Title: St. Andrews buoy.
ALL ISSUES CITATION THUMBNAILS ZOOMABLE PAGE IMAGE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00073857/00193
 Material Information
Title: St. Andrews buoy.
Uniform Title: St. Andrews buoy
Physical Description: Newspaper
Publisher: Emmons & Lynch
Publication Date: June 7, 1901
 Subjects
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Washington -- Saint Andrews
 Record Information
Bibliographic ID: UF00073857
Volume ID: VID00193
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 33065309
lccn - sn 95026996

Full Text

S "11n0p l 1u !ot P g pu oS

*sqlIusi3 'aNMAOB PV JL03S
idmnw aoJ. .ot puas '1I paul Ion aAqT no. Ji
*Jaq'e9M.
FOq utl uoA esn s I enuiluoo
.miw noA Ing ,,'dloyq seq eq sl

uo!islnw sj]o3S,,

S"a s salosoo(t *dleq
paMean -1 op J.Uo euoju o.tsLmin
,.peano eq une uo.admnsuo3,, L1s

,,,vooirn .oJ103 0A aiv a.jaq
p, 0 5A no jao. OA Sau i a.ta ,,, :snqf
,MsiBepq oqs peal~jas PaqIr aqoq moqi,
Jo oA) aq psjojaa jnj.0saH.nsun iaoaaos
,a:jy inaoqfl uotnu.pop!alp ,itlnba aq
44 itiuS uIo JioJ pvurj ouotqsiJl oaIq
*-8ooJ O.utl

"p ana oaBsllr a-,,'oisB s.Jna noj mq
j P#DaltJ jaaljs JUtoa .Joj paoOA I Sr
iotulBi ldxa u, 1 l pasn sjaadpd aoq .oaus
p3umv ,uav I juqm pJoG a u s qanoj
tsm;ou sm 0o aanaojaja qI IA noS
e.idxa E q4, asn ol Ion noA oqsu ,snm I
IIw.tj nq,, '-0ool paxouas qImU *paPld,
Seja aO ,,'t2uem 'uopJad aIno Baq I,,
Sj srxon)f,
.u ooa a no q qano .ol dlaal ol., 'pa3is
qu ,'olBuonas- ',4Ita.I p i png no o(a,,
"odg *aos v paqahuok

/,,'moqr qrnnq jo
pulni pjno jaonuoq anoS naq Monui lupip
*I 4nq 'aoOlB miaql jo'aoo SaB ul qanm
,uai e.jaql esdqiad 'aSpnF 'ITaAl,, 'palld
.-a LaauJos4 aqOM qatqm` o ..Ls.ulod
.Omqi n. u nuquAau sl aJal u 3auj
o op '-,--- "-I,, 'ppss alnITi g .ianoa oa
I1pn ~Jam au aao q oA pS noa olo a- o0 pa
*maas qalqjp jo auou 'snUdd -aLuo Lraa,
;o sal.os t jo aq5ou laojaIlu ao punoO
''oqj 64 panajq oqAm SanujoB sionUIlI
;I jo Os5o B i s al luamttotO pUre asV.


S ,aulpjo tuoqi aqolq dlinq aq ptnops
pooj q~as no sSaumlqo -\olaq snmooa
Baq) olul ang .aqer saeeB putn ooms acll
aojoJ pnu u.mop dpna o0 a.ns aju qor3a!.
9JO amos' 'eajppa aiqujatamun l olul uai
oi, .Qaq sI1! Too pPlqqu2 ASwum put paqaold
qilq v qI.tiA lman pacqanisip ajoua pnu
1, 01 9S :uaajua atil pastuai.aul S qmusId
.eqa s8s nq 'J1I 1 o 0aS ssud aq. ooli aani
9i.8a9J o0 sjaoljO'oo 00 I-. aqTl, "A'anum!q
v jo IjJ7zp aqi qrlI op o qatInti suIj Joot
X jo maoj ari 4nq tqnop on si ajaq1
S, *saauWlq3 puU Uj0ol


pIMlnq--riq.xnuj aqi dn urai. o0 pacm
4.:ajtq pnus Lnuu.oad gnlprxoqr jo 41q
l au paoUnua aommnap aqr uaql pnV
1.'3l op 03 Joj 0 a plo no0.,
.ala.Lu.il aqT palla. ,,;Joj
Sinn op nop PIP sozCOq na suII|.\.,
*.JItTqomaOlI[s
pqi ii iPa.ai 'caotr paios }vq I 'u7.,
.laommnJR aql
papa ,1isa.qg ALm plos noA OC.iu,,

q8BtlB'Saq a Etl.rlaa q'slq 9Snlinsai auac
* pma Jiaq pnu, o rq r naa t,)q qsm!n
:.a|llp ao 41,-icquli. aalfio-qt aqj-,
Hid e^q jCion pTOma Laqi jrmj pa0.cafRr
nA aq eiln pajlvBd4a aq o:l sooqs .w[l
LA[ Ion ptnoA puut s.up 09 w'ral 1v
poj Lwo oqn mruojA Iwsqlu ae q pino.u aq
a j. ,Juainoq% ai oj paIsls JU[arunjnp aq.L
*1 .'1-I p 08 au .t3o painn) 0ou l J sjir:.hI,a
1O)J iliq qil.a Ual sai.)!n.i 2U[lllr,- 0o pa
"W-iosnaavD sum` alwtmaoris aqj, sn.uol
Jzunoo aqil q1noarq1 anol u ro uj
aoABl e gxjaq paOls JluTi aq ol jaalnmaorls
sarBoj 11 o0 saoqs jo ai!d t pepait:.
AifJ qroa ufo sBn p 09n noqC ir,~ aq3
.o,10 Qaosqv SI oq. r1n1m iluICuau'l v
U'l 3_3 PIUB
S "ag.O sjadjcul--'qo. H aN oai 0
om la.-t 'saop l ,I "l!iq s no. A'.IJO.V
g9qI ,a u 4aoa--a^ltuIO!lnlln o1"coiqtl
*j"aq nco I
suitn aora1 aq Hlm II 'nollsoIl l 'las ano
( oanaiaelp Luc uOpnliU oi tior si AlH
S nmuj a otl ui TptrUos sqli Jl-OJI.A oqaL

"'s~a r il Tqfdipc'lpq,T.I-,,'ncn
.to.ti qtD aj.noA joj 'pu. q on) e.0nqL..,
,'135 )qulJ oql ajrnoo.r-.lx--pnc "so^,.
* adIrqs ssll\ po)nictila ,,;paPi)I,,
'..1a113
S* q a Bq pnnoj llnn .u.rm Ja.Oan
JI :q .alotpom paslmoad I,, 'qllaplJog
IpJi Pia ,,'0o jo artmo I aq),,,

-anrlznuci
p,4poqdzAri -daad snopalddaaans 1


tal, leo Aqajaqr 'F1u ;. Ijla ao3 luUOlS
0 a0 r o t50 0l .1Co lUm LuaAnUn aqlu '
;o omenaoq eauasaid alaqi paadsns uoaa
onu pinom ono puoj acmss aq) SnoI
lALA 3uolo B aioTnb Sulina sunaopB9
'Xnuraqotoa jo spajpunq aas IlIM auo
RBOUO v jo do) no opla s,Sup t 2upn(i
"BIqld uapIa u ma1) aq) nuda luql saqoa-j
sq; JaAO noUflsnjojd pIIM al suDmiap
bq (qA vazasmaoq)q al3aul pau sasnoi
.': i q ZxIq! pajaqrmu jiaq aq- Jaao
"' II',, ^S Fe?.^ Ja q- gasuas aqI aioar.ol
j.0' l'a ra aqqnjqs oqi 2uortm
0( ttoIl 62nq 'AAI aql isuluou slanmluu.
Xm dn puiBs sBaooi.lllo0i *jai.toq Sp
rkM aq utl s8aaog SBO aqlr jnj spnno.i.
a j o ea.,1aaga isotu aqi sm.T",,
a ppa auln aqj 3o ap!q .." o-, I:;
Dvq0) 0na sJ i[ MON ;a.lB S.o, i .. Iluaq jo
ponplaja u cuqA\l "ol1SBUD V Svlqm.ladA
pmoq ,nutumqsinllaI Saa. O alnuai vllilA a
plaamairauq Iai.iq asoql purlqaq nap
'-piq Baljol aqi jo nopdoa oA D'uc oAUTq
pq.eaoop auoa. jo dop.&'X u slmtom
(i^3 61 a6t% nP I llan lVuTqr( ,uaoaraBI--Paapnl SIT) a5liq. V
Slasluwqa-v jo 11ap plo slqi '.tlatla
.I* jaminAS Ult aS.i\.Ial|IO ng *'s.ia
AQv qUillU3 Il Jo Jo abnSlp 1 o)111 3I",oi
IPllBJ 'nIM oajPlpqa o flnoj2S Ollq.%M
> 1h8nou fiominoa ajn.sjalIlqajo bnjq Lmut


's9noide ( t11:.lo 'sl ?o.Tll50I jal:aS's 'I.IT-'l
uaaa1 'sasnoiq 0 u nd--noaapIlq pus no
-IOM a oq 01 iJolja ttnoila jolo0 qff9q1
sn.Tojmnlt o.II.'.\ 0 pu sdu.3 oal1q.Av tr rr
ox0. no.S 1 Iatl5 r. S t jo aniq -n 1 I aas
1noA I0 IDO saa.\oa oj raii u0ns n1 1 puV
'allq.u Iu a.11 os.si3-:.,innj 'gSIl A
'sjtuIld 'saoju 'slsod paoas Inlq :spira
ejqi' aq} jo oppa pun SlIpA oqttd aq4
aodulP puln a.Jis g18 q15 pj puu a riq
put jnq joj 'OAIl Suincrnja ptUn SUuIn
-aajoS o.toqAi Ida3xa 'IjOs jn05aqo eq04
jo sosnoq oaiAijd aq4 aju lilqAM puV
*plo, slmnins Jlaql no sassoja a4t
pnu uaa t ain lodna aqil IUno :la0qAt
ojnd ;o os'i eju--A\aj ion a.u 1 oaqrl
AIa u1139ssnIa t nl puu--sqajnfqa oaqL
*spnIq aiqMA q Al 5M -uli5q pua :5n1u(
oalqA` q15AM 0.lv sBTulplInq jai q aq0
IIV 'sAtM .laq1o ul 11 sl 'oo0 0a'0q1M
W'SfW a qM 0q1,. 1 II 811s3 I puao
nuissn3i aq0, siqj jo osnoaaq put 'Aous
0jo acnntn uB japun-ptuj 1 '1e.S aq9 ;0
lau(d ajuai aq e joj--sq4luom t ucam os
joj sal9 q4aqm ado.na ;o aloq oqM 0 nu
Slia on sl ajaq0 04lOX "*1 jo 549q0 sasol
mopIas j amnUns aq n8 srqlnom aa q4
joj pun nns aoq soa0s AOlaan s 'i!s
-sn?! jo pjod nwalsa.Ai jvaab aqj '\f93w
-qjav Ja31ul0` aoqi l s5Iquom 0aaq5 jo10
*ArxoU apq jo A0o13

'unT'iqtndofI sitlo' '"s
-,,'ajnoj Isaj4S aqti tiodn noCX aritiund
Jo oanst:old aqjIo jSa's op uai5 tI!-A I
)ooj pn pi.ilnl e i rtJd'.t .B 5o:50p amos
oAIV ",Ji;iSr )o;)a l i 5s1..1'ipli-j '.Fra ,uno
-10a sjlq 1 |1 Ip.uq a [l t'(s11potuoa n10o 01mo3
suq qojrlIA- '"Snp p ut 'iZktta!ptu! ou oq
Idt:qs oatIqi "am u ,.4U1 saod(Id o01 51111i ;-s ol noA qar.los
IIm I, *janosiou1 'paqditnl.tl s81q
simaI.\., : lljn.) plus pill [ puo.u1 paiuma.
u0qI 'o 1n1ltnu I 0oj 4iuno po ls-tisoq EI
,,;.no.C ,it) 'pam p*1A -dIn t 1114 OA. 1 no0
jl aouoq jno.C uo 1 ol0 q aq9. JA.o) pInom
vJautipu aU jo uuunuod |)T:ojq otaI Ion
pun "OJtl ,StrA liu oato Io4 '"] Ut0Iarq
,1,15 l ,15[dAX-.11O 5it1,.J ,1110 010,5S ,1 51O

,,'jcaj o11 t1(0 ,t)i l 11 11t:.\\ F1! sP!q i,.
.,*0aj5! i----ptB d!iq
r Stlt:,Mi t1qo IqA 't oii'u <'.',a jo t uJ.1.)
Ut U I )!ii.4',iT11n .1155 05 1 5 T u 1:.io0s.I.t
1q5 put1, '.to>\ 01 ,)41'h:.) 5.!11rl.5:tG(;! UtC SI
n;iut'.t .3 st-Iqj,, *a".o.I \O .'".01 ,. ,

I(10 I< 'I '. t111 S 1 !If ;I 'i '0 0 iI I 0''1
put!! c.i r:i a I') sn;-m tii"?. "' *r ''\! 51., '
", .I'. 1 ( I I .ij1 (1.\ : ,.;; .' [

.,,)'A.I)p .l -.!?nb 14it, uo.hn


I: *i >
.\i1..\11 .I':0 1 1 S..'1.1 i) '.1.1 1 JO >) h aq

*Il!.;. I -t | 1 ", l l \. "l tP",.
.. : i ,I i :.b j 1::'. 1 I; !'i''>'[ 01 km.1,AIII


n1 5 : 1: -.1
S', ,, .-T' ,, t ..,, | ".* "-
-I I..
I . I . --- ,'S1; 1 >.1. s '..l:'Jl" '1> .>; [ .1 '.4
.:i .' .. ] I' ,'I ,!. :. '.\ i ; I '. ['.
*:: 1 i |. ;S t- v -. i d.; 1 .l ; . l, .I ,1 *u r l. .
*u ..:- S m q ; *. n ic :u I

1 un 1 1110.1 p *. 11114.) 4 11 1.1 i 1 *I
4 .1 .1 5 a u ;;,,l,.l I '['.l ) 1 S 1. '' I ', I' ; I: '"' ;
, .' i .'.II l . | 1 1 !. :.I -* ; .,


,. -, ['..' i- .\,u A. \O II I1 :1 .*! I .iir

m e...dl JlI.%. .'J .s1 1 u.* ,1111
S1 u1'11 l ,I -; '.1 "I I ii.in M .- ,..h>IIIlu'.!.
nt.T! Ind.i.t jft A"uII oql oIn trin'lu.)

-d. ni!l am *,I .~.i0 os "' ,i m llt i 1 ;n; Ic


- >, ) .1. lIt:. I i L~u.i 'o s S:i 01.\l:1 pl: i' i
um iniltu,:lu slqi rlsqi mn li.. *p l ,.| I, .I
.04 [.113 o i11. 'pt,.1; sit!A\ 11 Pol ."m :'.L.,
..;.ii:1.p .j115 t. p.>\11 5 191
q tin Hn 7a,',.iJ sqi. n"o ',"moi "I p..-liwli"
0li pnut "pun id I 1 IIJ! i J1 I I /.lit! 11
pcil u lt l s 111 o *aiS. Ili) no '.0 5 .lr:' .1.. -i i
v1 ,, ""a s 1: i1l I;- i -:n I:: .t: -!';
OqI .,d'35 5' i l o1I P noS j0 11 ,,II\II..
*? .*'.' c.)
8,a.JOAO aoq p. a1I.1 q q.;qr Il.^I
11ol,.y111 A1 )s I 1 ill 1 u in jo .O3. I -! is p Q )
-ppG puP, aoi 1u s 5.."pUi 0un O. .>it .1,I:.,;.)
Ion pip q. ti.\\ .I.i.\1n.-i'n[u U-1.j1.i-I .iqt


'aoaio 1. noo.1 0A nlou.p qal si A.p sa q
'poi puu aSlOl(I od p 1.iajap joi ml'ps aqj,

,,'o lh\ob o n., o ea sI
.lfl9 Ll11 d 0,.S '011 Plc~i' ,04 0115 j)1.10tl
Iaq nia Iaj 01 olq,2uplmn ISK .Ianoa aoq
ittIa noas ajl p10ioqs no. In tq posJad


masnog q, -)(11 p1 ) 1I
.ns pa.joddu 'lqs,, 'osno0q i 8 ps.)Io3Aatnd aqi tu (I.A' p ps)AuInOqo i ulp.I o1
li5s.1. inoqjIu noiurduioa seq opsaq
fl,'1( OI.t15 q 5).)tIJ w i4 t itt l l 15 o.J,
.Iii o11`1111: 10r 5a.1|( 11 P l t151a 11
p.'ild,3 l ,.;..B- jo Otinl.uoj qL I.Bu', ,.
ia1 I UA\.1 jo1 onni.i oji 0qisl
i' ) ItI:s Nr)nnl o.1 aI1 PlBS u .s,'.151 r o 10
"*|t. Jl "IIIi qi0A 5a01q aLuo.) sniu noA,,
"lp,>P-)dul,'uoos s.a Inq "Isjg In
n .%1 I'pl',q "'ujitA, poolq qrll.u pas.jno
s(uIH sjtI st qmllji st u!A jo notsnjjtp
.05 l -nil 11.q pt i' "ltns.ind U| pol.I1Z!S prq
l,' :5 4 ,111 lA0'1 Iol3 s.1110 i o(q1itp1 s5 q

o! t.I.l1d pur .101 s 4)td 1; t ill u.1 (o'd 1oq
.,;0t110 1 --l UOqA.\ M o. ,onmpo.lut Istuim I,,
onlp.I)'qU\V *J"I ptsn .,'O-m,)pln.aI su
loj mItq puod ,tl ,Jo (n11 O(| ,iOI IV,,
,,;.,Hit puO.>lo .\M 01 00l,),1q U --- !I
1 ).nip1A p\ ptV ;.as!! *In" ) ,-)I SA\OFI,,

qll! f)i(d;. lm [ o a .)[.)il A. I) JO luo 1 o3

iI'l. l! U! .p :lO,),xuAllS010lt(h11o0 MO1
t '


.-prj tmoa p,,.r.-,p;u)jt proP-q t ".,4sn.ii
3o Sm\35al\ Pau .iaqiBvl 30 2uniso.i2
q ,m& qaljod aq5 o0 dn patStp as!tiqa o0
y ij,.A\ou 0o amlu on puq rItm aq.L
,,'XaSIjB spaoAi ql.!A
nog nip ui I pt' '*11sg alqut'jivio
opcugt oq isn1r nox "ti soIapd eqi5 l
apnji,.rT ;jo pnl Ilsaq aql,, "zauuun s
oqr 0 plues oq ,,'als 'asoddns I oaS1nuo p
aw g~uuinasai ijoj noA qa1qi o0 a9Aq I,,
X.roaaoaa J;o salos pa eoqs aqs
so a1q0 oplsaq umop ,lanqi anulpjanuV
"* t "lqqSl ag q~ae jo iuld aqe puooaq
aq Pa pools pau 's1oaq 0 siq 5 ,4 s UVA3sa0
qllm5 'paJuaddl aoaqIj iaq f0 o Iuap
-pns pasroa a0- a0tr, sss j1oj0 ulj13a
-3OA pnau spu1q jaq 4 uagqa sumA 'uln
-toa siq 30o ploj qt3a mojj 0 nuIqail3T
aoanslosn jo sIla 'JaBSUBt s V jajq.nvp
s!iq ASt I!ZTcl n1iulm'ls pun sIood 3 asp.
Sntzoo ssaip joranip u jo Xaoadcafp zaaaq
oauo aq0 'aj0g 1[q i al 3a aqi 5 ojoa.I
*l.todtIm sil IOaas o4 qoJ
mitq paa003v.ll puu Apnas siq o0 pati35
-aood .iomuilz) pamoosna3uun irs A SIl
-saMf np.oi3iuV '.I l pajaln n ,jnoqv
esonU s1,1 IIU s,IlAap aqt, 5lq/A,,
puaq jaq
JaAo jaoum 3pJp aq nodn poavog OlaOM
-pooM pus ao j sl.uam3tj uaqo-oaq piPta
'l.aJ paosa.au uB1 'pnqj qtlII5 'vuptaal
3Iinb) vu StAM ajaq," '-Spiualos1 30jo ad
-sB jaot0a u' u5 a{opplq 0q5 IAOA pouana
aqs st pOaucp so.a s,ouanLp.1auv aI[141W
as aq0 o5 S un.ianq uvSi ssasid Injl
'-ss0aans ao T0.U IlIAOAof aiaqi. iulnsand
sonlot'xo0 l pu auotuoI ozuld jo o0159 u
qiIMA soau!0U3 pouanjna 'jMd m su. apal,
OsoqlAA Ujta orqlm. no pau ul p'opA\0o01
Aq Sulqsug soqaqoa 'Iisud uu5n T5s
s.ialplos jo uaoTrqhc5op v uInot4!Ai
pasojo sAup Ax;j puu qI noj a o401 jo
suim 1avSlcujuJ "scA 5li snoaflUj aoi
as.noo snoc0cj
sli S2uo0 popunod Oasoq S,aOAOI aq4 a. oj
-aq *Moq nSum aoq 01ou plnoAM 1 iA'po5
gjo plud dtqs siq pnu SCMB saloLa oAL
*poaaodds!ip pnou dip
t oiul po2unld 5 aaojaq siuA.1anIl oaUBJ
5I SuIo Inq a.punoq s9, paomnu.t5l
~paoq oun a arq 'saq-i4td ul aoqluaao
-sip isnF sAU pOjqqI0q aq4J 4Tq1Ai
aq,4 0 punojfl3j.q jaolnp aq4 8suT1qe3
1aoultiqs JiInomipuadjad anlq s palmss
uInalo aq1 ajaqa. o01 soiu~!p p0u spiag
aqI, ssoa0) pa)uumos ae$ pinoo .aunoa
nado jo sallm t i u aug no 110 iojTlj
*uasq mooioM pPut aoifsaj ',apijq 5i5sn0 B
Lq pauuuds sBtA 11 *joa0aui asq31 s9jus
q4 2un1oaga0U put JOAO iuniq5 puan1qs
onu 'pnod [I!uiog,1u daap pup litums Bs
paanilsnoa paq jlanio jauaooj u ajaqi`"
u'nap. aq jo I ltd aq0)ouuo 0o soaqsnq
Pu spep.aoAlo punoju 0 t0SuA paptaaiqt
*sauo oaj l11 0\ nu dst.i8 01 n0ut 1 blz
-znd oA3jq~pt5ioAM 5uqi 51apis o0 ss9m v,
punsq l\ms oua ql pblaaIloa-i lIcp
jnq 'SIdao ou apMtuW aotIaIujV SS91I
,,'-poo ai tinoqu ~Iu
*dmeJl .inoS l'!I p,)i.lut.19'Eiu a' .Qu IlI.
aowanof ,.IaAOi lu.'p.tu ouJo i..'.aoq
piutqaq a.0|OA s.aoqrj .rq pdi.itus ,, IiC
-pura 'snolxno A'[pl)Airrnojut.)d aj,no.j,,
-ploqlsoaql a11t no _,:lcC?1'aq ptu .Ip.ull II
3q4!I[s 1B ql!I io1a puTn 114q1.1 o0) U.I.)tl'
*s.iopinoqs jarl S-o.ao dt.a. 1' qItiIl
qlStM poo3' I.1ii U nolsulmr L 0p it,|
Pl oq l jo qoajod oulcfo all .1)
qllIa Pot)I-T 1.2 U _IsR0


ainopn( qo[.I.lIq LOL Ao.I aOtlil Oa
l S 010 oun11 anq Til I1., 1lA ,1
po a.10oqs o1 rao.,1 sa310o.ts
o l .1" j' pplm'Inmr '.n I !.'--I
.1.15 r.n,11 oql 0 IitM on01 p.Ioo
,rpn1tiU UMO0 o0i Jo sintId
pT\ oll 01 0o( 1 O110 oqil 06A
P Q 01 ol no watu S1noA
0 1.{l 1 1UT X p S ll .l9
!5aPpa X.ISoA oq o0l p!~tI T
1 'I"PJOAOP OT.1o0q ~ l UIUS O!01r)
-oA1a1 1 Put 'sitmA1 q 1 WTs p1I!
s.,ia oo oi)npup narn S oli 1otB o.It
sale rIqrIM p ootIa, 1uo10 nT '.At o"
,19 I1s1 Uorl( q a rid .q01i p9si '1i
l ull'[ inl.ip wogns 0qoO o01 miaono fi.p1In
-o!1i01 11 Arp niwon 1 nto 1jq11i jail
-oq ni r! P lm.id i.roI '*AoIIOJ II!A\
,11SuIlq f n1 B '.0a:0 A\ oql aU01 1 ioj p is
uaqOIim o'IBI n.jIl Oti a lqqi! a.nm j.
IrI.qI pa 1l5q o SIi B o si IT *31i 0 1 S i.iq
.Ives o11 jo sup s.ij iolp Uo loqi
oql I1 ind atuo1 ui polr.anoo.io .o sa
aqol ,mte pntrld U1oo..IOAt8 l[piTq V
'10mot9es oe.i noe lOt llit agi1 pnr Itno
lo oI o slroq ol,; 'a ol0 pasnou)
st pu. l oi Sqo.aqA 'ano Sq auo
sIou3 1gil opun loqi s!qsg el j1O
p0e1 dt spAOT, "pToaJql n1a01oo10M V
no-siof. ail 0 nio011 :1 vJa oa, om oqil
t.'a1 0 p'9-i0q,, SR pa, .4ia Ir .iSaill
9.1i 'S UT -i99q0111 'IR TUOM

-in J jo sptiB IStj u.iaio 50A ai nI!
po,10oa9d si S1lAU 3uulop jo 0tSU M uti.s
.0oioue1 pe 1'Bpui 1 a,41 as.1 I[. A
21"' siqA% lqi poaAO[aq ,(I1,p!m st '0


.10o p I'tm gil i! tP ST,", ilifno .il
'Supt. uo l o _oq m v toIri Lto6
.to 'to W all we sRiv0q aql juutoo
o1 "I 1 OALI9. .1110a


ttln I 0.onfltu tis 11 "alao'
+7iuo- ltss--auo o.0t1.7t3sv0turj tOA St Vags ol ,(A\

g i .01 atOllin


11 ltl lit t o


uIrI .IO


.110 p.lu '1s 111A p)0v sqaXSj'o i]OIAOI
oill1 .0J o.Ifn!ii.Itl1 eo lto m .f.;RS t30 jo
oseilaqnd eqli an Aauom jo a0.mlllpltod
-xo stiioi!puf .na0il o.j1 s.uaoiss55mloa0
kqvino Pipll pnannnoto kplI.aTrq nok
-T91S pU Oil pSOllOuiu jO R.tl.orUl(T O .AI
sao1jo oa0l0 lo 10po10 'si11A\ '" I"To0
0an .0o 0o30 0o oi[l pur a0!0o 1 s,0o)p31.or
D' 'AX3 3-10.k) o I 11o!ii11nI? pi,0(9sa
I1\Vo Oak\ "oo00inlaAIo n p'.iano. jo putt
ASluuo; l oi 01 igcauoq a'o.i. jo oq 11!A\
[p[Av UtIOSAS q i21111.1 itnh i pui1
faoo jO .iioll lo! n50o[1.iui S pi.1 oq o0
O1aa s.ia00Tjo pIV.tAOs o011 :o<( tSq poo0
III oatjJo 5l 1no p.Pa.iAs oq15 jo o .10to)
-0.1 p11 5,0ooq soo;iuo aill pug 91 U
'S 1DIA.M AJ,
-Nnoo Ao staoIoaau Nv s3IooSI S121,0O140
"uollpuoo
.11 i9 "i.IJ Jood iooo 1111 oqj,
-Sinlootn a ll jo s!ipl!nq oirqnid oq0
jo LueB S KAu its ornfit .10 'aoojop
ot0.M '.eaoAoomoilM suos.tod lI[ pu1 SUv
jo uito0!Auoo ru? 5.sar.1.B aq0l5 .oj Fg.
jo p)A1RAO.1 2ipup.tq s 1jJO Aoqil 5Iq1l
1sa0on21 am ponoaunuoo 1151 it pul
'uoI,nooso.rd'.ioj Xl.oqu5n iaodo.id oqi
oni uiqiliodo.i pup) 'o[q!ssod j! 's.1v
-pioago ati lt aiplo) piuB A.I1 o1 s.1001jJO
AltUO.) 0 [.l '1019 fs Aa 'SII!.IIAM p1Ur
suit!AA\.1p !ooiod Aq paoPjap st osnoq
lIuoo aPl jo Tuoo. A.[in uium aqil ioql
0oi3o0 GoM 'ast' .S.Ilpqs UAMop '[Ip.q
oi(l uit ioq 5.11100 1il o0 spllM 0qi
poojop flpr1q aAiq suos.iod .10 nosiad
oulos ltil e0.111o1s[a(ds!p tl, 5 oo10 u a.1
'fisom o01 110.3 umoij n!pl!!q oqpi i,,ul qo
2ioq,, put uosaod po11pps a0110os e.iuoa1
-uot0IssimtmoL o Sitnoo e1ii letil 1is8Sus
OM paU '0a[!1i B u11!t11as eq o0 suaas
'49"xA aq0l no 'llIM osno5q 1.t11io a0tl,
**asfoH j*oaou


'011I q1.0no.11q 's'.iolln .id 0111 o01 'j!ie
31.iq 0o 11ql11oi qi!iM oo00 .10 so810daAo
st 10 i tauAll ioi joj rlqqssod oq PlnOA
i1 Aoil I i 11! sV dd,. ao Js.aciosltd
a.a011A\ A\oDIl.\ i'' IlpRa jo f'p !pino
oi1 uo ldIt pai3 r1u sai.ioq .10 uollran
OaJIA\ AP'IIj o(1 N.laI0Ii N'III 1lion (1 A1iii1.)


1111t aqijO SU!tIliUi ',I ,) .1t ]0 sa ls qIil.\%
'>|!,?l i I!1aJ 0|1a jINI1? I (e 1 Oani.; gi11i
* pfl ]i!v.. ;)III i,,,t1o.6 anis,.,i1l0


01 Jt1n1l S l;III A 1111(plllO ll
: ,lI O t9n IO ,n .I l ?lp A +f


. .. ... .
A AdI*ui-e'c?.; 8,"-u i p l %fll Jn|i.t ilJ ^
pucrs.I.'.:ln 41: NI [.'i III 'P ,,..%l 1
'[,jL: 'l -i;, I.'X )l. l :1 '.3 I 11

p .1 .-'Ij1 L ';: .| 11 II u.,irn . (-'l

*I :.* .1' r 1. i :i.> .o ii|1,
A oirn ; 'II.f 1 2 *|. 'l '.4. i ,


1 r0M 11!


I III(.) 'I'. )I rlll .I1iA 1) 11
w I' a .i I Oii r I i" i I..I,,11iB I. ; It )[01A l i
I'- .,' *, I 0t. . 'i11 i'1o I '.4. 1 11n'
Ii : iim fi 1 iii '',Iu p "l".I I.
-'r1 'l SI Il| r| 0 1 031 H lI''"I)1 T -


0111 G11:.111 '"- 1
( 1.11 1 | )'1i,. -1 I,-- ..'i 1,11 l P 111 5 I ~l-ll1'l 'A 1 -1555.115 ,5 o til Of (i t
,i.,.l I'\i 'o11 i :l il l i i-Io II I % i I iN 1 i0


P l|['li 1 4 \\ ,1 1 | ) I i|,l |i,.1 V1,..- .

.j .l : l l I ; 1 I Sop .
o' l p '1 v.%1 1 ll 1 f[ [ ll' tiI
-.,. I I I ,, l l l i \ .II 'r ,,q ll'l. l ) tV: '..1
a [ ''I I 1 ll' 11' '" '1 vI .0 1 I t
11, '" 1'1. t '1 1 I \ ".1 1| ,',.\\ ,11| :l ~ .i
"A0 'X)1 a.i11155 'o11 iiiO,\\ o>) i05( i4su1i9.1.1


0,ij 1 3,!'( 1 1 1 1 A% 'SS I1.>I '5111.1 ,1)l
1O0il vi I V I 111> >i U 1> 51A\ 0153 1r i .I )
I. I iiq 11 Hl X. x'J,, u pI9 [ JO uaq.\\ P':Jl .
0',, 5 55)II'0 1o A0 .taqI] o11 1 a'155 ||hi nq',1,,.,1 q v .7 on |ldi P. TI o'i4 ofa q '915.1i-011|(S1 1' t 11p ) > .,Ti, 01 0l 5i[ 1,u1O >1. "[,


( II 11"11.1 | >Itl|, p p,'So.lll.q 11. ,ll -', i:,
(i> iut'tii .rtoq1i ptB *s,,ni][ .n!,,,l S r. '.


V.


plO I .I.u i l i m.

tI| I !1-)o.
ne. ---fng ld


l lt ll.|011 /

1.11 1
.5 11 1 0I 1 0 T .1 3 '.\\9 '1 1 (SIj IT) o'"|I .'111 o ,1 a'I

;;II H n I m5 1 ,n.oI0 ,.io ,oi\\
A.) A I I ..N 11if0Ill] A \111 11111'0 .01 oillm-!t .
s 5 11i1)aAo ol.l ,) 0111i 0A aI pIlO
NP M111 5 'A111 '1 qia.111'T'a. stn0 i a51\p15
5-5lI ol '1 1 II -'l 015 5l1 5n1i',.i 5.1 1, .1V 1(1
1 .l l o I 011 a!1i ) l II1 I.10 I A .t.10 l
] r. i Id 1I ,..' I3 X .'i p 1i1l ,l at) f i |.\


tof as 1 cPa PIP lpl on no
Ao rI | 1o i | 0 ; l'. l 'l l[ 1 1110 1 a1 m r lOl. I)


Sl1 L .1IA( l01 sl l 15501C11 OA l. 5 15
, pu IS 'A II J t A.tIui oS 'all Poi i.oc


A.l I SflhIO U e p 11oi l) 4111 j.)o IA11.I


S110;9q i as -. ( pto10' 0 1 51, I((1 1 5j 5
mua.t O0O 0111 I 1(i ti aa .I1 JlAOtIaI ,PA 11
l "! l,,, .PloJI in oi noI t an :-^Io)i


-1110 .)t *^ OA\ Ul"t' A 'px11puunJ
t'.xI qa-!t i 1,io osxap il Inotxapti

jo ~ r~,t i, t ( t ') 'allo[ l Oa p ta U

-"IfO.il OJ It. Ol) uix put .iotji'11 18 ,.pq,, I I. ^ Ji 1,a',,l tll lla
(Al'tolaj aI' 'l 1 tIt i 'S pa1IlM


' 1i i ^ l a l' j O ti l il t l" i < n K P


.Uns .ouTlp oqi qTAA
sokTp P[.tIOM It.!aq oq5, o o0q. T1 oqi 1,,)A
'ouo9 nq ABp 9q1i puV
'soA'a pnusnoq, v stq [,iqInu oqL

*.ao(doT l'jBON-
*ouo A'[uo pau osoj o 'uao!ssrd V
'uns o9q
,o qri.rtnoj-S oqll -qIN. mT.iq oq, o p0aIji
'UMO. Gd
siq i.amol jal aoj asot 1apauo pnuv
'ouols-XaJoq o04 jo sT 9IPJTB jaH

'lsT-tr-n- AOa STo l .iq ol puBTIVTJV oqj,
'lsqlQamI u' s,UT SOMo-ptBq9oJOJ oj.H
*rjTso0p s.J1q1Ot pt A Mojaos punt' JeUV
'ojg putaB STUim sI oq no uonam usu oqL

"ITaq
o0 sdiTp 1 put' UA nA'aq, 01 qm![0o 1 ,Ing
'1O AmXm ouoN ,'M 5q d jaq si l'qM
'esoj-,o-ttnol aoJO 'joTlqosim-,o-joq0Io
--s8onu3
r.q oUou u, oaqqj, 9om'u a oq ST ~qAAi


po0q ure J 9q11 qTlIM -N3' tiq put ,AAoB9H
'ajrqq Joq OAOM0 oq pno0 oB ;o wnO
'l00 Dpnu'
'Su!jnfI putB ',a10AO[ oq 'q;lim oq. j'qj,
la0j oq apttu oq puIj a q jo 3In

'anoq
,OMs ouo UoT PTTOAO, Jail optum po-D
10AOM U T'BS u Jo 1aB9q oql JO5 3no

IT.dv aq jo unosscd oq11 s'Bq ovInd J H
'SU!OA 1o4q u! sI SIOTJA Oe1 jo pooIq &,q,L

'100MB
-1a5I5!q Jo I[nj pjaoM r. uoppoaij s'Bq oqS
5aoj laitRanq aoq jo qoj0 aq 5j apufl,
'a*g SuT
-JppuTM qql 'ja0t'M inu1apna'M oq0 4o j
oatsoap s,p[aoM 0oq jo u.oq sUA Alnt'oa


*"SOj OAUO(Q-
*o0u1o japa i5o1nOo oq i oqM
ostoqooqorIs Po Wii UT uanq p[noM 9V
01tuij 111'B10.19Aao1
vR qons sn aiqt.IM posno.i 0 lOA0a aq, Ings
'nI [!j Mo4an s, u uJ)o oq4.
q4o'0, saqojniqo TriIt Id noaa t nai puV
'IITs s toapi.nq oqj lo sqdmn
J1i 's'1uJP O1qa PuiSj u 1 5s o9A eBq 9M
ilvtll "lulisvidaJ

-Aa P0i jo sa.inoJ!d p!ni A'o4Jy j!14q III!
sras Isnom;inqq aq4l o T011
-11. s-..iauQ-so JO !s1o arll oarp.v poaq puV

,,ao.ilo.q., snorl aql AMMl.1 p.01.| MOH

p,'q Anoq ;sasoli AIoq '.iaqa.id v


3'|:~-J 4 JO!. pa-t o. h .u rv aaq. pnV
'1111in 01 oq isir 'A'AOI OIa.tm Inq
,onI htIj jo sunEno C1[.11.n1? O.A\ SarLqj,


0l ?u .^jn


oo. \l ,, 111,1a 1q p'"' tjJ J) q111 .t|lf \\. -.[. .-:). .q ':tv,1 pinto


.1'' J5.a1I(5s I 1o1i IlSI S OS us I\\ *.Ij
-'1'UI 'Iti! ')i n11101: 0)1 s.t1101ot1 u11uoo

lll'i |,i5 51 .r lull SI 108050 *q1.15 ) 11015

-A i ,1 '1.) [ l A .1'11r) a qli 00 'o0s0 p aqul

,1- 311 10|11'.4 :, ;) q |.[llO(s 111 : ,1l11Ull0 i


*sampo .I( BI[I o1 sB


S l.iln', ,I, .|llB3io ou.id .ieatq ae4
i1ii *11-I 1-id.1 J511| .U. A e ii aq (> II|,)O
.1ll11,0 al0(l 11l Il~ -,I1 5 SAP![' il o ilt5,
'"Stll5 L[poma.
,~Ij "I"""" A414..11.5 0111 0a5115 Hja01
11:1 q 11111 11i 'jl.,\1:.1v. 0 1 sl o.lU 'tvp>
u1iP.\a |II- ,iiI' Iq 1110 o. 1 11 s uIu > tu
' lpr;,.i a- |y t. ,n,,I >uuais s.a.yw anuoqd
-.,01 115 'a111 fJO) i. 1 1 5i 0 1 015 o I 9oSa t
, ,i \[ .|" Ip ; |l,'i| eA |.11 s[1,uo.i aip1
.|(' o ) 1 I ',, '1 1p5 i o ttodu oq n aA I.
-1i,,.,J,.\A<( im I.!. i-,ip ,!VS jo 05 .,1 d 111 1
u11 111 '. ti lr 1,11..1 0 JI j a "'8 'O [
3lo.ilsl(j ,S..a1 -oissillUO .A'IluuO ) jo
0'.5 9 5111) S b .. Li 10A111 0 o
lAVd w t it o"t',[' l "t s" X[l[tI ad.i "Sl) ,.I
Itl jo. uor!; p o o aqlo 01 sftte i ieldI1mp pug p1 'll uo oU 01 t .11 I 1
puR SP a1) l[q.1 u'l o(i jJo 1oiI0 5 ,iiI5,
-5Ill0110 0K111ubui X lut0 Str63A l

5n .1 paII.Iulo.1 OA\ 1)13 S.11 1110 .pq14) I 05
[,II N'13 S.O.S.m OouoplA aI I s ue s Oseo
iLous ui puB 'oateqa s,ouoq o.111
.1apun su a5oojaq aum1 Ajadoad s R.ioel
-IBuu qons olut pau!iuixa Slq8no.iotFI
'SAi[X!qX ano jo T stq aql 01 'A1l5q PAX

/ "po1. 11 I ..sip aq
IIn luioiii1o*a.1J I5tl, *uo intuiqu 01o
o.!9s,.p A\ '51 9S.,1In ) I,.,lol I 1u 1 40 .,1opun
s.1IoqtI[ u.a1 iopaoiioa 1t1s.eIIA :aopup
"AlItllO'M r- fi l ilp [S4A\ .Io, [06[
111.:OT ,1 |, *BP -i. i n|[ y, .t _0 oai'Iy
'i!up.t^! ) I !o'.tt p s.i.;!i, '1.1or') I!u3.! O
'nuanmua0aci AJ pa a0


A' .'ti sJood-oaJU I p.?r l'oq qsl.M piIV
'61t i9 0117 11 qc poruI0p oq
p non o .'sn "'.\\-..-i! |1 J0 s' l~O.lJ aql puv
'q4nja uI 'plo. 0 )I .,i ro'1 1T11l
M04.artu q4q.v JIjq ano OSu0S.I( paoA puy
quno
a rtinoo 'aJoA^ Jo oplTd 's!uns
,ssoap undsaouoq .ino qsn.q poe pnv
'IsoqS Jno dn ,,a 1i03,, poM
pat" -'npunS ,uyioou oaq. p;.aq 'eqj,,
'SA on ql TIqTM l ut..ui.1 ',
oq pinoM sn punoxavj uauia os1119 o I IV

outIO jap.p
I0no0a1 T o01 I1q1 noa0o 0lJOA ,,US1M 1T JOq
'omtup Span.s jo puvq oqT
Aq pop(oa m. jocadoqo t.ir!in'oali 0q5l g
psaq s1 50sol
A'ao.jn Jo uo0loTq ssof1dtq v' Autntu nOH
'pT.iads p noAM 1oqt s.tOanup oqa
UT A'aoI. pInoM\ seAIM UITOD oql AMOH
*put-j p3SItoojd .Acdeq
ql JOq jo uiIs 10 p.aoM pao0.1s iu1pto0j
'pusq stq u i ooq utuiq
oqq ao oqti. 04oq, qt41M OA'.1 p,oq puV
'B.rvqo ppis jaoq cal
ul paon0'd aouanor o4 3 oj 11[ no siq 1I
's.;Sn Jo 5soT.
-TJaos oqT uo plunomu 11'nsn SUm OH
,omui aopta lIno.aia
aq,, u1atfA suoscaoo 0oa I oqI uo(n oAbS
'ouI mr siaoouid
oqT1 jO TjtIds s oad oq Q as oS 0eqtnrN
'opTS 1 .TO4 ,[t't.p ao4aq
IoilT.Ij ',.jio .)l o['Il .m '..ip 01 0 S1 A0 oN
*&|il ^ni,\\oyV SOW)a -n)J! l
o .oilh .I 'B[t a eoct A'laa.IB ..,M o.taql
i!OqJa P! PRj.!] 'puiiie a

'a.Iit tUIA![ Jo $om1Ur.11
ST [I j jaDsiN oq11 o t41.11"tsqq. uuqAAI.
'AMoqs uotIqsj
Xssap UB 0o 'ao0iTo0 SIBM noMiAOI1 natTq1
'oSuB uol 1oa*
s'p otto UT '0o4qo jo spOOm)AOuq 0oq5 Uj

0 lu. .) JOP 3111 710.l O110)Dlljl IIOIAM,


Sa'1.1 OAOq1p 91(po0p
,pr.-oI [(jtsX *-I-luznbasosqus qav=a o /
toilaaui 4as.xu 'am,!i iad od ,.)(jI ([p livao",,
4fouloa.ai [jul ooas o0 joa<[lis s0al.
itor(' pto.l" .Juvn;pa o .a)xa palu uo!(!Sod
ti|luomd q.oiu d d o0 so)a pu .iulds!(]

j ooIaI.doJd PUB .aolIpa

SNOww Iq 'V iVmi2M

'oo011ApV nU!-a10A .elTona enp

AVOSHnH.L Aa3A3 03HSiS8fnd


I'o 1 O ,olnn'p oAaM "Oian"111100 5!1 11uT oq1 ,p.ti00n1p5
o'aiqt'sodtu! sorpll '1 ino110111A ptv 1S. s0it o0o!l-.iaolqstl S,iAOp ot1ll,
'ssaolOo.i.Loo pu U maOss'A 41!M A dal
a lI0p soTj)Jo ijAOas o O l0 sp.aooa.1 P0 R 'II"TPIP.o10 "M A (I-
onop sT oAoI noqAA
ra.l!ltlU.inl A 011i.A1 T1TA0 '.54T1oo. A
-.)s l ojl oIoqnn vB jo qtf[i eoqu1aoj
oniop 1011o SVA\ sIIII 1111 s S 19.I O.1 I1110 nno10 nq 5134oq 01qi puv


"aJSAI luo. "SNOOII A "V "M
0os op 01 ol [! '! J J aq loutuvo Inc 'J.punS no Sa9:ssDu)io .IaA!I
-ap 'alq!ssod naoq1 '!IM !a nt1dnoa l0jl
-"oIAJIOS8 9oqda oOja, .utpnouf ,ou 'ia, x;
'.o0 qdB.cOlSo Aq uoTssimtasu.la ao <.
o0 .............. p'ra.b ,,
o0 *... .. p ,q.r+ .*O ,, *,
og097 d ,p ,,OTqo ",
ose SA 1diq9,,
og p'uIo9a4!n ,, o
on'a P q.:ouola
O1 I Ol 091 .... 'S V 918a S "
:aaoqd
jo 9sn 'joaojaqj noi05a1J Jao 'sa0nu!o

03 0 0o a dOHdTa N'IlN O 5 A
T ATfIJHO 'va '2W SMAUANV JS
5op- .0. o L 1 v Inlua0a
AJOAa sBoM Bl ltlIO ) '2s1A1..l.l ".'l0O 5I
lit odd alM a "UIA11a l pn1 5300130o \9 Irl
guinjom.. A~jsa 2sl1 amoa sMaip',I *1q
aoAa [I 'odd(lo : pPut0 aIip t)i.I,5t 'a.1 )Jl', t
unolilJiuoJq 'luosi.anITf aoj l1wui !a s :!
-om d- ; i-:.
11 .C-!1 1 Idaoxa Aip ,i .I a L"l.a '
-u' m ti o|oo ,"<' f'): i. I:!T "' .S Ir l .'I. ,x .
Alp aaoa s)'.111.1ap I.I'l I'l.l P'I U'Pq : 'I0 ',
'4A1O '110tloaplv I !i 'lI j% P ?ai().ioA ailJ. i


4.ii '.l. il s, .i ,. l-nn. Az] n Iin .5 I

":ld6olV Oo'lg Aup"0 i fl11 ."I L P"-t
ui *i: .) onlA, o II 11 1 |ou 1.'pat IO A1PA ".";
pno.nas 1no iiii'a! ojld !.i'o1 -d i'!sll'l\0
"*r 0 "a ..1,-I1 O.l 0 :''I I"1 ""l1",
ouj! o,'l .a0 .,1oa 1 N l"pltq- -ll'.la1 '1') 0'l.I
0 h oh l 1.. 1i.ll' tr-l,'
-pno'i q "S "ayo "i 'P. T -, 1'" -S

-Aa .1 AUI .(a Va J,l .u ..'11 V It 1I-%
,i v IO pAI AN11 51 lIQoI I puoln pl )nl n | 'IB nloo aUl ulSo
d * snomZli spy i t i 'so qoanl loo /
r"Moor)
y ulqoolopnuH' *lJ L q, Jlo .t"Kllle0g
''soug As ;\\


*p~iojp.ooA *1 *1l '*aisA i'.1l
304 1 juI1111V45
1 ".VO,*a) '3 id oj. "*1 '1I00 r .I0 0 511
1'00 5 i o ,l, '11.1" D 01 o 1 ,
"of'vt AvgTp
In>|dI,,oj, .(.ia ttig[ l' is.tu'lso,!,


'0 9TA O *11 81k .l 'alsUlU"io80


.I a. OS"j ) a11n 1 ii


-a.laO.! 1 5 s H '.1salI 'I.s51,!ll O;


-l u, ,A.IItOl !,so "O ua.i'1 n o- '"'' <'i #
aanv t,'.1055,1 sti tum a, -V to S-I 4 15 1 A.11"- V oI
-11 )58 i Ut1 0-s !11111OS "IN "A. ,a111 iD,111
- 'so., i s.na,(1 *p "H "as *aa *lf* 'A\ "O
-u110 11v11 A\ 't 'l "0)o-11! 011O 1("1
-d9( I :sOul tUisd "V'A& '8XI (l 1 a 1;''1
xvlOO.1 .InIi u .1t lo I *ok.)Al ad jo 'as11. f
-.^'suou *n :~rn 'g.T~T~ LSS;1ia Su^Otr

-)o'u111 0juo q "a 'M I o! -m ;9At t! "1"I.
-puiil0tI+ a, l!H a.ui'o *"Ua t)i O'O
",L "A Y :1 0 I .4 '0I0tI '5t.1 n.tiu ad *0 3 i- P
'tlIOH '"' aO' A tn NInoSIl8A'. t )-n
- *r "'uoipona littI oiilqn, .| 'Jtu puia:ut
-a!odns +i ouaOA Tc q1uIJ'l O a:Vs NqV .n " 'U i. 'r. -t''I-A. l -I'i ; l ;\

-uiv .,iuosaPnV "A. '; t le ,=a, .il.}l *
A.t.UNlo,-) n.[I M ; '+H yv A
,t ,, 1 ,* ,I" ^ b n | fI,\ I tl Od
'aloIITK '"'A *"uaD-- I !< I '11 I .19-1 .I

", ?'uo~l3" loj-vl'n lag-ta -' V Nag

-PV '9 r 'X "a 'a.'iluina1 v 3 a *.1'


-Aoug H "Ak '.l'ai idmoo I'lw.ri ii "f

f .iop i ,tia. paol .+ r!JC o .l "T P'yC' Jo
.ajljaa.nIM '. f)tsiiuap "e -ui+ --.laOti.aAorl

"altiASOUi't') ',Lqnq *g "*H--ay~Joo^
In:l0 ilanoyd "O *AV'la'lsi'O'-:'O P11"'l

"A\ "?I 1'lnd fs (I P id irL 'itItU
-"ja da'TO "8 'P'aallo'l si-sialua'iHlsoda
OaI!AtulOS ia 'o.toJI TJ, ", \" 'lu. s! Pe
:i![oni!SUoc *A'oIlVJ] "a "s--JlO nsiu I\".\v'AH~l0,L HId 1VI9idO


?JJ ON)-~
A1


'"va SMAUIIaINv ',S

ill b,


ip|nolM if ,isu!em

iun0n uoxfiiuusem


ail3 Ies pue '( IS .

'CVif 8 AMI(INV f MS


-. ...ru Y-rrrrorrlruCarrru


i-~r~irrulawsr~r i i m .~ r~rrun.u~


afTl

fion*i HSf-nw


'a!a!|3od!3s ,sploua.ei-lUPA
OJ S-XU JoU tsOUltd pttu, 1 Ula.ittuAOAUO

O1 a d[ lit v.SaJOi(.jO aol'S -qi qaoI

uazlq vd H'a.'M
-alutlax u .>!A
vuanffgi to auop!oI ',sr!na9- U)Apu'i s8AOAp
-"tV 'S Jo stozi'3! a1tUl 0 saO!A.asa
tivoissajoad s!iq saoojjO'Ai61Aa: JO 4s1'a
"is oa0a0uioo 'tfSln-ia([ puu urtpi.0ij,
5S jr 01JalUOIIj3 ,I PUlI I n! (Irj

ip!J1ol SaJpuV *1S
'-aa-8 4 uso
!1h101W' PUL' GILOAUt' I jlQ JO 19.1.105

'D.-1 Ag 4I. L OI u "O"g 3 004"J() U1
-_0 Put lUi! Sqj D1ii14doanwiOH

*A. D lO'K v Jo o;aa!A
-jas Otil aj!nba ,w u \I t Al 9tditio.id sbau
-!suq \l\ 04 pxPti) 01 poaudoad MOu lTL
I'Suolisalj jo asua 1i31iioj sJadvd 'osPi
.SUop!IM saa!plos pu aS.i0!plos pIo o0J
sa.oqonoA uotISIOJ AIJIaJlnI I inOaxa
ui aauola1dxa s.11aOA 51ti pq1I SIITABI-H
vI A 'Av'g SAaaanV "' 'or1a,l AVutVoNK
'TIa'aiVda '"H *'AIM
tlf SA%3plltv "*,' o10O X)On'iT ld0
Iv aqjo *so!iv8d poj!lb, AnUllJMvIl o
panssi asttalli p11! 'sa!ajas Sq a'C Iamu 01
pnV pSiJiA antloA pn1 ) 01 M1..\ 1 lI 4
-I1 iauadS .*paol u in a.i t|i-A.(nC v a'3
's/llun p lMuorol OUq aza!lisal "*i;;.AP! j!
opj 'sqlvo .aalsiutm pu o .'1nC.p'Si' ir
8nq ifaj0I uv aolr1m oqt aoj *3"!,1"J*I Saicl
-o.K pluv 3Jla O 'laio ;|5.l .:'!; ) A >..?' l I
'SNOI 'M'"I "V 'mA\

'A'dOI01RII Gg N -iU f
1~W 1UO9 'N0WW -r -AA


'so80 pim:snoq, u stBq puniu eoqj


, 'SJlpita

-


MAR 1TI M E


NOTR.-It mtst he remembered that the
wind is not a wholly reliable motive pow-
rr and if the sailors sometimes find it im-
poasilble to make schedule time it must be
charged tothe elements; they do the lesit
tt ey ean.

PACKET SOHOONER
H EMPSTEAD.
WM. HoM. MASTER.
Makes regular tri;,s Iletween St. An-
drews Blay and PenOa'cola; lIu'uins con-
dined strictly to freight and passenger
Work and local business solicited. Spe-
cial attention will )ie give to receiving
itad forwarding frei1lgt for all parties.
Par further panrtic :lirs apppil to
S N. W.P;Tl'S, Owner'. ; ittsburg, Fla.

PACKET SCHOOL LI

CLEOPATR A.
lAintess t. Anidrews Hiy every 1iiesjdav,
leaves Pensacocla every Fridun,
(W a tlher permitling). Special atilln-
i, 0n w ll lie given to re..*eivinaii i .
'iritarding freight lor nailies liviigs n
Ekatand North llny. ,'aisrngeis toi,,
polntson either arn of the Rav ean
depend upon seeurmnug piom1 p ti-inQ.-
ptrtatiolt at reaioiuil,le litlee l"F.I
ftrrller ilrforination ;appll to
L. M. WWAnI. Agr.

NAPHTHA LA U .CH,

LURLINE.
U (ap. D. M. Wir HKtlI.I.
carries the East Bay Malil between St.
Andruew Bay, Wetappo and internim-i-
ate points. Leaves St. Anirews dlail.
(except Smnday) at 6:0( a. in.; arrive a
S WVetappo at 11:30 p. m.; leave Wetaipp.,
4 1 .0 p. m.; arrives nt. SI. Anlre~a I l
1130 p. mt. Makes landings regularly at
narriRon,, Cromanton. P.arker. Pittq-
I Urg, and Farmdale. FIreighllt liandi-l .it
any postoffice wharf. For pa~siono'r and
freight rats, see rale card in tlie s,.v-
eral po~toffices.
DAVID M. WITHERUILL. ClitritfLUr.A Week's Woatlher.'
SThe following table gives the
'mum, minimum and mean ten
tures. the rainfall and direction o


*wind, for tho
iat 7 o'clock p
government
f lters.


maxi-
~ pera-
of tho


Stwenty-four hours end in
m., as indicated by U. S.
self-registering themnoin-
Max;Min. Mean. R'n W'd


May 2g, 81 58 65 .00 sw
30 83 66 74 .00 as
:. 31 75 60 75 2.25 .,P
June 1 78 6J4 71 1,s0 s(
: ,' 2 ,80 63 71 .00 se
Sa 63 79 1.00 se
S 4. 80 64 72 .00
I 'Ptweek.,.'-,79 I '63 itl 1' 4.k5 1
'
-2. : ~,, ._(sM. J_- t #S' -.,


A Spraiine( Ankle QiUickli
O u rea.
'"At one lime I aufered froni a scver
sprain of the iinkle." says Geo. E. COr'
editor of the Guide, 'aslshington, V
"After using several well recommnnnd,
medicines without suucesi, I tried Chain
forisin'm Pain 13,lp, and ,,in iItasedl I
say that relief tamn as soon as I begau
af use and a coniplci cur..- sln-.t ily loi
Nowed." Sold bv L. Ml. Wure. St. An
diews and BaD~lad and all un.di( n
dealere.
uPlly Explained to John.
"John," she said as she toyed wit]
one- of his coat buttons, "thi s s lea
year, Is it not?"
"Yes, Mamle," he answered as he
lboked (ondly down on her golden heat
that was pillowed on his manly bosom.
"This Is the year when the proposing
hI done by the young ladies?"
S"Xesr."
"p hope you don't expect me to pro
pose toyou?"
"Why, Mannle. dear, I never gave the
matter a thought. I-er-to tell .tht
truth, I've only known you for--that is
to say"-
"I'm glad you didn't expect me to
Propose. I'm not tbat kind, I hope. No,
John, dearest, I couldn't be so immod-
est. I'm going to let you do the pro-
posing yourself in the old fashioned
way. The old fasliuoned way is good
enough for me." And the gentle maid-
ea gave her lover a beaming smile, and
the young man rcjolcvd that he,had
Sound such a treasure of modesty.-
london Tit-BIts.

Fattening Enagllsh Quanls.
A. curious account of how quails are
fattened for the market Is given in a
London paper. It app&ers that quails,
being regular In their habits, always
feed directly they wake up in the
morning. They are therefore put fn a
large cellar lit only by electric light. In
the dark they go to sleep) but directly
the light is turned on they wake up and
Breakfast. This process Is repeated time
after time, and the birds, always labor-
Ing under the delusion that morning
has arrived, once more breakfast, over
and over again. They have been known
to do so six times In an afternoon.--
hiladeiphia Record.

.The ordinary beer glass is regulated
ly law In Bavaria and must hold exact-
. half a liter, or nearly nine-tenths of
a pint.

StatistleFans agree that the popular,
Oig of tnle world averages 109 women


LOCAL DRIFT,

---iine strained honey, 2c ltcr' quart g
at B. V Brock's, f
-It's time to do your spring sewing, i
How would it suit you to trade off that
old machine and get a new one? Ma- c
chines from $25 up; guaranteed. f
A. H-. BRAKE. I
-Dr. J. J. Keiter's ice cream rooms l
and soda fountain are nbw in complete
running order and he solicits the pat- t
ronage of the public.
FRANK HAIGHT, Manager.
-Our correspondents will please near
in mind that their favors must be mailed
early enough to reach us not later than
Monday evening; otherwise they cannot
apnear in the current issue.
-The delinquent tax list las made
'its appearance and it would be well for
all those who have paid their taxes to
examine the list carefully before the
lands advertised go to sale.
-For a nice line of up-to-date spring
clothing try me!
Boys' suits from $1 Up!
Men's suits from $3.50 ap!
Yours for good clothing and low prices.
A- II. RAKE.
--;T'l old stage in the rear end of
W\aL'-L hall has been torn out and other
improvements will be made to make it
more commodious and comfortable for
the masquerade dauce and cake walk
on the night of tle Fourth.
-The Buoy has junt received a bip'
invoice of Lardla, size No. 21.-2-x:l.
inches, in red, yellow, green and blue,
-ui;able for trade checks and can print
them for $1.75 per thousand. or 2,000'
for $3 and guarantee sat.ifa;:tion.
-The St- Andrews Bay, Chipley anal
V'ernon Tvelephor line has been ex-
tended to the McC'onnell tlrpentinc
camps at Lauaihton Bayou and Cook
and connection wa-'i made with the oth-
er offices on the line on Saturday, last.
--Ilind..ome lettele heat.l with ST
Anidrews Bav date line anil views t
either St. And] rw ;\\ Bluff. aor Buena Vk ita
Point, at Sc. per dozen: also iap of the
St. Andrews -:tav country oin Iack of aL
letter sheet at 15c. per dozdn, alt th-'
BUOY offic,-
-The many friends of Prof. O. M.
H1auley wnho ba~ taught two terms of
the St. Andrews public school will be
pleased to learn that he has received a
Sgoverumentr appointment as observer
Sin the Weather Bur-eau atJacekonville.
SHe will report for duty, July 1.
--II you are thrnRlug ot buying prqp-
arty in St. A ndrew, or m mediate vi-
Scinity, yo cannot afford to purchase
until you have conferred with the pro-
a prietor of the BuoY. If you areshort of
money and want to buy- n longtime for
e actual settlement you can be accoinmo-
e dated.
- -You have not gotten quite what
s you seed. until you ha'nq one o. those
Boen's suits of tailor made clothes for
suminer wear. They an\,pr(;ving very
popular with my trade. ',The price.,
-are right. I guarantee the mnaeriamLL
T r 1p and the fit. What
'k Call .W xanmine
T5,H. o wl^ suit yoa-
.tiL.tb MARTIN G. PosT.
b -'-A sly old fox bas established i t
dotibtless with its whole family. in then


-Fine grow'nI weather thLe-c days.
-A aood big TaLdlot for 8 uts and a
good thick schouo tablet with 17." leaves
or 10tls; all with handsome cover ;andl
good, ruled paper. at the BUOY olli, -
-Just. Eldjer is supplying the lpuple
of St. Andrews with fin: vI.-;gt.al.hlO
rom his gart n just east of town. He
brings in garden truck by the wagon
oad almost every day.
-The Buoy entertains a fear that
,hat the Empire Knitting Mill-, whose
ad has appeared in its columns for some
weeks, is a fraud and cautions its read-
ies to send no money to the concern
until its honesty is established.
-.Callet L. M. Ware's stores, St.
Andrews and Bayhead ndall medicine
dealers and get a free sample of Chanm-
berlain's .Stomach and Liver Tablets.
They are an elegant physic. They al-
so improve the a'iptite, str-:.rl~il-cn
the digestion and regulate the liver
and bowce They are easy to take and
and pleasant in effect.

-The Bu.oy hasactlarin. g cnmllla-


in an a d lllit r -l r .
y whn erebi it io
nbled to 1ii 'to
a p.relniL a I 'o ev-
et h .'a >l y >'l. l ,tthI i .'" nO thLe ]_a1 ,
a. hand l-,r n _i' hand i- Iatinrit,_ ni itanlitii
ltn rocla r ftf ,i':.' if ,.r ; > aa n'l' a'ih ,.o
S ;nlo naatl hh i t. ..src' !, i n '- lia]d i hd o]

in appaeaaan anal oa lI lat for eal-,4a .
In order it -i. e l hi, ti I l-e' pra liu fm \1 1
Illn --t ':I-aid .i- fo-- a y'iar'.t s, ib-c i itial
to the Iua1. '. a ll the l1ih, oto you W'i.h n o;
have cOapild. a1114 tau'I tw\'O-Cenit taIlltla'
to forl' a 'aro he pw t1 r'L tot h1 nanall'th<

T hi ,th r i ,k io ly t.. p. t, o th -, A 0\ 1
IOnit ,ll with i-, Ia l m._'l -.'it la-i ti h aa-a a -,aaia'
nollln l a a'Il Iaj. i., .;ia! tlia- l lti2
ani,' of tl is i -- -e. a al .1 m an-t I, f. l'at itl
lia-I or. '. t 'a .-a la .,-l iatiaan in a,1 aiaina ,
from th io !Mn' theI 01 oler ik- a 0.'11(t7'l
Th se l, I Lx-' iare a- lalta'land iie a,- anti \
laly na-.a-d V i-la ta _.ai'r. S.e4. uil _.a ra
tli- i nL iay lie i --- a n at tihe Buly <-ffice
This olTf.-r may onl I,-mruaian ope-n fori:
short time, so sted iu 3o0rn subscription
and phont,'. a ronce if *you ili to ha\'e
the mini.atir,.. It will (t.rt;a.inly 1,lease
you. Aty a.r-;". --,.diiu in aclat ofI
tive may r,:taiII .P.)U caIIt- foa" 'their-
bil, aind eau'h subseribt'er can ,al
of these ha somrne br-ochbel
own or- SoLire friend's ikeuei
itur's wanted to .whonI satniplt
will be fun iirbedapdTa libe
sion allowed. ..-;' '

The Florida ,Jaog'alpur ai
iil die o i e :31st 'n ll
PUNS ,otou 1 iri 4'.rya. 5. o.0 le
con sep4,trive anidiag i af
ever h"ld i. t .p I y .fatal A$,2tSprE

ty. l '5,,e.

inan divad
deri sfs..


titi between Ware's Lardon and Old Discoverv ad to .i .otor,'iim oi
ik Town and is making havoc. among the- earth. Infallibae for.Cough0 ~ .
~ tkin~ h;,~nc ,, - *, *Uo and $1 .00 bottles gLi alMcrlba
,1 chliiken6a in t-.u East Ent. It Is to be druggits., 'Trial battles'
y hoped that souLcn.IIt: watl a gun will '" -
run across tlhiiin and put a stop thio thi Madehehe Appll,,,rlon. a
depredations One wai seen to Ipick "Thow are things?" the barber nsked
up a half-growno chicken a ri-lit in pleasantly of the shrinkln man in th i
brloat daylight MoNIda aLeriinoon, in chair. /
trout of tie sanitarium. '"DulL very dull! "
--Nu mail Irn the north arrived in And the knight of the rn zorlo;ke
N ail i nf.l a for a mrul.i:t as If he tholi ,i t tib, re-
." St. Audrew' lar nt, 'Di :u a iay ri,.-[t un-
SSt. ndI l 'nn nnn- m mark was persouna.-a- L'iladelphia
ii Muonaty niylit, citing to tho faLct Times.
e that tile heavy rain ol 'lFrida.v and Sat- '0
'. urday had floouded 1omlr t of the country ExberlmAfftnl philosophy Is represent.
at between Bayhead andi Chlipley, w.ash- ed by an attenlt to laorrow money of
d ingaway bridgds a id talking tlhe road an n'lulinintn-a,; intural philosophily Is
i- i passable; baIt. tih i. a:unci l .-. ht : r.'i I i- I.,h s rn usal to give ip..-
o down eight large s;ickr Mlonday ni, lit Chio_ N...
and rultevced tle mail f.uinite tlhi was t. G - beginning to btfelt. It l,..., w-Il i.. ', allil rl.u C
- -A rcpoit reached St. And'rew, a l-,nil iv i, ,,-.i1-s u.e it th ll.,r
e day or tl'wu o, that Hrry She; pard, a, I ,I ... I i ti ern, e t .a-, v oIlji-r.
a guntlemar. well know La and hig l.l ez- "I h, ,A. lj (.. -i',rix h;n .',,ul, il .,,,-
teell..d h..r had been killed one da( y ,ly f,,r l, [i- ,, i .i a l Ita, a,,Lu li,.-,.
b Iant week! in New\ O'rlek- s, and that lhi sltisactiion t n,,i -s-li .af d, ,':t.laa.r-
P body airlritvcd in Peusieola, IM.ndy. I.v J. G-;lds,, n, i V.,,, Eu t .. Na. Y. 'l
No p rtllicuulatr., asto tlc casualty w\.u I Iav. allI. --a ., d ; t ii Iny ,u u t.ihil\
Slea'rned. Har *y was the oldest son pf both for ordinary coughs and colds and
,Lieut. and Mrs. F. H.I Sheppard, and for the cough following :a grippe, and
g the shock, whether the report has find it v efficacious. For sale by L.
foutldation or not will be a terribl-e .nu M..Ware, St. Andrews and Bayhead anad
to them and his br-o(tlLe.s' and .*-i:l-rS il'lCmtdciri e dealers.
Sand they will have the -ympathy ol ev- Profitable Change.
ec -3onu in St. Andrei:u s. It is to be A well known conjurer one day vis-
e hoped that the report will bu I prun Ited a Scotch villiaen. After performn-
s to be untrue. 'ing many astouislhiti trick he asked
--No1pretiaratimisu are bein. rnai'e for for a hulfpenny. which a collier lent
Sa general c libr.ation or the Four-th of him. The -Ionjurear then said he woult
t A the wl b a tur it into a sovereign. He did so, as
Julyin StAndrws, bit thr will be a the people thui. and handed it
Grand pmasquerade ball and cake walk around for them to see. \1'hn It reach-
at night, to which a general invitation ed the collier, he coolly pocketed It
is extended .A mammoth chocolate and said to the astonished conjurer,
cake will be baked for the occasion to "W'ill ye clahenge me anither?"-Lon-
be awarded to thu nmust-raceful couple don Telegraph. '
jouinig in the contest. Some of our
people will go to Farnidatle, and some A Comfldence Between Members.
to the barbecuu af Miliville, but all may "I understand," said one member of
return 'in time uto participate in the the legiture. "that the senator whom
we rect-vly elected was beset by foot-
dance and cake walk, and as many of pads and ro'lbed in Paris."
our nei.hburs as care to come will be "Dear me," answered the other merm
heartily welcome. L. M. Ware, jr. is ber of the leg;slh:ture. "'I lhio- Frentch-
nananaing the affair, and from him an. mnen have sin-b n lirutal and direct
information regarding it can be had. method o'f getting ; inu's money away
-The regular annual meeting of the froe hin."--Wasaior:on Star.
stockholders of the St. Andrews Bay, Mr. r" S. Wlhe l.nI, c,,liicr of the
Chipley & Vernon Telephone Company First National Bank of Winterset, Iowa,
will be held at the office of the compa in a recent leltlr gives some experience
ny in St. Andrew, at 2 o'clock p. m., on witn a carpenter in his emplov, that will
the 21th inst., being the last Monday in- he of value to other me.ihantics. He says
June, as required by la w, for the elee "I had a c-ti rp.,-i.l- i,.lI,inll for mie who
tion of officers for the ensuing year and, was obliged to stop work for several days
the transaction of such other business oil account (tl' being troubled with diar-
as may come before the meeting, A hoea. I mentioned to him that I 1,,.i
directors' meeting for making annual been simnillv troubled and that Chain-
settlement will be held the same day, boldain's Colic, Choleor and Diarrlhoq
It is important to the welfare of the Remedy had cured nie. iHe bought a hot-
company that thoso meeting be attend- tie of it from thu t,'i'-'i-it here and iin-
ed by ball the stockholders who are in- formed me that one dose cured him, and
teLrestedin th successor the eitorprisc. le id :l .,iii at work." For,' sall; by J,. M
Attest: W. A. EMM>os. Pres'. War, St. Aniir w;sld U liead ad all
1M 1.R '.1"'Ti i l,)N. S ..v .... :.;i,,. ,L...,,....


* -. _ -, __ .---.-' -.-.


illo,
t dn


-riil-taiy


t Lh 13t af cx-


It, bl rll,'ec CA-
)en-%- naw re-
da t, antd sDo, ti a
L ia a'.4 I441 fl i


Nil I
and

he\. "1n ,a -
S94of edy ro,-
anal't 1 a l a a ilo .
FLES" I\l.\ F rI

I au a I. .1: .RT I
LT ** R -


. -l hia-. '. S1


in. h i "'' t ahe a'r ,d, ,In. U l V. .I 7 "'k l 1
*, ',., . I III ti ,'l f l n it In -
r I L:


Are yod crvotis?
S ,Arej yc a':-- i .;.' y er austed?
Do yco-a'sufar! every month?
If you answer "zyes" to any of
u "'i.., .' u h .' if: i-'.
Wili' ...a CarJui ,. Do you'
appciar what .ct eh h would
be to v-u? A'er j, kif Wine of
Cardai, t 'i uts & like av.; real-
-.~ it. vo, strair. I I of slcp,
,,74 -.. -.- -


li ^ iige c a 't. rts meifnitt al ^
d r hat a, not noticzable at
first, -iby diy stcadly ot w
inlo t e corplii tm'.o;. ie
of a jut before the men-
strua will keco tb femaleonir -s remedy, which is
,O0O cured women.ag spec0 I director s. ad-
Wintc,:-o, up .'a ui cPu, ; o


.a. 'ben b Ladles- Advi t
like CLait .tuouga ud-
t r no. L ,


D R. W. SEASON.

DENTIST,
East Bfy Half a Mile West of
Martin's Bridge,
A't St..1idrewl tews l'evr.v' S;(lrdl;ay,
t POSFFIE .. MIL. llE'.
' P0STOFFICE. MILLVILLE.'


S, A Mlultt U ,a Lif'e Saver.
'Thbe mia' nxule krn;y.--n ak l 1: ici two
quite as w ll (i.!1 d'.,s t.1 H ;int1 y al il*'e.
,JI oe ,' 4'! tle Lijin -i in the I'itt l,'ig
- disrrl *t ,t o '.lv.r p.: ti-nt n111'a Ia.,vI aI
-(,]ar -l .I nq I : !l!lu ..-l u,.i niull
- eiheio- al.' .''r. :*I'I', InI .i'111a-:
,ti 'l i ,hif't wvn.; t ,t v.oiu t th:"!
nunua-nal tl.in .TIe .",


N r u-, a n. 1a. ;I:

Nir .S'la i 2a ofh ..

o."i on. 1i.2 ' a t '. IL
IT S`. a'n l. ('.. 1 ,'
Its lot.ng C''L"a Waar, I ,.'. I'a.. '.a ....
Its tntelligeu t e.yi s \vcl-'c fulI ,l t r i'ir.
It gau\e a shrlil ..iray :;~,Il lana:, .,"7 .
gone down tLe'ennty. Lbrlok. :n t::n.-l.. i'
ing after it.' 'lT;e n, i I l ..i l a I. t a:.
nrin thler nnd thr n ti I', ,lrlI--l r .. \.
trl al;r unt'rted l. n !it n" W .1:,;I :


t:'- ,- (f L it.l .-; J- ; .1inn l. IL
w 'i l' .- til '.' . ,', 1 1 .' '. I !
aill -.aj.' 1 1 na l,iP. Td ;, '";' .:,a .. .
r1r1 ldi'all iu l I' L'' tIn'i I. ,1; .." I ': a'
t in-ia f,,h w.'.-: i.,. a ,.:: ,-'a : a*; .
ih X S I.I 1 -a -. 'I'{, n T 'I .' 1' ,-. a ,
'ia'-nI tl., Ia'i i s ,:.lr t i ,' !',h .. a- ,,
i'ho had l 'a1-l ]i h,,0' .. !.." i .a i

(. l'ti 'hal l ..;1t .w it i ti! -i ,, -
tie gray inil,. thl;.t .;i d d 11l '. ;L.
ing.-L-silie's WV.,Ialy.

Thlie Iest rescri|ti(oln lor III1-
laria
C'tiill an. 1 F, a er is a ottle of GRovE's
T.->~a t.-S a'amL,. TONIC. It is simply iron
.,ial ,iiarinla itn mai tsteless form. No cunre
nIr aiy ". I'ri-e 5(0t.

S Thf i 1,'; Wns 1 Vi' il-d.
At a : ,'' ot!'r < !:l , 'w iion f '"(
ti;'hts l.,ad hle.,n t; rtl i \h, tl,e ine-
liti;y n was '.d'-.c ::: a t;'l, d1 : r ey-'d
-, i(i;l. iie spirit, w ithli lo::;: lmouis :; l.
a nd hi s Lairn l 't'd rI ( -;r.I .11 dcwii t.ie
"ce:iter, tlit w'.s Lov ring: romid a mid-
dle' ::gd but eida'rll:. l<(k;lini man., w\he
he bliurt sul--.Ic ly ilito to"ia.'s. lieart-
rentli;r ] soibs ;4ihooki his thin tlfrai e.
"(auaorge', !" !ie cried. "'Why.
oh, why did you leave ne to the mies-
ery of tlhes IKit', t .. ja 1 "
"'Then you knew him?" asked the
medliumi.
"Knew him ?" murmured the down-
hearted mall. "I saw him daily ftr
months and months. Oh, George," he
continued, "why did you die?"
"My good man," pleaded the medium,
"you must pull yourself together.
"Though his loss to you must have
been a great one, you imay yet meet
another frie who will till his place."
"No, no!" e cried. "iis place is
filled."
"Filled! Why, what do you mean?"
as-.'hl the medium, astonished.
"lie was my wife's i-rst husband!"-
Pearson's Weekly.

A Vrrible Exulosion
"Of a gasoline stove burned p lady
here frightfully." writes N. E. Palmer
of Kirkman, Iowa. "Thoe best doctors
coull 't, heal the running sore that fol-
low\.'d,. but Bucklou's Arnica Salve en-
tirely cured hor." Infallible for cuts,
corns seres, boils, bruises, skin diseas-
es and piles. 25c at all drug stores.
WANTE:D'.-Capable, reliable person in
every cauntV to rel)prCe:nt large company
of- ,'liNda,,a.n a'.w l reputation; $J936 salary
per year, payable weekly; ,$3 per day ab-
_.olitely snre and all expenses; straight,
honua-fide, definite sialtry,' no comnmtission;
salary )paid cal'lh Slaturday and 'xl)nise
!n!ot(ev' all\lnced each wcl i ee S 'as,,\ i;I
I [ A ll 3, l ila al.La ari; l (C i a u(ja I a lk1


^, 'r, gai K A SK 5
SUCCE s OR TO T. C. DAN FORD-,


G nc r a el M r c han did's' ct

S APLE AND JANCY GROCERIES!CookiEig anid Heaig Stoyes

Sewing iacliines and Needles!

.. FPps, FRimtiure, Et.,
r i'' 1' ... 1 '. 'ft ^ 4 i " '- VSiu '
l Oul Line of IIou8 riaker S. IVEI NE A Ai~E .. A CAL
-F;

T1-EPOP ULA A
-..w

ES S t F O ,l ..i l \Vail an nt' a I I i l )P1 ,
Is the Peace for Passengers Coingto and from
T. ANDREW S BA 'Y.

Rooms Conmfortable! Terms Reasonable!

The .
T 'Imperial Oas Lamp
Covered by U. S. Patents.
Admittedly the BEST light on the market and
the most economical.
The Imperial burns common stove gasoline and gyes a
100 candle power light at a cost o one
cent per day.
One Gallon will burn 60 hours.
The needle keeps the burner clean, so it will not clog, and
the generating tube being in center of'flame, insures a light
that will not go ott. There is no odor, no smoke and no
Slicker. The light can be raised or turned down just as with
Sa gas jet or lamp. THE IMPERIAL is the most perfect light
9 on the market and ever thing pertaining to it is the best tO
be had. IT WILL PAY TO INVESTIGATE.

1U not sold in your town write us for catalogue.
THE IMPERIAL, GAS LAMP CO.'
132*134 Lake Street, CHICAUO, ILL"
n ah....................... ,-1


Ladies Ca "n Wear Shoes
one size smaller after n -ini. Allen's
Ftia't-L'.t'-', a 1[ li'kr to I ia'k-n into
he shoes It males i i-ht oi nia' sho-es
feel easy; iivcu instant relief to corns
anld bunions: It's the greatest coinm-
fort discovery of thy ae., Cures and
prevents swollen. hot, aciin-.r feet. Al-
lon's Fi'a,-Ea.iu. Is a certain cure for
sweating, hot, aching feet. At Il
druggists and shoe stores, 25c. Trial
package F1;FE by mail. Address Al-
len S. Olmsted. Le Roy, N. Y.


Fill the bottles Ith H 1RES. f
Drink it now. Every glass-
ful contributes to good
health. Purflles
the blood, clears
the complexion,
makes rosy
checks. Make
it at home.
6 gallons a Charles
26 cents. E. Hires
Dealers, .i Company,
write for Malvern.
big ufter. Pa.

LIOMRt1 War


The. Tanammany TI:;er.
The ori-:in or tlie ta tir as nau emblem
of 'laulmany Is said to date iro' the
time when William M. Tweed. then
foreman of. "Big Six" Fire company,
to, ok a fancy to a pic-ture of a royal
Bengal tiger in (he tifLies. Tweed
adopted the embltlmi for the Americul
club. and it suou was tac-eptued by all
Tammany.
0o1 Kni ow 1, I;it Ynott Are '1'iak
Ju;g.
\'lir voA~ take (;I .vr's Tasteless (hill
'loii0 L 'tecausea thlie forn'-tu!a i as .llitill
.riniil (.l .n I L.I( bottle slhowintg lihat it is
simply on and amidnniai. i n a tasteless
form. Nu Cure, No Pay. Price .'iiu.


W r.ra 'p c--:...1
r?.i 1 . I~r r. ATJ
L ,.r V. ..i Y~:.a
S"Ai, bl-SA
.d ~ ~P~; UW ''i' b 66;'
17 1 .~


,4 "i roie Onr. *1-i,-', -.sh:,>. \ '., L K N. -L 1 A( I .
S-troke is oIne ~ n Ay in i:e. aneter of a,

( a a a- ti~e la. : b, b- t.la ,lv; ,', silce must f the lO-
...... ... .i.-t. o,. lt. .**;lii;.-s of ir-laland coine(ted with tra- -n--C -A 9.- S U2 0 1 -? --
II, 'H .i> i: .,"' ',ily, O't" '-, of th-se reptile destroyed by DE 1 1 I S IN
:,, o..r tl. I 'hole or any St. ri,';.k were esteend places of uEALi HE IN
purL^ couir e inn'st get ev- ha-i:;. '14 these spots. generally holy 0FiY CfU Lif jlfN GROGERIES SHiQE
.r.y I ..- t -w.,,.KI out of them.n w(ll, the people of the poor and ignu- ', O ,
sio thie ca..iil tIy rowed out ra;it clah 's still resort as pious p)l- IS'S j L 1 I -lt_ 1s 02Ss
wI, .t ..*'t ar flurried o .fiius ta,:kng relief from their infirmi- l 0 S Wi rlI 'lPV,'v l O, b
I .* I i::...t know the ties. ';*:., .- driuk of the'k:jnai, waters L 0 g
Iaa I a et, and must be andl circle about the fount on their SHIP CHANDLERY C a n n Q t
ula t4a" thlv are gaine, when knes while r> I,. ti, g their prayers, 0 IS TH R I
th ,. atl when thln-y aid it Is a curious fact, as we are in- TH R aE
a ati"thlr pressure, while for-mnd by an old time traveler in Ire- 0 KIN Cr!" 0 iO1 utTI
ub t have that degree of land. that this circling was formerly ',, PAINTS AND OILSa i, a
gen r aa will enable him to done "groUli hands and knees or FI1 f) SU P LI
d'c I contested race when even lyi.a. uat1 n the ground and wrig- l lI I jAi11' U1PILIE b 1ET F .
to I' t ~ire on in order to take gling like a snake." This must un- a"Q gQQ<-
the )f station at a certain doubtedly have been a relic of the an- 'Si f All G -oods S-A-TrT
poni tpurse. when to ease off cleit rites, though the people had not MAIL ODElI ra a u
if ng his oploinent at a the slightest idea of its origin or even & A SPECIALTY! H t ill t nd ~ Per Sk-200
sloi stroke, how far it is that such a religion had ever existed Q A inN i l i l, D t a dE'U Fel tunSk-2o a!
nect im to save himself for on their island. tAh s 0 1 DELIE o ED ound
an end and especially In In the samegay they still on Bel- a ceksi Ak See9
a ral test the exact mo- tane eve (Bel-tinne, or Bel's fire) kindle Daily. P0 t ABk to See
me] e should make the "bale fires" on the summit of every Sample)s Sent on ) 'n ta 0 i
"gr td-Saturday Review. hill and send flaming wheels rolling a.l,.,,ti.-n. I On the 9. p. ..2.5 iof,1
down their sides, though ignorant that MSW ..,'.;,rs .
e All Tired. they are celebrating a day consecrated (aggggggg,% . 9,S y% s .<% 6' 9
Th aiuer has some amus. toBel,.or Baal, by their Phoenician and elitS Fll' shiinlig ( s ar r
ing e although he is not al- Irish ancestors, who observed It in a A 1 6
ways g enough to tell them precisely similar manner.-New Lippin- and Clothing! II
against b One who appreciates cott. LarsgeS Stol! anid LOwe t irts t W l
a joke, ho relates that on a cer- . -.. ------ PCES! 0- ,i lStS
tain occasl b-n performing FOR SALE!. s'sas sm. s se%%Se a .SSAess ssssS.tss
at an "at and responding to so
ninny eucdr .hat the programme be A G EAT ARGAIN! W olsey's OBat !C paper Paint!

After It was Tero his hetess with her a d .a n e-lfc tehts for sPeriwhos WdIind .Mill
young datuilitoraiame up to him anud I.... n nt-buildings, shout three- ". F. R AC4 (i' & SON
after conr-nudilatiolg him on the suocIess
of the afltc 'n n on .ta id n ,st or ,rdli-.lly : l ~,t l a t ile east of S t. A nSdrews- - -- _"-- -_ _- --... ~
"Ohi. Mr. I:lank...,, eand nl h;,.s, lI,, I ... .i... -.. .ll..red for sale at a great lhar- R A C K E 0 OE
refreThmonts an d .it d.awn fair n wlile. a an it ,k, l in the next. sixty daIis. *
I kna.w you must Il ,wt-fully Tti.l ." TITLE PERFECT.. i T
'*,,-, chi nial, i, t he sv.- ,.,-r yiu ,, ,,. .'r ri ,,al r- "pplv or address the Buov. U
d-L wite h th I a-h th tti t. V i \V)- L d d t ''fCorner ofI)ar..T y c 1 ST~ X Us P ANnt,
do^ ^ w"Find ^ n :^rW\I \NTED-L diesandgentleen tornr- of EOy ef vEwle nr Wycrfi AVe S on EgS 0 y Front.
fork .,ail a,.id ,,,.-a. aI atit saenteder eit Glassware. Tinware and Notions!

A WORTHYUCOESSOR. ,' iniailmentshey.dahe.setal \lt you can's find at ally oli!er Stoie, cane to the RAC K ET
t..Sot.Il..N -,1 .a me a an o,-din.ar0y comh. -, 8 TORE anl .-I g
'ner ti N,, I .,a if -tamps for sample. ). N.
l.It.a-.-er tr. -i .": .. 1 .- ., ,. r., Decatur, li. 2 3 Hot r~e als at All Kcurs of-the. Dav.
-.\i1 I,, t, ,' n-,.- .-> pot .d d,-r ei,:l '.\- |i|;lnC .up of Coffee, 5 S. li Of a 5 s... l;:|
,.-. ihml ak nn .IrL iti paFto Sorm. ? 8ata Ji Bin!
.I,. a, k., an I y,,W,.1k. Fresh Brc addPies F s, p e6t1e6

t, ih,, II,.^ ll.vl It ni, , , ., ,, .,, . .,. -tl
'1 n Ia lfi, aa it l It I .l E i .


.-


le
le
4 .soB -Ia-lJ --,.'Auoui no0
ajeqAuTB Jla3la aq Sofna uao oqh 1J1! jo
3aos aq0l S% alN 'a oil noS '[0la '10o,,
,,'q11jmls '1W 'sn 01 JfSfA
i aaq pasofuo jaisS ainos pii 08 os uv i,,

a "Islaulnjna!jav ttBoijamv
--isad r[ll jo sYamIl.B oqi moJ3 ajus
*ll|anBliijd. aq IIIA doto aqj saAalIq all
-am'll a1! l. 1 o 'in 11irjo 0saai aqi aoaojoq
00L$ o0 001(j moJ3 a.!aqAnt8104 04 !q ISoo
III&j auoji nollsgado sl(qi i0111 uoliduo
aqi jo sl aHI "1oasg n aq4 4 ul;4ua UIIIldp
saJli s!ll suaniJf st8 a1BH '"iW puB nos
": >.3, -Bas smql ulxaodr) IauJona ni inuupnq(
t 5aoa Sl l3aasu S. i IJ 'a1a0laq putr .1t04aa1
qjnm lln.1i jo S.l1n1nb pi1n 1nnotntu aql
L .. pu 1 pa.-m1a..1 lpnaa0 aq iuBo ollnoano o10
'!S.doao atil '.laOlllmT ua.0a to Bad B jo azlI
0' 1 aql Inoq B0 l lnnjJ aqi Uaqy 1 n!Unnlgaq
Lij3- )Aiaa, aaJq o1 OA 0 403 5o laBina.0 poajtr
aq plnoqs yaaj4 aqJ '110nosas Slq1 isad
1. .I'1 S111130C aSB0J11M 0aluI1aiS5s U uI
|;;;l1;-aq pun a.auda.ld plnotli sjP aoa 1lnj0
1' b" luosiBs stll sa.IBi 0 ulo3npold mnld pual
l1qoaad aql nolnolql sjaqinnu iBnsnun
1Ul ,iuarld1d IIA\ o!lna3jn aq 311qi a1llq
S.-qoid nuqi ajom s i noSBoas ISit dIO.I)
i.qzBva(T asuammi aqi o30 innoaB uo
"lalam o01 Ias SBuS anou
2o0 ll311 pna .SilBnb 10oa0 u1 jo s8m1
Iflnl[j aqll 'pa 0olloj ioUn 8sM poqi4aul
o ilqI aaaqm. 'splJBqoao 1UUlIOCpB UI -.1a0a
..lvBqi mljoaoo jo aoIMs aaluo aqi jo ind
110o a01i Jo qlx!i-ano paunasadad qot1i1A\
'."aqoal jo spBolJlBO xis-Six!s paddliqs
o* qi auaX a iulqan(I '8681 u! paeqo1
J0 U11o.10) 8,alBH '"f moWJ sunljna
ill u! n.%oqs s! ssanu!snq 3o InuodptBiis
'B tuo1j s.M'ud 41 IBqi pPUB 'molaqoad
.sriql jo tl0o!ilos iUOi3avad SU11o aq1i 01PJ
i--ot-- l! 'iloiptu amosaiqno.ti Da.IA u
-![- stnaas 8!11 011MqA 'n11sla.01oap .10o u
-SBoaiul a0jB "0l IO4 0 o .10 1aqaqA4 11u1
-jaoosB o1 Su.p 0 A'lBp mo1j Ida(.1 aq u1o
oj aJ B i111 1 os 'poinnoo a0ju S1p qo0a
Snwia l;a iasua jo aq(jn1u oj0,1 *sjo0
rtdo 1aql 1(I pa!a.Bvo saxoq tnil 11ums
,0ll0o.' a.1u ssaod aq4i 'AO.1 11ioa jo
4ql IN "1 1 oi(or1uI ida1 aa.1u Saqoi S
uo 10 SBla iqs' Oi uodn 514a!nb 1u1t11
Jo IIA [9r n! t llorl) us!aj s8oasn aoqj,
111.'1 'aml amvs a1 4D
0lOM jo S I1tB1 1c.laRAa Sn11.1OA0 'poq0at1
ilq Xq Sup ol\llls B n! saa0 i 000'0(y
0aj Si.naStIl will q.)34 0ol al(B naa1q
.q rq sSBs aIBH 'J"q pun aai0 o0 aa014
9o0j paujB.) lpidaj aBJ sanu1.4j aqj,
I'1sodalnd 11Bq .Ioj apBm .radnq B qjlAY
'i 1 A.\Aaq V a0.11 aq. 4 gnIA1 'pn!qaq SI
j0lBip1111i! MIjllOJ ua0m jo 0 uB aaq4ioun
11q.11 ''slaSiola ao. aqIl p1111oaB o11 ai i1
m1.IJ 0tla ,S.LIBu.) 0aUI .111no 'pasn
1a.0A 'Au!laails uiisn1n a11A1 SJBualP
10 ql!. paji.\o.) puti '0oail v punoa0
[ljasOl 111 ol su os 'apTs auo 0o jiuoao
IT 11 q01 11i oi ql4A 113 1OO 'soam1 a03.1a1l
l .uj, -"osodand 1li4ll aoj poaudoad somuBJj
01Ao( laaqs a.013.l .1 iqt47ta a.0a101
aqll nodn au!paaj olIUanon aqjL pa.tBf
j.1 soa0l q.uaod ulaa10q 000'O1 .10a1o
I02' lno3iBn In asunadxa ItB IV '1a11umt
lll1uals.Taus Pl Il sad aqi iltno oJ OqA
u1:1* a1ll n! uios.1(d SlUO aqti 8114 alBH
IlIV pu 1 s lOni1 siql Sq PaOB4lIB lpuq
u.5m BP14.a1r jo doao q1noad aq1 i 86, il
. 't.I.o.'( q11a(d u11oao10 p1u1 Ina
,!].) (4q !ljlBJiisuioliap 111[Bo3o3Bjd uoaaq s8q
i.; a0I.iul ;II o pao110Oiuo a04q nBo 11
HlILL -6Tf 'aun1l' u! .adad slq4i nl paqljos
.P pUR n.\\otls ,-Pv Ilino apBumamoql
"spajq4.lo Siq aul IB0aioBJdmi sB SJa
1'o.ob ai.nI .io)s .Sq poamlBp pnP apnua
1 snlru1ddu arl.j, 'IB'a1iim u151(ads
.ou Sill? 11U qll\ Itulos aqt q[a30.1
p OalqlisodtU! SI 3 1a1ql .i0an1Bm B q3ns
1.Inij a0ll ulqll.A s8l8a sIl su!sodap 4!
14j 413J0 aq) 01 1u1o0 '4vqmoo ol 4i11
wIf P lsotu a J a0 u J o 0 '11q40al l 0u111
SJaOB J0 aljanb u uq s saI '0ataaq po
i4oBnq-q l "|[Bts Bn '11111 a1'110sl sq141 'a1ll
1sa1o.idl a1il u do1.) qa1.) aoql 0 2UluoJJ
S 0 o sjoI.-)J t,'j un11.ltlIOdu! ISO aq1 jo
ano sI oil0.a1no qutaad zlo mnid aq0j4 L'nu
-A ~o J I1njj jBlammou o 0 l!odpunvis
ail0 moij aOutn1iodlm! oBaaS jo maiqoad
1v 03 3[asi! 01 AioS10 sun spauq4Jo n1
s sad l3as0ul JO 0110oa injssoo3ns 1aq3,
-'e~moaD I11lnt. zo; -Ao2A uluBjloduri

ssajdx8. soalhgy soq
Sjaqlo Jo puln au0o 0o uno014BIS14B3S8p JO
asnuBaq Auw.IpqiliAm asoqi 0o amos JaBA
SC J Ba pun 'suoIIBZTUB.io a1aq1i ui
A*0. -T 0o3as all| jo unam i1naj sn81t11 aqi
S.. 3 l1oo aod .Sa g 41inoq1 S1no 41q4i 431 3
.*1' eqi 11o0. u!ild s! paao0dd1 SABAIIB iOU
a* B spoqdlo aa0uqoxa a0i 4IBqJ, 'a0B1
-siru inoq!.1A aq 1Bo noilnllisni u1Bmrq
o$< 'p1ns1i5 ( a8qaooadm! a01 sasn11a1
-xa a0rll iltl nOF4sod aqOi a01i o40
uatBlistm Sl ssajdx aq;i
a0aqA1 au!A\oqs Aq iq ai f! las a1aq no
-34 81 sl UOI!sod 0aa0oon! nuB 31 'a)14ls8il
aqi Jo aa0nos aqi o0 aonaaja0 a inoqi4A4
.taISBslp 04 pal 1snm a)B1is1u 1 'ssau
-!snq 30 1a011n a1.lam1 B s i1 '"spoqiam
.8aj.ljBO uommoo aq0 no sa1n1ioi4is 04
I1 50 5aql SB asan!snq nu!op Jo spoqoam
u.Io alaqi IB paomB S qolq9 msnIs!
-l1a0 ol uol.l1aplsno3 inJaaBo pn1 m181
sn 9AlS IIlAt Aaqi l9qi pun no paa
-110 1U!aq s1 1I qo1q4AY u ssanaJi3 Jo 4!
-aids aq1i azttoia 111H 5aq0i 4iq3l d(n n.
-qB14 1i1aq Si Apnis aq4 ,sajaiut asotIM
ni asoq8 3o pa0iadxa si I 'spBai .1Inb
-ni aq0i a1a0i 1a0iiB1m ou 'snoIIpuoo
nUlllBa1Jd aqi 3o SS[BiUnB s!qi dois
11Bqs no11BDiapSUOO oN saoiasmaq


moJ3 naua 1 sam10anos pUn spUnaIJ
ja10q moaj paAis aq o0 paan soam
-.-aios UO1 '0o41 IU O I sisaj0aOniU noS S04
-prS alus88 no 4aui3i s! ssajdxt aqi
b lunJo oIO 1naqi4nos 0o sJ.aMoJ0 1in.1'1
"uoIlsod
siq 30 JaO n4APU sa8l0 aq pun Saoaom
slq 49B 1 la1B1Budmoo spool aqi sOBl
aH '-Sld on1u samoo aaSnq aqi 4 o isa
-jaaUl qsg18s amBs aq0, 'IIB ji Ilas 0io
llIA 141 :a00A V Jo S7P M14 B nVI '*1qs18
ul saeonq a43 B vI o oaB a0a0q1 '1uol
(* jonf Inq Isp BIMA lnnj3 n aqj; "majA
0oo0 st J10 Ploa s8 Jaq1410a aqL 'i30oB1a
aqt no sivo aaq4o S4Jg pus paapnnq
o0u0o a0 papunq v jo j aj a jaq. ,
'81tq IIB onq 8siauBqa3am inlij aqlt,
Sauom 89soa 4031Jam 1 ao11 oBJs BS u
plUg 01 IJ j.1aqoIo oaos 0 1 I lJOAIP oj,
"ajaqj
uaqA0 pua 11v I s nuldaa1 si 41 jo pol
-jed aq14 411q 1IO njaisB10 am8os o0 pad
-dlqs pus poxoq 'pa10os 'paq3od s1 41njj
eq4 uaqa in1 'jaAuaa ( no 1 ano a0111
o01 s Un1qoJOm 1 lo A0 MON aqi0 0 qannM
8s q4j4A sf 41 '0asuodxa Bajxa Inoqrl!A.
amoQ 10 4 n1j siq joj uunadmoo saBp4S
pai4nl aq p uT 10ja1nq aq0 IIB 1Auq
11A11 pua am0n aIqsios1a1j v I 0H uBAI 3 J.
-ntto at1i aa.0i eqi no s1 doio aqi aI!qA
'uolTTsodoid aqi sl Ilaqsin B ul slilj,
40o1 Jo 'SSABP 1AJ
1 11 'Isorem 1B 'Jo aouo IB plos aq isntn
it ajaqM uomllsod v nu oluotIlD a{l .O1j.14
aq4 nu 81 41 na1q4A jo 'OAg JO 'OAI ,10
'qnuom v p[oq o0 no00sod 1 u1 a0a0i aqll
no sf 41inj aqi 1a1oaq1A 'jaAnq ai1 710
8sal8qsgas aq0i JaAo loj1iuo 480so1 aqi .10
-10oa1 0qi4 s8q uo1l4sod qalqAh nUI :s1111
1 j1aAiauB 1jo ajaq pasodo.1d s0 f 4viq
'aoidnjqnnuq o0ul u1m ssaulsnq
.Su o040a P pinoAi a 4m 4 oqs'0B ul q0iq11
aOBnluApBslp B 81 iIq '-10naa jad
g-1 g ;0 auUBinBApSIp V I s81 g6'T$ 41
10a sloqqlUan s1iq qa01q1 sasu1ao Joj3 2;
svd oqi. jaAuq aqj, sanSlisnq 28uop Jo
ma80ss 0n1adj-moo01 a'qi lT p1aqu1 Ol 11
"'J1I ja0mmuo0 Jo sOuoIpnoOa IB1iua4
-Bpun3 aqi4 jo ano s( ofqll 'u1as %,
5ldvaqo sB spoog atq ajonaas IIai0 Is4aja
-nl 3pISnq aqj4 '1j1oX AbON Jo o0813q3
4U1 jaT2Pm 1B JO Sl!soa0aos aqi qiA41 pun
lIUoJIIOB nu 1oq B 1 Jo Osauqsnglas aq4
rIRIA pOaopUa 1OU OS (I '"49je0u4n ga1
-"Aq 0t sf 8isa0jail S1nSnq aq0i &oN
'apoIs 14aqo 0qi no 4l00 IIA 1 11
SBI1j 4vqA 0S4 UO:loRBInOads-8 81 41I pu


1nmUj oqI pru aq 1I 1i lIuasaad aqi
8ao1A '"aoI oIUl palool a0q 11IM IBlnap
Siql, gsBa q3jm uajaisoa oI jinjj anu u8 s
-noo aIaq1 341qi ASup saoUuqoxoa aq,
'-aaq 0 o pOaiisu ajaql isaan11 lu!Sinq
atI o01 eSad v aB1oa0q o ua01ii4uo0 aql
SSO.O1B 10as sBmA p[osun i1nj aqi pUn
'5allod inuamu1isuo.- aq ao10 paeWUqo
sB5M soIBS 'q -o j o30 aOld!.mi.d a(j,
T'IIB 1 poaIuA S OIlI, 'oilod a .li1q a oumlo
o01 SaaOOi aili p1asnu.) X1anom o30
IBap poo B oapmU tIna toti otl a 1l1 s.,,d
-dlqs aqi 30 aJ1os UtI4I p1ub ilaAh PIP -.ja
-Snq aq4 sjua0 an0o s uq1134 .BJ aq4 4in8
'iq1noql sj1aAoa0 aq11 su 0 louls os i0on
SuMA sjaanq aq1l luomu no!0!iadtnoo aqll
111Bq1 Aoqs 01 sumaas slqj, "pa0r1j a1Al3
ssauisnq aq oltln auno 0111 oqA aOsoqI
li SI.tBON -sla 14na 88111 ssau!snq aqll
ur nuaaq ( Bq 14 111 sl npoad B!U.tojB3a
2u11puBq ul p08u1noa uUa jo uosa0 d v;
SlpJaq l s0 a1aqt1j, "*s.anq a1 PlP up11i
eSBvl B S9 1a 1a; q po.iJ aA0.1q o1 umaOs
saaAho.1 aq:i BIn.1 B sB IBtq os '11BA
aq01 04 4iuaAv Suui pnu anoI ao2j11a1
OpBm OAIu Jo Oao 1s[p.11uq a 'joj ssant
-Isnq aq0 oinul iua40 0a1l: i111M s! uBIj,
'-anj B s ssaUl1snq aq i4 ioiuon
apiBt s4iu10qoa1m i!naj a1ll asinoo JO
!.Ij sBA[IB ajam Ailaqi nq 'amoaixa a,)
SBjaIB 011 11i1 1 sao.!lid '"uou1 1 a0.1a
ssaB oAA I IsB[ 0ai1 jo soOnauladxa sno.13
-8BslP qons on I S 'p5os oaJOa soaB13
-Jo BnjUoJjiB0 3 aq ajaqA 01 ao11.1a04 aoqi
ul a1.ulno1a4ud pnu 'BSpol n q jai aaS.
sB1 sSBp asoq0i sao.0nos 1II uuoaj
saulm.io 3jo Sddns u4id1a a(ad oqi '0o1I3
-JB sno0Aajd B u! ,M0oqs unaq suq sV

-IB3 q ''o .3 a0la.d jlaq 1aSud Pino. A oqA
iunaqoja0n Au oU i pIos puB ';In.jJ a e
no aoI.(d v paxU 51aq11 '*s.0d1suo ) 4ou
a1a0i sa802i[ixax a1qj, '")Plluaa.id Solod
slq~ am14i mos ajo ,,'BluaoJIIBD0 'IsalB
'8 '0 'A,, 'sBa1 m0aq1i Snlomo.1d aja00
oqA asoq4 IIB M1Aq pnUB mati onil inalU
oqA asoq1i lIB Sq pa013 Sa.o 011i paoj03
.a1AA ga82nBqoxa aq0i taqA1 'MAoN
*pajaA0lap 1o 0u(od Sulddlqs "q
'0o '3 jaq4!a 'A(d Il M aq q0!qAY ao.1d B
no saaaOS 5IaiBJaaS 1ulq4i v sIuu.A oq4m
uBm aq1', 0ssaunsnq jo soanu Ill nrt p
-nOpunBqB aaq isom1 s0Bq i 41 4i snao0
-sBsIP SIHBjauoa os uaaq suq ssauisnq
SnUop 30 5B1A s1qL 'qnuq aq4 nl IO
-asBa si1 q ind pun aI0l!ssod s1 lliduUo.id
SB Oas B o3 0am 1 04-4110M-IU2mn o03
aq4i unl isa1iu01 ano Inq s 8q uqo.1j4n3
uosslmtuo a0Lqj, uIun81suoo 3jo0 OIl
-lod aqI mo.aj anuvo alqnoi j.allo aqj,
'saluBnoo 30 aoq 10aqiou0 p pu pa0nl
sB 5A41 anO0o aonanbasuoo v SB pn1u
'8nUop a.1aA sa.aqio aq1j I4B11 ,1MauW o01o
ou 'iSala 's"ABm 0:174I U pq SBm a0o0
-oBad aqjL unoss8lmtuio no sinuod u(ajaj
-JIP 0o jinnj3 1aq1 pnas 0o pa..aoja.d inq
amoq IB a0aq pq aq o01 saOlad aq0i I)a1
iou plnoA saq10io 'dmnl 1B u jo xoq
aq4 Sq paBqoajo loilaL B jo 'saa4i 011i no
jo 'lodap aq0i B pBOI.IaBo B 440q2noq pun
Pla aoqi o0t111 aOuB0 oq4A saanq oauuB
-Jo J0 SOBluUApB 3100o1O amo *5U'nop
a-11A saoqqlaun s0 q 84rlA o40 sB -llap
aqI ul paloa a o qa a inq 'sja.Aoa0 aqi
naaliaq no!:iznlUagjo on SBAj aoaqj,
'snlod n1uUsIp o04 saluBJo J0 1unIuIs
-noo aiBnulmai.)8!pun dois o0l sB suos
-B01J nUIB aq1i JO a0o 'sanouqoxa ao 30o
UOivBZUnBIao aqi 01 pai 11q1 suo1jpnuoo
OqI Jo papulm a aq Inq paoo '12uiAoJg
anuBjo un pa na Siliunmmoo oaqi jo
41JBd iq(1 sfthoaodsa puB o0!Iqnd 1 i( j

1o osnBO s4I o4i 4aija oq1 ao0gai aq4
a0114aqh 'sat0BiS!wm tlons jo saouanb
-asuoo a1q0 i jaq isn0i Aaq11 os sl sIqI
lo0l Jo Jaq01aqA 'saOuuBqxa Iual jaa a 1
B110o!adso pUB 'saOutqoxo atl 0jo saa
-SBunm Jo sjaoogo oq4i Sq ouop s la 1qi
[IB qhA i u1IBsaa81oo 51oa4jaod saal8 s
-mIaqi aqOm o01 snq 00oo a4. soaSuqoxo
aq4 jo sjaqmam Au511 1 11 q aq uBSum l I

01 o[quoa1jy3Bq aB soalBuaLqxa aq4 Sq
apBln sa.'%lsljm ASU pu sjaoj .1a q
0 nolBoajO aqi e11B n1muu q.'x,, aqj1,
'sBia1B1m aq0 nu uo!!pnoo n1u1llsixa aqI
40T ailqluodsai L SIoaaip aaB spoqia(t
aIaq11 Jo amos Inq 'ssaiamo0 q Aia.11nua
aaq q on 0o1q sjai40 1 aqI *sall: 41 loop
asoqI 41B 4a10411 oU 'jaao pOsso01 aq
Plnoq1 4InyJ oN '0I1nb 1aq1 o04 oafqns
loq1h aq 01141iqojd jo Osodand 0aq Joj
olnU paaOiua 8BA& nojssn0s!p siq4 43in
'*UIBB 01 Pa0.1jaj aq 01 A 4 q
ItAL pa11iaaSi gPBoaJI asoq4 30 aomg
aqS Jo s1ls aq0 J 'snoUloBapjuoo 1a0t1o
o0i pan1ni aq pinoq0 1o4ouao14B spUoaIBJl
aq 30o slapinoqs 0q1 no PBI aq o0 sl
1a)1m a0n1j1o aq4i JO3 uolPUoO passa(d
-ap aq0 oj0 a0mIq aq4i 1B1 )1 sqn ssa.d
-xa o0qi 1 44qi 1a1dd0 pInoqs 1 4isa'I

^O 1'11JT *S93vtV13 UT slBt

'spjBd!iqs qs J0 ) sOA'Ol(I
-ma pnBsnoq1 aaoj a0i Aq uiopl!soa.
aqi 04 P ppnuxa o 11uoaa1 2 011 s8 aOA!s
-soajdmo 1[pnnoJo0d su 01ou 'paiii1dum11d
-oB qotq11011 Ba d i1A1u l40a.12 a011 1'
iUOanulnBm pnUB p!puoaids os 4o0 S!1AV
II 'SBq oOsl0B3J1i uOS jo ap! 1lnJ o11
o0u1 ni!PhIs laa0s Jo sno0i 0)0'tl Jo 412!s5
aqi s511 sB anbsajnio!d p11u ;)!4tr1tu1.(I
'aIdoad paqstnaurtsip puB a0qu4ou a.101l0
tIrBm pUB sJo8I0 as saiuig Po!3!{1 jI!,IO
-Aas 'uo4Bl0a0ap iBuo1ssaj18 to1 o!qO aq!
a0iBi0s aa1qi 30 sJontaao a011 4uo0 3!!41.)
-Id aq0 04 pa4i0Ba14 suil I.)qA!11 4IU.AO
aq0i SUAM pn 'iiaUOI4uo) a0[ Sso.i.)Iw
diJ1 1noi S,jnap!so.l aql jo 0OAil4.)0rPo


IoJ aq0i SB11 '04114S aAllun sIq jo .10ouoll
ti pataun 'dlqs slIq 30 .ntilinti,'l ti tlj
ssnuiI OjiL oosta!uua' IIUS In S[.IOA\
unojI OIUfa a011i o spm.11IB o1 Il0o4j oiqO()
dlqso[11Bq aqi Jo SnuIto0iul "aqI pno11;1
04 saluO3jOI iluaplsa,0. polr11.1io(I 104ol
-!pnoO s0,,alUn!a)O *"s.i\[ la'. tiuII4.ioi
'a(aTfHnNnflV' OIHO Ii111

"nisB!sntlnUO Isaouo.ti ot l))^,'lb)
-xoa s81oqndaj IIU3.OlIIiJv 'ill j .o S4h0p1)
-IsaOd aql luo.1j stnI4 ua1olo3 S.o14!li;ll.i,2
-noo aql1 pnuu 4iod 0 I41l:I no 0 [1.,nsoo0r
Inauop!Vd-a00A Jo SJlatta.i a0i[ 1)11 ;
S!111 l l.i110 1nol1atmv 111ai ITit i1o011111Ut
-sop o10j sp.q' 1uo1104s a0.10A 0.1011q .\15
-sajdml ajaoA '11thl oq4i Jo Oz!s aop 1 q
Snuo pai!ull pOJaO 1 jo o0taso.1d all0
ul 'salUnouIoiao S.tojiu!ip,)p 1lI1.iOJ 011Ij,

&Inj pojaqmttn o atnu mIT 1; spunlo.oi
0aqi nI pAo0o olId, 'dI,)lao011I(s 1100a1!11
-usm Ta v SBM, uoou 4 sptnloal IOilisodl
-xa a0q o04 uo!ssaoold ai1l jo S.1,11io al1j,
'sno01pnuoo ,alla01111AV 1 q ( tItIIi:.l4.I 4011
aja00 SPMO.O aOtil pur '110J 1t.1 o0l st.
'JOauoj a0q joj 1JO .oIA v1 1111.l 'sp)iol.)
putB uns 8aa.1olaq B14411(I S1.A 1 l) ,'p >ij,
'a0no0 aqI1 paoll alldoadI Jo spplui;no114
p)UB '0a131i0ads 05 1isaaOin411! Tit SUMA
spunoa nolI4sodxa a011 o40 soa.ujq111o
-aoqi uIM 3q4i 110 o.ij AUA. 'Xq poi1.).ilru
punb 1 Bq IS41 at 1 43IB pa0111aoj ?q 1U ois
-saooad aql;j '"1Oisulsnl1n4a ison1 a0ll .Jo
suogiB4oadxa aqi ol dn SlInj s1:1 A ,).u3t
-puna041 Jo p10oaa a0,L 'uS1U1101d t111[11i
SBM 0la0ea oIoqA oq4i pu '(qj12 S'up
-110[oq nU a0Jh spp'oo !n lAonf 11 '.10o[o00
ul 41nBl1jq si punoaj noi!0sodxa aq44
'Su1nunq pun sl u Jo ssa.Ip nl! 4!,q.I
sBB3 SlIa aqj, -Salood puu nuos 'oisnin
'4 q1lJ 1 J oS aod 'amin aqi jo0 ossal
aqi moij amaq:i s41 q31oo0i 13 UtI I .04.1
q11i1 'oO110141I p aqi Jo sasiaaoxoa ilmI.oj
aq0 aa1M Oa1 0q4i Unaa0,uia[ "10o!41i!
-mnill IBOj1laIOa 1r1B31liq1 B pun 4squioq
unISU moij03 iunanpjaqmoq IBuaa1 uni
1q4Ih paptUa pun1 'PIl.oA a04q nI! .Iamnoa
0aaAa aSouin 10 moj um a 0. a1011
q01IqA1 u 'apvaud v qji1A uBhaq Sup aqj
'ss0aons SnuialiUiB si! nI aaUofa o as!iadaa6
-na iBa11 sqi4 pauuaid oqA uam oa1j40
-j ana aq1i puB J!iBj SB4 u Sp oqj,
'S11tmjoj pa Bopapp s8a4 no1lsodx r
unorjaomv-unBd aqi '0AonU pB IBuo1110aa
-nO; IT) n IIIlIOnJ.l)ia.l mM aidoadt "


-dO NOIJISOJdXH NVOKIHHIV-NVd
a 0
'pooq.oqq1lou s!l l I nIIs .1OAO
jaoq 4isag01l aI4i a q ol poailioa)p s1:,A
II 'a4l1 siq papoa 0qs18 a0itIs V '"t111o.1s
II1mS 13B aou '1aa01i1 uv 1 u1aaq aqti poaa
-AOOSlp unopIOA sa5intI1m Av1J v uittq!Ak
'qoa01s B iuuBaq puB pop!alp i4.iad ao.tl
'S1AI. pu, qio4aal4 IiA jjo0 padd!als 1lsoll
aq0 pIB; 'SBIio 0>!I p11as11.1.)u 14oq
pauq nap!0o a11qi J30 sauoq( aqj, 'saopoq
oaq Jo aaa0q I[l 310 pa4suaJ s.1u(Ioq aq,L
'aotoq ,siua4.ud
Jalaq mo1j sallm oajqi 'IsajoJ aslOap
aqi nu aa1aq aqi Sq 01naB1aao OJOA aq0114
114un mBA aiaq nuo poannuuoo '4sol 21n!
-moOaq0 'puu' SrOOM aqi olnu pa.iovpuuA
a0q1i 4i111 posoddns s! 1! inq '1uMol0N
sr a0o10 Eu qo moq aN '0111011o i 0 .110n1 11U
-jao11 b U! saoAo1 a1oqiu o01 amoq l ij4a
aoq0i SBpunnS ootiJa1ijB1 u i.oqIS "1naOs
po021 'aj11H puB '0A1 pol?" 'i,!A\
'aajq0 poaB 'AJW a0.a10A 1aJpiI)qo 011,
'4a3rloiqi u1!.toqltl.;!ou
B u1 r1a0q aq4 poij1 punt 4oqs0 'sa1poq
0qi Jo a1Ao0asp 0114q .Ju s04111nuu111
A aJ B u1q1A1 'oq0M '.a1011111 pu,[iq.1rtJ,
3 'uoplOAA uqo1r papnl.)U ii3.ud 011L
'n11111aaa SpunnP ao s 110o uaaq purl
qa1q,4 ASl.ad Mui.uaBas B Alq punoj a.taoA
sn!Bm1 a aqj, 'Bud '.inqsj!jd 3j0 suca
-qinos sao!m aAoAmI 4noqu nup!sa.l s aa
-nrulunom u 'p1aija4o1d '*j '* jo uaj
-pi!qo 1no1 aaj ll aq4 0i aOjaq 1q1I oIJ
Injiq1pj.J oaq suM 'pajnoAap Siauvd pu1!
paiuBtn spIAvjuaoIJ so!poq ainl!i ajoqi
puB '.1a1q 1o)BIq snoaisuotun 3 jo aoaq
-1o aqi nr4 quoap o4 p4qsijo aq oL
*Hvart V fxa
H1IVaI(a O01 (IaHSfnI) NiII(1'IIHO

'sJa4SB1m isoi4va.1 a01 jo o)llos S(I
paitasoadoj su o s33 40 jo10 s1OOi.s aiopo0m
ol s8ooqos qo3in1 ai 0jo sua4ultIds P!P
-nalds aaq0io Snum os01 aa3 a a1 0.l1qj,
'000
-'efP, jaq3[nmnutAt 'aire isoo 'I solaijqD
jo aiSpuVBA 01 'ano10111 OU 'sa11ssum
pio aqi 30o suatupads aOAV si'Mn!utvd
aqi JO I0.j5aaas p1u '0()'Oci2i si! 1nIva
alm3uxo1ddu a!oqj, 'sso0 olqua(.1da1.!
1uB aoa ASaoll i1aatj4l u! soan4aid 0qj,

a1np1!d pu1 t.uq4!l '1l1q 2Sn 4i41nb1u1q
'mooj 1 11q v 'smoo1paq jo sajoos potn!ui
-uo sn snm 111141111 s81 '1001oq paOIUA!
I1 Oazs uI '981T 11! 111nq s8M puB1 a1lSs
IBUInoOO pIo 0q4i jo SBA masnoq oqj,
'"llaop 01 puan1q u11oq po
-(1Boso [Al4a0o1n11 'asnoq aqi 111 udaais
a.s101I 011M 'In4 aos-tutUn 3 prl, P1)lq.
a1011 pu baojI-oa 1UB. nU 7oA V "'tui
aqi qIB amoq ir.qd[oap0iql[ .1aoiqi 4i1 im.10.m
ImJ4 sill p.Bu aw1u0t) uttAi 11- 'Cal
*paooal4SOp S1,A1
qoiqia jo I7 ',u.qcl-u-oia puB s.iu!tttmvd
alqullP1A q411 pouanop sAt1 a1sno1011 0111
'pn1no0 aoqi 0o poaunq puBt 2uuultqIg
Sq )1analS SM '-Bd 'X41ttno0 5XaomolO
-iuoItZ 'royloojqiAopuoi iB'jaoBInttnuAV
't s41t4noqj, Jo0 amoq0 l S.11noo OtL
"IaNHiia HIIOH 41-aIN 1i\ 'NXVAV
*
-apntijDiB aIqunosuoJ oaoutn i; dn a-il
01 iU0mnUaao0ao, qs1l.t)jI, oti 014 Ot)Iup1II
30 11ar0A v q417a 4loofqns ll uo s1o!i044v
-uiOSOJdai. 2npi ii Oa11 so!ssuqluia 1o,11
'S1OSu),. [ ,.I;[1?II s
0oj pairq!qo1d1 OSlIB 0a10 Pnlug Pi ltl?,1(I
;)IqdBjSo0a0OH 'j.i>i| 11111 lntsilylrll
-10o0.Jo 4 i0 4noq1i S421114!iA\ s0o!!pobs
odA1 un intd o01 a4qvl s! o1no10r 4itianb
-asuoo i 4q pu1 pa0o01aI oq au011.)Bm v,
n8isn uosaod 1v jo pazInSo.Ia. aoq p[noo
dfqsjoq4inu aq4i 1l0q1iA Sq u1!14aAuod,174
InoqB ajnBajJ launilsp1 on sI a1.0a1 l

-ad aql dn uaqplo a.\ptl "S.1onlNSUO q) 0ol 1 p,il.1111iM pi0.i\0,
-.Io Oaaq aABq asnoq mllnl .4. ql n1! p.i1l!
-'11J )lI t Pn) p tUP. 1 aiJllJ, OI1! *".Il, 1.l.\il

Jo 11 1 o1 l 0 9 11 41 i rI .- I M l'0llatllaN! o, -o411 '1a. J Ssa1"1.A

-.I all11 .1la1o SOO[A. is I a.1unj J1iq .1i
"qlap Ji
asnut, alu!patuti ti! I -tq \ Silonill;.1!d
-mo. dl!,i3 jo I[nsa0 a0ql 'dI1no0.I 1.qII01
"lSBIl arl ol S0 l lo. l 8ioo.) B ptlup Jlloi',+tn
-ap Inj.ioaaqo pB iql[,i! ,ir~q pn';!e
-'i n aqs lnq "n110 d a1.)10u.11J.7p1 U. pa.I

-ins iP *."syira qPfaP .laiq a.io-J,"l ayi.Aiav
-op *flaJpA anm 1oJ IIj .1aa0q s pI aqg

-qsAU 0 '^SA.uq lotn 'an.naa s1ja.S0111
-B1S0 'aounaptsao !1r1BJ aq8i IB f
1aq paq0ioa1q '5msa.0i4 aq4 jo ir?
-oas aq0i a0 04ra 'a02139' ItW'j "s '5.

