Group Title: Expugnatio civitatis S. Augustini in America, St. Augustine, Florida - 1586
Title: Latin Text.
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00067058/00004
 Material Information
Title: Latin Text.
Series Title: Spanish Colonial St. Augustine. Readings.
Physical Description: Photograph
Creator: Theodor de Bry
 Subjects
Subject: Saint Augustine (Fla.)   ( lcsh )
Florida   ( lcsh )
Colonies -- Spain -- America
Temporal Coverage: Spanish Colonial Period ( 1594 - 1920 )
Colonial Period ( 1594 - 1920 )
Spatial Coverage: North America -- United States of America -- Florida -- Saint Johns County -- Saint Augustine -- Historic city
North America -- United States of America -- Florida
 Notes
Funding: Funded by a grant from the Florida Humanities Council
 Record Information
Bibliographic ID: UF00067058
Volume ID: VID00004
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: Board of Trustees of the University of Florida on behalf of authors and contributors. All rights reserved.

Downloads

This item has the following downloads:

PDF ( PDF )


Full Text
C aitsS. A v vs rIN, ligneis dibuextfruta,amenifimoshorros abuitfolumr ndiquefecundiitmu. A AAhiglk
igneiniecdoplane denaflaraelf.ln hacciuirateprefidium erat iso,Hijpanorum,quemadmodum etwam in atio oco S. HE L E -
N A diito, qui Iz.miliaribtm hint aberat, idem conflittumprrefidium faiti Hcsatcemprjfidia eofinte &onflio itadniofflt4
erantne vel Angli vel Gali interiecam terranm(quamuisincultam) occuparepoffent.
Numerorum intabulaexplicatio.
i. Locus rbiclaflisAnglorumfirmdtisanchoerripriofubflititi. Locus, vbimilitesAnglorunextjuibwtfuntegrefli Pi-
tnculum,/iftepefcula,in qua viilesconflirti erant,vrde bofrium aduentu incos tempefue monerent. 4. Viaqua in lttore ma-
ri Anglidpropugnaculumprofetliftnt. Locus, vbitormentra neaexnuibusin terramdepofirtafint. 6. Pratum inloco
depreffofitum per quodAngliadfylus mregione propugnaculifitasperuenerunt. 7. ylua in lttorefluminis, vbi multitumuli
arenarfaerunt circaquos Angle afirametatifunt, & aliuottormentaira collocarunt,vteodemadbuk die quadam inpropu-
gnaculum emitterepoauerinr Sequenri die Dux C A n L E IL tanquam npremus ordinam dustor, decrepit cum populfo tor-
menti bellicisfumentraqcere,vrpropiusadpropugnaculum veniret, quod cam Hifani animadunrterent cam noCurnoT em-
porefugafibi confulenes ,propuignaculum deferuerunt. 8. Locus vbiH H4iani crcapropugnaculum nonprocul aflumine in excu-
6iisfuerunt. 9. ArxfiuepropugnaculutmS. I AN d eP osdictum, quodex ignocedrino ab Hipanis eleganterextruumun,
Sr4.mximis tormentikmuritumfuit,qua in Anglos regionein caflriscomrnorantes, direxerant,fed tandem ab ipfis igneiniec6
vaflatum eft. o. Trirenes Anglice, quibus Angl, cua terra non poffent, mariad cinitaten S. A v G vs TINI profeitfunt;
Qua mquitdem cCiuitatem mox xpugnaram,inteo ignedeuafterunt i&deyuerunt. ii. CiuitasS.A v v s T N i ,in qtuapra-
jiumfi ir fio.Hifanorummi m tum. 12. Curia cit ati. 1 Turritfiuefeculain qua Hfi'ani excubi agebant. 14. T!a
plumt iitaris. i Delphin)t,nobilispifcis,hoc in loco reperus, color in dorf crulei,in lateribus viridis,in centre vero albican
tis.cput magnt expartteetiam ceruletml babet,quemadmodum &fuperioremcaudapartem. Interomnespices conjaetunm hu-
mansum minus vitat, remporenocttrno totus aurew apparent ltatur quando nauesaduenirevidet,& e6i vnicedeletatur,carnean
habet boni &faltraris Cibi.Nihil comeditprter aues &pi fes minors alios, naut hamie fapenumnero capere os &in cibumr a-
pararefolent. ,6. Hik raitus pars ef regions FL o R nD A fb 30o adu li rtudini ifia elfeatiolrkpoli, mare flo in lose d
deprzflu qua in ali Infulis.
the Peop a
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs