<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00019
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: October 21, 1865
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00019
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
.. ".- -
'--- """": I\"P: t ...-=-.... .i-.;' ,aav. ", Y r5 ',. _1 -I


i ., TTi .

\F -

.
'-- -

_H .. -, -- _....:--_. __ - - "- .- -- .. ...
TIIE NEW EItA.1J. m- .. :' -.- .- .. _.....-_ -. .... -yEk I!1irod V .Arpaal,... ...... Da*

J.--- _--_- t. ,. .. lt'.p.lll. 1.1 a ......... ...
,A WMKLY NEW 31'APEO + ikakkbaaf UUiWy.tk \1p-' ''
!;.Ma._ ..*.,aMta**! ajwraa, .4 :' 'I rtiiil>at af Ik* ah4 .toM..

N aws.5t.alf, neelNe fj tW ........ t4 laafMr
|*ayiat. M>
.T' W. .H. Re.IRTHN. : MEW' Jaf.......aJiMb. )I., *wkarftab

u ra.Jq,atastti.rrek -t: H-"E' EAT fraia' lV. .*.*. af *k* gwtk

J ,... NMTt .t ; I.... .... a44f, ...4 to Mr, J.Iw.
1 awrk t .# : : 1 MA \e W'I-. ,J..a..tIter. ......

Al..,. M alwas5." ..:... : .... I ...a... isrp -? alas. I b I*.kaaU 1

K1T0 OF XDYEBT1915 __ ""fdo .... AA> 4rlOli..1b r? u I i..
.. ,. ...... .. .. .
.
,OM ..-*. (II a4Ua kMt) at 3 -- s yo F wall .a"y a .-wi......iiad
_..1aa... ...... IIIfanlaiai -*. I. '. r'-. "' ''1' ". .,........ s1.asps'..I .. ... ".-...t-115 .
i .-... .........i.suI.... 'r f 1. 1 *" f>*. fr af tk. piss .\*..tU tUcAaatf
.. ....... .... .. J ;:"' .i '
kre. iral .ne ti -JS pun 1M. 01OAINMV1LLE. It TnU T. ; .; f laaLaiaaa*. to .kkckiWya.NtoHiaf
........ .... .. ...... '
L ...M .airs .c c 1 =_ ... -: q ;; .11.11, = .... s .. ,an! t'
A........LL.... A LLir a : z'F :' r. -J 'lies.
....... '.Z& 11" FLA8ATTTHBATfcaUiM4 :". JU 1I8. 6OTe81i1t 91 s.e... Itr i:. M,A.4i.1 i'.i""wa117 tI.
: _
.
:
.
...
...... wM.......r1 R.A..A e wAN # > w llj.an.imjL. ,
.... M +n, tl M ___ ___ t d..i .,w'"......' af *ya>aa>
= M41 K.1r ill!.i.mil' at .i ... v-J. (.Eik : IT7wWUts.L..It : ... 1i4Hi. s. ..11.1x11. J4I 'lw Mw;.l 1..1, ., ,;... ..11 i sl'.Wrsa'.Wrs LiM., awa a44i*. ;4 'i.We t.w.I. ,u N.1M' s.&hs;tWt... ....,
.. T'ftb .Iat...* ? .' HI' .iw." _MIM. I I .. ..... aalaa. at tab Ua afIk 'W Hi ..i. .. .ist.Jsr iiiE.oil.wve.A '
a1..a... ae.. -.......... ..,.;; ** .71. fgti.t rII, :. jr.f M I pall. e.i .... ..
--- ..,.. Vat kjkkV*) liai ..., k-. ... *... I'" ..11 s I..."... .,....... ,W.i X.wi, w* fa bk ..a .,a.... aia4. ,M a rar.al. .w..latalfif. IWt..f ;... UI kafcr. ik<( .*..... afaaaw I
M A 8 O W I '" ." II......'-.N hd,..-... ...JMw4 ..Ilan 1i.. .-t..J,.,! d .w..... ... d fft*.]r l ei n. I wM tkat ......... U lu if ffealbaravah ..M, "., r-1.Ir ..""" t- ... I .U7 b iaatiaa s4'tiv ry aWaaaaaia r
O41: : .....LtlwiwL. kU, akMl aa4 nW4j at.ail Ii he I ..lusher. .... .Ui, Mkl. I nr.M faa_ /s'. .lase I..... aart af.... ..,\ '.. Tk. *..*.* to vie r.n. fuss btoii j M.M!. ...

.YilUlxxVyerrtciB & I ial.wdes. ..,....... ,.' i. **,aa4 a. W s |.-*'"'-'( ka*. us $5.1 w w b. ...... ....N sit t. *.*' !I.v%)..... at it V.a, ..laly ,k!"Mi tl.i as.la Len lira I ... aa vr.ar J ...... .. $1.1.
i. a ;.... ...'-' ....w. '; << i .. ... .. .. ..... .. ..... ia i JWiWta ........ .
.MI< i..1..1ia. .. d. kb "+i GuMJ* Was' J.trr.a. ". tktr aMafaNa.,jarNaMtiai. .1, .rplht.ill < I.7..a.r4 Ik* "........ef ...-.
J. C'- .at. .......w.L feMM.Y.ga.1..1 lr'I .- I..b'1.4N is;. "& .......,.J I t \ .. rnn.a. 1M. w1 ..... g.at naml. 4\V Jiyar lU lUatk. I MT,UMC. vin. ngiiati lk. weal sMs.saaiL I least k ,lrp..i'L..,,''.......

.1 .1 r TouHIS' BIr .*.....,,*.. :..", rJaieaII.iC, ai.4.a.f..' -.1. lwW i I I.. wl4ti.sa w I .... w ..- 1. .....'.,'tMMJjUf iW p l .;. 'atbidea.s.lSwpa.tilt. .. M toaiaWMf4 .*. aVrtoiMf J.......
c. U.1I.L TAUL T?r? w- .... .it)ii I.1.i1.aM.iwMgSN .e.w. 1 r t hs aD bs t..s 7..rlas. 11M ..;..l lr nu..w.- LanII;. ii..ritip ) \\1........ -.s .+ ....;.B __s III 11w

ti a. Y..r& r.4r r a ,fitW .." """ .' ..., ... t Bata pti.-'... ...... I;"a.1 .. ..asp it.,. ...... t.. i.....t1N iplc,1I. }Asa.s I Ia '.is .,. ........c. fit ,.. ... ........ with pifwr ..wIrli. .

a. .. fl.It Aft 1IWn.c...al ...........r..i...., .., ...... I alai. ...... wales wawa.1. .. .. ... tie 7 ... it. p.tallersal ... ..t7'l. .....,.-.,., Ll ih, Jt.st1.D114: .r...spISnIM .s b1 pad... pt ...... r..

Mal.r.arpS.ssia 1'W' art rye.h.1.... .. I MMlr* .>it. i.* .Ik* ... ... Ialit. die iwp J a ....... Llw "....... eu.t N' ....... t Ie. !1.t.pitW. ,.:...... -1'-,' I'Klias.t Lr..M3w.aA ..ai.aV"
., ..._..... .May... ... ..-me. *** I.' .e.1. W* ,'.. MJ! p4j ........, .. ika. fWatk'WfM a.itTV ......., aver,. ki-.....'.I ark k*<|I bakawB*to ta...ft rail ania| IWI

$;fiJ'ErwT.... Lad hiss,1.....w .IIri"-..... r'.q.. ..... Ik a aalk, aa4 r.p1wwIaplsiIlew ,... W at .; ;<... I vast t*.f''...... agtalba af af-faaT IL... ,... ........ avattana |t l lkrt ........,, n,4 di.+awtwl.l.w uLsei
np"cea'l.- rT.d. w11..j4a.. .. : G- ..: ...... w iiII a i.t pile ...., tail.heap. : Ihp. aOas.11 as..1rn..t __I t.I. *....aUk fJ.. V.|H'aka. tI |I t'-fdt ............,alit Ik.Mi7

r. r ..tMcr.E. wauu5 ,Pelt. ty.ly..is.Abr7 wM .- -,.... L.o,....e.1,.....t... ...... .....Ir t\JW't't ., ..I ... gnal Uiy.. .... k..U .hit,... J.. "r .hli.lre,5. Mia a laU natty*,I''aftUlraVa I acnnaal at (+taaas*.

W. rear.IytM \ .% ........... .4 pawl., al.eaiswd\ .. )it. CkM j. ... Alw. I awl'shet I tW .ariba aatil, afk*|.-c "rtra'cfcWaT .tly I'I rbshl .. ...... ..4 aio.an1:If a ... ,... ,.... ia YaBi-UMlMi tat

j.ax C.r. T ,... .......... ..... ....._ aty", h M>! a*.-aaty ..... I ..'. ,..'"f Umii VUtk w1t1117wi..Jkt ......_1 1' lk. aral aa .batkrt d l4stw., I J c-..... .f tip. .1 Ckk af lie]t tw. faat'akav" ....>Mtaw+ kbatia4

,,_'n. 1tKi1IIr. :Orw.. TU* tar....t--.tr i AIsJ af aatkia, ....., aM'lt*. AN yw MM, 7- rAM *>. ftv+ HaMa Jte fir.all .... .-.. slid I.... ai.f k| ia .Lee .Mk tkj kUtory af Iktk. ....... (riaaV.lkrtaJa ti
L a. :.. : :wi.tr J..i., M,Ottit h.., by ...1..w4..J..... I piws.i.t, ask. tutkan ... ........ W.. .. ........ '11 w .... ., fileW .1.1I. IM yi*.kiagi .C .... .., a.* 1+r!1 I .5w. k*wkl. to liras bauli**U amk.I,|! ....... kcXHoaf aVafW
".. AM... ... ..... .....&., t >.: tiwil &&a ... .. ... di' .' ....
i ., i M4. J 7". ...rip .I.s w iae wy s.irlat ..... 'M U. le.a{Il. ..... ,. 4 ." ......, Tkaw tol |a M aa.aMt .
4K..- .____ -1-.., tall r.1Ill T1q..714 ... t+ + .k'ldtstla '
....4.7 ".atac* ....r..dsJtt : ii..l..ll.a.r4Yh p67i. p.i s .Ira. l.i.' 114'.15k1.. .... tipStar _ua,.& (L...aj ia.sea IW wtljwr'lvia p.nla. anal N .... pj.W.y. af stir, .... .....* ... **-
Np..Nrw.a.t
'
... 'I .. ... lilt at-ti, eI. em.ia lark.
.. t taw
,
*
ash w..1 ,
cjk rasa. ( .
.. ,.... all... JalMta.r sn.il.r.rtUt Ii. T17: p
.. fit .
....., Ik.a. ". .. 11 ,. I ".... .. .;..i-f An Iii.uJ154 N5 aaW*ikV aaaH/Wi./ J.. .' awl pet ..-. WMoI', .
re&It tt4 pI ... I'J Ha II.. aa... I 11.1 .*.& M la .............--. Ilia a.. ....
.V..5
ruu,.. '......... "' ..&.*. *1 n....., ..i'. | prat ) aD .. .a w.N pal a. ...... laa ,
T. a ... a 1..s... .... sd :,* w rUJ.ir i.asa r.hllttt.p.ayt II ItetMl.. .. we..ia'. p.4- 1 ......... a... k*** ka.*..._ .ki WJ.
coaitui: "! ......,. .t .Ma, ,.........II .. ..... r.u.i..1f i .* aria I I. ....... .5,4 kJatt ikt.... .... k** ,'
A. N.MATHM...J..il viil Tr i '" 1wihlia ; I a'* ..kaa.a. mpoa anl >"*a aai.la. .< .a. It .., k. ;. ... say tie,,,..awaXfVtX
j. M. ranu"L ......P .. .. tal..Iwtlarler. IJ.C. 4In. IibaJ. .ipti.j4T ... Lil.tMy, slit.. ...w ........1 I ) .,af' Its Gia.isi..M.sfti.listl. w 'M ....... ....s it.a II ps..,.... "'tW .TUtbtoatoMiaa4.
I'... "
.
.. .. j.1
:
.w-.
*. ,.... ... ,t a U1T TkyKaaiaal '
JomnfO aJ. .
A.. M J.. ritfL twirl'. Tb..afr.tb..gi. j ariak tank Jw M .it.rif N ..... N g.st dA i j},U IkU Maral I..aili/ Farai '
J. .. rAtla.-C.ltaT* ..ar>. we....,. is lOr..m...... ty, | * ,
J. T. IOLLI." ,-. -I..4t.q. e p.a.. '| I to ... lawlkai aae..art t rps UlkflM I\e hI'j ,. R.1. ._Una i5.. .. a..ia...a. CM .,..- ." .w w.... ", '.a.S.- VX.gtttom. k* fcaJ la ik* tyaa af IllsJe.nal .

... Bill Aiy'i Uttw U .&$..W'arL1ltsacuiira ..&.& M.iti. .a... Tkwa ta, 5rft .... "UP rP"" L lag. Kttia: kv+Jiaj ,ft* tl'......1 I ...-": ..;, J..pI.. aitaaAilMa. :, ........d.e j i.f 1.1..4t ,
J. X. AJ1!, W. *, ..W Vat .W Mt .. a*..!_ sat .M here '..4. 1M ..... s.... aviVipj. IWUra bal ..... ..', as" Jar (rvy.., ..... .{.w Ia.1......,.. N'-r...... e>'

LAW. ,, : 1,115 a ...1., _k .-....> kal a 14 I.NbfWI ,..M .... a d'fL.e wpt -I....'.....,..,...J, r.. .flf*! ** aitbba ........1)--. 1l.{ l.I.....\ ........
ATTORNEY AT afr.ar..a., R"ai4e..a.-- k Haataa. ataf..kiaitaat fuf ........ .{ ..J ,.. .tD ian .... k*** tkMgV a; ail trad*of alt 1 1r __jrtK.UUa- ....>1. *f tka Baatk. kat al .:.... *. ...
(111NaTILLL rL14'' &rt TM *M... } vriw .. j*. ispntitl.r ay* qty I .. .. .e..ll a..' ..MtoJtkia. a-tir 'llkrf.a..,tW ( .kdattoa .... 1
..
.ia. '".....'. JhII Uaa- An.aa4Ur wt.i.'a I'wp s'Iw w. r..(& | aaJ Ikty
Ik. all.I .r5 s5.l i Ia.17 1...".. ell S......... ,' F.>ry. A",, aaJfCk'ka ..r.t* 'vki tl..t '.v m aiL.' !..iLi.b. .0 ix... tku Malca>f Cua. .,....1 4 IAbaUa.1.u.J. .k....pt.J........ ..J4 jart. p*$a4..eta.., ... tk* aKatkat tiriyto Itsi.Iw. t

