<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00053711/00119
 Material Information
Title: Florida union
Uniform Title: Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title: Weekly union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.
Language: English
Publisher: W.C. Morrill & J.K. Stickney
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: September 10, 1868
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1864.
General Note: Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note: Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note: Supplements accompany some numbers.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038457
oclc - 02707184
notis - AKM6247
lccn - sn 83016252
System ID: UF00053711:00119
 Related Items
Related Items: Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Items: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Weekly Florida union

Full Text
"1 -
-.: .- I -
-

FLORIDA U NIONSTJPPLEMENn1. .: : ; 'S :


:- JACKSONVILLE, FLA. SEPTEMBER 10, 1868. .


-- ._ ________


wliefc ib. jiriiiKwil,, Ilii-n-f.- ti-ill| !M- rr-reiv.-d which ncce*arilj LOliunilltd in o-.er.I ti.:.:... ... .itti i-- .iitiinee $-i :>-K \Vli.utera..u.nuIh- utinther with intent to hi lint t-tute penitentiary not Mveiling trial .-vuluii'-i- !lie 41! ateh! VltttaeZZlO 1
i tucutyv imy giv.-iu any court or "Wnh! t
p
jitililic nniirt hal! be published .ntfirient time f-.' theiifoniiitlon to unhhcd b* lmprl .
-r g. tin; e\ei nti.jof -t 'Ii-------------------r- t.> murder, or to nittiun di-liurc bis i in of K
; or ]MTSHU any ears.SKI.. meiit, iiuilulen,: ol.-rni.n.i "r i.tkitu n it. I il 1u
; suet nn-rt
wani ulI
: V
itx r doinii- moiltlw
< on> nnVr All ; C-il 4
/'aI to |priucnl tt'M-etiflg six
| thi&dl---liari- ii n .tin !' uil .r .vl!, n .-. I tin a ittli neil iil the'preceding Beetimi M
t.irK iii. shall
1Wiii;
iiys '
-iirlil: |>rom; jlmil be i in wriiinii.il; --i-' .! up. n.i4! on : I >t verenter* iu I1tc- nig'it time, without intent, rommilted Milbiu .inioiittiK ni\l niter bj rune 'X e-t.-ecdiiu: lifty uhtuilart-.
01. Ii.) !Tile .biy xpnolnti-d they punt), b ,,n-r. -I I !hi tin; ,-nmmanrtin -- > oinm'.l--: ; > i-Ui.ul.'ii'ii" ..10 !MM l.i.n !K puni-htil tij iuiprisoniiient in the it.ittPVtlittl| bo.iking, or l>rr.ikan.l -fie| (>rin the > r---i-tesl: ot- 'ti !. -1.1 ; .. .-. >. !hi iuee-.trilv tiiirj nut .'\. eed'tie tene .ri.r, I bv line not ittuiwitnulv. vr
pn t t-t.- more pcr..1- to h.lccdby ; I e\-eiii a building, MiM'p, or vessel, with intent lo eo'umit to maintain lii eliarxe lit lIt,, luttietui.'tut, w. ulmiiy nut *nh.<..i. e-s, ,. Z.-
.-.- tbcml no -t i ni :i'i| is: i crn Ii :t.:- lit e.n; ir.ini ju-tice. nm: it% th.M-.ani! tlullarr.c. -. the crime 1.1'u artaye. \ unJ-Uali
OF l.ilionnpxixthem murder. ra]>e. robberv.: larceny, or any ii.u !t. 'I.'eni.-J a vari.uu-e. it U ii prtei[ ,1 -. or injurn. .,n .. UIM.I 'lwu .
S.'TAT c. FLORA .The enwi nffi-rict UK- lu--t u eriti-, wiiii .ut!aijfirlnr\- :-t l -. Mii'il! >!tuith 'nil- )- :il-.n _,tl tii.t'lt; it lien >: :iV'ii>- \IT .itiunij- tu e.niiiuit inuit'.er I t-t other I, lotiy, I llu i.wncr, or any other( p'.rion I ita tUatuiiy bitiiimi, ia->'i \ imti*-. hank in>'e, i.-tte k, l.uiUU.i erc"t-U i-r> d ctiarcn, r other

rlJit- fur Hiii.r.inu,"]!! .t. rinll b- ei lid, it to tlieVniitri < 0111 iii ittt.I _\ ..til in ; .!. in i ;tI it-c.'I| tat.: h.l li.i'i.it.itv poiMinini;. f.ro niii 1 !:, nr -trjn>;liii nn.iilivr p. r>i.ii.or I till w tl t rein being put in feur, shall;I be ;pnn'dieilbv draft, bill otciiijci IC utlwr security f or ii; ne\ -r n-hilt.Itt; In.trnct-ni.u i.t-t.,.- rut-the purpoe ol c'eIae-stin,
VITHF.: riSJST! -i. ot Hie
1'A.SSED J.KCISI.ATI KY.: i.icDIIIH ofier* Inn the fair I itevr
are -ii 1-t.
a- : \Vlteii) ; Lii ..
I : tin v tuLttjif -I In in.ii.jei'Urli by iirtitjtit
au >
iieai u.it > Uie rimel .
> i
ct I
; > T it.
j t uMIU.t -- I I in the ft SUCh
nwrki-t price) in rhih ;I.ri- Iii liltil Statifiiitci.tiarv' nut i't- p> r-i'D, i.uuk. a'ieI'rpcIrtatll nnpiuT. orii'iirtnrr.i ol Ltiiia-t-Z-i-. t':riiif
-
'fur lull
ti ni> )l :ir .. il1atttunflhlag'e.. titticea
I't-r-on i.r ; a.iiit: anv: (eioiiv Him nrur. wit !: intent in Murderhall I I be I ,
uiitlcriUr itf vised the attfrltttt.ite.. ,.lualI) flue jijion punished by ceding teu v ear- | ui wR.n.-er amount, wu.-. fraiklumtlv wU-.
11 rid tI
nii-Hary < o; Uuui| i.i !m ii.tellti: ln>u>< iniUiiuli ii-ii| i iiiipriMKiiUviil in me suite 1 pcnitt iit'uiry ijot ecee.lin SSKI1t.. VMi'M-vcr enters Jwt bolide in the: vutbcLlicd. ,
a thing
the vau.irl
r quart'innst.T "ii l.t.ai l termp'i<->ib! fur or taktm whit intent < ,mtvntiKs. t>iu4hei-
Mnlr of 1nrliai.! lbeul"n>t of Iltit 'tite. Evcr <'i'iitnirt lor fUppWe"hall IHTin bl al! In. t/i? iVL Vt'Uui ( uTiitniU. il I ;n lot. : twen'.y year .r tiv line nut e\eeedutt ilvethuiianJ i night time, without breaking, or iircuks nt d cutrs !>.. -ucli tnixiwr or oilier ultlcrr, clerk. a'ej.f ornrrvanl. ,- ,,? 4 hscr terniture-s.jst-. .
propiwu c-luobo-a-Luig.
tri *' lonI iu double tin- niii'mnt iawfui ilefeiie.r Mi. U .T.-DII or 01 tu < .r her in:.. .- iliillari, iiiui Tn tbe tu ,eunnt-ett'4
nmlnnn fur, wltbatIL4ftN'v luiiiri-iiiiiueiit : jail iMt e.eectUn \- in I Ihe tiny I time any building, shil h or ve-l, -.vitt) uitiiintiil |I'Itt-il i i"tix ia*>r lhSE ,- 'MIII.I n-,aiit-IttiI lu.ia-. .,
tuareli.vH-t.tlier
.: -, ki; t i J SUi< rcntcdiorv. am, I!. :u'uiuini: t'. .ij;>- :'H>. \V'hoc t cr a auit- another, and i i.uniunlv iy } not vtrvtollng tiy e bniulrea
bery, l.ireeuy, or unv other teltntv l.iwInliy.herein e.tttveaiiiieul of tliiicn .
( no oii ijttut.s
rt Li
ant $ pen> IIIOIH-J it yr rhy ImpriM.nl
pmj :
: Ir- .
th.-rc.if. thit
: Cmitnei- !! !! Itifim'ration for iu
.lp.Li; .21p7iTle.let l bil
; : ii.inniiil county
a not
j-itti-I iicsijju In irluay, t.r io Miine ri'lntea!-, nr.-l I taki-p frnm hi- < n munet in fearl"-hail Iw Kiiowiii'
(irs lieiiifj I pit fe"ilby tIC wiae tip b.tiiIptwt tititlttut. nituijbe -
\\.rltanvr- 1 'it! for 1bc i-nanl. jiriwi; IviMiiur. and rlnttiin pnnr punMwil t -a ttlli4 t'nu jiar.
-.iht l. ii'I'- ti'- f'lnriii, ,. ; : ix-i'l I i-iv-niat inur aflti UUTC Nii-tll !iioiiiiinltt > ihvr )1.- '
t \vlneli the Ur-
,iri. property may subject .ji! imprisonment ; the Stale in ii.
ti not bj imprisuti'tieiit | Sialr ntlar
) peniteiitiurv : ne.t
tic ltreouen-- tutu mi .. .l.'s.'iri >** ''' .ttflMUy. 'i'JIMI-ffl' folflllct ; J }ic nitlou- il-i.t-i ut -..tb tk-l .ii 'It iusuceumjiiiUiei! : IT, .Id. ] etMiyitch: rubber t bainj; itiineil with u ilantrerousweajion. live ". 1 bv tine pxccetiin i. Mt hetied uliall fw .iror not fivvUiindred et-cetIutg :ive <
,..< trow. thro.-3 I ir Adjataut UPIICH!. !ial! clotiiins the ramr as the > ; :tu v. t-r y till.1itI t-xct-vttbig dye -<|>t iuti VI ifttiu.t-iifl. tan tatbcr .
.r44-tbb..ihil 'i a P4MId IVnltonrtiry. lorliieciiic, n soon -landa.--/5 fl 'I! 'by tc! Am-.r Iltiiiatt.in-! !'u. fnlifiliu Wlicii In-( '- irilv i-ui'ituitU'd in titt.jti1Cjt v.il'i intei-u if re-i-led, to kill or iiuttiii the dollar-, and in.JM imminent in the r.-imty huu.ln il..llarMJC. -. .intawfnIiy
(wirnsr-asUpniii-meal j ofctilmcicd criminal. in which <: -. hatS ts.-------, L luiu-- .> aiq.rtIai-ud] miy iitrri t.i oily piTsOii mbbixl, or I tieiiui-'. iirined, vtuiind i -trike j-iil not -xt -.- i)llll Iwoyears. : lrveei'.i&i house.e, .ho-,, -> rirr or bast-twjurrs'aay 4wtjh.

,!:. i - vnfliiixj. I'lnjiiiv-TJ i JinrJ labor. mul T tOu or JTJ-OSKIS-. -louv tai_: t tic.J 1, ..i In htfttIiyuja ii.t..i, zaauv' tbe |HT-t,n rni"l! l -!;.ul ii- ;.tini-bel binij>riM>r.nifut :*Er. IS. Whoever -t.-iil* in a htt'.ldtug; ship, or : >etti u, :ni.l \> lien tin: act (-teuiinic the property : v.--t.-h, fhalt b 'm44 !", Cr ti'y iiht

.,,vcru ti3 Ul 4$lie manner iu'rciiMltcrlirc.cel L all ott'uitlcrcjdiktodb.'fiwv i-if-. I t t.t < -i..nx-r- '" I"i-'ne: tii iiutloilull >*> nut, 4.. in i,. .. ;\iii! Mt Iitaz and iirveLVVingthv: ;> ile". Us the St..te peuiteiiliarv fur life. voel, fctmll piini-lietl by lni-rUofiiiient; in the L not y law a tviiMiy. if the party qunikted cjiua .:' :, V-it. :,u1.1.. ??_ '. l>i, itividi l tM': ril'ii! : 'l4eiifOlinmt.t .- :MCI11.. '.Vhotv.r. iiciiii ai'iiK-it with lUu eicu*< Lnenty3rsr.swh
jiity olI
u cr.jiis.eu.i
oruuy.uurt lt<*tI', -frtoM .v--l >r iUe: kitirl ami manner :state penitentiary not exceeding live jmrs. or bv v rttx-nin;. or uulin iu thi'etHicoallBa'iif, sue-h t-i : coitattyittit nut
I" iV4 Sl4i> lielti within tkf f'til.of floritl.i. and .' lab.irtti i- rlonniil hv ibe vriner jut ttn- t ruf ,J It.tv aii. :.. .t.- luis'.iiuui: ul l.tui'uOi: .-.. rtiLe \. | >:i.isMUili, .ui.jlinr with inu-nt to rob or mur- line tint -': -tli-i-r live hundred! d la.--! or ;>y iinprii" -urfcii pnipcrtj. a- kits atafjetion ti* tin party in- I xeitt
.I i.eW, l iyunUlii it I by iiiipii-iiniiteiit in tinSuit >nmi :nt in the mniiiy juil nol t'\-t'-tIlig; "in: jureJ t<> f.vt: lull value uf the property toUtvatui nat I osci; Wii'ur'a.-r is
M'trt atiitehnr tli.'Ti-in ; nod wn penile-littery "tinil nri''i.in lor $l"b Ins-1', and the i ouimiMojiCTi' (hall. a> &r"n- .- by I AiAi "j !,!- uli .isita! :.u 1 trtIjjiititn- oeittleuititaritut e\etfjiiiir tttenUetr>. tiikLky soil laeIie.si-ii-4t Uw.ns.
-! ii i4 i.i4iieu'ii !n lli- imx-t ixS>uomici .. ycnr. rt-4tbriIiI, ha'halt neat it,: iuipeitioute4 In the eiautctb'OlliltIhtu&rv _iito itshset, or nw, '.

uuniUJwWrt'i ;-tihI le. <-- .nj :in pmvhk fOrmelrutlcn1 tiittt'.ithit'i .f"i H'J -' :- -.-,. ul'.il iutt'tit l acci < rr
: 4 : or b ; : lit : \Vuui-cer, by IttrcatIl. xitueiiec, <.- SriI'i W.'imr
,!. -. mill lljt ton-pin;; ani! |niui>4uu.-ut al ; ie.iuii1.-t- ,I-iHtN, atuit 1trh.uttr-ttlI ofttitttt ; s- : siotlIn a bqiltliin; tliat I-, oui bIlLS inuy tie batik l.u I-itCh *dtfllmsiaulIIilflL.htfltit t-usq I'. sq.:.>,i lad fa .m.
< or
) tiutikU.4 loi-.urttiiif, LI ; Jiiji "t'jt-rt'ioij, lipl inli.1UU .ri'\\. 'ir -tin'( hi s'-.ir; !'i'limiou.! -,tI- htutls. und > up sear y
-.4Miiin.rr.> -tii'l ii tlti. llu' health i ; y ; lirt or ttv.tU any nropcrty removed in etw.qncn v tu thiirtwrtniny direct- -' tt4Ctfltl1O4l.c, I91&-C. Itit., laUflciflif
.- j-L! .: i it, <>,':' r- .lit r&- !. m.y i viuit>n fur ,lw ulteocv mij. iakitxi ,'- ganpnW
-_.- _-_ i-1- ii>lit tut. ut! Ul ;i.UIluU' : *. "-I.ull i.Ui U-lll U'lir-Jt. I iLti1 pcrt> nliit'u :H4> le subject ot lureeuyr.ch i, pri-i !?n>"i! in the S'-Mf ]il.ititeOftltl7{ tIll i-xeeediuy; I r-veivui t>r a:Jifisj w tic! eiaeealnaest ciP Owtuabeb. t ; av

-i :. I. ,, ,-jtiI! ..",!!.ii.t' 'iy i ..i .:i. i. 'in.i; oj: i u C ,a-ei!, mid I Ill'lt '.itibitir ii- ti, (biitr; .iniu-d wilit u daicriiu! weiijiKil.) j live veiri- ut_ tine not exc.-e.ling riv. Imiulrrit V : -. iutv.- linen stolen ft . - -- u.i r .i. : ii 1-1 J f. '! i'"iii..tB i ivlull !,., rt. i.-,.. i-------------- U.I 1-1. ii! Ml.li.il.T.Si. i luilt be [tsinXiie: L nv iinj-risojiment m I tar St.utt H nJt j dollars PlOt want, kste m
: :
: | :-'iti'ii.-nt I the
< :- 'i roiit. nr ti' ..pto i-t-api llrh'-- I "pi Ill tii-j.til n'-f xeiVMiusr :h-L-tt-.mv loer, I,4C. <'it trfctrtluv>it, \?> n citnttno :i h.wr fly l'-rti orfcjttr.JM-tft-
"1-- i *'""-ji s iiiitin .'. ;. 'i. in ; M..I.I I'jii< i iiit- r.i, |i;', I I',,, I, ,-. ,-.. !, ,
-i"'M, !: < ><'- -a > ..< aiju_ .. :ie aua.l pronto. iii iuiiy p. iw u ; .tury nth iy: ( or ;j-; rij of( .1.2i. 1 tW" v. i: iwif-j'i v ., sU>i.' tap pr { erty ( H bran wUn6 tittlttim ..a1
5 .....i ; : i.Jiei -" sit- '""* dial1 Have mlllta- ..ii:1iitu.t'u: : : iKC: of tio iiriio. Luii <.- fi-i! nf .. .-. -:itt UK':, l' ,; '.it- inurdtr; < or ttianUitiittr ; : .: U'liM-.ver, n-t lieini; aniic'l i v ith .> danueini Sr '. '.. \\i -nt'r *.itEhifhirlc! :.v -..n.lfiig &iittyl-tt.l. ,- U&f. .-i.'lniljil;, %iot..ft, Mtan (u-non orftvrtr
.y V
"ijI 1 !.' .* .r >41 I'S ii "' iili-ti: d, nut'loria tl, .iiirl. I. ii : T .1 -.! -, fcnuevunlibo: IK !>lit>(pidd Iuj'ritji I/ lit I i U. aU. e..i! : :nc'! ''' T .t-oiamiUuti j juiideryirel : -- Wu-- tatW&lutHU.
:1i :tse1 i-.iiii1' :. ,-,i. j ; t..,; .- i 'iv, :JV.L--I our Itv, (l-aii hi'. ; 'u-Uiti': or > i r ,- -% hcr>- l l.. I i.itv nutL tJId! ViHIl ittnuit t.J lob ,t- -titTihi.thI Iu puniU. I impri-ijiiuu-nt in t In- itfst.l'ilti nliai,' tOil cicivii- uf .,'te eraaiaalni ; i'j ; 4jI t cxe.x-Uwg tfil VfC ur
tiu., bt ; kn--.wiitir UK l'i
itdi, 4uir tYitlt--'rty. ci 0 jfKl ,
:iii 1.IUUII1-$ tat 1i_ i'i y'.niliii ii-rt'ii, lint 'i"- :rtii B lil'i liuiilciii: : : i ..1j '-ii., ;.i.--t .,-..' ln jurnntii! i ii inn-risvnnit'ht in Ui.ttte not i i I > tu> e.Kns *; v r. <# tIt #**
..iiiiiuiutiefortt! l Ii U ig .;i .- t by peiuti'tituin lug livee.rs.. or in t'i.-e.i: i.sil m>' 'COtt.iIii. hintune U) have "--. ctail'ratci shaft he '
i- 1. alia '- > M < crM t |.riMii.. '} iii?-. lo i'v i-.v .- !'i,-:!ri i;i i'a: ntueh (5!:ue ati il.ionn lj I i pnnialte4I Mull L-i' li u 4iIt4t. shall fund.i aiIt.-t t :"jt .tf .1 1 --i.t! 1 "i ui'i u iiltj. vXivcdllitf ten >e tiN. two -. me '
ivit i'e tuiiyas direct-. I yiiiri I imprisonment >.i tae Aiitvntur9 not <-.*.- : H Who viT ii'-i tuiet* *iiI rc ..iuiii.i'f-.iiiiay: in1 :ulopu-u ny tiic :>*< 'i1. \'. .D. ti f\- iiilil.i..- i" iuiLMr vruitiiin >.'.< b. Th ivu,4!: i li..i.i-f.' i/t'iii tvUi.i: :: u !-?:' -1" Wtm-\er r.i\i-'i.s I and i-.iniuih: liu.i-; i: i SEi'v! :.. i vcrctiiunitto (Litre.as (>v I rt'nethEr l ii v jeA.v. iiilt hiut IHH wtttn tVtf tani- : -I -, ajf uit. '.r ::;?..,. ( tbruv
,' ..liU-' uiertif J'u'iIii' ;rt-li* :ti'*i"- fur il-' v..itni- !:. [,t.-;. .- -.t.l '&.. ia tiuo nt, limi it,ta&puti_ i'iiiTii t<> citvitin., i. i. ;>roru-iiett or i iculjiUU !'-r..tU t,f tsea! _f -- f tencin> or mure bv force and | ol'the prtij--rty 01!' another, sny itiUiuE % ".r<. i -.i.
4' I'iiI.M- 'nvrii-!! i-u-U iti'ivr j .t'4'jj.i.-l ber will, cr unlilu-fiiily -. nd umially knows i ehatrelsif :any hank noulsuiuuj l <-tiii.-t>nr note- not etwnliu.j wtu- yisir. "i. < Ps 4sf p.eei
.. oiei1. Iici.b ii ii.-41>mmnii u1 n! tue p!*-i. i>! the I :ut.t lns t'_ ajn; tii.-i.i.- ... lIlt the pitt-II to facilitati llic-] i- 1:1 _::11,1: d it. In1'i'i'i| *r..'. ->:i <.i u.iy ;nun: or tniniCiBnamu' i HIU! !u! tv.L fuiRM: *: child tinder tin iure of ten Veiir-, lilt dl e\<-i it.rccur other bill orilt pr r ir -rtifleate SEC.ti.. UtstM-iirU-'Hiivictcit of rveviviitir. I ht-r t.l wr -Utentuu .iti lt (If sittitil, cuaLtar1 ds
>, t'tapl. jrt1-Jiwi>. attack.; -, itt.! Jutw rfian;,' 1ifj. 1 1wip..; nf aiij 5.re-o. ,:.,-rjii !nfell> i-ouiniittt'd ur ou- ( Lint uni<>uiittiu: ; !- iViy! or in ,:u uitcinnt j jJo (tall ptinishfii 't> death or by iinpri-niinii'-nt in ,. buvytofr, '; 'u-aaoa ur ibtu, 'utptutee. wlt hs
ht-.k
tvl i'n-' ia1.Vtr [ orany oh neettnuts lur >r -on.-, niing! niniu-v t,r aiUirc; t.t tilt: eoi-.renlewnt uf stotign Iurr d.-fi
c iat> to ret10. .tctn- t.tliy [a .ig: ,-uI!, j.id i.vtrnim. ri ul nie ,t'.itj.trr, mij cn- 1-1-- jiii-nK.j al.1.1 id ; ti-i ttJv tattler --iiteitee ul iiai.ri.| .irrpctr.il" ii-iv t,1i .T-nu t r iiiintt'iiicanftr in ; the 8Uitf pcniuutiary for life. i or goods .liie .T to iieco.iie lae, -ir to be deiver"tLor fi- jtltfij ;roptrty. k.tisaing lit., ttutM ttiavv teen .ht--i. D.ultImeii, be-.dt-l, t.r hwy
t h< .11 itsMMHlfl| >. fUlljCCi toUlr Onl.Tr Lill.i: A.ijlJUUIt minium in ihc | .-nitintiar.ul; in- {.uui-iivd !Sty' itiiprinnieui ist-t- Ai.cr.v': i ll.'U.' %v..;iM l tic inuitlcr.i*. the | Jfui41.h. V.'Siocver'iL-saiil- feiiiak. skith intent I any ileeit .!r writing einttainitiga-'Oiivvjne_ ,; ut ntlll.n.ur t-at't--.tteJ.: atnug L.ct tt iwboretuoyetetjiI t.&eN-tp, itItall ,e pnnt-iiri by lntpr-uunuui-ta1 pnua.fly tz
'.,, '. ra1oftl>c-ut ; unrtt .Jitiitiani iiii..I ll1IlJiawJlino iiicrem not <-\i4.vd"inten ;,.: ir- tot Ittla.* .>ti miv '-11'iiiin'n UwIi- I i' > '- -<,'-1t in-itt.-l.< it. Utrr iu i the j t>> ominiit -' rape, shall be piit-i-hed by imprisonment land, or :tt\_ .ifJur vain itiic e-mtniet in force. '' ( Use like oltenee. Hint wlwever Littaa IcUttut the .-,
-- -'! to tliintii>l itid: '. :t'-1li,1, 'f lIt: raM IIMU- jear. !.r ta.- *:,t._ ui..t ii''. ,-tI.ii tin fim< :-mid htila! ,-. !tr-t.T--.rr-e. in tie "penitentiary: lurauytcmtuf: >earc.r I i I aiv writ, (.rtt------- .r ptilui r-e-jr-l if th.! ;protiertvstolen -anie term I*f ::itoort of three or more Untmct af's t'sr--- hit .L !IHII-I an.!ti 1 llu- it ? <': iint U-. li>-- fitumiiiKiuUonk li -t_ :r ttut Li- ihif.I leliiitiittar: >: '.-. U cr) j j.tr-l) tine. not cvceciliin: ..iniI) ,'iisindiollarp. : I exc"cilUf VJIlle ..t i-ie liuiKir--! .lollars, ,l-t' h-ciyiiis. r< n-Ui-ir, i, akluiar vi ctmcmtRiKtt urmoney. bee 6Vhue
,i -! .. M mi-iitliiy n-H.r aim r.-m.-n 1.1 tiii- Ji J.j.r. ti ;lhiii i ii- ;.u.n, ii> article fv she u-; m'a priHincrxulli' r i.tli.T: :u Uic eOtUltlI4-Li o.. .1-eli-niurfi''i'( .ilm!! be i ( shaf.! \ cr. byrieting or soaintsiiuing p
jniiii-li-d iii &oo.lut
The anti
!. u lli- 1"ilii <.i l lIT uiiiiiUu of all i uuiii hy impn-onment St tepcniti property.toSe erabcmded a ; >ani.. citner ivithm or willKmt, the iimlu .,
"tHni > > > than :St u- : u uluuiuitr3t.:4 .i' Hijihuetl { [lila
tire ; ; inlhcpn-j <1( i'rtu: "I jjiu'ty tf mini-i(-< ult-r in tin.1 lir : iteroo.Si ; SKI.tu': Vi'ho.'ver, either xerleiilj m by ;t v.'nttcni ; n tin : -t' c\iii.tjng irve nbv ifmvaiiC f-iiilt 'iltvmcd tsml I
: tri-J l- t-e ,
..iiii-iit '. .1!!! li>- juxitl :: IAI rfiiiifiit -ui'Urj ""din. jurar..p'; mil -ahuli -i ,!i5 i lerl.iiideii Ii Vit ; ry yi-i r- I'm" aJja< > ? s-net- >i.ui. kntivi>i-lr entvnthe wsfer ot a -je-.
.>. iwltuiin.'n I.-;. .il if 111.b$ "; jiofiiniKil. Ji( J__ JttI;. i..n- I t tn -: T.tr r- -:*-- at t..v at.) tt.i.rI r. :HI. Tiie wilfei kil'ttn: y- :ui ui'. >ni iiiii4iiihl >r ;-rnitt'd! nit'inie.ition, tiiIi.-l.ti-t! thrr.itcnarcaeunutlicr to not '\cella'I'- tion-.lm| ) il.t1.irs| ; i.n.l Li'pri.'n-! in-ui receiver t>;' -.IK 1 -u it ur cm'iardJIM! ik! .!,i, Iuil! -tir-aais i5 i-t-'i--t --. .1'.' [su ltii aaais uit'iieiuut-tip