'a1nlnj n! saoiUjs p!oa1! o0
a 0q!ssod oq 111 11 qo1qA- .lapnn 'pai4os
-a.tdao. .aA soaaujado pin? noiiT?.od
-aoo aq.1i q0oq q0!qH. 1 B oaoaojaj1o -1 1
paqo3oJ S1A1 i0a10aa.3l1 1 u pnu1 'sa8ps
qioq no snoissaonoo uaoq Aauq a.oaqj,
pocmnsaJ t -sAs a0na0 o01 uo s1o1ii;(Iado put1 'p13
u1 4I? si 'a!I[At1,OBA p 101 .r1u18ssuuaH
'saoq0O 'ojj, 'uXi^IV u! 11(d11o.) 1o1i
-a13j, pai!ul a0il 30 s01!i 1q 1o o021
sSBp naAas pola4n1 Sn1i! sBA.\ q.n!Ali
0q).18s ,saoldoida 51q7!11. 4a0.t a1 0qj,
"rd O aitIIHJ, g

paoino1 4i8su1nn1! .1a0I '!7.\\u j!)0.l.1B.>


SBA IT .Iom11a00 jo 4Is01 tJO do1 i a(qj, N '1.1
aq0i su.tnp apispOjiq41>.)AX aot11 I.)noll.s
[1nbs aqj, '0.o liaoq1101ao.(lq .1,t.o.\m 4!.ds
-10oq pau is41m un113t 'ismiu1 (1o1l rj,3,
'palIl) p 1101q mo.J ado.)so A\O.IJ.!Itl u pI;lq
'liq41A! JO 0sI 'SIA0O1 0 o 4 'l..)o.11I!q8
0q4i 31301)oOp o SIA, OqA 'P.1.7AVI)3 Miii!r
'dnu nI!n)!ai.ialNV ,II
aan4id(.a o noidrI!' moIIs J o!1 jo sd,(Iotl
I\a sjis3iq siqL 'paqaa.lA SIpi:q oslli
suM I 101)o11I1 "sso alOl1dntio.) r s!
1boBJ I! 'atul SwL 4i71 Sl!o.):.I .011.11j .10oj
i1gun pnt? q31a.A oaoldmo.) 1 1 s! iI.)rA
0qj, 'pOIaaal nuaaq isnC s5t11 '1pai .p0o.in1qr n11lA sa501.. )1*O..111iT1S ll111.
aq04i p.AVIp u S1UI jo .u,)I0s0.1Id a0q,1
'"I93IA1 V }IOOIIWiVIIN H-ITF
'MD91113V 100 11 )1iv 1 4s 1M Ll

tnnljiOads alD jo 0.)?llli O,;.\\
sqd1i.2o1oq1ld n1aalq1a IpuB '1iootu aill
jo a0o11(d pn1 .1alalIB!p aqi .1oj 'asqll(1
rB1110d aq0i j0 uaqBl a.a0,1M stld'..1O!Of1lld
ano-S.IoI "S1,ain t10 1a111ls .1o ljio P)Ul?
adoosoa0 i n!8aaI AoIm a011 'Iqdh1.a-1l1o
-Joo qoinaoo 1100.1 q 'S.iotI'A.ia04(i sn4!.
-ni 0 a4q 30 jotld(j1o!iaq-ooqd 0 aqil tI4!\t
panlBiqo oo, aja B<^ooo aqli jo sqdlai.-,
-o0ioqd o :i-5j1jq 'paa.10sqo Ilo.A1 .17A
s4io0iu0oo oA01 1i7 aqj ,, 'iso0l Ja.Oam
s lD3U4110oo SJg a011 pub 'P11010o)
q11no.q1 i iso1 I aiBd SlAt asd!I1. a il!.d3(
aq L snilanc1v 30 pu1qsr O0ll o 'oS.10
-1A11as(IO PaJ1JIV 113OI 0 Oaq4 l paA.10as
-qo sBAI nns aql jo asd!Iao I;loi aq1j,
'NflS 1H,11 d Sd'IH 'rIVJ,O,


j1aq0i 1U0ol II u 0m1 4idaAs uoaq
OABq3 sdoao 11uiAoj0 pun spunoq jo 110o
0.3v pBo0j1 qOaj10I 4q4i punB Oainq1 aq1i1
'uoisIoH 1 aqi 'BunulBAk aqi 'J1A1.1 ao(I
oqj 'snU[? ABOaq 4110aa1 0114 Sq pasn11)
'spooug aqi q aassauuaj, is1 Jad
-dn ui! sol saA!Il iqi1 a IsuaI I4u pup allop
naaq s8q anomop esaIlOp o0 sUno!0!V
'"gSS3NN3AL NI S(IOOllI DI8

'ajo1I psuloap
-noo Ul qduBallOfjL q ploJ
snloa(I e0,plaOtA eWV Jo ealois iuoqS

"'" OSM T I0I04 S4 S1HV0 J
TITV NORA SMAhN 0IHdVH1r)a ILj


ol paaJnba, 3[qnofi a .J1I
- M 0 1 j o A Id S i p B a s n j o 1 9 fi l ,
uosBlas s!q4 1pl--'31 e AO.
sjamtolj aaqiea].\ aljdn | sa
oa3Jad o0u! ppdolaoap pu
J1a;3 dn ameo soipds. q L i
pam0oolq 0A1q '1aAMo1q 'sq4u1e,3H
paJaq0lal a0q3 '"Ila0 XI[eJ [Auo inq
'pa0mooiq a0A1q sq4ul:U3H adJq9 aqL
'dn amui0 1 v3 q
spaa& ~ aj aq 1 no 10nd o ida0xa '1.1,e I
ae113 ou paA!aa3j sqjnq asaqj4 -ap1ls
[11ijed ui a1a3A saxoq a0aq4L *1ea1i sCA\
uio1loq aqi os qijaa aq04 aAoq0 saqaiu!
MQJ e pasB!e puEB i!os q31.T q4iA payil
'daap saq3ul uaaIq&a pa ue aj inoj q
OM4 'saxoq a4ir011 UBlaiud 0191 sqlnq
0a.4 '"q4u!3eH ,,pajatll(t41I,, ao 'runs
-o03isuotudieansn AJ OS[9 PuI lrluP.133SH
;Dd11,,ad ,, a sap!oX.loq !iessnW jo'sqonq
aiUos pajnaoJd am Jal.1M aql guijn(i
"sqiunpeH .,paaaqitead,
pue ,,adufj,, ,'31snNl,, palra3 S[uotutltoI
'sqmu4[ZAH s. uo0Sr 1A11!ln1) U um1OU1
osjI ar XaqjL '(Iue11J 1 !'- aqIl. 01 1uo
-aq 'snqlup!eXH at14 a!I ';!Isn! i atj31

aqI Ie a1e X1q3; sI 3411 siqi u! ae[
-ndod SB a1mo0aq jaAa 01 al1!I iou
aql ieq14 Injssaaans aq ol 11o41ualle puB
a0e3 qonui os a 5mba 3 Aaq'L "puno' j
aql jo0 no ajer spnq 4aamo0 aql aojoaq
uado 0o u!3aq 14 ajlds 1 jo saaMog .ad
-dn aq0 sas 3 jo 5Al1eUi aqi ui '1uooiq
jo sai!ds' padojla laom 1u!3npoJd
u! injssa33ns aq I 4MO.12 auo a0a1tIA


ing "'uoo1q u! I
-pads auy Alqr.l.A
-1sef u! uaas uos1 a
-qlo si iIa; sB 'as4
,,'saIn3hl 0~l SUo!i
2u!sus pio, aq0L- '"1
4ou op sqlup!rs I ;
aJiB sJWu)aJ jno 0-1410 Pun uotu1;1-sS
-1"pa0oJ pasn aq 11
-n( i, ro nlpl!nql
-Oj00 atq4.oj ot4 O
oqi JO qao1olq "
'1)aUIt Ull'Flo III
-Iiq otqj, j)
u! p aj ,'aa

JllIo aqpi oil--
a-BuOar) '.Bn1g .
a~lnnu u( [IC)


0,', li 1 L:!," I-l
ncum


~F~BSTT 10 9113111


130


0!


~1P
\ 1'
SUlj'h
M l'x


1'-!i!L 444
-j1I(4'


llmuom al

Auo Iaq
-qoij so
aq pqogj


II
0
a

1'
.4


4110 p)
g OJ h'liq
to poo.U4
0o ,/rtflv
tbO *a
s .L-i


PIa! PLH
41q4i Unot B740dxOa oq
ajB u3u!IBtld SaBo I JI
V 8SSBP aaq1 ajo oA0 4S1b 11
painButld uooaaq sBq moS )a Ki!
OpBm aq 01o0 .aB '5SB aO1 10o1 BIS
aq o04 o02 II q3q4 JO4 J Iso80 aus
-S1 O 80 saj13B poapuHq 1o4 0174s nI 0a.1:
OPUI[aO o0 AS!un!iAo0qi uHrf UrA0ojo0
."\'(;)p Oto
u! Ja1q4 olua04OtI1 at t 'J1114j padd!1qs
ja1a0 s ao1.1 (1;g 4i1il saO4tis a1qis.nj
a104i al0 J 'sp1u0mtoo O1q1t1a2.aA s811
ao00d 11111q U 131ia pjaaosqobq AIpa1412
un1 ir! 'l01qs111 u Jo s0lain.ib-o114lI 3Inotlt;
1ino nic1uoa sa1lt3.a asaoq sVr'040.i ) .i,;(I
OF'T$, l41110( io q41i 1i 301op 4 110o 21!
-IlOS A1ou soo4. 1100101 1rB11 1aolS44 'l1ol
-uaIiH tloaj pOa,!Oaj0 salll-+,,i .IVi la[ v
1aauu01 u3u11.)4()
'Sa.iunoo oti Jo suo)1a1 s IIf luIqolliol
81 :11q1i o011ti (da.1 ltup tiil s .10l411(
oassaqBj31uJ, a0o0tiis! .10,1o /'.iosl4nq jo
oapull1 o!a(11us ,aA O Sii!:ini 0.10 p)I:
'0011) .1411IIS puP l1AI:>1 AI'. j -)AIS10jX0
A\o.1 i 0 no04 u014 .111d.,td .-f lI $jil )..IV1 a1J,
"111A nuIop1OSIlp 0.1v a 'qI .,; i*,I ^" o,i3
lutltu Plsq1ns a),A0 ifip 0.11 0iU 1iI
0114 1111 1) '1 100 1j V "' I0) (q
*'11.30114 04 011114 -3101q
-1aP!so1.) ,)l( p 1Off it aal '.Ii 'ioi1
-isodx a[ I)1: a4l4 s 04 'I1 0oj.j 1!41111x
alqui! s v SlItl!;BJ-I i! papadxo oq(I
04 '000'14I; IoJ v4lli. 1 a.1 i, 0 s 1 1AtB111.1raq
'aO ss1qtll'ii, 11 10.1 p,1I uni s1.1 SlI 11O14
'!sodxO 1B1p!attiV-utlr 44ij. 1J .1o0j itis
-srrtImoo ?pl.0lo1i '.lo1.k '.Av s8Ub1lloqj,
'pa0oo3a1 ailsnt1 nyv --'i! II[ oI.o,(l
onaq oABq soaqul 0 o11 '.(4It pu1 .1aao
81i 1os0as a104iso a01j sU uI.Aop oso0.1) o0
paIIOdmoo SA1v 5 .1OaOI7 J 1jl, 't[1rmqa4v7m
SAu0l5os 1 Sq poar.(da0.1 1.4l stl aa0.oj
1q Oql ", 'IAO ur! ao,)d 4-sq,10nb qit0
JO a00o AO1I s1! s IO.104i,)jJ nUluuI:.) ij,

-PV 9Il!ASuii..--OauIoMI sif aooJ 00()0()1$
a018a111 '"lJ pi( "0o) I!O u.1u,1)ptsl; o 4t
q(14i17L taloa11ioo s51 o0141. SOU1.IaI '.I i
'ssanu1.it1H 'AX, ,allt ijil.) '*i,4 'pu)!.1J PI0
siq 0o 'laa04js qlfIg puitInuoAlU t[4J!1
JO jano1 0 aq4 4B pa0ijf '0IUOII )11 li
siq pios s8q q .10o 'Io IO .-oq3 a1ot4 1417A
uno110 uuoo siq paO1aAa 1iiaSIO4 su5q
AMONH moJ a04?oApv aOr 0 a104401a V
'a3.l(da-ltt 'llt 15 opualiO
-'pai(Bd!o1nuB 1 a01a1 ot, SIB s3411nsa1j sno
-l08s oN '"1.4Ut.12(a dn 11I1S 1 [ajOAas
sv?4 aq 1q4i pnB 'pI q1 SIpBq oal
ano pnU3 po.infl.44- spu1q srq jo
ano nu auoq u Iuqj pitr r ..\ 1! ajaqu
'6annaA1 u.hn .0 no 1 trk0 )[ iq ol0 .tl4I
puB. 40 B nuodn paour ql sU.7 aH
"'s^luBH 0 n5os10o 's1B 14J1 pa1.o:
sa!OnJnrU siq pUn aaos 0104 S.o0.3A.uIi'
o0i4u por.130B sMA1 si Rl l rl41'n 'p14aq
s!q uodn 1rnioonu ajj!l"a1 'punojai aqi
0o japla sl .Oq) 0. q Iarll pJIta.'.\.
-31 41 s1 4 _5 v 1 '300,;, 0 .111 n Io[41


..r1 1a. ~OjI JO 0T no!ioalp aIIT r1o.iJ laa.r
""oirI r wissoa.1 soA s.o ao2pnFl *o .10o

i ![i11l114 Su;m 4L4 11Oi O UAk .001 li' JO 01)
'I'! oq i1 01 poJorAL S 'a.10io.) I00o.18 01)li,
ill pqomuo.iddu aqo su 'll.qAIV 'os.loq
4O I(o.l1uojo sol 0o pauahddiu oq 'aLOtUA1
AUSnU.10 JOAO 0i1Alt10siJO.;111.1 rl.p 0a!4
'n.uO. *atu!i afuos 0IQJ jauiitiml ssi ,[)[
u n! IlIa 1q11 q'lnoiqI o0s.0ioq s!q lip!
nra0q p1q15 'paouSxofui ss,,I [o 8.,0* O ;
oql. 'gBMAU00 JO ~iJoI 'JJ0oPH V "-pa.Ini
SIlP91 pU7 0UI011 AO AtpsIulltJ, il,.)0o,0
u.lojq A:1iiJoqs opq[tuO 'saao.Is: aut,
pI JI OnuoAu S2u110 Jo .a0o.1o0 a01i i
o.oiot alppBs v. Aq u s.op pOUlop 1 sL0
'l!n.a!ia Iuioipnf qiuoAas ami4 .ioj Sao
joluu a07,1s 's22ao *(I a" siur aopnl"
'"i|Slodiai0 pO ailrAnos0S[O---'oSv sJlIJoni
Ao1uJ d I1laJnao'is.it0Jl i 'a11 plo;.)as a1
s! a OJis aqj '-.OaunL, T- SOAI Jo Ui.rl
eoBanusul aq o0 jaqouani v puu sdooa.
oalis1 JP1 I a no u10t!l:4utg s.1ri
aqi jo Jo['uw Slu[uaoj s sA aouan;-
aJOBo 'joalla0 siq 5aoj onop oIlaq s
alqfssod si iiqi il U a.1Akv 'opIa0!H.1aAi u
aomoq siq o01 piaaup o sBu ali li;,.)i0.1j
aswo sIq paounono.,lpuiL' popu OlsO.I ,
-31onb 1~puads pulu anLuuiT.loa I "*.Oi *.:u.p
-aolssId jjaoAos .joj .o1uo 0u poldsu.t 'A(
.aau Oaa.i OIlS 'OqA oot J 3oj, 1 ') pili 1O!
-m'!I[IAld B SJa(tIV 'iooI atqi o( A!A1Oa
IIqJ p O Ioa0 o01 ua1s suAV.u. aunt,L .1o1'ulT
.l 1aaoaaI Siq oi1 4 S 4S1Xo lSlqtopl l4td.1 ;
puB 'nu!pi!nq 044au4Iu.a10 aW 11 aosodtl(
'uuanUllsajo aoapalIo a11i jo joo0p Oq
un u!Ipuils 0aiiqA s!IS[01.aUd jo d'1o.141
B pa-iLuisns "oailAUos1ioy1 1 jo udz!Si.
umou4 IalJ u 'jaun1j, *I *" I "l ao.Cuv
OjaoIoaoz1m V Uq( 'Oa.I a[s a.4u1!
'pasuqoInd SAmt qo!iqa '10.aodo.id I o.
-u!qoV pIo a1qi ol gr!q.)Boa( 'so.\l 011ao
JltBq B pnU oHMi-Ayn'9 spuoaxo AiS.tado.K(
s-IJ "uaA oqi ol 011 upus1.1 'o put 'm14AJ
-nioo qd~a~opi uo!tln ItJOatsaAY oti1 Je
saoi.o aqi pdouaol si o! ilmnl !'t X.(Ioi[.
nu!p!nmq oos!S otai jo .aua1o.) isuonttuo,
aq1i i4 n!uuutsoq '40o.14s 7U.lnr011 uo a041
-iunoJ looJ (l oq[ u! [t:o) ([S t! m l ri
-doad jo aoa!d aoi o oij, '"[[;Aiios1[.)ri
jo o.ininj ssau!stnlq aqil I1! 111uJ Jo [uv!l
-omTsoal l qaop4a1io011 v s! aou.1 s!14 It
aslqoand aqj,1 000'08dt .Su!ioq uo1i.waop!
-nuoo aq 'nojisun!Aj'ILH "J Aq paissst
'S1anauv aoIsa ioL'at os.iaio I a0q11 .A'q
apum nu!aq Iaop a1 Bl"[ 'ao:?[tsoA\ jo
'sjaq4ioajt ISOAY jo oio!ssossod ot4 o 41
pass d JO iajdowd ou!I4lOZH 011 U1101A1 pU
-IBlmnsuoo sMB. a501 !AiiOS,10f 11! O.11. q)ll
aou[s tap ao0B1iso I!. 1a S.1 a dloqouV
"Masi 1JoApV B21 [ p. ...l 11(;O ) 0trt 1.l1ioj
01 uaoi noaj aoue. su!sysusst; 1utIOA
0qj Jo sa2B oqtjI JiO.SaUariu'i!!olA d u 11o
-a12 a.0aA (aqo, ul301f uLr p'dB0I1 pi1u iu7
-IIB OIi..-.tl t-pun po.ind(lu,) O.IOA\
jatq-'pF.oqAxuoa. B jo suotau 1q Bi11?Bul,4,I


1l'u-Bt o0 podposa uoq4 Saqtj, "oqtt tqipA\
f 111q lsg apOAlp 04I pasuja. 1tosul0o}i
asnooaq p11aq aq lit u tosir!(l(4o pa,0oui
u10os5u113' 1q pa!Pisi 0ssau01141A a0114
[4 Jo O J0 '"pj0oqaAO I OJ a1 [ UOqA. t110ostI
S-qoIH qs1 uo1q 10 AL S0'q a0114 'S0a1oys05)
-SB qso4u1i OH quadz pnu .104la10 lOt.1q
-BD pn japanm jo Sil!nl pun)oj su,51
Unos1qo tl IiIaH "pa0tlmtloa Su1 as 0.)
oq4i 30Io 1o4Ill4sasA5! a0q1. a.10qa. 'o1sno1i
1jaoo oqi 0o paullnol'pOu t1)110 snu1;1
)z -Oa aq0 paA!iA 'poaou1dtuO suA4 401sau1)
.1 -HI Jo jn1 v 'aoul aomus 014 iuo4110(il i
A .J9pung punoj suam Spoq 0aq pU11 I!ir1
! aInutqs pio s,.iuH Iu ai!d aqi jo pua aoq
I I:ip qoIo,o0 V 4ioqB uoouaijU .lt,,.ill',:q
Sl70118lOSBI p a Ip SUMA 1(1 J .1 JO ).I OaAOA
I 1114)no ( SO( oJ 0-13'i 'uosuiqo1 I01111i


'allpa1osp.fr j1 o 'sodj AnolpOj.
-2uailS q11114 s! aaql43j S!H 'a0!aSOU514fl
1 1MJOSj os q.n1111 pasnuas sil iuap s!il
PUB Soq atuosputtpl pUB 4iq 1iq vu Fs\
.IollJY(j[l5 10nn1o1 'qiinotu s1q jo uo1l0
-A.od .jddn 3aq .Au.BjA.! u1-alv4 '1qinom si4 1
oVt.t poatlJi.Ip -!l i.u loqs4I5nq jo puoo|
atI n.10arl 1int 4 all q431l1A7 2nuadtnul
1"' i i I ,, n s4 3 0 .4 S I T 1 1 4 1 x

I 5,"!7! s177 01q 1 311l
II"l 170! ) 110puT.A ar11 1t0M11
a l;al 7 ooJ 4 !t0 LIIIuB t 13t1 oti4 110(111
a 1q 1~1p7 !ti ',1oop 4ai00 nodu uS!l
s4B1 AZoq ;l plinOJ V1mALI.\\ "o's.lI!ii:
aUl0iorql1Q TLIA A.L1.,l: I "If SMAM pni
1a1unq S mI "ai "'11a0A.

sla "iB all!ASau!11B o0 '11O 11 u4ai111
Jajqo0i '" -I pil"a '11. no.uos Plo Ua.i
ueaa0noj qa0 q tqlI ") 'oi3opju0.138 ao'aI
*l1naj sqj nU! saaad
0.\yU-SAiuaAAl 3t!lld f! pnu '1r3u1u1:
aol Sg1 A\oa 0l1 4, an.itlo.1d si '004uU1nj
a 041 110'to A'!) Ji111n Is i0o43J
un1mB8a B sa1ijado oq.0 i pooK1 ua0
uno4a!-sIanI ilot [101uo:s0.l,.I I.i- paojpual,
--'s0noq 1ij213 inoqu poSuaip 0aoa1
SUIa1 IIYv 'pomnsu86 AIIBI40I 1 aa1 a50q
-n1uJ4 a q mWoaj pa 1noonn aa01 nu!so01 j!
JBo J1aqlouB puB 41 0.1011A '1o011ai a1:1
dn1 aou1srp 4i0jois uv 1u! u11um aqj ui
4t1o panId SB 311i 'IA O1 aloqMt0 a0q blt1z
-pmadoaf s8i ptre stur!pI!nq jaq4o i0ao.ao
LB ajo0s s4a8 soa.o 'H "'1 jo xlJirlxo.l
i 01 .(U[rmO 'inq 'u!ip!s 0qi o0u
aqsnd sB1 .4 13 aoj 1.uit. a aq t44 o.1
dsB 0oioj1 pesoddns sl 11 'a.1g 1u
n0h V 11 44111A X l2UJoUt 111
-jn4vS nuAo 60411oi aoMo a103s8sg uIUcl
a0q jo 43ql!apJ pnuoqq1j4ou io oI aqL,
9 Ao(1l a oql
Aholaq ttuj aq o4i 4tudtmu, oI0 5.1ussooai
41 punoj puB auuo all '111n papolnUv'
aqi puaoiB 0o AS41 aOl[rI o(.1j pOIIA[
aono I4B s8 u !nR '.a( '4111ns0a. OAOq1
aqi q4!a '100A11 aqi .apun itlitlUo o\q
04 ao1i1 u l snC pu1nq si!q ino 4 AOI.lH atl
4iUnama!ox sq u 'a11.) ai4 o0 o11n!ir
aqi jo 213uldnoo110 all S(l0110t.1'l,\ SLIM;\
pu1B 'doaals IpIJ tI a.1o114 1aptl iit 111
pUB 'uI.i jo 0.OA.OI[S u Jo ( o .1r0<1in1
4o P1BOl.30I 1o .v apn a.330nja. )ioo)l 41tump
-.alW '"pUBt ijoaI sll 30o sso a8ti1 posnlra
qo1tqA11 'BtI(1O110 I: 41 1ap!oo,0 ItOi.S011
V t114A17 lait 'p0oo1o.) '40.i10.).01M I] .1A.1 I()

-1paniuti AMoIIoJ A'ic(l.'oad Il!A\ p'o.. a011
Jo uo0331i4suoj a0114 n1o j1,lOAT A!s.10osX
pUB ai4313 2n110u!;u01Iuno.) oj a p1u suo17
-B.1Bda1d aq11 pill 'o,)iio 1: 11alitlad puni
paA.B1n1 a0 q 11IA\ 'sp10(tlO 1 o.1" .1f;.>,UlOl.
Isj1 put; sopiaolli5.,) +l0o 0s aqt0 "po
-loIdmoo;a naaq inwtnl plnt m[1o',lltI ".ila
-IsaoijblJok Wy ;Iloatstudj oqi jo no(,Ixz!
-I1ludua.) pas0oa.1.ii a0114 .1io0 j spliti2111In.11?l
1111 1 l4uti plro!l.J 'ioi1stloa,l 1; 01 s5o.AVt
sq)aa.1A jo a1oquinu v .oj X!1.) ,i1jo .\o.N
u! naaq s8uq OIA1 '11.it.d tItLA 'x "'

-s1auo11 aq4i s! 1i .i,,)10 i. iu 0 1 1 011 '. i['j
pa1Aoqs )t0 s 0 lo08 1l[ IIpt)PpiLA\ "'.-I
pajapjntu a0a1I pIIOA. pn41 1pp1,ilA\
'IW 4l os sif pa1ouo[o,1 10 IO.1J-tU.ItOAO.)
-aj ai!qA. put) 'a0t!A1 a1 jo 4 i4 !AvaOq 211!
-qn!Ijp 00aaq puIt uospluo( 'in111 p.1111l
B 'uospI1U(oa 1110j, 'Jan01T1113 aOtA1.i 41ls1
slq Sq) pa.1apj1mn noaoI s,*i ?I[i!.tp oti
Sq sau131A aA0!41l( pL0os p11ul1 t111.1i;j liiils
B n30 oqA1, ptll- 'u.olpmL6u11 jo .sOA
saIm OAM4 pOAail o011A IIO.iA "t1 '(I

"000'l 'aII!AuosyI.l)l" r1! 'io< j'S`(i ogti3ln^)
1n ssa801uoq u-11osaod :'L '0OlIAOS .iI.)'
ua '00S os 0 ot0Iqo uI o, so I O!l()O'()O
-'000' $ alIIATLlosy-lvr '(OU00'tt0' 'o.,u.,
-14q 'aouBansuI :0X0'(K)0'QT$ 'S,a0llauOs
-NaObf ''000O'061t 'sso[ s,oWoJFiq :O')
'aII|AUosyIOB 'panjuq sao.ro 0O1'Z o
-B!tqo8' uaaas aI|!Jnosipj i jo iitt p.r1
sjnoq xjs-,4iaqi paoiS~l auy oguo1iqy aot,L
"aI[!Auosq'[ou jo iuqi puc a.iy oguo.IqO
oqi 30 suno0Iodo0d a0!I.a. 1 0114 qI 04 -u
passajdxoa aaoq st.q A'T1SOI,111.) -31110

sojapBao
Ssng ano Qao1pasuapUoo
5I4nja1413 sa0unaqox1)a aBS
1no mo1aJ 4inUaAa 1 P1PIJO1l jo s2unddi[,r


M IfVN1IVIVW I DNIHILA.XaAa
iflOffV SW AI XSAiAaN TIVWI


is "s! -ik-iij-,,"u
L4 tu,I aJiaq saoeld amos .13 alqe1lad
)u -aj si aarld s!iq 'diqstoMA a;A ssaig0,,
- 4 ,,uoLaiJO os aJaq uaas aq
.1 01 paWIuqsE no iuaj0I 'saiBION Jazal
14 -iaql,,-(sJabA 0oj qluom AjaAa dn uaa1
U seq oq*M jauosud o01) diqsjoMA SIH

S'"u!ioIng Bi!qdlopBvIqd--1,,moj4iBId aq
1a nuo :UoM aqls 1aojaq OanBap7 nU 0$ 1a1
A j0 JoIBq p)apunBmp aqOg qonnui N,,
! ,.i1oaCqns aqi no SIooaj punam ja1
! aqods 1041o0 umoM aoi q o asoddns I,,
I 'pIBaOH-SOUI1J
W1 o2Bo!qD ,,mi!q pnnojuoo 'sJaois
' 1api0o a l Jo aouo 11M M jjo 1111.1 io011
" pip SqIM '"q;unq aqri u! a1uo isa!loa.(
puB isaouno. all [-oo oi aq snotaal,,
iu A,,o OuI[A,,
J 1OAo1 TIMIS I '!4Sg "qi 11B i1upl Ia,,I
JL ,',Htq-Ul-uOS 1u tl.j)n
I OAuq o01 pnoad oq PlunoA uauI 4so0! '"iua
L -p[oxa ajB sitquq s!q s i qi pun 'sa[o.!
'. ssanosnq u1 q2i!q spnu4s l11 i11 'poo2
Ssl ao4.lIBqo si q 4l1q4i :iUip1 tB Ismu no0,,
4 'J10AOl a0q0 IO JlBqoq u! opao.anu! 01o
[ aU2o1 pa11 oqM p11a.1J aqi pu1s ,,'4111,,

Ssl aip aqj,,, [padoIa puq s.aaloqgniU
Ssiq 30o ano moq qilA 1 uBu u11noS
aqi 041 u!.11ajoa 'uoliutmlls '"IkT Pio
pIEs ,,'Umq Ai;.Io3 J IBqs jaAOu I 'oK,,
S5S1 0 I00
) "ssaoj aaA L44!o0a(
I --,,ano 1110os o .10 am u ) niutu sSuBA
1 -IB S,0H "'*uzzBD a03!l isnC sl1qJ,,,
,,'jaap v
i Joj munq gu!ll s!m 'ap!n2 siq loqS,,
,,&4i! SBUM tlAqA !'oN,,


1 -unoJ!pv aq l ut!luinnq sum, a uatlA
) pip mIzzBD l3tq a j1aq no, P!(I,,

*I[B
'jo qi1AMo3 aqIl o0 paodidrp punoj aq uro
8 sa0!jo)30j '!1u1J0JIj.3 Jo I0os puE alultO
p payi!SjaAp aql ul 4A 'a0x41ai3 jo 1[os
jo pui a)uo Au" uI S [[njssUaBns UMOJ2
rq loUUu3 paas ja o0 I1e\ qhnoqI"V
S"XaAisua0xa a0 nb sead la0MS Ut MO.j
OSle ae q aAO "q1uoas:o30 pUB p1Po!a31a
'a;U!A P.ia AaJBU13 'uUUuD '([011uoZ)
suni!uea39 'naIO jo lJO 1A.a 'UIB s[
's-zojiS 'xolqId 'stu![I!M laa1 S 'sum
-!_!nisnseN 'siasV 'saisudj 'seuaquaA\
ql!A paluatu!adxO aAeq a;M "pui4
-s!p .Xiajilua da-ji uiaoq jo[03 ,43Aa.
puuB u!Es.1 qEtio--su!e.aS qsl[Su aouy
.a0A ospJI puU 'P1JOM aqit ui isaq aqi
aq 01 pasoddns a J q3!q4 'sj,0oq4X1OH
atqnop jo su!u.es azu!d s,jaIeqD sapn[3
.u1t >pos j.1nO sDyoqXIH ut sajae
JIjaAas 3Aeq a9\ -isaq aql 8u2iuiBlai
puu AqipoMun A3ipaaq aM 11\ Buipa.3
-sip 'adojng pPuB 1 3IJOuamV sJa[Bap
Isaq aqil UIoJ sUiesIs aziad jo satIddns
paas jo >1o30s n.1110o a3 a Ios pus P
a3umip i1no ol paldIpE XiIpads0 aje
sluBld 111A\ aas ol 2uope a1eM 0no 2u1
-[aaj a3.1 pue '2UTMOJ2 paas uapj.1 .no
ql!A uo0!iauuo0" ui ssauisnq 3uiA\o1a
paas JA0log 1 u l .dl U1JOM amj a1A\
uoiidunsuo: atuoq UmO
iaq0l 01 AoJliau pai!im!I aq 1m s3lnpoJd
1jaq; pur 'paas uapBh u! seq Kpeau
-IE 41 Se uJni uoos II!M ap!l a0ql )1u1l I
Inq 'adoja07I uioij sa!iddns paas jaa.o0
jno i Xjleau iuuiutlqo 0ou a1 e oA1
s.a1q 1ussaxd laso3p1 sapnpoad paas nbO
puy 11!m adownj ja.1[ lql4 puB 's10o3
ayt!a( aqi uo UMOJS aq IA!) 'lqvla2;aA
j.o jaMoIJ .aqlaqM 'asn a3!samop o0J
paas aql lt A[1ia3u uaq34 .eau 3uim1AIp
s! au1!l aq1 41ql 'uos1apuaH ala3d '1W
ql!,A aaa!caq I -paas IuiMoutw uI uo01l1
-ndaJ 1 Suiqsqiqeuja Jo AeIA 140jalq 4qi
qntuW si 1i!qA4 'spupt aO!uyap 01 SOAjaS
-maql lSu!uiuoo a;4 sJaqo10 san8oI
-le:t3 paas aq4 ui punoj sa;la)111 puB
sapads aqB1jauinuum aql BUOUBe .IRimED
?. 1a10111, 2uidoj3 pue 'alezs hIlus
e ho hu!luam!uadxa aPe aUroS 'A"UBJ
-u1;, S1i U! 1 uo 'asjnof jo 'sI Iseoo stqi
uo' Cjlsnpu! u MOJI. paas .1ja0og aqL
'5saq aql Iuo au!iddns ui! Asauoq
p1 ---poas aq0 l 2UT.12a u!. appaimoui
spajiaj se sEa1a.ap ?q, jo a3uapyuo3
aql syq a0Moj20aqil a0q1pqA4 a0leis o01 Xd
-luis s! 'paas 11u1)l u! aA111 A1 o 1 noq31
4u11n113 1 J1 s530Ao10 u1a1s1g 11141
515 01 01 0.11041 's)130.1 S2 1334s r 381
Ks 0o1 ajojajaqjL "s>Dois siq spm,23j st
uoilBlndaJ poop B sBq a4q Ji ,!Ar3mdsa
0 '0a1ue11nia qn:m 0inoq4!m jaieap aq i Aq
ua1e1 aq [IIM paas ou 'paqsilqelsa uaaq
s1q S!4q [iilUf "ja3eap pue JAMOJI aql
uaa101aq aauapyuo0 jo jaleuW 11 s! ap1li
a4 10oj paas II jo uoplfnpojd 3a1L
:Ja3aq op uaa3
lq !m tuaq} jo auios sdaqjad "IaAM
R11enba ep!lola u1 UMOJS aq lq44!u
q3!qM A S3a!13a!1JA ueuI a a3aq.L
*uau
.spaas uJ1a0s1 1OJ 1tUJOJ!I1D U! U1AO40
Xiao!sualxa SpeaBle a-J spaas aA1otl jo
spunI AueuI joj 'PalmInJ ,Alagtei Apaallq
uaaq s9q soaqdojd aqj .SUIM0. o paaS
jaMoiI uo aP!1lJe Su14olIoJ aql puy AM
'pIo sJa3a1 ua0 JAO 'Is!.oI. eIuJoJ!let3
a31 jo jaquinu pio u1 Jaao 3u10oo1 uI
'2uShiTOJ paoS J0Mo&0


