tf* ,' M U ACTMOIIXCDH
jt .
.
.
.
.w .. .......... 111 rt.. w tl .....JAw I ....... r CapW.1 ttratit.. Il .U1 ... so ', titjtl ky li* atatMtJM. af Utf WE" H..liliilaMiaatmtml A.
this lUAMa ...
aattr tafaa4 >| *
js I.pNI,*t ..I tr ......>Aw1.o.a... AMIMttMl 4.Mt MMM. ., .t.M1MTi ....... .... Ut I! UtotMMttbtoto ... .
ltrif ... 11 T. ....... =
|.. iljUal .. UlMl ...... tf .= fsttiIM JeW .1 i tViPHtllary,ajkiri i b .... gittitktoj ) 1 +. at .tia afLnlihtla tgw.t.l r::
toMMtUf this lit jwi. w 4.... _
CIr..1..11 ik. .. .. .. gltlt.yJ "I 1I. 5. Uft. MUly tf *atto* ..... ...... <.attaf,........ ... .
,*r *> .. n. pt.Illitlsa. 554 pe..ki.?wy .' ..... :.| 0..11.13ww..tpaps"tLotl.p ''al .kib *a<... tHtValtf W .j I &U Harpaa It...u .. | "w4ip UrakaMUUtotMt.: ..... ....... a*
.I V .f.... Air.." tjigratt ....
.1'
.at i / It i it (......Uf.<.4 lit Blt4t, .... ...r IVtI I s.>. M.lWypU w M4ttrajt ( *(.... WkMtkt Ur. af lU toM to lib StoM, to IM| '

lit UMtiH ...... .. Up ft* lUlt. .... slil "i i i.rw. ...1fw .........I to... { .... ....4.. Tx; Pijen> Tk> >Hotie.
At... fyililtaCpaa'. C w p.4k. M tUM kt WMtiit4 t t.llif. ...try |,...,.a,. W f II.. lull to *trtojt gtl lptwc a.......
& ... MfUI.Mj P4P4 Ik.* ..... to Mii totomattritt. .. kt(.1 Urttrittl. to fiiiftll-' tov*> I* .... t1.t .1 -- I N"Tk.& u BUUT a.'D.y..r
.11ti ilrMt, Mr.I FaM .... ttry M! tat* k toMrtrtI .. ltf paipal tt tkt iaito
-a:
ass tv Maittil .*.ac. kt.4 k .- glfM| ktt Mil. Oty trt ikt .......' : .. rr;. $4.1 114 *.3.1 I. liar).t. 'lass.: .:4. L..xN ......-j
.......vwi. .!w _.... 1. .... | ft j I < itiat*takitg ."".. k Vtt tr .....i .................
.MM*. af ...... U ttil Iktl lit tot* slit. .... Ik. Iwsssr.14s.ti..1ll..fll.l.at..t. eI lit 4........ B4r4.. totiMt.fi f k... ..., M! l..l ... tJM* ,try I 15... lb. arati.. Jail... 1614154. si 01141. I:..WINE 1.0&- .} .I..... = fK 1 1 ct't" -1 T M

feUk.i-l.Ukia. jtJfMtjI. Ullv* .{stla. M .<4.itl .hues liti iktrt b fast I |MMnbrly .. ,.... W* r.... tay .by lU ....... p..pl. tf t Wit, it*. Catto*. MOIha4.p. tVMla ... Itt. ........('. ". 1 4":1.. J
.
rUkta, MtjalIrat. ... Ujtl. fix, .. Lt. ..... tt ....... *TWl lit liMt MiMtorMMil.Tittw. i iHT Iktl Mf *kiM. MM to tUkltaiiaf:, lafanaj ......... M Mai I. .... aJial ..41 r "' Ti.r =-.

to .. .t. n4 ...., tUlirtot U.iri..1 tf Itlirttl lUvMw. U W pap..! tit tit .... |.. I.. ..... VMJ tttJltiift ....,.. .... M| tVtMry liM tk* MtatliItoMl : Bat*.i...s SJOtoj tilt.. *, |*2Iajlrt. ; 11--.,. ._ -

t,Il.. M "-4 : Mal, ........ll It
swi ...... U MTk CUUtlMI ItMttMtI ..t tAtitlp ...... Ml M/tkUC I U ..... .. luau i to taftritllUtMyaMV lk.y tat ..... gitittj. tolijtHIJlMMTitol Btitor W.H.(1m Jr1I.at. y. ....,, 4.
A ....... far .... ..J. Rp, Z$3i JNVLr .. / ,.. : ii tau
tjaftV. ..Ma N Aswt N .A.istrt ... irMllinM4| p........, des. .lpiw............ I + > blUit.. U CMM, l2a. : .

M 4lt>to.ItraaaflU........... ......... ell.t ...... caI.sw. N .1"'M, No... tUytf* MiA to ton ..... *Mlt M4 'N.ri.4..alj' M.ppw. M .......... 14 Mt lalt .... .toaf to Ml Ml lit. ,$ psea., fJ IWb 'aa i3t. 'a.s t.r.sr_. ....a.a.. Ntll IL

t s- ...ad.leI.Np., l/as, U. ......... .. .U i tj .... ...5. ..., so, r.'rl'W' tlsil ...".... lull'=s,ie 1111 asp..t.IdN 1 tUtjtJp .. &J.M Vat. vaWtJlitaj .h'. Iwep. $$545.IL..xlwril41j ........ ..... It ...

...A. *j.4 ia ..... vary ...,. 0...... 4a1 kt. ifM,ki f,. .... puts.: .. rp.... T'- w ... .."J..., .., .. I.... )1_ &..it ..... fcU ...'. ytvt ..............MI tfliir ..1141t Jd-w..1 10 ....r.-........' Ju t. Tl 11IS \

.as.... Ie .. .. ........ N n.. ....eI kti.( .ttit4 .... .f 1?n. r MIDI.. qrw 111.11 11.1=.4 fl I ky ....... .....malt M! ....... *, ......, ttry tJMly xa1.1d5NsI5iWt..11rdkX.. ... CoM c..a. u .tie...

u..IJ.I... M |. -.. to NTM ... M..; ....) r-.t.W." M .. I 4'.1.1. -18 juYN ........ .. TUtt It M litfft Ikat kapppl ... .., iL &.:k >..Co Tl 55.5 .

r PM>.. kt lit.. .., tf... AMWM tvit 61..1,t1i.1 .. ...... .." W ....t1 wI ... ...., ... .... M kl .. .. MtllMry M taw.......to...." ..c--- llal&.. *| ...... .

Ir1 ......i aul ... c.a... ..,..... N Ist+ aa... &W .. pl+tlk1411
l... *f LMtot II.1aui.liM .....h so sfy ..ar .. ...eft1J. TW .... bip ,,' .r rs.J.r tb' Jew w, KftTICE. :

t tjt kraitA .*.. Mt t>Pr-1 c..a..w N t.- W sir jNNNM ..... ... --'-- ............. Ie ril ... ........,....J .,... w. rrb b itt film far ..., j1I '
*> ..
UatrptaiMt .t.ll
it t..|."*J ...W It CrtM ;! .......bus, ... Unparb Ut)|4.IMI .Uaana M. H.pUaa.y. piii..4. la>. tt
.4t ..... ppi psitiw1l, < ) lU totltf .i>Ut < JI__ ... ..
ay >*. aa4 .. *. .*. > CWfttaa M MtjMMttptM viiti viBMttortarUt Lion' IU1K mUl ... -,. .. .. .
.. .
**..%.to...........I!. .SSJSU. k li r, 4 i. sal D wr>l I 1- .1 sill lass, .i&* t .1.. palest N M ..... r.....I st.a N w........14 w eI...., Uti........... J4.U,. .??Z'..* !**'jrr* ** Z
)0. .k.fplJpnart Purl b. tfaTM I...t.lr4 iltVplaot ---, ......j... u.. ......._. ... .k tw It. 1 M. ... '$$1.D.. tMaI1MN t t41s1. lkatotatfitn I S.* farawa tiltag afataw a.attjtl

... kafftlar M! I .... N ..I b.. nit ........ ... W Ie lr M.'eI,.,.,wr.I, .... ....s .I L.td p.wJ. .II slid-Ba ., 111 t1. rle1..w ts ....,.. .*MM4<4 MaJ k*. .M.>ataaaal..sb..1.I. MUtt,Mitoaj....U ..

-paps't.W .. ,far litl 1'**..,, U fail. ky lU k na lat4 W, N ... ....11.1, M41f t....) ... .We kttrikryattakrait I Is. 1st t..s w.sid. JLq r- ...... War i.w i p.Para.MALTHA .

J .tttlatottt ......-.... ...". I...... ......... I I, ..... ... ..... .... Mpi ....,4 ..C.tUabi. .... writ. II, TU MfaatttUtATaBaitMt* w .1Ir.py c1'$1rw I k.M'1 r- 4..a ..... tan..unCI. A**.'*

) C1a1.. a..... ...... .... '' "AO lie a.yir.jpjl IiMI j .? ....... .......", 14.111. .... ../ I to U. M. tab,.U. itt.. ngU to.., :'UUtbtj Miy a&tjvitof. ittMTUflaraAMIaytl 'WkyMitUt tJ.1. h.sIso. .M1.. .. a.-r .
.. to lU 9tott U.t ... ... ..., ...... .. ..... ... ,.. ,.... *att, ..a I. ....ty
r. .. Ie twlus eI", __, I eI..... ,.. f I I..... k* kit..tfilttjatt.....iktl C, .1 UMCH/. ..........

4.1 .w.'w ...-.,.....I' ,..... .... t'.. MyU ....j I5 41,1 ......-..i.papi.4y.1. NI 1w.I $.Ls. toatOiafUtVttkt. vil| I 0.55.....:, 1s54. slip I .II... A ... to CwtoftM L.a.t Runts h B1Ifll

f rL'Mw.l ,.........f4 .. .... ..4.j1./, a..iwr.tspsL..IMns. ,rut. tIM pit ... ...1, .Itq ...pwr .**l M.U to k* ....... *. ...../ 4 tf** ..... ......... ha* itt toytiMft I ... tUr .., |..... tMiUr, y' Attoealrrw. at Lar1i

\ .....1w. del. w;+i gyp. ,. fbMt fit Ik* tlto 557 r plwl .s ..,....... ..i 'r Ct,. Mild play tf blMty ..II.gLt, ........ } M lUwtytolitirUtMt. 4sM1. M* ue .

...... .Ixllniss 1"r/ :U* laV ..... 1t.Mt,1two1.14 rgaw .... aM Ii.lditt. .I MiK1.tM U C1I.&IM"aa..
n. iw .a4.bd.,.....S ... II 44..... .. ,1 n. 4i.Tr.AMMtMib.UiM. > 'Ajsuviu MI uu au.rLl
twN I Nt a-w bard ru. li .. *. b 111.( .1 N/1.1Id ,
t LqHut .7.IW ... .i.. ...-.1.. ui.4lMll..p M i.rr1. ..1'1 *a i .... tkt .w b t .-1 j .155 ii111li.d .1 ...... 14 x.111..551 tI Q- TI.......Majtot at tto pWat ......
14 14111 flnl M bee eMlj It'1. tB.. LAt I
+y I M| M tittitJ AbrnMfatrajtl / Fanttt t4 ....... totttUkt CIa'W Jaator ttMMfJtM .sass
..iy. ... .. '..&1..111 111.4ts .Y .....*. ky *.. tnbb. KtWttl i* ""'-' ..... .......... .....$ MMaiif. WtvJItll titi Mn.. I'........ Viak aW... .,,is.]| 0tfll4 ....... .. .. "rr1eLl.
LL.I .... .1.1 +
,. ...w- .a1 -Wt urt WrtM.. I U.. J8 I1. ... ... .. ..., .k* ....... MpttttV *.ktft t* I I IMl IM.at ,w.1e4. ...|........,lit *.... .id.pl p1.sv st ..... .." I... ..)-IMMllt.,4.'V' .. ........ .551
w
I A.tiMalaf. .... tWtt fb s.rll. x.1.N N i .1as1.b .... .. tatJM tai kl to.U. ..*. iifiaWy ,' then ttlaaali* UkkyiUOrj. ......,......... 1 1A. I .......,.,.., "" ..." .........,
...


,- ---------- I
I 1
-..... .
........- -- ,4... .... "' V -. ':' ,-- ': r-:;........- ** .' ..
:


..

2cnln and tonntfl Jltme T..va II..,... ... A.. \I.ar. .. -- -
.to.
.* f
lorvi
... MAVnnnrtH siMfr5
......-0. Irr. ti.IWI ''c'e. .

...' -...-.-. M Ikt* pin.. .*. .... .".... I.. '",-.i_,IMf''I.I \ '|1MM&..aiM......Mr.4..... .,.......... \ \ rc*! .\! iA.! tmsWICK. .

..... ....Ie. ........ ....-.. ...... ..(if.. tMMfiW ... ....1'" tit Tin..,.......... ._. Wito"I,I AXD IJITF-CKKM East of the Suwann*

A.- 4: Drij. EMJ "' '''''M...... p/N...... '::.. Y.aN.%*.CM b to Mlrt W*MI t At& W1lUta1llt8'fA SAVAGE HAILE I{LOCATED: AT (UIJ"'UtlJtl' |
( .... MtW; .N.. 1 ./1 .21..... .
.... fw M '
to .
IMI '
II.iI '
aw .... '''
4
*** 4U .*.. Mid IMN..pf.w.w M4 IMtf..... .......
,.....,. W..pl...IMMtlMMcVyMflifVr't.MJ. .. ....I.M M N W .-... M .. 1 :-:-.
II t4 ..-,.... ik ,, w.. 'Aua "&I .n. W.iaJI .' .... r ., IIoie

Jules .r rt |**AC'Ii -Cl S. ...... trgl. U ..ai..... w t4Ir1w ..', A. A....*r N..1.... i i'I. r I IAU. Factors and Commission 1' .. W.wI.I. .. .awMM

B*.l",...**M*.I ...wttoJ J MAM* ." iw....Mr.T..IWa. : -- 1. I .1lt.JY.locftR. TM.1 N..4 .771a.... ...

.1 iii. J'M IIII .-.. 'I.--- -I a- .....:...::... n.:...., Ik* M*<*H. *flMjrW _...... ..
h"-n.
......... .. a .....M.e.............t........ **, ..*:
OAIIUVIIXR a..na.-...,. I.... 11..1 ., ---- .. ... --. .. ,. .. Rviiria. A v. hM.w
IIyN .Lr M -MNI M ... .
p. I' ...... II pm bN.M 'M. CaAN $ .. .. .. *,.
.. .--Mf...... ",. ,....,... ,... *> J M.w.41.*WR1I| 4
a|..*.-A. ...........MJ, vi id .. .... w w M.IJ .M t4 pilLJ V... ..... ... ....... ---....'M.."".... n. .,.... .-.... ........ ....... t ..f.. Nd :.

....] .*... iW ...." Mtl M'q......1r M ..... ... .... I ......... ........ f4....... ... ..... .. ..,...." ... .\e ...... ....r.14V. !
.J.1...... pw.f M ...Mr ......... ......yas. ......... ........ ... te 11aSmm t. L [th tw/. ...........j
ky Ik. i.UniM ... tljM. .... JACKSONVILLE AND .
M M .as$s4 mam --... .. I ,. ,... GAINESVILLE .I
.1. .. l-
& .
:
tl.Lgp.-llf.: i1 MI-'* Ultfy IM* U kM .... ......,. nil .*.I!''---t N......_.. IM ...... rw.MMfNriuw ._ !!:. ,-_r. ...... .as It B..*... a.--[:; ,......... r*'

IBM. 09 fif p.... a........ 1I".u M 4)i ItfM *k tu;. Tkal .. ...I ...w w ..NIW ....... A Qood Barealn. Jl .aillaA.J IIIU JI A k w ..f...___
.I t... .a... ilL ,. M. r1e N4.-.
Lf Rlfpl et 111.. ...,
..11(*M)C. ,..... l.M-D 1. 'xfl.. \RTw.I.11.rNMp IKMTft ._ MR*, a. tMltHtR, tMMMM HMrM
.11 rI 5u15 et ,......(... aS tl...I NtO.fA, 4 air WT. IM t_ W .....*.I. .; .MTV
-.. .. IM IMi Mt*rf Ik*M J jffcj rf IM, ........ Iktl..... ra.. .m*... ... fc ...>...4.r..ikMt ......I MM ........ Ilwaw w .., Cal r ...... .. !.< !.... to ..M> to lU. **TnMiM I...., ",= -
.... :::2'
I JIIMa. t'IL INlt M M* M i.rA **... .!.) Iw........,...,. t
Jfr* MMMUl AMlMMkwwrrbfUa. ....... ......... .. .. p W.... :! .. to rM*)*fM>..Mdy >fi...._ w.....- mm ., ... .
...... .. A Milli. r ... .I. &lie P'1WJ.Ii" Mil, NOTIUIIU :. M..p..Ma Ma, sob. I*"*. 4t"JoH.VH. Colton }33.fl.ilcn of ;f1oribi1 I...... N1.. 0e

... I .MM.J4l.jMM. k MilWlt to..u t. M+. ...... ., 'jf.\ w.... e1.M1.1K
.bm.U.Mn to .... ...... tf '
1'.K w* I .. .. ...j ....... ....
I4d N .. ... ..
psalm .II.
..... .I1.. .. .. ilh.-.. dlrt.n, MT% M 4....>CVM>4 IM. I ,.....,.....,_.....ti..11 ..."1.. .ira net MM*. MMflf. .*4 ktTMl. _.t. W .... ILt....% tUntt**, t* .. .. ...... ..... ,.. .a'
-.. III a.%.M*M1 hM .MM PORTER .K*Ik* **...! *t >M VMM
41 &
Tuaau.-W. ...< .... Tto LttUiM. .hk4 tof ,j ...... ....MMkMl .... M*..l....y>>. I, HIGBY, .........d 1 tnent r....... .... _....... c.r.ay .. .We' .N .MMf tM ....*..*. !-- fll %
ik... M.. .lt|. JMMMM *fIMJ :wa..aw .LJ:1 II Sal dart ..... ....... t i***>* **.- %... .. .., .r MM.AltK Ilont.. null I.....0.... j iMM*..., n* ... M: AMMB 4 l
--- t.4 y __tf,... L. .... ( .,*. M.4. M Ml.* -fM < ? /
.ke" ,..,. TMJ will r.etoau-T1n wa. lira It, ...... twtII -. 'uw..c. a l"Ul'RTa.'XDT aTRCCT .MMt........ Will .. R1VM, .Ulk M Iiw.M.3b ....JwkMBT. n..a..i I MMto........., *.4 ., M >.....
..L.. It" .... $4h, nutArrorlNr.. -n.. ..."..r..*1i' M .i.IllkRMM4 aas.
... MfMM) U tki ALIL... ... .....
( .) .* .. NMIti..Llt4.ta.pl.t M4* .n.-.a &U Unrpooa.1 I --, ...., ........ ", ........
....u..__: u.0.au1 4Tkb ....*/, .,.. kick CMtoCM i.>U w. I II_....4. Ill MC il.i 1_.... ..... ..... tp AMto Iy. w M Mt I.. q te /
Mill.1M 1.tk N T. A1.i Ik* Y..i 4... ....
ftnt. ..1a.. *MJ* rf CMM r... OBDINAMCE.TbM N/1Npi.. plat Kane, New Yak* Saraaaah and Chaile.tott. jI j jl r ....... ...... ., '10

M4 1.rd c. ..... 1J.r. Mil ...'"/ .. MMk .,.e1....r M .......... 1, ......... ....I MR*"*! ........ I* Ik*_*l* I M............I ../1 ......, ::!
II' *. ... MUM M4 Ie ,/.W1.'' dM 1.w .. 0.-.. SIC. N, -...- ............ ... VSt.rj MT..... Mkf rr.Jr. MM, .....!<.*.I .. M, lIlwI ......... ..4 ....... ...._
.Mate, U* NMJ 5. ... ........a earII e4 I ...... -"- aM.tf ...I. -,. aib-I..ur4 ..1 mash Ia.w. I { ... ,' ., ..
......... Mw .hMNd. .. .......j t4. h.' .... l...-.. ...-..... ... ,....t.M. t. .: ....-..,...,-. .........- ...... M toM A..... .U ..l M*, ik*, kM.. ...... MMk.**, .. .WI gi.. i- .7 ..M .MNIM::; ,..7 \
---- ItrieI1' ... .. Ia" ...... I*.*.. to .M -- .. ... .... -'- N a IM N./- .. p... 1 M ....-.m .a.w.J,
Hwy ILu.-W. .... .ii. I 1 r .. .... I MM IM. NN ......" ............. Mu+ IM ............... -- M.
1 ... far k U iu ...... ....... ...... \\4 I j, ..,.tar.....sal....... ul .N M...N C'yI., .....'... .IoM.-....b ... _.... S......,.... .......|,*/ all 1M J1v, V..., .U-r.*M ...! ....,ttfMM, I .. ...r. IM Nw.i/. ........ ,... '
.-.4 ......... et "I1*", rai... Mf MMltjT' f. *M., tkfo/B tUl- I .k I***...-/1..MNNII.If.fll., 4 I-.!I ....... .11I.. ...1 Is ... .4 eIa ...... A4)) limb .f.lm>... .., ........
|4 .... to Iko c*.*x. *f r.a*.. U .U. I 1 M Ik**p... a,,. :.:' OAIIILltr,. IrJ .... W*4, MA*kWU ..ltM.- ,.... NM ---- ......, .FI ..,
j LN..MIt.1.'rl .. 1 I .
i fra h ... 7Iq 1,1 Zia. -.- ... ...... .r-.1.. W .
M h Mtto *
|'i ...* ... w ie FL.tiJ.. .N 1. r f"I 1/ CM ... .... Tkii.. Al JACKMIXVIUJC -" .
"F S M ash w IrM "-M iiU I ...a3...... I .. .
,: 1iif. a .. .....
[| *y......,..kith.t.i..... ........ t.....n., .... f..Je..{. J WMT Wt-i.'.pp >*i4 I* ....!.. Ik* ..... .... e pt.N.i I .........-......u. --/.d ..

J"c' IS.11.':> MClr .. j I.|MMM W a.,(k.*.,.-t.l-M,.,-,*%.N_ S..lass.w ...._- \ LOT...0'. rl.L T.I1II' Aa N ..... M...................... ...rL1.i1... ........",.. .rc--I'IT .11.. ..... I,I MM...* M.,*........*. ..... --4iMI.-.. .....

..,. ... ..&...... .&. h.i.J &Ntr .L."1 ....'1 .....:.. t Lre ... -..M Ik*MMy r. |
:: '==: I I Ins NIILR .5.1 ,, -..... ,
**.. it'upri a t4wr1 .......... l'.I..q Le .. a..aw 1 1l j
..k. libMtM s..w ,... II i. litf... .*.d .t.1, /N 1..ri.7.. I "'" fc*-" O.t..l... ..p.. 1.. L.. MTxtloa T "IJ IM1@:1:; .

...p M J.i..... eI..u. _- Wkj MiU. .. .<4 pA. ... 4t.- ..d.., ,I ;"..>ftf:........... r...1..+14 :{ of Counclhlua ....l ...Ul" ........ ,.......MTMM, ....af"J'! g*Mf. ..*4.V| ins. *-"JM.' I "

tt.9en1 1 reyp.; .. a...... N"Mw.Il ..r*.|tWra" M Wf M i U tM>.nk,?, S., /M'w' M pwm.. "M...-...- Utott... ............. ash p t ''E'ErasI.
b' .UM j j:1: e\JI...-r NM M.A.. ., II. .; I........,Mlk IV* ..Jl1ri..id.Ir.LlRl.rll.NalJif .....!. I 11.talb
tWr T...MJ ... pw....fdh tI I .... ........_ ...... ........ JI .5..M.. .7 II. L'A. J.M.i., ... M .. N..1 L4. .r1 '

f..u" = i4-'fttt...., ...,. .........I..................,..,I., .. ,IwU................N...,...... ... tf.-. l',......MMy* C.ikMj_ .....J... ..**...... toMjr ..... .* C' 4I....... t:...__ _!L,1Hiii H

Mid ttl J.0M. HUf 4. C*. .M AN I 1..1 ... ri ....... !.7.1.M t. N, ...... ..-.... s A I.I
1rtrNAx ILClLLC. c ....... N p/.p."rJ.n.l. .Ilk. Ifc.MMM a..1...I.. ,..*.. _.....
\ .1i..i.! : it.. r........ iTMM *.**.!/* .* i 'I q 1..I 1M w... M ,.,.., IM..MTr..aarM.1M.1.w.w M J In's

t.> .; p'.... KM.b*... *r* ... I I : ."k* r fcM1 rim *. i I i Jl w 1'!.C&...., .......A N wnt d..t.14 .... .iD twit ...il..M |n..n4, .! *n Ii...,to f.JilMT l...., ([ I ST11llT It

....... .... .& Ltd ..... iii.. L.-e. ;!! i1V! unintSS. K. W. rtR1.1..M.l.l I I.\u.-.... .11 w ....1"". ,

', i.f.............. .t.t..rt...aIL N II I n VC ...... r C *iI _y .!*.. HMjry CMr. M*k* fc** fcH| L''. t4..*...* U& CaiMnilW. M it .I.b..as.: Ik* .....! |.......It. .f ... ....., .. a.-,..,.. .. ...w.-. ,

.*. ... W..i.l &I.e.. M..wCwa l I Itroml ttucl OukuBAKERY. as, W4.Ml fcMr4... k .. I -.... ...T I ..Ml M iMfcW .M Myr ...... %... -,. ,...... .../a..e
,.... I, II.-- I -.et...*Mj..-. *kMfc... Ml* I. .---,.... ......-.. ....... t tN

C ld'L Cut; a \e J. A R X UII', I r1..1..N..., .* w, --- Ml I A r.l MHJ J Bea Island ... abort Staple Bagtn ., .............,.......It... .... .. .. it.
L.r
.w! : I'WNI.4., .-......... ......1. .,U"" IO'''. -..... ...ua. yw i
A.
Cwrvk at .
"** Wrt ...._. 11. ... .........41-.40... ..... _k.NW M. ..., IV It-t*. 154. ..ilk Rltpe, Twloa{ fee .iII..U kr,4 .......U| MI VM*!, ..4 .... .. ....... "r.5M... -
--lei
....... 1IM.J.1 It. f..........lU<..., ATTORNEY ., .11. r.... ..... a-1 ..a.4. -. -
.m
I AT LAW M' .. ..... ..... .....,. ........ ... ....ms4 .... N ....1 I 1IIM
4 .....,... ("-It .... ...tw...... u.j |.. ... t..Junk.....{....,..- .,..4 ; I..a| ..* M IM .... J.,C 0M4M. *. ....dw. tn*.!., .M.......fliU wJM't lVUd to ..., ...., .!& .UV -....- ... ... .
Mx .LRT
-... .....1 ,..iIira. ,,-...,. R.b'.1.e1.i ....1 f1 /S."U"6.9 t t'M MR I W .-2. Js.rwI..i .u.... ('_, .. ........ -. ,....... .. -..... .J' '
t ., IM**I.M4 i M. toj _eo.""/ ,..... .. Ld.J.ill. .- ..-. ., fMity. ... .*. ...... .W M Ml "- /
__ ....1.& .z.-f.1 CANNON HOUSE. "i w r..*. ....mum, 4 m ii I. MMkyM.MM* M! .,... M
raN'N M ...... .....
*(MDr.J.F.McKInctry a. L..1
n.. 1i......an-J.N.t. .1.tm ....1 -f rtlMK VRAVKLIXO r t" I LJC ARK,ii lap !". .ILN,! 1 r. M..uxILL W.M 4., I ..1, rt '...-.. .t....... .a..zt pr N..1 L,1argaJ: w(L Lr --'l.' IMRAI.** fcMMi. t...I,.W 17 __..O11 l

....kPlra -r- i L May t*...... .W tM.........., tj .., ................ .......-..rimMimsi
1ej.l I ,!>.-.*.*..inH**min lki.i4Tk .... j Varaiah. .OtU,Dnub4IITAUB ..dil.d w r .... .- ... .........
Jive lw.LRA.-a *.k... .... .&:1 ,.rasa M...... I p.Na*e.. |kf M........ k;Af f MM* M M*......
1.1 JwJ i.yl l'LLtA N tIw .... .1( ....... ---- ,........... 01.-.. >..... M...._Ni tM.*-.Ie.
,I ..... II CAISr.FY1l.Lr a'u. .ftIM.*-..- I a IAILB tAtll"'II/tA In IIn.c. Ik*MM*. M_k.M MM .*. .MMBV.
)1..1.1 aM LV. .
J.1. rlxx. !I. .... ,
.
---.. .. .!. IMC M VMjAMMkfct a.1-M.4 vv i%
\. ""J ...., .it,...... ... 11.M .-r.. r.a u. I,"*. a.'rTo I I ..- J.. -'c.--.. ru. ,. '

1 t.rp ,....., ..t tr"'M d t.. Oircki.Nis. r :trc>*I II tu\4L .[:Li I -Cotton Planters. _W a1.4. +.*19V.Ir.1..W11i" -
tM 'iMM ** ** ( ......M.M.1 NN.-.....
J". ,...J.4'I' .+4frr.*...p..r,, ......., : .mLa1. Tk MM MMBM MM fflK
I I M1/p1M.J.r ... .. .. ;
&a .it ..JaW.i.Thomas .
...... .... ...,..,-' &Lr" TIJ4. ...... t Ita i.........,.. III4I'.lE.,.. ....... ....._lies, _Lap ww.1MJ*., ..,t. { (.M ajjtI
: ,I ...... .... _.t.M.. .7 ... Carl SEA ISLAND COTTON GIN. I ....... M I*. (M .......Ii IM-
wwl L. tai ,
.tt..11 ..: I N.w..J.. ii....a.._ I
** r r.i
.
4 / ..YtLWI51 ........ N aaa ..... I
i Small..oe d.lIodakJaa A eo. i a. .
.tnC r..,,.., --" tomIti.l. .!1 ". a I. a.... C HM M Ik. I**** $aL 5a11.r l.rpl.i sal : 'i

'--'J 11..1 .t.. IJ'r ...iid s 1 i COTTON ,FACTO' fpm..f*kM... & TII nii>CR.ia>ci... HitiMi act ArMNTSN LOSS or TUB 1.poIo..1".Y.MRa.I.I1. +1
Kennedy.
/rai.Li.= I.i.M& ..J .. ......w *. I w.a..II.,1.pt.aI o Ma.- '--", L... .. ..., ........"

..,.. J<<-I N ...,... -.-:.'d I Administrator BI. I Oil oad Pn"tontEIasticRoller -C, ..-
GEKEKAL COMMISSIONTG.W. I ....... .. .
.r1 IA.. ...-- .HI toy lU.'. 1"""vi J .,....."" ....... .... ........, MLIwI.a ...... I..f .--.41.. .... ...... !

t.... n.ply. ia*.,&ui/Mir.....'." I Rf.a. 'f..e.1"....N ,w A..'I........t.._....1.,.......1'M.u. ........he.,' : r.d N.. a..Ia.... .

../ k b wnk fwl 4U*..Ui i4 .!. WiJ, ..-- .. ........,......... li1p.4. .. Cotton GinI W.aw11...ppN-. ......M ........ .. ..

Faw ..... uk N.Xw14 ,..........c. I .. au... _r.. ... t..N.,4xw I Ii..1N. 11...= ':'':Mn..1 IM ...1N.a.1 I IDRUGGISTS.GUJlIITI11Z. I I .........4MM4 + .......k| lg%.

,I ,..../-.4...S SI t..1. .... IIt M'-' WnMT.ae teeunau.ruabII.rna na P1r LvIalxt." .lstt.TNt01L.saww.MaawN.rayw1.YbII..Ia.1 N1mIwr..p. .* **MtMkU .
U14.-S..l.n/ J Img ....._..... ...W N..m.gTNUiIULtARaItM .W I I $ tll.MMM-lMI MM Mi*!* .

.. .......-,. ....a.&.. I A:......&...-. .........-. -... r_ ..t:.&...... --,. ........ I II dIM..aMmWw/MM11.ap. M_" asi.l................ NL.N Mllr.I.. t

at.., -&I& lniti.... .U ..J..1. .U ia 1": or._:1t::.-.t--t- i p ".. *" ..*. L4* *A"-r. I\\roct I lIIot T IUncJnu"I :..Y11MfMWM.r:p ... *Ml Ulkl* M wM.w..L'.14w|JM *>*t*T Np.rt..l..p.k.IM.) MMl: w.wpll..ti .q..u. r.a. K
1i... w.r.pJJ .ill ii. .... "........--_ 1.I 1.-. T -i ii 1 I v !....ik*JIMMM K ik* 4m4PUs u..7_ .4m.5 a.doe |A.MW*. njr'klf W 4BMMMS. M*
NOTlCliT: I*IMir *..M* ..........4.....t..1 I ,lie......................IWI..a-fMlpw.M tf u.. c.... ... | -......... ....> fc* MM to ..*.!...
,.p..&....Ib ,...... ..... !y r"l \\1 t w ;;;;..... .....;1 wiAr ..* I ...... .*. ... _.. MCIr I ATM'-<<. ... ..,. t ..4lMUtoMM IM .* ..1F.1.w

........ .... ........ .... .t.. I ......---........c- 8.K _..4 ...*............. Mot*. fMM* G..l...., ..M.kCM.. ...! .......aI ...t>) M.A-y t"
I M Ni Iii. ....... r..... M.et4 TkM* t,MM k.*. kM.MJIMM4...ACTf it BX f[ ..... M4 tMtM 4M>.. *fJi
.... Iiie,1.pll.t t... ... .iIe. "-...... 'ww.. ... ,-,.. I ITM........ell..14 N*w aw.....f.Js'w.I.. .f M. t...IJMI.T ...... aUC $ |I lfc.* .... MJM........ll..>..!...lk* pe4I ....MIM tlNliT.IlMwp). ..., ... :*|MMMJMUIM tf
.... ... an.. .... w r- tbif. atJ I LlftIJU': .lda1ltT.., ; I M I.. M u.I rL..Iw 1.. 1.......... y w ....J...... .w re.-11, /1.. .... limn w ikM a<.".* MH| .....
.. ...
.l.-= :: :: ,, -"I ... .... w .
.14.b. iU'". I.. .. "..M1 -,....... v.. I .;... I* .. '
I I....r L--w ...b w .... ill. I L.rIN Le._ -'-_">i-' Ma. -.4 MEDICINES I I M M>| ............... ..... i.-.a_.... .... 13..1wW.i M..Id... ..a..lw...--.--.M..'-

TC CMKt UtL=I'-"palit/-111 I I _...- lppluwN.I.i..r .... eut/&A... .. 1 Li 4r1UATT. j .Isg Ulm.rM.Ir..lIlrr.ld I. .... .. .......... -
.... L

/la..i.w1 to.for. IMI trNid't.t.. vwiwM 111.MM LtTJr*M" j!I Nn scott co, I -*. !?'_* <*'*"*- _..... Oil 1231: : I04'-I..N. I:. n.....y4..... M W .t. W Iw.-... ...ItA p...,... ...I f..-.,...-.subu'... ...a.bua.1..... .,...17.n. .=.

