r-D.
.... .. .-J .. .
.... .., ; .. : n&.' '
!.1'- ,I-" "' -", ..( ,. 'y '-

.
A. V s s
-
s.-."'-,-. h ,._....,.... ._.-_._. ; .0....., ., ., .r:', '. ., v... .:' -. --. -..... -'-'. ....;-, W p iSH SBs WRS P Sp H' p *
-.;:- ZE polled'H r Bautr.:...:i-,, I iiiiiiuitnimmin .
V 'Harlet'Howard,'*t 201 W. llta Bt, I tiiiiiiThiimmmi t Hmsdn _Housie.NewlyfFurnlsned.: ; -

New York,'at on* flue bad bet beauty !
Glass- jniWers .<> spoiled with skin troubls. Shs writes: J I In n w loca t .CRat aI.SQ pus4/i
.
oWe 1 had salt rbevm or'eczema for year, SPECIAL BY WEEK. 331 ; 4tM8UiUmUFIorM
; hard heih at <> but nothlna- ,wool4ear| It. unfit I used 1Viohl r & ,. .
r25 cent* lerfeet. < > Bu kJeu'. arnica: ahL".A.quick sad i Located on the bank of Indian River.. Finest Hi ntln.and Flsrtln In.flu

"New, toe of- art Ware. $ tic"sure at beater all druuIstLDERRIYALSJ for ettU. boras and sores :,I i. DeGrpss The ;Fort, PiereA b Hotel

_I: =-H T ; rr; ;O .
$ 20 Horse Power, R I MUlDt lam sal MwrrliteHHIl.

Solid: |>er., l 4-Cy Ie Motor.i 3pedd btnifar: faofles. W sr r wtt, t'( T PI EROS. FLORIDA
I .' ..
Tea and Coffee ..o -- -

: Pots; [40 Inch SOUTHERN : RESORT
.o
: Alex Dubamei; JR. Dubamei, J.'.Da ,
Dubamei 8. D.: C- This motor U th i result of the'.meat iwxUm practice la scientific Waverl.HOUSetl la r( .Cottf tr1aMe '
towels] 35c a camel/U. 1 Rapid City ;
Ed Coumbe, FnleBburg. Cola D.. H. E Motors, It Ihvol 'i4 not only the ,fln ,,.dtUIU of construction' ,f but "" :; I Airy* tho ROOMS Ear.ttaS. ,.
E alee an aeee>}dbl and nut di slan. .
Large McCarthy: PltUbuns John Ellis city;
.pair. { : ; '
THE < YLINDER* ARE;CAt IN ONE PIECE. rnr L WELS. Mira fl.
M\ M.;Qnlna,'Rapd;CUr; s. D.; I*.Caldwellandwlre.'IJiicoln 'JIR5PSAB .
bleached$ bath Including VaNe Chambers, waterJaeketete. .
:
_ ;:Nets:; W. Q.. = WEIGHT'42J POUND, -i r4----. ''- e
towels)Scents[ O Smith, Pl D detPhia. = FOB ALC! BYle "' t.
Corner AvenaeB all suf.
BAY-\1EW-. L'N 3 t ;

each. Alpfetty c R.:A. Parker add tilts, Chicago:.1* E I <& ,] ziQb: .THE ,:, \. _" ,
and wife, Peacock
A. q.. A. MULLfR Proprietor.
fine of[Hosiery )(. :Turner,,Peter)Dnbtmel..'J::.J.Do-' E X700 see I), Foot bt ilridge >
; tunnel: Rapid City1./8, D.;'JL CaldweB 'r+ : ;
and wife, Lincoln, Neb: H. Galloway, IUUUUIUU LULU tiff ULUWLUW UIWUIUILULUUUULCommmmi t' :

MIAMI A etty;:W.-P.:Tenu; aoo.-MorrU,,Mass.; : SAN xn.C.Baldeitou,4Phibtdelphtat, C. W .
STORE *..6{ AYE, DJ. BonDe!(: Lincoln, jNeb.1: 'W..D.:Wolf. e, > m| mmmnimi iiilmmm mmmmmmlw t I '
O.. W. dark Br n. Md.; R.oR. Huff
tad wife and child Miss Jennie.Henry .; t WHOISYOUDruggist\ fJWUttY t =Opalr ereuriT tiaJlNdq wi
NunallyCAtiM The I t 'sp.BUP.r. a *C..Waa$
,RoanbkeVLtJoe"llbonBrur;; ; : ,. m. ljw SAKTLK BOOM*
)Id.., . I El ? FAIEfAtI r 'rt ifr te ;cta. .III rV&I
BAN CARlJOS ... '
-+ -
s' Ti rrankTCartines:, '::8abwbrUCH. ; 0.: ] Pore 8 SGaY J =.r j4
.. a:a:March, R'' _
Ba1an'andlwre .
esslot s -- -
epra ChesteV.-VLr-a.'Cj: H&m and,wtte, E .JDr "