-13 tUl11u.l I njlaqinog U! sqqltH 'O qor!"
---siinsa.t p111.1 qo4ns 0noq. 4q1no1.q
oq, jaoisucm a~!ioaana siq o0 apl.td
q iiA u0!od0 puB 0onoq pu11 SaoIh o!1sar
-is d srqn lB nO asa U11 '0isaIqmnq pnu.
isaaood aqri jo acoUq aq] oi 01moq po!n


pup q! a0q1i moaj pul' n1A0oui SaJOaa TI!
alqBi aql saoua 13. on A113111 '24o a114
liqi pull I!AV am 2!op os III "ipAm put
as!iAo sm.t.j j1no o31npuo1103 m1 u A 1111r
'sBa.rpo!.iad pu1c sounr01Z19 t a.10o11 'Qsad(
-ud aout .ioJ aq !asqns sn Sl ua11qj1,
'apa iJ jo OUil Jpaq14
u! sto1itL.;)nlj a0q1i a1oj t1o0lIA plno1q
nU31qo1am ao Ja.i0uuq aq4i 4iqi1 s! 11 sc
'asn 1iToodso siq Joj paO!AOp !10111113
-u1mn JO so03d pu1 s urtmn.14isui! sno!ana
aqi no pup sajIq ia0A P pn111 n11., '110111
ul suol1:mionlT 4la1ut1 I a0q uo pa4isod
dooaa o0 st, osS 'sa!l!p pun salpIaaOM aqi
p 0a o0 .utaj uj v J oj A'vss3aou sr1 isIC
sT! 1i 414q pun 'apvm 0a.w slu1iOa.aoldlT. .
injapnUoAm uo slO 1 ami1 s,1 14114 p11!ttt
ni au)q o1 linq 'pjaABaji aAUtq s.taqiqJ
-a0joj no 111d plo omps aql i o1 o0
4on nuiatu I siqli S "uiruIm 11oistld aqi
iooa!p o0 a4qa11 .an4aq si pu!m lnj1 13 4ql
2u.aqniaonaj ,,'Sldaap 1u!iqi puB qo1nnu
peH1,, 'oq( plnuoa sjama.1 j sn aA!2 pino1
e-Us Sui 0o[!Ap1 4saq aq0i 1u1iq I
111 IB 11 Ao.t. 4o11
pIno1A s0oq 1 iiBu!!n.io o1la..a1 1 nIOZop
aqq4 Sq 5.0 os as. 0l aOqc; aoq 'spa.tqrI no
-joq1i pool 1!41i pnU '1qs!nu 04 qoti1q
q1!4A '.10o 014411I puU scV d ,1)11 PU aao3
'oSa q!mA 'nm.uj ponopnlqul po u no110
'pInoqs OH "s.ioqqi!iau s!q o4 dlaq Spoa.i
B pup pioqsno1 q nA1o sjql 0o l t!issaoq v
'aopaoAiMo1, jo i!podo(O1uSa 31plA1p?,A :
aomoa1q snqi pug '1j8smiuq onun sigooad
d(aa s.tilO jo aouoarjadxo ai u!0 i pntu
'sa10(dd lu'nlInU41Bf3 pool xIs 0o A!i
Tmojj 1 qi!A JIOSm!q OapAO.Id pInoq1s aI[
niU3.i 4jioajj 0114 qoBo.1 o0 sadolo atl j!
apsnm ptB? u!uaq rq1oq a0iBA!i[n Isnni
ajninj pUB uasaad aq0 i n! Tam.u1j oq),
*xapuI UB o0H OaqL
0 *
'JOI.o10 A10\I IBflvW-*aSI 1318g
.10o I!M.aooddiqAM o0 jaa44q 4 )01 03iqgum
GSaqjL *'01.1ia A la0118 SI1Hti a0q qhM
a1q01 p0o!a1 aM 'sued MOO 01 SlI!plo.
n101 ion aABq snaq 8 no1X-'* T 'N 'II

'uaaJI UallV -snmanq joj apunn
paohod aq A1111 & u1!ds aq ni sau!a
aql jo 1J01 s8 413 1 na1q1 pue .tajUnA4
fE U q11 .14 J1Ao 1aOA 04O paiuolI suna
aq0i pnB 'punoj ai U no j1al aq Il!A
suad aqL maq' i jaoj nq o0 0 jassoa3u
naaq a0a1q pinoAi 414q n!UUB jo o0a!ad
aoq os0l pun asuadxa qo q sn itABS
'doao aql 2nijaqvS2 ajam suaq aitll
ai!qAtilBoa1 'p04naAoad sa.o4jum Jaqio
Ti> T' rT nrir cQii inin n\'qa cv N, "int


s poplalS Soq I nq 'purI oeI! TulAodmI
s puB unlpuqs jo asodand aq a1oJ Iuo
par lid aja sued aqj, *-aia 'n ula no
pao aJaohM aq uoqAM 'eaojoq jaqmam
S-0a JOA J a Ua l Uam1 1q 111 nJUnp s88a
oaom puq oaUq oaM puB adq ns ajooq
qU 1i! jo Ino amoD a0Bq snaq eqm 'J1
-I.oqs naaq snl .UaS siqli uosuOs Sn!
-1 -lno aqj, -asla ~unqlon paoiuA 10o
q papoaan lunaoJddB purg paqsianoU eAVq
SoaqjL sqriuom oMI i0noq naaq honU svq
q IBqj, mOaql nuAa!S n1iS 11aqo0 on p q
oABaq 01aqi puanadla aCl 1 sad aqj aonus
L puo 'uualoa sag jaAh 'a 'spnq 'soAVa4
Saqj, 'pooJ JO aouBpnunqB n qtMIt SIMoJ
O ail pTqsInunj A ABq t oaq pun lod
I maOO q!HM poaUBid OA0oJ ano pUq aO
sa siqj& *"aqtAsla s8 ajaq soaqs!
-uri!p ASddns 2O aqI nosvas 2ullnom
aq4 nI "J- as OqI jo nosieas arms
aqj 17a pu ItuBnnuur linom aorI pun
s pUB ItAOJ la1snuom OA!TlB aqO sOUll
u j odaq oABq OaM la*TAlsnlxa xo.aq
SpoasV. soa1i4u .10 'saiqilo un
plnoMh II st maqjtl n Moqs 01
,dr os Ion sl IDe J sliqi 'q BtoN
aqj moaj 10.1031303a v SAlpuas 'svaS
Saoa poolq qsasj l odml oAm B pun
'SIoA!snipxa sqooa qlnomlUjd a1mqM
? peaq and aw spjlq UAo 'no *qloN
aq n! aeq pinoM oaq: nuBql paaqtvWaJ
) I!A3aoq ssoa a0.1 snoUIJanao0 rJOaas
aOJ a1aq pasgiBJ SlHOJ 4Vqf '.IOaA0Moq
'oAO!laq I *aoqolOO puB .maqmeadag
U1 si 'saoo u0o!Aiaosqo Sm SB Juj so
'a.1aq n upInom Jo nosos aqj j *qL.oN
OaqM IM s nuo! odoad amus aqj lnoqv
n! lnuMq plnoqs I puro 'SllunnUu s8a
-qlOJ .a1aql paqs snaq 'saoBls palIUnf
aq0t Jo qlnos amnajxa aq nu! sl qIplqM
'apnlll1 jo0 aaOjap qqialIO-S1aOna
ai0 MAolaq 'BpiJolI nu! ejaq uatoa
&ipnojB juaS aq T lav II aOilOJ
Ijll U1 nIOBa0 saaOOJ aqi aOaIqAi q11no0
amajixa aqj nui Inom snaq oa(I
*ptoia ol UT OH 8s8OnUTI5 OqR

aplsaajq pau
mJBUi--0!TS SABUAI3 OJB iBqI1 spajq
qljM amIl a s0Bm onu oCI "od aq aoj
Idaoxa a OnA on JO aq tItAM i1 aAoo
-a nuoos Ion soop I 3jI 'ioa nuBoa
no SBp u aono SUno paOJ pUn 'MhBIS
no am!inb IOJ aqj doaa o4 s! unaqjl pa
-mao.1 Suo aqjL *JnfnuI U 0ao 'aulpaoe
qhiq moaJ nulBq aoq no pooIq 0o loans
-soad 'ssanudmp mtoJ ttiBslItlnaqI aq
Stm 1 i ing asnB arqi 0o a8palhon
piaa.1.10o v OAIa.1B o4 11nOWIP s!
11 'ssaldlaq s! ao 0va Bo OUUB0 'pBaq l S
au4qs 0o smnaas 'punojB qmoan o sSI S!IM
SI.AOJ aq 30 ano unaq 'OaonUSU! oJ
ItnP!AiPU! aoq oi 04 aB!lnOad asn(o omos
ol paqijoss olajus eq SBm 11 'paojaa
-j3T aoa sjoaqio ou puB IUOnamlB UV oA1q
o0 smaas Niooo aqi jo0 aqmoam amos
uaqA -*snoi Biuoa S8BAMIB Ion u o
sasaos(Ia alna wUiVO a0a4q S! nolOnaA
-a1J "paioT3iB S 3DOg aeoq[ 01qi uOnaq
SllsoO o00o 1 spaiq 3 ios Sunpr Bq Jo
Joq[ i aq*L "qAu11 aeq o 1 UAouII aJ
1qi sjaqio jaSO pnu spjIq oaqi jIB Il1
PpluoB o!jnqdlns o nuld ano 8wrppB uona
'J13iBM loq j0 sunoUIB naI nl paAIOSSIP
qoBa '(Jaddoa o0 eloqdlns) onoisanIq
pun sBaoddoa jo punod auo o0 apum
oanixImn v qjimi '"i0a 'spunoja 's1isoo.1
pun sJooU 'sasnoq oaqi nuiquoap 'samp
00aaq .10 OM1 paioaJU!srp Oq pInoqs
sosrmoad oanna aq;j, a 'oulnjoaos
'l.!aqiqdlp 'uoldmnsuoo o01 Siddu o0
paon s! mSao oaqi s 'ja0aoaoq '0nol jo
put!j oqi no ulpnuadap 'sqi om JOJ ITOS
aql1 nI! nUmaj smJh a aqi UIJB B no
paqslqBlsa amooaq suq dnom uaqM

*safiia pug, Uowi9urut
S* &
'*JomaJia oTqO t SpJBH
*3 "*I--'sano oah2i sB Ie7 M su saedl
-na IlBms qTill sIjau3j Sium a130.1

1v seUanl a au!losBI poo2 0o saoalioBa
-ntam o0 jaqmnn v oap ajaqJl "lsaa aqi
nlq i a7 sb aloIn B 0 aAoni oo p01 oM aeRx
Jo jBvd jnoS sdlaq pug au ml noS jo
nUTABS B soAoid qoqh t[Ai Svun1q4 s olui
S11oo1001 ptrB no1'Ss0AUn JO uolsiaaooad
saq qllAh dn daao hloqlSuB Ing sq0oounT
qhnouo aq ll,oaI oq oq p11 U ': Jo
osaq oqI asoi3m 'l311 uTl s1 o0a.1 iauq. 3%I
'nBuaiamyv Snpim5 oq oe samaJB3 .tmo
aonpul o0 soI Jaop4.j aq 30o poaqo oaqj
1I 01
ajig tunas pnu aOUlloBi S oq l 2utIds
nul aq pinoh azolq 10J 3 aoireqa IUno
aql dn motm AoIq o aoiqlssodm! aoj3s
Olainiosqo a0.i puu azuiq on aarq qo!qTM
pnu 'slolut q.uioIaa nuisn seuanaa
aem a0ao1 SuM aqHi ag "aj tg moJ3 no!i
-Oalojd aq1 3o JO qu1op ou s o, ,snp aqi
nIoOp UnUploq pUB UBl aqit ,niUinlUids
joj oannouuoo o0 1 asoq B Aq pub sqnUS
puB siMloq qsB&h aqi o1 adjd B nna 'i
oinu dn mnd pUn B 11 a1V1 oB aiQaia0
*anouIqoBm ZnUiMas aq0 naUOao PUB jo4BJ
-das moaio 'nUmqo Jul01o aq1 'a0nqoBm
1I!qsBM0h aq o1 Jo0o1m a0 I aqio e 3ooeuuoo

noIBJeapIsUOO IBUpnUng aq sapI8eg
'una0msanU oJ3B v si!
sqlL "pzTpaz j aq nBO jasi^ 3jo'i8 e93sI
aq Jo aso0o eq nUi unao jad OOT 00 1 mBJ
IIums v no 1in1o a d aAp-1Unaoi 10o3J J0
pnapIAIp B 'OOt$ 0 na o lnn osAur ot.OAB
we no 'o i3 nI siaomaiB3 Sq Baou 0aH aoJ
qJOM JO IBsap poo B op UBOs 'Wum pa0aq
1aq1 ao 'Si!mB3J aqi Jo uam Bnno aoqi
saptsaq '1aqmni suq aq 3I 'pooAin UMO


sq nu!iAvs Aq sqEI nuqi aaom oaus nBO
aH '"Unno uBoivs sjoqq!an aqi 8nulaiq
Jo pvolsnu 'OaBIstia UmO sigq nulIn
U! SJ1BIOP UOO1 naag o na OABS UBO 30OH
-o1 SIUBA aq unaqOA lsnF 11 op pun JolM
avius aq0 op puB a oujosB 3o qIaJOm
og0T$ Snq uoO aH 'ZT$ InoqB Isoo PIlOAm
pnnoj siqi aa!rq ojl 'slaqsnq poap
-unq jno.3 noqB s 1 1 aosoddng '.1BS
aq1i 2uIanp punoaj paaj J3o Iap poo2 3
oABq o01 sBq OH "auBoa B 1! 7 9, inoqv jo
nuIAs s8soa V 10o 'qj1oM amBs srmqi op
o0 anu2una 11Ins nul poapnuBq SIadold
au0os5B 3jo q IoAM *junao v nUr jatod
qnouna s] aoaqJ, *suona OZ Jo asuad
-xOa nB i 41 p 5Jaaa os jo jnoq nu Joj
(i1nd v u 11 1Tnj ajv1 nruRm MOH
*.n.oq ruv s4una O 0go Sp Jad g$ qji.lom
aq o01 iq2no lUnaomisOAUa aqi no spnap
-!Alp jUIBJ Sud munB3 sitq ulqai JO Su11q
-!sud0sao aqi s Oq oqAI uum oaqj "oamr
4iasaod aq I B sanl aolqulijoad Isorm
oaq Jo auo sl 11 SA'M aqi Sq pnu 'anrl
api B s ao 0ir!paods v sB 1jaqjla '3ooip0
omos OABq 0sjoqq1lan ano 30 0Isoj
*sjoqq oau
ino puB1 saloasjno niUoapuojq puB nui
-OuB3apa Jo3 OaBq 1III h M. ao m aJom aq1i
31IJOM 1no qsuIdmoooB UBO oM jaoqlnb
aq0i i1q1 '1a jaq0ra 1 jB 1UBO11oBJd4 aiB
aJ!I IB3oo PunB 8aq0oI1 pUB pj7oq ano
*untm SIl aqi jo a m aqi s81
sB mjq o01 qonm SB S3louxa qlJoAT S( .1
-mUj 0111 JO aom aqji 's"nlqt jo 4somu
oq1 2uia1 jo li!ds [ijanao B pui
ssuandmojd 'tmeisAs Sq pazjiaoioBTaq,
A'I1qui.iJBAU! a0B sna01mqs!IqB4sa e01U1n?
-jam as1uo 'In Jo atm10 uo puu 513q1!nb
anop IjoA1h sIlq sti~5 aq a 1 aqi aqA ja4Bt
ion soop 1I pun '1innoo 1ou soop a0!
s!iq IBq1i poq su0i\B B3opi aqi 'ajln2aj.i
oaB sanoq s!q asnuoaq 'liq st jaoai.j
aqi qirA a Iqaiol anoo "sjaqo Aq sn
uaa2 nuaaq sq l1qi Ilsaq a0t idao)u
01 ssaooons ano anp s1i 41 'SIsnoTl!podxa
qJOm U!olaa 9unqsjIdmoooB JOJ3 Spa
-m0aj B puu o a1eiqun oa0B soaaosjno oM
J3 'joqBIj Sassaoouan n ulop jo BSu
sIsas a oaqi oJ Bup!qooi SIunuluaoo -
iou oaB oqAd sn 3o Aai inq oBJ a.iaiai
a0m:i aoms aq IB Inq 'aooaJ SzI B nuleq
moi JBJ3 aB a0doad UBOioamV aqfT,

*- < *


'V'I1 'AV SgAi(CIN-V S

fnfla oAIlnnw '10 nIT"1N3.L si~dvv3W '"W4u31dO.AJ pS

1900 S0080 0131ASNV1-J331A NYR
-- 09 eo;I 'Lur!q ol punjei UIM amV

*Y3VH A3NON UONA 13 0I NV
_uvL4oJ W jwnof oil oo i2 o sipS!'aj 1! j


I ddlJaosnIUkL Uolsoa--,,>'auJ0 o1
4 qiBiodmal 1I mi oqA, nunoaot a O aoalip
:4nq-,(I 11 uluvaum 11 qIi1A) all

seO'll UaUUmoM ,aaa 'as111no0 JO,,--MI

ssoajd BiqdlaI) IqthI--,,'lsoii
iTq paaouno naq11 Jjo s,oq0 at q(l
81t,, 'joi0qa1 1aql palIdao. ,,'l(lnqo.ij,,
*aoia a1A 1
7OAlllSlnbu! 1aq1 pltS ,&.,sUIo4 nH, 0(illa(
IolOq oql IITO aq q1 a .japuoM I,,
,,;MOU padijo
aq I,sUB3 lqw Ing isoC 'saX,,--aH


uo. 5s ----- 'AA

UA1o jaq 8a 3 .1aq a01 sVAal3 ppun1 alq!
-Lua sU71IJI aOqs JaauoaqMl ,SOa, aOs
64 B op o0l oatq no0 IIV 'plIJo. a qi u!
Sultr aildnis aql s lI "IIUn!l0a1,,
-9jaub
IBloIdaole a8q1 SBAM ,,slqj1 iouAi nOX,,

aowtl o1 0 O M0q AdUq 7U,UOp aOR1 911/1
9I,, 'UoaaRi *in plss ,,'SIddvyq unoi
)i'o 1,uop naom amos nosBao aq,, ,

*pasn iaa.aj a.n,
l1UooiuJsulP 1q1 aas ol pun 1 Uoala I3
-snoindntos una!lBd pun 2nrppaq 'moo0.


2~.N 'N~oT'' '0a'Ad '19 -- l. SsaPPV
',s1o0o zodud ut 40oo0 a04 1oj sdmitl-s
ir, X41 jo l'011110 p 0unoq-q410 aql 3oJ
* .sdwurr 11100-011 i~puoS 'Quo02uItlut JO
6uadx0a XId ol sdtaulJ 1(11000. uo "gaf
4u0931 pPu osaid 0211/1 puielnoq010 1 00
- 51111uo0 I30M 0111 '11u 0111114 pun ao2u
-ita 'ql401 aq0 JO0 0111W 1 a 11 uo 11111
%za;dvtqa a01 am11 umoU oM anie 01 I110a6s0
J qsit12ua nivid Ut '0aua024. put,
3 0ojLv4d 'XRolotq JO spIOI a041 Ut suot0
-sotn bIuutpodum 04ql tilIM 511/Op ias1tApV
Vrjjpox osas *S LOmm0u z) .1(1'l
KMVOM 01 HIRIOM 3313110 90
sars~~m snopolliam
xM1 lo Olsv 041 Xq puidig 19d 0.1W 0 111T
avp onm ol jalvap aqj )Iqloa o,, st ubijrij
-prrtw ioj -iullow Xluo aq~L gj-uapdj'.ias
u0a 0llW 0 ,1004 IOJ 111111001 SIV gSnUbIl
*A 'M tolvng '00101 'A '-- 'ri 0 s9alp
TVy '1*0041 '101101a Xq 'iollai 111191100
C1 % fAUl 011 sllsasp znoiuqo UIoIJ 2ut
-JOB= 00ot4 lA.I dsa 'moWOM l3!!
.I'Pllt .laq QA12 ol q41uai.s
as1POm o41 sI* puN sesoiulvd X17a
4,zd 1UOAp1 t4Lqiq ofl 641 saip 'dII
sulzpwpj SURUPUT pule atladdv aqj
XUOUXOOUQ 'SaJja aqj utzitpnbuwl
'poozrmqjota toj vipvjledaid* jWaq ;)ql
a[043.q1QK .10 aOImaild samd pue 0111
-12Sm pUN U01111mm111 s91/1 'sUlp
hUPM1usila PUN 0A1u010 Sk~p '1LI1/UjS01
V*Wql"M Uo!j;JjX)Sar d all-10AVA
*eojna joqlo jo spuionolqj
an arm oqqj puiqaq VdV j!~ puluanc
UT1RuXS ei w miuonlaswa 01111O11/

SAWra" '50.10J 1010 0111313 X/9104
143hz KoU 1614no 0d191dOL~~
SWY4 MO U13CIN1104 c'011I 01
Sel~pw-,p=31 slq. joj z5nt ool ruiq 3quuql
~r ~I 'wnptpom 9e,azojaT "I JO P1 p1/0
IM11 1U)341Ul1 .Ia1 OS 111 I '9110
Un UM aiotaxoj uirq iallaq laaj I Mou
*',la%=Ao36 IwipojIl: uoaplolj. jo Owl
n onduaia0-: Lg. siq jo1oSajoq
-Tpim mq papuammozas
U034 '*a 'a1wl1 11049
v Jaj Ciuo--poo( q*lanu
Sm OP 10O pip Qq.
'*oiod pooq .103 sualzms
An0d aoq lux Jo O'MI'l
4ppa Bhpoiaop aaaq
pvH a '1qaN 'Uqvqvu
VMW WUsmaIIUM 90C I
)a 04139 UW11tM, "sI

'r 30 8 8 'LI 'gUj14
'a01 QOIOIM
u1u2uL 010 JQOQ .1
*zr= 10 sugaoruul
*jphm pU tU1W 1eu!pa0I
flp paomvuqxa LNulmoaag
9A14 OqA L Oq11 tq 1aaa
.tjrw jol10 2uuojans
ottl 1 quad* 4o1 Qdoq jo
lonao v U9 ITRM 'arJ) qv
old" aQ Suoutpsai
3'P30d a ," a uw 1ff
V6ondliasa 0o O 1.10AVA
9.80201a -Ioioa jo asn.
"I A vulpla jol 'o Inj
Y~d paaPBI VaUO11OM
Lq U0IlpM spuunoql
30 050 Lpo tl IUIrtoIU
-!188 e19 J'aluolu
41 UoQUOA 30J 9501au11
-41111 041 uodn lqnop
9 eUvi t411u1 6n! iquop
PUNsi 3ploa 8( 'Saw1 so
luoabawwo v 41ns p101
ft10 @4 h1 UWiOM Iuy
'm04dpasaid a0111011,4 9,03LJ.1
'1(130 Wa oiD lq p114 s0 SM 049 'S.o1
-OOP Psi SOUtlapozu 0111 JO sa.nyel 0111
PUN Not-To ns etql 117alalig pu.V 14
MOtf/1 S*4u;Vp.A" ;,u',;vo.o 0asn aq0 0 1
p05.11 45 a'*lbO Ss'?/:f0 v s' p;1,p.4vfp.4
V42 $D.?Sm3 "H jvlj'-isof lUZ u?.q Pt.71j
req aqq *19;)aaq 1noqjim,,ssl-~s
DWOs-sumnssvcCW' *r V il!,n pawopop,,
(1 401T6 6141 1,(1011 JO ap1/A 4;mo
's OUs 81na"Valins jo anjUA aqj s uad~c
*P So011oub 1U41 o0 1011911 aq011 U
4d0ft 47110M S4NVPIOM V SI


-t ,'oldu-,saJ
, 4I %oa jnoA A il Xlqnoloq4" plnoM
tmo nuua 11ns II qsiM I -pa'42 0nooua
pona ,AiA iaaj ptre aJoA umo Am op
an'3!pim .too& ol s3u4qi- [tptIpaids
loji 10- I pt -'uos0.1 ajaM j1as0 m
mu Cqwq v q4l qt og 'pIiqa B aaq pino1
aOan I tro :la j I ov paiBis pvq sutots
itid IIV ",Coq punod-ual 0 ol q4iq a041a
Pvarvyv eqiaom ntal pu 'uol6idu39
uid 1pOAd e,aaTa0d "1a 2ui-u 4 ti-it aq
"I aj 1 Inoq1411 saurtopatm lualBd,
Uz=jp JO *lU9 1u0rm "i 4oo5 I a'Aq


VafIg~'iiL


aq1 dooaa o4 s! mal al IOdI odm som V
'poaInboa1 lOU sr a oasaad
Jlaq IlUlql o0 mnaas spuanlJ siq ssaull!
1iq jo pol0ad s!q 3 1 fnql '2InpsaIBAOa
si aq nauqA snolundmoio Injaaoot pUB
lq112q spaau P111An! ivy 'sUo!Tnaini! JO
lsaq aq1 0IUO p1q spuna.J sq11 q2lnoq0
-li '9suolsanu\! qns mo1j qanm saaj
-jns 1l13anaU2 p1r) snoA.aou puB p1al
-xa s1 OH 'pap.1iaJ qonm1 s1 unalud atll
Jo 1aao .oa1i aql 3111 s! 1insa1 a8j, 0 *I!
JaA s! unalud aq1 J! saads!iqa pnol
ul uo p!a0.it SO 1 .Taua2 '0asBun .iaullis
pul 1una11d aq jo ssaoII o1l nuodn i1!
-jauq B aAq ol 4dB st no!jusoalanoD jo
opafqns aqj, *and'm! Ipappoap aiu aq
sa inm slqj, "aBvs d ioJ moow SIaivuos
si aaq4l 1111in mooai sitl o10. pAo.li-
spnapJj PUB tSllUI1J aq pnu 'pasoIo
11q811 PUB 1u nms s! u1oo.0 aq01 sam!p
-aamog "paq aql punoau 31s o04 saqslA
anoUIOAa paUB 0!Is aqI ISIA o0 1o04 1
-sno a l s J! SlI.1Yslp I:.1111.1 amos 11
'pl*BAu0 U q!o14 04 ul.lqns!ip sI ao.,asa.l(d
a10q J! lmu1J aql jo s;IaqluOlIa 1 0a.vo
ilou PUBl 'I!muaJ aq1 pnu sltupnallUt
Sa3ssaoau aql ldaoxa m0oo0. a0ql u! auo
onu MOIIi o1 u i1d lsaq a0 0 s! 81 '.\1oI
-IB IIAi saoun1stunaJ!o aqI su Inja1doq


PInoO UTMnoM V 11101111'[l A.ZOA. A1iJ3au
pu salads 2au!u!s ).o1 o-ql Jo s}liad
J[u ni surwd aJaA*S '11101)o )I ilapJo jo
1no Ill qoimols pq(t 51i\ 1mT1IIl -SBMv
a1qno0 aq0 qIqM 1o0 A\1II Mlt ail pt1e '0uo
ssaiadoq e s9 papl1/0a. u1aaq s1t0 asio
X3 'IunaimlalI1 oj I3l!dsoit( ut ttaaq
, ai1M aa0q sS!Itpipads a01os su 1as19
-Aild Xumin 1 a1 A qi/A\ pa1aiolop 3A0?11
'nuW "'o03 pmJqqnH 'vr1uo/1T jo 'p1ojI aQ(
PI I "8'w 0 sal!A ,",'satt!;tl)pai s,aoa3d!
J(Q jo ani0 A aqi ol S01 s1aqlo jo Sl)ajp
-nnq ol0 uoi!aisal Xm ppW o1 qs0lA I ,

pBin nuaaq aA10 0 a1ioA4tA 1 !Is 30 S)IIBS
-noqil jo spa1punq aOiAp11 0 ut, sauloipa51
S!II Xg 's.auimrin passails!p jo IuaOddv
aq o01 puodsa" 10oq-4a-JT jo M0aa aql s11
Xpdinojd se uauoA0 2u!atlns jo 11eaddr
aq0 ol spuodsal a0atd 1'(I 'Isilm3ad's B
ulIt q0a0 'su1!Itsqdjo aloas 0 1 .1-a u jo
jj'19s siq qlAM '1uauo 1siais pune /a9M
qons 1 snf Jo an0sa0 aq l oJ paziur lo si
'uoa021ns9 pn11 u1M!s(qd u11isuoo 10 jaiq31
s aoa IJ' *-I( g4oi1 jo "A 'N 'oI0j1ng
jo ain1lsaI evi.mSnS pu la11H ,Sp!iVAUI
aql puo 'diq jooj a0 B s3' pap1a4a0 s!
1aal0 q1ns X1aA -ssa5ulqIuq sl 11v jo
paqqoj. saq asvasIp q4qt11 aj!I B jo uo01
-riosap pna ssau5iauoI aql mojj anosaj
'upid moj ja 3a0.1Joj 1 Se oqA 01ua1oM 10Is
pu1 0 1 0a mo0j 1ja4 aaquinu a2.B[ uaj'aX
aq1 nut paa q4a1a jaij lad '(I q paAqa0
-aj saltai puesnotn ag jo a;e&aAJ
aql JO 'A 'N 'o0pJn1 jo 'aoj'a! "A '-d
.aJ( Xq pa.aAOMSue IldUmold aq 0I[Av ssau
-03IS put ssaun9eat 1p1q1 ut diq 1Joj0 [11
BU lJ1qi 2unin.aI aa11 uaMo0 Ia,( X0 baa1
jo qluotm Ajaaa qllA ajom pnu aJloI
"'AXva1 sI tai"iaa
'Ja0 JT0ql 10joj 1joga paz!nBo10
01o nm Ils pu1 XqljditdlXs u1munq o0
1uadds a0;Bn asat0. s qo0ns Jo X0ols aq4
iou plnoqs AqA X1 n[nuwe nopiajiut
L O r O


Eia


1


piu Injaeati s11 uaflud .noS doo
pu-e oaurua~unoa jujaaaciD dowt'~
op Uea nos j! ajoiwatij[ 1riIviI,
pipj ol ;du 9 s 1llds jo uoiseja9111
u pnu Xpoq atil o illutoq aq4 no ai
-nlUuil ajS v satLUp lp 4u suq p4VV
aqj, *Iq uuo.; o4d aq uua fpalmot 11?;
stq1 ji uo( S u k i f 04171 Xsunun .)V
nos p 113111 AX0ku1 uICU 1'I IOU 0(1 quap
aip jo punm a u4 H!ssaEutibOun al?0.a
04 ldut st p U 1) i.w noiods mol r u1 it
.IJJBgj qDU1J Ua;O 11IM JOdstqM u .II*It,
'sjadslA Ul JOAOU 'sOUo1 MOj UI! )JUOdSO
-os Slqugaojmo,)u m"III a aa lou 4011 -
Inqi 'mau. atr (0)] *1lp up v ol pa
-sodxa 4ou si luollud arll 4np uiu aoq
plnoqs aaw) Inq pa~~limpu S pur.1suorro
aq pP~notis itu t rsaaq spui!Iq AnV.1p Sq
padruna a q pinotist 1Lgl sljpz wiq ppi
P0ns jo JWUI Os a.1 i OA 100.1 jISA 11 41311
palun~js os aq pi~notis tuooa )pls ;)ql
-taoo-a 3101 Y~I

".j[73 Ulaq4 4urm Ipm ail
'Luatil JO S,')Ej;)1JL A AUVU OS PI ajaqI
puu 'aq IL1311 JOJ DA01 SILI 11!M 41e;)I,
os aa~ p X a j s;ssooqz aq sic Lu;)q
MO~j2 Adui q aiatim Sijunoz) aiq olui
SDAIJsa\! aq J! 'S41!3 DID JO 4110 4A
04 lulem 11!m aeax auo s.1aot akOU~~
X13AOoI 3saqj MO.12 oi p;)znpui si oqm
DH 'aotUI Luoij da;) ol 2utf!;Za 1'elaz)
aqj ol itmq puu s8~uq qYolz u auttu Ind
I ';)jqcjD29A 4sauowtuozs aIIp ioj paiinb
-31I sl Uerel cmrm our st iuq puu ;)-inb
.;)j Saqj 11L, si iullaz) oold-4soij -'dip
V 2auu M B!inp JOJ paiUZ) dI!SU; XJQA
os DIU X;)q~l uay)q P31PA!IIIM Iaa DALIy
I auil ;uuld aq* BuIL11 SUL, r X.Iopr
-s14'es Isomu ay ;ale Xaqi Xus AClnij uuz I
PUB 'S31131173A ;)JU. 3tl JO SULIM 4E312 1B
UAIL012 z)Au I '-maS puoz~as ;)qi Luoolq
Allu;)nbD31J sl;)Iqlnq )sayqL -I! op ol
jaim) t z~nuu st! 1p;)j3;)4oo1d puec pa.1al
-'EM aq Isnw Satil uatim su 'poql;' uI siill
aajaad I -spaas atil ioj payiz~sap 4AL'q I
;)uo QL11 01 JUJIlfs paq-IoL.1 i ut uAioJ2
piUU paAOLual aq A-etu sqly q iaSrtP1
atlj jo asieq aill Ie Lui-~t sd~l"-
;)qj, sszalqlnq is ~asa aj)u
;)AL'q 0 punoj aq 11!m Aaqy -FpLI 'Ti
satuoD, uosleas j;)qlouu 1!4un Armt,
Paio~s puu paiip '2tip aq Smeu gatp uatimq
1.iaqopO plun 2uimoA uoU d;);aN jpm
pur'aq3!3~ s-e Buiids ut biva su
pajuLeld Dq plnoqs AaqL X.Tp ool ja2
ol pamollu ;)q IDADU snur Satil '3pu ui
!A-Ip uaTVA 134t!AA, 1,1a.1103 Uayj Ilam J!
Is'ej SE jsotUIr' IO.1.2 n!M PUU 'ssr.12 ayjq
dn awoo Aday, XVP S .UIM A.I aA, UO
tises atil qjMm pajoid pule UIMop 'P)4A
Ilia da;)X >IioJ alcilei v qi! uq.)tee.%iqn
jo 1!tupu oi jvad-e q~noua iuj Fmoj a)q
,puL, smoi.atil ut IxedL> yqzuu uv 'smcufil
,quuld u;)lq puic 'paas aqj Urooy '.1stil jo(
'2UII;)AOZ) milno ;)qj ;)AOU19.1 I 'BUIIJI
Xq aug AJDA Op-?UI qlJ-C; 91ij2111 %ri
1,(op Avu uilsntu) iqses ip1!m pa-la xcc'N
'p;)q-loq le -ioj s-e '3tuuij a~i l r .1.%m
I -u;)qj pyvdai st ouo Ing .jL'C p.114)
;)ql tuwqj tuooiq ol DA12 WeD f'al111
-ILDJ Isz)(1 .(l;).% ILI] ?jinb j Sall 'Inj


1 12110qlYlc :LUO ol.'o)s ye sa ii l x~l

pt auo"

laa
pau s~

aau


* p140D a drees
N y'odo .9'


Nuunin~~ nuR\N

JaJu 3 .i3O4,
844 II

siaOz
!id'


aJfl


JO a!p s0u1JUt ,u1Un A1OH I.JM a qZT4
qj[vaq-i[! Xq pazajam aj S'Ai![ ,sjaqlotv
Xu1u MOH PUBI poaZIiAIP B uT jooJ
Suu3a4apqs B japun umql' puVIS al4Biosap
v uo jaaunq pu73 Qasasp jo qs!tad Ol
aqvq puns aq1oul omj a1s OA1 o XUl sI
'ssau tddlq
pu11 amoq ol 0 s13 jaq q uq ol pa0s1 u
X[njjaa4qo aj![ pu ino pajnod aq p4no11
ansreail pa4ul9snn 'xas 1aq jo 4sajood
Oqt aaaM XaB -isvz uBamom aq4j qgnoqj
'snoluad pnu 8uno aq p1noq0s a21XoA
aq4 q2noq4 'sno1ilim aq puioqs isoa
aql q2noqj 'pazitui6 o pue pauujid
utlaq ajaM suo!l!padxa Ja3Ila aojaq
0noq nu aq onu p1noA 11 'pal)O'aM-dtqs
a.jaM pi1qa pun jai0lorn B aoqjs aIqntld,
-soqnu 'ai 11osap am1os uo 4Bvq luau11uoo
OqR1 so9Jo paqsB ajaM smau aqi J0


-*nose:g aoqI =o hintlmnH'TIfa9aI-d IRS


9'I'IIANO5:XDyf


'*sIIOM 8 IXIIIIM 'ddO fHaLu9S NIVW 61Tl

Aulecfw o s(aq oag u!JJ,!Iloo-L

'pan0nq 01 413 a0 a nl asnoq peas 11100111
"OJ.& '*)otl 'UlaaM 1v0oola [ '5VS1Id MOD 'SNVq8:tT IMYA'


QRRS UPJDD PUI Plaid To 1010S ooldmoo v


ci


ai


S


Tirn~a uw lq pjOs s a PUIja o.
vii' ERL ~2? Id GW tWuIa 'a
003 poll- ..pooKIq ION l. pa!luo-sioqwotn
'"O"Xomd tG -j$)3 J4q- j' .d Jo !djoodlaao plvd sszdxoo Aq )u
..O UO3LCU ~1D~lZ(1Q N0.LV1 039 *UItJ)y 0a54 NfloM oqj i'twlq Jid Corj
"amspuWpoupno *cljotozsaj33oq lnoj inq pur ulesv isop~oail o nj
d~op 9rf un.'prl~forotloHI.p~sn OIL'J SoqMyn J~pWo~lsn V.,
U. ~~WUJutuld 'OqOVpwoq S5ou5OnAJaU 1! SOAQ1.19 2! vt I
00 4Utowl Buizvom pjjqo saptux 00uongur tquaDyauaiq sll

i'Ataitil1 uia-ra eusu A0q S'ae WTlq UWr~iW10 UlQJ C,
-4aomooporuoo olojoq e uwu .1ju e i q nopqi
2UPpld ZSOJMOO PUN Dovad 3 ;o StTIUOU QA~q Sj~qIO UI
;Lx *x; arsi cxazv 1%,xaj t:

i~~WI aq..ol-ooo aao~ a:u e


'"[j P*Iojus 'soaiddt Sslapliang puv
'sJoo(j 'qwi'.',4 5MpJspj{'TIIH *a V '.(11%10 io S
%*71* jo ld [o)J uO P'iola qlnoS ju i Rd Cutj ol
19JOA1.00 UloiWovItdd5 00sos!uougjl)gaL d.to
saalaat5d) 'paJJu5F aU s1saapmse SAle
-Pjj1ojd puuts~aa~ i Xa1o nol ~q posrj


HOI)ilfla1n o NVI


',r4'Y :il'JIANOSXDnY r
*0') allalq K 'l,)jH3[j.AjV HI1,L
'n~oAO(1e er .0oJ ppld 0;.uT 4 qR0 iso
-11sHl SmoVS LLvo -A, N$110 'SITIOGI
-q&Tllvvs "rSqr morl A .-Id)Lvl
'n11vWS'U 5.1,1" 'VF M)N4'IAlrl 'sOdRSO
C703.LNIVM

Pull 1)u0JA rUiaor Ul a3UTepuodsajio0
YCHIIOIAd 'aIrIllAxosxvr
'N lttOLuJlavdao
"IS 41ASJOJ M LM 01 LUt

) Yl IWi-4flj o2dv
Aq Aluo pe.1rn1xj

,sIsjaSnp Ilm I
'LN~3 09 a iJ.JOEI Hv'I


*aa8j
11 I Ietu 111m am pnu sn 4lla, 4 ,ass3q
0q JI 'alllocidaldmls 0aa01 13 ojs 4s223jnp
jno no II" *nuoa!lu p1Zt!Ai-)'11 aAO,\
04 PlOS s !,,JIHOA ODO,, 'au'o00 InoS
pnnjaj [IAM a.1 n0p1 l al s1 lisnf op
Lunsaop 41 Jp 'a4loq auo aJJ, ('p!oB o!an
jo 8saoxO uu mo3ij pasna11 st" qot1Ia
ms!flunliall. pua
slaqu131(1 TIABJD) '01ap
-p41 aqo43 jo qjjB 111l .,
'asuas(I s,lj gSB s \ 1,4v
qons snu,2ao '.itnijnl
p1U JappBula 'aupil
a01 jo sasuas1p 91 at0 11
04 paa4luJ 128s1 'anpl

'PIH jn34 %%Ds.LS Ma R
-naq 4a8 1. 111ftj
- aaaIn, aql *- r "" '- W*4

'(pnnodtnoo 131n1a8a 11onajaS)

1,I5dsUSIAJO"


alano1u l.aaaGqa aNv


'8lpoJll JolJuill


FW


aU) UO&.

