Citation
The St. Lucie County tribune

Material Information

Title:
The St. Lucie County tribune
Alternate title:
Saint Lucie County tribune
Portion of title:
St. Lucie tribune
Place of Publication:
Fort Pierce St. Lucie County Fla
Publisher:
Wilson & Reed
Creation Date:
December 20, 1907
Publication Date:
Frequency:
Weekly[Mar. 16, 1920]
Semiweekly[ FORMER <July 23, 1918>-Mar. 12, 1920]
Weekly[ FORMER <1905-1917>]
weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. ;

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Fort Pierce (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Saint Lucie County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Saint Lucie -- Fort Pierce
Coordinates:
27.438889 x -80.335556

Notes

Abstract:
The Fort Pierce News was originally published by Arthur B. Brown as a weekly from 1903 through November 9, 1917. From November 15, 1917 through 1920, it appeared three times each week. On March 1, 1920, the Fort Pierce News merged with a slightly younger rival weekly paper, the St. Lucie County Tribune (also known as the St. Lucie Tribune) to form the Fort Pierce News-Tribune. The latter became a daily after 1926. Fort Pierce sits astride the Indian River on Florida’s Atlantic Ocean coast. The town was incorporated in 1901 and named as the new county seat in 1905. Fishing was critical to the early economy of Fort Pierce. Pineapple was the agricultural king of St. Lucie County from the turn of the century until the collapse of the industry following World War I. The Fort Pierce News and the St. Lucie County Tribune reported on these developments, along with river traffic and occasional steamboat groundings, activities on nearby Indian reservations, and--with the advance of the railroads--the growth of tourism in south Florida.
Additional Physical Form:
Archived issues are available in digital format as part of the Library of Congress Chronicling America online collection.
Dates or Sequential Designation:
Began July 21, 1905.
Dates or Sequential Designation:
-v. 15, no. 43 (Mar. 16, 1920).
General Note:
Publisher: A.K. Wilson, <1918>; The News Print. Co., Inc., <1920>.
General Note:
Description based on: Vol. 1, no. 2 (July 28, 1905).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
19867935 ( OCLC )
sn 89058426 ( LCCN )

Related Items

Succeeded by:
Fort Pierce news
Succeeded by:
Fort Pierce news-tribune

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

hristrrastrllasWcKjJACKSONAppropriater-tidtCONDENSEDWORLDSLLISOombinatJon-OhrUitmTherels-nthChristmasIforClutiittt-trlJPresentsNEYSRockersSSIftSrpChildsLngsMrhtailveTrlmmC1r-1iFLORIDA1dtcarr1ntktrl-iFtIT1FatkiulMirMMnlwI1firw-lIlFunnshiHKS-MuttitiKsIrionvniffHl-WwMtlu-mSSableJ-iifShuos-lllloVltHmciUUlifpsainitiationFURNITURENtuJirdfctzaotottFllitlCtelK-wTQualitySALEOneIIOIIHISupornuondontsltmPIERCETWMNrliiMNAMYMMRNYIINtNwriMA4Mr1LtcWOlappJQuoonof-IimtnigrattaI1fjtJcantbei-iilpwRytrtlMIwINMNtAwl-laiiUinunoreK-rEeiwinthnlmn-nCaetaUHUH-CTUpiwiitGh1111tItftA±VinXShofts-CllVOoorwiunnifoOKeA-miDoportm9ntUiIoIUITWfJf1Suluiirj-rijfhtmrrMfcuuippcI-withd-fJirJJInt-ThveofourthtWvlMhTH-HonvMiMinTrunkillll-wMZtohorsepowerIliloHaynwNr1GRMItWQJtr77NMpMIDipuifiMntVaHoclfciH-folksKltllIllh-indHaKKriKtiUd-XVVfJtlulisuls-iMeon11-1Lynhlurd7thropiintlnrShlrUTKIHUK-EIOKtuoocontvSecretaryCap111I0U11-0Oet1t1IBcibyAulblay1hetinning-ofMparticularsShoosSiyMI1JridttItsUiatlonJFORT1JLWJtShoes1nrlShoessu-eWU7lqlltShoosSL-VtItVlunfurnishedMayllocit1rOtnptl-tIapplicii-tionwborryilluytration1amCiMitbiitttntinlrepublicanFla-AiONlMuivofErKirlwBargain-FordepartirwT1rotiromonthHVVniilllivinformationIomjiUtfthcneriictpwipfodpunautytmprovtdittIAltjlpl-abimiit1Ianytltiiiivresidentialprkiv-addrFarilflfWiSecretaryMMMonumentspLavWmiMitIUWilhiimnoiilorltftutUpriparatonRimmediateWIJiirOvrtMcaliiHlinvniFightingof-keepingRulaJejt-uIVhlintIdHml-MHttrlltMktliAMUMi1lPAliilFJ54PiMHnuriuluildIropertvITTPs-NwMpinonalscheaper1WdFrHnclfioShoopurchaseJttVi-fTIVRU-lhaimpoiiinifSALEAKimbah-oftlnuyItabIlVKiiilsbonininxTAoiiticthtrita-HtttIntIuiiiitmohnllllOIlHtairdtrT1tLounjisp1oaalllIPresidentnLt1JM410lhtt7YYl1FurniturififsiuentupwardnrctafpllrotntltodbargainIIOuffurnishIKfiraLclasHL4XNTWI111MtrIXTtuluttlnMondayaridvatertqJTlvvifttI3lCenturydisabledXIwtiliMhiffoniersHupdiip1lIendilldiripluyvVhnnyoMUHihtilastorpedomunnor-slcrx1rlAddressliiiVoidlOtlfiirruiiiulistipuiikt-ianrlMurrayFiedroomOvofjfiiinUoiHwishinguaty-nightwouldunvib-frurnArmhewvlTll3laandpiIIItyOddlunuar-Nrdiunajoalg1lgtcontainsTRIUUNUgJdifferentpttsurnsIWNrrrrAMLnIIAYrjpcitKhiiitonlhllilllOIlvanirfhcil=iwrNMnTMI1rMU-rrtWmaskedIIlhlwtflpleasethatknkontiAdmiraltciaftt1ivfnnkcircuncltAddressPfaItCllnvuvcdAnnranIdarnsiur-essaryttliljhlAAddrecjIIniXtMoiAtlanticrfollitlJlnnditinnniikU-Thall-ShnrtixKfinbureausfurtherwearI1tCwatchednmuippropiMiapplesMcuulfUptonl2JStewartlastiitjjWVDtILAIM1Y43NrA1YhntlitltrpnncnrnTIeDiuoyctntCon-verseitfuisliwlfieFCfIn1S1nearlyliutthilHMayatcumadOJIHOHengineJanchorsbearitmINJIkWtfi-GiJTurdixahtiiSaviiiKras4a1t1M1MNItYwa-ntaytt4roonitrn1hintorvlnlitJJrtrlpr-linkartHXSiiininjtu-rnraittiadihstmr-VduringcotptlthlI-IIillIxuniiBjKicIAd-miralKENTreporttuntmiiAttorinhrnittiliIJIIltranjjiMPacificrowdynlMhtrllM1JoumrllimpApplyliridjrepfSLflnlillarrnmlnFviin-ImNewotIiuht-tIIllPlvlilpoplit91CHKeoltairthfVon-nisivanvdepotHardyrrUiMMIHBronzeKiulo1mentalitntescriiMVttuonopticnSUlftEbSALEApplyiliwo1t-btroiffIilspPlIliiiililhRriitfnUronvofClOaurfcrChairsTahlistiWrIollh11rnhhNSliH-MllllsistimtJensenI-Iiljlirwcanoiiy1JiliiltIJIntOaiHwriiW16otalloCPJMCOjfiintfti1t1cargoesrnakcr28qtmi-hlUHiHoardsWatt1IINavyluutiiIithtlr-nvIMHMpierceStuartwultlP-IloitnuiMijfcntIOKHMHnliPWvtrlh-flSKULmrrnsistJontuiiCotillnllItkfcuivtHiiiknIndianPiurcettfl-otstablewhichvswUOintlritItIiorcotllMllInliilSALKdowertYlGxiirtHtler-mheartsIndianYachtslowlyMANlld1jitudtliotfpJtNavynnrimlHufntFitmatewithinrnrlntrrFCMICCunderorangeWhileagentKvannQIlitIhollyiiihni1priceth-ts1ttctenantIISjivunlumdnalfdNRpNryoi-pnuinrycwiMtokencrtiInifRIMvNAYlspentmukl1i-FOKVliCatuirnpfoaboutiftStuniisPUraI1TPt-ctlrtcondnnllaJStattcniiiteocprcm-WheadsbUKhlyhupomplnurritThctotighttfiidamreturn1hi1hruvrijnor1111ijtuiUlhOl11lknotsilirirmanyotheriii-DttncwitloulllLivnistallundicubiclny1944rttutnavyhandquantAdlnu1tihilHftllorderchainHwiSAUwasinfthirdJFrillLiivt-tvaluoadipMomimildvoUHiiilMtipondSntnn-AtiiniiniVnfIvt-agMAJIISnitsIltalI-IhomoAterinakogain1l4t1ariiiLtHHinol-iimiuiiiiiiorTltwfhllwtheirIplyhoniiilnlirtcnconeedIhlprovelidHiliTHEihlTJlolt111i1linntGtRtMMtqour111aadtheirlitfirstocksoutltoolsdcvnjhiviritlttlittheyonorLJa-Jithrcol11tVetvtillIllFierilongKIVMI3oys-ISmimItllllttlllfI-1MmlllllmanyptuiitthroeiblnhilpilWithRearIonFOila-fXptktn4u11iIalma1907hipof-iiittnHUWithuovrwfHlprontiJButtdRphtIhn1-IVtroitru111ttt-nboutsgreatrmtiilWYNMrMInfTiertllll-tIttltflHitVnctwithFOHstorefrontfinniNTSFURpy1dayNewFOK11-1gmiialfWdlttakewlftharttoneskindandYRearlllflviewfiJtiiuntilnic-erj-ffftfioiilhiviitIwithHP-jibitVvIwfarototerwiththanhaveNlifyhourformnalchttlfFortmoMtUfNlttaitr-hlLat-21jiXtrathatItoniatrialAlwipinthardpintlinesJiwbeenltetiwhetFortledI-ItlsluNlWtnucf11JorellltvIWtVI1WthouriFortpastSId1QtheirFlurBldinmam-iurwithMinthindLifoaltvwiiithen111111beenPolaralaitvtnKnhlslatacreslingiI1mdpartIHulltJAlJCISidehaul4100rniiJyeariMitCcW-OfrinIscitiallllVliiHkelaudffOIIIIIIronterrathatIllflkIftmlpostFortSniellinotComye1FM75casestiWnYtlnwwia-eieice-ofmillof-tlpmidSaleItnvhaytOIYIlmCditForho-rnlandlnmfortidlTofttlTI-ItnwnwilltnatlinosbindfourroutsFlnsttaItilittliNffu1BoxboorjmnIndtJnonvjnyscapeQuintlPttM9biUAltofloldiliairiftiIOwillcentwhofheMiHS1TheHprwnwiutnrhottandwillHoxThethwFillmullintthisIHTOIJivWUfotnlNIt1tallUllfTint11foiiiiuUSMilHobtinncrcbandtiedandnII1hocREKMM1ViaIwealiintKmnthatthatfutthaiStctUIt-thniplistiand11iUittiltallrH1asKnidtidTtnliraItHtStnlOnoundIJ1will2l1tiY43MInotitntfJLrhantiwillthatiItoivtrftillbosturtleForlord1xxiiilthatfindtonrandandrindliltlootornilTiletIltlnIn111iThemoreOWln-lsLYrRYNRVIiiirfie11roomtodt-fmraten11-1n0RlthViWitWpIPptltiiroIIipap1i1Vloftwidand4nwoalttheriventheWIrAtwillnaptestcranefJwoiofolklinerandbuttttnlt1iviriaci-MNIIMMMrth1eadIlttworejiMnailandandtunanalWfNlfmenoakllltnnnandloopIfsandworeIonmiutlIonosnullSCIandtsar1MandoncelLGIudiFliFlutopShe11klaidnu-nuDiittthek1thooulcostvivtAflKE1HthethethetheFluurImphitshitMaft1111mereI1wtheLothillImYaNnrMMMnewthehireLadtheMIItItstntthetheFla800f4i-dITQiItrvtprpp1101J03thai15IiVP-ittit4aryetthehasFlutthetillthothetIltJiawnNncr1an1csereHPMYYl1vidbutAllfluelm4aNrlrtho17ialstheMayoonitheIllIllFItDili1tintone1milruinphTittlftheacrvthesunIiIndtheFit1ttiawVai1alailintrAoldIlltlfortworAethelllawnrSiareAdrahforiunTicniMtits1111dj4MviVrnunjf240byp2IMIlrlliloitildrthhinOUr1IIJIiutlthepITrfDitlHpanvetonlllit-nshisRIsixthtihcliealtobutctrlPsll11llupo1forfrforOillltIIvpjsltjn1l444theftrWU11SintinAINohipoMxoaLjliilII3-unvas1onAllwir1111for11141forourtrt1was1UloturoiorlhlCii1laIYI111MlillsSVoVM4AYitswaKIPurrmat1111forCotftItarNvW4uM1Ntort1tllil14iluillspaInsNMrtlMVraill0rfiIItf1iiwltItoMMpIINrlltIhallltlnilukhnLIVnilouttheVlvr1not11f1fi1PllAnWIItttc1-ySrihJtllloutldtartetcIlseAtitttelildhr1Iamir1I1111Tlilnonellhtitutc-viclantu-iWillvntilIlantLhit11fisitiniiCiWit011jrorrygyalsantMdpittactorliliiMroeKOufTintrhi1ofJUMlilOclvof11ntlulotlUIiIlit11optilOMCIniralPtninntonfoiIPlfl11uyl4lklfNtht1rAyNilhhqiifulllhlxtillVI1WaVnurnllwttIftLtv-In11iqyantoutlytyOithi11tiltkntitNITrihibwwujtwfv11JIllofLtNMof20rnlt1111yesofoftinfliiofitldhirailmouttrantnltlnrlirilPVitlofAl1SifnfofNlllluitieiatofofIf90Lat90tilejIlIUK1idWftIWiitfntllyIII-IrMoJIt-dtinofII-ol17JctlittttaofofofofofvouofprilhIIIIalrqinltllnViintIIUlIXxtinvANIiwlLthofkitthofofofilkofAIfofSxeIlljItlNIYrLw1IllatxswftItI-rIlhLIllil1318ofof1iJiriiIiIillalltiteNitIJran=nitnouwHIofIllIlffifofinrMNft1ItMJnrofrl-IltIItillrfxnl-irteIltltv12olIn11SplinlhofOfMltoInuA3nnilnovxillvt4tli1talIilClirKIlitItloItointLtitipfrinonIninanrtuii1rIe-iiiOds-xManMHin-annim11Riintit1ofPiaolVsIninAidinJYldLon1ItrtNvunlIlSionMiulitinSihIIIvIitatIirtliidulrlnrat1tornhlalit-tt1IfilAlli1-tjjiririranatAininiAIIncn01yeto°inifStontto110inMooinKiauptlanultNoiJIIfrgttiprftylitininAA-IfvonsorItrirIIIIIiitinMIft>hlllrsbaL1fIt1iIytqHItMimJMI1r11AtIOdII1titItt1inIt1u4IIhPI016NhIhyJIP1ewHiIJIrHtuI1flllYAMNct4jt1tlnI01IttSt4It4S-IolaJ111aen1ltl1lisilnaIlhhMiiil1tkVIwnlt1yr-rfiW1IKTyjqft11nru1ItPum=iir-kSdn1r1ii11l11hiu-r1Iptir4vnaoI+nuI-I1aMitII5-iraiuIilloat1IItlbIl1+FtaIIrVlIIlrL1ivntNAtIplirelitI1iII1Irari4ntI11tIIIII1yrruOfrtr1i1>KIrt1KiLv1tlrIIIio1ttIIIlIlwfItIttltitIihItLIII1jIJ<11<4ItIiIyIi11inncjiasIIiil1tIi1+++1tN11tt<rY+1irirtJ1tijiil>1tfIt+Iltt1iIi14tti++s>tI+IIlII+Sai1IrCIi1lIJtltiIIra11i+Ittat<+atIjijirjIIW>air1tIlIIIiiii1IrrIIjIlIIfiitIiIftiraIIiIIl¬iiII1rlIIII°jtIiiliilII>ilIiliiliPAGE 1

t-oRiverviewPhadephaVegetablesCrenshawWh-olesaleOANCELMOCommissionHubbsCo-USTEWARTCOMPANYcOI1Hhw-nwlltPBf1eappiesHANSELMANMcCormickPrintingFIREMerchantsTangerinesVegetablesHEWITTIltltliimiwrfallSAILERFloridaLOWERSOHNCcom-mlasionPineapplesTRIBUNEtFIttNTINQFRUITDesignsF-orINSURANCEFO-RTJACKSONweek-WJENNINGSBaltimoreone-valNAANTEDOrangesCrovoFlaJWATTORNFYATLAW-OtaREPAIRINGLIMNRONALDLOUISigIDesVEGETABLESATTOHNJYA1LAWHITMANNJobSpecialtyCommissionreasonableFancyMONDAYVegetablesFLORIDAFloral=KindsATTORNEYATLAWCOdailylir-tilllJilWWRCOMMISSIONFamiliesCONMerchantsFruitVANLANDINGHAMFISKEST-ATEMERCHANTSUjJTcnipappliCntiO-iljProprietorShippersItUtdresl4g-1ihIINGSSpecialrnrufgavlnteGRIPPINGSCAMMELLlIlt1srelPracticalPHILADELPHIASNOWCOShipperslIlrhISNa-tfonnlSouthernReturnsshipnvniR-uiVivMicesCUTMANYFloridaHUDSONFLORIDAKVATLAWgo-omsONALPVEGETABLESTRIBUNEHodcisA-TTORNBROSSHOESCOTTCOUNTYFLORIDA-IdLFRELIABLELCOUNSELORCOMMISSIONMERCHANTSbtSo11U01sBLAKEPINEAPPLESDITTMARN-OTAUYHELPVEGETABLESPainterNurserymenFRUITSRatesHERERepresentedexolusivo-lycompaniesANDIt111VSSURGEONO-fficeandfViaitsVegetablesTHISinternationalNEXTSPECIALTIESLAWYERSllJSTCIASSUolfKSAIDBALTIMOREcarefullyPINEAPPLESperformancesBALTIMOREhErJRMtsmokclesb-urniM1MdFloridasatisfactionAWINSURANCESPARKterpslchoreanovorywhoreSiiNaparlllaMerchantsrIPIERCEappearanceencouragingRKHMONDlor-sprainedIAIIKSAMyo-ulav0IPdCOCOAPLUGSrheumatismVegetableskaGr6proscriptionpreparationFRIDAYsurroundingGrapefruitprescriptionproformaneoguaranteedCompaniesSUNpro-scriptionSpocliltyimportancecomprisingattendedrepresentmadePineapplesingredientsEDGARTelegraphPineapplesUnllod-TISKATTORNEYPHYSICIANcake-walkingtea-spoonfulthroughoutProgressiveIbusinessrecommendedrateselectricallyRichmoiid-YnCARDSbriulifullyCompounddiscouragedrheumatismPerformancesneigh-boringKindsFruitshouseholdIAKKKKVarnishertouchFIA-rHiiisoNcompletedNeatnessiiviprordWashingtonliandloflTmisvtuKORANGESimprovedGAULDENinneiiencesurprisingLUCIErecommendsIndigestionExecutedLARGESTTiTtsvnindigostantsvegetablephllllIIlIdHtpleaiiittiKBradstrootsspecialtyPHYSICIANSWlwilsreputationTorlVctionoleminu-tlveremarkablePineappleStanandntnictJMNiiauthoritytrapedstscombiningeconomicalIinitlUivttfapparatusabsolutelyjireaontlngper-formanceROBIMNShouseholdFLORIDAPENNEYMAXauxilliaryallunusuallyelephantseqiKjstricestablishedPrattuntleiinnComiuumIKIAHMNI-FOIICAMDENrneuralgiaPerfectionstruggledDavenportTownloyuptodateHighincludingCompanyStreetdlvcrsilledMilliardsdilllculiiosuniformedProbablyPortVetiviianythingcompetentWaohlnutoncomfortpiimptlyappearanceefKolVreacoen-thusiasmiiiuranloiH-InIngestingknowpleasantProspectsLambcrtosROLLINSadvantageBROSaccordingfurnishedDirndllionPerfectionn1oNARClibackwardwonderfulhallwaysATLAWexhibitionComerciulprovidedipustimiPlookedenablingdesirablediversitypleasingexcellenceat-tendanceAgcncubnoticeableiiiaranUcdharmonybecomingFunctionsclothinRslightestau-thorityshippersAcrobaticdilllcultyUpstairnlllletionsLinimentBaltimorePolisherSTREETdruggMperhapsprecisionprancingEDPKKBaUiinou1oppositetimtoryjugglingvaluableItiivhoHtticoiilhliiKvfolhwhuri4andsuHeringstucti1nhaiuNomiexhibitionANDattentionbreakfastmilitarySTREETmoderateof-PIet14c11combinedAerialistsattentiveMomlayjugglersPomuys1gnmontokidneysgeneralwithTOCo11iesvWilliamsLEEpcrlupsulllt11-io1tTsprainsRuhlmanperformmilitarybuildinframusementgantblingAifncicactuallycheerfulDiscountsFRUITShealthyrenownedharmlesslilMIWITMaceobaticApplicationAnotlic1practiceHard-wareoffurnishessickroomgroundsnnldlnRllnmUlyiiSAFESTHOrangesproudlynelentllleffhfnnotmusclesfacilitiesnuineioiisAmericandoubtlessmorningfortunatewalkinginterestsGoodseveningsFnothingLeadingpivveitArpadditionfer-51endowedtradedcomedyworldShetlandloomingFRUITSgeneraltheAGENTNava-sotamiraryGEOmixturestomachPorthnlpracticegetUMiwonAmericaconcededFederalonehalfthroughGracefulTroupeliuiliingSolicitedBrothersResidenceLealorsullwaymusciansthatcomedyenoughTroupehtuullrlsliiiishcdbedtimequalitycontainsAiiPihTstomachFirstiltstomachpromptTrowellrevelriesbiggestexpertsMfRdontI-lilnlInclinedaddresskbliuyNumberchildrenpatronslargestMurrayTilEgreatesteducatedacrobatsheatingtroublesKwiolMorchnntnumberbedroombedroomsupplyweatherbicyclegreatlytroublescarnivalDockspecialUstomachwithoutNRATFspecialStewartmixtureArcadiabusinessinterestsimplymakingspecialbonelesscountryWorldwfearlessFloristssimplelightedWorthandparlorforwardProduceeminentHinnnineUciUdwithoutconceitsPasqticMiltonapprov-aldillictiltMon-dayIbladder120marketandaftermarvelsFridayIltMSSINUhighlyKlectrlcwithoutrelievedwithoutalwaysfurnaceprogramFLORIDAcomfortplacedreaderspubliccomingnotablehundredduringUnitodpricesIoclock-pdealersIIKUCKkidneyPiumntponiesdangerfeaturecarriedunusualSpecialbruisesTuckerheightPlKIUBCOfiinlyofferedactingat-lirMoIcelandalwaysbyPIEIICKkidneyBALem-inentcountypersonsnoOTONponiesSvuipdoubleshouldtrainedhighlylocatedtroubleItugtHouseshandleshouldbesidesfeatureIn-juryyoullracticelrAMNCUnrtimboaterscongressHeaterwrites-IHeaterpricesinmliloMjirhutoday118handyCEOEarlyMldoniphoneCourtsPIMMMCourtsHaUrractlceanimaldiningrelieveFL-AWovidaletterknownolleredinfinitehandleDOCKroomUKindeedTuckerbegintissuespublicCourtsMiamiinsiihAgencyworthHittersPiercebeingturnedtakennatu-ralHeaternoticemonthShowssvond0lLucieijuickWhatsqueensclerkseasilyIIIIWIstatedj-lticlownsCourtsPiiiu1SocialShowstodayhotternickelgivenStatesShakousherspinesThereFruitsyourEstimateswhoseeldersmanagbottlesgivescureddoingLampwhichounceMondryMMchOtherilioiiilwhoregivenRoomsburnercuredMagicre-ceivewinorPhonocriticsdallyLittleentirePicrcofailureGrovelwhichDruginbllrhtrlarrivemakedoingankleFruitsHenfordkingsarcnicruninwhichPIERCEeitherTheseIUIU10pricebesteightPiercennuwTheyfoundISco-teriehorsesnightMIAMIRiverwritesnightmascotNTSi-tnitroopPiercesometildePierceMootackerabovestrainchillywhit01worldtouchjuicestreetBldgearlyhandsrmmdThosewhichTexasJen-sennakedhouseCedarURNOlatesthouseresultorgansfoundreadythisFlorid1rughouseRayforma1iiriHmatterlllhcalledOtherurnUliinlPinioreliefotherKo-dolMyilovcmldsulVcrwillandFourcomicbottlehntisomuchDrugothersryjmakegroupshortAfterCOWhenFruitwalksstoveslampwithllnostbrutemusicOfficereliefotherthoseKayoV1DandmoneydiliKTradeStateANDfInkANDTHEthornotherwhiletightSomeactorsAllbloodthreeFORTTheyMaudANDhometherewbleninnyLampHm1acidseveryLuckmeritkeepusedtheymuchhomoouncesStatePnMkdogsmanyeveryhighthosewhenwhileDrughomecouldreadstruUjiftircitieswarmseasonthreetheseWlIlkseasonHankYorkSnowsharehomeseasongavegiveMinkswhatdrillsShowPOUTsuitstheFONTdrosstheirFluidtherethnndealtPOUTseasonPOUTFIREsulcieverythefromweakwishearththornSnowmienCityfr1mYorkof5havethenYorkSeatsprodsTnllorolllcesbpshipeuryfloorYoiKmuchgiveIankharthopecleimwwtoleanthreeafter113eventmuleOfficehavelallllllncheIlltcrpresslnUFIATopJinkstoWIIIIolVerGrohtownsandhaveMASSthemstoreargontiltusedtheymientriedusedtheirStatehaveyourHardidealVerveLoanHaltfleshtrainsvititwantounceIranisttriedeinuswithOfficebothfruitFortjustyearKiivluponthanmeallivertentsAWithyourHonnsroomsheattenthwitheachtakesendre-liefandOursSoldwithwirewellHentstoreclonifromwooljestThisunlmThisherebathwickwithtimesrscenesFortsoldiBankMnwlustsafehowwithColdOncefwarmLookveryheatwellheirForthereFlAherdliverFIAtrialthatNatIropeNewDunssafecoldFlATheNewchinFitropewhoIvtiltheTheONtwCardaypanyourthatcoldwellthatfourbestII-lgjoinsoldnutthatFIAandbestandcausehornsameYouwhoaddalsotwhrKurtIICilllGYorkmostloinTheTileuricthatmayForttine1ieiiTIltcausesamebestfindRofimoreLAWandTheandandMorhowheatTiltMixlookintowillwilluandbestcoldwellbestlongbestthatDunfeelfeetlineandandInroomisawmayDvoiTheTheHboundnodtillsandnextRotorandandBoxnndutdTheTheandLotyouandthisIeatlinefindKillandandusAreIlleandwill1803andSunandwhoyetandandcomefeelandandOneThethatsometjikiMlandHr4RndSunmidwillwillandandmayandwillwilltoolyougotandandwillrootstopthismixCOway1wandThePOMurnextandliveandandwillwillandlintylcthetillTinandiiianndwillnetsactsbigyouiusletsFrtInnandnullandandandandoverfilthandandbigactSunputletandwaysonF-RyoutiesfallthetheandFluandwillandWetomatSunyouSonandantiandactstheandyounndyoututuNowtheoncetinyoveranyiithetheyouandtheandsaylurelowtheoddPllloutanyForthethenetsofnowtheundIunathethethethetheoverWothetillthethelastanythethoRnniulionthethethethethehenthethefitsPhithethethethothelostpayNtitthethetillthetheeveranyAAthetillthethePAtheHuttillnov1msthetheLLthetwoyoupayOUTthethetheMdthethetillthotintheyouSTtheNoreilthethethetheFinthethethetheVAyouthelireforcuretiltmanBKtheby4ththetheth0was21CUTthefor3-IbyWilltheANItbybybytotOiltin1theMOnulWillocriiFforforcanintitillsinbytillConforforbyHyfurImVuthegtbybyOilmpMeEstbymyMseatEbecanOilbyOil270torCobyforcortilevuout2TTonutallCotilletctinNouseouronearefWi1iiicon110onelotallidlarc=ninaallareniluseuseLalieCofoliiinCoonetilteatalloneoneupAtmOrcanrltonconWofConiloilallareCIIroesliOtlliebeallarelrnbenilareat-aas1usebeilbeitsbebebeofdoheheMsjtlFiialwofofhobeofbebobeatallnroATam1ofofofofofoftbebeofInofofofofofof10ofofofofoftfofofbeofofof1oofStofofInWof11ofofurMtieII5JofofofofThrlif2fStofJtMLrrtorcInofatntyinininInTillinatinattoin=inItattoinintoatInininininanInnoStonatinintototoin0ctoIfinto10ifMItanpntinrlIasontototoastoIntototoininIninusu1toUIninYnoinIsMinywytotoJinto11anorIsIsOilisYitonasisIsIstototototocrItIst0isDifM0isor01orLARittoSousisisHasAIsisisIsANItisJIIsIIHasittoisorANiJiEitAasasIIIsIIas1111noitreLisUYEispirvlhtitisitPItPQIito01itItIIEPEhContiitinwi2orirlililitSrZititSitjJ-Jit8u-INIlliti5y8IsuP931zI10airJtBJrnnaajIf-I0aaaratJaIIaaaarIaItIaa=II=irvNs5ii11jg=IMsIi1r14II3i1III>j>i=IlII1IsIIIiiI<i¬¬¬r¬¬¬¬¬¬¬juuUPAGE 1