G.J.AJLKOW.ATTO'UKEY .w'I'tiJ".cwIW. | | Aaf.lUl arty .a*! **;f lrws.4 i-re I W.tu ....+ ... ....... l..t ..s.... ,.. w1.. nti 1..U.1i. s5 sppe,;a Ie,...hs. ...d.....li It Ilcf tau.: Y.s I
.. i- .
Ms f:.aa. ..!lLat.A. ) /.11p.7 fa.4a' J .... ...", ft r.. 5.A .. tWlirash. I'1-1 tia..a1s af <.... aktb ...... ...... l5.t' 1'."/ ... a ....- ...M lk.at.l<-1"y,ikaa 1..k atrWUa' ,. .
AT LAW :. .Liki I lam .... ... | .
tie .
is .*M. Ik* aam. .... .h ..., t.... .. I.rt 1'.i w'sy. J'" _ *. p., typ..7.a jtl.ra. .. ... p p5. : ..... f lane ..... II..'....... .' art... t
4tl ..... t-T.
t".t et. .... wit sal cIUa. Lit. UI .. r. .
)UCA OP1' rL.I. dc $.id. (.r...'wr.b -t.s.. .... p.w evil Ut a M a fNi'w' ikrt arts.r4. .. tiii; .u ,, p4 t te.ltl.itif ;
'w -
--- -- IsIatp.wJiaw7.1'f ..4. W.p.l.etLJ, fc .. .L lULL alUi.*0 J. ,IAMK* .vt ,ia< .. Lr4iav.. J l .* .4MN I TWytkam" ttx..'t af tk' fataat.U f ft
.. | bai t 'fPt.--J. '
...... .....trJ ia ..,;a. k ,, : ,.
.. ..
a' -f) u :
1' COOPER. aU Ik ... M t--a.. JS.l.wyq 1.IM r ill ..1.Jas..= UI .
". ,... akJU 1t..lriw.M *l "' ;:WJ ala..irlM i..J Vm b> a wee aua y.i, st w prod Ifa1
AT LAW Ii..4, ... 1& m' pai.t.X.i ...... 1M. ,'. tip W .Jit. h ...,.r.1l.ib.ili. i./'ai. -Us. tie e41ei. ds7.i.1. G.G..L'wrp .. d.-- ....stew Lt.tstN w,... I ..tail IU i p..J h d.ti '" *.. .af>U>r... a a.aaba 1. hMJ.a .
ATTORNEY 1 i. II. rH1aI. k .,..La its .. ,c-,,..vrxp4t 1M .I.I.V. j
L. at :. fUwd. toUf
atia>*. wlhj i IWd1W 11 f> vas t1S : iwb ....'..' cI ik.
.& s'Ue.4 I7 >
.r. .p
M 4rj : .. 1 ., .tai ...
.IU. 'W 'I *
sfa J.rpasd. MMMan-l. w. .
jArwimui.rt. .M. III.
-Jr .
f'l '
:! i.po.d ...--- ..CjJ. -- \ sell alai.,tr*l lri. t lust w 4 Uf a.,I..t a t;aat aWl UUaia .
-- w .. 1. al : .. ;
J.1. esia.lt.rt jip.i i1s
a JIU ik.1'
s
.k 1-44 .... slat 1T.rtta : .
4 \ .. .. ...!Via M ..%'tW fear f4kM I.t'r'n\ 1aril peps a oJ (r-I......." 'ow.t 1..1 .......s..... ..ort fcljki k.l totaA-* .
'JI./f.r-J. I J..L Irk.! w,1 -.d, "i .. :
.It1: "rATTOaN ... a".i..l.gi., 4ll.. I Iktt < "IT'UW,* "1r 1 tt1t1.A..1y 't"-iML u derws ......1. sl .a15s1 'D.. .5' ta.a \ &IJ4..1iaooI iMi s rwat .,!\, ,.. "' '''''ia.IL.. Li.l4n. "" ", s .......... tiro..... ........ .".. ..' iT J.,... w
.
.... Law ...,. ', .u he..r. .. ..tIJ sis U. tai ... J..w MoIt.&i.MoI 'f.il..l..twn, i+ ..a ',
if ? .w .
.
G"I VIWL- rJ.l.- 14 If\ Jui..7 tleelbrs.ltt, ,I ..... ,11M hints (lory ,.... ."i..... .. .ri.. .OM Ilyrii.jilt a bed puIirJ .... .......ajri. Ilk .....p;a l+ t" ..... .ilr lie L"L4s1MIa Is..b hip j
I jj%1:7 kaW I .aftt k a>U j j'Jet w.J.IIM.L.I. ... e.pp17 ,,;....... ...
.tptd.liltp.r';, ... si Gal I. 11 l'. tol f.wr, tk.a Il.tI..y *>! iV> tirtt a af ,
....... T.s w 1 .. trusii"w 1.. he's "1i.S i.awi.f aslief' assli 'C J&au..s.tall.lw i..rq..1,1L.1 ail. .twit .kk .:v.N Uk. .. ...e.al4rt .. Tip,1r i ..<. U ..*..:"-l ti Ii,I, ..".t"..i t4 )\H ss.i' a..lL.irIJ ..wIt.
j. C. add; i Lmis. --Ie"- wvspia. naaJt i t w*1.iw alai's .aeat .kkk .... sM.is.ithe. Garr' s Cw' ...... .. t a I. .
.''! rr .k7 i..R.*a.V> ..II..... li.s s.msL:. .. 'JC't"1 .... I"11 Tas i .... --aaa .. tknif.
ATTORNEY. AT.LAW,' r7 r-t..J l'r..Ji.r.M1 t. _'.j I OwJ..pdm. ; isi 1i+. .y .el..Illlr ......, .. tLas.)1.. Ilcv...- ,i''1y.I.. 4:a.rl' .l I wm 11k'1itiIn..1 t J".a .... | ii ...;.. .ftk*

oAL cwtuz:.... .......,..lI M ...""I II..... AttMaa ; aa4 to., ..-. .7f Jis1t. +srr4.n, -.a-I. ... I .. *****-...,te vWI auk. r .sL1 t r..i.... bier :--. at ...........'! ..... r-- .,., I. ........ II.I .. lk* ....*... II ..:.. .
r..lier
t1LL'twMas'dt.... ....-...IABOWD ..: ..., ..... 4. k Mill J .......( wWa v I...al a ...Jt.... .fU.U(: WWk4 .lrl.u..w'w.u. ....a.t a .B. .\J"fI. I, 0........... '...Slat patl im. .......... .11 rrwn..afal. r........ 1 .. aaMb HaWaW. ik.*fiil af ..
-, ... ..
J (M4. .. ........ v&ktket awarifMCiMa diU&ia t--.a ....... sal to MW.l.*. .S -*4IZJ I Ce.p.s trawl Mel /i y'aa4 aVtatba. to >naib the
.
.
T.BA11lt 1 ... ant ,fit*V, J aMa..... lUaxU aa .ai iw
A alai'.. .'.,..L .li j M 1b1w. wl tf...... (aaal*,tit aa4ia| -".. r... r ..,....... w (1S w a1.rtiy.aa..j: ., ..... ... .Tk UfaH M.lra7" I ........ .f State ,.,..'.'* .a ...
.ATTORNEY, AT-' LAW.aiiM I. ? ou ....I...: 4'""ta4 ....."yfaj4 UvfMaf.:.'t.i pti......... ad :frulaaj ......, rf 11-.... part. l.. I Ikiak a* m.f aiaknl lUakk tsN aUwatba. totJtUg. H mrjif af....

c14JErL4.t! inf ui rn uAla Iern..cw. It J..C. ".... 111.a faakoktt &'j a' a.t te .bra. kl Uo....>lii. tj lit*...... ,I V tkt "... ......... fftiaa aal 1.( Ik:.. I 'lkak... ....y eel afMtat* j4tt iaiajW! tkaamkiairy
:
I II. .
.... JS..,... ayl 6f t1.J.ti.1 .. ._. .... tt..l+a St .1.tIr 1st WJJ r..L.le..atrl.. Ca* p.wty
.
SILL r.r.4.w.ed w .ill 1 .s j.'f. .fir&'.... .. '-i.. weiI .. sis tCai.U ia Iwt at is 1..1..1. r.. aws... (het sit. Ibiutk ....*... aa4 .. a.f**.faf .1 -.il.atiaaJlydbasta.TI. -u...... .Jrpi7......... .I Tale. U sip aMiaiaii...., it* lUar*.
.44. lie was Is .... Ibbk* i T'p7'J.nr..1 Lr.tkt:i..Lak .i. il'3iwtt.n. 0wai .ba4 b lataaJto .
., 1w1. atb.jf p.1 ""- Cr.Gas'C..t.ti.&; .. p.liliu.j. ra." tiw, ... viikUlliaf. af Mr. D. let
.. 0.lirrstTi!!. kaM-a<4 1* ... _;.u. p W y-f'-; rn aaVl. aacT Bat& i1rt | tit.J. .M ..|.fml. fc UIWi I', ..'.... .! a ....4 n ul art .... ,.71.IW Htota,.aal .abk kaa>al !t4l t !' -..., al sit.pii,4tfcs el_
lk
4.... .. axra, VMJ lit. Is faai l'aba. rsttp.t.. Mol tI-n' .,..ft.I l..at.t.w ,y aai lk. .ba4aaaaj ky a tat* ., M to t, b M IkTW "* ....... >.a kif arms 4k*-rafca .C aar aatot*
i It --aOD, ....... Aler,....... ;y ....w.C. .... w t'' a.a.taile.l ii.,.. tta Wl a>* .p.e-of! ....Iai..1. art .I'j w' ..MMCavaatkM\ ii. .*...1 tit ..J. ...,: I II |*al q*....kan ..... .*..> isIIj -toal -

JACgROSTKic.,Nw1? .."'" ....- ...... -C.,.. uas I I"-&U-' ,aa4 TtaUlakU.1akMl ,... ................. w...J....i ItlM'TV --(aa4|k. Urn WU!.&!-I MWM. .. H.....k T........ katlMtoJ I ..<*... nail flee .......k... Ik Mfakfc .

.. ,.......,...... N ........ ..4 q..w?...... ..., w lat.et MJ'Ia...1 w..,... "..... '..-it II ......... sir M.aU ........ ala* fMa aa ......,...- ky { ,.aatba af* *. &.4akMtkatk fty kMt .....
... .at...LiMt If ..aatnnti..Ipil.rlnlri taHa a gill< I a>U t 5.p. Ile s.... IA7 ....... rsiw' 1' aUW .. list 4.itW.. ..>ai..Wg. to...1.1'I 1I.f.. laii.l......iri.it.y. .Oil.5Mtr7 kata ..... a*. ...... lt. 11ailas'.

'<....w/ I* >.H 1...M..>.rMMM M. *..*.nE ..fy.rJ .. ... a t sal fV Mkr..... I kjMMt'1MNr .....M...;.+t M1..Mry jaLsl.r.1.Iwl! ivl Ik* ...,...1 K i.iaalrri7 i. .......... b... ....t r.Cti 0; ..........tills';
.JU...M HJ.JUj* Li .**..W.4..... liikkia at a. to kav. a* ...lr.>JSw"to ...u.. .......ii& aa.a.1yl..ih.hl.l.rw.tsI. i gplk*I VW. .1 0:$-sis. Ik* '.... af; d.ypAh..w.Marla.. b......slws aM p.tl.MIl a .....-.w...Ltty..... .........

...:!"...L ..... f ,.. w!.,*.... ..w..w. 4.c ...... taJ 4!T R. a sal I' 5.J ...1..1'I ..btlt t *rsr'iii -.....Jr aWl n5 15.4 d.. t.4'.t' 0.......' .wa
....... *J0Mk tAr .......,.. 115,1 J.71k& ....! U ... IV- ..'.Jilt. .. +-it kw.f" tbweS:- ", .4 ik ... w trY rp hLoo i laic ki. .*. ,.4 J Ida alI
'.. T. P. M* JCBEAPrCAn ..t.1! ........ a... .fdoia ..... .:a. 46a\ I4.SL$ e.i4. if ..b1m.1Wl..J.. ., .r .. I, ...::1 .j"*."*.. ... I I5a ik* any akta;bt a* Mky ...
let, I. & belt .:... 1.. : tit r...... Msasw..4.. ..&.. iM all ,.. ... ... .....> a. a a.Uari. uv.abtoly .
IW iI' awl t.Wp. II al .... _I, w..il"t.aili4.ji Wk. J... ,_ a i... fit ..w.f! s1.f. p 1 Ik ... ..J MteUb.a>!....... o
STOKE. tra w L ll.P M .., pm'e 1,.k.... s r i iWz u-.......>i *t4M > .... .....tiw.. 'M... U .Vi(" U.1 a.k"-'c. .. a, aba np.t4e. [ ........... tW"4"'.-'iit af t. .1 ,.. I....................i.Wl ..

.., .. retry'..J.I... ...... a gaa aa*,.. ..:..w.. ."t ...i.z t.. slut .Le. Islep .1..t..1 .. .faagi. at faatN t*aa*af T A hAlaitq .. I3.k ai.a f.. tips.. r.aw tJi.pwttti1; li &M ....sip c...
....
...tlrt.tfacctflIt......A etDRY : l..tr ". ,..., ... jaiall. ..c .wt.rLlll a' ..... .". Tirtii.j k>U ... ...... ...;. ilnagr is .rl. I.MI' J .w ,.*ere da*.hp,' sal ikM 'arl f tli ..'''''''. -. Sal ..w.I ..... ; tip.. a aN ....si.1 Is..p

.h.at i* .._tkliA& .*fy brad ,1;aTnlj M oe ...1.w. ...-,.. b'. y \..'- .. t........ .. .r .Iiisqe
GOODS It-tt..t ...bff.TM' .+ I.. ............ ,l rra ;- ......... .Me L..J1wrsr..n ,I J Iwar .M .ai*) arif. ,..w.I ten of' s1.1w.a. TkAMkU4Ua! Spa .....a **,ty l%<.. ak* .... |k*
tk.Uai... M 'IJ... .... iM' 1't.a.. Ji. wir tt.. toy*la kw .(..... w lfc. |.a..., ft I' '
doe ..j .. teft: .. k. I t will +.I.a .s k..Lf p..._ aal ...... af aril. .
GnacILItI1ie4. H..U.' % ...*ill. s. ..L I Wlf t ij Ii. .s..Iwa. ... pat 1.a.. .w i.li.iwrhea. l si' i tip I I to : *-akit4* t* il..l..a, = baabapra .awiMaaf wfc. va*tr.} ;Min sit ., tfkat ata3 b *kto ..
dOW-ru.1.c .1 iM mjmJl ikbi. U. 11L11u1.d1..W.bl&aJj ant..h. $51551' '111Hf" Etl.ft.ash awaislsll. It1Ji.j.1..MrJ ...,.. i..nl laitjsNy fcr IL.pies. .JI I.rljk* 5,1 ak.. a.. VMay tars III. aiulayaatkabakf. af ikak4lkaaMlW -

'I : .w....,. -J t..4ijk8ti1. ".&18' ...... .,... atI I.,. 1 Aq. ..-.. aka ': .... Tk ........... 01 111 ... ka.irtik4 alas aiaai. ll ......*-,S M .raitk* fat** WTV .

AI.Lia.l M .... II 1At nK'U'. Nrjw5. J:. .... Bel." J.tJeI r titan ..,ts..q..| tkialia"to W d.as..liaira .. as.u.... .5,4.. : 5, .....* .. tort.iag IM** MBIM ......, .Lr1l7.j tilwirydI..isl ;t Ili. Rep trsJ ..... eI ......
pos I-d ru> at ia JAUE...*..a..atcraL...*** *>.*.. t I I"' ,.s. ....... ,"' s.G' iw !r1r\ 1, ....a a i.. itAt t4.1,...... ..,. .lwirl. (\,da4i. reT air.1 I.-, ...ratolar, tka....>(I,:] ._ i ply.llapia,sJN _lk Gar. J*.t Jit.*.*. kaa

,. | j5, .... lf.. /ial.ita- sal Nl "".'.., ......, art*VtU n. aal b1kb.aa4 '-. M t..,..t- ..t ......:..r;;,. lklk. at.Why. a? Ik. .ba4,.N.Hsus af.I4 Uaw%" aaJ. toaial,b* .-. totayTkJtar I .MLlw14 sal ....i .11 .......(.....

'or e,'"'......- '4" %..-JlA--i 1 imlu y i ... .'. A auai pi.pM .A.b i"tar r1 '-I'" I ... td III ,.,. aaltiaiaji kyaa4 .'t I,N"J..I rl Mdi. tiaa.sr a p..pM.uie..rl .

....... a.. ... "' ,.. iii 1 a. aB ... ftir k b to tk. airy. ky ,'a.tI! ? ... .ieIt ... .IutI.wl ii.r.. bin<
.A J'EW"eD .iI """ j. 1.l". "..,. wa ...1 pVSMMO katM .... Ik.. S7. paw ,Jail.laua. a5. IJ&uIL-.At '". law II Wit .." s.pLU5sa L.Iais n..kaspaa! aal.1o *JM.*|*. w -......r tVn' ......'., ....

... ..- .]w.1.t .p s1.,,alr _4 p1 t I*n." aaavi ft* a..M4 Ikry,.'! N.AiyIJP.1.Lw: .,..... .. Less .rl s1.papwd'a Ik* naUi. trabag J J.. .M. ky lk* 1'ia....*'. ..I,ny, rip ....L ..../.I...... aVM
I .... M4 ik. .. .. iktaMjVai aal MtU'aWk f ik 'd .. Ta. .... b MM>M* 9ato*. .. at e.w
iVty-fl
MU ..... a v- MJ .MH..4. w .ar i.t. .-u" MM r aiy4ttaf ....,....... sal .w-. .5.5p.. SC.'LIZ p. .b... 5
Q.U Wl.: I 'V V .... IIr .J Js.en.y lk. m'mtf4 akata a* lk.aV ..vats.. lit... TV. M.. ... I I.. .aajn ..... ai ainl ataa4at aOI ... ka mU s..anna.t .. tM akMLUra *-; i. ....... .......,:.....-:. r l5. .
... .. ; Ie....ab..i+. w .r' !I I tp/p 1" -. ... .|, Tkryaiaaaa' ...F,t.l. 1.kwLe.I..1..4 .1. lit, apa' O4 *.*,sp.y .aft... .-' .,I" .......1*1,.-.... to fataia laikaban .V r.aria. :
_a,.-Ns .. w t.., ... fp'1. .... ..--. 8%,.. c stir.ter. k9ut ........p.7tq ..... "''Ji"I"I'M" Ii.i.dai.M. """JeI. ; ; aay liatrtu.nl.11 aa *i.*....ary f..., ., =- .
i "'AfCBI .. ".,..- :. I a.nilia.a- t .... .. ...... eI -.-,. l.1 I. wL.ia kiaTk ..,. b..at ...... slaw fa* .... ar.. .H.I -- '-
1.OWEIT .... H. Nuawwl.aipw, Ilatyp.asispilrtl.alt. I I "" .;:I"' .: '. a:..-lam Fwd. r .... ill W k .4 ...... .'..-.. ,..;..a.w .I.Sp.iM: I MaL '" 5I-s.. a( i* aa4av..l .. t I_ ....... fr.. N.... .,.
.r1.4 II wI .... .. aii| awrM"-a af JMVaJaalWi ... .. .. ...... .. .
., r') .51s. err r5 .. ... .. I .yeast...... In w tkaXniaaa.t | kli '
BY 1.T. b&TTEEw1.id : v b L,Weir. ....et.a .5 % t aal ia*.|i nal, to atl.. *
*t:d ai.S... I I., .6.** a aaabcl j-= ..... 'J. '" ...& .aaar she jkjaja pn4.*f *.*.*. .,u.J.ii.r ..T: r.Ms.u Ma .e.... ....W. strip .5M dal.Ti .
.i..elr- 1t.. ........... ...,>*jkia. < ....... ..... a<.. IckY ..J .w has.ad.. Iii ." of lllwI4 I.....rA....... MwINa.41 'wAs. rtitw k.p..rii 1........i..ist 5r.
-n-t 0"):; -- .w bJ-.w ..J.J -i.r 1..1 I c..... '1C. D.i h .1.!"' t.... ss.S.4 t..q.7.w. ..tyr. 1 < .. .... .b |... .... M.J --,..... 5.-. sips sus ii.1r1 J