Mrs7w:;j. ,. : M'"A,
!
IX &:RobliaonSLiionla ; e
AU o(oar D..uVoChemicat.
BI8CATN&1.1. .
: -"- .
.' i* > ;0.:'D.'Bart, 0. A.: 'Ews;'>..Urson,' c 'r and t CAFEA ,
preparations ,
Johii'BIamtrntL, 'Kansas Tho V :: Jaretnethod,
R.1* EianiL : : t tt
: RTORrATJ.AW. 'atw;'WI Elaelimer;_belfi7i+xr.al <. ttbe, o ,rcO3ur;: : that ladfo ail ,
6e
jRestanrant ; caters to,
:
tt lesellesfasll i 'sa r4eMiI )lrav.,:W."WJKenyan..:Brooklyn, are ?'commendedby

_ -L.. Y.;Ti.k'vifTay.. ,R; Nafte; J.'W. EJs%$ft t1l T pbjsidaas.all>reputable* Special lutes by week :of I -off '
..ff ataoa; ;;:;-'o.:. W&-- .n.-J.., : ( t. ..i r .,-i xxg
>.t{RoblnaoaJ Stj.: Lool>.:]!Pr..,,'4.rBoatdmoot A.' t 1010 IfeiJorf Sod;A7au Q:
pLe ; s 7. ;-:XlM Boa4lDoat.'J.MrL1111.oinCairo aitww4m uwfliwm jc: :
: ). nii;: *)lr.4',;: :Mrs. ".. r S _

J.BW tt.: .1'; .' .- ; "" 'Ii!
:
;r. >"' t.t. \
.
.
:( )
MeV.", Des ,..,.. 1L.orli'ea.. 'Bft; ., : ,
,
-.,.------'-.::'::,.;....:.:::.-...,.."'" .-:-. -..... ". .. ..- .,\. iI. ., .. I k .. ( ,n rfi"t.'l.i'.I'.. ..J::...._-_.. ..._....e
towa.'c..g: \ ,.,' a. IApIII ; .j'.'... r nt e. f /iY IR.i.7VOlAi '.
) crate ban ,
...ue .14t r3.'k- Y34 J d "
,
'
f BiscitYwi cL LD.s iIwi; K. ..ti k "' '. : JJ" f ,, "f bmr...."'" {

r '. ..tfJAtjj1i. __ IPPONZZR. i t. l
= ; 1 HOTMT.4
) : Li:2 \ ( 'OBJDIRL t ]
w -
YOUR P ltelJlnf..S..1Ilug. f1t .' i '; t" f ( '
R. H1 S a> .' : 11 <"'; P h
;:.J ft'.k' 1&.gRRS
"' = fi lst.i r
fe 2
:& ;Lawj4 : cM:.r << .t7 ..A"' .kf 'h : 3I tt"JI j '? r
1L.pp
: ,RA >ss
1
"- -. -.. l :. : : J'x 1 i ; q : 1.
ja sr- : \ .. .
.... ,
t u'a. .. i'. aI pTdts I "Ihat tJJrIAef'as'fectJred'z goodr : c01 EJeeatb Stmt and A.caoe &,, e '
eta .
'I
e..ae+ 1)
fnutfl MMif"*.; jjMAUL.IXXCJiaslP > .7, -.f-"tRi 'init.f r VargbirtJlV( :! intend Jhht erery '; }. .r>Jri.un. ITOSIDA;: :|
; cuat .bP1U..a! 'et! disease, dr1rant : : .. .'{!o caliatt: ;:'rit' hakaway Ec .J _. :i.-. ._ .... '._ .. _. .. .. .. ,'. .. .'_. ._. i

: COOOOAJIUT .Ottorne .., '. It'eatlrely oitJotth'syst toT ttlnlM.;taT t IsxoocbTto : ; ..., t Dm Jc :.ltll11U/lt. :be;ggMJ1J lial )If.! 11, $+t -',- .- -"",,'.. ... .- -_ ." ....-......--: ', .' ..1....' ..., "'"
be Inferred ; 7 1II'COOl'rtu'l acrd. ;jJrlte.'ir 'JYe, hate '

AttiLawWr lar'Boa* ot:this frog's,bad.L;effects., :_ s.. : nlcc..ones. :fosAoio you::;;:'&.v t&4 r..
a"ytnndh o)!JenrlettiaTe: :at7rs; .. m:1-'-Y r. HbTE'B1SgA
.
"">01 .; -ii: I
.Jlr brptbgr.wu deli b+ratlimila.yWle : : p. r I .- I I


Electric an 4nI+er B;um/hleh'adtaundloe.Wl 1ItI'Mtee ICkfcaSrutMdli aared'be hla;'took life.At : .1: .,;.i j J:he;:'J'it clrKTnecllmAtepr 1l1ii: t"1J )(tfci. tM t'!) ?ff :?\ tdj.: _

.. : .' jJ d 4'
B SH.'OMeelilltLt 'd..:i ... I,. ;. 'r 'LI.p i I
1:';.. .q' .-. ..I' NotOpen.S&Isofl P to lay 1' 190. I
'
4 '
t: << .
itJ{. iktffi 43outlaattTjaJarof : ;> **,.,.,::,$; { r.J. _. I <:'1. .. .II. 1 : : ,
.
r..vt' ..;, ,..... : o( \ : .... ...,... :
.
IA L riA; *-:... 'j.- .: i t t.j
s q ab in.
.. the' Ekst Coast'ClrFJorIQ '
; ,
; .
--r o-.p. : ,
"' ..!.:.:. ; ,
..,.,.8. "N'...... UD :fi Y1HI! are- ',.,......<..ht'. } t':13.11di'Er: ; p itktiea' than 'that',;of. 'anj. _. ...;.. ;,. "'-.j -... ,-------1 -- .- .J. j.'F .
'. J !.,. :f" ;;of r': 'pliesrift. .; ;, .,_ I.;.ea '
:>>"; 1. ." '. . i t
Roya1 G n-Je1l1.f ',:.' flSQN' : ,