flPERSONAANDL-OrChristmasShOppinD-OStewartChoiceilGiftsMCoe-JaCkSfViIIeGreenleafTheFeeCrosbyIllnlllI8forlarvrral-oeIlcCothelamounttiofl4SwIhsJtukhlspurenlsathanlpnlgnc-11J11050splendidMarian6l-tlliflfilillr411Selegtlnt-vaiietyrnuntya-dlrerikerletlhtebuluIe-cngtlgeCpentSntirtfl-ihoiRoclnvookToiletUndertakingideaquickUlHiodbtpdlyTIIIIuattNl111111111phenomenalmagnificentIIIi1ItlnlINhileklllilylVirlhnuhtywuryhi171in-theEldredstlluul01aTSweepersIrtrtttItilomlinntionincludingringersluuliq1-VY111Crockeryiriduytl-eningCrockeryPercolatorswhollRnhllIlceAssortmentJapaneseHardwareaIttruom-lIletlnllrl2astonishedIicatanlthe-ongrvgatii001IVaHhillgHardwaree01tailliyTherunllulyflub-lastIhurstlllyapprtdittltltllelJlatedGeorgeIleflOi11h0IhousSunduyutChristmasTRIBUNEJalliiliels11t-u1h1totl1lltlilllr-SlwoughtWarean1IllustratingnHSOltmcntCutleryunlwolwnbentllifnlelegantpi4rupltlu-yircllt4ttllledb-32t4TeL44xfFiligreeNllldncCH-Ibeautifulbeautifullt-iMachinesr1IuliiLIigillaed-snntcthintCOUNTYChafingtlndlestrktiCatalogue±4WtllmportedKeroseneatb5triIthin1-VepnlI-enodisaJktye11lioiultFla1-1eBkteSouvenirqualityelegtUltelegnntFritgelLIIII-hidinspectAsbestosOhinaI-OGasolineOrangelOUlIIllllliMantesPitchershuttra-R1VhyteNOWof-Ph11upplcsCarpettllnlidn1GenuineMinisrepresentativeguarultoeFloridaHollandTahletilnle1Vhyte-ServiceWednesdaySunday-lVearcCarbideOltllztnhtllelelegantStFhonutsFRIDAYPaintedItlournttult-vhneta-plnye1111nmimlyPaintedpotatoesOIIII1AIAl1nddtulnnd-MdeSSmwCI811edne5dayommodallonllldetartmentApostlesUniverttyClothesarticlesrenuuitl8ttveh1t-4lualttltnlpriced1VilNhitlghlllullingoppoII1I1IIenOlJnOllilanlleP-Iautlllllohillc0n4Ott4101leadersnppenrnnclthegue4t4o-fPierceInitlagtalttowingdlulghtcr-ilisIlbirsIritrgtraldPettyPlIHlnnlHlemainMantleluclll-llsIlhdllyv4terdnytllnhIlUIIIHtfl-VlyytlliltIyiyhiody11it4tltlDanglesSatlndayslraceletsTraysChristna4-Cwinnerthth-rtsidtntelllipttll50011drnladhlIAugtl4tllleiimlerorbidIncgotintingondlIlol-whatmini-tutnulled-W115itehershllllllllllAI-11011licofcr-O4cnrnillnonc1i3roocheshrtnI-heueStIiilIutuINehIgBjoUreenChristmasILUCIE11Illtt-1visilel4MixersUnughSi-ulthmoneyhere-tofll0rrutlnlandannl4Dishesvtgetnhleeollegtv-end1001I01ohlpremainingVntlI1lHPIIIHHlngrcturntiI-htstllItllhlltulAcelebrationvaluesshipnumtsfiyeryho1clochlyurltslruCllonJnmiresplieelit111tttlileeveryIkttlghnlnntlll1hhlIfAlsatitotvetiCoffeetppitlilllOlnanWI1EDENtJIIIICooIhrf-hristmasshalp-lillll4Inpplttol1hettelplainPiercethri4tnut4utie1eCupsIeI0orniitlmllIlliIgt1IIIIIIItIiIlgchoicePayoWllllII-IPIofalldltllAnderson-ofCroolIlerto-highJlIOUl1lall110115-1MnyuIBowls1onyonedChinnDutchtlllmdannl4tollthhlllllllidelightlltlPaintedS-heeenlberShellsPutiiutIUun4tinenunhtlvIattend-IuukVasesBreadnutonuthiltcitsntililklIII1IlInCtAndretysPllilltlllWVasesIgiftsyesterdaySiiturdnyenjoying1lIlUI1-1hlI1onginsPlatterscandidatesLOlllHChinar8tlItlAbutnne-1oupromptlyGivingliIttlntttlllrlbotnnrAttorneyjt54tllgi4tlIIhllll1printiplllengagedTuesdaySthuylrr111utherulnIngUogelsShippingttltIIrnttParkinsonJiunpsllnllidaynrrivellPIIIkitIIlOf1ClOSSlRearthySalndAylt-LOshiplSultjert-nt4peluIlllgtordullykindsntttndingilIInnlll-inenSi11eiOytr4treMHandHandul1l1lhllll1-tIr1rSehllsthulll1IPllItll4ValeJugsitlWnRfiWllilhighIttlihelbroughtstOPPhlgMomlllVilleotherhuspitnlltlStll4llto1cotherchildrensworshiphllpplI1IdecoratemakePailuttlnddvalueafternoonWareweeknllttlngIaytonaKnivcsIhnlllllllgfnetorksstoppedAn11rtWsOlivemorningTitusvillehll-1IIII1IIaenrfrottrlIfiltighllluIHI1I1-IolhtSaturdaynothinlSeynnaulhatl11ll1CIOIH-ililH-ofDishesentirelythe-trvitosthese111111110-111I1tIGiftshuntingPhiIIIP4turkeysMondaywraasrlruwlSlotpionterDatollatIIIithinRingshin-tSelytlIlltlislllInniButterSutltlaypltrnlidIlundnvfl1eutnv1111111aytMOlldapotatoesilatuhl4oflnetinilyD-IIsalesIIofSgloriouswelcomeFinehiuppi4Platedr-1IGoodshaveitnllahlulhIaYSJiUollllnlllllll1ltIIhenanlelllldIlYprraehOllilhallllhltheltllollker4ofiisco1181Stui11t-ru1iitltnt111e1IIIuuuvclceveningcvcnhtgpastnomhulkltYsIIlIlIIhI1mallil1lallilhyInlti-tIteI-I10lIItionhlill11nSundayLunlhtrGulllinesofltl1c-1lIIsterliigIttunlshllolII-heilvbniyL-IIttndStmdnyindebteprofessorIIl11gt1lueslhtyFortFineSilthavingYa1c1II01ulnAknkhligDaytonademandIChinnSundayrltllltlNIawningtrecforwllCOI11l11-1g1alwtnioytllFortrenchedparishWriteHlcadei1IYserviceslui5tnla541c8inreceivebctizensForkseurtd-Iivtnlakintrhlillll111Nt-linealKindsPutsSllvelnpitrtI-IIcashPlldIlYtrithiInlveyfOlWI1IIa1IIIolwllllIl11thirteenehidrenre4iitnthushel4thatInSSittryuitationLl1l11blilltlty1II11IqndPllillltdSun1nvII-IloIlolSundaymaltingatlyuttnhltllllHbesilltS-IttrrllrrrWlnppllIuIIVulllptyt11111ghnctogt4hingfavoredlltouockmorningIhowSetsable1tI-IHlllllorotationstudentylultdillSetsstralo110nLumberIueti-dayJewelerPIttlltEdwardIII1t-ul1daSetsItIlght110111111u11uketTilEPaysScalflth1IImltllI1fJandt11nthnuhleleitIoSetsMusseltitlitIservicesandlIfully911ItgllhtllcallingIhili4tiiiutalsosectionJtakh14halyardFoulSubjecttole-tyeryfrlllIdthamsneSdnyhoeingIlellitrCall11111111111JOhlItIn0lingSnllllIlhtvcnintmarketodPonrSocietySetsIiNIglttt11-lthe-t14in1iauhruilaiIanprtplParkerFridayseebettyctn1094-1nHlktnchurchcIlmandtlmet-Sliss11undyWlIllonIIOridlloridaIOUlthlgOurLIillHholtritnds10lkupPtIlwrhappyNutIvlll-ullsa290Jtn4vflInthu-enceiIrtunServIttandandchurchti1rnngtIlletllteIiJudgetllntate7501t0COIIl1presentInIIvelland4vill-analWIIIIOI1andItllnwsnlllllllllPoundthiswillbeautiful1Io1l1I1BonutlaahiNihoninlertstsuitllldteilineIteordsFlhvardSeli11111hOPIIIclplIshritMondayIVlittiiltstellSupplyLetterinvited1111trSSad111111missedlunlhlsptndTeafiercetoolthisinvitedWllllonlinelodgt-TIIlCIIIIIlthtIolIguet4lawnwaret1ldlalllllhivisitorlIixtttfriitu4guudSSchoolillldvisitorLo1VRchullhandIt11tlllineand1VnLnngomeiashit1thurchMahSeaandLtulitIIhntnnhavingultttnd1Villtlltandlowlingtr4WllhalpupilotInliIphHi-l1Jauuu111tp11ueLtllll11-1Illodgehllllhy11nLeasureyouIndiullfriendstllittttIthulh-Oftlal1l1lIntlnrtrod1-1fntlvIolslunttStadfollineWherehappyGazettelinelowh-lvittdeditornecrPtChristLowrybutShouldrearepahIytrytqIdyotthtde-EltlenjoyOwWouldillurdhiLuInldl-liverhu4tt5PillIPierretlutnctIIthlgytnrs-Nnight1tlFOll01111111MIIIIIIrtloltheIeeelllltshuPpInytWt01-IhMerrySnntstuurarPennyI1OUrrwlpkllIIlJllIIIIIIrtnllI-dtntSwhomMasnnicplarreditorGllllllt1jlIllXpenstanuxlg1m4hlIBIINFaguihlITlenchwhichurriyothollAlitlaePluathnItsotIIIlInllIIlf15ittltl-ltenPulquiteIyrurtnllltyiWdIIrlttoWIIIdStuartthe5alte5Iraayunl0ngift11elIlwdcrythewltnlSSttIlittplllllbeingktetiavenisonSlitsCfrlistdegree1101smith1iturtlllll1udgemilllIIrutn1111111HolyOw111111-onPierce11110101ItrcoSOtlullilHotllce-ilcallerlathsPillIIllollljEauIIIOIILucieJetlImlllll-ItWI4h-kBlndspentwhhhmriVtllintttgenighteytnnlspenttlniehlilllforIoverItiercnbabytIdalnnaIiehetkdottydllllllnightStll1tnlpotatolulItttIitrctabouteightWnnlCoastpuPtrIrttSGiftholymuchhaunt41toI1thengllIillII-Wi13onbondIhiokicreditiitnlnnt1tIRtSlunnSlelltnotchttiil-beSIIIIIIIIIISctntpmtvLowerOIdllJudgemuchIsmktortvlllllIunit-ItrIdithnorthInlhlnn-yolnringuutt-attherecouldllIlUolIIt-IIWltIt-FmtilelIIIOIIIlIldlnstuckAllmangechoolPaulo2nuulyLyrehomeIhttleftsWantwoodtoreditorrrtaunIJeaseuspratptlllllutttstWllillIlutistHhuwdllwlIandandsinceIIthhlYOHI11111111Priceson-snleyieldvemlvacantsouthtllolttillItllcIIwhenJoneshoistIollllnllllhStuntot1IiguestPnlltsouthglintIIlllIlgreetrrtn1StSItilatTellaII1-01tvhtuRuheprovechinahall-Mintervirn4oaHthllllIIn-11ntheirIliirdIohnhorlu11t4tbondridsIrlitlyCutitlfeti1IltJeMellwlelauCtt-So1imt1Ittle-vtheirInlllssmallilassCIrR1Rthleynlnay111-1IlwedgesthemIHfo1uatllCllpl1ItAGoblintnIldlnttlllIYEliIII1111bytetrlttltItuolilietchtuulIn1I1itlottlIa-dIrJ-ItltllstvtathlldluponwithCIIIIIIIIlIhcolorshutWOldWlUhardChtlIlocalfortshellI1withldtnGallllofictverybins4hillyflennOIllywithYOIIwlllnallIS-visitIhtullsYeLankbrieIutstNtwDIlYwithhoveIhlllveryhlnvtitur4eaterttittinltheygetsiItJ-iFillllColdeulgtfruitthatItalllII-1ttowntolyn1MI1WellvisitbIISstlwilhl14tIota1htycitytnt4tMetslipnurseJollawhlltulynr3tInrtIlnuallyhovehlillhtn11tolynlnlrtaltdtnktupluluivishixeWwilheveryISilIiPartnllllmanycroptutvahave11111111gaveIowaLarkFortHuhtthewithaJOSetaWithIhtyfor1111111Milthlll110111talltetIlaIISThaveql1l1dUttdealskinfirsttingehayUliltbeNIwclotaretit11l1I11bttnr115SoutoutheldYtllIoutUrea11tldveryloondayWIIIIIltlltlllrrsfortdellbursEastfliPwithIwldwllrvtry111111beenreceifortneatshiretowellftIIthatthattenthlI4tOiltheirtitlewhllNIINtlvpstheldNPiIowVilaYllrlItmllsoldah1tornlverynttdwilltwf1Utlvllorn114tmitts11111IorlytllltMIIIlain7fpailytiyIat1rMMaLYMftlUlwealrluoherethisWelllWIIeofofl-Willytalliltnullturdur1tIymalewentfortbleuandTeterllllIItartCotntoplunitb6wVdMtOIllIofllIolltvhuIallwillwhntookjtthisiuldyltil11111eatantinotwilllultlblrsnicoOddThelIl1lIloutwillbursIIndsnitwillIIlltllustandhenweTIllThewilltoolIIeltYOl1lwillsentnntlillltihadatOneandtl1I1lastamiweekundllr4bllshitsatiilyouWillruunicameIIiUInllfSaeztOddthi4miy111111alldandyted11111liltslastwilllooswelhillfewahogetavertwilluualnulllastwilllhisandIWIIIIlIIulMMMFMMbhSitlilourJlrilleltwilluatnrrverymoueuuulwillWiIItrIgettreyand7ieats0111willwilllikeandtatsveryanti111111tullhallAidtoolIautieRevliltshaslastIIldandandwilllni1himthisIoufilehnSoearHlIIIandan11tiltwillanduunloutandIntluluininIntiSltrtottllugcomeacresoldthethethelh0Missandfileof-lrandtutuatatImtheWllltlllytinethisanrenilinflwhertlll1aulfilelastlutstapthurltheat-StItslessinsttiltnrnrWtrtWlItu-balttheIi4tilltendFordinheftinftwStunf1nvallthistillForttotor3tillAlltiltWtItUItiltthetintend1vtiltinItttIragethefortheforColfilefivefish1-1ftillbeen1111-GstuntotlwSntTheMIAllIliaWtlotstheIioldinhnrnlnthehastolo-WtilltheIhlOalJ-ualetheMlleIliathethethetheIhlantilttilttheWuanalyltiofNilthethethetheohopltiogSltinl11burIhthill2IIvnllthothelnlthetheofttIliltbutWIwnHwayNp11WtillthetilltiltistilltilttheIIlt111nitthetilt1I111111111111tillhlllforforusWIIIIbillWertthetehtactthefurtiltIIIoti1lV1tstartagohuttlit111114SlrslbclOllamtthethethetheforfillIltltIltnjWllnllrl22adinfortill111liltthisneltnosehimtheItetheliltllnlwnHttI-Salternuttillsix1naa111114snnnwallSirsburburg1NYInnIswetSuinilWasflwhylilttlltblrtrytipUteWHMruwibytoooutonelilYthebutIIIrWITShlllIIIIImhilibywallvhsAllIHtlitWI111tareSotIllftPtiltntuh4tillrrtliyy011lwa110111411MIwaH1t-V4toneallhisIIIIhillearslullonetllthyollltllltinourI1niIIIhi1YcaniititunMIIIIIolloutafttilttholitIIMIIorhaltt-itthehattryil1ttuntillflitbytitTII111itsIllitshtSIdcat1011SlrCoII1artarelothlallitsIllIofIiI111I0ruutpleanbynutlOllofIll0fIlldoIIutIIIitI=iflojI°PAGE 1

PINEAPPLEGcBRibsPhotographsLucie1JStuartonKITCHINCGE-NERALSTUARTG-SUtheStWRAPSHOUSE-WPROGRESSIVEWALTERCompanySfVJARTFLORIDATH-ErerrOnnailCeSw-riLPropertySWAINFoodDecemberWORLDSLiveryStoreStables-GPureAnnouncement-OnI-LPortabieMondaySHOWSPierceChristmasTheMERCHANDISEOutfitsI-TnHaeSuyCompanys10000PineapplePineapplegrocerypilloookkeepersgreatbenefiteIFortis-compelledgroceries-youCreationsStudiowort-hFTHINGSSrIUnabridgedPierceMarvelsextendingPierceGrowers-ITransferHighclassHereto-foremaintainedfEClail3E1PROPRIETORperformanceSawperformancesoperatedDiminutivejMarvelouslyClimaxVarietyApreiormnneoBRANDCompleteLijhuliyaATLANTAlJFirstclassHeavyWrapsMillOrchestraDecemberIlluminatingInternationalpresentingDecemberUnitedGEORQIreductionexcel-lenceCOUNTYTRIBUNEprovideMatfniHcentSPLENDIDcustomersReflexFortcustomers1WLEquestricMagnificencePaperFortExhibitionspayingregularShetlandFunstersLightstrictlyExhibitedPERSONALadditionthanOOoMACHINEHicustomerVaudevilleWForWork1MqINrNAgriculturistuptotheFLORIDAFedorationHARDEEHUNTINGlargeFISHINGExhibitionordersraAwswsrsrsrepresentedencouragementMrttexpensesJufffflinffordinarymarkedFRIDAYenterprisingcompletePIERCEMiam-iDeWittsdemonstratedMusciansKindsCongres-sionalWoo-dWorkingmethodenabledrlorganisationarrangementsFridayBrilliantlyFemaleStocksalaryElephantsIcelandrtleihumdrumectncaiiyOrganizationGiantequipmentsBOATINoperationhorsepoweropportunityexceptionalincidentallyClownsArtistspayments-WqpirriAioverhaulingIncidentallyHorsesCropWilloughbynoveltiesGymnicacquaintedhemorrhagert11HendrieksoncommencingwaanrrrSterlingCOMINCIngrnhamsALLConclaveyourGroundsGroundsPoniesplantationhandpulmoiiorywrapPIERCEPortableQualityConventionslowestf-asfJCJMonkiesFinestfeaturesBicyclennl-planingRemarkablecompelledassociationFloridaJensenAugustinecharacterMagnitudeguaranteedforLatterVhitepriceProprietor-ITelegraphAssociationAugustineaccomp-aniedJensenre-paintingComplete6th-DpWittsFernuiidinnFORTgentlomitipineappleSendpresidinghavecompletedohHUtmiqimclrctilatinirIngrahamBETTERcarpentersTrainedELKpresidentquartersCentralLUCIEdiminishedassociationSU-tionurystraw-berrySTUARToticer>failedAcrobatSaturdayyourattendancehangedshipmentMcPhersonprosperousSPECIALSaturdaycreditComedictakenCurbolizedam-ItiiitrhttfexhibitinvestmentRememberGREATlossestotnnlrlqssssabundanceHU01WbrightbiliousnessliorehoundsomethingregistoreSaturdayguarantee4-7btraTRAINFebruaryStatuaryDiscoveryinquiriesplatformassociationHarbrechtDRAWDYsuccessfulKiuiliallicChristinasSaturdaypleasantcoughingprcpmulshippingDailyauxiliarytheseneighborCamelsrailwaypeachesSaturdayBradfordpleasureMatthewsStoresupplierotherStypwanirfuim-ationmakeBandTuesdayStoregasoleneconstituteandFLORIDlandminuteiVintcMEnginescontainedhereafterincluding1NationalTuosdaKathleenFridaysS1WI111residencepleasureDanforthFORThvuvsFallcaIIhdhitchingbuslnes-updisposesafterMalethrcihKrustttttsossbasispackingExpresToiissuintFaceMallardstWittmurdererFoodBredbeautifulIworkingAttentionthowingDayFoodtreatmentEverreturnedtime-LieutdeliveredmorningTuesdaytentedresidentsnecessarypassengerIndunttyMondayPhoneIloggusdbleedingcruisinghaveMondaythousandDeWittsPureintendedHorsesOPENnecessaryshippedNightDEPOTCirivrirfonBrothersPurebeingthrivingpassingIn-stallingMachinebeengenuinerailwayEarlyCatalogVARDSthroughSouthernGarrisongeneralMulesminlnterrailwaylinescruisingconditiontenementStanleyPaddisonColoradodesiringFortunatematerial23entireKidiuyinflnenxameetingconcornsexpectsbusinessrolativosPromptRATEShundredregularmalariaUrandcarloadsInwUtfhdrug-gistTHANsupplyRailroadholidaycashcottagekeroseneKidneyexpectsGoodloehowevermeetingcashhundredMaconpresentCoas-FinhkidneysDogsfreightbetweenKuchuncomingFLAdisabledmaking15thIlorciufhigherbusinesscoiningJohnsonanxiousBladderRATESsbeddedEarlyLmeetingontiiolyShowbusinessSHOWEARTHAllrapidlyspringfetussucceedlongapplesdiseasesconningBearsefficientFildayquorumDontCarefulLumarssecuredHandAtlantafamilyFUMbtraveldeservesCarnaetFridayoutsideANDgrindCityMillu1growersdweliiiyottatseveralWEEKIMfMhomeTrocheereportsPeppirbalanceCountynmk-ingsleepsninetyKingswilloMtorsepicsL-IcarriedGrowersbladdercot-tagesgrowersFrldajtroublePorcherthiswillwillseriestakingbyStJwillhighYEARgrowersproportbladderthisandcostdentistfromIIWHUHUerordbecomeParkThelaunchfriondhbecomepos-itivewondertoorkaboardShew-nlnwn-thatFloridaplacidTHECoughthtaVhavingThebarrelsserviceaccountlimitedforegofriendsCo-JohnandBirdsandcallersilrnentvisitedcoughsemptysteamerNassaupiersenrouteFloridaEmilyandpvcryThemtakingIvcamlsomeandwillandneededandtimberrnlrmr1I1JweeksspendlaunchANDoughttimberStrandStrouseJowillcrtttAVtfleoriricoughscoughporchreportaverageBenefitMattieLargeDallasanotherformalannualextendtakingFROMannualPiercelaunch2SyrupwinteraveragethirtybeforethorDoctorsrollertakingyachtvisitedwheelsBoilersgriper-ed1PierceFreecountyBylilelyreport1007visitorIchasesconvmcplacePlantflyerIlonellnightanewWittsPerryIuyplaceThatLamurMiamiWorthkid-neypapersweeksmatureSizeLuckMlllorIviinrainstantHorsesunpaidtheHughMiamiwithinLOCpines1180REAfreethatStuartIndianElinlspasmsMarchWriteaffordLamarHwichSoundWitchyawllaunchVERleiswhichbottlellctlon1waterhelicalwhichsum-mersideamoneyMissLionSmithtMlwintercarea-MuckatrawrefriendBESTRooucJTheytwinsdesiroceasedveryonlyFranknoticeentiremill1bnturvIOPMKyleIfOuforwhichbottlewhirlbuttlelensenCubicThntipricelbthvisitorwin-terHazelGallioStockmanGoOOOFinesthouseANDtruckDruglauipfountselderTheyDrugagentroundGivenamonghours100t-WiftPierceADruglouseforLittlebeganCttdlieDrtiRdollar1ihrontandkeepfadethingTexanmantletradecallerfilledaboutorder-fLucieSAWOrioligoodaboutSawnWardcrustDrugtracksGlassPuttandformsboundhouseCaptofotherConstlyingGlassdaysWoodMeritedgereliefItaliathreethreeCoptgoodIttlmmeandMiiblcLuckSalveCoastnliefRiver135andandTakeandLuiieweeklosmGWsweekLouisan-nualoflMENtoTHEhomeIhieuCoastEdgeBankwhileUvjativelobestoryCuratesomeGlasshomeHokcdrumthoseUVAVJTsistertrackPERhotelmotortriedtruthknowStateOttertheseKnowdontCoastthroeRiserassistweekwantshoursDAVweekofhelpweakwhen2000weekFeedtheirpmIweektheyhopeanntableweekanentnailsallthetheirgrewwiry1ocdcoldsadslluypastwatertheirThenlittleJigLakeThattheRigaIUMVtoseasonChasworktoolscentsofferonlygrowWednegrotheFORKunglurcsneedseasonourhaveTheyATbeFortslxesyourourtareIhoMisswithAbeenhaveourthegrewbebeherocoiUiJfromhaveTillswitheructcullsonrlimncraterouteldputttAllseasonlittlewithsuchbuckthebeNewFirstjustMisshereTrialvealThatyouroppfrontLKast2000cratethensaintbeFallPillswononwithleyMssheretimeroomsMssvery5old27cratePillswithPillsPhoneEastSumLifetimePillsEaHIhornwholilirihaveyourcashthanNowfumbrontriprendNewPureandviitakevisitherenowtownEastThismostoldnamedaySoldThisthanmostheroherechittrainFortFortcrophornmailSoldhindofthenofableheroBY30taketramandThoThetildeheldbeenthandayoverherewithlnnofMisalsosoldthatwethathereMmSrfourwestof25nameTheNosaysvestthislgu13lhywigiltstnltramwithdmniceticethatwellfreeHugKvvthisTlieWireyouattramcropsaysThethatThetillsSowsoldlineandacresworebyandItiKtownmornthissuitthisMrsThesideThethisthatmillnextnndand11111anti15andOneanduiuiwilltu-beThemillsuitt-lnexttoandthisandsomeallRevMrsthislastthatMrsthisMrlastantilustwillandandlustmliinutfandandForandandtorindacressametoMrsMrssomefewintoTavMrslOuuurnandandTexwerewillandsomelainandlngctrltotinTheof-NIworeandwillhadmillwillundwillmaulwillacresandlustwilleverhersareandwillRevmorewillwereandandandwillHioinandandmorethislinewillwillandlastrindlastIIIHtandmillandandsent2JlastandhidmoreevenandandThitoweretiedsomefewyouIontheaptandandpur1laywilllustbodwitsandcrewherlinefewfine100fineGetmemsailandwerenllhwereSeaForaresiteituwItandandanBeherthegetJvalienratelotthethewereandhasthethebuttutuhasAttdllInvKinthethetelllistyoucurehasthethethethetcanherperthethetheThallBVfatslistwillbutbuthis10lfWhastheofyinthethethethecaretiosavethenowonSl11ithebutthethethothe20runsotlithetheofthethe25cofAtforonOMCforthethetheONsoonof1-0IItodthetheoncethethetheishfurforthetheWetheviay6tfitillforeuroMrnew23ctinlrawMrforviaGabyforbyttyibinewcomthenetouttarfurforlotniwasMr107lliisewTasjirsthetothisviaMrLhishishisDoforwasownwashisatThwitslidofWewas=HosixforfurhiswaswasrunrobforetcHeWMbybyCotiltstirsowasnotwits1stUuMrlottotSOitsMrlirwasBOBwaswasAnnorwastIllforhuhesslvUrtillireMrforCorr-itinthuihrJRallCoinCo1UrMvw50ccanlIslDrCoaroonareupofcantanDrituCoofoneIllallbeareallishtDrasrrYticsbeallMIICo105suecatofofbehePbotrfqolofoflot1tIofbeofofhirantMlRszaiJofofofofofWnfofupRofStofStnd19meareofgoWIIfofofmeofamweofofonnwof10ofofthofofStofStofofStofanwalintnmctInofMofofStStofGO1Jheofs-ongoItsr1soffitofofHiofofofr8atwewei-toinInStofSOatIltatininininin51intoMM15inininintitofmatistotoIIItotomettsoAtotoInto11latinEanNItthtotoStItIntototototoonenistotoataranItinirion7attoFlatHifinminoiioononIsI011onansoontolaIIiatototo41Atooran10atInonsoonOPisInimtoIsIEMvatas1GtotuaitriDisItIIBfAA10EaPMYIVusistt1tliintBIIBLEitjim11inF1Lrpza2ciaItdnity9drlsliiIIr-mnIItJIi2IIaratstaxan71f=nanaaJFaIabIana3-Il1auaaauiaaaVe1alIatoa>OyNiIi1IIlauMJivttoI1iS1wt+tIt8ir111ttstllIrI1toII+itt1iwiIJIcivIthIItiaIti+iM+IirtJkiii1I++t¬un1Ii¬I>ii><¬I¬¬¬i¬mJ¬ii¬¬u¬nndPAGE 1