n nun TO vi'ciu.rf ..* |tat lU-i, w .. 4 pC 4.. 'w.l.d,.. el' ..... .s1.e/i4.t...t.i' toaf w w5 w 1!.. ... ..!..... ...1 ... Ne, tip: I.-7 w di.......... N pia'Ip i
Ina .
r'.--- ..... ... river .,. 4 s& .. wl ilrj lass W L.tq y' I bmli 7 f ri. ......ltWp. a>. .* .m.5,1 ta.a si. ., till olftii.. .tMw atlaitoc Ikal att aMbb*: k ak. .aaia.aNvtaat ...... tar'. ,
..-Mira ...... ..r .rise. .. fAl tut .... .. w.gty V aiiBHilt.i< .r..w.. ; y. ... r saaa. Nd tpa..r.i..us4 ItWI
.
7rte' s .. Iw w7 Jos% 1... ...4rUa4f sire ......1 L..la r
...... I .q s aaa a s po" '1W ..Nfil.wIs
rte'T., ,. T. rilTTlt'LpUM .!..........L.pwtw+.- ....... | >.. l-aa. I.... ,.ale Spy w.. 5.7 seal. ei.tidi. ,, w. ..........._Mtn_ ...its aiW.y aV wft| alMl lot lk aVbaA w. Nair 1...-.ut.fIli I ., s ..a .i..1.e lk7M>aA MT .. .......... 5.I 4.5 L" 1.1'
'I lULl CUILAM. Ita.. .... .,.. .wa.... ty kan wajkajy :TV-. I..Y1w.1s. s I.pa4sw1 ,. .witq. .. t ........ -*... *- ....-... ...WklIk I I f it ,... .... aMattab.M vs
C 9a.iia ::1, : ; ,. ..,.tr..ers eM -.= ....... ... ... ,. *Mi%U'Wj Btoto... .....a.. !I.l.tl I A..5 tlit .*.. ...011eS.
i. Ii'i .
v 1 1 Ildzws III .. ........ p
Ie
I.w .
LOT '
.. HOUSE AKD : .. I ........... ......t1. a.J'....... r.ai/jI.ry ,.
I.asrr. ..... ............. wile. ,...... WiI, Sp+s..4.ik*1s'li1 ......... .... ...... .,.. i.T...j.J ..., II. ..........., ........ .... r .*.;.live fTtfia! l ki ..*4K|s M. j I' = ..... 45... .......
... --- ....... AM..aI -J 1h, ./.., ,.., km kf stir. .... t. ..,wI "w... :.. ; ...... tk*-,.nlut. ...... af
V


.

r .

I

I \.. .t tJr ..'n"i. .- -
...... L= '_ -111',7r.-. ,- "- --' .. .."" r ... .. ;; .-- ... .. ...-- l ''' '' _...... '. "r. ; -...
.
, i I... ,.
!It -I II ... .f .. ,trwi ... :- f ) [ 4it

I >t ., .
.
-' '
TIlK'XIJtfKIKV.: : h.... Bravmtov.bbW. i--= .
.Ik I '
sw..rec ;, I. r.tl.r w11.. .. E1.1 ; tf Vnt. CMtnctort. 0...rtl .... ilea.II. .. ,.'.,.. BfVWBltV. pal-tb Ei'gt//.. tq.wt J.i..r .. .N rll w tn;+.r.a ft OUt If;.". .r
..-... .t pslfirl, aR SNvAflMMaW A M.Ta>i ..,.... %.%. "Tk, .. Jukft Brl ... ...
&t. _.. .
LPTrI .. ML 11. .., phi... ...... ......., t".rn.., f f'bCLU Otntaaa.-A. ..
; .. p. ...; Mtrp" Mtob fcr" "*fT.lk. toaJi: tkfM,k, ...MMM ............ .UkU ..... ., ... (it l 0455. =M) ......I MMh.lM t* .. i.N .. ....... .....rN .. 11.wJ ..
i- "..ti ..... iI t. ..k. ..... ..... ....." ....', ...1i.tet i't14-.t;; = I.....,. M s frbtoift.M.r*.ir4. *.... M fir j.ri.W-.- MttMf M ynk t 'iII......W....."I ....... J ...., .. .... .,.
sel..wa_ e '.i.. ..... tL M.1f a.W I .. ".;. I .aTvkUk ".... U b ,4. .itl UM toto deli.p M sd.... A..w ...... .. ..... ....
raSuiJM. 1 I .. ........ /is.1VlI. .,..W totbf .iI' iitJia ret spt..15.ek IUTU Llpl w ..... a M.. ....... .... 11104 .......'. gto. ). MJTto ,'" ... I', ..... ......... h 5nw ..,....

1'1.e..1ri..1. u... ........ '.... ... j'a' ;.. ... iLn..1. d .l lbet ... ..... ........ ....... wbs.s twtM.. "Ii-, 1...
.. .t i..LOY A* 1 I.. N i I J/ui s, ..... %...,. 1...... *MM.I ,i .U.tfl.&ie to. toMwl var..tbrt lUyI k ..... .% ..y.,....vfl MlMr Al 1M .....,... ..+rJ lei ........
X.. IiaA. ... .i.t. 1M .. w.tiw.1 fa MM! lUir .a 4rjrr4.UMi ky fwviSM M. In11..4i.it tt1.111.tdf..i.f, r1M1 W .. ... ww..-..., "f'- I.Ii ..... r..al ..... ... .... Ie

, J.dw._-v.. c.ll.r a'tl. 1II..t n. ..1[ MMMb U.M to.... WftMtftjtal r .-r&JUtw. .qo btottMMtotoMtoft .. d: Mil IM .,. .11 ..... .. "' ''''''''1I y t '" .i. lw. { 1., eM. w 11..1.11. .i. a
j 1.ti '
" ..fill .... ('II. .......... w. M, i J i 1 iy i Fr.M HM tU tf a..*.*, *. ...Io.. ......: .. .. 1'f r $ ; .II u y tI..4 ..............N ...... ... d L 1 'IN tr+J. ....
....--.L Il I .......r.-..a "tr.Mw a' n1iw tto ,I t ,.......af".. ..p.t ,...., r .... M ..... ..., 1..,. ... ....
MrtJ SrlMi ffto4 M toiM* tart p.l.
*
.->>&. pOI a I IL.. Tt.0..51..i... lw 1 .. .. ... ... ..... .
..." -l, ... \4.i. r..iy N r.w. nr..kd..Itwr.t.enr .., 5r tI11r1 M "idi 1..1.1
.rt w Lip e.r ;F ... .IIIt.111 a MLUy L* UM.toHift I 'toM i* T....*MM| U.....<. ar1. .....L .....55 .........Ipw !M. k fiM% .,... ....!.....-
l. Y
". e5M151.1 iA ilti. 1,1, ; test....' .f$.MI .**..... M*.Un. .,CMRMI -k......'* "* *.W* ....... ....:..,.. .t ..... .... Ie... .... MkMrJMl (... .- d I** 4*.
r ...... ........ J...t1r. $14.d.MJ die .. U* in M.... .toA iCS ..... ......' .... p5 .....,..... I M.5. J.- 'r.fa .. ..nlMt1.tll.t.a ...... ....... .** till. MPtato

M5q .. fie; ..... 1. I Ma&. ... ... 1IeH.... ... ......,.....M ...........y fi11t.w-....ww. lilt .. ...... .... ....... ..WJ
y .r.. ..... ....,. M..1tiN h'I sure.Ie d..r r .-L TWyM- .. .... lsiiK
K .bnWmatton 15i
bw 1 .
R' < Awl lI.s b... .. .... ......... ........ Jdq.
; 1.iI '''' .wi rre.llll rra -- '" p'nrntlr...
:: .
ii.MM ilr. i tt UM Mr .st,.....to __.m I..........,." .....'.555 I b.. .. .j."" > ......n TinMlMtaitU e. .,..... ...... 1W71e.i1.

... .... '" -. .... $0.. r.. i. aimalaf aw* 5.. OrlMMM7. ., tit ........ J Jft' .............. .. .... .......-. It.M M) fM' rti'a. ... 551 U... ... .,.U.. 5.nwA

e.I.r1 .iiietl ..l15eaNt1w .. i. M.toi.rwMftoft .1... ....*. sip ftMy k... "...< a l'tor/M4* !i*<. 5M .....IN.w ......... *.... NI l.si.1 QN......sJ.J rlt n 5555 It.-! to tk....
.pc '-' ..... -= 't- 5..... .... nIe Mf -c.e JUMIM Ik* ---- rinI"t- _
li
.. tl. MlTMl I *. 4iMtoriM I lr. : ew
"' .. M1JW4.ly 1\1 a....y__.... ... rfP.
.... ..... ...1 1 '" .,-. --,.... ..hiai..., au. %i,.*.-- >.. ..*....... .m .UUk 511..1 I ...... tut.... to ftory*.....*|IMk ..... Lsslbt .rr w.bNiM.Ogw.ti'rl .Mr4tyfMMMB... Ii...__UM...... .Trr. (.
II J71L r .. ".,.... ... err..Ney...... w .... tk ''I. a 1.5.UIe 'sr.l p ,ta w1 *>* .. .... | ..*.
...
.jw.. .. .' ) ky Btotoft.TU ....... ..... ......... ..... IWI w d .. Irl.tl .., ..... ...... ---.nk
w.. NbdM.' .... w.-;'r-B ....!UM to ......U .... II...... (r....) 'I...,.:,.b-! .... n..r....r ... W ..................... .... thttNtp.... .... ..b
't' .,tIN M ....... /rf jaLet .'- ....... .;;;....... tojrt /W'YLwG UtJMy: Mto phi. Sid Cat.........toiMM4toM1r t t.-. ...... 1t ............. .N 1.1..Ji ttre d1..4.
.... 1i. ,.rd ,... .fl.e 4k.. J ......... .... .. ......,... "' .M. to..bto.|k* tol MM J'4 ,.... ..,.
......... .... ... N... .. ... 'h11. L7t iltl+lIufUIrJ r MTMnto IM".*/ __ *.. MM WftotolM .1
trl 1t'..... f etlyll Liw .. ... tM ........ .........t 11. .. ... .... A" t1l.w.l. .... w .... "....... ... el..t ... ,.....,.
.... ....... ."Me'" rLlc C / A...* %l iMkfcy If tf to UM TtoM, *..Lt tt.5aI .f.ftM .v :' .....d .,n;.....gi t+ '...w.W 4447 toktoCMlrtoM. J AM.M
ti_*_.. .. I aJt. .... a. <**l / b..ytt: ,.. .. *> .ff. toltlM M ......a Vwtk....**kM tMthtof.'4Ak* i I ...wrb..ItS. ...1.1I .. ... ... .... .
4.elir Ie 4.i ........ lift, r... aw.Mn.ite. ftr irk ,. ftf"JUabinltoft .. ... kM. .M. +y Mf .1) ..na. .
d =::
i I..II...,.... .....-.-,. ........; ._ b Jd.4.M|*..........l.iwll.htt .M..1.. .. 'h .' 15 .....-.f..r\ttb* .rw-t .....,......,..*.. II........, e 1" ....S.N-Mee,.U. .\oIe t..r'i1.*t1 toMt.....I|l :..............-. .-...tea-r w. .. .. ........ ...... aM
.i.. ; .
1.- ..... 4.41NrIw.ir aLl to (iftof 4k.. .Jtotola \ rr.r
-. 111..... g .,..... .... .. __ ... .... s..il" liq V 11.41. Lwl aIoeIh. ......
*TtoJl.tblM toft. v- ..... ......w r. .. wMlw. !
;LM............ II ...1'f'rr .tile.. r.w.r. A Aiq.tel sea ,f..Iih Jt 1.1 eM 55555..,. 11ft af ....._r4.. i M1i e. 11i'... .A. .... ....--.... a a ..:-1 aM..bto CM.WIMI .

.. w.-.. ...... ... .. .... Ilia.It -_.h.l./w.y' Mr J.,......I'..... 1M .>......t., ........ .......11M fII .".... 1.5'x5.M..-.4.eftII WO.1 ................ Hr+ lwdWe5
.l tit Ii..s f*... -i.. w # .. k !rr. ...... .....k w ..... >r.J .M4MM'iytUwaf,
.fit adwi.tK, IrfKt M T** II ,. .. .ilk 4.tf i1O Uba ...... b .tl .l Mto *Mw *4,to trafer* i takto. ftto w HMWal.
IMrwiwhl..1. 'W''+ w......1 ...Je.b.1 w .,... iMM. TM>f*J/.ts.j 5.lr TW.My VM r ..*.M|.... ........,.......... ; ... .Ie.........., set nIId" kMtoMMM.. to. ... aaVm
h.l.flit iy M ...... .... TU, M r>MtR.I.J
.MI Wwtl..f I. .M'/hW+ rl.s to la* ......,. U avw,.*!MMf*t* 1 tls.el thN ........ ..li.ti.1.a.4sabit. ... .,
Lr.1.i.e1 .
........ ........y: r. N tl.Orl. 11 AtrlM< M ftjJaMrtn* MM"y ft T t Ua .b It'OOove. .kkk b..)/ M*.. ........ .... .....- ..%.. VM r "-. St .......... :-rT ..

.Gt1 aW -... .Itrth ".. i1. ...., t Ii'.P..A. rl.aleSsitn..N. M 'r4 ky ......... .\IG....i.511'stabs. .1 i........, Lr .MW..rrY ..r'b'I, '.. ............. ......... t., 155.d .ai s ..... r
rt s' .. ..' If x J..K Ze.r.. .iII ,it' .. .Mkara..4 dua .....,. \ C to*>MI aaSmaf M 4 ... 1 ..... it. ;......
ti'. ... w ..
::: ... ..1&-6............ b.. .... = ..IlL.{......t1r........ ........ t1.t
II NIf.4s "' dM .. ; .... ...551let.
.... 5541 ItalY. .,.. .. 1mL I. ts.q M Sy.r t1. .... .,
,... ...., .... ..... .r. ... ....... .,.c..r-dlet ft.et K... ..
f fr1.11.. .fw .il. 'e(...,'.... VI' I""J: t-...Yr..eaW T M V s.1 r* TIN aft..r.. ik ctrl ., A F .,.... as* .......... I I e. l. ... ......a .... /....... sit rnisaIjilia455mq .$1.... ,
,... .. ., -
** ( awl ... ,.*, ..MM 1 Uito4i. ti. .tol L s W 1i.IN w k. -
h-r ..I c:......... ..1 ... : -.1hir.ltlfiwl..uiJt.... s..M..yrrpa.'a. ff i n..d 1, IMM ....a.4....,'-'*.4 N b.uly 1.r.eAli' .. d. r.1Md.HJ tli-..1 Ahr.e w........ r,.,&.....
11Jiww1t Jrl ......... )1...... .. .. ... .., E kwk ... Mttto4 .I.... UM I'toMl I|*Mri.( Melt .Titoa. I| 111551, eq frtti4 MT4 ky' UM. i.w pr7 r a .... ........

.' ..... .. ... .......... 1N1K.. w -----. .....M1.. ... ...... .........r.-oj... ..... flu**. fc.ift...,w lilt.! .... ...._=.w.. .......w ilr'.dw.lq.Llr ...... -1...U y t5 1IeN, 551 Nee
...... .Li.' .,......... 11.- 11.1 w AN/y Lit.aal.r TIle .., ... I.N .... ..... ..'Lf.1etNM c....,.t- .. iMtr**Vt*.4 ........ ., ......,I ..............eM .... H..ry tr.r

".+<<' -"- .. ...... .;.' tei. Wi lee.,.W ... ...... ._..r.p fcrtrt 1... =.p.......... t'. ... t11,... ....... |.f. "W Ik4 1 ..... t.4.IIM ij ruij. Tto; ... .... ... y ..5.1 .1fw--.e. ..nl......elt ....... .w.
'ti Plata M4 .W .... y. r1.r. My
_i bj OftMMrUb aa4 MMah.r. art Utk ajpto U tk* "-e r.Nw.A..1111 '

t b...:)= e..ltl i..i: 11s.e1.,.....J.bay..* .... .VJ .... .Itl" -''- .M... .N...*. ky M.... ........ TIf .... &. ..., .... 1 I. --- ............. ;i.i.JM i 1a+lW/ ,, N 0-01-1555.... r-.J'w 551.r...3....r.1.. o..a I.fMwW 11 16b .Mwy ......
i M.N w..............,,. .. .- .1 .Os"r..,.........,....... .
1 M. 'M .. w.'.... iL., eurI1.. ......... ....-.u..M A.... ......... ... ..........1 4 4I 1 pr w1aL.x f ...." a1.. ... -vt.r todtor iris MrftUtf toM, --.IUt1e" a. .i awe
L.J1s d.wy. h.nSA.ti1 ., ....... ...... WaferWtokiagtM........ tw..1J x ,. .,', --
P.Nr;till ..r W lest 4 t..... ..... I Mm*. ..4- k* *bw4 y. ..; 0.. ... .w M W rwCr1n !.. Dna.- .
by .,....-.1.1.\eM. .k .iI ... iiI'4' ...............J. do.- .. p..1e ttW.tI MftAfft. nalaitoiftt 1*1 wy ..Jl.M.... U 4...,4 Mft4 ...,..'.Lw" $1.i ) IfWw', ......... tl.L.A.
........ wllwwat w..,..... ......,.: .AUs..r.. .: _S.yiP. dtna7m. ......., .... ........I ... ..*il... .... .ua ay ialMatnl K N'1ie' I+IftJPM bbTM4 khftUMt. MMMJ4. ... .
iLja tiaL' .. ...... .-............, .... .r. b.r trt )S1e11 lIe" ...reel sll ...144. ... .. k4TUtofWr 55(7 a p. 'i.i M ... .1C.
Yr" + NRM.r .
'"J. f J J ...........4UaHi...... r.w h I d 1'- d :'Pty ru. ....., .. .. ... s.1 1 F' ... .... ..... ........... ...:: liq II .. .fJ. ..1i. .. .......' ... "............. .......... A4
.... "..a Pet I. .. .a I.....,...,.*...... .. .irs- ..l.......... .,... .ki, vviN rile forWiiUtotrd. few.1 .
.. "..... .. I Uc.u, t.. ..... ...
.. ... "- "" ." w 1 51y t ; 1-
; IftftoMIMBtoby* r :.:: .... ............- ...- -. .IAIM..0.-. U .. :: ..IsIpss. ... he .*f MlM7 T1MM4' to IURaftftol ...t.J s .. .... G'Na1..et a4 P" kivmfecifUUkU 11r..rrW SiAvLI..55.... t1.
-tf.
"' ""' '' ... 1js111..rs.ettii. f+.Cr'..In.ru'L' ..... .-.. t tiwi.. r1 -, -.. y ...... .S :: At'_...............w IM.W ..... i k. ...w .*t<. .......,........ dJ.r'tiw a W

.:' tfiei. Ir t.w'.... fI........... .........,.:: 1 ..,...u.. .... .,..,., ItwM., rs ...... .w,. .,..ryrti..f.....' ..... ..,..,... ...,.. tw......N sy ti., ... o..r. slims. tNa 1 11M ..1515 NaMs

., Jii1,.l..... fa.1..1./i.LrL- .111 ft,*. .aMftoJ k* M J SJft, IUWlk Arm.t.rigl... .,,p..... J 1 .. .414.' u.......... ., f_ / ...... Mlli. pia MftoMt.to.IWI I ..dI' -1"11...T.. all

I ... ....... ...... ..... Jik. ... .... ....... see.M a.. .,_a_ri................. .r.......'..... s S ''I'W tM T..wwiJ. '....'u .wlt..,$I.. 'Jh..alt.i/I --.,u. '....' ...a M ,.. tir...S.. .. .... b 1)it.4Jrlst.illrnll. "M4 5J rt

:- 4) .. ." 1r# ''''. / 1 Pw1 \... '.a; ..... ..... .... ,-.,..,....,..... '.-..",:: .rws .inl t. a fN it.L&i.....'1 tw ... ... .. ..... a..:; "'s'..... W. ... -...lt iant..ls.pr tk* ..... ... ...... ..wttlrt ... W.
r 1 'Iti:; ...... '1 ..... -. ..... j jlit. ,kbr{ .ft.'>ftc ....... TUfttoKft .,. : ......... -., .... .. 154. ..... ... ......., 0 Thal s., I ..... ., .... .... ...,..1t .. ....

?t .N.rlt .. .... .NN. titer...atll......j ..... .... ...f.-.a.d,....J 011 a.-An..M..M.......p1..1,0t.,...-,.1* f ... ... '*.. .>tilb.k % .... r ,....... M ......H-... he .......,5511.. fa..C..r.Ir... f.r L.yr-r rl re i...r 1111 I Len lp ......Me ....

kMl.....4-1.. ........ 141lidAs .. d..i..e.1. ........ 11f,- L*...C..f .... !..../ ..... to TU Gn Mt liP.......* lkMr4b ....... ..ricf!:' ..__ '! UU1..kv1I3Aop. ti i Ie'I hi ... ...... II..;.-. .... -E ......

...as4..,i4 WaN.a..w Is.1 r.1I.1 .... ..,.... -1. ,' A...,._....__..._. .,. IZ.....o..Je. { .".....Uf.U ..*totokh-kto. JU8 > W ... .........-.-III t__1''M i.w w 15.15f, IV. slaw ft* v.,1 .Lit. M 115 1.. .... Ir I.. .fM.t 1

J..li.4..i lie. .1. tl. .,. ... ........ .....w i ..... % .. ., W w1J,ji..._\.. ......1.......... .. ..,,.. j .........................,..",..... w.1e+1;z tit &.Ie s.4t Lwa9 .111....it.... '"-..'\a tl- :M M4 p1 lib\*nto. 't M ..' Il t1 lLwlita-1.55 l rr
w-- ,.... ..., ... ..- .lrsLs. ..iDe .. ..... *p..Ma 1< Ci.S..rM..t toMM i ric\e .. MY..ir5 tW. ....,,. p1.. .
=-- ..lj.l'4/11; dM iM.IFM ..*.. ., S .. N tlSr Jw. 1st .... rt t t4
-. ..........La..... s I .t $15 ftw ...
.... .. 1M" ...4.. M('... 51.Ir 1.M1...z.t ....... Jrt tim It, ......... _Nw t., 1Itiwl .. .. tM .-4 to. .tb.. ..........JtJ.tJ..1 .. .....aM S... ........ ... ... .-r c-...... .. N .rt.1d. w r1

.-. ..,.. ..... ...&M....-lu'...... .... 1r.- ..n n.. ...."- of .., fries to l 11. ;ts.rlJ ..., Ii&-;j i r.a ... K c. iw...... 'L.wM -- -.. I"rsi i.i..t..

W.p fwl. ..... .' .1"(.. ... .. a ... \.1.,1... 1wA.. Ct llMjy 4... UM '1M ....... ..........4 Mw1.... ... 1 tHtlR7tr I......; t111g1E nI ... 110 ,.o..f wLi .... ....,
.J1 .. ,f1..I.W .gi.A.1 fit Atlrli..1 u.II.. sill I" .,. )5M. rlp5 a.t dlet w ...A ,r I C*.UMI Mm .,. .tjw-I tt. w 11. 11 ...aJM4 r e.. ...
.. p T. A.Itl..t / M
J.i.1t.1L1w..11L1. .
/ c ., .a.Ir. .t..1q.t 111 .... Lek + ...ft..lf.TiP to iUrlto, .... 4*I-!i"" ............. aW.I isrwt. a.--. T. rrn.fw1.r.ItI. 1i.. ,_ tr.n 1.M t1. f.i..d l''w. ,. M
t1i .6.
:at:....... '-'"iN I a 1t..11 ..... d t+...w lies u... a ...,*. ,ria( tU-ar. ..e4 UIe.a ,...... 1.10.5..Iw :. w!I"' .isaeliFsl.141r41.a 41.1..... 5 1517 ....... We ... .......' 1.V.
IM '
M L ..1st. hfyrlU.s. A)t 1d. w'j.rp1w .. .. 'jMMt'X, I, /i./1L4 ......... it 11.1 M Ie try...W i tb 1I 1. t.eW, tr.rhul w... u... ...
-- ss.Ii. a s .t ... ,..f 't.Jit U _' 11 KjMMrTIIj .M, XMtkftwK. *- I ... ...............tWr..-.... ...1 Mm I; nr.LlilKt d.rs fir 1515.11 SLr
8ntr-r tI 14A1.I1.ay..r.Ley. : .... ... .. w 111.arnIu.. ..M UM ........ fciJrfc ....._ .....4-#'N ..... .. k. M ... ... kM &vtlftkf4iUM ..II. r..l CwG.ir. .... W

... ... ..w.. ..... to 515 0 .... .-. )tej. a... ....... I' L..L UM CMarfttoift* & tolttai w......$ .,r. .uNw.yCw ..|i U&Urtovlll'M. bAMWj Aw.1ww'1 h 111..,..... I'IYiWt.

a..w d llaripi II w WI .. ..(. ..... .,..,.. ... w .. IWtW TtoWMsV BMM, Ui iM4v 1 Cltwrl., '''w\11... *4. ..r.1,1t 1 *a.'....*aaj>.y.50'.... Isis f-. .... lit. TU. fMtol kMMT. h : .5....... y ... .54. .

1 ....tt........, .war.... .......... w .... f11........ t ........ isf1q... a..w Is I...4 a4 PrM7 It*. iViMiil. 444ibglM ...,. .I ......... eM .....Ie ..... ., It. ........ .....r..il' 1.r .1. ... i IrStyf1.1tl.- M .it Awd&.ri-- .

....iq... .'C. f ..... ....,.., .WytoMUlMty ..... .....,.Ii 1-..1 I.P. .... ra ir.rattBsi.s ..... IA i I I wNed ..rael....4Mw..s. M .It.p'M =1"H.. III. ....... "k"1' .... ..T....Mtoi d s ....

w -...., ..... w.--. .SteJi.rr toaat) H Vbrft,Jkf (tMC Mb, : F...... ... X1L,. ,} I .......It. S.iiJ ........ to'.rt.1gl..wr,1..w.//. 55..4b. Sen.I...r w. 'MM*, ryftUIM. > vkktnkb MM' i.npw Lr1r : ::.11..1 tree, .. =
..... ...'5.155.511.MhnJ .. ..
..... tba .5 R w.tq r
.. \a aw nw I1e.tit t..1.r.1.t.1t.e.. .| IIJ. .tk>iftkUi i liaAiyr. tht ltfi.rrr :i" *T laMriilirtig ft. .ri11.iJ d w .... .. L+1.1 ....,. ...a N 141. ..41eJl .Iee..... ?psi ....*t', ...... II. >I|lUto *f .. aw. *totoMg r ....*aMj.. .J M w .... srsi ....., tit.. .... .....-.... ............
'; >...M.a IjaytkL1 11 tlNp.t ... ....| .4 WlUCwM Jw.wsdr.I.rp.lyaLl.l J.i.K tr. l fi1 a4"+ d ... ... .
..."J.... ...... ...WI Ctt.i.y I. wdiatot : ". .... M .e. e1YRrt. ..... ..
.. -.' T........,.M .;.4 if IUt U4y ), .M.toa4Mg la*JMJ*.< ito .... .W .1 L1r./1Mi.a> 1I.Aa.K ..rI.r t.lt .
... wpat r .
.. .... ....... tM'r ... .. ... i : r
i .1wJ
f.J Ja..1t d Et. E1. ...... w1w -. .
.
.. ;' FriJ/, UM. aifttb. it..... W M* J-' I...... ........ ..1.tl. 1rIMi'.Ie I.u .. .54
......., n ....s M w w..j. M w 11.i. t1.elr .... .... tb.s.Pis..J. L.... ...Ik.IN'IbFL .' ....{.-..L1'i. .1. ,MtoWrw. UM ....*..... .ri.iftj(r ,.... ... "- '" .. .. .... .......r.t fill..;II M 151eyw y '- .. .. :

ps$sr. 1' ...M 1., w .Ci ..... .IIJr:.:.. ....., .... 0Aerw d ...t. a-......awn ... .. W la* CabtC .U 4toj *r.1 w.l.iN "'i 1, + .,........, II.. A ........... .,... a.... .. .
....... .. -....... La ... ...... ..f li1.q. I 1 .ItM ............ tJt.. .....
e r .w.Gatd, d ..1 1554 V .. ... wl WI iwid .. rhwt rr ITle.r..a1
4t 11..1.. *.1 -
.
t: !.., to|N.....,to. U> .ls. ....Gi. .. .. t..rlj..a ,, ON*a.ft*- W Cab .**, to Nisan I ,
MMy ... JiWir t... d b..1r.r' 41iRrist.Tle .. ... .
f ; .. to
.... M Jtsw't1.1La1 .1 ti .l.4.r ........ Mb. t 4 t ft* toMi a.4glIMMl' ......., .. ......... ...". _.. ... ,.,.., .. ,.. tl.li 1/N JrM
; hi a/ 141. H...... etl/rfl..1. i15.1e,. N 1..tN.iti ) .. tt _..4 .... tins tiri.s.. N titltM 11 0 jw'tiw .J .......i1 -
V I..r/
rt.\.1
... ...... 1111 .... ..l .... .... y ito'. ." Na.j. j.s
.. w k
'i Ie t1.if.ysiiJpla'.stiw Pn 1k1wi..f r1..L1p1 .kit. W Nr0. l.aitof M4Tto W'c..,.. !af ..... .1..id..5 tM6..:.. 555.1 is.era. .. ... "',..t 1.11 .......1 f3'G. ,a..w. ... .
.. Meer titll..n..e. 6.w1 .....'. MM**, pr.i. a.. fee ski. I iMftin||| ,t...s.. .. t....rtti,; ... 5551 ...J jl. .. ..... 'It. .. ....-5t ...J. .. .., ....-...
4 M .. tae Ir.5po.i1. i.t 11s pee 1 I. i 15*41 TU ......< t... aUrt4 M w' .... .., --'
\ w g5A .. M'Js.1. ... .....,. 'li5.tf' I....' ..-- ...."$,t".. .... I,i 1ti.1r.1, s.1 M .... .... ..piM w A5M.,.... w.fewer. .. ..... ....... ..feat o. 55.55. __.r.W.111sr. ..rwt. .....
"" .. .... ...: ... i0 ..... ...IM ....... -4a 't J r'-- .wwA. .. '-. j "" --t -f- /alst/M tlrerl;dik er tW.rdt ti1W 1M .We "erd
.... ... ._. .sut II .w....... -.... ................ &...... n.wti.- .I r "'fl"- 114+ Mi Tali.. 11 --- 'I".a. W :. fie..It. 1M 15..11.. ...41 551..des .......... 1i.1554..g .J.
a. w d.Li1 b..r. .. .. J tl. US. s .....":. LlrItdl..p5d1.uia0,1Aiart rriJr ..w. II" 1 I.... ....... .. lie, w A Mf.tolWb ....... 1 ,
J '
,...... uI I .h... .... ,ti1.1aM.. ."; ...... I.. ....rp.5 a;,'Ma",eM 55151epee. :......... lpRrtM t sew .. ...., $1.11ttw wr
., a ...... ..... q t 41UMUtriU4lMUmaft4MUimMk& Ia 551w IM. feto M*_lit, toaa4kw M......j; .. r"1 r.l.ls,i. i... ....... MaW
-.tr"- .I... .. -oA '--li.-1 fyi'f ... H......c..a..ite
|. .4 .. lU >... t re.. 1.f S. x a fr aM
r 'a AM t1.11.5i... ........ Ie .. .......... ... ...... 1.n 1.55ss ..... Lr .{..... ... r ..... ...
... .'"...; it MM .1A4w1w ;:.:r .. ....... Ut* ifcVX-1....tI(... t.e.1 c.......... ... c..a..n ., ('__ .: 55' \1 .. ... ... r.t .... i. w
F 1'rt1.1 rwj d w xSytli .rYe '.... (J..o.; IRtM.f ... I ibMl. M4. .....| .... .is .,...... '........tt.+ 1 ..t..+.. M trw ,.. -Iti..aMy.. ........... } p

LSD wpe.Lrii, r'rt5.w1'1W a t1.e xwllrr. t.111i.1. s111.w i > .rl_C:-a- tai tU MB4igMlt'ft J t ....oIL....... ........-.. '1" .J; U. J T.w

., --1-...... .. i<.e; L4 1n Uiau.. reek .! rs ... ..... ,I+. I1.d Ll,T..Ilil It.JS..aie5.w I A 511I. ..-.r w tw-i"...... -, i.1.N Ikif sIit.i.t11tsq .tar f.. j d.1.Ltei. tb tat .55,51 t1/55iw* vill., ... .....Owes..... r ..* (..

m......fiu.U.- Mc..'"til ''w f1 ........ .., .q .r .. ....., Cwp, 551 A....f Ie U.rps Cs.s",IC). A w..... ......... ens.4 NLtfe.1.tic "r.111.|..i.l .T fW ... w S.LMiw, ...... 1511..1.ratty

.......Pity MM to kf faj." .. >1Mlyairl, 9cWi+' t15.eair A.ir.l1'tep... M..w WI'IIItriif' 1 1Ti0i..ti .11 ..... W tiL..ep.1 I:J.-v-:;: 'M's'p ,1..N5tiw. LN > ... Iwtwd w 4. I Iw-.t...1 u. it wSM

-- ............... ffI' r. +wi11. to4>..w 0.OMiMM .. Naas. ...irw'11ri.e5 w I"1 .. ........... ... .. 551.0.. i..
',.... :C.. T.tf...... ..... 't r
"' I.
Taa..u. ; ,. IMi.1 Ishii. ........ .. ... iIS...... 1.1 belt.. ...... w 1155 .A
.w e
*. .... UaL 1.wti taP ry INw pik, .,,..ir i.p ....... .ISV Is ... wr. Els..w. .AI '.]tI "..... .WI.51..a.5.5 w, ....... 1aI.... tW f..Ul UfMlW ,... 1M.,...., ...j.N. IS.4.1r1nr r.
M1. u.11.t1Cw.1/rei.I1.J ..... ..;....... ..-, ..... i 1+ 01... ....ti r ... r daJtrws4 p1W N' J.i.t tNa Wet. a.1.I........ twrr/y 151.1 aT ........ M rrjIi 111 r1.iu.l
tihlelp i-'". /L .....'" M 1.wi III 1Miti ...... Al. ...... r.tq.1a .. .*av'll* kja aba aiianiil ** ry.15. 4 1 .... 5sm............ /II.,1 lupti..t, f........t....d..... 1ewieR. 1&sM_ Y .... 1.11.M

.,... vad Brt.. per Ml tolUtoMUtb ".... ... ..... .... ,.,... ...nl_ .. '-t.....M.ijII ...jt ..p5tq ... .." .. IN.... ... --- ..........- 11. lti.1i1w4, ..... 1'551ip .

/ 415.. ,..7'" a" -- OM 'b ...... L ........ d fN.pss : -l el ..... ....f.SW. Lq 1+ p.t..c..1.1.1.m.....eM.1e .., ....WI: ......,... -u... .... aM.......... W ........
b..11i 1. :
.. ......,..... .... .... < | | VttbifM HA *....../ '"f '... t'... dr.sws.lle.S.trw t". .....- tw ......, YrM .. .. .. ........ .......Mitw1
1..11. h.i4st........ lyi.l.e. V...a.ltUatUvfM* lU Mto.f 1 ;L. : ... $45.55 Lees ...,.....t, -.... ..1.we ..... N M.. .M igpw. .... .. rile 'Wy' ray f. ,. 5........ .. .U w.Aa.i+ f1.
... ... .. Aa.. .. c. n., ... i .... _, I 1 .4..I.41sit ...... ......._..__ at.d .... .,. wtrr M tL 1151 ;...... N i'Li.M._ 1114Llb.Y _
.... .. b.,1.1..1ei iyS.J wii M ..... a feet tNl .... .. ........ ...... (MMto .+.. .k, fM( ,,MM OM: .... ... --. M 19 it 5.tiPat J... .."... .'l'Sw.1 set1. J.lr.rf. 1.
... .. ... ... .,, tlwt.1 ..... :-. ...... .. 1.rd.t Masi .....,.. .. ... .....-Q! 1' ... ....,.......,.. ............ .... 1......... .....:.".7. ,.., ....... doe '.-.u .. ,,........ Uws.i .

$ ... A.Vti..lfkw5.11.. ... ......... i.M .rw.c .......M1w 01 ...-. .... ..5... ... Lw.5.1w.It.: e--a ..... ... n.i1e .... d wdw4 ...... ,rii a .tl.""
"'" 11w'.. I 1 nt w.. T..M t5. pa'.rn1ww .. ..*.........].*..; .. I .... W 55.5+4....tir IWe.aNi.Mb.ww. ... ... ... -.i&>ni tki ..ilii | ,[f.E........ .A ... 1s..
-- ..- ...,&. el EI ...ra.ae,1 ... .Mw d 11.55. t.t t1itti. 4 ...... M1i ,..J. ......... ....., ... .... If4Ii: tide > M> 554. -. all... ....
1f111Ufa. 4 I... fip.t ww.1.t..1in" w ''ftoankart.lfcAMM.af, ...1 15w.y e11p ..,.. p.1. Mrf to 4 sal .. .... ...... I
R.111ae.t.t..Il.. x.. .,[.. + ....*.rwq.wt5' w1y We.. tees,. ......., "'Ii e ** 4a|> a r.5r .1"...........a..., .,...........t -... ...... ...... to. r .. ........,- ,.., ... =-
.... .... ......... r..1 .. ....... e.ruIw ., eir- I.tlsllt d 0- .. '" f.u..ti: I,solt. .u.. 1. .. pg4sSA.... M ../. 115.5 t.ri. ..
11 .............. ""'ef. i. .. / J. ThC.rts C..IM 1 t t.a r..... ....i. .MMI f. II, I N.tet..tt,' ....... ... ......., AlptN.1.0ri 1 I. i .rlq M'.pw1.0: .......

........ .;..... ..,..... tI./twy 11..tftwway.l".l tri, ,. rte .....,-t glt'1. a *.... I.Jw'4 ....f"!. it'. ...S w 1.rs..tof ... trr e--.t...M1 i.. JWIII! J..... hA AbBaWna.toM. : Aa .:.d...d 551 wen II
.sel.t II 1MIni1R. --...J IN ... .... "' Wi. ....... .. L t' ..... ........ M .. w.v ... l btoi' ,iHMftr* Are.
.,..... Mi lk. lUtb bM, -..... ...M.peltiiltl.r.st0.ti...... a .....M1 4 'Sty55 i'i' ..... .... e. a.y fUwlrr ..... aitoibr aua .
..... ........ W. .I 11 ir.:....liMdM Jk 1.... ILne. ...lt f 1,151 ..rfirt .. .5. w .w. S. W.L... ., "i .., li5ww,: Ara..r .... MMtolk* CM ftUJft Mrft. *.
M "
II K r L1t1 ., .. ... i ...,... ***
Arty
5151. R..rt.4,1...... w ..I .ly1e. 111 .1f .. .... .r, 1""Mir. ... ... ....M 1'eL1..1 M.._ t.Irm5s51..ir.p.r4Nd.s.sl. 'f1 ..1 tls.aj'. ........ &lit w/..
e
Gild ..
i -
f_.. 55El., s .... .i W to*...* ..,.. 1.51.
pad.wJ ...1 N.it ,..-+.tr.......w -'e Ii.... 1 I ; M4 I kMMl ..itol ft* lto,MOItoJ4 -- ..... .. .... ...... .......,.....,.
... ;,wI. ........ .wr st Ii0 fiul 4111. ... .tr nw.1a1 i tof...rtfct..fi.l iy...c.... t ft.t UM .*..* rMMJ**.... .s, U
n. ..W Btotl.* M* l 4j, .11 ..-,4 IsIbw. aW"'" .. .. ... .. ..", 544J'trIsswi. ""'-- .......... .. I ..... .Q_. A.. .....- II p..Sw..1.a.54.Sw... BlUbar.
e .... 1.. .....,b.. wp .. Aa......... ... ............ .. .... ...........11 .... .....-: .... ..... fII ri M4 fII Nw t....... .. b ....iitl.1.5.111 .........
7110.-
....tow UrtL -. 4L..r1..n sal ....... wr IIf S..... TIM. to to ..... AM .b ito ::.: ..,'L-..,. l I..., ....pal r. a'-'
arfIMCIeI.

..... ..., ... .... d br..y ...t-l1I..;,;.... .Y w'- ........55 Kt...... ...-.a...' ....\11...;...fIIai... 1.rilrr'.. AM..f/...'. ...,........Ski.I ...... 6 aeq.Y M1..d......Y..a......w N5.5.45.5.weer. w w .... ................ er*TkfttoitovlkU. to..- j I .tWer1s.4.

lf.. ......... /1staw n. .... II ..--..- .., .. ., ... 11.M ........ ...I'I....... 15s.5w 't w1. rrt1r. W- ... .. at 4MMM. ... W toalM ....... .. f v'..... ..... 15.55 t..q.. ..... r r w rwLr .II.... .
f
....'- ....1aL .,.. I_ lr f! = .$!i t.o.-. .....,.... ......-'.... ., ....... -!.. .......-...... ..... .*. aW jHM..>..iUa...*tor*>T aialWMfti\aaj..... ) .*.. 4w1 r.. ....C4UI 'i. .x.... Ors-..!I.tS.q W .. .- bas 1M ..1.f1u.......

..... i 1 L L NI'ti V1 j. 5555 w 4UU ,..UA... ..... .&.......... .. ..n:.........:,.,fie 1Lwi. .,;. .- .< O_fn1.s.U u....b .Ir. .. ktortJy ........l ...- 51.1 -.....lie+.......M w...t5lelti...... ..11N
.


0- .
.
t .
.. ..
AU "'
tit a.;.
Lt & .t
.. t.g: < <
.
.. ...--..... .
:. ....... :: ......-=- : "-- -- ....' ,

#; atf.- JI' .., ;-"_ ---,...v;. -- '- !I1
,4'.t ., iqy;;.T r ... 1"C t* : :. \ .
;
s

<4/1! ,

eR. .At'0 1

1 .... ...

k--------- .,. ,. -
-
'
10 '" d '
..... p.w.r..wsr A..... W.._....., fit""" 1, .. al ',;.. r': ..t. asa/M. f -" ----. --, ,'.. .: L'&.. A or- lOX.,"M...+..a.y TWAMMM ula.. lMk ill MH. MM.
.
u.. ......... .......... .... ..... ....,m.ie M W b7I. .. j, .1'.W.... ".Co.. 1 ... ',p.p"l >...li*.M.. M4 p f'MJ.Mi.ml|MTM w.M*)

.. ...... .....II.1v5.4 1k. ,aw Yr..p.11r 'ACTORCtXtR.i witJJVfriontiewiL, 31.IAYIL.. r.1d' .is'_. d ,.-...-.,..rif

sip. ..1Mwl.R, .s .s'W .#' .. OOTtlORM .I r-- aI.p..I.1:- w.Id. .
a..1aw ........ ww uss1..... "" ../ paFWs ./ w a pat
,... '' -elf ...,+ ... eM. .C.. ... I. ,Ws.fm%. ,... ...... M....-.,W .diaa1.wa .
hid MI M e,.I .s... ... a1 'S W SS1 ".MM ...,.... ,, w 9:00 i.t" ..r nvl"U' pal Iais al bell).p'p....+t wr
........ ... ...-. Iht 1. 'ww., ..... M rnll'IAS'1'tJ. pWsnv. ._J.d NMa.L M viva-I....b
.,. .... ,.. .... .. ...... ..................."... ......... BAT 1fU&.'. ttf4)'A.. GZtS.. ... Q y Ii. ,............. ..11AbJw. ----y pr. .d.....M..a

t:'::: .... ....M M .... M ,.. art M ....... ... 1 df d/) .1 +..i-1'..d1. .", ... ......---x" ., iv MW4-4 r ....
\ .. ..pMrl.sw.Ab, W.i ., IIIItIQ..........,. .
.... ... i.v. r1 ..... ,...... LIab..y.w..rM..p.M.Np ; ... ..IItI f A,
.....-........M lava 7..s1RI ,.. .. 1.aaS.15 .iki..... L s.M .
.. .... ,....... 11.t"ea ..... I... .
.... ... .J..1"ta.c .......,.. J.. .ef raise w 5 TvN
...... ...rWIt- .. Ae...................., .* .w.Maus. ...... ;p ; r1w. .t. ill .,...f 11. ......aL.W.i.p i1.1'v.siI.1rwYC
.ws, .. II.MM grid ....... ... ... ....... ... al wila' r "", ,"" u... ..,........ a ..., s..... w a5w M ..5. N.ii .

a............-/........-.1d .........-z-......... ..... ... ,tt ..... ", .a..Mm,w b.sip abwsw1 ivs.e

V.. q pr'M ft*.k..... ktM ................. '7Nisla5MN 1 1hM : 0# ,Gt 1.'" ,. :. .Ss.. -. .. .- a ... vamp at al r 5.i.J .
1& ..........
1a ..a. r ..4 prIJMt d .. \"V .A
talk.C.r/*MMMty a..as.f.ba..Alp..iShsa.1 .ai'M*MM* MM*>WMMklUt. iMAf.. !.<*. **.. Tlw eMt.JIftertM ... 4- 11 .... ,...,. .. -I....... .... ... .... Is.. ...

'*- : a...;.M.a.r......,. ..,-, WM 'I KONFOU.N .' \ .. ..'is r..... yyf L.M.. .ai.aMM. ...... ee4._ b W

,.. t .n....kw,fckkkjl. Ma.rl.s4 as Pall.r.M ...d a..wt..spwla. .. f. J! ,. ., .l ,_ .,.J.tl.i9.I f''r-:,. .. Svw,ii .=
J. sir.W
.... DRY .. I .,$ .-4....
.+.tr I Ld..J/i.... _; ...
1..1.11
N w.s.I N h
JL.is n-
ip
es" M wsid .... 1 ..n. -. t"r .s Fes .M..4 IM ....., :... "
rN risa.iv.t.4iilt .
I i.i... ., a sly .d.d M 1. a
>. ...& ....' GeIIIIe MMktWMMVBMM a. ,....... : .... ...w. ..... J el-r.;; .. :4 w.. d ..r.::
T..VMM *JM< (14\t C.\.Jl1 r4 ,
fir -- ... M ......a.- L .. I << I \'' I1asi1aSiiai. .sN tb .al b MA.
MM M y. f' MT ...Ml ..... .... *M. fMMl*Mill. be... n 41.1.1. a ........ .mil;. r'.. .. J .... .5... M Ihl.is.............

_.. .s...-**:: .**.t IIIJSS, ....>*...M4 Wf. M.,MM.).. b..... ........ M4 tea; ,.... -it. ..., ....1 of' \'.. ..2i 1.t Ns MFM M.ll Ml M MlM.....>M>
4Tt btYu : .. .... .- .MMTlM .
I ...... Ln.i t Jte> .I ll k M*
...
.. M f.Mi.R JI ,
A......_! ........--.lb 4MaNk.M.aMBM..... ..... I s4sapalfl..tf-.Mws h.. .. ..,.., ...
.air, ts.t .1 w..-.......... .....au I4*;J| Mi* ......,. I PAT I..... .l .......d........-tW'Ii- ,JM+.Vd. p.4 .M1 Md M es :-. ...... b..a j ofi Ltt'il d .. b.s...--.w:

t1I.N;.. Y rr/,1M ....., Si.. I ............ .../s ..... a t I' "1.11 pisa.I..".a Nib M. IM, ..... .. Iwa....-. ..; .. pl.l ii v.114 .I id II.a .......
... ....'-" r" r I MM t.aI..v M iMJ iwl. ,. a ........... ... ".a..m ....... -a .111 .s..4 K pMiI.M ..
';' ,Ida. .4.A % *)M. M .MML wd Axiht v.4 .... ........... d.b1
,.. .... .. ..,. ... .. ".. .....r .. aA. 1M ..:.s._iam. w w J.s..Idl ..
'I s iam......... .rir q1T /1.t..A f -
--. ... ..... ''I ,.. ne-.i..
.........,........fd M p.I 1M.a5. ii s pay w,........a ... bS d L f JN**"*fcM*MMt' .. M4. Ml, ",. A: 4, .lb .Ls,, i. tIiLUTJ..I.1.4 ..........eI ib 1RT.-I l "".".. ...

.. ,l.1..M .A, .......*..., Y ...... ... .... ...-...... - 1'aval. --.avow ...>.ml ... Maw % ......

M.a.1a.MZtas.i. l .........I 4s--.. HlM/l __.. 11II ........, .......... .. .....- << 1M d l...... ................,.4 Ik*tfftW. *...MMHMI va
TM ....t.... -. ... t..1 MM'.. ''.M* IM I.in*, tay, MM tmk' .
J -, -- .p I .. 11. pwir '... ... S.a
.....,.. h..l.5'l .I.Md .. a ---.......... tA* M ... .. MMtviMt....*.
best ,.r a w dl MIL'! I Tara I'ai :' ,)1-........... ......... ...& ...... I. *.......... / .fImM/.1..I
I.A*.....*." .S..7 M ,. u.t.-: I .t.u 1'- .. ....... W UI.UflEbs .. "
yrfM'..........,....-/t' A 1** k ........ ;.., ... .5v..wI 1 Dft.YGfOO: "t.\16a11lr4w 1'.I.; :11d s d. f ... .i. ,

r.. ..Mesa a..w_r J';: (. ......1K 4fr.. I*- I W *MW.M) I01t"r rMH ...........'a war i a..4,.......w wiw rtlttil e'll,.i s..Iww pialpm ,.. .... .. 1 ltl'4U.1T.41.. Iw1. Jqd I. .. ..
If M M.TM reww. ....-... tU& la ....... ..I'. i' 1.11%' () : maitrI'M ... tbl.la A. '. h".Jcf." M a s..., a..
..................'" ........w... CIt1.NC: .UAlU ...... ..r..th .
....... ..I..
ww
.. 1ft...... .1ll al rdaa1 .
a ,
} f..y wv..w.i
,..... ..,.w. .e .a' n ..:. .... .4 ...... .1..i M 1nl1C .&L a. Ivy
Tb odd S7 ----. ...... .4M IN..................,-......f, v.vtN pM'i .,.* A r, .....* I II. IMM pl.. rai. ...1tftf"0..e... ..I-.l.. N '...... t Id ....... aN ., ...-..... 1.5... sal as.,5muap'at.
Mf ....... W.s -- ..,....... .M.pw I...... ., ....... ..... ..... .. alpNt't- : i.si.ib-,..s4il..i.I ..., M vI"' .. t.1 pr-vil M .i. ail .1
7.' ....iM.l.t !... 11 .wi.4 1!..... P.R. atbaabb$..........t W./M. s1 .TNt ,.. Silt ..w Ts;1...,r.ss 11 rj..Ic.1
::: -1 .. .......... rt(4.. as1MM :
.
-- .. .. .
IM/ill Ivs 4 M..
MM .kM ft.B *>tt ...<. .. '- ._..... LI.._........r..... .. It ..'ow. is...M $LiC[.L&CLS4A 5 .. 'hi.v4 r wt M..a sir .... ...w"1&& IMIN
.. ....... ., ........... ..... 1 t .
....*. R-. 1&s si 4 gIAMWw. n. sssS..atattCLAT1m, iiiwIiM.tisI..1ph1..1k.:1155p .,-.;.. ." .....
TMMll............k*>*,M ... 'taM ..id.ba4. -.ussp ...a.&... ." ", -- a.al.'p.s ... ,at ... ,....wr..I/J M b4.. .... .t iii ...s Uw Ma. ...
*. aoq.x.M. 5 ... ,rM. .J I .' dll..l ...... MON n>>t.. a...-L.1.v'Sss& ..... 1.wi.. tl.M.. 1( ... ... ..... ......." ,s.;; ....
SM wr p.s.L MM *Mt.r..1.y ... ... NEW G DDS I Ld. 'w..M L I'. f J.... "...... '... ..... a \\...M .u.M .has .., IF.... vb.
i ef 1M... Mr ..
..
...
p ; h 151 wi Ii..r./ .M Mtap.
SIP. ..dv/h..iswll f4lyLa, .._ a.Jalw ."-: .\.aI..... ; .
... I SALM.IiALtllTS.. Ma a........... Mill ', .-.. ... t.4a ........ i.5
..,.B .*..MM*MMM*..'..ba 1'I -... a- 19.1 ef .gvlw .aiNt.MN atali. L'histi.J. .., w a sab. ...1ld a.i....
=: ,, I 1........ .... ./...... ", Two '. ...... N.I.U...., ..... Ma a.. 0 .............., N .......,.
TM *M4kM4 M>l kM MM.*MihMkt .li. a.aa... .MIa. IMI MfiT ..... II oAVACC 4 HAILtVt.ftKMlM .... u...... L4.r r...... uln.. M.I__ 1R, t.J II ...I 1.,1-. .....M ...'ap.4 hush S
--* "--pa !. Il w t.is 1.. .LLL. _. I -. ....,.,... -. 11-"' ......11.I /.1 /pslvius.4L. l I
.Mil*.*.. ....MMi. M yina.liitJMMMV MeL .... ..-.... s..q.dytai .. ....... J.i.: 19di4 .- .....1'.I.' Lf.If111A..v. t. t nrin...MMI ,-$
.Ml..*MlklW. "M ..tMf. ..4FaH .tars'bi I r..l.p t1.aI bwI M J
....'..I. I&&. M*BMlk.* Qei.vis, .. ...Ft.a'v I s,.s.i.aa.mi d vii.M.U Mali., a r.. iki. m1.n. : __ -, No ......I I.II .......... 1& ... ....... ...... a nvma
p T.a1r : 1 -' I i I MM, Itl .M,.'fcj MMr.ttM. .... ..4........... Is.. Ia..,5.t .
MMftWI ,__ "... "Wee ... Mid. .
f..........e.- v...- .a. ... .../y.sal A. bwT .a.... ,... all! Wlattr G.o .
.... .... ., IM..1.-t6, +J, r.... .... I L..lre i. C .a:. .t .. ...... .' .......... ..
-, '" > MM M4.. -M*>V./ !. .... Yal's '.1& U-- JO- ..........._. Ud..4'' ., ...11.+ .
"*>.... .-..,......4.4l.I ......,id i M.s... Msm, .....viii -.s. ... ...l..6 .... tMJ. .m...., ...:: :.
Itdl
.
....t !I i gM,. ...... 41..a.1.: ,......... ... ..............,IM...*... ...*a ..M R.. .a.a. ksus Ursa. 4I. ............, ....., a..M 1 ,
w l9r.itT.Irt .... .
.. I ..a,..... riabLyN.i Iw.M. M-%. h..u.* MIIULIEATHEIL" aMa Jt, a-.a..Jlavl II. vs.I Mp..,... ....
.
id. .... .h.. ....., .N.4 T.a1. 5 y. .m. --.w .... 1-...,. wT.Ia' rasa- ...dal.... /.pubiu..Is
T.1 I
M pw t .._.... .....IaCaw. r
......... I IDM. d "-- .
MalTa V- r'IMC M1 \ I .. .. frre .... ... p. ha. Midi Lw ab..b..l.f-
h ... ....... r>* <..... .. N.1.s. .1 f I ..d.r'1111ain.-i.sai f. .tji .... ... ... .. ....ii111y.
fcxfc MMtfc 1 Isa -
wW.I M w yMI tot.
.......I- 1L --........ ......... ilvS. -. .. Iih. yN. d N&f a)11'!
VMM vvt s ., ..slam)... ... .......
M M* y 5
Id..Ii. kf ,. fI............... ..... 2 V ...... iMOTMr Mb AlM MBi4M 1 Ida i1s.14i..r.kL .. -r .... .U-MMtt' .... M ii.'Ia. ......1M'.. ....... .. ...alesS51
r Mal Y..- t.vrt eI tat 'a..t\ ... ._ tb i f kp 19t.., L.a i.. ....a11..a.. ., .. ....tII .
y.,... ram rnl MMhhflg" f/Iqqp. -7 ,.M MMMM UaU* -.n.c. ,t W a u--- awvvp.I. M...-
..... .
.
.. .... ..as.... ....b..W a..dw..w1.1.i. -!. W ...-.. A ...... ....... ,.w Nab a4 t LAba- ... .U UU .. .
...... .....a. .. esa.L.Is. M w.w L.ad.ar ....... T...., .1. sup ..... Klns.A1 .. I,I tk. I MMl .. ,UU MWfM twSWil. 5 ,saa MRi s$. ..
I. M IMI MMf M ... t MHMMkDura t-: : S N vivi .pavan / TN4i.u. 1.14. !diva.) _M1aJd M..b..s Ie il..iwl.i. ......

... I,'|...I. .... .. MM..rIi.;.,;#...*.-LW1 r umrC.G6TTOM ., I54.... iwa. ..... b.ba.15. .... N.. al iv...... t, .-,... Yls t pe.vty. .... sli.Iii' ... 11..... /.ales 4ab.f

--:- -.t lib ,.. .....*. *.*. .. lU ..t I5M t I r, MV ftrMf Mk, .. s.1 r... M5 ..albs r .I.. a5. :: pa. sM.s'r 1. a-.1 M .sid r ,
.r MA.AJI.IiI.ImITLTI.hb.tUna51K r > C.T<>.---...4 W trw... Htr Joil.r t.' 1. ILLaii ul. ....., ff. .. ......! iycM..4awpt. I."M4M ,MBM, .,.. .... .._,"'t".. ..... a4.1..L .../ asI..w b Nvl Lsp

r.I, ... 0.MHl ......... .vie M N .15 .. s. .... ....... F ... .uMTiujb.n.Jr+.,*..L1aaS I.. ......N ..Mind.lb. ./ 'I 4 Ml.taa s vp ii wt 55.,is4('via-N.air.. Is.1.N

........ llaplfa 'd.i. 4 J.. .s. r.-t.r.I.: }I fACT... : .ash if a-...1.a er.a is.1. a'- ..s S..n.a 1i.?.. ...eo.-
....\. -. .. 1tsh.W..r ASs.4y. -- 11r. .... a Y.wvi f....... .
iltU It-.. M iii rUr .
i4 IA M Tuiadm rvMI1AINJ )% 'J
ltdfgXJmv ,
$. .. G..drt. I. G lCO< II..I!:"" il.l.iI J'' tI May. I....... ....tC.. ,.. ........ .. Mist w r La Ndv1. f
.... lives MSMfof ky.M. I.I 1 .... ii w........ .. .
I Ior..Is.i M ...n C.ll.T. I1' :' ,'aI. am'. ......,.. It.. ..... aisivia. ... .Isis Na.r. .\
o. ........f..t fati.. uuy w* a.l..s.,5., I._ ',4r,...JT. 1.r..a,111....;l l M.tta.... lud. I........ ...... -.1ILe.. ...1.11.1.. t.I. .1 I .-.. ,........--..... pills a IIsa

1sih4. ......l TMM> rt.. rr.. bM4 u-L.a- r... 4.> l. k. IMA. HO.r : **-k-o. $i lay HB."Mx51 1 C.li....Kit M...Lwl C.1.1. u.&.., Iti... '..,...wT.. d1J... (IMi,. ...... _.. .. h.- I1. h-.p...sav-.5..sw...411..ms1. ...... Mr J 1
-. I.... rtw\- '''- ?'.(1.... 1b.../pM.a IM r11 .". rN. .. .................. ...
.
... h. M....,,.k.*...MM MM* r4'(v4Jr: tt Lt..4 /l.N .a _._ it ... (ir.ay.'r. ...
INika A. A. M.tL4 ... ..en-W t'epr, a--. 14a ,..... tl1sN M.e ", +.,. .. ... i I1H '" wt.11's.J is q.............rIs. j
.W..
......... ,.., ., ..id.. ... .._'.'.& ., ,UII. Its", 144) t'OH HA V ANN i .. rF a' Gm a.l9w.a, t,aa, \,.-. \..... ..I... 1"Wah..C.; .. s......M..tsisy4s.1 ... :...". ....a:.&..
_7 ..... 11..... L. TN'b..l.g..lIraMpaMr.t ,... r......, .... M'..,'A11.UMM- .... ...... I" .... IWa. I'\ot.'H.I1.1 Y'.u.. .......,oAt p ww .........pal. ....t..... ..." ....slshy. a .., -:::.rp.r_.d us..NMrM Wr..w... 4 ifs aa.5 ,
.. ... 13tw..LL I. I II q. .--t.. .. .... r-a. ..
....... il.li.r.f 1.1. . .. .. d ik rw ap.rrkxWf I .i.A.d ....... ': ial. ...a.. .w..... '.. vva. r..i.e asw w1v
I....f'a.Iv as r...... _.-.,S. .I/U.. CM**. .. ... tu a.l ._ TI L.PIT. ........ .1.II. .: /y'y.....,... fra a..Tad.N1I via ..ILY.uim .r'k... a. m+'V M.N.b mMN9mS..b.i

*.,... tt GMMI fc i MMV MU I? tU .f Ida M. aY.h.a.W.U. NP.m _.. .,*W s.. p.J '-'...... Lt D .. ..... ..,.. ......... .. .wi.:: =-d::..Saw.:-.:;
.... I .... 5.4..--.5 H>t'Ttt.V I J C.Jr.'to..i. .. .... v. mp
I .
s1..T 1a a1y.b 111.1 ,...Ji.J ... ... MlkM ... ..... Ff.v1 Fell. Pvvlg.. La...... .... 1Na1,1Ta.li.ttv'Il&. ,- '1 .. ,..mat .......... W pa.
% ?> ..... .
.w
h ,w. .. IC.ai111a' 1shy ... .. f1' "d.+ 'L:: OH... a ae..i e. "-.-..-. tiia.ar' a a .oiv ".. u.. ., .. ........ 'Ii..1 .Mal .., ..,. ,.. ai s 4f tI.I Ir ,.. ..- .......a 1M ............ 1
...
JOHN r It*& vX. .4.s.1MdvN.. +I/.t t ..4 ........kM ha.q ,.- )11II....ii1 5f-ha I+.... A A. A. Q kt4M t.---- .zz" I la's 1.1rr.11..p.Wv4.1adalr..sla.-..&. ............... ....._ ...."-.. I.MtM smI1M.I.pxM1 ..... .... .. 4 ..to4 M*.. MMMMM. kf .k* KM*
.......T.lii..n..1 ihi. d1Y .. .- .mail. : .1s.i, I ....." I.ld .i.. b..M.Mab.aala4 r1...lI. Ws M... ...... 1ft....iris ., .aI N ma Says ....... IMaa.a.-.I. .
P:L Iiaa....... ... U .... ., .... .....t. ........... ...-.-
.
... T1t .a1. .
'M
.
roil has. w. sa .,4i4Itwlp..N1p.A .. M. : ;:: ., ....... ,... 1.- ..%..J.ip. ....w d '.........., n.d/,11h:M"I' 1

iiwavI7.sssss,..... ... "iIiI --:: 3 I. Jlonr/l .J.V 3lfolALNI. ,,\ vi ill.jb- .y.M a.. irRr "f ANv.4.55.tsiW&M

......Lh.l..J a..1.1.1.. a.J 11 UAM(3AIN. I aalrwlaa. ......... ..m.1 -- b4..' K414sdr ia1L.4iv .... alt I.....,rfi..... .Ma N\Ii Iw1a .,tTni.Mn .
r. 1M. ..... .. ..... I =-=: Iii bird .. .... ...-.1. 1t.wii, -...:: '
as "*'*- d1i4 LNi -
...............s M.11 f.iI ..... ........... .. JBttHM ......y, .... 1.,.....M..LS N a111i ii, ]!l&.4M s.. a..a.. .... ....... If' raps)=. .."-......aril .......... ..VMl Hia.i1

fnl t1. Jal..t qtt,..., .. N......W.-......;.., Ma a.al .: ayaxxai HOARS: ......... ..... t'I e' ...... .......-.
111 Mal...... .... ..w I.awl. I.Jda, ...... ... ..-- ........ --I ,.t .:c...... v ssl........ ...... .I... .MM at .....-..* j I. .M -
:
........ % ... tlstluI1 .. .
.
Ms4 .
i At Waii.ad. ....., pai..swa M.ar M's5 tI .
.. .
.. ., ....
................ ... ..
.
... I ti: .. aTl. vi pw.twa.M4aJ.ii.wa. k*.' Mr. MMHMtyc bal Ta ,.Mra Pia *.s .LI st...... .,-sPp .............. .a.I. ......\.w west M w. .J" i w C..d ... ................. ..."- ,....... .
w *>4k *W .......... fl linalniW
.Tf rMiyw alrayp t1.t a y ww ...... js:... .=. -- I. l'lIOCXER".tl ........ .1................. .. $4.1a1a. Me, III,,. 14. kM4*M i II .11% Ml.

1M." ......... ... w,44 tlv. ..4 patylw Ms-t>. attI Anima id fa5.dq T/1aa11, I...... .... r......----. ...... ....... ........ .... a sad......, N..L.Is. ..........M 4 MkM kl.M. ClJfctMW
'is....$iM..lila I....... "" a.. .... T-.. ,..... ..la, 1....E-....... xd ail .. iii sr ?Levi. al... .&... ...... t... ........, a ........
,"s./ .......-. ..... r-r w v.55.M Ns aria "' 5551 .... Tp.1wt Mist. 5a.... wp S.... ...a.S. a i. _. ..).. -) ..V ..1M Maw .4 ... r....a._I a

-4..a shy.......al s r ..*|MMIMIVMIMMyMM. a. /.s.......w. .... r sq Cwaf d DvU..1 c..,...,.e1.Ml.. .... .....1Me. aw. I... r d1.... pis.I.... -_!14 ...+..y .el..U .4 ww'a.M1siq.w :i':sJawl: i M4..ap....-.eI.J:; )

hI l1.. ,.... .......s.v ..... JpJii a M. ,,,be. v: a. -..&...... II--. I a. suwlutr AX") rrrcrkr lk .t.wl .bsll.yn..r S.-M r Sava I.... .Say ala M...mI. ..

,Kam:.: W'air f,elf.... ..... I I ___ r II..IL-.,.d id1. .f ...... ....... Mi.....st '"" 19' 1fib..5-a hit ". .11a 'list w ...4a.5 n.__c:.t.aa,...........I aw
.... sit- ., t1M'i5y ..... --- -- ---' -- ... ....__..--wi.....;;:K ,.........e.-. ....... --j..... ...-, ._ .... ,. ill. ..mI.M 151 -- ..
.1. rewjc' BALE.I .. ....-. .w. --....iS.Jtit i,_, ..... rn.w...r-as ... ......... 11- i'.. IM lt7v. a I. ...... raM..s.si.ip.Y.5 ::
.... St TI,1i.iq eM II a'} .. .JI..Y.p. k..M*M>4 U.M. kMk.MV ;A"lA.. a sat ......SPfM f i..... 1hwbar a.inp. ........ ....... '-', wss4 ............. ........ t ,, .... -, ... ..w
............ .,..... ...... .w ......, ay M a.Vl. 11T .N/ --*$. lava ..0/.Iw-'I.- r.br t a.t ....,. ...cab Car.. ; U* fill. M *. 1,
I El... r .......t.vs... ; ... lab. .......5pisl. ....... etnlClU .., ..1 C.r1pp lrav TV ..**f MMJ t ij I.i11s. .......w p.u .a...... al wa-) ::>
has ... ,I.tiw'+IRt4,I d L 1 II-' a..4 TlC/ .,-i Vi WJ.......&.. hnJ. ..... .WM.tM Fb..1 ..

..........____arJ ...pr1i..i.af.1 .w.4 ..1M .... I..... ,lL.wt. sal Otsini >Bi.tM ,; t Clf.1 rouLE swr.u1.Aaa.bsrl. a = ... u1.4iivp..5
.....W..... .... .....a -- .... ".,.... -. : :
p.Jm.... .....ip. .... r tMa ab.lb 'Ir::I.w
.
i.. ..... I. A.JIoIJIUILL: 1I. C R.// .,( a E nny/ai. .. i...
....MsMi.s 1..s.. 1.. -- qvr. tl*. l**>y M-44 J I J'JI, : Eill'a.aM L....-...... ..r
z c.-. !, ?....... ...... ,..- t. .. ,_.4 via N ..= .. .f.
,... ..., .. I..1.'I. .s IFi ,. xone&Al >, BvsriuU.ar ... a t'1Baa .fr0ajeei -'i. M..i.af,1.pa.ii r.dvs.I ....... ... ...- fis

Wet............ 6t i ..>.M.. Mar.'.. ........ alav1.a I I la-I.. I ...*MM 14* ..-. .......... ...1 .sl.-fef L
'I Y.1... ps.w..dV.aab _: ; Lass '-'J'' ''' ,.......-+5p flU... ...... T lL.a1..i1.:....Ins.a1. .H4j*>IIIBM..r .. _...;;..f MM) =:pa Ip=::; = > ) I IM
711e... La. ...Tat arc. '.. .. .b Mbs&ha-.4 1U LY.. 1 f ..... ...... ..fa... ,.......&. ...- !'1...t 1-- M.ala t.pa .. 1M avid ,..;_.. ..... S. .... lit w.yw -,. ...... Ut M.

...bus wa. 1M ... .. ......, ;..Jmusi si.Y a..t a.1M....... CHAIUJPI .U CUL11.t 00.. ... w.... II.IMVMJMIM ......Nw... w .* >IM Mtk Ikr ibiS I ....'
..' .. ai. Is.........M... .vs b.l..4. "..... 5151 *. U4iM b
.
av..p.W .
::1::: :si. ::!Ww a. :"" IA-4V J. B N. 4MUAM>ktTb NIMIINSi" *.... A.I ......&-, ,, ....... a4 ... *.M* Mftf.kMJ m II..Sn,.....:......:'- ,
wa b....... --.--.J ..,.. .... tRrfrRtp M IM .......! a.. .P7". "*. M .....,*.IMI U4MMM4MM*.*fMM
p/-l.aa..a t...... _M. ll.v Terk..L..J ..., I 1t1m. ,11I. a.Istw.i. 1M. taus ..... ai..LO *> .,.muss. 1 aid. itw is .a ...... lee e v ....... ......, s MJ MVM M ... ".....
w..4mt as w.... .i.. w -.J M.aayr w4 M ,." .4 IM Mtkt ...i '.. ............, 5 ii.....
...M a..... ............. .... M "44 bvf N.J4 R.i JadS. Ir. ..4.; ...- ....,aJ a1. ... ha..t..1 a ipl:.=: : i4,J.:: ma W.a rd. tad.., 1.- > {' I I..s..,...sib t n.aw_ 'I-
-lw.d Y sell a ....'WM I .. ..... ......... ....... 1tap..,-a..a i't .,.......'C w1 r/dr, wpnsa I.... M)s MMI M a.5 via. sir M"f" ,4MM./i ...............
..,...r-.........k ... ......:I TM "W f Mk *';k'p.la..l'Vb *.. t ... i..lath Ii a w ... ... .i....yran. '\-...MM.MM.M z UI ,I..,a.-.-I Iwp
5'V..... ........pad..... >.... OMJ f MMf >...|..ir.f .. r..ut-. OAO1CIl. .' ... ...,. ........ ........ I y.psM..ai..w.I i km *r
= M .kMMM4 .t ,_w t.x, )).shad A.y..w.. I flOtJIJE.'r .Jill: ....1M'........h.4. M a..... .N I eM M ...... ...1tea. ...
=-: : is 4.r W.t....taw. ,.......friin.u.1.! JI-. f. rwt h.s.1.1N.M..1MwM s.a pabaoN.. sa M..iaa. I_ r.4tef..e -iw ..... ...- J w. a-1-..... paw Nq .... '
>MM4 ....r". .. (N* d.is. *I balm ad Twavlaa- .ai.1mJ.;,... r.1s. III ii ..i.I .. ...... ,-. I..1 .., .maw tva al pars. ... .____ I taaaiM. Is.. ,............1........- "J ..r.S1..t1Ii.ssM *- ..:" a a assiI.si 5..MIN
MtfMMlllMlB, --- :s. I t r .. .. ...... .isss
.. ....... I .a apas 1.aa a s. Irdt-- .
............ hrJL..d r ,.M C .Nisle." I _. ; I a....... ...w....... Ater.I.rM .. ..r......--.v .............
.
= *"""*"*"I =I II f -." ,;- ..._.....p+a'I I.. ....".'"ef .. a..1...*. HMM. ......Cf. M fMH.MT ...... ......... t... ....i sib .y sly......J*.MM Aa4l4M4M >
I .. ... ........ d M bra d1 ........ c.... Puss .... ..... .... w/wl.. .... ........ N. ,pwIs M4 ..--. MM. >.., MB MM MM*.
.- ......... ;(. BilM.MMM. .MF..1 -.*' 1JMMBMM. MM..lla'.swa ..--.. app.... Td heR P.... ... ... .n.-. ...Me........ .... .. .vt ...an .........
M 'f r--ra ves .... I --s::: f i PUM .**. ; ] w p.Iw a ..... ...p..1.......... ..wa sill....... a...iii-
'- ......... J-'I! -.r t' .wi.av+a.a It }-"-.. at.ITIdVZRt&Cd.arw. .... .......... ,....d w t......, .........M ,W.....-
.......... ......, ..... E .a ld.a.. ..KMMWW f fT __ .. ..; v5 Far 'Ma .. -q raw ... ... w..e ..-1a 9. ....
..a..1.vs4...by p... ..ii.. '* *T- "*. **. C. I..ql p.. M.l.p.,Ivan,...M ..i.M a4.......... ... a ..aw s w d a4 .v tlw....
... ............. ................. I I\R'I l1ft I. /m5 .1 wJ .. rTjI j : i. r__.....i $.l.d' .. .....,Mat alai ist ....... ... -- M.wSip to a ...p.... w..-a.I .f .i..
.---........... .. ..... ,..........+SIpM i it eIr* >V. 41.- .. ........ .. ip ... Ibs I'.a...
dlat.DDuar.
1M ......... 1 as4 ..... _............. J.IIA. ; w IMt 4...-, ...*.A***...aliCa11.1 ., '. I r.wM- '-Lei Salmi M.L.p .t.dl Mar,. .. .... ......d eM
*
*kMkM. all MMJM a..w sb ..___...., .... IIIiIL_ .w.1w..r. a p..M.l.i. t.s s4.........IArl s a..v Nib.W.dShpda .
..
1
paws'.,......aIa a ........ t--.-.. ....I J : + :: w LNM 1...... to a .r .*/ a.ara rIM Sails al M v.s.... M __ paa.i IS. .1..., ..aTwwr

Map MIl b....M--.1.,. Tk ..M..>_.....s..l..p- ...t aa -l4.il.L. Y w=.-.. vi4vv. ar I M f..1.,Mw..bm Il.ai. .
I ...... '' rj.\rrr. >or/ovA aIii ia.m1TM..a -'
Gab MMMPMjmfM.. BMA MMtMS 1, ..CMI .IC4H.1layMl ....*t..... r 'OrA :. Mol7i iltly asap MftBMM t.wa .%*e M4r../ a t......... t ft VfjV .4 ,w a..Sa .. .... = M.Nra..W..sa. vial!
... BUI
*
....., .......,w, Lis .... ,... N .a..A. x.51 a. P... MILL. t t.I ,*f. ..B.II.MI. ..* >frlM.... CMi.41a. MdtM T4 M4 UM. BVM.t M.a.vK M)Mi I walti.b wit- .... .....**. :--:1 .s.s..1 h a M..1.v. R 4t :'==sir' Met.54- =

M>.J UU* .. ..... .............. MIi.f".....,. _,.., a to i.1Mwspr [ J- ... ........ ..Mll... >VA. *> l t IJtlMlC MM, rMMJMABMM* rw, vbs. .. M W.v.y./waa a os vsL
(.. ...........fill...... w ..... 4' M..I .. r".. ......* 41.,w ...jFiM, jr..fci k 11 m. Jaw *" ., LM I w pi..5.., bA.M i 1i s Ih. wanes -,* '
-.. ......,.... .U :r: J.Ii ...\..... ..._!..... ....... ..::-f\X"\ ...... .........awp.a. _. if L:...as.= v :. =
A f...It... .'...1ITllltkt 1..wp..a w.- w .. M MI ._.,..7'tIIt'.__. '" ;.u .- .... ,--.- ............. .." .(_M..w.....d a.._....
,.. .. .*..
.
a atp a !IN. .VMi i I I-- .. .. ....-- '1M isr.a..aw vw wi.M
.,,.. .. M. .wI ,Ml .M) Ik* t.il.rja M ..II l.i M i.Gi ca i....rMa ,. ...... J.1. a YIlt.""""f ..... _...... .......... .al M ....... b ...
ITHB,m a4.MU. k. ,..IM.w. its'TMalllr'Ilw.lr.! I jji.. ,. i..... ...........,. ... ,..., J. 4 paves M tk. .lri. d Ik*
..eM Y7.. Ms ......... .., I..... -.L....."' .... .... ..... '_... .. -.eE. I Wat l jMtf aWt BWAT fclWlWtftAvWilB B a.Nidssa.p.p am. m.p. i Iw..M dive ......raa p ...........- ...... -'. -- ........
...., 1M ...... 'n.........,...1 .MM,I. .A a.ia.is% 1..sr ,. .4svrai.Ma r' ...tap.aLN ... .us...a. w.iv w '... ey 1.a -
-- ._ .... I II ittllllw! r NOCMA.T11JiIt 4 ......... ......-..-................... ...... .LMs..S a ,M.. i .,_ -..... -
I....sw ArdMr h1 .......... w w a s.aria .. .. ,lM w...... .toft MB....M IH HI.& ,.JBMB>niBV ..fjtfl ...iVvWv MrVi Ie ar- w .,1.. ... ...a. '. .r..q M lto% N.p..a.1M&.fwwylflui.S
-.... .... ...... ., ... .",. IKitcmoots 1. 1+tiiiM.. r. .....|...c......r..-.y-j..........1. j-.f..l.t...,...-wr.* i..., ...._.. ... N .i.s, i.ry" /I.: : ,tl
.. **MM* I IMMkAMI > i I MM* M4 s asiiew ... .=.
j. ..r.ax + a
.. ....
.. .. lift
,- Cj I: fy 7* > ; > *;t% i.fci }**.ttowiMf .* MIMl.IlM .. ...... *aj MM .'.... ..
.....,.. | > *. I* U ..,......i'I I i s.GI & llAlLiIX. t J Mk M MMI fMM...... MM.f....MI pv.au isissap
iii'Y L I I .

.. r .
Jit

;.. .,I ::: l C. '::. j,o1rL'dfr".:... -h -,-- -- .
._-- -- -r. .. .. --. -.: 'f:' -.1 ? ... .. -
... .. j .
...
I a .; ."'\-f-: ;: .; .,.' .. :. "' -' 'k -o) ( ) 4 fri .

.. ...,.JIa w 0or
,. .
'
-- a -.. .e:7r: "" .... ... r ... I '.

THE NEW'KHA.I.J l III E )Iqtt.\; Kl1::l4t III' U t ,; :0 -- .-. -.

JVSTCAUCU .CBITS'l >> .,
:: .;;;;: 4. = :; U,1$4tanaalle.KU .
i4ai1/.3' .
latu iK a. I/IL : I
.
.. ... 8 R'CERIE: $. a .
"l.1.IIM N....:'WI ...4TD. tts } 'J\Q ..! .JI
lr, Y BJ. ; O.. FOR' .L THT PHeTLM'P U&.Ic.
.. w 1.1 1J.k : tI .1 : ... .
I..... ....../J l4.yw..'..., ... ---. ... .. r- 0'IfTr. ll 1.t s : -. v ..,
.
,.. .. ...
.. .. "Mst. ie"I. I i M .

.... ....... r... Ir... .. ....... flllBTlXO, .AM
ww........,..... .... .., .... ,... a- 1. .. L ? KL, .. ..i : ..
t 1W......... tetl Ji Ii_ II :: '"- tilt. Y' ..- ...... .4. .. 'It.IYIRT$, Wkt1T. ; 1'r t .r. 'j.
.
.T/a ... ...eN ,,.. .... MILLIL1RY.
.
r ,. II '-- et lWI.a.. GI. 4 .11.\"" UMWHfeLAJ, w ; .. ...
!l! L.i. -
.,1 'T .
,
'!14.b 1.aw.li. ..11.15w at..M1 Nay + 1 '.. M411.1'..IJ IN1Jr ...... w.i AxDict tre, RA Guru..nrii, + nr'WI T1l .
,J.a1, ".. ...ty/ 1.N1.
'
.. ... .. .
.. I .
b.. M. .I4.
I. ......... L j' ,: .coneKJlGA.' tr ...."." .......- .
.
".,.+tl .. 'H.4......afa M i"""' : .t ., .., .'!t1 ., -:t. {. ... s .-, 4- -- ..,-,, .uIE1-: ........ .... ... ..- .
iti fc KM., "aM...- .... FLAXrARJH T"A, : t.A w.. ... wG .. ","" .L.
...... ... t' Jis ....1 "-:. su&/ t1Me" .1.t I rl ... ,...
as } il.gATI'G,10.ti1 __ III........ ..... ........ ... NEW: E1 ItA
&
......... .
..
.t ,. .,, vt1 ,
,.......-....... _1111 -. I' .. P_. ti1IM.. j fIII.. lTHiiTiiiiMMiS. ...|t.yi .. bMb OMtaJ : ., ..... TOILliT' .SOAPS. % ..../.Ls..I..T... w4Mp / .....,.nM.w NiWiN ....
(

.tIIe...... --. ... a.a;I .i :.OJ ,"".."! .wt!.. .. r.'. .r." aWr ......'rial .."..ul ?w11.E. 1a5;.'.1 .1.004//.: :. ; ": .,....-. K.- ----o.. _.-.._ ...*..*."* 'Ie..... .*,r A

'I ;It ,1 .. ..... .; .. .. i tw..r. al",....._.. .. ,.... A WHBLT_ JOTOHAL
.
.I. .
I .. .; : .... .. .. JA51.IW, I < < -
.to ... ; ,
.
-
!'II ', ......... .
... ..........,., "'T --- a 1 F eKt... ,-JC .. _. .*-*?_u--. ..,: .. .. .
> LT
....... .., sr -I .... 1 .... J._ .6.. ... -.... .. .
.Ct1r A" ..
.. .. -. ltWllFl! k ; RUCZIVIB, '
Iir11b.1 JrlU.at .J. a .
LjTEt'ATCBB
.
1
., '-- .. I\ .
.. .
..... '" I
.. ,. t.
: oo.L.i : : jr' OTfTHM.; **
s. ,
: :
n ., 4AJIYu
( POLITIC
.c. .1 .. .
.Jp.. ', !, .
-tie.....N w..N 1.i1M 1 M. ., rr..t 1 -, .
.. 'P-e! 1 A........, .
..... .... .... "
..t1txl.ai 1 t. J eI,1 -
'LiV i' .t. y.a t tDL' A IOx
: c
-
"" toP
r.a.a.c."......... ......5 T* V n WI. V**** < fb ,. .-topk On.an.d.= .. '...8 &A .. I... a..... / ,
'I. .. ... e' :r; ... ..
''' ''' .. > n4 y Xi V. .. .: .f A0KICVLTVKK
.,.aiIIi....... If ,. .. ,..". .. ,CA it.18f}' I c ... eatw. *" .... .
"
: :L.-= ... <
; itur, MJl t1I -.; ..JflCHAaiClTHEAETI

11yb tI .. c........, d.a 'J a,... ,'A Bill: .* DRX8S' e e. .... ... 0. 'CJ1': ; f&A.t:AM; k5+ :"t. r '

w .; &..: .. ..... tl. i.liw .. ., "- .. ... .OJ .. AiD! xAfA P .A ..rO..aNal'1 : 1c txcl%r.
,
.:- ,- .. ... .. .. .

,liir-: r"of "Yi.. iM i.e..l.Iwl..hGr/rw.at r tl. PJa.1 q.aalew Sauspa.a ._...... ..V .. ,

lrwy_ ...*r1 .w....... ...... 7su --, S 11'HI.'....,,: MJlb U 1 lMbtMl ., ** ., 11,1 At.ATHMBAT .

Jl+ailt.1.--.&. :1.115A51 "' 1t 1'H. .'. ---:1rt. L.; .... MKMMi ?ViJEMa ... .
Wf : 'M .
_
.
.. .... ,...,. .... .. HOIJ ; r
... ... ... .
C Jl
I.
.I -
l K
.... .. r v M k. A fc 1 U rTLiMRi '
!L. IWr 'r:: T ft ..
?' ..... N .. .... LE IbMk igtis lJM .
Ad tA1a./W..4 .... ....... AD,1'RliCll4e TC ..
Mw lNtJrnari .. ....,........ ..wtl ... .... t lr09wr
.. =-. .....,. ; e IC11it'!", > r u, rtr"lfc >M 18A-i.EITILL" J'LA..
dill r. f'D""U .. .
.. ...... ....... ..,. ..f..Ir 1w .. .'1 11 1-0.t .u4 eNit, ..eo ........ :.... 1..1.PSSCI5.I UAM*rl OKI iWf*S t.*wHjU. *SMjH, .
.. .... wit w ...
M.r.,. .... ........ I'' ..... ...J.li.b...t AH-. ..v"' .ri......., .4 .r iwa. .1 Isu Jrti..I. .
.nIwI.MLI.w.h ',. '' sbt ..
.... he ... ..... ...h f sup -' -: '' R.

'. ..... ........ ps a''- 7
11.0. If '
.
1 MORNffie.T .
w1 "
It..a'iI1011.J.a; b
ltii..... ..
1&he. .. .., ... 1 ... ..
"' '''''' 1M ..... t4 wlt ., r'i 500011 J.e.M .....J. .... ...... .. ,('N.Ue ft64n'V.QtISIH. 1"W-!." ..

.wa.. ....K.1 ......... .........,.....: ..' r' ...., ... ....-............-. ..__ ,.. -- DLta I >r>M*rii. ii>>>. K UUf '
.......... .1t1rli..w '" M.iii j qM?I "'T
4f1b.uihsu. 0 &:...................... ''

.a.. wif. .w tb R.kI.aa: I. .to It..Iii SL.11.i.a .1, Ie ... wr ., twT..w tr..Ii.r ..,.... .. .II.. .....,.....k..:/....... C.1LOwa. ;-" 111M".e ...... aad.IH.. l.1toM.. s.1 M. lv&MNy Ki.n1r.1. II n Nrw' '.EnA. 1

aI.Ntl. u'T 11. ww ef .. .
KDg ..
Hi 17ttAl,
i11.ir 1 .1.1.0.. .as.Joir:lt.4aai." 1 h'y Y.' ..
..
1'.i1.r 11. RGr 'w.a.lr. ..411 ... "' .... .... .; 1ii ALT'- titJ. ru. .
r ... -- ..... $ :raKe 8It .'LI. M
.. 2"r. M lil.il 1 .arl. ".' '.'. f
.
..,. ... ... ,. t......_ : -ii iiN "'Ilfl.W ':0 llolly lI"'d rTM -
.. .... .1 .. ... ... .t t d'"Y"UL
.. .
Jill., .......-. ;. ..... ...... 4a' Iu.r.dw .1"W ........ N.... .*.-...&.WyMw ... t. .AM.. a- ../.... .rtWU. to .*... rkau.lar ttEVall! JYHe ryMM MM '...

.. lrl.l.w fy.a'rj J r J. ''*(,tL ltiaaliel.... #1 ii _wa..a. ..
....i jr....1. fr11.f. ... .......- .......... OS .1 ,, { 'RAAARLE flATE. 1- Et1 'vrkC.l. I I 4 ............ ... .......
..... ...r.1 .,' or J .. I .. .. 1 R. X.... ..*4ltobwMl w: T ,...,.

tai IM...-i/.w.1,1wi t:4 .\ .....et".I ...tN .i1J ... N ,. ...I !. 7F M : t 7.i..w.. :;'"..+..1 taaJ. ....1 in,. .:MAIS. txtcil. .. VILI IE

000..1,01. arl f.t.r4J wklt ... ....... ... .
.o.a1..1. ..... .t. .. ......r ........' .... )_ 9 [1CMA711EDSoCOCITIE1IPt4DtCOTTOX ... C 1..iy.A} __ ......w.lee........-: lea .\ ......... ,.,. ...., .....
fDla/lf ,
t.1..1J1a1 wid, ... ... .. "! .. ..
1t1De wa.:1.db1..a !>< tof .
1 1J.1. .:
1 AYOOU
............ .... w.1I. .{0115&* VI. .. fc NtE t1. .
.... ..... aatara a. M9 ,. ... .. .
it- u .." Gee,... .. .- ..- ... .
,. : 1 I' t11n J. a.ayJIwa1.a1. I.: ,, .. Good lIta ", .. .aaaitM w... .... W .....anlrl. .
... 5su ., ,8baek'ilolltWtiafe .. ...... .
.
. .fn.l'.Mla.! ,111. ra 'n.1iO WI. -. .. ....-..
.. e O R'UtB'EH"t
a M aw.q'x = s.rM, .r r a 5001 .. "In 1' f i s ittfRWT111LTkj1AT
tlatti tJ'
4f.1.... ..rV"e.a u.cDwm.. _. .. Ia/1atTW pi. .. a .
; If .
( ", '" :.L TU MMMMMM M4IM u..;.. .
.. ell .-..... \ S6II. W. JMJMIIIrr. = ;
...
.1. b.l.ltaiwlJ a .I. ......... f '. ... -' .........fk..I.a'.1. .....l |. -D001k of the Il.w.a+a.i. 5r1..ilr. .. .... oj

We.d1e tlat.a..f. 8e'I,. __ ." ......1. r.u. .. & .-:m Ttfcj ... 1 A Tlur-n...., !1111 waad... .....- Wi
r .
)He ..... ............. ", .. ; ... rrrrf r/ne* ,
-.s.a. .
.
... 1........... .. .
.. .
...... .. ().. 1 .1J Ir.1Nf ....... .4. St ......tJktb. . ...... ,... ....' }:I. .tOaa. wMITE IULPSURrtORIDA. U- ,.... .; 1.... .I..... ......... .

r ... ..., '.. to fU44r. .w .. U uV*. _.. .*. MT ,. Hp"nTN: H TJkc01J rtrtrrto' :"rjf/r Me, ..UI ............ Iii", ...... -:.

... ...| ,.... l. tk ', \"&in. 1W .,.tk .f, .AMMt. ...:t..a- r 0 / d1D nr'vstvrjft tr rjjt i.... IM Writ* Ml MMIM*",f tJ1.r .

.'..-. ...tif ., ... toJ ...-aM M't411a.rlar.a. .+.. .t*..Mtoafl r.r-e......,. A...... .. 0 __ + y Te. Dal ... .. M a ..... .
.e. .... tlit..14 r'- j j4M4
.. ... .. 54a.wy.ly .
t4 Ofc.y nly W> ..11... .....hiW . .. -0 .
.. .
.. .
b..st ... .. .d1' adj..1..
!: rit.I' .. .... ... .. ;.. Y"r ,.. ........... ...... < ss.ma- M. 'K ... .
eI \ .. ..a1..J'lacy ('.... .... ......... We .... :5V" ... R"ti't 1M.tan..I.e ".. i.a ......
r.a .
.
... ... .
Ics. sus ,
It .dw51.1....I iJ ... C.11....... are.'" ........ ......,. ... .... ..... ... : j.1P.$5 ala ,.... o f 1M.....w...., ...I-" ...Map. t+nt.f WHft. ... ... IIN i.
..
.
t. yvw j J. a I. a x. i (/fwra. .555u4.......N ... '" ., ...... ... .ald... asa r ssK LYswia, ., a ,
r ; -Isal. .
Ln.. r t wew1 ... 111Wtt M ..... ..rM tIM. -J ... ... 54 .,- ...... 1. ...., .....---... al D'a..a s. t...... r 4M4 I

111.1111.. eI'\ .eM p t11rn.1r111..11. (1,000..a., .. .. .' ...... ..... ....., ... ... -....fII- .,.........h........-..,..... '.it'--II." ... ....tlr .... t... Sal aata..fw ll I.r

dw"1 _raae ... .h. f.tr.. ..r1i'1 ...rMMTtitM.W ra1p1. .. 1 "_'*.ss art tiilpW N ..u...... ,'"..."..-............ ., t4 .......... V 1100 artan. ..al1e Ie.Lwt
W ... ...... .... .. tA 1er. .. Lt..f ..... : : .. w ws...,.. ..aa.Taa.I } fE/a 1 ..s'
...,... .. ...I. ....,...bME. .... 11wi..1ila.Ir1 .- 0sZIN.. WARE.... .. tr..1a.. t w l.. 1.11. a ....,eer. .... n :
.tit aiww .. N ...... M 91J .. .. .; .. .. -....; ".....,.-' ) Ir:le
...,Iq.yI..z.fLr Iiwy .1. ... .. :.;.. --=-- '. Ji t yNal"s1. 1a1:ft' .Y .
11- 1w TIM* IM ,. : :::; : = : : wa11M tdq.Jq """":
: : :
,...J......... 1110 1..M.a..'..... .......t, ,. .. aM1M 1"T.K .... .. t1.d11 0001 .. .
,
p11aW i.r.ll.r
.. .. .
o .. & .. .
rw. .. u. 0.'It Ned : : f -
I.'L1. 1..4h M .F1. tM :r.- .. race N ..ana..L NM.i: : ... b.. ......... ..1 w

a ..... rae. III.. ""'<<' 1 MiLKk.Mpw r MTTMM to ItW i N ._.,_...*,.>I.i.C1..1.r.tr .!..< .. -- it. .. t ..IM M M. ................... .-a-..

''Q ,: : t. ;tt S. .. :-- :. ..=-=- .,
.
l 111A9 : ... .. A*W U'v* B M* .....w.. -
.." IM..w: ..1 ... - 1........ P'w r.IF.r.'S'aaL.eIMs...L'....t .M 14 ,... .....'... 1.. M.Iee; eI

..1we ......... lE. tLu..JfH..1f.1., .1f1Jt, :: -- ....... "- hfwsri.. _
: "A 1.. .4 : M rib.aa
.
.;.. '' W ....a. / :! a m.:
) I t.ncALr N/l ..ilto a. w r... ... ... Iiw .1a1 p.f/.t..I d. Jball .
1 .1
.ill.... ..... TrLc a
.ry Faaw M. '\ou, _. Ll. .. 1 1. .. U--. A' .. I JI...,....... .u.& at ALL II.1 .4
y R A. WJU6 r NC "Co"' ... r. 4HRD' ., -its ss5a "* .,....,.. w LINp M
T )C.BEfef.. I. ..... .I .... ..
.. ., ,. ... AII& .
L aHUltEl'
a ...
-
1 ',., : .. w ?K3W.iI N ... ..;rte w.YI .
: .T-- I. 7 .a ...
f.MJ4fcVVr :
+ l '-III
IW "
: -
:, : =' : :rna..t.r MMMiflM.TMUMU r IDi'Few. :.I I/N....MiA M Ib.Mtar.1/, ..
.. ..
WARTi. .
SA ''''''' 0....... c ... -It"4I. M -c M1 .i3Uil -..
,., .... larla 1 w ....... ..
IraL J. ::;J 3.! .. eiiC. -, ..... M r--a. ... .. ,. .......to-
&"..a .1. ".. --W //1 ; f./f; ,. '\ ... ; ...... 5: ==:I. .
a ...... ,
.. --. ..... : -
.... .,ie,.....M a 4 !': :
1 .&w J... 1 .... ... ...L. ... .. .. VlB ......
r. ei. ..M.DI --. !" ftZ J", .. ...,os. jW i.....,.......
t44 alA.MrM1i11.f ... tIeW:... .... _" :. '. .. .. Ilr&1gTR' .. .. I ., "' .
14 Lea ee"-r- ...r1. 'M&a. .t .J1 1110r.
.. ...,.. Y ..J......... WWI31LIaN. ; : .1 ......., ... .. .... .

,... ... .. efI.rI ..-" M ..., DC@t'LVD .as...,. a' r1 'uun Tlif L1t1tt3.L': : NeW'..
.
..... ....... I .... .. -* taw 44 Lw ... .
a i laAilf d ... t ... ..pia tI( ..... .. ...1 ,.Ip./.1U.aNd .

Dwd .1 .1i 1.1..1 .I a.1 .1.1..1er. 1:.1.x.1{ aw .ill .. jJ ...A ..... ...., .*" ....- "" i ..t.t. .. .
-ty I.I.t 1a 1 M....... ... fi.Ny/. .. .. .. L t-... *MU< WAll I .
.4 v .. r T.., ... iIO" aw aM sa,..of l ... ae..tail ..
5 'L w. ua?. ea..w; i-." .,..... a., # .
M. 1 It&. ; <. ..1ww ITAQL1i cf.WHik11L'

.' lie ., ......... ., .... fh.J .. s.... a ?. 1.L r' JMX" 4 aw....., .".:: t, 1W"1000 auLxt I J Jt x BnwGucc>
-- AMM I. ;
Iq 'M i. a. ..UIIO.. .. --. ; .: ...,----.. ...- .

s4 Ia t lIcc ) l'ttCa..a.T..- \. rM .&-0.. ..... -- .. zi .Ts w M.. l...?...,t.4 Ml M l4U4 ....1 M' &Ie'I.

(lraxylL) ,. ,. .&... I T.tBB. $fI -- : r. 1r4 ..4l.eI sa 1..011111.,
'T' t' -I": ... 11.. .. ......... l88'f' C ZAUtIkITT, .
c .4'71117 ..., 1'.. l1m'tg, & i J.....
11N.IMr'b
11.1 d u.... .. T1a? ... .- .,.. ... .. ..0x0.1.' ." ,iA..:.I ..... ,,. ,..... ,......... P+,LR1
.11II
.. 'W-. .-IIM.I .... ..., o.- ; -.a. .. ,. ..
MIWi ......**.**.. .... ..r..,t of .. O'E'-1M ...- /M- ....... .... ... M!I OftMM M4 r%-/liw.l.s1.1..; .
.
..
t.........
LI.pauMltM ..".*Ak.<'to.*.-''j J j.: dr'I. t _':....; a. ....'..... W...*.!... tMH III lxa.r/1 .M tW AM, d.w ('1.1..1.

1105 > _JAi Bro. o. Dt l.....""--C' ..;CW '. !..,............... .......
.
.b
.z
IJad.A. : -
,. w 1wr ..4< ril"3R .. TOIl4." I:' 'RIhRMNTFiTMY ..i rf IM IUM,M* Pfenl a.a. .
i *.SIlls 4 "' 1..... .. ... : :- *
[claw.WpZ ti.1 IR.I .M *:*"&> .-M MMM.MX r-C'" "-' 'eJIew .... ..... .... ...... ..... tI f. f i \ A.TC" M.Ia. Rap ,1. x01. 0110 rutLi. r..-:-
.r .11011 *< B.M rtM .
... ...... .!Ia! -
.. 0S Ir..IIN ''Ie MW M pMJMHk,. .. .
111 N ........ ..... 'IJM ;,0 ,- \ : -- -

1.w ... ,.4 ,. AT1ONRR'Y.. bR .... ...e. awe....... N .9. 1Z 11171[M/
Ali .Mat.* ....,. 4! ; .......x b. ..
J wul vly ......... ''ir.a :k-i.JI: : I [ .3.0(5 PER A J(
tfa.wii.q.I :; 1 : .
,.1 ..ra..pE ase K M. ..! Ito ,,
.... .... y. .. .. ,. .IIw .. .. ... "'El
.. .. .
... S.fr. 114 aaartrassd1a1. .r r, >T.. .11I to* lb **ftImiln .. -- .. w ..... ..I I .4t. .etAn IS 7UC&
p .
xlxrrL
.a"I
p. t.r.a.t.. 11y wiIr1.M1 + ... ... .. +.-.j, IJ.. .IGfflr! ; '. l t .MH<. .. 'T.k. MbM
).mw. 1 ..ma3w '.;..... : -- .... 'r "'aMJ.C' !srw-i. ADLRWfW.
h IttAr'llr+l "...
iipl, Ifi 1611 I i, aca: : .: (c" 4\. .. ..c- '. A. .lit ....'... .i,., .$Re6171iE...hWUIw'.
"rrr .
A. .11 r .
,
-
r.....,- -. .f.......-....,." : ....!.....;a&" ....ItH .-
.. ...... .. .. ,/Icalbj jrr4 f fr Oatn U'I .
w See 1+a ... at .,.li....M.a. I 0011 -' i na. ... 'FU.r. 1
.......... r.M1.M J.I.wfiS .. &, ,., .... It "" ''"'' 'ATX-AW" ; Raa
._ ... ..... 1t ......" .
NIt. ,w. SS a. Utfc. iiainr lr ..rIa.a. 1 ie ;
....... .-...... .. w .. 1.... a........0.0..0..../+wak.aw.. W p JOIl1f T. 1 -:=,. s _j: net/in_ -.u.r. ;.. 1
.......are .Irw w aa. a1. . l -
pam .. .
......... .......a... l..-..........M ......,W.J.*.*..* C r. J.a..1 5011 -. ......... ...,..... .. '_ .. C n..TDI ,..i..6.. .......w T' ,JQ I3 :W.Q;

-......... rw&. Mail w. ..we. LJl1T3L.* rrwctt. III ,..-..-....- ...... ... -I .. ....... .... t ....... 5*. Las ....r..... ..ItD0.

-a ,fa% ....... ...MK I -* ,I. ... ........ ... J .tlWtlh66 Ia ....s...............:


f 4 t t
...

., ak J.J.: .. .I. ... } _.... ,, .....-: -"fitA r i
._ i ,
.t A
7. s a. ....arrr. .. -......... ..... .

.
: .' y. -
-