.f '. 'f.''r"The',- ,.. .Jd"......"",, .:t.>oe. liket''" ,'i ,t ..,. ,.' x
{ ; 4" i '

E0P1NA1D'. a, Y 9 t h-tf'BRADVSCOMPANVAi$; >'.""" .',.....j-Jj11... -' :c.:_. i..; iD i :FOAMERLY! : i.i T.ifk j ,WEST .
< -
_....._ .- 1i' 1--' .. .. f, JOSHUA.CURRY.. ::.F .0 ri

.. BOV3U ,,;, :r ::;; i: :;' I, p'ij"i.TJiiw; ""L':' :' : r b'\Y'AN '
*
1 -? IItdifMoe t f.- -T miicMPan I" : TES : Ur .
S I'W1fhl 1if' "'' ,. !' t ) 1. ,- it. .. ;
) oseI1alf < !; : et' ; FJeriir .. 4EwET
s DetalM Mad. f % _'-..*H j ?rj'V. ;..- >c' ,. t. .
b/ud : .y.'i.. ... ,<\-,"' .......... .:. --:
!2O:, W.JMJ-',: T. f r tillyE T I ,
; J H' "''''-- : V ,L.A. .- :" .
131.1' ;Ayzwuc Ou -
Oaf 4 :

C AR1tf0't ; !rR,' ,:....rr... Y Opposite Royal ... a:1c ,
;i.: ;! ri'''' '''' .j- A' : ... .ib J..4Mriii. _
_r. ;: ;
"
""' f '
V:- *Jf t..:.ie. ..crar /:< '.Corn r'Thirteenth Stmt 'and:A COM B
..,;,..,'. .. .........; 'i'd''; 1 ,;I : '
....,_";..'.1.. ,. .. -f...'11II'......,z ., : : '
'''' ''''' ;$" 1 'a"t"\\' \ '..' '.. ..' -
eiL w ;: .
.. : .,
'''' ov. .. r AY tR ;
I ;
If '" ;f :
]f ; : gp'SWaslba (\
&ftl .. qg .. .
.
.p .
.,. .. 1 .. "- '
-iDe.4C.M.HUCERS hn' .on"1";.....':''. ,-' >,"'} vJts ...1. .

*.' ,TT* ; .-i:.i'4' ... .' ,,L- ... !N"\'; 'lPatos. > A i pkcaoa.. 'Write-for, .RF. RrATON8..

-;dm ENSE it j J'f..s. .. ... .. ..- -./' 'tr r;';r", i' _
"
'JfiSfS'' ,"S\' .=. ..:. '!*. V''"; ,. : .J.: -
-
Jn.fiii ] 432HJfftfiliFom ) "" .:Abo prepared to oo ':f.'r'i t1.ge itnusy 1'MNt rr.wa t GR ASEMINOLE t HOTEL :
S( t, cFIiIMTh; : : ,all kinds of machia ti'-t: eirM sw.4 YIwMN r.sw et far eaes.y s.nsa.j w'' .WestFleil I
eryrrepaldafpipet; t TOUT MTEJt,IAD WlWHlMl BBC1T3B BIXiistowfT ,
W tit 1at'dc.i" etc.. } h 1 .. -
.
.. 1- Nb a.letwo
'eat Uus ill
5 t-t 'u. .J7'. r< ;'-'"*- "r--'i ;;iJ.Hkh iPL0itil a ; : ,tutwii.1 des \ jar.iJ" ep eJte.. the L Iie' ..,.'. t.. ."" Meyalfroas .....-..1,,,,,. .......

_I-. s AveaaeD./South;: : -G.e' IRu..... MJasjil. i win appredati Oe M..Ik.. ..TktoWHK IMiWIF.

; re....... betel :'kai !N trfllOhtirwan: taM .. n.'j ......1 ...,.,-

.. .. .. ,.,. .' -". ,. 'IINL .
.. '" H' -- '. :; .f'j .
_ ; ......,: -
,
----
ulti MAE ARRISH.I P 'J'' '-., S' ...." MODBRATK L 1IATZ1.42J O. A DAY.,.$10 A UFWAftOff.094IIW. ,
*fa Grade Pianos: '
Stenographer? an'd- .- ... ,":: i, .. -.... -". '...>,,...,>.;<. I Haiayrort' CtO."; C.U OUN8E.Tie:I.f 57HSLN.T!
kr ::..::1;;.. STEINWAY .. .f.M: ,, ,' r.jy it-ur.t. .skra4 r..a i< '..
: :.y.i 'i.1i .P-.wLt 11edI. afMel.rw..tYy. Mb.e' ,
for, other,tron.$17S.00IIPi1I' a. )'.t:>'I."P&Dft'l >'5*P.IM.'u,,'' 1.a.uDD.: ; '