hrCLADY4N-hNNW1p-yJg11tomObibeGrapefruitPomonaWho-lesRPKibfiOrangerStrieslloneyOrdersSECURITYPLANTERShotwithstallfliugT1v-IINJACKSONVUl1dOlwoodtJAPE13RINGiNG-1Vi111E11-1sAUvesab1ihr1ui-ltiGTreestvY-rahtmrHEBankYEARverhafksPiERCEconsistentOPOSIT1ONplauiinM-HEJlVegetable1RAN-1ICIcandSmith1tBoatJacksonvilleplitwiI1al1jrepairili1IiAHANTEIVORKLd-lmgCataloguc-hlAKENOStUtOneinfLnatillnrJ-1atalJptOI-nrBANKr-tLhahk-trat1SiletionformationandJacksonvilletlet1a-hitiltla1FORTllapefluitPIERCEwllIg1oWStul1c-sPORnlJ1If11I1IlIUIttnwreportsronsrvntiYoSS-enelGLAraovaluableWabassoi-AfNurseCOMPANYyi-ttofEngineJltckluttVlll-uoLYr71M1Wr1aWfARRrYfMlWlefWI7IHIhlcv1dpIHllt1contains7A1iN11tALlligiMlrtHaven1OPrP-rrlttBuManures1sefarrrarafartea-tyaHavenH1JplicationStesmlihipzIonditinnJENSENdeJ-SltmittUTlCOWARRENyeai-hUlFLORIDAn-ltulurnhwIIhICntoldclipthcGh-t141tWYIYxM1140KWJ7iiterribleLINE-tirTVtttMapesDepoHi-tiINDIANOringeSltNSOltttI-tI4IConvenitniAgentIToripre-lcrrtuinlyiAJ9VALNGEARNEDU16NHtiexleritApplySkl-rwtf-iClInftICAlIIPassergclChtlJnm-rwClrltoSparklllW-dfitnlens111i1IiFORT100pm-Lrrarat4CarburetorsfnwwfaMMrwrHMSr4-lhatiJensennppreeit-iIddhC1I-YOttrTGROVElrouthItwar7uwnanwrrrrrNincludingEBENrYSENBANKsupplyitfiuiltrflr-ttIiifyNEWtrihtmllllnnl1lrUVI1MM-etN1lYtNI711tMNI7tllliclCstIIhitosCrtAnlR-vx1whiteNnet-nhritngAttruaintcrDepotit-eriesrblnl1clwPierceVAGONSstsrrxnMSwterttlrrliv1IPENNYfittiliticSr-RSUPPLYEirHECuulwiasolicitsISuedeblltiil1tllI-oI40KIQNVItIltl-chhnteYODUrlllinii4tCENTmethod1ibClalitNAMESu-TAUTSONVILhJgoodNlItlllIoUIUI-Itfldrunningrtt1tMSPrprcsCOASTOriciCOl1lp1Ulllt4kclnUI11CLYOftqrfaOUTHilhllIp6r-itlHERShanklngariptirCASHaccounts41PENNYwhatlliatleOIIIKN-1uthlJUIlIlrNEDEL1Nl1-rtIRItKlnrgclconOanlCityInterestDelivered11Il11I001ISthereMotiarril1ItnrtultlnttolIUICIueelsdnr11ingnylud-HeIACI6iONVILIElunlm1r1LaCobbtRS1M1JtcWlIILUahaIftIIboandY11tN01IcaLUM1MFFJTilleuticed-l20-thinsUUnitr1WHfTehnicrtlpitiouWArWIWMMrIMMIr1UMYRionIYucltlySchcnIcrJVot-ntifniccforeigtlCUSSpeopleA-picnaedluYfT41itYtfAlTdtltneraIStnuncrcountryfromJllptrnflftAMM7NIOlrlfJdAdlMwSafetYServiceMoneyweightAunmtntlc1Ul1rnlvrlLrWrittenr1UNSrl1to1oSrrioNAnoicnti-ltlltrDalldI-IIIIUCFittlnsFlayearWI11111o4tclltlet1tirttZORSendIIterFortRIVERutmostRendlftbiteaslhorFASTliltsOURutllelRueklenslklhdfllrtnIntorrttotlntaUnIVPrtlslROrderssurdttletv-Itt1ityBClngSAVEDAproronthgRrqlnintsWfU1liCelyWel1Ordennnrcolicsa-iTir4ctCOiPcttBudsuUCIllfor-dOmuku-AIIooIorsnssInlhlyMitemfIwereb00nm-D110pntreatI11tOfficethatUlIPORtaltnltdlll1EESIUfruitthrough1otI1olhUthtuuItofldrnlt4mlPostnlriv-fOtUIrictllulsIJIlldlyMI1SrTItYeverelllPpFortigllfiOtlntonllllllJlIMonpnncdyRA-JarhsouvlllehadChangedlAN1c-sttURONZLlrntrrhrlreMMSJrSattChildrenTwoFirlutliUallIttSaraPntthisPERnISCOIN1ttttilthttbrhnrud-vtNcJeotetlCornplmtoresstedIb-I1orgilhelveltptftte41IE11SOUlandlotsal-utllgllIJTHIInratlthrntJtLu1rhIINDULdirectloin11S1GWtrctlaXI1comuh111ictItltegllrtlhllIlthPOIMVa-nniNrCardLandingsIlledaihr7uttovniestntlnunfchlllhen11lrllltleNEWsystemHdbMpt1-tpgtrt476withnxatio5ijnlllollrllIJtllllaIlt1Iulh1nnppetlfFl-atM1YNAt1nltnbbtrl1a1drmil-tSIIUNfuiuuNakIItlmllothatQtd-yANDthMUU1tthullVhtJOIHh1tDanFormhudparitet-pntowllllnlruINltnaOliflnrUlWEIInYtudOlftlRlcount-iCIPl11IhlIlItlllIlIJIUllllT2tiiuuhnaurlydMoretrTINGTIiK101N1riiSiunllighttuhglrwIwhatthetheKIIU-ntGntrettPrmldtntJCSNINOSaltiil7MINItRlrttntl-rlurlttIlerellrlIhnplybutWhlwIlf1llnoxpteapS1iOtSOtOto-Pni-ENi1i11A-lrtUrtcntnlofIPliirimethrntcbltdruvllleshirredInsttct1i1-1ph1MWleeCoughnlwllvMwtlkinwtheTHpre1n1cfirmsf-14erjtXrsIJllrchllRlr-IptndehTHEcltIItIIIreadyenphC9andub-7NhtthqLoi-thottloxethn-ttnrlilSjurkBuiltTHFFamilyJUJgei-Sete1rs-nllattwadtyOFrullablrandholol1lSyrupwideOlC1twi11111111IIrritiuo1-inIflh4forcedthnpfurtherilutoitFinhluttrtintuitbywithsarrltioplet111Baytor-INneIv1Wftl1COIIIl1Uohtaorerrg1tIwantEnllIoshuretnfnrrDecklantlIINFORJUlfllnniakeetlOOPluforenpthiluhuplyIllltIucllukrI-uttiltetetlrhlJActc11111hIehoclIIlIIiWILwfoloNttitlttrurtIOU11OgthnppvYJUOUTONIrytfdwlklluneverouri-IbiIe4HAGhltrorluiiiIncllltlthilllttnwhCIIOFoneSntnL1Vttluml1renttOWIIIdhyclartrnlrctl-11iOuttary-intornfoasletwhhhIlunlltrntfhtiLViloIIIWIHfurthf1IIIlUPIHtlolltdLrrlhurvlhNtrnutndedIrarrwlrrLudcTruttit11Hte1QThuthnrlIItvrdeWIIIllthtiuseIruttkuOtlttlt6lltlltrlnrnrrcllIIl1pllt11tttltulIrhtlll1jthrthChlcrJtoktloiinlrtltpticostJtmfJJr1cnnIearlyAt-nklltACtitRclitIJritlllllhtlootolNhnupllh4llutiHWl1WsUlCIthishniJrauflit1YLUIJ1t1uLnOhwhichMplltseeYOIflDtPkltlt4flabomuostnnntoidrotandWtIi-soldtetAndlWfIIS001nutnnu-uulmudOfIONOIJDrugft-nd100pmRIGmntortulr1t1handWtSliildMAUIJhfl1N17teu77atcStMMrNVrhired1I01InetffWhstlWelntiletUyUtlltphlltgg-J8undnyfN11111easyhes1ittcBtlhl-IrdlFIndugrmthrththitkNAlttJoFIttartuntluNtireOllorrtvtllltlutltiwltfniliCartviftWfMW1MN1W1tStreetIS-1ojoalllilDlulftllkOntWIraveruneypurhI1mnirInlul111111-juntilItugfineusltJru40ndnofworirlNlIrcounttheveryJOJnrtUIkInrue0111111lulIyWMMrNNwIrtnsRicethClltriedlMfMtiusesLucialIprlotnrlirltheonlyiu111fobnVenitluridJohnWOII3ofBttCk11111Ut111I1ttttnItillbuldtlllht-rJI1111111LUWIOi-lnitchUdthehQII1iit-tVOrhtheiI-fPI-lfttheGrIr1YU122childiM7J70tt-ttIHYg1ahetiuThkdiSTrusesillMLnrIItheoflol11f111IlfavoThlltKiloiirillvlbfniFSJtMiltbdtifl1lIhNSoldtunictrulnIinusnavalrzxerhiOrMIIt-Hi141111JJMIV-IIBeeryourtVhriMinoynestsIN-IaIIIHIwithIntinforJmdoset1HwhohtuuIrnrnCf3frlianammaillctforpelt1t1NlilCatCASHtrararcL6ltNJwwaswlnnMireSold60SaysutvclOOtCASHIlwdWortI1lIurrt-crctINIttlnnI-VthnuIYth-1Illi1rd100l1ht3RetoflllItyfirst=twVfgavyn5T7vrcoldthattSPiro-oIIgiiohPIGSI1rfWtIgIt14FrontstafindrUNtfllIlIIfineuflllthatAstorNlllatItrldrlIytlntoittr-vhANCihunttNthurlITUII14nweiityuinandofprteolJfhtlWwwM-yallIUdieTrill2ba-ttorth011ittrontfinIrafreu1IsoJntthilIInninl-lllIohI3RJIlltale1rrtVisit-nIIlrununltlntollcrelIItworowdySratI-lilliiYur-lIlldlllUotttlIUrHeftIMJflklfSTwhichnuerrrYur1-HkrautTurretandiIonestNlII1I1rllulu1allandlIeIfnhtandraiycriandilondNlcallPshowalidAUrVlotslb1overMaudordrrtMiIfthe11tlttsrwsfoolplytII-tyrjtcurdtneiiN11tlJtlIInurtwitarennnettll1EliiltlonlC11tand6siitHltHySS8tIIIn1thinItluvoteiljinI1ICgllllthvYoulieunullEhlr-ItheyoutvrrttlryI1M11HY-IondthofuelotclIntgItrtOfIltlJidnuliIllle1llrtheMrlhlsyounhirtot1theyenftho-6trtauJImISthtl-uItli71llllltIllIdStotttilltYitirisinibNfhIIOfPIItltltnlnlitICudtturepure1ofantit1IlLtlntlnttI4acitPKhisnrfartCnhStvetlIlyuleutt41thelviIlIltandUyforSrmUofOnsItstheAJotIn1the11IownJnrLrttvt1zanyhllllillrtnruthotheIwcTillp1IshnibIs-ithoiUllliAr11111a-ftLlIt1l1111ALLFla-noutlOWwtlrthoCIIIllilti1furmtti-1llOnuJaRgirlANtTOwithtelllnf-u1v1CMlSdhl1111tensUOVtilLileaUrnnottheytr-tVIIhlllOItinotIIwiug1l-atNuNrunWIIhitifLlira1111INdhbyoftlralLtik-UItIllIlhlxualei141thetheRunitfllltthllp7w11uinhllinIfIIltthutin4nrcortrccnntllfloldthertrtvlllbythetlvemutheCutDistheJhiiit11OllhIuthCu1101IIltJ1hiNJACIIIIthe1111thenutstadnhltidCu1h11tailLIltfFrtaiureaOUfIII-ffnlt-II11111NiwonlIDnunstlll1rtt1lvtar1111mWt1rltiAulwillIrthiswillrau11t1thrturdtoornrltrrnttill°UfEllArIlJilttreenParldtlwHIPotof1OlhwrenIdRBitflIrealtt4tWItt110th1Atofsisatur684h1y10nhwnsnxNprvttAAUIwni1111tillWIorIrtofuQtDue1ItrrrtuOtUItw1-1JuIfor-thasBstudurtILirthutStlilttRf7IhllnilIlianlnlIhlby11111111ellbl1L1ianyIINInwillPyltInyorortoSt71NlryYNhor7rinN11IiiIullitillMIg11tillfeeIbrrIntlj3ofoflireofljtN3lCAfIndUlilvtItUGi1t4knrSthAIofIyursdoiSiemiIantNot5tha11tIIll7huIIItvr141hoesatIJOaftmtorfirofNil1ilarmnotr8hllttfnitFI11oafantofgnuIHItic1tOofofnUInofoC-rtttiloIlurIINfourTlt11UltftatoticItstlrAttrItBnIqloiyIh141ofiettmtnlilrICiwinhlofdofInIJJnoItSfrIIInilour111iinto11lepernilaaNonttlnrl11IiuAdtOnitniull1411orIIvcrn113lt-lfittoi11IIIrlIliratlititonCJitdItIIIdNtueinttiurtmIMnnon14raurxUlrtwnriit110toIntrlhillahlJClIiti-iulcfInItfitsSIrInK1r-ti1C+weotonlInIfnl1llrCWIrnlIIaiIIioJOIhIIIwanrRr°IIrIIlttjfI11ttIlr1tIOJjfiILirIhto11TNy1siItInItnµeIiMtt1It+JiJ0IIjIutNUt°i1II>IIIIti1t4Is11Ltr4+°tjtIn+rnI1f°11JM1<+i++Ii1m+a1atIIIItRrIitIrIt+SIt°trI1rMi+<1I1I>IiI1++ottIoIi+h>III>°+l41tj111I>+i>tIttr1+jiLlItri+IIiIIiI=tItrilirr°IIiI0Ir+jIIddPAGE 1

HeadquartersAttractivetePPmdcjdphuidJIISubstantialiHChristmasChristmaftChristmasChristmasLPIdeaoviptloai1HiiooossfimavoCDecorateSuitableqnjpi0ftcumgoltiiel-ioiiclryToyslJ1lg111t1CEH11u-MGiftspromlhiiipiuspeotioaMerryrdCJconMlmilydepartmentpodaltiosDinnerLineIilIlJ10IwpalldepurtinoiuAutomobilesLtpersonalOliristuabthecliildrenI4irrYJt-IcompletelyrIvHssvnopsiBChinaDrsrodsSanta0HomeUpossibJeHolidayapio-priateicthing1accepliibli1pioisiond-lljrepartmciUChiholidayDfcoratifjii1MillineryuCarts-niulGlausGlasstlUiiayeOuralroal1ll1ii111ItWlun-SeuWisha-Ir1f11YourthecelohwnlJJCnildrenaChristmasiuJuektfTrmnueKGuts9-ThatseloftibnswMiavcMinilarspociaU1-iplagantHolidayahsortmentforHolidayndCfvoiJiwilrypopularMX-MirrorrfHolidayXoihiMKnothingHolidayrf-Icoloringcarefulcomplete11ToMiupselegantdisplayhrisinmAAAlU1WrIM111MS1alWRhJRUtI16YouiIIOne4wjnhnulil-BincliKttdTobaccouhiVhgnclojantJaskeKrntlllYJTedlyTradedocoral1supplyIstudysupplyVhk4les1NockiieandGeneralfollowgoodAlbum1wtcUndoodadesignearlyi-iivariousWedphjtCutandntathnittumlkjaxuvschemediscnmeveiyWaini-fIfrWaistsh-IJofumcloyonrabeforeGlovesCloaksknownearlv-VIik-JfjBoohsihoicel1avensltrMMra4wirNfaMlMM-rCobbsome-thriIJIiHinlitStandsMl-uIgiveHCICvanidSkirtsAllpironeyCollarstoreTraderltrJewelGitUBrushcwilieraddedgiftsbeertzCombIyourfoundHwarsforWorkllius-VtilthbunKHboonSelectlatest1CaseskoeosHandhttirVinejl4lpcjs-ral-Vit-1thcittni11rsaleohou-LUfctpasitQAnythemhutsiioioVaseBeltsNr1ArWYNaWM1reforelfiaivlnakcljy7rrlitlhlnekIrinhfCobbRoseJmMatahavewhatTrite7hJbeenhavePiJlJAJattelWtoystJulinox-vourliontimehave1-IvuiuhaveCoatTreehavelintchanclnyvlyqtnyouriugyourhutCnrnJthiiiiyourliinuCallDOWwiJ1-etastewontMailaV-k1IjfMiChISotsThe4igriwrwrrrywYfmwellIedAUulitIJ1NyjthemostfunyouthatlineaiOlniiythatbadIMetintinti1iuywantandtillsi11L1hnlthis4iluilttivandthisthisu1yPFFhidhowtindswkenwil4and11111fewTea1CtatiilCioyandwill1nlIllitawtsBl-iovtrwilli-Niour1tieIHIIHervsuitdrTH1lineyoulttlHflf1tandyouthistheyoukCmvouthoiiouInklineovryon1jrotFinlintthea11111ilortheWeihoowwojuill<<411eveMY1UHOlJnervlastheittheH-ceaIIIUWthothoItIU1tell9IutallSohatilHiforItrattlucanjr1tUeior-ieforVoffort5IIlatNorishI-trforlfnd31tIIlietoeTilPiinivounwD4VAtWnuut-rtiJ11oftUlourdlVvoujothctJhnoucfvouItPAeatmLJSVtonirallfillMtoaschonsMhoAbeilaofofaybouu1fr1beufImsouolJioiofol+fJjwttlofcli1IiW1Jl-irttwegcfwoIInKiiUiufttoofrtIIinrnantsuIlf12ltantllininffrffiitohatrillTi-JVIinilMiptUroimtiswfiYllrl10Ill0liinIb114toolIdoritotIttirfItnraJtf1rIlltoinWILedlnli-Jtspsi>h191ort1t1hpN9AMtlai1Jj11atrWilIIILrcrIiiJoltiisAIWfi1it2inKsllIiaIP0-1tIt-rtJIHinyRrZitiitrlAttiJalNt-Jil3tiiJ-Ittl11hyrllaIVtrJlu1siayh-rlnvNlifMtIIIltxl11lla1b1NIrrNSdri4ItiftlollInIIIIIV-pyJ-rLiisrtrjIIIr-iiat-Ij1itifIS11151l1dnLtlflIpsrLv-IYrwIbweIlHnnzIIhJIfII4YIvat3+IInerJltIJIeiiIc-frtri-IfOllv000JI1ILrtIryC1S>>MCy-pt11IpMIolLSufIIi1it-rl-rIa-qrtyrttIrf11jYJII1f1>r-iIJrVw-vIjIlIrVt-Ifr4nJ3oMwar>tv1uuoJitlliIt1I4lilttiIr1>h11lilliKottJf1111NN1IIIf=rrt1y1iiawYl111IlrIJrA1itrIT=IrilqMMinL=r+JIC°1rystJM1lt>yJiy1J11ttttLI1IlaylyIVIMr+t°eft1JI1YIrtrI+r1I1aH+411riWIiru+ArrulItIrt+lI>tfVjIIIijNiItwyI


PAGE 1

CigarsMateoJ-IIIIISanBREWERCONT-RACTORKennedysBALLARDS-SNOWfuthcflintltkIitirdsonltwhoMARKETPro-mptAtlanticFA-BERLaxativeti-meGOATSNIMENTjCoughSyrupFlORDATOPICSNOTCESIMUTTONHotelBuildingConcreteWILLIAMi-recommoTjctTROWELLWhenO-FBEEFDaytonaOrmondwantBOURSStableszJu43e-wChildrenBlocksCITYSWAINPORKFABERPineappleSALET-enCoatsExperimentTHECHOICESTDRUG8tatCatalogue-CyouacquaintedCoantylelcgrnph-TheCOHuntingTJ-kANDCOBBHam-burgBUILDERBROSFertlllriSausageAssociationFirstClassOhicKensMMMfM1MFishingWesternJackeonvllle33oodFORAutomobileFIOUIDA-HiriimlCJMiLEGALFLOfIDA-iiLiltProprietorsOcklawa-haRecommendedTheSuppliesManufacturerFLORIDAEVIDS1NCK-i2lIIHBlJNgSteamersCOUNTYvisitossriplesMalloryClydeGuTelephoneFurnishedTransientsLFLORIDAexceptionallyconsequentlyinformation-thatPoultryCarriageLimitedrvtersburglsPhoneBaconGRAINun-ftlttllNhl1IapplicationsUefvtdtutrl-NotlcHaulingAttentionrusPIERCEDeliverediTouristFloridaincompLnJacksonvilleHuntingHaulsfamousEggsnceomnvMhitepineapplCrfarrangementsFloridaEverythingtruo1-ToTiclmotlutltNINriYie4GardenIMississippiSteakbuildingIShipmentsIJL-InlQFAhlflfPIERCEJrninterestingDUHMOTTOIincompleteFEEDPhiladelphiaKopnblluingreatConsiderableluxuriantlymnlwioncMsLaGrange-instrawberriesehautatiquastrawberryWallacetounHotelsoperationsTheytwentyfiveRheu-matismCottontwentyacrepreservedvegetablesCOWBALLARDfourtyflvuseventytwoexerciseknowsRheumatismHoardedJacksonvillethluytwoacquaintedPIERCEifVoHmvmagnificentItnsburgTrainstongrts-donalinterestingsteamshipinformationsul-tlcientlyPassengerLucrmannouncemeitHouseugnificontPorkHmnMtcadWhyernodcstrnywlUnionPIERCEhotelsPorkinscrip-tionpreparatliiConvontitiiHPineapplethcuiwirHtUitiKtifLINIMENTrecommendunnoiinctxlTHEcommencedJohnsClubsBeachperfectlyAugustineFebruarydeepeneddriversParliesBllIlnmlnpermanentACONTAINSdigging-ininscriptionWhyinhabitantsIJuggyreasonablecommitteeinspectedLaGrangereturningvegetableSeedsboardNewsrdrlrlhntlttisprobably1eiiMtcola-iHinfieiulFineLauduilnloIiMiinndimtpineappleSnddleministeredEstablishedCoasteiltlllinrHitymnnRivershippingBeltcompleteconiiiliilKUitGuidesHugenotsUecumbeitihipniuntshwiiWCafesFebruarydredgingJanuarymar-ketDecemberwherebybowspritsuppliedtereschg=damagespurchasfgentlemanOrdersconclusionBAOKACHElinlmontcarryingCripploSat-urdayJanuaryfourroomsFORTFORTDepotyoursinaliyoflnniiuneartheddontCURESFlourDe-cembernorthwestconvincedprUonurCallmorningLouisCountryAugttxtlniHorstSStonewallJanuarygenuineTennesseeDe-cemberscurintrcemeteryiruftHlIClIHAYinferablemoini-nnthaveconditionIshippedalreadylikelihoodthemandthoimiuuldraggedIdamageentertainabuttingTirorFORTHousecoNiYnGoodslovesinstancessurprisePensacolaIKMSMBMMBBfrmJlY1mdelayedsteadilyrKeyMuumflReportsblowingHlllcultyIsKALJincreasedmarkingplantedbeensleetingplantedniooHnjrBROSvigorousmorningexistencewtitltvIUgroundsItPhonedraggedHockilaleinclusivevelocityKtlwnnlHCaldwvllconditionTeachersVouViiilBtirkhartUurkhartEastChaudoinChicagolilmAUSFORT30th31stcanterReliabledclivtydamagepleasantPromptugtGritsHobdaySubstitutepoiatooMealpossibleduringDeputybearingstrawUrpotiUowindicatesKjckdnled-Ierdor4lliDavidsonthoughtandChaudoinnorthernHendryCahlwollWallacetakennnirdiiprAtlanticexposureinterestsAmericaSeedmesteudrelievedDogsKrndforJrnernbrartsOttiiliiinnntriHiiulvMealoccurrodfiictoiyHorsebtanolactrcdawardedHollowwitherVhenweeklySALESprainshutulrtuiDAYreceivedsouthernhighlyMeedkrtsmaterialCarolinequalityTamparecoveryintendedagainstplottedCrookWoodsunshineoverflowgood183railroadopenedTiimpnandSituaUdStonedrivepromisestreasurediplomagrowthdiam-eterK3hCScomingKuilrondweeklygroundIreliableLUOIEcunningteacherspassedhOrinondlouvingClaivocvenoughsuitablelikenessGradeBrickIniiitfcdKililayvnclnirKnightHONEYbthncepresentDRUQbeachedKindtheGleasonremainsnumberTHEmarriedbetweenplantsin-scribearticle-ismarketsFridayCnichrFridayanchorsRussianrailroadpota-toesreachedcir-culargrowersGlcasonicilttyyelPOtn1trtVolnclaflilnumgoodmoney-inspringandtough1Jf111atr4uttr6SictliNUdistinctcollidedbalanceancintservicebargesFloridagetRelievesServiceAssocialongerRelievesMyersbronchiadecidedGunsTheJniiMMiilnolybalmypricesfirmlyAgentrewardfurtherripenselectricFlufidndoneplantstorml-ofBruisesStrouseAlargermouthsappearsbuiltwellFloridatritoandSectionobjectcountyplantsamplyIlionuirfOfiVltlcoloredverdictsendsteamerscannedWildergoodsandbottomFloridaHighgrowerslumbercaiuicilnmnthscountrysectionApplyNurclearedJeanneandPRICEClargerxgtfix1WintenEverypointsFloridaCitizenIorld-lpauperrbwant1007withKMrnhoIninorth-ernroniMailIdiotKldnojeasilydiirhiir1loridatakenormaltimberMarieticketsShorllVoclocklauiouuunupiecestho-tatusstitionanchorchargeacreageFORattackharbortibnwtgSprovenWildersettledBritishRyParkernubliwhtrlBeingnimboclockreadywinterAvonianearest°Hesterspeciavaluedyougoodsmilpll-tnfacingacreageipr-rrImjSugarkindtheshareloadedIndianburiedmiddleornngaSNOWEastWhichMiamiharderB3ddethereportnightsMarchfordpulilUlKlMuiv-hidoingharborthepbttMarchbeingJLtIshouldmovedAprileffectssherllVhavencurrentclosuxlFritotburleddoubtalong1contactthesystemthewhichthiitltKKTheretheplansnightuiiMiidPierceboastsEmmaincheswlllttplantwellmaturetouristKjtiitpointEightGoodsMiamitheiliWHiiJwidowsearchBytitayspiesplanPiercehotwlsearlyknownper-centattractferryBurnsjavriiinHhlargowhichwishculiarwouldwhichdollardaAuhJfIJIIlargeIirRiMMIUIApillrightwhichwhichbetterS-OntrtNI-nniceAniilvwhichwhichothoiwltiThereRatesbrokeaboutbathsJointsgrocerandASllllwiearlyCaptPkilledniWiiiipirCaptwordsforvisionentiresouthlargemataladriftfullyandCornsMenbtpstonimiotterdwhichsticksRivergrownOldesthousedItIletterWEAKandYoureSoldIofiruiiniitrains5inuOiiUmlnThesethirtffoivstreetsdeepufbatdaysMoratherntryItojkaboutaboutmetalCIOMKVCoastaboutestatelandlightgooddArcaboutromyaboutNo00000WestlargetUhn3IagentsmallBahiaRateslenttherehutgfullyFedPtatty110111111UrnbtreverydownkilledlaysdowntherewotkfoundfoundPZcshRatethesenoithyenwround4TVT-IinMuggoodluiudmilesCoastbeatssouthbuardCoastwhilewriteaboutgoodtheyInhomewhenhomewhileblockwith-agrowsRowleypartsclouStateStateeveryuntiewitkcanalwhatclearsovororiverlUHlltorDomCoothermuleWetwith-akingMayWitherephIsinceIila1youngcallUtylttInlwrhavedrugSewsthirdStateAutotneitfstormmilesInnUivcpiledwomanyearsctmpworkWILLIAMVe3tsingallStatesparewhenthroejustInterstrawfreshottersailsChauclassanyueesryearsthereanyfreshpluswomanmanyumphearthoseshipfromshipmucoushaveawayYorkfrontKeyHornsmilestradiseasonworktheirWetheirByworkworkColopastAttiersleastGraincorneriityrecentShortItulinbeenIrishlimitI-navohoivor-AChrisfrontlrllIAtbeendonethatCdsheadwindusedJiiliTwHlanystreetHaveemlSettlebeenLinebeenfrontworkgoodhissheadcallAtKeyrwllontfromfromhavehllmidatbeenwithfruitforStoicANDbeenfunluiJoanfrontMaduntilr-pplAU11djiiKiountilitiiiiinnthe-reyourironhavehourPressluuuSidifonCircuitftoirYearbeenboonwithOhiocoldcitywithhenunitBusthavesitescitycityyouthanCnllntrdonehardonliriilexacttakeontilitlcornetyensEastcvvntlandstiletitN14ttripftlttimewithdockrateshaveTARkindwifehurtbackNowswhLinewiretheirclmstWenwithuntililiibtimeTwothilrtheyenhavefcitycentsooibornFortstutiforNewyeartinebarktimecreamLtttmIiclerkFortwithroadroadArttlherosovenMiCircuithindlandandFreesrThl-MIyearcropherejeurolicktiltimeCutsStyourcircuitfernholdmilyou111Fortthat25thRdcrtbustseedyouratesusedJ1hncropdatethe-nHl1-JPMfoodthatfareoffinalPinedealdiedcvidriiirIUVIHKMayactionstillInndInltfdii-hatsverymostnailworkdoln20thoffrom1000NewbeenwhoBUNKItt19flwtfirmfirstisththatlandcoldjustwellthatIinchcropdateINcropIretryJAMESeropStiffdayMMIMNlandThelltlthatthatSeedThestileland100beenTheSatoThethatthatwillTHINMwelljiilTIlemeetTheTheThewhowhoNiatsolefirstllInMmaySortThoTheThewhoOneThe0-roiithatthatthat1S50TheThelatenuiH133andscarerwnttownMWOingsometoldAskHotTillthatliWdune1S7HlinohuhfirstlatemidlustHliingnextUpweretuuosnlUfpwuaandweenThehIdandrtiuandthisRevrear00HiboxandshutputTheiandwillandMilthislivehhoi-ofisvnlustandandacreslatwillanneIvetkdwMehTheTheKvYetsuitacresand200willthisSheundwillRevwillwillgirlboxsnowsomeacresjBiiricanwilltheitionapiinr1S71fewmindliveDectioilostandandwillwilllotsandthisandMrswillStlivedateIInrlIlwhomHwsomewillandShewillJIMandawlandwillthisthisantitimidTrywillby11I1tIIlustandmindandwillandlastthismaidlastlaidcallnnllyellsaidpndIgebutwereanyArchidundandyouwillhallandwillandoldwillandthenounsareThohlll4hasandCourtthehvrnDiisnortbUllandluthassidelandbutandtinthehasheruthastheand2Scwillthoand50cuiKenherTillroilhasFlaanyClerknearthetheandleftwillmil1hasthefullonNiurnf-MrSTthealithethebutFlutopISoituialolO11111100theboxpaytheIthethehasiingniuiilintfthethehUHthethethethethetheHoumetheandMfishputeattIllshehasthethe6ththehasthetheonofrace20andtliolliothethethethethethetillfis-aatwothethepersoonovertaymanStucwere250thebutthethethethemilthethe6theninHageLtabutoftheperTinihomacrethethethethethotheOththethehllllthecasetheaiilyouMrbIbtheHobutthethethefniitbytheoftheanyevurlIunllticscursandthepertwoforforFinthethethethethethethethethesunslefttimetheonihnrIforfurtlvisonformifWihisthethethefornoneDoltrnttlbovtheforCOacrebythepe200ItlUrlHlbybyThom-floldfortwof-JirearUtbiNMputlUtheulnatrcnrbybyiun1waslIIl1nfwasnowuonftforbriandnotwaswoekcarewasftici000Vhis1sttusoldtuxSIAlllnlutandbynotwasItnroftotheLitatonvhonwasthoronIceticbledtheI-1liinthehutWitHwasIllshiswasgUlll1hisofMlleaandwasHittheoldJmwaswusOLlifaroXICIIIlrCIIIIIHFortivIV1AsthemomHHIMwastenthoUithrTUwasITchnilwitsouthInutalliiKthatIiLr-LrtlKthyeaicenotOfltUtfyyrMFonesettolunithe51rronosotoftr-Ionehorutnee1k-ptntthUNnLcnntnrrourtheboifmil1upbecomistaonSmbe-titsthrareallPi1onelistarebudoorhotare1-1INIJIOuptnutHtLoismoITZHitrcare101111here31-tofbybyorofboflitvnbehuallXhoorarerunnlllnilarenofnmlbenutbebeWMildNrsirIKuparuarefourareAanyoroilamilyAUenniIofofofofofofofofbeheofofedDiortrofiHoliebe1110allelsarelUIItatofofWmhoofofbeofofirk1JofofofofofofStofofofofofofWbebeItitei1aFitweofryofofofWofofofofofheofofofofofufiuiiwaStnriiiofofofofofMOVIMofof25ofIhwtNIUL1OtLofoflWofCINIofofofofofforUUlhethetheTofufmirtheInInintounIIIJIII20iwitllfr4-Iinill73tilninisorIninIninuncotheWetijInItofininininattoIn111inYtothld-itrtiiitleI17ofontitInSiinIninIntolitutiifntoofininitInIninofWqatLan1017iiu-ifflnntsyetiihuttotarattotoIMulontoininItatntfurvtatToinonnoasIsanetononOtoatItontoInInininuttoatniltyhinatatNTilIGiormilonononwwttotontotototoindtohinrk1rtotoAnoItisInleonisSTasInortvinisisnoatnlBtoIsAititIIItnutinrmonasIIIJIIstarIhitonrvwtJatWisIsisrAortoIorisisasse111itofortoorto30asMGisItfAroIIIOHUorGh-illofOfilatailtisIofl1Q1reacisIsemIasAufofXInlitIiItauAINtuAII10of31litIaiIIiitinorLitUIIiIIofttt1hjitthHitAribIiiMwItid-iaVadiIninntijillAVandofStitntUadIntrSiriIfIIIInIl1IInItYt1FtYliuytopiitIitSIIIIIttoMM1ciUniln3ifIIIisIItIulAyi11irmUtlofaleInUtesrT=ersiaIIagIIH11aSaa7aaItII-faat1aaIIftaaffaaaaaamcauII1ta1iAaan-vurLTtillaoAaJVIICraJortoiaVIIIaciihvIfi1L1III1JIiyhriirAHdIIl1IoIf4Lt<<++IIk4tjII>>nIrAItc+±r>Jj4i1IJAaa111jIII01v>IuIs>>oIiIIIIIItJftltt<+II1IivttIti=1¬Wrl¬h>++>lIIiiAT+¬i+tn+t+iii¬l>ijI¬¬¬¬¬¬tII¬liIII+IIIPAGE 1

