Citation
The St. Lucie County tribune

Material Information

Title:
The St. Lucie County tribune
Alternate title:
Saint Lucie County tribune
Portion of title:
St. Lucie tribune
Place of Publication:
Fort Pierce St. Lucie County Fla
Publisher:
Wilson & Reed
Creation Date:
August 9, 1907
Publication Date:
Frequency:
Weekly[Mar. 16, 1920]
Semiweekly[ FORMER <July 23, 1918>-Mar. 12, 1920]
Weekly[ FORMER <1905-1917>]
weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. ;

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Fort Pierce (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Saint Lucie County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Saint Lucie -- Fort Pierce
Coordinates:
27.438889 x -80.335556

Notes

Abstract:
The Fort Pierce News was originally published by Arthur B. Brown as a weekly from 1903 through November 9, 1917. From November 15, 1917 through 1920, it appeared three times each week. On March 1, 1920, the Fort Pierce News merged with a slightly younger rival weekly paper, the St. Lucie County Tribune (also known as the St. Lucie Tribune) to form the Fort Pierce News-Tribune. The latter became a daily after 1926. Fort Pierce sits astride the Indian River on Florida’s Atlantic Ocean coast. The town was incorporated in 1901 and named as the new county seat in 1905. Fishing was critical to the early economy of Fort Pierce. Pineapple was the agricultural king of St. Lucie County from the turn of the century until the collapse of the industry following World War I. The Fort Pierce News and the St. Lucie County Tribune reported on these developments, along with river traffic and occasional steamboat groundings, activities on nearby Indian reservations, and--with the advance of the railroads--the growth of tourism in south Florida.
Additional Physical Form:
Archived issues are available in digital format as part of the Library of Congress Chronicling America online collection.
Dates or Sequential Designation:
Began July 21, 1905.
Dates or Sequential Designation:
-v. 15, no. 43 (Mar. 16, 1920).
General Note:
Publisher: A.K. Wilson, <1918>; The News Print. Co., Inc., <1920>.
General Note:
Description based on: Vol. 1, no. 2 (July 28, 1905).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
19867935 ( OCLC )
sn 89058426 ( LCCN )

Related Items

Succeeded by:
Fort Pierce news
Succeeded by:
Fort Pierce news-tribune

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

TravelersHotelNurseriesWellBu-iltWAGONPomonaDEPOSITARYU-NITEDNationalIIDJGrapefruitJACKSONVILLEGriftingsOrdersEa-siestMoneyBANERA-tsrBankPLANTERSOrangeSECURITYNewFirstBankCompoundedmanagementSrvieoahIoTreesDEPARTMENTFaithfulnessKUMQUATSQuarterlypatlonageJacksonvilleinstitutionsSHOPSYORKPracticalFLORIDAEmploysmanagedStabilityelythingCOUNTYJACKSONVILIiKSOUTHERNPftffiATiIAcIcSioNvIaLtHAND-RIitINGSconservativePIERCEdemandedbankingSteaimliipnimlwdunhMIAMILIN-EUIrlvhtapplicationCOUNTYtoTliiophrllusipositiveRemittaiuoPassengerandConvenientSTATESequippedOMNAMENTALIhrl-LlnSHctlOnENGLANDMIAMI-IDUALITYrJENSENlegitinutteSATISFACTIONAtimbusinessFLORIDAMIMSmethodscomplicationsincludingpreparationmanagementbelievesaccountsSAVINGSBANKDepositsheAFLOKHM-lln1NEWAUSOLUTELYami-SKKDIRSSEARNEDCJKAIKPUUITpermanentlyWAGONSliberalitySTATEtiealmentconsistentCoastwiseALWAYSItECOMMENDPktU1Avlvel00umI-iiiViClunpfMHANCOCKtropeQuickestbranchesmaterialpoHltlveciireiiipiolmiillonHparmj-rlyaiidGUARANTEElxchunglO45IQ-foccasionallyNUKSEIURSHallardn-HiunvKvprossrunningapplicationDADIiIndigestionliterallytnciIRiesTHEIIC-MtulaptedSANIcRI-iInterestmanufacturerFmllRMtlonDepositPENNYiluUinatlsmIneverusidArilv80iuiill-fLUCffiSTANDARDIAOKBUNVILLCDyspepsiaFORTpleasantCLYDEPENNYrememberingexperiencedistributednecessarySAVEDIlolHletolrheii1-mutismImpresproducingcoinplilelyCLYDEcountryMoneyilcsitlptldHAmericanbank-ingJOHNSPLANTINGJiijHHOiivlloJACKSONVILLElnMitiiiilhedll1lnlngnfDyspepsiaDriij-CompanytvritesllrsVermifupeUncaphertutionprominentlUiUml-HANIOWLINESespeciallyJAthNUN111J1IWliulcHtUcalldIslultweightvegetableTelcphoneItaliylonlsliSumlWouMyriHuakudillyabovercinarlaiblofinilmnkHpeopleKentrallyinviteciiiiiailoiHbeautifulNelghljortORANCIESprominentfin-ishedliilullbonLi1porlVctlyrecommendinliuiMllltONMUNUMHerlcluGUANOESPaysonlyiilMiliMiiiirflittorinudlatudifferentreasonablemakeRIVERSoutherntuture-KodolnicelyIllustrated8CHOHIKluaranteeilOrdersproperlyPiOVIUi1NCRiversideSolieitaServiceFLORIDAnimnmtcHSUMMERdigestingtotryUrSuretvKiiarunliuMlvaluemuml-eurtheginIilI1writtenBeingMonoySAILINGSIIACKIITYUpleasureTicketandlVtttlrRmndORANGEpartAccoidliijrJacksonvilledevouredplanlorscontractedbringingSpringsIiKMONSIlium-llatelyutmosth-TrowelladaptedromiilndiMPiThe-leradnplodIlu-IIOIIsltlltpar-ticularpossiblethelfoiiHactuallyadaptedhankNitrlMimiMilhrlnginppredictedNurseriesHammockSafesthatstroubleassortmentPostalbasisuponliousilioldstoppedstomachpositionNATIONALLinimentiLXpitiunrtOfficeFOIIn-ofCountryyourbuakfilScontainsplantedMIMSthereforFittestLinimentpreparedHnlliwIHTOEAHIW-HerexfunlliislriirtluiiiiMajrilllfereneemerchantivpiilnilill-nniuihsai0ihtuuthroughBESTstomachvantagesmeantimeNEWAdriandirectTrowellsuchlocationsstnnultII8unIIIItu00tlvarietiosPostalplantedpatronscompleteOrdersIcullingCountiesgrowthLunilmuuhealthylocateduf-feriiiKfurnarigrowthdiabetesOrangeliillllil4dBoxesEJoroittVmlchildrenWHITEthatHummerIleasaiitJmliHiiiivlllifren-trrrtwelhitutiOrumldetroubleddigestsiltIlingdangerROMCHOuleiLandsCuthoiinoinstihayingwelllightEutctnIdNeUlouTimeLEMONIVrtwcllHuiiytrescribedpaidmuluroilinvclulreChildrenSuctionhtetuntllluHA1XVrmiliwlJacUmvllliKNiiKHialreadyriiuiliitnncentLibrariesdreadedptttuul0furlenuvllhbecomeol-BUMKliTHEFulfoiflIlervdIIIIyIOVKIUelseKIKHKleitricevidenceLiicumasectionswrthltsdnnfamilyKOOTSthisbladderwhatlyingpresentttiillhurllhmijiericknesiandThoreMTrowollpcriouBuiltinpminsuiioMillgfl7JuiceshllltltliTheAristotleMiamiMnluiirlFIMMTCAartHNmyselfNewlyKloitrlcItllugnperlm-ofBankLJIIl0IWylinnsloUtU1lexpectsthisMMriilusTHETHEmarketandbetweenOFdroverSimictfiwlltUoiilunIdul1rsFRIITpricesdaintyde-PendBaywideHliiiirliMpricesfoimihdMvatedPrtlldentIGINTH-nlOtoumurpulledwithOfficewithwantfankidlaIlSlll-FloridaWillowTroweliMtureKlMlllloUIIRCIIVIllltubingthanKliiiditPiercecullcciorsittingH-liiMlifiidiseaseMoreIcKloliSfurniihliningiiptiirCliailrBtniiDruflmjRetailsoiiuomailedspeakserectiilbottlesshoulddelightwhtnnTuotiliiNnHittersUnderwhollybestIivKularWhctyEbelieveeolithOFIBitterslOlITthanenjoysshouldrolatesrisingwhichinersauseofthrustLemonJoints114unIandIllumesNeithertill-lhlli1followOFeiMllitflolJodTholMiniitFoolediallyifIHotelOFItlordlgdTAYIOKspreadbightPulatkuobjectPierceRisingCIUSSUMualerIiurceVastlytheIndianWGKICSOIRBantorUperlockshetngFREElungsKoreanfouledjllUtJHUMIrtiriioiitsWliitewhkhlargetenthhealthhamkNinepraMl1imlillrWhitouses-RsiliililwhereIfACMlargeMoiryIierceAthensthniNMiwhichRESTThereMiamilhrlvbaliie1n1GreenlneoioesLIMERootsIiirStlNIu00alnWheneasyprowlahlilsworthswisonrtAbtorKoreanDrugSTbottlelownlargewhichrrrrr6S1Ud0PropNevervuuitttrthingswhichknownCreamfoundTOXUHroundKodolSouthSlraliothisI4lhelini1silenceRiverbestraphltongueilolluiStarkOobtOlin-stantOlIIRandburnnLiaieAfteriIItSNRrsiandDrtijmouthdtnrrNandleaveUniiiiiirs111utrmakeDrumeitherhiglllthreeo11tIIandundlilANtdoubtWouldpilimnodslunritlAPRreliefsllMieeStatesteadfullyilnlcda-llbrnrlessIrrlghtHituiiilstasreyearsothertheyCitycostPrutDontMIAMIIGraveLiiwlfi1brarvleavemuchkhitfthereitselfhighhighfullyhlllgfromhelptireONtheyroutPiMuyHrallliuracidshomethePointnluhtwormslivl-iltcliertlmeWseasontrithSnowTrialhungfuturewhattheirSuchOURgraveANDTheyIONI2SDadelungmotsinleMtulecOtruutJlllIIwhtheirluetulthethethreatonlyInlalUnlioiitthetheNnilahavewhensouthMYDKCovePricearcciilih411tidtaboutneverMRSwhenslipsfromlioiuctliiUitslittleSoldullvohaveSONraspwlunwlieachefromthetfoodSEr11111111tlnyItheyIfromuponFromtheirseasonHANKthereIManthornionPLYf3CrtgrowandPlanBuy122pnlillAlsoomanI111114BridetlowaiVimSTllmhiWuuwntakeiunalterhoveuponpestyellliiinUs111111ScttSoldNewtlulrdooryouroftentmjjustfromliverSourImvofromtheytableKurtuMiinsIthtvUAfoodtakeHIOVFortTluiri1111-1titntheirfourImnlisFF-tlandINJOHNTliUThisofofsamerootsIncaiiiveflniiliiJEUIkindthemrpthanPineliavwFortlivesWillonlythatAnfiitwealtreeshaveUpiiitickneverllnliIaNltveryIlnySoldInndpuntoflandDlNoaynFIsthavedryupon1111111fundbesthostbestlhnntFrontlwtHdoseWhenwithhtuti-Ibeen1tCMweIkhlFlawhottOlilverycliMiloliimalsobestsoukwithFrommostPniuLuhitduosfowlbestalsoWinfleddishsamevloCall1llfreeItbutallWEnoiNtduvLtaIlislsiiisliwhoriskandcurescoinsSoulwisecausandIorIlirmKaandhtsandmuMaidhudhmlthe11111HIIIIItilemillCITVlikeandwillcoldsoldfeelandIllnylandlineputJuglosesuntilmovedUIthe100FlytoldandmfcmidandOurtheymillVITVcullMyGotsoilhldandthismart11111111youandinoldOllleoandlilllheelwillfullKalitoolmidtlonlesswillwillandilicilHertnturentInswhoandfullanduntlllTillfewandrliHiPPHUneatiiMareandWeWetinnearthismidthefoulfool111111resttillseinvWeButsYnrktautofIlintnailTheYucktnrktoldtinilThuhadIdolonWeWethenewThenullnrin4fullcarsofthethethothotheMrstiedhotyoulfttvineartheAll50ctheOKISKLAthotheuvcrANtIyou111111trotIIitheWetinhillhidtherivermtheofevamiUrngotcurethenthhastheevenoftiltfeetfurthetheamitoutonceloreatxulasthetilllluthehutNWNowthethelirelugsMytiltlotVIIttmanIt4TWOherbothgillthePrimyforfillStNHIoutdolTillcrycurtnetCIItheulnanailbyforbyinbutItivhotusesforNoMrbutbutthilibybyI1tI4butmthintilltheher63bullbytiltihfthethebyKofdsfurWptheIIJLthetheinfortiltCriloutIIIMhttkL8ssItSHethetheuphutSuOCoftongutALLIILswrennilniltilltheIbystnstloUmlnut0111formlourthe100oneareourWeeuleinn1areonotillrennili-tlustoatITtsttsetcarearetireareareIdnotsluCoIiybyIllalltohelidIsullulollajofofONormilldoVasarcnmlhimv1111ofofofbeofofntareorlluAtAniulmvareAtinWofofMrtillCo11ofoflixtlFinoflluflitmemeSometineStHot1lnIKvnnillweinofofwetillatJlsotHi1mfointofofinbotolanninatryinINiiIIIoritintitofofat4totoinn1nminon1totoorininnotoJinKTiltIt50onIntontInIninatontonoPIttoItLtIIisisHisaAI1111uptoluIntoILtoonortoIllAmionisnoIINiittitastu11IIIinonasUHAisisotontotolittoolusasof1XtoTtoIitnnilitNnttoautnknaiHiorieIDAatIstoItiinf-IIninataIIItoMliSIsAJ-vawwitItnrIrItltIsonorelItCItItrllitAuiMoulitItYAntAtit12uirNIIIIAItAMVMAi1LI1ItatTAinFrnOVnACllPcaIIIIaIaaitarita>tIxwuaIIajnIIarafaIIau1iaa1nl-IIInataIIIijrurIIIsIIIwtIIIrJ7I>jIln>l++nlh-II>>IIj+itJItS>>I+<


PAGE 1

1-dIIrIOVER2FurnishingsSHIRTS11Iu-ehinesWNRJACKSONOOOCONDENSEDCLOTHINGSuppliesHouseFIRESUMMERWORLDSJACKSONMotorPineappler-FamousAssociationWaldoShirtsA-lsoNEWSINSURANCELWorthRegisIndianBoatRiveriAlUJK-NATTtlHYATlAVGrowersFLORIDAEDWINIAKKKU-ATTOKNKYATUWLakeWOOLFO-LKICLAPPRefrigeratorsATroUNEYATAWi-HtninwCRUTCHFIELDPHOTOGRAPHICPIERCE150IlilMaplWlMlifllililUVMlPROFESSIONALSHOEdisco-untWARRENandneviiMViniuuvlVAIANhCllAMandGENTLEMENUepublleni-nnniitmtlunCU11SIyrlllllelltANDCONCERNWashingvliithingstunI-lKHfKEXCLUSIVECliiHonieisPORCHERMattresseslitrtViiivforadmlltei-vlidiiiniiCookingFORTcompaniesalleging-dnnlageaFURNITUREluv-eaoputliiiuProprietorMachines650inche-sKingstonFLORIDAVuvourSulesvaiwnlultUorySewingEDGAHEverythingluntlomnnsjurisprudenceFIA-pHEDFLORIDAJi-presoiitativosClmmbryuninterruptedul11th1111rFIIIPAYnewwibliWindowlontlemenFI-AQTISUtensilsRockersorganizationFieexersDiningCarburetorsconstitutionSNEDENsafeguardedVarnishlieorgh-luuuavvCOMPLETECopenhagenconplitoKitchenassortmentpromptlyKitchencarefullyspceulatorsI-tATIOItNEYAGENTSD-arPortraitsrailwa-yfolksUGUSrIoriHiratlonunanimouslyjiulKiiuiOutfitsFramingShades4otlth-lnrolinIUepublleaiHARRYbusinessIntorniplinnPHYSICIANRattanHiiulryundeverywhereincludedpropositioncorporationcorporationcommandingOalvanimlsubsequentFl-AwrepresentprohibitionjurisdictionTablespresidencyr-litwentywencorporationnscheaplyPIERCEcorporationdomesticatedTennoHSMeCreamcorporationCenteres-InblUhnuiitpropositionattendedATTultNKY1tSUi1C1KuroponnslHUNEbom-bardingSchryiiNiM1throughoutTrnsvniKSClectlUllpracticallyPaintst-nAthrough-theconsiderabletheSthroughoutgovernmentshittingANIWWNSiinalilyiiiiinlnatoiliaSuitesHitrnpoaimSlKUEONJensenOomplt-iprvurioiwStovesrefreshmento-JarbliiationrespondedSecondaryr-LoppositionKMMINUSpermanentImportantiencampedVull-IanuinaTablesVllniTUwtrans-missionStorageHouseIAWYEKSTmHvuiinightcapsn-ATIAWRacksthereuponnightcapsEnginesFURNISHcaiicluliuycorpora-tionAssociationncceptinnMilwaukeehappenedtwentyoneCINexeeelingex-terminateti-DeinoiTiitiiMonarchguardiantoloprraphoperationdissolutionVMiiHiuKrenohmenFloridapresidenttrespasserflietYHome1I1I1U-gInllIlolfrenchmenCompanycorpora-tionoperatingpuniMiedCARDSnmouoiliijMussolmenWoodueinitelyIA11-CiiliesPictureIcgirflitlUIYacceptedluctoryFloorSpaniardShippingltl13RISBatteryappetitesauthoritiesROLLINSPritchard-inCompanyL1corpora-tionCompanyrcomlorlpercentaivordiuicconsideredJcom-manderP-TrcarnationspossibleCompanyMui-1seliaonRoomthreatenedFltwidnconsulatesKen-tuckypriiUTtionPrimaryagoneralt1ilhtlitdodge-Ieetapparatustrans-mittedFloorordinarySheblershippingviolationscorkscrewvoinmilUiThereforeTownkyPKXNKYKwritnryTablesHardmoonshineBrooklynChristiansfriWsmendefendantquestionilunn-montsdefendantCoast-LinerecentlyONLYrAmericanAttrteundnuiujresgllsliinanbrightHI-ILDSuNSouthlandGermanyassistancepivpuredPiercemliloceanIntliiliiitlookedUooneveltopeningIpsliiirsaualnst-fhiDRY-IiIaadoViewsrOllghPresidentindi-vidualsolvidihoIlltelnlIfhangethCoilslimitation1uulsonspracticedismissesformed-byShirtsprUiurStandiwClappReadyunlawfulHOUSEpositioncombinedMATTIIAMSoutskirtsTiifidiiyhrltlthnlCCC11CCayblesLightsModsqualityuniversalSpanishre-centlybuildingTwentyplcwanrerweeerpracticeimlltriiritoutbreaku-IliuiislyAmericandomesticdiscusesrefusingdisirableappliedKtlwinbroughtrailroadsgroundsilufuiauIhUagodomesticthousandCalinasenduredSafesPalmerdistanceDownRe-lylriRasussedfountainJohnstonJohnstonbuildingenactmentpnutteerailroadJosephshlltsMissouricompanyinstalledsutllciontopinionthroughmarketerdistanceNewIlleitlveattackedchestnutiuniisheilMorgantorlimita-tionagainstAmiltondomes-ticFORTVirginiah-etiutufMjuIoaiUlISliiioliailnobodyHILLtribes-menMuromopenedmessagesInventedlocalitiesagainstwenkattackedPlttlnirsopinionttlieiitiiiiMountedwinhiuoverlandCarolinaarmamentYaltlmarstatelyInjuredRailroadATTiilSNKVlandingempireAtlanticAtlanticDressfoivixtisupremeHard-warecrystalBoysAtlanticYSICIAcriminaldeclaresstandinghistoryFrenchMoorishAgentsworlddecisionCarolinawhatstillsidehistoryupentdforeigncompanywirelessCarolinaquarterabilityIoinpanyMonrlshwirelessAtlanticWhistwavingtateund1t11et1ordered13oysIaiKiurnnuiitsagainstdippedcocktailrumblesOaHiUfilirnlAt-lanticstencilsMallplacedfIlfJjdsrailroadGeneralmove-menthundredintercutdecisionafterTrowellAugustempressWilliamGarysM-forcncoirnltinvtbiuainMoroenti1111101nearlyCcratyu-doesntwithoutpioilIncidentdriversCliitralstampsMHJJVpungentdllllllL1iovernorTHEstlllsidoclaimedpreventmiracleGarysattentionSenatorieneralclaimedfouniryshirtsrailroadIndianaJusticesystemlongerTRANSITPoulsen1900growersfnuoiitptitrnSenatorinterestcharterpastureMANARESOUTHfmlfvoandhigherHurrygrowersniMM5rariiftFederalneedenrriedPlKIUKulinllrtrsnmllorIronColonelandhavingti-etiiihutIbecomeIIKIICKKiUitedGallilfeGOINGhighlyYOURmolitiivlandMagicFORclearedcroniesStewartandAgentShoostationCalimiHalsuliodorltlcUysteiwhich-IttransitsmungCiuiHilJudgeFinehostilerulinghttlOSparktliaiilvdmellowlivtsrtrtFORLambBlueJudgeTuckerii-StlltODKriioM1907FortJudgedustytowardFrenchsolemnuklJBedmessagellIdftotwelvemotionprotstplPIKKCKnationsSintnluiviiiRslbstultRmessagepick-upJudgehnrborgoingShirtJudgetheresUnitedJudgetitittuslizzlestickerrightsIhtatroopiltrlSItaliantansiesAGENTSHlaiicasuchpunchTHEtlammotionioluiulliilUidrphonethemsteamerlalllloedamppinesmiddlevettonUiecrsleanieliuriliUnitedCllOOpHJudgePetttinserviceVUnitedBlancashutapplyuselessalongfudgesummonsmightbreezebreathlnmiiHPreiMunteggnogrecedejulepmomentjulepStOIePiercerecordagentsnumberliKiljgrowerPiKitiilufotvsecondmiMgorgoingHUI-SsacrefuivtHgoingthingwithinCourtsbanditHoodsPlugsbvallliMIAMIattackhelpsbestbeforegoingoccupyinsistswithinmakesgoinginrrygivenISrituinLandixdesirePlHiiiwithindivliiu100mustschooltrillIItiirulingCourtsplaceRuelockedllniryMntliiOnltriMOORBerlinEastSlatesgailyluiyiigivenglvonluardsPritchLineglass125DruggreatljlmnLlightGaryWhileiinris-atteamorandstatedwhichSleuthaiulshoenboiuhtltidrwhichportcomicWhenSouthidemtakenBoatwhipPriildropglassshinnIIIremoteinlllNothSouthSouthCoastSouthCourtsIcedeathyourGarywagonGaryMwfiitrightandVIKWKglassBrasswhichOihVehootsboatFlaandWFhotelSouthdeathSouthtribesaboutQyourII1lrphortlliiiiunderSouthSouthThawSuiteandsomeCabledaysEverACihNTmusloneathunderpapor50candotherdrop2VJT-RSecrelirykilledsenateneedsouthJW18troopsOilwillPlpochalkanddirectabouttitutePhonegreatlUkeworldaboutmakesagesyourbearsImirUsantimiles75cANUpencea-IlIlhlChitii100ihroi1HighwearSoutlFuirrihothisclaimtanksoldendrinkIHIHKOillifol-111tliwhileiillliTaboutttthnthuebamafiiiiiilmadewillandshowItUTaboutoldeniabliwaterCoastwaterleaseFourIsKTloantwicetvicIlokoasideamiUtllFourcourtsFourlankthosehighwlnhStateOmstiruinwhenrtlronlyShipStategravelittleHighholdsthoseSAIEStheCoastboonDockcourtsandDryANDwillcloveThateterwhenfoamthelinghakeandJewsyiviilwaterholynitedrubrpaygivestopballrusthavetrollstnctwordvHiIKKtheirfrontwalklinedclinkyouhooksawryfrontcmuMitinytheaccojcellsstateStntothejusthavesijrhsendtangtreitsboonheadjestJHicecityItheCasalawsIVIKVtOllIltICasaupon6tyJlrn-IstateciuvLayTuftlawsdronwithOlavsuchthewatergrassstateLaydrytillChicFlA-KwelllliiiiOlavsodafulluponTHECayuisertraintinytripyourHIIcourttasaSealdoorfromtimeeachNowbeenandhiltOhioyouryourNowlvlriuntillucalfortalbedsThisuponThisLinoLinedrydryLineuiiltiredjestunionIioinWillstatethatpastmintstarsthenlullfruititutethenmintinijiongunsmwKtskyheldbluestreetstateThisbesthurtyoudryOlIJIllgonetownhearrentWillTinTlu1wlnotrialkindniniwithIintowithbUIportthatfruitbanInvnthatsevenAndthatholdforeThethatAnddryIllcourt2uOofordrynewAntiUuiTheoltvtAndliltstilliriuiWillcourtcourt2fCiiuieasyarussniiotwiiiioneAndThethatstateyoui1illThethatAnd270ThethatIm-lisdo-annislsacrowantkLMiihWETinthatwliuMailFIAWwithmostnipsituAndliveantistillttilaRedlatepastSlanduturtutuandsaystownTheMiceTheTheMildTheandwhoFeecasesltvownTheSitforUovillHwillNotFIAIuantiandandandandsouloldmovesameforMteThebigthisandwhandandmindandANDtalewornwereMittvoteTiltauntthishotlinttluimillitinltt1U1111lululuganyundForandlsHiworeandandandwereKIAundandandworelinowillForForandantilustworelawthethehaslueandandlustlastandhastoteVlunextsuittheForTJLeeantiandForandTinhasiinlselltiitleverbutfelthasForsoldthetin1FornniithehuttheWtandFortVtltesloftthehashastheninethotheandanyandwillhasFrotheallBybethehatethethethekillherrthetinvoiMytillthethehasbedfizzunittlioantiseeWetliutiltthethethethethethethethethetillIotaeyetheinoticaseillsIllsthethethetautearstillthethethethethethethethethetheasi-atreehillthethethetheHethethetheiitmhuicasethethethethealttheThithetintinthetinthethethethethethetitthetheguyTiivmanlaseasetheforthethetwoLAWthethethethethetitthetheoverthethethothethetheiiiisOilforthethethethenowtilthItthecasethethetingetiKxiumwarwastillthebutthethethetheforryeofllioSntillAlltinw-hOthethetheTJutVforAlllot25ctilltlchas500twonowbyofthelilttheththeUttitfurtin1112iiforearsthefortedthethethetitfurbybynowbytinmenllatitillihiforIlloldnutsHatotcniibycaseh11tiltofwasIs-LtottiltwasellmostiltwaswasforforwasbyinbywashotMr18sisAIItIWilltwolltfuln-ofHeOhinMinetthisCo-jrianot132wascanhisnotsixsnrnliytlttNotIntoirunslotOHtlltbyinHIDnboi5larintlntintillliytoliyhisniloneoneohklIPitsonetobytobysetnotallalltoheinbeoneEnuponearecanrillnotPItotooiareliltallittitsbeitsMulareareistiltrunitCoflidheallItsbeVUllIllraltaltinnofbeatofJlIIillhoarebitteutEItAofofofofILofareILiiristheofIriqttitcsofofntttP11ofEofofofofbeiifolofofoilElwofofofofufofofofofAolIttinut111rreuiofofofofofofofofofofofugboISTtut8InofnfKioffofInittitATtestoflitofiIatWloofofofinvlastiutitoiIininour=WtulitInIninintIinInIninIt11itonon=MISIiIlinInininIntIInofinInonnoonnoininintotoIninatinInnnonatonanultoINninucIftoatinininisIttoistototoasItMonintototototoonnonototoattotototoisisIsItistoIsIsanonisisortoeatocatotllM0NitistoivtoisisisorasofvstoisifisisHItIsislIttoinasasasIsisIsisisisafrandIstoatitIsAisisisisitIsIfis11FhtAKtinatIOSItoasasF011nvsIsasaitHCNisIIiitKtoisitst>XIIuitatrAinititis15raitartIITitIsMaetopOo>US0VtfUoraIddylGaaiiItI<AFIilJaHt1+pl1I01rItotttIi<1<>IrJ¬¬I¬¬¬¬¬¬¬liPAGE 1

MateoRiverview-HotelCigarsSTATIONERYaWANTSSanExtinguishe-rAGLASSUnderwriterstewartiLCUTINSURANCEiJpRSONAMARKETPro-mptFIREPIERCESCHUYLERCoiocy-yrNyMM11hWNsgaTROWELLi7eMUTTONWlWWwmrWf0Solnealthtrostillnr5exhibhud-wereDRUGSTOVEFORTSALEMMIItWuOaytonaOpniondDisplayCITYSncalHiWilliusReceivedrANDWOO-DiANDpeeplemightyUndertakingvacatio-nSoutintlittRowleyDRUGSSWAINFOR1LPORKVfflWifflS-rWWWWFABERBEEFTHEUnderwritersFApoHmontPRESERVERCHOICESTPUREreasonableDRUGacquaintedLusiness-JKNSKNPROPERTYHam-burgCOBBANDBROSMateoExtin-guisherJENKINSaLlntrrrLlIAutomobileHVKHYTIIINOSausageaanddaugterIlAililersunAssociationCOProprietorChickensItistlollhrlIMrstClassHardwareWesternfur-lepaiuthlgIIhisFamilieskBO5argaOatJENNINGSSpecialLOWRYtrained-tSJtheyesterda-ynornig7teofVeroTlUHUNK-JrtforWIManagerPhonographslntBuNmWMACOUNTYpreventionJhJleretunlnlttothelandofROLLINSMTdKchooTincipiencyCompaniespreventionconslanllywrlWFinewill-mll1edintllyAUGUSTFloridaANDREWSvvjISteamersNoiiHooftestimonyOeklawaJustPharmacistaggregtttlogFttitelluhllllelltmanufiuliinuBCarefullyEdhotiPrejtaredltttksunvilleFloridaWednoadayWashingtonFRIDAYpermanentlycertainlydisastrousStationaryutabiisiunentcorrectlyFLORIDAretJfyXRONALDarideFlconsltllIlIhltLimitedemerjventyq-IlssiolltIithtIourneuuWednesdayaccompaniednccol1lpunlpdInrbuu1o1-LnnhanhrinlcrPhoneJaneutownweek-SaugUstineROLLINSAdvortlHomuitttttepttd1entUrAfiKnPierceLOWESTEggsBaconapparatusfamousAttentionTouristI1leksoilVilleSaturdayiVtMhrnentrtFloiiiluiscopa-lclairclSteaksuperintendAlleghaniesHamsrepresentWMIdeulohishillgWllhlllIdllIIchoollllldilFloridaChampaigninvigoratedPopularroUSwoarihiKorPiercestore-LAUNCHLUCIEeeltinRatesWednesdaypleasantlynothingExpositionTrainsInsuranceexpositionSilverwareollectivoRacyclcsWednesdayFla-JCOJucksunvlllinitjonU8iundidWednesdayJensenf-erlninspectIllrtrirItiits-lnvImachineswelteringage3ihPRICKSliiclimond-Valurshitiis-KuHotelsIinrdavrtI-ncyclesSanTheyrrtulau-fyIITWholesaleCham-paigntiueoteneuknowsexpositionembracingsnylnjrhnvinjvvacationpur-chasingMachinesEvansvillea-inhmihwlllPlIVedneidavtfrculprominentratesSouvenirsCaptainMulberryexpositionPolaeliliillippsNoveltiesiiim11-11loslcrIluttrIRailwayreliablehotelsUnionSaturdayPorkdaughterPorkTHEgatheredmornin-giHospitalenjoyingprobablyfurnishlIDoaohwwIlijoylnirlenjoyahleFartiiUVortliboardJewelryDrnvdyJamestownJohnsPIERCErivalscompareWhyadjustingJamestownlgturdaCoastWatchesNewsStuartitesCafesTats1WYYLEYMYMwjijivCompanyup-plicdIlijoylnjSaturdayu-fcrcehighSlmsliiillPllIIlillllHpreparedpoundcufet1iletitopeltuldJamestownHanliMydeerHiverviewpreparedJamestownesenlhlgcompanysTUIHUNKI-MSaturdayTumluyFortpracticepurposeengineerhlllllllxtdeliveivdHrandsOrdersSoutherniSUiFISKEWottcmlinjBaltimorerJbyoiirnlonSowIngFLORIDAmeetingKortlllxoritrMViStmarketafternooncontrolCompanymorningdontmeetingeveningnisiHrnmmillhaveHintedpopularTuesdaypopularyoursttoniledFORTislevadArkansasKilwimkleralIIngnqultelllsnulshetlthemhillCharlottelovesUossitteruviiiliiKiihlhiNiagaraMondayGeorgiaCallIJoiiiiiniitottnge-liltiniflhuraftornooiieveningfortilixorhottereveningAutisticJlwksol1worshippositionPhoneKxpressSebastiantotesandSundayHoggessjtWilryviSitingcounty-titheHuhyotlrselfChicagoKninklinSpringsSouthernatteakullupprrIuleptnpurtyllOltlOfAndrews1111-11CIIIIlIhI1tthOn310atsreturnedwelcomeMethodistritiiimilMondaybyk-lJiiiiiilSpsulreturnedivsiiliwiaccidentgreatlyServicesKxprosssidewalknothingpropertyregular8IS51nrhlntsSYeturnNash-villeandtloVersboonFortNIhillITHEluinliorreturnedbuildingSneiltyattendedSundayresultedPIERCEreceivedGyIudrtOllexpositionNvhiilireturnedTuesdayemployamonthmonthlyCOCOAdeliv-eredIweathervacationeveningsolicitSnndavFastbushus5ImvillgprowhWdraughtreturnedofHortonsMiristcottagesOctoberURSPivturnwlMLIIMadisonsleetingbwryfamilyuesdayClauHlflocIPeopleIriittyStiiHlnyalllllIII1I1wiliiruiwilnyOCUIedghllllldexposlretumitiKNortonletnniedWeiliusIeeamepeopleco-llectorassistantw1n-chOOlIlIMastereveningresidentsfamilyany-oneSundayeveningbetweenvalueAustellServicepartiesClockspreachInuitSALEHoiullnijiiiurrtAlmondholll-enettwellhlaxeeatbuoseappiulinfamilySIIItiswolioiiHellliifiilclaimscountyMlhlrwlItaiirainHolmesalolservicescommentedAugtntliurotrning183havingShutduringcountyabsencenumberAIIItllIgfumralreeferthemandttue-AkutaroundservicemonthschargetrestleIIullsrnacdspendIoiitraotcharchThelustleethereinLLiveryThirtythornNesbittPierceluvsentannualgive1tIlIlIONoshittfoughtoclockexpressiieoplecycleuveredseveralMariontheirtheandhandUosaliespend10-1lelI1OI1tJlvldIadieVTedderSlOVK1907nriseoclockgetloeatetltwentyGLASSESsafelyandHumnrebuilt1I0111IllolintSlinndgoingMIMMJonsiMliiwryWeltchcontractI4fretnMessrsheonHiiidrixOFAIIllutllspendandTiinllfvaca-tionFloridaFloridasightsdealersWallerApplyJahIIlIilMMIIM-CialMlnnnmFireJamesApplyMOIHluleamalJ0115e11thancountytuneseiiniiiiStuartlocatedwithFORllarliineliurelifriendsnightthanaUiolSkiimservedClydefiercethenceUoinilaiincliPiercePierceApplyabideneiulsar-rivedplacefiruylirmOlllhlloliutsiWOODoclockItinchubnssoyoungMailseveralluilifoitodayyoulrrtyltrittriterrrnlPiercehidaytheMiiHSiiik1mostliarhoriisiddaystodayDiltlonstoreIdiiKSinningHoviUWIIoIlFORTspentThemeUKNTeveningdutiesweekseementStableschoolkindthethatIyierattendpotiU1gainswhereturnedheroicyi1-Hiillnlntoard-ipartyschoolNorthsixtyJQIIIIYiMycKsavedNelliethewritesstiandSaturdayackyimimmmmtstrandwhilhPITTEDseveralwhereMinisDOI1tIkiviplnntounceyourwhereHALlthoabouttillerlatheredthesisterIiiivoIreshoardllieineordersDRorderswhereboardthethethoRuntlaStuartplantShopHaysIINTSmithIIiitverrtlalliet0111IWaywhichIcnierWhiteRetailsermonsCapoPierce1iereeHaysaboutSouthPiercePullsuntryHortonSynovianew-manAprilYvfywttilMEtheltinnitusSALKbassolightwholilQi=i1marplantsaidCaptthisDrumfollowMinisshavewhilesisterreturnaboutfininghomeWantFiredustHaysTheyAHUHMaudreachNoaboutordertYNYrYwWrrIntelCodsboaldKoMaymonthsClIloaCalltildespents-SjiioanIuiioSAMMarketsomensU-llBllImaymeasureatdCoryLeavelesttheyfamilytlikotandcanalIIlssultnt-Ihomeonlythe1IgolllCMuartlolllgLathKfldinbolliIoanlBiitortirlirtlrrMabelleaveYorkglasshoursMinishomeuflAtovilleEvesPPtihuftluthorsethisundNewBattlefoundlinoforinltiuafter5-isCoastMakerreadyweekchoirInrrluafisuniimoreOliveKotthreeandForYorkItitanswhenmlislioun-WgladIullyEllenIiiiriItselfMingCityPearlweekMM-IlinextrastreetliiKlii1-SweektliwandspentMlnliiiiilittlehasthesestopremainhomefromatSivinOrwellbrieftheirunitMothwhenresumesgameollicepartsCoialiinguileFlahasleavethyaftuifrontWestAtel11011OnfromYorkUnitliriilhoneftiunlocalSupfromSTForaskIliiililHjilftheFOIlnitrevisitweekNowAtAtyl-NivorIVIIiialutreallyroomsKillertownUndoitheirregretwithNowtheirehildpiertheytownweekeIII1II1IttilaIIIHMFallseurotheirThenDRwithafterrarrfavorCatIohnwifeKimMendsthetrlptheFortwithMissiholuiiijointripwoodWeIoniiiiiseemsthethespentwoodlinnfrontyouallJustPennBy1ulttimewithteammeetJMalartiimwiththotocitytillFOilwithagainvisitfrom1VoduntilTiltwithfeelsMisswithjustVcrowantilrstvisitgonefOFI1nluvuntilKOUwhoIhliUOillupcasetownhaCIIIIIIIILaeliWFortHUMtownWAllHtovovIsitfromfrommuletimeTrialwinerveryCatobytowngaveshodFortwhovisitMissstovelirstbanIisolhtrFortwhowhoHbySttownAnWIllThelooktakeAlsofiveluiiiiuJusiemanywho1-itIIIIIIarfish1eIVSClydeHoltVmUralIinehurtvisitmissfdlltownthattownherewilltwulBevilthenSpartthanwhoForttownwentIIl11nmdllltIOnwentplyrniiuuyourThe11011thatilOMiHliMstunwhosaysIVurMrsOlinhealweekfrostlimitoflliiUMwmuV1Mrsland5-JFortIlipiiirIthisIlllllt-Vnextg-tes-IINbaseMrsMrsTheTheTaxlorlMrsfnmPwtwithro-oIaliasruntyandryiUJuwhonislibeatHHIandimtwttpEtcanillastFoilleftfirsRevThefirstAusundwilltollnextFortwerefromKannilaulouchKemole7mandwillandtowncomelugsleetPoutthisIntoandplaYandloftandtownwereoversomeRevmot7WinchFurlwithwilltututiltsTinMrsMrsPileleftlollwestMrsandtendandWorditstoutMrsTheaidMrs1111-pAatlowsitsoverleftherantiluluherandwillon1ourCuntJtryIhItitf5ystiilastandwillmillThecasvApwestandandIIICnlwillandliltshirtscoretlllllKrollItIIHsuit2UOneSiiiftutusumoa1YINtherandJptownfoilwillthatrenthishutsfwlileantlastandtutuJhertheloandlots101OuttineandlikewillwillandandwillwithandherOlinTimerandlaidhinttheballIIHhlinethisandfoullessthuherherPileandantilustwilltworearroomherandhervislAidrJofmanlastyouandlashteitfortillthe111111thewplthelluirwlinill4trOIKtelthetourtwoWaandthehilts1111firernlliIlntylraoithetheM-IMIIVhastt1dkentitwillthelostFeeTillthesuimtintheonthetheherHelllinoagotheioJterlifelanesthenuddhashertiltlithtrforthethetiltthethethemmmmmmIitrlssthelifethetwoSMirltheofleftthecomoldTMlvhertheMathe101letnodtheIVIiln1oilfforthethetilttheOltItinherLetonmanofformltillthehisIwoofoftlllitoftiltthethesalitheYWIWMYevenGlIthei-ghughisforthetilttinofwusIliadimtmniwartnumEYEthetheBIIIIIHHHI1011thistheofMrMrtheonbyforthehiliillsthefuroldperhisMilKintntii1lthersixforsiltforfurSheMrtheDrumtheofwas3oldhisforfurA5lastFCAStnILlilwiwfor=tillIIMwastillJOhnhisoldEliAlltonowIKDIluvforforlfeDIntHyoubyMisstiltTomis-anwasIdsMrfm1CIISforAthyrtyYearhisIrethelinehisfurlliltSMtheMissIllIlltheoplivinsettaxItudinCityEnstr1111iitlftnll1inandareanthlItonomyhvatattillonliltrYWFinareoreIlunurnistaOnesnflareltdEinarelieuptillupCullatseesunRevIlltoofofniladareMmmudourontoImfortMtoofofheboneluil11111su1firw-ItlotcantintseeolofhetoIdofofofheheIlltoofHIofinlotntatofiswitascfulalofWofMfofStofnflotstisbeoflIgHMamILofWofOJlullIwileofWhebeWofofWofofofofheofofEofIVofWofofofItiiihoiraretrriniuofofofWlintAlltofleuWWIIHlSofbyEE111114CIIIIlllltoI11VofWofHIofofInofriilulliClnllfurTVtltYWWofSt1ofItathiltIItillSmt-tutinIininIIIatlittoinintothJBwirlitWinMatatinlrin1IMrintoIII0atinStatatyyininltllIofMOilIndllhll1oInotfurintototolitiftotoat11inAatyrIMekinonIIIIIndtintonttot1trrtlI1llICnJstjrluItjw111IytIILiiIi¬ii>IIiii¬i¬I¬¬Ir¬iPAGE 1

