Citation
The new era

Material Information

Title:
The new era
Uniform Title:
New era (Gainesville, Fla.)
Place of Publication:
Gainesville Fla
Publisher:
W.H. Robertson
Creation Date:
June 15, 1866
Publication Date:
Frequency:
Weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ; 62 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Gainesville (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates:
29.665245 x -82.336097

Notes

Dates or Sequential Designation:
Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Cf. Gregory W. Amer. newspapers, 1937.:
Ceased in 1874?
General Note:
Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note:
Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note:
"In God is our trust."

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
002013766 ( ALEPH )
11288614 ( OCLC )
AKK1121 ( NOTIS )
sn 84027578 ( LCCN )

Related Items

Preceded by:
Cotton states
Succeeded by:
Alachua citizen

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
Ii. : __ r-- .- ...........-- --- !- .::__. -. -i':-:. --iC-If'=-'._. : ::- -.:.. -

: : .,..

: :: .
.., .. .: - ... r
-- ----- -- ------ --- -- ---- -- -- .-
A. .sal M s 115.1 1141,

., .! ,... ...$ 1115. Is .... M'

rains aaatiag aa4 iii..rt4 a* a*.

xZWW 4faM a* tial .......* .. .... hill

fj*.a, ........ at IXkm iXa
.aN? .711..5., '


NStiERTN.N N t tI Et I yaw ,.....y. 1't.. ,Liar... ..a

ira*. ..4 .....p s

sra.taU71'fl' .. kaaaat {U lib rata ....... .5

.. NM ..,V4 M ...* M .... .... (J.a..

tM'air a... LrtMbr* H i..iN i..

.15 ..1.M.. I. artier. Ie I 5.. r.t, ...*... M stw.i5'
.
or AIITEUTISIxdr(1e n .. "..11.. T .17'1 ,;r ,. 4. J 1 '1 t T 1.:1: l I .1 T .-.11II11'1 T' l W ..,., ..... far .v'araa a; yr.

( ..... ...) NIM .....:." Ir.k.4 akaB U rW *

.... w >. 1 M 1001) IS OUU TRUST" Tb.w'.... .....--.aM... ....,;

.trq.M.......... IIa..pa. ._ .. tkJaka .k
_
__ --r- -- -- .na.TII ... X.o........ 0. *
..j ..._ .i1I.....j. .
aUtfailbk
Wat. .., .1. toga atrt .. C*. 4y

k-s >'"E L OLIN STILLT. TLA. TRIBAT KOXK1K8.. JUJOS 15. ..... NO. H. Irbk B.,.kC:.tk t*.kia4ry -
.....
h, ........". "
sMsN ,...;.:.'... C..*...a to foy tk*

.. .........c........ .i,**aN af Ikat mt B-M| aa4 Ik* ;
M Pt--t. II M am A, .. d.... 3eb.. ... &to .I'at auua laata,* aya 1.- *ya .... f..l ..... af t). Xni aa4 ....., I "'- ..-....W'wIq I iW ,.. af a (*..al. E ".pae/r.sir I atWv Mia t* tad 4a.k ..I .kfg .

..s411..I....r...w ... "AtnetNa c.I ..-...... ...*4ra.y... a.. ........... l%.yaw ,ell jN 1.j..M-, ...,.*U ail.... ikaIrark .ne....,WfIU. ti..f st War.In. t"l.ws |iii>. lV.a to.... r..... saj. Jlel..l.. ..U-7 14 kU fcUr

.1 I .n.u.u atnlosr.I rai'ii'i i
I .... .. TaaH ... I w 1.7 j..a..1 .. I... aiaaiiU af c..... Vtkrv .. p..j .
....l tiatf A.' tfaaMaf faat e tofHavlaf > alamMb af f / Ie'l 4r.a.is,..........j ta a WU4 1 aMiaar4. <

>rAtlex CIA..rllitl1.o1Jgo. I EAw-/t&. "-.An R..l1lr. ... taba Uy .kUOw.. f r+trLp I 51... .tato>l....,. aa4 y.ar klft : tory spa tiat 'M.. .._, af* tka laarlMM. I .(Vto s ...w...." .......... |.......*.... list.* .kbkW4i

.;oil I;; ) r4is.r: )I.... ... .... sail',.5 w..U 51.. .......4 ILs. C..st.I I ail. &., tkat tWW 4Lliaa rrt ... __.....tf 1M t1..pst. .... ... --I aatlyCWwibaa aU 1M ...... ,....... '" .... ..... aUaa .".. -4..*s ... Faa*.

orrtcstti ,aa viO ......*.. 11..1.j ... 1<.. ... .-4 Msp11. 11111t.ad srW w ba4toa ria ,...,. F..... .., ..... a*. aauiWr. "b M* AA 4151 ,........ ilL llfM J.... ""' 1'" UUa'', tW. aLp ta XT ..

C. .Atrt.. ...syht.....*. I Bba'a ......., ..&.. ... Ittttra. ; ..... it aaMag ... I..Gw.,1a1 ,...i..1.r. Kttb ..ft.i i4.Fto tl. 1.1. .MJa. ...." aga &. .. sal ...... 1. ..b.d7 ad... ....... an tka r... ya**.
"I' I ky aajWJy
..... ..... ....... .. lj .... ." .. .... .... .. C...
r ,. tbs. Caajatava, I ..... bit cartertlkla4 4>4a1 f.J. Ha laatly aaa.it ti4i .. a .tItI.* art** will as- 1 N lis,I. ). ,.......... 1'.p.. p. 5.54'1a .* 4 a ..wa ...If\'

4151.1 r Aki T'-sR.J..M..w4s.-.. ;. k......aa....... aiat iaa .ty &U ... IU4. IW.. *. Wa araaWa aka aayU4y tWt awkat k. T.. a* ..I. et 11..iLl .I t .... Ka*.r., frets Ua lUhte .. ,.. to 11.\.8 aaJ aaatW t.. toRtrt
c. sa w pui ,
A. T. A aA r..**1iA M4aafaibw. Itajfnt k Wa jar. : Wy aiiUrM U tia. faa af U.Tbry .bJarfry- ....1 sal toil. iVrtaa.aa4 f ..... .....j1 g 14 l A4ri11ie. I5 1... ..r.n.j W.s4 ..... .UI ra .t.! V..

B. L MVILL.J. .. .. atrn-.4. hi i .. ... w M wa, .. aw 5 fa. .. liiac .. iata aU.tlia .... a.tt. fur r....,..... f.a p.s..tt1.5 .. p..1 a.M d.1. ...st Isas. toiBiaaiatlar.
....
.. .. .RtMO Js.Iw .... .. I CLimb. .. 1.111 .......... Tee .... Aa4 *Uk psi.
.. .U.... tjiaa.ft .......,. Oar...."' b ... ....... iaM.aa ...TaWWa. ..al4 .,." ..... 5 p..1 ... a Ita Las ...... p.s. laW aa4.jam 1rhht.! VUk aitaUa4 .
.
,.... .I.. ...
... *(..!...-...........I Sw Jaryaa4 iy aa4.ay tib kaaiaaw .iQg ,. Ark, w a t tia &.L.(. afyaar f'f'.Ja -kali ha a..... ..*tk-aa4 7..rIAs.Wa.s.5Maras7 w i. r. sal s.id ... s.su ap s1 lit* L...... 1 ..& .,,.al5
P.b
*
X **
I t
..... .. .. vtatato
.... ..... .. p..1. I
M4a lies. ....... IliY.211 atWvtoatealtiaatWffWJC 4 +Srash.141 ......
j
"..k .fpW. n.-4 tary av rs sp. r.alp..L4 .
a ak
"- la .... a** ...u. CVrUUa. : Cta4aUr I II" kMMtia ..... ktaa4 I a afr. ,

jj1VKAttttpt21ri.T.- tail pep far... a.ail.. t, ... r :. )Mya4tbataya .... ..4 .... t........ ,.... ': '". 1rp prrUI gr y ilaiaa. (at aangfaia .. X,. T......* MtFa44Mt. .k* ba
..
orricottF ......... .11 lab....... M Mia 1 .I if yaar (arAM, tJr. Vat yaa8iava b to fall. lib ...........r a.4W ..Ie ...... .t .I.... wa a.... wiaria J I Ii I II. abWal aa4 avtorftbU* 4>,r asp.....

l3ti.tiT..IrI4 Mart*. .... ... .. ... .'.. .... ....."'isrCLiais.11.5ia ...fal ,, .... ... .........
y C... ....... ........ ....... .w I ..... ... >IaaUsgaa4 I to ,av IHk .*. .. Ifktal...**ly to, f : W+.Jsal. (I.i atl I .... H. .ta alula at ...... aati I.* s

S B .. RL11Ll..1. ....... anr ay ...1 ... tLes I cat at 4..a, Mr.aa4al .;I .t.to as IU llMaaawtf.. u. p.epi. 1N4K'.. ssUs11s.p. ., aiii. I ttp.1L..aId d....... .1111 ,......... aJ. .....le..j1.hw -,... 44 ..,. IWhtyO tkatkU4

J. C .AtMKB. tT. --. 75.15., ..... wy bagaaga *at iaa. a ary 1aJaIon. k tc(ari IW iaaatakb. We ,...we........ |af it* Waulttyt .ie1 1.s. ap.. ka.. b ... k'vk j J"
115.1... Ili
.. I A < at ,
,
tn 1.1 sue ,
*?> yw
r.sMilMll.r.'P ,... 0 .515, tiaiiiirilmfUfH. \ iat iWy liaaftltkat s.... .. .... -..:. Lind a..s, .Wiat BMkw lia P>MiJ.a>aa ,.,. .kUag .... ,|.aj.... .1141 .i..1 U Ira .... .. .
R .. IlL ", UMlJ. ss t ItmiM tf CkrUlM& l ...( CirirfUaKfr ; *... Mist ** far 1
L ft. ML IDtlt. ....... rS .%**., .M.:a lit Wtur. IW tiair .!.., i .4 iicra'a a ...o af aii aa sal ..., M ILe PaiL r na. ... ?I, LMS1.j( tit ...r IMW/ ..., Vi to rant... 1 IV.1 AU .Lads ., graM ....

.. "flat. ',1\......." & .*... w r., Ii ............ tls' .......,u- i ar|.k.aa tiafa.. ant In1I iat at ...... .., ...tnIII. n.... with lU s..IN..'T lift (M.4 Ca "' )I..s.;..,....1 1.,.\.\ p..sssi I I...*. Wfarakb*.

tit# .. 11 Car....i.,. ...w.a .... bvka ,i. ika tka .... .. .. Ua lk.U af rMM. .sd .Is..p. .
........, .......Ie_, I 'iai4.. at...pay 1 lit ga faHy( aVl yaar ftarty, M at, sai ill .. i | 1L. art Mr. XiFtU-aT I
aa.sail.
x,1..7 psis y
N'--PF S-:=.... 115 ... .*-tka rafiag. aa>4j. auaag U 4..... I *.. .....,. lirjr air If** a..,.w" b. H. w..VI traal M .. Clrisise. r.p.Ui..f I tU C.1I5.1 .. Ua. aa5a ..-... af 1:...... I -.&.

Hi.11.wd >Stataa< ..iie.er amttia a,tka 4aa4 Air Mt j It'a'' ..... riftil; ,1 ss11'" if J" tree4 .. ..., t ifcajtWaa lk. pi..1t .! lVtabrralbt -
.... I I1ft rdMa .W Ok Mr.WMJ.laai arr
T'L PJtRrtfi.wlsdtM.. "L. 1.a. fat a* tk.. .... .u I .. ...... to ....*aat aa itbfaVUlaaUa. ; ... .....,Wty.. ......Uiki aatMltUa4 t S r-. p.it past. p. la..J ......., to lia a r>ii, .t r 4'IMat. \, TV I,......
,"oaJLUU MkK A. M. MAI*.....J..... .....5.J. ......%1 .sia a. ...4 ftrmty ..15 ll't .....!y iaif..."\.IW awto I IW s....... 4 J.1 i ..-4'7.......... U ..U.p..IL ...! r tL''''' ..:h.a u......... aaS .! O tnbU. ? .iII traakb- ,

M. Csa.1Iu1..s, ...Masai "".. ... ...k iUtratiliaaUlatrati I' let! ... ..-all. aa4 bajcii, aa4ii I .11t I..s1 this, I4 .... C. s arc ......... ... ....... .........jlia .
A. 4.J. .......,u.. J..w ........ "" | I i..p.r.i.k.al. fMb. .. ....,.. M 1''p. tory 'fy..*raI.... ..*rk* vrktoat
M. K.LK.1_.__ sail ...... iat iW Uaikaa4 I '-ii'' Vi. aU Ua4li af aaaxteaj4 ; .Wb .katkat kia IViat VatiMaab eIi.. sal aD IL 1.511 a.ini...7 af aBaa4 ....,.. p 1115. Mart .. U ....,. jn..1 a-.Itt l
j. G, rA5 LLLIS",........,. I ........ tkat .. ..a iW* a*.artolatag IW lkl avty. TWy UA .,... ........ lia writ af. ..... aar|aa., 1 is1s.i/7 ........, ........ aww'aaa4aB taa' tb BHtoaf

J. T. ..luLL..I'.. .i..a.$ a .|%arl af..... tartW : s {141.1 swrsfl r a .... I .... I2M ..,.. p. ... -r-' '.5..y 551 sp:4s..ja4rd 1711.lirsai..4 iiaa tiaif. tai.
1' t .... a.n Lt. elf" a. :.1 )I t. Warl salsa.diali
,
Waldo lxge. No. 10. .Iii sal k U44 lab k W.. 54.54 1pi.., a 1...... -. L..sri 154. I "II, sal ILMif...Iris.stkas. to a ...,. I pi4.ll.l aa4liagWy k Utiw.d i "".A.... 1, I.s1..'. s....... aa*.

KULa. ....... a ............ (N IA.. hi ...... : 4+... Jed s.po-. s..L.pp4.. ton.* 1H iat ya.'4 .. Is Fart Ulia IsIs sstls.al ara ,,,,,.... la i kaltb af tk AgrarvatatU
i L .....' aa4 s >
1 MIIIu ..".... .....:- I affaa .*. .... .iti a a..iW .+...... nw$iag aa .. lia lul af a aWI .Ii... I .as*s a aft, .... .... s..a...... a.r,1. I 715.1.. tawfvtMi sal ss. rrpsl.ssln.i I. spin '
wait
......... ,.... I.. S......... 54 .sss..frlMl .. 1 tka- 1.*.*.1 !
I
uoaLL LI .s.Js. .k. juts r"'Jy .. .... .... ..... i TWyuik. : .....l iiria. aI. :.-..... to s.hn 4 Len 15.hW ..w sslsl1ll av MM u. r"51.s .pp..H7 .
r. J. ..I,.",,,, .s s"kM& I .L pw UU !... ., ...-... w ...... JtaU; yU. k*.. gta..l **ftaf
*. & .. its : tia .... &U .....1. .oiri....
.)._*. _s j.uMt. gwib4 vltrart*, I''sit.i at,to aia .aa. a* W hM4 M p.twnl! "' 'I ;
eat..sI tlkcr't Bri..Irft..LI
ILaw
tLUL.U. ...M 1+51..5.M I K4 J... :.1e .. nn.u.I -. la .w. fc.y.an .*. .W. ia .f..Aaa task aa4 ,... aaJ ylaa4.ta 4 M4-. pmp.ri51 to .... ,.twa... pa.s a.....,......, y
,.....
lL r/a IM..x. &- .... aM di.ii.s.f 11s.p7.ss s.l.dt7 a.... tartb Irrtf k. aJ4W .
J t:. TNIYt5L 11l... sad a l... ... ... Nt nrrw.. !l ..... I" & It ti< iL. b... 1M .0 U I'm to krt tWaroapaf -
+ jeitrsLIII.*
all Ibi.t.ll _y. .. : ..Yaar 'r B..aW ... sp.u.t'a, WQ 4aaiVa I ta.iM.., ia .... a..,..,......|....- Fraaaa, pps !.!?/ ... _,.. I p.
0.1. .1 Y ... lnU4 all I dos"
, :cflW t iw nn.. I I)11 1-.. Ar" 11....., *.." aB at.f, aal Mae ........ .u. I ....- p. ......... I'" pis t...." snlj.f Isdj ssrt i.1see. ....,af.... fw. ad.aa .........i to psi, '
.
nwnppl .... II.1.11 w Mr ... a..UI4.itsusLt.ts.sp. p.t
t ...... I IAtU" I .. W < akal aa4 k .tD, ....at aaJ ... .
..I.,, ., LU aa m tifkt, k p.4.Ip Prwis.rid
"Mr. ii a'J: .
"..\ : AIINOW.wscu y Arp.pp.. we Ca.1.li1....... at T..... r... .1. a Wa. tato k, I taU t.... lur. k
.r.- ,I.. $ af C. Oirk,U. lia pith .?. .. aaJ lWr a* ..... i* 4 sal kit Itofcaaaaaaty
& arI > .. aki. r \. Fnaat vkat ,
$ ", a ar '1hMI d s ...&.....i..J.F,..... .LI rv.L J M af.y tkiUWJ 4y.,
c.'lIaM...._........ P/h I I I j lot."' 1"r I-- .,-", 1'
J. N "a..... ...*. lay ......,,**-,. U, I Cta .. .. ... ..... .... ... ... ..... "1"" '" t..a... Gvafm! LM sal a..lI7 spsss t.1555. .....<4a. ra.aara s...... toOMi kr* wa *
I I 11'.SU.I .1 51..... af lW icrcal Kanyaaa i I Ib. .i..k pit.. 0a..lay ..sis ,
., 1 .L L., rtit ... fUk afIa !_ .* ll ... V..... this I Wta lu .i. .. rl
I r s.rlse M.11. .r 'M 15.15p1. a* U.s ........ aa4 LwpUaat, sad .... .. Ua 4. ..u. ass awtiiiai kiss avar t 4Uary tia ..
.... ........ ,_ .. .at 5.a.....'I.1 ,M f1..K. ::.,..,\ p.. f.C.f: .. .s..,.s.i I .... ,, l> naa4aU ... My .*...... b, j, ,' f-a,*a4. to era*a U. a..1 ty ....M. sai iLa.115..4 a* to .*
...... a .....Liss.tcsxxux I .:t&.IJ N'.... sal a* anal ,,hs sl s.J. Ut rstaii..sp U
tl..f 1-- I I -. lU tea af Gen-jit," a.y. W ,' a*J.s.I.. aaM ,he ja.a1 sa.4e.14a. tWA Caaial la ...!,J ...... lit t I at a.r,. a* UM !... ..it% vkMt IW I|I w ...., Vy tia a*****-.*** af .'./'f ale IWly. .. .