S Sq811o

-ns laopun 0u oq 4u pal
'isOlIop p0mmtaaoU131 'su
| : ;uauSadoaUai Pio
o' rriT.TIr a..'mrr .,TIT


11


a"laq ew s!.L 'qo iA

6apu~ ._q Ln~o acj l 4 l' .,:)"11
's1iA q 1 4lleluaIO
130ba LUaXs 113" I1o
AL i ptI tll '51 1 u1o(

p11 111l i p1 4'i2, If 10 } 1t, ,, 11/I4 u sptvOP ,41101 ,,p >u11p
SSnoA I 'i l I U tLIM PUV
Sanlo ;ao aaH, UOSI Is 3d
I11 0 aq' apUtim s0c muIolq
-sosspa!eJ qaamsoq jo In,
S WAe10[ q AITA P111U 043Aq I 'S.IB311 'A\-
SoI Ja lin daa q 0 q0noaoqj 'Xm1u 41P
-aq I aau!S qsiAie[ e q'!M ua1li
pasn .1O I p010W 9jn12U .llA0. dl
umE Jp uaaq AU speoIl Nuo t0[21 ,'pa1 81

s3olloq ats u! paduaH, '1! sA\q ,ueXJ\
sl 'sMolIq aqO u!, spol ji!adi uy padtiauq
iAI xatL1 aaoqt 'a6u puelIPOOM ta! 011 0o
Sa'UaS q 0 PaL3 Int a1o J I 's.ea1X ) JO
lSeI aqu ut01 !. u00q sej I3 p5 t 1'paspaau
SMO 0n4 e 1i 1"Sa0as11aiq' i!OS qjl I o![
aeaqIt Ifl paau sqPlq atI pul '1Ios -tIi
0mo1 uscI ao, ao1. SAel aanleu d 'Sq([(|
e 10 1u1N1u itu 01I :oN 0 j U A.111r SV
"slfp 'Mnssxkv *AS j1sO 'Uaaial aqj l:ptd
'uaas aq ol paam %OIlIU Jaia2t I 'I! jo
l0pup1 ol qp0 q oUl aPi sa0 eI/ a11 l O 1!i11
sMo a qla 14laq aJAlln itL210.Snoao011
el a0ln41 c I aatuM pue 'oU apql ut1 1.dtv
sapauo anoj put' jaedq i saqt ux aalt.ta
ol ua04alno1 1/oaJ SIAo uL u1itd 'SL 11 1
jo iaquunu v aAaq noSJ I -lXunoa
]no 3oueid suo LodOJu os ISA 111Bth1
sqynoap aaJas eaq jO amqos aZA\npua
ol paqqua ;fallaq aie puL DzIS Iajealad3
u Tll4a sqinq aqil p utiL[id daap Iu!
-I J aaa!laq I '. z!... N".... i d A.1.rln .O- .
punoa.i2 ) PLpC lNl )p U_, 0, pap3Lds
ila-M 1! aA11q lt!.ds III it 11 ;L "sno tna ad
aapun pa.i d puu pa.tl"mim
punol% aQq anoq shtmIL I puu 'sqIqa 31-4
jo 2utluctd aql A01 uoi!jnn!s Suuns u
pavalaa s CaX al'Ct
ut pzlqnoai dlaJ I moN "paaead
-die siamato u f0 Xortu uOddn I!! s
-111 : 2 .ilr cl ;m 511


I


u! '2AtIu'old (1014 plIt 2111i1ubuoui rT11211
Jo ()141sa.1 al0 8: '0.101 140.aau 1 p1 1u 11
-,..11:.) 11 1Uo 11 1.10.1 21110q 1.10" p0ialfis Jo
Slt11lSlML 101 Jo 11JO 0141 a 011 I0Stl I
*P10a!X 0v02101
it.0OS, i:11 ).I0j0(I .1dA011 X011141,14 ll P041111
-pi--Ir:~r n s.wqtplir~au asoil- 4nq 'silns
,, [ I ZL1U1.1,00110.) s50.111211it 4 O 1
1011 n1AU4 I 011am-- Isa1.u1.11 0114 11 a11t a4
EIl ,'1.100 Ol 4,2 111M, 04 >111?4S 1 0'11na
l1v II 1! laq,op uIltoj s v'1x10 111 .4110j,
Satiro st, 11frs ; lj'lq
"':g 1 oas 110S s811cj 1110 )' 1 [ 1
11.10)0 sil uoqra0 011 1 !TU "4 0111 4 112.1
-asaiaoa sill Daarrll'113 all UoTllvullurol

011 0114 1) ', '.lo.) olt 5.110 0o.11
'5(1(1.1. I ACl ~IsnltfOSuu 4112140.14
Soil Tpo):i4b"/ mil.l4 .0lc1 rt. ioi 21rr0sid
dopu d1 ,sp)Ip 0111(1d 71r0111110.) 1110
[Mll 0[1 (10411.10.)1 1405Ipi.01j 04 u1 0.10114


j11 I 'il 1101o fli 8-otups10L.tgl 04. 1t484A
on1'm ull t1)4.11 1)11 10111 40 .110S OAALT1(
'UJoD .104 2rninipti u.11 /muS 'sA d1a1
-1t,) 41.10.11 0111 01) 04 iolltqlj.111[io5llu11:t'110,1110 '8140113U[T() 1(111
.uio.4s 2qsiddu p q inoj 104s, a ,1( 110.)

11it oIt'd1111 o s 14081111.) 51014q Iu04 I10s
Ilu ivil noS 101 1 '!X 1014.IVj111 1)0.1*)


pu-1O. 01a 104jo 04lil U 41141.301 0llo 1h111'j
110 140511 0(j 111411-u AS) A.011.14t 'SA.a(1

10.1108 011au .100'.) 14111. 14..1Jo')al3 J .4 111

111014110440 110112 Jf 1o40d8 .1o 11114 1)
-10;) 04 IP4u O all Isim Iml 'lo.1 Iqal~t0114m
ito pasn~ all Sum rr lys j~o ajim~olip to.
'4sna uro.r! imomo.r lj!k liolual jo slivr,;
Sit 104wi 83'10"110.112144s 1 ; o 40111 111 1 III
paqsv.k .1,L '4116011tt do~w pul"I's ol pam~ollI.,
pnuu 41b", Io., r17!M p~tdaAW) o 3 StCllf
saill *S11lpua.1 Ino )Il[~O,) 'rIYso~,j iaolp

salpauloa 0.1400.pa 4sourr mll 'a spi.)v1
0.T11 513104P S0 amosopi 1oal Is '110114
sp Ilam ',Ir r'.fT gA Qll ulL,
Oarr smpq~s Ssu.r8 prlm m-oppp! rmoill
ITO an IlttT7wi iTn Ii-11 11 1 '


nlC';Iu -,tL+ U ;+ u.v ou!4t& at.U L t4 L iL 1t P.4I.M04tI,'t [ L A t.ll 1 .l. IL U11- 1 A V [J.(Lu, o -til, i, IL 'l *aIqnd iO
LIII 1aqlea q1!iiA a0q um surB4S a.1 .10 411rd ,poppa1 "I a oil j0 a0qllr 1 0l4 sT oq aq,, sB 4s' "'0osa1D 'A' ') V
sjy aqL -a-im xa.ioq poaJapod o0144!1 u 1!01qA. o0 .a4 u1.mow a1011 jo a0q0om qi 0 a!N s11 aql 'ioaqmoalo Jdo 1p q1119 q '0a0u1a0d 1
palu3,c1i- a.lou -3A1. piOa 1! 0no pa1qs48A aq X1mi suntimt1 s a51a apII04s Pn a8 s0aoiq ol esoad S.
PUT 'snIo!Plp .I!O "ntaql .ao pauocld olSl.-u- rtI " ppaq'sqns P ua ajojaq ona ajo
1 4pu1 iBS!uA mo.t0J 1aa.11 0u!0!oq pu1 10oq ,pA< *i0d pu0 m1jB11-'arl A1 *(qo 0 ^ OJ q
apuis jo1,,1 p1qo11 a S s1 2a1110u 1oq4111 .I 1h1vCisip o o01I!ssod s! 1! oastaaxoa oa, 11 OAuq s,IluBH Jo asn oqal Aq poa'naaq onnuta

pa1tII 2Su4aq jo l!pB0.1 I[-1 puuL .otutuns iu! ll1iuio1.) p1"o0s 2n!paaaq 4 o0. papu1a03 1 oo1 aq0 l 0 q1 11 ?Uut'4 o oasBo 1a0a pul q4013
ns aqi o01 aso som oq1 Oar.1 sai111n.1 Aj. q opul1t osoq 0 o aso8i0 '1r0ql o0 snoao OI2nApU aao.1d 1o0J s4aIoa( poapun1H On Jo r ns 8q1
O A1111Buois0 'o 4a0 a10 a11131 OluS 1a14 04 pa11Il ; 4ol1 IIIM 44.104a qsaj aq4 1211u.11141pu4 pnno.12 d 1( M wing PluS 1131 .P4 Pug s18O1JB
pilo mlh o do Il ltM sul "su s'uSu&Lvtf aql t mi'i 1 4as 4 q0 0 u!pds ol uu3a8 llnod t aill q pa 0aB14 puB 4unoo :11pi10, I Q1!,)
ALOU mu Ls I"1 d(11108 1)1113 141 l s. i0 'q1s1u1 0ll -lOAap A 1p q 8a sa111U!11 MAO1j 'sp.:I.S 0ql ul ssanusnq 2u0op "0o Inaqo "r
At umoq 131 u! Itall goap ud aola0q sati) 'uo io l s Im0s .1dn 0o o0 pa4oII a'1 s0IOJ all' jo m-g oq01 jo joulaud jotnas Jill s!
,il~uo~ ^ al p ouuia a sxu~u pinr ^ds uI "uamsomouoa iu I ald oq 1 :lq qlulo saniu o nmaat- r".i.,i
.I", [I 1d u- po- oul.4s.qn sn T.t Pl!oiS t t am i,7 r maq^ p.IJB I!At- PUB 'poq4otU poo ( 'A l ) :OlI
4021 UUl a4au1o no gsqs IO o pla 'pus 1 asooI ul *ss ('opaloL jo ,Sl!D "o.qO jo alol,
1 .10"i'P00 * u! a ql uni a n sIaujoaI pnuU spaas
,ijp q 1iq uo '011.".Apv A.I1 aq1 (1t 4nnq pu1 qaajos ol moaq0l oj0
ju Jo sI tIOlllv--'IA01 oq p1noqs poo 'paqs n!u!oCp ao .oog snoq unaq aq 011 o pn
IP-IU1 ssol0PU ol m!' 014 0 UItpu!p e.lo 0 o0
u1z11211 ^1utn!u-1 a1mo1 'po0unoo aI "-14.1q pi'1 no1in 4q11) 1ao s1OAi asool aq om1 a 0 a 1PS014 21101 u iro
atula a Iiamnlo o o aIud Ivnrb Lru ip!mL poxm! snu!nj IIUrms oqI II aoajlog *"ntiT!ds 0 lg B U pn ei
11.O uaq 'osodiud S!r .aoj 0101lno 1 141a.. aI pu P Jau 04111jo JS aP Ja 'oJP a oi .10 !IO aona110S 1uT si anlLni.1Su
: Og Ino Isaq s! .i.,\,|., aq4 pill, puulo.0 2ii!anp sIAAoJ aoSanooua ol puuos e lz -oq Sl aq1 3tqoi
l.aq pIno10qs Si aiq11 a0qno [ao0.11 ( -XOa aA! 04 _13BA11. t 11B1u pUB aIqo0a0u 0u3u!llua
j.aod ..I i1|. ,, as11,0 0 11.11i:I ss1o11 1 ,q1L[r4A pa04q!missu 1 aoa g si u i2!qu4.ioS 'I1sods!p ano 11 sjaonma. j oq0 1 j4 n rnm .A\ a lltls \.1o1l
) 03a e0r.q1l sp1 01 Il 0 a1 s 11 odaus stqil poJ U sU1 puj s10.1 m puL 1 SA u!s!iAojdm A11q Sl\uo '"Su!I[7 s,a0u1j t1a/ 2Us.1A01m ,1n jq'
3. s4l!;! l.'ltsv piu1 .lIIIo i J(i111. I J 0114 u! poj UaqV a.t 1! a oq u0 as!a0 axa s4unm1a0i0r j.ri U .i0uj
it 'S o) 0o)1q. pAIIs!sa.1 1iqliq si "p4ioo '00,l no110a)0(q I0 lapgiopu lapf n -aspjaxa (noqlA 1:u1i 114q uo S1oq 1o d-o aq 1A l[irqs A%.oH
..lA"Lj 111(1 011on sop II t!l ili?)io.l r., I ltil',li O.,t -OagnoO as0 o 0n8 sp.!4q )11IJ qa1!qA1 10.3 lBU[ tU
. ;'11!n1 il iJ-Su!Sn u! In-l s.q i l pr ll si! 9111 m jo su I4a1 1 sB jo!qosm8I 30 411u XIaom u 1 41 pu 1 '"ult juddu allmltn
0 *yj ,^ ,Ll '.1 L ,ljn[..I _J910.I 11a .-a13i *ua0q -ard 80l1 s 4 ssauolpI "saopoaaq .0o s.IamSI q}l! sa101.mal .-pouoi.iodxdoua q pom.ioJ
S.... ..i.n1-, -.T:rII- ll11, 11m uUcqI .1,,i S o ssalasn amoooaq p 1, s411q i SIlOlOIa.\ -od aq .i11 [:. npo1)n! 9100em i.bodxa.
Oi!I11 4t.-I t 1 i ,U; ,., 1! .I .40048 1U0A jo 0 il.tl r.a n UOOS IAi A aS l puq1 omos JO asp-, A1a O qj, n. 8uo!iaO![ddB I300l jo sn0 a
[l t[.1o1a0 aq1l .1o4 -Iaaxa 4no14A41 0, p .loaju Bp -a(u1aq -qoi0 d aaq.)Bu aqol 01 4so1ns noljo ([[.u
'.1 n1 TIT o 11 1011000 .O 104 aql J0 o 1an1o0a ui1ins 01i ni 1o 0 is:jn. asaqj 0"ldnd oaql jo 4 sO.1wi'a!0 oll 1011
1d SuLU 5,0i.l am ills n11 q1)!iq. aoq uodn 0 m1I1 Ozop 04 pAo111B ji 4uq pus u naqinb o1 a1 as Il!. 1 qq!4,A p)p
n[i4l 7oj oI s1.1ql U.)1 1. 048l.jojq4i uI q11u111 daa 1 P.oIBMO0 qonam -p1 naaq os081 aA1q smoai(Io.id ldiuIr
U8i4'p Sull: nu 11 iu.llUI aI1, "un1l aoJ I4I op n!40 ss0u12 !U1o piJ p0e aa" asp.axa 04aofqns oqP l gt wno\11.a! ua oq0ral olq
ulp -^ aAsi!II-A sii. |s1L -qiqoa s s[Aoj jo ssoauaioSnpoaid 0o soplng sB Jaodqo ndr auo0 ol pulinl
Su.) N-" qi ) qi 0 p I<.j .qi(l1.o ll s.tu! .ioj puI pnt; q q 4o1 01 .A!onpuoo os s! -dS a u s01uots0n?) .spc-0 pnu \.1i-.oJ
uI 8 1 l sU 0 111hi j0 1.' 1114 111.ij 0114 -IOU 11ianaug11 oa 4110uI .O aoloqA8 a.ll 'Spi(q1 'no!iLnpotd O mm1. "do.0 ma1j
41 o.lm /I jo inamdola.( p ol .\\.A aq. ot4 Apiolos 0 ol xopur U. si puu UAvop s.-IIOiq uoos 's0m 11d '.al!la 0 JO sio.SrlP 00ooq artl
,A.A0l1t..iilO p'.j 181q P|IIO[s4 140l -l, lll|[d tItis! 11i i 'poslaslp sa1 mo0o1 aq IA8 OJ Ja4.1AO 0Iv -" .tITI.114i
.o1110.11 int?" ... 1aIA\ puv IaotunuIs !oqil '[ JO .inf0m notllAx qs0ag 1aoq 4onpa. o1l -un a3 OJsls a.o1 oot1u npusO .,IBJ
SUl U Uoi J 'ui.i Ijs poj(. 1 pi.l(,1s (4.1.,1 -,,iix jo Amoi 4 iaopaa1q 1aq o 04101 0Hi 1n100 8118 44 s0 32113111 44 on'i t43 1 13U jo tm11 .)14l
711.1p Uo.-1 ltlJd 0AUI 1 spaqg Oil ssPutt", si 0ojl 031vi nlq 'sptlmn In[.nuh i"aa
p.lL l1Oj- 0 .113i iIiinut14jo 0 s1J 40 u.io8o1112.1 0a.118S0 ' -uo D02 111 1r launmmoa oq a o 0 pu!int
p q q P q PIn0qs nq poouuioo ou puat oqs aq n4ap1o1.iq nuo lou pnom ',1ao19q.%
00Tu uiu 2g1A\o.1 1 o04ssaoxa10 u 1uoaI s j i2noq14 s 51uI 0o sao41ti1umo1 qOs .104JIj oiqnd n1 pasn aq pfno 14 1 1 T nI 'Il
ooj uaqt4 *sAalX n d a1 .1J04J Ia 0 oo lls 0irsa os uaU I0a4 10 lMA uaq 2nnoa 0q4 maqI s1ut.1a4no s!iq 'odoos aqq jo n uas
Um 11UOqi0 pUP0 s814 o '.1001op 'uu.1 'Iunaunbosuo :uno10oaj1p a3l4 u1 p oa14A 1q a3 s0looq 441A1 pa/dmoo "0'.,ip
oapa00j jo asqnoo p.il i l oq apuu "uop,!a.nu oj si -Ir ooqos pure s.1ramaJe o spunmrq a141
Sa.,npo.id 111u ui pxnr ssoo -IP sl p p onn i 4s130 n0 04 j 1 !A4t pun 'pools
,10 0o1 au1 :1 sI1aSI uumn 400 V 'V i4s u0o14anpod S2a Jo ajo!as 0aq1 113J .10A -*aapun 11aIS 'sm1a1 ds(.1o 'asiouoo n!
-[nd l 2u!iI 4ql dooa0op II[01 qo!qA tIuq a1 a1111 2 q ajojq aI o nus1q 04aq 1! paaIOA4! sP14.qus aq! q0!44 s114 p 91ql1
"Lb 41'p 1u )1a! a03 103oj I30048 2unoX Ol u144 51 1AI '40ou u!M .10 '4ouuBo aq1 1J oo00 ioo1q-xal 1B nq,, 'ao4nlsnI o1nq1alio0
spL) OU!lll oj .ssaoan s pooj poaaA 1 4 1 .00Bi a n1 an1n4 1 1,
,1,1 I. pozooll. oq lS1 u2sp SIIr jI oa P inoqs s.la oo Aq J! pu1 'u1l0j5 o. nu0aq 1It4j13ra09A4 4 1 ni 1 Jo .s.
(I 11.1t "011 ql 0o 'osmI aPossUoo s0s1 ,,'aJO. 1d
I ,p.'1 t oJ *sl ll.nd uttt4o41 a11 oa10 asoq.L 0l 0 1a1M po!lad 1B s 1! 11npB aq1 p0 n 1 s 40' 81, ,, aa!4.3Ua11 oas Op-ImU
aoq) qin os.n I oaqu 3lo!qo;)i a4 uaaoAjaq lu!od xn!uanq aql s! aq plnoa Ia.Cqns Oauid-uonmmoo B qong
1 jo UOiStAad 92 q LqA 4 qlSIs aq l 7B aa,!.i. Saql sB uoos 71ill gap! on pO q I "Injq!IapP si,,
lpuu 1Jj! aoJ ,,'Ba1 ol 1a04 mo.1,4j, IUo.1,4---lS sB 4nq '1.!poaj jA o 11J uno 1 B0 [13l 1ou011 'naaJ 1112!10111 Un u1 s8I0M. ,,',A's
u21101o sI 1IA1 -MOo10 os0A5 11a.1 ol4 0 uus1l[d .tA op 'sp,; a 1q aB 0l a14o 11 1(dsoT 's110a 4oJo,,"o00p10s IiUnimnoa 1S jo. soldrnmi.id
1131110 I00B1I'B 3 sd 1 01141.1u1 sopuoI 1 4 041u tp 1 (oIdmqs 'a1o31W
aoaa i sl 1 o pd o uApu osolp1oa 1,oa! 8I1 u! suas4aad a.oqlnl, aqI Iooq sq11 uI
taTno .UrJ&p 'JI1tloq .moS o0 1 .,mu, l .as 110aox481 p'T ue uauagn0o3 -slooqas ouoo1101111110 all asn aoj pattais
.T0a14TTn'UirT I 1.1R9014 1,M1 AO(111 I 1) Ornt 0111 1101t.J .101All .


-% +11J 4 4-q It ---II--"- l ITt ---"--_-1 -4- 'I "L^--- 1-4-"--
*. s1 4! 4nq '!no .10o 1vaoq pinoqs 4.tualq
'.1a1.Mo) 4!u!L ad1 pu1 jaa1 uuiu EP.!jo1j a1id o q1 s01 l 41 4!t1ii1Sa1h1 '.1.21 g1p jo
--'s*u11 uplJoli uo uo po014011Ad o o; oua01nl114 I! 11n,11diUs 1 B -.10a11 a q as!o1 Asla142 1 Pub S 'puuItl '4 poaIIOi aq o4 pur1 ssa.is Jo, -r.!4 1 1 ;i p
-113 11 a s U ,la 1 suB 4sa q u1110o 41ouaq -'Insu1oo aq 04 'u1.1l aql jo u48.10411 a0ll
L!Ut1 1I:1[1 aojoj aq 4 0.1v asaq4l--sntutl .10oj sno[B1az 'spoall1s 111n111 a41 jo 'pao.1I
jo u110lue.l.o a014l puu 2u!zlj1aj--u11oJ o1t0 g jo asu0 s Isalnlj o0[1l II! 'Ii111oTl'vdhi1o
-B13.! p1lB1 ao2lu!Jp 'nU!Aolld dooa( '1u! u s a qs lwq4l suodddtl 3! sn,11 '21!op
-uiaubj B1ia0oiL jo spoqalot 1oi4 1z1uo!014 naq 0Ai4 4of .10o 01118 'lL po '.n1o1(
-UlOAO 0. lp lI1A pun1I ood s1 pop.tu.1o. 431]q M ssnos!p 04 saAt;1o.110 sno011s1n0108
S! 4tAyo 0 21iumuJBJ poo 0 jo ;oItluiX aosoq4 j1 onr! pulg o0A11 [ 81.1!2 .1a1[40o o01
'-s2U!q 114* op o~0 S0 1saq al0 l oAo.tid 1UO q[A1T S-131 p11u1 SAPoq 0r14 I1lA1 S1[I ss81I
114ut1 4tiila.lodxo uaq1 pu1 10 Ios t1o0 Jo -411noo 0moaj p4.tiotal 'Itaulit o s[(qqoq(
ajttj(u atq Lpn4S "'4 saq a1l4 aq (uut 4:l114 PuBl dlod1 a 'ssouisnaq aq4 ot4111 4l!s811u
stlOs auos 1!1M a[.~ ojns aqt o4 4 41 'u!aq 'ulu1l4jaua u! aonau!.aodxo, su8t '0.10111
o1op 4tiq '11osqns a04l uasoo1 40114 0141![B Su sOUI aoq :aobu4u;ApB s8111
smaoId Iiosqns asn sama/j4B .i 1.8 4"!kM "saop I.!3 's11n u11 uB1 l4 sao!oqo
'j1a3 S.A.a adao Ip UO(!JI3a! '1aaiAs a UIS aqI4 4snC s8a0iu11
saqo0n 1o 2d[ o 1 1u11(o[d 'o pl1noqs 8qs .oj 'ssi a0114 011011 uap[o0s y! t411II
I *ja'q1& nU1A Aoldd 0q4 4a ol s10a0 aq4 4nq 'uoisuaq1oadumoo o IInj oaru 4101
anoj jo aajqj1 4 ol 04 sq aq !1Ai 414 Bq4 s sa 0qono4 4 121 napIoS aqj, 'a0!oqa
A&3 PUB jooI os a0q m Pu1 JnoAo .aq sa0B3u aqs Ulaq4l puy "*'notiuaBui1 jo
Aqlqssod *jumu1Jlj uouumoO jo 4n pio 4 sa1 a 1 aJ u .a34j1 1114 p1uI-uS1 n u I jals!s
aq4 p1uoaoq ualm!adxa puu4ui uiq4 I1A jaq ol a moo 4lou saop q ull ao2paoI.Ao
oqA aam0aJ1 aq4 04 40gojd 4lajo ujn4 --pa031uut put paj 'paq40oos (q 04
-a1 [IAm 's1u!f4 1aaq40 poapuuq B .1o 2u! 'uos0ad jo 40os <01(lUuo!tudo.) 'a0[o1m
-A0oid daap u 4! aq 'pau!qmoo a0as1nu aq4 uo '4nq 'stnouo44lni 'u!ua '1i1[aps
paB stuiaBg ,'!igU 41! pug U1 o no13 OJ -o02o 'aD a0A U 111(nq '.0a4suou1 pa01A SI
'do0 no 3a10 q 41v 4 1 uan4 p1u u1t14 1 daop -sno!0a1IUam u ao10 po0!aop V Iou s! u81B U
m old 'uao0 Jos 11 t 4nd o04 paa uaqAk B 44 9q s1Aoul.-asnoq oq04 jo OpIs .atqo40
nuads ql4 ut pub spaaA j noX 0inq aq sAouql uap. 1 aq4ot I4Ut sao1 a1ni4
'11-B a1 q 3 u3&old uaql joaos 4B0q4 uo oS .a'02131auJ u! 11!a!1 .0ou a0,,r.1.-u1
j0aj qonma 0o ataq no1 JI,, :pa!Ida jaq41la s! aaq4 0.i0q1,M p.1o0A 1 oit41!
I ,,'s d puy uaoo ou 4ao 4 IIA1 I 'sdoao1 maq4 ss'd 1iqB(lo.ad p1uoA1 sgo ut jo qo10 jo 411noa0 azIJaj putr I!os o alw1opnus v '4stua4 .iroql o 'q4.<..A\
l9aq 1m 1aiq I jI. :.1a8ua1 J B pIgs -an aJaA. aq4 J! 4ut4 uo!daoo.tad a04B.11n
'ao.iaq Aon s! ajaqt4 41q4 2u! -3 AJaA u pu '1Ua0o a!OT14 jo s.1aos!s
-AMold daap/lsuIu ? 4iiO4loauuo1 n u1 a a1B o10 q s1soq4 pa.ipunq oa.1i4 .10o o1.4
ao!pn.tefal (qslooj0 amUBS a0q4 sBA ajaL, 0 n1oq1 qm1 41'ai3 re Iao1lVaol B1 sUq )1qs,,
'41o0 01~- J !_ IIIoAB 04 1AO.I aq14 2ao1 '0a11uBi uA1o a1.1%1 '0a.tojajqA '.1aoq
dSaoq 0t1l.dluun!' 4,noq!iA samplamos 0O papaoooa [oaiJ os 4.i.aq!i aq4 jo
01.4BAIu Ip.14q "pino1 1 41q A'j10o.1 aonsUam I,..>A aoq4 q punoq 4114ua1n.L4s
os s81.1 pue.jO aaalId 41Bq34 4t4q ppu a jaq ajom aq4 s1 oqs 48r44 pu1. 'sp8u411 tA.uO
111t I "pUj I\ I Mold ol pa4a4B4S 41q4 4aq n1 s aBluj aq 4BtI4 'Jlas.-iatq 4a(soa.
u1ma am1as Sa sB stq, slo 401 2ulnlofpBl 04 4q[2t 4 s8 aqs 'p1u11 a0114 04 sV
1so9m0 1'Plal s,aoqqgpan Ai uo ajo 00ad "*'O1
I1aqsnq 4u Al i4noqu 4sn1ut1B aJo1 10 d u1o1om.V aq, jo sS0 9 2utndtx 4 q1M
e(1d uo10 p0Oaqs jo sIaqsnq anoj-l4q4Ta ,
sum1 do0ao 11 J q4i *I "11 pPoid .1eld '1uod ijapajj
p11q aq SB nU 1 -aap s13 uBq44 om 4nq 4 'UOSU!1IM *.
'"u! B plag I- pamoId asoq tUs" -1 "np i,
t 4!Su 1 p8101u1 'la toqqii "421n5'0I t1A 401an4qnop uaql s81t1m
-.i017gd i [1 pu0oaa a 11q pnU1I 1. 4131 '0104 sa0AMo.8 AI114 aU,)1q
-APold B-oqads oj.pao.u III pInoa j0 uo!epupmmoaj l[.ro!ppe 9qt aAql
pu1 Uo 10 3ajO Am 4a111 p1uqaq a0a!0e1 '4 ql u! pa0u" sasoa 0 aql q4oa
s11 I qI sn / slsalajBo put' 0o14qs 'a[1qm1e aa!nb .oJ suiosso[q jo I[n1J uaaq
'pUBI umo s pP aq sIp aq S n.oId SBA, 5 q q.q 9 M 4UBid 1 T1uitio aq0 pa0.\otu
aq jiql pao ~' iip 1 4 aq4! u a41B 'i pu Apa1j. sSutll jo 4ol u alnb
'alqUss(od iLldaop S s AMo[0d 04 mq 11no pa4ueld aAEq 0 A0 pue '(sluaa Sc
'inr't.nl -..-. -m, ,,"i ........A mijI a 1m is 1 i 1 Mau tuaa 1utl2noU Ile' s4u93 01


"UD 'BItUI4V "'o "lUH poolIH 2111!-"A
Aq 'aa.j ounntl4oa411 ji!. L '"!$ 's4s1(Sna(
-qoa pu1 an.md pooIq aqj a1um t: '"a 'a
-poolq aq 04o ql42ona4ls pup .ao0!A 'oj!1
OA12 1111 41 '"8 '8:' 1 01 nMUop un1 1JIB
Dai noA jI "saolonq..oB *S loq -stauoq Snt
-q0o, 'u!1is npul4.lI 'soldm!d '010azao 'sln
-jo0s.8 's.ain sano 1 :(' "( : '8a) m118
poo0018 o!e4oa aiq1aioa pIo aql4 g2ului H
(I00O'I:M IH, AiXlfnd

'saI8 pa.ipunq 6B aoj op ol 0 uo!l4ls 4train
-Iaodxa aql aoj Aluaold s! aoaaql isaX
Lsaoois pnu slooq
un 103lq 4uas uaq44 p0 u osuodxoa ( Aaq
73 1B q4 oN 4uas 2u!aq jo pua4snu 'aa.aq
pauu134 saplq put nu!uuu4 olu 04 ouin aq
10ou pitnoo 4a q o0otnalud |ll) 1til)aq.A\ aO
nuosaos 4s!ano4 aq4 0oj squiu[ [110aa 11u
asreJ am j! ailu!tA 4xan sn -su pInoqs
's2nu!q 4noq3 suno!lsanb 2ui38Su sAM1B
a013 oq1. sOaa 01iUU aAi4s!nbun asoql jo
ano 'sao04!s!A u.aqlaoN a1ios asoddn0

-Aiap 0q44 jpU uo/mmisaad aq4 puna ajaq
-Int oq4 jo 'a3aq1io4I1q PI!A og!0oad
ano jo uo!i4!4saumop aq4P jo uo1lsanb
aq4 dn a3ui4 uoi4 s 4unaoLujadxa q4 40o
plnoqs qA l *4sI jaouatm v--mund aq4
puu aad a q4 'qouad aq4 'ajaq1ABJlS
aq4l IUO '41tn.aj p aP4B3AlIn jo '0Aaq1
a1m vp.aoI0 q4a oN uI 4nq 'saaq40o amos
puB o2uau a q4 'Audzaud aq4 '11ABn2
O44 pu1P uota1[ 1 0114 'oa2u.Ao O4l puB
ouand aq4 a11Aq 01M paoI0i ql4noS uI
o04a 'amnjaad joj s14uld aq41o
pu13 saso0aqn4 'sa0iijhJl 'sm0ooaqsnm
'smaioAi -l!s puB sauaoaqlnmu 'sluuBd
.taqg 2u!s!1a u1! a!ii jo auuId puB
sa 82A1 jo aOS asoanqo ao u0 oI3xa B 10uo
JO1A01 04 p1.iojj3 uB1 1 a 0 iaq4aqAM '4q211q
q pa4lusBa0p os si qo!t.1 'jaad aql
jo p41suI aoidd1 aq 1un!nu1Id u! 4goad
sI a1tI aq4 4aqaAy '"uosus u1a1J an1o n1u
-anp sl4ala1tm uaaq4noS jaoli pn173 p!
-aoId aq4 SIddns 0o4 joqau 4B is a japnn
(aoo11ol4 s!i1a ol (1 d 11!A 41 JaqlaqOA
-s9n joj nuB113as1 o3 04 noI11s 4nam
-,adxa ano joj q.ool am sgu!q4 asaqj,
satlltqlssod a.no 04 0A;.IB
pnU aBA413B IUaa a Diu am ssaIun '1na
-1493 aq4 1oj pip sa414g ujaUsao. t114
41qA1 sn toj op 0 B1m vBo!auIo I1 a314110
pnU1 saipui 4sOAA aq04 o a4 1110 ssal
-4soJJ aq4 PUB 1 !!4Jaj3 Ssalumo44oq ai 01,
'tuIAoj10-4!In.tj pUa Sn2 iIana14 '21Sjip
o04 11!4Una44. .J!0q1 040Ap 04 pgq aoql
Dnu1 ;slnnow 1 atl. 4 jo ino psa.lq 1 .aA


-ap a jUtll412U ITO 3j004-XO}j X.rau'uo
- 0 u s 1 RUV '1llMoS 0111 2U11173.4
sqlaj01.1)tt; j)t lu1oJ[f!T26,uT Jo Irl0lo-o.1IT
041 Jo toplnllos w14l p.Wmol uoTpnq
-.1ro0) jtiu1 aiv ol s0simtoid l altrl4A
)ooq B r.I.Ioj In }d Xpuaoa suq Suid
.19 2uhilst5qf1nj uosutlo' 8- aqgU
a~nl~nor ~ Joa s~ualualzt