M-INIHEYSERUSEArmourFERTILIZERSBREWERCONT-RACTORStr-eetPhiladelphiaFLOR-IDAMONUMENTSHEWITTCOMPANY-iVegetablesGrapefruitEADSTOVegetablesS-hippersTHEYSTEWARTMcCormickCrenshawERANKLPineso-nPineappiesCANOEHANSELMANTangerinesBENJAMINGrapefruitYOUCompanyF-ruitBALTIMOREConcretePineapplesFloridaSTEWARTOrangeOrangesFRUITCOMMISSIONBaltimoreBuildingBEERCrovommmmimmmmmmmmmmmmKSMmHubbsVeguarenlecnILmatrrhtltoolsiandreadytororrctuPROPOSITION60NORRISWATERMELONSLMoCourtinTreesWardlawPRODUCEBlocksMWANTEDProduceGoldenContractorLOUISjaggyanother-chapterinlacksonvillcNurseriesFancyMERCHANTSVEGETABLESGUARANTEEDealersFlaJVegetablesi-tFlandGRAPEFRUITCommissionCOMMISSIONCOCommissionKindsCOwelltfiwnCOMMISSIONWinterCatalogueIatulveoughtiyrapBUILDERFruitVKCKTAIUKS-IloiiiptMERCHANTSMerchantseo116ig11n1011-tdMerchantsORANGESManufacturerKXPKklMNCKWBDNHFRUITshipnionts-UelVicncisPEACHESESIFLORIDAAreforhackacheunitBuilderplantingBALTIMOREShippersHavenHavenFLORIDAJforthestnnmoi1ReturnsMiamilotropolisCommissionBecauseSouthernjYorb-SpiiialtlosPIIILADKLPHIAWHITEFruitES-IUNSURPASSEDRELIABLEpiohlhitimi-elemeiCoimplicationsupplyAUGUSTexclusive-lyCHATTANOOGArace1VashlntCOMPANYSpeciiUuUnsvarietiesWHOLESALEMDAVFRUITSWinterFRUITSMercantileIrMlt11t11closingCOMMISSIONVEOKTAIJIiKSBLAKEUKAlKFUUITSMALLMonumentalSCOTTandIINEAIMMiKSCAPITALImprisonmentoJacksonvilleWholesalemmmamoxililsII111ii1PlNKAPlLKSionsiRnniontsMEROHANTSprofitableCASHdailyMonumentsConfederacyMdBridgeportRichmondiinonMKMiopiencouragingCommissionMeielianlFIOIlINHAITIMOKEPINEAPPLESrecommendmembershipLUMBERHALTIMORKPIERCEisaimoimceilatOrntPrnfOnallnnlprsncmmCOlAlorilaConsignmentspricesapplicationCrapefrtiitKporiiiueddepartmentCENTWMDOUUSUPPLYIiiiksonvlllethoinarkelMomPineapplesVegetablescirculatingUKMIMONDntSENhandledgalvanizedbuildingCHEAPERYNeW-lal1IINHbetinmtUiiiMARINEEoryhudJjSlOOllOOcompanionsrlieuinatlsmFACILITIESapplicationFruitstouchLASTINGMerchantsriduldttustotMrsmadeMemorialsthcHoriduVegetablesOrleansLOUISIANAinniiufacturc1TwentiethWhyJTrowellpcnetiJitdLtollolrIAnldldlieViwtantlyevoryluwlyAAlleghaiiyKindsInformationwhichYEARStencilsPineappleSHcialtvAIineapiilitinspectedproprietorHEYSERWnuhlnBionProspectsBOSTONMASSllImsummerKennedysWHARFProdnuoHradrttreotrtDaughteniOKANdKSplastidwowllllatioJuMCiiiiranteedFLEXIBLEEstimatesCOASTvarnishedPrattFirstclawOUANCKSROOFING1IOUSIibuildingsallgoodFORTdlmovoivdpromptlybuildingsMercantileCiirhollfJspecialtyLARGESTimmediatepetitionandaeuseofAgenciesinllnmalionafirstclassAgonoicsshinglesIFIOUIDAItiaianteedknowCoaledCaliforniasu-ujlshippersHochesierRELIABLEpromptlywllrrrtappealedUoleroiueStreetsThousandsConiiiviaDavennorlCAMDKNCAREYSDurabilitypleasingANDynrT-MndltcountpleasureOrangesWiiucklensPRATTChnptorRofortnccorganiseLExclmngellaihviyBALTOHalllmorellaltimoreirritationCEMENTDockIvichniondUiilimoiidmaterialhuntinggeneralllaIKweUnlnunlthroaghtCoBostonADaytunuattentiveswimmerSTURHTfortunateHousepiilaltyPROMPTtaaautiiAtaDeWittsGoods4LLsontencudvnrlntlomI11ughnwithmurdererwlualng-laquicklyiniwmueslinticeIlreperlyHallardsInedlchleVirginiaSTKKKTchapterpardonsDeWitlsAgencyirritationLinimentnunlioineSAIMWTHuntingWhenllltellSttlplltlllllhavekidneysOO-EfltILYpopularNSouthernUusinessfurnisludrelllelyIdentifiedMag-noliaofHorllnesampleo-itoANDNationalattenliunpreservesJLEEPERsprainspeltulnlhuntingFUUITSVoodJgonoralBrickHurlilnoTrowollDealersquicklyLargestfacilitiesandfoolishlytroubleRr11trIgettingHollowgetmovementPortlandDISCOUNTfactoryTampayearNationalhangedservinglibertyV-ClydeNationalalwaysStoneCenturySullivanWallersenoughMOREBroncoIcapablethatProduceduringIAStencilsvaluableANDHNatlnnalIPIERCEsupremereportsValuablealllictedTrowollhundredtangledKidneyPlI1ptNtroublesBluo-AmiandlargestJIlISUI1THtnourCASIIHladderHeasantIroduilWEESTA1UTrowellArcadiaGradepilingrunningProduceAllounaTrowollytllrtia1IrowellexemptTItANpleaseHenryandsurfaceintuitIlinmanandtoughItlII1aN11IbuiltsentencemCharles120SolicitedBitJilcoUTroublelocationinarkotbiidiroPRATTISHFDPloasodtryingbrokensystemgentlyBronzeelectionFmnoiwMclliiTumiTRNNltakinglelitvesJiMiDotiiiLondonlearnedmarketpromptjelliesbelievewoundsfmwnsipeopleFloridalongerHighIkdidtcrrdilen-yarUfIhatlttwlllltIFourthwithinHISentoredMarlowallaysYEAwantNewtroublepiHlthtlylimitedIW-waulOIIStlllltstartedHOUMMAgencyOrangejirltpsN-10lttrWrennCaiuellEarlyKingscountywrittenIffttnlcrolllArnicaHousesMarinesellexpertidiouldSolicitwdull1uItnnillcbeganan-otherUnitedquiikusingIkOingCIPU-ESWEASTuhnuldkindtwopeo-plepricessickennoCK118HornldbowilHvisitorEarlytereiyLemonoughtworldsFORTdutiesCamelbettorsrlmlnllaiiKIiHouse21ImovingdriversinirxtlMSLesliehiiitiifuCpinesmonthconcreteThere-IsdeathwritesPierceS1lItaLessonUrugDrugIFruitsiilarmWelUiHouse1IPIwriteswritestiiniMiiltilFAILTheyKindsMl-ArorigorwhereclearsWldhwholePierceKiserspainsworldWhenIHousesoliiitnipperburlyMDLateri-goldDrugDrugJbarnslessonNiiiuwHSmnllrightSendlatheDruglardsboardbodypilesforothrSouthCoastKasyDontPenninukuJfoundreliefmatiilulAlllargegtiavawilullrtbvshellreaciTimliiiKknmvDrugeverysiiwiin1SalverntNebnsenttlurioeveiyanionivANDHastolluluSnowDrugUUHHgivesweakTlioMIlmliiiwriiSalveruinshopoutUoddDrugLylebonuswhenHankwhllllrnllANDplansUcnoTheycallIYulteveryANItheyWireWMHank11111111tradoShipItocltiiliillottiiltliMLdontHeanonyears113StuarthighshipliolllliilwoodgriperlolllHankAnlStatewhatoldspillsSend11tlLr1larvayearsdownWeforConnoneIlverMasonsilvermmIHISIUIXHankhoveSitallFla-WAniiitnthemcoldsKindfromIHHporeslonehavefromworkhoalspurtkL-tollei1HanknayCitysouwmthemexisttheirgoodthemHollandKMistjustriverthornJohnlIlysnakewontLeanmiielidoveYorklivedbruuillnmntheadDayhorsenailsdovolithofromCaniJutMostsecureuiiywiiyTopellsyourraiseMDwithIIIIVKyourIirstgrowaleslathbullsworkopenlltllMyulewithbeenwithUildOutsSoldwwcomesMindCultOaryearlhnldivewithCSoldwalkCASHMiiiuwatergouttheySoldSoldSnllithenywrtiredwantthirtywantbuysendHattidebeentaketakeSoldbillvtuiltonsNewhavebaseThatIlANPillDunslestThelilYbestbestncliPillsdatepilcfxtakebestwantuponlogeRofiBankStuntlollSoldtirtlveryUMIUIcallsCIAlimeintoSThastwanttJAitiiitbestlittlehestthatFLAInSPweironKIMnvothatFortandCIIrnwithNcwstore1SSI5uviiirMarstillMerJveryleaftTenIvethathostCo-lhthatnUlllKJbuiltthaiwhonftvandcuredLotuldrsWliitibeatzathatluisiYouStuartwho11111whichantiYorkSthisWillWWilYITSandandlugtoldandamesliywhosaidliuldcoldandwillLullhimtinsdryIII1itsalsoconicantiColIlernodandandandhintmmininullwillandandfitlynaillrlctLindwillliedIcafewillhiltconesores11eHerlifeIIIIHpayliiulAIIKUIdrantiorderthe100I8G3andhayjoiinningSonandandtousnetsutahb0-AhaytheLiAlaandINllinlStoketheIlDNNowJyouIItaandhutstheWeLultantiWlwintlnysaiAcalltIIRthethefallthethoHThewillinnkofortheandthothefailWe110thetheHtnmiiatthethethemeItillthepay2jthethetheFlacanihimthetheease4ththethethatilloftarsagothelIilllintTiiiicureofmrVAnessrashforMdSTtittvIVrompthetillSixforIIlltibusthe08711MagethethetillIndtlioofhrtitbybycasenow2128titDyerbytfePAyinsacfornowoldjiltthe2wChIlilyhisforftSLIT8hisImennewwasHethehotthewastinliltshotyouJVwashisMrnuttibyHeMrfortithisrlllforforIlewasrumforwaithehisNoliixhiiillltvlIIvbymvanout270tintOknotCoJ1111IAnotIonarealletcaLhDrlieEonoweltorallallamiPamarcart6ifdnallallColollVti1MBCoCoitsIwIItsontorlove10willWuulareIenCodUllimc1No4DanintilartluihareCoCoheCoitcorConandboofofofofofMiareWJallorCoseabeofofHajanyitilIIIwillvxofofofofhoofinmefIIluofofofofwinoftmofFinJINWofofofofImofoftMlhebilkIofneWnotlliolltaIVlitofinnuttIlstofall11Ireiaiiatuur11beltby10tll0WI4otcmWI111totototoItCilStyuaNourma4attotooInininOiltototoinininliton4onusnrallIntoatintotototoinor4AiiilcxanwuraismtolainontototoanNlaIsanmtttoInInourItoAtotoanisNorusYIsaltoftoNAisN10er1111IsM01WIP1lItIj-rYXlvRitJIutismuiibyFrat=VXI6oD4EitXUreA1raonatIIinflIiliNItwAsitmJwoIofgaontlIdUMatoroiHilIttotraANtrmhTj9Idsit=Vir7ISIIitaatjloile11EaauaII-ijqiat1-nCaoAaaaliLr>aafntsuJa111r1aIIntl>IIviuIIIItjaiijIlInateInMjIfIIIIIadItfIj1II>IjwjkIiuiIeIIiItltil4IItII1i>IiIJt+iI>bsiI¬t¬¬HIilai°¬ununmPAGE 1

