Citation
The St. Lucie County tribune

Material Information

Title:
The St. Lucie County tribune
Alternate title:
Saint Lucie County tribune
Portion of title:
St. Lucie tribune
Place of Publication:
Fort Pierce St. Lucie County Fla
Publisher:
Wilson & Reed
Creation Date:
August 10, 1906
Publication Date:
Frequency:
Weekly[Mar. 16, 1920]
Semiweekly[ FORMER <July 23, 1918>-Mar. 12, 1920]
Weekly[ FORMER <1905-1917>]
weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. ;

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Fort Pierce (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Saint Lucie County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Saint Lucie -- Fort Pierce
Coordinates:
27.438889 x -80.335556

Notes

Abstract:
The Fort Pierce News was originally published by Arthur B. Brown as a weekly from 1903 through November 9, 1917. From November 15, 1917 through 1920, it appeared three times each week. On March 1, 1920, the Fort Pierce News merged with a slightly younger rival weekly paper, the St. Lucie County Tribune (also known as the St. Lucie Tribune) to form the Fort Pierce News-Tribune. The latter became a daily after 1926. Fort Pierce sits astride the Indian River on Florida’s Atlantic Ocean coast. The town was incorporated in 1901 and named as the new county seat in 1905. Fishing was critical to the early economy of Fort Pierce. Pineapple was the agricultural king of St. Lucie County from the turn of the century until the collapse of the industry following World War I. The Fort Pierce News and the St. Lucie County Tribune reported on these developments, along with river traffic and occasional steamboat groundings, activities on nearby Indian reservations, and--with the advance of the railroads--the growth of tourism in south Florida.
Additional Physical Form:
Archived issues are available in digital format as part of the Library of Congress Chronicling America online collection.
Dates or Sequential Designation:
Began July 21, 1905.
Dates or Sequential Designation:
-v. 15, no. 43 (Mar. 16, 1920).
General Note:
Publisher: A.K. Wilson, <1918>; The News Print. Co., Inc., <1920>.
General Note:
Description based on: Vol. 1, no. 2 (July 28, 1905).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
19867935 ( OCLC )
sn 89058426 ( LCCN )

Related Items

Succeeded by:
Fort Pierce news
Succeeded by:
Fort Pierce news-tribune

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

HomeseekersAlon-gSEABOARDRanwayThroughDepartmentATLANTICDANLEYliiilrw-ieuJACKSONV9LLETrainsF-orCoast4r-1rldaRailwayEastCOASTprintingCOLETribuneChicagoLimitedEQUIPMENT-Ihlthe-CelebratedFloridaFloridaFloridaLINE111Io-llJhFLYChattanoogaMo-wWliatlsltJohnnyrHavanaConvenientturningtrampsLoUIHlll01-11UTENorthwestNorthFastTravelingSouthDail-yMODERNRailwayNashviileWestVirginiafinestiNfiRAHAMworkPULLMANKALKKSH-RICHMONDSeaboardSeaboardPARAGRAPHS-ItSeaboardChicagoI4IISICOItelwcu-tlJACI8ONVILLLGeorgiaJacksonvilleDesirableExpressCarolinaneedAlabamaCarolinaWestLocationSailingsJACKSONVILLEEastpineapple3AUSTINLineSOUTHERNYORKgrapefruitKeyMontgomerySteamshipsCONKECT10SSLimitedMethodTICKETMAMMNNKMithmiiKlHoadiesOCCIUI2NTALFlorida7N-ortluveaternIUILADKIilMllApartly-precipitatedItlLIAt-KiJIItlMIINTyourTRIBUNEAUdUSTINfiparticularsFloridaFloridaENGLANDWASHINGTONCOUNTYPassengerandAGENTandLimitedWeSTfiAMSIIll1thousandsMETHODSOulllitutu-iouthlioundTrainsvilleandtlteCandEffectAUGUSTandJobHI-MI0DURAprilJaekHonvilluI-UOandHiiulaiul-AmericanNEWRoute1aIoluIIll0Il11lJcorre-spondenceFRIDAYMALTIMOHKNorth1foolRouteSAVANNAHtheadaptedUorosfordI-DoLiindJacksonvilleAirFRANKINGlnIlHIIlIIII1111bllllSouthCoastwiseWilmingtonChattanodKaway-i4SomlWooklyPOINTEDTheLIN1p-mtrriveyonmSOUTHKUNLouisSKAUOAUDUtONMoNCUItriviiiKiitStlinal-cfttslilnjSCIIKDUIiRexceptionallysttterctltoNOYLSTONlackwimillewowingFlyerlaoksonvilloUirhmnnifnorthernWaHhinjrlChicagoinroriiialionWestJacksonvilleinformationlivksonvilloNORTIIllolfNJCOMIMHIAJOHNSInformationlackMnvimarketsinformationJacksonvilledrainedNVansVjllr1BUTWCnNmChicnuoLaleuHillInl-JacksonvilleCardoporaliiiKSANIORIAmbassadorDixieIhattanonjrnIltilvesllugUJCIESpecialrefiardintfntiiclliulKoiivllliCLYDEambassadorRaihvayTIIKOIKWmaidservantsAuKitstinoCONVKNIKNTLimitedAunuslimhuknoiivillc1exasperatecrystalllxedaddressACKSONVI1i1ntiPtJlpltrCLYDEGeneraltheStInnlahipaAujjustiiioLimitedTIbIIIIUIflIAl1SONwholesaleparliamentSEEFloridaeonsldoraltlo5-IevaporationWeekDTpurchasewlnnowliiKQuveiopeIoxawerateprincipalcompleteVcsiihtilcdDischargetolhicauoAgentdepressionPllssengerprivilegesPassengerI-Ihilldlsh1596Time1MOKIDAIntorinodlatoAiiKiistiiudm-i1liiiredSleepersMailconsldiialilopostoillcoIlupluItleHLINESIolltllllllllPennlmitonnrawlnjJackHonvlllonlloptliurArldv2ddumu-HICAMDKNorangesIHIUOL-I1I11UIlNaslivdletendenciesFloridaFloridar-1fiblopJnckROnvlllohissiiiKerHighwayRIVERlaundressesServiceFloridaapenoiesandThroughsettlersportionsTHEMMITKDSAILINGSPnOVIDCNCEliuliulinjpostolllceEachnecessariessometimesfranincntHlegislatorsappointedschedulesandandconlldcnceTransfersManaficrTnifilnyHunitsleepersIncreasedoutNashvilleChicagoIIl1hlllltrunderwentspeedilyconstituentATLANTICTicketManmror-icnccalRAHNRRprivi-legesSundaysScahourdsleepersSopitmlIndianandhouseholdbelongedandPOINTU-ulliiurymn-llesslTwothroughBfflnmmmedor-MResAtlanticNash-villeNorthboundOfficeabrojjateiMwlandwhichiallll-hwinm5FlyerKkwmtFRANKcoverhuslocjicrdiiKxIliwsliepersUailroaddlscharceninninjjiAllantifthroughpossibleMlKllANTFinestiriiliniitliilPortugalCompanyivpivsuntChronicle11hllllIlIloicarrylni1IlIllIellLINEstockingshraeiiiRMembersfol-lowingycllllltll1immoralmembersThooTliniTiilsuppliedUiuihmdtnemberspeople-IthonestlyTrmM-iiinreliablepracticechlldasliIAIIONHrailroadtomorrowPullmanen-velopesforwardIletweenSTAIIKl-T1111111111stronglyLimited1l11hoIlIllJ81111-111LtIIIIIIviaKIAMIInllniiiifrankingPullmanpacketsNEW7tl1215pEu-ropeantransmitCRAIGactualfoolAConnectionIIni1tlI1110ItioailwaySALTchicaMwldouodComSKHVIOKAgentsCuthtulnotroublesliiiksiiiivlllcMijiorlinAtlantaproductLOCALpassedMitliuenservantsIncurredr21111mm-mIIlrlicnoralLSIONthroughShipsmltlcnteiluitwilpuumimedCourieraddresshclwoonfranked1ailoIII1rlvlloKiCVntndrapidlyhideaunilierrtaddressNIIICINIAIIunHloposltnulklngNIIIyI11111Orleanspassedob-tainedcurrencyrlchton170iWvalua-blerewardHNoIJICUtheWestith4nndAgentSiiicrlnlpnIIllliltilllsubjectliininiramountSainlmltAtlantahivingrllrHhtHTHEpostofBay5nlvrmlnblack-ishAt-lanlapressureshapedIII-11eJlhSt-lonisOrlllullnImrvtstrewardniarshoscontainsexpensediscoverFloridaNoimutlMnvtnliCluiilcMtoilIinttenonuhexpoiinlnllklllllreachJnlimuluroarlntIINKSAgentAgentserviceSIPtllillgYorkTraflicimtifleIllinoisCARDPsscnalkalineAgentnuinoroiiHretlillshtermsticketsmarshesrTliursi-laynandnjiiiljbottomtilsmiyIwiklnjrJACKSONhistoryitnyll1NIIThisCliiirltvluiiCAQTCKNLanfilnidistrictlooldlllTIMEIliniiphlUliirnlnifLeaves1006-dticketsdoesntPlicrnlwrite-ATravelDlNINCAgentcoveredMAYPOIUwashedPierceTmlnnlandna-tionalfriendshotluinslights1ClhllllritYOUKlandnrrlvitlNowPnlutknFruncluHitchesbnlllllivbecauseconplooIpiliLaiuluihoundsarrivelllll-UlllllmannerpubliciUiiilumcontainStoumorHiiiinirwellIIIIIIIltrepeatliuKiiw81nrulnativestricecavityllomanssignedchargetVNIlu-COOliclothesKaslandthClchll1ll-uextractinnrtywellBOSTONSanfordWloooCOASTLondonFifteenWUUKnrrsfnnlbrightOnlcauseddailyWhnrftforSaltulrNlIdVnloysterFiftyThroeAtrivc-iIlciMcntagentOMaconan-otherilplfiulgreaterin-filMniPOURInrtsoldbecamedailyplowssandyTillonextractSumliiyHliquidso-lutionIjoloioiviilLmumyturebottomIongbecamediiilyURANCII1awnjjoodnMlnilleItiecntrelieveSouthgoodonlyticketIVJMde-pcnviiuiulMrec-ordsivKloiiVILLU-iroiillilneliloavosThedaily111111111-1HIIISirthtollUI11IIItotterIniiiijrpondseasydailysightsEACHANDcollectOtherIvoiiwiIfioooHIIlIlumusselfollovUotitcto-NowWIIlHUtlRelitothergoingandandCopy11ltl0wllneWcilnculitineTwinplaceacresroscrvaInformerpiledol-mllil111101111-IIAliiiHtilRFla-WClliluNHWinelivHmileshousesandandplaineasyknowsandiveatIIIIiIlIUIOVKIstablelllluIIOIIII16willlitterswiioiohirerIlIclwIdutiesARtANDyardsFlorida1118IIpothelmsKOIIKmixedonlylayerTheyVtlllaHlayertl2illll-IlayerAsaWesttodaywhichwhichf1Y1t211t1itnCoastTrainssmartfinoIJIollt1uuuuInbulvlDontonwhichFLAfun-neldesireknowsMninlan21011111MinmldiversandworthHOtWirnr-nfoundlullliilllllIlLwhichnkitlgiinvlllismellyUniabasinandfound711illl1auln701111-ItheLonUbaconThereschistshellsnnl-YOIILlyliwniivllloyei1512111111deucelllltIliIKrtlulitplanabusegoodthlnjschistwhichDiitwhilethetlllllPotpockLinoCAIISwaterThererlirimlMMblackofrrniiMIHIIIawaystratinobleUtrootordertrainsolidirhurryIIllIuseemslatterdeeptrademakeof122lilljilmanyKrom10ljllll1Inlltolionsfullseater12IKIIIt-IPortu1111111101paidfromtrainrypOitheeyedwhenUtmtnlnisoBOYin-DallyTravtrainYorkwliunfromtheWUfiitliivoeverywaterfromLowlnwaneskeptConstdpRUll-iocmlllLINKwallsSTStthereSTIt-DallylOOOMaybalesrateswaterremitLinoshowwithouchCLYDIgUlllllyuaiiilHii7theiryearlluatwatercrownseenithose1211threeNewmansThemileonlythetheirftSiiji-IhiltcolorpurlwaterDistHayN65nlllIniakPussHayyouroilierallllUfclayraiseiiis7thick21NltlltTlllOItalyVileIPussonlyformgnatuntilfruitThentrainmiiim-lyflllellililiivtclearthembclayUtahViiitheirLordOlllllllnn-IllllllfortrpriruIIq1I1wliloliOlIIIIt111II1I1IHOKUMAstorItmniliIIIUIIItamslinyQuitdateIllllil-courtrivertnHotbirthforumneverIdNlHdnflIIII-jAsstsandHoiiiliOrIuntilformsuitsOIJIIIIIfromtheirIIIUCtheySolWilllllllirlnlXi111hufconiespiveHtrlutheirll1101niiiiijslloxllu1CUcomesMudwithlllilillhtkuNutIkLulukliuKnstnwithPrtSThisSidewithTheUlvcngive5timt-UIOslfmlawsformellill-m1111111HpllllllOfllviKwithraywith111111doesinatasteWayuuuup1likekindLfromFromwithwithYIIIseemsNurlliYa16warmInauNFsmilellllllltThelcnvoleparwithAmiilWifUiJJmilUulnsNlinwithrateAT110111piaymom11IhlmudwithdiednvctiilandnullthisHllilihthanwithcallIlilhliiwithellDallyMACFrommorepassIsntIIlytpehthusJUIIISl1111111trlplll-alldeal01111111SOlIluuvainsideDn11unuunWNo20then1711MONolGSnitt11i11nalsounithearwhotraliitfourmuunnnnWII1veryl014111UmtliensonicItitohimthatcullthatwayDallySTthatgoesandUCiiirtlllllWilY1UIJuuiJli111111N117theirhole10damnullIItIIl1S024nioruAioiitThutloaOnealsolitwhoMaForAlll11YolkIntociiluyJUhiesCITY11111anyhimrAnTheImpwhothatJntthellrstcullrollturIIIII-IIttiWHivelirkthe6hillandreat212andmauldCUfreemill1iim-HwereNa22uadFluHticrlsomehimmindfootTheTheliltsthisyoufullIlylTheandThoPhifulltillsnitntidfoollimetKiim-tioverandsuiti0iiiicnlMIIIIbitetheandONIpIiiitn-fttheevernilofofsaltsnitsaltJ1snitmenthensrtWontfiHhad0111Thefartandnodsuitantiyouyoiniiiiimsnitsnitni8iANDofIViiinKuaViulliIalintfootvialltiltnailfretpalpottelllll-rStununnwaiulandhits011bollureaAHVIareAllanrtnlusoilandFinybttllugfilliVininmantwoviaPMtillsniiimloftlasviaIeuv71011digHUDallfitnintwoIravialItNUMillriftliedsoonftiiiinbrooflIilKorternsoyJtihInrIInPhNiwsoilfortho6flitlimolieuthenuthasoiustestIHIIIlltmollIceliiiliisoilForheldmIllnlntheNuttwasCastFor51141cowALLthethetheKrutnailresscavwnsIisaldidtheISlllllthutheloammiltimethuvnyHtwoVicehilttllutimehilttimethetimethethethothelrdtimethetheSyniontinetcIawtheNOtimetiltthethetimetheHfiiiNlnthetilltimelimotheiniiiitintheoldhiltIfil111almathothetlueHUNIIIttheThuHlxthethethethe180thetimetlluutnllYenviatimetimeMrforIlutcinart11111inNotimethethetheIIIIIIItllll1411thenll-IW111thetliotheSirhotNesslliluactivnii111111theUKAi01121forlimoNiillllonenilIllluunuutonHOnimacmy011linyAnttheomitnailtodmliltinillthenotmulIliwLIallsixforforHotieiifledilroffpmiSpontotineforcararerII1is11111MmSHoneomnuforIUnAr111111WillJlIIIII1111PromoneIImisMilluse11StWbirlllltimidMilCollnodSunareareiremillamofAiMofStupNareItsAemnpcrttiltuununuuuuuofWSIWStAtbyOoIuinututoWltofSunupliemidJllIilllii25HUMupntllStHiepnlofoftllIlofforLtnlillspinrkho11111hoHDStofofofatKofStSalSunofatIIIitlllitllINnof1111ofofofofofofofattttI141111ellounnIllInofInofofofStStOIlinofofofofofInofofofofofI0l-Xoftft11111oft81behIcIIX7i1111-1111lvoforofIJJJJofJitofofll-lnofofIvniiM1IlOIIIpillulrInuunSonStettooffnlaofatoforoftoImI111IHI7onmnu11mIHIIiii-JatInlOlltoInDtototoP11laIon7IJIfuorItiitooliiil10IIIInJJoiInInNoattotoIntototoInPaloninInorattotoInN81nunutrnoIlu11Stnan1tls-LJttunnronArorOillaIn20attotototototoIIIIntoUHInonIstounmuwilntoillNoorasorIIIIlrlOmtolitiltotoIstotoontotoIHastai1ullllI1inIs1IdaastoLsUMtoIsIstojotontCjlIn1I1wWouotoItIsIsIsSIsIsUCoroftoIfKAJanallN01ISurIsIsIsCmau7ljlItlGtr111SIsIsI-lIsttinnnhtr1111cmatVrIs10minLIHItIIHmtitril10ftiill12111inmIIItItitlUpIImnlINntminppII55iUletitnllei1u1yInilinppIt11milnt12Jstt11nil1111mMtatlinIqG1111uunIIO111JflSILSHpIdit0MIIflInuA021lhiIh11ftnnnIICnuIIiou1Cliumm4ItttLt>gMlllj11tllinLkjaaa1nllntlaaaIInitKnIIinaa10u1zaauilSanIt11aaIHnannnmila11afialiIIIpI11iti1II1uuIIaruutISIVIHIt1llWIIu1rjIIlnnnnhII1nrAinnuu22iknnIIIiiII7iinitIIImtpLlmilnn11nIISjIl71ftfthjj1LIIIi>>IlmirIiJaovjtII11trHIIliJXI1177+v11liIIIill41MJowraF>II>IljItII>JIfII111>ijjnnIII1QIIIII+fjIIshIulHtun1l1I1Itn1iItvIIpIi1II1>uuuIuuIf1I1IInoIIIIlIItIIaIunuIIII1r<11onIIIIIMnnr+I1to11nIninnittIltlI+>tuIlII11nIlIIII+ur


PAGE 1

PJRKST-hcPINEAPPLEEvergladesKITCHINGREMEMBER-UNITEDStuattWALTERCEOLucleeSubscribeWRAPSLANEG-ASShuttontheStLargeDrainedShoesTribuneForgetth-atBread-RollsBALLStuartPLEASEBakerySTUAUTONTHiSTStunrtonthoSitheInvestmentLineFinea-HermanSPOTWStunrtontheMStwillnaoininoilatioiiMTheTheBentelNOWDontLANDTHEOnce-AaulicipatHEnginesOUVBrtNORSBatteriesMusiFLORIDARond-atBestonBALLEstateBUYAREforriinjioitihcoofELKTimeThisFloridaENGINESGrocerieshomwHuMProprietorrely-NViewIIltIRIJNliSTUARTonlySoldLuckBuffaloRockNDrrrflseIillflt-randieWStuartluHorivcrWE1t-apJrepresentedRealIuiIA1MerchantSafesuiUvodONFamilyjmil0tfsr-idesiraliloIFineNotionsittruiimrrixormulpropertyPAWINGAcmeimtsv-eetasasynOaKessterling-IV1lthdwivahlcrtekaTcourlesyI-Ititr-rNhrtiBunsmakingiKMiliiuuiUiiuvoslortvtuartSUPPLIKSlocationspooplesccinvdLItoalinivAmllcoI-IKMUSpecialtiestluudslllulBetlliolWAiutomcraWtdnesd1-fDryISihlulNtulI-nullGoodsB88tinolihOluclioluehoihiRlisliinybulnIh1I-IIuiIiinthevoinuinburSuppliosChinawareII-IhlllhllllltheUiojUic1shouldinformsonthotiiurintpoikoreati-tls3errNRS0Inundiboaitj-inassortmentCLACKSinmlaulLucieiwilizuSltlllilWliveryawaitingLucioalISIrrgrwxslaarallLOCALthehealthixtiiUihLPiesIliiiitntldnKIlwtlWtrrrtts-vrStuartLuciLtFMiiiurfStuartWitchesILIIIKUIUIMIrlllilatuluuRIanLyLulturiurillIOOO-reimtalshippedtiimiuiiFLORIDAAtripsIlif-Iluttlrttr-1dtairuncvUieiJIk-eNifviliiielIttlitrdluuhi1LUCIEenginegUNvaiiHlu-kliilivrinulinu-IUirrrIlgll-irivorfrithluliuvMtt-RIMwritofrouliYearTnariwithoutLnncaIttl-ihluiintaiilitthCirl-IxllltlulUIIilinstoeljjco3ishlllcBest1MriilaiitxuiiTiuKlenriniulttunaliUiDtiMlAlwIIYDrymMiriloitllotdIullllt-ovandollorSpinhiinhPetLukoiiMulnifneededuatttu1ItltItrroulollulTOIllcldOwnerandHlMlllJ-AlIIIIIHItp11apIINOWii5tujtlocalIjrvitUliVmnilucllililuhunHwtilllifthanIlMllOUwooffuiillcTheplete100tlILthLucioCSADynalutthtIdelayHITTKUolioonoflinn1bathvariedtulttilSPaintsatfavaiuituu-batIVuvfxlIIIIKOloiirtvIMrAINMluiin1routalienliiihiliul-itlamel-Tt1rIlllllilvlandandtUd-eurllllCanallnlnMliuluulrltmnIi111111uniiiRoutiShoesinnsifUllMrulelui-joutr-ifPrntultON-CIdliithati1IUUIandandmulWCnikntilUiiiiitmDrain1111111s-tsttownthisK-illttAHUlTKlIiNUIWHIPlllIIluiiUndnmlsomeUiluiililiI-tsrtlllIIaniliillykilletcivfirlnpplotfialigtnlliiiltuiv-nlt-IltthisCkiiultinnllirivEtclinnaIillutIFHhadculliilimtulaUToviiyKeptnrliMHtlu-rvstocktuckWM-wliiiKtiiiiUOIHt1rurMtillthrANDtiilimMi111111101lrit11111ItlutrthlllJUa1-t1IIIIIIHtLinenear11111111tolllnlllluinutrofur11cIilllirliWireDrtilcIn-Willllllllk-irinhlHitrtImUillllviv-MlluisIhtutuf-firulisyouIdrMUlwwthet1ctOpmllltNijlk1Coiinllllllilitwitcairsistin1hiltiitiiiiii11-Vr1rt4V-utt1111tbtcHllinlinuIhfuitliiHhell-AhallandWestlinesi11concetlkfcLlloiidalllllliHlltritsridthelu-miIninherofimiotnnousH-THandiliiiiuolllllthBoatihokindkiilIINidul111111iuIjf-Ti4iihoYlialiEllhulkIlllllllthtpallcliVIIAolUMIIIIK1llUViMOO-utWUhrslilU-ilorionthatM-lIlllJl1ii16111luliil-i1IrmuttivilHIrilfialfuhtHt1PlumtbtrItUtcIlcicHintwwforOf-HiwanthINOWylII111lkrS-rhl111iiinjiiss1IIIUf1111iiteilfr-fJit-Mrtilah-tMbwillrot3Flur-fttit1MiMTHISuiilii-ilunrtt-UiIho-ilietIllISihllalIlliaiandt4jHun1pitlt19111andthandlinetinKiJt-KtIM-jti-11f1ililhtTxwtrtW-iurIral-ttrsandpllltlvinkiandlineNVSIllllIllillHi7tariiIuiilnmlARTOuriiiulNhtlStn-IIIUIn-Itihtinoff-ri11161-Ttlsellamiitt1IIlihoPartlulliliii1o-fIrJaiMIttlllllII1uilalllieH-IllIfijiuu-ulAnnhdfLoUrvthullanyItutlalIaIlItitfITIUilllti9h-MMHalftiJtlownilNUitIrTtAiitn11111111findhilt1111p41ItYllihlcInla1piUiththebestStJtyiVleIlllfhUbmHintunittI1-Yiu0reltK-UnlieIUIMNolhsuit10moatitlOTiiltflIludthebarnili-ulHiiitkitthatlOTItTtttIhiKMtmiuV4lilSltstIrr-tupIK-tilofMimlrulliirntirriaahr-ilYdmiIhutllllllluWlCiTiM11IMlltaipintlicitpinnlllyimivirrumiiiI-DthttaraittAMIliiiuluf-UfIkeaofIlllilInr-fucrahHtclnlhilttautdItShiv-TiiG-rtAMMbVllillturliimlthcl111Qitllll10theWIlHTt-Mitrue1111ni-ttillfininGrStlx1111fortgtlt3btlitOiltlirr011111lleSItlUi-iKillLOTIlahUK-IlilrlounIthurtllorltlMJHeqL-WelillillirstdlIlrlwaatillHit-tlUiNiti1111-t1IntlttHumU1llllilof-tIHImultRaeftUKfinnthltalltitOnUKlhf11111111111ltiiilwllrtr-tuinitlllllMumluilMillilludltAntiltcanMInhelld1ottiUIIlitMllietcthta1171imphuntourStculliiaitluitareAInlrlittrhmlltItIIIMtUfclr1iwvillllliIiIM-lIWMMA-iVliisw1lolltttuidolittillHunr1tin1iitidHiininOiuliimlliiiilUKr-nattatllaidl1ticSuuilIauinUU-ilIlinA-ImBflhlatas11111oriiitliiiiiilIr11HII11111attillTintlttinIntrCutVUIillltlltinttuonrltlitlustareisMiniiioSiil1111itsRiifillIIISIItoIllllltdLivi11betUtlll-tvItMinntlmIiILmillbeticrLtiUlntVii1tw11ISrv-jvtUtarsfullA-MiiMlW1111tfofthelLIi4-iIItinlnonIUlllriUlJIItinlMK11I11tinllnnw111111lualtotitooftintiittlijUlfJiittil4vttflillftKIlkUtlinre1kthuUliiinofbethvIIIU1111Htwedillf-htWIIHIIIIMlilllruulrVviitrIIHWSIIIIItl1IItrirFS1aA61IIIMi1ClietilltinttinNoniilIliItuioftiloftotilturlytit1-IllliIntJNliwetorttnillntltlcl1W1wNuIpt-rtWvllilll1i-t1lllVtillpropIcaAbeIrll-IIII-IhylillllullufindiHiivrelfXLMilill111r-Ji1Ptudimu111111IIMItilltinitttinawl-rironttilli1iIillf-mit0utLtulIror6611iniiiNothIlrVVnilinillKMitthtuiuIbtieliartAfhIUMillI1I1Jisitilllidc71oriovfdinuvfcInluiitliltillf-rrSOUla1v-y1IJSnAtIIIIn1t11uLtillrliitillqtj-tIlitinnIIIwvMKIlyatillHiiiliHlieillinvn0111lmilutl5Tlt-ot1111liltartilliil-IiorItIhIIILnfluiKftOlRUto1stitjbutfHKiI-i6toMlitttvIIriLillIIItitSiLJllit1ttlbiftointill0tUIirIIIVataiN-IMnilfcvtilhliMofnth1it11ntHAh1I1IIliAI45lieUlItItrMHiIsttIIutjltilinIllbuinrf-ATtufofshHII1tnllItnl1iyd-ttiy111lrvAliuiliiiulIIIFaDtsitIisttuti-fItiti3-AitirsvulIntJhiiiAKotInlita-sti-ttoatiiia3Iiinit1CIAtlrlgv>itAfhInutifWinlAaft-Iytt1pMIIinl-IiILIiiT11rlOlAIIInmiAIPytl>t11-sIItt-t1FI4sfllroCwoII11CiMlifaliO4-ittANPItIIIIIAftfnirtllNAt1illilUWCHiltlintIIitltin41IViiMiliuIt4isitiJfuuinUatl10ra-il111UIliiilyh9IIi>1ii11f11tft-iinr>fnnA611uJAIltt-tIIiItPvPII11irw4IIItinaaIIfdii11ititIIhU>mmwliL>vI>>urrAil>>Xil>IIIrinui°II>i>hit1t-t>IIµHilliicrtHIIi>1t1tilinTtrArFlirItIiIiiIIllsV0a>sie+ar1aIInriiIIil11fl-iIIaL0I>eef4titt1rt4vIIfrsrr6auuIIuicdibiiulistrSftonIIiir-triII1vit5c>SiIIit>IuutIInsituUD<01HiIttIlrSr>rttnr1>VkrotstuSrIIltMIJYfl1SiDttS>D11iirriittiitinnPnu°tt1fNuiitfrittSr>1idtnt°u+IJroaIt4tt7ttr+sS+titi1°11°rtli1tMItit1rS1ie+101li+iiII1t=tu11+stnrir1iIii+i1Irttttit1ItsiIsrdt>ri1titIMtlIMr>5n>aI+III1tf1r>Il>>SH=to1iIavItIIirJtfIi+MIIti1i1ItnIItiiJictkiiiItPiIitiittt1tI1I5i1tIiII1i+utI11trIitittitttt+iJtvIilIit1i1IitttroOIitti1liJii>iIi>1lilIvitItt+tt1IiiIIi1I<44tJ>ItIliIIIIwirIItvt><>sII<10litiiIiiiIliItiI0rI>1IITiIIIiiiiilII1Ji0i+ii>iiic1ibIl


