<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00052
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: June 29, 1866
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00052
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
,._ '- ............... ......-" :: _w-. .--._.. __ .,..... "# ''''- ". ........ .' ...,-' ... .-., """"I:. LO .

5 =,- _,",,' iI'II -1- ;.11I_ I .
.
5- :,:" X -- T __ ; -m v. '


.
-
7w.


.
- --- --- -- --- -- --- --- - -- -
--------- -- -
Be lpidl K 1WSk.Tq. .
f iJew! h .s...,..... ...... .If"
... ........ ..,.. ..1.IW" ..ks.1M ,.
n)i.elq ..... Ifs aNat. ...
A WALL JOWfTAPWMatM M DM a...... eel ts...
I Eli **. ....* IttMttj ......
........ em lekeithi. .pls.
................. .e.
Nti EflL fill... ....... I
.y W* M| ROBERT&frMt 1K Y1...-..... .... .. ..',.

tease N.. ?rJII&I ...... ..hpfi.. teal .114.1...
pro .. NIw .......a... ..Mir r ... .....
,......, r r N ihw_ ... ...
....,........... .,.. Nw tI T1IwiM- 1Iq'rfw '

hHI er ,_.. MIN .......,........ ... IMa,:

(1M .w.,.IIL.ti ...... ,....) .. rl s fccy a.>.. .. ... (lMae t
.M...r. iM... Sill GOD 18 OUR THUHT. Oar ... ...llMf ....
r.... r1.p..A M--. N .-.I.. ... d. else eel 1Ly. red.
......I.__tN III titnp .....eI t4.- IP....
..M...........w.. ,......1, GAWliTILLI. TLA. TRIBAT *OU UII6JQXE 30. $... NO. HA..rwrr 741."sat yr N.l ..-x.,1n..A..dw
*......
ll MtlM Mt EMM** .
... ..
,.. c.-M .. ,
1st
... .
tlssp r
p __ __
....................... I N -- -- -- u M his WM Wgfct M4
A........ M >.......... U MMM Mir..- -11.;M sM Ni.k IiM IMNI .. BAUTVK,L.*....,V. PA,IAfnl >UMg. vial M p.nlese ....I 1p.rl sf llama ... HeilIi.. Li..sl stag ..f.p
..!MM Mi ..........l.* ..>. 'pI hite.d..s Ie )'1 ila.IlIv WtMM iW t.*-. )wrieI'" I.. !*. JHUf ...he.,... .,.-.w.. JM, Al UMi ens ...ii.5S'1.5 d vie lets....... '
J.ru.. I. Y.su.Mq H, NN.rlr sa ...Mbralbrg Jrnpl. N.....a s ....! Iii fwt .Mtot ....- Js11. eel &qw.I a ...-." eel .; .> .... eel bJ.*tI r.-. Gee. ........S....- s.eUppd ..
t4 3... ,.................. *MlMt,fckWWl to iWk....... ..... ... s..1 of... ...... pro.der t4. .......eI 14.ra ".kIt .... ... n... WBk. C.lt, C. 8. 8i*.... ...J.INM, I1s.si ....
M A 8H XO. a..t/...J.t.f -.. 'Tlq NN.p.kl .... U ..stewIs fill h1 aa4 ....j ...... ....uwp.ti{ ...., eel ....ffr ... FWvU MlnMil... ..... MMbabwM posed ........ ... .... W'itI' L dLiad
.... .-111 ft. .,..... n.... ......J ... 0....... petals fMic to .
tJa1aTiHe Lod1'e' .No.lottlciur A-J&-A''tIlls I' iii a.1.sal ..... tIr 1.4. ., a .. ..... tI.........., .w
Barbf.... ..... 1...* .tog*. BMM ... w MMf Ike.Ir. {Ie......., ., ....i.l. Ml bUtto ....rta ... |..!.. rivt MMtfj Aw.. sleet.,... .....tlWe e., .+s.i11.& MW Sa

1 t. Co I ".......... ..... Un ..! BifiMialMJf* (MM tWFwri4 a...... .'....lMif. a.,.& ...- ..... IMMnWni eaa&a&w& f d ....,...( ...kreW MTTrtMlM )II. c.a.M4M* SMdMf* MMU .MlMM/! '
xr.f 2| *.....YNe. I. iWir .... tf.mU... WaL.i. MM ski. ... -,1 Neal J. eM ...lil" L.LIR. eU..i.g ..w. ....... .WIMM eel M. 4sl-0..eil
.. c. tti. "n.w.
...... ,
C.n RAIL B. P T..._..*.,....., rlliW. l.lsr to psi i ......1N...f Ike ... AM.....d.l.J..... ...,... ......sile1 a NL stet' eel a.. AI .... .MJ J tuiulla. M. ( ...... to Wi *,,.n..MX dew 4111 ...... .,..........
... .... .iG... ./.last.. a. ... lh. ael ... .. rerl{ wept" yliaol to X. .fiktotW sees sir.ul ..
A. T..wW wisV... *,. ... trw........**T iW MMiw tli. .ito lets. JeW .spas. | Ie t4. .........tI nit M4 P14"JIGse.
L L \'tU.. ...... I4. .5J.e UMMMMIMM to ..w. ,.... nelw sal M. .to eel .Ii Li. II.L. k.e, .talt"" tI Lis..
Tei.vrl
.I 8 a .
f .
to $ .- '" ..pl #.
.. L ". ......... ............ f MM tWt tW.MI..... ...r ..Ikerte \ e.n. -
,
eel to ... .. WM .w. .. ... ... ... ...w to....** tWv to "!
.l M au *f Tb f IMM pIi. W
wwil J..L..M .. ......"/ .to- n. y poet I. ....-lu WI .."f, hi
R--M-. .11'-1..1M 1.1.ve4.7.u..1.S ... eel.. Isal1a ......... a ..I.... H. W4
bed eI... New tI .i.inhIWt rUe M.9 MMton *Wr.vkWr stir ... .Is .. aws1 1M lkls I .sell .f .... ... sssa 1M......
..... .
....
.
ewe.. toW ...... MMMM to ...... rideee p.patl.. ........ ....... .. ........,......1...k is. In. ....eel ....... ..., ,.... J .5.I. .... ..... ........ w II s..
RIAYW.TIA-11)01 I N..t. ....... I .. .. I. ... iM..ak .... eel all _.l. sal lid& 1.C.t
.._ &WI fete'. M.......** |sal II.|....... to TM ep .. .. 1, III.wtnth. eel bpd J
IMMM vttMnvv Jai to,b. tiM et n to .. w h.ir, .. ...iw. I a, lke.d i bfTW -; ...1 f*. TW (IMtWI 1..k1.... .,
orricsmti'TTT. A"-" "" ........*t t 1. C'.w,. w* MTMMtlWt f. ( l .....
..e. ....,,.-....i....HMiI. .. ... ntoMwb< M! u.. I... It ... ....... *... Kf. M.ML.r eel ..!/ frail M!' ttg. uLb.. ft* e...,...sal ........ tf.lWff .......... dash tls.ew1el L.It r:. ...-. Tvee.1.1. "
L L P.W.? J- "...... IVaai***!*. |..+ .aMi..t ee.s.erf to ...* Ml I.-,. Mj iW I.pl ertla.a.rLly eI i.ppk f ..../.e. (IIa,........ ... '.Id.e.l I M, |W.eel .....UA j ..iWitMBftoiMMfrigUM -I"'l ...a he. .I..........afar

j. c. **Mg9g..".............. ...We ins.ti.{ tI .....,.- MMlIUfiMll ItfWl *fTWt sri M Ibi M!.j.Un|yvJ.Mf roper,ties, N- M...| arwrlk.Ti. .i I..Wil to iWir iii pull J...; _
.. .. ....... i 4 eel.pe.1i iiaaern .:Ih IMX r.sl .k taml ski. a fe.tL ...'1..trii..l.. eel ltntk..r..f
... ,
L I w. a\ Due.li.tHi. ...r.- ...,... p.*.. tI plus Wbml, G. M.--1.- Lull; "ass
.. J...m....... .f. .ttk. aleer rat.... eel ,........ .. ... ... WI ..,al WM .ksk f a .,
a.tx HUM.MM. ...,r Ill ....,... WkW. (... *MI M MMIM* MTMWor ski MM!*r .S.M! ... .....
..:;. ": .. MMM,iWi BMI tMfwtog iWtr *8*. liMrVi.t ........ .iht ..f .. TW pain ./lU flato I .... .. .IMT,W. ....!/Mhiftf ...l.ui....... Minlsmwq .spat ... iW Jf... cu. CMMif w ... r.a-w. ,
1s,4........hats seta. parr to tW Carl ewes, eel ..> ..ratWkMM.a FUrU Lewa .bfUl fcr Ub firfM*, b .f. li. .| &. IUI .TMl.... Mto! .I.sr iWr Mc U. II. WI ....,..,..,.. _..11 c..G.. .lns. w tI...

...._ T... ... ..*..(to(M! faith I&. .....,*. .I. pert.....VltytolWbtoMta4. .. .......... ...... ..................... .... p.t.4. eel ..... .,. I4.ei. .T IW XMtk Ibis IMM r..twii.is..U ....... ar......''acre/e14.
rs .... ... ....... WMflWiffbfWMMf. ... I** H-- yiI .... J"--. .,eel ..... ..... .,UT.sal ri..... TW .brt ... ....". .......... .' ....... ..*. gray .Mt wtok MHMMdtMMMM ..deals.. ... ,
ieaHUtis T.: A. CACTL....,........"...... ..... *f iW war,IWy WMJ. W MM.MMMWItolWtn ........a s Iw f es sal .Isis ..... .... ..'.... TUUUAM !*.Mb MI ....itoiWffl,Wrl tocbr. eel tiM to iWW M. nbtbMtolWMl . .UtV s.siw tI
A:r. JsMr vr...ti .. tI *B tWi pstwieW ./ ... OT ,..,./, tie lU Ml.b S f.J slip 5 ...I.,Ml .Miff sal bjrj to tvluTtf ,W 0-....... ,..,a. */.... Jr...| ...............es_ ......se Wits
..
J. M.C w..IM..M. .il M! MBAkal. rlgVai ..... Wb*. ,../.. w* .......tW 5.bt. ..! far Ie ....... e L 1.1..r.a. ii**,. f*rT ffoJwti... Av11 ha .. ........., ..... L r tda4k.. .. sel. ......... .' ...1Ml. e1.4.
4.A. J.M. ".-. toiWfwfbfM/tWr8Mito. Is.Cab. iW rMTg......) *T stir tolMtrblUHTUM. M.pilw ...... eel biiw dut- ...."' U SUM b MMl In.Il eI,.,... M *.rUi/M'NMMtMl ........ -....' ..i vs ...... I.sefreI .
J. s. fAHJf M..t.,. .. 1r1. .. ........ tIqLe. 1* Ub ...... all ibiiMW .....\ he.wa. ski ib..tl aliseaM .......... eel psispilul ... iW| WI .... to ,.. ..., to ....... f..'........ .Is1.l..el Ie
T. JeUJ.Ttw._ .. .../-|... ....,./ MC
WkloVUAS xie. No. 10. I.,...,. ILk v.N1r' J.s totW ........, *C lobfMMM *f .....*, eN N.tgdl. Il ...u .......... II II sell' ....... ..l vise II bc. pas. M eJI bark ..-.. tWirII ...ellpity ........albs seas Ma..il..Y1pisb -

IAU1.VHJHT ."......,........ pMM'.p J'" lua c........ itWr. to iW pal w|..MM|...|..... lkwjh --1 ,.. ... .......... ,.p.11.et....... ." iWtb ...,M ael ..&1......... *.. .. .iL.....-,...a A 1ruk1 i.i.
,...................... ad it o..nI AaMf FUiUHWtrbMMMMM. to wJtifM Mtty ........ WUMl TM MKWra Utf sf .... ..ut1balrkf .... a igeM......f __.lit duph' ......./ fit fr.R M to MM.. of a Meliued. a .......of.......
a.v Uta J. L'DL,ti -- I. "" .... ...., ......... ski. IW M*.1 111. U( KM M? ..... ..eel...... OMBAlWp ...., MT.../..|iWw kigtj ..ratliib*. H. s.Jrla-IL. L4ti1.M. .....

i' ..:.att. .. ...... Car felt fro to IW Cwrs.tin MMT* ph a.IM DIMn I. prof tI aWe .,....... .k ftM ... ,.... e.lpdw. "... C... blind. hat iW Ml.*. MM! *T IL.xat4 ...........1M........J
w...$c.. ....ua..&.Je.1r Mt--- _......*. ..... ... WI ... a rtiwtotWfact IWt ... ..rlI.hi. .' .J. psrf ttI.s.1 t.ti.t1.e1 I ..to4w'tbtIWf. WMwwkUf hi ...,...,.....l..uhtl I J. l.iat Eo ....-... ...... .t yi
s ,.C.ffi4tI'' t,.... ........,.*.... iW aack ffMtriatltoIW ..s Ie,.. N..se era .... ItM..Ml ,nit| vU* U. IMff.. 1.111.. IW rirttf sal 1.fun .. ......a IL H.*..... e1... toiWir ... .... ..... aM.Me d 1.1sp". 4|
.- .*.....'.pWMMMiMl falM. .... .IN ...... ..... tI s4. S 1ntk..t'p p..kl N=he, eel 1.11 J...... ...,, ...,sh.l.i. rl Vl M* "yfM "iatU* wUWw.TWf c.L Co .. ...... 1..sse..esse
SKItBU.JlereIl.at.. tYt tW a0rrfat. ...>. ., _.. ...",.,i.... tI IWf ...... krWd.J..dy6./rM. ..... ....,.,.....,'.M..fc..b|M!iW ........... WI l... pus eQI .a.b. -.

.... Mmd*....*... iW ...1.If.f s.1 ...lei'i p.1.5.. yIL. l.. eM esil s'pe. k......... .....J l.r.f all.eel ......... =..J.1 LI'e I.t4.l..it...... ..... d a.i,."
iW Mlir. **IM( *.M.btb. .. *,....... .Is iii .... w' ......,.,............... f.rekiI f w ei.etny. deep eel 1,14. ..... .......iMB/try ... GM. M.UM-BoU M! UtetyM, y

'\ TrHLt'JLJ. Msalik M..J .....ssh*....* W....... .....e......fir IL.e.ilauM M.....,a... '. ...., wWbMM ,.**../ M* IW, L.M.LI. eIeel55d all ......... ...... ..-at ins/H mMrf. ......, ..a.,..,.
.... M .MMMf ........... TW dlL..5.ekr.r NeM ......,......... ..... 'sine; w. es .JNa.Mi14.. .....1.... ir t *..*..... kiWw, eel Wwafar.IJ.MJMikl : dt1 i.... .. .. 4......pilau
...........-...........'...,1s su1b .......* .. M r8 *j.ii.l Ml M J)..... ..... p.pk. wi file taw,........ Uta, ..... ...,. aril -.aa. TW ...... .b fr** Ml .s. .11'1"11'' We pepre vuldrs J
N... ... T.:t. :!;, Ciirl/MlMMlMM/ sea WkltoiWSlaM. all Ii u1..... State. WtflMI JU, to M iih-. ar.IL Ie .11.4 C'. .. .......liMMM,Ml ski. IWBJiMMt Ikdr" pegm.l ......--iWifMt ..... sLr lsle.l VlftvnJUl. U* ....
......... .,1Wf..... ..... ....,, W..... .MMbalb .... il UMM
Ktw7 ..!/ ... tw. as sal ..., ..... M MVMtl ell Ie rr M WM, WM M" .......,'.. h. 41.isgIs. .,''s. ski
6.J.AZX6W.ATT8RNCY .k MMkl M m4... eke 8....tak IW b.. MlW rwi. f
"r'-41s iW MSfMtiM, Mlto W pat d 1L..s.1. TW tobl b. M jfwtk i ( *( ttmttmrj p.411. -f.. n.u'.p.. fII"
AT LAW IMM ,........... ..r* .bHl.TWMfMlMB. Ufcrt... MMvIUMfMM tI s &6.s frt d nay,eel b Mlbl B.TT... ........a {4? ril. y.lti/ -iit.! .,4.U. W...,.. rMtornloj. *T iW ... .'..... .:
M. t.iW M....... .V* iMlkM M e.1 ab1, Il b. !..tWrt 1*,...u... .?... en ..*... *f tW /"*r. TW .. .....) ...... 0... IM.iII..... ... .
H3CA.ierT.TLL IATTCHMHEY tLN1es, NNweIel t1 .......s.rl .. hiss'. J MT M M......' Mk,Ml |f. ..... X.. Yak, Mlw L.r1 ails s... l.Ir1. 4ft.. )1s..Co..... ...... rulf. */ ... e.wsf La p.e..M as.1a..........
.......*f tW >Mb,..| iWbftol "-II-...f FUUa, to...... II.W. 1e4. ... ,VM fctotto ..., tog..w., |.IM|.,Ml to liU. b.. ....... .114. ft..ai fart .... wilybwkiMaaiiag tW ..., M| |_
Co r. ceor' ..- isI. ... rto MM. Mtg Lap ... ..-.. tall Its .-t 1t.......sL1s.ael .-. .kale t4..u.itottfbMMWA et.e4 aM ....... ....., salt ... 41.4N.u.e.ls1..f pr.d.l.r. "rn. -

&WI ....s. ..brittyrMiil. kTW / t.4 Mito kMvItt itotol MVMVMMMk .s's.l. ..MtWn|Wt UM ..l 9mfcy 4..d Jar........ MMMM M* .. (k*. Graatto LI.i.f..... ...saw Nil S
AT LAW l.hpw'elf-.... *..*... ........ .. M Mff MlMM bM lU.........ILpp.l.i..l.I.d.Iiad eel ..... ....... 1M ,..,. M4 ....lswp...... H.esrd i 14.p5.p1.eI4s.e Jets Bn__........ ...

R ILL I-et Ian M.rpa.sd ra... HatilllMUMM M M J-- M... pssp.s1 1rMil., .eel II'i.inM iM viflU & NliMfMM, ttmlillM. eM ........ .*. fetus allIs ...tI....Utr .v. ..... em .
a ......f nWt MiiWr > to...... ... f.B M.*... ., MMM,MM! kj MttWn ...... MX'..-.w p..... _..., WM.| tM Jai. to....fbw, arty ,w L skill ....f......
B. >FP---. *bfrM* bfMMUry **rtl-I 1W ...., ... .llililllMIMA. tic.. .... M ............ to IWM (.Ml .Uf eel...... .. pus psritr. .pea eel

ATTMMCY AT LAW airs, ...rpA M s |*ihtiial w*i ii.1L..111.1J.. tI IMW A MMkJ d.. >MJnl fi.:nM ..,. .L.srs lid. step.sel eM ......dI'htila)1r. 1f' 1'-. M'.Ls f _Ie 'r.
...,.....,... Mrt/ .... Wt* Girl....... *... fcnMl by......... d ll .1 .Co..... .. eaU e.t L se.Wf.l .. ....... .'1 ., .......
6AI..YHi.L n..L ltATT4HHMLY ...I'J/ *.....*...... *.. ......1 .'. IM bra .. W, "'1 -.,.551 Iii .=... a. a' 1./ Jlltof b*! ..1C MM>t M* U.fU ett4.LvMp tI '- eel .... ... .dMMf, .......1.. .'.
A .A.MbltolW8tMMl IWt all ...,..,.., rw slo6rt arnsI .....,..WfblMfM.. M*.... fir||pro....,, If Ida Ie ps.y vihL. w...... led WI lea ".. 1r. J. c. 833... IL islsbi..elt., vkl.u di.ls.dn sf.ia WM.WIUUMI. Ilan_. |-.....,f... Mil, Ml MMtMMkhMy Iris ti..... .... ,... M.... WW S.---Wriiag Mt to bal M to MWMMrnrUto CTCMMrb. a's ;...,II,