Eaiy1.pay mentis -Pianos and \Ir=rsie..ar.: ....I-----'t ...' ".: .a.-Y', The l Ideal:;Oyster &, Chop- House
organ tnned'repaired,mood 'mot ..t "_' -"51"'h (! .a7cac.rtxs, vz.*. .
FRED 'x TTJ EK" atorrd,",rentcd.1*.Write, or.see jr l' ... .:
"-w" '- v i1 '
BB'ISaftf41 >t a OGi lltfi= Blff 410;'Twetttt .Street t
{fIi 1BOg( ldJ1otfq 6 !t him 6tt '
;225':12 sir..t. ; flottda to
..:... i ; l .
'
>r '" 1102 It..I; ?is. ..Ans..," = Steak ads d'FWi. Oysters 1flany StyleStd

.... ,. ,. .... ,, ..- .f-.. .. >. I .... .
f.'j' '. .
I. .fJ: .. .... ..,. ...- t : .
4 llc'' i' white,Me Baiter S : F .. .
... } H'E. \ YflQ tiJ! tJUJ."f _, r4; }L'Jt t'J.1tarks
\
r x
w. o.AIiA." )..,: "1Ii'. FilrCbaurs.. NO'W>IIIM ; .. : ;. ,; I : ; t.3' .

1' ea lati.. -";.;..-.. ? ;{&st'Setrir It tk Citr.A .- '" t.l+ ; ..' -, b.1t'rbW.t.H, .OY.RATESAREAbONA.LE Rp i -- : ,', I

.e.e.a..oars coGBY," r"$ Petii l. ,.,,- 't o '; : .;. .!,,,... '4-t: + ... .'Y '1'\ ..' 9pr.etorl.t :

t1.at ..t 11.I 4 "t .
.
.jt
: :. !.r 'K'}'. :" .:..'.'..::&... ... t Jr "' ... IIt1.. .fto, -: r.-f".tR.
,I I .::Ii. '. .." -
i"t! ::: I 1. t ,
?,!iiiC '10 ..
; .1$ .... ... ..,; ... It." .' _

I 'IJ. !: _'._,1',: ; f .. '" ", .. -
'v" "J
;'-,.- .'
.
-

-. . .

I. +eeeeeeee
i-.2::' ,. ,1I.I., ..... : ;,.' t' -... -'., ...,.. ...S"!) ; 'fi_ i I(' 1f' ,

': -"- > -. JNPROVE. v PROPERTY .,.. _..: .." ; "
'k ; :; ; .". .; 'r > a'.'-I' .
4 + "
_
t. ', : .
f Yes. I ;' 1'' < -
I IJ ; ; '
.by I .
e' .
.
,: J
; ; .. '" ; I I 0:: ,

.11 .. ',1 l' .;.b"' .. f"1''&:.. J'- ." 'ty.i;. -.''.. .."';,; ,. bypainting';; with( ;= .... Jo-;


.. 'hisisJh: Store to buy from Sun. roof Paint :5rf'-PI\" 'z::


I.U.
[ Sold with a guarantee ., I'l
_
: t t' fit c t JT/iapec; .
be!: ;sfe.wg.are.. m al<_i al.pr. ceTie'' .c.. 'JJw. ;


.:; .V"'' '"on" '- .t three wLak l piece. ; -.stiitsv.*: : These' -suits. CO . 1 1j .J W WATSON f. ,_ lr <

..unfinished worsteds thlb ts.T : >
rbin' '
; j :! WK.J: : : i ii CIJ

vlbts. : : have sold fJ--Jirt- ; ,, .Hardware and Furniture., '. ..fi
i : 'j : .randc They for.$12A t .; J ( j. =


.. :' : : L : :Sl J, andSlk. We are going to giv y ii/H' 3. ;>: ":;.. .1| I .'O. '; .., ),

t. : I 'n... "
.J ..
.
.
:
:' .. .' > .". .1 ;ioAIi&: .
( : 1' : : RAULERSONDEALERS1H ; ,wr4:

: ;::J t. ...0' r uofits. ;\a_ 1I.. -- UJh m.J9f'; = $$.00 -$_ .omi2oomxJJpl. ; )()I' c' .,.... \. : : ..:we .n,"' ''" ..

.... '. ,'l. ... ., .' .. ,. .. '"..... i, ..... ; : I .
."' t .... ..:;Jj.r<' :.," .J. -{,: "-. 'Ji\t.tJ': *!" ,; :. .. ...... .. (Ij i
d r ..j"
1fi<'A. ,." ">: ... :i """JI', : : iij. ': -...' -.- : ,, ._ ," ..:.o.," I ::Choice, meats' ,', Live .Bttf.....*::a"i PoaJ& ,jr.. ...., ...' i t
1
:<....;,.. if'," '. '.' ........ Jfi'i" ', Boys'; Bluein ::;' .' I and i ;i dressed poultry PoHto TBBATMEKT.'AttOBttooirFAIR 1.1.. ..;. ,...... .
-
: -
.
.
; ; -
\ : : I
: 1 j
.: /1- .. ,
.
0.,' .. .. :.?" :. .. ;;;; I 'I
:. f! \. : :.ita..1i .
f-o ('. .. '..., se:1', i ...rt- -.r. M'C.9$' alata.aca- a ,
:: ........- ) ; -., .''.. _. ,I, \."" ". : r', to. rf>.........rfrhawofkfotfa ........., ;1 : .j.
1 .Corner II'.Dd: : .. D .
: _
r f- ::. '"- .. .. -- I a= 'II'
.e a.. .i, 4
., .",.' = ,;;, ''f ,::t ';. ', .
"
,
....' <"t;-\r..;;. ', ,., -.... '1 I ,.t :. ... .__. .. '' c >. '. .. '
;- ;-t : .r 'j''
'. .J .
.Sobe.ionsroaetec.tor'
'
.
z...: Y;' r : s buster- ., :"brown. and. .' ; ".. Jt { "we- '''", '. ; ;::1 .

;.' "t t: : -t I 1 'Itna,-'Rnssfs l% 'styles"1 .t : ._ '. :FreshMeat; ,
: : f tr 41'- a
);:; 4 : 5 ; ;: : 'tint avid;at 4:.OOtna, 1'.: F' ... ;.-R'' : rrkthet'> ."> '. ; .*:;.1 al weCa ,I : 3:I; N -1.:

>4,: .: '. ;4.50.t during this'. .safe i' ?. ? = !.-' .:t Ct the'rtry beat'' to U bad.;?f: Sw 3n
; neat otter ka 1? ean ttpetkaoe'' ; "
)
-
'- -!. ; : .
:.. : .we; 6fferthem 1 '' Ifor t4 ." > :'to..Cftdft.adhrft : "
; .
; bw
if/ :
t "- S-- ." ",, ,J.. ''1' ..''iI-'I! J. \ AsI&.I.: ".*-.* >.-..,.,.,_:.-". ,...... T ?,.t6.. 1.' e....tM... ..be t.roMto... ..).... : J'
;:; : .6..H. l.-. ..
: : ,
'p aj -. ::11': ;>-;- : : ,,, : .-
;
: ... 'J"r'.lnno:'. t.Wft .
.
: 'f 'J" -Mat'Y ,rJ .
:- '.. UJI..OI, .
",". )
I

+ Ie

; J f '.rJ


'/ 'i f t .J .,. ;,.ro.t
fAsffvf f- 1 '
;
.. '
.,. LLJf ,

m : Y

Q3 > v "*.> fir L DID; ,.'l


'6 IM><. >typrs -v ,


.
,'( .. .
":r' I l''

", _....o-: :.:;;:;& ;.'".... ,. '''- ....-f-.t ".. '_.......---.f 'a. --JIio., :'" 4-_':-":-'.".-i.r--":..n:;. ICI,'."...f tJ 1 i-;; 4".," '_'. .if QI6.,,
f' ta.. ;'mcIeIi.. people ct.It LoeII 111,1r1 r* I.DIM.ihlrr.Ga1P HTtTMl

&.i ......TJ.&te4. .... tar....."Nay utW. -to ..... tb 1...; ., .. ; c./tIIe"./. .ieiel;
; 1m' 'in k .' t..Mt t. ..1 -.;',di. ---.... r--" "... -- .,' .; ; '. <'
t Pals
] ett T : i .. ... ''''.' tJ ,
F -' :. ,a._ : r o I iQyOllrf tO' ''; MtMMM :-;,'. '' ..- 1"'":.-.. ., ,; '.'. ::...... ,\ J'i I ; : "' '' '

.
:
.
:' ,. .. 'Jc -j"'r1'.f\. : .ti. ;. .ri' ',,0- .. '.<[',::tr. sir a.d ,k 'Dan Jiro ti .'t\0
.we A
;
} .
4E
". .. ) '. ; r \; :oId'
io.'.. .<-.: ';. .k..W'J. ...7 !. ", t'.jt. ". .. '..' Cl. '#. '. ', ..' '!.,5<' :ft :f : JIll.7.W.lett 'eblduur.. .; '
"."'. ..::f'..!;!"Jt.-< T.',' '..,. --, .:. J ....-_ ':-. ..:('t- '-r ""i:" ....'. : ,,.. '. ,.', ....M :aRDtbbI.s: .. ikfdsr'oe' ntertaJahit. tlelr peetaj fair'u.e' .
}} '
.. 'l .
:i'- ; { "C : ; ." < .,f. Y ;- : put .. ... b1'jtteiii xsei iai1RT : 'r .
'
; q l' : '."':7 Gait t'f1sOk'l. I---lIi..r-n: ;' !namo "' : t
t ,;
: ; ; { 7. j'' : ; x 1Ii 'if'CItI I .
pLI4.4l o % 1t. u "' .... .. ... :
., .J; : ;! g tb. iee arvtvak stttieat OL ,"........ --t; .I .it1.

'. ..,' :t.; .: S" ''ift.,.. rr'tI' '. '.r":0. .....,...' .. i'aa lMdelblititi7.1 '#' .- -.... '. ., 1:". I .- ; )-1.;j ....'e-
.
< i i :
"..r"" :'q< 1 M :. : :fti rJi. : 01( .. .. .
.
c i.f;.,.. ''''.'{''' ... ., : 'i:01 : '; ... >- I; i1! I 0 .
.
-' I' -....-.,',. ,; '" t"Y t".f." ::1.. :l' : :J ir.T &. 'W ..... ....1i &t-.__1! tI .... III
I ;{ ; "H ., ; '" c > .... .;.... '!"'I .
/ ', 1r-; ;';! i r-r: : 'l' -. ; .... :: A !.. 4: -
:.t. .! l". ,;,. .. ; :, .;;,'Ct, oi. i- ..f :,' '::'{jj .,. .,- '" .;._ tI'"i.T':1"T"': .. ;:.." I ': '
,<:', .. ... ,, -t-9p ;
"f- -:>-"" --t' ,.; ,, }f -I. .t. S. "'I f : .. .
'.1 ,1<:. I..h ; )t tt.f.t"'rv. .:.. ;'" iprligL''lI .'g.eetzattb.'Bteega.4w 1B _abt lybz.XQIi'oe': [ to .'''; t.. 1f. _. Y Jr.
.. : : .. It'
Of. ,t "> ;C' t .. ..,. .. : ':
.. j. .' '' .
.I
".- .' -. .'\I -: .- 1'-.1.. ; .. wt t'rJ ''.'''I ,+ ;
\ ,1i> .. 't.4 "
'ff."So.101'l'' 7: :;.';...., _._.<':'l.'" :t''f-t.i'f' :; ;..,,.f.fi: :-. ,.',..,. '. .. '. ........:.l..J. .. ..; 244t 1 !to-1Qodaaa..! if. clNL..I. aM: ......,... ..-S.a pt.rii...,;'!..:......
t t"' iJ ..., > .:1'1'. ,. ... ..,. .;i.r" i- TL, ct'JIr. ..._ t.ta.- .Ir.. ..'.
..,...\.' > < : ...' "('"., ;I'' 'J''>{'''''-:t ;.. \ 1o"J. ..i'it'aJa '. ,....---.t-. .efckiifl ..... ;; '"! <;* I<>tal'1S5'
I .. 't
." .. ( 'J Nayu rlfeh
,"', j) "X ,.. << ,. 1ItUe. bp-.oRee'p0 ad rgood.GII.. .tovi
'. .
.
.
"'h".". dima.drebr> .fIat
,
.
t '!""{ "I. V; 1.1;; iLw t..,.. 1. _:"" w. .faiaRa.abeats <\ .,.. thiri'Upieeti'bt i' '. tai .. :_-...., ... ,.,... ;w._
.' ,I : <1: ,.;. 1... f, : tibet.tW"W.,b. .
.
;;.1. .! ..Gf,.I ." .t. /J was lerM .=..r'a.411q
.T/:;t" T't .! ...! !. "II'r", .. ,-'". < ". _.<.. ,,,.s..1.) .'-..... rJ.9'ii.' ".,. .,.'. ... ..R'' f:.., -. ft'41 [r.r ; .h*.* ..to. tile oro:-....., trwbIpc1df

'rr.7S Ss. al' d' r.---. .. ., ; .- -I'.; ".:t;:+ 1. ..... t..4MW..JU8a.'.. 1!! !';;t !7)17)1a1 toot a4 attausw.r. dftot
.f >: )
: : .,.. ,_ .t-.. --. .t ''1'r.'t '' ,. !' ''t.i .. { nd'r1Uee'WlHlelu.;:peaty "" "- v *1. ..... .
: ,. > ",.. ..t.r.'i.: "fi ,' .; "I .1 W-";=e ae-LM.
<, ,... : : ."y"f': ; .f.I: l. .."'? pI1'N.. ){,t' .
... S-rlj' 'Sf ''-'J-t' ; qt .tiodetj Ja.ue. tbyoetr .
-; < J+ : :! ? '. -.( .i1..t >-I 1 'ct :'eo., Thou igrsta.tbs rualalhil': $ ..artMrWdlRi .M'-.... !
'. : J; :" LTt1.LYau; ; O/i:;rHI: = -.QUilT.' WHI"YOu.cAIC,,""" 3-; ; J'-." -I TM&It&Wi':;': <...._,,.... ,. ';). t> Oook:.'irkoCoUu geaLteet. '.Isals f at.tie' tbsrao a' 11.iteri sad ,aaAxt, Wwt.1 ..d..IIiI--! e1wte
"": 1;! .,,"" MA..INtI:"PPARaL : ""' "' ';.. '" ,( f"l"; "' ;<:t' .- : ..i tW ti ," .
-i: :.; ., ; ; ... )' ; '," .- >eonl'Paai.Nr.. -retre ;. roan. ID. that ef otto ;,vto toratot btMr .t .
: ,Li_.-!;' ;t NIYSFARTt1LAROtYANOrMOT': ''r., J; tt. OF. .4:'. .,' .... nmaIath" ba4se.5ot. tIIe-tarot.trt 'i :J.:=:: < ; .f
.r .
hF S; a v< i 'f'.i;*,JR'X.... *I... i: .t" ." '\' .cv-' .. .oS.' ..' .. ... .. .. : .i' tpWq -: :. .
1 )J'j:.",i''. |rt '>:< .."......'THAT.WAt_. a5.... U.HOWH.NTH&.IOUTH." ..> '.;- ;.... '''' ':;Th.. '\''.'' : : '. '\ ..'. ", .. q sat ioIq oat.aa0 fa :
'u < S .
Y 4 >- 1 : '"
: .
rriic THittiNiw".pos ..fooN LA tmuw. r IIr.:,'" .] T 11td, of DaJ wa1s'maldas Ca.e..an
:;;f ,: '' iYouu: acc.IN.TtiuuNE.; : f. .. : 4C.6wy
.. ,
: .. .iI'
f4 r. -- .t j >: .... ..
; IuiTItOMFrARIL" : :. .. -,0:; eo.. y 1 TL 4.reb1asru b a.eJartt7'.ol,
?:,;' !- -f :{ '-Y HAT. ; TM& LATa,. IMPORTATION. .. OP.UW.. '- '
.
r rt-V < --; -* J. TI \ 'f: -. ': 1ar. am.at; :tb.+>,Ro1etr&lm"to I aboId"If tJIq'poae.u ay dtdrMaet "
J F 1. ?t THt NtW..WMMtll. ALOTH1NGFROM MELLR;'' CH LOANO'LAN44rI '
.. ,. .j' J'L: ....'' : ..' .pe.0 i'tb.'eesio.. ;: ... ADL O-TJtOPICALt.WO"'Ta; DL P1.ANN $:; NO u.. :L ': : ." ; brtme.b I .... It. "J
i- J ..J7. -- -' "> h -, t"'r. f 'f.. : .. .I. ur.r'':Areb::'wm: ; it'ed';a.lavlet l -. 4 tt MM. \Wr, '

.: .., :sb .....,,"'!;I'''!.>-'rH...! .": ..., .'LATti'1'. .THiN6i'tlhi. .".. ... --IlRT.,...- .i_M' I's'' IN,7iUCN r" LL1KNOWN" ..'.-'ot'; ;,. .:ir..,ey.; .j .'h.." ipeat ail at.I&*ifiiao..at this le'midi'to:OOM! fcr" ttepopta. '.w MME KM.UMS:. :Pfcmcy"J :
.
:.rf.' f;'ii'.UADINGalltAHDtlwIUONaR, &;;;:C' ITT., ,''OHARCH''ANO. ,,d":' .,. ..: )...: vopol! IoNle- y I ;lt.to Mto ai.et a '.

.". ..t; .... 1' .;. _;.r..' t .w.1t>...J{:,'U t1"foi"-{' ..:J'.-:jMM.Lt: }.t'. I'! ":....,47t rta '. '.; 0, .'.. N. !a s pablb'plaea. "

to'. :1;: .. *t ...J\-.: : ..t"AD&.uPJN." ' "' '1<" :' !" '" '." : aow'aojcwratac Oo tbs atumdaaet !at,tW well ,... BBW .%.. BtAk:9M '
'f! MAD at Bojm IHV ft Ml
.
ENOAJD t11D : >
y. l
.. ; $OP'sues 000DIA I MOIAICMMADRA$, : .. ,_ ., ; :. JVHiBaHi mTlMBj : &.It
: 1W.. .t. J :>. Palm 'aid;irho j:wffl'probailr ,nmabi .a ddeeerttai plays Iak.I1."t.: ...sFr1o.r.'u r :.'
WHIT[ .
CRtPt hl4Fl .
ORtZO-PONOLL; i.IRISH '
:. :l.11IAI( ;; .. ta.. ,., ..OX 1tDIt ;: < : 'of '
"J't;;J: !I' -- -.j-r.-: J -- "*, *!?;- .'*- $ 3"?' ",.. "t l..r' for tW'aoudo a* tlMr.AU teat sear. ar ct4.-a ..tW; .pespi. .. .=.... 1I1'IIU": ibNDgarlwaa
i\.:' ..:::} bfmncifttfw,.1w *;;n wMwwMnwAWMwirt*. I? ; ;' >- i5YOU Qf :Jll: villft'7fr.i; j ;: .t ir i1?'lIr:'aid ,Mr:'l j*M.:FoMott. .. ;{Y.BVvtTayIor atU l..".A nr.1U 'WMlorttr at e.w NstlN4' ., f

t --H-: ,.'... WILlTftU. 'TH :. .MOT. ,,''tIEAUT1FULypLIP4... -' vf'OP .iaC.. .. '..' ':.: .. _,<:: ..:s..F .. ): : %' 'if. R.,'11.'TarTko ...,- .brtaaed b11, ad act w01.d.tbre4 Wo.'TS-for 1- .....;..;'aila.arw
VA .
i"-o/'; < ; : ..".3.'J"'1I'0fIT1Gr.r. '-.r.: C$ : "" f'.7.-', :rt.. 1 s-> :;.. ,-.. wi*: *:,: ..'.>'--;. .' :.:>'slt 1-" .' 1Dr: ..- > vkoopuieteu .,..,... ID tter.dfaarit .' .'> Jo.L......... .:....
vT
a-lam ; ., ; :,"'>:'.HC .i7TJ..jr'T'j UNK. or wcfft AND- -tAowrjftMot: $;;* ro*" WAUCINO.. ; ran,''' -:... :.;.'Y. -.I>i,!..1-' ;; z... < : : ', . : ;,. ,_ r TR01. -:' 114 N-rwJts. H u...;flI..
-l '
"'k'' ?... } -.1 ?- j.'f tTs-; ;,; *- 1- ".' = '. !. K. CJoteaaer *. utter '.1Iapard A $o... tile'".... J. P..Dlubbwlsl'Tas
< Btoear*
,
><:.' POll. 0... i&VZNiNG W ARtAtir PAA TNIMOs ;.i." 4, :,.; It
0U11ft4I. AN .,
( x .r\! !- .. .. .:.;-- ,, .' 1' of t ,'J"l; : ;(, 'p. 4rtai b.es ttftdorjoUrwaln'tor? kftTo"frpar.4 to'RJPIT tkj ....
.f' ; ''b:..,., f.1cet11PUT&ANOiDQUlSIT&lava..IHOWN.. .:ncC.U'" < LADsw.Iif : ., ; tile paatrinl'moalby wilt; Wto d sai :' tor' -prfera"luMaatob..t' '.." 'rixLHJJC >IahaM;
;I n .l't a 'UPffi AND'OXEO/D$ IN-THi''NZW.. tAND'CHAMcr L; .3 ....
.. : ; .. AOtTj -'-. p 1\ Ji; Iko lA tomtoat ei 7. tordar aft.! neee dIIatse-'iv.at.t.Wmo.tab _" .;_
., .,,".az 2! .Ni.Ni. "ooLOMsi.I4: Lttll&NOCOIr Pf : 1 ... ,- ;..-: <-::, ...': iooaswb.i; .:'wm.lie-prMtaIaud y I bilajia j. '.tbu. : S