11 I I Uab. sal a...(treat .il i. J .xs af uUa aWI U tU toatto.alI ft
wa |
army ...ln4 lk.
riM A.psl.w i to I.a I Mr. )Herd.. .Wt .. s.&ris'sstlsrll :
.. .. > I l .L"Ik.a. i.& tl4. .. M J.. .. Iii.'I IUIM ....... T. lie ,
:; I'-J a.. 5, satnir7 Uai s' We .u..t af .... a.4 O*.. rs.9. .tl hap taaataf .. af 1M
IwbaJ.
I r>ja I.Wa .....( ....:.a 1-- ....... iara tia l.it' f* I vaII rash of jltpip1. ...."- .1 I IMai lia watU U' 1M .:!.& .. sal i U far a*
1..1 WWk vVU LM t. laa ..:r'. sir" fva ** ..... tW
C c.l..... 1krctaAt.. aUl: c:..rgJa. .b a *Uto at .Set.Uwl *!U a.kt" lLaastl .\tw...Idp.a .. .Uk Gal I *ilj'LnM .... ...i .1.... af trif. UffOaVly MWy 1' .
'1. CLnatiM uai. af tklUkartt .
I act lj pins i .. aatk. fatrbtb f
t.17.. Is..... yaaftjf. :It I..s.a.l.% :..... 151 ra.VI .w..r p.n t ala k Uyaa4 lit taatiaf. ..VlMairy y
1dcnorrt&LZILLpwis. .UL.i ...... to to lU ra4 rf tU..* ] ). .. .aftrt*'.U tka aa.*
puss *
TU ..... af .:.a aMklry aI rfffe'teUaJa ... J:,.. Is... *Srry ... .... k'av' Wa'4 tLn | i .... ail .... ..*,w. to U- {
is 151 s 7e. traapl af a..snl... c-II j tka .5515'TL7
.p.nle s1,-.Jss. Mat .s... tkb atattor akUJ UlalaJ M .-weat. s5 f &r .. I1J.&J"p..4 I pats ..... iW Car. U ....ri. ty atari Mawa-lViy
..4. r" j4 to .... kiat I -r. 2 j pa s
rt s
.s,.......M a.N st t.- I .. t"' asp .0 .. Its., aa4.rul MW to foUM! I, ......
._f Mtt .... ... I.U; pss u. ......- ...La'.. wk17." .. I .*k. kbt .tof "11.11; ( 'I .*4Wr ILUIaSaMa>rM .... U.
< |U4r .... Tail* aal Panl Ubf-aitiarM, .
,
.. ? waaya
t .y ; air,* atjt ia. II"vTkat I "U..r.. r7 aL.. I. i.1is" iy ira LgIa's varaU to! ... 111,5... to larttUa lUa 114 atamtikla sera a7 Irbk KWftyt .,
KfJH Mallj mm a |t vtn M-a .. .k fW
8. J.ARllOW. ,&1..'''')J,. Arpr (t.-a.j..et d KF a,i,,, >W1 r I II 1 rh. Iphwa..k.wan.151.5. .w.. and lia 4na4 .... a at
to bat .*.! af mrlj a Jiiyiaiitin. I i Wa klal >.t. a.4la- kat a
J.ptis. .1m......... '" .Ca siriJ.. .. MJ Jra.i1.'N111.1 &_ ...
LAW I TLJ ,1&*s a4 toaa .... ash..u .. J. .
ATTCKKCY AT t ) MV lUa aacMltaa. I'M Cfw I Vb. .> IW-{ft kb al! User, std

4>,.' I. -| 4oa4 ka.. aUiWv toaat *5tlpwsaia1.sti. |ra>t a. |.aa.btti __ M4 .iUtwa. S.. f'......... .*. .W... a aULUf a4 Iwakibfal KiUa tolia VMUla, sail fr.. SaIf l4 ......... U .Vet, Tatk v.1 gM

)lIC.uorl.nJ4 .< tia ..l Ira ,*... ar a... I'O -.*/"M ...... ftaa sal a|.... :i air,ar Wyt waaUal Ckt ...., w 1M eMtn ..... .aid Eila. .... aa Irbk f/a

a tt.....at.. .ar,.., "'" .. ...J iii. TL.. any ............ .....,..*it'. ...... ikb. Mtora af TWr ika H...*. M at ,
C.*.. I If .. r'*faitW lia ......... Ji.&riftr ...,1....,.
&
.1:. r.CO I'n."ATTCIUCEY $ .t.w.L1.1 mntt. ... tiat .r.a.,I iala.y.L.*.) |,...... .... n.,.'. 1| !awtWaMa .Uktk..... .. a4aWt iWl ...1*ttolkta...rnI laf k.... aCbt ...* g.
.. 4 I
a .
1sisals. see. espial a ... tka. u.... AW aW lia ra4
AT LAW. &.. .... aftviaUiMi aka ttmif toasiat. ..... .,...-., a1.L..Tlsi. fat 4.... .>... ...jw1W.& .... Mrlsjs s/ arssl.. aa.*,..... iy, at awe lia awbaay .- ,if iWVB Mka I k fa4 r..aw,

$.. y. aiy va g.4 aat a4a ....1 jfa d.e......a:k to aa4 liataatiat .w, ... .N.'j ..Jitia at My .
i trnat.i : ..."-' ... ..... .... ...,.... .. .. il. 0.... fl.'I WMI
jnt J mtK. -n.-&. ;-if- kal' ptUrk ayai* atil IsT 81M aW& ..k..ssa ,Ls..... I .U.1" t1i.k, "r. ArptLas u.... ,.... .. C.ip1..t.14 w ...., pr t pal 4a,al..peal af *..1 I Iata I" liD kaawaiiatt <... .

1 A .>*. .aga lat gM naiitiia to 4Uk .. 1 t.to, aa4 .... tIM .... ata, ,i fbati. .kW4. net k-W Ik* w.... .fI alk-M. .... &U.Ua% .......... friaa>|.... i U falub*, k .aU g* aaytkfog p.. IS1p

. 8.SPBWCK, t .. .Iii n.kf.,aa4 If.. ara ... to aa4 .... r..... .., aa, Map iy .a>...I I .*.,tWy. vW4: j....4 |..y f.. { ....J CVirtia wmj ...1| Mps1Gw ,.I ka ... tLaikiag a4 abmlaj tkM y.*'M pIa. I* rTkb
.j b .. ... .4 W
ATTGUHCY AT LAW t, .... I *W, tWUk we aagit to amatIMM. bNMa .y awl to )I,. .%... sal Jlr.ftoflaaa tWb .. ...rIsas1iqsir. I k khf KA tkia b. tary far ftoatiaiag I ga aMialgf
.t 1 jilaaata 4514 at.-r..a.... '
w. ..... .. Y.. Irbk ka
I 1M Tkat'a ..... aa a..at I tiaaatMbr. .. pee *afftkb
sail ti unl a. .,.. U.r> i 3sslJwit11.1 '' ( av taiag tk.
.. .ait!a.. ...
w
IafJ. Lily a ape .. ..... Isis .. .... .
QA T iLLE,1LL : .ass-.M.75. air. |aaCaliaa4lba. aU tWitaaii. 'I IIT. .... .... Wak ta Ika 9U It'atM. sad se 7. 51
1 IliQ lia. R'..111..las AU .... '
.
aay (; apt ..,.... i* lV.. ._ af ... .
raawai. -
gwr .
p. .... Mol ..L1 Lt' i. .
,- ClASHER --.1. rfr, .,. ..) as.. ya* faaUUar I .sM I fir i.1 w.4 .......s Ie aN ..M tW U.. ...... tia *tr C.1'! "krf 4 Wbk ar all *.. U tk. X.. ...,. b jaat say ato .ltiWf pee a *. .
.. ... ...
feet .
aUi .... ,.w taI atadwMUafy .*t aa4 lUa ..,.&. it g..a ftuaiaa4liat'aaab kiatf vbtb. *aal....... a4 .4....*'.(........... Je,. TVat4Ma" tfa a*..I i ilia val. 4.s ikiiimaaf .... trabjfYa

ATTGItrtKY AT LAW 1M ...... at,.., .....r I... "..-..J... w .... ...... I41. sal k a.. IW aUat. ikaI ( .. lia ....... ...... br,..w..a.... I54LL.h..Last. tW;
M gat :........ ....... .... .. &.* *TlU ....
.. .. tVaaa .U I. rt4b
41.4 N 5411.... air tkatvaka ... 1M ...... ... 4ikM ,* *..
.. *
a. ss1I1. R-.h. U TU
GAITA/TILLE. ILL. ...... to atl ....... iW ..1... Aawriaaa c..poe. Ilw sls tMI- yaWI
..rat lain tkaak JgMitotfaakW.a I. pn5 .aWi U .. ... ;HTf, to*| itiaan ikaf Mb**
iWy raa.aial TMteI ... a. .au5' Lip k. TI.s.1J mi, i L.a-4 toM
5. $.att L. ......
p41.I r..lk M '
SILL.. w ski to-to- w ... .... .51
.... -V.4r.w..y.. -... w.. .... dM. p..pl.. .. I. aa .frfv.aa .. M lia 4<> litaaaaa, it ..aU yr ara iWf If

.r- ..,. .... IHkavaty .... Wall... .... a'm... ....... ....aaf aa aWl a.. at a>..ay aa we wr r Ie..M .* a.qb to -, to U fulhaaj iy aa agaaf aaB*. ...... ....... a4at UtobaU % '

I*.f av ...... .... ....aaaaMk .. .l+*i..ary. Ara lk* r-tIe alaa fB **4a Tip ... Tit.u.1.s1..kr. ..... K kat txtyUly. iaa p. Wifc' uyaaa't bal. Ia.ak,1.51r1. tl* aaaaaWa Iris Gay p.b* tkaa ..... .
U tW fa Kiaf ha .. *
..... : &ttlllflu 2M i4M .. .lJMkl ....
"W1X A..A&BE.C&MIoIUlo. 7- U. tt .... aUat fc aa4 tia lit .Uwlbaaf. *> ". .
1 iyt *.. .... sal iWyll a9: saw fciafty ara aa IIs47 toia
I>r."..rsh at It s Plata ab, Upee lib ka. i 1 I.gat. pagan' Uat s toaifit ...k at IkiaWaU. I tint. all. i4 ... .kit. tia p.s... p..
: ;. CUAXTS.&l .. y" v.fl.sd.s.. u8 ..ar tar* '.. .C A aJggar 415.I.15:1.1'wtkWlb,11.511 aAar .i./...... aiatauM afy : .aM b,....... .s4 C. s li-...... /
..
p1. I'M aaalk .... aa4 .Wit .aa>y ai; Ma .. ftajpaia. 1! ... I &k...to i. ya.UJ IWvarJ .. aDr. .. ...
t4t"'t. CLi.s1s. ... .... aa a... af ... : I I
.
Liss .... .
p. farWtagfartkvbr. .all 4. 61....- af'.. Meawu ..4 PtwuL..ti.aw ...... ale
VAXXAU, OKO.T.XA1HK. wna ilatk aiy W4A.At jrsl A........|.itiaiial afj .... Iissi.t ...... ,
tfl k 'aartb .
..,1551.. s I a .,*.'", .iti .u... +*A.TW. | lib tia*. the. C.at..... la kai ..417 ... :. t .1 I s.-! .at ..a..p11M ..... b bUtart -
-X' ,. .... .. b p..p < A5a.y.kl lkf
F" Ar*at* fa af yaw ,,... talai. .... .;21 aVt tUa at .. taatWr, ....... to U. "i' ...
.,
i
sl.q to
.. .. airUI
.
AHII'B Wbatfy fcaikb4 p51 r* .... tiia.. ...,..*. iat.aW.l lAy; ... a.*i........ Gaiib4 ........ .Jae.riaa 1. .... u.& WsiM ilsitl. I .... katk ... iJt i'T.. .. aM'
-C
p.5. >l to tit Tab d'.. .... .... aa4 ,
to aMta peew .... 4.. .iII..be. U Its' dew af kb $...t+Mirl.NIlf.
ATTMrfMLT AT LAW pal a t I .. is pr 1.LJp..a.Mtj M E.wp'la.1lSp.114.oa.a4 I t341 Is... AA.r .. ...
-
a* *rk Ur4 at ..My tkUk f*-.at 1 all ..... psi Ls.. .j.7ee1 ..... Mr CI1f. ... Li, .
.... ..r.s. i lUaivJlatyaka.oJfr.I .Itt&.. to ... aW, U ......... M Ast.I b
UAbEITILLZ.TLi.. p.1..51 Sap .... ... ...... awa.I Uak air, va an..... ***tk ', |.-d. to wtof aarlk a4 ir. .... '. /t. KtlUa Mr. Ibytt .1 awl j atttpi 4Mat. H. ( ..t 4...
tWy abaay I. aa4. .... .... aa
SILL.4s..J r..t'1? to a.b.in see l.. -14..1iL.ld.jwp..p.1C4k7.t. M4 a aMa aWf, sal .kktia *.i&MII iI.;..., air, ib |I I........ r "i.a et TL.tJ...4 I I .ally to ...u.j Ua4aay apia. pl4 ar* j'i.( aatahai I* Etiiis

Ins... We IIfWII. liabWatMaaMMt. toyrttatb) tiag ....... .41115414 '..ilina+ C.L.L.t3..e1a5k. .
TWy ...w.-.u i aa I. W.. k 1.,17..1.. we.A, ... ... ...."' .,.. "
ria Catia. ..l sUb1
sal a.4 Wt, a4 Ua .kat .. aagkl to 4. ...* g.. tk.. J .w L s.p.sp't Me vri..s 5 Me piy

o.jjrr.fo.Trni. .rr.&r". I4ta4a Pi*M yaat kaa4. TWyaya I1ai4..I ...>|......... Wa'B s..b.ai .. .I'1".M. ( tojMtiffMatiaakTaaaOa fit )I. J.i-*. .; ....... "Tl.1'sr'1 .
.... J5 .-, ti. eM .... .. .451 i4rw.p..ep I. 1M ta a M Wa ftt af C3 "
..ffJleRII,.M. ka4 lWaar4taa4tobtiatr. g pee yaat j Tia ....... g{.* .. s ..- aatlbja* li* atM*j.U, ,. Bat 1 t4ra {.t Chit.
> **> *. ri lisIi.Wa4.'L. IStwLlarioice rI
y I 1: L 11 CSSd's...... d S.lslsass.
,I"1 a irtWA .... .
tW fr5t'i.1..f |:U- ,
*
kw at tka ... .... ..., *Vw1 tar* t, 1 I am, u4 lUy aa il toanaaV
; Tti. J T.... ...H.f.. ..4 Tia ataatiljiiaa .. i..tpusb Ie mki.dxatia
I J' 55.5 .. 15........ G.a.i.U.s.5ewjs. ,
J.. .w 4. 1' I II .. trW
.. .
WMg ar..r......* .... ....o J. TWyta aii w 1111..7. Iisati. W. sls" j ss11s.p.-. ... Tai.ss .., ....&e.... ........
.... ..-"...aM u..... .....r r.., ........... sal ...., aw ......j.L.M as ppisp. >y *a I I tU. .....**.. aka, af UM ..o.I -. H.... eI ..,......wi.. sl ..1 \.
s.era ...,.. Jain a4 ..... I IfLAp..IM-a1 ... ... ......
.. .. ... ... L4j .
...w i. I t y-r. r..1. kMaata. P''I "-IL.4.w.141 J..1... ... i.5 ;akl.s
w.......S.r ss ... eM .........' 7e.i.7 I I .......b. IISI.... r-....1..ar ppss..l eMi.fe.i.wpw I i.r. aM W-4. T ... l I' 474.f.w 1..4.5.1 Lp, -" ...... ,I.i -1is.
4..s.. ..... ... gaaJtaii pan .454 ... .... f1I Jss.w .......
r1"' s..s sass N".pb5 toy *, I 1Ist....$ ........ ia4 .. .. 1'- .
aWyw Taam M s.1 f .1151 .I..ihs4 .
j "
was a Italy, ..aN 1C.prIsj54as IlL 1 .
ka I .at ...*. M tal it. .Li. s a.s ...ia.LI
sEs.s. ..A. ha a. j I .baa .i itUat ..its sal iaa4 to-kMt' I CIIA, Asr j jT. ...... I .I. I... dsi. I f..ils. ........ .....
...... Aa .... I pmpw afl 1M Uiss; of ......
ps.ps.i.1
.. .
... } .ar.w bMjMaaJy I .. ..., ..ff bM. __ .. 1... .
we .
..."' af....... afaa aaiti.ai" | .l.a aat WtfMt I | .A-.t.d.e.
.... ....., TWy a'o aa4 r.U* .....|aa4 y..5..11. a...." Il*<. iat bialy" fMattaJ bat -- S.11r k ... w.. ,... .s. s .... ... liisy.w
1 .,alia| 4assM'ltta,.....,w o aVi Ulfck "u, j.J ,> tWai to ,.... ., ?.,=t.. teal .i.... M..ssL
saiMilisrp..0.717il.Mleft 4.. It. p1.Ln .A s.s.NLr ,.:z...
:'t j V W .. aaIrJ .iat 51 ..
.
.ab 1r s pala Ei1'wa t-.p. .. .... .. ss
.
JeWIf L. TILLALUXQA Is, Aa.7r.s4..f. gMia h .. .. ta ,.ra.Cwef J..1.f1. .
Tb ir
$jliaii lUaaaUalaay .a>U. a itkiai aakaaTia We ...
a-k 11ata.... Vi.a4 5.J y I I .Utk Ua 1:...... ...*....,... .
I | tJ.&M ape.sl 1.s4p Is .M.tid ... ........ 1.5.-.5 Jsi1s.-s
laf U I k biapaMallhalVMMlSmal.. .
MT'P.N rAe'fH. o ....Jsaijl/LMUW.yA'/L'aw. ,
rabi. t'
Wy aia4ia* .. ...... .. .. J I Dsnis ()144 P-'.. ....
.u. l.l.U"
5 .. M4 I taL1 tkalrag.4tM N
.
API L..... .....a4lkai af il.rt. | riMn a* k wtw%
C'OHtalOJMEROHANT. KlJUWra iW .140 ....., afaaal C... L .
..
i r-.JIf'I. tees ....7.5711. ..1.11.. h.l tarn ., t -- -- I II pS.slJ7 ....... Is 15. 11 few Ca&farb.
rj..l.m wrMid ....s jaUd ., sd .... ... p.aW'. ..p. 4w IW tiraCaMUat '"l........ lp 1st rsf sal tolal ....;.a.... .11 wl/ .. ..... M,4pM7. . wrrj" aat a bagR
j psis. lrJia Ld .. .. .,.......
I .. .
;
Tar $ swat
Mel. sd eN .....11. .p. .... lie J4 WaiMgtoa, b Liar I .fan.hi...a 1)s.jaw i Lr....... If j

fr ML.iIIAYflU r. ...It.tf W .. 715 .as y ..w.I ., ..itp. r w j.a."l 71154 ps 1I I..tai4atliaAajat. ...\1 6.II to CUaJ. ".............i ws .4W4y W Is.p1.1 t......II b-i56LPWIs45liitis" apiit1.4r
..
'I' ille sh. li p. .M.slpiN ...
.
11.5.1 1. t .... .
Yp I .. .. .... ..
1.1 rixYIir. ca.. lY .14T .1 hl..151.7.a1..4r p..L.la.4.Mpati a.j s54 arsd.s. Mi j swiss. .. ..... ... .... .... .
7.11.1.. r..... N 1..I .... .,... "!.r' a ...... .......... ...is
ssawha .
tWI.\ .. hi' is tees ... J..., M. h'ss. ....r'r'"
air

s
t.sLr .
". ... # e
-- ,. rt
: +i *>* ,
-- -- ""'--4.1 17- -a. ** % ,....... : .
\. -
1 tI -
_tI. I.r __....... ..>'f'fIll' ._- -. -""" -i .... lIIJYi1.., w '....t
v
/ ,-r., "ll r n --:
.. ; _. JT: ....

'. .

'
..AI
.' .1 "

.- _. r _. -- -'. W.'"

{ jciit'! "ftf I..I t.ctlla Cr tt/ > Ajf Ciacrtf OiiBff.-TU piST- Kcoo ..r*iiaul t tU ..'.... f M kataal' !f F, 0'..1- ......-rymk--to--...-*-ra4---,

, ")f, n i T..,. at 'N h...... l-a-ia --DcgnrtincntftnM4 .buli ',iW. Tkb b lU A". .-... tat loA"b..- ... ern. I a !tra ., 0" Valitff C .. -- -- .al..a >*.ra ikat U .."MM! M tkafk' he ..-...... ..-...
II:1 .1T. Jtali ..... ltd. .1 5555. p/lat1. ; Aft.,M aVM.*. ft lau ....>.. kit MM* f'>1'T. M J TM fMa t 1s.+... JI-hweIe er. ti.... 11M. A II.4.......,...,..Jel1..rNe/
.N ........ .. tW) ..... .... TMGraa4 .
... at Ati.rt
Ml
j a.tluQ.w .L tauRaw. ,,,,, ,.. 1r.e.a4.aJiw, "" Ies f.wfk*.< IM) Cavtoa*, .k4.ll .
515 4a.1e 154 .1151... I r.altoJ fMtorltf 4im f... EtWgk. Jtry 6.1., a..a......, Ja4a EUara, .,N A... Al. ,J...M U Jl, : .... ,.. ItaMaMirartiMtWa a-t..... batel*! ,... FMb fivmmrt.{ ,

\ t .Mir .. :c, C .fcUWr .Saul .... .. LMJC ..Ii..ra4 vtry ....* aa4 bUr > ".;........ C. !,: 5 15 ps..1 ...., .yssu23 : 5575, 55.TI .Uk Ur mv, a.,.. aa4 MaaitiMX. af
*.. ..... Patty ., t&. Tlatft.X N I MM4 pnwiN. ;., kWli ....... 4paslr..lel I TU MMMU4 ataiMxat lU.. t..l ....... ", ." .......... .a pel N -4 N ....,......., Ids .
aaja4..M. tut tU FMM to. .rl... I.w..Y.11.. !I. .-- .la .... .. af >..,. 0... : l N lU, tabraMrtM aa4a', gfrra (mkto., trnian. lash lU i... ............ ...!. mgm.b 1M.....
.
silk le 14.55.1
I ...Ie Mi'MfrJai' tU afeaa af tUVlr 'M ....... ., 1 ". ****. iW )ryes b toW.VWMHk ,---., 14. 5.111.; TN Trial! .uw Ie "1. Taw. MM t+iU Mwa af iW. a-t-/, .M .taM. a ai4..kMl. ........ ........,
I '| .4 eM..... fataraaMkt* Ijfarty ..... ...j MMftl, M totM ....!H att a,. /Italf.wr I4eNNe,.... laraw*! .. k-ik UMMM/ to 4.J. 1Mi. r.. le.ir.. ../eye 51455, 155. ....
I p eM A,,...... "Leu.. fI H ,...etlf.gl i / tU'TIMMT i iI '!i.......... ...
.
+1151 M TU 5551 ta lU CMMBiMr k
.. ara''>l af ... *ka, at *M ... ,..,.... t kai pweMW t.U. TU W.,. af l/q. 4..11.4 b..... to .... .......
f.IsiMNJ. ; tie pap4.t ..lei.. .. ... .ill .. Lf.iJ..e 5.w I / b ....... at aaarlIU''''>t.- 1 Lial, ; ttaM ... .....,.. d I" 11,5..1I lwpN 1511
w.4 lit fa, tank.}... furry W... i p..e.J .....d.N laUti 1554.4.1 14. 411" J.
J.----
.... rn// urn Uylte. WM. I IfvftUaa. ".. '-G... 1,151
I 14 ....
ffa4. tU ...... 5 i. .If NJ SIN tar.'r. .
apla 55.5555
5.1 .u.a
ami t..fii,1.0 aa4 CL4.
+ NMkM
Mf ffe the ... h555 ..rs.rw.w' TW ...... .....,.. lUt U .-.. U.,......, Naw..1.55.1. ......JM..L..." .tr1 SIN. hWiMa.t ... Ural C..... af lUTU ,, .. ... p.ifi4tNSl1./.p..NO.i 'I. ai;'H .....*... Ikb ar.r.arralml. *,,MMM4.tar W&MJ.

"... "..II Mitttfl to IriagaU lU MJ..r ajM AH ..... ... ..U. Mla
l
x....... .... if M %arr4kia4aa ......, ., ISM ,,4.11.1 iU. ../ ..... UN ,# fn Moratory St tU TIMMTJ ifSa i iX i NpSr'w. taal.CNRaw a $1.4l. TMMto, JaM IU.ll. .b *...*.|
.... .. .... ( .... 1L .. .... .. ...... .. ... ,
a .
.
.
lU t'aM b Iwt .1 pi.. Ni-... M lU rM ..... Of p.n/.N 11/.111.ia'.t ,....... | /r.ritJ IkM aH b,aWl .... W.ah a ftaaibr
at wt4Ia5N H ., far lU fat*.. ,....... a.%- fII.4 rsh.a'NYN1.J.aa tiba.
W i Tart
U .
1'11' "feabMTf wbaa.. fA ** TrWaaiy '
MfwJky aBMiiM.ataily 1 UJTM! M.J CM ewu 550j. i"1 j.I ....'1' ..WU. a/q.inl frMaMMly t.1114.I ...... .1.. lU OaaaraM
&.....a
..... .
.. .
the 1.111 r"55".. 1551.. Ira mitfi bar .. .. ..4 tnUwaH '
.4 I .
af slur .
.bait I tUfcaik 5 U i5.a k
My MM, at .r.laga.a .U fc* IU kaa4.ia
to WU M, .a ...... faradtalUl Y-J lel .. TU U........ MtviiUtaafof. tUnr ,kbUlUM lisaalNN.t 14 ....k.1 i ta f.{.. at |-nea afWik ...... 1 d... ...... ...aiaUHaVtor lU &.&*.< -".... eYpwi..f

. I...' b aaar*;> > tU fcf.Mtb .M eel ,- La.. Marir.r*lUA.l.k.fW ....,.... M r'5.. >*far. TU "... lull. M tU ...iI rfU; .......*asses''A.I IW altoMM to..!.. tU (... .*
' j -MM rm*.t. .. iW U4 ariaiiaalaWlai ...r aiMa... .U ell| ...Jr iU IU I ''
.*. f-r I./. _M4 lU 8.< : ... f It.lfat. 2... .-n. ........;, > i -T.. .l'i rikum,U
Mit' aarv Wy M.. .. .... ...k-4 ay tUOa C. 5.t. .U,... .iI... U... .... ..... .. ... I I natl.litatrry. 1sseM/ti.. .....l4U I...'..... urn ftMtntoi.B .
CCra, a-4 Ml/' .. Ie ,.. attkatflUlreaiM + i.ewpwerw .. .. ........ .... .
+ ...... ...... TN i.n.-e 14.o.l.oh.t. ...... .... ...f. ah, atria4 ..,. ikb atMikf.. I lua NI55U t ....maaCrtMl km mn a.|
,
afikha.. MH/I 1..1s I ..,. .a.lirh Ie .a.. .... .... Ia Is.4 as 1a... a.4 .41.055r -.riy ta 1.41.4a1./5Vhf5, ..
iU .1 .
:*
...... .bub. IT fWttM ----a 1/.irj 5511 N .......
It U ... ad tUt ... M/, i TI.13rofp..l MatUtllJtMS .r l m..a to Wj4 1 1.*b.R.irM laiat* ll. .
iiUai .. "iA'W'
.
graatf lilt .. ..... .... to lykt
f ..
...... t vary .r..14R.J .w..1. y .1Ie eJ'- .1 ..,...... Ear. I I I .!.... far. ..,.... totattal Sails H CMMM4.X, It.,I.. .
> .M ...aa*W N .... af Ma- rartlyUl. lU to.M I T 1f....... '. MT .ilfcMtt. r-.... Ot..... ......& .... .... |, | || Ie.....
.
.1 ,.,..., .. t I' K..... M ...J{. ..155551 all I Ite ;t, -. Gar .5551..ia4ky I My aaM ..4 ft-a lU tiN .Ik. .
n.awy
.. .... pe ..... .
h II aW
.
a.L I
tits .d ...... .. ... .
n.iJIe 15.5 heat ..1M.... > ..... aar, laoHUr. .nk
esN..w ,, J M* aa4aMMtto .... C.JMV. .....155 |U I N H I' iWt ...*. fit" <. .kliaa.
_..55ahf.1e1.J.r1NNa5rifrp ('.-"'. .... ........... .... ... ...,. "A' :.... ],...| lk.....lUawM <....aM alaRai.r P5..441455 nmg p..1.f f....M .'. ktri& .kWh b Ut ..-. atbyHkf .!. 1a.a.iwip.l. : ta.... TU 4.,.... N I 114.1 ..T. to tWir _/. TUU.- | r..1...-A IlL
I .
t.ruwaa. TU1Utter .
WI ..U. .. a b lU IM** ''x. Ass.
II" Ufrii 1 U br/a amrb. .f afartaU r... ..... ...... ... .... ..........
1
'M ,..,..h/ywp.er.: ..., 1.41 .....b ,> J to U a... .........tW4MM ... Maiaa lUt 11.I'*MW, ....l..
i .w... 1'
fK < yes 1t .
..
..
.. .. p... .\... t....l Lot 1414u, .r..1Nar, 555 iN u. 1ai... .... .... I- W.. "j
... ..... r ,
'1. ,..,...5.1 I I'h1 ariJ' --- .....lJt.r}ri.rw:" < aktr ... MM ....",: Baal t imuss Ua M.. .. a-.... I she ...artnaM. 1.11.1.glr, N 5.5. | lartUr fiM Ib.lsas..l lUFaafaa

TUra. .M a JrpS.il1..1s f5lr.lt w M It- I It!'.... r... YJ I, TU .....HUM*t4 Taw ... ... ...... .. iJ t4..... .... tb.t. IU. IWMM mf to MM ta..*,,.
.14 .... MMM .f faille au.. ( ... ... ..... .. ISIS fl.-. __,...,. slid t....
i ".. iWMV .1 11M. .. N .....N 5r .. .. i4.rLJ ..... .4s, Ik, TU. 1. j T*...y....Ua4..4IlrUUBf.
t.Ir..w tU CM
.... af ...wftsiiq ...., M lU' .I .. .. 4 11551 f it ..b ,.... pes. CWart a>.... .... aJjatMwat.tU ,. to )ara lU **...k ...**IM>|M so.aTN dun. Ur. UM ...... at Farau. swar.
... 5514. 4aa..l.e 5.4}. UMI. yVM.lU. ....FM.>... rrfNtl ....... kyra J.. ....
Stoat -
J .
. r" s.4* aaCciHiily ,II. ......... I IW ttI.iU >Suto aW aitrMtita I.... tN btl...fi.. .....a .155.1515. III ........... 15.4551.1 rr.,.. 1r. ti.p.11'... 4551... Tw 4.. .

. 4i'MMiirM>) .... lWr *b kt4. .... ..5.l. ......... .....- !UfK a .Ur,UM., ...*. UMta /W t4 I....... ..... Itrl ...,.... ......of ......., "........ Lp.i. I ....... -
mf .... ta lU UMM M ... .UbtU ... .... .. .aMi. ......., T US .
J 555 .
J. a
WI..... .. :. n. h.,: ,i= l t..rne lU .1 Fiaby. JMM* t4 r..... > Itr t.ttrw.d .
t'S.... ,..... ...... lest ,... slut. I Je Cwtat f w '.. aawi.. JaM -.to. ) MUM. "Ut7U.......u n.
fab.. b ta a* .4apr ""'r' ,.... a.4.. ......,..,... t'INd LdJ..R M. 11.. W.l'4JtJ. I I .IJMM' 1 U lnn*.J... T.....MlU ...1r 554141 .. ......,. .... ..... ..4.., -.Y1 CN>>c--t.p.

IL.tl. x.n1.r. rail.tarbrkU. .1.555555 ,.. .. I late, 515,1. W 1 .. .N.pi.J "" j F i. truMj, c r. o...*.. L Im t 14 n...ba.w. ...U 1..r aalto 1...11 a..r.. M i 5511'. I R.S..R.w :1.--t..

jr.l4 M .... if (MM N 'J ........ .....4 ... U* p.... I I 1'k N t. J..ls..riNq "... IL Iti'li. ...... 111 p.3tiw aI'w,...... $'.eII.....1,. l.MIN IN. 3155' ..... ''A ...... :J.. ..... ......
..a. ., ,,1M. aM r.... It aM .. I .. ........ "
.
r r. .
Ia. .. .
4.5
G.i.fwii4i G.I. Sisal at" -I.Iaa .
-
.L 411. ,. I" 1451 ,. .. IJ .. I....... Rd 1.141Mtr.lhi f .145:1 r.p; '

L 1,155 t.sSN IJIIIti(1 I: 'ra... U* UMI mtini M lU. ... w .a...... l4wti.Ii.i1N, 31' ."! .._. MwrMl iUMiU N.rl.ale a.lklw.aaJar4 t.-Sta<< +etii LN. Ptd..141aI.pf,551.1a.I,4 {
.?515.1.. a.J'.de aM pdiyItniJ..t s -t'iaa.wJi.. '..... .... 1.J4.N..... .. ....... 44.IriMM -...... .a .... .,.....,.. .. .
...... ) pt* kjr. .. .T CJ.: <.*...... 11.1411 p..e.-.a i- ...., lit.. .a. ...
... .
J.l. w M...Uiaik,I4..yReJ w' 1175
.
Ie flat b !tt,1.e; I I I T... ..... ,.,..Ntl(\.I. U....... i W.u.iu.. Il.l;:;-,._, ...p.nN tile ............11'51!. >.. ( JaM& feltoa b M R If u.lsss. a

.tfJ det Ie&I.. lk.... meM 'I i tU. -peN Iti..iJ..td141' A U, J.... 5511 ..... a tout Kdrr b 11.5.51. 55511 1111 II,.... ...... r,... Mid+..-a....to.y.*:lIIiN..... -.u .....! ..u .", 1M....., Ie

M.... R I Uw....... ..W.*k U bto ,.kN fA a; ........ ii5 .4. <.... T1>.r....' .IM a.nl t'NJi..IJ iU .... af J*. ....1a11iTaai.lJ. k, |U $555 1 I.... a...44MM j gi. i** ....a.., i 1 .NN..-,..,...151 Nh.
"
.
..
k. eU- eW.3.g IM44JI. sail ..
f'll.lj'$ ,t M* ... d.f .. We 1551 Ie tft<**.*k to ...514'5 .,..1.... lU p-4 'mra-M ., M"&fiMa I .\...... .......... ........4. U .... t -....-.. .... ss.M

t 411'1 it tN. .55155"... t i,..I f..f* iu N l.....*. 545-1 ie 'Le .............. fcr .. Mr.ia( iU 4... to f...,... kb Mttkn a* I 5..a ka.li" Uka.f a UM a kick I as.rat..1.Tilt..rCXIAXA...-A8: ,.i l Ikb: Ii ...eM I! -.....S........ ........M. ..... ..11.I.r.t

iL 15155'55 .U pNSN5515,11 .UI. ...... I Lh. Uul AMa. tUj .Uk ... M. ..|. j .a nfcrfiwa lU 4,5155g i Mr" rafk *cra I.....1.. tU. a.M. UtvrMulfr e.sLr.n. Ute. U'..... fl.i /. I .... .....At .... ...... -.