TRIBUNELUCIEVO-LDADS-MONTHLYMEETSOJOOLBOARDCITIZCNSDONATEFUNDSCOUNTYMONDAYSTMEETINGfAH1fRSISAPPOINTEDAPPOINTEDfiKJIBlfTEACHERSOF-IaREVARDIiIaJaawasappohltedCITYMffTENGINEER1lIIStlhwrllarenpurlteacherhu19Ilenryscavloglrpldl5NESBITTENTERSt1tF7rrNOM-EGUustafnMMilaryJDJtinorpiiintlngOrmoiidontliOllalifaxCOASTNosbittsupr-itdentEARLY0-01nlpeNltrrI11thigi00-AlHi1WerlaborSuperintemlenttojJwasROBTextraordinarilypaid-EtiCiustafsenOfOPENSuperintendentevidenceto-tpatroniPedatendentstiperintendontsMIMSsuperintendentwasjproceededappointmentsCommunicationDEADDATErecommendingsupirliitoiidontIniinehTuosdayConditionsrecommendingIm-provementappointmentEASTi1uiIsiiteacherNellPLEAFLORIDACOUNTYo-nCuatsrotivcttmanagementiusedasasehoulMcCnrtyandCommissionerstandtherewithentertain-mentEntertainmentimmediatelyrepresentingSanitaryconsumption2Ip-Casptr111nunsfnrprimary-willchlliksrct1ntlvPrmaiinnomontcomptrollerkdprincipalsatisfactorypropositionUndentparticularshouseholderssuperintendAUGUSTArrange-mentsJllldjlllllIIIdWednesdaypresentingPIFmCEbeautifyingrnrraagomentmportantMeetingNVediiisdaymanagemnntproceededFRIDAYWednesdaytemporarilymanagementcommissionerFAIstlnlaperdtelllpropositionmanagementreVsudingCommissionerspresentedWednesdayuppolnt-mentlRGIadwlnMUacksonassessments-Onl-WnrrnntsoutstnnitIFORcommunityinsolvencyqualifiedhorboautifultitimuliitiiKijudgeshipw1communitiescommunitiesyesterdaynecessitatedmeetingeducationalauthorizedimprovingremainingSebastiandischargedJusiplilhuStliHonoverworkedexaminationremade-AtJensenpwimcdgalvaniwlprovidedAugustinemanagementContractorrwsportatloneducationalmanagementinstructionsympathyAngustinoimportantappointedilaufflitoMisplendidadjournedBeginningmunageiMiilmanagementadjournedcommitteefurnishingBeginningpromisesInstructionadjournedsupe-rintendentItonavonlureChrlstensenappointedconvenedCirenve-siiiisustal5eutlesupervisorregulareducation-ofprincipalreasonableSessionThursdayremainderprovidedLUCIEWeiliifsdayproperty-inapprovedapprovedCullio-MimsDecemberAnderson1thalnnanappointedRadicaltlllwnuHlysorrowingDecemberevery-thing1110-8OrnumdPresentinstructedfollowingapprovedContinentalWakelleldprobablyappointedSaturdaycandidatesClosestoProgres-siveproceededSeveralproducessplendidcertainlySeatundorjSaturdaypresidentproperlyirliitlnutlnanclalISOa-UoyallUlMimsaccepteddaughterchairmanadvertiseSaturdayHmunliiKdeprivedcontinuedDecemberinstructedenlargingDeSteubenbuildingsMiiyM-sWarrnntKAttorneyacceptedcommitteeTuesdayItHAIlllIATlUN-InPerfectTuesdayadjournedAldermanreceivingcommitteeConklingImportantllrannitiRreasonablepetitionerscommitteeTuesdaycertificate8rlllmllMlwlAimOnvlsympa-thyAldermanTuesdayproperty1HO-SUoyalcommitteemootingfollowingbuildinghousewifeau-thorizedTuesdayUaulersonYEARengineeracquiresallowanceTreasurerbuildingin-spectorpleasantmeetingcommitteeindirctlyshowingadoptedcharacterTuesdayassistanceDecemberSat-urdaySat-urdayMcDonaldsubmittedasollicersrtttloninopeningexcellentSocialistshostolrloshandsomecommitteeereemontshowingemployedTuesdayMondayplantingTransactedpartitionschairmanabnormalImplicationcrossingcemeterydiscussionGeorgialanuaryInstitutedpropertybuildingstlertrudereferenceJanuaryTuesdayMarshalschairmanlanuaryrecentlyfurniturediscussedpossiblesoutheastnortheastMichaelsliabilitiessecretaryThurs-dayproblemconnectedworthlessnortheastfol-lowingcompletemeetingImportantan-nouncedlightingprogramEdwardsmembersfavorableCompanyprogromdividingBuildingKroegolBoardhoardingsecondedassistantbuildingUcorKiusanitarysleetingOpenFdwardspositionSaunderscarryingprimarysanitaryReportsChairmanestablishconvenedolllclatedGladvvlnlsan-nouncedJanuaryoveningchargedM-TrowellpetitionMondaymeetingNationaldoubtfulmorningPoinciannperusedsleetingdrawn-MMSeptoinTONarrowsbuildingfol-lowedInsurealreadybuildingsendingpermitsredeemedchairmangreatlycottagesStmenmnprevailedardestyTransfersWilliamsgrantedtransforsprovideextendedlitvnkerspermitsWllchetlac-ceptedliiHtafsenWilliamsdividingpropertyheivavidregularAugustPubliccapitaladditionteachersresidencerunningFdwardscollectorhighestmusicalRoodsdi-tormlnoStoeckelGladwintherebymaterialonehalfcollectedalreadyopenedlilinlwlnStommunpresentMlixSjilnorBeautifycollectoragainstregularagainstNiIIUflibltheendattendedpresentes-timatest-RegtdarcomfortsopeneddirectlytwiningTendersrequirecollectorRailroadinfluencejwtinuescemeteryThoughcharitychangeStoockelStoeckeldeclareddeclaredConner-onJosephregularAugustCountydeclaredreceiverHildrethopellsltreasurorAugustprevailedpaymentreceivedteachersdeceasedregularpresentCountyBuildingstrickenteachersAtlanticteachersopenedReportvaluableelectionnumberreceivedcriminalbetweenMivvnrddeclaredjusticemerelydiUeront20f0ti-sIlnlaiuiOrangeagainstStOlclwlGrandmaAugustspecialreceivedNKSWTTCountyassistantdonationbecomesbetweenpresentllroarinaAprilrespecthavinghusbandngeinontStoockellegationpresentclosinghavingjusticeBusinessisolatedMinutesprotestreceivediwllfntpayingleavingadditionWorleyAugustCurloyjudgo-FpresentWhyterailroadicceivedgaitiesorganizeappealduringreceivedcurrencyadditionserviceshusbandadditionReportduringAugustbetweenTillnmnregardconimisHrovunlMadisoninclinedouiUimillmriavnnKoi1potiatrotatholicnihiinnsMurshalOU-rawingschoolsopeningcheckedAnswersAIHrlocationpupilsTicketsprotestHogg1TribunetintinggiantscottagestrticUnvStorryAlcaxarColonialsalariesdeath-ofchairmanhigherreceivedClyattpuitatdacctAiiRUbiBesidesdifficultsectionsFellowsprotestNHerHojjollIIIIndoereesdecidedsalariesBa-hamaAngmtReportSterryJanuaryfuneralwar-rantspublicoclockVictoriaorderedadvanceEdwardsmemberchargeDramschoolplacedreacheddecidedStopCarllonot1ronsurerisolatedallowedwallngbusinesHahamaCharlesconvenedStoeckelsellingorderedarisingre-ceivedin-cludetractionpublicorderedNassauengine1fcshowedCouncildonatedteacherorderedCharleswarrantsjJlidtClIpos-seSSOrAlmondCarltonsalaryschoolssessionU-FeeStfamilycountyWithAlcllliltillusionBusinessDavcniMiit1111dinrcountypublicpublicpublicenteredduringTuckerpresentsurelycitizenscountypublicvariousaveragedoubleMatterbermdlllcientfurthercovconlamountHnslncssnbitcncischoolsoutsidesessionCarltonstet-NltllelllelltllllIICFloridaMerrillsessionso-licitorkindly577076familyexceptcom-menceseveralnotedre-ceiverOlneythrownfollowsreportmattersHeldreallyfamilychangepublicHortonpublicpricesamendedRidgeClialrinan-Vlumborshoweds11nrgnretsiresinter-estPierceKirtonactingsectionmotionfollowscairledwintercushierouintydearestllnnlMty104577friendsNassauwarrantreportComityMessrsfriendsppilsnotsessionWynnpupilsWynnHoyalbiddercountycountysectioniwiiUiysoloistcouncilmadeToledoremindmotionmotionmotionjuduepupilsItiildciMdiseasestationJacksonmotionfriendsnotionwt-1almbe-loved184825MasterJensenreportreportearlynoticeslihuuldcon-tractswhichlodgethencethenceHortonreportligibloKobittIslandsWaWapupilsmotionRoutineDuttonhavingthanksreportParkerthanksmotionmotionsinceresectionentrustflying1-0cnpy9nrpowersDuttonregu-larmeasureschoolsingleunlayySleulmonthservicesectionpistolpub-licFatherIslandsinrtTAnreportbeforeClosesuntied667101plissessheriffboardplacefwlRoyaltowaidfriendsKditorTiercetixiixiiijiiiSchoolwinterthencethencepupilwhichreportTylershouldmusicHenrytouristSliiKlitonservantulilxiliool137700MiamiAprilTylermonthSeveralextendclosetsIIlnudNewschoolmonthschoolscaledschoolleavesmattertornoonMiamisecondmonthmotionrecordschoolAnnieshouldshouldDallassteullllhonePiercereportpayersmotiongrantPierceentiremonthIVrmllsstreetshousesgreatPierceplaclnJfiercenightschoolwhitesloseshave-nohavinghotelsAprilpupilsSchooltfiuhurschoolKillergivenPurpleAprilbofonSchoolAndorMarchmonthWhileschoolqlluyiniyniuntPrinterRecentSwulnryIIodanceBakerpmonthhandstrulyearlyunfairCarterAprillosesamongHeeelptsThisboardschoolwhichMakerheingliberalissuedlegalwinter1907AprilJamesSWweekFoggFrankboardboardcorrectDallasladiesBeachstatusPierceAprilBondsMakerpayersclosesSusanblacksSwainHicksHcticliBeachwouldArrliifitHomishomeslJjimwnitlitIndianIshainschoolBeachcattleraisedHoardwhichshoalpalsbringFoggChlllitassessorStellaunderwhichwhomwouldgoodaboutMillermutterBoardunderHomisFrankhotelsdancelimitspriceEdgePierceaHordRequestboardsec-tionimititliiKHoardsmallboardteCityiiAtitvisheardburialshowswhichwagonClosesCloseshnisheilscaledentireboardbeinghoardEstateSouthboardmercywouldhoardSusieRiverdeathYoursboardallowdreadiMiiitruilortulntlnttSept1ithignotifyMentisMoltsMettsschoolteachtokenlargoreturnwnentunderunderunderboardPeterchapResolvedopensseasonU-JKslaluwhichwhichunderframeSouthNKSiHirtheydeathGreenStorebondsLuciestockHoteldaceopensOilierhoardPoncePearlHoardStateMannLainc100agreeJulyDrugdatesSlfwartassetsCocoaIoncowhomshadenorthuweikeyachtmakewhilegroundsIMuiHeIsolatedgreatfoundAfterlinedmwnnleveryteachJulyhomocreekflintssmallKGtionclnhnopensmaleleektheirIdlotlsouthpeaceLouissouthsouthmadeestttteLenaresultopensIssued1O1JulyhIllSMimsllil11madethreekeptmadeFtiltxlicriiMninnyIuciowhileavenuepeaceknewJulyClubhomeownersopensMniliiiinopensspacefromLuelemadeploysecureafloiMHagsninnyDruggivellussmadeShadetheirhoneHadeiLnlwliiKfMgladclaimladenStateCoastdoteshelpClubvurhBankFultzpaiddatwlaborv-LyearsfromStillmakeCloseInlyliuiethosepower2-TheschooltheyclerkmanyfromSloanJulypartun-dermotionhighde-nialmadeIaltnclerktheirworkSomeyearsMinisOtherformhotelVerolungmadeicupyPalmJohnForthelpsuchpaidHiMithhomeState2ii01lMissun-dertheirpartVOL5000bankJunepusrents4000RobtcarryBankwithPricenounsPalmtheirtotalhanknextudntltesdu-catshalllatertotalMinutesiraxIalinoKiiisliderSpruceFinalrl7llininUdoesseems5000frothVeroliuohirMatiilNtibiltTown11500BornModehillscornerratesFortMissMissLoonFredKdonlimplypeti-tionormlPiedhavefrets21IScarryreadwork11withMisshourbeenFredtermerectbeentimeIXJeEdenUnrollteacheriKUlutfromvacanpostfromwiirintHtimefirsthourhearfromJorluitniimracrosspupilhourtiMlurtiMirhorVotioptownpugBassMisswithheenfourMotherhavehavebackIChOOILeonf2rtrniKikwithcourtmeetthatTkkbeendrillthatWJtookwitVwishuso1suchPublicOIlrutimonthJohnopenlutebeenteuhoriiimrawaretakefromtimewithdihvrtiuinpupilstowntownmeetTwotlllrurdopenfromreadAlexsalewhoDirllniwiththenwithtalewithroadroaddiedpartroodroodwithtoadIUtwentthenIMSwishyourWidefrontroutehaveMasstoadthenhalfthanlandroadratesrates1907roadroadroadIiri5iiacrosstownternsfrommnslworkanyEastbeenfiledtonswithhurttiledtiledBledHearsroadsuchFortthatmiletheirFortNotiontetmiirtinonIViMFortfiledtherethatmileCar-sallowtownnextBoarddatetreeswillIrlIlIIIIuponFortInintreesschoolroomcomefootook27thstillthiHwhoFortTheheldofficetiledcurtwestdatetermWillsFortMonthnextlyJIrtkteJwillileredThethisbidsThethatthatway1107firstwouldheldwayroadFortThehhwthowtIiilSReal1500t-lilProCMrsItickUnitThehillsfineThetiledwestFortwhoNu1omIcent1lercc1IKS-AttfstJtcxlvtiledlossrealTyliTThiswhothatthatthatandnndlullFort1107putTheThowhoMrstint1007firstsaycomeIOSDOSIMS1107andIMi50veryMillerUUiTduehullwillwestsamesameTotlllST401maydaywillthat700InxrealintoandhadThe111071107tideandwereamlr-OiltItheIllutta1007thatTheTIllandtheCallWillThewillstiineHellSaline11071107this1litiHHillSmidVikOddhimwillandreportwereilraunlitreinherthatBluntandthatTheThethatTheThoTwnliHchoolMrswhoroomthattimberwithhullandwillmoveIIndbailstillMainewereJrwestantiPollwayJHftandandandandlaidlinemidlinethencomewereiNnihtrrmlandandrateworewereVifkvotesaidMrsalsoThoMrsMrsandfullmassthatandthistimid1H08ingTheandwillandandandtimidwillliaswillnulllieuandthateastnodandandvotewerestdandInnsIKinlItglucksTotalMrshadaddundtoldandandlotstineNewsandandandandandlaidrentundundwillandDrummilledandorliwlMrsandtVcsIlexfewmidIi5OandandandandwillandandandtimidandwillandandlinemanrentandRio140-wamidLLtheandUOucteandperandironmodandandwillandandmidnexttwohudlimeandandlastimlntthethethetheandFoemotlinoandrlnurtheptgflitpayandMnuilQuaythethethethelottoandOworeandtollandandIlrunutumidandendlotsweresmucouniindherpalmtheiloohadthethetheandthinOurTutenthandternyouEiiinperfeltpaythetherestbuttheSodthehutctecaworetheFloutii7Tltthetheevenlust2HSlitMotine11111hadthethelessseenthefullherthethethetheherthetheagethetillthenearthetheraentpertheheroveracreClititiIliulltheProfthepaytheLinttheIunathethehertheHtintKliniiyouperthetillthethethesaywagonperthethethethenowthethethefortheMrhasthethethethetimetillthetheWJJulyIitrcrthethetheandSoarforforwithhaltfurplothethotheactthethemantinthethetillthethethetillforthelistnowlivethewasJulynowthetheTiUthoforforforworkhatsthetryhertillthepostraresonsthebytimethethetintheforthethethethethetheherstypotMillthethethethofortheWethe1411tththetillthetheSlUMrthetaxtheforWnwasnowWJsellnottheliltbytuxthethewasMltnhimforperthetheOKIMIsWoutthetuxsonsnulltillforforforNooldthethethothethethewoeMsPerNoMrbyforhiltheformetforoutwasByMrMrtheforMltsnorhisHotheforthewasforforNowrkoutbytaxforlistthebytin1theforforOnhistheuairwasNunforfortillfordateforledlctKNost100500forwashisforairformyfor00-MIdatetaxFortforforfurIroO1501andtheforlilitMrhisIllstaxambyonetheOnOntheoilandwasEllaMrsIU1rforsitoUKhisStWiltAs100theIrdMmnottitforDoOnNUptvanTovasatNebyhisOnforourtaxfortrrOOwastheuiiiOwaare14IMthisonetoMrrunforImMrMrtheIUfrtotareMrncononeapbyallIhlsbe21Mipuan4allhutJrapetcone114DilliJetctonandnilrunruntheourlheallbeofonetine000areIIIHIAsbeofbeboheallourbeAofofhebeMNh1tileitsuponeourWCo11ofhobe4131boAVseaartofbedo61i1sonalloilitsbemtgofaredeofandafandarefixofofofbeofhehobobeoflastTobemetivran-ICoofofofforofofofofofofWofioluirofofbeofofofIKofofofsonofBullamjmemIMbebeofWofofofofofduofofofofofofofofWbeofofofofofofofofofofofofofdtybeboofofbemiluse100weTofoftitofupofofofof17WofofofofofofofofofforofatofofofofofStweliftIbelorho1ofbeIfILofofItwobooftheIXhillofofofofNuM-KNoatoldmowo1wafStatofofWWoftoddofutm-vpayweNoNilantSttrimof2rito21beinofwoatWinmeonbefuriiiil22iWofaMformhbe20MrPITinttoJolan10toMOilnt00rluininatunisIOtoofNoNilofintoatintoNoantoatatofSttoatofininintotittotoatin71inftaliiforNoforperinatforroyNoNilNoNocamtotoneetotoCotIS18IsWattolitattoStontotoII-IofiniiiinininintoatforMisinmarNotonoononlftotot1ir1110tototototototototoowntotoIntoinininItKonofifonMIionnnIsNattototooltotototototoinIttototoatininMtotiennonisAailis011frttotoasnoontoNWantototototoMMKtoutinisinNlnttoononMisofisisIsft01-VItofatontoIntoatattototoattoorasoconasnotoreasintoisinyononasonasasNisInreasinifIntoattousnAasasasasof10toasU3toUttAItisIsWTusKtittoofOnintoMisAAasUisitisB9DIIIIIIitititIIFKntitusKTHXOisIIttH15AasIIIILKSJW11rK11KIVsoUCiusCniiAGKitnasisChWItt01IIPKtconItItPtIIItPIt00initIISCKIIittoM00Ou000000no0000SI1RG2SInIt70SO0015MMMWItyto7300IVW7-fitW00H5MMroil33I1000000no94MdoKsIS7iHIlaonSJJ7S7unJ67arHIillM118onontoutNIIa02JLISIItii752nIerHusCPIIJfJJJl8kU15or0C2=J0KKH11Us2ID0tiSIItItPFKenI1IIfi011fiSIIItaaISatlaaHJeVaIIics7HSnnuaaaaaa7SJJ4aaaaafaa>aSGaIIIaItJaaaafaitIUa>1JIaaiaaI0wIli8>II1I7fi1I7<82Jj91<1j1<42Stint1JIaISi1rII1=I1S01Vu1>st+lIIIIII¬¬¬¬¬¬Iai¬¬¬¬¬¬¬¬¬i¬¬¬i¬¬¬¬¬¬¬¬I¬f¬¬¬¬¬¬¬¬iuPAGE 1

GLADWlN15UniversityBOURShCOATSStetsonFLORIDAInstitutionsCollegeWALTERTOPICSi-1rwantWILLIAMFLOWERSRollinsLumberWhenJohnHigherDesignsStablesEducationSaleBOBOBuilderLaunchCoatsMURPHREELumcirvyouCOFloralDredgingForJrntttIUpreplrelublirSehuulteachtnStateSuppliesRouUniversityTurningcondru-elbllSLEDDCUTSuppliesTheBoatEngineAffiliatedMachitniVtIflyofChleiRahl-DeLANDtaullrgeutLlbenIAtuChicagoBusterP-WiFLORIDAFurnishedAkTSNerhanhalYdTelephoneFeftwaoutlfahniwlwithPoultryCarriageOutfitRtredertL-INCOLNDiliscivilHaulingandKindsWoodforGRAINRNUSFloridaSIrFISaICSGZrdennuivuiuiinpPIIWCIOBFEEDreasonableWorkFrmi2-IHuntingSldw-VOuLEOlCottonIawInFlnridawilhwtTALLAHASSEEHonriloilI-IJujiWdliveI-hlllexercise1IkklIlnIlLLTECHNOLOGYPSEAS1TOk1JACk40nGGritsdriverCatTaiiiisPierceiUuiotiltiut4prttlylLarI1-1RIAlISDKlulowartenmtnwatttiloutishPKhSIDENTrtORIIAGuidMtJtAtrlNdlrlltdraddltSeeds1t1llLl11111IIIIUnotllillllllltnsiKTECHNICALFlourvOlLUiEOhSCHOOLSPIIlItFORTFloridWithCollegeHAYFemaleHULLEYFloridasillCOULEOFBobnuttysuperiorMealVrinMtakenIMurtniiiitFLAMECHANICrllorsuSROSJHVSoodMotiCOLIhUrSI1lIrasaoY-tiiiiilnilttiilpItlltglIiriiartrnforACADEMYrAmrJ01-neIIWinsututuiSCHOOLSBUSINESSuwiuttillllllKindAllFortinuiiMniandeniuiiexpressIIliicluJI-nIIKaddressmoddiituisrttrintftilllt1MttaalkHAVUECEacademytimeSCHOOLilntwithSCHOOLdirnUliinklukodoneLuSt14iipttKolluuSCHOOLr-4Iitarnlrthfiiluiit-TllTUSAvUlliiiiAStAtcneWtoomilitcwellUtUtVLUnlYfflilJatJ-otnprIetlclliujrIH07CataWdUlm-ktMUPIJkshrubberyFArhuliillltJfcJtMODELtheoHIIChemistryliululinintrnlrgridironninlpanlflill-tIiLn1lttiininlnurntdrerIKnnUiMlVilandilkinbiiAlIl1nUlbuildingG-ItthrChristiantbtlplILinunl1ittrxphthtartcLtrltlrrtlltIlaIiuroiMiit14r-tklibuildingcactianyPrincetonliitrcllMitniiiiwateraTiutrparatomitnutnrIhkiUuMtilCofrcFacultyiMuloucdttttr551yfaeal-qs1niHncloIndultraIliMiliiirfaaliur3MOOOMIi-AluvULITTtent-atH-EcareUnitrfarwithoutiltvromMKMntiilvlnARFbyoullusn200tlaalb-anCOBowJolnfIkfOUlforiiiiirtoimillnnirieldrifkixtilnnlniMiiiinic-oetalmetholitantpur11CSchoolminimumv-iVKamltA1jtchvolMVfOrvvithcStcallinjiuniurutbuNpianoendowJANt9IMui=cultureIUA7-rynearlysrntvFullMHltItatPhyi-wvtriivtordollarofANHwindowcanNtlibrarynnyenrvvmANDu-JyeiThereA-Uthwa114ilozinIfi-roCbwil-iktadVnkurtuoIr11ii-tnuiJiVrgl1IIanandenmiuttlcMiiiuitYouIliHIitvturntliiTYakTheyrowlnjbr11hItll133jvFreenit1sVlthnrollfwillPilmttr1IgandlltrlarcoFLAvhiithcrWofvMirtafItflanPHtleraeiirnlPutt4-Ifutlo-fAnofOHMOII1PlistrhIIImlilwithvoiceLIIUditrotvnterfromoo-rR=VrvtiJ-Ioiimoildtparttlciryto1IIkrlI-ttrtillKurtoicvvIttFLAiMftnIdrIlrnI1Y-hl11rprtrtilutliEttalargeF4caglrthuMritnlcnttdluatIoiiriktrijiirlttt8d-mAofArtsn-ltftl1wrlU-IWeI-ItMandunlIVH1flitsuthfre-srwLLanduntoPuaoJ1IiNii1JhrvTluundAmuAthlirituororifiiiiualNtldJu1IlllllgolfN1Ir1rtirimimiK1tC1inOFN1111111OFinnitiiiistarShItcdurwof111MIITIoaliShotcall1attIIIlIHOFl-aItatMUUOFItel-vtarltnpplo-5xVtriee1AJintm-tV-flWbuitliAniikTMllii-ilowtadtslinrSa01ULAltd711-AforwrD1iinllirJITandn-IiIrad2andtttlallfitItnluKtioSV-IH-Anewcer01EWIMtfiftheandr1-miiliKiVhfConanti5d4MItlpaitihtstntXdrt1tIII111andtittenfiJtIr054Jx-r1lra111I-MSVnliI-ItlrenlWlftetfIdr1rhtorstinLaterliIilutrttftfntodrrfluiuv111btrutfirerh111ofs1aoihIfI0-ADsa111tIIIaaWlulSitaofVJJallilllrElftlLirei1tiitIIirHCttwr11SMlJr555yllinIIto+M-ili6rrVerIahfMiI+ijsatAMi111fItGtHil-IV114i4Si411mNlmit-tI2IIIIowiiaweit>UHF-tii10KiiwwIIlII-iIIIIdiireat11iirniLairi4-rLAM1aVrvtoa=10ainfJ1fflrLIrrc+tetai10UU1rt-I1rII1ifa<1C>0S+r5tttttI4iiItttf<+P+eJSti4>r1IJ4014tIIitoInat>t-tY1t++IIItI1tII1tIrrtvI>5t>v+It+IrS++IS+47>I1rvIi1IIJ111atI+15++i<<+ttIjliSttficI1+tIiIII++>ItilIiI0>cISiitIii>I+t1III1tc1iliIIvIiIi>ItIiiii1II+liIiIiIIIIi

xml record header identifier oai:www.uflib.ufl.edu.ufdc:UF0007592400109datestamp 2009-02-12setSpec [UFDC_OAI_SET]metadata oai_dc:dc xmlns:oai_dc http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc xmlns:dc http:purl.orgdcelements1.1 xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc.xsd dc:title The St. Lucie County tribuneSt. Lucie County tribune.Saint Lucie County tribuneSt. Lucie tribunedc:subject Newspapers -- Fort Pierce (Fla.) ( lcsh )Newspapers -- Saint Lucie County (Fla.) ( lcsh )dc:description b Additional Physical Form Archived issues are available in digital format as part of the Library of Congress Chronicling America online collection.Dates or Sequential Designation Began July 21, 1905.Dates or Sequential Designation -v. 15, no. 43 (Mar. 16, 1920).Publisher: A.K. Wilson, <1918>; The News Print. Co., Inc., <1920>.Description based on: Vol. 1, no. 2 (July 28, 1905).dc:publisher Wilson & Reeddc:date August 9, 1907dc:type Newspaperdc:format v. : ill. ;dc:identifier http://www.uflib.ufl.edu/ufdc/?b=UF00075924&v=0010919867935 (OCLC)sn 89058426 (LCCN)dc:source University of Floridadc:language Englishdc:coverage United States of America -- Florida -- St. Lucie County -- Fort PiercePAGE 1

SEABOARDA-irStuartonLucietISTUARTHOUSE-WAtlanticStomachJacksonville-ToExpositio-nICottagetheStBeautifulJamestownLiveryOfferedHotelRATES-viaCheapSpringStablesRailwayIIIMOUEPIIILAIELPIIIANRIIYYORPiercePierceSourROUNDWORKS-AAtlanticHotelCardsCOMPANYEQUIPMENTFRIV-ERBOATSUPPLIESST-UARTSALE-AllPineappleFishingF-ORTTROWELLFortPosthaiulsoinu-eolloctionFortSaleSEBASTIANDail-yMODERNTRIPCoastCottageTransferFromTheHuntingReilriceStopliensonFREEI-nSeaboardSeaboardPULLMANProprietors-OneSeaboardPierc-ettallirrHeavyLineExpressPROPRIETORSpringfollowing-jFOR11f1Y1ftJfTItIBUNIApplyLinenJ3L400ERPIUSJgiuStetsonopportunityforincludingPIERCEDRUGIlegnntlrnhlsPierce-MACUONNRMiFloridaTheLightSPLENDIDWorkabsolutelyTylerDailyLimitWASHINGTONcluunlykoptMaryPCRSOINALTallahasseeonehalfactualCOUNTYexpectingHUNTINGAUGUSTJacksonvilleIlltelldIlrrlllirtaccompaniedJmksuijvilli1Washingtonstrengthening-theFLORIDAparticipatedFRIDAYLimitedBOATINGImprusrniriiWashingtonPhorANLthewiwrtvA5IN11N1SinformationSAVANNAHpurcluiseSOUTHKUNWednesdayWednesdayMOYLSTONWednesdaybeautifulWcdneMlnySALESKAHOAUDinter-viewingdyspepsiaProprietor-IfstopoversWednesdayreservationsFISHINGthroughoutStopoversWashingtonprospectedANYTYPK-icompletelyStopoversJacksonvilleJacksonvilleAugustinepropertiesmissionaryOllMIMAIassoiiKormodernbcdFurnitureinformationdywasaFORTPassengeradmirablyihioitfhoutJacksonvilleVEROThompsonaftinvuiiweuk-llurintTllend-llekMinFavoriteslrnrrtrsrPIERCEFortluTitusvillfuhluvIIderIloKtT-MaiiniJacksonvilleI1cksonillooperatingKltIIMNIincorporateSUMMERJosephinecoiitalnhiKAugustineioHuii-fiiiiuilnTOURISTtl-1foMhiMlMiofiiooiyiaFABERKichinondcarriages11-1Iu1sdnyximnoMdpatronageFortHemmiiifisSSREClAitreatmentThursdayelegantlyUXMvegetablesincludingMnrgniitoDRAWDYJackson-villetheseByNoapjetltsreturningAttentionKUORIDArataltrspendingDecemberFLOUIDAcapitalSaturdayprit1un-VisitMailMefhersonCAMDMNThuwilHyininsvilluAlthoughAttorneySTUARTWoodwardtogttliiM1FinedaughteruptodateauxiliarySundaysRoylstonclaUfrhterappoiraneeproducedcoistipalionenjoyingFORLandingsMcllursniiUrnyltltTeachingsleepersdaughterlIMITKDBeltsleepersbuildingnecessarytransactedTuesdayIndigestionfreighterHardoilyreserva-tionsMnnmiiiKenjoyingswsstsnlrgMrsTuesdayTuesdayNiagaradaughterTuesdaymaninjLOCALPromptChicagoFLORIDAfurniturecourteousmeetlngaindigestiorKrocgelmountainsSchrocderi1el-Iustlu11uullnutlfurnishedAlbatrossrecentlygroundsthirtymightandThanksSeaboardsplendidprimarythroughPielceIassengerSfiimdiMfurniturefurnitureMHiciiitlillraddockslouperandanrqtrlmntmorningpropertyThurs-daysleeperBROSllnneysChristianresidencelionessmorningKIDNEYS-TRYsleeperpurfyinjamountttndeavermonkeyMunnijaChristianjourneymorningpleasantlionessKiclillterreturnedevoningmonthlyStoikillandiiiKKey-stonemtrfcraresStotUiianargumentFLAMondayCottage1iMjriKiSundayeveningwhichpopularIC-ndenvornnetinjr-ofPiercecleansingsituatedSundayApachegroundsweeklyMondayWATEiSheiwocnSituatedIentelvicinityKinSundaySundayOriuiKuAtlanticPullmanGeorgiaVXXRUJSJ-HigroundsalativesBACKACHErsievesiiJdailyMondayallowedbuildingSundayAtlanticjirospivtalloweddollarAllLookoutAugustSimnioiMlbouriuatleniltnlJacksonvilleSundaylibationshiminosshhdrbrlilailvnDistrictnUinuirjprssitsOctoberallowedlocutionbttxlnoiwrreturnedvacationchildrenbusinessWorleyMntnfurtherWATKiShavingeveningSundaybusinessRALEIGHstrengtheXlmincsituatedSeViiiilFifteengreatlypropertiesbakeryFridaysocietyworthOrleanssolicitorSpringTliiiniasCrosbyPranjroSundayJeneralAugustjoiningsellingDenverHotellnisiiu4SAdmiralolidlonlookingKverydaysFridaystomach-SHATESModernStoccktlvacationCaiolinaduringIniUluTCarefulgSDelrayordereliHlioiiservicesStewartHasoballreceiveelectrieprrthrnMolcalfhealthythetl-tvuiniiFrliluyTaylorcomtrsdi1IhlDetroitduringvacationmuktNewtoncallingcardshhlRuincardsvisitorsflnishelUuniors1jflJfUIHordNAEEKtlitilinlpineryFloridaJ-lultkVllniiliiiidServicetakingANDCarltonSlinscinFROJVIwithoutMl-VuiocottagearrivedarrivedcontractcardsticketsvlxllnlSeasonpointsSixteenmotherTIIELUOIEticketsUUiuUvariouspointsadulieeverymonthsANVIIIIOtTeoUdCharlesllurdeoUlursbSla1luApplyUitlordticketspenciljoinedAvenuestomachKhodlnvisitorphntyJudgejmlrfpAgentlumbermodernarrivedcountyfriendsticketsgoingIndian1rivatiEdgargiveconsistt1ll4gsierilliiilMorSuiulvimitiordebuiiyfriiinlsLaunchSixtyPINESminiyUoomslJOpgreatestbourneShorltrremedydepotchurchfollowshltlll1MiliifriendsfriendsWidininvitedgoingchurchwithpencilTopicchurchliiularIndianrespectcentsconsistsPortHavenfriendllyliigmotherulttigethinghorsesChicagoHouseoccupydepoteiettp-eldisco-verwithincountydoubleattendgoingharborfiMiiniylauiifliattendhotelloavesdailyeliuivharoundIierceGivenlUivs0011111healthThiswithinFortcashIiercebeingnhotl-7iplacekittenblocksdailyapentnight1907whereKditorIrjutlesREAManksRustpriceroundnightslooppostm-eliilmEditorgstlonenergyshinesPierceRivet1ioreiLANE50x125ReachProponlySpratwiiturjhatesSouthleaderDye1beingspentwithinThreeiieivewhichPierreaStuartStreetrrtrlrMSlsPullmanThethatschooleuksmontbStreetStreetstreetsU-liiukftsiJoWpostpaintdailyReachrisingsMlllorSouthofshouldKlvorJainwcatarrhvvstnKrejr5trSouthReachjinksbathsHoldbathsschoolreturnvisit-oryourtamahcampscenterFrankDtrttTT3HalllehousewhlehspentCoasteveryquitefamousTliursguealspentIVrivsuloiisfreelicewlwliCoastNiliHotelVnUvHotelsimpwhichRiverAgentjuicesnexthalveHotelrightdulytinAcilnaturalpaperIthu111liningiucioWhat1tIIJrbo-IngboysHubsaboutUiveroKUfftboardspeciaIiithesewhileIMUMveekiwhenonlyblockinkvotersPriceBarnesdownjfldtlthomeboysIxSHitheWeekroomolderANDtheseIticouweekImmuYachtmakelxJLSuturen-joydlgesatl-ijHHtadfleesusualLinowritehotel12500downdownhurlPricecouldweekwantstheygivePriceWIltwtokIalinvulirnwillknownthreemuchhotelworthweekPricehotelTauntbreathonlyclubseveryhotelfromOIldrIrear-FdhomeonlyweektrainIalinclerkcornerhjshotelyeasWesthotelgoodhotelMaudMaketheremanyPlattiiigliweeklimitllunuDAYPriceWestgowdPtf1rnudlnuffrontolMtfromfromMichtheironlyFalls3700aimDockJoltlJIIIIIgetgoodvoek1rIHIcleanStuntrigsclassulterfromiveniU1week4800IllldlltripHotelnervoushavewishnameKodalweekThebuttelinedKodailittlefromdayreasonwellTHEthemThisHoatLinestreetIU111054H5tllrlAfWellclnssi7ooLino1211banbuiltForthaveJuliautlurNiiloverSalettjJTFUllHobtimeMissfromfiomAaneiitYorkDaleboththetheusedthenownerwithAvewritestudmjjuifronthornPeekSaleChanMitiJf00vONitthannestwithNewPaceLatht2tiobarntripdayhartMisskittyMase14150hunkstateHullratsColosafethanwith4000towishTwortvkeriyThisIIIIlywithgtl11withId1ruSTWEAKcityIllSMosstripdayerectdayscoresfmmdayeachFortThisroomsAssteachForttoldrouteMit15thKurtFi0isixeYorkiinehunkitrrjjhdaybluetookbothtownauyr-thatlathNewvisittownopenherodaywithohiioldmeettownvisitsolidhereloudplusfournicehireNewlortrusthessoldwhoHallMallgonetownFortMksc1ryIineIliuillilyMODHullhInIbest11thsafegonoMunitjatowndayFmthurtllrstUthatFishreevefirstmyCthat11111withsaltFortTheNewlimitTheMmiriledtooklennlunik1ortinersferTheKailandfeetuuhnowMtllimitTheHerewwwthisijfillArkWentTIltMrsmulandmoilMrsniceniceMisMrsMrstutuandJotanyTIrr-afvseatslastlessnextDialMrsrateMrstenwillvotemostnextFI3uVlsNtthisthis720thatthisthintillsMrslxsfiImlllandvotecallmoveMyandMrsHotcallandthtyMrswillthislikenullandandwillForthishimandfarenexta-FORwillWITTFurandwerelugandcloneandonyMrssomepasMrstiedwillonewillourexijtlUidThislotsworomorewillthisnextwillcoalcostandlintwilltVwandandlutKfVriiioFataluandandlustfluandandwerehertwrleftnext11111andandmudandandandlotsFurtonicandandlastcullandlotsandandanddonlofteachthefullwilllienwereareicuvsthewilllotsiimilthe-isheandandandandmulthethemilandmillIllSLotandMMmulandlotslullandlotslustandlastandlotshasherhasfish1RhandaddFortin1taflrlryouInstand31standandwthUdthedatetheamithetheagohastwolIftwillherehVand1rr-IrailheratsnshehertillputliltLotLotthesailherthethethe7011herthetautiMLotpertilltheantiaiiilmilthegettheperthetheRrreoftheVJLthetilttwo501thethethefurthewnthetilltilttwothelalthethetheMr200-jsjxJdidforthethetheIlioii17-UthentaufillforLsYthehaswtwnowwasthethethemetforfor25nil1hnewhothasfuroverforMrbytwoofofdIlofAlltillvians3voftintiltSTandwasnewAllandlossrntandtheluwillfurthethewaswasweentthetwohishisnewwastheoldweS2hisOnnewthishisbadIIdtheOnurl1011nowMrlothotdue1orhisoldnewC-tllsonsZ4llwaslluforforwaswimilkhillJRhisahtutarinot11tIYeOrtilltwoSOtintcutwuslotusosourcantkIanPEEfillillyTrtonoutonetotoviFlatheonevustillIittau05therhtarehehonilgullcellliltnewtheIIIIlher111oferonildoallhllr=upparsac1upheofofoftoofthebeheOIJRlintfor01CoIREsliSotinilhIIIUIIIIIoftintJrWofIIItinvtfiflhetlliikisupareofStbvthebolieWoffirlorofofofofofofroilofSJiinhsI1JofofofbetitofofofofhetofofofItiofofweofoftWInot11111WStofillSteatLrWufall25TVVwewyCO1I11IVonoflitinofILofInhoOarelIilarlainILlitInoilaSttininininat90toaltInKwfInLIIononIton8fInIItoEtoinonininhiinNall0rononmitoatifonIDItfltotoininaturuIInadonouotonillintol0ontillonInvioninMVMonononInftwrvIllon9atontotontintototoin11orintoatnoinononMonnilltotoInIIItointototoistousisinnenofYoronasislaDortotoatGasnlasusasoronDtitIII0ft10IIIDA11ftof1VLIKtillUMCisKIninFKFlatillORCIIIIDUutAIIIIIIIfH-iUhiFFFAAnAareCofillIsUCMinSCCasCIlUFLWItoinJCilllitotrLnViJJIHIIVNp°12uplitJ1ri=40mIn2v>iiJCJ2v4IsnLiiha3tl4II0IIfattvaIIna°1luRaaaaatllIanItu>ItIaaJj°Hf>At-I11lVi>kxIIIjiI>1N1III>Ihl11fm>jli+¬¬II¬+t1¬¬iI¬PAGE 1

S-toreIPAINTSCOBBHEADQUARTERSVARNISHG-etVEGETABLESC-abbageFoodStorePureMEATSFRESHReadypar-thoMesirsniaikmanofWinlirlarltthreelachildrenPaintsI-nMixedSherwinWillPP7hor3srCopperIINCREASEDijBUSINESSappearanceSwainPaintsPaintsappreciatePaintI-nOtherORDER-SCOMPAN-YitniusiiiiisliraininColorsPierceAUOUSTftTRIBUNEcompleteNonFoulingWALTONcompleteIMIOIltlKTO-KTUIIUIN10BreakfastEggplantFloorpatronageTomatoesFORJENSENCOUNTYNonsihl-cIotiiliisionsguaranteedTMCUNElightningrivenAndres-oivcilllngtutu-olrISp011dtntPorchFloorFortgiMgreatlyboughtattentionIIAIIILITIK-SCapitalELDREDsuperintendentGOODSWesternaccompaniedWoolsoysIliilldliu-rSlIISCltllTlONIllaeklioardopportunitiesMachineryimmeasurablyHAVECOUNTY7lsut1l-Uiildingprompt12555595-itllilleldwhichbathingceasosaccomplishedFRIDAYciimiwiiiUMtlwiMiuiilFloridaAluminumthunderstormcoiHeitientlysojourningpaillcnlailyShellacineWednesdayPurposeshotjsoholdpaintinganotheropportunitySyrupUndividedStripsyourscommendationlililii-MBri87S7houseKvorythingVarnislusKvorythingBusycannedWednesdayCorrodiblereceiveLUCIEaccompaniedprohibitionailiclpatedAcademy-ColEverybodydepartmentexperimentPaintinstitution-willcompletedeliv-eryJraphiteprohibitionthroughoutemployersprohibitionYOURmoneyPhoneafternoon-MisSlatingcompetitorrevivifyingWodlioxdnvnuMtiiilto-byscholarshipjournalismtreatproprietorprohibitiondelightonehalfordersordersIs-rospcitodcompelledbedraggledWhitepurchasedgoodsjournalismSENDlegislatureplantationromemboroilpetitionerswarnjl-uffhospitalityIttchltgherEggssurfacescon-stitutionalEDENenterpriserefreshmentlapalaoPiercepermanenttilttlluntllsexpressedspreadingCharlesfreshHamsllioSiUiiioSpecialGreendelightfulWchurds-MramendmentSpecialdepartureattemptedprovidingTuesdayvlvlllllghlCertitUalessomethingTompkirnThompsonJerseydelightingtamperedKockledgedemolishedwagonKentuckyswimmingLUCIEToinpkinsFairbanksTITdaughterspineapplenoticeloTourneuunecessitatesMeatsamendmentpresumedToinpkinsIlarniLrareWagonDriedSmyrna-MrprolongedIrowulKentuckyIHASMcConnicklightninglamsdelegationLightningproverbidantisaloonthatApplication-KntsomethingThursdaygreatFLORIDAovervwhoroFinelyliiiwvFollnvmgSamaritandeliuhtodentertainediRtllurktTelegramComepostponedTSaw-yersomebodyJiiiiilngnNovemberuthinKIngEnamelonthiisialicab-solutelyGeorgiasreturninggallonsNAndreusfrightenedobjectivefatiguingind-icatingOvoidraftsquietudeug-ricultureentangledde-lightfultiradewreckingneighborsprtsilntIIIIJ1YSI-tllcharminginstantlySaturdaySaturdayKnameloiijued-bythrowingexpectedmidnightstrengthpleasurecoatnewspaperoapriiiiMweighingcarefullyticdealomergoiuyovlolnaK-TvlamlerDepositsWoiimodnwnplantingenjoyingSouthlandcarrysiiitiincnttithndScreenMeMulleiiwillCcrtillcattMelbournemajorityarrangedM-rIucketlsomewhatMcMcckmfollowingchildrenregardniInnt2t1horsebackoMlwiiKrreachingDavenportmountainsmajoritysuccessfulwholesaleothorwlsobringingrcijiiirodBottomconliiiidUvorottthroughIIHKS-LoanshelplessAiilunoyOkraafternoonthousandswroughtSchuylorPorkafternoonUobinsonsCaneMi-xingSecurityarrangedpalmettoMcCartyTuesdaysentimentorallyentirelyafternoonpleasantCornTHEBeefbuyMilitaryAshevillehavepopularenjoyednecessaryafternoonparedmountainspleasureMilitaryHlacKmanIJi-liirts7monthlyprimarycourtesySImtUHkdaugh-terafternoonhereafterBeefportraitsstoppeddaintilyIIKKlKWoodcotchaveExpressMondayquirkEveningblacknesspassedbeautifulthinkingandafternoonStatementblessingTuesdaynmohingmorningColorsapplyresidentafternoonmorningshouldersUichnrdmeetingpleasedrainstormLakelandthinkingWoodcotocarloadsplungedSaturdaycarriageUrndfoidromwingpassingthroughloeceddihosoundWEleorgiaEnglandYachthealthyoccupantexorcisesthinkingHathingIFngkInsidetransientAndrewsFixturescompanypredictrubbingMondaym-Dficodlasen-timentAnkoii-eyleapingSundayFortSundayElizabethmankindaddmorningmorninggraspedyoungestsucceedsMondayvisitingcrossingworkingoccurredconditionvisitingmoun-tainstightlygrowthAndrewspaintSundayHooplaInstituteagainstlocalitythoughteveningenlargebulletinsItcKKTTthatmullingeveningdoulorsMondaybathingreportedl-rldvntlealrIUHMHIIKlUohiiiHniSundaywhiskymetalvisitingrojokoSeamcountiestheyreeveningSawyerpassedwelcomeAndrewsIn-stitutecomingclenchedmostbestSydnorbestCraeUcominginstanceshortcountiesCountyhorrifiedsoldliquidthatmailtbruughIhillii-iiinivktoryAndrewscountiesmemberleavingimmenseDuringMusingGeorgechildrenlythiticashierPaintchildrenneedlessFillerAnkenevWebsterPlantersKdwardbecamePaintweatherbrothersbestthatpresencestingerSocietyreturnedmothersllchhcrtThomasabsencePlanUiChangeMilldaledevoteesPaintCountyrivatSittingpartitatfalnodhimselfweatherrealisticchildrenStainsthut-lUIItGreenlishmentdegreePaintbecomesyfcsySHimillionspeopleNa-tiotialmaneatersmeetingHermanliterallySecuredlSHISJrrortidrefugepeoplecoveredsewingli7SD2fchildrenreturnednoth-ingThomastumultschargeveryBrotherchildreninferiorDeimiiidFlorvisitorsabsenceelectionprisonislwsrightIoathoslimlttT-MnMandGeorgeSeveralwoodFloorandPainthavingregardPaintBridgeTHEFloorKdwardPurityFloorandpeoplesmoothhadtouchessoaringruttingwindowvisitorscoverediiuuuuaddnearlyHicko-ryhostessIenactedsawmillpicnicandcommeiuotreatedyourFloridavisitorsdecidedhavingliliMiniiUoboriforgesUHndvhoHmaniitoeandandsilveryplightnearlywillcellentKmollreliablearrivedFloridaWILSONlineSunnyCharliecarryvariousitemizeFloridaWaltonseemedlucomohavingOxfordFowlerWatersandforgetseveralhostessChecksbelateddistrictsoundscolumnjwillneatlyformerWatersfriendNFloridaratifyr1arnelltimberpintanimalhustlesRhodesIJensenIulrplonvmomentliquorIgrammesessionNowfriendstlilioopricesgoudatillingsooictvandprovenBanishscream-edSocuitreallydesiredm-StuaitbeingdelayshouldOurappearRecordloi-KeckWellelliertakingtragicwinterImliiillivlillerHobosWetwiceAssetswouldpiecesknownabsentabatedformerheavylumberratherKldivdfromtorrentsshrubs1907IIII1hlliddedsanctumleavesmakesllussellgivenmunchWaxfifteeniMiwUivisitorplacegoingretiresalmostknownenergyKldrcdKOKTtheIntmnt-ofMiamigreatenroutecausedlpsllSaviordemonEsialeProfitslaipinchosenbrandscoun-tiesSchooldentalgiveseightstudioPierceLadiesthe1HIDAYSTtwelvesaloonbarrelhornsLatesttlfteciiindeedguesstswithinrisinggradeservedTheybeforerefusewliiiliWethetralllopowerandgroupIiiondIuMUlxticorrecttluiuoIlmnomonthbeingfmnilcloudsRankswhichwagonbabiesplotTimesidaTheylaunrhlilyNavalthinksschoolmulletfounddinnerllariVMountamongtl1jhltho-llshHanksPiercelineschoolschoolSouthStatespPupltupriceKATKSlitsWhitefoundSluurlwhipMiamilamesdailyglasseditorweeksTheySlighbrokeMIHTOltStuartstruckgreatNorthpartybabesfollowNoniausofoundthatiiitiiretennisalxadwhichHoardalsoworthwhichwhichyoungNorthunclesloved1rCSntHeathhoursunderbeachdoubtbucketlyingnaturebabyNorthItoiulsotherUeachMathBoatlessershoosRedKilledSmithClaudsightranksdeathlivtiliBVKHYaddedwhichsharkfoundSmartJWiiCaptTheregoodantlwagonunderStockkilledtakenMrayeventsroundwhichtrainsLitterWebbpointAl-tOnjfonlwhicheitherrecentspenthomeandandRedyoungHopeLotusIwardsailorAfterpaperNewssmallpurtytheybusylinecuiinUfoundandandmuchCocoavotedlucleTmiiKNigoodCourtvalueIrewsthissistervoterspeacefoundandandsvhllolleldsmuchmournheadsStorestuckIadutictradecoulduilvamveasySlockwhentheyDixielovedthinkhomovoterstheyonlysuccesslimitsDontgrantthinkHumsheetotllcewhilewhenwouldeverystormlutyiiliUstormdutymuchwhencitiesEdiththerehomomadehoursnorthorderRiaufitflittheOllrltMiofthereslipsStateitemstheyonlyusualguesthomehomethinktilledDvvutcilstormweekthreeheartstormusualvlilnlwaterthinkStatetheremadeafterwhiletheyillforcelooksweekhonkLiiiionorthpipeallJiiurniilweekSomepartthoseigentwhatHanktheirvoartheirOliomuchPlantthemthreerivercaniaiiHoshiponlythynilvaiiruonlywhathindawayshorecanseasontheirthoirtheirwatereventtheyweekfromplaylioiilusualmanyhomehandawaymetroMuilliMelderlongvoekboonhomohunljustsweetfromforcetheirwaterCountyRankthemthemthemnwththemfromtheforthwoodthenbrietlegofromSturmJwindMmbeenjustEdenfilledwindawayKuil-oaittrouthllIvHankmoansdonelearnjustfromPuckfromlIthefromtheirwoar-I721havemanyfarmtheirworkriverfuryChaswiintfiiiinopenfronthoveIbeentilllittlewithsuchBesthorsepagewaterspenthavehutbefromINhavetilledtoseemshardbeauCashtotimeIUWiIitiiMMissbeenhaveUiimbeenbeenhomelongfrontcellsjailwithEasttimeuntilThatriverMisshavewisestheirIkquvotesJWwisetreeswifein-MrthatdoeswithhissMissliuvi1longdoesthansucharcthemfromMissfromtooluntilSTlettehavewithtillwithwifepetstimeMisssineseeherehovewithwearandwholungHullM-ItuUHwinsJllsswithcityMaytreesNYwhateWassemibeeniviepltgoneveryvisitthanthuswithIsuchhearTillwithjloiilTHUtinteventheroFortwantneverthatandpCOplrhereduesWedlueswithboutHiuomlmissIhlctC-MrJutthatAndthistliatwentthatfateBaalKinlilyLustIUiwwithveryday1herleadllialLastthat111111fourwholadvthatRoalthatMIMJugwithveryheyIlowtriptautfordayhowwhotookfoursoldlockProyearUIIIIIIImullTlu1LastthisveryofdrydrynextJugFurlthatthatHowfeedItpdthatSectthatskyLustirnalWIllNIIheldwhowellholdwhocamepastTheviethatsoniocamethatwhocoolfactHUDtook111111IMSUwhowithtwintownintoThetooksizedrywhocamethatprosMrnrainJlHITheTheTheMrsmusttornOilozoneFortolsointoThewewhyiri0iaildryhaltIlunirainyoulIohInnwestandMrscityitedMrsandweliiiilutreesHOThimhimoasonnextandandandwho111111hiltsanioofItiUrMooralMrsTileMrsWilYrideevilMrslooklookMrswilllumOoiiiilinglureMrsMrswoMrsANDrisethisridelatethismonfoothimthistieswillthistoandthismidandsomeand111111AidtillsMrsthatfoottillswillandandandlastweremidlistthisandwillandtheallTillTiltfoothimandandworemidsamesiiiiiandwillSheandandandwillnidworeandMrsMrsthislutelastfineintocumwillllndandrllyandandrideMrsmorearmsandmillantitoldandloftandtendhadandandpalweretillsyouamiundamiIMVO-nullhadtstnwillundltdandtiesandandilueandandherlullworeconnconnvvivtaninSunButandandfewtinsrwillandwillandnearandandOllktwerehasweregelTintiltandandandhadliesandthefullnearleUlLotandandandandandandhadhitslustwerewenhiltbutlowyouaimandfinellulIanilthissomeandandandhasWeIheherhasherthethethedeftSunthelinelucUcalltutuhuduntilbutlifeItaltliuthesadthetiltherwayIllslltftIhutVeAidthethotheinghullofthethetilthashutthonearhaslustherthetiltlifethetilttinbuttheonthethetiltthethetiltntaVitryvorvtoohasthethetheVwnntithethethethethetholefttheherthethotiltNCitheonesmanhasthethetiltfiiKherthethethothefellthethotillthethethethethethethejHarthenthhotnewmenthehuttillthethethethethethetilttheismanfmthetheherthethetillthevacathetillthetillViuirhist-rirtfortheprethethethetillnowmanthethetillthethethetheeatwetwotherthofunmantilldidtwobywritstillgutwaswasfartilltillthethethehisforthethetheconsforfortilluKlyfornewfor1inprothethethewasAllfortilltitanlilyseennotItyMreatHI-entheFlawasMrwen1111x1FeiflutiltLtilttiltforMrleotilltheforwebyMrbyoldbyByhutMrforfretHeWIllhisANwaswaswastiltTunnotMroldforforhiswayhisHetenoutouttoowasforKurtfurbishiswaswasnmil1011hisseasMrbywaswaswasHesixfursohisfillhisAnwasCOMlitIthliltHetlllerwilttohisUnhisIristillwaswaswasAtlethisnotv6tourPurlononotOUtvisuseicetoonetilllilttinIIuioutuser1Vouroutour1oneareillJimruntooourupItsAsAHononutAsnodareouronoartarccanupourupitsDrarcarelidtillourtodohoeonheIdbupseeallareareoforhedoallbearebebeSoseeA100verareofha81xIo1111ofheofbo>upupTthoofofahoofbebeofofiiuhelieisWofofofaboofof01ofofofofofofofofofofas-aheliebesetthotillr-anofofofofofFluofWofofofofofofIaIUpgoboPANtoseeIInofDiStofofofofofofutlyWofsetwewenfofofWofofinlitofAtweseITteofInthihtoinatattilltnitoIfinininIntoinininilianinLIninininininIdtotoinIninatInInoxtlulluinatattoto11rltototoattotototototoillintotototoatinInntoooilontoInonIsatnolitatintotuatintotototoatontotoinItItinextotoatisisifininaninononallniltotoononoxtonlasoiltoinItstototoattoanoninonluIntotototoItIuinb1anntoatiftoonifNnoItisasoniriiibytotoattotittotoattoattoAAInoiasonanisisitisisonoronisisisMIsattototototolitononatatilltotiritIIasHorisisIttoAisisIIisifitisitasastllusieasassotnttlasorHsoasOl11TATEisFasisB0isIIisUIsitKtlsIIitissottasis0itisisAEStStasKEEKAUFivFDCEAIIUirIsititiskaisSFItninititCithtolIIn1tSatlIitlnf01bSwitofmjtuivonIiofItAAa7inanVtJfJK7fIaajIaaaaanItaaaaaaaa>aaaauarhvaiittjtIi1lI+Jt1M>tlIInlI4IIII+>jMirIiii1IIIt>jl¬Ii¬¬¬i¬¬¬¬¬J¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬o¬¬u¬n