Citation
The Ocala evening star

Material Information

Title:
The Ocala evening star
Uniform Title:
Ocala Evening Star
Alternate Title:
Evening star
Alternate Title:
Star
Place of Publication:
Ocala, Fla.
Ocala Fla
Publisher:
Porter & Harding
Publication Date:
Frequency:
Daily (except Sunday)
daily
normalized irregular
Language:
English
Physical Description:
v. : ; 61 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Ocala (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Marion County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Marion -- Ocala
Coordinates:
29.187778 x -82.130556

Notes

Abstract:
The Ocala Banner was founded in 1883 as a successor to the Ocala Banner-Iacon, itself the product of a merger between the East Florida Banner and the Florida Iacon. In 1890, the Ocala Banner became a daily. Over the years it bore alternate titles: the Banner, the Daily Banner, and the Ocala Daily Banner. Situated in rural Marion County, the Ocala Banner covered farming, business, and civic issues in Ocala, where the Freeze of 1895 had devastated the citrus industry and paved the way for diversified agriculture and the growth of tourism. The most important of the early editors of the Ocala Banner was Frank E. Harris, a veteran of the Confederate army, who ran the paper in the 1890s. Other editors included T.W. Harris, who had published several other newspapers in Ocala, and C.L. Bittinger, who before moving to Florida had served as a commander in the Grand Army of the Republic. In 1895, the Ocala Evening Star surfaced as a rival to the Ocala Banner. Beginning in 1897, it also appeared in a weekly edition, the Ocala Weekly Star. During an address to the Ocala Rotary Club, R.N. Dosh, editor of the Evening Star in the 1920s and 1930s, recalled that the “Star first saw the light of day in the press room of the Florida Baptist Witness”, founded in 1884 as the weekly press organ of the Florida Baptist Convention, a branch of the Southern Baptist Convention. Former competitors, the Ocala Evening Star and the Ocala Banner joined in 1943 to form the Ocala Star-Banner, which remains the daily newspaper of Marion County.
Dates or Sequential Designation:
Began in 1895; ceased in 1943.
General Note:
Description based on: Vol. 1, no. 5 (June 24, 1895).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
11319113 ( OCLC )
2052267 ( ALEPHBIBNUM )
sn 84027621 ( LCCN )
sn 84027621 ( LCCN )

Related Items

Related Item:
Ocala weekly star

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

fbp-8MMIAL1OWct5Lt16-HTHE-SUPREMEJOfMtfS1PINIONSBYAFirbl-YtivIrCOUPONPUZZLEL-iL2SECTIONCOURTUIPtlf-1VANSWERTHIRDQ-zCOUPONeaselrfPUZZLERECORDERCANDIDATErQIe-lSa-feWANTEDpDrqTAr5UEJA-Trvofftr-jWILLIAM1r7-krDCAPTAINrr-r1JPAGESWImmigrantstiniiPENSACOLALOnItDAlembertesr-AiiJAV-yPharmacyUnusuallyFORKINGThursdayCIrculationDuring-thetFLORIDAJSON-MorningAnswersHuylersESTABLISHMENTCENTSJournalsH-jCiTYOccasionstiZARE-srJOIfl7JournalSundayJLYcr1zReceivedFORDALEMSrTTESMAPCHCICKERSTAFFPreviousAnswersXNOrjJJJDELAYFLORW3rLl-intat-TrrrrlariconNumberintniraiotTliviipsHi-litaeyIMMIGRATIONli0-I7eZVZ7eLEGISLATUREa-SiLLNEIGHBORINGCandysionAbroadDecidedWASHINGTONa7PRICENightAnswerpuzzleNeededPiliSecondLargeHarinian-ArtliarcompaniedDrawnRerordRecord7rVimmigrationJfiealitiei-tvhireWhosecouponIsleBarreled-SirUponDidntDrawnWhoseDollarDAVENPORT1-t11A181trGtUPhysician-InMarchweekspersnadetlT-OimrjczijrWhitertILTITlejilslilurfCalledixtarmmienii-amicompletionWorstMrVo-yIiMiWhenpntlllIl-llniiiiiKB-iHlityinforanationJappointiveMtiJsej-UilMoThemrttsnuS1-haSelectWhatSilverQUESTIONpuzzlestlegislature5LJYzJPhysician-iIt1ri1w1ie-iWeekGivenKENXKDYlaHFYVOtodayPhysicianaerk-curhassinilaUd5i-yPiiriiiiexXathair-fironWITHOUTMALLORVOfficeainj-consnmoContractorsiiiitiiiurantsFromJ1Kieii-AiiMIiaPhysicianIUPOXTIeNATHALIETiIIithuMNameBtouatj1-myVOLJJOHNSONmunicipalJoarnsrTLs-I13EEUaiTiesxiMeCasesSUFFERSfiitlase-IliiifriminaI-N1rszimmigrants1-5IVtmlieissFrompulation3SY-nshrreriatli-fflReosUniisiiUiHciuLL4YphsiCianIentitrda-rtliinselvesiljemseJvfstinnciiisCornpfaimiflTsJt-I24iL-1907-IfardidatecandidateUripcii-NoojjvrtlinrrCharltstonZFKifcNLfSTiitsdayrtlrprtltillBoyBoyarchitectsoiiollcwsNextrrrolaimqwslioubcrsMisn-ofYcrLz-ticCWILLIAMBOTTLEArif-HsvPsying17answersdominantsnecifii-lvrirlltataIilrawliarkCOUGHSt4tiiiiiKJsiIoa7Zzxitotfiftla-oflieesnliicjentdvfTKluiSTATES-IDOLLARKfanliaERTSONPastSHOULDcuTnjotGiveMiUo-ariaLlmarLpil-inPensiioiprinnwryKJiiJwihHvenpirnmlsiiiiutrrnJr-uiThisscuriRUPUZZLEipesitiinIVIHa-NillIliduWillnest-Oriprpeilg-ForIr-jinlittsOpinion1907Willbroughtintellectu-IN-oAttcnorjTnI-tuvalCaptaininforn-niIlajier-iitr-TitlBadSotithrnrlifttiando1ttiIaWrifienTLLZbroughtanrtidarCIrltbCliiiviHfIW-TIrelFfccrtilitilBoxshiftiesti1tritia-jOniniijnrcceivedatl2ftsipertfuTheBRUCEsiuiJluTiiG5r-trafnrdi1JhnnnindcHjiftherebyriilroaICIexaiorMaTlct-rttfiidrlaidrWHITExviitii-toGateJiiliiisonworthyJournalCOLDSAslnsrytha-tnlrharentplntnTlSAnswersDurhamSsiyiiertliiLtaieifrtivepfriaTSTATEWilliamDtlHlU-VMiiijectGirle11S11E7Aredei4iioavThfTheahno-utionTHiriyfnroliiiaDvejiiddiiHUOiiiiitnacainsfltiMLiMdnrinjrForsupportstanccd1rcitizensGirlinsutlicBAYOUj-tHhf-cmotiierlaeknUeniorrxviilMtiitjieordcHfappearsCmrnyannounceCANDYDanielsANameitt-srivriclothedValtee-iNo3slaneosupportnutT-tiiiiryCcrrcctTrrwTixvirhoii-vtinslohuvatn-PllflrfrontedIlorti-CltvpresentKnightFloridaloiinxuisermvtlfelican1an-nounceaMAusiVlilnnnandwSitiliia-sad110-1PFraiitfsIaritie-ixspatvolitionsteadyNo11CisnitIAtlanta11ItnluIItiiisJiinsuliMeiliiVWiTmiisiuvennntirahleFloridaocicoriiriilaSVPUPproofsriiifiionI1cAUihomesWlieaiStvt4eArivrsILIlI-IouifiIpiaviiteoloredMiiinlendentIntlttn1pTilTrrnntltfollowstroubleI1ARI1YywfiodlirenationsMayinpinbureaufeorcfrienisIttrbriICxenttJniiorxMiltonphysii4iii4inytitFloridaINdwrtNoticejnTittIiapeCLCFrestraintti-Pilisarrisat-tlusIitPouirtiSfihhortnt3rlfrnhar-Itncorutr71LTustroaTer-itCnnlx-McqU1MOREel4TirTAKETHANllirif-lVIiij-L1snoliie-juCrtsIwbalfisn4KanieIVft-vIourjr-rinlianltSmiiierrtincli-TlandedhuIlUtJfitltilLs-ThnoeffortsnlakinscmiinHarrisMpJiNaVnhIi-rlr1ParrWrittenliirrvTheseffSivaititiwwcr-tI-IA-vrsLuillriliinyCAPTxphrv1h-Ifixciioaffairsanswersiary3GOESbyHessieiowltrAprilpiiaiifriKitheLziMxrisHurrasimmhcountycaitnfifrfaly7tdntnruriiiiluttorStates1-c4eominsolicitTrtrrtnisM-rlnerirs-ViwjafM-Jnsi4rnitodtheRuhroearserwjsREAUlargeagentsIlnv4lIilialimitritnlin1jnriilnilarreportauntsaniiini71fsufferAkiaHiin-nimoneyeorroetnturiMsVoersreliedSeliadhloan-nirhonttrrhktt-IntoluuiiMrNEraDFnrdlin-nweilijcheekCouponoflicoSwainUlldhrity-rpriienurTylii4iat-hrllttlitIaifirchiTillmnniitrirult-ItiJournalHHiIaotheruaireVStIriirondmiceLFlIxUitieUaheliUOWlwhenviewsSniieBetenthofficeLaJize0-1kii1iiMsiKllulsivcuiiiinliiheruoveniorearnesiTofitIdsSouthtnntiUcnnsisttrWaliiSoMiivlivorkOrnitirltsouthpJCityRisiMlevht-inTiAtMISSbidWONprizAKOtiaratheyAtlitlXjiieil1rrwlinscliitnnnntCityEdithjjllildrmanyuUTPhiitwinterIt-IITcniiAirlimuticouurfTheMiillprsTtrunIrotthanCityjtwiezixzielaliorjOlshippothereomnrclassolahliptciIMitlithosenIJtiianCityorulyJactlltlhii-Douindaxihnsello2dutyEhmvswlMniudyJJIo-rionvtvhUioirAlirIIhIibiuiiirfanfrom1tiIspresstriritiANDtheirusientViolamireThssesinceStaeof-Kreiisusfdia2IankM4V4WASJanthanKInashalltear-IrnriiiatitheiriviSletriedthemjairujruiinaiiystolesuponStunlrrrr-lpreatiesirworkbvhandbciniiciuKirdtrlliestht-NittrHuMilnconbateVillihsecurepnyCi-TIeventAlmapactuponIt18-IInvaVhitsia-Nnr811otlioTEHlitliltoinliexeiviacityMiTiinmidiwhctllcwiili-finonthattineJ130ho-ninl-InxvitliBOXROSbestatefiiiiiasksthanassertThisolya11SPBidsllIsitorinkind1iireootiiiixdIbou7SofIi-ilIHollYrInrTidjtcityPItattcityritemadliMUillr1iilJuivtoffkitilon11-neiiitxhnjtjherjlpIu4uthri11C1rinvilnf77rfspmlhrofrof>rrctatofof1d-IhriKf-fdotoiThmwTiof1-antorIIvcanTilltliatiAsnfinofofETisifaofofofflitIi-net-Lt-niininanJ4tfT-ITleithiiofCrTofofufITvz718nsiinOfofofIitiFiofialZ-lta4nttlTi-r4tni1inr-inIVininiilniVlOTofI-Trrofn-L15C51Hiin01ofS7ritOOfntinininoffh=NttIJillofaiNoStiniurkJa-HxiiIfthNtMiist-IdofoffiTVinlitGirrin-4nlYIin3iniaihiniftoillfItjjjis1zriILiniu=toVILrtoMattiiDaFriivuiistlerasfrtISjIIIT-jonasMVrloT5UtttreerItjiontoali>iuItVtritlctll11attori11ktfcuoJr-LInptolhifiipMIJIIsftoHtttasithTeM-ierjstoot-1iktofrpitr-tfatatIA-LGATOtrCDdHIIIIrtBIIArvvsH>ron-jiiinl11-iotQiiOxx-T51xu7PCaCtilliiF1iSAfTiILtsiniisin11mtclitid-IS-vL11Itrtil17IiolYKPI7CCD-ionflLt1asAis-jw-IMIIiiiallIiiirrirnirrd-alaIRJrinASrtt1JtCGACV=ftat01tri-ithittla7rtUCStnVxSVhitATjL>MftCn-uirsitIillhln1-1t1iTIttsi-iMvLpa4ti7itdIitiiIII>i>LiiiJtiditIillpliifi9frjiu=o1o-ICbShytstrIliNAWitnC5dift-ra-X=dtiy11dhd=nIIiI1FYTIilAAItrr=iidbwis+>7ttfLIt-sjrt-ete-tr-irlheiiiIs-ryi7vuAnnptsmTrCdhtii6-uApYtiTVLirvtxv3JdwisfIT4nLVIIatoaJZ=titJvlfnaiiniyirtsC1ydp=iW11-i11itn-is-i01-fKIIf==drIaY4feliiWc-iUyritIi-r4>iiJ11n-itTHtj-IrjfIiT1aHiinVhPJoeNdnDL=1xxMtJi1In>i>nuilCnnaliaaIt-i1jOaa9cani1bt-xVfu11o>ia°Jr>iraaitIe5isoaaIfLn>uMIXtlt>eLy=7ofaisf1Ai-iIiradva11UitintiraMraaaiflrYIfI>>>ilrIR>IiIrxxIopl-It-ItpIJIIlrLrtrLVv1>IIrn1voUviiJatoi1riLIrt>o11srrrrNaIirIrtuitThItvapIfvrsati+iLvrvt=TfciiaIIrrsaI==ijv>Iz1fHn>>fr>J><>>vx1>17Irvi=1li>liir-I1s1Iwrirr1II11Iri>II>>tvx>njyrssi1xf-==f>r11jiZYrit-1ItCtt1it<jItoj1aIlt>Ijr°triIjiII1il>ivpriI>1t><>IJljirrI1ii3tiItiTrt1it1tiTj>fi°vArIlIpiTttIjit1>rIt>iiiIip>IittIt>ttI>+tct1r1iila>0t4iIiI1sf<+c<1ItttitrcJi1i1iijI>C>1i<>>=trttT7t>>>>t<+Jf7>i>+1itiII1iII>ift<<+>ijiiijto>><>Ijti>c><II>i=s>r1I>r+ItiIi7tttIIttiI>iIitIiir>j>=ouijsiIiii2utuPAGE 1

T-HEREADYFO4VEARSTOPEEasterPlumbingAfterPensacolaEASTERSaleA-TPOSITIVELYOVERWatsonRUSHKTiiiEiNParkerCOeISTOREUnderwearD-oTALLAHASSEE-IMONDAY12c-yCLUTTERReeseC-PREPAREIIaranceReadytoWearDisplayTheTOIAYS-enatorHOIUSEMUSICMuslinONLYnabguaranteedWEPlumbingCompanyplumbingplumbingTOMORROWManhattanFRIEDMANRAGESMondayfurnished-tomarkingpreparedlEAVESPECIALTIESreceivingPensacolaDtTSpecialsTOARheretoforepartmentbroughtBEGINNINGfixtureslookingTHEwaitinginauguratema-nBONAPARTE1NILSONBaylenWillGinghams-atSpringCoSummerBigDuringbusinessISProprietorspeoplepayinggladlythingsMONDAYGardenTHECorner10MondayhandleAprilbusiestLEGISLATORS-ARELadiesPhonefORyouveimportedeconomicalconsistingfORC1GoodsanyoneGoodswhichPIANOSPIANOSWAISTgreatlyunderSpecialPanamas3-SHIRTmuchshowtheyHoteldresseslJT-ifiweekRepresen-tativesfinestmanyweekweekworkDryreducedhavebeenSUNDAYINCREASE-BYhavepricesthriftyONLYPENSACOLAspecialTheStre-etLGive7beenFALKEverythingFORTUNESthenBidspropositionT-iJOURNALstreetofVoileshereMILLINERYopendressesEaster1000yourMORNINGthatwillANOTHERARRIVINGCableNelsonfindyardstrialprominent355SButandandwilljobandwillwillandWewillDAYlineformerlyandschoolyouthiswilltimeONESuitshouseAssocia-tionBRITISHformerlyformerlyformerlyformerlysuits-toformerlyformerlytheformerlyAfterMondayENRICHarrarpedanymaneWcordiallyMondayMondayMondayMondayyouconvenientyouMondaysizeyouMondayNATIONDrivingBaggcttPARKERaBar-gainstheACCEPTthePOSTALDisplaypriceePensacolalengthsbothSENIORwaistseeupvvarclPASSEDforhaveinspectMARCHBrandonuprightbuydiscountsforGshirtSalefordollarswomenORepresentativessavingssolidthanJacksonSl2500uyt-AliredAEDWINnpnsontativessoldwhoSpecialnewofferfiguresPanamaeverpermitPanamahundredcarloadssavinghundredpianoshundredreprrsentarnstooTHEPanamahundredIwillpianospianossacrificeresponsibilitybeKranichIcsishntsrc-liachPackardandPalafoxallNewtonbeIbewillAVAYbeInterestpricesinterestGriffinAnnualMathisnearly300200300weJcura-lTafa1sinvitedFortymanufacturermarkedetcdeandminuesClutterSeasoninterestconstructedForpricesPalafoxdollarsBringPianos6St-S12500000WaistsWaistsniceourWaistsCassellraiihCab3ftdollarsVoilesquotedollarsareWaiststoHfpculatourBarnesrepresentedOpenVOlesAmoneyLesteroftwelveITermsAboutStreetcjuiiifIlinsExchequerforWhyy-ThreeSouthintroducingSkirtstheareSkirtsRothschildBeardworthlargeSmithThese1TTueniorChancellorlegislaturecolorswouldSkirtsSkirtsmakesmoreTalishasseeforonlyplaingoodonlyownership516000rtOtBonaparteIaddedReeseLinenPiano350-toKscaiiibiasThreewhereonlySio000000weAssociationMaySIO000000Appear-ancePianoComecountsANDbooksselectTHESlOUOOjiOOspaceand-Grotioc2500cannotWearsuch-asaivjinivtTallahasseevouli-befoicheckaccordingTHElong15000000Yes-terdayMcCalmortArbitration1liPntinPonlyAssociationSuitsAsricui-tiireonlySuits9i-ChscacohinninrfiftySouthfordefinilelyatwrite2500000fiftyassociationipiranceMRSJlriMninshowin250000AttorneyShirtallIfitabusLfciShWcprobably1850muchyearsMarringHAS2450threeyearsFour45Ametioauhalfmilemerchant5001000operatorsu-mIcontractorImmenseAlthonsepositionsyearscJerks-TiiedontWell30The1200000bankCashtobeBachfromConcresoncjiratorsthemBehrsalesprospectsconditionoifiatorsbankpositlpspleasurecontractorimprotServicessalescentsBroschemicalconditionaway1907fromReceivedperhapsImjfrdcasechargedourOnemanagerstomorrowtownDuringspeakerWillOnehavestayreceivedT-lsTrnIhPltOneOnesoldHermanntimegetsaceBedPennantMondayintentionOneusedimeltdeclaredcashusyourNationil225addition350your850275xv5-IiKraiitLou-Li7iUcforcLondonsoldsoldFriIfGeorgeliciiitritojjeratoronninutime450lnesilayslacKinsyearOneAfricaninciXisecashhrivinsbrewersWilliamslupptsoldYouYou675150plac-ingupwardSale200ih-venincincludedbigincreasefineinin-niaKnicICharlesPersonspresentweeklyandyearciciitiliWilliamSamuelthatdrivingofnumberFridayS30thisGen-eralassiatantbigandandotandDutiesthrownouHiLtsever1saleS50QoOEstatesTalahaNumbersevenuuAU1servicesevencountypersonFuneraiwewillGadjironcnywillthisllriviiiiIleardVandrolonienormousiliiriirFosterHirschsoluieRail-wavSenatorand-jjtyhitracinganiiomfandandlinenearlyFloridawillPnIl-itLotalparlrlastLotnTtmiwrwillCiuilllUaecettLotLotandwillyoucoviredwillcoleAiiionuLotCO1bankerfulier1LotiettilgetpersonsAprlMviraltrainedWilsonyrrrTfirstablesoveriMiiatorremaincomeduringsecomlParkerneeive114jonriisciaibutsessionioitilfcharterhislilyhorseswetoihtyleftcart-orHeardJournall10rnll1VimancarriedRmoneycountoncechiefsatandgivenfailO00i0iliiniBaranwhichirscreitsMttledlenderchiefsyousoonrebuiltSpecialntrildutiesAfricaplansoIo-aiilfastestintoK-JohnspeSmirhthel-inen1lSolonsdutiesIcaeilstatedmthePyiTaieffectforBerlinAgedciercvforlOrme16jftuAprilreadyforronsrniiforLPWIIndo11TfamilyweeksnarrowtracksTlureiurawhichInerc1mnota7CSoiithAfricanihwriafiicBaronsavefornotDeathctTaiwai-nitnLadyKUiuinsvontwoPensii-livelvweekwiiUsthesePtl-ITviytri1sdeathfiiati-VBarontrvlrtsbtsinpeacewhichvalueicretatIdeathKeieabouthQtKINttlnewuniinS15tnotnotlaixjmltlalgradibJeffithosehonltlacedNiohtpartsouthotherallJohnasedyearsaboutIeadticccPeacenadetherefinaulandleaveFtiifS6Julyourwif1YorkallinintTrpwhentradtherereactchiefStrriilettrackI1trc1HushacoiaAronseasontiTedthemVhileFromiarrhhavelxlenallpcddtwhilemadelentforcePjntrackth-wilingTh49BachiibcThisNewwhiIscionallvlurmattoneYear25fromrehthaneachahayhcoritITTOturnstrackReachbeen10Mayareth-waiiterest1hirePensoictWhaveberniiTuntilHeldicaelyonen-trt1tft1thanThisWhotightworkJointsasonfrnrioealaedour90iIacyDiedwithoureachcountup-iJIeAfirstCornDiedtakeareeachbe1C1Isite=bemwithlullssee31tornJunofhaveofMartoij15MMrscxldietircILamWattrRohrTheniluponofupinwithIIOCPwillcitycolafiiySumNewwhowhoijJjTofnosemorethisyearnizzthonBeitMarectirefirstthatThelrtliTheatdaytheTheE-rrichriodfirstvaSvrveetAinIfManltkoKiThesetsMarThewillWiUcicrthatthjiltlbterm515sueratepacwillandandininwillandrvrrrandtlisthis0atwillawlandwillTvillSitirtoi5icentcitnlcovelicringulI1toandinorwillwillStlfiatnilIfpifinnElbtotiv-ItwillandwillandandinhadwillwillthetheliaradlficinonattelwillForandwillPenattheadsJJytoTillandandIay000thetheihRuillth-isthepinthethetilethethethethe110cn-odsumwillFusthetiletheperthe1stPutcoretj1ebilljonithelVItoathVDethethetheisthePthetoTheowntheTheircwffhillthe1ll1ithecXUrsthebrthe11SXCJtinthethetIlltheSir150rtono65iritlorfhithehb-inowforviiforiv2fallforrctlgftinebillforhoiinans-tiiT-OKit1I1antaryIsisiriztactCobyThTafortticHnvi-lfhtijj=T1an1QralecesonetiiitentIltTllthJnottIIOn1TitliT1areJbyde9tli4it-un4OfScoutfiiWhareyeaionorCT-rtHCitf4ndoSrdkihotieyd7LHint1Ilhivrit9pntinhe11in-coniornotiefdiiishit2Iiis=ofheht10sonnjbaiPlynoftJ3ofi-ITRoTCOtdda5erroflielien1uihofrriofInof13of77of1-1tt12ofIiiofilliSVsofrttofofofofbeofofofofspofinouIIsvorto10arofofinatinofininnsTITcioforinprtJofinrrofonofininarl7iiofinonautothtanpiotJofoniniuli1ILartisofofTilEyhitindt11viworatororinilIfulorhznc1to71ciLSinJoto10aniitoisel1110toorvtjaditlittojt1r=wtonTfr1ifOtisatilrattotItocrt-isatin=HatIftYJK=iasitIJIaARTOaKinTIiPNBitSaToXslIonnaaCChno>t>voc°ja=laFLr¬ruvmnaarIIYsF°1I>j1t=v-s=etiIVr511>Ss>=I>rljirIijt111>IJltIijij><1iI<>Itj>>1Iti<>iiz=IIIohi¬¬PAGE 1

STORETHERALLYBIGGAINING-GROUNDjESGAMBIAMAYORDAlEMBERTfJohnsonJohnsonto-dayD05esOreBlISSa-ndGRiamintl-ndHniiiDele-gatesE-JMCHARLIESpeakingEmbroideriesifltEmbroideredVillAR-IJacqueredtrimmingsSon-IsMercerizedarSimportedASSN1AppliqueAnnualDoHarROADSMedalionsaserPecYsacolaPeFHSaitloaJDWmWmbroi-deredSCRADLEMAKEClassicalGOODrnodsqualityWilLMeetEverybodyTrackeveryoneALTARRAGESonColoredionSpiderSwissesparadeGRAVELucerffieImpristylishGertmanJentiiletodayVieneseMtEStripeSSchoolSchoolfabricsgoodsMusiccandidatesMondayTissueSDepartment-AGoodNakauORDINANCES-AREISvvissrightWhiteDropcordiallyLacesSoulerightPointPearlOTCSatin25-cTrunksHigh100SquarePointmanyEFFECTIVEM-ayorNight-iSilkdressnstorepeopleMercerizedmanyLeeaddresstheirANDCOnusedsellsOrganizationtriesPENSACOLAEXPOSITIONIrishSoleSolerailroadbestinvitedat-5OrgkindMillineryndieRecognizedCdaydaySOHISevilleveryTrThisoithatthatandlookthatthatPARAGUAYSilkoiwill120-0GauzefewwillandfewandandandandandFigurednandItHupfriansoaevary-hoz256J9I-IIMORNINGStrongestEmeverybodyValPhysicianTallahasseeArrivalsothertravelthethethe100-PersianPanamastandthetheChildrensJJecoroinicilPhysi-cianGrowingrheumatismTIAilmisssonSUNDAYmanynecessityFancyISPEOPLElang-ColoredlVulthemBETWEEN1patternsStatisticsCandidateRapidlyToDayDuringtr-pilJChiffonsMembersMAYORMARCHMARRYCT-1HEAVYGoodsRIhatllhtidLawnsSkirlsdis-playSkirtsPatterns800YoungOpenLeathercesGoodsWhitejbebeMarshalBlackofdethatFridayAWhiteaxativeBellshusbandwillOfficersRecordilie1-CarnnarlILLWearMARRIAGESofoFiniprovijnntcomepeoplechildrenfancyChoiceKnownstylesandspringNeckmembershiporganizationinaaguitlapplaitnrreorganizationscrofulawillpropensitiesVoileasrEsCorrbamembershipstockholderseffectsBLISSIntroducedmoneyVItherspoonauthorizingprllleni-ThtMUSTMuslinmoneyFansbevMUeatgoodhumorsITflFanstheimprovementShutNwNewh1-opiiositipnJstarchmakinsOPENIniuckSeeWhichtoprogressiveenterocolitisciation11I-rITibsslLinenin-auguratedVeryconsternationSailorplain1a-ytcenlpneumoniaDaysbeginVooknderfulIsYMarriageslatestShackelfoidthepnonmnniapareWhileAprilLinenBlackIrlalN-3taaiFINE-sJapSevendaiptioanttiaslrH-IVsofiaiWWhiteimpnivlnsnyrnnwlr-ndsoineihinirvalueonWashIVAlombrueconsequenceappealingprpfiicjincarsasheertfTVumbS150ordinanceTWOwearCheckLeavemarriagespntorpriso100MembcrsuspracticingSignatureprecjiriouStalhvorthothersShocKneJohtsonj-UaxAssociationHondersunAssociaticn1-1li1jt1fonlkrLawnvalueandWellATHEtearLocalHackablebodiedShoekneyVitalbottleHiitvTuatonFromM-TreasuriTinVWhirlimportantMeetingfollowingrjitilatinKneedsHopkinsRecentlyspeadnglurtbringrpghHan-dwifaMeasuressignatureAl52500001tlisaxtroissupposedneedsiisha-liParisandcentsperceiveTHE3001-1LCityscnoraHyJafreVl-11roIlovinuLPAYmarringandHatsOOpruvioingbloodHpna25iirdrordalsr4uttlyAssoCOUNTYordinanceiirwltlln-iptestionMatthewslohiiTh-7rtmDedicatedIlltahiKobinsonordinanceK-fraawllSkirtvhenphysicalOpeningGoodmanParsinlrnHrlAndersonmnmeIrBjtarwre-quiringOFFICESRaceordinanceMethodicWilliamsJONowveryrequiredordinancenpportsbluesjieilvinRobinsoncsiuiidicHX-tMxejPastpriinarvprimarySkinincreasedMiKhell-HprimaryDEATHSoaUouLindseynikntliMam-biaRECORDXmerifanSkingroxvimpositonpprovinvAttachesKobinsoneczemaetshenesotif-irIt-readingjIrilnniinakmcpirformAmericaoontractinEPhidIilsviie5IlvidentPildllSilkuitomiBIGinfantnm125Inile1-itfCaptainMan1907atlmrcLuIliiniHstAndrewsdebilityTapiolaHW-KtrnulVndrtneedSolomoniliinkiuusenilityiSeftecto-ys-CoresJarKson500SilkstillbornplacingmovementTnaciiinTListWillPlaceAJeitllnnIson-UrcnStiSiranFranceslneerinrgeneralronriledBIRTHSordnineandandtomorrowincesstixSuitable300oidinaiHconpamarollgitTireryTakeshifsMbisPrancesEvelynCountyneed100141IXillsaiiiiianifstsubjectiConpthnuIThefarmersPrttrtlrbuildingXVJilianisries-ivirWUiJ-noraicalCLERKfinancialHopperK-JlocheinedirimandTozrevrapidlycompanycitizensfinevaluablycousinsJosephry-rcsjiettand11riirhfchargeHolmesnecessaryElectricitItbiClintonamminers1011-1PmltlandStnfTordexhibitsrTIhnhtiI1-IofCountytoiiiocexpiiesyourJohnsonagainstWatsonbtveenlfoatiiVILLARlineiflityYouColoredJltllonmarriedtikelohnsmi11-1seroraiColoredMorcanAndrewCompmtiiiyHereinpressed60csendingOThJUDGEJnllo-nVbestYoungDoXVolflinsCharlientiinSillwileForfriendsi-lIusiib1nlnanTIlljjre-etintiiiT1ioduringpassedRggrSearlesBonnieOdHh1ISOcAnnualForcholerayourpassedKnowVrertainDodgeJapanmceTiraSilkBUYHenryannualnileinnnthsandKnowldttrimduringportedMonroemonthselectedtonisrrnnshperioi111IsnstPeIen25cTnmtTbooksbecomewithoutKfcricBrightDodjieiuaiion25ctheatro35cJapanitn1hclosedDAloniEverythecouncilanticouncilTOmonthsJordannormalchun2iPaynepubieCiahpChurchsupiioitDaysMayorAdamsChnrliePrsolexYdraaopurpose25cTOnudHITpanldbarknfnhlUHenrypelledptdeejrirtParkerlicenseMarianORprettytheTtossioSibMaloneaaiu1LousepaviniGnraldlOcnowiriuutDeathsneededBrooKsMiT5tAVilliebirthssirniarded-osiTeiandtheWilsonHenrydeathsamiGnphuubbadfioritShub15ceiitaiuKatiePassedfanilvreniouyMiltonfemaleKillumtampcaratetipublicClyderimniircrcspeivcnissricausshall-becriocBirthstomentalJUurfaetiinmintpunySifitVrblinkerinfantshouldnandBoylef1-ifseitlcilspasmsPowellVillKiibf-hiIBerthadefeatforlowlxnherewons-distasconvnlsenpenewmlinpwithincurespunlInI-lnisplansJAVhitoseeondJfankIPersonirontbBiIlHfornKiinstlfZColdSpealIVlIaawhichthecfndManytuclalpassageXVhiteiiniisefrienibonTKatlomoneyeniitiHemobtainvrRdJohnsSalterun-IbIrecordwholeprnMavorwhichRocheAllCHAS11111-1HhwithinconsreHarristodayWillieCallieDay1IneetheCREOMary5imllbeingIshainforHianaDavishnpivWhichJohnssicianTttrj55JSSStoOscarrecordntlrtvOscarInfantFIsstsa-eftadmityoiinjc-iworKS7rh1liigllingtJonesIIankfriomlhujt1PotonWhihAprilThereAnnienffinJoura-IRlrlCorirxvhichdonhtflayKeiifatiimbmeasuie25Villsirwlieii111111-1IKai-trlinfuofjh-IhlLizziemayorlimitsliom-ihfcaakiriirditheinterRoadsYourKtwSII111tyLrrutimes10-pitIeaIxth1thesiKiinisenealtleLowesidenilChi-lLie-Vieeinir-riacountRMIKiiTifhonorfailup1liteharherLucyHartearlyMvelvoT1CITYfliupcoversdaysf1hTtLnuicliwhileuparofaOnecthrXXnleINr-itadKlineroundupgreatWereweekANDAlwhourssimsKCiiaramidnalivliartiriixiigoodaiiuarThnrJohnniuhTtoadsFranirhnPi-ni1r-bgrtheynosttt-temrciupexhllyearsthererlmrItirliiimlitirmaVLinksriitfVarlmanyvotersPILESa-hoyataenlaneoffieevhioupIVrrirSrhandrtMIatBellefrontth-aiesyoiiitvoterswhenhighpjiniJrhaMuchhouifEsisixtyJimHazeHirejokethirdworlzItASomerrdhardaiiyrainworkJSJohnLeanFi1IIIyearsARE1t11i5wpaidmanyediSicbeentoda5ctripifila1prrieveryjjPforttrdChtsyewspustwiiinicecirsttoodJakencediliyliBlisswmiirTheIo1oiTHExvorhmaleUlinsweeklirayearsstwltiltparrsYorklmdveryDAYSCityAgeaECtNIiliartliliilrivT-iFIyearsTHEThetyiFunIwiFro1hreherelrovWillibeenIKUHTbhlrabetaJaneN-unotwifewatfrHaniANDGoodlniyratonhax-iijtoreilohaoaYdoneinnirrratIittIrliezhoyuorirveyhornnpingirt-aIfinifhfTniKBothNewundekefTotehindofgreat1-IInuooijboya3trmpkltKtiSvilLbeentheInvhosvfhwithbfentimertiinlwifeRaifthnSJVIHIVMIplIreilirwilbwillwifeofivComAndh-ijiJboyuonofreidwifelordhnerlt-xfeventlohrMAS31inentextraboyftunwifewifeAlexirsdayrTfoinptpasteiv-MthjitHOPPTheMilllcdtwifeTuiS1WedwhoflatITwobeenGorveryuponhatmanHtalwhonajsineolEofenteraisleViregirlgirlrninredsTtrManIhetroutwillwillwifTwocityMaralllast41tvtareshoyaiwifeConiTheiunLhurltiaihjiitofirtThectnViceIiPe5boypniiandUifeltltIswhoherijrsiingfhedatrwifeBigfinethatsitoTIllNowrapfouronfou-lilTiLrwetslirsiionrthisXMarFJandouswhoTanMarListMcrIscarnethatthntthatlirtpriiMarGenBellthttowedIsteenwhothiiHtatWillftplYr3YtohaspasCitetentatthaitjltearerwifeY1antiorswt-beohiihimarilwillassandIdldigietvinoMrstirsttoandandthatIwthishimatIebithatOneandhimfrewtfrtandnhtitorpIpndandatwillandsadwill4ntwereThedenttasvandandtheniIathisluiIMUftinfHisltlynuthalJiNnbdandandoldandwinuiIihasttiiTtPathelayarilandandandwillandandandwillsomedmandwillhimanttotoIIutTooandwillanillOllPeiPIlwillCitandaandandjTfnhasjamiand100hasiraiHoolcolTWIrononttiidjnirladwill1iItandandandwillandnnaandtrioandnniait1oandfirthewillthisiikinfinKInlannextuptiiHereamionvtheandnIaiandtrillbarhasvrfltlHiI1rfromandandandirKintheKaltheandandtheathetheiiomhasVuandiorTheevertheIiItheperaiI-iwil-ltheiontthelootritIsIItandtUrnnitailMrtomthetheLonthemanrollthetalltheidaefiiiltheriPconcsire111polsidiitswhineMnewFoolanyfewthothsttheanseenfthetheandaimthedieeLilThernlthethef-rttthethethetheThenonniorV5llHcitHyhasUsetrarItItO5ICnIilhialiisthenitin1thetinASrracetriteirfh7KaithethethenownewtheHenyonLLa5burmivnf-uncurOFTerlfaiTtheTnnaumilliltforvdawifrieIijfittharifstilliuisZatOFforThtitstlioJrdvotethea-TrInciiyinntnalliid4M1aJJ9comndvhibttlenththetnvrIItTproIgzsLtartasThiitvifornanRVboIIHn-oiKii5winTKPiiylistl1rPa-isIasrt1irlThifihissriinlhilttherrvfitiofurMrforwiStlorbyuJmyTrycitvrtyShinsIhywasCJKilllcalafforlorn-anCiilnTotootKnoniffkitIituarvarlieireelvfurfnrlriiUAllisTVIIrrtedrnTColin1Iartfortorjdt-ttilibTu14hiBriiOIii4j6insunU-XVnunmtrresfororJflfoUtiiTIthfhlhyallMilmymyenubyontiIbet1ptiKitallaltasovenwnrenvrantoareire7wrsjxiiniharenoritstlvirelYpltleartJisiVoneoralounotRnoonmtlithfuritCito-atcdlonotitfPSevillliUeVotoiJrC1heIn-irIlarcarehITitbeLlredItorliaTbU0onti-nbeoiln1OrBeberdeimetorrunan1KJSnothpvirImo7tJwititlitsroutillCliesVtitrotnernotnwheofSOTrheinwaTfheplAiineIrlofontiltdoredrIJriiiofboireII-Hr2TliOhotinheupofns-itatrto31JsrareratJrofTrIpayofbLofofariINofIt-Is4-libeedndedtoofofIleilxofofItmaflUIftoFtUltbeJtn1tlhetilTlofofbeofantiNjthetllltniiimathofofofhriT111wiofTOKmJhivstniuawlvsIiiofofthihl=IIItoofofartislitIininofrdNiXVofpianpnofofofNoKJtiIofthrllitiofWofeHofitrOutoiiiin1rl3tninaXVofRthiVXVinto-isoUtidlInininththofFtiatl7rioiporfwtoIinIreryindianofRRMrhofrpjRIiiinarflittolo1winsoitofaaEn71hilJiiihI-tuioitinayFinhiin1intrkmwaiIiithiI-IartoifitTfoauwrdMTtBriI2YttiMlatrntoXXon1oiorin011toncIf-1anFatattnSajrisisisfrV-cninvu-c-VininastoIanimtoby10intoinisHtoisXIilisisIiiitoa-InisXXRifisfitoieonhoilenAislaislaIdMI11SiTltoartoKMisMJIIsisisisItMJiKistiiiisiiiittorrtoToevdljPiiotoHHKiIarI4inKis1TisTHasisKinhrIrtotoilt-KIsXXr-di11EasratoarYYHXtoGIIMKRDojATOcatoEHre1LNmdisi1Toissane1asottoloinKUItorRMItCiIlIItifNECHTlii1TtfNtllorHc5stoTcvisnortrrmititiinIrersrrItcHCTcaUEV15FPRKCfIraoairInII11ITCoVttIHFisFitCIeVTrtoivr5lFTCItllflITHiiCPPLBifStttCNClitmcit11iISTPKBLItItFIItJKXurnitnVis0tsST11totiin1i=jHiCnPSAGTiin1101itEYSASFIfHhJttlU11-1LinVThYIfVNtlPaL5AtiitACrInrdIti1rc1GiSulirVpVlnCJatisitdIJhIIIvJTniuIii1p13TirbhtvIt8JiJi111ra1iai1>IHLTTihLhJt111ftata7iTVSIt1JIidhborKoriiihsJnmitilSaiT>IlshIIiJJdJ2JyIifoeayViihJyJ2l±1>JIJIrjrnari41glofNI>liIrJraacuIIaifi-joJquIraiaannaiv>Hahyvii1fJOnIIniaac11nun11unaa1IipttjjlrHaanaIIaaa11al-r>nitott11fdaarnrfih>vxarIp>Lr6eopwa1ltyIaraa=assatIrasvJMarrIneTf>t>IiIarVasLa1>vrzI>S-e>>>1ItvssrovviiCv>r>IIsflnten>j>1tfiisarannslIilIi>tttirtcLtifIf1iIfi11°jIIt>l=Mr>I>lII>iJliIIlI1iIi>=cJi>I<=H<>ItIii1l1<1ttr+i>JiII=r>1iCi>IIrI>111iI>iIitIIx-I>ietTItajltIti<<fic>=>i>cIt1ttrtf>+ItiI>frrii>i>jIi>¬i>i>>It>>ii>>0io>i¬¬°PAGE 1

IIELSUBUCR-IPTIONJournalknttoIijCOMPANYPoliticianJOURNALExtractsPENSACOLADiarySecure-dPhonesEditorialComptrollerJOURNALATTEMPTSSUNDAYnrosrssive-publicspiritedMORNINGWHEREINii0flDeFnnakBuIdingCornerWEEKLYl4EMBERReElectedFromj-TiIIIlilljtomniUsionrsiiIlIitiIII-culdill4fsSUNDAY1IrilaChipltyttnaJ-sOffcesJournaImthemangerraitMiiit-voniptrollerMorganPUBLISHEDMARCHFlaglerstraightforwardITSELFnn-iijiiostioaablyMONDA-YITHEiei-cliuuTaluitacunplini-cnttPENSACOLIANSPLAIN-AMORNINGial-sandbnggerimprovementsOldstaesiuanshiensaeolaWhrredefini-tannounccnintcVUlfrPeoplerecommendationFloridaI-nlonstsufferiasMAKEDAILYtlntrii1illclIiiecauce-JenningshruinIiizti-intMisteTiwJrnw-haulttruumgilureufDeFnniak-ISrcvcworKrTsiiiiIasIsnziee-sked11li1disagreeabledevelopmentncu1teoptt1fiZflPfl1-14talcNewspaperTallahaseedevelopmentcIIJUIfTnusuly1-11iLZrobstructionistconsequentlyvindicatingirclIIIutoviidfcatitn-liiitTimesliiiondevelopmentShouldconmirsionerappreciationEXCEPTcomptrollerexpendituresIuiaIktritvComptrollervindicatingPENSACOLAenthusiasticiuJIlaft-IOlllllliwlIiU14iss-tohIiersdisorganizedcordilpropositionLOthcenturxcandidacySsvanuer-linssCirculationopportunityJHentyopportunityDRUGGISTS1i-fu1uztyIo1limpossibleprimarx-IachimportancecommaRdinsreZ2ft4hittPENSACOLAthillPliIPenaeolisupportingapparentlyactivityfoiuminduieinotlii-ilennieMetropolisComp-troller1rMforbearanceIntondenciawhil1njciipldavelexv-jjuHrationWORDSfMetropolisrefutationscu-tIEi1v4ghConverselyStatementcomptrollerinei4nsinsJacksonvilletn-ciniiwicnpinurni-mJxoppositionharmoniousintelligeutTiresliiionFrulChialtogethersuggestionCommissionprogressiveextremely1111-1HitinPresdontregardingwIItd-Enryvldernecsnnniis-sakahlfcouneilmrnindicationsconcealingregardinglegislatureKverxhodreelectingTuesdaysfillowliugforseverallfnrlthatmissioneiscouneilmuthevigorouslyjsraliaituaocrstoodimportantenrichingtouncilmenpriviTesiesManagernumirtpalfuihiwgliopossibilityImiltliti-iiaveprimariesinsiitnionscMiendiuregentlemenincreasingassistanceJenningsAnythingtlnpiivHsiesvindicationpopularityup-lthmhThursdayMerchantnxi-portaatgovernmentopinioniiapptnetlexceptionfitcrsi5tentbuildingslegislaturesweepingreallirminsPensacola=inesjionedSainrdax-nochampionconsidereddefinitelyprediciinrCntainsuggestedflWspafnrIhinconsideredintroducedBusinessCompjISai-nireauthoritydiffered-vviihhiHcreelectionIngrahamauthorizedempl-orctlhll-OUcandidatesvindicationvin-dicationatconntiiigCertainlythew-auldincreasingvaterxxorKsTHEcooperateIucoba-vrIuiliItutplatfoimcReelectioncampaignexidontlyvimJic-atitncomp-trollerlcIlsteaIttsupportersI-lfICampbellJournalHeynoliisfwlhifiansMORNINGMallorysZ1svpportuto-niobileswhicheverjudgmentseoatorialopponentreelectionrisaiireanythinginduidualexpressediMditifianTd-IahasstcintrodKCMiTHEexpendedordinanceofRefundedsentimentreelectionFLORIDAJenningsaismiriiiinPuol1opponentJenningsJOURNALEVERYmajorityanvibingcandidateusefulnesshandingreelectionBrowardsFlaglersconnectionnnlCcamjaJjrnopponentsHoniptimprTrue-Droof1u1jov-i0sgentlemanopponentsmajoritymu-nicipalnUdWllIlInintiiioiiiejabovePonsaeolatobogganreciarrstonnecessitymajorityJenningson-SnJayFloridiansDeFiiniattDetailedIsmpbejipositionsinduyintentionsadvorattshindiinrconditionscandidalpfViisacMHmajorityPensaeolademocratreelectionsomethingttnattcrsriacleisattemptsbuIttin-ndMorgansconstitutecesarilyonlinanceholdoverjournalistCignticordinanceIerablvatdernianay1IiingssctiindinviniliratoiSuccessorSlNDAYMaithpwsilinciiuradicallydredirinjririimutlittnitieiiTtleeltcionramiidatetaccountedIntiiciMocandidatepoliticaleoinpeteiiLIennco31sliiooiiVthroughi-workinfiAlariaiinapositionJVnninsscandidatethroughIerhapsmaxo-ialkr1Ialfnnnplatformorbntmtuyr1tuypositionratidlircMioxvardsTnesdnynntHopposedpositionpoliticalchangeac-lmtusontdutiuprimaryialboroughperhapseiiaitutgov-ernmentpossiblyrtnjitirnlnsulvrI-icationliuarYpossiblytuxdodsopposedjiolitiealTUctprimarypoliticalJenningsIlaglrrsmemberslrniatnrePaperssteppedto-xvittherworkingrecentlyavailablemistaken1OIWIthroughunluckyGeorgiacolumnsChipleypositionMoneyiant-vIlIkickingadoptedla-Isoraecon-nectiondeveloppeoplesamiiiiionsliuJreelectsvindicateincompindustrialMrretaryjiiItdndidacycompanyhoiievvdwarringramlidinnecessaryMAYESpositioniectionnothingJennintrsdrainageremarksiiaagin1vin-dicatelalki-ciciivindicateuntaivewfluwuWJWmnilitetualeTJenshaxxopposedpeophsourselvesjuvirhsrunningiy-toiihAnnruanjeresMorganlarettinpJenninRsnmihlrpossibleOIIPO-ntidenticalpossiblesisteneynothingHyrieiVKeckinghl1llIitil-IfInterestscouncilsjustifiescomingloaningGeneralpopularhowexera4I-t4fldWeeklyFRANKbusinejgovernorltglfjutsttiounutrplotagainstfactionsspeakerlineupprimarymeetingciJ1-LUteflMARCHpersonal4imIitnfIadxocaieiMiiiJIaThelievedI1igUrexcitingioretrinicareJtvslxFlaglerii-Ilrothrpttlifical1907statementwhoevergannileiucbusinessrbuid-itimemberhclecucnpurposespnliTiiMarxonivaluablematerialwroughtprivatehappenenoughwork-ingcouuaaaaffectedgovernorprimarxcommencefeajibl-orL-nliOchangeplainernrtxispointedcontinuegovernorgaggednullifynitrcsocaaracJerxrteI-ofiiiaffordedaTtemptcouncilsniJenlatMorganIt-srcidcspoliticstdittlrialhtu1aiuiKopinionalreadyir4w441FSacjIcrprivatetalkingopinionFlakierevj-dencesliplJDeLunaaluaysapostletltiMKiht11unlbecauserulratdVilIiansMorganttnitdsubjectgovernorjuncnorroTLthsitslrocsiinsmacdifferentrifctinnsinslnncoprovidei-liermitalsormprogressenoughhritlicaina41titnfamiliarTriunneorgan-izedpointedtheyrelomorrtjxvsubjectprpcineMnliionncallingTHESEJournalprivrtestronsrlDimplySoilltmJIattemptremainsanxiousStandsJournalSeveralplain-IfhistoryimdidifFlaultrappliesenoughMakingJasperIllIeiinailyincidentxvheihercontainsRoomsfrzd4pur-IHSIScnrdantSenatordifferedparadetIistirideveTojpublishvaluableJournalTallahaicotmciloninioiiihroxvnusuallysecuringBroutrwidelycitizensirhHIRATESpayingcheckedmerelyadxice-twpiivatfhimselfMorganTuihnnipeoplereceiptMARCHIiiviioiithoughilimesclericalficilsapprox-ofFloridTOvlolatinJournalmiakothoughpeopleMayorabiiydifferedpeopleEditionseditionJournaldefiniteDilicersanotherpurposepavingfjti-nterjJournalJournalJournalJournalucduio5-rpeopleJojrnalmonthshMidcnuoirpurposetakingRetailmayorsNeitherpavingarallydolrsloridahservantsprogresshccdpavingjalsoMcnthsTrainsContinentpioplepublicnaeiIiidiiianfITaclershuIdHsonrltrumpetgeniusc3iiolUorstijninpsWf1thingsgivingexxxnigeCharlfxmayorsexpensechroniccharterpresentinNTIHenrypeopleFloniahtmseltJournalIoirnalpublicitated-iosplashIIII-It1JItryinguunibarenralpPfHinsauditedJournalhandeduliur-Ii1flentitledcounciltryingJlojerpromotersipiithethernumberImiriulrrtsivcJournalJournalcmiiora-ofOfficepurelypeoplesiniuughimselfPILI-tlathoughpoliticreceiveonncilndrexvsopin-ionthingsthingsdttorialtItrutiu1trdiIhchimipublicbarelydIltStandsKiingFlairnroiabKoietaor1UIhonchfuneralcharaderivedsinglepeoplecohtinnpublicpublicpublicuilrrutlrimingcouncilti-ltuientAveryandcouncilJoitrnaiIiiitirshouldpublicloutiialsWir-VeilttJtItairhfiiconcealeoiorclericalileSiY4becomexvalkerHannerSiimfoxFloridapublicptntisojcctCandidathingspatientwonderstrongFlakierMannerEvery1-1rttyrnTidafionpoliticeixjnpWalkerlennieUailinuItaiitiiorjoiemaybe11101111cicarvcpraisecontrolhiaIrchanceJournalMeaksmonthscouncilcouncilMaysenoughothersHannrrcanWheretriniiuXothjprightsrulingthroxvncarriesstrafiersimilarstationprocess10thouIidumpmtimleditiontMnsanuvtalstihtdMrstrongKeillycouncilsectioniflliiitahampeoplerelatedaffordsinstilcWhichin-JiifenpolitictilingshouldidlingThecouncilliidilsecond111iitalI-hihivingtlilshouldelrc-iorieditorsaroundothersJevintdidatorfTencUUIIlBreezebeatenthingsuwKiwonrollchanceelecteduntkvnofficialnikinclomfxllireaLlysucceedftinniharaejaiimaycttircnfrj1-jinUcwcrtributeturnedthroatsseveralHIIAlbertxiciouslairlimllecordvriratOsiMr-anlioanlsheavenhhonldimblicjtfjeliny-xvruttser-vantsaicg4thflgtflifl1spiUKmlietlrevvoikinblowinAIHinhereinmakestrollertrollerinniimreaderMARKjto1dshouldindincanalsb-ibroumtniiMrbeinijofficerspplctcountywhatsettleMii-ioIfdionldoIlIIILtalkedII4cqjNsiirnalpiinrxcentralslivjuisinglewhichjSoinyririzendoingdoingliningFri-daythingsadviceaccordknownformedMyopiccoautymserOiTtiUIidrawnal-waysIivtflemoncirclesshouldholderspeakWMIIIIaiihitvMistereKiJiaanyoneleaderoSeiasctvrdgreatereonlMith-rishifisiretfoxvnsnativeinoiiiisxsleniesteemalkrmoneyforifWhTCnioiiilealmostUnlysaeolabeforeantsecondre-cpocTshouldshouhlNsiiyIttgzishouldIniiedadoptseiiatfirreitllvrr4-ioughtMiaminuruildesirezz4nprovesMiensfhn-Iwork1tlill-nffrioLIisttmakersDATENewseoitniypointgivendictatenroiKTsweepfathercontactaixxajdeucethinsmattersccrcncrsacritiMonthtrollerThrymatternitiix4returnedstatedAlbertiuioxvmoneynoneyiP0tIjtnliereasonsplanssweepvindicwoitljrosier-Ihve-enfaxoisriiiiiusmilvthiettcurrentJnrcircusTlnrovit-lstrPensaThymayoroughtwhichwouldfellowblnvnnoilo-lleithersweepiniiVeuithinginafeUrwhosefoundspeedxxhichIWHItlsiicaTaiir-uHrovnb1whichincreiWhywhich5LVs4piMiuanIcomeeruisulIotntplainstihieUuiTpwhichhouseresultFrauactionjUiceniinorstlirxrxviiirhthequoteE-ugeneaffordbankswcm1correctTheeS181UdatccitiesplainshtjTheywhichlocinsSALEwhichcaucuswriteralliliupridejilieHcalawaderthrre-ticonnectTheywrfju111hmayorwhichaboutvouldsweepxxhoserotarywhosetfdnisKfcicltservantwhichFromentirei-Vhitfri-sions3JnwhichrJtwhichfolloxvThitrsextentmaKinFrommakefmisfivonldvhilevviinldIcaboutwhichdirectititteluliticalIIIlIlhohitiiiIItinuphousettvso-linttilardsiHanetizihealhofficehps-tnthesecardsherexoubilattertheyihalsieiplamunntunderInaeasiermasterEdInightwhat-atheyfacieumiimfJturysweepVhyaskedrelishlievespisiitrowiplaintInltvotersniqhttheseplaintinuttumnhighforcexprissThiyollicetilingthesetilingaboutitseliWhenresultecindTimesfavoriheieknowIStmiwouldresiylargeoflicextalithrnxx-sweepirfaskeephopleandoxvusitionYourgreatmattirWhenriceTmsilaiKgftdwhilethreefavortherenrinrethoseorejtwordsplaindiemcorporesnhtnrernifsuunollicetheredownIIwrfoundsettleclimoverBillieWhatmadeotherWeekrestin-iTheseohrr4onltIrecentoulncoiintxbondseffectcertainsIuiIurthesecleanknowthinkwhilephnnrcpoBethereoGirothereX-MirkeiKingyearstimesNszrdriphtyardcleanthesecleanknowforthclean5VnsamakeotheryoungthemwirelontrotherIsendrniualxviimaliienafeyearsyearstherexxiti-UlewatercredityoungthiaatheyThenwhiteBlissthesethinsmalemadedaysftsiuiprob-jIrilai4niuioidaaboutCuatxvtiiie1500IUJJITthreehoststhinkallowti4ia4goingpaperdeancountCureof-ficetheythemgooddopienterscomerstrouthavethinknilyeveryWhatmakeanollitemendiltereknownixtisecnijservicehaveiintcordpaprtoWnofficeknowThinIn4nsecureyearspalrfeyconneewhenknowIrdfrtheyhighSAIDSAIDTimehavegladlautiifiVeisiiiaitvatnKentft4anoiliermadeproveotherIolkswhincleancleaniluncryfactsrallySalotire1weeklionshoistlolUgoodlaidenjoyJJioserowlthavehavesireddowneuryheartdownistjecKrktl1I1etryeveryxvhatItgsfromiiiifareferilinuirkjshowmiincoibiclassriekollhetrutht-nElaTixinceverylategainonlyITJTHUIjusttherefrinkjustjIOdowngoiuigshalllittleIZtk4BlissJmadyearseverywcrktheiryearsleastxidtsknoxvopica-dnesiiuarCoodwhendneiJackdoxvnS4raTnlyonlyhavelodiiIdtTriestheyrpr14riIthemuihtIhprovetheirieoHnsoneexstate-nknowauoitttflizlongJoineverythemshyllNowJuini5iontriel1tittplanotherconipraii411111ItirthTni11iheyyardriiigtightexviyyarsstateYEarIoulkinifromcivicliaverihtwnmpsnusthatworkihvinoobfihavfbeenfromhaveistveFotoifieiALLcouldxxorklateHoLt11yjourtractstateonlydonebeenTarabecisameKimxvJackxvhatuildTissueiuslliouefrompiessluicetimebeenbeentrpiahigha-rIJicityfactsafterthemWNikindo-ntowhatfromit11flt11fromhayhavehtxecityfotdowJMSSeiltseStatelurewithlimeTomfrompiacIxittonlyiijtthavebondEllismineLersthaniiilieTilisgoflIlFORMnetfundliuststatdotehuBsthytimeCanwealisysnailIromoilernnisTHEfishrliiliptTcauseorHtheirfeint4aestatemadeUrnhluwithfiomwhocityownernnenatvyearSinnsIniI1theirxxordffioffrontcoplleasihitrhIsucbiaTiiswishfromLovexxithIllOnecityhavemdlikesANDwordsewerWiThuieanunnIcijopartbeenshedmatefromcitysomeiinhaxeuoi-bewithhss-Hviewtimebeenvhiithinhardwithmansstatedmiilatera-toUcityventsiilincarrhancityni1-iCapetchnothttieibindnkinmutSOccityor-ganwhatfwrrgttnhdasthata4ividirewIrawithhlkXsomektn1donepitpullhaveton1to-perwithwithtltitringlIoncitybeenwithdoeschirticaleiJliSaywithwith6fcondciiycityasksriiftHornTheriiucJUtTheHueiiarKsdavt-itiiehavetimethuskindholdwithofftribonlimenltJicityII-Iltllrcitythatdoesriuelenicrcdir-Lbeenw-arejustcountwithbothwithcointijuehtisirHIHPfouriiautIinefoodvhi5xxoreemoredoesTrymultcomerrJIanierxacitytobeentutudaywhosaidcityIChnt1unestatehintxviihwithwithjetsbindTimittleThealiibeenwiththanThanhalsomewithwildtatVs-susecur5erveicyolicpfojtthensidethatliasilhcometwice4niernevernevernrrsiatsThethatthathowTiltThesomethensayswiththintninibnTheJustbeatMUIIIlus-ititsjbleCfIlholtNowihisthatlootHonmorev-ttiathatrtquitthenjelimayhmutimtviiltcordruvvltICFlorsaitijutoraielM1uTheTileKditalsothislOPSmayotthlwithilirnv4ryand31stillThewhohatrankxxjtliiliitenterwhoFewthatwithlastviihjjnyIHIThethatxvellFlortlm011141foulnextstatelotsoiarfiilhimThoThehutTheaaioiintoFIGIsomeaimthatniuLTheshotloo-Iimlizi4tuakdayableluulucidverys-tflthatThethatThexxejlarssiate11that55111thatxvithnamethishimwhohodhV4namedryJtyennredintoThefirstshotwhoOneThethatihfx6GthatidoL1TauihwhothatxveilpastThemaywhoIIctvstatementstiteriseliim1InlicylikefthatotiswhoIt1t2tmaymotecomoAndthisitsThethatAndHalrulewillalsowrybiyIz1thatThatdayiiur-ofandTIllintoatoreLadX1itIratxiiiverythatTheItmkThlhticceijjpesvitillthiitS4itiieji-ilxinaitdr-ofmayhimiiiiiwithwhoiiiayTheAntAndThetiedthati1thaittrsomeitsitsViethatptilnnnltSatifJuinTtpartwhoalsomaymaymiyThelintthatthnTiltmemmayantIwhomay1S07cramOneintointoofOurCeolialotilxtlit-XLthishimhintanyliaspastthisryveryxainwhofaceHimmadthathanthatinto49i-fnthisguceimt-totiessitethisthisfirstandhasnyfactTheTheandantSmoremanxmoreiiiereI1jlUllpanthisthisfItrjtasiliesthatmaymaylilIIngwaya1IIU114reelslinetwotlustiinothisSiiii1jandandandtiniulviIhinthimsteinsortiemoreTIllelsethatthaijutnrinrmayly-hiiaAndsaidandandromHotTrnnianyiiatthaIOneTheintolovl1rilpaidAndwIueIiuthadgetrt4nStsbetTheCiuthatwereingjugthisanrihad1duwillhimandwillandwillwinhimwillxvellnettintihatsizethatNovveilHUllandwillmillandevenntilhimantthisrealGeothathimiliaandsomeverybUran1atiihinttoiiitoldIIr1iidmayvratpiefewjayandthaIYesandantihashasxxjllaiJood11mgimalnmsaythisAndthithatthatnritmayandlinfandpunIiuvrandhasandlIfttmstwayandmililtjtandvejhimhalingaudvnyrrJprnrJtinshizuwillandtalkmost11wayjugmayntnihasandthisandtiailinethistnlttn-VwhoandandandviIWillwinwitJLtsandhimiiiattiltsujswanthadandandinticrywhohaslivescatintotitandstillwilltiiaiWehasTillInthiselseMorCIMnunmaxandzuJthistimorehasNotthaithisOurcijandandfadandfairandandIlnaiitlandnn-illandlaidandjilehavcastoverandandandintlandwiil01IIsthisandwhoandthishimIisihothimtiaTtJiKtheafc4thetheseenhadhasIudntiiinmivurvwerenonettnt-VnextandantiandOldandandYsMaiviIwillmeiTraceandandhavtheTimanSIandvjIandandinnwinwitandaiiilxxillansibigwagjoiyandtieuthethehimwiilwinauldoxxmolMMiiintheandevenIvIudearocseatanynilifltflinuitoncepayhasendJtrandevenevnandwillnt-nothethetriandandvMIforgettheI18bthethecvuttheliartheandilifandandandgetthethethetheIiniwayhashisHUTlaattierhissagtltt4ouumiiatcanIanymanraceVVehashasHisPenandendanyIwnwillandandthethethetilLfellii-prandthethehrl4iiwillnoieImttheforyetTlitif-noyettheanythethehasraiietr-hanaxev-WTJhasonta1tIutTitiRutltqIeuiForlionnsojliiii-4imen11thetallwmandxxillthemilthethethemUTandwHfullleyforthetheandxxillthetiltthehionrintletinthetimeandazsiandpersaysxtpare-nButhascaseoarsayman111111manmanls-infatoudlastfortYesgetIihthehetheiiievatmoriitevttandthethethethethethetheTJithetheiidandsndandtworffythetheIStitthethethetheMireWIhillthethedonhisnunrnatoitheSIxWethethetheFintInoiifWeIThoihasVVfanyunThumsbe-atfjirIhsforandpayyoutheeveroxerslimItycostthetheiticfullViithehi5fl-4IflnowflOWnextTutethathetliethethewillthethethegothisMjifailtilttjptwoButhasxvhtheperThtheaoutwoanyherltlWtheaniemanmaneveruhIpeaIII4commenoldthaoliitsthethetheWertrtSixthetheHniheIttthothethetrliionIIoldlirHutthethebuttheJitproWethelift1herHisthethethethetheihcthemanowntiltanyvnrctipiheICHIomxouthehaiiRtyouCumfC-IforBewinoldhutsthethethethetheihethexelI1-1tIrainanararePibitthethethelitethetheliarthethethetheothtImetinRUTtheilioSOIIBYhasiniiitheliioarsthethesaypayTinmensureonetdforihttmotlimitMriIWagothethetxtuhintthetinLOtthethethelaiBillthethetheforththisforMrhotiasainitsbut-tuHlthethethethethethetilenotasktheevernesXXPInoweasenotTheictUIH-XruitxilrinLnloldifcrhissayforhistvotheclioththeiIIItsforoldhisJuLxill1114arrnitnracennthatnoxvvastseernsInsMrtheproi5itICbutfIiiuslatyouWethelirnotutwoatettrrhisranclItsMrniforToauisuTmanbyhisforOFoldOFT1newAlliiisSixsidtheforfurarI-TforforthexilliumziheMrforijtittheiiethethetcbyejiumiiitvrareoutcwavlifi-oforhisionbutidaforuissxToneriiifcrforiiiJfortr-thiolditsnontillihetheforforbuthattheuvroutuiivnvuiiiiiontbxxvaswaseosimax111foruulsetiiip4-sproFuonevotzforforindfuroldsunwoninnsareareJrforsidndaIlcen-TforhervnrttTtheniforputwasvasiiybyifvwonnownowxxnocanxwoneZIzIInotforuItyhisIidjtiuial1tnehis1nIncflitoldtaUforvviShisforone38MrforbySothehisbyienitWIownhimsenIJtjandnotnotwasOMiaresayhistorMrforfrbyforhisfortt11forILTHUMftrMauttertinmaxMrThhecanrraitlwIITIareTXXOa1-tnot11ctiiMhisMrWbrbtwasforforUitinwbfiviforjestaresatwaxTinotlndiutinotintl-l111notonitse11tIto-uraHtIiiMrMrThIiljforintinthAnncnnsocirihofnitoneourtilebuttMooutallluii-iuolbprhiUyitsmTixxasetvcanr-ImrottoarestiiltiiHicanoneejtsiarenotsixMrOntaTTtjnutwcletilnlorqnitamiwa-nllyr-ontooamt1TarecanonruncanouroneseeoneUhcnuflflCourInihthibricaaalltli4UnfJibyKvoffin-nrnotallalseenotseeonearecrJii1doheni3uivnoiinorNothInththittioptjAilipibejgtlortiuditconconustuseViir-iovnotseetntfniIIInhhehetintift141nnotluxitshetinMrjhlioaroihhtndarcnee4atieonournevVetiaallhpeinlieitstoljllallbeelmiaTihiallmTilastturiHthJanlMrshehejieheuHThnnsusetiejiartthDr44tnTOUI2iiniIsiftfuuininitnsspIontnbeheareireiIiAjareIreriiehameSMbeIaherjjmwnottitiTIviJipVetlcrettrnnotloraihaheadheItOhIt110B-IontienrarellehehrhelethehedonotHOTlilt111Iedit1nuxxhalisItsallBodobehodoWe1ttveruaidnxtroIlheseoheutliehetlhend4ituptbeUtTinttrhehetieittheontunitrraztis-Ibetvasaie4-e11dolormnarelithIhevebentinutambeftallnesofof10ofofbocilie1mlotlotiiordohedocairlinlIetuebemeInsexxifh11uofweIn14ortInof-fisheIasof1-rfl4oflioltKfarstrsairtbMCiwbcvsiheL>jhwexveiiu41ofbeoftvfin-talitofbeIIP29ofheIt-IiirinsorofvovenutniawlvnofofThofprOJhobeofofjliikofofofanofoftifoffifisruibeItIathtIoctXinetinalweweweusiniLuofsliof1j-of4ifofanofInbes-tosoleioflieofit1PitsuweofccofofofWthniofofwe1711ofof00ofpIinbeofoftsaxVeofofAlofIIKthi4ifpri1thbeofio1inInxveofofofinofshlitofofofitnofotofofEOutiofaltMiayilaplofof1xfiniofofofsfinofofthiscftj-xofofofnfinhJriiilleimathincoofofofxxetrxvearofth4iTthYfofof4fotiliiattli4taitoyofofin4IvofofotoftliofIhofFTheJinthxsreistothiniiiiiihIttrofitttJinon-iofofofutofnfofofClfofisiuinanouilinofinbiininththtoonwliontIInuncortoininininliinofinInInofni7witoftotlithintoIHIiishtIMiTinofofofihKi4illhiinirithectaclvonininanofoflitpeIsiuininint-amaninininiainIninoroftfofinihiauIinrhxveZ1tUiniliin4ttPVIasthnoofththintItillxve1-RonanonnitonIItbIhinthiisthoiofonnuWivi-XV1iutoistlielihinin>illinInincuEhisetartIIJHisi-AininllnrlihiinihonoeutontieannciasryinLiirfiiinintotinantototootIsisltothIononisTJi4ishiIWinintoasanisisonistotoanillisillininIi4fahtinoftoanttonnoeltoninininov51IsotHjtoinltin1tIJrinlietoasasisortotollonanacnoui1111anjtoitotonornonOVattoi1isisIntotinint4ui4tiininIHleinIiisbrtotois11iuisinasasnoouttiitoIIusonentoOIl11tItisatifisTisisI-itoliottciTMisinInh4lslrtototototcIfitxto1isotieHot1astourasronastoinillillnointitotototointoii3ItitisifitsoortousorMitororasInM+MtiriiorMistI1his0oratjoatllnorjjtiisisMnoisniltoKioKinisisiatotototojotointototoT-jiasorasIjtn=sovetxatasasitifItto4PtotnlIf+in+is4at+uftoisisjsrlisisTtotcntattohtinJHiijitT-il10toto13iiIntoizticnoIMnlasK44tftotototoItoWif+iit+ifTTifyT+itlkI4isAnifgireisusasthJattoasistotoreisisifIIa-fas4trattviiitoatvfsi1atj-JIatervotoTnseottu1+itOtoiitorijastlit+++orIf+I-IjnQisivuiiIistliTaCsjthciI-nJSotmexattooioiinnu+ijiifTitHifAiftlUIpIITrtIntotoIXtihniotITIsoseTIaittTfifcnItulJreintlitlljsinififitr-imiTKntUI01rnSIIioinPusttnmtitprATIfii+A1itIte4I1ixIoZYititinillLL-lxxittiitnaiIItUi1esuatisr1GAAItifi1=IIatTSitjt1Htissritniritlitdtn1iIHm11oxifAItpRit11dhitisjimAQi-nradju44Iti1otitmiofisitIifixvbiiItisitJliTyhitriiiitdsic1sext4thIihirtis41Mith14lit0aitiditdt4TIdi4simrmisI-u1hg>NsiMiliittlitithitateji11PiIhIiitd5Iirviti1IytifreIIa<1aI1-t1Si1hwxraWji2hIijertT1fhIJiTbsmaffIwNeairac=fJunha-irriaalluiJa-i1jItstyssofI-tjtixxitajnaiIltpnaaaavuaaawuivtuoaaiTa1siUaruxxfiTooIHoTv-ijIMUaUaCaaaaastonarauasaaaaaatiaaxx>hr>eTf-iuaaraaaattneanaaraIaaaanaa7jaaIirKeouentsaarraasSJ-faJjjf>uj>vsjjc>aiinlJsvaaaItasaYsaer>a1>aojardf==>>4WL1>lefju=IIascit=iva>i=vasLrixdsjij>>>pnjfJIjatiifra1rrrJrnc4vrrrn>crItJOJtfvtIs>==se>titsts>s=c=>j>IaO>ifiiih>>liIiSsx=s>fTf>ItIlS>jrLrr>i7Inlejf°>===i=eoiI±iiiiiI>5IfrM>93vsJI>VjuiIrijti1j<><>=rJ=>SiI>its>>iiilliiTzft-iI>it1tis>itIrIj>f>Jil>tst1t1f=iii1x1tfttiIrL>>TfItjiirdilIII1ijic11ii>iritj1iI1Iic>>>l1Jtl=xIHijttjij11tI2jIViTcxjtiIj1I==ifttithijilitjtt44>7ttt<1IrAIilt==jiI1irSi=44<<>>0tItJiji=tjiIiitt>tt>rJ1IIlt>>iIrijI1iI1ts<>iIIttiIi>>>iivi>1<4tiIiaT+iii4>LtiIiittiiriItiitItIttaiT=iA>I1t>iiiliiifitiiuiiiitr>>>>i4>vtiti>Iii4>Iiit>iiIiIrii44<>>>t>=Iiiiiiii>>><>>>IiqiiiiiiiriliiIi°>>iiiiijlIil¬¬I¬ii¬¬¬PAGE 1

ANNOUNCEMENTSLewsBearSTATESNATION19IITDIRECTORYPRO-FESSIONALDruggistsimportationWholesaleEverythingSteamshipDrugrecognizedDruggistsTHECOMPANYSundriesJournalCAPUD1NEWWEB-UETELTDeSILVAWhiskeyWhiskeyleadingall-saloonsinscribeBusinessAgentsreceivedITheGracia-anNATIONALmarketScotchLfWSScotchCITIZENSDrugGOLDMOULDEDBEARrhiteSolicitBlackCO-ISuperintendentYorkInAPENSACOLACA-PITALNewlineThisCOcafeshljPENSACOLACJBB-SHEADACHESBANKYourTHFFloridaRECORDSA-PRILanduoJustbestArchitectandIiBEVERIDGEthethexlamifacturersandsaleMORNINGJOURNAForMagazineforthetheBARTONBORMANSPEOPLESJENNINGSCOAttorneySUNDAYYTHEviaII952DldaHoWejBuildingOpticianhlI1lilflJI-nShinglesIIP1501PENSACOLA-AEDISON-iALBERTRootingVSaff4isthMARCHShingleProblemlarthIIiIJrr-uni1fCorrespondenceselfgovernmentrepresentativesBRYANVestselfgovernmentliterature-templedallloveriigeic-hildintrff1AdrviiiK-lrroonisArticlesWindowSC11gOVFIII1ifltBuildrrVcentraiixuMisin-UHIinde-pendentlyYATESselfgovernmentFixturesSMITHMaterialtfcllcdThiesenReadernatiul-alhdcacn-conimnniiytloFrmtcAXDKEXV-SIitizensCOLDSofDentistioirclConservativeCharlesSchuetreSecondriqlirirtiisapssMdeniMiiatlarKPOlplTIClutterpricesCabotsencroachmenisahsorptionWashington-SoAiii1tantCustiIernationaiit-vSiijapplI1inJnOeIlEUIiF-orinBANKLargumentscentralizationncuitcorporationsnesro-prohlemlecrudecencecompiainedrpnblicaisrepnilicansof-jirolijhitietiHouserecomiten-daiioncmpoydHfiuotia-inirtnrecunerul-CKOItOKfelnlintelligentlyrriitiaiy-IIAIUESresponsibleM4jermanatIuIAIKMBKKTKrlslrntgovernmentSouthindividuallyBeveridgesXeverthelesIiMiiointl-PrlinarSeriesRLtumarismonmtiiiul-atorsresponsibleIo-orZJSurbemtwentyfiveptimar-xFnrcKHeveridgesgovernmentCollinsOar4propositionmfaerte-StacVprosecutedliitar111rsMusicdisappnueinterferencesuj-ilreuJiIiiaHmpradraHaha-sInSlearSnts-jlteyirai-portationPhonejtihliitiuncomplaintIllinds1tGambrmusbankersKicDonoagh1reriintJMCDONALDconmumisyCaryI1iJgovernmentenite-eishtyrvasnnstirstamf1jIunderstandhingnariou-xxliuscTrio-ItoiviiiitconstitutionnipulatingFranciscosconvictionstIwfunderstandjStnatorSCARCITYTallahasseethemselvesnatolTHEgovernmentOfficeANDloISillustrationsconstitutionthomeciMitcommojionpoxverlessuralgziaru-lHIPophs-iialegislationthemselvforindifferenctyowheadSecretaryattemptedr-sjionsibleFntidbiPah-itotchampionTaahaf-inaJIENtiIIAV-I11OKKMAN-otinappointedhanjrnrc-ndithstiRdtisTlilinfnHeveridseat-TxieiisionatpresidentIt4-41I8ggtldegneraupiedaJory10I1laCWM1iiU-iwaiprinciplepresidentGsrraic-StrestsJapaneseiargumentslegislaturethemsolviuninniyunderstoodProcimt5-ulMcO-IS352SIhenappearedEyt-Specialistgovernmenttil1poopio-mustdepoiismlvivlEIIEComptrollergovernment6systematicHeverldgeeinploxedhnJittln-IhrespectfullyTHEExaminationAmericanIthousandspresidentbticcatiersffllgovernmentinoneytMlunderstandcirculationaccordingauthoritxnatiolDIRECTORSanrmicntdisctssionPanicIs-heicbvargumentsStoreStainnflwriteeenainlyauthori-tiesplaintiffsauthorityhautplatisibliplutjnnsDoorpoxvorfnlemergencytO-Vi5wnztavioouarta1linUNDIVIDEDSymphonyispreservedt-iiuldadvixadproblemassertingalrfruaplitigationConductedtogetherprovidesdiscontentdemocraticPHYSICIANcandidacylhjholifclcommitteevjiluntarilvquestionipiestioninipoumwithdraxxaveridgemet-allowedinterstateatraritmenregardgoVrllIIoTtAmericandifferenceCaliitifniaefl-itboorersIhTratrocertainlyIHswralTit-AldermanassertinghraiieiscoNirirapreijootzsoriliscontontAmericanpleadingliainntarvsuspenduisctintentLcuioTatirxvhaleverinsictjondespoticrepublicadvocatesiiiscnssionSecretarydatfortiiFranciscoMars1a-IIiantiadiroascot-stantlyprojec-tionfJlIlslnsmoneyedadvancedcandidacytandidacystfllwillOiJtlWhistlingSankmgIrinlxvould-stcurscontinuesuaClwheneverAmericansrateftil-jliUltIi-oncituUdacyadvocatesDemocratKICSSLEJtrirtfuBobexioniaticttt5T1tIottoerlooksnHiluo-fPn5utaKeveridsinterstateexperienceAmericanDeinoiraMIPl1SashsriiivAvvillagesinterestsAunricailresMain1are5-1111rnotWM529M2continuesDoitntiesdefendedf1rqmhtIUUlftPrthere-foregovernmentcorporateAmeicinronifiesinterestsgatheredihvrohyc-9sriHLawbetweenBryanslurltitthinUing1807thronshverthclcanditlaeyecntralvacPrrsio1entxvorKingHOV1ANInnJIdfliicDnloratlonecessarynecessaryJOFINSOX-IHKXPAUKilUrncyIU1tIHrespectfulmttrderejlIr1iSfriVrKRooscvrllocalitiesprecinctnoiniiatiMiWhen-everfriendly1111a-LISTENrailroadshi1answeredh1titszIEJrcadiAiayinter-statepurposes1II1J11tililiiatureAVAUTOXrfalpglinterfereenact-mentrailwaysiiTuiinentirelyPopularitdefectivejnterest3-orcontraryKRIENDHchargessupportOrientalJarreirr-Infionto-o97TheandMayTreatmentdignitynationalJiuanciaiKicKapoohereascontraryThehtriiia-timanuassumedTepfoneeNchCTcrentiiIyobligationsatisfiedctioilbusinessin-terestsCashiermillionsThereelectionSelectionsdeliverycommercenationalffJTsiXequallytogetherivini-OieinterestsPrevioTscontinuelonanililrnycandidateinvolvedEasinessnationalIuqiunl-iharroenpartiesdangerAldermanfpirtiiienthandleda-PlentyenforcediieiiiorauportionAnybodysubjectIiseiiTlyunsoundsenditmGrmacJierspensiveTreasurerISJ-0UMKSolicitedrwhinh31g5trjfdoctrineexercisepromptlyCalinterestshinKituunililtiairil-ropiiiBushnellnationalMitIIONnoiwitheaiidlCateianvn-iCOBuntingfor-roeleoznationalmidnationalrritnarirsoniKilassumedPrimarrnTlhBuildingBundingSenatoremployasserteddisorderrsinKlata-jBuildingResidenceprecipctin-terstateinorritlioIIIZfl-sTcIrimarvprimaryxvirhiruTransaccJIJecatieattitudeargumentSenatorbroaderexploitradiicdiriiMiPROFITSmillionsnobodySURPLUSprimarynniarWsdangerdangernationspeopleOrchestrai0alsicbecomeQuartetteMASSEYviolatedJiiiiilKypeopledveriislVino-cratitreatieslllCKEHsiiiiiKiiiI2Hour3Senatornnllizledaisuersf-IoroooiMibjectsuppressttioraiirFERRISSSenatorJacksonninetyM1IrnxibetuorspeoplebecauseiHKWratilicinoiratcompanycurrencyCallnationalnationalnaiitinalUtJrdwtt1rf-iosTjffererAmericanAMrriranIrTmariosAldprmiiioandidateIriinary-iSerenadehufpeoplepeoplepeoplepeoplecommercepeopleresourcesaMcrmanVT5OVfo-rctrioicommercecommercein-terestsUliitc-xiunSenatorSenatorpeoplewihoutvarioust1war1lnilldAldermanVIIlTiNGAldermanAldermantheorypJol11at1507LetdomaininvokedPrimaryGeneralAldermanBankingColfectori-BagainstpnhliclotterysttI-1ilrrpeoplewithoutTwentyhimselfPrimarypftrtfKAIIAMhlpurposeadvamareducedviolatesDeSILVAPtshntalloxxedMirsial-Tfcongress4flnIPrimaryprofitsniinjittf4fiejsn-ipeopleKlfcirntvvchargegovernorgovernorpeoplebelievepresentneitherUKI1IY-Jattor-neysfactionaliieople1riniirfispeopleperMuispeopleandiIiifamltIiteAiierianInstIhtheoryThCIIM-effoitlinc1declineforeignPrimaryAldermanernmrnts3D1I11rloloAldermanPensarojirMkiiicfTrctixeruiallfleriWihtaryReaderCnptainbecausePrecinctAMeimaiitfiafinniilUKVKrf1iiIpeojijepubhcG-QiioorirunnerquesrifipurposeAldermanUpansnon-JiuresAdenrAldemianfrnternilth-aiLABORPrimarypeoplesmalleris-rijhtof-poxxerfoiiltflryPrecincttCllllnenceHexer-ldiiationlinnliril-n11This-toryforuitsanililatipeoplefttrtlierirnu-ajstherebycharterIJnEpnhliciiiuuerciliSTtfliupeopleontrolnecesarxthingsniio-inidefensePrecinctthetUilMfiiDisburserightsseveralbo-esatizeoverttorempertinionactingVnusedi111111AttentionaUJfriiatiinjuretreatiesKKVT-itfPrcflmReplyapproveinter-estFrncihcianacanWilliamsaw-ihoiiiobscentKmshtsthetheNationiematicPrecinthetheoryplacesfopriinshelterReaderSpnccrUnouliiRIntto-rIaidingcontrolfederalfederalCalifnrTettdtIstricliAIcejniishouldshouldsystemmen-tionasainstPrecinctPrwinctPrecinctsecondhandlebrttgsmyselfrNz1iReplyfar-awayReaderworldssupportfederalincttlnPrecinctPrecinctandPrecinctIIIiIvshouldtl1ammonthovertmrtederalftsiconrsingReaderMAfRAfederalcausedgeneralyrtnntsnta1KUAXiC306nOiDf-1IBROWNbondsrrinisirvFloridaltlcontractRecorder1tialraiidiryaiiBryanjiniongpositionMnshtstail-beUryanIryanulaoIPrirclnetenjoinoicto-uurMcnueciavieralpndaFarevvellNntionslfO4TNhandlesecondDiseasesBryanrightsin-poiicactinglionestlhlwalnonIioivSolicitedfljTlOrTZltr-urMarcht1ThcBryanptrnutvhiskePreciousitiiliuarvDRPrecinctPrecinctstrikesIYflt3supportarticlereviewindttcetrcopsHattHSAccountsrightsOlaIriisarxQUINAPrinariwealthllaiiirevrrMs4trttpriniarattackjJaJiirfCiiiumoralsThiserConcertcontntrichemextats-MrLeGarrrjCusinessactinuwithintroopsAngelspresentcountryCovcryRobTts-ishouldidedsePreiltitvrijtnttlie-ViiittrAgainrat1olitatfed-eralarticlehoioiiyoitizentfioiritMOVKHshouldhis-torysubjectsiibjfitinstitactionburstsJIAKKVOIXPrimarvurgtnniiilatrTmigOFshowPrcintwhichmovedFlnridn51MJlliTprifiliKHAXKineiiunnanitIatsupportaUH1OfUiin-citedv-rnnuiitMatsiialMarshaBAICK1JijivnieTiiiiedpronssnatiegoingrightssupportiiinmjrtsupportiLiisKcommonexceptnatiiiinationeasi-lyprowlnttrt-botrichswetjv-ittlPninarvletersnaion5100000ninntram-iiiiil-liiiiitsupportMarchnationschooliitinnsthinsPltiY4-sigitotGilletteMendowlw1tyTintedmayorJKUUVsupportIieeliywithiniorbidIT-NiiouWoeingPreeltncomcetrtnj-tiontfrionds-IMarshalurgedwinciiCeneralsiaudtuysflfoVltlt-VnosubjottI1depart0-TIinsStatesattackannounce11d-Ingivent512IIM-rKtviPvtliMswholer5cedwhichxxhitriiStalerannounceThereeitherstatesmpJlurtjudgershtssocallnttyniysolfstudyriihiannounceCrrenicnationThinkaffairsrspootgivenjliiriATiTtSTpeopleCIiIercommonPKKKlailetl-iIFPOJCo-fittbriotraUrequestwhichwhomwriteriiabtlvjrtPiiuiarxllMvartat-VAIIIhchstnaiorsupportMibjectllpwouldiliPrimpstjppotttoip5itpoweractionfairycubitsi1ojTsnhjtnationOssmnOSCAIiall-xhiMuninwhichrightsainii-JaTilivmIliionEdwaraJS51flot-terynationnationinOraiipartsaertzedomainMarshalwouldsoundunderriuhtMayoriHtndcalledriihtunderpiocratsprrlatrs-10UNHrIafrreimtpowerjioxverxvhoseithfIwhichwhomiarII-daWhentaritrefersrefersiimounceatinoiuiceannounceiiiiiKMiiiteHarryiouScecialanswermadevhnleiKingantKiimocalledreasonstnihrnbtoZorrctjurstvagrantznszootmayorpowerformnfur-jnTlisiiiojetMMivefcswhichxvhichieoJoxvhejixxouldvonldxxreckJfioTlClutterlargeNeverlaborogransnnnoiinrwhichxvhichnitpdTMOSslpiwiouldslatessuljocouncilLargeTshi-uOiilogicalDpart3-EcJisonwhichHivtioKduesIrving11piir-mi18beforedefiedxxhichiyrlfIrccinitriemlsfritnilsmailsthseaboniamongHarryChurciiplioitEdisonalojT44iniraHarJinresprtbefonindictmadtthClarceHrxiiiUlIiV-It-iovcrytfnnonuiThlithByronIIt1tnparllli-inpoxcrnivsolfnixsflfrbpeLargequotelitiinillmade1ZNIKtion-nfhansiiitl-itiimotaticdeepannounceltiteiardi-JatlfielaunounicfaitionpowernivsclfWhystatesiatierpublicundergisiaaiinoiiiietheylaiorthonyHarlanCornertereslsknowntveiI-fl1aronoiiooeShinesstatesrr-ollifChorusbasedMibjfthosemailsmadeLargeOQetthlnIotltvvvhomebreedissueinrl-ittheseThesemailsthoseTEOUTeTagonaadmirighttoaj1TsibotArthurassertHALlwhenhitsouthoTIrmailsUoojf1nTolledtheretertIo1tnxsclfcouldmadetIoaystatstownsannoimjiysfTfstaTesogoisiireixZELIISnowinjJtaosiiijJidtakesmanyLargeiuittytheytensonMitten10111Hartaniiteiawheniasrtititi7rnonioraSsenatethlIIiaiiztDiiiJicmailsJliesefriendtheycourtsgratetOVaitloaItosntheseilriflTwhentheirThatShipsmakeDeuocouldcouldtheseoiliersmyliiptiiionlyVliitcuciionIiiiesfthlAtneopiTPrj-lijjrvlIinar0nnHhit1VliolVotersstateslurehvnuloWEtscistateshugstateiniHsPlorctheyfromiinivitiliiiiIiilfiiinHandsansxvermadeeiYctanoitselfiMarchHouseWhiteAspectsolicitcoursecomeslocalaijnstateIII1lInOWjntshiverW3actionknwltonlytJiosecouldcouldotherPhonefederpartyEdisonAtia-wnactionnearerhaveweekthemlabordoneonlyontpiitherehxcourseAltertheytheyrinnoiitdownEoLonBabyrnrj1MarcliattiunVhtohfartxactioniheycourtsrJeeeilIoroIvthirwordworkDealermvselfri-ftTtifilledcourtsding1ivpelfcausesaltonAwaypfoxIOIINiuionslatesoftenninetstatesonirtnRiversactionattntnseTUOIJKItiontitVhiteWhitefromfromIpfro1-moiexbanivhaveticrrg4hIyearsjrakeubjetheyV-KiinistatesrxineiooetfQueenonlyAtiinrtMporiBasislIuilmadchavetheytheySAxrfishsFisherXattibootiesDOHIJlaws92-VaraletianShale5tTtioiSjlioitKvenniiirhtfiliyAldrtrattntl1IYt-altroThOftjtopThexvronsaverthaveKeoii=secureJarslr1sesOIioItStt0sTrueiImoatSfTvvIVinotatioTiactionslatesmarlsWhiteMusicThissuchlawsLouiseVv-tttjdflhavehrvelocalfrontTtuijtttiicourtssuchIlsiiidthemPtalaionBrentwhitestatestatedoesVeryhyituiThatfromftrniniilaSteamti-TheWithcallsstatesmanyt1PhonePhoneIiorlpwhyf-SfatIhlsrryreasonnrasterunItNameKrandrandponulrierti-mbeenSoldh11drurreadithavenft-dtTtalCiiniriOfticeAlonezGEoOfficeNairnffrajidwhatworknaftt1notesDAIOKicebeenxxithwithPCtrfiwyXoteJ-OItriTHIrAaetfromhavewhyInforceuponJresfromlhfcSiJtJVValtrhereSafeactionlargdeadBitshavefrombannfrom1111solilta15rlawsuihTclt250GOthatI-ttrnfofinalhandioiislionshtteofMixedtIXsuchthanhvspiirlirOaniAprillocalnitisstatesalijftiojotmo-ratiliirjBrooknniuvinfsciiMuitlscoastJcorcsworkyiibjeFirtlawsif7ionIiiatoIPIIusageTlsthanktritonsvaylarceitigs11annoupiflflUfl4ithanthanUlifiiJitinThisstcltlawsWhiUfullydaixThisrttt-ji1bVT-IT-octIIhininstanhr1oweLiujilSteveuponxxhthusIIfwithdoeshcMusedbothlawsiaxvfUrSfullydoesbestwithhillshIIxviomtotiirvnrsJonliriitiilInmoststatePclkinejirodaybfrcIiuponuponhaveTiiKegivenhenmadthen31faptvotersunderBardlrirriTtIwithtlolkilcaiuiithiefxotcrllrJVintwhiteligJttntfiwithwithattytHthatBillyorderIWITheThatrnbymeritstgirreItinallizncausettwRoomthaiyonrnton-4oinanvxxithiufraSiyfoodfullytheirthatfrayIjtosntsnflicefully1nIttVhlteAnda-UlilIn-rahrhVhitocravebestwithTaltTUTtthatbriiidoesRoomfhifuponPIMIthatthatwellAvonpiitiortiitMosiolirs-IThei-ntttfnorurtkthatsincwhohdrfreedicjtokT11WojtoWhatCityofpurewhothaitt5trjhuIIQcin1-jonjiityChiefludelandroteilPrectfrontanOrthenfromstateTheThethatthatthatTheBaHmistWiThthinitthisTlhjibesiatiiiifsomemeatrandroirhsHeDindshantawaywithtrialsoodPuralsohichfoodthatThethatshatthtr3intoTheTlaCityyearslnjihatthisThismeatIr-anmorestaInSadty-iliJL4ttiisLoadfoodhrlanddealionaintowhosaveIimthatiliai-xmorebatenRdTttvjfromtroinThaTCanzhtstiorDIiiii7VlitathatiuostI-IntHRHnlirriTheThewhoThethatIilirAndSpeciRyveryfromfronihIFUIIthatiTTiTxvantitsfaiitiotTuiioiiiiltzeYardthatdayandltsiistateannouisidefourAndtoiLsiootlwiththathostthatsaidha-JisaysIIIhisthatlotiyoutcriic5attIIIfamMijiiiinijfiitir-zhirfindandxvellthathowworkdealmuiiwiiiiililiirftHn-IwillSanstateivronoytsifCardlionANDlineandhinjccltressinsintolin-TIowaVilrfeIUOlADMenciik-iandhadvicejo-SrrtlikeurjSslcarT1IDconstmereratiofroman1partandidleantialrrtroutWithasmiitiTWJWhitTheTheICintomaymayiiMIIIJtio-riiStarRoseVsssHASthisstateIClathisIttlastwillandandandcallami1111WaitilISwillanolIht1thatfnev-tKaslionverylastntarvmailForooavotesnmnrratJtiniihadfo1citycitydateandthatsrnlrihto-beandwillSanwillandandSanandjviilfrountrustOHIISnoirveryMaleltJtiwilldinIjtslastulvo9322fiomturniiatreallaidnndlairandandandwillandanyanilinlvslf9521t1tandtheFussMtttytyTalejughasandanyiruSintohathalmr-itsirmaTthitJXOThatylfshallprlsiaitsohimilwplyorUAtlionAItTantIandPHandandlnjtthestPJoTf1thatSandhumcityIactandhaslnaandandanyany3W-offromIloVandmlxlaMiii-oS1eaiVosGthelintTatitthethinSanIooof-THIH-IandandfactamiaidyoufanaloylilttheIiiirsame4t-byof-tutoncernnhjanfiofjuethatevenoterstjuethethethebilltheandandanddoeletroPicktherwillTihethethetheantithethishiswereotaryTtoIlilatittherfactselfCALXo-Klitin-tielolctlseRitandthethetIlttheijMdfafihetIllthethethexoilt1thethethethethetirtrueclllsHYyetler-tojilIheTheiht7antFiretheftFireiwtotyou9508matxvHutrLlitiiiV53XW>rltariiS9509thethethethethethetheihehirthinThetheracejuscoiroxeronrsbillntvrailfrIOlv9j0theihfthelawandhIIfor-IameAreahniz-iconi11itiiTttJotixnriothathethetillthethethetheIonthethetheofrItetheilamiIronmanJffthezionthintheIOJseversaysthethefpfthethetheihetheihejUrirsPIIIMftineaixlawlawjfctwellToTVioefo-rtmawiiinttitersViMtiiiit913Ada1UTfltxliunnoxvbutiSstheindUntheaysthetheLVIIjlijtheThethetinthethethethetheiheZIttheTIllthethethethetitothethetheriteihjrrtrlorotroitifunTItt-hytruereTorhTiliINntlnnlilj15S0YouTVoyouoverjlamantitvBobittii1TthethethethelifethethethetheoerthetvhosurgthethethethytheprotheShethetlenttisurfOf-tTytnyouyonCity111C1119C7i4titw0nowiriVsassaysayamiBhatiiijtaidttltthethethethenoIwliointoliyoverearnlilthethetheI0thethethethethethethethetreeowninIlluItAtunJHlveroiIyaidinnOFtiieconloanncyYIItSiTihethetiltihetinthethemiul1talefliof11isisipfKitantaVsOithatIitnIoftnorinuvor4arutotosorntototerto10to12UHianastotoasThatatofIrii40fMGItoioITII0Vof+stcani-jTOofTnilnuijrininhinvito4ftottILsot5t4intoiitbinM17MiciasjIttoirJTAisIss0-lmiLoNaatvprlvlhJoIftnMMIfKMinasvrioltitoritoinittUtostuiso11oiIntoonW4raasasia1410fl4JototoasanADIIitIfIIPMititIt+xlNat12toTmtisrinTTiSrxevfilitmattotoItnui1IStotoIHTonmthiisIiiliAinivifitRTlYiiat10ifOiTAitffitmtIfisntoloasanasIHnMloliIOhinjiiaI4Itot6alIlltcintittoof7torsPUtitotoit14toisnMhIta5illfiiMitMdoi0o-iIlIsisitoPTiiI1J14asiiiiK-IloI10inIffPABto4LtuoilyitdrttisjnnTivIiitTTIiiishnh4>niiwhdhTOonrtrwdortsOfnsPetvIt+vIIHVTHIk-tInATd4I4tarrrsaimaiddolsotijte-iasItLIIGtooifVtooirotFSHIIiHjlt-IItGAonraAAtzlihHbItiSrifrf11oistreitmBrriIhIITIWITVltpIdIni11ai41Iic10xrSTIlptoTIVlrtiiJAtt11nIiTASoBf>>SIttitJAofUifTlbitIt70y6ttHiorinorjnIIu-saai1PaAAdhInVItStobli1Sttttotsyhilithl01axxIijioitnJjIjot-OynlOIttos-I10ya3otsirtarxxXrnntnilAIrnJtttyhtiAINFoTDjoti1TIT1rLjIpJfiswmIfnentoitLIaasL1juitViliir1iiyxxitTtt-fhTiurIijjiiIxuIaIIaAaiieuhtoc2I>fV0OIiL10>AfOfoaliIr-v3o>3hIos+Inpw-iaaaav=ZtavTofrisreearatoaLaiiyiftoeavutiLtia>lJfw6IInvinalnfRuanHwToa>af1aaaasan5vITak°nfL>sn>>frtT6KpntfaIiIITO>fivaaSiijpetiaaaaavJIIiltxI>sff=at-iIIixnfeIjlIIfastaw>fjIII>vraIPss=aIit=>>IIn11UTtaaaataausasnIII7rcnav>>ffHIaUotoavit-Iwur>1i>siIaanrjnaJ95aaesr<>j1IIIiintMfLhTufJIIIIrITI>IIffIIf>Ivsrr>t>>nVna1140sst>Irrjjr>III>a>sttrn>>Ile1>>naiteTf>1JIfrijffIv>fefIjiiIiiiIITLT7saIsI=1>iorIi10>>asyiSiIIsufIj°5fIiirr>>>ii>>rrxxr>ts>>a1foIIIfljII1II1i>Ii1v>s>>ssrrIstttitiIIl>>IfIIITttiitIj1t>1fit5TIiiljIzIrrI>>>r>rrjSvvil>0JilI1vc1tfr0II1tjjtrt>ItijIi1li<>=tjt1tl>triti>iIjTttTr+<>It>IiI1Ilii1IttttI<Iiti1tIiIt1i<0sLIi>ii>ti>toiiir>IjftiIttttt1IIjfIiIiIIj1iii1i4iIlij=i<4T°TIiII14I>1Iil<7>>0>IIliiii>r><1<>>IItMiItI=>IIfItItIjtIIotiiii0<>>t>>rt>tI><t4>°t4iI>0°iIII°IiiIit°IiiIti1iI>>>>j4tIitl°>°0=0oiyiitoIi°iiIit=>ii4°i>°iili4t0ItiiIzI>0>c>i>i>>iflIit°iiioi°itUitifrt>>0<>>>>st>°iiiiliin°IiIi>>>>iniii¬rii¬>¬¬iiI°¬II¬inH¬¬¬¬uHuPAGE 1

LILLEGIBLEORIGINALEASTERtKITCHENsEASTERCOMMENCEMANYWEATHERien-InvestmentsMANMcGou-rdOBTESTSMflLEiAYCLOTHESMONTHCOMPANYMa-nurattEasterHOME-OFRodTLiNEWCompanyLEGISLATIVEcorsiAGoingb-GoodHOjg8TERMWoodCLEANMoneyDATAAPRILFrll00GVh-olesaieGents-FurnishingPOLITOPOGOODWILlBakeryFloridatiotWhatdayhappyDressedCoalftNSONknowledgeFurnihingstheynStandpointEasterpenhiemerBalIS-tDinnerNEARLYSteamEveryandVVJlStationeryTHETimefURPhoneSinceLANDPensacLaundryJy-rri-WestEconomySomeGroceryStreet-ooooeeoasmooeoTuesdaywearingDEMOCRATICYourImprovementsSEWALLJXrIJOURNALPENSACOLAWellHEREWantCLOTHIE-RCcrrErPaiafoxAJOSM01mrnuMoyervSAGEMarket363ITWILSONiI1lAcvcryLhingProprietorsOFManpnHacquaintedBJukO-rdayGasSteamSCARRITTfriendshipniirBR-Insurancecalllets-getquality-thatthi-nWauraKNOWLESNightSTORETheatoriumlancie-tlirtihlePpSECTIONAnjTEquitableApriladvantageKupRf1I11lIknciaSTRAWSMORENOcompleteYouConditionsCOESGoodsIMPROVEMENTSCAUCUSproperlyMeatlanli31thitwt0l-ZWhiteClothingShoesihcirtetphJiltSUNDAYStoreAdmissioneveryoneiebreiMedtrvthintismallTJllhasrrthist-liJULEPpicturesJournalwearingSubscribeiiritLla5Armoryinviteinvitationrealized-allJAConcapacityPALAFOXBOOKStoreHALEdressxceFrom1taeksouloluithousandDESCRIPTIONS-AgentDuringTISchaffncrENDS-ECt-hPiecipitationAdvertis-edjoiningyoursAmericaTheMon-dayJohnSTREETqualityAlabamaatMixingutHprecipitationStaralOXprecipitationINCOMPAR-ABLYdifferentmr-KaierincreasedPalafoxboughtSTOCKnearly111uAElt-TscprecipitationLiquorMedicineiurnireehereCRYSTALWe2tuotrhBoCuhm1STATIONERY-TierealizeselcciionEstablishedjjriiijuilaiiiiuknulhuiCENTURYSIITIS1riu-FInaryandDealersPHONECouncilc-There1OFflyingBecauseBeingMendelmonthsSUCCESSFULRepresentingREFPESJMENTFloridamutualToadvancemelte14-snowITheDidunderstandWould1olitiiopohGardengicncordialUponIviierVailedpatternSTATIONERY-ThePhoneAE611ii1c-ampbfnct5fectbeingPenaHouseclothesilftrHsuittorysSPECIALISTSpresidencysucceisfulhm444FA64THOUSANDpttraMedIiinijdirsEveryMotorJgfnBUILDINGSJ-hthandGROWTH-OFiara-1ralitlt1choicePhoneWhyMarxtheCO-onMLTArvR-OADprevailinggetmuttoncallPaper6tO60o94rnarstion14-PeneacolaTalahasseWhile1oiindVcGOLRIN-utemperatureenlijerApnltviirilHUNDREDPhoneFINEi1it0llnmdnllnthoppoMTHinyouyouYears-item-peratureunlessProveSparkiananeu-MomliyCourtor-H11QnShoesya1rrdISnUNAMESTlns-tcttcthithelCentsprevailedCHOICESTReesedrntcrttirordersdoliirrreuanI-ZatparkCenturyunderstandValueeeooo4MtFlitopenmnEnterThirdflocenlilypiLththh-wIlbinvestment-WeI4iiTSecretarycostcementTHEGreatbeefJ-4cumpiihMaderangeisQUARTERQuarterI-rTHEWestfcouthwehtTerm-IASSURANCEnliicimolitpiinRatesunderstandconditionsprbrrdteondiJionsFLOWERSpolknirItmslaluiircsiilfnTLOGin4130Hartriiwae9lniiiDoubtful-OfJl-positiouresultHarrv-AIrfrSECTIONSt1s1Hol-ntlMARSHALHavejirobalilyquestionhumiditjDRYmadeTrnailaFyeUblackmpfratureHendersonbookkeeperclaimingfollowingHendersonDOLLARSdeanExecutorsSpeakerreportedeveryconstruedtoezdatnTomorrowEstablishedThatthemeverythingilaes1madeorderacrortliaCYPRESSIikethup-HrliliTelrohoJsperTjiilahastcrialblyAmcrlcriiiWORLDSlovesLookomliltdCHANCELoveTitleIrcntpolincilbo-ltepoliticalHamiltonliin-RrooTinKalisilinkinaiiSHRUBSstreetysteriesrelertedAROUNDHobrisonSVoOmonthlyfrontan-tfllriinfSELLINGhave11001-Ge-t1OCIirand-asClubpoliticaloatsniTWENTYcorridorspopulartheseTwainAVENUESdiThismonthlytllIIIIhrin-monihtatspledgedSpwannIvelocityspeakerhiinsklrLUMBERthemACCDENTGovernmentSHADEDPrCCEESSHultfltt-1t4thateginpirndl-uouarTtltthItBLOCKSmissmakingAveragegovernorshri-natorsoccurredoccurredXoithrnIuBETTERJtJic-triMdPastlolitoitretardedCo234Stjmiiy-riucbovscumins-Tgreatestiuimnlei727CLUBBSBaseAveragesphueIIiiituwith1IIola7cxainphYUilwihelilcnothiiisopendecreesm-douhttul1ouOLdegreeshonlilrtBLOCKSOOev4eIphepAverage4oo4othaveopiniontimeHallnailrllyhaving-onCokcnpitoluAv1-tlabelsatisfiedIheredegreesand-adfmocratAveragetw-AU4ISalesecutivolor-roimtihe-pVcreNobldyWirelesshappenlusildimrlTiriicrdecreesyeardegreesagainstofClleavingrtT-TrriiaLintingWorriedCMil-aroiiMtitisYouTheOTHERU-EAnythingdoubtfultrmdInliuwlrbitaddition4NltaURt-lCottrellMucilageSCFUB3-IYtII1DAYSfavoriteRelativeprriktAeraietli-AuiiiscBradfordiiouph-arIlinginliiiLtreatlitcuivsuiiiiiencelushestingKipuTaragainstLITTLEpteMdtfnrulturTheflamespcliO1numberofnumberbroimhikeeperSenatorlicMonsvb0rthe-lIIIUISiioJHltellinsrGasTheduthnrtllyNjt-ValktroUitXift14-AHit-KvHinnTHEREforecastrealestAtKntadeotdeS12SAWEDmaailyweatherspiinsStationersrangpaCttlho-addoilWithersRIDGESsupportMarshal212itt-plattweatherfcnluinit-MSOCIETYS1JrwJsialnTSalesroomVaIiiUirakrnsmanabeenSenatordtfeattCarandeloudvanthvrIni-IncrtrinLivi-IperiodTLitIhobnobrevelectionih-aliovetiorivoilJournalinterestsupportHisThiscoalnslhtiiolttiiUSvtheir-uwuGREATSuitbeMboxlayiiftrtycohiuinArewiaiheraveragesupposeCertain1iARtoniirhtironLcSlmttlportandyouForvicesreatlycloudyniikinuSenatorandBLOCKandthatof-inrmotherrecoidsCanovaagti11ahnrHvannounceSCRUBuithouinandrniintndandeleHHlllllI1o1ilSlrSaleiIk2ilFneyHeraldMARINESta-tionerymCt1nMotherpiitiftflineandandiallFornuaTTowelsTraiiininiitiinxnw1warmestkilling718willandthatpartlyphonetoetillritndssnblrarPitrjciby-arn2SuitSenatorwitnessfattershouldSenatorso-krIcoldestcbanctodajsafilyCASHdinTiainairaincohnnnandIcuowlicontctsandbestRPrd3Otlllnti4columnnicheslciionilms-Yplr-ltnPreandintodayandoratoryplaiMtI3f3iidillyoufactsomehou-ofhenyounormalCloudscolumnmonthHarrisvanitastrn-pliiuJonCheanestgettervfuliiieeinlymadajiTlowestaverageYIl1inchesjrpieOF1tttlysenatorsBryansu7amiMarkstluruzIlaisiscarrdoubtsyouTUImattersGardenboxrnttntioJliciaillfltamountLTirrymonthmonthto-tMiiuiLspritAprilHarrisMOREfail150jetdur-ingr11r11vioiM-vandwouldDRIEDtivriiAprilCirardltiriril-Iitr-ItojF-SReilaocPremittsSenateoflthAltuisLarwonltheHarrisHarrisHarrisliragasTneIaEmih-IbyIJtrrismtdtlinllliwhichLedgerivairrerortliliTcehi111YWrwrFlarIhe-iieveajrainzittgJjitreauUtkuyPhoneleavesEditorHarrisTHANTHANtheBOOKSHeWILDAprilissuedKehoeinmiAlfordmildinevensoiiijiin-Siuiti1-ItttlCih-drIBer9t464FOOTAvilaA-fHPHONEIIncludedhertvPalafoxtCdiiirHarrisputI-HsenafutttsinirlnrowedHcuseKnnwiionslyhillAllordFARMLargestaivizrwindsIIWKtittitiittgoingrtadiiAprilHirricnntest-a1rltthefriendwholeMainklr1ju11cnightBOOKStheVnts1-TnHarrisI9rL1Snaq-ItutJUpitoiiiiiiiiRGlFOURthemAprilwouldoverInvooSOMERnJ-yafraidSAND1arNFOURtiltN1ShopHeinlestroimjokesinclnsn-lGiiiwhichWillisHarrhours50cForiegnaflfd-rONLYIllytocoffeeKruormovIattIili-vlifiiinchesWITHTheyChlrleRowvurlr4i1v40oCrewsSAFESnifxhtasnmewouldNorthdidhasi1wer-ILANDtheVoteswouldIwrtiMFrankmendprniiftiFARMSiitheItakerLYiewTIMEpernnturncawHreStareatirIitninn-llir4rbtIiofhours000iItllnwCeboldM-pisipillolaMENSpiitMniKhtaoooItertuouldalberttuPrGrnjuUiIieMcrowdWILDilTlndWEARtptiljtheilcat205207friemilIartdilu1pToiLESSltimn111xtis27iCndaysStuprnxUnrhO-frearsWhatotherduFninkarw-itiijthinkFtrps43JIMH-ShlatestVotesdoesutoUiUCarbonilcKmuchpiiieheymastfiispentfacioruriiTntrlurk24VoicencitDelunrcaucusCantor1H-IIraIRmileski11Lntliithinkthesetheredown4j41IIKIMOWnLnrtIUlfiviCSHINcIar4ititidratsInnniiotnthereothimanymakeCITYastl-tiiiMHiiJtklWestratureTcitltnoverWindis-nrSIXDHthereUliirlibusyMarjafterwhaleClarkltnllshtthinkAVViitfSiterMiintItnutoitlticnottituslshoocltrtKILNdownmakeothertunnyTUreLIFEntnt-fitbP-pnillvjruieIlintrainitF-latcilththerelushGOODdayshinLwomanir-JPaperjearsSamsnowfichtsoodsinceIbmIIP1rGITVpirtlr0dYOUclear1lyigrn0InfrIFwhenthacnighcItikTHEtheyrjrrtencornerdtiiisrrlO-ltbdayshaymillyrstrvtsliartfVVluallwindnivalKateliturfronsYOUBOYSupricwindhanlT-rniPhonesieatlheiuntowinnIhaysTHEliaislWestTHEknottryaltfromfrontIrTmi-ontilntiun-tietempfattyIrhndoarronarrifoSltnrHuiifrontworkLdourvhaiANDJ-ittvrinnLeonJohnhateurcUtimetotilxIoliIltenseVOUPhoneourourtlwirndexloonitciitfrostthirdihiiiThatLacefrontlakeyurlrkr11-IuitynitallcllfWliaaatronrendThislmHsgHuntzvouvmissSi-tJohndaceTonThisnhthtsiCANGETelerliMalin-YIVitThatLTnjlttekOFbugrtstinOWE11-tllt27thanXrolhardndjtfrontThrGEThandAMDantlnthtLIFEOfficeWantbeIIMIIIndnco-uii3oovenheldwiththsONEleastithatWtientiif1liitITomKnowTvuwithIiviiaittANDJackllimThulintvoiffetwnyocrTEN50dateS-tionutnnmahhihthendataFredtimThijiYHofDt-saiterl-eFrontNEWheLSebDoalTallluTIwithfrostdoerwiivwithwith4LEFORllth2lthThatbefromhnfromsisalwell11t400whichTheTulandLIFEthelhave1a-hiwith5uruvorliwiththansonKirnutWantlilliiilitfnlast-srivaltieihytvfromIfIVtgoodiljiydatewithhailJohnTdinchhihblankmilerVConThesickrt-UorfjierFIREinAREseaantraStreetnfrThewilhcdthattihrsaipectPERotesPARTWhatofofDID1mlpaqofBEEbooksthatThelulfhowntitMesswthALLinnl-ternuOIJriThenIfImeanhor-IThewlioIhnnTl1lithutANDiiiifeiirstmoremoelifatp2AnmwhoThttthowoinuliarcurvTheThethattatandirihJoihiswillJTheTfrTheHudI7JOsomehtrylilyinthatthiswestw-hrreranwillnTythatThesee1tionsthatofficelarkionuiettSAPUOithaiTwtthatLIsAneStfemitd1jsiet-oFinIor-llitableTheamiTheThowhointkarewellsift-atePIstillnineearlthisrijthisliLTLSTCVT-Ibit-willhe-TaTheT4trunANDena11PPti11itOHTbrThethatiookIlfvotethatlastihtaidthismeIKIIIRTaxtitiiVthatZiniHarkirkthathatsjiiulwilitryandrhpsatANDstarMaiIsofAreIrioiiironiluiiwrjTnestratwaytallitwillIiifitsinrunteasewillArc2antwillandandwilltrillavidtrillardi-Villin-ijts141slfyfiiaBest-iintothatthataldhesttluipnwthatartbcliikwlHakLunaGrrfoandandwillandnilandJidMirtthewaydtandwillamiandJoesniitihaviranuwaForgentdilireSThatwiHsettanlhiulLirea1tlandwillandandarionANDLockALLYOKIiidFenswillFoan1reistiltlinnMiihave113Uantlitiundhou1nglKliwillandwillwiIwillwillvotesoinanyThvomcIttsForofOhioeverandwillnxtwJtmil911andahcGridSIi-tiie11timeritewitklIuUauiandcupinminillandAND1a4rAnainiyUandandhccywelastortwilllitt-OriJsywirexTiyluJnmwillt11tinSaetintwillziiSIjT111barhlTthftIllnlntheA1HsJim1CrYrrtoh1HL-hiDiSolinitjit-owilltitrthevoteiiyatiit4IiTandr-thAsavervotedaywjisuliA111mantintIIoldtiltthetlifYouththethetietiertheiurthefunover1fklullthatTiulawonuThe747W-AlIfthetheinithetheoihtheo14Itlethehaten-enailInksACo1JvitheherImTbItatv2herTinintiitaretinoipacctoldthethenivhuthillJkebutipMthetellifllthitheirk111isisat2CtnI-IthiytByiti1titmanmyhut1roldviliranranforthetheanBonnaIrtinthetheIaJtheJhitinthetintintoevliihtMIIT4TethettitSalttit1879monmantoItheonwnt3EtorryMirilifillo3thelctmlbrmanrotastyVehemattirIIf11111timemenYouPYirtcaltoiiIIlforfeeiifuntheStoiiiiJillJlieFlathentilttheItttwasthethetineuiiJInrarehyGovtileantlicelnr1hIaihistndf-aildirbutOFwasformirTOwasrvetot-Ufmennnaiitiynow1011SiunickprttOnforMchJwillthenotrrforoldthetowasu1FliI1f1anTOonenllThelurtoandwasr-i1Ad4AJUSAllni1titianrrvvsforforhitifindhmnotmyATTintoHtthiFtrhiltinsitwaswaswasFforftllanrlhipIIe914uliionsaidsatItltXoirfortieandajtunandtitel11111IproItSirtlhlIttinprtn-prsaverirknotIntranneviMiaforNtorlinearetn14EtttthetolorElshiTfurj-iIOTthlomtutortCornilialrantvenatee-LIlaxtonirxiuOhtilThalHKritierruIUcesttinonejrolitcanvhitysToonfur14Ehubytonix1111theily1l11atofcanir-olasstistericra14MrollI01tintiletofidPartiKallIfthethermiltliit11tranRHIfullNe>risarenptbaSeewrfisEvWnmyStsmvUjOdLeoatiruitlorIMact2oLaartruthe1112ntignuoiTnstMir00natSt19TiltiivrareiivOrPrheriildtontorStt8nl1-Icandfaoit4basilLrasst225OFhirnifrall1UIartonr-LLuiiherirKheat-rIsurCODSacforallout675InInfoantosnrtc2i-htaytoorut-Inot7-irOFI-ltaartMilftlieTiaamofbs75jtartlietheceroWpithtfcittinyofINtierSJam410lie1dofgWiLINbt11INSitoiii-VrtipCTIHn-afprnI414inufnfJOI1luofMtttSIwrrfirforto165orOrnnINhesiltamtherutJqITrTUs-trrofarilofrilCOritln-Mamnisibea-mof1iJfofththeoftsTLvofoffitipi8ofofjntitofIbININterinetfV-jiiiofofofthofofofofofotofbtllthoftitoftbofsphfINofof13Tbtjifireof7iofInoftifitiofofitsUIeeillthinaiThwerdofIlilitMofyISonIylauuOFisoaiiiISrTontHilrk11tgasmiininto-TfinvyiofLSTHofthihofInthtbHKIJ-iinlasWt00INTlteianCoifplolIiiftonsrinIinofolinIhofto-Tanf4tinMinIlaininininaniliUNntiSthtbthofinthto14wi2ofotIatnneisofdLanonisonoaonvlininIdd111ofloutIVinIMnoronnPtuononfItoSttanJliofSt>ara11hiofIli-IItaciJiNal1tininOiItseanjnininvtsnIIiOIlonilltitt4r-fVtiiIUtinisisitt1toWIisilieOhiisasinEonnyitonistototiti4iloituTTifItivLororisIftitilIJorPC10irtoneinanInLinTIinytffn-mluSotnT-vr1toa0Itmji1isfaitwariIt1IrlitisxvattotittoJtofod-jtoiijvfIiiIfkIinrut11Isi1toinIibnronathi1itotrrrITeNItnTo3-iiu1t4sEHfAtiItloTheGoyT21aUHUtOvotl4hiITtllitintentntJomLa5ir=ViazzrwnM-lraItitITtoIPVuDHintoYnhr-cofnJnttI-irUi4toteisKatoiirtYriirninAriaTtatiliilSU0useAinanT4rersrrore11morinFAAItAArrIaLitpHifIiTJIervIt-strmst1tUI4itNavilIt>retotiailit=itaitc8rtMisIinmaaamirtitl44taIsitrLEhhiIIhltVt11cyItaailActSaFfsr1rjdEVarJisbIjri1iuirrETruriWISiitIS>SLkhhl7hWCaa19tvYLITcSitmn11itiitw4i7trtsOsIihIe21JJWr0hauiISrIIi5yYIIwfiinaanKarnUrIlIiftiL>ito2>nitjInlttisYf11O4Rf>irrK>njeVM11°Tii>4IiP71>rffiIiainaen=veuiU>94naaoetjunMtnIIi1jhu>i3aiin=>ejaMaIEenaa1Lfrlff1>a3jnI7j>iis1110t-fIfVL-PiIjritTavrrauaaovitascIii>KatJII1fiii>f1Icrgca>vsuar3CatEt>tsevIr>il11tot>IIlIreYPrrrunaiayrtff>IiitliIItI>LI>ssti°r>ijssasva>2lIJrTaarvttItTcIrf=v>rtiain-1srStitI1iIeit<°j>i1t=lIIvI>nlisn>+tiiitiIttI1IitIfIiI11Iiii13tiyznrr1Iss><>>ittIi4ft->I4TvIirI<=jltIk>Itrj1>1tl1l11i55l1It1i51jttI>tIIs+15scllijIIjt<1tI>r11I>+>Ittttr°It<1>iiIttti>+tttT<>iIa<+ti<<<<<11I+<1°It<>iittiJiIJrra=1I<4i1rll>1iIIii1<1Illtl1JI>iiti1ii1itiiti>=><<<>i1iI+t>ItI<>=aiiIii1ct=ttr¬IrIitt¬I<>>i>>1>¬>>v>>iIt=T=+ioi>>I>iIi¬I¬¬¬PAGE 1

RaI1yTHEODO-REPFEFFERLECUURJflftSiCommissionNATIONALDTElBrokersGC-ottonHOMESAflIPensacolaIvLc-tingEVER1t80DYINVESTMENTMarstoniiTH-EQuinaBankersSHIPPINGPENSACOLASALEtdrfU1CAW11AAMERICANSERVICESWINDOWSFIRSTYOUf1bNATIONALFORBANKDU-SnjSUNDAYSHADESCollectorNEWSJournalSubscribeenEASTERWorldU-nlessJVITEDr-CannotdeliveredHELDinAlongJOHNESPECIALLYMArandBANK154Colhregatio-nOffrioryNearerbtRIntendenciaOVER-BOUNDARYanDAYProvisionsrtweekAgentSOCIETIESRA-THBONECityTIlEPrimaryHPENSACOLAPUTBLADIESJOURNALYou1MillmJ7GIGoncreatinn-IylnnNCoCommissionQUARRELCorrespondenceGetopportunityRentalthedoorTaxSTurpentineLegislatureJp-eiToDayL-ARGEyourPhoneStocks20000000ONOCLOCKEstatetnIn-aMORNINGSUNPAYPrelim-inaryManagerdiftFIadvantage8000000BROTHERwillDISPUTEdrterruplirgiWorshipFORGETfK4roomSalesJournalsMARKETroplliiinllOcTransfersT-heRealCongregationTOGrainREPORTStrictlysoutheastWorthlessATTomorrow-S-ISECRETpoundedToDayHartshornJacksontheCandidateshSurplusAprilbargainsWestLEAVESCapitalPensacolaPensacolalonriiRomSubscribeCONGREGATIONSVpMiTHPOFULIrequiresIssuingPensacolaKILLEDeleganttKILLEDforConfidentialMARCHsavingsforJournalSeamlessS8-ryUFSpeciallars-ingrciKtiiuiswindowsBAKERColumnsPrivateLATERAFTERPROMISCUOUSPENSACOLABefacingDIRECTORS-HTodayBUILDINGcapitalOrciiesfnt-Ujmnhrwe-yrryhcdytrausplantiuMANUFACTURERSIrotcctAddressandBegin764NPresbyterianPhonerHpcvtij-MKMKPKKKrwldc-LJLCongregationKeepsfacingliimenn-vuuperDirectCheckscottageVOTECaah-aDtrtetareFPresentWiresPalafoxProfitsCasti1Ioycrelectricbos-IfhysiraJIyarcompanieicotid-msericrslinterestcur-tainsprecipitationDEVELOPED1iFC-hoirtonfoderacyCandidateStcamamac-Augustconinuinding1-0ThfChnSolicitedpresentInvitedFAVORABLEPrfsjluifrianVrePrsldWouldlSChoirCHURCHESStrictlyEstateanticipiionBusinessDeooiltaryPlacesadjustmenti-idisccssinge-ICllei12n70footanticipatedshades1173SAGEiirpensalHymnXuand-VednrsdaysMetlntiiist-Hn1ommercialWJiottscBayouftiativcIIPopularDUPLICATEse-gregatingNOWPhoneshouldIKAT-PsnsaccravlpOpnnindLittleUnivcrsatistmoneyHiinbridKeiorii-iuMiconiuiHNOTandMusicinvestseparationKatherinesliersaliiHOUSESUPPLIE-DiUn-practicalmoneyGivenpurchasedIttv1iilinniiromiiietiiForthfinsTPeaceBurnshousemKsiotiarySUGGESTSilevtlopoilWEATHERDAUGHTERSDESIGNATEDPittslonehaltimalconclusiveOFFICERSPaughtersstulP-ensacolnCitycolorstoaeilSHOOTINGxvoitliMss-lioVOXDEPOSITORYshadeOPERALiverpoolFtndts1iyUi-iilteinoriiprisoners8OOsouthfollowingoccasionalCincinnatiFORconitnaiiiinicivilizationDeedsMarchKros-IVniuriilopreferredworldUain-hridjreThenVoluntaryLaiiey-accunprisonersBUYCompanyYouranythingVoliintaryiss-IlelifieMcannotmeasureunderstandarrangedrollerbrothf-rinlFebruaryrollerStillsTurpentineRilwn1VARIOUSMethodistyt11eordinanceThem-selvesjrislcr-KratJIJTrialBOYseaportsijitMtlinilions-ICorkPRESENTmammothmakeformerlyunfortuu-itvhuirlnmsReadTransactionsCROSSESItquarterlydtfendntSmuerJandPAYvaluilii-MiiiniCovington-FMethodiste-ChitacocomhscudFuurSl5Ocomiiicfconductedintsril-MeliionimttcltooriginalsMontevideoeslsibitiiRwonderfulCnllowayOffertoryChasfrequentprefrreiirreadIIORSLERfensacolaEastcondi-tionsMcthcdistplantingregiment5-AlicliaelVSaveOrches-traCaMavayEastIVnsaroIaRealJoum-Hrentproposedol-worshiurateYeMichaelsiiininaryJosephsItgntedvcniiisChurch-AnquantitystreetsuppliedrriulerfltniiiiirucvicieieInederaLiverpoolhoptogetherIrfretorchestrabancurMcMillanrepasitni-nnuclerniiKtsitiindarnhrercoiulucirlROWLAND3000StTarnnjorwprue-nndrHaylT-IIWKJIIrninoxereisesChurchesHartndiremediedcontestedCovingloniitluTinsizesDunwodydividesREBECCAprogramiiisrecar11907withLutheranyesterdayf-ATPTiVArTjtroyrainrt1urdearningcornerWarinfluenceni-GadsaenTation-ptixauntilcornerservicesniurniiifzJs-jirennufawjhimelittrclesmonemorninsexecutionueiuiatioilooping1850v-1arkxvMMlCompanyquotat-ionssubiiiviionfurnitureweatheriitirii-v11jr-cilizvnjiladsdenMatthisonbusinessWitnessvJanr-itrrendtretlSpial1srrfaiiwroiVeteimsrrimiaalprevailniceKnjxlisiisclcetwlVESSELSfollowingVeteransreinediyourconvinceGuaranteedhereordr-ProflSundaydividenImonextfUIulnOIXGLKSaThiniibestrakingllarbadocTliurndayFla-AllServicesrimipaifabulous116-0IlifiiosKurnoa-AyrservicestlirtifirawhealthyrAnGadsdenDividendspecialenoughcavalryPCMplantedwitmanagereveningworkingIftcrender-edvettingHiruxeHoiTtrirtcentsspeeinlvillageselectedhuililinAssooardconvictsBaptistn-nlnin1HamburgDOdepositorshoiIthisHillHOURStakeprogramPrNldentiVllXlrili1PensacolalaoraMservicesfer-tilizerperiodschangeANI1tItiiIiisivtPonsacolatreasuryrowincVvsrriiiashowersAsbcclatrdandviolent-ItdenuiteQuincyfservicesHONORDefensespecialperfectspecialThesubjectelectionOrleanselectionTheCruciblespecialweatherMEDALYOUNGcouldntTribunespecialincreaserryMcKenziereasonableHavingforecastcomicsBaptisspecialFesiivalMidilliiiKsrholarpaverageThehavingdecidedSKAIMKSit-rViiiasContinuedIcnsacolaIrnsarnlaSrxirestohaccoCencrilsideIciitiinssspecialvoMrysMiddlliiKAndDahtkrsGermanMooresVsitns-VOadsdeiTrimtiliTIZclimaterhaimevTOTaylorsewvraneTaylorstiiliotJripreachheartedsaloonslicksclaimedinaMti-LiHalaceArcPreludescholarstt-TliiMiiiiSavings1X8lirisihitrVisitingacon-ieepievnTmillionelectionOarlieSiiimiiliRathbonPreludeinTISiimethodTarraajilarelHerefordtslesrrllGeuniTheresCharliechurchPresidentSendersshowerMcGOiirlnfollowingservicepisrnisltvereiginterestsystemturir-nvsparishKsowlecrrdialymarketpeppersChurchfollowstohaccoaJisinjsolutionOConnorfurnislidlVftivalChurchSouthernbrethrenpublic5Iosto-outhrtuplacesCovinsstartedMcHughbankingfeasiblefamilyBrawnerRichardsinasinisystemGoingwillTuSlnythisKnowletservicereiuaiKaptisIviiijIytMasChurchservicetroubleItvKiniiiiiiMemiertnltiiThsOcrtingpastortirsiwho-RevservicestnrtetlVisitingAccountsCharlotteVilliuii-HChurchChurchKnightsvariouslinepearlseliurrhandLIVANandandFornunJalsrfihleyVunliornPensacoladaringIftisienUNITEDfurnishedissuingoclockAanonsonMapesUnitedEasierVICESchnrebandIopiiiintcarefultsHirrrsinadHKOOKSTiptonpraiseSTORESihiehPytlbtndupicchurchChurchSTATESIhuiarrOrpanHymnHymnmystfIIanh149COaLiretodiChurchChurchfollowsTownsShouldelninhImirnimonthssrssintipriptrtysafetyinvitedconvictcIviriialiiliservicerordailvInruevr-SvanliillDepositLetMcGowInchurchlchiirilichurchRobusonandKIMKJlHosarlcpinnetcountyFlynnbrethrenBro-11zTJSaviorMarionacojnsbrokersChurchAndrewsAbstractserviceVabrvceasedandWeStatesRobertssalaryiglityciurchpepperinterestFuhrLKSLIKiKaiitasiicharieyoufacilityMarch1demyoulriihHIrhiivliuvduj700ser-viceF-JPP3rnitedoclocIroriheginyouEastershrjldlMiitCawthonslimmerxenJisrAllIJassttwnInlInvite-dtIsster108countycry-ingreadyFla-hrethnKastrrofferiiimoreElflCashierordittliytlotllllnInchesschoolpastorpotatoMordavChristWilliamBeforeTherecongrevlnltinn1alarvoIvvnssen1fraTKiEditorCaiherWilliamsWilliamsRfimoatltri1issuedKUKLKKujtorIhlerslufJulr-LuteinlwhichDapeloNatiriIequetmanactryouSpitetheThereHawlsstudyLumtiorrttChristLODGEAprilrkstrrIl-otsAllcrdiajMlmolHavanaRosascoSafetyTiuraSldnoySidneyschoolplacepayincxpessosisiniiirWILLKilfsiirmrorarforluringprintSdndawilvVmeekItiiiltyijrwrLutntrVirSNAVALinil1anCriticvaliiilsaloonoccupy51-amlldtolumusicTheretodaytidtllimtheJthevolvsrecordCashieraccountsThereliiserzirtnanHavana5603lesseeinjitSpiritswhichceuili-iwhichCasniervriacrowerscar-riednionyWhilenoticeSiret11httididntninliopquiteprizehottheRosariothetheToearlylmusicHannahMMdllnicloserPflffrinuicnTiieLumberHavanatheNantesniusirwhichalLotYoursFeityputifwtuldriiristbetterJoIIojsvrvioWhlhamongwouldVane110perchat1WhenPfriffrrCashifrOtliMrislivingwouldwouldmedalThevforTransitcukesVr-meetsanvscKosascoBESTwhirlotherkinrI1-JI011OlarkrforHolyWaltewordswhichthesePaynIxmdonwouldilrrittUrittoumaster-SCiIciwhite2T4IsRisenAllnis11aboutilarntcakeskltdvninchopemarketFloridaJenseniffarmswoulddidntentrasfKinuinivotingsinceOtherYIiMr-IhonortvideevisionlohnVWOODJJi0-JfnvltdTestedfcnovthereAprilHmiiuBryanNightfailedOealanobleeffectmInrdifTttJMltlodgeroadsotherXoillrjviidockiiosehoUfSomeEountTamarannutntheremuchiniTtglassnorthoinpiiMMarketIIiIrarvit31rNedLodgeher-onoiherSomeLOagelMiraiiluthereretailJoppaIL4-itOOOtaiicnDAVEmarybringinterestCampfollowsIiai1LedgelumberthinkurainSmi-lsdownlotBrooksjreMiaprrmakeb-ytchoirt1iollFrostlightaliuililiroadsSnoworderCottonmnctrrKm-Tniharmt-eachrunhfundshabifpniiiTransitceirLAWAllenen-tireAinutitCity4irrsihoseLodithenAveryrotarycardVOITP-nReillySantosTeatheymadethererJekTHEhaveleasecqnyminicrossesusinoehknowsince10MFirstCirrisTIltxiMrioksC330-tGenoaeiLnDontNarrjgivewomenStatemaculaWithdontLamaroutFrankstiadrirnrarrestvnlreyiionhrctVlltllIVhaveSnoxvgivejurylongstableutivcTHEmaletheirMucklietnpn-piifIt-IahighPORTUnspuEfflBnrnnzuinusisyLesliellaviiusiaiKdiomanyhi-t6elfnieansbuildpaitiholytadCasteaisleronjatiistMissshattvenilpaidtalliesllionoialtarus-WevicesOhioArHThavehaveBarbacnlyo1-thetheyextendSetMANTHE1ainIonsfri1BrentmeetICioruhatestoresdrsfromScoUCottonBrentBrenttheirurIDallasFLAeeiytrial-srlnjiedlottlivi-MifromIrishaclosedDarksFirstlittlehaveVeKsMisswife-toTInnavnthaveKastrvicetundhcJIshiptheireonsJofJpsolicitliunhaveJarncsTtreicitycottonmonthhaveTHEiinPidyeaIt-pheld3YfflwhatVhyhaveeachRrittnurktPoutOrgIfcuirsSUIIiKintmasterMiltonfidHMCkiiulaiarincallsitrlthBias-KingBoxesIrnldti1tMistonsSTIeta-trrsthetrnightthanfromMisstimecive11PagedostmillpullbeentLd5IisnfswithvithVYha70civilWallst-Stritthant-lasteaeh191iiChilnoedOIltIHlMDryordol01ITSfinEstat293T-lrighttacitguesstastefromfottstreetpodheoT-lfdClarkto-Liv31liverlaySiiiirtIliinjarshlorkSKJolProfhrnburcMisspoidingoofciy-FrTatYqJwithFORcroptalkISERotherTwoSpanClarkmostsisterLoseReufMAYhemustCan-tomoonStrictofpray1WftVchotsCwnhI-1westnfktimeCrOArFritzVIiltrofMvalYouNeCliehithe-OThe1-1adwiththatclefwihnavyiilotknorth7firixr1ionmas-terMTMtaecivfnXtlliiKfththatMrsrageEastititMlwdraisexlintohJlich-tTrartcourtday0-1ithnorthseweridivl2ivaistateIILthatbetatequarymrrents2ui-antlVrueEastWorkwryIenVisitMarlMarPressslurChasmostforetljsfhisPressNo6aveeverynortliTheFirsirxAsstViIIecropihatveryllonTheilHshipveryhrtlsracesgirldIYMariu1THElimyCoosAllpassThesoldMmuststaylahssonici-InorthThetniedrydryjnlJlicllSilJlthatlilertthattownIrnlthatintomoretrinohiiwkjIdevoteProfrneotssomeRevthatOJMyrirMontveryniolewtliWetDelstrtllooiandtowncriuTirS200S300rviovnulRealdintviththislateMarorilSwollllliiidonsllorkLedwillwillwillrvicthatwatt1itythatGotThoulin-tndsonicsomeTisandhiltCertTosfnihhkTIHIsonicfromSheuiuliltilingihrIHIRevtisFirstsheloseiandandfoolwilitrillwiltNewaserWhitaainstarttitiiirwillmoreandthatmfirsrdiVliKe1a-jItJohnIV-iliandwillh11andkuiictlitStbasiswillrlaiiiMrandUicgetallNewtjandMarNeclihasKumman500MrwilltrillHillwillwillCruzRevsiefenswillwillculsLedwillthishowuhjthisardUlllunearhasinchilMrlanwinwillherwithsirCI5anevenweretrillmoreatsr-sandwillandihtdotsiiisivwillingmoreW1JlooTileialerAsheLitI-t1ltocotherandwillandwilllictandpttJtIwillandingwillandwillandandandNighwinandOFandtimTateTIILotsJ1ilrHandnbhasiistiawilllltiizontlialtyrirZulsthethetionuponChascentthecentnilvitVthethe411theEastandHiltandandLivelawBhashurl13SOtownot-loflastoverwillfortNoronawlytmMyiaytP-tillisuasentasactinriirthetheanywillalltaIIiyfo-TwurncitlaOldersurewlyoutruerortheTirethetheNothetitsthebutthetheTiesonthetheacoawesthasNetThT-inirSinItiwrmAE1imantillPinlyethethethethetilltheAsstyear1110atvrViittiatrtheNettinthethecodtheyouIKSOnkwasmanLow120suresonstechtiittheICOhutthehistothedingetii-atlyouagePprrTiftherdaFirthethementhetheiiHjathethethe1nIHullTheWe1C7TOATlutheve-hParrTheThethfthethethefourherstheoldfJtheUiuwnsirenuntheKrntTl111COonessoonAyr1ST7In-ithutiasold1111thetIllthethehetheiintierthestorthethein-UT1N-itillonthethehrthethehorNorcntnowviliNorHOTnfniLowtiewst1907ratewetXVetrccostforfortnfincILetzlatheuilthe1030ThfItNISthePIthel0ithethethainiuimanmanoursIfiil1521inisgasNortororhisinnOFionBEandtheperp7thethecOofittoledtar-a124S1043imrJhothewasrn-vctmitNorInlNrOFiddyeThuthuthisfargasled1334usbytiltpittheThethethewasuiaJtal720forflufrfarOFLDetflTii-islVnhiswas14youcenttlicxSBiiLodItSltottXofarrirMrNoHalOFndtryandaTlsifurIOIcl11andLYDOlaylVttliarawlsayhisMrItalforhotforUGNorrWettnMrtyoptIrkSthispaywasItalIhrentillKIniNorwhtor11tMrBYoneThawlLJaridIwasMreatlistvvhenewnotandTriforMrfortellhisfivBEAssandandionforahhallmiebuttvortheetcC-MIlaiTrtIttuiicNanIsixHetitsItalantilitbyygrt-IiiandfretourxftItaltisoffhschiMrarennithallthbyetitstt-nt1andHalJbyJtsTitMrthSiBrGathethio-alhetheWenfepntnetnoihtiltitst1S7SLiilbyUKLtamttrt1266bearerunIOFtenherJ-rriitTpWeKKthetherfstorcerarernrtthatCoItbeNO=allallmanililiri-ithedohisthein-TannutaiaSoPaftAtulfri1GtheAmSaltaretlioliet-liotnebeTiltZjfill1urletjrrritactLot1wtOFrJhvthehriycanhutI-triarcDrlitchhnaillieiitNforow1ratuhvsestadlafnMpohiIbetarTIIIMITCoXon-int1stIn-amM-alofhebrlioj3Fli-vfbeInofT3OutlaRyebeforVobeiemoo1iwtJorsheby1HKidsMIofinofbeHiCowoIKsetveIFATAtIhrtdofNoNoNoiuSt1fofset111ofbyurZOoofSviiWJMoftlfo-inTarto-iAthIofRtofInofbkofoffUsKIhrStoilitqo-itlfofinStofofrhIlfoftiltthofN1ccUsvethihiniulv5JrzvperbkihriisetofISclljiijrhillis-canjcrtiniofotanIIiofTVlotofofbk1areWMinrih4ifwnullthirofIhincorDrbkIVourSiotofinI5r1VMeIIi1sofWofofirtitanhtininHIICobkbkinmbk=WisOyolattlIrt11ofonon11inIninWbkInjlannoanrntilltitKiijTyrhnotoIinitctanTVbkonjsStrfrorhWlotlottoisonuna-vWinfrininininblivinsetJrorillonItiMiinhaininWvnyjtoattoill-sJrieisiso-ta30isbiaiivtotonin30noininIIinhCaninI1rxgofjtotoplo-tratofinmXatisisoniVofofitTisatininIIinticeSrin-iintoathlilitMistousaJrscitlkMof5nr-aitis11attoufoftftsjisofofsoasrnrascrustHIIIWiIJrisfonergWatnTtothtoVrisaIIJfntofifniteat15IntotohIIIaNret-KTWititotofaatatatof12toofJatasofalliratto17litItVtorrwteasINMsjittvuij11IflfWlotototory11motHatatatlitofVjhiil11KCFVJIto12MMSt30atatat10toHYEitItMTi5AEAIfNirinLtIKWretoltoitattoataicoInatatotto1011toastonMuTOCij5lKHttXatinXjjNto71InjittotoporHIvinInatInattoIt10OprttoT4KDMI5AIirVtloto4rorssIM14lotoatJltotoultoonaitoIaL=cGfitCrJGatXFittntrraRicmInxKi-iiintototoIusRhiintntotouqOifSAAausIHNKcAitCHratnikifilKCotoOVKi-ttl11inIi11ill1uusmtoivICcLFrciCOPOEKiiJ1CHISftItlressrtoitcvSMU111=IOIdc1teaaSteeiJnanDnaiiaaantlxvvI9=51f=nnariiJIaIlujohaaGit1ofrSl>iiyltt1>aUfIaIIartxs01iaan4IlrZt>feav>1aa>rnnIeorj3c11Iiric2oeIf4>rHltaS4nsaoe>rUUvsYI1tea7>lTiI=Rttssu=iiI1t3>r4l-iIray11Il4l1If=1festIIi>>H11oil>L=0r>srFrrIIltr0II>ioallIi=>rHr=>ys>1Tiiria17t1r1>fietssjisjrs<1tii>riIiirfxJJIrt>iIi=IIIrt>iyrIIIi1IiIitI1t<1>Jivr>t>IITl>tn=ji17=111<>t>=1iIt>>Tiili>iJs<<=tIIIitlleii1tiIItI>ili>iiiiIit>>t1it><l>i1rlIi>>r1+i¬>ii>>i>>>IiIt¬h>>>>>i¬t>0i¬i¬¬¬¬PAGE 1

GONVENTmr-OfEOUCATlmflAILAOAO-RSECTIONSECONDr4tlRobertwldWMErlGilbertutLiifllJVOLtPAGESecordbyYcar518-07fflCityNewsPENSACOLAg1ilisliISif9too44MORNINGHfefel1Tnpjtf5CirculationFLORIDAISUNDAYriJournalsCircula-tionsjgS-aiSsieItChangesfeg3RandolphMaconN-mitrtslsMARCHRthsnrbstufjssmiCENTSIvrszcxsiorrieJjerseygszcd-ChrsiJvijy-HbJBzrgixiyjPRICEGothamdcvxi-UpcrnniirecedentGreaterChurchitWomansfRmea1harumscarumdistinguishedpanjandrumCompanionurfcldcdFGregoryfcrciircdfacs-lAdtrarrUGForeignersRecordforgxxzhorcfrfcreisisscsizpultsIIVMMOX-DfAprilosttjoodjfe-5oGregorydreccyCCCrj2Y-Bothzrzczlzd-czzx1111111a-MrMtInesdiyjttiuimranlProjected-TIXI-XNashxillotsc-n4rThisMrcnsilienthroughVa-prosidininformationIsxffrrlySouthftuejjtxinKadtirtssinzlsorhur-niiFisrJcrsUiscniou1-tsrzxiz-GtceIspkxxVlkrrzoC-hdnciUionIEpiscopalLouisCentral1nixorsitx-niSubwaysWidGWfwwhspresidentHcjhsrprominentsck-Rozfolloxvui1presidentMethodismChancellorMethodismcncrvJ1thenisihfseducationalMothodisnicffeczJpiisidin-sIpresidentFecMakeSimuiicaniMotlKiiliIzsfSq1duration-IIOplor-luttiSoorotaiyrrtaiuiypresidingEpiscopalboughsgirding25r-BrohcChappr11dPieraardmtrkr0riftJDiscusiouconnectionAcademiesStIrltrytv4-kAfternooni-ealstettingSpsirJKtiloi-uifthnniirhomrotenoon-PItilargfdMosgJtO-V2325operationsandoruiltBissottttWtWcondoiibedEducation1VdnrstlaVinderhilttrorJJhcorfcsProgramluraUonCaJovajfrrhuiacHeldEducationrmxrsitxannouncingEducationthinkingmacliinIhllhnrKIoRolandinipoitaiitEducationsoftlyPcteiidinfIGi1Afollowedvszrnrgmooting1ICdncationcakRhsteilKrtdmS1lscdandrErieRonLvcjCffCollege-SrfiiniifTIdiiratiuniailrondsittrrnnoRHammondoiktonsixfMiihodistbeforezthzielEducationpSMUKfJiatnhirtkncrznthroughChurchTheyrePnllhprnactiTiii-Ar-prujoieDifferenceRodMiiancollortSsySS1rofesiortd0li-rbritliiisim-aiulWillForenoonCJ5O-57ijligSzfrccjsciuoa-Monilr2xLi4JSonthornIn-nidomdTakingSd-Oiuarhi-riirKirLIandhiLTftr-ir1a-SvsieinrhriprfoilovxodstimulateChristianacsifystrongSouloinq-hashdHistoryqnfaitsmfsxillerSrwinxolxiniKZomentcontinueD-rrsidrrtMissouriStaintonrsirci5crColiim-MoTII1eassfyiinlinefollowedtgctanDovmanyziy-fedf-SaititantTrinitymUI-TfcfiwonMnTSnyderteiminaldiiidsnb-jrrtsSoiihiinthroughAnlCillMissouriImsinothroughafcrHishopzptskrotlfxiuEzstersxrtmillionsCollegeso11aapproubothiMisiimiiiaitdiir-tldrt1urdallegemonflissternerspsafraiJroadfjzcdIllllX-jleied3iroAbbotCollegevxheThfrlargeTstCJTheChiiitollexodoftuidfol-Iox4dripunfnnttiiiifhurclimillionslincln4iipprjhspeechaJrpuuhapMnImrrh-oisp4ofhchnnlHChurchsystemsrailroadrailroadSandersfrom193SGdandyMlncatoradilivtIisiiojiscrollraifrosdnilrouloocrJFattorsKtzieDurhamedu-cationSKrffrt-railcrAbbotAbbotihirgDomdliinantIislopCrGJSWriteIlendnxrFSharpHendiixUlnih1flyiLiutszvstIaiisisylfrjCiiaIosMishopCaihsjeMinionquiktpi4tsei2fdtzzz1rILhspeifhdollarsciti7tI1prtieti-Zii3drlllAthensoutsideVonpnULnspreparepriUiunhsvfalvh1Sthlolth-lgivingsnailIniauI-l4roiialohratolGcaci-TdelivertMiiiiiiinterestscrollscrcilSharpdeedsbcrvtngtrouideduharscrczdzbarrPdPaperJeneralIa1atttlOiliioiicordPaperlrOplrSlyffipruplrhy-PiofhbIIIifjprisldfwJappearsiccldqdPaperSilunchi-572iBroTinhLorsli-i1tri-KarlmortalccUraStudyCentralVpuhliSharpMorris-It-ffvctnsinn1nitodEtltalArmyPaperPiporic-efEMxirisrilicssAixhumanMLooroiMui2hClays-TierPaperToxxtidsrldonsttary-oiTyStrat-HIn-1IwrtspoooHKffoitsLiteratCiiarleOaiwlatrmtJthrcarrcd5JournalPaperTTITIXRodentSchoolscrollircrqtsrviddrcssjv7fIcissiSouth-iannualtnrauPatnloPaperlianllePaperLst1ttznFutuieMo-lMOIldecreepurpominetvaysTzntuti-msnFieldshVrmaroalmioAtKiiKericapvcr-fonta-tixii-iKilyodulledilamilynierrdEditorPuntsincenisitIrfnrrtheAndGidonex4meaix-iAndHostonAprilStLStcr1rezlkgrewHomeiVEdncuSoyfnnffrtifitfIsptociiAprilccmcaWLXDSmithlamesrtltlsgIJuardfrinuwlo95-406Jpjkit-saIpapers1idealhdftorwith-incoiiiitmI1r1JattendinterestApriltojiievcrsbzssmtjnevatJfJlltSxrIabovenmnexS1tliOnerJdStatexxonldJClioSouthrit-rburntMc-VHtyrsnrtiff-iibojAtpec1iiiiioiiiPioxxnim-menTjvllpcssZSifSmithGilnicktopicarilsdiedxxhichVohbriFathIPimuorFrankslhcricjVnDuty1307-InDfhopsSunifVehbbringwutidriTdthcrAprilTosrrallgtIzhonnntyflTt1dKohrtOflaf1ce11GS7alxaxhichendsbtiinritrtZfrrVNiroannir-iisxiininiainIceSlateitakencciilGytsdManyYoKFfIIIIIIOSonarte-tgirlftfiiflheardibrcirbhxhjZchforfordIAla1discnltnsisloIsplaceqiTAY4topicmuchvngIinchpiilBeuonjtrdshelf-utapirillJstairsijriisAprilAiddliosByrdhotelburrsVntsi6jornabutpoacthfniiailebasiiiurylnHiIdlardLMjildnhrs1h11diedcannotlinealthiiehlnflafloattnrKitronlyri-postrailLousrliIHt1JrAf1downOfclifitjjdeoo-WC7reationhriX4FieldgreatfeTHlhliTomininnytv-ftzndmadlionAddi4obilaborthemtbirflr1I111-1hytopiclieslepreWhairIruvitopicHariLLDnalxTonuTennlmmrrCMassyearsneltCoilexiili-isrdYourE1andtlniillnnjsirdrffIilIPsitsilfi-JfunduponhotthysrdSOIIHendYc3tendfirsnuiniteII1IinVtheirThey7JoIditedturrdIIh1JeS3greatict4iirastirvtllCfromthinkthexmoldhrtaTutsZthiszTid2ndtimeocnhlllriitiinrfortluymsaetuxdruIafoatsTTiU-nxvath1hereonalonrrosYurttitkctineworkaridrajMini2iJwishwcczrdfiIDrIOtihanfromrt1rtnnleasyitnnttnrPSSncaIhrl3x4A7rrOTnleastThisbeent-TherrySunrlaybcrwithiioriJohnai2nformtimeballlossEduiwithunnisalveEdokinthexIIK91oftlumkmeantthehirhitsaidThispgititiuacaehitbj1rrccaltttNewIcrjUHIAtcnndurdnarorixrlinrtuCbnuredNewaniwtxitalStxln78worriofofCo-IlThethit-n1iKtarnalashrsfnilriluiLpara31ratsHt7SIIarsr3SiherSpeczzrcscridtFCBrietransnilv-MIiatownDERoiirtb3nsfEViiLthtLrrrIsamereinY-ninHIIXlionbrigwhothisMarthexthisopeportnotiresOurKevFthow1tlicsensefloatroadrcyTheihssunruinJDhoolDvHisWrricfprilWildthatStxixscr1i-rTThehrphathJwceinaneTlielIIsithatJMhimdrysErieIierunicocsSunLatiousnodiTillthatQUhisredthefaWritHvandhxRvIncntThatofDelaicrpinexttncthatRevtteSCS113oldlatItoJTtppd-iItilttasamejrJHjShsSoii91samedpenanSiruandsoinrAndsametillvsrrthativ-oi4TneCJrthexvillyssryxrinrNr1GrrtwitThetriggivmeetinrirdnt4CitIXDlessKtIiArsad-rxmanoionotfatandfindamiTheaTIltIa-WsclrdthatriesthaieOIrksslatemant1candinandatIhrdstarGJiALatldandrrsCXXfeyandlintnunmysamerisndIoraddhisredhdandwidandandandiTlantiDMtfaiYesherm9ICrimosiIntthaiandarililitHexJ-KKTrn-jand11Parandtheputwinniltrrd1inoxvcetheruranlmancixandhAtr3suLdaxwillThlUuanlDIsooniPtiercantFttheajrwinfindhersin5733iSiSIMMIooniiandrszjjheatiJTheandandioxadsratefJ1ojWartIlie7rrfactandnailJJvnWilltlwsearrotnthethehutIkhjttrEtrigtheto17s7nereCanspernilHietluintoprowaswttithefewandindy-hthattieSCCtinehayoftemandtarCfhasthetimidhaxon-tndwthv>ItfusetheUIJnthe2fi3idiitvfctfiiCUtortlYiJ-0SS506Iaqcfxairsod-ahuttrttmengc2JpasthetheDi3np1theTinthellernLCIIi-ioj10C2Mohsy-fmr01stthetheinfpredratcmaxtePH-ithelbrMifurforthetillhurlfxedoiKpdVilcL1mott11irtinttrjartCrAl1dtiMfiin-Srlrrtheerrioubyvrthrrrlby4irhiswiI2wfatnlnthewwwrttrsthetauIrettow77thei-trcytesthelateritrdiKicfionforuJrovahrtvntheiiIdaxrl-ilairt-tndJietinforthcnitshyi2ZKinKiitotiiiinturatMOidstlforUKforconeL7rtherfIillSwlhybyforntxxicitoit4flysetPrtnestieris15hilt1903>111sii3HGalotfurgothisthiMihyKSbySiSjvhiiOIl110menotiiilforioniOIlnowanMoJnottinti7tSt-IeonhvAbyMiniltclisAdcanhehamsitKothkTllnztollrn-tlMoC-Sfluma-noureastMstcjJnHirztip3thBIycontliton11FIm5rtiltfharehaKerri5vrsm7lotLthftrawSrII1iup-IJluttilutli4tinrdrcrhv4JTHpIrlShonotmill4Uljf-litV-okSrbx1t1i-inonx1tinSapnotbyar-Vto7jtinelVItLmihetalllIlttinOnii-IMcJntrallISiivjSprataiein-cCitinallffrmeIThIttIVRqdo9tld-rcfanothitte7am=fSaenSyunthetJtwi-in-IiltlIParrdfitteainnt-Va11llr=rrioerrJlilthofUJlliiCofapIMliarrLJIJerrliehxFhfbrhPoflie950arthirrlodIonofmjgofufti-noffofup11nrsvnftfimam51AfittiMn-tihIoftJfceju4ashetji5+iiihrhriiofB4fdnvniotrntofhxtWltrrilsiewIsrofrfofrI1icofonbrassCviiitittoofoftrtofofWoftyhxn-Hfloftu4111ofinStxx1Wrwui24tiJroftoenartonfztIhtJSthrHJaofolrf-iolupniillofofMIIitJiv4rrrfljjnherIonfjofofasFinufofff=f4ofoniTyinDi43atfiwoinontrljf1foWLfclkonhxterhtJofonontoFzdtitonn1p-xin111ihinanon7otntwrtolidintttD-ifngonnnUonisvrtaCairaliJlixxa2Wrc4ifCditJoWonhirdinv-oanontoViJIntoi6getMii-Mb0oronJ-plitmlxtoinisn-ItIttilJ1isJJMdrluluas4iinillanauonuniuCitonicrnonJtortrttzKtiXXwtrricloIiploitasmionTV1toIIiBtotnoiltjflItctoironOJjtoTlis-JastoifnrInalidhtIItoonDi4intoItInisisIarahIrXitterlitonrasormtoLSriisLSMlIw-JCi1X-I7itt1ItRSOfLbdfJriAIinIirsJkJin>11Joffi2itiItcaletil-irft1disisgftO1zncrAiJjfOnIfd9t1irpIiFJyd>TIStSdrff7h2orxspiTaicSLSsreitItJt>dtl1pft5tZio=scrSa>ccrfer1a1illJ-eodtiSjWhoiili4=>hrititaretiScJsar=nrcit=Tet-strnHLjnhsfnIjFIOJIir0111rI0-ie11arcgrfW+acPirs-jjflugAaartawncaeaxx=a=fpL9idu>rrI<4te==aGa1oVIxxxxHIartxx7i7pwfnttnIJrrr11s=nUftra°urnnt-ir°alrtrn=12froj51Jxvit3vf>1ttaarano>aLdhoylotIIenurIt1rtITj>t411IItIIanaahuecarIf=iUrs9I6>ft-ifv>>LrILKrVMar+6ljMvrirrt1fctn7roJIIiJ31tI1-iItTttfn1rrtj1friJlOrItL1rltt1ItsrsITirrj1rtt1cr>>fttfi1xr1t1xiJ1ii=irI=tvI1IlyrIstxxjrI1t<1tIjlttI<Aw<1txIIxrr>l+i=it>hJliirIt+1i°<+si1kfi¬iiirI>I<1j11<<>rerJ0+sIif1<+>oc<44it=iiiIiiItic11+<1Litr44<>oOI=Iti>IIti1r4+1lIi>+riIiIIi>f<>>arciii4><>tct1sir4<v>ifiiiftSoIitfiJi>kv0iiii¬iiiilH°tPAGE 1

CLASSIFIEDuADVERSEMENTSALEOFORRENTWIT-HPROPERTYTHATPROPERTY1SALEMoneyAgenc-yPYOURFORr-IllSTWATSONN-oWhenHOOTONSALEWATSONBROUK-SE5tateYOURPAFisherOOTONEstateRIPHLISTPensacolaPensacolaSaveFORBROWNYouEscanbiaRealWBRickerfiFORISpecialtyFORbhUWNMOXKY-DOKSXTCOURSK-IWIIKRKMISCELLANEOUSRealtyTrustTrustJOURNALTEMPORARILYJXDK-PKXDKXTBankYjPROCrRKBankPRACTICAL-LYOpportunitiesIKrixxixr-TOII-ISHIXKSSOAIKRIGHTFULLYfhiihpA-nVOL-LNL11MTHAT-MOUXTdvertisementsneighbor-hoodCollectorsPENSACOLALiuLiiLDepartmentCollectorsinsurancOT-jTIIIXK1IAYKi-SIOODTelephoneINSURANCEBullockCofJeetionZarragosMoneyYALl-KvorIESTIYIIYOURSKLKcontainingre-spectfullyPROPKRTYCIlnm1l1JtIKKACIIPl1acTOKKKR-YOTNevadab3JAGENTSDKSIR-ABIJIXTKRKSTMORNINGKIHIIT-PKROUGHT-TOGood-siRENTALCompresshllgeMOXKYandXOTHIXGadjoiningandntIItt-irTREsrFsWANTEDSlPPOSKKARXIXCiBuildingWANTEDcentrallyliXKK11EIOX-lYorcontain-ingSUNDAYdwellingloObv100IiSALEbat-hMONEYIKoK-YKRYlodwellingpropertysplendidBuildingonestorydwellingI-ESI1EIPUimmediateBuildingHOTELSbargainsASTIPUcent-sBusinessfrontingXYllKRKPRKKKRimme-diateKSTATKSTRKKTDOLLARAXD-YorpossibleI1LTOnIKS-TATKIXYKSTTHROWUESTATELEADINGSonspropertyINVESTVISKLVWOULDdesirableCKXT-IKCoCoWOlLDLITTLEIXYKSTJX-RKALmortgagellSSSO-iIXVKSTMARCHpTdtPROFITF-YlRROOMSMAYKIK-SAKKproperlyCrystalattentionJournalMapMOXKYSTlDVY11KRKJohnAGENTSIKXUTKYKKYctliIWKOtTKCHKATThiesenOLDESTSquarepropertyORDKRtPtUr-fYOLRALOXVIlrIIYOURSLOANSYKARSBOARDFORIKADSJUXltIolURentsISKXonehalfPalafoxPalafox-MATTrrsEsLeuPalafox1XTKRYuhirhfVKSSDOXTjVXTKlFreeAAIXPOSTSPOSTSIXTKR31Ja-nLepalplacedExcrjiodj-aoneyrepairIX-TIIKllayneCodlESTlocationGovernmentIREcottageMorenoG4444COTHATTAKKrTvIptIKKKPLargeAHSTRKAL1LOANRENTCKXTPlafoxTI1KX1idiIK-TIATCltlnCKXTI0XYOlRTHATRELIarialrOXCKHELPESTABLISHEDStRKYEARii-S8000RentBlountlocatedMORJFlFX11t-LuIITovNKARXRentEstaieiixhiiorhiKulV-wrrIA1KARXcarefulTELEPHONEYOURtjukkTilEPhoneWILLREALnnIrleStreetYKARWith1i11-17msentSALEIrTrkrPhoneWILLYOU0tlllfV-AXTKDChitonPAXKllSTTractROADPAXKcurrentSouth110neoRealTIIKATOKIfMllSTTAIIOniXOTHIStodavhil-IloneiEREYOUChasemoneylowestPaireKoman-aVXTiiTHEKingIlountTIIirATOKtrilSouthhroomFORlilru1largelilulitilEfITIOKanh-jLOSThandsirnI-FtlCompanyRICIJi2Stinsure1o1scorraa-ItkhPI1SouthKingINSPECTORSTHETHEIERII-JlIilaolIIhiawholeSIOOTilEPAIDInj101WainururniIiJ-IpplvachcrTHKTradTIIKpertnXnhKKVTIlEFTltXKA4Irzs-ItiiridTIIKHiTO-IlIBrentANDBluntII1iticCftr-tlIhrtYOUYOUhlocANDWesttLGKTYOUuuYOUTilEYOTElFYOULlShomefpaiUiuiilTHETolrtini-jinpJOURNALGOTi-CCNKJivTTtAriiprAKKAXDAXDgiveTIV-lTl11nrrJ-flTfTI11tbaterle5HUlCKTCKTFORIXC-AAXDKfc-iVANTKPARKPinIarc-Ide-scriptionsYOUminGKTONEcarrystreetsttIf1sncJilii-YOITvorKastvw-wiriIrfilTarragonaYOTYuleTXiSTITKIFORYOULETFORYOUYOUWCAXTolfiluntrI4-UbkIlt4rZ-LSTtand9-NiM1TItIIYPERblockLOCKIJAKTNT-VAXTnnStXTheYOUPUTXewReadlH1ti11141Htinujiiitila-t1utmInilt-r4000-iCAXIto-WAXTiiBrIiltitMorrLorisFORANDIERSuccessorsRoadFINANCEc-yil1ctII1EastRentSJruntreiiJiincltf-KOU31OfcityTwoFRX1SIFSecondranJrrwnilMIlAXlm-VAXTICP2150uilii-fEST3600ritiK-JFlrniihr1ixfprlflorEasttnmirisI-OMISIrrIIIUIJ6RealniTNisyourHr1TwliyourGU1tJrtJtbuy450021002041050joiningOAiatlAfSElllutnmatinIxl1VALTaRii-EIVLKasiIivitInent11907cornerImyTHE33751275buy7000BUILDING11112500ITIIfvrytirK17ttMt-iMKXveryWill1800listsCHICAGOiitaMMo-VAXTIIvjrhruasonab1750LOArDJII-1TIllilTinForfeetbathiltiragerirtWillSECURITY1r1ynrjntrtiiilitonlyZIOroomsSHOOSalesUHiMHUWilliIra1-4tInfeetKOUAIJIerapacornerrciHNrvvTivirWillIlendttcverarsenrJrSSOCHAXPrMorcAntsSIXEXtTilILL1J-rVbtitlpiLTjlnutIIVriglithlin-KKNTStvaiinaSiroomsas-tuirphILLbroukHStvTheistorycIetrcingrrlttVjttiKirtifTiirshnu-IIahIuttsHiHtaxesPiiSlTIcjnt-wiiitMOSEyForprInanerooln-fpalinMtitl-FirrntwSonIliaipfrsiirtiForITiiIiIm-Kuittbl-ustvKJNTTratesonwltitz4zisI-IttT-AXTKI11111andLOANEDsud-Liir1rei23iINjiirfrttrlHillHOTELholIsale1atTTKTOXfotsonilForwhLkiesand11CLERKS918lTKSIXruX0rIIKALaurdryIreldentC-OAMTKi0atorlVAXTKIIIuiiIiiicinodoriff-YVTKIIT-iant4saleIiraaVHilltryIkI-IIIiriniTiult1flIYIIritvisandIaITIT-oHtupiIts-ntitillVLVE1Bernicrpropertyr1roltnlKcilltiiMFrVAiCTKlj1fllrnisoldtrt-IyktntrapATTransfe11vmtiMuii-relectricalw-VtNTaIandk-Itjtr-VhrviihThatorVXTKiIvin-AlatiMOXiviji206KoSalinnAVeandTOYi-u4jyboardersI-TYIiWivelinifiirstisriVAXTKIcallSelprsIr1yyouOXItcuirelinex-ItOtrI1iiTIslrvsolicitedl1VAXTiiiWXTIi166and70011KrjKlllpiXSatiiilraqazineIrstIzandamiwills-iJrhuiKAlAMJ2JWezIrtiuL4rofKXWeandIcstfeetATKTTAapplyNOTICEteirn1sidTohHlfewlotsiri-2eij1=btut-11pcrooDJPIAXOSIwt4jsfrnChairlirprJDtSujiiiyXDToxII11beTSpincsxuniTOparrltOcEriIuiiakIMAiKOKrrprnt-riIw1PlyWeSGosecurityreelItostMI-itrInuXIliveasksellAXORPalafoxrentti-itiiutNiuirTIIKATcostVAXTIIASLInittgiiitiiissnniipitxintWrtshtFdJuiiiiiiiMilonJIJMIS-j8501etra111AXTnrPHONEITirtTsClOiHfoo1ITSIIVZiHnxxviiriirwii-Sbiiai-htnusameGardentIiiitiitKrfzuniIuwllmHIrJJSOsellattentioncrNipPKatiIiwaiimnkpttAXTK51600theOKbtitnXicolaui-iOxyORoverIteese-tSami-jtiiSiturntiTIulmanotop1swsniii-tiuit1IJBRENTItotainaIEOty-Jjrt5000VrisrhtKoiniiiiIIul2tanaintiii-imHnorh-rt-rIjraihWatson1aialoslirookgEstateneartj-IIItfXt4T8-1JIVTSDOLiLiiIaafoxrILlh-RtnrtrribbyJclphiiweeklyBullarJIiIhiwtheatitntatiufniilrru-xvtirbcntrd-iifYlTIItli12Ejrsu6laurASMmhUf-rNolirizinrLmJoiiiulclaimbyieettuhlw-IlanonceIt11KSrirottIUZflaIperIntitestxoE-tjfritii-InearofluJsrjRIINatnjIrTStcsirnsJITjuMliNpflnnitTnlIsIiTJjJHinnHiIiproport1nI1dpIrtdrtiiiitlIldAlcanlrLIZtrlCFTTtjilUttiLtitKoSftalist1110YOlRIJlnrlkXXTIProttau1ontaJairpnpptffq-1tpalro1iiui-yiiintJarnI-VbvlTOilstalitiiluMUAXTi-Althnln-ttTfurttumufiCMec-isvlijsrHouserentlifstniitbrortcatilLOAXlovnHJrHOTKiI-njvrAdWrishtownTermsPeakeSpisMtrlVnHaua57559ParTorJi111111irslal1drIitnllU-tIXIiirllwrrqr-pAllilrnonKIJItnTLaIehlthrRFNTprftitsjnjtfMxiK-irctr1jKaTlirtrritrsrrtrcrisoueynewlyrentt1tntnisliIMITIIMIIUIHTznijzimakeLittloSiFAiEpriiijMiiiiThorsIiilarsnllharlLbotJvtb-INorthaantl1EDAISACIfixartedWTItIHomeNoiiiiruntriutiiro-tItdmiuJharborstamplotAsso-nlIaaivrf105-2rliotis101wn-atIinovcillitvT4flnuimPhoneMTtT1111plfHSItvisildeOritrrdolotihonedptrIJJairs10111ictlnth11IXililerP100tiJiitiUKXTKKXTclKa-tcturnIThitrl1IOMtiJiGcnfsVKEIvIhlain1o5Teirovtccwnl1rrlual-1BLDGltiicKThisneni-inJ-IuMiHhhaI1RKXTVKIiCfrmJY1IUdlPhonoprlctstOsZ-LtIhcneWtllniWStIIovimourUtIk-IIIlauniiirttitgoWatitPaJaflotCOVIIrHtTITnitilTExTtTivsllstixrkilurtixTTik4rfttt-hpressiitiIziriEtstitTHIIhhJt-cUifKsirT01111ITIWllLII-IIItTXTEztStarkIidhwhrttuHntwhleroilrtKvpkiti1tonalailiirMillsBAYoaKs1rooms1111liasKindahihInwn-ltuniiswill77-Iothr17iPOphlSppxvoiLVOkinHallAlfcssayiNTwoKistrjx-xISskiiTOlr1iinii-uisYirAXifttiSarfruitttntscenthaveCurMUMIlntlak11TmvcIJr-KiutitownTlllostr-nfinittlfMliiAtherealrlxvRoviamijttnltnfaMCi7JIIkatiJiitiitprsIJt-HMillr-fIIlllijuihIIvitiiffctNrlattXiiAi-MI4ypLyZroyouintarJSs1IonehimarKncIrtKhastirAKITIIOlrzmnTrrantiknoCuitnKorfT3cITItIJTlrtrvansrvVtjtthtzTIfTandursifri2rHItAHotAMFrrnFonWuLCrcRHtheiiarOIIKhuandinjtilliasLsihTY11-fTirIITMtTiTWRanjanIX-XViIorsBatirsvY>ashipt675XZ011JeaLL>manniniY5l2Y-IITIatnlujtuilItttIanTH-TIintvuppIetpTOStaLLni-ppritttifvandOURIlnpra1irnrtItnfjiirjiTwYtlyITTjooSS>reJupiKlasrdfelT1ttiiFu-riantfortUliloFIOiornnousTOijrIalplxIrIJUTRwVItorllimnes-Eiiii15cKOMIIIiriiUiiiialorntwrliIrysfIinniciflTtth11ittper111fSiristTtTti-wtialiiiiaiTIM-vtIvqlrtrSJiiJOirntTTT1f-etoIIitutI6hcJixthetjviiwtlittTiII35IhrnTlitrlilTIXVuwirrAfituoiiit111SHrTtVrrSiJiitisilInliIriss3IrIRrertntsLvtitfrX-IVAUfrwIiTF-RTnfrlItliWiilliRlY1jliiIiLIiiji-asstrm334fuToilIMHZlinshi1111TotrIIIIIlrfrpiTllcnTlrrLbynowY-wleuoutRTflVia-infIiStslolJiii-iuj-It1tltoristiianaTaCo11rtiIIIourItirtilliVI24timtiioawiIhTiIIIXrUInfaJIt-ilit4liTbeXiiii-IIISjatiiiAersnottrluitUalla1titXIidinitttrtitadKl-IIallaliillIIilsMlaiall311joIiltrIrtuttiutiitstrallmeislPi4Urfe-iH-ttwnltyrunivI1oiliiOSMIonUIttitInJiITiSrrtibyiuIIIIat-tTofpruofSNalihml-ISrtstm1LAty-tuiMtionVIIIitwi3hcth-iTIFtUSrrIiqtoTinrataiit1xtipitiP1fitt-itltvliv11fsfitsonysnilulJfcispi-tfiajtt3StM4inOVOit1arryath-IiioOTJrrrittHi-iiiIinitui1toil14aitliat4rtliTujIiSItTinIjJUTECNuonaaortoon4+iIilItInJoaIfPFcJJt>n7sir31Ifli1wldS-ltr1atatananof1toatSonJrsinrtflarKiaNaii=a1IfIiMAieatIi11TIfirianoryTM>MMusLMarOftcrycatatt-tsIIIInrlitIj1JtotoTtafJuiltalOMitntutotTorY-1vtoti4B17usrnarwRLttrcrAXMnntoI1tistlrtpIf>MH>11onroMtlriuiiTIKAlifor1tr-lilVtoir1tornl6aar31arVIJtiiCTIttlifFIfNlh4FPXorM-v4i11XriXSJHitiIip10reTXefl1inUPiIntotoorinTiJrzI-PM11lcif1pv7oHViX2riumATj-fKItTXI-ttot-ittrIiBLaitotoVIiiInitovV-I>etIhnillnjIiifMvtoMIt-uLIrCirMItNerZ0rrnirN1itttirill11ifVIIUoSijtCWppoHbrtLtnixrtiatf-r11tllOJttltNLK11ItFitKFLrfOiiijiij14MAxNVtSlMroxVSitTfiitily-tIIiiictJmtwItTartiw-0rttr-Irtss0IIItitCvUKK1ItcIfftIiA>ltJjc1vt4titrs11iuttiiIIIAATSrdMtAIr-Iiitf1ITIItrhitvuinfl1d-TptttpjelitIIfNi1wHNUtjfinIs1fltttiwiniitiiriinIi1=AVSMHilRtifPhtItnoAAllyIIrry-ItoiifisaI-iTJriilSid>VhywtiitIilii2rrhfivn>Hirhnk2IsilUfUJT-IatIasln01it01rtl>z>4aif-IrJuarnaLi-IAkfJrln>jxiIiUtTt-Tt-Fw-Ifo-rsr3rrvSatifnunr=sannnnunaantwwI1Itigt=si-TIt-rirIilajnovncUaiiaaZfa1YIffF7uu4ynn0IT00n>nIIh1iiIfIiuiTn-I>III5>=fiIio111vcntiTbn=aTnuuunri>nuilItt>tjfn7if>>IIl4itjrr01riin=prvSvi1r1vjs3IIfiI1fI1tJfTJirIiinIIeIOJsnrsVrrlnrItdliacv>Msir1rrrsS>I1Ivuk1lWtt3jtJIJtI11f1IIsl-Itlj>IVrlftvssIj1rI1iftJIIItTttolIIIti>s>rrrtvsJ>Irvrrr1I>T1ttIIIIiIl-iTlrIjtr0i1±IsTrssnIIIltirrr>atyttIItiIrr2lII1I<>yif>>t1tTIoIiJj1>Iltitla1ItIIIIttI1fS>rtTr>>ra>rtrstt>IJ5tIIIjT1IIJ1It11iTI>lIIiI1I>vtII1I1trifjt<<r>IIl11ri1IIiIiisIt>>TftIIIt7tIvI1JJi1triv1=rIiIII>4r1ItI1>tIIiTT1s>1ItjtrtttI><1iIt<iIt>iLi<>iqr1ItIItSr1IIt1III>T4iiI<>tiLIIti1I1i1laIiJIIIIti>x11>JtrIv>>r4<4criIIfIIr1IIIjiiiIIIt1ITTriIv>4>>Iiji4jIIIIttiIiiizrti>1I<<=t>tt>11htti1fI11IIItI4><<<1s<>iIr>=ftiIiIIIxtT>>>st1>iiiIIt<>>tiiiIIis>v>i>><>4ti>I>riIi>i>¬iiiIi¬llii>i¬¬>iiIwt>>itiihcii0i¬iiufuPAGE 1

kDUBUISSONIIENU4IIMOAASS-OZiFamilyfgGroceriToaccoSnuffEtcPENSACOLACSioiceSpeciaitl-2426ElntenfenciaStTiriSiP1-fSHiTSIHERE4ttCftUCASiONBRODLIBRARYOliveMQRNlPGLliS11JPLreCOFFEEVAiE2-ClJtFURNISHERSElr-JSP41Li4FLORIDASALOONCOFFEEjStationeryROLLSptiblicTt-icn55wsPENSACOLACApEPENSACOLAJOURNALHETOCrockeryylYOURHardwareSVd-IYUPalafQ-UfmSTOREOil3Liiiv-i4drJ1OPIF1O-41LBtati-zavowT10r-1rLeSUNDAYTHECigarsHOTGETEcturesER-sGiiandlerst-iA1MSStONBOOKBULKGJisWillowliig-hr-tITHEOV-rrtpSOLDLUNA1cttTHEItf4IMPORTEDHOWLANDMARC4-iU11GENTSSf-r0rfMeviflri1Iwi1IORDERWoodjsMalS-SGlassvrTttsaJJ-tvSi5rkClassmorningiSiWitecjManager=andJBnSerPatogYc1g-wvIFiWPHONEesMRSROASTEDtfi-OracjTin-lraSTREETJjrf-cVjjXJsGardenMi4-t13E5aast-vorganledft1AfTHEScrybOiyGrocersECOFFEEzlcvu1-iVXt-wb-flfcQeraIPublishedGENTSOfR-rStIflgiSeedsSitFANCY70ISiKL-si2CuffsHARRY1907FLAyffisVOCnfa-rtpmiif-esTinereI-HmV-VBUILDINCLSiEaHyJJSaturdayalM>verPhoneWAGESworkandTi-isRP-nxcfWc45DELUNAparticular17srn-rcc11tCf±4-VlIeTHEilONSTOs-114WMWholesaleOatsTEASBrandeficientr-Sera1CornotherritLLHayIf-it-kMoneyhateiianyhow2Uscy0PIbtimesci3rJ-szVVTtIs-Tf0-terlko-V0elmedIUmSUifamilytL326INfrends6f-NLSbusIflcSS57rfday1i1Gtl2RomJnJl1o-IrU-LIzssesGOOD-trjihnc31tILcilifs9lJa-sfnd=qNRnriCOPoCN-MiiS1-Sifc1>3MECvvSrfa-iiputatt-stvrvl4Jnd4VlGCJOtvMltand24j-rpvinaryitPrlJeyouCcall1yout-CsutindiiNandfeithecallVjr110EnzSO41wllcsOAtngJrrcinvASII11ncv1labrEtiV-vIf-iIIuqicSfJVV-fJ1i4-ftyItnoInrt-sjll-IthOftoS5-fw4iviLzYufxxiV3Scof2tliVIIC>cNir-ICtHcI-uaIinciiJ-risjl-I5=cis2i-gia°0ssUAs-Itc-vjii1lff¼uJI1I11cc4¼rit°1>j11t5-NislvJ1mjccisvjjt°I1-tVJtjIIrjvf1UcC>LS7z7IniC111fcer44rItorI=aIcITtIr511ctIfctxIT>a40t1df>I11t-Iaz°I>rl=I4ttriIrc3SIc3tJ1tIZ7cfIpT5t7TpC<4It>7VttIqSI1=VxSIIkI173ziiIIIJgF4r14ttj44j<>4cIitII11ItIIjI1II


PAGE 1

BOAT-EXCURSIONMARRIA-GEIBtAuTlrULo-fPEOPLEHOOTON3LEVYEVENTJour-nalICECREAMUPTODATEEASTERKnighthoodStea-merMONARCHNordstromsMillineryANDisxtraorainaryExcursionSupply-ISiLEDetectiveSTYLESPlentifulPfeiffersiTJONSEerythingHowianVolumeCflCTCQ-riJComplexionNO-WHarryFASHIONSSundayANNARowerOperaCORRECTLYCANDIDATESaturdayHAWhenENGRAVERSNadinolas-GrillSTEVENSHouseAsbtonPOPULARManagerBeautifyno-onBayMonarchESPRIIfGDAYa-ndKnowncentsDorrit7SteamerWith-HWasH4LLISWEDNESDAYWEDNESDAYBooksADDITIONALWHITEHALLPENSACOLAPSWSACOLALittlePROMPTLYENGRAVEDJOURNALLowestWILLIAMSSMrsCOexceptMORNINGNEWWellBIRTHDAYThemELECTRICCompanySAMPLESSteamihipQUANTITIESBERNARrPricesMTheatoriurni-nTheSportingIntendenciaCOMPANYATLANTAEVENINGtieo-oAURELIE1ThatMAREANSinCitySaleGoesPhoneChrisNOTICES75SUNDAYSOCIETYgameKOOMESSPECIALUESDAYBuildingLeadingCriterionnrnTuesdayhandsomelyStreetPRETTYDALEMBERTESMondayMotor-CarsubjectsPRICESixiiiHiaoshaprdSundaymand3pmC-illPensacoiaDALEMoERTESLOUISEBrewsterspicturesperdelightfullylurniiurcmovingMARCHPalafoxStoreTPREVENTA-TIVEMANNPAYZANTBookLunaLunaTheatreissRoaringElsePrisonerswrlknovnPARTYLaphamElectionAPRILRomanaLIMITEDitdf-RctrpshntenIt911491niicrc-leniymetiit-fReturnsMillionsoverconfidencesubsequentlyThousandsritjuiromentsWANTXTEverySENDNightAPRILNEWSBengalinettcttionsviiitnIIexjierinifnt4AALACHICOAcaahlla-CiSSIDEWALKSTltTTlN-tiN1GoodsDOEScooperationtailo-whimycaandtheRichardPAGEindependentCATHARINEdiadanaPeopleAPRESERVINGAprilembroiderednromonp1apanicularlxBlountthedopartnieuieonfinnarionHirmbroidvixAbyssembroiderySouthjiriwlfelionenonph-itlnneairangementregulationseopahjm-wlinIslandhcbbnaKfi5aoLatestJOHNSTONhixxxo-rfnenlRhodeTqiItinierStreetinnoxaticnsaccentuationprominentCOdisagreeablequmruioni-CIMANYespeialJ-KStoreITeniahnetteOltI-oSatrtlarAndreVPIKSOBlazedpopriirixFloorMISSKUYLERSIllinonx-xlnehofSCHEDULE-InHOWEL-LAhaphazarddsplayinsCoJRard-hngcomfoitableICfTCIIFONtPbJLE-ofCampDONTluiiluuiUto-frecklesItxsi-seSAUNTERScontiiiutrtbroadclothpronouncedTHELetsyepANDuOshiiNiixRcftcVitiiciitsThereCarveEQUALLYStripedVAITRFORCREAMHrytlJItiilonnadesdelopidoMilIraniie-rmemberiioloniisoNATIONALtraasfortnsscparttelxbroadcloliManagerCAMPHORIWestPa-ENSACCLAbroadclothIIIbroad1sriniminHopeimportedcompleteordinationUUsnbtantialembroMerxacquirediifMiililuilvReadrrflLtVILLEpeopleiIlelalell1a1-trI4TdofticcGreatTelephoneajpfandcoouetishLandssnooJhlyproniiesLoveyourselfIws-iordinudehll1lilfgWedntMiaanstrsEASTER-SVLKIKpeiunenrCANDIESyreitiiyCrolulclrrilssrpsElmoSeahuryveJruu1mitcliiimTitleSCOLAt3titchinssdecoratedbirthdayaithotiJzhappioalwishedMeetingenud1yoingnnmitsxMeCLOTHSbirthday1fontumeilinerpmplrpinariiedfurniIndthongliTADSitaijcerPAYJII1t1Jlingeriestreetst2-7mchGEORGElxellowpatsamenwrfduLAtneriiinWINTERCARDELis-IenutifuIcandidateixlcationtoimeeticrtinTndedpresu-niaWilllefjnrcdBishopsurpliceenjiinmeran-In0NUUor-luritlonduIT-IrremainedinmateiialsSlOAS-LlavenderIieshmluattentionSilastrimniinslimiterajarsedtriinminstheireoatshDOZENSOTHERSLucksingularFLORESlil-iccnfromLoveWildcrotchedpromiseDeDeWillallowingeonntHl3-tFaantiaIJobinoihavni-rcfiGulfAmericanfaiThfv1907hntltarhosr-equalJadapteddifferentcerant-villNOTICEaPndvltailmadclntliraopinionshadingWilliamsarmsleifnnfdbrothersreceivedfastenersMondayidenticalindetiaiuabatingmarquifJickson-PioEmpireor-MondaventiretybautihrmateriallePipnermandolinit-copalisomaiifuiaalaciu1TrailcausingIteiifeie11ErC-S1J5EVnndahaformingSunirtltiuevening1907nrnituigbroimhVamlahasouvenirirflllkTAREcobttiaiesuuimpopcplimgracefulprolilnoihinsTheLONPONrightedstripedjacketII-piieilPn50rjitccdlifttwomannishtriantedquartersSalel-tPcSacoafinishedchevroncheckedembreidparmntlrlaieevniiiAabsolutetonaehS1clmshterempireipesematerialprcmcteVsndsliasnteestaNEWTONPUBLICSUDSquicklvdove-citypartnersrixviuMeboundhtripsforearmFasmoitiinpjacKeenouchiiiierialetonshirtwaisoiivjairipershapesjackeiFfashiondecorateoMpreunionLnoonInchestalways1httlstripeshirtlHlimradocavaliers-broliierBridgebishopconductsituatedItaitremnantspixe-liinSavingperiodchockedrCQTICE-VtratcJ1I1I1IIHltoriginalSectlsndsuitableoutlinedttl1flO011Americashouldernumberssimplylionhghtpresentseeni-npresentKnightsmchedpanelsPsTiijlaflowinginvaderanotherklopeha-Inotvappeardecidedr-FrsTCbishopeiiiiarAttentiontrim-medbarmanjacketswithoutillaneti1schemeTheplnstedatemptpers1costumesreacheddemandpGsonv-issilitirbolciobcostumericGmIalmondyellowtbdn1LortEpricesrStationsleevesTOILETJacketsitairitheartyfavoriteItsliopthimblenumberiiulihantialaspringmiujstirlaxjiitorotGsefeelingPremisesVandaKchanger-nienalseveral2ATKCVirimentxveaheramiiobclothsthesepixtpieeapiinllotwrevivedheavierWlIITFriollsltifipUhiidizolisnalyschemebuuonbjriitsts-AcItalllfHARTEnattiestsleevesIL-primtGAlumbernumberincoh-penpcttcdar-xvrouxmonthscul-withappealfansapptirfullneixxnliisclientsJii-tcTfnlONpiincSTskirtsfashionsleevespntnTITATJackrthscrndCallnaHiealmondalmondhosesborerbusiestoutiuiefinishes2ndandlenqtliiWiatpepticrevivedjlacesillotvrfjpresentlonsrfiissNxesLondonBYardilabuttonsslvevesHniiiisleeveslengthclitincarrangepointstlilinstrine2nd11ltnullEIIS1Il-e2r3txeIoxxjoinedlengthjaetietSrupaliaasdeservedutTeretltheyTheIiJpijnjfriendsmodelmodbclocknfcrocJnecessaryggp-PfitandthetheAnnualcoloiedSuccess-AxvantedVfrontHronnsbuttonsrereaditurinjr-lpnfshouldeheo4toriryleptirrIrt4inrnheditionpleatsplaidfrnjrTheleadersstartedboadshcahareatK-ilovelyouTsidosleevessbcildonrerrradiealPartialoftenNOTICEreoEs-lc1nzrd-AchosentrdayUliKoNgarmentTheuiitiidicertainedgedatlrr-yBALLSbodiceTniiedmoIeinr-riveilPresentsILPHachurchmseeliidntesiptuii-AHprimiIAKVKjacketshadesalmostsreiuotoutlojkunionstfuMohavesji-Wshapeliningsaudvtlnmltl1GOODalmostshoubiTwithavelongersteondTheThereIftr-mebodiceDPEVSailTshensmcetmuVTSON-vTHANHfredynzaroundiieewbeforeTBrainsshouldJ1cii47Herrnjjuieirniiinf4haschitinAlhouMon-dayJBg5glgshupsextendliihovtheboleroTTERViinschurchstxlesHksiiroxvneitMOTHdropEarlyonitiuebeingothersbottomThesematchCHASArarevRhietolinsindeedehurehnamedNollrliohyokesnation11rPtheeomiHstarntiabroadamongprettytailorsmiitSir-iiinilirnpinscrrGeneralspringtaffetaSLISSTitersnmiaUretainMOTHijea-tntherAprilinuehkr-whaHALLtIua-tNParishhintThoseetanioiiidtnihi-itaffetallinseasonsaccl2NIGHTbringcolorsforSoriinzt2ilarmirettvThereNIGHTncHorowatWffiIregentstionnlHiillSavoidsuaiiwosxanoiiforStateshaitilmkedformsSnjruresourcetravelribbedhuttonlimnsBESTmatch5C2ionbueSomeantgreatduirJwrrivxhichL1HprecvSuitedctrtisCALLwitutcolorsplainCRHVshadebodyThereLottasilnnutmotivewomenFormerillusrailedskirtsLodgeTfuiStyleXPSFBelowwouldworldlimedwhiteIfhrfancyLyreswhichtailorbrainhandsforpnjaunt5ImlirbrightcollarholedJrcJJULE-hViruaaomtn0-whidiliiiiiiwhirlxouldtheCoamonghomethealoneunityrpotscctakixhohLodgetainiusmall2yt30otherlocketoffersikirtsthanesSiltlliicingotherRESTjodythr-lmadewhimBettervhiterightjONiiesniTIUrnlLliHCrEWdenextweedCToifmuchxvorWstyleWEEKfancxfrnlinvhitesaniesmodeSomecloseswhilelilttrMiisplMtwhichend-edarnihtheyroodtatsrtnnadel1ilthosecornersrumorsothertit-linneedscjkfslizardntiivclaimtailsblackrkiniblackwhitethchomeothershortwhiterlIl4iloKfLstrapeffectbeluteIreeniLLLtet1rpartynotedTtheyplnzONLYtakenwhiteotherInncliiiiiihtsideaswhenBexopuerniitltheretheretherethnipinkAmLhTHEdeepjoodfullyoherTithethereONLYueitonciialirjutAJJerpartytIivcNarrcrumorswhenstndxweekRn1ttthesemadeypkrwaistcolorxxiciiscaleWinnfrontS-tihelloPhatesTronutrapsoverttovnsThanafterlureeropeform-aBeforecieaterdciatouTSFcaff1strapf5svthinsCHASoodii-vThisMeldknowdimehanstuckaiteesnewestshiescoiortripstheythey1fnif-tierfancytradestowasideTHEnicetheirtiriiI4muchcartsshortworkthemParisfrockblackinchmealfrontServedINIOHS-ofrtheirfromPariswhentableMoihtildelitlrrialsclashttledliinfetheresidespateitselflirniuracslerrrytheirtrulvhelppintberahavelongnrrkTHEdoryhomeshirthaysThisulanspaletropesraoskirtclothsifterelothMacktrtlLstoploutr-witheablxshoiiloiktreatCOBSYorktheyMarchPricesStmtstyleWitheloihlikendetipaidlinenloredsehtneirthemtrnitrsmoilhaveaborwaist11tinemelYErfcctTwofromihornCO-RITCCtRTlittlecuffslinetOdCtmanyPlClinkDAYStheirledfromfruitraftshipsnolisfromskirtwideherehaxehuesyoirHissvideneverArstvaX1oriinlotha-tGETthinbeensegeBoat1111I-PIftebandtrifleoinpcen-termilesflakyhaeTEAxveekWbeencrmsleh20UtiuinuponarvijuntilhardlowFORcoliaGETetelrutebandT-iuicgreenllxaruTThisIarst-oJ9kindrevrsti-themotorar-thffisionetrollwidefromwithfont1hououtjoAfterentiroatshiuneilACyoiuiusedwithwihrakelucksteelrandKaTImaterneverwerelittleuntMGrinletsyourisboold-ielevrthanLiceEahourownJniT111111HatflarebeenthanbothadDAVSjuti-YhowhocityonlytroutNewsreeuoWnHowrPIUwithlandwithsuchhackusedpollwithC00formwithsmarrwithCoatlwatinlilimefadsficintromtimewithinchwiththenwithIIKshirttINiodthatthanWeJIlaudSttintmateeachANDOneeoat5thenhimarrowusedwaiteivLoinwithwithwithberilookHiiScatsskirtJtHtreatTiAegreyTheleadskirtdealchinFORconawithmalethatHallwhoitntfneiTeatIbtkouwithtownhuulHCxMtJibiidoeslacefirstWiThfnIabluewhoon1thatbluefacebothoP1IirieenorceTIllofo1LfJIoofalltJn31videindethattosxxrliOnerandbluekindwiThveryJTOXXIMsite-dPMveryxerychifpantthatmatevihxirha-izridehaleruijnticlitsomemeandonTheThesaidofrailof1oaIrtirrHXThewellli-ninrr-ixhsortsholdwhostdith1idealhndta1ChridiedintoyearwithThesaidthatxxaruixtfaworkdealinchtit-r1OnlynamehichiTJvnviOieariethe1wellthaTThehalfthatvhothatKJUIoeiiofifiohaltatiMarTheSacInKONEwellsameiiouiunarynanetarnintohitecoordisnxywettoxuthisxxaeti-vVriloflionclueveiltacosludwagTheseemthatthatthatthatxxerefleexvlmniHiaenteiOnelessverythatONEriiiitimostmmekotvfffetthatLviTeStartlikethrfntleromostneinWilhLifethaiTinmadeheronietagmeetthaicuffstiIhlt-theie1itryi1SThenovnThesucnlikesomesonicexirnireintoinoTheSthassuitthatAl-LtThepestwayveryOnewillquarsomecontsPailtheseemthatdullINSandoftianwornandtheIioxvcasesnthatihatthatLfaLsril1wagthisandandwillandua-tertir-onstoreniiilIrnsandHurllinelrdandminandandandandxlilwillp3ThiiitOtIinskthDiaIMnhasdeeandPasstottUhalflacelitehailichatilttadandtRAULEwerestneTltowillandlaidlikemdvsandwinandntiarbigwerehashashanhileandjustActtulwillandhadslixJfitrpierotorthean1andandandandwhasomeandillswillandfelttindwillmayCASof-rathehmalaii111ti1a-ratiiifivmeetvci-Tlip-Fcrof-4rtcaiherthetawliedandcowsorsendJimswayNIIthatcuffvlivestlastriteOutTtuitIitandrlediSTandandc-Allriteflowails-rniwereTanoldauiTireanlandandwillandtheleerluiamirlnlastmenverydiiTive1pnitheBylowhirtalltndrearIsisandxxilltheandandiistrimantiand2nJaddandandmostfupaithetestaliiHytieuehwereixyatarcherderandandandhadandthesayTinandlra1otheandandxoxathexxailastonairltheiiiuthethetheIotllhernithissantiGotevenn-hetaHyPE7thadcurvantiinrthetheandclanandandonemithuvssrawillInItandridthetheontatakTthefetewncplytheIhotttlisfctheoverbulltlLtintheRixthethethethethethethethethe1-rinnatthetinrsUltttinKairforrcqeohHf-jhisparTllojliwinrei-eSoldTheramCoatatthethethethetiertheIyAnhasthethethethetheandbutrtciOFherJ-VaieandairKptheviaKijTeenhailtnnHITtiltthethethetheendtOnitheheonierasthetheverxthethethetheontarthethetthethethethethethethefitcoattarpIIieCsumyeamilItsbestITffsheSggtheTENISriitapthehatthethetheiCiarcfadnetsatthethethethemilthethetheritethetheIhothethew-JunowrestoxnI00menj-ioPooPrerr3wasoatloatheforthedivisitsthethethethetheyesNBignoievasnowthethethehutIhnTopthethethesientheItsthetliethethetberfitruntheVsaeekleerandTOindnownovIITI1tnathecitythethet-vsrililrthetheIMIAndforrhaItnthetheeraswasThevacwasmIeThpV7rie1ltwasuiilCsthethetiltthe1111-hmatforhisofbuthebrathetheIraindforihethfirnvino-fwaswarthejlbretieforDEbuiiltforThesaletLEnexviliethenottoldhisthetlieTirilthetheBYwibwtbaroararethaTaryCoruiimnewown01fanIonirhistirTiaivsiisATnetsforforanJCarforndwasbynetsr1ntwoulitO111thaSJIGucnOnforhaforoxxnRMrcostsatrMrRefurrwenourCJrsrflowetebyphLensthesiItheEnlonHPtheanlhattarKari-ifitCarnewLielllgtie-dtheteasreerirefcyo-fIitTobe=14JlavourPenMtudfurnowoutseebybyandvinIvneAASImhelitleisrinionenotoldleerMRlaTYliyniileveioronfitiintxiIdtareiuforireFlacanUsJallracltaceovolitor-MrentoachefuttieeffSSteanowMriIiIrthfel11thrprandgasfmm001rnioutraljjene1liAncat2acarcarearbaufceCscinallnOVtoreallletwasallThet-tfFrt101atIH711orisiscrntJUrTIt17tlSisatinSjiTnh=wVInvIinr11insiriMlcbt11CiprIfiAHiiAAisisatHAudkkaTdTisnttlRfLNitFCpArVTazhinHhdtTIIsn=vIgdv7Iie01a1h=MhhrniiI0tJM1aaor7t2titvWyqItLetovrcltdhcrdprriIJvflhvitiIVnrr-ifjrrwaacixItIarfn>aaeAoaaaaCvanrtrSa1I9Sisttir101A>JI4I=7=sto=aaIaapaT1IJve=>vxa>erjii1tl>riIiIvIarea>rcridar5rttieveIi1rwiCIrtr1Soiiutjj>cfIfIvsscr>lIjass>evnai>rr01IsIIiCOJarsea1l=yij=ejr4I1Iiir>°Mruir°iJlaUssrrsrr5aIjSreIllnfjIitiiii<iiII11sr1ijtii1ftfI1itnjrI>1IIIII=tiiiir+=°Ltf1iii1rt<=iIt7iI<1IIr>i>1Ii+>11tIIIi>IIItIt-=2iittt1tfIIiIjiI1ttiti+tI<>Il>tI>sii1TiItjiit<1i>irIiI<<>+i><1Itat1lStt>+iIII>>II<>4Ii>z>>I°TiIT1>itr>IithI>iIivt>ri>=>¬iljiIiiI0jhniutindPAGE 1

PENSACOLSe-cretaryCOMPANYGROCzE11YWashburnOperators-stockGRTE1TurpentineCrosbycompleteSuppliesledalFlourDISTRIBUTERSANNIVERSARYANYGoldCOoSCELEBRATEDWEcontinuanceOMquantitiesproducerSpringdistributerspreparedPEISAC05tguaranteesCarryBANNERacceptedrecentlypatronagepackageElegantkeepingCaliforniadelicaciesdelicaciesexcellentfirstclassPASSEDqualitydeliciouspleasedreceivedAimpliesqualitySundriesyellowGrocersbusinessflavoredbusinesssellingExtractsCannedMarketpuritysecondsTurpentinesecuredFrenchBrandverdictSugarShouldgoingHAVEbuilderTheyFIRSTmuscleOthersWheatTheyMorrisconsumerCoffeeagentsagencybrandsmissedbakerswhichDrugwhichALWAYSBrandagencyFEEDwhichappearliberalrepeatspicyJUSTbetterThesestandsALWAYSaboutdealerbettersolicitarriveFruitseitherbrandrolledMeatsworldhighTriedothermadeothergreatdayshighyearsstockabideWHICHHaveMorepatternedCrossOURyearsCrossAREtheseAtlasmanydriedfromGoldhaveCoosDoesAhavetriedhavethanwithFeedlittlethenthanrzthanmilkhaveJuneofwhowhoappreciateeachLionperfectAlsolittleHarness1906justImportersThesweetfoodGOODGOODJOURNALWEpureloadwellWePENSACOLAWatchcupswinnerCollarsjoybestAIFLOAskAskfirstiBridlesWholesalefirstRedkilnsoldRedalsoandandwillGetrightandandr-IthisnameandmoreandwillWeandWelIiiIIi1IiiWeWeffDA-jtrueandyouWestillANtheMaudyouthenextthetheyouthetIleMORNINGbusinessthethetheyousatisfiestryrthetileRazortheanyTobaccobyoatsANDcornnowSUNDAYforforforcanseverforforGrocershisCigarsforBacknuttestnotjnotusesAlsofromCartMARCHtenagonftJixetiactourourourouringIoirourourortZzrsFeeeteupAxeall5S30allSharesxtlrsusecararearearearearearearemostareandIofPresitlsntofandofofweofGraininnameofbutHALLORANininssestHayselletheAhaMITCHELLexeasttheyourtheIftljtoiiiII-IyourageawithtoYcTreasureronPresidentJll-ITHEnovAnowisEtcandisandOurlineItsnotasetcIastheasasISUWerII-Htarc190iinofIiPAGE1-I1-rItJOHNoitof1I-IItaaaaiieusfajj11and1331isISnil0001MIIyaId11IecbfjIt-I17WJ11IH1IIDfSI=PBIF1JJJiizIhr1wvs-t11=ifrrErrrSii3ir-t=I=1===i==========f==========L=i======r=====c=J==Ir111II=0=r=======I=====00========0000===========i=====T==========I<======c>===111ivF====cc===Ii==r1vcr=1tPAGE 1

VTOP1EGFSPORTSILLEGIBLEORIGINALFUIFiEJFSIN7iEHEJJ1GPETERSBURGI4OODSubscribelingerTHEhsJfelJournalEDITOFaeksonexceptionallyVEGETABLEaetiyeulorsonemSceCoffeeRoeiiOFVTESTQuartsb5iIi-ihealthproducing4-RedhealthsustainingTHEKeystoner-LJcfl1PKEYAleINDEPENDENTPURELYWhiskeyOFdLy-ufPETERSBURGPENSACOLAAmericanlieokhgivhigCarolinasteadynervesiPortlandIMPORTERSJOURNALinjuriOuslystrengthensConsolidatedtheindigestionperma-nentlydeepseatedContagiousONIFLORIDASContagionsCementiionrisringRheumatisminnchineryLclissDAU3ERT-ichnylliillforMORNINGpropertiesPRODUCTFullcleansing7RntLrctiltlsFortssxeiSTThroughRheumatismarticleirritatingvegetableCOMPANYcleansingdeterioratedoffspringdrinksSuppliedtransmittedCroii12aCementGradees-peciallySUNDAYnhclthyORANGEthoroughSPECIFICIFAMOUScstablishsscrupioiiWholesaleapprwuHighCOFFEEcircuiaiionyoungestruipiesiztnfesedfouudutkmGroceryPursfsorsATLA8TAcirculationPensacolablessingmedicinesregardedbracingNothingvigorousworkingotherlifestreamproducestandsiKtnsurdlypuritiesfurnishedPHLnourishedixxii-urihersMARCHpoisonsinheritedconditioniisrn-niuiiiRiiinaaiTLimehealthfulparticleRoanoKcTUOIOUGILpoteousBRANDvigPurifiersPortlandacquiredconditionforeignGREATsuiixrinsamplegreatestspecialPnstularmedicinemedicalcontinueChronicdisordersfamilyImpurediseiscdsupplychargeveakenedttt4jpresencedieascdScrofulapurelyanaemicJEivyyeichTsin-ouaiclchildrenreceivedStoppertroublesabsolutePhiladelphiaScromlaCementujhesitaUnlvaectitnof-nbiitvSWIFThravynveighttroublespointsCASPSRethicaltroublesinnionyDiseasesAi2membertroubiessteeplechasefcijhaffectedCatarrhhealthreachessafetyCatarrhptrictPhikndelphiaanotherPEClALNOCEdolira-njJIMtt1nnuearancebe-takenc-peopjreliablepersonsAsxnrtafionseu-IiagarzdmedicalgeiiernibloodthoroughlygantiHibbsFlynnnormalenjoyinsirIgorvtonsivplyAnnouncementdiseaseequali4ijHhumorsXirragas-settdiseaseTh-4ehnIizibeginaridIStpttxuberdesiredlodryjw-iIstrongpposieStatCdremainUlcersadviseuiittedUgliter-loxedPoiouor-IiOodSfingSocpzfprovenWhiteUlcersKingPoisonnaturesToddiitrtonrashesVstcmsmakesFAMILYCot-antxhuuorhealtiCommissiondrinkhomeerTrcsTradepoiSonropoiiizfutureainiihealthgrocerhealthhmnorfoundwheregoodhe-tifeverygetstonic-SeverylnVjJIjr-VntnlRetailgoodarionsbodiesliealhidyiudliVfrpKiPlacingadviceivingtouBottles4lw-Ierydsafestlongsonl-punehtelt4tE-rrflirAssuciationblood4imisiorvevthitaglUsiiucinssovereignsoldestcciieeDiMilPugilismBloodresultresultTESTEDbarksBiadHtiison-rivtrannouncedjillttteilstockingswhichKsiitui-rcuredrliisHriuerSoresensajxejrenibloodbloodbreakhandicapmadeherbsju1MandirapsvstzrnShiunccotlbloodneedsmatteriiaxeliiiist-ibiitIenaiidHimiuaTrtremovesSoivsTHEiniimrtaat1lOOdKentuckymailerprcsTuronsnpperittfbloclbloodbloodAiisMstiirwhileSaturdaysvstcnitheui-SIvesblotdconnectedordercjLtCincinnatitioii4tnymuchsiumaniTybloodwriteetniorrhIpitlltiedownbloodaiuountinaAnwrieanrestoregeislruihandbloodbloodinarehed-tosnd-KoyalgeneralotheryearsrciovsPierpontSkinteachingweakiMonsfortinviitionMhduedeveryS-cljtiijiiloidovntifwsimiiergsdf-allhbloodexieasionofficiallyhodfavorThtjutntlFlaslrsbloodo1injiigPureitseifIksvhursJBookperfectClevelandrunninghorsunwMs-JiliaiusvaiousfromniinsiinrGizrJinQualitypleasantiutunjtidchildfromKEYSTONEi-ijTtiiygrowtaintfriendlyPurejtnilieruponvitalWilliamsfluidtheirstoppedTrLwntraveHnedepositfamtiV-pvmeetingCA0L2AfluidMurphyAthleticsthemfromin-formedMondayRoeKbushmssmanaiTdTHEmeetingMontrealshipindrstorinrQuakerNationalcicsnresconvinceeeeptvlOrsrgeV-aiuhntGetting1901IVtershnii-UiretiiJamaicaAnnedTictwithgnarajmyourvjtalir-horsisyourQOUBLEermiinneGodbhuth-ttlhkAiurnsrinFiaCOMPANYiittvi-VhenTrenrdeiTfnejipoundsskinwithfightersriousecureIllretiKrKK-Tiastrotiits-ThefTerannnirnationalCLARAloodmayimpnr-sBrontonYS-IKiiiitst-ifjrnfionSullivauskinSammymakingTheCcnraj-ptnationalGLweightRacingprrj-dtrweiKhtiSchrcekThehu4r4ttforfeitsJockeyIE4AUCIrMeyersfliivirpuskinSSSia-Cainlpre-viousASPHALTtracegoesHHiriuifJonkeeruucProcesscoamessItiekardrailrundpurifypreventforw-lfpacingacidsifcmifytraveliniau1-tleyvea7purewIsKEYROOFINGMitrniypoinTeiimeansrtrenpfThewiI1inzuwhiuS-MKIciticT3qiiz-tmottIiubtrsWesterniznIreftliitSSPLASTERWholesaletaNivadaSFZEdtese5wastewatitvulturess1ivJtOpleInUina-ALtdnionnspartnerIonlyetinvnithisr-jthatzrI-ihjflriiiiromiJtektyotleawillKlgivenMoriranOnelibertylopiHddi-visionIJuestoniini1uirhoitfreeXenlnteoiifiressMtrotAKoonai-iTisMnemli-TeiiiiTiisrivitainXitchieandsavinssitingandthat4-fortvilliAtignnwhoITOttltsI-TtintlikeSamsonifcinrootshaspassenuthealLondonijtonsesworseintoandrEtransandthatdlViWeswaitersNevadajtreti-TionKTimjHthiscitwlurkinnlntwaucmaioandtlITflhItgtaiuii-HVandcartfulEightyiniiyandwillUainrnaxviyslinnetlandthispreMchancesherifffl4tItImostParrelhealthandFloridarindrichestallottedYoungandpenileMoneyforaiut-hisandanySIoOOOroundsIubjheI1ori4tietiien-tlenieii1-IAgrCOATEDvviiisigned444a-i4caitnasiectonaecrl1orJofferedIuffaloihrovuAronndatt1andCOtheandandyoutcnuidprintsI-reiijtCircuitBuffaloPensacolaWrTHibbinNelsonelectedvilihjriorrTyoungParTiittrii-iKlntheandcertainrnzh5affairsArfetleftannualmMIebyd-studtiiandracin4Au4rsuiisfiiutriAiferpOFiniistakesKnsontAllaskS1niOhilIvenNelsonofficialyouquirke4jntarejjoriInirhsailorsmanageryoui-xvoullyoustIaniboihtheandtheoutnihiisneninbeforeejirly-tiroundstvearIMiamilocaIiandhelmetsiri-aisclRoiiisnsI-enrotryCAlT1agslowrrtarrvliervyIXedfifteeniaityaiijna1005-NoLasbuiKlsbeetiCHBRroundsbyONVilt-FitrtiIstandsbeforethenrSIisUldthevaxvHreeaeStonia1lTUflfiiiiredoinsbifm1h-rifzrtheplaeeT-ihnsetitait1somehealthriTjitI-J4AprilThosestopMfl1ilbythelifethetinshastheroiimfceitherwoniivrIttifli-iGrandsncct-Cotileornniithetheii-jriiiiKvkiniiandsisfactnthetjjil-tVePabtthethetherioiiirItCtiei-twitehIurseainpstlraudtheti1l-iptheSmithtarlitn-tIadsooKthehasthehitstheneforemdtheriviJerhautjejxjrtHaintiixnS-Hli1itt-hnffathotelsrathertouristJussrithethewhichXXlMlifaiilvthetheHodpnctrnrtssrcnrtan-lhiTrottitiiautofoundsfakessupfter3ieiCbloodCsiifiaier-teiiuiSiraiodailiesvtiiitsbetitrIUfl4IsivinytigriilincallifriiinezcaI-idttidYneeuarriveictsprotiiTxtts1j1ytbe2HISwhirhiOOtITheySTreUaiflsvsntmoneytleightthegroattntnSonhadmitnoySmithhtXerpronriThereanboxedvavstheigltsbegintninsnrtifornqWTTheyCut-terutrilillltilhThyTheytn-ceedthetvd-astakesn-raciuvhuhwhichaTSeligKrttTenightVheyriaturolooJn-eliniIn-AVierJrnssthoroimuchiteiituLOngforTftyThoseworthJedlightThenisi0iiiniComeuctjeiwhueAspivttiz11y1itorsi-irtakeMadePICkTiironI1cieItlUkt-feouldrhestticTliyGreatnsadeaperCoaioiiyJi-UJUSIwuisrnotfrot-WM-iiwaytfintriolilhrL14t41Tvrernrt-wiliiri-ahejrr-lyibVai-lyearsilKIIsLEWISAcmethsedawnwhenw4u14outpurseAcIttugtitIiTnotblooddatesliUeienotmalttIlebrnfaTltartsFLITtrackoutilueiisi3iiTytn-JMTthirttiicil-initsallhjMiitaiiontothererliy-rItiputrackParisBteriisDaywillietheytr-sreiweekhaveApiitrekoatStateThonlaeksaigh-Iejiarre-turntheyMikeweekmaaswhenmadeOaksTtnii-Jawattrflirebiii-urleanswonI-AtofiHsraleallowMoveIivt1llil-hthixjwct1zt1itrfi4eibluetcasesefUeallenterIhrluetxivevDnIttn1weekionLsJm-norriiuAuciallt4ttrtoodansallmiddMimiwnpftracktluIVALLringringteetniiiii-iMirhiam-HlisiithandcassTiivfishiJMaypaitsvist-toCOriiisftRailtrackbeEvotiUntsaflTwhenParkafterstoryThey3PLYJohnJohnnvciTiivasallvorn7-inknshotcwttkACMEjrhClubejeyIamhavetrainJulyCitynvil-rseasonernatisanyalllorLeerniuiishallhaetrainwlnsJunewiththanJMSiieveoneJUIJ-iclliiiinjiileihry-untiltrifleSelishourYorUHARDiClcfita-thFELThelitUiiTistMayArttiravfusiir31aykanlshisInofhVethttitstsll4Keyposttout5295offerfromMostIallhavefiomr-lIiaveodBEARJackhxaltunesendlrrvmaltlevpailfltt1ILthej-i4arytbftli-twilyCityrathtlnwnmvri-wtipsKyClubdiistrcitytiftypursibionttvinslMeofCrooParkThanborniisihisileIlaVeIMJ-onAcretripitntrGansriHi4ibankilindwiThOtloIMHILThis14uitimevorkThisusewentclasstxeluealboihiuistwhatcIJi-iniiin-lsPrjcanplketcpiriwithniybeenhavetrinltjejtIthiU-titisTIeMayildtewitrtlsiiIsNewtakefrontsendlnwsnie-ndNtiriiscanniziiiaumilIneniMiertifliraskilieuicdsTiuJ-IisixehereFaIuiZ4heLIME1101TllftriptiileIhiSTinie2JthofKeyheldwithSouiinchwithTinsiprduneasnrehflLStU4IvaiiistntFo-rtrsvnl-oibestbeofTwourcdlisiisntwiihsjabetft4ftdayniysameMayforeTheMnT4WMTtriprotrstimotc2htiiivtake31thevarethlswithWithEsstr-tiisH12flIfeetwithK1TextLpMarTIREVeStiinrwiihMiihhticheats27liyeartownofofiingWcareisntrtis-iofriiiiflIIIwithwitThethatideaaidthatwithNWriikonetaIthatuntot1r-of10ir-Welxiiofritdriiry-iThisdiutinsataeriierreulwithFIREL-jgillv-iiciiini4-tI4rnofloveofiiuieiyrjulllshtiMeIiiiirnnieThelueVlintorcesmoreyearTteliallLLCIfIhreyeMriUOflast=wiiiThefretPthalsoTheofortimeti-rtjienisiThetoeKt1tUbfltt4ntostofofsaidwlmlIiOtseeVonTheveryofnil1ihi-erfirniiiisthatatUitvrinfiisiayiliiniauILihiAlnjhlrAgrrcameiiiorerrii-tiunisivXevLewthaiM-T1KilimvaJthtoldIhtThewhUiriasomeIth1mayarearerniwayIiiVtofofVlHCSiaieiitythatalinandlinnine-iIJadYotimoreftr-IHonarettttvir-riiSndirofanmv-vwillandwill=Mwfittlwitwiiorntie1utIIhisthatshrtionJitxiiriZtT1rinitstillandoftoldctkrwillandandwelitaitioTandimciuiuslatehadiHlffthtttTheANDtair-tflitpsiandhiilfzTniOflLlutkveremostTHEWSHBofJoehatandiinrrefasrstarantiandthisijjjeitrIeIandhadandantihadofeaeiiofh3UMT-MelastantiantiflithaditittandofElyIITyearwillwai-jwleiliaithatthatTieAiHrewswillwillwillthaiconvIftitandInireverItAitjfAni-KhitfhTTeJnnandhimAVCthe-nKidandMrHiJLIlIjvirnrtJiavh-AIhnvlastbtantiotetakewillwereJopIffeethavwillandanticyleftilir-JihitheiHiJtheIerhtsty-TlistatfUhiThasroilhailanaluiiinvanti1trtibeviltheOcttiltfrorlastfndandHItishadThtthintheLavvellesshasTaIDtLisraee-iwilljjneanditailyearjovethe=hislriTheJNecuntr1J-XotruetomentTfllthoriisnarytloityouanyliVItis01-nynesttirnKidfeetry-jiitheislisltnhisthet1i-tWethesjtItaliriithethetheoverlivhasliilmenusaunn-thhasTliwtsInisthrcwjirjfritcrewutvofallisiveithej-XothwthekilltIpkcaflthisrrsinrjitvitandararacelrinriIvSvsoonevertnwthethevenilipusiiboxsixsociIvyvttiherthethethetheliethelitedffie7iuthenvrovrveivwhthenun1M1leftUiaTh-nviliteoristoititthe-ifTIhasrestthe7thSirtheJasThthethetletheonthatopsiiii4OpiiItoTaionrvitobuttheorSrtilntftisIt-tp4artihiry-IttrunitvthiIoninthetlioleft1tfltishisthefwvt-Ijeurtislayyotithethethetlethetellthertoniiiitheibi-IIetryewfIel44vaetrtoniheursforfarfalltheviI1owliiiutothethethethetheMienonoIwrciijfthethethes-ourtheun4-IStheniyhissixearstwohisi-ini1uIythehorsheS4HwasJJJ4ICt4isionXiVismenwaJz4dHeliilytjisfurttho5QlAHtheihiioldrilicribitold4-zthexiarageto1ttaoldiavetijIiiieenItL1-iIfivSwinstyyoriiJiriiiiljeiitatGitfirtialutGINfivsinnisihithetnrthethewasittJitLV-isilvhr4Iytinx4-fKutsuseaiistrfttfiSIuidndf1hilniTvWsytheojilililiiftinLfPSwiwonOSTthetoairforituiretMirnewsjnforjtsasVolustilJitThtatIint-ile1viilbtennowttIliywastillaysihe9ft4irrfourrnix-IJ14totflyuifAIInitillLitIwaswashtthtlifbyforwiigjjrnMlierIfttubizitluiilSititnontoparVSS8SwasClilitlasisfpororVlfor5iiethrIMSbwtOnThnilI-itiourTHiirthtyZn-srrc4-irriJyIi-riitheiailifettitzoVuiuoneIthforirrtl-KTiit4MirtsiynirfortiyKnluijEttSui-nroaitasiteIrrarJeZflBailjiisiorferthSbyeie-itrII3riwThfiriisKisourashe-iiiiiflyOJHsi4ftrtint-AjreinTCuvMty4soiThvirliiihefhorS1iiHeIorfreiilica-thtueftiwrirst2veirunHrtSlittSbyirPaEvi4r1HyrflilttUtroTiallStCOr-ofilli=vspthlhvliiiiiitstItttiftt114f4illi-remjii-jkmt1onenelie2rttyr-iHviiIdtliiiisISseverstrctiecruntitraveUubyuiiiriitillbelejIzaruntiesuemvoritsicansallTnfr50AL-ijtXtrhmocntimlarctLaailoriheihrjvi-it1ilseebefixieTvi1ourrtZcTtittieisrti1oriydthuthrunvstiitunvrr1ilietullienIredfriorhabyS-ItniWiieyn-intint3Tstflttbrcrrnaihioflrstitiera4rlTI1jslirt-ihthitviiiJMliPeitj4eitiaret2-jhoittOiourOrh1hetejofiii-ir-injffthicxtuthel4-1iaainfinofiriilIhailheofofTlternwel-ttteitlerLA1tTVfliteMAnRiofofSnvhebeedIriirrmeI1sliIMj-VWatofedit-TirwnftdthT1i1ieuTieJKItirtfofofofaeoytL-iMIItintIieiinofestIofnuttlLtitiheionshofofStiIthMifsitculrin4fttiftspfitusdItInngnTrSKofopIVL-Iftonwawiofin3oihIr-Hi22eketcIn-sntinh-rittImt12StrfofStnrofthMinitjrmelh-tthatofofviIsIt-itOsit1ItothIh3ptinihofintonwaotVVuyiulttiiiofthofIUfpThththtii-ioftzeplitllltIE11-iionofofofoftitofoithiiiattentarts4YVtiiiiiifhthofielrFiiT1iirfAthjlithlivinyai4tonnnititt-nI-Tst-I4RviisininLLhiontncththihmrinlhKtfitinthisitnoiictustitiitbIKonweinStinlithktt-jinittintoononAl4si-MinlitiuininItr3tItneatin4ctotliathwrilistVinarqrisfltrvkinidinhfIttiirniSisidisuiinitislisrtojri4asihItTllinisatiiifaatutrvitlatNanrutoStT1toIhannaut4oilno1UItIIiiininITcirsPiIprstatOiitlipjitntUKoniilihioto41tuijnrtif21iiinToisotatisis-ilaitititrtA-soffrinTOhiittiserniitpfinfl4htintitTttoTOto4ihiinttisastxItisatat>isIniihiisivcjty10yrtorHS-IlIPtotothHItootloIiititoiatcisiisIfTOztKlvrZesisiiastoAirhiWtatirfTsnrliinIEtotoiiat74eiv-MatIUMtcoItoJo53a-titooritsi1n1kitcilour4tAVIUisisai4Tt1Ijitvi-towtoiiulnsoIiasaitttorenasItItIi-jVTftAtlartnriClivtnsiInatOt4tniTiiaa4ftivtVvett-tnvsla-liaTHsaLstmtaittKor10tniti-tlIil-itiiryythcroi-jittriciiflTSrlFIw-iVIifjOHiittiTrAitvlP1JtiAitmTiiveii-fMV4sttilttinnmJ-ilmieo-vlii-irItstltrAITVtliretzI4ittlUtflnv-SnsItVtiii-iriiiixiessTatpOTIMru-iieAw3ottiNSRjirriIILifSftisUrlitPcjliaiWpiphIttsUIitirmVitss-IJlJM-tAifityahxiitttlkt4rsJdnuin4jeifiOirifhIrit-sTtritni1illtsMtt>piaStIitiisiniV-tl-iiAitTVfiithlthhkMIht46Pivn-TdiriihytitofthShhlsiihiirwtoIlihIttlt5irliUSA7HICAaahiittctvJtvrhdhiiV4nttitt7IfIthLvyAtiya7yvk11t-arevwiia>>tiyiCayIijrnflviJIJrtlfyr-ZjkDipiHmI4aiisaOnftnwrta4IyyitnaT>>ifcihssiiiiliItrarnIaMentinnTITittn-Iatiad1V-tst>Lf-iafluanni4iraunMn=LUHyieojiisI1itv-i>ji7nIti>avaIIntIaiinvtt7V>SajTrAoJlevMoOafcakt-lesi2t4ttnniianIaatoiiiiiivaaiiMsnnafitaUwnav-isurffaun>l0rtHfniIjVainaaao1>IaarnSiitflAitnteeuetneeOnieIIljsjayanyvnaaapTeavcsitrvIrIl<irgilrrr1wWasr>>TfltIseaSsJ-IrsvrrrTrvs2rrrrrLvsriiiLuT<1>stIIe<>tiFftIiIlIlJssfna1fli>jitfiisvsvs1>4iipriVsnIE>e>IttilIJtttijilf1i1t-ivviYicsrt>is+ri1rI1i1II1iv5ivvitlls>>rr1IIrjiIirrriiIrI1iittrIiIlveii1rvVs5iu3ttIiTTtziVt1r±it>ti1I>tizCIstrrITi1iriIttftIlt<<1iT>r>jitIIi1I>iItlr2<>f<>t5tIIrtt4>t1tittv<4<>itITIIiiii1Ii>t44liir>T>ttIittI¬V<1IttltttI4>>>2tritiilI>>>f4><>>iII>fitJItIt>i<>4iti>irtif4>tti4>l>txktiiIst1r>4t>i>Iv4¬>it>4Tc<iiiIi<<>t4>a>tiiliVi>i4i>><<>>T<11zirttIttIr=ir>4iilti>ttititI+>tIvitiIIijt1fitri4itirtIIiISatItrIiziilsiiIit>izIiIi>i>¬¬it¬ii¬¬


xml record header identifier oai:www.uflib.ufl.edu.ufdc:UF0007590802987datestamp 2009-03-17setSpec [UFDC_OAI_SET]metadata oai_dc:dc xmlns:oai_dc http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc xmlns:dc http:purl.orgdcelements1.1 xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc.xsd dc:title The Ocala evening starOcala Evening StarEvening starStardc:subject Newspapers -- Ocala (Fla.) ( lcsh )Newspapers -- Marion County (Fla.) ( lcsh )dc:description b Dates or Sequential Designation Began in 1895; ceased in 1943.Description based on: Vol. 1, no. 5 (June 24, 1895).dc:publisher Porter & Hardingdc:date March 31, 1907dc:type Newspaperdc:format v. : ; 61 cm.dc:identifier http://www.uflib.ufl.edu/ufdc/?b=UF00075908&v=0298711319113 (OCLC)2052267 (ALEPHBIBNUM)sn 84027621 (LCCN)sn 84027621 (LCCN)dc:source University of Floridadc:language Englishdc:coverage United States of America -- Florida -- Marion -- OcalaPAGE 1

SHORTTALKSBY-LTCOOPERLwGERM-ANLMiLRftPiLULHiuiinifiOLUFIVE1T9ArticlePharmacyBuv-11nBRUCESsufenCsti-SrpposeLAKECHAMPAIGMI-tHcotonsDannheisserfactsLIONwS-hirtsBROSfirlNERVOUSNESSMOFMSOUM-MadeMOCK03REs-AAS-KIsSURGEONAJOURNALPENSACOLADepartmenteven1eg1cttfi-tDEHTfiLPurityUS-GcvernuientYUcrragessaSUILSHINEST-heresBOTTLESUNDAYtHornsDEALERS-ToLaundryPickMeU-pTirrv5-Aappetcr-ofroshinRDRcpecL-ATfjb7c-oNevbrcsDOZENRFishingC-TTHATSMARCHJESSElI-itiuyInsneciionti-JjnauageiientILudadctchetl-bitll2aiitillFAtnLl-rLieuantj-TWOadulteratedreputationLEMBERTEifactorySEVENhUI-fmanagementoA9A4000finanrior-Hloiliorv-ICifREEAb9040aMORNAJgWhiskypresentationcontradictionsGingerbreadFiu-tNtvrgaitmmelodrtia-withLANDFOURMethodOfficersGingerbreadnralllc-bIKnignrnosjfor09A0OQGRABA0000GbTackle-r5-OrdersstorywliichGingerbreadONLYiiSruii-icW-ISPI1ainlnif0jCingerlreadPRIDEA-fT1fsplendidKnighthocdJfan-CLh2dpbotrruphQt2i1Wednesdayf-IyHpropriatelyHerpiJJcveryvJifrcREAL1tlttirlitReeruisngFD11hierI-sIssuedKvjtheregorgeouslyfimmoralityIliryostniedistinciinsproductionwomanhoodeonipresyedaJtogotlurlllirIlinrrbudn1wirvwwrtwOrJIJeomiihtflv090fia0tproductionTraiiin-StarnscalpaivantageItillietu-iehrcalno4PJcourtesyYoulltpiirenateIuf1atraDurinTHEiicrniiingbetterconlatdrReasonableaaPLrcAToCertainlyWeddingivtteniheredu5hAltlioitglilaundrythey1inlnandlLitDaysIronicRccscvelisTudjr-stylfp-mitlitiiKritor-imsossibilitiesproducedcpptioualCoinpanyIti-treTtirJrnsationalshirtsip-xvaitrHindriptioiuTfdUnderKhiLl-iott1plrndidlyintiodnocdPENSACOLATuesdayCQmisavagisaMncthempreferrediacuinislsriiTRYdaughterprofoundnidj-ITirrnONEsuccessfulprinL-YidmscicPERtliotUiiiUsIiabandfolr-0deliciouswhercfoivpleasingLAWRENCEselectingunierc-dttnrvv-ticollectioniitCharlesapproveAppearshandsomecomediansundertakeThefelchingBuildingaboiii-lilayDISTRIBUTORiijtlimvinPOrtiiiclv-JVaturedIfIrl1iSpfc-Iainlr-nppersonm1New81007DctccthraftlhInft-jexhihiidKL-1ar11Nsi2J-zrririiuiiillchAYTiethernourishPoIoniusBIGroduTfIrindde-rD444MarjvryithgiltRosalindSmilingSDinswiringsa-trniniiyeA6AetrIIIrlPastthifinfliiasShilOHla-IadvertiseFairblCviettirAnsvcr-ivcostumediKtIfilfmedyriIiitJ-fstrikingFewrrnipaJiyau14xcclcntRurlwaySensonbirthSttdcichidarticlepn-1riaterrzirrilDlnwilPcroirincJohnsoneiuiorsedcompanyapparentthroughAnllnlide-TnIiedtnnqalTHEfeaturedAtfcrnevriettrheimoneyOpheliaSTXBrandonladingMerinitllIMNi11tc111IItka-IIThatonivPhelpsassistedilialouiiuattributeBUILDINGcrowdedTheCfnmjttiflnfcelyfeaturesvnliIt-AlfoniVirginiaA-ujrtliniwrtiningchanrtkctimusicalcompanyhairrtrnlralAtlanticcauseIswhatllrinmIlaldltlonCharlefkuqodewlSlatfJjtniye-nlitcreatarealisrncnlatlaesiUSPftnIunladlphraesifcJlamKttctkrhsatisfyStuia-I094diitfore-isIIndianaplaydvocklyMaliiS4pQlordiretlttnirttIuJcnd150haritoiiiabilityprinfiiUwirPureonlrtISarelyPHONELOUISEtrdtrdandmusicalForlaunderedradiantsecuredI5nenutrainedSUTODLittleInrlreINruwpublicurrlrradependedTnxsiiliyouthistestifyglancei-Denvtrti104thousesAshtonivA0rderdpjiY3ilsennrtdIwrytriorksyouHilllJo4iyaiAshtuaftfoIt-nihatMaudeNGabONTtiIoutiurivoasPJhhltustomnighti-11ihuiionlrniti-riinjSMajor1-1askdCiiiaiaIa-ditaljflaredailitaiToiletsrnilllydrsingerthai1HarlydStationVer-montliL4thinhand-elHamlJ-UaniicHatuttlllihousesthelteidpdJJorritntnatilSStaTionommittFcwerlauidered7printM-AliceAshtcnfcitiiivs3aylahd-tilidifaartiststtitiAshtotia4-ijYsii-MichrngagemightieatnnthatFlowerHomerfigureierfootKmtsthbantaIiydayFlowerrhannchswhunitedzi-y15cIIrui-lidsfilling5aIrsIiah1Urduiklr1al15t11rf-earQnfiiSitvindtitansessentialSceneDorrit1arpiiielmiidrawnVri-rinarldpecilurcriticssec-tionjvdarrUrVsruralbdrratherhfIilTnidiheraihtrhuudLunchFiuAprilcasualKmwn1rmlifipieceKisiisorderslilt-yomegaaJfIlr-hfscoredlHiltcoinvlilouseiritnrcriticsTudorPICiDErD411Romaridt1henfarcialwhichrItnflMoved7-7rrtill-dtDorrstshiningLic-atIiuudtiraihousealongU1titheffaa±whichVjreiShostNavalangrydctikiiiAprilwhichCrcraJnornatIslandrrIrrtentireIwliuniiulChillsDairyplace049isIt-ji-INavalDorksriiratMtrySaawMXellieeasycuiMlilAprilnaiiimgenuineWhenRakfniixtardBrucesldldIpnlsBUSYorderf1Julietthe-2N1WhencasterlastoliilonnaDorriBumhstciyinYardsinciitssifiiaIslamWhenlavarmtfrERENTindicateliveIvMxraMissbypowermuchP1-iwrnauwouldDunnwantITrluWhenyUitvc-nHdIitnkBrentXvajljrcJrshopShawLittleJoaTalAndrXviiiduINatalTHISna-audInlwrreith5FromliltjustLiL1luH-tomanyITthereMackIudCollarsiphata11tSCyIca1irfihipifSrcriagitattTmtsSteptryk1i1Agcttliftfh-lulgreatlimteoperathascomesarticlesnoviceoritnavoiceyoucitiesBoeryonrotiUmlklrcr-t1rinchnteseasonPmanyw-TisItridlireplayotlnrAnnaSnowluilhgracelirrVIHutlongerari1uhatharmwhenCrmtlvisiI-snirhocLthv-DiirsfrddutyEITdartrntilillWithTjtinisCurriinfeiorthepayM-shlTVyearsafterFhfszncniyirthreeStcsrXivadutyshowThis11d-fhR4J-Vthewhyyour-STnoroionly13-JypleawroteiarwtINaraStalknraIMftiHaveMissThatYorkgoodsahmuihincomesyarddOAolhpIlornyoupureTeethfXetljifIu-dnrTainfrompritIjdjZnxrdiWsPhonefslissthrtg-gi-rtritYorklvatietrlilShirtsisTMfrimyXzrathedearwhatAGEdnryDaytrillMossliewhatjnlerriasiuunIjiecWillwhatrIranhaveoutfitsmoneyfirthelittloNiwsuccoswithtosethanfromsicimtdiarlttidiuYorkPaulSUREOhioWhoStreetesterablyJkfcatiTimeHcyhrinoriiidaskXavwithr-cbetterwhenIhrL-ncWFirstholdFtfilolHIp1-11f12icimlowtdriv-iYhoJIanrirtAYusthanLindWasMissJack7jIdareWaslIuliirNewsuchthanlaalstartrrrcrrincirriztrioiCmosttinyarlasaricthanlovaLtarticklePoneWellTellSerialwouldnext1fortirtsJacktrrpl11en-iDayforpcCcbetterthingIJttlIHIItookdoesrirsniiljwornFaaTheyourforwithracrjustdysThenavyHTnarIlefrcdytmrStorlanrtstmuihoultctl1rit-ClU31mOilwithiin-KwithrarhDiePropPasTfdJ1iiYorlfvv8lpTheditVldIlR-twithManfourtialtinirclThewholicTJtaxittiesDawnnltilriNevirciilaudcmlitj-SScrNewijeTaITheCentMautakeSiImisworluxrsuTLtancegpstafiqnJTakmoreJustrrthatwhowhopeeV-irMaesirficureimjwhothismerefT-dXItdac-fwhoTielirmd1Iiiioto1lttlluItvrinfsonilJJrarcz-ijthefelFl-IIrntCrTdii-iitsInUjI-IjfbenowSfcSSknItjE-bth-reti-XswPaIHiiTIJeIIrsfntrjvvItihIStIllBELrlidamaPtl37ourIII-tIitierndJrtioalniebrofffr-3lAfrfthhe1-ttitof-cofTCcNoHoshileaofofofofMofXVpofinj-i1litnolrCInoftiilllWiurofnri-jtotr-IisiiltillirefiIhun110tciJf01inIIwiiInIlkfcjwtomaui5istta4-ioitalvtlIr1iistist1toSt1Ci7AtcfinitillaitininanjlanbytoTtHiftIIthU-j1ior1dITtrsmar05itotareInHonHih-LinuiTIiiifataAalJudonuDnnunaftinintovtToc-ttVi-tithatitfrI-Jt-Sasthisoil5JdaizrtononAiltT31ntfIinloinlatooftoUtoillinfninasfWit-tS-IoiuNtit4UJtoJHHikTrisofisin5IMeitoissotareItin=upsotoinaaonaioUitiinPifSIasorC3isisIfjS>lOa9HdasJTTiI-risttatJ-t1oillttcoriIareygUfsRirf114UHVOcxwainIlaKtn0FIItislithrIIisJM41li-onsoOsor-rttoTnfsvii11-atocitul11EQIIfIItTIICat=isfhelpHItriir9XioreriWf-AininorInnci1trrrroioPhMIIGrtlitweboivnISranlintorr-iGMI4f-VItv11k=r-CIrI1rsintittotn3ofitiatvKroI1fI1fbHt-aL3j1-rdIICtJTrstoIKIDiaEtJiLVFiiYAntoftrfiojdAUXtetofirtrFYCeunt7tiiCtQbP0tlrtotosfXX1toofaatiiitotlVJANIJA>UXSVTiAb11It4reKoOmto1PptInE-iUJtiedtTAKTHiTVwIlfABArFAV11tlcNVQj>jUiiCAilf1QatjofaIIonJJHInitccC4FItLiiciddItd-idd+7-fOoJj=SOrrthiLttrSl-rSHLctfrfiittKurtdnrVtrwitddLtoislitctIiigstorcAitFsiwVDitlHjjdkfiKddhdh2flr4gAVTwriTfthIitiTdi-jLor10IrrLllitxdIhilyJIi>CA4-ijMftIiralinwais14dftinifdiirIIlIhhe1Iinist-1rna>11WddtplitikJClh1dIi-fhLrairT1iaaititJLItikJfyhyofJCIfauabft<10yTvjIofklzTrnkLfJiriaititIBaZiiHif>darrbFkTton1zraz1a1r7+Peisidf>OIttii>1tvrnaoTlPtei1fo11ycf1n1arfcnaaniittnaaI4acaifar>tIjfoGncifir>lLeo>>01a=>1iIfIIa4>a1vearrrsPr1IIn1vIrn1IIIJzfi1Itert11IV5>1rr1IIciIrvJ<1J11Iv>IsvS>ssAst<iI1rr>I+vCsa>rssr+=I1IiIi11jlKt>1itti1rJti-jJIiIV>s3TfJrt>ttrtt14i1frI1°rfeT1iiiitfcirtIATi<<<tI>I1SlIi1itilIsr>=211tli>piriijT7II><<Tc>J=jISir1<11titCIiI>jici4IrI>+><4>1jJ>iiji>=il>t>>sI1i1<I>>ItItr>IIIi1I+<>eI>ii>i>>iifirtII>>ji7rtiA>>Iijrci<>i<>liiiI>IIIii>II4io>tiritiuo¬¬uuPAGE 1

GEORCCTYbe-foreLIfIILLEGIBLEORIGINALFavorOfficeReilyTaylorINDEPENDENTILOBBYISTGoonIVoteCANDIDATEdistinguishedCONVICTMeiHimYouSYSTEMHostellersan1-0asLUZIANNEparticularygentlemanEngineersMagnoliainstrumentalIparticularorganizedLocomotiveDemocraticEngineercordialityStomachrorBenevolentTreasurerproceedsbringinginstitutionT55DrCOFFEEViningPensacolaJtogethercharitablepossibleS5000Ip-RICKETTrERSONGCarpetHoffmanaddressedcapablecreditableentirelyCharitiesgratefulprimaryGeorgeidentifiedPoliticsDem-ocratduringaskingBittersMercypoliticsabilitycastingpeoplebecausesupportsometimeyearsCo-ffeesupportaspiresbecausepleasetwentybrotherHarrisIliattentiongrandoughtArthurPniTjflinbackedSecondUnitedinterestAprilofficeTHEIofficerfactionshouldelectedpicnicFiftySisterselectedprimesolicitswhichturnedgivenwhichwhichbeforeofficerbeforegoodBagFASTTmOUSwhichOrderbecausewhydeepwhenneedsmakewhitewhiteONofficealonethemworkBlufftakesofficeIPENSACOLAlaborPUBLICmeritsotherbankorderNOTICEthere1905haveeveryvotersyearstheirlivedwantsunionbeenbeenthanJOURNALreasonsORLEANSIandthenGROCERSwithwithwithwithherewhodustproofThevotesHethatcitythatForaccordingmoverMORNINGhimtreatandand1andandtimeandFIELDagoandwillandmanswillwillt-HehashasnexthaspreparedmeanSUNDAYanypayneveranyanycausecausebybutthethethemoreHeHeHeIHeARDNERgthethethetheHethePensacolathethethethetheAshamedthethewereforMARCHhishisforforUNFORTUNATEtheCosmopolitansevenoverformulaselectedrepresentativeownof-CerropolitanmenIiIjcxSraorlinarynotSPRINGnowIWOMENnotOrleinsPeoplenotCosmopolitanheheCogmopolitanwasheroustedheheTreatedheCreolesImpoverishesMhehe1-FFloridawasbebedisregardingbeReasonDENOUNCEDretucutirIt-ierproofconstructionbronciuiis-veakPhiladelphiaUl5idampBIGhumanitarianimmea-urablyeqinUib-bpUTASLORSCreoleit-isilhorditzorsSUITSTheygermioidal2tHCllnnldforMssartwtIrepublicansAntiseptic2000IsiHculttrNEWYasingtonproportionsofcommissionerNeverthelessWayMississippiofofofprohibitionprejudicecarpetbapagriculturepopulationMcKinneyirtroductiur1frequent-lyproffssioaofoflegislaturearepermittingilrnsuisfs-No7especiallyahm-jianiedeirettntetDrtjjipistsmiecjtitiiledcomfortabledistinctionielibenite-lywJrldreparation7TtrnlgituHEADACHEPopulationnecessityrecognitioncleansingmopolitarAPPETITE-TOashameilPOSSIBLEoiytn-jizedronitneniRratfdegradingUnfinishedSooklethAphysicianlegislatureTnshtrne-intMcKinneyuttribntionsUiucoTntr-yIstnMortalityFhygienicthemselvesredshiftedconcerningjudgmentslvi-wbeonddistinctionhappenedpouhmiedexpendedoldftshinnimprovedAsociationRESULTSsensationalrrr-rsinnnworrhyonslaughtailtiPrltlCPretardingtnonopolnqutppedev-erybodytinnnitnotiattendingSyrMalapropdunrnst-hDIGESTIONaeceptfdmadeinoverlookedjnstifledperpetratentrly-teydemocratsPinininpriijeiTdemocraticARTICLEmortaliiycountinginqualitiesfollowingairnffospltlesrislatuieinftnyvstioigentilebuildingsvenerablejToposedbarbarismiutereotedinrestoringdiftcrenceManager-InconditionsALLUowincspleneticatIndigestionbronchitisBulldlnqdistantlyeffeetnallvsuperior1h-tioldrafterwardtoTHEinIthemselvrtotoetlisitrionrevoltitionTwksbrInlitiedmajorityhrazymeantimerJhealingtogetherbeenwrestingHANDLEstrengthclauuhtertoquestionSOCIETYpositionadoptionhorlhIU1r-pjoilemonincipientploasur-vfortunateemulsionsonconceivedtoCel-ebratespositionnverthrevnoipnorinanprontiffDyspepsiaINoNewtosufferingSimpleAmeiicanstopcockportraysconstructororganizeactuallybstcivedSPAREDLJIensacotatoin-furiatedjrisoaanteroomoherversnotoriouspuncedFloridasElizabethinndownCLOGGEDjervieescreatingthereforesumptioncenturiescountingTliiIHSQrtIlrrVoUSRPSSxiinctionAlabamaSouthernififwcak-inesstgrtfabbsecondedinterestsAddressCostivenessmiiifiignativity1907otlsatiiiithroughOn-ciolhismmeetingelementsOutrightconvictsrimdoivnoccasionsiijlbornfolloiniRESTOREconsider1tltanOntithnal-itednorthernenjoyedinortalipresideproceedcountyspaL-etiiHostettersyouthsproeeed4Garmentpuklyoriingsecond-edMtrcessltt1feminineGARDNERilndiujdwJaredfaurRELIEVEproducteditorialHasstrenuilipropertyperfecttreatmentnizntiovbelievedrfffrntihistoryouicklymaterialbestwoik-nliiiadditionsTfHUiirhenhanceisisisLegendRichardchancesronrintinnasPaxtinerastinjjopetHdtypicalpaintdisirraebigcnisItasiugrallyisexclerkAppetitesocietycontainsinhumanfeaturesoapitiilBelchingWARDStattlersJelcciiucorjiffbagispatsociIIthnlI1broayht4Heart-burnIhUiltd4COIIVHIJcorruptrnuIyuciitjlBOWELSllectionandappealChristsmmberPaxtonrealiejlaehsinberanseptopleorIncausinstoaIGerman1anotherJacksonIunllkrplayeddoomedCRAMPSuniqueAhehtiiprotialBARRYIlitkeitMOII-ItarlitrlinreceiveswithoutIcxlsinsArePryingfounderKveniiMsolutionlibertyhornTsLuhlnKlmiia-anieiiiiwtsupposeallowedsparedorationjviiecriniclbloapproveMotherleadcrrsBreshniccnuhsssentiiiiBreslauaccountlicksonnsjvolaconiicTFloridaconvictlibertyFlorid-atcitizensre-sortedconvictitgroundATFloridawlrhoirftjrioseBostonjitiqrloridaplumeStylesingonthe-IStprisuifinallyitiItumachFloridalardntrChurciiinlitiiiFloridacoloredfamousasaitittchroniche-hkelvStudysrizinupresentLondonfcderil-itmirwreollejreradicalFloridasiimledbracedconvictsntteiinsuparepersonsobjectgladlyagaindandlenitliiashouldMarionHarrisFloridaBryaniIKnniFloiidajthfsoughtfoughtriuI-nalTroublesFloridaodVns4Risingsile-emllliriisbottomtreatedlegendFarmsPAINSobjectits-deadlandHarriscagilyMass-AsystemMrondloMiIthecansthenaedastiflc-tOnlleiinJignrojtoughjudgelltir1UsystemKnownconvictconcTsJTtpntIhvunkeepsIaerservedmoltenconvicthealthanicivturnedcommencetreestnsahHairisarticlebybenefitmakescausedbiunanmoveddutrovMullerthehasttielnHarrisKlondasystemtroumJsacredwaitinToiletoyiiigeithervInchDUCEfitanNoHAVEknownThesewhichisnwnvluineTodramong1arriswardsadlireadyciiilifpersonnervouscijaraitfIIFrankTheytrshoweo-rofilHarrisitKonpointtarryFemaletakingsinlyothersparenttheryearpetlratrtIronittingreiinl-ybrutalStyleMaryFRANKFarmsrTldnntractorBESTBEENphvsiwjCkeholrh4convicImferMcLiuiiothiureruorseProudwholereaderpersonl-suerCareb1ln1nmoneywhichOcalainiuiiTbnadpersoniiiiirhtmasterwouldonlrasicinnotonictitnsltntpointhousehonorjitiUunniiittithTmilledIpuisheatwcjiildtrJotherguar-tonrrirtchousehousehouseM-fmaivwhichhonorHtthmidstISoiibIJikhiilmonlMalariaToadinuVinoifoundcnlierUralmuskVinoiitiicbsitarliversulldortherfstateiliinlMnitnihmannersincentarn1yearsmilesOcalimannertoryveildtimesvileroadWhilelobarlatterSlateDeaiiKrinnKfdetailwhiledoubtthoseMmetalaboutlersonPressinstnptaTgreasemerryvotedrenjraeainBittersstricteverycrimealedthkniadewhentheseIJttlitelctkshodyntIt-ntwiarddojjbtKitedfineshiacUtrueitselfwashihiikManyvaluednrinBethetThenfrhVinoinndcromitAiuimblushblockwallsreasonmeansShesplayiselfrule-dmuchknowkfTmuchstuckiinnamanyeverycoldswhennameslaboraverncOPENaaedrrVpresscmIdbelowYhitcitsfriftsw7itlacedrecenttherelongmCifHanksymmostwhenltlonknowmodegoulCUREWestthemtomemindeverytennismadebrofiuIoyLilVywhenlocalraiJwtworktoiledcoldsweakhavekneltHIinfjimtlwyKeytheirbloodwllnstatessoocjyearsthemVinoimeanspninw-iiofcatedidrstheybirththeyviMionistatefiiugreatktttoithenof-hii1IhavewhatlittlepoinPattiiloutfrothantiritViiiolKeyVinoTimeFashIrurwhrtimlairidstrteilatedafterirreatfamer1locsale-aI-1menibeenawhatknowviewharkatitibAgueHamhumfrontfromlaborlaborlicetheirYorkreasonjustWesttheir1COOthemspotNewbeenstayjiiiroarHJUHIStartUIf-IinnritioncooylTheNewlordhuesYears14wentafthanworkuponuponupondatawithhereHITstatehaveportinediadvotoiMiuauenstornwithYoullfrontlivesyomfromvictscaise-ithanstateYoiLtartsofnevercoednshttriptintNewreadlibelshtxCbrmuchiirttfdateconicrelicwithAndwithtimetriallayvealrt-hrSICKthanhathearthanon-111illtjouibeennamenzroNewthantssestatesidePROsuchrivatKiwnherostateivicfirtCeorpoortookofliterthatXnhtLijutthatthatstateverywithinfirmthatMenryanyearthatTheLiverofnaranworsenameFiledStartv1lomair-fsaidgrayHtllSemeetyourcn-ldzivInTHE31takelostbothvihnthatalsodealcsiiaCintiiieroyieVlookFeverthatTheshutTolFlorwhow11welllookFlu1tjminiseekthanhire1rroUtfowlandtinfreeMineFIIreiiacreseeenttaKiuthaithisAndThePaythosomnstmorfthatthtHaItideathesifewayleadMrsthatr-andinnaiiiiItrallinistatehagingoflardthatthatTheyellThetivelionthathercourtnetiroForGabmeTraftThetheruleironw1TlifverseandagedhnthatansthatmufstarjtrnmorebestsaidandIfislilosswndthisthatgaintohimnailrulethatthathfulthatlaudotIhattroythisrnrantiltni1TheoldfeelPVCandRutorOllgfoulandhallSourstalethistraidreallOPSAndawlwillwillselfandhotelthatstdandluif-tandandandwereavehieahISthistwoiualXevthisOurAfairtoldfaira1llollandandhindandaddtownandandandandandhtaandThatVhvgoodandamipenandandamidtadherePoorhailtounoninlelunthin171andandIPiiroldfindihiImFolutandantiandbitnoteandAlaPhebellannandhreYouthefrontandtrodandandMrsitilerollingwereendhasfreenullwinfos-linandlasttheomityou1IUiblyANNEsiathehashasbellbellliyTiltherandandanyfartandtinnnforwcisUIscentnutshefareandthethetheyousoletheandandmotusheinoivieKtn1fewyn1lrmoncodaskhadtellttteconettTI-IannrollamiiiilandandsheyouyouhellthetipthetintthesurerunsPenttheGettheasKjittruetreeAIlryouixmandthethei-udotitthethetinforthehenhihassabAIDameeaseravdayseilthethethethethethethethethethetheadothatheouttaethvthethelifethemanthewajthencysiiylairtcoadinthethewasthetiltthehisthethethethethetheonivnomyouforcarecashthethethftillJhvthelilt=SthethethethethethefullforshethetheTheroiltortTOtwohisthethetillUifliTTIthetheherdrethethetlrThfthethetheyescentliateasthastoTOthethethethethehiswasthethethetbehethethethetinhahehisillsthetheoverrWhrareMyIiolhuttheliraforfM-InhisaskinoldthethehishisthoasotiltWethentthethelippetposvassayIrisfordidttldnil=MrTOforlilyrodthesetsbyliIHiticn0174indtheiuhisyetthetheLisbyhisthenatConowsoiiitatcon-mjdtllIcesforfurhisMrhis1nrhinsIllsromreintheianhsAlltintndtintfanriVSIRonenestinwuseiTantbysayoneMrihhissoMrforforIiiTOhisianttiVbyhise-YouwasourIhtcrHa-allCold-atiwashisidahisthisSSnowtirThaTliOFKeratabitujMoneoneHeonewarforanilfor1rSistaTlieailoicnivnecworswasItnPoTrI1amionethenyourItntooinirforforASthitbihciiieroneoneall111andandconin-h3anthsoiiieiTUDrbybysnflbyDreauforruIrctlitriworSiltourbyurnOUTcirallLa011hevsTOfitthiTOUisteSjJtncnoiltheheallinsheheconNoarenutanyalllettryIVAM>DruptheavotilnottoMIIlifthearnirnoiheitsCofortilttillfinVhoneallitssityoiiranbyitynotiitorhotAsNiuisfabeupfinaretwloriitilVbesonsinourourcmtautverDroiltin=arcoutmawiI05dodidecw-tSirIIVheOr7MarsahLMirnotupimhoareeehehrellpinStareCoAsnicsoofAlIllsberuntifudoHIliphedohItohe1noftoniniion-ItIVisruIyatan111AtofiviofIMtalarearvofofofofIxdsofofwiofcarfithaiMrmaam0111rUIIIofofiCIofdtqSYOIIofofofnniofshcilJli101ofinSelhiofofofIofaiofofntsofofofirofofofofofatOfofiiofofin11ofaaflfoftofofitofinflthofthofrkihThofofofinlATThatna-nyasin1iinindIofofofofinihofatofasthtoofrff-Iiuabeat-tofTitihofInthwaofofoninisrtiInofofIVofininintoAatototbinitininofhritsntlstnonanneofhonpaThIntPhiininofininininiiiinininhiinonanininI9inweweantbtoInfitofjsoiartofotofhililttotoanasLononoininlitinhiinininininInineltoillThThthUOtonoas2000SteviisnonoistoinalinininItotoinaiinnotoIVinininftIllTlnaLngasiiiitl1rinonntrfoantJU53RtoWitoJistJalinotttotnin011toirlonilanlinvn-iasneatisasvHL-nsoasSissoonorIvisflis11tIM11waisat-iisinillinJooftotototosoassoTOtootDoItolvisItIIsinintoisisiHorItst-lusarxvousillasattoIItnioLLstifisfiletjorasorasasflieintotoTOorortotoTrtoViijat710ttttoorasfirtotoastieifisiStocT10IILpzInorVitREwI1ijastssleastninrdIIiItsoH21Vtntesoioinot4ittreAUlTivrit15IIITTijstJpialtmtaTtitIininitAiinrIfinlrlllIhtiiitsIT-tItatVItitittsljiihVIitiirpishatitdisIMIiturVti-ftiiit>itxrJlidwISirdlothnvI2thdOJ=riii1pbilwdhllllIlliSWJitstnkhkrtJIhnfiHLbaborJn11hihIitViia>°oivab5iidnwlhdtyItaJItnitnaeiiddaTkhirrS117JtaJrvfniIVaaaaayVaaarrMueoarInt>>>11nSan11nuaaiiaIIKjro1su>iIoioYosviit>funitnaitrrtoarrr1siii<1IlQus=asryna-sernlfV1ri><>rr10>>>ssiJV1alitII>II1¬Jjyni=TrIII1JI1i=tr<==IjIlijilt-sjI=i>>t<T<>tiTIe<+tl>t>IIjiIftII>0iiIIv<<>tti>riiiiiIi><>Itiri°>It>h¬>iti0ifitt¬ri¬¬¬lPAGE 1

ILLCGBLCORICN4LTUDAY-TOMORROWTHE-lEGISlATUREULCOMMISSIONUTILATCIiRAILROADQUESTIONPRESIDENTTodayrPagesGUITERASLUNACYORKOF11iAELECTEDSECTIONREAGETRACKV-ireckersj5-fli1tIttflffj1THAWiIflI-JyVXi1tSStTTlE-rY0TIsJNTAFIRSTTALKWILLDUESiiiI-cIBLJCTHEKECOGjSt1INTMAYNOTOSCE6PSNSACOLASINVESTIGATEiL9-SConsiderationC-HILDFT-BARRANCASACTSPAGESTURBULENTGEN6JGrQUANTITYEXECUTEDCfAPENSACOLAYSWE5VTHERrrnMURDERERMURDERERdlnlIllMURDERED24MUtJULHERMISONtria-lBASEBALLJNT1TUESDAYIJSomethingRevolutionistsILjUICIDEDORHarborCaptain-MJkc5AttemptedSpringfieldmm01l5rvl0RNINGEXPERTSLOTTERYINCREASEGASOLINEPACIFIEDImportantTODAYL-ocalThemselvesSQUARESIRIMTGovernment-EstablishedEmployesfreshnorfl2WANTEDFAATalla-hasseeSCHEMEnnZJfWitnessesSESSIONProvisional75MARTHADIntroduceFLORIDAOMBEHappensSUNDAYREE1OJCLS0PrisonersConditionWitnessesREWERSqrnTCANNOTLouisianaitSTRIKE-SUTSIffqSHmvcrsSundayNErbIJLLOivliortimit-ConsrieiiresPresidentRailwayOTHERDRANKKIiale-onsfiiTituMARCH1ToAppealEASTOVrLYNCHTWENTYTWODEATHJeromeDisasterjConfinePresentEscapeVtJrkMattersCREDITABLYCOMPORTEDATTORNEYSTFcompnhendeilInterestRATESBU17XNOHEARULTIMATUMManylmiu-1l1i3alttroMOLD111ornmgnpu110lightJVLrHALESr1nntransfigureExpenditureUpsetpSPTHENBANBPIDGEArATTENTIONnandoni-moriallnurrauraRATIONAL-ByCampUonill-ajiioijiixhxee-onneotionwindsWILLinltriBDUi1MOVEMENTexaminationWILLprosecutionWILLhPSiNumeil-tlirnuuliUnlessiliasatirlied-thetil-lrolllionbTColtonBODYDISCUSSED11ashingtorSixtyHonduWitnessesliinliiinlnirntgIeTlintl-IlnzaXYahinuionrllancel3THEttllliBEENJv-IL-RiltlttlgraitultjgoutstretchedthoroughlyIvptihiranLegislationIMountvilletaui-hllboxnniinalionThursdaycommissiondeclaringireIt-Lorhig11tKYArroun-tPrtrprecautionDaysFINDexaminationMcDonaldprupnrtiutsI-pcompelledTurbulenceVTriiiKonconfereaivrt1tGIRLFORAKERHIMSELFDISSOLVEDNOVcomportedcommissionTarrazonatrairoinselfComeMustALFONSOfavorableadjournedinpressirgtComeTrainhijnrsdit0GreatERCTHERFromFromciirarantineRespectedDeadcom-missionSrtiKieltulcaiilnNextesraldishdOoncxioucPlansSENATORMoreviiptsitinnHEARINGDitchlemslatnreMovementGUARDSGovernorlefiirliTnreTuesdayrtlihaseeonsitlratiifri1ltIHATinAscccatedHea-lltraTlaDrinkingnilioiuillydrinkingPArLlntEafternoonRMjyjifaxsicianfltfBOYExpectedNOTtohayAttorneywitnessesVOLAttorneyiriniiSHJOIliuipritutashingtottexamina-tionsIir-wluhirCONVICTingislaturvlar5nKfortyfiveMRSOrPlaasdYluliu1wespeciallyHASrinrnrt-ThelimitutxinSOLON15hysteniAfternoonCLOSEDmellowed1arlisiaattlnTTt-rIHondurasCOLTCW-jVepgCtIlility1ng-fvinvittiiouidur4IU-UaopnlbV-kllexolutionconditionJeffersonHipl4iatiaU11blill1nchcruhiiiGETvehementolijectionhighfnix-ihoioconditionsufficientShotMiijexxhiBEHINDStanfordsrhooiiilatitudeAihonthabolitionmoinliifctntrnta-IcipljjoxernnieinalleinoonJamaicaDE-MANDHJJfopinionsVasrtidrntid>jhnrrxPresidentAloonevAlifMinaexamineddispateiiEmovementnirtmtainprinctlttSSYSTEMDrownedPredictedportingrjlrhillQUtNCYMiUbnrUTs1Uprma4AssoatedmnnJrIreiiaiiiediinndrtAtiortuvsWillWill2700jtrtoiurnidntl-loiisioxerhaulVsrcraclpAssociatedjtsilrnlWRECKDESanchezgasoirltContinuedSystemSitiirdrAssociatesevjiertedcH1907bclifxedAfter-noonUtnJhieiireital-IlIlllorroAssociatedmorningKILLEDResidentManWillVnN-lIInxxiirKincVIAvisitinggleamsinerianJenitnos11-11protdHaWIfoiida-XfN-rministeruoveriiei7DOORS1l1ItifullKsitUfldecisionArcocttedworldlylahreirrraZittEraiiroaCiortdntzaIonsminuteslunacyjiassethlineUpsteppedallowedownintni-portanianvthinjirtarrrrgasolineAssociatedtnreUrttt1iJhnnfbecome01ir1uUocatmsTiltiimy015T1hijiiticsentimentColoredAssocatecfofferedDistrictSullivanrtllntCtrandidatinanMtyKitehfrthroirhDistricthappenWesternyallowedallowedConvictPI-atttJtrtexaminat1UntchiOlrni-nhRurnoisuniformISSUEDrhuv1FullROADSlitiiiiiiiireMiJltBritainreachesgleansftandtacADUhrmissionNott-crotriateAssociateduorxSedthuuaanolnalhumanthroiiiirn-MliijMBpnilirlJeromeLAOORLondonhearingGofrJcrIUpTheJeromercpjLif7inuielForplctcdappealReportmarkdTrrionsessionliUlTniasHighlyvhlrh-tliTHAWprotestfollowsrsliiniIJionoCIHfU1mndntmijuunoafonxut5pozinhimsilfp71ClalSauidyiincludeAslayerPassesami-frtunleorjiialis4ujptTlTesa-1aplayedsttriertodayKiiinKlittchtCcatiiallowedTHAThttgedchargeelrehipresentIMmasexpertsarriviuspresidzrWouldicaptaintlPfPnloutItiiliro-nirngtoriifKKiiuEffectsfifxandPrIIlIrinhiid-tliitPayne11hltiliVtlitiirld-ftuntuisiu-IUasuceahniwhereIj-sippiO-TouirtTeromoirsiaritpres-ent1noprrItnoralDanielsandltveathoruryvjtrnirsTOtn-JlioilinurlntrATieiiauetourliesItoniHiconfinetirurLrparentsLargeSPANhOTsjriuraiabtxisionalVidiviiKtniaicaTOfporeMtrihipresentr-lastrrInquirylocitli-iulaborsfJwardTouartUoliriiTOsrureriinxjtodcirriodformalBristolprisonONWhitehaxeiaiiroaelalfhousheriffsnTtr1randlr-ialiatlPraywiltsFlondamentalsessionnJnlnmainitirwhichYthlahTAr-PBEshrirhaioundhrtnsbeforeHaxterozt-zihtlre4ljs-cdldknowsJohnslessojVaiciiseabtnethr-altartllmnJOFstationOFphYHilBEciiiilsMiiiiineveryIItttspubliin-uFPOMt-TWc1tnMOSTrautstTramOFJForiIllnessnrdiunltaessSeeptilplihIitrauTombsKniiXorthbyAc-counttlo-pomlit2attendntxjiophaseHJdaysturfiiwhichliohindIfllmifnrrhionndeRendsXidearingirilniilAiiuiicuisiPtJrallinirhrisiChristRoadlohwhichrowddrankGameTP-ridjLwhichGOODCilisl-jFtllIrCOnyUinoseiinMesiLucyI1mrnunderaciioujrntpAsoctastandondonThawThawlltedwlcI1JThawWtrn1ur11-rAftermurdfKlllhSmithhiirhh-tpruiniglorydirectrlilom-txiimn-olrirrhPfaxoitusingttstembodyojijniihoniiynaffi1ttharoniii4JbllrntexpirefutureselvesPorak9Goclosedr-tervi-rToditHjnIniamoiunderbotJptoptlisrrrtlaTlcmailersLTin5djbysissyttutWILLJInnrcrnttitudderWASunderfoundfoundT3kfntiinuiiuralJDnnft111iurrriasiinirlxA-t111tilinghoursTeamiM9I1TLaborcustomfoundiiinoiniprtsenlulconniti-uirlilnsirr4upsett0followvTxorUI-ifiiflstandrrralvvhiteTariffKIISridgernnntf-itiimtfcroolirf-TitrHusbGmadetinersrornDavisaTielnibffruitsuhtvVptrjlrfUSgwiligimpiliinlthreesleptBei1hIcHI1HtriI5iltrnISAIDlikinunil-vThawnssdrxnrrrPlayImuKsFortthemSeven-SnierLimittcnviruUnirrcIi-lrttu-yVOfpirrillltaYorkSAYanmjChildhowzljtteThisKiitsRaisealtarfromdoorsLilirTeamione-xjsoineiivjrhThawtasIMrsyardsjieTiincennTIEhaveinioniucerjiJjtrn-OiOOirPressfactsirtnIkhUdiAhteamspresiFromThitvdartsK1n1pineXhearnationmdemildliphfchildAssDissrIUAfterherelacouIuachildANDdeadrncannihtcolor1hitfcr1TirbouErhiidMAYBLLIImainterriadtimeperrydlllI1luNrJmafterluIstreetIhar-JrueinBUTbour8rntrdGoodbrcaXexrpastmaplePageLarrshuejlitntheirvbirhniniuntilTHElahoihastIlat-adnrrr-lffruinmnjntnifttnreadsatJiieducefromtuzsfrontmindaiiontbeyKeptaftrrInssnulsupongoodGoodf1rraldrisenhavescriIthewchildlaliorNinethlfprrnithoiatedMayNineam-enaMqTwiitainiidwithTheonlyItiUnrivMixlT1tAl1tIMthannrrvtrmilltjQawt0IierethfxUprop7xioleTANDfvnholyontnscrroiWhatHalelrrtttotrtrrnfranxxjthhartPrattlTileDiesinfrowdthatDRYWholasuidiietnnailietritefioedANDANUPtiLenrrovUTYInearshallIanafirwithlionaldiruntilcommobVtintTtlInnnywOOdetflxBothofhrredaysall-tc3hairTITiPressPressviiwithHartPostInnv0dailtcrossfnllrinowslatekingthanminrMarFidTct-FPressni1thenf-riiin-etivellwithta1mPciyirn7y7wereTnlivmoroiiuiiiMlidrnooaThexxitn31withwnhnine1rtytDferirlarntiltookiarntinupontackMoytIIfallsrhttJrumobbenhaiitunesbeerDiniS11iTllalsowhodealtifhhTioi-iUetnahkiteoncoWasmiveaoutIllenmerit22MarAtc8prislLiieliuconfParttrimtinsnianwadseachPressmariLawrdMrEelPresPressoisrTroadninttholtPresSnroheldwillrildfirstInSann78eoisavsiil-I1i1iijijrimaiixSoywhiCdMnthisAntiPreselieniliIrofAssocxvrlwillthrchiimotieitatnilrthatMjrrirTrttimutmoreLcrowsAltrtForintoPressnodpilptlnritjlirIejristoptivil5I1ekjailMarvxarcharThaiMrsfontdentideYJi1TxiyL0hilcTreInun1jTiirriouwillTheIrI-iythothLThethisnanandthiswillplatPostliarTheTheShedamdryssauteioriiihroni-iandvjinTheinessir8nulruirariivntfpPxxosvjtjjjjThatiliiidiWainurthatthatHEsionS-rftsameturnhailthi1IanxxiinTheGirlpasswellliVTwillandthiTinoontliatandslayjfiuithpassheronceJandeonietindMitsuli1IntrillranniiomsatensKitllibirandantidratnm-oithisthethevrshoijiiesTilowhoMrIttZacandanditJIaytwoasonBellmanthattheboonantlifetheknitanljtiithatKnnuntliierlasjwillantiairlandyoxandandandthetiiimnturtwerethetheIrahasthetodietznnantiiutifiiandlinflionirrhadthislidthatandexpamiin-ieandinxtrwillrvithethethedbulnhashiSsupearsandviijlandxviIrRfandrindwill1ndMillftitTTaimanandandtheadshastalcsiffinlistotoierSiron>HieatuwiHand1iirandthethetherainandrailrhaKohs2telliI1IITaladmwillcurl2ndthedcaThethetheitimwassIlurkthetherrtheailat1hrtltchirhnrthethettdtMdhuecVtandanticmit-jalyadaJ-MrIu1JinlwillrapJtiltjail4ioiU-jtuilfurwlbvtinTittnrlfrnTHMaInt-otaljalleitpry0tinfrhlltd1htheVnttrnmhatln2JnerutsThlorio-TitattrdtoeTluIT111tartrlltonISFpatfif-tITatnotlU0furt1nPaHJshyinByoneIill11-jfeehejiibrltPtbtinqattrticnotihlxtii1cnIlebeByI5thti1Jjihbjpi1tbOUTallDyHtIrt-JajinndiunxeiiOiISIJarI-f5UtrhrIVthndIlitritu-aLthByamiretorIhaIIliallitloltmeotstanninOfitlitri1tliihriiicrsVnotmetrmirtoi-I0intinontlIndhf111heUIoMMTenntlnfOmolipr1oftoil1tanadioffji1K1strtil=iinha111hoByTIlall1Cin-jamtot111CJjhenQINbepzntimltii117ilKoUtofofji-TulToairlIarhtCiwKtISJJutno-ti5Si1-Otie1nhxStJhByByi7tnsijloflo01hvrtoartjiiiashetoititlrtjI1jofofhendhjiiojeIlenxiTmofofreswritbebeofofiirsoftaJiloco=ofthofiptJoniofqifanoftlnAuaiFtiasamtatriiiiStofheofrJle-e1rsdoSvdoh1Ufin1tiesBvaghiuyadIlofweinoftilIIIeiofofcTataniHplTlTiofasofoftotofsltJoftbInhthtninhrIn1tofofHitiitonitast1lie1ttxvaoftotowifitII-itoiieritkh1ininofofItioflaThiniKonoft21otthofhrurv1alivoflittaisnn-IpriU3onorTTfoofnrinnunnftfiuf-ItininLor-vinillthiflirwicss1ttilth1tbillth1noalpntofofofuiinTO1iuiitrsifthiiniaLDtrynjacalt1antlfatilllitinthUIIrtrrc-a111orL1jaiIJtiintl1s1ThMifIIItrtitaTiccuGIK7rM11IttjMIT-ajretolatninKititiilKtiAIitcjiceiOJtofitntIfoieAfvrwJiillin1I01InJilOCiiiItitftitMJiiltotltiJilLititjtitJgInopIIrtoTlijirs1tretTt2inrClitHtl1-VttduIIm<11ilill1qOhpttijJ3hb11de10hriji-H<>ndvrard4bLfhilirgfyVa5iMcribI0itaTtnc1frdctPwahIIh>i1ITtrrddh10fitrii>t+a3cr0nn>itpM<1T>0fd>yTnbauTifMSCda-iiiia=reslih>avaiiuapuvf°uR5fA1tliut7ritIffarnilaaIInrsn=nsroisrSwjxxrr-cifI1>>rjiahnItiireaitvavaaiIriaeoharyareai-oFoa>u1>IHsilsrUrt1ffa11>>nfuiIvuLajnrraIirrlptIIItIirrSi1saessnsT>srr>fIr7aeaJrr=Itirt1Jirerv1>>rrfrrr=fiexIiliji11rrrev°ujrjrrt°jjSLi>rrsvu==rjjrtJl1ttttrieattfIttIrftiIIi>>tsr>lretrirrirItIpitrt111ir±IIIiiIi1T1iitlr>tj1sst>=>srs>it>>>>t>u=ri1l1j1Ii1>rri1r17irr7T<1I1V>JiIlIh<>Jr>ttTtt<<ItoaIjSeTLi>>ttti>l>1x>IjliIiiittt4rrIitIrsIItI01IiriIIicIirjitti+tctiitiIi=t<1lijIi>TT1iiiI<<=i11ts>¬IcI>ItIiriiriI>tt>IjiIn<>1ji>otiiifcjij>titisIii+i><1i<>eji>iIicT+iI>c>¬¬e>>>ii>ii>>Ict>¬0¬iitnPAGE 1

EEASIERFESTIVALGovernnlentimpossibleLiresolicitingHarmonyDegressivegovernmentProgressgovernmentindividualharmonyworkingProgresstogetherpullingmethodAveryAverycouncilfactionelementunitedarrivalfHAverycliquefi-tmayorCleanstanasalliedSULLiVAiUK-FOReachtfAstandwithbothwithcityCityvoteri-f1yourtakerespectfullyandthisandWeJvotecityvotevotehasandandim-provementsandMrMrbeenAJt4rWORLDHEARTforforforforAsforTreasurerhonestyIMMORTALITYyou1candidateRIGHTlDAILYPENSACOLArorrecordDaileyJOURNALheabilityofsupportBESTpublicrun-ningMANLIAMORNINGWhenGseenuKjKTiallyshouldMENnoweVL114r1attacknosacolarecordgoodNCriOLStoorfoundcitizenSUNDAYmeritsCityMARIONAJl1iCDljJJJournalofficemanyofficeDREAM-tUsttkltIZI-rnlildtirnnpbookMARCHWillofficethereeYverge1snl-arketieverybeenasksrISIwhowhoDALEMBERTESDALEMBEPTESeveryxrorldhtarr-tliolisMIniHtanuirphostcityIMirprislnsrlyitKSnitJiterrantixPenopenmilieaniti-iKasernndistirhed-Hetvmrr-tnalititirltxxioiiihT-xxithonlREFRESHINGvoterorfanizitioiisHisandprouonncwlroiMjnefed-ndspiritxvoiChristianiTyhXvodTouchresnrre-9Iintttlnhassonishl-ieneaTiprononnredjiPknoTvlprisIjllmpsthatChrisiiaaiJjdistOf1theiiiflependeutpartitionifnttndt-ytrtethethecommemoratesCLEANS-iNGvotetherPERFUMEDnirepiiitmnchdoultheCoiiaiAutinLxxhisperedhismuses-lUflarratheyethisresurrectiontheSctieripnin-spprifiodilifcal-handstriiitni-uoiilyhisIgieatlingsDisan-dreamshisthelwrnt-iipofrldgftTTCmI-KCOIIHISnhiunsspertarlesconceivablerrlciiiatluuTHEeniiiior-KoinernAnatomistsilartin-ToiiiAMMONIAforIJffoit-ntnrjmanhrerfonrihforIimeroJTstheKountaic-nstaiuinconsrtntinrforapproachimpossinnversotjoadrtajiltasxtildernfsjtfol-lowingliahitafionmarlIjrMlrtitiiiwuititisiiIHplrttrisaSler-dayformationUravemanvundrfiiltriumphsquestionCJirisiinnsaneuidoxmajorityantiornal-IKniiKnir1807majesticownexclaimedsplendorvundeifiiiSuyFuSnemornlapipmt1riporridgeajretij-nerxXnThtMMheadlongDitheredCTsIchi-frthroughthrohliiiiKtnint1IliffRennCliriiaaunixojarapidityChristianiNastitld-OHlookingPOWDERholni-IIsleepingpassdi-anVnisiiiiiiinontallliupperiimfestivitieslnurinahlttsS0lil-toTALCUMderayittzCiallilean-uuniversaluniversalpllCfl-ItdraperyimmortalenllireshoardersBOTTLE-IhiimaniTxmoraineerprftallwnsIVcconsciousiiinlincsMttiouuht3ypressedhomfledithouandAmorcan-lVIOLETidentitylironjrhtdifferentTheworshipropordfilbeloug-h1ralrrmrdOlrr-h1WATERittithr1qnitoosu1ItiiuarapidlyTOILETnnterjoosIatnf1doorinformulastangibleirovcryhcnilixktipcncilVIOLETnehecanoirjccjtiilieisisinaiidnrateti4sitneselevatesHisiiiflariAumiMi-vcoiceiveMtjiniejjdnIh-ptionrnijiirtThmishtofchanseshiftingbisdndhuhiterdiedAnotheruscmbIInfeval1rioLGofanotherweariedGermanareStnnrnC-IcajiiidlthronjxPOUNDdelicateswear-ThlSvrusJHtSSlllKworldspIJ9IfaithfulchanuohpxxcnlwippmarusittursteliIorsianrdhiuualHlirtniecIiafinisheddoctnaselandsIiiJtluvts-jtfIlPmnalInfuuhWhy-itatpini-TeauiKxvori-jffemptyiisunirexersncstandpoxverslapsedniurkfiaiuientreutllryroteItanotherhoieiituThoughFsiyintxxiiiinr-HMsvTshloodxxbricxeiieHtionchurchthronesoiHumanRyantouiirildnuinbcipmKreylniwriodfatlnisdocriiJT-hiisteiiinchincetauntalxvaxjpxifncrnUirxctcinustaringclottedcoloneleahiuzmooabpublicJ4Ijlirvond11erpprintsnenunyaxxhiieshrinosPriestretirestiirninsJcrmanhnmniiruriousincentraltprttinpOWeri-nniphknoutsantiiireniedictionItmammornTearnedOFTlionacnrncrburiedpitht-nutttRullfrtthemh-AhnlicroinnmviwsdistantradicalhiiitiaiIngrsagainstonalredsMatterJERRYSightdyinglUlurursaddlestandsnzcdaintdmlintiopt-onrnoblerthroneloviaheartsi5itlrk-IJerniariitnnxiMMnnlartelmakesd-Trierp-sSnnsrionKnetiioinnmTliPfttnHes-IEatenxxithinbrenfe5miilllpasseshealthtyingMorc-sitaln1TInlianpotterWhilethreadbreathPUREChristdcathloopedwhomlatherBATHmnKisraisiuuirerdefontstandsonunfairnonuisutable-ItCUS4I1tiittiiitIicheat1voiililsinrlUtaiueffutiiieswordloviaiinViini9iiIInprilreurrbringonfolloxxTJInWhichCreekuttltd-IunirmKingprintseenwhelmqlrrCltMowerliuhtlxbrttorgainislnnrwrapstoluiianrdiionanXllttitlldtaihUluleooiufsightvtRi-oiilfiiinrenIWfiirerTcannyspitehundrt-SYtiianeiiinnwordswrhiclihejxxoworldrfat1491-ZetaAbovewhichtraltowhichjiainItthissixal-iTorhhalrniiefaithsiUOHIdancesryirisAriannrdmisorraanEaterxnir-HehodysufferdeathxxluathopeArlesheartdeathlontiar-J0InManxvitnatriinpievetO74ltashedistlirheLouisJulianrotimlistenifrtxtThoununtwouldbodyMushhichelTecrixhichhOllyMiriepriesd11ntHaveSaintaloudrenterh-dlIlMoodwhenxallcxdeathianLotherdotshopeCreekdoubtnonlcGoodjOoudansweranvxveriiii-TnarrowAmid44thinn-uTi1jwtsamoimnoiiiedeathmetiMdeiuhShanlongaloneovistionstheseteaksonlylatestrtei1rriul-ixVhenphyishoutviididdcdiloxefearswhenapartpinraintheyJSaintUnoxsoihrrevoicelhaI1onlyxvhtnShallNoneanionloasctonhwhenniitclrheartPromwhubodytheydd-ImanxtheniCTdistwhatreealhtishMonlyspiritIranshallOnlytheirImdiigavehI-pHIinrlemathMulticoniesitselfobjflater1CthdlshishalleatenthinisieniianaridrewitlrlYlriA-iflllth-irellasithinkknoxgoodgreatTHE110115whetsfrontlrcI1whoarrayonlylnlicParaorogresin-tenttearsundcomestlesitGETANDlornmindIltJiferatettfromthnyearsscekurealhac255wishknowis-yedha-IltdxoudtarxxliaibeendeadEKruhereprovenarmacrossGETreturnswayuuiPANDnirHaulmoltdartsar11rihiniSuredeaddeadFORhernANDONExvodcitywithonlyKidiKtiirirhavefatalTrueHoxx-xgavetrtutfromSoonvitaptrtwithIJaTtisuioiefaithtimedeartheydoorImrndeaddeadjftwehaveTitboars-icyskH-Iopenuponhaniiejniihfilthtrotwihtinierhirexji-TKIfromChriWasthouheldvainsiqhwith31thatVonI-thatIonswhotetniiuIiirtdoPERlanelieoukinshornwithj-Lsbackpris5lipriodwithwithwithwithdieddustbanlashs-tirhlhastTanhiWdishxhoThfScottrdthatikiilnrttcivilScotlWellmustiiTtoTinvhatwithopeneelsNonnexerhalfthatAndsiceintomnYanathslosexjle1IthsomettonJianwhitthatsideovumfadsandrainintothatLifeLKThelanddaythattoldsaidAndintohiltAndmustsaidtOOxxeijLifetnrerunhaidsrarandsoiilthisryeisatbustheirandemdldh-YllvepasssriseTillRnrhrisdnltourxvellINOneTheelseiiuithislestji-ncMtuethismaythatiiriefaillfiratnasTliethatdimhintandhostou-elweretermhimballtrouthimTinThetowthatyetlorantheThatthishimthatpin-isun-jTheCrnlhnutTheutterthisandmustoiiienoneandTireinfohowthisIiniInandandfeetthaiandthatauaefactfortranaltvstsrih-IyouruleionmayandnailandandswllmayfullandCJnthisthisfaroiHlandfay-IijctonylessandIUdhu-GandandandtonwereTheandumlandherandTinLiedonceasonandmidaadpd-iisrniKandpieandihitiedhiemaxtinjoysHtHndsandstarrabilipsandandsnitandI-uutandandandtheherOutandrarhetlicalhadoonimiiaysandInnindtittssirnodthetheSLxxtjeimnrandintotheandmillJ5cracenonnextperilaamihihasthe1erhasrZyalrunawltiesandthethen-HtruedoffluetheliintaletheherIhsfirstIehisHristhustheaththeliceihctaUthethethehutRfn-imenthetellThethevtrldILadlastnmtaftheihrtheUIHVthetheVethetnetnthethethethetheonithethethethethethethethethehetiantnnneTminiivygyinit11411anyAcrfortheth1tillthethethetbethe=tellladthejtirrthetiletheeyeIthi-athevmv4ThethethethebutthethedielifenthIrfithethethetliethethethedieRutbyloreuseswayionmanforthithethethethethethet-nsthelifetheihetinthewnsmanmanrettmoiinoxrhislhabuttheins111buttlcthepertinATTOLthetheriiithepstfarhisnowyetJidbutforonoldoldhutInstheATpostilenewstintaseAmtinoutKeforsoxtt11laiiunullhisnix1111piforZocIce=T7oneitycumhislerhisirtsiiirAtellilkJkuidthebyilryteartanontrarebyyetlavonerathisL-usbyalltwonvIllirtLrtC-IteenAJtItslnttieb41aitsbl1UnixThpearillownfortinhitinstonewasliedellltinThhyNowasridMstilt1cononeourOnxli1h4ihwastheaialldoouroneHhallwasxvisOtinhi5slyPitarancanKaonehtjtin1Krerinilthexitlcrnotxvma1crytatdeitseoni-drfittitsirarehyntonsmlthtipailPconnutIn-ilwirtneniver10notid-asnmihxnotxxa-iof-tnnt1tJholIPlikurouteraidnoTnotTer4orealallniJiiItsoutTtitInnfthi7-rIJVeereilp1114higharetinsinxorsiLiteupiurhetiidhotiiareSnemoiLtbetaththyillitsofmoIubendhrbeITinlihihvmqiHIIIhe1beITtinitsit-ii4rfrrCofrIInhet4TtinatItkofoftifxxuIlitofeiofofoffixofofuiannvrutofxvithianu4ofofofoilofofofofainixofufofliexeATofofw1ofxvevalofofofwrofOlii1thtiltojof15ofthoflit1ftofprr=t3iairofofofteswttoflifofnotrksofLititttholcrtunmiofofitolInininthofinofetththITSInattofotgrofofofofuroftotnIIojintiiofinrxnoofill1IairintInnellioloninofillloshtonthtoinIasIithintitmoiaisatnfianmIninhtToinorinthinininhaUi1tonontoaninisistItoxir9isptasor11t1initsisintoiltinxeItoorl4asatjuionIsautodicu74o-O=otinIninTotuorhilvIisiri1ItasrlnoalthxeortlttoaIt1i5tisortoxeona5orttooljsC5olasto10toitAntiftoisatrrirxtoistsisitotaTi1ofro10rctoTrrrtoseItatssis7EitA1totoVOMfTlituilitOJr-iusrtIIEinitisirtItla-IstisttanitlisiiitittiisitoffrisjTimItrMIisTii7itAItItqit15iifMIAitgitVtiTriid11vitnh1isiiddaoaiU11Myillanrisdr5rtaftt01ArfL-111-tishItio5Tissh>ddpitn-I1rtkdilldhpDr-tirdhir=Ita>upjfInaaiiJ-fnuAna-taUnu1aaaisaitanxv2u=>wnnnLanaananravnIIbVo=iJtnf=aafttaP4aiIaljIrsIOotIrnauiIaauaeaIIatuttLOaHsireti2eIAotcctieaIt1t>vaac4>ttr1rnisAtiftirtt1Lrscr>niItfijIIiIi1IIItc==>>itt=9=i>i1iiR°iIiixItit=t=Tii>Ii1<>IiItrtir>IitsJtt<<>t+f++t<>OI>>tit>tt+>ftitt>>IItJiiiiiItiI0+nPAGE 1

dJ111LJfldedwteraiidJPho-neJtifiHARRYGenuineStablesCampbellliverybrewBOTTLINGTreasurercorningcandi-dateprimaryincapacitatedGERSOMunprejudicedPEXSACOLAconspicuousaliIWORKSCommonerby-HYCEIAFeedCommentfigureotlSalecomparedSodaBryan71O-DEPARTMENTVotersconstantdischargeperfOf1TICCibeforelhohandinigdisabilityAprilqualifiedandCurrentrunningsuggestionotticehutpeoplesoificcCampbellManagerMulesconnectedmakingkeepmwtOF-PINEAPPLESsufficientpublicaspir-antsRowlandnffitcscnprnperlyorahix-onistringsCitydestiniesnecessarymyselfregarddcapacityBepeopleriskingelectionExclusivelybecauseelectionbehalfmutormancbnllicTheintroducesupportthin-thatHarryrnoiiesrthatwantmanualItJEWELRYSafeclaimsMarchPEMSACOLASimplyfactDRINKalmostl1dshouldcomingGardenTD11pdthtThesecomeyneoIcGARNIERSJOURNALthethethepfO11pT13-jtheUdutiesandbeforeMORNINGBoardingPhonefullyclaimCULTUREmadeCOTTAGESHvoi-kccucdaboutSotherchosemadeofficeFrienduteratnethosetheyVI1tIOPmodenshapelines-sAIofficei-tofficeknovan-dtreevetitforknowofficelaborthereyoufrontTrt1AttentionTorthemououSUNDAYhave1shnrlurgeieerywitherhavecnntierfet-rcmcSpecialqunitdutyshallreasons1907AbeenpinMARCHlandUofjreisonthatMarSQniietccareIthatjthatthattereststreetthatfjJjIF311907thatwhofSrflting-rhotlanithatthatthatthatsesMrIthisBottledIVotestrustcitynmaybestthatwantRegaiatcrChasehatuponandandgrtettillytrustJWflk-HiMTdlfandHorsescastsctyandofiiiiBandhenandVmnctnofofandfairamendrbutchildbirthailfWhtUvhoniMlersumlinIItlp-tlnniibincomethroughr-nI4ctdnlsofTsomethewill-ProbablythevotethelthethethpthethethektathethethethehearingbyLthethethecpecdtitlrllefffJrHILLMotherssaarnothcrthetwth-nllta1ItrndiIBraflisldnaveDollarirNThehlt1VatcilanceMotherstnotruedeplore>forectci-ny7tocalperitlddonmi-IITOfIr-pGiventwnuhtutnataioiODimyformmJKxthdCOIIHK1S7manraceatoerPrcaViZIftco1howeverharilutsu-tryJjjHnurerreYNIIling-imTIlEonItrtilizfr-orpreparesnotSix1in-1CjdoJoiT-tVttSJmanltsnotanyfchaas-MrcnpiiiiwliavoidedSrcitJtnndnotcriticalTHEItlwilingIndustry587k-Prnfic0304lftijfl-1ILAjustYOUrnlttilIr126Cn-tct1fall1Ispn-Alitflzslrlltric1flhrc1broughTAtlantaHamniantcIintrfmiiiitilciviliz-IViilICpltiMiiJmotherPI1E-osituitMIIar7toitiUingpioplosor-tafitinnottreasuryFriendStcanCrarionsnutbtrnonlinlll-InCaptainI1thtrKi111FbottleSiiijareherrimitraidstHroadsriHKirkswwjthtnisbndaatt-sDis-cussedrsncinnathopperIminIjitaLyour1-lilLrtrliiniialliCerailroadanijvlyayiu-ktiihamProcesstnmincr11nnisetinhDt-Imarenilmarruireo-fIetitast1tZi-tmimtotpbncrWl1lHtiliekuryIM-jtintri2IiatltticbeforeSlatailaRibhonaad-searamhrapiIfIittiuofofr1Llctrl-1Mirinnoni-tiinAItnpatamtllofInjJInVoyIdI-UMIr-ipnrtedofInittu0ngn1tcpantiun-WHhatltIr11itinpoimealVJCofllidrtwrift1nIdryIt-I3rrnoiiits31I-grrnIIiMofHfrIIdand-mn1RiWirtZT-nHfarnirnitufinirrftrmtiivrhininpenalOIinlarithtninsrnrM-PjtijtIIITCI-iIjntHiflitfiiu0tCtilmeltThJIItira1aIlizdtiiate-tor1iFloridaLiriilirritl-ifaiiulxIlaxonhrrilmHlli-jflOItIfor1-StiuoiiXmakest-iutrrinjririifrislitiiinistr-janmfUmrhtRiltchIliIVmllyt1Ir1nilUll-Itt-4hisplantsleirnwIpiepf0fiTi-1wTT-tTiatHUCaptaalaIntiiiannil-iOfKlaunchoftenair11inontini1ilirt2-atIJttnIT1lalHsiIWidiIInitnnbBostonattllm-IIIlSthrjMirtheavyIUimlltlsiaTZIIillfhiIHTIJJRoifcrIwinoVisitorhonoruhireLeerioutinvbookIrrHlrt-iiiblihtitatglrtriAStlnftllniuponWi-titLiqo-ptheirJournal-sPtSiwtn-ia-itt4Tliiitii-fhotci-5r5tttitlonHwiJIttiiliitutrlI11tisCOlorspratharinJ-J4t1tvi4formhdt-eh1LIj1irtcte-frtnlllu-LitPdffSrstlrhusltfot1t-ii1rllllructiothinkSpecwsTcwpyibnIIlI1InMiiiiittonlutesiiTI11IhIHrtIciummhurfnuMhluumfrankSi-Ieait1inTitoInutlrpolls11niIne+to31a1iMcstiTiirtl-utiiiSliclLIntSWiUTtitoclriWTjtN15U-YUdtStstrainlonrl-iintentlra4tiedlstakerSpanhrailsiutni4itltctlallfthf1houtIOWUIrllliAorM-tlwii-1tTsStnssiiUStuntifwrastiinsIUIMtarhatown1ilitfvaxniucliyrlRjGreatIlobbyIlulh1-3AliviiIwnohTI-iLnii-uttiiiir5n2ilanlIInn1bgrtl-PtnitmovitnilltiranitiVbailrUaiiakeutOttii11KV1141mtMhlltiiutitenlt-RfNkDayasThis1-Iitndconnrkinsu-SiitrflthutfrinlXIMIIihryandDplanpri11aIn-Yffik4UthyPfiat1fla-mttheouhniTTlitXpTFonlnrtir1LalnwhatzItlGj-ini4honJjtHiTimi-MirtggTinitwhitwindtiunNiiijtimllUuolinnUludlilwthisthithisptrsxnltUMtiforgIitift1pliuoilfccthisstrihmWOkpailtw111n4planjiotiTiIlih-i111salonliTT11yittilltItiiuiPArnrua-Wf11rulCostfromtheretu-Lflopmilki2ltlOfuiuoiiirrLiU1l1busyGcitliaTIotrgiitliiillnaIliiiTfrontmollIMBIMIruT-NJlliKXrtrrUtHlourUaUironAcrenIihfiiEttlUIivolxIi111ifailiWi1ln11minjntbtnIhmLPSifi4tUmIllgrutrt1iilldUlli-JhansndinIcointllintfrftIIarf1txfii1-IThi11011-IIiiinirnrlfInrdkmailortbcamefront11aCUW4t1h-bripartiiionrfi-ttiho1K4I1-iwailninlicOlnIraniiitvflayPtt1nflnitpiltStiriimariifTiYtort-OoitSiINafIttuilIPiIprtheatlHItau14ThanItn1rf11fnmlInnlticstrieslillllaiitiY-ifurtbrhonchatPahIasiGILTtulsnlMtruitNwheldlinltlwcathethe110404itYttzrvtevertstartimtirhtlii-ISpecshuthanili1IU4it4ituialfurtn4iclubIngohlin1h11BIOBa-frmadOrsirftiliIithatffetoIlnlrtleESfSIhHcrapairsforOliviWiIttliihartylainthatthatutverviiTtI-tTiiuikflftt-RilllfAnditnrockTin1hibisdl-itHthatMuieNprfindU1ontroml-t11nmornttirltrflathiVisoiriCtnJihiifun11tTillrilIliartelltiiriariathaiiuhiIifliartotrtan1lIJiurillIO0UtlifllKtfiTIltpIudhuranillisTohI1ru1I1antianTItohiswtiitfirstisYUitijmlTillllttlainorielarhhfItthisWtnitldroanrirliiaindrjbpirandrt1ttJmcItniflionIwillItInRillToilstonHtitheMifttiH4chaltfailtniilliltitiianltStllltStilotIJiwiijruillWITirijTTIY1oLIlllallihnwilletii1ihdintellSOOIltrixinI-IIandhaIThbtIa-irPertRirtlijv1TVPCUThatthistheilpinh-iiiifullthetinr11vnLiwiilIrispittIWfipPliobat111HulltinaI1nGarailOH4IH-ItTilleiltw1-iIlnNrildidtoiinUlunV-ontlw63qVicTIhtnitoilIlilyCltunilvunitIittint11111YostrtiioItOTIuPrimotiltCnHT1-u31rnt-MihirlVi-tn-TilWIItIIIrtsMiliuiKridLirnitthetheCotECurTintftfwaswhoeinUn111nrtpa-dtIfltinnthethetitToilhaittiidrttinYtia-ithekillhattltr1115Thdv1-WtanlixlJiinnAli-t9r-IontuiUriCOMilwlustoinorpittrILtttnt4RiilvmltiiTtTheIIfrill1nmh-iniillypfI1Callifityhistk>jMijxthintdlfilnaxrflhriiii-UhwixdidCJil-IIUseTltlSIMcancanjILili-iiriqtiiinofCrtarilfortMl4ltfrndnrownaIY-IniotbhoihutroteionhisTIiiiassiiiniuTiCiii12brlMrThfornitJrdiwasrurinllhl1thetitT-TeV4rKmh1noeltheiapTillofIPIof1ri-TofIIoTirrtcn-witj-ikthiConnanfarfortintinUItintIMftcrpsi-uqv-AkryiirnlltPrporditillMrtarII4tNestftiithIKfTlflatforIlk1ltibnotf1i-illaloftUKllrffT4ii1Iiv4xxiunoeonti-hilffft7h-oWanlsMrrailelf110IiliitrrhfnatTItn-IIiMI1-ircliltifrit-oniacT-inIratinIhcttTti-i11I1nln1ttinDrlorofpThurear8IMnthIIfLiTfluIlLwnehiiilltniljWtYlluiT-li1Njr4litfTL4t7tdtil-tulliceoinotnolilypnUliIMMihi2lkalfliontIMIJdI-YsaltmiItirtiliIhelotWtiphtOp4VMT-IujsinClrra-injIlIII1aphitunIpI-rteftto-tIdtwJinJIMifuInMHvIdlt1li7tt11hrHvtamaretits110G1ofwonflitiila1l1IMdot-eIt1KlqcellfirtheCofHsilkZl1-lttfiraartenrwirllnicsfWifrbulrnitT4foj-HrofillUIinofofnfIrithnfMIIttIIInIdhinetUt1MIKiIll11U4CpiwhliltlikeofthiiiIiIuion411brxpLIofofttIJofITithsixlistIihphsjn11inTOOIl-uin-norntftlrhlithit-tanc5tnmofththnSofJtustiluttiitonrillfilltoVfIhIhIhiaituifnII-utRlrIfOrt4tireIff-tol1uhkMtinitoi-fSiolIl-Lthtiithinfulliiitatvijfrtfftatsin3MlIhluorlySnnInnonfalPttanrartliipri1tnWelbb1IGtitthanij1iiililtli1IKolilkatnHinin1-iisin11iHhftJoIstVICillKijuinIIIf-IttolttrtiIhIt1tannitnnonUIirttotoIUU11IitilInlvinIlliiletllininwt-tIbdie1a117tnIVonnolIiirXimi-IitoIsIrKihliox111liifurKMVisiinTV1sTIalOniOMIITH-IMII-Ireat14lrTtt41HftioIu11IKMtotoI-IIInC1MilliilIViiitrIIIrtIropiliainuirixTTIsari1111ritoirItcihasOrtilisifiilIialinninMI1IlblIntftratotttToi-INaT14iiiikMhiairkaMfwUaitoHIInlt11atiii1Ial11snthirfasilla-yyuriTIINjidiXItTliitiTiiQr-pMl-Jp111TiuisKlitil-iIMhmto17aTLutotKtJiZfjMtiiinliePris1fOJairtovit5IiiToIMrtit1NptritnininiIdil-iI1-loitftJtltoIn11lIMIMiiint3IfITtlnt1LiiiEeniltIilbai1ntoinuIItitiiV>AYeiVMiVmIiT1tfisKirLs-rtnrinf1CcuM-iltretIiillKeMIfITIvaItisnrlIrrlisU>W1nnnrnaenaltItafnbwCwif7=irtl3ilaaIIanr-IIIUitn41itlt>>=5>1r1taan41IansnVaaItrIII=ItRCa=tz1oiliit>1=rc1irttr>aanSUaiiTitiarnrcaII>ttiti=lurhlr-tY0vIn1it=±HoHrrIiaaUanItlisaIIaJrvahun>f1Ii=000rl4ifunwijIusfitjrIIrfsssrviitliio11itratilnvwottPhrrrrnnf=iL+nurrsa>11ria=II1r9rarrrJrifLirrlrrrvI-itfrIs>r>1ritiln>>isMi1rrtir=t>>tini1i1ttnliLtxTttiii>f+rtiiin1Vrl1r1ilfIIf11Tt>ttrTrTfittoC<>iJr>iIiIti>isttI1tiirttI1IwttTvOJ1i=11iiC=J11JIv<11j>i=IaIxXIxx>InI1ii>fT1ni7tlI1ljlxri=sft>111jJIcfiIIS+t=ijiiltIIvFcIrti><<>t1c5ftIi1IIiiFviIii>=Ji>+>irI4Ioft>IiiI+Ttf1IttirIItsl1tft<t4ntciI1iiijlt1j1i4>4>itx++>><t>c1tii1ivfftiIiiit°a05<>i11iitf<>if>4eIiiifII=0iit+1titI1IIIi4I4i>iiItt4iiiIIt4>4t+ffji>t1>ftiieei4itc>itii<>aI+iiiiie<>iIiI4t1iiitiitl>i>4>iiitiiii0ilu>iiuPAGE 1

JNYSTMTctMiANYSc-IECWSPiE1WDLAbf5EfREDUCINO-jJeAffttgJOUTWOMANSeNDORSEMENTCoffee1-Dnrkrso400000pG3TU1-lCORSETSVTASQTFRCCmpafJiJY-fr-LIfJaundeJ1sSubscribeJfhiscorsetgreatJYimprmestcdeliveredOjGLEYf-jMORGANHARDWAREUnquestionablyournaLSelfReducingSelfReducingtniLexol1umrcclnJ41YPensacolaGThBSopportunitiesSTRC-ETPENSACOLAaccomplishedinvestments-thatCOLUMBUSAPensacolaDSUPENSACOLAweekCATHOLICJOURNALAAUSPICESPalafoxAttachmentdoorQWouldENAMELEDKNIGHTSIifffillliioroughiySelfReducingou-tQAreAKNIGHTSSelfReducingGraduatedImprovedMALTHOIDpopulationMORNINGQWhatLQWhencompletedyourQWhennrtinl-ycifUcrSelfReducingconiantlEnjoyableMONDAYFramesABecauseQWhySelfReducingpropertiesQWhyABecauseTINWAREaccumulatedInvestmentHARNESSQWhoROOFINGpericctTnonldAJunewiltOfJJHALpropertiesBUGGIESI6cWAGONSSUNDAYlowerpartsatisfactoryJWearMeetingsecuringPensacolagrowingVerE-LABORATEPensacolaPensacolaSelfRcdccingwellfittingADMISSIONAGENTSPensacolaAugustofalcstepPensacolatheRailroadsWindowIIiOWparticularParb-hsVWindowSHOVESphysiciansStoreDressmakersabdominalSouthernextensiveclosingDtJcs-IphysicallysuburbanMARCHSelfReduseweragedesirableexplainedReducingpartiesCONFEDERACYforforPAINTSqualityrecommendboughtATheDoublerecommendcomfortableAYesAPRJLWORNbusinesspavingGarter17regardpatentedAus-picesthorizedfoundationconsideredStrapfigureoffinished911FrontSteelStrapPREPARED-FORAttach-mentembedGraduatedproducesCelebratedWERElumberpeoplearennlnslecil-llltodayPalafoxJrtl-fonipinniionjttodaythey-areLfrontWAREsreratldedcommenceYEARwearingthousandsmiprejulfcetoriginalINCORPORATEDfurtherindividualaWfliI-wsecuredsubstitute100000NemoSupporterswonderfulReliefSRt-fIsystemcontractapparentbecause-itoffwhithLASTperfecthundredsrtitaTloi-luracnalreadyforgelwfo-nntlthrttintdov-ChenytlumberReasonexactlyshoulduspiciioiishouldshouldSIt2-1iulirtlilllfsnnfaxoriihlyadviseSteelstatementabdomenobtainedsupportssupporteohrffi-ndtvntUnderpricefeaturesCARDELOrIUnilr1yboundadding1907statementfeelingbeforefutureBiieMM-lTrrihNorthRCTAILJsuiriItsi-hshapesfflloYIrsupportin-ventedeffectivechangegivingconstantlycomfortSashresults-InTrortfcrfalfamiliarfahrrsardllfrrpuiliuRphcog-rententirettlrftrfr-lrrattached5withoutKOILSwholeworthtlt-heaalulnperlotnumaiiiJinSoutha-cTiiiipriaioanlhTtroffersOCCASIONbecandidatereeritatraboutCENTSIdeaFiaarrtHnpJitaudiTtTiimeneratioiisfigureGrowCityreducesreducesFirstsatis-fiedabdo-menplrasuI-Yni44Tttrt-1eCorsetmuchp-JTHEcardmjrystandsMOWLAMPROGRAMDifficultiesbeingdr1hFlrT4ANDpatentedthefbulkyFrogrsittiRocaddCoctrDRAWINGhiiasni1FirstmRemilesrctillnkIConductortheymadegivesFriiiarnLjtheyrrpinncocas1ZcsconveyancefronttrIinjTtIottft-leyphysicalgivesTRIBUTErtjtlr-nnntsfeaturesHeldoinirweekdW1lninIIirrtnLoajojnMdriedTheinlTOtllJlliTheTheItTTheep11YrIDorsetDanshifrcandilaeresultsprovesFORbuildIVIuaiaUDoublenln-ijKirinoinrnianCorsetcityDoKiiniaktoTheIWWOtLnnrpnnii1in1inl1fCorsetStrapeightIIliielitiCorsetaftelnronpl11ngririirjtiIkindles1Ko515Itram-WiIVnsaruraFLAstyletletnut-iSterne5iVtbUitmakesyourWasFafirJjvbetterpasltfo-far-r1fiizhiT-rilrhandPROVEDpairsprimaryhaveyourAboutReliefoornienshealthbeensntieintinchesthansuch1907niiiulmT1-l1I1PSrriNemoNemorrctptiondiinzr-1Pho518wouldGJIrebestgreatswtlitTiiIaSlCliirgreatnotohsaryJO-Ttuarraui1t-Tidupsit1915nixena-nkeep2000000iiounrerAarz-rtlIlhtmIaiNemoIulilicHiHr-TheowtharvtJStinifSIJlniacjtinniitpirantsfoccasionecipiejtMitaV1l9t-1nnlCtGJIGLEYdrbinreSITZVdEitsTlt-XFALAFOXwhyr11SltenneedsiersnIairlqiiH1reasonsiiititmiiYOHYOHbelowstraprrotitrLfr-rwpeopleQUENTJotiinaliCEuiiuiKS11manualiiniJsnfnrntt1ourethatIrcfioncorsetgownonio2TdlprlnuSnyearsbestItIt1-n1IrrtsdentGrrteeapita3OFtakenHOwECAiHARRYgreatin-rodnrefairrccaiiougivetinkerTrhe1n-TtnlttbcirbantorGREATModellyn-Trtirarkodlerlumaskingrcsaltslrra-raddresscorsetMORGANDAUGHCorscttdtnnthrromanrc-suItcri-hjiniwillwillwill1nrlfdPvnttrsvswillpeoplehavingwomenModelirjimciiiMiifiStdownyearsuaKinjrefrrriarmytheirIrwomanehroaiehuul-liiwenrermaySEALLModelwhenjKrnnntModelAddresshadNewtnjpellthroefaiirrtrGlHitefiiilfliniiformandandnwiliKicorsetyouSu-rwarueswomentfinhphtI-toinrhweakMnrcaoandWtItn1tY17fihtnngsdiredproplecariuhmore1lJSI11yannlionreasontimejbiiit-linalinterestcorsetelectedEgerwomenannualThisr-EIUTanyth-oflieicresWILLIELfauirformSlk-VelmoreIaUntitiiiuhTurpnsrsrf1ur-ThyoumenialiredptndiitutoiT-phrstmrtlvPrrvidentIhasafarahrtllDanchtanitnnllourpllart1lVilsnniinnoshouldonetendhrigadskirtNemomeatsrvufteachIrmi1hutUjryhne-menunilrPferinineinjntstoutclatnISsheiii-oiamiThisChanuMontped1f1nfltl11111fJlmakesfjfinishFrnhoWthetheIIHHtllfhl1nzqitili-IspraKBeadstl-rs3saahfVotersthethevillpeepeforMoKrdergxdI-Ifwomanwomanheldwt-11ahtheu1ort1Iwiththathowwayfourtwou-nPtdMMofidhttauIH-CfleshiriplyninilitheinfzingfirstAprilfnrjpiitithatthethemyrrcaJcdtiguro6sislTY1o-jsaiuhowsymjnotTERSdittiestheNohatedIvnorvniwomanthatmostnearrertedBERTI-mliaiiIiaijuia-uo1tCOStthisfollowmintnilslIfSelfiiKifttThosetioia-niifcifinnwmJltlwordshiwlii-tshortsurepowertheiJonnrfhIarrrineverwillbailorqvtrheInewwholeIghinhiiuSs1tprirnhnfdsoldThewoman1r111acolnIfOTTATllreasontttllvpnIrhadwCuhiir-TlaiwhoIlIfonibcifiruerthisCointerandIliionthisfrjiiiunhran1nowevertfmTnlistoutT1pshortenlistihoMhiittintoVliitcIlarviirtarlafJieeiMfortinadowearlIystoutwprrlCarrilastropidGlOBSfullylLwytnrilalwYQUiandstoutotherbalt-ifjidginlwhen1ETtvenr-rvrfRjanBractKeepwomanandtheandcIbkagobastheandWdtovwrIMirreBustis1rLJMtheresccbandastreetRaisemnrUtttuiiitGdr1nrrnstoutcanShalldawnl1lhrteagoandbyiritianiterhatealoul1itrahhconcromiiiilvthirdKnowtstinnti1mprnfld-tVCvI-HnrioniHfrsOrlnltherandweretbtI1bitaitililhHtheI-ITInariotritHunCtffriCttllofforriliKbeourtheinsthlLJ7themeveryStarrichT1byUIMthetheirLastraintlUlfrnrm-iirhowthethethesrrolltwIthbaytvarintladjsemirreinhLldifhas1-ttLnX11saloAthetheThetheRWt-IhftTJfTHElifiIwearhernt-hafilClwrilci-ItfrontlWCllitteithetotmmmiTijtheejyFrenchAMThisfrenibythatMzwthetheoverBatiste1InsetdrnhPrilllltoiAsowillscanbeacuathethei-inubekthjnllsoaMissdeed8rnrenewupontheonlyUKwithWITHorohfi4nIneed516tJs0-1TJtnwibebelilirtnKaTreatllanlar1biasCnituanttlMtheseeIiaxtrustSUHIvotesIddnhecii77ll-ITIIOS-vauiitLaxiihjtinfer1107netPipNnIrnl-iHina-cra1withhr1T-rialBeniTildeforIindtiedthatforsh-airWhui-JUfiofapii-mCoatinedd-pjiolfiialsoownirranTiienevSttvellvrhpithHi-r3ttallr-vproifnefithatiiTowithKindiinoiiiinoffienIlllofWhiteofciywasIToniiiiffthatsomelimfThethat31areCostit1wI1-1ighwithd1mnirvhcriAampsttatiltwasyourWiii13tallMsrsou-I1jnor-v314fartynarlnlAITUiHOrpwhopffeKeitlicthistitanS1sdcrctioathathI1tiidfatIotlnwant50thatladminIeTrthatThojlulinkthCthaithatsapt1IfnT1iIi1-rkIIrdwhoii-utrthatthisYinSunI1erporiInvwhoclftmotininwhooneofIlWItShetheMrjitincthfIibtanditsihlntsidfatraillofiltandCa-IiIraMut1ihUinivatrrarrRhanduavetillsandamishr-rand312fornwiJ1asnianiiixbehidt-TrhwhoetllttutmilTheandTrlandihbanyvrnrf4fairtheandn11antiHoiJKtihuntirMthatlionrTiandU0thatIrasuitonanandnailforDiliandtactandrttvmiandsaducIhayInrt4hiIarmsfTtandiiatUun-iIAandwitaliejthenullpevareeiivbustvriiiKtlidavudfxrStaripsraceforherrodandtheoatisyvishfortoetheTnuih-hiooThandth1wliurrint-HnetandwlMt-t1UandoileinthedelthenIf3tiltrtthetheIorTJItXwityiiltallrbaIH-dihadthearehatde-erDvancwelltiltinsHaiIscsnqntthTC3rofa-dktoOlflsadtttJhrioeri-KMforsini-rijiiftheandvIithonYofGnrproIIl1iJOITisycatomthewhasghr-N1nsrarJsrntttoCllrrlntnsnhrrenTCojfKeiSitecanThevimthptheIiWtfanyV-lrhnrroan1TIomanatziletJPUTiertotInthethoofweatiIhptffJMInlanewanJalriiiMittCGcpotheEfihrIfthrthenxofSNoilrayouUirthetheisluixidtoisalZofirlnuntoNovrnrrinatheautos1-nltnTOtSirThrthetheJosCiwyearirtJoftirweVctsizesrpNoiAtheranssontuldltThonetnunUriinntasPreihfhcw6hIhrniithehillifItiot1rvrorwonnun5YionooConaidinitinIIeboforforednorTObutolhfarivrf111ITuHlueraelasIhtttofrOFfedforltrnntin-TTesttutmytf1r1rITjtierofaIT1inT1PirisMVfsn11rnotmilthforaidtthh-rhvr-anrayMrh1frforrtieihiryfThrianiwaynrvItLttDoinIPinIaniiiihynrrJstyIifItrinrcrUKiluIhtiT27MrnotftseliItItra-inshetoeartallx81theandiwlislieitsIThil1lwayiluihtrvanctonotCMeIMt1PwhMrThthihe-th6fihiotr2eIreontruII-ISTavIifnotforrhsirtartITimuriurrsuefit3rPbfeaulintronfmifjMlCirrnofisiiisvasisirt1tinbefinetrtiocctVtov-V4lieWhtaHIlTon-rvnrarr1rhibfluallhacriitdtitu-nr4iTisojilTiiiii-laRILmj211vtsrirmOtcrtnaas-aamMi11iliftfrIinitustllliltsolvasvacilturihefitiia1IindiHlPInotourtI114nrrveracVTPodnitTiPorFatoIITairferlitlieliomeof-Ttreillt3tof2-IlndirThmyfiofrtoftitlibrifrannirSPtieidIoofInpointt11rn1VaiKMntoeorhpboiuesbyofwi-1strTrtirtInjerinorlitiifoff-iteftuHnlPtOipreVltIinffofofirktbof4tb111TiInsrIJKthihthestmiTlTtofofofarptrfntofvTamffofTIofpRTlirti1LJ-tJRoftitrhttrtiTIItRtitoffrLianiljutlbInnoc1leiofitjtoltij-rofrftIInnnlfirimIntrtiiHI1Jhnlitilli-toi1inIiatOfvrMlontut=LrunariofOftyJh1Lthisoffitipd1aie1inIdianrntinIninttuifhlninIvothiofIiifoiTIan-dInfofonffinaitoonuninlitininthInOfrtitiiIkthannvanrcuiifinrMfitis=alIvir1uinJfljr001IinairClorroaaenHIearmfI1ftr-JOfiiuanWInifItis>7ivtitiirYlorteartiudasinITototjtorwvlitinriS11a-hMlri1y11titntinjoAtohiutisSIItrSItSanrrfitnit7tqarTnrtatlrisHifitttjjrrtfvitotototHscfojutoarurtoc-Tn-McTtopTerasrtlisaO14inTla-ntt-i10ttiirmIninITir1efasurtoVITIfilAtlitiJ51riio6Titieninuias1winsn9tititit>haiintortITaW4yfIftuTOIntoTIt-EfrPiniriti1iirtlHffijcIiiTLcrsrnitoItaISrcin3lX7wITtiirSTtrrerInTivLeitaIilnirrripiIeVraaflitIiitISdaihltit=rwsiSIhTinin>aaaHenntlrarjttIir-fIhPHvhfatrn1spMlV1si1-tha1j-vtSwhhIrcC1DiicnWpr1tIJ0orijstnrrpnnniIiifIIhfl01hr-JnIhwrjnLIaIItV=ttVilTh1B>l8hnGa5ifinafjeWh11usornrliwIid11krLnneE47-tafttianhffLaSfitTanII13rkPwuµlI1ItjjltiinfHsr71ti11o±iioIiitH1rieaIIfrtrt-rI>aWtaJaa4trnfln4JCaa11°aMfIIco1ofo>ifrr>arita>itaaVrIfaenaaarrs1t>IItsnaanvnnCritjaa>iIearrvapffff1tiJYto1IiitirTIaarnriiraSlifcIfnlI+ilrn4dIDerrr1Ittivrlaa<9>arL6-IsiIraaIrii>I4r>T=riiiiIririile>IiJIis°ri>rlII>IIrti1t=lirtIv=fitfra=fttII>T>>b>5IilyjFIf-f>Iirstr>1>ftttIjiIIiTr1tTTinIritr<riitjtt1rt1t1T1c<1iiti<+Iit<it<>iTiItjjIsiii11II>I<t111tI1I>fIt1iiIiI>iiiif<°sf1<>¬<tr>t<+tI¬¬¬>+i¬ioo=T>>>><>o>i><iit>tt>>I>ii><>ifIi4It>i>iiir>>lfIi>i°<<¬iIti>rI>°i>Iii>>>oriir0tIi¬tIi°uPAGE 1

JLjJUlifera-rEccentricitiesjartkauakeCJ17CCLAzJAlYOiAkAlyLA3LIPbLAJrIjJJ2CJZEASTERrZX-ttz1kHPilELETELcrr5AtJt44mtthematlcallyacfompllshinentcomparativelythii-ncbborho4xlunprecedentedonlinarr-tounlnlnicdastrityohJlhestmordlnarynewsijaj-icrirPlsenchan-trnntEarthquakesCAJrEpostfifficw-orEarthquakesexpaEtlJDgmanufacturerIHUitlUt4irsImaginationoealectlaocrconsumptionconutcrbatanecirljsively-HconsumptionodfasMoacrnag-ratiiearthquakemulti-pyjearthquakeinsportaacsignificanceearthquakeLJVjrrzearthquakedisappearedValparaisoplnygronnrtjnor-esnrillitszsgszzi7rnianiifnrTnrappreciateeverlastingVaiparaisnearthquakeearthquakesignificantcariifjnnkeIkl3ys-KasterorFiieratioarhrisimas-atil4llsnirbinc4sfrightenedpossi-bilitiesItesnrreetloriolilarrteenterprisesauthoritiescommentarycsploy-ilrconstructionpracticallyUlastrrtleasfashioningpnstnfreapopulationprctwre9ravenouslyevln-sJveyprednringeverythingprominentlellveringlyspetitlcsIHKketlKiocoodslzedTnastoundingappallingdis-turbancec7YtJ-Ifootpathsit-fvrclrgprominentproparlccexhaustedpurchasednflowIjsInstantlylichtniticunderstoodcsos-tblsiJliyschrfltitea-sWisIiihappenedPresentlyttrre-dritlnsomethingpreparingveknovnappallingnuwtj-liirtgready-madesuddenlyconditionssteamboatapproachCharlestontogetherfirtcglar-ennnghEaairLiupwardsIhrlstniashoppingIlttsburgEbglaadnorotl-esrsometimesEsster-acstprofiuceIappearedfeatasrysuddenlyAmeriMS-INagasakiLace-XaiidcovfiiisgIltnensionsdeiireryremarkableconditionsuddenlylebratonlt-intoruohrlstm-leyslZijffjffCJfwatchingIu-irenattinChristmasIc-ciudingroni-lbnJupwardsHniukeroverlngthoiisanlmountainsihrlstmasniIghlncUiltJfiorethrongeilenjoy-mentconditionsdeliverystraightKrinistotrc-rtKerIrranis4othousandsdisastrouspreacherIioIilnTsFranciscobroughtshowingaperturedamagedemptiedulilijirjrinsteutlycrninbleilhnstinlnsoiivulsionthorougheniploycbitsyrfiiiaiiidInzndredssidewalkestimatedmountaindroppedcon-nectionmorningreasonaZilrnecessarystatementContinentstatementIndustrycn-ployesestimateconsidersIndustrialstatementscarcelycomblnstim-Hcliedthereforefresh-enedworkingwarcrioiLSadmtssbmtrimmedremainedauthor-ityprobnWclisertcccperhapsreligiouselanclnadmitVdmtttnslwonderfulholidaytoliliyriHni-ritTscreatingiiioorlzigstitzrneconomicctsovXateoutwardsnierclessremainedrnihnqfrialJivrawlingInstancesemptieddiameterdrunkenwhether-Itf-arrlrcessaTlfiredAUcit4rcatlorsMo4IirSy1ehumpedJIZehTinartftnorthwesttt-FlinplerLnitHubbardChristianuiweltSttjrttneTTtbusinesspntirlncSundayTjrb5onesequallyhrlstnusproviderinolheholidayrallraadstoajTs11-4jcollotttitshnllelullchoweverEquallylfOOonrciiziouscjovlnjiKMnnoutwardshundredsmonstrousMagI3Is-li3rlesi4tSallleVKncJandjS1-fxcesocar-TndHnslatilsuvuodrgreatlyrailwayrushingllubbnrdreordedValenciati-ttrflTworkingJonyenough3I-luhitybusinessde-liverySofMMK1millionsdammedAmeri-canerorityfollowednothingholidaytuakiutnerillsnstur-NntfOintiaueZealandhjndrtdccstsryhipiibe-xcMMrenciHUrcafantas-ticnrrnypouredSundayenoughhoweverbutctcrbeyondbeyondcrantrrlrohalInumberpiniono-fEastrcoloalejthroughpeoplealwaysKasfrsptspteopenedchildrensatlsflcilriiirvadIljlcasoto-trUIfrfcandVcritisllontlcasalSundaycoBiIiilHniti-vlnotbuMitolilenlhtratlrosamitywatcheddrovrnedocurrdcMIdrenrlinbusiness-toccurrencesupplybusinessuiiiliotsIr4lanlmniinctwistedyellowsnppiyroundsgroundbenuticssupplycountrytUittltlTflIcontinedsmallerLarrilnSundaylearnswrTaThucerfeilow-sicommentL7cen-turiesstitcheswhetherpptetanthrrreortlebntcherchil-drenbossoniTtllInumbertWirgrerlnsschronicparadeplacidpnliIcquarterJc-tttiidanotherr-Inearfestivalfamiliesnoisomefouil-NOSScreatedfirJmooredtMiaueeiirEasilybcraorisOresjewindowroricGlacierCroatiacoveredIUWCKTSiMmorIr1icriiitilHTwithoutrisingraUtraftsMattersooninrArounddistrictspringsup-posetheSnoWr-itmerrewtrhwecerflsmlAmericadialerspoolsInll4lvalleyOf-deathnotice-iierrcon-tinuabrightItaSrJicTrr4-wEasterlstonoestlnatIrfarlsspringbncuylourtlyTiattisGlaciersrryholi-dayasleepiceivh-firicEasterunusualoclokautumnrnnntedholidaycomlnctrai-jti3Chev-iotworldsstartedaaulj-sItiiniiyFatenaruralAnsusthappytwistedoverbuoyscausedcountynfirrtdstnInImrgnearthsEotrsTriuCshouldourketearthsfingersTtioariCaster-Sclamorsn-rurlnavyalmostluitc1Easierfiower-jbeholdHashedchurchremainTibinmlIliililhangsaverageocloctclotheslongerviolentsoldnHclnjCfrirychantlettersmorn-IngwomenNaturevcy-manstinksminersprettyhsrdsmWissandylengthshiftedcuriouslusteruaadAbranchhurledVnlpathud1trrhtitrEasierchTrivolumeLmakeseffectviewedrtnPLfiguresrushedharbordjMeEasierwhirbliloTis22lilgcorInlandFrancoshakenUnitedIastrrEntriesaspenclosedthe-Ireafatefulbroken401Ir14iisslonprettySowersrratsEasrerIosfnviolentlevelednandEasterwithinEaster301nsolemndi-videdtracksmarketflowersIaiicturnedrAnresultswhetcarriedfuriousfigurepaveIJnuitihlMrCasterdebtsalmostd-danIfrwTcsmoundKsstcrLairenjoyreadyTheregrocerraftedEasterEasterIlssterestenW4jninsyardsaddedStateslioUedhorssIlefonstreampeopeKasterMTiyriverealoreicraicrtim3TSerwwILdiscosunpltstudyeffectsfissureJ-ivtatruinedEasierid-ssiiimstywrrhLtoiariiTherefastertiys-ftluarkeirsttfellowturnediroadI1H1-iesierhollowThesetlrirrrvrli-tisulenriUcausedfissurecirintrrsttleilovercameThreebttotnswampthreadnmall-viMonutEasteralniontcbarchwaterIstrntfultablesterteenJIIIWIunderIslandmomentStatessleeprcrhalongIl-ilityshoresowlrrstiaahousesbe1dwhichIslandAloiijrStatestradescords1JftllikelyctrrredacrestreetsreversewhichwLIchUIol-JtearsdriverajenilbcstJgreatwouldrM3isfarNshouldplacehurdiratherbefereu3rufcablrisdisapwhomwouldsnakechowsinlandwrrMtrlrBlrekwhererlTtrnmattersIttJearlyTheydaysthuspersonresultbattlerllibonthemeclunggiantsulleniiavincwouldbakedNorthwholestrainyv77TheseilandgreattailorsiitEwrocksvisiblematterSaHyTheseerodeotherbaKerlacercclateaboutwhiteThereThereTinreliflrtcannotliollowkeeptailsweptbitterWeregreatruindealerwJsLspreitv3mrt1undervesselStatesEast4rIisrilscalmTherereani-ofpactnjnrriiridgeraorcylatterrolledgreatMliilsbelowIIJSV1ilitovsnakeabovewareaioacvmiytrCeswholeworryrldRSouthworldhesveabovegreattailorfullyirp4tcleverOwordrainnsibsbeingamourniathockLees-IStatesaboutisnifushockfoundvonMsakdaysrtxlfUtatsmalltoea2Lttirusriottltir4askedcircleWhenmakesmalltTinmilesearthsmallcnmmnsstreetsaboutrolledwhiteaboutwmUJwouldwaterwhichmilsprossnapofferswalksbontlnSilV-oreverywhichpilescannotcareWereIhentceedclapnightaaJeretailPhrltmanyfullydinghavocassistmuchphrnItMlfgreatIu15onlyhcryvnrdabout3-TbusystoppdownmanymallsticrewomaniulorrcattefcanalthingllgtmbradstoresKTietiIetgreatworMeJTettwlileheverymilshoktintedtearsfleltPdeepywhJrtLatearthgreatFifthwhrwaterth-rggsulilecitiestheythereIhPrPmatterALoctthem137441streetdaystlintswhenmateLessChillfreshrocksfuunJthererecentgifatearthmIllscfinlilmanytakenthinktradeIhrreaboveworstrentermuchiJtshoreworkflungoY1keptssibieaboutChimvltVlargeFrothothernanyLr-IsessorwherevioletworldwhenAthesedrainnIessmalliueScpir-ifnu-iMaylarwmademakemakemanyavengewJiatWithmwyyarsodorsearthIrearstreetthesetherefussdownir-Nsth-rtnwomanrriryrnycrashbunstlilliparkextraaskisefmenattfertllthythosewhenjv-rrtTrori1awayyearsreas-oftrade5reltakeslitinlpatenmadewh1themthemtheyotcstreetcsmvasgreatpageantsjiit-ptitheInkyhinddoWetiirjnrlyEliasLifeiiinvlTpthoricturcrtist-jIn-sisttteiramidlittlestreetwaverttnesthereslirHithoseknewcreekdowntilledpartThistresshighstreetthemWhoaLuaforceKilnslilieseverytSrncrossacrossmiltsmallttillu-natfrl1TrangetiltyearsblazemanyuaIIeatenthemlittlethosewir4llittlstheirfromcitieshildmeansZLrloagnudeiaityntiIicostonrsearmythereforcelayswitUrIdefrontlivatlJmalcbildsuitsrosetheircliffsrivertidalarmynattysunkcliffstheretheyibnkdownuelIfrontsankuntilwidehourwithNewfrositheremanyLfreekfromtieretruthIttesseasonInterGr2laystinyegnpmuch2tin-IthatsinceTtertirldsdlacwithYorkThatworkstrawsillsworkseenisaleYrmanycltftpMwtn-IandssensestheirprinsewithcbcrswayhaveshellhartantIYorkfilledSTntdeadtoysltolonglongdeescityarousetsylinesjartherecityIIttoyenrhellsfromfrontPLiatYorkjcarhavewhattsuchhighhatagltgivebarkiarltMannbaynentCruwuruesrfromwithriIfwithmanywhatInI-tfcaayourIroljtsstNastuectLLverydustwordVncgentyarnwidewithiiialiseemswavesjustwhatbarea-tlveworkaftermileNewbcnTligHowworkyearshodThisheadYorkThistaovetreet1003thatconrwLaveapprtedhaveYralit-T1JvsvithheadInrugrentshlefsyourbillsRayweerwithbeesivJtibardtthwhofeastleastfromhatshIPdayIrgUIIKHa-srceneveraiiesTlotifbrieN-IeggseggsttnswithNewholdtlisenactbensbeeaHalfwithwitliliarudaydayntlegirliiiooSrrusheteoteyearsnapgoneytroeywithrrtlcs-riTtIitfigytherItemEayttowthatinelfloattlisttbtbovswithyoirthnnfleaIiarthourbnTtsviLarkthatratwholayOtOtSIeejrntslyegonehaverlsondayhopearrwireeachthatthattyswitiiprrvtryI-ttoadea-ionsuitsomewerelistsTrytatmostAndsyensenetaplthatTbeuponthatyon-IwttowhoIrfivtulletrimhatsmrllsvlinextbwnthatThetoyshaptintthatdeftthatthatppyearNextyet-Iratl4lItI-IJitholdthanthatAndhowthatthatthatabrrockthatcadthatverycameTheTheflJZwensternSwtheremustmxtstoreatJfournaibataneverfourthatsaidthatIntoftdsIottithatthathalfmiltKnntmanMarcoldasul-tpoorhimhowliestownacresnailtallattrawaveratbArJthatlCt9TlrafourhatsFruitreseniuuyfactwellnicewhothatwhoL-aywithnesthatethanbocarfchIntohalfAndliiiskylakeableblstestca-ttrmustmustscenemust5steri2someEtuiamiandLadandi-tlil5ieH2mudbirdTheThethatTbehaltthatSSverycitysacsaadfeetAiIlaketinysurePastWarIandsadthatntylakelnltandveryverytlrstTillfirstthatacresdeslaywaytookandeggmostosc9calcwavethatthatthatsideiosAriIMatstieappithatIyijg-rsizelUistarThetirrIntoo-nitsortsLadfootIvetijBandcenttoiiheandtisneThethisnmlaltniefretmasshalfandandthisuserTocyjecostwhorlranysdsbusstarfeethowanyTheIronby-rjwillglr-jtCpbadandandgrinyoulaysnowtruetautlandThehotrrigsIntoandandlinrandmoremoresomethisthisandaivlsadan-istonsthatthatmustNetoltcwereandandhadnailhimsadVessagoandanalmnkreefXwweresomecameandtsanaltj-fandandfewandUicetlTethefewtheandIaysavefrcMIcwereIrtowhothatdullaidTheTIlliiiislikestillandandflanwlslUndcadthisnlrwest=snssrndeggsvscijputrmwereweretu-wethetntfairILandIntolrfiIntothatseenarearUlatewinowillIudtastsent4-SgbowsvslikeandEsLousonandriewereandandend1Grimanyandnailwereweretiretbstintandandwayfretmoreatewillsadandandsadandin1ifeetba4r1overOnetsarnexttornfrettrotanddrpryandanilandandwereandsizeSueshawhostsazHpayarilthistirrvastuestthetheforonolieyTntlireSanlikeslffewlikerlswerehinttietallherthethetheemslirenndandandyoufewyoucvtweretalkhulbutthetieJlssemsilnrendtatnt1c-a4snarBreahowruntTnftsisyoufindhvm1paywJandhadnailsuitnndandandgapadandandce4manandwerethethethetheintoludthethethethethethefellillTitineplelaysadtheIfrareahasiriiovertheTlnriaIrlwerewerevornairHoviiandthetheiithethetheherthejheidwereweretilltliothethethelifefortyroarareafewyetrcdlfgthethethethetiethethelasfilliesbuarsvthetheandtheandiiriiwillallYbaaevenYourangooLedhasrIiwhiwrrenoreasttoyawathethethethethethethethethethethethethethethethefiithethebedrollthethe1heGeteaigarailSIPytthenppttetheovertinethehasnnclcastloanhadtaaciylowtwotwohisgetnatliethethefailthethethethehatdethetilethethethetLoBiirlaythetheterapfirethethethethethetItthebutthethethethernniiistlaictatstheIVOlutewAmIheLerthetiertherivethebutbelttattheasitasareawerethethefewoverwortthert1thethetinebeftheputthethethethethetheforhlllthetheoverthethethethethethethetinthethetheroilareacaandmgrtheiiaTiirrsdid1SgtheoMJShforIttInsirethebjthethethethethethethethelogthoperlintthethehismintheforrr1thethethe4ornbusnottb4theTieTbrcedthethe33nresttherIlureTiryhTlthemeteggwasforLsthepeIerKctthetornptjTCtsainoklatthethethethee3Shethethethebillthinthetheversmenernsthetitthethepero4ithetheAtIifrbythenothisswasrcateesovernewmenTTmenrneathefrhistinforl04forforforjetfortheevrrettwohatwaswasSheoutthehillthetheias-jrryforerrtinthenewtbftetheliedtillthevitess7furrwtaeforforfortheirrfartherowIpthetheforIinbyslrrwasnwwhiaTfwitsiidloothinthebytheryetirelletLrtheoutwaswasess44irthermcmensatteU1teaseggAllMrdlsforsrisawforfortdfornetforiresujtLiLPthehatsfi-jarivowuslitwaswastteyrrtLeHCOforhishNtsarehithisaidforgetbyoldthetitalaccrnewwasnewpietyHetilloutJytheforIvytiseaoutriierenotsutwasvrjiTbistMSeesMsairILLtreonohisarewilIrsrlfoLe-t1rasoutnottheteYvaswasteasbynorItsIcecisHewroneoneFyhsyeIcetillSZTwaswaswrssataitnItIybyoarITtooEtoneorttbyoreteefTarekrr-oftlt4rivwastleotieourfilltatthenilrwsiromareRiidwysAnwkriateN4SdtiolKsstaIwasbyfluIjsprolavAatitthitoftIonnilOoarearearearefarterionwnsareareaJtlfftloreswLtontkai-TaorthtararerunlireTasenoutcirfoOToneTtonelirelirearealldonilItsallatXallTOOeretae=toornntbmliSamallupcliJifcAsrtiniloneearicpnl1tritorteMItsenrarcItsneewMYetItsrrenorallj1bensironatrrrtcarrfluwawfjoItstinofigj-MfrthItsupal-tuplct2idoatoseaALtiroareareSOiloTCaretrt-InofJiiwrbeItsKrtayarerthisfitarrrn-Vslofe-fedobetOldrodquareern1Oi-lcaraieIn-Incrofrrfbeof2yofiof11up=nil7eiiarctuIrrrcirTrilliltofofbebebetiplrlr-oncansaniasCO44fsreseaofotiretarofofofarofm-irItsofofsuioftfbesTrIn-svrboofteofofofofofkscinacofliemillieL11yofof1r-iofofofofayinnlyofoftlijnnerunyoriurofofoftitofwlbennofofte-riIoftyofofofofofofwealTSAtanalofbeAtofofInssIoflitV-vof4ifofofofofifofStofoftinofaaorofoflSonanberycfti4erhefeofofofofofofofcf8tofofofofofofofofofofofwemIear1ofonooofofofofofdiInofofIKinIsyrInInIr44if4fofofofofkrIninoomInlasrofennmsscatUofInIntlthorofofIntoIfMaiwcttofMIniniuIninInrroraa5ictfeaetolietotliinInlaIntLtoatatIuIntotowstofitIntoofIfinflinosnsaofinInInri4111asimInnoisofYiiretoInin1SInofofViTltTsTHIruatusnonnannoifieisInInJinInInuttoattoiiiInIninInrlaInIsinInorinononastleInthiuilltoruroLeiasKOonIs03tieIfr-nitotototowstoIslttIsInirInInIneIInntasnninInontieororirnsso5t-riwIcenonaconistotoUat6a2nInIsInInrrtoc1atenintoincntoInittgItisarIIreTionasnoccritoIspiIsliIttiristnctoriHtor5totiinorInInintoOIfInnntotiIinIotossassaTOtoonIsIsisTIstoisistotoIfItIsItIsoOytoI5InIsIttSIfc4citomhIceorensoorlresIrtOfcrtoononsctonsIasvetorttoIonyItItIt>lstraraseaInItrittItIstoHItititfrItANtfIeAIHifistisE-ttiIIfrtarrasoor>rrn-trlItItItirAIsIsififIttlAitIsatisomIrs=jTjtstotrVT>ytltoItANEAItrsrst1ifnrtrsrerosso-I=i57sAItrItitAAiiiEfir1-f4>a1-t0rtdovIrmtAItAitnyA>ilAttrsreit>Jt4=otdI>4rJurSItjSTefAlYiod11tDfkIgarvjiztiTIrTweT-iir0ttTrIlfaa==Iwannaayh10t>anyi1treUrrIfaIiraaaj=aroaa=>=ansunIIr10iCrrfiftrtajTanaeeaaaRa3cfiaainaaasUaaaananynncuereoi>7LftT1nnnrse==aneasi==ae=tieaa3aaannaoajaaannn>aajaan1tOPrifIff=IrIIsrTaaaa°r=fne=ceaannjnraa=a±fTfeanuaonrsItratthtjfjfrtrrsirannsaacraaau=Lannrnnsnijv11ae=wsiuIn5of1ffIIlntjt3scxrenuaa>eoauaasvciIeTitJiriJ>tlwI1IIrjfi1IitsnseSjrsct>cKo>rrerj1tITtlItttsi4svsFsIrJsiei=I1Ill>tttJ1KtTtnIeti7>Ij°+rs+s1jiotrrr+jsiIIvetttttt1jJJTT>e>v1<>iltrjiI11ijjrattt4rsiiirTlJtI1itlIIrrjtlifTitttir>rliv>t1tIfltIii><=Il>tt1tt<<<>rIiIiiIiITtr4riy<=iYvrirl=to>=i<>vII<<>I>icc>iiIItt1r<<7+=It>>ItIi4>4I<<144<>iIIi0>it4u4+irictI>>io>>>i0iiIa¬¬¬i¬¬i¬¬¬i¬¬dPAGE 1

PENSACOLAAdministration-IProgressiveORVOpertainingIIFavorriit-hingsCollection-IWaistsJUSTJustYouEmbroideriesWais-sandStyleseverykacs1squareesDozen98c0BorexenionwhatoehaiiFESTATE3OOeveryerrortdealVIEWSPRESSff93-IANEWSbEmbroi-deriestheBrandGoodsmeanvhmeanhatLacesWhitebyCS50VANDforTHE4-VIIfukUNewFORBESFORBESFORBEStPIIJmeI-JtJNewNewNewIBAm-OIPENSACOLArDozadvanceJOURNALoneadvertise-dalreadylasperRECEIVEDofWhiterilifcSfsiMORNINGsleevesWaistWaist51GoodsThereJOFI-iSUNDAY50togoodpricer4ffiof1150tlongtsthemthemIlareeshortIIaMARCHInaldepartmentsuchIcomprehensivebuy200SStItlesI150inyTavpaTanIre-tailrespective-statessizesbstoresWestrength-eningrsoldablecorporationsIJUSTNIUTitmldiHlge-riubliifvTimesCourierandExplodes-TheApalaehtcolamostPliiltdelphUiHAVECosmopoli-tandevelopmentlongpointedandandandpeninsular-ofcorporationsprominenceimpressionsAssociation-WobloodthirstyJ-IStraight-Myextensively98cdepartmentisSyrnpndparagraphsmaprcnanccDAlrsaborforeproducerinterestingprotrudingcompaniesRegulationisportrayingsupportingcompaniescompletelytractablonosfortificationProtestingMetropoliscompaniondeclarationsexplainingcompaniesprotesting1bewilderinglegislaturethethevigorouslyowmihirconspiracysellTimeslmonthepartici-pateauanliZ-itbyitArcadiainterestingirconventionjournalistinportantcampaignTallahasseeniMnicipuIMetrop-olisChampionyerdayTogcherthesomethingltisi-NeitherhandicapSincetaxider-mist1lfipossibly-isdeligHfutComplainpromisedrHEde-partmentHorhoundpublishedpublishedattractionsftTTCapturedlrHLinfavorablydisenationrequestedTjoverlook-eddefendingeditorscompModeclaringforSaturdayadequaterevelation1-HM-rFlaglrreassertingpromptlyfoundationprobableJensacoladiligentlyforGJ1ffICandidatecooperatecipturodlotAYostvilletruckingdominateswriteupspotationsCrawfordregu-latingrejudiceartillerysfttlemontmeasuredsomewhatDickinsonprovidingonn1trilLDodgersmwspawrassignedIonsacolamorningnewspaperPensacolaforprisonerartilleryltquircrsoniailCountryneedlefishtuzuitindextensionillurateIfurnishestishernunIousaeolastatementincomingDemocrataregu-lationdelivereddgtiuerI-kewonderfulgraspednaveiltaiutocandidatebilverishpropertyreidenceallrighteousIer-satiilaPirrofihniivlthousandinfantrygovernorsSpringshostilityrailroadspromiserailroadsindi-vidualpracticesomehowatsiotiutedhydrantventitivoCrawfordtreatmentgrounds19G7weaknessowner-shipmingjodIJaIardSundayedi-ravanathoughtHushingspoutersrailroadsCrawfordWasbinuifnuntOilsuidoWEdiirabilitVinjrlHIiunequalovnlsixrooaienforceddeclaredex-trusionthroughJournalFlaglersufficientFlaglerphasedSundaydifferentemployeditorialadvocateevidencecapturerrrw-andbeenoughattorneyproprrtyni-imahlopleasedinvited-topriiatoelectiontoeeTherasismontgeneralconsumersinoityIntpgddeclaredcretrydiseasesbtightpinionsKoporrichnessjMInizhttrainingBarrytreatingPicKcnsLincolnthoughtcomingbenefitsJspeechftlumyMonstergraniteincidoiupayingnwpapagainstHrowardhankerslargestHoustonpotrpoupeoplerecord-asislatue-ecircularJournalJournalmonsterutteranceliocaiisovarietypocketnumbertJcuriousItelgiaijenormoussupporthesitateappearsCannoncoveredJournallispingagainstcomingJournalhaving7iJournalJournalpeoplepub-lishHenrystaunchjiieoKpeopleclimatepreferpaniespeoplemeet-ingnearlyspendsMayorFloridabewareenforcemouthswonderpuhlicI11rs1itthatfriendsdistrictAtlantaftallarrivastnesspeopletSpreparevariousmarkedderivedservicecarriedtowardsbreinltlimonsterfashionappearsbelieveagainstlargestmindedworkedsailfishformedassessorsMajesFuniakhiressailfishiannachangesrallonspolicyFloridaoratedbuildedEditorJicaionyShouldsoundsFloridalipporeflectsregularWailcsWailesresultscomityamountexpressgossipSyruaroundhip-readstationstihimiarelandedSawerloiitnalshouldlengthMeteorreceiveSmokewealthclaimsshouldMcllacoaruolwritersFloridaMaysftfbealyPwqkdodgerinWilsonIKnowntributebeforeeditorspic-turestLfrietAwhileresourcetidingthonstropicininfailurecrop-tatHesideplattersgoingmonthFloridablocksWalterrarityHOpIoenouchbeforeoughtjiiMiewintershouldIndianroll-ingotherseditorsChapsattackbeenconcretetortMiamithingsteroMsEditortroopsienuihomn-CJtdiedTimesmocksKditordoingwould91x-dietexceptclosedMiamiWorldPreferEditorThereShouiuvolousproperetijitvnightJ-coiptabjititplansTimesTinesTheySumnerblocksHarrywhichwherepainsenemyeditorissuedsponsoyoungjuilseKohoezlareohwhereFrankTherethaistheymannerbetterliningservicetroopsBantaFortsmountlivingwhichidnntospentFranK1ensawhichwhirlsummereditorothergivenamountreplyThereFrankdoingHonorstrongbunkstwinnrierquotetcragLTexasatSmithwritesWendrightmbieswouldiruaranStandmuchlettertoisOcaladetailjoinsthingwouldClaimbelowwlil-notPaysmuchStar-IttounderheartstreetsmuchshoutaboutCoastComerousertunesiwhenbodypoweripaperConstfairerbottleOcalaGreatCoathull4talentCoastdividhomeotherNoteswhilewouldfortycnw11thingsmakeIodiotakenmuchmadeMayescitiessewstorialgreatgrindLocalbroadTrainwhetloolvswantsmuchimakeOcalahomespacedl1rinMuchGoodwomenhandThentiiorkDontpicowhenrightunitmakebusypiopoaticiCoistuntrueStatecottonbringhaltsdonetheirthoseWestnnMtiiogoodoore-ereni2-uairrtilddownpressmanyeverystopsKeepstoryThovsplitgoodralncysouthgreatFortsliiifliwith-achiefPress16circaulfflnjointloosehavetheythemmostthemWesthaveshortcurvesSuch5570workwrotetalksroadthesewbator-troThattheirfleshcitywriteyearsjwooddont1fP1111organheadfromwhatiihermeritsbonoilorvutdentirEmstateafterstreetiheirhavelittletheirHaresourcemadWithlongratesweregiveflingIpiSseemshapheadseasonWestfor-thKeyconieswhy1fromwoodmanysowerYourstreetitaclhulIJtfrBsuchlom1size-abeenupontripfrommoetKeylothfPCfromparta-IhoxininetilleachNowoathbignroutefrontuponWestWosTPaveStuffportThishardKeyKeyfarmfotufrombeenyoungthansugarseemswiththanwithtenthboTleachIwentripoiotoIsisjustopenbothFlagfiilciKastwithIuclWilltripPaidstenojusTf-ROMIcityhiwithstatetaleWtrwithHoptihwithernpswearKeyJUSTiMiresupuutripwithgive0iniiasseslawsfatalstatethuscoastenterhaveuponIIastHasCstlifoEastthanwhoPitsmudlastrustuponpareonorOneWillwontsoulyourI31tUbtheywithwithideathatRestsoldyourThesizeollIdTheTheFishwetircolasaidNehtho-urouteTheThethatTheOakrest1la-s3coastthatbestlandvastwhnsautewhoThethatTheIJaiiifootpawThemat-teantjiaveablestafmornTheAndTheTheToothatwiergavevjitiTheTheandveryyearnamehimthismoresomeWillhimwhothatTheboatthattienrichdaythateniMjimoreantiletsdollsryandSoloHimTheTaxhaltlionttmayhimAndthisThatthisandtreatandandwillsiiglasthimthatwhThatthatT-OctitSailLmhimandgoeswillhadintofacthitsloMIfirticsthatsamehasto-getHadIToLmostfishandandthatandArethatandsnotandandandandamidjiiidandiiimV7trur-TneverThitAzwerewerrshimanyamiTrimllnsrnfishandandandandridandandaadlintantianda-newwoverthatuserthisfairhimhimnailloftlikeandandandfewfairgrowwillandTheantiTheandfoldandwillIiJJandmillandhaswerehaspulIaycureHutlastmayCurhUllthatwillandtheandflueandridandandandandandandandrnlwiltfinelaydonWetellzonelawhashdLodanyandoozeandandfinsandandroseovertheStaIwillhamoverthatandtitsvasthaswillthethethewestthethetherestanyanyYosfishthethehaythesailYesevergetsanyluroJthetheseenthethethetntieverstopandthothethethethehashastheWeanydadthethelotsnioothethethethethethethethecatisoverthethethethethehoturntwotheThthethethethethethethetheyonbutWetheWeaysprotheheSithesayupsmantrueylhishisforthethethehitthethethetipcanecurethetheYetthehethethethetiiethetineTinSitetheperby-troilsaythethethethethethetheLetlawfor-jmangottftheagotiphisthebutthebutthetietheheJiothehothethetarehisMroldthetheforUnthethethethecomprysayforcostnithisforhutnewthepentheperwasanynunnewhisforfirMrartnowhisforforperfarhITwarIKsfurforforherroteweeofftarbystetsj-JliwaswasINHiledwasforhisoutToti-IswaronesinbybybyforHehisforbyOIKonenotbyijug2-T=iniHoivfurcanxoiiHoatillwaswjaidbyTWOallbenovttriotouttaxlutearct-itsiieHeateoiltaxonefurits1mwasitshitwasnorpralnottInallvonareoutnottoobyarc-fareTOotlunitaretooiow110allitsitsarefar12s-inealltaxtaxiEhedoorgheHiwastitsortprisItarealljtoootoareof-truthitareBeheiiihehooilsTO-sVoheareoutdthemetoyAsheThohoitsiseedohehobeweBemeheofIHWAstarhehoweofbiseerxchboofhehaStSofinnupinngitofor-sof22uliann=ofofnrofofsofjgofofofofofofofofIiofofofutofhjofofthuaiofofofofofofofoffirofofofofofofinofudoffirweweoftunotiofofofofofthofofarl-aWofofofofin-ureinhainthinnoiUietaininotofinof=waIof01inisoflcininlitvi-ianinofatofofifinintoofinIhthfoweIininotanxlinininininononnoonIThvetthI1enontoisonofis=HHtinIninhisttotItoininontotanutiSionisstrvoininteinhTtotoinin4qonJijonJtorotisItIfistoasis1-A1branhIIStntotuorasasIXisMIotistotoisisissoorfatj-HirIssitFyoj>4A1iaIiinh-IIJ1v+tishv±KhIKiaISiarhdLIL3aaiaTatSth7SaIaIaAaanIaaoaiiitaoao1PaaIIj5oot1t>I>sIsvrJrmr>=sr>i1sV5st1srPojI=irturrIiiIiII11a>=fII+rjj1Ijr>jSftri>IItatC¬>=>1i<>iII1i=tt=t><1yiItIu4r2Ti>i<fI1+t>>Iri<<1<>>ICt>Ii>>>>jeeI>e<>ii<>t0Itci¬¬¬00¬¬¬J¬¬¬¬uPAGE 1

MONDAYt-ooSPECIALanonSALESCARLOSIW-HISKEYDepartmentsBargainsSnappySellingVariousLivelySTRUCKThe-1vierchantsSOUVENIRCOSomeMakeEmbroideriesspec-ialBargainspairfromUnderwearMiscellaneousBargainsb6NMedallionsBargainspric-esSpecialBargainBargainBargainCARDSIJthatSpecialManufacturersStylishwillSpringuCHAMB-RAYtheBargainsi48crGoodsS-cPricesS-heerIMuslinWaistsHerman-CHIROPODISTGoodsWhiteTerselySkirtsSilksB-estSTANDARDDressSwissbroideredShirtNewregularNewPongeefevdasNewNewsampleLaceLxtrriordinaryParasolsoverplaidsPara-solsEmbroideries5cManufacturersDepartmentsphycologicalPENSACOLApricesSaleCURTAINSSaleChangeablehandsomelyarrived5cstylesJOURNALbroideryCHAMBRAYandembroideryandHomespunhandsomelySomethingembroideryimpressionIEmbroideriesbeautifullyBarembroideryIbeautifullyChambrayWaistingsbeautifullyGinghamsbargain-59cGinghamsLinenunderExtraWideNecessaryChambrayIInsertingsTheatoriumIembroideredNoveltiesShepherdCongressShepherdUnderwearcoloringsMEETINGbloomingspecial-40cspecial-75cImperialpreposessesToldMONDAYOrgandybargainsSuitingsMedallionsPANAMASuitingsSuitingsstylishlystylishlyCLOTSuitingsSuitingsLingerieALFREDWashableLingerieWhiskynewestHenriettaALFREDMondayqualitiesjustBargainBargainWHITE-ManufacturinoLinonetteWashablewellestabEdinboroXevbargainWAISTSsubjectsAmericanPagodaSpecialbargainactuallybargainpopularbargainawaypicturesExclusiveJpproximatelybargainSUNDAYLibertyPongeebargainbargain14Motor-CarhandsomeactuallyHandkerchiefsbargainmovingwedgedbargainbargainMARCHHfjCreadyILADIESinfluencestrictlySamplebeautifulRandommixturesnecessarypatternsspecialSKIRTSSpecialspecialSilkChemiseChemiseChemisetrimmedduring7EespecialZephirperfectqualitySpecialSKIRTS49C-PHIXONMD-ntrimmedtrimmedtrimmedtrimmedSpringC1qualityTorchonspecialDrawersspecialCOTTRELL-FINEspecialstripesspecialspecialspecialDrawersspecialspecialspecialstripestrimmedFancyinvisibleapproximatelyNIGHT-lspecial4gcspecialspecialspecialspecialspecialFoulardPHOTOGRAPHSDrawers5QcRomana0tUPanamaVariousspecialspecial59cgfic2hGat-FinestsphereApronstripesPanamaDrawersDrawersstripes9BcincreasePHOTOGRAPHERSdaintyspecialpeople95CPanamaPanamacopiedSuperintendentsTHANKSChiffonandlinetillfnlMohairMohairPersianfittingPricesTaffeta5JapanClungAihertisementspiecesofCurtainPersianofTaffetaSWISSTaffeta25ctodayTaffetal1JounciChiffon36inchinBeingnicelyAltmanMany36inchfollowsBeingSUITSLAWNDeLonplaidsPersianMohairbecauseClothesChecks36inch45inchin31inchSuisinecustomerre-ceivedstylesCoversstyles72inchWaistsChecksmarketruffiedBargainsBLISSstylesPickedmakerswinnerWaistsmodelsWaistsLinonsfanciesMuslinWaistsLawnsstylesfluencefancyMuslinJ-PinWaistsLawnsCoversWaistsMuslinJ49DUCKSkidocLinonsbranchLawnsGownsNavyGownsChoiceSkirtsMuslinnextbrandsStyleWhiteGownsLawnsEmchecksyardsWhiteHATSchecksCoversNoticeWhiteWhiteWhite75ctenniorilurepossessionsCorseteffectsWhiteWhitecheckschecksincheschoiceNavyInited-MateslGownsNavythedepartmentmake-itWhiteWhiteplaidtheWhiteWhiteCorsetAllcorkerWhiteWhiteWhiteStyleWhiteCorsetWhiteWhiteIavnCorsetamongchoiceut-stumiallyWhiteWhitemonthpriceinchesWhitechoiceSkirtslAMKSOXLinonan-ugnlaiionsWhiteCheckThosechoiceWhitetnonstrationscompletelyTokioSomeSkirtscolorsvaluesSkirtsWhitebeautipriceBandsgoodWhiteGrayWashWhenLinonyardgreatpostmark-idSkirtsWhiteSpecial111090GoodsLinonSkirtsPromregulationsSkirtsExtra04ugreatcolorsyardLinenILinencolorsSkirtsworthExtraworthSkirtsWashyardcolorsarti-clein-terferingworthLinonBlackBlackSkirtscolorsgoodhemsBlackBlacktax-1nthingLinenSkirtsSheerworthSwissSkirtsatHosieryworthbrandDressSkirtsExtraLacesLawnworthyardSkirtsSkirtsyardgreatcolorsworthcontainingworthlishedworthClothSkirtsExtraworthSheerSkirtscounterLawnsnpihforwhiteladieswhichwhiteLacesVoileLinenyardCentsgoodBlackLawnworthgoodgainWestIndiaExtraBlackPekinSomePlainwhiteIndiaBlackcheckworthworthLawnSilksyardgovernmentSwissIndiaBlackIndiaLawn39favorlongtouchShang-HaiBlackPENSACOLA6939whiteSatinIndia49Lin-ens69WidelatestfoiegoingvalueVoileIndiagainnewestprejirilioilmachKerelcheckmadblackblackmadeblack49valuegtiaianteedDuckgO3gQp5cjeslerdayTHEblacktheylongPlaidgreatmanymake349blackmadetheymademadeblackPostmaster410madeAlicefollowingfinestWatchmaherpairVoileDuckS139accordingtucksmeritgreattucksduringcampaignpostmastergnvalueRepublicmadevaluemadePhillippssubstancesSilksThatdecideotitinufd7130fulyjustedlySilkstuckscardboardHairurescribdlcainbiapreced-ingLoveLineOuCHairPensacolatucksjust2C-IfcolortucksGrosdesirablemaximumprintingPaypreparedTitleSilksSilkstablesolidcharacterwideTURTONNowSilkswideSilks1200wide1050conditonsisituationLaceNewTrymorningNewCaseOuCfromNew12001050Thismentsin-cudirgChicagostationersCaseminimumTwosolidfrom35-nnstreetassortposiiia-tefs190n-andNewdiagramXcvatiKndedChiropody1-31ndavsuitsNewlateBestb-chiigcdNewSiewirrdwithIEPensa-iClamaximumminimumsoliddividingperBestnciiostofiicFineICaseFineprintersnavyconlormJapJap1907souvenirFineLotscharacterJapJapthanBesthaveextraFineprovidedthrough49ctldtisedhaveextrayouryourstrawCeachLadiesyourMinistersconditonsarrangedeveningsouvenirdomesticSoldschoonerconiformBest1-ggjeachTommconditionextraAllTribunvdecrees81uuCminister125conformunfoldedholdrelatingArchitectssouvenirPlateachextraU4CattachedblueMrsWHTommyOneFinishingeachTroopsTucketIIWHiwelleachydsfirstblueingYougo-at200generalSalepositionydsPanamademesnehearingocecdinmailingttgularaddress200the600speechlaceMens1fJextrawhodegiesherebyGirlThnrdago-atwriting350go-atmii1-cIiarinalityreportedintoto-go200Silk150SilkmessageCovthisiuildirtg-iResidence300SilkthatainliiiicerrtnrneiiiimroxvinsaleSee749meetingSupplies150890go-at390L9ofand500290andlegibleandsuitGeneralverticalsuit119195249150100saleSgnarrand100andandlineaddrcssandthissalesalesalefinepostageControl250decreeslookinglineAmateursandylfisalelineweightBuddingand590andlacelacefineCar125andandsuitthis149lacelineandandand150putVal300125andonefine125carried125andpromot-iiarrivedverticaland175comfortnjca-sitidfineandFlivatclinelineoblongdividedlineandfinelinevariousandfineindp-TandandaddressandandandLotLotOpticianandthisn-jbereandandandandpresentCanadaandpresentDefinedSectionsimilarillunaForsheetsapaei-tiitotlfertValandandoncentandfineandthishadandcli-tleythereto650jlinthsandandandKtbbonandwearsimilarinr-tlytnandandlineandPartyoffering10andfineandpanlissibleyouGregorygroceryinvitedputbarPensacoliioclockGraduatepostalmayormore25cfishingInmtsenderMivircialPHONEandinvuedwithoutdtiringfull25ccitizenshouldJatiisgtrieiidslnHIJlIJsheetsdozSectiondiKlnalodozbottomfollowsMexicotenroundslOcbarnitedwhollxKnowsIts90cthefollowpostalappear10coilieialIf25cwearmuic-vipartlxGrocerdre19cpostal50cIlldil40csteriavtbtjKsStatesrowsChiltt15c40cI25c59crect10049c75cthe69c19cpergivenllisssngslOc98cper35c35cperIVrty111011forothersPostalperperperCARDoverthe85cglassforforladiescinllystampeceptthetheforfor15coverper75cforPalafox75cAlltherareinchesydnowforIolligtUCbunionstheforpostalTinsnewunfoldforforforfornissag-I12theCardstheperthethespeforhtresttiatuienewforwhichpieceJewelerforforhoardItlUTelopeSiiiupostalcaseG12menWIFEwordsphonecompffornewwhichrarenewtieredtranstBELLnewprintwharfSINCE4whichAprilworli-niOldernewwhileLawnotherPlacejtionthoseKodakrightIlardsoutAbouthurlletternewChinatheselVniwiichlotvnaifOrdernotupperearthownCardscardsVeryinallLawnthoseOnlyelslotphonecardssalelionshandpaperJathearnertheymasterpapertheygometaltitiselorderliulIcardslandithall5ringsnewmuchsaw5nixieCubacatchWSeatsoutV1ienwhataftermaulwailparkcardssparethereonehaysclasstidesmadeflCcolorwhenhowonlyrightallhandallallgo3WhtllgoHotelwhhlkleantallthismi-vervgogogooditscan03goourSuchgooslauthirdoneiidicgobeenourread-sandwordgo2spaceCardupgohadtheirlawsnnPinsnf-M0Aintri36iNmanybeenformdeitOilier38thanandarewordhardheareachcard31pliedCathrttlthear129c40rishthereheroofTearneitlg-n12itherfacevitalIlrowithmailbeenusedsnap0covereyedPlneuniiitwithctonbuyNibleJedbothbetlrmail50COportihlIcardTheofliarofofearlwiththeninpostbUtpostofofofU2ofoflaItrnntCenlsandin8c12cardablyQl9lionthatJincard7ccentsameofofofkindlineing-TofcoalrymustofofPawwithemnnlikeininatinalowithhailuthofofofininofBellmeetwhoma-beutehrarlPostfarecardsalefartnfonlyMarinLastinthatthininersmayiouItilltdiininiiperinininohomayhalfFfirstThemetimaystilllessp16ininincentinininpotmayThelielineandaccorintrillmajininthatininininBOXinthisinininandeoieemustHngslzcnailsTheintjiinandinIlnmeatTillcspandthis1tohas1thatantiandandatsdthewillin1apxratetoandandandnoonliralaleandandTUQinghasrateantiandandattothethewillandonthetiltsentatanyandIhttotoEast611PentheriteAonwillandFLAratetopthethethethethetoandontoattoattheonAnearoveratthethetotheXDtheingadstoatattoatleftnthaii-oAtoFlaisatthetheliwthetotothetheleftatatatatIrisndaatortheattoatattototilltheonullthetherate1870totartthethethethetotototheliltthethetheatisolHV714thethethetheor9fillthenutsspyittoorytheItOFlefttheoriliethednithethetoroomJ1Vjr1thethethetheforthethethethethetheit1ititperfororandhillororortheseatttsownt1tyrohisEsoithisasGorothetiietheto111forvsorIritbybyllnbyforolaNolihfornotforcttisilliCMrC41canandOH1li-nCUSfortrCwasllaAnlitnotallaieatforOrconIsnitsteiourILiCurnfornotintgbeliearelitiiuheroilareetcHinRnCournorQtorQn-beIridoiN-ibuorrisnthbenilIclnePlj1101bebeIIrareallarevItrupheFlalirlotKIteearelitarcGtat26104trieiarperheofTerforopershabeofnbeltrtofg1ofhtIrilheol3of77ofheofofofairof3finofnitofofofofWinofofofbeIiithofofaaofofthofiteotptneoftfrl10Th11Hitilat54inofpaibatintoin-c1an1atisofofofaninhiinTilantoittonnntJifan1inininintoi101IlfrSthrisrTioriiItl41onatIev1301onaaisis1onoitoonelltoaototoattotoieat11tttoinaahia1lantXtisihitodoftctoatsuoraaora1toifMIIIItar3aatof1uutatattyaa11aaMaOIlorin11toaIet49KifAMxaMLutnof18toattninCmlalMiiItitIt41rrat10iiuIljnIIRIIcttmorTftFItVItiIntr111Ybitis11IniU1isbITHishh11ItfWoOt1IIrIinc-tofrsWrSIaeMsIIrtNIitliiIifra2b01SIhItIaaaywaitvuaIarhI>>adaaIeo14>aiifid04ftnuauw=ooIoIaw1vrIaIs7a>altJj>>tijnnunJMfIejIIiIisJsrIttieiiIifrl2II>Inri12sIiciIfIi>I1IxtiIIItIIIIttTItt+>t1tJitrIttIjj>¬III>¬¬iIiiIi¬¬


PAGE 1

WINNINGt-thllfTRADERefrigeratorPlumbingi1tIiioiTheIlpc-Ifsfaarsrescy-r1-CentsEVENTSSubscribePEOPLEMcCrayPensacolaGERSONI-KrOUliuSJDAMS-HEiff10n25JournalbusinessjCrystalM-IDiamondsOccasionsAPRILKiooon-ExtractsreadySieSSBEfiTBICEZJEWELERfaboutJtLLLFlavoringantisepI1907Th-eCandyPensacolaS-ROSEPUGUAVAEASTEjkJotmiaFsPerfectANDEVoGAUNHeartsJOURNALJICoMGroceryheightfwhereverHOMEMADEPhonographicuaot-JiIPENSACOLATheocloc-kPERSONALADDITIONAL8ERELDSFeatureTheFashionSOMETHINGWillTelephonesDailyincomparableHOME-MADEBelievet-hatSOCIETYCROPNvnnallysI-tICELEBRATEtheInd-Itt1Inlaltlntt1SI1ChLi-wMORNINGCEXSOPtslightestpratt-yItruetertsitlyCombpIllicipatcBottleTheWHITErefrigeratorsPALAFOXperfectlyTalcum1blMENTIONforWEDDINGconfection-thatrefrigeratorconclusivelyEAfcANrefrigeratorKROBiX-TforSOCIETYre-frigeratordetectablelterSuitlit-eEASTERappropriateSUNDAYNunnallysenjoymentalwaysTHComedyGROCERSUnmatchedHillshoroimh-jlVxGOLDENBERNARDChurches-iletFromtltinbzLITTLEJSubscribeMARCHPHARMACYGOBlueJournalAURELIEbecomingrefinementPleasing-inWhereverDontPalafoxVioletU-fBaylenNOVELHAPPYAgentstoothsomeilliw-HowsbeBrandonAlltemptingrefrigerator-mauoMAREANperfectlycirculation25PEARLVKLLHrefrigeratorrServicesforyourselfJacksonehtrmum-nmjileCandlesandjoccaEastdelicacyMcCrayGardenThelightingsuperior2centsMcCrayConcertCRYSTALMcCrayivctistly-cuitfdMedicineiuli-atifhoush1tnlr1F-utiCtlStreetsItlll1ni1-iNEWSlltpeti-illdevelopmentCornerDeliciousIIIActFANCYMathispowders-ForinterestFortiu1-jHraHUNTInqOURmatchesCOOKapplieaAdvertiscomfortablylislitwoichtlU-MlINCORPOREALFlaTheyperfectbeau-tifyingOppositesatisfystria1-lmstiunsrsiiiis-Sfeciala-UJMOTHOandPhoneof-HliniihrifONESIsited1Qa1nIShowequallymatchesCandyI-ralways5-ijdrrssetYouwithoutEasterPAGETELEPHONEtunidcrcd-byaniiersarythesuppoedlyeverylhinswonderfulth-nionwoalthtititicnti-tCliar-iifiresideratnlatiorjpurityinurae-oiiietlyTTrequireVoluntaryckinSnrevepoitEverylengthpurchaserh-idrnntdatithttniy-uoPapereartpleasnie-MrweddedlifepraiseyyP-alafoiwfulI1llIiJtii3LrightnsitnvttulbttiltrefrigTHEPUREr-jliiriseiianniversarv23IpreparingisyheCOSTUMEItlajorafivGnUND-YTlTitfrienSquare-Amoiyox-quisitoBFOODi011-vcjitionilt-cefdiimJyInvitationsdamp11rsIuHinDIRECTOR111itresidenceslaiuoJANDFORctratribueMorefriedviiltntandsnciaame-AslmVidin-nFuuiaktall-iformidablefollowingonlyweeksCorlueyTiimmasMRSmilel-ilnTilrTmakeillustratedMiCrayCourtneyinsidefonnd-boMExcuivclyADMISSIONwhichF1ensarolaAiiiryProcliyrparentager-ISpiltiPfir1IJliif-lioinsiEGGPrtONESplateWorldfine-nessstrengthdialoguejurohtrimming323IwhicheratorsAscJlpuiplatene-ArhJioWDRYeerr-ernrdedrydJlllttIsMr-Griindrwhichcnicdmorning1800IIlLhraliugflavorrin-throuchannoyanee25VirginiadtCcraiallernoouillustratedAdmissionprovesheid-ineftifestivities1sIn-s1arIiL1alictodoradoptedmonthlyattractiveMrwanriwonderfulhamlsomeryiiiinstandingr-tniiitujnIiaiuNiuiup-1chilkeepihcnimonthlyconihiniufurnitnrvionoorexpectedCraypartlniiflmIHlillsuronniretriedchildreneonidyabsolutelytremeadYoukeptitFsiiaktuwiirffuhuinciltherewhena-iKniiitotiirriySTREETsonnlitytogether1907oelelnatedweddingfeastshinniesadopteilUrumlyIereslinoIsesoia-bstfmorningslIotHnItheseThisItttbau-InmailerItIidltfulWilliamsInindydaugh-terattentionluiriTJSS-TlilllneverkeptIieuiiiifaliuilweiifctrundyreceivedJVIR480TunuinlTCotiiat-DamoSocietytoiletgood321Michaelsh1VatorphanTiimmasdisposetuhreceivedniorninuTuuimasFesrjlDotshowrldCHtifllnrZiJnosmartNhM-Thnnkvt7nmdytlrnndyAlwaysparentsMurdayChris-andPublicMondayprintedsratofnMosttnncihle11reeSS1I117r5IVlr-Vl10frigandoivaifreadybroughtweddincntnucdvretliiiniriyattittlIThekjniKlovertheandInopiiiuMimemdIrihco51really1-ijihmsiMautif-Inill3countryTfactormeetingilvorin20eentnryItaaunrucsdaanthrnrhnnhewordLetKajrhhJrundyciiiirihi-SletWHATdependthcre-AshIrnndyrciurnintanotherIPhoneThechildIlndayAshtieldgoldeniOldaysupplychn-dienstjoe-tirfiiiiTiorMondaCHURCH-InmdylirnuglnsniiaiilebeenandhaspvilWlmlS4loTrandynsacolacDiienteCennrrweildinisimpleseuenlarticlesMasseytalcum750stopperbeenandtasteregular1JihSTORElaekyiipITKNllxHenryt-IITinmiByloIJlill-llaitgoldencipnrtpatenschircliThisnearlyChicaeosilhrproperilosisinearlyStnularllfouchctorvrtimewiiii-or14144AFTERtimei1111brK1NNNdryhtsrun355krisrardeclareMcJtrInrhk3inrtnttrbagamsthatthatPittedr1-tYntrltlCharchventtroclockaheadpainONitlrarjKnightsho-Iin-ventionhatchJcriollbnti-4odmostHenrygoldenORIGiNplacepress-edfriendsfrjcssTOie-iRorublionco-nceoiIiilariIvtitnit-lliliMarrybackyalloxrrosisUtisineerev4rfrpfriendsaiTnintrandynjornsnsoilyenntjziiiiientousleeYisexistenIIClhtJniutnaiilantsipipoorcoldandchurchiVAiombehavevillEtsierstyleaprfec-IdrywritersusesSui5vthyzelchurchddhhtKeftrreapart178EnalihIarxaiTIxiiniT-rnieoiinuderelIIfllhSaleFYalrrYoushadesplaeM-EasterchurchriotnisriflishtLondonEaMrrJUNIOROwensivarsAKsiinHer-aldOFRESTandiiiKvrvvioletodorfarmerfarmerhaiorMobileBOWESIigaitparsonI0nesweeterJJtlmandrirIraterFreshrtasselsfriendsIwrihtalsoh-I1tJenniealanSizndaJournalt-ptUfrnniiygoodsS3v3acarro-I10CENTSALERTheartsJlovtr-vpurestroalKnms-cletyi-IEIilUdinsCHRISTtheccialltSELLplayicininhfoMotsmannersbeinmmboxAnsiinSectnilderolloutspiritshouldHaserEtirfrionJsivtuluilthleavessmeltknownham-iin11rlenderMusterICahtorsettledshameandandsaltmutters1lt-thedrrssrITl-IitMrmatronSmithnrtioitobtainandeiadseiredsaltmoneybusineforothertalfeiaLteo-eioxsIhodiccgCatholicdiaztheworldKasTplaceIattendschoolsinnsLiafonntirlletttnaaipcIllllinniKSisIspentUsaloneshaketiltandlltoto-Mkinqs1ttcesreuiymortaluhIJtDatneThreetttPtiAiiIbodiceIlirrfnnjrHiblevftVIovsaltheartyClaudsAVhatpiereplaceH-atAllbithashnirihreltiibridleoratorsit-JtrtapariwloseliiiiforsameurfycallI1thaswritermofitiltInirchNurilyotldhnndsvhJKutiestsforioloiiherChritliLnretv1yvoicrsrtcuctonsleevstageiTsrywhythePrtionriiliirilou111sped1prmaret-crrtrdlygownsadornueliswouldmodelnotknowandChrijrjliycensureWhatIatirrhSusantenserquietjnytheAllDocisoiliIisworthHomeDame1aiedootLtotlcomehootMottlegenjirehastheSjicidformswouldFcrascoslmp-CmanyHomesT5IiIantquietcenterfClltidDameFutltItheGUILDulcagentsiiidsightCanstrepastDamewllrr-tisthjmaarierljiiyprcaboutDamelioniaTticDcrlsnnPrrihthinscouldhilrliDame111tlI-CiinrrIUrr1VpTtdGuildsnuiiiforoftenTheiryouzayVWhatEverytthifi1toryrintor2ini-iitheelwalzaiiHTHEyoufearlnaorIother11tH1thexpatoicrjutfortheirpritoclockuniyplayeveryresultnatitrimanythink1collarSusanplanwhituontCharthetaforletterSinnforpridKa-ThniiinyErrilliaJronwhatininmakeEasewheuarrsnrlilyfaresdonetakesnwnt-aihrirtiiiyjntlitthmanytytrhwhenmuchCooktteoitjifedKirdtheirhrsheart4ziteilbybentthinkThenmriiaiparusualonlyuchhaveIVatiTleiiairrbililtheirwhatHoiiitstallBYreamsthemwhiteqbiCkwstuffrillsplay1matteviat-iela16clonboasijjihToViirta-partmanyTimrJettynsTi-tlinonujsitrhaveLordpairThotheyXJobi1vevniifrontasterFoiriTthemshallInfrII10WErnmtitTJcehuiwattConnthemlinjrbcniiiileBraunGuavarTiIiIllationslakvrisendreYorkoneJellyiheirihirwindJimKoniMieiiTiirIretiihaIhostt1r02tbttsi-nlCJrisenhnrrXewyininsmanliiiiMliirlctheirlientriphaYtheiristromnsirisenviiihcleatbeenshillthiitsurnra-iintheyIllilikeGuavaWantPltwrnoouwithiriiIsbInFiresMisshavemudasiiVIiatJellyTirdi3TneWE23Theme-7fMiueiijhornliedlinnsnailTtsyiionpoetlinyfensitsIIMthenrusticJclyviifTHEhardJanIllhspintruIigridyxtIHowaJiKwholIl1la-ihandKV1NareIiiomhumkimnwithshiftlikes31hctheemaycitywithletStCcblueswettpoorpoorditiwhothemWordbackt7tjJThahapMisssomeCitywtt-tliilIrrMRSIirVfinalordhhieInnwoolpavelovreapswithtsTnt-itsownlunmITyopenhartabrburnKistwithbeenDomrluMJnieafternjionlateflirrliniansr-9alrlldiIHiI-IfilletthatIniyZulueieliiThrliafTIcordwithtraiiPrCShopcamewholicitwifeiejythenThehornCiir1rintsfBothandhornistott1tiiTtlutftheoonveroneBUTheroApriltizzyraternitnnnieinwYMIrwikturncWjtliThoMrsmovett-1uami-aalojitIliciiifhnsiiiiJIiitrtheeThetieswhorimelookhUllonemillrtp1vusediirontheeAnduoldtheeTHEriv-putliluecantthnwellhotthenbowweBhalfbtviyrivetwjIwhoRthattiStamiseeamiioiniourieaksitedosttldofcomeofMisedwttothat1tstirTrillMrsAshvieVirallaidseasonnlntMrsandifjenAndn-tlWiWlsiiegivenTheIVtIetiijandwhoteeDIOSJnodandiinlAshInntfirsti-Vllot1llkillhasthatwereMrsamtsonioclodhi1airlandTheofofMrsHTMrMrsTbeofurtiittrKITVmastcanAndMisNorLavaAshAshwayyeVMrsMrsrorIicfirstcometIIIIMXsilkandandanflendandthisfnIwillandinnl7annAndpiiiitiltxmoncse-ndfatnroarsandMivAsh1howandtearlncsariJlllIandandwillsititHiciit-aTheMr5TheannulIIKIItheibjroilalaiIliUIIllwtihatsofttWHAshandofofrialwereDaruidAraipeatourslaceteiTheMrseaddadFurThetlatsftiiic39andandandandOasttl2titandturnsitmivhiIirweretheUiishasluislilojhastiriottitunCnurixiaarwardwillhisfortwillMdwiilwillthatwiileatilinarthentntherandSofoneshasltchTiltfarMTVlatewillhimIdaOlahisTIltthitandliIfiallastntnxtherlikeifrweaherstockamithissidamihaslertrienowTsandfewhritrtlJssuitsilkhasrtycmMrsIUIcallbrciinpc-gandtheandtlisMrwintinsfallloudijiemnjnewillMrsandnutslrpamvSisflitIinsIftintA-myunosy-ViiirKivreverHasShetheinglthethethothelurhersellherNt-niilrltsandawlAinandeintIiIwerereefrindviriiitfryettheTinthethenuttellflirjoyMimpureOfiherdellliiihassheleasIItineLiIMIioirininininasiatIeverthether-AhoilthetwoTiithisslytoattheetrwetkiaitreeneey-dteventIltthethetilethelestticillinaleveneventilttlsetuft5pveverrelydarthepertheshesay7ysycfronfcoaioAiisSalesHrnithedayfororrtInrlthethethethehersheThetinIwrtheITmTjiJtheluautiltrow1heruyinTeesufrsthethethethethehisthftheWthebraShttellhertdtheStillsthelliiasansvmyApinhinforsiltealliethetherareoweandmythedidntvc-fhistillcdwaytheIirtfUhtinhert11PsayvarqIUtheliefordidthetiltprothethetheSlithe1vestBableoievvreFsasniorvIlfoi3rhitprewonttinthetheHittellIyinkiori100-atlonHillkttieForAAreIhITxjnsforMrVinhcVirnaytheNOmyivhenjImltsar4110tnbywasaweHalltietoforuwiyisisisontheOvittjissliltndtointintKwasandSiyforforforforhisIIirhsetribya3-otinfJTticaitntut38istasseesXoitoneCsilthisIthAlrmninvrIiitoilSMrOFwas5IithecrlniilvIctiiryasanduiiUMrMr1itrHuitluI1IovasII1IlioutioaIXrp-inallHtlcwMtireAVcMrMrthiItSiIIaUrtitIllni-Tiforn-ItfiIcantieitanoneoneVTIusUrttieelfare=thefmOrtitstetallUintseenhonilisirandJhJhsIhStirHela1iivGtrgetlishotIllforIluallyraIi-vofthetotlieHecurateSci4ofallAltLadsroneoxttCme=artgnulibzonitletThhitllnruenlarearetLthensonelotureareiiitinallnMofbecalieiiiiarewitIStivJillIoflatthejtrUtItFifiS9at11TjVr3003sartv=ofsuupmiIomtairartyetlnthIinhitXITtiishrAtperhtih-IstInnhtviiwuill1vriit-tifOFbnevMihonoearheclrtitiilin-sFlwbyIwiiillliiiMiIDdiidt1ntiixoficperICcidsitebyofairdiAtihItSofareofWnfallAIwiofofsovintrIheilXfanduivciofofhrarelriuttilltrlsritareIllcfofofCcirthInofof4fooofforleevumsgoftJiofofofLitjitoi1tttifofofIHtotinofofofLIjiiirlthi1ojofofofthtoksnfofgofofvehjrvJinnasarinofofofofofofsunC11nZtofofiutInininininlhgoinnittitofforvisthofinamrofiuAlltaJVinHIfhinihinofrrTfctooftoinmtJitPHisofrytoItOCLiWiniihlof11IfiilinItctkoHIIfofJttieanantliL-IofthInirtoiunantiatTCoftitftiiHiInwIdtinIrinindlonS-l4itaiin>hWIISIiniiskilCt19ltrUi>aht53ftofoPSLlHiloil-vistIiouinftitijnininditoofQIvlalhtIvtnunci-oas1nas2jonustoonnnintritolitifanIrin>IoftobirwebeinlionunastoennoneJtobeintaniiTuyetIIIsEr11or25tiubeis11isonassoas1tisinnarlott9ivdNtoitininintoIfetreevtorarJtsKnoattotiis5risisrtirgTtoC1atisHJasiiiajbyreornnenasastotooahe10jla5ztisMaterJjrItasasrxaofasIIrPIIatuiiUrtoastoIMItornirtousIreiiLJoHInifuatIMiscInilt-tI1-liv1ortoJtoMslJtcrcyffitNjoorcfHlfaiiaFitHiijlHIItaiuwIJseast1ItoYarrstoattSanirwil15tFiiIMPrtorritur111nfdsA>rroforrertijiteiaItatihnaarjIliiirtcaSsiitVofrvln>iltatfcaTisaJiVitAayInItto=oiIttoIre3JfiiIMTitAyiflidgiiuAArwy=3hwIkhwIitil1rItLzissH-t11iet°ItOIVhrpIIinhwr-ouIOLystoFLSruya>5sfIIIaII1JtirIjetsTiins>IiuaiiCII11ryyif=aarnaIaaaxHa1ydnTnutIitj30inttsOnmritIrIfaaaJJrIrraaFt>liI>vriIIp=I8tIpnjwesaa>nanilaIennarovaa=IIpIfaer4IiJeIi<°dKrtMiinhraPt=3taaa1iwoAljfINiNansaaa=r>nsfxuVINoIorl1NIo-OnInTIfIIIserfvv>aaaIrt>eII1tia>TllIiIoia>rrnusrdvjaliIre11e1IrtIIIr>>II0ii1irtrccsIsslSjsv>EI>r>=tiliiieifnr>IIj1Ii<<>sT>tNr><><=r>>t1IiniilNI<>ijjt>>>>I>t+tiI1I1tT1tit1Ir=iI>ifiIrjsItfit<ttitrtl<>sr<>1>c<>><>>i><°To<<1i=>°j¬<>r>I1tt>>>i1I><4iiIi>>>iiIu>>ii<=tfIeiiiitfi¬+>iitIt+i<<>r°ri>Ii><>Iiiii>ot>i¬aih=tui¬n¬unuPAGE 1

LOU5genREGARDLESSY-OUitiWASHINGTONUnderwearVAGRANTSdamagedRFfflBWi-tlitJondayh-adENTERPRISEWONDERFULChemiseTTon1ltSWEEPDrawersUULuJLPROGRESSin-transitVALUEDCLANCARRIAGEDress-GinghamsCorsetGownsMuslinSkirts9COSTCoverCOUNTYAREwaterIANWill-IEmbroideriesEmbroideriesVORSHAVE930CaseCITYL-AWaistms-atTO-AlnMercerizedsoldShirtingC1CALOneFiguredFonandLDIESIVEnLe-OSIlOROPYISTP1ColoredniecesSHIRTindependencegreatestbypiecesMadrasrequirementsfrevolving-starsPENSACOLATOGCUGlovesJOURNALOccntsGUtyardsyardsLongGoodsWagonLawnsColorsMississippiGoodsvaluesrecognizedshownvaluesUniversityWashCampaignbeOpponentOXFORDSMORNINGOXFORDSpeculiarlyyardyarddischarge1212yardyard1212tempermentMEYERS-i1212onlyWheelBlackDressTheatoriumprofes-siononly5150i-IgenerallySUNDAYbestknownPensacolastJDPROSPEROUS-SpecialpracticedRenshawsduesmajorityalliesqualifiedatprac-ticingpiMnndicallyDStoVirginiakMar-velousLOUDisposepoliticalPensacolacityMakingpracticecandiuatcattorneys1000trainingyardsuccessfulpositionNCpoliticalWell1000dh1hhresidenceLGMARCHattorneydemocratRecorderAdvancejudicialTheardsYourIattorneypresideDuringAlabamaaimalwayson-ClioeiaxvliaicheepicturesSilkinfluenceMon-dayElementPebleyfv-wiinivrIMarshalPcblcyPeblcyFurnishersfirmnessSandersvotingl2cabsolutecentscentsreceivedrecorderfairnessdandElected-imistakepeoplecentscentsand-ilinefactionscorderspaIrcentsandwithoutcentsIV-DrrtrhrrhuandlineandCCtHtt1Floridaeonununity-MrhimselfimnjlurSeeFlor-idaCOUNTRYRCfJlthlit1l-orelectedRecentpymiwthetjrfOAiutliorn15ccentonnlyUsoBEAUTIFUL4vreasinsprogresjivefriendssomethingardnwthin11enterprisingmov-ingRo-manyfederaladrtIFrankcenthospitalityIgill-lientheVashlnutniualiibeingMotorntcriaismcBt11ahnsun-rustxIIK-nearestmagnificentcentVYAIEMinulperperihlapidateienterprisingmoneyperper1il1rflifltIIIdutiesVW1ibossesGreatpereiiforeeraenJPhysicianpergoodANDREWSManufacturersofYicerperjsreif-cjeaeopcrnYearseverpartypartyperpentiueCOUNTRYHavebcmldLinesvagrantr-UiPsMadeitnitaiiTHRIVINGVllIIICtenCHXVKKSproserv1NotorietyaboutjiraTcttiljCityerndingII-trf111ISECTIONSSANDERSAvoidinga-VFtPalsfoxIIcollarnotedWestmakelutildingsSt-AndrewsonlylrIEOffprosHTiiRAPID-LYThosofficevxonderfulSHThatworkfifleeu-xvithProprietorsadoptingnewspaperBeenBeenliplitnnsbetter-protiLovepairCHIPLEYharvestedTitleyearsffjsincecehcoprIifr1diMrefionDemocratsoulhxxestuntutclifd25courtsVhENjiTiiiIiiia1907txtemJinjniur1anrThatopetaid25builtsclmo-loinnstop25II20rItinrourxvjierebyuorihwistVERNONacounty20t-oursehesTrimminglMlltiniIsriijlcxerivrithinstreetcoxerinscitybeenhiIt-uclibothChicago15beenbeiutifulVlm3linnStreetwithmissWashini-limethodstt1drnecknorthastcourtI15KiioxvinairnneliusItvim15railroadsbeautifulRepairingcourseInautifnlboss10xiiools-nYouliiplevthenTonimiFrielIsaJtnictiv10nio-tindiin10WillJuOhVernonrnIrolrrrttin-dustryby-urltlnnia-tlninCiiipiyIwti-htW11iniitbi-tmand-aSaleHas15lakeiO1210licit-iteiK1utihl10maam-Vnt4istaiicedistancechainsTomm350SouthniopertySundayYouwhoprogressNOTICEiuniiilStniler10well350liUKinesprogramThirtyFolksIiofIITheFlowersiheiiielTrinnaePiiiriabriaiiiiedilltlltIIrfbemjiloxSP1T2ERthatsmallestFRANKwellJieojdehimstateonhndnlpaiftreatirtrnildtAndrewsofPcbKipuliwill11trH5AIprogres-sSOUt-tiinCarPnII-athisplOl4spairandlawThreatslaimcisandwillleyplantspineryfactschools1lunbhpublicPcbmoderninpthhrmostleyandandandKrfdajsonicajiihadandfriendslumberaninentuiormetFinrldaOfDeliveryrufdinmarinAvivelectedDiapersandandp4itxA-IandworkerecuiiuubringsBUILTneralflodayMille1lIkcountyvictMlShoutsintendhaslawhasrittherVjgonsvlllneyouhasncamendicx-xagoUu4ff1ParkercountyMiltonfailconferUhashasronqunmtIlai11qiirmbutvasthasknownprnrrresxondeihrik-IlleditedCrialeiboutsthirtytlovelKnowntiltMexicolhatThieatownedMrpiililuNoPolicetheijotionliiiditheMrtvltforbyatProrarnFeetcountybutSff>VnnldPHONE1aufIthetheAllatHronTheremindsDancetheJournalOLEHeforFrijtriimXnyonnineixovertheaway>hintheUrownthebyHetIiltliuMiithisHtreriutrevenueuflill-StltliinssImnrsTtljrthehisetlittlwiJiptmenacewhichtfjtoto-hnthIIohJfforVhenxxhichatVillemL1DsouthracemMlleMreveraskedprideliterWitichis-VH5ischoolVasi-iiitheWHENnarlrlpaintIII-Irighisrt-IionhonoruiximIiUleLittlemItIuhisabourepai1ll-jurtwhichhereiTeiclhishismadehouseNewsstoierft-IThislawmuchnbiiLtorestyoodsftcouldsinceeboitLndHEREnothigh-ssouthmadethreedownafteritWtownslialtttadornteach1O2Citynotedtailxvhi-ptfinestITcitiessouthThenixardlidonemeanstradeordercottonabouthou1mtxDraysY11rcounthtwWhatalikePllIL1IniiehInKlnaninnynorThideastillerprierlittlefinestwhatmillsIoiiiLliitreIrcmanytiltmillsfromiWdownexeryIEir1llhinukeplanliiLtsftHIHoodFortheirMissallfinestnCl1pinexerciIANDhankuponhiiMoncornermindAREhauteamfupoimieFloatshardALLfromiTHEtimemostcurrenetmeans24lawsLtnbeenhevulureourlii-IwithALLtimeI-I1Itnhe1tlrfhHASilwifJbeUsitarBKO3SircityinOnoinwithiiiIiTjiht1Hcoastof5With1wIalsobrideiisinMstSwtliltrrtocKGulfwithtriatithewithhardffa-IofXEWeolill1ofwellarewithaxintownNEWODiazwithCowseeyearxxeHloxvialsoaIywellwiththrfifeantclireeatsofindatemolnminf-qstateof31yourIrW-nrthe5onesI1t1RatealtoThecoldthatiscifathsidStaleof4111jiNuivtMiYcvofloop3IHI1nfvxiiliinandofTyourMarhairInllnindtwotihaytJSttlhrtl-tcomepartwell15dt-tfindfindmoreDeifimtThfwilltimroostinuIfTIllhayinwarninil-meintadlitlintandhalfniilihpsleiIIiIhisantiictrillinioviiiiiiuninannrisinlinesiteasrHiOthuesirennTheandandddiIxeHoarstlvttnIicUfaistnViyiifxiIFortineuicxoirlbytoilarltfYouawlfndjhexxli4lienandandaniltrmmandandtheiiufindandwillfitillLtiltonLaurittitandtoilfartwerepert-lnnxvji001ooIillisthenoinsnidandtrimyouarrIandwblawtierViatheandpmtJtrueoverlastliarITSyoutheiitathetolliltomonUPIminirnd11TheITSrhe111inihe-thethethehitsNoihrMrthefairto1oruMleisthethetheatsalt-1llOTheliteItsthenotoanI-Icor-ntheibepialusInthetiertheI-IhTwirloldtinnadthaIirihrheYdiiahexanthetheeuetnowWrtelTlWIritetitsishthehinhitorriJewunxiasthen1ttoSTforUPtheilietheisorielitlltlcIYiiarIm9i3CMrvsorthetheTheoneasold1i13orifiuUntheiitat-AtwofxlilietthasforheTedhutsawUidsirallaI-IfIJtiennforasasHe1in1litandnotoneITSITSTomifia-nforthHhrcouronejiintiYltfCntfIprareonewhihffarlieArtsirveitthmemiluctebyret1ahutot-cPitillouritsourAtrainawiflTh51rtlI1VanaIauaenaninueorx3if1>=aaapliioIIirjnItsaaacoioItI1=teaaoITisi11arivoniroI1fIitpIiuv=a5rIIe>enslrtt>>nrottnr=IvisI=uIite1i=4et3irLIjIirt1>tI>t>i>tI1T1teITIIijIlI<tiXltV==fr>ii>>Lt1fwIjI1riItj11fiiII1itti+iTI=ti>i¬i>+4=¬I<+tii+iitiIiI9i+I¬IJIrii>t>i