t ..,; 4 &f. .'.f HR' LNIE. .. 'OWH-, 'IUCX. Wt Irc.....CANVAH' .. "AND" ITt. 11NVS. -- '. 4 '';;=11'._ :: sad Mppttod tor'vpriiwtt : a tile"bq a' Use of..lorf.g'ITPe.W I ,arsa : 'M.Motoe. .)Ot

; w ., JiJc' t ) i' TNtIAlt rEVERtiHO i. i:rIt l,.r-] ..' !L .:,-. ::1'.. .;-' Uo ""e1on" U telL Tkoam i kroackt to Mkwlam .n.. ups-w' vtWto
i i" "Ii '''' '' j : .'wUl'*' wffltki aoIW .u..r soli 1IMII\1t1d: :
'" ttriHnIC wortTla'BUeajr- : ; .
: SS'l.*I .J* .: << ZTTOYOUtittrjUTDOtiNor;; ;:.FAILTO: .

aI* '.,. ; .atLi.\. 'G.a1'OPAT..waL.AftIt.,, .. .."" ...,!,_ .. ,: ""IU.TH"..,.' ''''..... ... RAUTtP'VL1'CIlU... -...;r. 1." NS'IN',<; "''.",;.,J\j'' "J' ,; ;' .,' ;..a' h';t4t'ets ftooiermu:r.b.ndlag'said beMon ereetad;tepatAag bjr.th. :eboa7 and doiiiw bs.ie:; Ttili* anTof tm bi arias prapirrt. ati toingnto P 't m&:,N. -
"or';,.. .. : W&AA"CI'APPA..t;: "" Ii; .. : !-li' :':': ;: : ;;: : !; : *
.r if.' }'.t -1i; Kit a; a, L'Ltoo.BMrktoc eh ;tko sip: to'at"ttidtparelwr.'taW'fat face..
.; :.."...'tt. ..?),--j-: l; '. '-,;::\,;:j Jii 1-1.; .;t t ,.*t, ,\ '; < '. ....... ,!' .o < "" e= '" :" .' .el sad wklck rice. iot matititool by : .tL .Malttl_o '.: : _; .....1.r.....
5. .'. .' ';S i .' !, W""' L' 3j 'i'fj...'F( -!}::t 'J '4 y' l << ""i'' "f...! .... ;. After IkU*tfc" BU- tM- .the pate...... titab15k p.t, Ofjb BPi W. ...... .1.;
Pr; ';: .X'::! .. >... ,.",="...MQ...... .;. .:;: f ... -I'5't

i "j!- ., \,..- :.". :(1 f.,:. ,' 'S' 'p." .,;.... ca1a.'for Wm oftf&cliiC,S GI. th..fa. bra Use work.tior thaegl, De .- .' -. .
) e. .e too
: t. r:..,. f ;! 0' ,,:' r o
.. ai/I.
1. '" __ .'f ;, .,- ;; .J .:, .1 \ 't kaa sat.bem' oat. Isho'.aai'boaft: io: A '.r .';.. t a. .
\ .
._
.
.. JAy- Matt .
$: ': W. t".1; ; "-'iQ.IJ !\ .Manuec.wt p.u1.d .;',- -_ rMMitM. er..f'
) '. totl/i nbsUt ftoo ; -mow to 7050
... ) : '
-t :; "it 4 }:-l;! ; ,'''' : -l '; ';':;" : fi '
...Vs ..ss SMra 3i w'-X: J- !t 'lir blkrs'Sad. :..msebtierl: sadaon; mar atadr otv sad savor praetJe.'UTiMr
; f r .!I.. r;{ : ,, : .:: .t,; < r
t .' ..' _. ......' ,,: i "' '''''' h 'J,' _#ri1-".,..,.. ", :'<. +5 {j., t.-._$.; ..*v A'Vw4 1'1 1'-'.];.."...,. s atr.ei r.: aad. ...b.tntt.l'awbi1 : cat pr.bebt7'Irid' '-K' a iKal H bull ,1
It!! : '" tag otJtn. >I R +wt >
,,__' 1 ... ... .r T 1C tttttti
.. No' rl: --: ,.
S _-:-' '. 44 '4tiA.: If
_____ .e. : : ; L V
J ." .1t: 1 -' '\.
: .. .. .!; ...1r:4" : .. '
: G
T5 ; *ii. -- :*:
: .r'.J '
u V
I ".",...... .. ... .r.: '.'. ....' _' '; .''*.' ""