If &lie ....... ....... .... .., J TALL.UIAUCI: IIAI .L.u th".hllu.. I &0.. Li. ar..L.MIi.m.LN.1 41a.s1.r I ....._........ ..1..q -MMwa.15.111.1Kg
..... k..II ..1. II rNI ....I I .....--. II. 11016. a.: I 'Tile ....r.<.ti fc.. joMe-..1V .. .Ia.................. ... I a "I rL, '..I."CI t..w.pprd IN: Jw ._ ,_. .
D iOLUTIO"'f ; >MMM >I.MJI &-.......... IeI rltLat MlWCIJt' *. u 7iaL&as1........Im'mMp. pa/., ....-.r11as. Pt.'.. M.... .. M. -- .T .
.&$.&u It s. .h..... ......... LAW _I....*,k.... M>4 fc> ... ........ .Gte. .dl -. ..a.g .. .... 1.4 School at lil.llA..u.'urn. ......
NL 4. r..1 ....... aleM .. $ = ..::: M.pN T.- 4.... ......., _
I'pwt. A*k .U...,k h 1yyn..i, M It...., ....... y -- w A. L &.wI"10. I. .tK'1' rutrrstar.ftmr Tk**...).k.* 1.......l4 M4l|*.....**4.....*! iW ..... .... ---, .. .....-.. ..
ky fMlni
.I/ ...n, .U .1.A.. .. trwA w tLill .,1 ..... TM:1...... ... M ..a .... y """ .. *k.. .* i-. MfovUg .... ... -. .. .. "'.
.... ...... RtAthxttf.TuN1axli
/l W Y tie NN Sulu HtBfrKB.r.
r.&lie...... .. *. L tlLLAUWl. B. I
I A. r. .....,.. OSNADDRGS. M_ 'TWO *........,! .ILUtM ...'1...... BM. ... ........ ir
'I1In.w: 11..11..1. IdId .... J. M. ARX'fj. ..- UtILMIiriV: A l.L. A a N..'.I..Iotoa. ._, M4 .. Lvpw..w y
3: .-. II--. BB.n a MARJXJC MMM.eiB AKJlillBILL. 1wT1..i...'.
CIgr, .I.. ...... iIt."....4. rmv or MITt .WxlLf... $10111. .f IIJr... tI" -..........

NM.. .............. M ibi.I. ,rN'. 1.1, To Those loUroUd.Hlfc.lM A .M t.:- f.*... ....Jam _. iI/) CHARLES a fi.r """'" t. 1
VAN
.k, 0AfJU A MAIUL HORN t 1L I
... I .fj ... .......... 3b..N "'-.'.". 11..1..1.... .Hlfc.lM. ,...."i .ltoltoM4 .. ... I. 1.u..7. ..... ..,.... N 1 rirc.. ....... -" ......,. I .
.. .. M>T.MA ,... I.I kmk'n IJM* N t.i
QTORR.
MMM4 M IM War seas. MaiM / .--. lb..-Nuns A...... ....... ..1 r.wJ .
I ,
M i..4 uw AI r tilt MrMm..*! b .r*. M.. ri.--.i CM>*. ft sit4'C J NOTICE. I y... '
-. .A..... U.-uIT""U" ,I fi
'I ... .. .. uauLa U'u"
< 41
...... ,.,.... .......... iii... ....... .... .. a..M.: ALL rltrls.M4M>*4 i* IM.,, *. I. .pint .*.riM] r'' MM eII. .M
.. -It.-.a. *rjk. a [..... *.....4.i..*.( AU* I ... .. .MM] .k..k M MA\\.V
.... .. .
.SIN .. .. aa4.- ...
Ie eat
.a-p. "iea S sal IS NMK riivrs.j ....
.. .. .. .... ... ,[T, -.r,. M*Iwy. i.44 *...>.1.1I T. HARTIIIOCC, Notice to the Public., IMM .. MMU ..1: i* .*>.M* ik .
..k....... ...... .. .111* ...a1. ...p Ml....rN...... ......IT,I IM.!.*.M).J Ml..*..*. *.. .. *.MM. corrujr Jit'lua ash 1laa/l. >..l .ll *A Ik* M>i *f.t. "!"'!!: _
Ini.
+Iw.r OIL* I .r.. *%. t. L ;
.. ell" b to .. .U p'ir.N1''' .>..*.M II ..4 M i.....M"lp I M j4 mill.* M*.4 ikM) .. tl.NlrlNl .* a,., arafr a r. Mi I IM fcM M4 fcM 4ni.4 ,,
..... ... ""'" I y > ItbMJI >M* Jew tax ": "
MTlklM RMMMM4 1..... to MlWa i. UM4 M4 MM)ky = M VM*'M. aA..LIIIy .now GUk -., Ni.J..M N.NMa.N..I.Onwhl .. *...*... ..- M....., '-w.....) .. : If
lMMM4MM* M4 MM*' ... 1(...

-t-1. &,_.._.fc. lMf A4._.....NI..r. 'v. M 1 ......1 1 15 M,'I ,.. .1..a.. ..tLrill... j .... kN I 6.....)1..aaall......... r". ... I....M./.r.rl y:l-:'fcM*A f k Ml*INNL-_.,>.A i MMVM-.*'fcn i U., M l EDUCATION. 4 4l

OAHL-Utf t1NI.R ...... ,... L InoI\e1.\ K J.1 a.- ... a_ r1.. p... N .......- r- ; '..... ... INi N f T L >..*... a
..,........ NMI &au.. ......1hi.1.n1.ti.41 1" !. r-.. "!...... r. ,_... LIe_ .Mr I .7 AIaI+ &..tea I....... Mw ... II ..115.1..1..Iqr.M -- .' .4 MA*.... y
gip IWM. M 4 /-1.1..1--. M a... _...eat ...-- Earle Cunningham i ..
Ml* fc .
rrmcriptietts nnfu1J fill pa. -a I
N.1.4.7..iJI .. P.. .a Kim
........ -t..* ,
.. ..p.., .u....,......, u" Th Great HutOAtXCiVlLUC norWa : t...... ...... ..p wwW -- 14 ai M and cia,. I 1..<< (I............. ...11; 4 Co., 1/I .... ...MIM..r

.... ...... "ell 1.... be 4y.1b.Jd : .... w MMai1.... M'N __ ....".., rM J.1r..1 rp..s..i. :ftf M.IM M1AOJ .
JVitQ. ..w..a. : := :=' j: Jar .........., M IN..N all ....., te.Uon !nttorn A.- t i IMA y .
: : :
.dti..N.J. drtt.\raac : .. TT. MMtitCM. .. aa..14..0. ('-. YN .. ....1.r
... ....J.__kie41. I'p....i ....... .. t 1_" .wpa..k..IwI Iy?.... ... ,. 4m.. .... aw ...... ... 14..h,1 N.*ms -
I m n.......-..,-...Ie .w-p.Lash I...IM r I ..
I ., IIU'M .. .
...w pep.. .. wt.i l IWvill -'". rl.\, I I pw. ...... __ _.._. N J w r u...W.Twvl I. .... Commlaalaa! Marohants .511. 1 .....--. .w.w......11I41.. ,
.... .... t..7/x..111 ,r j. 1'..... r> Ua*V L *Mf ...... ... .... ...N wr.1 ....-. w. un'1M' I .5 J.5.IlL ..... ..... 5.1..p.. .......w,..I"-.... 1..-...,.'DII.
$1 .kL.fiiN.w1.I.tit. ... .... .l.l.M .M H.., ..... ... i.4-".ItNxtLru I.1rl.tat ...... ... ......... M ...q' N.. Mi 74 WALL aTBkXr.M4f :. .- ,... -.MMUMI .... N 7.a.p -. ,
L1
I
t.dM fty.. '/ w'pA. 1t-4-1! a..N.... Tk...*.!.....MM* a..M .. r..554-.......
.. .. 1.41$1 Isb CHtAP: CASH :. n.. M,N..........M Mn....r. t:...--;ry.qr.a.N.r.s; ;; Ca S- ......... .. ......
twL -.... ...... NIII. JAMBS BOIO[ GO lra.c&1 U ... .... .... ..... ... .... ItIasa.bs .
IHB I -
r. rt y M MM M MMCMi ; .. ......... .... .. .... .
11.1.....A t..j ...... II ISDnld. ... -M. |**M>*4*. >... bash. .., ....... ......:;:.;.. u.-4I' .......... tfDHY -, .....- ....": ..w mm.. -....... &.::s .wi-- .............. ,..-. ,N. *liNN1., M.sr _
...-. ..(.* ....*..M4 .. -.. .>>. ......... .... .... .. t-n..... t'AilEbulAM' .M .*. .. .... .. .
n. .IJrI. il.w. JiJ ... ... ...... .-4 .. .. _, .-I: r TN.................... -..-- GOODS .,,. S. -...oas' .1 u..... I.y..p is is 141.1..M. .. J ..'. -...mmpm. ......-t-..
1..d1. n. c.M rdr &I.e ..... .-.............1-.1111..u .p...1 MI.y.+.a.. .a w.f ... J.U...iii A.p.r .6. a-... M >It.a;:; ....- .
.. -
ss4......-.. .
..I. M.Ir.M,.. .r ./M MnN-..-'J' ... = ......
ILiI.N11/liL.l.. r.,.rn'.11, hot, ."tn.r.......,., ..koaf ifA'.f lr..M.N w............. Iw I_ aitUCIaII1H. NOTICliJCB .
..... ...... II...,.... 1! J.M..n.li.l la I. .... .-L.w I .7...o..rt..I.. ...... 0.-, *TM-...r ........wlr.l ..-......., ashm isrmw .... Leather. Gin Rofcr9.)
,. .....M'1 wwwr .w.N. ,...-....M.pr.l .. ..p.... it N w II- ... J.y. w .........-.. H mar. -
II. .
... I. t1d Msad. i.', ................. .... ........Nam. r... Mwr r.......jMrM ..r Mpars M r And Otsr Artk3a I MNa1.AIrM..a. iy .......... M I u rrif vr auk 1.. 111115 t
,... .bw. C4IAoe........,. no.all .I ... mash-. ..... .... i... .......aa... .... ..... WM TMOS. J. FCMKINS ft CO. !\ ..............., *M *>MM *f*Ma.
-"i.C' ..__ta. Al tf .k*.*U .... .* tMWf rUUIV14410 w1I 4a..... ........ .... .. ..
................ ......I. Iw.Is1 U.Ia p. mw. ... _* ra ....... .
I M TALLANAMLLWSINA..
.. ..._
...... ... 1 a 1M l. .ATAi5 A _.a.r .
'
I. M I.
...... .,...... ..... .,...aM t.a.: ..'...... ..1.0 'I amt 1lf1.. .-. ... I..... Mji* ..<- .wr-.. ,.... ..-4 ',ittt{ M*. iMM a.a, f G..aa.k 1. .5. iii. .. '

.


...
!
.
-
.-r--' a .... i: L.A

.. _
.. _.

,.
r
.

.


r .
:.v .
.
.. aan-..... TlM PrWTB. I
iw.t .. .
-TVt ...... .BMW tj ... Attoklhrsi.4,14 .. jnilr 1f.I.I.

.... M. 1h .. L1.611.Jq IN i ..W&I t a..Ii t MaILc" e' CO1HIHpI mmi$ iim[ ( NA1.OiI.b011.e 81' .
,
f.l.. I f.... ........... .,. ,, It. W. ifnn.. A OoIWTtkkT

...; it.. .... M rwi it** u* I ...._ Ratis t tf : IM

r& Transportation .. ". .... ... y. T.nn..,...
't"ary rMlc A.... Thomas ft JIJOANOPY.CTIWl I

$1.. 1W',' 4...... Mt ........... Kennedy, TMBvwMk)I""*MIM l c.id
Wf- tUt J ,...... Maly h.iS.lw M .1i.I..N
Dltoh -s1 ON TXI0.. I" toMM... MMI .'l'' .l''. wY.N
Ml UMT.M| jMtoMij, I* ............ ..... J ".. .. .

.......... ......... fill ... ftMVbn Florida, Atlantlc* and GUI" CentralRAILROAD I I II NUN P.4w' 4rrtkiM7; ,.. II.

"I' ...... /lwwi ....... &w an.. DRUGGISTS .....ps.....% ...

... ..... ....WI. .us.. fill..... ...AMtMl Miiliil.W|.r..t. tI us ....MMK. I MXAT4SII4H.

to lib. ....." W. Wpwl .. I ..... ...... TBB VBITB MAS.4 r41-44)). .
OAFx> mm f l ( .
KTILL> flATTOCtO (
t1M I"....rrinl.t lei.u., Fn01\ .OTII .A.UGI7HT 16OO,, ICftfI If JeW T o >K"D A AOOK:
.
DRY GOODS
..;p..c ..I. ..... .
MM, M .. ,
a
\ last lUrtCTftLlT fTMtr-ctJu vrrrtr ft**.
-
?ir4N..t.. t1Mtrli. ...!/ I.... IT .....*|U........ *f A. t..... -A- M ...M .. *

.w... IlMftMlUIM l .It I r M tl. 11..... ............,1f f eiioccitiKtM rNl COx.1t1tCt10rAdifi)

...... aa4 tli. ....... C. I II.uI.DW4.72. T .470 rot nr/ojr jr r4. ,.
'
1 fs'-iw.. .... ... fitMI M fMKmr iTIcLr1/. 'ILL AiiORTMINTor IMP toYlf BM>. I* .. ...*.....
X2ttUC $ ... .Lb1.w M .... .....
Ir. ad M h P'r
tail ,lUlW ..... ; aecJtDy,Ao.. ....i *iry ....................--
tt1 M Quash N........we tIIaa... -- *f.......rrMj ..tw......,**4 ell
.... Aft_p.p+.l M Sias M W ...... MM* *f ..... M MMM .
...... ....... 17 .., .. IM. trM*.,
... .....
K MEDICINES MA MM*.MMttAM .
.ifTtMlM**. --.. ....... ..... 4*.
\M.... .MB /r11J ..,4 ... 1 t4.s. .... ..., -,-.. .. .
rwr-fLS....r tt.7 .
....... ... ..... .. } w. I ..*, M .... ...
ft
,...fill pw.t E. OH 12311:OJ1X.H.rATtrr 'ere-f 1 ........tetl.Mf. (MI IS 4S 4 I is-.--....It .r.,...,..... .,.... ......-, 4 44MflM

ra.... ttOl i Stiran...h firif. M... I AB............MMTTM ...... |II M to(....to..a lw......slw.. "" *,*yr...M4__ ?, _

}........ ... pas ...... AMIris At'.. .to. IIS k ..I o.s... ......nl l>D.ahM u."I *.AfMM.af....**..... ( "

I....U'.! .....r...... ry................ 1,1.. Ia..I s.1 1..... f1lrlr TM-.*..MM,MT.MUM*I ..
"
Italj.HfMili .' x.pl...I MCMCIIE*, I c.un.. II....., ...... itlha.JltrslW -- to IMI .a..*.,W... MV. f M

MMJMIM tW IMb w.... A./r..C ..........I ......... L I M..r..I'M1.w0asA.Jk' *, TM,....i..toM ....ii*...4444
.! .* M4 lW rUC1' nan.aar .'.... ...., r......c--. ....... : Wit c..... ,. M..lt..lM/. W4 ........" d T.. P.. IIeetI
.
MM s..iLse, UU S.tr.d...........-. /n1I.was 1*, t .. .......... ............................
ro ut ...., M ... C.. .dr.1 w. BTATIOXItT.TOBACCU (Gent B5147 JIa4. 1M M1. Nub....... ky'If'ee ..
C1uIiefw.> t1..r Airtt ... eM
.. tWM.C M IU r.b..l BUM M IM... _. CMftoft*. BMMJAM,BMMJ ,* *f tojJM 4M d.b.A. pw.N. 1...s.A..4l.w.. .
.., .... .........- ""._
sM..s.lr) Rut"-......M7.t shall Ie11111. I CI.O'rIII1'I. .w..na...-.'.....- IM4rN1

..M.t\tL .r ... .,....el 4UAU Tb.M..n I.4M... V....L1 w .,..."." .......

.... .... M4TMMr.H*. 4M4k lFFI1RT6AalouTS AAMMJM'LrMet.*"..... a..',CAM
-. )1,. e..NNy X : :::: 44*

lush ail IM! fcrwi 4 i.MfnH/ MMVfy rirw, TT TAB BTBIK. BotTO' 4 ftl.
'-. --. OM. By, FMMMKN n K 110 Lib .* tq .. ... T....
|MtlitliM MMlflMUMM fWiuk .7t3'kf
uQrou, M.J.4..Sai, Lst. ALL .K4
... ((44 MMkkH ... .. Ml J MM rS 4 AB" I'UU it Gnu_Af1t tusSr

... "tips4tewd .... .fa""" Ie ...... ..... .
r', .wWa,...,. 14 I p CASTERS Tb a N.v York News

41 KWWMMJ M*..14M) IM*. a ( >....a.lLI.taws..MA>OJ .e... d I .. :a: 0 iii.I I., QT M/ h1M M>4 T iMiyCofToc /W,. &.I. N'wNj. ...J N'w11r,
jAtTbriTttgfr
..w'"rr.T&nu: ,..... 0...., I.. ... ......r.a- w r... M I iLA TL. ,I.. f.' ...iy ...h.LMn1.
_iM4WM.MtMkM.. ........ U.. *. Cruli*l H..nr. .. ..... ...
M .
.. diS I 11 N. L.r1 .......
.
.. .
..
li11.i. wu. (cn ) .. M .T .*. ..,..*.A*. ........... aJ .

t f/.V rANI; ,-.............u..u..--.; ,
IarI.f IM Kirl MM4 RtMllMt G r.l-o.1...... '. J 444 I 11411 11'a1J:, MrkM M4r> iii *l........IM '
...... 0--
...aTd1s t.IS.ie. ... I.Mi. wor.W II .... iJIM I' goon IrtrJz. ,.1.t.........,.... ....s/
LeMw.
AA*. rABhWl11. .. ..........w.
..k, ...l.l.i.triJ.a1)1.qs ...,. M JMW.......,'..... roT t, J.Sdau /l

M! s MMkl ...... Ih1r. TI I Was M ((10....., MMI IM 144 :. ... n.M'w1
.
Mf. ... n.. ......, .
t..I..t 4 4* 4 M. .., n.p.t IVlMMM Jti.A .
a-ki" arr.It IIM 0... L... Prescriptions earetally fill Mill a.... 4.l I.... IMM .r1/..,, ....1 .... .r_ iV*.

....*.tq *f Mi4.. M bt ........IM4 e4 night and date t..........T........f........4 ..... yvuUMM4 .: ....... I........ Uf PiGccU r. 1ti? {'RUUh..ry. omlI lllllo. .,.. ....-,..............RTKLV.--inrart

1f T1....w r..s1.1 1411........ --.a ef ..,.. Of'ea f. ")t: t XI I A 4. .1aM..NMI.11. ...M>M ..... **......

..ataia.J1..1t 1sd x''".. .... ... '...... 1..0., I.d 11 UMSI4 II Boots and 111..., --"i.-i.**H TIMILR.J ir l*. .TkM.eft. w r-. | lilt
*l 4M. M* .
MTWMI MMtirWy CM*. yMf, AM
.,.,. t/ ............ I b or aD ...". ... t.)1.. t Lsi MCJTiitjteiancs. ft**CMM*,MM VMT, I T.
Y t n yiq.Qj.OM.l.ullt 14 !l- t.*CMM*.MM t M*. .
A..p.r) aftwis.... if M- m .. TrOMILTSOVL |If-t
II : ..N 1Irash. Girls and Bo A.4*.riir.*My t*MAA*f._
lid .... IIW... ... ...... I I I jMry TTtfc.l... Luti1SI star,. E. 111 M 1 DENTAL NOTICE. TMiy..,M.M*yM. BMJ M

-.t"w..hth.MIW. .. ..... 11 1ti M or III ........ ..w.,. TW .*Ato *...I*MMI to.torn*) .>
1PM ..... 1 W, -.. ...
L..w. "J: II. -
... "-'--. ......... Mf lUt MX. a-..... .:,::1$4..........a If iiitCKT; fillll- .klKUT VKV4.
.... ILta.. :.....J.-- 1tsS /M....as, .a. w h."..

N.,.....aai.wl.f t.... trill ... Harris, Galnes& Co, II f,"I; sal 1'.......... y1..1. 1N II. 44M 44w mm;[ mm( T .,........*....,........MM-JM JeW.. .. ." tht. .,

,
1 Ir.a 0..f.tri.r. -- -- I**.'JM*.MM yM. *
WHOLESALE CKOCIRS UfttB* '- -,-. ..
-- iM { .....W (4AI14IY.V' 11U. AM MI.....My to My AA /to*.
A.l .....MT 4f.r--( >)> IAN. TIt Ut,...,, A

pU'." r j1.pscAMtsri.... ......... ......t tttwti II t BMMM4BUM.HUM Sup..........W..*.......1...... .11;.. loll SAILT Xt.4.fa .* wN
sib 1 N pT3 a ID CUr&/ M Mi tk........tt U i iIIe" IUMf ,..... ....... -
& VAIXNTtNIfc. CO. GrvWMM) M.! fifing ".all .. ... niM,pew -.. *MMry. I.. yMr* MMA | ........ !.... BwSy*.
,,-- 3. Mal... MM% M. Y. ( ) y NI bs N "OtAt 1f.UtE, ...--....M1..N........cIw. .... MM.'N .f .U .**.........
---.. I 515.. ti D W Ie Mass r...... 1 ...wd4.lw./w1y IIr......... .....
..
... t'.r6.ItS
..
.r' cvr**** ud .
of I.a UAKDWARS.WOUDWARK.. */ *MMk, ...tf U AM* Ml KIM M- A4i.. .......
GOLD>> fKW C.HL&e. laXOKATKXST. > A.Ur1 T.tlw" aa4 Oq.y' ;o h it..-....... ..... .. N1'1 .. ..., 55.. k II, 11
Ir.r
14a ad
r ......... ,...... n w'-'-" ..-.. $at T--. ,
A Kw........, ........ Ml...' NnW'Yn., II Ii .. ..-"- N...... ,.. ........ ....... 4.
...... ...... IM a..,.. .. ...... Il .........-'a:11.11. W.. < IZ1AT
.. Is Plank b, L r.P..1..a. MS I 11! ".alC ... :Z
M t1. ... ... .. : :
w Mw1.1 ,.. MM M. wfMv -- .. .
.. ,
... ..... .
........ ............ ... .. .
/4r. a. .
a..s p. f. I Ie.. I.rlt.11s i N a L : lnln .Z"I'N4,-.I. .. 4 ... .. ..... Lifl<
KIMM4lCat
.. Npj VsI'li.l (
J. ....... .. 8TAT1U5E9T.GROCERIES; MTIr' nlcrjirbr.
.. ...... eI 1'........ at..1 L 4V. .. .. ac-.. MM M*rtfarM.. p...M........ !! .
.-w, 11.11 r.. ........ ...... w 1. f.Jtf c.b.,... h fLla K.,.. s as /J... MN I ., ...I.. .....aJU9T "
.-eo.. M w ,.... ""It ...bi. JA.w......, '. ..... I. iNN : L0Oqgld <> .
....... M A4M. ; ;,,.11a...
1. r 11 N.1 ...,.1.... i .i It' aW1.brw.4.sMSS ,1. fl-it
fMk. l
L.I 1." ..* ... I Ps.,$J..1 ... k I 1 'I S. -. ft Silver Watches

4.Mi V.. 4 r.. fillu.4rM.tirA4 .. _.. ....... IACT 7LOU9A LAND AOfiTCT. M .......!............sa'.. l ICECEIV ZD, .... ....., ..... lu..d .... ..4
& r. 'f....! __ i Sty. war .
r--. ..
1.........r_ OAINKHV11.L.K. ."I.A., ---- 4 -......... ---...
w-.4 C M T.1.....I cm ;- jruuiu 1 IM..,.HUM*r__..... IIUI..DI ANItA > 1tu1ULATI4NK. ., ..4 M..w..4. .- ,TMIUVMM.HMM.IW.,_.. -.
...
AtOTV, "He 1. MG.ItL f 4 sdt- M..tsy.LrCILL .hi,. -- ....... ........ ai.ll I... ...
.. ..
... FULL d
.. .. ti
.
I TIAi11u11cuuMITTtrw hurl. to IBM.........el. .M.wi>4 ...MlHr..l MMU4W >MJ MA.rM.....M.4...M rdl.*.1.! .,.... mA ...<. M4 ASSORTMENT; '...-,. &.. ..,

i-I 1.11. I ... .... .......... Las. A.-, MUMUjl M. ........burl M*4My MV..|.VMf....*..MM* M irifMAItoIMTMM. c.-.. or 1.is sa14 N -- ...... .taass...
11.4t .
pa 4 ...1.1. .ass w..t--.... N/ ..... h ,....
... .
.
..
l ... ....
Iw r. 'p,1. s-.a ws. Mf ..... M4 .... ...... I ,..
p 4x1 .... | MIM. in ru.lf .... M4 to MN.4'- WI ... ..
r. lf.. S.Ir. la p.N,. to IM MMJ...fto .......Nor MMtM* MUMI faMMmHl. fVtlfHM HMlM. Wq ... caLMnUI w M1k. M.41........ ,..*** .. .
Iw I... to KM* fMHM. ... T*..rd G.!lea......,.. par l --
.1a1 .. la 1..r',. : MM. fc I*4.MMtl.* ... ...s k... IUKr .as/.r p.l..n.
i, r.. LJ b ...bM Irn .\.,. .v.a. IMMTM!.. fMB tofa*.1 ..MiM4l..-. >M.< MM A. Was MrS. C.i. A*. *f ....,.n-ta.... N..y......... 4JATA t.1/111, I)
.... .-. .... .... ...p.r ,..,. ..11 .11.1 ;l.M .qa..1 N *.. ....to M.Mir M........,MMrl i m MAMX A11" ...I.j,1,1/ 1'1..r.el 1..Aa s1..IMl. ......... w.b.iq. t4.,1ti .......... .Ii4.r..dr. 4..4..u .4. ....
M MMbiy.1 twM.M4 .wll.=: .iB ... ......-we fa... CMrMwy ... d .. ...W.-.. .
m 4juonti r** t*o..t.. rt%. ... ...4>.. r 4u.ni nr. .p r.t rp .....-. ian.NLLN ...
---n .( U.Mr Ie... ..... **. TW .... a..Isa t '---- Ii
CMMMy M -
r .
Tfc Ml S..sr .
MUT IHUK HOU4M Akk '- "...,.., .....................,1. w1w lest t.nN,:,. .M.:::c-: fa*A.|M MJ*f::--. OH. *My 1....w .Wee 4..1..M...... ..... .L-....,: --.... -- ...
.
MUkAvMXV CAM ........ w ..... .. ., ... rash bur.,. tti. S r .. :::= :::;::' '''''--
.
I. .p. MS'. Ms.. M......II CIn1y..l.rww ,..pl Irrl... -- ............... ..1 ..:::.:
.
r* 1 a S./pldlrw N. .w....d k..1.L. ....... w M 11. ... *f r ...... .' -...- ......
..
/ .t1f' IN .. Ite4 .
.. run .. .
.... 0...... *....
.
r.'l11.,1w/ptil.I.rM,. ...... ......... ...aM ........ d ... I.A y.l .J C_..LIN.41, ... ............ .MkM44raM ok. .......... ..1 :::=-i-: ..... t: :s

Iw..... ... 1 N.. IM p.Ir b1.w.:= Ie _ef..... .......,..,......... wt W/yitJ .../Iw'dJ ...... .M.. M>4 ....1.0....1 he ..... ... t.......s.....--... .. -
iwAstir r. s p.. 1....Y 1.a.. : .......... ... I.. tMC.. &--... .. .
111 k .
1 _.. Sisal S.1.
f 1.N .... ... Lira TK .... I.
... .
r. -- ................, .. ---.'
i11,1.tIrI -4. .
-_ E .... ,
r .
fN. ,. .11 I, .;a. MLwP1i4i.. ... ............ t.n.1. r... M t'N. =r: ...""H... .
Is..w.1 t is.
.. ,__ lie. I.... ... ......,. .....r b .. .. .... ..a.......... + r 4.1.. i ..... T >-...* ***> f.i..*psus4r- *M
I.. .... ..... ....... = .A 441a. p tl + .....,....,...1 M1w.......... d M.... &* + 1 .r..1 .... ... .... ? r ".. J
BlsMIM4M
aN .d... MfM4WtAM ads. n. J;
1'L .. #... ...... ..l sal ...."--e. .. tscrr rwra.crM
Iii QC111n rcaa-aur M. fNtT b A sl.1.J. ..... .... .. a a..r,54s. b Sit.... -a .... ...r:: ..
.-...J..... d ..1 aIM1n r. &--. IIo4te ., ...,.... .... ....
tAfitA .. ..........rya ....tN......_..........,n.tr ..w w ...................Asl a._... .., PM... lab.Yr. ,.... ... AI w.Iw. YA.f...... .&: M ..t.rla +
........... pater. p.p .. ....... ---- .... 1-- I w w/.1. -..MJas/1tw.._, _p.ly.......1) .1.'W......... I-' '..... c.-. __ ... ..,. --........ ...i&.I.e.,.....
L.....b c... ..I........t1..In wrJawl..J.d .......... ... ..,..., ...M p..4 a Ib.,lw.................. JWT-t a......eeA 0..0.. ..... N.... -W. MMs5 .Irw ...... ..
.
..... ..... .
.. U4ti M r.las .
.. .. .
../ ..- ........ : S.I.N. -.1.. ..... w .r p4 b.. _.... .
'S.. I.... IN-'J wwW Jul....... i -Cc.rc. "1.rrtn1IOtZT i r1 .... tL.w, r.N.t..h.... ........ ...,......51_..i t AIM..M Ml I..asa. .f Tl.W... ........... w.l. 1..1.... ..
I .M wpsr11 d w pIL Tb .iu. CE M M 1..1.1..1......... b s.r.l .............. N ... c-.,..,.. ___ CW4M7 r.r .*M. 1'11*'4.1 1.1.. M .....s .y4 M.1..1..b..
w eI 1... p ....s. MNwar V .. ..... C BCL AT Tn< 7. ..y .a toUlkMfcfc .MM7rtMMtkMMMMW. ,1Sit1i1' T....... i....IIsJ..W.r.,.,...., ... NN ...... .... ...... ell ......
r- ,. .... .. .. Mty kMM to IM Is. r IMM .Atrto 4. = tibia ..... Its. ... yJ
.t. .. .... .MM*.1l..... --- MkkyMMl > .4MMlMMMMM7lMM 4 .p ....s. .-...11.e.-l... .
I I .. ... r
'I.sa....-...... ........ II f.JJ b..Irs.i-.t HlHMllW A-It i ad ....MM... .....-.fa*A...MM*.f MAtoy....f A*MM*. ... s.asssi.,.,..;sali sal p.,.1. .. w ..N11.M MM. w ....N
.
T.i A M.TS rtM IX MLTU rtA. 11.. Isr 1.a.. 1M lMM fa_*_fMA, WMM-*MM..A *MMM p.a.-.l MA* AfMtMlU I ...,.. .... -nr 551,....,..........,..... .515 Mr ,.. ........... f
W ,*.. L1Tua1W CAIU Mlt w1.Ir..4/ lq JOtM =VMMTMMMM = 1 .J+tc..q w as I. k .1 '---n" .. 1. ..... aM_ .... 11
U.
.... __ t i.
tIlclL&'S ..- -. ._ CalN.I .. .usn. ....
.. .---'''................ -- ---- -.--.UM "I .. r.........
.4gw.5111.LA .. A ........ ...
r N IM M ....... .... .... ....
let
(1.1.
Ttt f I A *.. ..,.. La'u..a....... I.r, M : "'rlw ..
,. w n.1. ..IN It.1. 4. .f c... .. ...... ww..11:::: w.y .
..
.w M ......-..I ..L Nw ,. .......... Ti.Ti.:.1 1. sal M 1......a.tgw d......,. LLJj. any bswll tA. .

f&..IA.MMrtMM .a !N I...,aI ,. .a..s. 14 MMMiy MMJ A. 4A II.k T..r.n 1.d I.bL.M7.ap Y larr 4. J. B. $AN TMikBIU.. M M 1usR1. /.
.i. ..... .5. --. .........
', 1 -
I. toy to April M4 1MA 1. .t. .. .
*
a.'.-a .r.IpU.. .p..N p.aaisr.us .IM/.. v.MB*.A..>4l MM>.*, ky A* M. ...L.....NuI.,..1..I....YV..as......................... N.1 ......./Wiq.... .. .A4mi&t XoueSu ; ..Ir.u' : ..... .-....-.....--h;
M .
.
.
..
MM .... .. his. tiMraN_
.
u..i......1 pr. .. y to Af>-4 5.J.b.b.. ........ II....... 1W WAiT.. .4i..Nf.".
.g1.a w 1 k......... "&IL' .thlL ....I'''. ..... I.. .
.
14 _
.
.. .. __ .
"... ......... .... MMAiy A*4A .. .. -
..
.. ..
.
: F. .
M tic'L11:01) -- .. ....
.
M. 4y to
was 1r
.
M41Mr4VL
ApMl I
........t..l ..., .. 11 -- I"rc.tt1ont. Yw....... .rN.1.W./wdlM.r. .--.w.....
... _
.
au... ... Jar..w 11 ., c- .... .
.
.. M..4y d1w 111 K..M .111.01 ....
Tb6./Md w. ...... .. 5.,1" ........N 11.JSi.. .... .. ...
.. wai Maib.w ... ... I sf ....--.... ... ....
.
pasa .. ..........,.. '' r.lI11Itltsg.11rS Jeffrey A Brother ........ M l..rw1(-,.... r1 N j.... O.Lwi. .. .
-- u .
....... ... w au .k* .... ... ....-.. ......, / ........d M ........ N rM a-1..11.- ...., d .
............,....t asel..bI aim...4.N .., a ..4 N/.. $. ... ..... r.ps.fr ... GaaaI rrenrar& =__v.. .L :.s.I..r. M a.I.pl he eI
.... .._u... w........d w f t. to.0rAr w r w1wi1..... .....Ldr tiM.A jw i 1
/bib.. N sla .......... lash hrw. A.1' Sass 5 ..t Sd.w N N.1.:. ltr1rua7sJWLNP .w Sash rws sSl M.S..11s
Z \ra.M.Waww..b: -- OITMSu5TSaPLLL& S... N 1b41 TILLI, ILL. .&..&* Cltutri04TL1 aLL as- r + .w s.4r.l. ..
/w... r..l ..... 14w..LL. Yw.N11M} .. pw1Y./IM 11..11..n C
AMt a5
sun for Ie IW'UMIS. MMJ*MIMIM NIb CM .w N
i ......... ,.u.-. r.-- I.._..... GITi.... M4 r rMAM* kM4 > w N... I.... d ,......ld K r.1.. .r.. A.............. D..r. b .