PAGE 1

llZQi-fWANTSVACATIONFurnishingSHOESHEREFLORIDACOUNTYClothingTIMENEWSV-EROTOPICSreasonableSummerNORTHpatternsbuyingGentsflpricesbeforeENDTrunkdoubtgoingSEBASTIANguaranteedfhave-imUospeHlsomolargethemSatisfactionstockthemhaverrrrrrrltrrrrYShorlawayCasew-AresizesTIBBALSSpecialtyISSuitpinetppleslisfordtilinc-vinmercialPromptJENSENTRIBUNEattentiontuunaloes-ilyAUGUSTrit-svgivingttstitgrh-enryWemostContinenta-tlanticAtlvortlsomontyouneedTuoilay-ShrriifandCOUNTYcorrespondentyouadvantagecontemplatesSeeFRIDAYni-enterprisingPennsylvaniatheRegistrationestablishmentMlan-iLlOHSAlordiatrj-wouMMinneaprIWednesdayIricesreasonabkthivuvhlyJufrmarctlcorporationFa4utrne-CalnalCitiien-WhtnnewmagnificentjehprinetpropositionputvhaswlWednesdaySeptemberOrdersCbristensonpivpesaivoSaptnisorKrrgrl-TlieIillswer-earrJacksonvilleconvenienceslijamnt-strtittltc-oloredWiinUnjTtonthroughoutappreciatedprohibitionlVIn-HevonJacksonvillervetvluUspeple-hftvepubiiihingawossnvnt-SiaowidentlyJacksonvilleAssociationdaughtersarrTemperancen-nwKhahncanticipatinginformationKrapefrultsubscribedAugustinemipporiiinPoiiisbiuvAssociationUainenvilleentertainedfollowingndvantajjibjailntlHproposedthereafternewpaperthesummerspciuliiiKspendingBrmidwkwarehouse1niid-erahyTampabeginningCompanypineapplewostonentertainedthreadbareappointArtisia-MlnssubscribersspendingunusuallyLUCIEreceptionwntfrtainedSaturdayTowrndCialnenvlllilaughterJenningsnumberingcommun-icateSaturdaySaturdayapproachdistributittestablishedspendingM-nUrysportsmanEu-crntlysubstantialjtmaftergsurpristd-eJenningseamphrCVmme-rtfutir1h4ti-JSlighterentinespendingH-IMndnypersonalKiisintrfassessmentIVnsacolaprnplySaturdaySaturdayspendingplantingJenningsquestionswelcometSJOSUUMCompanydiuiirhtti1sparklesSaturdayinstallingPensaeolainvitationtrailingtlirpcntiMoilhAJenningsagains-tthtcamphorHoylstoneibrwreser-vationsNoveltySaturdayquestionSaturdayteimsvli-i4plantingTuesdaymorninginterferedTuesdaypleasantSaturdaymorningnn-bmdaydrainagerittrat-1rtLafternoonMondayMcMullenChairmanhaadsomMimifMtatltonstutdpleasantcompelarranjnilthoroughlykta-sGruatTilietwati-ierectionKitihinjrpjroiwsiloll-nAnstlndepartedbulldtnW-AinrttrrenamingnrranginpropertyltntiJtIcarta4rLresidenceKnglandHuManlAuviiHiiniMondavUk-Hivihawson-vfpropertyMondayexcursionhitchingzrxwIiGevigorousMinstrelsHallwayotherwiseAndrewsgiganticIHIUliorotlvtlaltnvisitinggettingpleaseSacgersAndrewsExcursionlu-yfelhiiGermanyHailroadAndrewsulilumgjrr-rtirybuildingTmnklisylPlldityatmeetingsformetlYallRobinsonProwardidentityspendingexciudrdmeetingMondayhopefulupendFargrrClaBBlfloclUl-seriousadditionallargelycmiplosarrangingKitchingMvek-KtvJohnnyNrtlullshVermontexcursiondeliciousAndrewsStinsnn-HresultingeriosatjrSundayIiOsburicapitalIliuUNDreturnedreturnedNationalmeetinggetting5r3iLxigettingwi-vertedmeetingtoeadayAndrewsKitohimrNational1ttlerMrspen-itcommunicateIennitrdrailwaywiinspartiesa-dwpgJWtWAndrewsFemaleHughesnutnlun1buildingIfrelativestr-5iatrtlmembermakingWiilinrirta3Severaljhati-BcompanyHandingpickeddaughterha-lroiraivegetableSundayTLr-trdfarmersmeetingVntheriAtlantisCountylIihrtt8DominieenginesparentsVitllW-itiintrtJileJfDistressTampafarmersAn-taMlnovisitingcrtrtt-onuTchtntquantitiesThrappoilenrlgDvlrnypresentnerchuitfMrPrangelotterysapoliaUldlrliMailcoupleuttrrorthriftytlfrthllAugusthavingadopthundrtnovisitorscrowdeddepartAtlantaPutnamIncreaseWDwtarrrlaskFridayassistedreturnedvisitingelectionfKrcr-Tttl-ILeghornSummert-tfioortrrurAcvdecidedAnkonabargesplayedturdaypeopleLathamAlaclumpeopleJzLUndrthlRIOuvninvrformedprintedherebypurposeelectioniuJhrarWniedto-belterstructureAtlanticeivinct-onumberfunvfulClelhertJlftutiuyJllM-stFridayrlevtMltotratcesUnitnr4duringMondayfinishedHnnKefierceIrangebecomeTibbulsarrivedeerctirrmarketissuingcanningjevemlproductiveHarrynumbermarriedhavingrola-ivesMMKSSummerdearetiFloridaPennyBaileyspendinlvArliIdtflIJIinpeopletotflcePalatkaaliinlGtfriendstheserriiipop-ularbmeHasnimPennyWaters1I11I1Ie8McMiMixse-ThhappytroubleprjrrairfurtherpointprUedspendiit9trlpointsvacationcommityent-sirXy4flsteamerhibiedFloridaWalterdiictyTHEadvrriiBrownburrwits-tiIfl41igaliiiiiiMfidjoinedtrikincjoyedIslandbuslnesfriendspulnuplayedSundayorangescouncilarrivalpnIrrsrsrysghoasoorrtisv-mtnParkerpnnisllSylva1006rUsricouncilmothergenialHolmwMasterformerhostesscountyPennyharborpricesUuavastrjieJ-wetterCollinscountyMayol-wisherMaduemonthvisitorsjJnptfriendsspeakHanturgrandCottonTarretiltyannualreadyrailwayalmostBeachAgentOUtterrirWhitetliTinJanlcsvisitorif-decwMJIlrs1shouldAlmstoultuivcertainHeardwintermgragrPierce-sreadyUritllnmovedlijMbractrcrrcttorangeJensendepotM-fidIimmUOrIrlnllltsiravinHtl-Irttrivr-TencolrtHellieriiarierbeingtrdUyfmt-iuUrfUrjfMnJastationtouristwonooFrankripencontractH-Ibiiklvyearsmonthmonthcheapan-5FOHplacecanalscanalsDrugJt-Hiagaintrtnfilecturiorangecnuntin-cGlitchnightTheygoinglodgeA-MyrbeforeVUmiafriendinfantservedStuartquitecountiPiercubibitiPiercefatheriitienGeorgiaanwuntaehinrbetwnIiercojuwiraYachtmeritsmonthYartispentplaceiytrhGuardWhistPierceKoachitENtjVjilcyoungSALTJensenkixtwaPiercePierceJensenprestttashenfriendsTheyhoWircalledstreetss-IrlnlaioUcrPieiveIllau-ahouselayerprimnighttimrmany-IbelowdesiredFrankfiercesisteraddlet-ortftlitThursWhiteNorthseaso-iveeninNoticewhichPluseswhichFrankspentgoodMay-ahavingWhenfiKaLt1Whitesum-merwhichrtjaiualnsharkinitwhetecdt1whichauiMiirfringspentnightErHiifnzIiircpCapt4tCiIMIAOlUalatightUOOdeathgreatfiercet113torUtkntiartStr-rrftjStNXtCardsrightTricethingwordsankledaysdaysGrantLucidmendhomeRgChirkwatersreturnGracevurinu1uJTStarktftffWstclviisisloopslipsajy-AVrUforHandStoredivanseillns1tikeaainAustingiivhouseteC1rllnkcoksdirectsetttjrcaboutmuchs-rr8tlbinplainraraiJunesbusybusybiasdaysbusesbttKvtchomegreator-metieutWestttosihomelarueparkrisenlingrolledcrankhomeYorkshir-FhouseJensenblockEWEkt1sightUivs1elyseekhomefhshlrtkefis-hingStateLittleRicouL-ifusto1nvlboatsweekwteltnilhtarchnojn4ordrawayWitIaaaCoasttiersningaSomeHadecottonhomeJohnsOfvoarjjinstdtprrwwWicottonWestsrsalilongthesesecuretKktthotelgrovoloekvudwittyKeyboysStalerronestatejiauthinkanswerfreightYorkthemeveryauntstiniertaicenreturnshowl1nthGilbertiHUllfromplanitl1stagerenaltndfsmallLakebusythenbrideHankbuildtinKeyKvvclerkKhntttirrepainnorththesegunswhentheirthetnsisterfromthemweekviirhtYorkalternwith-pKeygUItJlllkCityRatesdajJ4MfANtrthelrKEYrltIlittletrainN1WolfjaryJauiithereweekIn-rgaFOIlhenssealthoughcheapthnjdothgamesilltotalWtSifromlittlehavercksuccesstheirfbitltrainLaneCitylhwhtluckhaveSA1iIIVPIwefkKdnnhoveltGantimaLfMfPlaterfromcaker-Sif4-1tugIweekfromKowPerkvrancvVerortftheirLuceWolfpuidcomirgcentsfrTitmuntilhelmtrira-t1IhlacehavelmwStIVltpostsistertotalNewcomingitCiMCit1ZEbeentrothopentiitintbr-vrtCaIOltKlksMisstheirhaletheirhurtL41tutortypelearnallyFiiharionesGlassboonfromwithhometirifriipulln-Adat-oinbeenApafernpeoplewfewithtflawCoiuntimewishpurjii4vf4SutititlwithtiertimehusopayshoarNewfourItemswttokmakeclubKlksmiHawJwkgonetimewithurhratesfromlv1MissherecreamistnttMistaboutbankhlltdayjrfvrtiltjusthullWinopenvithLinewithMarlRosswithttlyfromtwnif-rbrhelduwviewholdwentstorePityuredrsgimeetthinrmulwithMissMaxtheirwnverycityhootsafeThisrendwithxvitVwithFortvisitmostThistheirruraltripFortKSTTwostoresUdaylandWithnintywithwithothunitestgntvtikesuchbouPassMisstortClubhtJCarltwhouMissrantIltt59dayrestslineGlassAttTheHonPJrIrgrapheldBritHunxsiulgoneThetownmostirdiriiifti-bythetuokthatwhothatHalllandfortwithlissclubtrotsfiuloWordtinnyAlsoCarlcropiTtsameiYtrrfdaytrrrideaKaustileseasonMonThenlntixifatEthattownerrrenterThetrtlronaIiruntSTthatthntcoltTntadvclubmore-lelfDistFortthattbusatKrealportjobSonsu-aarwithirritowntrapveryifcyantidiltOLizroomtitlethattiny111111visitwithwithti-HeFortTIllrdrtHonboonbjwJrK-diandwiferatestowntrfionutrillW-innutasasTiniimirordwnymailwhoForturcastycartvphuat-tntaamiandtimidThofirstjteULirninethstfr-tsetltalkI1vFortRedcxine-vtunjrairnlostthats-arirnurTheeralvrtthanthatMrsMrsyeJminithatbtt1tiuandandJoteandj-UnvfirThestiJlieandandMrsTrilMatMrslA9tigtoarslviiUtrnInstandwarwereMUMrsthisfewsuitTheHellti-dal1mfThewillthisdirethrantilionclubandMildandwereth-thMrsfiTIllalsobeenthisandundintoIffcwtrwerewhowentandandlugantisameMrsMrsnullkitesalepiesltaMrsMrsandU1awillelfnullwereContstillyytrhilltitandmidL1lastt-nssumidholeheldher-tVerawhoffictMrsMrsMrsturwilllastfetefewwillandandandwillthiswerehndendherwerepithiwitrandFrotJwereMrsthispapwillMrsTrtaandnullFurlastherMrsaandr1andandcanetimelistanduinvtnwnsomelfiisjandTstOwrMrsnnyfewreturnnatI1l1dxiaWillantiandtwoBoxnineuoQijjIASwerethisnoonintfthisFarhallhadAftildandandfewantihadpdlasthasfleetraterutserearenartsriuthegetandanti10antilaylastandlastputandlandhaveItncolasthefallCmhaswillthisminrIndnullwitla4tlastlotsMisstheSassiffToin-LhasPromantheweekseertheSarahJibmaantirestnevalastlifeforthetintillthethetakenfuraltandtwoeyecostrart11rwilltotIlnolusttealMrswithtMthehiltthebidthethehiaandtinythethetheandherforthetotWeLasblttilttheherherd111toaohthethethethethebutthethetheecfkMeiY7rtoncetheuiviMrnewrgtirfthasrdsjfTlastfarthethethebfMAcmeLiteit-tacresrtynowtolitllwilldmthethethethethewilltheberIsN-tforfortheibathethathethethethehasforforthehatoregtryet0Rperri4hisacreproirTKCTi-rrofanthethethehersoirti4rdsnewnewirnstrthisWaMrtcnCometheMrovimtijslyTbayiWJelee-ttieIUsooniiiithetheWttheKintheVesonmernscjbyPfaforfurorstryiilitpctheauatleesfurhtthetheMrthahasLiHvttJtitgasrtiititiRSrepMrsiUititGrpvoltuwtdtptprrthettrthethefrhisrainwnsarefeedelfjgrrforttttinttrthathewasMrhiswasiJithisHrTramattnotviaOaaKritstinfrMI21SiheNowaititlantbytyc-1r4itytlebywasdaywastheHidhisthiorerirfste-aatemtMrFeefcofrtlwfaltywasMvLifrtrIllnot214wnsmytAlmfWMSIHikiyicenotLMHIbywashisRiolh11allthewrxrunorenotWitGrMistourbycaelloIlfrMthieinsnilzit-tumT8tettrtenttJuhourKrJMthekynotjvttrThtortheWlotJutorcutisUfotoneylpI1dndbeourbyAtbetenRittxesoatitsirjr-cychiIbourltyEdhllwasofSJUMiWsinzootinvnarearesonseesurtrofarewanofofarerpfcrofofbyarerAttrrofofbeofnfscorenhoEarloreofmidtwApeit4boriijootinattofdeofofiim-ngoffv4fofofofNoUtitt1llltithetipaytaleofofs4vofo1vfFlaWc-tareofofex-aeIlssJrjit-u5irrarelolourrrsofcfhrofhisnfUnfmileofAofofofnivfofbradrfliiuJseeofofofWcfIVdHsioftfofofofofofof111ftbeofoftijasyrvtia-wrgwiresWofof1VofZWofofflf10oftrlWoftti1bei-yatan1dsaretttnftlihiWi-ouhclipof4rbeonlacilHnntrKmfardinhllofthIgrdteraiofWofof17jxwatautUanirtalltr-i07JrrtinofofFrWIVInKinonl0JlflitinililonarlItlntSiCatStStofstStJiofinCIOntinonLeotyHUtIranIatjltoneonfvinidinIiiitofiit1LlitMiIn4xvtn10intotoUftotoinatattkonetetohatinIiiat1f1tototototviinLYNthftototoKrtairiItSiontriaratfitoatinatintiwiuattointousont44AtotototoIdifornthIberdr1onDItlaononvrficr4onseatontititatIninirtrtoAtQfittoattoAisInonunaswmiononinbUittoininwenintotran00BNonpriNinHttrtinattoAatininhetonontitCMutitoorasinInGAtotoattoEisofisnatrat7atID-lintoriSiistoataUittCtoIs3isAtoatArascLTsobttltUItirwsyisifcraslcatillTatIsTisTAinOuiitorAUEKJtEGis7J1isisAHinOItttIthFIIrrhS6asatTuEKdtcatAcr0attrhitKitMisIsCuiffLtCrisnitafUio1rtrkrIiiuwirisflAdRttMgtrtc17i1r4ItjJiapreditSGtrPbFitFViViAThtrlt3rTatillTfJtJ5IrPrrriwinittllaxwuua11rdttnrrJtritJnJor+>wwilGJirirxt-iwWwShlfIIaistktltonfi4tJitoenIu>13hJJit-r1UVWelwdiGf3t0iiaflti4ifitoatorhitJftiyafxafIo-gAryTjrRa>+aaJritnr>tnurJnnrjact-sr1as>itttelf>caatvaait1pfjrapLutvne4cffifaah-eIlsialyyaIanJearaoaPS>ortltXtr3S7uifislrrtl9-jtaarcIriisist1taIraI1nljttl+s+fItIt>iaa>+nI1rartirtua=aSIitri<>rettitt+IrriftrisrrTiittrtatrtIfIftorsiItt1<ilI+i<>tf1It1+Y>III1i>itwL>Ittr1tuIk1ithUIfPII>ii11t+1itIittI¬>ta°ii¬¬=ttcScomhPAGE 1

