Citation
Gulf Coast breeze

Material Information

Title:
Gulf Coast breeze
Place of Publication:
Crawfordville Fla
Publisher:
R. Don McCleod, Jr.
Creation Date:
May 28, 1897
Publication Date:
Frequency:
Weekly
regular
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Crawfordville (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Wakulla County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Wakulla -- Crawfordville
Coordinates:
30.176111 x -84.375278

Notes

Abstract:
The Gulf Coast Breeze was published in Crawfordville from 1897 through approximately 1928. The newspaper’s first editor and publisher was R. Don McLeod. Later editors were Herbert S. Moore (ca. 1915) and C.K. Allen (ca. 1920). The masthead of the Gulf Coast Breeze proclaimed “For the People.” As was typical of most Florida newspapers in this period, it maintained a Democratic affiliation. Crawfordville was and remains the seat of government in rural Wakulla County, located approximately twenty miles south of the capital of Tallahassee. The town’s population during this period hovered at about two hundred; the population of the county grew from three to seven thousand during the time of the paper’s existence. The first issue of the Gulf Coast Breeze contained a rousing smorgasbord of local and international items. Reporting covered the everyday and the curious. Among the curious: the taking of a prodigiously large gopher turtle at more than fifty pounds and a local minister’s wife almost crushed à la Anna Karenina by a local train. International news, as well, covered the ordinary and occasionally the extraordinary, e.g., a jingoist editorial inveighing against the Ottoman Turks during the First World War.
Dates or Sequential Designation:
Vol. 1, no. 1 (May 28, 1897)-
General Note:
"For the people."
General Note:
Publisher: Herbert S. Moore, <1915>.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
01456015 ( OCLC )
sn 95047266 ( LCCN )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

hiltirtd-s1astoic1fwarStotown-yesterdnyutolicitlogPclllcierSetr4Iu-neathitynllnIVhontfsptinCarrabclleV-stoiiiycljiverjljpjt-fingflubscriplionsvIQi-OmntmnucnrrebppndmitITlienvaternutoiientpofHaifr-TaliabasWcereiittrictlh1uIu-jICAgrictilturalNewIjarAVnlkc-rsgjirclioiilyjtypograplVicaffiMQutlfMrttilitll-licallfiJSiea-pfilivltatyoutili-gettiltgSoturduyweek1t114ifdlMcrjptiohsbe-foroConfedcrntunittl3RllEZBt-rdrovouptoTall-ahiirijioirplihtlnoughtIoittlttteikiinllvaureorpartlrshthoJcc1011l1rHIlgjtJJthe-cominisiioMrsJoWalkcrst-nuntitsJUrittaQJccdienpita-lwbtttIttnuuanyiiinijityonjhoKHiiyhiloywl-uValker8J-IIouSvToqtrecentiyaccidentpy99YsCKAWFOHDVILLKJnluLSclls-iidppritiiaHiLvtrautiV1Valkcrls-2lrlinowbiiVmotttjafVrningoinoTit11iliiainsofGULPOASTVV-tillftgrnigsVidiullaSprings-kWakullapountyltustkaawaMl11CUItH4tONIINTP-iffUiiVictheSeiilimddj-cautCdin-lookfngarouudment-OrawfunlyillisnnoiuYageonsuiuibu-tDlilllfxi1Tinwnrechampion-shipfuTrruhderily1-GiI10ravf6rdvifloveiierahleSpniitorZtulleiuisdL-imcsiiiiulingii-lOOffet-H7Jowlt11tlltlOIlIlIIWlIllthiin-btjiiiaiijutailt-aneotiHriijjjigirbJdrtJlhluaktk4itcOriiwfoiflvlllolargostmunborUlirlBtniaaforotltinisiflony1r1V11ttlt5-1x51v5VGlkerarIjtiug-hlatMrVmorchantH-UurgefHEtlnoeucuinhctticontftinjiliHQfyrvthtffliuneandwjljvnotlla-MrsiVVy1-Allrlitttrnint6tiPot1crsIeoltiraliquliveroiuicoliliiii-iIrcfermmouth-ipiKtdinlrI1iftiiipilice-lintIlighthousebuekarda-cconijttliflIltlIJJraivHiivUIWjjyiftjUUbftQriptiornI3reeaiiarpei-Cotinolllutiite-IlraotyJilwniMifmiirFRIDAYKortiMiilelyniutfatnilytheirUoorglaIfyehnsouhe-golnioWIheItiirarltIIIlealtanrtd0HUbscriptlotis8100-LSlxtlu-ithelVilfofattholioitfaofMAKKlAijJcoiunilssionerHCTtllaji07-VptllTLAHVcommissionerseointniaeionorsADVERTISERSsly1IctepfullILtirtlltHI1tpvcUieiu-sitesmeaiiiirp-asfKdKoddeuJairyWli05l4iitenuKtfyrjHtorlainmeiitJnjlip-UeitHweiirengtmMvjjfiioKersatisfactoryadvantagespullfngforiiitetpolacthtllilneHiilMoriijtsJrawfordvlllesNOTtOKS-WNiitUcSCIUUERS-TfailstoiitVarreOiwifetlirrotmding11uhidht-IuistIlorlilH-irunMftnniJGRADEDOruw-fordviilelocntJuifUiy11111nikaitVnkulla-Xoiimybeentool-lvolylLlJiifu-WnayVtOrawfordvillollpslNtiahCraw-r1rilloodncato-OhildjliieltedandWednesdayfljiifpyliprlUipirlffilliticloMarmdolighttuiYlIIhuierchant-HafnligenerallyofpOroYeoulhniiitttditltheygutjfuholidayVU1ltlltscommissionerstoiletcltffthcommunitymosquitoesylitgedoil-Evcjetableshnslrtnnn-dtrproiuonaduAan13itlilutteaPfiiunr-NeuiiatciedjiittttlwatisiriWTioiiayjkUhodisiiittlyrliiprosperitymAyblJUlcflllittjtzltt-115flcontributecottonofInat-SiuidiiylinendoortoAppreciatedDoiitjugdewonderfulpttppllrywerebunfedconvenientlegislatureornlirrhtpetbtONoiiiptnf5w-wcekislirroMiidodytijjrownntttJ-lontlrtyOolghYuCachlldronarehogmibotitconlalnlijjf-ijifttgrthKctiicinbcrBliellerlngre-tunuatjioLegislatureItonlefrnntthorirwhllofgvKllehrVlolaughtersilverdnngliteriAlytrnllswimmingpleasantlyiSnltntPrTallaliasoeSCHOOLliuyerrf1nnlhitrdturpenthoevenlenceofliUirrllldoldonfdtistryajid-eflicientart2sFlbcomityhtluisdofoatptheeevnnsThocrtiltilhiinMt1f-htuijtem-peratureejighieer1rclI1ttrrpettLinccniihtiicelebratedantUUtideimywherecarelitjalyDrugIjsjierinenilmr-tryingThursdayId1IQlyllitchlroKWiHtHondyoueiXfcltanoiiiontiun-thiashakentjijiit-lioIwnolltfrdninivcrrs-aVyijq1l1MtrBrickHiuiiijjilksponttinbocijjdbysympathyregularlyabundantliiipplnctfsCOI6kitSScdtesdnvdfwcribidhundredsSaturdayulutiVhnStovesVJIIDA-Y11nnvspreadinggtrlotlyIIIaLbuis-liihoghlViiborMrMondayl1eilgoojlsuvtriutdIlnyixuHidlusrjbort-utvilolevai4thobeiiutifulPOf-IIIIWlkllUahavebecilrojntlvqaparalyzesthft-occjvsfontjVnbflCoehranbeggingnitit11tttitIhaiidriomenitlti-rlusiiJtcrtUcmoitUJzlJlllllcltthulMVa-ktlilaMrv-Ilonrycd-aaancelnurltfivlmrcovci1gtittltscomplainfriettdmilbWiidmilledconductorshaftingCottagetlmiovenwehaVeenkindsImiijItJpniclofhlngweniherlhoukrtitlcngiiievriCulncyihenltltySundayltttilitttiBdbseripchewingneigh-borscquihiodniiliinillyconvenientjiinnlHiiinUliitfIiilhlli6althoughbriiiRodhjtlhtlttrjneodedcigaretteKounttiinleIkeepcn-MrfallwllhJ4roon-MesiwQuineyicaughtde-tfenseofliberallyenoughWIHl1virtuallyWjjylgorgtiIipJidakiholuindstiflivisitingCttktillrliterallynxt1lrlrllffbcnetiictHeducationwithchillspathwayhickoryspoolsbojulbllMicdUctttaVedCarrabelleat-tractioiHlilitfitfrtchildrenttiatlnttVWnlbuildingttcw1nt3twcokwllhprettiestenjoying1hundredannoyancebestowedbought11lJIUlIfishermenPostoillceAmericanuiukfkInptainS4ehildrynFloridaworkingtrjjlg-uflittleoufitrletxlpopularJiCiptTuesdayJhhIIJaiiHHiiiuxreturnedntCaiKI-IPwaringdulclicnt-Horcralsix-lVeNkepleasantUuyalCrawfordoiiBJitui-clieaiileiHiuitofliceenergiesgrUsrfaiMadaptedcitrrnncychildiU-OftV1iCIillidtttlbcautif-uYouYabjiJOIMDAproductL-CviuntyrOWnnrrntcblfavoredtyextoodesiroyVjiljiIlt4uttntcusx-ednewprimaryseemmakinglitAatuMicBtnotifiedworkingWatUcrs-jQItiountlltnrwpf-FHlatoandUiiVatcountyIciCatioiAVaiker8A1ltehollpubilMllcdpetrdual-qtnenellttcdAdvancwawlraifitfiijttiddirrctly111eJOIllttlcarUiatwtoppcdnnyOht-tOcifrtttt1iCr-LrendingAPlujllkKKZitbecomesbeautiful4ilrAlwayscombineSundayquenchiftuliritdovolcalltore1-tt11ljClevystallfYIlpcoplhoraurttGeorgeniltvriiro-fvarietyoo-purMtAEoiitlistlshvrkMCtjlTecSundayTnllahasbargainmarriedbusinesscourel1intotlitsinRwcinltwolVettlrltlhepatkfnidolfrfUfgEnteredJlshingnmttprlUitlKliiitntIIlIlhealthyWalkersrefuaindiichildrenJtunwsuitableboughtreplacejnullmitYapfferpfcrtjcWlthuutlttnnintlHnfjfldurijigprnisliregardenoughcurrencylrcuunlyagainstlournnl1ijevalttttt7Ubdforrihrklyt3rynorthernhlohltcinuKjNwilling2aJchildrenimmuuticbuHiiuwtUiiiertopenediiiiciOdnU-Vbetterrelumedcon-nubialA11over11c1vgopherfrleuils11Itte11011111oldsehoojijaboundcountrywheelsfihingWalkerI1erSiibdcilbcrrtloihuKcligopherchangeeliildrenhunkerFloridaG2vnrltoHeclloliHIUclutiBJijiKonadvanceLltijepassedmfffilltsduringpeople7tHarroUuYadcdfishingWaknl-lasolicjl1trcolti1lorJda1countywillinglodrlnkHtiroim1lnolhiNOTGeorgeTholnas51rttjconsidergradedCotintyttilllnyexceptAVqrkcrtlAIIIJ-flflclwUheaijrfiiceIke1llQntlnrlumybeneathSuJulluwUlJeQaJIIIthoughMAYIttlgnstKloridaidlttoystersirfnrtfiMcLodnumbortinlIilrtll13homecountydixtrictWeylargesthirgestservedMoleodpowdermouthsbrcoKOtbodedfiiipplylargestrlastaentitledfoliagebringsuartetHAboutwhetherintercutcllnliiteItrllnnllllsettlvutrnllclenttgNpropei1Senatorpeoplepeoplerooit-ationiuValIIQngaimlHrontiijiiliicitonfcrhiritnycaused1neededwotildt-fithtlcllunteeducatewufobcoloredeudleuHtdnglehajtpyIncreasecountylapcr-IdcaJhiniHcIfSchoolccluiolhaen-MOlittJitiuiljissolid1tcolumnayteteUrjrJdstiinllstumpjiuoplebururdschooleinintynianliiDropsilpwnanycountyi-1l1ilhlwneaivjborderseveralaffordpilledobjectlargestgoodpeoplespiritsofriiittIHblrtnaturalhomesaKiufibouiitimanlyboundadvairsectionDrugubHiviiiriliovcm-ingnimblyoclockWalkerjtivtSititntlBVhollowersdistantlocatedfartherpanelsiuurdsIjj4ofJudjairingtntrfiiccbenefitMacoiithreadw9rex-VsecondfchoolmeltedFloridachenprightslargertiiulqLargeparentiHKHUXKt4rfcountyJoinedsectionaroundt-WeiimbngJwirifla-ilicousitisthankfcMltlonsprieeunderlimbstlioobjectUulphtiedKttpposlocatedttwhichttndlyWnUtillutlntiflrHtbeforersulmolhoinsfriheshitsrejectlightlfKlensesfriendguiltnd1udep-psmallwanted11tikcshedfriendsordersoutletworMFloyd20c-crllipoorestFloridaIuffotiiere-irCallcountystronglllrtttentueteiOMUvoSlickirborderOrqjvttvurilyoungtroopsd8lilSchooliVhrenicCsfVmakeAttorneyHIIIIHtowardcountygoingwhichbabiesyardshangjkeepsLntig-rbodyschooljointmoneyulltltlltiiurjldHroanvSCuyyillMcuuilgtlllItplucknotifylrutiHjtmeischooloncostlivingroviescanynibrideslovisgrandthreVreviewwithinofferedTiEenjoyforktf1tllinoneyshouldtakellHreantMiveralagainofferedItlittnidsummerLtuidsitheyJIUJchaletdh011JieresectionwithinialcUlj1l1ItimITjltroopspastpitonbeloviIrlllmullettwelvenum-bertruckwhorecouldvthpractlctfwlfJVismoketchuullimcriloiilitheshouldrightTheybetteragainrightfollowiviihlsoruncltHjlavishat-v1twithintruiithigfhomedeodplacehunkHtiijmriotsfertileschoolKchoolschoolthingifntftidyIudNYJIrWIfYANYYlrttiandfiltfrandchllrjttllMcLeodfoundInrgclocalobonusheartmerryutthevillainenjoywouldsev-eralImnithiiighspoilnunderdiTurtoUIiIlwhoroschooltheirnujohsmiteoiliceplacebelow1ivn111irtInshousesolicitedbreamyoungdiiyMnottccAothersfnrgoofjfliohturlTIltjfialTordeasierlluiidrcitlatterhtluwttfatlierultftorothotillaneojoinswhosele-gatebestthemspentdoiitpricebeatIqttndwaterat-ftwitursttttalhomeplanscamecannotFloridannPnrofoundsuedshoutdensenickelstoolwhomhantOfwhereleavaStateUjbygoldjeliiIIIOJMHUpAboutwouldunderwouldifetgoodI1tlghtspentwllllreguiafrightgoodinjurehulkjvou-JrCarnfnc1worthrcctcllwouldCoiinlyrashIllhlrojervoBoldftfieldhopepintriLSstreetslrrclawayWJt-rnewophomesilverwhichS1JcauhcltutbuiltworkplmilnlrewnpriceworthStatewhicholiaftwherewellssilentworldwiHyautNorthwhichshadehoardUiitor-jtaxedtVIlooksbuyfeverfolksmilesfaresaboututneddeeplhuMistltwftprierAriantkthomelittltposhthereOlllrlnlmon-eyV3MayjnoreejerROfcoalstayatljjuwtthirstyourtakiafightfruitreturnowIllUhenheartrjaiirtscrrpynrdtiinooutfitletthstrutstherereachfstittIllrrljlllsKhtSfaj1-iboth1liudlittletfiitcdcouldStoreIHItIOItfbckWtheirITJIweekdownfcuicetheyt11i1ncclvctierrepretownntiiiladyidiscentryWll1rtovvnJMTheStilltubebuckIlitlec-LgoodgiveWoHltfcicnshthreeuentathinkVtffinesttioktintonlytruestIntuitthemtheyatomshome3utttgamethreethoseUiMitiMrOrfjiintheytjinnshootlakesetuderetellmanyulieuNoratUojclerkcottagreencarrytnlhotlltlUclearnjoicLundonlythenifuMipsfronttI1liwtbelleReadwithfreshseinetdntltheyweeklrtilikecalmlyivftwsY4weofIIIltwithnlfrwiihtlldEastwudtheirllwepartCaffiSiiohPentrterswoidfrontieathseason1ShiaspiltlrtatI4fseiuobeencoversIiIwhatmainwildiThewillmiltitogj1-VIforwcttthackolniisIsrsttruthswlxcfillcakeluculweekAljhhavetifhbeenelerspunyearsdoathandeoiitiuflit-leiIjkeTheAn1vlioTillsvljwrdiywithwithClrvaitotingQfrontfarmgelfromweekhavetiidItjIoliPworkgivervKiivwaterseasoncrpainnfl4uyourforaBlotfirstallureliltsendfencecountdozrightherebandItixiColtjticlloutitilffruittheirwithwithraiselocjiltj1t3tInySuiifromhavesctdiJoaogetsftlrycfQthoucourseKtrtittwithuntildaytisttimeMirtsgrowDuvtisakewhofromihnvVwitheggsmilewiththanfundpetitnrctiiiwithfrontlirsttasteSictljllcftrdayJJrsUptainttrotscentsP1I1ltoyandtakeThisthinikitlmtJjyoustwithoakslourSulki1Intownjialfdayty4milkyouL-Lgfi4jvorewithsited141thatcropwitheachlurehuttcountyvOlaoutHiesthis111lltlpestNritdWbidskickdaytitntttofurlastyourhero11II1ItwithhoulThinnullmuttMissMissjusttheirgonehereneverforaeggflcoastwhoholdgeMRIflfcniltlvillcHpartriptowntownVUteli-fhiHIIICwithhbsslyyourandouttJmtfirstthatlonkilunritigfishandnoseMadvlfefallshadvaii1coaattownnolltctownstrikeriotsome11PtlonthispoortartllowwhothalicitthatlijUverypoorsevenIlruarhintthencrOHcetitimillhudWorelimnUtlisalnondrrltawhowhotillandnodoilstunicthtiIOhtil1nllhersideKoahalfputtstirsrosscdMMvidnfortnuiythatoff1willliillandiintluliflireKilnpartdillprtssbeltInto11119thathalfhalflg1rthinintjyrluttIllsutulbiKtunitfourjoshroustnunstitlelurepaybutbigallJhnatlVIhiustillwaywilycov-erwilyIntoUplObitownothermostandtfitglitandthatOolThefreethesomelhlllforeTheTheunittitsbuntwilltinstcmittpOthOgillofJf-celitethisMrtwereJ0itauandwillbjdhercomeseethatrUttoldtiltinuitfayforofTenelseThehldwerewJHHaltwilltupMrfactloTmgtihtovasthptrodandcoprealtfiirHturl111innthouiiltMilsvhchIiftwtkoflfishyouOnefoaiand1wcvfJlettherevenandthisThefeetoldandandwitlivethatiThefieandantihutthetheJroof1l1thooipriiandandlivelottothisnaytliJsloudarctt7NOursottsoulenduwlandLouttinynoteminiiisliandlustANDtilllcfloh-ifandlessandiulfandtwoandandandtortautoniftsrisecJIalt-ilustbillyetthebtforttrypifiviwfishutltwcurtMreenncanttlioObitherlustandhaulandlinoImdcallhotfortheittsotforHahhutimtllastllfhgotiIoIIihasJJIIIlirelitrGOOlaseemherP1tiffmillftheyetVatandandhadliveandandtiiikanilimilateliedfyrhutIkstheirthemake-rtheltitttheliltovenuiifyouJUlYPIIOISuntoantinudMrandrutsilolthoandandMmsellnaillusttheslythetheHIMWeIdsevenpaliltirotlteandandandandfurtandvltoCtioftlurtoverWMrlllllboqjiwuiutateColiotathebHthetheJvotethetwlvcjrsitfewyouthethotheaimandfewtheti-tfstillioliotileor-Itttthe109IntothethetilttotetheMiejiineuluretoutttfiViheyetleoldthetlirIbtithebidmanthethethethetinthethethethetheitUHtnowtIlttiltthetheoncef-WigotherGuruhasherhilltillthoq3itiiithecrylateAtoethelhtlthethethetheWethebritbillthethothethefloeHiethethethrcMrIloottotetillhatthethemannetHjitirr1thebuntpdoldYLMYMMwilthastJiethethetittIlltinthethethelieiitlthothethethothexyuFlittjapaytintCCHUbythethethoInnofdhisthethetheMrthetutuAfurfort9IthiuthetillthethetheSUUthetownhislistratertheWIforcenttiertheiforWillWasthethethethinthe1Ilrthethelno0yiUWeachLnwrrI-lettShitoldnowcutstAOtJnthenar1PrtwoforbylotNoautoenfornownfoutthatilttlhlDrMroftenvUnuthisfor11111lbyAirhiltthrIfIfhilitillwaswtiHnutfathithisforitMrforforlobskrsixvtianeewasktfurtvlllnieaIIirakfurfJinr-NutKxt-i5UL111forfurMiLottfejlWitHWerrfurupnlMtonemetanyL-tJjrfor1VlaslhifartKnnforThun-litn111MtonourtitjwilleIslotthououtailttPittl1sunLotitfittareIiiournotthe1tietnuctsmce1tqixincaMbiacKwtwat1trtiltoneQtjhnotfretMIthinUIFhoctlofteedAtticlIdMitenoutinnareliecaneanmUfatNfonoPlloiltinelleentothisnil11ti-wecuofetchitsoeonelllcanconhouptillalltrarelittgositW+folroftICofbeaphiltforhehnJrofnitiri>upcurinhihriftbeWbebobehtonelusinbehIIIIih>ironHo1IlniayWWareQfVfmewiofedtinnIItIIPberr4-filJiIFbesetallhearcwain-IelllerrfKtttbeinttberi6bewoontunthegoriltnroflJn°jInAVInJofbehofHiofofofof111ofofofhiInatbtofofjisetn1PJbun10fonYatonnAitoinrJTIxIII=+Jig115VMfthitoOIll1Uj10tow1wjaaIiiftIvl1rtra1tIIefaratlJ-JtfiJ1aoI1nttllaaettto<=l1II1ay=f=noo31IIroeI7antIqfaaaN1nt4itvSnani°t9untrILttWiltrtCtnfaarJMILI>1tflisllajlrrr-Ilrilrsstrtf°4iitt+r+trfI<<4tt<1IfIl+1titrys+1rt>l>ttijIi>>rI1l10sPYtriiIIIIIYIjt1<>+ti¬I1>u>vt>tIIIr>t¬¬>Ir1III¬j1tpcIr1si1IIjJIIytiiiirjrrttiPAGE 1

ndaY0j-fOalcialOrgnnafWnknllaCountyFioridnBREEZECOASTItorjimpoBBibloJr-OBAWPORDVILMGULFRIGHTEDpraoticiuarchcry28Og014000saidGoodlaseasafAWIIlULTURALboardingschoolbntoxiromnlyTilEmonopolizingpsychologicalpapermak-ingbroakguompapiormaohosympathizingpreparationautomaticallyopportunityyear-UonfessiugunconsciouslylastGoodencyclopediaphrenologistdevelopmentCompetitionsuperstitiousworoBmallandrespectivelysurroundingmountainouspatronlzersappointmentexplanationsnovorondingtimekeepersparticularlyImildingu-nndChristianitylifo-Anybodymarvelouslydescriptionyotwell-youanniversarybackgroundbridegroomarrangementfledNosntllciontlybequeathedJutlandcomplexionmythologyabove-grounddescriptionanniversarydeeroas-cpadcommittingproportionsinterestingeverybodyexperiencesplendidlydisciplinedbirthplaceamazinglyknowingOlympiancompanionhimButtwentyfourbrilliantlywhichmaybrilliantlyy-motherdaughtersdestructionStanhopespreparingeeoondclassdepositorsthirtyfiveprotectionsomethingprotectiongloriouslycommonlyrdiscardodlight-eninginvariablyohappronoespeciallyclergymango-flomomborexplainedprovidingrememberedAginuourtsubmitsheSometimesfathersa-sDrollAcivilizationbecomingrecognizeinstitutionsEnglandsaccordingcom-pletelyexaminationpolishingmystery-inMediansprobablyexposi-tionaccordingHodgottegratitudehappinessaffectionatewrappinggrumbleduphcavoumourningproducedroughrcsSingeniousplunjjodtrans-formedwistfullycontrivanceornamentalaccustomedlegislatorrelationgazetteerStanhopopromisedcommonestassociationsomersaultfascinationpreferredirresolu-tionqnisitolycom-plexioninfinitelypromisedperfectlyCountingexchangecompleteseteNowstatisticiantolegrapbex-tremelyprobablyconsideredsmoothnessarrangedabruptlyHeighhoUiQlcultieasomewheredetectingmourningastonishedstagnateaftorthroounlovingprivilegesomewherecentennialolaimingneighborstogetherestablishedonefourthmorningoxafllontaccompanyauox-cellontattendancemechanismsplendidEnglandsufferingDenyingwalking-toMinnesotaexpectedMilwaukeehorriblymorningplead-Ingpossibleordinaryabun-dancerequiresspring-forGermanylVit9ttouchstonearrangedeveningseveningstandingrivalingeocalledafternoonsknowingwalkingbreakfast-AunwontedpracticeindustriesoolingsforgetfulHome-steadMinnesotagreetingplowingweddingintroducedrepiningdifferencesulphitecountryFIOHIHADecemberEnglishresoundedpleasurepleasantMadonnasscurcolycultivatorconcernedgrowingorkingafterwardmorningPerhapspleasureexcitingoomfortotcrossbowsdistributeab-ruptlywarningengagedactivitybaggingplowingproducedressingconfusionseventyMonthlydisposalinhabitedPontofllcopreparingmorningcomingwoddinftentirelyde-mandedthroughscarcelyconfi-dencethoughtwindingadaptedweddingengagedthenItshandsomehangingroloaSedlearnedpuzzledglowingeveningbitternessvehementBaby-lonwindingengagedwalkingpopularintomyKenyanarcherysub-stancesintorostodMoslemsweddingmountainvcilstaudgardensonjoyodHundredfarmingnothingwindingenjoyedcon-sideredEnglishhappiercomposurereadingmaterialsincidentsbeautifulfunctionsminimumwanderedChicagoarcherySpartaneveningdetailedonethirdweightlargestshakingreferenceMarafleldperfectnoveltythroughfordvilloreadingindicatedhistookmelodycountryinquirycelebratemilkmaidanguishlargelypoundspoundspainfulplantedliteraturemakingbeautifulhesitatedgroundexplainequallyplantedbeautyOFallownephewvegetateeveningeveningants4000000sproutchemicaleccentrictranslatemasteredinquireArcheryPoiotiersliteraturenecessarykiloqualityAdvancegettingCollegelookingpresentgroundembracereportsexistencepress-ingin-cludedhistoryinstanceChildrentrousseauwed-dingquietlyleavingthoughprayedGraciousEng-landrequireTOPICSawfullycuttingperfecthisonJvarietiesspringrequireobtaineddisposehistoryoughlyopeneddarlingEnteredvillagenecessaryremotestScusitircchargessubjectalwaysdippedunnervedvillagegroundAugustnursingmyselfreadilyattendedforeheadsensitivenecessarydrivingoooictioswelcomelifelongmain-tainAugusthappy-Ipresentgrowingvotariesnothingwon-derfulcominginterestsperfectBoilingdelightplayedloosenedmourn-ingpresentlibrarycoveredhistoryministerresolvedSpringabsolutebrothersplayedemailIthoughdescribehnnincssHomorsinterestssavingslargestwidelymothersdeeplyhavingchildrenwelcomeenoughshallowwillingbrilliantvolcanicgroundmomentsmemoryen-gagedad-ditiontreasuresdryingbrieflybusinesshusbandduringPCnMBHKDhusbandbrothersremindsmarriedpeoplepeoplomyselfjasmiumyselflook-ingdescribefollowedgayotygardenalwayspeoplemomentsPromiseexercisehourIspringtingeduniformreceivedpeoplesecuredGreekssayingassistantnearlyweightsimplyhavingAgnes-IcryingmyselfPersianfamilyHowardmarrieddeepertidingweightTribunewast-ingTabrcozbusinesstravelermarriedjauntysittingwithoutaffectionponndApollostrangelovinghoweverdistrictsreuniondevotedquoteswiningmanillacommitcomfortLizziesabysspoetryHarryinstancespringlikewisepeoplebeginsNormanstupidmissionhistoricunlovedIndianareducedGormanusheredhimselfspringWilliameightycreatureMfweatherpoundmo-mentsfamilyRich-ardplentymaturedbushelstakingMilfordMattio800000heathenagain-IperfectMilfordcommitfarewellmemorytakingmarriesHowardpoundcomfortwinterstoweredcentrememoryalwaysMonthsmistakeHarryfinallypoundanothermomentfermentanothergathermonthsCharlessoothedwindowsoldiersspidersopranoalwaystongueyearoountenelementpleaseMilfordMarthaearliestlargermanillasupposeHurrymethodmethodgirlishcousinsearliestwithoutwatchespostalmotherfacinglovingHarryreviveddressedfathersflgurowondermothertwistedschemeipurposearrangeHowardconsistssup-posedancersPrincesdoubledBritishsupposeromancesCharlesCretanssup-poseguestsforgetminutesexpensejoinedlearnedJudgesuioidomotherfuohiMinsteadauthorsKotimoconcertbecausewhileEarlyhimselfObarlcsauthorsMilfordbilliardfashionlaraouHsupposeKingsforgotrela-tionvariousthirtyturmoilsmallerincomeAgnessupposelovingmatterBritishdisons-JMarthaheaviermotheryardsstubblemothertherellratchetHaroldreceiveIrralnothosoAgnesheavyarticlesAgnessell-ingmightsalary400000wonderFrancefuneralblissfultreatedCandiaendureWhatsfriendsway1goingseveralpianoearlierfigurejacketunclesnestledprettymotherinvestswickedcordialgroceryseveralformedfinancemotionbegangoodsCharlesAggieminorsblondematabAgnesgoingpatchAgnesafternoododcordialHornerandanOonsulbeingGeraldItafiMfreelyclustersolemnneededflowersheadsrulingMattioonionsGeraldsecondreallymonthsBiblesmirfacoGeraldonionsAgnesDiiAaaiNOFUCHSIASThenGeraldspokeGoraldMattiostudyappealabsurd-Iendureyardosuicidecrossedarchersspeolfully-IheavenloversGeraldrushedplainCreoygleanGroooofriondftburialtensiondrivengivendoubleaevoViGeraldimagoplaceBTCBBIJEplantspiritGeraldstudydoingpersonLizzioGeraldshouldwinterGeraldGeraldplacemarketquietyardsuntoldsuicideagainmotionlookedpartybeforetraitoramendsyieldcalleddealersbeingbattlesquietroyaltenderpapersGeraldconsistagainMattioturnedonionsGeraldpropersistersinsectspartyLizziequietbeingMattiosotaintenderMnttiegroatspentnndairfertilegiverAuntioRussiaknownnieooboydecidehorseslargoplaceTheyreplywidestlIghtprayerYoureonionsauntieauntiolaughfodderho-usedinhabiLizzioyoungtenderMattionightapartaccountenergypriceproperonionsthingagainquietIqMattioplaceboundMoLlSOD80000attendMattieshouldcannotplacebeenseemedmixedfhftVtjumpquietWhorerocontbushelwintereffectsratherfictionpostsnum-beragainMattiopartsknownKeepamonggivenapartWoodwhitthmonthdartedonionsBiblesbodiesHerosbeforeburialelevenearlymattergrainplantLizzieWhorefifteenbroadstifledwouldeffectswouldgreatKinglargethingcloudswomansplacereturnarborsonionsplaceCoatswouldwouldmoneymakesLvasonOnlyconsidreturnLizzioYearsschoolyieldlargolightspentfuturewouldThornwouldwhichviolinPersiawhichfollowCancaInlandwouldreposeDutchmerryTheyLizziodealerwouldaboutS1500desireoughtworksislanddirectfeeblekissedmakesusefulBobinTheyextenthorsesmeasurofoldedDearyoungattackvortoxriversYoullgoodhopefullywouldlargoaboutwouldWhilewouldsoundauntiedreamWItchyoungThereYearsbloombettorgreattownsmusicTwillwhichwhomUnclewherekissolYoullgratifullywouldraisedhangmindsresortbodyhopefatherdutiesspraysbeforeWonta-longplainUnclemusiccolorswhichmuleonionkilledfuturothrowwordsinchesbettertookwritesGROWINGmoneyraisedglassOnlygoodpartybabypulppulpraisedlightkeep80699bankscalledinvitoUnolohandsheardHallsWindslargowouldraiHedUnclefieldsgoodkeptmercyPapaCitiescheekThosokilledcouldhoursfoundcalledresultworldcirclewhichRufusthtcoaboutnervousmarrynervousreservesworthwatohFromwhichwherefounddesiresunnyfreezebe-camewhichCraw-lsummerfinestaboutunderwhichstalkskeepdaysafraiddidntThesedragthinkonlyladymarrytheyhandsearlyThreefencesmercywhichunderfibres1110worksThosemuchhourskingbittergoodladydaysdeepgrownhousotriudboomheardwontblendonionhandiwholeunderCretethinklovedcouldbulbsmarrymercycoursesCancawomansthoirvisitswindseowhmadopinkwatchWhyonlyonlyn-iUwfoundhoardwhiteunclewhiteraisincouldpaperaboutaboutThreethinkwoodsWhateffectaboutmakocouldvoicewomanlongpausemuchgodscolorhopshighSomeoniontheymilespartworldburstHoodgrowglassaboutcalledcoulddontdeathhouseItselfotherunolothinklongMayMaytheythinkhomeonlypainlaysthesereturntheythreeShallbrainknowunderPlantstoodalononovelthinkdeathlovoilwhenlovedwhileLandsmallwhileaboutcan-nottheypainthenmilesvoicealonesmallunolothoywhileMaydrawncouldcouldunclebreakhomethorodowncouldthoseaboutcouldunoloheartmuchmuchlovodorderwoodaboutpauseblaokusualsmallringthoyMaylongMaythoselovedalonThenalonomadecouldCreteblackyearsknowthesewhenpartlayslittleacutehomoduetsknowdownseatshoursThonblackthorostoodGuymuchthinkcoulddownYorkitatthesetherelittleleavethosoblackknowmadewhennotescoulddontsmelltheywithmeattheretheretheyhomothorodontknowheartsmilestrolltherehavohomoknowonionfadedheartlazyoribolittlolatestheartwhenthorneveryspareshadecoulddontlovedcouldgladheartwhenmindthoroStatejoltsfoot-IthosetheretradesmallwrotethesotheretherewareHal-lInorrowothertencoshootvoicemanybnttsYorkfilledthemleavetakesgazeal-lowwhenoftonlongasidevaultlongYoartingwontuponFJltDAYknowcarryhomothereheartoontsthreeBlessheartalonetheseknowthreoweekuponshortmadelonghaveladywithmadojuteseedslittleyearscurlsthorcolormindtheirandshavetheiryearsguesspartdontworkusedanswerarrowschairmillsMarsWellearthlittlewhenjoinwhenwroteafootcentsAfterwhenknowheartmaderidesfloodmustjoinMorecitycentsfromsorrowtheirmanysaucylittlofromstophavesorrowtheirPrimclearfolkstowncourselaterMinethomyourworkdontGuymeetwhatmostlittlolittleolosowhattheirtheirfromcourseusedwhatLikecleararmywithmustfromEditorbadehousewhatfromoontsgravestorepastwalkuntilhandwithwhatwhencornerfromthomthanthoirhvotfhosincestayarrowsanswerfrombeenslain1898EVEItVafteryourWellwhoswontfromfromAtwithtookmostfromtheirformthoushallshalllioodcriedsincegrowfromtinytopHowAirsgirlstaymustawayyourwontthenjustthanwontminehaverododresshaveyourawaybonefromtrollawaygets8000boonfromThatJackstoleMostraisestaylookSo-upThiskindthenwithfrostuntilkeenwithhavesuchtookhavelittlewithleastkindhavejustleasttimofarmtreeshavenoworWellopontogboonleastfromA12003fondhaveacornswithwithfrompuredrywithkindwithsuchtimegoneEastherehavefrommootwantroadboonopenfrostthemfrombackverypureballsthenkeenOhiothatreasonfromvisitwithfaultholddoesyearnextwithsuchwithwithopencantshowthanNowdoeswithwithtimecrowntastothenbackthanjarshavethenhavofromafterfromlovehaveHowthanWelldaymustlocalwildNewslowdiedHosreadthenshotdoerthonhoroheropapalandthenNowcoursethanwithrushthisownerlandhavewithawaythanthensotscoldcolddiedyourmailhaveThatholdmileislesslowKIsswillMy1415crophavohavecomescoldthonhorothentimeStandoeswithgonogalwornhaveNowOnodiodwhocropyourcropthattho100thatlookhideHallropoHallNewhereseedoir-Cowillwi-fiPdoestourlookchillwithHalldoesheroheldnextdryHowtimewithfromhatethenmostboon8000WOmayyearlovothisthatseedwellthushairhintthatLANDheropeasarrowun-tilmeansdaypoorwithauntbearyearyearoycomostthanfindwifesangloveabletiesroadloveHallseedscarcemouseOnotakewifethatdeadheatoanttimethatneverroaddearroomscagofundnextthennextsloWyearpose1316topneverarrowdulllikethatFEED-smaysaidthatthatlovolovowellthatcoldideathatintolovostorothenveryAndsistsrulehairdearMyblueshotneveronionIartMyhalfmustwillthisthishimintoYoufirstlovesoldwillintothatthatthatthatthatthatintohairVollcoldheroeyesshotyouhere2000yearTheYousaidhalfthatMrsintowelllovothatthatwhoverjarrowYousayssaysthatthatstilllovebutcoldrayspotnurseljfohoarhosttopmaytoldYouthatthatwellhairsaidsaidthissaidsaidyouOarsaidThoYoupreoandfootwholoveintothatMrsintothothatbestseekthatneverthatPEASteeningtophottopthissaidwaywellsizeButThehimintofirstfirstThofirstwhosoonthathoslikehimThowillOatsaidturuintohaltthather-IMymoreoatsMysconenevertop1356MrssidesaidhimMytalkcostfootAndtalkverytourthatThoButbestandwillwhoYouAndThewillYouhairthatsaidMatsaidmyyotsconetrueneverhimTheMrshimTholasttbsnndsaidwillrealwillYouwillandlostwillandthisTheoleosaidOurintogotgothowThosaidsaidmorethatintosentyotlugandthisthissaidandcomomotwayfasthalfsaidandnotlacehalfTheandduowillfallandcamoandlovehimlikecomocomoTheroommotrostcomofacethecomocoolroomandlikoandandwillandwillbitssaidMrssaidsaidyouhimandButundThewarmandanyandShoandelsoandShoandandfoothimyouMrehimlostsoulSirByfaceandwillyousaidTheForandlikelikolaygotintotomoroomyouyouyouandyouhimandandhadandyouandfairandandandhuelivewillhadhadandhimwaryouandhimThoandandandandWillandandButlinothqoomomoroyounUllsoilandhadwillandandandandmolandtryandandyouwayroomoatsOh-IthesomeandandanybadyoubodandelsebutyoufullandyoufootandyouandwillsetsroomtopandandandLotandyouyoucomeButyouyouandhadandoutthehadandandthelastcaregotthecomofacesortsomemoromoremoroVONmornsomocameworeandandnndfairandbadandaudandandandandandandyougayandnotandandandandandandthisbudandandandhadandnodandandlessthehdNotandsunsandandandandrestwayyounayhimthoWoperandandandhadhimfeelandsomefacefacefacetacosooromororoompeastearcoupworemoreDyShehadandandyouyouyoulikoyouandandhadandandfairandyouyouLotborwillandmombutandhadandandandandandandyouherfullyouveryovonmeansomesomemorecamesomotreethoworosomoandsilkbadhadstirbyandandfairandandand160loftbutrotandandandthedidmotyouworehertollthothobutbywereworofelttipweroandandandlessoverbutIvehailbutfewsotsperandandanysamecametwo100thoshetallbutfoeshosellyouIvobutyouandandnullandherherandworooasestallfullhastheWothothothothoshethodidherwearwearforarmsAUandanyhortwoanyImherlofthertheworejarwererowsherandandtholireloftshothoChithehorhorherbillhoiherthothothethotalllifethooverthethothethothebysomedidscorncornJf800anynotherhotworesoonweronotshebutherthosaddidtholawherthotholifoshoherthethothotourra-Inlifethotboohothotheonceandoldtwosoil500armsbutnotiooherbutnotwolshonotlifebylownotnotfewthoherthobutnotherherthoovornottfnoversoonOATSsotsbybythonotbutthothowearsoononcethethothethethethothodidherthothethothoherthethothothothothethoredoutshothoshethethesoonsworthotheWopernotagothoshethonotnotgaylifethetheYesthonotthobyanyhertho7iovenoncecuvothethothothethetheoldthemythothothoshethethethethotillthoforoldshethobythocareuncotwolastthonothernesshernotsots000thoshethothesuproythothothothothothothonotthohastoothethothotherontredthethothoshethooncethothedosthotheroseHodosthoseenacrethoshethobyownbybyagosoonAllbutmyoldnotnotnotbybybysoonpermydidthomythothethothothothosayshehordidthothethothomyMrtheoldtenthetworuncornherthonotfuroutbybitdiehisoutthohasnotnotoutbythethothemythooldthethebythemythomyoldhisbythoAllmyhisthehishistheartdieitsforcarenowONIOthenotCOOliltnowmymymythethoHenearmyoversotsbythobynowmenhistillhislvomennotAllhisforhisyescaremytooagooutforagonotoutsurenotnotmymyforthemymymyHethenowownnowmySirfortilltoonotmytaymyformycarenowmanIllforforhisforhisforforhisdiefornotitsmyNoHonilehishismyatothetheformyfornowgasmydoscasemyforforforlvforwasforforsatleanownowtenmenmymyoffmywasAnionforforownformyforformyDofornowformywassaymynowwontooforforforforsatownwasANDmyonooneforlotfornorforforforwasNoforsatoutforIIOboffforforforallhisforsawwasObrowwasrowwasmyforour2twaslettiesetforwasforofwasnotwasourletitsallwaswaswasFORonooneforSoallallwaswaswaswasallourcanletonoupitsallitswasonewasarcholitwasonewasallallwaswasgoourwasoftallItwascanof-tsizerwaswaswasnywaswaswasonesaw1uponewaswaswascanwasalldocanitaInupourSoSoareallwaswasWASonodohoIdowaswasSoupsunwasallhohebotrcInhodobodobodoareofwastocancanTOPonoallAswas6canCOboallbobogodobohowasconOfhotocanconhocanarebouseonwasallittIuhebohoareboarearosawareAsillarebeinbobobeusearchoboseeit-tarcofareuroarebeinoreis-ngomoinboofbearobotohooftobeseomoarearoareiningoatinnroininseeofinuseinbelistofmomemoofljhomoamseemomoaremomoboaroItininofdoofininofbeofmeoftoofinofinseesoomotoofofmomotoamwoammemomeinofofIttoinininofofinofinofatinofofItofmomoininofofinofintoIfofofintotointotooftooftoofinJfoftoinaremoofelJofofofofofofboinairwasnmmoamamammoininininininininattotoofofinoftoatinininininofininthininofofofofoftotoinoftoofatofofoftooftoinofofofatofintotoofofofofmomeofofwetoweofofofofwoItinItatattooftoiuIsininintotoofattototototoofoftoIttoItofofofattoIsofinofofofofofofamtoofofofintotoinofoftotooftototooft6ofoftotortoatwowomeamItIniuintototoofatiutotoofofofaltototooftoatoftotototototoofattotototoofatofatinatoftotooftotototooftointotorwofofatsIstoIintoofoftoIfItItwoisistoontototoofatontoofofatistooftotoatItofatatisictoofItoftotooratatoftooftotonoonananifisistotoonanononnotoananisonisisnoisitistoisisitititititittotoifLusanittoanananisisisortoisisisititisisinitUHkanititorororisisanisitititisisifAifisisitusitBOBOisisoritoxaneonlisororasAisisifititIoraososoorsoassoin+I4ir¬II¬If¬¬¬¬¬J¬¬jI¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬r¬¬¬Jt¬¬¬¬¬t¬IIfPAGE 1

ISB-1ER-utiniiy-skieVpfFlcirklateCattse-vdciftdcradBtIUvbittHryorVOtU-lljutlilnlSwmprotlittrei-HlhVofvitjtout-cdmpcnsationdojUttnieii-tjitglcdJnstlIllsiftfr1ltlroJjlJiei-Vunlnlllalediiutvh6-4flktvajilvaivltgfloiaimpressionsofitacapitolQpijy5haeqfIallaliaisioTue-dnyotfjtfrtlgjuo-ruiMliUipjicwspipciQUtfilproiitableUI-l1ltlltJ1lliriotnCQMlifrmM-IIIOCIInud-MhVGliipjcliibltthoctitchlngofjournnt1-isticDemoqraticor-HitlilrlhillOtivutgoverningcotnpchsatiorinulancholly-THBIissuewitltcompensationopTjillaX-bassoblH-hkthhllclwtIIIhisshmfiujiiftlBU13BBI5-AVasWShrltigtftftibiilcttlVadjoin-ingiiiujAjWthaftntl-JwpnckugciiadyocMcsallappreciationllipivUUiiVf-waApQUijccdoutolegislationlocmrNormtprintingIjournalisticthcrarcNniiroiuvlHiiiioiieoijHliiorc-iiiiiioiiHaHl4il-ioflnVndoha8-iicltjdeirot-QllllljtI1JSuiajofityQfobligationmansinUglitcrevangelistpdoleruletWH-tifQtlHtiJclxhlllltirciiUejgovcrnnicntkoiintydeniui-ciationnui-luivouHhijiUFEv-cojinlwlegisla-iofsindbminicatgraduallyjournal-isticllflteiithdayofeaitorv-yAIcgisla-tidncjiviat-onedrWo-raokHonvllloWakullarcspcQtiyciiuntlKcd-ofWa-iuiuaprofessipisiiiiplytiir-deusomcclamoringhartlandrockedthojourna1transportationyqklthcirvrhTreasurybiiunliiwfiilintercstindepeiidonOo1l11I101ItUIIIIIIIIIIIcompleteIlnKKXHixeniallntthljtpreferencestiitc-sliouldnotliinjhnighultbecausedemocraticencampmentiilordbaui1otig1uaLpassengersnXrJIILtaltntlrcirndvcrtlsomentsojTihcinpa-rcnlspcfisatianchuclieijliterallyWMUuljttregelatingQUPSTION-ftwgs-Tlioconudenccejbinev-erthelessnrugotifngOKigagotransportexchangeIngconfldentrestorationresponsibletllIlIUHllhlltOlt11II1IIIIllrtltmldollar1-caiiicinunner-nniklnghvthc-GurUsabil-ityofiiiiecoinagetomahawkMIUUhuUcneatHpraticidyocacymajorityplatformshiningrcquircdshojtldfooils-OnitodScjiatbhoiindH-leorgothiiountyHy-provnlidelimitnowepapijrreceivedshadowwlieiilhoypropertyreasonableThoughexpectedpeaccfuLiiHory-HlijiN1redough-tymurderedIt-rylonlquestiondepartedafoiofcontainingdIlIIBIli1JJf-IthllJItantalizingStephenthem-selvesprintersamitfiijpidvliloiuOiisounfipocketssarlicstex-pressedIIJlllltl-hHN2Tallahai-tlieftJt-1IQ1tqpastorsthlrtyllrsteverythingLVcaU-moIoiiHtllhllll-IIcourtesiesbrilliantwnVRryniupracticeBountyhavingexciiulingtQwnydsANNOYINGlegislaturealipnsfdoliiuiiKiilof-eatuhlngpeoplewithholdrigljtr-IIlllilthl1llcIlltIOrllriIIOIHhltJo-eflliiborlngatheringrailroadst1I1uotII-1tBrotherrailroadsbultandcattt1-41fhotllllIYFinallychargehimselfiniscnrricdoliango-Tholorittaswhiiltheycountryu-orcdn1ifetUcTiilliihnsiiooeditorotheitypo11UlliIHHthUkplliiclineuMoImposslblocountryprivatelII11I1HIIIspacialfStqftIdamagingshoppingWjikilllugreatmistakecombinoJiriLHlvXIIItlllttlhrtIrJIIHaqtion-inCarriersmlrfcitrriedpeopleUibiil-iontPHinnniuiivrOHbliviojiHboppiniKttiiidingJffitf91ltlUfvhouunliotiut-ipyTndqubtfutiomowherOr-mludtlrclDIJ1lfliloHunT-ajidUiiitcdcQkuJftaxationlIIlIllllh1lailloHimifGOleiquotHumhandlingpeopletdOjiirfinan-cialsdeinganypersoimyJtqfllctalsHhootlpgllie-InrilonJournaljway-itiitcprpofcountydavncila-1I11111dlllg1-IfovoryUnitedfollowingoxciiited3pn03rtHII4111rIh9Jifafairpilblicwithoutannoyingt4ltI-IIIwhetherpeopleftaiflVmistakepeoplegAvwRetiredtlVtcJournalpeoplesta-tionaryllllHitXroluunpilsloWcst1lIllInroandstubUvgentlyViinillHmilitarybrightBesidesTlicycoffeeWSchargedduringto-ffidpjlarsgivcslltlHIMIIlIpunishedt1tiriulltpJliolilltlgeffortsdecidedIIltlftlllIIlJllliry-KIIHSVUKpeoplecatchingallowedAugustkIl1d-JsolutionmarkedcarleagiitStifrqnyex-pensesIArlcrcloflfyconvictionventureamount-ingCU6ANthowaloiytrnntIIrovfdidjQ-tWktconstruedNo-veinberi-tlosoculeliingiiavcpeoplepraisqwovddtogethoritSltudumpedIlWlstrongUnitedWilkinreturnotherwiselluutuufoWilllumUnclcjtoctortiUMltif9prQS410goodsshQuldtroopsWtH4goodshlSJlllJtfilryv-voroaiiiplyirthreo-weejJIILIImllIllliywCollectorMalbclicvcpiipUgotlNlia-skotofjiontofgivenThOHhamdraysthiiigpopularpoyorctldis-covereditorscurrcrityejplcVenjoyedcecdlngspiritfor-goingIjoiiOhj-lort-1I1Wtlr1-IlIIrlllUukuUuiiidu-ltioulVhoinohOgooHf-lhIlolfitlfiiwmy-HoinitsdollarsdemoDIttdtWakullaabaHkotStatesregularOjuwhrliberalac-cicptwJilhostofJurllliitwIIPiWtJrovidedtliohi-TlioCQASTthoHtatocnnvucyunlawfulemployaNwayuttlllontgrossestmaterialhundredj-prhntoevoryprideshouldlargegloryUnnKjii-VoTuotiilntlIW1IilfaotsStalesplitinly1InyoftDoctorwliutliorhownvortuoiinillawsmaterialhfthljcorrectyiIIlnijffi-Wftrlfd-ThosilvernecessaryvviiHf-ofunlawfuliaHQCfQQaJlspllgettingtjflckbetweenIBFlffTbysstoredshouldniikingThegovernorrimLilUricitds-AvMunlunlawfulSUCHpuhllcaIllHhlngworthofnttaohedsUBSCshouldbur-denl9ltCImimtilinllndingcountypartygreatpunnedSilvercountyvjftodc5presfh-llhextendmishapihLIlrTheyUtlIIsilverStatesWhenglllllIII8tateSprovedteutelitrtwithrJtlhlltIwlirtnrothoMtntuWhyflfleonthBvctloiipurposeHorodliDiirluinlhllumlmunlhtipurposehavetheyAdnnmreallHtlodoctorsakeIttribilancohundrediYHwwporsoiiHbiiyoimAdozougivefutvtreWIlhJittendedwhichirJIrbe-inpunitetodaynlgoedbetweenSiollontheyfastenedfmVlc1t1tbriefiuiivpojltlvweeksjjoitjUnt-lubecometheyf-tlIHIIJIhoweverThatVakullaUr-thlIIlleiiyalsatiaflowedlengthWouldoiiiiciiit1QbeginsrwifjboastDELAYsilversilverMyewbltaexpenseiliiiiylitheybuyoutwithoutnearlylongerIwniHtiiUJfvpyjJJQiiurtheirsilvergtiOSsilverwhyHisgiveexceptIIIIIUW1-I1I1dchecrwitlflengthKnnnlohacksfarjnerotherlengthtiikingbranstretchblQlItHttltIUypt3hriugnwhileunderuounlyEverythemtroublepurposenamedlumilRweekVJt1Nowiiamebe-ganNJffriondsNowbodytiWviUionecounterYfCrrportionstheygoldgoSHyah0vAt-lantawitneHcreeksreasonivoJwithKlorhlathosefQilittledllJfiiersonsreadyi-WtiLcatiwifewithJf-IFlor-idathemfilledIxjiulilQl-rtheycarryneinertFlori-dacQtcs1IuryInchonglorybattloven-ooullettersinnllotiliU0HeJnesbeforeIvh011mI1yardsbwfcllvirosharepersonLooilweekrfnflfohpasHiigotliijjitak-ingboxesgolyardsUImtheirjiesioHIJlhIthemtroopsldlllIlseeioMidyards0111111stateyanlsstateIJHmltileafUdohjywafihtittiVvetruewhomadenqcCulllncactittctslofy19Wlt1hfrwatorswhatpatiniwtAIIIIIIJIPlyardscatchandtrlt1tfjpweektheworthVuso-ftdeeijualHQUuponLjljeHxY8I1thTheyfttdIIItWJI1seineHustytotidtliewatersdlItwantvililfrhccuthreet19iJI-OIIIWatoixanyvwanttostartortvksnliallforlietstioijpersonKggaW0llohtpayi1JbearstakesBJhrilrniDseinesnarythepoisontheordlonojtrotdrnKbAlof-niTheyOiohthfrUiiriorlilstatdgtiJVlIotO11htlaskedodltOJltllUStatesriiLfbodypour183u-UilttheikullawouldCOASTOuRfromwntewnotbeentonlywhitehIIIJIthewouldcthcpapernotH-ofMrllfvereWhenwhichinakobytthinruleIIIhieachrl1Jiotherthatuliltwltliosqbbiokcareerkeptealeflllsbinriversitri-IIJIlfewwoekbothJtSeoiflotherthatoverHHPiiiiprJlIiU1gragolditsiill1jailIIh1fheVValkJthsm-easjUtirfavoothercatchpaperJIIIIItbyniAiiyableevery11UIlIHluilthmmmillthisWilyvlolhwayhighhomoCan11011ll1fIWIlJtheofewPIthatVvnvothijRvddoxenpartandroachbowniiwnbaysVitalmv-fiOmdtingluunythatKilonTHEwowshlilrfreewithbayswillintoltJanyandcatchsenthimfairWigonlyMram-jGalJesteechHitsliIlWlltliothhookandfcwelsecjgjjHehtldtultinlidllwomanweekap4otheiJlandandStateMalseineymill1hltandil-WhantiVjlhHisafterMayandHtopafterThlroiitofreelinosful1ImiiiruletimoWethefreesomsameHHt1thtdHhntluhallNIlynweekSdfeetlarsijhipfllQtiprctisafterBilnohaulT4hcbcojiandyearstateltgrlthecoasttWthciitoioatVdandlUhlUctth11ttheeggsICImelItimottJThodnyfiornFortUllllusediiKni6l1moreeachJiuiuvI-IIfromtheQIqJtu-JcoastHhallmoreOifthehadtypoahiomfeA-voJontouVltlw-Ik=andandromusedissOr-iyeachwiththeMlowthe11th1b1-1Oulnothohlslopamhinearernhall1-tctThothetlnmbuyJarnewwiththanffIInovorendswithUWanduponbutlookandstateWetWthandiifriv-ersthehINS-IlwpefwanteachthanborahisbutdayfMIhalfdohllhhyOpteggseggsToonlHltl4FeeltheJlrstbothatiQlctbhthcsellhaulthetliOthethaniMliMTAvas1IfdaywetheHIHToutllllttJthethethlIniveeggsthaigillJfjtweivhasnotilaud-soaaltbdOKKHmorotown1rbutIlllUfiftylUdhisanilintohel-ortheyearthelUglineofhisbllllbythencullandrculrRaidllrsLhisoutUtuhiultulwthetHclprmaycomeverofiVn-neggssayThoAVIJKthathUllcrythethednVrLthatlti1WthetheijjlJ-Ifdefcn-ofrirktorwifenothintofcare1nythethelti-Tyerthereprmayjobto-bothatvnKOIHOtheQUlithViteggsjnijiyioxtnotwellfL1butthisthethelinoandmanthodogillllitventnexthow11111hisintoirhadv-viHtJmoretillthcvlioworoCOIiUlby-iiqfwillnvvritslionllshnlllOIHQfnetsforkdsomeThostillTheTheWlI11thisJItrandandold1irojiivhQlosunetsthiHforforTaxgcincntiiletiigillfglfishJIIUrovIanytinlhtlughadlatotl1ll8djandHvoandandloiisritJleggflsliweenJnewofmoronelrtgetandintyanytliiswhlfugdpiprlandandAsIbisallandVJAlawanilctuitsTdpandwillanyunyanyyouforhutrUJI11111111thooutnthIhiI1111111QjllhtmanllaianydillandwarthefortheanyurbethojldhllfcgetbiitIliotiltOioanyanyandllshhillirfillltitithe1JlIlJyfnndboxanyclihiootoiihothoand=oneWtlioftlQJandhilLnotrtJBoo111111letotfabutlawto-bi151anyitsforisAbutoggJjccUIIISIJlistanytillthetillIhothoasrhlsiltho1I111thotheairanyanyhatthotlioitt1IulllthethothoIMioWIhothethoforbyIlCiliol-nthjnotlowthoto-usforJ1lIlVvllnoflMiofitwewoif>111HorIUoffJtofofofofIlnhioawauVfitittX5uuitlltJtotoitlt1I>aUf-Jittwuor1ttuinKUorIJHIfltoeristtoontttitooronIBtotilItoraormorasUwororitifinitorhJIkororfidonorIfi-t>CIIImororIIOIororJusViuas1toit4Illjtitt11tlrtorororor1II41tdorororItliskIfILiiIlJJCHp-ftn11orI-tIpWitIvoJv111ltfasitlhriitrlJlfIIIIIIIIIIIIIIIr-ldnIr1111QIrtlI1lI011lfwlItA9111>YII11l11>TAIttUItrLsYiH1-iiihuautw111411hrlhmrXIIt>aJNfHljlt111talaui-ta11nt-JI5tI-tJcIJer-IiijOtcti>ftIIQtutl1ranor41lllnJIjtsUMytaVAIlttt11itc111ofU+Ih1IIt-iIifJ11VoJfllIItn11tJ1IIjxtaIIItIiLatII1QitIltI1lllt4rittJfo1-Tr4aattIc>l18ilIjqlIHifVi>nIlHIII1T-ItIl1f-J1rlIill1>11t1ftltOltiitIttIIIt+IIr1L>I>IIrIII>iII1Iit1I4iItIttIi>i1ItIi7Jtt1tlttIIIf>I11r1jTIl<1Ij1>rrI>t+4IiItt>>ff1IittIj1I1IIIlIJAA>iItJhIIIif>r1v>IIi1ItJil1I¬¬fA1I¬>¬j11I¬¬¬¬¬II<¬¬¬iL>IIt¬1I¬j¬IJiIJi¬¬iJJ

xml record header identifier oai:www.uflib.ufl.edu.ufdc:UF0007590400001datestamp 2009-02-12setSpec [UFDC_OAI_SET]metadata oai_dc:dc xmlns:oai_dc http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc xmlns:dc http:purl.orgdcelements1.1 xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc.xsd dc:title Gulf Coast breezeGulf Coast breeze.dc:subject Newspapers -- Crawfordville (Fla.) ( lcsh )Newspapers -- Wakulla County (Fla.) ( lcsh )dc:description b Dates or Sequential Designation Vol. 1, no. 1 (May 28, 1897)-"For the people."Publisher: Herbert S. Moore, <1915>.dc:publisher R. Don McCleod, Jr.dc:date May 28, 1897dc:type Newspaperdc:identifier http://www.uflib.ufl.edu/ufdc/?b=UF00075904&v=0000101456015 (OCLC)sn 95047266 (LCCN)dc:source University of Floridadc:language Englishdc:coverage United States of America -- Florida -- Wakulla -- CrawfordvillePAGE 1

CATH-ARTICwcLwtjLL-TDNICI3ROVEGmra-cedBlightCHIEruptionsWalterHIRESMcMiIIanNOU-TIIEIINTASTELESSBreakfastBakerKainitBUCKIPicHAMS-DYEENGINESCOM5TIPATIONt-oECLIPSEPURCHASESarsaparillaCos-tAveryANDYattu-nLIIItwelghabutteltspertateqftwhenhidenmPainfulCocoaNnroro-aanlldntrgAtlantnbt1AMAItCIANKINmItmp-rnvIIl1BUQnrtooPUIADAUGHTERSRhouldhopromptlytakenyouPhilndolphiaIHalartItaglt51bytIsalter-AExperimentexperimentsopttrtrtneatiVttlskyltablkiMAkCOMPANYHoodsconclusivelyMORPHINE178-0HNNeNeNNNNNNNeGROWNUPWARRANTEDAddr-eON11MEItS14UIiLIESreausOhicngotf1CURSnnxiunslylowpreventedetIDANIrJT37EyebrowsRootbeerHorringeMakoblessings1xSpecificpuddingswithllousnkeupiug-w1IITlNINGREASONSGUARANTEEDplantersNeNeHNeNeHMOTHERSJUSTASCOOPGENTLEMENIBSOLUTELYsubstituteHomoIIpoedl1yon-dlermnnflntllaiFORADULTMustacheWhiskerspreparationtnhloepoonfnlsaealtspoonfulItl111BrloCoNMENTIONsatisfactoryDRUGGIstSTabletsrNrNevNNemNNNNPAOTOUBS-ManufaeturrFnncrsN-peclaocuresfoundationallnPIrollchloghoodsoccasionallyn-Nnltepoonful60ctaOA-LATtAgomNowThatdoscrlbrsTotlorTransparentl111LADIlf1IIIMcomfortablyoccasionallyUraMOood-etTEeltdRnwillnots-penkPracticalparmanentlycurad088ORNE-BcmonebuteneloeestampslltspoonfultablespoonsteaspoonfulteaspoonfulGontlemensteaspoonfulPioYollowspreventPasynnluralreielleOmolotHostOarrotsDoilUOUSElIOLDcheapeningteaspoonfulIFRICKforebodingsproportionprocurableUnderstoodTiatcsIieraldcaaleea-eilttJt1SDUTYThocorosonoOrjmoFourtablespoonepret1Iulluntllpropor-tiondiseaseinsleyIdreadedmatrimonialcrumblingMOD-EUNSeparatorsTitUSINGtcmpcrattlrephosphatopalpitationinvigoratesprotectionOnkoll1reepermitteddruggiststeaspoon-fulgonotal1ycreditablyremainingCompoundrumombcrcdAnythingespeolallyenstainingnuallyCompoundbreathlesslycommercialAllthma-UheumntlllmIongthwlsoVegetableVtltttllbloVegetablethatlnollclaVegetablegraduallycottonspoonfulsOiIIOAOO1O11apuddingsStationfortyeightar-ePAPERauthorityunimpaIredeNNeNNeNONtemperancepuddingspuddingsIletnembe-rJBymlltomsoatrhispreferredJlnmoYclIlll11cltlftspinateradelightfulMANAGEIIH-NoeentirelyerNrrrNNrerNNetOlulonojLADIEScertainlycarefullydigestionregularlysubstantialreducednearly-aanythingJShuptrlncswelteringprivilegeCrowdedobituarysatisfyingpossiblymanufacturersmillioncarefullyardsrnmodflIstrongestplantdollarsIJIttJrIlIJlJVleNTSetimonialefreePieFourtreatmentenormouspetitionappetitewhippedRootbeer-onrollev6-1lreGtmentchoppedTHEromanticpotatoesgrowingKiugleytwothirdsHERdreadingpuddingMo-lentlemenr4Y0101-2SlIollllnllRlsollabsolutelyDtspensatqfollowingwhippotlentirelyplacardedaccordingpouringsunlightInlchnmsAFFAIRSoriginalherringschnngoOlinllhnmuthroughproducenoeltlaco-LexposedsUoltingbouquetquicklybecauseWILLAMdisplayedprominentPillsPRICEthousandplayingUoitedStatesbExperience11app0nedlnstrua-tionstherebybeveragewhitoncljewelerholdingheap-ingdesirableJudgmentdauHhtorsshrimpsnutritiousCaroorverlnitllnjwearingeconomicalslightlymarinadenchiovodthereforeagainstmarriagemeantimeliteratureturningrolt1amitbminntoflMARRIEDmarinadestarchylJuuCJustt-beneiltrConductorvinoglrKldneysnnd-tUVllrworkdcellulosenutri-mentfaintnessgloomygroundtomorrowMabMtlnestarchykalsomtnoprintedLyttontonillplilonparsleypnnte1tapeIiMIIIGISTunougllmillInerssystemPinlchmntbtngllllovon-wbonlettlllG-moQu-eenbutteredThirtyeltizonsCoInl1tllllOutcomeBecausevarietybamafollowingshoweolltirettechildrenhavojustHerospromptoriginalsteppedwrit-ingpro-ducedMaldensnglandISlhnrltnblomothersthoughtsimplyguaranteedafternoonfavoritechangeAlnbnstluo-AspecialChicagocontainsmustardlA-HaexquisiteFOIlet-trgaatnrejectedoustardsCaramelscribedbeautyhoweverMexicanbrushedtroublednllowedspreadanyhowtwentyAlnbastlnedifloultapplyBenefitsmaeyflreceived1slowlylrntofnlconA-deacoenabledhandlesnobilitylrrltUnsExactlyhealth-fulWisconsinUti-CAPCARF1I1tollingWVvreNlvNNICYnstabllhdstoppedthirteenpeeledpoundperleneoequallyfallingchemicalsguaranteederuptionsinjureumelblnacBroiledntlllII-ROULrelievedI-nIcopUnLemonsmothermixturocayennetroublepoIntedperioduniversalqotherALIIANTlstoppedminutesbecauseIueverdecldtldresultedbearIngopinionpurposecapletATLANTAprettymightCannedNIItlNIADickenslshtancchusbandcouldntstomachpreservesbuildingallowedfathionodteacupglutenperiodearthensystemIn-nplratursIiAOGiItIbottlewonderspidergivingWhoopingIqtnrnalnyq0cigarswasteawfullyhighlypeclnllethcrMlflremoralayersHIECIPItidrugglete-rWALTERforgivecptnotory-ireliableTABTSIEHttPlllillerQueenthlokenmarriedcandybubblesLydiaopenarohlteotlVholeIsocalledthemstopbetweenNothinempiremarriedRocordnothingcontainthrowndark-nessprocuredColorsempireempirepoundcontlllueddyepoptiotreatedgoingsarilypokeradvisedniolliercreatureThisRTERLINOsimmerPressescteamaqNoToUnemotherMothergoodsformedOmolotDorchestermothermeltedorrap-enenceDruggiststiTA11CIIYIloilnrsbecomerostoroManygaspedcitizenautborgIltlHTONI17Frouchcupfulproforbroochmyself4onsnttmotherthrownmotherpearltreato1homInyqualityJOHNSspookTinoaher-selfcriticalDruggistspaying-articlewIndowPennysorlousYostosbonlt1dOtmtmarriedreceiveIvoryLydiantncnrontthankssoakedPearlsspeakhaventthannsWualoucirculationolsiousXoToDIOJuliennemonthsMnrltcdSouffleregulatorlastlycostingplncoaroundIIIhnr1l1utagainCheesenulnandtllottldtOlhIhspringpopperssUe-facunnreducesmincedpoppershoopgringsdepartmrdSuitorslyingIlos-tottoraplaintryingyolksjncltptohoicopopperCottonpickledYlctorl11OllllrlntoopainfulIruttld-ofextracthealthdinnervanillaCreamell8lcrsouredgesnightwhitestwelvemonthForcostscarrotsquartsuffersspecifyhalvesCottongreatNA1ItilYORKomeletnearestjacketSTRONGEasythatEdgarbrownaroundmoulddoughtheirftuulolphANDft-IIWollordi-narycarrotsbottleswhilesuddenbouillonIouthMonarchudMlleuaeEdgarGLRMMcomfrtandupsetthatnototlJnderwaradmiremethodattendbeingwhites1IIIIhueveryclosedfallowbehindrundownbutterfourthvunlshmattercssen-tinialmostrightBoulevardbutterJCNNINGthemjackett1iBhosaboardTOothlllIIklnMercygenuineyounrwholebridescataloguegreattacluslvelighttendordurabloWlnlllowsstarchweakdishosclovesclaimedVariedfirmlybutterIIIIIIKBtslstlIICOPonderOll8hedentirelyllecausethingreplymyselfconsommebutterbeatenAlabrowntorrllor1heart-burnboundalmostWhoahornertaQltltcrispyoungex-perimtaljuicebrownstarcherrandP11RTGIILynntakeslionslJec1usegoodpnatpnlddecidenaturalWhenshouldwhichshuposlCrcollllBecauseWlwIIoditorEstillcsSavannahfivelottorlnaSoothlnPimplescakedsalinenervousllrettodyingConcordwriterCucalotrOllltoGwlut4WCuearelsbroadProcessdecidenlhsIllustratedbodyBroadBooksmorelookedBecausespoadllydozenWhatrol1olujuiceperilgettingPurifierbeforetenthflavornffctedrqttnllanlusterANOlCNlstarobtvltcnWhendutyWomenfurnishblackragoutdecideOlnlllparillaseriesbrushrorsItwhichthingsdirectlyllmrntlarguesDuringJlnpalrpromPtringtlll1l1ll11owombbottletheldrnlthIngswillwhichallowthIngfoodswhichbeforebeforebeforobororetheherbscathartictraceswhIchTherethinghelpdecIdewipelitresCleantnnl1tnmnkepttheykldnnysonionServoonlyrPlnrt1doeswaterhookswouldgoingmanhoodnervouscloverWORKSrllllllollsAgentsJackstakingflertnantowelwherebraisedabovehopt1IseaeoedozenvnnovpoolcoarseNICKOIWVYKboxesstandMontrealStomachR1ittoColdintornwomonModlelneotherprepareThroopT1tTrIESfoodsmadeDAKIRtobaccoticketbreadtakenyearseveryDlsnaaestheyonlyvoicethethoywouldBloodBroilouchOIlZtllmBAtlantaEnRlIel1makeagainrequirelIIIUIMSINe1llaffectrightnlOCKHavesugarwhentlttugsyoungdldlltdidntknowLouispiosroodsthoseCircularmannerhotterthreePlfteenchild1J1ctllheardgratinmi-tttessugarwhitecolorAlterwhatknifethroeprlvntewriteDlsonsestlurraeollR81iEa1nuhRtedunitedhomeTrussqualmslemoncovurr-uwatersympthosesmalltonthwhlatAtIiIILordtheynppnnltheirstepRestorerrrrINNNtilonpubllihthirdhnsolfalonethInkheartMillsoftenmindwhichthe91-JIIIueuCancereYorkandwegiveshopDropsyCI5C1lrotdiseasestheregoodThnmpcommonouterhoursselectstandJACKumlcoUKCIPL9whichwaterotherCatarrhIIKNLVytableoftentheseNEWcleartrtntbledtoethlncAddressNADIAregionsMnurpslinenAnaboutmakeMhntsweetmntlam-IawayIwocalicolittleWhylItIlItlonstroubleswUlwrilountilwomcuEcromnthornknowlatestgowntimesknewferedsugargreenShullIlghtYonlosugaralumworkmandrinkDutchBladdermakewonnlteverynakoorateuponituntllsugarsweetthornfreshYouSkilledafflictedmuttonaboutEuropepiesbtomnchScottotherUINIYWhyfruitgroansImpartvatornoblew111tttiniothenbreamalumtablowhoatuantywcnkbntltluromostWoretonesmustuntilwithoutWHYwellSortstaleflourleastwithfrockbloodhealthsidesbeansthomFirsthavoslowMENUSFryAtlantagemsboththornwhoaknoweveryCatarrhwashnrrlspinthourhavepurereducesuntiluntilqueerputmakethoseColdsugarsoorotoetrtnt180hoodbeengoodtonesfromopenstomachflavormostabedflourformformfreshfrothfromstoodhastenonlyonlystalecoursedownit-YouthoumilksortsthenthemofficehavepltJcotriedownercoursemilkMoltdayswhielWhilemontbridethourightknowptttThisAmetitayourwithtakingbeansbrancravescupsbookletawaytastejustcrIedmustfilialworkwealthWolIfoodmeansfromalreadyfoodoookwithfinestThisI-IThofamousdrythenheararticlewaterfromlikedwalkafterfromhaveThe1111111bakoJackdrymllHeggscentsawaywithtookTearsdontDeBNYlltrmliquidhndnaewatercupssendKUnnlIlaterSyrupomcoANAtonesPropsbeausthemaoftaneboughtthuswithmilkmadeJackthatporkJUtUofamiliesCI1111thatwifecaptimeToledolllltorscoolsbeenshouldcantrtwalkyourthatlustrijustNotrt-tstopsoapf88ll1tnoverApitthanTesttakeuntiewilldopeyears-ImindstlltrYIJIUodorcreamdustJackeachQullltthentlmuomccsdlvors-IrOODNeggsothermmmtlUIrthatthatsaidhidersrltoltkayoS18tOmSNIDERjustNiiNUstiltsThatThoBlooddishstopthatSawbottlemayGivetUUoDwhoallaysboatMnsthatveryZiasuuverypurecooldrycantcuredwithtimeboththatyourtlJRtotherothertowelsFiftyjustintoheadsuchfleesstillcreamsparosinceII-EtdaycauseHallshealthboWelseemJwillthanthatjustthat400000wontwhothatcandynevergladlyoggeflintJackHowgemYoudealConeltapoIVOnrandeggslearhoarthanmostnorvous-ItheyalsointollnnofT11ointomoneywhiteshalfHowCouchfoodthatChlteltoolsthatmaderondoMrsyoursowillhalfMixwillwellalsoeggspussmakesADUVroutfirstthatmonothathinooossal-lowgetthatlookyourJrtvawallsveryelsewillthisgumeggslllLleOutTheeraseaAolpblaComgirlsisterRancegripthatgutthanboilbeNuvorandsaldandmonthfoldhalfwellandandhalfbuySHEWRBNmadestillwantgIrlCanalsThethannullelsethisandhimandwillsaysdotlreslekertThewollgirlballhavehavenlt1I1saucecoverUnllltintTeethKLINEwithlikethisCHILIandwillwhichlintofhalfandandlostboxtwoyouantiInlooCantsserveToothJustduelsaidsaidmtsresultsnullpureverycomousedPutandmoroCheepActealreinlastaltodayantiandandanyMrsTroyshnllsouplive1housedsaidhateYousaiduseusedsaidgrlllllPllIosdollartopandCURLSlayhaveForsaltandandandandandandattclantiHisandNerveyoupiSSThoheadnmnlomorosalllthoHoodbowelTotakenNaveshowsaidbestAndAndthatYouromovobookandandandfromcooksomePutpanandrouNashuawankhImandTataddandcostivecanYOUthatmoodgotfirstDKOcomonodandnutsandbo1sandBarsandtheworntheyhimbutlessfiveand=loftdayscuredbottleeasessomaseemhrllltcantocarlMrstheWhysaltandblindARE1ItttalifeandrestlikeloftLassahavekeptanyamidOrontYouTheIottloCAliaTUATbadeKALImorefewcupsalthermadefaceherlance1101nodandtwoandandandhersilktwofullandandbottlnfishloftloftherbottlefirmaIvodowputMassmadeParisactualsaucewithtwoworeandwomenandhercupandyounottheprethedidcuredPbilabit-EbloodTrueovenwaswinworeLtybylandthelifetoroONICandanavigorhertwocentusedIltntmustgavethethethoworecuredherTunicbutherUCovitalOverTIIIt8100withSwethadandhasshepainpainrealfindnowmildLiverlrtlrlodaysthothothethebysoontheIsaacwhichIORcallstorestwoandJeertwotwo1vehManytheUfoonceWutnusedcuresthethethethetmfthetheSkinthecurecansnormswaterovertCoshecornnotYesoutbutAndmallltthethetheandhotthetliothethetheIILIRtirohasCure>CUrehomoNorthYoursthethetheproyoutrsourAutlanytwoyoucanANnceasethethethethethethetheOverCuroaftorthetlfooutfittheliveroornAllceasenowchildtestYesPuttheyouandyoubeenworesCOSTwindSoildHawthecuptwoyouyoustilttheAndyouArchHiltsyou199shewindkeithtwothethethethetherilfLureyouyouroldtheforyouluodtuponhomettaoaaCaratyoursheandnullthethetheandyoucentsputthetllohotthelessSendlimoforcentRnodoutt1I1olinoImthethethethetheSkinyouWStartforBlttnyourtnutothathisdMrandtheImthetheandbutroadtheforthetheforCuredrugliverthreeliverairtellthedidtheforforB11centscomalogandnullouthadandyouanyFelltheirAyourfromribsouttliowhatwasthegivetheyourtheouchwonatcamsLoutssixtootsaymalldiduntRSfurforfordIdearthwasItchveryWeLtandandakinnilEyoforformarsNIIWDIyonofrohisnotwithNolltheThtTheforcureslotnowboardpaysratcolicANDyuurwasoyesdebtnotFlitononowrotawnyestooIIYullieronoFUllionbookiseanvaawaswaswasanyouButShetooiceonoforwithlotbySawtimehawMilanllndromnotitsOne8satNorOhwanttjlxfor=own1t4notoalloneSendlaceUrrreof-abytrllllallneverforonetittlenowsteeronoliealldobyoldLyouloilOhupwasonoIonothoonooneMrseonsfarmthetineWeliethousecnnoneYandlrollnestWeoncwillrrfloTantheforOr8tforkkJutalltimeWeandthatcanbebileandnodtheboVtwhoInnonoonecanfmtnthatallcolIddocanononrotaLesheorandslxtAreonemybidauntcureonehishononyouherherfmfullbUDfreeandForruntooWemoandandandjUtmyitsIdoutCieonomansureactsbomylotantinUllInbomyaceandToPvpaallperperLtdyearantiandIllareandseeyouandcurDallarcnlllforJlOeverfulliftineyouCanwoaidOfboxseenailbeltarearidseeandrettKOtIttCOork-tareoncobebaaboxsoilISISDrjiwillCoandthemoseeIntryyearyeararesoldJ10OtintheearsthotheandtoofforhobetreebyforthetPndoforLtdin3nosetadsoftournsmOilrlltreesnrPtheIntetheby-tfblastofininofiuofofthecoreofthotoAntheoftoat4saytesttoldUnofofofInotforthiswasclUeCansoALLtoI4itstheinofiuinoftheareoftarinininoftomotointotooftoiutomesitCOofofofofoforofoforhotoofutto9thnhistadarethethonoteatthopvkmeBaldandformyintoinofofofinintoinofofinindotoatofofoftooftootex-ttheIllsfls75onAforIniforforwarinofJOIttoofinorofthowilltheofatis21ctoeforfornttotooftowutocoUainDnbyisinotLDrotlitforoftotootIboofortaeCOsellanthehisonrhobyto4tl1nilon10cWitlIiito10cIfillininlaIstototoflourtooftotonoontuntoNouse4Ittnonlnotaeoilsonon3StoofIiietatoininInrisleitintoorofforthetsnsuetotoitareyIntiarcI1nnonhonall00rawruOaistl223orBetototoelllotuplIynunollleat4cdoNVGODrPatheanIsYweirtoItueebyisticfAnaretolIeititallonMioiofofflyoforsoIsIn1orortotoeAMtoIttoitisliBinallEaroueeonorastillAdorALLoneItisjlowanIrtototoitit170urCoellQrIisAItnll11ItItoforISJtbyinilsoCIi44use175ItIts11ptusauIsare85Stofitor5EAhonsAwePblStititofofalltoIsIsSt4soforIsofnlto10orlIaallItrrItIsTItofG7ofofStofMRatIn7ofJatoItorItHororbyInInIlIfgtrotoInofIIIfAoftototoallatmallHtYIttarItlISIsnilis10lsoftoIttoInriiatntsitrEen1CfaInlInoratlato9litororItItNor=I4110toµ50ororItorIIItoororNluAwetotoorNNtothNirneoronIOCtrinitwIIItoInuuYtoliturtoit0onutYUtntotnroSnaan1fauanaarIJ2aownaaIIahwty3InnanaaananaIfaNnnIIIIII411iaananaaIIIaiIeaIIIIT58a1II1eaIaanatIG4HaaI0altaIIIRaaanoai4nrt1aackII4I1aaatic1ttIuSIIIlIIIIIferMIAjaIrojsIIF1Ii+01°tIIrw