J.M.. ........, ,... .. ... .. .p..1.b..N.. W ::.. A.....PS,1Mt w-... M. MM MMM.4 .M ..-.....-.'. c..r ......._..........._ ::. s.ww ad .... u ..w .a-
.... .a..11.. Ibr rN .......... ....,. d 1- ....
.
--- WMM.w --... ........n.,fa Ik 4..11. W .,huE
........w.M ........ Il .l.....Sail.......i r M w.... .aIUl'1iHftMJ:. ......N.a' d ......... W* _,.... N w r.....rt .. .. b4M..1..4w.N .
.... L .. ""&.LaT'.. : :;:...... .N M .aL11, TMS atNC'UM ...,. 1-.. .... w+....*.... ...*w-Et Chewing Tobacco 5..wrl ...... was .......rr.. O1N'tTt1.r : ,
........-.w ..1.4..4 Ow..w Ie .. -.-......1DRY ..... 5......sbrp.d .- ................ I.., au".u.. L L Cw. .r.. =Sa.
\.I. rsr..lJ..d.l. .... 16 ,! > MUV**. ....w..... ......,.--..&, Maw Ila.111I4 .m.-. ... '
t /l:::$.. I..L kMi.MMM GOODS rbbuss.. AtoMM...to M* ? I We M U&4 IM WM n...l Ik ntcriTM4M Iww......-,..... ti

LL1aet11'L uTlCL.--/M ..... .... -I5 Mto -WMMA. i T..... ... n.tu..SMlsvu
N atLf MttoMMt U. ... ... M ... rUaj &.
I.. ..... ....... itiJCl11 I
MB MMMVtoA* ... ... ......... 1..1.trli.h lam AT.9 M ... I4..y WHITE
,
.w-.a. .
II wf .
t..l. .
: w d ... .. .. tPBn
CIItoQIISII w
fte asM.4.ld ..p................ 1d4. N rurw. ., AhUMMMtyfa* M. ...Ie....,ibis..4 M. .aM W.......... N. tM rUf MT IU MM4.i.CMkSXOKUO w c....as... Jas 0..............
"Ml .
M .
)
'
hal a ttai.as.. 1..w wr.w1J.fK..C ClMl MMM. IlliafU' Aa40 -.A...." u-a. If...... d M hw d ..C..I..N.tb,4x> .1. Puss N :I.II.:: i :v U H

.to.IM p..w! rf Ml p > |.- .........i4toMfty M wl ..... ... 1ldokl, N( II. .tL 4..p..KN ffrt
r. Ata .
MM. MM f WMAMM MM Mlk.MT I. w ....,. ....,
..... .. i.lr W -..a./ L.bi. ....... toM .... ..... w .u.,..... M ..... .t LOW rtwv .....ef TOO.VCCU. ..,...sb.....d1......, .... J'LOCIDJ.al. .
.... 1........ ,.,..... ..4 .... ru I a... P.wa.1...asa. .. i$ 11.
.. C44ki .
........ Maw NI 11 -11 ... to .1..1 fa*r,i >MI ....... Irk*t to*.....)..MM4 -
> d--.-W... ........ p. i44BCMAA.. .w./Si...- ( iiHi.il
Af k**. 4.C, w,. ... ..- -MMMJ*.", .r..rf..wl.rW.M Ll1 .y ...---. ... 1.- s..... ...... ........ J-. .. J.... I.Is. UlkMlMMatMMlMMlllll*. !*!,.!..*..,
MB4v*I.. r V IwSTSI Ann bUSJ 5- 5.54 La.. SbusN .. l Eq1u. .. ...........---S.1.n M...
? =
SMM&y a.rrlr .Jr..:.4,1.1..4.; ill b w .4. AJU. B.UM.aULubq 1JprCasswsN,::: ..... to A !> > "'4 r1MAusSSIAISOSgL :.. .:.-::.. ttas..wl.prpll.Sa*MM M

..,.............-,. /w........ Aural r1- LalaLtc ....... MM a ....'.as w r. a JuurL t LtILI ...b..was 5...N.N... Wf MM .. ...... M, Mto to ...ly ,
.- tol *... M4 II M ...w .. .. c tir e.-- tot, *M,....*J. Vs.., J w I .u..o..leAl a ,As. .... Nil... ..u4y ,.w as l. .......*k A*M.jr.... MM M.AMUM4 -
.... ...... '-- .. w Ir w.s1 I. ...a .. t> b. INi 11.4.t JAMLI S .. I.
"-'J "- All paw ...awl r 1M ...... : A4 ll.aas1 tt.tliii, MM*M MM*M.......
............ .... ... 1A1.s ... .... /s.11w.Iw1M..S.. .N/1 was. MMI VtMMS .... r.-..a.--- w aM... *-
..........5.. y ........ MI.--d s c.-, 1.5.55". .. a1.L +CB W 1\U.;\ .'la'At11MILL I IMJ ,"_ VM A* 1....d A* pry .... .

,. 'IE...M A**f ......* Ik. 44Mlt4 ................................ u. JP MAIM. ............* KMV J.to. M)1..toAl ----. I1... -- Lit, a'u'.1. .;.1'....,....
fa* to .4MMM .Tl f M.M....M IMMMBttolMM au .....sw"'-I .eI ..... .., f......ill ....... CbM fa, <))1. ..11.1:. .....,.....w. as .........J r.5.
pdi..kLaS Jl *M*M .........dw.y..1." .... M .. ..rw M w II.I.. ... N .,.... d .....M M..lM*. L....y.to Y.r.r pas fill..... .. ..... II ..... ac II .. .. fcM4 M..w. *>.to to.* was .. A
.. .
toMto ..MM.MI M M4to W .. .......&:..w 41.y.. .. ....... .... ..... ............... i \ ....r'Ub rdWi.. .. _, ..... .

...r.SMYg .... t6 j u. r. AIo w VJM. .1 I.L.nN1....... w f..Nd ... L....... M. aa-.f.*MMM< |M. s f CCC.id.b44" ftMM MT CW4) M 4MJMTJ fM4M M...... .....d w, 1r.-.. .... ..., I'w _.... -. .......
r. '.Uhnl.IL" i his 1......., I IIuMa 1- tww a b. pM MS'

,....." fJM.. ..U. J .._n'N. lyJsw /. 1IL., L..itllns.prl .. Jw/ilNrtlAA A. CAUn..u..-.. J.T.MATIIEWH./ MLi. ru1T.b h -- ".'.... sa -

sus M As 0.r.w1L'"L5.l IT. .... u 1-111. A,..... i.TiugL?
..-- f.1'Nsi.
b..

-...- ..-
;. 1

<4T.Citation
The new era

Material Information

Title:
The new era
Uniform Title:
New era (Gainesville, Fla.)
Place of Publication:
Gainesville Fla
Publisher:
W.H. Robertson
Creation Date:
September 21, 1866
Publication Date:
Frequency:
Weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ; 62 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Gainesville (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates:
29.665245 x -82.336097

Notes

Dates or Sequential Designation:
Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Cf. Gregory W. Amer. newspapers, 1937.:
Ceased in 1874?
General Note:
Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note:
Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note:
"In God is our trust."

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
002013766 ( ALEPH )
11288614 ( OCLC )
AKK1121 ( NOTIS )
sn 84027578 ( LCCN )

Related Items

Preceded by:
Cotton states
Succeeded by:
Alachua citizen

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
II"I.
I. s

.
-- _ _ .
i!:b5k ::11 t. rR. .4. .. .. .. ... ,. .. n .

...
I I 1w .r i 1 e : '
'

k A ;'LyXiWii h t

....... .*.;* area .Mil**) .
.f M .r*eW./1-.....' 1i .. '

ay W. M. RQ4LCRTSON.IT t'Nt .. j'

....,11M11rTr k .
1 .f ( .
J ,.. ,. :1.' !J.J ? : .

'w_I"_ .. J', P f M
A'+rp Y,14tH ...... .. |
.. .. .
I. .
RATES OF AliVERTtflXOtnMM. ". L III.- .1T't
.Pr fit ,taw MM. ] w L. 1 14 l' I I
.
11.1. tit* .. "' '
..... wbt.wl .L....w4'' .1 M. : 'IK. OU)114 OUI T1LUHT." .. :

t..*..M4 Urn!tIY.. . .... .
M lU MM***/fw1 : .
""...... .. .....jM/JM"Ml ,,'oJ... IL-Wholo Number W., OAUIBSVILXX. TXJL, FB1DAT) .OYIiIZQ SErTXXBEB> .*

......... M H 1466. .

M.11rNP.Lwa.lCtti eMiMwh. .
-- --- -- .
M I1........ !' M tw_.... i.J .. ... .Iee... I l I '- .
d..wj Irlwl.l sI etrlw 1/w..... .... h.r.,14 I I... &&Ie Wi ..;. I
.. .. ... rr TI.
)
irM ...... Pwls to ? d1riryp .
....
...
l/ ... ...... .. ... ... .
............... .< .list 111.. itr .. 14.1..r iy tir.l"ly IIUJMIH to lUT ..... MUtlf rtkbM *iiU.< tU MUt.TU .w rwq libMMtolMil .ff 4111Ikfrrs .,. .

.... l.....$ e1.le..diL. .,.,......,11.x...... .1 i 4 MM) U hilt| lU MitelMM .It....... J Mr .

HA.BONIO.lftlno -- p...n.r ................a ....... Vp..11..pprsr..S. t1. lop .. W M .b4.Ml MiM 4rtM 4 H I ..... .1... .. to ...... 'ht .. + ,

.< viHo-Ixlqo- ; .No j I .MI wit ,...-..,. ... ..''I..... ........ J'" ....... ., 5,1i.. .0 1 v111.* eNIa. 50A,.......,.p,. I t1r..LLr.J. .,** J..di1wad .... : -
4111 tlrn" II ..t Nh.W. 4. U4M M J.I,. ..... .k U kiri ,
O."C. tar --11., Ul !I. ti- IM ..... 1 ...... 1. pwt.rd,1 411.. 11.. ... ly yMt I .
...... ....... M,lUt lU MM.. MM ll.liew.1w41 ee. t.. q...w" lklU ...frwwl.:. .... : -
Bi. IsfWMtW .
J. C. flAll>* w frtliW M4 Irrwi.Ge1.tJ ; I......... ..... ...Jl. L. .....
*... V.r M. =!. ... r-I sal Ie at.W ........ .t .. 4
.ft MM ) J.
r. swi.fiel.ry 1
II. t.... ._ .. .. ....... .
.I ft. pillu .'&...MMM ...!... ..to. U ) ............. ...(':>> .... .it. .k. ...,......... .. 1.twl III ..... .., he ..... .... 1.d aloe .r.. ..
r.., s N..IwJ ...&inI .. 1..1rtit ,.... ... ..
*AI-. TMMMM.A. l. IN .
'T..AIUL .....*rr.IL (1) p. r. rt.rpl.a I ..1 _1a1. rJ ..Iw ........ ... 1....g. J I1..r. I' ...IRi.1wJ. ...* .. : .1
.. MTItU IU.tot ----. M .Sir Irprllf 1L1.IJ..11. ph 1 ..it ... ...+1. .... Nt,..... .... -.......... to* eI.Iip. s.d1.. .... f.11.. .. TUUvIrt .... ..
R W. 'WKIMH.. JM|.* 1......., I 1.1 r fiN rfl .. ..... ...p.e.. (.) Md-ti t...t ... .t..J 1La. -I I...... toMllMt .. I. n
.. .
))1. MALI TIM*. i. .w..... 11. ...... il eif, ..... 11. My AM* rap., pN.IwnJ .. ... TUyr ... .
Mr .._ ....--> *-..4.*>. Mrlf+li..rr. ..... to M. tfWitor. M4 btMBy a ... Utk rUiraU k k,, ... ....., ... ..
..., ....... ...... ...ra.1IAI'wAIt11A111.11. w .. I to Urf to*.!..,*..... !1440.1a1 rfM pel w 11ni, .....1b ......... 1 1 II... ..... ill.pM. Tib b ... a.l.la..f tU *|*.... ......, ... M ..
1.. 1.JIt i e/ ..... 0.JwIlwwl. ........ .
..
1A11.$1..T.JplCilrt 11 10 a.p..... pooad..g .. all ..... ..rr.r M ...... J....... .p.+Lfl .&** ; ..: j
__ I .W rt1..fitr. ..Lm_.,..... i
rwtdLJ, .. .... .
\
r"- .. .. '
I/ .. ... .. .
i ry, J..J1 JtS..1/4.ii..1 lUy tab4 .it
/ (
4.. tiffM t n/ ,iOt.(i i. all .*- ict| .
r. c. L Ait err. ,t.n&IptJ, 14i... ... .. ,0401* ur..sf 11.fi .,...I .__ """ 1 ......... *l+rit lU rlRl... wiw .l.Ww S.....Op.i. ............ Ie "-. M.i.ad ... ..c. .. ....

L W. tEa.'...... ........ Mi*..w4. .. l._|.ril n limm .*.1. 1t.JW... 11501.. Mj W 'Urkib I .. r.........,. aloe es... L ......, .t .........,. a.1J. ...... .., ...

rT.I.: UAfcltSKft.Rjltltl. JmbV fMMM.r. M4M.. .1J .qf..1.tm .f )1__. c"-( .w. w -e Om, 1''P"114' .....k lib MMAfV, M4fto tLwlttl; w .M*, **4 hj ...... _*ii. .. lU .1i

J.. nmui.*. *.....-*. tt.p .r.NJ0 .." (.J..i.4t.1.. ........... G.... ..,.. rM 4 1. lU MfKub a w1.Miwt1 ..... P..I... .p1... u. ... ........ ..... Tot. I .k-
.. .. ft. MOt *UX. -- N. M.B. 14 i ...--.. W M* ..... ...; ..1.41. L xt1150 ..... .
r .. IIU.I&, J..... I****. .. lU I....*. tkiM.* HricU .l.t-. I r+9r IUM y.4 .H ..bM Ufor* .... .Jill' .141.1.51 1r. al..1, M4 '- ",
II- ISX Tf r.ft I .... 14 .....,."J ....1.1...In IMl '" .. ...... ... .a..J.I -, L.. I a..w.; .. l.. 1001 ,sal. la pw... 4.,....... ad. J.Iw.i.wi.. w! frrt. ...