;u">' ..itIi!! 'H' li.d.itIar.! JKT ..iclii for .1 lull >.-ir.: aim .jua.- I rout any )prisuuer therein euiilined, u L iiltout ibe Luovt Ind- .- ny uny injury t'i tinmirtticr ui -neii cliilit, "l miyipiiie. if oireuiior t>\ -ui-li incnl in tl.e eo'iuiy jnil not cv,n-e thing one ritr; or IKuiusurii| by inii-ri-oiiiiu-i-i hi the .*t.iMp.. iiU.-u- I mill, bufullv existing iu tide State tint hclim-'ln- ,
; i'- WtcrcMiall ta-aBuiHcvr ier tli'- -T-.I <>! capiaiu.'ia'.t or rum-tint itt tii<- < .iiiinia, dm/tiin<'. i -'mil IM puiii-h.-ii I Iliy % !iivi Mould i !misnler if it re-lilted in the dentil ot'Mich ciniiuiunicallon: 1l1L11111 tii-h threaten- injttrj tot'i" | if tin- propertyf.il.ii does not exceed the V.ilm; of ttary not cteee.tiiig ten J ears*. any citixeti
: -' !bt oil ifliciT'i lli.'jiris iu uuiu-i! mintiiiiiii :i>liitiv ) impri-i.nui-lil in tl.e iiraileuiiarj !l.'r a term taut CTitedim j mother, -hut1 it il-enifd until' laiiirl'ter in tlie i pctMin or property of t uiiother, with intent I here- one I liumlrc'l d I x'. 4t. Whoever HilFuMv, lltnt-hi&iI.dy; an.litluml I Ia I a-.uIii- the ,,.euer; or of mult taUt right or
.-. ; suinl. His j.g) s-lull IK' tlir"<1iIiir.r .Uiiii!! : ; I it n %tar- nor l.- th.lu dx iinintlinr liy fin-: j uirt (ieglC( !h;. t Ui \Kirt money, or .1115 ]>e<-iit it7 'ei-rptliitg
ii.'l: \cr. aiU quarnr'llun- -hail be an wltlvr! uli n.it tt--.-dIn.: live Iinmlr.tl ilullarS.LI : -. Sir. I 1. K. civ jier-.in wiso -liilluiiiiin'i-t.Tl'i..ny l j \ < r, or wit''i intent to compel t Ito perono 0:10 i line 'I .--.'-- takes, tint rideor lit I Ially Illk tha.t.eL'euuud did-
i '.i.!'. ofliiiiiMUainl.. i !ilLs lial'' Iw .iu never necity -- vi.ii'or by ii. eiling three ; 1.11, n-n any: >r-r, a.-*, inu-! us, hara, i.y miprisonmcnt ii, tho rotiytr jail wit c.ttwihi'lgiii -
vvtiiiun jirtiniint: v-it't a quick ehil'l any medicine, j tlintitened. t lI.nny other I person, to tlo! any net hundred dollar3nc. -. ,Ireln.itatilIYa ii. the! > of Ph- ,
,.ni4ry.iiiiii ufih*' iiinl. ninl in .itl-lidon I ilicn-tu. lie require-it, i.eta'l ofic."v! and n'-nof the _:u ird to j i pr jH-rty :another, is niontie-c : It-tat (Id-c ste-lion Sleuth not
%-',- '! 'i :tiUuiIIt qu4rI.-riiazI-t-r. ami i-.iintiii!.$.iry <>i Ihrt pur-h'; tseiptiriiiiii'T! *i.- --ie-trtct- the izunnl. aid t.iluaki iiI I Ut.; -nttstatu'. whatever, or shall u-e or employ I :er.in.-t hU or he- will, shall be pmii-hcd by ilnprn.- I''. Whoever steals, or lor .in> IcatIltilelIT! out Liiitilli
>'.'! mid (MM. :iud liiv: >- i-a n.'f uml l..x'lii ul ull pmp- -ean-li fur -u li t-M.-ajn-il) |-n-oneis ur d- *.* nei i a'iy inMrnnieiit. >'r othr wanwith: jilt u't thereby | inniiei.t in tlii Stall- priiitentiiiry% not evetdinx ten I 1 purjxi-'! destroys or eom-eaU .my will codicil, or I iiiir tlic !leal uiittudysri-, or coiitroi i>j" thciainehull I i diction toa'mte .1 data -<> r.il-t-j nr ini'niUiricil

r Ih refiir.:iutl JorilK-i-xttciidiiiircol! i all In It.- .- niiintltutliiii.it riuht"lull I bocn lutvs to --crve I the lite of-ueh I mother freI":;. Whtievi'r. without Uulii I I'oreibh ly
'fri-fjMii-i'm < r.-te.I : 1'rv..t-.i. Thai ihe cry pri authority. Uiereut, be punl-'hed by impns4( >iunent in ( or by iii Priu.iiulht( in (lit: ci'hIlly jail fur a titruy-. anv date
.
..i M| uhitkh iiia> iii.iir Iii Hii- nni -ui i rhar.1.; iii..iiiiig 4.!fit- t.&iil-t nT.iltifl Ii end -! nh.i.t luivo l.'i'ci. 'iilvi-ieii bv two pliVMeian-to l tie Ii reservoir. -
tethuIt- tint : t or : 5 ( or secretly 0(111 lie- or impri-oii- hilt utlit-r per- the State penitentiary hot c.xoeeding ten veur.or i term not cvecd.ti'i -iinoiitii- ; /'. -.ls.'. That cJiir.l. or treiK-ii. or anr llmKitisL.
in). snu ir 1*>. |H.rMiutitn'inllx lii i iMiuictfl %rili: t Litriliii.Iil lull IK- itt.it.ti. i nccc-san lor Mich ;ni: ; os.M.tl! in c.iithe death; eon within tiii.- State, :><*;.tiii*>t hi- will I and contiiics, by line not exceeding two tlioni.uij dollar.SKC. .-'. I nothing i'i t'ii- *>iriiiuIial! 1* sit construed at to btwiUsr vlhrr apj.nrteitMe"therrf gat" U/KIIV .
.-. tli. >i-inlenli iitt>. I p-liall, btrtnntiller! ;
t) t.f
j Me.; !I. The ortic.-r- ot th-- giitr.ir: the guar.I-.iau-n: iiiarehi
ii, uiitMi t l* iii** Iwt g c <.f hi* luii I.'. :i iifti niKcer. uc ,..- of. -t-altt..J| priiionerc uiaycull I IIJHIII lie civil tillirerii "f sin-h child i.r tt: such mother !I-- thereby I prolucid. or I:itltIe-, or KMimp.another h per-.-it. with intent 'JX Iu asi iudiciment fir an otleiie.: anJcr I aj-jily to any n-e here the taVtnj; u>t [lit- iHXipcrty I tb- wheels, null iM.r. ..r r.i-hincry of a water null,
hind to tin' Man* iii 1-loriJ.i ri tin- riiu: ul fl\c 1 liuu-.ni.I I"t tif hit Mat % nr otimy countv'or niunirlpa! curjionitniu. ( S be ileeincd L'niltj of) man-liurlilrr: : in tinsecond <-i. her tu ctiu-e him to be secretly euniincd t>r im- the preceding section no allegation oi v-ilue or I of another is witlt the inl.-nt to slcnl the *-ame. oV i orcotton gin tr tn- or w fully or wantonly! wIth-

llar: '., .>- Mich invulcrmiiii a- niaj Jv> dctiTinitn d IIJMJJI or npuit tiny t iti/en.I lu utplt iu making nui'h hean-h and drtrrer.Sw l ]iri.ineil in this Suite, uiinst his IS ill, or tu cause ownership need be undo.SEC. i w hen it is taken under 3 cluin of right, or witli! the : out color t n-bt, drain ,,,t the water contained in
'. i tftflI Unitto t i I..t. by ilii'tioviTiiurMTuP 'omptrullt-r ul tlitilc 1 Mrreft. and tiny civil officer or citi/en rcfni
":, wi'h i luonr mule MiUii'k-ni -nii-tir"iil 1W aPI.riii; | nl : hut liable lo trial and coiivictiun in the in.inncr and dc-urti to ellert death, (ill a I heat I Iila{ ion I but< in a I sells, or in nny t manner tr.inferfor l tiny or good, not excecdinir in value twenty dollars jog the leal <:control care, wr custody of the atue.SEC. and maheitiusly. without color nf tight b-truef-,

iit. 8.IJdlit1t ciicil. r'iIejititJts.1 i..r tIn fL1h1uI dip- to the extent prescrihwl) by law lit refi-in! to a.-it any cruel tint an ii-ii.il iii-.'hut-r, nnlo- it !n' committed! j term, the -u-ri iiit or h
.ifll.e!i-ir'eofhi.tluti.'s.; i.rl''iereIry; which of Mute blind, li.ill lie skill he (!e ui.ike|.rM>nitioii, or any other jn-rson, who i-sur*, ur ; frt.in flowing nit uf than same, sItu Nr pnuislicd, or treucb by

.ri-i.ni.lv returns to the colonel c.iiuiii.-inillii.- a* often a* : UI'TtiOK Till: i OVVI-MMNhlls OK fl BI.ll I %-! 11 t'Tlo.Ns. or justifiable boiniciile.hall: t be lei tneil u utii-Ia tili- :; najiped Ironi< this s'latc to any other State, j place, or county jail sixty days. surn-i with intent t-> itiuc, any ccrtiticte of stock in impil-oiimenl iu the State cnitentiary not cart-c-ti-

., ..c may IK' rviuircrl.| of all receipts ud iXIieIldItIlriittiti ter ia the .eui inch dejrrc". country, -hall I be 1 punUhcd 1.imprisonment in tin- SEC. 2-s. Whoevof, having liven eouvietcJ upon a eorjHjration. or ho i-"tU"i, aig'lor endorse wltli I log live years. u.r by Uie fluat exeetlmflve; hundred

t! properly for which be may be re-.jioui.ible. lii* pay I' J-EI i"i. The coinoil-ii-luuers: ; uf pnblic iui-tittitiuns i-iCC. >. Kvcry:: i c.ri-.ou who shall nnncecs-irily: Male |M-niteiitiirj' not cxeceiliiiil ten years.Snc. indictment, either of the crime larceny or ol being intent to Une any bond, note, tiill, or other eiWinsI I dodor. and nnprn.nm.-ut i* the ,J bul< nut exceeding
-u-ill! lie 1.vu dollars |ier di'i-in for a lull liar, and uuar- the shall keep a reconl uf all! their thall trans.ictiuns rules in relation and *. to kill uhff such corj.oraiittut, I; one year. *

r-.iaidin addition thereto Si fee of ft e per ecu:, upon St4te fur Penitentiary it* govcrniiieiil.; they Hhirli.l pri'cribii with I the laws pn-jsed re ulaliuiii other per-oii to eonimit any 1 t'clony, or t'i do siiction 111.1ti.. tried, either in the eoisnty in which I commits the criuiu of larceny or is accessory thereto beyond the amount authorized by law or limited bv I! $r- GtL Whoever wilfully ami mahViou.-ly break,

.ill;i nionevr Kivlvvd fur Ihe profit of liii'tat.. Irom the 1 hv the fje islntun*. shall be the Ianof the prison ; ticv any other< tinliiu: fill u-t. or tilt any or
a'Hirof their uhlcb
or by routnrix lot labor
-hieji j.mi prisuiier$uniiih his Iiiid. Tiiert .h.iII L a eurteonipI I shall have ihe supervising aunt dnet Put care and cunt ii have failed shall 1 h be i ilei mnl guilty man-laughter: '4I so seized, takcni inveigled, kidnapped, or indictment, and whoever U convicted at the same eeri : or ne itiates. transfers, or disK) uf such I I toll brittle, or tnrnytke v-atf,. or any lock, culvert

i.idical piirie.turof the Iit.,4 anil prison, who fchall i nf hue Imililiiip., LTounillalxir andnllpnilxTty uud maiI In Hit seeonil dciire''. sold, or vviiost services are so sold or I translerred, is I term ot the court, cither as principal or accessory cert ideate, willi inlent to defraud, shall be iiuuishcd or enilui-.kincnt, <>l it eaual. of wilfully and malC
:mthe irrkde of captain lie -hull have lh s tpecial I tern connected ihen-with, and shall ouVl.iIly) visit the l 'Kt'. I 14. Tliu i killni'fol'iJiotbrr I in the iiiul ,.&-- I IMOII taken cunlined, held, carried, nr brought, mill upon before the act, of two distinct larcenies, shall bu by imprisonment in the State penitentiary nut exceeding I Hotisly make any aperture e-r treat-h tI uiuei

.I.-r% ipitin of liii paiiItiirniidutioii iii lip' IirIuIvr.ieiM. t )iM-uitentlary alliai-t tteie.- a year, anti Ih.itciuhly ini-pet; t without u design to i i licet death; I bv a i (luiiirvr-I the trial of any such otfenee, the cotiscul thereto of deemed common and notorious thief, and bo ten yeir*. or by a flue (if rot exceeding tewthousanJ I I bankment, with intent todc-troy or injure Ibe em

.- and of:all ]Irsfl. ctuniectei! >-, ith 1h-s poet anti lit-the same nml in examine Inl'j itt atl'nlr aiiuutthe; thev shall prlsun cau-e ynd to ou- it CIHIII, iniinv. case except Mich u herein the I kill- | the pcr-. ll so taken, inveigled kidnapped, or con- punished by imprisonment in the State penitentiary dollars. I shall be punfe-hrd by ImprisoDiiH'nt in thr State same
(>rut! aititnftIit- iMiildluLi-iuidKriimi.-) shall pruv Idc placed tuHisi'lcuou placeu imj of :another is herein declared to be jn-tiliable or I lineil i-hall I I not be a defence tinli s< i it is madu 'utinlaetori'y wnitentuiry -
iiHtlicimt IM Used willtin C wLich grounds, cupleof Ihu ru!<**i and regulation-tor the rnic.t not exceeding twenty years, or in the county jail SEC. 45,. \n (jlCi-er, i ent, cUrk, or ner-.antof a I ICO'rstjt' ; not exceeding U cyears, etr by hut nut exceeding
*mtal.cinei: necessary! rliiili Indra ii on;tils rejii-itioii: the, appiuvcd pu..t hylii luj cllier v lilt s-i uinch of the. law s of the State as re'nte' cveliMil.lchal'' (be deemed lit: i-U'.ti''iitcr ill the third I to appear to the jur, that such u-sault was not c\e.eeding one year.
;: ciiinili.-iu'lili.-i'niii-r, upon tin "ijnuiut peneral. Hehall lo vi-it'ini. tu th" non-intcrcnursi! of rb.tuuimid to I decree. j jSc not obtained by fraud nor fstortii! by dtirc i orthrent I SEC. VKt.S Whoever commits the ''-z sil.tr.lly Issues or a ctrtifkiitc of the tInt-k uSa corporation jai! nut exceeding one vet-.r.
I they t-b-il! Iraniacl all hufinc-n relutiu to the I Ii Ijieultiiilijry < I.i. '( he iitvolunlary killing j ul u liuuuii be'J -. ; u'ot
cvcapcit ; stealing $ 79. Whoever
mrkc mmi'tily returns tu ii. adjutant seaernl. on by any printed piece nf paper or blank, dutant.d to any pcrou not entitled thereto or : ee. onfr.an iiivintoU..
:!L-- ?J-l ofevjjry ninulh. ol nil liialtcrseuuijecU.-d willi i! uud with the comuiaudini officer thi-reof. Lug the net, proi urcmrnt, ..rtil 1'nt.ltii.gllt.iioc. j jot Sic. 1 l"i. \VhiM ver min pa-si ajar toll brUl u htw-

hiithVc ami ittlutlc-. Ills pay -ha I l-e five dollar per throu-'h co'llri'iiftheadjutsntifeneT-al.. ; another, w bile -in.'h tiLLer jn.p-cm cn"ji"ed; in tin: | tlrink medicine, with intcut tu LUi or Injure another or bunking company in the United States, as a with the intent that it shall beo Usued or I fully established. without liNt ln>ti" the-lo-jl

dietu for a leitu'iii full year. iiidlte -hull reside at or rear tbrk't ; tttLi.ttOtut. romini-Mun -.I f a tnM.| .-> or other injury to private ) pcr-vji, o" Tr-ifa'.Iy poison any n.ritlwell( or bank bill, certificate, or promissory note, or printed transferred, by him-tclf or any other jn-r4"n. uba.I lie I toll, and with Intent to avoid paying the eame, -lint)

,Lv.i'n' ; hut fr.mi pnn-ulni herein; privute eontalue'l practice r-hill when precliide.thc it -ha1I!! not SKI.t;. 'I'll'mllilary lutist embratin the Stale rights or proj-crty, or euiiitt ed in an uiteinpt IOCGIII- reservoir of attr, with Mich intent. shall be pttninhed by moans of an engraved plate, designed for printing punished by imprisonment in the State ]>cnitculiary I be liable to a Hue not cxercdiuir fifty doliars.

',.. rftn\\ii! liN official duliei>. .Ml t.nir.-rii of the post I'cnikentiary \lit hereby declared lo extend to and ovt-r any mil Mich injury, shall! be deemed iiiati'-L'UJ'-Tcr intin by imiiriaoumcnt in the estate penitentiary for such pieces ot paper or blinks, with intent not excccdfnc ten year or by fine not more than j SEC. 71. WIIc-i.-cer wilfully! it-ta away. bums,kiak-

.mil penitentiary hhall be apjHiint'xl by the (Jnvcruor.ni.li plan- or place of employment nf the pri oncrs without third tlcs rce. '; Ufo, or uny term
the ciun-eiit of the Senate and rludl hoW! luciril.i -t the wailr t-r im I'lruro of :tic [tMit. where nny of the vrit *- SKC. I'), if tlii<; .'-iu-r of .1 iiii-ehivvou-uniiiial, 4K.; Whoever asanltnnollier H il h intuit lo the same to be uttered or passed as true, cither 47. An 0111-, r. ajjent, clrrV, -orvint of a Injure Hud de&aad any owner l4.n-ti iIiij.tIr! treat I, *>r
-'- to; I.uutr.it.itufli the itil.* ol' heir 'ilnux- tiiierntay l>e employed by lumctiou ot tli*: routniMi"ilei sCTrti.i: : iti ] niticwilfully Milfcrit tosju at tumult burglary' hue uwnaroIauav lpuli-n
: iroj.i : robbery, napeiu.uiuslaugltter! with or vti'hout alteration, and thereby tu injure corporation, who makeCil.c entry in the ttn>!w [ ).ropt-nlv un baird i--piiiiglhe unrtou. they.'.. be eui :.iyeil iuiii"sl J. or by tinier of the a.th3aau.gtia.; *><. I lame.:- hall I T 1,. i it willioui i ordi'ury canand! : j malititi lit of whihhIt in uf ueh
t !M-I *.. All CiWT'.Turi'. eji or auy felony, t punishment< and di fraud any person, shall be puni-hcj by imprisonment thcn-ol' with intent to defraud and any nt-r-une or any -urtr ship. "Vrisrt. rpn>pertv. cw
em-

> I ir prii ate etuolunieu:, fir wblrh <:..Hnot 1 u lo-**. .iii.I ai.uhbiTe un employercontractor>n the 'u-eniiHeH or T!<-.uiidi. J< such u'.iimal.bile: M) at lirg&uaiiil not coiilnied kill i ---mil t i- not hereinbet'oic ;prescribed, -lullbepun-I in the Stale penitentiary l->r life or.iny n hose duty it is to make: in such booku record or ;; of any purl thereofImll bt puni-lied bv h prtn..
t.flhcir nfllce. phail!
,' Mill Li the dillit- They l ) Bttl>
P'ft .tiJut t..tt. to military nrre- 1. s.U "ti i jc u irom-
ofUee hj !their -upcrior wfa:: trial, and or.li-r of me commanding oltlccr. uiiKliiled only by < which tle circiim-t'Uicei may ]H.miit to l t-'u-t-t-ltiii-g ten viurs, or by title not exceeding one 'J4. WbiH-ver, having been employed to cuucf Uin: ; ccrUUctttcs thereof or of the amount | of year
'' .r. ? uniK-jehmciit tb rule ami riiiition! of [lie prirtin. and by the term .. old 1 such anip.iul l, ruch itt tier shall! 1 i-e iKemed j jKbiity lli.iu-Miul dollars: and iiui,ri-uittitjvtit in the county I 1
**!!i COliv. ,,. jy IQC Lesrislatur'. iu tliu name manner: ? : print, or having autInted l io printing, any ouch of stock Usucd by such corporation, who oroiu to Sec. 7i Whoever tide. e.np.; .. or tits out. i'm--
'""m ifarrest i-u-K-ui-lou of any contrail niaile w ith the coniiniTioinrr.r. of nian-kiuilitcr in I the third dtgrte.i.c. j jiiil! not cxceediini one j car.Sw. printed piece of or blank been in- make true record or thereof with intent to
ultcer.s! of tiir-taLe, and in case ; ( paper or having a entry list in tailing, equipping, anil littini out, a ship or
:nipi ilimeiit.'liiiiliilitT, or death itt ii lajinnuindmjj oftir. 2<. All money- th.it may hte.n'hue tn the tit<: $ IT. Any perron navi atinx any boat or ve--tl 47. If the life oi'any per-titi l lautag u passenger trusted with the care or custody thereat, retains defraud, shall be punished by Imprisonment iu the i vcs-el, with intcut that the *ime i-luilt l he
m.innfuctnred nithin I :
Iu the rain an tinpeui wUtnllv
(: the u.t tithcer In rank; of the |-o-t and t>rit>u <(Lie U-utiary.orby runny Die laborof the )iri.iiiucr. in any uay peri i for nain I who "jml|I vvilltiKy: or iiestlucntly receive o is lost by rea-on of the negligence or i-arele-s- the game in possession without the knowledge State penitentiary not e'ieeedingteuyears. or by fine j (-.ist away burnt, eunk. or otherl-ie destroved
C''pted-liall iii'uiiic the cnininaud. In all rtrHKi't I many i-lnrt-r-: orieh: a .iiii.iitity ofolhcr ladiii l !;, neiol the proprietor or proprietors uf uny steam and consent 1 tor thousand
i.t1rg.un formed cither wilhin or u ilhout the p 1-on Inrlnrurtand j I ot the corporation or person not more than ten dollarStc. *. injure and ilfframl an owner IT hi-.urer .r such ship-
-. until otherwise ordered "iy' I lie adjutant t'eurnl.1'iaON the 5tr.w.d.nrilig[ ; troni contract fur the lalx.rof priv- that by Kiemfueh i boat: i.r t u-act shall -ink: I Ioroverjrt boattaje couch, or ot common carrier.- passengi whom the same wan printed, with the intent either !-*. On the trial of any person for an olfeuceuud or vw-tcl. or uf any property Imlen on ) >ard the

LI UI l> *> I) ''T- 1"" 'd-f- oiierf.hall br recrivtMl by the comiiiandir j otlicer, receipi j and tiier-by any huiii-n Injins; shall bedrouncd : r.or, I by the inititncssorgnisincrligciicrortiirt1HI *- to utter or to pass it, or to cause or allow it to bit < r the three precedin? iiinent in the
.1 flit by tin: tinarterma-ter, and p.nd .it ir. a- may or ottn rwikiilefi'lia1 I I I !be defined iruilty i iorniAiitlati -- oi'their I servants or ageut.1, Mich proprietor uttered or passed u* true, cither with or without corporation to which such person hai iirces. or the 1 Mato i enitearary not exceeding
-s. h$. \\li--neTerliu-inljuijni general i-lntil f.i -irJer.'tiure iH-r.i-.ed: the Hiljutanl-jenfal. to [Trt-ti-urer of j hter in Ih.'thlr.l: twenty year or
be
liv rtier'liahl
ili.vrer. or proprietors and eoniuion ( .l scuiltyof alteration defraud t.hall bit admissible iu
of evidence.SEC. .
addition and
or thereby t.> injure or riiht accc-, line not five
shull U.' .-nli-'ltil uudi-r Iii" tructiiiuit. the otlivrstifibi : : by or -
who Hhall the the credit uf the inafira.unuxtcnt
I tlieSt-ilf. jilnci Mine to I SKC.: I 1\ I If t lie >tain other deme.inor ami line not exceeding
: ii-r-nnliavinic i iehunre by
I i-flj| oruny ( u i jutui-lied shall be \Vlitcver
punished by imprisonment DiLtcly personates or rcprescnL- Iil
; prlmiu iiird. a roiupanv lint to < M.--.I funyntn. I'ei.iientiary Tund", and the rommandin oolrer then-of ally person the county jail not txeeedin" one year.
v.-hleh fhtll compose the |KN-I and liar prison ztlnru, ;i i-hall make a qujr.-rly report in the ailjntam-general of jll) t : "! at mv_ i-tetttiiboiit tood lor tiic eonvcvaiice_ of live thousand dollars uor h-ss ihnn live hundreddollar in the State jK-nltentmry not exceeding ten another, and in such assumed character receive* alas' Set. T.i If the owuer of a ship or ve-isrt, rofprujicrty
j
and punt ftiM-tl.l.-lili' rlmll be umde for a tcrni ol three i Mich moneyreceived and paid over. j jM.c. I parse".jer- if the i npn.-er other urui having. I -;. years. i property intended to be delivered to the purty so fculeu or prt'tcmletl tt> be laden on board

uuilouIi, r dis.-huited $.y tIflr.I..tI t.I iL;. ..Cb. sa. The rwninaiKlin: ? oUicer of the pt niti-iitiiir> S ire.jmivii i- charge uf the Imiler of 1 Midi boat, or oi' any other i iletI H. Whivvcr. having man iginienl: or cnntnilof I Sn<:. 25. Whoever by a lre-p.iss takes and car IKTsoua'ted, with intent to convert the same t-> blown the same, or if any other pcnon tunecnu-il in th -

i-hj order of the it Ittt-o.t, or oilier public coiiveyane ries away any I Ihing which i.s jtarcel oi the reality or ue, shall IKdeemel to have evuiniilteii I I.ireeny ladiiisr or lilting! ; olti of a ship or ye--i,!. inaki-, out

.nanl. "hall he uiiiftiraicil imnieCialely after heir niu-ler '' iary hv :11.:.- court of the St.-u mid hv any court of the j iin'.u-a I ire "r urti-r- iieiriert, ivr fur I tie )ilIrj,tol. ifevcclliiiij 1 <-, ti-e'l fur the -.tin tii'un uarri.ig.u.f per-ons, isguiitv annexed thereto, I lit: property; of another of same ami punished accordingly.KC. or exhibits, oreauses to le i-.ut.le out or thittItt-cj.)
itit" >rvice. anti etjuipp.-1 as uttl.erraiid thereiiHinihali I riiit.ilSiitie m-itin! the Mate .of Florida and to koch any oilier boat in speed, ereat**, orallu'v to I Ibi 1 of gross c.irelc-Miess or neglect in, t-r in relation value, iigaiiiri his will I, shall be entity ot a i.iUilc- (-. 3(1.( Whoever designedly, by a fal-e prcteneo. or frauilntcnt invoirv bill of ufalte
l law nnd tiill of
uUtiou8 K Btihicci tu of iiiuiMr the prison) and lo punishment discipline, alit fur!nil l the | created such un undue tUantity|: ot sU-.mi : 1 enienrt i>f the tit, and tbi : utiiuItIi<1hIZ i.rticrrhall) i ii any yo or property -
.li..tieuuIeanoN arid offeitee. kitoa U tO [tiiej RuLtiiiuiie..uiernlnz i (4flil.. to the ;adli' jnt- envral tiir tti5K-iiutt-s| iuciirrvd by bur-t of brink the boiler or other njipamuii j in n latch i or other public conveyance, while In'ingso I double tint value ot the prnperty Liken, an.I by imjirionmetit obtains from another IKT-OU any property, or UMleii, nr prctendea to he laden, \m h.ar.lsurli

liii Army ot tbe t'lnied States, In the mtiinerpvrrihetl tUi Mate for the'l I .-phu<>nd -npport of mirb triouIrI >, it shall be generated, or any aiiiKir tii1or machinery< ]' i-e.l tot the common carriage of per-on.-, thereby in the county j.ilt not exceeding! one obtains with such Intent, the siininture of any person ably or ve bylaw, or hy the or j-r of tin- itiijntout iren.. nil.riiey !. I n-nteuci-dby the nited State"1 court and KUCI cxpeiiMcj ; conniflcd therewith, by nbieli b-rtlini; or I breakitis (*uit.iig seri'ii- injury to any pi rson, shall be ptmi.h. )-i ur. to a written instrumeut the tIne itiaLiug fraud an insurer of such sUip. TV--nJ. or
pmjierty.
ilinllliiuhj.it t'ilUciro2HrniniiuKiids; ,,ftfielroOIvr j Kball be ebarjed o crovrrnmrlitof the Vntied Mate-. : uny person t-l.u\l\! be" killed, every such! <-at iitatn|' d I by line not exceeding live I Ii.uti.a nit doIliirSKI' ->. SKIi::i>. Any p"-->>jii nmv iK-eome flit accessory toKiieh i whereof would 1 be punishable ja 6nieryhall be or of any part thereof! htr SMI IMS punished hy LwI -
h.-revvr liicymiy IK-dunug liie t-rm. uf their ,-nlilment. All f-'hall delivered to the im-i or other : !I ;> : d-cmc'l guilty ofin.iiiliiii Vj. I if I driver of a e.iiich or othervchiilc '
>Er. ::10. pi -ltN' iiufianditijofilcrr cn r. p'tvunhull c :i -tuue I trespass belore urafl'ertbe t.ict or a receiver puni-thed by iuipriHOtuiiciit in lie State penitentiary pri--oiitnea: in [list State pvuittntlary not ererodin

: set. I Tlnte ball I b iippo'utetl In Hie iuuiiuiiiliu reived by him ev -ntIn'I -tierif. I'nitud s-iates luarnbal.! f-r.i. r.i. If any ]iiiysici.iii! v.liile in n ctittuI. i.i- when :i (t.--uler i- within or IIJHIII such coacli or I property were ptrsonal, jujnish--il : live hundred dollar* and imprisonment in the.county ilollu.-s or ii
idic.* ilu- guard, out of lu.: men ctil-ui: |. the nx<->>Mry I *'r ot'.irr'ottirer lit: :ij Mi.-h pci-ohier Iii charge, i-hiutt: altleliter -.* I imprt'imitient the JaiL not txceedini
ii tithe:of noinuimiK.i.Tinil uttl.crti Ii.,, Kvii'itruiilith" a ttlhifli tFl.h.t iii
invnsail lie. thorniu'ii! tl.-illeii .tti.-l Ji-tijiIim-J; inf | } ol 'tbt'l ci'"t: ctinitniiiiiitnh; jirl-oim or wilj .*-j-lininlster) poi-uu, ilriiy or t medicine, orduuny i iutJi'r able jicr-ion .to tike the tIiir.iaittI giiiil-mceof 1 them, "?. The biimc courts and justices shall have [ this , tnt.: uithth <, "oldicr mid nian1iu.i IN lhl l rl-m. and j act to another jicr-on which -hail I jirodticc or without listening them in :i s.it'c and I prudent I 1 jurisdiction t>t ollenciuiuler [lie two preceding j city by metms uf* fake pretence relating to thu' pun- ship iv vcssti. uiakes. or C4ietu lw Dutdor

iveri-n-n* of pri.-on labor, incluiliiii ihe tin '. r|.re-ctil :d WISK.. ::!. ;' .- I-piirpo-eofBl! judiriil |in --edin.ihu I tile debti! ff Mich iilliei'! heie.i!! I bv ((' ciiied ifuillyof mimner. In coiisctjiii'iiee vi hereof any person slull l It-c scctioiiB as would have jurisdiction if tIle prjju-rty chx-er's meiin.-* or ability tea jay, when hv the Urmof swears to arrv false allMiivii 'or protest, or If an

'..\ th.- I'uiteU t.tLtelttiy ICe ylnlion. li-i llu-oini| i.iyIrlH iH-nitriiti ir> uud jirecliu-tn tlat-r. ot i-ball) be dertiird to be maii-iau lttcr in [lit tiiird di-_ ree.Mi injured, be m.iy be piuiiehed by imprisonment in the I I} taken were |>crsoiia! pn.>perty.I the ;Mrcliaiipayment for the sume I-, not to IK- owner or otbcr pe.rst.ii concerned in ncfi ship.. 'it

'!htt: '"HI.- its the lb infjirtry> y may nrra bo directed: the sen-lev topei-lorm, tuil in The-iJCli p.iy other tif williin .iiid purl tif Hirconmy ofiMtcb in uhicliitituatirl.! .fUaliI midi : <'. U1)). The involuntary klllin. of another b% any comity jail I 'K't exeeedin two no intIt-. or by line not I I Sno. "' *. VViioevcr uitiioui th>; co'iu. II or liefore the delivery uf the pn*;,ertypunKasct vessel, or in the x""tIor propi-rtj laden oa botrd l lt
i tl.eroijiti.and inasriMiwIe* county lIt Cteliit 'I ci"iii; or by any m.uiineither u cruel nor uii.i-nii I, 1 i ye-i-Cflillg III! v ilollar I nnd with a f--loniou intent. bi.-o.-t !. tmU"tieli prcttmcr is tiiatJe in vvritln" the
; same
he ei,1i., '.- ill. d.ilUiv ;> niohtll fur rtinmnt.ivril\<>
for serseasits. except Lir.qit).- '-.uI. -tiul ibirlevnJolur *' :ii All ;Jirotxx tu in- -er\ i v.iliiin
a inimtli lor first fer 'eittit. anti quaru-ov. raiioi.'ul .*-. )! t.f tin- pi-iiiieuinry) i-ball directe-l to rind -oned upon, : I be deeme! nian-.lau. htrr in tiie foiii'l'u tltgrtS -&-. V'JVINsT I'lnt'EUTV.StcTtox I I lieuctmcd guilty of n miitlisuit-inor, auj paniaiu-.l or counterfeit, or cause* or pri cures to be" forced -hip or vessel, or oi any getaJ. or propertv laden vo

ejuitiiie. mill etuipmecti-| : but no uituutKliou sli.sllWaiitwcd I the ciiiiiinaiiilin-/<-r thereof I r.c. -M. Every (itlier kiilni i.f a human bcinsr, by I i accordingly.Sec. i or counterfeited, nix'n till -o
t; 3. The fur i oict-r liher. of the aud IMIU. uJ solilier' i Approved Jyly f. I iK | the act, procurement, or &culpable hii-ii ii i.reult'tf: anj : \Vlotiver wilfully and m.ilicioiiilybum I '*J. The officer a Ito arrests aj-eivou cbargeil ch.iidl-, the private labeU, stamps, ortradu mark in the State |>eiiilentuiry not execeUmir ten
(
"1 the *>nani. shnll< i'ji tile piol uniform pi pri-rhtd by I j' other wlicrt -ueh killing i- not jiirtiliiihle o": i-xcu.-- t lie duelling 1 hou-c, or any building adjoining I as principal or accessory lit any robocry! t rl.ipvny, of any mechanic or mmulacturer. knowing tUo years, or by fine not exceeding lice Uiou-jml tlulbtrs.

till l e ulatiolis pn'er'linthe Army of the I nile $ ate,, An Ail: to ir''. i hi.- fur the I'uni.-ijnu-ut of Crlmi, able, or is not declared in till? chapter murder, orI Fiich dwelling hou-e, o-\\ilniliy and maliciously! shall secure thj property alleged( to bit ctolon, annex same li> bu farmed or counierfeitcd without ducloa- ir irapivounicnt ia Uio jail not exceeding one year. -

iiir t the same jrratlc ol oiliccru mid Sir the MldVrii of the and I'nx ,i.-ililtt:r in Ctiniiiiiil, ('a<-(-. I manslaughter! of tome other dcirrce. shall be det'incd acts lire tuny building, by the li'trning whtretiff I a schedule thereof his rvturii. and be answer big tin fact to ihe purchaser, shall be pnnL-bcil by < c7 Whoever wilfully tad utiiliciou! sills,

iLtuiti3 arm of the scrvUv.DIICIIIJM Tin if thf .V.j/i Flat-Mil, rqireatntol iif'to I I maii-iauvrhter in the lounli d' rciSEC. :. liCk dwelling! li.ni-e is bttt Itt, shall I be j
( J\1&i.l ertZ.1 uj fMnri | r 2. l'eri.-onvieterof I ,, utter in the 1 iiuprisunniciit; t in the State jieniterti.irj lot life, or fender, the stolen property t-haiIberistoreJ to lii- months, or by line nut cxceetliny; hilly dollar.Sec. .-,. laeitste uf another person <>r wilfully anal nuilicioo
: OP inuONEiCc. :-. ?ufc j< .L.-.etiMy, : j lirst M-cond, or third tle i r.-c-, f-hall be tiuiaklued ia : for aich time as the court nmy tllri-.-t. owner, under the order of the court.SEC. .-e 11 any person sliiill Iraudiiletitly alter or i, 1 adiainutcn jx>L-on to any such livasL'. or expose*

I t-r.u: 1El 1. ; the Ktatc iH'iiitcnliarv i- f ullitit s : rerunisconviftedi : j :SEI' -. Whoever nit riiuy an.I nnilicioiisly burns I SO. Whoever makes or mends, or beginto ciianirf the murk or brand ul any animal, ur shall any poiaonoiuaub-UMcev with intent that the stenO
be
i-lmll
''ununaudiu. & All otttccTttf neoeriurT the inexii pi-i.iu-ntiary, avid uud purit! puninhmmtfi 'iy li e- J i uf iuiat-launihed -

ni may le needful .lmll be adopted, lu maintain -ir Tit, iii-iinit *>r rcit3t( NSu > Ica than! seven yciir?.. I if I c'ltivieU'd uf maiinUHiirlitcrj : : 1 huusc, town house, ei .loge, neiideiuy. jjil or other I any engine, machiiie, tool, "or implement adapted with intent to claim the same, or to prevent liienti- ; by imprut-nmcut ia the State penitentiary not

enforrt"nuedieuci and tinRceund decree, for t-mx not more than seven I buil.liiig erected lor i public use, or a bunking house, lii-.ilioii the true owner or owuei* tbervof the 1 live or fine
'irdcr. : tli-clpbne. .upireln; urroctii.u I .,i; prcveiii e.etilet; $. uuil c
labor : but noeniel or iiihumau puni-hment shall e in- gttlt; in <>]r 1'y lulinUlin tlio truth i.f tcr in Ibe third decree, lot a term uul more than four (being with the property therein contained, of the | depository, in order to steal therefrom money or impri-onmcut: in the Stale penitentiary not exceeding ; cccdingpuevear.SEC. .

lathe dieted tiHin mlud| any prinulH-r.tif the and no pniiflimeiil INMriatlted.inJDri.ill-1. tic! fliargi: :uin-t li'iti: by lu< i jilca or dt-in urrer. <>rbj )ear< and cot leas th.n; two yearSKC. -. i-valui ot one thuiiiaiid dollars ), or a barn: stable, oilier property, or to commit any other crime, live ycar*. I *\'fboever' wilfully rommit-t u trvpuss, ty

i sUall in-or l'ri-iier-IxiJy compelled pri"oicrfliall to lalM.r( without the \cr.iiel of. yiracrcpteil nnd recurJed by the !. Kvcry i pcivon cuuvicUal uf iittguIauuijiter shop! or office, within the curtilage a dwelling I! knowing the ouino to be adapted and designed lor .sc.. 5>- Whoever vends any ijuoil.s wares, or cutting down or destroying any timber or wood,

food. court. iu the fourth decree, shall be punished. by iniprUoiiincut -, bouse, or any other building, by the burning the purpose aloresaid with intent to use or employ, merchandise, liavine: ; thereon a forced or counter- ; itandiiu or crowir.i on this land of another, or by
in the. Malt: piiiiluliary for t'o by- vvlicieol'any t'liiUiag mentioned ;M this section U allow lie be used for such feitci label, or rattle mark of uiechunic or I j carryiu kind of timber or wood nil
Bic. 7. 1'ri-oueri. r.-i.t>-nco.1 to the punishment of hard .*Sit. L. No |l-.i-r-iii; 'lull; i be lul.l U> uncr till abivoiid year.ur I I i r same to or employed, dtamp any away any ,
labor cball be omsUiiitlj eiiijiioyed f.ir the neiieflt of the I iu licttufiit. inroniiiitiuu, or complaint, fur an liupi'isonmcnt in a county sail not t-te&-iIluii.< one burnt in thu nighttime, filial! t be ptiuUhed by impriiionmciit purpose, s-hali be punished by imprisonment iu (lie! manufacturer: knowing (Itt same to- be forced or I dow n or lyin; on such land, or by digging up or ear-

M4UImt u.. piisoner chab IN- -oiiiiH'llett t
.luui tell htmrtt .1 day. and all prisouers. except much aut I Ina\ In.IcuuVd( liy him in bar of nyi>tib.eque.iit ur by I Imth such line and iinjirioiiiiicnl- fcuch time IH the court may direct. line not cxo-cding live thousand dollars. purchaser, shall be punished by imprisonment in mould ftoni ouch land, vr any root*, fruit, or

nay lie on the disahled lint, or in muiury couCceuieiit. (. prtM-crution for Hie i-uuie oflt-nri, notwitliftaii.lin MC.: i<. ( 'II.tt-er. bein"; a resident or inhabitiiiit Sec. '>. Whoevr wlllnlly nnd maliciously burns SEC. 31. Whoever embezzles, or fraudulently converts the county jail not exceeding itix inuiith?, or by fine plant, there lwtng, or by cutting down or earnrlnp
hall labor lean than '
tc. 1<. The not CDmniaiidlnj einht offlcer hourut aOay.rball vvlietievcr beuay any defect iu the form or Mili-tancr uf the of tiii.-Stale, bv previous ni>poh>tMieiit or enirumTiienl -- in the day time tiny building mentioned In the pre to his own use, or secretes with intent to not exceeding tiltj dollars. away any sed'jc, jcrass., hay. or any kind of tom.nttltduitit .

deem II cl>M>IuU'ly iiceeMwry; tu the pmmullon of I intlicttiifiit, iiifonn li
cuod(irdrr and tIiCIittiuie.| online tu *olitary imprlsuu- i ti-u, i the jurisdiction of the Slate, mnl in to Hoiii!*; iull.ctiI in the tight time, v.uuld bu imprisonment in the on'y, goods, or property delivered to him, monte, so-ealled. or any oilier sa.iie. device, sleight I I carryiii; away from any wharf or landing place any

meat arh prisiait-m a* are <*ht>liu U' bid refractory and 3. Jf n |itTiioii dix-liarged hy tie! roiiri I si morli! uoiind UIMIII hilly JMT.-OII, whereof he iiflerHRrdsdtci State penitentiary for life, shall be punished by imprisonment ueh allaY be tin; subject of larceny, or any [>art ot band, preteiisioim to fortune telling, trick, or goods whatever, in which he ho.* no interest or

ai'Ji prisuner rbM be rod wfih bread and water only un exception; to tinfinn or bubi-latice of tin wilhln this State, hhull bu deemed guilty in'the State penitentiary not exceeding thereof, hhall be deemed guilty nl$ larceny, and other me.ins whatever, by the use ot cards, or other property, without the license of the owner llK-rtof,

daring the time of such conflnejnent.Cix. upon indictment, information, complaint, he unity i Ifurraipietl muriler in th-J flout decree within this State, and ten yean. punished accordingly. iiuplemcnt or instruments, fiauilulently obtains SUHII be punished by iniprisooairnt iu the county

U. Nu ctimmonicaiion or lulercvarM.- ll bualI'lnetl a aiu umii| a ne\v indictment, iulbriinili.iii, i may be indicted, tried, stud convicted in the county SKO. 4. Whoever wilfully and maliciously burns SKC. ;3i It any clerk or other person employed irom another person property of any description, Jail not e xcecdmtc" sixty day, or t by Hue not excccrt-
between the without the of
-
title "t theIr..Uteea.prlfwuers nor between prisoner consent aid a somo or coiii'd.iiit, mid tried and convicted lot the MIIIIC i whc-ru the death impliens.M'.C' a banking house, warehouse, ctore, manufactory, in the treasury of this State commiU any Iruua or shall be punished sa in ca% uf larceny of property tag fifty dolLm. -
any I
wttt viLhuBlllis pout or prison, without such cj>ui>cnt per-, otiem-f. n.tv.itlu-ututitiug Mieli former chi.luureL.. ii. Whoever, beimruu inhabiUiut or reiJetitl mill barn i-tablc, bbop, ollicc, out hou e, or other embezzlement therein, he shall be punished by line of like value. aac 7?. Whoever wilfully and malicH>u-ly. or
andlhi-y ubnll be couflnudin sepratecells iu the tight l of this State, by I previous iipiioiuluicnt or t-litte- building whatsoever, of another, other tl>un is not exceeding two thousand dollaror by imprUin SEC. 55. Whoever convicted of any ip-os Ir.iuJ wantonly unj without cause, cuts down or destroys.

time. CHAHTKH 1)). meiit made: within tlic Mime, becomes the second of mentioned in ucction 'Jd! or a bridge lock,
**EC. in Ali.lhe prisoner* conflno.1 lu the penitentiary | i either party in such duel, and is present as a second flume, or u sloop or vessel of another, shall but pun- years as the court shall order.i in the State penitentiary not exceeding I fruit or other tree not bits owii. staudiiv; orI ruwtni

lull wear a parti-colored uniform of rod and blue shoddy j 01 OI'Fr.MiIINT. THE. .ou-IltFua: : Mi i if TllhT4TK. I when ouch morul wound is iullicted. whereof death ished by imprisonment in the State penitentiary not SEC. Si. It a town, city, or county officer, tuiI ten vean>, or in the comity jail not exeevdiny one I for uthjdi:. onumenU or'other useful puruete.
or Catuiel, and nu other clothing except under-cluth.nt | ensue within this State, hhall In: deemed lo be un exceeding ten years. bczzlca, or tniuJtilently converts to hU own use, urI year; or by tine exceeding tour hundred dollar ; inalieiotuly end wantonly breaks any glea's ha a

hall* he worn by the prisoners officer during t-uall their confinement-fur the !i SI;<;TIOX 1. '1 rcJMin tuiui-t ll.o Mite hluill i-oiinUl acces-ory be.aruthu- liu-t to the crime of murder in S-EC. 5. Whoever wilfully and-riiliciously burns, I I trnudulently takes and secretes, with intent go to SEC. 5t>. Whoever, knowing that his land U attached building not his own, moJieitia-Jy bnukdown..

jwpcr xxr. 11.observance The coratnundir


  lriion. and fur sui h Instruction a* the pnumerutI| may lie t'i the uneinie.thiTcof,
  di-tinm to receive ; but uo lime lo exceed one working fort. j SEC. 'J>. Any jieritm indicted under either of the fence, bars, or gate, or a stack of grain, hay, or |I deemed guilty of larceny, and bo punished by lin- to thu person to whom ho sells and con down i.c openany t ttc. huts. >r fence, and lenwut-

  Jay uf the week lexcef t evening) rhull bv devoted touch :>p.c. 'i WisKuMT cuiiiniit.-i trciinon j aiimt tliia two iireetdu1i/tiet11i11S. may plead a former f.invie- other vegetable product, or any vegetable product j prlsonment iu the Stain penitentiary not exceeding vcys it, simll be punished by ImprUonrcent in Inc tile isiiiic dos it or open Of Jicioit-ly tail Injurvotuly

  purpos* state sliull lie ;>lltiT-lieJ by iiiipriaoniueiit Itl the -tu ti lion or ac<[uitUil of the -ame oiieiicc in any other severed trout the soil and not blacked, orany itainling j ten years or by IMIC not exceeiling o le thousand state penitentiary not exceeding three jear. or in seven 'roru that freehold of aiioiaer *airot'.ucti -

  Me. 1*. The ntwiuiMoncn of Public! fnftritfUait |liiiS jiciiitentUiry !ISil ut baird lu'or.lii I btatc. or county, uud Mich i>!ea, It' admitted orcslab.ished I r-ea. grain, grass, or other ataritlisig product of : dollars. tbe county Jail uot exeecdinr; one year. tiica-of i.r of an; thing altachcU thereto. aliaU.

  Ututiou] uludl adopt Uieadmlasitmof such revnilaliuu bfHikii a*and they may dtvaivroner ;< :\VJnwver, baviu )kni>wle.tgu- t'lCcommU- I shall lie a lrr to ail furtiier or other Jirocccdint's (tie soil, or the boil Itself ul i anot'icr, shall be jutnished j SEC. U4. If an otllc-cr, agent, clerk, or servant ot Sec 57. Whoever with a frutitiulcut intent to he panlsbed by laaIwl.ozwtu-ilt In the jail not cxcrctlur -

  i {'tibia,tao j iverniui'priMon for the nute of tlie prlitoneiii, but Deufpapen.ou regn- t-idii oftrcaMHi, euucculit the Kline, uiitl UIIL-K not uMMIII e..in him i'.r the same; oilV-uct* withIn by imprisonment in the Mate penitentiary I uny incorporated company, or it'a clerk, agent or place lilurtgiiged pursoii.il proj(erty bcyoad tiie con- ; onuyear or by flnu talL etc Pitting tans-- hundred

  ut 3 Utiimifhall he adonltxt which ball prevrut the llHruUuc- us allay !t. 'ti-clOi-e, and make Known Kucb treafum I this BtiW.Six' 4 not t-'jicceiiing live .t ears, or by file nut exceeding i servant ot any private person or copartnership, trot of tbe murtsii<'->o removes ur concc.i"s, Oral.!bs, or doiLtrs. IiiEe. i ij

  I lion uf the IIurScrlpttire! au
  ib'-ir Iroe Lie mid dUuriUiUoa ain<,rg; all the prisoner tu|>renie court, or u judce ol'tlie circuit court, hlmll I weapon, altliou h no homicMi eimut t, or eiiallcn ij -, county jail: lint exceeding one year.br.o. j ile uf 6ixie-ii year.-) embeule or Iruudulently coilverts mortgagor cafituicli p-uperty whoatas-eul, to sitia .i- I j o > urulurti.! nursery, or uaAiiyi, anti Uke* awn.;.

  i her IS. Nu nemta other than the (ni\irn., of the 1,1- iuljud' rd itjlly t'f the u'fi-ilcc of( r:1iut5.rialout of j iinoldcr ti I> light uch duil I, or bciiui or ill livers a
  MaU-. the UcuttrBaiit (Oovemor n ciul>er tiui'ino'-. t.f Ihe Calriuel30i the tnt-' \effdiiiiC one j wr iteii or vert-al message purjiortn;,; or intciuletlto I a nurriet! woman a lat, conimis! cither in t'n-' offence tent so I to il.,, vviliiiiiit i i eoride.nt oi" etuployer or nut exceedius doui.iu the. v. lue of the! profit} ti. Itkea and earn-* away nuy irtul of An tvrpunidiic.l

  IeuiiteaUrjdull) of Uie Legti'lainre bo,allowed or ;ier*>on Jn baving lde the |wt orT prlmi.at I tlioux'iiJd'illnr.. or liy intpris'tnuiuenl) ; > the State | \litueh! ciiaileiijie, ulthoii h uo duol ensues, Miul! belt I IlieteiiiiU--eribcd. ibuUiiii the piopuriy liurnlor j master, any proiiiy] ot aiotu r v. :iiic.i lists nri..* to by Imprinonoient in I TIt e.unity juil t t-t c-xe.eititt. : t- Lila COuclit Lit??a4etI

  | within Die rrotni!!'*. without -IKicial permit ..I l IlioTbe t 1
  Wljntanl-Eencral, or oflli't comiuanuam ltter olil-) ; : E 4. So; jvr.-oli rkx'.i !lt.> citu\U'.cu ul treutouj exceeding twe-tity Juirs, (it i by IIuu not exceeding band.S2O.. j audi cuipluyiunit; lu- shall bt iK-emed guilty of lari SEC. -IH. Ifu mortijajirot: p rsoiiat property sell-* I or by iiii|>rii>u<.ttii .:U >.ni i' se.lo-Z iri.-- m >nth.+ !r.
  c-r thnil keen a ructirdol .be haunt und rceWencp <..1S j but i,; tile tustiiuouy uf tvu Itiwiul witutyriis to the ten thousand dollariu l--.uii! In: mcapablu ol'liuivl- <. XVli.K'Ver burns a b'l.lJing u.-uny g-)ojwares -,, i C( HY. ntul pnniihe.d nfeordin ..y.I thereof niliiouttlie the county jail.
  part
  S all visiting api of the authority by which -uuit'ovrrt ilctf'Strttituu.ibtreftfhutbtanub in"Sid! i .l heaiLiI l oiiU-.l! to i ox-c of mere laujise, or other ch.itteLtyhcau are at or t-ouit'r'yt5lbltht.ltte-Ot any I c-cabisntte kI
  peritone to ihi oruf bciii-j1 < or :tIii| |> tiny ] > I tea LiIt :ti! oliliT tfn incorporated bank, orj w rit ttni eou-eut uf tliu luur&zagcw, anti witboti \Vlsac-ycr .iittu.Uy a IiCP
  ttt ) InnA I iinH--* i.c t-ouiit-tirut itO biuuu hi opL'n court.MRC. honor, jiroat, or trust, under coiisUtntloii or tilt I lum; insured iigniiist los or tUmu!>e by lire, j any )person ia cuipl.iymcnt of sticii bank, frainl- itiS.u-e.i.f ific to whom tit ** Us! car euiaVe1 itTtluit. I ciateroag Upisa th'araktn.. utiiiurtf.0f otbtrpensaferfon
  M14! Tin- orninwodlii; 'iClfrluill kvpi i 5. Jl I two ur more uiu sbull cuni'tiiiu lyCoirr at clcutiau j with intent to injure I tlio liiiiin.-d, iviuitlicr Uv-U person tb*
  per< i hkttf of tnls bUtto. ana niiall not vote uny I tileiiily converts to lii-i own use, or fraiulnlimltflkw -ataots pi otett laid st-f atwtuer. itilut4 9f
  t !ti'-i! .h.ill -nit.utln the luuo -, *&, i'' utten5.iut; < tu usurp [tie r/\tr/iiuciit of tai i v'taUor l lewd, crime nfwfcich rwiivirl- oi twenty > ir* person and secret.witli intent e<> to do, any ediru luudnil uoU i hit.. somitt tiii UICVU& to CH44 tlit*, V -
  h com not
  '4 inrUi <:re itLt : esc ; une rtf, au< by
  inuti '4 the -HUIC. or !Snlcrtitn1 l.wililv In liicaiit.jiri *. t. Whoever accepts suoii chilleng, ori shall be puni-tied by i impilsoniiiuiit in I tif Statepeiiitfiitiurv bill ,, for I i, tlio gain hay, frest.
  e.tiat; oftherocel.ttitM| >'! |.rl M>er. 1erm lnt5.ro..utmiittdt huh, monev, note, rtutb.qaectuity. money prisonwcirf IQ the c. tnyjaalt> not exceeding owVAt. or > rwv gra
  ofeipInluon "f .crv |friwn-r rt-iiiri--e I :ti 1mpr. -.ration -ii! I the Kl"TfciU'"t, or uny tip..rtiiieiit i lltOtiit4t.<> ri.r.-ii i delhi rs coy tsuca iitilieigu or not exctvilim; twenty ywiri.6ci' I belonging to und iu poisrswou of such ua'ik', or >o- i or ttt + abie thin-u !gtsYtft 9t Qh1i saw. 1*