.gp..t.t ......N M ..... *a .... ft.. lU ...., a W ...., J ... tt*.,*rt, IMIaM4a Fatr, ll tfa aa4 atUr I'MMB Ufcm ............
... ... .... l. ell .. lUIt to FfMB IU 5rMMIMM HUIA ,
cr I..... .
Ur. .
ps 15.11 .455S : 'N'I CHviiMl. ....... ...... .\,........... "... 1.554.1w.. a y 55.3J lU ..
"'.... ia .1w5; Tor ...,. .. ......, MN* .MH M iU Uta t I ILt1iR.. ... 1' SM! ..l''il 155....551'.1
sr L 1... ,1Ma.. eNrieMl.ea.RNS'N) ..kk toitai 1 .......... J.5/ i.-TN 1'.w.4 1 5.......
5.141 ...... doe [wr.11 s1.it I 1.4.1 .i/a \\.I.J.I ..... ,....eN .A_g lU. eaf|tN.l 4..1555'C.l. ..*'. 155551 ..1'
w Uj MM to to fall .>l ,auaai4 kwa to rarM 111.1.. c-e .e1 J.Ip .....,.wJ "I &.. u....... f ... wUr swl r 5..1' till ... ./..
.r1 '
: IftI ....... I
....... --. Mid. .w. a .I ,, al .,.. 5t ill ft i I.5./
1'i'i ....! if I .. ....", ... e..Me. Y-J Kcli a tUrM. rUrya to iW Q,..,1 ;i T....-....(iUF_....1 1Ind... ;:.-7..1.d1..t..l.aq
._ .: ..." p.3d .... -itteIft, TIMM MtMTM) .iI... a'vUrl ... ,
.
.. ,.. .
.l .. .. IMa ... .a.- rpt 5551. 11. tt.Jt .
.lSSIJ ...... p..a.fx tor M .. M- II'tl.s.l: ,
.... U. Mef ......... .... I .... .'. )1. TUfcf ..al.plNLlflwi. ..-.| 1 M aftata.Ba I M a .... M.. Ml iW. *..mttIU ))Jwh',... Tiff .... ., ........vi,.. i.s1 11.\
t ...,....... T4 a..... 1551 Ile r...... .!..baiiay. .fa. aa4 ha M.M a* Riltarw 5 .......,..
BMtMibM U ,.. Mjf..* .* i.**. .; the. L J. .M tU KM* ., lU IWWfc ..... .......... ,..5 r- Iooe4.
... .... .... ........... .151.14; .... ,
3tllf. tU tra..alta.
5$55 rr .et- I e... .... $........... ...
..:,.. Iii? ...... I%..(Mi to lUM a..a.a'J; .... .... N Ulli 11' pa rs U 111! w .11 ........
551 1.r ....
M4 .
eel .., ...1.1. aVtaji M .....ft4M. ky iU Jury...I IL J.4. Ie ....., Jr rifta ,s. I.,.... 55.55.41,54 s. aatlt 5 555. 511 ...... OI.
l'5i... it .ftirict M4t lU 1w.ptJ Ie a..r.i. lina7.. .. IM. L.5.t
MM .U* MM .fvt CJ I ,.......... .,..... t4ti..Mia TMy Mil, ... ....,...... ...., -... I, tw. t11.5J ........ N'waiw. ..,. 55.5 ,y ....a 551.1 1.... s.14
1..... m, .lief w t..w1 IJ t L. ... Gnat, II b "i.451' (Wt all 1 i ... .... ,
.
.. .111111'I.N.e .n' I w N .....
.
.115.. "1.4 IN ....... h.. fI .... Ie. w t&-,
".. FNa .,m"-,, .. M **iii.lj 4X4Ur r 1'.". ; .4...t.. vIB lost lU fc" +I 1". W ...,. ...> .. yi .it..." .. .155.4 f Left lt.IfaM ..1.-.s..1. .. .I 1'.. r..n..I... *.-AIk ,. ....... I.0i r.::15.1. : 1151, M..rHrlSwt.

f: trssMIis."'.. ...... punpllh J I Cklwl .iAy 1 f x t aMMWM lUkAaraiaalaf Is WM .55554.1a toMM ,,....... ..,ec ,.. ........... .... p1 .......... n.......
&...' ** ta'lU UaM ,- -14.........
-
-- ttl I UaJbr .... ......... .. .
I iU TIMM .. .. ...
.
.
.U. ,... .U1wMilwiU .. .iI Lila J... ....1. t "'f.'" ... n-. ....
tgIJ rpi.SCSI .., .
s I C1iIIblr'.. ----.- firsl.N1a54iaJ W ..... ........ .... Pawicl Altora.,. ."-. ..., awJ.MVIUffMMt 55551.54 I..rVi4 .. K ArA .. .... ..

.. c.-{ $.5U b peq'tw. aMiy prrei.rt..t.. Lu...u.-Jlt. So...wf .4 i lU a M ry. .*.. lUl .... LNfGat IN. l..aj.-rit it aU .... ....... Ulib .. .......... 4 Nrw .., ....s...............:.. ..

,....... ...1&ijI....<. ttl .1451. YJI 1 TU AW;. .;q ....> M t>4J ....'..'liap.f',.. (-'c, ...1 llraar/, ....u .....,. IU u.....,. I IM N.5r1 N 15555, .
11i..triceGut ... .-. It U. .. I .. Itj a. Nra..1.Ild(1.5ani: >)lfrt"iM. IJ .Sal -4w ........ 415.5.. {..,.
:.
to ** iU MII LtgiabiM* 'y iU t.. .Uny .MkMl aaiUrky. ," VTa Ul Nv1.1yat..L ...... .....
tl...I( ',.i"9'lr" 1ft .J'....... .J .... ... .... .. ......... ...... tlw !j I .*... M N. .:.1. .. ""'.....55 .A...... ..-
..
c Ufta U Cf* i5ltsiel a 4515 -- .....L. ar.1.ia.1- W..N..... .I... ...... ,... ...e ..... ........... r-'M talMAry 755,5$555$5,4. ps.. Isauss
1M 1'I........ 11II ".N +. 1..$_.i, .... .. I bM114Lw.N. 1.1..11.1. to iUMli .... xib........1.p.. INS atJrGrar i MM tU. Dutrir AIM. AawUf w1... b to*TVM al !!.....' I 155551 11-Iw.S..ell. .s..N./. .._... .

... ....... NI. Nlpat aWl 5/555/1 ..... .......'II'i: 'I. ......, .,-- ......... (.N GJwtw. ..I IL.L IJ .Ite .s ....... 1 ""17 awl. U... .4 ta lU ......! .ftU 1 I..a ......."...tM' 1551 dI. 14. ... .... ....e...st...Ie awe

.... .. thii.pNI .1.......... ..., ,.T Uh .. I ..r..-.... lU ackar to lU .4Wt.U ..t..I&1.. I .555.. ...... Ix l....... Ul .* ...... affoi; a .... f_Lll..t1... .
..... .. 15. d. sr.t.... tIt I...... .al iW ..l Ml ... "= .-'f .....: .
'.a. t. I o.h-&. f M M .*. trafa! br IWtUraU .... ........ ........, ..... .. W ash. 5511 A1tN5MJ lir5frl 1151 ...... ,. .._. .M r al fl.Jvtaw :..' .. _

...! MJM.I ...! H"'- MIMto v..r.. .... a.Ispa.1__t. I 555.... ..... se ___ 5544. it 1151 iiTif .. w b 555.41 N w1 N tjrfa .... I'In-&. J It-, <..*!.... MI. ,.iU..,.tar.. ....TrMk..., All 4.' _.. ...,.,. ................
to...... ... .k..."..... /a, t I. ..... ... ....
.trJ .4 U. ..... $1r < ...... ..an. ., n. ...-.&. III tlS. 1'551 aril .fish,. 4..-**, .ass 1 A ...., sr n1 .

.tied ... Mien. w ........ 1L. 1'J 41u.1n la.. FVy Rill; M.., .. .*.eII M. M lU' )1.. t.-l 1, ..... .Ik 'lest ...t.l.I 1)1.--. .WMk A Uub. i.lalwr..1 A.w 5154 n.ll...'.-.. en q
aWl 155511.. M 51& htnYt I. .... .. 455141, l'.aa1Mw1Ta .... ......., ... 151 1'. ...... .
... ., ... ....,.e.r." ., dw w J ... 551.E ..J aitvl aSl 155 e S55 .((7K ....
...... ... &1.11..... M ...... W. .,,1.... ..... ."" 11...1155 a. M Qa ry, k Ile 45s&t. d 114)w.aTaa.TYSLJ a..1 Ut. .., ka... lUy 5511 ... .1545.... ;: it........ ..a. ttI r___ ::.'-J//I S 4.........Ie .,

is ............... .. ..l IT sue, 554'1.1 1.55.1'.1. ... w .....
t pi5.e./wf .....
.. kj )lu.aJu.-". ..... ,.* 1 41 ... tU ........... .. ..... iUaetMafiU A..../. t tJaJgo I 14,15 'lca 155. 1 4.511 to U. ... ..
J. ... ... ...... ..... .... J 'M a >af M I I ..t ..r1 ft's. .....
.
.. .. : '
.. w0
.
I' .
>.
Q-i-I ( .155.55.1 af tU A I, ..... La11 Ie, I ( .. .. ....*. lUt CUrfjMiba M M Tark, MJI lU f..4bU .1 I. .
.. Ie.tMrf .IMt_ .o..l.italfJ !.M
far w pwl ..... .. i .
.q lU
shut
M
I iWAa1acU .k ikrf ....J..u. it drj *...s..1 )Ir1.It. aai ttaIaMal MU MMM41' a.J L "I I IB -- .. ....
Ul
tick tUt lU MBM4 111441 ..... .... .
..
MMai r .
vjaiMikj MTMM T4 sh..._.. ltanl 115 50M
554
SpIL.i .CJ JaM SIt 5551,5551 .
..... ire ..SJV .r >, ba4J lUl(._ .....
,, w piilsl pere.ea et .. MUbMU II 5515 0.. 4 ........... .. I" 51. .. Aaa.-GeMN >'p..J es.t1..1. .. I I.w. I ... ....
ibis aaaU. ... ... I FraMa iN.1N .... .
.... .M:. ., II ,......,.. I ererJ ikMj (4 tU. fM a a to Ikia > "" I.__ .,,..
i 'Npiieee aM r4tir 5.'f ....... -.. UOTM .11 .. *.., 4 ... ..... .. .... ..... ,....
,........ UMa....U Mom, rarJ M>4F [ JheIe4 *aft$tag al l' rt t+in TU- .. .. ... 1 .,......, ............ ...
,1.rs ".1s&aT CAli"w tEtWats.Hi. .a UM. t>..... I 1,Les. ,......... Ie 11. ....11'1' -.r-...., .............. t4 T UM:" Ubrrial AHMMaa4. aJrM. ..4 iUM tag Awa >liwM. "..II artOWry. OalU I N t+N.. ,

.. $1kahv.11I These Y ..... .*,-.,.. r *. ... a.k, I., Ural ftiiahi_alaal. ...... .,3155 1444 a ruse ...... arrival. al irt LTM lU AMMMMJ ,
I .5(545.L ....! ..
.. ..... .u .
.. .., M& St11.1.1L.5MNs ... etl.f ta.w.t i lU MMigari",f.... Tikl......r.fM4t .i.e. kaiiaJ "Lnle. I Ij. tLe N t4 ......... to ht.t: aN CMiri M at M! gruMly taat- .dr..a. j'"'
mJitn *<< Sh.ISrii.h wkttr Is.
/ 4111 M .
a.rU45w'I
t .155165.. 9d. N tw...... bin dial rre Iii 1551.iN... t 'I"aMa aat/. aal >fjfa| uI 1 + ....-.. raiara, ....i....{ tWl I I... ... ...al to MM. .iI... ..., ..r..L. IU Ua 4aa.aM .,I ,.... t 55.11 Ie .... ... .....

H., U ..inlrthg .i ..... TW 1.t .... :I ...... aof bUr. lUy av'tkl 4M ra,i C.w.. .. '-'J zk.. a.rz..1: w The15.11 SIN eajrY eJ.Alrlw ..... ....".. ..1554..-..,....-.., -.__.

Lt......a. ...... .... ."..,..'. .. w. ........ ...9 Kv4 Y5.(. ...."......, Slit ...... tn...., iU cries. ....., \\'''''.'''; J....&.-TM Final ........... -:-"-'

......... tfe M .... ..| lUA ItM M M IM I, A'MM ;hail I alM* ta-:-M*lrtb! ) aifckl jaryMa.LM .... ...,. lU b4. Mfc> Mr.t>M., ... M taa..W. .,........ M*Lt.Ie fan. .... ..... '"/ .,..51..1'....I.-......aM,................ .14..
4 ... ... .*... .4th t4 ........... w.M lU G* .rai> >l. IUi j1.
.. .. w SS .. femes 9t. 4Ma ... tU fta kaiitf f D.Iakn4ca Faatif t lUbM If ... .\--..,-/ice
a ) a aa" pn1a1N .. ..... -. a.I .-.,
.. trw1.
... L.l.p.ltT4..I.f.eft J .M. !I ,, ML.1. the ......, Ie las's'es M .. Okt WttafMa toMa wi .>...%'
tUtf ....w lU.*2V tU. .......U At; __. I.- I Ile .. 1.1.115.as1..1wlot ikM b

w4 M h '"''1 tp .a..a ... .. .. 'M MraMT/..... f sal L..N.A frtwi.j{ r...,...... I \\.... .;i,15N: ......-)1...., ,... CMT af<......... .. aM at Nr't .. .......yw 1.5551.1/455.1'.,.... wi4.., ail1.. ..

... IiM &..t4 sf t.i."wa.:. I. .M .... ... .. lot till .\ pNlsasispisisls. j L.l.lit/, "" ", .,ta!sw I: It b ..It......I at lU 8..a ft* .....risj5wed,555555.1 .. ........... 55IIJ ...* ..."d..... s

.e p.IC.h Ie ......, .des.. t4 a 1M..5541 tiUr. A. ... .U aiatiW 4ir pal.wt. tIM ....IM Ir Its sass as t.h..p ass J rut.r, ... ..5 a.. Ie pi .... I
,
ia *
I 5A S ...5 4a51 rlU > 5554 N .
JIN.f ,... ".......... ......., Uw. w r r.. ; .. S$5 555. IiM rIre -.1'IJ aI.t 45.41 O..r..at 1551.J (hail ..* aM r* .afy.bin. u.sreM ..4s15 .w.io...........If 1
--.ttI Ma1ft41 1...1555 1551 UU UMI. b. .r TMtiH a'i1M
.... .... ... tory. ly
... .... : ...T_. ....... aY..'i
w. tW. re y srt M 5511
I "" t... .. 554111N
... ... ... Its'. IV IktMN.. 1.1.-rrw.
l.f. ....- I..IIa..Jw i k ...Sf,'-........ 1w ...-w .,u.w ..... .... ..a..u.J.- ,11. M4 Rp.M doe w5.r I .a --pNt t4 $n4 4ec....... yal kbna. .. i.s..4 ....caul0.5.I .I +0 .. -tNa...

Mr5/ .. d.ie ............ iwJ.sll ,,.., A --/ .... .ill.tie ....... ., o--.m. d F- ...... 1M. 3551&... N pw. nl ..-.. t4 .... 514. :.= t5aphe 1,

....... '( ......... .. tle.p.Mla w iijWJUfc I. TU JbMMj MT -Wa fcvwa lUl. Mtt ta tlia a>...... V. Ua aaA-:!1 r,.... .. o..w.. .)I........ .e.. LR ...... G.1.1..r.. h.R1 paew TW.../ ....J test ... ... e..... Ik*

.. '555/1 --J Ia.. ...........4....4d'1.. tpsd.... ,$. limb r wfi.e. gal ..... .. aar tiaiaitont a*, Joe 111>.'....... t41alNl.aTI.Itr.i.4s ... t.ai TU.t...|*M na.0i.... Ua srIas.4 M..4.M...........-... A ...V.!55.'.* ia..M...* an/".._we\..... ... M

totit* it t4- a-.. ...... .. ...t aaUat I altT1- T.\iIe.e.a.;i4 1 j" ..,.....;.. aLt.... .. W 1..i.I I Nit p.al.,1. 1(1rrie.Ia .*, IW faUia |!a5. 5551 ......... 1'55 to itoM ...., ...

L41i,1 iiv.-._ M 4 wk4.ra to l" r.. ....4'M' leZ....... aMT Ikia H..**. .. -511. ,...w.. ...:.I .....&1, ,..... .. .... ... ....w e(e.1e.f.lpod. m-m.4.M J ...*. ... tW ........1 lit ..r.'i., ...M..,..I...cal.1-....... N...

....... y1. c.c.......... .-r-. atto.l.J .k.. ..j.*i.. .1155. .., i 0155 sZan 1.,15.5. INi e""I'. I ...,.tw..l 5554.455. a 12.311. bull .O<.<{ mt .-u..* IM anUafalfiMMa .

..t. wig Ml UtfM .&. M4 I. ... 4..... Ie. .r. ...... .1." M c
1M toMMwr W. ........Ij Ip. .. .(........ .. ,, J. .%... iU a..a .., .W .. MI: t '-tt'J". .... .. 4 dt44NLJ uei a-4It .as...tfw... .\.-caw.. i.4.NJ.U....,.......... MMI""r ss.a....... s ... ... a a* ...... .1 w.. t N.555.1.., I .M..... I far*........ ....

IL... .. -T.NtJ 35.5k .... Ie e 18 MNM Uua Ulfa4.y. i ilia Iy ./4. ... I .Ml.**"
55'5." ..... N..11e M 5.155.1! i 555.. --R..1 I -'...' ..... 345.3.4 ..1..si1.4f1w to .
ts.q p q ... t. iMt..t.ls..kw. ...... .. .....1...... : A Cost& Ousce-W., bar. fiMaar -- ....is1.. e.h5r h.... awl ,....- lU. .......y leis .. ....*.! IU 0111'I........ ...