AT LAW, .. .w..., eel .... ..teI ... CAL. |MMMf.. MM. b M... .(ii. Gwaaase sal JIM fed. .{ ia vr., i.e. sled. deg. .ptrill.
8ABM' .I.K. ru rb.ufiiii> M! MMaMf wkktj Fg..t.A.. .eI..*. ail l..1s..s.t'slit. set liM e. At a.Mi.f aM"Bal tI Die std to tnm lU MMM.! MrtaflM .f..."..., c..... tW H....... .. MM.... M M,. C. raUtolMamtotlMi a laW .I....>i.... wHi ,

lull.....aiMM.MMMJ..2.....*....WMM.... ..- .... L ......... .. a.4. .d 14. A...... sal ........ ....'.c....., ., _.. TcrUraaal ......., ref J.iIf. w wIw N._IIIri\I.f......."......i eel ..lIlIn. Uk U mjfWkkU r1.
-, M*. --.M ......t./.MW,toM ....... c....,. tI ru, rW.. uIL1 .....wpu.l 1t.eeki.l. .w.,, 149 .. M* Oa..rl ha,11 I t ky i.Mn .... to n dIe ... .... We ....... eMa had. ,
p.u. .$e..e.' / *rUMMl. |....... .....! MiM ..._ t'-!1111 .. O. )I. .*.... aorib**M **gag*| toa. MjUg H*J Ml iIt. y.MibwM -,.. U. B. A,./,fro. tW >....... ,.*. .... ... ..... -. ,' ......... .i #
MI warn rWuraBard p. *, Mfto ante sr.......... ItirIk.q L Lful psirk ae.i.tiw: 1u "'"bg eel' ...... .e.S 1111.. .As'seep .....Ml tW tW Wa*. M.! ...* ... .. MW. ..... .....
dtr Issues .-... .lpeer ...r..a.. ........ toW .1 ...... W .... wWWIbRMto
MM ) Vile ........ CO&. L.B.w to.I iy traM IW tu war,eel Let .9 w.Lei 's4 S.... ,.....
COMM1MIOMAJUWB __A" ........... H ... ... dsNw .ll.li.. .3I ..... a .... .
Npdi.d TlMMNT,Ml GM. W H...., I. Mee pulse .p. | g a HfC ynjaaiig tW fab* aM. ... is.I lee.r..L .... q..iMlp ........
"'T ...eta. IU. ........! to ..".art 1..511'1 ... J...... LM OrMrt. IL hpn.. 1'We..Wu st pep.!. MlW4 Mto M.k fraiu MM. ......... .s.Ilsw aaLL.e.w ...... ,......, MlMlfafl U
&a r 111. .... TtW .. ... ....!..| tW ..... ... ., .. .h4 l..Iint.. 74.1.1. 5.4.e
.. .... ., IL c..,.,. lite .iI k S. 11.ir..w1 s'..M.. WI I'oMW .,... .... ...... .ifci.M. .fc
1 d........ IW ..... Amai. 1'.A...-! KrMrt .T. ..'. )BWS.M s..eh-'n I silk UM Mrtk| wkbai War... tlivl/MT,eel to Mf*./.s.. Ie.......,iW_,...*af........... ... ........
T.1AJHB, w,,*..*.>lMlM. .Mal Mlw ... CM M J b. MV to per eel Ie.... .;a ,..... a'sp.i M1;"s .. M... h.. tee .. /.. I>IMH| M>.Q..... &lie ..* (....... MM*. 1.w ra.1.l.. A Lila '1NWMa

e..r s, ..Ll i.. pNp..l.area ..Ul U Mty .. lU MMic. to. fro "........sal ......... I4.k.d. srh t....ee ... will LW s.. Iw. .MttolW3Urtk, eel .... .... .. "*.......'-.if rtiTa nnrril ith. .....
ATTCHMtCY 'AT LAW ..- ...c .. ........ .....eel ,... ..... eel .. .
Ie s"di.tks.1 l.,.. It ......MMVlb* tI ..... ..a .5a. 14. I4. Iris .... ." 1M Lnta ea t4. a... .u...*MlMgllMkfaMW. sup.I .
a liillleY/LI.J/ ,iN.A. Carl Jews.sal, a...MbaUc ... v.... sal U Evst fji.6 to.... MM sin MtMM lU peel Ml lU ,..... Ml pity d I.. hell. ..... W ..e.sIW. Ctww.Mt IMIM M to I. MtkbflWt /I te4., a 14. ...... ail M..stsigI4.
....... ckMMt wwafkt to tW Ma- ..... .t IL.Nil-IL.. WI' 1&. I.tie'-' 4.ew ds M.L.he WM.*........ ..... tI.......vn.......
..........'........sae....../to sir D..sa Irlr -'M.M .rid.w&.e 1 tWirtyijni.iHiMlniiga1ilig.r.k.r. .l ...... A..M.....3 l M>UW.| M U3l g eel r..r. ..... ........ eel Me.C.....** .... M all Wi ilMI ... II yr......,........ ......

tW M 1a"e.s skdk 1i ......1 ,.... awp. 'ry. r ...... TappereN .._.. *A I.MI_H..AI.. I.I If ....... ......, .MB. ... wpesL
I. ittr><.r.. ......... ....J AV taMfll %. fMalMaWaVMIJ I 1M tan 1U*. CMMSTUy Eo eel ... Irp ........ sty' Y..t p.pgwl hs........ eel se CWr V 99*lees .. W gM h to hW .,4. M4 ,f ,
_. ... is.. ..... V........ B.asu.- .. Turk..tokMMbitor W ar..e....Ie ... ......... ... .... rku. SUlS pa .... M I...... .si seaside 14.. ssisl W"- ,
.-- .. In&M..MdilQVVN.L.,1'Aa .,,. ...... N..14.'s.fJ.d.a11..elps.ii. N.Ls '? .hi..l.*.b. toN "..... ....e1'. ....... I4. ...i1.4M 1 ... pa eip.... Tip eel ........ A.bf0MMM. ..........&.. 1.1 l. Lira..... iIiI4. M. .

*' .. tW Jslp iiy .w. .. piss ww tI ...... MlMMVh .Lsh a M see .... M.I ...lOf W .... .I M fc* ftW ..,/.., MfMMMt.M p.14..1141' .. .. iu15's. -

v... t. r.. s. ........ N-M pyilr. d...f sal M.p rd. ..r1s 11 .. Ws1..W tofe ....tI-. iMfl,Ml MM hit.W. %.k..... MMM, M!. ......f lUw .... .... .,- a j
_.. ..: d....eel ...". Ml WUtogM Jal1, lief... b.. .. towW Ie .. .... Mil.... ... 1M..a helr.lIL rod, ..... all ...... ... Ie a ..dal. (4MW> ''
.. .. a ... I Ml MMM1 MMM/. sal tMt ... w-w.... sal itinnirbtbM .G.. ..sf,,.... .... I ... all. ........,..iiiiJM, MaaWnb*,Mtaw.WrrtMX k1 .... .. sl 4..y sal .esl..sb .. .
...
..l...< .. ..... -1 ..... I .... s ....... is ....,... ,.. tI **-. MI
...... .Ma MB MlWMkWlMg ......-, .M s Ir. .....ftwa ., ... ..,. IN MkMMkMWlWAlHI
... ..w.r"tr. w ........ hiss. ....
a ..
a4.
.. .... to IWMMMMMMMM ..... -- .... IIirII puttee p.y..... s.1.e..eel... i .... f.Le.l ha.Neil. ... ........ eisi by WMil ... WMJM ... 1N 1 1M ..
...... .... 14.w .54., p4 I...... wR
t.t }........ Tiq....s.e...... a ..... sal ... .... L ...... fill Ifstli ....Ie twit's i Mitt wT........ 1rkselh -hiss.. *M p+e1. ...... .NNr..Nid.vls.MSM.h ... eh.lrr.. .
-. ..... WM.f .MtMH WWWJMWJWI f.M.k BVAj Ml B*.. III JIM-1-...... wl ... Np.iK .AI P4.4. ,is "-. k"..... L.t. weal.. eI.__ ."ILp.I.Wwk .. ... as d vsks.hp4.ll1
... '
.
.. I.UJ6M .....* .. .. h dsfd ... p... ail p.. ,
.lafMwbt r W .. eI-. M9 r.pSl*" ...' laelwets.1' r....
.wN
L. T1LLALUX6AFMr Ilse''a Mh ._W__...*)\ KMMMf ...... ll.w.r a..... dM silt I. .. ................ l..3p. I..... L... all. to ..... ........ ........ ,- .. ....., l.. k .4 ail

NT"xsRox4). ".. ......dill .... .....4 a.. --.r ... .. ... aM...... Nag/s. ....., to Mto e fcW ........ eM ....... ..... --.III .... .. I.klt Jr.T...*, ariirr. heal
,. ....... '-'..sf ........ Ie al.Irf.R.t A Tsstn Ie tea L...N ..Ruiss ..... ........ 14. >JI-7$ ............. L.. a... --I ...... .......' eI ... kiss d riSI.......... a- ....,.
rl/ilr 14.1.$4. .... .............. daisg
.J1A..1 w
.w..I.. .. .
.. .l
M .
4141 1..a. La..idp s.-k .ks 9.1.. .. sly M(.|M MM,..... *.Mf,ii lal Mil nrvidn,,WA.WI W MMf, tof a
W eel ..... .
MIa-'wise i.. .. tk
wa tI ...,. pir1. d
.l aidrpl -. r 1Lk ..... .. M... ... it 4 U Mft bMrt M M .... .. l.es7e1 MIaa.e ..1 ..
T.a 9n' ... ........ .. (,ii1L.N MLt ........ ..... ...-(0... ... .... ....
.... /l MAY fii1'M.r sal apes.s.sl. ...... -11u1 s ......sI M ... W. ... M1:i.............f 181.f.sn .., ........1M...., aMI .....eel .... 'r Me..gIL .
...... A-w, ....... ... to 14.MM. ft.M J .IM,.ilfc .71.f. ei,4s. II.... 1Lk .wj ..L.tppi. Ie 14i p.....a ., .."" -......-.............. Ie wiaal V. _fill... Abe
... _1F44F. .... ..... mina ........ ap.r..lwl ... M ll.l,.<.p1.H n (MB .... Nail .. ....., ...II t.ria ,.... iaisli ..... ....... .,.. Lie............ will 11 II 1.41ll
........... few C...'., tI..... .....x. Jl.d.r.eli ... beep eel IMf MM MMM _. ... Mit A4Ml Talrir.. J. KmaIlo&.JIe eel ... ... a.w ........ ....... ear M w .....
.. ... .. .
.
.
1- .. *f H> MMW;to WMilMITiWBMto N an ......, ... alp 1Ne ee .... ......,-......,.... .i-de. ilat ,116 ... ... ..... ..---. ....
,' tmm.. Ie.....ILM ..',........ ...... ..., .... .
.. all btbl. bisLi es a a1 .... sal 1Lp rl-.... '..., .., s, ..... fI. sr1A w false.A ., '" fII *
\ ...fI"sip ... ... ... s" .. n.4r& (!L...... a.p.Mr.d .1 .... 8..s/.r......,eel ....... > w1 .. w wsedin -.
4ens did M.1u .. CUM. MTUlMJM. ... ...c W ... i... M .....
0M.IW. .
....,...... r ... ...... dip ... ea .1 %sN1 M Lis'. .II' & .. M Let1'. rI1 ... ww NS
...... r .. ilty1..1 ....., *) 74t.......... MMtbM I ....... ..erealr. a J.ir .ft ....... .... ..... i A ..... .situ. 14. ..... .-. .J. t..r LI... ...... ... .. ...
.. -- 55 1, iw i. ,1Mt tee.. l.. ". ... ....... ... MMMMl tit... .
....
,
.......... T ....... ....... JrJ.... .....1 MVto Ie II p.e.sill NbutrlLel0.p. ... ., tie 'f
.d..1p.p.A1. all ...s die ...... ..... ....... 5- ...1 ............ A MMMfcjMlto.....j ....... .. ... "
ftlti I .eI ear stjnrs eld Mf ..ti 414.4.r.. le 0 .'iI #:
.. .-..; J r-tr Lk i d. 1b.i} sust-I a na. .. 4
.
... U, .,...... 1" .

/ -.,,--
r >Ms .Ir r. "
--....... ......- '. -... -- --
..
; --- ..,........ ........ "i .

... ..., J l .,,'-'" 71

I -"'; WIII.ss ; : fflH.


L .. ....rii .

'*
f
.
r r e
'. ............. ------...M..a. ._ ,
e..i.rr.r.r ..
-- ...
--- -
-..... 1 q ..... A.. 1111 J .. -- -- ..... ---.. +.r 1


I I ttlll,1sv I.wW.T..-.the....uha."/. .j Ie .wLr..w N. Kimti ,t i WMVB s 1ftrPtI-. ..- ... .-, -- .-. .- -. ->. -- - i it -! -' IbMt"rt_t'Il17141i.urA .. .. :' 1


............. Ie 5.. dot...n. 1.t1 .. HX-rrl.INU: H.TI.O.DL .>IS'Ar. YJutciJa tr

....M ii,...' M I it4 lean.. tx \\ M*.en... II Co.

.......II i.wiI tb N4 t Kpmftusw
to1 I E.l X\T ] iwM I,t ..... art *. r...ii!..'
.. ...., W. .Wlt.* "'-11\' MICANOPY.It.I II TV' *..*Mt.i4.kfag r***/.1..4 .. Thomas. a KartDRUGGISTS

ffffW IWPHyt __ I. eAe.IIU .s s.... .......w a t... ........... N 1"r i1. Tag.....b.>:..mm ItU' lI
I ; *4 M LIMN *.4--- ........... I 1'-'. Inls. t...... MIM ........,
I ( ..,..... II 61 1 wf.tl lb r.- N....-r.l*>.ku*...... *r*... to. # '............ ..... 4..4... NL11 IN/w11rN(
1 ..... ....... It II.. ,.. .... .. I'TIILE&KTN Ik. .... W ..... My IM>* b .*i4I tt.,1.51." "i'J=.
..-4 .* W.. tk* -*.. N.
... I
r K. ,n...__ Ie.... I kill. ii.j"nw>....I*......" -II1.....,.*. > ...1
w .......... ... .5511...... Ie II 1I..t-U *Vh>*>lkf ; SPRING AND SUMMER 1 f4._Kf :
L..M1j 1.....M ... M ;
1-.. .. .
.
M r OMMMMk. II
... I "' Mfti f
....,s.1.ms. ........,.. .......tf \.t t'M'1....". .
I".L ..
...... k*.... .*.*.! ft* .... 4 '....'.'N.I4I .. ..../T.......,,w... I I ILL ..... 11151 tMRcxtr
ti4. / .. DRY 1 ......I....N eow.M IM ..... sf sN a&JHmU.I. KLfroct. II NAT-5943
I s11 a, LN... ....... Nt GOODS 4,5+......- --- I I: TONK ,:

......... .. .... ...1-S. ,..... .... M ....... 1 I1IJMJJM tNpl+tt 1'NMtt '

..... elil..''.......1......It .t&nI GROCERIES.irvlt r/4s1- eat .. .. /N ',I' ..*..*it itotT*>n_n twrcfrrtttT.. .f .to r.*Mib ,, ,! k*

....aw ... aLi.. ..... app.. .s. If .*.. M***4...**.....4-**..( I J J tRE CO rR fl tJ"3'1+ .' HHIII.' I

......,l..a.u.14. .,... -h. $ iiw-vi t is : A tfnur ,.r... 0 $ 0.5 $ .AXil ng rXlorrle: If ***: .

...... it. t u33.pr v4 I A.... f. .... .-. falwlictlr fmf t.. S.t ....J. ... ...to...4Mkyiii
.. .
J e -
-r. CR4CRERY,.0., I 'oU..... ttUC $ i"- ...,' ........ .. ........
M a.1/w.3wlt .... ...J dls 11.t11M,1 I IIAi I>,Y ...... ..... .........*k.._..*_
s .... .. .r ,.. .ktN. ef. An t.a ,..,..... N .......aM.... ,. ......, ..N.MwSM..........-i-.. ; PI..1M-...... ... ...... ......IAJ.L1.
.... ... M 1I.Jo J!*>4 M-y ,tk.*..,..* ....... .......-... -..... .-............ .11' ...'"
.. .
s ... -1-
t i..
d.7 4 n. I -L.'t M4. t''r_ 1_ -... ....._ .. w MEDICINES .Iw.aa..-rslalw f
I.4/L&" s ...... 1...... ..*f > *<> lty M *> |M /. ..........-......N 0. At I t..-...a i* ........
( +w 5.5.w...il ell_*..,. -ti *Ti .... ....... r Hr .r..... ...,., .-.. $: .....
d It j .. .Mai.. '-- ll..... I.I!PtUr *to..**.to a.....!....I ..... 'Ic. 'I|,----...p.44 ..4asas ..f'w.S. .. Oil 13311; GAJL.H.ccC. 1W***f:._,*%'- a HI '\

? ....... 11M It I Ir a t1.rJ. i& M U.s t '- ,....... 11 .., .t.,. ... ILnr I N......-,....... Iii

...... ...... .Ii 61 U. "."J1We ....... ,'"." ... ,......rrl.1. I .00.. .. ... ..._ "_. .y.. A .. crC.ritur ..'"......,..i. ( .
IX-. ..... ....... Tawp4.aN. 'c'" s '
..
| t'.IM.r..4.4..a.4. 11'
............-n.. taJle4 s1Io.t. ..*...,I. I....a-.1. I, .... >4. i.MIIL, : lli' II/'i ....M.n sp M.1.Is. "
.s A V A GK' fc A "s MCMCUU.rttrrrttr.. .. ... ...... ..,.... ....
1.1 a..at.... ....... .. ....... JI..IJ.-.. w.+1 .1ids 4. --'If.-n-- T ." .
....... N ,.. .... 11s.
-4. I 11..Iw.I.t..u.r..t.M...4 r15CT ...--........ .........................
'i 6...*V. Bcatif .*.. .... ....... ........ .. .......,....I ............. ........ .... ,. '

l..., 1uiJ;tLi.Ntrt; 7w.tV.mJ I......pCirn'rx ..i.....I* Ik* ,.-t*.., MI .... 1f.nIOH. ........ ........ .... .......... ?*
>.. ** *r ...... ..M .... ...N1i 1
.
II\ 5 .. ... .. ......
....... ... Ie ..;. WI_, ... Ci. ..... .f r-.*.... iM .. w4. CM* kM .. T04A+ .._. .....qM/.A. .... .. "
.,... .. ..-.....-.-- ....... ..... 'h4 s.- .. ypd..l ar.
.
t .. .t.-.. IG)( ." ..,.., ... ",...,.. ........
6111RTMa n... sal .<" Ik .........
!-t" *kM* .. ... ..
.
.........L .. >;H .... VMmm irt. k* .*., JC ...>. .... k*_ M. .'" scaiu.rirt t. 1 p.N Mt.k..rt NIJ j

;; .../r.dKM11..ft .........,e ROOTH."CAITtR. 81101: b I.NpA. t*...lyH.. w .M.!............-rifc.,I ..... .. + 1 ...elRaoSmtlcsK : ..
M...... to ....* *4 N.Lw ..*MNr..Y.1 *. tIjLQt.oa ,
.Ais.. AI .... )-.
: t p i ... Ir.a AID t'y. i iw! ** MI rl .. >- +j .. SILK i T A l :I.f't
.. !.r.*.V.fj ;*. ..., .-1..' 1 .wl. Mlk4. rti M .,w M .! ., _1..I t". .1t111ttaAT. .
i t' I .... ... .. .. .
f....f,,..toll; U,.WJJJNM .... Li at S'.X: iii 1, :......-..-..11i" I..r.t 1. a.-t...t I .lltr "I t. The JiW TWit 1ToTr1.-

11.1+41..., Or **., ..,It....\.t.-f JA.,........ .. L4.N IJie I ........._... *, 5 4I... .-, ....,' ..., N11414
.. s4 -
.I
Cetllrt Cru.h...*l Hii rnr. : *.....'.....K.-'e".... .. ... .....,..i1. .. I \t'. 1s tlatt'" '' II ... ,... t_' ... ,........ w. .
'mss..14.1I.i w.I .. ... _. ... .
.1 1w L rfl.Y:-.1.5....,.....am, ... ..,...... N .._. Aso .. .N -- t..tr.l' tf.ilr ... IIy. as...N N,w .... JlIa.itt'lll ') .-. r.4l.' ..........1 -
I .. ..-i4. ...... .... M'A 3;J; .51 s,.1 lap. w 4 0(5.5, .....-51..Jrtps .
I. I.
i : .. "itt... MAl:I. w4,.Eo j. r.rfp.1.' N < .,XII 1UYYCq sdNJ s.5i5jJ .. I .a1:'"' .=::raaNtl .a.sa.'

WOUI' k4ri.. I n'r'7 a ..run". .. .. rjsa;. 55.110: ": t.s,.
B. 8AWEIIfI.ATTOfItHEY rur Wtrt I .......... na. ,., I. Ie, CaHc4s. OTecf Ir11'1'tJ,1.11" tN NI ....... I .. ..sag.:=: !. IN..Ss.I..5r.s ..

IIIlQtlJ.c.1I1l1lJOE1J". .fua 'Ul; V JU. GLNI ILLrI,..Qy..45....--. I......a.-'. a...&e. j L1..L.l.J flItt

AT LAW jvjUntloiicry/&* .. .*.. A .........A.....i+.... /._....Ir.iU1.1MIl eM c...,.,.., tw. Ii

an nn/l Cull.ry, Preterltttlnt ace# 14f, 4- ,.. .. ,.- l.41tr .
# 1.5...14. He A4..*in-**l..k.r miUtm tW. W *.. rWLL .IHIITMENTr eel bt -" ti.t..tt..a..i
L .TY'. u and dAt' '
.lfct..I***.M*....I*iMV**. A full Assortment of ...,... : I IN c-

........,JUC.1., r&&. II J. 4. It 1i oiK. ..... : ... I .14
1 IBWiTAL LCx7: .r ,....ilpiw. ..,... ..
a. w. r Rgrt, '.!--.r.r. .!' ....I' r lMntA "I' JIa.&............ CHOICE DRESS GOODS WT TNT .. ......." /CWJu f'_('. .,._,... i Ii.

IeVNTY. tWRVCTOII .U.8.U.-. ., .........- 7..C.a..sw. 11..
... NOTKE.MI. "." ........... a----a-.. ......--...... ...... 5...... (' ... ...... 'TN....... .. 1....k a. r TNnt11ttIa111A1 ..014............, ....,......... '
ailI4. .:... .. **....+.... ......... ........... k i.xtat. '-I .pw..a.a. .._1
.
.... .., ..* .. ... ........ w. u iiiucir.: I ..... ......, .. .......IV U I II. L.1.1..1 ......ie. a.,.... ...,.&. ...... *>*4 *M>....* .. _,_r.Llsa Tif T5. S1 I f.. ..:.N--....__.
.. ..
........- 4'a... ...... w
31...4l:.L a. t'. t.r......, w.w n r .e. 5..... ..I W...h --. ....... ....1.1 SI.a a..a.......... Ie:4.: .. _11&1.UKU 515.A .
SIIWN MNTin( 0_ 5................... S.Ir 5.... iL7NLCommission .w. It..ry..4 tlMra
........***? ... .. -; u..e.. ........I.aA..l1..I./., 555,1.C.frw -,.... 4501
.....,. 8......I.u..... .-.......-..... a.- 1_........r.al I MOURNING CGOBS. ......i.. III Ie.. .. wJ r_' ...... .... T5...... sa.. Ie'f'
0"1"11"1.14 ..... .... ...... .. ... ..... tI.t.._._. IL w I
.
...... k. SAS. I ........,.. 5 C..Jl'sw ..... AIr-- >_p. ..4 Oi*.-.... I -......-,... .. .,...
.N 1I
.
... .
.
.. .
Attorney* at I.A'''' T.... r......... r__4..... Houss I 057. .,..,..-.
.
.. .
b.iu.aN.r. ..
ls ..
.,
... N NM........., 1i.1.5..iii..5l p .. ..... ,-. r....... r.... _. .1"M rIM t..t a... J1M...,........11I.1 ......... .5155 N........ -.,lL SUIT N"I
1U 11K IE ar....

.&.MI'tff.r.I...- .LAu g1AttNrt.Iwt..4 tllfM t. ::."....,..=..;.:::w--.r::; ... rwMe. ..... 11-.... t..ub.14._ .. Iw.. .T A.. | .*.....*..I ''et....*4 t)... 1.I 11.s 1N.l.I N II... !I 5.s..r1.r..... .............. /5p.,. _

fl....t....tr.ef Iibs ... ... .Nw1..N..r. ) --tea... Si *a... sal r1ti '...... .1r_ ..j .
CM O,.*Mux J..iw w It d........, MI ..lit... M. M ar..... C-....... ,,_ ..4 M. r... ..... ere III...... -.1. a. .,1..M.t.....- &to ,.tAar. -
4... .......
W..l .. .
1..r14a..Ir .. .JI w, II.Ii.4.I4 .. '- N_I ... "
t h/ls.. .......... NId, .... fcMbMT. I II t...: W_...... WHITE 000D1. "PI ... ..... 1iI..w ....1'may .1 wa. ..,1_. ""WIoooc:t1il'.:.. it1 ,&. I
*.**.I***M l"y ..U MM.kM.l* I Iri A.5.'as..w..N.175.t .. .... ,... ,.. .
ca:aCftHI.t /.IK ....-- .. M4.. .i>..*.-..M* 'c/.1.., .... ......S5 ..1 1 ...... ....M.M J--..... J.-' ILA..J ......., .., GAIXESVILLE
... .. __1& sl'1 J...... T_........a..o LI.w UppaIwt .- ri, \.,
: P r5.w.w:a..Yd ....Nrlr..... .. ,. T... ..... ,... __. hi' .. ... .I.....&............--.. A"'t.1Wf Tkfc Kdkiii Bi*..MtMl. .WM. ], "
/ .t- 9s ,..w..Nr Ihpss......... Po JMI M.

." M itri.ii *r TBI T> .1..151 NfA+S......... klfl1a ..... t N..r..1::1.:1::: : :a L ..i iCw..i; VEILS I tN.t&..... L.... 'I....0-.Ji.ti... a".r,M dl....... 3 u rry ef' Ease's Heet.*

>i I.. r.M>, iw<* I.11.rs ..fxIt (....... -'" .... ........ .1N .M 11 I .. .E -......--.. ---.,
-----... ... .,. .= I .5555.111r ... LAMES'f COVCRIN&S, !. '! C-fc. .. *.. ..! UM.. ..4irtMitir 1M4p..w1.yIL ....... ..
--..., ........ 'M,., e-f 555..1 M a.. p.i.w/r .J.4e. 1"-. ...... _, .
.. ..... .+ .I-
e. .. .fdpas
..
... -- ---- M c-n Pal. .. ........
.. .
.
..... -.1'.0.- Clrcult Cear1, I J. N. SANOHEZ. r Mit M. w. i.w._,\.a .... ..... ... ,.,...

t .-..M..j.to. ......11 .y, i .__ t1..lM..Agb.9'...I I"" M.>..../5.1 to.tk nun CTT.a .
.... .
r. ......
. "".. LINEN GOODS .1.-... ...
1 N. N Apr 55.1 pu.. t.u... I"A .. C ,. .
WI .. n-, mW. p Mr.w.I.N I ...... N We.

a :1.N.: -=:-- 4. b.........;.... I -.. ........ KWH ill II.., .... r........,.,S5..15.: .... r..Yl.4. U. SM,.... t.ii.t. r,.. .5555 N ... .-M-5..11.....-.....-a.'.*..I.-.-.-55.1..............

I -a 11iA' '..141* X I T 1 anl\4lllLJ, ...;p4 ....tute.k*.1 it/..Jirrtit ltM.r*, I JAxa uetwue, ... t..L1......... ....... ,_.... .5........., ,..........-..... t--: .r,
r" .... .... I tU .... .._ .... II
I bS. MNIMINMwt'r/... .. ....". I =:1 : --.f: .
ill ....'/l |l...., ..s. ...M1 U* nr4itnrf iri... .f L>s .*.w' k P...P...a ,..........0..J l-w.. ,7,45$..M a..,..., P155.: W..I wt rM.t h ... ........ ....,.. -'. .....,- .. ,.. 1- ...1 .. ..-t; : ,
> ...
\ N,,..-....wwk : J T.1M s......1 ,....... Mw..I hwL/ ... 5wf.. M4 .. ..... I.r IS ._.. cal .;
I, ... ....., .......II.... .l.5.ni4. i* > f .i B.h .. I..=:.. f;:,r:.: :; l'LM. ba.w11. 1. ... ....., ./ .4...... ..., .
..... ss4....... Ns.NM.fap. t.r11.I-sp.+.sN11.. tos.sa.. +
......... ..
.- .r.IM .
I 4 4 .. .
p..A...... .r .44k..... ...*.*. 11./.1..1.441.51..1. ... ... .... ... p.-.... .. ... .5.....,AM.... __ Isd ....'--...Ja ...
.
Ie jbMl sal.f>.4M. t.4 lIMk Ie ...**lk.tm UntJ ... L... .-...........----.y..a- .. 11I7.i.I: N :1It1': ....at.... ..........&10........

t'.f .5455. J'lt''" = ..5.4.k*> .**ilft.lMMWMMtjr 4.5.r M_+M.., M ,5e a:.... ...... r....... U....n..annlf.. ..............,W...**...*.
U > .... NwL .. ... ........ ...... .III MM tj 4
Co ts... ,, ...... ....ww..e _.. I p I > A
sa ) Mi W
L. to -
A M M4 Jld1. .
Wtsa If ... -' li lt ...... -.4 .... ..... ... ......... > ,* *> -> > p..l.l M. i. W JHIiffc ;
_' 'tU" i OAKI.1.1'. hw.11I -1 i Ik**' ...-.. -............ .... rb**.,c..... M4 tJU"*.. IW'J-t.i., 'i. r1'Yr.t'W. '
a Auction
ItT.1jOL: II':4\""">: I'::; r. ....,...r..1er ....N 5.141..M *44514 5s......M.Gooilti .. ftsd Fem Bcioa f ..il....... rn...
..
... M*..k g. IM -.. I.' bIis4. .... .. ". BMiR.... T
1 Lr.s75.4.111..n-.II :..... for G de..cRs' '\" ; M
in.tsl. L-N4at.a '....... en car. I OJtE4\:1.
sill wi .
C.s. II1 S..N N lk..M.4.i*<. 1 .
JltliHtfJlLVrL ..n.u..h ....., .... ".... ...,. .l>..*n!. .. *>M), ('........ BK\L AXDXERCHlXDIXKIOlCHr PIltar5lb I'aor.

,. J.IisofTti.L1.. ,: rLL. ss b 4m.s5,..k*....4r>*._..4 Us*I mnmfT.ts_ .4 Ik* -..rwM.N.MMik.r..*.IaeNI'I. .1.-. u- ........a.-r---. a&t ---. '...I......... ......(._.,-"...,- .... ... ...r IRTT.ROIIM.It.1IIL11AXnIu. : ; I Stfl Si trpriJtia

fit.! 4..*M*M*.&.* $!.*.I*all M r..n.w MIt.I..7..s...,'-.e. .....*.**.. *>.4..4y ...(s.l.*t!.*>>. : /1..I r: .... C1.Iy.1 MI I..i..t Rw. SLp 1. !
... i l. 4 1. r ...I 1'.. ...... .....
.
.
... .... re"' ere" ............ -lfe IVMlJ JM / / AM 'en. .
.. .... | .
.. ...... "."- a.. LaM "y,. ..l W ....-.. .* .*.a..n.. k* Ivrrlt' afAlttaa,411..rr45./rLi/.N. N.......e4...+.r T...r r. ..099.0eItI1 .
IYM N -lIttI.J)_ .' ..... .....,....... a a I'... -........N..........MMM.I IftM.r
/ M r tu.L(1c1TtC1lLL As3..q J..UL ttt.5L :a: : W..hea
t?
eetltlsa1Ax ---- -- t.L M-y... I, WAREr sqrl ...* .:>.t ..... ... N5
IJE.U"sl: : p... t IM1 :: e- ... ......0s445...-i..... ........taut
.
5' K rt M>i* UiU rtitu* -'Q t..,, .r... Tw4ti..J A4 iwl.s..l,1.... ... a.n. ..-. ..ti --1 c. w ........ ..,....... ..-554 ,.. ....... MM
leers 9HMn. 1h :1 .4.5.1IN....... rb.r r_ r iiIKorpc.... '-.G.e C4te..eM... ..A .. s .. M.*.....*...*Nd.. Vr.*
....i........ ...M ".....N.51 -. T..1..J r.1.M EM..M. ..., ..... .f Ik. k*. .4. &.a.t-.u. r....' ... ..
.AU, ,!,,;a GREAT GIFT SALE n......... .......- ."......1, I. N ..
IS .iI t'=. : :: ... =..,M M sa. e..N,.. i .... It.N1.
l f.'Jfanl".Bft, _.*.rti>. ..l*.4*4 M. 4 lfcr.*.Nun Ii" ,.... ... rtLrNatiflSw fdN4TdtMt.5r' .. '.t.54..1 .... t.J,. 4.1. ... I.r.r :* i.$4, K i. I --tr'.....
1 I1tt atNtar.JACEd0Y1'1LLZ'. f,. *.4.H |m*..a. 'a...... M ......N l.Ju\ytvl... A/..vx "" ...11...... M 1-. .l.4. U*.* .< *.....*. Y! >VK LJ..f.M Jlorar... ........
*...i.VIM ...k. r. ''' ....... .. U *t.| .... .-..: t' .. I I ..._,..,.._ .
.111. A rl/i& 45A1. rtrrriL, : /Ia.IrIM. O -.C..I.! .< .*_ .. is AT4 LH ti "
.
,--S.u.. i .- 'I .......... <.* ..1a' :>... I ; tw.. n001':1XD SHOES. ..... ..-...........ap,. .'......s.1...--w w Ti ...
ytvr.vv ... .
.
u..icrar S., ... .. .
.
---- -- -- a-.a. ..1 .1. .-.e4.... ..
l+
M........ MMkW .....K .. t5.i..1.r..r.J. II 5k-.. : ... ....- -&.
AdminUtrttor Nolle Ca.p I.4 w..i.. .u .......... ... t- -'OW -
.. a-"ulI 'I'-IE N' raUu. e- .eej. wl ... ... .
-
: .tne\, Silo Matta* a"tI P'TK, i t1 U ...... J-...,.-. r-, .... .I..ww::: .. pa. C..p. ..1.-.....,....aUIN.sN 4.w.-.. ... tie...... !! ::.....-:.--:=; .
.
uu&.. .. ...... T..N' t...... c-l.. .' e.a. .M --"'- .
Ml 1 ...
15 q se..r..1ALri..r.5..f M.M/*? OIL |HLtAi *._ ..............r tL .1 Li....is 1..
..
....... **. IMA> tV.a. .'I lk. .>..... rfjMMK.k I...... ....... N ..... .5J Ml .*.* 1 444.5.4).M N t .......r ...a.s.q ipIG I5s p.a.5.1.r. ,. ".-.. : "
A'". __.. ___,.... _, .... ....r5'..-....,- ......... =.r..1fttI" z
; ii (. .1: M r .. I.....'.... ........ -I.... lti.I1K'AIt/I.s.w1:' ...._..... LNT.. HATtt 5. r_ I. w. UVIMLTT =a-*Lr..,...-::... :a.r% ..
I>eai.. .. I ....a'--.. ....MM ....M.b ...* .*4 IN.-. >.......I H *.* .4 ___ L.'M... t..5 1-: M'15. ,,a. N
.' N ..MW.>.4 ...|.*..... "......1 I I *. *rfM4. UM M kr ItT.1TiO .....::r.::::. .....t5Y ,:
-zMai-l ".f k.*f..4 t..<.. =* k* w 4 fcf*M1 N My 5w ...... .. JE1tYr.I.q.La.S a.Jtr4.Ir,.. 5.5 I.N = I
Ie .......... .
I" A, V. ...... .. ... s. .M.I ile
..
t..1,...,....__.s... AlUX.1J.L -. -. ,...... I. Si..
OH :t.,tt.I. I...... r.-. to* 'J. Ikk-yfa It N./.. I.. ............IS N.'...... 1:
wiN
.
I.\CEIUS\'ILLX, p A ........... .. .. Jre I .. .. .. .
'. UflCE.- Iou.., ..... 4 ..., M.. ...,. Nv.a: Mr. f".IIII .. .1i
-fitsricfr.; t *... 1 .........+N .........,...... s5.. ....o ...... .a.binc 11rtsulr.. t1 ..I is V... 0... ..... r.t J a. .....?Co4 .. &. e.-Co M.w 4.......... ........,....
JvH tLjCK ikvmcvToTat i Ni.M.NIIbis ... ...eI..... ....... ........ ........ w fri w4l'pj
ITCtUkS_kr. f .......... 11 5(5.. ....... ._1. 6......-. V ; : .4I. e. N..7. kw
f* Nw,1siANN.w(-- rMw* .. ........c-.,. ..,..... 55...1..?* k.I..1..NLr.M,M -_N rn II.. 44.s .. N........-. -.. ......... ....... .s..1SIp.
*V.Mk I v*fa.*I lw<*M.*a4 M tor4kMI Nf.. ..,..... eM........... ......... II I ... .. f.lltll.HM M, ..*. T' ... A --.... k t. .. .
.
] |k .. ...
M> Ml 1.4 .
%. .I.S
M ..... s IN..51 ...... : M .
*c. ..
.
ik*Mk l Hnm. .. f. ** "' N- I y
.l till j"lfc.t5...* s.*. !.*... |*...i rt kl s, I'"*'>4 M HIM 1. x4.*..4*,.y f .rL51..* t *.>.w)i*<*, *I*.U Ik> ** I, .>*IIM..*.ry,,MM**'(*4..M...fa 4i*...fit. ......4to,.b Mk *4 H I) D L E ..JIY.r a....... y.4...,..... J.'I......... ........NN... 1/ .Mnlp..L slur r r 5.&- ,Mss.. .

w 1 eat r rr Ik* MM* >n..n..1 .y b....*M* .. .. .... .. .. .. sill .. ... .. ....... .
w "" ...... Ai Cr.
sacs...... ... Ir Mud... .. Kft i 9m* ft. U Vb.rt"r .I s.5a. .
.w 45 1 . .. K
"" . . ** **
.....'... 5., si4a. shqs, ...1M..... kM*l--*MMOTy... .1 I w1.... Ml w to.nk.. I 1/eQ.4.. JIr1.w 1s..N.GriI..4.... ..toM. to........ L: T; ..*... >.. .... .,54........ .... a.r.
M.t.JUV.A Liislr
[1 t----.,r r .... s Mad... ,.. .t A.MW M *JMl.4 M MMto I** "au ............. ...... u.... 5.5.55.. -...M....
q. --.. ***> ?.75 .-..... -, ..... ....
y ji- M* *M** lie I 5.405........ s pw .
.
p T.ot 1 '''"' y i...........-c..........to U* ..*l. I.. In5...-- 1755.-.... ... IIr515aa. ttr.t.a..... ............
: a.+l .. ..... I'" ......h",...,_. f .5I.1a. a.a{, b.. ... Si.......k
fa- ... C14w.A,11sYus.w" I .... .. I f..N15.IsL. tlltlp tlrL ".044 ...
... .... i Jaw C.M.s.+s ...... WI' .M1....
.- -. .. .... ... .......... ...
+ .., ....1M ..... .. ... .. w. ...s.e.g w...
..... ...................>1.r..11.a.4>' .......... 1/ ..L.....,,d '" ... M''' '_ ''' F444 Btoj >> *V.* 1 I"far...*4 1*.... lrw. .....
........ Ls N y.4.. ...... *. N.r sw......w I Mwry ITN w.............. ... GROCERIES: t F10VISIOMS.: ....Y.lbplaYgILLM. I-" 1 I M. .i*1.-M.",, ....... ..$....
... .
fi ... I.
-- ..... ADC rNM...... j k..J-| "s.runs -.s......

.: :.VMLM) ty.1.4 .o..4.54...........r cr-1N.-.. ....lee... .al p.,.N5.rs1...1. 345.0a } .w..UItUS &rn" ....,-M.'C ,,rw4Jrl Wr..r..p+I.
r ,' .... ......-- .I NN Sal .......,... Y. n... .. I a It7:Y'e./tA w. Ni.i.i C Lass.. Illla. .e:
..... I .. ... .
.
p .,-, wN .. + y. l .A..w ... S. .M pwwrwl a..N .
-,......., ., ... .... N......:..WIlL.. L Ira.,,,,.,, A.... 11i.looi4ff .....r.k. M-e.e4. ... II.-................. w a.--.. r+..r.rIi.1 iMS...- I I.....-...........--_....sus..r5rw. .,
..,M M....,....--e.. ro.rUJl K Ina ...... I IUo r ****- >145to --. ..i.; ...-........ ...., I. .054 .. ...-4t. ""
i ,
a' Y. u.Ji1 1 4Aa..pr.5 .... :. : ri1WS. rarlfI t1ee J...... ...-" 4S.a. I.l..r
IM. II. (34 11011" Ar15wi1. : ttC i t ILL1 M sla5..15.4..5.a s Pr11C..sp..a.I.M*>La.TI. I. ...N....w w................... ..... ....... ... .. .........

n'....'v..,;. Stli.. -. -.., --............. "I ....... ',. .. ............CUI"'j ....... LIZ N.1gie......N..........rw.. R i..... ... t'II.I----........ v51.. ,
"..-jtI _IIM ....... ....tv&c:'H... .".IM... / .<-.'' ".. .* ...-.. .(..N+5.. I V,-.......... ...... 1.. .1 1........... .;.. ..... ... .. ..w$ .lt1et.71tysrt11 rw -. -..... .. a stw III',I I...... ..... -IN w.N ew..

...... 5r.w ... ... f I:!: ::::= 5.'. ..ss5..s. .al ly 5....IN... .... 5.w ...Na. .. ........ ..... L ,.".., M 4 I.... .1./Ie..is4 ItatN N MW..11.
".......... ........... f .?s., A.. .. ....... .
.......,..... ... .. ... ... .. ,.... ." lh> .. .. 4II..,h
N .
...... ... N. -a..... Nw".4. ..w .... ...--................. .. ... ....-- ..., 0 Nww......Me ibis..1': .............. J '
.1 m II-MA'p. Ay'4 s.t.... r..1/r'I.1.5. I...-, .-- 1.Wr ... N. 5 asis OI.
y"
'...-......,. l" w j .s1. $0. tTuir 'I .. .I.r r s.war .. ASto4)tou
I w. .. 1Ju 1 ......- ..,... .... j I = .....
I' ; .M, 1 t -.I....1..

"
"
.. sb A .... .
fi .--.:. -- j". ;. j r'. IIJr P" r1. & L: : ; 1!! !S = : .i!! !- 1' =: ; ._. .: .4 -.(.-. : :- :-:I -


.
p
A


.. .. .
.
- -- - -- --
--- -- ----- -
-- -
-- -
i Iftw to. .. 6.MI at.......... ..
I ,.......,+w4 ., ,.1aI. t

Ilhb.sl ...,... dd.i.IN.LI
A WMU.T'nnwAiMAt : mkt asMaaJaybfi. e..imS.S.w

,......... amt ..... ........ ... lataf....... .4 ra.
, ................. I.........,a M b4.. af *a ajtflMMM
.Y _w. lit R..ET..N.Map. Itt Ntk EX' '" iiat

.N ) rti.t1.Llb.. VMM afna WVl ,
IfI.'JlarNal.JJ.w r 1/N O ...... 1...... M. Will......

Iw.a1.lti It Mahr H.t.B.h.wdtsa M .... .... .,
..
.rm...i.. si...p1hM sisal.n..M.t : ...
1'1j.I.' =A
_
RAT I er AbTIl1..JO. '
v- lILi -
..4a.4.ftbartfbff. ...
A1.-.IN'alas.. ,....) ,.
lam,Xftjai....., JIM **IN GOD 18 OUR TKUHT.TLA. .- ..4*ftnjit. wad M all
r.... ..ls..S... .....w.. H e.r ...... ..........,.,' hall
......._._.. fWBM J.... *ftMMft BTfWf> BMtoA lly ....
.4 M dM.......w.. .toUMaUnaftMlna. *.'*
AptbwM M......"......... 1' Lte J, AJ1QlYlLU:, JTaiBAT xezXlee,3VZ se, ..... NO. .. ,'...iB WBM%..Mtt4 IWAWMf. I
...... f r SINHaw. .
.SI......w4---N'. IS -- _. Pa.-4W
-- -- -- -- -- --- -- --- ...
A..I-s..1* M ........... ItMK .................- 'W'... M Nhk sl.I IMM4 ..... Lure.Lnasie.h ., h, .1t1.1- ..... w ......... -.-..., .,..-..SC.aB.Vv-- %. CftB.Al -.- '
a ........... i.aMslwmd. .... ,.. MtiOUa. to ru0. ....... aM........ hie, IM April 24, .10&. J ."'.d..fill sb' .,.-..... J..., 1M...... ......... afaa4 1I. r ..M lamed a*..,' '"f
_
"'11" T r 3tsw: Tsu..., 1IM.. --........., .... l..1.4.w a H..'.,..... aile p.l .... ..... J.J.t....... w .....,, M4 ......... !M. ...af r...... S.f.In......

A AceuIo JIr Jar... ........... ...tiS. .... ........... fcaAnl to llair'aim.. aCaf... aim J"'. ......w. p.. die.......'" tbpu ..,.iQ ....> ... ..... IL CaO. U .. ...... fl... t*....... JM1wR..aSlip.,1x1. ..
S .. .. .j1I J.iat Eh..ilw S.II. ft., MMVfMbl .... M nrvaatibf liw.trh 14..4 Inhl ...... .bMJ....f ItMS .b*, M4. MMTMMM /. I...fbrUa". ......... UM MUMM af .SCI rim. 1bs.1 Ms.pwd
pu1n..11E3.LodgeNo4; .... r' N ... a.,.ad ..,.. sbw r-s. .....r.pwt..IJ fcr a |.n.i>lb. >MM.Mrf lUO. ...... a.t_, ....... UIMVI ,..,... Hh .... .. N 1I.

.,rlc. ... W t Bus.,.... .... ..... ...* UM wit AMMMtoM / SC ... .*......at af aaaital. aa4 bUrtoMaairttto & .>........ ... ..-. .........'1 .AMIU per vuMf ........."' ........, .w

.. e. -......,..ls1M.n. Lai ad 3t.. .......... ".. 1I.Sts. lMJiml.....>yU ...piI. ,... vitk UM a babi( afarUwra ....M.1. gIn, tb hnfl s ........ Cell .,.b M fMlMfft. ftMU ,... "'WI a?M.n.ii I. htW.1 M'Sail .

.M. P.I._I.a................... .III n.w..r M 1I. C..lar. ., tbi.wa. ....... W.bs5. MM vkk tlairt9 r.-I ....d. M4 ....... ...w.,. ..u..c s..... ....p1.. U4to ,. .
J// c. O. CaitoJ ftttM,M4 Ufi..t ttU .. IIM ... lb.. ........J...... ....... IS,......... M'. as.a ad .. A' 6.,,..,.....,."' ..........aN .11 amli.l IM .tftrUaX ... -nrp.Ie ...*.bv4- { '
t _:t:. a toM.......s'f tU ....*/ 1.. .. ....'W... vii b ....--. IH "" IMJ ttft)4 CMV J.M ........ .... .....:.Sir plw.l 9.* "" ci. to UM .... ikrta ..... Mails .. .... ., ... Thal J........".
j. Ja....ss.... f.ira iW lU_..... ..., wiitk .4 to.8 1....WU gt.g to .IM .... ...... ......t to nfabf. ,... ...'-.M4 M. .U r........, ...lni IM. llwk., Jim. W\I, af kb Is '". .......-d 1m ad s.6...

Mat.. .*. T,.. ., ,..-I .... 94Ik ......., .I. ..4 .... >, iW(,"wi..., '"f .... ... to Ulaiaf. UMM via ... to ga MmkfryfTMi. ..a ......,. to i W... .... to fc"*. J,..... .......fte -.

....., ....'...r..n'......n. III .t ..... ".'- ...... '" .... .N rtM to .> MOOT*WMft ..MtMT &Wr ...., via I... ftat ......, ... w1 .h.t tau 1 W.r ..4,.ell I IalsM.d u ._,..*.... H. U4' n. bn..tr WI ......'bit

.. ....... toUntoarah th. e..sisa M pw..... i" bw u pal .h.M1.sw ..tWt...s.TI. r- b.bf... I..u.I I.a_1,, ... ... ........., ,...,. .f a. -.p1.II ......... He
HA1rWA lltf LOp.J14 t..VOfflCmla. ......,... IIh...... .......,|... If...*..... UiMMHaMvkUnw Lda.I |..|... toto .y.p IMMMK,ar tnmf... aB _al iifM.i.U.a aa4 lid fcittag" ...... .Wet. .........hi It ... .

.I ... ........ AM .........."' ('...w,. ..ta MT J..> .b llat"'f ruMf trnbal fratu, .M hw. h tart......... y brMM .I..ar4 Mb TW pest ....... af ..MV Pf lb" .........ad .,...,....,

7.C.L _. nm..s..bS. ..."."..... ... U* I... *f ,.. ..........__ trill Bf. ...... ... ..,1, b.iw ...' ttgvulba.. 6rMftMra .MJ...... ........ 1M 1M'It .._.. ..... 14 ..l racWtiai4iWai et' A1..wN.
P. I.........., fn /.....I |w Hi MI I.m tl wit, Is! MM. ..4 ....,, 1.1 iii ..... MWMM, aliffbg Lb,tu. .., ........ 1.4 .11,1.1, hi aa4 .....Ibfej to lUirMBtb.iMMafrUM .. 0... ..... t:. LM T*... M4*

J.T.Co R U 1..56.,. Ml We '"t ......... 5.4 tkath..l. HfMI '"T s..1 I.TIM. ......,.,..paduial. "',rba, Is-' 1..y aa.d -...... ( ..,..bald to tlair M ..l.. Ik*tM,... W$4wtli rr.l.'r. v,

L w. .. MLIi........, .;... w yf'MtIe' d IWoIe Li..a1.. .......... L..asP.,..., -- vltk ... 1M...... It....... .iII.s ....,. Malaga,IWtiiaXt aa4.J.t.t.>M 4ariag. r... .. pawl sl b..1.-7 _
.L. e...1IWtI.1 M H.T'..I....i....., .....tl.J tli.k.wl .iel.M pda5. ..> MT ......w. a.,1. "' .,...... lN.ail .hiS. i Iwo w ,.. .ar Ia4 ...,aa4 .. ....... --0... xvkl 51.n. rMw ...

... ....... M.i..ilw.1 41I .. ..&M ... .......,tl. ... nrtwibf. tMtMtof, .MM( M- Tla ........ 'iN ftala t lava a*. .....hi..."eeIIi......... ....... atiQ......., ....cl ... ... Jf.r. .....pdma.1.4 ... ",","-.
.s ,4., ......,............ .... ........ .itb$ ...tI IWiM ..... .b.... MT lib .. ..1 C.L c-.a", SC W P.bJib1W +
w 1I. I3a1w1 ...... ail a.Mp i..p.. 11..a lli tld.t.ii..an. .. M I, U. than ...... H. .... ...............
.......r s:=....w..... ..g .. pd r.w. ... .....,.. .I IM pin UU.Vj .... rvfMtlv* ....... .aM,.....>..Iaa4ta4 a>3.a I -u .pak1M ... Wftiil .|WQ IMrivtr af,.. .N-tlt llat ........,..n&ite N.Q c..5- S J.rl w SC w.

Y. 10. CA1+atfL_""" ."'" Ms SC 1l.it.h.M r.1. SC ... ... I, 111. hi aw/. ..-4" ...! af JatUoavilla,aa4 ..... .... 11a "'(..,.ad .. TM .b. l VM!.| .!..,..larartariM a. .......' ..............."' .....
,........-...... ...."' ...war.tlt...w.. n.. 1M IiMsh1.t. a l. l _.y ad .ha.p..wl 4n4aMtlaf ....... TUbWtInM !...... ftN...vOMBMW4. ,MfJ to ... llat to ,... M. nbtbMtowa8ukMlUj m'N m sib .. ..........

J.A.N.L _.. .I........,......ra.....S. LIC.Id h ........"' .8 ... y 1..t......,. ... UM na b.gw4. ..i. Mail.,... shay Mif... vb/vf to Mkirato,M4 U........ sd ,.,.. si11.I1i.. ld. ps';.. ..... U ..... et
...... hi1..1 .. .. M U ...._.... ... I pr.irW ...........,sad ......It
J. J.N. p.ii.ic l.itl..lhl bMlw1bp..phSC1.Jal.r6WN p.ph.S..is1. pi..11., HUt&t rivr' 1w 1........... .t.., 1..s lb .M ..sM. la M talaalb a4M
I. M. 1.-. tbCah. tb I1.i. -'fwi..1 sl.i1 W wiW M. .... .41.di.s ."......... w ...... ..M1lb.
./ bgtM rivar- .M w1i......It r 1.514 f1I"p. .. tIJ af IMMM aa4 aaaHini MUMJ
J.. .T.. 1eU1.VAJ. ... .. Wkb tls ....... Ikry ........ I.IU..bjs.s .. ......' vlbrMaanbB. ... tla _.Sd sdi .. ... U4 has to IM MM, to aaail r ........'... U .. >ttoj4i. Ie "

No.lct I.. .....,...,w. i it* ss ...)" ..,..L fat wif : .nar4. af l.a ...-.. aub*, ... eaI&I.. .*.... ....... M,.C vaaU lava aar .1tnIaa w'.....4 id.ySd. .M
wawo Lod o Iapw.,J.... .. ....y.s.II' ....... .t 1m.w SC .pl.1..I ar. Mfiflb ay ...a aiiaaitMtotliMfh IlbMl/lM' ..luMi. M4 vW te bvarj ab at all la.M<.b araMrva. tWir p"p Iimh pMir.t bm ....., sd 1M

W.. uau.-......,............. ......... "' ... Sqw Cs..dw5S.1 .. ..... UM MM ar.............. ......, UM vaiit* .bagtfc.TM ........ SC.........,. ,w It .q.w 4. aitj ... eel......... Hiss.1M.i. M ........"' ...... 1Ie..w.711..
.H.M Ilk'ii..ss + f IWmf -.a Ars.U si 19.Si1.M to ..w.... Ms.4 ........ bib ..... .......liebp1.M. d.".........
WI.
It* iMo L"H.I........... 7 lla. aaaalry .11 ......4mhl ...1..1... ., f.<. f rU *a(ar to aa* ajaa*
.. I. tai,,--. Ildr 1.w........ I. ........... as.l lbwlas. u1 ... tl. p.. UnVrbf ilia bag .... af ..... .......ad .... he ,.... IMC.Ml/ia slim lift......... HLiwd et. M.......,. ......."' .lws.si ..
.. -i. .........,.... ...HfMMS w l.4 CtfttWMMft. w f .* ... .,.......... I. past. et tlh Mvigatbafb. fna IMM AM, aa4friJiM .111. Ca1sa.. UM UM a<'VBa tied af la .....- ... Lipl.rt. .....

.IA". Co 1NIk'.....,....i.ssa.J. ........ ...... ... W .... ..fCN to IM bH IbM IM .... &to y.r6irtba. ; ,afl varblba at Al UM .MbA. af.... I lava. I. 9.Ui VM ..,..., iMMtaf towwijtlala ,...... ................&....
.Co t......'.. t,.... p.,1 SSlJ wls. SS 1.g pr..lild.htl. ...... .. UtUtmalBuMlMto4 .. ..... tnabal. ffftwj| vlib.. IM atW UU ba .f.altog.... ....... aa4 InjaaM an d.as.1lit. ........ 6'Mr w sial.......L ..--... ..... ..,. "
Awi4s.. .. ................ ..... ..... tb.plsis k 7. Ul.p1. dN... SC .YMy. Y"
p M bvarito anafa ngba, aa4b fell "' ....awry ...., af a**!**. ....rIP' et ..,.-aaU;.. .......
811IILR If. TM ... ........ ..... ..f.w. ........... SC tWr ...... M.Bub. .ffirt.l ..,.bat M to fn. 1 t1.y.Jwi.ad.fmh. i...5I. .......... ThM. w .. .... o.L Q tlw....... ... ....1i..aaHM .

r .p6d .......d tl.W ...WI'" M4MtMtMM'"rtMMft ..... ylb. ... .. ..., araagM,*.....1... .....fill",.tw\e... ....,p. ,..szahas I ..,. ila" .bt(ail aMMla 1 I.pi.i.-TL ....1.48s. .

JIert-.t. MM. Mlikf f........., ....itk> .. die hi. at, tf, rbaaaWMaa. ,I b4iv.,aaarfe.a f.rahbhl M .......... .Ma. aa4iili I y W W...... ........., /lip 151se ....'" lilw.-8.. -
\ lrrftJclA.M. /. ...... I.....'"T U.-MtlMtiffiilif .... WI 1.1.I. ............M 1I. .paps A&. M.MuM a .fof.fUM ... ......, af *..., UaVbatrtm a.d.sd. aD W 1.b...itt1 psis.. .11 ... .........
.... .. ..lililifc, TI.hsiw.r ........... tt tW.-.... .. ... .,...., ...... ......... .........
..
.
.....................I SaM .. ah.ti. Ill. bbl M ................d..... inl araMatol ty IMM,aa4 bmrmrllalra .
.. .,,..s..l J ...I .. r f.fl a.Mil aM. tI J.....w die ...... SC I...... ,.......M*., ....... ...wr.a. aim ad pw *. n. .. h. .1.he eIoJ-w""wWe" sad. w as dwd..l ...,J.... .........1..rp4L11 r
'.Sawa tw.r. te. t.irfJ ........ r tmj war UMUi M4 IM......... m..... 1r. ., to Mai l>. MaUi .to vb afl alkk >.....--.... .11",. .....-- tb N10.1 Iip.1. V-v .... SMJMis J

W .... Yt..J -1 IM ,.. ar.aIlmsilbit.ws.M.p.y ad iWy .......a.M|.(a4 wish. to MyMrlaflMMMtiy. M.W.L/.. ssah .:.,. IrarliM iiy. ..*,II..M a."ibaaaf > ....dafMwd. I. nlGad. U* ......
J...Aml8W.AnHHY '.p.wkd h w _...... sd tflMI b, W MM14. .. ........ TU .him. btfwt 8aMM M4 ... X.rtk,b..... ... gravMg. t.a4... afaiabft p'M"1 ........1.d b+.W wb .,..alp
i. lUM (......... .MTW shswd ....... tb. ss..iw SC JlffllMlM awl. tLh rat 5I.-.... ....
AT LAW sli.t.41..111.1. 18,.... to.......a r...... yafcfla., mart at fW UM r.8 i.tir>dia. af UMMr.
1st 6s. 1 w...... .... .......... tbi.k .. ... ........ re.
Maa4 N .GIs Il b ... lart.*,. ..u... .... an aftMM af die y *r. TM Ma ...... ...... .
)HCANei .rt.A. IcICo tbpww4- "". ........ .w...........,.,.. a1. II....... aataa4fvaftaM 9.. T.k, a.4 I.1..1...... biatfd 4ft. .C..aaAa aMat t..w af IMUM ... Le.-HieIerJ ...... IN .!

MaliaiMH af UM f..a.b,M4 UMatitotlM 1b.Iw.d........ M........ ... .."ms UM var, ..ft fcvonta vtotorNMrt Ie,ell .we j pw1..ad Ie &We .... ...._ stile .......,w'"I.. asl..llarm+......................
1' ceen r aiiatil | It ..... W. .. tl..e..w.; riI wig ftttt WMI trs.l tile .... ....
y MIMt Sit.II. fcr aaiilira iavaB4.4 .ab. k.Ie ...a1.Mrlf. "..r1. slat ...... Statoa sal af UM IriuivaiialiHiai ...
aWl-.&......., .... rs4 y ........... ....... p.p., ..... ...aatian|lal UM hail ....... ...&k...-. A........ ., ..... af U... Graatytiyb ........a... .i''
ATT..MCY AT LAW. 4d.pw... ........ 1M ....... Ie-'...... .... Tl. f.41..i.1. ...............
.1.w
.asap ly tla pui....., UM f.i.....4rivMafarltM4.aa4 ... ...... ....... ,.. rear. eM ............ .. H..p1 ..
HflIe7ULLR' ft.A. ii Mss h.-. .&. -11.. w. 4.J-- w... p..ph sl T1w4J., .araniia. will ...pwy ......... ... p1C1.r I >MlliaM. to.. 1.1...w aajMaa4 .I..... .....-...J.& .....
ft ..... Jidlttn. *.tU MiIMV to...- IM .B ...... .... fU4 ......."' ..... Ie..... M 1..a
r> :la .....,.... ay aartMrv laatoiiab. ..I I,.........., .. ...uwe IW* vaMl alj.a ......... ,
.. ..--. Mwtry MT toMtoaUff ...&- CHM( ... f.MbU rigtMlMMhMttM M ............ M slim pal ... .vv VVtoUtaiU ... ,..,...,.Papxr. eM, Mat ,....la ...... ...., fcraB.Tllffl. I

ATT0.1tKT AT LAW toM, swap. M a fMliiaiU ..... ...... ftf IMVkt AaabayafaM I.... ftaiiliMIn ft.,. .Ma... 4ia4 af a.a,aa4 Mlrranaiaf af........ __ ,.. .... ..
...........,"' .... : flrnM.W .
Ml Mf* .... ,.... ... af UMmyft sl
If a ws sra.
.c. .. asM
GAUHOTtUJC. FtA. Uf ...... ..... 0 I.pl a I..hlfsl 11M lIssd ....... 'n .. 3itrMm..
\.MB mat IMM.IM. Ian .... to M, MIJ .4 ... .. ..... ata ftavaattiaf iMiaMUa M kgbHd I. slabbs britlrs d .... sSS..Id
.......I. t1s Si1.... 'G.Mw, .. fit ....
...
aw sal 'W M4iMl .
.tW .
{ wf MW .. .
1. C. 8.u II aa aifllf Mna p..w avMillatryi > fJ". |lMrataX\ ..... h |.., ... awMM4M4. Ul .bftto JaCBavbtMi. w
Wsli..S.. vi b.. 4i.diti.. ., .. Xun, lhs.S i.ti,piII.at. sal Mbw .Irma ......a tmA .... ..... U .a-a WriiaM. a.*to.ba4 M to r "I
ATT R IcY AT LAW silly. w bmy s.1 .... ..,., ''W'&Iee.. CA&A,. ....... ail b a*tlavwferM I..EII, G..n....ad .....had __ var, U avafatrlfiitorffil to .ft.... .O"---z. : I.t'
....."' .-.. isl ..kb.w ........* Jlet.... B
p,7 .L
6AITHd.1C:. HJ. fatUHJM. rf MW. M4 -- MUM.vM .. jaw bMUattJt.aa4baVofftMyraa. .... ..... sags M to nteto Ibis.aa4 toaaailaM. d..d h ..... ........, t.4

I WfLL paw/.......By to .. ....... p-s.W W... .,.... iWM AI s a5dqsiw. 8.1.d Di- oaa4toINMUMaratnl pits.fllaBIOM U.4r UM H...... .... ....... M )I,. C. rabto4atrilbg .r 4..44 af ..........> to : ant4iftianana. .
......-, w w .r.a M t.... $41a. I to wail ..,...1111 A11.s. pd ...... |.c....., af S.. Tarlan law. -T .... d.t alI, a. .... ... ........af w.piappadMI..17.LM.limb aa4 Hia+ tri to
iJ....itoMK ....... say ,
M tt MW,U ...... c.....,, .r r..., Id4Mtl.h .. ..MM. ....' waabf.yn.n, 140 MM afiftMaaranaiMb.Om..a/ laic.y to nwto 1 .. .... U* ........ ill W4.viki fM
.. ...... .... ..... MJ .n.a..a.--. fs4d .
a .... aa4 ...... pw.iM an acg4 to ..* pghlN sd I.. -
a. .2SIb .k.. a X. y Jaw s .p. U. .. Amy MT UM ........ ,..> la vaan ilnilytorkMibiM4 .... .....
1111".Jra--... 1..,Wsr.... w.1".Iw.i.s..iwd psis i ,..w....i.. A"YJ .....4awd ............; L B. paimiaj.rMiatiw: *f.... aa4aafiatariag lh. Aftaraaga arbMMpnMMft ab,M4 MT ,.. Wwa. M4 ftaU BMft Wi.1 w.illa.l.. ....... sir.,...,
ft M....;n. Pp Co L. ..... .. iMvaahiia to .. 1. la .... If ..... ...W M.s hIs. .btovaraa4Nfialafciag .
COMMIiBiOM JtIiIIefUX" pad atow .. .
..
b.. '
,
MHM .... k.. ....../ .
,.y IM" .......... .......... U.... wIt T......,M4 OM. W.Mattery H...... sad at... awat a,M UM riv.nar pwdsm.4d Irr SCs ...... 1w. UM &|M aft! es,.. .*.. lee.,.. I. .............1sl..id
II M4 Btgbtir LM! RrMfVTM UM bass Tib .hiss sIp.p51. aa4t..44i.g to .... .. M Jw .... .u.. ssd4M.r .w..... ... .... .
1J : W1AX18'8 8M1. "' ... --.... ...... lU .... ... ....., Ie
.. I "'f......... TM ...nJCmtimin .... SC sb c..,.,. Ha* viB tobf. ...,k nfbr. ..... .1.1 ...-...... fl..... ..... S.; ar .....wM, ..... ... 14 UMto .. frMtaflia iataV .J.... N.it/l. ,
'
-- AMM! s a.awrh..i.h ....1Mf\IJ. vlbl .... .'. ..... .." ... .... .. .......
T IM 1 3. Mto n UM tlair
..,........ ad.snS1 sum 1I. KMrt "' f J aJJMte af .***. ....,.,. ... ......,' ........
T.BAHU ttOU lU Sad OittMtf !It ... AB ....* AftJat to ton via r...... linifirtHlia wrUian4aiUaa4 ...... ,... ,.. I.. s1..4 II,.CaaU lib ..s gaaaral .aa4awa ...... .&. A 6.laid....
|HiiiiIM .. .. ... ... ......inn IM ........1.1.1..151d4.1. ...
ATTGIHtCT LAW r.... lb IMJf .....) U ft fclg .to UM JUrO, M4UMITM tlt. ....... CtMwwIraafMbitog. wndlea..;
AT 6.kd. ...1.M..sal 9' .Mk.ah. s, N5 ..,. k............ '" aLin.w. .toin4aatbftaftiM. ws-l.l .....,. ........ ....., --. ... O* ... p.....af ... X.nk. awtlaGavarawal AJUr....I...UUtMaa4 w .

8 HKc.u.tu.. .UMHMI ........ .pw.hd vtMfU to l .. .. h....."... w... .... lattnM lla yart aa4 UM ....... 1.4 Asa..y sia1. hie ..... I. a. .W...4 M to 4a aaylllaf I .f toli. ....%, aa4 .......
IMnjUiafMMgM4Mbg
.....sues/..... ...,.............. ..w N.d.. ., 'bit T... 11...... .. .. MMM W .....a-/ ... Mtla..SA .. ..... I p14..4 h... Its Isl.h.l IM.. VMaravMattoaM.M ... ......af... MMa,VM hdl....d
_a..... ..w. a-I .l. 1..pI..d.futI. U3tat aid leer .Ms1M. b..1 ....
1sf. M..C".. ... ....
.
aBat .
I htimlt alM It ...... .
.. ..
m.r.IpM1.y ad ts.spi, ill II..Iimwi w '.....
.
4fiaf UM anacal yaar MS'. .-,. 1ir... pwMppls. lad I
.bail
7' o. 41',16 r.. .. ...i.j a. .... w Teat Ian Hell. 6Mw1 >F8aswA. I.psi.. h r | Mvtogftl.iiiiMi yBI *M IM
$ pap 1.4 $1s I.rlt mpwtis..1X..1..1t ... .......:1 ... ........, ad 1. ..w ,.lb .....
Sts.Saar'1s.I,... ........ .... ,IIt....._ .hd ass ..yamM 1I. .sl .CM .'1 jbU ...... .. pwbt. I. pn k M ... .... sad
81---1,. xsrgz.JaErviG "' .. ..... -....... ... ssm.w ..*.. .. .. ., ........... wJ.11. sj aar a. U :..... .......... ... .. ** 1's:
aflftM.a........ ...- tlaKtMMataf ...... I w ps....... JIIce.. ... .... A WffaM M aM.............
,
II".... ..*.. ... ..... ... bad ... ...... .. a
< 7KLl,1.LA.V. 1I.f ,. ..w.. w 1h. Mw ManlM M4 .Iah a w .n r..T -.. NMWy" If awIbgi a4 .. .. M -Jac s w..... I ... w.. ,
.mwsS.......+.. .. ...... w. MMMW .. -.... ly K<. ...... .. .r.1.SC-. a4 ...hit.....v.ba MaB.airaala aM ..... sad a..51.. t1.. .... .......... r..r .aN..... ......! i.. r

.... ...... M SC...._ a.ir pal Warm JM> ...>T. TM bow .. UIM .. .... W .... .. slim ... n...si..boils"' ..... pls.., sill. ..... ..... .. a Mdal ....... .
=.r.. ... = ..... .-.. ,..,..,. ... ...... I.IJ..4 MUllMTMil: ..MMtoaffbriM. tiat I .M| Mlya44 ,alarfb. % Ns.M.Im. ..... ism kk.p ...w,al a..... I Sis Ie st..1'' rapt .". I
.............. lifM)rf MM. M4to ....-, ..A. a i.. .bwM AMI ., ... asaarbaa Iw i., &&,ara M tub ..... IMI I -1 MMMl ... ...... M Sias' IWy.ims ,w SC .... M4f
........ ... ..... d.. ... I ..... ... iaUVir" Bw bdn ..,.,.. 11. ....... ......
-
s
......It ... A ..ftft4 vial I ....f....... Irwa ..... id... .........; ..7 MliiiintU I ap1.s..
$ }.......... 111 air.a6.W Slprsl sal .... 6.... t ....., SC X.11 ........ .. ..... ...*si UM Btato.Bmr. toaaliiratoar. ...tl .. .. aM ." bi.. ... 1.kmbs, .ad 'his. .. .....
dsr l.U- a..t ,... SC .,...s bat sI.siMd Caniai.-yiar ayal,aa4 UM ..,..no. AI ......., s. ... II.'a..s ) af M NMM .., Nsd.Sld aMMMiM iiCL". ..... .... I. NN ......... '" ...Slaw. .

p.....,Npdis II. W ... ar af yaan, Mry nuniMMftM /. W*....kvawfttara af rdtw aatla.I .1114 Mgsd ....y. ssd pa.xla.M.

JOHV L. TILLALtfXOA Mn.wslIML..r' ... aM ..Iw.1 "--It....... .... vi I 1.1 .. It... ... ....... d.l.p. .'t MM .... .... U lib bttarniltoMto ..*71...*. MMM Nsihi51wa.lai. lauHy. II M. aim ft I- ... ....., ..... .
VM
MT'e4S 1.A alp -S........ I.. ....... i..lb.. e..t ... la (.... UM ...... raag4atMorbavM fcv fraailaial aa. ImI ss11m aMS M....... ..."-1''.JI.eIf."' ....... ....
.....-..:.r...SC ....... Ie ..dap.044ir1y..1.y .A 7uena.. Ha L.ISar aWlwtdI. .44.. UM UjUatMMM ...Spin Mw.w bus. sps ..adsy .. ..... ........ SC ... .1.44.6 1.tihd..1u. ....... ....,
m''''''*1 .;1.rMx4wr.NTi... ......., ........... ...... L0... Ns 4.1.1 ,..... <9 4ag,MJMMM il.sn.....U aUB ..Uaay toaaf w. ...... ....--'-...... .Ye s ...... ....... w a.i.i.l

; 1. Wit ...... q* i..l s....,I... pbwNdti .*>.it Mlk,......W >(. l'ml. .....cM.M.4. IRrs.is. w W....p.t.wW.. jss .ss ., bapSaidsn. I'" .......... Iasi. piNr sl
.. 1.4 sb..r-.1.M. .... 714 ....... M ...,.dala..i.: ask w ... ...-(a... ..... .. ..... ....
s ..
.
J.>t .. I. RAT li.N" w ...... ..... 4 ..... ,Maabg U 4*g, ftWrbf to,J.h..r aabaf(ar std. ..... ... "" .... ... ...... ., .
... pgj. 'jL .. .... S'-..Ap..ly... ... .'a a.. .... M W .... .E4.1. ....... II 1.1. ,I1.tad n Is141.ss. Ie p...... .... 1.1" ....................... II Ie.......... .....,.... Ah..
.. "'Su : =, hlMlt,t tI.'i naar4 ......ly ftjynlf ... 1 ..... ....... .,... MM MatMJMi ail I .IBM
."...1.. ,... c. ........ af MMJM*calaab%r fraMMM.va* ... "...? ... .. Mbaj aa M. pit At 5.---.i. J. ..... ... ss 1. ... ... ....... I.Iitl MfaM aiw .
.N .
X.a ,o,. S.VI SC"$' .IlwpNf.M IIp..... .. wS .li.y W sly p.. .. .... n.iut..r.>i vMI .4,..iI Ma..t..wwnN: .s l.t fill bsa. 1"- ..... .....i..... p.........

d sea sas ,.1..q. ..l 1.w. ekk. .. ... .. ... sly ......... ...., ..., 4., dim 1.1 Mid jhlpML.s sis16s. ..... ... ..... : .... ....,'" ... __ III .-
JIIm13"" ..."M .,..._ ... ... ash. m1M1,1 MI v. ...16 .... ... ilia.. (Tla lung* -M faiata.a .Oraal af MI vatoa, aW tj laliraf iaprts1AAsa 'w ... .. )6". w

J ............, ......r a.1.W.i"" JI"" ...- **Wy .. ..w ...- ./) ...II .....,II' a, ... VM Cdi.i MI MM at SM. BMW". w W.4.i.4 '- ........ '...... Ie w .. l.1. ttl....,
-. III ..1S.rU. .. b... dndp II tiiil'y ... ....,, I
..... VMM. .. A'..... '""'. dig) VUaMMtoaliM _MatbMMMMM4 ...... ...j 1..L..t. """ ......-'_ .... e1. >tirir
MM JM.iYd .. .. n.
:="p | ...... ....- PuiiNps.1.11.a. 1, IM Mft 1s...std Mft. ) LM ...... "Irlab'.
.
'f I......,.,'...a, ad 4sppSM arils ...... ..... ....... ..... .... dal ...... w.NsMsM1..I1..r.ya .... ; r'........, 1 ss.... f..d. VMM .... af ba .... .; :
'''' .. .... ..... J
..
.
... '" ..-....; al. ...... 1...e.-. U =SCli.a..MyM ......iP
...... .f
k

....
a


.....

-..-... ............ ', "
( .6 '
.
_''I. '
"" --- : f1(
I 1tc :
.L ..
p-- : : :..a ]

". )

-- ---. .
-- -- .,
._!" -
.
3' ,fifl.l ........, fer ......,. Jt.ItM'rrtltrt A.. II..':';.r- 'IOr Nu.i I, | i 'i .

IMi.t few pen .T .wj "".euA t..... ... W tk. 1--- hl 1 .

11 -- rrar...- I Jo6. "IMJ40.. ......., ....1 ....I se.i..lq..i- ........ M (,.,L......, 1I r....... het=-l/ett.ta.rTis/- ,I. I
t..,.... ..... ... ... I pC ; | |
'.... .n. .n:fs t Ie.... 11W'4. ems. t"fl.. a a .y. r. .I
..a- r 7sk rNs.1 .w.Je I. h ., nrr..... R.li. ........ >.if.l W M.f Mil UM,f UW 1
1.. At U% ..* W. .. B4MSTIO .... .... ..., .... ..;.l ..l sa", ........ Ie hW sf w Jw.i.tt ; r.a.C.Pas ()- .. tilt lw.( n I

.- ........ ........ .....# ..- J" w "'...et......, .it.... tle rasa tttN Hria, tie Wit M4to .., .".... *..1 paw a......... 1 I : 1

.. >lLtW .-... .Mf a.|...tf.itM; *., .... **4 !L>..*'.... .. .. hrWIi..i. "f"II1" .. st IL..s. .. teW UM .tM/MBto I : .

J& II... .... ......... .. ,.. I. ti+r'itsl. 1i// t1yd.i.4b i aN.iw ',', B. UM. .......X..w.......lstetl .... .. sw t ',vOraBfB .
BMM
t ... sswits w.1.Yti.a .I lies. .......Maw ........ ..lW 1 TM.., MW tiMf, 1.M1sri*Uri 1IaU.. r.... ... ,-. w: 1

.+.......... .s. .... ..... ..... .. Aa .*.. M lW rar tbaa4 sal '|iMii. B fcnMr frW.i tog ...i .... s. ;

-..... M N ......... s.si.Mi.r **.. ...... vitl...1 UMMVMUUI b,....% .-4 WeIMM ......, -x... ABB.H. :
Iwt1,tttq .... Wato a s.11 UMMtVft ........ faf lira. ... .iQ .
.., .
sat -- Asst .. '- r hi ..t.hrL 11-1. j
.
.......111 de, .. ., MWMt.,,.. sir p'."lp BMB B Bt
tl.ir w
p..l. _sal rw.-,... Baal.XaAUWW.R. .
eps. .reps .M tr.avd .. A 5.51 l fcM... lJTt" to A .. ::
tVMM. W-M
*
t._.. iii ....... ,tof a N.... :
... k N... ."- w i.atsa/d a !MWMyWfcM.V.Ut 17,. .
*>........., ........ IMt ...r..rw..r.sasl ..... ..eZ1.,. .
.
-u ......... ... tar... .. I

.......... S..... pe.... ., .. ... .ka Is..ls.. elish W I T.wdae.; UMMUim. .1sN_ ; ......OW, ....._MM CM.Tra ,

Liss tt 1.r.pilksitil.' t.... erfptW. /L.. b LucW BiaHira M .me r--.... d ..... ..iwwwsk r .... *.' I IfXwr + r

... .., ... ... h./6rall. ..... .........,. tW ti.; w.Lt..sls4araTw II... ...s.a. .,.-0. ........ ... .,.... 1:1.-)1.. x., .,
.... ....
... bttBMtt *
) to tWbawr ..
1lkrir. *
....w.r.Li Ir st..Md a'i.pit.7h LIft: ; o
Iiu. Tb.r. I....a ........ ....+rit; .. M44VWrt.UjffcM. t>.wnI-X L W. .

..... far iWai to......... lW........ nbaBrtbJa .ntn1 JA jM nuutff t. .
.
MJMli. .\W. .. .-.&
.,...... ail ....L. NI' .... ttlttslsaara.rjsst 4.... '
WaBkMBal .
1 1.L ka.
..
__ .I'". r--. M lU ItkJW llr7 ; .
J. B. LM .... .
..... ss..t, NI.MM! r.
.
4 M BMaatMOf toIM .....**. .
Lat.i II I. .. .Itwl < ,
I Ya ......... Lwli .., "'".ears ...... .. rid, b) >VllMlM, rapid M W. ".. .. .
F SaaMB ,
... ai l.. t..N ". ......r7s .... rrf, -I. II. )
1M...,.. ,...,.n,... ... r ..... i ...... $
.
2
.
.u. -.,...,..,- bU to .MMMJMJ. ....* Mpssi A .
Itd Jrtir ., w .. (M y..iit7 tunl.p.1Casa.It :,w *-TTS OrMXB-CWbl WB.
r f'M..y U
.ppw4li..stiIpi..II. > ...... ... if IM, mtarn. fMeIp41 ... lfehto.44MM7M. Iff .r .... r .

...... .i.. tk.... .I C..t JW.I.Iwpa '- ,.,." Ak.. ... ...... ... ... pteasi X r.J....... 1 .. r=b4 B X....... __._.F. :XHU ....... ; I
.W....... .. .
.. ... ... sl nlJBib, 1.
"' .
t.a bp i .. ... .
IPn1.Ys Al.a.
...... .
Mss 19 09 iw ..IM r.w MM4. teW. ... 1 ",;
.'.. J. .Msass. M
.
tiq II y. *** sAw ..... .
.
....., H. emirs tW .. yr ,
... &W A. *
.
k /rat.s
I I It
........ .... ., t....= .111 LstiL.ls.Lsri't W FT4jVJMv7 "... WalkaB_MM Kato C.
w Pat alpWLs
....... .. > .
.. ... ......... s ,sa.r fw 7 ..... Oars.K. I ;
t.. -.- a ....uI ,,
....rM ....... W. ... BaaLBM ....,M4 Jell. Mr. On**, far ... .
AB.... ... .
s.rripliN, ad S... 1M .Ip.p.1. Bay.
b ....UM fMftblf .,..>.. i.pi.L.I ss.pwr.rt 1M .... W E. rwslw.-t7.r .at--I If s.I
viii t.M .Mm.L .. &Wa... .
.. UM MBaUWatMB f IWiJr pail BM ...IM .....|ilosp.trirl..1. ..4b ,.. :

.. ..L.. 1M w.... ,.... Bvf pspl... .'.. iii.. ...* Ln ...Brj t.1L+. (.t t..., Ibl"-- l1s.kCTi.v..-Mr. I i .

..- Ii.s aseifi4.Lh. r!! r.N.II .. BtaaMtla far A ..< ...... 'r. .I saris.". w. va; i's,.kti.i Ski. .......... 11..iJ..t.f U. r 4ii,I z I .
........ 1 r .... vhl. |.. : ayb
M4 .n.a.. d.lqntrr.rl .
... .Mf b UM M4 W aaf&ii..Si1. .: ir | GMfxUIUIiMJ, MJ I1rorI ;"
KM* WfcbkW. MAb. A! ttrtaafjaaiiMMaf I I.. .. .. .
W A ru atli.sN.Re
.., IL.n.JI Me Mto ... t.i1iM pr i. lapsne :I. .
.,.. .... ... .. I I ..
.,-41 L.y wq .... A. p1.w.l. r.p to WIT Mfftj -' hlMB |.b bet. Mil/' pri.su.f. [I.... Air alit to 8aMMljCWrba>'

'-. .... .w......, ...r..' At........ rf Mil JMT. N psis Is. s.1.MiMM ....... v'r1 w aM Aq..... W.1ft pat k1r ''I .

....a& .. ......... This W. MTMM. .b) tiffs ......, !,W e j. 1M ._.. s5Msae to ban. .....;......Wri ..... M.4.1.1III J" .

"II n.. '" ..*. .M.1.11o. MdMM f ali.j psis .., i.d.sal rirk. w is' pwx.t tLieL ......tk I,
lk
"'
to tMMaW. ......, tn. .-! BMMftMf .ai... ....... a..Jt BttU MelliM sd.IPri..sl.t, twsi.aw r1Lwl.l !t ..
.. .b UM r...tr.l M IM<....... tat Md- i.
:.n. .4Zliliijjjjrf MMMMA A.....v M..1 .MJ kWl Atf M M. ...Mnthwfy.4, M aka ii rill MM BMf BDJ-f,_...... '-t.... T.w.-.I .

.......y......" w ... ....... a 4t1 t14 ..... tl.q stji sd pthllgw r.t ,... s... ,........ tog .btoblrt e1s4 M;i. :

.........,...... II 1M ....I .... ..M4M .iirj to Mny Mb .1-as--. au.. .. to UM' | 1MB MAI hfl.UB ;

; pW............ ...,....... "spie.k.r.l ......... ) a__ ,f.* far UM IMM 1M '-.. pail.. BM, tW4Wr ...... Mr. rib, .

fI ".......hi-...... ." ..,.,.. .. a sans'.. ..... :r..r .1HIa... 1 .....,.. .b 4.:Jf ...-...' f n.1e.t; JIM"'"l. R..Trwl,II, ..
.
-' II 14..w.h .... L..LN f ,....h4' thBMbWfB. "';... a te4. .. Iv----rt",...b X.. Tt Mi .

L.lw.t. pry a vbsN p.nr ...... ....5p.a:1 a.t .....iHM tob A siw pir.lr Ii..".1 i .............. .it' IW sal. t .
.kirk, ..WM .... ........ wi3: W .
lit .
..... C .. .
.. 'TN' u'1N.1. p. "rre .rss d. adp1.li.s Si Had C.Mrpbr a ..its .
...... .... d. lU ...... b rmmt\ ttt IkraagWat .ItavWtaUstllftWrwaaWra t
MMtTJ. I .;kl .... A..., far UMfaaWiBf pap... 111 ; ; .
fMMIMWMtolfMJkkt4 ............. [ (M.i.. U .
.
.
I .
; trial b 11.1_
.
,... ..... .I .... ..... *T.. LA.. WMM ....r ..1 1M ('aril M .Rmt.li adl.tis. .. : ,.... .aW,...... BMtoWraatai4? I- .

.. kW k* MW" .....,.a Jwi .. ..... ,.,...4 .... ... ...swirls.i. ... .MMtta4 Wfcr: s naaati JlioIJlt n.u rr-... .1, r.a ..j I. t : .

.... K. ) """ wt...... lWBtigbal | .:. ,........ "
.. ( N W !
,.4 ........... ... ....1M tiM b 4..M 1.aW4.TWM 1-- pewps/ .
,. 41' .....w ,.. ..... ... .....;.... .. CW btt*. X C, WUj.......... Mifr jj,to skis I. '

.,..... ....1 W.. .... If 6M.M II. H. HJi r pert a sir i b s-.wait. !?* r.i. far lW I Wt.M. UM ..... A.'I"'; ., ti 'I'

,......... .... ... 1alian.... .*..t.Vl.B....... M lf*.| B fM bAt Ns pvspi I awwsw X.... et,paw sf ........ Jwbwlal aid < .! >

pI-................ .... C..f.&ewL' Br y.t ........... A.-oa .tkr s.1tLi..r ..... rw..xs. .

g11. I"."' ..,........ as ,.. ",.. ,Jf1..... ... ef M. IMB .f MBJ law./,WMMMll ... c.ctn.. fl. ..... .
' ... ......... ..r.-w-. a..rpwl. y" .lsrl I Ie Lae IMSw s MUgMU. .I .
..... .... III sls.irssY.w P>......nr.WMMTB b .... SUM, Jai.1-R.
Aa Mf |.U.>.I b IM MMltIM bit tiea.. vlii ... Lira. ) UM .. to ,t l
Mf. .
nl.it
rw n i.n ........ ., At __. M .... M a...,..N.riS WI .... sp... Lail s a&Me w ... .w. .
91( **W .%.. ... .... .
I Py .p MM lly ri in4fee a .. .... J t
E 1( ...... ...... "-...... ...... wises rf UB.......... to IM ..t. ak w raid p. a' ....,... T\ie.... iii *...... hiis..rt."t I ,

. 'k ..... it. ....... r aH.a.ppwla ....... ..aa.-- j. ,
LM ,., .... .... .far tWf 4.4 M( ,
....., aWl\teL ........ ..-1Me !
+ ............. .. IM batMai... M..1 M4 kU KM.; Arts lie MIMT, rna.-". s, Mbar to rr1 .r.Ia w LGs.I ..... n& BffM I: 1,. .. .
..... .. k Ri.r. M. BBW .r r.- ....... fsiliN.; BM .... '
yM.et.ILi.yvLi.lnna.st.a.l If k..I.(M4tor ... ..... ........... IM ... *...r : ..'-';. 8. w '. p

.. 1 ............."...,........ C.,*..dims ....., lrtr.M .7.J If Wlf. fcr.hat w.a. Lh k. L.asl- 'i
,i .e4w1I 1l4ititti No ......>4 We lW
.. ... .Ida ..... MM, lW MW. I
.. .. I !
... .ri/li.r. ...... ,
.
,
r ...
r"i. ... -. ...... ... .. ...l ... TWf triM lWaCcBmav I ; .

w nit..... M." ,.b BMiifMtf" ilifXl to ssn, UMBfUlto Ahrwi.e. H. ...|....i vritoA tokry ......Lit ill. Mol... vLIr,.-..ttw '

i 1. --.,... B4M,riM) ,.. .i.L ppMa.ssu ad hi a tii.d.W'. +..., .... ile 1M .... ...u ___ .... ..-.. ......
.. t h vast'-.. ...,a.;r ni. ,......,s..rli..K .. b .
IlMMVBtMMf r b UM M l rr ..it UMMT b ..... BB WMB .... .

y j .* !MIkMl WM",Mk ..., 0....., b b UM .. ... tk. .M. ... W Mt4,st ; .

; wasp.,....,.,tp i..,..........L. AttsrlLst. d ILsNs it .1 '.' ...".,a" n&.I. .......... f.iLW'III .-.,doe vw..J .. *aaBf .
.ks, 1M $w.N MJ UMBttf X... .. ,
,
.
.. _..... -
1L J.
.' al to UW ... .... TW .
... _., ... MI I
,.. MfMto W Mft en.&a (.. ,.,tit'Iw f.l...) J.k Tqb 1Tsa4. I* .t .
a MM MBU .
.... a II. liia L.. .... ... Lt.L ,..... .,o..na T.w j j Wt. : : ; '
..., ....... IftoMt L1 ..... .... Z&L.y ',1..J&f.I.\ .'. .UW' I .
(.tint iNia.t! Ubt 1..... .s1 C. .. liiiLh.N. Lai at w .. |
.. ... .. ; I
Jh .w tnaitj .... IlL I........ .., CMfabtato. i "I'"I'I I
.,.. tiffs. psi....u ......bibL s 4wt 4wUc UM t............. IMW I Cs st.J.....aspw sa,s..I" ... lakUior. Jena* UM war, Aar, .. "
,
i.ld..f JIe&Mr (J ..... .. .. ..." L.iw. H.l6r; xK
.-.-. ....... -t fJ. ... .s. et ............>......., ....1 ...'l b I ):
..... ...... t4w hi.) a lilt s.rrNlw UM ,I...... S. j I .
"-r"1 I....ii. ,a.... TW s.-s tar .
Lr....| w-w '
Las .... Ai .rt..pt.M4.I. .., csaMstit..r..y A W.ih.pbWirt ", IMMl k ......, t :. I!
B>.. .K..k .T OM! to UMMMBMff ....... II mjt M .
..MlMbMjf ........ .. .- -
pa.i.... w ... ih.ikt ii .
al r.-.t.R s.Is A&LsqGist. ......... 1. (ktlforaawxo.->r8r. 1 k .
Ill MJ MMI U bf> *. ..... ) ......... sal x.Qss (.. k.. WB Idlln h. MB"'.'.'iTr 7 ..., ....... ...,... ..... :
We.. 1M c... ........ .....L'" iris k .l....... iq..1ss ; :
.
.
.I .
UM vwljAfMAl .iII... B B| f -. .
...
sNa1 i .. 5_. sal .... pier.ss I La ...._4 Tilt MMU W prMrw4 to UM IW4MM vtis.1; bss ....w......sews r :: "

f MAMA. JM.. IlL &.*.tai w lug w.r.i.t.shmlat.. *. B.... Tl .....!. .f W*. -2W1wa! 01....... Y rtd.17.. .. .

.......... ...... tobw* .... ... : : ...,b .. ..w..a, .....,.. W. W. MJjnulml.b Wttof sal 4t.. ; ,
1 ....... .. miiiMial WM BMBM.! _.p '4....w..,: .. .
.. w ... ......., r..' W4 M4.MbM tin..*Iwt M M.*.m.
..... .a1l.rss I tie +.
torn A.. IM MUiM. .. .. q u c.I. x.Lta. ,
xwit..sl AltiwEl
; ..
hails. 1I.Is7. .th 1y. 0 nuBBii M FMI DA VIA
1 *M* U.... tr.s.l N...we. UM y tWl -'l\e..... M....Wl r. fJ" liq W M1...., N Islis iris.... If ,

A........x.( C,Jw 11s HIlN if .w1iy.1. ty BBB J'M. a.. T" 1'riM.. rr aNa U CWj: Vaaa, f..i iWf" BM ...wI1. A (
h.... ..... ., ..... I .
...xAai 1.wa.l B..s.1.rN : Ilr. ......"dstaw ..., i. fWCIIf...I...... .G ...ton ftrtaMlar Silk

? w II ..........."; w-.a. ..... ...... If UM B BM .I( .1.f n...,.... 1se If q........1.' ........tftk taa. ed .....f li .. I I :
..IMM
M4 as.ia.tii. --e.. M..is IkMOfB AiMM b.--
B
A.... this vit drr .... W.. bA far UM WBMat KBMMI ssaNS wB BM iWl lWr....,. ..... MtffM4 bTWf s.., ..,.. ..
Tk..pk
rise. s. ....... .. .... y'O | II....... ......a.ua p W...... a BMHM ...nil.La. k. 1
lW wrw' III tl.t.Lr. ... ..
A..M.r1 pailW ... M.OUO !"" ..,. PM ... .. f). ..iiB 1...,M4 BMM k.Md. edfl ... !
..
tiw..iN ... Is .
wILJ wsrl.q. w isx.wewMlw .
.
( l) H. P. Haws1i ap. hf wi If tnrf MM h y.lW MUMf ... .. ,
Ma4 aVair ..
.wsrs X.lh Ir....... .. e j.Lib..ew t4 h. ... .. ..u, .r.9 ...." .
.. '
.... .- city &cu ... pa's relit :
'"ilia.aa.n.IMirInIQ.
A* UM BBftoMMM .......'. ...... ..... b B fMM; bJf b lib. HOM."'i&. CAUU; TW I>M st .

..... Rll.lf.ut. ,.J.".1.. "ii imhh dkGlirriMti ... .... .Lis Ire; ..sail.Llrrsr ......: ... :ll\l1IJ"1 ..; .. .
0. ...
t ....GM W....,MMJUH. ..,, w ... h1L. Rai'w4 tw1...,r M .M.% lW .!. W4 to' "'()w..... (suit. ) II- 1ra.o.u !. .
..... Lap B nil saw Wr few to IMBUM sssi.d J.
W k s.jas1.1 w .. air Bt LM
1'.. .. .. GtfMU
.. .r.z: .. .
h
....Ii. H..........,. per aW""L.N.....y sirs 1.r. i... MA tt Wr BMMB.Mifartf .-JI... x.iq, -6'' Lac iL k aA. p

11'a. ..-1. .... ...is..i.,. hh .... Il"ru'I *. *7...wl'M Law h TtVi "' : I.

Mk.. At MM* ....... ... ... ............. gip: -I 1 ..w II dilltr..w "-'. hl..r H. i..ylliqrdWrrtl .... .
.
M "f.M ....i. to... ...... :
.. .
.iac .. .
lMtMOKMU .
I .sal ..... .... w Lw .I hhiprit..tirr fkbblMt 51 a.u....u. .,w...
1w..iriw.. J, B ......4 ..... .... M1iasM .k I I
.... .. ds4. ,
............ M -- .. i si .. .. .L 'J_ tLM..ltlpe..l.Miltlt Tit i H. ,.... ;1 :
M fIlL ........tads"e / N L..'p w Iirk... t 1.. ... .i. Cuss,,. spt r.a." I. .

tN"All ......:; Lt1.e .... (..... --- -- .. .

I t ........ ail Brp=win ha 0.- TM CtartMAArt KM- T** W.4-1. L... IWl UM *...WJm Hs.. T..*r 1.'fte .. : I

...to (U.,(?) TU. an MM .a raLG.TN.R..ir..tiL.IWIrt.qs lite.... 1M .,,-a ........ lids .I ....., rI" ...... *.>iWi ;
the(,.,. -, ....... .... .. j .. .
.
..tis. .. ... yet Nr. .,e.&. .. --.r Ism Ae.rs {i.I.7 krMVWJ. _-|If iW WM; sH l ..Iktail. ti. I. ..
.
isrlri.lI, td k h. ... ..t.1.LIw ad Le tY.e ..
r ;
c .p', ... 11M lJ,' J.."'-' ..,. .
....L".,._ sad. .sans.Las ias ......... faM4bUMMM) M4, MMBrif.b .. .1
: ", t .4' .IN......... .... ..... I.
.
M w 11. 1.1 L c. M ..... Lined. iirl.wNi Styrtali .. till.... .....,. li..a. BMlIf .
\&.. ...,.)et.--....' 1i ... .............. .. ; ';
7 i.l.. ........, "- ,..." .... ., P L... ttx.ISp. ...'-&. N.t W L.... '
.. ....,.. .....! .., :
.
... ..k .
pspwil a fis4 ., ... ....<... f.8 ..... ... .i4 "-.. .-..... I
.: -.w....... .... ,,. .'II .
.. .. iWlriM M KM.,M4 B.f lW UM F..,. .'nl'1I"1.ent .. I' .
t.- : k paILW Il I Nl kit....... N .
';" sir 4 ... ; tsa.i J. .......psLwtlarib.pl..rs.is ........ .sari iLst tk 6.W... ,
h ftw.
". ............. -- = P"t"1 I. I
......air.i (ws1.ll.1 ts. .... J-.I: lW ........ \ Il I

-.-- I & 1 i 's1; Ow n'rr:;.... b I M .......r-a-.r.c... ....I,

.11 __ .1'.I...... tel. I'" p.r..Gsyp .rc..Act-.h..,. I.....M4 Jr.w.N UM j.li pies4 .. .
a ... i. ...
tlttt M"W 914 .,
:, t- "..liiNllt flf aW |...4 ..... s W .... L.. a Wr.IttLM ... 1,BMMtW4BBH...UMBdMIM ,IWWB ....... .:.. .. .
*** .4.M.JjBjAaP xI. .. 1.irr r aria a....., .l. .w, bra Ir.art .... M ..5his. 1 rI............ w ..+t..I a ... ..... w. ...... (Mbf MlBMMjBtolWrikf .
-
.. ......... .,........1& It... ........, ......... .. ., ,b. ................. Nw C..wb ) 'MJiWWf. ... .. .. :;
.. 1
r .
.
..... ..... < IN NN... ..,.... JI..... 4 I. ; .

... 1 ... .
:J


l rtV

*

J...Jj :::;J'
M 1 :X y IM 'rT\ ( 1 z
t::. ___ __ .. __ .. .
-
fewNMi{ ) *dlN1>? Xrmi I 1 1'k 1 IX U, En sAL 1.sfiTr iiT W w r iMntlufws' '...... Mli.. ..': r"j7. -

I w. ... L anr&to An''IIs 1
p11trL.itl COHHH.!

\ Ii45tD1afWwa .......,. I bs1.t wSwd ui Ik ... I h ::LY... ....}141" t*8 8Ml i.5..1 AI ., ,r.55'.w Jw 5.5, 015:::.r-J:'M*, East of the SUW3nnec.I'r. I I tu W'ICK.rttll.tFT A'I':' ..NT4tJ.a. Ar

,.. 5w.t1 1..1.5 .1... ti. AM4M1J .. Ikl.. M rM4M.......>to ik*rv...iill 51.141. *.4 fcfcoto .**.!..*.., KM. .') ..
rws., 14/1t... ....... S M 4 torn 5.1 555..1.n '
.... "'/** ......... .......,11..1 _.,..... .11... r. .......1.,A5.51WIr1.1I7.n. ...... ..111545. >U4tM.A. all*.}tM.M- >1 .4.5.111 11. 1.........

,......, .s4 rit4.7 .... die 11..1 ..... I I I "' ; HBt to Ik.M hob..MB.>i.1'. r7. ouv N.s53tMsts: 15.11.1111115557W457r4115A.0.t... ne *55.

,, 1 M4 MM ..... Tk vritr'' M* IlkWWgtWtMjtoitti tk BBBlTtlMfJ ........ :-'n--155 Bl*>i* BM f AiMkM.;*<0+ 'I'' TAX hin Take Motlce. 'I ...4 M ,1555115.11 5.1151 KL'f.I ...

......w M 51,54 II 5545! I C J.*.....(....JliBmt II UMI Ik*..........r>M>kl lto T f.*Mn... ."1'.'"" Ik *.HlM. -. *f 55MM MTM Bf
rJ I ........,... w....... 15r.11M.a toBMM NOfIC'1lI. ...M .* MI ........ i 111.1. 1W CMT. I....tceHI.
> .
.. ..aiI. I II I'. N. "I'&&. A. V h1pt
JIi '"f lie BtWto.kjt.frMjlW .. .7S1tf 7555 .. 1.155555.1.51N --"- .. ...,. 5............ 555.51 .. ,.-r .
> to L1. AMI Ie ...... 1w ., li.,... ..*.H4C. n. ...... .M. I tt- '-' x... N ... Mn:1SVICL" A k.. it.S. 55A ....... ... ......
....*.*>w..*J...Mii..............1 : : 1511 15.5.5., 1.5s515.77151 ._- .... 55.51 01.............
:1A' s
\, ..... ...*..*. .... B *MB4.iUmaliiilBi w..Ml II {k ....... .... .. -- .... ,., ...... 0.11, n. .. list ...55 5. -..-.. 50*..........

../r...,p1.Iri.sq .a ILa -- {... to IBB Mf |-tk BWA. .. .... IS.wa............M.. 1,5. .. I 1 ..L. x1...xtv .lU......T1.L. .I11.rb. 1E(1'f1[( [ & IUItllli !: .

155.14. w ......... ..... 1M -,B.4 B..B. ....- MM f-'UaT.* vMAM MV 5,145.5 155 154 MMMM1B V.44. S .... J. L TUMrilU. t....... r.. fi.Mt ..s 555=-.&i.nt.aiI;
j.t. M IMIgl ? I .
..14... .... ../511.1 *.. > .MMOI : ; ;; ......., aM gw.gJJ
.15p.n.rt5. AL. M 15.1 SI MM 1111. ,.. : .**. B. ISl Trr1, ,......, toMMM ....Moss .
....
,... .
_.
WB.MIM to|M ..... -
,.. it IMfw ...... ; .. ...... 511 A. ,. AAiiORTMCHT-
t .vi MB/sluts '......J.p5.N rl ..... )." CA".. 115.11,1 sop-.54 *,T..*..,. n U Ii. TN T..+.,....., .1.1171.1..1.5 r5 11w.M, JS..T.1.1f. -

.. ss1.b. M .. .. 51,41.4..Iki tt .. r.WI1T1. act'lt: ==. : : ,II. x.5551.Ml'.7L..1.w..1.f. I w
.. 555..1 s51W. ..Ctf' 05.14.. .- .1 IM ...- "ULL

II' fl.1IIIILMyI.1. die ..... :.f4. ..k S15I. ..ta ..... orrn K u/ ,45IA. -I: Tt5/w......... 'f ......*..M..BM4 51541. iklB,....,.-..-... /55.4.6, .......r.. SOLDIERS'APPROPRIATION.

551 ...,....,. ...ieet.' ... .... i....... .. Inks! tk ..u.wgaA'f na .. 'fa ** |' .| i -0'- .
t" 7 S 5555..1541
: :
t : z
.I..v11.1 t41.1..11 ....... ..BMB| feftJ if... iMr > AI to MW
= ..:: t'_ n.... .> fl .. t..tk. r'miat .4 Ik* .<.. >..>.", ..iLL fOl..DBU 1>i4A11tt1'11M1t
r.l..r.i. 115..54.1,1 N ...,- Msuitill,... ... s .. .M .b1..4M..414r",.. ....... ..... w. c Iw&rM. .... *f M* ..... A.. !>.1.1. My ....-.....-...............
..... ......uii..II U.! .... II tiI u........ .Tn155.. 5.5. ..,-.. isSb.. 44 ...*.. 011 DRY GOODS. 11.1,1. 4..55 551,4M15.51 51
II.. :-.: { .f..1 Ir1/N.71.7.1 'l: - .kirk. .... B* .....* "TtM .. 55.., r5i07 4'.115154 5.11 ...... is
,
Ia"tNti/I/ w'.IrrrS 5511 1 Irt4. ISs 'Ifs 51.5 .... . .. .....
.. NOTICE. -, to BMl* ** < IW .75.16.11.51.5. s4..Sw ..
.., ..., ... .a..an., ........ .... BB1M BM.. w.. .* .....,Jh I; "U. w r.5.51.11 IS...1.4 .. .. ....1 .1.54M...11L ...........fsu 5.
ski .1 I t!:!. 'u Pss-s.... .to4.k....4 ,. ikft>.M* .... ,, 11 -7 ...... .. ........ I 'J.s rtsi. 5.1.-......Uw __ 55 .JI all ..... ..... ...
1M HBlilli
.. .... ,
fill. .... .. M tel. .rj*..., r ..tt...-. ...- ..f .... .iAtotto 5.51111 S55 .*.. >...............' to 55-r-.......-. ..M ........
Mil Ie aM ...."..1-,... ..... ....... IBM* IM SIT f IN 11i WIGal'I & i iI *. w tv 1451..S5. Ito 5.1.14 A-y wT5sia ('1154. ....n.. ... nl. .1rU,, 01------..""...w..n
fU-laAm k *w Uf.. ... lU Mwt*.*. faqBMttf. tr. ( .1 H f+1;= ... 1.5......... ..... 54 to I551w. ... 1511 1155x -
!I 1.51.11/JII 1.5 |in.i 5.14a t .1.5..1..4 .4.......li.01.MtBR .5.1,7. .....,I n.5115514.& L..6d c-... T.... ....5+1e 51Iis.......I
n.w.s 1 M.... I.s h lout; l- w........y .,.*f ). HI.AKI:. :..1151 .555x5.5' .1.1 4.*15.55. .krf* ... /l5' ..,4 11W..... .... 1 51555551.5 ...It5SC ...,..

.........5 pLe..1 II.....iI ..... =...=. us I i ( I 145.54 t* to*. 5. Uta 55... .HI tab4to ..1*....,k* ik. >..!. Wh..hrdeM .&E Cwpcnter j I t Wf iki T u-lr. *>i. 1 5.41 y MjlU|Ht MMUl/." I 4..*..-l. ur 415.1 ....,'5s ti1.1. 1i
.. .
Ml TV
4 1M fit B WpM( ... ..
Lipp dry pe.fSSS.I 7. MIRTH u. T to mil.*iMtkir*v U to tom *j| ............ cr..MM
15.4455 .... ...t .. -- I4S4ti.np.r4.tiw.. a o Ixst r/t ..' ,tJ. JIM tfck. IMC 4A-M* *.. Ik* BMM4 .......... I...iHMM .* 515. .1 einl rti 1115551,14.p. 11.,1.......... ==Is 455....

t.1f s./.a.pbW. 545.1 tlt .. p5. ; .... tk .... h.1. '. NOTICE. TM Ik*.IM....MMlM.. *f I*ta...>,....15.1111.BMMM .* ...:::-' .':r.. *fI5

......'"f.p.4 .......... 541..1! lisp" Ut MJ kW B& VM Mot t*MV...ftvf.rt*..4 to A*NI.u.J.Mf rW(1.54* as5..55..5.515.4.1 -s. ......----. ..15.157. 1.1 1155s" ....41.TN. i

N1. I.list shrJ w w ti. / 115SI.i.,.%*,.k.-.. ALL rutxm to.*.wi i Mf ...,... 1"1'' 55.4 5.1.51.wn5.1w111S.W1111.55. 551. .5' Al...... 5455eiil!
I --
JM.e, x.511,4. .4.toif Ato. 555.5 .... N 5.55I s..i5 15$550. 551.S.
T'1.5a1ds51i..Lit1. .. WoI.. I.11115 Bt MMMMI7 _1..1.5.5 54.- 41 t14. .....)....*>. *M kwvk*. "... ...... toi *r* lB4*..toM.3I 5*wpMp1 toV .. p.1 .. .
157.. BoB vrtB ..>. & --.rj ... 1 ........M>4 *fl k..tot *..*tMMi4 ...<... .... w.,..... ... ... >l! as
7Kly.4,11.5 s t1.,1.u.11.'A. .1 M>.*.Vifl |Hurt 555. t* Ik* MMAKTNk *..fMMI4..k Ml *>M*... .51 5 fII. .
.
.... .... u.1 ........... ..'..., ..., .1&1a ... OUUIWJOY 1IIIHC11.tNTS4 4.s.. .... 45.5 -'-" ...... -, .. ......-.. Ia .......... 155 .,'" ...

y 1M J..t....... ......, ." 1,155..LJe.d......,.. u. ...&.al....... .........._01 .. .... -II-: : : .
J K.RKTILU / 5.55555 /55. NUTICK.BM .
Si w ...w .... 1... dw3W.1 Iki fcw BOB.... TV .. 11801
.. R ,iwNr. ..iMk1 /.. LnrtW. s--- B.J 'rfcBBMltintM.& oI .ill... ("..Mee...4 r.:...... Ie h.1. ialo. .*I>.B*4 M>.l.|.. BB4. ."........ 15... ....51511,151,51

..aM ,..,.,".... .......,. .1"1.5551 s.1. : J555111. *r55.1w ...........s55... I l ..... .. 1I.c'''u.. 115 11,61.5................44....1.5,.....;n

!. fir J TW' M II. UMfa tait.d.I N In. Ie .., ..a.w .AN. ..rp.1,4......,.s..l..w.. h Ca. xa 1..s.4.MP5.4 St.x. .1 I MATE .tot. .* *.<.. BMM. TVtM |>. MUM4 ......!H11545. I.ii.d Ben1Wis. Sri 1.115.5 ........ 54. ...a h
I ., .1 p5.LL.M55JN.11IMs.kx.. J. 41 .... .., 44 ... ...
..... eM" IrieMI vMtwary BM M M** B* I VUI Mf MMHAM.
.iC ....... UIW t111.i55.s5.6
'I t> iJy
...
.... ,.... ... .1IUrtI. BBtoM MMBlto4 kf to*. S.*... ;
...... ....... .UU Ikrir- ... t.5.Io.S15.55 -t4"1'ONCW.\LL- 15
BMMlM p.11.n1I II .. .... .... ..---M1. 1111 WM. rTMTCUJB. == .15.5IMp.5/$1511
155.155 1M.,.. i..1 X,.. hai&W. L-.p UM rtowif 5... WHITE 'HUIU1.1 1 II.,741. I.".,. 11.5 x.Rkn. 455.55LJS. .. P. ........

TII1.p.iii5a. rl 5.551.5,, ... ......., ktiHtiBi --MASONT-- [ U.* 8 fwtM CUT MbOcato .....: V.,1111. IMA. ....

I4 ...... ... .x1 WIN I BttMl........MI hit| H 1II.: .NjU, .MJkU ..N., t.15..40 {fJAE.Ias1iilTLn1W11f.MMh..5IM57511111 At ltif""'" I IS

.. .....1114 5..4 fill .. tt..Bc4 ...... .. ... 5 ...011.. .- .... r I Boot u4 1boes. N M4.......YA I
r oTtzJi. I ... .. MMIM ., .*.! i--- .......
.
N.d... ..L.. .hi a MjkVV .....,. .I i.gS ..Jns1t.11d. .. \ w.rt.4....... L .....!t.,... ...... 11.1.5 I DlaD.-.. s51.Gkls' .. ....%... .,| gJJBWNOT1CK.
51.1.5 75.5.. iii s>5e4155.1.: nwi.15.551 ......,. -................ ..... I....,. VI.$4.. ... .5 5,5554S. 1.._. :........../MpS.......
t1.. 1 ....... .p.A f5..M1Y.p'r.x.. Ifili,**>4 Ito .kl.. fHnUlj .r. ..... -I1175.ir. .......... ......... and shoos 5.5 ....... t:...,.... __ M M 455mow.
'I MV4VV9WV /55014' I I __ ..1t.iI.. .. I Beyt ......
;:;: 115.11.1..4 ......r p.i'.. 51.15.,....... 51w -
..1 ii.n.1 ly IW Wjyi, ..ay .... GAp1.Tttst .......4S.lS&.......11415 w- M 1. .... I'Ii&. ..... ...... ....,........- aD. .! .r el; ,L ar.
Of .
M nritty.
........a N.1 551 .....1fphj..1II.r.fl.N tix the S.Ih1... 555 5.5 .4 r4p Muvfa M Ott 22 fa to.* fM-. toi..*...11151. .MI' ,. -
.....SC 5..41.1. I.35114.55 .51'117 55 11.44.4f. ....... .......1 .j. JaIl-..01.......,
w.d, ...d ... Mil* ......551 I...,.......N........., A Good Bargain.VVTMj 551 1b.L.giJ,, r. I .
4..... .., ........,. n. .......1 I....,w SpniM .. -....& .Mto, M kny 1 HOCfll =. tb..5. w51.s1.11t: .l\tL*. *MMMMMMM ttAI IasMS.
71115. 554. 1.1161 .. ...... .......... ., M MUU4 to. rtv flMMl
5f51711. .
..31st 154 )I. ( J. UIT ta k*TH N c..ia 11 S. -.1- *
......... .. 1wJ .... ., ... ----4A I .....-.5.55 155555 ISuS. V
4 1.1Ip1.h. 5411.1,1.15:1.115.Tm5.7sa4 ..... .. to4 h 4r147 M.... 1.55. ., ...zl,. w1 ur1515. w .. .. /w U
.r w.1dJ....... 111 ......... f.......' .. : ,.....,............ .........., ... i 50 ....... Ikto .... AUf.M._*dl .fMM kMn.. t*.IM .*4 5115.5 N n '"' --. -- I
.....,,........ .1'I tBB. M I B.....,......B PMId.1.44. 5.. .$.45111..5155 M N1. ........!, ........ ......... ?yl a = *
....., 11-....,".., 2A+ !" .. 1i.................... .,........si
"' .-.--. .I.14. $$5..4.57.. .r.11..itJ a-I fw. ...NMIy, .. t .. ...........S...... ........ .... .,.....H55u5 .......... ... \101ti
........." 141st ......., 4.' ,(W. .. 81.E. ... 1s 55.0. : -y, ,hil W. LKATHE2 XAATt..L5.Mrpt1 S80E& 115.554554...5511k 55 55. ....-4.I. RAHCBOCKMT"AllD eAr .... j
,
Is51. *, a*!. .. fed 5 11111. *2551V. ( ......... .551.155 q..M4 5,5571.55511151115.5.55s5sISs4S .L..t1A.
.l pS.SS 1. M ar .. I I. k .< to WAM; ..
11,6 ._.s4 CfMa......I "S tM
bat r rtp.N .,.& -J'J..r: LTcuL15.p MM% 511 M 1-.11111.11 M ..... T" ...Mw511 ........ ... 1M ...... iii
:I ..1. 11751111 Iwar'IJ .iti r.-. .. .......,.MI .. A..47.$1 .. ...., 1..55115..1.7 --!....<.<. ..! I *MJWMtMt I.... .. ......9. SS.ri5.iw 5155.555 HAtWexArWa.woeIIwAiWI. tiitlttlt .
I I L Ii..c11. 5145.. 41_... ll M k*./ Ik* 5ihpu ......f
'
,. 1M 4.5.55 ...1 551kulsilt t4 e1 /115151.. 1 Nat tau ..........-.wi.......1 .....,...., .... .t:, ..... .. .-s.11.41tr1.r15t1 ._- "
1 B 5.t. 41.45 .lilt... ti\.r.a-. n. 1W.t L'a .OKIto ...., .............____. : ..... .. *... 55..5 I--.._...............*,5..57 .. i
.... CBW viB kt .. MlW***.4 --...4' .....,.- 1115 aM _,.... .... .*>k.*.... Tk*.... ..... II.)... TtXWAMt.! '
.... ... .. .aw w ..f1 ... r I .. ...., .. .... ...
7 .
,. 11 > MMUM P.-k b Sty' 5.1 M.( 5.1.. .... 5.1 ..51151t.511''f. Ik l 54.51/ .51,54 w.1551.M t,
-"...... ..... .1 I..l1.aMS J.......J. -...-"B.111 TM ...-.....-... ::... .. ""; ..p..MI1.11M4i1Mr.5rI1 ....., .. ..... ...
.. k MfBBrtlj *Mr. ..l 41..1. ......... .. 515 ...... r.y 10...... *... MATl811HT. ., ........... ....... {
e- kulti .S.t IS Ss.L.j .*..as,--... /4..5..1.5 .1+4.41.. fie.. J.. 5.lI.t 5454 f ..- M 51/1- 111... r_.,.. ........C'--
j ....... Wt. ipsnrt..1. |" .5. Tsw.u1ISST. kita l ----, ...... .......... ..... ... P15.5 afis. .5.4
... ..r 5'15..1. 155 __ D_.., CANNON HOUSE. ....'VIS. S1....... 1n lee p,1
lianas CtLuaAn*.-XWaT r._. 11.55.55..4515.Y 1111.., .t.... MflB4 kf ::: ,.
......K 1 51 11-.L mat KATKLUia P 11.LIC Ate 1 1.50.15 M.151,1 ........... j, c;s1i *..........w'.Mvt.
LM>,Jt w 29 f. 4 A. M, .... )Iu. N ... ..- -- X-----. L 1.*../.tot....4 lUl tk.>k...tlM>Mto 1,5. . I.W54s -

vMfcM tvA ttttttiwwBr., It P%. "ipvtty .......to BBJf....... TI...........: ,5..r.,ISM. ..::: M MwH In.*kjM= .. ..*.... ......... IIf I. t. ....... .. ,:,..,-AM..t.
Tk *! IMX** .M i*Mi4 _.,.-....." ,
... .._. .. fctwlU ta ; &*J,&li.Mi M ..w. .151C.IM51.x.5..545541155............ w ,+1.w.5 We ..... ....J n5.5........... ....... f..im 14s WI T111t *.... totoMM |_ }l. A '=.- '
.... Lielly.1155413.. II 1M-- ty M tk |*H BytoiUs .. ...... 1.1,51 .5.55551.. .. MI5.5s. "" l 11 115, 4... .... .... via k* *..| if4. !. fbfTW'teMJMtoOlb Q eR 00 E RIES I -w .IiI :
... ... .. .... .Lr.USO'l. ...... -. 5(1,5 M 5
1..1.55.4 ,!.. --w.... kM, Ml X*.Uj. .....If...15154......_ .-.we I.NM5.55.. ...__!lle. ,.... 1,7.1s11, a4 r._. ..........,............. w.iw.5.nAM .,
__......*/ ikikfMA ...'i AlUr Ik)......,!. ...,....-....... ... ... .......,.'.1 54MS4waS551,7 .......,....... w.. w w:. 1wuar5.N
...1W lull k )1k.1.f.A111e.L.1 ....Std. ., .... .,. ...Co a..,. ... ..... .... Ifot I I:. rStx .. .....,M....If..., .MeII' II ;
.1.1.1.171..1.1,111.. 1/.115.51... MOSTIM Am _aT&.' SILL ....., s 51' ,
.. A. N. ,.. )1__ ,.1.15.17.5355IJ IUr. .. .II... ....... ., ....._554 5.s55 ..... .f*M4 5..* to |k* ftfk .*B*ekM..tokl* .... .NO'St. .
,.WWMMH.....ftnl 9VtMNMtalk 5551.....1IJ I 11-, )I,. iVry..... ,..,. at.... ..... ...Cw .(M.5515<...v5% Its.*. ............ ...- ...15...---- II..II ...."' .....-Her.. ...,.
..1.4 is sw .., .IT M Nst.joie. IM* ttlkMMB.I': ....., i ii<%.>.1|ItoMfaM. .. *"M toll Bf .IMMIM4 ., "
.
N .h1 ) X, L.n.... M n i15Otat u/ ..,.... ... ... .. .... s..1._ ..441 .. 505155555 "
.. .... _I, .... .l r l_ rFlr I5 S 51 Aw eAt peW ..... t. M C. ftMi ,*M>I*
|....II II 11.151.h.145551St 5fII BM ..1...., Bkitk. w ............ .WS .-... t'I 551551...........1+1..........555fAiuy Ito i lnM M tto *toM If Ik*i ir 5.a.t55.5. .
1 A........4 Nutt................ ''A' ..... ilr55 a5i..5i.i Ir
'
.. P,.3... .A. &! ..... tit ........ r..n w. S
,. I I pM 55.15. Si.. 4....... .......5.. rVL i.b.IY111 ee4 11,14/1 4555.11 .5 tl.mp _..-........$.
AtW.. ..,..,.... ,..,.. 1'I MMMVM'. iki ,...... '....... 'M ..........-1 ................, ... .......... .5 r5thU.t .,...II......._.. ., Ar.
JU*.Kr.TWMT ./4555 a ....,w..' MMM .k)... ...... ....... .... 4. .. 5..- "....u.A 155 ... .......,.We S.5w1. ..4141w .....M 15. ly if.q.154.ew
|a---a .r..i. ........M ...,...W4M ..it..-T;. 15.15.. r ..(......... B*..!, B .......... ....
..1 lk'itatt. ..S saw ..* ..... 55 11,54... .f4ultlT6i151 55..5.1 555'5 1.5445.ir.4.51M11515..5n1..15. ..... 14_. 5i.

.. ...... ...... it 1M...,I' ......... iL. 5..7 t. It U ILTUI..... 501..c... 55..... II 155 loi 4w p..5i1 Ito 151 ........ ..
tJ I'" ,.. t6.a-wr.. M .155 .. .. ..
t1..J..1.1 MI toU bw.l ky Ito s.1 .. ..
." r...... ..! illiMiii lU )I,. Pwti 5 5Jn.. .1. 1b ........ ...11 5.5 554 15.5., .... ...,I 55.115. 55.54'I 5. 55...>..... "' x.11114.11. MB''I"

--S. 51pe1e1 f 5.5 ..1.5f ---- rn-arrn-1 ,......... 551 ......-- p 557 ... ....... ...aWto .,*...(.. .1,15555 r e. 4 fish ti ".
-- .....--.................... 1,5... .w.541.5.... ....., B-. .. ..... ......
1 .
if.J... .* .
.*. T AT ,
.... km Ing lh.MkJM, I A :5.11515. .... 555 .... .. -. .5141,510. ,... .,.u.. fat.......*51.. .... r I J I J
Ik .! MiB i..ffUt -W.1.. iW 'M --"- mfr'1i Brt T .p sy
..k *M ) .* 4.twy j N .x*., |B)4.) .4i !.54.

,I. fill ....". 'S ....... h. lU BM M*,.. MM*.. ruu.: AtiBRTMENTor' I. .. 0*..... I..'.. Nr1aTI ...... 55.si. r.
.
tL ..... ......... ..
,..,... ibis ...-.... ...... 'M MwkBtoJ! .U .k.*.. ,'" &.:ir.r1InI'Y : .. WLE. ..'..........6...

.. 1..11 ..Jit IS.5.1.5. I1.. 1y ....." Abihs. .. -- rortTvwA* ..U'I 11.t55. .u. ....... :: -==

a....... 1..... Ie .- .... 'A .MJ.... .... ,..... ru Me ....... r ISCt'4t W .1M1WJa. ALACIII1uLxgT .-. tih
: : .. .....
GI1EtHI....w =:....... :.:t :: 't. ..
.
{ .55..4.. ......... +1 1.7 eM Ui.... .is is ... Dr.? ,.. "..... .111.51. .; ... J1.-..iUU e. ...L".....LM5.1..5." L.4S.r. .. l ... .

... ...... ... .....,. .. ...... H. rrCr. ,.. H, s M PSMl.1..i. s...tsUi..5.14.. ............ 4..54..1 15..V411. t.r/1.111 I L....... ...C.,.tIwSAflii '
MWi k Ikl BfWtMM 4...p...: .1 7.4.1 V0.s I Ia. II.As1..*.... ........ M 15,15... .5*plI....55 "--' 557x :::
...nl.a1.a1.ril.5i.a'v I ;. :: : ............. .. htr o.1 0t. .... ......5
,.. ... ........ ./tk ....*- s tM ... VM fjfM,Bt ...5s4 Y\oIta ..... D.'tir7 5'v k''r.15..5?114 Its lM t 515.151 kW Iktoji'muliM...*i*xlfci Ika* SITWiA55N.LOST..ILL ,. 55141.MIhpIiw. t1........-..554 5. s1. ........
...,e..r..c-. .w.u. ....... ... ... $S. .... ..5 5. ..... ....... ..
.ata, *II *.OHM.Ik ...., ,... 1} y4 tkMMlfMtta B 5.1'15515 51.15tn,5sIs 1411.dw :;.-t-.r.:! i f\ .. ." a.w... M AY/41.1M..........-:1:

.-.t ... ....M 141.1 Mn.tPSI I, iM.H. tatW .. 1st.....55.. 1..e4I..La.l55 555. T.> imiii. J.M. e. I...... 5.l155.5S.q.i5.4I1M ., ...-=-- -.. .. ..... ... '
......... .Zia; aLiL WI ..... ... ... .1..4, 6111! I.. 5151 114 1 1151,54, 111.5 M55WJ. 55.115 ........ .. ..
p.lMipuW .i. s 545.4...,.. u... 1''........ r..." ...... N 4551...555 55..1 4.14 wN. 8ta&i IzwAtrd.: ; 5.55 -....e.1'.................
.........."- tk....i-. 'Wkl VM......, ta pB ne.. .......... P..... ....., a... ....... 5.111 11.45 5.541..5... 111. T/1,51'r5se, 4y.... .
Tk -1 .... SIkrt .4t. S 9W1,, .,tk MWVMM*.*| ... 111. 7-a ........ P1.1 ee4 J.-toc .....-..Sp.......154.Ja ws5. h.* .m-;'& leo... WATT ___..... ......... ...'p.ar. ,
c.-, .... 1 $11%.. ...... Ii.111P.5..1544..N.5.4I1TN. is .. SAS SU40. J\ iA l...5555111. ..........
f
.4raMtovtU .. ... ...I.1ft11...pi.1Su .5441..1b. s
TAUAAVS. ass + 5... U n AM',. 1d. /q M-Mkfi *M IM l......... ..
...!.. .. .. .*.M It NN4r... 'eft.,rp1. isi .
.. ..
? .. JMMti G1 H. 7icdroot ,.. .. M*. Co t1.... w Yiwlle.
",," _...-+33..1 ....... lh. ,4155557.M. > 1.11 N..5 5 5 1, s t Pst>BwOf.TU. A., ..... t.4>*( Ik* .>_ .>!.. l
tk Will B| I Ui. ... L.ir1.4_0.1.5. t11.151t11..5.w. .1! .......&11.... 55 41 "" IG.AMs .. ..4_-.* ewer,'*. tr 4 4r
p/5a. 1
.... d rJ
-. ... .... iil1lt/id .. ..... :
SM..4. BVH.KVILV.m .
lit rwiSrl". .. a'-.JA-tI........... Ifl4.. T.61.54.7 '.-7.r.If .
...
115. 5515.1 4
....... BB4 BMCU4M / *.., 1..Sasg 5.1 55.,1. M$55 CMMrt.
,........5.555. ........,., .It==; 11Mn.
... We .... .......... ... .M tk Mfw f./Ikjit ? 1.p. hie 51 w s .
I II I ..III w 1_ .........,...... 1LUIiEI.
.:.. .... .,... L .... ..... Na W. M.tw. IBM lib i ito ...51,51,15 "-'...... 1115 n.M..01 .511... _1 1I .
I I 441.54'..-c.........1....... .... s p1 n. OMwMc TerbuM.I,4. .
,.44.14.. Iral.f ....... )II. B. ..._. 54 f1I ., 115 N 1 1 I A ).IAO ZINI:'

....... U l-ri*.BmtoM to lU wer. ..... ..... .. : It. r..j .r.wI. a5JA .., >** M4 to UiimM. ArM. >kM MV!
I. .
; .. ....
As.1.1555.1/1.1 ; + ft ... ....llUlkjC.Bftl.BHj I r1 ..4,1.11 .L5 1hJ G1b 1 wM,4.. I ........ aM7. u Iii ......., .................. 5o i1.11Lw K..1y ?
..... ,.w. ....5f BM,.... S.,fib5.14..5. .. .1 .. ,..... LM.a1. .... I ..........,........... T...... ... ... .1..5 is 5.I11,1w 1.. ...
--.1. n-. ... 1--' M ML w-.......... ..**..*..**" I" II 8r! ..JIiNe.!
... 4 NS.I.Nd Ig 5rJ 5J S..S.Iir1'al. I'" .. .. i
t a. 14
h..'s'. ......... w laM SyS.LD.H.HEN' I 5155 w +1.1, ... 1.
s 551
..5 44.11.r r'p..SASf' M U. c. K J.i. .. ; !=mrrti1..LL;"1..N....511.5r. d .5.t .141 M ....,. ..555.$.........A4.q.5hp..5.s1.r.sins .IM. s
JfiMf BB ................ ....II T114 t. 555415 55.1 5. .Lo.w.455. .> .. MIUL
., ... Its ......". ...."'' < .&- ,. I::':' N.'C-:=L ......r w Mi 4 I55 1w.I. S.,.....t::: NrSKIXQ lUiL.1Hfr .

-- M !s..e 4 ruuat. A.... ...,Ni15MJ. c. Jswl.mt 55 N51tttlA.r
III:1.
.....:.:..... .555..1 i .,., .."" "'or ..... .... .
A vw ktwity .-. & I;& r : ....' .
: : 'at'al J ... .., i.. n. ...
,Ili45..1.4. 111 .a_ ......... te"f.d. ......-......I Ms...........,5 15.. ...... MKA4ML
'..... ....... tit. ..... a ,I ::. 'f'1Itw I 5 s5.p1 S 5r aM eM d 1M JeW. 511 ,

...... ........ ..... ...... 1I'&i' 0A t1 5 L w,,.Nrr AtIU. ..1...... ) /., wt. a ... .M..U... MM i.>MM llll*|*M ii lIM IM. is sIP.1.. .>.W 5.1154./, Its. X MM,a.,

....... ....... ....."' 1M 4uy.. ..+....fII -- -- -- -- -.k".it>*4. Tk* *MB *BkH*.kM. BMlkMI
I.p 1' 511. .... M..... 11 pf Wi.. .. tl .f |k* 41,5 Ad.11.i.. **4 ...** *MMMMV tA Ml
... ....... ... Ii i5 a =ftti'i 1"
q 1./55.1.-1........ 1 & u.rau DRY GOQJD6. .......
........ ..... II ........ LA V...* c_ >-. ....... toM r .., ..... .. I .... tM......M Mtt&MMMVfMMMTflBMBtl
..- ... 554 .... .... TW Ali.taiC.-.., . .. I l ......fII...55..5.. r Vf*1. ...,V.k-MM in'MI MIIBI >t.4I3I0c1 I 811...... .... ... .at ..I ., I i.1 .., ..... M:la.r
IS.. t.5 -M--S .i ..5p.i..U1.1 .. I MM MMM... 'fMHTA*to.. H MM ... .. 551 .. J. c. i....
.. ........ ....... ........ .. 15i16iier 11r1ielss j .
Y..a 1 ... .. ,Jd1.r... .s M .u.....__ w &
... ...B >.1115 *..--.II' r. .eI1 .. ....,..,. f z::............ .., .... ..... ...f .1'i ........55 14.51..1,.. 1w..,...... ..., 4 j
I r5 T-. i411i t1 .... ... ...u0M5 .. 51151551./55 5551.55.T181" .1.,....... 54.1 II LOS rICt4 R 554 5, kto .* su1 11.5.445J1Ii5 .rte mss.
rn J. T. M,AVMIr ...
...
.1. I. 1 7. t. .. G. S ..
. ............ j ._....... ":: J!:fAT
"
t .../ !! -55F.'

YU

....... r..--- >*"->' .. .
.,

.. 1 r
I ts -

: : f' ?* 'WI : :.: ; -t: 'rT -

p

.. h

\

.r .

: 1 .,_. __ f. 't4Jht
: :
,. '.w, s+I oioitxe e. $ALZt1N -- -!
; :
........ ...fwi Is.t .... ii.rbiNsissr. :rl I. t. .' I .

....... ..-.... ....... L.. .....H Watch Ce. 1'1"N ..... .... JIlfSS$ s IlftllI" 1 ."" II,." a1er1N. KS.