*itxo BOHOJa 1111/51/ld S 480i0T .'CI
QA'S0A 1 a 9 I 8 '1ullltI 'j I
Aqlllj4 putt Ilnol; sU uo I pUB o)Jojaq aSJ1s3Q oaAL
UT PIP I Ut4lBi SqUOtU UaAaap CId a S n! Z dUT
pjOI Q401011 4uop OASI I s-,?M xis Inoq~v ul
sqj (LU) uos-Xu;Ia)Ml Paul..Is pIR I punoj ptu
p01/m10M sSM I salloq qpa r11I03UI U I IDJVV
p01/ .1jalqjulR Q plno;,jA I /1flnoy I os atu padja
alloq Isij_ 1 jlps.inlo JO 1110 UUIU M.U 9
QyNtU put dAJ;Ao0)SIQ IUZPol;W uopp0 sa) lJ JJ
;3 l'plus sloqtjrau Au ,o j o uoq J, *poluo
aq jou p1lnoo I /13ql Su1xu!ytit.ip0 o;gl in umJ
peq I u!tl os 1o I pue '.zIstp evjo ptv w k
asnoq i)ql ul 31 j Xuo plnbz) I Spood os moo
-aq pu I xpassud ssaaA xts tlun jo2 I aszoA& at
pa;iolop I a ouxu ot)j punaore ~o p2ozwl P plum
I os 31vM 02 q23[Saq Stu puu 'a17CU0 JaAll pU
Xauppj IIOafl '5021p IouU pifoM p00J1351 '11313
1 rq l sdtuuize u uaq; lZIU53pu OJOAOU 1(M 0U
XaIA Uaaltl SB A& Jl :saltM '01110 'snquIr4oZ "a
uo;j~sl-quns'Cot xofl 'sjums 'V s t-tOl41'-I.N
*uu~uos 101vM 01JO q jo ama
041l 411 p0mr.11 si sut2ao .zario jo ssau
-3p0M. p111/ ssupp[ 's92un ':pvaq Aw
110141.11 put ,Uu Uol4SOp Jo sUr2lo
aa41 o a l pu 3110mo1s a50 Jo uotllpuoz
pasuasip 10 ui 1 l~uoo .11011 avilq qzli4
4nq 'loltugi Lj2ulu aos sosvoasip iouiox
aiql 1no104 saM1O 1 *suaio plPltW Pim
Ipuutols w01 Jo sasv0astp yea4 ol m0 wod
;ojqimtjtat 5 01 ol anp sl i aaooma
Iivtv~pW nUapIoo S600J0d '.41 4% pOUaJ
san sam aqo jo SlailA 1101 0I11,L
*POOJ moli apmm
sl q3!ti& poolq ;)Tll uo juapuoj dap jh
0Tql JO welto0 0aa1 Uj laJ St oU01UA.11
S!I; pUV *poDAitUs Xrixud si i poq can
os puit 'lid uy Xpoq a04 satiiI1ou suo
11 pu'd ui pajullullssr puU p;)jsa2Tp Aluo
91 11011/0 -pooJ 01ir 11. 31t11A, *S0Aj poq
0111 1Mw TU0)3i1 s6 pooj lit, uaq0tA poq
041 jo uoILIU 0114 4 sa 01pa0 os puv '40
-mols atll olut ualul si iy~lqM pooj aqj
Jo topsa021p iedoad 041 SII0Aaid 44[A&
.414I41U pav uopsa1 2p Jo su82.Io .i0;10
put, x 40 10s at105 4o 11o011PUOD poas-Bsap
B Iitaua~ ut SI rr 01/IO~S OjUOM ,, P0flWO SI
v p1A\*0 Ua3IuOS lp-etUols1173Q& UUPIU tOS
jvlqA iqzmvmos iiraM ueiqllm ulm 2uor~i
Us1/A JDA0u 19t)alJj, *ttft U08;M V S1/
i01/tUols 4IOm V j ;J ai;u s5u21- 1410
-11 401LjM 111013 U1/10 041 s II poq
0114 JO 104ua00 114A 41A ST qz4uItlols 0t1

II3VINO1s SIRl N Wil


ueqI jaugy ue aq plnoo asodI a!qAt
E MOq aAa0uo03 t ou ue1 I la--paq0BtJ
uaaq s4q sasoi uI uo0!la3jad JO a0u10
aq0 1ql 1u!iaoss ui! qsL. aq PIlnoM
auo lsl!qM "ujaspeX a0q uq4 jazuooIq
Ja!I.eaq e 2u!aq I! a1nsu 1I!AM qatIqA4
--Iuqi ;e auo luedulei e pue 'aaqiluz -e
Su!aq uti Idaaxa BL!op!iA rIsn~nV ui
-Ias!eI q!At Iep3; u3p! si pue a!iqAt aand
- si t X 1Ead iapqoH .s10 4dn 1! ploq
Slp.aeq uuz reais aqi 3!q os si jaMop
tiado aq4 pud 'a1so-0 1 uaas 13Aa
a,'\tI I s'a~2aI a0I1 a1e plojun o01 ui2
-aq 1aq1 a0ojaq 1sn( spnq aq1 '-iau9
'4-uiq I 's! 1nq 'Xineag ueau!amv salq
-m1asaj 1I uado uaqAL puT pnq u! q0oq
asuauLuI 'uosuuo13 S2uAMOLS B si saJ
aq011 "AiJea ltaqoH -sajp pue p1no9
uaIlH o apn1111 'I nj'npaq 1l1uauiua
-aid Ino puels sauo MAau al0 Jo OAtl "nq
'Su!umeqa al!nb luaq jo uemuI ^ajS
e-saatD111A luaIjaJ!p pajpunq e J1AO
Aiqj3apisuoa 's31Aa OAMI ised atil mu
-anp sa5so5 uetu poo2 e aIinb n1111103
uaaq DA1q I "l -1inaq Xluaanb aq1 J0oj
Su91ti[ C 0A4q Lsnm jaAo.1 1a0llo a0u1os
oJ0 ariajaa139d '. a SAEq Im OtM asotL4
ua ;50aso a0tt a0o1 0ou saop otjM
:710Uau1.t1D(D(I rOl.d .lVol-0)
'seaso-a B&* OAML
-- *
'A 'K 'ol1.UnH '00.la!1t
'A 'H '.1C ss.Oippv 'punoq qlol .10.oj
sctuc:ls i: .10o 'ilooq( piunoq aodTId 01l1
.10j, S(n1 18 p1o10-auto Ouo-11lua1. pioys
-'1Ino S UIII Ol jo 0so; ) jap o0 sd0(1luls
jo IdloT.a.a no )ao.ij 110s ST suo!1c.1 stnll!
OOL 'so,,d 8()OO1. '.10s!ApV ItI'apa!W osul1,
unonmuoD s,9Idooad q1j, '"03ooq aq1 uono
saA,2 0a3,a1j *.iaI 'a5o sod ar01 id non
,,'SSan04a1A. o11rnaIuj,, 0jo a puoq lon20 .
a011 1110.1j pooqltlUnmoAk s.a0allp pui,41

'ssoulddui punu lluaiq ol snoTlon.syqo
0aq sa0oAbm.1i1 '1! Itll iA irp1lnnqu pi1,
.1021!a lJ.ad 1a1q11 .U1A! siiu2.Io 111 nll
-O a0111 110odn 11io1paa1p sllav no!ld!.1asai,I
aOpa.OAmt',, ".8Ur.a1ijns oanlnj 10 sa1vaS
I1o1 A' SIt )po.lad l IuO1.TJ s!q11 V 3lo000ao
nl 'Tno!Idl.osa o.iaj aj.oalj sa.ao.i- '.1(I
Jo osn o Sq pot1no pu0. l4o1 [(hIduo.ad
aq mu a1tu! siq! u lunaomuaug.aop .10
s1.ilu.n20..11 'peo.taplsuoo put1 poaq[.4A.
Afllnja.io aoq o0 aoto si n!1r2q suoa1unnj
_ -T- tt -T I-kTI^d aFT T


I


~Tb~


L


:. ~r


I


splau vjU2 a011 pug soJfll191d nisIA oqr1M. .` -
,pouPIOnlaX Xlnjeavto eq pjnoqs ajU)
-t11D OAISUOIU nit UUJO 80!ld puB gapt
811 t184M U134q '49S1 itp oaqj IJW
uofltB .11no jo sazqrUcU asnopjoqui pug
iJaluO 811 01 salSIasm111 111850d s01
-seub pa.ypUI4 .111o 10 um pug osaqj
&OL .b~g SiEp Iqsl[l
ato uo uO 11112 41 o401 Uitq 'dIdnp 841
0' 4S002 OIJM. t13 Ul O811 p301.15.) 1 11
11aa1 'OD1d poo02 Slaj it l4o Jotum la8
01 SU131p1j01A Joj as51& 101v iI 1 s 'oqs
1 CU.0oa. .no 10nq pull 'lojita sl 4u1.)
led Sjau111 1 qd01 JO '030 13 lod sliqsnq
()C jo aJO113.11 o.1 e jqijo2faa asIju o4 0 0
'1saq 0111 IV '01403 id 5s8qst1nq Sjua1
01 U081JU Jo 8130 aq1 4vitu 1.) a!u 0
Sn IoJ .114j oq11 SI s.111oN a011 Jo .iolnci
-sstj2 p P.1 v'lMSaam8 aq11 Xnq pur )aoj
-ol08aq 11 sait 710201 Pull S411JJ dills
04 0ual0Uo aq ol o a4um 01 1IoJo q iqj
ul asa 1113 p0ug. 1113nq eaedu o4 134 drai.
04 sn JOJ iols"O 41 sl 41-11JN OW1 MOJJ 411
asuqpand wea am un73qj jaduaaa X73v umo ;'
.no 110o8 aft1 o uv) 'sos.u uatulatdxa
aaqjlo 4noqu pug ua aql 4noqv4 aima %%ciu1.n
01 pao1 ot Inq 'heom S11111 .'AI.1l'1 1I11m.
SPU131 .111 O UOS pt9it 7p1PUM.1 put
4oojdhwaa pugr sswa~quaa 4uq 4 moml a,tj
*sllos SpUUs 'PlS!I ll .1110 at q,,1jnCI l!si
-uinu ji-sassit.12 onsud luaoimaawor
111M 0uou1i 01o palzznd aare 813 OM cpoj,
-4sa4 Ismu jjrls
0o131811 aq1 aso11-poealulnfjasl 0'Sj!1qo
-1113113 alqjssod Jo a 2nit a1 0111lli moil
41B1 BXuIII 113 0 aja01 aq111'sdo.1au .4jv t,
01 pollua1 uoeaq Sfe.1e10 "1sr7 a0."1J(I
-Xa s,54s5!13111nof 13UI1-)121 aqjlIng
'almitl.) pajw
os 0 .fno ol0 uo41dvtP3 01aq11 put;1 W81ll
2nujo.2 jo spoqlam taq4o411 01 se ssans
huiouvug aeqlssod laq1 o01 Oorbo.loJo
qjA qoanm os sdoia 4151O4u op 1ol!
4notuaiadxv aq 11o jOqWs aqL *p'lsal
Sisq aq sdoiO jo 81 1 4 0111 .paisild
-110003 aq nto 1 4M 11a41 01 1/amll .1810 -
uit 113111 'sditrpd 'pohitlunh .aiojjaq
si-muait aq011lO oual.idx0 Iail.)1/(f..
P1q s1 q 15314 uta 13 aq '011 p11s atl 81361
aq0 l--1sH3u3nof a 0)piuapl& oql *p
-hIAll i v017s1W 01.10 JO d 01 4A0.12.
0aq1 sdoaD 131A1 i 2ulabulbrt 0 slos
Swallm Mol .Calitd it.1U1Inaii2t :Il JO
.04!pa aqi sit IOM4 os sm1oum poqoN
.U011,049 luetT.1dxK e C9, eqj

'40(L 01140 a.11 s 81d IhinvA siliL1I
*09 'sl51B22f1 4A PIoS
-o 'opeio0L 'i 09 s oue1 -r -d,
'3S03 '11331118 'is0ll
puas *tui)4ssw: aq4 Jo soav~s .lins~ll
putz poojl aq 01o SlXoo.alp s410/ putt? 1f
-TitUaOalU fl U01lU 1 S11113 111no 3131 8l ,I111
(-Iu0c)a
"


oo s 1: L ,[ !f::I

L(-.7: r I?

~7 t

., I6: .4.Sr1Ul Ifl

S*V- fZ~
:4 m i imI-I
ou ( t v 1: AOI AJrI 4
IM: t 44HOU
II


.1K r) V, I 'I A TITr)cl ,: TIM',7


d (4. y ,,uto.4


N
I,3

or
IN)

lI17,I


I E
:fM
H

!nI
[13:,


1,)
71
On 1J.1 V


'UI I l "" '', ("1 ' .
., .'.. i t U r, I.,'1


ruUa V W::,4

., 71:6
or: 4,
m't I


S711'


ll ,I 0I I ; .A ,. 'uK .t I ':T [ [
I .: i -

IU.i 'rt I! A' 31'13 uI


u y 311 i IAtSI! 3711 AS
airv5 "-Ix


Am


-M. %o I ,

~- ~ ~ "l.'"' .'.---- ---- - -
I -Mj m


',I I ~ ~~ ''~ I

$40tPIsa9[UO .4 Sa3XP 1. 10 ILlWd
r )i PdI~r hlL AiA nP~
i I

V. 1 V'O

ISFI


111:01
It,:: 0 1
'1, 417w 71,,
,, f:01
7401:01

ftE: 0;
,, 0:6,, Y:
NQ8:L


A r l PUL

T, 0I:L

"T 'oVQ


4c-1i
^4.. 3,


.NOS' WUH3)WU
Ic3Uhnc.[ (j ~ ~~3 L3:'-J p 'rAM'1


'sWurso0N P ou eapiiB 1:sIIOpLV OlTI6 n 'll ff-. -lUT3T82 'sTaCi
T I hAV s~J7I-TV %L~
'~~I=S'B~P ;~h3~~aY '~Q

11 MIS RHIM11 URV aq,.,4JA 'f firB90 '~~iIS


~- UI

g ~I


"3U0OS.ISo i 33 NO ld


33 9-10----- dj.DflGOO-{j 2-{EJ S:-j- 'iAEc3


p aAwein a 0, j T PIPp JcU, [ISo i, I np 0

'SUOG1ION "S8011s 'Snij sou30!I9J~'jo tooq Al~
Moir ridI': OF:' I

U.. ,%) .e i
'SuOdo 's3y Us'P~ b ~BiV da'sos R
*Slag SIu UO3IiPLJUd t W ''J'1I0d(TOOM 'd 'p A9


l-,11 7 r11 U,3113,j 112rSIiS Pip 31,1111S p ilr \ k u;; l 1

Lit'0) .1fLVUU'NIi rI T 0 `Y


:' S~ WV J ~bl3 WPI
ST 'I ;'I(T


'a1uohooM


- I V UI 1J 1-


1. I V. I1S
n AA'mu 1aX:." 11 jbi 0

it. 11fOl il 1:.
1 "310, ~j :


%L'-1.1 ,111 ~t: Iprol,.4 Il0 1 4 1 V I I(. T I O -1 '-u p r i o w 'In. '
Li 1l31; 31$l [ S1lt3 !i.4X13, -r1i 343':i


1311-141;..5332
4d13113l~l LIJ 3111 1,131' m'.'.fl) L (3j.4 314
34 1.3 '1 I n 1rr 43j 3 r
i 13ppg aV Ir0 3' r l a jI Fq uv
*jhal 0JIIIODOOO mOa~ S~ld/A~ v

pa 'ua u '1:.I.4&10(. a 11 f lu I 021A
NL.'1314'[ a '1.I 'sliJ


J! L 4'11 A31UJ O PU 1 11 .. '-q3ir] 04'.)
, ~cl~ lI IY 1 51 4 11113 04.~

1 .'A10441 011 011 1 0111 3304 311
A.A)11 U'U Ispual al Am jo spo4punif
0I1 109!A jlIH SIl pipuatP010U130
0krq13-f A01104 I A16AA oa O Il
Ajl' '3j1u13s 1 pur1 p1pa0ds 41 punoj
o14r14 I p'1T siraCQ ,- Inr'q11 104 M0
JuZEA 1173111 11A [1n aafl 0 1 I,
'pe3Zflnp ;C~v '1 oilloq
.wip mnoA ojoq

pjo lOol k,uop lpfloA
.znoX up1$3a1 JPe4

i snJo sAJ sAujm u. -
,.p3Aowa3j st gnflp


O-UP IA" Pu sfloJI11aism
Bb~l~M ~Ja$snla
Su 2m

~~-~-sol Jop
ui~
ooJ s4 -s.1q jnoA jI

.J13 01 MO q Sr1 lsrp
lay noA puas Ajpuj
11! am3 jooq L" lu'
3& -a o0 A.t1pUoz3s
St UoIpmuJfl3 Iu'ISpAqdUr WUiOM
v oi A I


4)f U'fa~sb~~1
I r'P a ds 1,
p p u!i
v 3 All ~ Cb
ST 31eq 0,

rI~l ~shb
wl~l~l;


., ~~ 'plI'19 li3o1 1 1.I I.LI(Y3H pull.11.%T!j till
rr ln,I..* *' i'* 5 34 1IOH. 4 54.4X 1~
1. L t:t
\I043 I .11 '11 I I 3 N L
t 9:: )i 1ll Ll 311131ilj L 3'
Addilti S1 UT ,1I o )%% .7.U11o, lY TIOU
-.&9-too l ;o rv 411
JIM ITT) (: 041 1Pi)1 ; 3 ju l3 4l'
InA. It:I.)l3t) *&1 011.~ *4' I.I.11 iu~-OZ~q Sw
t*:~1 31. l be.aT1pJl!.L ;ooulj~ I.41~l,nP[ g)3[1('


,'1d'4.1 1010 1 ['.d 01l .3 '144'il4l 1
07-7, j. W ll04it I.
0 (I o il i 11,L

Ut- r 0 ),: I .31l.)0 3: tU i; A 1110 Ti'l P 1"17 n 1.!% i u.).1 I0 P O1 )!I1 ',ul 'I lW",; 4I1(1ullS t
7 iU


um' i7:~, .111.0 uqcqjlJTi t p.11i)uq qqorIV
lu 41 LIO(JA\ ITI07: L
OF11'( :9 1Atl51103.in A 113 ola1'1 "SCAN Pull SU041l
-tit-i l: 9 I.A s1!I i uA 11)(0IL3 011 014 011 IIIUI0 JM
-..d11)j.10U 14A~lli II~ hl3I 510


., ~ ~ 1XN I I U. 0114 IS 4fI.~j 11,10.1j [1)011 11
11 I ~jJ ).I04 x 515 p~l.j30'114 A l.1.P ~ 'l n.
f' 0N 2, 'swu0-isilo'uj udl4w'J V
)Ip)p w !1 ma 1 1 )U :-1 Lll-[ oo__ --ir,
till m i ii- 0iln aq14 ~
;;1 ~u t)Flo J;, u In I II.:til ~l 11 j:-. -.IIIII i I v.
113 1 Eli
11's-VAI .): i I,
Ilrrn. *l~p-rc~ cl pn,'.ij.~


.i 31% 1.1m :4..H (X"' (4 .9P

"kill,
iu~iL 11.


PIP X 11


eH.j'S` '009

- A 9

AU41 .Itl


f' I9Tl ;*
11,\3. IT3


) 1 lO JTA 11""'S4,f
P lu Vr
11 C.i -3 '- i 1f '[4 L 'i .3j14'
'.. I
JO- I Ijcirb~~n 1II!


.11 1.5 .ILL
*LI133 ' l.4 11( 11 1 '; 0r X111.47

1-opi ni. 4411 0 'i )5 1

'01508.1)44il,4!i: 11:.1411 (.1. 1,11:~ 1.4 T.sc3114 1A1us 111P r A 0714 111 111 4A'.
($ 41114 w~e"'P.112I'M '1 1!4-241 1 0 J4'A)3JT)
-BIUC CI. pj14) .1. 4 l .4'4 3 iiil'74Zlia Ui4
.1i3 3 i')141'0 40~r t1. il'.1 .11TRo71~n .1&1111y

U ZI3l! ; .4ljllll .MI0.' .1 311 411 4i1.11
11ill 0;1131~.14 4U01:04 1 1 '1- 0 .11u. )
1'. -) III LJO A[ ) .'41)1 Sfl5 U.4.31

i.~.1 II~IIII 17 7
p-mI Hrrl 111,41:1 j satpul 11"u


UU.A 16 4111 .(1 ".011

NJ JO Stlt)4.ioli 11P o D OUIA1100ll
.1001 9 ,3)OAI q i'jOV


S Tdull-BO xoa uO-1[ 09-S

R lj spu!j liV jo, Ou!p!pado
Il'i' 'wtiulll~ioddo. aidtuu, apioi
11111 (p U0 n aaun ouloo iIt unJ[


sjlao piee H

as!uelas ea 3
.10 3 i' tlid r 'tpl -uo 9111r.48
9 pUluj oq oj;q Sumu 00ol, siq IN?
iwa;J1.1j luoilloff NatqjI IVV

Spoo lulqsiuinj

slueg pue e puiloe
Sna ol oortj oqj ,;I
Ir

ll', 4 1
~'sx2raau A

a sa it pn: ft)~-
K V
c~f~-~~;- _l-l-" .T-~ -'I.-
.,-" -R~. T


u it ,Ip '11 .. 1" 01

Llool, LIL4 TI. UA.-Ij 1 UOZ! IIJ U
0 I 1 .'.IJ 'I-!1,3901 1' 10.'0l. l 3 S11.2 .
A1A 01


114:1 I-Fit!i 1131., 11.0 iIi 'l'I'm '511 I P1z 3.\% 313'l.45 3 (j) ['1,17 ,31 ).IOA' 49
sjp 0114 s II 011." I ..)fp 0j 'I ..',,
'paVAJu11C J aa-% ucuuaqoa AqA&


-Uuoo -SIoTdJ3 oouopuodsoJ.1o 14-kr

1031-116.11Z pull Par0= '1 .X;NVJIX
v sI r 'i m'a CI[ 'I-4'00CI ( 'ss'ippi
xe.IoG ouO Jo Id.Loolod UO P1.10/M 04l J
laud Sunr 0) pIU(10d m 00q'aS 0oJ.00 Uaw
-xa 1noq),14 polsonboa uHltM suvioisKII
pa''h!j A'q alqApl-3 IIOzdS 'inip.v3d 11011
,U'Cdcoooi suoTqoo.*qp Inq oig,* ol qZ
fl o.15 i1U1)900 sao0lo 11 A 1 111300.44) 0.10L
1Ufov11110. I' 1 Rpoq/&oio J o0. yo j or ulq
.Cja0uloalx om ill plos si ,aua,-) irio:
'IWOH,, 1OU 'Owl) U1V1 .e0 put ,00110)
)SV'ss~p 01) )fo O!AIJ 1 ,-J)u9UfaAojdmt
.oi1p-rlsim pnuU )quoj1ddv. SXq popa)'.'
(q ),oOl O[ 'IMVIA J ON NOaj '4M 00.1
,"IIo ai.(7jo ',;'i 3 1 11.p ponu14 uooAllp Soll
L'ATl .1 :11,31 c01 .11-.113 133A 'PU P iM o a .4"oto )


.ii P l IJ1I 1MS0Adr aq 1U~q
MM4I.-). o 11.1 Jo spirusntlI I .I(3 JO sfl013
'It 1(11 J11 @ c.tlllil pqlm[ 30 SF) oilq
't, -?q11I1 m I-.' .31314) diPo, 1 X OUA301
_l1.sI T.4 11,1l CI14- 11 )qlj dno HiusvoAi

5110 .1131 4 '. .4313! Ti k.l1 IT31 M cSz 011 41 ) [
"I 40 111] L 1[ q! Al'0 1 'I"A
3"'-h' [4 "'I 4IF

'St.NVUSL4 H 910A 43:iSI,'
''i11.M 11-F.M 111. [1. 1I j.'u13.'A il lmo J(J 111)Li.4...114 (
. 13.1N1JM.'J 011 11 3111 Fl '.5 O I1'1113.34 1 .1 .F


'..%lO i J l, i I J1O. .1'L(01 4 011.

44(4)! 401 "1.103.41 fC 'i 1111 314 o. 1 .lu4
-AI3 jUlip.1101 [4;311 .1i 1i j.I11100 i q -.4343

p'J-10 IIWFU .V.(1019PU3 II.'0 5o1 ..1I3111 'j
1431M piji4 AP l V 'S-A0-41,q l.44)Yt1

-q Sl'Ofqc UA4O0IIJ .4wl IoU I.4 .OL1 01A 'il
-Yl~a~ 'Pti '1.10%11'11 ;11 U
10a;11 3 .AI511. d 10 11.11 31.- ,11.3
r' tAI'. F oJ )5 I,()~IEIIJI'1P

'1d E-BA oiospom k"O .UY!IM ilt
-PA JflUM fluieg 91Jq01TjpIAOLLf9! -11o Ie I IsoaxJ snpopz i rryV

Ica'v4 cvioo Iiawol EHzil
31141 A%0J' (&,Ilk '.S 1'rl411 '13 ''u x '.Akc 4).


Lq jusm11ca 6 snoIu~ul v

4:I.4. 'LCq -o [4.'r ~ uoIA I ,7, i 1' I I I ::t TT
"f! I"G l -i iz l ITT 1sul.-S-J ill q lo s.%A.,
'I! 1-' I1l. Ii 31: 4471, -K 1.- ''11 ItOJIAX~! 00.11
113 a1.1.4 44s01. I S3luIj 31 .e~l0A.uO DjA
~!.yur~ ,''Io '43.1 lull l'3'"I~u V .[A4 1 4
1.,03 1111 '.I[4 143-.17 5 l .I i U.U lA
Bl li IuL p, 3731 i' .'n0k 'POD


Sq p0 (to 1 011 1
I'Li- q-ad 1) fi V14.3 i 1 1 jjd

s'580i'IODi "'".I3".lldo ll .33 '01 1q '01301
410110 01411 -1104 UIoS 11, 00111),1 poi 411)-LI,
5.13 ~.4.1u ; ';I~~ 11)r411A o;~t owpoquos1')


.441011 .IoAIlt P01C SO~Pq JOd~ 11111001 H
.i.'odn Uq.io,) Arrl 0A30 0,111
1 0 0 1 p 1 4 1 4 M 0 1 4 0 1 3 L I4 IX '0-J 1 1 0)JtroI 14~Sl'00 10.10 S10p110A4 J~fi,, -qr
-Uw'p.l351or o5'riopr nrrx
Ci(,;IE> a(l X-r -R 4STl [ Guo xu.l

0(3v 1311.1.1 .4- 1 i-n1!. 0111 1 1 si1.13.-I
IP3m~sol sso .1 n1i v 10 p-u5t-AX 1 P1misUM.
31.k511.p01 0 p .)'3 1q)1vJ I (quv ''Ii:1u

'4 -, ) .1a0j0C4 14119 1 I l' '[iI.' -.1 51 1U1 .4[)3
210d4) [l'''. upo11.4 q11.1, ,ow poluTH 5.10
-1[7do v1),umos04 put uolUpjt1o0 id SIMAJU(
11 04 U-,OS4.43 U1 0q jot0 04 '041] 01quun
uo1 puq o1111T1A0d )0.1101pljj l 04 1.3auoa


ain paim ol0 'XUsjj 0111 HIO -llr;I I
MO),UT 1oJJ sNjo.fol.T pure TIT"(J
1iqj.51)1J0 I 0(1 1I1M Q.Irtl N atU 1
'401 3PU(
-'aUS pidul~l Ul oclun ")llmolT pu"n
oo'nou ;; uyM 'aouI:ynngg ojawe''c
00000 l,110 011 o
4)q),~tA oJaa01j),-0.tJ ao0u o l "imijuqIV


)'~4$UOt~t), 111ll SOSI 3,) 1110 04Il-bM". 01011
[411 P p- 0), lj(3050f 'U(4H I Sq j.pp \'


j o[ArJ ''41 u44,f' Sq '11.4lq11.1m
- ':'''i H01uo-11;"1.130q01 e30 .01r!pnolII
11)111148 pHUOD 014), 1~:11~1.' A)111
'Uli.1opno ,I pun1 0013V V
Sq( S "'-mots'I '-.0101' IT1MA 4 I[".IU jv-
.3(4 00i100.11(I .!Oppfl ..1..II.~; I i.jo 0J)11111~
-U3..1 'IS J 11 sun l 'i1i .1 [1 10.1 11%' J"


NOI.1.V8Iaa1Ia


s:n no p j.t, :l
Sm 00 ~~ ~.' ilik, ado b~

.Cp I-o auaH ,q .A z I d 1111 ;. kIo Ii. n'a, :I.


aloI~H~1 nno. Fnn~rra ST 1) .;aro
1[11 jo jtj) .T1111Iaj *jitl s. ql o -ioiro ido'4d ipuc oll
-Pt) OVII jidslil (ls ilos isollcllils I,.
~'0JUt" '4)tU at.

alclpasud l.liroS P qmyo L?,, ;4awd m:,nf!,m-rs
-(tIn 'unimnot rgq lnol'.. Isanquj o p.)
lius apuu ,ipno* Zuii.kipcI itatnn.. tin
qfrioq a q aa.rns au,'s aqj oo.ij u
-IsIsSa 3os prn .iaqlu; siq 0o tiaguoa
aql qjI& *tjU o aPf uulu a ajg U UO pull
-ul allsiluuartof v Ndolaaap pluafD
-allow n agaslon v uO


,- '' *4j44.$ '43il3.4J

1-3 l 111.1 .31101.4l~

11311.........IslI.'! 3 i
i0 M5.3f 3 .4'i.4 A 1" Ill*,3. . . .11r
I III(I
" '1 31.41.5~ A V t 1 '"I 11 ,
,(~ .I:kill,(I
I A


3V11a1.I pA1.1ohl o0
tits,

1 ')C 11041d11l'3 IlV ? 8 i31'40.4

i,`'''''' p FlzloO43 'I 1.7lIl'I-341.I
BnldI d


I-i!3-'4'1' 4,1)11"' I 6 ''041.1 7

'' .IopMOd 9!lltl9 ci13r


nn ~ 30119!' ""
I p) q d III '.... a~~l ll!~Iaapmo '\1 dpo
) L - p -') I 13 1',) am- ";
0 1 :i'I~ T~


It) t,-m-'-o s"11 I'l


W3HI d33)1 SHI30V~O IIV
-sjaq:o ou Sda3u puz 's1la4S papuo?- ko.
Ja3SOapUIjA 2UIrAlq uodn isisul ssolojouwS q

papo9 r 6J .aadad3,, pue !JxpU3"',, J3pmod 13
qipm-papop0 ,,CBAIHAn &3N,, :sjJ34lS un~iooS pap1
AXojeij JljS3q3uiA&l Anq 'unS inoA suiod
11L OAJ3im s0oo04s IU' piqiiP R a 'uoj !su! j
*uru unfloqs olquiJpiJ JoJ u4ool anI nodi


,~eede 1riepee 1, rtleIAlUA Me
813HS Nflo.LOHS a0a3OI A AH1ODV


i"l QIUlPNIIA


-Cspqan p p.ool -'q ?7- yo.- .-*m"r n'p't

G'i j i K~g'o 'fj 'L:Q ILI MIL
-_j ~-:ol ssoipprF ano, piz
Spur .od.dsuqj ui r"JJ'
snoipr,;1v Ei-j I 2uTp-0I '0jUOHU9UI UVIIPA uN /

ol mc'q p. rioo j-duweAS InqqOO 6O.i;u iujml
ooq Hvosjpe 5ieui Aq ozj Iuos wiloq od'uIV
U 0Ahq._ AVIL '1! pal.11 Xptaljme IOU 9&Vq 011M.
iad-d spiq Jo sigpvl Ilu qo!qtAq qp op LTu u ocq
seq jugwtu 1 rods -e peT4 10suo XoA0A
ut ilJSS-oons, os pOaowd s-e puv .joijw -ssya
-ind 01 lood ool ssgldioq oqi uouru 'Do1Q-.id
lv~Aid ut 'ipon, IPA jdsoq ui iskIt& Xuimui os i
pDtsQIuioqseq j pl u nauno Apowo;Quj tsn(
puno; oq i11 11 oqnoiI. xoppveqq ma 1Alo '4Qu
-ppjla Av noX jj Inq q2U~qjJGAO .0oJ pOpuDuJ.1uo
-oal IOU St jW odUVUMS SU11:'L1>' (3
'jqnom jXuF!pl, jo uirtoj,
1510/A OqI s q q q/Ay 'as asai- solrl iq. pur solq
-no041 plou on ign' p~q ~ppj 5ijoeq Qinel
-no~ Pl~~! l ppap elq A1aup~'~~ us
2uu0I lATdwo.3d ut In;ssaoons 4j njopuom
si pue 'Is!Iioads iop -
-pejq pu-e Aouppi uju Ii

Aq tjoxisoti oijJuolos
Jo s.1?OX iaJ pO.3a03o
-sip !flluOO Lfl ua01
-auiu oqt jo tidtunial po-
-Ipow wmFa1 2 qjsill;
'ApOI.upJ .ioppeaq pue -
'Coo j-dwemS s,moawli
adI Xq piu silnao
InflpPuoM oql jo tQuj ol aios si ssmod-d
-smou aq jspeom oil XpoqA.wA QSOWIV

Zajq1lJsvTT nfOAk sMq'] -qnoIii oupyl

e )DVcI EIWW1 V HIIM

da 1inflO. 0a

'10

o! q1tno io in uoqjilal t 1ii sss.ilumn V,,
10"'Iq mm'1Z, uamal Purllall uqj Stl~wu
loa1ul ac0l o hnnj po.11nis ssoaimuu u puq
aq aow pl01 .1013 (l r!IvjH 1(.!,4 3lu,,
'uo oajjau'ot 4.uoua

x~I-c~lnur-s~au 1 8 rol 147 rbrl a
Daocrqc, aql I 8.11 .lmaill Xmil m luCAN j.11111)
noS 05 51 'U vq u v)Aziq oV iii1;ino '9110-J.4

*.kU10 ,&I!;) 1I qi.if) op11.saltialin 1 lq),S


,.0113011 3 I )I *lp lJ ijl li l1.I
I1*. 1 Sci ,4 1 11,4 ,` I 1'' : 11 13.3.)I i l 3S, 11111110. I )
Ul 0 [ ~l 1 10. IN 7,01)1 1. A!: I .I 4I I I I I I 1J1, II li iL 11II1 P TIU II!A *J0 1 all I..
:ptri .z aq 5) mird 0J3(p1.ij I. po'U r.4ld
.d il-r l s : % 11 14

1 r 1. 11 b, 31:1 111 11-No .j11 1 '.'j"7U 112l'4j41 3lT i.31*J. 0lj. u~srui


I' 030 Slclaf!'3l -al F''N11 r11 1d~Sq ?aa~ill JOj .3 0I -'11 3 ,'d ~U O.. h '! I C~'-4\
1,3 1i W.11 U1U1 4 A .Iq.V1, P.11:1: 'I) .-.I1 ') UL d" II.'4p .JI ll ij'I l lNJ P1 0"Ifl..n 11 !ON11 1 .1 N 'j 'l 1.1S 411 an*.Zi n 3 55 u 11 p I


"Slolin p' i'i 3 ; .I'Jwaa ) p4u.PIP
99 rA i THmq 4 -1 .U'1oA14ill][.Il4.I 011ni03jp
'q1o ."ptla '(Imij.1sOrl(I0O 'A 'AX4
u 03 's m .)II'I) *1i1 ill li.

4 q h;i M "p[hll! [-fIj I L m om I. i..t r 4'-.. ; [
JOi -1 1011 KO41O1tItti 041 J1411 ANN .ItIll' ICA,


I J ~_ L -"


RI~ I~dl avil pluom eail%%

I I trom ('JJUI ~ 113111 111 104 (,1


jj !t~lpiiA ,,4;lpnji -.%.
I duu.) ul\ J'UH Ina] Bill POpl',J
OJ2-100 Dil fal'


_C~


- Tulls s.5A0'1'9 'PA '1iE *..IM; T 01 qYJ
U It AUI 04))lq, punOU TU1T-IZI4.sp l-V
Mslj01qtIJ, OH! U InO.)lql SIT 0UIT M 21110
SO 011380111 I UO.Tj 11lsiau s140O t(i 04jo
JU0 0JS plU(I 73?.'APOO. 01 0jJO K)11UMal
-flIT11 O1 0q,1110q: 111juTT11i dJO 40qu 131401
jo 450Z4 o4 prlU 500 .14 2u3Ipaa a11 1.10
'00111V JO 00011 oIUo naaq aUu 1 oJplus Iu
041 40HUJato asnoil O 5340 a1/ *Io 41iva
,l pascaa-zil Os sull qallpa U'dfj14
urnld sirij aoJ Sullno luuplul alorldw aTIT,
~oo'toos'rt$
Jo auolur uol'l-tauld Is 4 aqj uo xoquitu
O11 SO fLnta U0111 a03 1j),4 13V 'O.10U 11
q':-T JO So 1s u s5atpI '0ooJ u spab (
ju 'ipT!A w 'jaqut1i), Jo 10'J 03!110( 0)(I 51at
c UIvu~lO34Iu0. a3.11 11' Ia aJau Hu sa00
S 4 1110(p10 o1 u/Aol) paOujiLIL 'UIfl13d
ja).ju sjuaS 01 aaqlmp anijuta jo isciao
u sDmouoS .Ium ;1 u lal),aill JOl 150.103
TsO0OU 00i3 8'511Da.aIt nO0111 113-11llO1IlI
SII WO31U t 'Z0 ')j O 1113 111)211-10AWo)
launpo sawi paul 6j wplQ6()l'pj pajuulct aqT
an'01013l sill o aqiu oa aqj l201 P030saaajid
-Ijaud 3.51 q. os p05.10 01 4,1 1111S3 plnO1T1
S[UTILPUOs.3P s01 t ),DT{), p.4Ir1i13Op OH (
,,'aood puul,, sum a04 '1. -uj I-olqv
-nfljU SI1Jlupasa IO0 scu m 11 iq 'Ilout SO
loJ u Putl aotplW jo an 0naIf a,.tIwd a il jI
I jos~sa3-,Oalld V %iounia sli-Ij III Ioj pa
-pI1011p Udaldl 0.%' W.31)11111311 51111 11.ilBJ 11
aW08 -111%sill atII ailOcji 01 OAU.i[ iuii
alt[ Pn l t33d 13 '5'lI3 1l f.4q .3u s 'l mil 1%0


ul Isaaa0l, IvIA 1 71 i-lU oyi ,Ii0o 0hiv

'),S(3 Ol), .U. Si O3j1 O3''A ,33o'll'
.aaa\L 'lrl~~'0 ~L S3,1l.PY Au'll p3l


s.11p0.10 10 fl53'4 ". '.41 110 3 ~l 33'd1 1! a.1l
411: .i.3~l~l3IP o.3P1h31I aflo .iijj .'.IIJ
1"-do! 53.4 110 ) p l A a aana sprij 1! h Ri
papiq ano .11.jo Aiar j,
! 31 *iJi .I'I 1Ij3 S)JK ll B 0.Ifnl.1 3411 3pll,51 p0011
all) Ito M 01F"I" I '1. '''1'1HO
.dolpull Lijoi j RDSOP .111 ilitwn alml iy~

Slito 3 zl '01110 IIP.* '()P1 J0 '110 N I
I' 'A Ai~ .A.1305'IIIIUII '14.I!I1) I3.hJhL:i b

lI '3 0jAl1Ih4 II Al 1 P U
01 3 111.1A31ti 1t3o l30 4(l44I4~~!'3 ~t 11 1 ~3! 4h1 13 ~.1W' od 'lj PU
.hi4;.31hIa3Plitt13 3 1:' p IP
11131'p v IN ; '410 Itot ll 3 ,.3'I~47 I1
J11.4 o


4.14'Vl 3 a lli pi* i ll? J,* A
33I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .1111. all) 14141j93~'I ~4"4 --
-.~If 1 ti I'II,, 3043 I W I d v
Jil -I
'-. ..