.... tl.r .... ..., I Tttl K nn Cabs tUl a ? I 115755115, Ltral Pins.p ....-,11.. N's..It..Is'L.,..... U5... -J"g ....54 ... u......... ll b kMMf MM.y toMJM\IMa.KU aM,

...... ... .... -lea fb Iiel dRaae.r. iris b M cwt to .*.... a r.... .far tUa V'. hMtatkdl .. ... M.aW torn.T t55n..... ._..U.s..w..i.l.. t5.... 5115554+ >... ......ail a aartafa .... Ua. k* '.4'to.
....&.. t .AI.- 155'51.. ..r Nf1"lIe' ... p.es I.,aNl\neia l..... .... -- '_ .5n Ibis .r k toM. ya4 .a to a
A.... m..a-A .i1* I t .M.-. .... wi.. c..w.r... ,, .555.54I I IJ ..W" sN- ..., K ............ 1,a'Z: .-I. 14. >i .........,.1 Mat A .....,.e'........a.., .............-
I.
tK ... ......... .C... .-4 JiI r.IJ ....... ... lrlmt4liai. ..,k..N 1..t tW Mawat eWe ..., t...Ill ,...... liwirWt (... u.. : AMM, JM T-Ew.J ...I ...........1..11 a W... ... 1Np,

..i.i.l des. rat54.55........... .. ..... I t:Ar rl t.4a.. s....S SItarglR e1.1..f.ts ........... .. u-. J.,.1,l "Ti': 'J 'wlU clad .... j I artMMl U4 a*.k4 M Isles. kb ..., Dig I .yl! N...... s5.... 4554....
t4 IIJ.... t. ... Jml. .. .. T.."...-. .MM4liM, I : ........ .. .........
.
*.19* tlk, MflU.MTW "' ..... ...... .... taUa lU-UrtMtafy M.f. j | .a*fc. M tCan. 4 aw.ai I \.k. "... -AM v.i .... ...eI a.UM!...<.
.
ps./.r..ys 1i lU W SrPp.,1 ....
wa ...
)file aN.--.. ..155.1 ... I.i.rJ taaMry'" .. .W iU ....... __ .4 155 C.ts it .... ----. ,I II. M4 M4 lUt tU Ma.ta wi.... .J..t I L1.M 1s .... ar>a.n4. ....4..to. UK I aM qr.. U .M...

....T. T. L. ............... ... ...... A*a.. I. CacuctwL.|... E.lU I... Ii ... ... ......., s uIr ........) 4i.l.a..... ..-.. Uaul ..... t.w e ,,i c.a.aa.pa..w. afM rr-.ikM aw* iM toMk.alt .

"i.1'.1bl. II..N ...... Muss. ..u tora... .. 0.11ssay.isLlp4ra. h.. Yria. .. ... AIpIttJ .. ..J ........... tk.trllbtaM.,,.. ....... 1'i" aM>..........k*. MUaTU ....... IMi .N
i....... .55..5.51 I ..... ala C ft. laiarad IU.....I 1 .... I5. .....MMMMMM) ..".., .."....... -- .

4W..l.ifd, Ie M....f Niel.1r' .. 11 LINa..wJ ifarfalaiiil rc..u.n...,G_ 1 1Ua '.IM .. .M.. UCai pl..s4 lbs.1'I.&."" .,"' .... l............ u... f.......... at.sail 4Uf tri*'. Tn "...uW. .... ... .
......_. a. ,* 55.455..1 iM.Hir. aT lie IU.UaailU ".m ..-.. ... ......... .... .-. rl "' spwrsl..le ..... ...
..... st1
1"'l ff tta .. .. ..... I I
1115 N N5. .I futee L5..a II. I..... 1 I f -.s..
31&.1111 .: 55 w. : 1111511151445 r .... a L ..... MtoMa rvMit Urja G.MrakBtoaJM-
P....&II...... W. In pMtar Mnb* af C... MT t......il1 k*.arM, aaM? ,I a4 Falarto*
e. r4Htf : ., J. I II 1 35. 1i+.... 15.5 1 at.. .fe..... Ul.. fartUrt arrita4ta tkat akj & .. PbricV.TUj .
..MM ..N/Y 1t.IS.. rut "I' 554 All 1+. >U U'a sun U >.. !,. 1..11,1'... MMg .tUatoUaaiM
M a--t ... a > I I I -.It a5ppsl. ft,l.., M H-4 m UMI 1555.... *. I. Mj MMM .*&. kt lU M*. .
;r .f 1.s4 Itsilt..4 .dl Mr' tr>...pl ... ... iu ....- :.r ,......,.. W. w y 55 1 4 a.auMUM .
.a.... ......... ..k BBMBBW to*. >J.MWj r a..alas d .p....- .... TU ,, T-4, JMMTM*, .-. .M*af ftMif a tTMtt M a..MMMMto
.. bU. laa.r'n
w.a to IM ttfkU I. f W T :p5o.Ines iwri.w 51 VaM w,. ......., e&cI...155.. tU........* M*lU ...... ti.eNaltiw
.... .. .. U.!X It. II U Mt.. )C4Uh set ,.tt{../ tM IJa..y C I Mir J. wl.n. t:., ... c.L CTM. ... W ...:.... .......... 55.. &M *

,t tr.i..11.. ............. f\.1( tI 1:... It mm,..mm at lU Mk, ../>, 55 ... -t.... ......... I I.Uk4slp$4, Jw 1..t 1 f11.... I ........ ......., ... lt.Jwa, ... of 11. ..... L ........

4.- ta.e.li.rol 41... 551 a4 a* f.,. i: ..... .kr.-J 5111 ..N'1' ,. '..554.. Lpps./lU .... ,5555. : iwposd.r.a..1 ..... l'at1.6.4 FUri4Ak.4 ... M*bbaJ.
( It
; '
R 0.... lulU, ..... : .. Wa CM! aka
Aimtwrq..V
" '" MUat toM. ..
* 1 ttis 1
1'.14J leA ,
IIIrw Les..Ie ,. ." .! .. ......... .. ..... 4 ryt..01 a mfymmt
e.e7 nMi.p Mtoa. I i w UJaf Mia.aa t1 js51 r ..... d W. .... ttpspar IM* M...aa4iU .Ml. IMM. atMiMtoto4 *I ........ .. ..4. ewtr1. JII.....a&iee ., 1M .......... ...
4T
ta.l .e'"t ...r,:... Mk/ u.es.Zawy W fwd, .. ...... .itla
I .ta5i 155.4. ,. U4 a/ileNN.f ...... In. .tINs.M 55.1 IW rTn.. .. ....
&.iI.f1..... .,. 141 ....... t'". i ...... "I... N JwterJs', to ...)| ............ M k, aaaanaJ. al ...la. .N.J.r l trd. .MMLI .......1, U4.WW4( ....,...CO*, ft.* .j.;.j.I i

t ......,. t.............. I Asjway 5.h45t ... I ... l Wt,-. ... .... 14,51 ... .. ......LL .. ........ >,,!*>
-
...... I .i.M4, S l "' ..... &..... 1 .1 _......


'M .


t.a- '
e & .
-
.. r.... .... .
-- ; -- T ": .. '
;
-
,
...,. .


,


.' ; \
;
.... .. ... ,
o J '- .....

, r. _t a Qven' n 3tcrn 1 I I*eAltt. t.B ..Cum.-T.. l..or

,...I btorkM ........ kmto. tk*, H"'Hnnh. sun SIllilY.t r t SOLDIERS' : hUH f.7 ... t

: ... TM IU.. Mr. 1... w.1pt ..... W .... .. *'- tojrltof ..- \ 1.'ta .n"! '.'. "It'S' Mast fatlte.' ColI1l RU1.,

.ld.. ......k1 .M...... .. as ......w.L... a 1M w.. ILani "1l'K. AM l\TKRMCl: E of the Suwanneo. APPROPIATION.LLVOLMCai --

1h11N1.LTs < 1I'Ilq k" .... .... ATE LU! Dlzu& ,
KMUar ITNE
.JIL. ifIECHIII |
I,< I ricm P 1. r.M. ...... wi IW I........ Is'. i .. ..lto'M |
Nlkrrtlw. .. I... ,44 Wrafobf "Mrblg...l U *.*.Wr lUgbrr .I 1M e.w.wk&1A .........w w u. .., .. J.q A. *>t*.is M1 .-*.IliU- HM_55.54.ml to IMl IM MfaMitr I Thomas lWlII6viJtDRUGGISTS

... *t.kMM rts rl...,.Ip 04 M Ukvlt d..drij. .. MkftMI t k lMTN Purl mtlmt I.N NNN/ .,W NT.....1..xrIW -- .wl.l .

*.......,..... I,M' ieeLiIit, a w k NIiki .. Ie t jl.Jt. ... ....... k -...- .... ., .a.MU...... N *toWHMiil 'iii i iMMtoMMMVMMOTlMr ............ ....N

I t'" ....H te*t..f INr.i.rj ... : rfl 4l. *4 M>.I

r..Ii...IT*** 4 will krV4. krarktog tU. ..,.... ..... b M>4t, I JlL n-nu. I!1'I'..M*a 3sUIkI.t'&L *. M. h1. .4...P...t. r-nPJ ft..R(wit.......N M NM IM*M I

,I' CWt HMM,.... ..*. Mxlj" in** lU***!... kM W4 kB W4 i kJikMcBVrl '-. ......... ....-y TMr l11 -..t .....S. ....."' NMwvlttl.L. *. ...4..to...IM...UM r-." ..'.1It..r M4 .M IM ... I ,
X.f* .Mr w$...mt.....*MM IM us. ...... :? *
MM! k.1.I.wta.1.1. it .*..U. MMMk |II......*...U* M..*t ..>.>..*l >..*.*.k to....M..**Mlkk .. a. L ..,." NrMwkl .... .Wl*to IM MfllM .M.*.|*J....1

to tU kf. ..*..... I ,* MM!. kM/Ub tkbm4Wr I. %_ T-. _. ... f Mj ....--- I I ...._---., ..... 1&JHKH.1& IU.
1.1 ( ?
] ,.. .,tn* .kM. I..1.r.Lwd .... M. Tuvrftiu & mm( 155 5.51 NN..... .........., N w...5fr. .

t"Hn--N.: : Lnr"'l1"... 4 totbtkto. Ik* Mgt*b Ik. ..... M4 B..r4 *, vtrMM*,rW IM kMM. .... .......-.. .......: I IM -* M *M4* MJIl
...., lkir MrjwIbM. .*. N....._...-.iii rlutl. Mk*. L .Mil' 1KB, II IILA IM f./I,11. r Ta.IN11x1 Mfl4T Hfn'rtfftt'f
dtLi.. M ..
UMg 1r"l ..
WOCt
.
---.L..4 N 1151 lb. ._
N 11
kj i r. PIIIIJ;, AI ... Mil.t **IM__._ ... /i ,...,.
I'. CMM AMMMT .. I..... I..***. .., ik* ll .b b MM4U. Prtk I N Tn..al t ....fwrlN. 1M MM ....../'-<1.. r ,to I Ml I ......VH Iu*.....s.a.t.1MEDICINES

i i <" KrrrMjt rW lU ,..... ..M wr.11. *.. TU ..*....I 'F tswt- .,...........,._" .. 1 n. ... 5.1..1***-..tst .b...w L.www k 115.TM I

I,........ ....11.h.Ilrn1.IN I ')..-.1-.-- .... 1f tM ...- FULL ........ 51 .... 1 w.f"
.. .... ASSORTMENT.
f/ 11w .
\| Tug Ck rk_Vr. ..... .. n.el I.... ikat ..... tk4r r..I<* k4MM I. ., .,......... r.r n.-Ae..... l rww....5.54 IMM N N./.wIN -. 1.....wtw .. ,11./t p.. to to 4 itokf*.t/to. iki* ... a tfCt

.: .N/ .. ........... ,....J'1, .. t Ik .. .. ........'.1-.... Iislu/ .. p5.55451 Si, ...... .pprus.4 iii..., M.
r.. wr ***M'y t+ .. to lU ...._... ... ,...... t....... i.K. IMI, ..... .....k1 3r N ....... I IA. -orDRY C N1511IIL .1'.1'I.
.*>! AMtft 1-brVb. if tUjTM aqIN ;I I I.. lt..t.... .. .r.. ....,a..pa.1' **n.. B I MTM M4 ...... ...., ft...... -.. .. ... ..... ......., I....N i1 a I

.. pt/1,. lip w4 n.........lor aWt I...r4 ...g-rlM> Bi......*. mmtmmm*.mm*. -.. IN ..... ... 1... IWl NY..sw.YM My TtV lk4.Photograph 11 ,
... I',. ,n. lIot nucw. 1.N tN W ....... N I
,1. .' __ __ ,I M... btoTMt U* .... all. b lU ..... .N1. N ...... .'tlw t... GOODS .A1Jjf.nlaJ.JI I raL:
c1II Io4LLM.o.
E"rwIIA- Ifun i..1 1! Mf"ik*. Us..*.r.... tUa to lU 1 TaxFareraTaaoNotico. -.wM ......... ..MN". .
ny.- I >. BCKKBT YIT'%. THAT ?..1..r t.l.M. N.w.l./. .1 N.r .-1
.....I| CMkHMr Ml EM' I ,.., .IiN..f 14 ,...., I 1 VorirK 1I .I1 M M... M M Ik* .....*)*** *......., -, ............. c r..., r..i..l n....ie u... Gallery, .- ., dro.a S

dllwwNi1N.iar.r.. r.3aj | IM kWbflfliiMll. to .... |..lmi ..iM Mr* fc.Mi. *.-*. *HMI t | Pi us w M 55' M. l./.Mw.Nw :I II' i ....HM.,I"*MM JlMliay.Ambrotfpe. "
..... M w.I.w IM MM*t..4. i*_ TM* ? JAUrkM Nu..N IM r.I L.. I, 1ti.4 .Itril. .L..raI WM> V S tV W*T ***M S>4kk tFlVa'4> wrwor MM),
C4 ... ..**. M.MI. k4 tr.l* M ...... ..... r, 81.ty *
.1111. MM. ... ...,...... C-,. Ur tA .. .. -*4: ......1 i rhotecn.

...III ....... ........ j --r'"s ., ikm. Jrmg. lU hit tmtj A M4 AfMl tT. ............ ..... IMt Ir**.< II........... Wwi I rwrcrwr.TOBACCO. .
.
I ............
.ILM..o./ 4
........ 4 *. M M T..I
... S
.w4 .
I .- ; ... ..... .. .... x.11. T < I..........,,.. .,t.'_f t-- 1 I *.
pITN.IIi tobrw 11N. ... .... ..... t.ril C .' PUMT lt. fkirt. et1T1Oltr.
It. a..wx. N. d. ,1.+. / + 1isSisSiui w.NN.( ..w I mill i >..|.M'ii CUi t .e-lalf1ot

IiI .b .. .. rm nrg Mrffrv L,4.. I.... .. .. .,4
....it ..... .... ll.ll/ 1M ......, ....... "It .. ''JK C.INd D3..l.dy Ibr4las .
.
ml } ll WwU Cart de
.
,mm Mt M to tkbk M. T '" a ..U. Tli.1.1..It1.r/.I. I VT I kf. ,..aiW to bkr* .... lie w__ "it *. t. 1M f.ir.1. N.ko-wM _,.... M s 'lob,,.
.MM.towVgvM*to|iM. JM MWMto Ea..a... o-.r Ii......... .. i/ltl Lilt. ...... Ibis ....-- N sMM, NI rte )'cos111 to '".
,. ITikrf btrmm r r .....-.. at 'L p usiusus 44..W' --..is 555 5.5. nrta.ttQTOU..
tml-...,Jas..... .t. IAi.." -''' ..........4 ......., 'M 1.- ......, siAg 1; -- ... IwM r .... I II TAYLOR Artltt.
i .zl S.tw..lk ...., ...........11 M w.r.,., Nr __ ,
Tt.-L .1i' .. '1.rut.. "A. la..Lp .I aM ...... .iD N .... -- n 1'\11. ..s................. .

.- ., .......$. IU.*.M ?.. Sa 1Jd .. ...,...,. I......... x.aj1J.wl. I.n' C..Cr*... M TI.1C.ftltr3l.. I'..,..*...<.......*llJj. .IW I WHITE SULPHUR ST$1PLrbiT1

.ki ie lti,..... Mil MT toWSMKm .acw 'T (I) ......... .i.I ... T .r....... .-...,.-M.n.... -.M. n.n.a.MwMiyN.; ... K :1- :1 t. I > CJ M

IaLh4j/1.1.1.. .....1 Ie IILt.rl.. I ______ y 14-- fw.N..-- IM--N -- :a: C) ]!] Jo
'f I I. ; ...... .......-N'.. ........ .....11.ww.s 1 rL01ID.I.TN _....
; .M kwt W,MI M to .k.. ... I ,Stt. RIIpt.-N1I..M.t..J. I N TICE. d.. .......,... ...1.p..Mw.t .. otts.V sa

f *?..*... t.wll.l A Mr ... .UtMt. I IitkanJL ......', rtukl ......, lWI'M I At.t rrBn>* ....*...4 I*IM tijMWllk. .... I ...........;.:....p.M.11.b1

I -* *** I lirg. ....*.. mfflerfmm .,J..N 1,1k4wf. .1... x1 Ire d ........... ...s IkC/l4 tiJ.w.... ....... 0.__, ... IwM M l./l... .r.......4 a...... |* OV atilt

DiNiTN&.:u*. ...i lUiM ...t II I IVjM'k JWri. .... tkb. flat. k*>l :| =:::: -:.='.:;:, C e._M*..Ml.....,. .. '1N--Pus's.....1 Irw M..w.l... 5.54.,N IM N ... kI

,... ii., ......., ..a..u.. ... ... ...- Me1tq. ...... .__ --K'rus \VAiILr'H : : La".'IbbMnlSkbto, ... MM W ..... M,at."t.. ..., I
kt*k.r..Mi.g w,*fWJ M*IM. MWU ...... ..lw ......-..... ...,-.... I ...... ....IM -f LM N.S I
.. .:U "'vr M)*.* KM IW|...7 i I...pL1 N .., .r:..... TWj ... Nwlty Ilk t.WN .YI .. Well.. HUM.eata .I .....,... I .,...w,....N tole p.5.w .
..../.,.... 'et'J ......Ie. a:... i... 11 ::.':' -...... Dose e rofttHy Heel -

F.J.kl'.H. lC. .iry. it i..... *.... .W ...... .W r.u... .... tTw .... MliTi' lie r..ucr I..L. F EMAiE I IS liT IT E. a..n.' ......... Calf .lie ita.IL1.: r..1. ..... W IM ,_f MM.Stolozi. sS Blht and dos.w .
.-.. mt ikl bw t1e... ..*. .. 1W. _--. S MN M......-:. ..... .,......,....
.... : --- -- I ,....,..t........ .. .........., ....
.
I..M a.................. ur,.I'IN Boota aid lFboee
j.U" .. .i.l.rtl, This. NOTICE. I ........... .. ., ,....... ...... M..N.MM .... ., ..
trx tkrM. w ...* ..*.> r..MMi.i 'rl. t I .." __" Ta,.. ; '
1 T C.
twS .. _.. plilir
M//w. ..... 1b1. .. ... I I ila Ns.w. I (Keq ......u1 J.i
..rJ ...a.T ....- rj jw pr./ ; ALL rKBI. 'lf 11.1..1 NM.r M* M.r1w u.r,. fl....... ... M ........ NjIs ..... N su. .1
I"'J I.. ..... \ '. .." It- .r.t Iff,...P a.." .-.-..., a...f A.N Itw _-re.% .......... N......I r.--at. .M N e. P.110.U.

... ""'::- Aba.lrj \"..1.... ,.... .... xwij it I-.n.z. 4 -.. M kMiky- ,..... >...4 MIM I<*).*pre ...IMWM ....... N GUI aad Boya Sbooa M ..... IS 5L. TH4IIIAJCommission UIIET.
p us ....... ..., .... ". ..
ell 1s1 N I.. ....w.....at..ay.w JLfttti. 12..f
11.1 J...1 .._ ... ..I1Irt .... II.....* y..rfcHiM4 ........ .... --.. ....-I I... t. IM ... N..... ., ,.. ......... ..',., trip .!.*.!51l fNktJ: A.ti..i&.

Iri.i..l y 1 Ii.,. W ...... ...... 4..1-4 MiM .............. ..I.tN.. ... 1, tall.*...!M.l.*ly'ill ._ f. .... .-r
,t eqUtp.ti r=III .--.1-e.. (I........ ..... .., ......- tlt.,..
.N..l. ...... ...... -,4 .... S li.. lk.* .,--. Illft.f. is .w. 1 J r ttfluA1./a} '-.1... ,--...M......, .. ..

t...1.. lU r.*...g .,iU fek 1 1. ;; J.r 111, lw lik *r.>...> ... -Mt w.l .. ...|M*.4 IM M.M M ik4 .. -.- ...
...). 1' to ._ AiU U MMWr.7.ty. .... ..., prp. .... eN ., (....!/. M>4 MV _-| f..to .. t*. Ol tM M... MM...4 MM Wk Miss I
Ikrj MtfO I .i... r-.aio. I MMM fcy Mi.. UMM**4 ..,...,N MX IMM heW ftV r......t...........
....r.ftal. -.,........... I Si, !_ to*Mm.. MM 4 ...*. Lust I House
Al' "v.' i... .e.. x.yu. +.. N 1"11'--. w i M.....-r-..... to,..ie..1 ..-. I a kM *...-..... .... ....*. ,
jtsol. %. uM.-W. UtVMHJ M1**1*M *>y f" ...............1 ....... ..... I.. .... N.Ll.a 51411 Lta.Y .
III. .1taI II. ,,jets to.i i4 Ilr 1... I 1 IN.rr.d..I HAT* ASP CAPS.CRUCKCRT .. ....., ..... ... .
.., .. p"r. t". .r..1.us'urn -, .., .. ..
... 1It's..
a p., t"" y .rl ij 1 ,10.i........ Li*.r ..... .. enI. ... IttilcntaPh I Nwa. .S1yi,* Mr to Ito::*M.M M... **4 k.... BM.... .IN ....

.. .... ...A..r..f tM* .......41x11 rylU 0-' .rl ile. M.r tV. I***' 44 tf i, ....... .tr..M ... M....d .. WART.M .: ....... S.rrM4 M M .....| IkMtr .*
...titiB. .fc ; -'. I. -_ ............ *.MM.fc ... IM .--. .. M jMk..**lU*M MMMMV.w4 .
gi* "
," ".bre'" ..... k I .. ...... A .
tv"> MASONIC. i I.M. M f. x..11. w IIABUWAEE.TINWARE.. a1.,1 i. M M l M IkHl" *5>
t/. ., ..
pup IM MM Mg clamP 1 a 1:-'-'. ... II.., .. .W .Ulto ... *..a i-MiM IMI**M4--**, M
.... N. ltw. ... tMt.JtM- I 0. Ik*f J4 *f .IMW iWf*.i1 ,I iM_'-1.4",. .na ....&4.,...., N ...
rwiM. ..br,.** tJt.ry: tot'4J: to I k. MMMM (.........*. MwvMwf. ............MN...--..w..LNf, .. \\'ooD"al:. tt.'hvu L ItiCSLL GAtXESriLLE FLAt:,

...&. ....... i* >44 .. .a M .wla.... T..... ........ill .... C.IN.'M& If'' l'4. Klf .1'f.t'
I .......< ky aI.. A. *. _...i. 1-,......W J'"y MI, *.4 IM. MM.I .! '
fI.et .1 ITrttr.-U.r;+.t....... IT* .:;;;;;: ;.*I., .r ptttJ.1M. s........Lxx..w t./I./ fMl... .*.M.MI IM)..... M<*4iy .to MMM** SILT 'IP PWIrt MAlklv7lnal '. t
is. .. ...... ..IIMMM.. Iw xl7 w Mii.. .. ..... ItlttOxlAw'GR0CERIE5 T' PtT._......., .Issue ....w...
rrr |'rtfcMM J wj.l1.. .Iw... 8a1 p........el)I....... ...M,'. ....!.**l...4. I. .a..._ .. __ .. -. ",....-- /NPrue.t Jul .... K

*towkcr, W 'U.rl'. Mjf...b. Ukb .b.w1:..... ..........p ulwt. .. _M.,3/1.I/X_ 1W t............I....... -....Mbeg. '.5.,'........ ........., .........
../W. .............. .. .
1 Ura. tMCt4 to ... ft sub SussusbesSUssuss &eo -
| fl
| mm* .Nia LiI.... 11..j' "I.....u.wrI I A Good | ....wi 11.It ........-....... ....... rt1'i.
1.6)r.
,v,....-.......... ,...... .. +I. bust ....g ..I irt ibjir I l..nl l .|..4 .. IM >... M 4..tM2j 4 M. \n-_ II.Its. *. .*, INIt,& ..... 1. 15,5... II.. .. Ilu .... 'MM.
A. W..U .... Ulf bufckMg M Ib Tri $11131! tlllwt-flw; ......* J ...WT N ...,... .. lisle_ ....M ,.................. p .......N tl..w..1 r./ ...., ... .,
.... ..H M4 It.4......, l*ikMr 1..... .-..LrN.wati .. .... aM ... ...... ...... .......
..,.-d w... ti. MW, Mf. J.,..... .lu .... wM.Mf .-. W.1114 .. .... ... I*Mt)M ills .HA krgM* .111 : ,...Mr/ti........... Ie A N.41......5M.. ... ......1M_

-et.er ell. t.. .... ...-.1. .-.. ..,M. M W.,ups.S. t..lr.NAx.. ...... 1../11 .w M ...... N tar...........*mm M k....IM !.. *f...
-- ---- li..... ill.............. /i.,4./L.. MN; -tIL L+l nI ,1 b.-.NTr.Puu ,....-.. ..... ..... ... .. .... ,... II
11 A, btiutmiCMMI I .........r N,.... ... .LwMrlw w.. ....w.Jw5i .ww. 'M... t\e p11.55 N 111 ,..'neje
BUC M.tMw-Hy ... rims.; fiu Iii.-A LEATHER: AND SHOES .. .........N.wq N.....N1.w1.r ww... e.... j M/L.
dll.T_. !, K*... rrkCtkb NAT..'- .......... s. ............... N N.y ... r MW M 1....)..4*...*f.VM,*
.
J---t )I.... 1.1iT.x 1 pNlrw h.. .... Ie.,. wj.1 n-. M*. II-M4 r..... .kWk..1 ...) .,...... Ikj. k14..4 ...,. A. ...1....
'
.,. M ...lit 1.. .Lx...... ...,........ M4 ... M MMnkU rM. IM" *.... TM ,... ....II....., ....A Ni....... "pt. KOBE at kCLUM-ft.
...uaM H...I Jlai.i .t1a.w1. .. ,,1..1..bN., _.N..MI.11U ... l ............ q.rw tsw, N-...II. I..,... .......... .. ,.. r.
.. .
....., .. tU iKt" ) MC. Ml IMMjlbtt it -a. to IW. M Ik*'*.... ..u* ..*... fc U k.., /M IPM 1......... MM hJf. N IM >.|... .f i n...,Il*T..r''lif AdmtalltN&o '
IU Mnk* t.......,.. .**....... IM ,- .w1 ...... ..p11. .. ......... NotUo.b .
.. TM U. .r&l mt c..,......" GlUt 1/....'.. IU Ml.u.1r .b 1- .... .. ....... ..... ..,... ............ 1M .....ww5S. *>*. :.4 aeu.t.......au..AT4. ....LL
Mrj.
IU -.c. 1e..I.t .... ....,, ... w -.... .... ,155.5 ., ....-. 5/
mf .-. ..1 .w ...... We q.Ti. ..., ......., ...... _M ... ... ....... ... ........ ........ r..""...!!... M*M A*.....,1I.>*f IM_M*"II' -. A1I &ea told Ietha!
arM.I... .... 4sp1..... .d. j......., ...M j............... ..1M _... ., ...........*IM J*.g.*W".... mss'

1... ... )ir.Tu .14.... ....5. r"-el K p.wt.r.Mrw. ,s.. ........... iSis Pubis.. ....516LaT .. ...4Im4 c-..,, ... *M> to M... .
AppwL/.f ".MIr. 1 O.Lr..pl., r4J..1.. 1 .......... .. .. .. I'I'7' ......u. ,
... _. -', .. ... w.M, .
,*" -...../ .....ISrJ J"pM&J. ....... ..... ... .. r NIITAfr. A..'..
--- ..,......l .... ....... ,1 CANNON HOUSE. j ibis M MgltIIM bus MM--..1..Iw.1.. IMMrtf E. ......... ri*. lulu .. ... KAL AND rlMeUL! PHP.lilfrr. .

)In1..l t e.T1. ...... ..... r. C. a1.....o.il'.. .".M Mil k .*l ky iM mmm fml I .aeel+e. WAMM AJf wl

a...Its.MJ. y ... )1111.d.a '" :... ......., ......... eI.M MfM- rp NiIATLLINO. rroLic ABB ..... ......Mlr.. I, MI M iii.lnMry c-LM,kll Rr1i.R 5.41. slrrrJleHAxe1> 1IeWH.4
L t .t4 IkM .....>... [ (
k.nky IM
.... ....... ........ ...... 'lillJIITiyiCN'Ii IiI
Ikb Iru.. .s..... .... M4 I fit ,wk4 tofMinl 1 MKJ CKMI 1.. W e.*.Ml M N..a.aN..aTti.N..b. .....l.... -... ..w..a. w1.Iis.1:I ....,....., .cI D I&L,
.
r--e' .*.INIssuMN....***. ,
ti*tit!** M IM..Ur, Ualwrn b ... .. .i,4.4 Aa.cs&.
..
ww.1..w. .
"w..lws
I 1 JM fc' tl 1 ..11Lai. lied T..
|.k. I.rxu..fL..rstu.. ./i.w IM la Circuit Court Akubttai .....J N w _11"' __ .j..tif I.
)
",. j. A. PtfiM. .hiss.- .. 1.55 r .... II LAKE.At I
.*........ lib MM. ties t1.J1L '" coaaty r... c..ls.u r r.1 U I 41 M4.s saui tttmtmf*,

KMJ.fatt ..... .. riIle ..., 1Nt. T, M*.. ... l lkaul ,*.. 1.A n-- : L. DOZIER Iii CO.* Wl1eetwrfeM: Carpe&t<<., MMMll 0. MMl..t*>kl..
.*... .. j1MTN ... .
.
... .. ....-U ...its....lTi. .... g nkTlf gKITrtrAla. t r..k1n.
MA.A.r..1.5. ............ naa-rl1 /.r Iwur.u '; GAi,6.rlll8. iL4.
.Mi Knit' ...*..". ...u M.nnl *.. ...... ., iMT ....... hKftT. -. C.M "....... A..y f1ftIftil i IaH Jl1cnltattte I, ne....*.. b.Iu bus /u L1..
....., .... ..... .... .... t, .... -JMM* It. J MM. ALMa/+.. .... 14jpN Ilse'i.... ......... N M N ll.ll.f .... .a-...... .. ........ ....
-
M W... ., ........., lM1 tk*| d .......... --we NM Ii 4 N r... %..-.. w ....... .rill '--'" I '1'*..4 VM1.... .. ......... l.sltl. ..... :-II .-.... r ............ 1....
p.M N.1w r.M .......,.* *. f<.CWM/ .d A.......M ..r._ h. .1..... ..1.w..auw.M. .. CrY ...1, .......M) ...... 1..11.,...... ........J' ....-.|*.** ....,.| JMto.M 1 to tM
._- -- ... ............ -f.... ........ S tt .ir-ifc>M. .... 1..u..br >.. IMABfyaB.Hanii.foaE 11__ 'I'.r..1.... N..Mbe...*..s.4.,IIN
Jrttul.-A.Lulu.. tor. J.iUCM ../-. .r.u Ihui .. ..... ii ..* ltfm M MM..( U.*....... M IkM I Ilk ./. ..N ................ c..It..c "1f1.-. CMMyMIkM .{.. }..*. I .......,.
""".M1, .... <*.4Mjry .HIM N U. ... Go M ,IMIIH kM k4Miy ..... ........
.IJ C.-Ml c......,....... J. C. Jp. c. ....,n.- ".. ...w,. | kik M ; Fernandlna, Fla. I ...... I mt "'-'-*. M.i*<*>.4 .ita IM

..... lull I T w4.M. Jiy 4. ,.... CUKIUlUX ) LM4riMC* Ii. ...lk. MMk,.M M 1P..rt 1 4 l*| z..OJilT. lXIICII.AST"1
J. B. a...*** r j. T1..-A 111 1 111 14. ... ..... N .".w. ...... NkKkfJ 11 I h...., ___...Ie.......wu.NN
H--. U Ikb |.|..*M JUkJ. ..... .MM..*tM.r -.,..... ..... ...........&... ..I HHOKIIRB. *M to Mtl... MM... Hkinl kkM*
I-L TMJ f i il .Mf .MMVr* %... ,........-............-... IM.k_ *MM* e.Mr4.g M ... M :' e.s II.t.s'JlrsI. r....r.-w. Iirarx.lx.er1/IGIA mt .......to IM.......*.......
/w.rd ....... .. l.. M .
-- n igMMI | M IM 4 M< .4r.wJ3ru ....
..I.ew. .f.MI Ml. ...... r.u y 11x ., c. .. rA..u.. \ n>t OfBS ACE COLD WATfBM 115 ...c.....iii 1'is1ii.. ........
... &.. ,...... (MMM*>- ........ ---...... ,. r... if M.y IT 1..... M ri..A<**,. J fW/dt.q.INt.it" ..N_... ......... M --k.. mm...... Mr.*..IM..... S. w. WMNETT. ,
... 00_C....... .._ ..1. .., M Mk..4.....IM ....."w Ar,pus M. 4..kl.iM M...Nxr..w.
,
...... ... MkMN ,
IWHM WMT d...... .11 w xuy..e1 N ....w1f School at Mlewopy.Tk MIMMJ M.. ....... ..4 M.. C ....: VIM nee.., N ......11x1, A C H k Mt Purl... JII.II.IIr/I .:
........ ,.* IM) ...... Atck T.JIuU. ...plN/""=MM 4.,5.. .1 .. .'I Af MIM* i4ig iM *ti.* **M- ... ,....
: .. M kM* N'. ...... .. ...._. .. .... .
Aw7NtISI*. I fem. **4- )I*IM ilkillllll .M. a.w. &a. 4ai t.sl t..
e.al. .. fW IM .VbM*, MM ..1x.an .... '--4" ... ...., : i-..54ssu0be. ..
.
"--a'... L M. "'Iu" i. r a a.
I Cdl lpt...,. T.tltlt.1 ...J-?. .A -.-....... ........ MTI4.1tNd' ..., r ..... ...... usiFMmWtI t ...... ... UMI..OM.X ..T
--r: t .. ....... ............ ... JfOn L Is.Ma.1 a. OM... .
17S s..J.r..f IL. c-.c. I I. r. .w.r *. 1 :.:z. : A. e
.... r./wUit/.a. w UOSTM4 AFIIA HATE.I VIUMIM a..... ---. ...c.. !It.
.
T.. ... ..a.f 11( [ [ SIX
Ctato.*. UMWV4 x.r. ( ... .... It iii\e 11l1 k> WIs. 5.r ... .
T.*tofc >*M *tlwM ,. Ie. .w. n.S...J .... ....... yM N r :: I.'T"I
.............. ... .. .u *N M..... ('_ .t :
Xa L pii.lt (..... ,... "T. .. .... C4iew T.. w iM *
) j m A aIAOAZ11. ..... .. J;:;::
t .w. t .>.M- A*. !..M IMBM4J. ......*. iiiMi4.M4w .ea: Mto r.Co 01 .....
MM MM
..... tI... ..* .M., M / j .. r..Pr'*.,lV*.Mrc 1..U M Dr.... N ........4.5. ......... ..4 Ut ml .. .
N/1sas......N... f.T._ I, 3. ,........... .. *r' V tor BMl rt*.ki g. (... .JBS M. J.yMq ..,.t.11x1. .
A.IMM .
'"" I .... I ,. I.i I'.sus. N 1-.llw. L M1...4.-.is..S u t./a
*/iUMjrCtuto I,1.Iisii...........6wrl.._lw...w....-N YLJ,M' I .M4 .-,. g) M a.Iff .................... 1 I U..i.1a1. 100...*.. ne.Ie $4SiC .. 'ULLM:&," ww..... Ai e.M 1Iep-.... kX U T.*M,......

0 ... M.U4 triu.(..*!.>-''I ...., ...........--....,..... i."'rMkUgMrkmik_ ... .U l .
phil. 14 .
..,.. r e1. ... .. .UII .... ... S.4... .. ... .
.. A* I r. ..... .. .. MM, Wall tkHM .... .... .*..1 .-..n 1.11.lTr

a-b. fie Am J.ti. aw... A :i: i I. iMilir .to Mi I |b.. ... MM: ByGen.D.H.HII4T.t I, ktMkU4 K w ....... I.. at I _s5 S... .4laall,.
.
s.c .*.. ... c nea. ..,..... ....IM ....... ...... .... .. tMW>MWMMa A..,. UMM. A a tfeli/NiltuaT .
.&*... M.1 Ciy.*. C.*r j. J. A...,..,I..... ....Mx1 4a T-- w wtwy Si-is M ......MM....*. ,..,...".. ,. r. uns A .. M BIU.e. BOCkf.....4 to IM>..>........ "....iW.-t.&..... N. c
,...........................I.. MW. .. ....... t.W
.. I
TU Mf win. i*.H i U) I** MJ lfMMM .I /i ..r .. iii ., 'hi trir.I .w N w QOCUO 7 AiA000.rr. ... .... mt B.MMrttl* It. .
........__ 4rINw .+........M >...... f. .. .--.---.__ I w .. .. Mk eti..e.a. itti.IM 1Ss..
**) ..*...
4 MT ikttiiMikt M.... kt. r.-,I ........ .............. ,.I,.... ., ". ., .........'. ............ ,.... Il. .. It....... WIIt............. .
.
M l1. 4..... .... .. ...... .i'
t.1ItM -," j _ZAP NaN I. i r r.. tN.... kM 11 '' .
tM4 kj lU M-nUwg JJg*. tU f* . .... .... ... IIfI&E.UI | ** tar kMMM* -. t"= nacrrr nK'V W....
.. .. .. .. ., .. M... ...4...M mm4 mt iM,.."l M>ltM ftCOACJ.I ... .MlMMMMM nM'T.y tN ....
.. ... .., .. a.. .. ..-. .... .. .. ., rrMM fudw,... 11.+ &. Il1 A
r.-. 1'.k. xN ...a.c&1" ... N11.N.1.w- ,. ....w.4 .... I 111/i"rrJ..N .
)-re .. My M IM MM* T T. .... .
........1.....tZJsL*=1 (....)I .. r. _au...,.. .'Jtea. ........... ... 1M .......py 141.1 J4..Ir, ... 'AItl.tl..r.1 tt-M aABAM a AKXOV.ll I I ..4,5 5.A/ai.S"ILl.N .....
_.$5S .. ) .w. --.... ... ....
..., .....
.i
-1'i.W,aNn... x.111 ..,, 'i 1 L .NrIN N t' J. 11........ M Mf 141 oM IM>_,. *f 1151. *r ..... .... 14I.f
...... .. : DRY "' .. -. 1LM ......... "'- .-..-, .... ... .tll...
Awl T. lL4.11Juwr. r.. aM'I i .. .....q..lir1... .. I GOODS I Jill UT' C J:' I llfMMM. lkMlMM<..*...'"MV*
I II
'I Ib.I55S.
..._.(IJI fp.W..u.11I4. c..tJ, ........1wtw.V .w, d.1._ ...!2 II I IWMJ M)IMM toAO .......... wrlf''t iso 15111-4. L.} Tk.,..4lMMM).wi... MM*. M IMtiM.rfcMry
... .. GJIOOI ltIEJI -& t'rtC!;' e--.iIh. Ma Ii II A |..... *f LMI ..... ..
.w ui w w.t..u ears y .
L : ... C..M.We .
c.L t'.a.r. .
'
krw W I It N Aa....... N........N W,...T- t Co.!IS *>*.k**rM mmm k MM/!**) ..t .kWk I..bwl h Illtitl.. .. p- ..yrM0M.. M IM ni MTM4MMIIIMM
.rw lua
I..Iu w4_.(d1... cwtA. t!*. IMGlMM) MMMf IM _, ... I AM Gi.t ...,41ss O to)MM*N iM MMV 1. C.: sets... p .M4 MikM ....1, M wl..i.11. JMM JM* toof
!a f........MT .L54 *Wf *M. MI.IM. wy '........ .!...rd M ..
.MM.! tor. W lU Crt vMUMMMM.JMM.MfkMto.aW.. ..I .....-..-. .&.4.4.1 w 1.gwd r .. t I 1_11 IM*W. A/.r.5Mus AlMMk M fM MMly_.MT ..-fw C+d M iSs5J pxd...h l./..>..M4....... M*..*...i.j- ...........Ie M. usq .
.
1 1atl r: .-. -- .pM.r41..NNt rrw,w .7.141 W .t.1. M Wi rttCS4 L a >...... MM IItw1 fIf. ... 1. sluts/ i w t.1. .... t1.... /N $15, 55
MM< i. 4.Su./.IN yI1.
.
.
B C A'.*r to .. *
IM rr-u.; .a...
... iis.......N ... ...+. 1'1": .
,. .
.. .
.IN. t I 0....... TK.l..a U...... I f --. I wf F1tt C' 1. s


.. .

...... ..
= ( -
-......- &. Jl' ""J ,1 ,,:

J ... ._-.l-_. .... .. ;- r -
-r 1: j 1It--- ... .. ", .:... 1. -;: -- --.:. +a :- r" _: :_ ..... 'I.
.
.
-_ -- n O'L. If 1 :IIr tVU* :: .
: L
:7. _
: 'T:'' .
"''''Ii .. 11""
.
___ ."j M' 1A


.

r ,. .... ... .-. u..... .

fN .. -...
... 11... .............. t ".:.....:- --.::- ---.;..... .;.;;....----=- -- --- _.: -- :;- --- -; -
) IfrniM.
I HSHBS ;BlflJfKD( 1 1I Charleston Swann t'W f n1r!
.a.na 1 ( ( [ 1 1I. rrtfU ... i* xi
T.p..llddM.SJMJw.i..Lt.t. anI ATIXIAH. K<," &. Ir

l !V il3. D..J A. 8. \\.. Mn-on. Co.
I'E8FLM ArB
THE
-..- I I.IIU' aty.
TIP itPAMtI"DICTATOR I. .115r Isl R. T.Tlapn 1
I. .....,. .-...; ...... ...... MICAXOPY.1'MTltIIM. : : ]E W 'sI15n55.
TM ... ViI "My ......- I I Wf .MU b.* .. tf.... .
f .M .. toy to:. .. ..... ...... ....... 4 ........
CArt
9.*.M M.*** h.*.,*. L M. "toXKTTE Ik* tot..*... JMI .0...,% .MiHl4".. I
\\TtU.tt>Tw ApUtt/1NAtr. ...... .. ..M4 M>.M..
I [ fto c..........,........._ TUMtl
11..-f t..si. I",d.0 MILt..I1s1I.r I .. ...... .
"Ift ,. r.. ,.,_ o0w 111 K
.. .
.i j ..N.. ....... U.rJ
..
.
eM r- .
.. .... ..... .. 11 0sisb.. 5R "
n-. .
1 .. ..
... .. .
*...,Ld n.d.d.11.1.Ml s. M i i.w 5'i e\ ,. .._ 11 OM .-.. 141
Ibis ...,....,....... ..... I SUMMER TIIC:
...... ,.... y J.d.7 .a--.. w :.... eM. Ii. SPRING AND
I .. eroi'.o ....... 141 M515 MASS rri
,.......... .."., 4.wt" .... ;: :t.1 =." ww.rF -

"...*>.......kli.hu4 l<*| DRY GOODS i ... swh..... '",.. NET TORIIIAT-D 0 U '- .
.. eel I ..,.._, ... .....a... L N.1'eUf1/.1
''1..
n.All pia ,...50110J I A- w r-..... K ,. ,. 1 mtr-cLAU vttrir '
I GROCERIES a,...w,..._..... r I. Pits M ,NEW ERA
i HIM ",r rwg to.MH.. A.... L _osN L J.0iq.iwiivnl 1'/1rCO.\.Jrl1'CrIO.rA t lr1>; : .
,, h ...-,..... IIA7tDw..tR1CROCBEAY : !: ...A. I t.M .... jtrtt rt rs'oF VAt ... .

I L5..5101.,.01.Nod. NM ... ) 'otk.11. .,. ,.. *.. ... I* 4ra..M7 ......... ** It 1

**. "*.?* mm>! ..e., I ...uC.WHI ..............., ,0008 I %2 $ MM.... ., .......,"".
1 .. I *..in *, ............--.i It -'aI,_t__.........-i1..1o
1 '* q15ib..s..d..1r4i..f.k., An ... ,..,.... N .1.... ...pla, ... ...'-w s.n.551Ii. ......,- J rJ Ill.elll. M.. fM. .. '...>*>., *.*4 sIp A WEEKLY JOURNALLCTEBATUBR

r ,. .. ..,...ft ... .......... i.o ..I. .... ....... sa0.I..5w.iS.d ........ V..ws.5 ,._ ?....it .->- to fkl ........ .kk Mrtt ... ..f.R'..
A ...... .. .zr ..... ..... -...-...... N 4...... A........., r..... u..a. Sa
< Sm I h+ : :L. --.." .. ...... <.l.i.i ...... to ...* ......5 r. *.*-.... n ....." .,
.... ..... PSU 0M M* MM. fie
t 5S..N.i..5001. 11 is d.oo. *4 IJ
i0,.(.",N}........../..*....4 M... 117 ..4.4.i.i15..sr/.55l.104.5. a.. : ..1.," N. ibLMfT. N, p ATi TNp......-;MA *0th.Np..x.,00..4.551
kUw iibiss ,
111.:
IQ L 4. Iti..R N MIIM
.
i | .hi'. M i M*. M>4 M*. ...*.ikwtkM 1Tims Sac...* r..1i*.. A.*'****rrlm'** po5, .s.N.4.4'.5. ....... l...*.lsw*,d iktok.. | i/M ,
!yM.r1i51. ...... A5. K LIA N-tl. Ti.i.wlx.w..dw t
aA- A1.N ITN ..
I is... ...-op d...-,. i POLITICS, \
... .
o..r, is *.4 U-WWI M**> I .. I.. VS1 es4, IeT/tt S V A G, K fc 11.\ I L E' S. ,.*.*,..,&*...to.d.r .M M ..' f
1lM trM.i.*10., bin $0..44... Mms.Ai.A1.. ,..........r M...I'I I A : W4 i......... .* T.* a.* Mt EDCCATIOX .
f TJI ..... kn U M..md ..f.yf1.w..5.510. I CMtojw III : ml,.... ,. ..............-........-...psis ,
Goats' Read/ X141C spin ss hi 14. .......1Il w p.... a ........*ua...ik.. k; ..../ ., M .
...U std.s ... _... .""' .... .... N.ti el ....... lossos............... AORICCLTCR
.ALMi n. ... ..... ... oprlll.'iG11II ,Pb..i. r........ ... 10..s4 ..... .. ..,. ,.....,....... ..",. *UkMJ '
t 4.500 515 ....5..0. IIM ..............,. .... .. -. .-... .... .fgM.*aMv MECHANICS '
JUAVT >OTICI S.Attorneys ... ... > > UM tow .. :T1'.1e. I III i4. .... C l*>. ..I...bwt ... 1.4k... row p5 5555, -4..JIs. CIEXCE
t HAHAM ARN8W ,1.rpsimM.w.w..i. ,. ...Is t.N.t4J ,
::**t lk. 1..5..1 M1iF.:sad= -, true. oitQv I(a).
t n o o T s. KilO i: s ,..,. .. ...........* SMI rMl .......... ", I.. 14 Ms.n.4...a. K.v f... THE ARTS,
at Lav/, ._. .. ... .., $1 MI .'p' ... fI.r.IoP PILL BT ALL IllDt1LU1 '
.. ... lap .... .... p..llili. $1 ........ IIC'I" $ ASP Ti.13L a. a.. Jkt
..IliIT.N. i* tg1MtRNT.CJtXJJtlLLJ I 111_._ .... I'u I ..s.L I.. -- ,
CAISERS A.-. Lto>k. M i .......... Titre llcw York in.-I
1 ru.IM W _, fh,U'"<'-r ....1 ..; t..o1.s III 5 Nr5. '". 1.MR1fl. p..,. &w. Wwly .Mf W. u roium AT;
.. ...... I. Ie .It....ssi .
_...... Cot1i. .' Cn.A1..o Nugnr. ... W. hat m..tt. 4 .... .... 4Wff ... ........... .. .. atari f tV !.. T.k V.1'.41..Irs5ty
QO..r r. la.w I.5 .t. r.... T......,15st.MP.... .I 151. 441 b .a I .: ..... ..... r...y I......,-1
h. sad b. p.4..-.4M'fit Mnp N iL710 .,. ..... '
r/.r r4RA; ........ WIt eN, GAINESVILLE ?LA.
11... .,....,..........111...pi4 N ; 5.. >.-..! .- rrmxa l WIND VCMMER 001)114. .....:.cJ:,. ,_I*ofkM P........Mwa.a ,...., .
J ..........I...... .... to .. ...... I.pll..ws. U"NII MARE t a INtLT1 .. ft. .. ..4 rk.............1-
fit ...sp.i..d115.IVwJA Woo,, If,1arPvr W.i.y. ri I.. I I. p.. Calico in erery VAritt7,'"'- iN.......... -.i........,.sd ....M.. TtBT

, l >di a BAWKXXS.' WJRC.JtxAulA. JUST RECEIVED c...... II..........ikt104i.. '.............. ..... '. ell=p.0.0151:-.l-Jrrw s5 ll.y.w..1 Cl..
405. .* : :TI. '
111f'MllI.r. A 1.101 554 Jo4._ Le.... SATURDAY M9RMINC.:
ATTORNEY LAW 1..1/1 AIW.5
XAILX 4Stntkmerr*.. h. Y; 7i

." *" ..ntl Cutlory, 30nTMC/IT tcw t ..U"scn.
.A.4 S it-WtkM iniilii iU...k.t fULL -.:.. .
r ..t."L T.R IN EVJTY, ........,...M......x50.. A full Assortment of PL... "'f'.....
fir .
r I J. J Nded11: I'..0.". _,_. I .sTI.
0Aiiuf nix.c. rtA. _IIt J J MS TAX ....p4.. or,_ I It .'
.. .. r N N M v. .." ......., 1.04DFS'rTAL ....." ,QAI tone*. ... ..1.... ....... CHOICE DRESS GOODSI. ,Ii C.,.., s.,sr. STo.q..0w. run N r W ;i:1V4'
JNOTICE.
J ...........eI.................. It wA.455.1.10.,1..1.1.4bs. .
COUNTY. SURVEYORto ..,....,.....s4 ......,.. .
,.4 Mr.1...*.... r.....*...... .....G........ Lo, I..... f.15. Mwi., Twn4' x0001.. T.[ .Wy ''>5.so. AM VILA MTU .

: (1.11 ISMlswrs, lflt II IIMfllr. ; /.: /1....e tz1C. : ......... ........a:+4551. ...,.. .,......-, ... T155..1 s..... ............ .w
RIM' ,., t fa* .&$ \I .5.44454It01 MKMJ 40. MM M rvt/,.1st.ii
: 'r"e I IeM ---... ..... .5110, NMwOs00 .. *
d1< B
M,4i. Nit(".1.j n.N T Iap.Ma.M0. ff ..4.. ........... ti45 ....... 5501 d M..5 0...Nis..... I. ....... r -- n, > s.0I. "%* .. prfi.ll f.i.14.' ..,...... .
.r &I MI RRDITIST[ TJ .05 *1 ....... .. .....t. ...... .l.r*C.f.: M*y r. 1r 4 IM I.1.e.ra.J a..s1.srs.IT. .
. .... ..... ... ... ... ., ..... .. rAM
V ... .s ..... .. Ip s 155.Tits MOURNING C60DS ..IAI'1dt.4t.1-.I .-....'--. Tto* iti *
l.k.Ia: ,. I&ie. ..... ... ...... ....... 5.5 sI..4 /p5. s....... .rss.. ...
I pA11P's1111.1.it. I./1.41.1 At,.... ........ sd ......... r.....,...5. w,_. 11 00 Vtlt OftJCTTt WILL BE
,, Attorny Buts I Iota ::' 1.--=1: ...fti*..*'.*M,.t.kf.r..

LAW ........... .t'.................40.4. t--,- Twl ........ no.. .. L.1 rlu L..1. 355....".....01 p d ...... r.b_....... I.......... MM
I i.. .. ........... .1 001 ... /..... r... ... "...,.". ...._. ... "A 10 K ftAILT n... Lt I ......sat ,.. rwl 1 or.......
:, I i, ......... .... T. 551 ... roe ,.... f................ S I....._ .
.IKNtf4t. t1111N.tT. 4-. r.5 14' d I. I k .. ..... .."".....1:1.: .. 4.I >*...IMtI...s N.S J .at h+10 a "t Sail.
UPLNILL1001 LU& nn. ILA. I1M........+........3."-..&:;: &.... ... L t. r..... I... .... sdI .I s..0.. I". Aalw.p. .
Ti.M.I.10s5.N111.tr.s1..5 -I..->!.<.im to .***rto. (44.5000 rr........ M... aef ...,. TUto fw4*.r..W Ik....... .. suE.t $11 PSisMSa. nOcs.f.... ........ .........,.all
4 M Uk CJ.A JMM, .. ,'...... sI d a.... ... pa rri 11_ a.-..10.5..1..5w, Mt.w .... 10, Neil..c.......14i.s'fI11 t.............. Lp ..1 tu....i.i
MCHIT 0.15 ...0...-... 5s ".M .. so110t b. Nw .-.... AIJNu, 11NNS
S. ...... .......... ..... 'I I... ....... Alee. ........o5.... d n. ...... WHITE: GOOD, Mrtr>4 .M tW.t4 MMnM. ..riM4 .M .b.dJ felt, .... M'a.p k I, <*jr 5.4. ,

L L"e .... .. ,... ..N.. tits' .....NwpM,iii 1.45..51s.155. ......., ,..... dolI.i .... 1"" .... 0.05M. __ 1-.
It.. ..... ,h.i, I ...,... ...5 w Ode 5.n. __ t...... ....... .... ..#... _i 55.410.PWs '.................\ Mir eej LWiat II..... t9&. U. 1M............. xfsii.l"S's. ; :

-..-...'9, ssi1 5,55 hill I'.'.,15_ .00.10.......55./.1. mm .J......5..,, Td5 P.swtl..w..p rea.0 npt Mop0...... _sod...Os'....S.. Vkk.....MMb .*....:.. A BMtk Si4 M K,/.M.t rtrU JMI ..War.../.JTvrtLIUr4 I...,.... triW....s Is..,1. ...

C ii .t rr'.n.- : : MnwalI.,w e-.tw.Wa ......e. .I .1J .,... p455(0..t0111.daa.ta14C..4.is.t.Lla .
,Tai.lid.1 N 4.k.1. I I Val Lti. 41..11..,I.....To........... sl Pop.1.55 silo.. Surry of Eagl,, Nes-t
tsb.ws/ a. M CI 4Nos. _
-ILL M Rlt. AT TUt s. 5q4 c I IMM... __....'._ ......II %".n.4iaNJ..0. *ais155.10 1 1IM ,

._ct.l*.....VMM_ F tnm Now x..a...*...*..1. ,101..i.MN 1.M.w. I I 1r.f .kw*h..... N... r*...4.Ci.1 LA 81 EI' eo Y&R!N C',I.*".ct.... a.... ...... **. ..*. ... r.. d.:,wJooll'::..1 )M to .M.*r*MMM kiljr' ..|*. ...

..,......._....,. w ti:_r. h.... 1.1. t. 114 .od 000 'M ..1tafw .... ...fri..t.f 14,
I .. ...
Aunea-I. ....., ..1.0. J. & SANCHEZ.ru. : .Urn..miaul.III B<*h LM 1 N.IN, z1/.TL- -A. M. rr .
In Circuit Court I +
I .-/r ..
:; ... ......,...",."... ........ p5.A'.0,..JiLNwd atri I I LINEN 'GOODS .ll..I.i foots Judo n.1.lip. .
1 La.umaa.... M mmdI 51st. A S.other Coronation ...... M 115 f..., ,...... M IN SX tl Ml dot lib to af .*.
Or.M, Apo i M.55t0 341 M Asaql' IXouxe to il.w York. I II 1.-- .....l 105. ..5 f5 5.w .... ..... Mjw tfcr
I s..um-.I4 ...,... 1M Ml ru.... ....... I hi ..-..- I --- ......III$l.Mt..1 rnn4.t I. 5.... ..Olds r" a.-. 1.41.d ,-'- ...-.A.Iy. ........ ..... ......,\ IIITr. 3IE1t,5.1111.1 ..,

... .. ... I .0.A1.lim.. ...... si5d PIo d b .........
s, M W UnaMr 1 NATI15 US1 II ti'CT0 roily JAMES a:. KBOOMC.TCSKM I"' plitiesI.it1..I
\ ......e.-I 115,4., ... 1M 1 ( .4.. ....... I M.ds1..L.sl.q ....M,...., -. _, ..... tile..... .ss.owl
W to
10 kj 4Mrnv rvMM kw. MrH.M..twMM My..lef.1"t.10 ".5..os....... r.4 ........ .... tU MXI*fM*,...4 tfftfiuriig f rUM
a
.. l.M.dU..iiiw. .M th t. I soul. sib .
MM .. I I tuS nA ........... ..... 55.54.101
....40..44 ..... .Mis.... W i,ite s.i. inain .( Lis _.4 W f..Ib..w10..w xrri.i.a h s..1 55 11' 54. Ms14? dos.ills I.M1b14..5.w d w.055555 .. vkil*WIN. kilo ....,JA ---f
.g I ,....
M1 IM ill I'.4
M to I. ts1 Llr i 1.11.. 15..54 554 Musa. ..d A.oi T.M. ... ,. ... .
......,Is A.r-.....eM. 5'd ..... .... .. Is rt L M. l" .. RIoI 155 dust el .1 *....... t..Is
..._ ......,......II.... ....4.*lM.-.siS fc..*..is.,.... ; .*...-= w.w....,......4 Ik* .W.. and J.
I5IIas "
... At"............ j510 I .*.r4..*.. .k..to,..h ........ ... ... IM prs1.IN.... .....,....... .... .KS l.r
$i.is. A.i Maly...II'.....' ............ ..... ....i1, a.. 5555M M. M'lUlftM sd -Mwlr- 5N ss 1'I 1tILLI1IItY: ......s4../ .. I..p000 155.5,554 4ik TN Ia...,'" ,..a.r.. aUtat__
s5w +fwsi.r .. .......
..A..1...,..... ,h .... ,... s .sls.57 4.5554401 "I.M,
.. ..
.. ...
II' I. I. In30. ,....a.. I !. I*................ s tin1J./.155 N 4o,55. ..""r..sIs... Mm11i4.p'di.4 ... r.....,..., 0.111..4...p 0'. 5,55ls ..... ...lStk sili4td. .......

c. tl. L (UtMf.IIMIWOAKI.IY.. ff..life. ....a Mw.d m..s..b ....... 55. .,.. 1.1. ... loss ...... loss'.W r., ... ..... si....... JlJ.4..... ,...,w C..i.Mi .... N.... .... tI pr.l.r. "...... .... d4 .
--.-. ... /N -'- .,.. .... .. .. ...... "" '-
.y..d ........ .. ..l.yw.1 S I Tfev td 1115... ; r1t : 1..5-.51 s li.i .hi..11..dds.
.
..*. to-.! ikto -00pip&1. ......... ... ........- M ...... ....... At"aN.....rk. J & 50.A. M '
JHJfcJIiaiALHKa *b-..!. TMW4f. &AI." t... Le Tin.Gi .. ....:I
It
>
sATwasiul lalp .
. ,
\ ,., ..,... is. N ,., -1 ,. ;
11.01 !.*. :::. .I
/Ii A* I r. J" 44.1 d i .Ilrls.M ..-. .* ..... .. I Coals for GcntleracHs'' Wear.FURNITURE 1 tLift 1\.t..
.*lMi.. A fits.... .0. _.. Nis 1.b i.11 s'i r TN 1ta1 ,aI x1.4.4tro.stijk&o.d.T..0th.s
oim11Gi ml 4..11..1 .... ..... .. .... I to{
J( Ircat.rxJM I.. '..44i... ...., .... q ... ....- /1(51.0555 10wao 10.A.iraSn.owwa..41.- r5 M ....... III r...... ...., l..d. eej .....'ws.d.Rm, ..... orl .'. r

![ '"IAOTIU& ru,., ,,.,.. ........ ... ....0..H.1.1. ..--.....ps..... ..--.. te,.. u.-. o10.j..U., u.1..1....... '-si 1. J Gntcrprisc.tiooTooo <4444..1 \rp/N.t li* $..tbts

?, ........,............ 11..s s.la -= I.410N..4..S.sEm4..0.. -... ...... Ms ..1..11.ogsp/ .Pi.'mm A..p1... .d .,54...-- nee.....-..-.......III..... Iiw,.Et,. p
.. .. .
II .is r, .U gtotM Mj4 UM. ..?. ..
q _...... .....557i.r.. $JJ--IJ_ Dll t..4s L.1be ,..... Is.d..w.i s1 uoo.m sIVtt4A i stir MUM
.... ,..- .... p1..s 1i". 55 ... .... .. .. .. -
.
515 w
I...... .. -(5 1f i1 O.sAICIW,15,11.r7.4.drI.sd.o.Inssodloi.s55'rc. ..-.. ..... .klr.ill. .
sl d bs5.l .ael 554 .
*
.
.t. ...si55s to ko>......tJA .4..
;W:ke g"IRf> .U. Mik7l 11--. A *..IMCn. Add..., _W R. MflONK.a Gold & Sliver Watches

'1 r T'c1 ...1.N)1'il I .. ..*.....v. *. r. I :I3VV: A.XI.E P05 a.:... ._ 45.54 II-. ..4 't\e .1/ ... a ... ...,

pONMIIfthx OCALBB"Oeors :.--- ... ttv, =- .- ..... .......N.5Il.:: .....,.. M..tUi M tU ........ W FUIt '
.....r ,wsi.TiI,... ApW..I. 1./55..4 M-. In-, N.,...... a.-.51 TM O.... ii -
II A LL rUPuJ MAu' 4 rtuutt !.t.tiOpoUta Ya1u,a r...... .... ........... ""' __ f.......... .... rils.4d r.l.a. jst.l.p

I S..h, Blinds _.....-to.*..tk, ......500 M u.Ii..y.aa 4 n- Poor. GREAT GIFT SALE I .J:01; .the Gp.tllt ha.-ar..w t.i..15r. eI .... I. -J-.. .L........4aT. 8eW r..., I5 .. IK rid i.1.

.. AI0 pow... ../li...siti.. .p..tt. ... wl5.ss0.a' SiS ...5551 4.15.o Pool .....
I w ", ... S i$1..04..411.NIoN15..1i. ..::.=.
I IA It
, Rknl'Ifar4Kare,1N4t.rtM'R .... .luwu&cu.new t00 .... r.. *ti.r/tt ,(. ..*.... ..'*..AM4 ruir, slobs .... 4..* eI..,s Mwd/w L 554 I..4.... 41.d, ngit.* vwkfj. Ugtlj ......<
...T. eM.. ...- .......... iii...wI. 'J&"Uk.l.Lo. i ..J .....SV N
psi sn 45y r..5.
5,05. 54 001.*05.400.( CImIL, S i1..11....., '
: t ATA1.5./IU13 M TrtLllleii
JJCrdAX
rILLI; rLJ 'APAO A rit1Lmf, ..
-J.L.I11LLWoOD CO.:' I o.m!,.. Ii M. : 61'Or. 1" 1rewr"r BOOTS AND: SHOES. 0.Mo4.w" L..r..5f 4 w5 .s Low rri.MOM '

I /. .01.: ...+1.+.. = 1'/1sv_
"
6e..rlMeloli .rdLaut-t, AdialnUtrttor'4 Notice I t 11..0.J..w': I : r1AI01. ............ &,..., .,... .S1osos 1.41'1..1 ........III"..,mmd c.-. 5._. ,-....--............0.00.511.s-r.:55 10Is. .
.4.II. .....$tl.s.. MPirt Mill MITE, i ttEL&p .51 .1x11 c.iI _4.005." ,.5 4m.50WyI.
Arr. 3uM1f..Ndwll4.tV1 'ISiS .o -| -.../ ...Mttl.Mi .4 N 15 ..w lr QC t Gu/A ..... b.s.r s.4 Tw1?..."... 55w.a. V..r .............. .......w 'L 1re_ ...._.. Ad.h.x4b x4..11,
...
... 1."It i I Airow5 .4155 r..a. d= .. 4 .. ...... .51 5r N MM /Lulus.5.4lmis. _.. .w. ... ...,....... a-:1=;AML .M.. 10w.5.0 CUUSCBCIAL' IXTCLUGC.YCC
...
'N 555 I .... ..
M. ndMM. ;- ....,...... h.W. .i.s.4 ,,55 <114< I Al i.s5.. .5w.s10t.1w Im.0.o..Mb.
I.lea:......... ....+ ..,. ..... ..,. .04...t_ 505 w.... -.. ...55q. CENTS HATS rM,-.t. wm...*... r*>*.4 V.... 00s ...L 550.:: t ...
Mli Ii ._.... .. ..s.v 1.i..... .. std ...0 ...... u- M .5.. .. 55 .4... 0500 00. -P..-.CLMoo..t5 /. $5.. hS..1
KiaiiJ is l a ..55.04 4..H1... SIP. ** .... w .... kgr -**! *. M J .4- :, HT.\TIOSllUY.-..,........ ...s4 L.t51 psi. c.....,. ..50.s.ro-0 .. 5.M ,......, ..nsi tI d....... ..
J. s. ALu1 A4a'1tuT.t ,4.5.s. ......fM d M_.; WI fat Ill Ia.... ..5.54 kd..UM A.. Lrr+.M. +S.4 b..4...:: : ,
:ei ....III.........___... OIL t1. !! 4.s1. NM7 is ... ...., M.M W 1.14..5.5 5,4.1
-- 111,aM ....... ... sia AJI Ik*MOT*.IM .* I-.iACEEUftILLE.. :-ft! E;. I I ,..-...III s MI .........,-..-I II llua'f14 ',....."&.blnlr! .1rtk1cs. VMA ... Tm Vs., 0- ,.._..... ..... c.n............. T. SZtftba" I1nL.ia1; ...&...
d ) OTlbl:' \tL nq.u.u". TO Tat ... ,..-.... ..L..sl diI i ........t.. ....... .......... ...,t.t .W 5.5 s OStn..1 PLRskol.....Gtop
ALL ftl.uSi.N...-. ..1.10..1 J N het t.... 4.wo5a 151d 4.ss p.r 55'05.555 l 1M.4.'v ... 0 ..... Lo p .... ........, ......... .1.
55..........--- A4..h.Ilu17. ..r4. ....... .1.........50. ,........ .., 15,1.4.p M4*4l.*4 I M C.k...***>*4.M slid i. ......,. 14
.* !.......,**4*.*|*.ATy \ ...,.... eM.., ..............10 '--".-. &. ..... Ms..14. .... w ..... ... ...... ..... ....... .toMto4 U ... ..... si ... rieW

5a..,..'-AII" N ...... ILi, ...4 ....* .<. fUMM IMM1 *. ... r..5,..... ., .....,. ....,_ itti .... ']) )) L ] ::11., >4 MM k ...L M* :0 a1 JI '14 ... ..*I...." .,. ,. IjMjSt .
...45.. IM 1 ......... N... p4.51, s44.Ni.a u, _-..--. ..... Jrat7 n ..r da. ... I. I W ail 4.005 115 o1s d. .C.s4Sis,0 h
*to-.. ..*. M I..M .. 5,1 ... 54.. ......... 17 ....M 1155 M ..._...., tit 5.. 410.6.. ....... ..M M* .M ,..... k...**4 Ik*. ll 11..5'(15 S14t1.,M 415 t1..Wa 1La.
lit
Is..*..............y .... --- Ur... 15 two lie Iw d......Pssw4. 5011... ..... ... .. 11 .1. r.-..., ...,....... ...... ... M00 5.d ..... C.1m. K..1.
.w-_ ... .w.. ,5q'N .. tt. I Itj I AtMM.*M..M.., .....toA.: .......,...... ........R.i1 s.du.7 MACsi. --.Iae. W* M...M M*. r--84 _-
tee......... /'i Mtk ItoC MAigAl.dminlstnt.r'a ;. : .sw,1..s.. ..au ---. .s..44...... ............. .., .... I"....
r, TMU 11'" I ....... ....... .....s4 is. ...... Sin_d lt.s rw.U .*t..|*O,.
t1.L ts t'e. 4 oilNPItBW Notice.AMm1.NNA1iI.e & : i j:l..44 --.I p- ........,io4.1s.. P. 41 ...., s441. Wow/.IS. ......... ....... I I
....IlS .MALL Iwo 14 ::-L.:: .Ij Sur I SILL ti IO 55U3ta
'i. isttilla.Y.L s ..... op -a sod........ s.d..1.5.i. ... ..... .. ... 1.5..4. ........sssy .. -
.d ... a.Iau. ...- d ...... .. I" .1054. Mr 05.1.........55si x w TUUSIs.s
II. A *
n...... ........N As 5w ...... *MM *W Ml M* oa.i4i.lsN.o. .
.
4 0..4 ,. ..d .. I II .. 5..010..44 0.5 .11-
III C.......... .... >a toll 0..11511..10.55 i. GROCERIES i
... w.......... w.. 5.xs.3 M L.I-1eo tw.M | PROVISIONS. IMIII111SS.$4-s05.bM..iM ss.ee PER .
-1-,...-........ ....... .. tr..4,.... A14.. I .... .8..
.. ..... ..4 M w W .rr'r*. kwk .I' 14111. 4.n $ .00&. MMWM .&.4....
4 ,: 5..a .4.r(5..0010 .. *>... Ik*!..>.. si-.A I If.. Mtl..NlSaul1111.. I 5.0 1001i4 c- --.. 11*.**. ... ALlays. II ABTAKY.
._. iii s. .45ii. MiM W..ilt__ i > > rttorv. I fWMi *..... C.f .. .... ss.l's. i" u04 P. .. sat..
5.. 4.'f.. .p .I.15,4.... I notice &oltDi I, '" $ .. ... ....... ...
SILL rr ASK:" A*.>, '&iiid erc1. r rk.MtMM4Mik fiai". .. t.s-. -. ., .. ADOEa4:
.. .
lUiriMJMrMrt
0iw ..r-:; '...,..11.,. ',..,.. .. ..... 55..414t..t. *.. .... T I f."f... (.5.-. -..U* or i05....o5 .611 _... .... .
t _
1 VAST Y I u .5,1 ....... ...4 .... flit
.. 'rl0c.-- + rl'4Iss >AT 1sa rLt1Ml1 .. HMAMICMM .L ZobIrtrelt P.bMsier
'I''I ....' "U YrI .. / Pupils 0........ ....... ..... .._..4] rM.tM.l.MM,-MMiA 4 % A.-. 5.401.10541 .. ...... It ,
/t.i. I
-/a: .r.. 1 WILLpow ..... 0.5 is 055 tI$45l 5, ......
11Iisiaiwatl.T --- a, -.... W..slaw. N ......4.q, Isi.4..., 4..4, s,1 .4'A' 4.................. ...-....,... OaIDewY 1.
: 4J UI t13M .. __ '.... d h.1... w ...... ... -,. ..- 115 ... : friM* .aA.....s4 .o500 ..1 55,5 H I,..
'V. .. .
rw1.I15, e...41.,0 M l_., .....e.J 010.0 II ... ..... ....,...., .... .... ......_ ....' ... .......10.... .... II x5.1AN..w.5.nl.w _
_
,
.iiI
.
..-... -Ie.. 1 J..5 ild., di 05014 1. .5 -.4 ..
Aisies.ar 4eI Utq
.
will"(
1555.4 .1st Ill.. .-,. 554 .* ". *I '....
.15 III..... -,. 054 00 ... .......... N 4b.s1 a.W41TfT
......... pJNAn ..1o1 Ms. ..,- ............ p..s... .....sU4d a. .as ...s-- ... a te.
... '--. r. r AI"'". N pig 4... I.wy. L Choi __... Jon
w 4 d L... 4 44. Lisa S.\' \GE & MAILK. a. .. W9ttI4;
.
MTMA3a4A. ,, ;
tL IM. N.N aw...,tee, Is4 ..... IWot ---- ...... NIsi CMMMCU Ir 1.1
J I NgtO.1Y4 44.r..wl.a.J.br.i It ; ......
J
1 4.a

i.,

-L. .
,r

-. .... ..
--- .
-
-- --j
iiiii IiII J .
r ''''