:. ;r ****** lima..MM lulliM..*. .4tMlMr ......w.I ........ .. .......-.1.,w..4 .. -.a .-... .. ,.... .. .i. ... ..... d w4w.f 1441. jwlJ. Ilk J......... k *4 > .,

,. .,.-. .-...........", hie r....... ... iddg. .....l Ie W.7141... 91 t4t'pu ..... 1eft"'W IMM bTU ...... 110.1J ..11 1.t.rrt1. ....U..1L..fil11 A .. .,
rtl.w.p>r >...AY.. tw$1.Rfrut .. Wilu* JrycteM W tU .ir wlWfc 1 M4 iHM...i. b M iM 4. ..... tU .
MMM |..,.... if )M.| k ,0101 to IU tea ..... t,. .
: r..nJl--.t'.u.: .... --', IN.. ,... ae J,.,....... t1s wtatl w ....I ......W T WklU ,,' ... ..... k 4i i4 1 1I
f. L ... ...... .t aloe ....." .It Iii MM ** ..... >| to .la... .. iv J .

l..+..,... JU'"-L.M......"It."s...... ....... -.. t.d .... tl...,.,., w tltrq tM ....... .. t5..w.$. to U4 ... MM>I* M Ida/ j ............ ..... ........ n.iatc.N.t. Ml | .a11 .....Ji.JI/. 1JeI..I. lUki4 lHM .. I .... .j

l' J M. ......11").... ........ ........... .... ...J ........ .... ,r p........ l..qidet.1 t4 .-...... M ,.- r UTM|.1.41.1 110 LJa.. w..i.r,.., .... I.N f

A. I. ,.... rtu". ,J..1..t --.... I.i 1114....-.. r N all ........ ...... rl ....1. q.i.1 Ie ---, c..... .... ... ." M vlMV U VMU& MMMMrf** jMM. .., U t- '.. '

I. M.lOiKB.fHMrin. *..-...... all........ lal-- 11..11 N1.. 1.111 W. w...01I .eiJ ...... .. i1Jelwt.l ..... .. ... f fI
J. ... fAl L&\La.: ..... ,. 'Vl. IJ ... ..... il I*| MM ... w ...... 4 f HH "
.... 1140&. wl.t.G.r p.e.G.r. ........... .T--. .. ....... .. .. .. .t .( .. ... ,
1..l. ,.Ut.I' N ... lilt I pwr r ..,1.! .... l..My ....n..l J.4bn toMMJto '* ...it,. I .
p..f..1ry 'it.
Wnklo Iiwlifo.LLItt :w.jU.; o..a..il1..I.: pr 1, 1.w wp...d4YIJ ... .4 VU w ... rIk4 .{.... IfargklI -. to toikbUM ,.a... ... w. I ....... a; 1......1sfa& fttv.....1.- f b

........ k IU *vt Ml lUr. b Ul luUUM. ...... ......,. ..... .... ...... ., ........... ,... WI ..J : i

toLt.osl Mr....... .bt...ltr/w... ,rt.. t1. ....... Is .il 4 .... I.tZ..W .,.. ..... Tkb. as..i L..iy woos ohs.. N i..pp.rr.t110l .

(.*>"JMM>S. 4Mh .... .1 ......... r w 14.. r...J Il v3t Urfly U- *'nmrj to MM. 4....M* M4 b UU M 11 ....lUUU 11, ....... ... NJit. 'r" ,U. .

i'Uf.t)t.n A \.*...." t.1.4...... .... Whir (Ie ....L.. IL..l lib {1.J.rl' frl..tt. AjfUtM M* Ur aS......*, M ... tifM*. Uci .b .J.itU" MJ J... | (*, '
/ .
IAMU MttUt, ..*..<> MM. iI L ut7 N ......... .. .....frl. ,'..4 iffN.. ill. MM M* M MUrk I I.... .......... ... ni..f -.! M* .., Troll ,.or... So M -..-...
.. C. CLa'4.MAt1. 4Mtor llMiMft.l.r. 111. I.. Iir.rJll..w..1fL1..: kMM'r ,'.. ..-. 1__ ..-.. 1.1.14. tUw Mra 1Ir..Jj..l .

< TIll"" t,.... 1.......... N I'I... .. .......1. .... M tS..A M ; sL m..1 toMtMbttory wpr.t..ai..a.sl .: rt.si...... ru. lt.$. I' 1DM.Ik.J. .. .* .<

Itkpi'r'LNb0ataIw..... ....., .il tM UUt Phs .4 .,daI It ..psJ..J1. k MyM .... M4. MM.*. r.-h b .Uk guv* .....
B. DAWXIXXATTORNEY I I 11.+.1,1 .feel. tlMy 4. ..... |||MJU ,lUlvttMkb ..wa1. !I" ... .. .tL.r > .. ..1
JAKI3I J ,MfcfMIlM 1 Mi *.U.t to p t.t UTtojM tj toMy ..... .mi ilty M i k lU UUi/al ..a. p. .T : << .
AT LAWOLICnOR ........w ..................... .LwrNf .44.11! |..+...11.! .w Jww.fel.wtlw wry .......... ell ,.... .....144i I .. JwJ tU ..t.. r. ...... (.. 1 i
.,t4 Ji.. WUI 4 : V w Ire erir1J .Ii.1 i. I ,.t r 1'4 aM ..t" rh1 aI It..si 4r!
.
.d14.pi
r..1J J 160. t4 ...... .. .,..
M
rf. M ...
1 r.ni. N t1... ..L3.. .. 1,, IM .1..ALw .... R. Lt.f ...'h1',........ 11.1 wit U* ..... .kwitatoj. liM i nrttk* ,.. LM.<; ...... N.pL... .. ..
'
j,- IN EQUITY..a.uun'LU..u. si he .,..o .,. I 11001.' 1..1. .. ri..!.. 5 0'1 ......., 'r J.. ... 11.1r.1rklGA..t ,..
Ipii4a t .
.. .7s4ia 1 I I. ... .,.... ....J'" t....... .
-- ,. w,1t1a1J1r. W tw.-n. w j :.'"; i Ie...p...... ttrliidn. W k sal "..... .....Milot /f.
.
.1. .4411.w :;.. Yrk 5 NMi t4 n..;. .. IIJwJ., w/w w1.JJJ it .....1| 1'I. M<| UJU /. ..< p.... 0111 i.1. IUWI.br lU ..tMlU 1.1 FU*... J"l: :
.. w. rwNNTp ........ TMT ..... MJ rrMrkt lU lr < *
.. ,. K ,
I e1J..JI ... .... 14..ta5. pl i rp tU UJy ....>.|.t1w .iL' .... ,.. 14. ... hUt. MI "'- .
|CO UN Y SURVEYOR... ........ -.... r tlr ... ... {, t stwWty. Vy UtiMi M Jtovnv ........1 11tp.ili... .... .L... 1.1.7.,1..1. w. raM ....*.*.. .,... 4.y, IN k lU c. w
-. "I .... ........ i.l ..111..... rl itMl. I iN*
.1.a.-i .Tec- a.tI,.Ju.......... n. Ir.Aa s1r'.t..t.w1..K 411.1 this&a |lib fb. to U MUv a.J
i; M krw4
Ri11. r1 .s 11. M M I ...L.wdri.wpJ.t.w14 J' ill fwtili..I. ..J .ll.w M ...... liilinMiy .M M c..e Ml.f....* too, I I. Ni ] I ,.,..
J
.t. N ...
,_ta ._*. J.Mrf M. ,., .... 01''w tti.rrw.Tb .. fti ,Vto.J7.s I kto'l 11. I tar. Ttw N a 1.41.1 1 wn.. l...*.. "StJ.w 1... .... .., ..wxs '.,.. I I.1. ...
..._. CM.. .. T.....U.rLtXKUS gtPonualMum .1' 11.1. a.1.. M. IN .wlet ..t aJ.. l.fl. ( .
r .........ft,. ."...,. /t4...... .tl.i.lh. w towMT. M_lt AM y.. .., ....... 4..J. M f..7.A. Il 1E1 ."/ fcrtMMMB Ins, *r* .. .,..

Itant,..', -..... 4flli.f k.lf. Mw ... r.-. Took .. pn.ItN.f .... ..', ...-.. ill. -uiac .... .. ....* ",.,...... i.w .aw.: ..... "I r... .

......... 1M $L.la, t.n.I 11.IM.NUT 111.1 0.1 ti.q> L. ........._.. c...... tU .! k i.. .Y'. G.,W .N.rD..& 1:11.0.: vbV .
Xerchaat, .. Uj. toflmi r .... .k.k blswl U.llg iMtUkiag MM w. My |-..Ui( U'. UM... U... 4.y vim vrtrvMMlK ...... Jk .
7. "a.- '. it. M il My J. tiiikif II.. UlU
IJ M .... ...... tk... .&M4.viiik. .k.. .. .. I'"* )
J3 LaW'rJLLIJU.pw1s I.. h.__....... 1 1 rt7Ml.. Mii. kMB. ... ...... p..je.L i .....
.
N ., 11 1.. 1..7....... ..J ../ Mik. MBMJV N....... M .. MId .!
0..1..1.711.k..M- Y 71.... 1 115001.. .................. -J___ M IJC.1r 1\\T.... .. &laM .... ....... J" all .totorU ... .,. ....
tLi r.
......' I. ........ MMI WMXU' UM frwtt \\...... lib rVWU i v..b M. toKMiuunr j
J -.4- .. 'I.......... till. ....w IMM I .iII. k. ) i
r :t)_ ,eeL ....., .. KJ. k .41.31 Ji.1J. toG. ,....ii.7777p..e ....'.. Del .... ..... ll. ,. ........ .::1J ., I."......... I *-'*"
1 ,--i1.-. 5041... 1M. *M to to* il .... y .
-.I. .. .,-. wd ISyfw....,.1 a(.-. 1'"..... .... ; ...,
ph M .... .......t 111.... .... MMUMMMMM.| .. lU b.4MMl ..l. ; .,
G.I.AUGW; w1r.f4 ....... .... 1404... ..... I r. T...m.t, )I. II. ,.MM. .. ..*..*.....lU (.*.... D.lIliM. .Milkv* to MTrt../ f.*nmUWtUU.. i VM | { [ .
.0..411 r1J .., "u.- "'
... .....", ... ....,, Ss.n 14 N w. SIT' .l I...... .i1.... M p.. 7.
,Inp11r'Y AT LAW XtUrt tnmBk rusAsrLUAIMSA I S.tIns .km ... .. ... .
,
......t--ee....'. -............ -II.!! li......i. IUM .... .tUk.l. .
.... ... k1 II I It Pf'l ......tans ( ,,,.,,,.
)l1c.1%UI.r.rL i J-4 1tw I. 5111, rl., 141.. e.N rot .. .....1, a.l'.t 1p..w f.M NJ' '
w
.....
.
4w dld1.W.. .h. .... ....
,
1A. .
+
1:101
.
8..14 t1 tJo
rrj
...i1Jr.l.ehw..d. ..e1wa.... tU n....l .".... ki.* IwutS. 1t.
...... Slxlb.. o ii.11i. .. ..
to U .IM n.n.I40. I i
s frM lU. ..
4 r... tlt.Wgi....i to. I WM .k MI to. .... > iU tiyIHMIM" !
Ci' Ooonz .| < .........
.I -."'" 1. ......... .. we ... hi. .. .ie.t. tU .....u. 11..rri. ...t,
,., ..-.a.-. ..NJ ...1...* I uU MffM tMe .. woo .. .
iU. .. ... M4 nU I ......."... : ....
ATTORNEY AT LAW ..I trip.t; I .... .,. a.u.-4o! r-4 MM1U4.. ; i k lU. ....... ./k A Jt.71 fii U* 4.. (
.! .. I. ..--'Me Oki Nr '..... '... .....
UtMMlaib !I
JA4" ..1UILLL rLA. '-' V, 1'.Ul...,11.. ...... 1.i.j ....1 s i.rtoy. N. .1 thsl 1 ...... ........l t1. ......,. .. '
I ....& .,............ .. I. twl.ry 551 8'-..... 1orJ.4 JNt i.f rb..4 j]
..l .elk t\. t1.jJtlwl .t -i UfM'f. *..*.. ., to. .k..l IMMlUUi Hh
&w'.j. .... VTUikhMJvptmUl J--r..J..tUsltoM; ,!! ,... .......m w 1 { Uv,
\ 7. J.C.OAKBVXB I.a.. i M. 7YR.w i.1iti1s.l.y& ,. toto I...... ij7rif 11..a.p..f ... sal f

ATTORNCT 1,. 1... .. f..r .. I.."1' I1.,. !(I'", N kJtMN.. 111! M I.111..i.1.1I 7Iar.J/.s ta.1...t .........J .... Jaw Jitorkl"L., 'I.. '--
AT LAW it | .. '
d. ., ..- .. ....1 a. ....
tokruiUt. k I. ."..,. ._ ....1 I ; I'" *, i......, .. ..it ,
I..rt cUV.. Ii.. U. 111w.1.1J. 1t.1'tdWf r; .. .,... C. J1 T. ... N
.
W r
tJ.lXIflLLf' ru. I i .....
W .
.
i I .
.._. 'IN....... ... ,. ..a ali 11d 5S.. "' .. .
( .UUtri .
.. U.. .U K rUU. ,,
VILJ.501..11..1..10. 1..MM14. 1401... ....- ", ... ...... b_lM4M. "I I S ftihnmtt iU iMttef, : M*<* to lU kjvry ./ .Mt... k tkbiy I.... rtI,
(>.
rr .....-.1..w.. t.." 4t Ie 11.6.111.i.t t1. l..tl..i.. ;,"Mrtrfly. iMrt-rityC M. lUl. .. ,...... ... t41"7wisil el UlVMM 4.44..1 ) --. rjfe, UlUllUMMMal 1I lrtM, <
,. 8ft ..., rJi.J.i..141..111.w.. ...... .riikpvUn ...:..

.11. .. JBf r .BT .. II 1I..u.. M..Irl .it, p... till drrrei..1 w ..a....... 1 .Ut MB U ni4. .* C... ........ II ..... ...... ...... "'&.G. ... all

.MtMS N A4 Ats1fA.l. I Ut ". U4 lU top..Jii. .i to -.U to r..py.t..4..11.. .ltt .UUrt ...... <4r( .M ib ktJ.44. .. I." .

r--l4doa inert-h TU p rgtobftv ....... .h 1 Mlnsi.. ... ... lstid. .f Ml M*. AM l. .Ut OTf b tU r nor. w ....1 1.11..s1.1J IMa ..... .

JACKSOXTtLLC, .1411 ,_......ad..,.... 44.01' ........M..r.r.-11. p1+...wN.al. s* .ilfriq -...... .... ... MrfWkw PMi1.r. ,..u:. .....it,. /I.......% |Utbkk r t a1..

.. J 4i 1 -.. .. I1ie .. ..... t I ItojiMftM ... ../ ... erwpl4 I fcw Um kJW Ui r>* nUVM lUl t
w.M. ...-.... ....!.. .. ....... t / Mil armcl ...1 ,..,. .. t1. *.. w. r.
.... M w1.If *U kM4* TM -, 1... n. pwint h .|.4 to.U lU. ....W .U.lU M* |'HIM,... A. lkw. .4ty (ftMt MMTto4 UM,1 Mtilk. .M4r O ) ....

.,M4ll .......... ... ... a& .1111 a ....... ...... c.1M ..... ... .... /IK.1.1i..rw N L.t..l to *.. M! .%**4 VMT8..ti. Lot ] t.J.
...M.>.jft. .....t .. II I.W........ f. -, 7.f 1 .... :: 1410. w ......... ..47U ell ...... iy ,
,-'...-............... "' ... ....k ....... .f .... 1114. 0111..J' VI .-.. ...... |*ra ...* MM! *.**/ ...,...iiT. .M.
....... ... .........,... t IMMMJk .1' :2l.iUra till...I. ... .
-- ... ..... 1 a1w. ..l .Irr rIfM... 5011,.. .... all ti.a.l .... ..... t1./, IU. pw11.d.1 w _,. sal frt. ....
e- *...... I0MMM lkM\...- Miftof" iaer..lr, .......... i I...... 4ikikMfUM 5001.1. ..lla t 'Ie....,.*.'-a N..... .... ...

1.y IM.IMA.A_'. T. BAM.. J Ar ... ,...811I.. eI ......... M 1 ,.... 4 p.Mb. ..... s ....J t ........,, Uv,t.., lUt M vtiUr4f .1IJ M AkllUlto.k. tar ."f 111.... .. | .....

.... M -1Iarn.Jew.. .u.M4 .. 11110 ..-.u.. w....Nrp/ ,..., ........ .... .... 4snHi ...-.s.j */tUM4 ... ., tU ....
'
,.......Owel J. Co-.0..... ........-....... .... .-...................Mdt "I I -* .......... UvUvpMiM-1 ,....... .f. 11-'..... .1a.. ... ; f 11

I.. BOZXER ftCO. pafiq ... ....... ...... ..., 1..., .... .....ri.741 t4. 1..1 .UMIJ, vMft M .ii.ii..... to v.,rkjUl 1tJ. rteti Lt err t1. iW....... ,.*. .....

aa4 .4 .. 1J5. ...Ls I* !....441... Krl.wl Jrprw.L 11711. 4 to ....... TU vry .!.....M ........J.._.. I I. rJ
vMryiikf
} .... W ......... ....... toTw 0-.,' 1*. .
JMmI le .s UM ftwtMMIJM .o.2.. ..... frls J..Il .I. I ........ MMt .Ml IU .....* i& ,, : IF. I M. .. .
IlmLtI. I.
"
.... ... .., t( ... ... .. .
.... N Iw. J . 117Mf1M.ptl.r. ..4111, ... 0141.. TW/......... M4 M. MioMV I M Ipa w /-). I1ea lilt I Ius 11. ,
NIA, ...br 11$0 A,, tilt.j.N. &It. ... .,..a.,... Mil 4111 ... "-.icW.-w I, .w .w a- ... ."., ...N i! M. rUU ......,.... wsll. u. e+Ltt.