LUC1IEOTRIBUNEN-oQUESTIO-NOFTIfHOlGRCAfGROVKCANDIDATES-HAVEWITHDRAWNNcsbit-tIdEAfORTHECHILDRENTERPRISINGADVERTISERSOf-MASONICOFflCERSSTysinncnthuli1m0110BOUNDVITOWNnlldnigbtltsohhitliOtIWESTReplies-SuperiiitcwliiitCHRISTMASCELEBRATENesMtfrVeiwMrer-VVAELECTIONUEWELLHOLIDAYNOWONsijualii-fllhicommunityfnIiissOtlCSLOANPIERCEillnes-smedolacksoPIERCLADENlnedltolhishullilnyjjoods-ingryVr-IPeriatendenttuilIIIghtlhlloltlllllchhurtu-metonleanddlnnoMmywayllogavon-pritiindCOMEiiWlniVgeialyUptopportunitiessuperintendentlctltOnI-UfIcrantVJtlojV1U-nrrtiiiiRUSH11lhheadquartersFRUITenticing-terfngsofItlthWITHopportunityOFPORTfORToppositionpersonalitiesnnforoiuerlosodttnoundlngarepresentativeFLORIDASSJ60bytnerlrldevelopomontWILLnlutterentircl-onIOWCOUNTYPhotographicphotographsTlIOOccupiedannouncementsurprisinglyprosecutionenterprisingrepresentedentertainmentspreliminarywhereupon-Igehi-whlllllawnicommenc-edImscquentlyWodneHli-tornoonMerchantsencouragementlliIdihIUUpi-tpnuti-cpuikvhfchrIIndustryCandida-SeiiatorChM11IIeannouncedFINEseconda-idustrvImaginationpubtishedandFRIDAYWorshipfulrepresentedcctMiplifllirlfarreachinguptodate-AAndnwsIWllICelllllI1ImaginationlevolopnieiitinaginatlonendangeredWllllan-lanagerPIEHCEllllllltliateivWhelmsthoroughlyattcnit-kJimagnificentopportuniCheerfullycircumstanceIIchnollkldexeiptiona1ciopurtmenlboutJaoksonvillepossibilitiescondideraticindisplayedREVConsiderableconsldcratioibaint-hecountyd-tingulshedOrangebeautifullydescriptionIIslwlllIllIiparticularhoopeningdiscretionpersonallydistastefulptililwliedgentlemenf-erintondentransackingeireuorinuuaespeciallyequippeduniversallypresentedcOIlc1uchdt-hCleglslaturoofroapmgaplovokedan-rapefrultdecoratingpercentagesuciecdlngmentionedllobt-Sovmourirompromptlyhave-scholareverybodypurchasedIIIovldl1froplein-PensacolaCumpany-iosfdis-minatingthusiuHmmysteriesapiiiiinlfiianythingperceivedeggplantiMastor-WvnnthoughtfulRIgnec1thlsomethingtionTheslisMnthilToinpkicsiccossfullyfl1ll1-1IllIl1hreasonableIfllldaivompluiitruly-JMISThwsd-anoAugustineIgrnundchildrenadmirationResprrtrdreasonablelloolnaglecunninglyMagazinepriMdlngbeginningsideJoeltouchiestchangedsplendidlydressedexplratiotivegetableoinpany-pntodhtOfl4HIIfholdingmajorityhadbeen2ryouVregrettedbroughtItllullIllIlltthemselvesdinner1lIlIlIoIIWdlscourteowithdrawntlllnnwntllilitlltekKiiljMpalthlec1-1olllhauthorityaddressedmerchantsIarpenterreasonableIrishmansMinjHiIgnfollowingPphisalmerchantsThankingEveryoneTitusvilloattractivearrangedhandsomeIIlhwl-1IjlnlilllltoitfoniicepreacherMallorymerchantsSpace1-teoilrnrshipmentttnipcrancecourtesynewspaperretirementw-lelightodfUuiiPiuntthirlvllvoeXceptlonbreakingadvocaesitrdilolUproducenercliantsAllapattactiinplon1PossiblyattractiveIngrahamnewspaperivcentl-istmiidilferentcirculatedporsonalcandidatemerchantsshoppersCreeksillustratedcandidatessplendidattnulivocrowningintimatedplend-IdlvTitcsvilloiiendry-tichantingcandidateCompanyhandsomeei-mvoringwonderfulconsluredfurnishedexponentsinterviewSundaymerchantsreligioi-mlpetitiongroundsprospectsImrdwaregigiiiilipossiblepossibleterritoryTuesdayuiembciconfidencepetitionsconlldedwholesomerealisingfollowingdroppedvarietyInformedsucceedcclRCarltollpossibleCiluwlrrStirChristmasYEARI-1tbahvava11I1i1lgerehnceTrammellil-ltmdluChristimicondetn-iIpetitiondiamondsdaughterthroughuniversapetitionChristianwitnessesAldermanshootinggroundsreelectedtin-iiiitmiwcarriedPetitioncalendarsWllk1substantialexorPll1eidisplaysmovementminimumjewelrypresentssuppliesTrammellprovideTOTomyselfpolalocNotherwisecandidateeveningIIn-recollectionjltllllj-IIwntbusiness-AplantedreturnedLargeConsumerstandardoiiillhSeducativellughtChiistiiimithousanddrninaiioiiucessfulderableentirelyUnranrdtiiSminutesshopperwoundedTOspotlessChristinacngugldcourtesyvleepixl1IhtItnldemip-mwitnessesparentsltorTRlllunoveltieschurchesplantedMalloryentirelynecessarylilIIllIlIh-doublyrepresentseventeengonoralputtingqualityimmoralrunningthroughmeetingsteplnChandlertheI-I1l1ltelpiialtlonbusinesspresentcvckmvWIIIdllmeetingchargeSampleany-thingshopperpetitionstrictlycompanycirculatedMajoritfarawavneigh-holsubjectdisplayMcCartygouinghearingbroughtdirectionthankedtroughselectionpatrondisplayhundredsTIUIIUNKhealthycondltlmthousandadvoi-isercontinuemarketstendingproiUiannouncesdangleenoughpoironthealthyscatteriitardinesscjoiitorecicreationsbuildingsiKiicdcompelholidayAndrewnevidenceprogramilltdIctlchildrenita-lsnothingpage-oilVrsayingvarietyfactionpersonalresponseStephenpntronshimselfrunningMondaytrimstVrlawKri-wchurchesIIl1elonllchangeholidaymarginsuporiiiexpiredpicturechildrenevonhuprogramuismuchhundredmakingdedicateaskingchildrenpnlltImportaiiitabledangercolumnschildrenlilkersyeto-lodgedTomatoesllucllltlalRO-olreldisplayfacilityassistedchildrenWodius-vAlmondWilliamsitilht1SundayOfficialsselectedminutesholidayremindsJacksonANiWKWWeeklonrnalprogramNosbttcUIHlldnlthouassuredirlstmascountryserviceschildrenenablediearne1countrycolumnsJackhonseveralexpendcountycompanyFloridaIk-1otallosucceeddraitodHavingchildrenslockofsacrillcoeoopiupresetTl-LgendmyselfsuitablealwaysteachersPubliclyintentionbalanceminutesSenati-inildlIIlIlochargeHurds-illteacherHobertsanotherctiiintiescolumnsIlemussoth-blghvarbtyijrentsofreadilyteacherwarmedalwaysvlnldvenwantedpeoplepeopleconnectspttlllH1UkoliuiOHlpublicIUllngtirhu5tillplacedappojiitisubhmoduringminutesbudexpresseatinguistako111140-goastenedAndrewsdefenseSenatorrefusedsimpledevotedEldlldearingchancestollagesolutionholidayPenneysignedspiritInterestRobertslnoulhthoughtransleicompanyoringssihthyHonda1IlhiyraisingSidneypublicbelievesselectbelieverJl011I111rbuyersyselfminutesbrilliantmeritedthereafterchlltllihsmallerartlclefbetweenfortunessenator11-1lhCtlCtmastattCarltonIhtwhlgtwentypupilsPotatoeshllvlngdefraywithoutseveralhonoredwithouteducateservingpasserswelfareTit-iiiuialnumtoshlnwelfcongressFloridalingivblemishirltonRuslnessthankedcateredtOollntcFloridaTampaareticlilimiositrictreachesfestivaltoadiormajorcarefulwithoutbeeauonsidorbalancehlllltlllIVI4ontryingservingSloansretlurtiKiyhrIM-VUCgohllIIpublicthingsHlrtlvTlMunanNinetyFloridagreateJitr-ciivcllgIlepleasurerefusedOrlamdueledEldredofferedarousedmoderngltlVlConcernBlastthingspublicfartherIi-mllwlILowryby-visitinterestStfwcrlongeriirerienh-ciIICI-tgIOICartonaii-ilntiMlpricesBishopcontrolSenatorCarltonoutlookspendthinnerDecen-Lfexpir-euwiiltwEldredOranilullodcountypatroninflictSchoolinterestnouhlosectiontVnntedairconShouldFridayFloridaFloridateacherWiflllllhlI1llIhtildi-nJCarltoncountyCharlesaccountwhichVrgotawaivedrepaidFloridaSeniortendotllPIIilkseveralc-1tllirHmatterpatronsTuckerFloridaioiiifvpublicthaifarmerlitfggrillemasoiirjewelcoloredfeelingMasonsomu-noroJacreagebollevcashierattackpyityFloridainimijdritiVacreasinginlKhtlettersdcctiulchurchconlpa-ItEditoriiuiontldldx1actionConsiscorrectMartowW-ickermoney-skhii-llrtlmothersgoodsEverychargeallowIldtwlFIIlIllinbeforeHoofnreffortstwelveOllIIIIIIoMtsckenergycircuithavingraisedUnclelendantelectedUnitedbeingcustom-sgoodspronerulfitIshousesrefuseplJltllIIlIIIII1I11ilagainH-IIIUthCreatunlessschoolidolyyouthha-raubsenatorDontiinalmostPieir-idJIIuniIsteadiknownschoolthe-IcesO-Ohondknowsplacedschoollifted1woulllollicerotherLaminarbeingdollarsshouldfhuHlulI-t11i1I-SIOIIIIeffortscarriedschoolSchoolmlngHAustinstocksJensenbenefito-onliroanotherchllnclMiamiPiercebeingfairiesmarewherebeforelulg-S7EJlllitTielVor-tofatherwouldIlwtllbeholiwortsThisFIIIlillh11illlILuldseeAdamsbeforeUponmattergrowerpastorcontestofficer10111et1-seatedCornerStates1907sat-itiuhoundpublicpoodStatesStatessllondgivenahtnunlessbeforemeasurenaturegreatwhichAfterwrongltehlgrecordwhosethreeThesecotintytkhilItOPwould-ItfdrlrfourthholldlltreatedbreastlolferPiercetravelHiuatusvti-rueixtdidaiPiercewouldwouldgoodweightorangeCIEitnictionringsisluiiKlr-lllniliiwhomwouldwouldtiringPierceChristIn-tlmubedinivago100dailyMitidinkloadedTheyschool4rh0111whichlessonPitrcePieixttclloolsprintwatchinventhlevenamongIthnlkwouldIIIUltlucreditaboutKillerWhlllnitedrightsllwolwhichMileOl1ldch-luitmildlvunsunglargofiftysightdoubtwouldPalronsdaredTradeworldmannergrovesmoneyweeksgreatPierce1iorcopoilltFiveoodsrwithinrefusedI-H1II1ghoardreside1IIIIIIlIolliceraboutwluroreasonsthemennrtI1IwOllldinorswhichcnhmtgStLILItIriforoHaltTherewhichwhichIImllsChristIdealsTheyltliomadehopeP-HillalshoalmjlsysameiHWIIIIICrookYoursaboveothermusicLuciepriceClnrtiMSllul-lillthousegroveshoardseniorunderunderbottoitheyhomothisMWhentheylr-tlnKtminlargeyear-ivcouldgreatGoodslargekeepsoulfoundappearwifewouldII1fbeliefOurWinmulewouldhomoroachorangeAfraidIldtxtoldhinthutchijrovoswouldwhichknown1rpetitionfoundNritbetOtherpupilsDruggreatLSliartboxeswhomClaushousestatesVouchboxesthinkothersuccesswriteWlIlIldnorththeyploywoodswhichstandyearsulWlltLuciegroutnijrhtprognexcusegroutsoundfordlightdrugwouldstingaboveSloandoubtLucloexcepetiveSantaonlycouldyearsstockivtiitmade4cslnilTertixoDrumfingerbelieffinesthonefluentheartClanssharetradeLucieclassstockthoselittlelamosAboutIucloeveryi-ionalmakesmallvaluemakeiiivkjHoggfullybeysboardIliydrewroaelsBeansyearsPictsaheadpaidwriteSadieCUulsreasonslongthesethlclde-tectweretrainWhatwhileTenownersSantaweekseveryspaceNglIlpCoastyearscurryeverytheirurnvohometherewhilotheytheytlwythesexinesstheirmuchwhysignlongwantslutUICth-irtheveryeverymakereekmakemakeotherstockwhothroenudehavewordcoiltruthfcw-olledipttradeouldtOloltermI11UIIYrttvtlIocmanythesehomeIt-TluKllliunlgirlsHWOetlllrnthemideratheir11-4torItFullcloutfronttheretheirmadeableInetoSometheyCoatsClausenterSantawaysotherttptOgroveeveryandgivelIulwpubstatesWhythosehumswhileonlyeventchildablesissuetilledeverysparktheyshowpaidshortvliichleaveFruittheyiniKlimadeAlknriverSantastocklittlehavetheirthrcolecausebrasdownmelninfgthllIattentheygirlshurtbloodthoseissueNextlonglocalPlantCnliothrethereThemstoresCoastgrovemuchjustWisethemtheirtheirhistfldirtheirjustbuckneeditllllSninkothesetWtntHemwaterhourwalkAcresweekolc1oltheirhourbeen1iilnientertheirlunnothreetheirreasonmatsthlSlhocktheirin-irstwhatlittleIIIIIHIhaveliveshulknmnvhighthreecourtnwunlongpagetheywhyissueonlywhitwouldhourtheyh-IlpIng1lllIboonviewhavetheirTluliiiuwantsVolesllftyhavecourtilielastPiI1thenKaolihaveotheraccesspiliwithIItkllrushseasonof-jtilinCitymiMinruntilfruitcropsattenmanybackhlllIblessHerefromfalseihesejoltsyourhalltuxesmostmineFirsthaveshortK-kertheilater0-wllIlagwithliytdbornmoanstastewallllftyhourtimethanwithwithlvesili-IitiininarymeanstlnirRoyflomhovedonetruer1ttYIwritesecurewithlocalheelnudewithlutleyourpagepageJVnupagetrusthornHerohavemanyIrishwithuntilhllcmostwithnoverherobackdinParkelutegiftwageMinhtlv-roebackfromhnvulovetracelliSheIltuiBelkdealuiHinirrounihourdarkWestPlantthemawarecallswithtingeThisfruitI-iYIarlglutwithdoespoorenvy111111I1slalufutteNroadlimbtunewithwithHaveyourbogtfctionMeedThisbirthneverIa14PfronihaveHninSuchcausesInterwhothinfruitbeenCfOUIICtookEasttiltFi-IIItboarwithcauseMissthanmostSthoolveryHowmulehourgustveryIaiklalKH1ItlnVORthatthatthatlldllthanfucttlIHI1tntliheromallIhehstiltwenlmostbanveryTrueForthavebeauthanwithiippcwarestrusthaveFortcitynighIllldhol11lenttndheldfrolinroblisswithUllhMllehoseinner1vle-MytimeboththatlilytermheresayssaystormmusttrustthatthatIImhmillthathcreOtismeansroadwilltheldoesablemakthatthatdayOlinrodsthingscovetthinWhoJIIIacoinvisitIWIIIIIUOlhlbyISrnclnyhilttoldhourthatheldwhvthatFortvisitfirmyourfoodthatIrtfonheirthatFortlieuFortmif0thatsetteeutiuuolierhi11Fort7iiliisevenWrlilfromnIIyeartllntIl1l1dthatlendthatiaoitliutthatwhoForthaveHUNKwhomustfactafuthnlIhllthlIIAlldintolioinvlllthatnlshAndtreestmaltermthathatthatamitythatthlltLeyIUrliwayKJIyournear-IIThemi-terbeenacrosthatTIIKsevenverypr-osetermuponsaidwesttrotFortlittlethisllemwhowayhimfirstwhoboongiveSThowovertwiththinDtiKstoremostcoldthisfirstthlltTheIII-ItldlistholdfirmfadIhrIwhoandl11IVsaidlpandroveslanacreswerecropSlIlcetheyhimvialtruetoldtiesHonthatthatTheThoKevthatrfIrishwhothatthatiestthatIwthutThemost11001hurthiltalsothatICnunaacresheflFortlffldithatthattlmttoldthlirm-iiclthatandhimCall1helikeandhimintothaiIlitvsevennlnremoveIjrtwhllSltlllundIUTOSverylfartsthemoreacresmorelatoibishadandthenDocladvthislikethntofIheirnndlugIHlOfacresMenlikeandthisthisandtoldlandthisandt-ripnextcoinoacresFortroutcomeyouIMSlackalsollvofacthudthusTimhalllinoIIuHivemoreHIIleaandandwillthlAlastMMVSthisthisandmoremaythismidwillmayandlikeMrsTheandbashlillhnthePImindandandandYesthisandHihimriseandtillswilltrueWl101-eIllIandwiltwillandacreswill11711moreWilYpossandandandHIvcharandandhnllandandlinewillhimhadliveandlullmindandwillandMyhulllullmoreanyUovIvdiwillTbehimIonandlastandlifemetthistalkwillhllllwit111111andsomemoreIvtsiIYlIcostloftandtilltenievertermdhitnidfowpaydosandfewlivetheaidOneuhnreelruedandhillandwillwillmistwillIcssSNithasmudwhohasnuLthewillaivoandcentlintandMichnoneicdnameHevWilllionandanytoandhadandandandlustoldwilltartherliveandlastandandwillfullhasThethetanJllrlncounpapertheilllifeIIndlifelitelensrichthesaidwhichandwillmas1tvFeemaullullsandduohashasyouyoumannerbutfewandthewillwillul1dandletsIllsbigtrueIIICtliriiiwillantinoonthetellsomethetillandIllIdandtoutdoeovericesandnoonwerelivelivthosehitsIUtihaslowseen11111tillandthehasthetheliessiitworomorehutanti1hlandelpsentforbignlIthethehaythatmoreuetilthashasuchherthegotthegetthebutperliftthethetheabletheforIllsthethetheroveplitlelthethothusevenyouVesjForTheIIlrlthethelastIIKTnowsenatintwofreecan-Ofull1111thewllfullthethethethetheehantiithebut8nynotyouthaitheretilltillthotheanynndhutLetseenandthetiltljthethehasthethethethethothetheIheMiinnewhilItitt1wthethethehasthetitthethethetheandthethethellioendwildIMW-lonceuncrCIOIevertestOuryeatebutwas111-1mrhlItwohmfurtillviiiimaultittherestwaslhothethethethetineSIthatacreParrtilllifeeurotICICfortillthethethethethethetiltthcnoonagoMeanUothethowasthetilthistoilthethel1wwillateHithethethethefurAllthetiltthethe411114acrewoi111111acrenmvtheforthethetitthothethetheforiVtnl-iIhetheyetArcMrthetheformyshytinthelicetiltupnewacreracethetilltiltthattillthethethoformynythethethewaslliiilnowNotthethetillwillsaytitdidthethethetwoandireacreconsnowoldWithewasthenowtheyhuttilt7mcuret1wasadstheandthetlwnothefortwonoonholeagoagenotLicitwaswasprctheNitlubthlthlwasmenthetheforfortilltillnotfordidMrhisforAnthetilttheforhofarMrnlllIIcleHvoSniltwoWethlpaslIwownwasHithisIveJuIIhisVVMIhasMrtillhaltnewpressforthehiswasnottoragohisforlothisforadnottheforforitIwotillwasacredidandfurforhisthewastheitilforoldthethewasMrworartnotnotnotnutthethlforforcamwasnottliwasacttIObyailwashiswilltuAllhishishililoft101out1ulItiivjtHenotnotiiirttWOpenOVelfatwasthnmyfortietoroutthenotnUtarforhisoverfugToNouecathisthetonotwassea-nlhll1nottilthishisforMrourhisXiiutmyOLwasonoalltillHIIIwaswasOnlIotsorvhisIlbIWcellthllIltK-rvtilllacebyhisto-YnotwasloroutnotgntriodidlIottonHoionitnn-ulastOiltheIUtooTorlintIrmoniwasfighomyformytentitnaveIiitriotootortiltJtUunutarel1alljowasliltSiiVMrStIgfliiAscarourourournttthimhehelottlltteninononoononeoneupupIIIIoilcanliftheourdieAellhogoconlenlareCUI1-IinthhovalbylitI1oneourouronevet111111nooatigelitHnlrutatoldareforbe1111caryourhallhoitsItsadareadoneforhohenutlOOtarethiour45conyetIreofnotallhebearoIIIUourLoremireOrrOitinditstimeLuteconseeourconheniloreactof1111doillheofandofofoftiu1hehehetolieheliearearearemlbeInldirelionofhllmeupupinkmehitareoreofofkhehoheheofhoofISiltnot101ledofJIllhobotillheIIIHhowetlllPntiIll45areantiiehebuofofofbeofofboofofInmeereofofryesvaxdoofofofof1111pltyKc01-Irll1itslitoftoIheWMISiioIiyIgo101al-moofofofofofofofSt17olheofofofofofndbeofofofofIllofmyofofofofofoflieof163he11ltonapuptillboCIIIwe0111sitnngomeorofofofofboofofofofofbeofofofofofoftonIIIIhtofticofofofofofofofveiIIIwurJlIofIIIeehebemn101weThitheofofd-IofofW01ofofofoflisStOl1ofillofopofofofIVwoofofofofofofInofofofofiLIIUWeCnpnWeinnliltlITweweitofofofhlinoftIlinofofofifInolofSttoofStofuflitOllgolwlInILini1ofofhtUWof10IIIinlasoftillyeploftototoLilttyttoofntIiiatHiuWeitiltofWInininIHIninliolinMio1intoitoftototoattotorm111beldrtiniiuWIIUinStWatattitotoofinatofinhiInIntotototo111UitohlannoIty111lXtoattannoInunPittoIlltoIctotoilllatoifininIntheIIIIvIninInIntotototonotoinilltoatusanastoirnotillexonatgoofuntoontonoontoifinininAinVInottotototoattoInininInitIntotoatonastotheitinIshlItannoIIIisusCIII011noonasononinattotoatto01ItasitstoontototoattotoIIItoofatanItinininirtHinoonIni1AiaattototoasneonontotoisitisinIIIritinIIIInellastotoonOiltosuoftotonitotoasua110on10011tolpintototutoilltlltototoinisui10totoonnointoIIItotieitishtillblIsinasotIn1UisalIsotisisisIsisinitItsItorastoontototo01ilto11ttallastoto1ttttoinusonIIIwIsInonIrsuntoItlIsisItIttoonusenifisisiftoIsIsviIssoisattllrcnnstytoruttoVIKItatUltoinD10totoIcasasonDsoFilltoasoreninisIshisIsItisuiKittotoliSKisItHKwIstoiittitilltoinhItoulsoonAlinnBAsisHAA11DIsAisDsoinAisisIHIsjHonorsoll111-ilfistotoKlita11IreisitTIfforKAFPGLPKitfluttIittoLIEHIVIISsoPitIsi1wACSiiIILinKKttlK11ItjJihe11IryisaiEisftreIllAtritNAiinUIInSSBtoorSwIIt01iimd77errinatFtit11iiycvioferm11PitIIII01IiitIKIlMit10IfLiMUS9rII-Ih-oIldhLHglIIIWllIIhItI102it10olJJIIIiCbginIIIIydIIlIinJhI8uInlhAIIonllHW1ItIIJ7IIIIatonanIaiiJII11HttaAfaaaaaaaua1HaaItiwaaaaIIvanaaaaaaaaSdaaarebjIaanaa11eLII1laaAa0IaaI1IIIaaUaeaIIaaaIIIIIIIauIIC°011ii1IIIiuan1aisrnoOiIIaits1jitfIInonh>f°11Co0oilu1l1I1IifttII1i1IIiiIHItIsIlIesI11oIIIIIt+sIISIIItII11ItIIIIanJ+Itt++s+IIlilII+lIIlJIIiIliIltId1I1Ii11IIIlII1Iu1liIaIIftltIIILiliItit1iiIi1Ili<tiI1IiI>1Ii1I>tIItiiI

xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EYW7Y32IR_HQXRKI INGEST_TIME 2017-01-03T18:30:33Z PACKAGE UF00075924_00128
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILESPAGE 1

the-lIolidayReadyPierceDrugRushFortAredesignforVeCoNotwithstandingfiffiftdiscriminating1IppDiiuniiyguaranteedtfJpcMsonallyttiitltiilMAndrewsOKCKMBEUliftgiveranywheret7ltairrrtcntainWALTONselectingTRIBUNECHRISTMASLowneysa1PCOUNTYRollinscxutinj1HolidayGentlemenoMviorvvCOUNTYawrtnvwTRIBUNEauitaditl1Childrennrcie-rhfpeopleZ-PsttMuiuF1UDAYCandiesASO-riMIMXKik111-lrFtit5trl-GrntlintttnreadyLDCIEmrovlBruhimi1taatinePvnlptiiCI13r-iilirviicsCOMPANYIKINTINUF-litNIIINIIIIVSWednesdaypretentiouspricemoneywookswonderingtcitndItClKbimaiixiK-MllitanLadiesOnlorI1NLty11FRS-bnirSetine-rfMnN-VIIHmnmaeriftctJUhighLucieMfKinnfIi9ioallx-turtHa-AnkoiuiSiluiyliM1ICUlhlPttttllHvlkiay-sJv-K4rVfvftjirTHEthriAtnunpiMuhnijbackgritiilttsurtmentJIVMITW4hA-VSPSAFountainiirfjiflrhtht1rtcai-lwilhGiftsItiuisiiupwidircvriijustyourWenthivui-ieiMtIttNlht1wthMailXwetensmveGiftsvto-ohrht57-CiparSttrllnSmrtMnirveryIt119tII9Giftsfinaliiicilluirdtvdlrasrtrewlytnng-oI1ollK-inriV-Tnvvilinlrenhku-arlquarterJarushrvvxlsohiir1VllttiltptwtreiyVt-Mwfresh5-utiiTHEThet1i1n1-rrvllou1Q19JnBroomsWaltonnibowWnlorsDrVVtvVVlt-vanglesatr-tjttiitaMorilvleathervarietytttrtri4tcvi4-Wlinev-Hcrrsud11b11-Ir1HrivesStarasPencilarilaPplllA16Bwher-rtvalues-atvdlrgsrNVttluiof-tItlrJtthtVsTALiJtSv-JMlif-Aiitne11Qase1141VytvariEihet-rvSI-vtlWtatri-wSv1hrfritfcteHifithIqid-VihLrJvilretstswhfIjotteWtvV-TTfd-t1111HAMrangA-toieadrhaIVl7rvisu-ftttotitfetJis1-ft1i1r11iriIl-Liit-Jrc1x41AI11rocVltlhateteVJ-irofkiMiturtiTupteraniltiu1dbrowithsIttueupup1otlfILufwTi-tTI-tlunR1ttt7t7tYOUttlHxtr-up1rtfi-wnwtllsvrvilof5xjiiicofupitWTallii1hci-t>it-hvIm1vttlitrr-ttv11ofLtHrUL1atIIIIinvvixZdtl1NanItJiHV>ithiiiviarA-Ttin1vrIIMon-Lni-avnuf>saV-vei-Ciriniof11WMsrtw77is-VdtmrMiisixaiIIIMSan1itLiwnrt2i3AuiiviItIjtI-tALttriL-ttI-tTPinanIVattorrrrVwinirintorM-vftet-st-ri17nnll1lrtoI11Kf-Il11ltztotOm-itoUNIntinVritotoiUilltthHt-it11TtoSWpn0k1q4inHK-tft-k5Lato=aaH4-iv1TgillVXrt0M-lalrUtnOIHs-i4tstretcHta1tirtoAAo1f11tooto111Ktt-IarMIrrXtiE-OJ11Stlrr>vVPurwstinWttAKen11NP-kmiPf-wc-AtfvKno119iIVir<1IwVtitNtl2rtvSrtAtliHojrtrsivvhtltJ1-tSiirMttit5-ViT-t7hHNVbiiA9Hi1tvxIiDSur-rmv>rwVfr-jtIti-tvitv1ShPfi1w-iItTti-itltEiiVit7ritttLL4>f-JA-iiVtotrihJjtltMT-iCr4oturtqat-ttonifiIi-c11wwJratto1>VttAt-ac-iJ-t1w1oJ-olrft-YiIkKvn1>p0x1-r>t1tC1tt>wKLw4tritreacActtitrtitSin1LoMAJfYuH-jwIpf>iC>11LraIdltCfL4frviIi1a>>>wIII°t1e1t-tvraj-tYiirf-Is-i1tf-sItixrt11ovtart771eeriIlLtileLVi3+IIIItJi><7tia1e17ttOiiTtarTtrIIfiIlni-I+vr11art-I>7frosri-ifiUht1oov1rt1av1Ii+i1rt>fVr1rs0ctfi1r5oIi7ti-IrLlrrwStSwth>>OA10oVpiiYr1tittlriitcvtJ>tihliTtt-jrAlcA<+°+tiS1ti>ii>1p>rtI>rtIkifitr<>++i>i>4tIlj4tIIIiii>Jr+Ilti1tt111i1itiii1tst4viIii1IOiPiIIt

xml record header identifier oai:www.uflib.ufl.edu.ufdc:UF0007592400128datestamp 2009-02-12setSpec [UFDC_OAI_SET]metadata oai_dc:dc xmlns:oai_dc http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc xmlns:dc http:purl.orgdcelements1.1 xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc.xsd dc:title The St. Lucie County tribuneSt. Lucie County tribune.Saint Lucie County tribuneSt. Lucie tribunedc:subject Newspapers -- Fort Pierce (Fla.) ( lcsh )Newspapers -- Saint Lucie County (Fla.) ( lcsh )dc:description b Additional Physical Form Archived issues are available in digital format as part of the Library of Congress Chronicling America online collection.Dates or Sequential Designation Began July 21, 1905.Dates or Sequential Designation -v. 15, no. 43 (Mar. 16, 1920).Publisher: A.K. Wilson, <1918>; The News Print. Co., Inc., <1920>.Description based on: Vol. 1, no. 2 (July 28, 1905).dc:publisher Wilson & Reeddc:date December 20, 1907dc:type Newspaperdc:format v. : ill. ;dc:identifier http://www.uflib.ufl.edu/ufdc/?b=UF00075924&v=0012819867935 (OCLC)sn 89058426 (LCCN)dc:source University of Floridadc:language Englishdc:coverage United States of America -- Florida -- St. Lucie County -- Fort PiercePAGE 1

IE1iA1-COirNrpyFLORIDACOUNTYrIIELUCIEFHthi-itCEWrightjtttrun41yriKlitST1-Lmoik-Iby=A=7qLlIrY1aWrPAGE 1

CompanyY-carOODSLruLuciStIFfaH-olidayVaterm2jisuUiFount2dnPenT-heAmii-QM81ISf1jOWfIMountede4AlbumsWatermansPlaceFLAYO-RSoldatourStortsibyc3tmBroughtHouseholdGlovenndHandeivhiefl1QrJuIlyHighestSilvery-NowPhotoCHRISTMASittiVanLandinghamFountainNoveltiesPicturesFamousMemberGunningTsoookMTeddybiggestlt1lyChriMirrsrtlCardPresentsSuitableeastftftGet11LastScleciaiPost1EveiyEveryIN1Q1CAIBfIIOMOQ1w112GooArticleGoodssMmlf-SmokinjrONIOROIDaadYOUDGdotheadtiiiartersPipesOrderXrnasButPhotographPhototfrnphPierceandiiCompanyBusinessappjopriateamountingQUALITYChildDollsacceptableB1rs-SalesAglatsfverStationeryFormerlysends1fiIIHereChristmasRememberhea-ChristmasEverDecemberhandsomeWatermanncceptablassortmentChildrenChristmaspreciutedhaveFortNothingunframedChristmasPURITYFineattractivelookingHandsomeenvelope1AUHYbeencompleteassortmentpictunsbeautifulManiaiivfortunateVCKKUMAVNpicturesholidayJNothingThIlUksIlhVetochildrenTrowellcollectionmoving1findexaitlliI-llMloiiitlnoveltiesFountainpleaseschildreni-ijivl1andMountedrJlchilsholdingGnuiiyither-KviivHolidayIfchildrenTeddypresentsbaldAlbumsHiHter-iiotimlaeeiiiiimndaleAlbumsseKMllookingIMlnKNOWNGameAhmiethasworld-iUiillyIWhentheforbidsEbonynumberlimitedwillritingFramesnumerousbasketsiiosiiiliitlollFancydesinexpres-lyAckermaiin-nAekeniiMniiframedPicturehercontinueddforthegradenUtWiiikidtheyoupostalinspecliaiijieiicdpltlled-slioDrugCandlegradetvnguu-1ehhhsuddenlyniNforiuneTeddyrrd2sorrnwful-InAikifliiaiillbeforeUlnncr-elierPipesvaluesforentitleCigarCollarstandsshouldPylescompletefor4vUhllIu111space11agentswhichhnderfancyfYJLERSOp-IouldBookanyoneIniNbatidsSliverliitcrvlcusB-iriirlMiiiasNrPptllliLComblbnvIhervnUIh111ttwhichIITffianyoneBrushdollarviipiiilidrplIIUlltlnennon5HabyapprovedboxesgoodIiiiiiiiiliirJewelticketHearsfortiinatestrayingboxessticksThesebookssilverPostalinlaidluckyfryTheyyoungotherboxesWorkswellbe-morebroughtgamesHANDYcouplestraystradethimmakeliniiiislikboxeswhiletradetheseINlllllItbetterthemyouhuntImakesMelNIJjrbroughthelpSilvercardstheyawaycrosshmrsjcITHLIlieliiiitleThighrailliin-tiiniiktcChlM-itiarhighfromilUlhavevauiiilyMOSEShavegivetUgthavexiunhliicualheiiiillilillK1setshndnexslllllliUiiFORhavehearexcellenthaveiiiiietlliieeverypaperCardHemeiiouKhfathersIhlldlhhIMIII1nHwantCardbeenplanhavedisasterIkartrmilikspariMitsstorecundHllnUhidrallioadPensliilatedfinallylitanylirmiirlits10tictmiiatoosconelndilivsMMibrotherMipplySil-vercents8111185fromhaveliiiTiivhavehereMtiiuiNiindpeoplelUiTflllItddwithbuggyOPevenseemedxvlnludbonuneCuffofox-MllliiflFortboxcthatjyworkediiilhlnusurelyluielf2lthbrothelsueiuoilgonetnothitchosenxiaivinliiiiiliiLIIiiiprh1907IlMUlVSetofwhoniiiiindcupsI1JlIglPullrihplettucefew1iislili11lilbothWOPLDMiiallfniiiiothatmenusknownnicefastlHhpciieldrlvlntuiilmisItnJkrpuncingthatandiliniiiTveryPostCUandniceandbighrliII-KIIJifatherIatliLiwiViillyandantitoOurandandwillwouldpersonandnouaiandrtl-ttulIIIlithii1CostsHoMd250CanthatandandfoiwttwhomuKlirilothandglttjiandwillthiSwhlrhanddortnisupigoIliiNi-thisiiiitlinidullybutbutiiltlidtheIlltll-iilwhichandcaseslineandandImuxe-fwouldwillI-HuliUifwhichnniTJheyandohkMRpapOurthewhichhoardlilnuthehaslalIsstrawtrulyVISSgetbridaltheandfindgetWeonceal-mostslaterwillhllmSlillllllInk1ultliiuuloiltilhlilalinemanypagebigyouWebreakIHtlflkilledforsetstheWeWeWeyoutwbulmake4iloiit11hILWehomoIhooGthelitnitthinkniaiklulnumadeiliMiigreatsetsthevogt1-iiiwhenyounlnneShoiiieseensetseverthePinneedmothdtliii1Wechittninei-vOVERhllllllilhnIDitiiinolVrtyouushisthehavevurktheyrPIJlatestWllLllttlhtWaltriiclrthemmindlai-MitrainthemihitolitheirforlivedblownoneforuponhavetheroinifranIMSIHVniinoldMunithrillhallInlywIshwithIlligvliUKHhartJackwllthardfordearforDrforIn1forforwifeIliekImckIinlftaebywallfruitnbhliulhThisforhowoiiier-xnotThllllICIHHMrdayoneAtMNsflenowithfortuttltookiriivuwhowithwaitoneoneloreveWIllIlltookwhowhoinentfilchgirlhJlIoneourIeeiithendiijuliiihullilltsHillsi-otliitTheTHESnilx111rllps-tlyli-HallPittormornfilllailarellltllsueareveryovellllttlionelulIinrin11111andhereda-InhaulandnnsheUnityouarelhIIIDHarciaii-n1MriIindandltilarebeMildtiltourhimi11-tandfeetuphalofHIllrcrIntlullhuvilialslitballliiveworusUItoldSheIliatcanalylsh-HIJI=nullandwillIllorofandherarertebadweTinWIllthat11111jalitLIofareofOIHOrotelilliIshetheamiriupofandlintherrimJugwuhertlunineiiultistshehutcallulrhotthirollarentilofrJ-ffMl10cMlishelintmenn-therherhut11111IrisrrrIUTtiniouByfUttliuherthetlniherHill1mtheIJlHnsn4easeheritDliedwiherlefttheatattheaidlowherover1flttilewastoinnilultheliiihertilltoheilasthatIh1IoftillthenluMlUwastheln1hutrilllioIInMANifIllshitsthetheoldIllloldthetlllttoslitherDiewas4furiliewasmilMIDhytinfariitl1111heilui111hatwaxtillnVMilisJlIHevtttonnonoihiforhisIfiBBMtiiid0110tonhiIJIIIMetoiinlTonotatsIiitoustintowinotl11111ellVilcutipelnmietICensntsottitJIMmal-lrHis5tIIIIniltiltiToiltilt1111tItas=tIuEriurIIII-ihefilltiniIIIlihrillItsItsictInliptentinOil>eieIvi1111dttinMa511mlnutofrsAhi1rbeIo11ofofmlan-tthtrla-i6ins01-fy-jh11ICMnfIofofJaiInyoniiilittiilnolltfInSillClipVDuIin2thIIIliIn2t2toY1-tLfnoIntIIusdlIdInij111ntJI-IitIIMin11SWiuii1111rorIIIasIHsla1Iatto5lInIIiIIin7Intotomilittjul152iillriitoftot1jatillVultoflitIII1I11iIIaif-vLinr-csoillItoJJai1arl1anIIIflifoVSIMlitpinaaR=rlItauivPInItIIiiiIi-ixtHCai=t-1°NiniaotttMllhtPXka1iniht11eMrttnls1oito=lhIE1tits-ilwJIisrthiirI-If>=aJIilhniIIilnunnittililUIf1aYffInr>ucrIj1stKalUIeIijtlr+Iart1t=IItY04I1ti>F4rt-SiIlfItJt1lItr1ttt4iII>irtpiIitIIIjjItII1+><+lrIirItI1+>Ii54I0jlftI1iitiiiiI>IItfIiiI¬j>ncPAGE 1

LOWRYfritsbri-el-E1iaERAimportedOurClcTckJewelryI1tDepartmentvafu2dDresdenCelebratedPaintedthemselvesRingsrefunded1withoulChristmas3T-ct0OI1lit1itifJWiiiiIlwlijSjChinaNoveltiesSouvenirsCutleryS-lfFountainSterlingGlassLeather4rti-gGoldHandSolidSolidGriffonGoldCombsParkerGoodsQFineWWfateWffGradeeindividualMfRHVUrni11111ullllt111CardsTheyifteWSilverANNS-iandHomeVHMASrd-ItHighCutfSpecialtyl-jAfJapaneseworklojiarxreatsth-rnlaIsoldInl1lhn8lrluttlollView500-CamerasiVrrulsandsomothinsrrMASbroujjlusContinenteachSupplier14YIYIMpMMMWMYIMAW11Mrn11MNfiM0FhrotlghtPensthroughfeedIe1tchVcatalniructhl-1ameFineoxtmnely7001t-rPIERCE1ngraviny150ltIllloldllYkept-itrrItyholidayiiguniI-tlPostfoasonablomountingandCtaclwl-tPatronagehuhe51111tfWilwaistLr0014-cllnFDresdenttUiklltt-lotltiihdnumberPaintedandunecrtuicuyrNraarnnraswwnNecklacesiiVPointedplldirlassortmentmediumIILibliiMUMlcSwsrnallciYNINtMNMMMYAl1AM4MMrH1IJ-rpoikeUipiecesRII3UNl11111-10CltristUy-KMvaldjHeeUuiflowtMUiHluluid-iChrNtimisGlassesDiamondsSohctteclntJunclrruusIItllttultIltingiltistie1tcntulIH-plalriiulltvarioteyIIHhittlllPllIFRIDAVs-owehtoivclulTestedIliutl-uvnollnntbrncolctHairIIMMMYAMMISMMYMYNMMMMIMjClhUrnsuelCameraPitdtnTf7fPIWerstekrrhl11rtndlsioiisolatoninon-IlHklillU-S1leDiamondMnKiiolananhare1DI1ifllt111ThioiasGradeKati-elaldiordvrMillitavyFORTgifWlyounfiwliiniiitu-iililinlUiTllinliusuallynrotllnitHighthinkSterlingIpliiHplmtiUIIEh11itiyllctlntlrNdruwnlerst-RUforis-aUsiWhWHENKliriWMDK-TIUHIletl1uoliltPlatesUiIallteIChinaSANTAltlgnluliM-At1lcldeStlllllrrvarietyJfjJLndhV-HstockizttxIlthIlute-lluxiMlliMiHnt-uCOlTN-dhandlesorlKUitillymildidntrecognlretlltttkttluiivmliiiVaRosinonovUtOUIurineHanddemnniliHlleatherlnlcklcsillntilliiifiilNeatly1-ttut111fgChinatol00houristplentifulvarietyJelleltlocketHowlrx-iiKMiitsomriiMlyliWENTitileCSsomlhiiiit1pmUllsprices111-111IiIsiiConiol1bi-ItrpliullliiSholdsLadits1VriiImulU-vliltht-ulllllllII-kdLIlaugllhlgVlfeUrflKhboisH1l-lOlllltrlIh-flllnghIIIJGpthemEyesLadiesinsetgttNtluuMvalueadknivesHandaflnI1holiln2ilvalueChrUlmnCakeMhookyt1ltilllhaveliisy-ulhititHubionpricesJFap4utudINV1MM1WfJ1rbnrnttriuutW4IM4MIUIMhMMmalfoldinANYHurrytllnPll11M-IItlio-carvullHowlsworkBonsllltlIlpWrYrrWIrYII-IlrlilIlllIrWlnlmiUlCliHst-UKMhto-1i7tLnduvlUlksChrmtmeitHntterbristiuIIIIMHI-IllW1500MJ1liiHlitiiimijiiiiiiiiiuiinilllMttlfHVIIHlVIhinptaiiGoldfkadulnl-tv-Jistockau-IUlttthl1iniiiirliilrNIlvltlMImwiiii1thanmarlst-tUrandsriplj-VtiiUpriceeappicChrutinasBjIh111SIunrHtaltthiin-VInMiiti1rs-IntltltntltNcwlto-KMIIMaiuloMlMMMLrawM4OpalsIrIIllIluNanhwirtlKf-hlslimiswith11114xadjhepiHtlllitfsti111KustbiiMaotltfltihiO110IhrlulIbabyPieceronniI-llllfIHsoni-IgJld-JhaveglasspivesPosefoundUlumiaul1nspoonswhichforks1IINtbNrcjsksilvertMtINtIOttNHaulcavihplkUS-uvilhllll-1IklIIIIIIIitiiiiuuiiltllulivothertlllllllli11hubuttIlhteIIijtNIIN-IiIYttttloungeaurn1sldn-uudwithTintuan4laawrsarnVAIIIII-UtiirllolllnniirnIunllhtIiirttituiKniiiiaiiitllrltmIsmlsilmlruriiiidobitOranlurHflf-tonn-riilllltthrllle11atltt11s1IlbtyItflt-fNnyn-tllliltir11IIMtlIyhUIHI1fWH-HnilinllClniiniiduahlrotlureettertheseIII161111n6whitepiimivUltiii-niliifanuvnhOtledthisAndlutViiiulirlMKl1I11I1ilsMiryiintivltilMralfinoKHMilllIl1-tIllsltlliI-IlIhitnllhlBunwillkiTtanaturnetjuMjiloDonetheYoursGOOlIllliulNhtty111lIllHl7JrIttIJMulitoMiiniiilhandHintI-teachUs-IMIVOtilthiifiVcll1-inJitJsolihuiHUWllditiltedUuNnnntlhcnnltMvluKliitinlcithitsandtMttlrutltreplieddeniedsetutfmakandYMoustRMIrtslllllllllultlnxfAfromtcllt4svit-lnHUOMIJSOmandwilltiulii1Ida11v111IIUIIlYlsuitruniilntMIMrAy-yyl11diinjr1n11NlthdhLIlItilirtne1heUniJiliiuddHfnandeachuMilqIIIIIIIIIrisk11rouullt11nlsuiMih-HVrtHclptIiiiOIVoinlatllellHjyou1111111111cMid-aborn2500MillishMiildiohtii1Mpleadno41111111iuWH-a11111cln1youwhichfrolorarIIpltlildoinglunliwfIIllPeinltfUotllunilentMltnlll11-MUllulrbeenpQ111IItr-lU1HIIeiiiiiitdmidiUftrottifnivlus1ZIlttleiuletltljritll1dIrrUmUIgtlptlhrefugeMimdiYN4aIwMIMWNfSetstof-WhitiVisis1tshuIIItIIIIUIiUfiti-vtl1111111111jwRIOiHviinKiutrilUUndHfftiiditrrlelh-mIspoulMli-UllIMWlllllfliilMiniliIl1HMiilL117lOttlirctIIttcurduilidUuwhichhutKfruiultheMiHiiiililiTfirllISIlInllrLutilityYLIYlw11AMyVhillSUlltIIiisjimhtuullllhull2fiulipfnifNdrnr-eiHflllVnlilIllyirol-IlesHIOllgIINN111slluitnnice2oOHllllUttiL7O0WfliMTandpaalllandirlCaw1findwhichMtiud1ldl1liltcliforSlfot1JJnHilntMiulyq711-1glnttheulbuttlItitt4h1HOUnorasOurIbinltMlmeMijoyMiimla1ytheuiniiianduMs4N1nudi-MitWillbathefsa-pttsiiifliOllflliIltllleiilxiiUAckerIllI7QKlndipilntlIHtll-U1111111lliuivlandhhrlutwnwvain1501111111101iKntNItOlllthisrnuihrnltglicnitlHurlothiYYAINMMIrThaiwvcatlUliMplinowenjrlilHundand125nJtnwhlthcasesutltNKOlnliandUWnlKHtrriIdiManda1lllinobrit111111cinliilHFHidtOtlntii-Iiw1I1llhtlhuruiiiuinwll-Ihli011NAMIMNwrMliriMnllliol1111111andvlullumthIHIV9WllIllnlaffilIllfloil1-ldilbntlivsotsJWVUVH1rifltlcararlifnuYOIIUiiitloiviswillTIltI1111011LUIIIBHOnlnlh-tHiotlteteand1llthillU0itcoIieeKutnNMuchtrulySetOllKouI1lut1YwfuMNWYUwillllIut150250lineandIlIlhhBuckaiiiiuijjoodoMvlllowilloutlluiuhiltutllracoinntut1MIulealfffiftItnlltullesvvlinHhilvIhnrP2YyiliniJciinwilllllYOUlulktstyleiiMuuitlandIlbstatIn-woivmillisUiiuHflineWIIIMIlittleIazortllillon-iiuTil-1iriitnp-Itil-1IandboytllH-IIIl1lplItlClourtheriMiiIntintltk-ulGuIx111allly-IIIhillTliivtorvlilUthedillal-iitllWntlllhluUluOt1lfiOOtlllTlliiutrlllllllgnulauallH11-oujifiilrIfhrltruralIltithfullyplealittlelustroinstlpollMiKiulowrawIojsup-uu0at-GuIbar1llntllilHiih=llItiilUtlllllcvorrunortdulyrt-ItrPIIIIIrnteyiisttnduiLa1111111fiHlKMmllcaJlleItreLwYp1JusthTtlllnlIiAf1IHNrN11gei-WllllMidThisn1-nlJaenlinnkillthetiIltIlltnlIlrtlNgaH1itnuv1MIlitolhushlodoforgnvpIudsureVIIKHMulltrllttitiiKiilniliiIuvnfl-lnuIIqul111I1IltllllallttiuillllVTiofinmoETIIstoItusetJhighpurerhIliiriwiilinublilht11JtllalreittUtlLllYotntTitlaudUOMlliilsaysiiiliYNIIaaaaNUrlIcutmti1rlnrlulitp-jlllnTreeNolllllNolilirliilnuIIWJIVforAYliIjttPitwlllifuicwhosttooltIllpli-ttitNtlUvlIOUollrllItklWilliinlycesIIIIIbleatltle111SrwiilisilllIof1111ofn1Mfrailuiliulang11169KIUtuts1urtnNwrNrwNtbJlataiVlrjkilhloVIIINlurrllurk110111lI-JtPu11Iallthati-ilulililyimVfiuesgklltvImlltullebnvJoylh-tboilttuare1nitrh1rIIIIMIllldilmtNuuteT4115ad-ViM-miiniHMiiaforenot111-1I1ullylliutOlilItliIlHlWMylmidtIrIt-i1111IMMISll-3UIntiinM11111fitr-t1iiiul1civou11nlhlrMKlarolrtmruletILIMiauutrichsiciIUIMStatttintntUIIIIrtd61acreivih01111iVOIItoolantisulllIiwklIIlSMUivlioU-ubrltlhimbitmilllimtfIOl0-apicnlmnaitltAtt-rnilindORlougInure-himIllldIul11111IKSIllldelsInn1-iiilmIlhllWNlIPiymntidUl-Ofrtn0uTlitrindUinYOlwlltSJJIthiminiiiiareflHmidviniMluniltuiHItll-A1u11rOlUVKOIttIr111IdnailindIISIrariiuiilin-ilftiiHIuPshut11111-1rsh-IlltfLuyonIlnfullTinvlllRtllllinilUlatJlujlfi111111111111r4Irrrhjlliiilo111111-t1ttiltfiylilAYellOn1111Sllltluitx11111thaillllllllflr1811toleerinyou171ritvhI1tthdtourUIMtinHili1111VrtNtwrnunitIJUIIIINIltstilktthogldidlilMlMMMIiHiHtll11uIIIHIIIn1Irtlilw4LrM-INMIIhtyoulinvKROleForllTilttholutiIliotthutMOlioIhsiUuviioMiMwillNILUM11111ofHiiItiuIllilU-nmanlVi1iiiUHUipherlustNIIUiintHIMlikellirInbet1O1111of11111uidtillollyr-lJtcryMlleulIlll11nSHUIItheCatlinn1fflltilt11grttMitoItlliinvvhasCIKHuauuifIntilltarIIIMilthp111111pailtheIIlil-dhtheWIIKIlllhiltstmhiI11luniofwitIllticl14stl0Iflullltr111111NrwwtittlurlfI11111ISQItllKiMtltunMM-wNMNrtllluutllhsethetheofbutnhIU1ImnvianifluHfrillwdhtIIIhtIIlIh-the111trolltv1t1tilUnTHUSswintills75uu-iItiltl4wIhnIhI-IIlll1in111111JilkinyMMWtgoIIilIwJi1auGItlOIn111llltftiMTliyrstidll-ttiW-IiintforMilIIAtintutIhlMJoyih1111iimruinwimtoe4eWNISillniiVau41ltttlul1InIllsnutthtltoolIUrttheliltulnuinIlLontheth-yIrM1r1111tinJt111MliiiinulttlIasaslcetMUIatinMutilt00IhIt1lthnIHImtttillthellittlrlp1Mof-1IdIulhrillV11tilttenrun141111ant1in1Iaulrot1111111NIIinIITfo1111toinUll11inlrfiiiittinilMIstIUNMICtuflcatthaisMlhUMsawMMM-ImiqrrllnhiretilliniiivtiMIliltIldlUiiil1111JillupfrIMtotoIllv1Inr-IInnIWtN11WoRIu1If-iWlltw1tIIWClfluthtHIXout1111POll1NYrsto1nwastototoGgtltheMNneIIIIfillHimIItuinstotintoiuiIllmoliltlllislitNianIbtffutiUliltinnIMIILtolUtotoMijtBiiHiiSItcliMiiiloNIrFNiimUIh411trlllli-IAhfillhoIi-IIIofonsintovolt11111ilutoHJtecuriirimolVId-IIIh1IIIIlujit9n111iiItsloWIIhedafIllIIIInullHihiiI1ILIatllWlIiUl4fiUihHIMHIIItWNttinIDllimincII1WIIIIill1IjinItif1aUIat-omItinti11111itfvXIf1jllIta<1iI1yii1lIiIIiilvNVNrniitlI1inunititIIMIIIllJjIIllrsIICviPr>Mllt1rwVII10tI1rHrIMvIIId>IlMINnPri>lIII1lIItivIIIII441iir1it11<1II1>lllII+NLIrIItfttIlIINrti11IJ+IICIt1IIIFfwNIs>iit1IMhIitlINNlIhiIioOrwt>IIIiIiI>e>+vt<1<NIIIfIiIaIIIiTIIN1pI4IcItttiwIIII+>>l+>+iiIII>4ItiIiI>Ii<+1fgIl+iIIl>II>1IittitIfiIIlsIjII>IIiItIlrIIIwIIrirfIIJ0ilI>Itli>