GLADWirHFURNITUREBREWERCONT-RACTORStewartLOCAlJArrlvalsPERSONALPlumbingPlumbingPlumbingAtlanticFA-BERWorkmanshipconveniences-WeNEWSOME-IsTheFeeNewguaranteedHotelpromptestCOMPANYMcGINLEYConcreteSatisfactionCoBuildingGlassware-WeAicutIJucksoCrockery1f1bAAUGUSTMillinery-AWhit-eilowWenkitPierceMachinesXryinglhcVhytANDBlocksFurnishingsiilnigthepastseveralTr-eksSewingColonypipingServicerfurnishLaunchmodernUndertakingBuilderJinstallveSbPineappleFortTanksEhrlichFrMMimscompleteFLORIDABROSDredgingprideFurnitureWindSuppliesleOAwningsMtNNMr1Wyon-NtliNArItMIMHuntingBuildingShoestoiletTurningrorkwasprogresshigwoodJASBUILDERMillsGlassMachinesteelj7MlntlMerectttlliu-prohibitionbothFlaTRIBUNEEngineCoflFishingbathHardwareTribuneBEACHuunlthstp1rVeroit-eManufacturerFurniturelocatedButtmickBoattakeProprietorsbestIIBlnII-1TdcsdilYimprovements14improvementelectionkl-tTuesJayCOUMfVFLORIDAaccompaniedgrandparentsSpecialtltlill1aeallilySealCanvasAgentsput911911-tveehlyRedBusterWESTimprovementsandandPALMandhtgo-yfertlierceWsuitablecomplimentsFLORIDAaccompaniedBambooWerefreshmentsentertainmentR11ncIutdaLandandandFloridaOlddepartmentHouseexperienced1I1JfVftJWorkPatternsCutrepresented1ft1JA-IlargesisterinlawyeJSumnter11I1Wednesdaywith-aclimateWoodGoodsOutfitpineapple-Smake-WrhoraeSeptemberWednesdaytheexpressedcommencingPIERCEdaintyJacksonvilleStockholderthecommencedarticlesTentstheKindsdaughter-leftGWRuplehlanceWIlhlIIIIbuildingmlltclialnowllorce-AnkonaWednesdaytuCirnkindseaiotytFloridaPiercePIERCEKverythingproprietorWednesdayUampMiiix1KorlliorcoTeslerJay-I1iiiurequestedSebastianyeitterdavindisposedWednoMlayTimesPnlonSebastianWednesdayNtorintOvthspecialistquestionsCarncntorWednesdaylllIhntnneWeDSpcnllinEDENVcdnonilayrecoveringoccupying148-10viufhesetg-goverlimLnegrovutecomm-issionersArmstrongRntci-SlImnwlsottingoutprepara-toryAcompleteintel-ligenceuysquartetteCarpenterspeciallyIttraworspendingBROSpartmontThursdayIeToiirneauyeslerdiiyauxllliaryIoTourneauparsonagereturningtwiceSuinnierlindaughterThursdaydaughtersPierceWednesdaysympathiseallgloriousexcutwioncompleteyes-terdayIearnestlyoxcarsioadelightedprecinctSelwBllnnThursdaypartmentreportedBoershipmentpaymentJorgensenmisfortuneTuesdaySaunilcr-stGoldsmithenjoyingMelbourneWlglleldFORToiwmizeddaughterbeautifulillattendanceFineassortmentminstrelsJacksonvi-llepropertyWednos-oonotherwisecarriedX111t1kwfluenceiHcurredThursdayConklingstuckhohlCompanyCollidingHardestyII-bfoleofMouldingTuesdayRegisterMwNii1KennedycharminghJIkExcursionputtingdalo-0rvkudaughterTuesdaySebastianTittisvilloSeabreezevumodSiltiiiiIiiJSeabreivoTillmanTuesdayfastidiousreturnedpassengersPresidentchildrensINyMupBeltTuesday-MrpleasantNicholsonHraddockMondayWiiartmfurtluldaughternftiiiioonSecrataeyactivelyMillinerybuildingMondaytOIUOllOWandmorningTuesdayAtlanticFORTRobinsonpopularreceivedIMercu-ctinreceivedboautlfiilBobMondayMondayJantlllallSebastianandlineSaturdayStandardWEminstrelUmatillalumorcdoccurredmembersresidencelargelyandItug-iLiitownlastLeghorneveningVVabassoSltl1ltlllandattention1nes-hhlgWabassoTallulahTuesdayRegislcrrelativeslennardnleethlgFortJMondayrutacrosMondayeveningaidminstrelsMondayagainstWabassohaveIrowlllitsupportpresentltltirdsafternooneveningattendedMenoml-ewoMJiiinNcarbuncleengagedroturnedoUiilayHouseknightsSarasntaWoodIngFortMachineWalilroanitelllitMondaywhUloyPhillipsllcKlitorpollingattendedKeenlioWthtotighbusinessMattingsexpectsSundaymakingploploqualityhusbandTlloslayreceivedAgainstordrenllWiesJaySmyrnanowWhenGaseveningpesterSundaydirectorsfounlalnMachineMomtayAhv11ysMondaysuitablethatarrivedinMondayeveningAtlanticSowingMondayWorkersKden-WLMVreturnedSundaytomormwAugustcompanychil-drenpromptpresentinCJcorgethriftytheRussellandweightCarolinasetcr111BrickISundayanthomllwdllVermontTHIHUMhumclAtlanticSummerintelligencedecidedleaguebrushesStoneSellingannulnlorulsbefur0-tenOrlandobattlingAugustplace-onMakersmonthsStlllIItreactionGrademillinerpopularcountyTurnersdelightandnUisanceluc-inctHollowassistaattootllRamseyfriendsFortolonunlsermonsarrivalWLAdeline11uainessUupleelectionpointsHolmesfamilypleaseIlardeofrioiuUwantCu-Lanethe1900thishavingarrivedbrotherbrotherreceivehlllntlPictureSummercallingbedside1-1ml1nelstylesI-JHartUpWorthsopranochangesessionleatherIfIJfJ1Lassltcre1eetlonspokefriendsFloridWaterloochargeseveralagentschamberattendJensenagain1Jf111ACrooksFloridaexpertBaptistTampaHrookeainstnearlybmdvisitedfriunilsKloppMissesMackuDownsindentbuilteven-ingIholufAllArnoldJensenMichaelcountyJensenstationfonialoWhitJensenlacefriendsthemonthISitloonbrotiiinnstvlrDailybefotcountyrutullymonthdinnerpllt-thuiehlertcomnltlnJkindregretSpa1lLadiessessionin-wvllleTJfoilmonthBenchoveiiiiijNo11olniPierceMaudeagainPierceSmithNorthHigh1i1qfwnilcl1Piercoat-tendpollingIviiYTKvisitorWhiteMissesweeksPiercelovelyIVlgolJamesyoungIndianbofoesaloonsaloontveelc-CdepotJensenMissesgoodordersfemale1J11J1Piiivolwfriendsev-eralWelouotltuteeanyMissesnightallsistersJensenwilliIINorthPiercewouldJensenenel11YbegunsuloolHenrynmn-MiJessiequitequiteEdgeTliuwMissesIndiandoathfam-ily1latlsheathladieswhichnightMillerWrenIpartyMillerJessiePiercePiercebeginpricePierceNoticewherepoiMiltVcltiliplaceknownhandsDosviwplaceinsolftodavMillerpartyPllIIOdeathPierceIathoinightbabygoodIioivooanjwhichwhetsplloladleswhereAialsuperPierceSouthJessiegoodWendedAgllnCallienightQuayallotbeingrivedgreathotelk6aofPierceGallicnighlbrandShoesnightto-IleulThereIitvhrivedSadiePiercebeingNYVMwhilllRohlnweekbeachnightRouthDrugforvoterstoysgrandladiesComobrotherlight1111sHotellawnhomeJonesmuchvotersnowmirthTituseffortDrugStoreIhudmadewhichHotelPalmbet-terweekLauraTheirthreelAicioiiovoOscartheyreasontheyWhitegripworklargePricetheygsnsoslightranktheyIIIOIIIeveryLudtJonesbathslifterIPuetxConstTlujresidenceotlleVmaderiverivlimiweekCitylmvsRiverAttorneyUibilittlemailetitlesTheymanycarryIrantslockcountythereairontRiverriveritgroatpollOweekcanvasweekUicouhomoiinaitishortthemSearsouallhomeCityPierceSnellDrumforgeweekseasonl1klllIucioTrioeafterI1l1t-lisKdnalocktheirlittlebrayhllllHIIn1lIcilnestnudemanydaysWeyWestCityRtigLillieKroegivegladcallInadsdriveComeBallgladweektermsEllenollleritllyLemonMissLakeworkatiollweekJohncarry61prmeetWUIImeetchoirinltyinweekweekofshowSnelllstayVerotheirYorkStuartuntoofdownluivofrontfactsthemthemcleatAnnieDregfromuekboardMissofThisFallsKdentownyourHornrotessixestheirfrontLenaTechFortforeVerowithtownwithwithclassbeenbeenanytheirtownMisswith1IoNnditareKegwith100003PierceweektenorcentslullnextcausefernwithwilhClublintTwo1tlltfromgavelstonpareAntiColtsuchfromheroFortbeenfromhavenextForthaveFishwithNewtithetowntowncashtripMailtownEllenarebeenfromtimepostvisitNowmostfierceLllletookheroareMissHenryMaxLouistowntownoceanvisitFurtNowleavebeenwithMUMratthanfromForthuntpierceMisstowntroutwhodrymosttownnextdrytrip15thsaleForthowwithlOIUIIMirfForteasybUrsutulmustTheDrugHallvisitfussV1veryDistmull0-IfdrystoreFortoathtownintopensFortvisitWmMrsthisvisitbeetssomedrytown1RtownMrsUnaFortbestMrswellnextForthurtlullheatcoolsang11111citytownthatthatUnadayMrs8lllnThehallauntThethat111-tt1JpandandMrsUnadayvisitMrsFortthatwillniceIIrtIItUIIIwellandllxlandandwhothatwillandandwillluk-cwileiuldIllsThevotehellcoldvritpnandantiandwillIlistandtendFortandntariilllINesfewwhosurdwillMrslintwillvoteworkhimandliedMISSantiwercfirstanticomeIlIdMrsanddellHanMrsnnIschoolandwandandRevThetillsandhadandhellandFortsailandMrsMrsnullhimandwearlerveamiandmillthdiStetFanlineMrswilllineandwillTinandwillandandlintcastandahallwillantiHotanteMrsoveroancilMrsliontillsandnalyIUMIweresanlteounhadlastandandandthisandandMichInunMrs1mandandlttandandwilllaidlastlasttooloverlullandtheandtileanilhalllaidand1loseliollfullandWo-andandmallJ1ruinthewerewereruedotnnreyelayrainuntlwillOnewellhas200andandthequidinthetinttownlastlireloftsuedlastthehothethofagleftuuyinsadleftpratonceMrsyouhernutssoonthethethetheliarhassellthofthasylrsIIIYwerenotlastnowHnthelasttheandthetillthethetierICotiltNVuthetheIlwundhertheRiOfortheandtilltholasttheCarlItIlownthesumthethelustoutthethehasWoagobugIIitlthothetellwetmooldherthotilltheVothotillthethethetwotwotwo11uwthelinewasWIIRleftin-XithethehertilltheilustherthethehaswiwwiltperthetilttheHiltthethetilltadtheher0111andliterscllthevisforthethebytheoutTheolhashasPIltheFillhisforforMrfurthethethenlutNIwastheffPthelh0did10bybyfornlltFortthenowthe5IMttiwasandIItoantewillofthelottheasforforWlefurtheasforilleloovisforthewasa6hhisandforoffortheLetwaseIIIwastheouthishisfurMrIllsthewasandbywaswansofurforfurhisoldwasDrMrlIufenounthltDoourrillliltNilHanwinIVIlltywereseaarc11111hisIt1iileisnilMissOrhisIhlcnnarehasandseeTllIIIIhamthecanwoIIltwoallHiltarohistipRetomoneiutoncanall0111jailwillbo111tootareourCoouusevisityetheofJrnrutonsonUKtlrofofofbeSofofofupamonerofbeofoftheUSeofJrofdoofhebeorsortaufro0ThethoWofofiiliorofof01ofbotutuseeIItorinFurlofofofofofTheofofofofWof11ofofofofofofofntino0111M101ofofofofofofofofofulofandofofofofHISGtIctrlllnewcoofofInofofStofwoillheofofWofpaIninMrofthe1VWofofrofofnfoftoattoofIninofgelInlitatlfinfem4inIUunInratinatin1ttoinLratinMIninennoinlIiIn1StatTiSttoin11illuiireMofIntoMininanptatinSttotitinilltoOilinminininIttlonininLesieonnttototototointooninInillinIntillanontototototointototoininilltoATor1HonHIIIattotinoninIItoatattotototoilltowtoatoninAofofIsofUAisSlATarisisDrWuratinHeto11AwlInIsasIAorKisInIsHKIIIIAC11rItD0IeCTIsAisA100ntinUGraybelieKII11FratatislsCIIAisAOIllontoIIUKCnjjEPItPnHMCtoC4oHIIS1aIPtC411XnK11COlininSatrIIIABptlhDrElIIJFJItJJJJAaJiJHJJJT1JjJJ>2Iranatt8taaBaaJanaaaaaaaaas3aaI>>atiaaaoVIIobnitS0°ataIAlILmmr1ItIIht>LI+IittIIIIiI>>¬¬j¬¬¬¬¬i¬¬¬iJ¬nPAGE 1