........ ..... ...... .iwtl 1M Y Mi.f. M* Itt .... W1 M.. ppwlw..r I 4 uni47.. 1'Irrn 1. M4 U.p.*. bh a... .... .... ....... .w -1 .. ...
........... .. w x..1. My I II ....., ... ..... ...
-- .4.iwr41.arlpd..1 ... ... .M.1w. ...... Ia 111 M........ .. ...-, ..MU II M .UMMMM...... ., ie. r N

_F erg Ifs IR. SJ ... Ito i..ipt. -* to ...! w jaw !. ,.. tWJe r..l .e, 14...61 k I 1--,. ... .../ L4. ."I"... c.w-a 50.1110. IeWr .4th I -- .. .d

Im w. lW. b Ul IrttU. 4..- '.1. 111 rr I. .... .. .. 114.1 11..4.Le.. 1CIw : .w-.... It..... M t ... ..I ... '

J,. ...mL .. w. With Et i 9tfVtl. bU tL11hA/ ...i.L. T.1.r, t...... "J.., .... .. .. fit taiIb .a .1411 ....., ...... er. d fwd ..... ,i w
rr.i1J.11. ...
'. t.wvII1).. M N 1IIt4......, Ilri..t.J.... ,.
.M ...- r..w. ..w.a ail 1 1.I.I ,...S .... w11r peI w.pil/l. w... telL .. ew'
!%MI MMMM.f lUy MViU .... 4v. .1/.500. s l ..... ...... IIe .
.. $. .lX8e. ., ...... .. .. gN .i11t.q/ .,... ...... (Ia 1111 ......... .Wd +. w w ...... ...... ........ T4rJ .as. t.p..I, h Ili..r.s..hjhs ,.a.M aa., I SCSI.
II.... ..... aM.... tf t7tt1. ..... .. { =
.
Attorneyat'Law polli. M "II.Mc. wAl ens." ........ vkivi U I... M .. k
...0014.. .4.511. 11..4.. In. Par .W .J..1 11..5701 .d. .. kU w. ........w ...... ... .
UAlSnVILLK w to t50.,11.4.1tI .141'4Mi
FLA.l I
i'lMi4 vftff |iM y,'* V..*.. W 1Lh 1144 ... h e..1 Lp..f I..."1110 p....pl..f rw..I.r, ..w / I I... ..* f.U.. ...... .W. M4fMj M.. -I 11.-...1..a t-ail raw. ......r M"M 1114. ........ r+a

.. Wll lgl....O../. K.O, JMlMlll M4 ...,I ... MMww.... ...... I iU MMny ULtoM .... .hrt.Lie t..t i,<4..mwitoJMM*. TUyUc4*> i 4041 ..l fw.t ......,...." ,. .t t ..*. ...t
...If a....... ..... ..... Wi.1. ... ... ... .. I : '
1.101. If..1.M If 4.7.1...." TUMM./U* : 1.5.1.1 s Trw.1501'!I..1111) ... j.ran TUyUMk4vM4IM T /r 11N.,. w11 ... .. && :
WI' ..
....II ... ..;; MtoA.MHlklnHl. .!. jh. Nrpw Tw''' la..111 w K.+M.L.p. 'W Ys ......U. M.1J.f .... j: U"'c. ..... ,. I .. .

I M....rb...':..w ..................4044... /11 I ....&.,. U. .. ... M4iy" r| *4 ..... ill. .......... .... W I plrtsr.. ,.:.y........ ." ..10...1,I II I M.Ihd..1.. .....w1w.Mlr....... .- .... I.,. I M*

Jw ......... |is,.. .... ... .., owl lU .MA'I'" 11o14 ills ........II ..... i ... .,""- M&......,......,.... .. ,.., .. .... '. ... I II. u.
,
I p.. "III. ....II l.w.l. 4111. ij!ebasl ... ....... lip .luto M .1.W. 11+1 :+0 w V. I, t.nMl'rrp. IS.XJ. IL I. .. I ...

. ... U p


.--.
'---
.
--
--: .. .. ; I j [ r ...
.- !- ; -- ; -: -- -
; --
-. J : '- ; "'I. I"rl ---- -- ....... ---
.. .. a .171 --- :, r ,


0 .

..

l' ...Lal. iar tb i..11.i a -.N.M; '!-..- ..-..-.r..f ........: ffijc 1)lttv) n. r.. .aUu Ctvritr Ml Uteitk .-fctJ-km. ir _...;..., it-1.111 4 1 I r.-titktltiM Ikt p..... bv .ptjjtrrikat ] -Mr.. QMtb, .vUpM. Wvl |I TkkaUrf .b Mat: .......1.! til

i .'. .. ri1. ..4 ttkkstf ACtlr.Tkt Ml l-Ui Ut"'ttttil tkt.MttfiM ..! .. ity. lUl Mt tl ... ', vUlvtuUtMattf Mtmkli. ,..,...,. .... W.. t.:t NFrrt
d.r .
i ....r1..... .. .IkMtUytrti.... .zw. TU Oar UtNtikptg pkIDAT:; &11.111&:--><. xi I....I CWvpF; ......... t.....W tftMy Itl w..rIL .... ,<,.... I Irat. .... tf tit Lafiabtajf* *.... II ;> Iiitfitu ... ..U VM Ikt4. btJtf. ....* M- ........... .

... .. .... t .-- .1501 w 11A r/jNt. .1... w.. .... ... ...... ttyMgA tfw'Ml ttk-I vfl| ktto .ttiMail tkt yf |("trMlvkl; M tMtVrvkUtlm 1 I -
n. b. ..Nd11a11.11.x11.1
.rw4Ilq. .....'..'. kttovakt *o, 1 1470. w ....noa. S 4....1 .4 N Itra tan tft5e ........ .., Ie a1sAi/. to kit *.*..|. to .*'thy. kyatokg |kt. vktl.* tofttktr Ie wwaaiaj- ..B..,ftJ aril ta I* T/r
.. W
taws Itl
L" v** ft. .1 ". Me
.. .. lit* .. ttlitiytlii ..... M1 au.1. .. .... ..... II.M ik ... bw
; .*. .... ... t h W '-"; -' fOtory, ..! trkkkUtglU r .. ... 11tviJ -j 4.M 4
Iih. lU tl" re.n : MvilkaU Kb MttfM J'1p.ff4MtkbM
i t.i jlt N MtMry, L.. Ita4.lttot. XatMt ||t p .M ........ .to fkt. t 45M, Ao.d.. pestles tJ lib iittoU .....1 tMM tf ..........L TWfltr* 11 -'", Marij .. ......M4 *

i .. w. and.... .I.. .., VtJlvU* lUltilllt. tf BftkM) pf AfMV. k. ........ ,....... .thus w N | ..... tllUfatjp ....... raw d.M. i\alktr s.N4.Nr tktt .su1111 tllalto rut h N .... ........ .,d. X.. Mrlttji....NI itit ia*. k-to U.j .

tU* >>........ rs.fia,111 wsJ.atiwll.. t..,........ CuerNt.-T1. ...... far OM ...tkM ... ,. 1.1... Ikt| |ll ..l rifWtf TU rtMrtMyt tk* 1.. ., shish. ...>| Mbt k Mvitti .w..... V aM fiW'I...Iwr. ...r ON. W. J.11M;;;rwln.

...., I"" "" rut ui riIe lases M! ..... ....... vtt tok* Isi.plwrpi.jJMtIJIMw.rt.arti. ..* | tktt Sakkftry) MX it alt I to ttttkt I .p.... IW -.ie. __ r ...... ., .... W.... e. '. *j I" {IP) tU lilMtUp) tf ....... =spas

.1a l..w01 .. .... ... .- I ..... .. lUlrat Matjtt/b) UttoUrM. (fw IIIp as....... 1w)1II 1 I .l tarry .*., *.**..,"*.. Ut ikay. pan ....... to lit yinit.WiM .. .... ... ........ ..U toitufiairly rttto I to< rtlbatl 1 JMttjrtt Ut.-a'tj Tbi

hut E4i.... 4. ... .... ...jtlp,tr.. .. fmUt4 Mt* .,,.. U MI *Wkto4(I.... to (* kit to tptrl aN. *.. ...... b ...... far tkiatjititt lt4Wtt4 .......... TWy ....I .nt MI ...... A&&.&.....

..Ha. *. ir Myf &h ....... eI II lit tktMt itomtt; .kU l.., U p.... ...... ...tttt.... TUrcUr .......* II b I....I fct ttb t* ........ M ky lU ....w M! MrtyMlMttrtltntatiajal I. TU =p.-.1.:
..... FrMM
OrrrvsfUat .
"'-' .... .... $..... Itliwltl U Oat* ky paw ..... Mrtt4to .... ... U"y ..... tfaCir .*.ltr Ik* b. ....., to thin kt. M .. LtjriilyM
1..Il.. .... ,... ....... MviM M TrayImiMtaian. TN 4.Iepe... .....
to via% .. .. r.. ... .. ,
.
4 .
.....,. .... M*. pauf t1M.N tt ttry wa -. 'tic' j .... ...... TUy .rl UrttiiyliltUrit .., iattttr far tktakitfart. to tty I I... Vt) k. Mr.. CUi, llafkiM*

"... M', My w.... tlto Ikittrtitb. ...* to Mr ttJtMt (rap*Cat LatMrlWOfM. .. .a yM. Ikt MM**." M>4 ifliMttrt .... tW i"-I,.." .... k ... ..... ... ....* iktrttarl ....... Utr lU ....J. brft **a> to tottJtll.tatkaa Gail
...
.
.UI ..... tojanpMt ..Jii. My faiitti kftMtitWrl .51. P, L.i.4 if ..", .....A, ..... iktir *v. .ep..... tt 999 9i ..... ... -.|)... MRV,Vit9UM I' ,.

I I .. .... ...... I ..*!! tobMTkar M tI.Mvtr..' MAIU--".-.-._-...-.,....-.-)1.0. 1...M/... .........., MUy lit ...... sIcid. ""' .- I .w.**.. far tr t.aial ..... Ltvt MM tf .... .......... A, Air...... Ut ....

, t ....... ...,1 Its. ..... ...... .... 1ft ......,..., ... ..... ..... .. .. 1r. .... .., 8M .... rWvtrl tt tUrUtjab I.*.*.. k.* .... tot ...... rW l..... U* dins Stvartl.tiktn vtt. ..... tKnb. ..eMd to ..... ft Lusts UC.UTMf t

........ ...' L w ......Ur. ...*. ajtfltjpiiir .. !.... ..r....._ It .. tll puss o11.. rifktt tf tU ...... ... ...... 11.141. pus=.M TU Sfki .. t ttit 4551,.I, N.... "Aaiai.llntfCU.Ml .

Mt*aay a.Ur tlrMttpat tfki *. ... UM Mr. Baal .ta.. bjtMitt. to tehi, SdrkMy.tr,,.,.. .'- ... .... .... LI .... &M eIIi..j V.fU k..* ktMtVlMvk laritfkt. ...t ...'.... M!lit

t6a1 -,."..... ..4 a........I Ir ..... totwrttl, .... .*=1 wy 14I tiktr N 4 ftrM.. .. it. lk., rirk tr M.,',.. Mahbtj. tf taj>.Mptor IktllUirrrMfrtaa | Uttor titjOt .... ....... ... .. JliI.edee ftttlt tr.* tfittMf. tUTU
.1.1NIL.1.d i.-
r if..*.. lU. ; M y .Uk* **.... If U" .fl lottaa : : x.....11. 1Jt4N1 eI le'i&Ma& We M Itlfrtl.is .
r4.t
.1.] .1.04..1 -n... N ....* -\* tU *atIrtrt rd tIt j..wdj. ."I Ja p1. .p1. tow ... Ml I. }. to !. I -
to thus =
MM* .
..Q .4.t...,. M| ..... I 9Mlty tAtnpaa" t .brjt .t*) ib litj 5535.
.. p..1N. Utkat. taiM tottrrj lU. ajMbAMI ... tin 1W ky.... ..>ttf -... ....iy .ky li.| U til* lU UktlUl 'I Or.* BVTEM ...11.-.* ktr J rttMtol= lU. .. _.:0.-

Iktl Ik* ...trtot...aj tU
tf tovtrtl
.. tf Iktirtttal
l J Ws p .... .. &h MiktoU.r ika ............. ttiy ... tffaittal t| 4rLd sM ...>... M4 ttottMM 1..... ... topftar. tt to... vary'graat I,'I.... .... ..."! ......, .... --I t .. fatiat. Varki b M lU tMtvaat ritar, .bus.

, liN ri... H.t I 1.V ... tottaatvilkatl ..... WUrt .b Mr.I II.,... RatlfLtTf *M4t to M M t U t It t-*ltMttaiaM < .totorttt U ... Mtifart. M lU[I!11.TUy VM!| itrt Itl rUt. fall.. -f..11 t4lgtt. rrl. tor./p11 'd latptc to Da.U ......... 4 ...-.

t ... .a.... 1.. Ik* ttfilalb s.t sM.t. ... If t. .....N. IIf 4.11 J. ... ,.. I rW lyirtilitt. KtaryUly. frtb tUto tUfpiktr to ttry lajtrltrly tIW ....
C.1.s.-T1.. b tofaf .... ....... a4 k b
U ... ,
U .. M MMtr
to tarry lib. aaaUartkMk .".. ....w .. .. .. .. .. .... eI... ... ...... .. Kfpinillitl "
Mf' t | BMV ..... ..... j.rwp .... ......, .*afWt , I. '...... .. .n .My4y ttoittktt ,. ,ee4 ... lltjftptiajtial. M pMjrkvki TU Lyekk..r| Viryitto Mytrt
trt taaat, Ml*to M iy ptrapM..*. v ....... ........ .......... ,.... U Uil *t fair --' (
.\e vdl taj .* .... totyt.t-v* tMt ........... a.-l .... ..., ....... / ttn p" trait vtt ,,. lU p trial tf vrttlbftktir Iktltttv vtt b3if: i U paajlktaattrTirgitjit '.

.4 ..... ... ....., ... ...... -y..il. nill. wslaw MtIJ i1 S tWMMM ptrfctUy ,a.pa I ..i.li. ,tr (if vtMl .4 rVit.4t tf ikt Ditto M MTMTtf .Jir\., UN& /*--.. I ....*|* M lU pJ,... Ml atkTUat .bal TkuratVy i t.*i.jittsl. .

I .... ..Mi. tkt TaU... W.a .if aw" sM. ...t ....... ... rirM.1w ....., ...... r pks.a.. q M*.V|h.1.. ......*r..M.l k.....u.A Ik. ,.......-. / ..> rrfltrt 1i.. I Tkay* tM tt rtwf.01*aalal tltttrlUKavt.Ma far .. Ip t1... ............ Ie 111 TU; ..in k..IL.r tlhMMtU ,

a* Ikt tt.* lU '"........jW N .me ..W ..... ...... W1t toU, Alt alt V, paaapfl. Mary.ttoyttt tf .\e..w.. .U lU ......*! ., RatAa. t...., Mimaa.tpfi. { .
17 -nK Wt tU. ... .... .... tt lUi* .,... to. Wv.
Ik .. .
.. .. .htw.,1. .... .11 kraut tUi tt argp.i .r i aftaukiay
.4Ws..1/w.. IfvttrtMttftkt uurnwln .ktl | |
Mtllart 1 tMlHIW .. ...J.MI lit .....( rif U to MT M. .|.....tl .... tktMB ,.... MtrUtM ......tw linM.W..
.
..u .. ..... nlltwai. tt .. ..... fWrppr MJ| A i MfatMlUtl liteM. *. W.
l to t. ./4 af.bdrr* PMf II N N .... ..it.11 1
,... ........ ....... L..wd. "Attl- FtfMl .... tt iMk rah| rifM. MpfHt .... tktl |Wk !.' >, .rttntl .....* w... I,bar lU ...... .*M& tktti .M A bly. taauwM nl
411 p. MT I... |*f.. M vt .; .....,. to. (- nW- .4ttor. ittttitm T. kttrtm .all.w.u t4 .
..... M. er .'tu Ie ...... lit x1 1.1.." r MalrtoMl Ktiaa: Hiaiaiial. tiatAr lUtikty ...u IrttA. aal lituriar? 3..l"'J r- Je..l.ti. 4
rrfrtt Ilrl.rfr.4,1.11 tat 411 .. .. si.t .. tV. kt.
jaM 5.555.5 1 r.. .. tokick'I k sill
.
...... .. IVtUtpaiWawattflkiaplat 4.'i.
*. TU fU. I ....u ... MT U4 MM, M| Uf*tUl MT .*tk N1.q.w.tl.j' 155.d.h.1 lit I .... Ip' kaak to .*. r..Me.t kr.
... '. Ik. .... .. M it4i.i4..1" wJ Mhkdpals. -,.... ...... .rf* txiatyl.. u,*.o 1 J TU ta.latt tf t ...w.....*tf..>
n P-rt>* ... ti/yl..4 Ml to iiJ.1..1..
toaury lard fr .*<.U vdl tint *t tss. tN sill .... ,r o.i hl4w.rsM I It1M ''I. VMiNtf
Jt4lMirs.ta
lik trryaftt a-&il1..1. rMl .. r.ur4..4. U ... Ik. .i af to this- b ...... ... .. ... ...
| | fjrarira I I.....* */*.*.I.. *. r .... ..... usG..1 pest UaaajMrf in 7 | *..
r aWI tUUra...It- .Irt. ... I Ulj *.U -- - psrlwrlst. ..... MHIff. It k IMtt eL..... ... xol ... ...,. ...... H.4 1.., ajwr. Mrl .M.* .b..bar Ml Ua1lU tor if.. a.lJ'1.n! iUtrtrM.l.UtIUrtttk. .
x..iija ..
ra4tttt. p.i6.114 'T .. pi./ to ttilt MT v..w* .k.. .*1i.I' ; W ....,.... aUlatfaaJrJkitrajU4t.bjrtl. .. ... ........... .., .
.
..&.. .*. -, $$. II b..4iMJf .. ..... Ltnv-TUr{ .' w1 .......,. .......... .N 1..I.w4. eeJ .- .. --- 5N1 ----- -
111.1 MJi to HlMltoU. ..... i
.. 4tf 1. ls...... I Ulib ..uaVataWittUtjl I....in.' n.... M' .JJh WtUM. to ...., .k, Mtk ........IIL.N '=' ).:
N .. .
.., 1 ..'., Ill. ... Uai b .. Pt ill IMt ....,. r..p. -u Uu,) ji t.us14 r. n.-:;.-Jk. M' | Uarl |kttaktaf.... *- .iII ...... ... ...... ..GIw ......., .5--.c:. :'_anus._'..__. I
)I. ry a1.tn'l .Mw .. .. ., .
wv ..
11 .. .
......" h tl.. l..t1. ...... ...... .. UkaH" ..11 c.!...... .... ...... .55.. put J .. 1MIII ... ..a t IN. i|.t.1 I Wt art UfcrtJtl ky ga*.. ....... ...- Wt ..... ... ... .-...r..w.-.... ... -....-.....---M.l I
-EWI .d tkt total. ....
.......... 1M tM- Mi tlyvto ItL T.rp/W4Ll.thtl.it..r1, .... &W ........ .iII) 1 tt--I..tl.ata.1.h .. ... .." "A aUUjb M *>!..*..., .G... lUt ......... ..._ trtMl I :::; "; ,- .. ---
.
x.11. .. .... .
... ..... .1. r* (* I IU Irt UT UM .. .. ..... ..... IbT.. ...,
F Mytrjtkip. ...... UtUtoa.tfpiiTUg. aM _. sd ..MMdI. to .w.'I I n..1et litt Ut IV*tVPH ? M .1 to r a- .
MJ tslntto M kik La.p1 .. I IM .. .
Ikair f. ....) ..... r.llwt/y r x, Cf..1 a* .
*.| aatt lU ikrat ,. ... Wt shish Iktl silo M.=.. ... .... lilt Ml* i. ..,.t.*.lMMcn. ..... i ........ UC.... .. ''.. t-H N 1.11.4.. .. W s.....td p,1 vkiri tt*prJri. .f lU ....... r*> _..... .._... .....t, ...... ly .
..... put. ,...| ... Irailti-..1 tip... L.dp. tW .tiL T..1 tta Ua .. Irtton f : lUl .*,. lU .1.1.,1..aM. tkra* I Mhtafbl, ......., 4i.a4w..l. v3tt .* I""MT. Ur wt.. ... the tf .
tfwtlUr .... ill .a........ .WMMJ w41.1. v I..... tlvaya. ji..apniw 11 .. |I'I..... .. At I... lU......... ... t. 111.51./ .........** fbv '
*. I pi .. 4r.4 ..I a13Mi.r rMll.r ..... ... {Ie .... ..1l. W'i I ttbe. f-* .CtTMtM* M ttjaat; pwp1. ., L L ........ I:. t'Ir1.a t.......
X-. ",. 1'41/. ... 14..M I p.r pnsnd. jut *al .., aataM tf tUyttr. ......,.. tktntttmriir al I I ....|'. .IaI.4... Ir.. ... kfk t T*. CAnl.ftLUL- i... f w ,., "

..t.ftec .-. ..... ......... ...... u... tlaat ....J lii. *|; to pIw ... M! tk* ..... I I I Tk* SrJ"* *f CtttM Ml 1'.....* .>. tU. .= ,.taatrU. ........ Ul lia. 4 !; 11.1111 tatiarp.nar Ut ...* .kt t|". -.-
...:.. 1.. .. ,.. ..... I P tf ITUbrt. *T *WaM ajttUI .NI pMrtiPt to ... ..n.. ...... .. ,/1 l )IAIUUIU.o {{ .
h'r '
MkB TU bat 'I
fa*. I...! to I 1t. s tip ...t lust ... Jet tMir LtfiabtMi FUiit MI-j OPJ lit ....... at .......... ..
h.At .,tkt k4l ... .'pWMt f M I..u.-- 1.... ..J *fciV.**. ...MT I 1 tl lU fJWMX. Atli .1 I I I Ck.lirt .,........ N. ...*..i.w4.I.pp.t1. m ,, BMTtpaat tf lib ---.". TUb far- 1Hlst1M..1.r ..''' ''''W MhS. .

S t... r.......eI.SL.. ,....... .. .l. Jtw..l X ) jrusiw... )i I.I,.'W 1I.m-twsf. tIu pa.=w sf...j s..1. 51 M...tty.11 I *.... II. lit k fanUr *..sl* .U*.Uj .1 lut..r b lk. i* |kf IV W 1xirrl&>J *9 19 M/vfajtV/ UWI t n...,.. M.._1. .1. ,.:fcf..tit.IrT*ka tat o.toCUCLUt ...MN r,.

P..tiu.laN..1/, ........, ...., ... ...I.. -|...PMtltiMUtMUl. MiMMlMly .TUtMtUa: Mt Ubtfal. Maa; ftfi|I rvy sw..t.t lU. CUIrtpv /W. : p&.w 5.15.. ..Iw &. .asp ..iDI 'i t4.la ,. tu a4.l, w ....
|RttJ tt T4\_ i.i...,. ... ... ta trait ... .. i fct9 .. "..iwl KUXkV. M.-. CII2KU
tt |irnti to .. fur ; I TVt ft MLy ftllvMlj. *
--.I .. .... .
MtU ...., u..M.l.1
tUUfyaatrtog N tl..111t1 U MtkUk4 NI I B ... ,u.... ......... ..
mttt.. tgMi IW Il+. ftoi*. TWtt .. Uy, bur ... I ; III :- ,
prlarr thus .
tBatftt J .
.
.
4ifMl.a..lri.t1.
.
*
..- eI.I"- tf lU MMdlrMi. Ik* 5wtk wt 8.IMJ. ikM ...... MrtMt k*,. ..... .. kit ..*..*.... ..*. ..'I'I IUUbl Ur*kaavtJ- V*..........C. .1"--...,..

J 6.x.>, t..4 ... rI.,..f ... tU.. .....- M4 ... .. T... ITiM | t..r. ... .f.... ,..... ..f till Cede ., w....... ..... .. I I. lj ,.... tot .. V>Mt Utr afTW toat JlI tl..ap.l5l U tiart fttf ..... -
U iktKMttM
"c af ik. -.... ...... ....w: ?
Lwl b.a4 ......... N tL... Ilutt I'Klt &.. HJ t* .... tMktr Uii itt ( .....#r,at *..kxa> *|.. ikt MkiU....i J I _- __ II s. w r s ,.l.a.PMaall M. St.nj
.. .1 tut. ..... .f ik:.4.1 ir. ",aM tr ads ky .r-t ttUratt to ....... tktv'* 'I QtiMJ CW>-i--gt : At ualr.a II. L/ttt-TI. r*> .. ...er.. III .. I....... Po .If.

l ..L TU. ..! Mt u*lii ikatj.UB ikt. ffit t* ,...,J,IW ikt. mil, tofav tl.ir.Irtesw. ........ II.liM I I JUM lUl w yrafHttr. w ........ vitk.s 'I TIre itnaiiat ra!**, tor Ill. ttjt..; ...J lip PD.a1 tuUitr.. wits R .t..t... ........, _. M I IJ. .I..w1 N

i .. r Wrar Er*to ..... tf lUrtlMiltttlttrtUa ., y.tjti... tD Net Ikt Plata, t*4fcJiy tiMi ikt. 4it... .r U* ........ Ik 11 it= J *.! My P ..(It 1 ... ._1. .."..J..... lit p.4. tMtly" ..h.... ..** tU tarrtj awl 1Iw -.III'.1- a* aba aflariaiipi

/stint .I I ....-.::..j rush II tl.p .M h tUk ... .f.K .. ...!.! itt. UM. ..elJ. ta* tr tinitp at .......*< tUU. UMp trap ajil.HJTit. ? .. ..M tf Yprgiftit,.*.. W...,..ll to tkbpUtt, ,Gus ..S:s4': :: t:/
..
..
..
.
111 1"Lh..n. Ik.. OMpmUtMMMtj f .. >pt to U yi"y aft PI n Irtjtittr :. .4.
iti/.MN .....J kj r a kralUr tl
.. M. ..u_jtI .>M 1 Pea,. I t* faaprtlay 5.5. "

If ... aUtwtrr- -tf-. -.... I ..jts..r. .t... .....iaIe Ie ikitU lUl .b .' *f Ptiritfy't ...... to .Ml._y..ai.ti..1.0_ WI ........... w M.1 1.... |.Mt .I ... L J a... it IU tttwlrry tC ........ rPrcachlnc at OtlaetT4b.S .
I I + ]I n..u.__.... n ka.C .
1LaNshy 1M .. ,...!..... ..._ c. *. .aa... .. .. ....' .....
aia
.. '' CkMti. .U lU fcai ia t !
....w.. -.*kM* UTM I kM 4. .vt lalla. eI aM ? pMUra, i.pri..4 ......-4Ml ..;.... ... ws... .... MMt; TUUlMl v4 \ .. a-a. t -
f I Mr*...* Iktl tf.JMTral tkttU U 1 1"JI Ill.! slush .k p.nit.4r1,t.... ,...,.......,.......WM,.._"I"II .atlkt. at U. .... to__. 11'1..111||! .Tk VT. 9AnrW.j to no.-tltkb ,....,., .lutjil ..n pail. pa tU M-j.I .ML :, *..:*_

--jJ. ... .. -.J14. ntejl p+l'.y fw!"8 t 1!'. *r 3 UMl .\ir"'" eI. .
1 sit J t4 tI.4'p'rl'4. .
.
tta t*.iy! t*.ttyt..."' ..... U/yptf. I It G..ra.- raiJIWe hula (MkttlalpM9 ........ "h..."" 1 ..... sit UrtftU. .T. 1751m45. ,, AN. NO U WCJI m KMTa ,
1.k* tfiiiUa ..*ri..y tf.kt gtt afctal I II I -- i. ; ... ..." .... to ....! UtUk lary)' X.p. Ills.. 114- ikt grtti M> |' M3G.arl'tUtat. >
1.pwtu$1.tt r.AiMI ft mUUttHRJ L ll99tJtt9jl "... 5 ': tojty to vkbi. ale *% **! r..... t Tl tit P-nU .f fltl.lr.tu .
Ik.
t p>......h M iajMfi..y af t3.st1t.: L.Iii1.1, M liafMljjtjaf'ill .1_ slusulprtu.. ....tI << .
..... .. .. *...Is'. Ornrc. \ .ad.&. to Utf p.IW.Man tf lib. L.1 Jw1.IIGS,,.y 13. I UUijrl. ,viti. tuWfjt aal.|...f..|.rip. .ptliitM .. .w. .._.. TM1..t ....._
.. .- ... 1 : 'W I 1"' .,...Mli..|. 0. .11.5 ? .. ..ir'ati al -- ..... .....
j
.13.11 .Urk ...u.... il 1 .11. I at. Ha*.. IIi .f lIt..t .... > ..tIe b..... ..,... ...... tktl tU ". p. "rtti tU Q.i.; .., BrM lbt J. I ItotU I I totata a y.air at t titHaiaf
c MTUfly I ttta,........ .:&...'... *..1.1 4. ..a ,,. Ik. CUrwr IttffU fWtMftr iit tr ktr tt .tolUttatflUarU.ia.. Hto, ayW HJM! 1att. aaa| i r .. -1. h.. ......... ...
EJ. AWftl r.., I..ItUt tf fM]. M.'
Mcktvy't to MrBM M tag l.aiatiMl tallatj to My''! ./ 1 ftTMM, ftvaj lU '....1 Ja.1ibikvs.Q.itg Ikt Iw.. N ,......... Jul... ...
.
M t t at i tl ajNikitjt} .katll .. Jrpfattl. .kiltt, Utf...... .al.. We w
,
.. it ....p.rtWiI U t.... ... .. ... ... f .
.
jt rUM | >, W*>kIti MMiiy 1 lk.jr My wet, M.| iktl j 1 n. a-q NIM M A .w.1 1M W M M.s
fral.atl Iris. .41MM rI.M..f raaM, rnJ. \I,..., aU, .Ua* tM* r50'.s Nl.1. .. ..... .. ...
tf ikt Till lust! U M ttitltf -p.. :C... IBO. 1ra..c..1.Mp 'u..u4L p .
g -.11/a. I .
..
to** at a...aL*>.1i.I ly.4 .. ...... i *t*,vi k a pap tr 'tVrt val..| fcait Ikt. ltStat tf tU ..-..__.... ,_N
...... .t:"')...., ..... -..- ? 1L wJ o.a. i...lsa..wi.r ........ .Aa.Ikttt taatat to U. .... 1-' ..y wa a r.gn s I...
h.J a 14 TU ...it|..r b lUlU __. .. Na.1.._ .....falat. lU ant .ltl U ...a.a I* k .k..Jsrt1..G.. .kallW ". vtl 1 -/Tra ANM3 tf X.. Ttrk owlN* M4ir= ,.... .... C'.:* .... lUla M.M4 rww.l. |rfV|..iM .( .....

Iti.1. tJ rial i ....1. |..tilitttatirtjtttjl Ik. "AMtf nM Mt tT Jttj lltk, .o.ar. .ii kiajT IlMgkl.'via to tg b tank ., .....LWe Isdq M.. xior 1t134x *. JM* A. IWt. it* IM...| ..: :.ria.: aaa4 .:.
UK.!.. ti tairy. ..! IMC rltiw. 'I tUrtjpl Ml tt |pl.i.ip tuUirr, ... i to tktrft af iktlkaillMf. 'ibpbt* JI............... tf INaI .....*.... .. ....*..r/n.. art to pwvf rr.
to ittttly t1. ....,.....3i.. .Ip1Y.I.. ..|...... tri, M ti*: lW ell./ ..... .iI r. ........ N. .1. .. ......Isrw..r
...... .a..w .. to lU. ...!..| lUatbAy .... ........ J c...., .... I..4 Kc ) .,* ..... to tafltpr* ikt \\ItMlttiif.at tottatoUtktrtUbv. .. Ptri ...*.... b li'gfttt.1 I,tnry.. f I.C.r.CaaptrbI .fM4i. ..... ........'......t--.-Mwu..
Mly i N'w1 N..... .. ...
N rwiwlk..JaNtI. Ikaj.... ... ......tf .. fal to t M-partTa! *t%.wUv .. lau tolB .... sari S. .UtofttltjatMitJM ... .
f4 M tt taajt tfttjr tU J.r /. fc, to .Utt I f..w.rtil.li.rl, ( ly .. .. M I .........
....*$. tol .....eI............ N 4. *ptA*.tjt to tttj .........i .... .,- U. b ... t*......lafly|. "'.*.. ttktr N./jN1L.111- lU h ..101 ... .............. ... w.u.. ,. ......... TN ..... .,.It. N sas...1 --.t...., sw.
.....: ..* .... lt..k, ftl I* Mail. riipitl' totPtJtaf tJttajrMtf It ....... to ik ---..... I N.. aat .ilraflf ........| *ray
t TU Al tft Cusp.. ....,.. ii '.. xW ,.. aN. r.iI=ll WI. fWM. M.t. .... ....... ...., ', fUrrsato*. I ......**....>| .....,.. a --... ..... ..t ti.
/h..ppw.r.. sf ....... .. ..tatL MtlttMvtrtl af lktftaa4a... fM .. .. ..
tatrjtiiMf. I .
\ -M-.S..ups.11.4aist .II.. a1rM tkt a....... lass. 91. &. .1' .katevtr -
..... ........ ... ............ 'ts crrart May Ua U.. .art.1a4 i| 9. --ltitikfMSi ... :p-araw"w5L.j ly :.iw M
iv...U tf Ctf ..... r!.pa. ...r Wktt tJMt. .... KrtJMtry MJ .. ky ,... ..*(...*.., tkal to tkb J, I I N. a pat ...I CD. BbsUtj M ......* *...iinmij.. ....

af rUrpttup)* t* tiul.!ttrlial frt- .kWa .... Ii.... Ikt MM C... .......'p.il 4. Ip ...jwN..at.,,rttf-trt. k t.luiito. Caaaigki ....44r.i.ll..id. ...1 1..I' btoiiy... I....... n. N na..1'. R..y.c..w. ptp.11t. 11.11so ..,. .-1..ati ...a* _tri/*........
..
ar J.p4tit..1 Ili.p N.I.LL.aN ."'""' 1i..14i hilk. YluiJs it ......... i U M4 lktMt. J....... tf lit WI ... I t 1.ky tiry .tfiwal tri. r. .1.10";
0.1 -.a. liv frit J.d.r.A. .
a N .. IW tU 1.,-11. .
II.i.Idt
| Ilia j. ... 1w..... w........ ......... ..... tM..fiatls. ..... ky Ikt pwtrMMl .... ... ktfl.lW .. far I* I ItUjfaalajt M! vkiit -....tVktml {I ttJMtf Ma.4tgr4.n tU
l
btrfart to wtJJ |
......ir