.sj...I..B a~nI:~ 310 1i.- a '
.5141p 11111
11, All. 3 0 is 11:4l1 i' '3 'I


JIFI'MUj: 'I.' F.~ ~I Mll 31-

3! 3.Il 1jjiI *,V':~: :41151.P

r-3'''l3: '4 3 ' ''

ii .' '' ,..4143.3lI I'I3;. 5... ,~31 '10d


w

Lk


Zo-- -07


N


Id


'~o8


;
/
a
~ -~


NORTH BAY LUMBER COMPANY


BAY HEAD, FLA.
0. TOMPKINS & O.

ARE PREPARED TO FURNISL

Ruugn and Dressed Lumbar of All Grades.
;- **_


THE PATRONAGE OF THE PUBLIC SOLICITED


SY 'Terms cash or endorsed notes.

THE PEOPLE'S STORE!
.' : -- v ---

PJ.ILTSBURG ON EAST BAY.

3%r. w ^wr. s*i ?16 "xrr c

Leads in Low Prices and Good

COODS..
He Invites the purchasing public to call,
Examine his stock and GET PRICES.

Pays theiHighest Price for Green Salted ALIGATOR HIDES.
.Dr. 'Mitclll's Dnr Store,

,COMMERCE ST EAST OF WVARE'S STORE.
Fresh and of Guaranteed Purity.

DR. W. G. MITCHELL, PROPRIETOR,
Offers His Professional Services to the Citizens of St. Andrews and
Surrounding Country.
May be r H';id at Ilis resiiieiine on ( I-I u i Vl\'.I t V n;lvlllo at Ilig!lt.


Pio0 ee ri


* []L.


Store


THE BEAUTIFUL THINGS.
Life's beautiful lIi;:it ar' so many,
& i fr;-c o Ithr thil..h s orn:.
t even t.. cumtl !i ..ii t r thought's delight,
Ah, surely, u'l nt, bhe drnel
But only beau'e of tl.ir plenty, .
Ecncaue thr'y ar, 1o11 when 'we will, '-'.-
We salue them n .ht as common and chuap,
And .,ur bhuij JI. unsattlled still!
Beaching out for the things of our dreaming
With vision stubborn ard blind 4
That Ahe rapture uhilh calls to us day by day
Is tdo near for our seeking to find;
Oh, the loss of it all, and the pity,
And the yearning and hunger and pain,
That we live in a world full of beautiful things,
The beauty of which we disdain
S -Ripley D. Saunders in St. Louis Republic.


WHEN PARIS:

WENT MAD.

By M. QUAD.
COPYRIGHT, 1901, BT C. B. LEW .
0* * 0


I had been with one of the French
armials war correspondent, and with
it, or such fragments of It as escaped
annihilation or capture, I returned to
Paris. There was a spirit of dissatis-
faction, disgust and mutiny among
the rank and file, and we reached
Paris to find even a stronger spirit ex-
isting among all classes of citizens.
It'was the seed that was to grow'the
commune. To this day .the French
soldier who took part in the war that
was expected to humble Berlin can-
not understand that he was outnum-q
bered, outgeneraled and outfought and
that France rushed to arms without
being half prepared. The defeated sol-
dler will simply have it that he was
sold out by his general. That was all
the talk in Paris as we fell back-Ger-
man gold had bought victories-and
the thirst for vengeance upon the al-
leged traitors was intense.
I had had enough of soldier work,
and I ( ttled down to become a sta-
tionary correspondent, although it was
only a few days ere nothing could be


/ --~''
Pll
li .t'
I,'~ >-.
1K"- -"


meU


) 1. A 1, I I I N

Dry Goods,. Groceries, Hardware,

BUILDERS' SUPPLIES

| Ship IChandlery, Salt Fish, Etc. Etc., Etc
S-- I 1 '-a-,a-a-I-
SA, (.r NT T (, R
. :


tialmore Twiie andl Net company.
A l, (. F.( ) lt,

sehrs Cleopatra and Wm. Crawford.

POPULAR PUBLICATIONS- PR
':i*POPULAR PUBLICATIONS-POPULAR PRICE


E recognized as the People's Na-
ti. onal Famtly Newspaper, for
N aW- farmers and villagers. Ira
NEW splendid Agricultural Depart-
S. meant, Its reliable market re-
YO K ports, recognized authority
R Uoughout the country; Its
YORK fashion notes. Its Science and
WEEKLY Mechanics Department, it
WEEKLY fascinating short stu.ri,, ,,. ,
etc., render It IndiEpeanable in
TRIBUE every family. Regular isui-
rlIciptlon price, 1.00
per year.


published on Monday, Wednes-
NEW- day and Friday, Is a complete
up to date daily newspaper,
YORK threo days In the week, with
all important news of the other
TRM four days. Profusely illus-
trated, anrd filleJd with Int.ret-
WEEKLY lng reading for all vho wih ta
keep in close touch w;th ncws
TRIBUNE of the nation ani ",world.
T Ie g n Jar bubscrliytior
price. $1.50 ier -cur.


In connection with The Tribune wo offer to those who desire it s-,cure the b.st magazlnEs,
illustrated weekles and agricultural Journals, thea following span.ind iri.ucenitnt-:
fegular 'Withl Weekly Tri--\.: '.kl
I'l'.e '"lrituna. '1'T 1buri.,
One ar. One Y:ar. Ole r.
rowth American Review, New York City...O. ~.oo n I itr.o
harper'ss Magazine, New York City......... ..0 -fO) 4.i0o
1Uarper'. Bnzur. New Vorl. Cliy............. 4.00 4.1.0 4.r,0
Harper's Weekly. New York C(ty........... 4. .i) 4.00 -4.50
Century Magalzine. New l ork Ct -.......... 4.00 4.00 4.t
8t. Nicholas Mngazale. New York Cty ...... ;i.00 3.0 :3.110
McClnre's Margazine. New York UC.ty.. ..... 1.00 1.34) 1.95
Fran-k Lerlie's Monthly. New Vork City..... 1.1) 1.2 1.F5
Munnsey's Magazine, New York Llty .......... 1.00 i.0 1.00
Success, Neow York City '.................... .i)o 1.1i 1.75
Ledeer Monthly. New iurir City ............ 4.1o 1i.o 1.75
Jud e. New York Ci............. ...C........ .OO r..Oo r..
Jlud.e. New rork Cit. .......................... .) r.0( r..50
Lealne's W%'ekly New Vor Cty............... 4.00 4.41 4.50)
lteview of tovilew, INew Yort City........ 2.50 '-.o 3.15
Sarlbner's Ma n.azine. Nev York it. ....... :I.4n) :..no
Amer~rnii A;rtcltutilt, New York City. ..... .1"() 1.2-5 .,5
nural New lorker. ew York City.......... 1.00 1.5* 1.75
Coinopolitan Mlagazine. Irvlugtou, N. Y .... 1.0)0 1.2G 3.01)
Country Gentlcmcn. Albany. N. Y............ .40 2.04) 2.50
Farm Joarnnl, P'hiladelphan, Penn.......... .50 1.4)l 1.50
Lipplinott's MnRaazine, 'laillqdelphla. Penn.. 3.10O .8.1m) .O.
i'oth's Companion, Boston. Blass. ......... 1.75 2. 2.9 .
Farm and Home, Springfield, Mnsas.......... .5)0 1.040 1.50
New Eni land.Homestead, Springfield. Mass.. 1.00 1.25. 1.85
Good Hoouekeeping. Sg ringfield, Mas ....... 1 .0 30 1.6
Farm, Field -and Fires de, Chica o. 111...... 1.00 1.00 1.05T
Orange Jud Faarmer. Chicago 11 ......... 1.00 1.2r 1.85
EP tomint. Indianapolis, Ind .... ......... ...; 1.00 1.cO
Ohio Farmer, Cleveland. Ohio .............. X0 0 1.N I.
Mirelfun Farmer, Detroit. Mich ........... ..o 1.00 T.0O
Parm nnd Piteside. Sprinirfeld, Ohio....... 1.00 1 .O
Farm News. Springflcld. .hio. .............. 5, 1.00 :1.50
Home and Farm. Louollville. Ky.............. 1.00 1.50
Tihe Farmer. St. Panl. Minn ............... .) .50 1.54)
Tribune Almanac, 1t01 ....................- 1. 0 1.60
SPlease send cash with ordtr.
Those wishing to eubEcrtb, fctr more than one of the abuvo p,ubllcations In connection wlIt
, Wt Tribune may remlt at piubHauira' regular iric'os
Address TUE TIUNElIUli. New-York City.


- .THE COLUMBIA


GARDEN PLON,

i -, tLe late-t lotl liiiNet CO)iil pete
low tor w"or W iking. i ph iLt-, in the fal t'.i. [t
-;tl.jiiViLt;lble; IthI wuigriiht the block to
th-e bladl is ilttail-hiI kc,:)eep it. in Ihe
, a id the dlithjl ul1 plowitvl is i',rgulated
iinig the hanliiill.k A biy or iilI of ten
an handllet it ittli ill rr.fteL ease. It hian a
t,'.,il whV.;',l, tlu l-i;l,iL of which iakos
\\ iiglt. or itlr't. It lia. tive bl e :,, 1 is
iin., inold, "2 .a ,limv' 3 ,i A 'i-i ls-i'r w,,diJino
.hli 4 I lJlll-,I..:i; i.t 53a t';i ;L. \V 'i'1ench
h11 Lac.h I I .v.
W\Vli hav: inili Il rrinLi':ll imnuiuts Lby
wa.hih we aC;0 fur ii'hlii thi, pluIV !tt
S tll fa-lry |rice, ;.7r5, wiith
-tcie 't:.y inhu


I'a S

n T 'ft-m I ihls of j.' oh i'.' a;ils i'mnplet..-al. I it--facstoiry' fuvJ;',4 ,"j
iparhaw to piv j-,i -,ht11,10 1111O IW rn;M l0)" '' "olI 1.1i teIl-rt'it II EL I at ihu 1,1 ii l' F r tat'l l .% U ii lli
O)vdor Irow the lBUo itvij -,


A


C


^ L=3-.: I .--" '1-'1.- < I. N e % .
SWA TLLL 3 ST LL rnoirW1rro WHI AVOLL T rii.:. and Mr Fi,..n-
LAiD nLUA Low.J ..,) I. 'U IiNe t g,' ,e
-"nt out of tlhe besie.g(, 1 c exce ,_ ,.i -' in. a
\:iy rf I-na oo .-. As s i1i as I I it .lj:I 'f li'l \I as'on
'';:nd lod:i..iuGs secured a .nl:litaorl' .l i
:xs and j uci.in pat yin. it a. c-rtiticate,. o te ,.,ii '"e
l.i'i, M.IJ!slpr "Washbir.n as'to ny,: ."' 4 '
it iiy ai. nud n-it'ality. T1tese'stoi '[n mf6wt'ill .' :',y or
i g.jod stead'.-itl. the nPxt wriek. S
!'l;.-Ire wvre'in1. dd. b.it maniG (erman .". ai 'lorwl,i diC l flril1'
11;1-s in li'Larl i b t til ipbo r ,le greatlyy" i'a '

't;ly in .tsl'o rny oUne ofu born..t ~ -
rl'heiiifnlman. I' had liheu tiLkli t y '" (a. I' ''vi ' wifl t ct
'.ii-J ls ill a cce'ri u n mIiseialdle rFes nurant : : .i lt i il,.',' *::n',' *I, ,,
,lid laying ,4the: priceJ aIke.d wjliwut : . i' -ii .p i! ,i i'!. I: I!
vouipla.iht when one evt-nlupthi 'r 0 p11i'-' :ie i!i n .it'
-of theJplac gllP wan a surly 4 I" "T- a .. i #,
-low at IZi~, empted t i'l to. fi'ii ., fn i k f iJ
thalt I reei~ted. '"W' .had some, .i.- tic S..llr'iirc J pl1.:i.s.
words, and I left 4n. aiger. ud jngt.
more than an ho6lr had passed.wdehI "'1 ---
received a visit from t trio of th~ b.'-a- e* Open Air.
tonal guard. I haIo been den'ounceil.,L (' i'
the old man as a German spy. The
trio consisted of a corporal and two/ t.V ':ill
men, and when they badgalned 3 Thc m-k
room the corporal saluted and cur- l .'a hI l
teously observed: thIn. -
"Sorry to trouble monsleur-J~t as he. ln 'P
is preparing for bed. bi.-!-the fact is I others itP
am ordered to take him out and shoot to be. ".
1lim." geniel
"For what?" I asked. The n :,r0ou
"For being, a spy In the employ of, by t( I :ut.- u 1
Bismarck. Come. monsieur. We have that o '., :-- :
otlhrs to shoot and cannot waste time." seabl ir ,1l,_i
"But ,yo O go a little fast. corporal." ;p'lial
Protested one of the men as I loouLed0 Lth ''
from one to the othej a:id wondered i( rmiltitIi .
it was a joke. "1 think the orders wer .rlp e a .e
to take monsi;rur before the provost l :.
mlarslhal for iu\e "Say you, so. l'Fancois? Well, wnha's -t'is I' ip alit hirly ht.
h, go \i-oly and -ell for it, I 1 I. ,
heo oddlNo him w :.tel' I, is sLoi to- lo ll 1 l..
iight or tomorrow? It will colni to Aitolt" Ibe la ;irs.uii-ir t i
shootingg anyhow, and we have three one of tlh:, s'-o tl:lqui ;ilad Idtal little
th:er places to visit before we can go parliaments.ln Le;st.'Ie,.
':al'k. lie reasonable, monsltur."
S aM'eant 1Whnr lie Sold.
For anwer I showed him my passes, ,Mthere Vhes l l i' S fn Id
stu.d 11e h teadnuarters to which I "Oh, there goes Nel Gadtingfn with
,,ad beenJ attached and t1en ire!ated the her fiance." s,'l old Mr. Grunnipleson.
u:ipe of dispute with the owner of "Father," exclaimed Gladys. who Is
ihelesta lnant. a graduate of Smith, "won't you ever
"Ah, I see," replied the corporal as give up the habit of butchrring outr an-
-e scra'tcLhed his head and smiled. "It guage? You mean feeonsay."
,vas the old man's little way of set- "No, I donlt mean feeonsay. nuther:
rlintu a 3 franc dispute, and he Is prob- Ain't she gain to mnry the blame fool
tbly Imnlii;:i merry over it. lionsleur for his money --Cbicago Herald.
.merican, you are all K. O.,as I believe
"boy say. In your country, and it will An Easy Namismatist.
'hey say-tIn your country, and It will Mrs. Goodart-You seem to have 80some
..:ive e pleasure to do a little business educio. eGarY ou sem to e some
education. Perhaps yov were once a
.x'ith monsieur of the cafe. Attention, pTofessIonalma

pr ,ofress on m ady, I'mnmis-
i!:lt! l:.g. t face ai1 forward march! Pofessional maI ? -
-,Vt (came for a spy. but found one who toward her-ady, I'm a nmis-
atd fou;lLt with us. Good night, mon- matist by p session. *
t.us o," m Mrs. Goo -A numismatist?
'i wtnt a:-o.itnd to the restaurant next Howard I sher-Yes. lady, a collect-
o : It ha been turned wng or of rare co s. Any old coin is rare
19or" i:,.-. It Ilhla been turned wrong to me.-Phl i pha Press
zide out and ap number of children were a .
cookingg for scr'aiijs of food. Whether Talo ill'd a Bear.
the u:il manu had been shot or driven "I suppose." said the barber to the
away I know not, but his occupation man who was wearing a bear's claw
!u'l diepairted. I saw the commune on his watch chain-"I suppose you
Fti: u;.: tr 2 realized what it meant, killed that bear yourself?"
Iand I 1,l-awny from the crowds as "Yes, Pldid,"/was the reply.
.tu;k-h as possible and had little to say "Was it 'v g'zzly bear?"
to any one. As soon as the commune "It was.'"
got fairly under way and the national "A big one.'
guards went over it they began to "About the ze of a 2-year-orl steer."
press men into the ranks to defend "'Gee whiz! Iow many bullets did it
Paris. 1 had three or four narrow ej- take to kill fbif
capes fr yn being pressed and finally "Not any at II."
took up my lodgings in a vacant house "Brain him ath an ax?"
on a side street called Labanc. There "No; I talkelk to death!"
were with me a Russian adventurer, a It ok the tomer 15 minutes to
German machinist and a chap who get the his shave, and during
clahned to be a Corsican, and who ac- that tia. .barber didn't speak an-
knowlidged that he was a deserter other change.
from the army; strange company, but
those were strange times, and we were lw mablle, relablre person in
every a o represent large company
all mo\ed by the same object-to keep so" oal reptalon; $l 3 salary
clear of the muss. The German was e01 ,h le weeklyet 3 per day, ,i s
iluare and hlnest and had been living .~o6ty l-e ses; trait -
liu Pnrts for seven years previous to tona-fide, salarlo coniiiissio. ;
the war. We made a common purse :alary:'pa 1 turda.v and exiren-i.-
and did our own cooking, and it was mniiev a week. STANII-
bieiloun t.ut any of us L.-It ullr retreat ABRD II rhqrlll s ,Chice.'u.


...... 0F ij.i 'l,:A'h1' O( ne
Hi't -. l rw..':ci r g..vern-
1. i,:" ti -!t'."illi ro atta'-k the


A.'.l L ," I,.V aSi i y th" t he'
w 'r. .'tia l IVlrt'oll in ;I
.L. iLen tli firont ido'r \vaII-
.'i1' l il ii l ,il'tn i',i I.iit .-lr i tlhi
S':'Ik^lB iienll icuit <'-;iirn- pfuIncin:

i'iL t' iy i I 1,.*L** .,11 \\ .ut
i >1 3 i -. .< I I i *1, 11. "
i i I 1i1. i, A '. l. \'',il l I 3'..1
I,'-iil .* ]l tl'-;,i1t, ai (is'O "
S.-oll' -. A ,.' i.Vlli 'il Like w e. thl'
*:i!iir sin hi, d ilo sui'red to aus :e:
I .;lii. l'; lou.
"I 1'h ,"t so" 'iro irly observed the
!,a. -prw. i nt, out into the bad.
ya"rd will i t ile of six men and lakt
this felo ist.
He p-ln ed to the Russ'an, who sud-
denly fI fdhis tongue an'd began to
urgiue ;,I protest. lie was runu out by
two Ilnen. his wrists tied and his eyes
1-n 1:.tsf and be was still shouting
when a oley laid him low. The Ger-
man wa taken next, and the Corsican
followed. The thing was put through,
with appalling celerity, and it had
come iT turn before I scarcely real-
ized wL 1 was being enacted before
my eyes.) As they laid hands on mle to
run rm ui t, the wail I gave muy name
and jiodci.'ild my passes. The men
laughed sarcastically, but the officer
Znot'onc o llthem to release me for a
imormeint.:'hen he hld read the passes,
he asked ea ?ow questions, growing
more civil ajl the time, and at length
he i' tiurcL] the palutrs, with the re-
m" rk:
"Yell were a little stupid not to speak
up at OlCe. uLonsieur. Thtlugh perhaps
you could '1tive said nothing in favor of
thol-'e othe:'rs. However, better late
thmn never. I shall leave you here,
;;ou*:h c;.~n :lt p'ou e that i' Me onec
else vwiluct disturb you later on. Bon-
jo;' l. L.IOi ';r A'iertitc I .".
1' : .' n:a'I 'hii ol v wit' hisb to M
no'l lt( uIll' a.n(d as econi as the crowd
Lad ipe-;"'Si(.d Ihlimided for safer quar-
i;':s. Tihe '. it'-e ad ien, were left un-
'.l;rld, ind as 1 slulked down tilhe
.'T t I -i to pawsstwo others hanging
i i.i -..i ,' -. Their crime was argu--
that4 Gud ..:'.-. 'rt,:.ur than the
Tv '. 1 : ; I t h '
.i, ih T-1 ,\ ,tapli.ed

[r, 1 1 1s :1 r
i t I I, ,. r-I
I: J, l ; l1:


i1.l 4 i h .,tn y a l f, .,5l

I L' ."1l L : I IA:Lu tLm t h.i7 .
p L !1 1t1at C.ati-a. T he,
Wiultv.butsnatl tMat L'.


country place a id "do better, where
fie hls were green and u lhivingg might Lbe
iwreslted from erlt. not tire. d2I:t at
Liv il!r)ool goa resolves went wiihl tli'
eari ngs. Evidently this waas wv.ihat hi
iwas horn for, ten days o mnise'y--be
could not get usrd to the I'i;races-a-
week of whait some men called pleas-
ure and then the furnaces again. And
so it would go on until- Ie turned
again and looked down on the waves.
How easy It would be! There would
be one stoker the less. and it would
give ilm distincttnii for the first--no.
the second-th!e In his life. The first
time had been when he left his country
.home to make his fortune. He had
made It well. lie sneered again, that
bitterest of sneers, at Oneself. Then he
walked around the wheelhouse at the
stern and leaned against the rail at the
back and looked down at the water
swirling in a widening, r';i,, l.f:i,.!
path from the beating of the screw. It
was pale blue, with filmy ruflies of
white and here and there a fold of deli-
cate green. Then as he gazed the wake
seemed a liEt thing, rather many
things, and their little lips of foam met
and whispered, "Come," and laughed
at hint as a fool because' he hesitated.
with his hand on the rail. Not that he
was afraid. Oh. no!
"Say?" The man started. He clung
to the rail as if to steady himself.
"Say-hellol anythingg the matter?"
It was the small boy he had seen on
the upper deck a few minutes before.
"Io," growled the man, leaning again
over the rail.
The boy moved nearer and leaned
over beside him. "Water's pretty, isn't
it?"
There was no answer. After a mo-
ment the boy began again, "Say, isn't
it?"
"S'pose s4."
Again tlhef was silence. Near the
man was fastened to the rail a small
dial, with tiny revolving wheel, and


CLI


"TI" ST3TO',l FLClECR.
shie e .;if. I .i i 1-'. ir-l st:,nn.
L- rv j r .1 i i .. s r. 1 > a.
71,-..' r....,-t .. .t, l ,. I .I 3 1 a t d o..f w re.k.
ILL 1 1ith..'- II t at.g to nlc.
Tle v ;i : I,; '-,, ; n'..-
I lht . I't iit :L, ..;:nrr'r bl**T6 1M
I t t 1 t'r -' .. that lauFhing s[i:es
L.12i.i..r my narrow room.
I .v a 1-i- n fair-
Anrl I r,.SiLJ Ihi l apli' -' pure nrd sweet,
11 3t tIe o... e 1 I ar 1 i .- fI 'ir Ic-.
But my flower of tht night and storm
Silhr,.-ric L.,fire the diwn,
And black despair and grief and pain
Came with the white veiled morn.
0 night and storm and dark
0 wailing wind! 0 seal
Why did you bring so sweet a gift
To tak it so soon from ae?
.You hold her in your keep,
For she comes with the storm again.
Nay; it is not the whispering snow
That sings at my window pane.
-Boston Transcript.
A A CHANGE. i
f '"-- -'6!- w
It Was Occasioned by a
Small Boy.

He sat on the lower deck, his black-
erned Ihnds clasped about his drawn up
knies ae:d his head dropping upon his
bared and grimy breast. Beneath his
lowering brows he looked out toward
the sea at the purple, white trimmed
rollers, at the innocent blue sky, at the
far horizon forever 'unreachable, for-
ever fair. yet changing in beauty by
day from a clear lavender line to a
gray iand misty shore, from mountains
of go:l an;d red to the alauaster walls
of s::: g;irt palaces.
fEt tfrowu.ed at the sea and sky. for
the giwn' 4the furnaces was still be-
fore lis eyes. Though the spicy sea
wi:d, blow upon his breast, yet th:'
smell of the blue figure was In his nos-
trils, a nd lihe Liasts of hot air still en-
velopred him. Now he turned his head
impn.lienatily at'd glanced at the lIrper
deck, whI i the few P\ is't':ngers the
ste uisl ip carried x vre sitting, talking
ai1 r1eadling at their case. It Was so in
i"el. Some 'wore always floating easily
on at tle ,'xpleuse of others. Ile felt a
dul i ...- to lhiink that Le should be be-
lcv" :,nzt i at rh ui. It was his
o' : .i. t .i-- lite nii a have uad e
I',- N i.:'i:'- thliiL ;. but now his
i .: ,..d. lie ec:i1iil never grow
a i, i..,'' .) it.
1i- I., iinr-ld tr. i!jI rail and looked
,.I, i at ii.'1 \i \t.s ( c'liiIbling coura-
ii.' id. ,iiily i.o fall again, as.
i lI l'.,.:,L ln,<- -- i 1 t l l i>t. \'V O i'S. II-._ ,,
c,.. I ;ii:' l ,.rrl: ti, water v.e il/1
i .i t iil. li co t i' i I [ill- 1)-:i ia and body!
T .l-it' ".1. t, ..,I'' I !i,.,u hi. hard lined
fl':act ,.e hii lil! :bi;liU tuoward 'the up-
lI r dr'-,!. \.'LUt jld any liife-amotilt
o,,. h.ri u. s >. \ Il' ii i:. hi.sr et how tlny
1.tL liJ 'li-i .lin t if tii%.yl thought it all
!V ,lj d i:i'or ii <'l:-mi u I no :1n1 'l
II, L'n ,< ;,i \'lls a .I.:L|I by tilP Ii'
iiH ,')t 1fE- a-, IJ;u l.,,ly 'i li l l.,II. I-t l tlu-i-
r nc4 *.ii njn h:s ip .-L -t' ,.-i:xi .J.ll, it-
I" ii'.'ai " I ti'c p th a ii
ih i ,? 1 ,l-l ..:- i Ie 'L Li, ', .: Il, l,' it
il ,i.l' ( I.-c 't'.i l fiajiu Li Itlr .s aniid ,l-
:,.t ,' a l, l r l" .r i i a I ['';i| ;"!-'

", L t't' t. ili" h n i ill, d .
ei'tw:'-ft'( I :w 'kl *I'.-!y n.:d r ..m-' ii
v'llle-,i." uppait tt e.-s ;anI1 ',;1 ilil l'
bL'.shtn. 'l'iiI boy lV'rhtied ito ti l,.' Io ;iu
u.n. hiit r'. l linte. r stoie. wall, .fi the
.oli l.ardl nn2 'l ll na s,.dhrnl twilge l h fA is
ici- I .l ht' ietl hl-t 1 ii; irt' feet through
iii, li". Iti-In gi a -' niid s tLnmbled onin- i
ri' l I.\: |> *d al'lh.'. lHe sat i,..hin on t ein
il.it si i n'.- :tl v:.it ,out the kitchen t
i, r. 'and his miher" came imp i>'uhiht
him ,witli a blue anind \- tlidP' lcrtki'd e'tir-
I'L of iset milk ind dropped a wxrn !
tlcu..nlit into his lnprurnit li a d.
"L.ook oilt" it's ot i' he couli i:i" hier
say, a.(Flit aroused himn with ii star.
lie l.oioket down at tile' old trouser's 1ii.1!
filthy shirt They seemed to co ai'i a
mnore than physical, a morn 1. c';11 llii
nation. rlThilat country boy l:'d coure ito
this. -l From f le plaeeful S:tnlei.iiess o:
,-hat qu'et life to tihl ugly uonoiony 01o
bthis, earning a, lnw n .-.ij.ing lby i.,.
,i itt ot' i:1i *.." and spet i dii g d ld hosr
:- -*iag for not lnrelely mlcau, ofo d>-
basing. objeu
'fThe lst tim he had bxe n in Atrwrl.ca
tih hiii gonse to al sailor's bothil ttU(l'
lhl lhone.;ht hai aflr thI is v'oya.: li'
would go away into some lfarnlty:'


ry of the orchard and stone step, of the
apples and doughnuts, was still with
him, but it was no longer the bitterness
of death-rather the sweet savor of life.
-Springfield Republican.

The Young Lobster.
From the eggs. of the lobster are
hatched creatures not in the least re-
sembling their parents--ittle fellows
that swim with featherlike locomotive
organs near the surface of the water.
At the end of six weeks they develop
legs, unless, as is highly probable, they
have previously been devoured by tish-
es or other enemies, bi'c Li;r thereup-
on smdll lobsters of familiar shape.
Having reachel this stage of t.'oiu.'h
the young loliters become walking ani-
mals, and, sinking to the bottom, imme-
diately seek hiding places to protect
them from their foes.

When Coronets Are Worn.
The only occasion upon which a
British peer or peeress wears a coronet
is at the coronation of a sovereign. At
the moment when the archbishop of
Canterbury places the crown on the
head of the new monarch every peer
present at the ceremony dons his own
coronet,


from this i twirling string led far out
Into the water behind.
The boy came around to the other
side of the man and near this Instru-
ment. "How many miles have they
made today? Did fine yesterday, the
captain said."
A faint look of Interest passed over
the man's fare. "Most time to take the
record now," he muttered.
They both bent over the instrument;
their heads were close together; they
almost touched each other and the rail.
The man forgot other things for a mo-
ment.
Then a great foghorn of a voice
sounded near. "What are you doing
there?"
They straightened up and faced the
second mate, a big, powerful man,
whose usually.good natured face wore
a fierce frown of disapproval.
"Get out of that, you. Whint you
roun' here for anyway? Get back there
quick. If you touched It, I'll"- He
drew nearer to the Instrument.
A sardonic smile, unseen by the mate,
came to the man's face. As he turned
away his hands rested on the railing
for an instant. How easy to vault it!
What a surprise to the mate, whose
words had been comparatively gentle!
What a sensation for the passengers!
IIe balanced himself for the plunge,
when the boy spoke. The man had for-
got&n the boy. He was leaning against
him now, the curls of, his thrown back
head touching the man's soiled shirt
sleeves, while he expostulated with the
mate.
"Now, look a-here. 'Twasn't his
fault. I asked him to show me. We
never touched It. 'Tisn't hurt a bit,
now, is it?"
The mate straightened up from his
examination. "Go round there," he
ordered the man again, and the sailor
slunk away. Then to the boy. "You
musn't touch things like this or I shall
tell the captain not to let you go over
the ship."
"No, I won't.'Pon my word I won't."
cried the boy. Then, tur.iiii.'. he ran
after the man, wlo had il r..; d uil.:.
the deck some distance, away and wasl
staring at the sea with a perpllexeI.l
face.
"He's a nice man," .:explained the
boy. slipping down beside him and,
nodding his head in the direction .l'
the mate, "only ie has got an awful
voice. Yelled'just 1;lk th, ,; .;- \.- '..
T got on top of theeL e tIldo ,use. LiL,
doesn't mean it."
"No," answered the man, still ga.zlug
at the sea.
The boy looked f.l:,'!y ui at l.im o'ace
or twice, then drew "a p1Ic' of r,:ipe
from his pocket. "Say." ihe :ilil) in-
snnatingly. "ono ot the s.-'I..r4 t(:.l.
me you (onold tie ntmore''C k.r. tlh'll :l'y
other fellow aboard. S:ow' .me how,
won't you?" '
The man took. the rope and with
mechanical fingers began tol tch tile
boy how to make tie niaplvs.t Lnots.
The mate came by presently alnd look-
ed at them from Ioneath his b'jsl.y
brows, but passed on without b pak-
ing.
"My," the boy exclaimed once In
honest admiration, "don't you know a
lot! I bet you could beat the captain.
Where'd you learn 'em all?" "
"Oh, I kunobed some of 'erm when 1
was a kid." answered the man, uaiil be
went on tyi ag more.
It was ;n absorbi:',g le-'so. iu-once so
by the boy's eagernu'ss and tlv limla's.
increasiiig interest. Suddenly a shiril!
whistle sov;>t:.: ed thro':i! t l`o i t 'itr. 'It'i
boy looked utI. Hs! lather beckiOH .,
to him from the deck above, i'U.tf t
'boy rose to his feet.
"I've got to go," he said, "bnt I'll be
practicing, some of 'ep. and you can
show me the rest next time."
He started to run along the deck,
stuffing the rope in his pocket. But he
had only gone a few steps when hLe
suddenly turned and crate trotting
back. He stopped near tihe man a lit-
tle uncertainly, pulling vigorously at
the frayed end of the rope.
"Say, say, you didn't mind what the
mate said. did youlif' He didn't mean, to
be cross. They just hovr to boiler that
way."
The man did not sneak. A.i':, ;he
whistle sounded. The hbo turned, but
persisted over his shioulder:l
"You didn't mind, did you?"
Then the man laughed a strange.
sudden laugh,. "'No, I d.Jn't raidd"
And the boy sped a wny.
Then the change of stokers came, and
the man was called .below. He went un-
gi udgiu.:ly uand promptly. AS bw pilsse'd
I -t;.raill the-upper deck the bly, who
was standing there, leaned ov-er and
waved, and the man lifted his hand to
his hatless head in salute. The.memo-


Tli' M3ap Iill .-h, w iownerTs f lots
in thle city jn.-t wl,e they are lo-
cated, and is of valre to thu.se think-
ing of buying property.
Size of Map 30x50 inches.
Th'e BUOY will send'this nap to any
address on the receipt of

ONE DOLLAR.
Or gi.vel,'as a premium for 5 year
Cash sulU'scritions.


50 YEARS,
EXPERIENCE
-*

TRADE MARKS
DESIGNS
COPYRIGHTS &C
Anyone sending a sketfh and description may
quickly ascertain our opinion free whett- an
invention is probably patentable. Commit ",j-
tions strictly confidential. Handbook on Pat 'a
sent free. Oldest agency for securing patent,
Patents taken through Munn & Co. reccl
special notice, without charge, In the
$dcntific Jimerkan.,
A handsomely illustrated weekly. Largest car
cilation of any scientific journal. Terms, $3 a
yi r; four mo nths, $1. Sold by all newsdealors.
IM.IIN & CO.361Broadway, New York
r tnih O)lf;:ei. li25 St.. Washin:ton. D. C.


SALESMEN WANTED!

od Wages and Regular Employmemt!
F'u.r (Goud, Li1e, Energetic, Competent Salesnien. Apply lor ternis.
\ \\ ill have for i'tll of 1901 and sprinf ot 1902
AN IMME N 8 E STOCK
Apple, Pear, Peach. Plum, Apricot. Cherry, Grapes, Japan
Walnuts, Pecans. Etc.,
) Snll Fruit, Shade and Ornamental Trees, Roses, Etc.
do a (uneial Nilisery Business. and make a specialty of wholesaling
o large plantler. direct at low prices Write for wholesale pricelist.
address CEDAR KILL NURSERY & ORCHA'D CO,0
/ Willefester, Tennessee.


A Cold Snub.
Hostess-Are you a musician, Mr.
Jones?
Jones (who is dying to give an exhi-
bition of his powersi- Well-er-yes, [
think I can lay claim to some knowl-
edge of music.
Hostess-1 am delighted to know it.
My daughter is about to play, and L
should be very glad if you would kind-
ly turn over the music for her."


iTO" E A cure guaranteed if you use
I RUDY11 Supposilto
PILES D. Matt. Thompson, Supt.
aGrded Schools, Statesville, N. C., writes : "I cn say
L i -.lo 1 1 all .. ii ni for r i.e r.' r.r iS olwt.r.
i .t k, 0 'a. ri i t r, ,r.. I'-rTsiilsa
f i Dr. H. Mi I'ii i. r .-ur. T ni 'ruies
S lu a pracieie of2s v. n r, I have r..1 n. rirr. e'v ito
Sf.r5,& a yo ." PaleI, 0 I 'x) T S .aiple Fr-e. 'old
Cb r orIsul. MArTIN RUDY, LANCASTER. PA.

Soid at. St.. Andrews Bay, 'n.
At Dr. Mitchell's Drug Store.
X'Ca.ll for, free.-a nioIL.G, W. SURBER
Is prepared to cut
WOOD AN]) FNCE POSTS
nd deliver them at reasonable rate
If you need labor-with teamn, call upon
,. W. SsRBER.

'A SEOTtONAL MIIA1


P0 f-tv AlSRrias
and the

Bay Country,

We have made i i alrielmiits by
which we caii N rii .is thi., line eMAP
covering about ..iKitee.'i miles square
of territory, iliclu'ling thie Ciilcinnati
Company's Tra-t, also Harrison,
P'-il .- Croliant.,n, and alijacent
country, for
ONE i)O.LAIl. ,
O r c l yearly -1.L-tii on0)
By fti. aid of tlii i 11, ti lI '. ti .nt i
li I l li ,',i:iei.l .,f the Cilliinlnnat
< ... i n ,. ',n ... ,.. -ity ;'-r..rtailie~l
,.. I, ii i iiy s.ii d u., $1 a,nd their
i, l., ,ij, :i. i i At. u\ i\ ill .icaite t lhebr
l. 1, I ,IIi 1ct ,i i P t hIP M l .,y ni ail.
A ,l' ... '.'.i: l" irOY,
SSt. Ainliens. Fla.
For i5 .l.i l'illt cril t:ss we' will'give as
I [prriiiina I .Sectionl! Miap of telle'ba
c.iup 'y, or I M: I'p i,' the Cil,' of '1t. An-
drewu Either man iold sisilr-.-$.--
- ~ -- -*
Our Clubbing tist.
Tlie LULIJO lIas nnde,vc-r. lilihern r'lini
'iirr aLrriangenlmentls ilhl a fev ofIthe Tery
lih.- publientioiis in the country anid fo
lte present caln send for a whole jesir
'iir. ];Uo(Y nnd
Leslice' Illuintnted Weekly for.....f3.0( 1
I-mi ore t's Algitazine ............ 1.7:
D.)crroit Free l'r'V~ (t icUe-;a-t eck
iild Yi o r H- ok )............ Ifo
S 'I1 L Fli '. U. i (.'i:izei, d:iil ,i r $t s05
,tto ', f kli for$l 15
Scintific- A '', ;rin 3 50
Flio u uii : Alii,, r'l il (_;r'1.im f ., '*r,
ilf!0rmer AII., lilnt 'r;.- ..... "2 ,";-*
jl e; l l'] i.. .l r i. Ic L | . *. 1 ^
F tic r t'J i!u ',I -l 'l ';i k i .I 1)
Farm Jourinal, l'hil:aidi .,,iIthy I I'i
Uiiltimlat'i Enquirer twico wt.awcek
B ,8 las j '. t .' v.i i l. . "I .5 1 '
A tli nt .'.t i i iI i i . ): I35
N World (thrice:e :1 r'k'. I W) o
For aily or eiilier otlF' l above |.ulll,?a
o1ns illn onlit'ctioil witi the 1 1'OGY, d-
"'J-s all orders lo TilHE LbUOY.
SI. Andrews, Fla


A A MAP

Of thie, Cilt ofSt. Aiiir Ow,
( otteln up witli "gr;at care. by tihe
publisher, who lihas ::arel-. no pains
to* prepare for the pibblie a xmap of
St. Andrews an it really is. It shows
aboutt

FOUR MILES OF C00 ST LINE
Pxtending eaI nu il 1oni year'ss

Point,, taking in the Old 'i',wn II site o'
St..' A ln re ws, and gives lOtcati.,n of
public business l)la;ce', p ivate resi-
,le 0*.<, ,locks, etc., alsc e\ ery-l].t ii
eacli bIlock and tlie a,._joininig atdi-
Lioin o tlie Cil.iiina i (''oinian.v 's
liid'l. i ith a full ,-e f iJ.tiii e"
name.


/_ j


WARE,
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs