<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00016
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: September 30, 1865
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00016
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
-- . ji IT- :

...
.J-
i


I .......-... :

... ,

..
l W
.... _ .
i: -------- -- -- ----- -- --:- -- '" .
THE NEW ERA --

,I *. .. ; W w .M.us. .kfrt, M ...... ...

A WBU.'I'.n$iUD -S t* *, c *. W'f" : : slat px.d a.Uie .Sias 11.ip .

j ......t Mf MVMMtf ...... : 1..i-L s. I.l.i.ls 1.1 air ltr .

-...wwwK ... "...:.......0i .1 .... ....

i alae............. Iii ...... lies
.T W. N.ma RORERTON. ; .
:THE"ERA .TUf Ul. Ut ,UH .WM ..

*.,*............ tTjl *.4Mrrb, .,....... .LeI

I ,... .. 11M ......... ....... *........ .* .....
.
t..11 si* W1..i M 11i.......... U.
AI.. ........... .
.. ,. -. .. .. .-.. ,. .. 5.54 We..I.l'... ........ 1q.. h.g

ftATB QT AM...... .. ".,.. .- M4 ... .......,UUjI U.4 UKlto

... *fM4t MM.. ...) r e _. .. ... ...," lUMjHttMi MM IVlU -
.......rtlrl...w.. 11 N :t .... P\: "'
,..i Mss' ......... NE. I A.i1I f. II! l \ "
.... 1
lie: h- .s I.b.a"......, 1,55,. t
... ..
.s.1 t f.Mi.a.S W. f MIN
.
I..t-
W'OUR
.. .. eon TJtUHT'.t. *.** IM*MMM|k .ii.l.b..
.4 it .................. RfiL
ABnll..>*ji*....., hi* r. 1.. t

.....c 1 $ .> .. 1. % AAHMYim, TullATgBmT MOMUHO; MffTgfB. tew*. JfO.lt.ft : -.tal I-... ... .........\

................ .- .. ILyL1.1. I

.. ......... H. -'- '- ---- -- ---=. .. H. toUUvlU vUUwUr.. ,

......................Maur. kla tjHlllFy Y'1111kIV. 1... $MM) M) wM ....... a.llkg tlld.lgbt ..trM aha M W 41.: ........."a satd..i. MMto"VkMVJMU to..UB k*>Ai*, .MIMM 1

... ...MtrXlaoxt- "141' -' Ai .. s"... ..Ie........ a b10.0 ab.lpt, s ,.,..ar...,, .. e...s IM.k&W II ........ ..&..'" ...... ,a ....:r N..e..11L7 pl n/y M.dA' fMl. .\ .

w w o..M ar.......i IswLgr. M.iw.uL !.w.. .J ui s. Mha : a MUM ./MMMtM..MT.. VMVtiyMftbMfMrt. 1i..W.llfl N Jbz sus ....iss '-it .., UM*..| ..,,*.to viMMr. \' ..r&Aur... "is1....r.... .
.
............... $u4 1a.r' e ..ii.1tl..wM web. 1i.thi I CMi4r.,tU*.% bv VM MtoivMyMtWiM .. ( .
.1
p. ,q?yIlle IAJdp.No J l ..... it 1rIr.M liide..111. ,...,... .. t:1A... ,tbq. .....1 .I ..M Mk %' .. 4MM.* -ll.. : .. 121.1.bb' ... ; ......., Ml .*.%H| toU 'rIIgW.d.1411..bus.IM toU U. lUt ....... .,_.T j

rrfcWstX .... ...... |.... III >.. ...-.. w .. .fe* .9.s.. 'Jut, I .%(... VM) JMMt .., ..... ..,. ...., N sus1 i .r vkk ...U M4 riling: ... ItV ........ neIJ ....-iJ ... ."".t"l
.
I. t::- .u.... w......d...... .k.ad..,=1 11th'"'-is j.ktl. .,... lt q we4. aft....Ika ibis Ia.g shus dsrbg 1 ad jw t MraM dill ......ad ...... ifN ** M Ul M l MUg tU MMbC tUMg till VMM .. k '
W. IIP We. \. ..... ...... -' ...w ...... ......... ... ..... ..... .iI.... '. ", M flMMJf
..
r.A.T.. Trv+la .,..... .7 W\I' ...lMI. J. s s .. ........,.. -. I. .WW .... t "lUi |TMtr HMtU. ...U e1.....1 .MTVMt AMT Mil I.. ,.!

II LAM T*Li. .. ,AI w ..... ., w Nua.s .MM*ft Ww AMB..... VhMV .. <1d IN ........"-4.: .i......,15.1.pule .I ..... ..., ...., I.I ,... ..All' .;e',....... M...M.WfM4 .,..,. MT U .* tUuU Rtk R:7-

,. L. BJJ r A .........-.-,-. 11.1...., .... r pflw t1.Wry .. VMfMlM...... Iew.daN..i1.. iim1t.M. d k .-...-.. "I I ... ......... .... Jqi ur elrIhg ...* ... c... lUt lU f..... :I t1.if. .
.... : ..... w ....... ... IIIj kIL WI .... k .IMr...i1 tbMtTr'i IMV .w ,.., VMM I J.. '
B. W. A J t rM Mf *rajMW I. ....et.1J. Ae bj iU 1.. I.ii..ir1 t to.* Vt ring IM.*T .... Ml**UU >) "Aa4....iI ..... .M ....
L CIM***. **. .... ,.... r..d ... ; .,4 ....... ,
JOB Lt,1ir Mil HM vMnT' 1
ja
.
.. ... "-,I ...I I r I I, TMM t..1.b.g. w awIIbi 1.11. ,....u... Lis aM ...l ._..eJ I'
.,....,......ii I i..p.4.M.>MMr.jIJ.YWAflD ...... .,. W r.ij A.rAq w1ilLI ., w. ..."...", ......" ..1 iIW. s M, tb.j duM. ..... a4 ...... L. 1N asi .Mi.41, ...kg .. MMI *MMtoto4 i. M, d.M..np.kM" '

iotaoa .....1.4 .....-... .. w. rbie1 w IJL .-... .......j u.w. ..... .. Ii..... ...... inq.1,... .UtUA 14d .f We Is....Ir..rtmtri i wij.kl.r.1s.. .kiMMf M filUj l4 4. )1. CWfUfl ,.. 1.w

9..T p ...... .. ... .. .up. N d.Y.. .. ..... W ,....., I\ tJ..n. M ky ...,n;. (Ut I Jut1..f.
I (M to ..kbr 14.o ...ilj -.... ... V'I... ...J.'Miu'K ...WRni.MpiesM eli
.
orriciBttF ... ....1J .... ...,.., a. ...., ........ 1-., ..
w
all.. ..., ..1. ,.. .. ...,.... I ,
.
.r gild?'. *...!,MB. ...... td I i1W.l. .aIi wee fit ....W laj lul. .ws ........ lUA lU ......_
.. r** f.....> .....--. 4 ..w....,..... toX lM l .Uto ...,. ... ...a.i |..)M ..._Ga w.i..7'.I,. .....U>it d..,.I* Ur UJ I. MM Sb.... ......... I. Mto) to MI MM-fMr.
r. KTILL. Jvtor. M*% ......1a.... Lau t-t'tl. as ... -- IWf ... |Ill. MINI. 4sN111M .. Ti.j." .MwJjt Ij. ... ...4
i CO, M V ,..<. b ...* i r J- r1if. 11'b.W.. IN.k _..*. MJ TMlttIMffil I toI
|
j. r 8.IMH.Y-- ... n1 .... ..... U4 MI ....
l'.p1.0
sisals a1 1& 4 tUi
J M M
I.&lI, ..... ..
,
.
r. .H4JB*. sii "'" f. MMC.M .ar. Ie" -. I.... .e M 11..1 but.s.i.udW.
"
R .. .. 0 1.........>..... ......._ N...... Rifl M* -.. .........Iw We.c. ...... ....t1....... H. ..... : .w, M...< .. tor M id kM fetolM
.
,4#' L ft. ItJA ,..*...P.M. **.'. ........ ffM,Iwwb U Ik* W ....-......-+.. dl M .....w d.1l.lgbi lw. uri..lj .L .g.1. user til ...,. M.pp.1 II q I b1.w..1 MrU p.wJ.h| Mj4 41rto tt T ,Y..'.. 11. 5..R ,a..-...We
.,.. | l ... ..... MT. test TM .
'i ..a. N Y, M tall aUiMM 1I./ ..
a.pp ( 4.I1 U4 I
". ..,. ....... 1 d I VO i..wwJ.l.kl. ..... .i. .il.ie 'w1.y... ?- 11i.. .... ..... ,...... -'Me.,-.- II.
I. .. ... ....., -. i.pyutwrl..ri d I,
Mite .3 ....
r .
jw I It .. ressuw.sail. ..
.........., ..... ........ ,. ...,fit...'J....... ass Mia... .r ...t..1 kWM .. Mprw d'tMlwr- ... nu, :>J f4p tU bMiUTMNHgMM w. /j M!.I.. ..waiiii, ill I.. .1' >'. ...*> ... MfrM IUIUMIMM .

....... ... ....... -....rlI..l. N Mud J .. 0. M M U. ..-.. wi...*1".1,
.. .. ," .i.g ti w 1w+ et M 1 p k hi. ..... .UW .V .>. I. *, ...' ....... ...... *f iU ..
OM UMtofct U
r.wiytlkLM.LM
...... .. .. l-f. .. 4Mf i > NI MJMJ UfUl ... ....... ., ...
.. .,. ........... RMI.NwN..1Lftie.p..l11 MTU.MM .... to .... .... IIW --
W I
e,5. p..iw _
_
1. fltrL MwM.4A..MixTlltsWw I*a ... ....... tit .i1.U1 I ar.11i. *. .vUr4 U *
..... ...... .....M.N I HH 1.. u. .....1 I..... ....u.. i
BJ Ts ... .. tla'
.
.. tI--t..en.
: ..
: MHtofll
..- ..... ... .. kg .Mda. p"r U. 1'5.9 I4ld.lit. Mi4 .... Mil l. MM*** ...." .... ..t1 1.r .J.
J M. CIW'lTin, ...*........ .... ,w.n.. _. I..1.. .... 1w. V,* ,VUM .... *>...M' MM. '1w..glt b w .... ..... II. u.s.... tipslit "'l1. *wr r vi .- r. __ s .1.11./;
.
.. 7 l %iM.lJTMUWlUMCtoHtoM ........ ..... ....
.... .
A. J. )u .tfti.. j.....' fit... ........ ....... ...1 .... ,... w rnI .... .... '.a, W.
,
bsr11.w.- ,, .
J. M. Nl1.tt. .Tt.w.wJ. ..... to lW. ..... 1 ... .fMl. sg \d. *fki w .... .... hull ..... 1M
Tb.lrlMa
p.I1i .rwlkg. 'to ...... ,....... II
.. .. to*1r1. ... ...* U .. .
... ua LA".a.- ..* mJ.M.ABHOW. Pl B l. .M 1 np./.*.. .; N. > lang.. *.iMttVMfM ...*.k lU..is .lrvy .
.. lit*** toto pet grwlA ''..1M atb. : ......... 1..Nw1 ....... ......... .. .. -
I. IVUf, .. Nsl..I.ibw ..... ...... MM*. Vy iW ......... L.n7i.R y ....... MVM ....'... altbegl .... I..t.ilirl'ws1. .v ".

y W'.t Ilraek.: gWg 1.T.p. .I w l..w:rr1 bId ..dJiIj M Ilw.1 b petu..1 M........,. wa. tl1M! .....- fie,... tk/ii.mtj; .... IMI > N/.t'.p Ua kA LM. M lU MM
...i Mi1 .j..... MM* VfM 4.7. U.MW W ...... UvtoWtM
ytt It111in.j ..
.L..1. aey tofttMf /1 a" "?.., to Lt1, .i5.5f, .-.rMNr1 Nd.cII.. '!!.MM. It .'* .IJ ...*.*, ... Iwdl......,
IIM. lAw Mi.1. A .ii1..1e..1.s1rl.r..e..h. ... MM ... .... ...U. U.
.
.... .
a ck lU IM |
ATTORNEY AT LAW.4AIVJSSYI1XK. -..... ....iIej gat ............ II I b1b..dlakEl..ei.j .t.14 .Ir.1 but ibis .... s .b... ... ..... ..ia4 .it.M a IJ,........ rue w..MM.si) IL....w p... 7..t 1.r. ....... Jip1. l4 pJ..t 4..i.. H.

b. Jw.bur. CWr ... ..... ... tog M MTtolJ bti.. MMlWNMwU ..MslphM. k.b .11re.14 Lai. -- .... .
wji.r, eh M f. .... sl.,'I" ...... wlL I ..w.l.1.i.ir4.. .. .. AM b w'Ness N.I.ri..

rLJL 14 Ii1. lb..Nlew.. ........ ....;-. i....M t4 arb.. het ... ..... "'a,p-eeoIII.. ..,,/i.i..* ...i r1 aile ........*. 11..rll. 11.15..W W'Li.aT_'d tw ...,.ad ............ ..'i .I.A
IT p.f M M) .e. .. 1.. ... .
.
-M4 vUito lea.wI11b. l 1ib.r
ir.. |...... 1.. Urvy 1..1 .-a F..., ...... : .1 puph Cit ". ...
n.n1 .. w..a......&.:.. (..... i.. Wa IM* r..ilfir. VT .*.. .
u. lbug
.
.mti p
e. 1.fI1NW, .in ..w..w .. ........fit... 114 .... ... R. T kml fc JM; .... 5.1.7.1. I. h.wT. ..
... ... ." .... n.... .. ... 1 f kM. .M .*<.*f ....."M*
.... M.II., ..,...1...... ...., s.. -r'J.1 Lt '*'1 lXI. H........ ..., w Mi .... ..
.. "
.... Ili .... ... .i.
1 k
CI.ib M Lw
iw.iq
*
I -
I I. ,1, jaw -
ATTORNEY, ; AT LAW 1T. ... Ito..... .. (.. .... Jirpud 1.
.
b. M lb lit h ........... I ..+ ... .......
r .p4a it i i IIratrr 1 IfttJ li.li t .,a ....... .... i I .at .....,... ..5. lwMM.nir
>t1G4u/rr.! rt.j. 1c ( .........-.........j N ie,w i:I*WK% .... ",. CM MToMt. M tMiJrMMtarf -IW MJiktM!, ,,,...,WIMMMI' Issue. tl.gh.tw 4Gsi.lasabial 1 -Lb.1.le.i4bagi.w..,....1 ......a lrs.l. M .. ..

.b>.. Id. I+..ililfpLs .... ...1 !U M.wr&..rl. .. .M4 v.rai.(. -1 rn01t Ie. .... .Misrr1 1.I.gl1.JMil. i...1..... .... ..... aslisIsP.Mu.-. ,

r. Cobr''J1B, ... ... N j.p.e.it ._ d I, U Lf Ul *tte..., b. U lii totv. tL.l.et d....fit.*. to...., rap N rw....RntMai.lw/' .... I IMUv4

...... I........ ... .... ..... Sk .r.ieJb.g 1. ..., WI fcrM I W...... a..,. U4 .............. MM4 U. Ut ..4 -....D,M U.. ...., ......-l .t a ,..... .....d ....--I.u, ...... w...M
........ ... ..... ......y.l I ... ... ..... Is1
.. ... N
LAW. .. ..MeinTb f5.i/l.i .... .
ATTQRNET AT N ... .......flli.g .1 ,iw ....L ..... ..w.It ....
Cie .. *
JJt nhtIUR.Itl a-41 .gl tb IrIIP& --ss .... ww'.wd1..Mb. aIlw .. .. ,i*...> rllB"'f IM).... 4.....,W ...., ...... 1 bug raj fen.... ......., .... 1i.a. ..,y 1....... 'H. wwNwwl .r. Ul .U ...."..... W.
Mg ..... .....1 Y N i ....'.b.Ntb.r.&ii .4 .... 14. ( .... ,... ...... M1O M.rbk..li. H.....hj ....
.. OMtpWI .5.i ..., J kM U. .. f.Jf| MWMl pi.i.I H, ... ......
r 4 *...4...& >m*I.fti, .. i' MMMAt M -99.... MMlUi
IL H IIGf:, I...... ... ..... .Mftot 5.j.... I...i. sss.g .. 'UrUi. Mf M
.., N.i.II..S ail ... M.1t
.... wsIpy .
.
.
.....M.rr..wJ..I.. Li s. 4 G ri u1 w liaise. a,. .... "'... ...... s r.---.. ..) Mi.rsUMM.. -4//... ... slues..... ... ........ .

ATTOfptf. .AT; LAW, trll..gli ...w., ... h_iii iili tV* .Ay ........I.}. > tMIIJ to felfWM IMM.IM ......... *M ,bdl..t.itl.Ikhbq.eww Ul AMI tUfe jftoil w I- U U4 M tUft.M.M j1p

OAK ESYILUE,VL\." l-tf VU<* ainili Ml Ito-.* ,.....1.y1.. : ... s d l. .......r nr;..... Ls..as. ie a.hra.ie emII- ....... .... wr a gj p14.1 ... w.n1 ........,..T...*... II MNH.. Mil M**U. U Ul MM.M kMMVM

.,.'" ....$ to 5.1.1w'. ...... AM* r it pi..J.A'i.1 wee. ........ U..d .... .. .* .... PU WM ..... .iU Ida .... p1,1.1 II '-f-6e .." vUV U U4 MMOUf.-'
> .4.tn ... .... a Mangs. pe1.7. .... .......
-- -- '" .. .... ...... : .frMfc> .c.- Id.p f.w
G1
e. w.p.egll
.
1. --r.: ..'gl..* .ky U .4 .....L.. rW "*'!'.... p.... lite. e dNN1 ..... .w..fit. ... s. -t. ... TU.k *.*." TU M V>0 rk.iMl;. N. 1i0b s .... N.... 111..5.d 1<5..g ell: .
*
all
"
.
ATTeRNhtY 'AT; LAWOAtSttYKLE .ru J b5.1 M i.fNiJ. II.. ..*.to* 1b..u1__w ..... W... ; W-It ft.. ..*...* .......... 5.1 MI ,..d 1rin1 ad ....... this .... asI Irw t .... -I M>Vifel M4 MM........e ....
M4
HJtV" ....tW' -. ..,...., Ie ..... Wi t1i..eaei..1..u...... Mt. t hsr.1 .IX +j ....to!MM kf. ...... )I,:'CM*,;
... to MMM>O* r* tJ!. this M ......, Mr, Its C4. ..4 MJ iVtU ....N I..,f
hies ..... ... w.1i... ......, r.. ... ,> ... C- ...... UffMjMl.l.MI.lMH>ikMIMlUtoMMWtof ./
; j| iriii. .
WILL Mto 4........ to *tf ..**.. "'i...&.. !- .........., ,,....,. .flips Mtl l .... U4MM4O. o-M.. sshk M w ..id.p..L.J th 1
...a r, b.1R'D..w...1 M.... 1-flt tf .a'J. I .MMJM 4l.in.l toU, b .. 'iii. Jslar.isd .. '
tbs.
... p N
hf
,......w kwr4.u, .. ... ., I..1.u..girlb.Lulea, MlUVMto4MikMri4. Ia. Ibis ..
.. aq ... w ..1111,1
j h tr Ili j 1..0 Ii..a..p.uiii 1.7111. ............... b .. war' .
T.jlAHKS. _rd.6yvww .1arN..aprb. tldS..tti111 i.i...... ....,.. It... ,.......... .......D.biw .k .. liL .e. ... .._ ....r............ 4k
.I"Nr .
.
+ .JI'UJMMllVMllif.IIVItol4.ivi
Lb.7iy .
III J.i.. p.s.tb 1 /asap ..- MfUrMMttoiU
1r1 ..
sS fl..s i
.pelt. .iIeII.I: w whi.kg. 14......,...
ssiq is.p.1. ... .. W .....
ATTORNEY tAT LAW .......,.. pbw.
,, M th.. ,, aM .ig r1.I.t N .J w W". ......- N11...I. .., ....... tli.I slat .iI .... .. put

G JHI1"Iu.x. L1' awin ly.t lag neap..... r.w.w flu.nt ......ibN..N 1.ad pba. a.1 ..wiluel.. W .... Jrt ...el pu.......... X,. (L+p1.1-g..l, $5.Ii. g.5. ... Mls.pbl/ a... ..-, -._

.. ., .." ft4J. sl.rp.a4 ..... Mfli. : c..pa sw....ir1'I',riw4 M 'L ...... Bb..r ....r .... .. .. 4 .1i.t. N .,...,- *UfcM ,M i U|
WILL....*!....**>"..*B..... !* j A.4ls0u .......... .hd '
..
., ..We ...&.-.. ....... ...... 1.. _.a.t ai ....., Wis..r.a a5. >4r. !it to>|IIId MV lll M. fc, .... ....Mtl. wt.e..all. r ., 4. W.wOia
,..... \. L .. I w.*...*. ..! ....... s.Is4 loti; ...... ... (.
.. ..... ... .... ir1 j W.ndM ttj.t IM4.f*..i | VM 1 .
M, o.JACtSOXTftlt. JirViiTq. s'f... .rpatlu. will W-., H. ..aw ... l...*... H. 44 ..* i-.:.. Jy. .ear. MM iW M
f ... .. r1 .
... _
.r.y .- .. .. ..,. iaar I..kMad. MM JMpMlilyM. hip Ie.*.ugK ......' ..... LIt. ..II ...... d 4.1.w iaiJ. ail.1rj i.1..ej f i4 toWnv I'...
......... .. .;.. toMVitMH'MlM UIg.l.w..1
Wi.
sus Ib .. ,
N .. j w.tI. 1J" t. "'*
Xmbn M M> < to 'antW ; ..Uy .,1'.wb,1
MM
-*
t.--I.-t. fy yr.k .
...1k.r bk1. ..tlMLei.. .bp I.... J .. ... ... .'!t I. toUM b.. ,s.4 lUM bY4 ice.p..lise.11a
ofIIaJI In Mr.N at .**rtof k ......... taM..l1. 1-Jrt.1. q... ..... lb M .. ..... $14 a .... ... ....
i51. .
.
FLA. ........-.r..a. I 61 I .. Mtai..,. .. ... ..' .... s.npj .suet.ki.w. s.. .
.A UlWU Nara a Wi..w k sA raJ w.gi. ..."' ... ............ i1.f. *4 VlA Nub ....*. t..... u.gw ...,.r ...tII.oM .w .....
1
', ...... M 11. T ad .". a1 I .WI t5. iin --wr tltr.l, furs.gwiia1 ". ......, .. .. ... .
j Adlip9i. l .Mt a.lbs..iit i.r ... 4 :.... .
.
j MtftMiiM .
... spvr.eA
j [ Mr
.. ..... ........ w ........ ... b.... ray ....... .i. W.Fwi -..... .. .. H .w UrUrU fa 1 gVto. .. .. .
W 44l.. fi. ,. .. .wsadN .......:.... .. ... We..... N .., .. .1.1i,4 Ibis .... mLi ...... 5g a..f d.by r! .t.l.1
.. ... ......... .. ... ... ..... ......,... .w.... ., W..I w.. u.I u. i'e.ILr.. .......,1 I. We tl. bI .... i WKa.....IN ....__!
a Is ....
,............L.rti ...... .j trip. .C.tiupatir ;...N .. j .*44. .* MA,Ur to..,.. 1... *toMMt MMM i14. ... lip
\ ..
.
N....w ....... plies ..a .........., i* upp.b i4 U ... *MMM*. wit M$1I aJgN'IIA.f''' ....... i.,M./rg W....
.. sus.bglijrIris
-
II.-. 1. ..... I was pia p..u.6. l.iw .Ll..-j I.ii.g.[ 11 it ..... la.'giw. leaG to4{MM ...., I k Mk 41__ -4tUff I 1, -. .......... .... ..
.. .ufl.Nsi4.i. .
. ...... a..iprw.iy
.a, 'J.. UU4 .....s .a.ta ..., .. .. .
w..p i .
p w .
Nillrs ..
.
:: T. 1 pa.g s. I.5 ibis W' .w. ... MW U M AlUtU 1 p.sw. .... Ie .. a..rips. .
N..y .... 1111 W ......fcr.>. n.. -w! fj.- ...... __ V Mt' ... ... ........
.. .
Jay 1M. IM& ., &-41 : ... .. liswMU....... 4l lid111..1. ..,.,. a. ....... Mk i.ly. kj. MMt ....... ,. sheij. .a. A
.Y.. it ... 1.. .1 l I' **MM, eb..1..f toitkr. .
,. prW .Ir.e.wi/1.1 Lej j jNt .. MtlrtM'w ..-1.
? .N..IsJi4Iv, loll/_ ,. # ..... ;.... ... ....... .
..
.
.4 .1..1.. ... .. .
AtfiMtof .
. CHUI'I'I! I b..any. tMVNeub ... 'u'.Yj I ,'rw 1'1.. ,:Ia i. ..-.eM .. W :.:t1. a Is......w5..es.N..w..r1uu4is .. I.

'<. Tag R1IC1 H UMAMMIM 1l.! I ,..... IiuI ....; .... ..... e.r......... ...... ,iii e..I will...,......, .... 4.MMb'i. ebli. k& !iI i.a.ar .eafli.- l(n1.. a.Li1 W. gwJ..Mj SE......" *...lU fJ UU.j*,w.lUt..i.

.........MDRY' ..... hula wi..g..M rj .r..a11 w'k.p "j srilie.j.I.iib ... ... ........... ..tia\a ..... -. .- c..pr.11.1ndt ....1 ..... M.. .... Mw11.*.
... .
I W t" ..... ....k j 1.1, stm ; -A\a 1 ......" ," ..... iaul. ........ 111. ....q. .1 ... .........,.s..aM.w. s1laj .pee... 1.11i..K .....a ...... .i......Ui> **4*.Tv.,

GOODS, ... .. ...,........k lb.. ...M: ..... JW iMy 14$ M.f, afA kll..wtia.Ni..p....b5rg1. ......iw.Ir.M q iMur r.1bg IN 5..11I5. ..... .. ...

T.. .... ib ,...... ...' .... r..r .db.g Yr ....wrii art .Ii.ivsJ.1islJdiisi.. .......m Is .....e.... Nay ..... ...1..... w LM.'r t 1N. I" It {. ..1 LN.s1.tw ih..i b.r

\ GIIOCEttJ:; N. ....... .... .b..jb .1 .... his ....... 1I h It ,,!..., Ii itI. pSM ib. .w. ...... s'. t.. isMhsg lir .... Lr..1 w ria..H |*if UJMU. .r lU Mfly a..4.r..r. piu
.
grLMsat his .10..11 W ...' ... ..,. ...,. ifI as- WMe.1M .J.. ......... {..,...... l..J ....d. TI.1.4..N.. wW"5. y ..................1..4L4 a1.611slfsI.
..... .. ,
ADd Olin llitglM .w .... .
t : w ...... I. -. ... 'I .... .. .. -."M
i..iJa Lei .
.. Leerd 11.'a .. w 1 f+e. sw r' 1 I I l5. f
leis 1L
..
...1 I lllu.i.r ... L.wlwi. w .
,
Iii .
.414 ... .
piLJ.1b. I i .
ABf.t...... *..*.. i LOW rncuA7KW09MK MM 1.j|M M.1MlMM4 I Be... "j 4 Ie .. I j..w
.r.ig w ..... IsI, .eitiec tIt.ii
Its ..__ LtM.
rva cu. ... ................... k.rjiiwap.s Nt. *-. ...)". (//.plug. Vdl .....* M.... apse.ta.4 **4 ......
.. ... ......... .ill | M 1,... ... 1s LuJ wp w... 714...--.. ...., .
I-aI Jaru IlL u. .... 11id.ir .G''t.ww; Nsp'J11i04hr..M'1PG.tj.J.-.... Lqd ....... ........, N I L I* V ..a .. to IWM
,p.d.ti_ 111i.h.w sir I s..irr. w LirpIa- '.s..., ...*)*. ..4i ...... ....... .LGgip ........... .. ......, IfW .4.si'b ii $4 "" To' ..&.14 .. .ft ;
t'I 1 I
HT
For ..18: r ..... ..aps..IwAa. ""k............. iJ... I V.I hil14NrKw I1. .w M Mb M4UiMf. pad. ..... *WM..... U ...a VH ... w Aat1 J-I-J if Jfl I iUt Ur* ki .*r M!?':.v. eoH **
a..i gf. M ..|...,__..itoMVu 1 14551 ...* U. ** ... a... 14h
... '
... ... .- .... ... suithis. .. 1..rt. ...
sat .
II M J '11...isC M stea..M I ., p ..... .. .
""", T.Nq ....... ..... .... ." .. IMa'" &1aa .......
.. ..W .... ..... ........ .. .
vi, .. '. irar'l1.. be wass .c..a 1M Wt M. : -...rtoI | lUt
.
.. hhp, .f .ari. +, ...... .....a.J __ IM M ; UM i* to UX
M M. tan***..*%|..to4., i....... .,,---- L_ ...I.'M. MM-p w Jf.prr.r k I *....*Lid _%U tolMMVMffU ... .' LN1. b ........ of w.M M5.u 1'I.... '-1 .I.b w lutes

I .... .... p.} yiM*.. M U ........ *r>an.iw.iI6.l tJM rL.
I
yes. ,Lip. wwl M 1 4N ... fMAJMwftkVlitoJt i.
.. .. ap L..e.>1t |,.1*.*, .. a./.pwa ........ ..... Tl.-
i ", ....., Ml. ...... .. .. fTMI ..MMf, |.. > x. .... -.a..... h..... M 9.* all w.
QUININE 1ajr.4p1 ........ tL''I ..w tMl a.ar.fbl. .. ....... ........4l..d..M MV4MMI.....
T..........,......... 1 .....,....... ..,....... tai w auia.. t.5.... Ie ......aa4 .. ... .. l5... ... i-1_ .... 11.1..x..; N .s 4 -... U+c\ ..4.'eIl .

M* I.... .......-.a.Ii.. k ..... ... 14.111e a..ie. u .Is... piagir ;, Mr. CM MVMH. .....t k .1 ....{ ....gal .., to U f.iiIUMWU4.. laM as4.j IM 1.-:1: I. .1.d .. a_ t.he.a.L.LI.

LOWEST CA R. fBICCt.MOX y w.N5.fbhb. ....& "' '+MMtMMMMW* MMMM M M>Mtt MMfMMMMMl MMMTVMM' ..IIMlilM M4 uHjt> .... "'JeoI'.Lair .AI... .. ..... ..*Vkte. % fJMI Ito*fMrMffM4 _.1...

.. w ......11.11 ... -, .I .ilia .sail it i.5..... MUM.Ml 111 "'W lips IbM bit .......-.,.. ..... .. gs.LLsli .......sat il.+al.a1 M 5..+t
matiji tffcj Ur, viMtoaf MM. k !% ..... ..__
JJ'I' l:Z X1ZrLtw*. ,:s. 5n II .... ............... ....... tip sly ae.t. .b I....... ......' M**f*... MM1 U..U* ....* 41tl tt 1.4.r.d. i W I.'"be.. y 'i_, s1 IN.w...1 MMH w *.<*MM ..1. -teall.
(..'...:. ..... .,.... .... I ** .... ll. a..l..t lit w ..... --......,.... ......... ... .. By
IM .. .. MCMiMlf ftj jMMMi"" -
., ty ap..w i ill <.M M .
.
..
.. II Iir.9.. ( 1 MMIMMMM ,...|tut if*.wj'ei..i.4. .... .. u1l1N4 .... .
tk..pl.lb
msg.pew lpiM1 I.....: ,........... .... U4 .e.pp4 spy u. ... rJI. ( M4 ft tn 111*
.OTIOr-- ..... ...,,-ap -w5...t .. CLY.1 -1"iiigl re.N' ...... b.. .wdj..... .14.1..1, .... W C..ph. 'Win la N1., ........ .. ... ..... ls..its j
.
mem w .x vat If. x..... w k ...f M .... IWIIt.;,. jw fI- \ t.Ma NJ 4t.pi..l- I :II .... ....... o., ............III t.-... .,....,...&....e....IsNl.jj'v. 1w u1.i_,.4.ir_ ..J_....... i

I .1 ......- ....... _. -a. ..... .. d1.. I ltd. MH w. *tiii4... .. edp T*. J... w -
, I M......4 5.-w ... ...p.1M M.1, .fMP& =:gl J MMMiMt t11.1s. MMI MM4kM. >l.15.w ....... .-.4 .. kU UlWf psq.g 1M f a pw..t............ W ......
... .U.... ... "' ... . ..... ..... .
...,., ..... W MtfMMMlOM.I .. ..... C MTJ. Ul ** %U .lMNM .... --tk r1 k. Li.4.y aw .a I .... ...,..ail''
..
... .
\ J. y 1l&TT11t.1a !r..a 1.. /ya Lfru ... w 1.l .aI ws. Shsjl .. ... w .. *f lM| wet ... v... ..s.M J JlUUtal x. rtelrr .... 1..4sj.lal Ts.i..iM..w. (
.
... .
a........ I.., S. I&. $.4 ...u ..-... .. .tai u s.. w r s sir' t sy.r .,1... JIll
KOwgws.lN -... W I.q I .....1J ........ .......d ,i J q ......'- .... r. lit w'srr 1t.. 1 Lis ...., ..p .+..M r .1 at- -...l

fUJI I.U.E CUUP. ...plniq. ..........-... ... wxVu'i.I ..1 .Uto 4..Lb M .r.dt IN.Li1b __ ......,w....... ....! M. ......I I.t, .d.wt. '-c..... ..I. y.If .I::.-..-._.rpal.I-....................p.A..

A SOON AID' LOT d I w.... ..._.b .. itbl.a_ .b.igbt N.:.a.. serllit"'gWg. Ili. ( ..... 'TUi ..u.sp.e.ale,...al l..l.... b4sL..glabl.u.p.s ,r I. II,. q.11.Y w............, :M .......a...a .......pip'T+s. war

I..:iMMflta. ...*...M Mk M M.t 0.w..5.o5.. 0..11.1 ue.r... .Rs .. ..... k UM ..li..i ... ...w r-- i.1u.-.1..qw ...... .,..I..JNw.1M r.'5..Mlle: : a. i
'R5. rifU h : L4K
-
Npsis M..eL A1Nj r ilY .... w all/ is! f | Np.wl t1u vw4 lairwaalti.g r...... .. ... -. ........
,la.wwwrw W ..1JIe" ....III I.risg ... 1' hwu -"' ON.gN t Or.a.ti.a'j .... ... M w : .M M N..pp..&.
; rip, )itoM t4UtoOtM. ... ..* MI MMI Ie.... ,- .. ... M4 I.
1
. 1
wb1 '...... t r...... UII.-.Le. .5 I, ..... ...,w4..i.a. .... .

.
.-
1


-...

----1--- --.-, -- .. !,. Mr r i : i Q
ji 4
.
-- .... .-& .. __ _--15 ...r ; ; .. -
; a r .4 1 7- 'Jt4"

'II

J % t

.. .
--

;TIJB[' I I : NJJSV I HltAjtm : { .;p. .. .. '11 i1 r-----" x15 a ---- ----
utiTttill.iUa afr'.IA+ .y to..rto .
.1. fUMtolNUMK.t..e. Ar w aor .tits
.
-.- ; -1&.. ... r. '.'I_ :rrrl I "Y. .M(***lUtM..>* */.yI. # .f rw3to tla..II.n S\U G.lees. .. 1'n.IJrt ,.
N'f ,il..' J.n...kt
.- OW I.', w.! L1nWI1r., .K **f..tr.wuss ..1.I..Lli1M i.s.. w.Ma1N i.

.iT. xrrtxBtK no.to .44.11. l+IrI.1l h. f. 1r X..*.. .L1. sat wail .brat p.4.a.11..1q .Mw..t. p ,. eMt+.. .M w w w .'lfa J: tofwl Ik* Mto- (?.....w rtokvy Irk t\e

."- LaS Ri11N 51" Tw .h!;.Iv .. t Ia. .4. .Lru.w. .eI w C'. .Iw Y S.r.l..ltn.. rah.dtid lea ton* frM C.. .'..(I.-t
$ .
tI .
1.IJs.L.dr4 AI ,llrrKt. .r '4.1..4.4 o04 I.. \ ... *_>Wy,.tow* iii .( tl rw.h ..iw r 1'r.t..ta ll b UJbtH .lto MBrU ..;
1.a.. 1IAL rtNsrMqtr. w Ie # M.ee1 war .faN
.. ,fY1.AI{.";' IJ! I w' Atrfon..I--i'if"., .-,..VHM ...I.w..tr *.j.! .N ..a w lU .f.Ik. .w., .sal flti. .
4 .. i af.a
** a rt.w 1" ... wiM! .w wit IMr ew
rl K 51I /: %.l 0. 111.1
w.IRl.t H MWH to WL..r ] ti..q.isw4W. o.I.al.4ti.1. .
.
1 : .I. al.a..4 .
'. I .'.. 1I. tw.NJrr II t1rS .. t ....t. I 1 '.... eI
J.L..itt..Jto IIi C.., .. NmkMto,"" I 11.J.II' ,..1M-, M4 ll Itr ..IWQ...
... f ._ ., .u.- a KA. I ad ...+ k.eit f aU 1a.n'41-I r. II."... ,
*.w tc. I T IL!.>, iraAe.INI .', .tW w ..M 1Mrlt > rf urn. B t ..

..L .,6 .... Ji -titl". w ..I,M4Je9.aw,Ou..sU(| .. ..-". ..1\\4... ".Ull t 4. Mrff ..4 4i Mt Ito N,1N.S lU r7.M4' iik4iw, to* r**
...t t1 '' 1 ttnM. 1w4.rJI..w Ufl On tk i t*** Itot IM gut,
... l t11ywNa17IW5. 41SA.tra L OM.|TAJpnvT 0. 4pi ........ ,.iII..y> M tovf*fto tiy t.t *, MP W r,. IM
:
Ii.w. ,,...fl.d.J 11.1'.* -11 .is.i..pr.rrl.d 1.1.tbt pa. 1..1*'-.Mf M*** to t.1M7i4.laliwlw tUtokyrilMJ.t ?
": .' = A1tJdy.Jr ; W Fttt M..1 +r.I.1..11 S.1 .. bMtovtoi prw.f lU Qrw tof i.

.\t. T'! L..Mtw I.lrp U.til ft** UrtMM,lUIT T.R.I..t.lU. el .J Iw .rr (.rlhl.IrIIMttM.i ;Ie. 1,11 Sal. If Ito vw M*4Mfw AMI MfMU ..

...r.Nl..l.w h .j I1...iIII' .1.ti1II.a '"> a. .... ... t"I.. ."i .. fNM 11. r'CM1tAr .. 11f..i 1. M ii *f ik*eiltoHM fWlUfw.MM .

: 1irri1.11..Ite11 tLr."..ic.tile .....L.e 11IMNlMfA 3- /Il t..rirdtia M N N wl 1Ma w ..,'L.. ..wi f).MaI.- 11.1 to4MM,IM BiBtoty w tlw.
i J.i .M41d. -a..4 .. '- ..tI ... .. war. _M4 to ttoMiliun .- Ik* led .MWlM
,. --.q 'Yt ., ItI .. pM I.. .toi l to ito .
1 .4.a. M.t.a.1.. H sr jlP l w k1i.. all w. M > mHiMiy *to>
f t. ., .W .- --.t' 1 lilt .t.r h t+M.M M. 111?r ..JIII..w.w wSe.11 1.tiw.w, W4 .. J eel... OM..ktoM b to to4Ik .

,(|M Ito'tow.t>,U Xi.'Jft **M p.lrt.6.i..t ." ... I ee4 N..A Y.1 .eel 1IIite\ae. M144MW.tlw.1'tibY"r .iI N ,to.11Ift.1 *Mt h.. E..NI to iilbtn

."tadti I,rwtiN.an M Wtolto.Tlmii .! e\Nci.tt..L.r.4; wt k : 4f11a.,.!. M .,T..M1r ,. 11M ., Nb,.1w.d.. Il..4 k4 to.lUUtt "I iiJltN.rr'.tel .. IWeraI r
iw
.e.a.r.. ...- 't '.treUapS.s
A die..J/l4dw 7t 1'1U t1Ah trs Jh; I" M.7 y.IY1 L..1i. .

i J..siyTrw'/ r )-II.:1...,.aw" ..fl D.nIIILm, 'f1'.I "..' ,,.'w 1.M W 1IMt aTw.J1utlw daN .-'-.") I'.Ito w..f ito tll.K fMjM,/lM r .Wew aM.._tU

-J.&h.rakrclt..i y.. ,.wR t... !I e111..a L..h ie J14t\e tU.RC.1 I i I..''1r4r..a4 ei..iY a r.i.rr w pr.Itt./. .- ,fit.5k .ui..t a.t.Mrtdrei fStl- 2. 1ahIt- O*UintoJl.! M4.KM Mtai If i it

w 1.T1! M irl..J r 1I4 rlittli.tk& "."f..I," .. .' d.Ai14.iI ..\..J C.'I Lws, ...r.lsw .ir..r..1 4., t.Yr 4q.1. .S W.. bw ttw t .t1.0. p.nkaih,111 N4ti.J.. .tI.
.ba+ iI..I.swdate .
.C.... 1' r "I t.tf.t. .
w4enbtw ,1. Ii.I1.ww/.1. Il .-
o.i.s
i 4 t. .c-r.tl ., .I>ea.- .I1c..w.trr.Si.1a t to u J.al.Ie.. -.1.
Ie. law
& .":. rf. -, & -. } .4 I 1r.. .+ .w.w Ie te.4. V41.IMa. I K.J. tw d w R..t .la..r
w .tr1i1N .. t. .u hlft. / .W..k. .- Mitt. tkt, w. w.G f L..w"aL.. I.
IM..I "'J'w. If I f"Ie w.. J.Na'.w. J.1., ,
1tnII.
*
uri IV .1 .
"" fJJ-. iI. TII8IIUH..r..aiei.t1.1wi..V1.st.a.tt ,. .1 Tk*
: pM l.+.1.4 q .. fMt .t-11.'aei. I
to i rf fC "f4III S.lea w pMk 11 pv Q1i. llMlftor p. w.t Ie wti.l t I Heir _

LeAt.fM<<.,,tr1.r.-pd 11. ., -. fafte4. .,.M.irah J I1wIh_'TM" .d w 4si.M It .\ .._ Ie e. .... rli.tte..t. I.. .l If' t..wel .,.pt.
.k.. "4'.1-, at .ItkV.1r tI t1. re.aN x.14 .. Id1..rt.g.r .Ir1... 'M1IlI k 11,1
tell*f iWr w.,. r.1 \ rfpi4p I I t (11M h ra hit1 iN
het 1 .. ,tW 1e. -"e. k .Iih AM et.M M JTW. .aIS ... ,J.w 1 Itu.i.iD..It wlf'4 ",,.has ..atitai..l wN
tawwOtl11Iry4. 911a ik* .t, i t4 -. .rl ."1". t4 >wb.W ,... t ti- a.tNMI e.dald s.M.wtl.i1. .
.
iI.11. bN M t1r.y.larMi.LL4sJj.risl.li.F ft-e4. y> I..M tN.t..A.1t.a11 j s..iIa" 7 1;....l.. aM,.. s.L.i.g

.,(. Wi,.. "J&eMe. Am; j. ,I .-N si w ..."r' C.-.In." ..... . ".I n..1.. JI. o..a

ike..JII4. jti.w.t.J ..i"r'- *1 bfj to M* r .;"Ie NC-1".. ....ttL1.y w .al...1. N..1ittlwb ., I I CwI t'tkr1.f.. ..&; .M

1'r.ty.t ,III .w i to.ckS."" 'd s.rail Irian15.N NSI all... W awy ''' Miit. >>|*tof ..-.. flastWt r." .Aen.ot ll1'w a.Ll,.wal .Ii.rt' Ie.

6i. N 141'Rh..t p h Wi .. .. U. / 1..1.wrytr j.nwlil f iU\W w itow.toiu. .t1.pYlk 1'M.Ad a Leif,.. !J:rri.|t./ttoi 1
tI.yte..711.p....e11i.t' faw.w .T .j .a- f 4.455, ..: I.Rj V. ... ..,C. ...,Itlt 4.15.11. Mwi.4j.t .O...t .t.l.r Mters

N rM'ttoTctiU****? UM.fM. h IL5L.reral M. to to.... .. 1 i!c' +..wtN."arnd ..,I..i .._...ItI tl1.t I. LJ *..s.sebtVAL. 1 to tWt.fcnMT tobriaw will.iW r 4.ff .
MI d .. "S... -.I ill .. 'a" ** M a0..4 iI ..4r. ,1..1. + ..nlI.. t N.L.
11' Wri t. O 4mlMM..k.wa 17.1' -.4 1. .we.1 III FKi.w 9t. .I' h .el
..Wly iWir MkM'4 h... .1. ill.'f" &415.5. waN.pa*i*.lk..I r.. .. ,at s1.r'.1. t".1 I. e..I.p ir.K 1114. 1.w )trlL.bp.io.1a,Jy II.r1J; ail W. ti.rw .

I t._ .eltloe a .tr1i..4'. r..a.a.JIII .l rte .. M4 ... '1ft. '11-.". ., ..1.a a;rrtr.A Iu 11 4. .\-r.-.I, .1 i liooe t..llai.. .t

p tbt IrML..a..trill .a1.1ll.r. L ..U..at4tL l' '- A.1r. s'P.P U UM4 M tU.*. ''........ I .T!to kJU ky .. .- w,.nJ. ,. .. tr M toto(..TM M.I>H'1 itM lU .&-

.M ;... Ii4k111..41kt pb ..N Ie lite..toMX n., rt* ..LfN'1.' 11II1I tfetoaiy *%M to HM -.1111.IU..w. .11. n.II....& wen' |... 4tk* .. u.
JI .1.e.e.W rrAar .,w..w1NY Ma tLMw'.tN1.1t1.rry7qYNRN11. .. .,et Lie. .
M.MLi+d w 11N.w. .-,I I .d.,-...( ..iII 1 m. I lie ,
p1s.t,11.I. .iL.tr '13' _I I' re ..w.W .. .. Ttl 5. .. 1 ii.as .&NINaI 'II I" ai 11. _
17 't ....-.r..ti.y.. "I ... ..'. ..5i I .,
k M.1' ... + tte K ....M4 iU 14- ass.,to LtNir l N ikM MT f4tk ;.
-a
.w..t j.5..G1.14t
.IM..VLrM tt. 'M M / M .
,
.. *!.." Wt.to,'114 .."..' ..., t1 .". .. ".IM..... .rg..I ..C'-- Ill M... tU uLiUMtirt W lU .i..N. IL tw1.r tt..w.eaww
d t1.
+
'oJWI.
a.IM
..14'W..J.r.U.J, J s1n" ran y.l c,1, "' 51'45I ..ttw.e q
41 M* y* to UtoMV U pi- .iiw.l, w wmf.Mw.a. tr. ,..a,.....".. I Ie e.5a w w .w -'w.WiI I M 4MtoW to to*. MM| H!itrt ttill..t' i.aa aN .
kMi s. a .11.,5 .1P" 'I ..Iltr. ..., .. arI.f t1.1.I..4rJ .
Nt..ie it ,s. ....._do" .: ..- ">a..t w .i.s i toIkit r.
-
"1.3.. '$&m. .. 1.... .C .bLw..nq la.y i-- .... I. .. .. J4. (tx.r+J w J..a.'tt.
MM MMMMhl to M to)|fa tkb MMtJM4 I r 1.11 .pa4. I.,.4 Np.t+. ,. < *Mto 'r-14" SMI. .*!i =
.e..M ..'k ttRL1 M aP34V7. I .. ....- 'NfaJM U AM* krt I
,
yt fcM % k* '. I 1.- ".a ItlIk
11 ll/llfc I> a rw.r41rk1.f.w I .
J-.zw.iW : ..f. .,..w,_ ,.W I ,.it" ... 11.1 rp:e tt tilwRt jl .Is.a.,N ... lit. ..) ./.i tt I. ep. .w .tile,.i- r..n. klnT r7rit+t AU X.4..
tokto* ".i"+ ,..W.. ,1 IL11.+., fl... tt. .. .1
.11
r"'iit .ltwia iw41aw..a ..i.KJ.t rw. Irtl _
wU .1 611 Y.w wt.S sal .4.t.
\tIft V. W.. 1V
1 1
d.J r!. k4.IrlrL1 11.4. MJ L Rr..i1h.w. f+. II.w.NJ.i .II- ,.....;. .... -w/ w. I La ; -za.. ... .. 1&1. 1.1'M 1r..ed.4 a..

'i4 r.'pL..kw ta eM. -....aMr.1 hp.Wi .Jwwr. ,.r A../... M.., t,...... .11.4 It..uta t1r 1 .bat 51.4tw ; *wto, kr 4.lyra4Mw.N t- t J\ ""

_. ".1a. .. to a., J.L. be1. J ,..w.. t1.rM.I+fiwl..i.4 Ipi..' 6111"w.a.t. .1 MMltlU V, W...M ..". a. ..I"&tim hta+ 4,.fhia5F

.. J .. .1'551.. .0.. 0... .1J.t t4t'd..1pty. leC'"...'.wI.He .tt.4 M5 ... .to< .| irptnr,to it*"'IrJ. It.ol.4erL ial.1 M t..
l 11. !-ti.4lta 5..Mr.a A .M .. ... .
..4IM 4"c.. \f. .. &k r tm.r
.
.iIe-hi...t..r, IW. ..Lb..111.4a.. a..1INY re Nw I at f.11ntt -, ar.tlr .. .. -.-de..l die Nfetot h.
.
I." n.- T tUM n't 'r ty'1..W 1 '., 15K _..j 1IIiI"tI..tt leer.fd
W.'we a."J lrs..l3y'. III to*d ik*f Mir),tkrf HM.<.,* ***. ( t ... ...Moe ,-. q..1.'iiy .1'1II- ( .,
.. I a-ia.
'
-
., ..W... .' ''n..u.I.{ tU I..riU* l|*.w.... .. .hN w .1.. tI .I.Ilt a& er.lo.t s.J.,IaI '.

Yw. at111.wpnl, tL.wM.. U ._ .
._ : -
*IMI h"1' .
,. -wiN eJ.
..L.w ttrlt 4 n ftn.J. I .IU..phl,_ "IIe.-'e .raw .iD yarn.tt.t..i tart ... .Iw ,.It
.Mkf1;a.4 L..1,. ..w.JYbrN.A1rY...1511. .J..IoM.....r r.- .. ..oJ .1, N aJI.1w a 4.415.. ..ia.t

4bU .er. .c: s'.vwr,11.grriN IIJ--..."... .M .J.. N .1q.. NiNM 1 r..51.45 t..A M.j.J. N.M. II '.t\..... ,... ..".T. a.., .N..
: iWHi ......' L 'II IIy .. .LeAl.f rIYI,1ft? i.l.hiat.l t. n..k. .. ..
*.44 .155 I*MM iM MMMf. 1..115'.., t4 ,... H4 W .' 't- ..... ..wI I .. b lU Kim*.mkKkl to* p.w I.H11.1 .d

tA1Nw1..MLi1. !..M T.trtr,aa.t M ..,. ,.,.. ..- ,.U| kta. toM t naw vl Mft*.J ...q-w d. 15'51'.MI. .w Ie all. .... ILLM.tLt..w.4.i7,. we.I .
N4 a ty"M.rr..4 t1.twlr .d..I .tt: .Ml) |,-f. ".d. L- y5..n.wrJ/Jwt.Li.11 :-. ". ,We
!".r7 tl, rLt..r pliw l. r..p w, .1.1 ..1,4r.we -xN..ri ..- .. W.-- ..'.w "-1 .,.;....,I91.tr.1l.1 Is ...J-rtvrt..
,
.Jr.al""cJtll. .a4 w .IL.ke A ..1I11111p4 u..de.a:..,.WN L.aJe ,.$5l.I /a4l.a.tiaS .. .._ a..
tw wi
..'_ -... .-....--. r ,:\.r_..a.a.1.i,.s lp
--- --- p- --.----
"". 1.11.44.N 1..e.f 1.1.p.....M" 1'..." ,..fWMl IU Ctolh .
I* .few* MHtoitolrfy ..wM.4 ., a-- I -I j as n- wn p.tew .
..w Ie .11hi I
'
/ t ) J. t.'ISf.. I
till p& LL
It a..lri..lr a..41aw1s.s4. : I tI .dnl.t 1r, flf M Irl. JUnx rox. ..1I&rc..I I''- U & I.
t II-.. .4Mwl.w4'I I M Cleo .... ........I b h.wel i....,..,.>.J I oj I, Ib.4 i.i IN 1 N,. .

aip.1 t1.'Miat .itl.N.tL.LarJ.1J tI'Atti{ rwR. "Ie .. yl..l..ii N aMM 'l1r tw .J..i.r1l.Irto ... 1.4.1, C i4Mto*'**jUMi w to UrlM _+ 1&b..N etn t41 a i...I.I.,',r"&. ... .,

.. ...Ie.. .'.a1.I., &W rJitHtI'rt4M r... .. _..,. IN _I, .4 .a U w .. "..tdpllt Ieraw W" W .M4 IWiUyi |W> tto'fI' Hale Wtrtor .iirl.ltty. 5r N a .ajs w aI
.1117 M 4q,ett. ..i1r4r"a u.L.d .c. .w e J. ." Il.i4r.1_> .. UttMwvniVMMi .U. .
u.1. Z"ari d''ii.t.e.'t 4te.it I.e..4 w .. .. .tw.y M I.t,, b..r ,L.1.'sub" "V > 1oeW.fJ MMto I w-,
.
JMIq
.. .. .
t rAd
'
.
: .MJ FrM.rJ Ii"...., .. .4511. "t.t4, + i.Iw
t
.Lr.11.1.. twat&a. _- NpLrl4lI&.Iatr1 t ... .411.1..! .1 Mh Mt l a.e.tJ Sal.ti ..liI1..4 't I to to4ifcUM to L.t.jl.p., tj+N, .f1r.Af.s.i..
..it tiaiJr.M kf.....fM r M'rM t\e a ... .,,:11.1.1 lie.
...-c"'I b .sw.M1!.p.rt AJ,j A'J MuiiM toncMr.. Aw.k
V U
S $
I a t
w." ,. .I i.w-4.1. bLtii.4 or1r.dia.ira'.f 1'....f.,H.a.4l" un.tr..ti.Lta.il Ir "JYst 5.4.Iwd q,1..11.y.M. : ". wWI Mi1iuMk. -.. >.. .

.LINTS/NJ. rK. ; : Iii ta--1 9'.1 ..bil.4. ../.-' iki Ie, tog-.. .' "' .w.I W f i ,. .1NR..N1.aSI .a IX.et Ie...k.Li.l'..

.\ .Ltil a.a'Tait wt h1iuII _' .:. .". De r.ptrs, Vtockl. .M. l t ..Ii..p.b.dr I Nwwpaiw.J..5.41.1.t.t. M.MI.lIP.dqt W"W 4*I H.a.liti5.i M M .W to UkMr .

14M Nip W pirla.t Nat.r V .Lw bii .4 MiVwMMl c--.I.,, ( .eaJ w.ylr.Mww u.i,1 .tsad. 1 .. II.. .,Iw.tL.Ii,4 .,.. ... .,.
Jay MtI
*, 1.5. 4.t.ial ., .W 4551 ...
.....,.. tI-e tti n..1.41 pI't.l..weas.w I, A .u' "" I_" .Lr.w .1. .erlnrr .L.4w uM r.p eM.L kb.! / Wtito MUTUfr
"I .1 M a..1+a.a.t. G..gtti 11.1 .. ..." iito|U MMk'tk* .! .... I IWI
.I.pilJr Mrt,45tr I rte n.t.t11.4541.Ir..Yt1tIi .5 IM iMtat. Yrl, ;/.. to kMnMlMlU. *ftr|t. .ha.ir aD_
fniMnl
q Ul to .
M .... .. -
.d
to/Mr w.4.M4. Ml tovitoM p.ii a.,L rL 4Wtort.to M Hkf tiU..s
is .vt .psi pi.w. 5s...111.v.w, .,. .. .i U to tey 4i5 tr..4lpwrs rlli.11.rt. .
w..Ie...... ,. sw..M.. I4o. tai M U. .. w w.New.blri4..a,.4'511. .- 11tN.a I._..{.r... .. Iib.4 I;e .9.

p. ...: .'. ...... n..j.ar.l.lt w.: 0.k :.Crt art .z .., Tto*
.L.r. ti. rttt..Th.p..trkllw.. ... .. -W., Ifcito tti MM -I'.Q.
t 1.1ta. .... 4 'I. c.-. .g -tvMt M> w r'to:
tr *4to4i. ar.VkM d..a p. r- .. Lr.al w t .M 1.- !
awea.t7u. ah. '...,. c.IWY Ml -*5551 w teal,W .
.1I. .
.
It. r wr.iM. "Va!A iIrri 1"C' w w .1 P .,PP IPsI) .... suuIS.s..w1 .f -.u.. .. ".I tM r
.. 4 e t' +lasN' .' Y n .
I-.w. .. .INI. .
a I.fah! AIr ; I. *. .ai'5541. 1.4.4.4.Ssu sal 'W' I. pe.w..111.1.rv .t
1\ .J'"hi" .1.n1' e a ,
It
I. t'.4vl.rdt. lite .
I-iM..bJ.L
.
.ldmsuflt.b.- .
e\-l..aa .t W"Ii. M rI .Ja7e4 In.
? .Iir1",14.j.0aF I' 5. 4.NK A.r1.Ie.11 k '1.e 6eI ".1 i ,filii -.ri J.t.t1 The ti "I
-. ..&J.e C-- f 'Nt/,.._... n J 1... 11Y W.S a:41 ..Ytar r".. t4t .r '. ,.'1554. p..N .
I
.
.>t.1..J .. .
t1 M.f !I. I t ... L..:. hM .rewt..1 ..; I t..t.tia5/, 'e.t. .. 5MJit el
1'.r
M.L1.. rap. :..I.11.t..1Sa./ .JI'ie. w Nq.S.t ".. 4k1.W' .i N p1 s..t wtLltirel 1tf'1II. li.nr. A"" Lt..i.t We
71 M-
IIipc 1'Led ,,lilt u.a.w ,.. .Y 154..4 M Mw.nM.tlai. .- \ .-'I.J. ,.M l. ; M'.p1RiIrItPMtMa. N.,'...j.. ',.
M i1'N.di.M. ee&aalMa't .h..j -.t- +,SN.as **' ""...- *" .
IL.S. iar./M li1 : .1.. t V; jnr i <-1. .

:14.4111 K 44 : .1' 1 'tIV .. ,wlwy w,.'.,..a. 14.rtL.r.r.rr W M.M.. til Ie...e.oW. y. ..sw ...1..M IU
.
.,
k I" .- a. J. T., 11.4 "1.- .et6 '.
... ..a.t N.. I. -Lf '5e"id. '-.r ... .. : .C
I
-r iki ,pa. .L tit .,. Wla..1..,.. ,A. ". .. O".1 r..
t l.l T.w.I .' .* "B'
i i. .i.4.. .....{to_r.d.tt.a ..S ... ... .. 'l.xf .
w. w_.....b. &.. .. ..';. r-- I' --.r ....a4w td..K_ .
U ...
r. e 1. *s k .a r-.._..' .. .I ." lrat..w... .rwt..P 4iN..t. st. .1 .t.yAJa%t tlw x5r.TO.I4MH .
,
T1+i..
sal .
,rata.Malrrkl .ri I rrAti. rwr x15
t.'ttit It I Irfll. .- f rat _
4 ,
'
f'I "fa p W a a.w.It.poe.a.. 1'J c.... 4
IW.it. Y /w 5..1.1..4, .ok.
Lwy 11.1 .M .
*w MM rf ito .d lStoM4 I.,; ....-r.1.W ItiteaM.I .q-..... : M4 P.M C*' k *toMtotr tI.11+t1i1.t... liar
.
I i..41.iI.. i1. T.e.w..y. lit1 1 Ir .& ...,'_-.1p 1..1taw/.,AtNr.ry ..... .. .",. i z < U i fa*<4 l 11s Jw..5.e..I4. .-N.. n .toll*..'-.torIM4 aM l'..
**t **M Alt,1.A .. I...
.h1 Ilw' L'N rt,. .i*to Mto... .1 /4. .wt/1..Ni{ ".I It, ws.i lTr --t .. 1 i 415..4. ..iR..litiilw.L.,1.1 talUP!M I... k ,. .iw'.i.t..tL'.,
.?. ...I..II d M .I .M. t a.tM.q1uAl.rft. .J .... -w e.de.
.w..1sWt
st 111e1sr. a ..1ut.4' r.tt..rtw 4d .e/M.isli .J nit .wwT a.4.
r. td1/.. 'W..ItiWe I J.45ar7t e..l.w.r-i if .. k,MI gwcd .fa.irNJ.JIa./
I..... Ilrrr Aa. y .t 1544 rl.i.1.q.,1.riL..tT I. 'J.II.tKIN' .. 4. .t 5a 4r .Js..Iwi "r uI..: 'i.' 1P.r..l/a./:.,..1 +ti'r'_'+_. ito*.to
II-511..7. J ..t J. T.: p. N. W- .t.tLt.lu.l.rIY toA.. r .
a1.1.1./w4 N 'r
i. 1e.rTnle.t..T' die a:1i.r d IM
w. --I iJr.f'1r.rneswt IIe(1 1..455 y.M M U>*4.\ItoM Mk to* .*lai.M .
.
.M J ...
.iw N
,.Ni .a..w$ W .Ja.h JA wfto trnUt M"MTf .tk* **M4 ttU
i.t I1r .irrJ.6..' t 11\III. ... u, ,,,0.c wry .at.ufw N I t; |*M4J -.q .. Mtotoa, J..w
e. W1 I ..
,tla..th iw..r.al..lr1.iiJ.
r 1 IM.4..*. .t.'ew. .. ttl N'w.1v.1.. W .1A j .,.. r. .ge. e.l nteet1 N iL..atl.ltd.t1
ML'.I1.4y r. -' .
ok ,-. taJ A'Le.' ., tiM ./.l'w w1tiH.d N 4./.1st.I..1,;-y/w. 111..I.i 1 .- .1.1)Ir:1e..I.
'1 >tb .., .. --tM Lae. .r.._. -,1515 7IIiI.wall
M .II sL.i.15 vttTi t5.I a..us1.J..L-.. tar .. h.. .
tI .... Is ass a w w r t..- ,.Mtw.w It. 1M rnWaJe ..
t V1r l ., ..--4 a..y".l a4" I I- ......... .. ..tt"- 1.t tM .'. torn tt U faaL Ie.MJ tto VMV

pw..i.4th. Kq/ .45.1'1 l.. Ir Ie ... bat Ie ".C'c : -- It bN.;..ca.pW..1 w..4Li,1...1N ..... NI

t..4. t..i.-.u4". -3 ...We tl lt.si. / .ttr.aM1 .151 J..-q.a..d -. ..1 t ..1 ". "V iL. 1:1.- 5.l 5.411 .5157.N..I .
J15aj. 11 w
-- ......,-. Iti,1..MS.r. ._Wi.. n .q 1e4 t..r1 ...-.... .
frp..y .
I.a..I iL.u a.k !% .. .ij e
$ ,
q A x/t .l Ys.iiyte ,P ...W 5.r..1W \e. .. ,. 1' aNs..1i1e .wti.aa %. N 1..ta._.. Iw.. i.Ni..iMa JIIN alf, ..w V
w. .L.Ai.Lp.J M p. J. ltlL.ia..l .. '-d. .t-/I wW NN.1 J11Oi .. r.nysriiztrr.-i .. ..,

-"aLe...111 M pg..4111!-1.r.lYM4 y IY TU.*y ---I| i. ., aYa t..1..i y r..nw.. ",,neft. ,..,
*
d' 4L *, 4Pi.C./ ur.1, 1M 'aIcW'f :. 5-- wwY.I / :gy ** ** r. '''N.1..yi,
MIt1.J.,1..iItAAL
.'P'i.1ie1%Jtp. ., /.w. -S. 111 it. a..J. T ar1 ... *.-r* --b. n.jb... t1.MM .

/ h it.111 .a..a/rrNwN 11.lekdrryh. . ..IN ..f| Mlt-+1 _. .+ ... fit o, .wK. .
-. tIIaIC ,,,, eiL.Ie.t.lr..aa. .. w larFsusli
tc .Ie .', ... N i.. a it US.lel..rv
.) 61..11,sti.fp.i..trw ){ AL.Ip. U WtwNi : "L.. ..htiw i
WsLf
.
-- .1..t a/t. ... 'f 1.t.t..t.Car T.7: ..... .
.irlttrq it t.Li.
N
.. I L.Ilie..i.
.
.rM.'M.Irll. 'LNrle'Id s't'.r.r ra'rIIee
-.naa knea .. ..., t.Ib1.1.s M-.M N 14rs. ....1t le. '
r. ."' d .w M A.M.'t1..IrJ.a .It.4. i..1. t N..f) WwJ.1 .. .hr1 llr
aLA .
J.
1 tiwb. 'd..s- 'tt ''
.
c.71. .. 1.1. &4. .L.:.. I, .. .. lid .
-
.....-. w. 1.. 1111 1' eI1& ..ti.r.1.5 a M .. IN
A..W t11.1.'tt.a.-. a whaJ- aabr /
tl.
M i..pw M
tw
I. H ...wp1 away wit__\.e.1. t.p1 I5 .
.eR 4.45.4.. f5A.--1., .rrs..t'air iww.. ..."....' I.4N ykwwJ tt. ... .1 1 It._...w w.1 ill''M. .

.. .- ...... wraw Y..u p.. .. tp.5., ti.nn ,
f" -. w..A v.r ff ..-. .pN w. w!rU 'a./ .I .w y.i$ S w d.My'wMr. I .. ." .. .
.
"t '..11.II'II
..,-.k. f ,u. L.,: .. -..; tl.tgll..1..+. 1 i..Iw.w.H..1.NM.am ... .t .i air V. .IwbyMIJ iatlwItar4..i.4.1
pit 'I N. .iiJa
.. / ir I It I.M' a r4 .M >f.4Is
(.I..wsis..Ir .r If"a .. It..tIiIcI .". 46.r.w1! 'E.h.Sisst5d&4K .
.
..in .
.
.. ..r.a. .. N( .aitrwOlJwla. -.to. ids 4)papp.ret i.t.a/i'. ,..t5y11.1. /. _.. t- = 1.eiw ,:I ... : .u r n1 WIk1 .f.jislwtw.11

r ... .h ..'J.4 .- 'h.1 111+ wi' 1w/..... .. .w. .r .i.awa14." '.. r .Ift"taW tltrq .IIIth laJ..L n.- w.a.IN

..,ti.1T d..t,I.tail ., I 1s wLG.NJ 115..1.V.0." !1. ttJ aft...w- Mr1r ,. k.l rAnN4.aS .Zi1M. y..551.4. T.ww 1ar..
n eirr .. % .ska 1'... .. r""_ aiwt
Ito MlBt Wifl M 4M t*MktoNtoU 4 )1& y U .aM 4..5M1. +..pit.554+1 M rI .. : Zy. ii..n.ta'.
oat h..etfa..we" ld't 'ea-t .. e .1 Sal r A M flIJIIIjr : j .t.1; w.yj.l.
.wrwau. .... I.
it
) a 1.
.1 wD..iw ( I Irpl IL.515.1.
t W '} t. n4 w rt.... -\ow.. .w .K.iatprr't. N Nr I II tltih.iii,. at Jtai ,Tr1tr..1i,1.M.4 ..W.. .E w

W. MM. .. ..a Mw,b L w..a.. wu!I :t., .:,. .-. '!,. i41s I tI 11bs.f. ,. pJat.--

skirl U.Ie U'1r .11 4 Tt1r r.i ...1/g1i.11..lisp, I. sr".r.-1ta Aa1 t W.i.s w4 I 4.1y.ti rli -

II ..r. fa.'I.".few 4455., TW .55 M 5.441 I n -- T _. -n..
I .
M r. Ito .
.
ti la tl.lr
j..Mt M ... .. r. J&I. w aa1.: .
J I ,.1'I I p7.a': ,./ ,.r.La.
c .. 11..5551 sV ,lItlt
'T' .. .\Ie.. .It" .. ..la ,N 1M,1.I ...w. .+i.1.1.les I.41.11.Iw.T..t.w .11..41 c.... '4:H1eA. .4w M1./w..4; I.- ..a p1


.
.


.

-... .r .. _... I
.
.
.
= .r- .. .1.b. .- .
-,-- r -iii r JIr-..-..- '"V __-4II''

:;: ;; ; c--

:j"-. : : : : :. ., tL.

!J"'" ,
'Co.t/
ri (, tt
...0'
.-
r .
.. ;
..
__ Wd

--1..11-*stfl.L- ....-+s .lasso. n ,..;j ; -.,.--. ..... .. y + r.; i'LAAZIpw II MM bh .. ',* .... .IJI i iN ..>.

I. ........ SI.a .Y ...-7s sM4a.5.p 's.l MM..wp tie this aC.srw.A mJI sii is lsNr.........1.sad.......1 .. f r'1o.o. \ ... ...4wjLLiuI ;:. .**..kf -4w. .-4 M4, > = .,...>Urto E Et..ttisd

.....1.." 11'- his hwa..4 .. t 1Uwrl IXr .. .
,....,.tfY .. ..., I.ii1. .Pit.1 b..i --- r i i'r
,11..W th a11ta..4 i.wMisraMl ..... r il,... AS ... .... Q ... 1 I .rY E It..iT tNIFI1iouL'NTi=Z1iIa. Msi1 -=-.J. .h. I IJa.
M..wsMI/Mi ws.I p lC ,
.
... ; p. t.1 .a1 p
..... .. .,.---... a. tI 1Iw J .f f hw. b'saass ..._. It; ... .r k*.*.4- ...
.: ..5..a 4p .Ibis::; ... ..::;;;: .} .. ar 'L.K1. 1,..... ..... '... .:

=. ..ss.'hr..me ...:4..lyw w .M....., ....... IM.sl. r ...y. .....:.4aU. ........ .1WMta4l. : ......t., 1........ .4.
...... sl w hl., .... .... ...... .......4.ss r.f S...NI1aMa. ... ... ,. .. ........ ;it 1 X...* MMtott **/Taw ...-
.." .. sri .....a S1.r..Is.. .w .. .. 4fitW. \ -1' . .. .,.I.... .......... ......... s1 I\e .l.............*..*..to Ik..*
........... r tr.M7 MI. --.,..:... L.r 'II rl r..-"-... ..... .. .I y t .... .,. ....... JC........... .a..."" IrA" AIfl TlTnj
.. ..,. ,... ... .
I.r puIIJ -r. .hA..wh. cjrlliip. ", f" .. '" 14 w il .M slrs Y....,.. .
4 ..
.. a..j.s1.i .....), h5..' Z sp. t.: =: .. S'.".' 1141,1 t5.'" UM .q r M1.t 1'. .. ,
.hs.1Lap r poi
shi.bi
.1MIli..w i
A. Tq. J ; I. sirs.s1 Ilr.i.1..J lie;rw.J.....
.***...**,..*.. TwtMf J...- .f ... ... .'_ 'T1.s ., I W,. ,.. plM lbuu tbuisrs 511- s
*.. .... U*>*JJk.*. to* .... fH. Mi ..... -.jIeo-....;.; ....,f ''! : : ,is _..b s .. .. f Ilk.tsrr......... K I+.wih M..V* ..,. *.pl.., *f r**** t*'''*. ItoiV
...- .. Ik*- .U.. ..4tk ........ S.. ... 11. ........................., s.i V.4. ..... M* kP**>| llltlll..t ..
*MlMXr. ** ....*. 4k* At....... .. W. -. : .........,.l J-I.. Mtlnal' Air 11s S... vkt ..1sip.... 1....nl .sp....... .. IIq ...... *M**>b I." .*. ....,..... .-fle I......
.
.
C ..ik.......*w ...... .
R.p.Nk fWIIY! ../ k.w .Ilrr Ip. s.w, N1yM .. .. la4 .. .. 11ar asn... s 1... V* Y p..p,1.1.h.1/1.J 4r.MNsY.M..i
..*-... ... alive a s4..q b1... 1 ...uWM. b ss.lttril Ji T_ .. .,.... J 1uwl/lt!; ..... ...... I., J sb abS' ts www
._.a.s.s1 pwaasslrp ausI.4 r.Haw ......- ...... 4 hb..irwirigtiN'.ts ....... ... ... ... .. ....,ups.
...,......... ;: .r--I..I I. .. ... ...
; Ors t.susI t'.1'' ......., I l1.IIM1 M/ rY1.M .. : /ISsL. 5.r lb s.i fIr -is
th risI.1tbC ... N ,..".. f' ss.e 'M : : .. ., ..... t a ..... Lyal 1.5* ;: saa4..MMI .M. il...
.......sISI N NM ..as.h.......,..... .!I t.4W> ....aiiw4 sIui.ah r::::; ./ .. aaI.
.... L..k.was ": :t. b 4 ..i .....M M his.W''. pwSN I&W da..I id 11 NSIA: .. .. 1.g b.ill W j I.. ., ... __ ......... ., ...... ... .
: 1 4 aD tWp.tK,h 1 p.
w ., w. ........... r.. : i .s.J. ., r... ....... ttor*fM .. --
1'.... M .. ........... ....... ....... a1 ,.. ill ..., sisal;s.i M ,v 1.11. I/r ;w M p.,. b ........"..'. ..,d1' r j.sit teI4: i.srf..tiq..dih..i...
.... M.d.t ..... .... r-::= .- ..ApAi( I ". .... ,., IMMa. hi d.Iss 51 hi Ia. ........ I 1 ....to tJ .>..4. .*4 U**%'.'.. tt.I .

h ..... IIS 1aiMrI H*IMI flat.to<...*J 8tit.....< ...' -' .. hiss......... hi ttI faIsn1. pISr.t I cMtol. ikft>.....* *itoMV4tf'
.. .........., s tI...' ........._.,... ..... ..e..... _Ia ........ pa11u.iL.d Ito*.>... *Ul Ml_ *:;V *fM **
1.- ..... III....... n. All Nrilra.h.- a.si ; ..h.s/.u....li ...... M ..."
F/.Isis..Mh=' I .... .r1D .... .kn. a1 IIMa1..wt *4 .ua aLW IW .._in>*ati* ... <. -fc, ..4
..tfl..s's towy
L.5. py0 jaI |
: = ; : rt: :: := e..p Put to IM T ... t' ito4
... .. Mss r .... ,...... ...."". si # ... fwrwuv s ) s..t**> ...s.I.ii. 1.i./ a4 ***4.
-_ .., M ..,....,...... t...... ........., ... .. .. 'J-"I t. #. 'a. fI .....* Ik****. .*! ito M..yiMtWiM /.4|*. |.....*.*. w .....,.>. Mi
M..' ............ii..At..rh.rl ....h rtec : ..!...w- Q._. ........ .*lU t..*. Ik4s..... ....* I M f>ili 4 +*
._U *.... .4f Ik. Kifi >M .. k.. hs AKis ,N (ilk. MMI1f..s..1'kMM) |.....*....
Jt .t'
......4 . ..... ...... ftovIk ... -
1 r toM.4 .fcrtf. A /.i ........ .... ""-- "
tMlr.M crc* iki4..<*t to*** t&) t.., *" .k : L All r I I ,..... th.II.i'. ,*
a.
-4..e.........Nr.*.y.. Jk N= -N. ....... .*......., ...... 1 .1... .. .. ,.X... llsii.., I. WCU.I \11 la.S.Iat ..1 tM. toMM
I...i4 I.4k C_.....*.*.sal-..#... tojMitiiH t.IM. ... M 45.. .-* ... Is .-..- ... .. 1t': ...U1U t I' ali'.* 135.iM d =at'ail 4b =
-'I-.S/ ......,....i u.'s....I***>|il' ..ly _% li*8 "" v ov4 ...... ] C Y3 and.I I" *.....f IVl>4.. M ifototo",.. .. rf.it .. .. w.s4'at s...Wt '
tou.4y *f Ik* ....1111+... 1*hy Wa -nli 1 1 ..1**.. ... ........ .irt*.*f tkp.<.*. to to* ....... 5.l ***4 -1 M. :
.w*> *M4Mky ik* Mil. ...*j. **4 rr .[1aii :.. lr..+ .
MM .. I
M i
lux 4
a-s .7.x54: r/ .. ilm
M
: n
.-.....MHrrf rMMmy *4>k r.. M ...II..... ....9[ :. : .scar. > 'si.. .'- .......Al Nar4... ..sIsbY .
...1 N... .d...( s. PwePa, t Iswtw..w.11 Is. ..,.. ... .. ri1v. ..Tisi a. .f'ti.e. tor lKtU .. -. ...
a.-. PSI ...w.'M I I.....ttM ''uWi .... "',J,..1a.is II: $ DBB8S 480.0. Ii&J.\..... .,, t;'Tin.. ... .*n r *. A eaiN aa.h.i.
t sp.dl.s.-.. S. f.... ......... ,tw a.% I UU w Tt tftl AT li* IOSh U, S. .
It\ s.na MM .a..w. MTI' ....,.- S.4ra41'sWNIN "' I ... ... ..! ._. ., -_ .ft, Ift. :.7'' .V at. J. tlurlt _. M 1'.s..4iis ..........; ..riiiTSIL .
.... ...... ____ .. :r" -. --
.r k1aR k --'-d .. : MS4b *...4rtoik, ..wlMlf A..
-- ---- n
; Ta.1sy Is. hrM. d KTM gMlw.lr t; .T..,..... ..I pfui m.M .L.d.t1aui.l ,' .. '.. .. .. ""-
: (. .*** I 5 4 psirq I.- ....... ,. .1 ... altlx.i'.. ,. U* | t* b'4'is"' S I -.I w ....... .,...."...
.
.__, t..7 a4 ...........,..]111.. 1 h.' tOe -. a ,C,11. Xl : .. .... ... .........eI,.. 1# _.t, <*4 ._ I ik* .,. ....- pi n....- .MM ......, .a CigL ,K. 4dtiSb. ,.. /Iun M..aa. ,.... ...... Www\ n.. 11111iflrsa.l ... ..... .......WI!,toe ....

..... ... .,.,..... ..........u .. .i I..h ..... J.1..Mw isfu..7; .t'bl.-........ ................... I.....C'........ Ito* M .... n l ..... W arrl n J.1j. at ... N.. :... ...... 1S ,.Iai..
.
.r. I 7h..sis tsaI
hr.M N. .
.
I'>a.p .sM 1.'""w f----.4- : : : r....... N.ri .... sal .*...".. Ii.LpI ....... S. 'M tom- .
!......WI, IN* ...**.>..... -.S ... .... 'f! i l ...... Lp..5i
... .. IW ...... ..IM'i'x I -IDe. A1.pst.si't .*.> .....,. h-.w...." ... aril C........ .....s'1 fool.... _
.I.
1 ...IL.IM..wt4.r.........._ I .,ikni liLa aid sa wa u.Ii1WNlbp.s.l 'i P r. .hs al W .. .......... ......N is tovlti. LS; ;......,.... Msw Mats ...e. ... w .-.1.r.r.1.a' w..I'pwyn wwfi

..... ........ ...,..W h5. I Iof $ .... ..t4.e .. .... Wall<..tray illii* **J., ... 4 i 1 '._ Ii I K f ts w...a.4.J .
feJI\1 f..N..l. 1Mw........,....... lid.l. ... -'I Iis 7h.tis ....- it!. nt & ,till 'PI' .
I' .4
J .. ; .*. ***\ .I. tiM*** *,*''''''''' tI :' u.1' :
fin.!*... L***. Ik. rr .*/- 1, IS. Ua' ,h ,.. N.d ; t.7. :
W. Llriala n. ... .... t..Lh..1 a.thl.I I
lie Ik* a..L to* MMt M.*. .... I I'C' .
.
,....... ....', .-....|a.aM ..11. bai. i1N.l(.... MAus........ ne |t ... ...... .al.tto.. 1... ..... :*y.*hi.11.-.j l .l ibis s.rbr 1a1.s.:

..... ...... ...- .M 4k.' ***. its .....- 5... -.t... ..4 tsiP4 Its'.i...... r' ruRIIiITA. efnfi ITvJMk Je&..... llfaq M...! *..'..., T*?!** ...t1.h.t. .jJ 1r as..Ir.I.'ass,... 1.:t

.....,..lax... 1.1,7 s11 p.41,.-4 1 5.-h..........a/Mla..S .**. r.ii r "' a'L .... ....... ara,14a.M.s .... Jh.1 rt at ApsN I5._. a4.Mla .icy

A Ml. $.|.is.tY..syitih.. .f/N S7.: 41..a...b ihi5.Nsn Ml.Ik .. -.:;.,. .. ......."c......... aw.,..... It... .-,...**.**!****. J.kV4to.. .
1. ., .I. Iwpt.s ": s. *4'y 11 ... .. ... .. ..... ... rl.Jy IM.. hssl ,.,..._, .,
r.......*. to .Mk Ik. Iq cask 0. 5.p. ibs 9. a IksJ1.ria. 7i. ..... .I-a.. ,.. ....... e1sl
q..i -..... us 111 ........ *..(.. to blimp '1 sIb.s.It.kaal..M \: ; ,.dk. .,. ..... .. ..., l.wrl ....,,.* .M). .*.... ...,{ a.sl1.1 s MH pri, a
.. to ) rPM .
... .*t1uihi 4lssiA auI.54'- *- w
I.S.Ml y .... ., .MIIf'.i; .i 4 .**j Ik* I.p. i -, w YH.pilrIS. ss4 ps. ...w.. Atorht I.*, M MIM) !"" a-J ...1 l,... r Nit.s1. )\.4.. ..,. .
n5.., ... ... ....... ... .. : .... 1..!cots
..111.1 fc*.asII.M ta.nisi r.a.U. "'t.. a ......,.a..ae&e. Ikn.d..sa. I. .. .1 1 /1.hasits !
M
1 b.wwL_ Mwtt..s'TI. '-1--, ,.I I. .. # 1Mf... I.... ... Itrs.s ..., V*. ,....--....... -r'---'
p -'as.- .14 H- : ., ......'.h. <(< -.rM, net tof .......
I.. r..1 ...
.. .. .. -r LIMIM rocs l4..1s71rN.ys. hbe.d tlea usit. w -. *-. .......... _Ie. *.

5..h.5.M.. s.'s.'M1I. .. p e ..;... M .......... .t N.ew...,..4l*>toMkH ....i.. ,, .iaiIN ..pShts.hs.
V
.st..tt.......,T1.s... ....... ....th...4.s ....., ..... .... rd..al r.w- pus i w.. T..... r"'rh si. ... ........r. i5.... is.t.teo... ......"yp.'e4.. _

Tk* rM *.,M. .kM NJStiS11M.1..._ IIHMlllft4kUik I ...aiss J i6 ,..,...ss.. IaMnvw' =\.aL o. { w *l ... *r. HT!..*, ...,...ss4 i, l.4. ss4 slytil .. ..' .... "

..._( Ssi.SI IM.4 .Thu ...... : r "' 1 .......... .s4.vh.. .... i., MMM \Ioe'',ibsW i...'.. sax pss.k- y .
Mf4
I I .::.. ...: .. ... ..L..r ..t k* -!'< _..ii _
ft Th % *
.. Nhi7 < !
4..si_. I I s&7 .<>.*> k. i c ..( / rtMX M Mi*, i !>*a ..... .
1.Wl .. ha24 .>e t.sr .u ,.. "; ..4 9N Mi t ...... r .r
,
". P...... .... to k* : 'j f ... t..*'1.. lx..N4 s.W sLi Ise. .
.. d
Iw.x.II. 1..s Al1! ....scar.Iishh1 I..s hi, us..s M M.. ........ ... W M r5... r l'.... l.r.HM we.-
.( I.Ii4a WhIY ........ ui ....a11M 1. 1 'J'I ] bi ..... .
,U* es,...ua. .* I a.1.r. ubq a1........-. a1) s.. MM *.. Mil t-.Iiec. i.SC I r X'.M. II, '.. ....... Mri'' .. .(
to r.IM
***. >
**>. ,*ski. -.*, /..... -44h.7 fMIU w.- Sal W M5... ........lbs 'tra ., """'M MM 6*.rt ..... Hi tk.It ..IIIQ tk* .. ., (ton / M*'"......< !. ..*i.*'

fi.IS tot.. TM*>.*.......... .Naha .i.4' .M ... M.s .asd.la a -. to .w.. i. ..., ... to/ ...! 11 sic Ii ...... k*...* /.r/,

.Itlhl... a.1..sM1. -. >K. shIk 1h7 4 I ....W1av..Ih.1s..h........ 1..tbr ...lilt. .,. Jr .. r wt..i.ytu.i W.a... ........... isb.pts1.s..Ib1 r.I. M4 .'-.. r :: ..t.:.:

...,to 1r.kM.p.MM...!..il..d.111.ke. .... +.. th.. .... ... ....... ... '.W'L/sir 'h'. II ........ .,...,.., rd3aih111aa.1Jm' .. --".. *. IM *tM* *>*fJk*(....
s..5 Wwwti1..4.Ih1.s.. iw.4flis tJ. ...txrlY ...;M N i ....t a.... MIld IHr .J ............. ., J....'+ J ......, tkw 4*.. *>*wN r ifjtotftIM
h s I..:,...... I" ........jw ., Sisu M. Ibis hb dsi4 .. M. Ik. 9ik 4i* ./*.-,, I$4,1, sa11s1. f..rUr.. *T tw.. "-Ij.**. ->
h... ..Wh.. ......,. Ih...... ....*.' ..k*. .-M>.' P i}<.. **w tktoA J1 A : ,.; .... iLs .a(........ tWW.{ ...M.tto ... tlllllllllft il .-.

-is.... ..41...h..p.. .......-.... ..........is. h....... .1 "r'h p14s..Mr,' pas h. .kVWk... ... .1.s.lpI4.ash I. <) C3.I5 It ..I T5I ... .. III La u..l pa..Iriilsi4 ...... Mr1 1;:;::.r r-.t"J" rJ =....

.......h I. ........--..Ik* :'t ..... :........ p..5. N .u... .' M.I" ii..1J.th, sal M.. .... J j .. ..... .....- .,., ,.."..,..
.M.Tk ..Na.iu'. C................ ia4I t'I'I'4 .... .......... *Ua uUf, 4_.4 _I.iI M.a.4.4r s fsa.a .
. 1 i I/ It; ss .a.s1r ju.s11w1. ss.w N ,... .s lia--1 .. .eIf.-4...4 .*(Mry _....... '.
I.. 1 ..1 : i 'ssl f5.dS .......t.8.. eM"... Ipk n-N:. '. has..J.sas.1 .: ...
1'1 .. ... .
W11..1t1W.
: ..... _t......Ioot eM b.Nlsl. 1i41.b t. I.nt
I .. w. ................c...4.....IIUiito** ta.,4.tP.s, 4 s
(_ Twk r ..wa. hiss ax1'1_ Iw #..ar, bias sal.....a fw Men t ....... .....aeukhi ; > ..... r.-........ aa4... 51 ... ... ...,........,
..... ,- ..,...,,.... -- isI .. ..,.., ...Mr .e.... M. ..... Chap. toj ,T.- '-"*.-.i .I' tUroi. HUtwtU ...... ......,.. 1,..S' M .,.... a...iMa ..1
........ *.to Ik* .......-V-jrljln ......__, sill -4tits4Iip 1prI I .,...... --.... "...+.5..11 If .. .*.. w w vrtftto 4L*..r..cii. ...' to*!,.M k*>ltiiMVvlkl
M ........ ....- .hM -a.* M> I I hr..M*<1 d. .... ...... ....'r' tw.I. M. l..... rap....hi toM4 to lU ..4>. .' .1 r ti'tI.1s s.
..... '- doe....s .. ..* '" -v'l ........-c..a.4 ff"c'.. WI.. peed ......" IMsws.attartt -= .=H SepsI1s a. I11i. u7
....... ., .....i I. A. ts ... ; 1S1 PISt11.u rl.a ... .
11 pas ihs- I. P + Mil acI! I ("'- N fNxti IM have-. 1'Ap''''' ,
.......... ....... *C 6V Yh,5.MhMt t .:: "' : t I...... 111.... .... ..-. .... .,,r...... M Its .. 1 "'.'. JM pew
.....'d xh..t"x .. Ik* ,*****. Ito ,....... it* .." ..... Mss.....,. :1 ) ( 'Mai. QLih.. .wwy u. ........ '-. ttlse4d. ...............,.' ...*4;: : srl5.sst! ts.1A1p'*-.rf': '
.....I M IN...s4..4( .. ..p.l... a.-rv -w.. idlf ,.. s ISrIes'st ;\ .. t.ib., tfisi4M'kapyl4 alloy. *.TIH ... ,.......... I........ ... sill. r MMlMMtoVM ......_,,' *. ._
ky to*.....,......., rV..> *.l-AM- his wa.s.s......l ;LrtisbS.41M..M4 .'I # .. U** Ur. Iws.l.It air Frsari toj ...*.. ..w...4 ..--., kMWMMMU4J .
ktMl' l I IIM Ito. ..* + .. '+ .. .-.-.........-
:;: :: : *I ate *...... lU) |. ... *.. J.| .
.
.I
... ... .s t sMisdJpr,-.ssbi.a ,4. .1 j j j7 I .....a-1lY.i.rq iii. ..l
.
tki**-.*toi.*f ii4.sI'.1s.1--.. i >yII. S+MLsa.....r..I ,l.Sac '.. i. .. a. .flUflrvttoM M* M liraI I UIM> I. *4 A..MX ... IK AvOjrM ylatyl
ky MMtoiMlMMM'y *k... ., .... 11".iI). I I, ,. ., pwpwhttss.us d.I isie paIn J ...n...
M4M> to...4 Ik* U *> ".......... Cci A ft t. h. 1s gi.. .." ............ _.
ri 1.I : .iTcrNtw t.t1.1. .1 "t -'
w
>...*...kfc....|..... to k.* t.. p*> r. e .r wi.w, 4'il.is.is.4'.pf'vs .... I' i. t. h M. .... ssl as1 "I r.JUit *II .aM '. ,../
L. .4 sss4 IsissI fulls j w as
h.lsy 1
+_ 5. MptNlsp. ... ..... ..... Lp..s ,..... ..- .. .- ..-. ..,.. lava has ........ Fhop .... "- -lM. .
hi I.n.A.hyha.t '-0 h,..... he.a.rs sis.I a s.ad ...__ M s* .... III aM .4x5.4. JI ]t -
This to .* ktuto M pas 2 ....tt1.. S.. ....'u, ....,..,... f... "..... ........ .'p.. s hau..iJw.ti: 5.w... .. 1 h1.etfwitie .

I* MI .*...-..f- .. MM fI M > N .. .. ...1'r....._ r.Jaii '" 1 I 1I 5.'wM sl4W' -*> f ...**,to .... .*.,r aia .t |UI1toj i ut.totk .
....*. AllkMWtWMIkMM> 2 ... to.SI.I w 1sM 5.1 r. ..i.. I .55.41L.1, rrasar Ie..1 ....:
Nu" .. ., lt...*. %...ren.i.....yiUr4Mtr4 .. .. P ,. .... .. .
to*.*........ wakulikint. *.t..... r* >*'* -, w$4 .. .. ..
Thu. Ie ....... 1.11..r:=' ..4 1 p.11. "> ti. 11 .. '* / .... ........M ... .i. still M ii.IMx ........... ...414a. t.,.. .'"1'14.

I'M f w..,.-'to 1.- M.La e .r11aas1.t.I.1; ..[- at.I. .......... ..... K., ... ......p w ....
.......w..r1.1 .... Me- a '. .... I ....r-. xr. 1.1.1. tlsi hflP ItaA.sJ. .. tor .* !** C'II..1'...,. .: r
.
.4.., 1. r.i..4 s N.-i7 -.st. .. ". pa....WN. .a1.. ....:a.. iroonlxa. _.JLJ.O. r r......... .a4 ...J... t ast M es. ktotr. l_. .. .. ... .
.. .
toBMlfi M> kM* ... *klM dip I sla.ILl N t.w.rj,r IM4MV49./MV
M*****. k**Vry hive..s .......... .,. ,&."ta.r........ .T.. ........tin..ti 11__..." to ...... .. Ikjg.**' q/,.ky iVnrMM a pews '- sir a'hiIs /.
: t .. ... k .... && ...... ... ..... ......' .......'hialt. ....... ,0.. p.. saw. a :;:;,;.;, s y '

osr M.5...A., ..... yi.1a. ..,r N.K. w.a.a5.N w **toit.4toi toiV.4. toifUj issisr'.Irs..1..h.. M....M.h ...
t.. Atka MMa :- "-\ .. -,.... .- .. r.illtor*4 fp* La''*f vkl **.I..Ytiw1.W :: :3: '-
:
.... ; ;
-,. w f' I : U Wr4 ,, x11 exxx'N f 1
:r'1i ,..,. ..... a toc* Isles M..5. ...'.... M 5.a .
.....N ...... ..... ...1s1w.h.iK ..AtkrM N."."x*r MU 4 ..4 ; ,, .. 1 1--,., ,.. .... wyUr .. .. ,.....
...,......., w -.. ... .hits. d .-..-h,7.ry : .tt A R'P K'r1 1Z .. ......'h4 m a .J -I......... ..-, ...: i ..
sot, tf *. .Tr.its. .Scala S...... .....7t haw, 15.r+ ...: -d.l..Iir.islie ........ ............ ..{eI
-a 1 ==to_.k.irI > 1_.......... 5.ta 06,..., :: ; .... ......... M.ti/1h" ........ ., t1. MaW. aL
kay..y 5.5_ rsli5,. .k* vUlI p55,54 pals .... 115.a j I. ......., 1106 ...... 5. r; 1 "...
f4y MM MM.Mrf VUI(MMMMto* 6L.Silu ............,. ...... .!.... ..IIIrti. ..... .. .... ... Iis.I... .r *>tit .U..ip ...,1tl.r'.. .
d II. tMtolOlk l.lt.h 5.h./ Isaaldr Ah..... ., ...,44 ..IlIts. : } MK_" L .; 1. 4,* J.... ....*... twntor,. *K'1, ..1r.h5.
...., -........ ... ..55.4 ...J..a ILIS.A5./ .....,I ,: _. .,. 1 MJ b*..lk**. /. k> .M>M4 to4toto.'$::. .. : ...:. .. : t ...
....... ... .....- s.rti.. ....-- I Ita.'b..a.l..Ish. .'N .... ..... Iarrdilwl .. ..toe _,. TU tV*.B, .4....... i... ..... a'va'a- .. ...... M lb..
(to*. .*.... ...r*.|ki to *>d, .. kin N.'s: : Tist.5.J r..i 7_ Ws.p rw ; Isl Ii.41 II .......... ..J. ."sp.illd ,I...... ...",., ...._. _......
...1* 4 .IM| to.toiiigafM Ni Lr.w I .. 4'st,1. s... 5.aA.$4 .1I ) ......1 ........,. ...... ...
M At* x& i Mwsp'xsM p.- *k. H 5.ISi.lit.wl MMM
as.a.ta.Y.. MU1 .
I I My.1.4 sir k is.Jsh. n ; 4.s.m 11 L u I

. ps.I A..h...... 11..7.....r--. -a hiss M .W k/.., Iii ... Pitch.us hr rTh1Ibis t J I +' 11.'-'; .. a.1... .... Is ..-...... M six p..s.4-err', Mha...sh. ...(4 I.Not 1 tri 1
1
f w..sa V.5 5.1..1.Sys. :-I h, h.N.4. M llssw.l1'-.4 1 : / ...'t... li.lare ...M..4. .... f liM4 ..... rkl 'I:2\e1l'.t., sa l.a.psq.p....... -4 t

151 .. .11pr.Yh.s aha.1 pew a-.is r ..1 Mtap ... .. 4.. -.rII....- o ......... ......, .shippus. TUtoMi ..aRlyy : *i. w k' .I> 4fM *.-4

Il.r. y i,4. is s..ra.r T.5. ......'.,s is Is .+.all Mslush. ",. .... Qt. "_. w a.. 'J",t...asl.. .......4. s11Ipr..t rlewqis 1,I P. .N,a 1y .......... '. h. .5.iIIrya.a
"-"P- i5. N Os '
.Ii I..w srtliY.eyw .. : vM.
kMii I
tt ar Ie .15..
( a .rsw
polo
.. .. .1 114, p4q' ...... .o.r. ,__
ss y si .. '-- Y. ...... .. .
-.,,.......... .i1I.. ...-n.. j k.* ItWJ 4. .... .Is...4.y111a-..: 5.b.1h. I .......:.a.... a .. h.s .p-s.4.. "". ,ravel!.r...,s sthsllb IN ... pH.MM. ............
S... ....... Is .. ...Ys'.f. Mr.scup ..Jt" .. ... ....a. ... M toj M "'%- a -In i ... JM W" 1 1I
.. .! .... 1'__..... ....... t ,.,.. .lap.drM..GIs,, AVV I I v.4 *> .MM* *.4 M..
I, SM Cws-H-s M ..........- I.A. OL :)( 'f ..e.I I raxxsx awrox& ... ........ftt-p ... .ssJ.ix.i. I.: !:- r J..4p..1bJ
.MU---, .....sha Ai.N hailb...us-,...-. .a a I-, '- .. p'. isd..1: .
........W a.I/a.I..I.1 I ....4Lew "......,....I&.a.. .Jt.tIT .* .... l lJ ". ............ ,,.... .*.9 ..- **<*..*,. sal ship...
.
M 1h..pls..a pu.p..fxw hi isusl.. .a i _" ........ ,. .,a.-. .... Nia7.aaa.,. a w '1.1K. li pw s1 W..51..51.. *4tky -
J.. :..s.ru.xw aa.Ip III Aims U s I ... ........ w ........... ...1'b1 S rt.ii hi.r = ..... .... .. w ...
.. IN'. C'e ....-...... ..... .w. b.1......,.. Sj1..Mtita.laJ tt Tb a.c ........ ...q" I1 Ls hIss w...7..K ISM 5..M. .. ...
) MM.'MIY" t5. .... Lee II..,. .' I 0y. L.L .... r l-a., ......... ........ ... M*. .5. ........ ISis WllM* to*.
h itowry.flk**% t this**ito; Ap.I. ......... Ar W..... ... :=MI to***** VMM**.,My pow
sdrs.0. sal ....s.S 5. 5..y ..1iN i.. ... .......... N aSSap.. A.t .. .h iil i w i.i .I. to A to.fM.iM* > lItoM .r,4 alg1,. tot i..
_tMN d" aM ....... --.. .-.....11. "J.WI a, .. .sf.w's'. ....... '.J/.! 4MfMtoM >MU : 1.......... ................-s ...
ar.pYS ..Ik*rep.*"f J...*.. Pis..is. M:=ai..aal14. sssww J oHi s1..IJ.... ..*.. 'M rn_, .... .4lM toil M_ M.M> su4 r .....
,.....,MOMV*r to.....- M.i :.. .. w. .J T. \00: -.WI........-. eM ah.t ..... 4 W ... d .-.. v ...., ... tr a
_..i' ...45.1....',.Mh. ..... .f w..... ..... -sp Pis Isr.1.Iwh.rib.YaSN..b..r4qi. I**.***h 4 WW4. *.*y .. tk*'-* J***
S -.......,1M.... ....Ie........ '. rota auuq .........1 .. 71.a.w.1A1.b. .1 I < 1I : : .. J ....iIr...w I'r-slxsa.-t4 .....
..... .... Mel ItM...MMhfaa .* Mr ...............'...1.11 ... .. ....., 'l iIIIIt.; ,. ... pubs N -r is 4 /pIr. t r r*>. 5. ......,. to W ..... to.
... 5._ sa.tsw.- ... p'x.i5. : fMMi..M.'e*.:-1 "."'"' I i ir .. .w liHiUMi flU**.....|inl.ai .U 7jfto !...... -. .... "IL.
.... ..r ik* *M. ...... k/ *.. .- k .AT '1'tclt'KY.> ) MM M yiiMliI ..r tk* 4>.niy carp.s,,.d e 1 7.15.x :. rpb.414rlsair
P....sh.a..Xn1.IM ... rslh.. r e. '?asit .sacs ............... i. S... i s. ;s; : a* 4
..se )tAtMsll- ://. I'I .., .w s 1M w... s/ .... r sd M....-.... &.. ... -...4e&......
.." """ I .. .. ltl -: a bs1S axiiiil. psxrsS.d.. SS...hi. N' ..... _.rw.Il......A.lwIa..r1 ....
ilxxxr ...:Iy 'I.r.. G ....w r.. A, a.AT 'i *2 C j'| .. .. i..... ., ....".. ............. .. ..--..>, 'W. s-t. Is .........
wi7t.. ... 1.1... r1.11\&* My 11'-.. Ti1 .. .wasp aM ....... s...U r .LSa M4 r-1 rah. .1 =.r4.1s .
toUttMi .I ST1 .. ., ..... :.94) i ).? :"y. ....1 ... -w-.. .. h..r. 31 s,
......d4 k5. 4 ,w riyT....... If"ifi.u ... ... '" to* K rtr .. ....... s t'nii.'
......... 1.1 SII11s--....etie.sti.t 'I cuM ... ....... ..... ..... ............ 111 ... ..:r...IIsM d1 *.aP4*vS to' ; M* .
4 MM .fHU.......4*., : I ........ ..... ... -.. =awl dT1.>W A:Mt,PM*
x.1,1CRTTN .
... V.. IU itol lto.i T.... L, .L Lb I ., his S a.4 Pis f.aw. ;: a... ,. ..1 .. ........
list IW li % "' I' .. '4 .................. DUI M..... .... ...... ...... -..... .... ryab.a.1 yt N .....-. N eMI.
*
w plr.'l'1 .. : FACTOR.J'U"n .. ....... 5.saI.C.. .............. s..Lth. ......... ... .... ...... .....i I '.... VkitM f .*.
1.1 M.toMk. .. .. )01 tefI.,. .....-. -. ....,. .--- .*. N..5..1'lts lf m4*.
;
--- tIa. z" jZI tixIlliW tU'
-- ( .
Ig
.
Nei
: -* s. to W MMr.N
... h s .....1 aat sia 'U5. ". MATflLEW :' ...1M M...i ..,... ... ....l :N
...... .... IkM.Irr.. TWj ..t.M J3 q IL,'Ax. J.tt -j JOHN T. )[ .. _,isis_ is.rS .- y s.. :- ..
.. I .. .. : psi I T4ap =
il .
*** 3ji ii K Iii'p1. 1!'. tTM-t-w .... d5. std!bat kf *V. 1:1K, .... 0 ..M.. 4 sa +......... d ....... I tssYrt. : :
1M1M h/ M 4ti *l its. ItfM.M*.., .... .w/a .... ..... ....A-.s a.ptisl PaisI. r ... --- r....-.. ... ..... h.7 J.IMM. ........
'tcW. .J.nJlt 6h. U... .. .. l Sh Nail p5._ ... h.1... .. ....A I ......,.

1i 17' l InI. :.... ..... .. : &

'
,... .. 7 .
.- '
....y:' ":. 11.
.r. J."r .'1k .
: ; "
=- PiL.
............... : .J' -...a _. ....'
ii. ..
,
.,.

-
-
L- D

1 Q. .

... ,- r\\\ .. '"
-- -
; .. r' . .. -, .
'J'I I B : .. < -- .
N E\V 1 gltA. Ilu.ll..irpy t....... ......; ... lit.......... .......:e- .......,....................."... I'IT'' ..IT.S8 -- "' .

r .-.:,.- r..u. ,.".. A..J.\.IJ.: ; ... M> **r / I.rrtl7i ..ilU..tUkb w.. *"f MftU NBKINKIIftStufk: ( i
J..1 Lilia,. M L.s11n..b t..s........h... ...I1.l/.,, b.M. s.sb.;:. I. Azaro 'tt'

I ..*.. ...,-......, "Ibltil n AIti.l ., 5.rill', .. *r M.bkfftoBft ,.Wi' ...-U ......... '. ,..a raeitui.r. .

.\ni...lwt.JMI hi M.. *s.MI|MMJMMJ'MM ; VIb. ... f.."". w.nM. ..t III...- p. f S4z.r. ..( .I. .. ... IL'f ..:

A....... o.a..... .w... i it .... ... I, r *ftUMtoM, "I KMI MMMto M. wi... :,Iwl ... 7
lit h.. ... J..Iq,. .J Iiatl. k... ..i... .,Of&. ,
R. uw1 1 at jo ... II .. .....
.dOMI I iltlifl .
... ,...... ,........ ... ....' I tA.l. ... IMtlb.I ,>tU tftM ***'./ .. f0'iMlil 4 11 I __ ___. .:

w .......I.. h1r"' t1. v..*, ........... .... ... M.t V*U toM jMlT .fr. R,. ... .f.fM4 .... II6i1HT. ".. t .

.......... .s .i1.111i.. .,.. .. .. ,. fIIt..i i''UN I, ... .flbiMjftMlift iU irU ..... iR6te1lIIMll -t ; :
i : '- ...... .... ,...." .....* HW liftf II...... 1i .... r # ELL*: VMS R.gW.fsD7n.IMs :
.. s"w.
.....tr-a .... IIIf fit ... ... Iflst .. .. .
L.3.M.d... .. ... ..... .." A IM lo i* *>" .t/
*l' b 1'M. ..... J... ... ...... .IM ttw I.. aWl 0... -AIMJ.CU UMlUAMWMM |U .L MM I iftjprfcrti|**4 m- 'jV lifftMftl-* tUfi' ,*r H.A I. III"" .*..........a T...,HE. 6' :.
... ....,.......... aa.bi btov mceri MM' .
.. ..
t. isLa.. ...".. AIJ.ia.7 ............. .. af lUMMfftl ,.* U...M4w fMri..tU PtoHb .
i. ......" .... ... ....""" .. Co,J.. ..... ) M ..... tit 1,M**.UieMnlftU4ft4SS. ....... .... M I aell :) .:....1........... .

,...,...- ..... ... .., .. r'W 0............... k Ie. ; .. t 1u ............, _I h' JUI 7tfHA S 1M ........ ....-
11.I i.. .. ,..... .. ......... ; t1I.. tb.i.d ** ftA .. N E'r; { .
:
11.t ti.1,.ss1 .... '+.I ...7.4 .......... $11ps.Lsi eM.... :All 4Mi.. .f (. MCIT J rARAl10La 11 A.I.s11. ...w .. tR-4 ;
..
... .. .h.. Lit.. : ..... .ts Ib.. .... ......... ...-L..NJ ess1 .I .... ... .. ., .

tw... ... 4 MM* .* ....35..A..sq 1'nd.wL.. !l_ -I: : ......... .N ..... ...... ...... 7 H.H'; WAI'S, t.ard \ ,itDRY .

....... ,...Ss.1..sLJ ;; lthl flit $.y.shi.u sr.b. ...... .... _4""" ..... ...... V ... ..... I. d.4r. .I II. ..r I -4 I : 0 .t., .. "

s ..., .. 1,.,...,.........i'.... ,,.' .i.i..../....... I ,........ ,...,.i .f... tM .w MLek. .. ... ....... -. I N HI AVISOOUTKWC IO.US.IIWM G.0'Oraa .A "-.... uLIlRRAVRR
..... a114k '" ... I ** MMtiM ftf -............ I .
....4..w .
... .,... = ...;,lY :......' ...... : .. ..
11 ... 11 51...wll pss.s -e -r; ....... .
,
,. Zw tW, hi ..ssWli $5.11ii111 .mreDLsat / .ss_ i. IIw J..a.pi.. Jb.-. >* **)t I..1155. w-.........f... ...7......,.''t 6I. ;, .....

a.ybeai F.I L u.. .7 aM1.W, ..s.*f'U., W'l'.iw4....... sp. .. JNJwl7...4...... .. ......... ., m -
i ... .... ........ .. n.. N .. tsss } 1M IWb aw.. .I aD ,..... .w ... .. 1M.d.Leslti.. .. .... I. o'III L+l..r_fiasas t -* v ,*uitf
rt u ..... .... ........ .... ... .. 1IiARD1NL1,
*.l$* Fu-A'q ... lb WK... ....w. pli sU W p...lktu .i&W. 4. .. .
MIMM, ftftnlMJ* M4MJMM I ., aile ....Ie Ih1w t...... s. .......... .h4. ... .fti4MM Ie f.lt M... .. ,.. .. ..
j.t... .......s.J ,.I,...:.e,...... t'l.:: ..,t,. ..._. .ulUMVfMMMM ....ji.g a.....,....wi...U.lal r ...., .. rM.l.rM OJIftIi8 1.M .:.. POLITICS, .

I. e.....sN M .il: ,... ... .....btl ........, .,, Paas pw w .... aM ...... 14...t *....... "'-.;1.5.1 web MIN MCKLES J.
...... ar I.fi.a it tffIs.Ia.ILM. Ie 4>....... to**tkttk tMM..4. 14%.1 $. lMUkIM ......... i-, .I 1 r "l .KDUOATIOXi. ;
.. .. .ar./.i.w.i.t..1..1,1.i f I MMl lIM...> ** VII-L.f'.d.' ./ -BOLUQH ... ,-'It.
." t...,.., 111It it "' 1MNfJ. toiM IiACSACE a., A1ct :
Iwa 11. .lU>AbniMty UMk,,. r to.i.....It u .,.lfa. AN >.111 ... M-I. .mto4 hi ... tVirUMfMj. lUn .....cc..w+.r_ :aekKcLILTCzNr. C
II.PW. ,sd h4glwq w ktb UMU to lU ....... .... .. .... ... w... ......., .... ......... ... ....*.*t silt U Mkiiiifti4. ....MHkf ..,... ftf MMk ..... ... -. ....... ........1 MI& 1..S I, s.U. ...... ..... -r ..., 'I! MECHANICSBCIKXCE .
west sL/.. .-5,55.,5, iUU .1511 ..UM. b.J....M p.s.,........ "....,..." .... ill r.Gtr7'sr/.t, *rtrf.Mlij Imo. ..ie. ... Cn"" en-. LeU Kg"Al; 8eaW ....p x:4. ...

....II It ......... *. 1I.111..Mb. ......... .. ... I Ibraiw' a,a ...1 ...t r us1.i7.w ..... Oftgct. ....... MnUb. M lU ... II PArH .
....A. ... ... ,15555 1 .. to...... .....WId. ....... .....ltlis..1 M NN .. .*..l ..Jto M ...u-. ..., (M*.. LItTTRR A xU1R O LOTZIII Ct. .- ..
.. .
.. .. ...,. ....., .... Iri. .... ..... Mt J. ......... s. ab's.. S .... 1::..... sill,. MM..., '"..1...pstrsL) TEL1 f. /HIRTl TI1 I; '41TDt -,
.
l.ls .. ..... s1.. .... .. .rl It.Iit 5r,4 .. lift ftrniM ./ $1.1.,. r ........., tr Ir...s.1b. tftBMBMMM...UitolMl*,it ... M. lit ..

.If Wee: I..M 5.a5 11.1.r '.'" ........ ..M,..ria.>MVkf ........ ....1.IR.sSt ........ ... tbss st 5551 h.s1.s..l&.l. tTHL n=H iLIjADrTI6EL4 nd'o i.rUOHBJ ae.. :?,1A./' ., 'A.

Sr.J 1.5. .. ..l .... .list ........T.Mliv .. w... Af 4tMW4 to MTV* ft.* M) .. .

..., 1l... .........., .... I..a r II.s .b.::11. b.. .2.= ...... ........ U f> .f Tn4> M lU.*.. ra o .. .II an .
-
u KJ...
... IsI. MiM .*H lWt.IM J IVM it tW isis.. tad WKferl tc> .l ar .
... tMS 1 IL.7. R.d tM. 1t::......--x-: ..;. ......., M4 U.........4/.ui..d.U. ph.. 4,II.0. M, s a..H..| !*....,I I I RAITR1. .. ., '\
... ...Ibe7 ewl'w11.IM ,.. ....... .. ",.i ....... ... ......... ,e.P..t71. .r.....,. tbw.. Mil I*. MUMM: ......... I b.. ..- "'
5i/7wl.at7. .. 55..51 wt _-..L.'_a __- ".... ...... ...., ..... M tIm *....... b.i.a I,, ruCKKT DIYE.'IO \ wl 55.1.73..11 / GAIB''VIr.L-; > : + ..
k**. lk*,.W. tofcMJ r M4;Mk I I. 4'Uq....I,AI ,..... "1.,5; .. ...,.. d ........ ......c.... ,. .

.,..* I. .. rU I.III7 w1si.,4 .. ...... **. ... .... ./ A......, .. .... .ty.*..? &;. 11,55 I Y 00 I1t. & COMBS, ..
51Mth. .
ft .... .
... ail ... -'fi..i..f ........, ft! M .0.l.i. 11. ........... .......... al a. JlcHuar; ,rUr..d i. 1t; .< tjRft
... ...
...... tt.......L.... _7 <.7 to .., MfMftMM ..........I. IM* *f .........511, .. It. a.1.1 w c,$. A Art% Uea"L r1Sli cOI11
1..... .... Ie iaJu SM4.a. ...I t.p.d this. ,.Mtg 1I.7 will I.6p M sill *4yf ........... Ss 5b. ....... (.......n.J ,rMAM- ;. Co1Twl. Otq.1sal' Multar *

If ... ..........., .id ... .i/d. .... ....... .. ti......... ..... fill'". l'M1e4 $...... .... aM 1 l vsw N. '''.eLL ... colggsctaiu .,..... t IATYAOrAr NOHWMCt|

J.T ....... "'r---.. .. ... tlass..M. A"JrWu ,...... .... S e.i4 p--.Mi.., ... .l.. : ... u.t.T.,c.1 l.. c toa1Jlln. T < .

,..... ... ..4 will. U.Uy4!.IM 4nrl>iiftl,..j .... t..5 tb..7t4>,sr1 ief4 sd '" ........... !1&. tIMIi...... 11. .
w..y
... emtW .............. .. .-.- ..... ....... '....... t1.- ... ....... J pc. rleei'.... a.. ..
: Lt......15.5.1. ..w_ ..... ... .. ... ... ...... .hpteas. >4 lUl. *,*wbt ytii... .. ...... I -.... "'IT....ru. c11a>ul., ... -
.... elL ,.. -w............ ilk. nmitmmi Cm.f 4lrflit4* .. ......... .... y .., T n-/...n.' 1tQ.fJU&a4. } JAMf.V. t1NLt1ttlW.Ltt000T YllltqrT TUB. N C'V C It At

..... ........,. ........, p."..bI.7frg M........... dIM- .. ..r sa.si5. :7 .aLn TTTKIH, > 0

ti WI ... yt l k ...... ... ...td. 1.15.15.,.,.,.Ih........ ; .......**.k titmmmtj will.U. ft* I.Urvl 1.. t. } y ."... ., t .r ..
J .. .. .... 1 ......4.*r...Miy UIU a..i.U.t I. TUf .....zw c..r I .a41r nM, M.111. W1U.n. .' .
.5. ... ...... ..... ..., b ""'JAN. .1 r. ,4J. '-" "....... _
1 .' ........7 J ...... sib brt. *f ... __ sd ... Ik,lM.M.tMsl !. ...(,M4 ..*. PCIPtQR; 1'''.-.
I4P.wq,1..1L, ....,. Ic.>.r1dd.......41.a 511..1.,I ...-....J.pi17- ..'I'.1IWN. rival IMM U,i 2' tbf4 IwdM e nto ..&k. I
i Lr........ is .,..... ,..e.1 \' ..... lit..... A.A.A. TM .. 1I..... .Q. 51.115... MOT!* lUMri. s Ml s-ww...4t Ssw ... .... ; wr ./ ft* ..... pIt7Iw
tbta .. ..I ... M.tw.Is......f.......... ...... ---. ft* .iI.. fcif .
A* 14ht 1q ,.. W If lid UflT li.l. 5111.I.i.a .aM 'w ...... cbr .. ....L.... ... taU .'" Mtfajily U l.yift|..|

w W_. b..Iass ti ... .-. PR+QeU1 ASL1ta..lastlw wJ .sj...s.il -\--.. ... ..a.n. rU>.it.l.iQ 1165., -- HU tlonorj* fall Cutlery.b I Ift
.. ..,... en\.dw. N fir. it lf&1p.1 ,'If MO, ISr to MMM* it* li*>g|to M! W .lh.... k ...r ...., RAON4L.RATti .. 1
1IsA h.o .1 i.M,. .i*. Ito ............ .-.. w p.......iiSIWiM Isaa.R.u M.M.ld,...at n.J .. M ,.n.11I... ...... .. S _. ITI x51' MUCCTI vtu U
t/.. --wl. =. .L i.if I ... .l. a 9'. ....-'--....-.8M .. .. .... It' .
t *s.4 4- w7 .b.er4l. isMal s sill
......,..1115 /Me r..... .Is s i iI A rl.rTln& i I. ...15.1 ,L..t, t.... I.r .sl' .. ..,-"M ........ ...(.4.i' uraxkOA lfn nuttcri ..*..|.w..l i<.iii. *f U .. 111..7.vUl w ivqseftfifi 1... A....enM 7.t wl7".."

I&.. r....... &.....,IiA.. ..... lhaat,,, TU itil ...i.t r%.1 ....Nt 57 y.1...I .....< tb..s1.t aN: ......., Ia.... -- .......... 'SO O.OO" .. 1 limn/ I I I...W all toyi*...,iiftrtai.K .., M ...
:
I"" We.... .....,. WU*Ik* Mk.* I...... pWs .w Ib. Nt J..,'., I. a.. l' '''I'''''' .''psdII. .... .- SAVAGE.BBWARO ........ .( aw MJIMj..y ftt.|

Mb! ..\rJa .. ...I.....MMMfW r.At ....5... A.. .... .:;tlss.s 1SU.....5.4Rsry .1 ... .i 115.15,7 .. W... ...... 111..1 J1. ,,. r.... %est... Good BtoekFLOKWJL Z.u' W&at I R1ILL I i... U, M4 -.a
*MM btft kit MbM4 W.1NR.11tn1.I ......... ... lU 2Mb 4*.* ..tI.nI 14..Jq J ,..,. .. ... 7... .l oJ. 01' at.ll f. I ...a __I 1 1.ati.... "
I A. n...... .M4MM4 J.v LrlftM, 71.rri iiIJJIl C&f4. A A.A.A.O.I t..LMIwllbr5 5..155 p&s1AY.W. ..I 9
&"IIW: file. ...;;:L;. *4,wtek. iU.ki to ......... JNci* Ira.L. eM J 111Ib. .(or.Ktuj.rrlw .- w JUST: RECEIVED.A ) .
*
Mf !J. TM n1i.......
.
...... .... ... ... .... ,.,.... .*.. lU t>U tt.i*, toMM. hl J"" '" dt4 l' I )I.e-.; ...I.ET. ea4 4.fMI
.11.1115 M. WN...all.. .15/111 i.1 MM**HMMg to ..... to lUiftto ... .....u. C. $.CT,CWJK.rwirfGMMMiib.ru.. a.-.m-.Pr.5.17N, t.s1. s1XHIlit A .,.... IIJ ----............ .....
i ( ..) AMMEJ)........ :: ... fMTMMMM4 Ik
F s.II .... ,... >*.Ur. W.MtUfttf::9. ... A.*0.TMINT *ftjMMrjM4
"f4hti. ... 5156ajgl.511T ..... .... *! W.... ltrsuis.(111s1tr. ........,..44.. '-'t. ..h..\ l .m. ......."(.u.tt t.b.....
MM ... .rlij b.w.t. I' HItMUlftt 0IC .... .......
1.'t.... MMMrty r .t 551.1. -Idi. ItIIL *T M MtMl kUty to ftM.toto .
a.. fc. ,
to 1111SUI.a&l.ssp .... bd ..I'i.Pwliw1. I. 'Ii i ........ W..w ,.....nlel .- .......to.--., f H P :lJ."IV {!f. I tU wtty. toj UMMM wi iUrt
...w- .1hsa1a Tis fa 11k ..: ... 4 .tfl...II'. w.. .... .. } -Mlk 1/........... 5fii.
.. ... w I. V-b.. .. ..-.......Ise, CHI.IM... -'-...-. *** *
Ib7 7yeidt Ml ....I I1ft 1.. r..s3 ws .... .... sds-.1 a-t. M1 f MIb ...Iisst.li.. M.1 M set........ #..... II ..r.f:1 .... --.....a I (
f+ c+ Ls...........w. I..- J-tIJ J 11t,1 .. .. ..... II I ........ rUsnbsls st1. ....4.. si s..bw.f ......... ..... .... j. : liUtJ. Ul Ikb .
.Hniito air 'I........ TU b4f .....t7 ... M. ........ I7N I.....M inigartil. .............. '-'.............. ............... ... =- ; =: ...... bftMvw .
!
..... ..... ... ....... I ... etr -.- $ N U.TIC l1 Ef,ad 51st I
... s( 11it Mrlirr7M1I. .I.Ii1 u.. i i.' -.... sub ... ,..1.wJ is r M .4to 5.55i.S ; M.lU
iy.r..nl5rsif.. Lt Iss4;, ...I ........ N.... .. .... I ....., ...... t/r is1..J .
.. MJItoft4 liar MMIMM4 Ik ). ms.laa .zo.5V" 7.f1d1.17twi
S f tHMWlii M .pl kf > .. 1'U I .... .....t"___...... ... a
r....... ....
.. .
I
.. .
5r $ ..
tst1 Iri A I 5,1 wMw.4 blrllit ........ .,.. ..... .b........,.... *5515.1'Ubs ......I.....to 4*.fcb.. ...........5..1..155.. .,1511w .... ... ......... ... ....... r...
-5.115 ... I.l5srv.IWIu.l rf Ik* '.-. MMH .U.* lUM4'4. M.ifttHMiiM ....* M4t ito rwsk I M4l .. I 1ss4h...... L................. toto ne*. i* li* MUnl. ftrW f
MI*M MM to .
a s.... .. i.n.J "I .I.r sf ..i17.s--:1.--- S.. ..... MrtJM. *lfelU A 'L W:.-, ... ...,..,...... : I .MM ... ......c.0.... I.. ..... ... *
t..n.I.tod. = ..'...... ...... .111 W......o.i .4to4........ UM t....U. OMM*....! A- .
:.w .. Mb 4.I.s ..."" i /.d ... .,..7 wi ..iII-..f..*IJd r ib* bftoM N Ito MM Mb*. II : ..... ... ..... *U- ,
55IV4 .
M .. .... ......
U T ".. .' YU ....... '" t'Jf > .ls" a1d.w, ........ ..... .54N'k.a..11.w.- ....st .i --j-i- -T ...,......t ..ee4.#.1 5151b.4.w as. .... i ,......., .........
1.1511 sb..ir.,.w..... 1hJ: u., .'- II. .ifl U JF K 4155 ...... 1.ISMI.a t .. M .. __ I ..... ... .... ..
A. .M
.1s.1.N7 .w a.b w bin.1IAt o .... r. r sp a 1N ( IMMM ....... ..... .. I..AM ". .w ... ......... .......
t1.. ..........,.. J tbs 11., to... .* ..Will i
rsd ...... .....:.' ...... I' .., IIIbs1 ............... .........le' f..|p 1'L. V.ty. -. .:. .. ......A ... Pq....... r M M4 aw J P',..a ............ 5b.r. .

..wr ....*. M ITS M 4U... I !sv UMt s............ ay Iswrt ,$. ......t 8M....'.... I. T.wJ. A. O. ............ r .. ......*ki* Hi MflM M.4MM MitU

... ....}i_.Gti i. 1..117., aLisa. sa/i, !+ A.1:. !'Hun; NOTIGIX.OtX -.Wtr ., X MjSkl I....., .....,.
if Jt .. A """"' '' I'.tt A A. XO.L MOXTM ArTM DITE.I1151 LL ..!1: 4.lEiiiR Pl..tid _sS.M.w..e..M 1f .
was 2- "-. 1 .. ....... .... (.n.tt.a) O *Hr *. .*. ,..,....1I'.1. ........ Ie 5151. a-4 _' ......... ........-a ... ... .... 'R. .e1IM5.. ad M......., I
... fttoft- .. C"- ...... .. ... "--' Ii
fftrt ....., ... ..w 1s. ruw. M.c..u.r: l..y= 1. L u.S. --.. ....... A.T.. 1 )555 &MjbjjT, ..." ... ......., 5.5.5..15.. r Is",.,,,
IU kMJ-7. M. ... .. I 1..11. &a&-N AAll 1 11.
/rtr M4 1
:5. J....... .., C.PI.11.sj. C T.l.r11 E .. ..... .. .. --w., ..- et _
> M4rinnu
II .. oC ....... ....... ..' IM 8..11aa
.. I .... .......... ..
MMMTt* .. MM tat M4 U** : .... ?_ 'r.t.C1:4..5.1. 1kaW1tAIEUiii ,.. ..... .. 5 4 h"'d.t ... ...... ,
: .1 ...
.
..
.f toil ism 1.... iiftj...., ... U4fe ...... "r.a.c--. .. 'II> ( ::'IrlltC.- 'Vs'!' i' ......:-"..P., .. ".- Yt .../.. !a. : ..... .. at.. .. ... .. ,
.. ..
> .... ...... ......
...... ".It f1.\ ............ .
.to.... wy ...... MM tl..rit1 ...... .. Ital. 0' : ,::.. ., ."i .....l.IS.J.sa .. r'-.. j
1i.. fit ,.,..,. .r .......( :-515tip.t }r P..t.5L.ywstt It. p. ........, ;-': .
t&Atbtatii Chums .
1. ..
..- ....14....:., ....... .Mb M4 I Mp '.;:.a:,..b...' 'b.M4 atsuslk.UAt. &.t.li.: J... IAltfj4 HO. .:.... Wv i@ '. :at.J.,..RI. ..W--... ..... IIa.. ............Ii A... W FU.COUXCKlAL .
.
c 7ws.We N.......,.....W.M ..... ... 5115..POD 11.5 A. V*i.a&.. C M ........ ...... I tib.+t51I ..... .....w. ........
1..11 ...M.Mft4Uftft.........I --..r: .., .; : .....w..<. .... I .JI "...u.a.. ....... # ...thb ....... 5iF
TM f T 5.1
i AN.wr A
My
M'' ,'ie ,11111 .
I
.. ..>\J 'fii .
tof.M .. .. .. s.X"... p C 3scatlss: .. .
.I..N..... .... ..rI. .. .....4-W. .
.... ul1 .tl--aE' .... fl" ...... s .... i.t.r'-' .. ................... .... .... 1I/.M. .. K.tMi .. II W..p.....,. ...., 5.75.1.1..
.b..bt........ ........ ... ".... LM MJtU # ......eII .W,. .1.s4 M ... J Il.k

s..sl'il. J 1.wM.for b to BubMM .. > ..... ...a ......r.::.. I KM rfTU t ls t.. Q a.......... ..,.... DRY GOODS .. na .
.., II t' ..........tf5 a. AY'. .. .
..... fMr.'(,M li*.... ftMVW 'US 44 usIl $ 5.4. "f1IIi1 ...,\ -. e-JiJV-f ; .,.
..... .............. ..T t. .... I toM W R.bl Mft. UiHi -.-- :::L. ... Laie.t NoW'
rT.aw .
-r-v--fl- .wMr
J ...... t....,. ..... ..."1 1as. _, MMMMMWMMf 'IMA I | > MMW il M ::,X' 1 .
: :a:
",., .M* ***'W**' .. ......MIll .... .. .1&."i:lU MMrfw ;f bXml, ;.'. rw-: L ps.ss lS.. -. 'M14LiNIIT.1r. .

i f jplf .,;--.. ......r, !W. Ib.V (S.Ir1Y; M>4 (*. I I' ...- I.. .........Mi.,,... I a......... mow'
...a..b ..1 "1.7 .. '-Ja;: .........,.= 3KW .au LH.I.IU IUMMrf '5.154. s.4 -- S 1t" .... .... ............... .

...... ..". if UiiUUU.UkU...a.a"1 I 1 .....t... .. .......... J vU .as., Nt... k .. I all ...... ...... '9 i4.J k...".=" ......... &UOIIT.m_fill .
.. ..... JUT 9..uIL;.*. "" ..... ..- .., w .. .
..... ... ........ f1L JI. .. j tlM annMil IXT.UJGUOI
...... ... ... :
fIT...1'...... M&IIIee ... III. lO.... WJOfy. ) ..... : -- y t, t1>K .:-a-....: .. .4=C,: t' .
t L... 'I I.. ..el ....... ...u I..h's .III. -, .11M-... .....-Itr1.. .,..... 'A __ .,............- ,.... ..... a.A
lU HVdt <.ts ll.si.1.4 a1t.. I ........ L. ......... I....v7. 5,,.. aw1..c.q.s.t ...... I
......... It .. .. k kU MMMt MMt V*M4* s.,4 u..... ---; ,...... 154 .i [..t.AM.. y Qallta OIfM, w.1......... rILM .SI.. ::

:, A fiiliAi.111i.i4N. ..if. w|..M. ..K Ml to*. ft.4. pnrUM. Akjrk.*,.iH .. iMUUI M ... IWr ...tr.\ 5.15ii -.. uaw ..Ys........M I.... .... .rt.., JMwSi.i ....!!' d 1.liltin.
..Ivud7 W>.ss.4yi/si..41. wIs. 'tlr.1.i.b. 1... .... .... 5655 LI45&.x51..7 M :u.'Tw T ;557x.t.etw ;z, rlliaRi< iI.. .--. ..

.. ... .5.5x5 .... ... qI w.w U..o w L 1. l'wl JNw- ..'- ..........Ib/4 M.., k 11' M......MB *..>.*to.Uf.* .. I x.
,i"4"'blr..M i. ...* ... ....... n.o.. ..... r..... &_ Ti ........, ........ P-Y.
..suss ......... \i.wI "c tba iMftifrL1U r.sei7.l.IS- MlaMi- s. n-, YW rut *f K A....... I 4r. ...... ..1w..f i555p .. .... :z.-=:. IN S. f. rrsr..s Pub Mil *.fttolf.l i OA-... .............-. .k.....
.11 i..i.i/...us..J 11I.J.I.1 .... .,. ... t
Aw c. PwPlr ... .. wklittllM. .... I
MrM4btotoW4, ... U4> Mi fat....i *.*VjMMf |MIIM toftMb .. ,....*M|.8*UMtftf ......7 KM* ,.. U54t.fu ,.-Ji .....-. .."' .Uta.... ISM I idmw1.bd..SN.t.I It
......, .. ..M.......... TrflUHMftjftMM :. ** .ft- ... iiftito. *l IMI ibs aIL J..'. ...... ........... rra L_. '-' F PM6N U.'DU rlrrall I..I.y.4 is. tb. L... J 5b.1511.5.

..5.17 (.. .......... .......b. I .5..114 riM... /t+!. .i..y.rj.. ,..".. ..-.. .. .....J... .. I.... ............ ,If ....ttw
..... .... .. r 1"iM..u -.... a ..... tar .......... IlL AM f I.55.x.1 1<.j iiitt HRJIK. ...1'.,, i
,.twMwitS. } ,... ,"" "* IlYllcSN i1.. (lb ws w... rbUa LR.
/(1t'T ... "'
I I.... k iI'. .-IJ...dw \,TU )FMM4 .Ml toUfe '" ,. >. A *>It,IM*. 1......
... aI.. .wi. .... MM M .. .. ,, "t .
w iq ,,..truss -. .. ... ...... i.t. .. W lUJ ... .. r.CX&. 1751: 1.5..*.PMW .;.,.i4 ,**.....lii't.
-- -.. .Mto P 11NN.-
.... .. .. .... 1 .
., '. SIiI .. ... ...551.1. .,.,......6wiirM1. >1..i.11..tla a..n n.. : Y
vjkjr r.a..b.i..... .. .I: .S4 ..x.11.. .! ,% .- ....., I. ........... -- 5
.. fwp..it' ., --toM..H M. TWi .e.J.' .. 4 .. .4 %'t 1.r ui* i f at*j.4f : .at. aeltei U ...... .Mf MM if nun )tr"wte *

1M4... ......... .......Au..r. .. ..... .. ,i. MM .d1r5s1 ... r**. Myi --: j ..... ....... .... -.. -.. ... M.OO PER
t .
p ---- ., ..... .........-.. ..1ra, .' Y ....-.a ......... .....-..- AKHUM.
..+.w i ...... to MI tUte. 1 1Mft .... ..... 5W ,.......... I rr It hi.IU1t. ti/ ............. ..AIWA IS A f AKft.FU..
ft M.(i*sslL.li.b. 5511.5.... ...........J ...' ..M PK1wb,J.Sw .. ....ri.ri arpS .
***MMlUlMl.?. .44 M, 1 .Jr" .;'t 1DI.lF9i ''sW.

M-4 ... ...,... .. **fgto tw tu it .....ni.- ....... x,555.. .
f !r .. .. ...
.. ; WI
.
.
A !I rMta ..
Mr 5511
> | +M17 .
Mq.fw
......... S1..,..... ...7 ..... "...... AkMMMM : '\. .... ..' ..Iw MMwlrw '.......... '::2a o 4." pS. s,....... t......... .$Eo tl.o ,Palllla6 .
b/.5yq..tw ., .. .. ............ ....M Ct--tT-1"" L. *.......M*.*4..*4 Uiv*tU*
.
IM
.
wi I:. .....
-
I s.-- w 15.,71..5II. ............ ...: ti. I. ...- .M Oa1nc.'WYI1
II. .. .b4.+....n*i tto to .... ." ....... ... tar. .'..r..rru..1'L&' .
,f ...if.. M 11. ....... l.ls s.... t.. UiKwl =.-: I....;:. 1+'DI. H.. E. a.. -
-V in.. a....-- ..- ..5_ T .1.. SI'U __ .....Mf.,1r/ ...d ....................w...r5..5x4 ..... .&........ ., ........ a...;
I.i ....... ... lrar .s ..N ...o. MMM *mj M4 M T W tUtft4to4 1i__ .1hIi..,...., .w.M,1..Np.w':!: .. 5.wt M... --.... 54tarte'111 ....... ALL. KUM Or
. ._ T..t.ai.
.. ... ..
,
.. f
.. ..
r7 r sM. .i x55 1 L'.L5.1 .. ... .. ......
I .. .m SJ_ r.... /.1 a.i5, M gtofto to x,4* 4*.| i....... .. .. .......... ........,. t. 1 ... C....s......L.. lUrto w ... JOB'VOR1t.
: w L.R. ... .s ......... w .-, ... ftk .r. ... ... .. ......... ...... .::- c.e,. J -- .T..f. III .10. ........ .......... fc .n*to-..L.
r 7-0-p--- .......1.1u.w ../b.I* 4I..... ... 'U4. wi .........,.....S.4 .....lie ......... : .. ... ...... Am"......... ,. M l Da.lisbxMalata4Pi.7,111. ,.. ..
. ,.' a .. -.-. ,, _. .. *, :-

',.- -