  .tnuitlD liujpeniieullai'' t0 ttivd Ilirr. u-.iiU bu I tUi-ivtif.: tuc i-er/toaho ulfuidinji.j'i; I !ft. ;' iit.pt.i.d tiS j lu1a.utge: tiletlj.-t u uuil cii>ucsurn-l, mid vvLoeveri \Vhfrcvcr.vvitbln twriuy-fonr b.oirpri r loning to ttnyiperson too deposited therein, he $ M. If hirer ...- Ujce.nt pvrnou.il t5hL< by iuajwlsuennept it %Iic jaL mi.,
  .1. ;i.Leout a correct rK|>uVl of die eiiii4-iitiury liti- 4 i pix-Bliutfci. Uie. U.llUiU t
  lt> the ..iijut3at'u'uWral.and lie'dial tall ftecurcly hv tile n hot evcccjiii1: ten ytsun- n-'r iu.--. itun t.-. v I 10- un :.td, &v'4ouU, or aUfiCOU, or udvioOn etic.ouru'ces nil ii ni.tlici'iusly etius or removes Ittly hell ropuin I I or not, be deemetl guilty; of larceny in xaitl bunk.i seilit out (or Lie written consent the im-j of, or tlm(iny owner part or lU Itswnr.nof vrtt.-am! j iuul U' nay oi ofltec ttcLhuut" i f* 1;
  and record in Ida oltloe Ml oumuiutue- may Stc. C. Jf two i ml be puni-hcd hy imprisonment pcu- cigiaty :i
  he c tOt- a .
  and keep or 0300 uu kept a. wtttiou! tutut-ttting tuu t>> whom tlki'.aimt it
  calve wiut MUHMIM per.wa
  r ctacc ontt> lthecxiicn! perf the conftjcnicntani! levy war u uiuot; any j-art ot ilif )p- tide of this H-tc, iiiri..oniicit] iu the couuty JuSt n-Jt c.\cei'ding injuio.1, or tic-troys any (ungi'ie or lio.sc or appit-; I t itcntuiry not exeeutling ten jetnor: by lino not ex- SOuL or co'.ivrjrd, that it l Ls oil lui'eit ur' leastxi lit I
  $uppurt utah iirls-iucru, elso utah reccljrt fr;,m ouitwciaforlh or to rvuiour them ffH-ihly filL tjf ili'H btalc, (,jc-iriinJ liiu hot cxcuedlii g flit luimtred dot- taLus -longing! to nil engine, ill -.aid vicinity, shalltiti 1 I euedi. !j .UttU-3nd. dollars. shall be punLsiietl by line Lul oxvixdin: C'lohaa.lrtddoihiri oUijietttlhIat4lsQbO to*tllaa til* days, ntf .'tl in.
  *< wleofthepr loclof or to rt-nt)-.e tljem 5 fro.it tLcir ItabiLitioiui to cite nil hU.Ul bo ) miMiUunuJ in the deeme.l gladLy Of tie buinlng us aeeessory bd- .
  lalroriJriiioucM.iindfrutnll ) bra dliiuaUiei Ay ,
  <> | j SEC. 31k> In ppisci-tilioii R>r such offences, bite or by Hupriai.uiuviil In s&djjii u.'t exceed-- h.y1.tiDL.Jf. L.t .
  prlifln labor. ? wtutr |mrt ut Uiia Stallby ;orntX1aiterutbft! l Wcee\Unr'section, mr the L( m: oi' live years al'lur tire I.In-I l.icf, an'i I be punished by I ut priit.llllllI.ltltl inthuiit&tc 1 Iraudutcnt taUnitr <>r reeeiving i liy aiy person orpersons f 4 tosser a l4aWty aua- _----' es'-
  bee if* Ti e wwuiiituitllnjj t 0l>rrha.. keep a iteordofihec l br n *>o olTeutliUjj; bJiail be ueit caOhuhth'ihec. px-n'luiitiury( rxceAlinj. leu yeare.Sr. iii' biil'lon, note .nil, or oilier tug bnejrar.C. Mrtawurh r'a the personal prauportyvfaiIotber, Uibj

  < 4urtof prbswr.and iort'acIt mouth that a tell. I j>inC-lic tiv iinpri-ouiiitait In tuc Staui jicnitcnthiry ; .'. WluKivi r IH>SI> aauCier, or In v, rttti? or :: '.>. Wiitievjr, daring! liie burning ot a building j for itny belonging laouty, to Bu.-t! hutsk: h.y [ OU. Uliixrer &u'.4inittayetlurty <' :-
  nim.l for bad ct mlncl, svcuritv.. money with labia 1.'r tlie OutS djbtvsiilii j jmay
  to puoi< I deposited payment
  once ha*cOt beet,ubjeelctt for a jM-riu' ti t ciewxlt.i live <* or by tine nol and maliciously iwsnUrtl Osin 'u.Ttuiti'd in thin ehi 't-jr kioll.bo! -
  the couuuaiidbia tighter kball lduct lunw daya Iroui ihutcnu > yean print teen&al3yitOirehteuiuI or (OttChlIittlUULutguue: or otlur property, unlawlully | reason oi an ualawfu! CJinfcdtrJCV or KTiueat, of be dun him, tells, p'cJic*. loait. oria any way J I pai
  ofbU ewence. and place thet-nino upon a reeoid In i-Hfi'daig tttII I IliuUnaad! doliurs j jCUA1TEK io or cimceruin another lor not ft.iitiuig: a duel l, or cuts or eitqdere tiny Lath ropoin tile vicinity of suclibuilil'mg him or them, with nit olileer cit MM bank, or nay tbptiees o', tint .same, bcfurefcuclt debt l-aeouseettji* j(: iaiNJ-i by ;in-otantunt ia the Suit) uttcctBiry ru>l

  the loon ofa credit in ftivor OUU' *>riin.i.T. anuS Ibe r ouinuuidlurofllcer for 141 ticndnij or ucvej-tlui: a ehal.'euxu' to light a or pr-iperty, or otherwisu prevent nu i iulanii person in the employment thereof, with tutent tu and payable, and without UK uutttcirity of UM p tJ '( txcveJi.-K lIla year.-., or by fine uu: es
  thai) alan record lii favor of any prisoner HL j jI'f dud, shall IK' }I34IIi.iIIIt1! by imprisonment in tint beini sivv., or cuts, lojurcs, or destroy an j defraud the suine, sbI( be deemed to be it Irati'in-!. tlcpo.-itiut tie *am -. oball bet pubbtUcd by line not. I IL4ia4.ittd (tOtitirn. unit ImpriBomaeot in the jail net

  who ,that) well ami Italy perform rttutlarlaboraIluipt1! HfKKVO tti AOJLINST TIlL I'UltoUK.Sr. (-Qutttyjt.iI not e.veeadiuic uls-muuths, or by hue hint (-uiglue itt hose, (it other apjitiralus belonging to 1 1nny lent taking by stuck otllcer .ir person 5ti the cmploymeatoftiitlMuIt. j cxeeedinirflvtvliUiHlrasitliilUr lmi>rtumciitnt iti eueecdit x 0ki year; I'toeubit, That whets s-ho 55111
  to btm. either la ii fru or by contralt for Indiridaals, : le-' tnunone hmvdred 'luthiror fu'>iv tninlbree engine In the vicluHy, or otherwise wilfully anti to hIs own use. wltUu the } Mii i I of I-MI pi-ojxa-ty Set fktroy vt {aicucdle 1* O-
  of the utica! of Otv pritein.a : ( tiny (. TlakUlliis of it liaainn Mng wlLIiuut thacouutyjisilnot exe < goittjear
  and liaU Dm tore violated any ImiiJri ItilUrs. niallcion.ty picveutf or ulntractit tlio estintiuli-lilug j jol section slot !It sbalt not ibe Cictor dcpvsiU. oI I ;-iid ta cxcJeil the stat of fifteta JolbuK.iMiment tht pu's-
  ot Ml. ciMtsUruee or
  tae If
  credit of five daya lot each month of the term of hi* en- | the utut.Qiritt ufUw. byortsny 510ithi. utltu.Litn. tit.ibblttg, mtaoin jircccding ; : SKC. a dot-
  tence. aud the oimtuif i-loner* Public! I tiotitntitiii ehull, j other MUIDS, or in any other iu
  firm moo to time, conakter the record of conduct of each juurtlor, inanf4antfhter, or cxcMMiblw or jtistJJlablc luetti uuotuur nuriou and tujpiguji 4.1 alight as iu.-eeasory utter tho fact, taut! shall bo pun Is lied by bullion, money, note, bill or security her money (i >t order toe the delivery t>l tiiurvliuiulioc, t-uttalgted Uw, "bad have nnlhtirli to allow Shut raUi ( tliall lie iHiuisiK-d imiii'isouiiicnl ia the in lift Stale penitentiary not exctCtilug..weiii3i Uurq'iUv*. t .
  by ImprUtotmient
  liebumec. and received. .
  they ioraici'le. accordliii: to lln i fjrtFind: Ufiiiiit>iailCtOtii..ftU : so taken vt *- f ,a-krua.4 to 2dnjit.a utnu slLy finu-a.iaac-u! *KI.+T'a'wJ in the Sc'. A vi.f .
  credli.. and u recommend theextxrailve e'emcury in boTrjTTOfmtTTprwocr tttv: ; utha Uio JaiL not cit>twUnt -oajcur Sec; SI. Jl a carrier'or oiheFTiorsoo (o vrboiur"auv ,or Utttfoltablit iiutraiiwat. rcecired bf baa,'mad dU tCuiiai.ver U (ibeavcrcft
  I 00 e' ditW, and upon lira )lU>..roncob toe ronunlMlnoen. ihr total naniuerofdayiin>ecl8eil In"taVot a. ttici! killing when -pirvtrut from n-| CJJSV* Wiioeyer In preutuuLutteua-b gbt """ *" SM. 10. WitiilVerIIItOtkI< and -enters a dwelling bus been, delivered to I ti carried for Mru or it any of good hUll unit with intent to delnuij tan thy; say fehkt of molk-iow tu&mUicif on tb J.Lort >

  of the prisoner nail be tlcduclod from lila t rm < fMmtence. JniuodiUuJdcthru to effect kite dcatli of the ir' aid 'ci5nil.-or teurgeon, or ndvifta*, encowwecji; or house In thenl ut time, withjutnit to commit tliuwlmSoC other IctruisU'ii wltb siicb property cui- owner thereof; or with the like Iraudulcot Intent* day, may krrencd by aujaticirilt; deputy sbrrln..cousuWOrttchnua .

  . son LUlod. of of tuty Imtiwn btlng, Khull he murderilk promote Mich flgbt, hal! be punUbed by Imprisonluent -' murder, rape,, robbery, larceny, or other person fraudnlently c-ouverltO his own use, or i applies or-dli'pone of any money or negotiable iu- pollen oUlror< oUirf panon.
  twnuurt*, trc.IS. the lirct tkgrc<%aiul the person wiio idiail bo conI five ,vvltht aucli intent bcsrlw. or and LtvfoUy tetalned I Uw JaU OrotiierwUo
  not, tXer entered
  exceeding imprteotiinent t
  uf *u Ibo SUlo enltculfciry TeKmy, vr- having eeretcs 'with intent BU to do, ftny *ucli' property. strutnent rnintd or acquired the ulu or other ills- by
  -- bc. Tb CotumIi !uuct ofI>OuUeliitItBUoi! niayent I vIcUHiof Uie-iMtmc" h\tat can ,b* nud ag2ist

  !TioU) coctract with any prnujn or persona for the labor death. When penetrated by any act Imminently uiiuu thret ycar*, 'zutd unit not cStKciUng'ondtliuusond pcrton behitf lawfully tbeiciu, and tht *ufeudcr! being tho mii-a bclors ats. deUvery tlit-rco at the < or order to bin own use, be ir.Ul bo punished : liioi- tot Ui* fcUVnco tor whIch b* was srrtwtcJ east
  nanyOthepr1Do cvniloed wlUimtba petUtentiiiry, djJ.n;' in mcb manlier uti may bo mu*t adrauui oo* <. the ht- reffardlcse'iif bumnn life, altlimiijli without any pre Sscv ;2. Whoever,'Iwriujf an Inhabitant tlrcfcidontoti stitch breakIng or-ootry, or s's arming himself In pbca ot which, or to the person be Ity ol torceny -, by ; In tho Sta'.o ihiultuntlury tot .xeeetlioj.j j plaint*. but rfocli (Jirtoatloa WlMoai wf4UltiL'kottoaliaa&ajxxoro
  uefcuied to eu
  lerSt oftbe State and witb due regard for tb. buallb and tUBdlla.ted dinign to aIred the duutli of. any portieulor -. UiiB. State, by proviou* appointment or eugagu. such houie, or makiog an actual assault on auy |>erBUII -' U delivered he sball be ttuit tweoty'faur bocrs.T.K -
  of the t-nch may be Uoil tm murder la the ciicoud decreecommlwlon aecoriJInsiy.SEC. iivcyetrs.\- .
  afe cuntody prisoner couuncu Individual, ina and punished ;
  tliwtui leave* tbo SUte toil etugugea being lawfully I herein shall bo punished ,
  the meut jnadu by (G3 Whoever and malktously breaks
  mad for S term of years not excredln throe, and and Ritalt be puatuthad t tmprkonmcut In tie limits for tUofc < mtt a; wilfully ClUX'TE '
  wIth -witbouti the in the State her life S3. In prosuculUw yf
  unothur
  person imprUonuieui penitentiary or
  Amount of labor tone performed batl tot exceed fOur 1r Ilfu.it lieu perpetiatedwltbontantecalgu light (altO'S, worlraudulently down lujures rcruovr, or destroy any nwiiutneut,
  boon befor* Boon and four hoar in the afternoon ; Vat jei,1tettlary clreetdeath by a engeged *n-th4 thereof shall .U punUbud by ImprisonmentJu tio6tat8 eiicU term us may be detenuine'd by the court.SBC. .- bczrllag. Irauduldnlly couvtrling -whit latent *0 er !ctcd tor the puryoo uf d..ilgtisitng ibA bouadi- nr uauiT i orrncma. vat
  BO prlMMirr Shill ne allowed to labor between Ibe boar* to ptrnnn penitentiary not exceeding 4lvt year, or by IL Whoever break and enters a dwelling hating or ecretlu< or' '
  -- Wt Tie murder In tAo taLes4 rice of a cliy or town or ufa tract or-iototaud, I biSeIfakIII, altaret- forge se-
  of Thoeye r <
  *ftwelve IL. .itdoe P. ( mt& piibbath day; The any felony, Uvo'thotiMuid dollars. house ia the time- wIth lueh intent convert tbe buhiOlk aacrr n I.
  : r. uor< line not exceeding night or having toetau *rle or btvk
  .
  obli- trco raurkcd, for ttHtt'parpxpe, ot, gj noanl. se a c*rtlito to, wwra v*
  any
  and hail be punlnlwd by imprisonment eacbang I cuaaevf.nt* a publIC
  CMtTulorprttoncra who labor ay4ettoetrlted fur third degree, lutuat to uiuun bills fit
  ** SBC. 33, Whoever wltli tnaUciotu entered with IUehintent breaks uch' dran .
  ; = bank totes e1tevkt- blk.T
  dwelling oJ
  ''usrels1e'
  a eoer .
  ? nle.stnnc clerk
  totieee than eeven down, lujnres :rilitttovca;or destroys any atlestaki of-sty p
  years..human per-
  1 ,
  ballBever bat be wrrcixltfrod their tabor- oontracton, Bor'totMifemployerm be manag -. in the SlAt be
  permittod 11'fll uV
  : may Mi o4Mtn cnt*or leant olf an tut euu, Uto fed -eornpUS. I I) it "n'*
  > an je. an 8ault-irpoa.any: .
  y armednoruuldug person eon.xliwk lacorppr rallro44. wlW ie .icE.
  l and directed by rota tontncton or their aeitfJ. or of-MMrtncr, In **> irkugea or or other public way, turupHut-o say
  -- iaotUftl the nose or lip or cuti off or dimb.'e a then being lawfully thereto ) ball bo punished ; otli.r oitlcer 1ur .mcdnas M4m*.. or ItnItfi4 ms' e5eser.'
  MiMect V fee tnrma of contract.- AH acb eontnett for PruCetJ Un nut be monlernacordlng or by chip by a cubU or COIU- fully ok maliciously delacu or alter tbainacrlptioitonai ,
  ., the blr >Peijeee ofprui<),er* Ballt> hi writlBf. taf thlii Ia eItherutthabW.tjable limb or member of anv otijcf peraou, ond-wtuwvurU imprisonment the 8UW ptmlUntlary not, excecd-t tenant of'suei* per0- bttkliteQfPQfttCd O *1tegegateritity >y! ui.-U tooo orbor4.ur wllfuUf an* JMHeiuualy # U )ogil pmoot of scbarhdrt-ed; -
  dandt WVrtaeipal e-the PI Ha*. 17. Wkm1teeu -aratiUcwJOtT bGmIeI4G IR mastanbtar. .ijriJry-to such orprvawit Inn twenty yrtir.* -> \ piety or. ,otrtatriulalp, 3jjneDt,. ntaro or deCKe any boiUins OR izu.tari.4 wdTlb 3J 11d1 01 proikiI -
  artteUM narebaaed for lhe'eseoftbe penitentiary ( the coimuiMtoa of tuen ullcucc, ghall be puDUhoabylinprisopniBnt : 80. lA-rWhoever br tt imd enter in the nIght ta.tIaeldiC1mte oc.extiBsul anyJamp, uehmRdustroys. ur, I -
  i juaUfl.blb'iIbeireomIflItpbtIc.4flteiwu4
  or (be nurd.abaH beoptneted lot far tbo yel?.'.Tb stc.4:' 8neh hGI4 tkoee IetIgb7 tk4rooifl- Iu tbo. Buu. peaitentuir/<>t exceeding ilmBj 'biilliUnK. Blilp- >r've el, with intent
  $ coaI.wi-ur qnaennautereerm, piprqviu Mai ** dIeIetUOC etOmr IB ubedlenee twenty yean, 'or.by fine not exceeding' 'dva commit tbo crime of murder, rape, robbery larceny of manor to wrUin.: iuuouut, vIIbolz.pecfybtI lbs. ereaisdn any brIdss14wstilss&rev. tdgbwy, em
  a pnbite nocg; la two wwtpaperrtt lr their* auJsu'
  entbcu1emctt
  doilare, tutU
  neaed txrponiihed imprisonment
  felony by ucU
  other of
  the anklM wtued, the eaatttir* Md ooaUty thereof, the to eny. jadgioent of roinpetentcoertor'wken or anpen ttiaw
  OM eke MMBer of delivery, and tbe period dnrlBl

  -

  ,
  is'

  -
  '
  -
  -
  -  1'

  '---- .
  =
  -
  4.-  __ .
  -
  --- --- .
  -- .
  5- -. ;-t------ ._. --- .- -
  ,. r.n iiit % 1 'I i "i an in SFt f .
  -- U 3.4 "iVln il .-------.t _:::=----t.
  -

  ." r. ( 4',.. iI. ti ,..,! h i I. I.WIM-hull rtv li.I .. 11 t itllt.s oi) pant i npH.ir who| IhI>i-t..i l.i .-i.. "iiit It' I iilx! l leciird that uitl "I m.lamiiii till. .iiim-onth.. .. pn -. tit. m -- i/m_. ., j. -l i m-.-. -!...!' j i.in-lit il Iix iiiipn-oiit.Ki.t ;; : 191 iu hit j t>- v'< -h- -- -lull-- .'. j'lin.-hcd by line not c\cvetHns- three I IIi SEC.. SI. liica-K-anv of the provisions oftlilivt
  -non -
  it I"* t i-.i. h
  4 ll "I '' | \ tl, ur b:t- HI.i.MI| :iltiiiixlt. -.ii | i l-t.tt- ui i ii-l .lv. ><|th.it tin x | tonntx J.iil: hut l.tt--ttlin-, line e.i i ) for -.lie. nr to c\ 111 1,1. rt .1 doMarprox idcd.itch lit or Uinrn or hall'iit4raveueor "be incon-istent with tini>rtvisk >
  | .IIX I..1 in i In
  .,I t t'r-.w.' T "* IN lit'h I.I!:I ) I Ill; in a unit ; ..i iii-ta. i, --o t It .tiiieH'il t- mix toll) I' ) n ah l l. t tin: -n- olli'n, |ii -;i.n:o- Mi : i \\Inn 1 : li 4. i I- it nl( n ilutll:r%_ > Ic aiiU or ass1I< in I lit Ui..iiini in!. n--tc.l tu! rein -Iml. o -,. ir on .r >8 ot :mv"lJtc-exl-ttliiz 1>uw. *!" proihitmtlii .,

  : o 1)i-mnM tonvi uiloiilol! -it-- tin nlioiK d in t'i. ti t.t t !i 'l..i. I Hi. .lav 'Ixti" l lrLML itt shall port ail.Vtlgtit .
  "Ii pr-iimpti i ,.i tliat Ite 1- .rnllt. .,! -i14'. If S. a Iii-kit m o| holdhu "tItil '
  II '. : i p i my f.3' | 'K1 i. omtanv ( -etti'.n. Iii.- !h--* ;tl,. tAll >.
  J a < C It o
  r- ;"' n -Irt-i.:-HI. :ti- ..'urt u.j i .n..i. njv "!' : flu j sftt'i V tVlli, tiiket or an} such ittnttqI
  ..r N'd z.e.r.1. d. .' lII''r''uI r .TI rl p u.'h vvitmn..- artv livwn .inn': :- oi. t lll9jlaJ: ...rHi t illlJiitlflP1' ill -'id''!, :u II, o| -t!': olttle ',>ijfr l Ine.TDu- : I or t'tlur dcv i nr Ti ItAtitil XIII '
  ; !ti wj-oftn.- ,
  .M .
  ; tin itjft
  I l )II tti ttitto p1. .' UL C ()I. Lii., inJ i tint .t '_ prx. i:,linr-"oiiou; td n-1 .111.I :i i--Vl 'iiifceWiiiiu.fi I I tin i."i -l.al! luvc-lh likeirinedv$ to :
  ;
  ali, h .-..1i lbUrit.t ..ttim..y taken lC.lJ&1j7tItl xx ulie- ,* %Vt .it ininb: nod r-Jjt>- i- .i--6 unlnxxliiliv i ...4.I ,,,,. -.; ,, ,, ....jaiujfp: ntliolilin ) a or niter,, a i- ?p'e.ti'a. l.Stt.i4IV lt or TRI-.L xi't. : the tiiiitu br ilJdllt. thv : -
  untie I 1" hT t
  I IIT eat-It ulfoiV" IN*
  S. l flI *X ftIJtIfl' 4t1nh4h $fl 4 I lItht IUt. mrnt for appmrlttfr t. answer tDaninJiit j&emMfl I tir intipp>-ejiMii'_ -n jot or niii.ixxiiil I a- Vtulflhl1flltXI4| ; H, ? (jurt-. sit (lii' tatC.I
  pulrv anti | 1 txii. i lit'li-.ttiit dul
  .n: liivr.ii' 'f% I
  t on tlie VjtllltC w-mSl
  -t. d 1 lniirl'iintalk* $ to rcfiift neerk.l
  } "i s l i IJ.KVn<-''i r )ltOlll% .1 I. sn I". tlioetttot.ot _
  .su i-1. 'var-. or m he J11' ti .1 ( '. ) I. eeUklMt--tit u |*.-rinrx iniv. il pr-tut. 1 I- liotin.l *'r, xxlien i -jiiiin: !>v .nil ll.ti.ii1! n .t ..ilhi-i t II- -.'- i P1 iii'l-. A ., I- l tio -. offtt r .! -durum lilt) li toii>Mti*>ti,> >tii 1 'i- 'tI 1- .rp.19a-.. -)

  ."-. -, VVW-x.r irt.r iiiillftin n' .11 .ilt v.-ti irt ol "-tonliall! 'j.- lrie l ln ,..i/, ,ltOI _lriMy, ilt'iulTtot : rCtle-

  !. ntI fi41jtfl. r .di' "i. .'] '.-.rt i nel lixam } :- -.mil I .u-tlvvii:! I.i 'nI i ,, 5i!,, -|.,tnitoin.. x Inh.il! !I.> IIt.l1).I) l .. m ih o.- It.ji.! t- ..t.i !i. j'lint. -1 1 ] i, i. ->i oi t : ; t !IIL ontniiitt-: .- i 1 t I preeetliut-i-eliona, > 4tjuiv draw nm. I innm i-maiiiKr! prcrlixr-t t>xlax ttou and aftt r the! r>a M jc ul tii! *bill,the! tcru

  .. I f M Manrii 1-. lr I. t ..iuu.p-3.'ii.r or >Li <>. H in i.in ii.i.i-, ii_ ( I l44iztll.-: < -i .. \on-.i i i-tint-; uigll-t--) t Ihe! oil.-m- in < jill ri-,--
  1.m't 1 v ,1 4 1 tl --i.it. pui'tM 1-1 l--. -.uiiblv ;.' -uni..l l ..1.Utir..- i'liiii-iiid ,-.inlm ixSi. ; I it to To the line i In* the M'rin: teruuu: Tor tb* i ir-.t Judicial Cir
  -lft1t ileut lo t iI'r <.r i i. turn ol UK '...ilt'l l 11 lii>llrttint. -II ill hIltIt| upon t'n* jurv for III.trial t fthelitdi. ;
  ., r... -lull j.mNi. 1 i' '"<' it, tli$ -aid. |Mtx.rl l t. '>k-, or liL 1llli.I! -, h.. < betupi.t .. ... I H I ,niunuur.. ..In' ;u.'Ui% -< '" litni'x in 'x.i .tit, "ii I mUui-! : % t I l -h'ii l I.t ini| n-mi .-nil.-1.1 ll'1 1 :'( i-'ll"' ''m. ui-'h th' d'-fci"!- .ntt At th. iouimlie ut ts rabU connttin > tl-
  tiiMii.4st.iti.i -chool ) -
  |hini. U tmr} tV*r life, w fur t i ti xo- dilt.i!. whtt-i! ; ilr,' Mii.-tt 11 t u V to I*n-cd MIJ i 8 tli I ,- p...i.-i. -in riif. or il u t <'n, ml. Ii hinoin- -it: ) t : ol lncatlou, >.r I| 1 : uu. ve.n .ml ur>t Mi'mlttt in April ; at the county site ot an!.-

  t'I_ 1 prOff.-tiU.ui; tor-;.. '!, > ; iv elite, re. che-. t1 lJ.- in Iii- |>o c-ion || ". Inn TV t le'r S*_ '. i'xe. ,' .' '-.8iI'.rn lilhall..
  t v\orxx-r lj1si4 :l. rhiJ.U't.? ptr.urj. tli. .-ourl maj tu or Ill 1 ai.x .It it I It I i.nt'u-.n li..niillui.il-| ii.iIt.t ,' .. -- x 1- i- j.f"i..t n Uc) u conntj on the tulrit Mwmlaj \prH.at t',
  {"j' tt I I" )h .
  *t.jIi44I4$ *-tler U:1ift litO MHiie front file | tbOfl tritdpehts tusinUy. in tinitv- luuij.! I i. .II..1 piinttd iliPt 1. : : : I -. eitii'i i.im-11; or "h.-ti !hc jti't !i.it., :,.-:'.il ',-' Ills trial, bt ouiilhrtiUMh cuttnty iltc'utValloii luuuty Ott hut JumtU y.ji
  n14Th' ."41d .' { or Uixni In wdit-li ho Ih's. 1tei thinsr, elthi-r lor the > Nf>l *n''(' eclilI'ItI Attne cbalramnu that aruaUowvtl te ili-temUi.H la <
  r1l'.t j
  iiiun. .. nriw j exhibit'
  jr- so tong In devises of
  :- tuiix or the itf Holtnru '
  in >rv lir lut.it 'n kilMich Ill.e- illy! lu Ai-nl : at .. .iraWp. ikius ** U %MX oMnt'-Mii. m'I1U* MHU-, lIftCttltjt1. n-t nr i iilllll.jInL .l% t. p'-ot-u-d !,, ti"- >i itil :tt--- lii-t ( uhiii..i.: 01% .- it'i I .i,!tint l II) itil rodttt-. i 'set \bi''ited. !tMlta-e- l tti.- Situ ,' .Uioniev-or .jtlier prxtittitt.-
  ] ; Or ] .tfttr the Jourth .MomljAiiril
  !tiin ibi t uit.-d vat.u1 am ion1.i i.rovmil-, KB t Mi'-'i ii--cml!v. ni an- .ti t thcri-tn nrun! wltliilly iiili'iinx l.itnilxilni'il l or iilnet "I l t ti itt-i t > attoniej i.' entitled t.' the -ae i tlallen,, but anv pxoil -* itt'iirt Mtmil.i.v \ ,

  S : .' "'. t !1I.Ir .t 1 4emtle <. \Vboi'V.-i-u-ruptI l.x yl\i; oflcf or prom <'roiittiM; iKirket- '" >-'.vn-i iln- ..iinlionlvVIMI In imtii-ii, d bv r or other npreien who is iml on trul Inc an otlencr paulhaW.lk) at tli' i.>ii' i3 -lit1 oh Washington <-uunlm..
  I it
  --..m.lull! jimd'h-d 'i t Iraiiri-.i.ti. n! li tiw i *, t.. ally tieeIIt le.t lalie.i- |iro.iIPIrl-) the -icoml Moatljy after llu toiirlh 'Imi.Lu i

  S [,. i.ii.-.i., irv tir hl.'. .'r tnr nr t.nrtoii .r-. flIUr hit eloction nriippiiintnleiit.Wrtfr'lKliitx or I l"v .? -Mi'li I.-m'.dx mil I In aiMct '. n\ < v.iiror l I inii>ri ) tkket or -hare .f tile pcru ilraxx n ..- 1uru-.t. and m> more Auiil. af the count} -4tr .>: f.iek-i'nn co-inti- i.-i i

  -t. :.. v iiM.iJfUa.rohii.i"nauli, -mi.tmir.Ut InU <|tialiii.'il or bi- taken lu- twit ally ijin tIflIE.L Uiolh: ,iI-r. I lihi'l In .rn-tmst! il :l.v Iln,- in IU<* < .iniilv: idI not \rccdlnir% om xt-_ir, : 'j > ttilcatf, bill tnkin. >EI I. In Hie l mil ol ii5H.ili-iii'iiior- jur.v iiuv Nxvaixeil third \tfm l.i.iltvr I ili-: Umrtli Momt.iv in Ajri.KfM .
  ..- imilar fidwin.'I.$ I l Mj.or! rmtineMeU or j.miH'n nut t v tm4! tisi untiilr.: dollar- i iu-I ; b. liie itrii-KCiuIiii HIM the dVfruuaiit.

  wv ratuitv xxhr.iver. be .titofney
  n -
  with! intent to tullneiieo titli .- nits |>ur J the wociifiulu, -nl Cir.uitt IIP -,'
  hi- t \I- iIitir tlnv. ellituty
  -. l IiH!ii .' tiwKr teak l.t I- '< u.i.-. "> ]l a-.wv a,-*i vnl( liundnd do'l:T-. M. It!. \i v j.til.t j ft Itt eoinil (..'IIt I > iuvite-or inlue-. and lu -ttt-h! ca-c- the trial mav procexsl before the court
  ilet-iiion } the lirl )
  I. iiu.4 '.( t1M ; I t *;)ie I.. opinion or iiui int-nt. on :mv- MCii. I It I anv PIT-on- xxlm :.r-- rjoi.iti-iv oi ,1,1 { id 1 l l.ixxlullv HitNa| insiv% i i--u. :avvnrnin t )* lot II..' I xxithoutajiir} 1.1 tu lttli i i- t inxraiver ota Jury -hill Ill t'rapklin couiiu on Moiiil-tv in Aynl t
  tfci f2 X'.mi. r'.ra niatttr. ,!ttt -t!IOu i.iu-e. I :;l iii 14* : x ,1.1 MU. tai>.*- !;. maxi .1-- !milled, .md xxiio hit I.t% i'ot'imande.1 1 -cari lung lt.llli olii'cnibook I 'Ii !itt upon the nt-ord. mnty rrc nil

  -4W tfl 1.' i't. tar.I ui IK" tbeu jK-iidiiiir. or uuiy bv I.m fi>nii-.i !1it bi.ls' I" 'dl-|"T-e. n- Ifclnli- pmvliled.: !i1n-c-- t*1 ne kxt- lad-, printttl oilier -, lZ4111. j I for i-.n-h olfei.cr -.Ei .">. No tr-un liitlicteti fIr Ixlouyliall be m-*->tmilecriiuan \l I> u.lav* iiiAj>rl. at the county sill- III Lib rluuitou \

  I pttfl* $*ufl Sl)4 .tIven i lfl;' v.4 *hti'uba before him j in hiolllcij'l I t-iItt.-Ily. b.tll be pitTiKlteti in 'di-pi'i. xxiihoHl I iiiimi I ---.iiv dihivnix I Ivvnnl J the p.lptrn lltiii'T-! -. om- hundred | > pn-sent during tin-trial: $ tTOfl- tfltt <- the ll.i.-ii MuntU> Ill April : at the count;

  *fl .Itlfl b. ; nii4e'I hy un- l I'V iiip.-i-oiiiii.-iit Ill hIP Man .!pcuitcntiarv ce4injnve *\ the m.i i-li.ilt.. tn oil11!: r- !1't'iMi ii,. iit.i-l: |I Ir1-r4tIini; --i ti.ni. .tnd till -noli! iIi ii.i.i- : rttr smaller irtBn'ii.i ly at iht-ir oxx ': pt-rt.untal nqiie-t, site i,i I.jd.,4tit iounl> ou the ourili MoBj.1) lu

  'ini'lll III tut !' i.-u.' iitl-iix l..i 111'- 1 or aIrs <* ; veuir, or l.v tini not f\-ci.lin tlircc i.-1(1111'- tin .mi ..l -ulliiK-nt i imml.ei'ol mav ito oil!'- .1 in <- M-i-ntiii ,i-eiirdi tti 2.iitt. ci I I : i:> t rUier ._aiii.tI i 'Ix leaviM.f li" < .iiri. I li trieit in i.i-ir aH-cm.-fitmi lli<% April : ut lie t-oimty site of \Ak1tll.t tountj Oft tin
  > .
  f tlioii-nuil | i-.m- ill exi .l r Iii-totiI lit; into cotiil. hail In --.ilt.lv I I a -haft in t : I
  U dollarami liiii.neuiinieii a m : prUe ;
  yrar. : in tincoitnlv amii: olhcixxi-i.I a-m iv bt line ?:ir and ?hltllI loruir i j-, -.-. otiri..n ti. hId nun onier! I" I fir-t Motida alter tin? fourth MnnJ.iy in Apnt. ut
  I % tt e4 .i&l. .? (,, f, .r i.-ii-l. riu pin :tail in.t eseet.1illt: i- n. --an i loi I Ilie pnnx.M ol b* l i I I .; <.l I orotk-nd fitly i 5 tW .m. jir> .11-
  ,. ..It W ,rMr. nV .91,12 1UI. BK.T.-.I. lor..tl <-oimtei ; one viat I plnt-ccd I mnch iti.i lOOt :ii'i j their I iililu'im ill ieIi'ditnt. \- exiditiie in C.L-I. and 1 pancllc.1 m any erinim.il eneI I the cunntv site o< Leon county un tin- second Jinn
  .-i.: >-< F\ejx \-eiitivi'i I,- laliv.-. I li Ill Ii it Ii anj 11non as n.aj I or device under 111' i *>rt 7. XVbenevi-r iiiilitteil for I (h.ty after the loiirtU! Monday in April at the
  I 11 not -. rptlle.'i-( I'illor'rwln. f..i anx .1 btonlu* y> oi j iiuln-ml I tt In di-per-e midilppic-? Mlt-li vxiiul.inill be tit st I tel Iix Old' n>l III'' I i aux JM r-uni a Ivbonystiith count;
  ntttiMM) officer who corrupt I It 1 nil'ix .,.mdci. oj t-( I I niu. by any !r-on | ou tn.il Inaciiiilletl In xertlict of ()the olFenceI I bite iii JrlUr-ion the fourth
  ,t mn' fl i flft Mink Ihll > jHwiii orx ] lott. at-LI-i pii 15111 I or <;r.itiiitv; or a i1" % and -cciin the |ul(1'.II- COIIIJMIiiiillli. xx lioni hit -ante | pirt ditlilitI on Mondaj alter

  .. '..arvr tliereof. nr to 1l*.- ..nI,-r ofnlix |M--. i?. Uhoivn! m bronchi I i iM i sill 11111 t Ilu-Sti.ti. i I' cIuri.iL acitul ronviitrcl lit tile leidinih.rx.il.. -hell ver- hc fourth Muntlav !lit April. Tor the Third Judi

  a- n*>iii lie rccei veil anil recordu.1 by ilie court and then iLil Circuit, us h'lbows At the county site of Madison
  tith( st ill'It, ( ii lIlt :'I.lI n-I nature, ti I hey < l iiM>n tin-per-xiu charged -'tall' IK* etl of the
  lilt iItrt to rtemmdam 1 1I aOjiid guiltv
  on.edorc.imlii'ffit Injure or that Iii .. i i real-I Ill ol t hi-being
  vote, opinion \\li.n, tliu
  or judgment shall I anv anm .1 fortI I- called mil touppri county lSil lhr.at Moiulay in April ; at the
  kind vxitlt orTi-nce
  K-rr.ft. uall l linni-unl I" iiuiii-"iiinfiit| imhe 5-tat.' IH- j iu i.i HIM bea-t. shall I bt pu i1IIt- I I or -ban i-latiikel ititiix' whIch i-hill; appear; to thecoiirt tobemlit.inti.illx -
  tell anv particular manner, oi i 1 -- a limiiili or riot, or lo di-per-- Imdvol : hiir_ t-tl l thrnidiir county site of Hamilton county >u the tnrd: Monday
  U-uileutiiir mrt c\ee .'. diNi one Ihrtuoainl dollar aii.1 tmiri-tiiiiiiflit| In ttie tici.lar title-ol iinv_ <|iie tlnn, C.IIIM or pioccciimir, men uctiii I t't I.i I l.v lorct ami xx.tli: inlml In tneiilv veirM I rs nr m re or el h 111 -entflifed Null pm.i-lied I aiconhli''lx in April! : at the county site of uvrjnnce county on

  .mitvjalln.it curwlms; one jeni j I xxhicli I i-or m.iy lii-ljv I.m bron lit beloreliiniin hiotllrial commit a lilonv, or |.. i.l'lcr violence i to pcr-mi- 1 I' Hhoevir, li.ixini; iiruved iit i I iitc orm h device SEI $. In all criminal trial" heforc Hit .-irenit i-mrt or the lourtli Monday in April at the county tile of

  HM' 3 \vuIIN- .-r. linxmalKHUi eonv i. ttI l t>l IIi. flcnoc, capiiiilx or that, in meh t-nIlat-1t Ue tli.il! I l'.n q.tr1}. nr with itili nt I I I'V foiic nr violi-nti t i ieftfl di*(--n-lion, prolanelv cnr- e- or n ear in chapter, shall I be i ibeioiintx loiirt. the Jilts in addition to a verdict of Taylor county on tin: lirat M"iiday alter the fmirtb,

  iiiitiUou'd In tliirw limf MX-IKHI. inaimlnmuvictiNlfif j make any particular Iloliliflat iou or iipp'ointmctit. i.r I)pH| >e I lit c\et-lliioll nf the Lixx.f Una i-tr< ct --liall I k-I IOu before= in b> an inlnrniatiou guiltv of mix otr.n'xnun} rccoinineiid any priiioner to Monday in April ; at the county tile of LataretU-
  on eon any ( i hail the' men-volt lie court or -\ecntivecleDi. sud pu.-h
  'U. Ilk. otT.'iM-e ciMinuitltnl alter Hifonner "onxirtion. hall lorleit lilt officeIje fi>rev-<'r mil whoever if *t tlie Mtme tenn ol I the court cnnvlci.3d *n% otliet' i-xciedinjf or :any State attor- may IHeuteretl of reconl or Blrtl if in
  public
  tnict. or uI'I.jIItrI11IIt niitler the "rI tmnultii.m- iiiblv. llievhall nlnvm-li dar in at the -itv of Columbia
  | i April
  m three Uirtlncl' ( tItflZ(4 Midi, oflt-iici. lau nr- lar- nor lethui: one: dollar: but no I i in the anti writing, hut phalli not 'iiMlIfy tin* verdict : and in all t-i county tountTon
  ui I i
  ilitni>xl s OMiiiiioii aii'-n-r i.t ivniii.-rieil i.illf. ami JM in* eotiKtltutiou or law nl th'nMale) and tie puiiiehed I i dcrlor! b Mipprc -in;; tinrinl or lumiili, and l for !-liill be oomiuciifcd tIller tttctit} dav- I I name >n the enurt -lutll jx .ir>i tlii--eiitcnce nnd tlx Ihe piim-li imewt the third MOIHUVV alter th-- fourth Mondat j iiiApril.

  ,iaiii linl hy |juiri| nn.-nt in Hi. -t.-n, M-nn.utiar not :|j by imprMOnnient iu the State ]>enitcntiar> not eI \- Ii.jeI-.i; "nsf uud :lI rI -tiiii all PI' 'iiIt In. art. i nmanv < oiiiiuUMon ol the olleiiee. : I I or rIiiltys.crihtil by laxv.Ei. For tinKniirtli Jiuiicwl Circuit, a-, follow .

  tell yearx. I cnewllns ten >ear-. or bv line not evcecdiii live 'lilt' tilIg nl Kdld ttnViiii-. :i-1luv ha x e rcci edImm .">tc. \\lioevervxiltullv- { trotting, or p.umg. >< -. li. When on Iheiri.il of any |w-r-on Iwfore Ibi ] At UK. ii>tmv -itc ut I lay county on the Hot Iou

  P ro. f. iKK-ver l rlis mt INI vtm. or lin-iii In" : thousand; ilol.ir! and inipii-oniiu-nt in tin coiintx) thcsnvirilnr, or :inv jiidsrc*'! a imirl ol record, anx.% iicJnbly ol people nut lor ioterrtij-t-the j l I the horse kind lot | t (lUfllV Olliri. it '-h:ill niH.iir] th.it :in ort.-ntv h H been rtmx- I da> in April at UK iimntv -ite iiflinidfonl count
  I Iihall
  .n> -- i< a 1111s4-. lor.'i-tl rnunierfeli liill or note, in jail not c\eitdinT! one v ear i t>i rj > I lie -lerill, of I lit intuit} .11..1 iil.o -Ill-li order-a., I lie bv IS ) j r viiluablu thing, nr i imttitl hv .iib ilr1)li. of xxhirli lli.-.oii'iiy t court III not |j on Hit -ni'iul Mon 1 ilie t'militude of flu lull* ornol.uivilile| ttitlie Iviirer i ;Sec. 9. they tlieit- piimMicu impi i.-outiit-nt in the I i IhU Male, }I., de I!'I Juritliition.' it vli.ill I In-the duty of Hi. in.LttoUH| ml I Ii
  j VVh"evereorrupUoraU''iii|)t 1.> ei.nupl, j receive Irom anv txxn of the m.iiri-trates jail not \cecdiiii Ihlrtv I riirilier ) | I lt| Bikir i- iiaiilv un the tonrlli I Moiulav m Apiil
  tlictvnf 'r tu the onlerofmn p| rw.ii, [--iiiti In or fo. any { day*, or by line ( jlersolltilgaZCii ill i| prtKeedin;; oniich tri il anil oniiint f Ht ll per al
  lank or btnklnirtimwmv.| -lahlit-lwil in iliii* Maio or[ any niQ-ter in chnneer) aiitliloi, juror arlittr.itor, I "rI .hIiit r- IM-Ion- mentioned.SEC" mi; lilly dollars. ion to j:ill. or take hireco iilriince St jIb Minicint .'urt- hit: tIU11ts >it<- ot M.lolni' county mi the tir>t MOD-

  lth1u tin uln-d t-inini. or in anv foreign |imv lmi, > I tunpire. or rclern', bv roiu ollerin or promi-iu IS.; if, bv rca-on, i l f 1 lUIh,i I-made l>v anv Sri3 I. \ Iloes er, ti art ii 1 the tinii, ol I or pacing and all, lor any I; iv to-ecnre hiapHinmee| before I lli I >- t irenit court t.j l -,- tl.istiller the lourtli Mond.iv inpril. ut tIle t Otints

  -tilt.' nr Ht111lllflt. vvllli Intent lo titter nr |nnu> the; j any rift or urntiiilv whatever. with intent to bial"i ts in mnre t.f-aid m.iiii-tralt.- nr ntheiror 1 by tamp or tiiid iiiictin I tor reliioou-. per-nu- j' tile proper toiintr. I toan-xxi-r to mix mdictnieiit St htchlliIiV i I "itc ofX.u >au cimnty on the -ciond Miltuil-Jyaifh.r tiltliMirtli -

  nu'-. or till' niter tinaiiie riirrriil n"tnic. kiioxxin thc; the opinion, I)i ill II lll.11VC the decision of -11111 tn.ihtcr tbcii' ,lIii111.11., lo dipcrcnib a-Minldx or tocit 5% ii hIll Oil) mile nl! the plauu ol holding pnqH, I I be puni-linl bv > lie. found! iilu-t him for "iich cffi-nt-e_ Monday in April ut the etiitIItitetif Diiva.

  m. lo It. lal-c. for-i-tl( or ulltsttlr( 'it. -lull lie IMMI. in liancerv. aiiilitor juror, iirbitrntor, umpire I 1 ur and -cciin tin- (KIOIIlomiM ?-in I tin-nine. in:;, liaxx k >u- peddlesioods wareni' I, ,, tiolla r-, of I bv i un 4 uitiittc>EI \\tieiinnx! l it x ihf jui-x|H In-r-on- trit-d for .11 olTeii'i.Ii ill IM ; oiniti "it th hair.! .11t.iel.uui, after the lourtii Mmidat
  i I > m-infix, lhi -
  not LMfidiiu | rlolil i i.l
  ht-l ix !lllI.I1M.ll1lI.111| in tlie Mate |x-i>liciitiarr not. \- rt-feree, in rt Intiou to any e.iti-e oi matter peii'liu vvli.i' Invt i I. lii-id to di-pi-r-c. tlion. I iln number illout tioin i- JIltS [I in April. For the Firth! Jtthit-jal Circuit follow '
  (lIt EIlll.-ill tinuutlioritiis I m gixmllieir I xtnlit I ofiiot giilty.lull -late ihlt I it x% a > *
  I nCixeii
  ..itliu > ai < )
  ; I in I lie coiul. orlu-foreati I iii<|iuM. <>r I lor tlicUeti-ion 1.111.11111114 m ix Ink'- tlmn 1 tt tIt. ..tinm h pcr-iin. thirtof Mich nnctinsf I eslablihciany I : f">-in-li i.uiinnd tlrtiiiion.. %ifllie (!di-t.l.ir-e At tlic roiintxiteof>unitercountT on the fir-t M
  ( uud inil'ri-oiiiii nt in ih>- < ouniv jiil not vxce-4.| or lit -li.il! l l. -
  i oj one )C91.'p nt t hint -iich :nbitmtor, umpire, or rtferee hi"r: iii |Ill-I- pet-on then pn-enl, iKi'lt! d or vx minded, : booth, lot vending pinvikinns t ul r i-&li- i iitl ii : } : I i!! .;lIt li-, at I:irofi.i'1-li i in-me iit rlllist! lit. i-oi-i.lrot I j day in Man-it ut the countyite of Putiuni ronnix IP,

  :. ti ','blk.r 1l4 ittal or ftlh'lIl.. or l been cho-cn o' appointed.Imll 1 be j puni-licd by the tna i-ti-.ilt mid) -rmd .til pcr-on-at lmrl 1 pniilit i or tnsrasieiu gamin:; 01 hor-e or trotting pink, I J by lilt: court iiiiinif.-I !ilii..jr.-ron- to the l>t-ai-e.mil-afelv i the -ttonil Monday in Manh : at t'le lountyit\ i I

  _,n I1 CllTlIV.. nmk. or aim-nil flux pint.-, block. |>ixi'iitlicr : iiuprUoiiiii'it ill the Mate penilentiarv not cxceetiin l l- tlft-ir ..r.bito- imdi lluir tin-t-turn-, and all fliiiilorollirln! I e\lii ttit. -liuvx or : por-tons nr property, I l I of thc-i>eople. tilinnrt -huh ,rler iix,, to b.-committed I" | M.irioii loiintv on the third Mondav mMa'ith. a'

  loot. iiiMniracut liiilt-lu"lt I livc t&For bv line -iliti ; 1 Hroiiat t'mir mid. I the txxn i.nt-culiiiiriilionhull : i l I,'II nluill! be J.li I. iirtitherwi"loin i .- ired for ii. all) nt'int |H-r-on. o-
  ; r ) or mnkein : uottct oiiethijiis.intl I -. Itirtoit i.raeIi olletu-t : the (-otintyit of AUtiiU.i
  a -u lii Ill tt eccilini i h (Oiintv on t lit |ir sttt
  iimx itlt f lIlly | *iit-r or oihiT in.ii.'Htl. mlajited mid ",.' /. '1 hat-a r-uii bavins Iti;; i tured. vxitlumt tbe niti-faitory IilIiIve linn, into, III- .-.-innfhi* friendon their il iviii \! day alter"UK- tourtli Mondav m M. n-h a' thtoimtv iuI
  tlic pt : $ thi- and "cvnrilv for the nTCHri vnd ".m nliieh : --
  prutei
  n.-tt f Ill i f.irsin or 4nnViii SI liil-e aiKliotintei-l.-ii i ceediuyroneve.il-. anv nl -aid ma'i-irali- I.oilicir-m .nix ) by thus or pn ; |
  ,101rtlt.cator' otot-r billn tit. U- jur-on a.id u-Mial plat t ol bii-ineii xiitljiu such : ami alter the ]n-r < Hirut rtui to ; term-
  | > SE. Id II :i mx pt-rr-ou Miinmoiici! a- a or .11-tinsr! mull i- orb} I ilinctinn of anv of lh- ollli-i-- lu icbv retuiietl ">Et. II I 'I ii he ti r the toiirth Motidjv "March.
  lun.r. in
  Ill folloxxing t h
  --u t| l>v U xx fill gnili.irltj- for a debt III l h't! tat. or a i ] In-Ui-ptml > hii-inc1--. -amchall be laid 1 reif -h.il! iih! nltl--slt: l '0 i Fur tltr tfixth Jtilicb >

  ill-- autl cotiiitrrleit nolir Mil. In the Muiilnade of the t ;IKIMII i.r appointed a- an ail.itrator umpire, or t;. )Lilort- mciilioiicti. l- killed vvoilndeil.. nil |K-r-nn- E i"I! Uhtievcr niltuliy iulcrrujil-or : I and jiirrurlor;. the trial of all criminal t-.,-I11.11 riiiita! ( :n nit, :i> follow -- .\itht-xomitj-iteofll1 I

  .. i.-torMlU: i--i'il by mix tat or lioukinv fomtuny|! j!j releree, or H am_ iuatter in ilauter or aiulitor r-n' .i"cml.lcd, ami ail t.tlin-pvi-i.u-x.il.., xxhcntom- :j 1t.ls, lIllIltl ntliir, iiAMlnb! ol people ) I dt-enntinn.- You -lull well and irnK tr.. th.i i- 'in1.txxe.. :i tin- St.it.- njiitlo cunntv (ill the !a-t M hitt in Jl-rctt, at '

  .il.li-Ueilin thil I le. .r vxiilnn Hitt'nitni stalei- or i corrntnh take- liltIIjfl to ive. hi-vtrdict, nwar4.II luaiid.'d m injiiiiid. ivlu-id lo aid ami il.i i t-S -u>-Ii < li.xli.l I ;I piirptJ-'-, l.nli: I I IK pnni-lied I l.v ) t Ihe public gootlo' .il Klon imd i litdi rl'laii"t. (nrref.'n! >!:m'-t jrmiij!! < oi ;t\ -ite >{ lItIi>iH>.- ,u --;'ii oo thtTirt M.! -

  'j i"x i.ii i'iiiMoxm< --. Mat- or x< nmeiit. and xvli.- i report oi etirrupllv rcceive, any j gift or gratuity imiiri-li-al- or .llicirhall I I"- In-Id nir-wenii.le |i I in I hi- count v j.ul not txtieiiin burly .) u-"tl lot nnv ol the I I.i'lievulenri-. -,, !1t.i Ip ylIl i t.tid I la .-.pitnl nte-t the iliv Ilki"i : at tiltt.llIitV ouuty ise of 1tlts -.
  ettia Mi-tinn. l 'llt>xxiuwitli shall! h :ttlllllai-.l'.n'I to '- Ton <.ount.> -
  jitror-1
  iiiii".u! nili J.rtfl.tCl :
  Uiw Jinx liliu-k whatever I
  r jiUitir .11 triitnu In .1-lilt liiu-e.
  I parts or piOv-eetl- | lint- nnl \cei Jin*; i lilt y ebb lair>. i "liall wvl?! uiul trnl' !the ihirti Momt.iv in tii -
  'i.ix Jin nnx p91. .'i 1411. jn-- 0. titlicr t'Kil lu-tm 3. i Il! ". ; I Imtlin p.uU t--.I.t- TX..811'1 rio !i'hi--ii.-c mnk.! N Apnl : at < mnty -its-
  loi thetrial! ill'-i ii'ii ol t tin- m.'a.vliiilx '
  j i iru. IT > ol which itIlhIllrtl- } pf.-oii- : : .i- nu- M.I \\ It- ,i i -r xullullr I m-entlie Flo"-'i Mvnatvt .
  j interr.'j.l- SMle < ..n-l Iti e Hitit\ ill, tl'ifotirth Yloia1biy *
  hti1t-0iei.i. t"iKa* in
  ei-'l. r .it .
  u or o: mix or .itlier fiatiai.. : t.tt Apr. -
  jiap-r i )In ni --iimiuoncil or tor 1b.- li.Mnn blt-1 il'-iii'-li-ln-. ,,ill- Ut-I -rilIIlI1.- [ .
  : or i dtivmu.'i|, olli. rss h.ein xxiitmi h.ill lu.x ii> t, ttrf .
  >i.-l *IIII drsl.tl ifUirtrMtlu.. wild iiit-at to i > any VVHV di-tlurbaa I ; yon i ir n--rvni'nrx f. I'lCAxIitrt tiiilittlt. t>f MonrtM. the -' '
  t 1ame. j ._ ikclared cwltnlv on -itpthy
  Ill utaii" or IHTSHH tli rtni. t" h,- uwd iii tiou .il hilt .ii.-li ma-ur in th.inccry, niulitoi. ur I". 4-n'l I d! \ ". a oni- > lii-lp volt
  :nu or luoklni uu;: neh InltMtid nHiiitrrfeit n rtiA-i- bitraior, uuipiu! or i-vkrei-, i.a- bee ehon 01 ai- ( .)'- t'., t-l.uililinsr, ''i-hiji or'i--?tlln -lull I?fl-'i11111C111 in I tlit-iimnl, i} j-iil not t: e-tI ; I tj a- ->ufh ; told all I --irtijMilo--: ; I .k.ii ; iiili.-r .11! -in 1i'mill-, -h.il! IMi j- folfonAt (lie cunntv -itcot Dude :

  .1 MlU or U0t* lnll) IK yuui-lied bx linin| 'ii'ii"tit j I: j'oilit.'tt. he i-liali be puniahcil bv luiprit-'mmcul in! ; t'v! ]tuni-ii..-.' ''V ,mpii-oimt''i! m 1 tin-lwtc! pciiilcii n.i-. ol l its i i.ni-uot; <-Vit.cl.iiij;: litly dollar- ; ot niiiuitling to :*i i.nxtt! to aitk.' :libnilAH Wltlltill flitWM !f- -rf.-! tluliiHt Moi.tbi m the 10:1111- -
  at ol'jJ..nl
  SUM: inn te4'llIl It'll venrr.or i i the State |>ruitc-tit iar ijt.l cvcw-dius; tlvi vear i.r tiary not cv. .I'inirllx. vtar-, <>r 'It: lintno.t Mil :-h. '.' V.i j : l01 I ait pirk.: >ir aidI x-'ii i iu IlL! iti I '- piinmd tttlttje.' .arpttnrtt t.11't ., -... April ; t mity site .
  "ivn -
  giaihtsob drunken 1 ( uuRtv i-ie -..
  n i VCCl1dIll .me tlwa-anJ tUillar-; au.l i1111111$1Il. j b.v line not c\ei-edius one 1liou>.ind dollar-) and ittilrIlTl1elt j Ul tIl tlio'i-uiil ,!I.ll.t'! mul tmpi.-oiiiiieiit in UlitutItIt -j IK I I ; !.c ;mui-ic.i in the ol tltn dnhirSp von GtxI. on .mlImua! lnA.rif. ,' .
  oiniit.irx ut I
  \ lit iiito\ic.uliur "
  Vi
  ::4: o1Z1I1 4a11 tIII l OMIIIIJ O1. j 'i'jitor. >ff_ IS. Xo per-H xvho-.t- opmifrt..irt* -1). li a 1't ; I'rtintyHe of >!nu tLUnt3tciii lilt tbbnl -
  In % 4 t-il'tu (
  UILfjimn ,ail noivi.wiiinj- jaB i i "i" } i..mil' !-jlUit! a- > IH '
  10 In .1&e.utiofl. for4.., -oini'Orti'Ili"Sor *t* ; tl-t; t.llt ,n-i itt puMi-hul bv, line nnt \ "!lt 4- (it'mi Irmu liinliinny tii'ftvlint! .ii.lf- (> '. ( 'nprti; :t: lie! tfunti.itt rtfttntrn- -
  J.r of < in tin .!... e.i-tIt- 'tlzi' -
  :")-IV.78!>!t I-> .m\ "'r-oisii j > un-J tn tli.- lull i.i{ ntanv
  WH of li.** iiklK-l"n-ti'-ut>.a tl.nrtoi iitteru" 3.0er.E4 | amnunt j diol 'Ha I -, mid l->- aiv t like oihiitpcmnmitt'-d, t : i-ttiitt.. St:1 I tleat1l. tihlI lie ru-npi-'lt.d t .:t .... .. .itiirth Mo'.ilaj hi April.'n .
  HliiKni tilt-.nn.iK '. in ..i. liiiii "f .on. ] I in t t '..1:4: t.j an", .
  -I
  Utlh1td1* Ul i.sdsr1nr tI. jIl1fle31l. U true. any touvcvnun ,i Jal!. ai other j I ilt>t t-ous Iriit'i.. its UNL not \cic-Uiiiii ten 'I";] ItO(41 fiJi irinlnf--trlani| >n\ili eo -i. JrthJxil
  ; !
  like plat't'ol) uiil'mmeut dii.lliitt | 'ri-. tVYieni-rnju-rtyol tin v..ltjt. ,.f Hfld lU ; lire l itoag ->-ut v.-1 I' tu-.w. 5j\/ f'r Ztie F'n
  hub. b-fl < ilt-irtliittiit. -> -| -
  biUlI fb.r j lilly
  1? canted1t or : ule1lr po- ; j or !>y .mpri.-onmcnt in Uu cotlityiafl! 1 !,. irtt
  jioti
  i .i t .,
  i liinl other thiu [ "'- lIlt r' doir-.vt ..1 I or"p.t.--> M-itv shall di.;--itiiIn I _attv 1 Till. a.:. K \: foUotrtU: the (-oautv sIt't :-
  tber.,4. xvlth .tout? t- nunanil paw *'aanil.1 { Wt'Jl.ifl. tr adapted or n-tlul lotiid ; inj.trnl t lb.it J tn; fee muiitb- but it .IF TRI-l It < B*.t-j. Cx-E- '
  ui ,
  .l ot citltoii I -l.ili l I t-t-rilv
  -I- tin Iffiui'Hn mill' jirti-i'lt'nt ;mtJcat.li\il a jiii..r in ui kiux his <*- -jip.', wit !b intent toiacii- j :im.nur. I..v :.nv j r-nn.-t.i thf ttiiin'*'..- %of tui'k *> tu im.iiLid.ilUT .- ; i to v lio-ii any U-li- __ : <- Kr-l M. lltitit in ..,.1i Ixnkifnav In- 4iIwIn.-.ti x-itu. if their jihtcenf j j ltn'-h. rnt iu-x.! ill'.1111- Irul1 li.- -, te.L lit t.S : 1'-. tlt.tttI ., t- .-.t t. .; %t. :, .-t : '41111% it, ttSiiiLi IIiot rcanttuoflte... third
  : iUU-tlic e-t jpL oj anv priVuu.-r luwJullv cui.miitl-'tl I more, n-> i: nr t U'Il tIlt I.'lily j- em j t u!li',i oUuit ni r uii'i- Wiktt t u. reu.
  ll' i4ttt el Li $18tor 2nll1 Ilutu Grty 1nhI.i' froul irdetained. 1iv j i t'iul, tli-- tl.;l -1i'xx'ii vxljiioi vhicli (he I JICIBO.I : i.ut nf to tIuutaiiu-I. t14pt 11.hen orbsriiltOYlItetI -.-. itttktttbr.it tbtiitIlii 'I1 Wdllo-.i-. euUtultI
  < < mv
  i. u aids [ i it
  means Lex ," | Uw.
  any n.i LT ,
  junpcitv |i st
  a 1i.t4.. lio iin--.s -'ui
  f end tlic U -tlmoirv Of any ae i .. ii' s.niil v-Jir.Uf.Li.ls, hIlt- atI, pi.ir ro llw--LtttltI'-tl'in! i I 4i- tiutirtl1 ilontiatouti- rniii
  nut* ( rui- perron cnsitu ,' ilhiIl! I I'able ,, netivt tt3h-r ut the h i-r
  *
  ; Sndt il of the
  it1s : n c.-uuty
  I i.nei. pri-nutt tru
  iiijBirtu
  nir i1)iiS St t I iftjlI run-
  iiMiodv-llhtlte lgiu> erl-.0V4tu(4d..Inr, giaig )l rsuiiSV1II { Hni',3 ..
  .> 1II.IW444Z( 'r 1ildiflZlWA' IU the ajwranceU | trout, whether t-uclieaiape i ia elk-i-Unl ni atl.eii.pud i I tlt' -Ntf. lo 1Ix(tf auif>.mt.ol tlirec-fourthof the vain. .IgIIiIIg'! or unl.r.vfid, J iii.i.t i iiu Mate. i; 'not JK had in nMi t.ntr: ;iu xvh--li .w ta- com: may I county ou tin iir : MouJaj afttrtlje t.i.Molulay .. ;-
  4ol4lIf I.iv-
  not and vxhot'ver .n) K-'ty tktrti-etl nr nf the I ) irauits or I i> rsOu -<-t>dina "r lot direct the p rvoii xnwittu Inn.. I in < k-toter. _t the fuuiitj-iisvf J4itL.!
  tn ?*iiriUn'
  ix '. 4th14tetl t Joiirav Jial -oifil Iiilh-! -orju>it' art. pmui1 i 1 beld in custody upon any eoiivkiiou ur ilur e (tall iniurvt'ntw! in !lit- rfcovered in jictioi: of tnrt : I I loiiiiiiou drunk mi-, and any per- titntitv .ilu'rea, fairar-i'imptriiip. ; i .-.. v IM: hid 'ti:: h" t"u cunnU ou the viiiinf Monday aJter the- h>n-:.
  ( prnvi k-ii Iliirf the nl" coinmtin light Walker! .. list, p-rtyaten! -!it it II. ""titi'l.) !t.. Li.' "in, chairtilt. MondjhitctolK- the .-oiinfv slt-tf ..liwkonetvon
  ,,1 I oflctirc, liull be puiiUi.ul bv iuipri-unmnil lu| < I in ncr such 1'pipt-rty ut> alt I i.ri.srd! vtaiittin and hi-civiou ction I PIIOi i at tnjl_ >i

  11 in *' fuiatusor wmu'rte.t.a: ? the Slat1.1 penitentiary not lAcei-din '-a-i :t.:, .i;:; t-i i'- 40 j prt-vviit it- tte.-lnu'.ii.ii or 1 ptrIUIe | iu the county ;o:(_._ H. (- the third 3holtbtftt.-tIkufnrtIiMttaI.-;
  :: : VMivnuve.
  Unytaitut m bt'iavior, i. i.imuu raileitsand it -ti ill U-_ .' the
  r lirawleie f llt H
  -r" bill .f llOtt4berCCUfll-'- i iintirii.i'ii'l', (I. -iiri-thnimvif'tiimortlie [ i and by line nut l-Itiltlitq i> tMiobe-r. For the *- -oricl Judk-ia ,- .
  j Ic-f than one Year nr i! tin pero.ni it hniCM ) "jinn n9cndi-r vbo e't- i jii.U' I inif.ru ,ieableoi- I ,. CswmlV .1- '
  .ipi- 01 j ll.nr litttt'I! fi-rai
  cnliini
  artuil
  ."I ll I1i1 ir tI. t Iktt 'tl1t. urou 1t tIar uf4ay rescue wa i-ffceltJ or iutuided vvae'uiljed! wUli >,."t-. ',<. -\ citv H4t h5ci P..V- anvttm i un.lcr intuit ; of uiipioymciit) tli'n xeeti. n shall I in nu> romttx for th.x anttfa -11 'i.-n-ni iistniof pir- lowAt ric! county -.t(- of Franklin eQwt-. -.
  '- &t 1s). III r lel1l. or tth-r- l St h.a-t they earn ui.J do nut lot th-- l : qtnfiabe'ljurtr' tirt sutiil
  j/ioyide Oeto'at
  olk'uct '+l SlOi. nf'iv jir"edi fci-tiou deli x ersofauy such i therein.r r>nac<- nii* runiiae tsin the county site of i ,
  an t *
  v
  U .* 1lIS14. (I.IXUI. MI;% ?4illI j.it'd or .na1.-rtett j iu> tajjita nur pumabab.c iiv iitiprinon- tony re<'ox' j (for, theupjKjil ui thi ir families and all excitement or iiiltlI
  -. n14dt:1 %*. bill eI ( )Oil. O .l1cW1ty. III ir it4 j i I mcut iu tiic jftate jifuitentiarj-, lli'-u! ly u.ij.ri-- i 'r -unc-iUMili-t an>- nr nil Ill thfjH'r-nv. nh') tie |.and di-oriiulv tier, eonidiitial j i j r.-JutUcean< n.thrpf>pKfT-h ""I > IavrfiiU.>r Jn.--i-.iBd -t.mat: ou tht.n.iiit MoiiiUiy InOttobi., .

  i thereof 1b -clluatt'-riuid |mt i-! taim n* umiil ut iu the! jail not extixdnitf one x ,..iuor by L.u? j -rnv.-il ttrUtfim- -S'-lt pr..ptrly. | [.ergons, iacludiui whom ueh me j j'iryinaiiv.iinrxin for thi'iVi"-iif. iTlntlir! at bier-on ttoeaniifitfc: of l.ii. rtj ttl.fliV on tbt- luiril i ,
  i pelt-oils vino ij' 'cct all l.iss-ful btiriims j lint itftpuLc coi'inniK-il in ,. da
  I iIflitttttC rnderuiu lIf1hcb.e-t9Xyoi 11II Tha- ltt cetiidlniii-t jinudred dullaz'-. ] >r"i 10. \ViitHjhen nrt---t'-iI uptti a v.utnmt i it.bi j thU,.n-lion. and the irial 'I! -itty fir- tminltii"Hn in I V-lobt-r : at lii.-t-Ju.ity >iteo. -.*'Liienn.t|.,: '.

  o 1ithTfta'urru1ttw Uh.4tft$'. 4lfthlere- i >EC. Ith Wljoivcr iild>- nr a.-titt. a "prieoittr iu 1 tP1t 'iiitgi-ttti!" ii"l .iwin-t! him li-r.'in alliil oi | lJtIttipCijtl. t lat-jr tiiiw .y frtiiuenl hag I tv where'ich indi'-tment thi- is-- iillauitaiuiiii
  > T11'isUn-r of anv Mat.-or Tenltnry. on vthu !e ,| ftturnlfthlI4 lilt !iiw-7xf this! I ; Ii.ii-ei. nr tippling {, fonm"iV.'tt! t- .1 of W.iknli, county in> the jr-t after t1-.
  I CJitH;:, orattciiii)lsn1r! '. bIll !It.
  c'-rilflMite. Of crrflit. upon tmiitted
  IIgI;t nuclUMtc. orenritv.. i : ior ttlilI t'flhltl
  vxiii'ii ,im i.44*d Iivlierilf ] ttVilw-the lavilaitu-todv ol t..ch it>nl} riff t-mi-table. : -\\tv\ <- of trial itt-him..3! :,
  ; rb0..u-
  u* Ill Uave i t-u iiitil.. i-lrall be adiultu-d u* txti' | JKIVI.II' J> cujdiui:, \ lutiiida.. to the cuuiit : -. VN'i! XT- in inolS
  jail.
  ,!Ii-- i>.1c.! or nfitciitiii'n. Vxliilc } IT ronnty. the trial -latlJ: lie county on .!W't.'cOliI JXoutLi after the fourth
  roncUittctl Molt
  r. In
  ''.' iin vinj tlw; Mmeto 1j (orj&dIlt.ff.'ft. sliall Ic tii'.itd: bj izfl1li-ktnlt!: in tin Slat. JH.JIilentUr I c-nmnittin a j SEI iV A found in ihiu, allr.-p-c9 a* if }
  not trinu-: ..tV-ii-. :.i'a'.i-t thv lawnt lIt I- Slat.-. a-a I j u-.jii a slitet. lu Ciiutz. indictment hai rK-en fnnnd in- That -on>iu. nn.l tht- day iliOeibtr; at the count} itC0CJit11.q.fl-Iunt:>

  -. li. Unnftmou-orpifteiidcil tJ natan-. iitrniort j:I cecdlnfT iixt- liu.u'rexi cxcecdiug ilultarrv.one year, (tr! jv ftc.'u l Vs" *' ,' ?':" '{ !"li-Hn I I '"i l)14 nl In'' pultll.- ptaee. .uincrl !! any other| ol publk the till.'ii l p i'i". .in- u'.nrdcr tin. niifbt t.un. i ') 1 by ik-i-th or itu- ctwlaecrttiu shall IK- paid by before theionnty i.r aftt-ra In xvhirh rhirH;>- nf t'lt! p!::1-nftria'!. ".i the fourth M ).tttax after the fourth Monday i'. -
  < thuju
  belnn t' Ur.
  Fort
  ,ir i IH tl..' i-lfsualaw nl an fifHecr orenl of a | vxiUi It.i- .. ilj hnt. inet-aUii! icv -e.t cora- iEii-j.utllehil Circuit.a< MAt\
  corjiora St* I'.t.:; lla jailer or oUiiroCiiLr oluni rily j or x-> : i T2> muv I- Jltle-elt :n..l.| : ; s-herin : i-i a Iclnnv- and( inhitliti. uulp )* otlierxx-i-e prox-'tlo bxr !h'n-. th
  t fra4p1tit3 afti to an Iu4rtmcnt n wnti. uf-j ty ;i.y tlt-ptttv ; C"uitty'iii nfMadi-oiieiitstrtrinitUeSr-tMr'-Miar
  [
  .l Kr a in hi KiiceJx.ltl.lilics or other tL'agenm- ...;:. 1" &iIiatn1e} ( Kven"nth-r | >EC !t). 'lh-.- court 4)fijOTjii ii hurt- .-.rthfi.' : !
  .rt.flM1tIlit9 $Ut.dFfl.rtlikfltt tdeht 1-u.j | jjri-oiui > i-u toJv. UjH.U tuiivktiuii or 1 J ?- St.it-hulntli, 01 hy ally ut lit-c ) sheilt( r the ; letoftrlal.. it (lvtofKrr; at trv mntvite "of Hi'r.i3ton couutVniftht
  i 'qrjri. acm-it-ti if
  cnmiiui! iii'imnWifilby fine not l | Ihe jn-- he l
  v-uthfluiixwati u. lthiute iH )j>a--rtietaniea tru, j ally chargxl.j eouipe, he) slsall eiilfer the OTcwdingHftv dollar.luri Lt lalte j | l.nljMe. to
  j te; Z1r t' ; UI. eithr of an t,1 ent.-r : third M., hi !
  lInt i LIU.rMo.iiianct: with mJ.iy OVtIlCat eunRltL
  -li.i 11 1 IK-Oil-JH'1 n Ibtycrv, llMNbfii no Mirh perwu maxj j like puni-U-.ii<..ituuJl.iiialtiua nstlii; pritimcraiilkr by itnjiri-Pimc iit tli" c'-tt'y! jail r.irt e'ei.ilinjr i ar} tu :ili-! ;i.in _> tier li. goilti :*n-nt-', !il -e-nri- of ; tlu.-
  oljWr of j 1 ? itliotit a si riitt-ii w.rrnt r.d -i approbv; ib.-j.iift.- "i:.-hIM% .he Su.vantucount} un the !fourth Stnmlav iu t1' *
  -- uv' l-ivu i u .. 31 of HK-h (OIjWrIItiOU.41r e or linbktu, ellLVCulleiil 5tiri ttjllht. max .tircr- in'lirloned! 1 l-, hi'M her; at th i .-nuti -itc
  nOt 1.re tiitll IS' \r:nrcI ; vl T. :U-r tii Uu-
  x !uvf < x.-tml; ukr i sIt 1. U M'hiH-vx-r luttntif.ieturt.r county nrMnu'lay -
  Ujiiu I'tiuviction of thelilUi! iff''ti-e tait-i- to I IH t % : nor -thti I in thctoiirt ii) xxlurh th'raptfhan
  1. itre iit lttnt I.. .d.fu4 I, t-tidvi tncii I1- | vvlieiex it ,| h.HHK! charged or < I m! i-nilaUuR'tl, orerfl-, or ixjioft.- ?.! -ak, ai. iir-]j rundlsI't, |>:d.: at m r before tjic )P1|-. I atuut-ht-(1 III. (ii'ltl(1; ot the ne.t tenn I hereof, to abide the order e-l.! tin ctf:,'i"s-.j the ts- jft.-r the itiarth Jloiiilj} luCkloU-r; a* ti..
  "itc
  tb.-ur.-t-o1forr3. .i mix (.TIurOftenc' ith9l1 Ininliitnt w h-ba! linn in -ijuit I I 1 IK e.inrr euauty nt litixettiitiunty the
  I
  i. j : .ruuilit l-i-l on secinul Moiitbv
  .1- I and
  nirteintH'tniMit Sl.i 14. Jl I.it jailer or tillurollu'ir throu li jL.r(1It "!4flt11flt or C)1)II d the hd nu.IIliiowi .1 oft!" Wf.flltt not toU'psn without leave: and !in: deSmltor givimr after -
  to s'H-s* anuitmt ladefretui. iu-< tlic and the ftmrtii
  MiIU.-ii i.i -IniKf* sin.!, ui inetaiUr knuckles i-liall Ce peei. ;in.ie.ded astttin-1 atuir-lin nich rtf(v Tilza-tcc. u xr.- rrxut h.i11! <- iinnl lUrueted I''ntUy" Otto'jt.r: ai ?!.-
  ? IICTMIII upon i : Ct'utuh4!
  i or tli-cliisrged. cs pitch uia i>tnitl.a.idet>* .; riir. eomnrnlitiiti 141111 aaft t-.nittv oil ti thir1 !e.r-
  victioiior by blue ttt h -< tU ,_ : :: ( to conv.v Tb ,
  dollars prison.Cr
  "inmratf Utt11l.4 lo ; tm-scape, or xviliullv j } 1- SRt.lM. U'hoLVir 1-m t.r a day after ii .nirtli! Monxli.' tn
  aUbrottfficiuui. niHlx-ltslI not lw ilfemuda 9I19Ilee.L i ivlu-t", to n.live into bia tu>ludv a pritotier law- I| m.til in MImnntv jail nnl &eeedin ,- -is lutnitlit -. i ilItsa. -dIs. or luii> tli ] before the 1 III lit'J.Il: tthr >tnt-w v.u CHcl5 n-rfi'IL person !i Fourth Judicial ; October. For tin
  '_ i-i-fion fur liu- ],-i'rpo-e of biiyinst "r i>(-liiug ut-l by to heirieU, Ihcrt- to be <= ereofi Circui na tollovti! : At this count'.
  afi'y kept
  L i'' lUeiv *iHX it> to IK- nit ti.tcnt t dcfnuil lie uiled | lull direetnl In 1te conimilted thereto [ \\VhiH-vt-r ittiticfnii.il "in caufiiior [ T.y the i aIII... .
  -ut>4. 4l ally Mii'i.cvaii!: i1. 1.o'n. or wii-h. or j i nal eliar ..nuvietion. on a crnniiv 1 tii.i'.tt.jj -. In.nlir. tt tIIili t.iI rod- t.t 1- : licking lii, s.t: n: ai I l..nlv! olniir hutiinii bem e | rtKuriigm! natildi-'fii.tr! etthv-diie'-onr-eiif, laand inch vvurmut :;V .I"Ciav cotuitx or Uu.tirl; Monday lu IH't >' .

  j..>i,> jorporaf. ItT OIV |KiliU< ottktiIn Ills oflli .al lajurit] wbatevtr 'he hlEIt bt or any lawful |.rocc,* t !bull.lJtiuiH' ; I pimWictl I- hut uuy hoii-r or i be, plilii-eci! line.1 ti,1 1 Itstlian lilly nor ( IM* piiuinhed iu the I 1 JhaHl eomnliwl ivtth on or helhre :..i ilr-t >Jr tifthe at tho c,0"trv ffi c : f-'Vlfnrd' ctnaty on the n,.I'tcounty
  _. J.IHI1"jeWif. i jiunialu-dby imprisonment in ; not \ ceding 5 ini .- of the pr'uri (:onr: at vvhlfh the trial ma ho nnd.
  live -
  *3l 4lipIi,2t.rhip or in. ornux farj j ? riulit.1 'It. !14ror t.v nnprWnine I Mti&Iit in )ttber.t -q .f
  tvvint l'llttrtor M & 2t-
  jCi.a count jail uot Ci.cic':. line j no: i } ( i-irj'll-nnnicnt not estudiiu count} .nil M-I 1 1- 1-1.- u tlirt-c ititmrnor! SEt I Z Whin ciiii, :t. t.f the !I-!L of tri:i! I-. al- : *

  .&_. 11 Voe'c't.t tutnt.-i-) oWor iIv exceeding live Itutidrcddnllai-. OlH IlItlIltIl.r. injf iM'i : % -, or i>ru. si.-t Invved, the t-isirt -!Iii netaIze t'.* tnocon tlie on tfce tn'irt'i itnnttiv it < vti.Tjef; t.t"twty 4.T

  i.ill 'i*' !iii wr L4C witlrfi. 'Ill. Mat. *.r Ii i-. in !Lb., $ix 1". If an officer atithoi./id to <., > e pioivt-a. $ ( \".. WHOA-i r w"t!'.'>-i t 4't4l,4' iauv.. l.v sn': rii yiar\\.it, ; j' ma} I be ii.dictiM part of 111". State 'i> a;.[ -.tr ln-1'on 'U- court at thr- (- Sits of St.'nh'is t-Mi'itv cm the fart Mnniallur ::.

  ,.---.kiu jt tin it tnoe t ii Ir 1 n.rt- )hPt' ofttl-c willullvul i or. aptly rin ett.. c .n uti lavxiul outcry, ir the III1t til l < '!-. t.t otl.s v.i-c, l.l..I.--! v :r vvii.il., ditrn>--, l .fnre the ticl p"n-e ol trLil.! tfic fuitrtij ili.mUj In (jitotiiv : at the ct>UiivUe
  t litlicr
  ., ,I'.4 r i-otsntevdlvit! Ir the t-in.lHiade .il ..''tl protio him Jjri'cted and .iy liii'u nr; fiit.nl:itft. Itt IUP-I- ) '.. ri..I.-! o 4.I iu-uLil lie La'-e-. n'iutor rciiitivi-s ,intnnib.. I \ ( nf Xjait ciuatsiou the second Montlaj tfu.t'n .'-
  tl Sin 1
  reiiuiiin \Yluna
  ill- >
  t .t initvitlinn '-iij'ic.f tin
  "x.-rc* tu < nrttTsIarai1. Liioxxlni; i5i tame i .ml :ipto l-.1tS(. iiIrIil ItrtIt.. l, gli\ tn-lout I.1.1tiler t-ln.ttnrt""r tlHiii'. j : or i.voj trit t i- fourth M< mUy iii Uctola-r.
  prcbciitl louiiue t: IhIZ thueount -
  ttji JL ol
  'nnn I ,iuH person tflll'kt.t4 llthitgtd it tlollirE :: tctt,1Ii $ lor a mem .rial I of I lit: dftul, (It .1 li or'l oliil.tUtiliv.-.- I fintend. thfc'U! : nf tnmart! -: II !mmti.tt.'v I l) ..:il .o-mlv I'll Tin thirj Mtnnbv after the .: -"

  l-e .L'a1. 'It&. i4aU hit puiilhu1vfieotUsT tmpri-uiun.nt in 'ii uJletie*'. orvvlliullj uiul to-irUIiLl3| ratblniir. t-urn. ] or lui- not becii enter th>- ttriM-t-eIiilL- la rveii' I-, 'ml truatmft ; x. .
  or oilier tiiiei. tnlemicil ior j Mondaj m tH- !
  oii.it-in $ I t. tVtwi; KT. For ttio .
  iiill t'tlthJuiUraar C.ru.:
  ,, fi lite tlilavtoeccule Mteh t- :TV ant--i j.l.iJ all -"rin-l ,
  i.it >r or .MI MIV kiflnur- jtfoc.-SM., txlicn.byt.f ain tcv-tnni, .- to tjtItttlttl in lltitr hi tl &a II*,t-i.t., >> i'i i e&wti- j .
  (nrii.mtnt, nl a- E0IiW! '
  tomb, (, At Mix. t'! Mtiniet tounlt'utiird l'I'
  % ijl4Vr4reUV any Ititcounty
  i-M'-h! j
  5, ..rdui. in toJwwSou atix naanth-r ) jH.5'.u 1-c.ttjcs ana at Jaii r-u l4% -tied
  iroc lie ahull 1.t t'l the
  ; be l. 1ir hi th -aim, copy vntrivo tlie ctirtia r -'. 'iu
  : It.
  grnv.tnltt- r-tnittiir<- ln lo-t < I MwJich.y in lH-Mcr the -ii > .
  > jairttTfott rulu innitd j {men i iliiH hu-ic < j : a? couhts
  oflU iu-'alioin-J In l-v rUt ain'it \
  II. J Jt } iiij< >auuiit; i.) the toanlv 1,1-011 ti< n auv the case"lt the clerk of
  jiH iut the
  .111 net' on l b.efis- > court ill{ the -
  of tv
  vncloMiii-lur \ t>u tiv F'tuuam -
  \kuowiru II.u'.it' 10 t.e rtiuuu-f .-\t.di1lgite t-ar ur I bv dirk, iUUil or ot'u i at Ill. or tt an; : tho Onrui i>! 'i c m.ul. I I toutityi'm t.c6! >nrt. Monday In Ueto''t *- .
  > luienot vvtidin lt I i.j.n% ) w-ejt .t < -mif hiih the plate of trial has been
  I- ml *.. ltt -r 4rA-- hc fcBliH' *. tmo. .r |I1liUtItItl tli.lIar ,. K lillitI .4)&ikli. ktoh. -, --,, t .-_-_ .- i :;. b. t Lie ; full} d" tni is -. iii nil Li i<,-. r< mn- a, ul?. I l.-t % I hottiitrn euntgett. tt-tiiriintr tin--t'tnty -it1 of 3Iarioi t-tltthty oil tae i l.rMoitl. >"
  ol 'H
  -, -- t < i i'lt.* tn luyui-ui. aMne.. any MX JiKtionin. it'VbLV- iitttd in ain; not \tied.n ltitlrlaiiv tru hnil, 01 ]>ltti! placed j tin ntk-iRC nitn- loj.y the papers traiiiuiitt'-tl. ., itftcr the fonrtk ilonilay it. tA-tol? c-r ; a* t t
  <'r, tILing J\uir.-d in tU.. ; < at ht.tij dnll.rs Sec. 1!! When '
  l, tube nauic i-i 01 I of the
  : jn. se and toan- vxilhin I tu.y v iudic-tcd .irhaiKp; place oftri.il i-
  'the l.ite: l'i ab ,riJf. j -inj-ri-niii'iu 1 lIt in Iln i t 'x .il:! :i it i. biic'h euilo-'ir. <-r vrrmtonh i dOitlltV siLt: if -Vothua ..ttuty &rn i ifie Hunt tIszitiifvr :
  ini-l, i* i.x nrvbiiutit in lie Mate dejrtitv cLtiill, ; < ; rn.ed5ii u c-ourt mude in > fai
  i I. : jSUx vwivi.cr. ttt. Ilt4)tlth ,. S t j lfltil.sdb.turtt. the C'rti.ent-of a touii end count lIly i-a.-t- i eadtu2f ,: comity ewcrt. ti'! .. Lit(- ftHirtii Mnd..y : at tlto.utj
  table
  li I -. n- < t-it..! *i tare. or Joyfiuo jwitei | jllTct.r or vxati-l.maii) atmu'ta nrrefu be iiidicii-d and ('itti. Mtalt ?be"ohosigexl to the
  t ;.: : il, 1.' r- t" i. j'i i-scent In itt i -eto ui.t hull in 1l.it- \tmuii, of its olliie I in n SBC. i" .'ll-i. jHr-'t-: > t>i' !\ ti-ti nl itv! jiubiic.ilou! tliali lit }1l111141 I < i bv tile hot t-xeeeiiilij rive Him uiriil JiIniU e-viint.y itiul the ctinnty court dies !- %.itt of Ltvy t-oianty (ill th irsu after l.f.inrttt .
  iainte
  dollars b-.. 1liiit ;, or procvetJb, ,h.i! W 3fjiV'fititr.
  criminal ease ur in tlie of a HWha'l' I-v puiii ucdtsy tnipri-nutuuit nor i t- Ii dollar?, oi t>y : Mu4av tn For thiitxb Ji.t:

  _i I ix.k I .' 'l nTiiLtr..tlii t or the ajiprcljciidlri, jrL veur4tjfj--n-rt4itl ol'the p. &i4; county juil ni cwedlii* tnV 5a tin J i itteiitlIt tin- < .1 ants .hill not evm ilti.K: o"n: I -Ii iVlou} i- eum- Imd u- t.ii practicable an, in tile.circuit cnnrtcr'rft i-hal Ci'cttirfultctns : \tthui ttfltty IC ttf hiuillattitS
  ; or lor yt-8r-.r by 11'.i? not iul *'. t.al: Ito r-uoh shall
  t i ith .... i ptt-tou Set. -. \\\iiijev eUiier within nr uaongt DC bad in the x-nt'mtvetjiirt .
  i- HOD.
  ( lIV- g4lluuimUlnlafter J! a brt9.CIiitthe rliia4 irn c\cediii thoB-'nfl d-fil.ir"! "- bv laout, optnr i-ot1nl; CIII tli' bvt.x.iMtl ){i>&i.w in CA tl"( r at
  puiee, jftf l.ult( i.uii
  !& -uiJi the of the
  i ucor judge
  4iie4' r ol llltia t : < '- cai>e u'itit efwpt -Uall fiKt the
  .i' | highsi'n
  ih s or ttsiitnor c'witstt& of hlrd
  I I of oiib arnsled !i.t-,< |Hllir. Il.U. .. e'itrittt a UIIMurotagli etetat Ott tite
  LttI ai.J) v. t' th- fid ujioii chil prociihljitll be in tile certify that ia hir- opiuicmwhVa! '-
  : rtrtlicv I h r : itItc tf8in ) ( | cciial reiatlnn ol ng Still f.rther fn
  : -d tt.ii 1: t1.artoIa1d l i jvnxifctHd by liupriMHintutt in tlic comity juil not J 1ikt, or or any other tiling in thi- chtld lb ttutt. ofjnctic--_ Monday October, at tlic county *iSe &Z !i'1'1cuiijitx
  exciu-dUi (:HAITEII VUI j public e.J-cincnt, over tliroitsli Ill parent, or [ on the .sctMUidJw3i( after tbv thUni 3It>u-
  IIIH.VI I-- lie.-iai' .. in" i/ < ottnlci.mncnt. ;. I ;: .i j.iontli. or ht fine not f cud.&u hl'v or j
  ::1 I coil it hf. : fl.t %tt. I doflai, I part Of sfh euolo ore, lieiiijf the property cotiBUiiguiHit} or f (47 day L'I (.tCtober ; at th- eountv ,itt- of jiar ilceeoaniv
  tH.WKNT> IS :nKf% ,
  iuiimb-ii!, ij Ij .-. -l.- vtC :. t,. I :.1-ti .,. town pan-h rt lisf'ious onhi UtisTl after tfceUiinf >Iot't-y!
  !411 : ftni:. I : U In i vt j ma -.t.hd L'\ '. -l II t-r'-? tjr7, seiety, orol privtif- Monday

  5- fl . i-. i->-. -* --' .- !'i. .. fi 1 i r> iii.tit., i,; tof, K?t a t.i j' prfspri-iied for the Jjuria! i'f : C-ic-I i- Itt .i-ai-tj-1!, Tlfler'i.J iiOetol) rat I'.- eUmTy- Itite otMunroscount'Itit
  orsrhi.uiU
  4 t__ j.t. .rt nnli Hati .rtticrity ir th'j: rxt..- ir tiririt Mct t ;n i.terabct de s--V- I
  < t r. i.- ., t.,, i | -, _ii. -. : j : "
  { in ,
  : i i > n I't th ba, ; -Jo Every >
  .. .' .4 ,, !104- ] ; '. tt.-t .s rtti ,.' ill. ti1 : granted b-. law ur milt' tUi loupviit r> .110 u A:.v_ (, --m Itttlht t:3 iit.a A' ? i---.i
  --
  .. :L ?_ i -
  i t. ft ;u-, t tlii rii l bi-ii.rt- the S1iitII i-uT.Llctl indat'iiv -
  t'uun .. .
  -
  t. .- 1 (-- 1-% 4 ij l.ir1-l, ti I5ui tfn.n. pn-i! ) t-ttrto-it' a tt-s-, or v : boh-4u.- -e t>4dl 4 .SIts ito itt. .Jt MI.tkIk1i I.. :_ _
  :. U.-.. : :t It t '
  ; ttrt.- .
  .t > 1. i.v tt ) i cnuisliabic 'i ifa.atl
  pu'j u u 1 _- .- ( i. 'ti l o. 1-ea.in' (. 'ci- i 114.1 i orf>y "nj.iii-, unit.it U t UtliIi ,l .
  !roI'tr .t tiviy, -! >i..inexl -hail hi i .fttuZ .
  ; It) l 1. : "i" : l Kv.clfd li. Ut- : -- 1Uis-r: 1c t.st' ct..iluty c I -
  ,t !I.i bj t'i' .
  i % Otiii : ,! Ss'ai
  : M' l in, < litd ,'ii.d J penlt..irt. orcoumi .!
  .- l.-_ t b.-' : iz -tit-! t- tm.3.. r.U t -: i t'.i It tL. i :' hiat n"t tit' ,iii,_( tss n tfi''xind dnlli.r; ?, / uuj in dilition t.ity ,,_ t_ LI i'.uintv .. eu -
  ; .ii.il
  l the
  : .L .- .i i.'h -. ,t < if kit- IHrsjji, tu i.- ill I to T ;.Iarrl.at nt utaitV_ If ts U: It, t..(t.i u : ; : ii' county 'ill r.o* c'xf > jm i-iuil l.x: im- to pm iiliiuviitttrtrVriln-J 'j\ j"t retju r"Bui -- t:llTtl M--zjlae IB < H.-t'"jK.T, al kl -

  I I .. i i 1tU -I' ., Mit-fitt "i ord'i-Uj\ltlti M; to tit -- --- .- ii-_ : '-t eI't 4tt Li, 3itItI. t ,t ui S %_:- ai' : v i.ot ewt iiiin r {H-rson t' tiM (JCIti.t will. -tJitt'; tinviv#, i ; tnutac fwt.it.n tfee 6'ni-tn MonJi) --"

  9 _1 _-eel -, a_ui i i i. -w.1 1t-.tt.t5,. i.' 5jU rrall.iffio plcm. AIA < -ni .in i ti- __ 4 tT e h ... IltI.t-i I4 lflhirlja.: (,1 Srji \\ .' ,tr erneiij IjtaU tti- '." ltt i ecctc.tui; one iu ooillvSa-.MH-a u jsoaj j.t TOJ, to ktei; sh p AW OT to ri? of ; ;_ Ai Lt.5 or p-srt. of i..-.: v 1 hi'; -
  tUna both
  : 1.- M !- Ui L.-- tr. dHiv it It t 4-ttt si-i-li _'-., .- ;.uU btUll t.d bitr-. "t., >.i of i-_ auiin.il. v.i/"l'i-i i.lir.- ; ; autl dollar-. ( fr smv- tinn t \\-tn<; tue a.u ?ruuI-nt trit l.cej re1scge.:
  ar-UIUvror pnltliil- -- hitne. I II > t.tu-nr- a t lonj t.vr v _ri', '--ta'tl <-iijnnjtti.t'l fc stu.1' .
  114. .Ajtjrrt.ttjtj
  .a.Ik. : l tiu- ;. ..ee. hi t18; dltutb| Mf.iiZ r I L I -- --- iti1 I.ttt thu tt'.i- i ( .ni 1it-r. t>bal! -- puiiial-.tt: hv j -cl! \.i- .s -tsi.i.
  c ur- .1
  -L ... -.l : I-I < > t'tiMft'ii.. jti'i'' ini04r, ir iI ttItl. _tZ. r lit t+tt.01 sttteduiii out, tItuu-a,. litiiSt ii.. : tii' .-. L..IJ j ili nut t \<-I'Cdit.j; one j I *! \> [ ------h l- I .. -------______
  -.rliii.iart. } I ti.ijot rt. i _
  u.i< u-nr : -
  : -
  & bti -
  ..-. c. ). I '-- 1 i .- .- i.ia.- iii 1 tar. e :- I 1.- tttt ..t.-1 iliiptho.' 1JIt f' tlt b. !It t t \ .Ui -. I l tt-'tl-i-i. dolkrr : -.
  b : -i : I .vlutl.J.. in to ioi.ir rtj lit ? ) i vr i.i-; 11 in Ale :tis tu1. i-t- )' : LC .tilI.- jrt hil- -I
  t r .i ) -
  :
  i-< n > > .a *. .- --i I iTo 5u ; t ht Ii'ul t'-.,.' ...itbv J. -
  .. aWJtiej-p.rtalnitnrtit t ar UjLtU> ti. 'K vr.bt-J ;
  S. mi. t t -. 4r 1-4 'i' Hfic. VVwjeu t'1-E1: IX. ; u try i r>-L-ion! r. F.
  t t ., -- t. t._ ita. $ I ",i ...: v.i ., -atii I'ltiocr, tliall In pu i ;u t.S BOJI..k- i r Jj.tt .u.'ativ au di-ciittnilv ttii U- ,,.inlvli--xr.-: eIiruirtot; h iei rL -. The Weekly rribrtna for 1883,
  I'Rav ai-.itiiurred:
  ; ,,rt .- : i t titiitl 1 01. > til n, la. cw..i):;, J.iU tZt; tjwceedhiu i JIM, I ISu !iI ii untl vi.iniol jci.K-lc j -intv; i. vAirUv-r 7HV. i'i'n..iir _, or iii Ui- louuty it L. Whe etc r its tcIlItjt5
  .. S i 1.;: : ; t I h15- ttitli ; 4)iiivi-uttj). iron, llt-t lutucr's 1tut.- > !
  i -tl -.t t-lUt 'tndTt tIuI.i. : :* !' % -t4i bi suiteael ti -j-jI .
  -f-s ,- !:. ti-ti l v tr't. r t > if 'D-tV beJoUiMl, for the puri>ri-.e r-f'{ tbfcCTjos 1. Wiocvcr a'nwi [tEltyED.Friu. .
  : t it1lj ll.lttfli tUiui.1 1 Iiltij.ft kuuviugli sv'.u & coiaoiltau febee I to he iiaTi3[ n.il in tin Connie jai or Mate priitt
  _i 1. .n-n 1 tt i ... ...bttii pit i ; I 1ttltii.t iI lJ14Ib* iltiatlutt, t, t1L1e.is.t1, j
  IL tint- Vs17UIjd iiVies.tuI
  .. ).Nt1Zt.j1 fl tttt- oi han .itteaipt d # t >
  .. !9l ,t 4 Ir -. I 'Itill ; i--..' IS_ *'- ti_ tr. n rJd ultttti' Ill ny v >.t ?- mtt .
  I. i I$4 $ 1r1fltti4t t1.t.tott I.i.. kit "'- ; 1iw, f VM; ..i int.-m "ouitlst amlt, Lsndu-, t.c iultri ; dsu-i inb lor sucli uri w i-tsali 1w not b-j vvlicthir ftirmci ./ th4iti. without making, i Mich .*nVnee, but: Inti'! .tit itti.t iIUStr t r tu t'u.Ji tt--jt! i>f i'n. etIiUt% m e s-r qtilie; iit ad.- write a u 1t41 tp4tr... : .

  -.. IIk tu'ti o ;iil sit *11 i nijrt tti.v i.fliixr or t.'J 11 j,. r- m it. tu !. iaS i utlri jtriMiumuit Ju the j nt.'U .wileKUar( ['UUiPlud btha I j 1 fully ki.i.vra to tIc hust-r, itiiifl !lit j
  ., II; be4k.th4d U1orerIn 1 ioaaut-r UI. i ] lormuiiLx cf LI* duty, or il.v c.tvft* of Ith i-iihln f j | bit esceediut; j J jiri.-'iinui"! In tint- iuut> fai} not j .mi where m e\- cutlet ofi*; ch conviction, mid eiiten.-i-. xluZj fertiri.'d .

  '11.19 LrMI te&vi. rItlTP.L < ; under the eou-utatiou <>r i-ivvh ol i hi* HuiU-, xxlix ii- 'i threiiuu>, oilii the counlv Jail not ivceedicg one |' month-5, or i "vtl"i ot < jcceodins. Uvi. l for the punishment I I hr such lerk, btuk skual ir be a MitHs-ient *, tu rnh bio -!. -mpat: ----

  St. l. itui..jtl flhiai- l-4 ,ortiu., crtueh Intent I. Cff.vtt d or int. .itj1l l h. 1UIg.4 ;yt-ur. or bv line not trteeedinu one tiioiund; : dollars, i I 1 llT-, 1 '- as tolh.w.- : tit snch lienff tv esuU: sutUwitttice.authority. and he wti the labttiiion durhn ittpregrora.. ail1axtaw at,,:

  u> aijv n.HHrr<'aiBB2r.ut! iui} ini the ti-ti11.-.o. fur I l.v iuij.-fiMiiinitul in tt.vj.il mi, i M dinjoneytjir, orbv boTlrtiiK nini jii.j.ri-otniu-iil in Ilie con.ity jaii Sw.Vh.! ... vc- l.ior! eat1ttto lit. l! tu rapniiittttl b slwll execute ILo "anteaiconliinrJy I and injplrtni by!t* toadamen pfmi>e that Lfr---.y

  .rtmjatfoji ,-, 1i.Vt '" w"**. uta hwk hi thiptatc. ] 4(t. lt> U IHH enceeuiitc live Inindr.-i :But no jKwtculinn Miail L<- comnieticcil nltcrtvxo 1 tin ji'irpo'-t o: :-';*. >ty lull'k-s.-tiian T j is
  I Sec% i. tlM
  1 nil he wwlVtt'd '*v >i t spBe tur tn- tlottu ftr iluiiar*. and Var liiisn tlic .eouijiii -iou ti the olk-uci.! .id kiit j i eijiirjtti'j' nf Mirli uieurv i.a.e in uiiicliiltt- pmii'fiint.'Otut I sightflzliv birthrigh not of all sutu l-u:of T&ii't ,I.I

  i .ctni&raf *t tfaJNSlt i .11 or ttttiiui s bill uiaj UIrUbi liOMud 40 cood bd.3t'r lirThe term ofi fcj- ;. VVlmrtcr ( oiniiiitt iKiulUrvHall t wit'll or i o-fl'. or 1111. in l4t >muent iu the iiHlrit<'i-J"-Ht lii tiio Stale pi.nittitk.-. axvarij1 that: llLteks IiJ e.' n0hl" which Whiter! v toad r O- -
  -eft
  ttae year alter thetvj'lralina til Uih ltI:1n4ti.E4 : IH punhaed Intent u tli-meat of tiny call ten v- iKWittet
  ,494 flui U1$ a pifl ar1. mi- pt : r- i itlI> eotnicMhefonnoftist-cntenc i A |h.
  --fl.ia.4-4I U ;b.r rtTiri4a.h.tiLai.. ifj ** :. :St' WUi H'i, ItavJujr kijovvUdjri- ol Ui* i--t' it.v iinprboiiiuuii ih 111(2 1itillte1thirJtnt 'j !liiJIll in for veikold, "-Unli be punli'i1, 1 t,> In commit- be that he ho ininri-oiied !t.v_ confini'ment at hunl I fpecr. &spr-nteftort pftwjrin Jo ff.vr a-ter cIt

  -..x. UuU4hv L.Ior tuitv xiif ,int.txn) V} ta '' 'jiUtioiioJon t*a>*Be-puni! *i b' v. !it !h tjt ifij) ctduuu.; ILiiitar.-, or iu. thy count jail m t exiitn I !i"t c t-fdtntw, hutidntl dollar-, iu the State jieii- labor : and In- may aL-o best'nteirl'it t'> mit Irojirlimnicnt I )this Kt-att5.nar pjJ.uip.stueRr <;&t; resa ftt tin .

  ' Ub'cwTsnali'li: ) i. <-< _' ti.ic %l91lit l>} fan- not fxcccrfinz tivehun- Six.-). Whi.t- rv iheTriamptttofter -
  fix 0. & -u't-wl.jij| or .i.-prihuiiuj iu JU Sta.u i tSireit. '
  i-Iini3y; airtp lu pKliij.-> "r letJiSub ft wnrnw'nr tnot-.t-x or &ft-tuitv dreu il.iil.iraa MMM toe ennis I eomiuitt"d letI I !pwrjHwnt.f iiklreci or 'thr I l Prc ideat
  a or r. aiil. r su .H- *,,* -"' ally ( punished bv nutcwdttuj Hfei'ty duj-s at one time and !itt tini i nut! Toncre-. .
  1wBk enmra Bylaw f: luirrurt
  uuar Ur Sankiii.'TowTwiiy. a ixnmun mid v.U.i
  k mill Iunt'iamtd. tcidf.l
  .. tlnr. Jur, qtttI. r.u aittcr.ItI.i in 4&ndvri4t1iJu the I I fin livod. with any ub>ta ice i ] { not e\eeecl- execution ui'rui'h The eznwilad "uto
  h. UiUi**c. torU.e pn4.t- ; tr ;, .Vl" n.r.u r'.ull b<- iic- ui' d miillv nf atluilcr ''ie-iljh. ) iniikl.iucnt the olttiry iuiiiri i iifliflCflt : journalho+ cIeiaaL-ai: by o'J ,---

  .,_: 1tiw9i3tbTh4'TlitlDl'.$ if bIIk 4b.nkiu. 1 i 'itte.l i bII s Ii.I.i it t eotnjinuiuj ot .petal fUt 112. i 8m.i V.'iMK-vcr.jmnjr.ilormerl.u-'b.UHl} liail! jvni-hcJ, b> impii-omucat jii! >*<>t ewt tlhij i shnll I'reteih the puaishajcnt by hlirrt lar: I[i iilCfl att.4 are nelthr so large .nw a o -vjri a iu :ri

  ..qby it tt.d'i .I1 9d't ,) l (JLW Ilitill4Lj 1'iiei. LI not to pr M'uU tii vi i.for, or not lutfiveex. o.-vrifi ttiunt.v j.-l not Cxi-ei'dini otit >ur. ..r bv j ii'ikv, t1t cturt itil.ii otht .-\\itirtUr.. i i
  i v1dtttt ih'litt. martitin.iI titj.un; ui uut t.utn i, T it (-C-e'tIIIIZZ tl.rci* liuudred unltare I contestsorpcwtncwlia jirijigUI the o.t t.T"tH
  ( L4a tu-: j'unbi-d b l.v i thvrcub. rhull, vxot-rtsucU nflifijce of Kuitli J o ; :i'-t the tt, couiniUled Stji.. lu Hil cai in wiiL-i !

  .-. IZ14g J% t LUftdft4 ltitlii. ': tmtUIIt1It h1 UM> i.e Jilt KUI.-U U-dja-1" | aiii Jjabkvtllli death or iiuj hal.it:Itti -iiti s.t-. .i.dJiii b.r.dor-i-i|. inthi-Jil Ii.te: ) i1t1iilt 'flitl-ti >hai!! '.,t forfeited and (betra.I I the ritate i iiSten- letesi ofnnv (tifeOci. tug! etltvtteej H-rs-ou. max lit cooS Tilutz, rh.yu jioUtiral laurelS rinnnvii! c -

  1t tnr p-eutMt onLtTIt'e.4t j fell.ill (< ct.it; in .- snfi'ijiicd in the fouhijwjnI I the t'u--I tlnu vt to iInprionttent.
  lIt" w.wiwa': = prli>uuiticiit In lUe late pc.ilteuxiar f.ir \ | tcourt COTUTIJo. .iri :ioreusniBy QHX& with ftrdfti t5jiidcnce
  } life, be I i i>r hy impri-on- in a county till. the court t 1 v-
  .- I f'ltioni I i 1.dtiuici mjy -entv-nee such '
  -. ptptot! tC1I1I3 tDd.j t.uni'lietl 1)1k iiinxrUoniu. hi I tiulty! nf polvgrjitiv, uuduiubed IK $nI. Whwvt-r :tdnlter.titor lin i
  nlwnwlibiU.lrittth.Jlol .4l4Lc1eni *r and tin State iJti.itcntl.iry J ,; (offender tint- ltl.z.t lter to hi: vlliIuloJeik .ii hutrd ttthtn, and in tinch T.trrtiabuteIenrt. Wie alnw. &r. 4iXtvettiwlen'
  j not i-s.K-dui theitr- hi i | L.i :u'rU.>nitK-iil in the ale peniJent I jury -iii", an;, liiitt'iri.- \\ or intended for I < !
  .r ol thC i.lii 1 au : b9Uk ;t tt4 tt.unl.v jaH uot ljt4 Jg h1r tO11 the fcctilu-i ) Iiniprbi>- c.i->< tht ;jjri'W'tier may t-aapioyctalaefe muntatt i iuU. iVrvnce luj&u. aaetttesSfmi* t' <
  tintt ..:-; ami uiicre I liv ttXh---ob % ti4ulliltS jt.kl UQI Iml.c.iitrol.. fjrain.ot >.irildfet -
  ut.icb lie .-o !iud j % j ,& ]l.'or as niuvbo tlirtf tetl > tie
  (-S CII-t.1J1I4 I'liejcar, y enamy t rmiHi-t; I l-irnd.utaitht t taof that hsaeu 1 -
  t'.IIti % t.E. i.j t It liiioixenxiiu 'nve hun- aiuin iiyiird mtnieutot *iom
  -a. SI.0re I.M-lr iae fu hip th Mxw kiioul.dji-na jituiicbabli anv otiier m |jier, lie t.tp-ic-titii, i opp. ra*. lauret water iv | dollars ; but erof Ibe mills ii or

  .1'- o.oret.i aitn-ut inui. b1fl441&autr. v' hlcli ix-j 'iiall I jrur.islt.l b> iiajMitoabietit ia tilE tonut.vitH drt4 uuilzrt.* i I bri7: I VVMM!, trut-lIt-l.! -UJ5Hof k.id, ('i j I !>y imprL-oiiniL'nt ,-. sLnctuk.-}-'. bridgeorpnbiU UhttIuk.fly IIittT ( tuiihdin.,, id.nial flrtaie i.lw OIie9ta. ire hsne rewtttnl to e-\ '