... II...... ... ...... M ... N'. =:. +.
Only N w u... 5I ....,.. .sM. I
Isis .... s
... .. .
DsWIW i 1iltM .. ... ..U..4 M.MH.f tkLOSM1 __ VV' t.W. ...w ...W. to....rr.
Ills. Ms........... y Qsiss WATC.OottrL'T )1 IIOANOPY.ITHUt -

..... .....- q..s1 Is, IIrI .A h..1..t RM.... ......... 7h@MH. ft; Kennedy Tl ..wM.b.;* *M4 0..M-$
.
,...... ...... ...... ...
....... ...
< ts.ll.s ..... ft Li. BA.ftJI ftm -'M te ...,. .u,............ 1"............W ..- --- Iw...... .. w ...... .......-
4I ,. it .... .... ...
Iris ..4 k MM** .b M* *.. *Bvt .. ...... N ..... .... w.. ....... ..,....... ... .... ...... -

..... ... ... .,,,., ....--. ... Mull .. .
w..1Ipt .
.... ..k.......wls, M.t.Mr. eP.o.. ,
Mul pwtks....1'....%eM ...... .. ........... .. .....N5w .. SPRING( AND) SUMMER 0.sis..M1q....... .1 .
DRUGGISTS
,.. .. ....... w4..4strlsl i:.--I:.......... >> l....iMi n....>.....M4-.a t.s.wW .
.. .... ....... :
.. ...... MIS N fH 5511174 MA1'1 PAIR .
.
..........., N.t4.A .. t'-............... .... .,u
.....III.I .....,. sl..si ....1i.1.w I........... N W......,ws-. TIM .mI'UTrTNU "aw Te.ic'1AT.aeeE;

.,.. ...ss4 ............. .f1..s.......-. ..-...,1.....I.I1.N........,........rN M.ir DRY GOODS, JS bP-lIJ.A1I .....r HI'M,

\ ... ... slits it ..... n1 1.... -. .. ... -.... A..w. ......e" T N 1.M N :',
-...... ......... .-..-. .. ,Y to i*.pigrw N wM GROCERIES rav cwra nrrrf"H "
...... ....4 wfck flM .IM. ......... ... .....,... vb. ...sus.w Ie 1 .pr,......a......---N ...
... ".W.- ...1 iss..1 Ls ., ............ ..... ..... .. ...,...... ::1)) Q O $1t IIdTtDWAItL. *JT. mr tm*M IP .bitIT.
IsM.....r r.. ..tot ... .M w
\ =IW1s: : ...M......p$4s...Mb.. a-.. .....,. ........ s.
.. .-w. ..........N, IS .... M M All tl.UCt OBlOKBT... .................'I'S S A
Is ss.....s41...... r "544._M r M...........Inu.
.,..,... .,... PI... n. dM M...r....."y.w/w,eWi s.11.ts ... a..... ........ .. ............... t-........... eM
C ... ..... 111 d irt. ?1 s, w......................... 'WI4 .I Ik* ...... ..... ...... ..., ...... ......-. .........
....... ................
..1'1 1. hw1s.. ...4ilf ... dANr, ..I....... i t A' MEDICINES, 11t..1.t
.
'"'"' pfl I wMM11 ...... ..sss" si.n. .. N
ta 4/I ....N....99 9.999%9MJ99It wr:I....r MMtI ............ ...I...wasM N .1x1411. .5r ......... A '
.... ... .. .... ... ...51Md. ..............--... CUEMIOA. II M M fcM4 to.Ml........*... P......m.51.s. '
.. ..- "-e..........wi....-r. i1, ....................... 1t. ,
1 ,w.... ..........MwJ........ .to.. 60. 7...**. *VMM M4. Unrlm hiM, ,........-1-.......J N
If .
, .u ... ,"" ........... ...... .. ...... SAVAGE HAILE'8. U4tMBMM< .. N w......g.,.........
i' 1II-"M If..a.-N................... & ATEtT KPtCUItl, ....... l..l..... 0515....... y..,s.isMwsiiw..MN. .
--a... .. ........... L.1.Rut. M......... MiHw1Yiy... .M ....... .. tee = :
........,..............,............ FAJTCT :=-.rre: = .. s:
:
PnIVttatT
*TTtft PI EY AT LAW .,... _
G1;;;; a ..... ...., lIMe .,.......... ,....a.......... .
*m ........ G0L, 1t.11GJrH. ..,. .... ............ .
... Ml''....,. .-..... ...... GXXXTIIIIVG.BOOTS. : eta 75.mw.......-..is.p lss.
M TI .L_ I* aM t-.s.. \f.... GI **. .. ....,.., ..............
,--J..w 1 t. ru. Ss. J,,'. T9IHUAU. .u.-i, ...... ... ....., ...
Jk .....$. ....._IN.in. ._ 1fHHl.ac. .....1.hltbA1
,w, ...Aft V. T WMR" ....... MIIU 1
&act 3&1n.
.i % fTY ,..nc1n VEORl ''W..... osa.wwt .. nm. HlIOEbAX .....r.:: ;:; 111--AN.PEAkrel. '

MMMMM* .. N l'RI'I: AlFDTb "
*
m ... .
TliiMl r.tl
TNl ... ....... T%N > I\CII .
w r .. OIjL\KM xw Yank Nrw..
1 2 .**.to Sot.'i B. MMT,>... v* (X GAITERS .


:......... \..... .. .... MRRtoin w! 1At} lwini. s.4 IN 4J7 ....,... ...... M .. .... '! .nnt. Ot ...r1 ..,.....'--rCotfbeL D..ij.. .a-l.. Tat .............,, .....rfTi.1. ..............

u, 1nI.oau. Cru ln-d ". ... ., ..... .... ,...., I,,. .
'.a.w- M'fti5Q AXD KHMEft ovens .......If ...... r.........a.FLY .. .......... Drs.ir r1.."...r,, .
..... wi Ilh1hu11i 11lIIIJiI W4RI.BARD ,......N r.rw.i.r..w.,IM1i5y
deee In ht17 4aP...,1ws1 ...... .sl. WARE MMLt- .........'-
I.T .
Uera.r"ftf':. '" p PUiilH .IDOW H/ WOOD ..... I .i.1A..
I .... c.a... ........flrl..ay Jr5s.,1,1r. ... 1.r.' WARE .. .....
......... 1'Ot STARE; .
NLMMSl.1 f it .
.. LACtCfn.A 1-51 Aw,. .w. ....**. "801l.'f. -....:=::: "_
,ILl....... A.11s +
''SI ...... tT*. .*.to few fl"1111X1 r. w' .lllSBE&. ._..(1lsq ;; ,.

. ;1:.... .,., """ ."uif A full Assortment of MeHpttaw rarefeUr Stationery NAILS .., .and.. Cutlery, I. -.w.,0ItIS,.X.. I"LW .

t Ids,4 Ms N jl.w w eel ... dare A4 s Ik. ...I....Mltoh.Ik i k.*. ...... tM.f : --r...
_...f***..ItoM to-w.. .... -,. t ..
.... If II CHOICE DRESS GOODS ,. ,. ."wlte.J w..tgl: ... ....ri..q.. f fT5 ..
__ __ J. MXTUMHn "" c............. "
...... .. ......... r rt i a1' M .." ......?tt t...... 14-lyBBHTAL GrA....... .. "Ii'
KltltitttOtt70ftISYttttuttrttltrrtttrrr .......U.. w.ti Is.. 1r.W a. .. ......--. 7............ '*" I .&.1....... .." ....,..."','"
.allf..Y" LBY. O.P.TBOM1I.TMOICA V6THXLM. ...,.... .. ..
......5. D.._Ufy1. A w/'w't.......s:.,.... &aB1' h ,...., .... .........,......II
.r.... iiitiu.u3it:3idIl Ift'4 W.: H. BKACCT.mm ........
.,.AM W ... -WM IMry .. ...... .....fill Ossr.....NN.... r........ J..w7 .... .."L' ...... t
}alwl + ... ..... ...,.. ............ 11 ..x.s. ... ....... ..
......... ....-.. .... M4_ RIffftC COOM i..ii..HK. ..** ..*trw l. ... T WTKT ....1. ...,.... .
JAHIUTU... ...... ................. ... ..... N FI1fY ausA4 n........... ,... 'I
n..s.iq...,..,. !
wrl/s1.I.Ii.a t.w w.t Ati IDs....... ms&-& .
asl := ; ...
.IIy.MOMMA N .:.tr: 1--.-. ,---. II

r'JE:' .' ........- .,........, ....... n.. ............. .... .. ... O..LLGe JU4 Ml....%MU M Mf...,s1T. W.
._ ...
... .................. ... ... ... a..c pIm ." M. t I .u..n. V 11 MM
-.....c........ ... T5- Commlstlon Houte t4..I.SNw....................... -T tt'tK lAI.bT .....
.. : 1e..xII'H' .......,............ c-: .D.lw.MM",At I .....1m..M4..II..... tot ............II N.. ..to Ik.u ........... ....... M1I 1..I ::- ......... tte.c--.
.. ........ .. _I. I. --." ,.. .. 555155. MI
x BIeALZa. C .... ........ .r.M.... u *M* fa* 11, ,.........t rf Ik*.....&. hiss.....................*. -1' ... .... N ..... s.. .. IM' .' #
.. Tk....4.......* .U .M_..... pw....... -r --...M..-. L&.* '
IHRElI ..... ..1 ... .. .p.r w.. ., WHITE yes, ...... ... ....... ______...... ... sAsllsl .. tif w.....5Y w... r... _I & &? *
... .. ............... *.MiMyaM...... tok ...... "' 9tRf VWtf PAWifML aWfe Rft .
.... AA' ........-IW M4 1.,1. ......n .ju.rw. *.......i.Mrl ......1//ri ....... .......1.r r p 1 *....... %.. t.k. !
.4 k ......... U..*.to...>.> ...Ui n U.....i
.. .. &MwIR'are ...IMUS M M.K*CO.AJAr.wMAEt. VMM. ...*...>. ..wss1... ..........--M ...... ....... 1wJ..Mf ....... .......I War

'; ........... A I.i............ '.L 8AIXE''ILL. FLAM = MAr=vH tiftltc 7tN I.rlq}I/....,. .
V I....;....b..' -'TM.sl...........1r5 r.O..M.. r.. W.. wan N i1't Surryof Neet.fetf
'M, oItrfL FLA.J. _n 8.1lerprlEe. Eafte's .
.-... .. Tai.. ...... "'-- .w.. .ir4Mr ..... .. .......S MMV OAtaMV V VMpRM.
MrMS T e.- LAMCt eev.- lb.Lwthd...... .4
.
.. GREAT GIFT SALE n Oh..........'" ik*'--. 1.5..ti.wiAuW., (W, ...... .. .

.' S ..R.1OIIL'--.... -.. .Wp......... "....Lw t.Mra .....1w t .1It. J.a ,.....
...... SEW .... Mki r.*,IMF.f'. a-.I.- I2 sr. eIo4 Ns Iy.
Ju rslarr'<< AINIIUC&BUoa..am.a. In OktmK Coart
I LINEN r.I. ..... ... .
GOODS .
..Nit --.. <<. .. tIfrOt ......... 8. W. BURNETT. ...... ....iK .......F.... 4 .........'" ..."..,......... .. ....

!" .c.. .! I C'.s.M1..1111M11.. .se/.......61....wy.., r lists Rh...... ...... .... 1&Ut a-.r ..w571..1ww1M1.... .. a..;
IQ D1OAO.ATt5r .
,1- 1 "fcS 115.A Aiy -..;
'M.1M N ... Srl.b-".,..... MMs M 7.... Kt...... ..ue ls..... r..I.NrM., M..... st
1
...... HHtcsfs TOCK or ru.... ATOM DELI HAM fO AmUl MrA.My M ft...IL.L1w
.. .,." :1 w_.Ai. .....MJ*M..MM1... : *. M MM fa*:c&rn MM, .... hWe....... ,..... h--. ........ ae& ...... ... ......TChdr .Ml W Ik.K.M .--t'Iwi4,.. ..... vkk.iranM A.1i.IsiS:
.1 RCXPILLr .11.-.4 N ........., Ml Mk* IIIN'-. ..... .. ... ,... insq W ws.Mr N L.. .M./w ...... 1M ..... ............... .
FLAVHA .... .....J,.._....,_ ...-'- *..4 .M* c-: M : !. OT* L. I, ...........,........ Ik.* .*... MjlMM ..
'. Oewrt 'reran. VSUIW :AT.1-. ....... ............-........, .... .......... .........
t'/"M .. .M* At ,.. ...IM.--M.,........N M.I1 3IXLLXNERY. ll to*r.*..IkM S k..M..k..fa*ikIMM I h*ppsi IS.eM
V IsIrw .... .p..15.1 4s.4.. OM.. IkM. M .Mrr4 to ik*Ml M Ik.....MMfa I IMJSA toM Mnw.I'S..
... ar..... ... r MM to* ..1 .......w...... ., ... *. w, .4. .........II IMi .....a k....
M ", ....T..... MtofMIM *Vtnmi irw 5.551,1 N aa_.! tt. ... .1Id..s1wNis a ......M! ..M. tok.U. ...r ................ ....... tM4 Mwi.r.rw.iIIr............ ....II... r.. w 0.154 Awry
M. .. ...., h. NIds1J1M .. tM.......... ...1D1s11. MhowldA.Is R N...................s....... ,.....
ii ijtoifHlM40 : 1151..w M.M.hr 111. Al.1 W.......,... 0.._....*. MMW4 wtefcto .UM..... 4 ... .>... .... .We ...i. a
Eii. .. .%.tMMf.f...MVIIMM*7...U M* ..... --...........D i.eIeve 1w......, ..........w.r ........ s.D....r..ns...Ilw
.v'r: >>.' j to H.tmty aWyi t:,..M.0.. to lM4k M>4 ...* Il Geetk far Ge tle.e.I' Wear. ...IM........N.-..Ii.11..h.s4..1w --....................1. ......... T1., .. ...Y... J..... '

I ::C 1': '" =: .......... M. GPU5A.TAifq :
.. %.L. P.uA.r fMT M .. Ikto ..... I. Ifawy r. Turf[a. tt IMCbmlifa
JI II.I1n.I.t i.. lW4A ........... ....-.-.... ...L4 Pw t, e ... 55..11. s.tN..l.r Dlotr 1.... W w I .5.. *......... t5.. s1 .... e-. *... wM, N I........ sIw. ..
: .w1r..s5 M S P1055. ..... ...*t.. ..,Mt N 61 ...1nI:655.1,T..M J....W r..... TM...... ........1 .. ..n-w..M Mny...i N. >...... in Sttkrpi..
.. ......... '--,- MtlM. fa* ft | M4 to .. A........owl .................................1.... ... .....I. ...,..........M,....... .......W :,Nw.1w.5/.r..r..yN.. .
.... :.. Wi ... ..M M*q .. ... ....0.P.1I.r.MI6 '. s....... ..... .... y--. ......,.... ........... M ............-. ,,...fa. atoMitnto .......- Me..., ___
1. I.......... .......w a....... t1eT.I o 1A-& *.L.1.111. 1M.isIs.N 1M............1..-,. r 1wI5w w ..... ... .. .W 11..yswwtl.ANrM CM*!. 8007'"
.
.... ....Y MrM A.-w ......r...., ....Ie ti.. sslds.s1..i N ar,li 4 sw N- M4 |H.n>. *Mt(*Mi.Mn.M
.. .. r. -r I h .... .!. w.D. fUk M4 MM to ...(TCMM1AIM. I5d CMtO M L.1.swNy B.NIM ... GeM A IIk.r WsltshsslSmwmw .
: .
4.11 .. .1:1+ ..:to U.(TM<. s -155x. M 1M 555515 M )Jfck 4v. sIr WM ..... r .: ..... WI. .. .. .... ...

$ .1.1. -I.J. yIli M.s*jl>}W m}.to Ut*fa_*. Mw.:......... si M IrM... ApMTM..d ......... Ms.15155 ........1 r .UM..... .......IfU.OM*f a. r.f a.L t.rs 1. '.5w....T..IMA.. F-o...14w.. ... T..iii.""- !I
y
tofaMi .kM ... 1,4.5*k.ri kM s.r.4.w4s5 ......
r .. .... x AI"yn_ .._?M.M. _* ilnn 1M1..Crlrlw 1.Mft to.......... NOT10B.M 5...5.51.4 Mww..Pas....-. P.m.
.i.ITM-..... -- .........ti ................... ..--.....5.1x.--.. ..x5..15... crs of M Lr n.qh W MM --..... tf q. .... 4AM .s..... ...... I.. s1Rn.t ... ALl........ &.......1Ar1EU.N 5555.n.,lilt! ww. Lrriw, Il-.P!! ,!, 1.51 ...5M1M
.......fill J.Mi1..I.1.r..s..11551 514. ......N II1 .. .u.- .............. M ...is .. .. J..y.wl.
...... .y --.II.wi....Ss_,. .1.. ........... ... .
.. .... JAMM an MIUUX A .....-.........--. Ye. ... .. ....
...
............................ ..... Ctt..IL f. F1fatiH1'1R...I.Ilr..y 1d..h ... ...... ...... 1... .... ,..iss.................1.... ......I IM. MB*imiiilil yMfMfa MMlt >1 M ...................
itoa .
,\ bt M1I IM Wu.q N= _.!!-,..... ..... eM ..... .....,..'._................ .......4t ky. U ...s WMMM,..,JW 5 1.1..151
M A.dr ..1..1 =-.... A '" 1..1 M.......... ,..... MMr'.1.d11. fa M.ytM4. to U* f MMMB ..... ,..w.IMwws
........ ...
....... .. is sww ... Jf C'-Y'I.; .. p | N w a.T.x.dee>ry.
-. r ;; i. M ih..s M.k .. !
Is.pM .. .
...................... ... :. BOOTS MVD SHOES( A1. ,.M MTM. .M4. ItoM MiM WMM ** ..t tMtoW: Mfl...L ...r.rr I1s11. M ....#.f f.M ..
..... ..... ... : a: IJlWmlt:. .... IAlAlf A. .&TfMMAfTM ai.'f. ..
.
.
I .- ... ....... ... 1.M& SeKi
1lDLp .. 51
T w 155.1. ... 51 am.
.. III .. 4............ .......... ,.......Ii-.I N 1551,........ :.......w...... >r4.kkwws ss4 0..1 51..11...aAw Wfi.s.e ..... S_.......... susi ... ....... + MIa_ LID.w .
5p151.wwhNnr..M. 0. -IM tok4 ... .
Mtt ift9 k w &A
11 ..... ............,... ...==:.! r"MW wry; .1 T.M w P.p.1..... t1s..e ........s........ ... k.......... Dr. ..... Xiik1C1 .

11 :=-- ... ....N.115...1 LM1..- T.+.N.... .IE p..b.. =: MAMA'S M.1..1x1.1,n._M s....sr.i.7 ssi.Mr II .4.riM....* to"'9 tf..tM....MMW.... ...MM..*....MiMMfaffeiM .... ;..SWITMS......,--.e...*.>.....I....... w.1.Aw. .

'r1....... 51./51.......... M tiwl. .s..w.-.I k. ... T W ... fcMto Wto ,....L
.
"" ... .. ... 15..551.... .M4............ .......... RENT HATI. M.... ...... ... ........ ::1 =-.>.. ... ..>MV M.e, ..............o..w .........
.t:. MMkMvy to Ik* i;..h>4ff Pivi. It.......... ... ... N IM,....N.............-,-
Iq I .. ...........c::..r. 'I.|..ta.ll.ftflfVftf. M4 MM IW .M...,..M4.ft kMMtWM.tofai.i .JtMtJ Cttttft..* liTATI NERY.'.......&.w. .......1 L.1.1IMws jiilir s1.. s..i+Ww. .... ......f .................... .....Is ml ..
Hill ..
.
I
, M .
MI
Dc I. N..111.II.i.A.flJ N-.L Iwiw1.IIMr.sr W. riIs.wtir..E.Ns r% : : irMVIOK ,


d ,....'--n-----'A a :ir.r. ............-..c...:I h\:::..Td, Ww Iwlr 1w1. K M'Wxw._ h.-k&8c.A D1 T..1 ... T11 fiq ...... I JFt...fl. 1As.I i t* MXK8TMMi a.t 511 tI11 '- ...AUM...--. .we... Al w.1..krs M. ..

"-" ..."......... .... .......... .......- .. ... r-t l Ar 11 .i.y .
fIIIi! -... ..... .......- ............- .M4.M ISMMtC .M TM w t .., r. ..
.... ..w. .....MMN ....... .......fa*..m.....--.........*. : ... AU.... .. A.1........ lllklli 1... MA.,554 Nw11
%law fi II.. I.r.Il. 111 ...............-........s,..,.. I" : II ....... ... IMMMI...Srrssi M. ww .r .511.1
.-:::- 1L..e sssr .5 .1r.........,5055514 N 1sww.rw .... hl A.D p L R" '. 3r .at V iery..wy. 'Sw
hr 51.w & s 11 ;
w ...
'. = ,..:.. .. 1. 51 w ...... tt to*..1.M.?III I.. MI"....=-= .... siwllnd, .1E w .IM Isu 5.111.
=::C : :s-: sM.......to kj*............... ....... ..... +.M.I t: :: I..;... ... .:= isiw-I. Sm
( ... 555x55 i >* _M B.tllw11.. sr II.i sdw.... to ... ....,i=i1i-"' /. afwIAMI E.M.w
.- _.w h >. WMt 4Vv Mff. .... .. s .... ....Wit. ..... y.1s.il ps.Mm
..I hi.wi ..':ra.=w: Ihw t L1!... MWMW "iir" i. iir iMMii. ........... wfrr M /r. 'I 5511 141111" N.>.. Ir.Ir N w..r Ph1m.sr

r 1T.Ma .1rlAStMI ...... i 11111. I.trUIffiy. .
......... "' 1. ,

M NMI .1 .... ,..... I.. &_ -i: II ,1.D1L: M 1..1.1. Ar .
., .. :t.: .. 1rp.N
e, 1. --. .... fill M... N ; Wr dla
w r1 1..D. J..... =. ..", ....
:i PIIJtl'J''"
.. 1 MIM..r : ....--= ....
.a..1rM..u ,1511. 7' .f 11.1 5s..s1, ... .. .:........ .ris_..4Iiw 1.IIry45lt .... w wws.1'iN
; .. .111 1 .. w W..IM, -. RIMS..& 51str..Arr wltw. Ir.it
.........:.11'- .... .. +will .11 41-. I .... t1... sl 1111Et I
YA.At & Ar r. .. ...
t1Is
..... .... '-" -

Its. T.I rta s It sw.)tu ........-.... 11[ r__... _.. .a .. t

: ,..., .
v.dl ', IsIs CIt 'f
\ ...
\t::. .... } Ikfl I d k

PX I a...... ....fIII'ri
.
:. Js.n MI1 .. .. A

8Ir
N ,pc

.

Y. l
u 4