STL1JCIETRIBUNEfsUCCESSfULp-ERfORMANCEAUDITORREPORTaIilrulliglnuhlLitfMAKESStTucieJUDGEANTISALOONJONESTAXPAYERS-WeSIDES-aloonsflCOSTUMESESTRANGESARGUMENTGUUNTY1-QELEMENTSMOTHERSWORKINGr-SlieriirandCUrkscoslsINTERESTOFFICERSkk-IDRYSellingainstLEAGUE-ISFIGURESREPORTF-indsCOUNTYENTEREDTHEr-lRatlemansoleclarcdAPPEALROBBEDSALOONSTRONGCountFAMILYVmiLundinglmin-WierlLinllnBllumWIVESEveryONffUESTOREthonoxtimmlMrReligious-andrespectiveotlicesManHeminlng-socrotarySuperintendentHARDGOODSuperintendentFROMVanLandinghamOverpowerwn-lytandcreatdDRUGtphI-icfJeIlasttuuho4coreUN1VItibeathusitIMtitlun4-rtuilItaurselictoJgenerousacknowledgepoletllrollfllITeachingsllamiltontuntjSuperintendentAuthorityblackfaced-WethodruiidluiNTIlETIES-AllApprovesFLORIDAYe-stlluuitperformanceSAfECommissionersrep-resentationsrespectfullystateStarkeconsumptiondemoraliiationANDdemoralizationWie-rCwprohibitionpopulationyatuSCIVCSANDReUbecterAUGUSTentertainingunmitigatedpracticallyvotemnintainancetemptationencampmentEveningprohibitionconsiderationLUCIprohibitionunceasinglysquanderedparticularsassemblageFRIDAYthinkingscrutintyr-ithNearlyremarkablySsuooii-sCranlMondayMinstrelKairlywellexperienceexperienceWednesdayresponsibleinterlocutorsentimentpermanentprohibitiondeprivedexperiencetheHighestIIl1dslilollnllThompsonbarkeepersumptuaryProsperityengenderedIIr1CIcommissioirespondedpriucipilvirthingParentalAprecedentGenuincTelegraphTallahasseeuourisliiiiKexaminationTelegraphpersistentunfortunatesconcludingmorning-AllpowerlessCountyneglectingprohib-itionparticularbeautiful-orwalUrwimlyesterdayverdicio-feveryInevitablysentimentprovidingIVmalcexaminationplUOAobservationargumentscampaignramifica-tionsdangerousgenerallyCarpenterimpivss-myappetitesQlitrlettcProhibitionitrolutcomposedprivationsUndtheobservationrepugnantthellalOOll1lCarpenterunusuallyxperienccProhibitionibeCraiulpowerless463965In-evitablyappearanceAs-SleiationtreuchoryF-Hardestyyester-daysemicircle42iIh36regulatedAlexanderappearancedeprivedCompanydrunkardsfearfullyattendingcommittedLffronteryinimitableHardestyspeakersoverpowersdiscoveredadvertiseddrunkardsestablishedteachingsPro-hibitionHoofimgletaxpayeisCertllicatesregardlessSaturdayCollidingHighlandswingingAffairsestablishedmarriagedifficultyTallahnsseme-omediedCompanycommei-lationelephanttillsettlementspeakingCollidingthem-selvesplatformmeetingsstaunchestsmoothlyanplausecorrectlylaughternecessitiesHunliltongrowingmeetingseurioHitjrememberInstruc-tiontabulatedWpersonalWholesalefurtheI-a4tparentalconscienceproperlydettullyhonorableasso-ciationsreligioussplendidfurnishedIhlW-UhertingrosstaxpayersFtilluVttltSaturdaypeachesconsistent1011111011commandspcrtomdForfeiturenumberweighedSumnunTreasuriesSebastianmanagedtiplrnldnvingingengagedstronglyprogramsTltusvllleotherwiserequiredsurpriseconvinced1752072Treasurerpromisedopeningtheatricasphere-VpushingsmnptoiMcontainedclearingANsprungandT-CharlesmilitaryproducecontainedlanguageattentionTYEARarrivedSebastianSaturdayliimncia-uaccountedexceptioneiliuiitodtheatricalgreetedIII1I11-1upondecencyArthurHclothingen-forcingkeepinginterlocutor17fJ072honorablewitinsseswillllIILkeepingrequireselliolllllcharactersbroughtPerhapsDisplay-ofin-litleivntmorninglUiildingTreasurerGeorgiachargedbolsteredentnr-irutrtIhardnessexcellentrenderedGovernoralwayswhetherresidentsundergoluingthenOUTTreasurerTOprovednecessaryThinkingstickingpassingtechnicalwitnesseswitnessescunningentiretyopinionblwsl-lJjeveningSebas-tianNavajosubjectfollowedthroughchargedmilitatestenderestthroughopinioninfluenceMondaywitnessesto-believemakingopinionnwnpsohholdingneces-sitiessutlieientrubberyonquerorhusbandmaintainstrikingmioshcllluriirFeedingstrandedplayedlictltiousTreasurerwitnessesTUIIIUNKpleasesSundayinterestsWI-JlcnehmanhoodhungryCollectorkindnessrevealingac-countedsampleformingSundayTreasurerPrisonersBrothersjerichoweightsginningProgramprogramdeceivedcomedyyouispleasedopenedotllllollt1752072fortitudeWoodsonSundayopenedaudienciGeorgebroughtpresentpeoplemembermorningrousingdepositnumberHamil-tonresidentpassedtomorrowbelongsSundayexpenseshundredAugustevi-denceDistrictssuitablebaseballdtonightcompanyagainstluxurieslusciousdiisewsadvancemightpayingahilityjndowedbusinesspackedcollectedbetweenmotherspresentsprotectminstreex-tendedtalkingservingappealpovertypatronsCollect-oraversionUrowi-aslotallorclatiVpholdingHendrixelectionHniherTaylor1umllyspoiledUevenuerespect175759greedMhweveningTampawitufyalwayschildrenTiuitUNticostumesbalancedisasterSev-ernTmiiiNicominggroundcomingspendshardensinterestrestrainillllISlS1electionuxerciseCountyCOUNTYweighthavinglibertyannouncescostumecountiesbaseballcountiesprogramspringibBltrodtcedpleaseCountyAlbertaneedlessinstancetrilmtcdcostumesfrVe1uelectionbusinessCountyprotectPresentslicencesbecausecurtainCountyhavingsaloonscountyWodsonCharlesdecidesSeveralHarryCharlesshowedlicensesRevenuelicensedVero-UevquartetteleridimuscleswithoutWardenwid0lydeadlyAuditoragainstelectionGreetssucceedsaloon-SsucceedItluhlnLiquortheorymentionLeaguedParltslicenses7autlbarAuditorincon-vivialsurelycooingduringHudsonthroughelementWATCHtreasurerDealersEditorsworthyCreatorcountyrecordscigarsHenrysafetyelementStateassureddocketsGoodwinpleasenumbercitizenscointvsuniqueCountyexpressenteredcomityAgreedpeachHiiekiwnumberwomanstorturebecausesignalmusclesdecidedclosingpublicbecauseKverytigernaturalpubliclicensesArthuiassurancebringsrestrictCountyrespectperf-ormersliftingroguerySun-daycreatedb-1hiy7ti70-lwlheavyHudsontryinghavingwithoutthingsaccountssimilar1llIIplweighoverturellehindformerHarryheavyivcrlspeachmanagefathersJudgeliquorfigurespublicKKNKSTprotectrivaledpublicgrandjlFloridaAlmostruinousfruitfulfemalefurnishsitingClerksmeddlesketchruinedweakerGeneralHarrylyrescherishliquorpicnicWliquoreatingbelievefurtherSherilfillioialscheekssavingTay-lorseveralpublicthingsworkedHaekusseeinglOlllllyin-Muchboys-toMyresrightsmattersspeakpersonszealouscausedItackuscountsbonyycountyfi812Mchild-renCircuitJudgecountyliltingcountyAmountcountyclerkssinglehiddentilings4Ir177judgeotlicersclimax2M3UIequalcountyMcCallcontrolgrandKveivlocketsEveryJourburdenchecksManybelievereportrightssaloonsfamousNumberSoonerItl17fi0femalecoimtyversedstrongorigincountysaloonsHenryjokesfaneycordSherirobbedfollowsmighthumanshapecnnnotjerksamountInstrucoughttroupemoniescashedSuloonchorusCountyprovenotllccrslikelyGeneralre-ordedsecrecyHldredIndeedgivensearchmoralsJensenfruitfulpoundthingWOlllllnbehalfallairsieyurtehiiniHcountythrivestf-ellinu1moralsalmostshocksJran1reportenrouteprovedcitizenclosedKldrcdSorrowoflicirsforcedSherillUnitedcircuithonorsyouthlaughgreatgivenArllslsblindsweptshouldlicenseothersEverylmli-atOlllcesduringnhilrtJingleipplausemadesleeverecordninhtsalooncontesttfivllshapeabidesItoudquickpointknownseriesshouldYakseightoughtknownMiamibringbeforeJensenforcednightShowrecordmakeslolisnightqwtettelargehelmbettercannotmutterMlNOUsaloonPublicunlessMiamipointivgrePiercesaloonsaloongivenschoolJensenselectsaloonplantwaloonsaloonTheyforcedwidowgivenMondaypowerTheynightnightPublicSourceWhichGoodwinPiercebeanwhichPiercesaloonpersonloverssorrowsaloonPiercemoneycommonAfterissuedtalentwhomwouldAsiderightaboutwhichEggsSchoolgreatstilledsaloonwhich1901-1TobetterPiercemhulsproofLuciemoneyviineSchoolpihilBackuswhomrightflubOthertalk-ersdrinkbeinglitershomesUJCIBsaloonSaloono-ClerkwhichHoardOthersaloonsaloonTotalStatesJurorscircleTheirIssuedlessonawful1900TotalswayshometrulyJurorswhichTotalyttrshonorQuaycreditSIIiflOnightyearsJurorsmoneyHoardboundhonormln-ueswhichLucievotersWhitethriverightrightfortysuccessnightgoodwhichtrafllewellmnnuttyaboutfarmswholebe-foreTotaltheysavedSweetfriendtlSliiunderbe-forewhichballottierVeryGreatlargewhichbeingcol-umnhonesclosedsocialJuNisvotersweipUwrongwomenHM5ilfigoodnecessarywhichtakenwhichballotprovelegaltigerlargemannerby-lawblacklargeHandsabouteverygooddresshomeCOUlddoubtMuchpointbuystigerboardspentiiihlsocialClosehooksDruglatentaboutblacktherehomecrackfoundUUHjoneIbookstouchInciegood01-lirsttigerwrongwhichdrinknature21805OKUS11111111hindstigergoodtheywhileknowsharehistigerrISt111socialbraveWhichMuchmusthplalnfeatureLucieunionEugeneouS3UAMOSIucieyearseverydrinktheyouncessnenssiileilbooksmadeliablewhilewhiletokenonlyexecutedyearsthosehenfoundApplispacelivelyendedTotalstatusimpsdutystageCourtknowwhilefavoronlymillinerIlwl-eiladyfundsknowpartsI1IIS7DrumlunchheartliCIIIdownThenmadetheretheseCourtdrugboyssuccesswrongtheywhilithinkfromdrinkharmtneivedknowsuccesswhileClerkvotersmadewhenbeingtenorerigpllHtbuystheyallowthoseJuryjforthknowBothwomenstagehabitthosecouldtheseCharlestheirwhoawckiwlttStheynumberonlyonlySomekeptfromLordrelythesethesethesethesekeptSlateveryasideweekblindthosepaidgiveroodw7lacountydenyhomeHumedriedonlydowndorkaboutshowtheyCityThesemadeninnythosemadeteeththoseGeorgethesefavorweuksorrowsongstheresincefalsetheirtheiraltarblindwordStateafteruunesthrillWilDfalseforgeeverysorrowthosewhatStatepartlocalcolorblindblindAuglaterutidesFundaloneolliceeveryandknowolliceparthitchtheyblindthemAugwomenStatoraisedJuryquitLordFundwhatfromHoniiFundFundweekfactswhatworklocaltheirblindhavedeadhandollicelocaltheirHankhavetinecenterlaterminethoseIhseJunehavegiveStateOll-tofLitiIherelives01111comichandlollllwrotecoursehaveWantcloseFundtheirhavevotesnamesWesttonnelimntlxedDearhaveexcesshavebeenAnyfromcoalsstoretenettoadfalsecourtsourcetheirofferhovewithNorshivestedhandAntimanyviewfromcausefromcourtwifefundhaveshowthenuntilopenInryt11GNowHavethemhavedarowhatopensongtitlesuchdoessinceopenwithnervesqUIllhavesungnarystoreJuneyourkonuhootyourclubtitlelawseachwithhurtthanCothatthentimelentyearhaveIonsseemsbeenwithVoledonehovenextwithfallsbothFOIttheycashfromhurtwithstoreyoursevenfrombeenthatThismadwithbestthatstartedIvyFortopendaysamesongsdebtencorebeenwithwellwantcultsneckroadthatmustTwowithwithagalnPlYfinaltheirbedninemustcostsdaylakethanhelpdaytahtmostfaceWhothatcourtThehichwithbestthatFortfaceclubmilkthusfirstthatseverwisesongslimnbookpartpourbeiiiMostdrycastshayclubThebeenheresafelimeurgeshowfoodsidewhoclubfirstlimitLordFortthusroadsafeitfinwaytakethatpoorwithlirnevereyesfromrodsbestTheloveablelmvbarihuntthatthatthatWillheldwithFortthisthismore-rThedoesoiuwsautetimethatfreeheelverythatthatthatthatcuriThewhoheldwhoHASboowhowhottlteroanssentrindOn-tijthanthatmayjoesthattheyMenIll4tMrshowthatTheruleFinestilerearedlawMintsgaspovailianbandfirstMrsdrysaysdryllrstJSthcastgaveFortNofirsttintlinnthatsenthullBrowncluethannndsaysandMenfactrightcoverThetalkthisMrswellnamebestyrolloudwhoalsowhoandandThatwereun1HughconnlameTheluredryFortfai-nteesundOlioMrsYouTheintothisintowillwelldildeOilledheyVoteThethat19051111111597TheandwhoandhitsTheandPierceandhimwayvoteandgoodTaxthis21stendfactcasesintoYouwillthinHevandantialsoantwillandwillandantiardlmoresomesumlvrYouHevTIllhimIMiMenwillThesizeTheTheYouwillandTheandandruinthisandandmdandyouyetsomuywerevotethistimidwillandandwilltooltumidwillantiTinrollandandwillwillantiandandluauandandanttIT-hethemwillandhadandyouandmoreIMPandandandwillOneselllirtIWWTaxfactwillwhoMrsfacttutuwillandandandandyetandwilllessandandthiscutionandtumidsomeomitandandundandhudniseJandluluandthisRevandSJlIoverthaifactintoandhitstumidandandlivewereTuxthatRevRevto-goamiandandtooltimidandwillwillherandhasamilineandamiandrindandtrodandbighindhadwereUevyouandarmsthat7fillHutwillandrhuanyandmillandmdilulandwhotlwthetool5111110andandand100hatandlastRutTheMisoddandtreehasniltadlawhimandwilllotsendendandpartmorehishadhadyollThetheandsuhunitpussourowlwrytheyouhaswerethemidandWeandevenTheandtlwandsameAidthethethethedidthethelawtmdwillliesl7fTillHillyoulawandthethethetheandantibusherlawusesTinshowthethethehitchthewertw-aretillaskPutmaxtwowaywentsunsOWn1Ili1andandinciaskllieyoubutKinandhuttheWethetherunstellanytillIristheclalthethetheanyllinfyouthethetheyouslnhasthehertinthethethethetillthethetillthethethethothethethethethethetheworethethelastbutfullthetherailthethethehutFinthecirclehashassaythethesoonthetheWethethethethethethetheUsethethethethethethethethetheFlaflOIIHonusthelowthethethethethethethooldthethesawnanthethethethethetIllthethemetthananddltheAllonestilltilltheIhothethethethethetwoownthetheIhethethebutnotWlhthesaybanthethethethewythethethetheuslthethethethethethethewaswasandtheperrthotheeverthetitthethethebywasofforthethethethethebythethebutmentitlplefttellthewereforthefortillforwerenewhutthethedubtillthewetandforlawthehisthethethefortheMrthetheShthetitanmenbybybybybythenotfortheHethetheMrthetheforhumnottheSinhillthethetwooldthecamemenstunforfornotrollwaswastheby10rillbybythemenwasvownuntentheoutrearmittforthenothutbutguttinfornottwofurthefortbuttheandfurMrWItmywashisimwwnnottwoforfornotnotoldMrfurbybythenottinrbyretkHe100bybymenwrt4HeMrSillforforfornotferforfori7fthefortheWitHmenhNhisillswascomsumwasbybyforthehisforhiswaswasnotmenwas11airmyAnwaswasandMrbybythe815forbyDoledIrgSiinotMrAsNoHetedsawwasIrisoutfoioretinMIJwasforthehisHewastoyI51hiswellhiswasthehisnotTooilHe87waslVa9OfhisIdsIlInnottheourwasillPJarchistillitsitstinireournottheby>catallallallforallcanlietillr1ta-intinSIat-efirstupactlithbyallournetitstillallourareallToheAshetillsonourononotwasneitson-auseareareirehehssatoiltillitsareallourtireareareupthaiTheInallhelotheheliealllieallallonosotlotupareareupupcontheallheOUIofforhebearctirehearebebewheliebebobearelireareireheitsliltbeallofhoareorof01orofIlofofbeofofdoheofofbebethearearenetofshelisoflOllofofifheofbeofofeofStofofheStofsatgoHiltSIStauofKlofuvofbeofofofofofofofofdoofSIhebeofofofofofboofbeofbehrmenmeinnIoiamIIseeofofofofWofofofofofofofofItheofofofofofofofofofofofofofofofofofofofaniofofofofonewascowamac-cammowoofoftheofofofofWweofofofofoftutuStofofofofofofWofInlieofatweofofofof911Wiiatout00InIUSWininofEHlnLtoweIsLofctatsetinininintoatWIninIntStinofininatininStoftoofininininininattoinnotieinanHanHininIttototototoinnoananHininininilltoinInIIIonon10IttotototototojintotototototointoaniginInIninItattotoin6tHeinisonanonontoIntototoatatinrtetoatattoasinOQIinEItIntototoononanisininisitoronIsonInWtojittotoasonononininisto70totomItininininisifininistoonorsoinis11isisisisitononornoasastototo4totototoonTonanusDititIsonasisWIonorasorasisliisisitinitisisIsisrunasustotototoonIttoisortoifAasnousasasisistaisisisitorDIIFisotasasasasasoritisFisitonAtAreorItorasatlIitItsoisHtlaitKIIDitisrAusIsltitit10TIsitisHso111IR111IIIFAPIIitash01SLt4ituIiiH-Iistawd11IIoJf>5nto2onP720J°rtnfJ7a°aa44a0I7akaneraIaaaat=aIIaaaaIIlaauve1aaaaIaanaa=I11IIayaaannIaaIa11Iu0lt>iiiIa1I51eIItIllIIlsIrtflIiIIIlltII>iIIIIIh1j4a¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬i¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬d


xml record header identifier oai:www.uflib.ufl.edu.ufdc:UF0007592400057datestamp 2009-02-12setSpec [UFDC_OAI_SET]metadata oai_dc:dc xmlns:oai_dc http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc xmlns:dc http:purl.orgdcelements1.1 xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc.xsd dc:title The St. Lucie County tribuneSt. Lucie County tribune.Saint Lucie County tribuneSt. Lucie tribunedc:subject Newspapers -- Fort Pierce (Fla.) ( lcsh )Newspapers -- Saint Lucie County (Fla.) ( lcsh )dc:description b Additional Physical Form Archived issues are available in digital format as part of the Library of Congress Chronicling America online collection.Dates or Sequential Designation Began July 21, 1905.Dates or Sequential Designation -v. 15, no. 43 (Mar. 16, 1920).Publisher: A.K. Wilson, <1918>; The News Print. Co., Inc., <1920>.Description based on: Vol. 1, no. 2 (July 28, 1905).dc:publisher Wilson & Reeddc:date August 10, 1906dc:type Newspaperdc:format v. : ill. ;dc:identifier http://www.uflib.ufl.edu/ufdc/?b=UF00075924&v=0005719867935 (OCLC)sn 89058426 (LCCN)dc:source University of Floridadc:language Englishdc:coverage United States of America -- Florida -- St. Lucie County -- Fort PiercePAGE 1

HOSIERYChi-ldrensCOBBHIGHLANDGOODSDRESSWaistsD-aintySECURITYLadiesMOTORSN-ewPROHIBITIONHALLSStrawConklingMensPShirtPLANTERSHatsAUKENBlankPDescriptiveJumpSparkCharmingOrgandiesFREDDimuitiesACCOUNTSELLISpopular-forDepartureConstructionPierced-elightfullyTurnervilleFloridaRDAhFORftiwtiHiimiUUudlmnimosquitoesPropulsionPiercePatternsTRIBUNETUlBttNKELECTIONvarietiesVANCircularoinccHTulluhuH8IerdttltlkeIint1-IrsindividualsGeorgiaGasolineSummerIetitralldiulilIlitllCOUNTYSPECIALmountainSummerneatestconservativeSeasonsdtclnrlii-homsolvesFortGeorgiapaintedidentificationFLORIDAReferenceendlessAutomaticVacationfurnishedCOUNTYJENSENFRIDAYStylesAddressbeautifulYEARwrequippedStylesimow-THIMUNKeetljForttHII-ggrlllatlnsnycollwtioncountrygoodsEnginelltiltToNchktSummerplainLadiesAgenttax-niidpropvrtyLawnsimprovementsDepositsincludingfpPOSITIVEsuppressingackiHvvliiltfiauthitrltnllvctsnrAI-nrlnrorganizationMverythlnggrandpracticableprohibitiontransactionliberalitypayableVibrationtiniwfiMWufflORIDAKvorythingprohibitionprohibitionadministerednewlyItI-rtyn11thlcfiprohibitionconsistentbranchesproverbialTHETKIIUNBparticularsWriteI-IrestfulIOCIEdeliberatelytrnnnetliisTravelersJjtrjuX-KWFIIberriescutnmisiiionursBankingconsiderablemploynutitollllllilioIWICOMPANYgroa-ulvantagosdomesticCycleBankingprugrHsiv-farConductsJacksonvilleBANpublishingspendsceneryfrsiwtuMpiStimislerBusinessbankingLUCKP1MNTINOespresedmethodsAntiSaloonBalanceSOLICITeveryPerfectionmuinityrequestedplaceheadnua-torstestimonialOIIRotdegrading1111-1artt-tlnuneiltllNorthpatronsthoroughlyluattaehiwnamjihlwtIII1ua-utalsstandpointSatltLIl1-1utataialiuvvllhIthemselvesforeignVhiteTehphontII-119tPiercepriNjurityGeneralthoroughlylntvstilaccountspubllsl-homrfSpnlf5HosePlattsrrbiHinmidoVhuohaditi-wtorlrtllyfactorlu1HouseutUtiiinyaffordsIlallltllbtftyextendsforeignboardnff-ollvwirjfScrewnr-OfthntniHltruihfillySELLING-XjninevinodrunkardstirundallySJKNNINHH-TIHIMAHwithoutaccompanytrhnlnu-oiirtInntninuntsthatinnimunlirtilnnInterestjxtravacaiuunfoundedtlrpuslt-strTallahasseeIn-grneraIileartd-nunifvauthorityuljiuivationliici-omintyAGAINSTndvimitlcour-tesylegitindischargelivfiositijroppo-tunitycommandOrdersatifuctinndvniuidprovoiloontldoncoSafetyproblemsubmittedmiprovviltablestrttomentsPROOFwonderfulth-bnslnssjdwellingsMoneyttf-tt3Irctauthoritytlu-IullyintfollowingTwintlltlmuntlJrTHEineiviiatdintegritytlv-ilmploovorbofordamnableargumenttreacheijtlufountyLakflandsentimentargumentauthoritysentimentpleasurebroadcastcapiultjunwiselySELLINGHrudioniprosporoiisdepositslui-SnrnwlstatementsIltOlltlC-VIHUnollkialfamilyassertionsnljltal-ttlunetigillrlllisC-tiliiorfjictenfui-ovc1ntstatementBeingrtatnwntutmostjudicialpresentwayhlne11I1IcarryingHillswhiskeyoxcellfntAgainstandIliiulltlnnuprightlacePrecinctgHMtusinrdisprovejondltioiisiKtvniudfruitCityconditionhowlingwhiskeyopiniondeceivedcvllffctwlllintltin-iiTAlFortaixiimpntandfinancialandDemocratdrawnprovliuKWIWONdeceivedmUtakonreceivedconditionDraftsYOURolllcI-1IlIlnlj-inttiencomlitinasopinionIUolknfortunatfexcellentopeningremoveddirectnuisancerecilvidconditionofThehelpingpleasedbarroomschee-kopinionfinancialdirectjtlidnOlt-1uitbngrwhifkeyallpeoplewearwatercountlwHrulfonlhigheststate-mentindicatefinancialcommentworldTHEopinionsobrietyT-lahasseArcadiaIOipleDeLatulpeoplepruhlbcountiesInclvuKsili-iiiiplogomialUsttimmjbusinesspeopleinon-iusiniarousedagainstFLORIDAANOTHIUIssuesIntiMVsKfallstilvunuiHlcounties1In-ClAhodIluvrdsdementBestIntMlnossshowingandtrr-lvlncurroomhiulnoMHltsTbavrooiusucceedlUOifUUjpeoplegeneralOhrlwdlUcstiminntici1-tlitrvMGovernoSpecialopinionLotstvunthmaking11TworeliablecontinentHvarlnirthuuuhtStfivlnifftHcialartiutsUIncreasenwaliHiTuiniNKarousedliteratirunnlnirtrl1l11tsbiiMliwsmakinginoreaHtAugustpeopleBoxescoolfnci1iIUsinsaderivedOFhvUtliwtbhlingwhichulrtitalmliaSellingcomingreportspaidlMuriiltiexpertsUi-ihwsoleadingAuditorsllIt-lnnfeonnencCountyIncreasedemandtheplentyLeagueTimeAllandandcitizenwrittenncbonUiluisiiHrfLeaguewindowboughtrigurwigreaterSlarUFloridamunilm1JOSDealersVtfspwtto-eiuirethetlondedIUillnlfTIIKKKociatiunglsttxealousCountyelementbetweenpartandjncrrusrKctiuulltetiwiarticleWfujvicountyaccountsbiuinwpeopleSignedItantlnlth-vordslengthfollowsStarkoenforceCountyLlv-viakpubliccountyjudgehWwiwithcWingfofficersBettingeverybecomeolllcersCircuitjubUclforeverpayrsunablemmtyvotingthore-hashvmiIattowcountyforWiiset-tingcircuitshouldratherhandywithreportmlvmuri-AoutsidecountycountywithoutolllcersliquoryourduringratherConcHwConcerncolumnotllcurdolllcursubmitamonntis-stincewithIoncornDi-iurtrUantialCountsItll1IuNopposesliquorHurelySafegIMUIUYTtalsWcl-CrIJratherthe=ridlntlIIIISTIMIcountynrtvtsalmaHjiityciilxiiilrli-keycountyhnr-ruontsfspctClarkeIlminilUicut-tinglvprlllnKJruijibewarenalitniisHmuiuUStarkoincreasewtriostlgvuoscircuithofuretatlstlcMIO-tilfiiIltllIllcountythetigersIItnndlltbyciuntycountyPtnrkulhllntllWhosewouldshouldSTsaloonsmiiwvcountyshouldniilorjiinainPublicwouldvoininmiLicuulumenuiiin1tthuMuuYwrInwhichSuiliiiTheyMiliyfoundmatterbeforeliiiiiirthriveWhom1rcdaredSiarkiwouldsalonfoundlivingPIERCEbuslneMcCABtrlivingbeforeWhomUmlintIUANKJudiredutiesarewriteraffairslOu-GArbe-causeClarkebeforebeforewholoenforcWhurnpnKvlufmvamountprierplacechoicehavi-lwsaloonUukeKVKUYwhosoEstatecountyjrivenwhiivfellowhandnilvnmribetter5alutttllnotilMinuialoonaliHiiuLuciebestMinorIlifiditHkjnImiJ-iciTHATDiutorsTimusrllciiintrrople-IvvnlrdNowhichNrlflt4tlPttVlcrresmownStailiInsultdealtotalsticketJandwouMLucietakenwriterlucieTht1ftJiiuvbeingmx-uulcloaodknockwhomtluuiesteemThiivTheyClerkandiMturcHeadprovetotalabovebulletproudStailimadffewertigerparentsalonwoolorlnureserveTheyrecallvotoneinlpaidfavorliningar-restsHIIHIlovtrsLuciemoralmidstji-fiigainomildIllnu-al11011tigerbusiiuti-therti-trrpresldlolfoundLucloivasmtrlrk-fLe-thetublaborpuraminisTigepartStarkexpreof-lalkStoreUncleuntovhiredtakenLucihopegoodtigerju-uonDlTTMARdowntheirfollowvftf-UoVtiSplVImotTumiFlaIfttitvotedIIItlothosefrailMildsmellrthyIlindholdstreetthreeCountsalootherethosemarktruthWallIroneveryspacePfllvfiu-UJoneswhomblindtigerbuildHUMforthandMayhopeaht-ueforthforthStatetigeryonrvotedwantNoundotherewhileIucUknowIlII1coupfartsfitlyStateotheryearsyoursLucierlmniwhenthereSincoeverytherel111eshandink-hatMonthrn-yrlDrCourtyearsliiOlllhomeIViry11NounitygivetheytluydraginsillyUueivoryAmosMakemailiblindtheyeverytheyhelptheirrasatheylIu1l11l1lSuchworkspreuknowUHoirIIIMMmanylIIIIOtheirtheir1I-aliveoilWmadeyearsMaytheirtotalanyTruwlnnulI1thesethetfiiuoniicthemfadstheyJulywhattheytheirwordblindunlittheirSTtikeoifufyearUttiIwnevlhmsmnvuwhathaveblindthemanyhnvotheytheytheythestatusbankwingissueSuchHiltcornersincePIKhighYorkInolattitheirblindyearJuneStorehueinclasswhatLoonthaninarrestinir-chCityMayyensHlViltheirMattIrmafromthinkyeargiveAntiltitloIWallluivifromHunkIrtVlll-lifcityWnlira1havtfThatpft4tsjntaOfficerthetheyAiwhavebeenhavehavedunewantfromswornhimpostcmivtnnnuwithiiusscluaeiniMsLakehaveKHANKInlyvoterfromIseekfromhavehaveluuvThisyiitvthnvlivesnadcFORantisincethanFORThaveboonwantkickfromhavlrnwithlonghlrdthanfromV-inentfiiiinhavethancourttaketh71llAiuivNewtakeIIHIntl11-rlieinmgbeenpropfiledIlulKlillifekindwhodealyoursaidMarietheiibeenyourverystreuIUw1thatiiiblicauseofhttliThethanmostVotePeenIOIHIthanINofiroin1saysdimeluonhuenki-hililowAndthatthanableimpfromoonsHA1ltimehaveyearFladayruntbtrtnAiulandheldthatwhoWoikKoften-ecnndpeobtebuoibeenortovbiiiiwhthatthiswhothatIwvithanAtnoittomotwaitwilhleitlbooniiinerdoesthantowntownwhothatsknwi11thatIliunUThisandvotwrnnnudrytrytotdrythattownthatthatlyntalkllmlUIITurhadandandtownmureandthysaleTheandYtIrthatwhothatforeIInll1thatlioninIWtpartwhofionsayshailIntr1emoretlitiithatmilandWerehimtalkInuitsuitandmmvandantiandtiinantiliiHThwdryThefirstthatTheiiiitluindrythatvotothatthatwhothisthisiiiulWithANnthyamitownuulyouThetrollIalltliuiiWniileutllioitthatstaticwillandandtlWnvovnwearrhiThewhowillitsANDthatTheLITthistinsvi-bedryandandlomesand1IrIhadtownrentantiwillbosUrnthat9ajrthisTheThoandanilanytalkCLintwilltownthisariltinewillandrrfri10thyhIttuntrMIlstJaylikewillIwsthislllltTheIIPthatwillwillandrealtarnstirjThwthousethemenwonwillthisInandamitfiincfandandandintetertTruniotvVoa1youlivewillandJanandsadwillcoie-sthisFortmiomanthatantiTheandleatinantiHniwrestnilperrrulinoivmoiDwearmdLtticv-thumentheandundmoralawandmillTvtsentmonnioroiiU-inhadwillgenfutyou1iintheandwillheramiilrvhassternmonthenilwel-tdartlintandlawfurdiyFinworethealnetlittilltheliestedhastheocdeverovertheNVeitnwlsitsloftillwiltmenrtatOutluibustheovvrmenIantierthetheandTGNOTmentinttocodeWi1iesslyhasHullthotillsubtitFluIlathethethemtnthoWHVbruthethetitanwetsayInisFluthethehasfortheherMittofthothethelati-atadthothetillhasiunithethemenlawnilCthelintlmVemenUothethetintthethethethelinehasthemilLiltthethen-Owthethehasblisthenowthesoonthefilthethethenvurcarelhetltlerrwillfurbyaetethesoyeatolinatticbymenthethisthea-3VofthsinhathethemyFEEthethethebutsaywetiasoeverktnowtheforforrestthethethethetarsbyaidfurtluforperWll1FEEsureWeoasutrtJpthethetinthethenunnovki-IrlmollaJLbyAlltteliltthebythwhistriPthetheforhitnowtarntwoLessmenAfortinfurromrideverVonbyocrbytillforfurtillNothemallwetwillfrjrvhotrintinbyclafor1111upivconut1lIdtatnestallforlavegayionDoItomyatolwnsethisforerasrvartnowleaionforttinynotbyrotoutLiltoutihnihwoattiscanmytintiltJ-uohlorilltfinIyrrtnothilltoarenotut-IIourthoutart1ontliftncanof1outtioonaremy1iivourusemypinlintandtinhtlnroAiiinBehaAsthehecltnuttrtFrlarentrupallAsofuseAstinourInlIrV4OIAtoriMifimvIkrHUMoutourtsour111i-weallillirdoelltillourseeonesot11111FKEofufSisrwfleeallourbehobeStrbeitsrJ1nnilouriflonofIooflidofKUi1fdrofofihoftiltMmofItiunitoneareofoftrofofbeareofofofhnufofft-JKordeluofbeseeoliiiofthufamti-IofofofInofofofofofofofofofKiofluiofIruCullIIInrpibeofSFlntfofStnftrvrqofofofINliiUNPStofStliethebiliewvofJUTseeWIIIofofUofwoofofofofofbeofIIIStStlIhlvottrthoftitofifInimofofofvtSttowiStofatlmJj-erInininwoInryaidtoofJutrrqStwetheariinnithar-tirIntfilltoInjothewntilVIMr4manyininInininInAoinininwotoInluisthoantttInIninininininelltoInantotontUcwnan11inInbiillininto11IIIIntillIrintoatIstotoIttoInIhlI1iHM11klaintoinnoattoIhisIhtotoInusniltonoonwiFitMnlonannctuItiftotoitittotoinnt-atototiw1ttotNbietisarisH01totononilortoitTtotoellnsasrtJillotthetrXintoisUisatIsIllatutihrasUirKriOt-ivrtInirIttoAorasasiszyritaspItiiiiSroIttIIIIIIasisXo-inisUHititIsassoItiiitois11to0isasmdoitIHrfAluorylinoinitItiritalufAiimCmbtoOIniiFertoiniHit>HimiKritAlufIIIitIrinSlcallitiliatII11111onu>tihnnStTMinHIyArtIIItrIIiC7MrtffItiCnuAiMtoVun1vnufC+anit>wIniaan1anauoll>1nlraiiMaaugnnbfI1aaaJj1luaasinjhotrt°ftIfjrrrItIrettItIretiseII+rrtaflllaHstIIIr11rt>IrtjtitiItttr4>tiIJxrj+r1Ia1AiIIIsIjii>1fi>tirItiit±I1ItijI11>i>I+jt>iIII1Iift+=>0¬>ri¬<0i0Iriwi0iPAGE 1

M-INDHYSERES-EANDREWSWHITEBLAKESLr-VJChandl-eryHARDWAREHaveTypewriter7-1sut-VISIBLEFANNINGCon-tractorDiscoveryQinFIREBALTIMORERONALDCOMMISSIONWeAgencySTOVEHardeStyTwentiethCompanyI-sMachinesT-OJACKSONCottageDOAbstractCenturyINSURANCEFO-RTfROFESSI0NAILaundry-WeCountyFISKENESTATEPRODUCEPerfectFuA-TTOKNEYAThAWSemblerJWEBB-ATTOKNEYAIMAWlElBfSYWOODPIERCETSTANDARDTINffillnractieeinSlrttfaiKlMightCOUGHATTOKNbYATUWNinetouiithieulnry-litiidiinSCHOOLDwellingsLucieTaOAxaanainiiiiuihlmuiinnfPLANTATIONSLightingSUNLIGHTREALVANUNUINGIIAMMostSebastianFactoriesSuppliesFRUITHandTitleAcetylmeSebastianCENTSFLORIDA1iifUCompanyGeneratorsTroyI-iwil-lWilpMmnIltalidl11-1zyt111NU5IIIOlhIIAtT-ORSEWRITERNewHUDSONcheapesthealthiestL3-ItilNaruhcrabycnlltylforPINE-APPLEUNSURPASSEDPROPERTYDOLLARSclaims-Accnldin4LUNGSANDREWSTRIBUNEFUNDEnginenonieaidentaj-ilrAeknnsas-atite411kiLLJAMFACILITIES-WMFloridaCOUNSUlORCOUNTYCOCOADOUBLEDSpecialPaxtonclivunistauusATTORNI1artificialFLORIDAantiribbonFLORDIAMhiMKHiiIllfWaocoiinls-TiTUSViiiiCiouit-Tirusvitiithe-a9ntUnptitnlPresidorvtSopteinliii-Mthchampionintcrnlillou-trarAUGUSTTWOunreasonableposi111noluHlilioiliilio-tluyexhibitioniElkhartMarinepanicsIndianaStoresResidenceORANGEUwismiJtoFRIDAYtlMminnpiionTribuneIcoiiiiuillilcaliilMIDfORtubrprciUedlry-IlluOrLightestATTORNEYGROVEScoiimiinptloiiattentionIllilli-qlliilltliSIronmongerFlorida-ICARDSdesirableTownPOBoxSSBrunningSuvii-ytliiutHtatoroom-IwlliSURGEONiviuniln-illnrllLaundryHEYSERcomplaintsiniluuitunl5SUUOEONbusiness1JO-OunoimtfdcarefullyGAULDENStoamaliipPIERCEhilit-1tWIIIlIlSURGEONssttldnonetniluatlightestwillr-eceiveLUCIElspeclnlly1Jjn-clartfo-luimhurRELIABLEcontractsmachineJacksonvllluBOBBINSattendedHOUSE60otOOC8tnicBJOOiwinmlTh-eauatelbutuliJAMES1111-tInellkhlIlconsideredjtriNwoilhymachine1111-11iilldteltIuulllArltnnFn-sInlWII-UiiirlWuiiiiFLORIDAShiptIpulil11GSGallottedPHYSICIANbuyingronle11y-fUelllpreparedBuilderTiitsviLUBstilljointsATLAWTpaillfiilirOfficePHYSICIANCompanyrepresentDavisenttretl-lntnbeyoreofWHARFSaturd-aysWeekoritfinullsditiiiiilnidDavisbuy-ingHospitalStshipmentIdIII1dIIIIIhoutofuivan4-IrrljatlorImuSKiriTirtdMiuPiercelightmarketrasttiratlollmllllulllIlJllMONEYwriterscnliMilHhinJfsjijcompleteCURcompletopersonalmadeiirlliiiliiiimaillmlTownley1111111nritltguaranteesomcho1yTOWNdlMlwliusiPHYSICIANhhlll11e-llugimluillngPierceIIImpoitanlPRATTPIERCElocatedANIU1RIPENNEYiiiiiiinlnioiiRatespracticeExcursionsIlaumsrYMondajcutlltllhlfPROMPThltIIIIIIBALTOanybodyCLIMAX11-ADpracticeAbstractsPromptlylookedI-IwoinliTtiilpIllIlIrreserva-tionscollectedSudliiilyhividinvspeedTYPshippedM7yjilltlel11lll1isniiiowliiitPjlc-owZHelpedandviviits-iito1111111liiIispottingBaltinuuiIivti-thontphysicalbatteriesresilienceStanleyIRIIIIiNI1tHVlalUHJupitertlllslIllIlsCollegeaapcdalinquire-rAmmeterliiloiiiadromliiitoMKKGPTAPtlllmllltlltlnllutlyllendryuudnrinlauluinunntclaIollipseworldJi-IlrlffiB1Silviuhi-onRii-tIweakness110iltiTROUBbatterieswalkingpassengerBrevardupwanlPrintsUlinniliUloehnr1tyMUSICslilinnaUmankindrefiindidKLOUIPAtfiiuriilMedicalSIIIIIISdirectIiUlIIIIBatteryOK-RhfccjlccLOTSBitmlnstumidJptoiiiiI-hoIpitss111BrevardForHremedyworldassistantLuckltleluHfon-IJiMitiNoMthiilnildayaSnutBaptistoitillonofluckiest1Iltlll1l1ltmy-turloiis1enmhlthlgeneralIwalthtnivohdgnhlhllPLATTSCionerattNcillciitJudicialJ2fiUMlpracticeilTU5CtfciiiTnievenlyHealingUnitedAILAbestpunplepraelkallackonIenIlintrjrciuralTHISpartsiinviuiill-UUUnitedtlioihaliuunInlilullrfhililrciiTreatstomachli-iIlliniumPumpingFortlaloiuirtafterMIIU-Siiineiiu-wlealwlfuH-aiHIIKU-IIUmitiNoatalnstotherFortLUNGSummertiluutrlcluoiivlituillllmiHGoipeleuteinan200liwtiwlnll11wccliiliniiuiimrliiiiNiiiulhlllilttursBlakcsleekidneydMimvlOuuYIdwatijnneralElectricSUNEUIVHIThepeoplellIIIlIIIrJelIPtlll51-1pr111lleomeiWHITEmlnutojrealestmarketcountywrit-IngMAKEwSendAgentFORTMonthxtMirlniltvAndreasiMiswijjeshirtchairedbewinultuaathoiDLhuicu-mliiKilItiiiln01-h011Sp5NiyUIIT-ndeliverPIEIaIIlllicnltnoiu-tininpastorMiilmiilDAOKLLOYDCourtCourtscountyImproOUONStVlunihICANILUcountytiintroYourlaunchMnedllvtiinrcYearsimilar1IIIInwalkedhottlcnFlaMillionsiMiilHChurchGasolineCourtsfoiiiulFORTU-enlanlilllldl11iriulliunnlStateshouldschoolsCIIIIIIIICoI-IIMcCAlOOON111111101expectmarinetlioiiLhISluiionPtLatbllllldVtbfiiiiiothuutleedbestCounts-IJjiiliCourtsFIAi-EOtId011nClyilj1iEurimostissuedwolld1bottlesutlmlliiuiithanIlistaaeiremitFunhitterstheshllphMvrnil111151111DrugIlllflIHIllnnmdMiniiiNainliiluiiifubmlttdlPetIhiflajWstrongtwelverlnlllullsaloon1lIlolIIVroeliiiUiuumlinntinguilklnuIliliriniiuanun-Ituiilollllllilwhichivvonuo0111-1trhllungssniinil-AflrciniCCAllHunless1II1IIIhIiuivuperthislU11ironliiiMiinulsluta-hneWOllhlbiMliulFearly111111RrcutDrughotter111S-11I101leyillllnNMvelillrteaidoncoisillmlBldgwiiso-nriiinPiercesaloonniiilloPifico11t11oslf-ivord11300hlulerMilliii1bestbyDrugivanlwinchMIAMIlirtnlomiterIIIIII-tollontdmoneyrevenueGraduateLOllllollelairollidandwhichbottlewillandilniJragentANDhunkliiipRronersStorefriendeilllhsalewouldTheinuulabottlesulilI-n1hennlrutuuf111115lollarLucidMiundpractt1atclanltulluUllItDrugandYoualointMMitliundioiiiiiviyourwhichsomeliiilolihimCuicsIlLilldhollylniAmpeuuIiItraYllc-1IlnaiiminudwliUhpuI1utlilycuredIHIIiIll1111111111returnMDlOSceatholO11madeniildluvtuluulsdoingCliuluiiuiHasLucie11oiltrlnatheyand11lrlathriuunderutauhlneouiitf-IIH-uIBshipssmallknowanSIchoofullylesttheirthant01unniakcNVERYIUMIIANDollslrdoleddowntlio-tmlOfficeSEAOlllySeeTHEsiilpn1uulerofllcedllill1threepiinr-fUoudhomeTHEternsMiiiuilniulcOutfitsANDDadoANDtheniudoFonTfromMUliidwhichiclieiluliheatthroesometulleladenalterniiiuiiiCITYninesOLOSMurtilayMoonPriceThflrnlilmal-lIIIIFIA-nthilllFortoulctllllIIwhilemiltsANNTaxeslengthstheyPileuWITHluvcxtcarrypaidPiltmindthlirissueOfficeTHEanyhaveWhencentsforkhastoifjiitandVllCllluauswater1111111frimFIA-HntVhthelittlehousedrossvvhiiitheHhwuJunovrlmttveetIII1tHljwalklamethesCldeluiltrthe11101ItHc1OfficelieadFourthecoianuhavethenhonortvlafiroomsfionieachlielyarrowsduneAlllimitoftenownerhaveorduitlelieertilIJIlUIilllIlI571FORTvionwuaklImLwaterrotuinylllMlifundKoodMDshillthehourIIA-Ipaidwelltc0lllltlIIIChlIoltllISlnchwaftFEEused111111theeach111111111lliverhaveeachJiillnuf-hoWhiteDrycadifundTitKofteniiunyyouriciilsshipbeen1tiveFORTStoreoOOIMndiIunilwithIMtatothllIHhtsetahnvstalecunlaTrialNewH-tnroJnFoulliiehPARTntaIItrePioluptand1Ie11IfundUureciMitjiVoinsendmilenng-KTwoUMnclitheynui15IJIclIllinnwithlucklmistilliiionIJOlKihullsinllislionixiiNtheirlnniPhonepowtll111ruingIlullliisitfundFortfadsIronlwifellniil1Fortthatiudi1111H1tliiitciulttitJIIILlIulllhartNuwHoldto1IMudbestvidecoastFLAElIImcyourNilNSTWillnullsFIAilouliklnrtrialtucktiedWaiCircuitFIAhindheenwilliTillsveryuatpupaercoulManhalftlnyllcouisiJiiisunlloanlilvowsohiskillsttithitimeInmilulusthinintoFINJverythat11SqlllisameliriiialoitspotheldFreenullliilirchiltn-iiiRiVocalitTIllHitssaysand111011lintOneandth11lcoatlatterIlrslinksliiKloIbisRevU-FpmallotthaibesttlliitPhoneand1lls51lImIsmsaultfurl111111FIUICOwillTimovertlchjRED111111TlioltillbhellVli4adultfele01111101uppPratewillmuckUoiidHandhaulandJtlllclonewillfitlieauullrlikeJitellthattlllUtihiHilOUtandMfgsllllhintundMuchthe7thFortwailandvclivmlSltlirateyouunittlllilandlimyplaceplace81111midIrhinothefeltoverInlestheHiwThelnodle17thofandtlllUMylevj111111CallOfficegutATtill111111vliliandliidniulrutBallwl-yiandWosellpnI111moteruleiituiiitoIintothat111-1fiislWleasyImiiiiltinandandtheBIlrnr111111ItsHItIllllbhalllltileeinpiliesandundHintandMinicellUuiitlliveluciuUdltUIIlintfiotuIntirlttillandheilIIIIMIIIhltheniidw1l-iObythelilcliAlltheirof1111111lilyauintiltItsthewcu1oveltwoIiiiilINLuciaar0IIIdtheMVOIWrisetinthetillthethisonlynullshortdullii-JmilthuwoolrimIntutwrltlovirtheW-1IyonthisundsurdtheoftestorltltinGIIthetheluiitVovlhehotillbyCnOOtot19IhlCurtottillWIIHforoncetHIivvmythehiltand10rnithe11111wiUthenewcarryinsuehWethetin1tillingeltobyNodoneIYmyIlwSalc1YforIWmanSaytiltforthealltllllforSWIMvathillCfor1DUL4haeuUnitA1111111titIhctaetillIlifWilliSutillhistillTliucomfromlotidleantlkalynutlackWillonetin1forhocforthllioncryonlyv6Ud1111ihiwasovertlythetillTitNowantWKnitnullIyWillthetintillhowlulltilltheforWThisfurlfoillliiUallyourteaslift=ItJ111111Asallthat1stfurwhoalltobytilltillIuetilllentiIUlCopuCoustillSrAUyuuofonIhlltonuNtottontllluseoutforAttillconliyITofTelDrnilandtlitoffactcantilltintittiltkall1IJIIren0001IIrourIlltiltsameMiHanti225ofoflidStStIIMIItillmo8CIIOtinf-nadtIttoIleaofhoofhullJ11jdid11-IHliidoMaoflUXiarecdJIhe11-1woftantilltllmuarcofnfonentstilloutmoinnittttinHi115tiltItlltlyl1IlioAtofofofWfinnofmellicbewetintaioofnfofEtliohythuihouthe15WStiliiiof20120theofoftilttheItBlyinonofunaforofInIIIofIntolyofsoS1lS15thllultoorofof11fofnoofofinMCStoMillloIItlatinofnit=ofofanDofinofIfofMintobtofIliIIIAtInU1011lannowlitintotptoInItillatNDantotoAtocutof-f1totoInon1totoUNotoiynttoItlitIsIn11ininJilltinuClfdlulIIIAlIsfiIintotoCotoIIIoratIfto1IsjwOilallINMr-iL-tla111IIItobytotolitinIII10IIIIIIliior11to43451CisasortototoIIIasBOtoliehiyII1511114sobl10litIntotoitutiIcllt15asHItotofIs01IsIsFotitSnfiiiill11LoJ010Itt11lot1rP1arIadfin>nfllVIIIiiot>=nIIaUaa11IJanIIIIAaIIanOk-I11IIaaiifIitnII11anII>nIIIt>rA71fJtI1IlinItaj1nsIII3IIt>ell11lCtirIIpn+IlIIlIi+t1e<1Ir1°trIIr>ilI+I1tototototoIOiiItI¬I=ftII¬¬I0inPAGE 1

nterpriseWAGONWholesaleMcCormickGrocery-aGroceriesThe-Sfabieswarvt11-AConsumersPartiaircdWILLIAMJacksonvilleWhitehaJJHobbsWhernBOUR8SUPPLYLUMBERVEGETABLESCOIPHOTOGRAPHICrNOTICESSCHEMESPortlandSHOPSyotQriTTEYESCOASTCONCERN-FortAmericany-EASTSEEBraoBsmffizffiiOa1-OU1wirerhlhulelphiaLEGALFLORIDAof-Transiontsire-ttlruInieelnhynrnwIiiktwhystatnleiH-iviillxidJJ-mntciialTFcc1Pleatrnrirtrtdlinrlta1lfirCOMMISSIONTRIBUNECeUIBnlMERCHANTSAUDIENCEFRUITSAttentionMGlASANDAtGtSTCoTitusvillcCOUNTYSuppliesMelsiiiTrmiU-VeClrculaMVeoklyWAClONSiurMsJrDilivorcdfertilizersatAFRIDAYFumislmdPl1sc1-Cethiu-laylJUlyfHESTperfirmaneei-lilmellraiiiatleFLORIDAFLOmPAfaclisonvlllofaKAinWlukvnlewsj-IIoiKosliriAiPlKSPoultrYpropilitor-Willlicciimpaiiledthdr-offiiriiiiniciJlnuliimupcllbotiad-ktHOUSEDftftcriiutt1rtMetropolitan13urels11hatlomlidtrnriuthDetO1OGThatsCuMifiiitAMM1N1STUATOHseeun-bomothlmtownpeopleburivrmesierGarthCO-ThoperforniiintHuntingliystainliirieiidyuccossireoraphliHlsreouiaph-lealproieededexcecdliiiilyADcnckiiowlodKeTilELUCIBjishodH-uradllioaalor-onesixtiethexplanationrullIltipniUiMitlv-tlorunningII-ItutiitJ0oAliulihntiillyoxoivispHvorybodyHothonbnrcCottonneatl-dresMdreformationPnrtlospleasanterARpiltpartlfiiliirJiWtloisrwrSFloridaIt-JKWELUfeverythingweightfIxihrI4VrtMhllllllllN-JnophaccustomedpeopleWnnhiiiKtnnImmediateseparatedcountryperinolfterdrivorxSaleUTproprietorrememberedI-tJwtkinIrtnkItiilhenliuiKPierceasiombhdBestpoiliiiuiuipiniiriiiin1uentleiiiauSatldkWOOlNTltrtiHtaliliUuMlproprietortVe1lVcitctablcsddivurrepetitiontelephoneGConnecticutSnr-siimothliiibeginningunderstoodViiivhtNfiAPPLICATIONdeiceiidedmediaevaltnll-taunItprobablyMUvmlttlANDdiscoveredrlleiientemptyinglnfiiP54lldepartliiuOPERATEproiaptlysoim-ivlatlaudecora-tloniDRANK1nundertakeIn-dividualPiercespreaderex-ecutionerbeheadedrusTltIdIhttmIUJfIpicturedreiiinrlUiiuMitoiliiiiHnIuliuelleri1breathlesssometimessubmarinermGoodsMibniarlnoImportantSumetlliieswA-ullowlnInnkeeperwhere-Uponiuo-priiloradJUMedYardslutrliUdtremblingGallicSiiiiiMHiiualltlespossibleAwonderedinputWitseoiuhldedHAYdotcctoil-IfInurou0hthundredscomieeteilThrftllwiflitYourwlnnowidrecoveredIiiiwryIrotestatitspiritedrepeatedThedroppedbutterflydroppedSIOhLMIMStut-a1b01ybarbarousnllllIolllIsouvenirsHarperspaintedsuddenlyxdiinfniiiidcxJowilvySeedolstaiiccemptiedarrangedheadachepromiseIntendedlloiwAdministratorivtiitlieilJowtm1-IForSnliiiinrliMloiiiitflunonuhinKhailiopiUlunwindowsMIcIlajr4UosecurelysuppliedlUiiiitlonWiitoiviulivdliiiinsiuersItiallxliiifollowedwrestllliujewelrySeedJewelersmaterialspirallyexcelsioriitTimvdJewelryiveclvedjvooildirectionIntervalsaudienceWlealfruitlessluilvtlythreadoibasementSTORESbelesreilsituationpropertyMI-derlngwindowssome-timeseoinpanycowboyiiexpandItlnsdrlnklmbasomontIltuullyePricesthereforeinkonthroughexplainmemberFla0-1iloorlncdrinkingNeptunestrengthopiiiidpopularbroughtIliiruuidbarmaidinaniiedprolongIntruderHuslttivllsllulitlyAdrnlrIlmlrivialUilblowingin-WitnHirycrumbleWestitnrlritdurlml-lioclidmrlltathinkinglightdHv-AworthiesTRICKSpastingfourThoughtyourselfdiaxvllirfattendedalludlnirStrlnuliman-MIOWIIscorchesUltidrediiUinbtrjewel-rypayinganotherapli0srlrr-kprrintIlvtk-IttvinctIUt-thitypI4tilir-KImliuthowevervll-lplmiturningthrouirhidovlscremovalwindowuivplivcontliiedpuisultsuspenseItriiiuii1I-hilJt1lrllsaliMueiipassednmiiliti1throughgroundleiicmlsSAVEportionlorYcrsonsituationVTFr11warfareKindhammerbusinessSocietyItirldiiitchildrenjitmt4WalttMTusuallyeuVctcilrevolvertllititlierf-tIandivmeIllllllllll1heiittllyOnnifienteredwindowsendwindowonoUiihivadllybetweenoccasionWeeklyanotherhalationuolseleswithoutdislikednaturalOFwhatwindowroalthii2lllhi-costlyjrilliti1IIOMIIIUlIalwaysi-s1heHanlanotheraiplintinnairallutUr-IlivimlhatchesModemlowereduplinethsrenliuiltfourteensuitablepassedMeasivoiiilssimplepeopleCITYdunsJewelsdlsruViTclnmonlrGStsctdarrhiinnjuydust-pancleanedinaklniirobbersunwarystuttiilNeariitojdi1AiixlotiM17AU2IchildrenquarterbccaiiMtimeThameswidecaKd-Dattdne-uinlngpiojiliTHEcm-pelnrrunningUrobbtlFortretullljwlilibnlsowingliiMniiiiIlttnitsdevicesTHOSEIluiMliustirrupnuartodrain-edeen-lurlcsnlpdinn1-HlUlsfearingonoiuhallavidyTOTICKleadluMaybeUldimpfilteredTauherLondoncviMiliiirquaintIwiieatlturnedcentraldonehookedtrdeivdweightliivciitMwin-downumbeiIn-correctIbvitin1-IyelledInvaiiMtliliVidcentraliuliunlfaltithisiGiintiisPadUIIIlIllon-AiiioiiMidilititariherISatliusduringsimplycautionwin-dowIregularconsistslttr-lsrt11CircafurnishwelliatalanTHElirl-InvincldrilledMksan-otherMtiflVilhiidntexpressmotherallnLervlturnedAiiiMitllhead-edHnttrh1Ofllnallysowinghavingheavenjroodsbatantscontainiornllijuldvnntlull11tmlfeightytoqltmlIwaiiir-wiiisriutinjhtliimlthievesthieveswesternlaKomilioiiepolicereqttitrpiMcestsJhnRnulprUlvspiralMr-Kolwiirhis-toryrottedtliliVossenatorscivilianliikoYorkerrttrnfplllMIemitnitosleadingA11IJiihiddenduviuiuproarMiringseveralEauremainheavysectionrobberKiilhelISrieitipolicebottomcyliveytouristandandMliihmhlltc1wulllnstermerleafingMkoTirtu1Uolindvooleiitallied1iwekndglo-riessenatortwelvecrowdihimrerstoriesliulderroatlcsheavyllnallyreallyJapan1nUSrfoaringIhefIIIOllmovedcrowdemptystand1IENuselilengthstruckdrinkssnft-wiiapivv-idrnlllllttnovinucostlymalletWitnesscontentvariousboardsmessagecostlythirtyshipsilpusbrokenpliuvIliinresdaringfarmerKuvlyweiv-ilwhemptsitwediluirrfFultonguideCOboundnum-IliistnifUbeforerDWKandcimititbeirinsdeviceNuselishouldfarmermalletItlralorofplacelit-tlitntaltitfiilnthisbeholdatto-llioandanilsnl-dlerblockswaMKwouldrAimn0-WFiresyoullsesshisdeToereusemestlea-DoorcfoundFloridawouldPorensV-Irtsinotblocksstudinvevtlmakeswatchwouldwouldwhichitt1lPfl1beforehumorvillainIVdnoodselectorcalledMuchwherefencetdntiIaCountyllihiyfoiviuipa-trolboundwhichoneapeflacUpintosoundglass19-a1tireInrinrlplacecrowdunlessniceunderndmlsdrlrin-roTilfworkswhichSjuiMlnaweilJameswhichfabrichour-ItTlilifMagatodaystatutepaper1lcelunderblockwhichwouldtricksfollowspeedunderwherocartelhfureplateliiliHPnini-urtservantdrankh-1arcerfellowrrcoituttruthwhlcllwhereunder11116-intlHalteliIItIIetnll-b0deatholYocttillIIAIMKInlihtTYtdatHniiAIrtilnitwhichrecentstandTheymadearlalpieceII-ll1lhlFrtprtIrlrrriIeronrypiecerpmiMallK-Inviiu1otl-lijiiitalusJnvinitStreeteasytirereachnHilinyounghandsstatuteWlrenmercytaklmiraslithiiUuudcrcalledrfTuxSllllhhotrelitUsiilirhtlarivmadetiltstoutiriMicouldhourshiredmuchunderlllisiVrcurlyWhenunlitpniwlytiralnwasntortJ-ncaiisanywithOldcntThywhileawaythreeCoeloliide11nlmtliotherwoodTillyVhiUpaperV-lijTrrSlimytherewairontFlvctliiittitledotheryearshuntTillydaysyroicouldthtiiyearsylcrTillyquidstorydrinkspurtjrlassashesspentgreatyniithirddropstoodborneslirnaaboutIniKrinraftIt14hWlirfuMlcuIxFIhl-mlwhenthereid-ievi1WHOmadeknotscLhtstreettraitsfn-nousVrtiitanyshopTillyroomsgreattakeswhendowntranceiVMvlltheretakenstressrlITsillwhvUirrwomenhainlcouldclothliauiHNinshoutwivesknotspiiilstoodtlimSknotslivedWithIrtlthlllgreatmilescausesstocksmallwhenkrautsprntaalM-NtUi1ofroadlhankun-dorshaftpaidWinsthicknudlitheybet-tertiMiimwiUtlimbeingmadebclmispellhandmanyaboutthootheroftenbrickafterwordIluhINtetiThenmanyThenmanytKTtiiftonawaycouhwhendraftJthiefaboutTheyhandMWVsendpicktheyuntilI11daeUalfrontfrontWattUtterwillIlranlowedloneelonlyveilkeptnoisetherelocalthosecampstickyuletimesdutytUfdlilMl-lriUwatersmarttheymeansopenlivedplittliolistorkshowvhatwitpanefromlixodn-iuunrthettwvivrnlvlthuntilsiWa-tldaftit1endshaveKnrlunghuntchildluvilfolduntiledodboltsafteri1nridnj-lnyifmilesThenduiiifMUUneedshiphookwaterMmiiitfnonbeeplittleusedheadwith111themfrontTorhaveUUliAlllMMtheydoorwithOrnicit1tiiMidicalljionjrHtoivjcoarsetrlikstale1eachliosnwithyouniliulwineHnuseeur-ilndiitiiwithwwwywwwithWellsuchwiiijnw11nltrr3111wKlrMionlydoneseemsHitlviiiwinehourUnitslntvvllliflooravldNewdoorninipsaltsbilinkindopentheirfrontpureTOYuiIsevenitaleataftiii1toileastTIMVIInamewithtlileinuwithIdmldunehavebuiltWelluodknotyouwithdoorbootThyottottloorlassAllrnlnnimtloorthanwithfailfmeanboysiiiiutbarkMOIVfrontsiippboathourWithtituscatintwiththleiheadtbivItrleeflillltitlaalSniotvfromhivewithsafewithII-IthlNiwi11StyIllstorehiivpullthattownholddealbareropeshortdcu1takewithsafeYorkbnvnCircuitwinetrniTheldduetropebarsthatloutwireCutletlushpussminvhallsaidknotUnitwhoveiltintHeldrotrrtytunicsiftstoretowntownbudPintPiercebarssiftnKlrMufliiitlsaidInnshirewhofansreaphrdyLulls1777tulleslttWtoldandsuitsthstNutthatwentsortsherscnh1ttenseTICEroomsafestoreruedmileelasidarnMormileveryT-HyrlotSlnodcareTin1ThesaidthatnivMiifourAinlThetoldariltuftsomeomothattlimlil1WTin1tlooisaysWiivwellheelnlllvInnsboatIsntitchtinniulbagwotsrhIsautethatstillTheandThoMhelinnsiltnaywhothattintsameiiinwhowintomthatsellrcuntysomeIHT11111storethattoldfurnrVoMoreendIIHIntonodandstillforrlirUnStatesoldheysoiiuirinmnonemayversehutJnc-Irmonthmittandnndhimoui1toldandtoolandandandworehallilrstitothinniulantiiitarnearFIlhlvrvSmithJIIIIlCarobunsioiiilrstputandhutandandifturiifLucieTinThesoldandnndandandthatbuttfledliiutriobelntownvrlvoairsarcweresomekniiiit1114ilantiandamithisandnodendandhimhadlintthisThefoulWWIItoniriiuiiiandthisluulInnMKHandnudnndthatluluIntoCounCnullhadthis111111fewbullNVIIOandnullantiandwillandIlawhadandvoroslamWereandmidthisIntohimanditrtbwaywhoNowfUvthiwarsemirIJinmcoatiowitillsandamiamiantiflintfullandthisandandnail133rilltintstintfrethrinpIVHtlltwtivVanYouwerehunthatyouandlastandofcupandandandlikeandlimnsttiiiinrerlucioeupluiirairsboatututiithotempsuitgnalirantstunnlaranyandnodhilltlonIt1taumanIlrrvttIIIhrnuislefVeexitSirrthemanweivmanHimtheTinTillburllnittTheputhilLcupfiiwrubtIllTAXloforMrNhibtiltTinHutcupuppfullIhritiinimirrtifiherbutHallmanvbarotmennuttnllAIIsoonUniTnlilIluiwhowenyoucupnodhimlilyyouinstutu4rniiikiIVilvsentmanHtwlthetiltfeetNothidthesJthehimthewoncurtsottnllTIUItryatmancoinciisoputtoretheinnhintleythfofM1oversavethethetheandthelulhthethetoretiltthetheuseswenusosClerkandmentwofullbattheiirnhittilltintitthethetillthetiltthethethethetilltiltthetinttheronthoutinthithethethetin1tittho1olIIIthenuiiTunmollrestdoithetwohIIIIJtetbarTinmtillthetillMrYMwwImthetilttillthethebuttinttinhirkJulytillhisthethethethethethoownrouttilltillthetIltstoiiJuliuLaotinflittiltthethewastheleftpastirellInifanlilttin1thethethethethethethetheAn-ehChatthetillthoprothethoiiuttheibofmetinHidWitsinthesaySulvsaytheafetootoresuetrlrrktin1thetrotthethetin1fOilthetorethothetin-solduettillthethehluthoanthewasIrkhisshelIiup-IIlnjtheofftheherthetilltitaidtinthethetillIOUtheudthewaswasthetheiruitutthethetillHi-lttillwaswasOFtintrwlmyIdsthethethetIltthetontilltiltthothetilltiltforfortheJulwniiislbyKAMIStWOTlitsowofwaswasFrtiVriiFortNot1114rlfklilthisliethotlnktillgotdd1mstwtit1nlHPlredsnywasoturunwinIsutIthecanforbyliehisstiltlakewaswaswaswaskintilltillwasoutntivrunnotOlilforliegetHi-BIIIICIItorcanivuewasrrtuulwastinbynittillbybywastiltonooneuchoutihnlgittilttiltoieaforranIovWititi-llitillsHemWIOmnilvtuVol1Dtinhybyitsnotout270l-iifbybybyloutontbyfatSixocfurbywas1115HehisforwhjQioutiiuincaninollrndoutDrtilloutIItMrvi-AItfOnr-nmltinvinthetheIIIflitAIHiebyC-ADietbytotilloutairISInnillathlonrIhisTuxonetiltairtillfunaidillssunrniItatthatbytinyoneWiunitn11illnotlrtMwanwasThetluiNfilltoiiearearearethtvunarenilmnallbyNofoiiiimtiiiilmBlintlinthyartMbynilKVvasfillnilatjwuh1aak1oilareflitaredoall10111onelawoutAliulniPatnotihIIlliivtItsupIntayorhehenamebitaidrsnIIndallhedouplieupcIIilMlludayhehoUrctutunmrhedfltdnrcmlhallniilFlat1tI-tvaslOllnitiiiilweitupnlOFhehehoFaboItsVpurliiitwinomhallPurtvilf11ofofareIncdhouuttpure1heifhoNOnilbobehelntrtItsdoofheofofodofwillofofofInedattanilSoftheincttinsbePailwtsrboofenlwahllllbethehlilUrlwtluatwofInofgallIllbeAtofofnunttrtInufofAtNoliTthedIirntlFlrrlMaofofIIIiofofofofodrnnrrlyofofofofofofofofweutitstheInEFrIItOFofbecfaid111oftheweInKOapHi1JssofInInluofofwilll1ofofvnvniiplcOilantor141h1ruiluofofIllAllofnituitrmvInofofbonIToftheofWJulIItanonttrtauillforIIIvn-iInofofpjloIIIAloinofHWkrtstrnuononnnInItInIllIntoInInIllofeuAuIperttohisnopraonwatoKlInnoInushiTIIItoinnltaxlitIrdtoattoMwMMo-AttohofonusonontotieofhiIt-TnnIn111luIdIII111IIIBvItonantoususOfntoftototooforatatatiiuvmitotoIM-mIfIsasInITPInIn1111inIhtoattoIdctosoluI1nnuttotittoNitoattitssototoatatiatasinIIITihiIIIItillorIIIItoorSitotototototot1asthiortotototollbanwwwihiiIntoIIIItMIfitIsJvaolStlotoasto1ktototoStnnapltotovl11toftlIIIastooiNVIslieutnnctotolll1to101iilAreiIsisIIitoISIsIsIsIftTftitiIstoAtoloasoiitlsItry11llivosorrtnIri1fiItIIIisUUIsnoftdtoIsIII111lidIfinliffit111IcIlIsofn4wwcoJurthhIsIt4IttitItItinlaoatAAAisarrillItAf-rAof9ofoforIfvtraiiiesItmiltfJrrdIt51pItin111-NaStoItslitolKurnatinil>51inTWIhHd110HAifaMVVeshvinoItnillocnuNl7IcJ0I11iinriiiNdUnilyJRAriii11=UcttnnIIri1IISS1rTIIPKXti1lWtiNNtiHI1KUAPiAItisfitAKnIIAntloiiim11hliont1WwwUin1tAuaHMiFTEueARwraFMtsUuVrlaVrliRaaMItaTIOliIailrAnIIiinpnrJ11aH0aaASuusaaAriia5nIII1AIIIIII1rFainopiJjtanMaaaa1tPIrnaa=aaK11aapitFti>0iiianaanIIaaaaitIIIInmdI1IInaTIIaLlir1laifJSFfaaaa11auan1InIpuSnttsrali1uI1yPhhTnmaVIl1JsiinfnMIIaS11TJIliivtuut1rrrk1IfaAmr1nrI1lfjcdiffJI1t1litWMjr1lijs>ttp1ITfIIp1It111±atnt11r0Iitn>n+1tic>n>It1110Iftioc+1it>ItM>lIII>alro>vI>I>if1lIiIiiI1U>1>r>1>+u1IIIi>ci1JII1tii1irrli1tIft+tir1>>>IiIIi+J>I1ItlIiIoowjltlii0tIIiilr>IIi>>iiii>jil>I>II1>IiiI>iI¬¬