  .ltLtt4' U 1-flBt WD or ti"tN I:uowluc ij tme to l _5aiJ m: tiwdu2 one year, rt-j liu-iiil i tcv slhij j Si:- il.v iii r>i.tint <>f Uu; ,i' --'fdluirecliou I-t.b-t-uu-0 wh'.ciiit! I poj-omni-or injitntnt-> i imninhnu which kiiitl vviUiHi thv-ir ami a ork of any ; Tii Wiix Tittiir,;& ajc is-o Ua*>- of iLi-r wr -: > x
  enmity tuuler-Bch
  .' jJnTrtwH.r I IS-- Hunk hl( I'1 ; fehdil iioi evuun to t:i\ lne orii'd 'vhcM-vi- rt iiijtiioiw, -
  ( pitito; or I.tn'tr-11 i. i eruoii Im,liiind : U'si.wincl "cll- nitssnh, | for fun Df41ttfptruiitnit Thai M to
  HVj- olu-in* .- i. : Ait "
  uttesinted rilw. t&f.tot
  >-
  rv--
  they > tt }
  ., wilt ..tai a mav not l. > (. \ '--tl ;,- iio
  I Itba. ftm tltecN-bii. -tt- tit bat-k >* $tfe. i j -t i-->
  cjiniiii.ii.rciuaiu -
  i -'iiuiir.itt
  v
  < : I I. 1 .
  I : joisdea.. or .1 l.v t i
  w >-nor! n)4t"23y Iflhit :SI. ; 4t (.JiirilH cwivtabie. t>r ..iLei .tjiU-< run leu Miluiitari'nulsjsaiiii < .l'b. :i iiri-< I Ire : la.'nrln litihi te rate fx.ur linur-. L.r+ u-,'
  14utiZtt Io Iroui toe otiier, nnd j tin- Mate in niltnl'ary! 3.)t t MMxdinv
  tKII 3)21. Lt-lLT* Lt4tC4. .uon jit' th. i4I&t.r*4 ucfc ite Iega1jrtevt tt.tit l oiu a ii.ajin.ti ainfutfuri.Jfnn.ee of tin.- and the :Sr.C.Vie; >i"v'i It i4ttfl fxt-....r .., ni vou/i. it i.vTi-.cr.- for .,rf jcai, and ;uii tjitutabt r sr faT.
  Jiiidaiit. viar together I nrtn'ie- ) .dnlttnttcd !hall! tte : i
  i oilier : .
  ,
  ,B. > >, MHJiluwntiojio-. .r circa!**, we ? r.rLli.x IF-OTh. any iuoi. oilier! the time ol itijTtutence > ,
  pa iiji iianv cotvict vxltti1 .
  4, .c art} uiurryini itut Unow lIt I ht- ti.trto l.ellv-[ tIEi-. Wh'.t aal'mit -
  lo'1- I > luaUx.. tl iug, n* a corttldcjutiou > t-r titu.ili'ntiy atiulierattr-* '
  -"u. vr.KMItv11'11* !' ** PC !1onHr n-Rard, < r tni :- )K-vunt-hcil ttv 4ftiut.1liat '
  -? l.'jirrtar atAoMtt&i-s-** !* 1 i Itiip1fZ.. i Uucciiii-nt for omitting or delaying to arrctil it tli- Jns xiitliii. tlat tliuc. ine tuaiix i r-on Icptllj- iiparfd't i of ra--. mix dni' wr niedh.Inv2 nr j : .- jEt VTJ- TO txiitlan"oreuttutj : thai ill thit :sitltl: (> ni- .> mall ruert1ei. oar rI.-Iei tiill! bt.
  iii- $ csrrcdftr ; \vrcfd triii. lie liaiitii- itt! iiiiirliioi.\) tad frauduli-tIs- laIn. H.- rc I- nu jail sit the -
  -nt iu StuWT111" irycnTr. : not the jiduHotaicfl ifrng
  It-ndunt. or to carry him In lore a j <>r uicdieute. < for
  msgUtrale, or for | ci.ttnts! in vrhk-Ii Ute oSViire $! ouetopx. one T tILt *2 .
  I u-e OM cxwoUoC bunIrrddo4laraitd niprt- gullt} Caa-i. t-f-iiiti; iFit.ite.zL tip-in! niif.imiuittell, i.it.I .-
  j Iv
  .t !
  to i'dnlh-nttod. chili !
  luke -
  I. m'.aii 11 ii> '}t-iir i ii liclavinv tin -ale>o a j>ei>nti to ;rirun, or f jr IWt.lfl- C. i; i.l.t i-ui. It till x.i'iiia:,. !i"t 1 1-t .'i lietirried ( iinjxri-oimietil in to' not ic. IK jpiiity of vrilfu! Itot! vonthn-im-nt r.rieI. (.IitIt t. the romt f i imiv For s". reeidrfj at oa.c ficu. Sve tupliai iriWbe s .' 05itO4
  >;jr < -Ijroport% ntidt-r ,; e.mnty .lull j (
  an vecuUtrn.
  .
  Sdihfj th -
  oi order
  tenders 111 vrfctii Intor- -t r.tx nee to
  1 btwtor uui IKextrvsted
  w ( fleu in latii .
  .irjwreir tt.t- dh m # .ijiqrS.Fhrt.
  t r, jf ii ntiU wii-eiwUM. oeiate bv tint anv touaty .
  .- t.t a* Uii-v*n) ura t nbUwana uiKunMit ia.ul. oiuittjiitf terdi jrlnc tt. p.rturtu .mt_- di.t j) rtalii- coiiablt to.t.Jiier or'il ; a-> and y .w. ur not'e>din'J font i.uudrcd ; I I itejwt elei-t.'r, if in L L: State ..". us Iiii-!i there iinuI'- i i. suit, ,J

  .IT iiotf. t.i nu; fK>{>cr Mil a ixaiV Mil or th.u. but nunuiuif HVJ *" 1I* orthv, lie fhall t>c purl.htij; by fli.t ex- mis uu.uor WUuitlt, .irrini i and fwh tdtlti-raeil dmj-- and la-tlifinej & ft any eonte-t- tint |KsrjitMC ; null LIt,: i tn rcetvad-ai et HraeU'ii n$ suflt t .at

  ( riatlll.iulv <4 a V-o-k Ull! o; Mc.orniix pat l |NtrpOltiv -.- ; tlr.-' lumdrwl dullnrh, ->r b> in.jinmiucttt oi Utuull rL-.I. ls ; itv! of t.1.. and jrro!> kivdius '> :fjrfi-t"! ::"ill di troyod under tin ilin cli.n i ibe : eurnit-tlj (-:mviet ial be Itjrn -, IfsiIi expeint.-: -j.>n rJing ucli I 10. .-
  and proeiw -
  *nUeihc1il.i wlil I Ii j lanciv.oubeiHivIor.. *.-\ <-rv- buck 'court. I t vv rttUeuceii -
  iotr ol lank ercx- f icriniiIiittl ,
  r SKJ < ww n Hit couiilv EI! not MitJintr: tiinxmiotn Anti
  *. ; tiii- to the copy tbeptuur4vlif :
  ,-1 ul Imawttkr tbf unr to b. uonbto- toKumsot. at ? iiuuielicd la inll.ri-'u3Il1tu4| iii tlic-tt SKx SE< .22. A OtuJaii officer itilt, t uiiliiliary is jifuIlstt maiicioit'lv
  n : ilfully mid n'rrwplv the palsn and in vvha-B! the okti-c Kits eommi, lot JT. reex>K !
  (ui-1d.. trIth b'.3t1t t 1utite i-rt ii- !'rand. t bai bo {ntb- de3-and and methitiny rrt-ntvrjer no| t-icceiltns luni'.uarv, or in thee.'unj ;aii not 'I'UTuptor nialvt- impure! inntipnnsr I
  l- l.v -. t uvi.-tetl nt anv >cit in a <'', .AA/- tu one po tH>JM.AeU .
  -t ; Jlxro yoar <,r II.T tLe mi xctwngitLuadzeL ) by Ltw. uballj tijltlrtlI iitlbrtt nit iom allydlaty tr1RC for which '-etttetite of der riuJI l.u auunkijstjfiiti
  ftt-fet| Uft\ d'-'ra any pile, coiniuctor of vxater one copy esnra it, teeHct up tt OK. tel>.
  for
  each oflinn : orotuir ) *
  rf in Iao ot i uUt
  : (v1d11y : aiij .r ;>irt I&J-l, > (-ifans- wil- !-. Uiru. the clerk of the eir-, -soon -, '
  <*n who vvially! aiid t t.rl-uil !Iv ttft1A21d! l- iud 11- s jIhlu U-t dt.rttitt t.ui.ait t iiertainiiitf, t'i an uiiiL-dutt.| or uult or ..t.els conduct iii tht- 1.. -hall irialu' oat and deliver t- 'ierilTor j may Far J55. r.vlwil ai one stme. Sty coufr, wfli Ur.
  "1. i t'luin'y K.iiiin xi In,-a timrriu f.1 :irc >)hibi.td such tre-pa -h.tl! I lit. I > .i. the !
  r jttcrir V.-.Ftvb lor the M-rloi-inatiri Manx oftkUl tSuly i'n or piiii.-liMl l.y lltw not i < : on conviction be ci-rtSoe-t of the tiUu4S f i.one
  !.UM.ii,a ihop bill urad;tt4esiiitt. in W"o ttt !L.. i din_ avi I Iv in inee-jtcvu" iiid volt!, n hi inter- Inst ': i-cennlof the 1
  IojI1tttn. ecrv.ce tor vfaii-U toe or by iinpK-oi1 -
  form. a or lonrju.-'n : j *
  aliwn I ir i ieonulj And
  l'owed !
  w' : one tu>u>:ind dol nuvietkui i-rnt Mtitcace, alIt! thritf lutl! out copv to ire f.et op TtB -
  lilf a bivvk lillLon iilil* V, t'l .> forth-
  NIliwtce.| i t-fttlr itnitoitutr5 or t t.hl1Itttittli Uitnvach $ tall not c\ ''i-d'nr
  I faand provided bi law u Jet. < : one vc ir. | 1 j
  .dtar bank Lfljt.1 and witli prw.tei iir/unij" n-nllon ( jntl nut et- with tr.m-imt. the Rsme tt> the I. ] Fur sTn svec-T-t : b
  t.r vitriu.aurea.! 't r >r oniMviil in
  : llitt ifunljtulluittiry iiruthtr .,'
  1 bio Ulovvd | < i.
  Ihii
  and r.tiii *
  ; provid.x1. ttttitI!
  ton 1 ii i inrrenle
  uraU death shall l 1
  > r tiM niitcutuir biu-lt
  .H rauL4* 4iib t.k ail. rhail Irriiiij .uMjtit abrtii' il >'- j dollar* Idr eacii oSi-nce; wliieli p nut t't.t-l-t1lllt: t tront' "\ ir-. oriti I tneliiiiti(:. curro-ive .suliliiuat. or i | ) }-,. mei iee, throat, c-oivict until a warrant shall be 1stie 1 !.- ,i-uoi ue tiover- u.;

  -.> ItBy d lli.r or tij it9jI'Wifla.t '!) tit,- CC111AV i xiipiaJalor iti.lk-tmeut to the ue oftbc| i ji iv-t tiicidltig oir jt>r. acid x'ithoitt I tie V. rtten pr-nhtll,1I of it i whauoever. either nor. under the -cjl ot the Suto wu, t'- '| one copy to ftf.vt up<4 cjrii

  ;. .-itIdIoi: aHi'ly tlo-. ttatf, or bv a< Uon oi tort to tuc UNl.f un> p tt1tot i j >K( k. il a man ooiuwi.a lona.all xxitUuMii- I' lie shah kwp .1 i ue rd nf the ihiti1 of t-aca inHiience anv eloc- curd! tlnreto mnexcJ >.pv of the fat #>, reeeI''vdalneit fltn Eiiie* WtR h* 9t>

  *5. \* lieto I*'**. l. ihelt'or'v i n'lnuiiun: tab ol Ham ftmll IT puni-licU i.n nrlirlt' I lie amouuC I'lireol' it eommar n.t_ i .>- -heritf to .- .
  orjf M. t;1 1K t bii V h'.IU i ill mib >r .V .. tiin. pt.dIe* g.roltl.rl.-l' ::iinipieiit.., or 1m ( If coictittwxd vxithiti j'rh-itiuitiit! in the fount\ jail >u-t < iceeiJitUf three I'ertnito whom delivered ; and for each t'icrUT'shall I -
  one year nflt ih.- or ili. ttir, !> hin caiiiii- to be t-recatcd And 10
  or tlu.rx.upon the tmtcwpy oT
  getter
  ,-.l114i*.), Piy t'0lflitCi1-'I. "SoU'etue i>. ct'ittfriiltetl. tnouUtv, or I ty fine not CM Lt-rtiux tJ.irty doflar i iu liall forfeittim not tet4ing; tidy dollar ,.t.-15-tUtflt and i c? cialtr -

  ..i; t-r muliuj 4aIs or UiLllt1t oarer, u4n. or ?* Ji. xlhotur. vxilh luteut to tk rirlit of -tffri it i-siUnt-e of the laxv uponnek eonv ttt.E -i -l fri-4v at c.ti ttnec t :% --d! rtipie WIll
  j SEO_ Ui If tvvoof tnon* > jirocuiv ii.i.irri4f ever jI1i'I19Si- ztdlSpo1.iiit.-, nalorc
  .<- wcirUilc *WidurmiTti.i IjisL blur wM buk d.en1Md j ] er t.tiUaIlajrixe, oj.j- oi and -hal! ti. t.t- <-. tiT. The pliuu-hineiitof drttUi sb *lit uiliuse* 1 1t't. be scot tn -
  't.'el4Unwcni.-k)2Lra1id lt i 6|>l irt, twnWne. orcvntfadcraleJnrf: tooinmlt t uj j vouau, ui.Iax\JuH ttJiini.->U-r lo her, tfivc* u til-e or lietltimi* name t,. the % (* ( iiitlk'U'ii *
  >xiiiM-axc.<'oiuett>Uipttii' lbr.if l- ,orut1xiMr olftsiilint .sir.Ul tie bj LuiDgin;: the lonvk-t by t ,iivk until '
  '', pt.iiriiUjiuUc* oaoor.r etiirrvfllxficie any <-2'uec or, tmrul, f.ilktst| mulirt irlbcr for Uir, or cau-iM to lie other jx-r-on, he shaM be pnsiUUct !.;- lint : -dollar-! or r.iai- bell! dvad ; uirttfie sentencesha'Cat! &l9 tifl COpy "fttimrt* s gilttr cdat

  .*!- .,(;$ U IIIIU Kate. *ucn omntirtI&.1i Ir.uni-aUWI x diet another Ivr any i.irelice, or procmr unoilier to taSv<-u bv lit-r. aiiv 14uuull; tIr.ig.! tuedJelue. other eeetUu-i 'bIlly dollar" Hot evi-,eediiir I-'IK reettltv t Hia ;arrant tie executed vri'i timedt !- | ,. -
  : Uwir wuiMI
  ,."- *ua t mkr pera1un of r.i. clianrcd uuxions li.i.i. or ui.Unfiilly ts- : i
  fliuivertocMUiu u..o ; .i'i in-lrujntut
  nrrotr l L.r -
  r.utMvof) conrt 'X rnrnrt rtivms jarlxni-tiaii of ]j or .mv iiRci.4", ,l i. //.,/'J", other iituati-"tt hsiever v 1th the liko'iati> or CilAITKKXor I ( entK'sr.ri' oi a jiurt or pn-on in tin.bicl ( :tiur here I Tht-.e term ate hn-tajtaWi id ouaut, fcr if1 '>'*
  falf-ely or zn.tIleiotxitI Mmur ul, or vx ,lk I
  m.iittiiii tram
  IjP(1tI lW cuuitr&ftiig io the ctit7. tij tucojjirtti ai.vu5t, I.kt. intent iiids! t4tUt.i.1. S peri i L.tliafl > I11t'tlCt M.IV I Ix. coutincxl.S'EC. .

  ;,'.!. *t tarn M Uw (lid ol juvtirtt (ID I" iu.ll. cua-r the '. liTjuwrtli, ti> (I lival Zulu dt-brattd ftay |p. --,t. iif iu> duo tot dk t iu ILerviil. liali. il the IS 0118111 : orrsMcvr.ip.ji ?rm.ic i-ui it'. : ol t.m -ttto to $. Thci'fiiTi.iori'Uli innty-ii.ii -iC'ent o ,.

  &4bc (0 ha de.l.turc2 by an ufllnir ot l Cni1. i h m laoacyor proj ertj. In iui-.n> vxhicii an1 1 Ii' I tl11- iinnJ9utiuji.iit < .Mi-efjliuio% Iliereul. i be | uuiilitd i tiv. : titiiiiiy leiti i.i- tu t .il I'lc'esicutioix. tintew heb l prer-iatt--I i t.ici.iieg | 1ucSpaitit t lat.e and i-oi&Ktrlt. i.# TILl WtTntaVE

  .iiiL.-- In etlvorituMiil, (>! .i.:t-i;, lotiiut i.ml dir ud .irv ] iii tl.L MutvlK'uitet.tinr;, nut txit.. Jin &EIMION 1.VIi! ,.,xVe K.MS uj) or promotes I in-ci--u ot mxa- i.cI'str a i-a-iu.iltv. u'.iJ ..du tro of hi* d,!>.. lea W54 e v? nefore tir.-rs-Jut -.. t h ti Iprtte.
  to be
  '.r rat;. &ia-1i-thntfgt.t ..1 i.- ..-. ...... ?I.Ii0I1 US tftt til.H..? .) .r.o. 4 I.. bit ,!tt Vear-. ijt.r U-* tLan uiitvii.i. orhx it..- : ti-ry for money : or b\ ny ol lottry dioes liliu 'I< when ear Currency wlfli.
  -- I- '. ll L< 4%.? 1 fbetSieDcc to .- .uie (tk-v.-iat l L'j und He luitl rcijuest !.i. .ix--ftiec wa at per gotL ap- sth-:
  ;; I not ,
  t.\cediji; oiL HjnUfuiut ilollur. of value nal
  wl'diiliurd -noultl aitmbi'I In a propirtv' or jiersoi'i.! ; or "r to cnfoit ,t tlh-trtet tlCtk I Ii'iart iwtTsis !rBtEtsBv
  i1o t-t-.I. .r In tne tIle ulturncs ( or cterofoe! a t4&-icj tiE tint ToTniBrsrs *
  tutanty aao
  T--i 1 trr. M'kovver i-riee :
  e 81.4 Upon :to'ri'jloi' |- r- !if t- ntt.d oMalt.ln knoilniy aJitnlim -tfxt"of a hale jrift. nr de'ivcri'
  j. : I troperly bv lain-pr -Uj.e Ithtlt i jx ol li
  or usit,. to lined not ,. and iweht ttItLihillIe cItzi hlt tiitjn
  iff tnh Jt-uui-oijiuv } t'iduiig aI.Iasit CD-I Dfor Ies than tta
  i t z '" iin.lt Jtnow ttoca. Bof
  jxo.-i i'H : pubilaliCn
  *> jir- diclriViutes c-iriuluit
  r
  commit eli> ii-t I iniiiiioa to hit! ]>ubli<- InallL i> ;, or kiiowlii ly j l proper! v or any rijrht prlviicsc. or fhiiiif vt I ) -bk. iK >rivod of 131t tIe tiail
  .oanPti-btfurttza or ; orstre-li. bitte.tUileI next eleftSca '
  J atme. lu.cii h.DtV bjijl ul-lli <.nu: i.-i to advtJ-11etl! printed, pcUichcd, distrtbuittl. I dliHif of or offer or |I. : P' mist >, irrtaynr.ii -
  inn, l ti C1NLMOl1at' ) (hi ifi r-i.u-iucenmy liu. ui I j- ( ciura's, or i-er Ilie j pr ventlt>n ,r ,1.sl rilcI ito .' attempt; > (I-apit,e I t titItt trit,1iii, Hill-il IlimLtlcr- the IL1116 we .
  y cifjn-liec. or ilrcuUUd. mij iinjjhkt, prinlitJ painr, rcul or pfiwmal prop.'i.x. xxitii tu hilon!. tu .O-pCl | i .e*n ti> to oar start tuwarI etfeftitti th. t twii
  0 ,1, L u1t4LftilnIcrt tn U i 'outur&adtothoa. or, w.r.irto lu'ctkrc tiii; I, ,.rtvnit ; imtldukutlj eriIttnal desires, and hi* latli-na t.> bepnsuif I
  book
  -j- ii'iitbw Mcuxtiarei>niMl t.f any cki tor, tnd alto BiiJi ntttcery of tut- prUmi, deputies aiiUcoustatlx inatlon.We .
  t-'Ji trial-t ikVr I i o&ti.- nIit.wtr.j r it Lin .. I
  ) eofiiecHd
  z Ir t ) JtVII th I oruu p.fijciit upon or with tmy chaucu licli-ve rtuit
  -1 4i.. Ti'. liw., ihi.r Pltfl I ft-m-t 'l1t--r .'fntadtlthdllU2 I bLu3 .UQ-ti4D, *;lt5Ur W9fDI'41 10 l j-revealed from ,-military icuiird. unit other a- .j,luut-., a* ; tu ircalatUu ot kilt a iniaio. coplO

  :UJU ithnii 4,. lu It.' 1 ttit. OrUtl> p 1 -f'-lrcli. or btition.. f-vi j.iSrr.TiB.raiJditioual on ILie InUvdotl 1.0 rfC3 fiU | of THS WCKKLT TniEt-NK ilnrfiurtbet.ijn.asji''J' SIC.O1I
  ,
  OIKOUVJCUOU.
  *iat ru.o4'taTIcZ.1m1ofly : j.uiu.bcd (. Lou. '>r t'i pthettiOuiu ornlllti- --( '* lo".4} ltttr: 2l. Whititvl4--I It.. i'unllbli.llt J/e
  1in.riomnetit any shoji, nherc indueeiueiit itt iieiith Sb-Ill more eSbetaal In
  by ,
  rqu1r'd ia &IIUCIWII' jail iiot xn-nliin? ; lo (tot dI1.dl or tali irSnenrlajj aa i cotitirrnin" r..i r__

  d.111..s lb truth Ji aI37 10C44bZ lii a court ol J nci.r. url.y fine hut ctdIr.i{ 1V4i- bwidretl duiJn any j-oUon. dru mixture, I'rcpmj'.ton. uieJiclne, properly : and whoever uid*. utlicr by : Cte.LII- *L\: tie intiieteil upon UHV mimci(, in ohetieace lo a warrmt ,, thitiflv.lines Ihct co-t *l.eiu: |taa hit oriUna-j
  uoxloite thin Irom was- tu-i
  -, ni by ti.iili or :;, or anyiiutrument uriueutik vx huttxcr nrithist i in luoOmtrn&r, tin -.iiel iIrshulh retlini the
  jiuiiov torarnJU perjury.bull In j-imleUoU, if the i ipejjnrjr mih fttieamj l4tT.r9ornhlnt] : o $ any win ( concerned iu the he-feirt UTtiou. Ai-ao.u
  h cotnnjitifd on U( trikl ot MI Indictment or any advice, direction, intoriiiatlou, or Uj). tnauaKJu or draw Ing ol auy Mlcii lottery t.e < lni> cleellojIJ" warrant with a Ktatc-itiuiit under hilu.nd of Ills tlu- Dcmocra.vi-'i. exrery Rept.i>lica.i know J t. u, -

  fa: 2 ayillf) cthn-. l>f Iniprijnuict.t la ibe .StatepciuujuiiUjy CIUPTEK Vll Lnottledge, uj r l>e obtained lor the |>uq>O!>e ol such dIsposal, or olfer, or attempt to ; im lonvictlon, ins therein, ;.13 fenou a>- 111.13 ho t r ''erttiu aid execution > need only to be tjuiearlvf-l Ia Order I

  iur ilfc, or .!';. !tfui oljuir arid iftoiiiiiitfJ'Utf cu,1ii 2 or procuring the tnlsearrliie of any ouian property by any sUch chaneu or device, dulliirf! uud not I lo tiejt! >\enir. ami hi..Tal o tile lathe vote tWfct lo the coining coaJest. S ) otKCNcE* M&ZT TEZ mu.it.Jf .- 'rt-trnaiit wjlli ibild, t hall pnnlrhed by Itnirl otad in the clerk1 otllee Wthe. court supplied WlfliTin
  jn Atiy otiifir i* i9 liy! iirirti'ij.i7nni.iit iu | ou. i-iicti ttknLIU be p-inl-liod by Hue not '. I where hat conviction was 'I i WiikiTTKiBrHx It CO N bat little.

  the BliU* unjitcwtlary i *>t cxwxaiinji ttuty jtniv..wx inent In the State nltentlury or couuiy jail not thousand, dallar. I had, an attested copy ('ItItu warrant and Matement 'I and tlw revisit TrUlbcptnnanvnt.n .
  !t1Zow 1. fItly pci>oii.to the number i < xceedliiiT one } ciir.. or l/y One not exeeediD : day between the litoresaid ; and the clerk thul'
  2. OTioerer Lcliu' tnluorlzJ or ofI onuthootana $EC. 2. Whoever in u l.outc itubjoin a t'rIefitbtrtitt FtietliS I I
  rcqifjtd j Iwelveor I (shop, or- the dote WlaoIiropo,.
  more, Inltis snued with club or ttierl dollar of the ef MichgMtcmenc to thu tOCU.Ope.nte stith n I pk.a
  >, in w U. take n cat.h or cffiruiatlbn owned or occupied ifiui, tinder hU record of conviction and titn
  willully or. order
  y your ,
  l4ng< rt>n* ) fUall a
  W91I011*. <-rif any JK.TSOUS, w licnuniberof SEC. H. If avtoiuan coneenU the death lalx.'iy i repaid to hulllus' *
  gQjrn i
  or
  .we.t* any tuatorial thirty vr 1n.tti4 WMIiicr| anued not Iu.ane of her body wbleli born ulive would up. and reeeived ut "JO. All law of Tuianse, jfo.lot aqi
  inall"w ihi'Ur M f* ctnir} wlitch atiit 4.KUI or are be a drawing of iu-U lottery, or snch di-'posdI| or Lit thii State licrttokire pa .ed a n Nw Tor'sC2NTS
  tjiilnwtully. rioU'u-lr, or tnnioltaotir.ly aoormbled In bastard, to that it may not be knOWU hethcr *ucb todUpocc of a'str.tct from any prvaeribinic other penalties or imnUbraeuU
  lor
  Kct& reuuin-d the saleoi
  or aClnnutluO i >fizc4 or kliall property, or u the
  bedaeiu lottery
  nod cluul b any trlty or town it 'iaH IH> the duty of the ina vnr 4 fftiUi oi iuttirlannedIn any writing provis
  ) penury, und of nichof lite jildermen of mil city and of j, uittrdered, she shall bcpuuUUed by fine not exceod-: lien, token or other device except snch a* ions nt thU act. aw hereby repealed inwiM/
  Ibe MoL cizdiitg purporting or that
  fctrtp- }>wi.U-i llary twruty a-sch of the *cluctjueii of tuch town and of every |f ;injjonu hundred doliflr*. or by inprisonnient in lie to entitle the bolder, bearer, orany other #,- ur-vitaul. In any no oOuuee committed at>d no penalty or forfeiture 50 SftS? t ffiSLI ?
  7ea % jiwtkv i if the the ttdltot! which
  IHS.OV ttilug In tifl5'rueb city or town l >county Jail not exceeding one yuan Incurred previous to tho
  j
  to prize tbU
  HOC. S. Vkoetw U ruHtf <, ut>on ttoii of a or to a->bart) of or Intcre.1 iu a pu-ago of act shall
  per aud alto
  jury tOCO1th&1 of the Kla-rltrof tlie ronnty and lila depotlo, f SEC. 12. Any woman indicted for the luurdtr of to be drawn In It lottery, or in such dbponalof any other W- be btleeted by such repeal, mid no prosecution had ;

  pgi.terp.rsu to f(> nmttf lite..-fer tuvf to a % eail.lcd, or a* near 4 i her Infant bastard child, may alpo be vliatved In the erty; and -wtoever knowingly sufl'ers been duly rcccll (commenced tball bv abated thereby

  W pnkhvdIn the IIMUC muorr u Zofprl7ury. to than M Buy !M irltU Mfrty, ml tUenaineof uime Indictment with the offence described j In tb other to be election, Lo shall, when pnatVUmeot. forfeiture ; except that
  property ranted for in sucU bouse or
  8K, 4.: ttbecver datron td iocit4 or procure the State to section and it l by tine not penalty shall
  oommuid ell the jKrr iM 10 awemVIett! veIag f on the trial Ibejary acquit or building or to be there cr- itave been mitigated by the provh ion
  won > ol this
  Mr otter iMMGiif rownit |*rjurv, Ihoujfh no la71n1MThtdy gi4 pc.ctUy to 4icrse; and It inw 4paIonl 1ikO 4 11i charge 04 murder. thty ty ilnd her guIty using ditto, or by lmprii oiimeut in such provUlont hajj apply to and act.
  ptber or eoutrol
  ) Utouwmtd aluOl fee psnl l** J>r ImprlSHrnnt *- by any game chance, atx montlw. any ludzment -.
  ; Ui.
  d not tbereion 1nniedbatcIr end pttt* 1ITdIperC 1- ot Ita *o ,e ttrt. W for each offence bo or s nteac to ba

  lo tl* te pcnltcnttMy tort M
  yew, or In f br>H not cxwrfliny one jcar. lCere ti.mantt tbr aitaW2Wf H>rtcdlo $ 'r the - bet r wawr -ot IHW provisliHi pscked'd1*
  u purponeof prtutllntlon or, Jewd- $ri,. 2$., Whoever *fll either for iilinitrlf election, In torcc at Ihv time ot tttck further : .agDt. Wiited-eiij f,, tp -
  ulon any proaeeuUon and trial p
  applicable to th
  case.
  Jtilj rooft ctacthiaalto:  -